PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    imprezy (alfabet tytułów)
1.impreza: "Promeny tradicnich literarnich zanru v literature 20. stoleti" - sympozjum międzynarodowe (1993).  szczegóły 
artykuł: Hlouskova Jana: Cesko-polske sympozium k pocte Karla Krejciho. Slavia 1995 z. 4 s. 483-485  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Libera Antoni: Play... right?. Teatr 2003 nr 1/2 s. 12-13 (dot. pracy współczesnego autora dramatycznego; polskie tłumaczenie zag...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Olschowsky Heinrich: Ideologiczne wzorce odbioru. Polska literatura a krytyka literacka NRD. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 49-61 (nt. recenzji utworów literatury polskiej pisanych w NRD w latach 1950-...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Bańkowska-Bober Krystyna: Świat przekładów = The world of translations. Polish Culture 2000 nr 2 s. 28-31 (dane statystyczne dot. przekładów literatury polskiej na języki obce i...) szczegóły 
5.artykuł: Czarnik Oskar: Właściwa książka dla właściwego odbiorcy. Głos Ludu 2000 nr 138 s. 5 (wyw. z pracownikiem Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodo...) szczegóły 
6.artykuł: Gdzie nas czytają. Życie Warszawy 1989 nr 44, 79, 98, 127 131, 163, 187, 227, 250 (inf. o przekładach i wydaniach literatury polskiej...) szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Krjukov Vladimir: Priznanie Pol'she. Novaja Pol'sha 2004 nr 4 s. 51-52  szczegóły 
8.artykuł: Perspectives Polonaises 1989 nr 4 s. 88-89 (not. inf. podająca liczbę polskich książek wydanych za granicą oraz li...) szczegóły 
9.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1992 nr z 17 XII s. 15 (nt. listy najlepszych książek 1992 r., opublikowanej przez "New York T...) szczegóły 
10.artykuł: Zawadzki Paweł: Literatura polska i świat. Odra 1995 nr 3 s. 114 (zestawienie przekładów polskiej literatury za granicą oraz tłumaczeń n...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
11.impreza: "Książka, biblioteka, informacja - między podziałami a wspólnotą" - konferencja naukowa (2006).  szczegóły 
artykuł: Dobrowolska Mirosława: Książka, biblioteka, informacja - między podziałami a wspólnotą. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 2/3 s. 50-52 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
12.książka: Cultura e traduzione. Atti del Convegno dei polonisti italiani svoltosi all'Accademia Polacca di Roma il 9 dicembre 1994. 1995 (Giovanna Brogi Bercoff: Osservazioni sulla traduzione russa delle "Roz...) szczegóły 
13.książka: Identitätskonstruktionen in fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten. Übersetzung und Rezeption. 2009  szczegóły 
14.książka: Literatura polska w przekładzie. 1998 (Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Urszula Kropiwi...) szczegóły 
15.książka: Maliszewski Julian: Niemieckojęzyczne przekłady współczesnej liryki polskiej. 2004 ([Dot. historii tłumaczenia polskiej poezji współczesnej na język niemi...) szczegóły 
16.książka: Przekład jako promocja literatury. 2000 ([Zawiera m.in.:] Od redakcji. * I. Tłumacz jako łącznik między literat...) szczegóły 
17.książka: Przekłady literatur słowiańskich. T 2. Cz. 1. Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. 2011  szczegóły 
18.książka: Transfert des cultures par le biais des traductions litteraires = Przenikanie się kultur poprzez przekład literacki. Le XXVIe colloque de l'AIMAV organise en collaboration avec la Societe Poznanienne des Amis des Sciences et des Lettres (PTPN), Poznań, 27-29 mai 1995. 1999 (Marcel de Greve: Preliminaires. * Raja T. Nasr: The possibilities and ...) szczegóły 
19.książka: [Trzecia] III Sesja Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich pod patronatem miesięcznika "Literatura na Świecie". 17-19 listopada 1994. 1994 (Andrzej Chojecki: O Polsce i Polakach w literaturze szwedzkiej. Z dzie...) szczegóły 
20.książka: Żemła Katarzyna: Przetłumaczyć łagier. Rosyjska i polska literatura łagrowa we wzajemnych przekładach. 2000 ([W oparciu o utwory: Eugenia Ginzburg: Stroma droga / Stroma ściana. G...) szczegóły 
recenzja: Ojcewicz Grzegorz: Piekło sowieckiego raju. Śląsk 2002 nr 4 s. 76  szczegóły 
recenzja: (wk): Śląsk 2001 nr 6 s. 77 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zarzyna Marcin: Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 1 s. 126-128  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Z poetyki przekładu serbskiej liryki ludowej w Polsce w dobie romantyzmu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 96-97 (streszcz. referatu...) szczegóły 
22.artykuł: Kromp Ilona: Zur Wiedergabe ausgewaehlter Kulturelemente in deutschen Uebersetzungen polnischer Jugendliteratur. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 2009 nr 28 (3196) s. 81-88 (na podstawie tekstów pisarzy: Adam Bahdaj, Ludwik Jerzy Kern, Małgorza...) szczegóły 
23.artykuł: Panasiuk Nadzieja: O przekładzie frazeologizmów w polskich tłumaczeniach współczesnej literatury białoruskiej. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 177-191  szczegóły 
24.artykuł: Pancikova Marta: Slavica Slovaca 1989 r. 24 nr 3 s. 292-293 ([rec. ks.:] Edward Lotko: Cestina a polstina v prekladatelske a tlumoc...) szczegóły 
25.artykuł: Pavera Libor: Tłumaczenia niektórych tekstów współczesnej prozy polskiej na język czeski - przyczynek do dialogu kultur. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2011 t. 2 cz. 1 (2843) s. 188-202 (z fragm. przekładów na język czeski...) szczegóły 
26.artykuł: Schultze Brigitte: Die Artikellosigkeit slavischer Sprachen als Uebersetzungsproblem. Dargestelt an polnisch-deutschen Dramenuebersetzungen und -bearbeitungen. x 1989 ([w czasopiśmie:] Slavica Helvetica (Bern) 1989 t. 33 s. 531-542...) szczegóły 
27.artykuł: Skibińska Elżbieta: Missionnaire, consacrant, passeur, heraut...? Figures du traducteur de litterature polonaise en France. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 185-201 (dot. przekładów literatury polskiej we Francji po 1945 roku; ze stresz...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
28.impreza: "Ich oder ja" - warsztaty młodej literatury i przekładu (2002).  szczegóły 
artykuł: Gumz Alexander, Reimert Karla: Ich oder ja = Ich oder ja. Wir 2002 nr 6 s. 10-13, 14-17 (tekst równoległy w języku niemieckim i polskim; art. wprowadzający do ...) szczegóły 
29.impreza: Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich (2000).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 81 (nota...) szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 2 s. 140 (not....) szczegóły 
artykuł: Lorkowski Piotr W.: Topos 2001 nr 1 s. 142-143 (nota...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Marcol Anna: Wykorzystanie Internetu w prezentowaniu polsko-niemieckiej prasy dwujęzycznej publikowanej po roku 1989. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2010 t. 18 (2775) s. 225-235 (m.in. nt. pism kulturalnych; z wykazem periodyków wydawanych w wersji ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
31.książka: Antyk w Polsce. [Cz. 1]. 1992 ([Na s. tyt. autorzy: Jerzy Starnawski, Maria Wichowa, Andrzej Obrębski...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Józef: Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 85  szczegóły 
32.książka: Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 3: Nacyjanal'nyja ih rehgihjanal'nyja kul'tury, ihkh uzaemadzejanne. 1994 ([Zawiera m.in. artykuły poświęcone literaturze polskiej oraz jej związ...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 1995 nr 1 s. 155-157  szczegóły 
33.książka: Davie Donald: Slavic excursions. Essays on Russian and Polish literature. 1990 ([M.in.:] "Pan Tadeusz" [Adama Mickiewicza] in English verse. Polish Ba...) szczegóły 
recenzja: Baer Joachim T.: World Literature Today 1991 t. 65 nr 2 s. 371  szczegóły 
recenzja: Smith Walter Fred: Slavic and East European Journal 1993 t. 37 z. 1 s. 100-101  szczegóły 
34.książka: Dedecius Karl: O Polsce, Europie, literaturze. Dialog przyjaźni. 1996 (Tadeusz Różewicz: List do Karla Dedeciusa [z 4 III 1985]. - "Czyż może...) szczegóły 
recenzja: Bukowski Piotr: Literatura i dialog. Dekada Literacka 1996 nr 9 s. 11  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: W poszukiwaniu istoty słów (Szkice Karla Dedeciusa). Rzeczpospolita 1996 nr 97 s. 24  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Europejczyk całą gębą. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 17 s. 20  szczegóły 
recenzja: Kuczyński Krzysztof A.: Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 1998 [z.] 1 s. 293-295  szczegóły 
recenzja: Łukosz Jerzy: Na styku kultur. Sycyna 1996 nr 15 s. 5  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Opętany pracą. Gazeta Wyborcza 1996 nr 136 s. 11  szczegóły 
recenzja: Żgutowicz Ewa: Książka jest najszlachetniejszą formą dialogu. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1996 nr 3 s. 111-112  szczegóły 
35.książka: Dziedzictwo i teraźniejszość. Polsko-europejski dialog kultur. 2009 ([Zawiera m.in.:] I. Archetypy i toposy. Izabela Bańczerowska: Polska r...) szczegóły 
36.książka: Hungaro-Polonica. Tanulmanyok a magyar-lengyel tortenelmi es irodalmi kapcsolatok korebol. Emlekkonyv Wacław Felczak 70. szuletesnapjara (Hungaro-polonica. Studia z dziejów węgiersko-polskich kontaktów historycznych i literackich. W 70 rocznicę urodzin Wacława Felczaka). 1986 ([M.in.:] Gyorgy Gomori: Bathori Istvan lengyel kiraly alakja a korabel...) szczegóły 
recenzja: Ziejka Franciszek: Ruch Literacki 1990 z. 1 s. 91-92  szczegóły 
37.książka: Jagiełło Michał: Słowacy w polskich oczach. Obraz Słowaków w piśmiennictwie polskim. T. 1.. 2005  szczegóły 
recenzja: Goszczyńska Joanna: Słowacy w polskich oczach. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 1 s. 57-60  szczegóły 
recenzja: Karpiński Marek: Obraz sąsiada z przeciwka. Kresy 2006 nr 67 s. 212-214  szczegóły 
recenzja: Machnicki Wojciech: Słowacy w polskich oczach. Kraków 2006 nr 2 s. 86-88  szczegóły 
38.książka: Jagiełło Michał: Słowacy w polskich oczach. Obraz Słowaków w piśmiennictwie polskim. T. 2. 2005  szczegóły 
recenzja: Goszczyńska Joanna: Słowacy w polskich oczach. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 1 s. 57-60  szczegóły 
recenzja: Karpiński Marek: Obraz sąsiada z przeciwka. Kresy 2006 nr 67 s. 212-214  szczegóły 
recenzja: Machnicki Wojciech: Słowacy w polskich oczach. Kraków 2006 nr 2 s. 86-88  szczegóły 
39.książka: Keresztiranyok. Kozep-es Kelet-Európai osszehasonlito kulturtortenet. 1999 ([Zawiera m.in.:] Karoly Horvath: Krasiński es Madach. - Lajos Palfalvi...) szczegóły 
40.książka: Kresy, Syberia, literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu. 1995 (I. Kategorie i przekroje: Eugeniusz Czaplejewicz: Literatura jako zjaw...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 226-229 (tekst w jęz. angielskim...) szczegóły 
41.książka: Kultura polska a kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. 1987  szczegóły 
42.książka: L'Europe Centrale. Realite, mythe, enjeu XVIIIe - XXe siecles. (Actes du Colloque international organise par Gerard Beaupretre, directeur du Centre de Civilisation Francaise et d'Etudes Francophones pres de l'Universite de Varsovie). Varsovie, 24-27 septembre 1990. 1991 ([Zawiera m.in.:] Katarzyna Sojka-Zielińska: L'individu face a l'Etat d...) szczegóły 
recenzja: Despiney Barbara: Revue des Etudes Slaves 1992 t. 64 z. 1 s. 157-160  szczegóły 
recenzja: Poznanski C. Daphna: Revue de Litterature Comparee 1994 r. 68 nr 3 s. 357-359  szczegóły 
43.książka: Literacko-kulturowe więzi Białostocczyzny i Grodzieńszczyzny. Materiały z konferencji "Znaczenie polsko-białoruskich więzi literackich - wczoraj, dziś i jutro", 29 marca 2006 r. 2006  szczegóły 
44.książka: Łempicki Stanisław: Wiek złoty i czasy romantyzmu w Polsce. 1992 (Juliusz Kleiner: Stanisław Łempicki. - Jerzy Starnawski: Słowo wstępne...) szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech J.: Ścieżki Starnawskiego. Nowe Książki 1993 nr 12 s. 34-35  szczegóły 
45.książka: Markiewicz Zygmunt: Polsko-francuskie związki literackie. 1986  szczegóły 
recenzja: Kostaszuk Monika: Polsko-francuskie związki literackie. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 191-193  szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dużyk Józef: Włoski miłośnik literatury polskiej. Życie Literackie 1989 nr 11 s. 11  szczegóły 
recenzja: Florczak Zbigniew: Z pism Giovanniego Mavera. Nowe Książki 1990 nr 7 s. 23-25 (z fot. G. Mavera...) szczegóły 
recenzja: Głębicka Ewa J.: Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 331-334  szczegóły 
recenzja: Kabatc Eugeniusz: Przypomnijmy profesora Mavera. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 322-323  szczegóły 
recenzja: (Km): Maver po polsku. Literatura 1990 nr 1 s. 65  szczegóły 
recenzja: K.P.: Świat Książki 1989 nr 4 s. 13  szczegóły 
recenzja: Marinelli Luigi: AION - Slavistica 1993 [t.] 1 (1993) s. 421-429  szczegóły 
recenzja: Pałac Krzysztof: Ruch Literacki 1991 z. 1/2 s. 87-90  szczegóły 
recenzja: Szturc Włodzimierz: "Literatura polska i jej związki z Włochami" Giovanniego Mavera. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 168-170  szczegóły 
47.książka: Między Wschodem a Zachodem. Cz. II: Piśmiennictwo pogranicza. 1991 (Ryszard Łużny, Stefan Nieznanowski: Wstęp. * Jacek Kolbuszewski: Z dz...) szczegóły 
48.książka: Między Wschodem a Zachodem. Europa Mickiewicza i innych. O relacjach literatury polskiej z kulturami ościennymi. 2007 (Grażyna Borkowska: Wstęp. - Anna Axerowa: Mickiewicza czytanie Paska -...) szczegóły 
49.książka: Munera polonica et slavica. 1990 ([Dedykacja:] Riccardo C. Lewański oblata. * Silvano De Fanti, Marialui...) szczegóły 
recenzja: Darasz Zdzisław: Ruch Literacki 1991 z. 4 s. 407-409  szczegóły 
recenzja: Darasz Zdzisław: Ruch Literacki 1991 z. 4 s. 407-409  szczegóły 
50.książka: Polono-Hungarica. Nyelveszet-Irodalom-Tortenelem-Kulturtortenet. 1992 ([Zawiera m.in.:] Janusz Bańczerowski: Eloszo. * Mihaly Kocsis: Poloniz...) szczegóły 
recenzja: Mest'an Antonin: Slavia 1995 z. 4 s. 461  szczegóły 
51.książka: Polscy nobliści literaccy. Materiały konferencji naukowej Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 31 maja 2000. 2003 ( Dariusz Tomasz Lebioda: Nagroda Nobla i nobliści [wstęp]. * Henryk Si...) szczegóły 
52.książka: Pol'skaja khudozhestvennaja literatura v sem'e slavjanskikh literatur. Sbornik obzorov i referatov. 1987 ( E. Trushhenko, B. Białokozowicz: [Wstęp]. - N. Poznanskaja: Ot sredne...) szczegóły 
53.książka: Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie. 1987  szczegóły 
recenzja: Michalska Halina: Ruch Literacki 1989 z. 3 s. 261-265  szczegóły 
recenzja: Zhivanchevijc Ivana: Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1989 nr 37 s. 226-229  szczegóły 
54.książka: Ukrajins'ko-pol's'kih lihteraturnih konteksti. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 ([Zawiera m.in.] Dzhovanna Brodzhih Berkoff: Pro tipologihju pol's'kogo...) szczegóły 
55.książka: Viaggiatori polacchi in Italia. 1988 ([Zawiera m.in.:] Emanuele Kanceff: Splendori e miserie del viaggio in ...) szczegóły 
recenzja: Okoń Jan: Ruch Literacki 1991 z. 1/2 s. 108-109  szczegóły 
56.książka: Zagadnienie rosyjskie. Myślenie o Rosji: oglądy i obrazy spraw rosyjskich. 2000 ([Zawiera m. in.:] Michał Bohun, Janusz Goćkowski: Wprowadzenie. * Cz....) szczegóły 
recenzja: Pietrucha Bogusław: Myślenie o Rosji. Nowe Kontrasty 2001 nr 4 s. 25  szczegóły 
recenzja: Wawrzyńczak Aleksander: Slavia Orientalis 2001 nr 3 s. 483-486  szczegóły 
57.książka: Zhivanchevijc Milorad: Polonica. 1987 (Ossolineum i Matica Srpska [o współpracy]. Mesijanizam, panslavizam, j...) szczegóły 
recenzja: Stankowicz Aleksandra: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 240-242  szczegóły 
58.książka: Zur polnisch-deutschen Kulturkommunikation in der Geschichte. Materialien. 2001 ([Zawiera m.in.:] Jan Papiór: Polnisch-deutsche Beziehungsgeschichte al...) szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2002 r. 13 s. 143 (not....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
59.impreza: "Czechy i Polska na szlakach ich kulturalnego rozwoju" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Czesi i Polacy. Tygodnik Powszechny 1997 nr 21 s. 12 (nota...) szczegóły 
artykuł: (RPM): Na szlakach kultury. Alma Mater 1997 nr 5 s. 16 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wyrozumski Jerzy: Czechy i Polska na szlakach ich kulturalnego rozwoju, 15-18 maja 1997. Międzynarodowe Centrum Kultury 1997 r. 6 (1996/1997) s. 59 (nota spraw....) szczegóły 
60.impreza: "Czy można przesadzać kwiaty rzepaku? Twórczość mistrzów haiku" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: J.C.: Haiku w Muzeum Literatury. Rzeczpospolita 2002 nr 39 s. A12 (zapowiedź; nota...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 22 II s. 3, 9 (m.in. not. sprawozdawcza; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
artykuł: Zapach pór roku. Rzeczpospolita 2002 nr 41 s. A9 (sprawozdanie...) szczegóły 
61.impreza: "Języki i kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego" - międzynarodowa konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Biesiadowska Beata: Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji "Języki i kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego"; Kraków 10-11 kwietnia 2003. Acta Baltico-Slavica 2003 t. 27 s. 235-241  szczegóły 
62.impreza: "Wpływy obce w Polsce od średniowiecza do dzisiaj" - kolokwium (1992).  szczegóły 
artykuł: Serwański Maciej: Wpływy obce w Polsce od średniowiecza do dzisiaj - VII kolokwium Strasburg-Poznań. Kwartalnik Historyczny 1992 nr 4 s. 161-163  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
63.artykuł: Andrzejewski Marek: Les polonais en Suisse et les relations polono - suisses dans les annees 1864-1945 a la lumiere de la litterature polonaise recente etat des recherches et besoins.. Polish Western Affairs = La Pologne et les Affaires Occidentales 1989 t. 30 nr 1 s. 69-80  szczegóły 
64.artykuł: Baczyńska Beata, Filipek Małgorzata: Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2000 nr 8 (2220) s. 160-165 ([rec. ks.:] Historia de las literaturas eslavas. Crítica y Estudios Li...) szczegóły 
65.artykuł: Blombergowa Maria Magdalena: Kontakty polskich starożytników i archeologów z rosyjskimi instytucjami naukowymi w Odessie (do 1914 r.). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 4 s. 33-46 (dot. m.in. osób: Michał Grabowski, Władysław Jurgiewicz, Józef Ignacy ...) szczegóły 
66.artykuł: Feliksiak Elżbieta: Tygodnik Demokratyczny 1989 nr 4 s. 18-19 (wywiad nt. badań oddziaływania polsko-białoruskiego w dziedzinie kultu...) szczegóły 
67.artykuł: Kasparek Norbert: Uniwersytet w Królewcu w oczach Polaków w XIX wieku (Szkic przygodny). Borussia 1995 nr 10 s. 249-253 (nt. polskich studentów i uczonych związanych z uniwersytetem królewiec...) szczegóły 
68.artykuł: Kijonka Tadeusz: Przystań polskości. Tak i nie 1989 nr 3 s. 6, nr 4 s. 4 (reportaż nt. polskich śladów literackich w Paryżu...) szczegóły 
69.artykuł: Klecel Marek: Widok z Lozanny. Regiony 1990 nr 4 s. 99-108 (dot. śladów polskich w Szwajcarii; m.in. o Adamie Mickiewiczu, Czesław...) szczegóły 
70.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Kultura polska na Łotwie. Przeszłość i teraźniejszość. Próba zarysu całości (Siłaczce z Rygi Pani Julii Ostrowskiej in memoriam). x 1993 ([W ks. zb.:] Polacy na Łotwie. Pod red. Edwarda Walewandra. Lublin 199...) szczegóły 
71.artykuł: Koseski Adam: Polacy w Azerbejdżanie. Problematyka kwerendy i główne kierunki badań. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 1 s.15-29 (m.in. dot. pobytu w Azerbejdżanie polskich literatów i pamiętnikarzy...) szczegóły 
72.artykuł: Lewański Ryszard Kazimierz: Literatura podróżnicza. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 23-28 (nt. włoskich oprac. polskich relacji z podróży do Włoch; m.in. o praca...) szczegóły 
73.artykuł: Mazur Aneta: Czeski "mistrz" i jego polscy "uczniowie" - czyli o poetyckim dialogu kilku wierszy. Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 1993 [nr] 1 s. 117-124 (nt. wpływu Jaroslava Vrchlicky' ego na polskich poetów parnasistów; z ...) szczegóły 
74.artykuł: Miłosz Czesław: Polska szkoła w poezji (Z Czesławem Miłoszem rozmawia Aleksander Fiut). Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 135-145 (wyw. dot. poezji polskiej po 1918 r.; także o recepcji polskiej poezji...) szczegóły 
75.artykuł: Radishevs'kijj Rostislav: Pol's'komovna ukrajins'ka poezihja XVI-XVII st. (Do pitannja ukrajins'ko-pol's'kikh literaturnikh vzajemin).. Slov'jans'ke Lihteraturoznavstvo i Fol'kloristika 1989 r. 17 s. 3-11  szczegóły 
76.artykuł: Śladkowski Wiesław: Polacy we francuskiej nauce historycznej przełomu XIX i XX stulecia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1990 t. 43/44 (1988/1989) s. 139-153 (dot. także literatury...) szczegóły 
77.artykuł: Ślaski Jan: Iz istorii ital'jano-pol'sko-vostochnoslavjanskikh literaturnykh svjazejj XVI-XVIII vekov. Sovetskoe Slavjanovedenie 1991 nr 2 s. 51-62  szczegóły 
78.artykuł: Trynkowski Jan, Wójcik Zbigniew: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1996 nr 3/4 s. 282-284 (rec. ks.: Bolesław S. Szostakowicz: Istorija polakow w Sibiri (XVII-XI...) szczegóły 
79.artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Polskie środowisko literackie Białoruskiej SRR w latach 1919-1989 (Dzieje - dorobek - perspektywy). Przegląd Polonijny 1990 z. 3 5-32  szczegóły 
80.artykuł: Zagórska Bożena: Sąsiad był, jest i będzie. Trybuna 2003 nr 248 s. 13 (dot. m.in. recepcji literatury polskiej w Rosji i rosyjskiej w Polsce ...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
81.książka o twórcy: Polska - Rosja. Dialog kultur. Tom poświęcony pamięci profesor Jeleny Cybienko. 2012 (http://www.prometeus.nsc.ru/acquisitions/13-12-10/cont29f.ssi...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
82.książka: Graciotti Sante: Od Renesansu do Oświecenia. 1991 (T. 1. 400 s.
Od autora. - Polska a Europa: Patriotyzm i w...)
 szczegóły 
recenzja: Cebo Elżbieta: Owoc przeznaczenia. Trybuna 1991 nr 166 s. 5  szczegóły 
recenzja: Klimowicz Mieczysław: Odkrycia włoskiego komparatysty. Odra 1992 nr 9 s. 99-100  szczegóły 
recenzja: Klimowicz Mieczysław: Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 231-237  szczegóły 
recenzja: Libera Zdzisław: Kultura polska w oczach włoskiego uczonego. Nowe Książki 1991 nr 10 s. 49-52 (z fot. Sante Graciotti...) szczegóły 
recenzja: Litwornia Andrzej: AION - Slavistica 1993 [t.] 1 (1993) s. 415-421  szczegóły 
recenzja: Milewska Anna: Podzwonne dla filologii. Tygodnik Literacki 1991 nr 21 s. 15  szczegóły 
recenzja: Pelc Janusz: Ricerche Slavistiche 1993 t. 39/40 (1992/1993) z. 2 s. 306-310  szczegóły 
recenzja: Żukowska Kazimiera: Co Polska winna i co dała Europie. Przegląd Powszechny 1992 nr 3 s. 485-487  szczegóły 
83.książka: Kolokwia polsko-włoskie. 1994 (T. 1: Między średniowieczem a renesansem. 1994, 171 s. Nullo Minissi: ...) szczegóły 
84.książka: Kotarski Edmund: Dziedzictwo i tradycja. Szkice o literaturze staropolskiej. 1990 (Literatura staropolska: Wyłączne dziedzictwo czy także tradycja? Dialo...) szczegóły 
recenzja: [Karpiński Andrzej] (AK): Acta Poloniae Historica 1992 t. 66 s. 202 (not....) szczegóły 
recenzja: Rytel Jadwiga: Dziedzictwo i tradycja. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 140-144  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Z Gdańska do Europy. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 29-30  szczegóły 
85.książka: Pirożyński Jan: Z dziejów obiegu informacji w Europie XVI wieku. Nowiny z Polski w kolekcji Jana Jakuba Wicka w Zurychu z lat 1560-1587. 1995 (Wstęp. - Z dziejów obiegu informacji w Europie XVI stulecia: "theatrum...) szczegóły 
recenzja: Bieńkowska Barbara: Obieg informacji w Europie XVI w.. Przegląd Biblioteczny 1996 z. 1 s. 67-69  szczegóły 
recenzja: Bogucka Maria: Acta Poloniae Historica 1996 t. 73 s. 161-162 (not. w języku angielskim...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 11 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Przegląd Historyczny 1995 t. 86 z. 3/4 s. 392-394  szczegóły 
recenzja: Wyczański Andrzej: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1996 t. 40 s. 145-146  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Konrad: Rocznik Biblioteki Narodowej 2001 t. 33/34 s. 258-261  szczegóły 
86.książka: Rytel Jadwiga: Studia z dziejów prozy staropolskiej. 1990 (Kierunki i tendencje w badaniach nad prozą staropolską. Z problematyki...) szczegóły 
87.książka: Rytel Jadwiga: Studia z dziejów prozy staropolskiej. 1993 (Kierunki i tendencje w badaniach nad prozą staropolską. Z problematyki...) szczegóły 
88.książka: Sajkowski Alojzy: Opowieści misjonarzy, konkwistadorów, pielgrzymów i innych świata ciekawych. 1991 (Na szlakach podbojów Dżyngis-chana: Nazajutrz po Legnicy. ...I później...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1993 t. 67 s. 185 (not....) szczegóły 
89.książka: Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze, Renesans, Barok). 1990 ([Hasła:] Adresat literacki. Afekty. Aforyzm. Akrostych. Alegoria. Anag...) szczegóły 
recenzja: Adamczyk Maria: Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 229-233  szczegóły 
recenzja: Jarczykowa Mariola: Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 651-655  szczegóły 
nawiązanie: Ulewicz Tadeusz: Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 655-656  szczegóły 
recenzja: Nikolaev Sergejj, Nikolaeva E.: Slavjanovedenie 1992 nr 6 s. 110-111  szczegóły 
recenzja: Sobotkova Marie: Slavia 1993 z. 1 s. 97  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 208-229  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Słownik literatury staropolskiej. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 17-19  szczegóły 
90.książka: Starnawski Jerzy: Odrodzenie. Czasy, ludzie, książki. 1991 (I. "Jesień średniowiecza": 1. Dwie glosy do dziejów inkunabulistyki po...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Józef: Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 84-85  szczegóły 
recenzja: Ulewicz Tadeusz: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 398-400  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
91.artykuł: Brogi-Bercoff Giovanna: Studia włoskie o kulturze i literaturze Polski średniowiecznej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1990 t. 15 s. 69-83  szczegóły 
92.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Losy edytorskie arcydzieł włoskich w polskim baroku. Barok 1995 nr 2 s. 65-86  szczegóły 
93.artykuł: Dedecius Karl: Głosy Europy. Tygodnik Powszechny 1990 nr 31 s. 7 (kontakty polskich i niemieckich humanistów i przenikanie się obu kultu...) szczegóły 
94.artykuł: Łużny Ryszard: Polnische Kultur des 16. Jahrhunderts und polnisch-ostslawische Beziehungen. x 1980 ([W ks. zb.]: Fragen der polnischen Kultur im 16. Jahrhundert. Vortraeg...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
95.impreza: "Fragen der polnischen Kultur im 18. Jahrhundert. Vom Barock zu Aufklaerung" - deutsch-polnische Polonistenkonferenz (1991).  szczegóły 
artykuł: Kośny Witold: Dritte deutsch-polnische Polonistenkonferenz zu "Fragen der polnischen Kultur im 18. Jahrhundert. Vom Barock zu Aufklaerung". Zeitschrift fuer Slawistik 1991 t. 36 nr 4 s. 607-608  szczegóły 
96.impreza: Polsko-niemiecka konferencja naukowa poświęcona kulturze polskiej XVIII wieku (1991).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Sprawozdanie z konferencji polsko-niemieckiej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 201-202  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    książki (alfabet autorów)
97.książka: Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza. Praca zbiorowa. 1989 (Słowo wstępne. - B. Kuerbis: O życiu religijnym w Polsce X-XII wieku. ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
98.książka: Butterwick Richard: Stanisław August a kultura angielska. 2000 ([Dedykacja:] Pamięci prof. Zofii Libiszowskiej (1918-2000). * Przedmow...) szczegóły 
recenzja: Deszczyńska Martyna: Król Staś w angielskiej perspektywie. Mówią Wieki 2002 nr 8 s. 60-61  szczegóły 
streszczenie: (MM): Acta Poloniae Historica 2002 t. 85 s. 342-343 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
99.książka: Gołębiowska Zofia: W kręgu Czartoryskich. Wpływy angielskie w Puławach na przełomie XVIII i XIX wieku. 2000 (Wstęp. * I. Puławskie Ateny [dot. historii ośrodka i jego znaczenia dl...) szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 267-268  szczegóły 
100.książka: Les Lumieres en Pologne et en Hongrie. 1988 ([M.in.:] [Wstęp]. * Zdzisława Kopczyńska: Les idees linguistiques et s...) szczegóły 
recenzja: Cushing G.F.: The Slavonic and East European Review 1990 t. 68 nr 2 s. 338  szczegóły 
recenzja: Fried Istvan: Studia Slavica [Academiae Scientiarum Hungaricae] 1989 nr 3/4 s. 413-415  szczegóły 
recenzja: Fried Istvan: Studia Slavica [Academiae Scientiarum Hungaricae] 1992 t. 37 (1991/1992) z. 1/4 s. 427-428  szczegóły 
recenzja: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Kwartalnik Historyczny 1989 nr 3/4 s. 195-200  szczegóły 
recenzja: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Les Lumieres en Pologne et en Hongrie. Acta Poloniae Historica 1990 t. 61 s. 226-231 (w jęz. franc....) szczegóły 
recenzja: Kloocke Kurt: x 1996 (druk.: Das achtzehnte Jahrhundert (Wolfenbuettel) 1995 t. 19 n...) szczegóły 
recenzja: Pageaux Daniel-Henri: Revue de Litterature Comparee 1991 r. 65 nr 1 s. 113-114  szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 334-339  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
101.artykuł: Aleksandrowicz Alina: Dwór Czartoryskich na przełomie XVIII i XIX wieku i jego stosunki ze Szwajcarią. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 8 s. 21-37 (literackie i artystyczne...) szczegóły 
102.artykuł: Beauvois Daniel: L'etat des recherches polonaises sur la relations franco-polonaises pendant la revolution. Revue des Etudes Slaves 1989 t. 61 z. 1/2 s. 21-25 (m.in. o ks. Pawła Jasienicy "Rozważania o wojnie domowej"; także o XI...) szczegóły 
103.artykuł: Mikocki Tomasz: Antyk, Wenecja i Polska. Meander 1989 nr 6 s. 271-287 (nt. polskich oświeceniowych relacji z podróży do Wenecji...) szczegóły 
104.artykuł: Nikołajew Siergiej: Polsko-rosyjskie związki literackie w epoce Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 1-8 (dot. przekładów polskich utworów na jęz. rosyjski...) szczegóły 
105.artykuł: Roszkowska Wanda: Polacy w rzymskiej "Arkadii". Część II: Lata 1766-1800. Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 14-51  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
106.książka: Galster Bohdan: Paralele romantyczne. Polsko-rosyjskie powinowactwa literackie. 1987  szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 1 s. 179-181  szczegóły 
107.książka: W świecie literatury romantycznej. Praca zbiorowa. 1991 ([Materiały z konferencji naukowej "W świecie literatury romantycznej";...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
108.artykuł: Kamiński Konstanty S.: Polacy w Szwajcarii (1832-1863). Zeszyty Historyczne [Paryż] 1990 z. 92 s. 182-214 (dotyczy także pisarzy...) szczegóły 
109.artykuł: Maciejewski Witold: Polsko-szwedzkie paralele romantyczne. x 1990 ([W ks. zb.:] Svea. Ze studiów nad szwedzką nauką i kulturą. Poznań 199...) szczegóły 
110.artykuł: Marsagiszwili Elgudża: "Polacy na drogach Gruzji...". Kraj Rad 1989 nr 25 s. 39 (m.in. nt. "grupy kaukaskiej"...) szczegóły 
111.artykuł: Ossowska Danuta: O poezji kaukaskiego wygnania. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1989 nr 10 s. 23-41 (dot. twórczości poetów: Tadeusz Łada Zabłocki, Ksawery Pietraszkiewicz...) szczegóły 
112.artykuł: Roguski Piotr: Galicyjscy korespondenci Matii Copa. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 139-140 ([rec. ks.:] Rozka Stefanova, Niko Jez: Copovi galicijski dopisniki. Lu...) szczegóły 
113.artykuł: Sawicki Piotr: Dembowski, Hołyński, Tański: tres ejemplos de la hispanofilia romantica polaca de expresion francesa. x 2001 ([w ks. zb.:] "Droit devant soi on peut aller bien loin". Melanges de l...) szczegóły 
114.artykuł: Schab Sylwia: Odkrywanie Północy. Polskie relacje podróżnicze ze Skandynawii. XVII-XIX wiek. x ([W ks. zb.:] Skandinavien och Polen. Möten, relationer och ömsesidig p...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
115.impreza: "Wileńskie konteksty romantyczne" - międzynarodowa konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Kaleda Algis: Dziedzictwo romantyzmu. Znad Wilii 1994 nr 26 s. 6  szczegóły 
artykuł: Werowska Danuta: "Wileńskie konteksty romantyczne". Kurier Wileński 1994 nr 243 s. 7  szczegóły 
artykuł: (W.M.): Wileńskie konteksty romantyczne. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 2 (nota o inauguracji w ramach spotkań Środy Poetyckiej w Celi Konrada w ...) szczegóły 
artykuł: Okulicz-Kozaryn Radosław: Wileńskie konteksty romantyczne. Lituano-Slavica Posnaniensia 1997 t. 7 (1995) s. 262-263  szczegóły 
artykuł: Dziedzic Stanisław: Wileńskie konteksty romantyczne. Ruch Literacki 1995 z. 2 s. 286-289  szczegóły 
artykuł: Bujnicki Tadeusz: "Wileńskie konteksty romantyczne" - międzynarodowa konferencja naukowa na Uniwersytecie Wileńskim. Kultura [Paryż] 1995 nr 4 s. 133-135 (spraw....) szczegóły 
artykuł: (jk): Zrozumienie i porozumienie. Przegląd Powszechny 1995 nr 11 s. 216-218  szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1997 nr 8 s. 3 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    książki (alfabet autorów)
116.książka: Z badań nad literaturą i sztuką drugiego pokolenia pozytywistów polskich. Studia i szkice. 1992 (Zdzisław Piasecki: Drugie pokolenie pozytywistów polskich. Rekonesans ...) szczegóły 
recenzja: Korepta Edyta: Kwartalnik Opolski 1994 nr 1 s. 101-106  szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Ruch Literacki 1995 z. 5 s. 679-681  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
117.artykuł: Gołębiowski Marek: The two acculturations: English culture in the Varsavian positivism. Anglica 2000 t. 10 s. 21-34 (dot. okresu 1865-1885...) szczegóły 
118.artykuł: Olkusz Wiesław: Echa warszawskiego sukcesu "Jana Husa przed sądem w Konstancji" Vaclava Brozika w literaturze polskiej. Przyczynek do dziejów polsko-czeskiej wzajemności w dobie pozytywizmu. Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 1993 [nr] 1 s. 125-133  szczegóły 
119.artykuł: Schab Sylwia: Odkrywanie Północy. Polskie relacje podróżnicze ze Skandynawii. XVII-XIX wiek. x ([W ks. zb.:] Skandinavien och Polen. Möten, relationer och ömsesidig p...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
120.książka: Knysz-Rudzka Danuta: Europejskie powinowactwa naturalistów polskich. Studia. 1992 (I. Program naturalizmu otwartego. II. Naturalistyczni sojusznicy sztuk...) szczegóły 
recenzja: Ihnatowicz Ewa: Nasz europejski naturalizm. Nowe Książki 1992 nr 9 s. 62-63  szczegóły 
recenzja: Suwała Halina: Europejskie powinowactwa naturalistów polskich. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 157-163  szczegóły 
121.książka: Polonistyczne spotkania. Tybinga. Studia o literaturze polskiej i polsko-niemieckich związkach literackich przełomu XIX i XX wieku. 2002 ([Zawiera m.in.:] Wojciech Dudzik: Tybinga - duchowe centrum Szwabii [d...) szczegóły 
122.książka: Symbolizm francuski i Młoda Polska. Studia i materiały. 1994 (Przedmowa. - Paul Delsemme: Teodor de Wyzewa i Polska. Tł. Joanna Żuro...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1994 t. 1 s. 177 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
123.książka: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Rilke poetów polskich. 2004 ([Dot. recepcji poezji Rainera Marii Rilkego w twórczości poetów polski...) szczegóły 
recenzja: Vandenborre Katia: Rilke na rozdrożu krytyki. Rocznik Komparatystyczny 2010 t. 1 s. 287-293  szczegóły 
124.książka: Reich-Ranicki Marcel: Erst leben, dann spielen. Ueber polnische Literatur.  szczegóły 
recenzja: Bochenek Zbigniew: Odgrzewane kotlety Reicha-Ranickiego (Nowe dzieło "papieża" niemieckiej krytyki literackiej stałoby się wydarzeniem - gdyby ukazało się 40 lat temu). Przekrój 2002 nr 21 s. 55  szczegóły 
recenzja: Glensk Joachim: Kwartalnik Opolski 2002 nr 4 s. 99-104  szczegóły 
recenzja: Krzemiński Adam: Przeciętna, nieprzekładalna. Polityka 2002 nr 20 s. 55  szczegóły 
recenzja: Skibińska Joanna: Bez taryfy ulgowej. Marcel Reich-Ranicki o literaturze polskiej. Tygodnik Powszechny 2002 nr 18 s. 15  szczegóły 
nawiązanie: Techmańska Anna: Literatura i gusta. Tygodnik Powszechny 2002 nr 26 s. 4 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Sowula Grzegorz: Racje Reich-Ranickiego (Echo literatury polskiej w Niemczech). Książki 2002 nr 8 s. 18 (nota...) szczegóły 
125.książka: Reich-Ranicki Marcel: Najpierw żyć, potem igrać. Szkice o literaturze polskiej. 2005 (Słowo wstępne. - I. Chętnie chwalona, jednak rzadko czytana. Przedmowa...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
126.artykuł: Król Eugeniusz C.: Polska i Polacy w propagandzie narodowych socjalistów w Niemczech (1934-1938). Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 2003 nr 26 (2532) s. 207-254 (m.in. nt. kontaktów literackich i teatralnych z Niemcami w okresie mię...) szczegóły 
127.artykuł: Nowicki Joanna: O postrzeganiu przez Francuzów mentalności wschodnioeuropejskiej. Studia Europejskie (Warszawa) 1998 nr 2 s. 125-143 (m.in. nt. recepcji literatury polskiej i środkowoeuropejskiej we Franc...) szczegóły 
128.artykuł: Sowula Grzegorz: Racje Reich-Ranickiego (Echo literatury polskiej w Niemczech). Książki 2002 nr 8 s. 18 (nota...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
129.artykuł: Szczygielska Janina: Literatura i prasa polska. Słowo Powszechne 1989 nr 242 s. 4 (artykuł nt. życia literackiego i czasopiśmiennictwa Polaków na wychodź...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
130.książka: Czarnik Oskar Stanisław: Między dwoma Sierpniami. Polska kultura literacka w latach 1944-1980. 1993 (Prolog 1944 r. Przestrzeń komunikacji literackiej. Pisarz wobec społec...) szczegóły 
recenzja: Brudnicki Jan Z.: Literatura piękna i niepiękna. Twórczość 1995 nr 1 s. 116-118  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 11 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Piasecki Marcin: Polityka - Kultura 1993 nr 10 s. VIII  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Ryszard: Dziedzictwo kulturowe PRL. Życie Warszawy 1994 nr 67 dod. s. 4  szczegóły 
recenzja: Rodak Magda: Pisarze, książki, czytelnicy. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 127-130  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Nowe Książki 1994 nr 9 s. 71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Waśkiewicz Andrzej K.: Literatura w państwie nowego typu. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 14 s. 20  szczegóły 
131.książka: Dedecius Karl: Lebenslauf aus Buechern und Blaettern. 1990 (Szkice dot. literatury polskiej:] Lektion der Stille (Neue polnische L...) szczegóły 
recenzja: Baer Joachim T.: World Literature Today 1991 t. 65 nr 3 s. 554-555  szczegóły 
132.książka: Dziedzictwo i teraźniejszość. Polsko-europejski dialog kultur. 2009 ([Zawiera m.in.:] I. Archetypy i toposy. Izabela Bańczerowska: Polska r...) szczegóły 
133.książka: Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice. 2010 (Perspektywa interkontynentalna: Roman Sabo: Przeobrażenia emigranckiej...) szczegóły 
134.książka: Literatura v ceskem a polskem Slezsku. Sbornik z konference v Opave 15-16 listopadu 1995 = Literatura na Śląsku. Materiały z konferencji w Opawie 15-16 listopada 1995. 1996 (Jiri Urbanec: Literarni Slezsko. - Jiri Svoboda: K problematice polsky...) szczegóły 
recenzja: Forum Polonijne 1996 nr 4 s. 31 (not....) szczegóły 
recenzja: Machej Zbigniew: Po lekturze materiałów z konferencji "Literatura na Śląsku czeskim i polskim". Zwrot 1997 nr 9 s.60-61  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1996 nr 8 s. 72 (nota...) szczegóły 
recenzja: Stuchlik-Surowiak Beata: Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 166-169  szczegóły 
135.książka: Reich-Ranicki Marcel: Erst leben, dann spielen. Ueber polnische Literatur.  szczegóły 
recenzja: Bochenek Zbigniew: Odgrzewane kotlety Reicha-Ranickiego (Nowe dzieło "papieża" niemieckiej krytyki literackiej stałoby się wydarzeniem - gdyby ukazało się 40 lat temu). Przekrój 2002 nr 21 s. 55  szczegóły 
recenzja: Glensk Joachim: Kwartalnik Opolski 2002 nr 4 s. 99-104  szczegóły 
recenzja: Krzemiński Adam: Przeciętna, nieprzekładalna. Polityka 2002 nr 20 s. 55  szczegóły 
recenzja: Skibińska Joanna: Bez taryfy ulgowej. Marcel Reich-Ranicki o literaturze polskiej. Tygodnik Powszechny 2002 nr 18 s. 15  szczegóły 
nawiązanie: Techmańska Anna: Literatura i gusta. Tygodnik Powszechny 2002 nr 26 s. 4 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Sowula Grzegorz: Racje Reich-Ranickiego (Echo literatury polskiej w Niemczech). Książki 2002 nr 8 s. 18 (nota...) szczegóły 
136.książka: Reich-Ranicki Marcel: Najpierw żyć, potem igrać. Szkice o literaturze polskiej. 2005 (Słowo wstępne. - I. Chętnie chwalona, jednak rzadko czytana. Przedmowa...) szczegóły 
137.książka: Szaruga Leszek: Węzły polsko-niemieckie. 2000 (Wprowadzenie. * I [Szkice głównie o charakterze autobiograficznym]: Na...) szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Na berlińskim bruku.... Nowe Książki 2001 nr 1 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Zaremba Anna: Trudne sąsiedztwo. Forum Akademickie 2001 nr 1 s. 62  szczegóły 
138.książka: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. 2. ([Tom pokonferencyjny sesji zorganizowanej w XI 2001 w Toruniu. Zawiera...) szczegóły 
139.książka: Życie w przekładzie. Barańczak, Frajlich, Głowacki, Grynberg, Hłasko, Hoffman, Holland, Karpowicz, Kosiński, Kott, Miłosz, Polański, Tyrmand. 2001 ([Dot. twórczości polskich autorów na emigracji w USA i autorów ameryka...) szczegóły 
recenzja: Brzostowska Tamara: Odnaleźć się w przekładach. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: Moczkodan Rafał: Między kulturami - polscy twórcy w Ameryce. Archiwum Emigracji 2003 z. 5/6 (2002/2003) s. 389-391  szczegóły 
recenzja: Sobolewska Justyna: Witalność aligatora. Midrasz 2002 nr 10 s. 48-49  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
140.impreza: "Pisarz na przełomie czasów" - sesja (1997).  szczegóły 
artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 262 (not....) szczegóły 
artykuł: Lem Stanisław: Zwięzłe powitanie pisarzy niemieckich. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 39 (list powitalny...) szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 1 s. 132 (not....) szczegóły 
artykuł: Pisarz na przełomie czasów. Odra 1998 nr 3 s. 135-136  szczegóły 
artykuł: R.B.: Pisarz na przełomie czasów. Rzeczpospolita 1997 nr 261 s. 28  szczegóły 
141.impreza: Spotkanie pisarzy i naukowców z Polski i z Ukrainy (1999). (sesja naukowa nt.: "Romantyzm a współczesność" i "Współczesna literatu...) szczegóły 
artykuł: Olbromska Urszula: "Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną...". Akcent 2000 nr 3 s. 202-207 (nota sprawozdawcza z sesji "Geografia podróży Juliusza Słowackiego" i ...) szczegóły 
142.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maziarski Wojciech: Samotność artysty. Węgierska wiosna trwa. Gazeta Wyborcza 1998 nr 106 s. 10 (nota spraw. z seminarium...) szczegóły 
artykuł: Maziarski Wojciech: Szekspir i coca-cola. Gazeta Wyborcza 1998 nr 110 s. 20-21 (omów....) szczegóły 
artykuł: Maziarski Wojciech: Szekspir i coca-cola. Gazeta Wyborcza 1998 nr 110 s. 20-21 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
143.artykuł: Craveri Benedetta: Polski efekt specjalny. Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 185-187 (dot. specyfiki współczesnej literatury polskiej, w zw. z prezentacją n...) szczegóły 
144.artykuł: Czerniawski Adam: Co pisałem i tłumaczyłem w czasach zimnej wojny. Kresy 1994 nr 19 s. 263-269 (nt. obecności literatury polskiej na Zachodzie w okresie zimnej wojny ...) szczegóły 
145.artykuł: Klugman Aleksander: Słowo polskie na Ziemi Świętej. Plus Minus 1994 nr 4 s. 11-13 (dot. przekładów literatury polskiej na jęz. hebrajski oraz o twórczośc...) szczegóły 
146.artykuł: Kozak Stefan: W stronę dobrosąsiedzkiej przyszłości - czyli o Polakach i Ukraińcach. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1997 [nr] 3 s. 102-118 (nt. mitów i stereotypów we wzajemnych kontaktach na przykładzie publik...) szczegóły 
147.artykuł: Lewandowski Jan: O literaturze polskiej w Estonii. Akcent 1997 nr 4 s. 195-196 (o recepcji, przekładach i opracowaniach w estońskim środowisku literac...) szczegóły 
148.artykuł: Martinek Libor: Współczesna działalność przekładowa polskich pisarzy zaolziańskich. Zwrot 1997 nr 12 s. 35-41 (nt. działalności przekładowej z jęz. czeskiego i słowackiego oraz z ję...) szczegóły 
149.artykuł: Nowicki Joanna: O postrzeganiu przez Francuzów mentalności wschodnioeuropejskiej. Studia Europejskie (Warszawa) 1998 nr 2 s. 125-143 (m.in. nt. recepcji literatury polskiej i środkowoeuropejskiej we Franc...) szczegóły 
150.artykuł: Ogarek-Czoj Halina: Polonica w księgarniach Seulu. Literatura na Świecie 1992 nr 2 s. 252-255  szczegóły 
151.artykuł: Olschowsky Heinrich: Das Erbe einer schwierigen Nachbarschaft. Polnische Literatur in der DDR = Dziedzictwo trudnego sąsiedztwa. Literatura polska w NRD. Dialog [Niemcy] 2001 nr 57 s. 87-90 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim; dot. obiegu literatury, ...) szczegóły 
152.artykuł: Palej Agnieszka: Zu 'inter' und 'transkulturellen' Aspekten im Schaffen der deutsch-polnischen Migrantenautoren der Gegenwart. x 2010 ([w ks. zb.:] Deutsch im interkulturellen Begegnungsraum Ostmitteleurop...) szczegóły 
153.artykuł: Pilawski Krzysztof: Grochola obok Puszkina. Trybuna 2002 nr 283 s. 9 (dot. udziału Instytutu Polskiego w Moskwie w popularyzowaniu literatur...) szczegóły 
154.artykuł: Punkty widzenia. Kresy 1995 nr 24 s. 182-205 (ankieta nt. obrazu Rosji w kulturze i literaturze polskiej; wypow.: Pi...) szczegóły 
155.artykuł: Sadkowski Wacław: Polonica frankofońskie - czyli różne powroty do źródeł. Literatura na Świecie 1996 nr 1/2 s. 376-380 (omówienie...) szczegóły 
156.artykuł: Sikora Władysław: Przypadki brneńskie. Głos Ludu 1998 nr 84 s. 3 (felieton nt. drukowania i publikowania twórczości polskich poetów i pi...) szczegóły 
157.artykuł: Taborska Agnieszka: Polonica amerykańskie. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 391-394 (w latach 1988-1989...) szczegóły 
158.artykuł: Wasita Ryszard: Polonica izraelskie. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 325-326  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Dramat (1945-1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
159.impreza: "Pisanie dla teatru" - polsko-niemieckie spotkania warsztatowe autorów i twórców teatru (1996).  szczegóły 
artykuł: Czaja Mariusz: Narzędzia dramaturga. Warsztat Thomasa Oberendera. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 15-31 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Czytanie dramatu Ursa Widmera "Jeanmaire - Kawałek Szwajcarii". Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 49  szczegóły 
artykuł: Deszcz Katarzyna: Przybliżyć autora do teatru. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 5-7 (wyw., rozm. Łukasz Czuj...) szczegóły 
artykuł: Drewniak Łukasz: Niemiecka droga (Pisanie dla teatru, Kraków 2-6 XII 1996). Teatr 1997 nr 4 s. 24-25 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Gabara Paweł: Chwała studentom, chwała!. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 42 (komentarz uczestnika...) szczegóły 
artykuł: Gawłowska Ewa: Tylko o Fauście. Warsztat Gustawa Ernsta. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 50-54 (spraw. z warsztatu nt. sztuki "Faust" prowadzonego przez autora...) szczegóły 
artykuł: Gorzkowski Igor, Grota Marcin, Majczak Andrzej: Monolog w dramacie. Warsztat Andreasa Wirtha. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 43-48 (spraw. z warsztatów poświęconym dramatom: Witolda Gombrowicza: Ślub, H...) szczegóły 
artykuł: Krzyżan Katarzyna: Spotkać się z tekstem, jak z człowiekiem. Warsztat Joerga Mihana. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 32-41 (spraw. z warsztatu "Dramaturgia - droga od tekstu do przedstawienia"...) szczegóły 
artykuł: Pisanie dla teatru '96. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 4  szczegóły 
artykuł: Pisanie dla teatru (Polsko-niemieckojęzyczne spotkania warsztatowe autorów i twórców teatru). Dialog [Warszawa] 1997 nr 3 s. 134-135 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pisanie dla teatru. Dialog [Warszawa] 1996 nr 9 s. 62 (program...) szczegóły 
artykuł: Polaczek Wieńczysław: Bez szans na nowe "Wesele". Własnym głosem 1996 nr 29 s. 1, 3 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Reports (Other Events). Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1997 nr 1 s. 54 (nota...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1997 nr 1 s. 59 (not....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
160.książka: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Rilke poetów polskich. 2004 ([Dot. recepcji poezji Rainera Marii Rilkego w twórczości poetów polski...) szczegóły 
recenzja: Vandenborre Katia: Rilke na rozdrożu krytyki. Rocznik Komparatystyczny 2010 t. 1 s. 287-293  szczegóły 
161.książka: Maliszewski Julian: Niemieckojęzyczne przekłady współczesnej liryki polskiej. 2004 ([Dot. historii tłumaczenia polskiej poezji współczesnej na język niemi...) szczegóły 
162.książka: Polscy nobliści literaccy. Materiały konferencji naukowej Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 31 maja 2000. 2003 ( Dariusz Tomasz Lebioda: Nagroda Nobla i nobliści [wstęp]. * Henryk Si...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
163.artykuł: Tarnowska Beata: Niepolityczna polityka. O odbiorze polskiej poezji w Wielkiej Brytanii (na wybranych przykładach). x 2004 ([w ks. zb.:] Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. 2....) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
164.artykuł: Być pisarzem polskim w Niemczech. Dekada Literacka 2002 nr 5/6 s. 74-83 (ankieta redakcji Dekady Literackiej nt. "Co znaczy być pisarzem...) szczegóły 
omówienie: (m): Pisarze polscy w Niemczech. Tygodnik Powszechny 2002 nr 31 s. 12  szczegóły 
165.artykuł: Chojnacki Jędrzej "Yen": Polski komiks inspirowany mangą. Kompendium. Zeszyty Komiksowe 2012 nr 13 s. 22-25 (z notą o aut....) szczegóły 
166.artykuł: Craveri Benedetta: Polski efekt specjalny. Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 185-187 (dot. specyfiki współczesnej literatury polskiej, w zw. z prezentacją n...) szczegóły 
167.artykuł: Nykiel Małgorzata: Dziś 2000 nr 12 s. 132 (art. dot. wypowiedzi Marcela Reich-Ranickiego dla Der Spiegel 2...) szczegóły 
168.artykuł: Palej Agnieszka: Zu 'inter' und 'transkulturellen' Aspekten im Schaffen der deutsch-polnischen Migrantenautoren der Gegenwart. x 2010 ([w ks. zb.:] Deutsch im interkulturellen Begegnungsraum Ostmitteleurop...) szczegóły 
169.artykuł: Pilawski Krzysztof: Grochola obok Puszkina. Trybuna 2002 nr 283 s. 9 (dot. udziału Instytutu Polskiego w Moskwie w popularyzowaniu literatur...) szczegóły 
170.artykuł: Sieradzki Ireneusz: Bracia więksi w czytaniu. Kartki [Białystok] 2003 nr 30 s. 81-83 (dot. polskich przekładów literatury rosyjskiej oraz inspiracji literat...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
171.artykuł: (HaD): "Smakowanie poezji". Głos Ludu 2000 nr 72 s. 2 (not. o audycji Wilhelma Przeczka w Radiu Czeskim, pt. "Smakowanie poez...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
172.artykuł: Jarzębski Jerzy: Literatura a sprawa polska. Gazeta Wyborcza 2000 nr 259 s. 14 (nt. dyskusji nad telewizyjną wypowiedzią Marcela Reicha-Ranickiego o p...) szczegóły 
173.artykuł: Kuncewicz Piotr: A nie mówiłem!. Aneks Trybuny 2000 nr 125 s. H (nt. telewizyjnej wypowiedzi Marcela Reicha-Ranickiego o polskiej liter...) szczegóły 
174.artykuł: Nowacki Dariusz: A jeśli Reich-Ranicki ma rację.... Gazeta Wyborcza 2000 nr 259 s. 14 (nt. krytyki książek Olgi Tokarczuk "Prawiek i inne czasy" i Magdaleny ...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
175.książka: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. 2. ([Tom pokonferencyjny sesji zorganizowanej w XI 2001 w Toruniu. Zawiera...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
176.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Oświata i kultura polska na Ukrainie. Pieśń Skrzydlata 1992 nr 2 s. 37-41  szczegóły 
177.artykuł: Polak Cezary: Hiszpanie i inni. Książki w Dużym Formacie 2003 nr 5 s. 19 (zapowiedź; m.in. nt. spotkań z pisarzami w ramach 48. Międzynarodowych...) szczegóły 
178.artykuł: Polak Cezary: Raport z oblężonego Pałacu. Gazeta Wyborcza 2003 nr 115 s. 17 (sprawozdanie; m.in. nt. spotkań z pisarzami w ramach 48. Międzynarodow...) szczegóły 
179.artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 4 s. 211 (not. o spotk. z red. Tytułu oraz Pawłem Huelle w Instytucie Pol...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
180.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (AH): Realia i sny. Trybuna 2002 nr 257 s. 9 (m.in. nt. współpracy z festiwalem filmowym w Valladolid w Hiszpanii...) szczegóły 
artykuł: Lutomski Jacek: Teraz kultura. Rzeczpospolita 2002 nr 92 s. A2 (dot. m.in. promocji polskiej kultury za granicą oraz sytuacji w Instyt...) szczegóły 
181.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowakowski Andrzej: Sprawozdanie Instytutu Książki z targów w Londynie (14-16 marca 2004). Biblioteka Analiz 2004 nr 8 s. 8-9  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
182.impreza: "Literatur und Politik in Polen" - sesja (1992).  szczegóły 
artykuł: Fazon Katarzyna: Literatura a siła uogólnienia. Dekada Literacka 1992 nr 13 s. 2  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
183.artykuł: Bersz Maryna: Apetyt na Instytuty (Konflikt wokół obsady Instytutów Polskich). Życie Warszawy 1994 nr 173 dod. s. 4  szczegóły 
184.artykuł: Działalność kulturalna na Rosję. Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 111-112 (nt. umowy zawartej między Polska a Rosją (1996) w sprawie wydawania po...) szczegóły 
185.artykuł: Jastrun Tomasz: Dziwna aura sporu. Życie Warszawy 1994 nr 174 dod. s. 4 (o działaln. instytutów kultury polskiej...) szczegóły 
186.artykuł: Kuczyńska Teresa: Ambasady kultury (Instytuty kultury polskiej za granicą w nowej rzeczywistości gonią w piętkę). Tygodnik Solidarność 1993 nr 12 s. 7 (nt. sytuacji polskich ośrodków i instytutów kultury za granicą...) szczegóły 
nawiązanie: Adamczyk Jerzy: Te pieniądze nam się zwrócą. Tygodnik Solidarność 1993 nr 17 s. 6 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Kuczyńska Teresa: MSZ bojkotuje Wschód. Tygodnik Solidarność 1993 nr 17 s. 16 (....) szczegóły 
187.artykuł: Masłoń Krzysztof: Czytam, więc myślę. Rzeczpospolita 2003 nr 74 s. A12 (nt. uczestnictwa polskich wydawców w Targach Książki Dziecięcej w Bolo...) szczegóły 
188.artykuł: Szewc Piotr: Bez ideologicznego stempla (Zagraniczne ośrodki kultury). Życie Warszawy 1992 nr 53 s. 3  szczegóły 
189.artykuł: Umański Zbigniew: Kronika Kresowa. Semper Fidelis 2002 nr 6 s. 23 (m.in. nt. dyskusji panelowej: "Polska polityka kulturalna wobec krajów...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
190.konkurs: Konkurs literacki "O Nagrodę Skrzydła Ikara" (2000). (nagr. m.in.: Marcin Hałaś, Franciszek Valouch; nagroda czeskiego konsu...) szczegóły 
artykuł: Przeczek Wilhelm: Okruchy nie tylko literackie... Zelów, Rożnów, Opawa, Lipsk. Zwrot 2001 nr 1 s. 22-27 (m.in. wyniki...) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
191.dotyczy innego zapisu:
-książka: Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku. Materiały konferencji przedkongresowej, Wrocław, 8-10 czerwca 2000. 2000 ([Zawiera m.in.:] Stefan Bednarek: Wstęp. * I. Wiedza o kulturze. - And...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
192.impreza: Święto Poezji - "przyśpiew" zamiast "przekładu" - spotkanie poetów z Polski, Słowenii, Litwy, Niemiec i Estonii (2005).  szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
193.nagroda: Nagroda Literatury na Świecie za najlepsze przekłady opublikowane w 1989 roku. (nagrody: Eligia Bąkowska (Philippe Aries: "Człowiek i śmierć", Pierre ...) szczegóły 
194.nagroda: Nagroda Międzynarodowego Listopada Poetyckiego (2000; edycja XXIII). (nagr.: Czesław Miłosz ("To"), Andrzej Zaniewski ("Wyschniete drzewa te...) szczegóły 
195.nagroda: Nagroda Polsko-Niemiecka za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich (1994). (laureaci: Stanisław Stomma, Marion Doenhoff...) szczegóły 
196.nagroda: Nagroda Polsko-Niemiecka za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich (2002). (laureaci: Andrzej Szczypiorski (pośmiertnie)...) szczegóły 
artykuł: Wolff-Powęska Anna: Polsko-Niemiecka Nagroda. Przegląd Zachodni 2002 nr 2 s. 258-259 (laureat...) szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
197.odznaczenie: Odznaka "Zasłużony dla Kultury Polskiej" (1997). (1997: Yi Lijun (tłumaczka literatutury polskiej na język chiński), Zha...) szczegóły 
artykuł: Darewicz Krzysztof: Niestraszny Mickiewicz ani Szymborska (Nagrodzeni za propagowanie kultury polskiej). Rzeczpospolita 1997 nr 263 s. 24  szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1997 nr 12 s. 80 (not. o przyznaniu odznaczeń...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kraków (życie literackie)
198.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Oksymoron 1990 s. 194 (nota o wyjeździe delegacji Oddziału do Pischeldoru (Austria) na zapros...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
199.artykuł: Hetman Joanna: Grochola, Mrożek, Zagajewski i inni. Biblioteka Analiz 2003 nr 21 s. 11-12 (m.in. zapowiedź spotkań z pisarzami: Fleur Jaeggy, Boris Sokołow, Jean...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Nowy Sącz (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
200.artykuł: Kaliński Witold: Geneza Domu Pisarzy Europy i Towarzystwa im. Cypriana Kamila Norwida. Almanach Sądecki 2010 nr 3/4 s. 136-138 (dot. lokalizacji Domu Pisarzy Europy - punktu sieci rezydencji dla pis...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Warszawa (życie literackie)
201.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kowalska Halina] H.K.: O podróżach i o książkach. Kierunki 1989 nr 51 s. 15 (spraw. ze spotkania w Klubie Literatów "Krąg" w Wwie pośw. kontaktom l...) szczegóły 
202.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzela Remigiusz: Mieszkać w języku. Literatura izraelska po polsku. Gazeta Wyborcza 1998 nr 111 s. 17 (spraw. ze spotkania z izraelskimi pisarkami: Miriam Akavią, Marią Lewi...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
203.artykuł: Florczyk Piotr: Pierwszy list z Los Angeles. Przegląd Polski = Polish Review 2011 nr z 20 V s. 7 (nt. recepcji polskiej poezji współczesnej w Stanach Zjednoczonych...) szczegóły 
204.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Największy w Europie festiwal literacki. Rzeczpospolita 2000 nr 70 s. A13 (m.in. nt. imprez literackich z udziałem polskich pisarzy zorg. w ramac...) szczegóły 
205.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Nowe wileńskie Środy Literackie. Kresy Literackie 1993 nr 3 s. 18-20 (omówienie nowej edycji imprez "Środy Literackie" w Celi Konrada w mura...) szczegóły 
206.artykuł: Jasiński Zenon: Stan badań i zachowania materiałów dotyczących Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. Res Historica 1997 z. 1 s. 99-108 (omówienie; z wykazami opracowań za lata 1918-1990...) szczegóły 
207.artykuł: Olszewski Edward: Stan badań nad zbiorowościami polonijnymi w Skandynawii. Res Historica 1997 z. 1 s. 109-116 (dot. Polaków zamieszkałych w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji...) szczegóły 
208.artykuł: Pukszto Andrzej: Przeprowadzka Instytutu Polskiego w Wilnie. Działalność programowa i nie tylko. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 227 (m.in. nt. wydarzeń literackich, filmowych i teatralnych odbywających s...) szczegóły 
209.artykuł: Śladkowski Wiesław: Uwagi o stanie badań nad Polonią francuską. Res Historica 1997 z. 1 s. 117-120 (od XIX wieku...) szczegóły 
210.artykuł: Żurek Sławomir Jacek: O polskojęzycznym, współczesnym (1989-2001) życiu literackim w Izraelu z perspektywy polskiej. x 2004 ([w ks. zb.:] Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. 2....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Festiwale, konferencje ... (życie literackie polskie za granicą)
211.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Salon Książki Polonijnej. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2002 nr 42 s. 8 (not. zapow. spotkanie z udziałem m.in. polskich pisarzy i poetów w Rzy...) szczegóły 
artykuł: Siwek Józef: III Salon Książki Polonijnej Rzym 2002. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 288 s. 5 (spraw., z fot....) szczegóły 
212.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Książki spod polonijnego pióra. Polonia Włoska 2003 nr 4 s. 13 (spraw.; na podstawie materiałów nadesłanych przez Józefa Siwka...) szczegóły 
artykuł: Leonowicz-Babiak K. M. Barbara: [Czwarty] IV Salon Książki Polonijnej w Brukseli. Rota 2003 nr 1/2 s. 110-111 (spraw., z fot....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    książki (alfabet autorów)
213.książka: Koziełek Gerard: Bibliographie der deutsch-polnischen Wechselbeziehungen in der Literatur. 1994  szczegóły 
214.książka: Kuhnke Ingrid: Polnische schoene Literatur in deutscher Uebersetzung 1900-1992/93. Bibliographie. 1995  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
215.artykuł: Loew Ryszard: Druki polskie w Izraelu. Bibliografia 1948-1990. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1991 nr 3 s. 71-81 (zawiera głównie teksty literackie...) szczegóły 
216.artykuł: Papiór Jan: Zur bibliographischen Erfassung polnisch-deutscher Wechselbeziehungen (I) (Versuch einer Bi-Bibliographie). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1999 t. 17 s. 171-214 (zawiera bibliografię i indeks...) szczegóły 
217.artykuł: Publikacje polonistyczne w Słowacji 2000-2002. Materiały do bibliografii. Kontakty 2003 nr 2 s. 107-114 (dot. m.in. literaturoznawstwa...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    imprezy (alfabet tytułów)
218.impreza: "Historia książki na terenach pogranicza i jej rola w kształtowaniu społeczeństw wielokulturowych" - polsko-niemiecka konferencja naukowa (2005).  szczegóły 
artykuł: Lipińska Alicja: Konferencja nt. "Historia książki na terenach pogranicza i jej rola w kształtowaniu społeczeństw wielokulturowych". Bibliotekarz 2005 nr 12 s. 27-28 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Lipińska Alicja: Konferencja nt. "Historia książki na terenach pogranicza i jej rola w kształtowaniu społeczeństw wielokulturowych". Bibliotekarz 2005 nr 9 s. 25-27 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
219.artykuł: Wituska Ewa: Mikrofilmy chronią zbiory. Przegląd 2002 nr 23 s. 54 (nt. opracowania i zmikrofilmowania zabytków piśmiennictwa ze zbiorów p...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
220.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kucharska Eugenia: Literatura rosyjska na łamach "Dziennika Wileńskiego". Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Rossica Stetinensia 1991 nr 2 (51) s. 7-28  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
221.artykuł: Obrączka Piotr: Literatura niemiecka w czasopismach polskich początku XX w. (1901-1914). Założenia wstępne. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1989 z. 27 s. 127-133  szczegóły 
222.artykuł: Stroński Henryk: Wzlot i upadek. Krynica 1994 nr 2 s. 15-17 (dot. m. in. prasy w języku polskim wydawanej po utworzeniu na Ukrainie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
223.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalewski Włodzimierz: Wstęp. Borussia 2002 nr 28 s. 7-8 (do numeru poświęconego literaturze węgierskiej...) szczegóły 
artykuł: Traba Robert: Dlaczego "dialog"?. Borussia 2002 nr 27 s. 3-5 (m.in. nt. profilu pisma, z fot. Roberta Traby...) szczegóły 
224.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowosad Mikołaj: Problematyka ukraińska na łamach "Gazety Wyborczej" w latach 1989-1994. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2000 [nr] 5 (1999) s. 158-189 (wykaz bibliograficzny; m.in dotyczy literatury i wydarzeń kulturalnych...) szczegóły 
artykuł: Nowosad Mikołaj: Problematyka ukraińska na łamach "Gazety Wyborczej" w latach 1995-1998. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1999 [nr] 4 (1998) s. 92-122 (wykaz bibliograficzny; m.in dotyczy literatury i wydarzeń kulturalnych...) szczegóły 
225.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cirlić Dorota Jovanka: Zagrajmy naszą tożsamość. Dialog [Warszawa] 2003 nr 9 s. 173-176 (m.in. nt. wyróżnienia czasopisma srebrnym medalem w kategorii czasopis...) szczegóły 
artykuł: Polish news from abroad. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2003 nr 1/2 s. 67 (m.in. nt. wyróżnienia czasopisma srebrnym medalem w kategorii czasopis...) szczegóły 
artykuł: Teatr 2003 nr 4/5 s. 84 (not. nt. wyróżnienia czasopisma srebrnym medalem w kategorii czasopism...) szczegóły 
226.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skibniewski Andrzej: Problematyka ukrainoznawcza na łamach "Tygodnika Powszechnego" w latach 1989-1993. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2000 [nr] 5 (1999) s. 136-157 (wykaz bibliograficzny; m.in dotyczy literatury i wydarzeń kulturalnych...) szczegóły 
artykuł: Skibniewski Andrzej: Problematyka ukrainoznawcza na łamach "Tygodnika Powszechnego" w latach 1994-1997. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1999 [nr] 4 (1998) s. 80-91 (wykaz bibliograficzny; m.in dotyczy literatury i wydarzeń kulturalnych...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
227.artykuł: Marcol Anna: Wykorzystanie Internetu w prezentowaniu polsko-niemieckiej prasy dwujęzycznej publikowanej po roku 1989. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2010 t. 18 (2775) s. 225-235 (m.in. nt. pism kulturalnych; z wykazem periodyków wydawanych w wersji ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
228.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Acta Sueco-Polonica. Tygodnik Powszechny 1994 nr 4 s. 10 (omów. zawartości nru 1. nowopowstałego czasopisma Acta Sueco-Polon...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
229.artykuł: Kozak Stefan: "Dniepr i Wisłę związać pieśni stuła". Kultura [Paryż] 1991 nr 10 s. 15-24 (rola Kultury (Paryż) w stosunkach polsko-ukraińskich; m.in. zas...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą
    książki (alfabet autorów)
230.książka: Przekłady literatur słowiańskich. T 1. Cz. 1. Wybory translatorskie 1990-2006. 2009  szczegóły 
231.książka: Przekłady literatur słowiańskich. T 1. Cz. 3. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990-2006). 2012 (Wstęp. - Przekłady bułgarsko-polskie: Bibliografia przekładów literatu...) szczegóły 
232.książka: Przekłady literatur słowiańskich. T 2. Cz. 1. Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. 2011  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
233.impreza: "Oryginalność literatury polskiej w perspektywie badań porównawczych" - seminarium (2001).  szczegóły 
artykuł: Kwartał w telegraficznym skrócie.... Uniwersytet Warszawski 2001 nr 3 s. 8-9 (m.in. not....) szczegóły 
234.impreza: "Ukraińska emigracja: historia, nauka, kultura, instytucje, postacie, związki z Polakami" - międzynarodowa ukrainoznawcza konferencja naukowa z cyklu "Polsko-ukraińskie spotkania" (2008).  szczegóły 
artykuł: Chałasińska-Macukow Katarzyna: Otwarcie konferencji. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 10-11  szczegóły 
artykuł: Kozak Stefan: Powitanie. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 9  szczegóły 
artykuł: Waszkiewicz-Lewandowska Paulina: Dziewiętnasta międzynarodowa konferencja Katedry Ukrainistyki UW [Uniwersytetu Warszawskiego]. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 433-442 (spraw., z fot....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
235.artykuł: Khorev Viktor: Vosprijatie pol'skojj kul'tury v sovetskojj Rossii (1945-1990). Novaja Pol'sha 2003 nr 7/8 s. 25-31  szczegóły 
236.artykuł: Łużny Ryszard: Polsko-wschodnio-słowiańskie spotkania naukowe w płaszczyźnie historii literatury po roku 1945. Nauka nr s. (nt. prób stworzenia opracowań całościowych literatur: rosyjskiej, biał...) szczegóły 
237.artykuł: (pap): Polskie książki za granicą. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 53 s. 7 (dot. udziału polskich autorów i wydawców w zagranicznych targach książ...) szczegóły 
238.artykuł: Wojdas Joanna: Polska przy Saint-Germain. Lampa 2010 nr 6 s. 70-71 (dot. ostatniej polskiej księgarni w Paryżu; m.in. nt. spotkań z polski...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
239.książka: Belarus, Lithuania, Poland, Ukraine. The foundations of historical and cultural traditions in East Central Europe. International conference, Rome, 28 April - 6 May 1990. 1994 (Jerzy Kłoczowski: Przedmowa. * [Zawiera m.in.:] Grigorihjj Grabovich: ...) szczegóły 
recenzja: [Filar Tadeusz] (T.F.): Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 (1995/1996) s. 51  szczegóły 
240.książka: Borowski Andrzej: Iter Polono-Belgo - Ollandicum. Cultural nd literary relationships between the Commonwealth of Poland and the Netherlands in the 16th and 17th centuries. 2007  szczegóły 
recenzja: Sikora Anna: Werkwinkel 2009 t. 4 s. 197-199  szczegóły 
241.książka: Die Rezeption der polnischen Literatur im deutschsprachigen Raum und die der deutschsprachigen in Polen 1945-1985. 1988 (Cz. I. Polnische Literatur im deutschsprachigen Raum 1945-1985: H. Kne...) szczegóły 
recenzja: Ergetowski Ryszard: Ruch Literacki 1989 z. 3 s. 265-267  szczegóły 
recenzja: Honsza Norbert: Kultura [Warszawa] 1989 nr 17 s. 14  szczegóły 
recenzja: Honsza Norbert: Słowo Polskie 1989 nr 89 s. 6  szczegóły 
recenzja: Kuczyński Krzysztof A.: O polsko-niemieckiej recepcji literatury. Nurt [Poznań] 1989 nr 2 s. 19  szczegóły 
recenzja: Łukosz Jerzy: Twórczość 1989 nr 6 s. 138-139  szczegóły 
recenzja: [Mamoń Bronisław] BM: Tygodnik Powszechny 1989 nr 13 s. 6  szczegóły 
recenzja: Nowak Roman: Recepcja literatury polskiej w niemieckim obszarze językowym oraz niemieckojęzycznej w Polsce w l. 1945-1985. Życie i Myśl 1990 nr 12 s. 97-101  szczegóły 
recenzja: Puchalski Lucjan: Studia Historica Slavo-Germanica 1992 t. 17 (1988/1990) s. 180-183  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Nowe opracowanie Instytutu w Darmstadt. Kultura [Paryż] 1989 nr 4 s. 150-153  szczegóły 
recenzja: Szewczyk Wilhelm: Niemiecko-polskie wzajemności literackie. Życie Literackie 1989 nr 8 s. 1, 11  szczegóły 
recenzja: Trepte Hans-Christian: Zeitschrift fuer Slawistik 1990 t. 35 nr 1 s. 135-138  szczegóły 
recenzja: Zybura Marek: Polsko-niemieckojęzyczny dialog literacki. Odra 1989 nr 6 s. 106-107  szczegóły 
recenzja: Żyliński Leszek: Polityka 1989 nr 34 s. 13  szczegóły 
242.książka: Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich. Materiały z konferencji naukowej, Supraśl 16-18 listopada 1997. 1997 (Walentyna Jakimiuk: Motywy polskie w twórczości Fiodora Tiutczewa. - M...) szczegóły 
243.książka: Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich. T. 7: Z badań humanistycznych. 2001 (Jan Franciszek Nosowicz, Kamila Budrowska: Słowo wstępne. * [Zawiera m...) szczegóły 
244.książka: Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich. T. 8: Z języka i kultury pogranicza. 2002 ([Zawiera szkice i artykuły prezentowane na XII międzynarodowej konfere...) szczegóły 
245.książka: Literatura polska w przekładach 1971-1980. 2008 ([Bibliografia dotycząca recepcji polskiej literatury pięknej wydawanej...) szczegóły 
omówienie: Działalność wydawnicza. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej 2009 (za rok 2008) s. 168-180 (m.in. nota nt. książki...) szczegóły 
246.książka: Literatura polska w przekładach 1981-2004 = Polish literature in translations 1981-2004. 2005 ([Bibliografia dotycząca recepcji polskiej literatury pięknej wydawanej...) szczegóły 
247.książka: Literatura polska w przekładach 1990-2000 = Polish literature in translations 1990-2000. 2000  szczegóły 
recenzja: Bilikiewicz-Blanc Danuta: Polska literatura w świecie. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2000 nr 4 s. 66-68  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Jan: Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 203-206  szczegóły 
248.książka: Literatura polska w przekładzie. 1998 (Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Urszula Kropiwi...) szczegóły 
249.książka: Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru. 2006 (Romulad Cudak: Słowo od redaktora. * Zagadnienia ogólne. - Piotr Wilcz...) szczegóły 
250.książka: Magnuszewski Józef: Literatura polska w kręgu literatur słowiańskich. 1993 (W kręgu słowiańskim [wstęp]. - O Walgierzu z Tyńca i niektórych porówn...) szczegóły 
recenzja: Janaszek-Ivanickova Halina: Literatura polska w kręgu literatur słowiańskich. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 4 s. 163-167  szczegóły 
recenzja: Kolbuszewski Jacek: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 137-139  szczegóły 
recenzja: Michalska Halina: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 392-393  szczegóły 
251.książka: Meander 1997. Nr 6: Antyk w Polsce 1988-1989. Bibliografia. 1997 ([Zawiera zapisy bibliograficzne książek i materiału z czasopism zgroma...) szczegóły 
252.książka: Między Wschodem a Zachodem. Cz. II: Piśmiennictwo pogranicza. 1991 (Ryszard Łużny, Stefan Nieznanowski: Wstęp. * Jacek Kolbuszewski: Z dz...) szczegóły 
253.książka: Między Wschodem a Zachodem. Europa Mickiewicza i innych. O relacjach literatury polskiej z kulturami ościennymi. 2007 (Grażyna Borkowska: Wstęp. - Anna Axerowa: Mickiewicza czytanie Paska -...) szczegóły 
254.książka: Percepcion y recepcion. Polonia - la Peninsula Iberica-Latinoamerica = Percepcja i recepcja. Polska - Półwysep Iberyjski - Ameryka Łacińska. 1994 (Introduccion. - Wstęp. * Urszula Aszyk: El drama espanol del siglo XX ...) szczegóły 
recenzja: Kulak Ewa: Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 1997 nr 6 (1875) s. 142-143  szczegóły 
255.książka: Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej ("Perkoz" k. Olsztynka, 7-9 X 1993). [T.] 1: Literatura i kultura. 1994 ([Zawiera m.in.:] Albert Bartoszewicz: Od redaktora. * Z dyskusji panel...) szczegóły 
recenzja: Iwaniuk Sławomir: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1996 z. 1 (5) s. 167-168  szczegóły 
recenzja: Wołczuk Janina: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1997 nr 98 (1952) s. 129-131  szczegóły 
256.książka: Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej ("Perkoz" k. Olsztynka, 7-9 X 1993). [T.] 2: Językoznawstwo i translatoryka. 1995 ([Zawiera m.in.:] Olga Czerepanowa: Pol'sko-severnorusskie paralleli v ...) szczegóły 
recenzja: Pakszys Teresa: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1997 nr 98 (1952) s. 132-134  szczegóły 
257.książka: Promocja języka i kultury polskiej w świecie. 1998 ([Referaty wygłoszone na konferencji naukowej odbytej w Kazimierzu Doln...) szczegóły 
recenzja: T.B.: Tożsamość polskiej diaspory. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 3 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 307-309  szczegóły 
258.książka: Przyborowska-Klimczak Anna, Szczepan-Staszewski Wojciech, Wrzosek Stanisław: Międzynarodowa współpraca w dziedzinie kultury. Wybór dwustronnych umów zawartych przez Polskę. 2002 ([W latach 1956-2000]...) szczegóły 
259.książka: Starnawski Jerzy: Etudes sur la litterature polonaise de la Renaissance et ses relations avec la litterature europeenne. 2003 (Avant-propos. - Les lettres de Johannes Dantiscus au Roi Sigismond I e...) szczegóły 
260.książka: Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie. 1995 ([Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "Stosunki kulturowe ...) szczegóły 
261.książka: Stosunki literackie Polski z krajami Azji i Afryki. 1988 (Przedmowa. - J. Z. Brudnicki: Who's who w literaturze polskiej [wybran...) szczegóły 
recenzja: J.T.: Nowe Książki 1989 nr 10 s. 91 (nota...) szczegóły 
262.książka: Szpociński Andrzej: Inni wśród swoich. Kultury artystyczne innych narodów w kulturze Polaków. 1999 (Wstęp. - Kultura artystyczna jako sfera pozytywnych odniesień do innyc...) szczegóły 
recenzja: Kostyrko Teresa: "Inni" w perspektywie wiedzy o kulturze artystycznej. Kultura Współczesna 1999 nr 4 s. 55-57  szczegóły 
263.książka: Transfert des cultures par le biais des traductions litteraires = Przenikanie się kultur poprzez przekład literacki. Le XXVIe colloque de l'AIMAV organise en collaboration avec la Societe Poznanienne des Amis des Sciences et des Lettres (PTPN), Poznań, 27-29 mai 1995. 1999 (Marcel de Greve: Preliminaires. * Raja T. Nasr: The possibilities and ...) szczegóły 
264.książka: [Trzecia] III Sesja Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich pod patronatem miesięcznika "Literatura na Świecie". 17-19 listopada 1994. 1994 (Andrzej Chojecki: O Polsce i Polakach w literaturze szwedzkiej. Z dzie...) szczegóły 
265.książka: Vita pro litteris. Festschrift fuer Anna Stroka. 1993 (Eugeniusz Tomiczek: Zum Geleit. - I. Guenter Elze: Der "Breslauer Froi...) szczegóły 
recenzja: Kaliszewska Małgorzata: Orbis Linguarum 1994 t. 1 s. 196-197  szczegóły 
recenzja: Kos Józef: Vita pro litteris. Odra 1993 nr 11 s. 107-108  szczegóły 
266.książka: Wschód - Zachód. Pogranicze kultur. Kultura, literaturoznawstwo, językoznawstwo. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Słupsk 14-15.09.2000 r.. 2001 (Przedmowa. * [Zawiera m.in.:] Elżbieta Biernat: Inspiracje ezoteryczne...) szczegóły 
267.książka: Wschód - Zachód. Słowiańsko-germańskie badania literaturoznawcze, językoznawcze i glottodydaktyczne na przełomie milenium. 2002 (Od Redakcji [Wstęp]. [Zawiera m.in.:] * I. Literaturoznawstwo. Problem...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
268.impreza: "Bałtyckie sąsiedztwo" - wystawa z cyklu "Nasi sąsiedzi - nowe spojrzenie" (2001). ((kulturalne relacje polsko-skandynawskie, recepcja wybranych aspektów ...) szczegóły 
artykuł: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 2 s. 66 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 83 (not....) szczegóły 
artykuł: Sochańska Bogusława: Our Baltic Neighbourhood. Pogranicza 2001 nr 6 s. 152-162 (sprawozdanie; w jęz. angielskim...) szczegóły 
artykuł: Sochańska Bogusława: Sąsiedztwo przez Bałtyk. Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 2 s. 43-45  szczegóły 
269.impreza: "Das Wesen des Oberschlesiers, seine Identitaet und Mentalitaet" - literaturwissenschaftliche Konferenz (1995).  szczegóły 
artykuł: Klin Eugeniusz: Ueber das Wesen des Oberschlesiers. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 200-201 (spraw....) szczegóły 
270.impreza: "Dialog polsko-wschodniosłowiański wczoraj i dziś" - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Łuczków Iwona: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 190-191 (spraw....) szczegóły 
271.impreza: Dni Polskiej Kultury, Nauki i Gospodarki w Indiach (2000). (w programie m.in. imprezy filmowe i teatralne...) szczegóły 
artykuł: Rudzki Piotr: Polska Jesień w Indiach. Didaskalia 2001 nr 42 s. 55-57 (sprawozdanie...) szczegóły 
272.impreza: "Język polski i literatura polska w kontekście słowiańskich kultur" - konferencja międzynarodowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Musienko S.F.: O literaturno-lingvisticheskikh svjazjakh Pol'ski, Rossii, Belorussii. Slavjanovedenie 1994 nr 6 s. 117-118  szczegóły 
273.impreza: Konferencja poświęcona roli przekładów literackich w kształtowaniu się obrazu literatury i kultury danego kraju za granicą (1999).  szczegóły 
artykuł: Alma Mater 2000 nr 17 s. 49 (not....) szczegóły 
274.impreza: "Kontakty językowe i kulturowe w Europie" - międzynarodowa konferencja naukowa (2007).  szczegóły 
artykuł: Kontakty językowe i kulturowe. Uniwersytecka 2007 nr 7 s. 3 (zapowiedź...) szczegóły 
275.impreza: "Książka, biblioteka, informacja - między podziałami a wspólnotą" - konferencja naukowa (2006).  szczegóły 
artykuł: Dobrowolska Mirosława: Książka, biblioteka, informacja - między podziałami a wspólnotą. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 2/3 s. 50-52 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
276.impreza: "Książka nie zna granic" - wystawa niemieckojęzycznych tłumaczeń literatury polskiej, prac naukowych, eseistycznych i publicystycznych pośw. Polsce (1990).  szczegóły 
artykuł: nr s. (teksty wygłoszone podczas otwarcia wystawy przez: Janusza Odrowąża-Pie...) szczegóły 
artykuł: Ausstellung dokumentiert deutsch-polnische Kulturbeziehungen. Dialog [Niemcy] 1990 nr 3/4 s. 38 (sprawozdanie z wystawy...) szczegóły 
artykuł: B.K.: "Książka nie zna granic". Nowe Książki 1991 nr 3 s. 23  szczegóły 
artykuł: Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1994 nr 11 s. 326-329  szczegóły 
artykuł: Breysach Barbara: Kurzportaet des Projekts "Deutsche Bibliothek". Convivium 1994 s. s. 221-226  szczegóły 
artykuł: Buecher kennen keine Grenzen. Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur 1991 [r. 2] (1990) s. 194-197  szczegóły 
artykuł: I.R.: "Książka nie zna granic". Odra 1990 nr 7/8 s. 108-109 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Mamoń Bronisław: "Książka nie zna granic". Tygodnik Powszechny 1990 nr 22 s. 8 (spraw....) szczegóły 
artykuł: (m): Z inicjatywy Dedeciusa.... Trybuna 1990 nr 40 s. 6  szczegóły 
artykuł: Riss Barbara: "Książka nie zna granic". Życie Warszawy 1990 nr 120 s. 5 (reportaż z wystawy...) szczegóły 
artykuł: Wprost 1990 nr 24 s. 30 (not....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 1 s. 2 (nota inf. o wystawie...) szczegóły 
277.impreza: "Literatury Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przewartościowania" - międzynarodowe slawistyczne sympozjum literackie (1997).  szczegóły 
artykuł: Ściepuro Marian: Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 20 z. 3/4 (1997) s. 294-296 (sprawozdanie...) szczegóły 
278.impreza: "Między narodowym mitem a wyzwaniami XXI wieku" - międzynarodowe spotkanie (2000).  szczegóły 
artykuł: Nota redakcyjna. Borussia 2001 nr 23 (2000/2001) s. 4-5 (program...) szczegóły 
279.impreza: Międzynarodowa slawistyczna konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Anan'eva N.: Mezhdunarodnaja konferencija slavistov v Ljubline. Slavjanovedenie 1995 nr 1 s. 120-121  szczegóły 
artykuł: Cieślikowa Aleksandra: V Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja. Onomastica 1994 r. 39 s. 284-285 (m.in. nt. prac sekcji literaturoznawczej...) szczegóły 
artykuł: Cybenko E.: Mezhdunarodnaja konferencija slavistov v Ljubline. Slavjanovedenie 1995 nr 1 s. 122-125  szczegóły 
280.impreza: "Nordalia" - festiwal imprez poświęconych krajom Skandynawii (2003). (m.in. spotkania literackie i spektakle teatralne...) szczegóły 
artykuł: Nordalia 2003. Śląsk 2003 nr 10 s. 83 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
281.impreza: Plener malarsko-literacki w Różanymstoku - spotkanie artystów z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy (2002).  szczegóły 
artykuł: Białous Adam: Plener malarsko-literacki. Nasz Dziennik 2002 nr 170 s. 11 (nota...) szczegóły 
282.impreza: "Pogranicze - literatura odzyskanych znaczeń" - sesja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: H.C.: Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 4 s. 244 (nota...) szczegóły 
283.impreza: "Pogranicze kultur narodowych" - konferencja naukowa poświęcona polsko-wschodniosłowiańskim kontaktom językowym i literackim (1995).  szczegóły 
artykuł: Łukaszuk Irena, Mieszkowska Walentyna: Konferencja naukowa "Pogranicze kultur narodowych". Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 252-255 (sprawozdanie...) szczegóły 
284.impreza: "Polacy i sąsiedzi - dystans i przenikanie się kultur" - sympozjum naukowe poświęcone problematyce relacji społeczno-kulturowych w XIX i XX w. (1999).  szczegóły 
artykuł: Weiss Katarzyna: Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 2 s. 231-235 (spraw....) szczegóły 
285.impreza: "Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe i literackie" - sesja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Januszkiewicz Lilla, Jurowiec Elżbieta: "Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe i literackie" - sprawozdanie z sesji naukowej zorganizowanej przez Zakład Filologii Wschodniosłowiańskich Wydziału Humanistycznego Filii UW[Uniwersytetu Warszawskiego] w Białymstoku. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 1/2 s. 123-127  szczegóły 
286.impreza: "Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe" - międzynarodowa konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Rudziewicz I.: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej. Wiadomości Uniwersyteckie UWM 2001 nr 9 s. 13 (omówienie...) szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Kolejna IX cykliczna konferencja "Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. Dziedzictwo i innowacje" w Olsztynie. Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 1 s. 129-130 (spraw....) szczegóły 
287.impreza: "Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe" - międzynarodowa konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Gawryluk Andrzej: Międzynarodowa konferencja slawistów. Dyskusja = Dyskusihja 1993 nr 3/4 s. 30 (nota...) szczegóły 
288.impreza: Sesja krytyczno-literacka poświęcona recepcji polskiej książki dla dziecka za granicą (1989).  szczegóły 
artykuł: Błażewicz Olgierd: Brak armat czy sojuszników? (Polska literatura na świecie). Głos Wielkopolski 1989 nr 129 s. 8 (refleksje na marginesie sesji...) szczegóły 
artykuł: [Błażewicz Olgierd] (ob): Głos Wielkopolski 1989 nr 119 s. 2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Głos Wielkopolski 1989 nr 116 s. 8 (zapow....) szczegóły 
289.impreza: Spotkania rusycystów (1974-1991) - Międzynarodowe sympozja slawistyczne (od 1992) (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Łuczyk Małgorzata: Międzynarodowe sympozja w Zielonej Górze. Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 375-377 (omówienie, dotyczy lat 1974-1999...) szczegóły 
290.impreza: Sympozjum poświęcone kontaktom kulturalnym polsko-latynoamerykańskim (1993).  szczegóły 
artykuł: Spotkanie dwóch światów. Gwiazda Polarna 1993 nr 14 s. 7 (nota spraw....) szczegóły 
291.impreza: "Śląsk - to dom nasz rodzinny" - międzynarodowe sympozjum (1996).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1996 nr 2 s. 7 (nota; m.in. nazwiska uczestników sympozjum...) szczegóły 
artykuł: R.B.: Nasz rodzinny dom (Międzynarodowe sympozjum we Wrocławiu). Rzeczpospolita 1996 nr 25 s. 22  szczegóły 
292.impreza: "Wspomnienia pisarzy - Wschód i Zachód literackiej Europy" - spotkanie w ramach cyklu spotkań "Litewsko-niemiecko-polskie rozmowy o przyszłości pamięci" (2000). (z udziałem: Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Tomasza Venclovy, ...) szczegóły 
artykuł: Czy istnieje "czysta poezja"?. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 81-83 (zapis dyskusji podczas spotkania Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłos...) szczegóły 
artykuł: Dawdo Lucyna: Nobliści o historii. Trybuna 2000 nr 232 s. 9  szczegóły 
artykuł: Dowdo Lucyna: Nie można uciec od pamięci. Trybuna 2000 nr 128 s. 9  szczegóły 
artykuł: Jotkiałło Halina: Wizyta noblistów: Szymborska, Miłosz i Grass. Magazyn Wileński 2000 nr 10 s. 6 (nt. wizyty w Wilnie...) szczegóły 
artykuł: Kasner Małgorzata: Praca nad pamięcią = Atminties darbas. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 4 s. 26-31, 32-37 (tekst równoległy w jęz. polskim i litewskim; sprawozdanie z dyskusji...) szczegóły 
artykuł: Literacki szczyt w Wilnie: Szymborska, Miłosz, Grass i Venclova. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 59 (nota; z fot. noblistów...) szczegóły 
artykuł: Lithuania 2001 nr 1 s. 148-163 (teksty wystąpień Czesława Miłosza, Guentera Grassa, Tomasa Venclovy...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Szymborska, Miłosz, Grass i Venclova (Literacki "szczyt" w Wilnie). Kurier Wileński 2000 nr 189 s. 1, 5 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Tematem rozważań - pamięć (Literacki "szczyt' w Wilnie). Kurier Wileński 2000 nr 190 s. 1-2 (sprawozdanie z przebiegu spotkania...) szczegóły 
artykuł: Nobliści w Wilnie. Gazeta Wyborcza 2000 nr 231 s. 2 (nt. wizyty w Europejskim Domu w Wilnie na zaproszenie prezydenta Valda...) szczegóły 
artykuł: O pamajati i vospominanijakh. Inostrannaja Literatura 2001 [nr] 2 s. 281-282 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pamięć pisarzy. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 76-80 (skrót dyskusji odbytej na spotkaniu pisarzy w Wilnie, prowadzonym prze...) szczegóły 
artykuł: Pastuszewski Stefan: Świetlik poezji. Akant 2000 nr 11 s. 1  szczegóły 
artykuł: Rzecz o Książkach 2000 nr 10 s. D1 (fot. uczestników spotkania: Guentera Grassa, Czesława Miłosza i Wisław...) szczegóły 
artykuł: Sawicka Elżbieta: Chodzenie po cienkim lodzie. Rzeczpospolita 2000 nr 231 s. A1 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Sawicka Elżbieta: Mity i pamięć. Rzeczpospolita 2000 nr 231 s. A1 (sprawozdanie ze spotkania 2 X 2000...) szczegóły 
artykuł: Sawicka Elżbieta: W Wilnie o pamięci. Plus Minus 2000 nr 40 s. D1 (sprawozdanie; z fot. uczestników, s. D3...) szczegóły 
artykuł: Spotkanie noblistów w Wilnie. Lithuania 2001 nr 1 s. 148 (nota...) szczegóły 
artykuł: Waelde Martin: Wileńskie spotkanie = Vilniaus sustikimas. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 4 s. 10-17, 18-25 (tekst równoległy w jęz. polskim i litewskim; sprawozdanie z pobytu w W...) szczegóły 
artykuł: Werowska Danuta: Kronika litewska 2000. Lithuania 2001 nr 2 s. 126 (nota...) szczegóły 
artykuł: Znajdziłowska Barbara: Literaci przemawiają do rozsądku. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 20 X s. 11  szczegóły 
    Nagrody (alfabet tytułów)
293.nagroda: Medal Mickiewicz-Puszkin (2000). (nagr.: Janusz Odrowąż-Pieniążek, Dionizy Sidorski...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Michał: Kronika stowarzyszeń zbliżania narodów. Nowe Kontrasty 2000 nr 5 s. 33 (wyniki...) szczegóły 
294.nagroda: Medal Mickiewicz-Puszkin (2001). (nagr.: Janka Bryl, Tadeusz Chróścielewski, Stanisław Leszczyński, Kata...) szczegóły 
artykuł: Medal Mickiewicz-Puszkin. Nowe Kontrasty 2001 nr 5 s. 35 (nominowani...) szczegóły 
artykuł: Medal Mickiewicz-Puszkin. Nowe Kontrasty 2001 nr 7/8 okł. (sprawozdanie z wręczenia nagród...) szczegóły 
artykuł: Red.: Medal Mickiewicz-Puszkin. Nowe Kontrasty 2001 nr 4 s. 34-35 (nominowani...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
295.artykuł: 48. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Mówią Wieki 2003 nr 5 s. 35-36 (program imprezy obejmujący m.in. spotkania z zagranicznymi pisarzami; ...) szczegóły 
296.artykuł: Adamczyk Danuta: Europejska promocja Polski i polskiej literatury w przekładach w początku XX wieku. Kieleckie Studia Bibliologiczne 2000 t. 5 s. 29-42  szczegóły 
297.artykuł: Apiecionek Czesław: The Bibliophile File.... The Warsaw Voice 1998 nr 5 s. 22 (wywiad z właścicielem wydawnictwa "Odeon" nt. wydawania klasycznej i w...) szczegóły 
298.artykuł: Baczewska Anna: Ambasadorowie literatury polskiej. Życie Warszawy 1991 nr 33 s. 3 (nt. przyczyn malejącego zainteresowania literaturą polską poza jej gra...) szczegóły 
299.artykuł: [Baczewska Anna] (bacz): Gdzie nas czytają?. Życie Warszawy 1990 nr 9, 37, 142, 189, 219, 247, 271, 301  szczegóły 
300.artykuł: Bańkowska-Bober Krystyna: Świat przekładów = The world of translations. Polish Culture 2000 nr 2 s. 28-31 (dane statystyczne dot. przekładów literatury polskiej na języki obce i...) szczegóły 
301.artykuł: Baraniak-Leszczyński Błażej: Stan hipnozy. Wprost 1990 nr 7 s. 29 (nt. problemu przekładu współcz. lit. polskiej na języki zachodnie...) szczegóły 
302.artykuł: Bastlova Zdenka: K problematike mezhslavjanskikh literaturnykh svjazejj rubezha vekov. Sovetskoe Slavjanovedenie 1990 nr 6 s. 37-44 (na przełomie XIX/XX w.; dot. też literatury polskiej...) szczegóły 
303.artykuł: Berdychowska Bogumiła: Program stypendialny "Gaude Polonia" jako element sieci stypendialnej dla Wschodu. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 205-210 (dot. programu stypendialnego "Gaude Polonia" dla młodych twórców, a zw...) szczegóły 
304.artykuł: Bersz Maryna: Apetyt na Instytuty (Konflikt wokół obsady Instytutów Polskich). Życie Warszawy 1994 nr 173 dod. s. 4  szczegóły 
305.artykuł: Bielecki Jędrzej: Zawsze byliśmy w Europie. Rzeczpospolita 2001 nr 126 s. A1, A12 (zapowiedź prezentowania kultury polskiej w Brukseli przed przystąpieni...) szczegóły 
306.artykuł: Boliński Kazimierz: Polska literatura po niemiecku. ([w NRD, RFN, Austrii i niemieckojęzycznej Szwajcarii]...) szczegóły 
307.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina, Pelc Janusz: Polska a Niderlandy. Związki i analogie kulturowe oraz literackie w XVI i XVII wieku. Barok 2000 nr 1 s. 45-71  szczegóły 
308.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Polska literatura emigracyjna w krajach zachodnioeuropejskich. x 1992 ([W ks. zb.:] Polonia w Europie. Poznań 1992 s. 147-176 [próba przybliż...) szczegóły 
309.artykuł: Chodubski Andrzej: Aktywność cywilizacyjna Polaków na Kaukazie. Studia Europejskie (Gdynia) 2001 t. 8 s. 261-273 (nt. kontaktów polsko-kaukaskich; m.in. dot. wspomnień opublikowanych p...) szczegóły 
310.artykuł: Chrząstowska Bożena: Ku Europie, ku światu. Polonistyka 2003 nr 6 s. 323 (wstęp do numeru...) szczegóły 
311.artykuł: Cieślak Jacek: Jama Michalikowa w Brukseli. Rzeczpospolita 2001 nr 154 s. A8 (m. in. o udziale polskich teatrów i pisarzy...) szczegóły 
312.artykuł: Czarnik Oskar: Właściwa książka dla właściwego odbiorcy. Głos Ludu 2000 nr 138 s. 5 (wyw. z pracownikiem Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodo...) szczegóły 
313.artykuł: Czaykowski Bogdan, Czerniawski Adam: O recepcji polskiej kultury na świecie. Fraza 2001 nr 3 s. 114-120 (głównie literatury...) szczegóły 
314.artykuł: Czaykowski Bogdan: Widok z Vancouveru. Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 63-69 (m.in. o recepcji literatury polskiej za granicą...) szczegóły 
315.artykuł: Czerniawski Adam: Co pisałem i tłumaczyłem w czasach zimnej wojny. Kresy 1994 nr 19 s. 263-269 (nt. obecności literatury polskiej na Zachodzie w okresie zimnej wojny ...) szczegóły 
316.artykuł: Czudec Joanna: Zespół Literacki polska2000 w Programie POLAND. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 186-191 (dot. zespołu powołanego do opracowania programu promocji literatury po...) szczegóły 
317.artykuł: Danielewicz-Kerski Dorota: Polska książka w Lipsku. (Impresje z wiosennych Targów Książki 28-31.03.1996). Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 100-103  szczegóły 
318.artykuł: Dedecius Karl: Zwiastunowie europejskiego Renesansu 2000. Czas Kultury 1991 nr 34/35 s. 67-69 (polska literatura współczesna w Europie...) szczegóły 
319.artykuł: Dembicz Andrzej: Relacoes e presencas intelectuais contemporaneas. x 1996 ([W ks. zb.:] A presenca polonesa na America Latina. Warszawa 1996 s. 7...) szczegóły 
320.artykuł: Dziekan Marek M.: Polacy a świat arabski (Cz. 1). Świat Islamu 2000 nr 24 s. 15 (dotyczy kontaktów literackich od X do XII w....) szczegóły 
321.artykuł: Falkowski Janusz, Niklewicz Konrad: Publishing Grim Reading. The Warsaw Voice 1996 nr 12 s. 12-13 (nt. problemów polskich wydawców; m.in. wypowiedzi przedstawicieli wyda...) szczegóły 
322.artykuł: Gdzie nas czytają. Życie Warszawy 1989 nr 44, 79, 98, 127 131, 163, 187, 227, 250 (inf. o przekładach i wydaniach literatury polskiej...) szczegóły 
323.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Karl Dedecius promuje polską literaturę (Lipskie Targi Książki). Plus Minus 1996 nr 13 s. 20 (omówienie polskich imprez towarzyszących lipskim targom...) szczegóły 
324.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Różewicz z Grassem (Polska gościem honorowym Lipskich Targów Książki). Rzeczpospolita 1996 nr 34 s. 29 (nt. spotkań autorskich z czytelnikami, wystawach i innych imprezach ku...) szczegóły 
325.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Rzeczpospolita 1998 nr 80 s. 6 (nt. przekładów literatury polskiej na obce języki...) szczegóły 
326.artykuł: Gorczyńska Renata: Literatura polska na Zachodzie. Tygodnik Powszechny 1990 nr 19 s. 5 (dot. recepcji i przekładów literatury polskiej, działalności polskich ...) szczegóły 
nawiązanie: Jeżewski Krzysztof: Literatura polska we Francji. Tygodnik Powszechny 1990 nr 31 s. 8  szczegóły 
327.artykuł: Górewicz Igor D.: Nowy instytut. Dziś 2001 nr 5 s. 142 (dot. powstania "Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej Białoruś, Rosja, ...) szczegóły 
328.artykuł: Grześczak Marian: Kiosk (19). Twórczość 1998 nr 11 s. 125-127 (nt. działalności Instytutu Polskiego w Budapeszcie, Instytutu Polskieg...) szczegóły 
329.artykuł: Grześczak Marian: Kiosk (55). Twórczość 2003 nr 2/3 s. 249-252 (dot. m.in. recepcji literatur: niemieckiej, rosyjskiej, białoruskiej, ...) szczegóły 
330.artykuł: Grześczak Marian: Kiosk (57). Twórczość 2003 nr 5 s. 137-140 (nt. przekładów polskiej literatury na język niemiecki, czeski, słowack...) szczegóły 
331.artykuł: Grzybowski Stanisław: The Discovering of the Islamic World as a Part of the European Civilisation. x 2001 ([w ks. zb.:] Terra marique. The cultural intercourse between the Europ...) szczegóły 
332.artykuł: Isztar Krzysztof: Bilety na Różewicza. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 16 s. 4 (nt. spotkania z niemieckimi czytelnikamu m.in.: Hanny Krall, Marii Nur...) szczegóły 
333.artykuł: Ivinskijj Pavel Ivanovich: Pol'sko-vostochnoslavjanskie literaturnye svjazi. Sovetskoe Slavjanovedenie 1990 nr 4 s. 88-93  szczegóły 
334.artykuł: Janowska-Woźniak Irena: Polska gościem honorowym w Lipsku. Nowe Książki 1996 nr 3 okł. (program imprez polskich firm wydawniczych i spotkań z polskimi pisarza...) szczegóły 
335.artykuł: Jaranowski Michał: Z polskiego i o Polsce. Kultura i Życie 1989 nr 9 s. 4 (o przekładach z literatury polskiej dokonanych w 1988 na obszarze niem...) szczegóły 
336.artykuł: Jastrun Tomasz: Dziwna aura sporu. Życie Warszawy 1994 nr 174 dod. s. 4 (o działaln. instytutów kultury polskiej...) szczegóły 
337.artykuł: Jastrzębowski Jerzy: Pol'sha vozvrashhaetsja na scenu. Novaja Pol'sha 2001 nr 3 s. 14-17 (m.in. nt. popularności na świecie polskiej literatury i filmu...) szczegóły 
338.artykuł: Jedlicki Jerzy: Świat na peryferiach Ameryki. Z profesorem Jerzym Jedlickim rozmawiają Andrzej Bernat i Paweł Kozłowski. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 4-7 (m.in. o osłabieniu kontaktów kulturalnych między Polską a krajami Euro...) szczegóły 
339.artykuł: Kalendarium. Notes Wydawniczy 2001 nr 2 s. 15 (dot. wystaw książki polskiej w świecie...) szczegóły 
340.artykuł: Kaliński Witold: Geneza Domu Pisarzy Europy i Towarzystwa im. Cypriana Kamila Norwida. Almanach Sądecki 2010 nr 3/4 s. 136-138 (dot. lokalizacji Domu Pisarzy Europy - punktu sieci rezydencji dla pis...) szczegóły 
341.artykuł: Kiedroń Stefan: Noch einmal ueber die Schlesier an der Universitaet Leiden im 17. Jahrhundert. Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia 1989 nr 4 (1130) s. 269-277 (przyczynek do historii kontaktów polsko-niderlandzkich w XVII w.; nawi...) szczegóły 
342.artykuł: Knopek Jacek: Kierunki współczesnych przemian polonii północnoafrykańskiej. x 2001 ([w ks.:] Jacek Knopek. Migracje Polaków do Afryki Pólnocnej w XX wieku...) szczegóły 
343.artykuł: Knopek Jacek: Rozwój relacji polsko-północnoafrykańskich w okresie międzywojennym. x 2001 ([w ks.:] Jacek Knopek. Migracje Polaków do Afryki Pólnocnej w XX wieku...) szczegóły 
344.artykuł: Knopek Jacek: Z dziejów kontaktów Polaków z Afryką Północną do początku XX wieku. x 2001 ([w ks.:] Jacek Knopek. Migracje Polaków do Afryki Pólnocnej w XX wieku...) szczegóły 
345.artykuł: Komar Jacek, Romanowski Wiesław, Urbanowicz Juliusz: Remont skansenu. Wprost 2000 nr 49 s. 90-91 (nt. finansowania polskich ośrodków na Wschodzie m.in. Wileński Instytu...) szczegóły 
346.artykuł: Koprowski Jan: Dlaczego literatura polska nie może przebić się na Zachód?. Metafora 1990 nr 1/2 (1989/1990) s. 222-225  szczegóły 
347.artykuł: Koprowski Jan: O "polskiej fali" za niemiecką granicą. Plus 1989 nr 2 s. 4 (wywiad nt. recepcji polskiej literatury współczesnej w krajach niemiec...) szczegóły 
polemika: Herbst Lothar: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 27 s. 2 (z notą od red. nt. L. Herbsta...) szczegóły 
348.artykuł: Kott Jan: Blaski i cienie pracy tłumacza. Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 19 X s. 1, 15 (nt. recepcji literatury polskiej tłumaczonej na język angielski przez ...) szczegóły 
349.artykuł: Kot Wiesław: Szarża kultury. Wprost 2000 nr 6 s. 90-92 (nt. polskich pisarzy, twórców teatralnych, muzyków, którzy zdobyli mię...) szczegóły 
350.artykuł: Krajewska Hanna: Współpraca i kontakty zagraniczne Archiwum PAN w latach 1995-1997. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 1997 nr 38 s. 3-6 (m.in. dot. kontaktów naukowych i literackich...) szczegóły 
351.artykuł: Kuczyńska Teresa: Ambasady kultury (Instytuty kultury polskiej za granicą w nowej rzeczywistości gonią w piętkę). Tygodnik Solidarność 1993 nr 12 s. 7 (nt. sytuacji polskich ośrodków i instytutów kultury za granicą...) szczegóły 
nawiązanie: Adamczyk Jerzy: Te pieniądze nam się zwrócą. Tygodnik Solidarność 1993 nr 17 s. 6 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Kuczyńska Teresa: MSZ bojkotuje Wschód. Tygodnik Solidarność 1993 nr 17 s. 16 (....) szczegóły 
352.artykuł: Kulik Maria: Targi Książki w Lipsku. Guliwer 1999 nr 4 s. 47-48 (obecność polskich pisarzy na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku...) szczegóły 
353.artykuł: Kunicki Wojciech: Zwei "Deutsche Bibliotheken" zwei kulturpolitische Initiativen. Ansichten 1998 [t.] 9 s. 163-171 (nt. inicjatyw wydawniczych, serii: Posener Deutsche Bibliothek [Poznań...) szczegóły 
354.artykuł: Labyncev Jurijj, Shhavinskaja Larisa: Izuchenie cerkovnoslavjanskojj knizhnojj tradicii v ramkakh Mezhdunarodnogo issledovatel'skogo proekta "Slavia Orthodoxa et Slavia Romana": Vzaimodejjstvie slavjanskikh mirov: "Dukhovnaja kul'tura Podljash'ja". Slavia Orientalis 1994 nr 3 s. 373-379 (nt. międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest opracowan...) szczegóły 
355.artykuł: Labyncev Jurijj, Shhavinskaja Larisa: Izuchenie cerkovnoslavjanskojj knizhnojj tradicii v ramkakh Mezhdunarodnogo issledovatel'skogo proekta "Slavia Orthodoxa et Slavia Romana": Vzaimodejjstvie slavjanskikh mirov: "Dukhovnaja kul'tura Podljash'ja". Slavjanovedenie 1994 nr 5 s. 103-111 (nt. międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest opracowan...) szczegóły 
356.artykuł: Lami Marlis: Lipsk literacki. Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 2 (spraw. z poświęconych głównie literaturze polskiej Targów Książki w Li...) szczegóły 
357.artykuł: Lempp Albrecht: Zespół Literacki. Notes Wydawniczy 2001 nr 11/12 s. 14-20 (o działalności w zakresie popularyzacji literatury polskiej za granicą...) szczegóły 
358.artykuł: Lewandowski Tadeusz: Lipskie skrzyżowanie europejskich dróg. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 80 (m.in. nt. obecności polskich pisarzy na Międzynarodowych Targach Książ...) szczegóły 
359.artykuł: Lichniak Zygmunt: Miłośnikom książki donoszę.... Kierunki 1989 nr 48 s. 1, 12 (m.in. nt. obecności literatury polskiej na Międzynarodowych Targach Ks...) szczegóły 
360.artykuł: Lipatow Aleksandr Władimirowicz: Wzajemne oddziaływanie łacińskiego Zachodu i bizantyjskiego Wschodu (Tradycja Cyryla i Metodego, źródła literatury polskiej a problemy słowiańskiej wspólnoty). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 37-50  szczegóły 
361.artykuł: Literatura polska i o Polsce za granicą. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 707-758 (wykaz publikacji...) szczegóły 
362.artykuł: Literatura polska i o Polsce za granicą. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 589-629 (wykaz publikacji...) szczegóły 
363.artykuł: L.S.: Targi lipskie. Kultura [Paryż] 2000 nr 5 s. 141-143 (m.in. o udziale polskich pisarzy w Międzynarodowych Targach Książki w ...) szczegóły 
364.artykuł: Łoch Eugenia: Pogranicza literackie w okresie Młodej Polski. x 1997 ([W ks. zb.:] Badanie zmian i relacji międzykulturowych w Europie oraz ...) szczegóły 
365.artykuł: Łubieński Tomasz: Frankfurt literacki. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 77-79 (omówienie polskiej ekspozycji oraz imprez towarzyszących Międzynarodow...) szczegóły 
366.artykuł: Mack Manfred: Polnische Literatur in deutschen Uebersetzungen 1994/1995. Zusammengestellt von Manfred Mack. Ansichten 1996 [t.] 7 (1995) s. 243-249 (zestawienie...) szczegóły 
367.artykuł: Mack Manfred: Polnische Literatur in deutschen Uebersetzungen 1995/1996. Zusammengestellt von Manfred Mack. Ansichten 1997 [t.] 8 (1996/1997) s. 259-267 (zestawienie bibliograficzne...) szczegóły 
368.artykuł: Mack Manfred: Polnische Literatur in deutschen Uebersetzungen 1996/1997. Zusammengestellt von Manfred Mack. Ansichten 1998 [t.] 9 s. 259-267 (zestawienie bibliograficzne...) szczegóły 
369.artykuł: Mack Manfred: Polnische Literatur in deutschen Uebersetzungen 1997/1998. Zusammengestellt von Manfred Mack. Ansichten 1999 [t.] 10 s. 275-278 (zestawienie bibliograficzne; z not. o autorze na s. 311...) szczegóły 
370.artykuł: Mack Manfred: Polnische Literatur in deutschen Uebersetzungen 1998/1999. Zusammengestellt von Manfred Mack (In dankbarer Erinnerung an den Begruender dieser Bibliographie Klaus Staemmler (1921-1999)). Ansichten 2000 [t.] 11 s. 275-278 (zestawienie bibliograficzne; z not. o autorze na s. 306...) szczegóły 
371.artykuł: Mack Manfred: Polnische Literatur in deutschen Uebersetzungen 1999/2000. Zusammengestellt von Manfred Mack. Ansichten 2001 [t.] 12 s. 271-281 (zestawienie bibliograficzne...) szczegóły 
372.artykuł: Mack Manfred: Polnische Literatur in deutschen Uebersetzungen 2000/2001. Zusammengestellt von Manfred Mack. Ansichten 2002 [t.] 13 s. 253-257 (zestawienie bibliograficzne; z not. o autorze art. na s. 303...) szczegóły 
373.artykuł: Mack Manfred: Polnische Literatur in deutschen Uebersetzungen 2001/2002. Zusammengestellt von Manfred Mack. Ansichten 2003 [t.] 14 s. 283-289 (zestawienie bibliograficzne; z not. o autorze art. na s. 326...) szczegóły 
374.artykuł: Magnuszewski Józef: Literatura polska w kręgu literatur słowiańskich. x 1991 ([W ks. zb.:] Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś. Materi...) szczegóły 
375.artykuł: Malawska Joanna: Literatura polska w kulturze europejskiej. Życie Warszawy 1994 nr 97 s. 18  szczegóły 
376.artykuł: Masłoń Krzysztof: Maria Nurowska najchętniej czytana. Rzeczpospolita 2000 nr 201 s. A6 (nt. listy nowości i wznowień literatury polskiej tłumaczonej na język ...) szczegóły 
377.artykuł: Masłoń Krzysztof: Umów jak na lekarstwo (Książki polskich autorów zagranicą). Rzeczpospolita 1992 nr 236 s. 4 (wykaz umów zawartych przez Agencję Autorską na druk polskich książek z...) szczegóły 
378.artykuł: Melchior Jacek: Kultura Nic. Wprost 2003 nr 9 s. 98-101 (m.in. nt. pozycji literatury polskiej i polskiego kina na świecie...) szczegóły 
polemika: Ubysz Dorota: Kultura Nic. Wprost 2003 nr 11 s. 17 (list do redakcji...) szczegóły 
379.artykuł: Merczyński Michał: Myśl lokalnie, działaj globalnie. Rzeczpospolita 2003 nr 194 s. A2 (nt. promocji kultury polskiej poza granicami kraju...) szczegóły 
380.artykuł: Michalski Waldemar: Z poloników literackich u naszych sąsiadów. Akcent 1995 nr 2 s. 232, 233 (recepcja lat ostatnich...) szczegóły 
381.artykuł: Mikoś Michael J.: Bibliography of English language anthologies of Polish literature. The Polish Review 1994 t. 39 nr 3 s. 371-380  szczegóły 
382.artykuł: Mokry Włodzimierz: Z horyzontu krakowskiego Wzgórza Wawelskiego. Życie religijne mniejszości. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 1-7 (m.in. dot. wpływu na kulturę polską twórców z Europy Zachodniej i Wsch...) szczegóły 
383.artykuł: Naumow Aleksander: Za specifikata na c'rkovnoslavjanskata literatura v Zhech pospolita. x 1992 ([w czasopiśmie:] Palaeobulgarica. Starobahlgaristika (Sofija) 1...) szczegóły 
384.artykuł: Nowakowski Andrzej: Promowanie. Notes Wydawniczy 2001 nr 7/8 s. 68-69 (nt. recepcji i promowania literatury polskiej za granicą...) szczegóły 
385.artykuł: Nowak Roman: Dedeciusa wizja Polska w Europie. Życie i Myśl 1990 nr 5/6 s. 49-53 (m.in. nt. związków lit. polskiej z literaturami innych krajów europejs...) szczegóły 
386.artykuł: O promocji literatury polskiej. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 186-191 (dyskusja; wypow.: Judith Arlt, Joanna Czudec, Maryla Hempowicz, Urszul...) szczegóły 
387.artykuł: Orłowski Hubert: Polska literatura emigracyjna w krajach niemieckiego obszaru językowego po 1945 roku. x 1997 ([W ks.:] Hubert Orłowski: Wobec zniewoleń "krótkiego stulecia". Szkice...) szczegóły 
388.artykuł: Orłowski Jan: Stosunki literackie polsko-rosyjskie w powojennych badaniach filologicznych krakowskiego ośrodka naukowego. Slavia Orientalis 1992 nr 3 (1991) s. 319-327 (z not. s. 390...) szczegóły 
389.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Europejskiej konwencji kulturalnej, sporządzonej w Paryżu dnia 19 grudnia 1954 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1990 nr 8 s. 73 poz. 45  szczegóły 
390.artykuł: Ottschofski Edith: "Weimarer Dreieck" im Dreilaendereck franzoesisch-polnisch-deutsches Schriftstellertreffen in Freiburg. x 1994 ([w czasopiśmie:] Kulturpolitische Korrespondenz (Bonn) 1994 nr ...) szczegóły 
391.artykuł: Paluch Janusz M.: Poeci krakowscy w Norymberdze i Ołomuńcu. Magdalenka Literacka 1998 nr 3 s. 1, 5 (nt. niedostatecznej promocji młodych poetów polskich przez instytuty k...) szczegóły 
392.artykuł: Papiór Jan: Zur bibliographischen Erfassung polnisch-deutscher Wechselbeziehungen (I) (Versuch einer Bi-Bibliographie). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1999 t. 17 s. 171-214 (zawiera bibliografię i indeks...) szczegóły 
393.artykuł: Perspectives Polonaises 1989 nr 4 s. 88-89 (not. inf. podająca liczbę polskich książek wydanych za granicą oraz li...) szczegóły 
394.artykuł: PHILOBIBLION: Co się działo we Franfurcie. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 76-77 (omówienie Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie nad Menem w 2...) szczegóły 
395.artykuł: PHILOBIBLION: Po raz pięćdziesiąty nad Menem. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 72-73 (m.in. o polskim stoisku na 50. Międzynarodowych Targach Książki we Fra...) szczegóły 
396.artykuł: PHILOBIBLION: Polski Frankfurt w 2000 roku. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 75-77 (omówienie polskiej ekspozycji oraz imprez towarzyszących Międzynarodow...) szczegóły 
397.artykuł: Picchio Riccardo: Emilio Maria Manolesso i Alberto Vimina a Polska. x 1999 ([W ks.:] Riccardo Picchio: Studia z filologii słowiańskiej i polskiej....) szczegóły 
398.artykuł: Piłat Walenty: Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty i powiązania kulturowe, literackie i językowe - międzynarodowe cykliczne konferencje w Olsztynie. Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 412-415 (omówienie międzynarodowych konferencji naukowych slawistów organizowan...) szczegóły 
399.artykuł: Pióro Tadeusz: Recepcja literatury polskiej za granicą - uwagi tłumacza i wydawcy. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 178-185  szczegóły 
400.artykuł: PK: Polska na targach. Życie 1998 nr 240 s. 11 (o udziale polskich wydawców na międzynarodowych targach książki we Fra...) szczegóły 
401.artykuł: Polonika. Przegląd Polski = Polish Review 2011 nr z 1 IV s. 7 (nota dot. cyklu zagranicznych imprez "I, Culture" promujących polską k...) szczegóły 
402.artykuł: Polska książka na świecie. Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 1-4 (inf. o przekładach i wydaniach literatury polskiej...) szczegóły 
403.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 247 (nota sprawozdawcza z wieczoru poezji arabskiej w Domu Literatury w War...) szczegóły 
404.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 3/4 s. 283 (not. o spotkaniu Janusza Daneckiego z zarządem Związku Pisarzy Palesty...) szczegóły 
405.artykuł: Pucko Wasilij: K probleme pol'sko-vostochnoslavjanskikh kul'turnykh otnoshenijj XVII - nachala XVIII veka. Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 310-320  szczegóły 
406.artykuł: Reich-Ranicki Marceli: Skopać wieszcza. Polityka 2001 nr 15 s. 57-58 (nt. nierozumienia literatury polskiej przez obcokrajowców...) szczegóły 
407.artykuł: Rudzki Marek: Akcja masowych przekazów książek do Polski w latach 1956-1994. Zeszyty Historyczne [Paryż] 2000 z. 134 s. 217-224 (kierowana przez Georga Mindena w Nowym Jorku; dział polski: Adam Rudzk...) szczegóły 
nawiązanie: Rudzki Marek: Zeszyty Historyczne [Paryż] 2002 z. 141 s. 234-236 (list do redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: Zaremba Joanna: Zeszyty Historyczne [Paryż] 2001 z. 137 s. 220-221 (list do redakcji...) szczegóły 
408.artykuł: Rusinek Michał: Nie zapominajmy o tłumaczach literatury polskiej. Życie Warszawy 1993 nr 119 s. 13 (o pobycie w Polsce grupy tłumaczy literatury polskiej...) szczegóły 
409.artykuł: Sadkowski Wacław: Z podróżnego notatnika. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 308-314 (fel. nt. sytuacji literatury i książki polskiej w Bułgarii, Austrii i ...) szczegóły 
410.artykuł: Scholze Dietrich: Tyłem do Polski. Katolik 1992 nr 48 s. 11 (wywiad z tłumaczem nt. zainteresowania literaturą polską w Niemczech; ...) szczegóły 
411.artykuł: Serczyk Władysław A.: Ojczyzny upartych niepogód (Stawanie się kresowego labiryntu). Kontrasty 1990 nr 5/6 s. 24-29 (m.in. nt. kontaktów literackich (na przestrzeni dziejów) z Rosją, Litw...) szczegóły 
412.artykuł: Shhavinskaja Larisa: Kvantitativnaja model' literaturnogo prostranstva pol'sko-vostochnoslavjanskogo pogranichja XV-XIX vv.. x 1998 ([w ks.:] L. Shhavinskaja: Literaturnaja kul'tura belorusov Podljash'ja...) szczegóły 
413.artykuł: Slepecky Andrej: Iz istorii zakarpatsko-pol'skikh literaturnykh svjazejj. x 1989 ([w czasopiśmie:] Zbornik Pedagogickej Fakulty v Presove Univerzity ...) szczegóły 
414.artykuł: Sojka Erich: Przypadki i świadome decyzje. Głos Ludu 1991 nr 69 s. 4 (nt. przekładów literatury polskiej...) szczegóły 
415.artykuł: Staemmler Klaus: Polnische Literatur in deutschen Uebersetzungen 1992/1993. Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur 1994 r. 5 (1993) s. 249-254 (zestawienie bibliograficzne...) szczegóły 
416.artykuł: Staemmler Klaus: Polnische Literatur in deutschen Uebersetzungen 1993/1994. Zusammengestellt von Klaus Staemmler. Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur 1995 [r.] 6 (1994) s. 283-287 (zestawienie bibliograficzne...) szczegóły 
417.artykuł: Staemmler Klaus: Polnische Literatur in deutscher Uebersetzung 1988/1989. Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur 1990 [r. 1] (1989) s. 245-250 (zestawienie bibliograficzne...) szczegóły 
418.artykuł: Staemmler Klaus: Polnische Literatur in deutscher Uebersetzung 1989/1990. Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur 1991 [r. 2] (1990) s. 279-286 (zestawienie bibliograficzne...) szczegóły 
419.artykuł: Staemmler Klaus: Polnische Literatur in deutscher Uebersetzung 1990/1991. Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur 1992 [r. 3] (1991) s. 291-296 (zestawienie bibliograficzne...) szczegóły 
420.artykuł: Staemmler Klaus: Polnische Literatur in deutscher Uebersetzung 1991/1992. Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur 1993 [r. 4] (1992) s. 259-265 (zestawienie bibliograficzne...) szczegóły 
421.artykuł: Staniów Bogumiła: Polska książka literacka dla dzieci i młodzieży w przekładach w latach 1990-2004. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2008 t. 17 (2580) s. 163-180  szczegóły 
422.artykuł: Szaruga Leszek: Poznańska Biblioteka Niemiecka. Forum Akademickie 2002 nr 3 s. 68 (dot. m.in. inicjatyw wydawniczych związanych z międzynarodowymi relacj...) szczegóły 
423.artykuł: Szczepaniak Marian: Kryzys komunikacji międzykulturowej w Europie Środkowej lat dziewięćdziesiątych w świetle przekładów literatury pięknej. Przegląd Zachodni 2000 nr 2 s. 29-58 (polskiej na język czeski, słowacki i węgierski oraz przekładów literat...) szczegóły 
424.artykuł: Szewc Piotr: Bez ideologicznego stempla (Zagraniczne ośrodki kultury). Życie Warszawy 1992 nr 53 s. 3  szczegóły 
425.artykuł: Szpociński Andrzej: Filozofia pogranicza. Borussia 1998 nr 16 s. 24-29 (charakterystyka kultury Kresów...) szczegóły 
426.artykuł: Szurmiej Szymon: Polska to znaczy "Tu odpoczniesz" (O kulturze żydowskiej w naszym kraju rozmawiamy z Szymonem Szurmiejem). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 55 s. 5 (z fot. Szymona Szurmieja; rozm. Józef Szczawiński...) szczegóły 
427.artykuł: Szwedowicz Agata: Sprawa Zespołu Literackiego. Notes Wydawniczy 2002 nr 5 s. 52-53 (nt. działalności Zespołu Literackiego w zakresie promocji literatury p...) szczegóły 
428.artykuł: Świdziński Jerzy: Z dziejów zainteresowań slawistycznych w Wielkopolsce. x 1991 ([W ks. zb.:] Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś. Materi...) szczegóły 
429.artykuł: Tazbir Janusz: W pogoni za Europą. Polskie próby dorównania zachodowi kontynentu = Auf der Jagd nach Europa. Polens Versuche der Angleichung an den Westen des Kontinents. Biuletyn = Bulletin [Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie = Deutsches Historisches Institut Warschau] 1998 nr 5 s. 27-40 (dotyczy kontaktów literackich od XVI do XX w., tekst równoległy w jęz....) szczegóły 
430.artykuł: TOM: Polska pokaże romantyzm. Targi w Lipsku. Życie 1999 nr 65 s. 11 (nt. polskiego stoiska na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku w 1...) szczegóły 
431.artykuł: Truchan Stanisław: Wiza na polski Parnas. Akant 2002 nr 4 s. 47 (nt. obecności obcej literatury w Polsce...) szczegóły 
432.artykuł: Tverdislova E.: Pol'sko-vostochnoslavjanskie literaturnye svjazi v sovremennych sovetskikh issledovanijakh (Obzor). x 1987 ([W ks. zb.:] Pol'skaja khudozhestvennaja literatura v sem'e slavjanski...) szczegóły 
433.artykuł: Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Współpraca kulturalna). Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1994 nr 11 poz. 38 załącznik s. 51  szczegóły 
434.artykuł: Wasita Ryszard: Opus Magnum (Publications on Poland). The Warsaw Voice 1990 nr 20 s. 10 (m.in. o publikacjach wydawanych za granicą o literaturze polskiej...) szczegóły 
435.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Literatury mniejszości narodowych w Polsce. x 2001 ([w ks. zb.:] Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych n...) szczegóły 
436.artykuł: Wawrzkiewicz Marek: Obawy i nadzieje. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 110-112 (rozważania nt. przyszłości literatury polskiej po wstąpieniu do Unii E...) szczegóły 
437.artykuł: Wieczerska Janina: Propozycja alternatywna dla tłumacza literatury polskiej. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 196-202 (list najatrakcyjniejszych, z punktu widzenia czytelnika zagranicznego,...) szczegóły 
438.artykuł: Witkowska Elisabeth: Polish literature in translation: Bridges few and far between (Finding Polish literature in English in Warsaw can be frustrating). The Warsaw Voice 1994 nr 35 s. 7  szczegóły 
439.artykuł: Wolting Monika, Wolting Stephan: Literatura i kultura - fundament politycznego porozumienia w przyszłej Europie. Projekty literackie polskich szkół na Targach Książki 2000 we Frankfurcie. Języki Obce w Szkole 2001 nr 3 s. 110-112 (omówienie projektów - dotyczących miejsc wspólnych literatury polskiej...) szczegóły 
440.artykuł: Wołk-Łaniewska Agnieszka: Przyjaźń i interes. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 11 s. 5 (dot. sytuacji instytutów kulturalnych Bułgarii, Węgier, Czech, Rosji d...) szczegóły 
441.artykuł: Wójcik Lidia: Festiwal zamiast kontraktów. Nowe Książki 1996 nr 4 okł. (udział Polski jako gościa honorowego w Lipskich Targach Książki (28-31...) szczegóły 
442.artykuł: Wyspa 2008 nr 4 s. 139 (not. o spotkaniu w X 2008 r. w Klubie "Goście Gazety" w Warszawie z ud...) szczegóły 
443.artykuł: Zawadzki Paweł: Literatura polska i świat. Odra 1995 nr 3 s. 114 (zestawienie przekładów polskiej literatury za granicą oraz tłumaczeń n...) szczegóły 
444.artykuł: Zawadzki Paweł: O wymianie literackiej Polski ze światem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 245 s. 3 (analiza przekładów literatury polskiej, na podstawie opracowań Ludomir...) szczegóły 
polemika: Morris Michał: Eksport literatury i literatów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 27 s. 6-7  szczegóły 
445.artykuł: Zelenka Milos: Slavia 1994 z. 1 s. 104-107 (rec. ks.: Funkcii literaturnykh svjazejj. Na materiale slavjanskikh i ...) szczegóły 
446.artykuł: Żygulski Witold: A Busy Booking (Leipzig Book Fair). The Warsaw Voice 1996 nr 12 s. 6 (m.in. o obecności 140 wydawnictw polskich oraz obecności pisarzy: Jace...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Albania (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
447.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 4 maja 1993 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 88 s. 1619 poz. 405  szczegóły 
448.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy Kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 4 maja 1993 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 88 s. 1617-1619 poz. 404  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Argentyna (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
449.artykuł: Jordan Marta: Polsko-argentyńskie związki literackie. x 1996 ([W ks. zb.:] Relacje Polska - Argentyna. Historia i współczesność. War...) szczegóły 
450.artykuł: Jordan Marta: Relaciones literarias entre Polonia y Argentina. x 1996 ([W ks. zb.:] Relaciones entre Polonia y Argentina. Pasado y presente. ...) szczegóły 
451.artykuł: (N): Targi w Buenos Aires. Biblioteka Analiz 2004 nr 8 s. 21 (not. nt. programu imprez prezentujących polską literaturę współczesną ...) szczegóły 
452.artykuł: Rycerz Danuta: Relaciones culturales entre Polonia y Argentina. x 1996 ([W ks. zb.:] Relaciones entre Polonia y Argentina. Pasado y presente. ...) szczegóły 
453.artykuł: Rycerz Danuta: Związki kulturalne między Polską a Argentyną. x 1996 ([W ks. zb.:] Relacje Polska - Argentyna. Historia i współczesność. War...) szczegóły 
454.artykuł: Wróbel Herkulan Antoni: Kultura polska w Argentynie. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2004 nr 6 s. 55-79 (dot. m.in. organizacji kulturalnych, prasy i pisarzy: Florian Czarnysz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Armenia (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
455.artykuł: Kiełbasiński Henryk: Polacy w życiu kulturalnym Armenii. x 2001 ([w ks.:] Henryk Kiełbasiński: Przemiany kulturalne w Armenii w XX wiek...) szczegóły 
456.artykuł: Matevosjan Nelli: Zainteresowanie Ormian Polską wczoraj i dziś. x 2000 ([W ks.:] Polacy w Armenii. Pod red. Edwarda Walewandra. Lublin 2000 s....) szczegóły 
457.artykuł: Pirumian Gework: Naukowe kontakty ormiańsko-polskie. x 2000 ([W ks.:] Polacy w Armenii. Pod red. Edwarda Walewandra. Lublin 2000 s....) szczegóły 
458.artykuł: Zakrzewska-Dubasowa Mirosława: Polacy na Zakaukaziu. x 1990 ([W ks. zb.:] Polacy w kulturze i życiu społecznym Zakaukazia do 1918 ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Austria (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
459.książka: Gerda Leber-Hagenau a stosunki polsko-austriackie w XX wieku. 2002 (Wstęp. * [Zawiera m.in.:] Krzysztof A. Kuczyński: Między Łodzią a Wied...) szczegóły 
460.książka: Hurnikowa Elżbieta: W kręgu wiedeńskiej moderny. Z zagadnień polsko-austriackich powinowactw literacko-kulturowych. 2000 (Wstęp. - I. Wiedeń i wiedeński modernizm. II. Wiedeński Kraków i krak...) szczegóły 
recenzja: Aleje 3 2000 nr 29 s. 20  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 11 s. 64 (not....) szczegóły 
recenzja: Watrowski Rafał: W kręgu wiedeńskiej moderny. Akcent 2002 nr 3 s. 182-184  szczegóły 
recenzja: Wróbel Elżbieta: Wiedeńska moderna. Śląsk 2002 nr 7 s. 74  szczegóły 
streszczenie: (MM): Acta Poloniae Historica 2002 t. 85 s. 352-353 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
461.książka: Kozłowski Aleksander, Kuczyński Krzysztof A.: Polskie fale Dunaju. Polsko-austriackie powinowactwa kulturalne. 1992 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. * Piórem pisarza...: O literaturze polskiej w ...) szczegóły 
recenzja: Nowak Edward K.: Przegląd Zachodni 1995 nr 1 s. 199-201  szczegóły 
462.książka: Kuczyński Krzysztof Andrzej: Ludzie i książki. Z polsko-niemiecko-austriackiego pogranicza kulturowego XX wieku. 1995 (Wstęp. - Między Berlinem a Warszawą (O niektórych aspektach polsko-nie...) szczegóły 
recenzja: Kolago Lech: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 20 s. 629-630  szczegóły 
recenzja: Kozłowski Aleksander: Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 1998 [z.] 1 s. 289-292  szczegóły 
recenzja: Nawrocki Witold: Dialog kulturowy. Dziś 1996 nr 5 s. 130-132  szczegóły 
recenzja: Z.J.W.: Nowości wydawnicze. Forum Polonijne 1995 nr 6 s. 31 (nota...) szczegóły 
artykuł: Światłowska Irena: Orbis Linguarum 1997 t. 7 s. 231-233  szczegóły 
463.książka: Kuczyński Krzysztof A.: Wielobarwność pogranicza. Polsko-austriackie stosunki literackie. 2001 (Wstęp. - Galicyjskie spotkania. Ludomił German (Poseł i pisarz) [m.in....) szczegóły 
recenzja: Krysztofiak Maria: Convivium 2002 s. 458-460  szczegóły 
recenzja: Miązek Bonifacy: Krzysztof A. Kuczyński o powinowactwach literackich austriacko-polskich. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2002 t. 27 s. 87-91  szczegóły 
recenzja: Miązek Bonifacy: Orbis Linguarum 2002 t. 19 s. 341-345  szczegóły 
recenzja: Miązek Bonifacy: Uwagi na marginesie książek Krzysztofa A. Kuczyńskiego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2008 t. 36 s. 83-101  szczegóły 
recenzja: Obrączka Piotr: Recenzje i omówienia. Kwartalnik Opolski 2002 nr 1 s. 113-116  szczegóły 
recenzja: Puchalski Lucjan: Orbis Linguarum 2002 t. 19 s. 339-341  szczegóły 
464.książka: Literatura, oświata i kultura a wydarzenia historyczne w kontaktach Polska - Austria =Literatur, Bildung, Kultur und historische Ereignisse in den Beziehungen Polen - Österreich. 2007 ([Zawiera m.in.:] Bogumiła Kopeć, Dorota Liberda: Od Wydawcy. - Bogumił...) szczegóły 
465.książka: Marinelli-Koenig Gertraud: Polen und Ruthenen in den Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vormaerz (1805-1848). Versuch einer kritischen Bestandsaufnahme der Beitraege ueber Galizien, die Bukowina und das polnische Geistesleben insgesamt. 1992 (Bibliografia adnotowana; zawiera m.in. działy: Literatur und Schrifttu...) szczegóły 
recenzja: E.S.: Wiedeńskie slavica. Dekada Literacka 1993 nr 12/13 s. 27  szczegóły 
recenzja: Fried Istvan: Studia Slavica [Academiae Scientiarum Hungaricae] 1994 t. 39 z. 1/2 s. 128-129  szczegóły 
recenzja: Kawalec Urszula: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1996 nr 116 (1844) s. 169-170  szczegóły 
recenzja: Likowski Jan: The Slavonic and East European Review 1994 t. 72 nr 3 s. 549-550  szczegóły 
466.książka: Polnische Tage am Institut fuer Uebersetzer- und Dolmetscherausbildung der Universitaet Wien. 13-24.01.1995. 1997 (Zum geleit. * [Zawiera m.in.:] Adam A. Zych: Auschwitz und seine Lyrik...) szczegóły 
467.książka: Polska - Austria. Drogi porozumienia. 1999 (Wstęp. * Olga Dobijanka-Witczakowa: Franciszek T. Bratranek - budownic...) szczegóły 
recenzja: Watrowski Rafał: Przegląd Zachodni 2000 nr 3 s. 212-215  szczegóły 
468.książka: Rosner Edmund: Literatura polska w Austrii. 1945-1990. 1992  szczegóły 
recenzja: Kuczyński Krzysztof A.: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 431-433  szczegóły 
469.książka: Rosner Edmund: Znad Wisły i Dunaju. Szkice o polsko-austriackich powiązaniach literackich. 1998 (Wstęp. * Polscy pisarze w Austrii: Konopnicka a Austria. "Złośliwy lir...) szczegóły 
recenzja: Chylewska Aleksandra: Przegląd Zachodni 2000 nr 3 s. 215-216  szczegóły 
recenzja: Sikora Władysław: Kochający są silniejsi. Głos Ludu 1998 nr 34 s. 3 (felieton...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
470.impreza: "Austria : Polska 5:5" - festiwal literacki.  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2008 nr 4 s. 144 (not....) szczegóły 
471.impreza: Dni Literatury Polskiej.  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 82 s. 178 (not....) szczegóły 
472.impreza: Dni literatury polskiej w ramach Roku Polskiego w Austrii (2002).  szczegóły 
artykuł: Dębowska Anna S.: Stasiuk palił, Huelle bawił. Gazeta Wyborcza 2002 nr 264 s. 17 (sprawozdanie...) szczegóły 
473.impreza: "Literatur und Politik in Polen" - sesja (1992).  szczegóły 
artykuł: Fazon Katarzyna: Literatura a siła uogólnienia. Dekada Literacka 1992 nr 13 s. 2  szczegóły 
474.impreza: Polskie Dni w Wiedniu (1995).  szczegóły 
artykuł: Ikar 1995 nr 2 s. 9 (not....) szczegóły 
475.impreza: Polskie Dni w Wiedniu (2001).  szczegóły 
artykuł: Mazur Piotr: Dni Polskie w Austrii. Nasz Dziennik 2001 nr 209 s. 9 (zapowiedź cyklu imprez w Austrii od 8 IX do 15 X 2001...) szczegóły 
artykuł: "Wiedeń w Warszawie" [!]. Nasz Dziennik 2001 nr 209 s. 9 (nt. cyklu imprez w Austrii od 8 IX do 15 X 2001...) szczegóły 
476.impreza: Wieczór poezji polskiej (1992).  szczegóły 
artykuł: B.P.: Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 4 s. 237 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
477.artykuł: Aneks Trybuny 2002 nr 233 s. B (not. nt. prezentacji numeru specjalnego austriackiego miesięcznika lit...) szczegóły 
478.artykuł: Białek Edward: Polski wieczór w austriackim Pen-Clubie. Odra 1989 nr 9 s. 108 (spraw. ze spotkania autorskiego Artura Międzyrzeckiego, Egona Naganows...) szczegóły 
479.artykuł: Bubnicki Rafał: Biblioteka Austriacka we Wrocławiu. Rzeczpospolita 1992 nr 269 s. 4 (nt. otwarcia Biblioteki w głównym gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego; t...) szczegóły 
480.artykuł: Buczyński Mieczysław: Alpejskie polonica. Kamena 1991 nr 2 s. 55 (współpraca kulturalna m.in. w dziedzinie literatury i teatru...) szczegóły 
481.artykuł: Forst-Battaglia Jakub: Polskie osiągnięcia kulturalne w Wiedniu. x 1989 ([W ks. zb.]: Austria-Polska. Z dziejów sąsiedztwa. Wwa, Wiedeń 1989, s...) szczegóły 
482.artykuł: Gill Elżbieta: Rok Polski w Austrii. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2003 nr 16 s. 19 (spraw. z imprez m.in. literackich, filmowych i teatralnych w Ramach Ro...) szczegóły 
483.artykuł: Krause Wolfgang: Intelektualiści w natarciu. Życie Warszawy 1993 nr 52 s. 13 (wyw. m.in. nt. promocji pisarzy polskich w Austrii; rozm. Jakub Ekier...) szczegóły 
484.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Polonofile znad Dunaju. Neofilolog Kujawski 1991 t. 1 s. 5-37 ([m.in. o pisarzach austriackich zasłużonych dla kontaktów literackich ...) szczegóły 
485.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Popularyzatorzy literatury polskiej w Austrii po 1945 roku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 109-156 (dot. aut.: Otto Forst de Battaglia, Helene Lahr, Gerda Leber-Hagenau, ...) szczegóły 
486.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Ueber die Grenzen hinaus... Zu einigen Mittlern der polnischen Literatur in Oesterreich und der oesterreichischen in Polen. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1993 t. 7 s. 147-155  szczegóły 
487.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Ueber die Grenzen hinaus... Zu einigen Mittlern der polnischen Literatur in Oesterreich und der oesterreichischen in Polen. x 1993 ([W ks. zb.:] Związki niemiecko-polskie w kulturze i polityce = Zur Fra...) szczegóły 
488.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Wiedeńskie polonica (Korespondencja własna z Austrii). Kultura i Życie 1992 nr 4 s. 5-6 (m.in. o działalności Instytutu Polskiego w Wiedniu pod kierownictwem M...) szczegóły 
489.artykuł: Leinwand Aleksandra J.: 50-lecie Towarzystwa Austriacko-Polskiego. Mazowieckie Studia Humanistyczne 1997 r. 3 nr 1 s. 303-305  szczegóły 
490.artykuł: Malinowski Franciszek: Austriackie mass media o polskich wydarzeniach w latach osiemdziesiątych. x 2000 ([w ks. zb.:] Z dziejów Austrii i stosunków polsko-austriackich. Red. n...) szczegóły 
491.artykuł: Mueller-Ott Dorothea: Kształcenie tłumaczy literatury polskiej na Uniwersytecie Wiedeńskim. x 1995 ([W ks. zb.:] Polonia i przyjaciele Polski w Austrii. Lublin 1995 s. 20...) szczegóły 
492.artykuł: Polonica. Dekada Literacka 1991 nr 30 s. 10 (not. inf. o ukazaniu się numeru czasopisma Lichtungen (Graz) po...) szczegóły 
493.artykuł: Polonika. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 6 XII s. 10 (m.in. not. o spotkaniu z polskimi pisarzami: Krzysztofem Vargą i Danie...) szczegóły 
494.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 24 VII s. 11 (nt. działalności Instytut Kultury Austriackiej w Warszawie...) szczegóły 
495.artykuł: Rosner Edmund: Amicus Casubiae. Twórczość 1991 nr 7 s. 138 (nt. Ferdinanda Neureitera i jego wkładu w popularyzację literatury kas...) szczegóły 
496.artykuł: Rosner Edmund: Książka polska w Austrii. Zwrot 1996 nr 11 s. 58-61  szczegóły 
497.artykuł: Rosner Edmund: Literatura polska w Austrii (Z problematyki recepcji po 1945 r.). Przegląd Zachodni 1989 nr 3 s. 49-72  szczegóły 
498.artykuł: Rosner Edmund: Przyjaciele polskiego słowa w Austrii. Gazeta Niedzielna 1990 nr 13 s. 4, 7 (od XVIII w....) szczegóły 
499.artykuł: Schleicher Rembert J.: Polsko-austriackie sąsiedztwo bez granic a trzech jego literackich protagonistów. Suplement 1999 nr 11 s. 8-11 (sylwetki pisarzy tworzących na Śląsku, Bukowinie i Austrii: Joseph von...) szczegóły 
500.artykuł: Schmid Helga: Życie Warszawy 1991 nr 259 s. 9 (wyw. z dyr. Instytutu Kultury Austriackiej w Warszawie; rozm. Ewa Soli...) szczegóły 
501.artykuł: Taborski Roman: Pisarze polscy i Wiedeń. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 96-108 (XVIII-XX w.; z notą o aut. art....) szczegóły 
502.artykuł: Taborski Roman: Polsko-wiedeńskie kontakty kulturalne na przestrzeni wieków. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1989 r. 47/48 (1984/1985) s. 45-46 (streszczenie referatu ...) szczegóły 
503.artykuł: Tomczok Anna: Das Polenbild der oesterreichischen Jugend am Beispiel der Wiener Abiturienten. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1993 t. 8 s. 147-159 (m.in. nt. znajomości literatury polskiej wśród wiedeńskich gimnazjów n...) szczegóły 
504.artykuł: Wawrzyniak Zdzisław: Poeci z Grazu. Szanse duchowego pluralizmu (O kontaktach krakowsko-styryjskich). Oksymoron 1990 s. 54-55 (nt. działalności Styryjskiego Związku Pisarzy, także o kontaktach z kr...) szczegóły 
505.artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 44 s. 2 (not. o 30-leciu istnienia Instytutu Kultury Austriackiej w Warszawie...) szczegóły 
506.artykuł: Woldan Alois: Der Oesterreich-Mythos in der zeitgenossischen polnischen Literatur. Die Welt der Slaven 1992 r. 37 s. 44-57  szczegóły 
507.artykuł: Zielińska Zofia: Das Bild Polens in der oesterreichischen Kulturgeschichtsschreibung und der oestreichischen Slawistik (1945-1984). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1989 z. 90 (887) s. 251-259 (przegląd artykułów dotyczących literatury polskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Azerbejdżan (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
508.książka: AbdullabSOSyova GülSOSr HSOSsSOSn qizi: Azerbajdžansko-pol'skie literaturnye svâzi XIX- načalo XX veka. Dis. d-ra filol. nauk. 2007  szczegóły 
509.książka: Polacy w Azerbejdżanie. 2003 ([Zawiera m.in.:] Rauf Farman Badirbejli: Początki stosunków azerbejdża...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
510.artykuł: Koseski Adam: Polacy w Azerbejdżanie. Problematyka kwerendy i główne kierunki badań. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 1 s.15-29 (m.in. dot. pobytu w Azerbejdżanie polskich literatów i pamiętnikarzy...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Belgia (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
511.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2001 nr 12 s. E2 (nota o programie literackim przygotowanym na Europalia 2001 w Brukseli...) szczegóły 
512.artykuł: Kaczorowska Teresa: Kto czyta, żyje wielokrotnie (IV Salon Książki w Brukseli). Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2004 nr 6 s. 211-213 (spraw....) szczegóły 
513.artykuł: Meinardi Gabriela: Polska - Belgia - Polska. 20 lat kontaktów ludzi i instytucji. Konspekt 2000 nr 3 s. 70-72 (dot. m.in. kontaktw naukowzch, literackich i teatralnych...) szczegóły 
514.artykuł: Skalmowski Wojciech: Kraków po niderlandzku. Tygodnik Powszechny 2001 nr 10 s. 13 (nt. niderlandzkiego przewodnika po Krakowie przeznaczonego dlodbiorców...) szczegóły 
515.artykuł: Stykowa Maria Barbara: Rys historyczny literackich kontaktów polsko-belgijskich. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 5 s. 31-49  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Białoruś (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
516.książka: Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 3: Nacyjanal'nyja ih rehgihjanal'nyja kul'tury, ihkh uzaemadzejanne. 1994 ([Zawiera m.in. artykuły poświęcone literaturze polskiej oraz jej związ...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 1995 nr 1 s. 155-157  szczegóły 
517.książka: Fenomen pagraničča. Pol'skaâ, ukrainskaâ i belaruskaâ litaratura - uplyvy i uzaemauzbagačenne = Fenomen pograniččâ Pol'ska, ukrains'ka ta bilorus'ka literatura - vzaemne proniknennâ i vzaemozbagačennâ = Fenomen pogranicza. Polska, ukraińska i białoruska literatura - wzajemne przenikanie i wzbogacanie. Zbornik artykulau. 2008  szczegóły 
518.książka: Mal'dzihs Adam: Ih azhyvajuc' spadchyny staronkih. Vybranae.. 1994 ([Głównie dot. związków kulturalnych i literackich polsko-białoruskich;...) szczegóły 
519.książka: Maldzis Adam: Vybranae. 2007 ([Wybór esejów historyczno-literackich dotyczacych polsko-białoruskich ...) szczegóły 
520.książka: Markhel' Ulhadzihmihr: Krynihcy pamjacih. Staronkih belaruska-pol'skaga lihtaraturnaga sumezhzha. 1990 (Dot. pisarzy: Jan Czeczot, Wincenty Dunin-Marcinkiewicz, Aljaksandr El...) szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1992 nr 3 (1991) s. 385-386 (z not s. 390...) szczegóły 
521.książka: Markhel' Ulhadzihmihr: Pradvesce. Balaruska-pol'skae lihtaraturnae uhzaemadzejanne uh pershajj palavihne XIX st. 1991 (Dot. poetów: Jan Barszczewski, Aleksander Chodźko, Jan Czeczot, Wincen...) szczegóły 
522.książka: Na pograniczu. Studia i szkice. 1992 ([Referaty wygłoszone na konferencji naukowej poświęconej polsko-białor...) szczegóły 
recenzja: Huk Irena: Białostocczyzna 1994 nr 1 s. 94-96  szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Zapiski Historyczne 1995 z. 1 s. 138-139  szczegóły 
523.książka: Na shljakhakh da uzaemarazumennja. Navukovy zbornik. 2000 ([Zawiera materiały trzech konferencji: Shljakh da uhzaemnascih, Mihnsk...) szczegóły 
recenzja: Wierzchowska Monika: Slavia Orientalis 2001 nr 1 s. 143-148  szczegóły 
524.książka: Peraklad zblihzhae narody. Matehryjjaly Mihzhnarodnaga "kruglaga stala" pamjacih Alesja Adamovihcha pravedzenga Belaruskihm PEhN-cehntram, Mihnsk, 3-4 verasnja 2001 g. 2002 ([Passim dotyczące polskiej literatury i jej przekładów na język białor...) szczegóły 
525.książka: Polska - Białoruś. Problemy sąsiedztwa. 2005 ([Materiały sesji naukowej: Stan i perspektywy rozwoju polsko-białorusk...) szczegóły 
526.książka: Pol'skij âzyk i literatura v srednej i vysšej škole v Belarusi. Materialy respublikanskogo naučno-metodičeskogo "kruglogo stola" (Grodno, 17 fevralâ 2007 g.). 2008  szczegóły 
527.książka: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe = Pol'ska belaruskihja mouhnyja, lihtaraturnyja, gihstarychnyja ih kul'turnyja suvjazih. Materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności", Białystok 20-22 VII 2001. 2002 (Michał Kondratiuk: Przedmowa. [Zawiera m.in.:] Mieczysław Basaj: O wpł...) szczegóły 
528.książka: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe = Pol'ska belaruskihja mouhnyja, lihtaraturnyja, gihstarychnyja ih kul'turnyja suvjazih. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności", Grodno-Nowogródek, 25-27 IX 1998. 1999 ([Zawiera m.in.:] Michał Kondratiuk: Przedmowa. - Maryja M. Bihrukova:...) szczegóły 
recenzja: J.J.M.: Biuletyn Historii Pogranicza 2000 nr 1 s. 117-118 (nota...) szczegóły 
529.książka: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności", Białystok 16-18 1999. 2000 ([Zawiera m.in.:] Bazyli Białokozowicz: Jeszcze raz o pochodzeniu Adama...) szczegóły 
530.książka: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe.Materiały XIII międzynarodowej konferencji naukowej "Droga ku wzajemności", Białystok 15-16 VII 2005. 2006  szczegóły 
531.książka: Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe. 2010  szczegóły 
532.książka: Smułkowa Elżbieta: Białoruś i pogranicza. Studia o języku i społeczeństwie. 2002 ([Zawiera m. in.:] O polsko-białoruskich związkach językowych w aspekci...) szczegóły 
recenzja: Nowowiejski Bogusław: Białostockie Archiwum Językowe 2002 nr 2 s. 283-290  szczegóły 
533.książka: Tematy polsko-białoruskie. Historia, literatura, edukacja. 2003  szczegóły 
534.książka: Uzaemadzejanne lihtaratur ih mouh (Na prykladze belaruska-pol'ska-ruskihkh suhvjazej). 1995 ([Zawiera m.in.:] V. Mochalova: Kartiny mira i jazyk kul'tury. O pokhod...) szczegóły 
535.książka: Zaniewska Teresa: A dusza jest na Wschodzie. Polsko-białoruskie związki literackie. 1993 ([Wywiady z pisarzami nt. osobistych kontaktów z Białorusią:] Nadzieja ...) szczegóły 
recenzja: Bienkiewicz Henryk: Slavia Orientalis 1995 nr 1 s. 158-159  szczegóły 
recenzja: Kunawicz Joanna: A dusza jest na Wschodzie. Dyskusja = Dyskusihja 1993 nr 3/4 s. 26  szczegóły 
recenzja: Matusiak Maria Magdalena: Zrodzeni na skrzyżowaniu dróg. Przegląd Powszechny 1994 nr 3 s. 380-382  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Dwie książki o literaturze białoruskiej. Borussia 1994 nr 8 s. 266-268  szczegóły 
recenzja: Sambor Aleksander: Archipelag białoruskich dusz. Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 350-352  szczegóły 
recenzja: Sawicka Elżbieta: Dusza jest na Wschodzie. Plus Minus 1993 nr 24 s. 12  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
536.impreza: "Belaruska-pol'skihka mouhnyja, litaraturnyja ih gistarychnyja suvjazi" ["Białorusko-polskie więzi językowe, literackie i historyczne"]. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Białorutenistyki UW.  szczegóły 
artykuł: Skrzos Dorota: Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2011 t. 4 s. 347-348 (spraw....) szczegóły 
537.impreza: Białorusko-polskie związki kulturowe - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Radzik Ryszard: Białorusko-polskie związki kulturowe. Kwartalnik Historyczny 1993 nr 1 s. 123-129  szczegóły 
538.impreza: "Białoruś-Dobroruś" - wystawa z cyklu "Nasi sąsiedzi - nowe spojrzenie" (2001).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 82 (not....) szczegóły 
artykuł: "Powinnaś się nazywać Dobroruś..." Wystawa Białoruś-Dobroruś w Bibliotece Narodowej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 1 s. 64-65 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Radecki Andrzej: Dobroruś. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 90-91  szczegóły 
artykuł: Smułek-Żurowska Anna: Białoruś-Dobroruś. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 1 s. 65 (sprawozdanie...) szczegóły 
539.impreza: "Bjazmezhzha" - Polsko-Białoruskie Spotkania Literackie (2000).  szczegóły 
artykuł: Czasopis 2001 nr 1 s. 8 (not. spraw....) szczegóły 
540.impreza: "Bjazmezhzha" - Polsko-Białoruskie Warsztaty Literackie (2005).  szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2006 nr 1 s. 10 (nota spraw....) szczegóły 
541.impreza: Dni Kultury Polskiej (2007).  szczegóły 
artykuł: Klary Beata Patrycja: Dni Kultury Polskiej w Grodnie. Pegaz Lubuski 2007 nr 2 s. 16 (spraw. z występów gorzowskich twórców: Maria Borcz, Krystyna Caban, Fe...) szczegóły 
542.impreza: Dni Polskiej Kultury na Białorusi (1989).  szczegóły 
artykuł: Stępień Marian: Z notatnika (Mińsk 27 kwietnia 1989). Zeszyty Historyczne [Paryż] 1999 z. 127 s. 180-189 (relacja przewodniczącego polskiej delegacji; z not. o M. Stępniu...) szczegóły 
543.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Michałowska Magdalena: Slavia Orientalis 1997 nr 4 s. 641-645 (sprawozdanie...) szczegóły 
544.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Radzik Ryszard: Droga ku wzajemności. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1998 z. 10 s. 184-186 (sprawozdanie...) szczegóły 
545.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Panasewicz-Dubicka Maria: Międzynarodowa konferencja naukowa w Białymstoku. Acta Baltico-Slavica 2000 t. 25 s. 217-227 (sprawozdanie...) szczegóły 
546.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Radzik Ryszard: Białoruska konferencja "Droga ku wzajemności". Białoruskie Zeszyty Historyczne 2001 z. 15 s. 252-254  szczegóły 
547.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Filinowicz Alina: Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 226-228 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 242 (not....) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2001 nr 9 s. 7 (nota spraw....) szczegóły 
548.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Barszczewski Aleksander: Międzynarodowe konferencje naukowe "Droga ku wzajemności". Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 373-375 (omówienie, dotyczy lat 1993-1999...) szczegóły 
549.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona polsko-białoruskim związkom literackim, językowym, historycznym i kulturowym. (doroczna...) szczegóły 
artykuł: Filinowicz Alina: Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 253-254 (sprawozdanie...) szczegóły 
550.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona polsko-białoruskim związkom literackim, językowym, historycznym i kulturowym (2003). (doroczna...) szczegóły 
artykuł: Milewski Jan Jerzy: XI międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Droga ku wzajemności". Białystok, 18-20 VII 2003 r.. Biuletyn Historii Pogranicza 2003 nr 4 s. 131-132 (sprawozdanie...) szczegóły 
551.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona polsko-białoruskim związkom literackim, językowym, historycznym i kulturowym (2007).  szczegóły 
artykuł: Z Warszawy i Pomorza. Czasopis 2007 nr 1 s. 51 (spraw., m.in. dot. obchodów 50-lecia działalności białorutenistyki na ...) szczegóły 
artykuł: Z Warszawy i Pomorza. Czasopis 2007 nr 1 s. 51 (nota spraw., podp.: (hk)...) szczegóły 
552.impreza: "Droga ku wzajemności. Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe" - międzynarodowa konferencja naukowa (2004). (doroczna...) szczegóły 
artykuł: Borowiec Agnieszka: O wzajemności bez przesady. Czasopis 2004 nr 9 s. 43-44 (sprawozdanie...) szczegóły 
553.impreza: "Droga ku wzajemności. Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe" - międzynarodowa konferencja naukowa (2005). (doroczna...) szczegóły 
artykuł: Minęły dwa miesiące (W regionie). Czasopis 2005 nr 9 s. 10 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
554.impreza: Jesień Kultury Polskiej - festiwal (2002). ((spotkania z reżyserami polskimi, pokaz filmów polskich, spektakle tea...) szczegóły 
artykuł: Goliński Cezary: Polska kultura na Białorusi. Gazeta Wyborcza 2002 nr 234 s. 18  szczegóły 
555.impreza: Międzynarodowa sesja literacka Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (2008; edycja VIII).  szczegóły 
artykuł: Włodzimierski Zbigniew: Nasi sąsiedzi: Ukraina i Białoruś. VIII Międzynarodowa sesja literacka Lubelskiego Oddziału SPP. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 5/6 s. 65 (sprawozdanie...) szczegóły 
556.impreza: "Nasi Sąsiedzi: Ukraina i Białoruś" - Międzynarodowa sesja literacka Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (2012; edycja XII).  szczegóły 
artykuł: Tur Antoni: Jedyna taka sesja. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2012 nr 3 s. 64 (sprawozdanie z sesji...) szczegóły 
557.impreza: "Nieśwież i jego europejskie znaczenie historyczno-kulturalne" - sympozjum międzynarodowe (1994).  szczegóły 
artykuł: Biuletyn Historii Sztuki 1994 r. 56 nr 4 s. 472 (not. o referatach wygł. przez polskich naukowców...) szczegóły 
558.impreza: "Polska - Białoruś. Historia i pamięć zbiorowa" - konferencja (2002). (spotkanie dla nauczycieli i multiplikatorów kultury, przedstawicieli n...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Borussia 2002 nr 28 s. 169 (nota spraw....) szczegóły 
559.impreza: Polsko-Białoruskie Warsztaty Literackie (1996).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 20 VI s. 3 (nota...) szczegóły 
560.impreza: "Polsko-białoruskie związki kulturowe" - międzynarodowa konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Barszczewski Aleksander: Belaruski Kaljandar 1989 r. 33 s. 134-143  szczegóły 
561.impreza: "Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe" - międzynarodowa konferencja naukowa (2010). (doroczna ...) szczegóły 
artykuł: Goral Agnieszka: Historia, literatura, język. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2010 nr 6 s. 88-89 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
562.impreza: "Polsko-białoruskie związki literackie " - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: [Ziemianin Adam] (za): Echo Krakowa 1989 nr 38 s. 5 (zapow.; z programem...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 10 s. 15 (not. o sesji...) szczegóły 
563.impreza: "Przez naukę do prawdy = Praz navuku da prauhdy" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 2001 nr 4 s. 665-666 (spraw....) szczegóły 
564.impreza: Seminarium interdyscyplinarne poświęcone polsko-białoruskim związkom kulturalnym (1988).  szczegóły 
artykuł: (J.M.): Muzyka 1989 nr 1 s. 85 (nota...) szczegóły 
565.impreza: Sesja naukowa poświęcona polsko-białoruskim więziom literackim i językowym (1989).  szczegóły 
artykuł: Lavrinec P.M.: x 1991 (sprawozdanie; [w czasopiśmie:] Filologicheskie Nauki (Moskva) 1...) szczegóły 
artykuł: Romanowska Teresa: Spotkanie w Mińsku. Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 233-235  szczegóły 
566.impreza: Spotkanie dyskusyjne pisarzy polskich i białoruskich poświęcone perspektywom twórczego współistnienia w nowych warunkach sąsiadowania (1996).  szczegóły 
artykuł: Zaniewska Teresa: Test 1996 nr 1 s. 201-202 (sprawozdanie...) szczegóły 
567.impreza: Spotkanie pisarzy polskich i białoruskich (1998; edycja II).  szczegóły 
artykuł: Kabatc Eugeniusz: Od Mickiewicza do Karpowicza. Aneks Trybuny 1998 nr 22 s. 6 (spraw....) szczegóły 
568.impreza: "W nurcie słowa i czasu" - spotkanie pisarzy Białorusi, Ukrainy i Polski (2008).  szczegóły 
artykuł: Gajew Piotr: W nurcie słowa i czasu. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 37 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
569.artykuł: Behrd Tomas: Belaruski Kaljandar 1989 r. 33 s. 179-184 (wywiad nt. polsko-białoruskich kontaktów literackich z okazji 30. rocz...) szczegóły 
570.artykuł: [Bielecki Czesław] Poleski Maciej: Toast grodzieński. Plus Minus 1996 nr 7 s. 20 (fel....) szczegóły 
571.artykuł: Bihtehl' Pjatr: Belaruski Kaljandar 1989 r. 33 s. 172-174 (wywiad z tłumaczem literatury polskiej nt. działalności translatorskie...) szczegóły 
572.artykuł: Chobat Ales': Belarus', Pol'shha ih lihtaratura. Czasopis 2001 nr 6 s. 35-36 (felieton; z fot. Alesia Czobata...) szczegóły 
573.artykuł: Chróścielewski Tadeusz: Wśród białoruskich mitów. Akant 2003 nr 4 s. 4-5  szczegóły 
574.artykuł: Feliksiak Elżbieta: Tygodnik Demokratyczny 1989 nr 4 s. 18-19 (wywiad nt. badań oddziaływania polsko-białoruskiego w dziedzinie kultu...) szczegóły 
575.artykuł: Głogowska Helena: Białorusko-polskie związki kulturalne w latach 20. XX wieku. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 4 s. 68-77 (m.in. nt. czasopisma "Przymierze" (Warszawa 1920-1921), na łamach któr...) szczegóły 
576.artykuł: Goliński Cezary: Jako rodacy. Białoruskie polonica. Gazeta Wyborcza 1999 nr 115 s. 14 (nt. form upamiętniania obecności pisarzy polskich urodzonych na tereni...) szczegóły 
577.artykuł: Jagiełło Michał: Stan kontaktów kulturalnych. Magazyn Polski 1994 nr 1/2 s. 64-65  szczegóły 
578.artykuł: Kabatc Eugeniusz: Białoruskie przebudzenie, czyli od Skaryny do Bykowa. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 250-253  szczegóły 
579.artykuł: Kabzińska Iwona: Dziedzictwo kulturowe Polaków na Białorusi w dobie współczesnych przemian. Rocznik Wschodni 2001 nr 7 s. 7-24 (m.in. nt. szkolnictwa polskiego, rozwoju prasy polskiej na Białorusi (...) szczegóły 
580.artykuł: Kazbiaruk Uładzimir: Peraklihchkih ih rehmihnihscehncyih. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 211-217 (nt. polsko-białorusko-ruskich kontaktów literackich...) szczegóły 
581.artykuł: Khmjal'nihckih Mihkola: Recepcihja polskajj lihtaratury u Belarusij uh drugojj palove XX st.. Acta Albaruthenica 2003 t. 3 s. 35-38  szczegóły 
582.artykuł: Konwicki Tadeusz: Moje oczy pełne Białorusi. Gazeta Wyborcza 1993 nr 173 s. 10-11 (wyw., rozm. Teresa Zaniewska, z fot. Tadeusza Konwickiego; fragm. ks.:...) szczegóły 
583.artykuł: Lejzerow Arkadiusz: Udział Polaków w państwowym, gospodarczym i kulturalnym życiu Białorusi (lata 20-30.). Magazyn Polski 1998 nr 2 s. 25-27  szczegóły 
584.artykuł: Lutomski Jacek: Intencje i fakty (Współpraca kulturalna Polski i Białorusi). Rzeczpospolita 1991 nr 113 s. 2 (nt. podpisania listu intencyjnego ministrów kult. i sztuki Polski i Bi...) szczegóły 
585.artykuł: Mak Antoni: W krainie żubrów kresowych. Nowe Kontrasty 2003 nr 1 s. 24-27 (m.in. nt. przejawów kultury polskiej w Mińsku...) szczegóły 
586.artykuł: Maldzis Adam: Znaki białoruskiego pogranicza. Przyjaźń 1989 nr 12 s. 7; nr 13 s. 6-7 (wywiad nt. kontaktów literackich, kulturalnych i naukowych; rozm. Mari...) szczegóły 
587.artykuł: Minkin Aleh: Szczególne trudności przekładu polskiej poezji na białoruski. Literatura na Świecie 1994 nr 10 s. 348-350 (z not. s. 338...) szczegóły 
588.artykuł: Musijenko Swietłana: Przyczynek do zagadnienia polsko-białoruskich i białorusko-polskich kontaktów literackich. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 165-183 (od XV w. do czasów współczesnych...) szczegóły 
589.artykuł: Niedziela Zdzisław: Pol'skihja vodgukih na belaruskae nacyjanal'nae adradzhehnne uh 1905-1922 gg.. x 1993 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 1. Mihnska 1993 s. 76-8...) szczegóły 
590.artykuł: Poźniak Telesfor: Kultura polska w białoruskim odrodzeniu literackim XIX - początku XX wieku. x 1992 ([W ks. zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI M...) szczegóły 
591.artykuł: Radzik Ryszard: Polish-Belarussian intercultural relations. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2003 [t. 4] s. 113-120 (m.in. dot. literatury...) szczegóły 
592.artykuł: Sen'kavec Uladzihmihr: Uplyuh pol'skajj lihtaratury na stanauhlenne zhanru saneta uh belaruskajj paehzihih. x 1997 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 6 [cz.] 2. Mihnsk 1997 ...) szczegóły 
593.artykuł: Shelenzhyk Olena: Mińskie ślady kultury literackiej na pograniczu Polski i Białorusi (sprawozdanie z pobytu). Ruch Literacki 2002 z. 4/5 s. 524-526 (sprawozdanie z pobytu w Mińsku w ramach prac nad projektem "Literatura...) szczegóły 
594.artykuł: Sielicki Franciszek: Polsko-białoruskie kontakty kulturalne do końca XV wieku. Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 463-476  szczegóły 
595.artykuł: Sielicki Franciszek: Unia brzeska a lud i folklor białoruski. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 141-156 (m.in. nt. zbliżenia kultur polskiej i białoruskiej, w XVII w....) szczegóły 
596.artykuł: Sieniuch Czesław: My po prostu się nie znamy. Magazyn Polski 1992 nr 1 s. 19 (wyw. z tłumaczem literatury białoruskiej, rozm. Anna Radziukiewicz...) szczegóły 
597.artykuł: Trzcińska Walentyna: Białorusini - z polskiego pogranicza. Argumenty 1989 nr 21 s. 7 (nt. związków kulturalnych i literackich polsko-białoruskich; dot. m.in...) szczegóły 
598.artykuł: Waszkiewicz Jerzy: Białorusko-polskie związki kulturalne w XIX - pocz. XX wieku. Rocznik Wschodni 1997 nr 4 s. 89-102  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Bośnia-Hercegowina (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
599.impreza: "Kraj kilimem przykryty" - spotkanie poświęcone współczesnej literaturze Bośni i Hercegowiny.  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2008 nr 3 s. 167 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Brazylia (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
600.impreza: Dni Kultury Polskiej (2002).  szczegóły 
artykuł: Zajączkowska Wanda: Koncerty, filmy i wystawy. Kurier Wileński 2002 nr 52 s. 11 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 79 s. 203 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
601.artykuł: Hrankowska-Jura Elżbieta: Slavica w Brazylii. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 272-274 (omów. zawartości suplementów czas. brazylijskiego " Zbliżenia. Europa ...) szczegóły 
602.artykuł: Milewska Elżbieta: Polsko-brazylijskie związki literackie. x 1996 ([W ks. zb.:] Relacje Polska - Brazylia. Historia i współczesność. Wars...) szczegóły 
603.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy kulturalnej, sporządzonej w Brasilii dnia 29 lipca 1991 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 114 s. 1974 poz. 501  szczegóły 
604.artykuł: Rycerz Danuta: Związki kulturalne między Polską a Brazylią. x 1996 ([W ks. zb.:] Relacje Polska - Brazylia. Historia i współczesność. Wars...) szczegóły 
605.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy kulturalnej, sporządzona w Brasilii dnia 29 lipca 1991 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 114 s. 1971-1973 poz. 500  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Bułgaria (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
606.książka: Georgieva Desislava: Mostove ot dumi. Polskata literatura v Bahlgarija v perioda mezhdu dvete svetovni vojni. 1996  szczegóły 
607.książka: Todorov Velichko: Obshtuvane s ceremonii ili bahgarski obrazi na Polsha i poljacite. Imaginistichna studija. 1999  szczegóły 
recenzja: Chavdarova Dechka: O polskości w kulturze bułgarskiej. Etnolingwistyka 2002 [t.] 14 s. 222-224  szczegóły 
recenzja: Gronowska Olga: Portret z ceremoniałem w tle. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 211-214  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
608.artykuł: Aneks Trybuny 2002 nr 228 s. B (not. nt. mającej miejsce w Instytucie Polskim w Sofii promocji numeru ...) szczegóły 
609.artykuł: Bahneva Kalina: Literatura polska w przekładach na język bułgarski. Czasopisma literackie w latach 1990-2007. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2009 t. 1 cz. 1 (2645) s. 29-48 (literatura polska na łamach bułgarskich czasopism...) szczegóły 
610.artykuł: Brzeziński Andrzej Maciej: Stosunki polsko-bułgarskie w okresie międzywojennym. Zarys wybranych problemów. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Zeszyty Historyczne 1993 z. 1 s. 179-193 (m.in.: dot. polsko-bułgarskich stosunków literackich...) szczegóły 
611.artykuł: Dzięgielewski Andrzej: Od Mickiewicza do Gombrowicza. Dziennik Ludowy 1989 nr 44 s. 3 (art. nt. tłumaczenia literatury polskiej na język bułgarski; m.in. o t...) szczegóły 
612.artykuł: Gałązka Wojciech: My z pogranicza. Życie Warszawy 1993 nr 292 dod. s. 4 (wyw. z dyr. Polskiego Ośrodka Kultury w Sofii; rozm. Liliana Bardijews...) szczegóły 
613.artykuł: Grigorowa Margreta: Jak nas czytają za granicą? (Ankieta). Czytanie Literatury 2012 nr 1 s. 354-359  szczegóły 
614.artykuł: Juda Celina: Literacki Okrągły Stół w Bułgarii. Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 285-287 (nt. planów współpracy w wydawaniu w Polsce bułgarskich czasopism drugo...) szczegóły 
615.artykuł: Karabełowa Magda: Filologia polska i polsko-bułgarskie stosunki literackie. Historia i dzień dzisiejszy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 135-148 (dot. recepcji literatury polskiej i działaln. filolofii polskiej na Un...) szczegóły 
616.artykuł: Konstantinov Georgi: Najważniejsza jest tożsamość. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 5 s. 23 (wyw. z wiceministrem kultury Bułgarii nt. wzajemnych stosunków polsko-...) szczegóły 
617.artykuł: Konstantinowa Ełka: Najtrudniej jest kulturze. Życie Warszawy 1993 nr 136 s. 13 (wyw. z byłą minister kultury Bułgarii m.in. nt. wzajemnych stosunków k...) szczegóły 
618.artykuł: Likomanova Iskra: Bułgarskie wybory z literatury polskiej (na materiale z prasy literackiej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2009 t. 1 cz. 1 (2645) s. 49-57 (od 1990...) szczegóły 
619.artykuł: Mitowa Katja: Duch polski w Bułgarii. Zeszyty Literackie 1991 z. 36 s. 135-140 (obecność lit. polskiej w Bułgarii od XIX wieku...) szczegóły 
620.artykuł: Mitowa Katja: Zeszyty Literackie 1991 z. 33 s. 151-152 (list do red. nt. obecności literatury polskiej w Bułgarii...) szczegóły 
621.artykuł: Nadolski Mieczysław: Bułgaria - Święto Literatury. Sztuka dla Dziecka 1989 nr 4/6 s. 76-78 (omów. nru 3 z 1989 bułgarskiego czasopisma Deca. Izkustvo. Knigi szczegóły 
622.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 1993 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 124 s. 2103 poz. 566  szczegóły 
623.artykuł: Racheva Lilija: Polskata literatura za deca i junoshi v Bahlgarija. x 1989 ([w czasopiśmie:] Deca. Izkustvo. Knigi (Sofija) 1989 nr 3 s. 25-...) szczegóły 
624.artykuł: Sokół Lech: Z Witkacym w Sofii. Teatr 2001 nr 6 s. 69-70 (nt. kontaktów kulturalnych polsko-bułgarskich w dziedzinie m.in. liter...) szczegóły 
625.artykuł: Sujecka Jolanta: Bahlgarskata literatura v polskata kriticheska mis'l. x 1989 (Sravnitelno Literaturoznanie (Sofia) 1989 t. 9 s. 38-44 [New Contents ...) szczegóły 
626.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 1993 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 124 s. 2101-2103 poz. 565  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Chiny (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
627.impreza: Dni Kultury Polskiej w Pekinie (2006).  szczegóły 
artykuł: Zajączkowska Wanda: Wieszcz czytany po chińsku (Chiny: Dni Kultury Polskiej w Pekinie). Kurier Wileński 2006 nr 72 s. 4 (nota spraw....) szczegóły 
628.impreza: Wieczór poświęcony literaturze chińskiej i polsko-chińskim stosunkom literackim (1997).  szczegóły 
artykuł: Zdaniewska Anna: Polsko-chińskie związki literackie. Sycyna 1997 nr 22 s. 5 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
629.artykuł: Aneks Trybuny 2002 nr 221 s. A (not. nt. przyjmowania przez Chińczyków informacji o sytuacji materialn...) szczegóły 
630.artykuł: Cyrzyk Leszek: Polsko-chińskie kontakty w ciągu dziejów. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 3-13  szczegóły 
631.artykuł: Hongliang Lin, Lijun Yi, Zhenhuei Zhang: Kłopoty sprawiły rymy. Aneks Trybuny 2001 nr 157 s. c (wywiad z tłumaczami literatury polskiej na język chiński; rozm. Zygmun...) szczegóły 
632.artykuł: Mazan Bogdan: Sienkiewicz, Reymont i (nie)ostatnie tango w Pekinie. Ruch Literacki 2002 z. 2 s. 231-236 (sprawozdanie z pobytu w Chinach, uwzględniające sympozjum poświęcone W...) szczegóły 
633.artykuł: Notes Wydawniczy 2002 nr 11 s. 87 (not. o wieczorze poezji chińskiej z udziałem Wei Qiwen, Ye Yanbin, And...) szczegóły 
634.artykuł: (pap): Chińczycy lubią Sienkiewicza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 233 s. 4 (dot. recepcji literatury polskiej i jej popularności wśród tłumaczy w ...) szczegóły 
635.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Krótki komentarz do trzech przydługich wierszyków. Autograf 2007 nr 2 s. 21-24 (relacja z pobytu w Chinach na zaproszenie Związku Pisarzy Chińskich, 1...) szczegóły 
636.artykuł: Wawrzkiewicz Marek: ...Trzymają się mocno. Pisarze w Państwie Środka.... Aneks Trybuny 2002 nr 221 s. G (nt. sytuacji materialnej i społecznej pisarzy w Chinach, a także o rec...) szczegóły 
637.artykuł: Wyspa 2011 nr 4 s. 167 (not. nt. udziału Polski w Miedzynarodowych Targach Książki w Pekinie...) szczegóły 
638.artykuł: Wyspa 2009 nr 3 s. 161 (not. nt. wizyty na zaproszenie Stowarzyszenia Pisarzy Chińskich delega...) szczegóły 
639.artykuł: Yang De-you : Polscy nobliści w Chinach. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1990 t. 15 s. 118-125 (nt. przekładów na język chiński utworów autorów: Henryk Sienkiewicz, W...) szczegóły 
640.artykuł: Zhang Zhen-Huej : Literatura polska w Chinach. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 103-107  szczegóły 
641.artykuł: Zhenhuei Zhang: Jak nas czytają za granicą? (Ankieta). Czytanie Literatury 2012 nr 1 s. 362-363  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Chorwacja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
642.książka: Pogranicza. Kontakty kulturowe, literackie, językowe. Materiały z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej z okazji 35-lecia Rusycystyki na Uniwersytecie w Białymstoku 16-17 października 2003 r.. 2004 ([Zawiera m.in.:] Walentyna Jakimiuk-Sawczyńska: Impresje muzyczne w li...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
643.artykuł: Cilić Skeljo Durdica, Vidović Bolt Ivana: Literatura polska w chorwackich przekładach od 1990 r. do 2007 r.. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2009 t. 1 cz. 1 (2645) s. 102-110  szczegóły 
644.artykuł: Stankowicz Aleksandra: Ruch Literacki 1991 z. 6 s. 747-749 (omów. numeru chorwackiego czasopisma "Most" 1991 nr 1/2 poświęconego r...) szczegóły 
645.artykuł: Wyspa 2009 nr 1 s. 113 (not. o udziale polskich oisarzy w 31. Międzynarodowych Targach Książki...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechosłowacja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
646.książka: Od poznania do zrozumienia. Polacy, Czesi, Słowacy w XX wieku. 1999 ([Zawiera materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Rzeszów, 4-6 ...) szczegóły 
recenzja: Tabin Marek: Nowe Książki 2000 nr 1 s. 69  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
647.impreza: Spotkanie literatów z obydwu stron Olzy (1989).  szczegóły 
artykuł: (kara) : Głos Ludu 1989 nr 120 s. 3  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
648.artykuł: (AS): Fundacja Jana Patoczki. Trybuna 1990 nr 46 s. 5 (nota inf. o utworzeniu w Warszawie Fundacji Jana Patoczki na rzecz m.i...) szczegóły 
649.artykuł: Babuchowski Andrzej: Czeska polka. O literaturze polskiej w czeskich przekładach. Śląsk 1998 nr 6 s. 56-59 (dot. głównie okresu powojennego...) szczegóły 
650.artykuł: Baluch Jacek: Barańczak jako Konopnicka. Arkusz 1992 nr 10 s. 5 (fel. nt. obecności kultury polskiej w Czechosłowacji...) szczegóły 
651.artykuł: Baluch Jacek: Twórcy i funkcjonariusze. Gazeta Wyborcza 1991 nr 194 s. 16 (wyw. z ambasadorem RP w Czechosłowacji nt. wymiany kulturalnej między...) szczegóły 
652.artykuł: Falęcki Tomasz: Rola prasy w rozwoju stosunków polsko-czechosłowackich w latach 1934-1936. x 1993 ([W ks.:] Cesko-polske rozhovory. Usti nad Labem 1993, s. 25-30...) szczegóły 
653.artykuł: Gawlik Stanisław, Macura Edwin: Wspólnota mniejszości. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 116-124 (wyw. z z przedstawicielami ruchu politycznego mniejszości narodowych "...) szczegóły 
654.artykuł: Głos Ludu 1991 nr 60 s. 4 (not. o prelekcji Wilhelma Przeczka o zakazanych autorach Północnych Mo...) szczegóły 
655.artykuł: Krasnicka Irena: Poczujmy swoją bliskość, doceńmy oryginalność. Tygiel Kultury 1998 nr 6/8 s. 5-9 (nt. znaczenia kultury polskiej dla kultury czeskiej w XIX i XX w.; z n...) szczegóły 
656.artykuł: Krawczuk Aleksander: x 1989 ([w czasopiśmie:] Pravda (Bratislava) 1989 nr 93 s. 5 [nt. wzaje...) szczegóły 
657.artykuł: Mest'an Antonin: Cesky zajem o polskou literaturu v poslednich dvou stech letech. Slavia 1991 z. 1 s. 2-8  szczegóły 
658.artykuł: Natanson Wojciech: Trudno o lepszy symbol. Słowo Powszechne 1990 nr 39 s. 6 (nt. zainteresowania polską literaturą i teatrem w Czechach i Słowacji...) szczegóły 
659.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1992 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Pradze w dniu 16 września 1991 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 42 s. 685 poz. 185  szczegóły 
660.artykuł: Pilch Jiri: Polska SF w Czechosłowacji. Fantastyka 1989 nr 1 s. 63-64  szczegóły 
661.artykuł: (rpt): Jana Patocki. Słowo Powszechne 1990 nr 141 s. 4 (nt. działaln. Fundacji Jana Patocki propagującej kulturę czeską i słow...) szczegóły 
662.artykuł: Sladek Zdenek, Valenta Jaroslav, Vykoukal Jiri: Polska w oczach czeskich (Czechy a Polska). Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 93-106 (wyw. z historykami czeskimi, m.in. o kontaktach kulturalnych polsko-cz...) szczegóły 
663.artykuł: Svatek Vaclav: Bliskość i różnice. Kultura [Warszawa] 1990 nr 3 s. 11 (obecność kultury polskiej w Czechosłowacji, dot. także literatury; wyp...) szczegóły 
664.artykuł: Svatek Vaclav: Musimy się od siebie uczyć.... Kultura [Warszawa] 1989 nr 26 s. 5 (wywiad z dyrektorem Czechosłowackiego Ośrodka Kultury i Informacji w W...) szczegóły 
665.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Pradze w dniu 16 września 1991 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 42 s. 681-684 poz. 184  szczegóły 
666.artykuł: Wasilewski Wojciech: Nie tylko Mrożek?. Życie Warszawy 1989 nr 189 s. 5  szczegóły 
667.artykuł: Winczer Pavel: Ceskoslovensko-pol'ske vedecke kontakty v 60. rokach a ich znovuozivenie. Slavica Slovaca 1991 r. 26 nr 2 s. 152-160  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
668.książka: Czechy i Polska na szlakach ich kulturalnego rozwoju. 1998 (Jerzy Wyrozumski: Wprowadzenie. * [Zawiera m.in.:] Jadwiga Krzyżaniako...) szczegóły 
669.książka: Giza Antoni: Stosunki polsko-czeskie. 1795-1920. 1993 ([Liczne passim nt. wzajemnych kontaktów literackich]...) szczegóły 
recenzja: Lewandowski Jan: Rocznik Lubelski 1994 r. 33/34 (1991/1992) s. 124-125  szczegóły 
670.książka: Głombik Czesław: Impulsy i zbliżenia. Siedem szkiców z dziejów czesko-polskich kontaktów filozoficznych. 1996 (Od Autora. - [Zawiera m.in.:] Jan Hus w perspektywie polskiego myśleni...) szczegóły 
recenzja: Dobrowolski Józef A.: Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 4 s. 658-659  szczegóły 
recenzja: Jadczak Ryszard: Czesław Głombik o czesko-polskich kontaktach filozoficznych. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 4 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Kojkoł Jerzy: Przegląd Religioznawczy 1997 nr 2 s. 143-146  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1996 nr 3 s. 73 (nota...) szczegóły 
671.książka: Głombik Czesław: [Impulsy i zbliżenia] Umení zapominat? Dejiny vztahu ceske a polske filozofie. 2000  szczegóły 
recenzja: Murzyn Andrzej: Zaranie Śląskie 2001 nr 3/4 s. 253-255  szczegóły 
recenzja: Pavera Libor: Odnawianie pamięci. Śląsk 2000 nr 11 s. 75  szczegóły 
672.książka: Gmiterek Henryk: Związki intelektualne polsko-czeskie w okresie Odrodzenia (1526-1620). 1989 (I. Uwarunkowania. II. Reformacja i kontrreformacja. III. Piśmiennictwo...) szczegóły 
recenzja: [Opaliński Edward] (EO): Acta Poloniae Historica 1992 t. 66 s. 200-201 (not....) szczegóły 
673.książka: Hajžmanová Linda: Polská literatura v originále. Soupis dokumentů z fondu Studijní a Vědecké Knihovny Plzeňského Kraje. 2006  szczegóły 
674.książka: InterFaces. Obraz vzajemnych vztahu Cechu, Polaku a Nemcu v jejich jazycich, literaturach a kulturach. Prispevky z konference konane 27.-29. 10. 2001 na FF UK v Praze = Obraz wzajemnych relacji Czechów, Polaków i Niemców w ich języku, literaturze i kulturze. 2002  szczegóły 
recenzja: Bohemistyka 2003 nr 1 s. 73 (not....) szczegóły 
recenzja: Jurasz Alina: Orbis Linguarum 2003 t. 23 s. 345-348  szczegóły 
675.książka: Od poznania do zrozumienia. Polacy, Czesi, Słowacy w XX wieku. 1999 ([Zawiera materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Rzeszów, 4-6 ...) szczegóły 
recenzja: Tabin Marek: Nowe Książki 2000 nr 1 s. 69  szczegóły 
676.książka: Od rywalizacji do współpracy. Relacje polsko-czeskie w badaniach młodych historyków z Polski i Republiki Czeskiej. 2003 ([Zawiera m.in.:] Dariusz Dąbrowski: Wstęp. - Małgorzata Kowalewska: Mr...) szczegóły 
677.książka: Orłoś Teresa Zofia: Studia bohemistyczne. 1992 (Cz. 1. 196 s., faks. (Select).
[Zawiera m.in.:] I. Rękopisy staroc...)
 szczegóły 
recenzja: Mest'an Antonin: Slavia 1993 z. 2 s. 216-217  szczegóły 
678.książka: Orłoś Teresa Zofia: Tysiąc lat czesko-polskich związków językowych = Tisic let cesko-polskych jazykovych vztahu. 1993 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. * I. Wspólne pochodzenie. - II. Oddziaływanie ...) szczegóły 
679.książka: Polskie echa husytyzmu. Materiały z konferencji naukowej. Kłodzko, 27-28 września 1996. 1999 ([Zawiera m.in.:] Frantisek Smahel: Husyckie pojęcie wzajemności słowia...) szczegóły 
recenzja: [Ożóg Krzysztof] K.O.: Quaestiones Medii Aevi Novae 2000 t. 5 s. 376-377 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zuzga Włodzimierz: Dwie książki o polskich hustytach. Myśl Protestancka 2000 nr 2 s. 92-93  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 49 (nota...) szczegóły 
680.książka: Polsko-ceske sousedstvi v rozvoji jazyka a literatury. 1997 (Teresa Zofia Orłoś: Przedmowa. * [Referaty wygłoszone na konferencji "...) szczegóły 
recenzja: Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 277-281  szczegóły 
681.książka: Posledni Petr: Meritka souvislosti. Ceska a polska literarni kultura po roce 1945. 2000 ([Zawiera:] Uwod. Pojem "literarni kultura". Srovnavaci metoda. Prostor...) szczegóły 
recenzja: Firlej Agata: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 162-165  szczegóły 
682.książka: Przykład czesko-polskiej współpracy na rynku wydawniczym. 2001 (nt. zaproszenia przez Gminę Pisarzy Morawskośląskich delegacji pisarzy...) szczegóły 
683.książka: Sobotkova Marie: Studie z ceske a polske literatury. Pet stoleti v historii cesko-polskych literarnich souvislosti. 2002  szczegóły 
recenzja: Pavera Libor: Bohemistyka 2003 nr 1 s. 63-66  szczegóły 
684.książka: Soucasne vztahy ceske a polske literatury. Sbornik z mezinarodni vedecke konference = Współczesne kontakty literatury czeskiej i polskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. 2001 ([Zawiera m.in.:] - Jiri Damborsky: Soucasna polska kultura v Ceske rep...) szczegóły 
recenzja: Firlej Agata: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 161-162  szczegóły 
recenzja: Sikora Władysław: O kontaktach literackich. Głos Ludu 2002 nr 13 s. 6  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
685.impreza: "Ceska a polska literatura 90. let" - sympozjum (1991).  szczegóły 
artykuł: Hlouskova Jasna: Nejnovejsi polska a ceska literatura na prelomu dobu (Cesko-polske sympozium o literature 90. let). Slavia 1992 z. 3 s. 342-344  szczegóły 
686.impreza: "Cesko-polske literarni vztahy 19. a 20. stoleti" - sympozium u prilezitosti 10. vyroci umrti Karla Krejciho (1989).  szczegóły 
artykuł: Benesova Libuse: Slavia 1990 z. 3 s. 329-330 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 110 (nota...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 221 s. 6 ([not.]...) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 221 s. 4 (nota spraw....) szczegóły 
687.impreza: "Czechy. Daleko czy blisko?" - konferencja w ramach cyklu "Nasi sąsiedzi - nowe spojrzenie" (2005).  szczegóły 
artykuł: Józefaciuk Małgorzata: Polsko-czeska konferencja w Bibliotece Narodowej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2005 nr 1 s. 10-15  szczegóły 
artykuł: Wiadomości.... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2005 nr 1 s. 46-47 (m.in. nota nt. konferencji...) szczegóły 
688.impreza: "Czechy. Daleko czy blisko?" - wystawa w ramach cyklu "Nasi sąsiedzi - nowe spojrzenie" (2005).  szczegóły 
artykuł: Kamiński Leszek: "Czechy. Daleko czy blisko?". Wystawa w BN. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2005 nr 1 s. 6-10  szczegóły 
artykuł: Wiadomości.... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2005 nr 1 s. 46-47 (m.in. nota nt. wystawy...) szczegóły 
689.impreza: "Czechy i Polska na szlakach ich kulturalnego rozwoju" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Czesi i Polacy. Tygodnik Powszechny 1997 nr 21 s. 12 (nota...) szczegóły 
artykuł: (RPM): Na szlakach kultury. Alma Mater 1997 nr 5 s. 16 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wyrozumski Jerzy: Czechy i Polska na szlakach ich kulturalnego rozwoju, 15-18 maja 1997. Międzynarodowe Centrum Kultury 1997 r. 6 (1996/1997) s. 59 (nota spraw....) szczegóły 
690.impreza: Czesko-polskie kontakty literackie i językowe w XIX wieku - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Makowski Stanisław: O polsko-czeskich związkach literackich i językowych w wieku XIX. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 5/6 s. 181 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Zelenka Milos: x 1989 ([w czasopiśmie:] Rude Pravo (Praha) 1989 z 12 VII s. 5 [informa...) szczegóły 
691.impreza: "Den Poezie" - spotkanie literackie (2001).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 204 (nota...) szczegóły 
artykuł: Matuszkiewicz Antoni: Najbliższa zagranica. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 165-166 (sprawozdanie...) szczegóły 
692.impreza: Dni Kultury Polskiej (1998).  szczegóły 
artykuł: (mro): Polskie prezentacje (Warto było poczekać). Głos Ludu 1998 nr 102 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
693.impreza: "Dny poezie".  szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2005 t. 10 s. 268 (not....) szczegóły 
694.impreza: "Dvojhlas = Dwugłos" - czesko-polskie konfrontacje literacko-artystyczne (2003).  szczegóły 
artykuł: (rpb): Czesko-polskie konfrontacje literacko-artystyczne. "Dwugłos" z Tokarczuk i Lipusem. Głos Ludu 2003 nr 127 dod. s. 5 (sprawozdanie z I czesko-polskich konfrontacji literacko-artystycznych ...) szczegóły 
695.impreza: "Dwa Domy Polskie pomiędzy Północą a Południem" - spotkanie poetów polskich i czeskich (1995). (wspólna prezentacja utworów...) szczegóły 
artykuł: Polsko-czeskie poezjowanie. Głos Ludu 1995 nr 126 s. 1, 2  szczegóły 
696.impreza: Festiwal Ołomuniec - Wrocław - Dni kultury czesko-polskiej (2000).  szczegóły 
artykuł: AK: Polskie dni Ołomuńcu. Gazeta Wyborcza 2000 nr 252 s. 15 (not....) szczegóły 
artykuł: Engelking Leszek: Znów Polacy na Fiszplacu. Festiwal Ołomuniec - Wrocław. Tygodnik Powszechny 2000 nr 47 s. 23 (spraw....) szczegóły 
697.impreza: "Karel Krejci - dilo a odkaz" - sympozjum międzynarodowe (1994).  szczegóły 
artykuł: Hlouskova Jana: Cesko-polske sympozium k pocte Karla Krejciho. Slavia 1995 z. 4 s. 483-485  szczegóły 
698.impreza: Konferencja nt. literatury i kultury mniejszości narodowych w Republice Czeskiej (1998).  szczegóły 
artykuł: (M.K.): Razem czy obok siebie? (O literaturze i kulturze mniejszości). Głos Ludu 1998 nr 60 s. 2  szczegóły 
699.impreza: "Konsekwencje sąsiedztwa polsko-czeskiego dla rozwoju języka i literatury" - konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Tarajło-Lipowska Zofia: Konsekwencje sąsiedztwa polsko-czeskiego dla rozwoju języka i literatury. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 231-234 (sprawozdanie...) szczegóły 
700.impreza: "Literaci Pogranicza" - spotkanie pisarzy z Czech, Niemiec i Polski (1998).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej 2001 z. 7 s. 181 (not....) szczegóły 
701.impreza: "Literackie konfrontacje polsko-morawskie" - sesja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Śląsk 1999 nr 12 s. 82 (not....) szczegóły 
702.impreza: "Literatura na polskim i czeskim Śląsku" - międzynarodowa konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Pindór Mirosława: Z Opawy. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 31 s. 8 (nota spraw....) szczegóły 
703.impreza: Miesiąc Spotkań Autorskich - festiwal literacki.  szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2011 t. 16 s. 211-212 (not.;...) szczegóły 
704.impreza: "Polacy i Czesi. Dwa wieki wzajemności" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
705.impreza: Polonistyczno-bohemistyczna konferencja studentów (2002).  szczegóły 
artykuł: Horbatowski Piotr: Polonistyczno-bohemistyczna konferencja studentów w Pradze. Przegląd Polonijny 2002 z. 3 s. 135-137 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Tkaczewski Dariusz: I Polonistyczno-bohemistyczna konferencja studentów. Praga, Uniwersytet Karola, 1-2.03.2002 r.. Bohemistyka 2002 nr 3 s. 234-238 (sprawozdanie z aneksem zawierającym spis wygłoszonych referatów...) szczegóły 
706.impreza: "Polska literatura osmdesatych let a recepce polske literatury v osmdesatych letech v Ceskoslovensku" - sympozjum (1990).  szczegóły 
artykuł: Vlasek Josef: Mapovani stredoevropskeho prostoru slovanskych literatur. Slavia 1991 z. 1 s. 110  szczegóły 
707.impreza: "Polska literatura w czeskich przekładach" - wystawa (1989).  szczegóły 
artykuł: Teatr 1990 nr 3 s. 30 (nota...) szczegóły 
artykuł: [Zawiśliński Stanisław] (zaw): Trybuna Ludu 1989 nr 234 s. 6 ([spraw.]...) szczegóły 
artykuł: Zwrot 1989 nr 7 s. 65 (not. o otwarciu wystawy...) szczegóły 
708.impreza: "Polsko-czeski kontekst kulturowy w cieszyńskim regionie przygranicznym" - sesja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Filia 1995 nr 24 s. 3  szczegóły 
709.impreza: Prezentacja polskiej dramaturgii współczesnej (2002).  szczegóły 
artykuł: Teatr 2002 nr 12 s. 77 (nota...) szczegóły 
710.impreza: "Promeny tradicnich literarnich zanru v literature 20. stoleti" - sympozjum międzynarodowe (1993).  szczegóły 
artykuł: Hlouskova Jana: Cesko-polske sympozium k pocte Karla Krejciho. Slavia 1995 z. 4 s. 483-485  szczegóły 
711.impreza: Seminarium poświęcone problematyce obecności literatury polskiej w czeskim samizdacie (1991).  szczegóły 
artykuł: (kk): Literatura "podziemia". Głos Ludu 1991 nr 49 s. 1 (nota...) szczegóły 
712.impreza: Spotkania z Literaturą Europejską - Czechy (2005).  szczegóły 
artykuł: Biblioteka - przegląd. Przemyski Przegląd Kulturalny 2006 nr 2 s. 36 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Odnotowano. Przemyski Przegląd Kulturalny 2006 nr 2 s. 37 (nota inf....) szczegóły 
713.impreza: Stosunki polsko-czeskie w perspektywie porównawczej (język, literatura, historia, filozofia) - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Pustkowski Henryk: Stosunki polsko-czeskie - w perspektywie porównawczej. Masovia Mater 2002 nr 15 s. 1, 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
sprostowanie: Pustkowski Henryk: Biję się w piersi. Masovia Mater 2002 nr 17 s. 5  szczegóły 
714.impreza: "Tranformacja kulturowa w Polsce i Czechach w latach 1989-2002: nauka, literatura, życie literackie, kino, teatr, prasa, szkolnictwo" - konferencja komparatystyczna (2002).  szczegóły 
artykuł: (a): Polsko-czeska konferencja. Głos Ludu 2002 nr 75 dod. s. 5 (nota...) szczegóły 
artykuł: Bakuła Bogusław: Sprawozdanie z konferencji "Tranformacja kulturowa w Polsce i Czechach w latach 1989-2002". Poznań, 3-4 czerwca 2002. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 222-223  szczegóły 
artykuł: C.R.: Konferencja literacko-naukowa "Transformacja kultury w Polsce i w Czechach w latach 1989-2002" w Poznaniu. Zwrot 2002 nr 8 s. 56-57 (sprawozdanie...) szczegóły 
715.impreza: "Wkład literatury regionalnej w literaturę narodową" - spotkanie pisarzy polskich i czeskich (2000).  szczegóły 
artykuł: Przeczek Wilhelm: Dni zbratania. Śląsk 2001 nr 2 s. 39  szczegóły 
artykuł: Przeczek Wilhelm: Okruchy nie tylko literackie... Zelów, Rożnów, Opawa, Lipsk. Zwrot 2001 nr 1 s. 22-27 (m.in. sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Suler Oldrich: Wierność regionowi (Wprowadzenie do dyskusji). Śląsk 2001 nr 2 s. 39  szczegóły 
716.impreza: "Wpływ czeskiego i polskiego języka w poezji średniowiecznej i pieśni na Śląsku" - konferencja polskich i czeskich literaturoznawców (1996).  szczegóły 
artykuł: (kor): Polsko-czeska konferencja. Głos Ludu 1996 nr 132 s. 2 (not....) szczegóły 
717.impreza: "Współczesne kontakty czeskiej i polskiej literatury" - konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Przeczek Wilhelm: Okruchy nie tylko literackie... Zelów, Rożnów, Opawa, Lipsk. Zwrot 2001 nr 1 s. 22-27 (m.in. sprawozdanie...) szczegóły 
718.impreza: "Życie literackie naszego " - sympozjum międzynarodowe (1992).  szczegóły 
artykuł: Hlouskova Jana: Cesko-polske sympozium k pocte Karla Krejciho. Slavia 1995 z. 4 s. 483-485  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
719.artykuł: Babuchowski Andrzej: Czeska polka. (O literaturze polskiej w czeskich przekładach po II wojnie światowej). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 9-22  szczegóły 
720.artykuł: Balowski Mieczysław: Uvodem. Prace z Dejin Slavistiky 1993 t. 16 s. 3 (nt. historii konferencji polsko-czeskich w Pradze org. przez Uniwersyt...) szczegóły 
721.artykuł: Barwicka Małgorzata: Kultura pozostaje w tyle (Dobre sąsiedztwo polsko-czeskie). Trybuna 2000 nr 66 s. 14  szczegóły 
722.artykuł: Chce się... "wyjechać do Rygi". Głos Ludu 2003 nr 20 dod. s. 5 (nt. współczesnego życia literackiego w Czechach i kontaktów literatury...) szczegóły 
723.artykuł: Dunin Janusz: Czeski przyjaciel polskiej literatury. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 75 (działalność polonisty i bibliotekarza Franciszka Jenika, pracownika Bi...) szczegóły 
nawiązanie: Vacek Jiri: [List do redakcji]. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 74-75 (uzupełnienie informacji biograficznych dotyczących Franciszka Jenika...) szczegóły 
724.artykuł: Gmiterek Henryk: Wokół związków kulturalnych polsko-czeskich w XVI w. (1526-1620). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1990 t. 43/44 (1988/1989) s. 41-73  szczegóły 
725.artykuł: Grzesiczak Łukasz: Czesi po polsku. PaperMint 2012 nr 9 s. 68-69 (nt. recepcji XX-wiecznej literattury czeskiej w Polsce...) szczegóły 
726.artykuł: (HaD): "Smakowanie poezji". Głos Ludu 2000 nr 72 s. 2 (not. o audycji Wilhelma Przeczka w Radiu Czeskim, pt. "Smakowanie poez...) szczegóły 
727.artykuł: Hlavacek Ivan: K ceskopolskym kulturnim vztahum v dobe predhusitske. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1990 z. 24 (204) s. 79-87  szczegóły 
728.artykuł: Hvisc Jozef: O prekladani pol'skej literatury. x 1989 ([w czasopiśmie:] Nove Slovo (Bratislava) 1989 nr 8 s. 17 [za: <...) szczegóły 
729.artykuł: J.C.: Minister kultury Czech Pavel Tigrid w Polsce. Rzeczpospolita 1996 nr 87 s. 29 (dot. umowy o współpracy kulturalnej Polski i Czech; nota...) szczegóły 
730.artykuł: (JH): Polska książka na Zaolziu. W Cieszynie i kolibie. Biblioteka Analiz 2004 nr 20 s. 19 (nt. wystawy książki polskiej na Zaolziu...) szczegóły 
731.artykuł: (kan): Dwa wieki wzajemności. Głos Ludu 1994 nr 137 s. 1-2  szczegóły 
732.artykuł: Kędelska Elżbieta: Pierwsze drukowane rozmówki polsko-czeskie. Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 19-27 (z początków XVI w....) szczegóły 
733.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Z dziejów czesko-polskich związków kulturalnych (Kilka uwag o komparatystyce Karola Krejcego). Slavia 1991 z. 1 s. 9-19  szczegóły 
734.artykuł: (kor): Po polsku bez korekty. Głos Ludu 1996 nr 25 s. 2 (nt. opawskiego miesięcznika Alternativa poświęconego w całości ...) szczegóły 
735.artykuł: KOR: Polska książka nad Wełtawą. Zwrot 2010 nr 6 s. 26 (nt. udziału polskich literatów w Targach Książki i Festiwalu Literacki...) szczegóły 
736.artykuł: Korzenny Jan: Czeska recepcja polskiej literatury dziecięcej. Głos Ludu 1991 nr 64 s. 5 (po II wojnie światowej...) szczegóły 
737.artykuł: Krafl Pavel, Reznik Milos, Valenta Jaroslav: Czeska polonistyka historyczna w latach 1990-2000. Kwartalnik Historyczny 2002 nr 4 s. 71-98  szczegóły 
738.artykuł: Krasnicka Irena: Czeska alternatywa. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 12 s. 15 (wyw. z dyrektorem Czeskiego Centrum w Warszawie nt. działalności i pol...) szczegóły 
739.artykuł: Krasnicka Irena: Poczujmy swoją bliskość, doceńmy oryginalność. Tygiel Kultury 1998 nr 6/8 s. 5-9 (nt. znaczenia kultury polskiej dla kultury czeskiej w XIX i XX w.; z n...) szczegóły 
740.artykuł: Kulka Bronisława: Kontakty kulturowe polsko-czeskie w świetle podręczników języka ojczystego w obu państwach (Lata 1870-1918, 1970-1992). Przegląd Historyczno-Oświatowy 1994 nr 1/2 s. 105-110  szczegóły 
741.artykuł: Kwiatkowska Agnieszka: Polsko-czeskie związki literackie w średniowieczu - typy relacji. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 109-120  szczegóły 
742.artykuł: Legowicz Helena: Biblioteka zwierciadłem Zaolziaka. Głos Ludu 1997 nr 114 s. 3 (wyw. z bibliotekarką Biblioteki Regionalnej w Karwinie uhonorowanej dy...) szczegóły 
743.artykuł: Legowicz Helena: Wybrałam bibliotekarstwo - i nie żałuję. Guliwer 2001 nr 3 s. 37-39 (wyw. z bibliotekarką Biblioteki Regionalnej w Karwinie prowadzącą Dzia...) szczegóły 
744.artykuł: Lozoviuk Petr: Zajem o kasubskou problematiku a jeji recepce v ceskem prostredi (Od druhe poloviny 19. stoleti do vypuknuti druhe svetove valky). Slavia 1994 z. 1 s. 29-39  szczegóły 
745.artykuł: Martinek Libor: Obecność literatury polskiej w czeskiej literaturze i kulturze lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Zwrot 2003 nr 3 s. 56-61  szczegóły 
746.artykuł: Martinek Libor: Obecność poezji polskiej na terenach czeskich (Do roku 1939). Zwrot 2003 nr 11 s. 24-30  szczegóły 
747.artykuł: Martinek Libor: Źródło słowa. Śląsk 2003 nr 11 s. 66 (wywiad ze współorganizatorem cyklu czesko-polskich wieczorów literacki...) szczegóły 
748.artykuł: Niedziela Zdzisław: Marian Zdziechowski i Karel Krejci, twórcy nowoczesnej bohemistyki i polonistyki. Slavia 1991 z. 1 s. 20-24  szczegóły 
749.artykuł: Niewiadowski Andrzej: Fantastyka 1989 nr 6 s. 64 (nt. współpracy miesięcznika Fantastyka z wydawnictwem "Albatros...) szczegóły 
750.artykuł: Olkusz Wiesław: Echa warszawskiego sukcesu "Jana Husa przed sądem w Konstancji" Vaclava Brozika w literaturze polskiej. Przyczynek do dziejów polsko-czeskiej wzajemności w dobie pozytywizmu. Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 1993 [nr] 1 s. 125-133  szczegóły 
751.artykuł: Pastyrik Svatopluk: Dva poly jednoho pohledu. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1999 [z.] 10 s. 281-282 (nt. współpracy regionalnej m.in. dotyczy literatury...) szczegóły 
752.artykuł: Pavera Libor: Tłumaczenia niektórych tekstów współczesnej prozy polskiej na język czeski - przyczynek do dialogu kultur. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2011 t. 2 cz. 1 (2843) s. 188-202 (z fragm. przekładów na język czeski...) szczegóły 
753.artykuł: Petru Eduard: Safarikovo pojeti polske literatury a jeho metodologicke podnety. Slavia 1991 z. 1 s. 83-86  szczegóły 
754.artykuł: Pisova Lenka, Zwicker Stefan: Komplzierte Nachbarschaften. Tschechisch-polnisch-deutche Kulturbeziehungen unter besonder Beruecksichtigung des Teschnener Landes. Convivium 2001 s. 173-203 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
755.artykuł: Proksova Elena: Poznamky k cesko-slovenskej polonistike. Slavica Slovaca 1991 r. 26 nr 4 s. 341-342 ([rec. ks. zb.:] Z cesko-polskych jazykovych a literarnich styku. Praha...) szczegóły 
756.artykuł: Przeczek Wilhelm: Czescy tłumacze literatury polskiej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 23-36 (dot. tłumaczy: Aneta Balajkova, Otokar Bartos, Olga Castelli-Hostowska...) szczegóły 
757.artykuł: Przeczek Wilhelm: Dom Polski w Ostrawie i jeszcze coś.... Opole 1993 nr 1/2 s. 62-63  szczegóły 
758.artykuł: Putzlacher Renata: W Brnie po polsku. Głos Ludu 1998 nr 46 s. 1-2 (nt. działalności Polskiego Klubu "Polonus" w Brnie w dziedzinie popula...) szczegóły 
nawiązanie: Raszyk Józef: Głos Ludu 1998 nr 52 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
759.artykuł: Rehacek Lubos: Cesko-polske vztahy v oblasti jazykovedy v obdobi varsavske Hlavni skoly. Prace z Dejin Slavistiky 1994 t. 17 s. 79-90  szczegóły 
760.artykuł: Short David: The Slavonic and East European Review 1990 t. 68 nr 2 s. 302-303 ([rec. ks. zb.:] Z cesko-polskych jazykovych a literarnich styku. Red. ...) szczegóły 
761.artykuł: Sierszuła Barbara: Damska reprezentacja. Rzeczpospolita 2002 nr 109 s. A15 (dot. popularyzacji literatury polskiej na Międzynarodowych Targach Ksi...) szczegóły 
762.artykuł: Sikora Jacek: Poezja ponad podziałami. Śląsk 1996 nr 5 s. 78 (nota o powstaniu czesko-polskiej grupy literackiej Wędryńskie Towarzys...) szczegóły 
763.artykuł: Sikora Władysław: Studia literatury Zaolzia. Głos Ludu 2003 nr 119 s. 3 (nt. publikacji dot. literatury polskiej ukazujacych się na łamach czes...) szczegóły 
764.artykuł: Stachova Helena: Literatura polska w Pradze. Zeszyty Literackie 1995 nr 52 s. 200-201 (dot. ostatnich lat...) szczegóły 
sprostowanie: Zeszyty Literackie 1996 nr 53 s. 159 (sprost. redakcji...) szczegóły 
765.artykuł: Subrt Jaroslav: O literaturze i metafizyce. Topos 2001 nr 6 s. 130-132 (wyw. z tłumaczem i popularyzatorem literatury polskiej w Czechach; roz...) szczegóły 
766.artykuł: Svoboda Jiri: K cesko-polskemu literarnimu kontextu. x 1998 ([W ks.:] Jiri Svoboda: Z obzoru tvorby. Kapitoly z ceske literatury. O...) szczegóły 
767.artykuł: Śliziński Jerzy: Cesko-polska spoluprace v mezivalecnem obdobi. x 1999 ([w czasopiśmie:] Slavica Litteraria (Brno) 1999 t. 10 nr 2 s. 6...) szczegóły 
768.artykuł: Transgraniczna współpraca poetów raciborskich i opawskich. Głos Ludu 2004 nr 1 s. 3 (sprawozdanie z wieczoru poezji w Opawie w ramach raciborsko-opawskiego...) szczegóły 
769.artykuł: Trzcielińska-Polus Aleksandra: Kalendarium. Kwiecień - czerwiec 1997 r.. Śląsk Opolski 1997 nr 3 s. 70 (not. o podpisaniu umowy o współpracy w l. 1997-2001 rektorów Uniwersy...) szczegóły 
770.artykuł: Vlasek Josef: Karel Krejci o charakteru polske literatury. Slavia 1991 z. 1 s. 25-29  szczegóły 
771.artykuł: Wiersze wilnian po czesku. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 6 (nt. publikacji w Czechach pośw. literaturze polskiej w czas. Tvar<...) szczegóły 
772.artykuł: Wollman Slavomir: Polsko-ceske literarni vztahy v slovanskych a evropskych souvislostech (Podnety Karla Krejciho). Slavia 1991 z. 1 s. 1  szczegóły 
773.artykuł: (wp): Literackie zbliżenia. Głos Ludu 1999 nr 130 s. 2 (nota o pobycie na zaproszenie oddziału Związku Literatów Polskich w Op...) szczegóły 
774.artykuł: Wyspa 2010 nr 3 s. 188-189 (not. o udziale Polski jako gościa honorowego w targach książki "Svet K...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Dania (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
775.impreza: "Polacy w kulturze Danii" (2000).  szczegóły 
artykuł: Żylińska Agata: Polacy w kulturze Danii. Pogranicza 2000 nr 4 s. 147-148 (sprawozdanie m.in. ze spotkań z pisarzami polskimi mieszkającymi w Dan...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
776.artykuł: Kondrasiuk Grzegorz: Odin Teatret u Mądzika. Kresy 2005 nr 64 s. 252 (rec. z występów teatru Odin Teatret w spektaklu "Inside the whale's sk...) szczegóły 
777.artykuł: Oxenvadem Niels: Literatura bez granic. Życie Warszawy 1990 230 1-2 (wywiad z dyrektorem Muzeum im. H.Ch. Andersena w Odense m.in. nt. pols...) szczegóły 
sprostowanie: Niels zamiast Hansa. Życie Warszawy 1990 232 2 (sprost. imienia rozmówcy...) szczegóły 
778.artykuł: Zwinogrodzka Wanda: Trzydzieści lat pod prąd. Gazeta Wyborcza 1993 nr 226 s. 10 (nt. wizyty w Warszawie Eugenio Barby - twórcy Odin Teatret, z wypow. E...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Estonia (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
779.książka: Polacy w Estonii. 1998 (Edward Walewander: Wprowadzenie. * [Zawiera m.in.:] Rafał Leszczyński:...) szczegóły 
recenzja: Pawlak Marian: Przegląd Bydgoski 1998 r. 9 s. 94-94  szczegóły 
780.książka: Pullat Raimo: Versailles'st Westerplatteni. Eesti ja Poola suhted kahe maailmasoja vahel. 2001 (m.in. na temat kontaktów literackich polsko-estońskich w okresie międz...) szczegóły 
recenzja: Pullat Raimo: Estonia i Polska między wojnami. Lithuania 2001 nr 3/4 s. 151-158 (fragmenty wstępu do książki; z wprowadzeniem: Ryszard Wasita: Nasz czł...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
781.impreza: "Dziecięcy świat w literaturze Estonii" - międzynarododwa sesja (2002).  szczegóły 
artykuł: Notes Wydawniczy 2002 nr 11 s. 88 (not....) szczegóły 
artykuł: (zb): Sesja w Gdańsku. Guliwer 2002 nr 4 s. 87-88 (sprawozdanie...) szczegóły 
782.impreza: "Estonia - Łotwa - Polska. Dialog kultur" - konferencja w ramach cyklu "Nasi sąsiedzi - nowe spojrzenie" (2006). (dot. m.in. kontaktów literackich...) szczegóły 
artykuł: Działalność promocyjna i wystawiennicza. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej 2007 (za rok 2006) s. 96-107 (m.in. nt. wystawy...) szczegóły 
artykuł: Józefaciuk Małgorzata: Estonia - Łotwa - Polska. Dialog kultur. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 4 s. 58-60 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
783.impreza: "Estonia i Łotwa - kraje bliskie, mało znane" - wystawa konferencja w ramach cyklu "Nasi sąsiedzi - nowe spojrzenie" (2006). (dot. m.in. kontaktów literackich...) szczegóły 
artykuł: MJ : Odkrywanie Estonii i Łotwy - wystawa w Biblotece Narodowej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 4 s. 60-61  szczegóły 
artykuł: Sozański Jarosław: Kilka osobistych refleksji na kanwie wystawy w BN. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 4 s. 62-63  szczegóły 
784.impreza: "Nowa Estonia" - cykl spotkań (2002).  szczegóły 
artykuł: Głombiowska Małgorzata: Dekada Literacka 2003 nr 9/10 s. 1 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości.... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 4 s. 65 (nota o dyskusji nt. współczesnej kondycji literatury i jej twórców pt....) szczegóły 
785.impreza: "Polacy w Estonii na tle dziejów estońskich" - sympozjum naukowe (1997).  szczegóły 
artykuł: Plewko Jadwiga: Polacy w Estoni - próba bilansu. Sympozjum naukowe w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (12-13 maja 1997). Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 220-222  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
786.artykuł: Antygona w Tallinie. Rzeczpospolita 1996 nr 129 s. 25 (o podpisaniu w Warszawie umowy o wymianie kulturalnej między Polską i ...) szczegóły 
787.artykuł: Grześczak Marian: Estonia. Twórczość 1998 nr 8 s. 132-133 (o ukazaniu się w 1997 nru 6 czasopisma literackiego Looming (Ta...) szczegóły 
788.artykuł: Laanemae Riho: Książki autorów polskich w przekładach estońskich. Literatura Radziecka 1989 nr 1 s. 156-158  szczegóły 
789.artykuł: Lembowicz Tadeusz: Polska kultura u Estończyków. Nowe Kontrasty 1997 nr 8 s. 19 (nt. numeru estońskiego czasopisma poświęconego kulturze polskiej; W...) szczegóły 
790.artykuł: Lewandowski Jan: O literaturze polskiej w Estonii. Akcent 1997 nr 4 s. 195-196 (o recepcji, przekładach i opracowaniach w estońskim środowisku literac...) szczegóły 
791.artykuł: Łossowski Piotr: Lektor z Tartu. Rzeczpospolita 1992 nr 274 dod. s. 6 (sylwetka i działaln. Jana Kaplińskiego - polonisty, wykładowcy na Uniw...) szczegóły 
792.artykuł: Maciejak Mieczysław: Mickiewicz po estońsku. Nowe Kontrasty 1998 nr 11 s. 23-24 (dot. artykułów o polskiej kulturze ukazujących się w czasopismach K...) szczegóły 
793.artykuł: Mieczkowski Michał: Kronika stowarzyszeń zbliżania narodów. Nowe Kontrasty 2002 nr 3 s. 34 (nota nt. pierwszego spotkania z cyklu promocji kultury polskiej i wybi...) szczegóły 
794.artykuł: Ogórek Wiesław: Polacy w Estonii. Głos Ludu 1997 nr 90 s. 4 (wyw. z radcą Ambasady RP w Tallinie; rozm.: Leszek Wątróbski...) szczegóły 
795.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1995 nr 15 s. 260 poz. 76  szczegóły 
796.artykuł: Taczanowski Stanisław: Pierwszy był Dygat. Most Polska-Estonia. Aneks Trybuny 2002 nr 218 s. B (nt. przyznania Ruth Karamae dyplomu ministra spraw zagranicznych za wy...) szczegóły 
797.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1995 nr 15 s. 258-260 poz. 75  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Finlandia (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
798.książka: Lofberg Erkki: Suomen kirjallissuuden kaantaminen ja vastaanotto Puolassa vuosina 1945-1983. 1985  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
799.artykuł: Karkkainen Tapani: Od Jana Fredry do Manueli Gretkowskiej. Duży Format 2002 nr 6 s. 27 (nt. recepcji literatury polskiej w Finlandii, rys historyczny...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Francja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
800.książka: La litterature polonaise en France. D'une selection politique des oeuvres a traduire au miroir deformant de la traduction. 1998 (Daniel Beauvois: Preface. * De la traduction a la reception: Maryla La...) szczegóły 
801.książka: Parvi Jerzy: Revolution independance romantisme. Contribution a l'histoire des idees au XIXe siecle. 1992 (Lamennais et son groupe: Lamennais et la Pologne. Theologie et revolut...) szczegóły 
recenzja: Kowalczykowa Alina: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 40 z. 2 s. 136-139  szczegóły 
802.książka: Śladkowski Wiesław, Willaume Małgorzata, Wiśniewski Stanisław: Polska obecność w kulturze Francji. XVIII-XX wiek (do 1939 r.). 1991 (Wiesław Śladkowski: Wstęp. - Wiesław Śladkowski, Małgorzata Willaume: ...) szczegóły 
recenzja: (AS): Acta Poloniae Historica 1994 t. 69 s. 180 (not....) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
803.odwołanie: Instytut Polski w Paryżu. x  szczegóły 
artykuł: Rota 1997 nr 1 s. 78 (not. o wznowieniu działaności po trzyletniej przerwie spowodowanej poż...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
804.impreza: Festiwal Europy Centralnej (1992). (pośw. m.in. kulturze polskiej...) szczegóły 
artykuł: Rutkowski Krzysztof: Paryskie pasaże [z tego cyklu:] Pasaż festiwalowy. Gazeta Wyborcza 1992 nr 123 s. 10  szczegóły 
805.impreza: "Kontakty językowe francusko-polskie" - konferencja międzynarodowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Ożóg Kazimierz: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 1 s. 69-71 (omówienie...) szczegóły 
806.impreza: "Les belles etrangeres" - impreza poświęcona prezentacji współczesnej literatury polskiej (1990).  szczegóły 
artykuł: Illg Jerzy: Literatura polska nad Sekwaną. Tygodnik Powszechny 1991 nr 2 s. 9 (spraw z przebiegu imprezy z cyklu "Les Belles Etrangeres" poświęconej ...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 12 s. 117-118 (nt. imprezy...) szczegóły 
artykuł: Odra 1991 nr 2 s. 111 (not....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 12 s. 2 (not. zapow....) szczegóły 
807.impreza: "Literatura polska we Francji i gdzie indziej" - konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Ożóg Kazimierz: Sesja poświęcona tłumaczeniom literatury polskiej na język francuski, Lille, 15-16 XI 1995. Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 224-226 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Skibińska Elżbieta: Literatura polska we Francji i gdzie indziej. Odra 1996 nr 4 s. 122-123 (spraw....) szczegóły 
808.impreza: "Młodzi humaniści Pomorza Środkowego o polsko-francuskich związkach historycznych i literackich" - sesja popularno-naukowa (2005).  szczegóły 
artykuł: Dialog Akademicki 2005 nr 17 s. 44 (not....) szczegóły 
809.impreza: "Pologne - France. (La vision de l'autre) - międzynarodowa sesja (1992).  szczegóły 
artykuł: Zatorska Iza: Wiek Oświecenia 1994 nr 10 s. 185-186  szczegóły 
810.impreza: Saison Culturelle Nouvelle Pologne [Polski Sezon Kulturalny] (2004).  szczegóły 
artykuł: (pap): Polska kultura we Francji. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 68 s. 2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Polish news from abroad. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2004 nr 3/4 s. 70 (nota spraw. z cyklu imprez...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
811.artykuł: (bd), (pap): Targi książki w Paryżu. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 71 s. 7 (m.in. nt. udziału polskich wystawców w Międzynarodowych Targach Książk...) szczegóły 
812.artykuł: Bobowicz Zofia: Recepcja literatury polskiej we Francji - uwagi wydawcy. Kultura [Paryż] 1996 nr 11 s. 112-119  szczegóły 
813.artykuł: Bondy Francois: Polska to moje najlepsze wspomnienie z Paryża. Gazeta. Magazyn 1993 nr 31 s. 6-9 (wyw. z pisarzem, dziennikarzem, tłumaczem, red. nacz. pisma literackie...) szczegóły 
814.artykuł: Dobiecki Grzegorz: Słowa mówią o nas. Rzeczpospolita 2003 nr 70 s. A12 (dot. promocji literatury polskiej w ramach Międzynarodowego Salonu Ksi...) szczegóły 
815.artykuł: Gałkowski Adam: Ośrodek Kultury Polskiej na Sorbonie. Nauka Polska [Warszawa] 1999 t. 8 (33) s. 162-170  szczegóły 
816.artykuł: Gogolewski Edmund: Ośrodek Badań nad Kulturą Polską na Uniwersytecie Charles'a de Gaulle'a - Lille III. Res Historica 1997 z. 1 s. 49-55 (działalność w latach 1926-1996...) szczegóły 
817.artykuł: Heistein Józef: La politique culturelle et la reception de la litterature francaise en Pologne dans les annees 1950-1960. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1991 nr 38 (1321) s. 119-129 (ref. wygł. na kolokwium francusko-polskim pt.: Litterature et institut...) szczegóły 
818.artykuł: Hertz Zofia: "Oddamy, jak będziemy mieli...". NaGłos 1992 nr 6 s. 13-24 (wyw. nt. historii domu w Maisons-Laffitte, jego mieszkańcach; m.in.: W...) szczegóły 
819.artykuł: Jaworska Krystyna: Francusko-włoskie dziewiętnastowieczne ścieżki polskiej literatury romantycznej. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
820.artykuł: Joucaviel Kinga: Les semaines polonaises. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 188-191 (nt. tygodni promujących kulturę polską ("Semaine polonaises") organizo...) szczegóły 
821.artykuł: Knysz-Tomaszewska Danuta: Krótka historia Ośrodka Kultury Polskiej na Uniwersytecie Paris IV Sorbonne. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 1 s. 16-18  szczegóły 
822.artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2003 nr 251 s. B (not. o pobycie w Polsce ministra kultury Francji Jean-Jacquesa Aillago...) szczegóły 
823.artykuł: Kronika. Scena 2004 nr 2 s. 2 (not. o przygotowaniach do Polskiego Sezonu Kulturalnego we Francji...) szczegóły 
824.artykuł: Kruczkowska Maria: Od książki do książki. Gazeta. Magazyn 1995 nr 21 s. 6-7 (nt. zajmującej się promocją literatury polskiej we Francji Zofii Bobow...) szczegóły 
825.artykuł: Laurent-Zielińska Maryla: Le traducteur, son vecu, ses opinions. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2000 nr 46 (2223) s. 147-151 (nt. odpowiedzialności tłumacza za przekazany za pośrednictwem przekład...) szczegóły 
826.artykuł: Nowakowski Andrzej: Targi w Paryżu. Biblioteka Analiz 2003 nr 26 s. 16 (nt. przyznania Polsce statusu Gościa Specjalnego (Profesjonalnego) na ...) szczegóły 
827.artykuł: (N): Spotkania z pisarzami. Biblioteka Analiz 2004 nr 11 s. 10 (not. o imprezach poświęconych współczesnej literaturze polskiej we Fra...) szczegóły 
828.artykuł: (N): Targowy marzec. Biblioteka Analiz 2004 nr 6 s. 12 (nt. udziału Polski w Międzynarodowych Targach Książki w Paryżu, 19-24 ...) szczegóły 
829.artykuł: Olędzka-Frybesowa Aleksandra: Jak nas widzieli Francuzi w roku 1990. Literatura na Świecie 1992 nr 1 s. 198-202 (omów. zawartości czas. "Autrement" 1990 z VI pośw. Polsce...) szczegóły 
830.artykuł: Pięć tomów po francusku. Tygodnik Powszechny 1991 nr 3 s. 8 (nota o najnowszych edycjach współcz. prozy polskiej we Francji...) szczegóły 
831.artykuł: Polityka 2002 nr 40 s. 14 (not. o powołaniu Andy Rottenberg na Komisarza Generalnego Polskiego Se...) szczegóły 
832.artykuł: Posner Anna: Entretiens d'automne. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2000 nr 46 (2223) s. 151-160 (wywiad z tłumaczką literatury polskiej na język francuski; rozm. Maryl...) szczegóły 
833.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2004 nr z 26 III s. 11 (not. o udziale polskich wydawców i pisarzy w XXIV Międzynarodowych Tar...) szczegóły 
834.artykuł: Skibińska Elżbieta: Missionnaire, consacrant, passeur, heraut...? Figures du traducteur de litterature polonaise en France. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 185-201 (dot. przekładów literatury polskiej we Francji po 1945 roku; ze stresz...) szczegóły 
835.artykuł: Skibińska Elżbieta: Zniekształcone odbicie. Proza polska lat 1945-1989 we francuskim przekładzie. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 137-151 (z not. o autorce art. na s. 179...) szczegóły 
836.artykuł: Sobalski Franciszek: Towarzystwo Przyjaciół Francji w Częstochowie (1932-1937). Szkice Archiwalno-Historyczne 1998 nr 1 s. 23-37 (m.in. nt. działalności towarzystwa w zakresie organizowania odczytów p...) szczegóły 
837.artykuł: Sonik Bogusław: Zaistnieć nad Sekwaną. Życie Warszawy 1992 nr 61 s. 3 (wyw. z dyr. Instytutu Kultury Polskiej w Paryżu; rozm. Ewa Polak...) szczegóły 
838.artykuł: Sowula Grzegorz: Największy pomysł na promocję. Rzeczpospolita 2003 nr 224 s. A8 (o przygotowaniach do sezonu artystycznego we Francji pod nazwą "Nova P...) szczegóły 
839.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Dom "Kultury". Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 10 s. 9 (nt. domu w Maisons-Laffitte...) szczegóły 
840.artykuł: Techman Ryszard: Z dziejów stosunków kulturalnych polsko-francuskich w Szczecinie w latach 1947-1950. Kronika Szczecina 2001 nr 19 (2000) s. 77-85 (nt. genezy i działalności Instytutu Francuskiego w Szczecinie w l. 194...) szczegóły 
841.artykuł: Willaume Małgorzata: Początki polsko-francuskich kontaktów naukowych w latach międzywojennych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1990 t. 43/44 (1988/1989) s. 191-206 (także kultury i literatury...) szczegóły 
842.artykuł: W.O.: Rottenberg we Francji. Gazeta Wyborcza 2002 nr 225 s. 13 (not. o powołaniu Andy Rottenberg na komisarza generalnego polskiego se...) szczegóły 
843.artykuł: (WOS): Polański w Warszawie. Trybuna 2003 nr 86 s. 1 (not. o przybyciu do Warszawy ministra kultury Francji Jean-Jacquesa Ai...) szczegóły 
844.artykuł: Wyspa 2010 nr 2 s. 190 (not. o udziale polskich wystawców w 30. Międzynarodowych Targach Książ...) szczegóły 
845.artykuł: Wyspa 2009 nr 3 s. 157 (not. o udziale Polski w roli gościa honorowego w paryskich targach ksi...) szczegóły 
846.artykuł: Wyka Marta: Les variations du discours franco-polonais, caracteristiques des trois epoques du XXeme siecle: l'entre-deux-guerres, la ruptur politique en octobre 1956 et l'epoque actuelle. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s.68-74  szczegóły 
847.artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 195 (not. o spotkaniu autorskim z Jean-Pierrem Faye, wykładach Jean-Pierra ...) szczegóły 
848.artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 34 s. 147 (not. o udziale Janusza Głowackiego, Pawła Huelle, Hanny Krall, Bronisł...) szczegóły 
849.artykuł: Żmudzińska-Judycka Agata: Ja byl obrechen na original'nost' (Beseda s professorom Daniehlem Bovua). Novaja Pol'sha 2001 nr 9 s. 16-19 (wywiad z francuskim polonistą m.in. nt. kontaktów z polskimi humanista...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Grecja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
850.książka: Chadzinikolau Ares: Polsko-greckie związki społeczne, kulturalne i literackie w ciągu wieków. 2001  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Gruzja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
851.książka: Filina Marija A.: Gruzino-pol'skie literaturnye vzaimosvjazi XIX-XX vekov. 1991 (Vvedenie. - Zhizn' i dejatel'nost' ssyl'nykh pol'skikh literatov v Gru...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
852.artykuł: Filina Marija A.: Nie można żyć w izolacji.... Nasza Rodzina = Notre Famille 1994 nr 10 s. 21 (wyw. nt. kontaktów polsko-gruzińskich; rozm. Marek Wittbrot...) szczegóły 
853.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Gruzji o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 117 s. 2030 poz. 526  szczegóły 
854.artykuł: Piątkowski Leszek: Gruzja w publicystyce polskiej lat dwudziestych XX w.. Pro Georgia 1993 [z.] 3 s. 27-31  szczegóły 
855.artykuł: Umowa między Rządem Reczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Gruzji o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 117 s. 2028-2030 poz. 525  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Hiszpania (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
856.książka: Sawicki Piotr: Las plumas que valieron por pistolas. Las letras en pugna con la historia reciente ed Espana. 2001 (Justyna Ziarkowska: Presentation de volumen [wstęp]. * [Zawiera artyku...) szczegóły 
857.książka: Sawicki Piotr: Polacy a Hiszpanie = Los Polacos y los Espanoles. Ludzie, podróże, opinie = Hombres, viajes, ideas. 1995 (Do Czytelnika. * I. Czasy świetności: między poczuciem duchowej więzi ...) szczegóły 
recenzja: Presa Gonzalez Fernando: Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 1997 nr 6 (1875) s. 170-172  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
858.impreza: Seminarium pisarzy, tłumaczy i wydawców z Polski i Hiszpanii (1989).  szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 275 s. 2 (not. spraw....) szczegóły 
859.impreza: Spotkania z Literaturą Europejską - Hiszpania (2007).  szczegóły 
artykuł: A.S.: Odnotowano. Przemyski Przegląd Kulturalny 2007 nr 4 s. 67 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
860.artykuł: Baczyńska Beata, Filipek Małgorzata: Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2000 nr 8 (2220) s. 160-165 ([rec. ks.:] Historia de las literaturas eslavas. Crítica y Estudios Li...) szczegóły 
861.artykuł: Baczyńska Beata: La colaboracion cientifica polaco-hispana: investigacion del patronimo comun. Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2002 nr 10 (2459) s. 243-250  szczegóły 
862.artykuł: Banaszek Agnieszka: Polonia hiszpańska. Charakterystyka historyczno-społeczna. Studia Polonijne 2001 t. 22 s. 151-188 (m.in. nt. kontaktów pisarzy polskich z Hiszpanią: Wincentego Lutosławs...) szczegóły 
863.artykuł: Beltran Gerardo: Notas para itinerario. Itinerarios 1995 t. 1 s. 39-96 (o przekładach polskiej poezji współczesnej na jęz. hiszpański; z indek...) szczegóły 
864.artykuł: Biały Aneta: Polski tryptyk. Lipska i Różewicz w Madrycie. Rzeczpospolita 2001 nr 269 s. A7 (dot. uczestnictwa polskich pisarzy w spotkaniu w ramach Roku Polskiego...) szczegóły 
865.artykuł: CZAR: W stronę Hiszpanii. Gazeta Wyborcza 2003 nr 97 s. 13 (m.in. nt. udziału hiszpańskich pisarzy w 48. Międzynarodowych Targach ...) szczegóły 
866.artykuł: Dialog [Warszawa] 1999 nr 4 s. 135 (nt. działalności Instytutu Cervantesa w Warszawie...) szczegóły 
867.artykuł: E.S.: Inauguracja w Dniu Europy. Rzeczpospolita 2003 nr 282 s. A12 (m.in. nt. zaproszenia polskich pisarzy do udziału w Forum Kultury w Ba...) szczegóły 
868.artykuł: Gość honorowy - Hiszpania. Biblioteka Analiz 2003 nr 10 s. 12 (dot. m.in. udziału hiszpańskich pisarzy: Rosa Montero, Alicia Gimenez-...) szczegóły 
869.artykuł: Kieniewicz Jan: Razon de ser de los estudios polaco-hispanos. Posibilidades y tareas de las investigaciones historicas sobre las relaciones entre Polonia y Espana en la epoca moderna y contemporanea. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 2 s. 278-292  szczegóły 
870.artykuł: Ł.G.: Hiszpanie szturmują. Rzeczpospolita 2003 nr 112 s. A1 (dot. m.in. spotkań z pisarzami: Rosa Montero, Alicia Gimenez Barlett, ...) szczegóły 
871.artykuł: Ł: Pod znakiem Hiszpanii. Biblioteka Analiz 2003 nr 9 s. 2 (dot. m.in. udziału pisarzy hiszpańskich w 48. Międzynarodowych Targach...) szczegóły 
872.artykuł: Mora-Figueroa y Williams Santiago de: Nie chcę Europy jednakowej i nudnej. Plus Minus 1998 nr 30 s. 16 (wywiad z dyrektorem Instytutu Cervantesa w Warszawie; rozm. Teresa Sty...) szczegóły 
873.artykuł: (PD): Telegramy. Książki 2002 nr 10 s. 11 (not. o uczestnictwie Olgi Tokarczuk i Antoniego Libery w 20. Międzynar...) szczegóły 
874.artykuł: Polak Cezary: Hiszpanie i inni. Książki w Dużym Formacie 2003 nr 5 s. 19 (zapowiedź; m.in. nt. spotkań z pisarzami w ramach 48. Międzynarodowych...) szczegóły 
875.artykuł: Polak Cezary: Raport z oblężonego Pałacu. Gazeta Wyborcza 2003 nr 115 s. 17 (sprawozdanie; m.in. nt. spotkań z pisarzami w ramach 48. Międzynarodow...) szczegóły 
876.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 24 VII s. 11 (nt. działalności Instytutu Cervantesa w Warszawie...) szczegóły 
877.artykuł: Sawicki Piotr: Dembowski, Hołyński, Tański: tres ejemplos de la hispanofilia romantica polaca de expresion francesa. x 2001 ([w ks. zb.:] "Droit devant soi on peut aller bien loin". Melanges de l...) szczegóły 
878.artykuł: Sawicki Piotr: Romantyczna Hiszpania w oczach polskich wędrowców. Studia Iberystyczne 1994 nr [0] s. 31-50 (m.in w twórczości Joachima Lelewela, Juliusza Słowackiego, Józefa Tańs...) szczegóły 
879.artykuł: Taracha Cezary: Asociacion Hispano-Polaca de la Universidad Catolica de Lublin. 15 anos para la promocion de la cultura y lengua espanola. Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2003 nr 11 (2610) s. 313-314  szczegóły 
880.artykuł: Taracha Cezary: Towarzystwo Hiszpańsko-Polskie. Bilans 5-lecia. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 1 s. 19 (nt. działalności Towarzystwa Hiszpańsko-Polskiego utworzonego przy Kat...) szczegóły 
881.artykuł: Tazbir Janusz: Kontakty hiszpańsko-polskie. x 1991 ([W ks.: id.]: Polska sława Krzysztofa Kolumba. Warszawa 1991 s. 65-82 ...) szczegóły 
882.artykuł: Toporowski Wiesław: Na marginesie królewskich odwiedzin w Polsce. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1990 nr 1 s. 6 (m.in.o kontaktach polskich pisarzy z Hiszpanią (m.in. Henryka Sienkiew...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Holandia (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
883.książka: Der Niederlaendische Sprachraum und Mitteleuropa. 1995 ([Zawiera m.in.:] Andrzej Borowski: Literarische und kulturelle Kontakt...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
884.impreza: "Polska i Niderlandy. Kontakty w okresie Złotego Wieku Gdańska [XVI-XVII w.]" - wystawa w ramach obchodów gdańskiego milenium (1000-letniej rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki o grodzie nad Motławą) (1997). (m.in. poświęcona nauce gdańskiej...) szczegóły 
artykuł: Zasławska Dorota Natalia: Tytuł [Gdańsk] 1998 nr 1 s. 254-259 (sprawozdanie z wystawy...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
885.artykuł: Bross-Kania Halina: Kultura polska to "ciężki" temat w Holandii. Suplement 2002 nr 5/6 s. 47-48 (nt. recepcji polskiej literatury, teatru i filmu w Holandii...) szczegóły 
886.artykuł: Koch Jerzy: Enkele facetten van de Poolse receptie van de Noord- en Zuidnederlandse literatuur tot 1914. Een verkenning. Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia 1994 nr 7 (1640) s. 105-120  szczegóły 
887.artykuł: Skalmowski Wojciech: Kraków po niderlandzku. Tygodnik Powszechny 2001 nr 10 s. 13 (nt. niderlandzkiego przewodnika po Krakowie przeznaczonego dlodbiorców...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Iran (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
888.artykuł: Szymborska po persku. Życie 1998 nr 152 s. 8 (not. o podpisaniu programu wymiany kulturalnej z Iranem...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Irlandia (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
889.książka: McCabe Patrick: Ireland and Poland. Some connecting threads. 2000 ([Zawiera:] Wprowadzenie. Forword. Introduction: Similarities and Dissi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Izrael (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
890.książka: Klugman Aleksander: Polonica w Ziemi Świętej. 1994 ([M.in. o polskojęzycznej prasie i wydawnictwach w Izraelu, przekładach...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Polskie ślady. Rzeczpospolita 1994 nr 61 s. 4  szczegóły 
recenzja: Knopek Jacek: Przegląd Zachodni 1997 nr 4 s. 203-207  szczegóły 
891.książka: Loew Ryszard: Znaki obecności. O polsko-hebrajskich i polsko-żydowskich związkach literackich. 1995 (Hebrajskie dzieje Sienkiewicza [nt. przekładów dzieł pisarza na język ...) szczegóły 
recenzja: Prokop-Janiec Eugenia: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 204-209  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Przyczynki i epizody. Plus Minus 1995 nr 8 s. 2  szczegóły 
recenzja: Wasita Ryszard: Znaki obecności. Więź 1995 nr 8 s. 183-187  szczegóły 
recenzja: Zyga Aleksander: Ruch Literacki 1996 z. 4 s. 498-501  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Wpisani w trzy literatury. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 4 s. 18-19  szczegóły 
892.książka: Scheps Samuel: Sifrut Polanit bi-levush Ivri. Deyokene sofrim, Polanim vi-Yehudim, bi-rei mivhar yetsirotehem hameturgamot. 1989 ([Związki lit. polskiej z kulturą żydowską]...) szczegóły 
recenzja: Starobinski-Safran Esther: The Warsaw Voice 1990 nr 47 s. 7  szczegóły 
recenzja: Wasita Ryszard: Genewa, Tel Awiw i literatura polska. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 388-390  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
893.impreza: "Polacy - Żydzi" - międzynarodowa sesja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Przybyła Urszula: Bogactwo wspólnego dziedzicwa - Odbudowa pamięci (Międzynarodowa Sesja Naukowa w Częstochowie). Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 3 s. 11 (wygłoszono także referaty omawiające problematykę polsko-żydowską w św...) szczegóły 
894.impreza: Rok Polski w Izraelu (2008/2009).  szczegóły 
artykuł: Wielga Katarzyna: Rok Polski w Izraelu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 1/2 s. (wyw. z zastępcą Głównego Koordynatora Projektu; rozm.: Michał Sobelman...) szczegóły 
895.impreza: Spotkania z Literaturą Europejską -literatura żydowska (2008).  szczegóły 
artykuł: A.S.: Odnotowano. Przemyski Przegląd Kulturalny 2008 nr 1 s. 67 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
896.artykuł: Akavia Miriam: Bridges of words. Dialogue and Universalism 2001 nr 5/6 s. 39-44 (dot. związków między literaturą nowohebrajską i polską; szerzej o roli...) szczegóły 
897.artykuł: Akavia Miriam: Most ze słów. Przegląd Powszechny 2001 nr 3 s. 329-334 (nt. związków literatury polskiej z kulturą żydowską, kontakty z pisarz...) szczegóły 
898.artykuł: Cała Alina: The Second Competition of Scholary Works on Polish Jewish Themes. Polin 1996 t. 9 s. 232-243 (z wykazem prac...) szczegóły 
899.artykuł: Cała Alina: The Third Competition of Scholary Works on Polish Jewish and Israeli Themes. Polin 1998 t. 11 s. 385-390 (z wykazem prac...) szczegóły 
900.artykuł: CZAR: Multimedialny sukces. Targi książki w Jerozolimie. Gazeta Wyborcza 2001 nr 111 s. 16 (nota o pisarzach polskich goszczących na XX Międzynarodowych Targach K...) szczegóły 
901.artykuł: Edmund Neustein (1917-2001). Nowe Książki 2001 nr 3 s. 1 (sylwetka księgarza, wydawcy, bibliofila, właściciela ostatniej księgar...) szczegóły 
902.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Tłok przy polskim stoisku. Rzeczpospolita 2001 nr 109 s. A13 (m.in. o spotkaniach z polskimi autorami podczas Targów Książki w Jeroz...) szczegóły 
903.artykuł: Klugman Aleksander: Słowo polskie na Ziemi Świętej. Plus Minus 1994 nr 4 s. 11-13 (dot. przekładów literatury polskiej na jęz. hebrajski oraz o twórczośc...) szczegóły 
904.artykuł: Kozioł Andrzej: Jeszcze po polsku. Polska literatura w Izraelu. Sycyna 1995 nr 9 s. 14, 17 (nt. działaln. Związku Autorów Piszących po Polsku i jego przewodnicząc...) szczegóły 
905.artykuł: Kozioł Andrzej: Mickiewicz po hebrajsku. Wieści 1989 nr 46 s. 5 (nt. przekładów literatury polskiej na język hebrajski od 1920 do współ...) szczegóły 
906.artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 83 (nota nt. polskiego stoiska na Międzynarodowych Targach Książki w Jeroz...) szczegóły 
907.artykuł: Leociak Jacek: Na obu brzegach. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 70-71 (nt. przekładów literatury polskiej na język hebrajski w Izraelu oraz o...) szczegóły 
908.artykuł: Loew Ryszard: Literatura polska w przekładach hebrajskich. Archiwum Emigracji 2000 z. 3 s. 93-101  szczegóły 
909.artykuł: Loew Ryszard: Literatura polska w przekładach hebrajskich. Twórczość 2000 nr 4 s. 125-131  szczegóły 
910.artykuł: Loew Ryszard: Najciekawsze jest pogranicze. Życie Warszawy 1991 nr 240 s. 9 (wyw. nt. obecności literatury polskiej w Izraelu; rozm. Piotr Szewc...) szczegóły 
911.artykuł: Loew Ryszard: Przekłady hebrajskie z literatury polskiej. Masada 1991 nr [1] jesień s. 221-226 (dot. okresu 1948-1990; omów....) szczegóły 
912.artykuł: Loew Ryszard: Z Polską w sercu. Tygiel Kultury 2000 nr 7/9 s. 132-138 (wywiad nt. sytuacji pisarzy polskich tworzących w Izraelu; z fot. i no...) szczegóły 
913.artykuł: Ł.G.: Ewa Lipska po hebrajsku. Rzeczpospolita 2001 nr 105 s. A12 (o uczestnictwie polskich pisarzy w Międzynarodowych Targach Książki w ...) szczegóły 
914.artykuł: Neustein Edmund: The Warsaw Voice 1989 nr 35 s. 7 (wywiad z księgarzem z Tel-Avivu sprzedającym polskie książki; rozm. Wi...) szczegóły 
915.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 16 s. 220 poz. 61  szczegóły 
916.artykuł: PHILOBIBLION: Z książką w Jerozolimie. Nowe Książki 1997 nr 5 s. 79 (omówienie Międzynarodowych Targów Książki w Jerozolimie; m.in. o obecn...) szczegóły 
917.artykuł: Szenfeld Rut: Podróże pisarek izraelskich do Polski. Kresy 2003 nr 53 s. 144-154  szczegóły 
918.artykuł: Szmeruk Chone: Prof. Chone Szmeruk o współpracy Uniwersytetów Hebrajskiego w Jerozolimie i Jagiellońskiego w Krakowie (Specjalnie dla "Słowa Żydowskiego"). Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 1/2 s. 16-15, 9 (wywiad; m.in. o wykładach prof. Chone Szmeruka z historii literatury j...) szczegóły 
919.artykuł: Sztycer Mieczysław: Pisarze polscy w miesięczniku izraelskim. Kultura i Życie 1991 nr 8 s. 1, 4 (o numerze mies. Moznaim z III 1991 pośw. w części polskim pisar...) szczegóły 
920.artykuł: TEK: Polska książka w Jerozolimie. Gazeta Wyborcza 2001 nr 106 s. 17 (not. o pisarzach polskich goszczących na XX Międzynarodowych Targach K...) szczegóły 
921.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, podpisana w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 16 s. 217-219 poz. 60  szczegóły 
922.artykuł: Wasita Ryszard: Młoda poezja polska - po hebrajsku w Izraelu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 9/10 s. 28  szczegóły 
923.artykuł: Wasita Ryszard: Polonica izraelskie. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 325-326  szczegóły 
924.artykuł: Wasita Ryszard: What the readers want. The Warsaw Voice 1991 nr 26 s. 7 (nt. publikacji w jęz. polskim w Izraelu...) szczegóły 
925.artykuł: Zawadzka-Ben Dor Renata: Książka polska w Tel Awiwie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2004 nr 25/26 s. 9 (dot. książek ze spuścizny po Edmundzie Neusteinie założycielu Księgarn...) szczegóły 
926.artykuł: Zawistowska Władysława: [Czterdziestolecie] 40-lecie istnienia "Księgarni Polskiej" w Tel-Awiwie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 9 s. 19 (nt. działalności Edmunda Neusteina właściciela "Polskiej Księgarni"...) szczegóły 
927.artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 198 (not. o pisarzach polskich goszczących na XX Międzynarodowych Targach K...) szczegóły 
928.artykuł: Życie Literackie 1989 nr 37 s. 1, 12 (m.in. o działalności autorów: Ryszard Loew, Miriam Akawia, Natan Gross...) szczegóły 
929.artykuł: Żurek Sławomir Jacek: O polskojęzycznym, współczesnym (1989-2001) życiu literackim w Izraelu z perspektywy polskiej. x 2004 ([w ks. zb.:] Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. 2....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Japonia (kontakty z zagranica)
    imprezy (alfabet tytułów)
930.impreza: "Chopin - Polska - Japonia" - wystawa z okazji 80. rocznicy nawiązania stosunków oficjalnych między Polską a Japonią oraz Roku Chopinowskiego (1999). (i w Polsce: Warszawa, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, 20 I 2000-...) szczegóły 
artykuł: Kronika kulturalna. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 149 (not. spraw. z prelekcji nt. stosunków polsko-japońskich ; wygł. Henryk...) szczegóły 
artykuł: Pałasz-Rutkowska Ewa: "Chopin - Polska - Japonia" - wystawa z okazji 80. rocznicy nawiązania stosunków oficjalnych między Polską a Japonią oraz Roku Chopinowskiego. Japonica 2000 [nr] 12 s. 143-151 (sprawozdanie z wystawy, także nt. historii kontaktów kulturalnych pols...) szczegóły 
artykuł: Pałasz-Rutkowska Ewa: Polska-Japonia 1919-1999 (Uwagi na marginesie rocznicowej wystawy). Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 107-112  szczegóły 
931.impreza: "Czy można przesadzać kwiaty rzepaku? Twórczość mistrzów haiku" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: J.C.: Haiku w Muzeum Literatury. Rzeczpospolita 2002 nr 39 s. A12 (zapowiedź; nota...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 22 II s. 3, 9 (m.in. not. sprawozdawcza; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
artykuł: Zapach pór roku. Rzeczpospolita 2002 nr 41 s. A9 (sprawozdanie...) szczegóły 
932.impreza: "Historia i perspektywy kontaktów polsko-japońskich" - sympozjum naukowe (1999).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 140 (nota spraw....) szczegóły 
933.impreza: "Japonia - Polska coraz bliżej siebie" - ekspozycja (2002).  szczegóły 
artykuł: Czajka Jolanta, Kamecka Maria Danuta: Zaczęło się od origami.... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 3 s. 52-53 (omówienie części ekspozycji pt. "Origami pomostem między kulturami"...) szczegóły 
artykuł: Japonia - Polska coraz bliżej siebie. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 3 s. 49 (omówienie ekspozycji ze sprawozdaniem z uroczystości otwarcia...) szczegóły 
artykuł: Józefaciuk Małgorzata: Japonia w Krakowie. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 3 s. 54-55 (omówienie części ekspozycji pt. "Japonia w Krakowie" dot. historii i d...) szczegóły 
artykuł: Toshihide Onuma: Japonia - Polska coraz bliżej siebie. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 3 s. 50-51 (omówienie wystawy...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości.... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 3 s. 58 (nota o otwarciu ekspozycji...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
934.artykuł: Japonica 1994 nr 2 s. 192 (not. inf. o wygłoszeniu przez Ewę Pałasz-Rutkowską referatu: Historia ...) szczegóły 
935.artykuł: Japonica 1994 nr 2 s. 193 (not. inf. o wygłoszeniu przez Ewę Pałasz-Rutkowską wykładu: Historia k...) szczegóły 
936.artykuł: Melanowicz Mikołaj: Polscy pisarze w Japonii. Magazyn Literacki 2000 nr 6/7 s. 26 (wyw. z japonistą i tłumaczem literatury japońskiej nt. związków kultur...) szczegóły 
937.artykuł: Możejko Edward: Polacy, polonica i japońscy polonofile w Sapporo. Kultura [Paryż] 1993 nr 7/8 s. 169-176 (wrażenia z pobyt naukowego w Ośrodku Badań Slawistycznych na Uniwersyt...) szczegóły 
938.artykuł: Pałasz-Rutkowska Ewa: Honorowy konsul generalny RP[Rzeczpospolitej Polskiej] w Osace z wizytą w Warszawie. Japonica 1999 [nr] 10 s. 237-238 (nt. sylwetki i działalności Takashimy Koichiego wspierającego badania ...) szczegóły 
939.artykuł: Pałasz-Rutkowska Ewa, Starecka Katarzyna: Kalendarium kontaktów polsko-japońskich. Japonica 2000 [nr] 12 s. 215-255 (w l. 1892-1999, m.in. w dziedzinie literatury i teatru; z notami o Ewi...) szczegóły 
940.artykuł: Pałasz-Rutkowska Ewa: Uroczystość sadzenia japońskich wiśni. Japonica 1998 [nr] 9 s. 225-228 (nt. działalności Fundacji im. Takashimy przy Sekcji Japonistyki Uniwer...) szczegóły 
941.artykuł: Pietrykowski Jolanta: Bronisław Piłsudski i Futabatei Shimei. Japonica 1994 nr 2 s. 71-80  szczegóły 
942.artykuł: Tsuneo Okazaki: Żegnając profesora Shozo Yoshigami. Japonica 1996 nr 5 (1995) s. 107-108 (nt. kontaktów profesora Shozo Yoshigami z Uniwesytetem Warszawskim i P...) szczegóły 
943.artykuł: Zalewska Anna: Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Japonica 1998 [nr] 9 s. 217-218 (nt. działalności krakowskiego centrum w zakresie kontaktów polsko-japo...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Jugosławia (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
944.książka: Zhivanchevijc Milorad: Polonica. 1987 (Ossolineum i Matica Srpska [o współpracy]. Mesijanizam, panslavizam, j...) szczegóły 
recenzja: Stankowicz Aleksandra: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 240-242  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
945.artykuł: Bieńkowski Zbigniew: Promieniowanie. Wokanda 1990 nr 14 s. 12 (nt. przekładów literatury polskiej w Jugosławii; m.in. nt. Witolda Gom...) szczegóły 
946.artykuł: Bulatović Miodrag, Djordjević Dragan, Janković Stojan: Polityka 1989 nr 25 s. 9 (wywiad z przedstawicielem oficyny "Jugosławia-Publik" nt. wydawania w...) szczegóły 
947.artykuł: J.R.K.: Szymborska, Olejniczak, Mazowiecki. Rzeczpospolita 1997 nr 81 s. 27 (o numerze czasopisma Zidne novine (Sarajewo) z 1997 roku poświę...) szczegóły 
948.artykuł: Salamon Joanna: Brońmy ocalałych jeszcze mostów. Tygodnik Powszechny 1999 nr 23 s. 16 (nt. kontaktów autorki z tłumaczami literatury polskiej Petarem Vujicic...) szczegóły 
949.artykuł: Słowo Powszechne 1989 nr 41 s. 5 (nota o publikacjach współcz. poezji polskiej w pismach jugosławiańskic...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Kanada (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
950.książka: Obraz Kanady w Polsce. 2003 ([Zawiera m.in.:] Mirosława Buchholtz: Wstęp. * Cz. I. Impresje i relac...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
951.artykuł: Sokoloski Richard: Intryguje mnie wasza kultura (Rozmawiamy z prof. Richardem Sokoloskim z uniwersytetu w Ottawie). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 244 s. 8 (rozm. Romana Brzezińska...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Kazachstan (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
952.artykuł: Kuczyński Antoni: Ljudi na fone pejjzazhejj (Adol'f Janushkevich opisyvaet Kazakhstan). Novaja Pol'sha 2000 nr 7/8 s. 87-90 (m.in. nt. roli Abaja Kunanbajewa w budowaniu podwalin kontaktów polsko...) szczegóły 
953.artykuł: [List]. Nowe Kontrasty 1999 nr 3 s. 34 (list Towarzystwa Obwodowego Polaków "Polonia" i dyrektora Domu Polskie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Korea Południowa (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
954.artykuł: Cheong Byung Kwon : The Polish Nobel Prize Winners in Literature in Korea. x 2002 ([w ks. zb.:] Korea-Poland-Central Europe. Perspective partnership in t...) szczegóły 
955.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Korei, sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 1993 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1995 nr 50 s. 1558 poz. 269  szczegóły 
956.artykuł: Umowa kulturalna między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Korei, sporządzona w Warszawie dnia 9 czerwca 1993 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1995 nr 50 s. 1556-1557 poz. 268  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Litwa (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
957.książka: Ališauskas Vytautas: Sakymas ir rašymas. Kulturos modeliu tverme ir kaita Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštysteje. 2009 ([Dot. m.in. recepcji polskich twórców: Jan Długosz, Łukasz Górnicki, P...) szczegóły 
958.książka: Bujnicki Tadeusz, Cieślak Tomasz, Dalecka Teresa, Dróżdż-Łuszczyk Katarzyna, Fedorowicz Irena, Frankowiak Anita Monika, Geben Kinga, Jackiewicz Mieczysław, Jonaitis Marius, Kabzińska Iwona, Kaleda Algis, Karaś Halina, Lichański Jakub Zdzisław, Okulicz-Kozaryn Radosław, Rogalewska Ewa, Ruszar Józef Maria, Ruszczyńska Marta, Rutkowska Krystyna, Sękowska Elżbieta, Szydłowska Joanna, Šileikaite Diana, Ušinskiene Wiktoria, Wejs-Milewska Violetta, Woźniak-Łabieniec Marzena: Europejskość ojczyzn. Litewsko-polskie związki literackie, kulturowe i językowe. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Wilno, 23-24 października 2008 roku. 2009  szczegóły 
959.książka: Jackiewicz Mieczysław: Literatura litewska w Polsce w XIX i XX wieku. 1999 (Wstęp. * I. Litewska literatura ludowa w Polsce XIX i XX w.: 1. Dainy ...) szczegóły 
recenzja: Rolska Alwida: Obraz litewskiego dziedzictwa literackiego. Kurier Wileński 2000 nr 103 s. 11  szczegóły 
recenzja: Wajer Jakub: Zapiski Historyczne 2002 t. 67 z. 1 s. 196-197  szczegóły 
960.książka: Jackiewicz Mieczysław: Literatura polska na Litwie XVI-XX wieku. Rozprawa habilitacyjna. 1993 (Wstęp. - I. Polska literatura religijna w przekładach litewskich XVI-X...) szczegóły 
recenzja: Cichla-Czarniawska Elżbieta: Literatura polska na Litwie - kontakty, wpływy, inspiracje. Akcent 1994 nr 2 s. 95-100  szczegóły 
recenzja: Kaleda Algis: Literatura polska a Litwa (próba syntezy). Borussia 1994 nr 9 s. 286-288  szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Zapiski Historyczne 1997 z. 1 s. 156-157  szczegóły 
recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Polacy w kręgu literatury litewskiej. Vilniana. Znad Wilii 1994 nr 6 s. 6  szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech J.: Obecność literatury polskiej na Litwie od XVI do XX wieku. Lithuania 1994 nr 2/3 s. 181-184  szczegóły 
961.książka: Rutkowska Krystyna: Pogranicze polsko-litewskie. Język a kultura = Lenku ir lietuviu paribio kultura. (Wybrane zagadnienia). Skrypt dla studentów 1 i 2 stopnia kierunków humanistycznych oraz programu wymiany międzynarodowej ERASMUS. 2012  szczegóły 
962.książka: Senosios raštijos profiliai. 2005  szczegóły 
963.książka: Tumas Juozas: Raštai. T. 21 Literaturos kritika, 1923-1933. 2010 ([M.in. informacje na temat polskich publikacji oraz recenzje utwórów p...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
964.impreza: Dni Kultury Polskiej (2004).  szczegóły 
artykuł: Dni Kultury Polskiej w Wilnie. Kurier Wileński 2004 nr 82 s. 4 (program...) szczegóły 
artykuł: Jotkiałło Halina: Dni Kultury Polskiej. Magazyn Wileński 2004 nr 4 s. 15 (program imprezy...) szczegóły 
artykuł: Jotkiałło Halina: Dni Kultury Polskiej. Magazyn Wileński 2004 nr 5 s. 12-13 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Program Dni Kultury Polskiej w Wilnie. Kurier Wileński 2004 nr 77 s. 3  szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Dni Kultury Polskiej w Wilnie. Kurier Wileński 2004 nr 80 s. 6  szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Wiązanka polskości dla Litwy. Kurier Wileński 2004 nr 76 s. 1, 2 (zapow....) szczegóły 
965.impreza: "Europa - Polska - Litwa. Współdziałanie kultur w przeszłości i przyszłości dziejów" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Dunin Janusz: Druskienniki 1998. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 80  szczegóły 
966.impreza: "Europejskość ojczyzn: litewsko-polskie związki literackie, kulturowe i językowe" - międzynarodowa konferencja naukowa (2008).  szczegóły 
artykuł: Fedorowicz Irena: 15-lecie polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim. Uwieńczeniem obchodów - konferencja. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 139-144 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Macutkiewicz Grażyna, Stackiewicz Natalia: 15.lecie Centrum Polonistycznego na Uniwersytecie Wileńskim. Kurier Wileński 2008 nr 223 s. 5 (spraw.; z fot....) szczegóły 
967.impreza: Festiwal Poezji na Litwie (1992).  szczegóły 
artykuł: K.C.: Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 4 s. 239 (nota; m.in. o udziale polskich poetów - Czesława Miłosza i Krystyny La...) szczegóły 
968.impreza: "Języki i kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego" - międzynarodowa konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Biesiadowska Beata: Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji "Języki i kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego"; Kraków 10-11 kwietnia 2003. Acta Baltico-Slavica 2003 t. 27 s. 235-241  szczegóły 
969.impreza: "Kultura litewska i kultura polska - podobieństwa i różnice" - spotkanie twórców (pisarzy, muzyków, plastyków i polityków kultury) z Polski i Litwy (1997).  szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: 1. Dialog ludzi otwartych na cały świat. Kurier Wileński 1997 nr 127 s. 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: 2. Dialog ludzi otwartych na cały świat. Kurier Wileński 1997 nr 128 s. 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: 3. Dialog ludzi otwartych serc. Kurier Wileński 1997 nr 131 s. 5  szczegóły 
artykuł: Brodowski Leon: Prof. Leon Brodowski - o spotkaniu na Wigrach. Kurier Wileński 1997 nr 30 s. 4 (wypowiedź o programie i gościach imprezy, notowala Alwida Antonina Baj...) szczegóły 
artykuł: Droba Krzysztof: Spotkanie twórców polskich i litewskich nad Wigrami. Ruch Muzyczny 1997 nr 16 s. 3-4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kaleda Algis: Spotkanie poetów w Wigrach. Lithuania 1998 nr 1/2 s. 126-129 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Mniej kłócić się - więcej różnić (Wigry '97). Znad Wilii 1997 nr 13 s. 1-2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Na pograniczu polsko-litewskim. Lithuania 1998 nr 1/2 s. 57-59 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Przed imprezą na Wigrach. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 2  szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: W czerwcu - spotkanie na Wigrach. Znad Wilii 1997 nr 5 s. 3 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Pyktis maziau - skirtis daugiau. Lithuania 1997 [nr] 3/4 s. 9-10 (zapowiedź; nota od Redakcji...) szczegóły 
artykuł: Spotkanie intelektualistów polskich i litewskich - przed imprezą na Wigrach. Kurier Wileński 1997 nr 29 s. 1 (sprawozdanie ze spotkania organizacyjnego...) szczegóły 
artykuł: Wójcik Lidia: Litwo, ojczyzno.... Nowe Książki 1997 nr 8 s. 74 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Ziemba Wojciech: Przemówienie powitalne. Lithuania 1998 nr 1/2 s. 59-64  szczegóły 
970.impreza: "Polska - Litwa. Historia i kultura" - sesja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Mizińska Jadwiga: Rozmowy jesienią. Kresy 1992 nr 9/10 s. 237-239  szczegóły 
971.impreza: "Polska - Litwa. Sześć wieków wspólnoty i co dalej?" - sympozjum polsko-litewskie (1991).  szczegóły 
artykuł: [Baczewska Anna] (bacz): Sześć wieków wspólnoty i co dalej?. Życie Warszawy 1991 nr 101 s. 7 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Baczewska Anna: Nadzieja na porozumienie (Polska - Litwa). Kultura i Życie 1991 nr 10 s. 2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 213 (wykaz prezentowanych referatów...) szczegóły 
972.impreza: Polsko-litewski wieczór teatralno-muzyczny (2001).  szczegóły 
artykuł: Warmia i Mazury [Kultura, społeczeństwo, region] 2001 nr 5 s. 7 (not....) szczegóły 
973.impreza: Spotkania i Konferencja twórców kultury Polski i Litwy (1998). (także z udziałem pisarzy, poetów i literaturoznawców...) szczegóły 
artykuł: Bajor Alwida Antonina: Dawni i nowi znajomi. Kurier Wileński 1998 nr 178 s. 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Bajor Alwida Antonina: Druskienickie spotkania na Niemnie. Kurier Wileński 1998 nr 180 s. 9 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Bajor Alwida Antonina: Nadniemeńskie Spotkania twórców kultury Polski i Litwy. Kurier Wileński 1998 nr 177 s. 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Bajor Alwida Antonina: O masonach, muzyce i Antonim Baranowskim. Kurier Wileński 1998 nr 179 s. 5 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Bajor Alwida Antonina: Stefan Wierzbicki - słynny w świecie wilnianin. Kurier Wileński 1998 nr 182 s. 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Intelektualiści w Druskiennikach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 220 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: Lithuania 1999 nr 1/2 s. 215 (not....) szczegóły 
974.impreza: Spotkanie twórców kultury litewskiej i polskiej (2000).  szczegóły 
artykuł: Deklaracja uczestników III spotkania twórców kultury litewskiej z twórcami kultury polskiej w Warszawie w dniu 11.03.2000. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 29-30  szczegóły 
artykuł: Komunikat o odznaczeniach medalem "Humanizm Integralny". Lithuania 2000 [nr] 1 s. 31 (skład jury i wykaz wyróżnionych...) szczegóły 
artykuł: [Trzecie] spotkanie twórców kultury litewskiej z twórcami kultury polskiej w Warszawie. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 25-29 (sprawozdanie; podp. Redakcja; z fot....) szczegóły 
975.impreza: Spotkanie Twórców Kultury Polski i Litwy (2001).  szczegóły 
artykuł: Brodowski Leon: Kronika Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy 2001. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 262 (not....) szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Co możemy dać Europie. Kurier Wileński 2001 nr 120 s. 6 (sprawozdanie...) szczegóły 
976.impreza: "W litewskim zwierciadle" - wystawa z cyklu "Nasi sąsiedzi - nowe spojrzenie" (1999/2000).  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 2000 nr 3 s. 163 (not. o zamknięciu wystawy 22 I 2000...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Michał: Kronika stowarzyszeń zbliżania narodów. Nowe Kontrasty 2000 nr 1 s. 33 (nota...) szczegóły 
artykuł: Radecki Andrzej: W litewskim zwierciadle. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 77-78 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: W litewskim zwierciadle. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 1 (omówienie ekspozycji...) szczegóły 
977.impreza: "Wilno jako ośrodek nauki, kultury i oświaty w XX stuleciu" - konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Kurier Wileński 2003 nr 220 s. 8 (plan konferencji...) szczegóły 
978.impreza: "Wilno literackie na styku kultur" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Wilno literackie na styku kultur. Magazyn Wileński 2002 nr 5 s. 30 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
979.artykuł: Adamczyk Beata: Polska - Litwa. Współpraca kulturalna w aspekcie Europy Środkowoeuropejskiej. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 115-137, nr 2 s. 109-127 (dot. relacji obu narodów m.in. w dziedzinie teatru, literatury, czasop...) szczegóły 
980.artykuł: Adamczyk Beata: Polska-Litwa. Współprca kulturalna w aspekcie Europy Środkowowschodniej. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 115-137, nr 2 s. 109-127 (m. in. w zakresie literatury, teatru, czasopiśmiennictwa, edukacji, dz...) szczegóły 
981.artykuł: Apel Pen-Clubów Polski i Litwy. Gazeta Wyborcza 1991 nr 244 s. 12 (do władz i społeczeństw Polski i Litwy o pojednanie obu narodów; podp....) szczegóły 
982.artykuł: Apel z Celi Konrada. Wprost 1994 nr 15 s. 91 (not. inf. o zorg. 21 III 1994 r. w Celi Konrada w murach wileńskiego K...) szczegóły 
nawiązanie: Hennelowa Józefa: Podzieleni na zawsze?. Wprost 1994 nr 19 s. 9 (list do red. dot. braku miejscowych literatów polskich na tym spotkani...) szczegóły 
983.artykuł: A.P.: Tydzień Filmu Polskiego i in. (Plany Instytutu Polskiego w Wilnie). Kurier Wileński 2004 nr 51 s. 6 (nota...) szczegóły 
984.artykuł: Bardach Juliusz: Polacy litewscy a inne narody Litwy historycznej. Res Publica 1991 nr 1 s. 61-69 (w XIX i XX w.; m.in. wpływ twórców literatury polskiej na tworzenie si...) szczegóły 
985.artykuł: Biuletyn Literacki 1994 nr 9 s. 22 (not. o pobycie delegacji pisarzy polskich w Wilnie, 16-19 V 1994...) szczegóły 
986.artykuł: Błoński Jan, Venclova Tomas: Spotkanie z Tomasem Venclową i Janem Błońskim (Lublin, październik 1991). Kresy 1992 nr 9/10 s. 62-69 (dwugłos nt. wzajemnych kontaktów autorów i wzajemnej recepcji obu lite...) szczegóły 
987.artykuł: Bokszo Napoleon: Wpływ literatury polskiej na litewskie odrodzenie narodowe. Znad Wilii 1999 nr 17 s. 7, nr 18 s. 7 (nt. wpływu m.in. Juliusza Słowackiego i Józefa Ignacego Kraszewskiego ...) szczegóły 
988.artykuł: Bokszyski Antoni: Wileńscy popularyzatorzy poezji litewskiej. Znad Wilii 1999 nr 20 s. 4-5 (biografie i twórczość polskich tłumaczy literatury litewskiej - Stefan...) szczegóły 
989.artykuł: Bumblauskas Alfredas: Litewsko-polskie więzi kulturalne. Tygiel Kultury 1999 nr 10/12 s. 14-16 (od XIX w....) szczegóły 
990.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Caffe Wydarzenia. Książki 2002 nr 3 s. 17 (not. nt. międzynarodowych targów w Wilnie, II 2002...) szczegóły 
991.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 3 s. D2 (not. dot. udziału polskich pisarzy w IV Bałtyckich Targach Książki w W...) szczegóły 
992.artykuł: Dunin Janusz: Książkowe rekolekcje na Litwie. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 73 (nt. jubileuszu 450-lecia książki litewskiej obchodzonego w Wilnie we I...) szczegóły 
993.artykuł: Dunin Janusz: Pokrewieństwa i spory (450-lecie książki litewskiej). Znad Wilii 1997 nr 21 s. 6 (spraw. z imprez w ramach obchodów 450-lecia książki litewskiej - wyst...) szczegóły 
994.artykuł: E.S.: Głos z Celi Konrada. Rzeczpospolita 1994 nr 70 s. 18 (nota o wizycie delegacji Polskiego PEN-Clubu w Wilnie, na zaproszenie ...) szczegóły 
995.artykuł: Girdzijauskas Juozapas: Liudvicas Adomas Jucevicius kulturu kryzkeleje. x 2001 ([w ks. zb.:] Munera linguistica et philologica Michaeli Hasiuk dedicat...) szczegóły 
996.artykuł: Gzylewska Agnieszka, Żakiewicz Aleksandra: Wilno, Vilnius, Wilna. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 165-166 (dot. wyprawy do Wilna studentów Uniwersytetu Warszawskiego; sprawozdan...) szczegóły 
997.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Ocalić od zapomnienia. Kurier Wileński 2005 nr 31 s. 6 (wyw. z historykiem literatury litewskiej; rozm. Andrzej Pukszto; z fot...) szczegóły 
998.artykuł: JCK: Pod znakiem Adama Mickiewicza. Myśl Polska z Książką 1999 nr 3 s. 1 (nt. możliwości nabywania polskich książek w Wilnie...) szczegóły 
999.artykuł: J.C.: Pojednanie przez fundacje. Rzeczpospolita 1992 nr 245 s. 3 (nt. spotkania przedstawicieli litewskiej Fundacji Open Society i pols...) szczegóły 
1000.artykuł: Jelonkiewicz Mirosław: Wileńskie spotkania z książką. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 77 (omówienie polskiego stoiska i imprez towarzyszących na 2. Wileńskich T...) szczegóły 
1001.artykuł: Jotkiałło Halina: Targi dominowały. Magazyn Wileński 2006 nr 3 s. 29 (relacja z VII Wileńskich Targów Książki w Wilnie i imprez towarzyszący...) szczegóły 
1002.artykuł: Jotkiałło Halina: Wileńska książkowa impreza. Magazyn Wileński 2004 nr 3 s. 43 (spraw. z Wileńskich Targów Książki w Wilnie i uhonorowaniu dwóch polsk...) szczegóły 
1003.artykuł: Jotkiałło Halina: Wileńskie Targi Książki. Magazyn Wileński 2005 nr 2 s. 38 (spraw. z imprezy, także nt. udziału w Targach Wojciecha Kuczoka...) szczegóły 
1004.artykuł: Jotkiałło Halina: Wiosna z Instytutem Polskim. Magazyn Wileński 2004 nr 3 s. 17 (nota nt. imprez kulturalnych planowanych w Instytucie, szerzej o reper...) szczegóły 
1005.artykuł: Kaleda Algis: Od dawna zrozumiała, bliska i atrakcyjna. O miejscu literatury polskiej w litewskiej świadomości literackiej. Lithuania 2001 nr 1 s. 137-147  szczegóły 
1006.artykuł: Kaleda Algis: W poszukiwaniu wartości - literatura polska na Litwie i literatura litewska w Polsce. Literatura na Świecie 1995 nr 3 s. 353-356  szczegóły 
1007.artykuł: Kasner Małgorzata: "Mówić o Polsce prawdziwie". Kurier Wileński 2005 nr 170 s. 5 (wyw. z dyrektorem Instytutu Polskiego w Wilnie; rozm. Anna Pilarczyk; ...) szczegóły 
1008.artykuł: Kasner Małgorzata: Wileńskie spotkania z Polską. Kurier Wileński 2001 nr 112 s. 1, 5 (wyw. z dyrektorem Instytutu Polskiego w Wilnie m.in. nt. związków pols...) szczegóły 
1009.artykuł: Koźniewski Kazimierz: ...moja? Twoja? Nasza? (Litwo, Ojczyzno...). Trybuna 2000 nr 98 s. 1 (nt. stosunków kulturalnych z Litwą z okazji wizyty w Polsce prezydent...) szczegóły 
1010.artykuł: Kronika litewska 1996. Lithuania 1997 [nr] 1/2 s. 180 (not. nt. utworzenia przy Urzędzie Prezydenta Litwy Fundacji Wspierania...) szczegóły 
1011.artykuł: Lapinskiene Alma: Z litaraturnykh kantaktauh Vihl'nih. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 4 s. 115-119 (m.in. dot. kontaktów polsko-litewskich w dwudziestoleciu międzywojenny...) szczegóły 
1012.artykuł: Lempp Albrecht: Polscy pisarze - w świat. Kurier Wileński 2001 nr 30 s. 5 (wyw. nt. Polskiego Funduszu Literackiego zaprezentowanego w ramach II ...) szczegóły 
1013.artykuł: Lisiecki Jarosław: Vilnius po polsku. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 47 s. 5  szczegóły 
nawiązanie: Troński Bronisław: Uczcić pamięć Zawadzkiego. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 50 s. 17 (list do red....) szczegóły 
1014.artykuł: Łapszewicz Brygita: Pisarze z Polski i Litwy dyskutowali o stosunkach polsko-litewskich. Kurier Wileński 2011 nr 204 s. 1, 4 (spraw. ze spotkania przedstawicieli PEN Clubów z Polski i Litwy w Wiln...) szczegóły 
nawiązanie: Opinie czytelników z Internetu (Pisarze z Polski i Litwy dyskutowali o stosunkach polsko-litewskich). Kurier Wileński 2011 nr 205 s. 10  szczegóły 
1015.artykuł: Maciejewski Janusz: Litwa - Polska. Przegląd Literacki 1993 nr 3 s. 4-5  szczegóły 
1016.artykuł: Masłoń Krzysztof: Obowiązują krajowe ceny. Rzeczpospolita 2002 nr 103 s. A15 (m.in. nt. uczestnictwa polskich pisarzy w Kiermaszu Polskiej Książki w...) szczegóły 
1017.artykuł: Masłoń Krzysztof: Zapisywanie księgi. Rzeczpospolita 2002 nr 104 s. A9 (m.in. nt. uczestnictwa polskich pisarzy w Kiermaszu Książki Polskiej w...) szczegóły 
1018.artykuł: (N): Targi książki w Wilnie. Biblioteka Analiz 2004 nr 5 s. 22 (not. o udziale Tadeusza Różewicza i Marka Ławrynowicza w Targach Książ...) szczegóły 
1019.artykuł: Papuzińska Joanna: Polska-Litwa: zbliżenie poprzez książkę dziecięcą (Z doświadczeń biblioteki dziecięcej w Oświęcimiu). Lithuania 1997 [nr] 3/4 s. 174-178 (nt. działań biblioteki w zakresie popularyzacji literatury dziecięcej ...) szczegóły 
1020.artykuł: Pawlak Edmund: Litwa w Polsce. Na wileńskiej Pradze. Znad Wilii 2008 nr 2 s. 30-34 (m.in. nt.działań służących promocji kultury litewskiej oraz współprac...) szczegóły 
1021.artykuł: Pelurityte-Tikuisiene Audinga: Jak nas czytają za granicą? (Ankieta). Czytanie Literatury 2012 nr 1 s. 345-353  szczegóły 
1022.artykuł: Platelis Kornelijus, Venclova Tomas: Z nadniemeńskiej perspektywy literackiej. Gościniec Sztuki 2008 nr 1/12 s. 68-78 (rozm. Andrzej Dorobek; z fot....) szczegóły 
1023.artykuł: Platelis Kornelijus: Zawsze chęci przewyższają możliwości (Rozmowa z Kornelijusem Platelisem, poetą, ministrem edukacji Litwy). Tygiel Kultury 1999 nr 10/12 s. 31-34 (m.in. nt wpływu poezji polskiej na twórców litewskich...) szczegóły 
1024.artykuł: Poezja 1998 nr 1 s. 117 (nota o pobycie grupy poetów polskich w Wilnie na zaproszenie tamtejsze...) szczegóły 
1025.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 6 X s. 3 (not. o udziale Guentera Grassa, Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosz...) szczegóły 
1026.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2004 nr z 20 II s. 10 (not. nt. programu polskiego stoiska na Targach Książki w Wilnie w dnia...) szczegóły 
1027.artykuł: Pukszto Andrzej: Część dyplomacji kulturalnej. Kurier Wileński 2001 nr 28 s. 1 (m.in. nt. uczestnictwa polskich pisarzy w II Międzynarodowym Kiermaszu...) szczegóły 
1028.artykuł: Pukszto Andrzej: Jej Wysokość Książka. Kurier Wileński 2002 nr 22 s. 1-2 (m.in. nt. uczestnictwa pisarzy w III Targach Książki w Wilnie, 7-10 II...) szczegóły 
1029.artykuł: Pukszto Andrzej: Komu, książka, komu?. Kurier Wileński 2003 nr 30 s. 3 (m.in. nt. udziału polskich pisarzy w Bałtyckich Targach Książki w Wiln...) szczegóły 
1030.artykuł: Pukszto Andrzej: [Piąte] V Wileńskie Targi Książki (W "Litexpo" nie zabraknie polskich akcentów). Kurier Wileński 2004 nr 34 s. 1 (m.in. zapow. spotkań z Markiem Ławrynowiczem w Wilnie; z polskim progr...) szczegóły 
1031.artykuł: Pukszto Andrzej: Pomost przez książki. Kurier Wileński 2002 nr 25 s. 1-2 (m.in. nt. promocji polskich książek na III Targach Książki w Wilnie, 7...) szczegóły 
1032.artykuł: Pukszto Andrzej: Próba przed Frankfurtem. Kurier Wileński 2002 nr 24 s. 6 (nt. uczestnictwa polskich pisarzy w Targach Książki w Wilnie, 7-10 II ...) szczegóły 
1033.artykuł: Pukszto Andrzej: Przeprowadzka Instytutu Polskiego w Wilnie. Działalność programowa i nie tylko. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 227 (m.in. nt. wydarzeń literackich, filmowych i teatralnych odbywających s...) szczegóły 
1034.artykuł: Pukszto Andrzej: Przybędzie polska książka. Kurier Wileński 2002 nr 43 s. 6 (nt. planów zorganizowania targów polskiej książki w Wilnie z udziałem ...) szczegóły 
1035.artykuł: Pukszto Andrzej: "Quo vadis", "Wiedźmin" i in. filmy w Wilnie. Kurier Wileński 2001 nr 234 s. 1, 3 (dot. imprez organizowanych przez Instytut Polski w Wilnie; m.in. nt. s...) szczegóły 
1036.artykuł: Pukszto Andrzej: Targi czas zacząć (W "Litexpo" nie zabraknie polskich akcentów). Kurier Wileński 2004 nr 32 s. 6 (m.in. zapow. spotkań z Markiem Ławrynowiczem w Wilnie; z notą: Wileńsk...) szczegóły 
1037.artykuł: Pukszto Andrzej: Wielkie święto książki (W "Litexpo" 336 uczestników, wiele spotkań i konkursów). Kurier Wileński 2004 nr 35 s. 3 (relacja z Wileńskich Targów Książki w Wilnie, II 2004; z fot....) szczegóły 
1038.artykuł: Pukszto Andrzej: Wielkie święto książki. Kurier Wileński 2001 nr 26 s. 2 (m.in. nt. udziału polskich pisarzy w II Wileńskim Kiermaszu Książki w ...) szczegóły 
1039.artykuł: Pukszto Andrzej: "Wilno- to wielka księga". Kurier Wileński 2002 nr 85 s. 1 (m.in. nt. uczestnictwa polskich pisarzy w Kiermaszu Polskiej Książki w...) szczegóły 
1040.artykuł: Rastauskas Rolandas: Okupant i okupowany w jednej osobie. Przegląd Literacki 1993 nr 3 s. 8-9  szczegóły 
1041.artykuł: Sawicka Elżbieta: Jeśli Środy rozkwitną. Plus Minus 1994 nr 14 s. 12 (nt. odradzających się kontaktów pisarzy polskich z Wilnem i spotkań au...) szczegóły 
1042.artykuł: Sokołowski Aleksander: Współczesne litewsko-polskie więzi literackie na Litwie. Lithuania 1997 [nr] 3/4 s. 184-189  szczegóły 
1043.artykuł: Srebrakowski Aleksander: Koncesjonowane formy zachowania języka polskiego i polskiej kultury narodowej. x 2001 ([w ks.:] Aleksander Srebrakowski: Polacy w litewskiej SRR 1944-1989. T...) szczegóły 
1044.artykuł: Srebrakowski Aleksander: Koncesjonowane formy zachowania języka polskiego i polskiej kultury narodowej. x 2002 ([w ks.:] Aleksander Srebrakowski: Polacy w litewskiej SRR 1944-1989. T...) szczegóły 
1045.artykuł: Srebrakowski Aleksander: Koncesjonowane formy zachowania języka polskiego i polskiej kultury narodowej. x 2000 ([w ks.:] Aleksander Srebrakowski: Polacy w litewskiej SRR 1944-1989. T...) szczegóły 
1046.artykuł: Stoberski Zygmunt: Życie Warszawy 1989 nr 112 s. 5 (wywiad z tłumaczem literatury litewskiej; rozm. Anna Baczewska...) szczegóły 
1047.artykuł: Ślusarska Magdalena: Książka w Wilnie. Biblioteka Analiz 2000 nr 6 s. 15 (m.in. nt. promocji przez miesięcznik "Tygiel Kultury" litewsko-polskic...) szczegóły 
1048.artykuł: Turkiewicz Halina: Nowe przekłady literatury polskiej na litewski. Literatura Radziecka 1989 nr 4 s. 150-152  szczegóły 
1049.artykuł: Udział Polski w III Wileńskich Targach Książki. Przegląd Biblioteczny 2001 z. 4 s. 422 (nota; z adn. "informacja od H. Łaskarzewskiej"...) szczegóły 
1050.artykuł: Wróblewski Wojciech: Ciszej, ale lepiej. Gazeta Wyborcza 1997 nr 301 s. 15 (wyw. z zastępcą ambasadora Polski na Litwie nt. współpracy kulturalnej...) szczegóły 
1051.artykuł: Wyspa 2012 nr 2 s. 159 (not. o udziale Pawła Hulle i Ignacego Karpowicza w 13. Międzynarodowyc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Luksemburg (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1052.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Luksemburgu dnia 19 marca 1990 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 48 s. 891 poz. 217  szczegóły 
1053.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga o współpracy kulturalnej i naukowej sprządzona w Luksemburgu dnia 19 marca 1990 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 48 s. 889-891 poz. 216  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Łotwa (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
1054.impreza: "Estonia - Łotwa - Polska. Dialog kultur" - konferencja w ramach cyklu "Nasi sąsiedzi - nowe spojrzenie" (2006). (dot. m.in. kontaktów literackich...) szczegóły 
artykuł: Działalność promocyjna i wystawiennicza. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej 2007 (za rok 2006) s. 96-107 (m.in. nt. wystawy...) szczegóły 
artykuł: Józefaciuk Małgorzata: Estonia - Łotwa - Polska. Dialog kultur. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 4 s. 58-60 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
1055.impreza: "Estonia i Łotwa - kraje bliskie, mało znane" - wystawa konferencja w ramach cyklu "Nasi sąsiedzi - nowe spojrzenie" (2006). (dot. m.in. kontaktów literackich...) szczegóły 
artykuł: MJ : Odkrywanie Estonii i Łotwy - wystawa w Biblotece Narodowej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 4 s. 60-61  szczegóły 
artykuł: Sozański Jarosław: Kilka osobistych refleksji na kanwie wystawy w BN. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 4 s. 62-63  szczegóły 
1056.impreza: Polacy na Łotwie - międzynarodowe sympozjum (1992).  szczegóły 
artykuł: Budakowska Elżbieta: Sympozjum "Polacy na Łotwie". Almanach Polonii 1992 (1993) s. 99-103  szczegóły 
artykuł: Koseski Adam: Polacy na Łotwie. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 1993 t. 28 s. 193-194  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1057.artykuł: Osmanis Jazeps: Tłumaczyć czy nie tłumaczyć? Przegląd tłumaczeń literatury polskiej na Łotwie. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 1 s. 21-28  szczegóły 
1058.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem republiki Łotewskiej o współpracy kulturalnej, naukowej i oswiatowej, sporządzonej w Rydze dnia 1 lipca 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 114 s. 1980 poz. 505  szczegóły 
1059.artykuł: Rucka Iveta: Polskie organizacje kulturalno-społeczne oraz polska prasa i inne druki informacyjne na Łotwie w okresie międzywojennym (Raport z nbadań 2003 roku). Acta Baltico-Slavica 2003 t. 27 s. 161-189 (z wykazami organizacji i wydawnictw polskich na Łotwie...) szczegóły 
1060.artykuł: T.B.: Poezja polska na Łotwie. Mickiewicz, Miłosz i inni. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 145-146 (m.in. o działalności Hermanisa Margersa Majevskisa w propagowaniu i tł...) szczegóły 
1061.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, sporządzona w Rydze dnia 1 lipca 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 114 s. 1978-1980 poz. 504  szczegóły 
1062.artykuł: Vavere Vera: Wpływy polskie w literaturze łotewskiej (od połowy XIX w. do 1940 r.). x 1994 ([W ks. zb.:] Kultura polska na Łotwie. Wersja polska. Ryga 1994 s. 98-...) szczegóły 
1063.artykuł: Wyrwa Maciej: Związek Polaków na Łotwie "Promień" (1988-2000). Rocznik Wschodni 2001 nr 7 s. 33-42 (nt. działaln. kulturalnej i nauczania w języku polskim także nt. miesi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Łużyce (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
1064.książka: Leszczyński Rafał: My i oni. Kontakty kulturalne Polaków i Łużyczan. 2000 (Łużycki spór o datowanie "Przysięgi budziszyńskiej" z polskiej perspek...) szczegóły 
recenzja: Jaworski Tomasz: Rocznik Lubuski 2001 t. 27 cz. 2 s. 205-206  szczegóły 
recenzja: Siatkowska Ewa: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 87-91  szczegóły 
recenzja: Szpila Grzegorz: O nich i o nas. Zeszyty Łużyckie 2002 t. 34 s. 116-117  szczegóły 
1065.książka: Sylwetki polskich przyjaciół Łużyczan. 1995 ([Zeszyt prezentuje sylwetki twórców zasłużonych dla rozwoju kontaktów ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1066.impreza: "Łużyce w nowożytnych dziejach Europy Środkowej" - konferencja (1992).  szczegóły 
artykuł: Makarska-Lesiak Marta: Łużyce w nowożytnych dziejach Europy Środkowej. Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 140-141  szczegóły 
artykuł: Makarska-Lesiak Marta: Łużyce w nowożytnych dziejach Europy Środkowej. Zeszyty Łużyckie 1992 nr 5 s. 126-129  szczegóły 
1067.impreza: "Słowiańskie Pomorze Nadbałtyckie - język, kultura, sąsiedztwo językowe" - sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Zdzisława Stiebera (1994). (m.in. nt. kontaktów kaszubsko-łużyckich...) szczegóły 
artykuł: Siatkowska Ewa: Październik - miesiącem konferencji sorabistycznych (Praga, Zielona Góra, Warszawa). Zeszyty Łużyckie 1994 nr 11 s. 109-114  szczegóły 
1068.impreza: Sympozjum na temat życia naukowego na pograniczu polsko-łużyckim z okazji 50. rocznicy powołania Instytutu Serbołużyckiego w Budziszynie (2001).  szczegóły 
artykuł: Jaworski Tomasz: Rocznik Lubuski 2002 t. 28 cz. 1 s. 11 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1069.artykuł: Blacha Anna: Towarzystwo Studiów Łużyckich. Nad Odrą 1992 nr 12/1 (z XII 92/ I 93) s. 13 (m.in. zarys kontaktów literacko-kulturalnych łużycko-polskich...) szczegóły 
1070.artykuł: Borzyszkowski Józef, Olbracht-Prondzyński Cezary: Historia i współczesność Serbów Łużyckich i Kaszubów. Zeszyty Łużyckie 1994 nr 9 s. 30-39 (dotyczy także literatury...) szczegóły 
1071.artykuł: Brezanec Annett: Kontakty polsko-serbołużyckie w działalności Pawła Neda (1934-1950). Pro Lusatia 2002 t. 1 s. 60-75  szczegóły 
1072.artykuł: Choryło Sylwia: Serbołużyczanie - szkic z wyprawy badawczej. Rocznik Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego 2000 nr 1 s. 147-150 (dotyczy wyprawy studentów Koła Naukowego Slawistów Uniwersytetu Warsza...) szczegóły 
1073.artykuł: Cygański Mirosław: Łużyczanie u schyłku Republiki Weimarskiej (1930/31-1932/33). Zeszyty Łużyckie 1996 t. 16 s. 13-24 (m.in. nt. łużyckiej literatury, nauki i czasopiśmiennictwa w Niemczech...) szczegóły 
1074.artykuł: Cygański Mirosław: Łużyczanie w czasie wielkiego kryzysu gospodarczego i politycznego Niemiec (1929/1930-1933). Kwartalnik Opolski 1994 nr 3 s. 56-66 (m.in. nt. kontaktów naukowych i literackich polsko-łużyckich...) szczegóły 
1075.artykuł: Czermak Andrzej, Gajczewska Ludmiła: Sprawozdanie z działalności Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego. Zeszyty Łużyckie 2002 t. 34 s. 183-185 (przegląd...) szczegóły 
1076.artykuł: Czy powstanie twórczy trójkąt?. Obrzeża 1999 nr 6 s. 15 (nota o spotkaniu roboczym z redaktorem naczelnym tygodnika "Serbske No...) szczegóły 
1077.artykuł: Derlatka Tomasz: Łużyckie przekłady z literatury polskiej w latach 1945-1998. Zeszyty Łużyckie 2000 t. 29 s. 35-45  szczegóły 
1078.artykuł: Dorosz Wojciech: Mazurki na Łużycach. Zeszyty Łużyckie 1992 nr 5 s. 95-102 (nt. wpływu polskich pieśni patriotycznych na twórczość Łużyczan w XIX ...) szczegóły 
nawiązanie: Dorosz Wojciech: Jeszcze o "Mazurkach na Łużycach". Zeszyty Łużyckie 1995 [nr 13] t. 13 nr 1 s. 142  szczegóły 
1079.artykuł: Gajewski Zbigniew: Towarzystwa Przyjaciół Serbów Łużyckich w Polsce - ich dzieje i działalność. Zeszyty Łużyckie 2000 t. 31 s. 146-151 (od 1925 do 1999...) szczegóły 
1080.artykuł: Jubileusz naszego przyjaciela. Zeszyty Łużyckie 1999 t. 28 s. 11-12 (nt. działalności Merćina Voelkela na rzecz rozwoju polsko-łużyckich ko...) szczegóły 
1081.artykuł: Leszczyński Rafał: Fluctuat nec mergitur. Zeszyty Łużyckie 2000 t. 30 s. 81-83 (rec. ks.: Serbska bibliografija 1991-19954. Budysin 1998; nt. działów ...) szczegóły 
1082.artykuł: Leszczyński Rafał: Górnołużyckie przekłady tekstów kaszubskich (Friderici Metsk). Pamiętnik Słowiański 1992 t. 40 (1990) s. 205-214  szczegóły 
1083.artykuł: Leszczyński Rafał: Praga jako źródło wiedzy o polskim języku i literaturze dla Łużyczan stowarzyszonych w Serbowce. Zeszyty Łużyckie 1997 t. 19 s. 9-16 (nt. zainteresowania młodych Łużyczan polską literaturą i kulturą...) szczegóły 
1084.artykuł: Leszczyński Rafał: Wspomnienia łużyckie profesora Henryka Ułaszyna. Zeszyty Łużyckie 1992 nr 4 s. 18-34 (z l. 1899, 1903-1904, 1906 nt. kontaktów z łużyckimi pisarzami i ludźm...) szczegóły 
1085.artykuł: Leszczyński Rafał: Współpraca łużycko-polska w dziedzinie teatru i dramatu. x 1996 ([w czasopiśmie:] Letopis. Casopis za rec, stawizny a kulturu Łuzisk...) szczegóły 
1086.artykuł: Łazor Oksana, Motorny Włodzimierz: Z kart sorabistyki lwowskiej w okresie międzywojennym. Zeszyty Łużyckie 1998 t. 24 s. 69-76 (nt. rozwoju badań serbołużyckich w okresie międzywojennym we Lwowie, z...) szczegóły 
1087.artykuł: Magnuszewski Józef: Sprawy polskie w kręgu praskiej "Serbowki". Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 87-95 (nt. zainteresowania literaturą i kulturą polską członków samokształcen...) szczegóły 
1088.artykuł: Magnuszewski Józef: Sprawy polskie w kręgu praskiej "Serbowki". Zeszyty Łużyckie 1992 nr 4 s. 7-17 (nt. zainteresowania literaturą i kulturą polską członków samokształcen...) szczegóły 
1089.artykuł: Magnuszewski Józef: Tropy polskie na łamach Łuzicana. Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 123-132 (w XIX wieku...) szczegóły 
1090.artykuł: Mazurski Krzysztof R.: Polsko-łużyckie stosunki sąsiedzkie - dawniej i dziś (Refleksje historyczno-polityczne). Zeszyty Łużyckie 1996 t. 17 s. 19-29 (w artykule m.in. nt. możliwości kontaktów i współpracy obydwu narodów ...) szczegóły 
1091.artykuł: Mazurski Krzysztof R.: Współczesne kontakty polsko-łużyckie na przykładzie zainteresowań krajoznawczych. Letopis [Zeitschrift fuer sorbische Sprache, Geschichte und Kultur = Casopis za rec, stawizny a kulturu Łuziskich Serbow] 1992 r. 1(39) z. 1 s. 75-78 (dot. kult....) szczegóły 
1092.artykuł: Mazurski Krzysztof R.: Zainteresowania Łużycami we Wrocławiu. Zeszyty Łużyckie 1992 nr 5 s. 131-133 (nt. działalności Koła Przyjaciół Łużyc przy wrocławskim oddziale Polsk...) szczegóły 
1093.artykuł: Pałys Piotr: Opolscy sympatycy Łużyc zorganizowali się. Zeszyty Łużyckie 2000 t. 29 s. 148-149 (nt. historii kontaktów opolsko-łużyckich z okazji utworzenia oddziału ...) szczegóły 
1094.artykuł: Panorama polskiej działalności prołużyckiej. Zeszyty Łużyckie 2000 t. 30 s. 101-113 (m.in. nt. kontaktów literacko-kulturalnych polsko-łużyckich od XVIII w...) szczegóły 
1095.artykuł: Pisarski Grzegorz: Lusatica w "Encyklopedii Wrocławia". Zeszyty Łużyckie 2002 t. 34 s. 135-139  szczegóły 
1096.artykuł: Pytel Ola: Przegląd "Serbskich Nowin" pod kątem poloników (październik - grudzień 1997). Zeszyty Łużyckie 1998 t. 22/23 s. 165-168 (m.in. nt. poloników z zakresu literatury i kultury drukowanych w czaso...) szczegóły 
1097.artykuł: Pyżewicz Wiesław: Jubileusz na Łużycach Wschodnich (O tym co będzie i co było). Zeszyty Łużyckie 1998 t. 22/23 s. 152-153 (m.in. nt. wykładów Rafała Leszczyńskiego w Zielonej Górze, 7 I 1998, p...) szczegóły 
1098.artykuł: Pyżewicz Wiesław: Z działalności zielonogórskich sorabistów. Zeszyty Łużyckie 2002 t. 34 s. 172 (nota nt. spotkań z Heinzem Schusterem-Sewcem 29 V 2000 w Zielonej Górz...) szczegóły 
1099.artykuł: Scholze Dietrich: Polnisch-sorbische Literaturbeziehungen ins 19. und fruehen 20. Jahrhundert. x 1993 ([W ks. zb.:] Slavistische Studien zum XI. Internationalen Slavistenkon...) szczegóły 
1100.artykuł: Scholze Dietrich: Polsko - łużyckie związki literackie na przełomie XIX i XX wieku (Zarys sytuacji). Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 83-91  szczegóły 
1101.artykuł: Siatkowska Ewa: Ocena sytuacji Łużyczan przez Niemców i Polaków. Zeszyty Łużyckie 1998 t. 22/23 s. 156-160 (m.in. nt. kontaktów naukowych i kulturalnych polsko-łużyckich...) szczegóły 
1102.artykuł: Siatkowska Ewa: Ogólnopolskie Dni Kultury Łużyckiej w Katowicach 12-15 maja 1993 roku. Zeszyty Łużyckie 1993 nr 7 s. 111-114 (nt. kontaktów literackich i kulturalnych Ślązaków z Łużyczanami od 184...) szczegóły 
1103.artykuł: Siatkowska Ewa: Poetki z Lipska, poeci z Warszawy. Zeszyty Łużyckie 1998 t. 25 s. 137-140 (sprawozdanie z pobytu w Polsce młodych twórców łużyckich i polskich i ...) szczegóły 
1104.artykuł: Siatkowska Ewa: Przodek "Zeszytów Łużyckich". Zeszyty Łużyckie 1992 nr 4 s. 52-62 (nt. Biuletynu Serbsko-Łużyckiego i publikowanych na jego łamach...) szczegóły 
1105.artykuł: Urban Zdenek: Listy otwarte Łużyczan do Polaków i Czechów z 70.-80. lat XIX wieku. Zeszyty Łużyckie 1995 [nr 15] t. 13 nr 3 s. 26-31 (z prośbą o pomoc i wsparcie; z tekstem listu Michała Hornika z 7 II 18...) szczegóły 
1106.artykuł: Voelkel Merćin: Kasuby na Łuzicomaj (Prinosk k łuziskoserbsko-kasubskim kulturnym kontaktom). Acta Cassubiana 1999 t. 1 s. 143-158 (kontakty kaszubsko-łużyckie okresu międzywojennego i powojennego...) szczegóły 
1107.artykuł: Voelkel Merćin: Prinosk k luziskoserbsko-kasubskim kulturnym kontaktam. Slavia Occidentalis 1995 t. 52 (1995) s. 157-168 (w latach 1918-1939...) szczegóły 
1108.artykuł: Volkel Merćin: Maćica Serbska w narodnej zamołwitosći. Pro Lusatia 2003 t. 2 s. 124-136 (nt. działalności towarzystwa, m.in. dot. literatury, nauki i kultury ł...) szczegóły 
1109.artykuł: Wiśniewski Artur: Prołużycka wycieczka w Góry Świętokrzyskie. Zeszyty Łużyckie 1998 t. 25 s. 140-142 (sprawozdanie z wycieczki po Polsce młodych twórców łużyckich i polskic...) szczegóły 
1110.artykuł: Wiśniewski Artur: Przyjaciele Łużyc. Myśl Polska 1998 nr 3 s. 15 (not. nt. działających w Polsce towarzystw sorabistycznych: Towarzystwa...) szczegóły 
1111.artykuł: Wojecki Mieczysław: Działalność kulturoznawcza na Łużycach Wschodnich (Na tle historii tych ziem). Zeszyty Łużyckie 1992 nr 5 s. 31-39 (nt. zainteresowania środowisk naukowych Żar i Lubska problematyką łuży...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Macedonia (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
1112.impreza: Konferencja polsko-macedońska (1989).  szczegóły 
artykuł: Solecka Kazimiera: Studia Linguistica Polono-Jugoslavica 1993 t. 7 s. 165-166  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1113.artykuł: Wrocławski Krzysztof: List z nieba czyli Epiostoła o niedzieli po macedońsku w Polsce. x 1991 ([w czasopiśmie:] Prilozi (Skopje) 1991 t. 16 s. 17-54 [za: N...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Malta (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1114.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Valetcie dnia 11 grudnia 1990 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 124 s. 2093 poz. 560  szczegóły 
1115.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Valetcie dnia 11 grudnia 1990 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 124 s. 2091-2093 poz. 559  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Meksyk (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1116.artykuł: Stochniałek Hanna: Stereotyp Polaka i kultury polskiej w Meksyku oraz jego zmiany pod wpływem tłumaczeń literatury polskiej. x 2002 ([w ks. zb.:] Język, stereotyp, przekład. Pod red. Elżbiety Skibińskiej...) szczegóły 
1117.artykuł: Wyspa 2011 nr 2 s. 155 (not. o wieczorze poezji meksykańskiej zorganizowanym 12 IV 2011 w Sied...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
1118.książka: Blick zurück ohne Zorn. Polen und Deutsche in Geschichte und Gegenwart. 1999 ([M.in. zawiera rozprawy:]...) szczegóły 
recenzja: Zekert Rainer: Studia Germanica Gedanensia 2000 [nr] 8 s. 195-200 ([M.in. zawiera:] Dietrich Beyrau: Vorwort. * Dieter Langewiesche: Huma...) szczegóły 
1119.książka: Człowiek pogranicza polsko-niemieckiego. 2007 ([Zawiera m.in.:] Wiesław Hładkiewicz, Tomasz Jaworski: Wstęp. * Rozumi...) szczegóły 
1120.książka: Dedecius Karl: O Polsce, Europie, literaturze. Dialog przyjaźni. 1996 (Tadeusz Różewicz: List do Karla Dedeciusa [z 4 III 1985]. - "Czyż może...) szczegóły 
recenzja: Bukowski Piotr: Literatura i dialog. Dekada Literacka 1996 nr 9 s. 11  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: W poszukiwaniu istoty słów (Szkice Karla Dedeciusa). Rzeczpospolita 1996 nr 97 s. 24  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Europejczyk całą gębą. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 17 s. 20  szczegóły 
recenzja: Kuczyński Krzysztof A.: Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 1998 [z.] 1 s. 293-295  szczegóły 
recenzja: Łukosz Jerzy: Na styku kultur. Sycyna 1996 nr 15 s. 5  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Opętany pracą. Gazeta Wyborcza 1996 nr 136 s. 11  szczegóły 
recenzja: Żgutowicz Ewa: Książka jest najszlachetniejszą formą dialogu. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1996 nr 3 s. 111-112  szczegóły 
1121.książka: Dedecius Karl: Polen und Deutschen in Europa. Der Vortrag wurde fuer die polnischen Stipendiaten bei der Konferenz des Deutschen Akademischen Austauschdiensts im Oktober 1994 gehalten = Polacy i Niemcy w Europie. Wykład dla stypendystów polskich wygłoszony na konferencji Deutscher Akademischer Austauschdienst w październiku 1994 r.. 1995 ([O wzajemnych związkach polsko-niemieckich m.in. w dziedzinie kultural...) szczegóły 
1122.książka: Deutsche Polenliteratur. Interntionales Kolloquium Karpacz 3-7 Oktober 1988. 1991 ([Zawiera:] Jan Papiór: Deutschsprachige Monographien polnischer Litera...) szczegóły 
recenzja: Dziergwa Roman: Przegląd Zachodni 1993 nr 4 s. 308-312  szczegóły 
1123.książka: Deutsche und Polen. 100 Schluesselbegriffe. 1992 ([Zawiera m.in.:] Gottfried Schramm: Reformation und katolische Erneuer...) szczegóły 
recenzja: Jaroszewski Marek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1996 nr 112 (1713) s. 118-121  szczegóły 
recenzja: Król Marcin: Res Publica Nowa 1992 nr 2 s. 66  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: O Polsce w Niemczech. Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 130-132 ([sprost błędu druk.:] Kultura 1994 nr 4 s. 159....) szczegóły 
recenzja: Szewczyk Grażyna: Convivium 1994 s. 271-275  szczegóły 
recenzja: Ubertowska Aleksandra: Rozmowa wolna od tabu. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 4 s. 189-190  szczegóły 
recenzja: Żgutowicz Ewa: Rezecz ambiwalentna. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1993 nr 2 s. 121-122  szczegóły 
1124.książka: Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart. Bibliographie 1900-1998. 2000 (Band 1: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur in Epochen und Regio...) szczegóły 
recenzja: Dmochowska Hanka: Przegląd Zachodni 2001 nr 4 s. 199-200  szczegóły 
recenzja: Getter Marek: Kwartalnik Historyczny 2002 nr 4 s. 133-136  szczegóły 
recenzja: Joachimsthaler Juergen: Convivium 2001 s. 435-438  szczegóły 
recenzja: J.S.: Studia Źródłoznawcze 2002 t. 40 s. 269-270  szczegóły 
recenzja: Kalczyńska Maria: Zaranie Śląskie 2001 nr 3/4 s. 243-248  szczegóły 
recenzja: Lawaty Andreas: Cztery tomy. Przegląd Polityczny 2001 nr 49 s. 149-151  szczegóły 
recenzja: Orłowski Hubert: Luhmanns reinste Freude. Eine Glosse zur "Lawaty-Mincer"-Bibliographie. Ansichten 2001 [t.] 12 s. 102-111 (z not. o autorze art. na s. 317...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Hubert: Najprawdziwsza radość Luhmanna (Glosa do bibliografii Andreasa Lawatego i Wiesława Mincera). Borussia 2001 nr 24/25 s. 282-289  szczegóły 
recenzja: Papiór Jan: Bibliografia jako forma komunikacji kulturowej (część 1). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 786-792  szczegóły 
recenzja: Papiór Jan: Bibliografia jako forma komunikacji kulturowej (część 2). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 22 s. 749-777  szczegóły 
recenzja: Papiór Jan: Bibliografia jako forma komunikacji kulturowej (część 3). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 771-793  szczegóły 
recenzja: Strzelczyk Jerzy: Studia Historica Slavo-Germanica 2003 t. 24 (2001/2002) s. 215-217  szczegóły 
recenzja: Tomala Mieczysław: Pomnikowa bibliografia. Plus Minus 2001 nr 5 s. D5  szczegóły 
recenzja: Wachowiak Bogdan: Zapiski Historyczne 2002 t. 67 z. 1 s. 201-206  szczegóły 
1125.książka: Deutsch-polnische Beziehungen in Kultur und Literatur. Materialien der Konferenz, 17.-19. April 2009, Reymontówka-Schriftstellerheim in Chlewiska. Bd 1. 2009 ([Zawiera m.in.:] Lech Kolago: Przedmowa. - I. Lech Kolago: Polnische M...) szczegóły 
1126.książka: Die Oder ueberqueren. Deutsch-polnische Begegnungen in Geschichte, Kultur und Lebensalltag. 1999 ([M.in. o polsko-niemieckich związkach kulturowych w aspekcie literacki...) szczegóły 
recenzja: Nowakowska Renata: Kwartalnik Pedagogiczny 2001 nr 1 s. 146-149 (m.in. o polsko-niemieckich związkach kulturowych w aspekcie literackim...) szczegóły 
recenzja: Szarkowicz Dorota: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis 2002 nr 2 (2001) s. 210-214  szczegóły 
1127.książka: Drewniak Bogusław: Polen und Deutschland 1919-1939. Wege und Irrwege kultureller Zusammenarbeit. 1999 (m.in. nt. recepcji polskiej literatury i teatru w Niemczech oraz niemi...) szczegóły 
recenzja: Fiedor Karol: Polska-Niemcy: powiązania kulturowe. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 1 s. 98-100  szczegóły 
recenzja: Wolting Stephan: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1999 t. 18 s. 462-465  szczegóły 
1128.książka: Drews Peter: Deutsch-polnische Literaturbeziehungen 1800-1850. 2000 (Vorwort. * I. Die polnische Rezeption deutscher Belletristik 1800-1850...) szczegóły 
1129.książka: Drews Peter: Deutsch-slavische Literaturbeziehungen im 18. Jahrhundert. 1996 ([Dotyczy wzajemnych kontaktów, m.in. z literaturą polską]...) szczegóły 
1130.książka: Erlebte Nachbarschaft. Aspekte der deutsch-polnischen Beziehungen im 20. Jahrhundert. 1999 ([Zawira m.in.:] Hans-Christian Trepte: Die deutsch-polnischen Kulturbe...) szczegóły 
1131.książka: Instytucje literacko-wydawnicze w kontaktach polsko-niemieckich. Stan i perspektywy badawcze. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej odbytej w dniach 16-17 grudnia 1999 r. w Kamieniu Śląskim. 2000 (Karl Dededcius: Polsko-niemieckie bogactwo kulturowe [wstęp]. * Maria ...) szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 2001 nr 6 s. 25-26 (not....) szczegóły 
1132.książka: InterFaces. Obraz vzajemnych vztahu Cechu, Polaku a Nemcu v jejich jazycich, literaturach a kulturach. Prispevky z konference konane 27.-29. 10. 2001 na FF UK v Praze = Obraz wzajemnych relacji Czechów, Polaków i Niemców w ich języku, literaturze i kulturze. 2002  szczegóły 
recenzja: Bohemistyka 2003 nr 1 s. 73 (not....) szczegóły 
recenzja: Jurasz Alina: Orbis Linguarum 2003 t. 23 s. 345-348  szczegóły 
1133.książka: Jaroszewski Marek: Literatur und Geschichte. Studien zu den deutsch-polnischen Wechselbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert. 1995 (Vorwort. - Das Polenthema in der deutschen Literatur des 19. und 20. J...) szczegóły 
recenzja: Białek Halina: Orbis Linguarum 1996 t. 4 s. 342-343  szczegóły 
recenzja: Koczy Karol: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia 1998 nr 7 (221) s. 223-225  szczegóły 
recenzja: Kramer Susanne: Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 189-192  szczegóły 
recenzja: Niemirowski Wieńczysław A.: Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1996 nr 20 s. 227-229  szczegóły 
recenzja: Światłowska Irena: Sprawy polsko-niemieckie w literaturze i historii. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1996 nr 2 s. 189-191  szczegóły 
1134.książka: Kalczyńska Maria: Kultura książki polskiej w Niemczech. Instytucje twórców, produkcji, upowszechniania, promocji i obiegu w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku. 2004  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2004 nr 12 s. 29 (not....) szczegóły 
1135.książka: Kalczyńska Maria, Paszek Leonard: Materiały bibliograficzno-internetowe do współczesnych polsko-niemieckich kontaktów książki i mediów oraz dziedzin pokrewnych. 2005  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2005 nr 12 s. 30 (not....) szczegóły 
1136.książka: Klimowicz Mieczysław: Polsko-niemieckie pogranicza literackie w XVIII wieku. Problemy uczestnictwa w dwu kulturach. 1998 (I. Polsko-niemieckie kontakty literackie w dobie oświecenia. Próba now...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Roman: Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 117-119  szczegóły 
recenzja: Koprowski Jan: Sprawy polskie i niemieckie. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 52  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 292-293 (not....) szczegóły 
recenzja: Namowicz Tadeusz: Napis 2000 seria 6 s. 319-  szczegóły 
1137.książka: Klin Eugeniusz: Deutsch-polnische Literaturbeziehungen. Bausteine zur Verstaendigung von der Aufklaerung bis zur Gegenwart. 1988  szczegóły 
recenzja: Goebler Frank: Die Welt der Slaven 1989 nr 2 s. 391-393  szczegóły 
recenzja: Jaroszewski Marek: Aus der Forschungsarbeit zu deutscher Literatur, Kultur und Geschichte des 18., 19. und 20. Jahrhunderts. Studia Historica Slavo-Germanica 1992 t. 17 (1988/1990) s. 133-145  szczegóły 
recenzja: Kowalik Jadwiga: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 368-370  szczegóły 
recenzja: Papiór Jan: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 194-197  szczegóły 
recenzja: Pollock Brodsky Patricia: Canadian American Slavic Studies = Revue Canadienne Americaine d'Etudes Slaves 1993 t. 27 nr 1/4 s. 442-444  szczegóły 
artykuł: Klin Eugeniusz: Gazeta Lubuska 1989 nr 106 s. 4 (wywiad; rozm. Henryk Ankiewicz...) szczegóły 
1138.książka: Klin Eugeniusz: Die deutsch-polnischen literarischen Beziehungen. 1988  szczegóły 
recenzja: Watrak Jan: Pożyteczny exodus. Przegląd Zachodniopomorski 1991 z. 3 s. 193-198  szczegóły 
1139.książka: Konończuk Elżbieta: Literatura i pamięć na pograniczu kultur. (Erwin Kruk - Ernst Wiechert - Johannes Bobrowski). 2000 (Elżbieta Feliksiak: Komparatystyka - głos w dialogu kultur. * Wstęp. *...) szczegóły 
recenzja: Bakalarczyk Danuta: Komparatystyka na rozdrożu. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 18  szczegóły 
recenzja: Cieślak-Sokołowski Tomasz: Między chęcią a koniecznością... manifestu programowego. Tygiel Kultury 2001 nr 1/3 s. 153-156  szczegóły 
1140.książka: Koziełek Gerard: Reformen, Revolutionen und Reisen. Deutsche Polenliteratur im 18. und 19. Jahrhundert. 1990 (Vorwort. * Saechsisch-polnische Kulturbeziehungen zur Zeit Augusts des...) szczegóły 
recenzja: Jaroszewski Marek: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 197-198  szczegóły 
recenzja: Salmonowicz Stanisław: Zapiski Historyczne 1991 z. 4 s. 166  szczegóły 
1141.książka: Kuczyński Krzysztof A.: Między Renem a Wisłą. Studia i szkice o niemiecko-polskich powinowactwach kulturalnych. 2002 (Zawiera m.in.: Wstęp. - Societas Jablonoviana [dot. historii i działal...) szczegóły 
recenzja: Kochanowska-Nieborak Anna: Przegląd Zachodni 2003 nr 4 s. 240-242  szczegóły 
recenzja: Miązek Bonifacy: Uwagi na marginesie książek Krzysztofa A. Kuczyńskiego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2008 t. 36 s. 83-101  szczegóły 
recenzja: Obrączka Piotr: Kwartalnik Opolski 2002 nr 4 s. 95-99  szczegóły 
1142.książka: Kuczyński Krzysztof Andrzej: Ludzie i książki. Z polsko-niemiecko-austriackiego pogranicza kulturowego XX wieku. 1995 (Wstęp. - Między Berlinem a Warszawą (O niektórych aspektach polsko-nie...) szczegóły 
recenzja: Kolago Lech: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 20 s. 629-630  szczegóły 
recenzja: Kozłowski Aleksander: Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 1998 [z.] 1 s. 289-292  szczegóły 
recenzja: Nawrocki Witold: Dialog kulturowy. Dziś 1996 nr 5 s. 130-132  szczegóły 
recenzja: Z.J.W.: Nowości wydawnicze. Forum Polonijne 1995 nr 6 s. 31 (nota...) szczegóły 
artykuł: Światłowska Irena: Orbis Linguarum 1997 t. 7 s. 231-233  szczegóły 
1143.książka: Kuczyński Krzysztof Andrzej: Prawda i mit. Studia i szkice z polsko-niemieckich stosunków literackich. 1990 (Wstęp. - Societas Jablonoviana. "... okrutnie ciekawa historia" (Rzecz...) szczegóły 
recenzja: Jaroszewski Marek: O polsko-niemieckich stosunkach literackich. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: Kozłowski Aleksander: Studia Historica Slavo-Germanica 1992 t. 17 (1988/1990) s. 173-177  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Ruch Literacki 1991 z. 1/2 s. 93-99  szczegóły 
1144.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brandys Brygida: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 360-362  szczegóły 
recenzja: Cieśla Michał: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1992 t. 6 s. 257-258  szczegóły 
recenzja: Koprowski Jan: Kultura [Warszawa] 1989 nr 8 s. 11  szczegóły 
recenzja: Papiór Jan: Rozważania o niemieckiej recepcji literatury polskiej (Na marginesie nowej bibliografii). Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 423-430  szczegóły 
recenzja: Szewczyk Wilhelm: Życie Literackie 1989 nr 8 s. 1, 11  szczegóły 
recenzja: Watrak Jan: Pożyteczny exodus. Przegląd Zachodniopomorski 1991 z. 3 s. 193-198  szczegóły 
1145.książka: Kulturraum Schlesien. Ein europaeisches Phaenomen. Interdisziplinaere Konferenz, Wrocław/Breslau 18.-20. Oktober 1999. 2001 ([Zawiera m. in.:] Norbert Honsza: Vorwort. * Gertrude Cepl-Kaufmann, A...) szczegóły 
1146.książka: Literatur Grenzen Erinnerungsräume. Erkundungen des deutsch-polnisch-baltischen Ostseeraums als einer Literaturlandschaft. 2004 ([Zawiera m.in.:] Arnulf Baring: Einige Gedanken ueber die deutsch-poln...) szczegóły 
1147.książka: Łakomy Agnieszka: Polska książka na obczyźnie. Niemcy Zachodnie (1945-1950). 2011  szczegóły 
recenzja: Przybysz Marzena: Bibliotekarz 2012 nr 2 s. 33 (not....) szczegóły 
1148.książka: Marek Franciszek Antoni: Nieznane sąsiedztwo. O polsko-niemieckich zbliżeniach kulturowych na przestrzeni dziejów = Die unbekannte Nachbarschaft. Zur polnisch-deutschen kulturellen Annaaeherungen im Verlauf der Geschichte. 1992 (M.in. o pisarzach polsko-niemieckiego pogranicza: Joseph von Eichendor...) szczegóły 
recenzja: Maciejewski Marek: Przegląd Zachodni 1993 nr 3 s. 225-228  szczegóły 
1149.książka: Mazurkiewicz Jolanta: Zwischen deutsch-polnischen Grenzland und verlorener Heimat. Von literarischen Rueckreisen in die Kindheitsparadiese. 1998 (Nt. toposu utraconej ojczyzny w twórczości pisarzy niemieckich: Horst ...) szczegóły 
recenzja: Walkowiak Maciej: Przegląd Zachodni 2001 nr 4 s. 190-192  szczegóły 
1150.książka: Mit Wort und Tat. Deutsch-Polnischer Kultur- und Wissenschaftsdialog in Vergangenheit und Gegenwart. 2001 ([Zawiera m.in.:] Diechter Scholze: Vorwort. * Tomasz Lewaszkiewicz: Po...) szczegóły 
1151.książka: "Nachbarn sind der Rede wert". Bilder der Deutschen von Polen und der Polen von Deutschen in der Neuzeit. 1997 (Kazimierz Maliszewski: Anmerkungen zu den konfessionellen Aspekten des...) szczegóły 
recenzja: Bochenek Aleksandra: Wzajemne postrzeganie. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1998 nr 2 s. 141-144  szczegóły 
recenzja: Namowicz Tadeusz: Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 4 s. 437-439  szczegóły 
1152.książka: "...nie będzie nigdy Niemiec Polakowi bratem"...? Z dziejów niemiecko-polskich związków kulturowych. Praca zbiorowa. 1995 ([Szkice o propagatorach kultury i literatury polskiej:] Krzysztof Migo...) szczegóły 
recenzja: Ćwiklak Kornelia: "Nie będzie nigdy Niemiec Polakowi bratem"?. Arkusz 1997 nr 7 s. 13  szczegóły 
recenzja: [Dunin Kinga] kid: Ex Libris 1996 nr 98 s. 23 (nota...) szczegóły 
recenzja: Forum Polonijne 1996 nr 2 s. 31 (not....) szczegóły 
recenzja: Kuczyński Krzysztof A.: Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 1998 [z.] 1 s. 297-299  szczegóły 
recenzja: Mueller Rajmund: Orbis Linguarum 1996 t. 4 s. 329-331  szczegóły 
recenzja: Paźniewski Włodzimierz: Pazerność i germanofilstwo. Nowe Książki 1996 nr 5 s. 33  szczegóły 
recenzja: Szawir P.: Między Polakami. Kultura [Paryż] 1996 nr 4 s. 150-153  szczegóły 
1153.książka: Pirożyński Jan: Die Herzogin Sophie von Braunschweig-Wolfenbuettel aus dem Hause der Jagiellonen (1522-1575) und ihre Bibliothek. Ein Beitrag zur Geschichte der deutsch-polnischen Kulturbeziehungen in der Renaissancezeit. 1992  szczegóły 
1154.książka: Pogranicze kulturowe (odrębność - wymiana - przenikanie - dialog) Studia i szkice. 2009  szczegóły 
1155.książka: Polacy i Niemcy. 100 kluczowych pojęć. 1996 (Wstęp. * [Zawiera m.in.:] Gottfried Schramm: reformacja a katolicki ru...) szczegóły 
1156.książka: Polacy i Niemcy. Historia, kultura, polityka. 2003 ([Zawiera m.in.:] Andreas Lawaty, Hubert Orłowski: Przedmowa. - Tadeusz...) szczegóły 
recenzja: (KA): Książki 2003 nr 4 s. 56 (notka...) szczegóły 
recenzja: Kalicki Włodzimierz: Sąsiedzkie gadanie. Gazeta Wyborcza 2003 nr 214 s. 21 (nota...) szczegóły 
recenzja: Markiewicz Władysław: Nowe Książki 2003 nr 9 s. 22 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sabor Agnieszka: Polacy - Niemcy: w nowej perspektywie. Tygodnik Powszechny 2003 nr 23 s. 14 (z fot....) szczegóły 
1157.książka: Polacy i Niemcy. Płaszczyzny i drogi normalizacji. Kultura. Materiały z sympozjum naukowego odbytego w Opolu w dniach 26-28 maja 1994 roku. 1994 ([Zawiera m.in.:] Michał Lis: Polacy i Niemcy. Kultura - płaszczyzną ws...) szczegóły 
recenzja: Kociubiński Krzysztof: Stosunki polsko-niemieckie. Bilans pierwszego pięciolecia. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1997 nr 3 s. 102-104  szczegóły 
1158.książka: Polen und Deutschen. Nachbarn in Europa. 1995 ([Zwiera m.in.:] Heinz Kneip: Polenbild und Rezeption polnischer Litera...) szczegóły 
1159.książka: Polnisch-deutsche Dramenuebersetzung 1830-1988. Grundzuege und Bibliographie. 1990 (Vorvort. - Einleitung. * Grundzuege polnisch-deutscher Dramenuebersetz...) szczegóły 
recenzja: Kuhnke Ingrid, Scholze Dietrich: Polnisch-deutsche Dramenuebersetzung 1830-1988. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 159-162  szczegóły 
recenzja: Kuhnke Ingrid, Scholze Dietrich: x 1992 ([w czasopiśmie:] Germano-Slavica (Waterloo/ Ontario/ Canada) 19...) szczegóły 
recenzja: Kuhnke I., Scholze Dietrich: Zeitschrift fuer Slavische Philologie 1991 t. 51 z. 2 s. 440-444  szczegóły 
recenzja: Michalik Jan: Ruch Literacki 1991 z. 4 s. 445-447  szczegóły 
1160.książka: Polnische Literatur in deutscher Uebersetzung 1985-1998. Bibliographie. 1999  szczegóły 
1161.książka: Polonistyczne spotkania. Tybinga. Studia o literaturze polskiej i polsko-niemieckich związkach literackich przełomu XIX i XX wieku. 2002 ([Zawiera m.in.:] Wojciech Dudzik: Tybinga - duchowe centrum Szwabii [d...) szczegóły 
1162.książka: Recepcja literacka i proces literacki. O polsko-niemieckich kontaktach literackich od modernizmu po okres międzywojenny. 1999 (German Ritz: Recepcja literatury i proces literacki. Tł. Gabriela Matu...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1999 nr 15 s. 44-45 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lipiński Krzysztof: Ruch Literacki 1999 z. 4 s. 491-492  szczegóły 
1163.książka: Roguski Piotr: Und die Moral von der Geschicht'...? Skizzen zur polnischen Literatur- und Kulturgeschichte, sowie zu den deutsch-polnischen literarischen Beziehungen. 2010  szczegóły 
1164.książka: Salmonowicz Stanisław: Polacy i Niemcy wobec siebie. Postawy, opinie, stereotypy (1697-1815). Próba zarysu. 1993 ([m.in. dot. kontaktów lit.]...) szczegóły 
1165.książka: Stelmaszyk Natasza: Polonica. Polnische Literatur in Deutschland 1990-2000. Eine Ausstellung in der Universitaetsbibliothek Siegen. 2000 (Polonica 1990-2000 [ogólne omówienie]. Autoren, Uebersetzer, Verlage [...) szczegóły 
1166.książka: Szaruga Leszek: Węzły polsko-niemieckie. 2000 (Wprowadzenie. * I [Szkice głównie o charakterze autobiograficznym]: Na...) szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Na berlińskim bruku.... Nowe Książki 2001 nr 1 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Zaremba Anna: Trudne sąsiedztwo. Forum Akademickie 2001 nr 1 s. 62  szczegóły 
1167.książka: Szaruga Leszek: Węzły polsko-niemieckie (2). 2003 (Wprowadzenie. - Alt Moabit 21/22. * I: "Kultura" i "przyszłe stosunki ...) szczegóły 
1168.książka: Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen. Sprache - Literatur - Kultur - Politik. Materialien des Millennium-Kongresses, 5.-8. April 2000, Warszawa. 2001  szczegóły 
recenzja: Koźbiał Jan: Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen. Sprache - Literatur - Kultur - Politik. Materialien des Millennium-Kongresses, 5.-8. April 2000, Warszawa. Herausgegeben von Franciszek Grucza, Stowarzyszenie Germanistów Polskich. Graf-Punkt, Warszawa 2001. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 841-845  szczegóły 
recenzja: Sekulski Birgit: Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 3 s. 285-287  szczegóły 
recenzja: Watrak Jan: Przegląd Zachodniopomorski 2003 z. 4 s. 230-231  szczegóły 
1169.książka: Tożsamość i partnerstwo. Studia z dziejów najbliższego sąsiedztwa. Mappa mundi studia in honorem Adamowi Wirskiemu z okazji 60-lecia urodzin i 30-lecia pracy naukowej = Totožn`ist' ta partnerstvo : stud`ii vzaemin najbližčih susidiv : mappa mundi studia in honorem Adamu Virs'komy z nagodi 60-r`iččâ v`id dnâ naroždennâ ta 30-r`iččâ naukovoi d`iâl'nost`i. 2000 ([Zawiera m.in.:] * Rozdz. I. Problematyka stosunków wewnętrznych i mię...) szczegóły 
recenzja: Ostrokólski Andrzej: Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2003 [nr] 8 (2002) s. 306-310  szczegóły 
1170.książka: Untersuchungen zur polnisch-deutschen Kulturkontrastivik. 1992 ([M.in.:] Jan Papiór: Einleitende Bemerkungen [wstęp]. * Hubertus Fisch...) szczegóły 
recenzja: Kunicki Wojciech: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1995 nr 107 (1604) s. 175-178  szczegóły 
1171.książka: Z dziejów stosunków polsko-niemieckich. 1998 ([Tadeusz Dubicki, Krzysztof A. Kuczyński] Redaktorzy tomu: Wstęp. * [Z...) szczegóły 
recenzja: Światłowska Irena: Orbis Linguarum 1999 t. 12 s. 307-310  szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
1172.odwołanie: Deutsches Polen-Institut (Darmstadt). x  szczegóły 
książka: Lempp Albrecht: Deutsches Polen-Institut 1980-1990. Ein Arbeitsbericht. 1991 (Działalność...) szczegóły 
artykuł: Deutsches Polen-Institut 1980-1990. Dialog [Niemcy] 1991 nr 1 s. 39  szczegóły 
książka: Lempp Albrecht: Deutsches Polen-Institut, Niemiecki Instytut Kultury Polskiej 1980-1990. Sprawozdanie z dziesięciolecia działalności. 1992 (Rozdział: Krótki życiorys - długa historia. Dziesięć lat istnienia DPI...) szczegóły 
książka: Zwanzig Jahre Deutsches Polen-Institut Darmstadt. Bilanz und Ausblick. 2000 (I. Grussworte: Johannes Rau. - Aleksander Kwaśniewski. - Roland Koch....) szczegóły 
artykuł: 15-lecie Instytutu Polskiego w Darmstadt. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 51 s. 5 (not. o uroczystościach jubileuszowych w Darmstadt z udziałem prezydent...) szczegóły 
artykuł: Bingen Dieter: Ciągłość i zmiana. Tygodnik Powszechny 2000 nr 11 s. 6 (art. nowego dyrektora nt. programu Instytutu; z fot. i not. o Dieterz...) szczegóły 
artykuł: Bingen Dieter: Dialog na styku kultury, polityki i nauki (Nowe perspektywy dla Niemieckiego Instytutu Polskiego w Darmstadt). Dialog [Niemcy] 1999 nr [1] wiosna/lato s. 111 (nt. zadań i rozszerzenia działalności instytutu...) szczegóły 
artykuł: Bingen Dieter: [List do Przewodniczącego Rady Miasta Płocka]. Notatki Płockie 2000 nr 1 s. 48-49 (m.in. podziękowanie za przyznanie Deutsches Polen-Institut w Darmstadt...) szczegóły 
artykuł: Bingen Dieter: Literatura, gospodarka i polityka. Dekada Literacka 1999 nr 7/8 s. 17-18 (wyw. z dyrektorem Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w Dramstadt;...) szczegóły 
artykuł: Bingen Dieter: Nur der Wandel ist bestaendig. Das Deutsche Polen-Institut vor neuen Herausforderungen un Chancen. Ansichten 1999 [t.] 10 s. 15-27 (z not. o autorze na s. 309...) szczegóły 
artykuł: Bingen Dieter: Polska - to ciekawy kraj. Gazeta Wyborcza 2002 nr 280 s. 23 (wyw. z szefem Instytutu nt. działalności; rozm.: Magdalena Michalska; ...) szczegóły 
artykuł: Dedecius Karl: Gazeta Wyborcza 1989 nr 134 s. 8 (wyw. z dyrektorem z okazji jego przyjazdu do Polski nt. działaln. Ins...) szczegóły 
artykuł: Dedecius Karl: Prawo i Życie 1989 nr 3 s. 12-13 (wywiad z dyrektorem; rozm. Marzenna Guz...) szczegóły 
artykuł: Dedecius Karl: Zrozumienie i ufność. Akcent 1995 nr 3/4 s. 39-42 (nt. działalności Deutsches Polen-Institut w Darmstadt...) szczegóły 
artykuł: Dialog [Niemcy] 2001 nr 55/56 s. 116 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim; nota o otrzymaniu od rzą...) szczegóły 
artykuł: Dudek Bartosz: K. Dedecius pontifex. Życie Warszawy 1995 nr 71 s. 13 (spraw. z uroczystości z okazji 15-lecia działalności...) szczegóły 
artykuł: Dudek Bartosz: Przesłanie jubilata. Życie Warszawy 1995 nr 68 s. 12 (o 15-letniej działalności...) szczegóły 
artykuł: [Dwadzieścia] 20 lat Instytutu Polskiego w Darmstadt. Biblioteka Analiz 2000 nr 7 s. 13 (nota...) szczegóły 
artykuł: Dwadzieścia lat Instytutu Polskiego w Darmstadcie. Magazyn Literacki 2000 nr 4 s. 22 (not....) szczegóły 
artykuł: Hetkowski Wojciech: Rola Deutsches Polen-Institut w propagowaniu kultury polskiej. Notatki Płockie 2000 nr 1 s. 44-46  szczegóły 
artykuł: I.R.: Darmstadt, Alexandraweg 28. Odra 1990 nr 3 s. 106-107 (o działalności...) szczegóły 
artykuł: J.H.: [Dwadzieścia] 20 lat instytutu w Darmstadt. Magazyn Literacki 1999 nr 5 s. 23  szczegóły 
artykuł: Kaluza Andrzej: Chronik des Deutschen Polen-Instituts 2000. Ansichten 2001 [t.] 12 s. 203-218  szczegóły 
artykuł: Kaluza Andrzej: Trudna droga wzajemnegp poznania (20 lat Deutsches Polen-Institut w Darmstadt). Śląsk 2000 nr 10 s. 24-28  szczegóły 
artykuł: KC: Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 4 s. 223-224 (o formach działaln. Instytutu...) szczegóły 
artykuł: Klimowski Tadeusz: Droga do Darmstadt. Morze i Ziemia 1989 nr 3 s. 8-9  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 152 (not. o nowym szefie Instytutu, którym został Dieter Bingen; 1 IX 1998...) szczegóły 
artykuł: Koński Wiesław: Geneza i początki współpracy Płocka i Darmstadt - miast partnerskich. Notatki Płockie 2000 nr 1 s. 46-48 (m.in. o Deutsches Polen-Institut...) szczegóły 
artykuł: Kosiewski Stefan: [Dwudziesto-] 20-lecie Deutsches Polen-Institut w Darmstadt. Obrzeża 2000 nr 10 s. 14 (relacja z uroczystości jubileuszowych...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 9 s. 81 (not. nowym dyrektorze Instytutu, którym został Dieter Bingen...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 80 (not. nowym dyrektorze Instytutu, którym został Dieter Bingen...) szczegóły 
artykuł: Krzemiński Adam: Deutsches Polen-Institut in Darmstadt nach siebzehn Jahren. Res Publica Nowa 1998 nr specjalny s. 10-14 (17 lat działalności Instytutu; z fot. kanclerza Niemiec Helmuta Schmid...) szczegóły 
artykuł: Krzoska Markus: Chronik des Deutschen Polen-Instituts 1998. Ansichten 1999 [t.] 10 s. 181-185 (dot. m.in. życia literackiego; z not. o autorze...) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Ambasada kultury polskiej w Niemczech. O niemieckim Instytucie Polskim Karla Dedeciusa w Darmstadt. Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 2001 [z.] 2 s. 71-87 (dot. działalności ośrodka i działalności Karla Dedeciusa...) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Karl Dedecius i jego Deutsches Polen-Institut. Ruch Literacki 1989 z. 3 s. 225-235  szczegóły 
artykuł: Kulturdialog. Res Publica Nowa 1998 nr specjalny s. 2-3 (nt. sesji naukowych organizowanych przez Instytut; z fot. zespołu Inst...) szczegóły 
artykuł: Lempp Albrecht: Edytorskie i translatorskie prace Deutsches-Polen Institut w Darmstadt. Ruch Literacki 1989 z. 2 s. 159-166  szczegóły 
artykuł: Lempp Albrecht: Mniej obaw więcej wyobraźni. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1991 nr 1 s. 6-7 (wyw. ze współpracownikiem naukowym Deutsches Polen-Institut w Darmstad...) szczegóły 
artykuł: Lempp Albrecht: Szansa na renesans. Rozmowa z Andrzejem Lemppem, tłumaczem, polonistą, pracownikiem Deutsches-Polen Institut w Darmstadt. Gazeta Wyborcza 1992 nr 189 s. 10 (wyw. z pracownikiem ; rozm. Andrzej Kopacki...) szczegóły 
artykuł: Lorkowski Piotr W.: Dwudziestolecie Deutsches-Polen Institut. Topos 2000 nr 3/4 s. 200 (nota...) szczegóły 
artykuł: MAMI: Instytut w Darmstadt. Gazeta Wyborcza 2002 nr 280 s. 23 (notka...) szczegóły 
artykuł: Michalska Magdalena: Porządkowanie polityki i wartości. Gazeta Wyborcza 2002 nr 280 s. 22-23 (nt. cyklu rozmów organizowanych przez Instytut od 1997 roku pod hasłem...) szczegóły 
artykuł: Morawiec Małgorzata: Dwudziestolecie Niemieckiego Instytutu Polskiego w Darmstadcie. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 2 s. 156-158 (sprawozdanie z uroczystości julileuszowej; Darmstadt 25 III 2000...) szczegóły 
artykuł: Morawiec Małgorzata: Na Zachodzie... bez zmian?. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1999 nr 3 s. 101-104 (nt. działalności Instytutu...) szczegóły 
artykuł: Owsiany Ewa: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 50 s. 12 (o działalności...) szczegóły 
artykuł: Owsiany Ewa: Wizyta u Karla Dedeciusa. Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 19 X s. 4  szczegóły 
artykuł: Polański Janusz: Dla Odry z Niemiec. Odra 2000 nr 9 s. 132-133 (nt. obchodów 20-lecia Instytutu...) szczegóły 
artykuł: Rubinowicz Anna: Następca Dedeciusa. Zmiana szefa Instytutu Polskiego w Darmstadt. Gazeta Wyborcza 1998 nr 169 s. 9 (o wyborze Dietera Bingena na szefa Instytutu...) szczegóły 
artykuł: Rubinowicz Anna: Zgryzoty Karla Dedeciusa. Instytut Polski w Darmstadt. Gazeta Wyborcza 1998 nr 147 s. 10-11 (problemy Instytutu po odejściu na emeryturę Karla Dedeciusa, z fragm. ...) szczegóły 
artykuł: Rybicka Zofia: Złote mosty Europy (1-2). Literatura 1996 nr 5 s. 53-55, nr 6 s. 50-51 (nt. działalności instytutu i Karla Dedeciusa...) szczegóły 
artykuł: Rybicka Zofia: Złote mosty Europy. Literatura 1993 nr 1 s. 12-14 (dot. działalności Karla Dedeciusa...) szczegóły 
artykuł: Sitek Andrzej: D jak Deutschland, Darmstadt, Dedecius. Nauka i Przyszłość 1999 nr 10 s. 19 (nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Tondel Janusz: Współpraca Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadzie z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu przy opracowywaniu "Bibliografii historii stosunków niemiecko-polskich w zakresie kultury". Przegląd Biblioteczny 1997 z. 1 s. 125-131  szczegóły 
artykuł: Wróblewski Bogusław: 10 lat Deutches Polen-Institut i "Biblioteka Polska" w wydawnictwie Suhrkamp. Akcent 1990 nr 4 s. 200-202  szczegóły 
artykuł: XXXIV Uroczysta Sesja Rady Miasta. Medal "Zasłużony dla Płocka" dla Deutsches Polen-Institut. Notatki Płockie 2000 nr 1 s. 43 (nota o sesji Rady Miasta Płocka poświęconej 20-leciu działalności Deut...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1998 z. 61 s. 172 (not. o rezygnacji Karla Dedeciusa ze stanowiska dyrektora Instytutu...) szczegóły 
1173.odwołanie: Instytut Polski w Duesseldorfie. x  szczegóły 
artykuł: Drzewucki Janusz: Literatura z pianistami. Rzeczpospolita 2003 nr 271 s. A10 (nt. wieczoru z okazji dziesięciolecia Insytutu, Duesseldorf, 20 XI 200...) szczegóły 
artykuł: Kostyrko Weronika: Spotkanie nad Renem. Gazeta Wyborcza 1993 nr 281 s. 11  szczegóły 
artykuł: Polski Instytut w Duesseldorfie. Gazeta Wyborcza 1993 nr 279 s. 10 (not. o powołaniu Instytutu i jego celach...) szczegóły 
artykuł: Z Essen i ze świata. Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 6 okł. (not. nt. organizowania imprez literackich...) szczegóły 
1174.odwołanie: Polski Instytut Kultury (dawniej: Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej) w Berlinie. x  szczegóły 
artykuł: J.W.: Twórcy doradzą. Instytut Kultury w Berlinie. Rzeczpospolita 1994 nr 212 s. 4 (nota o powołaniu Rady Programowej Polskiego Instytutu Kultury, 10 IX 1...) szczegóły 
artykuł: (mc): Berlin daje sobie Radę. Gazeta Wyborcza 1994 nr 212 s. 9 (nota o powołaniu Rady Programowej Polskiego Ośrodka Kultury; członkowi...) szczegóły 
artykuł: Moser Sigrid: Polonia na wschodnim brzegu Szprewy. Pogranicza 1998 nr 2 s. 49-53 (nt. powstania i działaln....) szczegóły 
artykuł: Niewrzęda Krzysztof: Nowy instytut w Berlinie. Pogranicza 2002 nr 1 s. 51-54  szczegóły 
artykuł: Paciarelli Dorota: Inaczej i nowocześniej. Życie Warszawy 1991 nr 39 s. 1, 6 (wyw. z dyr. Polskiego Ośrodka Kultury w Berlinie; rozm. Wojciech Pomia...) szczegóły 
artykuł: Pomianowski Wojciech: Instytut Kultury Polskiej został bez pieniędzy. Życie Warszawy 1992 nr 9 s. 4 (o trudnej sytuacji materialnej placówki w Berlinie...) szczegóły 
1175.odwołanie: Stowarzyszenie Ochrony Poloników Niemieckich. x  szczegóły 
artykuł: Marcol Anna: Pierwsze urodziny Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich. Bibliotekarz 2011 nr 1 s. 31-32 (działalność Stowarzyszenia wiąże się z powstaniem Gabinetu Książki i P...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1176.impreza: "Bez granic Warszawa - Berlin" - festiwal kultury polskiej (1995).  szczegóły 
artykuł: Kostyrko Weronika: J-23 bez granic. Gazeta Wyborcza 1995 nr 227 s. 16  szczegóły 
1177.impreza: "Deutsch-polnische Beziehungen. Historische und aktuelle Aspekte" - sesja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Kaczor Dariusz: Kwartalnik Historyczny 1996 nr 3 s. 159-161 (sprawozdanie...) szczegóły 
1178.impreza: "Deutsch-Polnische Beziehungen in Sprache und Literatur in der 2. Haelfte des 19. Jahrhundert" - Bilaterale Polonistik-Konferenz (1989).  szczegóły 
artykuł: Ehegoetz Erika, Wimmer Christine: Zeitschrift fuer Slawistik 1990 t. 35 nr 6 s. 884-886 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Przybyła Zbigniew: Stosunki niemiecko-polskie w zakresie języka i literatury w drugiej połowie XIX wieku. Ruch Literacki 1991 z. 1/2 s. 133-135  szczegóły 
artykuł: Tomala Stanisław: Związki niemiecko-polskie w zakresie języka i literatury w drugiej połowie XIX wieku (Berlin, 30-31 X 1989). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 177-179 (spraw....) szczegóły 
1179.impreza: "Dialog '93" - spotkanie poetów (1993).  szczegóły 
artykuł: (a): Poeci na granicy. "Dialog '93" - Szczecin 20-23 maja. Gazeta Wyborcza 1993 nr 119 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: Szczecinianka: Jeszcze o elitach. Kultura [Paryż] 1993 nr 11 s. 156-158 (list do red....) szczegóły 
1180.impreza: "Dialog '94" - spotkanie literackie pisarzy polskich i niemieckich (1994).  szczegóły 
artykuł: Michałowski Piotr: Polsko-niemiecki "Dialog '94" w Szczecinie. Odra 1995 nr 3 s. 112-113  szczegóły 
1181.impreza: "Dialog' 95" - spotkanie literackie pisarzy polskich i niemieckich (1995).  szczegóły 
artykuł: Dialog = Dialog. Pogranicza 1996 nr 1 s. 8-13 (sprawozdanie; tekst równoległy w języku polskim i niemieckim...) szczegóły 
1182.impreza: "Dialog' 96" - spotkanie literackie pisarzy polskich i niemieckich (1996).  szczegóły 
artykuł: Iwasiów Inga: Dialog' 96. Pogranicza 1997 nr 1 s. 4  szczegóły 
artykuł: Spotkania pisarzy. Rzeczpospolita 1996 nr 259 s. 24 (nota o imprezie...) szczegóły 
artykuł: Twardochleb Bogdan: Literacki "Dialog" w Szczecinie = Literarischer "Dialog" in Szczecin. Die Faehre = Prom 1997 nr 1 s. 71-72 (spraw.; z not. o aut.; tekst równoległy w jęz. polskim i niemieckim...) szczegóły 
1183.impreza: "Dialog mit Polen" - cykl imprez literackich, teatralnych i filmowych (1991).  szczegóły 
artykuł: "Dialog mit Polen" in Munich. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1991 nr 6 s. 42-43 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Koenig Jerzy: Dialog z Polską. Teatr 1991 nr 10 s. 40 (notował M.Z....) szczegóły 
artykuł: Międzyrzecki Artur: Życie Warszawy 1991 nr 161 s. 7 (wyw. nt. imprezy; rozm. Piotr Szewc...) szczegóły 
artykuł: Wielka prezentacja kultury polskiej w Monachium (Teatr, film, plastyka). Życie Warszawy 1991 nr 157 s. 4 (omów. progr....) szczegóły 
artykuł: Szaruga Leszek: Dialog w Monachium. Gazeta Wyborcza 1991 nr 171 s. 17  szczegóły 
1184.impreza: "Die deutsche Sprache, Literatur und Kultur in (deutsch-polnischer) Interaktion" - międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich.  szczegóły 
artykuł: Zwierzchoń-Grabowska Ewa: Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2011 t. 4 s. 341-346 (spraw....) szczegóły 
1185.impreza: "Die oberschlesische Literaturlandschaft im. 17. Jahrhundert" - wissenschaftliche Tagung der Stiftung Haus Oberschlesien (1998).  szczegóły 
artykuł: Koziełek Gerard: Bericht ueber die 10. wisseschaftliche Tagung der Stiftung Haus Oberschlesien "Die oberschlesische Literaturlandschaft im. 17. Jahrhundert". Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1999 nr 2 s. 139-141 (sprawozdanie...) szczegóły 
1186.impreza: Dni Gdańskie (1994).  szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 4 s. 212 (nota, m.in. o spotk. autorskim Pawła Huelle i redakcji Tytułu...) szczegóły 
1187.impreza: Dni Kultury Polskiej w Berlinie (1997).  szczegóły 
artykuł: Załuski Krzysztof Maria: List z Europy. Wieżowiec polskiej kultury. List Oceaniczny 1997 nr 50 s. 2 (m.in. o obecności Iwony Mickiewicz na festiwalu oraz prezentacji pism ...) szczegóły 
1188.impreza: Dni Literatury Polskiej (1991).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 30 V s. 6 (not....) szczegóły 
artykuł: Slaska Ewa Maria: Dni Literatury Polskiej w Berlinie. Słowo [Berlin] 1991 nr 14 s. 68-70  szczegóły 
1189.impreza: Dni Literatury Polskiej (1992).  szczegóły 
artykuł: Odra 1993 nr 2 s. 112 (not....) szczegóły 
1190.impreza: Dni Literatury Polskiej (1993).  szczegóły 
artykuł: Woroszylski Wiktor: Zapiski z kwartalnym opóźnieniem. Więź 1993 nr 2 s. 191-196  szczegóły 
1191.impreza: Dni Literatury Polskiej i Niemieckiej (1997).  szczegóły 
artykuł: Dni Literatury Polskiej i Niemieckiej - Wrocław '97. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 100-102 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Dni literatury we Wrocławiu. Rzeczpospolita 1997 nr 260 s. 26 (not....) szczegóły 
artykuł: Sadecki Jerzy: Wieczór w ciemnościach. Plus Minus 1997 nr 51 s. 20 (sprawozdanie z wieczoru z udziałem Wisławy Szymborskiej, Ryszarda Kryn...) szczegóły 
1192.impreza: Dzień Literatury Polskiej (2002).  szczegóły 
artykuł: Baensch Norbert: Dialog [Niemcy] 2003 nr 62/63 s. 138-139 (nota sprawozdawcza; tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim...) szczegóły 
1193.impreza: Festiwal polskiej literatury w Nadrenii-Westfalii (2000). (w ramach tej imprezy zaprezentowany został obszerny program "Polen erl...) szczegóły 
artykuł: Cieślik Mariusz: Odczytać Polskę. Gazeta Wyborcza 2000 nr 294 s. 15 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Haszczyński Jerzy: Pięćdziesięciu pisarzy (Największa prezentacja polskiej literatury). Rzeczpospolita 2000 nr 83 s. A12 (nota przed rozpoczęciem imprezy...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 82 (not. o rozpoczęciu imprezy koncertem w Kolonii; zapowiedź udziału pols...) szczegóły 
1194.impreza: "Forum literackie Wschód-Zachód" (1996).  szczegóły 
artykuł: Bonenkamp Susanne: Dialog ist das zentrale Erlebnis = Doświadczenie dialogu. Dialog [Niemcy] 1996 nr 3/4 s. 108-109 (spraw.; tekst równoległy w języku polskim i niemieckim...) szczegóły 
artykuł: Deutsch-polnischer Literaturaustausch = Niemiecko-polska wymiana literacka. Dialog [Niemcy] 1996 nr 3/4 s. 76 (nota; tekst równoległy w języku polskim i niemieckim...) szczegóły 
1195.impreza: Górnośląskie Dialogi II - kolokwium naukowo-literackie (1999). (sesja dot. regionalizmu i stosunków polsko-niemieckich w literaturach ...) szczegóły 
artykuł: Usakowska-Wolff Urszula: Górnośląskie dialogi nad Renem. Tygiel Kultury 2000 nr 1/3 s. 193-194 (sprawozdanie...) szczegóły 
1196.impreza: "Ich oder ja" - warsztaty młodej literatury i przekładu (2002).  szczegóły 
artykuł: Gumz Alexander, Reimert Karla: Ich oder ja = Ich oder ja. Wir 2002 nr 6 s. 10-13, 14-17 (tekst równoległy w języku niemieckim i polskim; art. wprowadzający do ...) szczegóły 
1197.impreza: "Instytucje literacko-wydawnicze w kontaktach polsko-niemieckich" - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Borkowski Maciej: Kalendarium. Śląsk Opolski 2000 nr 1 s. 114 (not. o rozpoczęciu...) szczegóły 
artykuł: Kalczyńska Maria: Instytucje literacko-wydawnicze w kontaktach polsko-niemieckich. Stan i perspektywy badawcze. Uwagi z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Kamieniu Śląskim w dniach 16-17 XII 1999 r.. Śląsk Opolski 2000 nr 1 s. 95-99 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kalczyńska Maria: Instytucje literacko-wydawnicze w kontaktach polsko-niemieckich. Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 9 s. 14-20 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Niewrzęda Krzysztof: Polsko-niemiecka konferencja na rzecz literatury. Akant 2000 nr 3 s. 9 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Polsko-niemieckie kontakty wydawnicze. Śląsk 1999 nr 11 s. 83 (nota zapow....) szczegóły 
1198.impreza: Interdyscyplinarna konferencja naukowa nt. niemiecko-polskich związków kulturalnych (1991).  szczegóły 
artykuł: K.K.: "Diffusion und Symbiose der Kulturen". Dialog [Niemcy] 1991 nr 2 s. 37 (nota; także o udziale lietarturoznawców...) szczegóły 
1199.impreza: "Interregionalitaet in Sprache und Literatur: Assimilation - Abgrenzung - Austausch" - International Konferenz (1998).  szczegóły 
artykuł: Jabłkowska Joanna, Rudolph Andrea: "Interregionalitaet in Sprache und Literatur: Assimilation - Abgrenzung - Austausch" - International Konferenz in Kamień Śląski, 26-20 IV 1998. Convivium 1999 s. 347-351 (spraw....) szczegóły 
1200.impreza: Jesienny Salon Literatury Polskiej (2003).  szczegóły 
artykuł: Bończuk Leszek: Boso, ale w ostrogach... (Barfub, aber gespornt...). Pegaz Lubuski 2004 nr 5/6 s. 23 (sprawozdanie; z notą o Karin Wolff...) szczegóły 
artykuł: (PEES): My i sąsiedzi. Trybuna 2003 nr 213 s. 13 (artykuł przed imprezą...) szczegóły 
artykuł: W salonie literatury polskiej. Rrom p-o Drom 2003 nr 3/4 s. 18 (m.in. o prezentacji poezji polskich Romów; z fot. organizatorki Karin ...) szczegóły 
1201.impreza: Jesienny Salon Literatury Polskiej (2004).  szczegóły 
artykuł: Bończuk Leszek: "Meteory nad Frankfurtem". Pegaz Lubuski 2004 nr 9/10 s. 23 (sprawozdanie...) szczegóły 
1202.impreza: Jesienny Salon Literatury Polskiej (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Bończuk Leszek: Ambasadorka polskiej literatury w Niemczech. Lamus 2004 nr 13 s. 92-94 (o dorobku translatorskim Karin Wolff; zawiera także omów. 3. edycji Je...) szczegóły 
1203.impreza: "Jesień Literacka" festiwal poświęcony literaturze krajów sąsiednich Niemiec i porozumieniu europejskiemu (2011). ([wieczory literackie oraz polsko-niemieckie spotkania autorskie m.in.:...) szczegóły 
artykuł: Szmidt Ireneusz K.: Literatura polska w Lipsku. Pegaz Lubuski 2011 nr 4 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
1204.impreza: Junge Literatur in Europe 2002 - spotkanie literackie (2002).  szczegóły 
artykuł: Iwasiów Inga: Być młodą (-ym) w Europie. Pogranicza 2002 nr 6 s. 87-91  szczegóły 
1205.impreza: Konferencja naukowa poświęcona współpracy kulturalnej polsko-niemieckiej (1994).  szczegóły 
artykuł: (ZR): Warsztaty bardzo kulturalne. Trybuna 1994 nr 279 s. 17  szczegóły 
1206.impreza: "Książka nie zna granic" - konferencja naukowa (2005). (polsko-niemiecka konferencja naukowa dot. m.in. literatury niemieckiej...) szczegóły 
artykuł: Bilikiewicz-Blanc Danuta: Książka polska w Niemczech po roku 1989. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2005 nr 4 s. 17-19 (fragmenty referatu wygłoszonego podczas konferencji...) szczegóły 
1207.impreza: "Literaci Pogranicza" - spotkanie pisarzy z Czech, Niemiec i Polski (1998).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej 2001 z. 7 s. 181 (not....) szczegóły 
1208.impreza: Literacki pasaż Poznań - Stuttgart - "Literatura jako pomost" - polsko-niemieckie sympozjum literackie w ramach (2003).  szczegóły 
artykuł: Literacki Pasaż Poznań - Stuttgart. Gazeta Malarzy i Poetów 2003 nr 2 s. 46 (nota sprawozdawcza; z programem i fotoreportaż em na s. 11...) szczegóły 
1209.impreza: "Literarische Gespraeche" - sympozjum poświęcone niemiecko-polskim związkom literackim (1991).  szczegóły 
artykuł: Zawistowski Władysław: W Achim i Frankfurcie. Życie Warszawy 1991 nr 254 s. 7 (spraw....) szczegóły 
1210.impreza: "Między obcością a bliskością. Polacy - Niemcy" - wystawa w ramach cyklu "Nasi sąsiedzi - nowe spojrzenie" (2005).  szczegóły 
artykuł: Orłowski Hubert: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2005 nr 4 s. 5 (fragment z folderu towarzyszącemu wystawie...) szczegóły 
artykuł: Poznać i zrozumieć sąsiada. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2005 nr 4 s. 3-5 (oprac. Zakład Redakcji Czasopism BN...) szczegóły 
artykuł: Uljasz Adrian: Między obcością a bliskością. Polacy - Niemcy. Wystawa w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Bibliotekarz 2006 nr 4 s. 27-28 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości.... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2005 nr 4 s. 57-58 (m.in. nota nt. otwarcia wystawy...) szczegóły 
1211.impreza: Millenium-Kongress. Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen in Sprache, Literatur, Kultur, Politik, Wirtschaft (2000).  szczegóły 
artykuł: Bagdasarian Andrea, Conrad Jutta, Joachimsthaler Juergen, Kotte Eugen, Schenke Frank, Zeller Christoph: Millenium-Kongress. Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen in Sprache, Literatur, Kultur, Politik. Warschau, 5-8. April 2000. Convivium 2000 s. 360-365 (spraw....) szczegóły 
1212.impreza: "Nation und Gedaechtnis" - konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Drewniok Josef: Nation und Gedaechtnis. Jeszcze bez nazwy 1995 nr 2/3 s. 2-3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kluczny Artur: Pamięć i naród. Jeszcze bez nazwy 1995 nr 2/3 s. 4-7 (spraw....) szczegóły 
1213.impreza: Niemiecko-Polskie Dni Literatury (1996).  szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1996 nr 1/2 s. 213 (not. spraw....) szczegóły 
1214.impreza: Niemiecko-Polskie Dni Literatury (1998).  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Poeci nagrodzeni. Tygodnik Powszechny 1998 nr 29 s. 12  szczegóły 
artykuł: P.Sz.: Jak Polak z Niemcem. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 81 (spraw....) szczegóły 
1215.impreza: Niemiecko-Polskie Spotkania Literackie.  szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 2 s. 140 (not....) szczegóły 
1216.impreza: Niemiecko-Polskie Spotkania Młodych Autorów (1998). (spotkanie poświęcone konfrontacji kształtujących się postaw artystyczn...) szczegóły 
artykuł: (kron): Niemiecko-Polskie Spotkania Młodych Autorów. Topos 1998 nr 5/6 s. 141 (omówienie...) szczegóły 
1217.impreza: "Normalność - Trend - Inność" - spotkanie literackie (2000; edycja VIII).  szczegóły 
artykuł: Usakowska-Wolff Urszula: Paleta ze śladami inności. Tygiel Kultury 2000 nr 7/9 s. 191-198 (sprawozdanie z imprezy dot. m.in. wątków polskich w programie...) szczegóły 
1218.impreza: Obrady poświęcone związkom między kulturą oraz literaturą polską i niemiecką (1993).  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1994 nr 9 s. 24  szczegóły 
1219.impreza: "Odra - Ren - rzeki graniczne, rejsy literackie" - cykl spotkań literackich.  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Pomosty [Wrocław] 2005 t. 10 s. 264 (program...) szczegóły 
1220.impreza: "Orfeusz - podróż do źródeł granic" - spotkanie polskich i niemieckich poetów (1999).  szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 2000 nr 4 s. 80 (nota spraw....) szczegóły 
1221.impreza: "Orfeusz - podróż do źródeł granic" - spotkanie polskich i niemieckich poetów (2000).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 197 (nota spraw....) szczegóły 
1222.impreza: "Orfeusz - rozmowa w słowie" - spotkanie polskich i niemieckich poetów (2000).  szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 2000 nr 4 s. 80 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Śnieciński Marek: "Orfeusz - rozmowa w słowie". Pomosty [Wrocław] 2001 t. 4/5 (1999/2000) s. 215-216 (spraw....) szczegóły 
1223.impreza: "Pisarz i jego prowincja" = "Der Autor und seine Provimz" - spotkanie pisarzy polskich i niemieckich (2001).  szczegóły 
artykuł: Śląsk 2001 nr 11 s. 78 (nota...) szczegóły 
1224.impreza: "Pisarz na przełomie czasów" - sesja (1997).  szczegóły 
artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 262 (not....) szczegóły 
artykuł: Lem Stanisław: Zwięzłe powitanie pisarzy niemieckich. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 39 (list powitalny...) szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 1 s. 132 (not....) szczegóły 
artykuł: Pisarz na przełomie czasów. Odra 1998 nr 3 s. 135-136  szczegóły 
artykuł: R.B.: Pisarz na przełomie czasów. Rzeczpospolita 1997 nr 261 s. 28  szczegóły 
1225.impreza: Podróż informacyjna pod hasłem "Kultura w systemie federalnym" dla przedstawicieli dziesięciu czasopism polskich (1993).  szczegóły 
artykuł: KC: Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 4 s. 223-226  szczegóły 
artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Kultura w systemie federalnym. Kresy 1993 nr 16 s. 269-271  szczegóły 
1226.impreza: "Polacy-Niemcy: zbliżenie przez kulturę" (1994).  szczegóły 
artykuł: Polacy i Niemcy: zbliżenie przez kulturę. Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 1 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Wagińska-Marzec Maria: Przegląd Zachodni 1995 nr 4 s. 133-139  szczegóły 
1227.impreza: "Polonica - Polnische Literatur in deutschen Uebersetzungen" - wystawa (1991). (na wystawie prezentowano głównie tłumaczenia literatury polskiej na ję...) szczegóły 
artykuł: Polonica - Polnische Literatur in deutschen Uebersetzungen. Dialog [Niemcy] 1991 nr 2 s. 41 (nota...) szczegóły 
1228.impreza: "Polsko-niemiecka komunikacja kulturowa" - sympozjum naukowe (1999).  szczegóły 
artykuł: Rowińska-Januszewska Barbara, Urbanowska Irena: Polsko-niemiecka komunikacja. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 2 s. 152-153  szczegóły 
1229.impreza: Polsko-Niemiecki Statek Literacki - rejs Odrą połączony ze spotkaniami autorskimi, odczytami, dyskusjami pisarzy polskich i niemieckich (1995).  szczegóły 
artykuł: Cisło Maciej: Zszywanie brzegów (Rejs "Statkiem Poetów"). Polityka 1995 nr 45 s. 45  szczegóły 
artykuł: Fox Marta: "Jak korek na fali...". Śląsk 1996 nr 11 s. 56-57 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Literacki statek pojednania. Rzeczpospolita 1995 nr 226 s. 30 (not....) szczegóły 
artykuł: Polsko-niemiecki rejs literacki. Rzeczpospolita 1995 nr 216 s. 28  szczegóły 
artykuł: Sobkowiak Czesław: Bez prowincjonalnych kompleksów. Komunikaty 1995 nr 5 s. 8 (sprawozdanie z imprezy w Zielonej Górze, 19 IX 1995...) szczegóły 
artykuł: Statek literacki na Odrze. Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 4 s. 2 (nota zapow....) szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 3/4 b s. 438 (nota...) szczegóły 
1230.impreza: Polsko-Niemiecki Statek Literacki - rejs Odrą połączony ze spotkaniami autorskimi, odczytami, dyskusjami pisarzy polskich i niemieckich (1996).  szczegóły 
artykuł: EKI: Statek literacki. Rzeczpospolita 1996 nr 216 s. 29 (nota o rejsie Polsko-Niemieckiego Statku Literackiego "Stechlin" po Od...) szczegóły 
artykuł: [Fox Marta] (M.F.): Statek poetycki. Śląsk 2000 nr 8 s. 40-41 (wspomnienia z rejsu...) szczegóły 
artykuł: Jarosz-Rabiej Katarzyna: Rozmowy na statku. Komunikaty 1997 nr 1 s. 6 (krótkie wywiady z następującymi uczestnikami rejsu: Marta Fox, Janusz ...) szczegóły 
artykuł: Jarosz-Rabiej Katarzyna: Rozmowy na statku. Komunikaty 1997 nr 1 s. 6 (krótkie wywiady z uczestnikami rejsu:...) szczegóły 
artykuł: Jarosz-Rabiej Katarzyna: Statkiem literackim. Komunikaty 1996 nr 6 s. 15 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1996 nr 4 s. 224-225 (spraw....) szczegóły 
1231.impreza: Polsko-Niemiecki Statek Literacki - rejs Odrą połączony ze spotkaniami autorskimi, odczytami, dyskusjami pisarzy polskich i niemieckich (1997).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: "...A statek płynie dalej...". Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 210-212 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kronika działalności bibliotek i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Bibliotekarz Zachodniopomorski 1997 nr 4 s. 70 (sprawozdanie z przebiegu...) szczegóły 
artykuł: Odra 1997 nr 11 s. 152 (not....) szczegóły 
artykuł: Załuski Krzysztof Maria: Co słychać za Odrą. Pogranicza 1997 nr 4 s. 72-74 (m.in. nt. rejsu Polsko-Niemieckiego Statku Poetów po Odrze od 16 IX 19...) szczegóły 
artykuł: Załuski Krzysztof Maria: List z Europy. Rejs. List Oceaniczny 1997 nr 50 s. 2 (spraw....) szczegóły 
1232.impreza: Polsko-Niemiecki Statek Literacki - rejs Odrą połączony ze spotkaniami autorskimi, odczytami, dyskusjami pisarzy polskich i niemieckich (1998).  szczegóły 
artykuł: A.G.: Rejs na półmetku. Rzeczpospolita 1998 nr 215 s. 26 (not....) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: "...A statek płynie dalej...". Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 210-212 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Lekszycki Paweł: Leitartikel. Kursywa 2001 Niemiaszki  szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 10 s. 141 (not....) szczegóły 
artykuł: Podsiadły Magda: Lądem i wodą. Gazeta Wyborcza 1998 nr 210 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: R.B.: Na Odrze i jej brzegach. Rzeczpospolita 1998 nr 209 s. 26 (nota o programie imprezy...) szczegóły 
artykuł: R.B.: Śląsk to dobra mieszanka (Wieczór autorski Tadeusza Różewicza i Henryka Bereski). Rzeczpospolita 1998 nr 211 s. 24 (sprawozdanie...) szczegóły 
1233.impreza: Polsko-Niemiecki Statek Literacki - rejs Odrą połączony ze spotkaniami autorskimi, odczytami, dyskusjami pisarzy polskich i niemieckich (1999).  szczegóły 
artykuł: Gościniec Sztuki 2000 nr 1/5 s. 86 (nota...) szczegóły 
artykuł: Pawlikaniec Jan: Statkiem Literackim do Jakuba Boehme. Obrzeża 1999 nr 7 s. 14 (omów....) szczegóły 
1234.impreza: Polsko-Niemiecki Statek Literacki - rejsc Odrą i Renem połączony ze spotkaniami autorkimi, odczytami, dyskusjami pisarzy polskich i niemieckich.  szczegóły 
artykuł: D: Pod Odrze i Renie. Gazeta Wyborcza 2003 nr 267 s. 15 (zapow....) szczegóły 
1235.impreza: Polsko-Niemieckie Dni Literatury (1997).  szczegóły 
artykuł: Jurasz Włodzimierz: Bosch dla artystów. Życie 1997 nr 292 s. 7 (nota...) szczegóły 
artykuł: Rybicka Zofia: Obrona Burasa. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 11 s. 8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: SW: Między Polską a Niemcami. Życie 1997 nr 288 s. 8 (program imprezy; not....) szczegóły 
artykuł: Ziemianin Maria: Dedecius u Decjusza. Sycyna 1998 nr 1 s. 14 (omów....) szczegóły 
1236.impreza: Polsko-niemieckie Dni Literatury (2001).  szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 149 s. 1 (notka o rozpoczęciu...) szczegóły 
1237.impreza: "Polsko-niemieckie kontakty kulturalne w dziedzinie produkcji i rozpowszechniania książki w XV i XVI w." - międzynarodowe seminarium studenckie (1988).  szczegóły 
artykuł: Gruchała Janusz S.: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 91-92  szczegóły 
1238.impreza: Polsko-Niemieckie Spotkania Młodych Pisarzy (1993).  szczegóły 
artykuł: Sakaluk Roman: Kalendarium społeczno-kulturalne 1993-1995. Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej 1998 z. 6 s. 158 (not....) szczegóły 
1239.impreza: Polsko-Niemieckie Spotkania Młodych Pisarzy (1994).  szczegóły 
artykuł: Sakaluk Roman: Kalendarium społeczno-kulturalne 1993-1995. Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej 1998 z. 6 s. 160  szczegóły 
1240.impreza: Polsko-Niemieckie Spotkania Młodych Pisarzy (1995).  szczegóły 
artykuł: Sakaluk Roman: Kalendarium społeczno-kulturalne 1993-1995. Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej 1998 z. 6 s. 164 (not....) szczegóły 
1241.impreza: Polsko-Niemieckie Spotkania Młodych Pisarzy (1996).  szczegóły 
artykuł: Maliszewski Karol: Polacy i Niemcy: nadzieja w literaturze. Sycyna 1996 nr 24 s. 17 (spraw....) szczegóły 
artykuł: R.B.: Spotkania Młodych Pisarzy. Rzeczpospolita 1996 nr 108 s. 30 (zapowiedź...) szczegóły 
1242.impreza: Polsko-niemieckie spotkania młodych pisarzy (1996).  szczegóły 
artykuł: Kempa Paweł: IV polsko-niemieckie spotkania młodych pisarzy. Odra 1997 nr 4 s. 141 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej 2001 z. 7 s. 179 (not....) szczegóły 
1243.impreza: Polsko-niemieckie spotkania młodych pisarzy (1997).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej 2001 z. 7 s. 180 (not....) szczegóły 
1244.impreza: "Polsko-niemieckie stosunki literackie" - wieczór literacki (2003).  szczegóły 
artykuł: Notes Wydawniczy 2003 nr 6 s. 86 (not....) szczegóły 
1245.impreza: Polsko-Niemieckie Warsztaty Literackie (2001).  szczegóły 
artykuł: Protokół Kulturalny 2001 nr 1/2 s. 24 (nota ozakwalifikowaniu Sławomira Sochy...) szczegóły 
1246.impreza: Polsko-Saksońskie Dni Literatury (1994).  szczegóły 
artykuł: Orski Mieczysław: Spotykamy się z Niemcami. Strony 1994 nr 2 s. 115-116  szczegóły 
1247.impreza: Projekt "Rzeki graniczne. Odra i Ren 2004".  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Pomosty [Wrocław] 2004 t. 9 s. 296 (not. nt. inauguracji projektu...) szczegóły 
1248.impreza: Rok Polski w Niemczech (2005).  szczegóły 
artykuł: (sg), (e-teatr): Rok Polski bez pieniędzy. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 45 s. 7 (m.in. dot. programu cyklu imprez...) szczegóły 
artykuł: Fiedkiewicz Sławomir: Literacki desant. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 115 s. 9 (m.in. nt. udziału polskich pisarzy młodego pokolenia w Festiwalu "Polo...) szczegóły 
1249.impreza: Rok Polsko-Niemiecki (2005/2006).  szczegóły 
artykuł: (sg), (e-teatr): Tworzenie sieci dialogu. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 45 s. 7 (nt. organizacji i programu wydarzenia...) szczegóły 
1250.impreza: "Saksonia i Polska w okresie unii personalnej" - konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Bunke Kersten, Trepte Hans-Christian: Societas Jablonoviana Lipsiensis. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 175-176  szczegóły 
1251.impreza: Saksońsko-Polskie Dni Literatury (1993).  szczegóły 
artykuł: Erdy: Saksońsko-Polskie Dni Literatury. Odra 1993 nr 12 s. 115 (spraw....) szczegóły 
1252.impreza: Salon Berliński.  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Poetyckie 2005 nr 5 s. 51 (zapowiedź...) szczegóły 
1253.impreza: Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich (2000).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 81 (nota...) szczegóły 
artykuł: Lorkowski Piotr W.: Topos 2001 nr 1 s. 142-143 (nota...) szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 2 s. 140 (not....) szczegóły 
1254.impreza: Spotkania pisarzy polskich i niemieckich (1998).  szczegóły 
artykuł: Fakty, zdarzenie, informacje, opinie. Obrzeża 1998 nr 1/2 s. 5 (nt. cyklu polsko-niemieckich spotkań autorskich pod nazwą "Kim jesteś ...) szczegóły 
artykuł: Grzegrzółka Krystyna: "Kim jesteś sąsiedzie?". Obrzeża 1998 nr 1/2 s. 10 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Klem Katarzyna: Polsko-niemieckie spotkania literackie w Łomnicy. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 213 (spraw....) szczegóły 
1255.impreza: "Spotkanie '88 - Begegnung mit Polen" (1988).  szczegóły 
artykuł: Schroeter Christian: Berlin (West). Dialog [Niemcy] 1989 nr 1/2 s. 34 (sprawozdanie...) szczegóły 
1256.impreza: Spotkanie poświęcone kontaktom polsko-niemieckim z cyklu Colloquia Torunensia (1997).  szczegóły 
artykuł: (cz): O kulturze europejskiej. Colloquia Torunensia. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 10 s. 10 (program spotkania...) szczegóły 
artykuł: (PIO): Interes w mitach (Zakończyło się Colloquium Torunensis). Trybuna 1997 nr 251 s. 4 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
1257.impreza: "Sztuka rozmowy" - Polsko-Niemiecki Festiwal Poezji (1997).  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1997 nr 49/50 s. 36 (not....) szczegóły 
1258.impreza: "Śląska przestrzeń kulturowa. Fenomen europejski" - międzynarowe sympozjum interdyscyplinarne (1999).  szczegóły 
artykuł: Wiktorska-Święcka Aldona: Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 2 s. 150-151 (sprawozdanie...) szczegóły 
1259.impreza: Theorie und Praxis der deutsch-polnischen Konfrontation und Translation (1988).  szczegóły 
artykuł: Iluk Jan: Theorie und Praxis der deutsch-polnischen Konfrontation und Translation - ein Konferenzbericht. Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 1 s. 71-3 (spraw....) szczegóły 
1260.impreza: Tydzień literatury polskiej (1991).  szczegóły 
artykuł: Danielewicz Dorota, Karski Basil: Tage der gegenwaertigen polnischen Literatur in Berlin (Eine literarische Reise durch Polen). Dialog [Niemcy] 1991 nr 2 s. 39-40 (spraw., impreza nazywała się "Lesewoche", obecnych było 8 polskich pis...) szczegóły 
1261.impreza: "Tysiąc lat stosunków polsko-niemieckich. Język - literatura - kultura - polityka" - Kongres Milenijny (2000).  szczegóły 
artykuł: (B): Kongres Milenijny w Warszawie. Nauka i Przyszłość 2000 nr 5 s. 7 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Deklaracja końcowa Kongresu Milenijnego "Tysiąc lat stosunków polsko-niemieckich. Język - literatura - kultura - polityka".. Nauka 2000 nr 3 s. 151-152  szczegóły 
artykuł: Grucza Franciszek (1937-): "Tysiąc lat stosunków polsko-niemieckich. Język - literatura - kultura - polityka". Myśli przewodnie Kongresu Milenijnego. Nauka 2000 nr 3 s. 109-113  szczegóły 
artykuł: Namowicz Tadeusz: "Tysiąc lat stosunków polsko-niemieckich. Język - literatura - kultura - polityka". Międzynarodowy Kongres Milenijny. Nauka 2000 nr 3 s. 139-149 (omówienie...) szczegóły 
1262.impreza: Warsztaty Literackie "WIR"-u dla Młodych Pisarzy z Polski i Niemiec (2001).  szczegóły 
artykuł: Wiśniewski Radosław: Aniołki Wendersa?. Kursywa 2001 Niemiaszki (osobiste dygresje z udziału w warsztatach...) szczegóły 
1263.impreza: "Zbliżenia". Tydzień polski (2000).  szczegóły 
artykuł: "Zbliżenia. Tydzień polski" w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 5 s. 47 (not. dot. m.in. wydarzeń o charakterze literackim...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1264.artykuł: 22 marca rozpoczną się Lipskie Targi Książki. Magazyn Literacki 2001 nr 1 s. 8 (nota...) szczegóły 
1265.artykuł: ah: Lipskie Targi Książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 73 s. 4 (nt. udziału Polski w Targach w 2000 r....) szczegóły 
1266.artykuł: ANR: Polska dziesiątka. Gazeta Wyborcza 2000 nr 245 s. 10 (lista najlepiej sprzedających się polskich książek w Niemczech...) szczegóły 
1267.artykuł: Baer Gerhild: IFA jest aktywna. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 3 s. 149-150 (wywiad na temat niemieckiej organizacji IFA - Institut fuer Auslandsbe...) szczegóły 
1268.artykuł: (B.A.): Międzynarodowe Targi Książki we Frankfurcie. Kronika Kultury 2000 nr 5 wkł. s. 13 (nt. sukcesu polskiego pawilonu...) szczegóły 
1269.artykuł: Barski Leszek: Polski Franfurt (Międzynarodowe Targi Książki). Trybuna 2000 nr 244 s. 1, 6 (nt. polskiego stoiska i cyklu imprez na Międzynarodowych Targach Książ...) szczegóły 
1270.artykuł: Bartoszewski Władysław: Człowiek - Istota niezapisana. Gazeta Wyborcza 2000 nr 246 s. 11 (przemówienie ministra spraw zagranicznych Polski wygłoszone podczas ot...) szczegóły 
1271.artykuł: Bednarz Klaus: Niemcy i ich wschodnioeuropejscy sąsiedzi. Borussia 1999 nr 17 (1998/1999) s. 56-69 (m.in. nt. wpływu Johanna Gottfrieda Herdera na polską i rosyjską kultu...) szczegóły 
1272.artykuł: Bereska Henryk: Mur berliński i polska literatura. Pro Libris 2002 nr 1 s. 13-17 (dot. recepcji literatury polskiej w Niemczech w latach 1945-1989 oraz ...) szczegóły 
1273.artykuł: Bereska Henryk: Tańczący na dwóch weselach (Problemy niemieckich tłumaczy literatury polskiej w Nowych Landach Republiki Federalnej Niemiec). Śląsk 2000 nr 10 s. 34-35 (z fot. H. Bereski...) szczegóły 
1274.artykuł: Berlin Aleksander: Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1994 nr 1 s. 146-147 (list do red. zarządu Towarzystwa Polsko-Niemieckiej Współpracy Kultura...) szczegóły 
1275.artykuł: Bittner Wolfgang: "Polen erlesen". Kulturprojekt der Republik Polen und des Landes NRW [Nordrhein-Westfalen]. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 2 s. 158 (nt. polskich imprez kulturalnych w niemieckich miastach odbytych w ram...) szczegóły 
1276.artykuł: Bończuk Leszek: Nagroda dla tłumacza poezji romskiej. Rrom p-o Drom 1996 nr 1/2 s. 7 (nota o wręczeniu tłumaczce Karin Wolff nagrody rządu Brandenburgii za...)