PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Jaworski Stanisław: Tradycja w polonistyce. Zagadnienia Naukoznawstwa 2002 z. 3 s. 329-333 (dot. teorii literaturoznawczych w XX w....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Abramowska Janina: Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej. 1995 (Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich. Serie tematyczne. ...) szczegóły 
3.książka: Aspekty współczesnych dyskursów. 2004 ([Zawiera m.in.:] Słowo wstępne. * Władysław Chłopicki: Humor w opowiad...) szczegóły 
4.książka: Balcerzan Edward: Dzieła, języki, tradycje. 2006 ([Zawiera:] Profesorowi Januszowi Sławińskiemu na siedemdziesiąte urodz...) szczegóły 
5.książka: Bartoszyński Kazimierz: Powieść w świecie literackości. Szkice. 1991 (Od autora. - I. Interpretacje: "Rękopis znaleziony w Saragossie" [Jana...) szczegóły 
6.książka: Cieśla-Korytowska Maria: Autor, autor!. (W poezji liliowym oparze, czyli krytyk w lustrze literatury. Co mnie d...) szczegóły 
7.książka: Cykle i cykliczność. Prace dedykowane pani profesor Krystynie Jakowskiej. 2010 (Pani Profesor z Rodziną. Anna Kieżuń: Profesor Krystyna Jakowska. Nauk...) szczegóły 
recenzja: Jaworski Karol: Wiek XIX 2010 t. 3 s. 249-260  szczegóły 
8.książka: Cysewski Kazimierz: Między historią badań literackich a teorią literatury. 2002 (Od autora: - I. Z zagadnień pozytywistycznej formacji literaturoznawcz...) szczegóły 
9.książka: Cyzman Marzenna: Osobowe nazwy własne w dziele literackim z perspektywy jego ontologii. 2009  szczegóły 
10.książka: Czaplejewicz Eugeniusz: Pragmatyka, dialog, historia. Problemy współczesnej teorii literatury. 1990 (Pierwotne założenia: Czym jest poetyka pragmatyczna? - Część I. W kręg...) szczegóły 
11.książka: Dąbrowski Stanisław: Tajemnica a metody. Ze stanowiska wiedzy o literaturze. Artykuły i szkice. 2008  szczegóły 
12.książka: Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. 2002 (Krystyna Ruta-Rutkowska: Sylwetka profesora Eugeniusza Czaplejewicza. ...) szczegóły 
recenzja: Januszkiewicz Michał: Wokół dialogu, komparatystyki i literatury (W czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej Eugeniusza Czaplejewicza). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 163-167  szczegóły 
13.książka: Głowiński Michał: Monolog wewnętrzny Telimeny i inne szkice. 2007  szczegóły 
14.książka: Gołąb Mariusz: Ukryte ogrody, nieobecne przestrzenie. Literackie i kulturowe metafory współczesności.  szczegóły 
recenzja: AB: Czytanie Literatury 2012 nr 1 s. 398-399 (not....) szczegóły 
15.książka: Grajewski Wincenty: Maszyny dialogowe. Szkice teoretycznoliterackie. (Fragmenty autob(ibl)iografii zamiast przedmowy. - Część I. Pomysły: Ma...) szczegóły 
16.książka: Hermeneutyka i literatura - ku nowej koiné. 2006 ( Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Michał Januszkiewicz: I Ty zostaniesz h...) szczegóły 
17.książka: Horyzonty metodologii. Prace teoretyczno-metodologiczne doktorantów literaturoznawców Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2010  szczegóły 
18.książka: Kicz, tandeta, jarmarczność w kulturze masowej XX wieku. 2000 ([Zawiera m.in.:] Lucyna Rożek: Zamiast wstępu. Sztuka broni się przed ...) szczegóły 
19.książka: Kłosiński Krzysztof: W stronę inności. Rozbiory i debaty. 2006 (Zamiast wstępu: irreductible. - Rozbiory: Caca - inny w "Nad Niemnem" ...) szczegóły 
20.książka: Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury. 1994 ([Dedykacja:] Henrykowi Markiewiczowi z okazji 70 rocznicy urodzin. * O...) szczegóły 
21.książka: Kuźma Erazm: Między konstrukcją a destrukcją. Szkice z teorii i historii literatury. 1994 (Od autora. Strona czynna i bierna procesu literackiego i artystycznego...) szczegóły 
recenzja: Czapliński Przemysław: Pomiędzy, albo o pokazywaniu języka. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 86-92  szczegóły 
recenzja: Margański Janusz: Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 229-237  szczegóły 
recenzja: Speina Jerzy: Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 783-786  szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: Nic nie jest prawdą, wszystko wolno. Pogranicza 1995 nr 2/3 s. 125-128  szczegóły 
22.książka: Literatura - Człowiek - Wartość. Księga Jubileuszowa dedykowana Bogusławowi Żurakowskiemu z okazji 50-lecia twórczości i 25-lecia pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. 2007 ([Zawiera m.in.]: Zofia Zarębianka: Religia w przestrzeni literatury. L...) szczegóły 
23.książka: Literatura dawna a współczesna humanistyka. 2010 (Krzysztof Obremski: Metodologia: efektywność a efektowność. - Tomasz ...) szczegóły 
24.książka: Literatura i wiedza. 2006 ( Włodzimierz Bolecki: Niebezpieczne związki (zamiast wstępu). * Danuta...) szczegóły 
25.książka: Magryś Roman: Retoryka polska w dobie Oświecenia. 1998 (Przedmowa. * Wstęp. * I. Część analityczna: 1. Źródła wymowy (badanie ...) szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 2000 nr 16 s. 237  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 288-289 (not....) szczegóły 
recenzja: Maternia Joanna: Ruch Literacki 2000 z. 2 s. 259-262  szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 38 (not....) szczegóły 
26.książka: Markiewicz Henryk: Dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. 2000 ([Zawiera szkice i rozprawy będące kontynuacją zainteresowań badacza:] ...) szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 276  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Z punktu widzenia synekdochy. Nowe Książki 2000 nr 3 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Andrzej: O pożytkach z archeologii pojęć (i nie tylko). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 131-137 (z not. o autorze art. na s. 388...) szczegóły 
27.książka: Markiewicz Henryk: Jeszcze dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. 2008  szczegóły 
28.książka: Markiewicz Henryk: O cytatach i przypisach. ([Dot. historii cytatu, motta i przypisu jako składników utworu literac...) szczegóły 
29.książka: Martuszewska Anna: Światy (nie)możliwe powieści. 2001 ([Dot. problematyki fikcji powieściowej wobec teorii światów możliwych,...) szczegóły 
30.książka: Mimesis w literaturze, kulturze i sztuce. 1992 (Zofia Mitosek: Wprowadzenie. Obszary i funkcje mimesis. - Stefan Moraw...) szczegóły 
31.książka: Miniatura i mikrologia literacka. T. 1. 2000 ( Próba teorii: Aleksander Nawarecki: Mikrologia, genologia, miniatura ...) szczegóły 
recenzja: Nawarecki Aleksander: O co nam chodzi. Fa-Art 2001 nr 2 s. 26-29  szczegóły 
recenzja: Peter Monika: Czy diabeł tkwi w szczegółach? Krytycznie o "Miniaturze i mikrologii literackiej". Postscriptum 2003 nr 1/2 s. 133-137 (z notą o Monice Peter...) szczegóły 
32.książka: Miniatura i mikrologia literacka. T. 2. 2001 (Aleksander Nawarecki: Wstęp. * Ku mikrologicznej krytyce świadomości: ...) szczegóły 
33.książka: Mizerkiewicz Tomasz: Nić śmiesznego. Studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku. 2007 ([Dot. historii komizmu w prozie i poezji nowoczesnej i ponowoczesnej, ...) szczegóły 
recenzja: Sidoruk Elżbieta: Od komizmu nowoczesnego do ponowoczesnego. Białostockie Studia Literaturoznawcze 2010 nr 1 s. 155-166  szczegóły 
34.książka: Na boku. Pisarze teoretykami literatury?... T. 2. 2010 ([Dot. refleksji nad literaturą w twórczości literackiej, intymistyce, ...) szczegóły 
35.książka: Narracje - (Auto)biografia - Etyka. ([Zawiera teksty pośw. różnym rodzajom narracji, zwłaszcza intymistyce,...) szczegóły 
36.książka: Nycz Ryszard: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. 1997 (Przedmowa. * Rozdz. I. Kilka uwag o literackiej formacji modernistyczn...) szczegóły 
recenzja: Burska Lidia: Modernizm i inne czasy. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 115-119  szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Andrzej: Principia 1998 t. 21/22 s. 303-307  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Tomasz: Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 198-208  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 11 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: Or: Odra 1997 nr 12 s. 136-137  szczegóły 
recenzja: Rzepecki Piotr: Późny modernista czy wczesny postmodernista?. Akant 1998 nr 3 s. 5  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Modernizm odnowiony. Nowe Książki 1997 nr 11 s. 39-40  szczegóły 
recenzja: Walas Teresa: Modernizm polski z perspektywy postmodernizmu. Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Wiktorska-Zapała Julita: Nowa koncepcja modernizmu. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 171-174  szczegóły 
37.książka: Nycz Ryszard: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. 2002  szczegóły 
recenzja: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2004 nr 2 (9) s. 193-196  szczegóły 
38.książka: Nycz Ryszard: Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. 2001 (Wprowadzenie: Literatura jako trop rzeczywistości. * Część pierwsza: "...) szczegóły 
recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Rzeczywistość utracona i odzyskana. Tygodnik Powszechny 2002 nr 26 s. 15  szczegóły 
recenzja: Czermińska Małgorzata: Od sylwy do epifanii. Na tropach pozatekstowego świata. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 73-80 (z not. o autorce art. na s. 217...) szczegóły 
recenzja: Dziadek Adam: Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 242-248  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 4 s. 212-213 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lubaszewska Antonina: Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 107-112  szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Na tropie. Pogranicza 2002 nr 2 s. 79-89  szczegóły 
recenzja: Orska Joanna: O tym, jak humanizm wypchnięty drzwiami depersonalizacji wraca do badań literackich oknem dekonstrukcji. Kresy 2003 nr 54/55 s. 187-191  szczegóły 
recenzja: Tomczok Paweł: W masce teorii. Fa-Art 2002 nr 3 s. 61-65  szczegóły 
recenzja: Zaleski Marek: Siatka na motyle. Res Publica Nowa 2002 nr 10 s. 95  szczegóły 
39.książka: Olszewska Maria Jolanta: Drogi nadziei. Polska proza historyczna z lat 1876-1939 wobec kryzysu kultury. Wybór. 2009  szczegóły 
40.książka: Orska Joanna: Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce. (Wstęp. - Część I. Problemy z pojęciem modernizmu: 1. Modernizm i postm...) szczegóły 
41.książka: Paradygmaty filozofii języka, literatury i teorii tekstu. (Pogranicza metodologiczne). 2004 ([Tom pokonferencyjny międzynarodowej sesji zorganizowanej w Słupsku i ...) szczegóły 
42.książka: Podsłuchane, zapisane. Wybór materiałów z II Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ "Sytuacje Trudne" i IV Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ "Postscriptum". 1993 (Krzysztof Uniłowski: Posłowie. - Jolanta Sikora: Twarze Sokratesa. Puz...) szczegóły 
43.książka: Poetologie pamięci. 2011  szczegóły 
44.książka: Poetyka, polityka, retoryka. 2006 (Profesorowi Michałowi Głowińskiemu na siedemdziesiąte urodziny [dedyka...) szczegóły 
45.książka: Poezja świadoma siebie. Interpretacje wierszy autotematycznych. 2009 (Andrzej Stoff: Słowo wstępne. - Bartosz Awianowicz: Jana Kochanowskieg...) szczegóły 
46.książka: Poszukiwania teoretycznoliterackie. 1989 (Wstęp: E. Czaplejewicz: Powroty i poszukiwania. * Cz. 1. Definicje syt...) szczegóły 
47.książka: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze. 1992 (Wstęp. - Włodzimierz Galewicz: W kręgu aksjologicznych zagadnień estet...) szczegóły 
48.książka: Przedziwne światy. Prace z historii i teorii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu.  szczegóły 
49.książka: Reflection on literature in Eastern and Western cultures. 1990 (Eugeniusz Czaplejewicz: A type of reflection and the literary genre. *...) szczegóły 
50.książka: Retoryka w Polsce. Teoria i praktyka w ostatnim półwieczu. 2006  szczegóły 
51.książka: Sławiński Janusz: Próby teoretycznoliterackie. 1992 (Od autora. - I: Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literac...) szczegóły 
52.książka: Sławiński Janusz: Teksty i teksty. 1990 (Małe wyznanie autora [wstęp]. - I.: Gorzkie żale [strategie współcz. n...) szczegóły 
53.książka: Starnawski Jerzy: Z dziejów polskiej nauki o literaturze. Seria 4. Piętnaście rozpraw. 2011  szczegóły 
54.książka: Sztuka interpretacji w ostatnim półwieczu. T. 3.  szczegóły 
55.książka: Tradycja współcześnie - repetycja czy innowacja?.  szczegóły 
56.książka: Troczyński Konstanty: Studia i szkice z nauki o literaturze. 1998 (Stanisław Dąbrowski: Z zagadnień doktryny literaturoznawczej Konstante...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Międzywojenna współczesność. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 53  szczegóły 
57.książka: Ulotność i trwanie. Studia z tematologii i historii literatury. 2002 ([Zawiera:] [Dedykacja dla Janiny Abramowskiej; z fot. badaczki.] * I. ...) szczegóły 
58.książka: Zawadzki Andrzej: Literatura a myśl słaba.  szczegóły 
recenzja: Kaczmarski Paweł: Vattimo, Gombrowicz i dwa lusterka. Rita Baum 2010 nr 16 s. 24-28 (z not. o autorze art. na s. 168...) szczegóły 
59.książka: Ziomek Jerzy: Teoria, historia, powinowactwa literatury. 2008  szczegóły 
60.książka: Znaki, tropy, mgławice. Księga pamiątkowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin profesora Wojciecha Kalagi. 2009  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Ankieta jubileuszowa "Pamiętnika Literackiego". Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 7-112 (ankieta z okazji stulecia czasopisma dot. zmian polskiej historii lite...) szczegóły 
sprostowanie: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 267 (dot. błędów redakcyjnych w wypowiedzi Henryka Markiewicza...) szczegóły 
62.artykuł: [Dziesięć] 10 najwybitniejszych osiągnięć polskiego literaturoznawstwa XX wieku. Ankieta Tekstów Drugich. Teksty Drugie 2001 nr 1, 5, 6 2002 nr 1/2, 4 (nr 1 z 2001 - ogłoszenie ankiety; nr 5 z 2001 - wypowiedzi autorstwa: ...) szczegóły 
63.artykuł: Dziurzyński Dariusz: Koncepcje impresjonizmu literackiego. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 35-42 (główne założenia...) szczegóły 
64.artykuł: Kielak Dorota: Modernistyczny palimpsest. Model lektury - figura tożsamości. Colloquia Litteraria 2008 nr 1/2 s. 19-43  szczegóły 
65.artykuł: Podraza-Kwiatkowska Maria: Literatura a poznanie czyli o wyrażaniu niewyrażalnego. Dekada Literacka 1996 nr 2 s. 5-6 (sposoby przestawiania problematyki metafizycznej w literaturze; na prz...) szczegóły 
66.artykuł: Roguski Piotr: Die polnische und deutsche Romantik. Schwierigkeiten (nicht nur) terminologischer Art. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1996 t. 12 s. 251-266  szczegóły 
67.artykuł: Siwicka Dorota: Pojęcie tonu w pracach Romana Ingardena o literaturze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 72 (947) s. 37-47 (pojęcie tonu wypowiedzi dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena,...) szczegóły 
68.artykuł: Tramer Maciej: Obok pornografii. Dygresje dwie i pół. Fa-Art 1999 nr 3 s. 20-27 (nt. literatury pornograficznej m.in.: Stanisław Przybyszewski, Zbignie...) szczegóły 
69.artykuł: Tramer Maciej: Skandalon - scandalum - skandal. Pro Libris 2003 nr 2 s. 25-33 (nt. zjawiska skamdalu oraz relacji między nim a literaturą; m.in. na p...) szczegóły 
70.artykuł: Tramer Maciej: Sto lat polskiej pornografii. Opcje 1997 nr 4 s. 9-17 (literatura pornograficzna w krytyce literackiej i badaniach literaturo...) szczegóły 
71.artykuł: Zawadzki Andrzej: Dokument pisany kluczem. Kilka uwag o nowoczesnej koncepcji podmiotu i jej kontekstach filozoficznych na przykładzie poglądów Stanisława Brzozowskiego. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 63-80 (dot. koncepcji Brzozowskiego jako filozofa i krytyka literackiego ocen...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
72.impreza: Międzynarodowe sympozjum poświęcone retoryce i poetyce polskich tesktów barokowych (1995).  szczegóły 
artykuł: Kauer-Bugajna Elżbieta: Der Text und seine Spielarten im polnischen Barock - Concetto, Trope und Wortbildung, Poczdam, 24-26 listopada 1995. Barok 1996 nr 1 s. 336-337  szczegóły 
73.impreza: "Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku i kulturze - edukacja" - Zjazd Polonistów (2004).  szczegóły 
artykuł: Czermińska Małgorzata, Faron Bolesław, Nycz Ryszard: Zjazd Polonistów w Krakowie. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 35-38 (rozmowa organizatorów przed imprezą; z not. i fot.; rozm. Magdalena Ro...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
74.książka: Czytane na nowo. Polska proza XX wieku a współczesne orientacje w badaniach literackich. ( Mieczysław Dąbrowski: Wstęp. O dwóch rodzajach literaturoznawczego dy...) szczegóły 
75.książka: Fiut Aleksander: Spotkania z Innym. 2006 ([Dot. inności kulturowej w polskiej literaturze XX wieku, z uwzględnie...) szczegóły 
recenzja: Krajkowski Michał: Litteraria Copernicana 2008 nr 1 (1) s. 238-242 (z not. o autorze art....) szczegóły 
76.książka: Gosk Hanna: Opowieści "Skolonizowanego/kolonizatora" W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku.  szczegóły 
77.książka: Iwasiów Inga: Parafrazy i reinterpretacje. Wykłady z teorii i praktyki czytania. 2004 ([Dot. interpretacji w relacji do metodologii poststrukturalnych, zwłas...) szczegóły 
78.książka: Janion Maria: Kobiety i duch inności. 2006  szczegóły 
79.książka: Janion Maria: Kobiety i duch inności. 2006  szczegóły 
80.książka: Janion Maria: Kobiety i duch inności. 1996 (Bogini Wolności (Dlaczego rewolucja jest kobietą?). Szalona. Kobieta -...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Literatura, feminizm, "dyskurs władzy". Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 193-197  szczegóły 
recenzja: Kralkowska-Gątkowska Krystyna: Inność i tożsamość. Śląsk 1997 nr 9 s. 73  szczegóły 
recenzja: Kraskowska Ewa: Inne. Arkusz 1997 nr 4 s. 5  szczegóły 
recenzja: Maksimiuk Anna: Kobieta wczoraj, dziś i.... Wiadomości Kulturalne 1996 nr 48 s. 20  szczegóły 
recenzja: Nowa książka Marii Janion. Rzeczpospolita 1996 nr 247 s. 23 (not. o promocji książki 21 X 1996 w Domu Literatury w Warszawie...) szczegóły 
recenzja: Paczoska Ewa: Komornicka - odmiany i właściwości lektury. Res Publica Nowa 1999 nr 3 s. 56-59 (dot. eseju pt. Maria Komornicka in memoriam...) szczegóły 
recenzja: Sidoruk Elżbieta: Wśród wariatek i niepokornych. Test 1997 nr 3 s. 154-159  szczegóły 
recenzja: Sosnowski Jerzy: Inna, Ten Sam i Ono (Wokół książki Marii Janion "Kobiety i duch inności"). NaGłos 1996 nr 25 s. 194-199 (z fot. Jerzego Sosnowskiego...) szczegóły 
recenzja: Szczuka Kazimiera: Przewrót feministyczny. Życie 1996 nr 19 s. 15  szczegóły 
recenzja: Topolewski Jarosław: Strych i duch inności. Res Publica Nowa 1997 nr 3 s. 43-44  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Kobieta zbuntowana. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 17-19 (z fot. Marii Janion...) szczegóły 
recenzja: Zembrzuska Agnieszka: Polskie tradycje feminizmu. Odra 1997 nr 7/8 s. 123-125  szczegóły 
81.książka: Kłosińska Krystyna: Feministyczna krytyka literacka. 2010  szczegóły 
82.książka: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy. Konteksty i perspektywy badawcze. (Wprowadzenie: Ryszard Nycz: "Nie leczony, chroniczny pogłos". Trzy uwa...) szczegóły 
83.książka: Literackie obrazy nieobecności. 2005 ([Dot. zagadnień zw. z wielością sensów, rozchwianiem iluzji obecności ...) szczegóły 
84.książka: Literatura a wyobcowanie. Studia. 1990 (Wstęp. - Janusz Sławiński: Literatura a wyobcowanie: słowo na wstępie....) szczegóły 
recenzja: Bachórz Józef: Dużo o samotności. Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 1 s. 165-170  szczegóły 
85.książka: Narracja i tożsamość. (2). Antropologiczne problemy literatury. 2004 ([II tom pokonferencyjny XXXII Konferencji Teoretycznoliterackiej "Narr...) szczegóły 
86.książka: Nowa świadomość płci w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schyłku stulecia. 2000 (German Ritz: Wprowadzenie. * Część I [literatura polska]: Aneta Górnic...) szczegóły 
87.książka: Paradygmaty filozofii języka, literatury i teorii tekstu. (Pogranicza metodologiczne). 2004 ([Tom pokonferencyjny międzynarodowej sesji zorganizowanej w Słupsku i ...) szczegóły 
88.książka: Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik. 2000 ([M.in. zawiera:] Piszące białogłowy od średniowiecza do końca XVIII wi...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Słownik pisarek polskich. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Bartkowicz Monika: Kobiety mają głos. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 12 IV s. 8  szczegóły 
recenzja: Budrowska Kamila: Historia literatury polskiej według kobiet. Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 121-124  szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Moje rozczarowania [z tego cyklu:] Wielka Siostra. Aneks Trybuny 2001 nr 139 s. E  szczegóły 
recenzja: Całka Barbara: Kulturowy gorset. Zadra 2001 nr 1 s. 56 (z not. o autorce recenzji...) szczegóły 
recenzja: Gumkowski Marek: Od strony kobiet = From the women's point of view. Polish Culture 2001 nr 1 s. 12 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
recenzja: Haas Agnieszka: Wielką poetką była.... Odra 2001 nr 11 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Między framugą patriarchatu a drzwiami feminizmu. Pogranicza 2001 nr 2 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: Jarząbek Dorota: Inna strona księżyca czyli Portret kobiety z piórem w dłoni. Topos 2001 nr 6 s. 160  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Literatura kobiet według kobiet. Twój Styl 2001 nr 4 s. 146 (not....) szczegóły 
recenzja: Kofta Krystyna: Czytane pędem albo wcale. Odra 2001 nr 7/8 s. 142 (nt. braku hasła autorki w przewodniku oraz o stosunku Edwarda Balcerza...) szczegóły 
recenzja: Kosińska Agnieszka: Strategie wykluczenia. Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 64-67 (z not. o A. Kosińskiej...) szczegóły 
recenzja: Kraskowska Ewa: Kobiety piszące o piszących kobietach. Res Publica Nowa 2001 nr 6 s. 85-87  szczegóły 
recenzja: Kubisiowska Katarzyna: Kobiety ocenzurowane. Polityka 2001 nr 23 s. 57  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Inna historia polskiej literatury i nowa historia miłości. Polonistyka 2001 nr 7 s. 432-437  szczegóły 
recenzja: Lis Renata: Koszmar z ulicy syntez. Magazyn z Książkami 2001 nr 2 s. 35  szczegóły 
recenzja: Powalska Franciszka: Pisarki. Arkusz 2001 nr 9 s. 13  szczegóły 
recenzja: Sawicka Elżbieta: Wypoczęte niewolnice. Rzecz o Książkach 2001 nr 3 s. E1  szczegóły 
nawiązanie: Borkowska Grażyna: Rzecz o Książkach 2001 nr 4 s. E2  szczegóły 
nawiązanie: Czermińska Małgorzata: Rzecz o Książkach 2001 nr 4 s. E2  szczegóły 
polemika: Mirka z Wrocławia: Pióro w kobiecej dłoni. Rzecz o Książkach 2001 nr 4 s. E2  szczegóły 
recenzja: Szczot Monika: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 258-259  szczegóły 
recenzja: Waśkiewicz Andrzej: Mapa miejscami zaklejona. Metafora 2003 nr 51/55(2002/2003) s. 245-247  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Z przewodnikiem w stronę kobiet. Fa-Art 2001 nr 1 s. 67-69  szczegóły 
recenzja: Wójtowicz Agata: Kobiety w oczach kobiet. Polonistyka 2001 nr 5 s. 312-314  szczegóły 
89.książka: Pongo. Szkice z antropologii literatury. 2009  szczegóły 
90.książka: Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego. 2008 (Inga Iwasiów: Studia kobiece - między "ja", światem a literaturą (wstę...) szczegóły 
91.książka: Ślósarska Joanna: Studia z poetyki antropologicznej. ([Dot. wybranych założeń antropologii kultury, lingwistyki i poetyki ko...) szczegóły 
92.książka: Śmieja Wojciech: Literatura, której nie ma. Szkice o polskiej "literaturze homoseksualnej".  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
93.artykuł: Borkowska Grażyna: "Kobiecość rozpisana na role". O niewystarczalności kulturowego imaginarium, języku presymbolicznym, literaturze kobiecej i seksualnym continuum. LiteRacje 2005 nr 2 (7) s. 5-11 (wywiad nt. teorii literatury kobiecej, m.in. o prekursorskm charakterz...) szczegóły 
94.artykuł: Borkowska Grażyna: Metafora drożdży. Co to jest literatura/poezja kobieca. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 31-44 (dot. dziejów definicji literatury kobiecej od XIX wieku na gruncie pol...) szczegóły 
polemika: Dunin Kinga: Kogutek czy kurka?. Ex Libris 1995 nr 83 s. 5-6  szczegóły 
95.artykuł: Masłowski Michał: Tożsamość polska w kontekście europejskim. Nauka 2002 nr 2 s. 91-101 (dot. typów tożsamości w Polsce i Europie Środkowej wg koncpcji Erica E...) szczegóły 
96.artykuł: Obremski Krzysztof: Kilka słów wprowadzenia. Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 4-5 (art. wprowadzający do numeru monograficznego pt.: "Zderzenia. Literatu...) szczegóły 
97.artykuł: Różewicz Małgorzata: O Ingardenowskim rozumieniu kultury. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 87-93  szczegóły 
98.artykuł: Wilk Marcin: Camp w literaturze staropolskiej. x 2008 ([w ks. zb.:] CAMPania. Zjawisko campu we współczesnej kulturze. Pod re...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
99.impreza: "Inna scena. Ciało, płeć, pożądanie, tożsamość seksualna w polskim dramacie i teatrze" - konferencja naukowa (2006).  szczegóły 
artykuł: Zawrzykraj Agata: Geje na scenie: jak to się robi w Paryżu. Dialog [Warszawa] 2006 nr 7 s. 182-185 (przegląd sztuk gejowskich w XX-wiecznym teatrze francuskim...) szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 2006 nr 7 s. 181 (ogł....) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
100.książka: Cysewski Kazimierz: Z zagadnień literaturoznawstwa polskiego doby pozytywizmu. 1860-1914. 1986  szczegóły 
101.książka: Garbal Łukasz: Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie. 2011 (I. Edytorstwo a redagowanie tekstów. Kim jest edytor? II. Porządek pra...) szczegóły 
recenzja: Lutomierski Marcin: "Edytorstwo" Łukasza Garbala - okiem dydaktyka. Sztuka Edycji 2012 t. 3 (2/2012) s. 115-117 (z not. o autorze art. na s. 125...) szczegóły 
102.książka: Horyzonty metodologii. Prace teoretyczno-metodologiczne doktorantów literaturoznawców Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2010  szczegóły 
103.książka: Komparatystyka. Między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. 2010 ([Dot. uwarunkowań i perspektyw współczesnej komparatystyki polskiej z ...) szczegóły 
104.książka: Lanoux Andrea: Od narodu do kanonu. Powstawanie kanonów polskiego i rosyjskiego romantyzmu w latach 1815-1865. 2003 (Podziękowania. - Wstęp. Powstawanie literatury narodowej. - Teorie two...) szczegóły 
105.książka: Starnawski Jerzy: Z dziejów polskiej nauki o literaturze. Seria 4. Piętnaście rozpraw. 2011  szczegóły 
106.książka: Wysłouch Seweryna: Wyprzedaż semiotyki. 2011  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
107.artykuł: Bizior-Dombrowska Magdalena: Wstęp. Sztuka Edycji 2011 t. 1 s. 5-6 (dot. tematu numeru; art. wstępny; z not. o autorce art. na s. 101...) szczegóły 
108.artykuł: Bohuszewicz Paweł: Po co literaturze dawnej współczesna teoria?. Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 9-27 (dot. dominacji paradygmatu filologiczno-autonomicznego w polskiej hist...) szczegóły 
109.artykuł: Camporeale Salvarore I.: Humanizm, reformacja i początki Kontrreformacji. Badania nad ich wzajemnymi relacjami oraz różnicami. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 153-160 (nowe stanowisko badawcze uwzględniajace renesansowy humanizm w badaniu...) szczegóły 
110.artykuł: Dąbrówka Andrzej: Kategoria teatralności w mediewistyce (projekt badań interdyscyplinarnych). Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 54-59 (dot. zjawisk obrazowania interakcyjnego w kulturze średniowiecznej w r...) szczegóły 
111.artykuł: Klimowicz Mieczysław: Dylematy komparatysty - historyka literatury XVIII w.. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 41 (1738) s. 137-144  szczegóły 
112.artykuł: Koryl Janusz: Pokoleniowa Abrakadabra. Widnokrąg 1989 nr 32 s. 2 (nt. zjawiska i celowości nadawania nazw pokoleniom poetyckim...) szczegóły 
113.artykuł: Obremski Krzysztof: Kilka słów wprowadzenia. Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 4-5 (art. wprowadzający do numeru monograficznego pt.: "Zderzenia. Literatu...) szczegóły 
114.artykuł: Saganiak Magdalena: Editore - traditore? Modernizacja pisowni wobec architektoniki słowa wypowiedzi artystycznej. Sztuka Edycji 2011 t. 1 s. 13-18 (dot. ochrony w zapisie graficznym tego, co może wskazywać na walory br...) szczegóły 
115.artykuł: Strzyżewski Mirosław: Słowo od redaktora. Sztuka Edycji 2011 t. 1 s. 3 (dot. profilu czasopisma; art. wstępny; z not. o autorze art. na s. 102...) szczegóły 
116.artykuł: Strzyżewski Mirosław: Sztuka edycji - dziś (tezy do dyskusji). Sztuka Edycji 2011 t. 1 s. 7-12 (dot. kondycji i głównych problemów edytorstwa klasycznych dzieł litera...) szczegóły 
117.artykuł: Wenta Jarosław: Wokół nowoczesnych konsekwencji romantyzmu w polskiej historiografii. Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 28-39 (dot. współczesnej recepcji średniowiecza (zwłaszcza kronik) wobec możl...) szczegóły 
118.artykuł: Wojtowicz Witold: Konstruowanie literatury mieszczańskiej. Kilka uwag o koncepcji Stanisława Grzeszczuka. Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 68-91 (dot. wyodrębnienia i charakterystyki nurtu literatury mieszczańskiej (...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    książki (alfabet autorów)
119.książka: Bielecki Marian: Historia, dialog, literatura. Interakcyjna teoria procesu historycznoliterackiego. 2010  szczegóły 
120.książka: Sławiński Janusz: Próby teoretycznoliterackie. 2000 (Od autora. - I: Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literac...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
121.artykuł: Czapliński Przemysław: Obecna, nieusprawiedliwiona. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 115-127 (nt. stosunku awangardy do modernizmu m.in. na przykładzie wypowiedzi p...) szczegóły 
122.artykuł: Kuźma Erazm: Strona czynna i bierna procesu literackiego i artystycznego. Na przykładzie historii ekspresjonizmu. Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 123-141  szczegóły 
123.artykuł: Lipatov A.: Nachala pol'skojj predromanticheskojj prozy XVIII veka. (Ehvoljucija khudozhestvennogo myshlenija i vnutrizhanrovye izmenenija v kontekste nacional'nogo i obshheevropejjskogo literaturnogo processa). x 1991 ([W ks. zb.:] Razvitie prozaicheskikh zhanrov v literaturakh stran Cent...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
124.książka: Aspekty współczesnych dyskursów. 2004 ([Zawiera m.in.:] Słowo wstępne. * Władysław Chłopicki: Humor w opowiad...) szczegóły 
125.książka: Bolecki Włodzimierz: Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku. 1991 (1. Historyk literatury i cytaty [cytat jako problem w badaniach litera...) szczegóły 
126.książka: Czterechsetlecie Unii Brzeskiej. Zagadnienia języka religijnego. 1998 ([Zawiera materiały z konferencji "O języku religijnym III"; Kazimierz ...) szczegóły 
recenzja: Stec Wiesław: Unia brzeska i język. Białostockie Archiwum Językowe 2001 nr 1 s. 199-204  szczegóły 
recenzja: Wolnicz-Pawłowska Ewa: Prace Językoznawcze [Olsztyn] 2000 z. 2 s. 195-198  szczegóły 
127.książka: Głowiński Michał: Pismak 1863 i inne szkice o różnych brzydkich rzeczach. 1995 (Pismak 1863 [Józef Aleksander Miniszewski]. Mowa i zło [stereotyp Żyda...) szczegóły 
128.książka: Tekst a gatunek. 2004 ([Tom pokonferencyjny sesji zorganizowanej przez Zakład Historii Języka...) szczegóły 
129.książka: Wileczek Anna: Świadectwa, ślady, znaki. Lapidarium jako strategia formy. 2010  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
130.artykuł: Skrzypczak Waldemar: Myśl ucieleśniona i myśl imaginacyjna. Wymiary obrazowania w języku i zasady porządkujące. Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 110-127 (dot. kategoryzowania zjawisk i procesów poznawczych w perspektywie jęz...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
131.książka: Aluzja literacka. Teoria, interpretacje, konteksty. Praca zbiorowa. 2007  szczegóły 
132.książka: Czas i przestrzeń w kulturze średniowiecza. Materiały XIX Seminarium Mediewistycznego. 1994 ([Zawiera m.in.:] Hanna Wojtczak: Czas a ilość w "Benedicti Hesse de Cr...) szczegóły 
133.książka: Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 20-22 kwietnia 1988 r. 1990 (Od redaktorów. - Andrzej Stoff: Czas mianowany w strukturze utworu epi...) szczegóły 
134.książka: Głowiński Michał: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. 2000 (I.: O Intertekstualności. Tradycja literacka, próba zarysowania proble...) szczegóły 
135.książka: Gra z czytelnikiem. Między konwencją a strategią. 2001 ([Dot. zjawiska gry w komunikacji literackiej, na przykładach utworów z...) szczegóły 
136.książka: Michałowska Teresa: Średniowieczna teoria literatury w Polsce. Rekonesans. 2007  szczegóły 
137.książka: Perspektywy polskiej retoryki. 2007  szczegóły 
138.książka: Płuciennik Jarosław: Figury niewyobrażalnego. Notatki z poetyki wzniosłości w literaturze polskiej. ([Dot. obrazowania związanego z reprezentowaniem doświadczenia wzniosło...) szczegóły 
139.książka: Rembowska-Płuciennik Magdalena: Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku. 2012  szczegóły 
140.książka: Sławiński Janusz: Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej. 1998 ([Wyd. 1: Wrocław 1965] [Zawiera:] Włodzimierz Bolecki: Janusz Sławińsk...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Wspomnienie z przyszłości. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 35  szczegóły 
141.książka: Sławiński Janusz: Próby teoretycznoliterackie. 2000 (Od autora. - I: Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literac...) szczegóły 
142.książka: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?. ( Michał Głowiński: Wprowadzenie. * Katarzyna Chmielewska: Literackość ...) szczegóły 
recenzja: Orzeł Wargskog Olga: Literatura Holokaustu dzisiaj. Midrasz 2007 nr 5 s. 3-5  szczegóły 
143.książka: Teoria literatury żywa. Alegoria. 2009  szczegóły 
144.książka: Wyrazić niewyrażalne. Literaturoznawstwo. 2006 ([Dot. relacji między tym, co wyrażone, a tym, co zakryte, przemilczane...) szczegóły 
145.książka: Zrozumieć humor. 2009  szczegóły 
146.książka: Żonglerzy słów w literaturze. 2006 ([Dot. różnych form komizmu, gier językowych, zabaw językowych w utwora...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
147.artykuł: Dubowik Henryk: Modyfikacje przestrzeni i czasu w polskiej literaturze fantastycznej XIX i XX wieku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1993 z. 14 (34) s. 5-20  szczegóły 
148.artykuł: Jakowska Krystyna: Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 271-273 (rec. ks. zb.: Zyklysdichtung in den slavischen Literaturen. Beitrage z...) szczegóły 
149.artykuł: Obremski Krzysztof: Barokowy koncept - wyzwanie dla wyobraźni czytelnika. x 2001 ([w ks. zb.:] Gra z czytelnikiem. Między konwencją a strategią. Pod red...) szczegóły 
150.artykuł: Pryszczewska-Kozołub Adela: Naturalistyczne sposoby narracji w międzywojennej prozie środowiskowej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 6 s. 49-63  szczegóły 
151.artykuł: Syty Jan: Oznaczanie czasu w średniowiecznych źródłach narracyjnych. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 33 (1985) z. 2 s. 5-45 (m.in. dot. "Rocznika kapituły krakowskiej", "Kalendarza krakowskiego"...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
152.impreza: "Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku" - konferencja teoretycznoliteracka (1988).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
153.książka: Alfabet Paszka. Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski. 2010 (Przeczytacie - słowo wstępne od redaktorów tomu. - Ewa Kosowska: Jerze...) szczegóły 
154.książka: Barłowska Maria: Na swady sarmackiej placu. O kulturze oratorskiej wieku XVII. 2001 (Wstęp. * O stawaniu się mówcą. * Z praktyki krasomówczej: 1. Inwencja....) szczegóły 
155.książka: Brzezina Maria: Polszczyzna Niemców. 1989 ([M.in. dzieje językowej stylizacji niemieckiej w utworach autorów pols...) szczegóły 
156.książka: Brzezina Maria: Stylizacja huculska. 1992 (Wstęp. Część I: Prolegomena [m.in. rozdz.:] Huculi i huculszczyzna w l...) szczegóły 
157.książka: Cyzman Marzenna: Osobowe nazwy własne w dziele literackim z perspektywy jego ontologii. 2009  szczegóły 
158.książka: Dubisz Stanisław: Język i polityka. Szkice z historii stylu retorycznego. 1992 (Słowo wstępne. - Język - polityka - retoryka. - Część I: Wśród oratoró...) szczegóły 
159.książka: Język i styl gatunków literackich oświecenia i romantyzmu. 1995 (Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski: Słowo wstępne. - Wykaz ważniej...) szczegóły 
160.książka: Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki. 2009  szczegóły 
161.książka: Język pisarzy jako problem lingwistyki. 2009  szczegóły 
162.książka: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji, Gniezno, 3-5 czerwca 2004. 2005 ([Zawiera m.in.:] A. Wstęp. Wojciech Polak: Homilia wygłoszona na Mszy ...) szczegóły 
163.książka: Kupiszewski Władysław: Z zagadnień języka pisarzy. 2004 (Wstęp. - Artyzm językowy Jana Kochanowskiego. Czy naprawdę niemoc poet...) szczegóły 
recenzja: Masovia Mater 2005 nr 2 s. 3 (not....) szczegóły 
164.książka: Lichański Jakub Zdzisław: Retoryka. Od średniowiecza do baroku. Teoria i praktyka. 1992 (Wprowadzenie. - Jak rozumiano "techne rhetorike"? Przegląd definicji r...) szczegóły 
recenzja: Cichocka Helena: Retoryka od antyku do Baroku. Nowe Książki 1992 nr 12 s. 44-45 (z fot. Jakuba Z. Lichańskiego...) szczegóły 
165.książka: Loewe Iwona: Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski. 2000 (Wprowadzenie. 1. Analityzmy werbo-nominalne w badaniach językoznawczyc...) szczegóły 
recenzja: Rejter Artur: Poradnik Językowy 2002 z. 1 s. 72-75  szczegóły 
166.książka: Maćkowiak Krzysztof: Słownik a poezja. Z zagadnień świadomości leksykalnostylistycznej polskiego oświecenia. 2001 (Wstęp. I. Podstawy ogólnoteoretyczne pracy. 1. Zbiorowa świadomość jęz...) szczegóły 
recenzja: Gorzelana Joanna: Poezja słów. Pro Libris 2002 nr 1 s. 121-122  szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 2002 nr 18 s. 297-298  szczegóły 
167.książka: O stylu poezji i prozy. Funkcje, kategorie, struktury. 1995 (Przedmowa. * Proza: Stefan Reczek: O ludowej prozie Jana Wiktora. - Ja...) szczegóły 
168.książka: Perspektywy polskiej retoryki. 2007  szczegóły 
169.książka: Piechota Marek: O tytułach dzieł literackich w pierwszej połowie XIX wieku. 1992 (Uwagi wstępne. - Tytuł od nazwy własnej do mikrokosmosu dzieła: Rozpoz...) szczegóły 
170.książka: Povtor v hudožestvennom tekste = Powtórzenie w tekście artystycznym. 2012  szczegóły 
171.książka: Przyklenk Joanna: Staropolska kronika jako gatunek mowy. 2009  szczegóły 
172.książka: Skwara Marek: O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku. 1999 (I. Perswazja w dziejach retoryki. Genus demonstrativum. Pochwała i nag...) szczegóły 
173.książka: Slavânskie âzyki. Edinicy, kategorii, cennostnye konstanty. Sbornik naučnyh trudov. 2010 ([Zawiera m.in.:] Nataliâ Alekseevna Tupikova: Poslaniâ korolâ Sigizmu...) szczegóły 
174.książka: Sokólska Urszula: Studia i szkice o języku pisarzy. Zagadnienia wybrane. 2010  szczegóły 
175.książka: Stala Marian: Metafora w liryce Młodej Polski. Metamorfozy widzenia poetyckiego. 1988  szczegóły 
176.książka: Strycharska-Brzezina Maria: Socjostylistyka a dzieje literatury polskiej. Studia nad stylizacją językową w utworach literackich.  szczegóły 
177.książka: Studia linguistica Danutae Wesołowska oblata. ([Zawiera m.in.:] Halina Kurek, Janina Labocha: Słowo wstępne [dedykacj...) szczegóły 
178.książka: Studia rhetorica. 2011  szczegóły 
179.książka: Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie Jej pracy naukowo-dydaktycznej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Władysława Książek-Bryłowa: Jubileusz Profesor Haliny...) szczegóły 
180.książka: Szturc Włodzimierz: Ironia romantyczna. Pojęcie, granice i poetyka. 1992 (Od autora. - Część pierwsza: Ironia sokratyczna: I. Ironia Sokratesa i...) szczegóły 
recenzja: A.F.: Nowe Książki 1993 nr 8 s. 58 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20 (notka...) szczegóły 
recenzja: Kalinowska Maria: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 228-236  szczegóły 
181.książka: Śniecikowska Beata: "Nuż w uhu"? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu. 2008  szczegóły 
182.książka: Wilkoń Aleksander: Z dziejów języka literatury polskiej. 2001 (Uwagi wstępne. I. Średniowieczny bukiet maryjny: "Kwiatek czysty smutn...) szczegóły 
recenzja: (ak): Śląsk 2002 nr 4 s. 78  szczegóły 
183.książka: Wor(l)ds in transition. Studies in language, culture and literature. Essays in honour of professor Janusz Arabski on his 65th birthday. 2004 ([Zawiera m.in.:] Ewa Borkowska, Andrzej Łyda: Editors' note. * Words i...) szczegóły 
184.książka: Wyderka Bogusław: Cechy składniowo-stylistyczne siedemnastowiecznej prozy publicystycznej. Piśmiennictwo śląskie na tle ogólnopolskim. 1990  szczegóły 
185.książka: Wysocka Aneta: O miłości uskładanej ze słów. Obraz miłości erotycznej w polszczyźnie ogólnej oraz poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świerszczyńskiej [!] i Haliny Poświatowskiej. 2009  szczegóły 
186.książka: Żonglerzy słów w literaturze. 2006 ([Dot. różnych form komizmu, gier językowych, zabaw językowych w utwora...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
187.artykuł: Bednarek Antoni: Oratorstwo międzywojenne i literatura (Garść przypomnień i spostrzeżeń). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 87-102 (m.in. o relacjach oratorstwa i literatury w kaznodziejstwie, mowach po...) szczegóły 
188.artykuł: Białoskórska Mirosława: Dzieje poetyzmów "koral" i "rubin" języku polskim. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 27-41 (na materiale literackim z różnych epok...) szczegóły 
189.artykuł: Bogołębska Barbara: Romantyczny model retoryki i nauki o stylu. Przegląd problematyki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 139-152  szczegóły 
190.artykuł: Brzezina Maria: Das Polnisch der Deutschen in literarischen Texten. Deutsch-Polnisches Jahrbuch 1990 t. 4 s. 185-203 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
191.artykuł: Brzezina Maria: Metajęzykowe sposoby wprowadzania ukrainizmów w XIX-wiecznych utworach literackich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze 1995 z. 117 (1154) s. 21-33  szczegóły 
192.artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Barokowy komplement. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 7-22 (dot. stylistyki komplementu na temat kobiecej urody w poezji barokowej...) szczegóły 
193.artykuł: Jaworski Józef: Powtórzenie jako środek językowo-stylistyczny w tekstach propagandowych ostatniej dekady XVIII wieku. Filologia Polska 2003 [t.] 1 s. 45-54  szczegóły 
194.artykuł: Kałkowska Anna: Mówiona staropolszczyzna w zwierciadle listów. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 77-85 (dot. listów z XVI i XVII wieku...) szczegóły 
195.artykuł: Kasperski Edward: Parodia i parodiowanie (Na tle postmodernizmu). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 31-44 (parodia w klasycyzmie i romantyzmie, na przykładzie poglądów Cypriana ...) szczegóły 
196.artykuł: Kurzowa Zofia: O badaniach polsko-rosyjskich kontaktów językowych. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1997 z. 9 (192) s. 139-147 (wpływ języka rosyjskiego na polszczyznę, m.in. na przykładzie literatu...) szczegóły 
197.artykuł: Maćkowiak Krzysztof: Potoczny materiał leksykalny a styl osiemnastowiecznej dydaktyki wierszowanej. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 5 s. 338-344  szczegóły 
198.artykuł: Maćkowiak Krzysztof: Styl prosty w retorykach i poetykach polskiego oświecenia. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1995 z. 8 (41) s. 117-126  szczegóły 
199.artykuł: Pluta Feliks: Dialekt śląski w literaturze pięknej. x 2002 ([w ks. zb.:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot d...) szczegóły 
200.artykuł: Puzynina Jadwiga: O relacjach między wartościowaniem ilościowym i jakościowym w znaczeniach wyrazów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 273-281 (m.in. na przykładzie poezji...) szczegóły 
201.artykuł: Senderska Joanna: Kilka uwag na temat szyku barokowego wiersza. Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2002 t. 16 s. 61-67 (nt. szyku inwersyjnego w funkcji stylistycznej...) szczegóły 
202.artykuł: Stanisz Marek: Imitacja czy kreacja? Polemika z teorią mimesis w okresie sporów przełomu romantycznego w Polsce (1818-1830). Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1997 t. 31/32 (1994/1995) s. 17-38  szczegóły 
203.artykuł: Wilkoń Aleksander: Kategorie stylistyczne w poezji barokowej. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 119-132  szczegóły 
204.artykuł: Witosz Bożena: Opis a fotografia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1998 nr 25 (1662) s. 232-240 (wpływ upowszechnienia dagerotypu i fotografii na model konstruowania o...) szczegóły 
205.artykuł: Wyderka Bogusław: Składniowo-stylistyczna charakterystyka języka poezji renesansu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1996 nr 24 (1577) s. 78-87  szczegóły 
206.artykuł: Wysocka Aneta: Sacrum jako domena źródłowa metafor. Analiza porównawcza poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Haliny Poświatowskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 3 (41) s. 39-51 (z not. o autorce art.; ze streszcz. w jęz. angielskim...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
207.impreza: "Język polski dawnych północno-wschodnich kresów Rzeczypospolitej" - międzynarodowa sesja językoznawcza (1989).  szczegóły 
208.impreza: "Odmiany polszczyzny XVII wieku" - ogólnopolska sesja naukowa (1988).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    książki (alfabet autorów)
209.książka: Heksametr. Antyczne wzorce wiersza i strofy w literaturach słowiańskich. Praca zbiorowa. 2011  szczegóły 
210.książka: Krótkie rozmiary wierszowe. 2004 ([Dot. ośmiozgłoskowca i rozmiarów krótszych w literaturach: polskiej, ...) szczegóły 
211.książka: Obremski Krzysztof: "Wiersz dzisia nieznajomy". Rytm psałterzowego wersetu w kontekście staropolskiej interpunkcji. 2000 ([Dot. rytmicznej organizacji wersetów psalmów w staropolskich przekład...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 4 s. 198-199 (nota...) szczegóły 
recenzja: Piskała Magdalena: Barok 2000 nr 2 s. 261-263  szczegóły 
212.książka: Pszczołowska Lucylla: Wiersz - styl - poetyka. Studia wybrane. (I. Wstęp: Forma wierszowa jako element kultury. - II. Wiersz a język i...) szczegóły 
213.książka: Sadowski Witold: Wiersz wolny jako tekst graficzny. (Wprowadzenie. - Analiza: Rozdział I. Wiersz wolny wobec sztuk plastycz...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
214.artykuł: Glomski Jaqueline: Kraków i "ars versificandi". Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 451-463 (nt. podręczników wersyfikacji z okresu renesansu...) szczegóły 
215.artykuł: Pretnar Anton: Mickiewicz i Presheren (Ze studiów nad polskim i słoweńskim wierszem romantycznym). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 100-101 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
216.artykuł: Sadowska Wanda: Wersyfikacja regularna skamandrytów. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 108-115 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
217.artykuł: Ślaski Jan: Z dziejów inspiracji włoskich w wersyfikacji polskiej (Od Kochanowskiego do Młodej Polski). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 47-60  szczegóły 
218.artykuł: Urbańska Dorota: Svobodnyj stih i metričeskij stih v sovremennoj pol'skoj poezii. x 2009 ([w ks. zb.:] Slavânskij stih. [Vyp.] 8. Stih, âzyk, smysl. Red. A. [Al...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
219.artykuł: Dunin-Wąsowicz Paweł: Gzie kryminał goni się z science fiction. Lampa 2011 nr 12 s. 26-27  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
220.książka: Granica w literaturze. Tekst, świat, egzystencja. 2004 ([Dot. zjawiska granicy w szerokim, "metaforycznym" sensie, ukształtowa...) szczegóły 
221.książka: Kowalski Piotr: Gratulanci i winszownicy. Zarys komunikacyjnej historii winszowania. 2010 ([Dot. historii literatury okolicznościowej]...) szczegóły 
222.książka: Krzywy Roman: Od hodoeporikonu do eposu peregrynackiego. Studium z historii form literackich. 2001 ([Dot. staropolskich tekstów podróżniczych: polskich i łacińskich, będą...) szczegóły 
recenzja: Trębska Małgorzata: Barok 2003 nr 1 s. 197-199  szczegóły 
223.książka: Michalski Maciej: Dyskurs, apokryf, parabola. Strategie filozofowania w prozie współczesnej. 2003 (Wstęp. - I. Literatura jako sposób filozofowania: Literatura a filozof...) szczegóły 
224.książka: Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze. 2005  szczegóły 
225.książka: Stepan Ludvik: Vyvoj zanroveho systemu polske literatury (od renesansu k postmodernizmu). 2000 ([Dot. przebudowy systemu formacji genologicznych: konstrukcji, wzajemn...) szczegóły 
recenzja: Hvisc Jozef: Kontakty 2003 nr 2 s. 76-80  szczegóły 
226.książka: Strony autobiografizmu. 2012  szczegóły 
227.książka: Tekst a gatunek. 2004 ([Tom pokonferencyjny sesji zorganizowanej przez Zakład Historii Języka...) szczegóły 
228.książka: Wileczek Anna: Świadectwa, ślady, znaki. Lapidarium jako strategia formy. 2010  szczegóły 
229.książka: Wokół reportażu podróżniczego. 2004 ([Dot. ewolucji piśmiennictwa podróżniczego na pograniczu literatury, d...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
230.artykuł: Beaujour Michel: Genus universum: gatunek literacki renesansu. Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 333-348 (O gatunkach literackich (III)...) szczegóły 
231.artykuł: Kozicka Dorota: Dwudziestowieczne "podróże intelektualne". (Między esejem a autobiografią). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 41-59 (dot. wyróżników i granic "podróży intelektualnej" jako formy literacki...) szczegóły 
232.artykuł: Mochalova V.: Ehtapy razvitija povestvovatel'nykh zhanrov v Pol'skojj literature XII-XVI vv.. x 1991 ([W ks. zb.:] Razvitie prozaicheskikh zhanrov v literaturakh stran Cent...) szczegóły 
233.artykuł: Olkusz Wiesław: Ghazal, pantun i ruba'i w praktyce artystycznej poetów 2 poł. XIX wieku. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1993 z. 31 s. 123-133 (w polskiej poezji pozytywistycznej...) szczegóły 
234.artykuł: Zawadzki Andrzej: Gatunki nowoczesnego pisarstwa filozoficznego: dialog i portret. Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 39-62 (dot. m.in. pism Stanisława Brzozowskiego, Bolesława Micińskiego, Walte...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Aforyzm
    książki (alfabet autorów)
235.książka: Kalinowski Daniel: Określanie horyzontu. Studia o polskiej aforystyce literackiej XIX wieku. 2003 (Uwagi wstępne. - Problemy definicyjne: I. Między aforyzmem a aforystyk...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
236.artykuł: Fedorenko Nikolajj, Sokol'skaja L.: Aforistika stran socializma. ([W ks.:] Nikolaj Fedorernko, L. Sokolska: Aforistyka. Moskva 1990, s. ...) szczegóły 
237.artykuł: Kalinowski Daniel: Aforyzmy wśród bons modeles, sztambuchów i immortaliów polskiej literatury XIX wieku. Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 375-388  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Antyutopia
    książki (alfabet autorów)
238.książka: Wojtczak Dariusz: Siódmy krąg piekła. Antyutopia w literaturze i filmie. 1994 (Antyutopia - nowy rodzaj piekła. - Rozdział I. Przekleństwo Platona. K...) szczegóły 
recenzja: Dżedżyk Zofia: Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 789-791  szczegóły 
recenzja: Karburator: Ujęcie akademickie. Nowa Fantastyka 1995 nr 2 s. 67 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Marzenie i koszmar. Nowe Książki 1994 nr 11 s. 36-37  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Apokryf
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
239.artykuł: Król Anna: Uczestnictwo Maryi w wydarzeniach pasyjnych - analiza porównawcza średniowiecznych opisów apokryficznych. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 91-101 (dot. "Rozmyślania przemyskiego", "Rozmyślań dominikańskich", "Żywota P...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Auto sacramental
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
240.artykuł: Biały Barbara: Los autos sacramentales en Polonia. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 1 s. 232-237  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
241.artykuł: Popławska Halina: O refleksji egzystencjalnej w autobiografii staropolskiej. Napis 1998 seria 4 s. 7-18  szczegóły 
242.artykuł: Popławska Halina: Początki autobiografii polskiej (XV-XVII wiek). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 87-94 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Bajka
    książki (alfabet autorów)
243.książka: Maćkowiak Krzysztof: Ukształtowanie leksykalno-stylistyczne polskiej bajki oświeceniowej. 1994 (Wstęp. - Kształt leksykalno-stylistyczny bajki w świetle przepisów poe...) szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 209-210  szczegóły 
recenzja: Walczak Bogdan: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 184-186  szczegóły 
244.książka: Woźnowski Wacław: Dzieje bajki polskiej. 1990 (Wstęp. - I. Od średniowiecza do baroku: Ezop w średniowieczu. Drogi ro...) szczegóły 
recenzja: Dżedżyk Zofia: Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 305-309  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Bajka: Czy tylko dydaktyka i moralizatorstwo?. Nowe Książki 1991 nr 10 s. 52-53 (z fot. Wacława Woźnowskiego...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
245.artykuł: Namowicz Tadeusz: Konteksty ideowe bajki w polskim i niemieckim oświeceniu. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 31-38 (różnice między oświeceniem w obu krajach na przykładzie bajek Francisz...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Ballada
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
246.artykuł: Rothe Hans: Ballade und Drama in der polnischen und russischen Romantik. ([W ks. zb.:] Gattungen in den slavischen Literaturen. Koeln, Wien 1988...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Baśń
    książki (alfabet autorów)
247.książka: Baran Zbigniew: Idee - mity - symbole w polskich baśniach literackich wydanych w XIX i XX wieku. 2006 (Wstęp. Nota od autora. Rozdział I. Zamyślenia nad baśniowymi ideami [d...) szczegóły 
248.książka: Baśnie nasze współczesne. 2005 (Słowo wstępne. * Ryszard Waksmund: Młodopolska baśń dramatyczna. Od ba...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Biografia
    książki (alfabet autorów)
249.książka: Biografia, historiografia dawniej i dziś. Biografia nowoczesna, nowoczesność biografii.  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Chorografia
    książki (alfabet autorów)
250.książka: Rott Dariusz: Staropolskie chorografie. Początki, rozwój, przemiany gatunku. 1995 (Wstęp. - I. Historyk literatury wobec piśmiennictwa geograficznego. II...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Józef: Kwartalnik Opolski 1996 nr 2 s. 89-93  szczegóły 
recenzja: Chmiel Aneta: Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 77-79  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 11/12 s. 112 (not....) szczegóły 
recenzja: Kadłubek Zbigniew: Nowy Filomata 1997 nr 2 s. 134-135  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1996 nr 4 s. 72 (nota...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Cyzjojana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
251.artykuł: Siek Antoni: Rytm czasu i symbolika świąt w cyzjojanach polskich. Sendomiria 1999 z. 1 s. 19-39  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dedykacja
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
252.artykuł: Markiewicz Henryk: Jak się dawniej dedykacje pisały. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 216-228  szczegóły 
253.artykuł: Mazurek Bożena: Twórcy oświeceniowych dedykacji wobec problemu panegiryzmu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1989 nr 957 s. 72-100  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    książki (alfabet autorów)
254.książka: Burzyńska Anna R.: Mechanika cudu. Strategie metateatralne w polskiej dramaturgii awangardowej. 2005  szczegóły 
255.książka: Dialog w dramacie. 2004 (Monika Żółkoś: Wstęp. * Dorota Sajewska: Zapis na wstędze nieświadomoś...) szczegóły 
256.książka: Dramat polski XIX i XX wieku. Interpretacje i analizy. 1987  szczegóły 
recenzja: Chomiuk Aleksandra: Tradycje i współczesność polskiego dramatu. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 140-142  szczegóły 
recenzja: Maciszewska Joanna: Kierunki 1989 nr 37 s. 12  szczegóły 
recenzja: Prokof'eva D.: Sovetskoe Slavjanovedenie 1989 nr 1 s. 104-105  szczegóły 
recenzja: Ruszała Jadwiga: Słupskie Prace Humanistyczne 1990 nr 10a (1989) s. 187-196  szczegóły 
recenzja: Ruszała Jadwiga: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1991 t. 33 (1990) z. 1 s. 107-110  szczegóły 
recenzja: S.M.: Scena 1989 nr 1 s. 32  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 399-400  szczegóły 
257.książka: Kosiński Dariusz: Sceny z życia dramatu. 2004 (Wstęp. - Część I. Smak w bogosie. Kulig i bigos, czyli nil desperandum...) szczegóły 
recenzja: Kozłowska Justyna: Smak dawnych potraw. Dialog [Warszawa] 2005 nr 12 s. 54-60  szczegóły 
258.książka: Krótkie formy dramatyczne. 2007  szczegóły 
259.książka: Na schodach Klio. Jedenaście ćwiczeń z myśli o dramacie historycznym. 1999 (Dobrochna Ratajczakowa: Wprowadzenie. - Dobrochna Ratajczakowa: Uśmiec...) szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: Bardzo kłopotliwa muza. Scena 2000 nr 3 s. 35  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 50 (nota...) szczegóły 
260.książka: Rusek Marta: Miniaturowe światy. Z dziejów jednoaktówki w Młodej Polsce. 2007  szczegóły 
261.książka: Scholze Dietrich: Zwischen Vergnuegen und Schock. Polnische Dramatik im 20. Jahrhundert. 1989 ([Zawiera szkice i rozdziały pośw. dramaturgii aut.:] E. Bryll, W. Gom...) szczegóły 
recenzja: Czerwiński Edward Józef: World Literature Today 1990 t. 64 nr 4 s. 667-668  szczegóły 
recenzja: (g) : German study on Polish drama. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1990 nr 4 s. 29  szczegóły 
recenzja: J.R.: Polska dramaturgia w niemieckich oczach. Nowe Książki 1990 nr 12 s. 37  szczegóły 
recenzja: Kroeplin Wolfgang: Zeitschrift fuer Slawistik 1991 t. 36 nr 1 s. 128-130  szczegóły 
recenzja: Matuszek Gabriela: Ruch Literacki 1991 z. 1/2 s. 116-117  szczegóły 
recenzja: Taborski Roman: Niemiecka książka o polskiej dramaturgii dwudziestego wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 7 s. 159-161  szczegóły 
262.książka: Skuczyński Janusz: Odmiany form dramatycznych w okresie romantyzmu. Słowacki - Mickiewicz - Krasiński. 1993 (Wstęp. - I. Klasyczna tragedia jako wzorzec dramatyzmu. II. Od "Mendog...) szczegóły 
recenzja: Przychodniak Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 231-238  szczegóły 
recenzja: Ziołowicz Agnieszka: Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 796-797  szczegóły 
263.książka: Taborski Roman: W kręgu młodopolskiego dramatu i teatru. Dwa szkice. 1991 (Komedia - sztuka - dramat. Z badań nad gatunkami dramatycznymi w Polsc...) szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 305 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
264.artykuł: Cukrowska Krystyna: Zmartwychwstanie pańskie - temat główny poezji średniowiecznej i źródło dramatu europejskiego. Parnasik 2001 nr 6 s. 1-2 (liturgia świąt wielkanocnych jako źródło europejskiego dramatu - art....) szczegóły 
265.artykuł: Kowalczykowa Alina: Dramat. Poszukiwania modelowe polskich romantyków. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1991 z. 31 s. 3-16  szczegóły 
266.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Święte legiony. Rzecz o mechanizmach sakralizacji w dramacie popularnym lat dwudziestych. x 1990 ([W ks. zb.:] Popularny dramat i teatr religijny w Polsce. Lublin 1990 ...) szczegóły 
267.artykuł: Rothe Hans: Ballade und Drama in der polnischen und russischen Romantik. ([W ks. zb.:] Gattungen in den slavischen Literaturen. Koeln, Wien 1988...) szczegóły 
268.artykuł: Taborski Roman: O elementach teatralnych w tekstach dramatycznych (Na kilku wybranych przykładach). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 101-110 (na przykładzie polskiej dramaturgii z okresu pozytywizmu i Młodej Pols...) szczegóły 
269.artykuł: Wojtak Maria: O funkcjonowaniu form rozkaźnika jako wykładników honoryfikatywności w tekstach wybranych dramatów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 151-161 (na przykładach: Wojciech Bogusławski: Cud czyli Krakowiaki i Górale, ...) szczegóły 
270.artykuł: Wójcikowa Sylwia: Realia w dramacie popularnym dwudziestolecia międzywojennego - rzeczy i rekwizyty. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 106-109 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
271.impreza: "Dramat w teatrze, teatr w dramacie" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Zach Joanna: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 92-93  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dziennik
272.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 2 s. 200-201  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
273.książka: Rodak Paweł: Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku. (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
274.artykuł: Adamczyk Kazimierz: O wiarygodności dziennikowej formy przekazu (Lechoń, Gombrowicz, Herling-Grudziński). Ruch Literacki 1989 z. 1 s. 35-48  szczegóły 
275.artykuł: Meer Jan Ijsbrand van der: Johana Meermana "Eenige berichten omtrent het Noorden en Noord-Oosten van Europa". Dzienniki podróży po Polsce w drugiej połowie XVII w. jako gatunek literacki. Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 5-26  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Elegia
    książki (alfabet autorów)
276.książka: Doktór Roman: Polska elegia oświeceniowa. Dzieje i model gatunku 1740-1822. 1999 (Rozdz. I. Elegia w tradycji literackiej: 1. Uwagi wstępne. 2. Pochodze...) szczegóły 
recenzja: Chachulski Tomasz: Wiek Oświecenia 2000 nr 16 s. 236  szczegóły 
277.książka: Elegia poprzez wieki. Konferencja naukowa 8-9 XI 1994. 1995 ([Materiały z sesji naukowej "Elegia poprzez wieki" zorg. 8-9 XI 1994 p...) szczegóły 
278.książka: Urban-Godziek Grażyna: Elegia renesansowa. Przemiany gatunku w Polsce i w Europie.  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
279.artykuł: Sokolski Jacek: Elegia "Vado mori" i jej polskie dzieje. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 112-125 (analiza cech gatunkowych, wariantów tekstu w Europie Zachodniej i lite...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Emblemat
    książki (alfabet autorów)
280.książka: Pelc Janusz: Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych. (Słowo wstępne. - I. Emblematyka oraz ikonologia. II. Renesansowa preem...) szczegóły 
recenzja: Karpiński Adam: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2003 t. 47 s. 207-215  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Emblematyka - wstęp do syntezy sztuk. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: (MB): Acta Poloniae Historica 2003 t. 88 s. 170-171 (nota w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Prejs Marek: W kręgu staropolskiej emblematyki. Barok 2003 nr 1 s. 183-185  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epitafium
    książki (alfabet autorów)
281.książka: Rećko Janusz: Literackie epitafium barokowe. Geneza i teoria gatunku. 1992 (Wstęp. - Przegląd definicji [zakres znaczeniowy epitafium funkcjonując...) szczegóły 
recenzja: Elżanowska Małgorzata: Barok 1995 nr 2 (1994) s. 199-200  szczegóły 
recenzja: Sztyber Radosław: Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1995 z. 8 (41) s. 212-217  szczegóły 
282.książka: Rećko Janusz: W kręgu poezji nagrobkowej polskiego baroku. 1994 (Wstęp. - I. Epitafium epigramatyczne w zbiorach i cyklach żałobnych. I...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
283.artykuł: Błachut Władysław: O twórczości epitafialnej. Życie Literackie 1989 nr 43 s. 2 (w okresie od XVI-XVIII w. oraz współcz....) szczegóły 
284.artykuł: Grzybowski Stanisław: Skamieniałe żale. Staropolskie inskrypcje nagrobne. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1990 t. 35 s. 77-90  szczegóły 
285.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Eschatologia i megalomania. O polskiej barokowej wierszowanej epigrafice nagrobnej. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 63-81  szczegóły 
286.artykuł: Rećko Janusz: Epitafia budziszyńskie z XVII wieku. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1995 z. 7 (40) s. 7-15 (na materiale w języku łacińskim...) szczegóły 
287.artykuł: Rećko Janusz: Epitafium w rękopiśmiennych poetykach i retorykach szkolnych doby baroku. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1990 z. 6 (31) s. 7-25  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epitalamium
    książki (alfabet autorów)
288.książka: Mroczek Katarzyna: Epitalamium staropolskie. Między tradycją literacką a obrzędem weselnym. 1989  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epos
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
289.artykuł: Dąbrowski Roman: Narracja i dialog w polskiej epopei oświeceniowej ("Wojna chocimska", "Pułtawa", "Jagiellonida"). Ruch Literacki 1998 z. 6 s. 721-736  szczegóły 
290.artykuł: Piechota Marek: "Sławić cnotę i wskrzeszać dzielnych mężów boje" (W kręgu marzenia o eposie twórców staropolskich). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1989 nr 957 s. 44-71 ( w XVI i XVII w....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Erotyk
    książki (alfabet autorów)
291.książka: Czernianin Wiktor: Młodopolski erotyk hedonistyczny. Problemy poetyki. 2000 (Wstęp. * Część I. Fabuła liryczna i przestrzeń: 1. Liryczny model fabu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
292.artykuł: Fiuto Aleksandra: Erotyk konceptystyczny w literaturze polskiej i chorwackiej XVII wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 89-90 (streszcz. referatu...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Esej
    książki (alfabet autorów)
293.książka: Krakowiak Małgorzata: Mierzenie się z esejem. Studia nad polskimi badaniami eseju literackiego. 2012  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
294.artykuł: Kott Jan: Pół wieku polskiego eseju. Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 109-114  szczegóły 
nawiązanie: Szaruga Leszek: Esej i kultura rozmowy. Przegląd Polityczny 2001 nr 50 s. 134-136 (nawiązanie do wstępu do antologii: Four decades of Polish essays. Evan...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Exemplum
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
295.artykuł: Łukarska Beata: Egzemplum - jego treść i funkcja w wybranych przekazach późnego Średniowiecza. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 5-18  szczegóły 
296.artykuł: Szostek Teresa: Średniowieczne exemplum homiletyczne jako element kultury literackiej. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 97-111  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Facecja
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
297.artykuł: Chikkarini M.: Zapadnye istochniki russko-pol'skikh facecijj XVII v.. Trudy Otdela Drevnerusskojj Literatury 1989 t. 42 s. 174-187  szczegóły 
298.artykuł: Rejter Artur: Polska facecja prozatorska XVI-XVIII w. Styl - gatunek - komizm. Stylistyka 2001 nr 10 s. 383-401  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Fantasy
    książki (alfabet autorów)
299.książka: Trębicki Grzegorz: Fantasy - ewolucja gatunku. (Wstęp. Fanstasy jako gatunek egzomimetyczny. Określenie przedmiotu bad...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Fragment
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
300.artykuł: Mackiewicz Tomasz: Pięć fragmentów o romantycznym fragmencie. Tekstualia 2005 nr 2 s. 23-32 (z notą o aut., s. 198...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Gawęda
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
301.artykuł: Makowski Bolesław: Gawęda ludowa. Pisarze i gawędziarze ludowi. Litteraria [Wrocław] 1992 t. 22 s. 53-55 (od okresu romantyzmu do czasów współczesnych...) szczegóły 
302.artykuł: Prokof'eva D.: Osobennosti zhanra gavendy v pol'skojj literature XIX v.. x 1991 ([W ks. zb.:] Razvitie prozaicheskikh zhanrov v literaturakh stran Cent...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Haiku
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
303.artykuł: Szymańska Beata: Haiku i literatura polska przełomu XIX i XX wieku. Estetyka i Krytyka 2002 nr 2 s. 41-67 (na podstawie tekstów twórców okresu Młodej Polski, m.in.: Jan Kasprowi...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Hymn
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
304.artykuł: Chróścielewski Tadeusz: Narodziny pieśni i hymnów. Pieśń Skrzydlata 1993 nr 1 s. 8-11 (o powstawaniu hymnów narodowych...) szczegóły 
305.artykuł: Przedpełski Marian: "Jeszcze Polska nie zginęła...", (cz. III) Recepcja Mazurka Dąbrowskiego [Józefa Wybickiego] i innych pieśni hymnicznych. Notatki Płockie 1993 nr 4 s. 4-13  szczegóły 
306.artykuł: Przedpełski Marian: "Jeszcze Polska nie zginęła..." i inne polskie pieśni hymniczne. Notatki Płockie 1991 nr 1 s. 47-53 (rys historyczny - od średniowiecza do utworów XIX-wiecznych; z nut. i ...) szczegóły 
307.artykuł: Sobczak Jerzy: Zanim "Mazurek" stał się hymnem. Rocznik Mazurka Dąbrowskiego 2005 nr 7/8 (2004/2005) s. 9-26 (nt. gatunku oraz historii polskich hymnów narodowych; zawiera teksty i...) szczegóły 
308.artykuł: Szymanderski Witold: Nowe Życie 1989 nr 17 s. 4-5 (o pieśniach-hymnach polskich; m.in. o Bogurodzicy i Mazurku Dąbrowskie...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Itinerarium (Opis podróży)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
309.artykuł: Węcowski Piotr: Polskie itineraria średniowieczne i nowożytne. Przegląd badań i propozycje badawcze. Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 13-48  szczegóły 
streszczenie: (EO): Acta Poloniae Historica 2001 t. 84 s. 256 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kalendarz
    książki (alfabet autorów)
310.książka: Janik Maciej: Polskie kalendarze astrologiczne epoki saskiej. 2003 (Wstęp. - Narodziny książki kalendarzowej - kręgi autorskie i organizac...) szczegóły 
311.książka: Wójcik Ewa: Kalendarze dwudziestolecia międzywojennego. (Dzieje, problemy literatury i kultury, bibliografia). 2000 (Część pierwsza: Rozwój, typologia i problematyka kalendarzy w dwudzies...) szczegóły 
recenzja: Konopka Maria: O kalendarzach dwudziestolecia międzywojennego. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 325-328  szczegóły 
recenzja: Lisowska Urszula: Konspekt 2001 nr 6 s. 93 (nt. spotkania promocyjnego z autorką książki; Kraków, 7 III 2001...) szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2002 nr 4 s. 28-29 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
312.artykuł: Witek Anna: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1989 nr 52 s. 8 (historia kalendarza do XVIII w....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kazanie
    książki (alfabet autorów)
313.książka: Drob Janusz Andrzej: Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokowych. 1998 ([Analiza zbioru 450 kazań franciszkańskich drukowanych w XVII wieku, a...) szczegóły 
recenzja: Budzyńska-Daca Jadwiga: Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 183-184  szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 1999 nr 8 s. 64 (not....) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 285 (not....) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 102 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
314.artykuł: Dobrowolski Paweł T.: Fides ex auditu: uwagi o funkcji kazania w późnym średniowieczu. Przegląd Historyczny 1990 t. 81 z. 1/2 s. 27-58  szczegóły 
315.artykuł: Kozaryn Dorota: Językowe środki perswazji w kazaniach staropolskich. Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 59-68 (m.in. w "Kazaniach świętokrzyskich", "Kazaniach gnieźnieńskich", "Kaza...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kolęda
    książki (alfabet autorów)
316.książka: Kapełuś Helena: O turze złotorogim. Szkice kolędowe. 1991 (Słowo wstępne. - Kolęda o turze złotorogim. Wokół "Ludycji wieśnych" [...) szczegóły 
recenzja: Hernas Czesław: Kolędy niekantyczkowe. Literatura Ludowa 1993 nr 3 s. 79-82  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
317.artykuł: AJ: Kolędujmy Małemu!. Nasz Dziennik 1999 nr 300 s. 23 (o kolędach, pastorałkach i kantyczkach w tradycji polskiej...) szczegóły 
318.artykuł: Błachut Władysław: O kolędach i kolędnikach. Ład 1989 nr 52/53 s. 12 (z fragm. tekstów....) szczegóły 
319.artykuł: Bubak Józef: Kantyczki i pastorałki. Przekrój 1997 nr 51/52 s. 26 (wyw. nt. języka polskich kolęd, rozm. Leszek Mazan...) szczegóły 
320.artykuł: Marchwica Wojciech M.: Przemiany wybranych motywów w kolędach polskich w okresie od XVI do XIX wieku. Muzyka 1995 nr 4 s. 103-106  szczegóły 
321.artykuł: Otko Andrzej, Otko Natalia: "W dzień Bożego Narodzenia".... Gazeta Lwowska 1998 nr 21/22 s. 1, 13 (o dawnych kolędach polskich...) szczegóły 
322.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Hej, kolęda, kolęda. Przegląd Polski = Polish Review 1989 nr z 21 XII s. 4, 15 (historia kolędy...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komedia
    książki (alfabet autorów)
323.książka: Wojtak Maria: Dialog w komedii polskiej na przykładzie wybranych utworów z XVII i XVIII wieku. 1993 ([Dot. m.in. utworów autorów: Franciszek Bohomolec, Adam Kazimierz Czar...) szczegóły 
recenzja: Czamara Agata: Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 194-197  szczegóły 
recenzja: (em): Stylistyka 1993 nr 2 s. 306 (nota...) szczegóły 
recenzja: Winiarska Izabela: Poradnik Językowy 1994 z. 4 s. 56-58  szczegóły 
recenzja: Wyderka Bogusław: Stylistyka 1994 nr 3 s. 235-238  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
324.artykuł: Krajewska Anna: Komedia polska dwudziestolecia międzywojennego. Tradycjonaliści i nowatorzy. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 68-73 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komiks
    książki (alfabet autorów)
325.książka: Misiora Marek: Bibliografia komiksów wydanych w Polsce w latach 1905(1859*)-1999. Albumy, magazyny komiksowe, fanziny i książki o komiksie. 2010  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
326.antologia: Komiks przed wojną. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 4 s. 9-71 (fragmenty komiksów, aut.: Kamil Mackiewicz i Stanisław Wasylewski: Ogn...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kronika
    książki (alfabet autorów)
327.książka: Przyklenk Joanna: Staropolska kronika jako gatunek mowy. 2009  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
328.artykuł: Ślękowa Ludwika: Die "Hauschroniken" und ihre soziale Funktionen (Studien zur Barockkultur). x 1990 ([w czasopiśmie:] Russian Literature, Croatian and Serbian, Czech an...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Lament
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
329.artykuł: Banasiowa Teresa: Staropolskie lamentacje na przewrotność fortuny (Literacka geneza i wstępne fazy rozwoju formy gatunkowej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Staropolskie Teksty i Konteksty 1997 nr 3 (1654) s. 56-74  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Legenda herbowa
    książki (alfabet autorów)
330.książka: Kazańczuk Mariusz: Staropolskie legendy herbowe. 1990 (Wstęp. - Herb a legenda herbowa. Legendy herbowe w piśmiennictwie star...) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Legendy herbowe. Nowe Książki 1991 nr 11/12 s. 57  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / List
    książki (alfabet autorów)
331.książka: Osiemnastowieczne listowniki. Teoria i praktyka. 2000 (Wstęp. * Rozdział I: Stan badań nad listownikami polskimi. Rozdział II...) szczegóły 
332.książka: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. 2000 ([Tom pokonferencyjny sesji "Sztuka pisania. O liście polskim w wieku X...) szczegóły 
recenzja: Bąbel Agnieszka: Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 244-248  szczegóły 
recenzja: Munk Barbara: Ruch Literacki 2001 z. 5 s. 656-658  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
333.artykuł: Aleksandrowicz Alina: Preromantyczne listowanie jako forma ekspresji uczuć. Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 66-83 (obszerniej o epistolografii rodzinnej i przyjacielskiej; na materiale ...) szczegóły 
334.artykuł: Kałkowska Anna: Realizacja języka mówionego w tekście pisanym na przykładzie polskiej korespondencjj dworskiej z XVI w.. Revue des Etudes Slaves 1990 t. 62 z. 1/2 s. 219-229 (rozważania o gatunkowym charakterze wypowiedzi językowych...) szczegóły 
335.artykuł: Łubieniewska Ewa: Wachlarz... i gęsie pióro. Wisełka 1990 nr 3 s. 8-12 (nt. listu romantycznego; głównie o korespondencji Juliusza Słowackiego...) szczegóły 
336.artykuł: Wiśniewska Halina: Kultura językowa Katarzyny Zamoyskiej w świetle jej listów do męża. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 167-182 (na podstawie listów do Tomasza Zamoyskiego z lat 1620-1632....) szczegóły 
337.artykuł: Żukowska Irena: Listy dawniej i dziś. Inspiracje Polonistyczne 1998 nr 10 s. 12-14 (historyczne przemiany w obrębie gatunku, na przykładach z epistolograf...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Manifest
    książki (alfabet autorów)
338.książka: Czapliński Przemysław: Poetyka manifestu literackiego 1918-1939. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi Jerzemu Ziomkowi. * Dlaczego manifest? (Wstęp...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 375-376 (not....) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Trudno nie pisać manifestu.... Śląsk 1998 nr 3 s. 75  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Medytacja
    książki (alfabet autorów)
339.książka: Medytacja. Postawa intelektualna, sposób poznania, gatunek dyskursu. Studia. 2010  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Mesjada
    książki (alfabet autorów)
340.książka: Teusz Leszek: Mesjady polskie XVII stulecia. "Bolesna Muza nie Parnasu Góry, ale Golgoty". (I: Wprowadzenie. - II: Prezentacja mesjad XVII stulecia autorstwa: Wal...) szczegóły 
recenzja: (MB): Acta Poloniae Historica 2003 t. 88 s. 172 (nota w jęz. angielskim...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Modlitwa
    książki (alfabet autorów)
341.książka: Borkowska Urszula: Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku). 1999 ([Zawiera m.i. rozdziały:] I. Modlitewniki w średniowieczu i początkach...) szczegóły 
recenzja: [Ożóg Krzysztof] K.O.: Quaestiones Medii Aevi Novae 2000 t. 5 s. 332-333 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 3 s. 574-575  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 102 (nota...) szczegóły 
342.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylina Stanisław: Acta Poloniae Historica 1991 t. 63/64 s. 219-223 (rec. w jęz. francuskim...) szczegóły 
recenzja: Sczaniecki Paweł: Studia Źródłoznawcze 1997 t. 36 s. 135-136  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Mowa pogrzebowa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
343.artykuł: Piotrowska Magdalena: Nie dla nich romantyczny Parnas? (Słów kilka o mowach pogrzebowych). Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2010 nr 8 s. 261-275  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Nowela
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
344.artykuł: Starnawski Jerzy: Do dziejów nowelistyki polskiej. O datę przyjęcia terminu "nowela" w polskiej nauce o literaturze. Ruch Literacki 1992 z. 5 s. 523-526  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Opowiadanie
    książki (alfabet autorów)
345.książka: Jakowska Krystyna: O cyklu opowiadań. Z teorii i historii cyklu narracyjnego w Polsce. 2011  szczegóły 
346.książka: Małe formy narracyjne. 1996 (Eugenia Łoch: Słowo wstępne. [Zawiera materiały z konferencji "Małe fo...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Zapowiedź i wezwanie. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 46-47  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pamiętnik
    książki (alfabet autorów)
347.książka: Cieński Andrzej: Z dziejów pamiętników w Polsce. 2002 ([Dedykacja:] Pamięci moich Rodziców Włodzimierza Cieńskiego i Elżbiety...) szczegóły 
348.książka: Gutkowska Barbara: Odczytywanie śladów. W kręgu dwudziestowiecznego autobiografizmu. 2005  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
349.artykuł: Kaczmarek Marian: Miasta Zachodu i Wschodu w relacjach peregrynackich. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 1992 nr 32 s. 188-210 (dot. staropolskich pamiętników podróżniczych...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Panegiryk
    książki (alfabet autorów)
350.książka: Niedźwiedź Jakub: Nieśmiertelne teatra sławy. Teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII-XVIII w.. 2003 (Wstęp. - 1. Degradacja i rehabilitacja panegiryku. 2. Terminologia - g...) szczegóły 
recenzja: Krzywy Roman: Panegiryczne obrachunki. Nowe prace o barokowym piśmiennictwie pochwalnym. Barok 2003 nr 2 s. 222-235  szczegóły 
recenzja: Obremski Krzysztof: Sztuka panegiryku. Barok 2003 nr 2 s. 213-221  szczegóły 
351.książka: Obremski Krzysztof: Panegiryczna sztuka postaciowania: August II Mocny (J.K. Rubinkowski, "Promienie cnót królewskich". 2003 (Wstęp. - Panegiryk w kontekście retoryki. "Długi trwanie" panegiryczne...) szczegóły 
recenzja: Krzywy Roman: Panegiryczne obrachunki. Nowe prace o barokowym piśmiennictwie pochwalnym. Barok 2003 nr 2 s. 222-235  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pieśń
    książki (alfabet autorów)
352.książka: Cieślak Lucjan: Pieśń polityczna Oświecenia. Dokument mało znany.... 1991 ([Zawiera części:] I. Pieśń polityczna polskiego Oświecenia na tle najw...) szczegóły 
353.książka: Dynak Władysław: Z dziejów polskiej pieśni łowieckiej. 1991 (Wstęp. - I. Łowiectwo jako temat i źródło inspiracji kulturowych. II. ...) szczegóły 
354.książka: Forma i ekspresja w liryce wokalnej 1808-1909. Interpretacje. Materiały sesji naukowej. 1989 (M. Piotrowska: L. van Beethoven: Cztery wersje pieśni "Sehnsucht" do s...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
355.artykuł: Adriański Zbigniew: Wojenko, wojenko.... Żołnierz Polski 1989 nr 15 s. 18 (nt. polskiej pieśni żołnierskiej od XIX w....) szczegóły 
356.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Z dziejów polskiej pieśni pogrzebowej (Uwagi o pieśniach katolickich). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1996 nr 5 (1756) s. 23-39  szczegóły 
357.artykuł: Otremba Ewa: Pieśni patriotyczne w tradycji Akademii Morskiej. Pieśń Skrzydlata 2002 nr 2 s. 12-13 (dot. m.in. "Roty" ze słowami Marii Konopnickiej i "Hymnu do Bałtyku" z...) szczegóły 
358.artykuł: Sielicki Franciszek: Osiemnastowieczne pieśni polskie śpiewane na Wileńszczyźnie. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 119-124  szczegóły 
359.artykuł: Sielicki Franciszek: Pieśni wojskowe śpiewane na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 48 (977) s. 86-107  szczegóły 
360.artykuł: Sielicki Franciszek: Wojskowe pieśni marszowe śpiewane na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 50 (1039) s. 87-114  szczegóły 
361.artykuł: Szymanderski Witold: Nowe Życie 1989 nr 17 s. 4-5 (o pieśniach-hymnach polskich; m.in. o Bogurodzicy i Mazurku Dąbrowskie...) szczegóły 
362.artykuł: Tomasik Anna: Polskie kolędy i pastorałki. Płomyczek 2002 nr 12 s. 8 (m.in. nt. historii tekstów polskich pieśni religijnych...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Piosenka (gatunek literacki)
    książki (alfabet autorów)
363.książka: Traczyk Michał: Poezja w piosence. Od Tuwima do Świetlickiego. 2009 (Zamiast wstępu. Poezja śpiewana - problemy genologiczne i terminologic...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poemat
    książki (alfabet autorów)
364.książka: Tarnogórska Maria: Poemat międzywojenny. Studium z poetyki historycznej gatunku. 1997 (Wstęp. * Część pierwsza: Teoretyczne ramy i historycznoliterackie kont...) szczegóły 
recenzja: Chamot Bolesław: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 215-220  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    książki (alfabet autorów)
365.książka: Czerniawski Adam: Wyspy szczęśliwe. Eseje o poezji. 2007  szczegóły 
recenzja: Bożek Izabela Joanna: Po swojemu. O Adamie Czerniawskim i jego esejach. Przegląd Polski = Polish Review 2008 nr 11 VII s. 6 (z fot. Adama Czerniawskiego...) szczegóły 
366.książka: Mueller Joanna: Stratygrafie. 2010  szczegóły 
recenzja: Samsel Karol: Literatura jest cierpieniem. Enigma 2012 nr 34 s. 32  szczegóły 
367.książka: Wójcik Tomasz: Późna twórczość wielkich poetów. Dramat formy. ([Dot. reguł i właściwości formalnych poezji późnej - tworzonej w ostat...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
368.artykuł: Podsiadło Jacek: Paramodlitwy i antymodlitwy w poezji polskiej. Przegląd Powszechny 1989 nr 10 s. 88-95  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja wizualna
    książki (alfabet autorów)
369.książka: Rypson Piotr: Obraz słowa. Historia poezji wizualnej. 1989 (Wstęp. - Od piktogramu do literatury wizualnej. Magia Pisma i mistyka ...) szczegóły 
recenzja: Carpenter Bogdana: Slavic and East European Journal 1990 t. 34 z. 4 s. 522-523  szczegóły 
recenzja: Cichowicz Stanisław: Litera i obraz. Odra 1991 nr 3 s. 101-102  szczegóły 
recenzja: Makarewicz Zbigniew: Poezjograficzne paradoksy publikacyjne. Że 1990 nr 9/10 s. 74-76  szczegóły 
recenzja: Waniek Henryk: Korzenie poezji wizualnej. Twórczość 1990 nr 10 s. 133-134  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
370.artykuł: Rypson Piotr: Homo quadratus in labyrintho. The cubus poem. x 1994 ([W ks. zb.:] Beitraege der polnischen Stipendiaten der Herzog August B...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    książki (alfabet autorów)
371.książka: Brzeziński Jerzy: Styl językowy polskiej powieści sentymentalnej. 1991 ([Zawiera rozdziały poświęcone powieściom autorów: Feliks Bernatowicz, ...) szczegóły 
372.książka: Cykl i powieść. 2004 (Od redakcji. - Wobec wielkich tematów. Tadeusz Bujnicki: Historia w cy...) szczegóły 
373.książka: Gemra Anna: "Kwiaty zła" na miejskim bruku. O powieści zeszytowej XIX i XX wieku. 1998 (Wstęp: 1. Czas powstawania i funkcjonowania powieści zeszytowej. 2. Pr...) szczegóły 
recenzja: Dębek Piotr: Na tropach dziewiętnastowiecznej opery mydlanej. Literatura Ludowa 1999 nr 1 s. 71-72  szczegóły 
recenzja: Rudolf Edyta: Zalegalizowany nałóg. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1999 nr 1 s. 147-148  szczegóły 
374.książka: Głowiński Michał: Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. 1997 ([Wyd. 1 - 1969 r.] [Zawiera:] Ryszard Nycz: Michała Głowińskiego poety...) szczegóły 
recenzja: (lż): Klasyk Głowiński. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 44 s. 21 (not....) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 12 s. 60 (nota...) szczegóły 
375.książka: Markiewicz Henryk: Polskie teorie powieści. Od początków do schyłku XX wieku. 1998 ([Zawiera rozdziały:] 1. Wiek XVII i XVIII. 2. Sentymentalizm i preroma...) szczegóły 
recenzja: Chamot Bolesław: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 179-184  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Historia teorii. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 39  szczegóły 
376.książka: Martuszewska Anna: Światy (nie)możliwe powieści. 2001 ([Dot. problematyki fikcji powieściowej wobec teorii światów możliwych,...) szczegóły 
377.książka: Michalski Henryk: Przestrzeń przedstawiona. Szkice z poetyki mimesis w powieści XIX-wiecznej. 1999 (1. Przestrzeń przedstawiona w powieści XVIII i XIX wieku. Orientacja w...) szczegóły 
378.książka: Paszek Jerzy: Muchomory i zimowity. Kłącza i złącza powieści XX wieku. 2003 (Po stu latach. "Madame" [Antoni Libera] nad "Popiołami" [Stefan Żeroms...) szczegóły 
recenzja: Forajter Wacław: Prywatne hierarchie. Opcje 2003 nr 6 s. 75-78  szczegóły 
recenzja: Hoffmann Krzysztof: O "Muchomorach i zimowitach" Jerzego Paszka.... Pro Arte 2004 nr 19 s. 27-28  szczegóły 
recenzja: KU: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 130 (nota recenzencka...) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: "Tryumfalna owa trójca". Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 117-119  szczegóły 
379.książka: Pietrzak Przemysław: Powieść nowoczesna i dylematy współczesnej nauki o literaturze. 2007  szczegóły 
380.książka: Polska powieść XIX i XX wieku. Interpretacje, analizy, konteksty. [T. 2]. 1993 (T. 2. [Zawiera:] Mieczysław Łojek: Refleks myśli filozoficznej w "Dzie...) szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 126-127  szczegóły 
381.książka: Z problemów prozy. Powieść inicjacyjna. ([Zawiera materiały z konferencji "Z problemów prozy. Powieść inicjacyj...) szczegóły 
382.książka: Zawadzka Joanna: Kronika serc czułych. Stereotypy polskiej powieści sentymentalnej I połowy XIX wieku. 1997 (Uwagi wstępne. Rozdz. I. Geneza i początki sentymentalizmu: Podłoże ku...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1998 nr 5 s. 61 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
383.artykuł: Gemra Anna: Postać przestępcy w powieści zeszytowej XIX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 3 (1423) s. 33-50  szczegóły 
384.artykuł: Gemra Anna: Specyficzne ujęcie historii w wybranych powieściach zeszytowych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1996 nr 5 (1756) s. 49-56 (w XIX i XX w....) szczegóły 
385.artykuł: Gorskijj I.: Zhanrovye osobennosti pol'skogo romana v gody razcveta klassicheskogo realizma. x 1991 ([W ks. zb.:] Razvitie prozaicheskikh zhanrov v literaturakh stran Cent...) szczegóły 
386.artykuł: Jakowska Krystyna: Międzywojenna powieść nowelowa. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 25-35 (na przykładach powieści Marii Kuncewiczowej "Dwa księżyce", Heleny Bog...) szczegóły 
387.artykuł: Jakowska Krystyna: Naturalizm w polskiej powieści międzywojennej. Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 61-94  szczegóły 
388.artykuł: Lipatow Aleksander: Etos - powieść - uniwersalność kultury (Rosyjsko-polskie paralele typologiczne w kontekście ogólnoeuropejskim). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 37-50 (procesy adaptacji z literatury zachodnich wzorców kulturalnych i gatun...) szczegóły 
389.artykuł: Mackiewicz Józef: Błędy, których się nie widzi. Szpilki 1989 nr 45 s. 5 (nt. błędów rzeczowych w powieściach polskich XIX i XX w.; obszerniej o...) szczegóły 
390.artykuł: Miłosz Czesław: Czy będzie powieść?. Tygodnik Powszechny 1991 nr 37 s. 4-5 (nt. historycznoliterackich i obyczajowych uwarunkowań powieści polskie...) szczegóły 
omówienie: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1992 nr 2 s. 119-120  szczegóły 
391.artykuł: Sadlik Magdalena: Proza spowiednicza. Pierwszy etap kształtowania się powieści młodopolskiej. Ruch Literacki 2002 z. 4/5 s. 383-395  szczegóły 
392.artykuł: Walczak Bogdan: Powieść XIX i XX wieku - obraz języka doby nowopolskiej. Polonistyka 1989 nr 9 s. 664-673  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
393.impreza: "Arcydzieła literatury polskiej XIX i XX w. Powieści - interpretacje - analizy - konteksty" - międzynarodowa sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Chomiuk Aleksandra: Polonistyka 1989 nr 3 s. 235-237 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Nowakowska Anna: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 191-194  szczegóły 
artykuł: Kosmanowa Bogumiła: Bibliotekarz 1989 nr 4/5 s. 41-42 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść historyczna
    książki (alfabet autorów)
394.książka: Bujnicki Tadeusz: Polska powieść historyczna XIX wieku. 1990  szczegóły 
395.książka: Dubisz Stanisław: Archaizacja w XX-wiecznej polskiej powieści historycznej o średniowieczu. 1991 (Na materiale utworów: Wacław Berent "Żywe kamienie", Karol Bunsch "Ojc...) szczegóły 
recenzja: Wyderka Bogusław: Stylistyka 1993 nr 2 s. 283-290  szczegóły 
396.książka: Narbutt Jerzy: Od Kraszewskiego do Parnickiego. Główne etapy rozwoju polskiej powieści historycznej i inne szkice. 2000 (Część I: Od Kraszewskiego do Parnickiego: Wstęp. - Kraszewski i Prus. ...) szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Partyzant prawdy. Arcana 2001 nr 3 s. 184-185  szczegóły 
recenzja: Żyszkiewicz Waldemar: Zapomniany język. Tygodnik Solidarność 2000 nr 47 s. 18  szczegóły 
397.książka: Polska powieść historyczna XX wieku. 1990 (Wstęp. * [Artykuły:] Kazimierz Myśliński: Rola państwa krzyżackiego w ...) szczegóły 
recenzja: Gądek Iwona: "Polska powieść historyczna XX wieku". Studia Kieleckie 1992 nr 3 s. 115-118  szczegóły 
recenzja: Sprawka Anna: Studia o polskiej powieści historycznej XX wieku. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 15  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Dzieje Najnowsze 1993 r. 24 nr 4 (1992) s. 151-153  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
398.artykuł: Lipatow Aleksander: Powieść historyczna: ogólne prawidłowości a swoistość narodowa (Rosyjsko-polskie paralele typologiczne od XVIII do połowy XIX wieku). Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 3-22  szczegóły 
399.artykuł: Szaruga Leszek: Sens literatury i sens historii. Kresy 1999 nr 38/39 s. 35-51 (na przykładzie literatury polskiej głównie XX wieku...) szczegóły 
400.artykuł: Tazbir Janusz: Ściąga z historii. Polityka 2002 nr 32 s. 63-65 (nt. stosunków literackiej prozy do fachowej wiedzy o przeszłości...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
401.impreza: "Polska powieść historyczna XIX i XX wieku. Interpretacje - analizy - konteksty" - międzynarodowa konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Piekarska Wiesława: Polska powieść historyczna XIX i XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 170-172  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść poetycka
    książki (alfabet autorów)
402.książka: Lasecka-Zielakowa Janina: Powieść poetycka w Polsce w okresie romantyzmu. 1990 (Wstęp. - W kręgu twórców i odbiorców powieści poetyckiej [o pow. poety...) szczegóły 
recenzja: J.L.: Romantyczna powieść poetycka. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 27  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść w odcinkach
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
403.artykuł: Zapert Tomasz Zbigniew: Ciąg dalszy nastąpi.... Życie 2001 nr 189 s. 8 (nt. historii powieści w odcinkach...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Przysłowie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
404.artykuł: Przysłowia w literaturze. Płomyczek 1993 nr 3 s. 6 (nt. przekształceń pewnych wyrażeń z tekstów literackich w przysłowia...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Psalm
    książki (alfabet autorów)
405.książka: Obremski Krzysztof: "Wiersz dzisia nieznajomy". Rytm psałterzowego wersetu w kontekście staropolskiej interpunkcji. 2000 ([Dot. rytmicznej organizacji wersetów psalmów w staropolskich przekład...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 4 s. 198-199 (nota...) szczegóły 
recenzja: Piskała Magdalena: Barok 2000 nr 2 s. 261-263  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Reportaż
    książki (alfabet autorów)
406.książka: Pacławski Jan: O reportażu i reportażystach. 2005  szczegóły 
407.książka: Piechota Magdalena: Jaka Ameryka? Polscy reportażyści dwudziestolecia międzywojennego o Stanach Zjednoczonych. 2002 ([Zawiera działy:] Od periegezy do reportażu podróżniczego [dot. tradyc...) szczegóły 
recenzja: Grzeszczyk Ewa: Odkrywanie Ameryki. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 19  szczegóły 
recenzja: Szydłowska Joanna: Jaki reportaż?. Studia Medioznawcze 2003 nr 2 s. 87-92 ( ...) szczegóły 
408.książka: Siewior Kinga: Odkrywcy i turyści na afrykańskim szlaku. Fotografia w polskim reportażu podróżniczym XX wieku.  szczegóły 
409.książka: Sztachelska Jolanta: "Reporteryje" i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 połowie XIX i na początku XX wieku (Prus - Konopnicka - Dygasiński - Reymont. 1997 (Sytuacja reportażu (Wstęp). * Cz. I. Do i od reportażu. Rozdz. 1. Prus...) szczegóły 
recenzja: Wróblewski Maciej: Uwagi o książce Jolanty Sztachelskiej "Reporteryje" i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 połowie XIX i na początku XX wieku (Prus - Konopnicka - Dygasiński - Reymont). Ruch Literacki 1999 z. 3 s. 351-359  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
410.impreza: "Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym" - konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Szydłowska Joanna: Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym. Studia Medioznawcze 2003 nr 5 s. 211-218 (sprawozdanie z omówieniem referatów...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Romans
    książki (alfabet autorów)
411.książka: Bohuszewicz Paweł: Gramatyka romansu. Polski romans barokowy w perspektywie narratologicznej. 2009  szczegóły 
412.książka: Maciejewska Iwona: Narracja w polskim romansie barokowym. 2001 (Wstęp. - Rozdział pierwszy. Od monotonii do różnorodności narracji: Uw...) szczegóły 
recenzja: Wereszczyńska-Duch Małgorzata: Barok 2002 nr 1/2 s. 196-200  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
413.artykuł: Holmgren Beth: Sedno sprawy, czyli unarodowienie romansu. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 68-86 (dot. utworów: Helena Mniszek: Trędowata, Anastazja Werbicka: Klucze do...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Satyra
    książki (alfabet autorów)
414.książka: Sarnowska-Giefing Irena: Od onimu do gatunku tekstu. Nazewnictwo w satyrze polskiej do 1820 roku. 2003 (1. Uwagi wstępne: 1.1. Satyra - nazwa gatunkowa. 1.2. Gatunkowy wymiar...) szczegóły 
recenzja: Cieślikowa Aleksandra: Onomastica 2003 r. 48 s. 255-259  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
415.artykuł: Sarnowska-Giefing Irena: Onomastyka w metatekstowych fragmentach siedemnastowiecznej satyry mieszczańskiej. x 1994 ([W ks.:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. T. 1...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Science fiction
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
416.artykuł: Rottensteiner Franz: Polnische Phantastik von J. Żuławski bis A. Wiśniewski-Snerg. x ([W ks. zb.:] Science-Fiction in Osteuropa. Berlin 1984, s. 79-91 An...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Sielanka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
417.artykuł: Krzewińska Anna: Obraz miasta w staropolskiej idylli i jej formach pokrewnych. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 1992 nr 32 s. 270-297  szczegóły 
418.artykuł: Rejter Artur: Ewolucja sposobów wyrażania spójności tekstu w sielankach polskich XVI-XVIII wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1996 nr 24 (1577) s. 89-99 (dot. twórcz. Jana Kochanowskiego, Szymona Szymonowica, Szymona Zimorow...) szczegóły 
419.artykuł: Tatarowski Lesław: Sielanka wiejska w literaturze Młodej Polski. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 37-91  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Sonet
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
420.artykuł: Miszalska Jadwiga: Sonet w Polsce od XVI do początków XIX wieku a przekłady z języka włoskiego. Italica Wratislaviensia 2010 nr 1 s. 18-36 (nt. polskich przekładów włoskich sonetów i ich wpływu na rozwój tego g...) szczegóły 
421.artykuł: Vlasek Josef: Nove stopy vlivu sonetu ve slovanskych literaturach. Slavia 1990 z. 4 s. 368-376 (m. in. na przykładzie twórczości poetów polskich: Jan Kochanowski, Hie...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Toast
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
422.artykuł: Stankowska Halina: Toasty romantyków. Opole 1992 nr 10/11/12 s. 46-51  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Utopia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
423.artykuł: Budzyński Józef: "Utopia" Tomasza Morusa oraz typy utopijnych motywów literackich na Śląsku w XVII i XVIII w.. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 26-34  szczegóły 
424.artykuł: Markiewicz Dariusz: Wątki i motywy w utopiach polskiego oświecenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 36-49  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    książki (alfabet autorów)
425.książka: Głowiński Michał: Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej. 1997 (Od autora. Młodopolska krytyka literacka - wprowadzenie. 1. Uwagi wstę...) szczegóły 
recenzja: Gutowski Wojciech: Nowa lektura krytyki literackiej Młodej Polski. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 2 s. 157-160  szczegóły 
recenzja: Gutowski Wojciech: Świat młodopolskiej krytyki. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 105-115  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 331 (notka...) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Krytyka po młodopolsku. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 10 s. 21  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 5 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: R.K.: Literatura 1997 nr 3 s. 59 (nota...) szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: O młodopolskiej (i nie tylko) krytyce literackiej. Tytuł [Gdańsk] 1998 nr 3 s. 179-189  szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: Przekrój i zbliżenia młodopolskiej krytyki literackiej. Twórczość 1997 nr 10 s. 114-117  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Dyskurs historycznoliteracki. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 15  szczegóły 
426.książka: Kalbarczyk Adam: U podstaw krytyki. O aksjologii literackiej Karola Ludwika Konińskiego. 2001 ([filologiczna i filozoficzna rekonstrukcja aksjologicznych podstaw kry...) szczegóły 
427.książka: Kostkiewiczowa Teresa, Sarnowska-Temeriusz Elżbieta: Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce Oświecenia. 1990 (Cz. 1. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz: Krytyka literacka w Polsce w XVI ...) szczegóły 
428.książka: Krasuski Krzysztof: Społeczne ramy lektury. Wątki socjologizujące w polskiej krytyce literackiej (1900-1950). 1989 (Wstęp. - Wyobraźnia socjologiczna. Społeczne aspekty literatury w publ...) szczegóły 
429.książka: Urbankowski Maciej: Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba rekonstrukcji i opisu nurtu w II Rzeczypospolitej. 1997 (Nacjonalizm i literatura - uwagi wstępne. Naród i literatura [nt. Zygm...) szczegóły 
recenzja: Bartyzel Jacek: Krytyka literacka i duch narodu. Fronda 1997 nr 9/10 s. 289-297  szczegóły 
recenzja: Bartyzel Jacek: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 234-238  szczegóły 
recenzja: Sten Adam: Ostrożnie z tą brzytwą. Myśl Polska 1997 nr 34 s. 9  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
430.artykuł: Głowiński Michał: Intertekstualność w młodopolskiej krytyce literackiej. Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 47-76  szczegóły 
431.artykuł: Skórczewski Dariusz: Czy krytyka literacka jest sztuką? Wokół jednego z międzywojennych sporów o granice krytyki. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 45-73  szczegóły 
432.artykuł: Skórczewski Dariusz: Wyka i Fryde, czyli "brzozowszczyk" contra "klerk". Wokół pewnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę. Kresy 2001 nr 45/46 s. 43-52 (nt. odmiennego pojmowania krytyki literackiej przez Ludwika Frydego i...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    książki (alfabet autorów)
433.książka: Problemy psychologizmu w literaturach słowiańskich. 1991 ([Referaty wygłoszone na konferencji naukowej "Z zagadnień psychologizm...) szczegóły 
recenzja: Kusiak-Skotnicka Łucja: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 143-146  szczegóły 
434.książka: Speina Jerzy: Literatura w perspektywie psychologii. Studia i szkice o polskiej prozie narracyjnej Dwudziestolecia i jej recepcji krytyczno-literackiej. 1998 (Motywacyjna funkcja paradoksu w powieści psychologicznej. Rzecz o plot...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    książki (alfabet autorów)
435.książka: Imańska Iwona: Druk jako wielofunkcyjny środek przekazu w czasach saskich. 2000 (Uwagi wstępne. * Rozdz. I. Produkcja i rospowszechnianie druków w Pols...) szczegóły 
436.książka: Instytucje - publiczność - sytuacje lektury. Studia z historii czytelnictwa. T. 3. 1991 (T. 3. Warszawa 1991, 286 s., wykr. (Z Dziejów Kultury Czytelniczej w P...) szczegóły 
437.książka: Mity i stereotypy w kulturze, literaturze i języku. Materiały II sympozjum młodych pracowników nauki Wydziału Humanistycznego, Szczecin, 19-21 maja 1992. 1993 (Mirosława Kozłowska, Ewa Tierling: Przedmowa. * Grażyna Sawicka: Rola...) szczegóły 
438.książka: Sławińska Eugenia: Kulturotwórcza rola Towarzystwa Czytelni Ludowych na Pomorzu Gdańskim (1880-1939). 1989 ([M.in. rozdz. "Udział Towarzystwa Czytelni Ludowych w kształtowaniu ku...) szczegóły 
439.książka: Szeląg Zdzisław: Literatura zabroniona 1832-1862 (Zjawisko, rynek, rozpowszechnianie). 1989 (Wstęp. - Ruchy społeczno-polityczne w Europie i nielegalne życie liter...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
440.artykuł: Bednarek Stefan: Kontakty 2002 nr 1 s. 30-31 (dot. wpływu literatury romantycznej na sytuację społeczną...) szczegóły 
441.artykuł: Bednarek Stefan: Współczesna kultura polska wobec wzorów romantycznych. Kontakty 2002 nr 1 s. 13-22 (nt. wpływu literatury romantycznej na sytuację społeczną w Polsce w la...) szczegóły 
442.artykuł: Bednarska-Ruszajowa Krystyna: Z metodologicznych problemów badań nad czytelnictwem okresu Oświecenia. Roczniki Biblioteczne 1989 r. 32 (1988) z. 1 s. 99-116  szczegóły 
443.artykuł: Gołębiowska Zofia: Angielskie wzorce i inspiracja w życiu dworu puławskiego na przełomie XVIII i XIX wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1992 t. 46/47 (1991/1992) s. 191-228 (m.in. nt wpływu angielskiej literatury sentymentalnej i preromantyczne...) szczegóły 
444.artykuł: Jarczykowa Mariola: Społeczne i kulturalne funkcje bibliotek rodowych Radziwiłłów w XVII wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2010 t. 18 (2775) s. 96-108  szczegóły 
445.artykuł: Kuśnierczyk Andrzej: O przyjemności czytania. Śląsk 2002 nr 3 s. 61 (fel. dot. m.in. literatury polskiej...) szczegóły 
446.artykuł: Lewandowska-Tarasiuk Ewa: Słowa, obrazy, dźwięki [z tego cyklu:] Romantyzm wiecznie żywy?. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2010 nr 7 s. 2 (wpływ idei romantycznych na sposób myślenia Polaków w późniejszych epo...) szczegóły 
447.artykuł: Migoń Krzysztof: Historia czytelnictwa według Karola Głombiowskiego. Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 2 s. 9-18  szczegóły 
448.artykuł: Molik Witold: Recepcja literatury pięknej w środowiskach ziemiańskich dziewiętnastowiecznej Wielkopolski. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1996 t. 6 s. 27-35  szczegóły 
449.artykuł: Osiecka Agnieszka: Zabawa całkowita czyli stoliki. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 7 III s. 11 (gawęda o zjawisku stolików literackich; obszerniej o stolikach literac...) szczegóły 
450.artykuł: Rosiek Stanisław: Czy poeta powinien dać się portretować?. Punkt po punkcie 2000 z. 1 s. 181-188 (esej o roli ikonografii poetów oraz relacjach między tekstem a ciałem ...) szczegóły 
451.artykuł: Szocki Józef: Pośrednicy między nadawcami a odbiorcami książek w czasach króla Stanisława Augusta (1764-1795). Księgarz 1989 r. 33 nr 2 s. 30-37  szczegóły 
452.artykuł: Tazbir Janusz: Lektury naszych potomków. Tygodnik Powszechny 2000 nr 13 s. 13 (prognozy nt. przyszłości literatury, zmieniających się gustów i zapotr...) szczegóły 
453.artykuł: Torój Elżbieta: Z badań nad czytelnictwem staropolskim w Lublinie. Książka literacka w bibliotekach miejskich. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 4 (1986) s. 1-27  szczegóły 
454.artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Obecność literatur obcych w jawnym polskojęzycznym obiegu kulturalnym Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1998 z. 9 (194) s. 95-114 (dot. publikacji książkowych, prasowych oraz realizacji teatralnych...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
455.książka: Baluch Jacek: Wiersz i przekład. Studia polsko-czeskie. 2007  szczegóły 
456.książka: Dedecius Karl: Poetik der Polen. Frankfurter Vorlesungen. 1992 ([Refleksje tłumacza literatury polskiej]. - Die Jahrhundertwende - "Ju...) szczegóły 
457.książka: Dybiec Julian: Polska w orbicie wielkich idei. Polskie przekłady obcojęzycznego piśmiennictwa 1795-1918. T. 1. 2011  szczegóły 
458.książka: Identitätskonstruktionen in fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten. Übersetzung und Rezeption. 2009  szczegóły 
459.książka: Jarniewicz Jerzy: Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim. 2012  szczegóły 
460.książka: Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce. Międzynarodowa Konferencja Instytutu Neofilologii Katedry Filologii Angielskiej, Germańskiej i Słowiańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie pt. Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce, Chełm, 24-25 maja 2010 roku. 2010  szczegóły 
461.książka: Marinelli Luigi: Polski Adon. O poetyce i retoryce przekładu. 1997 ([Studium komparatystyczne anonimowego polskiego przekładu "Adon" i wło...) szczegóły 
recenzja: Niedźwiedź Jakub: Jedno arcydzieło i jeden wybitny poemat. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 174-178 (z not. o Jakubie Niedźwiedziu na s. 190...) szczegóły 
recenzja: Pelc Janusz: Promocja książki Luigi Narinellego o "Adonie" i inauguracja nowej serii wydawniczej. Uniwersytet Warszawski, 5 lutego 1998 r.. Barok 1998 nr 2 s. 234-235 (sprawozdanie z imprezy promocyjnej...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 361 (not....) szczegóły 
recenzja: Rytel Jadwiga: O staropolskim przekładzie "Adona". Barok 1999 nr 1 s. 215-221  szczegóły 
462.książka: Na początku był przekład. 1999 (Od Redakcji. * Rozdz. I. Na początku było tłumaczenie. Teresa Eminowic...) szczegóły 
463.książka: Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością. T. 1. 2009 (Słowo od redaktorów. I. Status i wyznaczniki polszczyzny biblijnej: Ew...) szczegóły 
464.książka: Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością. T. 2. 2009 (Słowo od redaktorów. I. Wokół współczesnych przekładów Biblii w język...) szczegóły 
465.książka: Radość tłumaczenia. Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej. 2002 ([Zawiera m.in.:] Od redakcji. * I. Radość z tłumaczenia: o wzbogacaniu...) szczegóły 
466.książka: Tokarz Bożena: Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego. 2010  szczegóły 
467.książka: Traduzione e rielaborazione nelle letterature di Polonia, Ucraina e Russia XVI-XVIII secolo. 1999 (Giovanna Brogi Bercoff: Introduction. * [Zawiera m.in.:] Jadwiga Zięta...) szczegóły 
468.książka: Wilczek Piotr: Angielsko-polskie związki literackie. Szkice o przekładzie artystycznym. 2011  szczegóły 
469.książka: Wybory translatorskie 1990-2006. 2010  szczegóły 
470.książka: Wybory translatorskie 1990-2006. 2010  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
471.artykuł: Bieńkowska Danuta: O problemach XVI-wiecznych tłumaczy Biblii na język polski (w świetle uwag autorów translacji). x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
472.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Z poetyki przekładu serbskiej liryki ludowej w Polsce w dobie romantyzmu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 96-97 (streszcz. referatu...) szczegóły 
473.artykuł: Kwilecka Irena: Średniowieczna Biblia czeska a staropolskie przekłady biblijne (zarys problematyki badawczej). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 73-82  szczegóły 
474.artykuł: Olkusz Wiesław: Zapomniana dyskusja wokół polskich przekładów "Gulistanu" Sa'diego (Z dziejów recepcji literatur Wschodu w dobie pozytywizmu). Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 183-196  szczegóły 
475.artykuł: Schultze Brigitte: Kulturpoetik als Verstehensproblem und als Herausforderung fuer Uebersetzer: das Beispiel "zgoda". Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 95-103 (dot. możliwości przekładu na jęz. niemiecki słowa "zgoda" występująceg...) szczegóły 
476.artykuł: Socka Anna: Erlebte Rede: Einige Probleme der Uebersetzung (Deutsch-Polnisch). Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 2008 nr 26 (3075) s. 147-166 (na podstawie tekstów pisarzy: Heinrich Boell, Maria Dąbrowska, Tadeusz...) szczegóły 
477.artykuł: Świacki Światosław: Jestem i Polakiem, i Rosjaninem. Nowe Kontrasty 2002 nr 9 s. 3-5 (wyw. z tłumaczem m.in. nt. jego przekładów literatury polskiej na języ...) szczegóły 
478.artykuł: Wichowa Maria: Uwagi o teorii i praktyce tłumaczenia z łaciny w literaturze polskiej wieku XVI i XVII. Filomata 1991 nr 401 s. s. 12-32  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
479.książka: Chopin w kulturze polskiej. 2009 ([Materiały z sympozjum, Wrocław, 13-14 IX 2007]....) szczegóły 
recenzja: Miziołek Jerzy: Muzyka 2010 nr 3 s. 140-149  szczegóły 
recenzja: Muzyka 2010 nr 2 s. 159 (nota...) szczegóły 
480.książka: Chyła-Szypułowa Irena: Muzyka w poezji wieszczów. 2000 (Wstęp. * Podstawy estetyczne romantycznej syntezy sztuk. - Muzyczny ro...) szczegóły 
481.książka: Grela Małgorzata: Pieśni Franciszka Maklakiewicza. Zagadnienia wykonawcze w aspekcie analizy literackiej na przykładzie wybranych pieśni Franciszka Maklakiewicza.  szczegóły 
482.książka: Hojdis Bogdan: O współistnieniu słów i obrazów w kulturze polskiego średniowiecza. 2000 (Wstęp: 1. Wprowadzenie. 2. Słowo i obraz w badanich polskich mediewist...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 253-254  szczegóły 
483.książka: Literackie obrazy nieobecności. 2005 ([Dot. zagadnień zw. z wielością sensów, rozchwianiem iluzji obecności ...) szczegóły 
484.książka: Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych. (Wstęp. * I. Perspektywy badań literackich: Pomiędzy heretyczną a eklek...) szczegóły 
485.książka: Okoń Waldemar: Alegorie narodowe. Studia z dziejów sztuki polskiej XIX wieku. 1992 (Studia nad dziewiętnastowiecznymi słowami i dziełami "z kluczem" odnos...) szczegóły 
recenzja: Kitowska-Łysiak Małgorzata: Alegorie narodowe. Znak 1993 nr 12 s. 142-148 (z not. o Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak...) szczegóły 
486.książka: Okoń Waldemar: Sztuki siostrzane. Malarstwo a literatura w Polsce w drugiej połowie XIX wieku. Wybrane zagadnienia. 1992 ([Omówienie wątków i tematów literackich oraz gatunków epok romantyzmu ...) szczegóły 
487.książka: Pestka Dariusz: The ultimate expressiveness in literature and other arts - from the post-romantic to the postmodernist. 2008  szczegóły 
488.książka: Pieśń polska. Rekonesans. Odrębności i pokrewieństwa. Inspiracje i echa. 2002 ([Referaty wygłoszone na międzynarodowym sympozjum "Pieśń polska - reko...) szczegóły 
489.książka: Porebska-Quasnik Dominika: "Cours, Exposés, Articles". Vol. 6. 2011 ([Dot. m.in. inspiracji XIX-wieczną literaturą polską w muzyce]...) szczegóły 
490.książka: Rychlewski Marcin: Literatura i sztuka nowoczesna. Problemy, sylwetki, interpretacje. 2011  szczegóły 
491.książka: Rypson Piotr: Obraz słowa. Historia poezji wizualnej. 1989 (Wstęp. - Od piktogramu do literatury wizualnej. Magia Pisma i mistyka ...) szczegóły 
recenzja: Carpenter Bogdana: Slavic and East European Journal 1990 t. 34 z. 4 s. 522-523  szczegóły 
recenzja: Cichowicz Stanisław: Litera i obraz. Odra 1991 nr 3 s. 101-102  szczegóły 
recenzja: Makarewicz Zbigniew: Poezjograficzne paradoksy publikacyjne. Że 1990 nr 9/10 s. 74-76  szczegóły 
recenzja: Waniek Henryk: Korzenie poezji wizualnej. Twórczość 1990 nr 10 s. 133-134  szczegóły 
492.książka: Siewior Kinga: Odkrywcy i turyści na afrykańskim szlaku. Fotografia w polskim reportażu podróżniczym XX wieku.  szczegóły 
493.książka: Słoma Renata: Sybille. 2000 ( Krystyna Moisan-Jabłońska: Słowo wstępne. * 1. Sybille w starożytnośc...) szczegóły 
494.książka: Słowo do oglądania. 2004 ([Tom pokonferencyjny dot. wizualnej roli sfery znaków językowych w kon...) szczegóły 
495.książka: Sokalska Małgorzata: Opera a dramat romantyczny. Mickiewicz, Krasiński, Słowacki.  szczegóły 
496.książka: Wypych-Gawrońska Anna: Literatura w operze. Adaptacje dramatyczno-muzyczne utworów literackich w Polsce do 1918 roku. 2005  szczegóły 
497.książka: Z pogranicza literatury i sztuk. 1996 ([Zawiera szkice autorstwa pracowników Zakładu Literatury Polskiej Roma...) szczegóły 
recenzja: Kur Elżbieta M.: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 43 (2000) nr 1/2 s. 70-76  szczegóły 
498.książka: Zalewski Cezary: Pragnienie, poznanie, przemijanie. Fotograficzne reprezentacje w literaturze polskiej.  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
499.artykuł: Bajda Justyna: Młodopolscy krytycy o kolorze w malarstwie. Litteraria [Wrocław] 1995 t. 26 s. 57-95 (z fragm. tekstów krytyków: Adolf Basler, Cezary Jellenta, Henryk Struv...) szczegóły 
500.artykuł: Biłas Ewa: Muzyka, poetyka i stylistyka. Nazwy muzyczne w tytułach wierszy młodopolskich i ich wpływ na językową organizację tekstu. Poradnik Językowy 2000 z. 4-6 (na przykładzie twórczości: Wacława Rolicz-Liedera i Marii Grossek-Kory...) szczegóły 
501.artykuł: Chyła-Szypułowa Irena: Związki literatury i muzyki w romantyzmie. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kregu historii i dydak...) szczegóły 
502.artykuł: Duralska Aleksandra: Wspólne drogi komiksu i filmu w przedwojennej Polsce. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 4 s. 72-74  szczegóły 
503.artykuł: Grzesik Ryszard: Literackie wzorce ikonografii Drzwi Gnieźnieńskich. Studia Źródłoznawcze 1997 t. 36 s. 1-7  szczegóły 
504.artykuł: Hurnikowa Elżbieta: Związki poezji Młodej Polski z malarstwem. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 57-74  szczegóły 
505.artykuł: Karłowska-Kamzowa Alicja: Wizja Kościoła w dekoracjach późnośredniowiecznych modlitewników w Polsce (na tle europejskim). Studia Warmińskie 1997 t. 34 (1997) s. 31-37  szczegóły 
506.artykuł: Kolbuszewski Jacek: O romantycznym stylu słuchania muzyki. Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 129-146 (m.in. korespondencja sztuk jako poszukiwanie literackiego, plastyczneg...) szczegóły 
507.artykuł: Kowalczykowa Alina: Romantyczne - nie-romantyczne?. Kresy 2006 nr 68 s. 19-27 (rysunkowe autoportrety twórców okresu romantyzmu jako przyczynek do wi...) szczegóły 
508.artykuł: Kucharska-Babula Agata: Związki literatury z muzyką w okresie romantyzmu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2002 z. 1 s. 91-104  szczegóły 
509.artykuł: Kurczab Henryk: Literatura romantyczna a inne dziedziny sztuki. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydak...) szczegóły 
510.artykuł: Lewandowska-Tarasiuk Ewa: Słowa, obrazy, dźwięki [z tego cyklu:] Myśleć obrazami.... Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2011 nr 26 s. 2 (literatura polska inspirowana obrazami - dot. twórczości Juliusza Słow...) szczegóły 
511.artykuł: Łomnicka-Żakowska Ewa: Przejawy romantyzmu w malarstwie i grafice przed rokiem 1830 w Warszawie. Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 165-183 (m.in. nt. ilustracji do książek; referat wygłoszony na sympozjum "Naro...) szczegóły 
512.artykuł: Maliszewski Julian: Muzyka w liryce romantycznej. Sprawozdania [Opole] 1990 nr 22 (1987/1990) s. 5-8 (streszcz. referatu...) szczegóły 
513.artykuł: Matracka-Kościelny Alicja: Poezja polskich romantyków w pieśniach od Moniuszki do Góreckiego. Muzyka i Liryka 2000 t. 9 s. 175-192 (dot. twórczości następujących kompozytorów: Stanisław Moniuszko, Fryde...) szczegóły 
514.artykuł: Pfeiffer Bogusław: Galerie i pałace. Kategoria "ekphrasis" w utworach staropolskich. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 61-78 (dot. opisów architektury w utworach z XVII i XVIII w., m.in. Samuela T...) szczegóły 
515.artykuł: Rychlewska Elżbieta Ewa: Ogród jako znak kultury oświecenia. Polonistyka 2002 nr 8 s. 462-467 (dot. m.in. literatury...) szczegóły 
516.artykuł: Rypson Piotr: Homo quadratus in labyrintho. The cubus poem. x 1994 ([W ks. zb.:] Beitraege der polnischen Stipendiaten der Herzog August B...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
517.książka: Barcz Marcin: Elemente des Konstruktivismus in der polnischen Literatur. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie eingereicht an der Geistes- und Kulturwissenschaftlichen Fakultaet der Universitaet in Wien. 2003 ([Dot. filozoficznego - konstruktywistycznego - charakteru utworów Stan...) szczegóły 
518.książka: Janowski Sławomir: Świat wartości. Problematyka aksjologiczna w eseistyce Bolesława Micińskiego, Jerzego Stempowskiego i Czesława Miłosza. 2002 (Wstęp. - I. Wokół problemów genologii eseju. II. Bolesław Miciński - k...) szczegóły 
519.książka: Januszkiewicz Michał: Horyzonty nihilizmu. Gombrowicz, Borowski, Różewicz. 2009  szczegóły 
520.książka: Literatura i wiedza. 2006 ( Włodzimierz Bolecki: Niebezpieczne związki (zamiast wstępu). * Danuta...) szczegóły 
521.książka: Marciszuk Piotr: Literatura, filozofia, mit.  szczegóły 
artykuł: A.S.: Odnotowano. Przemyski Przegląd Kulturalny 2008 nr 4 s. 76-77 (nota...) szczegóły 
522.książka: Michalski Maciej: Dyskurs, apokryf, parabola. Strategie filozofowania w prozie współczesnej. 2003 (Wstęp. - I. Literatura jako sposób filozofowania: Literatura a filozof...) szczegóły 
523.książka: Michalski Maciej: Filozof jako pisarz. Kołakowski, Skarga, Tischner.  szczegóły 
524.książka: Piotrowski Wiktor: Medycyna polskiego renesansu. 1995 ([Zawiera syntetyczne ujęcie historii polskiej medycyny w renesansie z ...) szczegóły 
recenzja: Dola Kazimierz: Szkice Legnickie 1995 t. 19 s. 212-214  szczegóły 
525.książka: Sochoń Jan: O pocieszeniu, jakie daje literatura. Szkice i uwagi krytyczne. 2004 (Dlaczego piszę? - I. Literatura i to, co święte: Poeta klasyczny żyje!...) szczegóły 
526.książka: Zawadzki Andrzej: Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku. 2001 (Wstęp. * Część I. Geneza nowoczesnej eseistyki filozoficznej: 1. Tekst...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
527.artykuł: A.S.: Odnotowano. Przemyski Przegląd Kulturalny 2008 nr 4 s. 76-77 (nota...) szczegóły 
528.artykuł: Tomaszewska Wiesława: Siostry Zofii Teresy Landy spojrzenie na literaturę. Ruch Literacki 2002 z. 3 s. 295-305 (dot. światopoglądu krytycznoliterackiego Zofii Teresy Landy w tekstach...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    książki (alfabet autorów)
529.książka: Między powtórzeniem a innowacją. Seryjność w kulturze. 2004 ( [Tom pokonferencyjny sesji "Kultura - telewizja - seryjność - serial"...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
530.artykuł: Hentschel Gerd: Maszynowy bank tekstów polskiego baroku. Język Polski [Kraków] 1989 r. 69 nr 3/5 s. 103-115 (o komputerowej konkordacji do języka polskiego baroku...) szczegóły 
531.artykuł: Hojdis Bogdan: Polski liternet mediewistyczny. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2003 t. 10 s. 273-282 (nt. internetowych zbiorów literatury...) szczegóły 
532.artykuł: Kopczyński Krzysztof: Od romantyzmu ku erze nowych mediów. x nr s. ([w ks.:] Krzysztof Kopczyński: Od romantyzmu ku erze nowych mediów. Kr...) szczegóły 
533.artykuł: (sym): Wirtualna polska biblioteka. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 289 s. 7 (dot. uruchomienia na stronie Polska.pl serwisu poświęconego literaturz...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    książki (alfabet autorów)
534.książka: Janion Maria: Kuźnia natury. 1994 ([Wybrane fragm. książki "Gorączka romantyczna")]....) szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Magia natury. Gazeta Wyborcza 1994 nr 284 s. 10  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska)
    książki (alfabet autorów)
535.książka: Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś - III: Litteraria. 2001 ([Zawiera teksty referatów z konferencji "Język, literatura, kultura Sł...) szczegóły 
536.książka: Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś. II: Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 75 rocznicy powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i 5 rocznicy powołania Katedry Filologii Słowiańskiej, Poznań, 22-24 września 1994. 1999 ([M.in. zawiera rozprawy:] Bogusław Bakuła: Oblicza teodycei w poezji L...) szczegóły 
537.książka: Nowa świadomość płci w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schyłku stulecia. 2000 (German Ritz: Wprowadzenie. * Część I [literatura polska]: Aneta Górnic...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
538.artykuł: Piłat Walenty: Przezwyciężanie uprzedzeń. Kilka uwag o funkcjonowaniu dramaturgii polskiej w życiu teatralnym Rosji. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 413-423 (nt. zainteresowania twórczością polskich dramaturgów w Rosji, m.in.: S...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
539.impreza: "Romowie w literaturze" - cykl spotkań z okazji Międzynarodowego Dnia Romów (2011).  szczegóły 
artykuł: Dziwisz Natasza: Romowie w literaturze. Romano Atmo 2011 nr 2 s. 16-17 (spraw....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
540.książka: Ablicov Vitalij: Galaktika "Ukraina" Ukrains'ka diaspora. Vidatni postati. 2007 (M.in. biogramy Polaków: Stanisława Leszczyńskiego, Michała Tyszkiewicz...) szczegóły 
541.książka: Abramowicz Mieczysław, Duda Wojciech, Fortuna Grzegorz, Tusk Donald: Wydarzyło się w Gdańsku 1901-2000. Jeden wiek w jednym mieście. 1999 ([M.in. wydarzenia z życia literackiego i teatralnego]....) szczegóły 
recenzja: Gołąb Monika: Gdańsk wielostronny. Życie 1999 nr 300 s. 7  szczegóły 
542.książka: Achremczyk Stanisław: Jubileusz 700-lecia miasta Iławy. Obchody. 2006  szczegóły 
543.książka: Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin. 2005  szczegóły 
544.książka: Adamczyk-Garbowska Monika: Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne. 2004 ("Literatura żydowska" - co to takiego? Podwaliny literatury jidysz [Me...) szczegóły 
recenzja: Szabłowska Monika: Literatura w jidysz. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2005 nr 3/4 s. 22  szczegóły 
545.książka: Adamiec Marek: "Cień wielkiej tajemnicy..." Norwid, Grabiński, Leśmian, Tyrmand, Mackiewicz, Herbert, Vincenz. 1995 (Wstęp. Część I. "Ja nie jestem urzędowy profesor". "Straszna Sfinksa h...) szczegóły 
546.książka: Adamski Jerzy: Inteligencja bez maski. Paradoksy inteligenckiej mentalności. 1997 (M.in. inteligencja w poglądach i twórczości pisarzy: Tadeusz Borowski,...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Koniec świata inteligentów (Samochód zastąpił ideologię). Trybuna 1997 nr 301 s. 12  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Pogrzeb inteligenta. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 5 s. 12  szczegóły 
547.książka: Aleksander Tadeusz: Życie społeczne i przemiany kulturalne Nowego Sącza w latach 1870-1990. 1993 (M.in. nt. środowiska naukowego, literackiego, życia teatralnego i życi...) szczegóły 
548.książka: Ankudowicz-Bieńkowska Maria: Fascynacje, inspiracje, koncepcje. Romantyczne, pozytywistyczne i młodopolskie obszary wartości i znaczeń. 2008 (Grzegorz Igliński: Słowo wstępne. Studia. Karol Jaworski: Lenartowicz...) szczegóły 
549.książka: Antiquitates. Od Jana Zamoyskiego do Stefana Cybulskiego. 1997 ([Zawiera m.in:] - Jerzy Kolendo: Badania nad antiquitates w Polsce. Od...) szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Antiquitates. Od Jana Zamoyskiego do Stefana Cybulskiego. Meander 1998 nr 2 s. 235-236 (omówienie zawartości zeszytu...) szczegóły 
550.książka: Antyk w Polsce. [Cz. 1]. 1992 ([Na s. tyt. autorzy: Jerzy Starnawski, Maria Wichowa, Andrzej Obrębski...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Józef: Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 85  szczegóły 
551.książka: Antyk w Polsce. Cz. 2: Studia. 1998 (Jan Okoń, Jerzy Starnawski: Od redaktorów. * I. Od zarania dziejów ku ...) szczegóły 
552.książka: Archiva temporum testes. Źródła historyczne jako podstawa pracy badacza dziejów. Księga pamiątkowa ofiarowana Stanisławowi Olczakowi. ([Zawiera m.in.:] Marian Butkiewicz, Reprezentacja i prestiż. Swada pol...) szczegóły 
553.książka: Arcydzieła literatury polskiej. Interpretacje. 1990 (T. 3. Rzeszów 1990, 248 s.
Stanisław Grzeszczuk: Zapoznane arcydz...)
 szczegóły 
recenzja: Dobrowolska Danuta: Książka oczekiwana przez polonistów. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 144-146 (dot. t. 2...) szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 131-132  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 95-96  szczegóły 
554.książka: Autor i jego wcielenia. Szkice o roli autora w literaturze. 1991 (Od redaktorów. - Erazm Kuźma: Autor jako komediant [na przykł. lit. ws...) szczegóły 
recenzja: Michalski Henryk: Regres od autora. Potop 1991 nr 15/16 s. 10 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Maski i osobowości. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 39  szczegóły 
recenzja: Uszczyńska Joanna: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 742-743  szczegóły 
555.książka: Autor, tekst, cenzura. Prace na Kongres Slawistów w Krakowie w roku 1998. 1998 (Janusz Pelc: Autor - tekst - cenzura. Wprowadzenie. * Tadeusz Drewnows...) szczegóły 
556.książka: Babnis Maria: Książka polska w Gdańsku w okresie zaboru pruskiego (1793-1919). 1989 (Wstęp. Tradycje książki polskiej w Gdańsku. Gdańsk w okresie zaboru pr...) szczegóły 
recenzja: Kowalewska Jadwiga: Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 216-219  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina, Pietrulewicz Danuta: Bibliotekarz 1992 nr 6 s. 32  szczegóły 
recenzja: Woźniczka-Paruzel Bronisława: Zapiski Historyczne 1993 z. 1 s. 163-166  szczegóły 
557.książka: Bachórz Józef: Historia literatury i kultury polskiej. 2. Romantyzm, pozytywizm. 2007  szczegóły 
558.książka: Baczewski Sławomir: Szlachectwo. Studium z dziejów idei w piśmiennictwie polskim. Druga połowa XVI wieku - XVII wiek. 2009  szczegóły 
559.książka: Baczyńska Beata: Literatura polaca. 1998  szczegóły 
recenzja: Ziarkowska Justyna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2000 nr 8 (2220) s. 165-168  szczegóły 
560.książka: Bajda Justyna: Epoki literackie. Wielki leksykon literatury polskiej. 2006  szczegóły 
561.książka: Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej. 2011 (I. Kulturowe konteksty bajki zwierzęcej. Piotr Kowalski: Na przykład: ...) szczegóły 
562.książka: Bajkowe inspiracje literaturoznawców i kulturoznawców. 2012  szczegóły 
563.książka: Balcerzan Edward: O nowatorstwie. 2004 ([Dot. mających głębokie zakorzenienie w tradycji innowacji artystyczny...) szczegóły 
564.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żyłko Bogusław: Dwie książki. Tytuł [Gdańsk] 1997 nr 2 s. 170-175  szczegóły 
565.książka: Balcerzan Edward: Przygody człowieka książkowego (Ogólne i szczególne). 1990 (I. Przygody ogólne: Przygoda pierwsza: lekcja dwudziestolecia [omów. k...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Trzeba spokojnie. Teksty Drugie 1991 nr 4 s. 123-126  szczegóły 
recenzja: Kasztenna Katarzyna: Literaturoznawstwo z ludzką twarzą. Odra 1991 nr 11/12 s. 111-113  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Pięć przygód i siedem spotkań. Twórczość 1991 nr 8 s. 107-111  szczegóły 
recenzja: Koźmiński Leszek M.: Krytyka i sprzeczności. Kresy 1992 nr 9/10 s. 177-179  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Po dekadzie. Tygodnik Powszechny 1991 nr 22 s. 8  szczegóły 
recenzja: Mest'an Antonin: Slavia 1992 z. 3 s. 326-327  szczegóły 
recenzja: Rybakówna Weronika: Laurka. Tygodnik Literacki 1991 nr 13/14 s. 19  szczegóły 
recenzja: Sabor Agnieszka: Chodzenie po literaturze. Dekada Literacka 1991 nr 23 s. 9  szczegóły 
recenzja: Skalmowski Wojciech: Grzecznie, ale stanowczo. Arkusz 1992 nr 4 s. 3  szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Przygody i pasje Edwarda Balcerzana. Akcent 1993 nr 1/2 s. 199-202  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Porządek i wartości. Res Publica 1991 nr 11/12 s. 107-110  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Kłopoty człowieka przygodnego. Nowe Książki 1991 nr 10 s. 55-56 (z fot. E. Balcerzana...) szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 132-133  szczegóły 
566.książka: Baltijos regiono istorija ir kultura: Lietuva ir Lenkija. Politine istorija, politologija, filologija = History and culture of Baltic Region: Lithuania and Poland. Political history, political sciences, philology. 2008  szczegóły 
567.książka: Barańczak Stanisław: Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze. 1990 (I. Tłumacząc własny wiersz: "Zemsta ręki śmiertelnej" [o wierszu Stani...) szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Zbigniew: Krowa. Wokanda 1991 nr 1 s. 12  szczegóły 
recenzja: Bratkowski Piotr: Od N.N. do E.E.. Literatura 1990 nr 9 s. 54  szczegóły 
recenzja: Buski Tadeusz: On jest. Tygodnik Solidarność 1991 nr 11 s. 17  szczegóły 
recenzja: Kozarynowa Zofia: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1990 nr 33 s. 8-9  szczegóły 
recenzja: Morawiec Elżbieta: Stanisława Barańczaka "Kościół wzniesiony ze słów". Kultura Niezależna 1990 nr 64 s. 105-108  szczegóły 
recenzja: Myszkowski Krzysztof: Przeciw nicości. Odra 1991 nr 11/12 s. 110-111  szczegóły 
recenzja: Niemiec Maciej: Asymetria pamięci. Kontakt 1990 nr 6 s. 106-113  szczegóły 
recenzja: Nowakowski Andrzej: "Poezja i dobroć - i więcej nic". NaGłos 1991 nr 4 s. 237-240  szczegóły 
recenzja: Nyczek Tadeusz: Ocalone w tłumaczeniu. Zeszyty Literackie 1991 z. 34 s. 118-126 (z not. o Tadeuszu Nyczku, s. 158...) szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Książka koncept. Twórczość 1990 nr 8 s. 102-104  szczegóły 
recenzja: Ratajewska Elżbieta: Po co i dlaczego się pisze?. Akcent 1991 nr 1 s. 141-142  szczegóły 
recenzja: Smolka Iwona: On Jest. Tygodnik Literacki 1990 nr 4 s. 16  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Pogląd 1990 nr 5 s. 58  szczegóły 
recenzja: Walas Teresa: Między lingwistyką a metafizyką. Tygodnik Powszechny 1990 nr 20 s. 8  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: AS. Gazeta Wyborcza 1990 nr 91 s. 8  szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Na przekór Nieistnieniu albo: Pojazd krytycznoliteracki. Res Publica 1990 nr 7/8 s. 103-105  szczegóły 
polemika: Wasz doktor C.: Gabinet doktora Caligari. Czas Kultury 1990 nr 21 s. 91-92  szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Pojazd krytycznoliteracki. Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 19 IV 9  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 112-3  szczegóły 
568.książka: Barczyk Piotr Paweł: Aktywność kulturalno-oświatowa polskich instytucji pozaszkolnych na Górnym Śląsku (1848-1939). 1992 (Wstęp. Rozdział pierwszy: Udział literatury w budzeniu i rozwijaniu po...) szczegóły 
recenzja: Chodakowska Janina: Rozprawy z Dziejów Oświaty 1994 t. 36 s. 195-198  szczegóły 
569.książka: Barokowe przypomnienia i inne szkice historycznoliterackie. 1994 (Anna Sitkowa: Wydawnicze losy "Kazania na pogrzebie Piotra Skargi" Fab...) szczegóły 
570.książka: Bartoszyński Kazimierz: O polskich prozach powieściowych - słynnych i nieco zapomnianych. 2011 (Słowo wstępne. "Rękopis znaleziony w Saragossie" [Jana Potockiego]- "s...) szczegóły 
571.książka: Bednarczuk Monika, Pogonowska Ewa: Znani, nieznani, nierozpoznani. O kilku figurach zbiorowej wyobraźni. 2009  szczegóły 
572.książka: Bednarek Antoni: Ambona i literatura. Eseje z historii wzajemnych powiązań. 1998 (Czytając stare kazania. Pożegnać łagodnym słowem. (Kazania Andrzeja Ra...) szczegóły 
573.książka: Bednarek Antoni: Franciszkańskim tropem. Szkice z historii literatury. 2004 (Wprowadzenie (Jaki jest franciszkanizm polskiej literatury?). - Święt...) szczegóły 
574.książka: Bednarek Stefan: Pojmowanie kultury i jej historii we współczesnych syntezach dziejów kultury polskiej. 1995 (1. Historia kultury na rozstaju dróg. - 2. Dwudziestowieczne syntezy d...) szczegóły 
575.książka: Bednarska-Ruszajowa Krystyna: Biblioteki i książki w pamiętnikach polskich XVIII-XX wieku. Rekonesans źródłowy. 2003 (Wstęp. I. Pamiętnikarze jako czytelnicy i pracownicy książki w opinii ...) szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2004 nr 2 s. 28 (not....) szczegóły 
576.książka: Bednarska-Ruszajowa Krystyna: Buecher und ihre Leser in Wilna am Anfang des 19. Jahrhunderts. "Journal der Ausleihungen der Buecher aus der Bibliothek der Wilnaer Universitaet 1805-1816. Eine bibliographischbuchwissenschaftliche Untersuchung. 1996 ([M.in. indeks osoób korzystających z biblioteki, np. Adam Mickiewicz, ...) szczegóły 
577.książka: Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 3: Nacyjanal'nyja ih rehgihjanal'nyja kul'tury, ihkh uzaemadzejanne. 1994 ([Zawiera m.in. artykuły poświęcone literaturze polskiej oraz jej związ...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 1995 nr 1 s. 155-157  szczegóły 
578.książka: Belaruskiâ Aleksandryâ, Troâ, Tryščan... Perakladnaâ beletrystyka Belarusi XV-XVII stst.. 2009  szczegóły 
579.książka: Bereś Stanisław: Szuflada z Atlantydy. 2002 (Słowo wstępne. - Futuryzm, czyli początek końca [charakterystyka forma...) szczegóły 
recenzja: Heck Dorota: Panopticum emigracyjnych losów. Przegląd Powszechny 2003 nr 9 s. 387-391  szczegóły 
580.książka: Bernardini Luca: A Firenze con i viaggiatori e i residenti polacchi =Florencja polskich podróżników i mieszkańców = Polish travellers and residents in Florence.  szczegóły 
recenzja: (J.B.): Od Długosza po Stuhra. Polacy we Florencji. Kraków 2005 nr 8 s. 92  szczegóły 
581.książka: Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa (Konferencja, maj 1992) = La Bible a la culture de l'Europe. [T. 1]. 1992 ([Teksty w jęz. polskim i francuskim:] Maria Kamińska: [Wstęp]. - Micha...) szczegóły 
recenzja: Deptuła Czesław: Biblia a historyzm kultury europejskiej. Kilka uwag w związku z książką: Biblia a kultura Europy. Łódź 1992. T. 1-2. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 189 (nota...) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zagadnienia językoznawcze w książce "Biblia a kultura Europy". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 108-116  szczegóły 
recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 139-142  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105  szczegóły 
582.książka: Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa (Konferencja, maj 1992) = La Bible a la culture de l'Europe. [T. 2]. 1992 (Michał Czajkowski: Biblia - rozbija czy jednoczy chrześcijaństwo? - Ta...) szczegóły 
recenzja: Deptuła Czesław: Biblia a historyzm kultury europejskiej. Kilka uwag w związku z książką: Biblia a kultura Europy. Łódź 1992. T. 1-2. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 189 (nota...) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zagadnienia językoznawcze w książce "Biblia a kultura Europy". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 108-116  szczegóły 
recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 139-142  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105  szczegóły 
583.książka: Biblia w kulturze. Materiały sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie. 1996 (Stanisław Rzepczyński: Wstęp. - Bogdan Poniży: "Mądrość Salomona" księ...) szczegóły 
584.książka: Biliński Bronisław: Figure e momenti Polacchi a Roma. E strenna di commiato. 1992 (I. Prolegomena al dialogo culturale polacco-italiano e commiato. * II....) szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Tadeusz: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1992 r. 37 nr 4 s. 188-191  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Postaci i wydarzenia polskie w Rzymie. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 137-140  szczegóły 
585.książka: Biliński Krzysztof: Strzępy, szpargały, świstki. 2008 ([Zawiera m.in.:] Przedmowa. - Funkcja cmentarza w "Chłopach" [W.S.] R...) szczegóły 
586.książka: Blueth Rafał Marceli: Pisma literackie. 1987  szczegóły 
artykuł: Burek Tomasz: Rafał Marceli Blueth. Tygodnik Literacki 1990 nr 8 s. 4-5  szczegóły 
587.książka: Błoński Jan: Kilka myśli co nie nowe. 1985  szczegóły 
recenzja: [Ambroszko Józef] J.L.: x 1989 ([W ks. zb.:] Do współczesności. Materiały pomocnicze do uczenia języka...) szczegóły 
588.książka: Błoński Jan: Mieszaniny. 2001 ([Mikroeseje o twórczości pisarzy; zawiera:] Witkacy i Bunuel [dot. pod...) szczegóły 
recenzja: Gębala Stanisław: Błońskiego miniatury krytyczne. Twórczość 2002 nr 7/8 s. 193-195  szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 163-164 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lektor: Szkoła lektury. Tygodnik Powszechny 2001 nr 44 s. 13  szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Zamieszanie. Pogranicza 2002 nr 1 s. 100-102  szczegóły 
recenzja: Piwkowska Anna: Jak pieski przydrożne.... Nowe Książki 2002 nr 2 s. 38-39  szczegóły 
589.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nieuważny Florian: Poland 1989 nr 1 s. 81-82  szczegóły 
590.książka: Bogucka Maria: Dzieje kultury polskiej do 1918 roku. 1991  szczegóły 
recenzja: Pysiak Krzysztof: Dzieje kultury polskiej. Życie Warszawy 1991 nr 206 s. 7  szczegóły 
591.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bauer Krzysztof: Wiadomości Historyczne 1989 nr 3 s. 275-276 (not....) szczegóły 
recenzja: Florczak Zbigniew: Nowe Książki 1989 nr 7 s. 39-41  szczegóły 
recenzja: Hernas Czesław: Literatura Ludowa 1989 nr 4/6 s. 125-130  szczegóły 
recenzja: Hernas Czesław: Maria Bogucka, Dzieje kultury polskiej do 1918 roku. Acta Poloniae Historica 1990 t. 62 s. 203-208 (w jęz. franc....) szczegóły 
recenzja: Mokrzecki Lech: Rocznik Gdański 1991 t. 50 z. 1 (1990) s. 283-285  szczegóły 
592.książka: Bohater w kulturze współczesnej. Wybrane problemy. 1990 ([M.in. art.:] Tadeusz Kłak: Wstęp. - Ewa Kosowska, Eugeniusz Jaworski:...) szczegóły 
593.książka: Bohaterowie literatury polskiej. 1993 ([leksykon postaci literackich]...) szczegóły 
594.książka: Bolecki Włodzimierz: Prawdy niemiłe. Eseje. 1993 ("Podnieść zginiony naród, niemała praca..." (O Julianie Ursynie Niemce...) szczegóły 
recenzja: Baer Joachim T.: Wacław Berent: Elegant gentelman and turn-of-the-century writer-scholar. The Polish Review 1995 t. 40 nr 1 s. 105-110  szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Ziarna prawdy, plewy przemilczeń. Twórczość 1994 nr 4 s. 116-119  szczegóły 
recenzja: Kopciński Jacek: "Przyjemnie posłuchać". Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 99-108  szczegóły 
recenzja: Koźmiński Leszek M.: Powinność literatury. Kresy 1994 nr 20 s. 166-168  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Historia i forma. Tygodnik Powszechny 1993 nr 33 s. 7  szczegóły 
recenzja: Marzenie o księdze. Przegląd Polityczny 1994 nr 25 s. 86-89  szczegóły 
recenzja: Orski Mieczysław: Prawdy eseju. Odra 1994 nr 3 s. 105-107  szczegóły 
recenzja: Piasecki Marcin: Początek łańcucha prawd?. Puls 1993 nr 4 (63) s. 116-119  szczegóły 
recenzja: Rodak Paweł: Burzenie Bastylii. Res Publica Nowa 1993 nr 10 s. 71-73  szczegóły 
recenzja: Smolka Iwona: Prawdy niemiłe. Dekada Literacka 1993 nr 17 s. 8  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Polski kompleks Polski. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 37 (z fot. Włodzimierza Boleckiego...) szczegóły 
595.książka: Borejsza Jerzy W.: Piękny wiek XIX. 2010  szczegóły 
596.książka: Borucki Marek: Polacy w Rzymie. Od czasów Mieszka I do Jana Pawła II. 1995 ([M.in. o pobytach w Rzymie pisarzy polskich]....) szczegóły 
597.książka: Borucki Marek: Polskie gniazda literackie. 2009 (Władysław Broniewski. Maria Dąbrowska. Arkady Fiedler. Konstanty Ilde...) szczegóły 
598.książka: Borzym Stanisław: Filozofia polska 1900-1950. 1991 ([M.in. dotyczy poglądów: Stanisława Brzozowskiego, Leona Chwistka, Rom...) szczegóły 
599.książka: Borzyszkowski Józef: Gdańsk i Pomorze w XIX i XX wieku. Szkice z dziejów i kultury regionu. 1999 (Przedmowa - [Zawiera m. in.:] Kaszubi a Gdańsk na przestrzeni dziejów ...) szczegóły 
recenzja: Romanow Andrzej: Acta Cassubiana 1999 t. 18 s. 373-378  szczegóły 
streszczenie: (MM): Acta Poloniae Historica 2001 t. 83 s. 237-238 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
600.książka: Bouheret Claude: Atlas littéraire des pays d'Europe centrale et orientale. 2009  szczegóły 
601.książka: Bratkowski Stefan: Skąd przychodzimy. [Fel.]. 1993 ([M.in. nt. Adama Mickiewicza, Stanisława Staszica, Wacława Sieroszewsk...) szczegóły 
602.książka: Braun Jerzy: Poland in Christian Civilisation. 1985  szczegóły 
recenzja: Wśród książek. Gazeta Niedzielna 1993 nr 41 s. 8  szczegóły 
603.książka: Brief und Briefwechsel in Mittel- und Osteuropa in 18. und 19. Jahrhndert. 1989 (G. Koziełek: Der Dichter in der Framde (Preussische Beamte nach der dr...) szczegóły 
604.książka: Britaniszski Władimir: Rzeczpospolita poetów. Szkice i eseje. T. 1 Tradycje literatury polskiej. 2010  szczegóły 
605.książka: Brudnicki Jan Zdzisław: Porozmawiajmy o poezji i niepoezji. (Szkice o literaturze polskiej). 2005  szczegóły 
recenzja: Rogala Stanisław: Życie z literaturą. Egeria 2006 nr 2 s. 48-49  szczegóły 
606.książka: Brueckner Aleksander: Dzieje kultury polskiej. 1991 (T. 1: Od czasów przedhistorycznych do r[oku] 1506. VII, 653 s. T. 2: P...) szczegóły 
recenzja: Alcest: Nad Brucknerem... (Z okazji reprintu "Dziejów Kultury Polskiej"). Słowo Powszechne 1992 nr 48 s. 6  szczegóły 
recenzja: Pysiak Krzysztof: Dzieje kultury polskiej. Życie Warszawy 1991 nr 206 s. 7  szczegóły 
recenzja: Siekierski Stanisław: Cenny reprint. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 160-163  szczegóły 
recenzja: Taranienko Zbigniew: Synteza tysiąca lat. Gazeta Wyborcza 1991 nr 291 s. 19  szczegóły 
607.książka: Buchwald-Pelcowa Paulina: Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem. 1997 (Wstęp. I. Edykty i ingerencje królewskie. 1. Edykty Zygmunta I Starego...) szczegóły 
recenzja: Bieńkowska Barbara: Historia cenzury w Polsce. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 2/3 s. 197-200  szczegóły 
recenzja: Dzięcioł Alina: Barok 1999 nr 2 s. 232-236  szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1999 t. 79 s. 258 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: (kami): Cenzura.... Wiadomości Kulturalne 1998 nr 13 s. 11 (not....) szczegóły 
recenzja: Krawczyk Antoni: Res Historica 1999 z. 7 s. 171-179  szczegóły 
recenzja: Malicki Marian: Rocznik Biblioteki Narodowej 2001 t. 33/34 s. 257-258  szczegóły 
recenzja: Pirożyński Jan: Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 142-145  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 254  szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 1998 t. 130 z. 2 s. 308-310  szczegóły 
recenzja: Rutkiewicz Ignacy: Złe książki. Cenzura w dawnej Polsce. Gazeta Wyborcza 1999 nr 116 s. 15  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Kwartalnik Historyczny 1998 nr 3 s. 128-129  szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: Staropolska cenzura. Przegląd Powszechny 1999 nr 3 s. 362-363  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 1 s. 87-88 (notka...) szczegóły 
608.książka: Buchwald-Pelcowa Paulina: Historia literatury i historia książki. Studia nad książką i literaturą od średniowiecza po wiek XVIII. 2005  szczegóły 
609.książka: Bujnicki Tadeusz: Szkice wileńskie. Rozprawy i eseje. 2002 (Wstęp. Jezioro romantyczne. Model "Świtezi" [Adama Mickiewicza]. Oczym...) szczegóły 
recenzja: Dalecka Teresa: Szkice wileńskie. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 141-142  szczegóły 
recenzja: Kapinos Marzena: "Szkice Wileńskie" Tadeusza Bujnickiego. Nowa Polszczyzna 2003 nr 2 s. 66-68  szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Zapiski Historyczne 2003 t. 68 z. 4 s. 221-222  szczegóły 
610.książka: Bukowski Andrzej: Waplewo. Zapomniana placówka kultury polskiej na Pomorzu Nadwiślańskim. 1989 ([Dot. m.in. O. Kolberga, J.I. Kraszewskiego, J. Rogali Zawadzkiego, A....) szczegóły 
recenzja: Borzyszkowski Józef: Rocznik Elbląski 1993 t. 13 s. 204-206  szczegóły 
recenzja: Odyniec Wacław: Rocznik Gdański 1992 t. 50 z. 2 s. 237-239  szczegóły 
recenzja: (T.Bol.): Pomerania 1990 nr 4 s. 25  szczegóły 
recenzja: U.J.: Nowe Książki 1990 nr 4 s. 64 (nota...) szczegóły 
611.książka: Bulzacki Krzysztof: Zawsze wierni Tobie Polsko. 1999 ([Zawiera m.in. sylwetki postaci związanych z Lwowem i Jelenią Górą; m....) szczegóły 
612.książka: Bunjak Petar: Polonica et polono-serbica. Ogledi i skice. 2001 ([M.in. dot. pisarzy:] Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Tadeusz Konw...) szczegóły 
613.książka: Burdziej Bogdan: Super flumina Babylonis. Psalm 136 (137) w literaturze polskiej XIX-XX w.. 1999 (Wstęp. I. U źródeł toposu. 1. Psalm 136 "Super flumina Babylonis" w Wu...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 312-313 (not....) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 230-233  szczegóły 
recenzja: MG: Psalmiczne tropy w literaturze. Nasz Dziennik 1999 nr 106 s. 8  szczegóły 
614.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marecki Piotr: W daremnym oczekiwaniu na arcyksiążkę. Res Publica Nowa 2001 nr 4 s. 26-28 (artykuł z cyklu redakcyjnego "29 książek", które ukształtowały pokolen...) szczegóły 
615.książka: Burek Tomasz: Niewybaczalne sentymenty.  szczegóły 
recenzja: Halcewicz-Pleskaczewski Jakub: Zlepek elegancki. Wiedza i Życie 2012 nr 1 s. 71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Leszkiewicz Adam: Pressje 2012 teka 28 s. 280-282  szczegóły 
616.książka: Burkot Stanisław: Uwikłani w historię. Szkice o literaturze, autorach i utworach XIX i XX wieku. 2008 (Teksty dotyczące prozy okresu romantyzmu, historii i historyzmu, psych...) szczegóły 
617.książka: Byle w ludziach światło było... Księga pamiątkowa ku czci profesora Wacława Woźnowskiego w dziesiątą rocznicę jego śmierci. 2012 (Julian Maślanka: Słowo o Przyjacielu. - Alina Aleksandrowicz: "Korale"...) szczegóły 
618.książka: Chlistunow Cieszkowska Halina: Oni tu żyli... Niezwykli ludzie warszawskiego Starego Miasta. ([krótkie eseje o dawnych mieszkańcach Starego Miasta Warszawy m.in.:] ...) szczegóły 
619.książka: Chmielewski Paweł: Słowacki w supermarkecie. Szkice o polskim dramacie. 2002 (1. Hrabia Dafnicki jest znudzony. "Fantazy" Juliusza Słowackiego. 2. N...) szczegóły 
620.książka: Chopin w kulturze polskiej. 2009 ([Materiały z sympozjum, Wrocław, 13-14 IX 2007]....) szczegóły 
recenzja: Miziołek Jerzy: Muzyka 2010 nr 3 s. 140-149  szczegóły 
recenzja: Muzyka 2010 nr 2 s. 159 (nota...) szczegóły 
621.książka: Chrystus w literaturze polskiej. 2001 (Od redaktora. * Alina Nowicka-Jeżowa: Wizerunki Dzieciątka w średniowi...) szczegóły 
recenzja: Lektor: Literatura i religia. Tygodnik Powszechny 2001 nr 35 s. 13  szczegóły 
recenzja: Polanowski Tadeusz P.: Bez Chrystusa nie można zrozumieć człowieka i dziejów. Przegląd Powszechny 2002 nr 7/8 s. 166-169  szczegóły 
recenzja: Trawkowski Krzysztof: Notes Wydawniczy 2002 nr 7/8 s. 93 (nota...) szczegóły 
622.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Zbigniew Jerzy: O syntezie historycznoliterackiej Ignacego Chrzanowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1989 nr 957 s. 123-134  szczegóły 
623.książka: Chrzanowski Ignacy: Historia literatury niepodległej Polski. [(Z wypisami)]. 1994  szczegóły 
624.książka: Chrzanowski Ignacy: Historia literatury polskiej. 2003 (T. 2.: Literatury Polski porozbiorowej. 2003, 436 s. Cz.1.: Klasycyzm ...) szczegóły 
625.książka: Chwin Stefan: Romantyczna przestrzeń wyobraźni. 1989 ([Szkice o romantycznych toposach w lit. pol. XX w.]. - Literatura, his...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: "Romantyzm bez granic?". Twórczość 1990 nr 11 s. 117-119  szczegóły 
recenzja: Sosnowska Danuta: Romantyzmu przestrzeń ogromna. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 111-116  szczegóły 
626.książka: Chyczyński Stanisław Jan: Życie poza nawiasem. Szkice o literaturze. 2010  szczegóły 
recenzja: Reimann Aleksandra: Literackie listy (do) czytelnika. Autograf 2011 nr 2 s. 34  szczegóły 
recenzja: Skalska Wanda: Chyczyński. Latarnia Morska 2011 nr 2 (2010)/1 (2011) s. 123-124  szczegóły 
recenzja: Witucka-Filipiak Barbara: Klucz do wnętrza człowieka. Nihil Novi 2012 nr 26 s. 26-27  szczegóły 
627.książka: Ciało, płeć, literatura. Prace ofiarowane Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin. 2001 (Drogi Germanie! - Andrzej Borowski: [Sylwetka prof. Germana Ritza]. - ...) szczegóły 
recenzja: Chmielewski Wojciech: "Na ten temat Słowianie milczą...". Fronda 2001 nr 23/24 s. 244-249  szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2001 nr 7 s. 49 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Diagram Lacana i literatura. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Szabłowska Monika: Ciało, płeć, literatura. Forum Akademickie 2001 nr 11 s. 63  szczegóły 
recenzja: Szatanik Zuzanna: Dzieło mistrza chwili. Er(r)go 2003 nr 1 (6) s. 159-165  szczegóły 
628.książka: Ciechanowicz Jan: Trzynastu sprawiedliwych. 1993 (Paweł Włodkowic, Jan Długosz, Piotr Skarga, Mikołaj Rej, Jan Kochanows...) szczegóły 
recenzja: Dawidowicz Aleksander: Jana Ciechanowicza "Trzynastu sprawiedliwych". Głos Polski [Toronto] 1994 nr 27 s. 14  szczegóły 
recenzja: Dawidowicz Aleksander: Trzynastu sprawiedliwych. Rocznik Wschodni 1994 r. [1] s. 138  szczegóły 
629.książka: Ciechowicz Jan: Myślenie teatrem. 2000 (I. Mickiewicz i teatr: Mickiewicz w badaniach teatrologicznych. O różn...) szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: Pasja teatru. Scena 2001 nr 4 s. 35  szczegóły 
recenzja: Krawczyk Aneta: Topos 2000 nr 3/4 s. 174 (not....) szczegóły 
recenzja: Majchrowski Zbigniew: "Myślenie teatrem" - inaczej. Teatr 2000 nr 9 s. 69-70  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Metafizyka i konkret. Nowe Książki 2000 nr 11 s. 11  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2000 nr 4 s. 42 (nota...) szczegóły 
630.książka: Cieński Andrzej: Z dziejów pamiętników w Polsce. 2002 ([Dedykacja:] Pamięci moich Rodziców Włodzimierza Cieńskiego i Elżbiety...) szczegóły 
631.książka: Ciupek Marcin: Polska - dzieje literatury.  szczegóły 
632.książka: Corona scientiarum. Studia z historii literatury i kultury nowożytnej ofiarowane Profesorowi Januszowi Pelcowi. Praca zbiorowa. 2004 (Juliusz Chrościcki: Słowo wstępne. - I. Wieniec dla Mikołaja Sępa Szar...) szczegóły 
633.książka: Cykl i powieść. 2004 (Od redakcji. - Wobec wielkich tematów. Tadeusz Bujnicki: Historia w cy...) szczegóły 
634.książka: Cykl literacki w Polsce. 2001 (Od redakcji. - Cykl narracyjny. Aleksander Flaker: Cykl jako zaprzecze...) szczegóły 
635.książka: Cykle i cykliczność. Prace dedykowane pani profesor Krystynie Jakowskiej. 2010 (Pani Profesor z Rodziną. Anna Kieżuń: Profesor Krystyna Jakowska. Nauk...) szczegóły 
recenzja: Jaworski Karol: Wiek XIX 2010 t. 3 s. 249-260  szczegóły 
636.książka: Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej. Materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze OO. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900. rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań - Kraków - Mogiła 5-10 października 1998. 2000 ([M.in. zawiera:] Jerzy Kłoczowski: Cystersi w Europie Środkowowschodni...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 193-194  szczegóły 
637.książka: Cywiński Bohdan: Baśń niepodległa czyli W stronę politologii kultury. Wykłady witebskie. 2006 (Wstęp. - Wykład 1. Baśń i polityka. Wykład 2. Czym jest kultura narodó...) szczegóły 
638.książka: Czapski Józef: Czytając. 1990 ( Jan Zieliński: Po co pisać? [wstęp]. - [Eseje Józefa Czapskiego:] Ści...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Eseistyka doświadczeń egzystencjalnych. Dekada Literacka 1993 nr 18 s. 9  szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Józef Czapski - czytanie jako poznanie. Twórczość 1991 nr 2 s. 108-111  szczegóły 
recenzja: Bolewski Jacek: Czytając, patrząc, widząc.... Przegląd Powszechny 1991 nr 2 s. 299-315  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1990 nr 42 s. 9  szczegóły 
recenzja: Florczak Zbigniew: Czapski świeci. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 32-34  szczegóły 
recenzja: Jastrzębski Jerzy: Czytając Czapskiego. Odra 1991 nr 7/8 s. 99-100  szczegóły 
recenzja: Jaworski Stanisław: Ruch Literacki 1991 z. 6 s. 743-744  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: "Nurt najcenniejszy". Życie Warszawy 1990 223 7  szczegóły 
recenzja: Zagańczyk Marek: Chwytać w słowa. Po prostu 1990 nr 45/46 s. 13  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Reflections of an emigre Pole. The Warsaw Voice 1990 nr 30 s. 7  szczegóły 
sprostowanie: Odra 1990 nr 10 s. 112 (sprost. błędów druk., podp. Znak...) szczegóły 
sprostowanie: Tygodnik Literacki 1990 nr 5 s. 19 (dot. pominięcia na stronie tytułowej nazwiska Jana Zielińskiego, jako ...) szczegóły 
639.książka: Czas, język, kultura. 2006 ([Zawiera m.in.:] Joanna Smól: Czas i przestrzeń w reportażu prasowym. ...) szczegóły 
640.książka: Czasy potopu szwedzkiego w literaturze polskiej. 2000 (Słowo wstępne. * I [Potop szwedzki w literaturze]: Renarda Ocieczek: "...) szczegóły 
recenzja: Kontny Celina: Czy potrzebna nam jest wiedza o potopie?. Śląsk 2001 nr 5 s. 73  szczegóły 
recenzja: Kucharczyk Monika: Barok 2001 nr 1 s. 227-229  szczegóły 
641.książka: Czepulis-Rastenis Ryszarda: Ludzie nauki i talentu. Studia o świadomości społecznej inteligencji polskiej w zaborze rosyjskim. 1988 ([M. in.:] Korespondenci J. Lelewela (1809-1830). Wzór osobowy intelige...) szczegóły 
recenzja: Czarnecka Teresa: Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 213-214 (nota...) szczegóły 
recenzja: Grzywna Józef: Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego 1989 nr 4 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: Myśliński Jerzy: Dzieje Najnowsze 1989 r. 21 nr 3 s. 131-137  szczegóły 
recenzja: Piłatowicz Józef: Rozprawy z Dziejów Oświaty 1990 t. 33 s. 248-251  szczegóły 
recenzja: Szwarc Andrzej: Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 1 s. 218-222  szczegóły 
recenzja: Szwarc Andrzej: Ryszarda Czepulis-Rastenis, Ludzie nauki i talentu. Studia o świadomości społecznej inteligencji polskiej w zaborze rosyjskim. Acta Poloniae Historica 1990 t. 61 s. 236-241  szczegóły 
recenzja: Władyka Wiesław: Polityka 1989 nr 23 s. 14  szczegóły 
recenzja: Zienkowska Krystyna: Ludzie nauki i talentu. Studia o świadomości społecznej inteligencji polskiej w zaborze rosyjskim. Kwartalnik Historyczny 1990 nr 3/4 s. 230-233  szczegóły 
642.książka: Czerniawski Adam: Wyspy szczęśliwe. Eseje o poezji. 2007  szczegóły 
recenzja: Bożek Izabela Joanna: Po swojemu. O Adamie Czerniawskim i jego esejach. Przegląd Polski = Polish Review 2008 nr 11 VII s. 6 (z fot. Adama Czerniawskiego...) szczegóły 
643.książka: Człowiek wobec rewolucji i terroru. 2005  szczegóły 
644.książka: Cztery wieki Karmelitów Bosych w Polsce 1605-2005 Materiały z ogólnopolskiego sympozjum historyczno-teologicznego. Aula Collegium Novum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 21-22 listopada 2005 Praca zbiorowa. 2005  szczegóły 
645.książka: Czuma Mieczysław, Mazan Leszek: Poczet serc polskich.  szczegóły 
recenzja: (ar): Historia przez serca opowiadana. Kraków 2005 nr 11 s. 41  szczegóły 
646.książka: Czyż Antoni: Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. 1997 (Motto. Słowo wstępne: długie trwanie. O jedności kultury polskiej. Cza...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 255  szczegóły 
recenzja: Stelingowska Barbara: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 221-226  szczegóły 
647.książka: Čygryn Sârgej: Teatr u Slonime. Gistoryka-kraâznaučyâ i mastactvaznaučyâ artykuly. 2008 (Dotyczy m.in. Lwa Sapiechy, Michała Kazimierza Ogińskiego, utworu Winc...) szczegóły 
648.książka: Damborský Jiří: Roztrząsania literackie. Studia o języku polskim. 2007 ([Zawiera m.in.:] Walka o język polski w oświeceniu (Na tle walki o jęz...) szczegóły 
649.książka: Danielewicz Gabriela: Portrety dawnych gdańszczan. 1994  szczegóły 
650.książka: Danilewicz-Zielińska Maria: Próby przywołań. Szkice literackie. 1992 (Marek Zieliński: Mistyka i oświecenie. - I. Mistyk w kręgu oświeconych...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Próby przywołań i uporządkowań. Twórczość 1993 nr 5 s. 94-98  szczegóły 
recenzja: Baniewicz Anna: Inteligenckie korzenie. Rzeczpospolita 1992 nr 258 s. 4  szczegóły 
recenzja: Bolecki Włodzimierz: Pochwała filologii. Kultura [Paryż] 1994 nr 5 s. 127-130  szczegóły 
recenzja: Dernałowicz Maria: Przywołanie źle obecnej. Więź 1993 nr 3 s. 132-139  szczegóły 
recenzja: Makowski Adam: Pochwała przyczynku. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 121-123  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 4 (1992/1993) s. 118-119  szczegóły 
651.książka: Darowski Roman: Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku. 1994 (I. Teoria nauczania filozofii. Przepisy dotyczące nauczania filozofii....) szczegóły 
recenzja: Aduszkiewicz Adam: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1996 t. 40 s. 137-138  szczegóły 
recenzja: Bargieł Franciszek: Filozofia jezuitów w Polsce. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1995 t. 84 s. 357-360  szczegóły 
recenzja: (bbh): Fakultet filozoficzny Towarzystwa Jezusowego. Principia 1996 t. 15 s. 203  szczegóły 
recenzja: Cygan Jerzy: Archeion 1996 t. 96 s. 207-209  szczegóły 
recenzja: Janeczek Stanisław: Acta Mediaevalia 2000 t. 13 s. 358-365  szczegóły 
recenzja: Janeczek Stanisław: Roczniki Filozoficzne 1996 t. 43(1995) z. 1 s. 256-262  szczegóły 
recenzja: Pelczar Roman: Rocznik Sądecki 1996 t. 24 s. 264-265  szczegóły 
recenzja: Puchowski Kazimierz: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Historia Wychowania 1997 nr 25 s. 197-200  szczegóły 
recenzja: Rachański Krzysztof: Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie 1996 (1995/1996) s. 143-146  szczegóły 
recenzja: Zgórzak Michał: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 4 s. 109-114  szczegóły 
652.książka: Data Jan: O życiu literackim w polskim wieku dziewiętnastym. 2010  szczegóły 
653.książka: Davie Donald: Slavic excursions. Essays on Russian and Polish literature. 1990 ([M.in.:] "Pan Tadeusz" [Adama Mickiewicza] in English verse. Polish Ba...) szczegóły 
recenzja: Baer Joachim T.: World Literature Today 1991 t. 65 nr 2 s. 371  szczegóły 
recenzja: Smith Walter Fred: Slavic and East European Journal 1993 t. 37 z. 1 s. 100-101  szczegóły 
654.książka: Dąbrowska Anna: Język polski. 1998 ([Rozwój historyczny języka polskiego, jego cechy, funkcje i dialekty, ...) szczegóły 
recenzja: Kamiński Jacek C.: Polska czyli polszczyzna. Myśl Polska z Książką 1998 nr 5 s. 2  szczegóły 
recenzja: Miodek Jan: ABC polszczyzny. Nowa Polszczyzna 1999 nr 1 s. 60-61  szczegóły 
recenzja: Pyszny Joanna: Lekcja polskiego. Odra 1999 nr 5 s. 123-124  szczegóły 
recenzja: (SSŁ): Wertując wydawnictwa. Cracovia Leopolis 1998 nr 3 s. 58 (not....) szczegóły 
recenzja: Świderski Karol: Nasz wkład w budowę wieży Babel. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 32 s. 2  szczegóły 
polemika: Duda Henryk: Zawsze na gorzej?. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 34 s. 3  szczegóły 
655.książka: Dąbrowska Anna: Język polski. 1999 ([Rozwój historyczny języka polskiego, jego cechy, funkcje i dialekty, ...) szczegóły 
recenzja: Getman Michał: Język polski dla wszystkich. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 16 s. 5  szczegóły 
656.książka: Debiut naukowy w Szczecinie. Materiały ogólnopolskiej studenckiej sesji naukowej, Szczecin, 12-13 listopada 1997 r.. 2000 (Wstęp. - Magdalena Skwarczyńska-Zuch: Starość w poezji oświecenia. - W...) szczegóły 
657.książka: Dedecius Karl: Die Didaktik der polnischen Dichtung. 2002  szczegóły 
658.książka: Dedecius Karl: O Polsce, Europie, literaturze. Dialog przyjaźni. 1996 (Tadeusz Różewicz: List do Karla Dedeciusa [z 4 III 1985]. - "Czyż może...) szczegóły 
recenzja: Bukowski Piotr: Literatura i dialog. Dekada Literacka 1996 nr 9 s. 11  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: W poszukiwaniu istoty słów (Szkice Karla Dedeciusa). Rzeczpospolita 1996 nr 97 s. 24  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Europejczyk całą gębą. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 17 s. 20  szczegóły 
recenzja: Kuczyński Krzysztof A.: Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 1998 [z.] 1 s. 293-295  szczegóły 
recenzja: Łukosz Jerzy: Na styku kultur. Sycyna 1996 nr 15 s. 5  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Opętany pracą. Gazeta Wyborcza 1996 nr 136 s. 11  szczegóły 
recenzja: Żgutowicz Ewa: Książka jest najszlachetniejszą formą dialogu. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1996 nr 3 s. 111-112  szczegóły 
659.książka: Dedecius Karl: Zur Literatur und Kultur Polens. 1990 ([Utwory lub fragm. utworów aut.:] Wiesław Brudziński, Stanisław Dygat,...) szczegóły 
660.książka: Delaperriere Maria: La littérature polonaise a l'épreuve de la modernité. 2008  szczegóły 
661.książka: Delaperriere Maria: Polskie awangardy a poezja europejska. Studium wyobraźni poetyckiej. 2004 (Słowo od tłumacza. - Wprowadzenie. Modernizm i awangardyzm. Hegemonia ...) szczegóły 
662.książka: Deutsch-polnische Beziehungen in Kultur und Literatur. Materialien der Konferenz 13.-15. April 2012 Reymontówka-Schriftstellerheim in Chlewiska. Bd. 4. 2012  szczegóły 
663.książka: Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. 2002 (Krystyna Ruta-Rutkowska: Sylwetka profesora Eugeniusza Czaplejewicza. ...) szczegóły 
recenzja: Januszkiewicz Michał: Wokół dialogu, komparatystyki i literatury (W czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej Eugeniusza Czaplejewicza). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 163-167  szczegóły 
664.książka: Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej. 2008 (Marta Skwara: Wstęp. - I. Agnieszka Salska: Nowojorskie spotkania Jana...) szczegóły 
665.książka: Dialogi z romantycznym kontekstem. Szkice o poezji polskiej. 2006  szczegóły 
666.książka: Długie trwanie. Różne oblicza klasycyzmu. 2011 (I. Problemy. Teresa Kostkiewiczowa: Co to jest klasycyzm? Wprowadzenie...) szczegóły 
667.książka: Dobra pamięć. Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Tomaszowi Weissowi.  szczegóły 
668.książka: Dobrowolska Danuta: O literaturze XX wieku. Szkice i recenzje. 2001 (I. Spory o bohaterów Żeromskiego: Kilka słów o "Ludziach bezdomnych". ...) szczegóły 
669.książka: Doktoranckie varia i wariacje. 2005 ( [Tom pokonferencyjny I Poznańskich Junioratów odbywających się 26-27 ...) szczegóły 
670.książka: Doświadczenie prowincji w literaturze polskiej II [drugiej] połowy XIX i XX wieku. 1993 (Ewa Paczoska: Odkrywanie prowincji - w kręgu doświadczeń literatury po...) szczegóły 
671.książka: Dramat i teatr religijny w Polsce. 1983 (Irena Sławińska: Wstęp. - Julian Lewański: Tajemnica Ofiary i Odkupien...) szczegóły 
672.książka: Dramat i teatr religijny w Polsce. 1991 (Irena Sławińska: Wstęp. - Julian Lewański: Tajemnica Ofiary i Odkupien...) szczegóły 
recenzja: Bartyzel Jacek: Od Mikołaja z Wilkowiecka do Karola z Wadowic. Arka 1993 nr 44/45 s. 206-212  szczegóły 
recenzja: Popiel Jacek: Religijne tradycje dramatu i teatru polskiego. Kresy 1993 nr 13 s. 168-170  szczegóły 
recenzja: Popiel Jacek: Religijne tradycje dramatu i teatru polskiego. x 1994 ([w ks.:] Dramat i teatr po roku 1945. Wrocław 1994, s. 259-266...) szczegóły 
recenzja: Rupikowa Irena: Religia i teatr. Więź 1992 nr 7 s. 99-106  szczegóły 
recenzja: Smosarski Józef: Dramat i teatr religijny. Życie Warszawy 1992 nr 142/143 s. 7  szczegóły 
recenzja: Staniszewska Maria: Dramat i teatr religijny w Polsce. Gazeta Niedzielna 1992 nr 21 s. 4  szczegóły 
recenzja: (St.): Książki KUL-u. Słowo Powszechne 1992 nr 128 s. 6 (nota...) szczegóły 
recenzja: Waligóra Jerzy: Ruch Literacki 1992 z. 5 s. 558-563  szczegóły 
673.książka: Dramat polski. Interpretacje. 2001 (Cz. I. Od wieku XVI do Młodej Polski, 448 s. Dobrochna Ratajczakowa: ...) szczegóły 
recenzja: nr s.  szczegóły 
recenzja: Bradecki Tadeusz: Interpretacje, wszystko i nic. Dialog [Warszawa] 2003 nr 5 s. 88-90 (ze wstępem red., s. 83...) szczegóły 
recenzja: Butkiewicz Michalina: Jak najbliżej współczesności, jak najdalej od schematu.... Dialog [Warszawa] 2003 nr 5 s. 91-93 (ze wstępem red., s. 83...) szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Window shopping w galerii marzeń. Didaskalia 2003 nr 53 s. 122-124  szczegóły 
recenzja: Nasiłowska Anna: Widma i interpretacje. Dialog [Warszawa] 2003 nr 5 s. 84-87 (ze wstępem red., s. 83...) szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Raj "dramatologów". Nowe Książki 2002 nr 11 s. 29  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Raju dramaturgów ciąg dalszy. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 36  szczegóły 
recenzja: (PH): Książki 2002 nr 9 s. 54-55 (dot. I cz.; nota...) szczegóły 
recenzja: Ruta-Rutkowska Krystyna: Historia dramatu w interpretacjach. Teatr 2003 nr 1/2 s. 89-91  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Dramatologia polska. Odra 2003 nr 9 s. 97-99  szczegóły 
recenzja: Zając Joanna: Ruch Literacki 2003 z. 2 s. 213-216  szczegóły 
674.książka: Dramat w historii, historia w dramacie. 2009  szczegóły 
675.książka: [Drugie] II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 1991 ([Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama M...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 85 (1671) s. 112-113  szczegóły 
676.książka: Dudek Jolanta: Poezja polska XX wieku wobec tradycji. 2002 (Wprowadzenie. Poeci Skamandra z perspektywy końca wieku XX. [Czesław] ...) szczegóły 
677.książka: Duktem czasów. Księga pamiątkowa ku czci profesora Mariana Kaczmarka (1934-1994). 1996 (Jan Neuberg: Profesor Marian Kaczmarek 16 I 1934-12 XI 1994. - Okoń He...) szczegóły 
678.książka: Dutka Czesław Paweł: Słowo peryferyjne. Eseje, szkice literackie i recenzje. 1999 (Wstęp. I. Kultura literacka. Kultura literacka, regionalność i role pi...) szczegóły 
679.książka: Dwór mający w sobie osoby i mózgi rozmaite. Studia z dziejów literatury i kultury. 1991 ([Ded. prof. Alojzemu Sajkowskiemu]. - Seweryna Wysłouch: Straszny dwór...) szczegóły 
recenzja: Goliński Janusz K.: Barok 1995 nr 1 s. 210-212  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Nowe Książki 1992 nr 5 s. 22 (nota...) szczegóły 
680.książka: Dwudziestowieczność. 2004 (Uwagi redaktorów. * I. Teorie, projekty rozumienia, metodologie [dot. ...) szczegóły 
681.książka: Dybek Dariusz, Kuniczuk-Trzcinowicz Agnieszka, Łoboz Małgorzata: Podręczny słownik literatury polskiej. T. 1 X-XIX wiek. Od średniowiecza do Młodej Polski. 2012  szczegóły 
682.książka: Dybiec Julian: Polska w orbicie wielkich idei. Polskie przekłady obcojęzycznego piśmiennictwa 1795-1918. T. 1. 2011  szczegóły 
683.książka: Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół Słownika polskiej krytyki literackiej. 1.  szczegóły 
684.książka: Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół Słownika polskiej krytyki literackiej. 2.  szczegóły 
685.książka: Dzianisz Paweł, Kościelecka Anna: Nadbałtyckie spotkania. 1989 ([Szkice nt. zw. z Pomorzem m.in. pisarzy:] A. Chołoniewski, B. Chrzano...) szczegóły 
recenzja: Ostrowski Bohdan: Polska na Fiszmarku. Rocznik Gdyński 1992 nr 10 (1991) s. 386-388  szczegóły 
686.książka: Dziechcińska Hanna: Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci: XVI-XVII-XVIII. 2003  szczegóły 
recenzja: Prejs Marek: Barok 2003 nr 2 s. 237-238  szczegóły 
687.książka: Dziedzictwo antyczne a polska tradycja kulturowa. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu w dniu 8 czerwca 2004 r.. 2004 ([Zawiera m.in.:] Europejska rzeczpospolita literacka -przeszłość i trw...) szczegóły 
688.książka: Dziedzictwo i teraźniejszość. Polsko-europejski dialog kultur. 2009 ([Zawiera m.in.:] I. Archetypy i toposy. Izabela Bańczerowska: Polska r...) szczegóły 
689.książka: Dziedzictwo kulturowe utrwalone w języku. Księga pamiątkowa ofiarowana jubileuszowo prof. Feliksowi Plucie. 1998 ([Zawiera m.in.:] Stanisław Podobiński: Wykaz osiągnięć w pracy dydakty...) szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 25 (not....) szczegóły 
690.książka: Dziedzictwo romantyczne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. 1989 (E. Łoch: Wstęp. - Cz. 1: Tradycje romantyczne w literaturze pozytywist...) szczegóły 
691.książka: Dziedzictwo Warmii. 2, Literatura i piśmiennictwo. ([Zawiera m.in.:] Jacek Protas: Słowo wstępne. - Stanisław Achremczyk: ...) szczegóły 
692.książka: Dziedzictwo. Ziemianie polscy i ich udział w życiu narodu. 1995 ([Zawiera m. in.:] Maciej Rudziński: Wstęp. * Stanisław Dziedzic: Wieś ...) szczegóły 
693.książka: Dzieje Poznania do roku 1793. 1988 ([Zawiera m. in. rozdz. dot. życia lit., teatralnego i szkolnictwa w Po...) szczegóły 
recenzja: Acta Poloniae Historica 1991 t. 63/64 s. 247 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
694.książka: Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia i szkice ofiarowane profesor Renardzie Ocieczek w czterdzistolecie pracy naukowej i dydaktycznej. 2002 ( Profesor Renarda Ocieczkowa. Marzena Walińska: Bibliografia prac Rena...) szczegóły 
695.książka: Dzieło świętego Franciszka z Asyżu. Projekcja w kulturze i duchowości polskiej XIX i XX wieku. 2004 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. - Zdzisław Kijas: Duchowość franciszkańska XIX...) szczegóły 
696.książka: Đerić Zoran: Nezasićene. Polska dramaturgija XX veka. 2006  szczegóły 
697.książka: E scientia et amicitia. Studia poświęcone Profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej. 2001 ([Zawiera m. in.:] Jacek Banaszkiewicz: Rodulf, król Herulów, który gra...) szczegóły 
698.książka: Ecriture = Pisanie. Materiały z konferencji polsko-francuskiej, Warszawa, październik 1992. 1995 (Zofia Mitosek: Wprowadzenie. * Berthilde Boie: Aux commencements du po...) szczegóły 
recenzja: Przywara Paweł: Manuskrypt pod mikroskopem. Akcent 1996 nr 4 s. 133-134  szczegóły 
699.książka: Eile Stanisław: Literature and nationalism in partitioned Poland, 1795-1918. 2000  szczegóły 
recenzja: Koropeckyj Roman: The Polish Review 2001 t. 4 nr 3 s. 367-370  szczegóły 
700.książka: Eile Stanisław: Literature ans nationalism in partitioned Poland, 1795-1918. 2000 (Preface. Introduction: The character if Polish nationalism - its liter...) szczegóły 
recenzja: Koropeckyj Roman: The Polish Review 2001 t. 46 nr 3 s. 367-370  szczegóły 
701.książka: Eile Stanisław: Modernist trends in twentieth-century Polish fiction. 1996 (Introduction: Modernism, postmodernism and Polish fiction. - The origi...) szczegóły 
702.książka: Ein Erasmus unserer Zeit. Otto Forst de Battaglia. Schriften zur polnischen Literatur. 1992 ([Wstęp]. [Przedmowa]. -Essays: Deutschland und die polnische Literatu...) szczegóły 
recenzja: Dialog [Niemcy] 1993 nr 1 s. 65  szczegóły 
recenzja: Kunicki Wojciech: Erazm pogranicza kulturowego. Odra 1994 nr 3 s. 113-114  szczegóły 
703.książka: Epistolografia w dawnej Rzeczpospolitej T. 2 (Stulecia XVIII-XIX). 2011  szczegóły 
704.książka: Epoki literackie. Wielki leksykon literatury polskiej. 2005  szczegóły 
705.książka: Ergetowski Ryszard: Lektury Zoila. 2001 ([zawiera recenzje książek, m.in. dot. literatury polskiej i obcych]...) szczegóły 
recenzja: Jaskuła Roman: Okiem zoila. Konspekt 2003 nr 13 (2002/2003) s. 84-85  szczegóły 
706.książka: Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki. 2006  szczegóły 
707.książka: Europejski kanon literacki. (https://www.academia.edu/36013598/EUROPEJSKI_KANON_LITERACKI_Redakcja_...) szczegóły 
708.książka: Fabre Jean: Od Oświecenia do Romantyzmu. Studia i szkice z literatury i kultury polskiej. 1995 (Wstęp. Stanisław Leszczyński a idea republikańska we Francji w XVIII w...) szczegóły 
recenzja: Kasprzyk Krystyna: Studia polonistyczne Fabre'a (Prezentacja książki na wieczorze wspomnień 4 grudnia 1995 r.). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 171-174  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Z francuskiej perspektywy. Nowe Książki 1996 nr 7 s. 54  szczegóły 
recenzja: Maślanka Julian: Ruch Literacki 1997 z. 2 s. 244-246  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Przyjaciel kultury polskiej. Rzeczpospolita 1995 nr 280 s. 27  szczegóły 
709.książka: Fakty i interpretacje. Szkice z historii i kultury polskiej. 1991 (Tomasz Lewandowski: Jarosława Maciejewskiego naukowe drogi. - Jerzy F...) szczegóły 
710.książka: Falkowski Stanisław, Stępień Paweł: Ciężkie norwidy czyli Subiektywny przewodnik po literaturze polskiej. 2009  szczegóły 
711.książka: Fantastyka XIX i XX wieku. Granice i pogranicza. 2007 ([rec. książki: http://rcin.org.pl/Content/70239/WA248_81148_P-I-1269_z...) szczegóły 
recenzja: Zajkowska Joanna: Wiek XIX 2008 t. 1 s. 156-161  szczegóły 
712.książka: Faron Bolesław: Okruchy. Szkice o literaturze i kulturze XX wieku. 2005  szczegóły 
713.książka: Fazan Mieczysław: Polskie życie kulturalne na Śląsku Cieszyńskim w latach 1842/1848-1920. 1991 (M.in. nt. prasy, teatru, polonistów i życia literackiego...) szczegóły 
714.książka: Fieguth Rolf: Gombrowicz z niemiecką gębą i inne studia komparatystyczne. 2011 (Przedmowa. - Gombrowicz z niemiecką gębą. - Mistrz Witold w kontekstac...) szczegóły 
715.książka: Fieguth Rolf: Poezja w fazie krytycznej i inne studia z literatury polskiej. 2000 ([Uchwycić ruch tekstu. Kilka uwag o stylu "Grażyny" [Adama Mickiewicza...) szczegóły 
recenzja: Bakalarczyk Danuta: Poza granicami polonistyki krajowej. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Siwiec Magdalena: Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 211-220  szczegóły 
716.książka: Filarecka Bogumiła: Życie kulturalne Przemyśla w okresie II Rzeczypospolitej. (W zarysie). 1997 ([Zawiera m.in.:] I. Warunki rozwoju i ośrodki życia kulturalnego miast...) szczegóły 
717.książka: Filologiczne konteksty współczesności. Literatura. 2011  szczegóły 
718.książka: Filologiczny widnokrąg. Obrazy stare i nowe. 2012 (Wprowadzenie. - Marian Ursel: Słowo o Profesor Irenie Jokiel. - Wykaz ...) szczegóły 
719.książka: Filozofia na Uniwersytecie Wileńskim. Praca zbiorowa. 1997 ([Zawiera m.in.:] Przedmowa. - Jacek Juliusz Jadacki: Rzut oka na czter...) szczegóły 
720.książka: Filozofia polityki wobec literackich i artystycznych inspiracji. 1996 (Maria Szyszkowska: Wprowadzenie. * Józef Rurawski: [Erich Maria] Remar...) szczegóły 
recenzja: Kępski Piotr: Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 227-229  szczegóły 
721.książka: Filozofia słowiańska. Historia i współczesność. 2007  szczegóły 
722.książka: Friedrich Nietzsche i pisarze polscy. Praca zbiorowa. 2002 (Wojciech Kunicki: Wprowadzenie. * Krzysztof Biliński: Nietzsche a Kasp...) szczegóły 
recenzja: Gromadzki Stanisław: Nietzsche i rehabilitacja "wpływologii". Nowa Krytyka 2003 [nr] 15 s. 415-419  szczegóły 
recenzja: Łukosz Jerzy: Polski Nietzsche. Odra 2003 nr 5 s. 112-113  szczegóły 
recenzja: Mazur Tomasz: Przy okazji Nietzschego. Nowe Książki 2002 nr 12 s. 39-40  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2003 nr 59 s. 176-177 (nota...) szczegóły 
723.książka: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Romans w Lublinie. 2011  szczegóły 
724.książka: Frycie Stanisław: Nieobecni w zbiorowej pamięci. Szkice literackie o życiu kulturalnym Piotrkowa i zapomnianych poetach Ziemi Piotrkowskiej XIX i XX wieku. 1993 (Słowo wstępne. - I. Życie kulturalne i literackie Piotrkowa na przełom...) szczegóły 
recenzja: Dróżdż Stanisław: O mądrze pojmowany regionalizm. Zbliżenia Piotrkowskie 1993 nr 4 s. 80-82  szczegóły 
725.książka: Gaj Beata: Tradycje retoryczne na dawnym Śląsku (XVI-XVIII wiek). 2007  szczegóły 
726.książka: Gajewska Barbara: Bliżej poezji. 2006  szczegóły 
727.książka: Gawin Dariusz: Polska, wieczny romans. O związkach literatury i polityki w XX wieku. 2005 ([Dot. istotnych współcześnie zagadnień politycznych i społecznych: suw...) szczegóły 
728.książka: Gerda Leber-Hagenau a stosunki polsko-austriackie w XX wieku. 1998 ([Pokłosie sympozjum z 1997 roku; zawiera m.in.:] Krzysztof A. Kuczyńsk...) szczegóły 
729.książka: Gicgier Tadeusz: Opowieści o dawnych poetach Łodzi. 1995 (Słowo wstępne. Artur Glisczyński, Tadeusz Miciński, Antoni Szandlerows...) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Poczciwe opowieści. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 32 s. 21  szczegóły 
recenzja: Wilmański Jerzy: Zapomniani poeci Łodzi. Trybuna 1995 nr 168 s. 12  szczegóły 
730.książka: Gistoryâ belaruskaj litaratury XI-XIX stagoddzâu u 2 tamah. T. 1, Daunââ litaratura XI - peršaâ palova XVIII stagoddzâ. 2007  szczegóły 
731.książka: Gistoryâ belaruskaj litaratury XI-XIX stagoddzâu [u 2 tamah]. T. 2, Novaâ litaratura. Drugaâ palova XVIII-XIX stagoddze. 2007  szczegóły 
732.książka: Glinka Tadeusz, Piasecki Marek: Śladami sławnych Polaków. 2007 (Między innymi nt. miejsc związanych z polskimi pisarzami, np. Janem Ko...) szczegóły 
733.książka: Głowiński Michał: Monolog wewnętrzny Telimeny i inne szkice. 2007  szczegóły 
734.książka: Gnoza, gnostycyzm, literatura. 2012  szczegóły 
735.książka: Godność i styl. Prace dedykowane Włodzimierzowi Wójcikowi. 2003 ([Dedykacja: Profesorowi Włodzimierzowi Wójcikowi w siedemdziesiątą roc...) szczegóły 
736.książka: Gomulicki Juliusz Wiktor: Aleje czarów. Spacery, sylwety, zagadki i zwierzenie literackie. 2000 ([Wspomnienia pośw. m.in. Julianowi Tuwimowi i Zeonowi Przesmyckiemu or...) szczegóły 
737.książka: Gomulicki Juliusz Wiktor: Warszawa wieloraka 1749-1944 Studia, szkice, sylwety. 2005  szczegóły 
recenzja: Homo Varsoviensis. Stolica 2006 nr 1 s. 11  szczegóły 
738.książka: Górnicka-Boratyńska Aneta: Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863-1939). 2001 (Wstęp. 1. Marta i Maria - kwestia kobieca w twórczosci Elizy Orzeszkow...) szczegóły 
recenzja: Szczęsna Joanna: Cztery emancypantki. Książki w Dużym Formacie 2002 nr 12 s. 22  szczegóły 
recenzja: Wieleżyńska Ewa: Wysokie Obcasy 2003 nr 1 s. 28  szczegóły 
recenzja: Żylińska Agata: Emancypacja po polsku. Pogranicza 2003 nr 3 s. 108-111  szczegóły 
739.książka: Górski Konrad: Literatura i katolicyzm. 2004 (Agnieszka Bielak: Literatura w przestrzeni religii. - Rola pisarza kat...) szczegóły 
recenzja: Krasnodębski Jan Janus: Czy powrót do Konrada Górskiego?. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2004 nr 51 s. 10  szczegóły 
740.książka: Grabowski Ambroży: Patriotyzm w dawnym Krakowie. Wypisy z Dzieł.  szczegóły 
741.książka: Grabski Andrzej Feliks: Zarys historii historiografii polskiej. 2000 (Od autora. I. Wprowadzenie. II. Dziejopisarstwo polskie wieków średnic...) szczegóły 
recenzja: Krawczyk Antoni: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2002 nr 1 s. 227-238  szczegóły 
recenzja: Michalska-Bracha Lidia: W sprawie syntezy dziejów historiografii polskiej. Na marginesie pracy A.F. Grabskiego "Zarys historii historiografii polskiej". Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000, ss. 278. Studia Historyczne 2001 nr 3 s. 507-516  szczegóły 
742.książka: Gronczewski Andrzej: Bardzo straszny dwór. [Szkice]. 1999 (Sny szlacheckiego. Ranny zamęt. Bardzo straszny dwór. Gra o Kilimandża...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Biesiada w bardzo strasznym dworze. Nowe Książki 2000 nr 6 s. 46-47  szczegóły 
recenzja: Gronczewski Andrzej: "Bardzo straszny dwór" i jego okolice - rozmowa z prof. Andrzejem Gronczewskim. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 265-273 (wyw. nt. książki; rozm. Agnieszka Papieska...) szczegóły 
recenzja: Nawrocki Aleksander: "Bardzo straszny dwór" prof. Andrzeja Gronczewskiego. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 137-138  szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: W poszukiwaniu polskiej Atlantydy. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 142-146  szczegóły 
recenzja: Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 139 (not. o promocji książki; Warszawa, 26 I 2000...) szczegóły 
recenzja: Romaniuk Radosław: Arka domowa. Twórczość 2001 nr 3 s. 117-118  szczegóły 
recenzja: Termer Janusz: Sny szlacheckie, sny dzisiejsze. Przegląd Tygodniowy 2000 nr 18 s. 19  szczegóły 
743.książka: Grzywka Katarzyna: Salon Warszawy i Berlina w XIX wieku. 2001 (I. Wstęp i metodologia badań nad dziewiętnastowiecznym salonem Warszaw...) szczegóły 
744.książka: Gutowski Wojciech: Wśród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku. 1994 (Literatura wobec sacrum. Wątpliwości i propozycje. Młodopolskie transf...) szczegóły 
recenzja: Kluba Agnieszka: Parafrazy transcendencji. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 92-97  szczegóły 
recenzja: Stala Marian: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 211-221  szczegóły 
745.książka: Hadaczek Bolesław: Historia literatury kresowej. 2008 (Słowo wstępne. - Kresy staropolskie. 1. Historiografia i pamiętnikarst...) szczegóły 
recenzja: [Nespiak Danuta] (DN): Nowe książki. Cracovia Leopolis 2009 nr 2 s. 64-65  szczegóły 
artykuł: Hadaczek Bolesław: W kręgu "Historii literatury kresowej" Bolesława Hadaczka (rozmowa z Autorem). Nasza Rota 2010 nr 1 s. 53-57 (rozm. Barbara Jedynak...) szczegóły 
746.książka: Hadaczek Bolesław: Historia literatury kresowej.  szczegóły 
747.książka: Hadaczek Bolesław: Kresówki. (Kresy w literaturze polskiej). 2011 (Słowo wstępne. - Kresówki: Kresy literackie. Zdobycie Kijowa. "Batori...) szczegóły 
748.książka: Haka-Makowiecka Karolina, Makowiecka Marta: 500 polskich książek, które warto w życiu przeczytać. 2012  szczegóły 
749.książka: Harmonijne współistnienie kultury Wschodu i Zachodu na Ukrainie. 2000 ([Materiały z konferencji >> "Jakże nie wstydzicie się uznawać tylko tr...) szczegóły 
750.książka: Hass Ludwik: Inteligencji polskiej dole i niedole. XIX i XX wiek. 1999 ([M.in. liczne passim dotyczące pisarzy polskich oraz ludzi teatru]...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Dole i niedole inteligencji polskiej. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 107-110  szczegóły 
omówienie: Żarnowski Janusz: New outlook on the history of the Polish intelligentsia. Acta Poloniae Historica 2001 t. 83 s. 193-204  szczegóły 
751.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sowińska Beata: Życie Warszawy 1989 nr 39 s. 7  szczegóły 
752.książka: Hertz Paweł: Gra tego świata. 1997 ([Dedykacja:] Pamięci Władysława Prandoty. * Próby: Księga dnia albo o ...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Medytacje Pawła Hertza. Fronda 1999 nr 17/18 s. 318-326  szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Krajobraz z Tobiaszem. Res Publica Nowa 1997 nr 11 s. 73-75  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Dzieło Pawła Hertza. Tygodnik Powszechny 1997 nr 31 s. 13  szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Księgi pamięci. Życie 1997 nr 176 [dod.] s. 2  szczegóły 
recenzja: Górnicka-Boratyńska Aneta: Mnemosyne, matka muz. Gazeta Wyborcza 1997 nr 234 s. 13  szczegóły 
recenzja: J.D.: Myśleć esejem, czyli zadawać pytania. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 9 s. 2  szczegóły 
recenzja: Kubiak Zygmunt: Droga Pawła Hertza przez ten świat. Więź 2001 nr 7 s. 111-118  szczegóły 
recenzja: Literatura 1997 nr 10 s. 60 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pieńkosz Konstanty: Serce, szkiełko, oko. Sycyna 1997 nr 14 s. 15  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Biblioteka Pawła Hertza. Nowe Książki 1997 nr 10 s. 46-47  szczegóły 
753.książka: Heyke Leon, Karnowski Jan, Majkowski Aleksander: Poezja Młodokaszubów. 2012  szczegóły 
754.książka: Hiob biblijny, Hiob obecny w kulturze. 2010 (Wstęp. - Wprowadzenie. - Bernadetta Kuczera-Chachulska: Niejednoznaczn...) szczegóły 
755.książka: Historia Leszna. 1997 ([Zawiera m.in.:] Stanisław Nawrocki: Leszno pod zaborem pruskim (1815-...) szczegóły 
756.książka: Historia literatury i kultury polskiej. 1. Literatura staropolska. 2007  szczegóły 
757.książka: Historia literatury i kultury polskiej. 3. Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne. 2007  szczegóły 
758.książka: Historia literatury i kultury polskiej. 4. Literatura współczesna. 2008  szczegóły 
759.książka: Historia literatury polskiej. 2009  szczegóły 
recenzja: Nasiłowska Anna: Literatura polska według Włochów. Wiedza i Życie 2010 nr 8 s. 66  szczegóły 
760.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stępień Marian: Habent sua fata libelli (Z notatek redaktora "Historii literatury polskiej w zarysie). Suplement 1998 nr 4 s. 28-30 (o przebiegu procesu wydania książki...) szczegóły 
761.książka: Historia literatury polskiej w zarysie. 1983  szczegóły 
recenzja: J.I.: x 1989 ([W ks. zb.:] Do współczesności. Materiały pomocnicze do uczenia języka...) szczegóły 
762.książka: Historia literatury polskiej w zarysie. 1989  szczegóły 
763.książka: Hungaro-Polonica. Tanulmanyok a magyar-lengyel tortenelmi es irodalmi kapcsolatok korebol. Emlekkonyv Wacław Felczak 70. szuletesnapjara (Hungaro-polonica. Studia z dziejów węgiersko-polskich kontaktów historycznych i literackich. W 70 rocznicę urodzin Wacława Felczaka). 1986 ([M.in.:] Gyorgy Gomori: Bathori Istvan lengyel kiraly alakja a korabel...) szczegóły 
recenzja: Ziejka Franciszek: Ruch Literacki 1990 z. 1 s. 91-92  szczegóły 
764.książka: Hutnikiewicz Artur: To co najważniejsze. Trzy eseje o Polsce. 1996 (Poezja polska na progu niepodległości [nt. poezji polskiej okresu I wo...) szczegóły 
recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Cudowne słowo: wolność. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Danilewicz Zielińska Maria: Gorące popioły. Kultura [Paryż] 1996 nr 12 s. 144-149  szczegóły 
recenzja: Dubowik Henryk: Eseje Artura Hutnikiewicza o Polsce. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 1 s. 140-143  szczegóły 
recenzja: [Giedroyc Jerzy] REDAKTOR: Notatki Redaktora. Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 131-134  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Odra 1996 nr 12 s. 124  szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 1997 r. 8 s. 147 (notka...) szczegóły 
765.książka: I Nobel letterari polacchi. Convegno dedicato al contributo della letteratura polacca alla cultura europea.  szczegóły 
766.książka: Idee humanistyczne Renesansu w integracji europejskiej : konferencja naukowa Radom. 2003  szczegóły 
recenzja: Bibliotekarz Radomski 2003 nr 1 s. 46 (not. o promocji książki 11 III 2003 r. w Bibliotece Miejskiej w Radomi...) szczegóły 
767.książka: Il viaggio. Come realta e come metafora. 2004  szczegóły 
768.książka: Inglot Mieczysław: Wieszcz i pomniki. W kręgu XIX- i XX-wiecznych recepcji dzieł Adama Mickiewicza. 1999 (Słowo wstępne. Polska kultura literacka w edukacji szkolnej okresu rom...) szczegóły 
769.książka: Instytucje - publiczność - sytuacje lektury. Studia z historii czytelnictwa. T. 1. 1989 (T. 1. Warszawa 1989, 214 s.
J. Kostecki: Słowo wstępne. - E. Słod...)
 szczegóły 
770.książka: Instytucje - publiczność - sytuacje lektury. Studia z historii czytelnictwa. T. 2. 1990 (T. 2. Warszawa 1990, 229 s.
Janusz Kostecki: Słowo wstępne. - Elżb...)
 szczegóły 
771.książka: Instytucje - publiczność - sytuacje lektury. Studia z historii czytelnictwa. T. 3. 1991 (T. 3. Warszawa 1991, 286 s., wykr. (Z Dziejów Kultury Czytelniczej w P...) szczegóły 
772.książka: Instytucje - publiczność - sytuacje lektury. Studia z historii czytelnictwa. T. 4. 1992 (T. 4. Warszawa 1992, 327 s. Janusz Kostecki: Słowo wstępne. - Elżbieta...) szczegóły 
773.książka: Instytucje - publiczność - sytuacje lektury. Studia z historii czytelnictwa. T. 5. 1994 (T. 5. Warszawa 1994, 317 s., faks. Zawiera m.in.: Janusz Kostecki: Sło...) szczegóły 
774.książka: Intelektualiści rodem z Podlasia. 1997 (Janusz Sekuła: Od Redaktora. * Jerzy Cygan: Reforma stanów chłopskiego...) szczegóły 
775.książka: Inteligencja polska XIX i XX wieku. Materiały z wystawy i sesji naukowej. 1997 (Jacek Staszewski: Słowo wstępne. * Aleksandra Garlicka: Wyrobnicy i lu...) szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Targowisko nowości. Gazeta Wyborcza 1998 nr 120 s. 17 (nota...) szczegóły 
776.książka: Inteligencja południowo-wschodnich ziem polskich. 1998 ([Zawiera m.in.:] Franciszek Ziejka: Nauce i ludziom przypisani. - Alek...) szczegóły 
777.książka: Interpretacje aksjologiczne. 1997 (Wstęp. - Mirosława Hanusiewicz: Pokusy sarmackiej wyobraźni, czyli lek...) szczegóły 
778.książka: Ish lietuvos biblioteku istorijos. Teminis mokslo darbu rinkin ys. 1985 (Z. Kiaupa: Kaunieciu knygu rinkiniai XVI-XVIII a. [o księgozbiorach mi...) szczegóły 
779.książka: Jagiełło Michał: Słowacy w polskich oczach. Obraz Słowaków w piśmiennictwie polskim. T. 1.. 2005  szczegóły 
recenzja: Goszczyńska Joanna: Słowacy w polskich oczach. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 1 s. 57-60  szczegóły 
recenzja: Karpiński Marek: Obraz sąsiada z przeciwka. Kresy 2006 nr 67 s. 212-214  szczegóły 
recenzja: Machnicki Wojciech: Słowacy w polskich oczach. Kraków 2006 nr 2 s. 86-88  szczegóły 
780.książka: Jagiełło Michał: Słowacy w polskich oczach. Obraz Słowaków w piśmiennictwie polskim. T. 2. 2005  szczegóły 
recenzja: Goszczyńska Joanna: Słowacy w polskich oczach. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 1 s. 57-60  szczegóły 
recenzja: Karpiński Marek: Obraz sąsiada z przeciwka. Kresy 2006 nr 67 s. 212-214  szczegóły 
recenzja: Machnicki Wojciech: Słowacy w polskich oczach. Kraków 2006 nr 2 s. 86-88  szczegóły 
781.książka: Jakóbczyk Stanisław: Paryż Polaków. 2000 (passim nt. literatury...) szczegóły 
782.książka: Jakubowski Jan Zygmunt: Trwałe przymierza. 1988 (A. Lam: Słowo wstępne. - I. Nad naturalizmem i modernizmem: S. Witkiew...) szczegóły 
recenzja: Balmer Robert: Świat Książki 1989 nr 9 s. 17  szczegóły 
recenzja: Banaszczyk Eugeniusz: Nike 1989 nr 3 s. 3 (z fot....) szczegóły 
recenzja: (dk): Trybuna Ludu 1989 nr 6 s. 7  szczegóły 
recenzja: Jodełka-Burzecki Tomasz: Kierunki 1989 nr 16 s. 11  szczegóły 
recenzja: Kołaciński Antoni: Żołnierz Wolności 1989 nr 12 s. 5  szczegóły 
recenzja: Koprowski Jan: Nowe Książki 1989 nr 7 s. 82-83  szczegóły 
recenzja: Kowalski Seweryn: Stolica 1989 nr 26 s. 8  szczegóły 
recenzja: Miłkowski Tomasz: Kultura [Warszawa] 1989 nr 11 s. 10  szczegóły 
recenzja: Wójcik Jerzy: Perspektywy 1989 nr 18 s. 30  szczegóły 
783.książka: Janion Maria: Kobiety i duch inności. 2006  szczegóły 
784.książka: Janion Maria: Kobiety i duch inności. 2006  szczegóły 
785.książka: Janion Maria: Kobiety i duch inności. 1996 (Bogini Wolności (Dlaczego rewolucja jest kobietą?). Szalona. Kobieta -...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Literatura, feminizm, "dyskurs władzy". Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 193-197  szczegóły 
recenzja: Kralkowska-Gątkowska Krystyna: Inność i tożsamość. Śląsk 1997 nr 9 s. 73  szczegóły 
recenzja: Kraskowska Ewa: Inne. Arkusz 1997 nr 4 s. 5  szczegóły 
recenzja: Maksimiuk Anna: Kobieta wczoraj, dziś i.... Wiadomości Kulturalne 1996 nr 48 s. 20  szczegóły 
recenzja: Nowa książka Marii Janion. Rzeczpospolita 1996 nr 247 s. 23 (not. o promocji książki 21 X 1996 w Domu Literatury w Warszawie...) szczegóły 
recenzja: Paczoska Ewa: Komornicka - odmiany i właściwości lektury. Res Publica Nowa 1999 nr 3 s. 56-59 (dot. eseju pt. Maria Komornicka in memoriam...) szczegóły 
recenzja: Sidoruk Elżbieta: Wśród wariatek i niepokornych. Test 1997 nr 3 s. 154-159  szczegóły 
recenzja: Sosnowski Jerzy: Inna, Ten Sam i Ono (Wokół książki Marii Janion "Kobiety i duch inności"). NaGłos 1996 nr 25 s. 194-199 (z fot. Jerzego Sosnowskiego...) szczegóły 
recenzja: Szczuka Kazimiera: Przewrót feministyczny. Życie 1996 nr 19 s. 15  szczegóły 
recenzja: Topolewski Jarosław: Strych i duch inności. Res Publica Nowa 1997 nr 3 s. 43-44  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Kobieta zbuntowana. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 17-19 (z fot. Marii Janion...) szczegóły 
recenzja: Zembrzuska Agnieszka: Polskie tradycje feminizmu. Odra 1997 nr 7/8 s. 123-125  szczegóły 
786.książka: Janion Maria: Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. 2006 (I. Sami sobie cudzy. Słowańszczyzna, szaleństwo i śmierć. Niesamowita ...) szczegóły 
recenzja: Głowacka Iza: Postromantyczna rewolucja Marii Janion. LiteRacje 2006 nr 3/4 (12/13) s. 88-90  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Strachy na Lachy. Newsweek. Polska 2007 nr 3 s. 96  szczegóły 
recenzja: Piechota Marek: Do Nike? Tak, ale najpierw nominacja do nagrody Śląski Wawrzyn Literacki 2006: "Niesamowita Słowiańszczyzna" Profesor Marii Janion. Śląski Wawrzyn Literacki 2006 s. 103-112 (z notą o autorce i recenzencie, s. 101...) szczegóły 
787.książka: Janion Maria: Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. 2007  szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: Fantazmaty pani profesor. Przegląd Polski = Polish Review 2007 nr z 6 VII s. 9  szczegóły 
788.książka: Janion Maria: Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów. 1991 (Wolny rynek marzeń [wstęp]. Projekt krytyki fantazmatycznej. Pierwsze ...) szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Zbigniew: Klucz, wytrych?. Kultura i Życie 1992 nr 5 s. 10  szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Republika ducha (Czytając Marię Janion). Ogród 1992 nr 2 s. 98-114  szczegóły 
recenzja: Dłuski Stanisław: "Dzika książka" pani profesor.... Kresy 1992 nr 11 s. 184  szczegóły 
recenzja: Drewnowski Tadeusz: Propozycja nie do odparcia. Polityka 1992 nr 9 s. 17-18  szczegóły 
recenzja: Grzybek Agnieszka: Duch romantyczny po reformie. Ogród 1992 nr 2 s. 115-118  szczegóły 
recenzja: Gurbiel Andrzej: Człowiek i fantazmaty. Polonistyka 1992 nr 5 s. 310-311  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Fantazmaty i utopie Marii Janion. Literatura 1996 nr 7/8 s. 21-23  szczegóły 
recenzja: Kociuba Grzegorz: Romantyzm odczytywany na nowo. Fraza 1993 nr 3/4 s. 142-144  szczegóły 
recenzja: Krzywicka Dorota: Nie dać się zdrowemu rozsądkowi. Dekada Literacka 1992 nr 13 s. 9  szczegóły 
recenzja: Lis Renata: Projekt nowej kultury. Ogród 1992 nr 2 s. 93-97  szczegóły 
recenzja: Łuszczykiewicz Piotr: O "Projekcie krytyki fantazmatycznej" Marii Janion. Twórczość 1992 nr 4/5 s. 167-169  szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: Projekt krytyki fantazmatycznej. Przegląd Artystyczno-Literacki 1992 nr z VI s. 14  szczegóły 
recenzja: Szurek Joanna: O postawie przesadnie hermeneutycznej. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 2 s. 112-118  szczegóły 
recenzja: Wapiennik-Kossowicz Joanna: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 734-735  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Fantazmaty w podziemiu. Odra 1994 nr 2 s. 69-68  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 99-100  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Literatura jako fantazmat. Literatura 1992 nr 3 s. 62  szczegóły 
789.książka: Janion Maria: Wobec zła. 1989 ([Wstęp]. - "Patriota-wariat" [motyw Rejtana i szaleństwa po klęsce nar...) szczegóły 
recenzja: Bubula Barbara: W obronie romantyzmu. Znak 1990 nr 12 s. 83-88  szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Kły Rejtana. Polityka 1990 nr 15 s. 13  szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Wobec zła trwa nadzieja. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 153-157  szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Powściągliwość i Praca 1991 nr 3 s. 15  szczegóły 
recenzja: Kamiński Gabriel Leonard: Jaki mrok cię okrążył. Że 1990 nr 9/10 s. 54-56  szczegóły 
recenzja: Karpiński Marek: Coś na ząb. Puls 1990 nr 44 s. 133-137  szczegóły 
recenzja: Katz-Hewetson Janina: Czytając "Wobec zła". Arka 1991 nr 34 s. 120-124  szczegóły 
recenzja: Kąkiel Małgorzata: Prometeusz w Gułagu. Trybuna 1990 nr 54 s. 5  szczegóły 
recenzja: Kieniewicz Stefan: Mroki romantyzmu. Przegląd Powszechny 1990 nr 5 s. 302-306  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Czy Prometeusz może być zbawiony?. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 8-10 (sprost. red. Nowe Książki 1991 nr 8 s. 65...) szczegóły 
recenzja: Milewska Hanna: Historii już nie ma?. Odra 1990 nr 10 s. 99-100  szczegóły 
recenzja: Nowakowski Andrzej: Szaleństwo i śmierć. Brulion 1990 nr 14/15 s. 149-151  szczegóły 
recenzja: Olender-Dmowska Elżbieta: Mieszkanie Baal Zebuba. Społeczeństwo Otwarte 1990 nr 8 s. 53-55  szczegóły 
recenzja: Przychodniak Zbigniew: Romantyzm, prometeizm i zło. Czas Kultury 1990 nr 18/19 s. 89-91  szczegóły 
recenzja: Pysiak Krzysztof: Życie Warszawy 1990 nr 23 s. 6  szczegóły 
recenzja: Stala Marian: Rejtan i wampiry. Tygodnik Powszechny 1990 nr 28 s. 8  szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: Kompleks szatana. Twórczość 1990 nr 9 s. 98-101  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Lektury obowiązkowe. Pogląd 1990 nr 3 s. 52  szczegóły 
recenzja: Szturc Włodzimierz: Za co kocham Marię Janion. Teatr 1990 5 39  szczegóły 
recenzja: Tyczyński Tomasz: Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 304-309  szczegóły 
recenzja: Wasiak Jadwiga: Aplauz i gwizdy. Trybuna 1990 nr 30 s. 8 (not....) szczegóły 
recenzja: Węgiełek Janusz: Imperium Romantyzmu. Tygodnik Literacki 1990 nr 7 s. 15  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: My i zła Europa. Gazeta Wyborcza 1990 nr 5 s. 8  szczegóły 
790.książka: Janion Maria: Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji. 2001 ([M.in. nt. twórczości Witolda Gombrowicza, Bolesława Leśmiana, Edgara ...) szczegóły 
recenzja: Bieńkowska Ewa: Sztuka czytania. Zeszyty Literackie 2002 nr 79 s. 163-167  szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Między Narodzinami a Śmiercią. Wysokie Obcasy 2002 nr 5 s. 35  szczegóły 
recenzja: Borowski Jacek: Wprost 2002 nr 2 s. 103 (nota...) szczegóły 
recenzja: Cisło Maciej: Elegijny centon. Akcent 2002 nr 1/2 s. 199-201  szczegóły 
recenzja: Cuber Marta: W nowym ciele dawny duch. Res Publica Nowa 2002 nr 6 s. 98-102  szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Danuta: Księga Marii Janion. Pogranicza 2002 nr 1 s. 97-99  szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Żyjąc zyskujemy też życie. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 1 s. 53-55  szczegóły 
recenzja: Filipiak Izabela: Ciemna strona księżyca. Twój Styl 2002 nr 4 s. 154 (not....) szczegóły 
recenzja: Likowska Ewa: Przegląd 2002 nr 10 s. 70  szczegóły 
recenzja: (LM): Książki 2002 nr 4 s. 51-52 (nota...) szczegóły 
recenzja: Markowski Michał Paweł: Śmierć i dążenie. Nowa książka Marii Janion. Tygodnik Powszechny 2002 nr 1 s. 12 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Okłot Michał: Kapuśniak z siekiery. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 24 V s. 4  szczegóły 
recenzja: Papieska Agnieszka: W pułpace losu. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Sosnowska Danuta: Nasz wiek prywatny. Znak 2002 nr 12 s. 140-148 (z not. o Danucie Sosnowskiej...) szczegóły 
recenzja: Szabłowska Monika: Niepokojące paradoksy istnienia. Forum Akademickie 2002 nr 2 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szumlewicz Katarzyna: Nieuchronność śmierci i "wstrząsająca błyskawica miłości". Twórczość 2003 nr 1 s. 119-121  szczegóły 
recenzja: Tomasz Anna: Sen o utracie życia. Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie 2003 nr 5/8 s. 103-105  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Skóra Jaszczura. Polityka 2002 nr 2 s. 52 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Zwolińska Barbara: Ruch Literacki 2003 z. 5 s. 568-572  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 7/8 s. 133 (nota...) szczegóły 
791.książka: Jankowski Edmund: Z różnych sfer. Studia i portrety. 1994 (Zdzisław Libera: Słowo wstępne. - Orzeszkowa i jej współcześni: Śladam...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1994 t. 1 s. 177 (not....) szczegóły 
recenzja: Pieścikowski Edward: Edmund Jankowski - zawsze o Niej. Polonistyka 1995 nr 5 s. 363-364  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 383-385  szczegóły 
792.książka: Jasienica Paweł: Tylko o historii. 2009  szczegóły 
793.książka: Jasieńczyk Krajewski Leszek R.: Introduction to Polish literature and culture. Wprowadzenie do literatury i kultury polskiej. 1989  szczegóły 
recenzja: Jasieńczyk Krajewski Leszek R.: Zmyłka. Słowo Ojczyste 1990 nr 1 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Siomkajło Alina: Słowo Ojczyste 1989 nr 4 s. 11-14  szczegóły 
794.książka: Jasiński Janusz: Historia Królewca. Szkice z XIII-XX stulecia. 1994 ([M.In.] Simon Dach (1605-1659 - poeta królewieckiego baroku. Krzysztof...) szczegóły 
recenzja: Chłosta Jan: Polska monografia Królewca. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 220 s. 3  szczegóły 
recenzja: Szymczak Barbara: Przegląd Historyczny 1995 t. 86 z. 1 s. 104-107  szczegóły 
recenzja: Zajewski Władysław: Universitas Gedanensis 1995 nr 12 s. 91-93  szczegóły 
795.książka: Jaskólski Michał: Kaduceus polski. Myśl polityczna konserwatystów krakowskich 1866-1934. 1990 (M.in. o pisarzach: Stanisław Estreicher, Stanisław Koźmian, Józef Szuj...) szczegóły 
recenzja: [Szwarc Andrzej] (AS): Acta Poloniae Historica 1992 t. 66 s. 216 (not....) szczegóły 
796.książka: Jaskółowa Ewa: Literatura polska. Od Bogurodzicy do poezji Szymborskiej. 2001 ([Przegląd dziejów literatury polskiej kolejnych epok; publikacja o cha...) szczegóły 
797.książka: Jastrun Mieczysław: Forma i sens poezji. Eseje i szkice. 1988 (I: Sen o życiu [W. Szekspir]. Na wyspie Szekspira. Laur Byrona. Klasyc...) szczegóły 
recenzja: Bichta Arkadiusz: W płaszczu Konrada. Miesięcznik Literacki 1990 nr 1 s. 135-137  szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Twórczość 1989 nr 2 s. 107-110  szczegóły 
recenzja: Dajbor Agnieszka: Skazany na słowa. Więź 1990 nr 4 s. 142-144  szczegóły 
recenzja: Koryl Janusz: Życie Literackie 1989 nr 4 s. 10  szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Józef: "Niezatracone" rękopisy.. Nowe Książki 1989 nr 5 s. 49-50  szczegóły 
recenzja: Sikora Jerzy: Gazeta Niedzielna 1989 nr 34 s. 4  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Poznajdywane w szufladach. Poezja 1989 nr 2 s. 113-114  szczegóły 
798.książka: Jaworska Krystyna, Prokop Jan: Letteratura e nacione. Studi sull' immaginario collettivo nell' ottocento polacco. 1990 ([Studia Jana Prokopa; tł. na jęz. włoski Krystyna Jaworska:] Al lettor...) szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Ruch Literacki 1992 z. 1/2 s. 142-143  szczegóły 
799.książka: Jaworski Stanisław: Zaręty i przełomy. Studia o literaturze XX wieku. 2003  szczegóły 
800.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hetnal Adam A.: Polin 1991 t. 6 s. 329-333  szczegóły 
recenzja: Kizwalter Tomasz: Acta Poloniae Historica 1989 t. 60 s. 291-295  szczegóły 
recenzja: Kochanowicz Jacek: Kwartalnik Historyczny 1989 nr 3/4 s. 233-237  szczegóły 
recenzja: Maciuszko Janusz T.: Pytania o cywilizację. Społeczeństwo Otwarte 1991 nr 3 s. 53-54  szczegóły 
recenzja: Mencwel Andrzej: Czego Polacy potrzebują. Regiony 1990 nr 3 s. 85-102  szczegóły 
recenzja: Rosicka Janina: Literatura 1989 nr 6 s. 71-72  szczegóły 
recenzja: Szpakowska Małgorzata: Twórczość 1989 nr 5 s. 111-115  szczegóły 
801.książka: Jedlicki Jerzy: Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują (Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku). 2002  szczegóły 
recenzja: Kizwalter Tomasz: Historia i jej aktualność. Znak 2003 nr 1 s. 136-142 (z not. o autorze art....) szczegóły 
recenzja: Krzemiński Adam: My, małpy Zachodu. Polityka 2002 nr 16 s. 56-57 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Lektor: Dwieście lat temu i teraz. Tygodnik Powszechny 2002 nr 17 s. 13  szczegóły 
recenzja: Szczygielska Agnieszka: Przegląd 2002 nr 41 s. 58  szczegóły 
802.książka: Jentys Maria: I światłem być i źrenicą (Szkice o literaturze). 1990 (Duchowie czarni, aniołowie biali: Zliczyć każdy dźwięk (O lirykach loz...) szczegóły 
recenzja: Mielhorski Robert: Przenikanie. Przegląd Literacki 1992 nr 1/2 s. 12  szczegóły 
803.książka: Jeziorkowska-Polakowska Anna: Pieśni zaklęte w dwa języki... O kołysankach polskich, żydowskich i polsko-żydowskich (1864-1939). ([Z Aneksem zawierających antologię kołysanek polskich i żydowskich]....) szczegóły 
804.książka: Jezuici a kultura polska. Materiały sympozjum z okazji Jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli (1491-1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540-1990), Kraków, 15-17 lutego 1991 r.. 1993 ([Zawiera m.in. rozprawy:] Jerzy Axer: Polski teatr jezuicki jako teatr...) szczegóły 
recenzja: Flaga Jerzy: Najnowsze jesuitica polskie. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 190-195 (nota...) szczegóły 
recenzja: I.M.D.: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 241 (nota...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 7 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Kania Kazimierz: Jezuici a kultura polska. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1994 nr 42 s. 25  szczegóły 
recenzja: Korpysz Ewa: Barok 1995 nr 2 (1994) s. 190-191  szczegóły 
recenzja: Pelczar Roman: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1997 t. 67 s. 417-418  szczegóły 
recenzja: Smosarski Józef: Więź 1995 nr 6 s. 174-175  szczegóły 
recenzja: Urban Wacław: Przegląd Historyczny 1994 t. 85 z. 3 s. 326-330  szczegóły 
805.książka: Jezus Chrystus - ikona kultury. ([Postać Jezusa Chrystusa w wieloaspektowym ujęciu - charakterystyka wy...) szczegóły 
806.książka: Język a chrześcijaństwo. 1993 (Zawiera m.in.: Zenon Leszczyński: Nota redakcyjna. - Bohdan Walczak: K...) szczegóły 
807.książka: Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki. 2009  szczegóły 
808.książka: Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś. [I]. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 70-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 26-28 września 1989. 1991 ([M.in. zawiera rozprawy:] Maria Bobrownicka: W kręgu słowiańskiego mit...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1996 nr 92 (1809) s. 117-118  szczegóły 
recenzja: Stankowicz Aleksandra: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 391-392  szczegóły 
809.książka: Język pisarzy jako problem lingwistyki. 2009  szczegóły 
810.książka: Język religii. Konstrukcje i dekonstrukcje. 2006 ([Zawiera m.in.:] Edward Kasperski: Literatura a religia. Różnice, kore...) szczegóły 
811.książka: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji, Gniezno, 15-17 kwietnia 2002. 2004 ([Zawiera m.in.:] Izabela Rutkowska: Sytuacja komunkacyjna w pismach mi...) szczegóły 
812.książka: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji, Gniezno, 3-5 czerwca 2004. 2005 ([Zawiera m.in.:] A. Wstęp. Wojciech Polak: Homilia wygłoszona na Mszy ...) szczegóły 
813.książka: Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) Materiały z konferencji, Gniezno, 22-24 września 2008. 4. 2009  szczegóły 
814.książka: Językoznawstwo. Materiały konferencji naukowej 14-16 marca 1995. 1996 ([Zawiera m.in.:] Stanisław Urbańczyk: Toruńskie wspominki. - Leszek Mo...) szczegóły 
815.książka: Jokiel Irena: Ocalić Kartezjusza. W kręgu literatury XX wieku. 2004 (Zamiast wstępu. - Powrót do źródła ("Dwie wiosny" Jana Parandowskiego...) szczegóły 
816.książka: Jonca Magdalena: Enfants terribles. Dzieci złe, źle wychowane w literaturze polskiej XIX wieku. 2005  szczegóły 
817.książka: Juda Maria: Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku. 2001  szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Andrzej: Spostrzeżenia i refleksje typografa po lekturze książki Marii Judy "Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku. Roczniki Biblioteczne 2001 r. 45 s. 289-298  szczegóły 
artykuł: Żukowska Ewa Anna: Res Historica 2002 z. 13 s. 380-383  szczegóły 
818.książka: Julian Wieniawski, Klemens Szaniawski, Feliks Brodowski. 2012  szczegóły 
819.książka: Kaczmarek Bogumiła: Vademecum. Epoki literackie, twórcy literatury polskiej. 2010  szczegóły 
820.książka: Kalinowski Daniel: Określanie horyzontu. Studia o polskiej aforystyce literackiej XIX wieku. 2003 (Uwagi wstępne. - Problemy definicyjne: I. Między aforyzmem a aforystyk...) szczegóły 
821.książka: Kamiński Leszek, Ptaszyńska-Sadowska Elżbieta: Leksykon postaci literackich. Od Antygony do Zagłoby. 1994 (Dotyczy także bohaterów literatury obcej...) szczegóły 
recenzja: Łukaszewicz Michał: Parada gwiazd. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 40  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: W poszukiwaniu Gavina Stevensa. Leksykon postaci literackich. Plus Minus 1994 nr 38 s. 12  szczegóły 
recenzja: Michalski Kamil: Mieszkańcy fikcji. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 24 s. 21  szczegóły 
recenzja: Trybuna 1994 nr 241 s. 15 (not....) szczegóły 
822.książka: Kaniewska Bogumiła, Legeżyńska Anna, Śliwiński Piotr: Literatura polska XX wieku. 2005 (Wstęp. - Portrety dat [kalendarium zbierające najważniejsze informacje...) szczegóły 
823.książka: Kapuścik Janusz: W kręgu lekarzy, uczonych i bibliofilów. 1993 ([Zawiera m.in.:] Pożegnanie Karola Estreichera z Warszawą i bratem Ant...) szczegóły 
recenzja: Celma-Panek J.: Biogramy ludzi niezwykłych. Medyk 1994 nr 9 s. 14  szczegóły 
recenzja: Sieradzka Danuta: Poradnik Bibliotekarza 1995 nr 11/12 s. 39-40  szczegóły 
824.książka: Kapuścik Janusz: Wacław Aleksander Maciejowski i jego "Piśmiennictwo polskie" (Między bibliografią a historią literatury). 1985  szczegóły 
recenzja: Ergetowski Ryszard: Zeitschrift fuer Slawistik 1989 t. 34 nr 1 s. 145-146  szczegóły 
825.książka: Karpiński Wojciech, Król Marcin: Od Mochnackiego do Piłsudskiego. 1997 ([M.in. na temat twórców:] Maurycy Mochnacki, Adam Gurowski, Juliusz Sł...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Książki sprzed lat. Tygodnik Powszechny 1997 nr 17 s. 13  szczegóły 
recenzja: Kazimierczyk Barbara: Od Mochnackiego do Piłsudskiego. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 11 s. 21  szczegóły 
recenzja: Wandycz Piotr: Nowe książki. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1998 z. 125 s. 155-161  szczegóły 
826.książka: "Kartografowie dziwnych podróży". Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku. (Marta Wyka: Świat krytyki (nurty, teksty, osoby). - I. Rozpoznawać. Do...) szczegóły 
827.książka: Kasjan Jan Mirosław: Usta i pióro. Studia o literaturze ustnej i pisanej. 1994 ("Wiejska kolęda" Juliusza Słowackiego ["Do Zenona Brzozowskiego"]. "Du...) szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1996 nr 92 (1809) s. 139 (nota...) szczegóły 
828.książka: Kasperski Edward: Idee, formy i tradycje dialogu. Rozprawa habilitacyjna. 1990 (Od autora [wstęp]. - Ironia. Sokrates i romantyzm (Wstęp do Kierkegaar...) szczegóły 
829.książka: Kaszyński Stanisław: Mogilnianie w kulturze Śląska w XIX i XX wieku. 1995 (M.in. Józef Chociszewski, Władysław Nehring, Alfred Jesionowski, Jacek...) szczegóły 
recenzja: (tog): Z wydawnictw. Śląsk 2001 nr 6 s. 66 (nota...) szczegóły 
830.książka: Kategoria narodu w kulturach słowiańskich. 1993 (Materiały z konferencji naukowej "Kategoria narodu w kulturach słowiań...) szczegóły 
recenzja: Miodyński Adam: Ruch Literacki 1994 z. 1/2 s. 147-150  szczegóły 
recenzja: Miodyński Lech: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 147-151  szczegóły 
831.książka: Kategorie etyczne w czasach upadku duchowości. (Słowo wstępne. Kłopoty z wartościami w świecie przerostu i bezwładu z ...) szczegóły 
832.książka: Kelera Józef: Panorama dramatu (Studia i szkice). 1989 (Polski dramat XX wieku [hasło do "Słownika literatury polskiej XX wiek...) szczegóły 
recenzja: Drajewski Stefan: Kierunki 1989 nr 44 s. 14  szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Życie Literackie 1989 nr 35 s. 7  szczegóły 
recenzja: Kucharski Krzysztof: Gazeta Robotnicza 1989 nr 163 s. 7  szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Kelera: przymiarka do syntezy. Dialog [Warszawa] 1990 nr 9 s. 116-120  szczegóły 
833.książka: Keresztiranyok. Kozep-es Kelet-Európai osszehasonlito kulturtortenet. 1999 ([Zawiera m.in.:] Karoly Horvath: Krasiński es Madach. - Lajos Palfalvi...) szczegóły 
834.książka: Khenik-Berezovska Zina: Granih kultur: barok, romantizm, modernizm. 2000 (passim o literaturze polskiej...) szczegóły 
835.książka: Kicz, tandeta, jarmarczność w kulturze masowej XX wieku. 2000 ([Zawiera m.in.:] Lucyna Rożek: Zamiast wstępu. Sztuka broni się przed ...) szczegóły 
836.książka: Kijowski Andrzej: Granice literatury. Wybór szkiców krytycznych i historycznych. 1991 (T. 1: I. Granice literatury [czym jest literatura]. II. Tacyt Krzeszow...) szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Kijowski przeciw Kijowskiemu. Twórczość 1992 nr 4/5 s. 156-159  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 50 s. 8 (not....) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Inteligent, polski święty. Nowe Książki 1992 nr 9 s. 19-21 (z fot. Andrzeja Kijowskiego...) szczegóły 
recenzja: Horubała Andrzej: Tropami Andrzeja Kijowskiego. Debata 1993 nr 1 s. 100-105  szczegóły 
recenzja: Pysiak Krzysztof: Trwała obecność. Życie Warszawy 1992 nr 101 s. 7  szczegóły 
recenzja: Skórczewski Dariusz: Nienasycony umysł Andrzeja Kijowskiego. Kresy 1993 nr 14 s. 183-186  szczegóły 
sprostowanie: Errata. Tygodnik Powszechny 1992 nr 17 s. 8 (podp. Biblioteka "Więzi"; dot. usterek korektowych w wydanej książce...) szczegóły 
837.książka: Kitrasiewicz Piotr: Sekrety pisarzy. 2000 ([Mało znane fakty biograficzne, barwne anegdoty nt. pisarzy: Jerzy And...) szczegóły 
recenzja: Kwieciński Włodzimierz: Magazyn Literacki 2000 nr 11 s. 48-49 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Nowe Książki 2001 nr 2 s. 28 (nota...) szczegóły 
838.książka: Kitrasiewicz Piotr: Sekrety pisarzy. 2003  szczegóły 
recenzja: Wagner Elżbieta: Książki 2003 nr 8 s. 53 (nota...) szczegóły 
839.książka: Kjellberg Lennart: Polska realia. En liten handbok till polsk litteratur. 1988 ([ScSl 1989 t. 35 s. 213]...) szczegóły 
840.książka: Kleiner Juliusz, Maciąg Włodzimierz: Zarys dziejów literatury polskiej. Cz. 1 i 2 (od początków do 1918 r.) napisał Juliusz Kleiner, cz. 3 (1918-1980) napisał Włodzimierz Maciąg. 1990  szczegóły 
841.książka: Kłak Czesław: Pisarze galicyjscy. Szkice literackie. 1994 (Słowo wstępne. Etiudy prozatorskie Aleksandra Fredy ["Dziennik wygnańc...) szczegóły 
recenzja: Maślanka Julian: Ruch Literacki 1995 z. 2 s. 279-280  szczegóły 
842.książka: Kłak Tadeusz: W krajobrazie Nałęczowa. 2005  szczegóły 
843.książka: Kłamstwo w literaturze. 1996 (Zofia Wójcicka, Piotr Urbański: "Odblask dalekiego światła prawdy" [ws...) szczegóły 
844.książka: Kłosińska Krystyna: Fantazmaty. Grabiński, Prus, Zapolska. 2004 ([Dedykacja:] Pani Profesor Marii Janion. - Stefana Grabińskiego "Koch...) szczegóły 
845.książka: Knaflewska Joanna: Ilustrowane dzieje literatury polskiej.  szczegóły 
846.książka: Knaflewska Joanna: Ilustrowane dzieje literatury polskiej. 1997 (na okł. podtytuł: Od "Bogurodzicy" po utwory najnowsze, ponad 300 barw...) szczegóły 
recenzja: Literatura w obrazkach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 70 s. 5 (not....) szczegóły 
recenzja: Ł.G.: Literatura w ilustracjach. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 20 s. 2  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Polonistyczna odtrutka. Rzeczpospolita 1998 nr 5 s. 25  szczegóły 
recenzja: Nasiłowska Anna: Nowe Książki 1998 nr 5 s. 34 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sawicka Elżbieta: Fircyk w fioletach. Rzeczpospolita 1998 nr 5 s. 25  szczegóły 
847.książka: Kniga v prostranstve kul'tury. 2000  szczegóły 
848.książka: Knysz-Tomaszewska Danuta: Spotkania i porównania. Studia porównawcze z pogranicza literatury, sztuki i dokumentu osobistego. 2001 (Wstęp. I. W kręgu naturalizmu i impresjonizmu. Impresjonizm jako kateg...) szczegóły 
849.książka: Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodegłym państwie polskim. Zbiór studiów. 1996 (I. Tradycja literacka i twórczość literacka kobiet w XIX i XX wieku. G...) szczegóły 
recenzja: (AS): Acta Poloniae Historica 1997 t. 76 s. 249-250 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Kołodziejska Jadwiga: Zakazane owoce. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1999 nr 1 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Maksimiuk Anna: Do tańca i do różańca. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 37 s. 21  szczegóły 
850.książka: Kolbuszewski Jacek: Cmentarze. 1996 ([Dotyczy także literatury i pisarzy]....) szczegóły 
recenzja: Borkowski Igor: Orbis Linguarum 1997 [t.] 6 s. 344-346  szczegóły 
recenzja: Kuleczka Piotr, Kuleczka Pola: Książki o cmentarzach. Komunikaty 1997 nr 3 s. 1, 8-9  szczegóły 
recenzja: Literatura 1999 nr 2 s. 61  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Piękno i smutek. Rzeczpospolita 1996 nr 298 s. 24  szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Cmentarze. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 15 s. 21  szczegóły 
recenzja: Myśliwski Grzegorz: Żywi i umarli. Sycyna 1997 nr 7 s. 15  szczegóły 
recenzja: Pyszny Joanna: "Ojczyzna to ziemia i groby". Odra 1997 nr 4 s. 125-127  szczegóły 
recenzja: WAB: Wśród grobów. Znak 1997 nr 12 s. 172-174  szczegóły 
recenzja: Zadrożyńska Anna: Stań, kto przechodzisz.... Nowe Książki 1997 nr 4 s. 11-12  szczegóły 
851.książka: Kolbuszewski Jacek: Literatura wobec historii. 1997 (Literatura wobec historii [wstęp]. Rola literatury w kształtowaniu pol...) szczegóły 
recenzja: Kuleczka Pola: Dzieje z perspektywy literatury. Nowe Książki 1998 nr 5 s. 32  szczegóły 
recenzja: M.K.: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 244 (not....) szczegóły 
recenzja: (MM): Acta Poloniae Historica 1999 t. 80 s. 253-254 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
852.książka: Kolbuszewski Jacek: Z dziejów Śnieżki w Karkonoszach. 1990 (Szkic m.in. o roli Śnieżki w kulturze i lit. polskiej...) szczegóły 
recenzja: Kuleczka Pola: "Śnieżka dźwiga czoło jasne...". Wierchy 1993 r. 57 (1988-1991) s. 404-405  szczegóły 
853.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozołub Ludwik: Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego 1989 r. 31 nr 3 s. 132-135  szczegóły 
recenzja: Kryś Janusz: Opole 1989 nr 1 s. 20  szczegóły 
recenzja: Sikora Ireneusz: Rzeczy śląskie Stanisława Kolbuszewskiego. Odra 1989 nr 9 s. 99-100  szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Nowe Książki 1989 nr 6 s. 47-48  szczegóły 
854.książka: Kolińska Krystyna: Miłosne czary i czarty. [Opowieści biograficzne]. 1994 (Zawiera m.in.: Musiałam... [o Janie Kasprowiczu i jego żonie Jadwidze]...) szczegóły 
recenzja: (Z.Z.): O Mackiewiczu i innych (W Klubie literatów "Krąg"). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 127 s. 8 (nota z spotkania promocyjnego książki...) szczegóły 
855.książka: Kolińska Krystyna: Miłość, namiętność, zbrodnia. [Opowieści biograficzne]. 2000 ([Zawiera m.in.:] W niewoli u "Chłopów" [o Francku Louisie Schoellu, tł...) szczegóły 
recenzja: Terlecka Maria: Kronika Warszawy 2000 nr 1/2 s. 180-182  szczegóły 
856.książka: Komparatystyka i konteksty. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. 2. 2012  szczegóły 
recenzja: Jasionowicz Stanisław: Wiek XIX 2012 t. 5 s. 614-618  szczegóły 
857.książka: Komparatystyka. Między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. 2010 ([Dot. uwarunkowań i perspektyw współczesnej komparatystyki polskiej z ...) szczegóły 
858.książka: Komu potrzebna jest historia literatury? Prace dedykowane profesorowi Kazimierzowi Chruścińskiemu. 2004 (Karol Toeplitz: Od redaktora. - Karol Toeplitz: Profesor nadzwyczajny ...) szczegóły 
859.książka: Konieczny Jerzy: Z problemów życia literackiego na obszarze zaboru pruskiego w XIX i XX wieku. Studia i szkice. 1993 (Rola ruchu kulturalnego w walce z germanizacją w XIX wieku na terenie ...) szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Ruch Literacki 1996 z. 5 s. 625-627  szczegóły 
860.książka: Koniński Karol Ludwik: Szkice krytyczne. Wybór. 2007 (Wstęp. - I. Metakrytyka. O krytyce literackiej. Etyzm w krytyce litera...) szczegóły 
861.książka: Kopciał Janusz: Szkice suwalsko-mazurskie. 1995 ([Wstęp]. [Daniela] Naborowskiego podróż z Litwy do Prus. Trzy epizody ...) szczegóły 
862.książka: Korolko Mirosław: Słownik kultury śródziemnomorskiej w Polsce. Idee, pojęcia, miejsca. Z wypisami literackimi. 2004  szczegóły 
863.książka: Korolko Mirosław: Thesaurus albo Skarbiec łacińskich sentencji, przysłów i powiedzeń w literaturze polskiej. 2004  szczegóły 
recenzja: (al): Skarbiec sentencji. Sprawy Nauki 2004 nr 6/7 s. 25  szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2004 nr 4 s. 65 (notka...) szczegóły 
864.książka: Korowód idei i metod. Prace na jubileusz profesora Czesława P. Dutki i Zakładu Teorii Literatury. ([Zawiera m.in.:] Małgorzata Mikołajczak, Grzegorz Kubski: Słowo wstępn...) szczegóły 
865.książka: Kosiński Dariusz: Sceny z życia dramatu. 2004 (Wstęp. - Część I. Smak w bogosie. Kulig i bigos, czyli nil desperandum...) szczegóły 
recenzja: Kozłowska Justyna: Smak dawnych potraw. Dialog [Warszawa] 2005 nr 12 s. 54-60  szczegóły 
866.książka: Kosiński Dariusz: Słownik postaci dramatycznych. 1999 (Zawiera 1302 sylwetki bohaterów 364 dramatów polskich i obcych, a takż...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1999 nr 16 s. 60 (nota...) szczegóły 
recenzja: MOL: Nazywam się Hamlet. Gazeta Wyborcza 2000 nr 50 s. 12  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: W świecie dramatu i teatru. Nowe Książki 2000 nr 6 s. 5152  szczegóły 
recenzja: Pokora Paweł: Porządek musi być. Teatr 2000 nr 1/3 s. 82-83  szczegóły 
867.książka: Kosman Bogumiła, Kosman Marceli: Sylwetki Wielkopolan. 1988 ([M.in. sylwetki pisarzy:] H. Cegielski, D. Chłapowski, Janko z Czarnko...) szczegóły 
recenzja: Bauer Krzysztof: Wiadomości Historyczne 1989 nr 3 s. 280 (not....) szczegóły 
recenzja: DOM: Życie Literackie 1989 nr 1 s. 9 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kosman Bogumiła, Kosman Marceli: Głos Wielkopolski 1989 nr 48 s. 6 (wywiad z autorem książki; rozmawia Anna Plenzler...) szczegóły 
recenzja: Łojko Jerzy: Kronika Wielkopolski 1990 nr 2 s. 99-101  szczegóły 
recenzja: Rezler Marek: Kronika Wielkopolski 1990 nr 3 s. 134-137  szczegóły 
recenzja: Sowińska Beata: Życie Warszawy 1989 nr 45 s. 7  szczegóły 
868.książka: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Śląsk znany, Śląsk nie znany. O kulturze literackiej na Górnym Śląsku przed pierwszym progiem umasowienia. 1999 ( Wstęp. 1. Badania śląskoznawcze. 1.1. Rys główny refleksji: niepamięć...) szczegóły 
recenzja: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Śląsk znany - cz y nie znany?. Literatura Ludowa 2001 nr 1 s. 58-60  szczegóły 
recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Monografia Śląska. Akant 2003 nr 6 s. 39  szczegóły 
recenzja: Tałuć Katarzyna: Kwartalnik Opolski 2000 nr 1 s. 141-143  szczegóły 
869.książka: Kostomarov Mikola: Slov'jans'ka mihfologihja. Vibranih pracih z fol'kloristiki ih lihteraturoznavstva. 1994 ([M.in. dot. polskich etnografów i pisarzy: Marcin Bielski, Jan Długosz...) szczegóły 
870.książka: Kościów Zbigniew: Motywy brodzkie. Wspomnienia, przyczynki historyczne, szkice historyvczne, szkice biograficzne. 1995 ([M. in.:] Szkice biograficzne [m. in. o autorach:] Jan Franciszek Guen...) szczegóły 
871.książka: Kotarski Edmund: Gdańska poezja okolicznościowa XVIII wieku. 1997 (Wstęp. - I. Zaplecze instytucjonalne kultury literackiej osiemnastowie...) szczegóły 
872.książka: Kott Jan: Das Gedaechtnis des Koerpers. Essays zu Literatur und Theater. 1990 (Jan Kott: [Wstęp]. - Martin Esslin: Einleitung. - [Eseje Jana Kotta:] ...) szczegóły 
873.książka: Kott Jan: Kamienny potok. 1986  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 113-4  szczegóły 
874.książka: Kott Jan: Kamienny potok. Eseje o teatrze i pamięci. 1991 (wydanie rozszerzone o: Gracz jako aktor [fragm. art. Gogol i Czechow]....) szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Jan Kott o Kantorze. Suplement 1991 nr 14 s. 7  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 49 s. 8 (not....) szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Kott prawie zupelny. Nowe Książki 1993 nr 1 s. 11-13 (z fot. Jana Kotta...) szczegóły 
875.książka: Kott Jan: [Kamienny potok] Kameni potok. Eseji. 1990 (Biserka Rajcić: Sećanje kao esej, esej kao sećanje [wstęp]. - [Eseje J...) szczegóły 
876.książka: Kott Jan: Nowy Jonasz i inne szkice. 1994 (Marek Zagańczyk: W stronę pamięci [wstęp]. - Część pierwsza: Dlaczego ...) szczegóły 
recenzja: Bułhak Ewa: Didaskalia 1995 nr 5 s. 44, 45  szczegóły 
recenzja: Nyczek Tadeusz: Biała ziemia. Tygodnik Powszechny 1994 nr 47 s. 12  szczegóły 
877.książka: Kott Jan: Wokół literatury. 1991 (Tadeusz Nyczek: Jan Kott: na wielkiej scenie. Zgasłe mity. 1. Katolic...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 44 s. 8 (not....) szczegóły 
recenzja: Fik Marta: Członek rzeczywisty związku ukąszonych. Dialog [Warszawa] 1992 nr 4 s. 79-85  szczegóły 
polemika: Nyczek Tadeusz: Dialog [Warszawa] 1992 nr 9 s. 150 (z odp. Marty Fik, s. 150-151...) szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Kott prawie zupełny. Nowe Książki 1993 nr 1 s. 11-13 (z fot. Jana Kotta...) szczegóły 
recenzja: Majcherek Janusz: Esencja i plewy. Zeszyty Literackie 1992 nr 38 s. 137-140 (z not. o Janie Kotcie i Januszu Majcherku, s. 174...) szczegóły 
recenzja: Nasiłowska Anna: Pisanie sobą. Tygodnik Powszechny 1992 nr 32 s. 7  szczegóły 
recenzja: Nyczek Tadeusz: Szukam wydawcy. Gazeta Wyborcza 1991 nr 38 s. 9 (apel do wydawców o możliwość wydania książki...) szczegóły 
nawiązanie: Nyczek Tadeusz: Pocieszenie, czyli będzie Kott. Gazeta Wyborcza 1991 nr 60 s. 9  szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Cały Kott!. Polityka 1992 nr 3 s. 19  szczegóły 
recenzja: Szpakowska Małgorzata: Poza nieznanym trybunałem. Gazeta Wyborcza 1992 nr 15 s. 19  szczegóły 
sprostowanie: Kott Jan: Cytat biblijny. Tygodnik Powszechny 1991 nr 51/52 s. 11 (list do red....) szczegóły 
878.książka: Kot Wiesław: Ilustrowane dzieje kultury i nauki polskiej. 1998 ([Publikacja popularyzatorska; dot. m.in. literatury i teatru okresu od...) szczegóły 
879.książka: Kot Wiesław: Ilustrowane dzieje kultury i nauki polskiej. 1998  szczegóły 
880.książka: Kowalczykowa Alina: Świadectwo autoportretu. (Na temat sensu i przesłania autoportretowych kreacji zapisanych w lite...) szczegóły 
881.książka: Kowalski Piotr: Gratulanci i winszownicy. Zarys komunikacyjnej historii winszowania. 2010 ([Dot. historii literatury okolicznościowej]...) szczegóły 
882.książka: Kowzan Tadeusz: Mickiewicz, Pologne, Lituanie. 2000 ([Dot. m.in. zagadnienia tożsamości narodowościowej pisarzy: Adama Mick...) szczegóły 
883.książka: Koziołek Ryszard: Znakowanie trawy albo Praktyki filologii. 2011 (na temat twórczości: Tadeusza Boya Żeleńskiego, Stanisława Brzozowskie...) szczegóły 
884.książka: Kozłowski Bogdan Piotr: Pisarze w brązie, marmurze, granicie.... 2009  szczegóły 
885.książka: Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866-1914). Studia i szkice. 2012  szczegóły 
recenzja: Komorowski Adam: Laboratorium Kraków. Kraków 2012 nr 6 s. 71-73  szczegóły 
886.książka: Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych. 2006 (Wstęp. - Zbigniew Sudolski: Zofia Romanowiczówna - czyli heroiczny wzo...) szczegóły 
887.książka: Kresy, Syberia, literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu. 1995 (I. Kategorie i przekroje: Eugeniusz Czaplejewicz: Literatura jako zjaw...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 226-229 (tekst w jęz. angielskim...) szczegóły 
888.książka: Kronika Krakowa. 1996 ([Zawiera m.in. informacje o wydarzeniach z dziedziny literatury, teatr...) szczegóły 
889.książka: Krzemiński Adam: Deutsch-Polnische Verspiegelung. Essays. 2001 (Marion Graefin Doenhoff: Vorwort * [Zawiera m.in.:] - Polen - nicht ge...) szczegóły 
890.książka: Krzysztoforska-Doschek Jolanta: Prasłowiańskie źródła nowszej poezji polskiej. (Od romantyzmu do współczesności). 2000 (Wstęp. * 1. Źródła: 1.1. O teorii rekonstrukcji. 1.2. Tekst prasłowiań...) szczegóły 
891.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mitova Katja: x 1989 ([w czasopiśmie:] Panorama (Sofija) 1989 nr 3 s. 225-227 [inform...) szczegóły 
892.książka: Krzyżanowski Julian: Na polach elizejskich literatury polskiej. Portrety i wspomnienia. 1997 (Portrety. 1. Wielcy poprzednicy. Wilhelm Bruchnalski (1859-1938). Alek...) szczegóły 
recenzja: Abe: Życie literaturą. Twórczość 1999 nr 10 s. 154-155  szczegóły 
recenzja: Hernas Czesław: Pola elizejskie Juliana Krzyżanowskiego. Literatura Ludowa 1998 nr 6 s. 81-83  szczegóły 
recenzja: Okoń Jan: Ruch Literacki 1999 z. 5 s. 599-601  szczegóły 
893.książka: Krzyżanowski Julian: Tradycje literackie polszczyzny. Od Galla do Staffa. 1993 (Zdzisław Libera: Słowo wstępne. - O kronice Galla Anonima. O artyzmie ...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 12 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Jędrzejczyk Olgierd: Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 683-684  szczegóły 
894.książka: Krzyżewski Tadeusz: Księga humoru lwowskiego: komedie, fraszki, żarty, piosenki, karykatury 1800-1944. W 50. rocznicę utraty Lwowa. [Teoria, dzieje i antologia humorystyki lwowskiej z lat 1800-1944] . 1995 (dotyczy także życia teatralnego i czasopism satyrycznych; z przykładam...) szczegóły 
recenzja: Cedro Tomasz: Kilka refleksji o humorze okupacyjnym we Lwowie w okresie 1939-41. Semper Fidelis 1996 nr 4 s. 31-33  szczegóły 
recenzja: Dzięgiel Leszek: Sielanka pod butem. Arcana 1996 nr 6 s. 163-169  szczegóły 
recenzja: Dzięgiel Leszek: Ta-joj jak si Lwów lubił śmiać.... Literatura Ludowa 1995 nr 6 s. 60-66  szczegóły 
recenzja: Dżedżyk Zofia: Ruch Literacki 1998 z. 5 s. 686-687  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Lwów i Wilno. Tygodnik Powszechny 1995 nr 34 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Hollanek Adam: Rzadko smutny - mimo że goły. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 27 s. 20  szczegóły 
recenzja: Księga humoru lwowskiego. Cracovia Leopolis 1995 nr 2 s. 31-32  szczegóły 
recenzja: Lem Stanisław: Księga humoru lwowskiego. Cracovia Leopolis 2008 nr 3 s. 68  szczegóły 
recenzja: Sawicki Leszek: Książki o Lwowie, Lwów w książkach. Semper Fidelis 1995 nr 3 s. 31  szczegóły 
recenzja: Schneigert Zbigniew: Księga humowu lwowskiego. Cracovia Leopolis 2008 nr 3 s. 68  szczegóły 
recenzja: Wasylkowski J.: Rocznik Lwowski 1996 r. 1995/1996 s. 274  szczegóły 
895.książka: Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji. Praca zbiorowa. 2008 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. - Hanna Tadeusiewicz: Bibliofilskie zamiłowani...) szczegóły 
recenzja: Przybysz Marzena: Bibliotekarz 2009 nr 4 s. 28-29 (not....) szczegóły 
896.książka: Książka polska na Śląsku w drugiej połowie XIX wieku. Zarys problematyki. 1992 (Maria Pawłowiczowa: Wstęp. - Zdzisław Janeczek: Wydarzenia polityczne ...) szczegóły 
897.książka: Książki i historia. Księga jubileuszowa ofiarowana dr. Zdzisławowi Bieleniowi z okazji 50-lecia nieprzerwanej pracy w Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. 2008 ([Zawiera m.in.:] Książki. Marian Butkiewicz: Adresaci listów dedykacyj...) szczegóły 
898.książka: Księga Psalmów. Modlitwa, przekład, inspiracja. 2007 ([Zawiera zbiór tekstów wygłoszonych podczas konferencji zorganizowanej...) szczegóły 
899.książka: Kubiak Zygmunt: Uśmiech Kore. 2000 ([Tom obejmuje szkice pośw. m.in. literaturze polskiej i obcej; zawiera...) szczegóły 
recenzja: Bielak Agnieszka: Kulturowe perygrynacje w poszukiwaniu prawdy. Ethos 2001 nr 4 s. 308-314  szczegóły 
recenzja: Dorosz Krzysztof: Światło nad bólem. Więź 2001 nr 9 s. 168-177  szczegóły 
recenzja: Nowosielski Kazimierz: O mądrej służebności piękna. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2001 nr 48 s. 162 (nota...) szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 117 (dot. koment. Juliana Krzyżanowskiego do wydania "Dzieł polskich" Jana ...) szczegóły 
polemika: Kubiak Zygmunt: Błędne sprostowanie. Tygodnik Powszechny 2001 nr 29 s. 4 (sprost., podp. Redakcja "TP", nr 30 s. 5...) szczegóły 
polemika: Markiewicz Henryk: Kochanowski i Krzyżanowski. Tygodnik Powszechny 2001 nr 32 s. 15 (list do red....) szczegóły 
900.książka: Kucharska Elżbieta: Anreden des Adels in der deutschen und der polnischen Briefkultur vom 17. bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Eine vergleichende sprachwissenschaftliche Untersuchung. Mit einer Auswahlbibliographie. 2000  szczegóły 
recenzja: Janikowski Krzysztof: Orbis Linguarum 2001 t. 17 s. 255-258  szczegóły 
recenzja: Maćkowska-Miodek Agnieszka: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 2002 nr 21 (2382) s. 149-150  szczegóły 
recenzja: Vorderwuelbecke Klaus: Convivium 2002 s. 455-458  szczegóły 
901.książka: Kuchnia literacka. 2009  szczegóły 
902.książka: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Z estetyki nieskończoności. Szkice o polskiej poezji (nie tylko) XX wieku. 2012  szczegóły 
903.książka: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Interlinie w ciemności. Jednak interpretacja. 2012  szczegóły 
904.książka: Kuderowicz Zbigniew: Polska filozofia pokoju. 1992 (Wprowadzenie. 1. Polska szkoła prawa narodów. 1.1. Inicjatorzy szkoły ...) szczegóły 
905.książka: Kukurowski Stanisław: Nie tylko socrealizm. O tzw. literaturze propagandowej, tendencyjnej i zaangażowanej. 2005 ([Dot. różnych form zaangażowania, tendencyjności, dydaktyzmu, ideologi...) szczegóły 
906.książka: Kulczycka-Saloni Janina: Na polskich i europejskich szlakach literackich. Z pism rozproszonych 1985-1998. 2000 (Danuta Knysz-Tomaszewska: Ostatnia książka profesor Janiny Kulczyckiej...) szczegóły 
recenzja: Pyszczek Grzegorz: Nasz stary, dobry pozytywizm. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 46  szczegóły 
recenzja: Sobieraj Tomasz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 281-282  szczegóły 
907.książka: Kulka Jan: Romanse z historią. 1998 (Z Czarnolasu do Tykocina. Etiuda ze Stachem Konwą. Zapomniany autor "P...) szczegóły 
908.książka: Kultura, język, edukacja. Dialogi współczesności z tradycją. 2008 (Jerzy Kaniewski: Dydaktyk, badacz, człowiek. - I. Między literaturą dz...) szczegóły 
909.książka: Kultura, literatura, folklor. 1988 ([Ded.:] Prace ofiarowane prof. Cz. Hernasowi w sześćdziesięciolecie ur...) szczegóły 
recenzja: Buźniak Iwona: Ruch Literacki 1991 z. 1/2 s. 99-102  szczegóły 
recenzja: J.M..: Tygodnik Ludowy 1989 nr 14 s. 6  szczegóły 
recenzja: Karolczuk Włodzimierz: Miesięcznik Literacki 1989 nr 8 s. 139-140  szczegóły 
recenzja: Kielak Bernard: Między literaturą a folklorem. Pracownia 1992 nr 9 s. 79-80  szczegóły 
recenzja: Staniszewski Andrzej: Prace ofiarowane profesorowi Czesławowi Hernasowi. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 173-178  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 62-63  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 2 s. 132-6  szczegóły 
910.książka: Kultura polska a kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. 1987  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Kronika. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1990 nr 12 s. 9  szczegóły 
recenzja: [Karpiński Andrzej] (AK): Kultura polska a kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Acta Poloniae Historica 1990 t. 61 s. 259-260 (w jęz. franc....) szczegóły 
911.książka: Kultura staropolska - kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. 1997 (Zawiera m.in.: I. Kultura współczesna. Michał Głowiński: Dzień Ulisses...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1998 t. 78 s. 251 (not....) szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Acta Poloniae Historica 1999 t. 79 s. 245-246 (nota w jęz. angielskim...) szczegóły 
912.książka: Kunstmann Heinrich: Pisma wybrane.  szczegóły 
913.książka: Kupiszewski Władysław: Z zagadnień języka pisarzy. 2004 (Wstęp. - Artyzm językowy Jana Kochanowskiego. Czy naprawdę niemoc poet...) szczegóły 
recenzja: Masovia Mater 2005 nr 2 s. 3 (not....) szczegóły 
914.książka: Kurewicz Regina: Dbamy o literaturę. 2010  szczegóły 
915.książka: Kurpanik-Malinowska Gizela: "Kunst ist Waffe" Salzburger Beiträge zur Rezeptionsgeschichte deutscher und polnischer Dramatik des 19. und 20. Jahrhunderts. 2010  szczegóły 
916.książka: Kwaśnik Dominika: Obecność polskiego dramatu w Paryżu w latach 1870-1918. Wersja wstępna (Obecność i Materiały). 1999 (Wstęp. Cześć I "Obecność". Wprowadzenie. Debaty w języku francuskim. K...) szczegóły 
917.książka: Lam Andrzej: Poznać to, co mówimy. Prace filologiczne i wspomnienia.  szczegóły 
918.książka: Laudański Ludomir M.: Szkice polskie. 2005  szczegóły 
919.książka: "Le trois mousquetaires": Witkacy, Schulz, Gombrowicz, Kantor (Exposition, Nancy, Musee des beaux-arts, 10 septembre - 22 novembre 2004). 2004  szczegóły 
920.książka: Lebioda Dariusz Tomasz: Marmur i blask. Studia, szkice, artykuły o poezji od Mickiewicza do Miłosza. 2000 (Wprowadzenie. * I. Od Mickiewicza do Asnyka: Temat i jaźń (Żywioły Mic...) szczegóły 
recenzja: Dalecka Teresa: Marmur i blask. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 152-153  szczegóły 
recenzja: Zygielski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2001 r. 12 s. 146 (not....) szczegóły 
921.książka: Lechoń Jan: O literaturze polskiej. 1993 ([Sześć wykładów wygłoszonych w 1940 na Uniwersytecie Polskim za Grani...) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Wąsy czy peruka. Twórczość 1994 nr 1 s. 112-114  szczegóły 
recenzja: Piasecki Jan: Polityka - Kultura 1993 nr 11 s. VIII  szczegóły 
922.książka: Lecka Ksenofont Ih.: Vytokih ih genezihs belaruskaga ramantyzmu XIX stagoddzja. Managrafihja. 2003  szczegóły 
923.książka: Legenda Somosierry i inne prace krytyczne. 1987  szczegóły 
recenzja: Maciuszko Jerzy J.: World Literature Today 1989 t. 63 nr 1 s. 132  szczegóły 
924.książka: Leitgeber Sławomir: Poznańskie impresje. Miasto, ludzie, obyczaje. 1994 ([Zawiera m.in.] Inteligencja: Władysław Rabski, Tadeusz Hernes, Czesła...) szczegóły 
925.książka: Lektury polonistyczne. Retoryka a tekst literacki. 1.. 2003 (Michał Hanczakowski, Jakub Niedźwiedź: Wstęp. - 1. Dedykacja. Albert G...) szczegóły 
926.książka: Lektury polonistyczne. Retoryka a tekst literacki. 2.. 2003 (1. Esej. Paweł Bukowiec: Od pouczenia do pocieszenia. Szkic do analizy...) szczegóły 
927.książka: L'Europe Centrale. Realite, mythe, enjeu XVIIIe - XXe siecles. (Actes du Colloque international organise par Gerard Beaupretre, directeur du Centre de Civilisation Francaise et d'Etudes Francophones pres de l'Universite de Varsovie). Varsovie, 24-27 septembre 1990. 1991 ([Zawiera m.in.:] Katarzyna Sojka-Zielińska: L'individu face a l'Etat d...) szczegóły 
recenzja: Despiney Barbara: Revue des Etudes Slaves 1992 t. 64 z. 1 s. 157-160  szczegóły 
recenzja: Poznanski C. Daphna: Revue de Litterature Comparee 1994 r. 68 nr 3 s. 357-359  szczegóły 
928.książka: Lewkowski Kazimierz A.: Wokół dramatu czyli Rzeczywistość obnażona. 1999 (W miejsce przedmowy dwa listy Adama Hanuszkiewicza: do Pani Profesor S...) szczegóły 
929.książka: Leżeński Cezary: Masoni bez maski. 2006 (także nt. pisarzy...) szczegóły 
recenzja: Cegielski Tadeusz: Masoni zdemaskowani. Rocznik Mazurka Dąbrowskiego 2006 nr 9 s. 123-129  szczegóły 
930.książka: Liber amicorum professoris Ioannis Malicki. 2011 (Dariusz Rott, Piotr Wilczek: Profesorowi Janowi Malickiemu - w rocznic...) szczegóły 
931.książka: Libera Zdzisław: Uczeni i nauczyciele. 1995 ([Wstęp]. Profesor (O Tadeuszu Kotarbińskim w 95. rocznicę urodzin). Jó...) szczegóły 
recenzja: Abe: Nauczyciele. Twórczość 1996 nr 7 s. 146-147  szczegóły 
recenzja: Baran Zbigniew: Portrety mistrzów. Kultura [Paryż] 1996 nr 12 s. 151-152  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 15  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 15  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 197  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 197 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rejman Zofia: Uczeni i nauczyciele. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 166-168  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Wspominając mistrzów. Nowe Książki 1997 nr 8 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Wspominając mistrzów. Nowe Książki 1995 nr 8 s. 32-33  szczegóły 
932.książka: Lipatow Aleksander W.: Słowiańszczyzna - Polska - Rosja. Studia o literaturze i kulturze. 1999 (Moja droga do Polski. * Słowiańska wspólnota: prawda historyczna i mit...) szczegóły 
recenzja: Kauer-Bugajna Elżbieta: Barok 2000 nr 2 s. 257-259  szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: Ku polskości poprzez uniwersalność. Nowe Książki 2000 nr 10 s. 53  szczegóły 
artykuł: Lipatow Aleksander: Z przypadku i z miłości. Regiony 2001 nr 2 s. 149-153 (wyw. z autorem książki; rozm. Wacław Tkaczuk...) szczegóły 
933.książka: Liryka polska. Interpretacje. 2001 ([Jan Prokop, Janusz Sławiński]: Od redaktorów. * Janusz Sławiński: O p...) szczegóły 
recenzja: Cirlić Dorota Jovanka: Raje humanisty. Gazeta Wyborcza 2002 nr 139 s. 15  szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2002 nr 4 s. 52 (not....) szczegóły 
recenzja: Wrzosek Antoni: Nowe Książki 2002 nr 4 s. 34  szczegóły 
934.książka: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 3. 2005 (Włodzimierz Wójcik: Słowo wstępne. * Teresa Wilkoń: "Capri" Antoniego ...) szczegóły 
935.książka: Lisowski Zbigniew: Od Słowackiego do Reymonta. Interpretacje. 2009  szczegóły 
936.książka: Lisowski Zbigniew: Poznawanie poezji. Interpretacje. 2008  szczegóły 
937.książka: List, nowela, opowiadanie. Analizy i interpretacje. 1996 ([wydanie poszerzone o artykuły:] Bożena Szczęsna: "Ludzie - anioły są ...) szczegóły 
938.książka: List, nowela, opowiadanie. Analizy i interpretacje. 1996 (Łubieniewska Ewa: Ostatni list Słowackiego... [nt. listu do Joanny Bob...) szczegóły 
939.książka: Literacki atlas Polski. Przewodnik turystyczny. 2007  szczegóły 
recenzja: Dunin-Wąsowicz Paweł: Wśród pól i łąk. Lampa 2008 nr 6 s. 32-33  szczegóły 
940.książka: Literackie konteksty Północnego Mazowsza. 2008 (Marek Prejs: Północne Mazowsze w kulturze staropolskiej. - Igor Piotro...) szczegóły 
941.książka: Literackie Kresy i bezkresy. Księga ofiarowana profesorowi Bolesławowi Hadaczkowi. 2000 (Katarzyna R. Łozowska, Ewa Tierling: Profesor Bolesław Hadaczek. - Czę...) szczegóły 
942.książka: Literacko-kulturowe więzi Białostocczyzny i Grodzieńszczyzny. Materiały z konferencji "Znaczenie polsko-białoruskich więzi literackich - wczoraj, dziś i jutro", 29 marca 2006 r. 2006  szczegóły 
943.książka: Literatura - kulturoznawstwo - uniwersytet. Księga ofiarowana Franciszkowi Ziejce w 65 rocznicę urodzin. ([Zawiera m.in.:] Tomasz Bilczewski: "Beyond the bourn of care". Uwewnę...) szczegóły 
944.książka: Literatura, historia, dziedzictwo. Prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej. 2006 ([Zawiera m.in.:] Magdalena Górska: Bibliografia prac Teresy Kostkiewic...) szczegóły 
945.książka: Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane profesorowi Czesławowi Kłakowi. 2005  szczegóły 
946.książka: Literatura i jej obrzeża. Prace ofiarowane pani profesor Marii Woźniakiewicz-Dziadosz. 2012  szczegóły 
947.książka: Literatura i pamięć kultury. Studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Nieznanowskiemu w pięćdziesięciolecie pracy naukowej. 2004 (I. Wiek XV-XVI. Wzory i wizerunki. Ryszard Montusiewicz: Świętych wy-o...) szczegóły 
948.książka: Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy, postawy, tradycje. (Stanisław Fita: Słowo wstępne. - Literatura a inne sztuki. Zofia Mocar...) szczegóły 
949.książka: Literatura i wyobraźnia. Prace ofiarowane profesorowi Tadeuszowi Żabskiemu w 70 rocznicę urodzin. 2006 (Jacek Kolbuszewski: Kilka słów o biografii i naukowej twórczości Prof....) szczegóły 
950.książka: Literatura i życie artystyczne XIX i XX wieku. Prace ofiarowane profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi w roku Jubileuszu. 2006  szczegóły 
951.książka: Literatura, kultura, język. Z warsztatów badawczych. 2000 ([Janusz Rećko: Wstęp. - Janusz Rećko: Nota biograficzna. Profesor dr h...) szczegóły 
952.książka: Literatura, kultura, komunikacja. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jerzego Jastrzębskiego w 60. rocznicę urodzin. 2006 ([Zawiera m.in.:] Anna Dąbrowska: "Klepka masła" i "kaska twarogu". Dzi...) szczegóły 
953.książka: Literatura polska. Epoki literackie, prądy i kierunki, dzieła i twórcy. 2007  szczegóły 
954.książka: Literatura polska na obczyźnie. 1988 ([Referaty przedstawione na sesji nauk. "Historia literatury polskiej p...) szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1989 nr 8 s. 12  szczegóły 
recenzja: Lasocki Wiesław Antoni: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1989 nr 7 s. 16  szczegóły 
recenzja: Ligęza Wojciech: Literatura emigracyjna i historia literatury. Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 104-109  szczegóły 
recenzja: Witek Anna: Gazeta Niedzielna 1989 nr 8 s. 4  szczegóły 
recenzja: Witek Anna: Rzeczpospolita Polska 1989 nr 2 s. 12  szczegóły 
recenzja: Wróbel Józef: Ruch Literacki 1991 z. 1/2 s. 115-116  szczegóły 
955.książka: Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice. 2011  szczegóły 
956.książka: Literatura zaangażowana - koncepcje, programy, realizacje. Czy potrzebna nowa definicja?. (Zdzisław Łapiński: Słowo wstępne. - Maciej Mrozik: Nabokov, Sartre i l...) szczegóły 
957.książka: Literaturoznawstwo. Materiały konferencji naukowej, [Toruń] 14-16 marca 1995 r.. 1996 (Czesław Zgorzelski: Z pierwszych lat polonistyki Uniwersytetu Mikolaja...) szczegóły 
958.książka: Loew Ryszard: Rozpoznania. Szkice literackie. 1998 (Ażeby nie był zapomniany [nt. Pawła Gliksona]. Wilhelm Fallek. Porzuce...) szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Epitafium. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 39-40  szczegóły 
recenzja: Więcławska Katarzyna: Loew o literackich związkach polsko-żydowskich. Akcent 2000 nr 4 s. 144-145  szczegóły 
recenzja: Wróbel Józef: Milknący dialog. Dekada Literacka 1999 nr 3 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Laudacja dla Ryszarda Loewa. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 4 s. 14, 17  szczegóły 
959.książka: Lubas-Bartoszyńska Regina: Szkice z poezji polskiej i francuskiej. 1995 (Wstęp. - "Jesteśmy twoim obliczem, o Francjo" (Lech Piwowar wobec poet...) szczegóły 
960.książka: Lustra historii. Rozprawy i eseje ofiarowane profesor Marii Żmigrodzkiej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej. 1998 (Marek Bieńczyk: Sześć toastów dla Pani Profesor. - Monika Kostaszek-Ro...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 302-303 (not....) szczegóły 
961.książka: Lwów - miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów Lwowa. 1998 ([Zawiera m.in.:] Mikhajlo Pasihchnik: "Lvihvs'kij lihtopis" jak dzhere...) szczegóły 
962.książka: Lyszczyna Jacek: Na Śląskim Parnasie. Poezja polska na Śląsku 1795-1922 wobec tradycji i współczesnych prądów literackich. 2002 (Trzy pokolenia. W kręgu inspiracji staropolskich [nt. twórczości śląsk...) szczegóły 
963.książka: Łacina jako język elit. 2004  szczegóły 
964.książka: Ławecki Tomasz: Szlakami sławnych Polaków. Różnorodne oblicza wielkości. 1994 (Zygmunt Krasiński: Ordynat w Opinogórze. Jan Matejko - Na spotkanie z ...) szczegóły 
965.książka: Łempicki Stanisław: Wiek złoty i czasy romantyzmu w Polsce. 1992 (Juliusz Kleiner: Stanisław Łempicki. - Jerzy Starnawski: Słowo wstępne...) szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech J.: Ścieżki Starnawskiego. Nowe Książki 1993 nr 12 s. 34-35  szczegóły 
966.książka: Łoch Eugenia: Między autorem - narratorem - bohaterem a czytelnikiem. Studia o nowelistyce polskiej XIX i XX wieku. 1991 (Formy epilogiczne w utworach nowelistycznych Henryka Sienkiewicza. Bol...) szczegóły 
967.książka: Łódzkie tradycje artystyczne. 1998 ([Zawiera m.in.:] Jerzy Poradecki: Łódź - literacki portret miasta [Łód...) szczegóły 
968.książka: Maciejewski Marian: "ażeby ciało powróciło w słowo". Próba kerygmatycznej interpretacji literatury. 1991 (Literatura w świetle kerygmatu. Śmierci "czarne w piersiach rany". O "...) szczegóły 
recenzja: Nowicka Elżbieta: Szkice o kerygmatycznej lekturze romantyków. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 461-463  szczegóły 
recenzja: PM: Kerygmat w literaturze. Nasz Dziennik 1999 nr 105 s. 7  szczegóły 
recenzja: Polanowski Tadeusz P.: Wiara poetów romantycznych. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 119 s. 4  szczegóły 
recenzja: Polanowski Tadeusz: O kerygmatycznej interpretacji literatury. Akcent 1992 nr 4 s. 186-189  szczegóły 
recenzja: Sosnowska Danuta: "Tamy" i "muł" chrześcijaństwa. Znak 1993 nr 8 s. 129-134 (z not. o Danucie Sosnowskiej...) szczegóły 
recenzja: Wilk Wiesław: Ateneum Kapłańskie 1992 t. 118 z. 1 s. 167-169  szczegóły 
recenzja: Wilk Wiesław: Homo Dei 1991 nr 4 s. 95-96  szczegóły 
969.książka: Majewski Karen: Traitors and True Poles. Narrating a Polish-American Identity 1880-1939. 2003 ([Dot. literatury polskiej i polskich czasopism tworzonych w Stanach Zj...) szczegóły 
recenzja: Karkowski Czesław: Swoi i obcy. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 1 VIII s. 9  szczegóły 
recenzja: Pienkos Donald E.: The Polish Review 2004 t. 49 nr 3 s. 1015-1017  szczegóły 
970.książka: Malicki Jan: Panno, ale nie Ty. Rozważania różne o Apollinie i Muzach. 1998 ([W literaturze polskiej XVI i XVII w.]...) szczegóły 
971.książka: Maliszewski Kazimierz: Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej. Studia z dziejów kształtowania się form i treści społecznego przekazu w Rzeczypospolitej szlacheckiej. 2001 ([Nt. komunikacji społecznej w kulturze staropolskiej, także w kontekśc...) szczegóły 
recenzja: Bogucka Maria: Acta Poloniae Historica 2003 t. 86 s. 161-164 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Bogucka Maria: Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 3 s. 359-362  szczegóły 
recenzja: Czarciński Ireneusz: Klio 2002 nr 2 s. 220-221  szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2002 t. 46 s. 235-236  szczegóły 
972.książka: Mańko-Matysiak Anna: Schlesische Gesangbücher 1525-1741. Eine hymnologische Quellenstudie. 2005  szczegóły 
973.książka: Mańko-Matysiak Anna: Schlesische Gesangbücher 1525-1741. Eine hymnologische Quellenstudie. 2006  szczegóły 
974.książka: Marczak-Oborski Stanisław: Przewodnik teatralny. 1991 (T. 1: Dramat polski. 571 s., fot., portr. Streszczenia utworów scenicz...) szczegóły 
975.książka: Markiewicz Henryk: Against hatred and contempt. 2006  szczegóły 
recenzja: Pieszczachowicz Jan: O nienawiści i - bez nienawiści. Kraków 2007 nr 6/7 s. 24-25  szczegóły 
976.książka: Markiewicz Henryk: Cracoviana. Sprawy i ludzie. 2009  szczegóły 
recenzja: Dziki Sylwester: Krakowski raptularz profesora Markiewicza. Kraków 2010 nr 1 s. 57  szczegóły 
977.książka: Markiewicz Henryk: Dialogi z tradycją. Rozprawy i szkice historycznoliterackie. (Literatura polskiego Oświecenia w opiniach doby romantyzmu. - Pozytyw...) szczegóły 
978.książka: Markiewicz Henryk: Dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. 2000 ([Zawiera szkice i rozprawy będące kontynuacją zainteresowań badacza:] ...) szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 276  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Z punktu widzenia synekdochy. Nowe Książki 2000 nr 3 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Andrzej: O pożytkach z archeologii pojęć (i nie tylko). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 131-137 (z not. o autorze art. na s. 388...) szczegóły 
979.książka: Markiewicz Henryk: Kto jest autorem?... Przygody polskich filologów.  szczegóły 
recenzja: Kraków 2006 nr 3 s. 81 (not....) szczegóły 
980.książka: Markiewicz Henryk: Literatura i historia. 1994 (Wizja państwa w kulturze polskiej drugiej połowy XIX wieku [głównie na...) szczegóły 
recenzja: Tomkowski Jan: Na tropie kapitana Wokulskiego. Znak 1995 nr 5 s. 123-127 (z not. o Janie Tomkowskim...) szczegóły 
981.książka: Markiewicz Henryk: Los estudios literarios. Conceptos, problemas, dilemas. 2010  szczegóły 
982.książka: Markiewicz Henryk: Nowelistyka Prusa, Orzeszkowej i Sienkiewicza. 1991 (Analiza wybraych nowel Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej i Henryka Si...) szczegóły 
983.książka: Markiewicz Henryk: O cytatach i przypisach. ([Dot. historii cytatu, motta i przypisu jako składników utworu literac...) szczegóły 
984.książka: Markiewicz Henryk: Od Tarnowskiego do Kotta.  szczegóły 
recenzja: Dziki Sylwester: Bryły bursztynu. Kraków 2010 nr 10/11 s. 81  szczegóły 
985.książka: Markiewicz Henryk: Polskie teorie powieści. Od początków do schyłku XX wieku. 1998 ([Zawiera rozdziały:] 1. Wiek XVII i XVIII. 2. Sentymentalizm i preroma...) szczegóły 
recenzja: Chamot Bolesław: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 179-184  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Historia teorii. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 39  szczegóły 
986.książka: Markiewicz Henryk: Przygody dzieł literackich. (Imiona sławy "Pana Tadeusza" 1925-2003 [Adama Mickiewicza]. - Lekcje "...) szczegóły 
recenzja: Dunin-Wąsowicz Paweł: Albo masz przygody.... Lampa 2004 nr 9 s. 86  szczegóły 
987.książka: Markiewicz Henryk: Utarczki i perswazje :1947-2006. 2007  szczegóły 
988.książka: Markiewicz Henryk: Z historii literatury polskiej. 1996 (Próba periodyzacji nowożytnej literatury polskiej. Rodowód i losy mitó...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Sumienny badacz literatury. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 3 s. 64-65  szczegóły 
989.książka: Markiewicz Henryk: Zabawy literackie. 1992 (Jak słowom wyrastają skrzydła? [nt. genezy skrzydlatych słów]. Tytuły ...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Gatunek: zabawa. Twórczość 1992 nr 12 s. 106-109  szczegóły 
recenzja: Balbus Stanisław: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 393-396  szczegóły 
recenzja: Balbus Stanisław: Zaproszenie do zabawy (literackiej). Dekada Literacka 1992 nr 17 s. 8-9  szczegóły 
recenzja: Cisło Maciej: Przyjemne i pożyteczne. Res Publica Nowa 1992 nr 2 s. 61  szczegóły 
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Dyskretny urok błahostek albo Trzech autorów w jednym. Polonistyka 1993 nr 8 s. 497-498  szczegóły 
recenzja: Pilch Anna: Zabawy literackie. Polonistyka 1993 nr 8 s. 495-496  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Zbliżenie do nowego przekroju. Nowe Książki 1993 nr 2 s. 45-46 (z fot. Henryka Markiewicza...) szczegóły 
recenzja: Wilmański Jerzy: Zabawy literackie. Trybuna 1993 nr 36 s. 13  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Bestsellery i inne. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 17  szczegóły 
990.książka: Markiewicz Henryk: Zabawy literackie. 1998  szczegóły 
recenzja: Gębala Stanisław: Życie jako lektura, czyli fenomen Henryka Markiewicza. Twórczość 1999 nr 5 s. 114-116  szczegóły 
recenzja: Mazan Leszek: Zabawy literackie profesora Markiewicza. Przekrój 1999 nr 8 s. 18-19  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Wchodzę do gry. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 38  szczegóły 
991.książka: Markiewicz Henryk: Zabawy literackie dawne i nowe. 2003 ([Zawiera m.in.:] Jak słowom wyrastają skrzydła? Tytuły dzieł literacki...) szczegóły 
992.książka: Markiewicz Zygmunt: Polsko-francuskie związki literackie. 1986  szczegóły 
recenzja: Kostaszuk Monika: Polsko-francuskie związki literackie. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 191-193  szczegóły 
993.książka: Markowski Michał Paweł: Nieobliczalne. Eseje. 2007  szczegóły 
994.książka: Maślanka Julian: Z dziejów literatury i kultury. 2001 (Słowo wstępne. Tradycje cyrylo-metodiańskie w polskiej literaturze rom...) szczegóły 
recenzja: Rusin Joanna: Ruch Literacki 2002 z. 3 s. 320-322  szczegóły 
995.książka: Matuszewski Józef: Cham. 1991 (użycie terminu cham na przestrzeni epok literackich...) szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Acta Poloniae Historica 1993 t. 68 s. 143-144  szczegóły 
996.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dużyk Józef: Włoski miłośnik literatury polskiej. Życie Literackie 1989 nr 11 s. 11  szczegóły 
recenzja: Florczak Zbigniew: Z pism Giovanniego Mavera. Nowe Książki 1990 nr 7 s. 23-25 (z fot. G. Mavera...) szczegóły 
recenzja: Głębicka Ewa J.: Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 331-334  szczegóły 
recenzja: Kabatc Eugeniusz: Przypomnijmy profesora Mavera. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 322-323  szczegóły 
recenzja: (Km): Maver po polsku. Literatura 1990 nr 1 s. 65  szczegóły 
recenzja: K.P.: Świat Książki 1989 nr 4 s. 13  szczegóły 
recenzja: Marinelli Luigi: AION - Slavistica 1993 [t.] 1 (1993) s. 421-429  szczegóły 
recenzja: Pałac Krzysztof: Ruch Literacki 1991 z. 1/2 s. 87-90  szczegóły 
recenzja: Szturc Włodzimierz: "Literatura polska i jej związki z Włochami" Giovanniego Mavera. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 168-170  szczegóły 
997.książka: Meandry tożsamości. 2010 ([Zawiera m.in.:] I. Język ku tożsamości. Maria Maczel: Językowe przeja...) szczegóły 
998.książka: Mękarska Barbara: Lwów - twierdza kultury i niepodległości. Referat wygłoszony 29 listopada 1988 roku w Bibliotece Polskiej w Paryżu (poszerzony i uzupełniony). 2000 ([Nt. życia artystycznego i teatralnego Lwowa w perspektywie historyczn...) szczegóły 
999.książka: Mękarska-Kozłowska Barbara: Lwów twierdza kultury i niepodległości. Referat wygłoszony 29 listopada 1988 r. w Bibliotece Polskiej w Paryżu (poszerzony i uzupełniony). 1991 (nt. życia artystycznego i teatralnego Lwowa w perspektywie historyczne...) szczegóły 
1000.książka: Miasto słów. Studia z historii literatury i kultury drugiej połowy XIX wieku. 1990 (Elżbieta Dąbrowicz: Cyprian Norwid odchodzi w sen [nt. kontaktów i lis...) szczegóły 
1001.książka: Miązek Bonifacy: Studien zur polnischen Literatur. 1995 (Mittelalterliche polnische Hagiographie. Die aeltesten Sprachdenkmaele...) szczegóły 
recenzja: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 145 s. 4  szczegóły 
1002.książka: Miązek Bonifacy: Teksty i komentarze. 1996 (wydanie rozszerzone o rodziały: O głównych motywach w liryce Kazimierz...) szczegóły 
1003.książka: Michalski Henryk: Przestrzeń przedstawiona. Szkice z poetyki mimesis w powieści XIX-wiecznej. 1999 (1. Przestrzeń przedstawiona w powieści XVIII i XIX wieku. Orientacja w...) szczegóły 
1004.książka: Michalski Waldemar: Słowa i twarze. Szkice literackie. 2003 (Zamiast wstępu. - "My z niego wszyscy..." [o Adamie Mickiewiczu]. Woły...) szczegóły 
recenzja: Kornacki Ryszard: Po obu stronach Boga. Egeria 2005 nr 2 s. 48  szczegóły 
1005.książka: Michalski Waldemar: Tradycje literackie Lubartowa i Ziemi Lubartowskiej 1543-1993. 1994 (Słowo od wydawcy. - I. "Złoty wiek" budowniczych, artystów i różnowier...) szczegóły 
recenzja: Czwórnóg-Jadczak Barbara: Tradycje literackie Lubartowa. Akcent 1995 nr 1 s. 138-140  szczegóły 
recenzja: Lech-Jabłońska Bożena: Bibliotekarz Lubelski 1995 nr 126 s. 43  szczegóły 
recenzja: Łączkowski Zdzisław: Niech będzie błogosławiony region. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 160 s. 5  szczegóły 
recenzja: Myk Sławomir: Literatura w Lubartowie. Regiony 1995 nr 2 s. 143-144  szczegóły 
1006.książka: Michałowski Piotr: Glosy, formy, światy. Warianty poezji nowoczesnej.  szczegóły 
1007.książka: Michnik Adam: Polskie pytania. 2009  szczegóły 
1008.książka: Michnik Adam: Polskie pytania. 1993  szczegóły 
1009.książka: Mielhorski Robert: Modernistyczne kręgi i tematy.  szczegóły 
1010.książka: Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku. 2000 ([Tom pokonferencyjny sesji naukowej "Mieszczaństwo i mieszczańskość w ...) szczegóły 
recenzja: Sobieraj Tomasz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 280-281  szczegóły 
streszczenie: (MM): Acta Poloniae Historica 2002 t. 86 s. 193-194 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
1011.książka: Między Lwowem a Wrocławiem. Księga jubileuszowa profesora Krystyna Matwijowskiego. ([Zawiera m.in.:] dzisław Lec: Książki teologii praktycznej z okresu od...) szczegóły 
1012.książka: Między polityką a literaturą. 1999 (Marceli Kosman: Wstęp. * Adam Maldzis: Adam Mickiewicz a kształt biało...) szczegóły 
1013.książka: Między Wschodem a Zachodem. Cz. II: Piśmiennictwo pogranicza. 1991 (Ryszard Łużny, Stefan Nieznanowski: Wstęp. * Jacek Kolbuszewski: Z dz...) szczegóły 
1014.książka: Między Wschodem a Zachodem. Europa Mickiewicza i innych. O relacjach literatury polskiej z kulturami ościennymi. 2007 (Grażyna Borkowska: Wstęp. - Anna Axerowa: Mickiewicza czytanie Paska -...) szczegóły 
1015.książka: Mikołajczak Aleksander Wojciech: Łacina w kulturze polskiej. 2005  szczegóły 
1016.książka: Mikołajczak Aleksander Wojciech: Łacina w kulturze polskiej. 1998 ([Język łaciński w kolejnych epokach kultury i literatury polskiej]....) szczegóły 
recenzja: Banowska Lidia: Łacina po polsku. Polonistyka 1999 nr 5 s. 313-315  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Łacina, czyli nasze wiano. Trybuna 1998 nr 98 s. 14  szczegóły 
recenzja: Dziuba Agnieszka: Roczniki Humanistyczne 2000 t. 48 z. 3 s. 144-146  szczegóły 
recenzja: Hołownia Szymon: Nie dla barbarzyńców. Gazeta Wyborcza 1998 nr 105 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Więź 2000 nr 10 s. 217-218  szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: Disce, puer, latine.... Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 18 XII s. 4  szczegóły 
recenzja: (mag): Język uniwersalny?. Forum Akademickie 1999 nr 1 s. 61  szczegóły 
recenzja: Myśliwski Grzegorz: Feniks czy skamielina. Sycyna 1998 nr 8 s. 16  szczegóły 
recenzja: Pyszny Joanna: Odra 1999 nr 4 s. 122  szczegóły 
recenzja: Turaj-Kalińska Katarzyna: Contra barbaros. Universitas 1998 nr 21 [właśc. 22] s. 88-89  szczegóły 
recenzja: Zalewska Józefa: Ab ovo usque ad mala. Języki Obce w Szkole 2001 nr 1 s. 124-126  szczegóły 
recenzja: Zalewska Józefa: Ab ovo usque ad mala. Prace Językoznawcze [Olsztyn] 1999 z. 1 s. 143-145  szczegóły 
recenzja: Życie Uniwersyteckie 1998 nr 3 s. 2 (nota o promocji książki w Warszawie...) szczegóły 
1017.książka: Mikulski Tadeusz: Spotkania wrocławskie. 1950  szczegóły 
omówienie: Raszewski Zbigniew: Sekret Mikulskiego. Zeszyty Literackie 1995 nr 51 s. 83-94 (z not. o Zbigniewie Raszewskim na s. 160...) szczegóły 
1018.książka: Miliszkiewicz Janusz: Gniazda rodzinne. 1998 ([Reportaże o domach rodzinnych i losach m. in. następujących osób: Mar...) szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: Polska kolekcja. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 46-47  szczegóły 
recenzja: Epsztein Tadeusz: Mazowieckie Studia Humanistyczne 2001 r. 6 nr 1/2(2000) s. 245-247  szczegóły 
recenzja: Waniek Henryk: Gniazda rodzinne. Sycyna 1998 nr 14 s. 17  szczegóły 
recenzja: Zapert Tomasz Zbigniew: Diamenty i ząb Napoleona. Życie 1998 nr 150 s. 10  szczegóły 
1019.książka: Miłosz Czesław: Historia literatury polskiej. 2010  szczegóły 
1020.książka: Miłosz Czesław: Historia literatury polskiej do roku 1939. 1999  szczegóły 
1021.książka: Miłosz Czesław: Historia literatury polskiej do roku 1939. 1993  szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Pochwaleni niech będą ornamentatorzy.... Topos 1993 nr 3 s. 18  szczegóły 
recenzja: Bartyzel Jacek: Literatura gnozą prześwietlona. Arka 1993 nr 47 s. 49-60  szczegóły 
nawiązanie: Tazbir Janusz: Dołożyć Miłoszowi!. Polityka 1994 nr 4 s. 26  szczegóły 
recenzja: (ES): Noblista jako - historyk literatury. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 234 s. 8  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 21 s. 11 (nota...) szczegóły 
recenzja: Inglot Mieczysław: Podręcznik ze starej szuflady. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 4 s. 94-98  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 10 s. 55 (not....) szczegóły 
recenzja: Jezierski Henryk: Miłosz okrojony. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 7 s. 11  szczegóły 
nawiązanie: Piaskowski Jerzy: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 11 s. 24 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Kowalik Barbara: Miłosz mizoginista?. Akcent 1995 nr 1 s. 12-19  szczegóły 
recenzja: Marx Jan: Miłosz ocenzurowany. Biuletyn Literacki 1994 nr 6/7 (1993/1994) s. 21-22  szczegóły 
recenzja: Mencwel Andrzej: Według Miłosza. Polityka - Kultura 1993 nr 9 s. I-II  szczegóły 
recenzja: Padalak Janusz: Dwa razy o "Historii literatury polskiej" Czesława Miłosza. Polonistyka 1994 nr 6 s. 374-375  szczegóły 
recenzja: Pąkciński Marek: Literatura i historia. Nowe Książki 1993 nr 8 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech J.: Spóźniony Miłosz. Myśl Polska z Książką 1993 nr 10 s. 4  szczegóły 
recenzja: Rosa Alicja: Wybieranie podręczników dla ucznia. O książkach do nauczania literatury romantyzmu. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 2 s. 42-48  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Lekkostrawne prawdy czyli autoportret mistrza. Powściągliwość i Praca 1993 nr 9 s. 18-19  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Miłosz jako belfer. Tygodnik Solidarność 1994 nr 27 s. 12  szczegóły 
recenzja: Tomkowski Jan: Pan profesor Miłosz. Społeczeństwo Otwarte 1993 nr 10 s. 45-47  szczegóły 
recenzja: Walas Teresa: Czesław Miłosz jako historyk literatury polskiej. Dekada Literacka 1994 nr 11 s. 1, 8-10  szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Nareszcie po polsku. Odra 1993 nr 10 s. 110-112  szczegóły 
1022.książka: Miłosz Czesław: Porando bungaku shi = Historia literatury polskiej = The history of Polish literature. 2006  szczegóły 
1023.książka: Miłosz Czesław: Spiżarnia literacka. 2004 (Stefania [nt. wierszaTadeusza Boya Żeleńskiego]. Jaki henio?[!] [nt. w...) szczegóły 
recenzja: Fiut Aleksander: "Spiżarnia literacka" Czesława Miłosza. Śląski Wawrzyn Literacki 2005 (2004) s. 43-48 (z notą o Czesławie Miłoszu i Aleksandrze Fiucie oraz ich fot.; s. 41...) szczegóły 
recenzja: Karkowski Czesław: Opowiastki literackie. Przegląd Polski = Polish Review 2004 nr z 9 VII s. 7  szczegóły 
recenzja: Klejnocki Jarosław: Miłosz - tym razem light & soft. Lampa 2004 nr 4/5 s. 81  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Książki 2004 nr 5 s. 52 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nyczek Tadeusz: Psotnik w spiżarni. Przekrój 2004 nr 20 s. 83 (z fot....) szczegóły 
1024.książka: Miłosz Czesław: The history of Polish literature. 1983  szczegóły 
recenzja: Miłosz Czesław: x 1989 ([w czasopiśmie:] Kmen (Praha) 1989 nr 15 s. 8 [wyw. nt. ks.; ro...) szczegóły 
1025.książka: Miłosz Czesław: [The history of Polish literature] Lenku literaturos istorija. 1996  szczegóły 
1026.książka: Miłosz Czesław: Ziemia Ulro. 2000  szczegóły 
recenzja: Bielik-Robson Agata: Więźniowie Ziemi Ulro. Życie z Książkami 2001 nr z 15 III s. 3  szczegóły 
recenzja: Myszkowski Krzysztof: Niebo i ziemia. Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 1 s. 167-170  szczegóły 
recenzja: P.Sz.: Nowe Książki 2001 nr 3 s. 49 (nota...) szczegóły 
1027.książka: Miłosz Czesław: Ziemia Ulro. 1994  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1994 nr 48 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Orski Mieczysław: Z okazji nowego wydania. Przegląd Powszechny 1997 nr 12 s. 371-373  szczegóły 
1028.książka: Miłosz Czesław: Ziemia Ulro. 1977  szczegóły 
recenzja: Gruening Uwe: Ziemia Ulro i niesmak w polityce. Słowo [Berlin] 1993 nr 23 s. 29-33  szczegóły 
recenzja: Janaszek-Ivanickova Halina: Przestrzeń swoja i obca w "Cudzoziemce" Marii Kuncewiczowej i "Ziemi Ulro" Czesława Miłosza w kontekście europejskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1584 s. 44-53  szczegóły 
recenzja: Koc Barbara: "Ziemia Ulro" Czesława Miłosza. Próba interpretacji. Prace Polonistyczne 1991 seria 44 (1988) s. 69-84  szczegóły 
recenzja: Kołakowski Andrzej: Katastrofizm oswojony. Społeczeństwo Otwarte 1997 nr 3 s. 43-48  szczegóły 
recenzja: Orski Mieczysław: Poznawanie ziemi Ulro. Odra 1989 nr 9 s. 30-37  szczegóły 
recenzja: Warchala Michał: Melancholijny obrachunek. Res Publica Nowa 2001 nr 4 s. 44-46 (artykuł z cyklu redakcyjnego "29 książek", które ukształtowały pokolen...) szczegóły 
1029.książka: Miłosz Czesław: [Ziemia Ulro] Az Ulro orszaga. 2001  szczegóły 
1030.książka: Miłosz Czesław: [Ziemia Ulro] La terra di Ulro. 1999  szczegóły 
1031.książka: Miłosz Czesław: [Ziemia Ulro] La terra di Ulro. 2000  szczegóły 
1032.książka: Miłosz Czesław: [Ziemia Ulro] The land of Ulro. 2000  szczegóły 
1033.książka: Miłosz Czesław: [Ziemia Ulro] Tinutul Ulro. Eseuri. 2002  szczegóły 
1034.książka: Miłosz Czesław: [Ziemia Ulro] Ulro zeme. 1996  szczegóły 
1035.książka: Miniatura i mikrologia literacka. T. 1. 2000 ( Próba teorii: Aleksander Nawarecki: Mikrologia, genologia, miniatura ...) szczegóły 
recenzja: Nawarecki Aleksander: O co nam chodzi. Fa-Art 2001 nr 2 s. 26-29  szczegóły 
recenzja: Peter Monika: Czy diabeł tkwi w szczegółach? Krytycznie o "Miniaturze i mikrologii literackiej". Postscriptum 2003 nr 1/2 s. 133-137 (z notą o Monice Peter...) szczegóły 
1036.książka: Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka) Profesorowi Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane. Cz. 1. O Janie Kochanowskim i kulturze dawnej Polski. 2010 (Słowo wstępne. - Spis publikacji oraz pozostałych prac Profesora Jana ...) szczegóły 
recenzja: MK: Czytanie Literatury 2012 nr 1 s. 400-401 (not....) szczegóły 
1037.książka: Mitu Mihai: Romano-Polonica.. 2007 ([Zawiera m.in.:] Introducere. - I. Studii. Cracovia in cadrul relatiil...) szczegóły 
1038.książka: Mocarska-Tycowa Zofia: Tropy przymierzy. O literaturze dziewiętnastowiecznej i miejscach jej zbliżeń z malarstwem. 2005  szczegóły 
1039.książka: Modernistyczne źródła dwudziestowieczności. 2003 (I. W kręgu światopoglądu: Jerzy Święch: Wojna a "projekt nowoczesności...) szczegóły 
1040.książka: Modernizm i feminizm. Postacie kobiece w literaturze polskiej i obcej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Eugenia Łoch: Słowo wstępne. - Roman A. Tokarczyk: Do...) szczegóły 
1041.książka: Molnar Istvan D.: Lengyel irodalmi kalauz. A kezdetektol 1989-ig. 1997 (Bezevetes. I. Irodalom a kozepkorban (A kezdetektol a XV. szazad vegei...) szczegóły 
recenzja: Varnai D.: x 1999 ([w czasopiśmie:] Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae szczegóły 
1042.książka: Możdżeń Stefan Ignacy: Historia wychowania 1795-1918. 2000 ([Zawiera m.in.:] Szkolnictwo i pedagogika na ziemiach polskich w czasa...) szczegóły 
1043.książka: Mundus verbi. In honorem Sophiae Cygal-Krupa. 2012  szczegóły 
1044.książka: Munera Linguistica Ladislao Kuraszkiewicz dedicata. 1993 (Zawiera m.in.: Barbara Bartnicka: Funkcje składniowe bezokolicznika w ...) szczegóły 
recenzja: Wołowik Barbara: Kwartalnik Opolski 1993 nr 3 s. 161-164  szczegóły 
1045.książka: Munera polonica et slavica. 1990 ([Dedykacja:] Riccardo C. Lewański oblata. * Silvano De Fanti, Marialui...) szczegóły 
recenzja: Darasz Zdzisław: Ruch Literacki 1991 z. 4 s. 407-409  szczegóły 
recenzja: Darasz Zdzisław: Ruch Literacki 1991 z. 4 s. 407-409  szczegóły 
1046.książka: Muzy i Hestia. Studia dedykowane profesor Ludwice Ślękowej. 1999 (Aleksandra Oszczęda: Bibliografia prac profesor Ludwiki Ślękowej. - Ha...) szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 4/5 s. 20 (dot. szkicu Janusza Deglera; nota...) szczegóły 
polemika: Matuszewski Ryszard: List do redakcji. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 24 (dot. artykułu Janusza Deglera; list do red. dot....) szczegóły 
nawiązanie: Degler Janusz: Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 123 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Matuszewski Ryszard: Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 123-124 (list do red....) szczegóły 
1047.książka: Mycielski Kazimierz: Mycielscy. Zarys monografii. 1998 ([Dotyczy historii rodu, m. in. następujących twórców: Anna Mycielska, ...) szczegóły 
1048.książka: Myk Sławomir: Zwierzyniec i literatura. 1996 (Informacje o prozaikach, poetach, pamiętnikarzach, epistolografach itp...) szczegóły 
recenzja: Górska Halina: Zwierzyniec i literatura. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 80-81  szczegóły 
1049.książka: Myśl, słowo i milczenie. Wokół zagadnień świadomości literackiej i praktyki twórczej. 1997 (Przedmowa. - I. Schyłek klasycyzmu i prefiguracje romantyzmu w poezji ...) szczegóły 
1050.książka: Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane profesorowi Jerzemu Podrackiemu. ([Zawiera m.in.] Jerzy Podracki. - I. Na mozolnych ścieżkach edukacji i...) szczegóły 
1051.książka: Na początku był przekład. 1999 (Od Redakcji. * Rozdz. I. Na początku było tłumaczenie. Teresa Eminowic...) szczegóły 
1052.książka: Na początku wieku. Rozważania o tradycji. 2002 ( Bogdan Walczak: Słowo na otwarcie konferencji. * I.: Michał Głowiński...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: O tradycji na początku wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2002 t. 9 s. 247-260  szczegóły 
1053.książka: Na pograniczach literatury. (Krzysztof Zajas, Widnokresy literatury. - I. Teorie. Ryszard Nycz: Moż...) szczegóły 
1054.książka: Na rozstaju słów, na rozdrożu myśli. In memoriam Stanislai Podobiński. 2004 ([Zawiera m.in.:] Edyta Skoczylas-Krotla: Stylistyczny wymiar deminutyw...) szczegóły 
recenzja: [(sb) ] (sb): Jesień wydawnicza. Aleje 3 2005 nr 52 s. 44-47 (dot. m.in. książki "Na rozstaju słów, na rozdrożu myśli. In memoriam S...) szczegóły 
1055.książka: Nadana-Sokołowska Katarzyna: Problem religii w polskich dziennikach intymnych. Stanisław Brzozowski, Karol Ludwik Koniński, Henryk Elzenberg. 2012  szczegóły 
1056.książka: Narbutt Jerzy: Od Kraszewskiego do Parnickiego. Główne etapy rozwoju polskiej powieści historycznej i inne szkice. 2000 (Część I: Od Kraszewskiego do Parnickiego: Wstęp. - Kraszewski i Prus. ...) szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Partyzant prawdy. Arcana 2001 nr 3 s. 184-185  szczegóły 
recenzja: Żyszkiewicz Waldemar: Zapomniany język. Tygodnik Solidarność 2000 nr 47 s. 18  szczegóły 
1057.książka: Nauczyciel, szkoła, język, kultura. Księga dedykowana jubileuszowo profesorowi Władysławowi Szlufikowi.. 2000 ([Zawiera m.in.:] Rafał Praszczyk: Znaczenie logiki symbolicznej Jana Ł...) szczegóły 
1058.książka: Nauki matematyczno-przyrodnicze. Muzykografia. Literatura myślicielska (XIII-XV w.). 1995 ([Materiały z sesji z cyklu "Łacina w Polsce", 25 II, 28 III, 6 V 1994:...) szczegóły 
1059.książka: Naukowcy i badacze. ([Publikacja o charakterze popularyzatorskim; m.in. dot. polskich twórc...) szczegóły 
1060.książka: Nie po myśli władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych. 2012  szczegóły 
1061.książka: Niedbał Hanna: Zjazdy Związku Literatów Polskich 1920-1989. Informator bibliograficzny. 1990  szczegóły 
1062.książka: Niedziela Zdzisław: Slawistyczne studia literackie od renesansu do współczesności. 1994 (Uwagi o piśmiennictwie wczesnorenesansowym w państwach Jagiellonów. Sł...) szczegóły 
recenzja: Kolbuszewski Jacek: Ruch Literacki 1995 z. 1 s. 107-109  szczegóły 
recenzja: Zarek Józef: Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 162-164  szczegóły 
1063.książka: Nietresta-Zatoń Agnieszka: Powołani na bunt. Transgresje polskich poetów XIX wieku. 2010  szczegóły 
1064.książka: Niewiara Aleksandra: Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI-XIX wieku. 2000 (Część pierwsza. Wprowadzenie: Stereotyp etniczny. Dobór źródeł. Metoda...) szczegóły 
1065.książka: Nowak Janusz: Związki Raciborza z literaturą polską. 1998 (Między Pragą a Krakowem [wstęp]. - Od Wincentego z Kileczy do ..., czy...) szczegóły 
1066.książka: Nowak Zbigniew: Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem. Szkice z dziejów i kultury książki w Prusach Królewskich od XV do XVIII wieku. 2008  szczegóły 
1067.książka: Nowicka Elżbieta: Omamienie, cudowność, afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć. 2003 (Uwagi wstępne. * I. Drama czarodziejska. Gry teatralne i filozoficzne:...) szczegóły 
1068.książka: O historyczności. 2006 (Wstęp. - Jaka historia. Ewa Wiegandtowa: Historia duża i mała. - Dobro...) szczegóły 
1069.książka: O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych. 1990 (Ryszard Ocieczek: O różnych aspektach badań literackiej ramy wydawnicz...) szczegóły 
recenzja: B.K.: Nowe Książki 1990 nr 10 s. 59 (nota...) szczegóły 
1070.książka: O literaturze i filozofii. Problemy, twórcy, dzieła. 1999 (Witold Tulibacki: Od redaktora. - Zbigniew Hull: Wstęp. - I. Starożytn...) szczegóły 
recenzja: Ruch Filozoficzny 1999 t. 56 nr 3/4 s. 572 (nota...) szczegóły 
1071.książka: O poetach i pisarzach inaczej. 2001  szczegóły 
1072.książka: O poetach i pisarzach inaczej. 1997 (Krzysztof Kamil Baczyński, Miron Białoszewski, Władysław Broniewski, J...) szczegóły 
1073.książka: Obraz Rosji w literaturze polskiej. 2012 (Słowo wstępne. - Część I. Moskwa - od Kochanowskiego do oświeconych. B...) szczegóły 
1074.książka: Obrączka Piotr: Od Ordona do Szymanowskiego. Studia i szkice. 2005 ([Zawiera m.in.:] I. Z literatury polskiej: O Władysławie Ordonie - poe...) szczegóły 
recenzja: Wzorek Anna: Studia Kieleckie. Seria Filologiczna = Kielce Studies. Philological Series 2007 nr 6 s. 134-136  szczegóły 
1075.książka: Obrońcy języka polskiego. Wiek XV-XVIII.  szczegóły 
1076.książka: Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice o polskim cyklu poetyckim. 2004 (Teresa Kostkiewiczowa: Wprowadzenie. - Paweł Stępień: Cykl jako droga ...) szczegóły 
1077.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podgórski Wojciech Jerzy: Nowe Książki 1989 nr 7 s. 81  szczegóły 
1078.książka: Od Koźmiana do Czernika. Studia i szkice o literaturze polskiej XIX i XX wieku. 1992 (Stanisław Kryński: Zamiast wstępu. * Sławomir Kufel: Ostatni na "Parna...) szczegóły 
1079.książka: Od liryki do retoryki. W kręgu słowa literatury i kultury. Prace ofiarowane profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim. 2004  szczegóły 
1080.książka: Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Autorzy, dzieła, czytelnicy. Cz. 2. 2007  szczegóły 
1081.książka: Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Autorzy, dzieła, czytelnicy. Cz. 4. 2012  szczegóły 
1082.książka: Od polityki do poetyki. Prace ofiarowane Stanisławowi Jaworskiemu.  szczegóły 
1083.książka: Od strony Kresów. Studia i szkice. 1994 (Andrzej Gurbiel: Litwa w epice wierszowanej Władysława Syrokomli. - Ha...) szczegóły 
1084.książka: Od średniowiecza ku współczesności. Prace ofiarowane Jerzemu Starnawskiemu w pięćdziesięciolecie doktoratu. 2000 (Słowo wstępne. I. W europejskim kręgu kultury. Roman Maria Zawadzki: B...) szczegóły 
recenzja: Barłowska Maria: Ruch Literacki 2001 z. 4 s. 520-523  szczegóły 
recenzja: Szczot Monika: Noty o ksiażkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 258  szczegóły 
recenzja: Ulewicz Tadeusz: Nowe książki o tradycjach dziejowych UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 75-80  szczegóły 
1085.książka: Odachowska-Zielińska Ewa, Yüce Neşe Taluy: Genç Polonya dönemi edebiyati. 2004  szczegóły 
1086.książka: Okoń Longin Jan: Historia literatury ziemi chełmskiej (1505-2010) uzupełniona szkicami. 2010  szczegóły 
recenzja: Ludorowski Lech: Pięć wieków chełmskiej literatury pięknej. Cenna książka Longina Jana Okonia. Nad Odrą 2011 nr 9/10 s. 87-88  szczegóły 
recenzja: Misiura Andrzej David: Dzieje literatury chełmskiej. Nestor 2011 nr 1 s. 62  szczegóły 
recenzja: Rogala Stanisław: Historia literatury ziemi chełmskiej Longina Jana Okonia. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2011 nr 1/3 s. 86  szczegóły 
1087.książka: Okoń Waldemar: Stygnąca planeta. Polska krytyka artystyczna wobec malarstwa historycznego i historii. 2002 ([Dot. rozumienia historii i dzieł o charakerze historycznym w krytyce ...) szczegóły 
1088.książka: Olbromski Mariusz, Rafalska Bożena: Śladami słów skrzydlatych... Pomniki pisarzy i poetów polskich na Kresach Południowych dawnej Rzeczypospolitej. 2005  szczegóły 
recenzja: Nowe książki. Cracovia Leopolis 2008 nr 2 s. 69  szczegóły 
recenzja: [Trylska-Siekańska Danuta] (DTS): Nowe książki. Cracovia Leopolis 2007 nr 4 s. 61-62  szczegóły 
1089.książka: Olbromski Mariusz: Śladami słów skrzydlatych. Pomniki pisarzy i poetów polskich na Kresach Południowych dawnej Rzeczypospolitej. 2008  szczegóły 
1090.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wierzbicki Edward: Profile 1989 nr 11 s. 24-25  szczegóły 
1091.książka: Olszański Kazimierz: Niepospolity ród Kossaków. 1994 ([Zawiera m. in.:] Ilustrator życia i literatury ojczystej [o ilustracj...) szczegóły 
recenzja: Feliks Teresa: Krakowska Książka Miesiąca. Magdalenka Literacka 1996 nr 21/23 s. 9 (omów....) szczegóły 
1092.książka: Olszewska Maria Jolanta: Drogi nadziei. Polska proza historyczna z lat 1876-1939 wobec kryzysu kultury. Wybór. 2009  szczegóły 
1093.książka: Olszewska Maria Jolanta: Heroizm ludzkiego istnienia. W kręgu wybranych zagadnień etycznych w literaturze polskiej II połowy XIX i I połowy XX wieku. Szkice. 2008 (Wstęp. - I. Wierności patriotycznej sprawie. Etyka poświęcenia. Marzen...) szczegóły 
recenzja: Saganiak Magdalena: Postawa artystyczna jako postawa etyczna. Wiek XIX 2012 t. 5 s. 603-607  szczegóły 
1094.książka: Olszewska Maria Jolanta: W poszukiwaniu sensu. Szkice o literaturze polskiej XIX i XX wieku. 2005  szczegóły 
1095.książka: Oni. Autografy ze słownika Archiwum Polskiej Akademii Nauk. 2002 (m.in. autografy pisarzy: Władysław L. Anczyc, Jan Baudouin de Courten...) szczegóły 
artykuł: Brześcińska Sylwia: Najnowsze dary i nabytki... dla zbiorów nowszych. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2005 nr 1 s. 40-42 (m.in. nt. nabycia przez Bibliotekę Narodową w Warszawie egzemplarza nr...) szczegóły 
1096.książka: Onomastyka literacka. 1993 ([Materiały z VIII Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej zorganizowa...) szczegóły 
1097.książka: Opis wiersza. Analizy i interpretacje liryki polskiej. 2002 (Słowo wstępne. * Krzysztof Obremski: Od biografii poety do ziemiańskie...) szczegóły 
1098.książka: Opowiedziany naród. Literatura polska i niemiecka wobec nacjonalizmów XIX wieku. 2006  szczegóły 
1099.książka: Opowiedzieć historię. Prace dedykowane profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu. 2009  szczegóły 
1100.książka: Orczykowski Andreas: Die polnischen Literaturnobelpreisträger. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie eingereicht an der Geistenswissenschaftlichen Fakultät der Univeristät[!] Wien. 2004  szczegóły 
1101.książka: Ostasz Gustaw: Filiacje, dialogi, spór. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. 2001 (1. O młodopolskich filiacjach, dialogu i sporze z romantyzmem. 2. Urze...) szczegóły 
recenzja: Lisowski Zbigniew: Gustawa Ostasza dyskurs intertekstualny. Fraza 2002 nr 4 s. 293-297  szczegóły 
recenzja: Lisowski Zbigniew: Gustawa Ostasza sukces intertekstualny. Ogród 2003 nr 3/4 s. 307-316  szczegóły 
1102.książka: Ostasz Gustaw: "Mądrość liścia spadającego" Drobiazgi nie tylko poetyckie. 2008  szczegóły 
1103.książka: Owczarz Ewa: Nieosiągalna całość. Szkice o powieści polskiej XIX wieku. Józef Ignacy Kraszewski, Ludwik Sztyrmer, Henryk Sienkiewicz. 2009  szczegóły 
1104.książka: Ożóg-Winiarska Zofia: Od renesansu do romantyzmu. (studia i szkice literackie). 2004  szczegóły 
1105.książka: Packalen Małgorzata Anna: Under tva kulturers ok. Allmogeskildringar i den polska och svenska 1800-och 1900-talslitteraturen. 2001  szczegóły 
1106.książka: Paczoska Ewa: Dojrzewanie, dojrzałość, niedojrzałość. Od Bolesława Prusa do Olgi Tokarczuk. (Przedmowa. - I. Dojrzewanie jako rozpoznawanie. Ojcowie i dzieci: dojr...) szczegóły 
recenzja: Soszyński Paweł: Stadium Prusa. Lampa 2004 nr 3 s. 70, 72  szczegóły 
1107.książka: Palacz Ryszard: Klasycy filozofii polskiej. 1999 ([Dotyczy m. in. następujących twórców:] Edward Abramowski, Stanisław B...) szczegóły 
recenzja: Piluś Henryk: Klasycy filozofii polskiej (od Witelona do Kotarbińskiego). Wszechnica Polska 2002 nr 1 s. 100-104  szczegóły 
1108.książka: Palacz Tomasz: Skarbczyk pamięci. Poeci z okolic Orońska: Jacek (Hiacynt) Przetocki, Feliks Gawdzicki, Amelia Pruszakowa / [Tomasz Palacz]. 2005  szczegóły 
1109.książka: Panuś Kazimierz: Kaznodziejstwo w katedrze krakowskiej. Cz. 2: Okres niewoli narodowej (1795-1918). 1995 (Wprowadzenie. Okres pierwszy (lata 1795-1815) (Pierwsze lata porozbior...) szczegóły 
1110.książka: Panuś Kazimierz: Wielcy mówcy katedry na Wawelu. 2008 (m.in. Stanisław ze Skarbimierza, Piotr Skarga, Samuel Wysocki, Jan Pa...) szczegóły 
1111.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hetnal Adam A.: The Polish Review 1989 t. 34 nr 1 s. 87-89  szczegóły 
1112.książka: Paradygmat pamięci w kulturze. Prace dedykowane Antoniemu Czyżowi. 2005  szczegóły 
1113.książka: Paszek Jerzy: Muchomory i zimowity. Kłącza i złącza powieści XX wieku. 2003 (Po stu latach. "Madame" [Antoni Libera] nad "Popiołami" [Stefan Żeroms...) szczegóły 
recenzja: Forajter Wacław: Prywatne hierarchie. Opcje 2003 nr 6 s. 75-78  szczegóły 
recenzja: Hoffmann Krzysztof: O "Muchomorach i zimowitach" Jerzego Paszka.... Pro Arte 2004 nr 19 s. 27-28  szczegóły 
recenzja: KU: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 130 (nota recenzencka...) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: "Tryumfalna owa trójca". Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 117-119  szczegóły 
1114.książka: Peiper Tadeusz: Wśród ludzi na scenach i na ekranie. 2000 ([Recenzje, artykuły i eseje o tematyce teatralnej i filmowej z lat 194...) szczegóły 
recenzja: Balcerzan Edward: Powojenne wezwanie (bis). Nowe Książki 2001 nr 9 s. 31-32  szczegóły 
recenzja: Lektor: Teatralne i filmowe pasje Peipera. Tygodnik Powszechny 2001 nr 34 s. 17  szczegóły 
recenzja: Orska J.: Odra 2001 nr 10 s. 114-115  szczegóły 
recenzja: Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 80-81  szczegóły 
1115.książka: Peregrynacje do źródeł. Cz. 2 Lubelszczyzna w biografii i twórczości pisarzy XIX i XX wieku. 2010  szczegóły 
1116.książka: Peregrynacje do źródeł. Cz. 3 Przestrzeń mityczna, przestrzeń realna Lubelszczyzny w twórczości pisarzy XIX-XXI wieku. 2012  szczegóły 
1117.książka: Philosophia vitam alere. Prace dedykowane księdzu profesorowi Romanowi Darowskiemu SJ z okazji 70-lecia urodzin. 2005 ([Zawiera m.in.:] Tadeusz Biesaga: Etyka obowiązku I. Kanta a etyka szc...) szczegóły 
1118.książka: Piekarczyk Jerzy: Zemsta Stańczyka czyli Krakowskie spory. 1990 ([M.in.:] Nie od razu teatr zbudowano [historia starań o budowę Teatru...) szczegóły 
1119.książka: Pieszczachowicz Jan: Koniec wieku. Szkice o literaturze. 1994 ([M.in.] Od autora. - Polski [Honore] Daumier [Władysław Reymont: "Ziem...) szczegóły 
recenzja: Bauer Zbigniew: Skąd się wzięło to, co jest?. Nowe Książki 1995 nr 2 s. 33  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Wędrówki po tematach. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 20 s. 20  szczegóły 
1120.książka: Pieścikowski Edward: "Ach! W tym Poznańskiem..." Życie literackie XIX wieku. 2003 (O tytule książki słów parę. - Kulturalna Beocja czy "ostoja myśli pols...) szczegóły 
recenzja: Panorama Wielkopolskiej Kultury 2004 nr 10 s. 19 (not....) szczegóły 
1121.książka: Pieśń polska - rekonesans. Odrębności i pokrewieństwa, inspiracje i echa. Studia. 2002 ([Zawiera m.in.:] Wojciech Nowik: "Moja pieszczotka" Fryderyka Chopina ...) szczegóły 
1122.książka: Pieśń polska. Rekonesans. Odrębności i pokrewieństwa. Inspiracje i echa. 2002 ([Referaty wygłoszone na międzynarodowym sympozjum "Pieśń polska - reko...) szczegóły 
1123.książka: Pietrkiewicz Jerzy: Polish literature from the European perspective. Studies and treaties. 2006 ([Szkice komparatystyczne dot. literatury polskiej różnych epok w konte...) szczegóły 
1124.książka: Pilar Jan: Eseje o poezji polskiej. 1987  szczegóły 
polemika: Poezja 1989 nr 3 s. 108  szczegóły 
1125.książka: Piotrowski Wojciech: Studia o prozie. 2003 (Wprowadzenie. - Horyzonty światopoglądowe "Historii" Ignacego Krasicki...) szczegóły 
1126.książka: Pisarki polskie epok dawnych. 1998 (Krystyna Stasiewicz: Przedmowa. * Zarysowanie problemu: Karolina Targo...) szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 172-181  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 284 (not....) szczegóły 
recenzja: Wereszczyńska-Duch Małgorzata: Barok 1999 nr 2 s. 225-229  szczegóły 
1127.książka: Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik. 2000 ([M.in. zawiera:] Piszące białogłowy od średniowiecza do końca XVIII wi...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Słownik pisarek polskich. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Bartkowicz Monika: Kobiety mają głos. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 12 IV s. 8  szczegóły 
recenzja: Budrowska Kamila: Historia literatury polskiej według kobiet. Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 121-124  szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Moje rozczarowania [z tego cyklu:] Wielka Siostra. Aneks Trybuny 2001 nr 139 s. E  szczegóły 
recenzja: Całka Barbara: Kulturowy gorset. Zadra 2001 nr 1 s. 56 (z not. o autorce recenzji...) szczegóły 
recenzja: Gumkowski Marek: Od strony kobiet = From the women's point of view. Polish Culture 2001 nr 1 s. 12 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
recenzja: Haas Agnieszka: Wielką poetką była.... Odra 2001 nr 11 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Między framugą patriarchatu a drzwiami feminizmu. Pogranicza 2001 nr 2 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: Jarząbek Dorota: Inna strona księżyca czyli Portret kobiety z piórem w dłoni. Topos 2001 nr 6 s. 160  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Literatura kobiet według kobiet. Twój Styl 2001 nr 4 s. 146 (not....) szczegóły 
recenzja: Kofta Krystyna: Czytane pędem albo wcale. Odra 2001 nr 7/8 s. 142 (nt. braku hasła autorki w przewodniku oraz o stosunku Edwarda Balcerza...) szczegóły 
recenzja: Kosińska Agnieszka: Strategie wykluczenia. Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 64-67 (z not. o A. Kosińskiej...) szczegóły 
recenzja: Kraskowska Ewa: Kobiety piszące o piszących kobietach. Res Publica Nowa 2001 nr 6 s. 85-87  szczegóły 
recenzja: Kubisiowska Katarzyna: Kobiety ocenzurowane. Polityka 2001 nr 23 s. 57  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Inna historia polskiej literatury i nowa historia miłości. Polonistyka 2001 nr 7 s. 432-437  szczegóły 
recenzja: Lis Renata: Koszmar z ulicy syntez. Magazyn z Książkami 2001 nr 2 s. 35  szczegóły 
recenzja: Powalska Franciszka: Pisarki. Arkusz 2001 nr 9 s. 13  szczegóły 
recenzja: Sawicka Elżbieta: Wypoczęte niewolnice. Rzecz o Książkach 2001 nr 3 s. E1  szczegóły 
nawiązanie: Borkowska Grażyna: Rzecz o Książkach 2001 nr 4 s. E2  szczegóły 
nawiązanie: Czermińska Małgorzata: Rzecz o Książkach 2001 nr 4 s. E2  szczegóły 
polemika: Mirka z Wrocławia: Pióro w kobiecej dłoni. Rzecz o Książkach 2001 nr 4 s. E2  szczegóły 
recenzja: Szczot Monika: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 258-259  szczegóły 
recenzja: Waśkiewicz Andrzej: Mapa miejscami zaklejona. Metafora 2003 nr 51/55(2002/2003) s. 245-247  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Z przewodnikiem w stronę kobiet. Fa-Art 2001 nr 1 s. 67-69  szczegóły 
recenzja: Wójtowicz Agata: Kobiety w oczach kobiet. Polonistyka 2001 nr 5 s. 312-314  szczegóły 
1128.książka: Pisarze i poeci.  szczegóły 
1129.książka: Pisarze i poeci. 1998 ([Publikacja o charakterze popularyzatorskim; dot. najważniejszych twór...) szczegóły 
recenzja: Szczerbowska Katarzyna: Ilustrowana wiedza. Życie z Książkami 1999 nr z 4 III s. 9  szczegóły 
1130.książka: Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. 1992 (T. 1. 1992, 375 s., faks. [Wstęp]. - Antonina Kłoskowska: Kontrola myś...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Censorship. Colours and Flavours. Polish Libraries Today 1995 t. 3 s. 121-123  szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Cenzura - barwy i smaki. Res Publica Nowa 1993 nr 9 s. 71-72  szczegóły 
recenzja: Dybciak Krzysztof: O cenzorach, policjantach myśli i szpiegach. Plus Minus 1993 nr 25 s. 8  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 10 s. 55-56 (not....) szczegóły 
recenzja: Kiepurska Halina: Kwartalnik Historyczny 1994 nr 3 s. 106-111  szczegóły 
recenzja: Paczoska Ewa: Słowo, cenzura, konspira. Ex Libris 1993 nr spec. z V s. 13  szczegóły 
recenzja: Petrulewicz Danuta: Bibliotekarz 1993 nr 12 s. 35  szczegóły 
recenzja: Romek Zbigniew: Słowo o cenzurze i zakazanych książkach. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 9-10  szczegóły 
recenzja: Tchórzewska-Kabata Halina: Pierwsza promocja książki wydanej w Bibliotece Narodowej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1994 nr 1/2 (1993) s. 12  szczegóły 
recenzja: Władyka Wiesław: Rocznik Biblioteki Narodowej 1994 t. 27/28 (1991/1992) s. 299-303  szczegóły 
1131.książka: Piśmiennictwo pragmatyczne w Polsce do końca XVIII wieku na tle powszechnym. 2006  szczegóły 
1132.książka: Pizuński Paweł: [Stu] 100 Gdańszczan znanych i godnych poznania. 1997 ([M.in. sylwetki:] Jana Dantyszka, Mikołaja Volckmara, Jana Bernarda Bo...) szczegóły 
1133.książka: Plechta Józef: Ocalić od zapomnienia. Dorobek historyczno-literacki Sądecczyzny. 1999  szczegóły 
1134.książka: Plotka. Wybór materiałów z VI Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej US [Uniwersytetu Śląskiego]. 1994 (I. Teoria plotki: Ewa Kosowska: Plotka [miejsce plotki w kulturze]. - ...) szczegóły 
recenzja: Bylica Grzegorz: Plotki o plotce. Opcje 1994 nr 2 s. 117  szczegóły 
recenzja: Bylica Grzegorz: Plotki o plotce. Postscriptum 1994 nr 8 s. 41-43  szczegóły 
1135.książka: Podanie - legenda w tradycji ludowej i literackiej. 2007 (Luiza Podaewska - Heterogeniczne czy komiczne? Legendy ludowe z motywa...) szczegóły 
1136.książka: Podgórski Wojciech Jerzy: Litwa - Polska XIX i XX wieku. Inspiracje literackie, kulturalne, oświatowe. Wybór esejów.. 1994 (Od autora. - Biruta, Valiunas i ... "Boże, coś Polskę" [postać Biruty ...) szczegóły 
recenzja: Łączkowski Zdzisław: I zaraz mogłem pieszo do Twych światyń progu.... Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 213 s. 12  szczegóły 
recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Inspiracje dawne i dzisiejsze. Znad Wilii 1994 nr 25 s. 7  szczegóły 
recenzja: Marzec Anna: Kresowe "mniejsze ojczyzny". Nowe Książki 1995 nr 2 s. 30  szczegóły 
recenzja: Witkowska Małgorzata: Bibliotekarz 1994 nr 11/12 s. 40-42  szczegóły 
1137.książka: Podkarpacie. Język, literatura, kultura. 2009  szczegóły 
1138.książka: Podraza-Kwiatkowska Maria: Literatura, punkty widzenia, światopoglądy. Prace ofiarowane Marcie Wyce. (Dorota Kozicka: Przypis do Dzieła. - I. Maria Podraza-Kwiatkowska: "Ba...) szczegóły 
1139.książka: Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze. 2011 (Wacław Pyczek: Kategoria ofiary w "Anhellim" Juliusza Słowackiego. - A...) szczegóły 
1140.książka: Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego. Interpretacje. 1999 (Słowo wstępne. * [Analizy i interpretacje wierszy:] Ireneusz Opacki: A...) szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Magazyn Literacki 1999 nr 11 s. 81  szczegóły 
1141.książka: Poezja świadoma siebie. Interpretacje wierszy autotematycznych. 2009 (Andrzej Stoff: Słowo wstępne. - Bartosz Awianowicz: Jana Kochanowskieg...) szczegóły 
1142.książka: Pogoda-Kołodziejak Adriana: Zakon Krzyżacki w literaturze polskiej i niemieckiej XIX i pierwszej połowy XX wieku. 2011  szczegóły 
1143.książka: Pogranicza i konteksty literatury. 2002 (Antoni Czyż, Jacek Kowzan: Od Redaktorów. - Karol Kurowski: Słowo wstę...) szczegóły 
1144.książka: Pogranicza literatury. Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Maciejewskiemu na Jego siedemdziesięciolecie. 2001 (Wstęp. - Piotr Matywiecki: Rysunek Norwida "Łódź apostolska na jeziorz...) szczegóły 
1145.książka: Pogranicza. Materiały z konferencji, 8-10 maja 2006 r.. 2007 ([Zawiera m.in.:] Barbara Bogołębska: Współczesne hybrydy literatury i ...) szczegóły 
1146.książka: Polacy i sąsiedzi - dystanse i przenikanie kultur. Zbiór studiów. Cz. 1. 2000 (Roman Wapiński: Słowo wstępne. * [Zawiera m.in.:] Eugeniusz Koko: Rus...) szczegóły 
recenzja: Obracht-Prondzyński Cezary: Acta Cassubiana 2001 t. 3 s. 287 (not. rec....) szczegóły 
1147.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bezwiński Adam: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1990 r. 30 (1987) nr 3/4 s. 144-149  szczegóły 
1148.książka: Poles apart. Women in modern polish culture. 2006 (M.in. nt. twórczości Heleny Modrzejewskiej, Ewy Kuryluk i Krystyny Jan...) szczegóły 
recenzja: Rostropowicz-Clark Joanna: Wiwat Polki w amerykańskiej akademii!. Przegląd Polski = Polish Review 2007 nr z 11 V s. 4, 10  szczegóły 
nawiązanie: Kumelowski Piotr: Przegląd Polski = Polish Review 2007 nr z 18 V s. 10 (list do redakcji...) szczegóły 
1149.książka: Polish and Hebrew literature and national identity. 2010  szczegóły 
recenzja: Mincer Laura: Polsko-żydowska koegzystencja. Midrasz 2011 nr 3 s. 63-64  szczegóły 
1150.książka: Polish democratic thought from the Renaissance to the Great Emigration. Essays and documents. 1990 ([Cz. 1]. Essays: Preface. - "Gentry democracy" in Polish political tho...) szczegóły 
recenzja: Blejwas Stanislaus A.: The Kościuszko Foundation Newsletter 1991 nr 3 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Lukowski Jerzy: The Slavonic and East European Review 1991 t. 69 nr 4 s. 745  szczegóły 
artykuł: Pernal A.B.: Canadian Slavonic Papers = Revue Canadienne des Slavistes 1991 t. 33 nr 2 s. 193-195  szczegóły 
1151.książka: Polnische Literatur. Annaeherungen. 1999 (Wacław Walecki: Vorwort. - Roman Mazurkiewicz: Literatur des Mittelalt...) szczegóły 
recenzja: Włodarski Maciej: Alma Mater 2000 nr 21 s. 50  szczegóły 
1152.książka: Polonia, Italia e culture slave. Aspetti comparati tra storia e contemporaneita. Atti del Convegno dei Polonisti italiani in memoria di Bronislaw Biliński, Academia Polacca di Roma, 11-12 dicembre 1996 . 1997 (Luigi Marinelli, Krzysztof Żaboklicki: Premessa. * [Zawiera m.in.:] Sa...) szczegóły 
1153.książka: Polonistyczne drobiazgi językoznawcze. 2 Materiały sesji jubileuszowej Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego z 20 listopada 2009 roku. 2011  szczegóły 
1154.książka: Polonistyczne drobiazgi językoznawcze. Materiały sesji jubileuszowej Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego z 23 października 2006 roku. 1. 2009 ([Zawiera m.in.:] Małgorzata Czerniakowska: Zasługi Jana Śniadeckiego (...) szczegóły 
1155.książka: Polonistyczne drogi. Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin. 2008 (Maciej Wróblewski: Miłośnik Humanitas. Szkic biograficzny o Profesorze...) szczegóły 
1156.książka: Polono-Hungarica. Nyelveszet-Irodalom-Tortenelem-Kulturtortenet. 1992 ([Zawiera m.in.:] Janusz Bańczerowski: Eloszo. * Mihaly Kocsis: Poloniz...) szczegóły 
recenzja: Mest'an Antonin: Slavia 1995 z. 4 s. 461  szczegóły 
1157.książka: Polony Leszek: Polski kształt sporu o istotę muzyki. Główne tendencje w polskiej myśli muzyczno-estetycznej od Oświecenie po współczesność. 1992 (M.in. o poglądach muzyczno-estetycznych pisarzy: August Cieszkowski, J...) szczegóły 
1158.książka: Polscy badacze Syberii. 2008 (M.in.: Adam Dłużyk Kamieński, Jan Antoni Czeczot, Józef Szczepan Kowal...) szczegóły 
1159.książka: Polscy nobliści literaccy. Materiały konferencji naukowej Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 31 maja 2000. 2003 ( Dariusz Tomasz Lebioda: Nagroda Nobla i nobliści [wstęp]. * Henryk Si...) szczegóły 
1160.książka: Polscy Nobliści w dyskursie literackim, dydaktycznym i kulturowym. 2012  szczegóły 
1161.książka: Polska - Litwa. Historia i kultura. 1994 ([Zawiera m.in.:] Jan Miziński: Słowo wstępne. * Konferencja polsko-lit...) szczegóły 
recenzja: Buchowski Krzysztof: Studia Podlaskie 1996 t. 6 s. 340-342  szczegóły 
1162.książka: Polska - Ukraina. Dialog kultur. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 29-30 października 2003 roku przez Instytut Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku. 2005 ([Zawiera m.in.:] Swietłana Piza: Działalność literacka Ipati Poti na p...) szczegóły 
1163.książka: Polska dramatyczna. 1. Dramat i dramatyzacje w XX wieku. 2012  szczegóły 
1164.książka: Polska krytyka literacka w XIX wieku.  szczegóły 
1165.książka: Polska literatura fantastyczna. Interpretacje. 2005  szczegóły 
1166.książka: Polska literatura wysoka i popularna 1864-1918. Dialogi i inspiracje. 2011  szczegóły 
1167.książka: Polska powieść XIX i XX wieku. Interpretacje, analizy, konteksty. [T. 2]. 1993 (T. 2. [Zawiera:] Mieczysław Łojek: Refleks myśli filozoficznej w "Dzie...) szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 126-127  szczegóły 
1168.książka: Pol'skaâ i češskaâ paeziâ pamežža XIX-XX stagoddzâu. Vyčebna-metadyčny dapomožnik dlâ studentau specyâl'nasci D 1-21 05 04 "Slavânskaâ filalogiâ". 2004  szczegóły 
1169.książka: Pol'skaja khudozhestvennaja literatura v sem'e slavjanskikh literatur. Sbornik obzorov i referatov. 1987 ( E. Trushhenko, B. Białokozowicz: [Wstęp]. - N. Poznanskaja: Ot sredne...) szczegóły 
1170.książka: Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie. 1987  szczegóły 
recenzja: Michalska Halina: Ruch Literacki 1989 z. 3 s. 261-265  szczegóły 
recenzja: Zhivanchevijc Ivana: Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1989 nr 37 s. 226-229  szczegóły 
1171.książka: Polski cykl liryczny. 2008  szczegóły 
recenzja: Jaworski Karol: Wiek XIX 2010 t. 3 s. 249-260  szczegóły 
1172.książka: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku. 1994 (Zawiera m.in.: Wojciech Wrzesińśki: Polska mitologia polityczna XIX i ...) szczegóły 
recenzja: Z.S.: Nowe Książki 1994 nr 11 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Żakiewicz Zbigniew: Mój kresowy przewrót kopernikański. Przegląd Polityczny 1996 nr 30 s. 100-103  szczegóły 
1173.książka: Polszczyzna dawna i współczesna. Materiały z ogólnopolskich konferencji językoznawczych, 70-lecie Oddziału Toruńskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Toruń, maj 1991 r., 220 rocznica urodzin Samuela Bogumiła Lindego, Toruń, listopad 1991 r.. 1994 ([Zawiera m.in.:] Czesław Łapicz: Wstęp. - Kwiryna Handke: Wulgaryzmy w...) szczegóły 
recenzja: Karpluk Maria: Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 4/5 s. 341-344  szczegóły 
1174.książka: Popularny dramat i teatr religijny w Polsce. 1990 (Irena Sławińska: Wstęp. - Jan Okoń: Barokowy dramat i teatr szkolny w ...) szczegóły 
recenzja: Homo Dei 1991 nr 4 s. 97-98  szczegóły 
recenzja: Wilk Wiesław: Ateneum Kapłańskie 1992 t. 118 z. 1 s. 162-163  szczegóły 
1175.książka: Porównanie jako dowód. Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890-1999. 2001 ([Zawiera m.in.:] Bogusław Bakuła: Słowo wstępne. * Mikhajjlo Gnatjuk: ...) szczegóły 
1176.książka: Powieść historyczna dawniej i dziś. 2007  szczegóły 
1177.książka: Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy. 1992 (Lech Ludorowski: Wstęp. - Kazimierz Bartoszyński: O budowie i znaczeni...) szczegóły 
recenzja: E.I.: Nowe Książki 1993 nr 9 s. 36-37 (nota...) szczegóły 
recenzja: Owczarz Ewa: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 365-368  szczegóły 
recenzja: Ruszała Jadwiga: Słupskie Prace Humanistyczne 1996 nr 16 a s. 165-170  szczegóły 
1178.książka: Poza historią. 2006 (Edward Kasperski: Paradoksy historyzmu: Anty-historia w historii. - Bo...) szczegóły 
1179.książka: Poznawać (więc kochać!) O Danucie Paluchowskiej. 2010  szczegóły 
1180.książka: Pozytywizm - języki epoki. Praca zbiorowa. 2001 (Od redaktorów. - Część Pierwsza. Nowe wizerunki starego pozytywizmu. J...) szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 312 (przeprosiny wystosowane przez Dział Wydawniczy IBL PAN z powodu zamies...) szczegóły 
1181.książka: Prace z literatury polskiej i czeskiej na XI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Bratysławie. 1992 (Janusz Pelc: Barok polski wśród baroków słowiańskich . - Antoni Czyż: ...) szczegóły 
recenzja: Ressel Ewa: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 221-224  szczegóły 
1182.książka: Preteksty, teksty, konteksty. 2007 ([Zawiera m.in.:] Signa temporis. Zbigniew Trzaskowski: "Homo ridens" w...) szczegóły 
1183.książka: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna, antropologia kultury, humanistyka. 2005  szczegóły 
1184.książka: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna, antropologia kultury, humanistyka = The problems of contemporary tanatology. Medicine, anthropology of culture, humanities. 2008  szczegóły 
1185.książka: Profesor Jolancie Żurawskiej. Studia ofiarowane przez kolegów i przyjaciół = Alla professoressa Jolanta Żurawska. Studi offerti da colleghi e amici. 2008 (I. O Niej. Kira Gałczyńska: Professoressa. - Eugeniusz Kabatc: Opowie...) szczegóły 
1186.książka: Prokop Jan: Klerk i diabeł. Literatura, ideologie, mity. 1999 (Przedmowa. - [Szkice o narodowych stereotypach na temat Polski i Europ...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2000 nr 43 s. 157 (nota...) szczegóły 
1187.książka: Prokop Jan: Szczególna przygoda żyć nad Wisłą. Studia i szkice literackie. 1985  szczegóły 
recenzja: Bednarek Antoni: Ethos 1989 nr 4 s. 311-314  szczegóły 
recenzja: Kazimierczyk Barbara: Krytycki róg obfitości? (2). Kierunki 1990 nr 7 s. 12  szczegóły 
1188.książka: Proza polska w kręgu religijnych inspiracji. 1993 (Wstęp. - Maria Adamczyk: Religijna proza narracyjna do końca XVI wieku...) szczegóły 
1189.książka: Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 1. 2005  szczegóły 
1190.książka: Próchniak Paweł: Modernizm. Ciemny nurt. Studia z dziejów poezji. 2011  szczegóły 
1191.książka: Przemiany formuły polskości w drugiej połowie XIX wieku. Praca zbiorowa. 1999 (Zawiera m.in.: Janusz Maciejewski: Wstęp. - Jerzy Jedlicki: O narodowo...) szczegóły 
recenzja: Micińska Magdalena: Res Publica Nowa 2001 nr 1 s. 98  szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 2000 nr 10 s. 64 (not....) szczegóły 
1192.książka: Przestrzenie kultury i literatury. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej. 2012 (Irena Socha: Krystyny Heskiej Kwaśniewicz jubileusz pięćdziesięcioleci...) szczegóły 
1193.książka: Przewodnik turystyczno-literacki. 2009  szczegóły 
1194.książka: Przez Kresy i historię po obrzeża polityki. Profesorowi Marcelemu Kosmanowi w półwiecze pracy naukowej. [2]. (Część I - W kręgu literatury. Roman Baron: Rzecz o niektórych związkac...) szczegóły 
1195.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.L.: Nowe Książki 1989 nr 2 s. 45 (nota...) szczegóły 
recenzja: Margański Janusz: Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 369-374  szczegóły 
recenzja: Uszczyńska Joanna: Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 206-208  szczegóły 
1196.książka: Przyjaźnie literackie. Konferencja studenckich kół naukowych, 7-8 maja 2008. 2008  szczegóły 
1197.książka: Publicystyka - literatura. 2000 (Wstęp. * Część I. Publicystyka: Marceli Kosman: Wokół polskiej eseisty...) szczegóły 
1198.książka: Radoń Sławomir: Z dziejów polemiki antyariańskiej w Polsce XVI-XVII wieku. 1993 (Wstęp. - Pogląd na sytuację zboru braci polskich w 1. połowie XVII wie...) szczegóły 
recenzja: Darowski Roman: Nasza Przeszłość = Notre Passe 1994 t. 82 s. 407-409  szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1995 t. 72 s. 177-178 (not....) szczegóły 
1199.książka: Radziszewski Stefan: Kot czarny. Literatura dla odważnych. (Szkice na temat twórczości: Nikosa Kazantzakisa, Jose Saramago, Maciej...) szczegóły 
1200.książka: Raniowski Krzysztof: Rody ziemi wolsztyńsko-babimojskiej.  szczegóły 
1201.książka: Ratajczak Wiesław: Literatura polska XIX wieku. 2008  szczegóły 
1202.książka: Reczek Stefan: Polszczyzna dawna i dzisiejsza. 1998 (Teresa Ampel: Zaznaczyć swoją obecność. - Marta Polańska:Stefan Reczek...) szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 47-48 (not....) szczegóły 
1203.książka: Region i edukacja. Literatura, kultura, społeczeństwo. Bukowieńskie Spotkania Naukowe. 2006 ([Zawiera m.in.:] * Regionalizm w edukacji polonistycznej. - Wstęp. - Z...) szczegóły 
1204.książka: Regionalizm, regiony, Podhale. Materiały z sesji naukowej (Zakopane 4-6 grudnia 1993 r.). 1995 ([Zawiera m.in.:] Jerzy M[arian] Roszkowski: Uwagi wstępne. * Jerzy M[...) szczegóły 
1205.książka: Rejestr emocjonalny języka. Praca zbiorowa. 2009 (Przedmowa. - Wiesław Pawlak: Szymon Szymonowic ? poeta nieznany? - Pa...) szczegóły 
1206.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Tomala Stanisław: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 43  szczegóły 
polemika: Gomulicki Juliusz Wiktor: W odpowiedzi Henrykowi Markiewiczowi. Nowe Książki 1990 nr 4 s. 32-33 (odpowiedź na artykuł Henryka Markiewicza pt. W odpowiedzi Juliuszowi W...) szczegóły 
1207.książka: Rogatko Bogdan: Linie przerywane. O literaturze polskiej XX wieku. 1988 (Fenomen polski [wstęp]. * Część pierwsza:Początek i... I. Światopogląd...) szczegóły 
recenzja: Błażejewski Tadeusz: Ku krytyce niezawisłej. Życie Literackie 1989 nr 9 s. 10 (z fot. Bogdana Rogatki...) szczegóły 
1208.książka: Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Jędrychowska Barbara: Kobiety i zesłanki w życiu oświ...) szczegóły 
recenzja: Rusinek Karina: Kultura i Edukacja 2002 nr 1 s. 136-138  szczegóły 
1209.książka: Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej. Konferencja naukowa, Zajączkowo 20-22 października 1997 (Tezy i streszczenia referatów). 1997 ([Zawiera m.in.:] Karolina Targosz: Na widowni i na scenie. W dworskiej...) szczegóły 
1210.książka: Romantizm: mihzh Ukrajinoju ta Pol'shheju. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 (Boguslav Bakula: Principi ihntegral'noji komparativihstiki. [Tł.] Serg...) szczegóły 
1211.książka: Romantyzm i nowoczesność.  szczegóły 
1212.książka: Rondomańska Zenona: Polska pieśń religijna na Warmii w latach 1795-1939. 2002 (Wstęp. I. Biskupi niemieccy wobec polityki germanizacyjnej i asymiliac...) szczegóły 
recenzja: Chojnowski Zbigniew: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2003 nr 3 s. 403-405  szczegóły 
1213.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klein Edward: O rozpoznawaniu wartości w literaturze. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 142-143  szczegóły 
1214.książka: Rozumieć świat przez teksty kultury. Materiały studenckiej sesji naukowej, Siedlce 6 XI 2000 r.. 2001 ([Zawiera m.in.:] Andrzej Borkowski: Wprowadzenie do tematu. - Tomasz C...) szczegóły 
1215.książka: Rożek Lucyna: Paradygmaty lekturowe. Szkice o literaturze polskiej i rosyjskiej. 2011  szczegóły 
1216.książka: Rożek Michał: Panteon narodowy na Skałce. 2003 (m.in. nt. grobów pochowanych Na Skałce: Jana Długosza, Wincentego Pola...) szczegóły 
1217.książka: Rurawski Józef: Nie tylko o literaturze... (felietony, eseje, rozprawy). 1998 (Zamiast wstępu. I. O stosunku do tradycji, biografizmie i literackich ...) szczegóły 
1218.książka: Rychlewski Marcin: Literatura i sztuka nowoczesna. Problemy, sylwetki, interpretacj