PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Bawoł Dariusz: Literatura i jej eidos. Glosa do Stefanii Skwarczyńskiej koncepcji literatury. 2011  szczegóły 
2.książka: Cysewski Kazimierz: Między historią badań literackich a teorią literatury. 2002 (Od autora: - I. Z zagadnień pozytywistycznej formacji literaturoznawcz...) szczegóły 
3.książka: Estetyka w świecie. Wybór tekstów. [T. 3]. 1991 (Maria Gołaszewska: Wprowadzenie. * I. Teoria i praktyka postmodernizmu...) szczegóły 
4.książka: Język współczesnej humanistyki. 2000 ([dot. m.in. języka literaturoznawstwa jako dyscypliny humanistycznej. ...) szczegóły 
recenzja: Kostyrko Teresa: Uwagi na marginesie kłopotów z językiem współczesnej humanistyki w Polsce. Kultura Współczesna 2000 nr 4 s. 5-12 (polemika z tezami książki, wskazanie źródła nieporozumień, których sku...) szczegóły 
5.książka: Karcz Andrzej: Teksty z daleka i z bliska. Szkice nie tylko o literaturze. 2003 (Od autora. - Kryzys badań literackich a po-poststrukturalistyczne prop...) szczegóły 
recenzja: Beczek Jakub: Nowe Książki 2003 nr 12 s. 47  szczegóły 
6.książka: Podsłuchane, zapisane. Wybór materiałów z II Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ "Sytuacje Trudne" i IV Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ "Postscriptum". 1993 (Krzysztof Uniłowski: Posłowie. - Jolanta Sikora: Twarze Sokratesa. Puz...) szczegóły 
7.książka: Sławiński Janusz: Dzieło - język - tradycja. 1998 ([Wyd. 1: Warszawa 1974. Zawiera:] I. Synchronia i diachronia w procesi...) szczegóły 
8.książka: Sławiński Janusz: Teksty i teksty. 2000 (Małe wyznanie autora. - I.: Gorzkie żale [strategie współcz. naukowców...) szczegóły 
9.książka: Stereotypy w literaturze (i tuż obok). 2003 ([Tom pokonferencyjny XXXI Konferencji Teoretycznoliterackiej z dn. 15-...) szczegóły 
10.książka: Sztuka interpretacji. 2006 ([Dot. interpretacji m.in. literatury z uwzględnieniem perspektywy kult...) szczegóły 
11.książka: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. 2003 ( Andrzej Tyszczyk: Wstęp. * Andrzej Tyszczyk: Interpretacja, sens i wa...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Modernistyczny autor nie chce umrzeć. Czy do znajomości literatury potrzebna jest wiedza o biografiach i intencjach jej autorów? - rozmowa z Włodzimierzem Boleckim. Życie 2000 nr z 14 IX s. 1, 4-5 (wyw. nt. postmdernistycznej metody badań literackich i krytyce współcz...) szczegóły 
13.artykuł: Burzyńska Anna: Teoria i lektura: niebezpieczne związki. Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 71-109 (dot. lektury i czytelnika jako kategorii dyskursu teoretycznoliteracki...) szczegóły 
14.artykuł: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2005 nr 1 (10) s. 219-221 (rec. ks.: Miguel Tamen: Friends of interpretable objects. Cambridge, L...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
15.książka: Krytyka feministyczna: siostra teorii i historii literatury. 2000 ( Grażyna Borkowska: Wstęp. * I. Krytyka feministyczna i "ojcowie teori...) szczegóły 
16.książka: Majbroda Katarzyna: Feministyczna krytyka literatury w Polsce po 1989 roku. Tekst, dykurs, poznanie z odnmiennej perspektywy.  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Bielik-Robson Agata: Kilka wątpliwości na temat etyki krytycznej: uwagi tłumacza. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 25-31 (dot. koncepcji Marthy Nussbaum i Wayne'a C. Bootha...) szczegóły 
18.artykuł: Brach-Czaina Jolanta: Przewodnik po polskiej literaturze feministycznej. Res Publica Nowa 2001 nr 11 s. 76-80 (omówienie najważniejszych książek i czasopism polskiej krytyki feminis...) szczegóły 
19.artykuł: Iwasiów Inga: Wokół pojęć: kanon, homoerotyzm, historia literatury. Katedra 2001 nr 1 s. 98-121 (dot. potrzeby rewizji kanonu historycznoliterackiego z perspektywy wom...) szczegóły 
20.artykuł: Kujawińska-Courtney Krystyna: Feministyczna krytyka literacka: teorie i praktyki. Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 99-113 (analiza dyskursu feministycznego; m.in. dotyczy poglądów badaczek: Mic...) szczegóły 
21.artykuł: Markowski Michał Paweł: Interpretacja i literatura. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 50-66 (omówienie trybów interpretacji tekstu literackiego: czytanie jako egze...) szczegóły 
polemika: Kunz Tomasz: "Swój do swego po swoje"? (Kilka uwag do tekstu Michała Pawła Markowskiego). Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 295-301  szczegóły 
polemika: Markowski Michał Paweł: Nieswój po swoje. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 241-246  szczegóły 
polemika: Markiewicz Henryk: O literaturze, interpretacji i teorii. W związku z tezami Michała Pawła Markowskiego. Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 467-475  szczegóły 
22.artykuł: Między eksploatacją a wykluczeniem. Ośka 1999 nr 3 s. 1-14 (dyskusja nt. współczesnej recepcji twórczości kobiet w sztuce i litera...) szczegóły 
23.artykuł: Moi Toril: Feminizm jest polityczny (Z Toril Moi rozmawia Małgorzata Walicka-Hueckel). Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 97-114 (wywiad; rozm. Małgorzata Walicka-Hueckel; passim refleksje o feministy...) szczegóły 
24.artykuł: Nussbaum Martha: Czytać, aby żyć. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 7-24 (dot. krytyki etycznej, zwłaszcza tez Wayne'a Bootha wyłożonych w książ...) szczegóły 
artykuł: Bielik-Robson Agata: Kilka wątpliwości na temat etyki krytycznej: uwagi tłumacza. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 25-31 (dot. koncepcji Marthy Nussbaum i Wayne'a C. Bootha...) szczegóły 
25.artykuł: Rorty Richard: Prywatna ironia i nadzieja liberałów. Twórczość 1992 nr 12 s. 59-76  szczegóły 
26.artykuł: Spender Dale: Twórczość czy płeć. Ośka 1999 nr 1 s. 65-66 (dot. postawy krytyki literackiej wobec pisarstwa kobiet oraz postulató...) szczegóły 
27.artykuł: Szahaj Andrzej: "Nie ma niczego poza interpretacją", tako rzecze Stanley Fish. Er(r)go 2001 nr 1 (2) s. 79-83 (zarys poglądów Stanleya Fisha nt. interpretacji...) szczegóły 
28.artykuł: Tomasik Krzysztof: Książkowy backlash. Zadra 2004 nr 4 s. 25-26 (dot. recepcji prasowej polskich i wydawanych w polsce książek feminist...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
29.książka: Juda-Mieloch Małgorzata: Na ramionach gigantów. Figura autorytetu w polskich współczesnych tekstach literaturoznawczych.  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Balcerzan Edward: Zmiana stanu. Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 1-6 (o ewolucji literaturoznawstwa w kierunku krytyki literackiej...) szczegóły 
31.artykuł: Fish Stanley: Czy na tych ćwiczeniach jest tekst?. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 197-211  szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 183 (dotyczy pominięcia nazwiska tłumacza...) szczegóły 
32.artykuł: Krawczyk-Łaskarzewska Anna: American Studies in the Postcolonial Context. Acta Neophilologica 2000 [t.] 2 s. 123-131  szczegóły 
33.artykuł: Markowski Michał Paweł: Interpretacja i literatura. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 50-66 (omówienie trybów interpretacji tekstu literackiego: czytanie jako egze...) szczegóły 
polemika: Kunz Tomasz: "Swój do swego po swoje"? (Kilka uwag do tekstu Michała Pawła Markowskiego). Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 295-301  szczegóły 
polemika: Markowski Michał Paweł: Nieswój po swoje. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 241-246  szczegóły 
polemika: Markiewicz Henryk: O literaturze, interpretacji i teorii. W związku z tezami Michała Pawła Markowskiego. Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 467-475  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    książki (alfabet autorów)
34.książka: Sławiński Janusz: Próby teoretycznoliterackie. 2000 (Od autora. - I: Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literac...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Kalaga Wojciech: Granice tekstu - mgławice tekstu. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 5-32 (m.in. określenie tekstu jako dynamicznego, zmieniającego się procesu r...) szczegóły 
nawiązanie: Kalaga Wojciech: Tradycja - tekst - interpretacja. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 91-103  szczegóły 
nawiązanie: Możejko Edward: O tekście Profesora Kalagi. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 57-60  szczegóły 
nawiązanie: Rosner Katarzyna: Wszyscy jesteśmy poststrukturalistami. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 23-40  szczegóły 
nawiązanie: Zybertowicz Andrzej: MY - "pogubieńcy". Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 61-73  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
36.książka: Brooke-Rose Christine, Culler Jonathan D., Eco Umberto, Rorty Richard: Interpretacja i nadinterpretacja. 2008  szczegóły 
37.książka: Sławiński Janusz: Dzieło - język - tradycja. 1998 ([Wyd. 1: Warszawa 1974. Zawiera:] I. Synchronia i diachronia w procesi...) szczegóły 
38.książka: Sławiński Janusz: Próby teoretycznoliterackie. 2000 (Od autora. - I: Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literac...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
39.książka: Bogołębska Barbara: Studia o stylistyce i retoryce. 2001 ([Zawiera m.in.:] Od autorki - I. Stylistyka historyczna i teoretyczna:...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
40.książka: Gatunki okołoliterackie. (Materiały z konferencji naukowej). 2002 (Czesław P. Dutka: Słowo na otwarcie. -Grzegorz Gazda: Paradoksy genolo...) szczegóły 
41.książka: Genologia dzisiaj. 2000 ([Tom pokonferencyjny XXIX Konferencji Teoretycznoliterackiej "Genologi...) szczegóły 
recenzja: Grochowski Grzegorz: Pośmiertny tryumf genologii. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 100-110  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 286  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Zagajewski Adam: Czy poeci umieją interpretować poezję?. Znak 2003 nr 2 s. 107-126 (dot. pisarstwa krytycznoliterackiego poetów rożnych epok; z prowadzoną...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    książki (alfabet autorów)
43.książka: Anthologie de la critique littéraire française des XIXe et XXe siecles. 1997 (Avant-propos. * [Zawiera teksty autorów wraz z notami biobibliograficz...) szczegóły 
44.książka: Brooke-Rose Christine, Culler Jonathan D., Eco Umberto, Rorty Richard: Interpretacja i nadinterpretacja. 2008  szczegóły 
45.książka: Brooke-Rose Christine, Culler Jonathan, Eco Umberto, Rorty Richard: Interpretacja i nadinterpretacja. 1996 (Stefan Collini: Wstęp: Interpretacja skończona i nieskończona. * [Zawi...) szczegóły 
recenzja: [Dunin Kinga] kid: Ex Libris 1996 nr spec. z IX s. 10 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 347-348 (not....) szczegóły 
recenzja: Markowski Michał Paweł: Interpretacyjne recolekcje. Znak 1996 nr 12 s. 128-135 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: Mitosek Zofia: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 221-228  szczegóły 
recenzja: Szubert Agnieszka: "Eco-logia: co z interpretacją?". PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 12 s. 123-127  szczegóły 
recenzja: Szubert Agnieszka: Eco-logia, czyli sposób na interpretację. Odra 1998 nr 1 s. 110-113  szczegóły 
recenzja: Tomczyk Łukasz: Eco o potrzebie granic. Opcje 1996 nr 4 s. 118  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: O strukturze, interpretacji i życiu codziennym. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 43-44  szczegóły 
46.książka: Chwin Stefan, Rosiek Stanisław: Bez autorytetu. 1994  szczegóły 
recenzja: Nowicki Krzysztof: Listy do Sopotu. Topos 1994 nr 8/9 s. 15  szczegóły 
47.książka: Czapliński Przemysław: Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości. (Podrabianie. Języki przełomu. Mickiewicz albo proza najnowsza wobec tr...) szczegóły 
recenzja: Nawój Ewa: Zawodne spoiwo. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 48  szczegóły 
recenzja: Rutkowski Rafał: Ruch Literacki 2003 z. 6 s. 664-667  szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kędzierski Ryszard Marek: Nie starzejące się książki. Sztuka Osobowa 1999 nr 67 nr 10-14  szczegóły 
49.książka: Głowiński Michał: Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej. 1997 (Od autora. Młodopolska krytyka literacka - wprowadzenie. 1. Uwagi wstę...) szczegóły 
recenzja: Gutowski Wojciech: Nowa lektura krytyki literackiej Młodej Polski. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 2 s. 157-160  szczegóły 
recenzja: Gutowski Wojciech: Świat młodopolskiej krytyki. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 105-115  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 331 (notka...) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Krytyka po młodopolsku. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 10 s. 21  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 5 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: R.K.: Literatura 1997 nr 3 s. 59 (nota...) szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: O młodopolskiej (i nie tylko) krytyce literackiej. Tytuł [Gdańsk] 1998 nr 3 s. 179-189  szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: Przekrój i zbliżenia młodopolskiej krytyki literackiej. Twórczość 1997 nr 10 s. 114-117  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Dyskurs historycznoliteracki. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 15  szczegóły 
50.książka: Hudzik Jan P.: U podstaw estetyki. Główne problemy kantowskiej estetyki w świetle współczesnej filozofii i kultury. 1996 (Wstęp. * I. Bezsilny rozum a estetyka. II. Zagadnienie intencjonalnośc...) szczegóły 
51.książka: Język współczesnej humanistyki. 2000 ([dot. m.in. języka literaturoznawstwa jako dyscypliny humanistycznej. ...) szczegóły 
recenzja: Kostyrko Teresa: Uwagi na marginesie kłopotów z językiem współczesnej humanistyki w Polsce. Kultura Współczesna 2000 nr 4 s. 5-12 (polemika z tezami książki, wskazanie źródła nieporozumień, których sku...) szczegóły 
52.książka: Juda-Mieloch Małgorzata: Na ramionach gigantów. Figura autorytetu w polskich współczesnych tekstach literaturoznawczych.  szczegóły 
53.książka: Kalbarczyk Adam: U podstaw krytyki. O aksjologii literackiej Karola Ludwika Konińskiego. 2001 ([filologiczna i filozoficzna rekonstrukcja aksjologicznych podstaw kry...) szczegóły 
54.książka: Kitab Shakir: Teoria Manfreda Kridla. Próba uzupełnienia metody integralnej. 2000 (Przedmowa. * Część I: 1. Kim był Ghassan Kanafani? 2. Kim był Manfred ...) szczegóły 
55.książka: Kostkiewiczowa Teresa, Sarnowska-Temeriusz Elżbieta: Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce Oświecenia. 1990 (Cz. 1. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz: Krytyka literacka w Polsce w XVI ...) szczegóły 
recenzja: Abramowska Janina: Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 235-240  szczegóły 
recenzja: Guzek Andrzej Krzysztof: Wiek Oświecenia 1995 nr 11 s. 247-249  szczegóły 
recenzja: [Karpiński Andrzej] (AK): Acta Poloniae Historica 1992 t. 66 s. 208 (not....) szczegóły 
recenzja: Libera Zdzisław: Obraz rozwoju krytyki literackiej. Nowe Książki 1991 nr 8 s. 41-43  szczegóły 
recenzja: Mazurkowa Bożena: Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 240-245  szczegóły 
recenzja: Rzeczpospolita 1991 nr 89 s. 2 (not....) szczegóły 
56.książka: Krasuski Krzysztof: Społeczne ramy lektury. Wątki socjologizujące w polskiej krytyce literackiej (1900-1950). 1989 (Wstęp. - Wyobraźnia socjologiczna. Społeczne aspekty literatury w publ...) szczegóły 
57.książka: New trends in English and American studies. Proceedings of the Fifth International Conference, Cracow 1990, April 2-7. 1992 (Marta Gibińska, Zygmunt Mazur [M.G., Z.M.]: Preface. - Hans-Juergen Di...) szczegóły 
58.książka: Perspectives historiques et metacritiques sur la critique litteraire du XXe siecle. Actes du Colloque International organise par L'Institut de Philologie Romane de L'Univeriste de Varsovie sous la direction de Henryk Chudak, Varsovie 26-27 octobre 2000. 2002 (Avant-propos. * - Henri Behar: Les outils informatiques ont-ils change...) szczegóły 
59.książka: Szkoła Genewska w krytyce. Antologia. 1998 ([Zawiera teksty krytyków:] Marcel Raymond (1897-1982): Baudelaire. Rim...) szczegóły 
recenzja: Siemek Andrzej: Krytycy wciąż mało znani. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 387-392  szczegóły 
60.książka: Urbankowski Maciej: Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba rekonstrukcji i opisu nurtu w II Rzeczypospolitej. 1997 (Nacjonalizm i literatura - uwagi wstępne. Naród i literatura [nt. Zygm...) szczegóły 
recenzja: Bartyzel Jacek: Krytyka literacka i duch narodu. Fronda 1997 nr 9/10 s. 289-297  szczegóły 
recenzja: Bartyzel Jacek: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 234-238  szczegóły 
recenzja: Sten Adam: Ostrożnie z tą brzytwą. Myśl Polska 1997 nr 34 s. 9  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: "Klasyczność" i "nieklasyczność" interpretacji. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 41-55  szczegóły 
62.artykuł: Bereza Henryk: Krytyka. Twórczość 1991 nr 4 s. 141-142 (Czytane w maszynopisie [fel.]...) szczegóły 
63.artykuł: Bielik-Robson Agata: Kilka wątpliwości na temat etyki krytycznej: uwagi tłumacza. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 25-31 (dot. koncepcji Marthy Nussbaum i Wayne'a C. Bootha...) szczegóły 
64.artykuł: Bieńkowski Ryszard: Tandeta - wytrych czy oręż. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 11 s. 84-89 (nt. kanonu recepcji utworu jako artystycznie wartościowego; szerzej o ...) szczegóły 
65.artykuł: Brach-Czaina Jolanta: Przewodnik po polskiej literaturze feministycznej. Res Publica Nowa 2001 nr 11 s. 76-80 (omówienie najważniejszych książek i czasopism polskiej krytyki feminis...) szczegóły 
66.artykuł: Budzińska Bożena: Pamflet. Plotka krytyczna. Autograf 2005 nr 6 s. 35 (nt. degeneracji krytyki...) szczegóły 
67.artykuł: Chrzanowski Maciej: Nędza. Trybuna 1990 nr 115 s. 5 (fel....) szczegóły 
68.artykuł: Czyżewski Paweł: Czy na poezji można się znać?. Kozirynek 2009 nr 10 s. 60  szczegóły 
69.artykuł: Darasz Zdzisław: Sto lat słoweńskiej krytyki literackiej (1885-1985). Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 289-298  szczegóły 
70.artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Pogardzana służba. O komentowaniu prac literaturoznawczych. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 64-71  szczegóły 
71.artykuł: Dąbrowski Tadeusz: Zrób ze mną, co chcesz. Autograf 2004 nr 5 s. 14-17 (poezja polska po 1989 roku m.in.: Krzysztof Koehler, Andrzej Sosnowski...) szczegóły 
72.artykuł: [Dunin Kinga] kid: Projekt krytyki onirycznej. Studium 2000 nr 4 s. 36-37 (z not. na s. 214...) szczegóły 
73.artykuł: Dutka Anna: La place du discours autre dans des articles de la critique litteraire. Parametres d'une description. Acta Philologica 1999 t. 12 s. 8-19 (nt. mechanizmów włączania mowy niezależnej do dyskursu krytyki literac...) szczegóły 
74.artykuł: Dutka Anna: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 211-21 ([rec. ks.:] Gian Piero Ghini: Ritrarre e spiegare. La critica francese...) szczegóły 
75.artykuł: Dziadek Magdalena: Wstąpili w ten zawód dziennikarze.... Ruch Muzyczny 1996 nr 2 s. 20-22 (m.in. nt. Towarzystwa Iksów w XIX w....) szczegóły 
polemika: Baculewski Krzysztof: Krytyk, dziennikarz, stół i nożyce czyli wstęp do metakrytyki. Ruch Muzyczny 1996 nr 4 s. 16-17 (m.in. nt. historii krytyki literackiej...) szczegóły 
polemika: Dziadek Magdalena: Czy krytyk powinien być uczonym?. Ruch Muzyczny 1996 nr 9 s. 7-9 (m.in. nt. krytyki literackiej...) szczegóły 
76.artykuł: Fish Stanley: Czy na tych ćwiczeniach jest tekst?. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 197-211  szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 183 (dotyczy pominięcia nazwiska tłumacza...) szczegóły 
77.artykuł: Fish Stanley: Dowodzenie vs perswazja: dwa modele krytycznej działalności. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 161-173  szczegóły 
78.artykuł: Frye Northrop: Krytyka widzialna i niewidzialna. Znak 1998 nr 7 s. 93-106  szczegóły 
79.artykuł: Gasche Rodolphe: Dekonstrukcja i krytyka literacka. Kultura Współczesna 1993 nr 2 s. 27-62 (gł. w świetle prac Jacquesa Derridy...) szczegóły 
80.artykuł: Gibbons Reginald: What is poetry to do?. [Dwa] 2 B = Two B 1999 nr 14 s. 110-119 (rola poezji, próba jej zdefiniowania; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
81.artykuł: Gładykowa Agata: Czy kobiety piszą inaczej? (O feministycznej krytyce literackiej). Bez Wandy 1998 nr 6 s. 20-26  szczegóły 
82.artykuł: Głowiński Michał: Intertekstualność w młodopolskiej krytyce literackiej. Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 47-76  szczegóły 
83.artykuł: Górec-Rosiński Jan: Pisarze i krytycy - różne role w jednej sztuce. Nowe Drogi 1989 nr 8 s. 165-173 (związki krytyki z literaturą...) szczegóły 
84.artykuł: Hartman Geofrey: Krytyka literacka i jej niewygody. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 147-161  szczegóły 
85.artykuł: Howell Robert: Literatura i interpretacja. Przegląd Filozoficzny 1998 nr 3 s. 43-52 (o uwarunkowaniach indywidualnego charakteru procesu interpretacji dzie...) szczegóły 
86.artykuł: Idziak Małgorzata: Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 4 s. 406-409 ([rec. ks.:] Elisabeth Freud:The return of the reader. Reader-response ...) szczegóły 
87.artykuł: Inglot Jacek: Krytyk i eunuch. Nowa Fantastyka 1996 nr 10 s. 72 (nt. roli i funkcji krytyki literackiej; fel....) szczegóły 
polemika: Miszkurka Paweł: Nowa Fantastyka 1997 nr 2 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: Parowski Maciej: Wałach w galopie. Nowa Fantastyka 1996 nr 10 s. 73  szczegóły 
88.artykuł: Jaworski Stanisław: O autointerpretacji. Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 335-346 (rozważania nt. stosunku wypowiedzi pisarzy odnoszących się do ich włas...) szczegóły 
89.artykuł: Kalaga Wojciech: Granice tekstu - mgławice tekstu. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 5-32 (m.in. określenie tekstu jako dynamicznego, zmieniającego się procesu r...) szczegóły 
nawiązanie: Kalaga Wojciech: Tradycja - tekst - interpretacja. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 91-103  szczegóły 
nawiązanie: Możejko Edward: O tekście Profesora Kalagi. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 57-60  szczegóły 
nawiązanie: Rosner Katarzyna: Wszyscy jesteśmy poststrukturalistami. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 23-40  szczegóły 
nawiązanie: Zybertowicz Andrzej: MY - "pogubieńcy". Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 61-73  szczegóły 
90.artykuł: Kalaga Wojciech: Interpretacja i ontologia. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 42-58 (nt. egzystencenjalnego wymiaru interptetacji i jej podmiotu...) szczegóły 
91.artykuł: Karasek Krzysztof: Poeta jako krytyk. Literatura 1989 nr 11/12 s. 50-53 (fel....) szczegóły 
92.artykuł: Kisiel Marian: Godność lektury. Śląski Wawrzyn Literacki 2006 s. 113-118 (nt. wydawania opinii o utworze przez krytykę literacką...) szczegóły 
93.artykuł: Kisiel Marian: Godność poety, godność krytyka. x ([w ks.:] Dialog w środku Europy: rok 2002. Materiały III Międzynarodow...) szczegóły 
94.artykuł: Kisiel Marian: Godność. Śląsk 2003 nr 3 s. 47 (dot. relacji krytyk-pisarz; m.in. nt. sytuacji odbioru dzieła literack...) szczegóły 
95.artykuł: Klejnocki Jarosław: Usługi dla ludności. Nowy Nurt 1995 nr 24 s. 1, 5 (funkcje społeczne krytyki literackiej, obieg krytyki; sprost. błędów d...) szczegóły 
polemika: Drzewucki Janusz: Nowy Nurt 1995 nr 26 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: Nowacki Dariusz: Czyńcie swoją powinność. Nowy Nurt 1995 nr 26 s. 1, 6  szczegóły 
96.artykuł: Kowalewicz Kazimierz: O czytaniu tekstów krytycznych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 1994 z. 25 s. 125-133  szczegóły 
97.artykuł: Kozioł Paweł: Projekt krytyki antypatycznej. LiteRacje 2005 nr 1 (6) s. 15-18 (w oparciu o teorię Harolda Blooma; z odniesieniem do polskiej poezji n...) szczegóły 
98.artykuł: Kraska Mariusz: Czy fantastyka może być realistyczna albo co teoretycy literatury widzą po drugiej stronie lustra?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2003 nr 11 (2538) s. 5-14  szczegóły 
99.artykuł: Krassowski Maciej: Taka krytyka, jaka literatura. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 49 s. 1, 4  szczegóły 
100.artykuł: Krawczyk-Łaskarzewska Anna: American Studies in the Postcolonial Context. Acta Neophilologica 2000 [t.] 2 s. 123-131  szczegóły 
101.artykuł: Krzysztofiak Maria: Uebersetzungskritik im Spannungsfeld der Literaturkritik. Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 195-207  szczegóły 
102.artykuł: Kwapisz Katarzyna: Relativism and (hyper)textual Meaning. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 91-102 (m.in. o relacji między tekstem a znaczeniem; z odniesienim do tekstów ...) szczegóły 
103.artykuł: Leszczyński Grzegorz: "Podniebienie i żołądek". Guliwer 1991 nr 2 s. 6-10 (nt. krytyki dzieł literatury dla dzieci i młodzieży...) szczegóły 
104.artykuł: Levine Philip: What is poetry to do?. [Dwa] 2 B = Two B 1999 nr 14 s. 109 (powinności poezji...) szczegóły 
105.artykuł: Łaszowski Alfred: O języku krytyki literackiej. Pamflet. Kierunki 1989 nr 14 s. 10, nr 15 s. 11  szczegóły 
106.artykuł: Makowski Adam: Mgławice i wspólnoty. Teksty Drugie 1998 nr 1 s. 1-4 (wstęp do nr 4 (pt. "Granice tekstu") Tekstów Drugich z 1998 r.;...) szczegóły 
107.artykuł: Małkowska Monika: Niech sczezną krytycy!. Wyspa 2011 nr 4 s. 66-75  szczegóły 
108.artykuł: Markiewicz Henryk: O falsyfikowaniu interpretacji literackich. Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 59-74 (referat wygłoszony na Zjeździe Polonistów; Warszawa 23 V 1995...) szczegóły 
109.artykuł: Markowski Michał Paweł: Nietzsche i hermeneutyka. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 20-41 (nt. Nietzscheańskiej filozofii interpretacji...) szczegóły 
110.artykuł: Marszalski Mariusz: Maxwell Anderson's Dramatic Theory. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1993 nr 25 (1521) s. 39-48  szczegóły 
111.artykuł: Mazur Monika: Krytycznie o krytyce. Topos 2000 nr 2 s. 142-143  szczegóły 
112.artykuł: Melkowski Stefan: Krytyka jako twórczość. Dykcja 1997 nr 5 s. 101-105  szczegóły 
113.artykuł: Mencwel Andrzej: Warsztat krytyczny. x ([w ks.zb.:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. Red. Grzegor...) szczegóły 
114.artykuł: Mitosek Zofia: Od dzieła do rękopisu (O francuskiej krytyce genetycznej). Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 393-403  szczegóły 
115.artykuł: Modleski Tania: Feminizm a siła interpretacji: kilka odczytań krytycznych. Kwartalnik Filmowy 1999 nr 25 s. 34-48 (dot. krytyki feministycznej...) szczegóły 
116.artykuł: Narkiewicz-Jodko Joanna: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1991 t. 33 (1990) z. 1 s. 110-112 ([omów. art.:] Hazard Adams: Canons: literary criteria. Power criteria....) szczegóły 
117.artykuł: Nasiłowska Anna: Historia i etyka. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 4-6 (art. wstępny do nru 1/2 z 2002 nt. wzajemnych związków krytyki literac...) szczegóły 
118.artykuł: Nasiłowska Anna: Młodzi na pomnik. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 1-4 (wstęp do nr 6 (pt. "Czytanie nowoczesnych") Tekstów Drugich z 1...) szczegóły 
119.artykuł: Nasiłowska Anna: Psychoanalityk na bezdrożach. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 1-4 (wstęp do nr 1/2 (pt. "Powrót psychoanalizy") Tekstów Drugich z ...) szczegóły 
120.artykuł: Nasiłowska Anna: Światopogląd recenzenta. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 4 (m.in. o krytykach rzemieślnikach i krytykach artystach...) szczegóły 
121.artykuł: Nowacki Dariusz: O krytyku samotniku. Fa-Art 1994 nr 3 s. 74-78  szczegóły 
122.artykuł: Nussbaum Martha: Czytać, aby żyć. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 7-24 (dot. krytyki etycznej, zwłaszcza tez Wayne'a Bootha wyłożonych w książ...) szczegóły 
artykuł: Bielik-Robson Agata: Kilka wątpliwości na temat etyki krytycznej: uwagi tłumacza. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 25-31 (dot. koncepcji Marthy Nussbaum i Wayne'a C. Bootha...) szczegóły 
123.artykuł: Nycz Ryszard: Zatargi graniczne. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 1-4 (wstęp do nr 6 (pt. "Granice interpretacji") Tekstów Drugich z 1...) szczegóły 
124.artykuł: Odpowiedzialność za każde słowo. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 15 s. 1, 10-11 (dyskusja o krytyce literackiej; wypow.: Leszek Bugajski, Antoni Chojna...) szczegóły 
125.artykuł: Olschowsky Heinrich: Ideologiczne wzorce odbioru. Polska literatura a krytyka literacka NRD. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 49-61 (nt. recenzji utworów literatury polskiej pisanych w NRD w latach 1950-...) szczegóły 
126.artykuł: Pilch Jerzy: Jak powstaje krytyk literacki?. Polityka 2001 nr 8 s. 91 (fel....) szczegóły 
127.artykuł: Pleszkun-Olejniczak Elżbieta: Wprowadzenie do rozważań o krytyce słuchowiskowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 153-175  szczegóły 
128.artykuł: Pyzik Teresa: Rola krytyki warsztatowej w rozwoju dramaturgii. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 20 s. 161-172  szczegóły 
129.artykuł: Ray Rani: Rhetoric, Textuality and Meaning. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 7-32 (konsekwencje ujmowania literatury jako systemu znaczeń, zdetrminowanyc...) szczegóły 
130.artykuł: Rubinowicz Anna: Jak zagra kwartet?. Gazeta Wyborcza 2000 nr 192 s. 11 (kontrowersje nt. programu literackiego o książkach "Kwartet Literacki"...) szczegóły 
131.artykuł: Rudolf Edyta: Pojęcie fantastyki. Rekonesans badawczy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1999 nr 8 (2158) s. 82-90 (analiza zakresu znaczeniowego terminów "fantastycznośc" i "literatura ...) szczegóły 
132.artykuł: Rulewicz Wanda: Three aspects of reader-response criticism. Anglica 1992 t. 4 s. 47-58  szczegóły 
133.artykuł: Rychter Ewa: Roberta Eaglestone'a "Ethical Criticism: Reading after Levinas". Er(r)go 2001 nr 1 (2) s. 123-126 (rec. ks.: Robert Eaglestone: Ethical Criticism. Reading after Levinas"...) szczegóły 
134.artykuł: Sandauer Artur: O krytyce literackiej. Dekada Literacka 1992 nr 7 s. 6 (zadania krytyki literackiej, pwdr.: Nowy Dziennik 1939 nr 91...) szczegóły 
135.artykuł: Sarkowicz Ryszard: O interpretacji. Universitas 1993 nr 5 s. 16-26  szczegóły 
136.artykuł: Sawecka Halina: Jean-Paul Sartre: mythes et idees de la litterature. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1992 t. 9/10 (1991/1992) s. 1-16 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
137.artykuł: Skórczewski Dariusz: Czy krytyka literacka jest sztuką? Wokół jednego z międzywojennych sporów o granice krytyki. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 45-73  szczegóły 
138.artykuł: Skórczewski Dariusz: Ku portretowi krytycznoliterackiemu (Przegląd badań metakrytycznych). Roczniki Humanistyczne 1993 t. 38 (1990) z. 1 s. 95-116  szczegóły 
139.artykuł: Skórczewski Dariusz: Wyka i Fryde, czyli "brzozowszczyk" contra "klerk". Wokół pewnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę. Kresy 2001 nr 45/46 s. 43-52 (nt. odmiennego pojmowania krytyki literackiej przez Ludwika Frydego i...) szczegóły 
140.artykuł: Sławiński Janusz: Miejsce interpretacji. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 27-44 (zagadnienia interpretacji dzieła literackiego...) szczegóły 
141.artykuł: Strzyżewski Mirosław: Przemiany krytyki literackiej w Polsce w świetle wypowiedzi metakrytycznych z lat 1811-1830 (Od modelu klasycznego po romantyczny). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1992 nr 37 (242) s. 19-49  szczegóły 
142.artykuł: Szahaj Andrzej: Granice anarchizmu interpretacyjnego. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 5-33  szczegóły 
nawiązanie: Bauman Zygmunt: Nad granicami anarchizmu interpretacyjnego. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 35-43  szczegóły 
polemika: Bolecki Włodzimierz: Wyznania członka lokalnej wspólnoty interpretacyjnej. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 171-186  szczegóły 
polemika: Kalaga Wojciech: Tekst - wirtualność - interpretacja: w sprawie przybijania gwoździ. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 83-92  szczegóły 
polemika: Kmita Jerzy: Anarchizm interpretacyjny - o czym mowa?. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 63-68  szczegóły 
nawiązanie: Kuźma Erazm: Interpretacja jako wiedza radosna. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 69-73  szczegóły 
polemika: Markiewicz Henryk: Staroświeckie glosy. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 45-49 (nt. interpretacji dzieła literackiego...) szczegóły 
polemika: Markowski Michał Paweł: Postęp?. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 81-82  szczegóły 
nawiązanie: Morawski Stefan: O zdradliwej swobodzie interpretacji. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 51-62  szczegóły 
nawiązanie: Rewers Ewa: Granice etyki interpretacji. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 75-80  szczegóły 
nawiązanie: Szahaj Andrzej: Paninterpretacjonizm, czyli nie ma niczego w tekście, czego by pierwej nie było w kontekście (Odpowiedź krytykom). Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 91-103 (podsumowanie głosów kytycznych; Katarzyny Rosner, Andrzeja Szahaja, Ed...) szczegóły 
polemika: Bolecki Włodzimierz: Wyznania członka lokalnej wspólnoty interpretacyjnej. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 172-186  szczegóły 
polemika: Szahaj Andrzej: Gonić harcowników?. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 175-179 (z not. od red. o zamknięciu dyskusji...) szczegóły 
nawiązanie: Zybertowicz Andrzej: MY - "pogubieńcy". Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 61-73  szczegóły 
143.artykuł: Szahaj Andrzej: "Nie ma niczego poza interpretacją", tako rzecze Stanley Fish. Er(r)go 2001 nr 1 (2) s. 79-83 (zarys poglądów Stanleya Fisha nt. interpretacji...) szczegóły 
144.artykuł: Szajnert Danuta: Interpretator na rozdrożu, albo rozterki byłego antyintencjonalisty. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1996 t. 39 z. 1/2 s. 113-145 (problem intencji autora i jej rola w interpretacji literackiej...) szczegóły 
145.artykuł: Szajnert Danuta: Jeszcze o "błędzie intencyjności" (Intencja autora a interpretacja dzieła literackiego - wprowadzenie do analizy problemu). Zagadnienia Rodzajów Literackich 1991 t. 33 (1990) z. 1 s. 37-61  szczegóły 
146.artykuł: Szaruga Leszek: Peryskop kulturalny [z tego cyklu:] O granicach literatury. Forum Akademickie 1995 nr 8 s. 32 (kryteria oceny twórczości literackiej powstałej w sytuacjach ostateczn...) szczegóły 
147.artykuł: Szydłowska Waleria: Nowa książka Deleuze'a. Literatura na Świecie 1994 nr 4/5 s. 392-394 ([rec. ks.:] Gilles Deleuze: Critique et clinique. Paris 1993....) szczegóły 
148.artykuł: Ślósarska Joanna: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1996 t. 39 z. 1/2 s. 157-159 ([rec. ks.:] Nicolae Babuts: The dynamics of the metaphoric fields. A c...) szczegóły 
149.artykuł: Tomaszewska Wiesława: Rola krytyki w kształtowaniu literatury. Szkic o poglądach metakrytycznych Andrzeja Kijowskiego. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 97-110  szczegóły 
150.artykuł: Tylusińska-Kowalska Anna: L'interpretazione di opere autobiografiche - tendenze e proposte della recente critica letteraria. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 2 s. 163-173  szczegóły 
151.artykuł: Urbanowski Maciej: O krytyce literackiej i nacjonalizmie. Dekada Literacka 1993 nr 2-5  szczegóły 
152.artykuł: U.T.: Zamiast wstępu do Krytyki krytyki. Rita Baum 2000 nr 3 s. 63 (nt. narzędzi krytyki w interpretacji wiersza i fotografii...) szczegóły 
153.artykuł: Vattimo Gianni: Hermeneutyka - nowa "koine". Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 121-131 (ze wstępem Barbary Stelmaszczyk: Gianni Vattimo, s. 115-120 [przegląd ...) szczegóły 
154.artykuł: Wiktorska-Święcka Aldona: Die Stelle der Kinder- und Jugendliteratur in der zeitgenoessischen Literaturwissnschaft. Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 2000 nr 118 (1868) s. 205-211  szczegóły 
155.artykuł: Wojciechowski Jacek: O potrzebie krytyki. Nowe Książki 1995 nr 8 s. 67 (obecny stan piśmiennictwa krytycznego w Polsce...) szczegóły 
156.artykuł: Wojciechowski Krzysztof: Ryk lwa. Gazeta Wyborcza 2000 nr 160 s. 9 (nt. programu "Kwartet Literacki" nadawanego w niemieckiej telewizji pr...) szczegóły 
157.artykuł: Zarębianka Zofia: Mistyka czy erotyka - dylematy interpretatora. Polonistyka 1998 nr 2 s. 107-111 (nt. trudności przy intepretacji wieloznacznej poezji, na przykładzie "...) szczegóły 
158.artykuł: Zawada Andrzej: Co ja tu robię. Znak 1993 nr 9 s. 104-110 (język, metoda, odbiorca, obieg krytyki literackiej; z not. o autorze...) szczegóły 
159.artykuł: Zielińska Marta: Luźne uwagi o rocznicach i jubileuszach. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 1-3 (wstęp do nr 1/2 (pt. "Kuferek Harpagona") Tekstów Drugich z 199...) szczegóły 
160.artykuł: Żółkiewski Stefan: Critica. x 1978 ([W ks. zb.:] Enciclopedia. IV: Constituzione-Divinazione. Torino:Enaud...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
161.impreza: "Krytyka feministyczna - siostra teorii i historii literatury" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Borzyszkowska-Sękowska Felicja: Imprezy i sympozja. Akant 1999 nr 10 s. 10 (sprawozdanie...) szczegóły 
162.impreza: "Nowe języki krytyki" - seminarium.  szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2010 t. 15 s. 227 (not....) szczegóły 
163.impreza: "Perspectives historiques et metacritiques sur la critique litteraire du XX siecle" - sesja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Kronika UW [Uniwersytetu Warszawskiego]. Uniwersytet 2000 nr 8 s. 2 (zapowiedź...) szczegóły 
164.impreza: "Rola krytyki literackiej w recepcji literatur zagranicznych" - Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Literackich (AICL) (1989).  szczegóły 
artykuł: Borkowski Piotr: Polska gospodarzem X Kongresu AICL. Odra 1989 nr 2 s. 105 ([spraw.]...) szczegóły 
artykuł: [Natanson Wojciech] (W.N.): Życie Warszawy 1989 nr 6 s. 7 (inf. o ukazaniu się kolejnego tomu międzynarodowego czasopisma Asso...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
165.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bator Joanna: Freud redivivus. Uwagi na marginesie książek Pawła Dybla. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 123-137  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
166.artykuł: Nasiłowska Anna: Psychoanalityk na bezdrożach. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 1-4 (wstęp do nr 1/2 (pt. "Powrót psychoanalizy") Tekstów Drugich z ...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
167.książka: Przekład jako promocja literatury. 2000 ([Zawiera m.in.:] Od redakcji. * I. Tłumacz jako łącznik między literat...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
168.artykuł: Koźbiał Jan: Kilka słów o krytyce tłumaczenia. Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 47-55  szczegóły 
169.artykuł: Krzysztofiak Maria: Uebersetzungskritik im Spannungsfeld der Literaturkritik. Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 195-207  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
170.książka: Gatunki okołoliterackie. (Materiały z konferencji naukowej). 2002 (Czesław P. Dutka: Słowo na otwarcie. -Grzegorz Gazda: Paradoksy genolo...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
171.artykuł: Nasiłowska Anna: Historia i etyka. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 4-6 (art. wstępny do nru 1/2 z 2002 nt. wzajemnych związków krytyki literac...) szczegóły 
172.artykuł: Tomaszewska Wiesława: Siostry Zofii Teresy Landy spojrzenie na literaturę. Ruch Literacki 2002 z. 3 s. 295-305 (dot. światopoglądu krytycznoliterackiego Zofii Teresy Landy w tekstach...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
173.artykuł: Warsztaty organizowane w ramach specjalizacji "Animacja Kultury". x ([w ks.zb.:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. Red. Grzegor...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
174.książka: Autor i jego wcielenia. Szkice o roli autora w literaturze. 1991 (Od redaktorów. - Erazm Kuźma: Autor jako komediant [na przykł. lit. ws...) szczegóły 
recenzja: Michalski Henryk: Regres od autora. Potop 1991 nr 15/16 s. 10 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Maski i osobowości. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 39  szczegóły 
recenzja: Uszczyńska Joanna: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 742-743  szczegóły 
175.książka: Kasperski Edward: Idee, formy i tradycje dialogu. Rozprawa habilitacyjna. 1990 (Od autora [wstęp]. - Ironia. Sokrates i romantyzm (Wstęp do Kierkegaar...) szczegóły 
176.książka: Żeleński Tadeusz: Boy o literaturze niemoralnej. Szkice literackie. 1990 (Henryk Markiewicz: Wstęp. - [Teksty T. Boya-Żeleńskiego:] Plotka o "We...) szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: Boy potrafi. Gazeta Wyborcza 1990 nr 248 s. 5  szczegóły 
recenzja: Lang Konrad: Plotki, anegdoty, skandale. Dziś 1991 nr 12 s. 155-156  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Boy żywy. Nowe Książki 1991 nr 8 s. 43-44  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 4 s. 71-2  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    książki (alfabet autorów)
177.książka: Paczoska Ewa: Krytyka literacka pozytywistów. 1989 (Krytyka literacka pozytywistów? W poszukiwaniu zasady (pozytywistów kr...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
178.książka: Brzozowski Stanisław: Eseje i studia o literaturze. 1990 (T. 1. 1990, XCII, 688 s.
Henryk Markiewicz: Wstęp. * [Pisma Stanis...)
 szczegóły 
recenzja: Głowala Wojciech: Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 298-304  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Dziura oblana żelazem. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 34-35 (z fot. S. Brzozowskiego; sprost.: Henryk Markiewicz. Nowe Książki szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 1 (1990/1991) s. 113-5  szczegóły 
179.książka: Głowala Wojciech: Młodopolska wyobraźnia metakrytyczna. 1985  szczegóły 
180.książka: Głowiński Michał: Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej. 1997 (Od autora. Młodopolska krytyka literacka - wprowadzenie. 1. Uwagi wstę...) szczegóły 
recenzja: Gutowski Wojciech: Nowa lektura krytyki literackiej Młodej Polski. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 2 s. 157-160  szczegóły 
recenzja: Gutowski Wojciech: Świat młodopolskiej krytyki. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 105-115  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 331 (notka...) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Krytyka po młodopolsku. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 10 s. 21  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 5 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: R.K.: Literatura 1997 nr 3 s. 59 (nota...) szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: O młodopolskiej (i nie tylko) krytyce literackiej. Tytuł [Gdańsk] 1998 nr 3 s. 179-189  szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: Przekrój i zbliżenia młodopolskiej krytyki literackiej. Twórczość 1997 nr 10 s. 114-117  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Dyskurs historycznoliteracki. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 15  szczegóły 
181.książka: Krasuski Krzysztof: Społeczne ramy literatury. Wątki socjologizujące w polskiej krytyce literackiej (1900-1950). 1989 (Wstęp. - Wyobraźnia socjologiczna. Społeczne aspekty literatury w publ...) szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 386-387  szczegóły 
182.książka: Tomicka Małgorzata: Symbolizm francuski w polskiej krytyce literackiej (1886-1918). 1987 (Wstęp. - Symbolizm: znaczenie terminu. Symbolizm a tradycja literacka....) szczegóły 
recenzja: Sikora Ireneusz: Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 204-206  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
183.książka: Przypadki krytyczne. Studia i szkice o krytyce, życiu oraz świadomości literackiej po roku 1918. 2007 ( Maciej Urbanowski: Pojęcie "poezji czystej" w polskiej krytyce litera...) szczegóły 
184.książka: Urbankowski Maciej: Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba rekonstrukcji i opisu nurtu w II Rzeczypospolitej. 1997 (Nacjonalizm i literatura - uwagi wstępne. Naród i literatura [nt. Zygm...) szczegóły 
recenzja: Bartyzel Jacek: Krytyka literacka i duch narodu. Fronda 1997 nr 9/10 s. 289-297  szczegóły 
recenzja: Bartyzel Jacek: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 234-238  szczegóły 
recenzja: Sten Adam: Ostrożnie z tą brzytwą. Myśl Polska 1997 nr 34 s. 9  szczegóły 
185.książka: Wyka Kazimierz: Stara szuflada i inne szkice z lat 1932-1939 [Cz. 1. opisu]. 2000 (I. Sprawy światopoglądowe: "Humanistyczna" mieszanka [rec. ks.: J. Hux...) szczegóły 
recenzja: Dobosz Andrzej: Stara szuflada. Rzecz o Książkach 2001 nr 4 s. E7  szczegóły 
recenzja: Dybciak Krzysztof: Wyka jeszcze ciekawszy. Życie z Książkami 2001 nr z 15 II s. 7  szczegóły 
recenzja: Jankiewicz Joanna: Magazyn Literacki 2001 nr 2 s. 57 (nota...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 167-168  szczegóły 
recenzja: Lektor: Literatura i świat. Tygodnik Powszechny 2001 nr 5 s. 13  szczegóły 
recenzja: Miłosz Czesław: Coś ze "Starej szuflady". Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 3-4 (dot. rozdziału o Stanisławie Brzozowskim, z not. o Cz. Miłoszu...) szczegóły 
recenzja: Skórczewski Dariusz: W starej szufladzie Kazimierza Wyki. Twórczość 2002 nr 5/6 s. 138-143  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Pojemna szuflada. Polityka 2001 nr 10 s. 51  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
186.artykuł: Skórczewski Dariusz: Czy krytyka literacka jest sztuką? Wokół jednego z międzywojennych sporów o granice krytyki. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 45-73  szczegóły 
187.artykuł: Skórczewski Dariusz: "Sprawa Irzykowskiego i Boya". Wokół głośnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 223-231 (dot. recepcji pamfletu Karola Irzykowskiego "Beniaminek. Rzecz o Boyu ...) szczegóły 
188.artykuł: Skórczewski Dariusz: Wyka i Fryde, czyli "brzozowszczyk" contra "klerk". Wokół pewnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę. Kresy 2001 nr 45/46 s. 43-52 (nt. odmiennego pojmowania krytyki literackiej przez Ludwika Frydego i...) szczegóły 
189.artykuł: Wróbel Elżbieta: Krytyka literacka dwudziestolecia międzywojennego o powieści reportażowej. Rekonesans badawczy. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 195-217  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
190.książka: Autor i jego wcielenia. Szkice o roli autora w literaturze. 1991 (Od redaktorów. - Erazm Kuźma: Autor jako komediant [na przykł. lit. ws...) szczegóły 
recenzja: Michalski Henryk: Regres od autora. Potop 1991 nr 15/16 s. 10 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Maski i osobowości. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 39  szczegóły 
recenzja: Uszczyńska Joanna: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 742-743  szczegóły 
191.książka: Błoński Jan: Między literaturą a światem. 2002 (Wśród dramaturgów: Dramat i przestrzeń. "Balkon" [Jeana Geneta], czyli...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 4 s. 164-165  szczegóły 
192.książka: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. 2003 ( Andrzej Tyszczyk: Wstęp. * Andrzej Tyszczyk: Interpretacja, sens i wa...) szczegóły 
193.książka: Wyka Marta: Niecierpliwość krytyki. Recenzje i szkice z lat 1961-2005. (Krytyka jako niecierpliwość - rozmowa o pułapkach i zawiłościach kryty...) szczegóły 
194.książka: Zawada Andrzej: Mit czy świadectwo? Szkice literackie. 2000 (Przedmowa. * I. Poniechać metafor?: Poezja w poszukiwaniu realiów: Cze...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Krytyka jako sposób bycia. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 49  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Fragment i synteza. Twórczość 2000 nr 11 s. 122-125  szczegóły 
195.książka: Zmierzch świata? Artystyczne wizje współczesnych przemian kulturowych. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 6-7 grudnia 1995 r. przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. 1997 (Od redaktora. * I: Tadeusz Rachwał: O złudzeniu końca, czyli co można ...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
196.książka: Przypadki krytyczne. Studia i szkice o krytyce, życiu oraz świadomości literackiej po roku 1918. 2007 ( Maciej Urbanowski: Pojęcie "poezji czystej" w polskiej krytyce litera...) szczegóły 
197.książka: Zawada Andrzej: Mit czy świadectwo? Szkice literackie. 2000 (Przedmowa. * I. Poniechać metafor?: Poezja w poszukiwaniu realiów: Cze...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Krytyka jako sposób bycia. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 49  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Fragment i synteza. Twórczość 2000 nr 11 s. 122-125  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
198.artykuł: Bereś Stanisław: Quand la Sureté devient critique littéraire - le cas de la Pologne. x 2010 ([w ks. zb.:] Critique littéraire et littérature européenne. [Red.] Tan...) szczegóły 
199.artykuł: Heck Dorota: Dobre maniery przeciw ideologii. Z polemik krytycznoliterackich PRL, czyli "inaczej głupi" obywatele. Kresy 2001 nr 45/46 s. 53-67  szczegóły 
200.artykuł: Laurent Maryla: Le reflet de la littérature polonaise dans le miroir de la critique littéraire. x 2010 ([w ks. zb.:] Critique littéraire et littérature européenne. [Red.] Tan...) szczegóły 
201.artykuł: Majerski Paweł: Misja i pasja. Krytyka literacka na Śląsku 1922-2000. Śląsk 2000 nr 7 s. 40-43 (m.in. o pracach Zygmunta Hierowskiego, Wincentego Ogrodzińskiego, Wito...) szczegóły 
202.artykuł: Tomaszewska Wiesława: Siostry Zofii Teresy Landy spojrzenie na literaturę. Ruch Literacki 2002 z. 3 s. 295-305 (dot. światopoglądu krytycznoliterackiego Zofii Teresy Landy w tekstach...) szczegóły 
203.artykuł: Walas Teresa: Autoportret krytyka z siecią w tle. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 16 (omów. nru 7 czasopisma Znak 1998 pośw. w dużej części krytyce l...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
204.polemika: Kasprzak Michał: Osikowy kołek krytyki personalnej. Lampa 2005 nr 9 s. 90-91  szczegóły 
205.polemika: Klejnocki Jarosław: Uczył Marcin Marcina. Lampa 2005 nr 6 s. 90-91  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
206.książka: Karcz Andrzej: Teksty z daleka i z bliska. Szkice nie tylko o literaturze. 2003 (Od autora. - Kryzys badań literackich a po-poststrukturalistyczne prop...) szczegóły 
recenzja: Beczek Jakub: Nowe Książki 2003 nr 12 s. 47  szczegóły 
207.książka: Tarnawski Wit: Uchwycić cel. Szkice krytyczne. 1993 (I. Conrad: Pierwsze spotkanie z Conradem ("Nostromo"). Conrad versus S...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
208.książka: Była sobie krytyka... Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. 2003 ( Dariusz Nowacki, Krzysztof Uniłowski: Do Czytelnika [dot. polskiej kr...) szczegóły 
recenzja: Morawiec Arkadiusz: Nowe Książki 2003 nr 11 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Nęcka Agnieszka: Śladami krytyki. Śląsk 2003 nr 10 s. 72  szczegóły 
209.książka: Czapliński Przemysław: Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości. (Podrabianie. Języki przełomu. Mickiewicz albo proza najnowsza wobec tr...) szczegóły 
recenzja: Nawój Ewa: Zawodne spoiwo. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 48  szczegóły 
recenzja: Rutkowski Rafał: Ruch Literacki 2003 z. 6 s. 664-667  szczegóły 
210.książka: Michalski Cezary: Ministerstwo Prawdy. 2000 ([Zawiera m.in.:] Wspólnota strachu [polemika dot.: Piotr Bratkowski: E...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Krytyka (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
211.książka: Była sobie krytyka... Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. 2003 ( Dariusz Nowacki, Krzysztof Uniłowski: Do Czytelnika [dot. polskiej kr...) szczegóły 
recenzja: Morawiec Arkadiusz: Nowe Książki 2003 nr 11 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Nęcka Agnieszka: Śladami krytyki. Śląsk 2003 nr 10 s. 72  szczegóły 
212.książka: Majbroda Katarzyna: Feministyczna krytyka literatury w Polsce po 1989 roku. Tekst, dykurs, poznanie z odnmiennej perspektywy.  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
213.artykuł: Czapliński Przemysław: Krytyk nie feruje już wyroków. Rzecz o Książkach 2002 nr 8 s. D6 (wywiad nt. współczesnej krytyki literackiej w Polsce; m.in. nt. okolic...) szczegóły 
polemika: Bugajski Leszek: Moje rozczarowania [z tego cyklu:] Życie po śmierci. Aneks Trybuny 2002 nr 215 s. D  szczegóły 
polemika: Żuliński Leszek: Czarne dziury [z tego cyklu:] Polemika domowa. Aneks Trybuny 2002 nr 216 s. H  szczegóły 
214.artykuł: Klejnocki Jarosław: Krótki przewodnik po (młodszych) krytykach polskich (II). Lampa 2005 nr 7/8 s. 91  szczegóły 
215.artykuł: Klejnocki Jarosław: Krótki przewodnik po (młodszych) krytykach polskich (I). Lampa 2005 nr 5 s. 95  szczegóły 
216.artykuł: Majerski Paweł: Misja i pasja. Krytyka literacka na Śląsku 1922-2000. Śląsk 2000 nr 7 s. 40-43 (m.in. o pracach Zygmunta Hierowskiego, Wincentego Ogrodzińskiego, Wito...) szczegóły 
217.artykuł: Nowacki Dariusz: Rzetelność a omówienie bliższe. Fa-Art 2002 nr 4 s. 136-137 (fel. nt. współczesnego recenzowania książek...) szczegóły 
218.artykuł: Śliwiński Piotr: Spoko. Studium 2002 nr 5 s. 163-170 (dot. m.in. polskiej poezji i krytyki literackiej po 1989; rozm. Maciej...) szczegóły 
219.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Witajcie w ciężkich czasach!. Fa-Art 2002 nr 1 s. 135-136 (fel. nt. roli recenzenta...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
220.artykuł: Dąbrowski Tadeusz: Zrób ze mną, co chcesz. Autograf 2004 nr 5 s. 14-17 (poezja polska po 1989 roku m.in.: Krzysztof Koehler, Andrzej Sosnowski...) szczegóły 
221.artykuł: Śliwiński Piotr: Spoko. Studium 2002 nr 5 s. 163-170 (dot. m.in. polskiej poezji i krytyki literackiej po 1989; rozm. Maciej...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
222.książka: Stereotypy w literaturze (i tuż obok). 2003 ([Tom pokonferencyjny XXXI Konferencji Teoretycznoliterackiej z dn. 15-...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
223.artykuł: Kostyrko Krzysztof: Wydarzenia i niewydarzenia. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 219-223 (dot. dezintegracji jako cechy życia kulturalnego, także literackiego i...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Kroniki wydarzeń kulturalnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
224.artykuł: Kronika. Przez Czerń 2001 nr 4 s. 109-110 (wydarzenia literackie i teatralne: luty 2001 - kwiecień 2001...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Prawo autorskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
225.artykuł: Parzyński Jerzy: Krytyka artystyczna od strony prawnej i prasowej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 85-86 (streszcz. ref....) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
226.konkurs: Konkurs im. Profesora Zdzisława Skwarczyńskiego na esej literacki (2000). (na esej na dowolny temat związany z literaturą polską...) szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 2000 nr 7/9 s. 229 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
227.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (AG): W drodze 2003 nr 4 s. 114 (omówienie numeru 3 z 2003 poświęconego krytyce m.in. literackiej...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
228.artykuł: Klejnocki Jarosław: Krytyka złych intencji. Lampa 2005 nr 3 s. 24-27 (dot. krytyki literackiej w czasopiśmie "FA-art"...) szczegóły 
nawiązanie: Dunin-Wąsowicz Paweł: Profitariat i krytykariusze. Lampa 2005 nr 3 s. 26-27 (komentarz...) szczegóły 
polemika: Kasprzak Michał: Krytyka strzałów poza tarczę. Lampa 2005 nr 5 s. 94-95  szczegóły 
polemika: Klejnocki Jarosław: Uczył Marcin Marcina. Lampa 2005 nr 6 s. 90-91  szczegóły 
polemika: Kasprzak Michał: Osikowy kołek krytyki personalnej. Lampa 2005 nr 9 s. 90-91  szczegóły 
229.artykuł: Klejnocki Jarosław: Spowiedź tajnego współpracownika. Lampa 2005 nr 4 s. 84-85 (nt. niejawnych relacji między mediami, wydawcami i krytykami...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemiecka Republika Demokratyczna (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
230.artykuł: Olschowsky Heinrich: Ideologiczne wzorce odbioru. Polska literatura a krytyka literacka NRD. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 49-61 (nt. recenzji utworów literatury polskiej pisanych w NRD w latach 1950-...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
231.książka: Obszary spotkań dziecka i dorosłego w sztuce. 1989 (Maria Tyszkowa, Bogusław Żurakowski: Przedmowa. * Część pierwsza: A. K...) szczegóły 
232.książka: Sezamie, otwórz się! Z nowszych badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą. 2001 ([Dedykowane Józefowi Zbigniewowi Białkowi]. * Bożena Pietrzyk: Józef Z...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
233.impreza: "Krytyka i recepcja literatury dla dzieci i młodzieży" - międzynarodowa sesja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Sobecka Marta: "Krytyka i recepcja literatury dla dzieci i młodzieży". Polonistyka 1991 nr 3 s. 185-186 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
234.artykuł: Leszczyński Grzegorz: "Podniebienie i żołądek". Guliwer 1991 nr 2 s. 6-10 (nt. krytyki dzieł literatury dla dzieci i młodzieży...) szczegóły 
235.artykuł: Ostasz Maria: Miejsce krytyki literatury dla dzieci i młodzieży w życiu literackim lat 1945-1956. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 11 (143) s. 157-189  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
236.książka: Krytyka feministyczna: siostra teorii i historii literatury. 2000 ( Grażyna Borkowska: Wstęp. * I. Krytyka feministyczna i "ojcowie teori...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
237.artykuł: Osięgłowska Dorota: Uczeń - krytykiem literackim? O pisaniu recenzji w szkole średniej. Polonistyka 2001 nr 1 s. 41-45  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
238.artykuł: Warsztaty organizowane w ramach specjalizacji "Animacja Kultury". x ([w ks.zb.:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. Red. Grzegor...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chmielowiec Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
239.artykuł: Moczkodan Rafał: Michał Chmielowiec jako krytyk literacki. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2003 z. 59 (363) s. 55-83  szczegóły 
  Chmielowski Piotr
    książki o twórcy (alfabet autorów)
240.książka o twórcy: Makowski Adam: Metoda krytycznoliteracka Piotra Chmielowskiego. 2001 ([Z Aneksem: Monografia czy pamflet? Polemika wokół książki Józefa Tret...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Głowiński Michał
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
241.tekst paraliteracki: Głowiński Michał: Parę słów o rozczarowaniu. Res Publica 1990 nr 10 s. 110-113 (nt. kryzysu krytyki literackiej w Polsce; z fot....) szczegóły 
  Górski Artur (1870-1959)
    książki o twórcy (alfabet autorów)
242.książka o twórcy: Jazownik Maria: Krytyka literacka Artura Górskiego (1890-1919). 2012  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Irzykowski Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
243.artykuł: Maślanka Julian: Strategie krytycznoliterackie Karola Irzykowskiego. Ruch Literacki 1998 z. 4 s. 475-492  szczegóły 
244.artykuł: Nycz Ryszard: Wynajdywanie porządku. Karola Irzykowskiego koncepcje krytyki i literatury. Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 83-98  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kijowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
245.artykuł: Tomaszewska Wiesława: Rola krytyki w kształtowaniu literatury. Szkic o poglądach metakrytycznych Andrzeja Kijowskiego. Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 97-110  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
246.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dutka Czesław P.: Filiacje literackie. Michała Grabowskiego recenzja "Poety i świata" (1839) w świetle poglądów koterii petersburskiej na romantyzm. Filologia Polska 2003 [t.] 1 s. 17-24 (dot. recenzji utworu opublikowanej w 1841 r. w "Atheneum"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Maliszewski Karol
    wywiady (alfabet autorów)
247.wywiad: Szpecht Magda: Pewne rzeczy idą za słowami jak cień. Lampa 2010 nr 5 s. 27-29 (nt. podwójnej roli twórcy: poety i krytyka poezji; z notą biogr. i fot...) szczegóły 
  Masłowska Dorota
248.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lampa 2006 nr 11 s. 5 (zbiór fragmentów z prasowcyh recenzji powieści...) szczegóły 
  Melecki Maciej
    wywiady (alfabet autorów)
249.wywiad: Muszer Rafał: Dociekanie niezamierzonego. Śląsk 2002 nr 11 s. 52-53 (m.in. nt. własnej poezji, krytyki literackiej oraz pracy przy filmie "...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
250.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lubański Marek: Rafała Bluetha spotkanie z psychoanalizą. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 109-123 (dot. studium Rafała M. Bluetha: Psychogeneza "Snu o Dreźnie" z 1925...) szczegóły 
  Mochnacki Maurycy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
251.artykuł: Strzyżewski Mirosław: Maurycego Mochnackiego hermeneutyczny model krytyki. Sztuka i Filozofia 1996 [nr] 11 s. 150-163  szczegóły 
  Musierowicz Małgorzata
    książki o twórcy (alfabet autorów)
252.książka o twórcy: Frycie Stanisław: Małgorzata Musierowicz. 2002 (I. Stanisław Frycie: O pisarstwie Małgorzaty Musierowicz dla dzieci i ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
253.artykuł: Raczyński Krzysztof: Proza C. Norwida w krytyce literackiej XX wieku /do 1984 r./. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1991 z. 30 s. 21-28  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Przesmycki Zenon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
254.artykuł: Legutko Grażyna: Funkcje krytyki literackiej i zadania krytyka w świetle poglądów metakrytycznych Zenona Przesmyckiego. Kieleckie Studia Filologiczne 1998 t. 12 s. 27-58  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
255.artykuł: Dybciak Krzysztof: Krytycznoliteracka działalność pisarzy (Na przykładzie dyskusji o twórczości Sienkiewicza prowadzonych po II wojnie światowej). Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 23-35 (nt. wypowiedzi o twórczości Henryka Sienkiewicza pisarzy m.in.: Witol...) szczegóły 
  Szymborska Wisława
    książki twórcy (alfabet tytułów)
256.książka twórcy: Szymborska Wisława: Nowe lektury nadobowiązkowe. 1997-2002. [Felietony]. ([Zbiór felietonów poświęconych książkom]....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tryzna Tomek
257.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rutkowski Rafał: Krytyka literacka w obliczu autorytetu. Konstelacja "Panny Nikt". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2003 z. 59 (363) s. 105-126 (dot. recenzji Czesława Miłosza "O Marysi, co straciła siebie" i recepc...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
258.książka o twórcy: Wąchocka Ewa: Między sztuką a filozofią. O teorii ktrytyki artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza. 1992  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
259.książka: New trends in English and American studies. Proceedings of the Fifth International Conference, Cracow 1990, April 2-7. 1992 (Marta Gibińska, Zygmunt Mazur [M.G., Z.M.]: Preface. - Hans-Juergen Di...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
260.artykuł: Zagajewski Adam: Czy poeci umieją interpretować poezję?. Znak 2003 nr 2 s. 107-126 (dot. pisarstwa krytycznoliterackiego poetów rożnych epok; z prowadzoną...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
261.książka: Błoński Jan: Między literaturą a światem. 2002 (Wśród dramaturgów: Dramat i przestrzeń. "Balkon" [Jeana Geneta], czyli...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 4 s. 164-165  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
262.artykuł: Między eksploatacją a wykluczeniem. Ośka 1999 nr 3 s. 1-14 (dyskusja nt. współczesnej recepcji twórczości kobiet w sztuce i litera...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Literatura dla dzieci i młodzieży (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
263.artykuł: Wiktorska-Święcka Aldona: Die Stelle der Kinder- und Jugendliteratur in der zeitgenoessischen Literaturwissnschaft. Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 2000 nr 118 (1868) s. 205-211  szczegóły 
Literatury obce / Literatura belgijska / Hasła szczegółowe (belgijska) / Hasła osobowe (belgijska)
  Poulet Georges
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
264.artykuł: Kaczorowski Jerzy: Georges Poulet. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 38 (1990) z. 1 s. 117-149 (poglądy na postępowanie badawcze krytyki literackiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    książki (alfabet autorów)
265.książka: Anthologie de la critique littéraire française des XIXe et XXe siecles. 1997 (Avant-propos. * [Zawiera teksty autorów wraz z notami biobibliograficz...) szczegóły 
266.książka: Perspectives historiques et metacritiques sur la critique litteraire du XXe siecle. Actes du Colloque International organise par L'Institut de Philologie Romane de L'Univeriste de Varsovie sous la direction de Henryk Chudak, Varsovie 26-27 octobre 2000. 2002 (Avant-propos. * - Henri Behar: Les outils informatiques ont-ils change...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
267.artykuł: Chudak Henryk: Krytyka literacka w dobie rewolucji francuskiej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 55-62  szczegóły 
Literatury obce / Literatura iracko-arabska / Część ogólna (iracko-arabska)
    książki (alfabet autorów)
268.książka: Kitab Shakir: Początki nowoczesnej krytyki literackiej w Iraku. 1989 (Charakterystyka krytyki literackiej w Iraku w okresie od podboju muzuł...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
269.artykuł: Kasprzyk Jerzy: Dramat niemiecki w opinii krytycznoliterackiej Oświecenia stanisławowskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1992 nr 37 (242) s. 3-16  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Reich-Ranicki Marcel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
270.artykuł: Koperski Mariusz: Die Kritik mit Eigenschaften. Ueber Marcel Reich-Ranicki und sene Rolle in der Literaturkritik der Bundesrepublik. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 22 s. 535-546  szczegóły 
Literatury obce / Literatura palestyńsko-arabska
    książki (alfabet autorów)
271.książka: Kitab Shakir: Teoria Manfreda Kridla. Próba uzupełnienia metody integralnej. 2000 (Przedmowa. * Część I: 1. Kim był Ghassan Kanafani? 2. Kim był Manfred ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
272.artykuł: Szymak-Reiferowa Jadwiga: Nasz przyjaciel Moskal - Igor Diedkow. Studia Rossica 2004 [t.] 14 s. 151-163 (dot. m.in. wątków polskich w dziennikach krytyka literackiego Igora Di...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Kamenev Lev
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
273.artykuł: Michajłowa Maria: Lew Kamieniew jako krytyk literacki. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5/6 (1991) s. 83-92  szczegóły 
  Platonov Andrejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
274.artykuł: Szczekotow Jurij: Pisat' nado ne talantom, a "chelovechnost'ju".... Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Rosyjska 1993 z. 15 s. 93-102 (dot. twórczości krytycznej Andrieja Płatonowa; ze streszczeniem w jęz....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Historia literatury (słoweńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
275.artykuł: Darasz Zdzisław: Sto lat słoweńskiej krytyki literackiej (1885-1985). Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 289-298  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
276.artykuł: Korbicz Halina: Slavia Orientalis 2000 nr 4 s. 633-636 (rec. ks.: Roman Grom'jak: Ihstorihja ukrajinc'koji lihteraturnoji krit...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
277.książka: Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. 2002 ([Zbiór artykułów będących pokłosiem prac nad programem istniejącej od ...) szczegóły 
recenzja: Kosowska Ewa: Kultura animacji. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 96-100  szczegóły 
recenzja: Kostyrko Teresa: Czym jest animacja kultury?. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 101-103  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Nauka o teatrze / Nauka o teatrze (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
278.książka: Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. 2002 ([Zbiór artykułów będących pokłosiem prac nad programem istniejącej od ...) szczegóły 
recenzja: Kosowska Ewa: Kultura animacji. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 96-100  szczegóły 
recenzja: Kostyrko Teresa: Czym jest animacja kultury?. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 101-103  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Historia radia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
279.artykuł: Pleszkun-Olejniczak Elżbieta: Wprowadzenie do rozważań o krytyce słuchowiskowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 153-175  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje o literaturze i życiu literackim (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
280.audycja radiowa: Krytyk jako twórca.  szczegóły