PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Narracje - (Auto)biografia - Etyka. ([Zawiera teksty pośw. różnym rodzajom narracji, zwłaszcza intymistyce,...) szczegóły 
2.książka: Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji. 2005 ([Zawiera m.in.:] Barbara Myrdzik: Wstęp. * Jadwiga Puzynina: Kultura p...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Zwicker Stefan: "Weh dem, der aus der Reihe tanzt" - Jugend im Nationalsozialismus in autobiographischen Werken bei Kempowski, Harig, Jost Hermand und Peter Gay. x 2002 ([w ks. zb.:] Sinngebung. Zwischen Festlegung und Pluralitaet. [Red.] A...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego. 2008 (Inga Iwasiów: Studia kobiece - między "ja", światem a literaturą (wstę...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Metodologiczne problemy zastosowania metody biograficznej do badań nad współczesnością. Sesja naukowa, Gdańsk listopad 1987. 1987 ([Zawiera m. in.:] M. Latoszek: Aktualność metody biograficznej. - R. ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Strony autobiografizmu. 2012  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Lubas-Bartoszyńska Regina: Pisanie autobiograficzne w kontekstach europejskich. 2003 (Przedmowa. - Część I. Myśl zachodnia o autobiografii: Tożsamość i auto...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pamiętnik
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Gutkowska Barbara: Odczytywanie śladów. W kręgu dwudziestowiecznego autobiografizmu. 2005  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Kłos Agnieszka: Blogi, nekrologi, szaleństwo w sieci. Rita Baum 2006 nr 10 s. 115-117 (dot. typów blogów z uwzględnieniem relacji do kultury popularnej; z no...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Bednarska-Ruszajowa Krystyna: Biblioteki i książki w pamiętnikach polskich XVIII-XX wieku. Rekonesans źródłowy. 2003 (Wstęp. I. Pamiętnikarze jako czytelnicy i pracownicy książki w opinii ...) szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2004 nr 2 s. 28 (not....) szczegóły 
11.książka: [Drugie] II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 1991 ([Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama M...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 85 (1671) s. 112-113  szczegóły 
12.książka: Dziechcińska Hanna: Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci: XVI-XVII-XVIII. 2003  szczegóły 
recenzja: Prejs Marek: Barok 2003 nr 2 s. 237-238  szczegóły 
13.książka: Polacy i sąsiedzi - dystanse i przenikanie kultur. Zbiór studiów. Cz. 1. 2000 (Roman Wapiński: Słowo wstępne. * [Zawiera m.in.:] Eugeniusz Koko: Rus...) szczegóły 
recenzja: Obracht-Prondzyński Cezary: Acta Cassubiana 2001 t. 3 s. 287 (not. rec....) szczegóły 
14.książka: Zhivanchevijc Milorad: Polonica. 1987 (Ossolineum i Matica Srpska [o współpracy]. Mesijanizam, panslavizam, j...) szczegóły 
recenzja: Stankowicz Aleksandra: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 240-242  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Tazbir Janusz: Pomnikiem zhańbieni. x 1999 ([w ks.:] Janusz Tazbir: Pożegnanie z XX wiekiem. Warszawa 1999, s. 73-...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
16.książka: Borek Piotr: Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, fortece, tradycja. 2001 (Wstęp. * I. O sylwiczności staropolskich pamiętników. 1. Małe formy sł...) szczegóły 
recenzja: Bigaj Anetta: Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2002 [nr] 7 (2001) s. 219-223  szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Ukraina w oczach diarystów i pamiętnikarzy. Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 122-123  szczegóły 
recenzja: Chymkowski Roman: W kręgu historii literatury. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 117 (nota...) szczegóły 
recenzja: Głażewski Jacek: Napis 2001 seria 7 s. 525-531  szczegóły 
recenzja: Grzeszczuk Michał W.: Z życia Towarzystwa Asystentów AP [Akademii Pedagogicznej w Krakowie]. Konspekt 2002 nr 12 s. 66 (nt. spotkania promocyjnego zorganizowanego w celu prezentacji książki;...) szczegóły 
recenzja: Grzeszczuk Michał W.: Z życia Towarzystwa Asystentów AP [Akademii Pedagogicznej]. Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 73 (nt. spotkania promocyjnego książki...) szczegóły 
recenzja: Kuran Michał: Ruch Literacki 2002 z. 1 s. 93-95  szczegóły 
recenzja: Leśniak Franciszek: Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Nowa Polszczyzna 2001 nr 5 s. 67-68  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Książki o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 344-345  szczegóły 
17.książka: Sajkowski Alojzy: Opowieści misjonarzy, konkwistadorów, pielgrzymów i innych świata ciekawych. 1991 (Na szlakach podbojów Dżyngis-chana: Nazajutrz po Legnicy. ...I później...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1993 t. 67 s. 185 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Korytko Andrzej: Kilka uwag na temat pamiętników okresu "potopu" szwedzkiego. Echa Przeszłości 2000 t. 1 s. 63-72 (mi.in. problemy z ustaleniem autorstwa pamiętników, czasu ich powstani...) szczegóły 
19.artykuł: Kroczak Jerzy: Cudowność i prognostyki w polskich pamiętnikach XVII wieku. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 115-130  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    książki (alfabet autorów)
20.książka: Królikowski Bohdan: Wśród Sarmatów. Radziwiłłowie i pamiętnikarze. 2000 ([Dedykacja:] Pamięci mego promotora Profesora Juliusza Nowaka-Dłużewsk...) szczegóły 
recenzja: Korytko Andrzej: Echa Przeszłości 2002 t. 3 s. 244-248  szczegóły 
recenzja: Łysiak Anna: Zapiski Historyczne 2002 t. 67 z. 1 s. 186-188  szczegóły 
recenzja: M.K.: Studia Źródłoznawcze 2002 t. 40 s. 264  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Barokowy kobierzec z diariuszy utkany. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 24-25  szczegóły 
streszczenie: (AK): Acta Poloniae Historica 2002 t. 85 s. 346-347 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
21.książka: Targosz Karolina: Piórem zakonnicy. Kronikarki w Polsce XVII w. o swoich zakonach i swoich czasach. 2002 ([Dot. dziejów zakonów na podstawie kronik]....) szczegóły 
recenzja: Lektor: Dwie wyprawy w przeszłość. Tygodnik Powszechny 2002 nr 18 s. 13  szczegóły 
recenzja: Matuszewski Adam: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2003 nr 1/2 s. 222-223 (nota...) szczegóły 
recenzja: Musierowicz Małgorzata: "F" [z tego cyklu:] Pełnia. Tygodnik Powszechny 2002 nr 21 s. 24  szczegóły 
recenzja: Skrzyniarz Ryszard: Przegląd bibliograficzny. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2003 t. 79 s. 480 (not....) szczegóły 
recenzja: Targosz Karolina: Działalność Naukowa 2002 z. 14 s. 38-40 (not....) szczegóły 
recenzja: Tryjarski Edward: Wzmianki dotyczące Ormian w studium o kronikarkach zakonnych w Polsce w XVII w.. Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 2003 nr 32/33 s. 29-31  szczegóły 
streszczenie: (MB): Acta Poloniae Historica 2002 t. 86 s. 186 (nota; w jęz. angielskim...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Borek Piotr: Obraz wojen kozackich za czasów Chmielnickiego w staropolskim pamiętnikarstwie. Napis 2001 seria 7 s. 201-218  szczegóły 
23.artykuł: Skórska-Jarmusz Agnieszka: Zbrodnia i kara w świetle wybranych listów i pamiętników drugiej połowy XVII stulecia. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica 2003 z. 2 s. 113-126  szczegóły 
24.artykuł: Wagner Marek: Pamiętnikarstwo wojskowe czasów Jana III Sobieskiego (1674-1696). Próba bilansu. Napis 2001 seria 7 s. 297-311  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
25.książka: Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane profesorowi Jerzemu Michalskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. 1994 ([Zawiera m.in.:] Zbigniew Wójcik: Epilog traktatu Grzymułtowskiego w r...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Rolnik Dariusz: Obraz Anglii i Anglików w czasach stanisławowskich 1764 - 1795 w polskiej literaturze pamiętnikarskiej..... Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Wieki Stare i Nowe 2007 t. 5 (2483) s. 95-109  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Clyman Toby W.: The double voice in Polish Jewish women's autobiographies of the 1930s. Polin 2007 t. 18 s. 459-466 (nt. konkursów na autobiografie adresowanych do młodych Żydówek, zorga...) szczegóły 
28.artykuł: Parafinowicz Halina: Pomiędzy mitem a rzeczywistością: międzywojenna Ameryka w pamiętnikach emigrantów. Studia Podlaskie 2001 t. 11 s. 179-194 (pamiętniki emigrantów ze Stanów Zjednoczonych, będące pokłosiem konkur...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
29.książka: Gasztold Tadeusz: Życie oświatowo-kulturalne w obozach polskich jeńców w ZSRR [Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich] (1939-1947). 1994 ([M.in. rozdz.:] Książka i czytelnictwo. Prasa [o tzw. "dzienniku mówio...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
30.książka: Czerska Tatiana: Między autobiografią a opowieścią rodzinną. Kobiece narracje osobiste w Polsce po 1944 roku w perspektywie historyczno-kulturowej. 2011  szczegóły 
recenzja: Walczewska Sławomira: Zadra 2012 nr 1/2 (50/51) s. 105 (z not. o autorce art....) szczegóły 
31.książka: Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji. Studia i szkice. 2003 ([Tom pokonferencyjny sesji "Literatura utracona, poszukiwana czy odzys...) szczegóły 
recenzja: Gizella Jerzy: Lista obecności nieobecnej literatury. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 3 X s. 2, 11  szczegóły 
polemika: Cypryś Wiesław: Listy do redakcji. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 17 X s. 11 (z odpowiedzią Jerzego Gizelli...) szczegóły 
recenzja: (ktraw): Notes Wydawniczy 2004 nr 3 s. 56 (nota...) szczegóły 
recenzja: T.R.: Nowe Książki 2003 nr 9 s. 46 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Broda Jan: Ziemia Cieszyńska w pamiętnikach i wspomnieniach. Kwartalnik Opolski 1991 (1990) nr 1/4 s. 86-95  szczegóły 
33.artykuł: Zechenter Katarzyna: Kraków in Jewish literature since 1945. Polin 2011 t. 23 s. 383-408 (obraz i rola Krakowa w życiu i wspomnieniach autorów pochodzenia żydo...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
34.książka: Doliński Wojciech: Nowe ślady stare drogi. Europa w pamiętnikach Polaków. 2012  szczegóły 
35.książka: Gutkowska Barbara: Odczytywanie śladów. W kręgu dwudziestowiecznego autobiografizmu. 2005  szczegóły 
36.książka: Narracje - (Auto)biografia - Etyka. ([Zawiera teksty pośw. różnym rodzajom narracji, zwłaszcza intymistyce,...) szczegóły 
37.książka: Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego. 2008 (Inga Iwasiów: Studia kobiece - między "ja", światem a literaturą (wstę...) szczegóły 
38.książka: Zaworska Helena: Szczerość aż do bólu. O dziennikach i listach. 1999 (Szczerość bez granic [wstęp]. * Dzienniki: Don Kichot na siwce z Wojsł...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Górecka Ewa: Spadkobiercy Jagiellonów - język jako znak wielokulturowości we wspomnieniach Pawła Jasienicy, Ireny Sławińskiej oraz Czesława Miłosza. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 118-132 (dot. wspomnień Pawła Jasienicy, Czesława Miłosza, Ireny Sławińskiej; z...) szczegóły 
40.artykuł: Wartoś-Szmigiero Joanna: Janina Bauman, Halina Nelken und Stella Mueller-Madej - Auseinandersetzung mit der Frage ihrer Doppelidentitaet. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 389-398 (dot. kwestii żydowskiej i polskiej tożsamości autorek wspomnień z dzie...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura faktu, reportaż (literatura 1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Kobuszewski Bogdan: Na kanwie lektur o akcji "Wieniec" (lata 1950-1999). Rocznik Mazowiecki 2002 t. 14 s. 115-139 (dot. m.in. akcji w świetle doniesień prasowych i pamiętników...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
42.konkurs: Konkurs na pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich (1997). (nagr.: Marian Krupa, Andrzej Gajewski, Adam Szałowski, Danuta Sikorska...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    książki (alfabet autorów)
43.książka: Ceglarek Wanda Krystyna: Bibliografia pamiętników wielkopolskich. 1919-1983. 1989  szczegóły 
recenzja: Molik Witold: Pamiętniki Wielkopolan. Kronika Wielkopolski 1991 nr 1/2 s. 39-40  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
    książki (alfabet autorów)
44.książka: Zatorska Izabella: Les Polonais en France 1696-1795. Bio-bibliographie provisoire. 2000 (Iza Zatorska: Bio-bibliographie provisoire des voyageurs polonais en F...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Jugosławia (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
45.książka: Zhivanchevijc Milorad: Polonica. 1987 (Ossolineum i Matica Srpska [o współpracy]. Mesijanizam, panslavizam, j...) szczegóły 
recenzja: Stankowicz Aleksandra: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 240-242  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Szwecja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
46.książka: Polish-Swedish literary contacts. A symposium in Warsaw september 22-26 1986. 1988 ([Zawiera:] Maria Janion: Skald as a romantic poet. - Janina Kamionka-S...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Twórczość dziecięca, folklor (literatura dla dzieci i młodzieży)
    książki (alfabet autorów)
47.książka: Simonides Dorota: O współczesnych pamiętnikach dzieci. Monografia folklorystyczna. 1993 (Wstęp. - Z dziejów pamiętnikowego albumu. Prowadzenie pamiętników. Cel...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
48.książka: Czy zmierzch kultury ludowej?. 1997 (Stanisław Zagórski: Zamiast wstępu. * [Zawiera m.in.:] Aleksander Giey...) szczegóły 
recenzja: Eder Maciej: O współczesnej kulturze wiejskiej polemicznie. Literatura Ludowa 1998 nr 2 s. 62-66  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 2 s. 161-162  szczegóły 
recenzja: Jaworski Marek: Spór o kulturę ludową. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 31 s. 21  szczegóły 
49.książka: Humanistyczne i wychowawcze wartości kultury chłopskiej. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 26 V 1988 r. w Siedlcach. 1993 ([Zawiera m.in.:] Lucjan Turos: W poszukiwaniu prawdy o kulturze chłops...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
    książki (alfabet autorów)
50.książka: Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji. 2005 ([Zawiera m.in.:] Barbara Myrdzik: Wstęp. * Jadwiga Puzynina: Kultura p...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna
    książki (alfabet autorów)
51.książka: Czy zmierzch kultury ludowej?. 1997 (Stanisław Zagórski: Zamiast wstępu. * [Zawiera m.in.:] Aleksander Giey...) szczegóły 
recenzja: Eder Maciej: O współczesnej kulturze wiejskiej polemicznie. Literatura Ludowa 1998 nr 2 s. 62-66  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 2 s. 161-162  szczegóły 
recenzja: Jaworski Marek: Spór o kulturę ludową. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 31 s. 21  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Kaszuby (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Borzyszkowski Józef: Pamiętnikarstwo i sagi rodzinne jako świadectwo pomorskiej tożsamości. x 1999 ([w ks. zb.:] Rodzina pomorska. Pod red. Józefa Borzyszkowskiego. Gdańs...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Kurpie (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Gołębiowski Bronisław: Agropersonalizm w pamiętnikach polskich chłopów. Studium przypadku na przykładzie czterech wypowiedzi autobiograficznych Stanisława Elcesera. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1992 r. 6 s. 196-209  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    książki (alfabet autorów)
54.książka: Bednarska-Ruszajowa Krystyna: Biblioteki i książki w pamiętnikach polskich XVIII-XX wieku. Rekonesans źródłowy. 2003 (Wstęp. I. Pamiętnikarze jako czytelnicy i pracownicy książki w opinii ...) szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2004 nr 2 s. 28 (not....) szczegóły 
55.książka: Bortkiewicz Paweł: Zachowanie wartości moralnych w sytuacjach granicznych. Studium na podstawie polskiej łagrowej literatury pamiętnikarskiej. 1994  szczegóły 
recenzja: Marcol Alojzy: Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 1 (1995) s. 198-202  szczegóły 
56.książka: Burdowicz-Nowicka Maria: Pamiętniki kolejarzy. 1991 (Wstęp.- Problemy zawodu i kultury kolejarzy. Amatorska twórczość kolej...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 2 s. 167-168  szczegóły 
57.książka: Dziechcińska Hanna: Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci: XVI-XVII-XVIII. 2003  szczegóły 
recenzja: Prejs Marek: Barok 2003 nr 2 s. 237-238  szczegóły 
58.książka: Gołębiowski Bronisław: Społeczeństwo i polityka. Studia pamiętnikoznawcze. 2002 (Jan Szczepański: Wstęp. - I. Historia, polityka, władza: Historia i po...) szczegóły 
59.książka: Kaźmierska Kaja: Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza narracji kresowych. 1999 ([Książka prezentuje wyniki badań naukowych przeprowadzonych na podstaw...) szczegóły 
recenzja: Tabin Marek: Nowe Książki 1999 nr 11 s. 18 (nota...) szczegóły 
60.książka: Konflikt społeczny w perspektywie pamiętnikarzy i badaczy. Sesja naukowa: Gdańsk - październik 1989 rok. 1989 (Od redaktora. * I. Referaty na sesję naukową "Konflikt społeczny w per...) szczegóły 
recenzja: Wojtaś Jan: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1991 nr 2 (1990) s. 241-244  szczegóły 
61.książka: Królikowski Bohdan: Wśród Sarmatów. Radziwiłłowie i pamiętnikarze. 2000 ([Dedykacja:] Pamięci mego promotora Profesora Juliusza Nowaka-Dłużewsk...) szczegóły 
recenzja: Korytko Andrzej: Echa Przeszłości 2002 t. 3 s. 244-248  szczegóły 
recenzja: Łysiak Anna: Zapiski Historyczne 2002 t. 67 z. 1 s. 186-188  szczegóły 
recenzja: M.K.: Studia Źródłoznawcze 2002 t. 40 s. 264  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Barokowy kobierzec z diariuszy utkany. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 24-25  szczegóły 
streszczenie: (AK): Acta Poloniae Historica 2002 t. 85 s. 346-347 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
62.książka: Kubis Barbara Krystyna: Historia w pamiętnikach zapisana. 2003 ( Maria Rowińska-Szczepaniak: Wprowadzenie - Bieg naszego trwania. - Ws...) szczegóły 
63.książka: Leociak Jacek: Tekst wobec zagłady. (O relacjach z getta warszawskiego). 1997 ([Analiza tekstowych świadectw: dzienników, pamiętników, zapisów kronik...) szczegóły 
recenzja: Brodzka-Wald Alina: Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 203-204  szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 198-203  szczegóły 
recenzja: Gebert Konstanty: Okno na getto. Midrasz 1998 nr 5 s. 48-50  szczegóły 
sprostowanie: Leociak Jacek: Sprostowanie do sprostowań. Midrasz 1998 nr 6 s. 5 (z odpowiedzią Konstantego Geberta...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1998 nr 3 s. 178-179  szczegóły 
recenzja: Grudzińska Agnieszka: Nie ostał się po nich nawet Kadisz. Kultura i Społeczeństwo 1999 nr 1 s. 201-202  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Słuchaj, Izraelu.... Res Publica Nowa 1998 nr 5 s. 84-85  szczegóły 
recenzja: Rodak Paweł: Zapisy getta. Znak 1999 nr 12 s. 189-190  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Materia zła i słowo. Nowe Książki 1998 nr 5 s. 60-61 (z fot. Jacka Leociaka...) szczegóły 
recenzja: T.B.: Głos z tamtego świata. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 23 (z 11 II) s. 4  szczegóły 
recenzja: Umińska Bożena: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1999 nr 2 s. 110-113  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Zagłada getta warszawskiego w relacjach jej świadków. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 19 s. 17  szczegóły 
64.książka: Łapińska-Tyszka Krystyna: Świadomość społeczno-zawodowa rolników w połowie lat osiemdziesiątych. 1992 (gł. na podstawie pamiętników...) szczegóły 
65.książka: Mal'dzis Adam: Âk žyli našy prodki u XVIII stagoddzi. Ese; Vosen' nasârod vâsny. Apovesc'; Satkanaâ z gistaryčnyh materyâlau i mâscovyh padannâu. 2009  szczegóły 
66.książka: Metodologiczne problemy zastosowania metody biograficznej do badań nad współczesnością. Sesja naukowa, Gdańsk listopad 1987. 1987 ([Zawiera m. in.:] M. Latoszek: Aktualność metody biograficznej. - R. ...) szczegóły 
67.książka: Rogalewska Ewa: Getto białostockie. Doświadczenie zagłady. Świadectwa literatury i życia. 2008 ([Dot. indywidualnego doświadczenia Zagłady w literaturze i intymistyce...) szczegóły 
68.książka: Siekierski Stanisław: Etos chłopski w świetle pamiętników. 1992 (Wstęp: Założenia metodologiczne. Zanim sformułowano i zapisano idee ch...) szczegóły 
recenzja: (DJ): Acta Poloniae Historica 1995 t. 72 s. 164-165 (not....) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 2 s. 187-189  szczegóły 
recenzja: [Jarosz Dariusz] D.J.: Dzieje Najnowsze 1993 r. 25 nr 4 s. 159-160 (nota podp. D.J....) szczegóły 
recenzja: Szczepański Jan: Etos chłopski w świetle pamiętników. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 147-149  szczegóły 
recenzja: Szczepański Jan: Odkrywcze monografie o ethosie chłopskim i parafii wiejskiej. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 203-206  szczegóły 
recenzja: Tobera Janina: "Etos chłopski". "Etos chłopski w świetle pamiętników". Myśli na marginesie książki Stanisława Siekierskiego. Przegląd Socjologiczny 1993 nr 42 s. 169-173  szczegóły 
69.książka: Siekierski Stanisław: Kulturotwórcze funkcje parafii katolickich w społecznościach lokalnych w świetle pamiętników. 1995 (I. Wprowadzenie. II Funkcje parafii w opiniach pamiętnikarzy. III. Zmi...) szczegóły 
recenzja: Borawska Anita: Studia Warmińskie 1997 t. 33 (1996) s. 373-376  szczegóły 
recenzja: Szczepański Jan: Kulturotwórcza rola parafii. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 13 s. 20  szczegóły 
recenzja: Szczepański Jan: Kulturotwórcze funkcje parafii katolickich. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 141-144  szczegóły 
recenzja: Szczepański Jan: Odkrywcze monografie o ethosie chłopskim i parafii wiejskiej. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 203-206  szczegóły 
70.książka: Syberia w historii i kulturze narodu polskiego. 1998 ([Zawiera m.in.:] Antoni Kuczyński: Przedmowa. * Bogdan Rok: Staropolsk...) szczegóły 
recenzja: Dubinina N.I.: Niepodległość i Pamięć 2001 nr 1 s. 237-241  szczegóły 
recenzja: Dubinina N.I.: Polacy na Syberii i na Dalekim Wschodzie. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 2 s. 179-184  szczegóły 
recenzja: (MBK): Promocja w Instytucie Kultury Polskiej w Moskwie. Wrocławskie Studia Wschodnie 1999 [t.] 3 s. 273-274 (nota sprawozdawcza z promocji książki; 24 XI 1999...) szczegóły 
recenzja: Milewska-Młynik Anna: Etnografia Polska 1999 t. 43 z. 1/2 s. 232-234  szczegóły 
recenzja: Milewska-Młynik Anna: Niepodległość i Pamięć 2001 nr 1 s. 241-244  szczegóły 
recenzja: Romanowski Andrzej: Sibir' i Poljaki. Novaja Pol'sha 2000 nr 3 s. 45-48  szczegóły 
recenzja: Róziewicz Jerzy: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 4 s. 169-178  szczegóły 
recenzja: Suleja Teresa: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 2000 nr 3 s. 484-486  szczegóły 
71.książka: Świda-Ziemba Hanna: Urwany lot. Pokolenie inteligenckiej młodzieży powojennej w świetle listów i pamiętników z lat 1945-1948. 2003 ([Rekonstrukcja socjologiczna w oparciu o niepublikowane pamiętniki i k...) szczegóły 
recenzja: Bortnowska Halina: Skąd wzięliśmy się tacy. Książki w Dużym Formacie 2003 nr 7 s. 20  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Stracone pokolenie?. Aneks Trybuny 2003 nr 265 s. C  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja E.: W moich oczach [z tego cyklu:] Ludzie dobrze wychowani. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2004 nr 24 s. 14  szczegóły 
recenzja: Głowiński Michał: Między analizą socjologiczną a osobistym wspomnieniem. Tygodnik Powszechny 2003 nr 29 s. 17  szczegóły 
recenzja: Kruszewski Krzysztof: Weredycy. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 7-17  szczegóły 
recenzja: Spólna Anna: "Było raz pokolenie". Miesięcznik Prowincjonalny 2004 nr 3/5 s. 23-24  szczegóły 
recenzja: Szpakowska Małgorzata: Antyhańba domowa. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Świda-Ziemba Hanna: Młodzi bez buntu. Gazeta Wyborcza 2003 nr 97 s. 14-15 (wywiad z autorką książki; rozm. Piotr Lipiński; z notą nt. książki...) szczegóły 
recenzja: Walas Teresa: (Auto)portret ukrytego pokolenia. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 84-91  szczegóły 
72.książka: Targosz Karolina: Piórem zakonnicy. Kronikarki w Polsce XVII w. o swoich zakonach i swoich czasach. 2002 ([Dot. dziejów zakonów na podstawie kronik]....) szczegóły 
recenzja: Lektor: Dwie wyprawy w przeszłość. Tygodnik Powszechny 2002 nr 18 s. 13  szczegóły 
recenzja: Matuszewski Adam: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2003 nr 1/2 s. 222-223 (nota...) szczegóły 
recenzja: Musierowicz Małgorzata: "F" [z tego cyklu:] Pełnia. Tygodnik Powszechny 2002 nr 21 s. 24  szczegóły 
recenzja: Skrzyniarz Ryszard: Przegląd bibliograficzny. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2003 t. 79 s. 480 (not....) szczegóły 
recenzja: Targosz Karolina: Działalność Naukowa 2002 z. 14 s. 38-40 (not....) szczegóły 
recenzja: Tryjarski Edward: Wzmianki dotyczące Ormian w studium o kronikarkach zakonnych w Polsce w XVII w.. Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 2003 nr 32/33 s. 29-31  szczegóły 
streszczenie: (MB): Acta Poloniae Historica 2002 t. 86 s. 186 (nota; w jęz. angielskim...) szczegóły 
73.książka: Tylusińska-Kowalska Anna: Imparare dal vivo. La scrittura autobiografica italiana romantico-risorgimentale. Approccio allo studio intertestuale. 1999 (Introduzione. - I. Il romanticismo italiano e la scrittura autobiograf...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
74.odwołanie: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego im. Józefa Chałasińskiego. x  szczegóły 
artykuł: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego im. Józefa Chałasińskiego. Kultura Wsi 1998 nr 1 okł. (komunikat zarządu nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Jakubczak Franciszek, Myśliwski Wiesław, Szczepański Jan: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego imienia Józefa Chałasińskiego. Kultura Wsi 1997 nr 1 okł., nr 2 okł. (tekst dokumentu prezenującego cele i zadania fundacji...) szczegóły 
artykuł: Jakubczak Franciszek, Myśliwski Wiesław, Szczepański Jan: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego imienia Józefa Chałasińskiego. Kultura Wsi 1996 nr 1 okł. (tekst dokumentu definiującego cele i zadania działalności fundacji...) szczegóły 
artykuł: Jakubczak Franciszek, Myśliwski Wiesław, Szczepański Jan: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego imienia Józefa Chałasińskiego. Kultura Wsi 1996 nr 2 okł. (tekst dokumentu prezentującego cele i zadania fundacji...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
75.impreza: Konwersatorium Pamiętnikoznawstwa (1997). (debata nad publikacją: Henryk Słabek: Intelektualistów obraz własny w ...) szczegóły 
artykuł: Jakubczak Franciszek: Konwersatorium w Konstancinie dotyczące autowizerunków intelektualistów. Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 209-215 (sprawozdanie...) szczegóły 
76.impreza: "Kościół katolicki na Syberii. Historia - współczesność - przyszłość" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Światek Lilianna: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej roli Kościoła katolickiego na Syberii. Wrocławskie Studia Wschodnie 2002 t. 6 s. 323-327  szczegóły 
77.impreza: "Pamiętnikarstwo końca XX wieku" - sympozjum (1998).  szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 12 s. 149 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
78.artykuł: Adamczyk-Garbowska Monika: Krajobraz po Zagładzie - relacje dziennikarzy żydowskich z powojennej Polski. Midrasz 2012 nr 1 s. 16-20 (książkowe relacje z podróży po Polsce z l. 1945-48, dot. teksów aut.: ...) szczegóły 
79.artykuł: Adamczyk-Garbowska Monika: Relacja z Zamościa. Midrasz 2011 nr 2 s. 10 (dot. żydowskich ksiąg pamięci, m.in. "Pinkes Zamoszcz", wydanej w Buen...) szczegóły 
80.artykuł: AR, RB: Gwiazdy piszą o sobie (Autobiografie, pamiętniki...). Antena 1998 nr 3 s. 8-9 (nt. wspomnień słynnych ludzi, dot. autorów: Olga (Kora) Jackowska, Kry...) szczegóły 
81.artykuł: Bairashauskaite Tamara: Dzienniki szlachty litewskiej z XIX wieku w zbiorach wileńskich. Białostocczyzna 1999 nr 2 s. 32-37  szczegóły 
82.artykuł: Bartoszewska Małgorzata: Pisanie o przeżyciu osobistym. Analiza pamiętników Łemków. Uniwersytet Kulturalny 2004 nr 46 s. 6  szczegóły 
83.artykuł: Bednarczuk Monika: Bratobójcze walki w Hiszpanii w latach 1936-1939 w oczach polskich świadków. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 2 (40) s. 35-48 (w oparciu m.in. o reportaże i wspomnienia; z not. o autorce art.; ze s...) szczegóły 
84.artykuł: Berlińska Danuta, Pasierbiński Andrzej: Konkurs na pamiętniki trzech pokoleń mieszkańców ziem zachodnich i północnych jako ogniwo polskiej tradycji pamiętnikarskiej. Studia Śląskie 1990 t. 48 s. 235-249  szczegóły 
85.artykuł: Bieńkowski Zbigniew: Interesy wrażliwej pamięci. Wokanda 1991 nr 13 s. 12 (nt. wzrostu popularności pamiętnikarstwa...) szczegóły 
86.artykuł: Borek Piotr: Obraz wojen kozackich za czasów Chmielnickiego w staropolskim pamiętnikarstwie. Napis 2001 seria 7 s. 201-218  szczegóły 
87.artykuł: Borek Piotr: Uwagi o stylu staropolskich relacji pamiętnikarskich. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 5-21  szczegóły 
88.artykuł: Borzyszkowski Józef: Pamiętnikarstwo i sagi rodzinne jako świadectwo pomorskiej tożsamości. x 1999 ([w ks. zb.:] Rodzina pomorska. Pod red. Józefa Borzyszkowskiego. Gdańs...) szczegóły 
89.artykuł: Bratkowski Stefan: Marzenia książkojada. Notes Wydawniczy 1999 nr 1 s. 40-42 (m.in. postulat opublikowania pamiętników z XIX w. i XX wieku...) szczegóły 
90.artykuł: Broda Jan: Ziemia Cieszyńska w pamiętnikach i wspomnieniach. Kwartalnik Opolski 1991 (1990) nr 1/4 s. 86-95  szczegóły 
91.artykuł: Budziarek Marek: Miesiąc z życia Jehudy Lubińskiego. Przegląd Powszechny 2003 nr 11 s. 259-267 (dot. pamiętników z łódzkiego getta...) szczegóły 
92.artykuł: Bzowska Katarzyna: Jestem, więc piszę. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2011 nr 46 s. 5 (pamiętniki, dzienniki w literaturze powszechnej i polskiej XX w....) szczegóły 
93.artykuł: (BZ): Pamiętniki, wspomnienia refleksje. Aneks Trybuny 2001 nr 170 s. E (nt. wydawania pamiętników i wspomnień będących pokłosiem konkursów...) szczegóły 
94.artykuł: Chałasiński Józef: Pamiętnikarstwo młodego pokolenia wsi jako przejaw kultury współczesnej. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 33-38 (streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu Wydziału Nauk Społeczny...) szczegóły 
95.artykuł: Clyman Toby W.: The double voice in Polish Jewish women's autobiographies of the 1930s. Polin 2007 t. 18 s. 459-466 (nt. konkursów na autobiografie adresowanych do młodych Żydówek, zorga...) szczegóły 
96.artykuł: Dąbrowska Maria: Pomnik kultury demokratycznej i jego obrona. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 19-25 (niepublikowany tekst z 1946 r. wstępu do przygotowywanej przez pisarkę...) szczegóły 
97.artykuł: Długosz-Niedbalec Katarzyna: Język kobiet i język mężczyzn w pamiętnikach. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 2008 t. 35 s. 111-116 (na materiale pamiętników z l. 1950-1989...) szczegóły 
98.artykuł: Doktór Jan: Mieszczanie i Żydzi w dziennikach misjonarzy Institutum Judaicum w Halle i Bruedergemeinde w Herrenhut. Kwartalnik Historii Żydów 2003 nr 1 s. 336-341  szczegóły 
99.artykuł: Dunin-Wąsowicz Krzysztof: Świadomość narodowa chłopów w świetle pamiętników w okresie powstań narodowowyzwoleńczych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1992 z. 45 s. 87-93  szczegóły 
100.artykuł: Dzierzgowska Anna: Jak wiejskie dziecko stawało się dorosłym. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 127-135 (w świetle prac nadesłanych na konkurs "Pamiętnik chłopa" ogłoszony prz...) szczegóły 
101.artykuł: Elmanowska Barbara: Mężczyźni opuszczają Warszawę. Red 2010 nr 2/1 (2009/2010) s. 108-110 (nt. obrazu mężczyzn opuszczających podczas II wojny światowej Warszawę...) szczegóły 
102.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Kroniki zesłania. Nasz Dziennik 2001 nr 71 s. 10 (dot. serii wydawniczej "Duchowieństwo polskie w więzieniach, łagrach i...) szczegóły 
103.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Wspomnienia wołyńskie. Nasz Dziennik 2001 nr 128 s. 10 (dot. książek wspomnieniowych: Leon Karłowicz "Za Dywizję Wołyńską", Jó...) szczegóły 
104.artykuł: Gałaj Dyzma, Szczepański Jan: Poparcie dla ZAP [Zespołu Analiz Pamiętnikoznawczych] w IRWiP [Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa] PAN i deklaracja współpracy. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 175  szczegóły 
105.artykuł: Gapys Jerzy: Polityczne koncepcje ziemiaństwa i jego stosunek do najistotniejszych wydarzeń społeczno-politycznych. Na przykładzie dystryktu radomskiego w latach 1939-1945. Między Wisłą a Pilicą 2002 t. 3 s. 261-279 (na podstawie pamiętników ziemiańskich...) szczegóły 
106.artykuł: Gołębiowski Bronisław: Kultura społeczna mieszkańców regionu kurpiowskiego na tle kultury innych regionów w świetle dokumentów pamiętnikarskich. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1998 r. 12 s. 70-82 (dot. XX w....) szczegóły 
107.artykuł: Gołębiowski Bronisław: Nowe pamiętniki emigrantów Instytutu Gospodarstwa Społecznego. Pamiętnikarstwo Polskie 2000 nr 1/2 s. 188-191  szczegóły 
108.artykuł: Gołębiowski Bronisław: Pamiętnikarze ludowi Kurpiowszczyzny. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1990 r. 4 s. 179-189  szczegóły 
109.artykuł: Gorzko Marek: Pamiętniki, marksiści, metoda biograficzna. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Studia Sociologica 2002 nr 13 (331) s. 148-162 (dot. historii zastosowań metody biograficznej; szerzej o koncepcji Jul...) szczegóły 
110.artykuł: Gorzko Marek: Pojęcie podstawowej sytuacji biograficznej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Studia Sociologica 1993 nr 5 (115) s. 95-107 (definicja pojęcia i analiza przykładów w świetle materiałów pamiętnika...) szczegóły 
111.artykuł: Górecka Ewa: Spadkobiercy Jagiellonów - język jako znak wielokulturowości we wspomnieniach Pawła Jasienicy, Ireny Sławińskiej oraz Czesława Miłosza. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 118-132 (dot. wspomnień Pawła Jasienicy, Czesława Miłosza, Ireny Sławińskiej; z...) szczegóły 
112.artykuł: Górski Jan: Pamiętniki. Wspomnienia. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 124-156 (omów. krytyczne pamiętników i wspomnień wyd. w roku 1984...) szczegóły 
113.artykuł: Górski Jan: Pamiętniki. Wspomnienia. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 155-207 (omów. krytyczne pamiętników i wspomnień wyd. w roku 1983...) szczegóły 
114.artykuł: Grala Hieronim: Esshe raz o peterburgskikh kar'erakh poljakov. Novaja Pol'sha 2004 nr 2 s. 29-34 (m.in. na podstawie pamiętników i wspomnień Karola Olgierda Borchardta,...) szczegóły 
115.artykuł: Grzelak Zdzisław: Ciągłość i zmiana w kulturze wsi polskiej. Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 137-143 (opisanie zjawiska przez pryzmat pisarstwa pamiętnikarskiego w środowis...) szczegóły 
116.artykuł: Grzelak Zdzisław: Powstaje Zespół Analiz Pamiętnikoznawczych w IRWiR [Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa] Polskiej Akademii Nauk (Notatka w sprawie potrzeby i perspektyw Zespołu Analiz Pamiętnikoznawczych w IRWiR PAN). Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 173 (tekst z załącznikiem: Załącznik do "Notatki w sprawie potrzeby i persp...) szczegóły 
117.artykuł: Jackowski Aleksander: Marginalia. Konteksty 1995 nr 1 s. 81-82 (nt. popularności pamiętników z lat wojny i l. 50-tych i 60-tych XX w. ...) szczegóły 
118.artykuł: Jakubczak Franciszek: Fenomen pamiętnikarstwa polskiego a lokalno-regionalna kultura wsi. Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 124-136  szczegóły 
119.artykuł: Jakubczak Franciszek: Zasoby pamiętników. Zasady i zakres ich użytkowania. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1989 z. 2 s. 259-68 (nt. dokumentów pamiętnikarskich jako materiałów źródłowych dla potrzeb...) szczegóły 
120.artykuł: Jakubczak Franciszek: Zbiory oraz placówki pamiętnikarstwa polskiego i polonijnego. Nauka 1998 nr 3 s. 125-140  szczegóły 
121.artykuł: Jakubiak Krzysztof: Wychowanie rodzinne i nauka domowa dziecka na Pomorzu w świetle polskich pamiętników z przełomu XIX i XX wieku. x 1999 ([w ks. zb.:] Rodzina pomorska. Pod red. Józefa Borzyszkowskiego. Gdańs...) szczegóły 
122.artykuł: Jarosz Bożena: Amatorska twórczość literacka publikowana w formie blogów w opinii studentów. Edukacja Medialna 2003 nr 4 s. 27-29  szczegóły 
123.artykuł: J.K.: Zapisać własne życie. Płomyk 1990 nr 6 s. 8-9  szczegóły 
124.artykuł: Jurkowski Roman: Wyobrażenia i rzeczywistość. Polscy panowie i białoruscy chłopi w świetle pamiętników ziemian i realiów kresowych drugiej połowy XIX - początku XX wieku. x 2001 ([w ks. zb.:] Polacy i sąsiedzi - dystanse i przenikanie kultur. Cz. 2....) szczegóły 
125.artykuł: Kawka Maciej: Dyskurs autobiograficzny w internecie. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 109-110 (fel.; dot. m.in. języka blogów - dzienników i pamiętników publikowanyc...) szczegóły 
126.artykuł: Kaziów Michał: Pamiętniki. Komunikaty 1996 nr 5 s. 5 (pamiętnikarstwo w dwudziestoleciu międzywojennym i obecnie; felieton...) szczegóły 
127.artykuł: Kaźmierska Kaja: Konstruowanie narracji o doświadczeniu wojennej biografii. Na przykładzie analizy narracji kresowych. x 1996 ([W ks. zb.:] Biografia a tożsamość narodowa. Praca zbiorowa pod redakc...) szczegóły 
128.artykuł: Kaźmierska Kaja: Konstruowanie narracji o doświadczeniu wojennej biografii. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 4 s. 43-60  szczegóły 
129.artykuł: Kobuszewski Bogdan: Na kanwie lektur o akcji "Wieniec" (lata 1950-1999). Rocznik Mazowiecki 2002 t. 14 s. 115-139 (dot. m.in. akcji w świetle doniesień prasowych i pamiętników...) szczegóły 
130.artykuł: Kołodziejczyk Arkadiusz: Nowe Podlasiana. Przegląd wydawnictw historycznych za lata 1999-2002 (Podlasie Południowe - siedleckie i bialskopodlaskie). Rocznik Bialskopodlaski 2002 t. 10 s. 296-314 (m.in. nt. książek pamiętnikarskich wydanych na Podlasiu...) szczegóły 
131.artykuł: Korytko Andrzej: Kilka uwag na temat pamiętników okresu "potopu" szwedzkiego. Echa Przeszłości 2000 t. 1 s. 63-72 (mi.in. problemy z ustaleniem autorstwa pamiętników, czasu ich powstani...) szczegóły 
132.artykuł: Kosmanowa Bogumiła: Nad polskimi pamiętnikami. Autorzy - inspiratorzy - czytelnicy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Bibliologiczne 1994 z. 7 s. 31-45  szczegóły 
133.artykuł: Kostrowicka Irena: Śladami dzieła Ludwika Krzywickiego. "Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich". Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 116-119 (przedmowa do antologii: Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich, ...) szczegóły 
134.artykuł: Kot Wiesław: Pamiętniki z holocaustu. Arkusz 1993 nr 20 s. 3  szczegóły 
135.artykuł: Kowalczyk Jacek: Nastroje społeczne w ZSRR 1941-1942 (W świetle literatury pamiętnikarskiej). Studia Historyczne 1997 z. 3 s. 375-396  szczegóły 
136.artykuł: Kowalewicz Kazimierz: Narracje autobiograficzne - zagrożenie - zaradność. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 4 s. 61-77  szczegóły 
137.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Świat Książki 1989 nr 3 s. 12 ([fel. nt. lit. pamiętnikarskiej]...) szczegóły 
138.artykuł: Kruszewski Eugeniusz: Świat wspomnień (Zdzisławowi Jagodzińskiemu). Pamiętnik Literacki [Londyn] 2007 t. 33 s. 21-28 (literatura pamiętnikarska powstała poza krajem w l. 1940-1990...) szczegóły 
139.artykuł: Kubis Barbara: Miejsce literatury pamiętnikarskiej w systemie środków dydaktycznych do nauczania i uczenia się historii. Wiadomości Historyczne 1993 nr 3 s. 159-163  szczegóły 
140.artykuł: Kubis Barbara: Pamiętniki kobiet polskich w procesie nauczania historii. Wiadomości Historyczne 1999 nr 2 s. 98-110  szczegóły 
141.artykuł: Leoński Jacek: Drogi życiowe robotników Ziem Zachodnich (Na podstawie pamiętników robotniczych z 1981 roku). Rocznik Koszaliński 1992 nr 22 s. 39-45  szczegóły 
142.artykuł: Leoński Jacek, Rzepa Teresa: Przeszłość sportretowana w pamiętnikach (Na podstawie pamiętników mieszkańców Ziem Zachodnich). Rocznik Koszaliński 1993 nr 23 s. 111-119  szczegóły 
143.artykuł: Leoński Jacek: Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych (Uwagi do socjologicznej analizy pamiętników). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Studia Sociologica 1996 nr 7 (166) s. 71-76 (na materiale pamiętników nadesłanych na konkursy: "Pamiętnik mieszkańc...) szczegóły 
144.artykuł: Lipszyc Katarzyna: Midrasz 2008 nr 4 s. 44-48 (nt. wspomnień z czasów Zagłady publikowanych przez Polish-Jewish Herit...) szczegóły 
145.artykuł: Madejski Jerzy: Kanon i "przepisywanie" literatury. Sytuacja diarystyki (Uwagi wstępne). Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2007 nr 5 s. 11-20  szczegóły 
146.artykuł: Malanowski Jan: Pamiętniki - ważny dokument historyczny. Pamiętnikarstwo Polskie 2000 nr 1/2 s. 92-93  szczegóły 
147.artykuł: Marciszewska Elżbieta: Analiza pamiętników nadesłanych na konkurs "Życiorys własny robotnika". Przegląd Zachodni 1998 nr 3 s. 155-176  szczegóły 
148.artykuł: Markiewicz Władysław: Jubileuszowe pamiętniki robotników szkoły naukowej Floriana Znanieckiego. Pamiętnikarstwo Polskie 2000 nr 1/2 s. 184-187  szczegóły 
149.artykuł: Meducka Marta: Pamiętniki chłopów jako pomocnicze źródło wiedzy o miejscu i roli książki w środowisku wiejskim przed 1918 rokiem. Rocznik Świętokrzyski 1989 t. 16 s. 221-242 (dotyczy pamiętników autorów urodzonych między 1840 a 1905...) szczegóły 
150.artykuł: Nawrot Monika: Rola rodziny w utrzymaniu tożsamości narodowej Polaków na terenie zaboru rosyjskiego w drugiej połowie XIX i początkach XX w świetle literatury wspomnieniowej i pamiętnikarstwa. Acta Elbingensia 2003 t. 1 s. 51-70  szczegóły 
151.artykuł: Niebelski Eugeniusz: Duchowni na zesłaniu syberyjskim w Tunce w latach 1866-1877. Wrocławskie Studia Wschodnie 2001 t. 5 s. 55-79 (m.in. na podstawie wspomnień następujących osób: Ignacy Klimowicz, Mik...) szczegóły 
152.artykuł: Niewiadomski Donat: Kartka z historii ludowego pamiętnikarstwa. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 39-40  szczegóły 
153.artykuł: Nowak Anna: Metoda autobiografii w badaniach wzorów życia rodzinnego. Propozycja badawcza. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Studia Sociologica 1993 nr 5 (115) s. 85-93 (propozycja analizy materiałów pamiętnikarskich nadsyłanych od 1969 rok...) szczegóły 
154.artykuł: Oettingen Urszula: Dwory na szlaku działań grupy Józefa Piłsudskiego w 1914 roku w Królestwie Polskim w świetle źródeł pamiętnikarskich. Studia Historyczne 2002 z. 2 s. 163-178 (obrazy dworu w wspomnieniach i pamiętnikach m.in. autorów: Emanuel Ma...) szczegóły 
155.artykuł: Oettingen Urszula: Dwór i Legiony Polskie na Lubelszczyźnie i Podlasiu w 1915 roku w świetle źródeł pamiętnikarskich. x 2003 ([W ks.:] ... et quorum pars magna fui... (Księga pamiątkowa poświęcona...) szczegóły 
156.artykuł: Oettingen Urszula: Dwór w południowo-zachodniej części Królestwa Polskiego w 1915 roku w świetle legionowych pamiętników. Między Wisłą a Pilicą 2002 t. 3 s. 199-213 (art. nt. dzieł wydanych przede wszystkim w latach 1915-1939, także nt....) szczegóły 
157.artykuł: Parafinowicz Halina: Pomiędzy mitem a rzeczywistością: międzywojenna Ameryka w pamiętnikach emigrantów. Studia Podlaskie 2001 t. 11 s. 179-194 (pamiętniki emigrantów ze Stanów Zjednoczonych, będące pokłosiem konkur...) szczegóły 
158.artykuł: Paździoch Władysław: Zarys pamiętnikarstwa w regionie głogowskim po II wojnie światowej. Mit 1998 nr 3 s. 57-61  szczegóły 
159.artykuł: Pietraszek Edward: Rola wychowawcza matki w rodzinie robotniczej 1880-1939 (w świetle pamiętników). x 1992 ([W ks. zb.:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. Zbi...) szczegóły 
160.artykuł: Pihan-Kijasowa Alicja: Warstwa nowej leksyki we wspomnieniach Sybiraków z lat 1939-1945. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1999 t. 5 cz. 2 s. 117-124  szczegóły 
161.artykuł: Pokorska Beata Anna: Pamiętnikarstwo duchowieństwa w wieku dziewiętnastym. Akant 2003 nr 10 s. 20-23  szczegóły 
162.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 20 VI s. 16 (not. o powstaniu w Warszawie Fundacji Popierania Pamiętnikarstwa Polsk...) szczegóły 
163.artykuł: Rolnik Dariusz: Obraz Anglii i Anglików w czasach stanisławowskich 1764 - 1795 w polskiej literaturze pamiętnikarskiej..... Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Wieki Stare i Nowe 2007 t. 5 (2483) s. 95-109  szczegóły 
164.artykuł: Romaniszyn Krystyna: Obraz Polski a świadomość narodowa (Analiza pamiętników imigrantów polskich w Kanadzie). Studia Polonijne 1992 t. 10 (1986) s. 295-308  szczegóły 
165.artykuł: Rzepa Teresa: Psychologiczny portret mieszkańca Pomorza Środkowego (Na podstawie pamiętników obejmujących lata 1945-1970). Rocznik Koszaliński 1992 nr 22 s. 23-38  szczegóły 
166.artykuł: Siekierski Stanisław: Pamiętnikarze a społeczne konteksty. x 1999 ([W ks.:] Pokolenia, kultura, polityka. Księga jubileuszowa na 65-lecie...) szczegóły 
167.artykuł: Siekierski Stanisław: Świadomość chłopów okresu kolektywizacji w świetle pamiętników. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 53-63  szczegóły 
168.artykuł: Stępień Monika: The image of post-war Kraków in Jewish writing, 1945-1950. Polin 2011 t. 23 s. 361-381 (dot. twórczości wspomnieniowej, aut.: Irena Bronner, Hela Fisher, Alo...) szczegóły 
169.artykuł: Strumph-Wojtkiewicz Stanisław: Cudzoziemscy powstańcy. Mimoza 2003 nr 1 s. 6-9 (nt. cudzoziemców biorących udział w powstaniu styczniowym. m.in. na po...) szczegóły 
170.artykuł: Sulima Roch: Saga o buntownikach i oraczach. Regiony 1997 nr 4 s. 136-140 (dot.: Tomasz Skorupka: Kto przy Obrze temu dobrze, Wawrzyniec Skorupka...) szczegóły 
171.artykuł: Svjazhynskih Uladzihmihr: Memuary XVII stagoddzja: Prablema supol'najj kul'turnajj nalezhnascih. x 1997 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 6 [cz.] 2. Mihnsk 1997 ...) szczegóły 
172.artykuł: Szpytma Mateusz: Wizerunek Żyda galicyjskiego w pamiętnikach chłopów. Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego 2002 nr 32 s. 65-75  szczegóły 
173.artykuł: Śliwowska Wiktoria, Śliwowski Rene: Vlast' soloveckaja i Poljaki. Novaja Pol'sha 2002 nr 12 s. 46-48 (nt. wspomnień zesłańców na północ Rosji; dot. następujących twórców: A...) szczegóły 
174.artykuł: Śliwowska Wiktoria, Śliwowski René: Władza sołowiecka i Polacy. Novaja Pol'sha 2004 wydanie specjalne s. 67-70 (nt. wspomnień zesłańców na północ Rosji; dot. następujących twórców: A...) szczegóły 
175.artykuł: Tazbir Janusz: Pomnikiem zhańbieni. x 1999 ([w ks.:] Janusz Tazbir: Pożegnanie z XX wiekiem. Warszawa 1999, s. 73-...) szczegóły 
176.artykuł: Turski Marian: Individual experience in diaries from the Łódź Ghetto. x 2000 ([w ks. zb.:] The Jews in Poland. Volume II. Edited by Sławomir Kaprals...) szczegóły 
177.artykuł: Tych Feliks: Świadkowie Shoah. Zagłada Żydów w polskich pamiętnikach i wspomnieniach. x 1999 ([W ks.:] Feliks Tych: Długi cień Zagłady. Szkice historyczne. Warszawa...) szczegóły 
178.artykuł: Walkusz Jan: Twórczość pamiętnikarsko-wspomnieniowa polskiego duchowieństwa Pomorza i Wielkopolski XIX i XX wieku. Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 4 s. 115-142 (dotyczy wspomnień z okresu pruskiego; relacji z podróży i wspomnień ob...) szczegóły 
179.artykuł: Wiewiórska Helena: Kresowianie na Obczyźnie i w Ojczyźnie. Semper Fidelis 2003 nr 6 s. 10-15 (m.in. nt. książek wspomnieniowych następujących twórców: Jadwiga Hohen...) szczegóły 
180.artykuł: Wilkowski Marcin: Edukacja poza polityką historyczną. Rita Baum 2008 nr 12 s. 41-43 (dot. m.in. projektów upamiętniających: organizowanej przez Ośrodek Bra...) szczegóły 
181.artykuł: Wiśniewska Katarzyna: Bibliografia adnotowana pamiętników powstałych w wyniku konkursów na pamiętniki ogłoszonych w latach 1976-1986 przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Kielcach, "Słowo Ludu" oraz Ośrodek Kultury Literackiej. Studia Kieleckie 1994 nr 2 s. 89-108  szczegóły 
182.artykuł: Wojtkiewicz-Rok Wanda: Studia medyczne we Lwowie w latach 1894-1939 w świetle pamiętników lekarzy. Komunikat. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 108-110 (na przykładzie pamiętników pozostających w rękopisach...) szczegóły 
183.artykuł: Wójcik Ryszard: Nurt pamiętnikarstwa (Pamięć wzgardzona - pamięć bezdomna). Aneks Trybuny 2000 nr 120 s. A, F (nt. sprzedaży w prywatne ręce Domu Pamiętnikarstwa w zabytkowy pałacu ...) szczegóły 
184.artykuł: Wyszyński Stefan: Problemy społeczno-moralne wsi w "Pamiętnikach chłopów". Kultura Wsi 1996 nr 1 s. 46-60 (dot. antologii: Pamiętniki Chłopów, Warszawa 1935...) szczegóły 
185.artykuł: Zamierzenia Komitetu Pamiętnikoznawstwa PAN kontynuowanie przez przez ZAP IRWiR [Zespół Analiz Pamiętnikoznawczych Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa] PAN [!]. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 176 (skład Komitetu...) szczegóły 
186.artykuł: Zieliński Andrzej: Odwiedziny Rugii przez Polaków w XIX wieku. nr s. (dot. m.in. obecności Rugii w XIX-wiecznych w polskim piśmiennictwie li...) szczegóły 
187.artykuł: Zięba Dariusz: Bohaterowie literatury syberyjskiej. Fraza 2002 nr 3 s. 243-254 (nt. pamiętników sybiraków do XVII w.; m.in. o Thesby de Belcourze, Mau...) szczegóły 
188.artykuł: Zięba Dariusz: Zesłańczy system wartości we wczesnych pamiętnikach z Syberii (1660-1812). Prace Humanistyczne 2004 nr 31 s. 120-154 (szerzej o pamiętnikach autorów: Maurycy Beniowski, Faustyn Ciecierski,...) szczegóły 
189.artykuł: Zwicker Stefan: "Weh dem, der aus der Reihe tanzt" - Jugend im Nationalsozialismus in autobiographischen Werken bei Kempowski, Harig, Jost Hermand und Peter Gay. x 2002 ([w ks. zb.:] Sinngebung. Zwischen Festlegung und Pluralitaet. [Red.] A...) szczegóły 
190.artykuł: Żurko Jerzy: O pożytkach badania tożsamości narodowej metodą autobiograficzną. x 2003 ([w ks. zb.:] Biografia a tożsamość. Pod red. Ireny Szlachcicowej. Wroc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Baśniowość, fantastyka, tematyka legendarna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
191.artykuł: Kroczak Jerzy: Cudowność i prognostyki w polskich pamiętnikach XVII wieku. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 115-130  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dom (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
192.książka: Jedynak Barbara: Obyczaje domu polskiego w czasach niewoli 1795-1918. 1996 ([Dot. m.in. motywu domu polskiego czasów zaborów w pamiętnikach, pieśn...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dwór, dworek (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
193.artykuł: Oettingen Urszula: Dwór w południowo-zachodniej części Królestwa Polskiego w 1915 roku w świetle legionowych pamiętników. Między Wisłą a Pilicą 2002 t. 3 s. 199-213 (art. nt. dzieł wydanych przede wszystkim w latach 1915-1939, także nt....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
194.artykuł: Strumph-Wojtkiewicz Stanisław: Cudzoziemscy powstańcy. Mimoza 2003 nr 1 s. 6-9 (nt. cudzoziemców biorących udział w powstaniu styczniowym. m.in. na po...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
195.książka: Niebiem i sercem okryta. Studia historyczne dedykowane dr Jolancie Malinowskiej. ([Zawiera m.in.:] Maciej Szczurowski: Opiekunka dobrej śmierci, święta ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
196.książka: Doliński Wojciech: Nowe ślady stare drogi. Europa w pamiętnikach Polaków. 2012  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
197.artykuł: Zieliński Andrzej: Odwiedziny Rugii przez Polaków w XIX wieku. nr s. (dot. m.in. obecności Rugii w XIX-wiecznych w polskim piśmiennictwie li...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
198.książka: Borek Piotr: Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, fortece, tradycja. 2001 (Wstęp. * I. O sylwiczności staropolskich pamiętników. 1. Małe formy sł...) szczegóły 
recenzja: Bigaj Anetta: Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2002 [nr] 7 (2001) s. 219-223  szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Ukraina w oczach diarystów i pamiętnikarzy. Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 122-123  szczegóły 
recenzja: Chymkowski Roman: W kręgu historii literatury. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 117 (nota...) szczegóły 
recenzja: Głażewski Jacek: Napis 2001 seria 7 s. 525-531  szczegóły 
recenzja: Grzeszczuk Michał W.: Z życia Towarzystwa Asystentów AP [Akademii Pedagogicznej w Krakowie]. Konspekt 2002 nr 12 s. 66 (nt. spotkania promocyjnego zorganizowanego w celu prezentacji książki;...) szczegóły 
recenzja: Grzeszczuk Michał W.: Z życia Towarzystwa Asystentów AP [Akademii Pedagogicznej]. Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 73 (nt. spotkania promocyjnego książki...) szczegóły 
recenzja: Kuran Michał: Ruch Literacki 2002 z. 1 s. 93-95  szczegóły 
recenzja: Leśniak Franciszek: Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Nowa Polszczyzna 2001 nr 5 s. 67-68  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Książki o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 344-345  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
199.artykuł: Stępień Monika: The image of post-war Kraków in Jewish writing, 1945-1950. Polin 2011 t. 23 s. 361-381 (dot. twórczości wspomnieniowej, aut.: Irena Bronner, Hela Fisher, Alo...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polska, Polacy (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
200.książka: Jedynak Barbara: Obyczaje domu polskiego w czasach niewoli 1795-1918. 1996 ([Dot. m.in. motywu domu polskiego czasów zaborów w pamiętnikach, pieśn...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
201.książka: Kazimierz Pułaski w polskiej i amerykańskiej świadomości. Materiały z polsko-amerykańskiej konferencji naukowej w Warce-Winiarach, 8-10 października 1997 r.. 1998 (Wstęp. * [Zawiera m.in.:] Sławomir Górzyński: Pułascy herbu Ślepowron....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
202.artykuł: Janota-Strama Anna: Obraz Napoleona Bonaparte w pamiętnikach Polek. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica 2003 z. 2 s. 289-302  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Syberia, łagry, zesłanie, tułaczka (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
203.książka: Syberia w historii i kulturze narodu polskiego. 1998 ([Zawiera m.in.:] Antoni Kuczyński: Przedmowa. * Bogdan Rok: Staropolsk...) szczegóły 
recenzja: Dubinina N.I.: Niepodległość i Pamięć 2001 nr 1 s. 237-241  szczegóły 
recenzja: Dubinina N.I.: Polacy na Syberii i na Dalekim Wschodzie. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 2 s. 179-184  szczegóły 
recenzja: (MBK): Promocja w Instytucie Kultury Polskiej w Moskwie. Wrocławskie Studia Wschodnie 1999 [t.] 3 s. 273-274 (nota sprawozdawcza z promocji książki; 24 XI 1999...) szczegóły 
recenzja: Milewska-Młynik Anna: Etnografia Polska 1999 t. 43 z. 1/2 s. 232-234  szczegóły 
recenzja: Milewska-Młynik Anna: Niepodległość i Pamięć 2001 nr 1 s. 241-244  szczegóły 
recenzja: Romanowski Andrzej: Sibir' i Poljaki. Novaja Pol'sha 2000 nr 3 s. 45-48  szczegóły 
recenzja: Róziewicz Jerzy: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 4 s. 169-178  szczegóły 
recenzja: Suleja Teresa: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 2000 nr 3 s. 484-486  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
204.artykuł: Wójcik Zbigniew J.: Komisja Syberyjska Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN [Polskiej Akademii Nauk]. Wrocławskie Studia Wschodnie 2002 t. 6 s. 319-321 (dot. działalności Komisji Syberyjskiej Komitetu Historii Nauki i Techn...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa II, okupacja (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
205.książka: Biuletyn Polonistyczny. R. 33: 1990 z. 3/4: Pamięć Września. Materiały sesji naukowej Instytutu Badań Literackich PAN 22-24 listopada 1989. 1990 (Od Redakcji. - Marek Zaleski: Wrzesień 1939 - zgubiona szansa. - Rafał...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
206.artykuł: Bednarczuk Monika: Bratobójcze walki w Hiszpanii w latach 1936-1939 w oczach polskich świadków. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 2 (40) s. 35-48 (w oparciu m.in. o reportaże i wspomnienia; z not. o autorce art.; ze s...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
207.książka: Engelking Barbara: Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych. 2001  szczegóły 
208.książka: Leociak Jacek: Tekst wobec zagłady. (O relacjach z getta warszawskiego). 1997 ([Analiza tekstowych świadectw: dzienników, pamiętników, zapisów kronik...) szczegóły 
recenzja: Brodzka-Wald Alina: Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 203-204  szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 198-203  szczegóły 
recenzja: Gebert Konstanty: Okno na getto. Midrasz 1998 nr 5 s. 48-50  szczegóły 
sprostowanie: Leociak Jacek: Sprostowanie do sprostowań. Midrasz 1998 nr 6 s. 5 (z odpowiedzią Konstantego Geberta...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1998 nr 3 s. 178-179  szczegóły 
recenzja: Grudzińska Agnieszka: Nie ostał się po nich nawet Kadisz. Kultura i Społeczeństwo 1999 nr 1 s. 201-202  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Słuchaj, Izraelu.... Res Publica Nowa 1998 nr 5 s. 84-85  szczegóły 
recenzja: Rodak Paweł: Zapisy getta. Znak 1999 nr 12 s. 189-190  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Materia zła i słowo. Nowe Książki 1998 nr 5 s. 60-61 (z fot. Jacka Leociaka...) szczegóły 
recenzja: T.B.: Głos z tamtego świata. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 23 (z 11 II) s. 4  szczegóły 
recenzja: Umińska Bożena: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1999 nr 2 s. 110-113  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Zagłada getta warszawskiego w relacjach jej świadków. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 19 s. 17  szczegóły 
209.książka: Literackie portrety Żydów. 1996 (Eugenia Łoch: Słowo wstępne. * [Referaty wygłoszone na międzynarodowej...) szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 9 s. 16  szczegóły 
210.książka: Rogalewska Ewa: Getto białostockie. Doświadczenie zagłady. Świadectwa literatury i życia. 2008 ([Dot. indywidualnego doświadczenia Zagłady w literaturze i intymistyce...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
211.artykuł: Szpytma Mateusz: Wizerunek Żyda galicyjskiego w pamiętnikach chłopów. Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego 2002 nr 32 s. 65-75  szczegóły 
212.artykuł: Tych Feliks: Świadkowie Shoah. Zagłada Żydów w polskich pamiętnikach i wspomnieniach. x 1999 ([W ks.:] Feliks Tych: Długi cień Zagłady. Szkice historyczne. Warszawa...) szczegóły 
213.artykuł: Tych Feliks: Świadkowie Szoa. Zagłada Żydów w polskich pamiętnikach i wspomnieniach. Midrasz 1999 nr 10 s. 36-44  szczegóły 
214.artykuł: Wartoś-Szmigiero Joanna: Janina Bauman, Halina Nelken und Stella Mueller-Madej - Auseinandersetzung mit der Frage ihrer Doppelidentitaet. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 389-398 (dot. kwestii żydowskiej i polskiej tożsamości autorek wspomnień z dzie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Przyjaciół Pamiętnikarstwa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
215.artykuł: Jakubczak Franciszek: Zarys programu prac Ośrodka Pamiętnikarstwa Warszawskiego TPP [Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa] na lata 1997-1998. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 181-183  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
216.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gałecki Zygmunt: Osobliwości leksykalne "Pamiętników znalezionych w Katyniu". Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 179-185  szczegóły 
    książki (alfabet tytułów)
217.książka: Pół wieku [1898-1948]. Pamiątki z Pokucia. 2003 (Mariusz Lesław Krogulski: Wstęp. - [Noty biograficzne]. - [Wspomnienia...) szczegóły 
218.książka: Praca przymusowa Polaków na rzecz III Rzeszy w latach 1939-1945. Wybór wspomnień. 1999 (Stanisław Kasperski: Słowo wstępne. - [B. Bobusia, A. Nowak:] Od Redak...) szczegóły 
219.książka: Wspomnienia z zesłania byłych mieszkańców Wilejszczyzny. 1995 (Wstęp. - [Teksty 10 wspomnień i relacji pióra nieliteratów]. - Folklor...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Beniowski Maurycy August
220.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zatorska Izabella: Przemiana dziennika pokładowego w dziennik wyprawy. Maurycy August Beniowski w drodze na Madagaskar. Napis 2002 seria 8 s. 37-50  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pasek Jan Chryzostom
221.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Potoniec Patrycja: Autor, narrator, bohater w dziele pamiętnikarskim. ("Pamiętniki" Jana Chryzostoma Paska). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2002 z. 57 s. 3-24  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Radziwiłł Mikołaj Krzysztof (1549-1616)
222.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zarębski Rafał: Z problematyki spójności tekstu w pamiętnikach XVI-wiecznych (Na przykładzie "Podróży do Ziemi świętej, Syrii i Egiptu" Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki"). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2008 t. 53 s. 261-271  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wybicki Józef
223.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Z epoki Legionów i Mazurka Dąbrowskiego. 2000 ([Zawiera m.in.:] Maciej Kucharski, Dariusz Nawrot: Legiony polskie we ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zamoyski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
224.artykuł: Rolnik Dariusz: Wokół stereotypu magnata czasów stanisławowskich. Wizerunek Andrzeja Zamoyskiego (1717?1792) w polskich memuarach. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Wieki Stare i Nowe 2012 t. 4 nr 9 (2931) s. 44-68  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
225.artykuł: Bzowska Katarzyna: Jestem, więc piszę. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2011 nr 46 s. 5 (pamiętniki, dzienniki w literaturze powszechnej i polskiej XX w....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
226.artykuł: Kornhauser Julian: Proza autobiograficzna przełomu wieków. Pamiętnik Słowiański 2003 z. 2 s. 3-9 (dot. renesansu prozy autobiograficznej w latach 90. m.in. w Polsce, a ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
227.książka: Niebiem i sercem okryta. Studia historyczne dedykowane dr Jolancie Malinowskiej. ([Zawiera m.in.:] Maciej Szczurowski: Opiekunka dobrej śmierci, święta ...) szczegóły 
228.książka: The legacy of the Holocaust. Children and the Holocaust. ([Zawiera m.in.:] Editors' preface. * Opening speeches: Franciszek Ziej...) szczegóły 
recenzja: Łysak Tomasz: Okruchy dzieciństwa. O dziecięcych świadectwach Zagłady. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 138-145 (z not. o autorze art. na s. 386...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Historia literatury (bułgarska)
    książki (alfabet autorów)
229.książka: [Drugie] II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 1991 ([Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama M...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 85 (1671) s. 112-113  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska)
    książki (alfabet autorów)
230.książka: Lubas-Bartoszyńska Regina: Pisanie autobiograficzne w kontekstach europejskich. 2003 (Przedmowa. - Część I. Myśl zachodnia o autobiografii: Tożsamość i auto...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
231.artykuł: Doktór Jan: Mieszczanie i Żydzi w dziennikach misjonarzy Institutum Judaicum w Halle i Bruedergemeinde w Herrenhut. Kwartalnik Historii Żydów 2003 nr 1 s. 336-341  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
232.artykuł: Szymak-Reiferowa Jadwiga: Nasz przyjaciel Moskal - Igor Diedkow. Studia Rossica 2004 [t.] 14 s. 151-163 (dot. m.in. wątków polskich w dziennikach krytyka literackiego Igora Di...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Historia literatury (włoska)
    książki (alfabet autorów)
233.książka: Tylusińska-Kowalska Anna: Imparare dal vivo. La scrittura autobiografica italiana romantico-risorgimentale. Approccio allo studio intertestuale. 1999 (Introduzione. - I. Il romanticismo italiano e la scrittura autobiograf...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
234.artykuł: Adamczyk-Garbowska Monika: Relacja z Zamościa. Midrasz 2011 nr 2 s. 10 (dot. żydowskich ksiąg pamięci, m.in. "Pinkes Zamoszcz", wydanej w Buen...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Literatura współczesna (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
235.artykuł: Adamczyk-Garbowska Monika: Krajobraz po Zagładzie - relacje dziennikarzy żydowskich z powojennej Polski. Midrasz 2012 nr 1 s. 16-20 (książkowe relacje z podróży po Polsce z l. 1945-48, dot. teksów aut.: ...) szczegóły 
236.artykuł: Zechenter Katarzyna: Kraków in Jewish literature since 1945. Polin 2011 t. 23 s. 383-408 (obraz i rola Krakowa w życiu i wspomnieniach autorów pochodzenia żydo...) szczegóły