PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Jagiełło Michał: Społeczny obieg książki. Nauka 2001 nr 3 s. 123-127 (dot. propozycji rozwiązań dla bibliotek w kontekście wpływu literatury...) szczegóły 
2.artykuł: Jarosz Dariusz: Książki pod strzechy. Z badań nad politycznymi uwikłaniami czytelnictwa na wsi polskiej w latach 1949-1956. Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2008 t. 2 s. 37-53 (nt. czytelnictwa w modelu komunistycznej polityki kulturalnej w latach...) szczegóły 
3.artykuł: Ł.G.: Nie ma pieniędzy dla niewidomych. Rzeczpospolita 2002 nr 181 s. A7 (dot. dotacji na uzupełnienie bibliotek książkami w alfabecie Braille'a...) szczegóły 
4.artykuł: Ł: Trzyletni plan promocji czytelnictwa. Biblioteka Analiz 2003 nr 7 s. 19 (nota nt. prezentacji planu promocji czytelnictwa...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Ministerstwo Kultury i Sztuki w dokumentach 1918-1998. 1998 (M.in. dokumenty dotyczące życia literackiego, wydawnictw, zagadnień te...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Czarnik Oskar Stanisław: Między dwoma Sierpniami. Polska kultura literacka w latach 1944-1980. 1993 (Prolog 1944 r. Przestrzeń komunikacji literackiej. Pisarz wobec społec...) szczegóły 
recenzja: Brudnicki Jan Z.: Literatura piękna i niepiękna. Twórczość 1995 nr 1 s. 116-118  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 11 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Piasecki Marcin: Polityka - Kultura 1993 nr 10 s. VIII  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Ryszard: Dziedzictwo kulturowe PRL. Życie Warszawy 1994 nr 67 dod. s. 4  szczegóły 
recenzja: Rodak Magda: Pisarze, książki, czytelnicy. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 127-130  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Nowe Książki 1994 nr 9 s. 71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Waśkiewicz Andrzej K.: Literatura w państwie nowego typu. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 14 s. 20  szczegóły 
7.książka: Kisielewski Tadeusz: Październik 1956. Punkt odniesienia. Mozaika faktów i poglądów. Impresje historyczne. 2001 ([Zawiera m.in.:] Część I. "Inżynierowie ludzkich dusz": Rozdział I. Pr...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Stanisław: Dzieje Najnowsze 2002 nr 1 s. 234-237  szczegóły 
recenzja: Jarosz Dariusz: Acta Poloniae Historica 2002 t. 85 s. 326-329 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Jarosz Dariusz: Mazowieckie Studia Humanistyczne 2001 r. 7 nr 1 s. 145-150  szczegóły 
recenzja: Smoliński Andrzej: Dzieje Najnowsze 2002 nr 1 s. 237-242  szczegóły 
8.książka: Kultura polska 1989-1997. Raport. 1997 (Teresa Kostyrko: Wstęp. * [Zawiera m.in.:] I. Kultura artystyczna: Ter...) szczegóły 
recenzja: Herman Michał: Prawdziwe zagrożenie. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 48 s. 4  szczegóły 
recenzja: Raz gorzej, raz źle. Głos Ludu 1997 nr 114 s. 3  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Raport. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 54-55  szczegóły 
9.książka: Literatura i władza. 1996 ([Referaty wygłoszone na konferencji "Literatura i władza", Warszawa, 1...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Ideologiczne dreszcze. Rzeczpospolita 1997 nr 10 s. 23  szczegóły 
10.książka: Ładyka Jerzy: Literatura i światopogląd. 1989 (I. Kultura bez ograniczeń [m. in. o relacjach ideologii i kultury]. Li...) szczegóły 
11.książka: Oblicza komunistycznego zniewolenia. Między nauką a literaturą. 2009  szczegóły 
12.książka: Ożóg Jan Bolesław: Obrazy świata. Z poezji i prozy polskiej. 1989 ([Wstęp]. - I. Literatura w nowej dobie: Prawda tkwi w człowieku [posta...) szczegóły 
13.książka: Październik '56. Odwilż i przełom w życiu literackim i kulturalnym Polski. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Rzeszów 23-25 września 1996 roku. 1996 (Adam Kulawik: [Wstęp]. * Wojciech Tomasik: Między trasą W-Z a Pałacem ...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Wokół październikowego przełomu. Śląsk 1997 nr 4 s. 74  szczegóły 
14.książka: Prokop Jan: Sowietyzacja i jej maski. PRL w latach stalinowskich. 1997 (Dwa słowa o amnezji [wstęp]. - Zawiłe dróżki kolaboracji [metody pozys...) szczegóły 
recenzja: Filip Grzegorz: Na węzłowej stacji 50 lat temu. Nowe Książki 1997 nr 8 s. 17  szczegóły 
15.książka: Prokop Jan: Wyobraźnia pod nadzorem. Z dziejów literatury i polityki w PRL. 1994 (Wprowadzenie. - Mity fundatorskie Polski Ludowej. Bat i marchewka albo...) szczegóły 
16.książka: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej. 1998 (Alina Brodzka: Słowo wstępne. *[Materiały z sesji naukowej "Literatur...) szczegóły 
recenzja: Ligęza Wojciech: Dwie dekady. Nowe Książki 1999 nr 9 s. 28  szczegóły 
recenzja: Rżany Rafał: Z okopów na giełdę. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 242-245  szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Spór czwaty: literatura polska 1975-1995. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 94-102  szczegóły 
17.książka: Walc Jan: Wielka choroba. 1992 (Od autora. - "Wielka choroba" [Wielka Improwizacja z III części "Dziad...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Łapiński Zdzisław: Polityka z bliska i z daleka. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 1-4 (wstęp do nr 3 (pt. "Władza słowa, władza nad słowem") Tekstów Drugi...) szczegóły 
19.artykuł: Ornatowski Cezar M.: Writing education in political and historical contexts. Writing, from Stalinism to democracy. Literacy education and politics in Poland, 1945-1999. x 2010 ([w ks. zb.:] Traditions of writing research. Red. Charles Bazerman et ...) szczegóły 
20.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Czy musiało stać się, jak się stało? (Notatki o genezie sytuacji i kresie pewnych złudzeń). Opcje 1994 nr 3 s. 35-39 (czy 1989 jest początkiem nowej epoki w lit. polskiej?; także o polityc...) szczegóły 
21.artykuł: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Pisarz, instytucje, państwo (II). Autograf 1990 nr 6 s. 24-36 (literatura polska po II wojnie światowej wobec instytucji państwowych;...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Jastrzębski Jerzy: Koniec żałosny. 1992 (Od autora [wstęp]. - Wokół realizmu: Krytyka i polityka [związki kryty...) szczegóły 
recenzja: Bednarek Stefan: Jaki początek, taki i koniec. Odra 1994 nr 2 s. 104-105  szczegóły 
23.książka: Tubielewicz Mattsson Dorota: Polska socrealistyczna krytyka literacka jako narzędzie władzy = Socialist realist literary criticism in Poland as a tool of power. With a summary in English. 1997 (Przedmowa. * [Szkice dotyczące prac krytycznoliterackich autorów: Tade...) szczegóły 
Życie literackie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Ornatowski Cezar M.: Writing education in political and historical contexts. Writing, from Stalinism to democracy. Literacy education and politics in Poland, 1945-1999. x 2010 ([w ks. zb.:] Traditions of writing research. Red. Charles Bazerman et ...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
25.książka: Eisler Jerzy: Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje. 1991 (M.in. o angażowaniu się pisarzy i ludzi teatru w działaln. polityczną,...) szczegóły 
recenzja: Lewandowski Józef: Acta Sueco-Polonica 1996 nr 4 (1995) s. 143-148 (recenzja jest podsumowaniem dyskusji Seminarium Współczesnej Kultury i...) szczegóły 
26.książka: Mentzel Zbigniew: Pod kreską. Ostatnie kwartały PRL. 1990 (Szkice dot. życia lit. i polityki kulturalnej...) szczegóły 
recenzja: Jastrzębski Jerzy: Pod i nad kreską. Przegląd Powszechny 1992 nr 4 s. 165-167  szczegóły 
recenzja: Majcherek Wojciech: Aktualności z przeszłości. Po prostu 1991 nr 5 s. 9  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Kronika wypadków żałosnych. Społeczeństwo Otwarte 1991 nr 4 s. 51-52  szczegóły 
recenzja: Pawlak Edward: Panopticum PRL-u. Wprost 1991 nr 5 s. 53  szczegóły 
recenzja: Pilch Jerzy: Szczegóły schyłku. Tygodnik Powszechny 1991 nr 2 s. 10  szczegóły 
recenzja: Sosnowska Danuta: Najśmieszniejszy kraj świata. Tygodnik Solidarność 1991 nr 16 s. 16  szczegóły 
recenzja: Stankiewicz-Podhorecka Temida: Kronika uszkodzonych serc. Życie Warszawy 1991 nr 102 s. 7  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Kwartalnik kulturalny. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 18-19  szczegóły 
recenzja: Wójt: Tygodnik Literacki 1991 nr 6 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zaleski Marek: Peerliada. Res Publica 1991 nr 5 s. 101-105  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Gruba kreska. Literatura 1991 nr 10 s. 59  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Majcherek Janusz A.: Kultura. Przemiany kulturowe i obyczajowe w III RP. x 1999 ([W ks.:] Pierwsza dekada III Rzeczypospolitej 1989-1999. Warszawa 1999...) szczegóły 
28.artykuł: Oświadczenie. Kryzys kultury w RP. Goniec Świętokrzyski 2002 nr 4 s. 2 (oprac. przez Komitet Porozumiewawczy Stowarzyszeń Twórczych Towarzystw...) szczegóły 
artykuł: Deklaracja w sprawie kultury narodowej. Goniec Świętokrzyski 2002 nr 4 s. 2 (deklaracja poparcia dla tez wyrażonych w oświadczeniu sformułowana prz...) szczegóły 
29.artykuł: Oświadczenie. Kryzys kultury w RP. Rzeczpospolita 2002 nr 217 s. A7 (podpisane przez Komitet Porozumiewawczy Stowarzyszeń Twórczych Towarzy...) szczegóły 
30.artykuł: Walas Teresa: Kulura polska po komunizmie (Zaproszenie do dyskusji). Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s.168-182 (przedruk z Dekada Literacka 1996 nr 4...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Głos Szczeciński 1989 nr 77 s. 3 (omów. katalogu ksążek zakazanych wyd w 1952 przez Ministerstwo Kultury...) szczegóły 
32.artykuł: Kwiatek Wojciech Piotr: Elita powiedziała: NIE. Tygodnik Solidarność 1994 nr 14 s. 22 (nt. Listu 34 skierowanego do prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewic...) szczegóły 
33.artykuł: Salmonowicz Stanisław: Wokół listu 34. Dzieje Najnowsze 1994 r. 26 nr 3 s. 223-224 (m.in. nawiąz. do ks. Jerzego Eislera "List 34" oraz art. Tomasza Jast...) szczegóły 
34.artykuł: Turowicz Jerzy: Waga i cena podpisu. Plus Minus 1994 nr 10 s. 9 (wyw. z sygnatariuszem Listu 34 z 1964 o znaczeniu tego wystąpienia, sy...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
    książki (alfabet autorów)
35.książka: Adamski Jerzy: Katastrofa kultury. Przesłanki nowej polityki kulturalnej. Raport przedstawiony Narodowej Radzie Kultury w 1989 roku. 1989  szczegóły 
recenzja: (mch): Katastrofa kultury. Ekran 1990 nr 6 s. 4  szczegóły 
recenzja: [Toeplitz Krzysztof Teodor] KTT: Katastrofa aksjologiczna. Polityka 1990 nr 15 s. 16  szczegóły 
36.książka: Chełmińska Maria: Warunki rozwoju kultury na szczeblu lokalnym. Europejskie modele rozwiązań systemowych a sytuacja w Polsce. 1993 ([Porównanie rozwiązań systemowych w zakresie lokalnej polityki kultura...) szczegóły 
37.książka: Cultural policies. 1993 ([Ref. wygłoszone na międzynar. konferencji "Polityki kulturalne", Krak...) szczegóły 
38.książka: Eisler Jerzy: List 34 [trzydziestu czterech]. 1993 ([Tło polityczne listu 34 intelektualistów do władz państwowych z 14 II...) szczegóły 
recenzja: (DJ): Acta Poloniae Historica 1995 t. 72 s. 193-194 (not....) szczegóły 
recenzja: Fik Marta: Kiedy historyka zawodzi ciekawość. Res Publica Nowa 1994 nr 5 s. 61-62  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Pięćdziesiąt osiem słów. Gazeta o Książkach 1994 nr 2 s. 7  szczegóły 
nawiązanie: Pigoń Krzysztof: "Podpisałem z przekonania". Tygodnik Powszechny 1994 nr 14 s. 11 (dot. przyczyn sygnowania Listu 34 przez Stanisława Pigonia; z tekstem ...) szczegóły 
39.książka: Fik Marta: Marcowa kultura. Wokół "Dziadów". Literaci i władza. Kampania marcowa. 1995 (Parę uwag o Marcu '68. - Wokół "Dziadów" [dot. reperkusji politycznych...) szczegóły 
recenzja: Eisler Jerzy: "Kulturalny" Marzec 1968. Więź 1998 nr 6 s. 207-209  szczegóły 
recenzja: Głowiński Michał: Marcowe sploty. Res Publica Nowa 1995 nr 6 s. 69-72  szczegóły 
recenzja: Hass Ludwik: Kłopoty z marcem. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 26 s. 11  szczegóły 
recenzja: Hass Ludwik: Wokół Marca '68. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 15-16  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 207 (notka....) szczegóły 
recenzja: Lesiakowski Krzysztof: Studia Historyczne 1997 z. 1 s. 292-294  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: O Marcu bez złudzeń. Rzeczpospolita 1995 nr 77 s. 6 (spraw. z promocji książki, Warszawa, 30 III 1995...) szczegóły 
recenzja: Niecikowska Małgorzata: March culture. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1996 nr 2 s. 51  szczegóły 
recenzja: Osęka Andrzej: Prawdziwy początek PRL. Gazeta o Książkach 1995 nr 5 s. 6-7  szczegóły 
recenzja: Waśkiewicz Andrzej: Marcowe demony. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 26 s. 20  szczegóły 
recenzja: Władyka Wiesław: Dziady marcowe. Polityka - Kultura 1995 nr 4 s. 2  szczegóły 
nawiązanie: Hass Ludwik: Marcowe demony. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 30 s. 9 (list do red....) szczegóły 
40.książka: Golat Rafał: Prawo kultury i sztuki. Zbiór przepisów z komentarzem. 1997 (I. Organizacja resortu kultury i sztuki. II. Prowadzenie i organizacja...) szczegóły 
41.książka: Golinowska Stanisława: W poszukiwaniu nowych źródeł i form finansowania kultury. Studia z krajów o gospodarce rynkowej. 1991  szczegóły 
recenzja: Szczawiński Józef: Mądrze korzystać z doświadczeń innych. Słowo Powszechne 1992 nr 9 z 28/29 II/1 III s. 6  szczegóły 
42.książka: Golka Marian: Kultura czasu przełomu. O przeobrażeniu życia kulturalnego. 1990 (Wstęp. - Polityka kulturalna w demokratyzującym się społeczeństwie. Pr...) szczegóły 
43.książka: Golka Marian: Transformacja systemowa a kultura w Polsce po 1989 roku. Studia i szkice. 1997 (Przedmowa. - Transformacja systemowa: różnicujące się społeczeństwo. P...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1998 nr 2 s. 225-226  szczegóły 
44.książka: Instytucje kultury i środki masowego komunikowania w Polsce a rozwiązania przyjęte przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie. Aspekty prawne i ekonomiczne. 1996 (I: Unormowania przyjęte przez Unię Europejską. II: Rozwiązania w Polsc...) szczegóły 
45.książka: Iwaszkiewicz Michał: Państwo a gwarancje rozwoju kultury w Polsce. W świetle obowiązującego prawa. 1999 (Wprowadzenie. - I. Państwo a kultura - wzajemne relacje. II. Prawa czł...) szczegóły 
46.książka: Jagiełło Michał: Ogrody kultury i żywioły rynku. 1998 ([Polityka kulturalna w Polsce po 1989 przedstawiona w szkicach:] Przed...) szczegóły 
47.książka: Kietlińska Krystyna: Finansowanie kultury. Dylematy teorii i praktyki. 1995 ([Rozprawa habilitacyjna]...) szczegóły 
48.książka: Kisielewski Tadeusz: Październik 1956. Punkt odniesienia. Mozaika faktów i poglądów. Impresje historyczne. 2001 ([Zawiera m.in.:] Część I. "Inżynierowie ludzkich dusz": Rozdział I. Pr...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Stanisław: Dzieje Najnowsze 2002 nr 1 s. 234-237  szczegóły 
recenzja: Jarosz Dariusz: Acta Poloniae Historica 2002 t. 85 s. 326-329 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Jarosz Dariusz: Mazowieckie Studia Humanistyczne 2001 r. 7 nr 1 s. 145-150  szczegóły 
recenzja: Smoliński Andrzej: Dzieje Najnowsze 2002 nr 1 s. 237-242  szczegóły 
49.książka: Komercjalizacja kultury. 1998 (Michał Heller, Barbara Żebrokowa: Wstęp. * [Zawiera m.in.:] Bożena Ost...) szczegóły 
50.książka: Komercjalizacja w kulturze. Szanse i zagrożenia. 1992 (Materiały z konferencji pośw. komercjalizacji kultury, Warszawa, 30 XI...) szczegóły 
51.książka: Krawczyk Andrzej: Pierwsza próba indoktrynacji. Działalność Ministerstwa Informacji i Propagandy w latach 1944-1947. 1994 ([M.in. o powołaniu przez resort Państwowego Instytutu Wydawniczego (PI...) szczegóły 
recenzja: (DJ): Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 3 s. 188  szczegóły 
52.książka: Kultur im Umbruch. Polen - Tschechoslowakei - Russland. Forschungsstelle Osteuropa an der Universitaet Bremen. 1992 (Zawiera m.in. szkice Wolfganga Schlotta i Andrzeja Szpocińskiego dot. ...) szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: O Polsce w Niemczech. Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 130-132 ([sprost. błędu druk.:] Kultura 1994 nr 4 s. 159....) szczegóły 
53.książka: Kultura polska a Unia Europejska. Problemy, wyzwania, nadzieje. 1998 (Krystyna Mazurek-Łopacińska: Wstęp. * [Zawiera m.in.:] 1. Podstawy pol...) szczegóły 
54.książka: Kultura w gospodarce rynkowej. Praca zbiorowa. 1994 ([Zawiera m.in.:] Krystyna Mazurek-Łopacińska: Wstęp. * Krystyna Mazure...) szczegóły 
recenzja: Waśkiewicz Andrzej K.: Kultura i rynek. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 20 s. 21  szczegóły 
55.książka: Lis Stanisław: Finansowanie kultury w Polsce. Programy i organizacje krajowe. Cz. 1. 2001 (- Wprowadzenie. -Jak przygotować strategię działania i biznesplan dla ...) szczegóły 
56.książka: Mentzel Zbigniew: Pod kreską. Ostatnie kwartały PRL. 1990 (Szkice dot. życia lit. i polityki kulturalnej...) szczegóły 
recenzja: Jastrzębski Jerzy: Pod i nad kreską. Przegląd Powszechny 1992 nr 4 s. 165-167  szczegóły 
recenzja: Majcherek Wojciech: Aktualności z przeszłości. Po prostu 1991 nr 5 s. 9  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Kronika wypadków żałosnych. Społeczeństwo Otwarte 1991 nr 4 s. 51-52  szczegóły 
recenzja: Pawlak Edward: Panopticum PRL-u. Wprost 1991 nr 5 s. 53  szczegóły 
recenzja: Pilch Jerzy: Szczegóły schyłku. Tygodnik Powszechny 1991 nr 2 s. 10  szczegóły 
recenzja: Sosnowska Danuta: Najśmieszniejszy kraj świata. Tygodnik Solidarność 1991 nr 16 s. 16  szczegóły 
recenzja: Stankiewicz-Podhorecka Temida: Kronika uszkodzonych serc. Życie Warszawy 1991 nr 102 s. 7  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Kwartalnik kulturalny. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 18-19  szczegóły 
recenzja: Wójt: Tygodnik Literacki 1991 nr 6 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zaleski Marek: Peerliada. Res Publica 1991 nr 5 s. 101-105  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Gruba kreska. Literatura 1991 nr 10 s. 59  szczegóły 
57.książka: Ministerstwo Kultury i Sztuki w dokumentach 1918-1998. 1998 (M.in. dokumenty dotyczące życia literackiego, wydawnictw, zagadnień te...) szczegóły 
58.książka: Nim będzie zapomniana. Szkice o kulturze PRL-u. 1997 (Stefan Bednarek: Wstęp. * [Zawiera m.in.:] Antonina Kłoskowska: Proble...) szczegóły 
recenzja: Budzińska Bożena: Nie chronić od zapomnienia?. Autograf 1997 nr 6 s. 3-4  szczegóły 
recenzja: (DJ): Acta Poloniae Historica 1998 t. 78 s. 275 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Dzięgiel Leszek: O czym warto pamiętać. Literatura Ludowa 1998 nr 1 s. 63-64  szczegóły 
recenzja: (mer): Późnym wnukom. Forum Akademickie 1997 nr 12 s. 42  szczegóły 
recenzja: Strauchold Grzegorz: Nim będzie zapomniana. Borussia 1999 nr 17 (1998/1999) s. 280-283  szczegóły 
59.książka: Ostrowska Urszula: Kultura współczesna. Cz. 1. Zagadnienia wybrane. 1989 ([M. in. rozdział:] Polityka kulturalna państwa....) szczegóły 
60.książka: Partia i literaci. Dokumenty Biura Politycznego KC PZPR [Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej]. 1959. 1996 (Stefan Żółkiewski: Uwagi o literaturze [referat przeznaczony dla człon...) szczegóły 
recenzja: Bosek Kazimierz: Pisarze z załącznika. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 183 s. 19  szczegóły 
recenzja: Skibiński Ziemowit: O partii i literatach. Masovia Mater 1996 nr 12 s. 6  szczegóły 
recenzja: Szymański Wiesław Paweł: Partia (PZPR) i "dość dziwni ludzie". Arcana 1996 nr 5 s. 174-177  szczegóły 
61.książka: Podział środków publicznych na kulturę przez organa administracji państwowej. Zasady, formy, kryteria. 1994 ([Zawiera m.in.:] Stanisława Golinowska: Wprowadzenie. * Część I. Podzi...) szczegóły 
62.książka: Polityka kulturalna państwa. Założenia.. 1993 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 10 si...) szczegóły 
63.książka: Problemy rozwoju kultury na Pomorzu Zachodnim. Wybór materiałów ze Szczecińskiego Sejmiku Kultury (27-28 października 1994 r.). 1995 ([Zawiera m.in.:] Władysław Daniszewski: Meandry szczecińskiej kultury....) szczegóły 
64.książka: Rynek w kulturze. 1993 ([Zawiera m.in.:] Stanisława Golinowska: Rynek w kulturze - cele przeds...) szczegóły 
65.książka: Strąk Michał: Ku nowej polityce kulturalnej. 1989 ([Zawiera m. in.:] Wstęp. - Ku nowej polityce kulturalnej [polityka ku...) szczegóły 
66.książka: Strąk Michał: Kultura, polityka, gospodarka. 1988 ([Zawiera m. in. rozdział:] Anatomia programu polityki kulturalnej...) szczegóły 
recenzja: Albinowski Stanisław: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 29 s. 11  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1989 nr 1 s. 273-275  szczegóły 
67.książka: Szargut Bolesław: Uwarunkowania polityki kulturalnej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1990. 1993  szczegóły 
68.książka: Wallis Aleksander: Atlas kultury Polski 1946-1980. 1994 ([Zawiera m.in.:] Elżbieta Grabska-Wallis: Wprowadzenie. - Marcin Czerw...) szczegóły 
recenzja: Burszta Wojciech J.: Potęga fasady. Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 13 VII s. 16  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 3 s. 210-211  szczegóły 
recenzja: Sarzyński Piotr: Świadek czy prokurator. Polityka 1995 nr 8 s. 15  szczegóły 
nawiązanie: Łomnicki Jan: "Świadek czy prokurator". Polityka 1995 nr 12 s. 10 (list do red....) szczegóły 
69.książka: Wasilewski Andrzej: Kultura bez gorsetu. 1988  szczegóły 
recenzja: DOM: Życie Literackie 1989 nr 12 s. 6  szczegóły 
recenzja: Trzcińska Walentyna: Nowe Książki 1989 nr 7 s. 37-38  szczegóły 
omówienie: PIW przeprasza. Nowe Książki 1989 nr 11 s. 30 (przeproszenie za zamieszczenie w książce wywiadów autora bez zgody i ...) szczegóły 
artykuł: PIW przeprasza. Życie Warszawy 1989 nr 215 s. 7 (przeproszenie za zamieszczenie w książce wywiadów autora bez zgody i ...) szczegóły 
sprostowanie: Zdanie 1989 nr 10 s. 60 (przeproszenie za zamieszczenie w książce wywiadów autora bez zgody i ...) szczegóły 
70.książka: Wybrane problemy kultury katolickiej i polityki kulturalnej Kościoła. 1986 (T. 3. 1988, 141 s. [M. in.:] W. Leszczyński: Wprowadzenie do dyskusji ...) szczegóły 
71.książka: Zarządzanie kulturą. Wybrane materiały seminarium dla menedżerów kultury, Kraków, marzec-kwiecień 1993. 1995 ([Zawiera m.in.:] Jacek Purchla: Słowo wstępne. * Anna Gawron: O małej ...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
72.odwołanie: Akademicka Fundacja Kultury. x  szczegóły 
artykuł: J.K.: Studenci też mają fundację. Trybuna Kongresowa 1990 nr 10 s. 9 (nota o powołaniu...) szczegóły 
73.odwołanie: Bankowa Fundacja Kultury. x  szczegóły 
artykuł: Kołodko Grzegorz: Gorzej już było. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 49 s. 23 (wywiad z wicepremierem i ministrem finansów m.in. nt. utworzenia Funda...) szczegóły 
artykuł: Świątek Szczepan: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 1 s. 24 (list do red. nt. celów fundacji...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1996 nr 2 s. 50 (not. o utworzeniu Rady Artystycznej Bankowej Fundacji Kultury, w skład...) szczegóły 
74.odwołanie: Centralny Fundusz Rozwoju Kultury.  szczegóły 
artykuł: Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1990 r. w sprawie Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury na 1990 r.. Monitor Polski 1990 nr 10 s. 96-98 poz. 74  szczegóły 
75.odwołanie: Fundacja im. Włodzimierza Tetmajera. x  szczegóły 
artykuł: W Krakowie powstała Fundacja im. Włodzimierza Tetmajera. Podhalanka 1991 nr 1 s. 3 (nota; z listem prezesa Fundacji Marcina Konstantego...) szczegóły 
artykuł: Dziedzic Stanisław: Fundacja im. Włodzimierza Tetmajera. Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 756-757 (o utworzeniu...) szczegóły 
76.odwołanie: Fundacja "Kultura '90". x  szczegóły 
artykuł: (kow): "Kultura '90". Słowo Powszechne 1990 nr 141 s. 4 (nt. działaln....) szczegóły 
artykuł: Słowiński Mirosław: Musimy stanąć na własnych nogach ("Kultura 90"). Słowo Powszechne 1992 nr 48 s. 6 (wyw. z prezesem Fundacji; rozm. Halina Kowalska...) szczegóły 
77.odwołanie: Fundacja "Kultura i Sztuka ponad Granicami". x  szczegóły 
artykuł: DJ: Rosja i Polska. Gazeta Wyborcza 1998 nr 224 s. 14 (not. o zarejestrowaniu w Warszawie fundacji, która zajmować się będzie...) szczegóły 
78.odwołanie: Fundacja Kultury.  szczegóły 
artykuł: (ad): Fundacja bez Cywińskiej. Gazeta Wyborcza 1994 nr 163 s. 2 (nota o rezygnacji Izabelli Cywińskiej z funkcji przewodniczącej Rady P...) szczegóły 
artykuł: akw: Biją naszych! W Sejmie o Fundacji Kultury. Autograf 1995 nr 2 s. 26  szczegóły 
artykuł: Błaszak Danuta, Herman Agnieszka: Magazyn Literacki 1993 nr 2 (6) s. 75 (not....) szczegóły 
artykuł: Cieślak Jacek: Dwa lata i co dalej. Rzeczpospolita 1994 nr 24 s. 21 (o działaln....) szczegóły 
artykuł: Cieślak Jacek: Szampan dla artystów. Trzy lata działalności Fundacji Kultury. Rzeczpospolita 1995 nr 55 s. 6  szczegóły 
artykuł: Cywińska Izabella, Jachimowicz Dariusz: Fundacja w opałach. Życie Warszawy 1994 nr 181 s. 11 (wyw. nt. działaln. fundacji; rozm. Dariusz Gąsiorowski...) szczegóły 
artykuł: Cywińska Izabella: Spłacam dług. Gazeta Wyborcza 1992 nr 241 s. 10 (wyw., rozm.: Wojciech Cesarski...) szczegóły 
artykuł: Cywińska Izabella: Sprzyjać najlepszym. Literatura 1992 nr 12 s. 40-41 (wyw. z wiceprezesem Fundacji, rozm.: Jacek Syski...) szczegóły 
artykuł: Dajbor Agnieszka: Biedni Medyceusze przed prokuratorem. Gazeta Wyborcza 1994 nr 294 s. 11  szczegóły 
artykuł: Dajbor Agnieszka: Biedni Medyceusze. Gazeta Wyborcza 1994 nr 166 s. 9 (o problemach Fundacji...) szczegóły 
artykuł: Dajbor Agnieszka: Elitarność dla każdego. Gazeta Wyborcza 1993 nr 50 s. 11 (nt. sponsorowania przez Fundację wydań polskiej literatury współczesne...) szczegóły 
artykuł: Didaskalia 1998 nr 23 s. 37 (komunikat o uruchomieniu we współpracy z Fundacją Kultury programu sty...) szczegóły 
artykuł: Fundacja Kultury. Akcent 1993 nr 4 s. 115 (wyniki pierwszej edycji na opatrzenie znakiem Promocja Fundacji Kultur...) szczegóły 
artykuł: Fundacja Kultury. Notes Wydawniczy 1999 nr 3 s. 34 (wykaz książek nagrodzonych w konkursie "Promocja Najnowszej Literatury...) szczegóły 
artykuł: Gąsiorowski Dariusz: Wyjście z cienia (Fundacja Kultury ściga dłużników). Życie Warszawy 1995 nr 194 s. 7  szczegóły 
nawiązanie: Juriewicz Leszek: Afera w kulturze. Życie Warszawy 1995 nr 202 s. 7 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Giełżyński Wojciech: Fundacje, pożyteczne grzesznice. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 202-208  szczegóły 
artykuł: Goniec Teatralny 1990 nr 20 s. 7 (list Zarządu Fundacji "Naród Sobie", związanej z Teatrem Polskim w Poz...) szczegóły 
artykuł: Goszczyński Andrzej: Zasady diabli wzięli. Życie Warszawy 1994 nr 189 dod. s. 1, 3 (nt. sytuacji fundacji i przyczynach odejścia Izabelli Cywińskiej z fun...) szczegóły 
polemika: Makara Stanisława: Czy tylko dyskusja?. Życie Warszawy 1994 nr 196 s. 2 (list do red....) szczegóły 
polemika: Rottermund Andrzej: Jedna dziesiąta etatu. Życie Warszawy 1994 nr 195 s. 2 (list do red....) szczegóły 
polemika: Siemiński Marek: Sposób na fundacje. Życie Warszawy 1994 nr 196 s. 2 (list do red....) szczegóły 
polemika: Zanussi Krzysztof: Zasady diabli wzięli. Życie Warszawy 1994 nr 195 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: J.C.: Wieczór na Zamku. Rzeczpospolita 1994 nr 25 s. 4 (nota spraw. z obchodów dwulecia działaln. promocyjnej Fundacji Kultury...) szczegóły 
artykuł: Kazimierczyk Barbara: Kulturalny parawan. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 5 s. 6  szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1994 nr 10 s. 11 (tekst protokołów z pierwszych dwóch posiedzeń Komisji Literackiej Fund...) szczegóły 
artykuł: Królak Jacek: Zabawa w biednych Medyceuszy. Res Publica Nowa 1994 nr 9 s. 66  szczegóły 
artykuł: Kuc Monika: Pieniądze dla najlepszych. Życie Warszawy 1992 nr 52 s. 9  szczegóły 
artykuł: Kuczyńska Teresa: Jestem kompetentna!. Tygodnik Solidarność 1994 nr 42 s. 12-13 (nt. działalności prezesa Fundacji - Izabeli Cywińskiej...) szczegóły 
artykuł: Kuczyńska Teresa: Zafundować sobie fundację. Tygodnik Solidarność 1992 nr 41 s. 1, 10  szczegóły 
sprostowanie: Cywińska Izabella: "Zafundować sobie fundację". Tygodnik Solidarność 1992 nr 47 s. 6 (list do red. wiceprezes Fundacji; z odp. Teresy Kuczyńskiej...) szczegóły 
artykuł: (Ł): Grzegorz Boguta nowym prezesem (Zmiany w Fundacji Kultury). Książki 2004 nr 1 s. 13 (nota; z fot. prezesa...) szczegóły 
artykuł: (Ł): Grzegorz Boguta nowym prezesem. Biblioteka Analiz 2004 nr 1 s. 1 (not. z fot. Grzegorza Boguty...) szczegóły 
artykuł: Odra 1994 nr 1 s. 115-116 (nota o działalności...) szczegóły 
artykuł: Posiedzenie Rady Ministrów. Życie Warszawy 1990 223 1-2 (m.in. o podjęciu decycji utworzenia Fundacji Kultury na posiedzeniu dn...) szczegóły 
artykuł: Program Fundacji Kultury - szansą dla wydawców. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 346 (nota podsumowująca dotychczasowe edycje Programu i ogłoszenie czwartej...) szczegóły 
artykuł: Program Fundacji Kultury "Promocji Najnowszej Literatury Polskiej". Res Publica Nowa 1995 nr 3 s. 76  szczegóły 
artykuł: Program Fundacji Kultury "Promocji Najnowszej Literatury Polskiej". Wiadomości Kulturalne 1995 nr 7 s. 2  szczegóły 
artykuł: Promowanie kultury. Rzeczpospolita 1991 nr 198 s. 3 (nota; deklaracja programowa dot. założeń, działaln. i promocji kultury...) szczegóły 
artykuł: Rusza Fundacja Kultury. Gazeta Wyborcza 1991 nr 192 s. 17  szczegóły 
artykuł: Starczewski Stefan: Fundacja Kultury. Nowe Książki 1993 nr 12 s. 72 (spraw. Dyrektora Pionu Promocji Fundacji Kultury z realizacji programu...) szczegóły 
artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: W Sejmie o Fundacji Kultury. Biją naszych!. Litery 1995 nr 3 s. 18  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 9 s. 2 (inf. o rezygnacji Izabeli Cywińskiej z funkcji prezesa...) szczegóły 
artykuł: Wójcik Lidia: Synekura. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 40 s. 8-9 (ocena działaln....) szczegóły 
polemika: Cywińska Izabella: Przegląd Tygodniowy 1992 nr 43 s. 12 (list do red.; z odp. Lidii Wójcik...) szczegóły 
artykuł: [Wróblewski Andrzej] Ibis: Fundacja straconych szans. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 29 s. 17  szczegóły 
artykuł: Zarembina Jolanta: Nie każdy nadaje się do wszystkiego. Odejście Izabelli Cywińskiej z Fundacji Kultury. Rzeczpospolita 1994 nr 164 s. 4  szczegóły 
artykuł: Zasady przyjmowania darowizn (dotacji) celowych przez Fundację Kultury. Okolice [Warszawa] 1992 nr 1/3 s. 56-57  szczegóły 
artykuł: Znak: Promocja (Fundacja Kultury). Rzeczpospolita 1993 nr 252 s. 4 (nota o zaopiniowaniu przez Komisję Literacką Fundacji Kultury i opatrz...) szczegóły 
79.odwołanie: Fundacja Kultury Polskiej.  szczegóły 
artykuł: Adamski Jerzy: Tygodnik Demokratyczny 1989 nr 47 s. 18 (wywiad nt. raportów o stanie kultury polskiej; rozm. Jan Galuba...) szczegóły 
artykuł: Bernhardt Dorota: Antymłynarze (Fundacja Kultury Polskiej uratowała książki przeznaczone na przemiał). Przegląd Tygodniowy 1989 nr 28 s. 12  szczegóły 
artykuł: Cywińska Izabella: Nie będziemy zazdrośni. Rzeczpospolita 1990 nr 244 s. 1-2 (wyw. z ministrem kult. i sztuki; rozm. Ewa Szemplińska...) szczegóły 
polemika: Alcest: Niech sczezną artyści (?!). Słowo Powszechne 1990 nr 232/233 s. 6  szczegóły 
artykuł: Cywińska Izabella: Przegląd Polski = Polish Review 1991 nr z 31 X s. 1, 15 (wyw. nt. działalności Fundacji; rozm. Róża Nowotarska, Wiesław Książek...) szczegóły 
artykuł: Dwa miliardy na kulturę. Życie Warszawy 1993 nr 34 s. 5 (nota o przeznaczeniu 2 miliardów złotych na promocję kultury polskiej ...) szczegóły 
artykuł: Giełżyński Wojciech: Fundacje, pożyteczne grzesznice. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 202-208  szczegóły 
polemika: Grabowska Alina: Jeszcze o Fundacji. Kultura [Paryż] 1993 nr 5 s. 138-141  szczegóły 
artykuł: Grabowska Alina: Nomenklaturowy mutant. Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 119-126  szczegóły 
artykuł: [Janisławska-Mazurkiewicz Elżbieta] E.J.M.: Białe plamy w kulturze. Rzeczywistość 1989 nr 1 s. 3 (o działalności od XII 1987...) szczegóły 
artykuł: Kochanowska Ewa: Na przekór trudnościom. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 47 s. 7 (z okazji 10-lecia działalności Fundacji...) szczegóły 
artykuł: Kwiatek Jerzy: Trybuna Ludu 1989 nr 257 s. 7 (nt. działaln. filii w Kr....) szczegóły 
artykuł: Kwiatek Jerzy: Uwaga: "Szeptanka". Trybuna 1990 nr 217 s. 5 (nt. działaln. oddz. krakowskiego fundacji...) szczegóły 
artykuł: Leśniak Tadeusz: Fundacja Kultury krzepnie. Życie Literackie 1989 nr 20 s. 2 (nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Leśniak Tadeusz: Podwawelska filia Fundacji Kultury Polskiej. Próby 1989 nr 3/4 s. 22-26 (skład osobowy, zadania i działalność filii w Krakowie...) szczegóły 
artykuł: List otwarty. Tygodnik Solidarność 1990 nr 43 s. 16 (w sprawie utworzenia przez Min. Kult. i Sztuki nowej fundacji na rzecz...) szczegóły 
artykuł: Nowakowska Anna Maria: Mecenas bez pieniędzy. Słowo Powszechne 1991 nr 78 s. 3 (wyw. z dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej Fundacji Kultury Polskiej...) szczegóły 
artykuł: Nowakowska Anna, Tyszkiewicz Beata: Kultura kosztuje. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 48 s. 23 (wyw. z prezesem Zarządu Fundacji Kultury Polskiej i dyrektorem Instytu...) szczegóły 
artykuł: Pawlas Jerzy: Nie ma afer w kulturze. Ład 1994 nr 48 s. 1, 4 (m.in. nt. Fundacji Kultury Polskiej, odbudowy Teatru Narodowego w Wars...) szczegóły 
artykuł: Piekarczyk Jerzy: Fundowanie nadziei. Kraków 2012 nr 12 s. 16 (dot. krakowskiej filii Fundacji...) szczegóły 
artykuł: (Pis.): Co zrobiła, co zamierza (Fundacja Kultury Polskiej). Życie Warszawy 1992 nr 94 s. 7  szczegóły 
artykuł: Polak Tadeusz: Kultura i Życie 1989 nr 14 s. 1-2 (wyw. z prezesem Zarz. Fundacji nt. działaln.; rozm. Z. Święch...) szczegóły 
artykuł: Polak Tadeusz: Trybuna Opolska 1989 nr 204 s. 3 (wyw. z prezesem Zarz. Fundacji; rozm. Anna Szymańska...) szczegóły 
artykuł: Polak Tadeusz: Wieczór Wybrzeża 1989 nr 10 s. 3 (wywiad z prezesem Zarządu Fundacji; rozm. Ewa Zieleniewicz...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 1 s. 2; nr 2 s. 2 (not. o działalności w 1. rocznicę istnienia...) szczegóły 
artykuł: Szyłko Izabela: The Warsaw Voice 1989 nr 10 s. 7 (nt. działalności i planów...) szczegóły 
artykuł: Śliwonik Izabela: A było tak przyjemnie, czyli dziura w całym. Nowy Świat 1992 nr 246 s. 8  szczegóły 
polemika: Cywińska Izabella: A było tak przyjemnie, czyli dziura w całym. Nowy Świat 1992 nr 276 s. 11  szczegóły 
polemika: Śliwonik Izabela: Nowy Świat 1992 nr 276 s. 11  szczegóły 
artykuł: Tyszkiewicz Beata: Ktoś nie odrobił lekcji. Rzeczpospolita 1999 nr 115 s. 25 (wywiad z przewodniczącą Rady Fundacji; rozm. Krzysztof Masłoń...) szczegóły 
artykuł: Wisłocki Stanisław: The Foundation of Polish Culture: Difficulties and Hopes. Poland 1989 nr 1 s. 17-18 (z not. o S. Wisłockim...) szczegóły 
artykuł: Wisełka 1989 nr 2 s. 46 (inf. o powstaniu, kierunkach działalności i organizacji...) szczegóły 
artykuł: Wróblewski Andrzej: Niedźwiedzia przysługa (Kultura na kredyt). Życie Warszawy 1991 nr 158 s. 3 (zasady funkcjonowania...) szczegóły 
artykuł: Wróblewski Jacek: Sprywatyzowane podatki?. Trybuna 1994 nr 110 s. 3 (dot. protestu pracowników Ministerstwa Kultury i Sztuki poddających kr...) szczegóły 
artykuł: Z działalności Fundacji Kultury Polskiej. Słowo Powszechne 1992 nr 117 s. 4  szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1994 nr 50 s. 15 (not. o wyborze Beaty Tyszkiewicz na prezesa Fundacji...) szczegóły 
artykuł: (Z.Z.): Pięć lat Fundacji Kultury Polskiej. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 72 s. 8  szczegóły 
artykuł: Z.Z.: Pożyteczny snobizm sposobem na biedę? (Trzy lata Fundacji Kultury Polskiej). Słowo Powszechne 1991 nr 88 s. 6  szczegóły 
artykuł: (Z.Z.): To nasze dziedzictwo narodowe (Fundacja Kultury Polskiej robi swoje). Słowo Powszechne 1992 nr 64 s. 3 (omów. posiedzenia Rady Fundacji Kultury Polskiej pośw. sprawozdaniu z ...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 1 s. 15 (not. o posiedzeniu Rady Fundacji 19 XII 1988 w 1. rocznicę powstania o...) szczegóły 
80.odwołanie: Fundacja Kultury "Radostowa". x  szczegóły 
artykuł: Dąbrowski Antoni: Trochę jubileuszowo. Radostowa 2001 nr 9/10 s. 3 (og. o dziesięcioleciu działalności fundacji...) szczegóły 
81.odwołanie: Fundacja Kultury Środowisk Robotniczych im. J. Wojciechowskiego. x  szczegóły 
artykuł: J.K.: Agencja Artystyczna zaprasza. Własnym głosem 1991 nr 12 s. 2  szczegóły 
artykuł: Pawlak Wacław: Fundacja zaprasza do współpracy. Własnym głosem 1991 nr 8 s. 2  szczegóły 
artykuł: (S): Zatwierdzenie Fundacji. Własnym głosem 1990 nr 1 s. 2 (nota...) szczegóły 
82.odwołanie: Fundacja Kuncewiczów. x  szczegóły 
artykuł: Balawejder Edward: Fundacja Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym. Zdarzenia Muzealne 1998 nr 18 s. 93-94 (nt. działalności od 1991...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Kresowy 1992 nr 5/6 okł. (nt. celów i form działalności...) szczegóły 
83.odwołanie: Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol. x  szczegóły 
artykuł: Przepustka do literatury. Guliwer 2001 nr 2 s. 83-85 (dot. działalności fundacji i ukazania się książki "Powrót Agnieszki"; ...) szczegóły 
artykuł: Rocznik Nadnotecki 1992 nr 23 s. 153 (not. inf. o powołaniu Fundacji; oprac. Andrzej Milczyński...) szczegóły 
84.odwołanie: Fundacja "Literatura Światowa". x  szczegóły 
artykuł: Fundacja "Literatura Światowa". Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 381-382 (nota inf. o powołaniu i statut Fundacji; zadaniem fundacji - promowani...) szczegóły 
85.odwołanie: Fundacja Odysseum. x  szczegóły 
artykuł: Michałowski Witold Stanisław: Fundacja Odysseum. Głos Polski [Toronto] 1993 nr 6 s. 18-19 (wyw. nt. działaln.; rozm. Juliusz Osuchowski...) szczegóły 
86.odwołanie: Fundacja Stefana Batorego. x  szczegóły 
artykuł: (ami): Fundacja im. Stefana Batorego. Forum Akademickie 1995 nr 19 s. 16  szczegóły 
artykuł: Fundacja Stefana Batorego. Dekada Literacka 1993 nr 12/13 s. 13 (program Fundacji, z listą członków Rady Fundacji, m.in.: Jerzy Turowic...) szczegóły 
artykuł: Grabowska Maria: Fundacja im. Stefana Batorego. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 3 s. 18 (dot. działaln....) szczegóły 
artykuł: Jurkowski Stefan: Zły Batory...(Jezuici biorą od Antychrysta). Trybuna 2000 nr 5 s. 7 (nt. założyciela Fundacji George'a Sorosa i wspieranie instytucji i wyd...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1997 nr 8 s. 81 (not. o 10-leciu istnienia Fundacji im. Stefana Batorego, założonej prz...) szczegóły 
artykuł: Szczepańska Danuta: Fundacja Stefana Batorego. Notes Wydawniczy 2001 nr 1 s. 31 (wykaz subwencji na rzecz książki w roku 2000...) szczegóły 
artykuł: Z fundacji. Notes Wydawniczy 1999 nr 3 s. 32-33 (wykaz subwencji na rzecz książek...) szczegóły 
87.odwołanie: Fundacja Stypendialna im. A. Domagały-Jakuć.  szczegóły 
artykuł: Biszewski Władysław: Komunikat Fundacji Stypendialnej im. A. Domagały-Jakuć. Twórczość Robotników 1989 nr 3 s. 2 (dot. działalności...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Fundacji Stypendialnej im. A. Domagały-Jakuć. Twórczość Robotników 1989 nr 17 s. 2 (lista ofiarodawców i wyniki konk. na znak graf. Fundacji; sprost. dot....) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 11 s. 2 (nt. działaln.; z listą ofiarodawców...) szczegóły 
88.odwołanie: Fundacja "Świat Dziecka". x  szczegóły 
artykuł: Onichimowska Anna: Przedstawia się "Świat Dziecka". Guliwer 1992 nr 6 s. 46-48  szczegóły 
89.odwołanie: Fundacja Wisławy Szymborskiej. x nr s.  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2012 nr 2 s. 160 (not. o zarejstrowaniu Fundacji...) szczegóły 
90.odwołanie: Fundusz Literatury.  szczegóły 
artykuł: Knichowiecki Bohdan: Kultura na odstrzał. Trybuna Robotnicza 1989 nr 171 s. 4  szczegóły 
artykuł: Ustawa budżetowa na rok 1992 z dnia 5 czerwca 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 50 s. 789-891 poz. 229 (m.in. plan finansowy Funduszu Literatury...) szczegóły 
artykuł: Ustawa z dnia 25 stycznia 1992 r. o prowizorium budżetowym na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 19 s. 297-344 poz. 77 (m.in.: Plan finansowy Funduszu Literatury...) szczegóły 
artykuł: Zarządzenie nr 3 ministra kultury i sztuki z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości procentowej wpłat na Fundusz Literatury w 1989 roku. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Sztuki 1989 1 2 poz. 3  szczegóły 
91.odwołanie: Fundusz Promocji Twórczości. x  szczegóły 
artykuł: Cieślik Mariusz: Fundusz promocji fikcji. Gazeta Wyborcza 2000 nr 272 s. 14  szczegóły 
artykuł: (fig): Forum Książki 1999 nr 3 s. 10 (nt. raportu NIK ws. wpłat dokonywanych przez wydawnictwa na Fundusz Pr...) szczegóły 
artykuł: Gołębiewski Łukasz: Kontrowersyjny fundusz. Magazyn Literacki 1999 nr 3 s. 43  szczegóły 
polemika: Kroszczyńska Elżbieta: Jeszcze ciszej nad tą trumną. Magazyn Literacki 1999 nr 5 s. 34-35  szczegóły 
artykuł: Gołębiewski Łukasz: Należność od Mickiewicza. Fundusz Promocji Twórczości. Rzeczpospolita 1995 nr 63 s. 19  szczegóły 
artykuł: Gołębiewski Łukasz: Przykry obowiązek. Rzeczpospolita 1999 nr 158 s. A10 (o niewywiązywaniu się przez wydawców z obowiązku płacenia na rzecz Fun...) szczegóły 
artykuł: Hetman Joanna: Egzemplarz obowiązkowy i opłaty na FPT [Fundusz Promocji Twórczości] kością niezgody. Biblioteka Analiz 2000 nr 16 s. 16-18  szczegóły 
artykuł: Kraskowski Leszek: Bierz dotację i w nogi. Negatywna ocena resortu kultury i Funduszu Promocji Twórczości. Rzeczpospolita 1999 nr 148 s. A7  szczegóły 
artykuł: Kroszczyńska Elżbieta: Fundusz Promocji Twórczości 1995-1998. Notes Wydawniczy 1999 nr 1 s. 28-29 (nt. działalności Funduszu...) szczegóły 
artykuł: Nawrocki Michał: Martwa ręka Funduszu. Tygodnik Powszechny 1999 nr 42 s. 5 (nt. funkcjonowania praw autorskich i Funduszu Promocji Twórczości...) szczegóły 
artykuł: Post.... Autograf 2002 nr 4 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości opłat na Fundusz Promocji Twórczości od egzemplarzy utworów, których autorska ochrona majątkowa upłynęła, szczegółowych wypłat z tego Funduszu oraz przyznawania z niego stypendiów i pomocy socjalnej. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1994 nr 138 s. 2775-2776 poz. 735  szczegóły 
92.odwołanie: Fundusz Rozwoju Kultury.  szczegóły 
książka: Gajewska Julia, Golinowska Stanisława: Raport o funkcjonowaniu Funduszu Rozwoju Kultury w latach 1983-1990. Wnioski na tle projektu likwidacji FRK. 1990  szczegóły 
artykuł: Bardzińska Dorota: Pisma kulturalne: Pytania o jutro. Trybuna 1990 nr 90 s. 5 (nt. konsekwencji ewentualnej likwidacji Funduszu...) szczegóły 
artykuł: Bez Funduszu Rozwoju Kultury i innych.... Trybuna 1990 nr 197 s. 3 (not. inf. o rządowym projekcie ustawy likwidującej fundusz...) szczegóły 
artykuł: Giecewicz-Pilarska Stanisława: Trybuna Opolska 1989 nr 1 s. 3 (tekst wystąpienia sejmowego, 22 XII 1988...) szczegóły 
artykuł: Kraczek Marian: Gazeta Robotnicza 1989 nr 29 s. 1, 7 (dot. problemu pozyskiwania i dzielenia środków finasowych...) szczegóły 
artykuł: Kuczewski Maciej: Wydatki na kulturę czyli łatanie dziur. Wieczór 1989 nr 30 s. 4  szczegóły 
artykuł: Kusztelski Błażej: Nikt nie wie. Gazeta Poznańska 1989 nr 181 s. 10 (nt. mniejszych dotacji na kulturę z Funduszu...) szczegóły 
artykuł: Ratunek dla kultury. Trybuna Ludu 1989 127 3 (nt. działaln....) szczegóły 
artykuł: Szymańska Anna: Dotacje i inflacja. Gazeta Poznańska 1989 nr 27 s. 7 (nt. dochodów i przeznaczenia środków Funduszu...) szczegóły 
artykuł: Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 1991 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań [...] z wykonania Funduszu Rozwoju Kultury za 1990 r. [...]. Monitor Polski 1991 nr 28 s. 235-236 poz. 199  szczegóły 
artykuł: Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1990 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Rządu [...] z wykonania Funduszu Rozwoju Kultury za rok 1989 [...]. Monitor Polski 1990 nr 30 s. 267 poz. 232  szczegóły 
artykuł: Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1990 nr 89 s. 1205 poz. 517 (m. in. dot. Funduszu Rozwoju Kultury...) szczegóły 
artykuł: Żuber Eugeniusz: Fundusz Kultury w latach 1983-1988 (Tworzenie, podział, gospodarowanie). Koszalińskie Studia i Materiały 1989 nr 1/2 s. 193-212  szczegóły 
artykuł: Żuber Eugeniusz: Fundusz Rozwoju Kultury w 1989 (Nadzieje i realia). Koszalińskie Studia i Materiały 1989 nr 3/4 s. 185-195  szczegóły 
93.odwołanie: Fundusz Wisławy Szymborskiej. x  szczegóły 
artykuł: Bartkowicz Monika: Fundusz Szymborskiej. Życie 1997 nr 65 s. 8 (not. o wstępnym spotkaniu kapituły funduszu; Kraków, 17 III 1997...) szczegóły 
artykuł: J.SAD.: Fundusz Wisławy Szymborskiej. Rzeczpospolita 1997 nr 65 s. 2 (sprawozdanie z pierwszego posiedzenia kapituły Funduszu; Kraków, 17 II...) szczegóły 
artykuł: Pur Ranama Iza: Molitva cherez postupki. Novaja Pol'sha 1999 nr 3 s. 22-23 (m.in. nt. powołania funduszu i sprawozdanie z pierwszego zebrania komi...) szczegóły 
94.odwołanie: Instytut Adama Mickiewicza. x  szczegóły 
artykuł: AB: Personalna polka w Instytucie Mickiewicza. Życie 2002 nr 28 s. 15 (nt. odwołania dyrektora instytutu Damiana Kalbarczyka i jego zastępcy ...) szczegóły 
artykuł: (AH): Realia i sny. Trybuna 2002 nr 257 s. 9 (m.in. nt. współpracy z festiwalem filmowym w Valladolid w Hiszpanii...) szczegóły 
artykuł: (ao), (pap): Instytut im. Adama Mickiewicza o swoich planach. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 145 s. 8 (w związku z połączeniem Instytutu z Centrum Kultury...) szczegóły 
artykuł: AS: Nowy sternik i nowe plany dla Instytutu. Życie 2002 nr 91 s. 11 (nota nt. działalności instytutu po wyborze Ryszarda Żółtanieckiego na ...) szczegóły 
artykuł: Biliński Lucjan: Rewolucja instytutowa w resorcie kultury. Bibliotekarz 2006 nr 2 s. 37 (dot. połączenia Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie i Narodowego C...) szczegóły 
artykuł: Cieślak Jacek: Cała seria niedociągnięć. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła Instytut Adama Mickiewicza. Rzeczpospolita 2003 nr 195 s. A9  szczegóły 
artykuł: Cieślak Jacek: Persona non grata, czyli widmo dymisji. Rzeczpospolita 2002 nr 24 s. A9 (dot. m.in. relacji między Instytutem a Ministerstwem Kultury; nota...) szczegóły 
artykuł: Cieślak Jacek: Promocja z wieszczem. Rzeczpospolita 2000 nr 32 s. A10 (m.in. o mianowaniu Damiana Kalbarczyka na dyrektora Instytutu Adama Mi...) szczegóły 
artykuł: Cieślak Jacek: Trwała wartość niedociągnięć. Instytut Adama Mickiewicza, czyli kulisy promocji kultury polskiej w Unii Europejskiej. Rzeczpospolita 2003 nr 194 s. A9  szczegóły 
artykuł: Cieślik Mariusz: Mickiewicz doradzi. Gazeta Wyborcza 2000 nr 92 s. 12-13 (o planach powołania Instytutu Adama Mickiewicza, zajmującego sie promo...) szczegóły 
nawiązanie: Kalbarczyk Damian: W sprawie Mickiewicza. Gazeta Wyborcza 2000 nr 95 s. 13 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Kalbarczyk Damian: W sprawie Mickiewicza. Gazeta Wyborcza 2000 nr 95 s. 13 (list do red....) szczegóły 
artykuł: CZAR: Będzie zespół i olimpiada. Gazeta Wyborcza 2002 nr 98 s. 13 (nt. pozostawienia Zespołu Literackiego w Instytucie, ale zmniejszenia ...) szczegóły 
artykuł: CZAR: Rozmowy w toku. Gazeta Wyborcza 2002 nr 91 s. 14 (nt. rozmów dot. ewentualnej likwidacji Zespołu Literackiego Instytutu...) szczegóły 
artykuł: CZAR: Szef instytutu czytelnictwa. Gazeta Wyborcza 2003 nr 136 s. 13 (nota o przekształceniu krakowskiego oddziału instytutu w Insytut Promo...) szczegóły 
artykuł: CZAR: Utracili zaufanie. Gazeta Wyborcza 2002 nr 27 s. 16 (nota o odwołaniu przez Ministra Kultury dyrektorów Instytutu Adama Mic...) szczegóły 
artykuł: Czym zastąpimy Zespół Literacki?. Novaja Pol'sha 2002 nr 9 s. 79 (ogłoszenie Zespołu Literackiego o programie wsparcia wydawniczego dla ...) szczegóły 
artykuł: Dedecius Karl: Gazeta Wyborcza 2002 nr 94 s. 16 (list w sprawie planowanego rozwiązania Zespołu Literackiego Instytutu...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Caffe Wydarzenia. Książki 2002 nr 4 s. 21 (not. o likwidacji Zespołu Literackiego Instytutu Adama Mickiewicza...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Caffe Wydarzenia. Książki 2002 nr 5 s. 24 (not. dot. protestu m.in. pisarzy i poetów przeciw likwidacji Zespołu L...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Marzec 2002. Rzecz o Książkach 2002 nr 4 s. D2 (nt. likwidacji Zespołu Literackiego w Instytucie przez ministra kultur...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 9 s. 1 (not. dot. przyzn. dotacji z budżetu państwa na działalność...) szczegóły 
artykuł: Grzegorz Wiśniewski wicedyrektorem Instytutu Mickiewicza. Aneks Trybuny 2002 nr 219 s. B (not....) szczegóły 
artykuł: G.S.: Dyrektor z niższą pensją. Rzeczpospolita 2002 nr 90 s. A10 (dot. planów związanych z instytucją nowego dyrektora Ryszarda Żółtanie...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 2002 nr 82 s. 19 (list członków Instytutu Adama Mickiewicza do red. nt. planów rozwiązan...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 2002 nr 91 s. 14 (list Związku Pisarzy Litwy w sprawie planów likwidacji Zespołu Literac...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 2002 nr 54 s. 13 (not. o powołaniu Ryszarda Żółtanieckiego na dyrektora instytutu...) szczegóły 
artykuł: JD: Instytut Adama Mickiewicza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 103 s. 3 (dot. działalności...) szczegóły 
artykuł: Kalbarczyk Damian: Ein wirksames Instrument der polnischen Kulturfoerderung. Ansichten 2002 [t.] 13 s. 241-249 (dot. działalności instytutu m.in. na polu promocji literatury; z not....) szczegóły 
artykuł: Kalbarczyk Damian: Instytut Adama Mickiewicza - instytucja menedżerska polskiej kultury. Rozmowa z Dyrektorem Instytututu Damianem Kalbarczykiem = Adam Mickiewicz Institute: Interview with Institute Director Damian Kalbarczyk. Polish Culture 2000 nr 2 s. 4 (wyw., rozm. Jolanta Walewska; tekst równoległy w języku polskim i angi...) szczegóły 
artykuł: Kalbarczyk Damian: Kulturalnie do Unii. Notes Wydawniczy 2001 nr 2 s. 10-12 (wywiad; nt. działalności instytutu; rozm. Anna Tchorzewska...) szczegóły 
artykuł: Kalbarczyk Damian: Wielka promocja polskiej kultury. Rzeczpospolita 2000 nr 300 s. A7 (wyw. z dyrektorem Instytutu Adama Mickiewicza nt. planowanej działalno...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Utrata zaufania. Rzeczpospolita 2002 nr 27 s. A10 (dot. odwołania dyrektora Instytutu Damiana Kalbarczyka i jego zastępcy...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2000 nr 122 s. B (not. o organizacji festiwalu Europalia Polska 2001 w Brukseli...) szczegóły 
artykuł: Lempp Albrecht: Bez optymizmu. Trybuna 2002 nr 86 s. 14 (wywiad z szefem Zespołu Literackiego Instytutu Adama Mickiewicza; rozm...) szczegóły 
artykuł: Lempp Albrecht: Kniga - khit pol'skogo eksporta. Novaja Pol'sha 2002 nr 9 s. 77-78 (nt. działalności Zespołu Literackiego Instytutu Adama Mickiewicza...) szczegóły 
artykuł: Lempp Albrecht: Promocja poprzez książkę. Notes Wydawniczy 2001 nr 2 s. 13-14 (nt. działalności instytutu...) szczegóły 
artykuł: LU: IAM pod pręgierzem. Gazeta Wyborcza 2003 nr 195 s. 14 (not....) szczegóły 
artykuł: Lutomski Jacek: Teraz kultura. Rzeczpospolita 2002 nr 92 s. A2 (dot. m.in. promocji polskiej kultury za granicą oraz sytuacji w Instyt...) szczegóły 
artykuł: LUZ: Ryszard Żółtaniecki. Rzeczpospolita 2002 nr 52 s. A2 (sylwetka nowego dyrektora Instytutu; nota...) szczegóły 
artykuł: Łobodziński Filip: Nowy sen Midasa. Newsweek. Polska 2008 nr 8 s. 10 (sylwetka Pawła Potoroczyna - przyszłego dyrektora instytutu; z fot....) szczegóły 
artykuł: MAMI: Spór ministrów. Gazeta Wyborcza 2001 nr 267 s. 17 (nt. "Paktu dla kultury" przedstawionego przez byłego ministra kultury ...) szczegóły 
artykuł: (MCH): Bez zaufania. Trybuna 2002 nr 27 s. 14 (o odwołaniu ze stanowiska dyrektora Instytutu Damiana Kalbarczyka i je...) szczegóły 
artykuł: MM: Filia IAM w Krakowie. Gazeta Wyborcza 2002 nr 268 s. 18 (not....) szczegóły 
artykuł: MM: Lempp ma nadzieję. Gazeta Wyborcza 2002 nr 85 s. 13 (nt. zapowiadanej likwidacji Zespołu Literackiego Instytutu...) szczegóły 
artykuł: MM: Nominacja Lemppa. Gazeta Wyborcza 2002 nr 303 s. 15 (not. o Oddziale Instytutu Adama Mickiewicza w Krakowie i nominacji na ...) szczegóły 
artykuł: MM: Rozbijanie zespołu. Gazeta Wyborcza 2002 nr 80 s. 2 (nt. projektu likwidacji Instytutu; z wypow. Julii Hartwig...) szczegóły 
artykuł: (MP): Same gorzkie żale. Trybuna 2002 nr 30 s. 4 (sytuacja w Instytucie po odwołaniu dyrekcji...) szczegóły 
artykuł: (M.Sz.): Instytut, który promuje polską kulturę. Kronika Kultury 2000 nr 5 wkł. s. 12  szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 2002 nr 5 s. 75 (not. groźby likwidacji Zespołu Literackiego Instytutu...) szczegóły 
artykuł: Nowy szef IAM. Aneks Trybuny 2002 nr 193 s. B (nota o powołaniu przez ministra kultury Ryszarda Żółtanieckiego na sta...) szczegóły 
artykuł: Nowy szef Instytutu Mickiewicza. Aneks Trybuny 2002 nr 199 s. B (Ryszard Żółtaniecki...) szczegóły 
artykuł: Pawłowiec Daniel: Promować polską kulturę. Nasz Dziennik 2001 nr 7 s. 2 (dot. zakresu działalności...) szczegóły 
artykuł: PD: Albrecht Lempp wicedyrektorem IAM. Biblioteka Analiz 2003 nr 1 s. 13  szczegóły 
artykuł: (PD): Albrecht Lempp wicedyrektorem Instytutu Adama Mickiewicza. Książki 2003 nr 1 s. 19 (nota; z fot....) szczegóły 
artykuł: Polityka 2002 nr 17 s. 106 (nt. wypowiedzi Ryszarda Żółtanieckiego, dyrektora instytutu dot. promo...) szczegóły 
artykuł: Płużański Tadeusz M.: Mickiewicz promuje. Tygodnik Solidarność 2000 nr 13 s. 11 (nt. zadań powołanego 1 III 2000 Instytutu...) szczegóły 
artykuł: Przebinda Grzegorz: Lempp w Rosji i na Litwie. Tygodnik Powszechny 2002 nr 16 s. 6 (nt. zapowiadanej likwidacji Zespołu Literackiego Instytutu; list do re...) szczegóły 
artykuł: Stasiuk Andrzej, Sznajderman Monika: Gazeta Wyborcza 2002 nr 91 s. 14 (list w sprawie planów likwidacji Zespołu Literackiego Instytutu...) szczegóły 
artykuł: Sznajderman Monika: Czym zastąpimy Zespół Literacki?. Tygodnik Powszechny 2002 nr 17 s. 6 (koment. dot. planów likwidacji Zespołu Literackiego Instytutu Adama Mi...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Solidarność 2000 nr 7 s. 2 (not. o powołaniu Damiana Kalbarczyka na dyrektora Instytutu Adama Mic...) szczegóły 
artykuł: W obronie Zespołu Literackiego. Gazeta Wyborcza 2002 nr 83 s. 13 (list otwarty do ministra kultury Andrzeja Celińskiego nt. projektu lik...) szczegóły 
artykuł: Walenciak Robert: Instytut brania pieniędzy. Przegląd 2002 nr 7 s. 13-14 (nt. przyczyn odwołania dyrektora instytutu, Damiana Kalbarczyka oraz j...) szczegóły 
artykuł: Wirpsza Aleksander: Kul'tura i rynok. Novaja Pol'sha 2002 nr 5 s. 71-72 (m.in. nt. likwidacji Zespołu Literackiego Instytutu Adama Mickiewicza ...) szczegóły 
artykuł: Woś Monika: Cenna zaszłość. Trybuna 2002 nr 84 s. 14 (zapowiedź likwidacji Zespołu Literackiego Instytutu Adama Mickiewicza...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 19 IV s. 3 (m.in. not. nt. zmian kadrowych i organizacyjnych w instytucie; oprac. ...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 10 I s. 3 (m.in. not. nt. powstania oddziału instytutu w Krakowie; oprac. Ewa Kar...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 75 s. 168 (not. o rozpoczęciu działalności...) szczegóły 
artykuł: Żółtaniecki Ryszard: To nie jest gra fair. Trybuna 2002 nr 89 s. 14 (wywiad z dyrektorem Instytutu nt. dalszego istnienia Zespołu Literacki...) szczegóły 
artykuł: (ap): Zespół Literacki jako Oddział Instytutu Adama Mickiewicza. Notes Wydawniczy 2003 nr 1 s. 7  szczegóły 
95.odwołanie: Instytut Badań nad Mediami. x  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 17 VII s. 3 (not. o powołaniu fundacji pod nazwą Instytut Badań nad Mediami, której...) szczegóły 
artykuł: W obronie autora. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 30 s. 7 (nt. celów fundacji...) szczegóły 
96.odwołanie: Instytut Dziedzictwa Narodowego. x  szczegóły 
artykuł: Cieślak Jacek: Portal Kultury Polskiej. Powstał Instytut Dziedzictwa Narodowego. Rzeczpospolita 2001 nr 57 s. A11 (ze składem Rady Programowej...) szczegóły 
sprostowanie: Kryczka Klaudiusz: Sprostowanie. Rzeczpospolita 2001 nr 58 s. A10 (dot. nazwiska przewodniczącego Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa ...) szczegóły 
artykuł: EO: Dla polskiej kultury. Nasz Dziennik 2001 nr 58 s. 10 (dot. powstania Instytutu Dziedzictwa Narodowego...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 2002 nr 33 s. 17 (not. o zawiadomieniu Ministertwa Kultury o zaprzestaniu istnienia Inst...) szczegóły 
artykuł: Kontrapunkt 2001 nr 3/4 s. 1 (not. o utworzeniu Instytutu Dziedzictwa Narodowego, ze składem Rady Pr...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Scena 2001 nr 2 s. 7 (not. o powstaniu instytutu...) szczegóły 
artykuł: Powołanie Instytutu Dziedzictwa Narodowego. Magazyn Literacki 2001 nr 3 s. 6 (nota...) szczegóły 
artykuł: Twórczość 2001 nr 9 s. 48 (nota o powołaniu instytutu...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 75 s. 174 (not. o powołaniu instytutu i członkach rady programowej...) szczegóły 
97.odwołanie: Instytut Książki. x  szczegóły 
artykuł: Cele i program działania. Biblioteka Analiz 2004 nr 9 s. 20-21  szczegóły 
artykuł: Czernecka Aleksandra: Instytut Książki. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 37 s. 7 (nt. powołania do życia instytucji przez ministra kultury Waldemara Dąb...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Początek, dyskusja i od razu jubileusz. Biblioteka Analiz 2004 nr 2 s. 2-3 (inauguracja Instytutu...) szczegóły 
artykuł: Frołow Jakub: Powstaje Instytut Książki - najnowsza inicjatywa Andrzeja Nowakowskiego. Notes Wydawniczy 2003 nr 9 s. 5  szczegóły 
artykuł: Gauden Grzegorz: Polacy do książek!. Kraków 2009 nr 9 s. 10-11 (wyw. z dyr. Instytutu; rozm.: Jerzy Piekarczyk...) szczegóły 
artykuł: Kalinowska Elżbieta, Rasińska-Bóbr Agnieszka: Promujemy polską literaturę. Przegląd Polski = Polish Review 2012 nr z VIII s. 4 (wyw. z zastępcą dyrektora Instytutu Książki i pracownikiem merytoryczn...) szczegóły 
artykuł: (Ł): Instytut Książki otwarty. Książki 2004 nr 1 s. 12 (nota...) szczegóły 
artykuł: (MT): Powstaje Instytut. Trybuna 2003 nr 281 s. 13 (nt. powołania przez Ministerstwo Kultury Instytutu Książki, którego ro...) szczegóły 
artykuł: Nowakowski Andrzej: Bez urzędników. Biblioteka Analiz 2004 nr 2 s. 4-7 (wyw. z dyrektorem Instytutu; rozm.: Łukasz Gołębiewski i Krzysztof Mas...) szczegóły 
polemika: Kasprzycka Marzena: Deklaracje bez pokrycia. Biblioteka Analiz 2004 nr 4 s. 12  szczegóły 
nawiązanie: Gołębiewski Łukasz: Dobre obyczaje. Biblioteka Analiz 2004 nr 3 s. 12-13 (komentarz do tekstu...) szczegóły 
nawiązanie: Kasprzycka Marzena: Odpowiedź na komentarz. Biblioteka Analiz 2004 nr 4 s. 16  szczegóły 
nawiązanie: Malinowska-Grupińska Dorota: Biblioteka Analiz 2004 nr 4 s. 16 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Nowakowski Andrzej: Odpowiedź Andrzeja Nowakowskiego. Biblioteka Analiz 2004 nr 3 s. 12  szczegóły 
artykuł: Nowakowski Andrzej: Sprawozdanie Instytutu Książki z targów w Londynie (14-16 marca 2004). Biblioteka Analiz 2004 nr 8 s. 8-9  szczegóły 
artykuł: Nowakowski Andrzej: Życzyłbym sobie więcej zrozumienia dla naszych działań.... Kraków 2005 nr 4 s. 58-59 (wyw. z dyrektorem Instytutu Książki; rozm.: Katarzyna Kwiecień; z fot....) szczegóły 
artykuł: (N): Rada Programowa Instytutu Książki. Biblioteka Analiz 2004 nr 26 s. 11  szczegóły 
artykuł: (PD): Instytut Książki w nowej siedzibie. Książki 2004 nr 7 s. 12 (notka; z fot....) szczegóły 
artykuł: (PD): Rusza Instytut Książki. Książki 2003 nr 12 s. 13 (notka o rozpoczęciu działalności...) szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2004 t. 9 s. 289 (not. o otwarciu w Krakowie Instytutu Książki...) szczegóły 
artykuł: Skóra Danuta: Kontra Nowakowski. Biblioteka Analiz 2004 nr 2 s. 3  szczegóły 
artykuł: Statut i uzasadnienie. Biblioteka Analiz 2004 nr 6 s. 14-15  szczegóły 
98.odwołanie: Narodowa Rada Kultury.  szczegóły 
artykuł: Karwat Krzysztof: Po co kongres?. Tak i nie 1989 nr 2 s. 8-9 (działaln....) szczegóły 
artykuł: Kowalski Marek Arpad: Atrapa (Narodowa Rada Kultury nadaje się już do muzeum). Przegląd Tygodniowy 1989 nr 43 s. 13  szczegóły 
polemika: Skąpski Rafał: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 44 s. 12  szczegóły 
artykuł: (kow): Potrzebna jest nowa Narodowa Rada Kultury. Słowo Powszechne 1991 nr 61 s. 2  szczegóły 
artykuł: Narodowa Rada Kultury - potrzebna czy nie?. Trybuna 1991 nr 62 s. 3 (wypow. m.in.: Kazimierz Kutz, Józef Szajna, Zbigniew Zapasiewicz...) szczegóły 
artykuł: Nowak Andrzej: Co dalej z Narodową Radą Kultury?. Argumenty 1989 nr 47 s. 9  szczegóły 
artykuł: (ok): Nikt nic nie wie (Co z Narodową Radą Kultury?). Trybuna 1990 nr 26 s. 5  szczegóły 
artykuł: Pieszczachowicz Jan: Stworzyć lobby. Przegląd Tygodniowy 1991 nr 19 s. 11 (nt. powołania rady...) szczegóły 
artykuł: Rota 1991 nr 3/4 s. 86 (not. o powołaniu nowej Rady Kultury, 24 V 1991...) szczegóły 
artykuł: Sarzyński Piotr: Sumienie czy bubel? (Narodowa Rada Kultury po sześciu latach). Polityka 1989 nr 29 s. 9  szczegóły 
nawiązanie: Kos Alicja: Kultura [Warszawa] 1989 nr 33 s. 2  szczegóły 
artykuł: Senat postuluje likwidację Narodowej Rady Kultury. Życie Warszawy 1991 nr 110 s. 2  szczegóły 
artykuł: Suchodolski Bogdan: Niepodzielność kultury. Przyjaźń 1989 nr 2 s. 2, 8 (wywiad z przewodniczącym...) szczegóły 
artykuł: Suchodolski Bogdan: Profesor Suchodolski o Narodowej Radzie Kultury. Trybuna 1990 nr 25 s. 2 (nt. działalności Rady...) szczegóły 
artykuł: Suchodolski Bogdan: x 1989 ([w czasopiśmie:] Sovetskaja Kul'tura (Moskva) 1989 nr z 4 II s....) szczegóły 
artykuł: Szczawiński Józef: Czym będzie odrodzona Rada?. Słowo Powszechne 1991 nr 83 s. 3  szczegóły 
artykuł: Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Narodowej Radzie Kultury, 10 V 1991. Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1991 nr 1 s. 3  szczegóły 
artykuł: Ustawa o uchyleniu ustawy o Narodowej Radzie Kultury. Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1991 nr 4 s. 15 (zaakceptowana przez Senat 6 VII 1991...) szczegóły 
artykuł: Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o uchyleniu ustawy o Narodowej Radzie Kultury. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1991 nr 64 s. 834 poz. 273  szczegóły 
artykuł: W Belwederze o kulturze. Związkowiec = The Alliancer 1992 nr 93 s. 23 (o spotkaniu członków Rady...) szczegóły 
artykuł: Wypych Elżbieta: Sztandar Młodych 1989 nr 133 s. 7 (dot. działalności...) szczegóły 
artykuł: [Zawiśliński Stanisław] (zaw): Prof. Suchodolski odchodzi (Czy kultura będzie miała Radę?). Trybuna 1990 nr 22 s. 6  szczegóły 
99.odwołanie: Polski Fundusz Literatury. x  szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2002 nr 7 s. D2 (not. nt. tegorocznych dotacji dla Polskiego Funduszu Literatury...) szczegóły 
artykuł: Fogler Janusz: Fundusz słowa. Wprost 1998 nr 42 s. 116 (nt. utworzenia funduszu i jego zadań...) szczegóły 
artykuł: (jh): Polski Fundusz Literatury zamyka działalność. Biblioteka Analiz 2000 nr 17 s. 20  szczegóły 
artykuł: Masłoń Sławomir: Łaskawym okiem na współczesność (Dofinansowanie Polskiego Funduszu Literatury). Rzeczpospolita 2000 nr 191 s. A8 (dot. dofinansowania przekładów literatury polskiej na obce języki...) szczegóły 
polemika: Kryczka Klaudiusz: Łaskawym okiem na współczesność. Rzeczpospolita 2000 nr 195 s. A10  szczegóły 
artykuł: (PD): Polski Fundusz Literatury. Książki 2001 nr 8 s. 11 (dot. działalności...) szczegóły 
artykuł: Polski Fundusz Literatury. Książki 2001 nr 10 s. 19 (nota...) szczegóły 
artykuł: Polski Fundusz Literatury. Notes Wydawniczy 2001 nr 2 s. 15 (nota o działalności...) szczegóły 
artykuł: Pol'skijj Fond Literatury. Novaja Pol'sha 2001 nr 3 s. 78 (nt. celów i zadań funduszu...) szczegóły 
artykuł: Pol'skijj fond literatury. Novaja Pol'sha 2001 nr 6 s. 83 (ogłoszenie funduszu o inicjatywie podjętej we współpracy z Instytutem ...) szczegóły 
artykuł: Sadecki Jerzy: Od Stasiuka do Sienkiewicza. Rzeczpospolita 1999 nr 254 s. 8 (o działalności funduszu...) szczegóły 
100.odwołanie: Rada Kultury. x  szczegóły 
artykuł: (a.d.): Co chronić w kulturze. Gazeta Wyborcza 1991 nr 266 s. 3 (nota spraw. ze spotkania Rady Kultury z udziałem premiera Jana Krzyszt...) szczegóły 
artykuł: E.S.: Pierwsze posiedzenie Rady Kultury. Rzeczpospolita 1991 nr 121 s. 2 (24 V 1991, nt. zasad funkcjonowania instytucji artystycznych...) szczegóły 
artykuł: J.L.: Rada Kultury u premiera. Rzeczpospolita 1991 nr 239 s. 1 (not. inf. o spotkaniu z premierem z powodu ograniczenia budżetu kultur...) szczegóły 
artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Rada Kultury czy Rada Księgowych? (Wstrzymanie prywatyzacji Teatru Dramatycznego). Rzeczpospolita 1991 nr 279 s. 2 (spraw. z przebiegu spotkania, 28 XI 1991, w Urzędzie Rady Ministrów do...) szczegóły 
artykuł: Międzyrzecki Artur, Rostworowski Marek: Chonić wartości kultury. Rzeczpospolita 1991 nr 266 s. 2 (wypow. uczestników posiedzenia Rady Kultury, 13 XI 1991; not. J.R.K....) szczegóły 
artykuł: Oświadczenie Rady Kultury. Gazeta Wyborcza 1991 nr 244 s. 17  szczegóły 
artykuł: Rezygnacja Rady Kultury. Życie Warszawy 1991 nr 299 s. 2 (not. o złożeniu rezygnacji przez wszystkich czlonków, 19 XII 1991...) szczegóły 
artykuł: Rostworowski Marek: Rada to nie sejmik. Rzeczpospolita 1991 nr 122 s. 2 (wyw. z ministrem kult. i sztuki; rozm. Krzysztof Masłoń...) szczegóły 
artykuł: Siciński Andrzej: Rada Prezydenta. Rzeczpospolita 1993 nr 285 s. 4 (nt. rocznej działalności Rady...) szczegóły 
artykuł: Stempień Joanna: Rozszerzanie horyzontów (Inauguracja prac Rady Kultury). Życie Warszawy 1991 nr 122 s. 1-2 (spraw. z posiedzenia inauguracyjnego, 24 V 1991; skład Rady tworzą m.i...) szczegóły 
artykuł: Zmiany w Radzie. Gazeta Wyborcza 1994 nr 147 s. 10 (nota inf. o wyborze Andrzeja Brauna na nowego przewodniczącego oraz An...) szczegóły 
101.odwołanie: Rada Kultury przy Prezydencie RP. x  szczegóły 
artykuł: Andrzej Braun nowym szefem Rady Kultury. Życie Warszawy 1994 nr 148 s. 13  szczegóły 
artykuł: Bez Dejmka i Wajdy. Życie Warszawy 1994 nrc 140 s. 3 (o nieprzybyciu na posiedzenie ministra kultury Kazimierza Dejmka i rez...) szczegóły 
artykuł: Braun Andrzej: Cenna jest każda forma mecenatu. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 113 s. 6 (wyw. z wiceprzewodniczącym Rady Kultury nt. nagród literackich; rozm. ...) szczegóły 
artykuł: Braun Andrzej: Co dalej z Radą Kultury?. Życie Warszawy 1994 nr 154 s. 12 (wyw. z przewodniczącym; rozm. Dariusz Gąsiorowski i Paweł Goźliński...) szczegóły 
artykuł: Braun Andrzej: Powody naszego rozczarowania. Rzeczpospolita 1993 nr 87 s. 4 (wyw. z wiceprzewodniczącym; rozm. Jacek Cieślak...) szczegóły 
artykuł: Cieślak Jacek: Miejsce spotkań (Prezydencka Rada Kultury). Rzeczpospolita 1993 nr 251 s. 4 (nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Lutomski Jacek: Utracone pole? (Prezydent powołał Radę do Spraw Kultury). Rzeczpospolita 1992 nr 270 s. 1, 4 (nt. pierwszego spotkania Rady z prezydentem Lechem Wałęsą, 16 XI 1992;...) szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Opinie o zagrożeniach (Prezydencka Rada Kultury o książce). Rzeczpospolita 1992 nr 284 s. 4 (spraw. z posiedzienia inauguracyjnego...) szczegóły 
artykuł: Możdżyński Bogdan: Kłopoty z kulturą ministra kultury. Prezydent czuje się obrażony. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 146 s. 1, 8 (w związku ze zignorowaniem przez ministra kultury Kazimierza Dejmka za...) szczegóły 
artykuł: Nowa Rada Kultury przy Prezydencie. Życie Warszawy 1992 nr 272 s. 3 (nota o rozpoczęciu działalności, 16 XI 1992...) szczegóły 
artykuł: Nowy przewodniczący Rady Kultury. Rzeczpospolita 1994 nr 146 s. 4 (not. o objęciu przezAndrzeja Brauna funkcji przewodniczącego...) szczegóły 
artykuł: Profesorowie, artyści i radiowiec w Radzie Kultury. Życie Warszawy 1992 nr 273 s. 3 (nota spraw. z pierwszego posiedzenia, 16 XI 1992...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1994 nr z 7 VII s. 3 (not. o nominacji Andrzeja Brauna na stanowisko przewodniczącego Rady...) szczegóły 
102.odwołanie: Wschodnioeuropejska Fundacja Scenariuszowa. x  szczegóły 
artykuł: Wschodnioeuropejska Fundacja Scenariuszowa. Film 1991 nr 32 s. 2 (nota o powołaniu w Krakowie, progr. działania i wyborze Jerzego Stuhra...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
103.impreza: "Dyplomacja kulturalna. Miejsce kultury w polskiej polityce zagranicznej" - konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Budzyński Adam: Różne wizerunki Polski (Wyeksploatowane stereotypy i nowa rzeczywistość). Aneks Trybuny 2000 nr 107 s. 1, 6 (impresje z konferencji...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2000 nr 106 s. 2 (nota...) szczegóły 
104.impreza: "Europa - szansą dla kultury. Miejsce kultury w polityce regionalnej RP i procesie integracji europejskiej" - spotkanie (2003).  szczegóły 
artykuł: Teatr 2003 nr 1/2 s. 93 (nota...) szczegóły 
105.impreza: Krajowy Sejmik Kultury.  szczegóły 
artykuł: Poszukiwanie pieniędzy i sojuszników (Krajowy Sejmik Kultury). Życie Warszawy 1991 nr 59 s. 2 (spraw....) szczegóły 
106.impreza: "Kultura - Gospodarka - Media" - Międzynarodowy Kongres (2004).  szczegóły 
artykuł: Kuźniak Henryk: Wiadomości [ZAiKS] 2005 nr 1 s. 11-17 (tekst referatu wygłoszonego na kongresie...) szczegóły 
107.impreza: "Kultura - Gospodarka - Media" - Ogólnopolski Kongres (2003).  szczegóły 
książka: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju kultury. II Ogólnopolski Kongres "Kultura - Gospodarka - Media", Kraków 9-10 października 2003. 2003 ([Zawiera m.in.:] Grażyna Prawelska-Skrzypek: Wprowadzenie. * Cz. I. Ma...) szczegóły 
108.impreza: "Kultura i edukacja w XXI wieku" - międzynarodowa konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Kaszuba Jerzy: Kultura i edukacja w XXI wieku. Siódma Prowincja 2001 nr 1/2 s. 26-29  szczegóły 
artykuł: Kosowska Ewa: O przyszłość naszej kultury. Śląsk 2001 nr 11 s. 44-45 (omówienie...) szczegóły 
109.impreza: "Kultura polska w zintegrowanej Europie" - konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2000 nr 105 s. 2 (nt. konferencji naukowej "Kultura polska w zintegrowanej Europie"; org...) szczegóły 
110.impreza: "Kultura potrzebuje biznesu - biznes potrzebuje kultury" - dyskusja panelowa (2001). (z udziałem m.in. Ministra Kultury Andrzeja Celińskiego, Andrzeja Wajdy...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 78 s. 205 (not....) szczegóły 
111.impreza: "Laur dla mecenasa" - sesja poświęcona finansowaniu kultury ze źródeł prywatnych (1999).  szczegóły 
artykuł: Kot Wiesław: Profesjonalna dotacja. Wprost 1999 nr 25 s. 108  szczegóły 
112.impreza: "Literatur und Politik in Polen" - sesja (1992).  szczegóły 
artykuł: Fazon Katarzyna: Literatura a siła uogólnienia. Dekada Literacka 1992 nr 13 s. 2  szczegóły 
113.impreza: "Mecenas Kultury 2000" - konkurs (2000). (nagr.: Urszula i Sławomir Jakubowscy...) szczegóły 
artykuł: J.C.: Nagrody honorowe (Mecenas Kultury 2000). Rzeczpospolita 2000 nr 231 s. A9 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: J.C.: Rekordziści sponsoringu. Rzeczpospolita 2000 nr 278 s. A10 (sprawozdanie z uroczystości wręczania nagród laureatom konkursu; Warsz...) szczegóły 
artykuł: J.W.: [Trzystu pięćdziesięciu] mecenasów kultury. Rzeczpospolita 2000 nr 248 s. A9 (nota o zakończeniu przyjmowania zgłoszeń w konkursie...) szczegóły 
artykuł: Konkurs dla sponsorów kultury. Biblioteka Analiz 2000 nr 20 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs Mecenas Kultury 2000. Kronika Kultury 2000 nr 2 wkł. (zasady konkursu; formularz zgłoszeniowy...) szczegóły 
artykuł: Kwiecień Agnieszka: Wyróżnienia za hojność. Rzeczpospolita 2000 nr 267 s. A11 (lista nominowanych do tytułu...) szczegóły 
artykuł: Szwarcman Dorota: Kulturalne banki. Wprost 2000 nr 49 s. 106-107  szczegóły 
artykuł: Teatr 2001 nr 1 s. 85 (laureaci; nota...) szczegóły 
artykuł: Trojanowska Monika: Mecenas Kultury 2000. Kronika Kultury 2000 nr 5 s. 10 (omówienie konkursu; laureaci...) szczegóły 
artykuł: Wieczór donatorów i mecenasów. Trybuna 2000 nr 278 s. 3, 7 (spraw. z uroczystości wręczenia nagród; Warszawa 28 XI 2000...) szczegóły 
114.impreza: "Mecenas Kultury 2001" - konkurs (2002). (nagr. za całokształt działalności w dziedzinie kultury otrzymała "Gaze...) szczegóły 
artykuł: A.KW.: Laury za szodrość. Rzeczpospolita 2002 nr 217 s. A9 (not. o wręczeniu nagród...) szczegóły 
artykuł: CZAR: "Gazeta" laureatem. Gazeta Wyborcza 2002 nr 217 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Laury dla mecenasów kultury. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 225 s. 1 (nota o wyróżnieniu dla Laski Foundation; także o działalności fundacji...) szczegóły 
artykuł: Mecenas kultury 2001. Życie 2002 nr 137 s. 13 (nominowani...) szczegóły 
artykuł: "Polityka" - Mecenasem Kultury. Polityka 2002 nr 39 s. 17 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: TSOB: Mecenas Kultury 2001. Gazeta Wyborcza 2002 nr 215 s. 2 (notka...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 20 IX s. 3, 11 (m.in. not. o laureatach; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
115.impreza: "Mecenas Kultury 2002" - konkurs (2002). (nagr.: w kategorii "Donator" Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Wa...) szczegóły 
116.impreza: "Mecenas Kultury 2003" - konkurs (2004). (nagr.: w kategorii donator: Bank BPH; w kategorii sponsor: Telekomunik...) szczegóły 
artykuł: (JH): Nagrody dla mecenasów. Biblioteka Analiz 2004 nr 13 s. 23 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: (JH): Najlepsi mecenasi polskiej kultury nagrodzeni. Biblioteka Analiz 2004 nr 14 s. 21 (laureaci...) szczegóły 
117.impreza: "Rola promocji kultury w polityce zagranicznej" - debata Ministrów Kultury Grupy Wyszehradzkiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 203 (nota; m.in. o udziale pisarzy: Jerzy Bogdan Kos, Mieczysław Orski...) szczegóły 
118.impreza: "Sytuacja kultury polskiej w okresie transformacji 1989-1997" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 5 s. 80 (nota...) szczegóły 
artykuł: MAZ: Zwarci i czujni. Gazeta Wyborcza 1998 nr 94 s. 14 (spraw....) szczegóły 
119.impreza: "Szansa dla kultury" - spotkanie premiera Leszka Millera i ministra kultury Andrzeja Celińskiego z przedstawicielami świata kultury.  szczegóły 
artykuł: Budzyński Adam: Po co państwu kultura (II). Trybuna 2002 nr 85 s. 10 (komentarz...) szczegóły 
artykuł: Kuncewicz Piotr: Te szalone dni [z tego cyklu:] Rozmyślania po debacie. Aneks Trybuny 2002 nr 198 s. H (komentarz...) szczegóły 
artykuł: Pojawiło się wyzwanie. Trybuna 2002 nr 82 s. 19 (komentarze po debacie; wypowiedzi autorów: Waldemar Dąbrowski, Mikołaj...) szczegóły 
artykuł: Szansa dla kultury. Scena 2002 nr 2 s. 5 (nota...) szczegóły 
artykuł: Woś Monika: Szansa dla kultury. Trybuna 2002 nr 82 s. 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Żuliński Leszek: Czarne dziury [z tego cyklu:] Kultura w górę?. Aneks Trybuny 2002 nr 198 s. H (komentarz...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
120.artykuł: 1992: rok stracony czy początek przełomu?. Odra 1992 nr 2/3 s. 27-34 (dyskusja nt. aktualnego stanu i potrzeb kultury; rozm.: Mariusz Herman...) szczegóły 
nawiązanie: [Syski Jacek] Skryba: Szanse przeżycia. Literatura 1992 nr 8/9 s. 62, 61  szczegóły 
121.artykuł: A. B.: Gdzie ci Medyceusze. Życie 1997 nr 234 s. 8 (relacja ze spotkania i dyskusji przedstawicieli rządu, dyrektorów inst...) szczegóły 
122.artykuł: AB: Do parteru. Życie 1998 nr 269 s. 10 (dot. rejestru Narodowych Instytucji Kultury...) szczegóły 
123.artykuł: Adamiec Marek: "Snucie marzeń [...] jest wysoce niepraktyczne...". Akcent 1994 nr 3/4 s. 229-232 (polityka kulturalna PRL-u, cenzura...) szczegóły 
124.artykuł: Adamski Jerzy: Argumenty 1989 nr 1 s. 1, 6 (wyw. nt. raportu o stanie polskiej kultury; rozm. Walentyna Trzcińska...) szczegóły 
125.artykuł: Adamski Jerzy: Dziennik Zachodni 1989 nr 163 s. 3 (wyw., rozm. Grażyna Korzeniowska...) szczegóły 
126.artykuł: Adamski Jerzy: Ilustrowany Kurier Polski 1989 nr 170 s. 4 (wywiad nt. raportu o stanie kultury polskiej; rozm. Grażyna Korzeniows...) szczegóły 
127.artykuł: Adamski Jerzy: Jaka Polska. 50 powojennych lat. Sztuka 2000 r. 24 s. 14-22 (m.in. dot. polityki kulturalnej państwa...) szczegóły 
128.artykuł: Adamski Jerzy: Katastrofa kultury [fragm.]. Kultura [Warszawa] 1989 nr 36 s. 8, 11  szczegóły 
129.artykuł: Adamski Jerzy: Kultura i Życie 1989 nr 17 s. 1-2 (wywiad; rozm. Anna Baczewska...) szczegóły 
polemika: Kłossowicz Jan: Kultura i Życie 1989 nr 17 s. 1-2  szczegóły 
130.artykuł: Adamski Jerzy: O politykę kulturalną lewicy (1-2). Trybuna Ludu 1989 nr 280 s. 5 (286:5...) szczegóły 
131.artykuł: Adamski Jerzy: Pozycja kultury polskiej (nasze obawy i nadzieje). Aneks Trybuny 2000 nr 106 s. 1, 3 (fragm. referatu wygłoszonego na konferencji "Kultura polska w zintegro...) szczegóły 
132.artykuł: Adamski Jerzy: Projekt nowego raportu o stanie kultury polskiej. Kultura, Oświata, Nauka 1989 nr 1/2 s. 60-101 (z 1988...) szczegóły 
polemika: Marlewski Jerzy: Zróżnicowanie nie jest podziałem. Kultura, Oświata, Nauka 1989 nr 1/2 s. 102-107  szczegóły 
133.artykuł: Adamski Jerzy: Przesłanki nowej polityki kulturalnej. Nowe Drogi 1989 nr 11/12 s. 164-174  szczegóły 
134.artykuł: Adamski Jerzy: Słowo Powszechne 1989 nr 224 s. 3 (wywiad nt. sytuacji książki; rozm. Jan Galuba...) szczegóły 
135.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Kmita Jerzy: Anemiczna dyskusja o polityce kulturalnej. Kultura [Warszawa] 1989 nr 8 s. 1, 4 (dot. także artukułu Łukasza Budnego i Andrzeja Tyszki, druk. Kultur...) szczegóły 
136.artykuł: Adamski Jerzy: Tygodnik Ludowy 1989 nr 44 s. 6 (wywiad, rozm. Jan Galuba...) szczegóły 
nawiązanie: Turowski Stanisław: Tygodnik Ludowy 1989 nr 48 s. 5  szczegóły 
137.artykuł: Adamski Jerzy: Trybuna Opolska 1989 nr 160 s. 6 (wyw. nt. spraw. o stanie kult. pol. z 1986 i 1989; rozm. Grażyna Korze...) szczegóły 
138.artykuł: Adamski Jerzy: Walka Młodych 1989 nr 41 s. 7 (wywiad z aut. raportów o stanie kultry polskiej (I i II); rozm. Jan Go...) szczegóły 
139.artykuł: Adamski Zygmunt: Myślę, że to co robimy znajduje aprobatę u większości mieszkańców.... Siódma Prowincja 1999 nr 3/4 s. 4-5 (wywiad z burmistrzem miasta i gminy Wieluń m.in. nt. środków budżetowy...) szczegóły 
140.artykuł: (ad): Nowa Rada Kultury. Głos Polski [Toronto] 1991 nr 23 s. 2 (nota o powołaniu Rady Kultury przez min. kult. i sztuki Marka Rostworo...) szczegóły 
141.artykuł: (ad): Rząd kulturalny. Gazeta Wyborcza 1993 nr 186 s. 3 (nota o przyjęciu przez rząd założeń polityki kulturalnej państwa...) szczegóły 
142.artykuł: (AGR): W imię dobrej sprawy. Trybuna 2003 nr 298 s. 13 (dotyczy projektu ustawy o kinematografii...) szczegóły 
143.artykuł: AKA: Przez promocję kultury dotrzeć do świata. Rzeczpospolita 2000 nr 156 s. 2 (sprawozdanie z konferencji pracowników dyplomacji Polski z przedstawic...) szczegóły 
144.artykuł: akw: Korzyści z "dziwactw bożych". Autograf 1998 nr 1 s. 28 (fel. nt. mecenatu państwa w PRL-u...) szczegóły 
145.artykuł: Antos Robert: Pocztówka z Paryża [z tego cyklu:] Saloon. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 247 s. 3 (fel. nt. kultury jako zadania społecznego...) szczegóły 
146.artykuł: Apel w sprawie zagrożeń dla kultury artystycznej w Polsce. Teatr 1998 nr 12 s. 5 (podp.: prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów Jacek Weksler i prezes...) szczegóły 
147.artykuł: (as): Ministerialne dotacje dla czasopism - bez znaczących zmian. Notes Wydawniczy 2003 nr 1 s. 9-10  szczegóły 
148.artykuł: (as): Program ministra Celińskiego. Notes Wydawniczy 2002 nr 5 s. 15-16  szczegóły 
149.artykuł: (ast): Mazowiecki wśród ludzi kultury. Życie Warszawy 1991 nr 80 s. 2 (nota spraw. ze spotkania z przewodniczącym Unii Demokratycznej, Warsza...) szczegóły 
150.artykuł: AST: Unia na czterech filarach. Rzeczpospolita 2002 nr 222 s. A8 (o apelu Polskiej Rady Ruchu Europejskiego, podpisanego m.in. przez pis...) szczegóły 
nawiązanie: AST: Jednoczmy się naukowo. Rzeczpospolita 2002 nr 223 s. A3 (o apelu polskich twórców i naukowców z wypowiedziami sygnatariuszy: Wł...) szczegóły 
nawiązanie: AST: Kultura w europejskiej konstytucji. Rzeczpospolita 2002 nr 227 s. A3 (nt. poparcia przez stronę niemiecką polskich intelektualistów w sprawi...) szczegóły 
nawiązanie: Niemcy też chcą eksponować kulturę. Rzeczpospolita 2002 nr 227 s. A15 (nota nt. poparcia przez sekretarza generalnego Niemieckiej Rady Muzycz...) szczegóły 
151.artykuł: [Baczewska Anna] (bacz): Zamiast 5 bln zaledwie 3 bln (Kultura i pieniądze). Życie Warszawy 1991 nr 231 s. 2  szczegóły 
152.artykuł: Baczewska Anna: Obfitość czy zapaść - statystyka prawdę ci powie. Życie Warszawy 1993 nr 35 s. 13 (obecny stan kultury polskiej...) szczegóły 
153.artykuł: Balcewicz Jacek: Mecenat na zakręcie. Kraków 2008 nr 7/8 s. 88  szczegóły 
154.artykuł: Baltyn Hanna: Trochę bledsza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca. Przegląd Literacki 1993 nr 4 s. 1, 14 (nt. przeobrażeń w kulturze po 1989 r....) szczegóły 
155.artykuł: Baraniak-Leszczyński Błażej: Milczenia podczas godziny prawdy. Wprost 1989 nr 8 s. 22-24 (spraw. ze spotkania sekretarza KC PZPR Mariana Stępnia z przedstawicie...) szczegóły 
156.artykuł: Baran Józef: Sporny raport. Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 16 I s. 5 (nt. kontrowersji wywołanych przez "Raport o kulturze polskiej" w lata...) szczegóły 
157.artykuł: Bednarek Stefan: O polityce kulturalnej i polityce regionalnej. x 1996 ([W ks.: id.]: W kręgu małych ojczyzn. Szkice regionalistyczne. Wrocław...) szczegóły 
158.artykuł: Benecke Dieter W.: Meine Erwartung: Eine aktivere auswaertige Kulturpolitik Polens. x 1993 ([W ks. zb.:] Feinde werden Freunde. Von den Schwierigkeiten der deutsc...) szczegóły 
159.artykuł: Benecke Dieter W.: Oczekuję od Polski bardziej aktywnej polityki kulturalnej wobec zagranicy. x 1994 ([W ks. zb.:] Od nienawiści do przyjaźni. O problemach polsko-niemiecki...) szczegóły 
160.artykuł: Bereś Witold: Politkultura. Gazeta Wyborcza 2003 nr 72 s. 14-15 (zależność kultury w Polsce od polityków...) szczegóły 
161.artykuł: Bereza Henryk: Twórczość 1989 nr 2 s. 141-143 (tekst wystąpienia na nadzwyczajnym posiedzeniu NRK, X 1988...) szczegóły 
nawiązanie: Cybulska Maja Elżbieta: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1989 nr 25 s. 12  szczegóły 
162.artykuł: Berman Jakub: O realizmie socjalistycznym. Słowo. Przegląd kulturalny [Warszawa] 1990 nr 1/2 s. 14-15 (tekst przemówienia wygł. podczas narady twórców-członków PZPR w dniach...) szczegóły 
163.artykuł: Bernat Anna: Artysta odpędzany jak bezpański pies. Życie 2001 nr 268 s. 15 (nt. zainicjowania cyklu spotkań pod hasłem "Kultura potrzebuje biznesu...) szczegóły 
164.artykuł: Bernat Anna: Czy kultura ma szansę. Życie 2002 nr 82 s. 11 (nt. projektu zmian organizacji i finansowania kultury przygotowanego p...) szczegóły 
165.artykuł: Bersz Maryna: Apetyt na Instytuty (Konflikt wokół obsady Instytutów Polskich). Życie Warszawy 1994 nr 173 dod. s. 4  szczegóły 
166.artykuł: Bersz Maryna: "Copernicanum", czyli spór o niezależność. Życie Warszawy 1994 nr 151 s. 13 (o sporze kompetencyjnym między Ministerstwen Spraw Zagranicznych a Min...) szczegóły 
167.artykuł: Beylin Marek: Próby korekcyjne [z tego cyklu:] Pole oddane bez walki. Dialog [Warszawa] 1997 nr 2 s. 160-162 (fel. nt. polityki kulturalnej państwa...) szczegóły 
168.artykuł: B.H.: Nie likwidować ministerstwa. Rzeczpospolita 1999 nr 49 s. 29 (sprawozdanie ze spotkania prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z ludźm...) szczegóły 
169.artykuł: Białek Marta: Z(re)animować kulturę. Gazeta Wyborcza 2002 nr 266 s. 17 (nt. programu "Młodzi menedżerowie kultury", który ma odnowić życie kul...) szczegóły 
170.artykuł: (T.B.), (blum): Porzuconych przygarnąć. Gazeta Wyborcza 1990 nr 9 s. 3 (plany budżetowe wydatków na kulturę na rok 1990...) szczegóły 
171.artykuł: Błażewicz Olgierd: Gdy mecenas bankrutuje.... Głos Wielkopolski 1989 nr 188 s. 5 (nt. Uchwały nr 89 Rady Ministrów dot. finansowania przez państwo kultu...) szczegóły 
172.artykuł: Bocheński Jacek: Dziwny jest ten świat. Gazeta Wyborcza 1991 nr 228 s. 15 (fel....) szczegóły 
polemika: Dąbrowska-Szymanowska Hanna: "Dziwny jest ten świat". Gazeta Wyborcza 1991 nr 238 s. 13  szczegóły 
173.artykuł: Bochniarz Henryka: Więcej kultury. Newsweek. Polska 2002 nr 17 s. 105 (dot. kwestii finansowania kultury...) szczegóły 
174.artykuł: Bochwic Teresa: Media a niepodległość. Arka 1993 nr 46 s. 175-182 (dot. głównie polityki wobec prasy; z not. o aut....) szczegóły 
175.artykuł: Boćkowska Aleksandra: Minister środowiska. Newsweek. Polska 2002 nr 29 s. 30-31 (dot. działalności ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego i jego relac...) szczegóły 
176.artykuł: Bojkowska Izabela: Dookoła muzyki. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 40 s. 23 (wyw. z dyrektorem Departamentu Sztuki w Ministerstwie Kultury i Sztuki...) szczegóły 
177.artykuł: Bojkowska Izabela: Muzyka, festiwale i pieniądze. Rzeczpospolita 1997 nr 52 s. 27 (wywiad z dyrektorką Departamentu Sztuki Ministerstwa Kultury i Sztuki;...) szczegóły 
178.artykuł: Borejsza Jerzy W.: Wielka niemoc albo promocja. Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 3-11 (m.in. porównanie wyników działania polskiej polityki kulturalnej oraz ...) szczegóły 
nawiązanie: Szaruga Leszek: Faceci z antenkami. Kultura [Paryż] 1997 nr 12 s. 123-128  szczegóły 
179.artykuł: Borowska Pelagia: Urodzajne piachy. Ikar 2000 nr 9 s. 36  szczegóły 
180.artykuł: Braun nowym przewodniczącym. Trybuna 1994 nr 148 s. 3 (nt. wyboru nowego składu kierownictwa Rady ds. Kultury przy Prezydenci...) szczegóły 
181.artykuł: Braun Juliusz Jan: Wolność twórcza i pieniądze. Życie Warszawy 1991 nr 109 s. 1, 3 (wyw. z członkiem sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu; rozm. Jo...) szczegóły 
182.artykuł: Braun Juliusz J.: Kultura i pieniądze (Światełka na bagnisku?). Rzeczpospolita 1993 nr 271 s. 4 (art. przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu nt. restruktu...) szczegóły 
183.artykuł: Braun Juliusz: Autostradą do opery. Wprost 1993 nr 38 s. 77 (wyw. z przewodniczącym Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu nt....) szczegóły 
184.artykuł: Braun Juliusz: Lobby potrzebne od zaraz. Życie Warszawy 1993 nr 244 dod. s. 4 (wyw. z przewodniczącym Komisji Kultury w Sejmie I kadencji; rozm. Stem...) szczegóły 
185.artykuł: Braun Juliusz: Minister i skrzypce. Szef sejmowej komisji kultury Juliusz Braun (UW) krytykuje ministerialną politykę finansowania kultury. Gazeta Wyborcza 1994 nr 140 s. 8  szczegóły 
186.artykuł: Braun Juliusz: Nie ma polityki kulturalnej. Rzeczpospolita 1996 nr 290 s. 23 (wywiad z przewodniczącym Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu; ...) szczegóły 
187.artykuł: Broniarek Zygmunt: Cywińska w USA. Trybuna 1990 nr 27 s. 4 (nota nt. wizyty min. kultury Izabeli Cywińskiej w USA...) szczegóły 
188.artykuł: Broniarek Zygmunt: Józef Tejchma - 75 lat. Trybuna 2002 nr 180 dod. s. 4 (m. in. nt. roli byłego ministra kultury i sztuki w kształtowaniu polit...) szczegóły 
polemika: Wroński Stanisław: Rola Józefa Tejchmy. Trybuna 2002 nr 196 s. 14 (list do red....) szczegóły 
189.artykuł: Brydak Wojsław: Dotacja dla odbiorcy. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 10 s. 5 (dot. Karty Kultury Polskiej...) szczegóły 
190.artykuł: Budkiewicz Jan: Milczenie (nie zawsze) jest złotem. Trybuna 2002 nr 204 s. 12 (lista zadań i problemów dla ministra kultury przygotowana przez Federa...) szczegóły 
191.artykuł: Budkiewicz Jan: W stajni Augiasza. Aneks Trybuny 2003 nr 251 s. A, C (wywiad z przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kul...) szczegóły 
192.artykuł: Budowanie katedr współcześnie. Brulion 1998 nr 1 s.187-202 (dyskusja red. nt. relacji między kulturą i literaturą a polityką, kult...) szczegóły 
193.artykuł: Budzyński Adam: Artyści do kalkulatorów! (Wolny rynek nie może decydować o losach kultury). Trybuna 2000 nr 229 s. 12 (m.in. o finansowaniu pisarzy przez wydawnictwa, samorządy, fundacje i ...) szczegóły 
194.artykuł: Budzyński Adam: Brzytwą po kulturze. Aneks Trybuny 2003 nr 271 s. B (dot. projektu zmiany w ustawie podatkowej; m.in. z przypomnieniem opin...) szczegóły 
195.artykuł: Budzyński Adam: Co lewica może zrobić dla kultury?. Aneks Trybuny 2001 nr 169 s. A, D-E  szczegóły 
196.artykuł: Budzyński Adam: Kultura na szczeblu gminy i prywatne spotkanie w Petrykozach u Siemiona. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 14 s. 10 (nt. kondycji kultury i sposobów jej finansowania...) szczegóły 
197.artykuł: Budzyński Adam: Mieszanka, czyli towar (Nie ma pieniędzy na czynienie wyjątku). Trybuna 2000 nr 141 s. 12 (o miejscu kultury w budżecie państwa...) szczegóły 
198.artykuł: Budzyński Adam: Między kulturą a polityką. Aneks Trybuny 2002 nr 215 s. B (nt. projektu polityki kulturalnej Andrzeja Urbańczyka...) szczegóły 
199.artykuł: Budzyński Adam: Na początku była euforia. Sztuka 1998 nr 7/12 s. 41-42 (nt. sytuacji inteligencji twórczej, w tym literatów oraz ludzi teatru ...) szczegóły 
200.artykuł: Budzyński Adam: Od deklaracji do rzeczywistych reform. Prezydencka Karta Kultury Polskiej. Sztuka 1997 nr 1/6 s. 2  szczegóły 
201.artykuł: Budzyński Adam: Poprawa klimatu?. Aneks Trybuny 2002 nr 211 s. B (dot. sytuacji kultury w kontekście zmian na stanowisku ministra kultur...) szczegóły 
202.artykuł: Budzyński Adam: Posylwestrowe rozliczenia. Trybuna 2001 nr 5 s. 14 (nt. polityki kulturalnej rządu...) szczegóły 
203.artykuł: Budzyński Adam: Reforma państwa grzebie kulturę. Trybuna 1999 nr 117 s. 9  szczegóły 
204.artykuł: Budzyński Adam: Szansa czy zagrożenie? (Kultura i integracja). Trybuna 2000 nr 151 s. 6 (nt. polskiej kultury po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej...) szczegóły 
205.artykuł: Budzyński Adam, Krassowski Maciej: Trzecia droga. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 49 s. 8-9 (dot. finansowania kultury i sztuki...) szczegóły 
206.artykuł: Budżet odrabiania strat kultury. Aneks Trybuny 2002 nr 225 s. B (not. nt. budżetu Ministerstwa Kultury na 2003 r....) szczegóły 
207.artykuł: Bugajczyk Robert: Batalia o kulturę. Trybuna 1994 nr 18 s. 3 (nota spraw. z konferencji prasowej min. kultury i sztuki Kazimierza De...) szczegóły 
208.artykuł: Burchart Mariusz: Karta Labudy. Życie 1997 nr 42 s. 8 (sprawozdanie z prezentacji Karty Kultury Polskiej podczas spotkania ar...) szczegóły 
209.artykuł: Burkot Stanisław: Europa doceniać nas będzie nie przez niewolnicze naśladowanie czy "małpowanie", lecz przez to, w czym będziemy inni, osobni. Konspekt 2001 nr 6 s. 29-31 (dot. mechanizmów kształtowania świadomości zbiorowej...) szczegóły 
210.artykuł: (B.Z.): Czas pytań bez odpowiedzi (Problemy pozostały). Trybuna 1997 nr 235 s. 3 (sprawozdanie z dyskusji nad zagadnieniami współczesnej kultury z udzia...) szczegóły 
211.artykuł: (B.Z.): Dejmkowy bilans roku. Trybuna 1994 nr 253 s. 3 (nota spraw. z konferencji prasowej min. Kazimierza Dejmka pośw. zadani...) szczegóły 
212.artykuł: (BZ): Krajobraz po Podkańskim (Tysiąc stron o kulturze). Trybuna 1997 nr 229 s. 5 (omówienie Raportu o stanie kultury za lata 1989-1997 sporządzonego prz...) szczegóły 
213.artykuł: Car Kazimierz: Niekulturalne spory o kulturę (Pilotaż w Częstochowie). Trybuna 1994 nr 94 s. 11 (nt. podporządkowania instytucji kulturalnych Częstochowy samorządowi i...) szczegóły 
214.artykuł: Cegielska Katarzyna: Dyskryminacja niewygodnych pism. Nasz Dziennik 2002 nr 209 s. 4 (dot. wycofania dotacji dla czasopism "Fronda", "Arcana", "W drodze"...) szczegóły 
215.artykuł: Celiński Andrzej: Cena przetrwania. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 25 I s. 1-2 (wywiad; dot. m.in. finansowania kultury z budżetu Ministerstwa Kultury...) szczegóły 
216.artykuł: Celiński Andrzej: Innej Polski nie ma. Trybuna 2002 nr 81 s. 12-13 (wywiad z ministrem kultury m.in. nt. polityki kulturalnej; rozm. Przem...) szczegóły 
217.artykuł: Celiński Andrzej: Szarpano mnie za uszy. Rzeczpospolita 2002 nr 73 s. A11 (wywiad z ministrem kultury nt. finansowania kultury, w szczególności t...) szczegóły 
218.artykuł: Celiński Andrzej: Żeby dialog był uczciwy. Gazeta Wyborcza 2002 nr 84 s. 17 (wypow. ministra kultury nt. reformy finansowania kultury; z koment. Pi...) szczegóły 
219.artykuł: Chełmińska Maria: Rola państwa w polityce kulturalnej (z doświadczeń krajów europejskich). x 1998 ([w ks.:] Kultura polska w nowej sytuacji historycznej. Pod red. Jerzeg...) szczegóły 
220.artykuł: Chodor Marzena: Polityka kulturalna państwa i dylematy decentralizacji. Magazyn Literacki 1999 nr 11 s. 9-11  szczegóły 
221.artykuł: Chrzanowski Maciej: Leczenie wstrząsowe. Trybuna 1990 nr 145 s. 2 (fel....) szczegóły 
222.artykuł: Chrzanowski Maciej: Pusta dekada. Trybuna 1990 nr 64 s. 5 (fel., nt. l. 80. w polskiej kulturze...) szczegóły 
polemika: Zawiśliński Stanisław: Od ściany do ściany. Trybuna 1990 nr 68 s. 5  szczegóły 
223.artykuł: Chwedczuk Mariusz: Sztuka jak fotel. Dziś 2000 nr 1 s. 97-102 (wyw. z dyrektorem Wydziału Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego U...) szczegóły 
224.artykuł: [Chynowski Paweł] (pa): Rada Kultury pertraktuje z premierem. Życie Warszawy 1991 nr 239 s. 1-2 (nota spraw. ze spotkania pośw. sytuacji instytucji kultury, Warszawa, ...) szczegóły 
225.artykuł: Cichy Michał: Gra kartą kultury. Gazeta Wyborcza 1997 nr 42 s. 2 (o ogłoszeniu Karty Kultury Polskiej...) szczegóły 
226.artykuł: Cieszewska Barbara: Na samym dnie (Spotkanie premiera ze śląską elitą kulturalną). Rzeczpospolita 1996 nr 167 s. 30 (sprawozdanie ze spotkania premiera Włodzimierza Cimoszewicza ze śląski...) szczegóły 
227.artykuł: Cieślak Jacek: Artyści zarabiają mniej (Dziś komisja trójstronna o płacach w kulturze). Rzeczpospolita 1996 nr 14 s. 30  szczegóły 
228.artykuł: Cieślak Jacek: Bankructwo dotyczczasowego systemu (Projekt reformy życia kulturalnego w Polsce). Rzeczpospolita 1999 nr 64 s. 25 (omówienie projektu reformy instytutcji kulturalnych, systemu ich finan...) szczegóły 
229.artykuł: Cieślak Jacek: Co dalej. Rzeczpospolita 2000 nr 243 s. A10 (nt. projektu nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej...) szczegóły 
230.artykuł: Cieślak Jacek: Co dla rządu znaczy "priorytet". Rzeczpospolita 2002 nr 225 s. A10 (nt. budżetu kultury na 2003 rok...) szczegóły 
231.artykuł: Cieślak Jacek: Deklaracje i praktyka (Czy mniej pieniędzy na kulturę w 1997 r.). Rzeczpospolita 1996 nr 184 s. 23  szczegóły 
232.artykuł: Cieślak Jacek: Dramat inflacji w kulturze. Udział kultury w budżecie ma wzrosnąć w 1996 r. o 0,01 proc.. Rzeczpospolita 1995 nr 266 s. 28  szczegóły 
233.artykuł: Cieślak Jacek: Hazard w kulturze. Rzeczpospolita 2002 nr 67 s. A10 (dot. propozycji ministra kultury Andrzeja Celińskiego dot. finansowani...) szczegóły 
234.artykuł: Cieślak Jacek: Hazardziści wspierajcie sztukę. Projekt budżetowych i pozabudżetowych funduszy finansowania kultury. Rzeczpospolita 1994 nr 296 s. 7  szczegóły 
235.artykuł: Cieślak Jacek: Inflacja zżera kulturę. Projekt budżetu kultury i sztuki na 1995 r.. Rzeczpospolita 1994 nr 249 s. 6  szczegóły 
236.artykuł: Cieślak Jacek: Inwestycja w przyszłość (Minister Kazimierz M. Ujazdowski ogłasza 6-procentowy wzrost wydatków na kulturę). Rzeczpospolita 2000 nr 273 s. A10  szczegóły 
237.artykuł: Cieślak Jacek: Jutro kultury. Projekt zadań MKiS na lata 1995-1997. Rzeczpospolita 1994 nr 240 s. 6  szczegóły 
238.artykuł: Cieślak Jacek: Karta z odpisem. Rzeczpospolita 1997 nr 42 s. 28 (o opracowaniu z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP Karty Kultury Pols...) szczegóły 
239.artykuł: Cieślak Jacek: Kolejny chybiony projekt. Rzeczpospolita 2000 nr 232 s. A1, A11 (nt. krytyki projektu nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej aut...) szczegóły 
polemika: Kryczka Klaudiusz: Kolejny chybiony projekt. Rzeczpospolita 2000 nr 233 s. A12 (wypowiedź rzecznika Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego...) szczegóły 
240.artykuł: Cieślak Jacek: Komisja w imieniu ministra (Wnuk-Nazarowa o planach resortu kultury). Rzeczpospolita 1997 nr 293 s. 25  szczegóły 
241.artykuł: Cieślak Jacek: Kontrowersyjny mecenas. Rzeczpospolita 1995 nr 131 s. 30 (nt. dyskusji o fundacjach kulturalnych w Sejmowej Komisji Kultury i Śr...) szczegóły 
242.artykuł: Cieślak Jacek: Kultura do góry nogami. Nigdy więcej. Rzeczpospolita 2001 nr 303 s. A8 (komentarz dot. polityki kulturalnej rządu...) szczegóły 
243.artykuł: Cieślak Jacek: Mecenat kulturalny nie wzbudza emocji. Pracownia Badań Społecznych dla "Rzeczpospolitej". Rzeczpospolita 1994 nr 191 s. 4  szczegóły 
244.artykuł: Cieślak Jacek: Minister. Rzeczpospolita 1997 nr 1 s. 27 (ocena dokonań ministra kultury i sztuki Zdzisława Podkańskiego w roku ...) szczegóły 
245.artykuł: Cieślak Jacek: Mityczny procent dla kultury. Rok działalności Kazimierza Dejmka w MKiS. Rzeczpospolita 1994 nr 251 s. 6  szczegóły 
246.artykuł: Cieślak Jacek: Na co nas nie stać. Rzeczpospolita 2002 nr 13 s. A10 (dot. finansowania narodowych instytucji kultury; nota...) szczegóły 
247.artykuł: Cieślak Jacek: Najpierw mury, potem sztuka. Rzeczpospolita 2000 nr 280 s. A12 (nt. budżetów dla muzeów i teatrów...) szczegóły 
248.artykuł: Cieślak Jacek: Nędza uszczęśliwiona. Rzeczpospolita 1996 nr 107 s. 3 (spraw. ze spotkania prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z przedstawic...) szczegóły 
249.artykuł: Cieślak Jacek: Oby tylko poszli w górę. Rzeczpospolita 2002 nr 82 s. A11 (dot. prezentacji planów ministra kultury Andrzeja Celińskiego dot. ref...) szczegóły 
250.artykuł: Cieślak Jacek: Pragmatyka i etyka. Rzeczpospolita 2002 nr 141 s. A9 (dot. debaty "Odpowiedzialność ekonomiczna w kulturze - pragmatyka i et...) szczegóły 
251.artykuł: Cieślak Jacek: Premier popiera ministra. Rzeczpospolita 2000 nr 233 s.A12 (nt. ustanowienie roku 2001 Rokiem Kultury...) szczegóły 
252.artykuł: Cieślak Jacek: Rząd nie zaprzecza. Rzeczpospolita 1999 nr 42 s. 26 (nt. projektów likwidacji Ministerstwa Kultury i Sztuki...) szczegóły 
253.artykuł: Cieślak Jacek: Spory o parametry (Nowy sposób finansowania kultury). Rzeczpospolita 1996 nr 177 s. 31  szczegóły 
254.artykuł: Cieślak Jacek: Sztuka buchalterii. Parametryzacja wydatków na kulturę. Rzeczpospolita 1996 nr 274 s. 25  szczegóły 
255.artykuł: Cieślak Jacek: Sztuka finansowania płac. Budżet kultury '97. Rzeczpospolita 1996 nr 269 s. 23  szczegóły 
256.artykuł: Cieślak Jacek: Sztuka omijania kominów. Debata o kulturze w Warszawie przemieniła się w krytykę ministerstwa. Rzeczpospolita 2001 nr 119 s. A12  szczegóły 
257.artykuł: Cieślak Jacek: Sztuka redukcji. Rzeczpospolita 1998 nr 30 s. 23 (nt. zmian organizacji Ministerstwa Kultury i Sztuki i odwołania osobny...) szczegóły 
258.artykuł: Cieślak Jacek: Trudny rok dla kultury. Rzeczpospolita 1995 nr 276 s. 29  szczegóły 
259.artykuł: Cieślak Jacek: Tylko państwowy mecenat (MKiS [Ministerstwo Kultury i Sztuki] wesprze "Wiadomości Kulturalne"). Rzeczpospolita 1996 nr 22 s. 30 (nt. wzrostu nakładów z budżetu państwa przeznaczonych na kulturę...) szczegóły 
260.artykuł: Cieślak Jacek: W poszukiwaniu straconych pieniędzy. Rzeczpospolita 2003 nr 41 s. A11 (dot. finansowania kultury w 2003 roku...) szczegóły 
261.artykuł: Cieślak Jacek: Zagadka przyszłości. Kto chce zlikwidować Ministerstwo Kultury i Sztuki. Rzeczpospolita 1995 nr 65 s. 6 (nt. sejmowego wystąpienia Kazimierza Dejmka...) szczegóły 
262.artykuł: Cieślak Jacek: Zagraniczny partner potrzebny od zaraz. Rzeczpospolita 2003 nr 45 s. A15 (dot. pozyskiwania przez polskie instytucje kulturalne funduszy z Unii ...) szczegóły 
263.artykuł: Cieślak Jacek: Założenia do poprawki (Polityka kulturalna państwa). Rzeczpospolita 1992 nr 249 s. 4 (m.in. o decetralizacji zarządzania kulturą...) szczegóły 
264.artykuł: Cieślak Jacek: Zerowe wiano kultury (Solidarność protestuje przeciwko polityce kulturalnej rządu). Rzeczpospolita 1999 nr 63 s. 23  szczegóły 
265.artykuł: Cieślak Jacek: Zmiany na scenie. Rzeczpospolita 2002 nr 73 s. A2 (dot. m.in. planów reformy polskiego teatru; felieton...) szczegóły 
266.artykuł: Cieślik Mariusz: Mit sponsoringu. Gazeta Wyborcza 2000 nr 16 s. 10 (nt. sponsorowania przeż różne firmy kultury...) szczegóły 
267.artykuł: Co zagraża kulturze śląskiej?. Rzeczpospolita 1991 nr 87 s. 5 (wypow.: Małgorzata Panek, Andrzej Sroga, Kazimiera Moskała; not. Magda...) szczegóły 
268.artykuł: Cunnelly Janina L.: Hipokryzja. Odra 1989 nr 12 s. 19-21 (lit. emigr. i "drugiego" obiegu w u progu nowej rzeczywistości w Pol....) szczegóły 
269.artykuł: Cybulski Andrzej: Kultura w niewidzialnych rękach rynku. Autograf 1999 nr 1 s. 33-34 (wyw.; rozm.: Kazimierz Babiński...) szczegóły 
270.artykuł: Cybulski Andrzej: Miłość, Nienawiść, Strach (Polityka kulturalna, czyli o powtarzalności wydarzeń). Literatura 1996 nr 4 s. 6-8 (od 1945...) szczegóły 
271.artykuł: Cybulski Andrzej: Niedosyt. Dziś 1996 nr 3 s. 94-98 (polityka kulturalna państwa w nowej rzeczywistości politycznej...) szczegóły 
272.artykuł: Cybulski Andrzej: Trąd w Pałacu Sprawiedliwości. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 15 s. 6 (nt. problemów z rejestracją fundacji, które mają działać na rzecz kult...) szczegóły 
273.artykuł: Cybul'skijj V.: x 1989 ([w czasopiśmie:] Sovetskaja Kul'tura (Moskva) 1989 nr z 15 IV s...) szczegóły 
274.artykuł: Cymer Adam: Ratujmy kulturę!. Słowo Powszechne 1990 nr 4 s. 1, 13  szczegóły 
275.artykuł: Cywińska Izabella: Gwiazda Polarna 1989 nr 40 s. 1, 12 (wyw. z ministre, kultury i sztuki; rozmawiał: Andrzej Czuma...) szczegóły 
276.artykuł: Cywińska Izabella: Kultura kontraktowa. Pressje 2004 teka 4 s. 47-58 (wyw. z ministrem kultury (1989-1991) w rządzie Tadeusza Mazowieckiego;...) szczegóły 
277.artykuł: Cywińska Izabella: Mnożenie miliardów dla kultury?. Rzeczpospolita 1991 nr 101 s. 4 (wyw. z wiceprezesem Fundacji Kultury nt. założeń i działaln.; rozm. Ja...) szczegóły 
nawiązanie: Churska-Czarnecka Teresa: Rok mnożenia miliardów (Refleksja po wywiadzie z Izabellą Cywińską). Rzeczpospolita 1991 nr 141 s. 4  szczegóły 
polemika: Haski Jerzy, Przymuska Anna: Rzeczpospolita 1991 nr 117 s. 3 (list do red....) szczegóły 
278.artykuł: Cywińska Izabella: Nadchodzi Wielka Mława. Gazeta Wyborcza 1991 nr 217 s. 16-17  szczegóły 
polemika: Lis Andrzej: Mława?. Trybuna 1991 nr 226 s. 5  szczegóły 
polemika: Makarewicz Zbigniew: Mława naciera, Brooklyn atakuje. Gazeta Wyborcza 1991 nr 218 s. 16  szczegóły 
polemika: Wielka Mława do kwadratu. Gazeta Wyborcza 1991 nr 235 s. 13  szczegóły 
279.artykuł: Cywińska Izabella: Procesor kultury. Gazeta Wyborcza 1999 nr 82 s. 16 (nt. wolnego rynku także w kulturze; z not....) szczegóły 
280.artykuł: Cywińska Izabella: Proponuję pakt. Polityka 1990 nr 16 s. 7  szczegóły 
polemika: [Toeplitz Krzysztof Teodor] KTT: Po zjedzeniu ciastka. Polityka 1990 nr 28 s. 16  szczegóły 
281.artykuł: Cywińska Izabella: Rynek i wartości. Gazeta Wyborcza 1990 nr 150 s. 6-7 (art. programowy...) szczegóły 
282.artykuł: Cywińska Izabella: Żaba i żyrafa. Przegląd Tygodniowy 1990 nr 5 s. 11 (wyw. z ministrem kult. i szt. nt. upowszechniania kultury; rozm.: Mare...) szczegóły 
283.artykuł: Cywińska Izabella: Życie Warszawy 1989 nr 300 s. 1, 3 (wywiad z ministrem kultury i sztuki nt. planów kierowania resortem; ro...) szczegóły 
284.artykuł: Czajkowski Bogdan: W imieniu kretynów. Tygodnik Solidarność 1990 nr 43 s. 22 (nt. finansowania kultury...) szczegóły 
285.artykuł: CZAR: Będzie większa kasa. Gazeta Wyborcza 2003 nr 14 s. 17 (o budżecie Ministerstwa Kultury na 2003...) szczegóły 
286.artykuł: CZAR: Inna mapa. Artyści w Sejmie. Gazeta Wyborcza 2001 nr 118 s. 14 (nota spraw. ze spotk. ludzi kultury z działaczami klubu parlamentarneg...) szczegóły 
287.artykuł: Czarnecka Małgorzata, Paluszkiewicz Monika: Kultura pod kroplówką. Wprost 1998 nr 50 s. 120-121  szczegóły 
288.artykuł: Czarnecki Ryszard: Polska kultura szuka mecenasa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 140 s. 3  szczegóły 
289.artykuł: CZAR: Nowy szef Fundacji Kultury. Gazeta Wyborcza 2003 nr 303 s. 11 (o powołaniu na prezesa Fundacji Kultury Polskiej Grzegorza Bogutę; z f...) szczegóły 
290.artykuł: CZAR: Z pomocą totka. Gazeta Wyborcza 2003 nr 13 s. 15 (o budżecie Ministerstwa Kultury na 2003...) szczegóły 
291.artykuł: CZAR: Zapomniany biznes. Gazeta Wyborcza 2002 nr 83 s. 13 (nt. projektu reformy finansowania kultury...) szczegóły 
292.artykuł: Czekanowicz Anna, Kraiński Maciej, Limon Jerzy: Kup książkę bibliotece. Pomerania 2001 nr 7/8 s. 4-5 (list do red. nt. szczegółów akcji "Kup Książkę Pomorskiej Bibliotece" ...) szczegóły 
293.artykuł: Czerwiński Marcin: Książka obroniła się (Kultura w okresie przejściowym). Życie Warszawy 1990 184 3 (wyw. z red. nacz. czas. Nowe Książki; rozm. Anna Baczewska...) szczegóły 
294.artykuł: Czy biznesmeni potrzebują kultury, a kultura biznesmenów. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 22 s. 10-11 (dyskusja w red. "Wiadomości Kulturalnych" nt. relacji między światem k...) szczegóły 
295.artykuł: Czy grozi nam analfabetyzm kulturalny?. Trybuna 1990 nr 13 s. 2 (wypow.: Jerzy Adamski, Michał Jagiełło; z not....) szczegóły 
296.artykuł: Czy nowa Polska dzielnicowa?. Arkusz 1992 nr 6 s. 4 (dyskusja nt. sytuacji kultury w nowej rzeczywistości politycznej; wypo...) szczegóły 
297.artykuł: Czy pogrzeb kultury?. Głos Polski [Toronto] 1990 nr 3 s. 5 (nota spraw. ze spotkania artystów i twórców z władzami kraju,12 I 1990...) szczegóły 
298.artykuł: Czy powinno istnieć Ministerstwo Kultury? (Ankieta "Trybuny"). Trybuna 1999 (wypow. autorów: nr 8 s 1, 4: Kazimierz Kutz, Stanisław Lem, Stefan Sut...) szczegóły 
299.artykuł: Czy warto wchodzić do dekadenckiej Europy? [Dyskusja]. Arka 1991 nr 32 s. 3-23 (udział biorą: Jacek Hołówka, Miłowit Kuniński, Ryszard Legutko, Bronis...) szczegóły 
300.artykuł: Czy zlikwidować Ministerstwo Kultury?. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 11 s. 14 (ankieta; wypowiedzi: Jacek Bocheński, Kazimierz Dejmek, Marian Grześcz...) szczegóły 
301.artykuł: daj: Bez nazwisk (Prezydent i twórcy). Gazeta Wyborcza 1996 nr 107 s. 10 (nota o spotk. prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z twórcami...) szczegóły 
302.artykuł: Dajbor Agnieszka: Pobożne zadania. Gazeta Wyborcza 1994 nr 256 s. 9  szczegóły 
303.artykuł: Damrosz Jerzy: Trochę porządkowania pojęć i nieporozumień (Kłopoty z kulturą i polityką kulturalną). Słowo Powszechne 1992 nr 136 s. 4, 6  szczegóły 
304.artykuł: Darski Wojciech Marek: Koniec z polityką (Polityka kulturalna w regionie, czyli...). Warmia i Mazury [Kultura, społeczeństwo, region] 2000 nr 2 s. 13-15 (nt. samorzutnej kultury na Warmii i Mazurach...) szczegóły 
305.artykuł: Darski Wojciech Marek: Polityka kulturalna w regionie, czyli... koniec z polityką. x 2001 ([w ks. zb.:] Kultura Mazur, Warmii, Powiśla. Kongres kultury Mazur, Wa...) szczegóły 
306.artykuł: Dąbrowska Zuzanna: A miało być kulturalnie. Samorządom skończyły się rezerwy. Aneks Trybuny 2002 nr 220 s. A, F (dot. skutków reformy samorządowej, przenoszącej odpowiedzialność insty...) szczegóły 
nawiązanie: Stępniak Jolitta: Dyżurny "chłopiec do bicia". Aneks Trybuny 2002 nr 222 s. B  szczegóły 
307.artykuł: Dąbrowski Waldemar: Minister niedostatku. Trybuna 2002 nr 256 dod. s. 3 (wywiad z ministrem kultury; rozm. Anna Abramczyk (KAP)...) szczegóły 
308.artykuł: Dąbrowski Waldemar: Obudzić gen sukcesu. Aneks Trybuny 2002 nr 216 s. A, C-D (wywiad z ministrem kultury m. in. nt. finansowania kultury, problemów ...) szczegóły 
309.artykuł: Dąbrowski Waldemar: Pałac bez bramy dreszczy. Rzeczpospolita 2002 nr 161 s. A11 (wywiad z ministrem kultury Waldemarem Dąbrowskim nt. aktualnej sytuacj...) szczegóły 
310.artykuł: Dejmek Kazimierz: Ja nie jestem dolar. Rzeczpospolita 1993 nr 268 s. 5 (wyw. z ministrem kultury i sztuki; rozm. Jacek Lutomski; z fot....) szczegóły 
artykuł: Braun Juliusz J.: Oświadczenie poselskie. Tygodnik Powszechny 1993 nr 49 s. 3 (list do red. polem. z oceną bojkotu aktorskiego okresu stanu wojennego...) szczegóły 
311.artykuł: Dejmek Kazimierz: Małpowanie Hollywoodów. Trybuna 1994 nr 54 s. 6 (wywiad z ministrem kultury i sztuki; rozm. Ewa Rosolak...) szczegóły 
312.artykuł: Dejmek Kazimierz: Piąte koło u wozu. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 13 s. 15 (wyw. nt. polityki kulturalnej państwa; rozm.: Ewa Likowska...) szczegóły 
313.artykuł: Dejmek Kazimierz: Powody przygnębienia. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 20 s. 3 (wyw. z ministrem kultury i sztuki; rozm. Andrzej Ibis Wróblewski...) szczegóły 
314.artykuł: Deklaracja ministra w sprawie promocji czytelnictwa w Polsce. Bibliotekarz 2007 nr 2 s. 36 (dot. programu na rok 2007 "Promocja czytelnictwa" ogłoszonego przez Ka...) szczegóły 
315.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2002 nr 13 s. D2 (not. o "wyprawce literackiej dla niemowląt" - zestawu książeczek dla n...) szczegóły 
316.artykuł: Dodatek do władzy. Miesięcznik [Koszalin] 2001 nr 7/8 s. 64-65 (dot. polityki kulturalnej władz terytorialnych w Koszalinie; podp.: Ko...) szczegóły 
317.artykuł: Domagała Jerzy: Sponsor. Życie 1998 nr 243 s. 11 (dot. sponsoringu jako sposobu wspierania kultury...) szczegóły 
318.artykuł: Domagała Jerzy: W poszukiwaniu intelektu. Życie 1998 nr 234 s. 10 (dot. sytuacji kultury wysokiej po przemianach ustrojowych...) szczegóły 
319.artykuł: Dotacje MKiS w 1998 roku. Magazyn Literacki 1999 nr 2 s. 8-11 (lista dotacji udzielonych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki na książ...) szczegóły 
320.artykuł: Drozdowski Bogumił: Kultura? Jakież to nudne. Kultura i Życie 1991 nr 5 s. 4 (fel....) szczegóły 
321.artykuł: Drozdowski Bogumił: Zasieki z długopisów?. Życie Warszawy 1990 172 6 (dot. finansowania kultury...) szczegóły 
322.artykuł: Drozdowski Marek Marian: Zachować tożsamość - zaoferować oryginalność. Słowo Powszechne 1990 nr 14 s. 3 (wypow.; not. Zofia Zdrojkowska...) szczegóły 
323.artykuł: Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1991 nr 3 s. 10 (streszcz. wypowiedzi Andrzeja Wajdy na posiedzeniu Senatu RP w dniu 21...) szczegóły 
324.artykuł: Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1991 nr 10 s. 9 (streszcz. wypowiedzi Erwina Kruka w dyskusji senackiej w sprawie ustaw...) szczegóły 
325.artykuł: Duch w potrzasku (Kultura do Sejmu!). Trybuna 1990 nr 106 s. 1  szczegóły 
326.artykuł: Dunin Janusz: Jeszcze jedna lustracja. Nowe Książki 1997 nr 3 s. 74 (m.in. o wycofywaniu z bibliotek książek niezgodnych z ideologią reżim...) szczegóły 
327.artykuł: Dusza Edward: Najzwyklejszy urząd. Gwiazda Polarna 1990 nr 42 s. 1 (nt. obsadzania placówek dyplomatycznych literatami - Witold Gombrowicz...) szczegóły 
328.artykuł: Działalność kulturalna na Rosję. Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 111-112 (nt. umowy zawartej między Polska a Rosją (1996) w sprawie wydawania po...) szczegóły 
329.artykuł: Dziedzic Stanisław: Kultura jest jedna. Kraków 2006 nr 2 s. 40-41 (dot. finansowania instytucji kulturalnych z budżetu państwa i przez sa...) szczegóły 
330.artykuł: Dziewiątkowski Janusz Adam: Ambitne plany. Biblioteka Analiz 2004 nr 19 s. 16-17 (dot. dokumentu "Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-1013" ...) szczegóły 
331.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 167 s. 1 (nota o apelu Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza w sprawie utrzyma...) szczegóły 
332.artykuł: (es): Czy kultura zbankrutuje?. Słowo Powszechne 1990 nr 19 s. 1, 13  szczegóły 
333.artykuł: (es): Kultura - szanse przetrwania. Słowo Powszechne 1990 nr 193 s. 6 (spraw. z konferencji prasowej min. kult. i szt. Izabelli Cywińskiej z ...) szczegóły 
334.artykuł: (es): Kultura na państwowym. Słowo Powszechne 1990 nr 191/192 s. 1, 13  szczegóły 
335.artykuł: E.S.: Literatura na chodniku. Katolik 1990 nr 51/52 s. 18 (spraw. z dyskusji nt. złej kondycji kult....) szczegóły 
336.artykuł: E.S.: Powstanie Rada Kultury Polskiej. Rzeczpospolita 1991 nr 71 s. 2 (nota nt. spotkania premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego z przewodniczą...) szczegóły 
337.artykuł: Fac Bolesław: Między potrzebą chwili a potrzebą ducha. Odra 1990 nr 5 s. 16-18 (nt. błędnej polityki kulturalnej w okresie przemian polit....) szczegóły 
338.artykuł: Fijałkowski Wojciech: Podnieść rangę spraw kultury. Słowo Powszechne 1992 nr 224 s. 3 (wyw. z członkiem Rady Kultury przy prezydencie Lechu Wałęsie; rozm. Zo...) szczegóły 
339.artykuł: Fik Marta: My, niżej podpisani. Res Publica Nowa 1994 nr 5 s. 21-25 (nt. "Listu 34" i "Listu 600" w kontekście dokumentów z Archiwum KC PZP...) szczegóły 
340.artykuł: Finansowanie kultury. Kultura [Biuletyn Ministerstwa Kultury i Sztuki] 1999 nr 4 s. 18-19  szczegóły 
341.artykuł: Gadzinowski Piotr: Kultura plemienna. Przegląd Tygodniowy 1998 nr 49 s. 27 (omówienie wystąpienia premiera Jerzego Buzka podczas spotkania z twórc...) szczegóły 
342.artykuł: Gadzinowski Piotr: Po rozdaniu Karty (W Polsce nadal wstyd twórcy upominać się o pieniądze). Trybuna 1997 nr 45 s. 16 (fel.; dot. Karty Kultury Polskiej...) szczegóły 
343.artykuł: Gajewska Julia, Wieczorek Anna: Finansowanie działalności kulturalnej w gminach. x 1999 ([W ks.:] Kultura polska w dekadzie przemian. Redakcja naukowa Teresa K...) szczegóły 
344.artykuł: Gałązka Ewa: Co szykują na Krakowskim?. Gazeta Wyborcza 1997 nr 293 s. 12 (nt. priorytetów polityki kulturalnej państwa...) szczegóły 
345.artykuł: Gardzina Katarzyna K.: Minister przemówił. Trybuna 2002 nr 62 s. 14 (sprawozdanie ze spotkania ministra kultury Andrzeja Celińskiego, na kt...) szczegóły 
346.artykuł: Gąsiorowski Dariusz: Ciut ciut więcej niż stagnacja. Życie Warszawy 1995 nr 333 s. 7 (komentarz do planowanych wydatków państwa na kulturę w 1996...) szczegóły 
347.artykuł: Gąsiorowski Dariusz: Kulturalna kasa. Życie Warszawy 1994 nr 263 s. 13 (nt. planowanych wydatków na kulturę w 1995...) szczegóły 
348.artykuł: Gąsiorowski Dariusz: Łatwiej dawać na kulturę?. Życie Warszawy 1995 nr 139 s. 7 (o poszukiwaniu przez Ministerstwo Kultury i Sztuki pozabudżetowych źró...) szczegóły 
349.artykuł: Gąsiorowski Dariusz: Rozgrzeszenie (Jak MKiS gospodarowało w 1994 r.). Życie Warszawy 1995 nr 215 s. 7  szczegóły 
350.artykuł: Gąsiorowski Dariusz: Sierotka Marysia w stanie katastrofalnym. Życie Warszawy 1994 nr 271 s. 13 (spraw. z konferencji prasowej ministra kultury i sztuki Kazimierza Dej...) szczegóły 
351.artykuł: Gąsiorowski Krzysztof: Marny czas dla kultury. Aneks Trybuny 2001 nr 168 s. A, F (nt. finansowania przez państwo kultury...) szczegóły 
352.artykuł: Gerber Krystyna: Coraz trudniej. W Sejmie o kulturze. Kierunki 1990 nr 4 s. 13  szczegóły 
353.artykuł: Gerber Krystyna: Trudno o optymizm. Kierunki 1989 nr 6 s. 13 ([promowanie kult. pol. w polityce kult. państwa]...) szczegóły 
354.artykuł: Gębski Robert: Książka dla wszystkich?. Wprost 1999 nr 46 s. 11 (list do red....) szczegóły 
355.artykuł: Gil Ryszard: Jaka kultura?. Górnośląski Diariusz Kulturalny 1993 nr 3 s. 5 (rozważania nt. jak zarządzać kulturą...) szczegóły 
356.artykuł: Gil Ryszard: Jaka kultura?. Górnośląski Diariusz Kulturalny 1993 nr 4 s. 7 (nt. organizacji, finansowania i zarządzania kulturą...) szczegóły 
357.artykuł: Giza-Poleszczuk Anna: Funkcjonowanie kultury w systemie socjalistycznym. x 1991 ([W ks. zb.:] Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u prog...) szczegóły 
358.artykuł: Głosowanie imienne. Tygodnik Solidarność 1991 nr 3 s. 16 ([odp. na ankietę: Czy istnienie Ministerstwa Kultury i Sztuki ma sens;...) szczegóły 
359.artykuł: Głosowanie imienne. Tygodnik Solidarność 1991 nr 2 s. 11 ([odp. na ankietę: Czy istnienie Ministerstwa Kultury i Sztuki ma sens;...) szczegóły 
360.artykuł: Godlewska Joanna: Prowokacyjny portret elity we wnętrzu. Krytyka 1994 nr 43 s. 138-142 (m.in. nt. zasad finansowania sztuki po 1989...) szczegóły 
361.artykuł: Golinowska Stanisława: Jak finansować kulturę?. Tygodnik Solidarność 1991 nr 36 s. 15  szczegóły 
362.artykuł: Golinowska Stanisława: Kultura polska w labiryncie gospodarki rynkowej. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 122 s. 10 (wyw. z prof. Instytutu Kultury; rozm. Józef Szczawiński...) szczegóły 
363.artykuł: Golka Marian: Warunki funkcjonowania kultury w Wielkopolsce. Przegląd Zachodni 1999 nr 4 s. 111-123  szczegóły 
364.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Dotowani Mickiewicz, Miłosz i Świetlicki. Rzeczpospolita 1999 nr 5 s. 23 (nt. dotacji państwowych na wydawanie literatury i czasopism kulturalny...) szczegóły 
365.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Książki z budżetu. Rzeczpospolita 1997 nr 43 s. 26 (decyzje Departamentu Książki Ministerstwa Kultury i Sztuki dotyczące w...) szczegóły 
366.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Mniej pieniędzy w Departamencie Książki MKiS. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 20 s. 5  szczegóły 
367.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Najskromniejsza kwota dekady. Rzeczpospolita 1999 nr 183 s. A5 (o zmniejszeniu z Ministerstwa Kultury i Sztuki dotacji na książki w 19...) szczegóły 
368.artykuł: Gołębiowski Stefan: Budżet na kulturę. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 41 s. 7 (nt. środków przeznaczonych na kulturę przez władze woj. mazowieckiego;...) szczegóły 
369.artykuł: Gontarz Andrzej: Kultura w gestii samorządów. x 1999 ([W ks.:] Kultura polska w dekadzie przemian. Redakcja naukowa Teresa K...) szczegóły 
370.artykuł: Gontarz Andrzej: Trzecia droga w kulturze. Plus Minus 1997 nr 1 s. 16 (o systemie polityki kulturalnej właściwym w nowej rzeczywistości kraju...) szczegóły 
polemika: Wawrzyński Mirosław: Trzecia droga w kulturze. Plus Minus 1997 nr 5 s. 20  szczegóły 
371.artykuł: Goszczurny Stanisław: Nowe w kulturze. Rocznik Polityczny i Gospodarczy 1989 r. 29 (1988) s. 343-349 (omów. 1988, inf. statystystyczne...) szczegóły 
372.artykuł: Goźliński Paweł: Karta chorobowa (Karta Kultury nie powstrzyma procesów marginalizacji kultury nazywanej wysoką). Życie 1997 nr 45 s. 9 (komentarz...) szczegóły 
373.artykuł: Gruszczyński Piotr, Miś Jan S.: Bilans: Kultura. Res Publica Nowa 1992 nr 1 s. 33-37 (spraw. dot. zmian w kulturze od 1989 r.; od czasu objęcia stanowiska p...) szczegóły 
374.artykuł: Gazeta Wyborcza 1995 nr 28 s. 10 (zapow. generalnego strajku pracowników kultury...) szczegóły 
375.artykuł: Han Ewa: Kultura w reformie. Słowo Polskie 1989 nr 83 s. 4 (o nowej ustawie o działaln. gospodarczej wobec sfery działaln. kultura...) szczegóły 
376.artykuł: Hausbrandt Andrzej: Baju, baju... książka w maju. Widnokręgi 1989 nr 5 s. 42-43 (fel....) szczegóły 
377.artykuł: Hausbrandt Andrzej: Piąte koło. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 29 s. 12  szczegóły 
378.artykuł: Hausbrandt Andrzej: Problem parasola. Przegląd Tygodniowy 1989 nr 43 s. 13 ([nt. bieżącej sytuacji w kult. i konieczności mecenatu państwa]...) szczegóły 
379.artykuł: Hausbrandt Andrzej: Projekt. Widnokręgi 1989 nr 2 s. 40-43 (fel. dot. programu rozwoju kultury polskiej do roku 2000...) szczegóły 
380.artykuł: Hausbrandt Andrzej: Pusty talerz. Scena 1990 nr 12 s. 14  szczegóły 
381.artykuł: Hausbrandt Andrzej: Trójkąt Bermudzki. Zdanie 1989 nr 11/12 s. 68-70 (fel....) szczegóły 
382.artykuł: Hausbrandt Andrzej: Uczmy się pływać! (Kulturze larum grają). Tygodnik Solidarność 1990 nr 50 s. 16  szczegóły 
383.artykuł: Hejman Lech: Pieniądze na kulturę. Przegląd Wielkopolski 1994 nr 3/4 s. 23-26 (w woj. poznańskim...) szczegóły 
384.artykuł: Hen Magdalena: Menadżerowie i artyści. Nie każdy może zarządzać kulturą. Aneks Trybuny 2002 nr 194 s. A, E-F  szczegóły 
385.artykuł: Hertz Paweł: Co może ministerialna rada. Rzeczpospolita 1998 nr 18 s. 23 (wywiad nt. działalności Rady Inicjatyw Wydawniczych i Upowszechniania ...) szczegóły 
386.artykuł: Hertz Paweł: Niewiele wiemy z otaczającej nas rzeczywistości. Kronika Kultury 2000 nr 2 s. 4-5 (wyw. nt. ingerencji państwa w sferę kultury; rozm.: Robert Kostro i To...) szczegóły 
387.artykuł: Hiller Witold: Kultura zza biurka.... Borussia 1999 nr 18/19 s. 189-201 (nt. sytuacji w Olsztyńskiem po roku 1989, z not....) szczegóły 
388.artykuł: H.K.: SOS dla kultury. Słowo Powszechne 1990 nr 202 s. 4 (spraw. ze spotk. "SOS dla kultury" w Klubie Literatów "Krąg", Warszawa...) szczegóły 
389.artykuł: Hoffman Jerzy: Życie Warszawy 1990 nr 106 s. 1 (wypowiedź...) szczegóły 
390.artykuł: Holoubek Gustaw: Chodzi o człowieka. Gazeta Wyborcza 2002 nr 148 s. 12-13 (diagnoza kondycji polskiej kultury, określenie jej specyfiki i wskazan...) szczegóły 
nawiązanie: Ostaszewski Robert: Ogród kondycyjny. Fa-Art 2002 nr 3 s. 84-85 (fel....) szczegóły 
391.artykuł: Ilczuk Dorota, Wieczorek Anna: Finansowanie kultury ze środków publicznych. x 1999 ([W ks.:] Kultura polska w dekadzie przemian. Redakcja naukowa Teresa K...) szczegóły 
392.artykuł: Ilczuk Dorota: Ile państwa w kulturze? Kultura w dyskusjach wokół "trzeciej drogi". Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 169-173  szczegóły 
393.artykuł: Ilczuk Dorota: Polityka kulturalna a społeczeństwo obywatelskie w świetle literatury, badań Rady Europy i Unii Europejskiej. Kultura Współczesna 1999 nr 1 s. 64-73  szczegóły 
394.artykuł: Ilczuk Dorota, Siciński Andrzej, Wojciechowski Jan S.: Polityka kulturalna państwa (projekt). Kultura Współczesna 1998 nr 2/3 s. 148-162 (projekt opracowany w Instytucie Kultury na zlecenie Ministerstwa Kultu...) szczegóły 
395.artykuł: Ile na kulturę w 1998 roku. Biuletyn MKiS 1998 nr 1 s. 1-2  szczegóły 
396.artykuł: Ile na kulturę w 1998 roku. Własnym głosem 1998 nr 40 s. 3, 10 (nt. planowanego przez Ministerstwo na rok 1998 budżetu na kulturę...) szczegóły 
397.artykuł: Instytut Kultury. Biuletyn MKiS 1996 nr 14 s. 6-8 (o działalności...) szczegóły 
398.artykuł: Intimus: Kronika. Pomosty [Piotrków] 2002 nr 2 s. 19-20 (not. nt. posiedzenia Komisji Kultury Rady Miejskiej Piotrkowa Trybunal...) szczegóły 
399.artykuł: (IrMa): Fundacja Bankowa wspomaga. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 78-79 (nt. współpracy Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga w Warszawie ...) szczegóły 
400.artykuł: Jabłoński Maciej: Opera theatre in view of the principles of managing artistic institutions in Poland. x 1998 ([w ks. zb.:] Culture of the time of transformation. International cong...) szczegóły 
401.artykuł: Jackowska Jadwiga: Gest mecenasa. Trybuna 1999 nr 165 s. 7 (nt. decyzji Ministerstwa Kultury i Sztuki o przyznaniu dotacji na dzia...) szczegóły 
402.artykuł: Jackowski Jan Maria: Kultura międzyepoki. Nowy Świat 1993 nr 307 [właśc. 1] s. 4 (sterowanie kulturą przez władze w latach 1945-1989...) szczegóły 
403.artykuł: Jagiełło Michał: Chcemy być mecenasem. Student 1990 nr 6/7 s. 3 (wyw. z wiceministrem kult. i szt.; rozm. Małgorzata Huniewicz...) szczegóły 
404.artykuł: Jagiełło Michał: Katastrofa. Potop 1991 nr 14 s. 3-4 (obszerna wypow. wiceministra Kult. i Sztuki nt. przechodzenia kultury ...) szczegóły 
405.artykuł: Jagiełło Michał: Każdy sprawdzał każdego... Michał Jagiełło ujawnia kulisy funkcjonowania Wydziału Kultury KC PZPR. Gazeta Wyborcza 1991 nr 211 s. 16-17 (rozm. Agnieszka Dajbor...) szczegóły 
406.artykuł: Jagiełło Michał: Krajobraz kulturalny gmin (Taka gmina...). Rzeczpospolita 1992 nr 198 s. 3 (kultura a samorządy...) szczegóły 
polemika: Nita Zbigniew J.: Optymizm kontrolowany (Kultura w gminie - polemiki). Rzeczpospolita 1992 nr 238 s. 4  szczegóły 
polemika: Świeczewska Teresa: Kulturalny interwencjonizm. Rzeczpospolita 1992 nr 238 s. 4  szczegóły 
407.artykuł: Jagiełło Michał: Nie liczę na cuda. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 12 s. 14 (wywiad z ministrem kultury i sztuki nt. finansowania kultury; rozm. Ew...) szczegóły 
408.artykuł: Jagiełło Michał: Nie ma powrotu do parytetu. Dyskusja = Dyskusihja 1994 nr 1 s. 8-9 (wywiad z wiceministrem kultury i sztuki nt. finansowania z budżetu pań...) szczegóły 
409.artykuł: Jagiełło Michał: Nie ma prawdziwej demokracji, nie ma prawdziwej, wolnej Polski bez dowartościowania prowincji.... Siódma Prowincja 1999 nr 3/4 s. 5-9 (wywiad z dyr. Biblioteki Narodowej m.in. nt. polityki kulturalnej pańs...) szczegóły 
410.artykuł: Jagiełło Michał: Nikt nigdy nie powiedział, że kultura będzie skomercjalizowana. Opole 1992 nr 10/11/12 s. 7-8 (wyw. z wiceministrem kultury; rozm. Danuta Nowicka...) szczegóły 
411.artykuł: Jagiełło Michał: Rzecz o wyborze. Inspiracje [Miesięcznik ruchu społeczno-kulturalnego] 1991 nr 3 s. 2-4 (wyw. z wiceministrem kult. i szt.; rozm. Izabela Śliwonik...) szczegóły 
412.artykuł: Jagiełło Michał: Społeczny obieg książki. Nauka 2001 nr 3 s. 123-127 (dot. propozycji rozwiązań dla bibliotek w kontekście wpływu literatury...) szczegóły 
413.artykuł: Jagiełło Michał: Syndrom choinki. Rzeczpospolita 1993 nr 211 s. 4 (wyw. z wiceministrem kultury i sztuki m.in. o finasowaniu instytucji k...) szczegóły 
414.artykuł: Jagiełło Michał: Ustrój kultury. Tygodnik Solidarność 1991 nr 38 s. 15 (wyw. z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki; rozm. An...) szczegóły 
415.artykuł: Jagiełło Michał: W okresie przejściowym (Kultura w kryzysie - kryzys w kulturze). Tygodnik Solidarność 1990 nr 12 s. 8 (z notą o aut....) szczegóły 
416.artykuł: Jagiełło Michał: Zaczytane książki. Książki 2002 nr 9 s. 22-23 (wyw. z dyrektorem Biblioteki Narodowej; rozm. Piotr Dobrołęcki...) szczegóły 
417.artykuł: Jak Pan/i ocenia prezydencką Kartę Kultury Polskiej?. Przegląd Tygodniowy 1997 nr 9 s. 2 (ankieta; wypowiedzi: Henryk Mikołaj Górecki, Michał Jagiełło, Krystyna...) szczegóły 
418.artykuł: Jak pomóc kulturze. Słowo Powszechne 1991 nr 279 s. 6 (ankieta; wypow.: Andrzej Braun, Michał Kabata, Janusz Kozłowski, Piotr...) szczegóły 
419.artykuł: Jaki jest bilans przemian ostatniej dekady w kulturze? Jakie są główne problemy w Pana/i środowisku? I jaki jest jest postulowany program minimum?. Przegląd 2000 nr 49 s. 3, 14-16 (ankieta; wypowiedzi, m.in.: Jacek Bromski, Kazimierz Kaczor, Piotr Kun...) szczegóły 
420.artykuł: Jaki mecenat?. Głos Szczeciński 1989 nr 227 s. 3-4 (dyskusja; m. in. wypow.: Andrzej Oryl - prezes Oddziału ZASP w Szczeci...) szczegóły 
421.artykuł: Jakubowska Aleksandra: Dotacje przez losowanie. Rzeczpospolita 2002 nr 13 s. A10 (wywiad dot. finansowania kultury z budżetu państwa; rozm. Jacek Cieśla...) szczegóły 
422.artykuł: Janowska Irena: Bunt elit. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 81 (nt. wspólnego oświadczenia Polskiej Izby Książki i Polskiego PEN Clubu...) szczegóły 
423.artykuł: Januszewski Radosław: O spółdzielniach, bibliotekach i bezprawiu. Tygodnik Solidarność 1991 nr 10 s. 17 (nt. braku koncepcji dot. polityki kulturalnej po zmianach ustrojowych...) szczegóły 
424.artykuł: Jarecki Andrzej: Ratunku!. Kultura i Życie 1990 nr 12 s. 1-2 (sytuacja materialna kultury...) szczegóły 
425.artykuł: Jarmoszuk Zina: Informacja o kulturze - Obserwatorium Życia Kulturalnego w Polsce. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 201-206  szczegóły 
426.artykuł: Jarosz Dariusz: Książki pod strzechy. Z badań nad politycznymi uwikłaniami czytelnictwa na wsi polskiej w latach 1949-1956. Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2008 t. 2 s. 37-53 (nt. czytelnictwa w modelu komunistycznej polityki kulturalnej w latach...) szczegóły 
427.artykuł: Jaroszyński Piotr: Miernota w służbie demokracji. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 7 s. 18 (m.in. o popieraniu miernych osiągnięć literackich i przemilczaniu wybi...) szczegóły 
428.artykuł: Jaroszyński Piotr: Opinia na temat raportu "Kultura polska w latach 1989-1997". Biuletyn MKiS 1998 nr 3/4 s. 21-25  szczegóły 
429.artykuł: Jarzębski Jerzy, Lem Stanisław: "Żyliśmy w sferze złudzeń". Odra 1990 nr 6 s. 40-46 (rozmowa nt. polityki kulturalnej w nowej rzeczywistości...) szczegóły 
omówienie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1990 nr 10 s. 563-564  szczegóły 
430.artykuł: Jaskowska Jadwiga: Ministerialne dotacje czyli Teatr absurdu. Aneks Trybuny 2000 nr 86 s. 1-2 (nt. finansowego wsparcia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodoweg...) szczegóły 
polemika: Chojecki Mirosław: A propos "teatru absurdu". Aneks Trybuny 2000 nr 87 s. 2  szczegóły 
nawiązanie: Bojarski Antoni: "Nowy system".... Aneks Trybuny 2000 nr 88 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
sprostowanie: Szotkowska Katarzyna: Nowy system.... Aneks Trybuny 2000 nr 90 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: (JJ): Teatru absurdu ciąg dalszy (Minister Ujazdowski dzieli dotacje dla czasopism). nr s.  szczegóły 
431.artykuł: Jastrun Tomasz: Dziwna aura sporu. Życie Warszawy 1994 nr 174 dod. s. 4 (o działaln. instytutów kultury polskiej...) szczegóły 
432.artykuł: Jastrun Tomasz: Mysz, która ryknęła (II). Res Publica Nowa 1994 nr 4 s. 17-25 (nt. "Listu 34" - skierowanego do premiera Józefa Cyrankiewicza przez p...) szczegóły 
433.artykuł: Jastrzębski Jerzy: Kultura i ekonomia. Przegląd Polski = Polish Review 1992 z 21 V s. 4, 6 (nt. problemów kultury w nowej sytuacji ekonomicznej kraju...) szczegóły 
434.artykuł: Jastrzębski Jerzy: Miało być dobrze.... Odra 1990 nr 12 s. 21-29 (polityka kult. w Pol. w pierwszych latach po II wojnie...) szczegóły 
435.artykuł: Jastrzębski Jerzy: Nareszcie program. Odra 1993 nr 3 s. 104-105 (nt. opracowanych w 1992 przez Ministerstwo Kultury i Sztuki założeń po...) szczegóły 
436.artykuł: Jastrzębski Jerzy: Nareszcie program. Przegląd Polski = Polish Review 1992 nr z 17 XII s. 1 (nt. programu polityki kulturalnej państwa sformułowanego przez Ministe...) szczegóły 
437.artykuł: Jastrzębski Jerzy: Programy i publicystyka kulkturalna PPS w latach 1944-1948. Część II. Kultura i humanizm socjalistyczny. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 29 (1166) s. 135-173  szczegóły 
438.artykuł: Jaśkiewicz Zbigniew: Czy inwestować w kulturę?. Przegląd Wielkopolski 1994 nr 3/4 s. 15-17  szczegóły 
439.artykuł: JAW: Kołodko artystom. Trybuna 1995 nr 279 s. 3 (nota spraw. ze spotkania premiera Józefa Oleksego i wicepremiera Grzeg...) szczegóły 
440.artykuł: JAW: Kradzież kulturalna. Trybuna 1995 nr 84 s. 2 (not. sprawozdawcza z konferencji prasowej min. kultury Kazimierza Dejm...) szczegóły 
441.artykuł: JAW: Kultura i polityka. Trybuna 1993 nr 186 s. 3 (nota o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu polityki kult. proponow...) szczegóły 
442.artykuł: Jawność procesów prasowych (Uchwała Klubu Reportażu). Prasa Polska 1989 nr 7 s. 52 (tekst uchwały podjętej przez Krajowy Klub Reportażu SD PRL 31 III 1989...) szczegóły 
443.artykuł: (JAW): Ratowanie upadłych MUZ. Trybuna 1993 nr 169 s. 6 (nt. pisemnego stanowiska w zakresie polityki kult. rady do spraw kultu...) szczegóły 
444.artykuł: (JAW): Resort kultury redukuje się. Trybuna 1992 nr 62 s. 3 (nt. reorganizacji ministerstwa kultury i sztuki...) szczegóły 
445.artykuł: (jbl): Pieniędzy na kulturę. Gazeta Wyborcza 1990 nr 217 s. 2 (m.in. o wystąpieniu na posiedzeniu Rady Ministrów Izabelli Cywińskiej,...) szczegóły 
nawiązanie: Dajbor Agnieszka: Dwa wyjścia bez wyjścia (Katastrofa kulturalna). Gazeta Wyborcza 1990 nr 218 s. 2 (nawiąz. do debaty w sprawie sytuacji kultury; sprost.: Michał Jagiełlo...) szczegóły 
446.artykuł: J.C.: Czas na politykę kulturalną (Rada u prezydenta). Rzeczpospolita 1993 nr 169 s. 4 (omów. stanowiska w sprawie zasad polityki kulturalnej państwa opracowa...) szczegóły 
447.artykuł: J.C.: Kontynuacja ewolucji (Projekt budżetu kultury i sztuki na 1993 r.). Rzeczpospolita 1992 nr 259 s. 4  szczegóły 
448.artykuł: J.C.: Krytyczna akceptacja. Rzeczpospolita 1996 nr 276 s. 25 (o zaakceptowaniu budżetu kultury i sztuki na rok 1997 przez Sejmową Ko...) szczegóły 
449.artykuł: J.C.: Likwidacje i połączenia. Rzeczpospolita 2001 nr 269 s. A7 (not. nt. zmian w Ministerstwie Kultury...) szczegóły 
450.artykuł: J.C.: Potrzebne szybkie decyzje. Rzeczpospolita 2001 nr 70 s. A13 (polityka kulturalna Warszawy do 2010...) szczegóły 
451.artykuł: J.C.: Spotkanie na Zamku. Rzeczpospolita 2001 nr 17 s. A8 (nota o spotkaniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza ...) szczegóły 
452.artykuł: J.C.: Walka z inflacją. Budżet kultury i sztuki na 1995 r.. Rzeczpospolita 1994 nr 278 s. 6  szczegóły 
453.artykuł: Jezierski Henryk: Sztuka, pieniądze i fundacje. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 10 s. 1,4 (nt. roli mecenatu prywatnego...) szczegóły 
454.artykuł: JEŻ: Wespół z zespół dla kultury. Życie 1999 nr 235 s. 8 (o współpracy Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Ministerstwa Spraw Zag...) szczegóły 
455.artykuł: Jędrosz Piotr: Górnośląski Diariusz Kulturalny 1993 nr 5/6 s. 2 (o braku mecenatu państwa po 1989...) szczegóły 
456.artykuł: J.K.: Czy urynkowić kulturę?. Trybuna Ludu 1989 nr 252 s. 4 ([spraw. z posiedzenia Sejmowej Komisji Kult. i Środków Przekazu]...) szczegóły 
457.artykuł: J.L.: Lepsza żadna niż taka (Ustawa o działalności kulturalnej). Rzeczpospolita 1991 nr 45 s. 2 (nota spraw. z posiedzenia podkomisji rządowej w sprawie rządowego proj...) szczegóły 
458.artykuł: J.L.: Z kim się bujać. Rzeczpospolita 2001 nr 267 s. A11 (relacja ze spotkania polityków, biznesmenów i artystów w Pałacu Sobańs...) szczegóły 
459.artykuł: Jończyk Krzysztof: ...prężnie działające jednostki i instytucje dobrze wróżą przyszłości kultury w naszym mieście.... Siódma Prowincja 1999 nr 1/2 s. 4-5 (wywiad z Krzysztofem Jończykiem prezydentem Zduńskiej Woli; rozm. Mare...) szczegóły 
460.artykuł: J.R.K.: Pilotaż kulturalny (150 instytucji w gestii MKiS). Rzeczpospolita 1993 nr 276 s. 4 (dot. finansowania przez samorządy placówek kulturalnych...) szczegóły 
461.artykuł: J.R.K.: Więcej dla zabytków, mniej dla muzyki. Budżet kultury w 2004 roku. Rzeczpospolita 2003 nr 213 s. A9  szczegóły 
462.artykuł: Jurasz Włodzimierz: Głośniej nad tym sponsorem. Życie 1998 nr 283 s. 9 (nt. apelu dyrektorów instytucji kultury o upublicznianie sponsorów prz...) szczegóły 
463.artykuł: Jurczyński Jerzy: Więź z Polonią. Trybuna Ludu 1989 66 6 (nt. współpr. kult. z Polonią m. in. w zakresie lit. i teatru...) szczegóły 
464.artykuł: Jurkowski Stefan: Kultura na garnuszku (Zapraszamy do dyskusji!). Trybuna 1997 nr 248 s. 16 (nt. polityki kulturalnej i stanu kultury w sytuacji wolnego rynku w Po...) szczegóły 
nawiązanie: Koźniewski Kazimierz: A co z literaturą? (Po prostu pytam). Trybuna 1997 nr 257 s. 11 (nt. kryzysu na rynku wydawnicznym w zakresie publikowania bpolskiej li...) szczegóły 
nawiązanie: Turowski Stanisław: Przestać płakać...! (Wokół artykułu "Kultura na garnuszku"). Trybuna 1997 nr 288 s. 9  szczegóły 
465.artykuł: Jurkowski Stefan: Niepotrzebna, czy szkodliwa? (Mniej pieniędzy na kulturę). Trybuna 1997 nr 290 s. 3 (nt. projektu budżetu państwa na rok 1998, który przewiduje drastyczny ...) szczegóły 
466.artykuł: J.W.: Problemy kultury pogranicza (Mniejszości narodowe). Rzeczpospolita 1993 nr 199 s. 4 (nt. spotkania wiceministra kultury i sztuki Michała Jagiełły z wojewod...) szczegóły 
467.artykuł: Kabatc Eugeniusz: Kultura w zamęcie współczesności. Słowo Powszechne 1990 nr 125 s. 3  szczegóły 
468.artykuł: Kaletowa Lena: Komu potrzebna kultura. Gazeta Robotnicza 1989 nr 236 s. 2 (spraw. z obrad Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego we Wrocł...) szczegóły 
469.artykuł: Kalicki Włodzimierz: Spod stołu. Kierunek: pustynia. Gazeta Wyborcza 1990 nr 7 s. 8 (nt. problemów finansowych placówek kulturalnych...) szczegóły 
470.artykuł: Kamiński Leszek: Komercjalizacja - co pożądane, co niebezpieczne?. Nowe Drogi 1989 nr 3 s. 167-171 (kultura polska w okresie reformy gospodarczej...) szczegóły 
471.artykuł: Kania Kazimierz: Kultura na zakręcie czyli być albo nie być. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 21 s. 3-5 (o zbyt małych małych nakładach finansowych państwa na kulturę...) szczegóły 
472.artykuł: Kara Ewa: Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 16 III s. 3 (nota o powołaniu przez ministra Kultury i Sztuki Kazimierza Michała Uj...) szczegóły 
473.artykuł: Karpowicz Andrzej: Ponownie o umowach autor - wydawca. Notes Wydawniczy 1993 nr 1 s. 16-19  szczegóły 
474.artykuł: Karpowicz Andrzej: Raj utracony?. Polityka 1990 nr 28 s. 9  szczegóły 
polemika: Zawiśliński Stanisław: Pora milczeć. Trybuna 1990 nr 126 s. 3  szczegóły 
475.artykuł: Karta Kultury - i co dalej?. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 21 dod. s. 1-8 (dyskusja nt. ogłoszonej przez prezydenta Karty Kultury Polskiej; wypow...) szczegóły 
476.artykuł: Karta Kultury Polskiej (Przygotowana z inicjatywy Aleksandra Kwaśniewskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej). Trybuna 1997 nr 46 s. 8-9 (tekst dokumentu...) szczegóły 
477.artykuł: [Karta Kultury Polskiej]. Przegląd Katolicki 1989 nr 16 s. 5 (tekst Karty Kultury Polskiej uchwalonej na Niezależnym Forum Kultury; ...) szczegóły 
478.artykuł: Karta Kultury Polskiej. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 21 dod. s. 1 (przemówienie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego podczas spotkania w ...) szczegóły 
479.artykuł: Karta Kultury Polskiej. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 21 dod. s. 2-4 (treść dokumentu...) szczegóły 
480.artykuł: Karta Społeczna i Ekonomiczna (Katalog przewodnich zasad i praw społecznych [Rzeczypospolitej Polskiej]). Trybuna 1992 nr 291 s. 4 (fragm. tekstu; mi.in. dot. gwarancji wolności twórczości artystycznej,...) szczegóły 
481.artykuł: Karwacki Wojciech: Rozważny mecenas potrzebny od zaraz. Aneks Trybuny 2002 nr 212 s. A, D (m. in. nt. dot. m. in. zasad finansowania kultury, a także zagadnień s...) szczegóły 
482.artykuł: Kazimierczyk Barbara: Lądowanie w pianie. Przegląd Tygodniowy 1991 nr 15 s. 11 (kult. wobec reform...) szczegóły 
483.artykuł: kd: Biznesmeni dla teatru. Przegląd 2001 nr 51 s. 44 (not. nt. "Spotkania kultury i biznesu"; Warszawa, 11 XII 2001...) szczegóły 
484.artykuł: Kerski Basil: Polityka kulturalna w lamusie. Borussia 1999 nr 18/19 s. 141-145 (nt. roli i znaczenia polityki kulturalnej państwa demokratycznego, dot...) szczegóły 
485.artykuł: Kersten Krystyna: Inteligencja wobec nowej rzeczywistości. Mówią Wieki 1990 nr 7 s. 6-11 (dot. okresu stalinizmu w Polsce...) szczegóły 
486.artykuł: Kiciński Wojciech: Nie siedźmy bezczynnie. Trybuna Ludu 1989 147 7 ([dot. sytuacji ekonomicznej kultury]...) szczegóły 
487.artykuł: Kijonka Tadeusz: Autor!... Autor!.... Śląsk 1997 nr 5 s. 54-55 (stan kultury w dobie politycznych transformacji po 1989...) szczegóły 
488.artykuł: Kijonka Tadeusz: W imie racji stanu. Śląsk 2000 nr 11 s. 4-5 (nt. finasowania kultury...) szczegóły 
489.artykuł: Kijowski Andrzej Tadeusz: Nie ma kultury bez koniunktury. Tygodnik Solidarność 1990 nr 27 s. 15 (wpływ kryzysu ekonomicznego i zmian ustrojowych na polską kulturę...) szczegóły 
490.artykuł: Kijowski Andrzej Tadeusz: Prognozy Andrzeja Sicińskiego (Nie będzie likwidacji Ministerstwa Kultury). Nowy Świat 1991 nr 24 s. 7  szczegóły 
491.artykuł: Kijowski Andrzej Tadeusz: Przeciw rządzeniu kulturą. Tygodnik Solidarność 1991 nr 12 s. 16  szczegóły 
492.artykuł: Kijowski Andrzej Tadeusz: Rząd dusz - tanio sprzedam. Tygodnik Solidarność 1990 nr 50 s. 17  szczegóły 
493.artykuł: Kijowski Andrzej Tadeusz: Sejmik kultury czy "błąd projekcji"?. Tygodnik Solidarność 1991 nr 13 s. 17 (nt. obrad Sejmiku Kultury, 10.03.1991 (spotkanie przedstawicieli sekcj...) szczegóły 
494.artykuł: Kisielewski Stefan: Czy kultura się opłaca?. Życie Warszawy 1990 nr 144 s. 3 (sprost. autora: Życie Warszawy 1990 nr 146 s. 2...) szczegóły 
polemika: Clavis: Ruch Muzyczny 1990 nr 15 s. 2  szczegóły 
polemika: Cywińska Izabella: "Piórkiem Ibisa". Życie Warszawy 1990 179 3  szczegóły 
polemika: Cywińska Izabella: "Szok urynkowienia". Życie Warszawy 1990 169 4  szczegóły 
polemika: Natanson Wojciech: Trzeba patrzeć szerzej. Życie Warszawy 1990 nr 163 s. 3  szczegóły 
polemika: Płużański Marek: "Metryka Pani Minister". Życie Warszawy 1990 196 3  szczegóły 
polemika: [Wróblewski Andrzej] IBIS: Czar pani minister. Życie Warszawy 1990 176 5  szczegóły 
polemika: [Wróblewski Andrzej] IBIS: Metryka pani minister. Życie Warszawy 1990 184 6  szczegóły 
polemika: [Wróblewski Andrzej] IBIS: Szok urynkowienia. Życie Warszawy 1990 nr 165 s. 6  szczegóły 
495.artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 44 s. 11 (nota nt. dyskusji o sytuacji książki i pisarzy, 23 X w Warszawie...) szczegóły 
496.artykuł: Klimczak Maciej: Nie wierzę w likwidację instytucji kultury, gdyż życie społeczne nie znosi próżni. Słowo Powszechne 1992 nr 91 s. 4 (wyw. z dyr. Departamentu do Spraw Uczestnictwa w Kulturze w Ministerst...) szczegóły 
497.artykuł: Klimkowski Marcin: Mecenat SA. Wprost 2000 nr 6 s. 58-59 (nt. współfinansowania kultury przez firmy...) szczegóły 
498.artykuł: Klucznik. Potop 1991 nr 14 s. 2 (dot. okresu Polski Ludowej...) szczegóły 
499.artykuł: Klukowski Bogdan: Jestem pesymistą umiarkowanym (Z Bogdanem Klukowskim, dyrektorem Departamentu Książki i Czytelnictwa MKiS [Ministerstwa Kultury i Sztuki] rozmawia Irena Janowska-Woźniak). Nowe Książki 1997 nr 4 s. 75-76  szczegóły 
500.artykuł: Klukowski Bogdan: Odmawianie pieniędzy nigdy nie jest eleganckie. Rzeczpospolita 1997 nr 36 s. 28 (wywiad z dyrektorem Departamentu Książki Ministerstwa Kultury i Sztuki...) szczegóły 
501.artykuł: Kłopotowski Krzysztof: Umówmy się z rządem. Trzeba zmienić paradygmat polski z romantycznego na pragmatyczny. Plus Minus 2001 nr 52 s. D3 (dotyczy głównie filmu; m. in. w kontekście działalności następujących ...) szczegóły 
polemika: Bartkowski Stanisław: Umówmy się z rządem. Plus Minus 2002 nr 1 s. D6 (list do redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: Frołow Sylwia: Koterie i zmiana paradygmatu. Plus Minus 2002 nr 3 s. D6 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Gliński Robert: ...ciemno wszędzie, co to będzie. Rzeczpospolita 2002 nr 2 s. D5 (dot. m.in. polskiej polityki kulturalnej oraz polskiego filmu...) szczegóły 
polemika: Knop Bogdan: ...ciemno wszędzie, co to będzie.... Plus Minus 2002 nr 8 s. D6 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Jankowski Tadeusz: Kto zamiast elit. Plus Minus 2002 nr 2 s. D5 (dot. m.in. polskiej polityki kulturalnej i polskiego filmu...) szczegóły 
polemika: Majcherek Janusz A.: Pułapki elitaryzmu. Plus Minus 2002 nr 7 s. D5  szczegóły 
polemika: Ruszar Józef Maria: Bez ojcobójstwa. Plus Minus 2002 nr 4 s. D5  szczegóły 
502.artykuł: Kłoskowska Antonina: Socjalistyczna polityka kulturalna a rozwój kultury. Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 3 s. 47-65  szczegóły 
503.artykuł: Kłossowicz Jan: Rozmowa artystów. Kultura i Życie 1991 nr 12 s. 4 (sytuacja ekonomiczna kultury w okresie przemian ustrojowych; fel....) szczegóły 
504.artykuł: Kmita Jerzy: Uwagi o programie polityki kulturalnej. Nowe Drogi 1989 nr 9 s. 158-171  szczegóły 
505.artykuł: Knichowiecki Bohdan: Jaka polityka kulturalna państwa. Na zasadzie kasjera?. Trybuna Robotnicza 1989 nr 251 s. 5  szczegóły 
506.artykuł: Knichowiecki Bohdan: Trybuna Robotnicza 1989 nr 17 s. 3, 5 (dot. promowania i finansowania kultury...) szczegóły 
507.artykuł: Kontakty 1989 nr 1 s. 2 (not. inf. o utworzeniu Fundacji im. A. Chętnika gromadzącej środki na ...) szczegóły 
508.artykuł: Kobus Justyna: Plecami do widza. Wprost 2002 nr 1 s. 102-105 (ocena stanu polskiej kultury, w tym literatury, teatru i filmu; także ...) szczegóły 
509.artykuł: Kochanowska Ewa: W stronę gmin. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 21 dod. s. 8 (nt. debaty przedstawicieli gminnych placówek kulturalnych z 25 wojewód...) szczegóły 
510.artykuł: Kofin Ewa: Igranie z kulturą. Odra 1990 nr 5 s. 18-21 (nt. "urynkowienia" kultury...) szczegóły 
nawiązanie: Clavis: Muzyka w prasie. Ruch Muzyczny 1990 nr 16 s. 2  szczegóły 
511.artykuł: Kołodko Grzegorz: Należę do lobby kultury. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 30 s. 8 (wyw. z wicepremierem i ministrem finansów nt. finansowania kultury; ro...) szczegóły 
512.artykuł: Kołodziejska Jadwiga: Dostępność kultury, wybory w kulturze. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 5 s. 125-139 (polityka kulturalna po przekształceniach ustrojowych w 1989, dot. zwła...) szczegóły 
513.artykuł: Komar Michał: Kultura, prasa, pieniądze. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 34 s. 8 (wyw. z prezesem Unii Wydawców Prasy; rozm.: Marek Jaworski...) szczegóły 
514.artykuł: Komendant Tadeusz: Dlaczego "Potop"?. Potop 1991 nr 1 s. 3 (nt. kryzysu w kulturze polskiej...) szczegóły 
515.artykuł: Kordes Robert: Czy kulturę trzeba "zniżyć" czy - przybliżyć?. Kalisia Nowa 1997 nr 4 s. 17 (wpływ przemian ustrojowych ostatnich lat na sferę kultury i działalnoś...) szczegóły 
516.artykuł: Kos Alicja: Nie przeszkadzać twórczości, wspierać upowszechnianie. Kultura [Warszawa] 1989 nr 21 s. 3 (spraw. ze spotkania zorganizowanego przez NRK, 11 V 1989]...) szczegóły 
517.artykuł: Kos Alicja, Maliszewski Michał: Silny resort? (Co można zmienić w zarządzaniu kulturą). Kultura [Warszawa] 1989 nr 13 s. 3  szczegóły 
518.artykuł: Kostyrko Teresa: Działalność Instytutu Kultury w latach 1974-2001. Kultura Współczesna 2002 nr 3/4 s. 7-16 (art. przekrojowy w zw. z likwidacją instytutu...) szczegóły 
519.artykuł: Kostyrko Teresa: Krótkie uwagi o dotychczasowym oraz o pożądanym modelu uczestnictwa Polaków w kulturze. Kultura Współczesna 1999 nr 1 s. 74-77  szczegóły 
520.artykuł: Kostyrko Teresa: Wprowadzenie. Na czym nam powinno zależeć w polityce wobec dziedzictwa narodowego. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 146-149  szczegóły 
521.artykuł: Kościelny Kazimierz: ...Stan placówek kultury zależy przede wszystkim od środków przeznaczonych w budżecie na ten cel.... Siódma Prowincja 1999 nr 3/4 s. 3-4 (wywiad ze starostą powiatu sieradzkiego, rozm. Marek Jędras...) szczegóły 
522.artykuł: Kot Wiesław: Aleje [Kazimierza] Ujazdowskiego. Wprost 2001 nr 11 s. 110-111 (dot. dotacji polskiego Ministerstwa Kultury na telewizję, kino, teatr ...) szczegóły 
523.artykuł: Kot Wiesław: Dotacje na bierność. Wprost 2000 nr 37 s. 114-115 (nt. nieskuteczności mecenatu państwa...) szczegóły 
524.artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Kultura jako inwestycja (Minister kultury i sztuki - Kazimierz Dejmek). Rzeczpospolita 1993 nr 263 s. 3 (plany ministra Kazimierza Dejmka...) szczegóły 
525.artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Letnie posiedzenie (Sprawozdanie budżetowe kultury). Rzeczpospolita 1991 nr 149 s. 2 (nota spraw. z posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu,...) szczegóły 
526.artykuł: Kowalska Halina: Nie będzie rozwodu z kulturą. Słowo Powszechne 1990 nr 57 s. 6 (spraw. z zebrania pt. "Rozwód z kulturą" Klubu Literatów "Krąg", Warsz...) szczegóły 
527.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Daj więcej. Przegląd Tygodniowy 1990 nr 13 s. 11 (nt. finansowania kultury...) szczegóły 
528.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Hipokryzja (Twórcy są zwolennikami wolnego rynku, ale nie w kulturze). Przegląd Tygodniowy 1989 nr 24 s. 13  szczegóły 
529.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Kółko graniaste (Każda rozmowa o kulturze jest rozmową o pieniądzach). Przegląd Tygodniowy 1989 nr 28 s. 12 ([nt. finansowania kult.]...) szczegóły 
530.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Nosem w ścianę. Przegląd Tygodniowy 1991 nr 14 s. 10 (dot. sposobu finansowania kultury...) szczegóły 
531.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Przesiadka na ekspres. Przegląd Tygodniowy 1990 nr 1 s. 12 (reforma w kulturze...) szczegóły 
532.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 37 s. 12 ([nt. trudności finansowych w resorcie kult.]...) szczegóły 
533.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Rok Izabelli [Cywińskiej]. Przegląd Tygodniowy 1990 nr 40 s. 10 (fel. nt. finansowania kultury...) szczegóły 
534.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Sakiewka z dziurą. Przegląd Tygodniowy 1991 nr 6 s. 11 (nt. sposobów finansowania kult....) szczegóły 
535.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Wróżenie z fusów (Czy społeczeństwo stanie się mecenasem kultury?). Przegląd Tygodniowy 1989 nr 39 s. 12 ([nt. propozycji urynkowienia kult.]...) szczegóły 
536.artykuł: Kozioł Urszula: Trzy filary. Plus Minus 1997 nr 49 s. 14  szczegóły 
polemika: Majcherek Janusz A.: Fikcje literackie. Plus Minus 1998 nr 2 s. 20  szczegóły 
polemika: Guzecki Andrzej: Plus Minus 1998 nr 4 s. 20  szczegóły 
polemika: Kozioł Urszula: Plus Minus 1998 nr 4 s. 20  szczegóły 
polemika: Rybiński Maciej: Fikcje literackie. Plus Minus 1998 nr 3 s. 20  szczegóły 
537.artykuł: Koźniewski Kazimierz: A w kulturze: catch-as-catch-can.... Trybuna 1993 nr 277 s. 12 (nt. braku należytej polityki kult....) szczegóły 
538.artykuł: Koźniewski Kazimierz: Cóż po kulturze w czasie marnym?. Dziś 1992 nr 5 s. 72-79  szczegóły 
539.artykuł: Koźniewski Kazimierz: Książki za 2 złote (Potrzebna jest polityka ratująca polską kulturę). Aneks Trybuny 1999 nr 53 s. 1, 3  szczegóły 
540.artykuł: Koźniewski Kazimierz: Kultura! Czy kult tura?. Trybuna 1998 nr 79 s. 9 (felieton nt. polityki kulturalnej III Rzeczpospolitej oraz likwidacji ...) szczegóły 
541.artykuł: Koźniewski Kazimierz: Państwo bez książek. Przegląd 2000 nr 47 s. 21 (pozycja książki w kulturze narodowej...) szczegóły 
542.artykuł: Koźniewski Kazimierz: Żale na dziś (Krótkie, ważne, mniej ważne...). Trybuna 1999 nr 181 s. 10 (felieton...) szczegóły 
543.artykuł: Krawczuk Aleksander: Mit "czarnej dziury". Dziś 2000 nr 5 s. 41-45 (dot. mecenatu państwowego w PRL dla wybitnych dzieł filmowych i litera...) szczegóły 
544.artykuł: Krawczuk Aleksander: "Po mnie przyszli już tylko likwidatorzy kultury". Dziś 1991 nr 12 s. 25-32 (wywiad z byłym ministrem kultury i sztuki; rozm. Jan Marx...) szczegóły 
545.artykuł: Krawczuk Aleksander: Wprost 1989 nr 13 s. 20-22 (wywiad z ministrem kultury i sztuki; rozm. Błażej Baraniak-Leszczyński...) szczegóły 
546.artykuł: Krawczuk Aleksander: Wszystkie zadania odrobiłem (Z prof. Aleksandrem Krawczukiem rozmawiał Darusz Łanocha). Trybuna 1997 nr 291 s. 10 (wywiad m.in. nt. sytuacji kultury w Polsce...) szczegóły 
547.artykuł: Kroska Maria: Klient nasz wróg. Magazyn Literacki 1997 nr 3/4 s. 58-61 (nt. postaw artystów, w tym literatów, wobec nowych form mecenatu po 19...) szczegóły 
548.artykuł: Król Marcin: Co minister kultury mógłby zrobić dla kultury. Życie 2002 nr 87 s. 20-21 (z not. dotyczącą ministra kultury Andrzeja Celińskiego...) szczegóły 
549.artykuł: Król Marcin: Kultura masowa. Życie 1998 nr 154 s. 10  szczegóły 
550.artykuł: Krupiński Wacław: Jak liczy się kultura?. Hybryda 2009 nr 14 s. 52-54 (sprawozdanie z Kongresu Kultury Polskiej w Krakowie 2009...) szczegóły 
551.artykuł: Krzysztofek Kazimierz: Ewolucja założeń i programów polityki kulturalnej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. x 1999 ([W ks.:] Kultura polska w dekadzie przemian. Redakcja naukowa Teresa K...) szczegóły 
552.artykuł: Krzysztofek Kazimierz: Handel różnorodnością. Plus Minus 2000 nr 44 s. D4 (nt. konieczności wprowadzania różnych form promowania kultury polskiej...) szczegóły 
553.artykuł: Krzysztofek Kazimierz, Ziemilski Andrzej: Kultura a cywilizacja. Odra 1991 nr 1 s. 13-15 (pojęcie kultury narodowej, społecznej; rola kultury, zmiany kulturowe ...) szczegóły 
554.artykuł: Krzysztofek Kazimierz: Rola Kultury w procesie integracji europejskiej. Implikacje dla Polski. x 1998 ([W ks.:] Kongres Kultury Województwa Płockiego, 5 grudnia 1998 r. Refe...) szczegóły 
555.artykuł: Kubicka Jolanta: Nasze niepokoje o kulturę. Kierunki 1989 nr 10 s. 13 (kryt. dotychczasowej polit. kult....) szczegóły 
556.artykuł: Kubicki Michał: Reprezentacje Polski za granicą. Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 25 s. 7 (m.in. nt. sytuacji ośr. kultury polskiej za granicą...) szczegóły 
557.artykuł: Kuczewski Maciej: Kultura domowego zacisza?. Widnokrąg 1989 nr 44 s. 1 (nt. stanu współczesnej kultury i dostępu do niej przeciętnego obywatel...) szczegóły 
558.artykuł: Kuczewski Maciej: Kulturalnym żyje się łatwiej. Wieczór 1989 nr 79 s. 4 (nt. badań przeprowadzonych przez NRK dot. stanu edukacji kult. społ....) szczegóły 
559.artykuł: Kuczyńska Teresa: Ambasady kultury (Instytuty kultury polskiej za granicą w nowej rzeczywistości gonią w piętkę). Tygodnik Solidarność 1993 nr 12 s. 7 (nt. sytuacji polskich ośrodków i instytutów kultury za granicą...) szczegóły 
nawiązanie: Adamczyk Jerzy: Te pieniądze nam się zwrócą. Tygodnik Solidarność 1993 nr 17 s. 6 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Kuczyńska Teresa: MSZ bojkotuje Wschód. Tygodnik Solidarność 1993 nr 17 s. 16 (....) szczegóły 
560.artykuł: Kultura - mecenat bez kryteriów?. Magazyn Tygodnika Solidarność 1999 nr 4 s. 12-14 (dyskusja nt. kondycji kultury; wypow.: Gustaw Holoubek, Jan Maria Jack...) szczegóły 
561.artykuł: Kultura na samorządowym garnuszku. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 19 II s. 1, 15  szczegóły 
562.artykuł: Kultura, pieniądze, rzeczywistość. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 49 s. 1 (nt. finansowania kultury...) szczegóły 
563.artykuł: Kultura polska: jaka jest, jaka będzie. Życie Warszawy 1989 nr 297 s. 10; nr 300 s. 5 ([ankieta; wypowiedzi:] Jan Englert, Gustaw Holoubek, Krystyna Janda, M...) szczegóły 
564.artykuł: Kultura polska po Jałcie. Nowe Książki 1990 nr 11-12 (ankieta redakcji czas. Nowe Książki dotycząca oceny powojennych...) szczegóły 
565.artykuł: Kultura przy prezydencie. Trybuna 1992 nr 216 s. 3 (not. inf. o utworzeniu przy Prezydencie RP Rady ds. Kultury i jej zada...) szczegóły 
566.artykuł: Kultura w niebezpieczeństwie. Życie Warszawy 1992 nr 10 s. 3 (o liście do Sejmu i Senatu RP w sprawie sytuacji kultury polskiej; pod...) szczegóły 
polemika: Kultura w niebezpieczeństwie. Życie Warszawy 1992 nr 14 s. 3 (list do red. zaprzeczający podpisanie listu skierowanego do władz RP; ...) szczegóły 
567.artykuł: Kultura według partii. Sonda "Gazety". Gazeta Wyborcza 1991 nr 142 s. 16-17 ([Ankieta; wypow.:] Aleksander Bentkowski, Zbigniew Chomicz, Izabella C...) szczegóły 
568.artykuł: Kultura wizytówką Polski. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 61 s. 4 (sprawozdanie ze spotkania prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z przed...) szczegóły 
569.artykuł: Kultura (z pieniędzy) wyzwolona. Rzeczpospolita 1991 nr 64 s. 4 (nt. sytuacji kultury lokalnej w Polsce...) szczegóły 
570.artykuł: Kuncewicz Piotr: Jeszcze o Cywińskiej, MKiS i reformie. Aneks Trybuny 1999 nr 40 s. 8  szczegóły 
571.artykuł: Kuncewicz Piotr: Te szalone dni [z tego cyklu:] Celiński i wizytantki. Aneks Trybuny 2001 nr 179 s. H (felieton nt. finansowania kultury i literatury...) szczegóły 
572.artykuł: Kurz Andrzej: Jakie książki dotować. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 26 s. 4 (książka w obecnej polityce kulturalnej...) szczegóły 
573.artykuł: [Kurzawa Eugeniusz] Kurzawa: Z życia znajomych królika. Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 3 s. 24 (o niepublikowaniu utworów tych pisarzy, którzy nie byli związani z opo...) szczegóły 
polemika: Waśkiewicz Andrzej K.: Waśkiewicz do Kurzawy. Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 4 s. 222  szczegóły 
574.artykuł: Kusztelski Błażej: Barbarzyńca w ogrodzie (Jeszcze o spotkaniu z min. I. Cywińską). Gazeta Poznańska 1989 nr 291 s. 10  szczegóły 
575.artykuł: Kusztelski Błażej: My lady, ciąć?. Gazeta Poznańska 1989 nr 197 s. 10 (o dotacjach na kulturę...) szczegóły 
576.artykuł: Kusztelski Błażej: Wolny rynek czy wolnoamerykanka? (Konferencja prasowa z min. I. Cywińską). Gazeta Poznańska 1989 nr 285 s. 10  szczegóły 
577.artykuł: Kwaśniewski Aleksander: Trybuna 1997 nr 46 s. 8 (tekst wystąpienia prezydenta RP na spotkaniu z twórcami kultury 18 II ...) szczegóły 
578.artykuł: Kwaśniewski Aleksander: Wystąpienie prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego na dorocznym spotkaniu z twórcami kultury. Warszawa 20 lutego 2001 (fragment) = President of the RP Aleksander Kwaśniewski's addres to the annual meeting with representatives of the artistic community. Warsaw, February 20, 2001 (excerpt). Polish Culture 2001 nr 1 s. 2 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
579.artykuł: Kwiatek Jerzy: Dejmek w "Kuźnicy". Trybuna 1994 nr 89 s. 2 (nota spraw. ze spotkania ministra kultury i sztuki Kazimierza Dejmka w...) szczegóły 
580.artykuł: Kwiatek Jerzy: Związkowe supliki kulturalne. Trybuna 1990 nr 222 s. 5 (nota spraw. ze spotkania przedstawicieli m.in. stowarzyszeń kulturalny...) szczegóły 
581.artykuł: Labuda Barbara: Dalsza praca. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 21 dod. s. 5 (wypow. podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP nt. praktycznego...) szczegóły 
582.artykuł: Likowska Ewa: Komu potrzebne ministerstwo? Nie ma merytorycznych argumentów na rzecz likwidacji resortu kultury. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 11 s. 14  szczegóły 
583.artykuł: Likowska Ewa: Minister czy mecenas?. Przegląd 2001 nr 40 s. 42-44 (nt. związku kultury z polityką...) szczegóły 
584.artykuł: Likowska Ewa: Przemilczane osiągnięcia. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 26 s. 10-11 (najważniejsze decyzje ministra kultury i sztuki Andrzeja Zakrzewskiego...) szczegóły 
nawiązanie: Mielcarek Eugeniusz: Przemilczane osiągnięcia. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 28 s. 14  szczegóły 
585.artykuł: Likowska Ewa: Sto dni rządów kijem i marchewką. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 12 s. 8 (podsumowanie stu dni urzędowania minister kultury Joanny Wnuk-Nazarowe...) szczegóły 
586.artykuł: Likwidacja ministerstwa kultury?. Gazeta Wyborcza 1991 nr 288 s. 16 (koment. nt. propozycji zlikwidowania Ministerstwa Kultury i Sztuki; wy...) szczegóły 
587.artykuł: Lis Andrzej: Bez polityki kulturalnej państwa można żyć... (Poetyka i praktyka: komunikat 1.). Trybuna Kongresowa 1990 nr 6 s. 9  szczegóły 
588.artykuł: Lis Andrzej: Fotografia czy plama?. Trybuna Ludu 1989 nr 216 s. 6 (omów. problemów kultury w raporcie "Stan państwa 7 września 1989" opra...) szczegóły 
589.artykuł: Lis Andrzej: Jaki program dla kultury? (1-2). Trybuna Ludu 1989 nr 48 s. 7 (54:8...) szczegóły 
590.artykuł: Lis Andrzej: Konsultacje i frustracje (Poetyka i praktyka). Trybuna 1990 nr 42 s. 6  szczegóły 
591.artykuł: Lis Andrzej, Misiorny Michał: Kultura w warunkach kryzysu. Tezy do polityki kulturalnej w okresie przejściowym. Trybuna Ludu 1989 nr 252 s. 5  szczegóły 
592.artykuł: Lis Andrzej: Nad nowym raportem - "Katastrofa kultury" (1-4). Trybuna Ludu 1989 nr 228, 234, 240, 246 (oprac. przez J. Adamskiego i przedstawiony NRK...) szczegóły 
593.artykuł: Lisicki Paweł: Kultury nie będzie (Na polskie instytuty za granicą nie ma pieniędzy). Życie Warszawy 1993 nr 79 s. 5  szczegóły 
594.artykuł: Lisowski Krzysztof: Czy poetom jest dobrze?. Nowe Książki 1996 nr 10 s. 4-5 (nt. wydawania tomików poezji i czasopism oraz dotacjach Ministerstwa K...) szczegóły 
595.artykuł: List otwarty do Ministra Kultury i Sztuki Kazimierza Dejmka. Tygodnik Solidarność 1995 nr 27 s. 9 (wzywający do publicznej dyskusji na temat kształtu Narodowej Sceny w z...) szczegóły 
596.artykuł: List otwarty. Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 107-108 ([List 22 intelektualistów i pisarzy z listopada 1992 skierowany do Pre...) szczegóły 
597.artykuł: Lobby kultury. Kultura [Warszawa] 1989 nr 22 s. 5 (ankieta wśród kandydatów na posłów i senatorów nt. uwzględniania spraw...) szczegóły 
598.artykuł: Lohman Jerzy: Smutek wolności. Dekada Literacka 1991 nr 8 s. 1, 4 (nt. sytuacji kultury w obliczu przemian...) szczegóły 
polemika: Biernacki Andrzej: "Liberte, liberte, cherie". Dekada Literacka 1991 nr 13 s. 4-5  szczegóły 
polemika: Elektorowicz Leszek: Radość niewoli. Dekada Literacka 1991 nr 10 s. 1, 7  szczegóły 
599.artykuł: Lohman Jerzy: Szmer z kąta. Dekada Literacka 1991 nr 14 s. 4 (problematyka kulturalna w prasie współcz. i w prasie z l. 1956/1957; z...) szczegóły 
600.artykuł: Lubaś-Cunnelly Janina: Już się obrazy skończyły. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 67 s. 4 (nt. kryzysu kult. polskiej...) szczegóły 
601.artykuł: Lutomski Jacek: Dziedzictwo i twórczość (Marek Rostworowski - kandydat na ministra kultury i sztuki). Rzeczpospolita 1991 nr 10 s. 5 (spraw. z obrad Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu; z obszerny...) szczegóły 
602.artykuł: Lutomski Jacek: Dżentelmeńskie porozumienia (Dzielenie 2 bilionów dla kultury). Rzeczpospolita 1991 nr 14 dod. s. 2 (nt. rozmów w sprawie podziału środków finansowych...) szczegóły 
603.artykuł: Lutomski Jacek: Jeszcze nie sukces. Rzeczpospolita 2002 nr 82 s. A2 (nt. projektu zmian w sferze kultury ministra Andrzeja Celińskiego; not...) szczegóły 
604.artykuł: Lutomski Jacek: Kultura inaczej promowana. Rzeczpospolita 1991 nr 108 s. 1-2 (nt. nowego modelu promocji kultury polskiej na świecie...) szczegóły 
605.artykuł: Lutomski Jacek: Kulturalny interwencjonizm. Rzeczpospolita 1990 nr 216 s. 1 (o konieczności istnienia suwerennej polityki kult. w państwie...) szczegóły 
606.artykuł: Lutomski Jacek: Litania niepokojów (Premier Bielecki na sejmiku kultury). Rzeczpospolita 1991 nr 60 s. 1-2 (spraw. z przebiegu obrad Ogólnopolskiego Sejmiku Kultury w Warszawie, ...) szczegóły 
607.artykuł: Lutomski Jacek: Ludzie kultury widzą wyraźniej (Spotkanie w Zamku Królewskim). Rzeczpospolita 1991 nr 43 s. 2 (nota spraw. ze spotkania, 18 II, min. kult.i sztuki Marka Rostworowski...) szczegóły 
608.artykuł: Lutomski Jacek: "Małpy" i kultura. Rzeczpospolita 1991 nr 52 s. 3 (nt. sytuacji w kulturze w obliczu przemian...) szczegóły 
609.artykuł: Lutomski Jacek: Nadzieje i krzyki (Kultura w Sejmie). Rzeczpospolita 1991 nr 248 s. 3  szczegóły 
610.artykuł: Lutomski Jacek: Nie tylko o pieniądzach (Kultura w nowym sezonie). Rzeczpospolita 1990 nr 229 s. 2 (o spotkaniu ministra kult. i sztuki Izabelli Cywińskiej z dziennikarza...) szczegóły 
611.artykuł: Lutomski Jacek: Prywatni sponsorzy nie utrzymają kultury (Rozbijanie mitów). Rzeczpospolita 1991 nr 160 s. 2 (nota spraw. z seminarium Instytutu Kultury pośw. miejscu kultury w pro...) szczegóły 
612.artykuł: Łabno-Falęcka Ewa: Promocja Polski (Polska potrzebuje koncepcji zagranicznej polityki kulturalnej). Dialog [Niemcy] 1999 nr 2 jesień/zima s. 105-106  szczegóły 
613.artykuł: Łagowski Bronisław: O kulturze. Przegląd 2002 nr 13 s. 67 (dot. obniżania się poziomu wykształcenia humanistycznego oraz udziału ...) szczegóły 
polemika: Budzyński Adam: Po co państwu kultura?. Trybuna 2002 nr 79 s. 10  szczegóły 
614.artykuł: (ŁAN): Wicepremier kulturalnie nastawiony. Trybuna 1994 nr 294 s. 2 (not. inf. o spotkaniu wicepremiera z przedstawicielami środowiska arty...) szczegóły 
615.artykuł: Łapicki Andrzej: Tygodnik Demokratyczny 1989 nr 51 s. 1, 19 (wywiad z przewodniczącym Sejmowej Komisji Kultury i Środków Masowego P...) szczegóły 
616.artykuł: Łapicki Andrzej: Wszystko się utrzęsie. Życie Warszawy 1990 nr 83 s. 6 (wywiad z przewodniczącym sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu; ...) szczegóły 
617.artykuł: Łapiński Zdzisław: Polityka z bliska i z daleka. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 1-4 (wstęp do nr 3 (pt. "Władza słowa, władza nad słowem") Tekstów Drugi...) szczegóły 
618.artykuł: Łączkowski Zdzisław: Nasze niepokoje o kulturę. Kierunki 1989 nr 2 s. 12-13 (stan pol. kult....) szczegóły 
619.artykuł: Łączkowski Zdzisław: W stronę regionu. Słowo Powszechne 1990 nr 49 s. 3, 11  szczegóły 
620.artykuł: Ł.G.: Andrzej Nowakowski prezesem Polskiej Izby Książki. Magazyn Literacki 2000 nr 12 s. 8 (not....) szczegóły 
621.artykuł: Ł.G.: Bilans roku i sumienia. Rzeczpospolita 1996 nr 290 s. 23 (sprawozdanie z konferencji prasowej ministra kultury i sztuki Zdzisław...) szczegóły 
622.artykuł: Ł.G.: Deklaracje i frustracje. Rzeczpospolita 2001 nr 44 s. A12 (sprawozdanie ze spotkania prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z ludźm...) szczegóły 
623.artykuł: Ł.G.: Drastyczne cięcia. Rzeczpospolita 1999 nr 182 s. A1 (o zmniejszeniu przez Ministerstwo Kultury i Sztuki dotacji na książki ...) szczegóły 
624.artykuł: Ł.G.: Nie ma pieniędzy dla niewidomych. Rzeczpospolita 2002 nr 181 s. A7 (dot. dotacji na uzupełnienie bibliotek książkami w alfabecie Braille'a...) szczegóły 
625.artykuł: Ł.G.: Obrona skromnej kasy. Rzeczpospolita 2001 nr 172 s. A8 (nota o umniejszeniu budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodow...) szczegóły 
626.artykuł: Ł.G.: Skromny dar niebios. Pieniądze na kulturę. Rzeczpospolita 2003 nr 175 s. A9  szczegóły 
627.artykuł: (ł): Książka w polityce resortu kultury. Biblioteka Analiz 2000 nr 4 s. 10 (także nt. zasad dofinansowania czasopism przez Ministerstwo Kultury i ...) szczegóły 
nawiązanie: Gołębiewski Łukasz: Komentarz. Biblioteka Analiz 2000 nr 4 s. 11  szczegóły 
628.artykuł: Ł: Trzyletni plan promocji czytelnictwa. Biblioteka Analiz 2003 nr 7 s. 19 (nota nt. prezentacji planu promocji czytelnictwa...) szczegóły 
629.artykuł: Łuczka Piotr: O źródłach finansowania kultury. Czas Kultury 1993 nr 4 s. 99-101  szczegóły 
630.artykuł: Łukasiewicz Piotr: Kultura straciła "rząd dusz". Trybuna 1992 nr 232 s. 4 (wyw. z pdsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki; rozm. Sta...) szczegóły 
631.artykuł: Łukasiewicz Piotr: Niewielka siła przebicia. Gazeta Wyborcza 1992 nr 297 s. 11 (wyw. z kier. Ministerstwa Kultury i Sztuki...) szczegóły 
632.artykuł: Łuszczyńska Renata: Kultura i samorząd. Moje Mazowsze 2001 nr 1/2 s. 21-23 (dot. m.in. nakładów finansowych rządu i samorządów na kulturę...) szczegóły 
633.artykuł: M. JAN.: Literatura dla niemowląt. Rzeczpospolita 2002 nr 269 s. A2 (nt. planów Ministerstwa Kultury dot. "wyprawki literackiej dla niemowl...) szczegóły 
634.artykuł: Mac Jerzy Sławomir, Mistewicz Eryk: Ministerstwo folkloru. Wprost 1995 nr 12 s. 28-30 (dot. sposobu wydawania publicznych pieniędzy na kulturę i sztukę...) szczegóły 
635.artykuł: Maćkowski Andrzej: Kulturalna arytmetyka. Ikar 2000 nr 1 s. 42  szczegóły 
636.artykuł: Madej Bogdan: Literacka Arkadia. Na przykład [Lublin] 1996 nr 39/40 s. 10-11 (nt. współpracy literata i wydawcy od czasów powojennych do chwili obec...) szczegóły 
637.artykuł: Magala Sławomir: Kosztowne zachcianki. Czas Kultury 1995 nr 4 s. 46-50 (nt. finansowania kultury po 1989...) szczegóły 
638.artykuł: Majewska Barbara: Sukces zamiast kultury?. Plus Minus 2001 nr 23 s. D8 (sprawozdania ze spotkania ludzi kultury w Sali Kolumnowej Sejmu...) szczegóły 
639.artykuł: Majka Ryszard: Rynek kultury. Radostowa 2001 nr 4/6 s. 39 (nt. problemów finansowania kultury...) szczegóły 
640.artykuł: Makarewicz Zbigniew, Waszkiewicz Jan, Zawadzki Paweł: Co rzuca cień na kulturę?. Życie Warszawy 1990 223 7  szczegóły 
641.artykuł: Małkowska Monika: Ostre cięcia. Rzeczpospolita 2002 nr 52 s. A7 (dot. ograniczenia finansowania czasopism wydawanych, na zlecenie minis...) szczegóły 
642.artykuł: MAMI: Mniej dla mniejszości. Gazeta Wyborcza 2001 nr 292 s. 14 (not. o obcięciu budżetu przez Ministerstwo Kultury m.in. na czasopisma...) szczegóły 
643.artykuł: Marczyński Jacek: Zaniedbania ostatniej dekady. Kultura wciąż postrzegana jako obciążenie budżetu. Rzeczpospolita 2001 nr 138 s. A11  szczegóły 
644.artykuł: Marlewska Jadwiga: Paradoksy mecenatu. Motywacje 2001 nr 1 s. 103-104 (dot. mecenatu państwa nad kulturą...) szczegóły 
645.artykuł: Marsz, Dąbrowski! Sonda "Gazety": Co dalej z kulturą?. Gazeta Wyborcza 2002 nr 157 s. 16 (wypow. z okazji wyboru nowego ministra kultury i sztuki Waldemara Dąbr...) szczegóły 
646.artykuł: Masłoń Krzysztof: 3,5 mld zł w październiku dla kultury. Rzeczpospolita 1991 nr 236 s. 2 (nt. sytuacji w kulturze w obliczu przeobrażeń...) szczegóły 
647.artykuł: Masłoń Krzysztof: Artyści w Rzeczypospolitej. Życie Warszawy 1990 nr 100 s. 3 (sytuacja zawodowa i materialna...) szczegóły 
648.artykuł: Masłoń Krzysztof: Czytam, więc myślę. Rzeczpospolita 2003 nr 74 s. A12 (nt. uczestnictwa polskich wydawców w Targach Książki Dziecięcej w Bolo...) szczegóły 
649.artykuł: Masłoń Krzysztof: Dotacje - zło oswojone. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 1 s. 1 (nt. dofinansowania przez Ministerstwo Kultury i Sztuki wydania niektór...) szczegóły 
650.artykuł: Masłoń Krzysztof: Dzielenie skóry na niedźwiedziu (Kultura liczy na pieniądze). Życie Warszawy 1990 216 3  szczegóły 
651.artykuł: Masłoń Krzysztof: Konflikt rynku i wartości (Pieniądze dla kultury). Życie Warszawy 1990 227 1-2  szczegóły 
652.artykuł: [Masłoń Krzysztof] (mas): Dlaczego jest źle?. Życie Warszawy 1990 nr 125 s. 1-2 (spraw. ze spotkanie sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu z prze...) szczegóły 
653.artykuł: [Masłoń Krzysztof] (mas): Noworoczne spotkanie twórców kultury. Życie Warszawy 1989 nr 17 s. 1, 6 (w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie, 19 I 1989; spraw....) szczegóły 
654.artykuł: [Masłoń Krzysztof] (mas): Troska i pieśń. Życie Warszawy 1990 nr 11 s. 1-2 (spraw. z noworocznego spotkania władz państwowych z twórcami, Warszawa...) szczegóły 
655.artykuł: [Masłoń Krzysztof] (mas): Więcej pieniędzy na kulturę. Życie Warszawy 1989 nr 279 s. 1-2 (spraw. z konferencji prasowej ministra kultury i sztuki Izabelli Cywiń...) szczegóły 
656.artykuł: Masłoń Krzysztof: Minimum, maksimum (Program dla kultury). Życie Warszawy 1989 nr 210 s. 5  szczegóły 
657.artykuł: Masłoń Krzysztof: Nerwy w konserwy. Życie Warszawy 1989 nr 222 s. 5 (polityka kulturalna w nowej sytuacji politycznej państwa...) szczegóły 
658.artykuł: Masłoń Krzysztof: Rajcowne dwa procent. Rzeczpospolita 1995 nr 119 s. 6 (nt. dyskusji w Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu nt. dokumen...) szczegóły 
659.artykuł: Masłoń Krzysztof: Teczki personalne. Plus Minus 1994 nr 28 s. 12 (wypow. w ankiecie red. nt. bilansu kultury polskiej 44 lat rządów kom...) szczegóły 
660.artykuł: Masłoń Krzysztof: Życzenia z opóźnionym zapłonem. Rzeczpospolita 1998 nr 61 s. 22 (sprawozdanie ze spotkania prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z repre...) szczegóły 
661.artykuł: Matuszak Remigiusz Włast: Kulturalne Ministerstwo Kultury. Tygodnik Solidarność 1998 nr 9 s. 16  szczegóły 
662.artykuł: Matuszewska Ewa: Szara mysz z pawim ogonem. Tygodnik Solidarność 1990 nr 19 s. 8 (nt. obrad sejmiku kultury Regionu Mazowsze w IV 1990; m.in. wypowiedzi...) szczegóły 
663.artykuł: Matuszewska Ewa: Trudne dziś - niepewne jutro. Tygodnik Solidarność 1991 nr 10 s. 17 (nt. braku koncepcji dot. polityki kulturalnej po zmianach ustrojowych...) szczegóły 
664.artykuł: Mazur Mariusz: "List 34" w propagandzie prasowej. Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej 2000 z. 1 s. 145-169 (reakcja na list naukowców i pisarzy z 1964 do premiera Józefa Cyrankie...) szczegóły 
665.artykuł: Mazur Piotr: Tańczący z kulturą. Nasz Dziennik 2002 nr 79 s. 12 (dot. planu działania ministra kultury Andrzeja Celińskiego...) szczegóły 
666.artykuł: Mecenat dla kultury (Czego oczekują od min. Rostworowskiego). Życie Warszawy 1991 nr 23 s. 1, 4 (ankieta red.; wypow.: Andrzej Braun, Włodzimierz Godlewski, Jacek Semp...) szczegóły 
667.artykuł: Mecenat państwa - konieczność czy jedna z możliwości. Sztuka 1997 nr 7/12 s. 15-18 (zapis dyskusji z 13 IX 1997, z udziałem dyskutantów: Władysław Frycz, ...) szczegóły 
668.artykuł: Mecenat państwa nad książką (Opracowanie Ministerstwa Kultury i Sztuki, styczeń 1994 r.). Przegląd Rządowy 1994 nr 2 s. 92-97 (program rozwoju, dot. także czasopism...) szczegóły 
669.artykuł: Michalski Jan: Służebność i zaufanie. Państwo nie powinno być producentem kultury, lecz jej światłym mecenasem. Rzeczpospolita 2001 nr 80 s. A10  szczegóły 
670.artykuł: Mielczarek Tomasz: Czy pisarze mieli rację? (Z zagadnień wydawniczych przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych). Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza = Kielce Studies. Bibliology and Pressearch Series 2000 nr 1 s. 23-32 (analiza stanu wydawnictw wobec "Listu 34"...) szczegóły 
671.artykuł: Międzyrzecki Artur: Elita zbyt kochana traci sens istnienia. Gazeta Wyborcza 1991 nr 64 s. 10 (wyw., rozm. Roma Przybyłowska...) szczegóły 
672.artykuł: Międzyrzecki Artur: Kto odwoła stan wojenny w kulturze polskiej?. Tygodnik Solidarność 1989 nr 8 s. 1  szczegóły 
polemika: Budny Łukasz: Kultura [Warszawa] 1989 nr 32 s. 3  szczegóły 
673.artykuł: Międzyrzecki Artur: Puszka z Pandorą. Tygodnik Solidarność 1989 nr 18 s. 14  szczegóły 
674.artykuł: Mikke Jerzy: O polityce kulturalnej - inaczej (1-2). Nowy Świat 1992 nr 64 s. 3, nr 65 s. 4  szczegóły 
675.artykuł: Mikos Marek: Stary Teatr przestaje grać. Gazeta Wyborcza 1991 nr 224 s.1 (m.in. nt. listu krakowskich intelektualistów i artystów do rządu, Sejm...) szczegóły 
676.artykuł: Milczarek Krystyna: Postrzeganie roli państwa w kształtowaniu polityki kulturalnej - mecenat i finansowanie kultury. x 1992 ([W ks. zb.:] Barometr kultury. Warszawa 1992 s. 151-160...) szczegóły 
677.artykuł: Miliszkiewicz Janusz: Widmo wolności (Stowarzyszenia twórcze nie mają wpływu na politykę kulturalną). Przegląd Tygodniowy 1989 nr 21 s. 13 ([dot. m.in. stow. lit.]...) szczegóły 
678.artykuł: Miłkowski Tomasz: Od pomocy do niemocy. Kilka uwag o polityce kulturalnej. Dziś 1992 nr 10 s. 37-40  szczegóły 
679.artykuł: Minister dotuje. Nasz Dziennik 2000 nr 90 s. 10 (not. o podpisaniu listy czasopism dotowanych przez Ministerstwo Kultur...) szczegóły 
680.artykuł: Misiorny Michał: Kaleki projekt. Aneks Trybuny 2000 nr 120 s. A-B (nt. prac nad ustawą sejmową o instytucjach kultury i działalności kult...) szczegóły 
681.artykuł: Misiorny Michał: Książce jednak są potrzebne programy ochronne. Trybuna Ludu 1989 nr 292 s. 5  szczegóły 
682.artykuł: Misiorny Michał: Kultura jako pole reform (1-2). Trybuna Ludu 1989 nr 89 s. 6 (95:7...) szczegóły 
683.artykuł: Misiorny Michał: Niezależny artysta niezależna sztuka?. Trybuna Ludu 1989 139 3  szczegóły 
684.artykuł: Misiorny Michał: Państwo, artyści i same troski. Trybuna Ludu 1990 11 2 (spraw. z noworocznego spotkania władz państwowych z twórcami, Warszawa...) szczegóły 
685.artykuł: Misiorny Michał: W nowych realiach nowy program. Trybuna Ludu 1989 104 2 ([spraw. z obrad Komisji Kult. KC PZPR, Wwa, 3 V]...) szczegóły 
686.artykuł: Morawski Stefan: Kultura wzywa pomocy. Po prostu 1990 nr 19 s. 1, 5 (o polityce kulturalnej państwa od 1948 oraz o zagrożeniach dla kultury...) szczegóły 
687.artykuł: MPIAS: Nowego ministra (Postulaty pisarzy). Gazeta Wyborcza 1996 nr 129 s. 11 (nota o liście Stowarzyszenia Pisarzy Polskich do premiera Włodzimierza...) szczegóły 
688.artykuł: Metafora 1997 nr 29/30 s. 233-239 (propozycja Karty Kultury Polskiej przedstawiona przez Prezydenta RP Al...) szczegóły 
689.artykuł: Myjak Józef: Pochylony nad kulturą. Goniec Staszowski 1991 nr 4 s. 6 (fel. nt. kultury i sytuacji twórców w nowym ustroju politycznym w Pols...) szczegóły 
690.artykuł: Myśliński Jerzy: Spór o paradygmat kultury w Polsce w latach 1947-1948. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej 1998 z. 7 s. 7-31 (dot. m.in. literatury, teatru, filmu...) szczegóły 
691.artykuł: M.Z.: Zespół ds. upowszechniania kultury. Przyjaźń 1989 nr 10 s. 15 (sprawozdanie z obrad Zespołu ds. upowszechniania kultury TPPR [Towarzy...) szczegóły 
692.artykuł: Naganowski Tomasz: Kulturalne "poziomki". Rzeczpospolita 1992 nr 241 s. 4 (wyw. z szefem zespołu dyrektorów wojewódzkich wydziałów kultury i sztu...) szczegóły 
693.artykuł: Narkowicz Józef: Po książkę - z żyrantem. Wybrzeże 1989 nr 12 s. 23 (nt. polityki wydawn. i protestu ZLP przeciwko wysokim cenom czasopism ...) szczegóły 
694.artykuł: Narodowa Rada Kultury jeszcze raz?. Życie Warszawy 1991 nr 58 s. 1-2 (spraw. z konferencji prasowej Artura Międzyrzeckiego - prezesa Komitet...) szczegóły 
695.artykuł: Natanson Wojciech: Gospodarka kosztem kultury?. Życie Warszawy 1990 nr 136 s. 6  szczegóły 
696.artykuł: Natanson Wojciech: Kolejne pytania (Sytuacja w kulturze). Życie Warszawy 1989 nr 218 s. 7  szczegóły 
697.artykuł: Nawrocki Witold: Dyskusja o partyjnej polityce kulturalnej. Kultura [Warszawa] 1989 nr 19 s. 2 (nt. dysk. w Komisji Kultury KC PZPR...) szczegóły 
698.artykuł: Niemczuk Jerzy: Trupizm w kulturze. Kultura i Życie 1990 nr 7 s. 1-2 (sytuacja kultury w nowej rzeczywistości politycznej kraju...) szczegóły 
polemika: Grzelecki Stanisław: Zwłoki ojca. Życie Warszawy 1990 nr 81 s. 3  szczegóły 
699.artykuł: Niesiobędzki Jerzy: Kultura w służbie polityki. Ideologowie prawicy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Aneks Trybuny 2002 nr 216 s. A, F (nt. kultury jako narzędzia walk politycznych...) szczegóły 
700.artykuł: Niesiobędzki Jerzy: Między skansenem a wolnym rynkiem. Lewica bez kulturowych aspiracji?. Aneks Trybuny 2002 nr 203 s. A, F (polityka kulturalna w programie rządów partii lewicowej; m.in. dot. ty...) szczegóły 
701.artykuł: Nita Piotr: Profesjonalne, bo dla amatorów. Aleje 3 2010 nr 79/80 s. 25-26 (dot. finansowania projektów artystycznych i polityki kulturalnej miast...) szczegóły 
702.artykuł: Niżyński Wojciech Z.: Autonomia w kulturze? (Co można zmienić w zarządzaniu kulturą). Kultura [Warszawa] 1989 nr 14 s. 3  szczegóły 
703.artykuł: Niżyński Wojciech: Kto rządzi kulturą?. Kultura [Warszawa] 1989 nr 10 s. 3, 14 (nt. kierowania kulturą w Polsce i realizacji polityki kulturalnej...) szczegóły 
nawiązanie: Strąk Michał: Początek toru przeszkód? (Co można zmienić w zarządzaniu kulturą?). Kultura [Warszawa] 1989 nr 11 s. 3  szczegóły 
704.artykuł: Nowa Rada Kultury. Głos Polski [Toronto] 1991 nr 23 s. 2 (nota o powołaniu przez min. kult. i sztuki Marka Rostworowskiego, 24 V...) szczegóły 
705.artykuł: Nowak Andrzej: Alarmu dla książki ciąg dalszy. Argumenty 1989 nr 16 s. 8  szczegóły 
706.artykuł: Nowak Andrzej: Książka oddala się od nas. Alarm dla literatury. Argumenty 1989 nr 6 s. 3 ([art. nt. kondycji polskiej książki, wydawnictw i pisarzy]...) szczegóły 
707.artykuł: Nowak Andrzej: Niepokój o kulturę. Argumenty 1989 nr 8 s. 9  szczegóły 
708.artykuł: Nowak Robert: Kto obroni kulturę?. Kultura i Życie 1990 nr 6 s. 1-3 (sytuacja materialna kultury w nowej rzeczywistości politycznej kraju...) szczegóły 
709.artykuł: Nowemu ministrowi pod rozwagę. Gazeta Wyborcza 1991 nr 275 s. 17 (ankieta nt. oczekiwań stowarzyszeń twórczych wobec mającego powstać rz...) szczegóły 
710.artykuł: Nowicki Jacek: Czego mi brak. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 24 s. 6 (nt. pominięcia w Karcie Kultury dziedzin kształtujących kulturę nt. te...) szczegóły 
711.artykuł: Nowiński Jacek: Pieniądze w kulturze. Warmia i Mazury [Kultura, społeczeństwo, region] 2001 nr 1/2 s. 12-13 (nt. finansowania instytucji kultury...) szczegóły 
712.artykuł: Nyczek Tadeusz: Kultura i schizofrenia. Gazeta Wyborcza 1994 nr 193 s. 18  szczegóły 
713.artykuł: Nyczek Tadeusz: Kultura kontra Cywińska, czyli o samodzielności. Gazeta Wyborcza 1990 nr 133 s. 6-7  szczegóły 
714.artykuł: O konieczności przemyślanych działań w sferze kultury [fragm.:] Kultura polska AD 1991 - zagrożenia i szanse. Dekada Literacka 1991 nr 8 s. 1-2 (memoriał przygot. przez Komisję Kultury Komitetu Obywatelskiego przy L...) szczegóły 
715.artykuł: O przyszłości polskiej kultury. Trybuna Ludu 1989 23 4 ([spraw. ze spotkania sekretarza KC PZPR M. Stępnia z przedstawicielami...) szczegóły 
716.artykuł: Obcięte dotacje. Aneks Trybuny 2002 nr 186 s. B (nota o zmniejszeniu na rok 2002 dotacji instytucjom podległym ministro...) szczegóły 
717.artykuł: Od zgody po totalną krytykę. O reformie teatrów po wywiadzie ministra Celińskiego dla "Rz". Rzeczpospolita 2002 nr 74 s. A1, A12 (ankieta nt. opinii ministra Celińskiego; wypowiedzi: Piotr Cieślak, Ja...) szczegóły 
718.artykuł: Odojewski Włodzimierz: Analfabetami łatwiej rządzić!. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 47 s. 12  szczegóły 
719.artykuł: Odojewski Włodzimierz: Na skraju katastrofy. Dekada Literacka 1991 nr 34 s. 3  szczegóły 
720.artykuł: Odrodzenie 1989 nr 7 s. 5 (tekst deklaracji Związku Literatów Polskich w sprawie sytuacji kultury...) szczegóły 
721.artykuł: (ok): Sytuacja kultury nie jest zła. Trybuna Ludu 1989 nr 279 s. 3 ([spraw. z konf. prasowej min. kult. i szt. I. Cywińskiej]...) szczegóły 
722.artykuł: Olbrot Agnieszka: Krytyczne oceny. Rzeczpospolita 1999 nr 38 s. 24 (nt. Raportu o stanie kultury w Wielkopolsce przygotowanym przez Radę d...) szczegóły 
723.artykuł: Olewicz Bogusław: Zachowajcie małe lokalne organizacje zbiorowego zarządzania, by zachować kulturową różnorodność światowego dziedzictwa intelektualnego - głos wołającego na puszczy. Wiadomości [ZAiKS] 2008 nr 1 s. 34-36 (wystąpienie wygłoszone w IV 2007 w Londynie podczas Międzynarodowego s...) szczegóły 
724.artykuł: OPZZ [Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych] o polityce kulturalnej. Trybuna 1990 nr 202 s. 3 (not. nt. spotkania przedstawicieli OPZZ z Izabelą Cywińską i Michałem ...) szczegóły 
725.artykuł: Ordan Jerzy L.: Jaki mecenat?. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2002 nr 9 s. 110-113 (nt. mecenatu publicznego; refleksje po seminarium zorganizowanym przez...) szczegóły 
726.artykuł: Osęka Andrzej: Sposób na integrację. Gazeta Wyborcza 1994 nr 89 s. 16 (dot. polityki kulturalnej w ujęciu ministra kultury i sztuki - Kazimie...) szczegóły 
727.artykuł: Osobiste spojrzenie premiera na kulturę. Życie Warszawy 1995 nr 326 s. 7 (spraw. ze spotkania premiera Józefa Oleksego z przedstawicielami środo...) szczegóły 
728.artykuł: Pachocki Krzysztof: Młodzi twórczy[!] skarbem narodowym. Rzeczpospolita 1999 nr 75 s. 8 (nt. potrzeby wspierania twórczości młodego pokolenia...) szczegóły 
polemika: Noceń Piotr: "Młodzi twórcy skarbem narodowym". Rzeczpospolita 1999 nr 82 s. 8  szczegóły 
729.artykuł: Pająk Jerzy: Uwarunkowania realizacyjne polityki kulturalnej w regionie. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Pedagogika 1990 z. 20 s. 5-11  szczegóły 
730.artykuł: Pajęczyna. Konfrontacje 1989 nr 4 s. 13 (ankieta nt. instytucjonalnych ograniczeń dla kultury i literatury; wyp...) szczegóły 
731.artykuł: Palikot Janusz: Zamożność i potrzeba piękna. Gazeta Wyborcza 2001 nr 267 s. 17 (wyw. z prywatnym mecenasem kultury; rozm.: Roman Pawłowski...) szczegóły 
732.artykuł: Parada Janusz: ...podstawowym problemem kultury są wciąż niewystarczające środki przeznaczane na jej rozwój.... Siódma Prowincja 1999 nr 1/2 s. 6 (wywiad ze starostą powiatu Zduńska Wola; rozm. Marek Jędras...) szczegóły 
733.artykuł: Paradowska Janina: Jeden procent kultury. Polityka 2002 nr 14 s. 20-21 (nt. finansowania kultury...) szczegóły 
734.artykuł: Paryż jest w nas. Scena 1990 nr 4/6 s. 22-23 (wypowiedzi animatorów teatru amatorskiego nt. finansowania kultury: Je...) szczegóły 
735.artykuł: Paszko Artur: Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013. Perspektywistyczna wizja polityki kulturalnej państwa czy wymaginowana koncepcja urzędniczego widzenia kultury?. Notes Biblioteczny 2004 nr 2 s. 47-53 (dot. dokumentu "Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-1013" ...) szczegóły 
736.artykuł: Pawlak Antoni: Jak dobrze być poetą. Gazeta Wyborcza 1992 nr 200 s. 10 (nawiąz. do wyw., jakiego udzielił Józef Łoziński czas. Nie 1992...) szczegóły 
polemika: ALCEST: Poeci na rowerach (Lektury i koniunktury). Słowo Powszechne 1992 nr 168 s. 6  szczegóły 
737.artykuł: Pawlas Jerzy: Zanim trafią pod strzechy. Tygodnik Solidarność 1997 nr 5 s. 1, 11 (nt. finansowania książek, czasopism, kultury...) szczegóły 
738.artykuł: Pawlik Andrzej: Jak żyć i za ile?. Kultura [Warszawa] 1989 nr 22 s. 2 (nt. finansowania kultury...) szczegóły 
739.artykuł: Pawłowski Roman: Kto wypije ten jogurt. Gazeta Wyborcza 2001 nr 285 s. 14 (nt. braku pomysłu na politykę kulturalną państwa...) szczegóły 
740.artykuł: Paźniewski Włodzimierz: Kontynuacja kultury niewoli. Arka 1993 nr 46 s. 111-115 (z not. o aut....) szczegóły 
741.artykuł: (PEES): Buzek topi kulturę (Jest źle, a będzie jeszcze gorzej). Trybuna 1999 nr 168 s. 3 (nt. działań ministerstwa kultury w sprawie instytucji kultury zagrożon...) szczegóły 
742.artykuł: Pęczak Andrzej: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 13 dod. s. [1] (wyw. z wojewodą łódzkim nt. finansowania kultury; rozm.: Anna Iżykowsk...) szczegóły 
743.artykuł: Pęczak Mirosław: Kultura poza kulturą. Po prostu 1990 nr 28 s. 7 (nt. kultury zinstytucjonalizowanej w nowych warunkach politycznych...) szczegóły 
744.artykuł: Pęczak Mirosław: Żywioł czy forma?. Tygodnik Solidarność 1990 nr 29 s. 15 (nt. kryzysu w kulturze...) szczegóły 
745.artykuł: Piasecki Marcin: Komunikaty Podkańskiego (W Ministerstwie Kultury). Gazeta Wyborcza 1996 nr 156 s. 1, 2 (nt. spotkania ministra kultury Zdzisława Podkańskiego z reprezentantam...) szczegóły 
746.artykuł: PIAS: Kultura w liczbach. Gazeta Wyborcza 1997 nr 228 s. 14 (raport o kulturze polskiej lat 1989-1997...) szczegóły 
747.artykuł: Piechowski Jerzy: Norwid na hydraulika. Tygodnik Solidarność 1995 nr 1 s. 14 (nt. wprowadzenia praw rynkowych w kulturze i zapaści kultury w Polsce ...) szczegóły 
748.artykuł: Pieczara Marek: Wejście smoka (Kultura w okresie przejściowym). Życie Warszawy 1990 194 3  szczegóły 
749.artykuł: Piekarczyk Jerzy: Kultura kołem się toczy. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 13 XI s. 2 (refleksje nt. polityki kulturalnej prowadzonej po 1989 przez kolejnych...) szczegóły 
750.artykuł: Pieniądze. Autograf 2002 nr 2 s. 38 (nt. finansowania przez państwo czasopism, filmów, festiwali; ogólnie k...) szczegóły 
751.artykuł: Pietkiewicz Janusz: Wyjątkowa szansa. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 21 dod. s. 7 (wypow. dyrektora generalnego Teatru Narodowego w Warszawie; dot. Karty...) szczegóły 
752.artykuł: Pietrasik Zdzisław: Artysto, nie nudź!. Polityka 2002 nr 5 s. 48-49 (nt. sytuacji kultury po przełomie 1989 roku...) szczegóły 
753.artykuł: Pietrasik Zdzisław: Pegaz bez gazu. Polityka 2001 nr 49 s. 44-45 (nt. obecnego kształtu polityki kulturalnej oraz jej przyszłości...) szczegóły 
754.artykuł: Pietrasik Zdzisław: Rząd założy kabaret. Polityka 2002 nr 15 s. 16-17 (sprawozdanie z debaty "Szansa dla kultury", zorganizowanej w związku z...) szczegóły 
755.artykuł: Pikulski Tadeusz: Może komitet?. Kultura i Życie 1989 nr 19 s. 2 (propozycja powołania Komitetu do spraw Kultury i Informacji w miejsce ...) szczegóły 
756.artykuł: Pikulski Tadeusz: Podzwonne dla elit? ("Homo supermarketus" i polityka kulturalna). Trybuna 2000 nr 126 s. A, D-E (nt. polityki kulturalnej przed objęciem nowego kierownictwa w Minister...) szczegóły 
polemika: Zychowicz Jacek: Głos z supermarketu. Trybuna 2000 nr 126 s. D-E (dot. komercjalizacji kultury...) szczegóły 
757.artykuł: Pikulski Tadeusz: Została nam tylko kultura?. Kultura [Warszawa] 1989 nr 17 s. 3 (nt. nowej polityki w dziedzinie kultury...) szczegóły 
758.artykuł: Piskor Stanisław: Dziecięca choroba rynkowości. Tak i nie 1989 nr 9 s. 3 (dot. procesu urynkowienia kultury...) szczegóły 
759.artykuł: Piskor Stanisław: Mecenat. Moja opinia. Opcje 2002 nr 1 s. 134-136 (dot. wypowiedzi Ministra Kultury Andrzeja Celińskiego nt. priorytetów ...) szczegóły 
760.artykuł: Piskor Stanisław: Skuteczność mecenatu. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2002 nr 9 s. 113-118 (nt. mecenatu państwowego, zewnętrzego i społecznego w Polsce po 1989 z...) szczegóły 
761.artykuł: (Pis.): Pisarze do premiera. Życie Warszawy 1992 nr 59 s. 7 (omów. listu Prezydium ZG SPP do premiera Jana Olszewskiego wyrażająceg...) szczegóły 
762.artykuł: Piwowar Urszula: Promować czy nie promować?. Trybuna 1998 nr 151 s. 12 (nt. promocji kultury polskiej za granicą i działalności tam polskich i...) szczegóły 
763.artykuł: [Placko-Wozińska Kamilla] (kap): Wybitni twórcy na Zamku Królewskim. Życie Warszawy 1991 nr 42 s. 1-2 (nota spraw. z noworocznego spotkania ministra kult. i sztuki z twórcam...) szczegóły 
764.artykuł: Po deklaracji - czas na reformy. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 8 s. 5 (nt. ogłoszonej przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Karty Kultur...) szczegóły 
765.artykuł: Podkański Zdzisław: Lepiszcze, które spaja naród. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 8 s. 23 (wyw. z ministrem kultury i sztuki nt. finansowania kultury; rozm.: Ada...) szczegóły 
766.artykuł: Podkański Zdzisław: Mam sztywny kark. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 43 s. 23 (wyw. z ministrem kultury i sztuki nt. komercjalizacji kultury; rozm.: ...) szczegóły 
767.artykuł: Podkański Zdzisław: Tajemnicza pasja (Rozmowa z ministrem kultury i sztuki Zdzisławem Podkańskim). Rzeczpospolita 1996 nr 49 s. 27 (wywiad nt. programu działania ministerstwa; rozmawiał Jacek Cieślak...) szczegóły 
768.artykuł: Podkański Zdzisław: Ten sie śmieje.... Literatura 1997 nr 3 s. 12-14 (wyw. z ministrem kultury i sztuki m.in. nt. mecenatu państwa dla środo...) szczegóły 
769.artykuł: PoK: Od debaty do tresury. Nasz Dziennik 2002 nr 211 s. 16 (nota nt. wycofania dotacji dla czasopism "Fronda", "Arcana"...) szczegóły 
770.artykuł: Polan Leszek: Czym jest kultura? Czym jest kultura ludowa i kto ma ją chronić?. Pobocza 1999 nr 4/5 s. 60-63 (m.in. o wartościach kultury ludowej, jej zasobach i przekazywaniu; tak...) szczegóły 
771.artykuł: Polityka a kultura. [Dyskusja]. Kultura i Życie 1989 nr 4 s. 1-3 ([ wypowiedzi:] Ryszrd Błachnio, Zbigniew Czajkowski, Antoni Franaszek,...) szczegóły 
772.artykuł: Polityka kulturalna państwa (Założenia opracowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki). Przegląd Rządowy 1993 nr 9 s. 122-130 (tekst założeń...) szczegóły 
773.artykuł: Polityka w kulturze (Dobre rady Unii Wolności). Trybuna 1997 nr 5 s. 4 (nota sprawozdawcza z konferencji poświęconej polityce kulturalnej rząd...) szczegóły 
774.artykuł: (pol): O nieuległą kulturę. Gazeta Wyborcza 1990 nr 84 s. 2 (o planach powołania NRK...) szczegóły 
775.artykuł: Pomianowski Jerzy: Z notatnika pedanta. Tygodnik Powszechny 2003 nr 27 s. 12 (fel. dot. finansowania sztuki...) szczegóły 
776.artykuł: Pomorski Adam: Ludzie kultury ostrzegają. Aneks Trybuny 2001 nr 157 s. A, F (wypowiedź wiceprezesa Polskiego PEN Clubu nt. braku strategii w polity...) szczegóły 
777.artykuł: Poznańska Maria Wanda: Funkcje edukacyjne polityki kulturalnej w mieście. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych 1991 t. 44 s. 55-63 (funkcje edukacyjne polityki kulturalnej, jej realizatorzy i odbiorcy...) szczegóły 
778.artykuł: Premier przyjmuje twórców.... Gazeta Wyborcza 1991 nr 27 s. 2 (nota o spotkaniu premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego z przedstawiciel...) szczegóły 
779.artykuł: Projekt finansowania kinematografii. Aneks Trybuny 2002 nr 226 s. B (not.; nt. projektu ustawy...) szczegóły 
780.artykuł: PRON o problemach polskiej kultury. Trybuna Ludu 1989 80 6 (spraw. z obrad Prezydium Kom. Kult. Rady Krajowej PRON pośw. planom ro...) szczegóły 
781.artykuł: Propozycje resortu kultury. Aneks Trybuny 2002 nr 207 s. B (nota o przedstawieniu przez Ministerstwo Kultury propozycji zasad i fo...) szczegóły 
782.artykuł: Próchnicki Włodzimierz: Dziennik Polski [Kraków] 1989 nr 148 s. 3-4 (wywiad z pracownikiem Instytutu Filolologii Polskiej Uniwersytetu Jagi...) szczegóły 
783.artykuł: Przeglądarka. Fa-Art 2000 nr 2 s. 93-97 (dyskusja na łamach różnych pism o sposobach finansowania deficytowych ...) szczegóły 
784.artykuł: Przegląd Katolicki 1989 nr 16 s. 5 (tekst oświadczenia w sprawie finansowania kultury polskiej podp. przez...) szczegóły 
785.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 24 IV s. 3, 15 (nota nt. problemów dyskutowanych na wyjazdowym posiedzeniu w Krakowie ...) szczegóły 
786.artykuł: Przyspieszenie przed końcem kadencji. Rzeczpospolita 2001 nr 22 s. A10 (o zleceniu przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego przygotowan...) szczegóły 
787.artykuł: Przyszłość polskiej kultury. Życie Warszawy 1989 nr 22 s. 2 (spraw. ze spotkania sekretarza KC PZPR Mariana Stępnia z ludźmi kultur...) szczegóły 
788.artykuł: Purchla Jacek: Bilet do Europy. Rzeczpospolita 2000 nr 261 s. A10 (wywiad z autorem koncepcji programowej polskiej prezentacji na Europal...) szczegóły 
789.artykuł: Pysiak Krzysztof: Jest tak, jak wam się zdaje. Kultura i Życie 1991 nr 6 s. 2 (fel....) szczegóły 
790.artykuł: Pysiak Krzysztof: Sprawa ciągłości. Konfrontacje 1989 nr 9 s. 10 (podstawowe zadania polityki kulturalnej...) szczegóły 
polemika: [Wróblewski Andrzej] Ibis: Życie Warszawy 1989 nr 239 s. 7  szczegóły 
791.artykuł: Pysiak Krzysztof: Wdowa albo lekcja liberalizmu. Kultura i Życie 1990 nr 5 s. 1, 4 (m.in. o polityce finansowej państwa wobec kultury...) szczegóły 
792.artykuł: Pysiak Krzysztof: Wokół rynku. Kultura i Życie 1990 nr 14 s. 2 (sytuacja kultury w gospodarce rynkowej; fel....) szczegóły 
polemika: Cywińska Izabella: Życie Warszawy 1990 nr 165 s. 6  szczegóły 
polemika: [Wróblewski Andrzej] IBIS: Szok urynkowienia. Życie Warszawy 1990 nr 165 s. 6  szczegóły 
793.artykuł: Radwańska Williams Joanna: Integrating Polish studies into the liberal arts curriculum. The Polish Review 1993 t. 38 nr 1 s. 85-91  szczegóły 
794.artykuł: Rapa Stanisław: Sięgnijmy do swych źródeł (Rozmowa z Wojewodą Zamojskim Panem Stanisławem Rapą). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 3-7  szczegóły 
795.artykuł: Raport o stanie państwa - 1991 r.. Przegląd Rządowy 1992 nr 1 s. 78-81 (m.in. nt. sytuacji w kulturze...) szczegóły 
796.artykuł: Raport o stanie państwa (Kultura). Przegląd Rządowy 1993 nr 10 s. 90-91  szczegóły 
797.artykuł: Raport Zarządu Miasta o działaniach miejskich służb komunalnych i organów samorządu we Wrocławiu w latach 1990-1993. Rocznik Wrocławski 1994 [r.] 1 (1993) s. 105-140 (m.in. w dziedzinie kultury; oprac. Tadeusz Sokólski...) szczegóły 
798.artykuł: Ratajczak Mirosław: Między epokami. Opole 1992 nr 2/3 s. 10-11 (dot. kultury w 1991 r....) szczegóły 
799.artykuł: Ratajski Sławomir: Książka jest naszym priorytetem (Ze Sławomirem Ratajskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki rozmawia Irena Janowska-Woźniak). Nowe Książki 1998 nr 5 s. 74-75  szczegóły 
800.artykuł: Ratajski Sławomir: Kultura tworzy wspólnotę. Rzeczpospolita 1999 nr 64 s. 8 (nt. celów i środków polityki kulturalnej państwa...) szczegóły 
801.artykuł: Ratajski Sławomir: Nie mogę zapomnieć. Życie 1998 nr 18 s. 9 (wywiad z sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki nt. rządow...) szczegóły 
802.artykuł: Ratajski Sławomir: Pejzaż bez wysp. Rzeczpospolita 1998 nr 33 s. 26 (wywiad w wiceministrem kultury i sztuki nt. reorganizacji departamentu...) szczegóły 
803.artykuł: Rawik Joanna: Za kratami wolności. Dziś 1996 nr 7 s. 60-63 (m.in. dot. polityki kulturalnej państwa...) szczegóły 
804.artykuł: Reforma. Aneks Trybuny 2002 nr 198 s. B (nota o ogłoszeniu przez ministra kultury Andrzeja Celińskiego projektu...) szczegóły 
805.artykuł: Reformy w sferze kultury (Zmiany prawne od 1989). Przegląd Rządowy 1992 nr 4 s. 70-71 (oprac. Teresa Drozdowska...) szczegóły 
806.artykuł: Robak A.: Władcy a sztuka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 45 2  szczegóły 
807.artykuł: Roczkowski Stanisław: Wierzę w mądrość samorządowców (Z wojewodą Zamojskim, Stanisławem Roczkowskim, rozmawia Halina Górska). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 3-6 (wywiad nt. sytuacji i działalności placówek kulturalno-teatralnych w r...) szczegóły 
808.artykuł: Rogalski Wiesław: Instytucja podmiotem czy instrumentem w polityce kulturalnej?. x 1991 ([W ks. zb.:] Spór o wartości w kulturze i wychowaniu. Kraków 1991 s. 1...) szczegóły 
809.artykuł: Rogatko Bogdan: Duszenie człowieka. Dekada Literacka 1991 nr 29 s. 12 (fel....) szczegóły 
810.artykuł: Rogowski Wiesław: Kultura zagrożona. Argumenty 1989 nr 48 s. 1, 3  szczegóły 
811.artykuł: Rolicki Janusz: Czas na Kongres Kultury!. Trybuna 1999 nr 184 s. 1, 11 (nt. sytuacji kultury polskiej w obliczu przemian ustrojowych i braku m...) szczegóły 
nawiązanie: SOS dla kultury (Czas na Kongres). Trybuna 1999 nr 186 s. 8 (m.in. wypowiedzi twórców: Józef Hen, Jerzy Kawalerowicz, Krzysztof Zan...) szczegóły 
nawiązanie: Budzyński Adam: Na odsiecz kulturze (Czas na Kongres). Trybuna 1999 nr 187 s. 8  szczegóły 
812.artykuł: Rolicki Janusz: Nieprawda, że lepsze już było. Plus Minus 1994 nr 32 s. 13-14 (nt. bilansu kultury polskiej 44 lat komunizmu i 4 lat demokracji...) szczegóły 
813.artykuł: Rosner Andrzej: Dzielenie pieniędzy na książki (Rozmowa z Andrzejem Rosnerem, dyrektorem departamentu książki i czytelnictwa w Ministerstwie Kultury i Sztuki). Rzeczpospolita 1996 nr 41 s. 1, 30 (rozm. Łukasz Gołębiewski...) szczegóły 
814.artykuł: Rosner Andrzej: Kosztem zdrowego rozsądku. Notes Wydawniczy 1999 nr 2 s. 66-67 (m.in. o rezygnacji z dofinasowywania niektórych tytułów czasopism; naw...) szczegóły 
polemika: Kłodnicki Zygmunt: Notes Wydawniczy 1999 nr 5 s. 44-45 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Kowalski Marek Arpad: Moje pięć groszy. Notes Wydawniczy 1999 nr 6/7 s. 40-41  szczegóły 
polemika: Kowalski Piotr: Kilka uwag o rozliczaniu MKIS [Ministerstwa Kultury i Sztuki]. Notes Wydawniczy 1999 nr 5 s. 45-46  szczegóły 
nawiązanie: Rosner Andrzej: Zdrowy rozsądek i dotacje. W odpowiedzi moim polemistom. Notes Wydawniczy 1999 nr 5 s. 46-48  szczegóły 
polemika: Klimczak Maciej: O kryterium jawności. Notes Wydawniczy 1999 nr 6/7 s. 41 (z odpowiedzią Andrzeja Rosnera: Jeszcze o dotacjach, s. 42-43...) szczegóły 
polemika: Papuzińska Joanna: Opera żebracza. Notes Wydawniczy 1999 nr 6/7 s. 41-42 (dot. czasopisma "Guliwer"; z odpowiedzią Andrzeja Rosnera: Jeszcze o d...) szczegóły 
815.artykuł: Rosner Andrzej: Mniej pieniędzy do podziału. (Z Andrzejem Rosnerem, dyrektorem Departamentu Książki i czytelnictwa w Ministerstwie Kultury i Sztuki rozmawia Łukasz Gołębiowski). Plus Minus 1995 nr 2 s. 17  szczegóły 
816.artykuł: Rosner Andrzej: Nie czuję wagi urzędu. Nowy Nurt 1995 nr 15 s. 12-13 (wyw. z dyrektorem Departamentu Książki i Czytelnictwa w Ministerstwie ...) szczegóły 
817.artykuł: Rosner Andrzej: Nie czuję wagi urzędu. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1995 nr 36 s. 9 (wyw. z dyrektorem Departamentu Książki i Czytelnictwa nt. zasad finans...) szczegóły 
818.artykuł: Rosner Andrzej: Smutna lektura. Magazyn Literacki 1999 nr 2 s. 12-14 (nt. dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki na książki i czasopisma kult...) szczegóły 
polemika: Bukowski Hugon: Kali Rosner. Magazyn Literacki 1999 nr 4 s. 17-18  szczegóły 
polemika: Rosner Andrzej: Kali odpowiadać. Magazyn Literacki 1999 nr 5 s. 33-34  szczegóły 
polemika: Klimczak Maciej: Dotacje MKiS: jawne czy nie?. Magazyn Literacki 1999 nr 6/7 s. 19 (z odp. Andrzeja Rosnera: O moich insynuacjach, s. 19-20...) szczegóły 
819.artykuł: Rosner Andrzej: Taniec na linie. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 27 s. 23 (wyw. z dyrektorem Departamentu Książki w Ministerstwie Kultury i Sztuk...) szczegóły 
820.artykuł: Rostworowski Marek: Horyzont kulturalny. Rzeczpospolita 1991 nr 34 s. 1, 2 (wyw. z min. kult. i sztuki nt. planów i założeń; rozm. Elżbieta Sawick...) szczegóły 
821.artykuł: Rostworowski Marek: Jak i dlaczego zostałem ministrem. Rzeczpospolita 1991 nr 96 s. 4 (wypow....) szczegóły 
822.artykuł: Rostworowski Marek: Kadencja przejścia. Życie Warszawy 1991 nr 274 s. 3 (obecna sytuacja w resorcie kultury, plany na najbliższą przyszłość...) szczegóły 
823.artykuł: Rostworowski Marek: Ochronić kulturę. Rzeczpospolita 1991 nr 251 dod. s. 6 (ministra kult. i sztuki refleksje nt. kultury...) szczegóły 
824.artykuł: Rostworowski Marek: W kulturze robić kulturę. Tygodnik Solidarność 1991 nr 3 s. 16-17 ( wyw. z nowym ministrem kultury i sztuki; rozm. Andrzej Tadeusz Kijows...) szczegóły 
825.artykuł: Rottenberg Anda: Na fiszkach malowane. Rzeczpospolita 2002 nr 291 s. A17 (wywiad z komisarzem Polskiego Sezonu Kulturalnego 2004 we Francji nt. ...) szczegóły 
826.artykuł: Rozpruwacz Jakub: Kultura jako nieporozumienie. Trybuna 1991 nr 212 s. 2 (fel. nt. braku polityki kulturalnej...) szczegóły 
827.artykuł: Rudy Anna: Trudne czasy dla kultury. Rozmowa z Marcinem Zamoyskim, prezydentem miasta Zamościa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 4-6 (dot. polityki kulturalnej i życia kulturalnego w Zamościu...) szczegóły 
828.artykuł: Ruszczyc Ferdynand Bohdan: Ślad w historii czy realna szansa. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 21 dod. s. 6 (wypow. dyrektora Muzem Narodowego w Warszawe; dot. Karty Kultury Polsk...) szczegóły 
829.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Słowo w dyskusji na zjeździe pisarzy z Kraju i Obczyzny. Kultura i Życie 1991 nr 6 s. 1 (fragm. wystąpienia na Spotkaniu pisarzy polskich z kraju i zagranicy, ...) szczegóły 
830.artykuł: Rybicki Arkadiusz: Po co minister. Gazeta Wyborcza 2000 nr 58 s. 12 (wyw. z wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego nt. potrzeby zar...) szczegóły 
831.artykuł: Ryszko Franciszek: Z Europą trzeba integrować się samemu. Kultura [Warszawa] 1989 nr 12 s. 1, 4 (wywiad nt. zmian w polityce kulturalnej w związku ze zmianami w polity...) szczegóły 
832.artykuł: Sadura Ewa: Mecenat polityki nad kulturą. Trybuna 1997 nr 251 s. 2 (nt. dyskusji kwestionującej sens istnienia Ministerstwa Kultury...) szczegóły 
833.artykuł: Sarzyński Piotr: Artyści jak dzieci. Polityka 2002 nr 38 s. 60-63 (nt. finansowania stowarzyszeń twórczych z budżetu państwa...) szczegóły 
834.artykuł: Sarzyński Piotr: Nie porzucaj mnie. Polityka 2002 nr 37 s. 66, 68 (nt. finansowania kultury przez biznes...) szczegóły 
835.artykuł: Sawicka Elżbieta: Nie jestem tu po to, aby dyrygować (Minister kultury i sztuki). Rzeczpospolita 1991 nr 46 s. 6 (spraw. z konf. prasowej min. Marka Rostworowskiego, 21 II...) szczegóły 
836.artykuł: Sawicki Wawrzyniec: Kultura w kryzysie i kryzys w kulturze. Kraków 2012 nr 12 s. 17  szczegóły 
837.artykuł: Seidler Barbara: Kto promuje polską kulturę?. Życie Literackie 1989 nr 1 s. 5 (m.in. o działaln. Sejmowej Komisji Kultury...) szczegóły 
838.artykuł: Semik Teresa: Kilo kultury proszę!. Górnośląski Diariusz Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 7 (kultura w warunkach gospodarki rynkowej...) szczegóły 
839.artykuł: Siciński Andrzej: Jaka jest rola i zadania Ministerstwa Kultury. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 150-153  szczegóły 
840.artykuł: Siejak Tadeusz: Od Natury do Kultury. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 3 s. 5 (dot. przemian w sferze wartości...) szczegóły 
841.artykuł: Sierszuła Barbara: Rozsznurowywany gorset kultury. Rzeczpospolita 1991 nr 22 s. 5  szczegóły 
842.artykuł: Skąpski Rafał: Kulturze potrzebne są każde pieniądze. Książki 2002 nr 10 s. 18-19 (wyw. z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury; rozm. Piotr Dobro...) szczegóły 
843.artykuł: Skąpski Rafał: Stan kultury, stan umysłów. Aneks Trybuny 2002 nr 228 s. A, B (wywiad z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury, m.in. nt. apelu...) szczegóły 
844.artykuł: Skoczylas Andrzej: Czy nowa katastrofa? (Zagrożenia stojące przed naszą kulturą nie wynikają jedynie z jej marnej kondycji finansowej). Aneks Trybuny 1999 nr 63 s. 1, 7 (nt. kryzysowej sytuacji w kulturze polskiej oraz poszukiwania sposobów...) szczegóły 
845.artykuł: Skoczylas Joanna: Nowe szaty mecenasa. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 11 s. 4 (dot. zmian w systemie odpisów podatkowych wspierających kulturę; nt. K...) szczegóły 
846.artykuł: Skoczylas Joanna: Osobowy czy ekspres. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 17 s. 4 (n. projektu Instytutu Polskiego promującego kulturę polską w świecie...) szczegóły 
847.artykuł: Skreślanie z indeksu (Jak udostępnić literaturę emigracyjną). Polityka 1989 nr 14 s. 9 (fragmenty wypowiedzi w dyskusji zorg. w Towarzystwie Łączności z Polo...) szczegóły 
sprostowanie: Lichniak Zygmunt: Polityka 1989 nr 19 s. 2  szczegóły 
848.artykuł: Skuza Zenon: Nie zabijać literatury. Argumenty 1989 nr 27 s. 8  szczegóły 
849.artykuł: Sobecki Władysław: Kultura to nie żaden cud... W poszukiwaniu zagubionej szansy. Aneks Trybuny 2002 nr 213 s. A, F (nt. głównych kierunków polityki kulturalnej oraz szans rozwoju kultury...) szczegóły 
850.artykuł: (Sol): Kultura i sztuka w okresie przejściowym. Życie Warszawy 1990 218 2 (o bliższych i dalszych zamierzeniach Min. Kult. i Sztuki przedstawiony...) szczegóły 
851.artykuł: (Sol): Niepokój o losy kultury. Życie Warszawy 1991 nr 10 s. 2 (spraw. z posiedzenia Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność" pośw. sytuacj...) szczegóły 
852.artykuł: Sowula Grzegorz: Pragmatycy i romantycy. Rzeczpospolita 2001 nr 118 s. A11 (o otwartej debacie nad kulturą, która odbyła się w sejmie pod auspicja...) szczegóły 
853.artykuł: Sowula Grzegorz: Trójka w pojedynkę. Rzeczpospolita 2002 nr 34 s. A8 (dot. planów połączenia przez Ministerstwo Kultury Centrum Animacji Kul...) szczegóły 
854.artykuł: Spotkanie premiera [Jana Krzysztofa Bieleckiego] z twórcami kultury. Rzeczpospolita 1991 nr 27 s. 1 (not. inf....) szczegóły 
855.artykuł: Siódma Prowincja 1996 nr 4 s. 2-4 (wypow. w dyskusji redakcyjnej nt. polityki kulturalnej i działalności ...) szczegóły 
856.artykuł: Stanik Stanisław: Proces zniewalania. Myśl Polska 1997 nr 9 s. 13 (dot. m.in. dotacji dla czasopism literackich...) szczegóły 
857.artykuł: Stanowisko Komisji Kultury KC PZPR. Trybuna Ludu 1989 nr 273 s. 3 ([oświadczenie z 21 XI; dot. m.in. ochrony twórcz., produkcji i rozpows...) szczegóły 
858.artykuł: Stanowisko warszawskiego oddziału ZLP w sprawie warunków czytelnictwa. Odrodzenie 1989 nr 7 s. 5 (tekst oświadczenia...) szczegóły 
859.artykuł: Stańczyk: Pieniędze na kulturę. Ikar 2000 nr 1 s. 10  szczegóły 
860.artykuł: Starczewski Stefan: Dyskretnie sterować kulturą? (Rozmowa ze Stefanem Starczewskim, wiceministrem kultury i sztuki, byłym działaczem KOR, założycielem Komitetu Helsińskiego, publicystą Kos i Krytyki. Tygodnik Solidarność 1990 nr 11 s. 9  szczegóły 
861.artykuł: Stefański Piotr: Kultura i pieniądze. Kultura [Warszawa] 1989 nr 4 s. 5 (wypowiedź nt. finansowania kultury; notował A. K....) szczegóły 
862.artykuł: Stempień Joanna: Pieniądze ministra Górala. Życie Warszawy 1993 nr 42 s. 8-9 (wydatki budżetu państwa na kulturę i sztukę...) szczegóły 
863.artykuł: Stępień Marian: Kultura i Życie 1989 nr 3 s. 1-2 (wywiad z sekretarzem Komotetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii...) szczegóły 
864.artykuł: Stępień Marian: Reporter 1989 nr 2 s. 5-7 (wyw. z sekretarzem KC PZPR; rozm. Piotr Gabryel, Karol Jackowski; z f...) szczegóły 
865.artykuł: Stępień Marian: Tygodnik Demokratyczny 1989 nr 46 s. 19 (wywiad nt. dostępności utworów literatury emigracyjnej w Polsce; rozm....) szczegóły 
866.artykuł: Stępień Marian: Wprost 1989 nr 7 s. 4-6 (wywiad z sekretarzem KC PZPR; rozm. Błażej Baraniak-Leszczyński i Janu...) szczegóły 
867.artykuł: (stg): Wydarzenia. Poezja i Dziecko 2003 nr 1 s. 83 (nota nt. pomysłu ministra kultury dot. stworzenia "Kanonu dla noworodk...) szczegóły 
868.artykuł: Stradomski Wiesław: Kultura przed zawałem. Gazeta Wyborcza 1989 nr 23 s. 6 ([dot. wpływu polityki finansowej państwa na sytuację kultury]...) szczegóły 
polemika: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 nr 138 s. 1  szczegóły 
869.artykuł: Stryczyński Marcin: Samorząd wspiera twórców. "Poezja Dzisiaj" rozmawia z prezydentem miasta Ciechanowa. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 5-6  szczegóły 
870.artykuł: Strzemżalski Jacek: Czy Cywińska tu posprząta?. Kultura [Warszawa] 1989 nr 38 s. 16 (nt. ewentualnych zmian w sposobie finansowania kultury przez rząd Tad...) szczegóły 
871.artykuł: Stychlerz-Kłucińska Marzanna: Ostatni walc babuni. Tygodnik Solidarność 2002 nr 1 s. 17-18 (nt. finasowania przez państwo kultury...) szczegóły 
872.artykuł: Stypendia ministra. Magazyn Literacki 1997 nr 3/4 s. 14 (not. o przyznaniu stypendiów twórczych w dziedzinie literatury, wykaz ...) szczegóły 
873.artykuł: Suchodolski Bogdan: Kultura - wielka nieobecna. Słowo Powszechne 1990 nr 19 s. 3  szczegóły 
874.artykuł: Sułkowski Bogusław: Kultura narodowa a skutki deregulacji - przegląd problematyki. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 2 s. 1-19  szczegóły 
875.artykuł: [Syski Jacek] Kallimach: Krajobraz po klęsce. Literatura 1990 nr 5 s. 8-9 (fel. nt. wpływu kryzysu finansowego na rozwój kult....) szczegóły 
876.artykuł: [Syski Jacek] Kallimach: Rycerze nowego i wnuczęta Piłata. Literatura 1992 nr 8/9 s. 20 (dot. finansowania kultury...) szczegóły 
877.artykuł: Szaflik Józef: Bez kumoterstwa. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 1 s. 1 (wywiad z przewodniczącym komisji inicjatyw wydawniczych przy Ministers...) szczegóły 
878.artykuł: Szaruga Leszek: Kultura stanu wojennego. Odra 1991 nr 11/12 s. 5-14 (wpływ stanu wojennego na polską kulturę...) szczegóły 
879.artykuł: Szaruga Leszek: Kultura ty, polska kultura.... Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 24-29 (sytuacja literatury po 1989 r. w momencie zachwiania struktur samej ku...) szczegóły 
880.artykuł: Szaruga Leszek: Listek figowy. Nie sztuka odnosiła korzyści z komunizmu, lecz przeciwnie: to system korzystał ze sztuki. Plus Minus 1998 nr 27 s. 14  szczegóły 
nawiązanie: Żuliński Leszek: Wieczny listek figowy. Trybuna 1998 nr 160 s. 16  szczegóły 
881.artykuł: Szaruga Leszek: Zanim zdechnie kultura. Gazeta Wyborcza 1989 nr 64 s. 3 ([dot. dotowania kultury]...) szczegóły 
nawiązanie: Boni Michał: Tygodnik Solidarność 1989 nr 14 s. 7  szczegóły 
polemika: Passent Daniel: Polityka 1989 nr 44 s. 16  szczegóły 
polemika: Boni Michał: Gazeta Wyborcza 1989 nr 128 s. 5  szczegóły 
882.artykuł: Szczawiński Józef: Jak służyć narodowi (Kultura potrzebuje dobrej rady). Słowo Powszechne 1992 nr 4 s. 3-4 (nt. roli i zadań Rady Kultury...) szczegóły 
883.artykuł: Szczawiński Józef: Zapomniano o kulturze? (Rada w radę...). Słowo Powszechne 1992 nr 18 s. 4 (omów. pierwszej konferencji prasowej ministra Kultury i Sztuki Andrzej...) szczegóły 
884.artykuł: Szczepański Jan Józef: Życie Warszawy 1989 nr 297 s. 1 (wypowiedź nt. obecnej sytuacji w sferze kultury...) szczegóły 
885.artykuł: Szczepański Jan: Kultura, twórczość, mecenat. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 14 s. 9  szczegóły 
886.artykuł: Szczupał Józef: Trybuna Opolska 1989 nr 278 s. 1-2 (spraw. z konf. prasowej min. kult. i szt. Izabelli Cywińskiej nt. obec...) szczegóły 
887.artykuł: Szewc Piotr: Bez ideologicznego stempla (Zagraniczne ośrodki kultury). Życie Warszawy 1992 nr 53 s. 3  szczegóły 
888.artykuł: Szewc Piotr: O czym władze nie chciały wiedzieć (Raport o stanie książki). Życie Warszawy 1991 nr 237 s. 7  szczegóły 
889.artykuł: Szewc Piotr: Pieniądze i kultura. Ile państwo, ile sami. Życie Warszawy 1992 nr 233 s. 9  szczegóły 
890.artykuł: Szewczyk Leszek: Regiony, regionalizacja i regionalizmy kontekstem polityki kulturalnej. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 187-200  szczegóły 
891.artykuł: Szmidt Ireneusz K.: Rada Wydawnicza wyraziła opinię, prezydent daje kasę. Pegaz Lubuski 2010 nr 2 s. 21 (dot. nowych zasad finansowania kultury...) szczegóły 
892.artykuł: Szniak Małgorzata: Czy grozi nam tingel-tangel?. Sztandar Młodych 1989 nr 241 s. 5 (spraw. ze spotkania przedstawicieli resortu kultury i sztuki z dzienni...) szczegóły 
893.artykuł: Sztuka, pieniądze i sponsorzy. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 24 s. 1, 10-11 (dyskusja nt. finansowania kultury; wypow.: Henryka Bochniarz, Adam Bud...) szczegóły 
894.artykuł: Szubartowicz Przemysław: Artyści, ratujcie kulturę. Aneks Trybuny 2000 nr 93 s. 2 (nt. prywatnych inicjatyw twórców, majacych na celu zdobycie środków fi...) szczegóły 
895.artykuł: Szubartowicz Przemysław: Wieści gminne. Plan Dąbrowskiego a prowincja. Trybuna 2002 nr 176 s. 3 (nt. promowania kultury w małych miastach...) szczegóły 
896.artykuł: Szulborska-Łukaszewicz Joanna: Polityka kulturalna miasta Krakowa - przemyślana strategia czy przypadek?. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 2003 t. 4 s. 73-85  szczegóły 
897.artykuł: Szykany i mediacje (Z archiwum PRL). Plus Minus 1994 nr 10 s. 10-11 (teksty notatek służbowych i dokumentów z akt Wydziału Kultury KC PZPR ...) szczegóły 
898.artykuł: Szymańska Anna: Trybuna Opolska 1989 nr 286 s. 2 (omów. raportu Jerzego Adamskiego o stanie kult. pol....) szczegóły 
899.artykuł: Szyszkowska Maria: Jest jak jest. Autograf 1995 nr 1 s. 3-4  szczegóły 
900.artykuł: Śledzińska-Katarasińska Iwona: Należało samorządom dać czas na wypracowanie własnej polityki kulturalnej. Siódma Prowincja 1999 nr 1/2 s. 3-4 (wywiad m.in. nt. sytuacji kultury w obliczu reformy administracyjnej k...) szczegóły 
901.artykuł: Świątkiewicz Wojciech: Janko Muzykant miałby szansę. Śląsk 2002 nr 3 s. 16-18 (wyw. m.in. nt. uczestnictwa Polaków w życiu kulturalnym; rozm. Krzyszt...) szczegóły 
902.artykuł: Terlecki Władysław: Czy potrzebna jest polityka kulturalna?. Słowo Powszechne 1990 nr 62 s. 3-4 (wyw., rozm. Zofia Zdrojkowska...) szczegóły 
903.artykuł: Terlecki Władysław: Rozmowa o polityce kulturalnej i innych ważnych sprawach. Dekada Literacka 1998 nr 8/9 s. 3-4 (wyw., rozm. Teresa Walas; z fot. W. Terleckiego...) szczegóły 
904.artykuł: (tey): Lament nad budżetem kultury. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 13 s. 3  szczegóły 
905.artykuł: (tm): Kultura [Warszawa] 1989 nr 29 s. 2 (omów. raportu Jerzego Adamskiego "Katastrofa kultury"...) szczegóły 
906.artykuł: To nie może być byle kto. Przegląd 2001 nr 40 s. 42-44 (ankieta nt. jaki minister kultury jest potrzebny; wypowiedzi: Jerzego ...) szczegóły 
907.artykuł: Tobera Marek: Nihil novi. Notes Wydawniczy 1999 nr 2 s. 68-69 (m.in. o rezygnacji z dofinasowywania niektórych tytułów czasopism; naw...) szczegóły 
908.artykuł: Toeplitz Krzysztof Teodor: Dziedzictwo?. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 44 s. 28 (fel. nt. aktualnej polityki kulturalnej...) szczegóły 
909.artykuł: [Toeplitz Krzysztof Teodor] KTT: Kuchnia polska [z tego cyklu:] Kalkulacja. Przegląd 2001 nr 43 s. 75 (felieton nt. kondycji współczesnej kultury...) szczegóły 
910.artykuł: [Toeplitz Krzysztof Teodor] KTT: Kuchnia polska [z tego cyklu:] Ogryzek. Przegląd 2000 nr 8 s. 32 (nt. polityki kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego...) szczegóły 
911.artykuł: Toeplitz Krzysztof Teodor: Kuchnia polska [z tego cyklu:] Książki dla niemowląt. Przegląd 2002 nr 48 s. 75 (nt. roli mecenatu prywatnego w finansowaniu kultury...) szczegóły 
912.artykuł: Toeplitz Krzysztof Teodor: Kuchnia polska [z tego cyklu:] Mówienie jest złotem. Przegląd 2002 nr 7 s. 75 (dot. braku porozumienia pomiędzy władzą a środowiskami twórczymi...) szczegóły 
913.artykuł: Toeplitz Krzysztof Teodor: Kuchnia polska [z tego cyklu:] Trzy pióra. Przegląd 2002 nr 38 s. 75 (dotyczy niedrożności obiegu kultury na etapie dystrybucji i sprzedaży...) szczegóły 
nawiązanie: akw: Mały przyczynek do ekonomiki kultury. Autograf 2003 nr 1 s. 30  szczegóły 
polemika: Waśkiewicz Andrzej K.: Ile państwa potrzeba w kulturze. Przegląd 2002 nr 42 s. 50  szczegóły 
914.artykuł: Toeplitz Krzysztof Teodor: Kultura? A czym to się je.... Aneks Trybuny 2001 nr 2239 s. A, F-G  szczegóły 
nawiązanie: Budzyński Adam: Dawna i nowa głupota. Trybuna 2001 nr 27 s. 8  szczegóły 
915.artykuł: Toeplitz Krzysztof Teodor: Kultura, budżet, rynek. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 25 s. 4  szczegóły 
916.artykuł: Toeplitz Krzysztof Teodor: Lewica i polityka kulturalna. Myśl Socjaldemokratyczna 2001 nr 1 s. 46-56 (postulaty; w kontekście współczesnych tendencji i mechanizmów polityki...) szczegóły 
917.artykuł: Tomkowski Jan: Porozmawiajmy o pieniądzach. Gazeta Wyborcza 1990 nr 190 s. 5 (fel....) szczegóły 
918.artykuł: Trybuna Ludu 1989 140 4 ([spraw. z obrad Prezydium Komisji Kult. KC PZPR pośw. prawno-ekonomicz...) szczegóły 
919.artykuł: Troński Bronisław: S.O.S. dla polskiej literatury. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 176-180  szczegóły 
920.artykuł: Truchan Stanisław: Haute couture, pret-a-porter i kwiatek do kożucha. Akant 2002 nr 9 s. 46 (nawiązanie do wypowiedzi ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego dot. ...) szczegóły 
polemika: Pastuszewski Stefan: Wielka plastelinizacja czyli wolność osiołka. Akant 2002 nr 9 s. 51  szczegóły 
921.artykuł: Trznadel Jacek: O naprawę w Rzeczypospolitej - kultury. Arka 1993 nr 46 s. 100-105  szczegóły 
922.artykuł: Tyliński Michał: O, Matko Boska!. Trybuna 2002 nr 270 s. 3 (dot. planów wprowadzenia administracyjnych i ekonomicznych środków nac...) szczegóły 
nawiązanie: Misakiewicz Piotr: Trybuna 2002 nr 271 s. 2 (list do red....) szczegóły 
923.artykuł: Tyliński Michał: Pięciogłowa hydra. Aneks Trybuny 2003 nr 284 s. A, C (raport nt. nowej ustawy o kinematografii...) szczegóły 
924.artykuł: Tym: Co to jest kultura. Wprost 1999 nr 19 s. 124 (fel....) szczegóły 
polemika: Malinowska Dorota: Co to jest kultura. Wprost 1999 nr 23 s. 3 (list do red. dyrektora działu książek wydawnictwa Prószyński i S-ka...) szczegóły 
nawiązanie: Tym: O kulturze raz jeszcze. Wprost 1999 nr 21 s. 124 (fel....) szczegóły 
polemika: Zakrzewski Andrzej: Wprost 1999 nr 21 s. 11 (list do red....) szczegóły 
925.artykuł: Tyszka Andrzej: Kształtowanie ducha i postawy polskości u progu XXI wieku. Goniec Świętokrzyski 2002 nr 4 s. 1, 6-8 (esej dot. zagadnień polskiej kultury narodowej, w tym wartości i idei ...) szczegóły 
926.artykuł: Tyszka Andrzej: Przejściowa wibracja. Credo 1991 nr 5 s. 2-4 (nt. odpaństwowienia kultury...) szczegóły 
927.artykuł: Uchwała nr 1 XV Walnego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z 1 grudnia 2001 roku. Pomerania 2002 nr 1 s. 40-42 (min. nt. działalności edukacyjnej i kulturalnej...) szczegóły 
928.artykuł: Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia PAX w sprawie kultury i uczestnictwa kulturalnego. Kierunki 1989 nr 8 s. 4  szczegóły 
929.artykuł: Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia PAX w sprawie kultury i uczestnictwa kulturalnego. Kultura, Oświata, Nauka 1989 nr 1/2 s. 46-58 (tekst uchwały z dnia 10 I 1989...) szczegóły 
930.artykuł: Uchwała Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich z dnia 9 lutego 1989 r.. Odrodzenie 1989 nr 8 s. 9 (tekst uchwały nt. sytuacji polskiej książki...) szczegóły 
931.artykuł: Ujazdowski Kazimierz Michał: Noworoczne spotkanie z twórcami. Fragmenty przemówienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego = New Year meeting with members of creative cummunity. Excerpts from address by the Minister of Culture and National Heritage Kazimierz Michał Ujazdowski. Polish Culture 2001 nr 1 s. 4-5 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
932.artykuł: Ujazdowski Kazimierz Michał: Rok kultury. Tygodnik Solidarność 2000 nr 39 s. 15 (wyw. z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego; rozm. Jerzy Kłosińs...) szczegóły 
933.artykuł: Ujazdowski Kazimierz M.: Kultura - obszar konsensusu. Rzeczpospolita 2001 nr 301 s. A8 (z powodu obniżki wydatków na kulturę w budżecie państwa...) szczegóły 
polemika: Machaj Mateusz: "Kultura - obszar konsensusu". Rzeczpospolita 2001 nr 303 s. A6  szczegóły 
934.artykuł: Ujazdowski Kazimierz M.: Pięć moich propozycji. Rzeczpospolita 2000 nr 163 s. A7 (wywiad z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego nt. polityki kultu...) szczegóły 
935.artykuł: Ujazdowski Kazimierz M.: Program jest - potrzebne środki. Plus Minus 2000 nr 29 s. D3 (nt. miejsca kultury w polskiej polityce zagranicznej...) szczegóły 
936.artykuł: Umański Zbigniew: Kronika Kresowa. Semper Fidelis 2002 nr 6 s. 23 (m.in. nt. dyskusji panelowej: "Polska polityka kulturalna wobec krajów...) szczegóły 
937.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o współpracy kulturalnej i naukowej podpisana w Pradze w dniu 16 września 1991 r.. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1993 [nr] 1 s. 113-121  szczegóły 
938.artykuł: Urbańczyk Andrzej: Mecenat państwowy czy obywatelski?. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 12 s. 1, 9  szczegóły 
939.artykuł: Urbańczyk Andrzej: Regres jest faktem. Rzeczpospolita 1993 nr 288 s. 4 (wyw. z wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu...) szczegóły 
940.artykuł: Ustawa budżetowa na rok 1992 z dnia 5 czerwca 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 50 s. 789-891 poz. 229 (m.in. budżet Ministerstwa Kultury i Sztuki...) szczegóły 
941.artykuł: Ustawa budżetowa na rok 1993 z dnia 12 lutego 1993 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 14 s. 149-244 poz. 64 (m.in. dot. budżetu Ministerstwa Kultury i Sztuki...) szczegóły 
942.artykuł: Ustawa z dnia 25 stycznia 1992 r. o prowizorium budżetowym na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 19 s. 297-344 poz. 77 (m.in. dot. Ministerstwa Kultury i Sztuki...) szczegóły 
943.artykuł: Ustawa z dnia 6 listopada 1992 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1992. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 88 s. 1537-1600 poz. 443 (m.in. dot. Ministerstwa Kultury i Sztuki...) szczegóły 
944.artykuł: [Wach-Malicka Henryka] (ch): Czy teatry zostaną sierotami?. Dziennik Zachodni 1989 nr 296 s. 1, 4 ([nt. trudnej sytuacji finansowej instytucji kult. i przejścia ich pod ...) szczegóły 
945.artykuł: Wajda Andrzej: Komuno wróć. Gazeta Wyborcza 1990 nr 239 s. 12 (propozycje dot. zmian sposobów finansowania kultury...) szczegóły 
946.artykuł: Wajda Andrzej: Kto ma być lekarzem? (Kilka paradoksów polityki kulturalnej). Tygodnik Powszechny 1996 nr 27 s. 1,5 (tekst wygłoszony na walnym zebraniu Polskiej Akademii Umiejętności...) szczegóły 
nawiązanie: Łapicki Andrzej: Jaka dotacja?. Tygodnik Powszechny 1996 nr 39 s. 4 (list do red....) szczegóły 
sprostowanie: Łapicki Andrzej: Teatr 1996 nr 12 s. 64 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Tatarkiewicz Anna: Przed leczeniem - diagnoza. Tygodnik Powszechny 1996 nr 30 s. 4 (list do red....) szczegóły 
947.artykuł: Wajda Andrzej: Kto ma być lekarzem? O potrzebie polityki kulturalnej państwa. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 122-132  szczegóły 
948.artykuł: Wajda Andrzej: Życie przetrzepało. Rzeczpospolita 1992 nr 292 s. 3 (wyw. z przewodniczącym Rady Kultury przy Prezydencie RP; rozm. Jacek L...) szczegóły 
949.artykuł: Walaszczyk Maciej: Czas na promocję. Nasz Dziennik 2000 nr 32 s. 1-2 (m.in. o powołaniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ...) szczegóły 
950.artykuł: Walaszczyk Maciej: Dotacja tylko dla "kulturalnych". Nasz Dziennik 2000 nr 29 s. 3 (o decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącej prz...) szczegóły 
951.artykuł: Waldemar Dąbrowski. Polityka 2002 nr 28 s. 84 (nt. powołania na funkcję ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego; z fo...) szczegóły 
952.artykuł: Walenciak Robert: Żebrak czy pan?. Przegląd Tygodniowy 1996 nr 35 s. 1, 4-5 (o działalności polskich instytutów kultury...) szczegóły 
953.artykuł: Waleński Bernard: Trybuna Opolska 1989 nr 219 s. 3 ([nt. wystąpienia min. kult. i szt. I. Cywińskiej na ogólnopol. inaugur...) szczegóły 
954.artykuł: Walkiewicz Antoni: Goło, ale wesoło (Przeciw kulturalnej zapaści). Trybuna 1999 nr 204 s. 8, 15 (nt. wypowiedzi ministra Andrzeja Zakrzewskiego dotyczących polityki ku...) szczegóły 
955.artykuł: Walkiewicz Antoni: Próba sił. Trybuna 1998 nr 178 s. 14 (nt. finansowania kultury w Polsce oraz o Funduszu Rozwoju Kultury...) szczegóły 
956.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Kłopoty z kwiatkiem do kożucha. Po co państwu kultura. Aneks Trybuny 2002 nr 192 s. A, D-E (komentarz do projektu ustawy o działalności kulturalnej...) szczegóły 
957.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: O liczeniu, czasopismach i kulturze wysokiej. Autograf 2002 nr 3 s. 37 (nt. finansowania przez państwo czasopism...) szczegóły 
958.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarz, instytucje, państwo. Przyczynek do historii manipulacji politycznej. Akcent 1993 nr 1/2 s. 168-180  szczegóły 
959.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Tort. Słowo. Przegląd kulturalny [Warszawa] 1991 nr 20 s. 3 (nt. problemów budżetowych Min. Kult. i Szt....) szczegóły 
960.artykuł: Wawrzkiewicz Marek: Poezja i krawiectwo. Miesięcznik [Koszalin] 2002 nr 6 s. 21-24 (nt. komercjalizacji kultury, literatury, poezji...) szczegóły 
961.artykuł: Wawrzkiewicz Marek: Sytuacja polskiej kultury i książki. Poradnik Bibliotekarza 2001 nr 9 s. 16 (komunikat prezesa Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich...) szczegóły 
962.artykuł: Wawrzkiewicz Marek: Uroki sponsoringu. Miesięcznik [Koszalin] 2002 nr 9 s. 37-39 (fel. nt. pozyskiwania dotacji na działalność kulturalną...) szczegóły 
963.artykuł: Weiss Jacek: By powstało lobby. Inspiracje [Miesięcznik ruchu społeczno-kulturalnego] 1991 nr 5 s. 2-4 (wyw. nt. Ogólnopolskiego Sejmiku Kultury "Solidarność" w Warszawie; ro...) szczegóły 
964.artykuł: Weiss Jacek: Chodzi o fakty - po Sejmiku Kultury "Solidarność". Inspiracje [Miesięcznik ruchu społeczno-kulturalnego] 1991 nr 4 s. 22 (spraw. z Ogólnopolskiego Sejmiku Kultury "Solidarności", Warszawa, III...) szczegóły 
965.artykuł: Weiss Jacek: Pieniądze i kultura. Dramatyczne dylematy. Życie Warszawy 1992 nr 233 s. 9 (wyw., rozm. Temida Stankiewicz-Podhorecka...) szczegóły 
966.artykuł: Weiss Jacek: Urlop bezpłatny dla kultury?. Życie Warszawy 1991 nr 229 s. 3  szczegóły 
967.artykuł: Wencel Wojciech: Konserwatywna lekcja. Życie 1998 nr 129 s. 11 (głos w dyskusji nad kształtem obecnej polityki kulturalnej...) szczegóły 
968.artykuł: (wer): Ustawowe ratowanie kultury. Gazeta Wyborcza 1991 nr 226 s. 5 (nt. projektu ustawy o działalności kulturalnej...) szczegóły 
969.artykuł: Wesołowski Krzysztof: Narodowe Archiwum Audiowizualne?. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 24 s. 9 (dot. Karty Kultury Polskiej...) szczegóły 
970.artykuł: Wiadomości z regionu. Goniec Staszowski 2000 nr 9 s. 2 (not. nt. spotkania w Muzeum Narodowym w Kielcach z Ministrem Kultury i...) szczegóły 
971.artykuł: Wiadomości z regionu. Goniec Staszowski 1990 nr 8 s. 2 (not. dot. spotkania w Staszowskim Ośrodku Kultury Józefa Myjaka z prze...) szczegóły 
972.artykuł: Wieczorek Anna: Finansowanie kultury - luki w systemie. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 181-186  szczegóły 
973.artykuł: Wieczorek Anna: Wybrane problemy ekonomii kultury u schyłku XX wieku. Kultura Współczesna 1996 nr 3/4 s. 92-98 (nt. zasad finansowania kultury...) szczegóły 
974.artykuł: Wilk Sandra: Kultura nie tylko w jogurcie. Życie 2001 nr 4 s. 9 (nt. kampanii promocyjnej "Nie zrywaj z kulturą" na rzecz upowszechnian...) szczegóły 
975.artykuł: Winiecki Jan: Eksperyment i ekskrement. Wprost 2002 nr 50 s. 54-55 (dot. m.in. mecenatu państwowego sprawowanego nad twórcami literatury...) szczegóły 
polemika: Brywczyński Lech: Saska recydywa. Tygiel 2003 nr 1/2 s. 90-94  szczegóły 
nawiązanie: Budzyński Adam: Jak profesor W. załatwił artystów. Aneks Trybuny 2002 nr 233 s. C  szczegóły 
976.artykuł: Wiśniewski Grzegorz: Jak zapobiec katastrofie (Kultura na równi pochyłej). Aneks Trybuny 2000 nr 130 s. D-E (nt. zapaści kultury polskiej w okresie transformacji ustrojowej...) szczegóły 
977.artykuł: Wiśniewski Rafał: Kulturalny interes. Rzeczpospolita 1998 nr 139 s. 24 (wywiad z pełnomocnikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych do spraw prom...) szczegóły 
978.artykuł: Witkowski Kamil: Kultura lokalna. Kultura [Paryż] 1991 nr 13 s. 17 (nt. obrad działaczy kulturalnych z całej Polski (Tarnów 23-24.02.1991)...) szczegóły 
979.artykuł: Witkowski Kamil: Zacięta walka o dotacje. Magazyn Literacki 1992 nr 1 s. 5  szczegóły 
980.artykuł: Wituska Ewa: Kaowiec do lamusa. Przegląd 2001 nr 4 s. 19 (artykuł dot. wymierania niektórych zawodów związanych z kulturą, m.in....) szczegóły 
981.artykuł: Wnuk-Nazarowa Joanna: Naiwność mam po tacie. Gazeta Wyborcza 1998 nr 53 s. 12 (wyw.; rozm. Maciej Nowak...) szczegóły 
982.artykuł: Wnuk-Nazarowa Joanna: Polityka kulturalna państwa w nowej sytuacji historycznej. Biuletyn MKiS 1998 nr 5 s. 1-4 (wystąpienie Ministra Kultury i Sztuki na konferencji "Sytuacja kultury...) szczegóły 
983.artykuł: Wnuk-Nazarowa Joanna: Zmienić prawo. Gazeta Wyborcza 1997 nr 256 s. 18 (wyw. z minister kultury nt. m.in. finansowania kultury; rozm.: Dorota ...) szczegóły 
polemika: Mausch Hanna: Współpracujemy, nie likwidujemy. Gazeta Wyborcza 1997 nr 259 s. 17 (list do red. dot. rozmów z Ministerstwem Spraw Zagranicznych nt. likwi...) szczegóły 
984.artykuł: Wojciechowski Jacek: Pożytki z fundacji. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 78-79 (nt. działalności fundacji wspierających piśmiennictwo i biblioteki, m....) szczegóły 
985.artykuł: Wojciechowski Jan Stanisław: Polityka kulturalna a badania Instytutu Kultury. Kultura Współczesna 1999 nr 2 s. 48-52  szczegóły 
986.artykuł: Wojciechowski Jan Stanisław: Polityka kulturalna państwa w latach 90. Bilans i perspektywy. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 174-180  szczegóły 
987.artykuł: Wojnar Waldemar: W poszukiwaniu utraconych źródeł (Kultura polska). Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 18 s. 3, 7  szczegóły 
988.artykuł: Wolności i pieniędzy (Rady dla nowego ministra kultury i sztuki). Polityka 1989 nr 38 s. 8 (odp. na pytanie red. "Co by Pan zaproponował?" dot. działaln. I. Cywiń...) szczegóły 
989.artykuł: Wolność-nie-wolność. Ex Libris 1994 nr 63 s. 1-3, nr 66 s. 1-3 (dysk. red. nt. sytuacji kultury i literatury w nowej sytuacji społeczn...) szczegóły 
omówienie: Czerni Krystyna: "Kłopoty z tożsamością". Znak 1995 nr 2 s. 152-157 (dot. części z nru 66.; z not. o Krystynie Czerni...) szczegóły 
omówienie: Czerni Krystyna: O pożytkach ze sztuk płynących. Znak 1995 nr 1 s. 152-158 (z not. o Krystynie Czerni...) szczegóły 
990.artykuł: Wolski Jan: Kultura - wizja i pieniądze. Arkusz 1999 nr 8 s. 3  szczegóły 
991.artykuł: Woś Monika: Znowu nic ciekawego. Trybuna 2001 nr 267 s. 14 (sprawozdanie z debaty środowisk twórczych i biznesowych "Kultura potrz...) szczegóły 
992.artykuł: Woźniakowski Henryk: Tylko dialog. Kraków 2008 nr 12 s. 7-9 (wyw. z prezesem wydawnictwa "Znak" nt. finansowania instytucji kultura...) szczegóły 
993.artykuł: Wójcik Jerzy: Przetrwać (Niełatwy czas dla kultury). Rzeczpospolita 1991 nr 245 dod. s. 6  szczegóły 
994.artykuł: Wójcik Lidia: Ile kosztują pozory? (Pieniądze na kulturę czy na ministerstwo?). Nowy Świat 1992 nr 60 s. 13  szczegóły 
995.artykuł: Wójcik Lidia: Mecenasi, urzędnicy, hochsztaplerzy (Gdzie są pieniądze dla kultury?). Nowy Świat 1992 nr 54 s. 13  szczegóły 
996.artykuł: Wójt: Dopóki nie jest za późno. Trybuna 1990 nr 6 s. 7 (fel....) szczegóły 
997.artykuł: Wrona Tadeusz: Tożsamość i promocja - o zadaniach, planach i wyzwaniach - mówi prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona. Aleje 3 2005 nr 50 s. 11-13 (nt. polityki kulturalnej miasta Częstochowy...) szczegóły 
998.artykuł: Wróblewska Agnieszka: Ołówek i papier. Życie Warszawy 1990 nr 2 s. 3 (dot. wysokości środków przeznaczanych na kulturę...) szczegóły 
polemika: Ciechanowicz Jerzy: Syty barbarzyńca. Życie Warszawy 1990 nr 14 s. 3  szczegóły 
polemika: Korwin-Mikke Janusz: Papier i kiełbasa. Życie Warszawy 1990 nr 33 s. 3  szczegóły 
polemika: Terlecki Władysław: Realne zagrożenie. Życie Warszawy 1990 nr 14 s. 3  szczegóły 
999.artykuł: Wróblewska Agnieszka: Poeci do gazu. Gazeta Wyborcza 1990 nr 9 s. 8 (w sprawie planów budżetowych na kulturę...) szczegóły 
1000.artykuł: Wróblewska Agnieszka, Wróblewski Andrzej Krzysztof: Szekspir na własnym utrzymaniu. Plus Minus 2001 nr 13 s. D4-D5 (na temat finansowania kultury przez państwo; z wypowiedziami m.in.: Ja...) szczegóły 
1001.artykuł: Wróblewski Andrzej: Co łaska (Kultura na kredyt). Życie Warszawy 1990 254 3  szczegóły 
1002.artykuł: Wróblewski Andrzej: Coraz skromniej (Kultura na kredyt). Życie Warszawy 1991 nr 43 s. 3  szczegóły 
1003.artykuł: [Wróblewski Andrzej] IBIS: Pięć pytań do pani minister. Życie Warszawy 1989 nr 214 s. 7  szczegóły 
1004.artykuł: [Wróblewski Andrzej] IBIS: Piórkiem Ibisa. Litery 1996 nr 3 s. 3-4 (sprawozdanie z konferencji prasowej ministra kultury i sztuki Zdzisław...) szczegóły 
1005.artykuł: Wróblewski Andrzej: Kto nam zafunduje? (Kultura na kredyt). Życie Warszawy 1991 nr 60 s. 3  szczegóły 
1006.artykuł: Wróblewski Andrzej: Niemy krzyk Meluzyny. Życie Warszawy 1991 nr 113 s. 3 (nt. funkcjonowania Ministerstwa Kultury i Sztuki...) szczegóły 
1007.artykuł: Wróblewski Andrzej: Stan nieświadomości (Kultura na kredyt). Życie Warszawy 1990 294 3  szczegóły 
1008.artykuł: Wróblewski Andrzej: W poszukiwaniu bogatego tatusia (Kultura na kredyt). Życie Warszawy 1990 204 3  szczegóły 
1009.artykuł: Wróblewski Jacek, Zawiśliński Stanisław: Kultura - do piachu. Trybuna 1991 nr 199 s. 3 (nt. zmniejszających się dotacji budżetowych na kulturę...) szczegóły 
1010.artykuł: Wróblewski Jacek: Pętla kulturalna. Trybuna 1993 nr 217 s. 6 (omów. projektu "Polityka kulturalna. Założenia"...) szczegóły 
1011.artykuł: Wróblewski Jacek: Targi o kulturę. Trybuna 1991 nr 171 s. 3 (omów. listu otwartego Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultur...) szczegóły 
1012.artykuł: Wróblewski Jacek: Test ministra. Trybuna 1995 nr 64 s. 7 (nt. zasadności istnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki...) szczegóły 
1013.artykuł: Wróblewski Jacek: Trójkultura. Trybuna 1990 nr 193 s. 5 (nt. projektu finansowanioa kultury...) szczegóły 
1014.artykuł: Wyspa 2007 nr 2 s. 147-148 (not. nt. finansowania przez państwo czasopism kulturalnych...) szczegóły 
1015.artykuł: Wybranowski Wojciech: Na kulturę znów za mało. Nasz Dziennik 2001 nr 28 s. 3 (dot. budżetu miasta Poznania...) szczegóły 
1016.artykuł: Wyka Marta: Felieton na początek sezonu. Dekada Literacka 1992 nr 18 s. 12  szczegóły 
polemika: Niemojewska Maria: O wolność dla polskich pisarzy. Dekada Literacka 1993 nr 3 s. 4  szczegóły 
1017.artykuł: Wysocka Barbara: Kolejna dyskusja o kulturze Wielkopolski. Przegląd Wielkopolski 2000 nr 1/2 (47/48) s. 44-47  szczegóły 
1018.artykuł: Z archiwum: kurs dla sekretarzy. Dialog [Warszawa] 1990 nr 11 s. 129-132 (wykład "Polityka partii w dziedzinie kultury" z 1968 i nie zatytułowan...) szczegóły 
1019.artykuł: Z dużej chmury, jaki deszcz. Magazyn Literacki 1997 nr 2 s. 5 (nt. udziału pisarzy w konsultacjach przy tworzeniu projektu Karty Kult...) szczegóły 
1020.artykuł: Z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Notes Wydawniczy 1999 nr 2 s. 28-30 (lista dotacji dla wydawnictw przydzielona przez Departament Promocji T...) szczegóły 
1021.artykuł: Zagórska Bożena: Więcej partyjności niż fachowości (Zapomniana Karta Kultury Polskiej). Trybuna 1997 nr 268 s. 11 (sprawozdanie ze spotkania dziennikarzy z przedstawicielami rządu i ins...) szczegóły 
1022.artykuł: Zakrzewski Andrzej: Demon rentowności. Wprost 1999 nr 40 s. 104-105 (m.in. nt. finansowania kultury przez państwo oraz przygotowywanego prz...) szczegóły 
1023.artykuł: Zakrzewski Andrzej: Vedomstvo dukha. Novaja Pol'sha 2000 nr 2 s. 21-23 (z not. o fot....) szczegóły 
1024.artykuł: Zakrzewski Andrzej: Z Andrzejem Zakrzewskim, ministrem kultury i sztuki rozmawia Teresa Torańska. Kultura [Paryż] 1999 nr 6 s. 75-87 (nt. planów działania nowego ministra kultury...) szczegóły 
sprostowanie: Sulik Bolesław: Kultura [Paryż] 1999 nr 9 s. 174 (list do red....) szczegóły 
1025.artykuł: Zakrzewski Andrzej: Zjadacz chleba i kultury. Gazeta Wyborcza 1999 nr 95 s. 15 (wyw. z ministrem kultury i sztuki nt. finansowania kultury przez państ...) szczegóły 
1026.artykuł: Zalewski Witold: Zawał. Tygodnik Solidarność 1990 nr 50 s. 16  szczegóły 
1027.artykuł: Założenia polityki kulturalnej państwa (Dokument przygotowany w Ministerstwie Kultury i Sztuki). Przegląd Rządowy 1992 nr 10/11 s. 124-131  szczegóły 
1028.artykuł: Założenia polityki kulturalnej w Polsce u progu XXI wieku. x 1998 ([W ks.:] Kongres Kultury Województwa Płockiego, 5 grudnia 1998 r. Refe...) szczegóły 
1029.artykuł: Założenia polityki społeczno-gospodarczej na 1994 r. (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 17 sierpnia br.). Przegląd Rządowy 1993 nr 9 s. 63 (dot. m.in. polit. kulturalnej...) szczegóły 
1030.artykuł: Zamienił stryjek. Gazeta Wyborcza 1990 nr 223 s. 1 (nt. nowych zasad finansowania kultury...) szczegóły 
1031.artykuł: Zapowiedź wzrostu wydatków na kulturę. Aneks Trybuny 2002 nr 223 s. B (not....) szczegóły 
1032.artykuł: Zapowiedź zmian w finansowaniu kultury. Aneks Trybuny 2002 nr 197 s. B (nota...) szczegóły 
1033.artykuł: Zarębski Konrad J.: Kultura w okresie przejściowym. Trybuna 1990 nr 183 s. 5 (omów. "Raportu o stanie kultury w okresie przejściowym" przedstawioneg...) szczegóły 
1034.artykuł: Zarębski Konrad J.: Tajny sponsor. Trybuna 1990 nr 18 s. 6 (fel....) szczegóły 
1035.artykuł: Zasacka Zofia: Promowanie kultury czytelniczej w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 3 s. 31 (artykuł nt. spotkania Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej w ...) szczegóły 
1036.artykuł: ZASP przeciw dobijaniu kultury. Życie Warszawy 1992 nr 21 s. 6  szczegóły 
1037.artykuł: Zawiśliński Stanisław: Dlaczego jest tak dobrze?. Trybuna 1990 nr 159 s. 3 (fel. nt. stanu kultury polskiej...) szczegóły 
1038.artykuł: Zawiśliński Stanisław: Dostrzegli... kulturę. Trybuna 1992 nr 222 s. 1, 3 (nota nt. prezentacji przez przedstawicieli rządu wstępnych założeń pol...) szczegóły 
1039.artykuł: Zawiśliński Stanisław: Gra sprzecznych interesów. Aneks Trybuny 2002 nr 200 s. D (dostępność części Polaków do kultury w nowej rzeczywistości polityczne...) szczegóły 
1040.artykuł: Zawiśliński Stanisław: Kultura - na afisz!. Trybuna Ludu 1989 nr 297 s. 7  szczegóły 
1041.artykuł: Zawiśliński Stanisław: Kultura i płacz. Trybuna 1991 nr 131 s. 2 (fel. nt. sposobów finansowania kultury...) szczegóły 
1042.artykuł: Zawiśliński Stanisław: Można bez kultury. Trybuna 1990 nr 165 s. 2 (fel....) szczegóły 
1043.artykuł: Zawiśliński Stanisław: Rozpaczliwa siła inercji (Mizeria kultury świadczy o krótkowzroczności polityków). Aneks Trybuny 2001 nr 175 s. A, D  szczegóły 
1044.artykuł: Zawód: menedżer kultury. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 30 s. 6-7 (dyskusja o finansowaniu kultury i problemach, z jakimi borykają się or...) szczegóły 
polemika: Jabłoński Maciej: Menedżerowie kultury. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 34 s. 24 (list do red....) szczegóły 
sprostowanie: Klimsa Bogusław: Wrocław prostuje. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 34 s. 24 (list do red....) szczegóły 
1045.artykuł: Zdrojewski Bogdan: Nadrabiamy zaległości. Przegląd Polski = Polish Review 2011 nr z 20 V s. 1, 6 (wywiad z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, dot. finansowania...) szczegóły 
1046.artykuł: Zdrojkowska Zofia: Inwazja kultury anglosaskiej. Słowo Powszechne 1992 nr 12 z 20/22 III s. 6  szczegóły 
1047.artykuł: Zeidler-Janiszewska Anna: Polityka kulturalna w perspektywie przemian kultury współczesnej. Kultura Współczesna 1996 nr 3/4 s. 80-86  szczegóły 
1048.artykuł: Zieliński Adam: Fenomen Łodzi. W poszukiwaniu źródeł wielokulturowości. Trybuna 2002 nr 219 s. D (m.in. nt. zjawisk globalizacji i uniwersalizmu europejskiego na tle ku...) szczegóły 
1049.artykuł: Złotkowska Edyta: Zachęcanie mecenatu (Przedstawiciele lokalnych ośrodków o Karcie Kultury). Trybuna 1997 nr 108 s. 2 (spraw. ze spotkania przedstawicieli gminnych ośrodków kultury z przeds...) szczegóły 
1050.artykuł: "Zobojętniałem na ten jęk". Trybuna 1990 nr 90 s. 3 (nota spraw. z przebiegu posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury i Środków...) szczegóły 
1051.artykuł: (ZR): Więcej na kulturę (W budżecie Poznania). Trybuna 1997 nr 297 s. 20  szczegóły 
1052.artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 80 s. 198 (not. o dyskusji "Kultura w sidłach polityki: próba bilansu strat" w si...) szczegóły 
1053.artykuł: Związkowcy o kulturze. Rzeczpospolita 2002 nr 94 s. A9 (nt. postulatów Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki dot. m....) szczegóły 
1054.artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 17 s. 2 (not. nt. działalności instytutów i ośrodków kultury polskiej za granic...) szczegóły 
1055.artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 25 s. 2 (not. inf. o przyjęciu Polski w poczet członków Fundacji Kultury Europe...) szczegóły 
1056.artykuł: Zychowicz Jacek: Kultura na lewicy, lewica dla kultury. Trybuna 1999 nr 20 s. 3 (sprawozdanie ze spotkania twórców i animatorów kultury, publicystów i ...) szczegóły 
1057.artykuł: Z.Z.: Kultura w latach chudych (Autonomia warunkiem przetrwania). Słowo Powszechne 1992 nr 3 s. 1-2 (spraw. z konferencji prasowej ministra kultury i sztuki Andrzeje Siciń...) szczegóły 
1058.artykuł: (Z.Z.): Reorganizacja w kulturze. Słowo Powszechne 1992 nr 25 s. 2 (spraw. ze spotk. Sejmowej Komisji Kultury z ministrem Kultury i Sztuk...) szczegóły 
1059.artykuł: Żelazny Waldemar: Szansa dla kultury. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 225 s. 3 (art....) szczegóły 
1060.artykuł: Żmigrodzki Zbigniew: Przywróćmy książkę zakazaną. x 1998 ([W ks.:] Zbigniew Żmigrodzki: Meandry nowej wiary czyli Inwazja katole...) szczegóły 
1061.artykuł: Żmigrodzki Zbigniew: Wolność czytania. x 1998 ([W ks.:] Zbigniew Żmigrodzki: Meandry nowej wiary czyli Inwazja katole...) szczegóły 
1062.artykuł: Żołnacz Sylwia: Festiwal festiwali. Wprost 2000 nr 18 s. 104-105 (nt. zmian w kalendarzu wydarzeń rodzimej kultury w wyniku wycofywania ...) szczegóły 
1063.artykuł: Życie Przemyskie 1989 nr 22 s. 7 (zapis fragm. dyskusji na spotkaniu sekretarza KC PZPR Mariana Stępnia...) szczegóły 
1064.artykuł: Żuliński Leszek: Czarne dziury [z tego cyklu:] [Andrzeju] Urbańczyku, wróć!. Aneks Trybuny 2003 nr 280 s. D (dot. idei taniego państwa w bieżącej polityce kulturalnej...) szczegóły 
nawiązanie: Trybuna 2003 nr 264 dod. s. 4 (list...) szczegóły 
1065.artykuł: Żuliński Leszek: Czarne dziury [z tego cyklu:] Fundowanie fundacji. Aneks Trybuny 2002 nr 214 s. H (nt. działalności fundacji kulturalnych...) szczegóły 
1066.artykuł: Żuliński Leszek: Czarne dziury [z tego cyklu:] Nieruchome schody kultury. Aneks Trybuny 2001 nr 167 s. H (felieton nt. spotkania przedstawiceli środowisk twórczych z przewodnic...) szczegóły 
1067.artykuł: Żuliński Leszek: Czarne dziury [z tego cyklu:] No i co z kulturą?. Aneks Trybuny 2001 nr 180 s. H  szczegóły 
nawiązanie: Karpiński Karol: No i co z kulturą?. Aneks Trybuny 2001 nr 182 s. F  szczegóły 
1068.artykuł: Żuliński Leszek: Divide et impera. Trybuna 1998 nr 7 s. 15 (nt. mecenatu państwa wobec środowisk literackich...) szczegóły 
1069.artykuł: Żuliński Leszek: Miniministerstwo. Aneks Trybuny 1999 nr 57 s. 8 (nt. roli Ministerstwa Kultury i Sztuki w zarządzaniu kulturą w okresie...) szczegóły 
1070.artykuł: Żuliński Leszek: Salon zwany Polską. Aneks Trybuny 1999 nr 61 s. 8 (nt. komercjalizacji życia literackiego i kulturalnego, felieton...) szczegóły 
1071.artykuł: Żuławski Andrzej: Kultura jest na lewo. Przegląd Tygodniowy 1996 nr 22 s. 3 (wywiad m.in. nt polityki kulturalnej państwa; rozm. Zuzanna Dąbrowska...) szczegóły 
1072.artykuł: Żurakowski Bogusław: Przewartościowania. Opole 1993 nr 3/6 s. 92-94  szczegóły 
1073.artykuł: Życie Warszawy 1990 nr 149 s. 2 (not. o spotkaniu przedstawicieli fundacji kulturalnych, Warszawa, 28 V...) szczegóły 
1074.artykuł: Życie Warszawy 1991 nr 225 s. 2 (not. o wystosowaniu przez artystów krakowskich listu do rządu, Sejmu i...) szczegóły 
1075.artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 72 s. 2 (not. o spotkaniu sekretarza KC PZPR Mariana Stępnia z przedstawicielam...) szczegóły 
1076.artykuł: Życie wskaże wartości. Głos Wielkopolski 1989 nr 24 s. 4 (zapis fragmentu dyskusji na spotkaniu sekretarza KC PZPR Mariana Stępn...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1077.wywiad: Szczurek Wojciech: Nie warto brać się za rzeczy małe. Dodatek Literacki 2007 nr 1 s. 5 (wywiad z prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem na temat polityki kul...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Prawo autorskie
    książki (alfabet autorów)
1078.książka: Golat Rafał: Prawo kultury i sztuki. Zbiór przepisów z komentarzem. 1997 (I. Organizacja resortu kultury i sztuki. II. Prowadzenie i organizacja...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Sprawy bytowe i zawodowe literatów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1079.artykuł: Kobus Justyna: Plecami do widza. Wprost 2002 nr 1 s. 102-105 (ocena stanu polskiej kultury, w tym literatury, teatru i filmu; także ...) szczegóły 
1080.artykuł: Kozioł Urszula: Inaczej mówiąc [z tego cyklu:] O tym i owym gadu-gadu. Plus Minus 2002 nr 13 s. A16 (dot. m.in. wsparcia finansowego dle poetów ze strony państwa; felieton...) szczegóły 
1081.artykuł: Myjak Józef: Pochylony nad kulturą. Goniec Staszowski 1991 nr 4 s. 6 (fel. nt. kultury i sytuacji twórców w nowym ustroju politycznym w Pols...) szczegóły 
1082.artykuł: Związkowcy o kulturze. Rzeczpospolita 2002 nr 94 s. A9 (nt. postulatów Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki dot. m....) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Udział literatów w życiu politycznym i społecznym
    książki (alfabet autorów)
1083.książka: Eisler Jerzy: Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje. 1991 (M.in. o angażowaniu się pisarzy i ludzi teatru w działaln. polityczną,...) szczegóły 
recenzja: Lewandowski Józef: Acta Sueco-Polonica 1996 nr 4 (1995) s. 143-148 (recenzja jest podsumowaniem dyskusji Seminarium Współczesnej Kultury i...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1084.artykuł: AST: Unia na czterech filarach. Rzeczpospolita 2002 nr 222 s. A8 (o apelu Polskiej Rady Ruchu Europejskiego, podpisanego m.in. przez pis...) szczegóły 
nawiązanie: AST: Jednoczmy się naukowo. Rzeczpospolita 2002 nr 223 s. A3 (o apelu polskich twórców i naukowców z wypowiedziami sygnatariuszy: Wł...) szczegóły 
nawiązanie: AST: Kultura w europejskiej konstytucji. Rzeczpospolita 2002 nr 227 s. A3 (nt. poparcia przez stronę niemiecką polskich intelektualistów w sprawi...) szczegóły 
nawiązanie: Niemcy też chcą eksponować kulturę. Rzeczpospolita 2002 nr 227 s. A15 (nota nt. poparcia przez sekretarza generalnego Niemieckiej Rady Muzycz...) szczegóły 
1085.artykuł: Czekanowicz Anna, Kraiński Maciej, Limon Jerzy: Kup książkę bibliotece. Pomerania 2001 nr 7/8 s. 4-5 (list do red. nt. szczegółów akcji "Kup Książkę Pomorskiej Bibliotece" ...) szczegóły 
1086.artykuł: [Kurzawa Eugeniusz] Kurzawa: Z życia znajomych królika. Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 3 s. 24 (o niepublikowaniu utworów tych pisarzy, którzy nie byli związani z opo...) szczegóły 
polemika: Waśkiewicz Andrzej K.: Waśkiewicz do Kurzawy. Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 4 s. 222  szczegóły 
1087.artykuł: "Szczerze mówiąc - nie". Res Publica 1991 nr 7/8 s. 14-58 ([teksty dokumentów związanych. z usunięciem z PZPR w 1966 r. (2 X 1966...) szczegóły 
1088.artykuł: Tygodnik Powszechny 1999 nr 30 s. 1 (nota o apelu Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza w sprawie utrzyma...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
1089.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Nowe Książki 1995 nr 11 s. 32 (wyniki...) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
1090.dotyczy innego zapisu:
-książka: Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku. Materiały konferencji przedkongresowej, Wrocław, 8-10 czerwca 2000. 2000 ([Zawiera m.in.:] Stefan Bednarek: Wstęp. * I. Wiedza o kulturze. - And...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Krajowy Klub Reportażu SD PRL (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1091.artykuł: Jawność procesów prasowych (Uchwała Klubu Reportażu). Prasa Polska 1989 nr 7 s. 52 (tekst uchwały podjętej przez Krajowy Klub Reportażu SD PRL 31 III 1989...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Kultury Europejskiej SEC - Polski Oddział (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
1092.książka: Polski SEC. 55 lat działalności na rzecz wspólnej Europy i jej kultury. 2004 ([Zawiera m.in.:] Jarosław Iwaszkiewicz: Do współczesnych. - Pamięci Mi...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Związek Literatów Polskich (powstały 1983) (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1093.artykuł: Kuncewicz Piotr: Te szalone dni [z tego cyklu:] Aktorzy i literaci. Aneks Trybuny 2002 nr 221 s. H (m. in. nt. sytuacji finansowej Związku Artystów Scen Polskich i Związk...) szczegóły 
1094.artykuł: Uchwała Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich z dnia 9 lutego 1989 r.. Odrodzenie 1989 nr 8 s. 9 (tekst uchwały nt. sytuacji polskiej książki...) szczegóły 
1095.artykuł: Żelazny Jerzy: Środowisko literackie. Co dalej?. Miesięcznik [Koszalin] 2001 nr 3 s. 62-63 (dot. życia literackiego Koszalina, szerzej o obchodach 35. rocznicy po...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1096.artykuł: Co zagraża kulturze śląskiej?. Rzeczpospolita 1991 nr 87 s. 5 (wypow.: Małgorzata Panek, Andrzej Sroga, Kazimiera Moskała; not. Magda...) szczegóły 
1097.artykuł: Dąbrowska Zuzanna: A miało być kulturalnie. Samorządom skończyły się rezerwy. Aneks Trybuny 2002 nr 220 s. A, F (dot. skutków reformy samorządowej, przenoszącej odpowiedzialność insty...) szczegóły 
nawiązanie: Stępniak Jolitta: Dyżurny "chłopiec do bicia". Aneks Trybuny 2002 nr 222 s. B  szczegóły 
1098.artykuł: Gajewska Julia, Wieczorek Anna: Finansowanie działalności kulturalnej w gminach. x 1999 ([W ks.:] Kultura polska w dekadzie przemian. Redakcja naukowa Teresa K...) szczegóły 
1099.artykuł: Hejman Lech: Pieniądze na kulturę. Przegląd Wielkopolski 1994 nr 3/4 s. 23-26 (w woj. poznańskim...) szczegóły 
1100.artykuł: Hiller Witold: Kultura zza biurka.... Borussia 1999 nr 18/19 s. 189-201 (nt. sytuacji w Olsztyńskiem po roku 1989, z not....) szczegóły 
1101.artykuł: Jagiełło Michał: Krajobraz kulturalny gmin (Taka gmina...). Rzeczpospolita 1992 nr 198 s. 3 (kultura a samorządy...) szczegóły 
polemika: Nita Zbigniew J.: Optymizm kontrolowany (Kultura w gminie - polemiki). Rzeczpospolita 1992 nr 238 s. 4  szczegóły 
polemika: Świeczewska Teresa: Kulturalny interwencjonizm. Rzeczpospolita 1992 nr 238 s. 4  szczegóły 
1102.artykuł: Kultura na samorządowym garnuszku. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 19 II s. 1, 15  szczegóły 
1103.artykuł: Kultura (z pieniędzy) wyzwolona. Rzeczpospolita 1991 nr 64 s. 4 (nt. sytuacji kultury lokalnej w Polsce...) szczegóły 
1104.artykuł: Olbrot Agnieszka: Krytyczne oceny. Rzeczpospolita 1999 nr 38 s. 24 (nt. Raportu o stanie kultury w Wielkopolsce przygotowanym przez Radę d...) szczegóły 
1105.artykuł: Szewczyk Leszek: Regiony, regionalizacja i regionalizmy kontekstem polityki kulturalnej. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 187-200  szczegóły 
1106.artykuł: Szubartowicz Przemysław: Wieści gminne. Plan Dąbrowskiego a prowincja. Trybuna 2002 nr 176 s. 3 (nt. promowania kultury w małych miastach...) szczegóły 
1107.artykuł: Śledzińska-Katarasińska Iwona: Należało samorządom dać czas na wypracowanie własnej polityki kulturalnej. Siódma Prowincja 1999 nr 1/2 s. 3-4 (wywiad m.in. nt. sytuacji kultury w obliczu reformy administracyjnej k...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Bydgoszcz (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
1108.książka: Janiszewska-Mincer Barbara: Kultura w Bydgoszczy. (1945-1949). 1988 ([M. in. rozdz.:] Polityka kulturalna w latach 1945-1949. Życie literac...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Ciechanów (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1109.artykuł: Stryczyński Marcin: Samorząd wspiera twórców. "Poezja Dzisiaj" rozmawia z prezydentem miasta Ciechanowa. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 5-6  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Częstochowa (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1110.artykuł: Wrona Tadeusz: O potrzebie kultury (Rozmowa z Posłem na Sejm RP Tadeuszem Wroną). Aleje 3 1999 nr 20 s. 21-22 (nt. polityki kulturalnej Państwa; szerzej nt. życia literackiego i tea...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Gdańsk, Gdynia, Sopot (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1111.artykuł: Cybulski Andrzej: Miłość, nienawiść, strach - 50 lat minęło... (Polityka kulturalna, czyli o powtarzalności wydarzeń). x 1997 ([W ks. zb.:] Ziemie Zachodnie i Północne Polski w półwieczu 1945-1995....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kielce (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
1112.książka: Jachimczyk Adam: Życie kulturalne Kielc 1945-1975. 2002 (Wstęp. - [Zawiera m.in.:] Życie kulturalne Kielc w latach 1945-1947: O...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Koszalin (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1113.artykuł: Dodatek do władzy. Miesięcznik [Koszalin] 2001 nr 7/8 s. 64-65 (dot. polityki kulturalnej władz terytorialnych w Koszalinie; podp.: Ko...) szczegóły 
1114.artykuł: Żelazny Jerzy: Środowisko literackie. Co dalej?. Miesięcznik [Koszalin] 2001 nr 3 s. 62-63 (dot. życia literackiego Koszalina, szerzej o obchodach 35. rocznicy po...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Olsztyn (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1115.artykuł: Klejnocki Jarosław: Pochwała lokalnej aktywności. Książki. Gazeta 1999 nr 7 s. 6 (fel....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Opole (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
1116.książka: Kultura literacka na Śląsku Opolskim w pierwszych latach po wojnie. Sesja popularnonaukowa Rogów Op[olski] 7 XII 1989. 1989 ([Zawiera m. in.:] J. Glensk: Kultura powojennej Opolszczyzny (Ciągłoś...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Piotrków Trybunalski (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1117.artykuł: Intimus: Kronika. Pomosty [Piotrków] 2002 nr 2 s. 19-20 (not. nt. posiedzenia Komisji Kultury Rady Miejskiej Piotrkowa Trybunal...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Poznań (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
1118.książka: Mrówczyńska Janina: Przemiany w życiu kulturalnym Poznania w latach 1945-1985. 1991 ([Zawiera m.in.:] Stan wiedzy o rozwoju kulturalnym Poznania (Podstawow...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1119.artykuł: Wybranowski Wojciech: Na kulturę znów za mało. Nasz Dziennik 2001 nr 28 s. 3 (dot. budżetu miasta Poznania...) szczegóły 
1120.artykuł: Wysocka Barbara: Kolejna dyskusja o kulturze Wielkopolski. Przegląd Wielkopolski 2000 nr 1/2 (47/48) s. 44-47  szczegóły 
1121.artykuł: (ZR): Więcej na kulturę (W budżecie Poznania). Trybuna 1997 nr 297 s. 20  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Staszów (woj. świętokrzyskie) (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1122.artykuł: Wiadomości z regionu. Goniec Staszowski 1990 nr 8 s. 2 (not. dot. spotkania w Staszowskim Ośrodku Kultury Józefa Myjaka z prze...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Szczecin (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
1123.książka: Problemy rozwoju kultury na Pomorzu Zachodnim. Wybór materiałów ze Szczecińskiego Sejmiku Kultury (27-28 października 1994 r.). 1995 ([Zawiera m.in.:] Władysław Daniszewski: Meandry szczecińskiej kultury....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Warszawa (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1124.artykuł: J.C.: Potrzebne szybkie decyzje. Rzeczpospolita 2001 nr 70 s. A13 (polityka kulturalna Warszawy do 2010...) szczegóły 
1125.artykuł: Pawlas Jerzy: Wolska fundacja kultury. Życie Warszawy 1991 nr 73 s. 3 (o powstaniu i zadaniach Fundacji Rozwoju Kultury Gminy-Dzielnicy Warsz...) szczegóły 
1126.artykuł: Weiss Jacek: Pytam kulturalnie. Miasto i Życie 1991 nr 1-10, 12, 14, 17 (cykl fel. głównie dotyczących polityki kulturalnej władz miasta...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Włocławek (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1127.artykuł: Badtke Marek: Motywacje do rozwoju kultury. Trybuna Ludu 1989 nr 42 s. 2 (spraw. z plenum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Ro...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Wrocław (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1128.artykuł: Kaletowa Lena: Komu potrzebna kultura. Gazeta Robotnicza 1989 nr 236 s. 2 (spraw. z obrad Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego we Wrocł...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Zamość (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1129.artykuł: Rudy Anna: Trudne czasy dla kultury. Rozmowa z Marcinem Zamoyskim, prezydentem miasta Zamościa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 4-6 (dot. polityki kulturalnej i życia kulturalnego w Zamościu...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
1130.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sprawozdanie Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej za lata 1987-1989. Kontakt 1990 nr 5 s. 106-107 (sprost. i pełen tekst sprawozdania, 6:118-20...) szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej za lata 1987-1989. Po prostu 1990 nr 14 s. 2  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1131.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Skazane na degradację. Rzeczpospolita 2002 nr 62 s. A11 (dot. kondycji finansowej wydawanych przez Bibliotekę Narodową, na zlec...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
1132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ślusarska Magdalena: Autograf 2000 nr 6 s. 38 (list podp. przez p.o. Dyrektora Departamentu Książki i Czytelnictwa Mi...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1133.artykuł: Borejsza Jerzy W.: Wielka niemoc albo promocja. Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 3-11 (m.in. porównanie wyników działania polskiej polityki kulturalnej oraz ...) szczegóły 
nawiązanie: Szaruga Leszek: Faceci z antenkami. Kultura [Paryż] 1997 nr 12 s. 123-128  szczegóły 
1134.artykuł: Cegielska Katarzyna: Dyskryminacja niewygodnych pism. Nasz Dziennik 2002 nr 209 s. 4 (dot. wycofania dotacji dla czasopism "Fronda", "Arcana", "W drodze"...) szczegóły 
1135.artykuł: Fiałkowski Tomasz: Pięć za jedno?. Tygodnik Powszechny 1994 nr 11 s. 3 (fel. koment. plany Ministerstwa Kultury dotyczące finansowania nowego ...) szczegóły 
1136.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Skazane na degradację. Rzeczpospolita 2002 nr 62 s. A11 (dot. kondycji finansowej wydawanych przez Bibliotekę Narodową, na zlec...) szczegóły 
1137.artykuł: Jackowska Jadwiga: Gest mecenasa. Trybuna 1999 nr 165 s. 7 (nt. decyzji Ministerstwa Kultury i Sztuki o przyznaniu dotacji na dzia...) szczegóły 
1138.artykuł: Jaki minister.... Przegląd 2000 nr 16 s. 31 (dot. dołączenia czasopism Arcana, Fronda, W drodze szczegóły 
1139.artykuł: Jaskowska Jadwiga: Ministerialne dotacje czyli Teatr absurdu. Aneks Trybuny 2000 nr 86 s. 1-2 (nt. finansowego wsparcia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodoweg...) szczegóły 
polemika: Chojecki Mirosław: A propos "teatru absurdu". Aneks Trybuny 2000 nr 87 s. 2  szczegóły 
nawiązanie: Bojarski Antoni: "Nowy system".... Aneks Trybuny 2000 nr 88 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
sprostowanie: Szotkowska Katarzyna: Nowy system.... Aneks Trybuny 2000 nr 90 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: (JJ): Teatru absurdu ciąg dalszy (Minister Ujazdowski dzieli dotacje dla czasopism). nr s.  szczegóły 
1140.artykuł: K.M.: Stabilizacja dla nielicznych, gruszki na wierzbie dla reszty. Rzecz o Książkach 2000 nr 1 s. E7 (nt. decyzji Ministerstwa Kultury i Sztuki w sprawie dotacji czasopism ...) szczegóły 
1141.artykuł: Ł. G.: Więcej pieniędzy dla czasopism kulturalnych. Magazyn Literacki 2001 nr 4 s. 4 (nota nt. dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla cza...) szczegóły 
1142.artykuł: Masłoń Krzysztof: 44 szczęśliwców (Dotacje dla czasopism kulturalnych rozdzielone). Rzeczpospolita 2000 nr 27 s. A8 (nt. decyzji Ministerstwa Kultury i Sztuki w sprawie dotacji czasopism ...) szczegóły 
1143.artykuł: PoK: Od debaty do tresury. Nasz Dziennik 2002 nr 211 s. 16 (nota nt. wycofania dotacji dla czasopism "Fronda", "Arcana"...) szczegóły 
1144.artykuł: Wyspa 2007 nr 2 s. 147-148 (not. nt. finansowania przez państwo czasopism kulturalnych...) szczegóły 
1145.artykuł: Żaryn Szczepan: Kryzys i krzątanina. Kultura na wolnym rynku. Ład 1990 nr 25 s. 5 (nt. finansowania czas....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1146.artykuł: Bersz Maryna: Apetyt na Instytuty (Konflikt wokół obsady Instytutów Polskich). Życie Warszawy 1994 nr 173 dod. s. 4  szczegóły 
1147.artykuł: Jastrun Tomasz: Dziwna aura sporu. Życie Warszawy 1994 nr 174 dod. s. 4 (o działaln. instytutów kultury polskiej...) szczegóły 
1148.artykuł: Kuczyńska Teresa: Ambasady kultury (Instytuty kultury polskiej za granicą w nowej rzeczywistości gonią w piętkę). Tygodnik Solidarność 1993 nr 12 s. 7 (nt. sytuacji polskich ośrodków i instytutów kultury za granicą...) szczegóły 
nawiązanie: Adamczyk Jerzy: Te pieniądze nam się zwrócą. Tygodnik Solidarność 1993 nr 17 s. 6 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Kuczyńska Teresa: MSZ bojkotuje Wschód. Tygodnik Solidarność 1993 nr 17 s. 16 (....) szczegóły 
1149.artykuł: Szewc Piotr: Bez ideologicznego stempla (Zagraniczne ośrodki kultury). Życie Warszawy 1992 nr 53 s. 3  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Austria (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
1150.impreza: "Literatur und Politik in Polen" - sesja (1992).  szczegóły 
artykuł: Fazon Katarzyna: Literatura a siła uogólnienia. Dekada Literacka 1992 nr 13 s. 2  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Francja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1151.artykuł: Kronika. Scena 2004 nr 2 s. 2 (not. o przygotowaniach do Polskiego Sezonu Kulturalnego we Francji...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
1152.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Orski Mieczysław: Spotykamy się z Niemcami. Strony 1994 nr 2 s. 115-116  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemiecka Republika Demokratyczna (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1153.artykuł: Fiszer Józef: Stosunki kulturalne Polska - NRD w latach 1949-1990. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1995 nr 3/4 s. 195-209  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1154.artykuł: Działalność kulturalna na Rosję. Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 111-112 (nt. umowy zawartej między Polska a Rosją (1996) w sprawie wydawania po...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Szwecja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1155.artykuł: Polska gościem honorowym targów książki w Szwecji. Aneks Trybuny 2002 nr 224 s. B (not.; m.in. nt. obchodów Roku Polskiego w Szwecji, organizowanego prze...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1156.artykuł: Masłoń Krzysztof: Czytam, więc myślę. Rzeczpospolita 2003 nr 74 s. A12 (nt. uczestnictwa polskich wydawców w Targach Książki Dziecięcej w Bolo...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
1157.książka: Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji. 1996 (Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Irena Socha: Słowo wstępne. * [Materiały z...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1158.artykuł: Budzyński Adam: Lektury wyssane z mlekiem matki. Aneks Trybuny 2002 nr 230 s. B (dot. pomysłu Ministerstwa Kultury zaopatrywania rodziców w zestaw lekt...) szczegóły 
1159.artykuł: (stg): Wydarzenia. Poezja i Dziecko 2003 nr 1 s. 83 (nota nt. pomysłu ministra kultury dot. stworzenia "Kanonu dla noworodk...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
1160.książka: Silesia Philologica. I Kongres Germanistyki Wrocławskiej. 2002 ([Zawiera m.in.:] Wykład inauguracyjny: Marek Hałub: Kultura Śląska w b...) szczegóły 
recenzja: Kolago Lech: Marek Hałub (Red.): Silesia Philologica. I Kongres Germanistyki Wrocławskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 837-840  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1161.artykuł: Biedrzycka Anna: Alarm dla egzemplarza. Tygodnik Solidarność 1994 nr 22 s. 17 (nt. ustawy o egzemplarzu obowiązkowym zobowiązującej wydawców do wysył...) szczegóły 
1162.artykuł: Masłoń Krzysztof: Dotacje - zło oswojone. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 1 s. 1 (nt. dofinansowania przez Ministerstwo Kultury i Sztuki wydania niektór...) szczegóły 
1163.artykuł: Szaflik Józef: Bez kumoterstwa. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 1 s. 1 (wywiad z przewodniczącym komisji inicjatyw wydawniczych przy Ministers...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
1164.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Umowa w sprawie przyznania stypendiów Fundacji Lanckorońskich. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 163-165 (tekst umowy zawartej pomiędzy Polską Akademią Umiejętności i Fundacją ...) szczegóły 
artykuł: Wyrozumski Jerzy: Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji dla przyznawania stypendiów Fundacji Lanckorońskich na rok 1997. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 166-168  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1165.artykuł: Czermińska Małgorzata: Stanowisko Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN. Nauka 2002 nr 2 s. 181 (dor. obniżania nakładów z budżetu na naukę polską, zwłaszcza na nauki ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Cywińska Izabella
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1166.książka twórcy: Cywińska Izabella: Nagłe zastępstwo. Z dziennika pani minister. 1992 ([Dziennik z lat 1988 - 1991; dot. głównie działalności I. Cywińskiej j...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kijonka Tadeusz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1167.tekst paraliteracki: Kijonka Tadeusz: [Wypowiedź]. Diariusz Sejmowy 1989 nr 15 s. 13 (w dyskusji poselskiej w sprawie zmiany ustawy budżetowej dot. finansow...) szczegóły 
1168.tekst paraliteracki: Kijonka Tadeusz: [Wypowiedź]. Diariusz Sejmowy 1989 nr 16 s. 8 (w dyskusji poselskiej nt. środków budżetowych przeznaczonych na finans...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nasierowski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1169.artykuł: Retkowska Halina: Reporter 1989 nr 2 s. 25-27 (z notą...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żukrowski Wojciech
    wywiady (alfabet autorów)
1170.wywiad: Sidorski Dionizy: Okruchy weselnego tortu. Nowe Kontrasty 1994 nr 12 s. 3-6 (wywiad nt. własnej twórczości, funkcjonowania w rzeczywistości realiz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
1171.książka: Madajczyk Czesław: Klerk czy intelektualista zaangażowany? Świat polityki wobec twórców kultury i naukowców europejskich w pierwszej połowie XX wieku. Panorama = Clerk or intellectual? The world of politics in relation of the people of culture and science. Europe, the first half of the 20th century. Panorama. 1999 ([Stosunek intelektualistów do komunizmu i faszyzmu, do I i II wojny ś...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Polityka kulturalna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
1172.książka: Madajczyk Czesław: Klerk czy intelektualista zaangażowany? Świat polityki wobec twórców kultury i naukowców europejskich w pierwszej połowie XX wieku. Panorama = Clerk or intellectual? The world of politics in relation of the people of culture and science. Europe, the first half of the 20th century. Panorama. 1999 ([Stosunek intelektualistów do komunizmu i faszyzmu, do I i II wojny ś...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1173.artykuł: Kasznia Piotr: Europa pochyla się nad książką. Rzeczpospolita 1992 nr 245 s. 3 (nt. 7. europejskiej konferencji ministrów kultury pośw. czytelnictwu k...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Cocteau Jean
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1174.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Pasaż Godebski. Gazeta Wyborcza 1994 nr 148 s. 10 (nt. znajomości J. Cocteau z Misią Godebską, która jest pierwowzorem po...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
1175.książka: Silesia Philologica. I Kongres Germanistyki Wrocławskiej. 2002 ([Zawiera m.in.:] Wykład inauguracyjny: Marek Hałub: Kultura Śląska w b...) szczegóły 
recenzja: Kolago Lech: Marek Hałub (Red.): Silesia Philologica. I Kongres Germanistyki Wrocławskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 837-840  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Literatura współczesna (szwedzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1176.artykuł: Chełmińska Maria: Antykomercjalizm w szwedzkiej polityce kulturalnej. Kultura Niezależna 1991 nr 67 s. 110-125 (m.in. o formach finansowania literatury; ref. wygł. na sesji "Szanse i...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne) / Związek Artystów Scen Polskich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1177.artykuł: Kuncewicz Piotr: Te szalone dni [z tego cyklu:] Aktorzy i literaci. Aneks Trybuny 2002 nr 221 s. H (m. in. nt. sytuacji finansowej Związku Artystów Scen Polskich i Związk...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Cybulski Zbigniew *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1178.artykuł: Filler Witold: Obrachunki kulturalne. Nowe Kontrasty 1998 nr 3 s. 28 (fel. m.in. nt. okoliczności towarzyszących próbom nadania ulicy imieni...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Nauka o teatrze / Nauka o teatrze (ogólne)
1179.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna 2002 nr 293 s. 2 (not. nt. powołania Macieja Nowaka na pełnomocnika ministra kultury Wal...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1765-1831
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1180.artykuł: Polaczek Janusz: Władza, artyści i polityka, czyli o sposobach wykorzystania sztuki do celów propagadnowych w Księstwie Warszawskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologiczno-Historyczna. Historia 2005 z. 2 s. 236-265 (dot. m.in. historii teatru polskiego...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
    książki (alfabet autorów)
1181.książka: Teatry w Europie. Organizacja, finansowanie i współpraca transgraniczna. Międzynarodowa konferencja. 2003 ([Materiały z I Międzynarodowej Konferencji "Teatry w Europie. Organiza...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1182.artykuł: Cieślak Jacek: Zmiany na scenie. Rzeczpospolita 2002 nr 73 s. A2 (dot. m.in. planów reformy polskiego teatru; felieton...) szczegóły 
1183.artykuł: MaS, DoK: Biuro Teatru w Warszawie. Scena 2004 nr 1 s. 8 (not. nt. utworzenia jednostki administracyjnej, której mają podlegać t...) szczegóły 
1184.artykuł: Łukaszewicz Olgierd: Kultura to twarz narodu. Aneks Trybuny 2002 nr 200 s. C (wywiad nt. miejsca teatru w kulturze narodu; rozm. Joanna Rawik...) szczegóły 
1185.artykuł: Majcherek Wojciech: Serial: dyrektorzy. Teatr 2003 nr 1/2 s. 4-5 (dotyczy konfliktów między teatrami a ich władzami w związku w zwolnien...) szczegóły 
1186.artykuł: Od zgody po totalną krytykę. O reformie teatrów po wywiadzie ministra Celińskiego dla "Rz". Rzeczpospolita 2002 nr 74 s. A1, A12 (ankieta nt. opinii ministra Celińskiego; wypowiedzi: Piotr Cieślak, Ja...) szczegóły 
1187.artykuł: Sopoćko Jerzy: Bezrobotny teatr. Dziś 2000 nr 12 s. 142-143 (diagnoza sytuacji teatru w Polsce; list do red....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Materiały ogólne (teatr współczesny obcy)
    książki (alfabet autorów)
1188.książka: Teatry w Europie. Organizacja, finansowanie i współpraca transgraniczna. Międzynarodowa konferencja. 2003 ([Materiały z I Międzynarodowej Konferencji "Teatry w Europie. Organiza...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Film współczesny. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1189.artykuł: Celiński Andrzej: Nie założę partii ludzi sztuki. Rzeczpospolita 2001 nr 270 s. A4 (wywiad z ministrem kultury nt. proponowanych zmian; m.in. dot. Komitet...) szczegóły 
1190.artykuł: Kłopotowski Krzysztof: Nowa szkoła polska. Plus Minus 2002 nr 9 s. D4 (dot. m.in. zadań, jakie wedle autora stoją przed młodymi filmowcami i ...) szczegóły 
polemika: Zacharias Michał Jerzy: Plus Minus 2002 nr 11 s. D6 (list do redakcji...) szczegóły 
1191.artykuł: Kłopotowski Krzysztof: Umówmy się z rządem. Trzeba zmienić paradygmat polski z romantycznego na pragmatyczny. Plus Minus 2001 nr 52 s. D3 (dotyczy głównie filmu; m. in. w kontekście działalności następujących ...) szczegóły 
polemika: Bartkowski Stanisław: Umówmy się z rządem. Plus Minus 2002 nr 1 s. D6 (list do redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: Frołow Sylwia: Koterie i zmiana paradygmatu. Plus Minus 2002 nr 3 s. D6 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Gliński Robert: ...ciemno wszędzie, co to będzie. Rzeczpospolita 2002 nr 2 s. D5 (dot. m.in. polskiej polityki kulturalnej oraz polskiego filmu...) szczegóły 
polemika: Knop Bogdan: ...ciemno wszędzie, co to będzie.... Plus Minus 2002 nr 8 s. D6 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Jankowski Tadeusz: Kto zamiast elit. Plus Minus 2002 nr 2 s. D5 (dot. m.in. polskiej polityki kulturalnej i polskiego filmu...) szczegóły 
polemika: Majcherek Janusz A.: Pułapki elitaryzmu. Plus Minus 2002 nr 7 s. D5  szczegóły 
polemika: Ruszar Józef Maria: Bez ojcobójstwa. Plus Minus 2002 nr 4 s. D5  szczegóły 
1192.artykuł: Marszałek Rafał: Monokultura filmowa 1945-1980. Mówią Wieki 1990 nr 9 s. 1-8 (charakterystyka filmu polskiego i polityki kulturalnej PRL wobec twórc...) szczegóły