PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Dziennikarstwo i świat mediów. 2000 (Zbigniew Bauer, Edward Chudziński: Od redaktorów. * Z teorii i histori...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Garcarz Michał: Zagadnienie plagiatu literackiego, czyli o domniemaniu winy/niewinności tłumacza słów parę. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 93-110 (z ded. Jadwidze Koniecznej-Twardzikowej...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Goszczyński Andrzej, Łuczak Maciej: Rozmowy kontrolowane. Wprost 2000 nr 50 s. 120 (nt. autoryzacji wypowiedzi prasowych...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Golat Rafał: Prawo kultury i sztuki. Zbiór przepisów z komentarzem. 1997 (I. Organizacja resortu kultury i sztuki. II. Prowadzenie i organizacja...) szczegóły 
5.książka: Kultura w gospodarce rynkowej. Praca zbiorowa. 1994 ([Zawiera m.in.:] Krystyna Mazurek-Łopacińska: Wstęp. * Krystyna Mazure...) szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuźniak Henryk: Wiadomości [ZAiKS] 2005 nr 1 s. 11-17 (tekst referatu wygłoszonego na kongresie...) szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-książka: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju kultury. II Ogólnopolski Kongres "Kultura - Gospodarka - Media", Kraków 9-10 października 2003. 2003 ([Zawiera m.in.:] Grażyna Prawelska-Skrzypek: Wprowadzenie. * Cz. I. Ma...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Prawo autorskie
    książki (alfabet autorów)
8.książka: ABC prawa autorskiego. 1994  szczegóły 
9.książka: Barta Janusz: Artystyczna twórczość pracownicza a prawo autorskie. 1988  szczegóły 
recenzja: Kopff Andrzej: Zeszyty Prasoznawcze 1989 nr 2 s. 108-110  szczegóły 
10.książka: Barta Janusz, Błeszyński Jan, Czajkowska-Dąbrowska Monika, Grzeszak Teresa, Grzybowski Stefan, Kępiński Marian, Markiewicz Ryszard, Nowicka Aurelia, Poźniak-Niedzielska Maria, Preussner-Zamorska Janina, Traple Elżbieta, Wojciechowska Anna, Wojnicka Elżbieta: Prawo autorskie. 2003 (Janusz Barta: Przedmowa. - Rozdz. 1. Geneza i miejsce prawa autorskieg...) szczegóły 
recenzja: Hetman Joanna: Książki 2003 nr 1 s. 49 (nota...) szczegóły 
recenzja: Hetman Joanna: Prawo autorskie w systemie. Biblioteka Analiz 2003 nr 1 s. 7  szczegóły 
recenzja: (ps): Notes Wydawniczy 2003 nr 2 s. 63 (nota...) szczegóły 
11.książka: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Prawo autorskie. 1998 (I. Uwagi wstępne. Założenia, zakres i metodologia opracowania. II. Obo...) szczegóły 
12.książka: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Prawo autorskie. Przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe. 1994  szczegóły 
13.książka: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Prawo autorskie. Przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe. 1997 (Wstęp. - I. Akty wykonawcze do ustawy o prawie autorskim i prawach pok...) szczegóły 
recenzja: R.A.: Prawo autorskie. Rzeczpospolita 1997 nr 257 s. 17  szczegóły 
14.książka: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Prawo autorskie. Przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe. 2002  szczegóły 
15.książka: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Prawo autorskie. Przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe. 1999  szczegóły 
16.książka: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Prawo autorskie w Światowej Organizacji Handlu (WTO). 1996 (Uwagi wprowadzające. Geneza i znaczenie Porozumienia TRIPS [Agreement ...) szczegóły 
17.książka: Błeszyński Jan: Ochrona autorskich praw majątkowych. Roszczenie o wydanie korzyści. 1989 (Przedmowa. - I. Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie praw autorski...) szczegóły 
18.książka: Czajkowska-Dąbrowska Monika: Sytuacja prawna autorów obcych w Polsce. [Rozprawa habilitacyjna]. 1991 (Wstęp. - I. Autorskie prawo obcych w perspektywie prawnoporównawczej. ...) szczegóły 
19.książka: Dereń Aldona Małgorzata, Kudłaszyk Andrzej, Zygadło Jerzy: Własność intelektualna jako przedmiot obrotu gospodarczego. 1997 (Wstęp. - [Zawiera m.in.:] Ogólna charakterystka obrotu gospodarczego. ...) szczegóły 
20.książka: Dudek Wiesław: Komunikowanie międzynarodowe a kierunki zmian polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych. 1994 (Przedmowa. - Komunikowanie międzynarodowe a utwory autorskie jako prze...) szczegóły 
21.książka: Fijałkowski Tadeusz: Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo probiercze, prawo o miarach, o głównym urzędzie miar, o urzędzie patentowym, o badanich i certyfikacji, o normalizacji, prawo prasowe, o wynalazczości i inne. Stan prawny na dzień 20. 05. 1994. 1994  szczegóły 
22.książka: Gerecka-Żołyńska Anna: Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w polskim procesie karnym. 2002 (Wstęp. Przedmiot procesu karnego a ochrona praw autorskich i praw pokr...) szczegóły 
23.książka: Golat Katarzyna, Golat Rafał: Prawo autorskie w praktyce. Nowe pola eksploatacji, opłaty, twórcze bazy danych, obrót cywilnoprawny, opodatkowanie, ochrona prawa autorskiego. 2003 (Wprowadzenie. 1. Przedmiot praw autorskich i praw pokrewnych: Przedmio...) szczegóły 
24.książka: Golat Katarzyna, Golat Rafał: Prawo autorskie w praktyce. Objaśnienia, tekst ustawy, wzór. 1998 (1. Przedmiot praw autorskich i praw pokrewnych: Przedmiot praw autorsk...) szczegóły 
recenzja: J.H.: Magazyn Literacki 1999 nr 1 s. 85  szczegóły 
25.książka: Golat Katarzyna, Golat Rafał: Prawo autorskie w praktyce. Rodzaje utworów, prawa twórcy, opodatkowanie obrotu prawami autorskimi, wzorcowa umowa wydawnicza. Stan prawny na dzień 2 czerwca 1998 r.. 1998 (1. Przedmiot praw autorskich i praw pokrewnych: Przedmiot praw autorsk...) szczegóły 
26.książka: Golat Rafał: Komentarz do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z uwzględnieniem ostatnio uchwalonych i proponowanych zmian. Praktyczne omówienie, orzeczenia sądowe, urzędowe interpretacje, literatura przedmiotu, przepisy wykonawcze. 2002 (Wprowadzenie. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i praw...) szczegóły 
27.książka: Golat Rafał: Opodatkowanie praw autorskich i praw pokrewnych. 2000 (Wprowadzenie. * I. Omówienie problematyki opodatkowania praw autorskic...) szczegóły 
28.książka: Golat Rafał: Opodatkowanie praw autorskich i praw pokrewnych 2001 r.. 2001 (Wprowadzenie. * I. Omówienie problematyki opodatkowania praw autorskic...) szczegóły 
29.książka: Golat Rafał: Prawo autorskie i prawa pokrewne. 2010  szczegóły 
recenzja: Wołosz Jan: Bibliotekarz 2010 nr 7/8 s. 39-40 (nota...) szczegóły 
30.książka: Golat Rafał: Prawo autorskie i prawa pokrewne. 2002  szczegóły 
recenzja: Hetman Joanna: Lektury branżowe. Biblioteka Analiz 2003 nr 2 s. 19  szczegóły 
31.książka: Golat Rafał: Prawo autorskie i prawa pokrewne. 2011  szczegóły 
32.książka: Golat Rafał: Prawo autorskie i prawa pokrewne. 1999 (Wprowadzenie. * I. Wiadomości ogólne. - Część I. Prawo autorskie i pr...) szczegóły 
33.książka: Golat Rafał: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Poradnik. 1997 (Tytułem wstępu. - System prawa autorskiego i praw pokrewnych. Podmioty...) szczegóły 
34.książka: Golat Rafał: Prawo autorskie. Pytania, kazusy, tablice. 2002 (Przedmowa. - [Zawiera m.in.:] I. Pytania: Przedmiot ochrony w zakresie...) szczegóły 
recenzja: Hetman Joanna: Lektury branżowe. Biblioteka Analiz 2003 nr 2 s. 19  szczegóły 
recenzja: Sosnowski Paweł: Notes Wydawniczy 2002 nr 10 s. 61  szczegóły 
35.książka: Golat Rafał: Prawo kultury i sztuki. Zbiór przepisów z komentarzem. 1997 (I. Organizacja resortu kultury i sztuki. II. Prowadzenie i organizacja...) szczegóły 
36.książka: Golat Rafał: Umowy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Wzory i komentarz. 2001 (1. Uwagi ogólne. 2. Przegląd umów z zakresu prawa autorskiego i praw p...) szczegóły 
37.książka: Howorka Bolesław: Prawo autorskie w działalności bibliotekarskiej. 1997 (Wstęp. * Przedmiot prawa autorskiego. Podmiot prawa autorskiego. Autor...) szczegóły 
recenzja: Górny Anna: Nowa Biblioteka = New Library 1998 nr 2 s. 63-67  szczegóły 
38.książka: Howorka Bolesław: Prawo autorskie w pracy bibliotekarza. 2012  szczegóły 
recenzja: Przybysz Marzena: Bibliotekarz 2012 nr 4 s. 29 (not....) szczegóły 
39.książka: Informacja elektroniczna a prawo autorskie. Materiały z warsztatów. Warszawa 30 września - 1 października 1999. 2000 (Wstęp. - Dawid Kot: Korzystanie z utworów przez instytucje użytecznośc...) szczegóły 
40.książka: Jaroszewska Izabela: Ochrona prawna utworu audiowizualnego. 1997  szczegóły 
41.książka: Jaworski Lech: Twórczość pracownicza. Prawo do utworu w świetle art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2003 (Rozdz. 1. Zjawisko twórczości pracowniczej. - Rozdz. 2. Przedmiotowy z...) szczegóły 
42.książka: Jezioro Julian: Zawarcie umowy i formowanie stosunku wydawniczego w świetle ustawy o prawie autorskim z 1952 roku. 1994  szczegóły 
43.książka: Kamińska Anna: Poradnik z zakresu ochrony własności intelektualnej. 1995  szczegóły 
44.książka: Karpowicz Andrzej: Autor - wydawca. Poradnik prawa autorskiego. 1994  szczegóły 
45.książka: Karpowicz Andrzej: Autor - wydawca. Poradnik prawa autorskiego. 1999 (Stan prawny na dzień 9 IX 1999...) szczegóły 
recenzja: Gołębiewski Łukasz: Magazyn Literacki 2000 nr 1 s. 86 (nota...) szczegóły 
recenzja: (jh): Autor - wydawca. Biblioteka Analiz 2000 nr 1 s. 2 (not....) szczegóły 
46.książka: Karpowicz Andrzej: Autor - wydawca. Poradnik prawa autorskiego Andrzeja Karpowicza. Stan prawny na dzień 1 lipca 1987. 1987  szczegóły 
recenzja: Błeszyński Jan: Editor 1989 t. 2 s. 169-174  szczegóły 
47.książka: Karpowicz Andrzej: Autor-wydawca. Poradnik prawa autorskiego. 2009  szczegóły 
48.książka: Karpowicz Andrzej: Prawo autorskie i prasowe dla dziennikarzy. 1997 ([Poradnik]....) szczegóły 
49.książka: Karpowicz Andrzej: Prawo autorskie i prasowe dla dziennikarzy. 1996 ([Poradnik]...) szczegóły 
50.książka: Karpowicz Andrzej: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Stan prawny na dzień 30 kwietnia 1994 r.. 1994  szczegóły 
51.książka: Kasprowicz Andrzej: Podręcznik prawa autorskiego dla studentów uczelni artystycznych. 2001 (Wstęp. - Kazusy [przykłady naruszania praw autorskich, m.in. przez aut...) szczegóły 
52.książka: Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stan prawny na 31 marca 1995 r.. 1995 (Wprowadzenie. * Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pr...) szczegóły 
53.książka: Kuczyński Tadeusz: Ochrona twórczości artystycznej według prawa pracy i ubezpieczenia społecznego. 1991 (Wprowadzenie. - I. Ochrona twórczości a obowiązek wykonywania poleceń....) szczegóły 
54.książka: Markiewicz Ryszard: Ochrona prac naukowych. 1990 (Wprowadzenie. - I. Autorskoprawna ochrona prac naukowych. II. Ochrona ...) szczegóły 
55.książka: Mass media w systemie komunikacji społecznej w Polsce. 1995 ([Zawiera m.in.:] Stanisław Gęsiarz, Andrzej Kudłaszyk: Cenzura w Króle...) szczegóły 
56.książka: Michalski Bogdan: Dziennikarstwo a ograniczenia praw autorskich. 1998  szczegóły 
recenzja: A.Ł.: Dziennikarstwo a ograniczenie praw autorskich. Rzeczpospolita 1998 nr 140 s. 14 (sprawozdanie z promocji książki; Warszawa, 16 VI 1998...) szczegóły 
57.książka: Ochrona własności intelektualnej. Seminarium, Warszawa, 7 marca 1997. 1997 (Włodzimierz Siwiński, Marek Dietrich: Wprowadzenie. * Michał Bednarkie...) szczegóły 
58.książka: Ochrona własności intelektualnej. Zbiór przepisów. Stan na dzień 30.10.1994 r.. 1994 ([Zawiera m.in.:] Traktak budapesztański. Ustawa o prawie autorskim i p...) szczegóły 
59.książka: Owen Lynette: Zakup i sprzedaż praw autorskich w obrocie międzynarodowym. 1998 (Tekst częściowo równoległy polski i angielski...) szczegóły 
recenzja: Ł.G.: Jak kupować prawa autorskie i nie dać sie oszukać. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 32 s. 5  szczegóły 
60.książka: Podstawowe pojęcia dotyczące funkcjonowania nowego prawa autorskiego. 1999  szczegóły 
61.książka: Prawo autorskie. 2002 (Wprowadzenie. - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pr...) szczegóły 
62.książka: Prawo autorskie. 1994 (Ustawa z 10.07.52 r. o prawie autorskim. Ustawa z 4.02.94 r. o prawie ...) szczegóły 
63.książka: Prawo autorskie i prasowe wraz z indeksem rzeczowym. 2002 (Słowo wstępne. - Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia...) szczegóły 
64.książka: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Stan prawny na dzień 15 kwietnia 1994 r.. 1994  szczegóły 
65.książka: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Wg [Według] stanu prawnego na dzień 1 marca 1994 r.. 1994  szczegóły 
66.książka: Prawo autorskie. Orzecznictwo, akty wykonawcze, konwencje międzynarodowe. 2001 (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych...) szczegóły 
67.książka: Prawo autorskie. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.. 1994  szczegóły 
68.książka: Prawo autorskie wraz z indeksem rzeczowym. Stan prawny maj 1999 r.. 1999  szczegóły 
69.książka: Prawo autorskie wraz z Konwencją Berneńską. 1994  szczegóły 
70.książka: Prawo mediów. 1997 (Jacek A. Żurawski: Wstęp. * Część I. Prawo krajowe [m.in.:] Prawo auto...) szczegóły 
71.książka: Sieńczyło-Chlabicz Joanna: Amerykańskie prawo autorskie. Sytuacja prawna producenta dzieła audiowizualnego według amerykańskiego prawa autorskiego. 1998  szczegóły 
72.książka: Sobczak Jacek: Podstawy prawa autorskiego. Stan prawny na 1 wrzesnia 1995 roku. 1995  szczegóły 
73.książka: Sobczak Jacek: Prawo środków masowej informacji. Prasa, radio, telewizja. 1999 (Wstęp. - [Zawiera teksty aktów ustawodawczych i towarzyszących im prze...) szczegóły 
74.książka: Szczotka Jerzy: Wprowadzenie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tekst ustawy. 1994  szczegóły 
75.książka: Ślęzak Piotr: Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych i artystycznych. 2008  szczegóły 
76.książka: Trafas Tomasz: Wykonanie artystyczne i jego ochrona w świetle prawa. 1989 ([M.in. nt. praw autorskich artystów - wykonawców]....) szczegóły 
77.książka: Traple Elżbieta: Ustawowe konstrukcje w zakresie majątkowych praw autorskich i obrotu nimi w dobie kryzysu prawa autorskiego. 1990 (I. Wprowadzenie. - II. Założenia teoretyczne dotyczące ustawowego kszt...) szczegóły 
78.książka: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 1994  szczegóły 
79.książka: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. 2001 (Wprowadzenie. * Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pr...) szczegóły 
recenzja: (JH): Książki 2001 nr 7 s. 68 (not....) szczegóły 
recenzja: (JH): Prawo autorskie. Biblioteka Analiz 2001 nr 13 s. 12 (not....) szczegóły 
80.książka: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. 2003 (Wprowadzenie. * Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pr...) szczegóły 
81.książka: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych = Law on copyright and neighbouring rights text of February 4, 1994: Poland. 1994  szczegóły 
82.książka: Własność intelektualna. Prawo autorskie, znaki towarowe, wynalazczość, rzecznicy patentowi, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, przeciwdziałanie monopolom, porozumienia międzynarodowe. Stan prawny 1 stycznia 1996 r.. 1996 ([Zawiera m.in.:] Prawo autorskie: Wstęp. - Ustawa z dnia 10 lipca 1952...) szczegóły 
83.książka: Wojnicka Elżbieta: Autorskie prawa zależne. 1990 (Wstęp. - I. Autorskoprawne zagadnienia budowy utworów [m.in. literacki...) szczegóły 
84.książka: Wojnicka Elżbieta: Ochrona autorskich dóbr osobistych. 1997 (Wstęp. - I. Ochrona sfery osobowości twórcy w prawie porównawczym. II....) szczegóły 
85.książka: Zimny Artur: Umowa o dzieło. (Zalety i wady, niebezpieczeństwa, prawa i obowiązki stron, przykładowe wzory umów, opodatkowanie dochodów). 1996  szczegóły 
86.książka: Zimny Artur: Umowa o dzieło. Zalety i wady, niebezpieczeństwa, prawa i obowiązki stron, przykładowe wzory umów, opodatkowanie dochodów. 1995 ([Stan prawny na 1 lipca 1995]...) szczegóły 
87.książka: Żelazowska Monika: Studium porównawcze polskiego prawa autorskiego z prawem międzynarodowym. 1999  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
88.impreza: "CopyCamp" - konferencja (2012).  szczegóły 
artykuł: Nycz Anna, Sowula Grzegorz: Przyszłość prawa autorskiego. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 3 s. 34-36 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
89.impreza: "Informacja elektroniczna a prawo autorskie" - warsztaty (1999).  szczegóły 
artykuł: Janowska Maria: Informacja elektroniczna a prawo autorskie. Bibliotekarz 2000 nr 2 s. 22-23  szczegóły 
90.impreza: "Prawo autorskie w mediach" - konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Piwowarczyk Tomasz: Dyskusja o ochronie praw autorskich. Życie Warszawy 1995 nr 57 s. 13 (spraw....) szczegóły 
91.impreza: Public lending right remuneration in the European Union - seminaruim (2001). ((Wynagrodzenie z tytułu udostępniania prac autorskich przez biblioteki...) szczegóły 
artykuł: Klejn Krystyna: Wynagrodzenia dla właścicieli praw autorskich za udostępnianie ich dzieł w bibliotekach. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 1 s. 59-63  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
92.artykuł: Adamus Andrzej: Podatek od oddychania. Rzecz o Książkach 2000 nr 155 s. E2 (list otwarty do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza M...) szczegóły 
93.artykuł: AD: Komisja już jest. Gazeta Wyborcza 1995 nr 137 s. 11 (not. o powołaniu komisji prawa autorskiego...) szczegóły 
94.artykuł: (knysz), AD: Wielki sukces aktorów. Gazeta Wyborcza 1994 nr 262 s. 4 (dot. sposobu płacenia tantiem aktorom...) szczegóły 
95.artykuł: Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1990 nr 82 s. 1117 poz. 474 (z tekstem Aktu paryskiego w załączniku do niniejszego numeru...) szczegóły 
96.artykuł: Akty wykonawcze do prawa autorskiego. Rzeczpospolita 1995 nr 1 s. 15 (rozporządzenia ministra kultury i sztuki z 22 XII 1994 w sprawie szcze...) szczegóły 
97.artykuł: akw: Pomysł czy obowiązek?. Autograf 1995 nr 1 s. 16  szczegóły 
98.artykuł: Aneks Trybuny 2002 nr 230 s. B (not. nt. podpisania przez Aleksandra Kwaśniewskiego nowelizacji ustawy...) szczegóły 
99.artykuł: Balcerzak Maciej: Z artystami zawsze kłopot. Rzeczpospolita 2001 nr 179 s. C4 (o podatku od sprzedaży praw autorskich...) szczegóły 
100.artykuł: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Autograf w Internecie. Trybuna 1998 nr 207 s. 16 (wyw. nt. własności intelektualnej oraz o udziale Instytutu Wynalazczoś...) szczegóły 
101.artykuł: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Biblioteki a nowe prawo autorskie. Rzeczpospolita 1995 nr 79 s. 27  szczegóły 
102.artykuł: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Co wolno bibliotekom? Biblioteki a nowe prawo autorskie. Bibliotekarz 1995 nr 6 s. 6-12  szczegóły 
103.artykuł: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Czy książka kucharska jest utworem. Komentarz do prawa autorskiego. Rzeczpospolita 1994 nr 181 s. 15  szczegóły 
104.artykuł: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Czy powstanie kodeks cyberprzestrzeni. Rzeczpospolita 1997 nr 262 s. 17 (nt. funkcjonowania utworu w Internecie...) szczegóły 
105.artykuł: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Do trzech razy sztuka. Rzeczpospolita 2000 nr 166 s. C3 (nt. prac nad II etapem reformy prawa autorskiego...) szczegóły 
106.artykuł: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Dzieło do poprawki. Impresje 1996 nr 1(2) (1995/1996) s. 25-29, 32 (nt. odpowiedzialności za dostarczenie dzieła z wadami...) szczegóły 
107.artykuł: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Dzieło zbiorowe to encyklopedia i telegazeta. Komentarz do prawa autorskiego. Rzeczpospolita 1994 nr 183 s. 12  szczegóły 
108.artykuł: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Erozja czy rozwój. Rzeczpospolita 2002 nr 25 s. C4 (refleksje nt. współczesnych przemian prawa autorskiego...) szczegóły 
109.artykuł: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Gdy pracownik jest twórcą. Komentarz do prawa autorskiego. Rzeczpospolita 1994 nr 185 s. 13  szczegóły 
110.artykuł: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Jeśli twórca jest pracownikiem. Rzeczpospolita 1997 nr 11 s. 15 (znaczenie dla twórców pozostających pracownikami artykułu 22 ustęp 9 p...) szczegóły 
111.artykuł: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Majątkowe chronione przez pięćdziesiąt lat. Komentarz do prawa autorskiego. Rzeczpospolita 1994 nr 233 s. 15  szczegóły 
112.artykuł: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: O wizerunku, korespondencji, źródłach informacji. Komentarz do prawa autorskiego. Rzeczpospolita 1994 nr 204 s. 13  szczegóły 
113.artykuł: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Odpowiedzialność za usterki utworu. Komentarz do prawa autorskiego. Rzeczpospolita 1994 nr 242 s. 15  szczegóły 
114.artykuł: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Opodatkowanie autorów: pytania i sugestie. Rzeczpospolita 1995 nr 52 s. 15-16  szczegóły 
115.artykuł: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Prawo autorskie jest ciekawe. Kino 1995 nr 2 s. 18-19 (wyw. dot. równiez prawa aut. w dziedzinie filmu; rozm. Tadeusz Lubelsk...) szczegóły 
116.artykuł: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Przyśpiewka stara jak świat. Rzeczpospolita 2001 nr 32 s. C3 (dotyczy nowelizacji prawa do pierwszych wydań...) szczegóły 
117.artykuł: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Rękopis znaleziony w starym kufrze. Rzeczpospolita 2001 nr 45 s. C4 (o ochronie wydań krytycznych i naukowych...) szczegóły 
118.artykuł: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Spór między twórcami a nadawcami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rzeczpospolita 1997 nr 84 s. 15  szczegóły 
119.artykuł: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Śluzy szeroko otwarte (Pierwszy komentarz po nowelizacji prawa autorskiego). Rzeczpospolita 2000 nr 145 s. C3  szczegóły 
120.artykuł: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: TRIPS a prawa twórców i producentów. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów Praw Własności Intelektualnej. Rzeczpospolita 1995 nr 206 s. 17 (nt. przystąpienia do porozumienia TRIPS (Agreement on Trade-Related As...) szczegóły 
121.artykuł: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Utwory naukowe. Komentarz do prawa autorskiego. Rzeczpospolita 1994 nr 243 s. 13  szczegóły 
122.artykuł: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard: Węzłowe zagadnienia ochrony własności intelektualnej w jednoczącej się Europie. Nauka 1999 nr 3 s. 200-206 (z komentarzem, s. 207-212; podpisani: Zbigniew Z. Herman, Kornel Gibiń...) szczegóły 
123.artykuł: Bartsch Natalia: Autorskie prawa majątkowe. Co przysługuje twórcom. Teatr i prawo. Scena 2012 nr 4 s. 3334  szczegóły 
124.artykuł: Bartsch Natalia: Autorskie prawa osobiste. Co przysługuje twórcom. Teatr i prawo. Scena 2012 nr 3 s. 27-29  szczegóły 
125.artykuł: Bartsch Natalia: Przedstawienie w świetle prawa autorskiego. Teatr i prawo. Scena 2012 nr 1 s. 19, nr 2 s. 29-32  szczegóły 
126.artykuł: Bergier Wojciech: Sztukowanie zamiast rewolucji. Ochrona praw autorskich. Tygodnik Powszechny 1999 nr 43 [właśc. 44] s. 3 (komentarz dot. projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawac...) szczegóły 
127.artykuł: Bertling Piotr: Ochrona praw autorskich. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 11 s. 16 (list do red....) szczegóły 
128.artykuł: Biliński Lucjan: Nowelizacja ustawy o prawie autorskim. Bibliotekarz 2006 nr 7/8 s. 45-46  szczegóły 
129.artykuł: Biliński Lucjan: Respektowanie przepisów prawa autorskiego przez biblioteki. Bibliotekarz 2008 nr 10 s. 32-33  szczegóły 
130.artykuł: Biliński Lucjan: Zmiany w prawie autorskim i prawach pokrewnych. Bibliotekarz 2000 nr 10 s. 35-36  szczegóły 
131.artykuł: Biliński Lucjan: Zmiany w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Poradnik Bibliotekarza 1999 nr 11 s. 10-12  szczegóły 
132.artykuł: Błeszczyński Jan: Nic samo się nie zrobi. Kino 1995 nr 5 s. 22 (wyw. ze współaut. ustawy o prawie aut.; rozm. Wanda Wertenstein...) szczegóły 
133.artykuł: Błeszyński Jan: Dyrektywa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 2 s. 14-15 (dot. projektu dyrektywy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i p...) szczegóły 
134.artykuł: Błeszyński Jan: Kompromisy i kontrowersje (Prawo autorskie utkwiło w Sejmie). Polityka - Kultura 1993 nr 6 s. VI  szczegóły 
polemika: Straszewski Ryszard: Kto będzie mrówką, kto słoniem. Polityka - Kultura 1993 nr 8 s. VII  szczegóły 
135.artykuł: Błeszyński Jan: Nowe prawo autorskie. Przegląd Rządowy 1992 nr 3 s. 81-82  szczegóły 
136.artykuł: Błeszyński Jan: Odpolitycznić prawo autorskie. Puls 1992 nr 57 s. 89-93 (rozm. red. Pulsu...) szczegóły 
137.artykuł: Błeszyński Jan: Tradycje i perspektywy polskiego prawa autorskiego. Editor 1989 t. 2 s. 16-31  szczegóły 
138.artykuł: Błeszyński Jan: Uzasadnienie. Wiadomości [ZAiKS] 1994 nr 2 s. 7-9 (nt. prac nad nowym "zobowiązaniem organizacyjnym" Stowarzyszenia ZAiKS...) szczegóły 
139.artykuł: Błeszyński Jan, Szuster Krzysztof: ZAiKS żegna się z monopolem. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 16 s. 23 (wyw. z konsultantem ZAiKS-u i kierownikiem Wydziału Licencji i Inkasa ...) szczegóły 
140.artykuł: Bortnowski Stanisław: Belfer akademicki twórczy, nauczyciel nietwórczy. Polonistyka 1997 nr 6 s. 374 (nt. praw autorskich związanych z wykładami oraz konspektami zajęć...) szczegóły 
polemika: Turowski Stanisław: W obronie nauczyciela twórczego. Polonistyka 1997 nr 10 s. 615  szczegóły 
141.artykuł: Bójko Marcin: Premierze, pomóż wydawcom. Nowelizacja prawa autorskiego. List PIWK i PIWP. Gazeta Wyborcza 2002 nr 150 s. 26 (list Polskiej Izby Wydawców Prasy i Polskiej Izby Wydawców Książki do ...) szczegóły 
142.artykuł: Bratkowski Stefan: Podatek od umarłych pisarzy. Gazeta Wyborcza 1992 nr 94 s. 9 (o podatku płaconym przez wydawn. na rzecz tzw. Funduszu Martwej Ręki...) szczegóły 
143.artykuł: Bromberg Adam: Of money and pirates. The Warsaw Voice 1991 nr 38 s. 11 (nt. wadliwego prawa autorskiego w Polsce i pladze piractwa wydawniczeg...) szczegóły 
144.artykuł: Bryndal Dorota, Świątkowska-Tokarz Justyna: To już gdzieś było. Licencje ustawowe a wykorzystywanie utworów chronionych prawem autorskim w Internecie. Rzeczpospolita 2001 nr 288 s. C4  szczegóły 
145.artykuł: Bugajczyk Robert: Książkowi gangsterzy. Trybuna 1991 nr 137 s. 5 (nt. piractwa w polskim ruchu wydawn....) szczegóły 
146.artykuł: (B.Z.): Dokopać twórcom. Trybuna 1992 nr 268 s. 1 (nota spraw. z obrad powołanego przez Radę do spraw kultury zespołu rob...) szczegóły 
147.artykuł: (B.Z.): Rada Kultury sumuje, planuje, apeluje. Trybuna 1993 nr 251 s. 2 (spraw. z posiedzenia Rady Kultury przy Prezydencie RP pośw. m.in. praw...) szczegóły 
148.artykuł: (CD): Przestarzałe prawo autorskie utrudnia walkę z piractwem. Życie Warszawy 1991 nr 137 s. 2  szczegóły 
149.artykuł: Chrzanowski Andrzej: Czy można zarobić na kserowaniu książek. Biblioteka Analiz 2002 nr 2 s. 12 (nt. propozycji projektu dot. zbiorowego zarządzania prawami autorskimi...) szczegóły 
150.artykuł: Chrzanowski Andrzej: Prawo autorskie. Projekt nie w pełni satysfakcjonujący. Biblioteka Analiz 2000 nr 5 s. 10  szczegóły 
151.artykuł: Chrzanowski Andrzej: Propozycje zmian w ustawie z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) zgłoszone przez Polską Izbę Książki. Notes Wydawniczy 2000 nr 9 s. 23-25 (tekst pisma z dnia 19 VII 2000 skierowanego do Komisji Kultury i Środk...) szczegóły 
152.artykuł: Chrzanowski Andrzej: Ułomne prawo i wątpliwa praktyka. Biblioteka Analiz 2002 nr 4 s. 14-15 (m.in. nt. przepisów dot. reprografii...) szczegóły 
153.artykuł: Cieślak Jacek: Absurd czy definicja (Ustawa o prawie autorskim). Rzeczpospolita 1992 nr 168 s. 4  szczegóły 
154.artykuł: Cieślak Jacek: Ile za prawo autorskie. Rzeczpospolita 1992 nr 101 s. 4 (dot. projektu ustawy o prawie autorskim...) szczegóły 
155.artykuł: Cieślak Jacek: Lepsze wrogiem dobrego. Ustawa o prawie autorskim. Rzeczpospolita 1993 nr 68 s. 4  szczegóły 
156.artykuł: Cieślak Jacek: Mogą zdrożeć książki i płyty. Rzeczpospolita 2001 nr 21 s. A10 (dot. wydłużenia praw autorskich do 70 lat po śmierci autora...) szczegóły 
157.artykuł: Cieślak Jacek: Przeciwko Janosikom i piratom. Nowelizacja ustawy o prawie autorskim. Rzeczpospolita 1999 nr 155 s. A8  szczegóły 
158.artykuł: Cieślik Mariusz: Fryzjer a tantiemy (Rynek praw autorskich w Polsce jest wart 300 mln dolarów). Gazeta Wyborcza 2000 nr 98 s. 12  szczegóły 
159.artykuł: Cieślik Mariusz: Karać dotkliwie. Gazeta Wyborcza 1999 nr 257 s. 14 (nt. zmian w prawie autorskim...) szczegóły 
160.artykuł: Czejarek Karol: Prawo wydawnicze. Express Wieczorny 1989 nr 95 s. 5 (spraw. z posiedzenia Rady Programowej Ruchu Wydawniczego, działającej ...) szczegóły 
161.artykuł: Dobrołęcki Piotr: 60 tysięcy pisarzy i jeden agent. Plus Minus 1996 nr 13 s. 18 (nt. działalności agentów literackich sprzedających polskim wydawnictwo...) szczegóły 
162.artykuł: Dokument przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do artykułów od 1 do 21 oraz do załącznika do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1994 nr 104 s. 1897-1898 poz. 506  szczegóły 
163.artykuł: Domagalski Marek: Telewizyjne archiwum bez nazwisk. Rzeczpospolita 2001 nr 29 s. C1 (o procesie sądowym wytoczonym TVP przez Grzegorza Lasotę za niezaznacz...) szczegóły 
164.artykuł: Dunin Janusz: Czy wolno czytać obce doktoraty?? (Panom Profesorom pod rozwagę). Nowe Książki 1995 nr 10 s. 70  szczegóły 
165.artykuł: Dunin Janusz: Kserograf w bibliotece. Nowe Książki 1995 nr 8 s. 72 (kopiowanie tekstów w świetle polskiego prawa i prawa unijnego...) szczegóły 
polemika: Ziemiszewska Ewa: [List do Redakcji]. Nowe Książki 1995 nr 11 s. 73 (wyjaśnienia pełnomocnika Ministerstwa Kultury i Sztuki; z odp. Janusza...) szczegóły 
166.artykuł: Dużyk Józef: Skandal z honorariami. Suplement 1990 nr 8/10 s. 13  szczegóły 
167.artykuł: Dzieciątkowska Urszula: Autor wkracza w świat narzędzi. Tygiel Kultury 1997 nr 1/2 s. 90-93  szczegóły 
168.artykuł: Dzieciątkowska Urszula: Opowiastki o prawie autorskim. Tygiel Kultury 1998 nr 4/5 s. 126-129  szczegóły 
169.artykuł: E.O., J.T.P.: Twórcy pod szczególną ochroną (Zmiany prawa autorskiego). Rzeczpospolita 1999 nr 247 s. 2 (o pracach w sejmie nad nowym projektem prawa autorskiego...) szczegóły 
170.artykuł: (ES): Jakie będzie nowe prawo autorskie?. Słowo Powszechne 1990 nr 232/233 s. 13 (spraw. z konferencji pośw. prawu aut., Warszawa; org. ZG ZLP...) szczegóły 
171.artykuł: (eszyd): Praktyczne informacje o prawie autorskim. Notes Wydawniczy 2004 nr 10 s. 10 (nt. szkolenia z zakresu prawa autorskiego dla wydawców zorganizowanego...) szczegóły 
172.artykuł: Fedorowicz Hanna: Czasem działa wstecz. Rzeczpospolita 2000 nr 294 s. C2 (o sytuacjach, w których prawo autorskie działa wstecz...) szczegóły 
173.artykuł: Ferenc Ewa: Prawo autorskie, twórczość i ochrona utworów. Pomosty [Wrocław] 2010 t. 15 s. 172-177  szczegóły 
174.artykuł: Filiciak Mirosław: Śmierć praw autorskich?. Ha!art 2001 nr 1 s. 110-111 (jak internet wpływa na utrzymanie praw autorskich...) szczegóły 
175.artykuł: (F.M.): Nowelizacja prawa autorskiego. Kronika Kultury 2000 nr 5 wkł. s. 12  szczegóły 
176.artykuł: Fogler Janusz: Czego można oczekiwać?. Ex Libris 1991 nr 13 s. 4 (gł. nt. prawa autorskiego w Polsce...) szczegóły 
177.artykuł: Fogler Janusz: The right to publish. The Warsaw Voice 1991 nr 47 s. 9 (m.in. stanowisko Polskiej Izby Książki przeciwdziałaniu piractwu na ry...) szczegóły 
178.artykuł: Fragmenty "Raportu Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych dotyczącego przestrzegania Prawa autorskiego i praw pokrewnych w Polsce za rok 2003". Biblioteka Analiz 2004 nr 17 s. 13-15  szczegóły 
179.artykuł: Frydrychowicz Aleksander: Knebel dla prasy (Bronimy prawa do ochrony źródła informacji). Trybuna 1999 nr 196 s. 1  szczegóły 
nawiązanie: Frydrychowicz Aleksander: Bronimy tajemnicy informacji (Nie tylko "Trybuna" widzi zagrożenie "kneblem"). Trybuna 1999 nr 202 s. 3, 5  szczegóły 
sprostowanie: Łopaciuk Katarzyna: "Knebel dla prasy" cd. (Sprostowanie MKiS). Trybuna 1999 nr 201 s. 1, 5  szczegóły 
180.artykuł: Frydrychowicz Aleksander: Kulturalne "polskie piekło" (Artyści zapłacą za decyzję ministra). Trybuna 1999 nr 191 s. 1, 4 (nt. prób ingerencji rządu w przestrzeganie prawa autorskiego...) szczegóły 
181.artykuł: Garcarz Michał: Zagadnienie plagiatu literackiego, czyli o domniemaniu winy/niewinności tłumacza słów parę. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 93-110 (z ded. Jadwidze Koniecznej-Twardzikowej...) szczegóły 
182.artykuł: Gawerski Andrzej: Wydawcy i autorzy. Forum Książki 2000 nr 4 s. 4 (m.in. nt. prawa autorskiego...) szczegóły 
183.artykuł: Gąsiorowski Dariusz: Bój o ochronę praw autorskich. Życie Warszawy 1994 nr 207 s. 10 (o instytucjach ubiegających się o koncesje zezwalające na utworzenie o...) szczegóły 
184.artykuł: Gąsiorowski Dariusz: Kto ochroni autorów, wykonawców, a kto producentów?. Życie Warszawy 1995 nr 1 s. 13 (instytucje ubiegające się o koncesję na zarządzanie prawami producentó...) szczegóły 
185.artykuł: Gąsiorowski Dariusz: Nie dokończone prawo autorskie. Życie Warszawy 1995 nr 146 s. 7 (o braku środków na dofinansowanie cennych publikacji, stypendia i zapo...) szczegóły 
186.artykuł: Gąsiorowski Dariusz: Ochrona praw na ślizgawce. Życie Warszawy 1994 nr 331/332 s. 13 (o przesłuchiwaniu przez urzędników Ministerstwa Kultury i Sztuki przed...) szczegóły 
187.artykuł: Gąsiorowski Dariusz: ZAiKS nie jest już sam. Życie Warszawy 1995 nr 40 s. 12 (koment. do wydania przez ministra kultury i sztuki zezwoleń dla organi...) szczegóły 
188.artykuł: Golat Rafał: Działalność bibliotek a uprawnienie w zakresie droit de suite odnośnie do rękopisów utworów literackich i muzycznych. Bibliotekarz 2004 nr 3 s. 13-16  szczegóły 
189.artykuł: Golat Rafał: Nowe zasady odpowiedzialności cywilnej z zakresu prawa własności intelektualnej. Bibliotekarz 2007 nr 12 s. 21-22  szczegóły 
190.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Kosztowne pomyłki (Prawo autorskie). Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 3 s. 1 (nt. łamania praw autorskich w Polsce...) szczegóły 
191.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Złodzieje copyrightu. Przegląd Tygodniowy 1993 nr 46 s. 17  szczegóły 
192.artykuł: Gottlieb Wojciech: Prawo autorskie. x 1989 ([W ks.: id.]: Działalność wydawnicza. Wwa 1989, s. 36-57...) szczegóły 
193.artykuł: VAD, GP, MATY: Gwiazdka bez kabla. Gazeta Wyborcza 2002 nr 253 s. 24 (nt. nowelizacji ustawy o prawie autorskim...) szczegóły 
194.artykuł: Groblewski Kazimierz: Prawa autorskie chronione 50 lat. Rzeczpospolita 1991 nr 201 s. 1-2 (spraw. z posiedzenia rządu m.in. w sprawie projektu ustawy o prawie au...) szczegóły 
195.artykuł: Grzeszak Adam: Kruszenie kopii. Polityka 2002 nr 46 s. 24-27 (nt. pirackiego rynku kserograficznego...) szczegóły 
196.artykuł: Grzeszak Teresa: Prawo autorskie: producenta czy twórców. Rzeczpospolita 1993 nr 279 s. 12  szczegóły 
197.artykuł: Grzeszczyk Maria, Traczyk Władysław Z.: Autor pod ochroną. Forum Akademickie 1998 nr 10 s. 58-60  szczegóły 
198.artykuł: Gugulski Marcin: O cytatach. Ład 1994 nr 4 s. 2, 6 (nt. ustawy o prawie aut....) szczegóły 
199.artykuł: Gazeta Wyborcza 1993 nr 69 s. 9 (nt. wypow. Tadeusza Gocłowskiego o stanowisku Kościoła w sprawie łaman...) szczegóły 
200.artykuł: Hetman Joanna: Kseruj na zdrowie. Biblioteka Analiz 2004 nr 6 s. 3 (dot. nowelizacji prawa autorskiego z 5 III 2004...) szczegóły 
201.artykuł: Hetman Joanna: Obrót licencjami. Biblioteka Analiz 2004 nr 20 s. 15 (spraw. ze szkolenia pod hasłem "warsztaty z prawa autorskiego" poświęc...) szczegóły 
202.artykuł: Hetman Joanna: Prawa autorskie a podatki. Biblioteka Analiz 2004 nr 9 s. 14  szczegóły 
203.artykuł: Hetman Joanna: Wydawcom wiatr w oczy. Zmiany w prawie autorskim. Biblioteka Analiz 2002 nr 15 s. 15  szczegóły 
204.artykuł: Hetman Joanna: Znowu czekają nas zmiany. Biblioteka Analiz 2004 nr 7 s. 15  szczegóły 
205.artykuł: Hetman-Krajewska Joanna: Spadek czytelnictwa to nie koniec prawa autorskiego. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 1 s. 34-40 (skrócony zapis prelekcji Joanny Hetman-Krajewskiej wygłoszonej 3 III 2...) szczegóły 
206.artykuł: Honoraria autorskie - z Polski. Kurier Wileński 1995 nr 116 (12647) (z 16 IV) s. 2 (not. o podp. międzynarodowej umowy przez Stow. Autorów "Zaiks" i Litew...) szczegóły 
207.artykuł: Howorka Bolesław: Artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramy w nowym prawie autorskim. Poradnik Bibliotekarza 1995 nr 3 s. 18-25  szczegóły 
208.artykuł: Howorka Bolesław: Biblioteka cyfrowa i prawo autorskie. Bibliotekarz 2006 nr 10 s. 7-11  szczegóły 
209.artykuł: Howorka Bolesław: Bibliotekarze i ustawa o prawie autorskim. Bibliotekarz 1995 nr 1 s. 13-18 (nt. konieczności znajomości przez bibliotekarzy prawa autorskiego...) szczegóły 
210.artykuł: Howorka Bolesław: Bibliotekarz-twórca jako podmiot prawa autorskiego. Bibliotekarz 1995 nr 2 s. 6-9  szczegóły 
211.artykuł: Howorka Bolesław: Biblioteki uczelni oraz ich pracownicy wobec prawa autorskiego. Bibliotekarz 2010 nr 9 s. 7-10  szczegóły 
212.artykuł: Howorka Bolesław: Co wolno bibliotece? O art. 28 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Bibliotekarz 2006 nr 3 s. 12-16  szczegóły 
213.artykuł: Howorka Bolesław: Dozwolony użytek chronionych utworów w znowelizowanej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Bibliotekarz 2005 nr 2 s. 15-23  szczegóły 
214.artykuł: Howorka Bolesław: Dysertacja nieopublikowana jako materiał biblioteczny w świetle przepisów ustawy o prawie autorskim. Bibliotekarz 1995 nr 7/8 s. 33-36  szczegóły 
215.artykuł: Howorka Bolesław: Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Poradnik Bibliotekarza 1995 nr 9 s. 8-11  szczegóły 
216.artykuł: Howorka Bolesław: O prawach pokrewnych i o czym jeszcze stanowi nowa ustawa o prawie autorskim. Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 9 s. 10-13  szczegóły 
217.artykuł: Howorka Bolesław: Prawa autorskie (1). Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 6 s. 1-5  szczegóły 
218.artykuł: Howorka Bolesław: Prawa autorskie (2). Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 7/8 s. 13-17  szczegóły 
219.artykuł: Howorka Bolesław: Prawa autorskie do artykułu w czasopiśmie naukowym. Bibliotekarz 2006 nr 5 s. 14-17  szczegóły 
220.artykuł: Howorka Bolesław: Prawo autorskie a działalność biblioteczna (Na marginesie pewnej opinii prawnej). Bibliotekarz 1995 nr 6 s. 12-15  szczegóły 
221.artykuł: Howorka Bolesław: Prawo autorskie. Konwencja berneńska i polska ustawa. Przegląd Biblioteczny 1997 z. 2/3 s. 175-188  szczegóły 
222.artykuł: Howorka Bolesław: Prawo do nieodpłatnego korzystania z utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Bibliotekarz 2005 nr 12 s. 11-18  szczegóły 
223.artykuł: Howorka Bolesław: Przedmiot i podmiot prawa autorskiego w nowej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 5 s. 1-5  szczegóły 
224.artykuł: Howorka Bolesław: Redakcja czasopisma, autor artykułu i prawo autorskie. Bibliotekarz 1995 nr 12 s. 18-21  szczegóły 
225.artykuł: Informacja dotycząca poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wiadomości [ZAiKS] 2006 nr 3 s. 4-7  szczegóły 
226.artykuł: (JAW): Nowe prawo autorskie. Trybuna 1994 nr 120 s. 2 (nota inf. o obowiązywaniu nowego prawa od 23 V 1994...) szczegóły 
227.artykuł: (JAW): Piracki odwrót. Trybuna 1994 nr 11 s. 2 (spraw. z konferencji ministra kultury i sztuki Kazimierza Dejmka 12 I ...) szczegóły 
228.artykuł: (JAW): Prawo autorskie na szybkiej ścieżce. Trybuna 1993 nr 304 s. 3 (nota o przyjęciu przez Komisję Kult. i Srodków Przekazu projektu prawa...) szczegóły 
229.artykuł: J.BIE.: Prawa autorskie w Internecie. Rzeczpospolita 2001 nr 39 s. B1  szczegóły 
230.artykuł: J.C.: Jeszcze raz o prawie autorskim. Rzeczpospolita 1992 nr 178 s. 4 (nt. trwających od 1956 r. prac nad projektem ustawy o prawie autorskim...) szczegóły 
231.artykuł: j.d.: Zmieni się ustawa o prawie autorskim. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 171 s. 2 (nt. projektu zmian do ustawy o prawie autorskim...) szczegóły 
232.artykuł: Jezioro Julian: Niektóre prawa i obowiązki stron umowy wydawniczej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 1990 nr 186 (1152) s. 93-103  szczegóły 
233.artykuł: (jh): Kontrowersje wokół nowelizacji prawa autorskiego. Biblioteka Analiz 2000 nr 15 s. 14  szczegóły 
234.artykuł: JH: Zmiany w prawie autorskim. Biblioteka Analiz 2002 nr 24 s. 13 (nota dot. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewn...) szczegóły 
235.artykuł: (JM): Senat o prawie autorskim. Trybuna 1994 nr 12 s. 2  szczegóły 
236.artykuł: Johann Wiesław: Dogadywać się ze sobą. Reżyser 1992 nr 2 s. 3-4 (wywiad z mecenasem nt. nowej ustawy o prawie autorskim, gł. dot. filmu...) szczegóły 
237.artykuł: J.SZ.: Parasol nad reżyserem. Gazeta Wyborcza 1995 nr 231 s. 11  szczegóły 
238.artykuł: Kaczor Kazimierz: Cypel nadziei (Z Kazimierzem Kaczorem, prezesem ZASP, rozmawia Jacek Wróblewski). Trybuna 1997 nr 107 s. 8 (nt. działalności ZASP w zakresie reprezentowania interesów artystów w ...) szczegóły 
sprostowanie: Górczyński Adam: Trybuna 1997 nr 124 s. 10 (list do redakcji...) szczegóły 
239.artykuł: Kański Zbigniew, Strarz-Kańska Maria: Tysiąc dolarów zaliczki. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 36 s. 1 (wywiad z właścicielami agencji literackiej Graal, zajmującej się obrot...) szczegóły 
240.artykuł: Karpowicz Andrzej: Amerykański łącznik. Notes Wydawniczy 1994 nr 7/8 s. 22-25 (sprawozdanie z seminarium "Wydawnictwa i nowe polskie prawo autorskie:...) szczegóły 
241.artykuł: Karpowicz Andrzej: Autor pod ochroną. Życie Warszawy 1990 218 3 (wyw. z wiceministrem kult. i sztuki nt. projektu nowego prawa autorski...) szczegóły 
242.artykuł: Karpowicz Andrzej: Autor pracownikiem. Notes Wydawniczy 1995 nr 7/8 s. 22-23 (nt. praw autorskich do dzieł stworzonych w godzinach pracy opłaconych ...) szczegóły 
243.artykuł: Karpowicz Andrzej: Czy prawo autorskie jest dobre dla autorów?. Nowe Książki 1995 nr 2 s. 67-68 (ocena funkcjonowania nowej ustawy o prawie autorskim...) szczegóły 
244.artykuł: Karpowicz Andrzej: Dalsze kradzieże sukienek. Notes Wydawniczy 1999 nr 8 s. 26-28 (nt. nieuczciwych działań wydawców mających na celu zwiększenie sprzeda...) szczegóły 
245.artykuł: Karpowicz Andrzej: Fighting piracy. The Warsaw Voice 1991 nr 46 s. 9 (wyw. z prezydentem Polskiego Towarzystwa Wydawców Książki nt. polskieg...) szczegóły 
246.artykuł: Karpowicz Andrzej: Fundusz Martwej Rączki. Notes Wydawniczy 1995 nr 2 s. 34-36 (nt. przepisów wykonawczych do ustawy o prawie autorskim i prawach pokr...) szczegóły 
247.artykuł: Karpowicz Andrzej: Korzystanie z cudzych dzieł w prasie. Notes Wydawniczy 1998 nr 6/7 s. 27-29  szczegóły 
248.artykuł: Karpowicz Andrzej: O "funduszu autorskim" słów kilka. Notes Wydawniczy 1992 nr 5 s. 11-12 (nt. funduszu autorskiego w kontekście przygotowywanej nowej Ustawy o p...) szczegóły 
249.artykuł: Karpowicz Andrzej: Prawo autorskie. Ex Libris 1992 nr spec. z V s. 15  szczegóły 
250.artykuł: Karpowicz Andrzej: Redaktor - autorem?. Notes Wydawniczy 1994 nr 2 s. 14-16 (nt. prawnego zakresu kompetencji redaktora...) szczegóły 
251.artykuł: Karpowicz Andrzej: Umowy autor - wydawca. Notes Wydawniczy 1992 nr 2 s. 4-6 (omów. z punktu widzenia prawniczego typów najczęściej stosowanych umów...) szczegóły 
252.artykuł: Karpowicz Andrzej: Umowy z autorem - co nowego?. Notes Wydawniczy 1994 nr 5 s. 30-33  szczegóły 
253.artykuł: Karpowicz Andrzej: Umowy z wydawcą zagranicznym. Notes Wydawniczy 1992 nr 7 s. 16-18  szczegóły 
254.artykuł: Karpowicz Andrzej: Ustawa o prawie autorskim. Ex Libris 1991 nr 5 s. 6 (nt. projektu nowej ustawy...) szczegóły 
255.artykuł: Karpowicz Andrzej: Ustawa o prawie autorskim. Notes Wydawniczy 1994 nr 4 s. 26-29  szczegóły 
256.artykuł: Karpowicz Andrzej: Wszystko trzeba mieć na piśmie. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 3 s. 1 (wypowiedź nt. przestrzegania ustawy o prawie autorskim; not. Ł.G....) szczegóły 
257.artykuł: Karwacki Wojciech: Hamulce rozwoju badań nad literaturą. Na marginesie prawa autorskiego. Aneks Trybuny 2002 nr 210 s. D (nt. edycji krytycznych...) szczegóły 
258.artykuł: Kasstan Stanisław: Nowe prawo autorskie. Suplement 1990 nr 8/10 s. 13  szczegóły 
259.artykuł: Keller Sławomir A.: Czas ochrony autorskich praw majątkowych. Magazyn Literacki 1999 nr 1 s. 17, nr 2 s. 47  szczegóły 
260.artykuł: Keller Sławomir A.: Ograniczenie autorskich praw majątkowych (1-2). Magazyn Literacki 1999 nr 4 s. 26, nr 5 s. 40 (z fot....) szczegóły 
261.artykuł: Keller Sławomir A.: Twórca i współtwórczość (Podmiot prawa autorskiego). Magazyn Literacki 1997 nr 2 s. 89-91  szczegóły 
262.artykuł: Keller Sławomir A.: Umowa wydawnicza (4). Magazyn Literacki 2000 nr 1 s. 32  szczegóły 
263.artykuł: Keller Sławomir A.: Zgodnie z prawem [z tego cyklu:] Autorskie prawa osobiste. Magazyn Literacki 1997 nr 3/4 s. 138-141  szczegóły 
264.artykuł: Keller Sławomir A.: Zgodnie z prawem [z tego cyklu:] Ochrona autorskich praw osobistych. Magazyn Literacki 1997 nr 5/6 s. 81-84  szczegóły 
265.artykuł: Keller Sławomir A.: Zgodnie z prawem [z tego cyklu:] Przedmiot prawa autorskiego. Magazyn Literacki 1997 nr 1 s. 77-79 (dot. m. in. utworu literackiego...) szczegóły 
266.artykuł: Keller Sławomir: Przejście autorskich praw majątkowych. Magazyn Literacki 1999 nr 6/7 s. 29  szczegóły 
267.artykuł: Keller Sławomir: Umowa wydawnicza (1-3). Magazyn Literacki 1999 nr 8/9-11  szczegóły 
268.artykuł: Kilka uwag na temat projektu nowego "Zobowiązania organizacyjnego". Wiadomości [ZAiKS] 1994 nr 2 s. 1-6 (nt. wewnętrzengo dokumentu Stowarzyszenia ZAiKS, m.in. to także prawa ...) szczegóły 
269.artykuł: K.I.: Prawo autorskie w orzecznictwie. Magazyn Literacki 1999 nr 1 s. 8 (rec. cd-romu "Prawo autorskie w orzecznictwie" pod red. Teresy Grzesza...) szczegóły 
270.artykuł: Kledzik Maciej: Co dla autora? (Temat z parlamentu). Przekrój 1990 nr 2368 s. 17 (o przygotowywanej w Sejmie nowej ustawie o prawie autorskim...) szczegóły 
polemika: Kledzik Maciej: W odpowiedzi Janowi Pieszczachowiczowi. Przekrój 1990 nr 2373 s. 14 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Pieszczachowicz Jan: O stawkach i autorach. Przekrój 1990 nr 2370 s. 9  szczegóły 
polemika: Pieszczachowicz Jan: Proponuję spokojniej. Przekrój 1990 nr 2373 s. 14 (list do redakcji...) szczegóły 
271.artykuł: Kołodziejski Piotr: Utwór jako przedmiot ochrony prawa autorskiego. Wiadomości [ZAiKS] 1995 nr 4/1 (1994/1995) s. 7-14  szczegóły 
272.artykuł: Komar Michał: Disco Polsco (Państwo polskie nie respektuje własnych ustaw). Tygodnik Powszechny 1997 nr 31 s. 3  szczegóły 
nawiązanie: Turowski Stanisław: Czytelnictwo nie kochane. Tygodnik Powszechny 1997 nr 36 s. 4 (list do red....) szczegóły 
273.artykuł: Komar Michał, Żukowski Ludwik: Prawo sobie, piraci sobie. Kultura [Biuletyn Ministerstwa Kultury i Sztuki] 1999 nr 1 s. 4-10  szczegóły 
274.artykuł: Komunikaty. Wiadomości ZAiKS 1989 nr 1/4 s. 19 (m. in. nt. nowego regulaminu wypłacania zaliczek na poczet umów wydawn...) szczegóły 
275.artykuł: Kopipol - Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych. Biblioteka Analiz 2004 nr 17 s. 15  szczegóły 
276.artykuł: Kosmalska Joanna: Na początku jest chaos. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 16 s. 5  szczegóły 
277.artykuł: Kowalik Helena: Piraci pod pokład. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 17 s. 10 (nt. naruszania prawa autorskiego...) szczegóły 
278.artykuł: Kowalski Bogdan: Prawo autora. Gazeta Wyborcza 1994 nr 118 s. 14  szczegóły 
279.artykuł: Kronika Kultury 2000 nr 2 s. 13 (nt. znowelizowanego prawa autorskiego...) szczegóły 
280.artykuł: Krok naprzód. Gazeta Wyborcza 1994 nr 6 s. 18 (nt. korzyści płynących z nowego prawa autorskiego; wypow.:Marek Adamec...) szczegóły 
281.artykuł: Kubala Włodzimierz: Ochrona praw artystów wykonawców. Rzeczpospolita 1995 nr 38 s. 15  szczegóły 
282.artykuł: Kubala Włodzimierz: Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich. Rzeczpospolita 1995 nr 265 s. 16  szczegóły 
283.artykuł: Kubala Włodzimierz: Twórcy powinni współdecydować o swoich honorariach. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Rzeczpospolita 1995 nr 121 s. 16  szczegóły 
284.artykuł: Kuźniak Henryk: Funkcjonowanie prawa autorskiego w Polsce - teoria i praktyka. Kondycja twórców polskich. Wiadomości [ZAiKS] 2004 nr 1 s. 15-19 (komentarz do projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach ...) szczegóły 
285.artykuł: Kuźniak Henryk: Rola ZAiKS-u w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi?. Wiadomości [ZAiKS] 2008 nr 1 s. 23-33  szczegóły 
286.artykuł: Kwiek-Pietrzykowska Joanna: Opłaty na rzecz twórców i autorów. Rzeczpospolita 1996 nr 29 s. 22 (nt. rozporządzenia ministra kultury i sztuki z 5 XII 1995 dot. prawa a...) szczegóły 
287.artykuł: Kwiek-Pietrzykowska Joanna: Prawo autorskie po dwóch latach. Rzeczpospolita 1996 nr 147 s. 16 (sprawozdanie z posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Masowego...) szczegóły 
288.artykuł: (LEB): Bez licencji?. Trybuna 2002 nr 226 s. 5 (nt. planu likwidacji tzw. licencji ustawowej w nowelizacji prawa autor...) szczegóły 
289.artykuł: (LEB): Ile tantiem. Trybuna 2002 nr 227 s. 5 (nt. proponowanych rozwiązań prawnych dotyczących wysokości opłat z tyt...) szczegóły 
290.artykuł: (LEB): Na jesieni finał. Trybuna 2002 nr 137 s. 5 (o trwających pracach nad ustawą o prawach autorskich...) szczegóły 
291.artykuł: Lessig Lawrence: Wolna kultura [fragm.:] Twórcy. Lampa 2005 nr 2 s. 30-33 (dot. wolnego dostępu do dzieł kultury (m.in. na przykładzie filmów Wal...) szczegóły 
292.artykuł: Leszczyńska Izabela: Piraci zarzucają sieć. Newsweek. Polska 2002 nr 49 s. 16-17 (dot. m.in. nielegalnego handlu książkami w internecie...) szczegóły 
polemika: Kuziak Mariusz: Od ręki. Newsweek. Polska 2002 nr 51/52 s. 23 (dot. kwestii praw autorskich do utworów publikowanych w internecie; li...) szczegóły 
293.artykuł: Lewandowska Izabela: Niższa podstawa, wyższy podatek. Od honorariów i umów zlecenia. Rzeczpospolita 2001 nr 59 s. C2  szczegóły 
294.artykuł: Lewandowska Izabela: Twórca pracownikiem. Rzeczpospolita 1999 nr 192 s. C2 (do kogo należą autorskie prawa majątkowe, gdy działalność twórcza prac...) szczegóły 
295.artykuł: Lewandowski Krzysztof: Twórczość ludowa - Koko koko. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 1 s. 41-43 (dot. prawnych aspektów ochrony dzieł ludowych...) szczegóły 
296.artykuł: Lewańska Wanda: Prawa autorskie w spadku. Rzeczpospolita 1995 nr 78 s. 12  szczegóły 
297.artykuł: Licencyjny pomost. Biblioteka Analiz 2004 nr 1 s. 10-12 (fragm. referatu pt. "Udzielanie licencji na prawa autorskie jako pomos...) szczegóły 
298.artykuł: Łepkowska Ilona: Nowe prawo autorskie. Reżyser 1996 nr 1 s. 3, 6  szczegóły 
299.artykuł: Ł.G.: Nie ma kultury bez twórcy. Rzeczpospolita 1999 nr 255 s. 8 (sprawozdanie ze spotkania środowisk twórczych, producentów i nadawców...) szczegóły 
300.artykuł: Ł.G.: Nieprecyzyjne przepisy. Rzeczpospolita 1999 nr 66 s. 29 (nt. propozycji poprawek w ustawie o ochronie praw autorskich...) szczegóły 
301.artykuł: Łukaszuk Leonard: Własność intelektualna we współczesnym świecie - nowe obszary badań i ochrony. x 1999 ([W ks.:] Pokolenia, kultura, polityka. Księga jubileuszowa na 65-lecie...) szczegóły 
302.artykuł: Łyczkowski Łukasz: Cytat, opracowanie, inspiracja. Jak reguluje te kwestie prawo autorskie. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 3 s. 48-50  szczegóły 
303.artykuł: Makarenko Vadim: Tabele bez granic. Gazeta Wyborcza 1999 nr 272 s. 30 (nowelizacja prawa autorskiego...) szczegóły 
304.artykuł: Mamy koncesję. Wiadomości [ZAiKS] 1995 nr 4/1 (1994/1995) s. 1 (dot. zezwolenia Ministra Kultury i Sztuki na zbiorowe zarządzanie praw...) szczegóły 
305.artykuł: Marianowicz Antoni: Bank autorów. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 49 s. 23 (wyw. z prezesem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS; rozm.: Joanna Skoczylas...) szczegóły 
306.artykuł: Marianowicz Antoni: Stowarzyszenie autorów ZAIKS w SISAC. Polish Culture 2001 nr 1 s. 7 (dot. przedstawicieli Polski w zarządzie SISAC, także o prezesurze Andr...) szczegóły 
307.artykuł: Markiewicz Ryszard: Chronimy nie to, co twórcze. Kraków 2010 nr 1 s. 35-37 (wyw. ze znawcą prawa autorskiego, specjalistą w zakresie polskiego i u...) szczegóły 
308.artykuł: Masłoń Krzysztof: Autor, producent, pieniądze (Uwaga piraci). Rzeczpospolita 1991 nr 262 dod. s. 7  szczegóły 
309.artykuł: Matuszak Aleksandra: Nie wszystkie sposoby ujawnię. Notes Wydawniczy 2002 nr 10 s. 28-30 (wywiad z właścicielką Agencji Literackiej ANAW nt. przestrzegania praw...) szczegóły 
310.artykuł: Mazurkiewicz Jacek: Pośmiertna ochrona integralności tłumaczonego utworu poetyckiego (Komunikat). Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1995 t. 49 (1994) s. 67-71  szczegóły 
311.artykuł: Michalski Bogdan: Autorzy będą przegrywać. Trybuna 1994 nr 8 s. 1, 6 (wyw. z prof. Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, rozm...) szczegóły 
312.artykuł: Mirska Anna: Zamęt czy porządek. Życie 2001 nr 43 s. 10 (dot. zmian w prawie autorskim i pokrewnym...) szczegóły 
313.artykuł: (MT): Bliżej Unii. Trybuna 2002 nr 269 s. 9 (dot. nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych...) szczegóły 
314.artykuł: Mueldner-Nieckowski Piotr: Najwyżej nic nie wygram. Forum Akademickie 2001 nr 1 s. 60 (nt. prawa autorskiego na przykładzie praw autorskich do ksiażek Alana ...) szczegóły 
315.artykuł: Nadzieja na nowoczesne prawo autorskie. Życie Warszawy 1992 nr 135 s. 2 (nota o finalizowaniu prac legislacyjnych...) szczegóły 
316.artykuł: Najwięcej tracą uczeni. Forum Akademickie 2002 nr 11 s. 13 (dot. inicjatyw chroniących prawa twórców i wydawców w kontekście niele...) szczegóły 
317.artykuł: Nowakowski Andrzej: Ile kosztuje przeczytanie wiersza?. Notes Wydawniczy 2000 nr 5 s. 76-77 (nt. własności intelektualnej dzieła i braku korzyści finasowych autora...) szczegóły 
318.artykuł: Nowakowski Andrzej: Projekt ustawy o prawie autorskim jest krzywdzący dla wydawców. Biblioteka Analiz 2001 nr 15 s. 10-11  szczegóły 
319.artykuł: Nowak Ziemowit: Walka o kopie. Gazeta Wyborcza 1999 nr 66 s. 18 (nt. kopiowania (kserowania) książek i czy jest to zgodne z prawem; z w...) szczegóły 
320.artykuł: Nowe oświadczenia o powierniczym przeniesieniu autorskich praw majątkowych w zakresie zbiorowego zarządzania. Wiadomości [ZAiKS] 2004 nr 1 s. 34-41 (z tekstami oświadczeń dla członków stowarzyszenia i twórców niebędącyc...) szczegóły 
321.artykuł: Nowe prawo autorskie. Życie Warszawy 1992 nr 42 s. 1 (m.in. o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu nowego prawa autorskie...) szczegóły 
322.artykuł: Nowe zasady powierzania ZAiKS-owi praw do zbiorowego zarządzania. Wiadomości [ZAiKS] 2010 nr 2 s. 34-43  szczegóły 
323.artykuł: Nycz Anna: Gdy oglądasz filmy na YouTube, nie klikaj "pomiń". Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 2 s. 32-35 (nt. spotkania z Maciejem Sojką, przedstawicielem serwisu YouTube w cyk...) szczegóły 
324.artykuł: O pilne uchwalenie prawa autorskiego. Życie Warszawy 1991 nr 129 s. 3 (poparcie Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórc...) szczegóły 
325.artykuł: O prawie autorskim (Klub Senacki "S"). Tygodnik Solidarność 1994 nr 4 s. 3 (koment. do ustawy o prawie autorskim...) szczegóły 
326.artykuł: Obwieszczenie ministra kultury i sztuki z 21 lipca 1995 r. w sprawie ogłoszenia decyzji ministra kultury i sztuki o udzieleniu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Rzeczpospolita 1995 nr 190 s. 13  szczegóły 
327.artykuł: Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Sztuki o udzieleniu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Monitor Polski 1995 nr 39 s. 720-726 poz. 472  szczegóły 
328.artykuł: Ostapiec Agnieszka: Nadzieja dla twórców (Wokół prawa autorskiego). Trybuna 1992 nr 232 s. 6  szczegóły 
329.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1990 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1990 nr 82 s. 1118-1119 poz. 475  szczegóły 
330.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do artykułów od 1 do 21 oraz do załącznika do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1994 nr 104 s. 1898 poz. 507  szczegóły 
331.artykuł: Oświadczenie wydawców w sprawie prawa autorskiego. Rzeczpospolita 2002 nr 136 s. A2 (protest Izby Wydawców Prasy, Polskiej Izby Książki i Stowarzyszenia Ga...) szczegóły 
332.artykuł: Pałłasz Edward: Autorom trzeba płacić. Zeszyty Telewizyjne 2004 nr 3 (2003/2004) s. 66-75 (z prezesem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS rozm. Andrzej Godlewski; z not...) szczegóły 
333.artykuł: Pałłasz Edward: Pismo do Marszałka Sejmu. Wiadomości [ZAiKS] 2009 nr 3 s. 14-15 (tekst pisma Stowarzyszenia Autorów ZAiKS do Bronisława Komorowksiego z...) szczegóły 
334.artykuł: Pańczyk Wiesław: W obronie twórcy i jego dzieła. Śląsk 1999 nr 4 s. 38-39 (wyw. z prawnikiem; rozm. Wiesława Konopelska; zawiera także przepisy p...) szczegóły 
335.artykuł: Papuzińska Magda: Prawo autora. Gazeta Wyborcza 1994 nr 6 s. 18 (o nowym prawie autorskim...) szczegóły 
336.artykuł: Parzyński Jerzy: Krytyka artystyczna od strony prawnej i prasowej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 85-86 (streszcz. ref....) szczegóły 
337.artykuł: Pawłowska Ewa: Kształtowanie się prawa autorskiego w przeszłości. Bibliotekarz 1997 nr 3 s. 16-18  szczegóły 
338.artykuł: (PD): Agencja Helfa. Biblioteka Analiz 2004 nr 4 s. 20 (nt. działalności Agencji Literackiej i Autorskiej Helfa specjalizujące...) szczegóły 
339.artykuł: Piszczek Jan A.: Pracownik uczelni - twórcą (1). Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 6 s. 12  szczegóły 
340.artykuł: Piszczek Jan A.: Pracownik uczelni - twórcą (II). Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 7/8 s. 10  szczegóły 
341.artykuł: Piszczek Jan A.: Prawa autorskie studentów. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 10 - 12  szczegóły 
342.artykuł: Piszczek Jan A.: Prawa autorskie szkoły wyższej. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 4 s. 10  szczegóły 
343.artykuł: Piszczek Jan A.: Prawa autorskie uczelni - zagadnienia szczegółowe. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 5 s. 14  szczegóły 
344.artykuł: Piszczek Jan A.: Własność intelektualna uczelni - pierwsze wnioski. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 9 s. 10, 20  szczegóły 
345.artykuł: Piszczek Jan A.: Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi pracowników nauki. Głos Uczelni [Toruń] 2002 nr 4 s. 14  szczegóły 
346.artykuł: Podemski Stanisław: Dziennikarz ma nazwisko (Nowe prawo autorskie). Polityka 1990 nr 34 s. 3  szczegóły 
347.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Cytaty - plagiaty - tarapaty. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2004 nr 31 s. 14  szczegóły 
348.artykuł: Podręcki Paweł: Wprowadzenie utworów do sieci Internet a konstrukcja wyczerpania prawa - uwagi na tle prawa europejskiego. x 2002 ([w ks. zb.:] Wyczerpanie praw własności intelektualnej. Konferencja na...) szczegóły 
349.artykuł: Pomianowski Jerzy: Czy gwałt jest karalny?. Wprost 1992 nr 11 s. 66-67  szczegóły 
350.artykuł: Prawo autora. Gazeta Wyborcza 1994 nr 6 s. 1 (o przyjęciu 7 I 1994 przez Sejm nowej ustawie o prawie autorskim...) szczegóły 
351.artykuł: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Biuletyn MKiS 1996 nr 10 s. 4-5 (tekst ustawy...) szczegóły 
352.artykuł: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Rzeczpospolita 2000 nr 161 s. C1-C6 (ujednolicony tekst ustawy z 4 II 1994 o prawie autorskim i prawach pok...) szczegóły 
353.artykuł: Prawo autorskie już jest. Gazeta Wyborcza 1992 nr 43 s. 9 (nt. przyjęcia 18 II 1992 przez rząd projektu nowego prawa autorskiego...) szczegóły 
354.artykuł: Prawo autorskie. Kultura [Biuletyn Ministerstwa Kultury i Sztuki] 1999 nr 4 s. 5-13 (projekt prawa autorskiego...) szczegóły 
355.artykuł: Prawo autorskie. Polonia Włoska 2000 nr 2/3 s. 11 (nota o nowelizacji prawa autorskiego...) szczegóły 
356.artykuł: Prawo autorskie. Trybuna 2002 nr 233 s. 4 (not. nt. nowelizacji ustawy...) szczegóły 
357.artykuł: Projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim. Wiadomości [ZAiKS] 2009 nr 2 s. 18-20 (informacja o udziale Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w pracach nad ostatn...) szczegóły 
358.artykuł: Projekt ustawy o prawie autorskim. Suplement 1990 nr 8/10 wkł. (tekst projektu...) szczegóły 
359.artykuł: Projekt ustawy o zmianie niektórych przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kultura [Biuletyn Ministerstwa Kultury i Sztuki] 1999 nr 1 s. 17-20  szczegóły 
360.artykuł: Protest wydawców. Oświadczenie w sprawie prawa autorskiego. Gazeta Wyborcza 2002 nr 136 s. 2 (tekst oświadczenia z 12 VI 2002, podp. Izba Wydawców Prasy, Polska Izb...) szczegóły 
361.artykuł: Rakowiecki Jacek: Autor! Autor! Ustawa o prawie autorskim. Gazeta Wyborcza 1994 nr 118 s. 1  szczegóły 
362.artykuł: Raniowski Krzysztof: Cele prawa autorskiego. Notes Wydawniczy 2000 nr 3/4 s. 34-36  szczegóły 
363.artykuł: Raniowski Krzysztof: Istotny interes twórczy. Notes Wydawniczy 2001 nr 10 s. 38-39 (konsekwencje odstąpienia twórcy od umowy...) szczegóły 
364.artykuł: Raniowski Krzysztof: Jak wydawać antologie. Notes Wydawniczy 2000 nr /7 s. 36-37 (stan prawny dotyczący publikowania antologii lub podobnych zbiorów obe...) szczegóły 
365.artykuł: Raniowski Krzysztof: [List w sprawie projektu zmiany prawa autorskiego]. Notes Wydawniczy 1999 nr 3 s. 30 (z 23 III 1999 do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki Jac...) szczegóły 
366.artykuł: Raniowski Krzysztof: Ochrona wizerunku. Notes Wydawniczy 2001 nr 11/12 s. 44-45  szczegóły 
367.artykuł: Raniowski Krzysztof: Oryginał utworu. Notes Wydawniczy 2002 nr 5 s. 63-64  szczegóły 
368.artykuł: Raniowski Krzysztof: Początki zmian w prawie autorskim. Notes Wydawniczy 2000 nr 9 s. 16-17 (nt. nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. ...) szczegóły 
369.artykuł: Raniowski Krzysztof: Pracownik - twórcą. Notes Wydawniczy 2000 nr 11 s. 32-34 (nt. regulacji prawnych dotyczących pracy twórczej pracownika...) szczegóły 
370.artykuł: Raniowski Krzysztof: Praktyka korzystania z praw autorskich. Notes Wydawniczy 1998 nr 9 s. 38-40  szczegóły 
371.artykuł: Raniowski Krzysztof: Propozycje zmian w ustawie z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) zgłoszone przez Polską Izbę Książki. Notes Wydawniczy 1999 nr 1 s. 32-34  szczegóły 
372.artykuł: Raniowski Krzysztof: Recenzja jako utwór. Notes Wydawniczy 2002 nr 12 s. 46-47  szczegóły 
373.artykuł: Raniowski Krzysztof: Stare umowy wydawnicze. Notes Wydawniczy 2001 nr 3/4 s. 26-27  szczegóły 
374.artykuł: Raniowski Krzysztof: Styl i metoda a podobieństwo produktów. Notes Wydawniczy 2001 nr 5 s. 38-39 (dot. plagiatu i upodabniania do utwórów innych twórców...) szczegóły 
375.artykuł: Raniowski Krzysztof: Tytuł dzieła jako utwór. Notes Wydawniczy 1999 nr 9 s. 24-25 (zagadnienie w świetle przepisów prawnych...) szczegóły 
376.artykuł: Raniowski Krzysztof: Zależne prawa autorskie. Notes Wydawniczy 2001 nr 6 s. 58-59  szczegóły 
377.artykuł: Raniowski Krzysztof: Zawarcie umowy autorskiej. Notes Wydawniczy 2003 nr 1 s. 26-27  szczegóły 
378.artykuł: Raport Komisji do spraw działań na rzecz ochrony praw własności intelektualnej oraz ich egzekwowania. Przegląd Rządowy 1992 nr 3 s. 78-80  szczegóły 
379.artykuł: Raport o kierunkach pilnych zmian w systemie prawnym RP[Rzeczypospolitej Polskiej]. Przegląd Rządowy 1992 nr 7/8 s. 101-103 (dot. m.in. prawa własności intelektualnej; ekspertyza oprac. przez Rad...) szczegóły 
380.artykuł: Regulska Monika: Życie literackie. Lampa 2011 nr 4 s. 81 (nt. nielegalnego udostępniania książek na portalach internetowych...) szczegóły 
381.artykuł: Rejestr. Reżyser 2000 nr 2 s. 4-5 (zawiadomienie o utworzeniu przez Stowarzyszenie Niezależnych Producent...) szczegóły 
sprostowanie: Rejestr utworów. Reżyser 2000 nr 4 s. 5 (zmiany w regulaminie...) szczegóły 
382.artykuł: RM: Propozycje zmian zawarte na ponad 32 stronach. Biblioteka Analiz 2002 nr 11 s. 17 (dot. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych...) szczegóły 
383.artykuł: R.M.: Wydawcy i radiowcy oburzeni pominięciem ich opinii. Rzeczpospolita 2002 nr 137 s. C1 (dot. nowelizacji prawa autorskiego...) szczegóły 
384.artykuł: Rogatko Bogdan: Nowe prawo autorskie. Dekada Literacka 1992 nr 10 s. 11 (zawiera fragm. rozdz. IV: Czas trwania autorskich praw majątkowych...) szczegóły 
385.artykuł: Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1994 nr 138 s. 2776-2777 poz. 736  szczegóły 
386.artykuł: Rzecz o Książkach 2000 nr 8 s. E2 (not. o nowelizacji ustawy o prawie autorskim...) szczegóły 
387.artykuł: Sadkowski Wacław: Czy ludziom pióra będzie w UE łatwiej?. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 368-371 (refleksje po obradach stowarzyszenia European Writer's Congress w Warw...) szczegóły 
388.artykuł: Sadlik Ryszard: Prawa autorskie w stosunku pracy. Rzeczpospolita 1997 nr 46 s. 15  szczegóły 
389.artykuł: Sarzyński Piotr: Cudo-twórcy. Polityka 2000 nr 23 s. 79-80 (komentarz do znowelizowanej ustawy o prawie autorskim...) szczegóły 
nawiązanie: "Cudo-twórcy". Polityka 2000 nr 25 s. 98 (listy do redakcji autorów: Andrzej Haliński, Ryszard Kirejczyk, Witold...) szczegóły 
390.artykuł: Schneider Israel: Prawo żydowskie a prawo autorskie. Midrasz 2006 nr 6 s. 42-43  szczegóły 
391.artykuł: Sieniow Tomasz: Wyczerpanie praw własności intelektualnej w państwach rozwiniętych (Stany Zjednoczone, Japonia, Szwajcaria). x 2002 ([w ks. zb.:] Wyczerpanie praw własności intelektualnej. Konferencja na...) szczegóły 
392.artykuł: Skoczek Dominik: Projekt dyrektywy UE. Magazyn Filmowy SFP 2012 nr 22 s. 8-9  szczegóły 
393.artykuł: Skubisz Ryszard: Wyczerpanie praw własności intelektualnej. x 2002 ([w ks. zb.:] Wyczerpanie praw własności intelektualnej. Konferencja na...) szczegóły 
394.artykuł: (s): Nie będzie nowej ustawy o prawie autorskim. Biblioteka Analiz 2001 nr 16 s. 9  szczegóły 
395.artykuł: Sowula Grzegorz: Niezadowoleni nadawcy. Rzeczpospolita 2000 nr 161 s. A9 (nt. ustawy o prawie autorskim mającej obowiązywać od 22 VII 2000...) szczegóły 
396.artykuł: Sowula Grzegorz: Słowo o książce elektronicznej. Wiadomości [ZAiKS] 2011 nr 2 s. 36-37 (m.in. nt. działań ZAIKS-u w sprawie zarządzania prawami autorskimi do ...) szczegóły 
397.artykuł: Stanowisko ZAiKS-u wobec ACTA. Wiadomości [ZAiKS] 2011 nr 2 s. 4-5  szczegóły 
398.artykuł: Stasiak Aleksandra: Utwory nasze i naszych kolegów. Życie 1997 nr 67 s. 9 (nt. oskarżeń środowisk twórczych o wykorzystywanie, m. in. utworów lit...) szczegóły 
399.artykuł: Stasiak Aleksandra: Utwory nasze i naszych kolegów. Życie 1997 nr 67 s. 9  szczegóły 
400.artykuł: SUS: Problemy z martwuszem. Życie 1997 nr 31 s. 7 (nt. reakcji środowiska wydawniczego na powołanie na mocy ustawy o praw...) szczegóły 
401.artykuł: Szaciński Mieczysław: Kolizje między prawami właściciela dzieła i autora. Palestra 1989 nr 2 s. 52-58  szczegóły 
402.artykuł: Szaciński Mieczysław: Prawo autora do zaskarżenia decyzji administracyjnej o zakazie rozpowszechniania utworu w całości lub części. Wiadomości ZAiKS 1989 nr 1/4 s. 1-3  szczegóły 
403.artykuł: Szaciński Mieczysław: Prawo autorskie do postaci i jej nazwy. Wiadomości [ZAiKS] 1993 nr 3/4 s. 3-6 (postaci literackie objęte prawem autorskim...) szczegóły 
404.artykuł: Szaciński Mieczysław: Reklama a prawo autorskie. Wiadomości ZAiKS 1992 nr 3/4 s. 1-8  szczegóły 
405.artykuł: Szaciński Mieczysław: Wkład twórczy jako przesłanka dzieła chronionego prawem autorskim. Wiadomości [ZAiKS] 1993 nr 2 s. 24-29  szczegóły 
406.artykuł: Szczawiński Józef: Fundusz, który nie może przepaść (Jakie prawo autorskie?). Słowo Powszechne 1992 nr 98 s. 4, 6  szczegóły 
407.artykuł: Szczawiński Józef: Więcej troski o polskich twórców (Nad projektem ustawy Prawo Autorskie). Słowo Powszechne 1992 nr 96 s. 4, 6  szczegóły 
408.artykuł: Szczotka Jerzy: Wokół prawa autorskiego. Forum Akademickie 1995 nr 1-11  szczegóły 
409.artykuł: Szczypiorski Andrzej: Wiadomości [ZAiKS] 1993 nr 2 s. 22-23 (list do Marszałka Sejmu Wiesława Chrzanowskiego w sprawie projektu ust...) szczegóły 
410.artykuł: Szewc Andrzej: Prawo autorskie w szkole wyższej (1-5). Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1995 nr 23-27  szczegóły 
411.artykuł: Szewc Piotr: Prawo autorskie całkiem europejskie. Życie Warszawy 1991 nr 262 s. 3 (o skierowaniu przez rząd nowej ustawy o prawie autorskim do Sejmu...) szczegóły 
412.artykuł: Szewko Wojciech: Szaleństwa urzędników (Ustawa o prawach autorskich). Trybuna 1994 nr 119 s. 8  szczegóły 
413.artykuł: Szubstarski Rafał: Sejm wykuł ciężki młot na piratów (Po trzech latach ustawa o prawie autorskim przyjęta). Życie Warszawy 1994 nr 6 s. 4  szczegóły 
414.artykuł: Szubstarski Rafał: Trochę pozmieniali, ale ustawę przyjęli (Senat. Ustawa o prawie autorskim). Życie Warszawy 1994 nr 11 s. 5  szczegóły 
415.artykuł: Szulc Katarzyna: Paradoksy. Suplement 1990 nr 8/10 s. 12 (koment. do zmian wprowadzanych do Ustawy o Prawie Aut....) szczegóły 
416.artykuł: Szwaja Janusz: Przegląd orzecznictwa w zakresie własności intelektualnej za rok 1986. Państwo i Prawo 1989 z. 11 s. 103-113 (m. in. dot. prawa autorskiego...) szczegóły 
417.artykuł: Szwajcer Piotr: Piraci. Ex Libris 1991 nr 5 s. 6 (o łamaniu praw autorskich przez wydawców prywatnych, rzadziej państwow...) szczegóły 
polemika: (mp): Z KGB zabawniej. Polityka 1991 nr 15 s. 15 (dot. Warłama Szałamowa; list do red....) szczegóły 
418.artykuł: Szwajcer Piotr: Pirates. The Warsaw Voice 1991 nr 9 z 10 III s. 7 (nt. łamania prawa autorskiego w Polsce...) szczegóły 
419.artykuł: Tasak Jan: Koniec. Suplement 1990 nr 8/10 s. 13 (o stanie prac nad nową Ustawą o Prawie Autorskim...) szczegóły 
420.artykuł: [Toeplitz Krzysztof Teodor] KTT: Kuchnia polska [z tego cyklu:] Autor, autor!. Przegląd 2000 nr 18 s. 32 (nt. nowelizacji ustawy o prawie autorskim...) szczegóły 
421.artykuł: Toeplitz Krzysztof Teodor: Kuchnia polska [z tego cyklu:] Bezprawie. Przegląd 2002 nr 36 s. 75 (nt. strat wynikłych z zakupu przez ZASP obligacji Stoczni Szczecińskie...) szczegóły 
422.artykuł: Toeplitz Krzysztof Teodor: Uwaga na prawo autorskie. Polityka 1990 nr 19 s. 8  szczegóły 
polemika: Pałłasz Edward: "Uwaga na prawa autorskie". Polityka 1990 nr 23 s. 10 (list do red....) szczegóły 
423.artykuł: Tomczyk Paweł: Fałszywe książki. Przegląd Tygodniowy 1991 nr 15 s. 9 (o naruszaniu praw autorskich...) szczegóły 
nawiązanie: Drewniak Stanisław: Przegląd Tygodniowy 1991 nr 22 s. 3  szczegóły 
424.artykuł: Traple Elżbieta: Dwadzieścia lat później. Rzeczpospolita 2000 nr 194 s. C3 (nt. przedłużenia czasu trwania praw autorskich po śmierci twórcy...) szczegóły 
425.artykuł: Ulicki Ryszard: Brak respektu dla prawa autorskiego. Trybuna 1997 nr 28 s. 4 (nota...) szczegóły 
426.artykuł: Uniszewski Zdzisław: O rozmowach i współpracy autora z wydawcą. Notes Wydawniczy 1993 nr 2 s. 12-15  szczegóły 
427.artykuł: Uniszewski Zdzisław: Spadkobiercy współautora. Sytuacja prawna i możliwości działania. Notes Wydawniczy 1995 nr 3 s. 28-30, nr 4 s. 28-33  szczegóły 
428.artykuł: Ustawa o prawie autorskim - jak najszybciej. Gazeta Wyborcza 1991 nr 125 s. 15 (o poparciu Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twó...) szczegóły 
429.artykuł: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wiadomości ZAiKS 1992 nr 1 s. 1-23 (tekst rządowego projektu Ustawy skierowany do Sejmu RP 12 III 1992...) szczegóły 
430.artykuł: Ustawa o prawie autorskim. Wiadomości ZAiKS 1990 nr 1/2 s. 1-21 (projekt przygotowany przez Min. Kult. i Sztuki; z "Uzasadnieniem proje...) szczegóły 
431.artykuł: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1994 nr 24 s. 301-315 poz. 83  szczegóły 
432.artykuł: Ustawa z nia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wiadomości [ZAiKS] 1994 nr 1 s. 2-36 (pełen tekst ustawy...) szczegóły 
433.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Autorskie prawa majątkowe. Ruch Muzyczny 1997 nr 3 s. 36-37  szczegóły 
434.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Autorskie prawa osobiste. Ruch Muzyczny 1997 nr 1 s. 36-37  szczegóły 
435.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Dozwolony użytek chronionych utworów. Ruch Muzyczny 1997 nr 5 s. 42-43  szczegóły 
436.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Działać kulturalnie?. Ruch Muzyczny 1997 nr 26 s. 36-37  szczegóły 
437.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Dzieło zbiorowe i dzieło audiowizualne. Ruch Muzyczny 1996 nr 26 s. 36-37  szczegóły 
438.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Fundusz Promocji Twórczości. Ruch Muzyczny 1997 nr 14 s. 36-37  szczegóły 
439.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Komisja Prawa Autorskiego. Ruch Muzyczny 1997 nr 13 s. 36-37  szczegóły 
440.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Konwencja berneńska - podstawowe zasady. Ruch Muzyczny 1997 nr 15 s. 38-39  szczegóły 
441.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Konwencja berneńska - trochę szczegółów. Ruch Muzyczny 1997 nr 16 s. 36-37  szczegóły 
442.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Kradzież artystyczna. Trochę o plagiacie. Ruch Muzyczny 1997 nr 18 s. 38-39  szczegóły 
443.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Muzyka filmowa. Ruch Muzyczny 1997 nr 23 s. 36-37  szczegóły 
444.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Ochrona autorskich praw majątkowych, czyli: drżyjcie piraci!. Ruch Muzyczny 1997 nr 4 s. 36-37  szczegóły 
445.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Ochrona autorskich praw osobistych. Ruch Muzyczny 1997 nr 2 s. 36-37  szczegóły 
446.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Opracowania a prawo autorskie. Ruch Muzyczny 1996 nr 24 s. 30-31  szczegóły 
447.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Oraganizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Ruch Muzyczny 1997 nr 12 s. 36-37  szczegóły 
448.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Plagiat ukryty - zabawa w chowanego. Ruch Muzyczny 1997 nr 19 s. 36-37  szczegóły 
449.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Podstawowe kwestie umów autorskich. Ruch Muzyczny 1997 nr 6 s. 36-37  szczegóły 
450.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Prawa do artystycznych wykonań. Ruch Muzyczny 1997 nr 10 s. 36-37  szczegóły 
451.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Prawa do fonogramów, wideogramów oraz do nadań. Ruch Muzyczny 1997 nr 11 s. 42-43  szczegóły 
452.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Słów kilka o prawie autorskim w szczególności. Ruch Muzyczny 1996 nr 22 s. 20-21  szczegóły 
453.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Twórca jako podmiot prawa autorskiego. Ruch Muzyczny 1996 nr 25 s. 36-37  szczegóły 
454.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Tytułem wstępu o prawach pokrewnych. Ruch Muzyczny 1997 nr 9 s. 36-37  szczegóły 
455.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Umowa licencyjna. Ruch Muzyczny 1997 nr 8 s. 36-37  szczegóły 
456.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych - kilka istotnych uwag praktycznych. Ruch Muzyczny 1997 nr 7 s. 36-37  szczegóły 
457.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Utwór jako przedmiot ochrony prawa autorskiego. Ruch Muzyczny 1996 nr 23 s. 36-37  szczegóły 
458.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo: Zawodowiec kontra amator. Ruch Muzyczny 1997 nr 20 s. 34-35  szczegóły 
459.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo:Konwencja uniwersalna. Ruch Muzyczny 1997 nr 17 s. 36-37  szczegóły 
460.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo. Ruch Muzyczny 1999 nr 1-5 (cykl art. pośw. prawu autorskiemu, obejmuje także zagadnienia dot. lit...) szczegóły 
461.artykuł: Wąsowski Krzysztof: Muzyka i prawo. Ruch Muzyczny 1998 nr 1-26 (cykl art. pośw. prawu autorskiemu, obejmuje także zagadnienia dot. lit...) szczegóły 
462.artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 26 s. 2 (not. o powołaniu przez Kazimierza Dejmka Komisji Prawa Autorskiego w c...) szczegóły 
463.artykuł: Wiadomości [ZAiKS] 2003 nr 1 s. 38 (nt. oświadczenia wydanego przez Zarząd Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w ...) szczegóły 
464.artykuł: Wielkie prawa do kolosalnej biblioteki. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 2 s. 36-38 (nt. prawa autorskiego w odniesieniu do utworów niewielkich rozmiarów...) szczegóły 
465.artykuł: Wosiura Jan: Media streaming a prawo autorskie. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 1 s. 48-50  szczegóły 
466.artykuł: Wróblewski Jacek: Nadzieja dla twórców (Wokół prawa autorskiego). Trybuna 1992 nr 232 s. 6  szczegóły 
467.artykuł: Wyjaśnienia dotyczące przepisów prawa autorskiego. Bibliotekarz 1995 nr 4 s. 2-4, 37  szczegóły 
468.artykuł: Wykaz rządowych projektów ustaw przekazanych do Sejmu (Stan prac legislacyjnych na dzień 25 października br.). Przegląd Rządowy 1991 nr 5 s. 35-36 (m.in. inf. o "Projekcie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych...) szczegóły 
469.artykuł: (x): Piraci praw autorskich. Słowo Powszechne 1991 nr 114 s. 1-2 (nt. kradzieży praw autorskich książek, dot. tzw. pirackich wydań...) szczegóły 
470.artykuł: Zabłocki Michał J.: Zmiany w prawie filmowym. Reżyser 2000 nr 3 s. 7-8  szczegóły 
471.artykuł: Zakres swobody współautora dysponowania wkładem twórczym według prawa autorskiego z 1952 i 1994 r.. Wiadomości [ZAiKS] 1994 nr 3 s. 18-24 (porównanie...) szczegóły 
472.artykuł: Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 kwietnia 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej oraz za utwory plastyczne. Monitor Polski 1989 nr 11 s. 151 poz. 91  szczegóły 
473.artykuł: Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 października 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej oraz za utwory plastyczne. Monitor Polski 1989 nr 35 s. 532 poz. 275  szczegóły 
474.artykuł: Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 października 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń za utwory sceniczne i muzyczne. Monitor Polski 1989 nr 35 s. 532 poz. 276  szczegóły 
475.artykuł: Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 marca 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń za utwory sceniczne i muzyczne. Monitor Polski 1989 nr 11 s. 151 poz. 90  szczegóły 
476.artykuł: Zarządzenie ministra kultury i sztuki z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie odstąpienia od ustalania zasad zawierania umów z autorami oraz stawek wynagrodzeń za utwory literackie i tłumaczenia zamawiane lub wykorzystane przez radio i telewizję. Monitor Polski 1991 nr 4 s. 42 poz. 20  szczegóły 
477.artykuł: Zarzębski Tadeusz: Nowe prawo autorskie. Bibliotekarz 1994 nr 6 s. 19-20 (nt. ustawy z 4 II 1994...) szczegóły 
478.artykuł: Ziemiszewska Ewa: Departament Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych. Biuletyn MKiS 1996 nr 8 s. 8-9 (działalność i skład osobowy...) szczegóły 
479.artykuł: Zmiany w prawie autorskim. Magazyn Literacki 1999 nr 12 s. 41-44 (uzasadnienie nowelizacji prawa autorskiego przekazane do Sejmu...) szczegóły 
480.artykuł: Zobowiązanie organizacyjne. Wiadomości [ZAiKS] 1994 nr 2 s. 10-14 (tekst dwóch wariantów zobowiązania organizacyjnego członków Stowarzysz...) szczegóły 
481.artykuł: Żukowski Ludwik: Crime and publishing. The Warsaw Voice 1991 nr 47 s. 9 (nt. źródeł piractwa wydawniczego w Polsce...) szczegóły 
482.artykuł: Żukowski Ludwik: Licencje wydawnicze. Notes Wydawniczy 1992 nr 5 s. 8-10 (omów. umów licencyjnych...) szczegóły 
nawiązanie: Bromberg Adam: Licencje w praktyce wydawniczej. Notes Wydawniczy 1992 nr 8 s. 21-22  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
483.wywiad: Beme Marcin: Audiobook to teatr wyobraźni. Wiadomości [ZAiKS] 2011 nr 2 s. 38-40 (wywiad z Marcinem Beme, współtwórcą portalu Audioteka.pl; m.in. nt. pr...) szczegóły 
484.wywiad: Kuśmierczyk Andrzej: Internet przyjacielem twórcy?. Wiadomości [ZAiKS] 2011 nr 2 s. 30-35 (m.in. nt. prawa autorskiego...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
485.artykuł: DEGA: Więcej pieniędzy dla twórców od ZAiKS-u. Życie Warszawy 1995 nr 19 s. 13 (o obniżeniu stawek pobieranych za ochronę praw autorskich...) szczegóły 
486.artykuł: Kraskowski Leszek: Urząd ochrony twórców. Wprost 1996 nr 33 s. 22-23  szczegóły 
487.artykuł: Kuźniak Henryk: Rola ZAiKS-u w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi?. Wiadomości [ZAiKS] 2008 nr 1 s. 23-33  szczegóły 
488.artykuł: Łyczkowski Łukasz: "Poniedzaiłki pod Królami" - nowa inicjatywa ZAiKS-u. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 1 s. 28-30 (nt. inauguracji cyklu szkoleń z zakresu prawa autorskiego dla twórców ...) szczegóły 
489.artykuł: Nowe zasady powierzania ZAiKS-owi praw do zbiorowego zarządzania. Wiadomości [ZAiKS] 2010 nr 2 s. 34-43  szczegóły 
490.artykuł: Nycz Anna: Gdy oglądasz filmy na YouTube, nie klikaj "pomiń". Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 2 s. 32-35 (nt. spotkania z Maciejem Sojką, przedstawicielem serwisu YouTube w cyk...) szczegóły 
491.artykuł: Pałłasz Edward: Autorom trzeba płacić. Zeszyty Telewizyjne 2004 nr 3 (2003/2004) s. 66-75 (z prezesem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS rozm. Andrzej Godlewski; z not...) szczegóły 
492.artykuł: Sowula Grzegorz: Słowo o książce elektronicznej. Wiadomości [ZAiKS] 2011 nr 2 s. 36-37 (m.in. nt. działań ZAIKS-u w sprawie zarządzania prawami autorskimi do ...) szczegóły 
493.artykuł: Stanowisko ZAiKS-u wobec ACTA. Wiadomości [ZAiKS] 2011 nr 2 s. 4-5  szczegóły 
494.artykuł: Wielkie prawa do kolosalnej biblioteki. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 2 s. 36-38 (nt. prawa autorskiego w odniesieniu do utworów niewielkich rozmiarów...) szczegóły 
495.artykuł: Wojtaś Andrzej: Posiedzenie CIADLV w Buenos Aires. Prawa autorskie są składową praw człowieka. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 1 dod. s. [14-15] (sprawozdanie z udziału członków Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w posiedz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
496.artykuł: Wróblewski Tomasz: Porozumienie o ochronie praw intelektualnych. Życie Warszawy 1991 nr 250 s. 7 (nota o negocjacjach polsko-amerykańskich nad umową o wzajemnej ochroni...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
497.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hetman Joanna: "Mały książę" kością niezgody. Dodruki będą kontrolowane. Biblioteka Analiz 2001 nr 18 s. 2 (nt. łamania przez inne wydawnictwa praw autorskich do dzieł m.in.: Ant...) szczegóły 
artykuł: Wasilewski Andrzej: Gdzie są moje prawa autorskie?. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 24 s. 5 (rozm. redakcji nt. serii literackiej "Biblioteka Bestsellerów", autors...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
498.artykuł: Dusza Edward: Komu kulturę i jaką?. Gwiazda Polarna 1990 nr 49 s. 5 (nt. wydawania polskich książek w USA bez honorowania praw autorskich...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kisielewski Stefan
499.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Muzyczny 1997 nr 2 s. 1 (nota...) szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
500.artykuł: Śliwińska Milena M.: e-Krasiński. Publikacje Zygmunta Krasińskiego w bibliotekach cyfrowych. Sztuka Edycji 2012 t. 3 (2/2012) s. 77-87 (dot. problemów digitalizacji, bibliotek cyfrowych, wolnych licencji, l...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lipszyc Jarosław
    wywiady (alfabet autorów)
501.wywiad: Droga wolna. Ha!art 2003 nr 3/4 s. 135 (dot. zrzekania się praw autorskich na zasadzie copyleft; rozm.: END...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
502.artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 59 s. 164 (not. o wygranym procesie z Polską Oficyną Wydawniczą BGW o naruszenie ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
    książki o twórcy (alfabet autorów)
503.książka o twórcy: 100-lecie przyznania Henrykowi Sienkiewiczowi literackiej Nagrody Nobla. Materiały z sesji zorganizowanej przez Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu. 2005 (Wojciech Spaleniak: Słowo wstępne. - Anna Surzyńska-Błaszak, Barbara S...) szczegóły 
  Skarga Piotr
    kult (alfabet autorów)
504.kult: Łanocha Dariusz: Skarga na Skargę. Trybuna 2002 nr 244 dod. s. 2 (nt. procesu wytoczonego przez architektów władzom Krakowa za naruszaj...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
505.artykuł: Larochelle Gilbert: De Kant a Foucault: que reste-t-il du droit d'auteur?. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2000 t. 18 (1896) s. 223-237 (o ustanowieniu w XVIII w. normatywnych i ustawowych podstaw prawa auto...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Literatura współczesna (amerykańska) / Życie literackie (amerykańska)
    ogólne materiały o nagrodach (alfabet autorów)
506.artykuł: Fenix 1993 nr 7 s. 23 (o przygotowywaniu w Stanach Zjednoczonych nowelizacji ustawy o prawie ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Mitchell Margaret
507.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dohnalik Barbara: A czy to wstyd zarabiać pieniądze?. Nowe Kontrasty 1996 nr 7 s. 29-31 (dot. problemu masowego wydawania w Rosji kontynuacji powieści...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Milne Alan Alexander
508.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koniec Kubusia. Nasz Dziennik 2000 nr 277 s. 8 (not. o wygaśnięciu umowy umożliwiającej wystawianie spektakli na podst...) szczegóły 
artykuł: Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem. Nasz Dziennik 2000 nr 273 s. 8 (art. zapowiadający imprezę na cześć powieści, z powodu wygasania umowy...) szczegóły 
artykuł: Turska Ewa: Miliard dolarów za misia. Rzeczpospolita 2002 nr 260 s. A9 (dot. sporu o prawa do Kubusia Puchatka i innych postaci z powieści Mil...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Goscinny Rene
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
509.artykuł: D.W.: Asterix na wabia. Rzeczpospolita 2002 nr 19 s. A2 (dot. wykorzystania wizerunku Asterixa, bohatera twórczości Goscinnego,...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne) / Związek Artystów Scen Polskich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
510.artykuł: Toeplitz Krzysztof Teodor: Kuchnia polska [z tego cyklu:] Bezprawie. Przegląd 2002 nr 36 s. 75 (nt. strat wynikłych z zakupu przez ZASP obligacji Stoczni Szczecińskie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Poznań: Kabaret "Tey"
    artykuły (alfabet autorów)
511.artykuł: Jurkowiak Adam: Żart z [Zenona] Laskowika. Trybuna 2003 nr 220 s. 6 (dot. ukazania się płyty kompaktowej z utworami podpisanymi nazwą kabar...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Film współczesny. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
512.artykuł: Wajda Andrzej: Chronić twórcę. Rzeczpospolita 2000 nr 86 s. A10 (nt. praw autorskich do filmów...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
513.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: MAG: Dzielenie skóry na Kilerze. Gazeta Wyborcza 1998 nr 17 s. 12 (nt. sporu o prawa autorskie do filmu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje o literaturze i życiu literackim (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
514.audycja radiowa: Prawo autorskie, a fundusz Ministerstwa Kultury i Sztuki.  szczegóły