PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Aspekty współczesnych dyskursów. 2004 ([Zawiera m.in.:] Słowo wstępne. * Władysław Chłopicki: Humor w opowiad...) szczegóły 
2.książka: Bilczewski Tomasz: Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii.  szczegóły 
recenzja: Szczerba Mateusz: Rocznik Komparatystyczny 2012 t. 3 s. 277-286  szczegóły 
3.książka: Kubski Grzegorz: Teoria komentarza biblijnego. 2000 (Wstęp. - I. Tekst - Biblia jako tekst. Komentarz jako tekst. II. Komen...) szczegóły 
4.książka: Literatura i wiedza. 2006 ( Włodzimierz Bolecki: Niebezpieczne związki (zamiast wstępu). * Danuta...) szczegóły 
5.książka: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. 2002 (Od redaktorów. * Co nam zostało?: Janusz Sławiński: Co nam zostało ze ...) szczegóły 
6.książka: Steiner George: Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu. 2000 ( Przedmowa do trzeciego wydania angielskiego. Przedmowa do drugiego wy...) szczegóły 
recenzja: G. K.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 3 s. 223-224  szczegóły 
recenzja: Heydel Magda: Metafizyka przekładu. Znak 2001 nr 10 s. 129-135 (z not. o autorce...) szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Syndrom wieży Babel. Polonistyka 2001 nr 9 s. 566-570  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Przemysław: Na gruzach wieży Babel. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 28-29  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Przemysław: Zgłębiając tajemnicę Wieży Babel. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 144-149  szczegóły 
recenzja: Pisarkowa Krystyna: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 401-433  szczegóły 
7.książka: Sztuka interpretacji. 2006 ([Dot. interpretacji m.in. literatury z uwzględnieniem perspektywy kult...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Mejbaum Wacław: Rzecz o ironii i literaturze. Studia Semiotyczne 1998 t. 21/22 s. 61-68 (nt. wspólnej wiedzy autora i odbiorcy - presupozycje językowe; dot. ta...) szczegóły 
9.artykuł: Wawrzyńczyk Jan: Materiały krytyczne do polsko-rosyjskiego słownika literaturoznawczego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1989 z. 25 s. 107-116  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Płeć w przekładzie. 2006  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Malcuzynski M.-Pierrette: Entonacion, canon, ritmo: (Socio)critica de la razon antologica. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 1 s. 174-189  szczegóły 
12.artykuł: Namowicz Tadeusz, Schultze Brigitte: Geschichte und Kultur im Brennglas: Polnische Schluesselbegriffe als Herausforderung fuer Uebersetzer. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 135-152  szczegóły 
13.artykuł: Namowicz Tadeusz, Schultze Brigitte: Historia i kultura pod soczewką: kluczowe pojęcia polskiej kultury jako wyzwanie dla tłumacza. x 1999 ([W ks.:] Brigitte Schultze: Perspektywy polonistyczne i komparatystycz...) szczegóły 
14.artykuł: Schultze Brigitte: Trakty, boczne drogi i ślepe uliczki tłumaczenia dramatów: historyczne i systematyczne apekty kulturowego transferu. x 1999 ([W ks.:] Brigitte Schultze: Perspektywy polonistyczne i komparatystycz...) szczegóły 
15.artykuł: Stolze Radegundis: The hermeneutic approach in translation. Studia Anglica Posnaniensia 2002 t. 37 s. 279-291  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
16.impreza: "Translation im Spannungsfeld der Cultural Turns / Translation among Cultural Turns" - konferencja (2011).  szczegóły 
artykuł: Kaźmierczak Marta: Translation im Spannungsfeld der Cultural Turns / Translation among Cultural Turns, Gdańsk, 13-14 października 2011 r. (sprawozdanie). Rocznik Przekładoznawczy 2011 nr 6 s. 237-239 (sprawozdanie...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Piekarski Ireneusz: Badacz literatury i jego tłumacze. Northrop Frye po polsku. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 22-40 (dot. myśli Northropa Frye'a w spolszczeniach artykułów i książki "Wiel...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
18.książka: Aspekty współczesnych dyskursów. 2004 ([Zawiera m.in.:] Słowo wstępne. * Władysław Chłopicki: Humor w opowiad...) szczegóły 
19.książka: Edukacja dla przyszłości. T. 2. 2005 ([Zawiera m.in.] Jerzy Kamionowski: I ty zostaniesz Frankensteinem!: "F...) szczegóły 
20.książka: Łódzkie Studia Teologiczne. T. 3: 1994. Konferencja na temat: Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka. ([Zawiera materiały z konferencji naukowej "Tekst sakralny w kręgu kult...) szczegóły 
21.książka: Punkt widzenia w języku i w kulturze. 2004 ([Tom pokonferencyjny sesji "Punkt widzenia w języku i kulturze" zorgan...) szczegóły 
22.książka: Tekst a gatunek. 2004 ([Tom pokonferencyjny sesji zorganizowanej przez Zakład Historii Języka...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Franczak Jerzy: "To nie my mówimy słowa, lecz słowa nas mówią". Barbarzyńca 2000 nr 6 s. 30-32 (m.in. o językowym obrazie świata...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej. 1992 (Janusz Sławiński: Słowo na wstępie. * Cz. I: Ryszard Nycz: Intertekstu...) szczegóły 
25.książka: Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki. 2004 ([Tom pokonferencyjny sesji odbywającej się w Kielcach 25-25 IX 2002. Z...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Kucharska Anna: Przekład metafory. Na przykładzie esejów Roberta Musila. Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 109-125  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
27.książka: Aktualne problemy semantyki i stylistyki tekstu. Studia opisowe i komparatywne. 2004 ([Zawiera m.in.:] Jarosław Wierzbiński: Przedmowa. * I. Językoznawstwo ...) szczegóły 
28.książka: Język, stereotyp, przekład. 2002 ([Tom pokonferencyjny sesji "Język - Stereotyp - Przekład" z 15-18 XI 2...) szczegóły 
recenzja: Hołobut Agata: Stereotyp w przekładzie. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 128-133 (z not. o autorce art. na s. 135...) szczegóły 
29.książka: Koziara Stanisław: Frazeologia biblijna w języku polskim. 2001 ([Prezentacja podstawowego korpusu stałych związków frazeologicznych po...) szczegóły 
30.książka: Piękno języka specjalistycznego a precyzja języka literackiego. 2008  szczegóły 
31.książka: Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie Jej pracy naukowo-dydaktycznej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Władysława Książek-Bryłowa: Jubileusz Profesor Haliny...) szczegóły 
32.książka: W kręgu wiernej mowy. 2004 ([Księga jubileuszowa dla Jana Mazura. Zawiera m.in.:] Panu Profesorowi...) szczegóły 
33.książka: Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki. 2004 ([Tom pokonferencyjny sesji odbywającej się w Kielcach 25-25 IX 2002. Z...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Potok-Nycz Magda: Metafora en traduccion. Estrategias aplicadas en poesia. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 1 s. 105-120 (na przykładzie polskich przekładów poezji Federico Garcii Lorki...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
35.impreza: "Język, stereotyp, przekład" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: 1702-2002. Obchody jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 21  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    książki (alfabet autorów)
36.książka: Obremski Krzysztof: "Wiersz dzisia nieznajomy". Rytm psałterzowego wersetu w kontekście staropolskiej interpunkcji. 2000 ([Dot. rytmicznej organizacji wersetów psalmów w staropolskich przekład...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 4 s. 198-199 (nota...) szczegóły 
recenzja: Piskała Magdalena: Barok 2000 nr 2 s. 261-263  szczegóły 
37.książka: Pszczołowska Lucylla: Wiersz - styl - poetyka. Studia wybrane. (I. Wstęp: Forma wierszowa jako element kultury. - II. Wiersz a język i...) szczegóły 
38.książka: Siedlecki Franciszek (1906-1942): Pisma. 1989 (S. Żółkiewski: O F. Siedleckim. - M.R. Mayenowa: Wersologia F. Siedlec...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Pszczołowska Lucylla: Stikh perevodnojj i nacional'nojj literatury (Na materiale perevodov iz russkojj poehzii). UCLA Slavic Studies 1989 t. 18 s. 253-274  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
40.książka: Tekst a gatunek. 2004 ([Tom pokonferencyjny sesji zorganizowanej przez Zakład Historii Języka...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Romanowska Agnieszka: Tłumacz w labiryncie. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 166-174 ([rec. ks.:] Sophia Totzeva: Das theatrale Potential des dramatischen T...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Esej
    książki (alfabet autorów)
42.książka: Kucharska Anna: Uebersetzungsstrategien paraliterarischer Texte am Beispiel der Essays von Robert Musil, Elias Canetti und Thomas Mann. 2001 (Vorbemerkung. - 1. Translatorische Strategien im Prozess der literaris...) szczegóły 
recenzja: Pławski Maciej: Studia Germanica Gedanensia 2003 nr 11 s. 366-368  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komiks
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Chantry Xavier: Emplois de l'onomatopee dans la bande dessinee francaise. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2002 nr 48 (2334) s. 25-48 (onomatopeja w komiksie francuskim; m.in. na przykładzie komiksów autor...) szczegóły 
44.artykuł: Chantry Xavier, Polańska Justyna: Traduire les onompatopees en bande dessinee: exemple des traductions polonaise et espagnole d'"Asterix en Hispanie". Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2002 nr 49 (2448) s. 9-18 (nt. przekładu onomatopei na język polski i hiszpański w komiksie franc...) szczegóły 
45.artykuł: Krieger Jolanta: Paraverbale Ausdruecke in der Textsorte Comic. Eine Auswertung under kommunikativ-pragmatischem Aspekt. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 2001 nr 25 s. 101-134  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Libretto
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Koziński Lech: "Istna wiązanka rozkosznych kwiatów" czyli o librettach. Ruch Muzyczny 1993 nr 9 s. 1, 6 (dot. polskich przekładów librett operowych wyd. w Polsce na przełomie ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Psalm
    książki (alfabet autorów)
47.książka: Obremski Krzysztof: "Wiersz dzisia nieznajomy". Rytm psałterzowego wersetu w kontekście staropolskiej interpunkcji. 2000 ([Dot. rytmicznej organizacji wersetów psalmów w staropolskich przekład...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 4 s. 198-199 (nota...) szczegóły 
recenzja: Piskała Magdalena: Barok 2000 nr 2 s. 261-263  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Sonet
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Miszalska Jadwiga: Sonet w Polsce od XVI do początków XIX wieku a przekłady z języka włoskiego. Italica Wratislaviensia 2010 nr 1 s. 18-36 (nt. polskich przekładów włoskich sonetów i ich wpływu na rozwój tego g...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: Krzysztofiak Maria: Uebersetzungskritik im Spannungsfeld der Literaturkritik. Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 195-207  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    książki (alfabet autorów)
50.książka: Problemy psychologizmu w literaturach słowiańskich. 1991 ([Referaty wygłoszone na konferencji naukowej "Z zagadnień psychologizm...) szczegóły 
recenzja: Kusiak-Skotnicka Łucja: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 143-146  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
51.książka: Aktualne kierunki traduktologii polskiej. Materiały z konferencji przekładoznawczej. 2000 ([Zawiera m.in.:] Piotr Fast: Redaktor w przekładzie i jego rola wewnąt...) szczegóły 
52.książka: Aktualne problemy semantyki i stylistyki tekstu. Studia opisowe i komparatywne. 2004 ([Zawiera m.in.:] Jarosław Wierzbiński: Przedmowa. * I. Językoznawstwo ...) szczegóły 
53.książka: Balcerzan Edward: Literatura z literatury. Strategie tłumaczy. 1998 (Wstępne zeznanie autorskie. - Dwujęzyczność jako przedmiot badań lingw...) szczegóły 
recenzja: Fast Piotr: Po translatorskich ścieżkach. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 12  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Przechadzki w ogrodzie translatologa. Literatura na Świecie 2000 nr 3 s. 296-304  szczegóły 
recenzja: Ward Jean: Konfrontacja z postmodernizmem. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 167-173 (z not. o Jean Ward na s. 191...) szczegóły 
54.książka: Balcerzan Edward: Tłumaczenie jako "wojna światów" W kręgu translatologii i komparatystyki. 2011  szczegóły 
55.książka: Balcerzan Edward: Tłumaczenie jako "wojna światów" W kręgu translatologii i komparatystyki. 2010  szczegóły 
56.książka: Balcerzan Edward: Tłumaczenie jako "wojna światów" W kręgu translatologii i komparatystyki. 2009  szczegóły 
57.książka: Baluch Jacek: Wiersz i przekład. Studia polsko-czeskie. 2007  szczegóły 
58.książka: Barańczak Stanisław: Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów - problemów. 2004  szczegóły 
recenzja: Sowula Grzegorz: Ocalić tłumacza. Notes Wydawniczy 2004 nr 5 s. 58-59  szczegóły 
59.książka: Barańczak Stanisław: Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów-problemów.  szczegóły 
60.książka: Barańczak Stanisław: Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów. 1994  szczegóły 
61.książka: Barańczak Stanisław: Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów. 1992 ([Stanisław Barańczak] St.B.: Od Autora. - Część I: Mały, lecz maksymal...) szczegóły 
recenzja: Adamczyk-Garbowska Monika: Barańczak jako tłumacz czyli pochwała lenistwa. Akcent 1995 nr 2 s. 181-187  szczegóły 
recenzja: Balbus Stanisław: Przekład poezji i poezja przekładu. NaGłos 1993 nr 11 s. 32-47  szczegóły 
recenzja: Balbus Stanisław: Znaleźć dla niej nową mowę. Dekada Literacka 1993 nr 9 s. 1, 3-4  szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Zbigniew: O przekładach nie tylko Stanisława Barańczaka. Przegląd Artystyczno-Literacki 1994 nr 1 s. 27-28  szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Zbigniew: Żar i migot. Nowe Książki 1993 nr 8 s. 20-21 (z fot. Stanisława Barańczaka...) szczegóły 
recenzja: Carls Alice-Catherine: World Literature Today 1993 t. 67 nr 4 s. 856  szczegóły 
recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 146-149  szczegóły 
recenzja: Kopcińska Klara: Tłumaczyć bez kompromisów. Res Publica Nowa 1993 nr 1 s. 64  szczegóły 
recenzja: Kreisberg A.: x 1995 ([w czasopiśmie:] Russica Romana (Roma) 1995 t. 2 s. 399-400 [za...) szczegóły 
recenzja: Nyczek Tadeusz: Obrażone w tłumaczeniu. Gazeta Wyborcza 1992 nr 266 s. 9  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Przekład od kuchni. Życie Warszawy 1992 nr 273 s. 13  szczegóły 
recenzja: T.S.: Więź 1993 nr 3 s. 151  szczegóły 
62.książka: Barańczak Stanisław, Grucza Franciszek, Święch Jerzy, Tabakowska Elżbieta, Urbanek Dorota, Wojtasiewicz Olgierd Adrian, Ziomek Jerzy: Teorie della traduzione in Polonia. 2009 ([Zawiera teksty nt. teorii przekładu autorstwa:] Olgierd Adrian Wojtas...) szczegóły 
63.książka: Bednarczyk Anna: Kulturowe aspekty przekładu literackiego. 2002 (Wstęp. Uwagi o historii zagadnienia. - Część I. Niektóre kulturowe asp...) szczegóły 
recenzja: Romanowska Agnieszka: Układanki dla dużych dzieci. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 118-127 (z not. o autorce art. na s. 136...) szczegóły 
64.książka: Bednarczyk Anna: W poszukiwaniu dominanty translatorskiej. 2008  szczegóły 
recenzja: Kubacki Artur Dariusz: Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2009 t. 1 s. 264-266  szczegóły 
65.książka: Bednarczyk Anna: Wybory translatorskie. Modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie i kontekst asocjacyjny. 1999 ([na przykładzie tłumaczeń z języka polskiego i rosyjskiego] Wstęp. - I...) szczegóły 
recenzja: Kubaszczyk Joanna: Glottodidactica 2000 t. 27 (1999) s. 146-147  szczegóły 
66.książka: Bednarczyk Anna: Wybory translatorskie. Modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie i kontekst asocjacyjny. 2005  szczegóły 
67.książka: Berezowski Leszek: Dialect in translation. 1997 (Preface. * 1. Dialect. 2. A framework for the study of translation. 3....) szczegóły 
recenzja: Bogucki Łukasz: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Anglica 2001 z. 3 s. 175-176 (tekst w jęz. angielskim...) szczegóły 
68.książka: Bilczewski Tomasz: Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii.  szczegóły 
recenzja: Szczerba Mateusz: Rocznik Komparatystyczny 2012 t. 3 s. 277-286  szczegóły 
69.książka: Biograficzne konteksty przekładu. 2002 ( Bożena Tokarz: Osoba w przekładzie. - Tadeusz Szczerbowski: Interpret...) szczegóły 
70.książka: Brzozowski Jerzy: Czytane w przekładzie. 2009  szczegóły 
71.książka: Brzozowski Jerzy: Stanąć po stronie tłumacza. Zarys poetyki opisowej przekładu.  szczegóły 
72.książka: Burhanov Igor: Translation. Theoretical prerequisites. 2003 ([Dot. m.in. przekładu literackiego]...) szczegóły 
73.książka: Cetera Anna: Enter Lear. The translator's part in performance.  szczegóły 
74.książka: Chadzinikolau Ares: Literatura nowogrecka w przekładach polskich.  szczegóły 
75.książka: Chrobak Marzena: Optymizm Kandyda oraz inne problemy oświeconych tłumaczy.  szczegóły 
76.książka: Cultura e traduzione. Atti del Convegno dei polonisti italiani svoltosi all'Accademia Polacca di Roma il 9 dicembre 1994. 1995 (Giovanna Brogi Bercoff: Osservazioni sulla traduzione russa delle "Roz...) szczegóły 
77.książka: Czy istnieje teoria przekładu?. 1995 (Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Urszula Kropiwiec: Uwagi wstępne. - Urs...) szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1996 z. 5/6 s. 71 (nota...) szczegóły 
78.książka: Czy zawód tłumacza jest w pogardzie?. 1997 (Franciszek Ziejka: O przyjaciołach i wrogach literatury polskiej [dot....) szczegóły 
79.książka: Dąmbska-Prokop Urszula: O tłumaczeniu źle i dobrze.  szczegóły 
80.książka: Dąmbska-Prokop Urszula: Śladami tłumacza. Szkice. 1997 (Wstęp. - Część I. Typologia śladów Georgesa Luedi [ślady tłumacza w pr...) szczegóły 
81.książka: Dąmbska-Prokop Urszula: Warsztat tłumacza i jego pułapki. 2005  szczegóły 
82.książka: Dedecius Karl: Die Kunst der Uebersetzung = Sztuka tłumaczenia. 2001 ([tekst odczytu wygłoszonego 6 XI 1999 na konferencji CE-ATL w Weimarze...) szczegóły 
83.książka: Dedecius Karl: Notatnik tłumacza. 1988  szczegóły 
recenzja: Kuc Monika: Dodatek Literacki 1989 nr z 16 IV s. 2  szczegóły 
recenzja: Świerkocki Maciej: Sztuka pojednania. Odgłosy 1990 nr 13 s. 9  szczegóły 
84.książka: Dedecius Karl: Poetik der Polen. Frankfurter Vorlesungen. 1992 ([Refleksje tłumacza literatury polskiej]. - Die Jahrhundertwende - "Ju...) szczegóły 
85.książka: Dębska Karolina: Tekst polifoniczny jako przedmiot tłumaczenia literackiego. 2012  szczegóły 
86.książka: Dialog czy nieporozumienie? Z zagadnień krytyki przekładu. 2006  szczegóły 
87.książka: Dybiec Julian: Polska w orbicie wielkich idei. Polskie przekłady obcojęzycznego piśmiennictwa 1795-1918. T. 1. 2011  szczegóły 
88.książka: Fast Piotr, Świeściak Alina: Translatologiczne wyprawy i przechadzki. 2010  szczegóły 
89.książka: Forum. Studies in comparative literature and translation. 1998 (Cz 1: Comparative Studies. Edward Możejko: Poetry as Thing and the Art...) szczegóły 
90.książka: Fulińska Agnieszka: Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu. 2000 (Uwagi wstępne * Wczesne teorie naśladowania modeli literackich: Staroż...) szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Jak naśladować?. Twórczość 2002 nr 1 s. 106-109  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 255-256  szczegóły 
91.książka: Gaszyńska-Magiera Małgorzata: Granice przekładalności, Subjuntivo i jego polskie ekwiwalenty w tłumaczeniach prozy latynoamerykańskiej. 1997 (Wstęp. - Rozdz. I. Zagadnienia teoretyczne. 1. Tryb jako morfologiczny...) szczegóły 
92.książka: Germanistik als interkultureller und interdisziplinaerer Brueckenschlag. 2000 ([Materiały konferencyjne z Dni Młodych Germanistów w Rzeszowie, XII 19...) szczegóły 
93.książka: Gramatyki translacyjne. 1996 ([Zawiera rozdziały:] 1. Anna Szczęsny: O typach gramatycznego opisu ję...) szczegóły 
recenzja: Petelczyc Regina: Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 235-238  szczegóły 
94.książka: Gutt Ernst-August: Dystans kulturowy a przekład.  szczegóły 
95.książka: Guttfeld Dorota: Elementy kulturowe w angielsko-polskich przekładach science fiction i fantasy. 2012  szczegóły 
96.książka: Guttfeld Dorota: English-Polish translations of science fiction and fantasy. Preferences and constraints in the rendering of cultural items. 2008  szczegóły 
97.książka: Gwóźdź Grzegorz: Operational norms in the translation of American short stories into Polish. A descriptive translation study. 2011  szczegóły 
98.książka: Hejwowski Krzysztof: Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. 2004  szczegóły 
recenzja: Pleciński Jacek: Rocznik Przekładoznawczy 2006 nr 2 s. 249-255  szczegóły 
99.książka: Hejwowski Krzysztof: Translation. A cognitive-communicative approach. 2004 ([Dot. również tłumaczenia literatury. Zawiera działy:] 1. Translation ...) szczegóły 
100.książka: Identitätskonstruktionen in fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten. Übersetzung und Rezeption. 2009  szczegóły 
101.książka: Neofilolog1997 nr 14: Przekład ustny. 1997 ([Numer specjalny pt.: Przekład ustny; zawiera artykuły:] Od Redakcji. ...) szczegóły 
102.książka: Tytuł 2000 nr 4. 2000 (Numer zawiera materiały z VI Sesji Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałty...) szczegóły 
103.książka: Janikowski Przemysław: Polska literatura najmłodsza w kontekście problematyki translatologicznej. 2008  szczegóły 
104.książka: Jarniewicz Jerzy: Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim. 2012  szczegóły 
recenzja: Feliksiak Elżbieta: Krakowskie książki, autorzy, wydawcy. Kraków 2012 nr 9 s. 91 (not....) szczegóły 
105.książka: Język, stereotyp, przekład. 2002 ([Tom pokonferencyjny sesji "Język - Stereotyp - Przekład" z 15-18 XI 2...) szczegóły 
recenzja: Hołobut Agata: Stereotyp w przekładzie. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 128-133 (z not. o autorce art. na s. 135...) szczegóły 
106.książka: Język trzeciego tysiąclecia II. Zbiór referatów z konferencji, Kraków 28 lutego - 2 marca 2002. T. 2, Polszczyzna a języki obce - przekład i dydaktyka. 2002 ([Zawiera m.in.:] Słowo wstępne. * Władysław Chłopicki i Grzegorz Szpil...) szczegóły 
107.książka: Językowy obraz świata w oryginale i przekładzie. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dniach 25-27 listopada 2005. 2007  szczegóły 
108.książka: Klasyczność i awangardowość w przekładzie. 1995 (Refleksje praktyków: Stanisław Barańczak: "Wygładzić" może znaczyć "zg...) szczegóły 
recenzja: Żemła Katarzyna: Rosyjska Ruletka 1996 [nr] 3 s. 193 (nota...) szczegóły 
109.książka: Komizm a przekład. 1997 (Piotr Fast: Przedmowa. * Wojciech Kalaga: Komizm a przekładalność. - B...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 378 (not....) szczegóły 
110.książka: Komparatystyka literacka a przekład. 2000 ( Bożena Tokarz: Światło między językami, czyli o potrzebie komparatyst...) szczegóły 
111.książka: Konieczna-Twardzikowa Jadwiga: Przekład JEST = La traduction ES. 2003 ([Dot. płaszczyzn istnienia i funkcjonowania przekładu literackiego; na...) szczegóły 
112.książka: Kopacki Andrzej: Muszle w kapeluszu. Szkice, rozmowy, recenzje. 2012 (Przedsłowie. - O wierszach i przekładach: Hugo von Hofmannsthal: Hofma...) szczegóły 
113.książka: Korzeniowska Aniela: Explorations in Polish-English mistranslation problems. 1998  szczegóły 
114.książka: Korzeniowska Aniela, Kuhiwczak Piotr: Successful Polish-English translation. Trick of the trade. 1994 ([Dot. m.in. tłumaczenia literatury pięknej na język angielski]....) szczegóły 
115.książka: Kozak Jolanta: Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis. 2009  szczegóły 
116.książka: Koziara Stanisław: Pojęcia wartościujące w polskich przekładach Psałterza. 1993 (Na podstawie przekładów Psałterza autorstwa Jana Kochanowskiego, Jakub...) szczegóły 
recenzja: Karwala Marek: Ruch Literacki 1993 z. 6 s. 840-841  szczegóły 
recenzja: M.B.: Arcyksięga w przekładach. Arka 1994 nr 50 s. 199  szczegóły 
recenzja: Sieradzka Bożena: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 4/5 s. 377-379  szczegóły 
117.książka: Koziara Stanisław: Tradycyjne biblizmy a nowe polskie przekłady Pisma Świętego. (Ujęcie filologiczno-normatywne). 2009  szczegóły 
118.książka: Kozłowska Zofia: O przekładzie tekstu naukowego. (Na materiale tekstów językoznawczych). 1995 ([Zagadnienia przekładu tekstów naukowych głównie z języka angielskiego...) szczegóły 
119.książka: Kozłowska Zofia: O przekładzie tekstu naukowego. (Na materiale tekstów językoznawczych).  szczegóły 
120.książka: Kraszewski Charles S.: Four translation strategies determined by the particular needs of the receptor. Translation theory backwards. 1998  szczegóły 
121.książka: Krysztofiak Maria: Przekład literacki a translatologia. 1999 ([Wyd 1 pt.: Przekład literacki we współczesnej translatoryce (1996)]....) szczegóły 
recenzja: Król Anna: Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 195-199  szczegóły 
122.książka: Krysztofiak Maria: Przekład literacki we współczesnej translatoryce. 1996 (Wstęp. I. Miejsce przekładu literackiego we współczesnej translatoryce...) szczegóły 
recenzja: Gaińska Monika: Przegląd Bydgoski 1996 r. 7 s. 130-131  szczegóły 
recenzja: Heydel Magda: Książka o przekładzie. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 140-149  szczegóły 
123.książka: Krysztofiak Maria: Translatologiczna teoria i pragmatyka przekładu artystycznego. 2011  szczegóły 
124.książka: Krytyka przekładu w systemie wiedzy o literaturze. 1999 (Zygmunt Grosbart: Cóż to jest przekład? Pytanie prawie mistyczne. - Ed...) szczegóły 
125.książka: Kubaszczyk Joanna: Wortbilder und Übersetzungsbilder. Eine Untersuchung zur Wortbildung als Bildbildung im Kontext der Übersetzungswissenschaft. 2011  szczegóły 
126.książka: Kucharska Anna: Uebersetzungsstrategien paraliterarischer Texte am Beispiel der Essays von Robert Musil, Elias Canetti und Thomas Mann. 2001 (Vorbemerkung. - 1. Translatorische Strategien im Prozess der literaris...) szczegóły 
recenzja: Pławski Maciej: Studia Germanica Gedanensia 2003 nr 11 s. 366-368  szczegóły 
127.książka: Kultura popularna a przekład. 2005  szczegóły 
128.książka: Kultura w stanie przekładu. Translatologia, komparatystyka, transkulturowość. 2012  szczegóły 
129.książka: Kulturní translace = Kulturelle Translationen = Translacje kulturowe. Příspěvky z mezinárodní studentské konference InterFaces VII v červnu 2009 v Praze. 2010 ([Zawiera m.in.: ] Anja Bethke: Aktionsarten als Übersetzungsproblem in...) szczegóły 
130.książka: Kwieciński Piotr: Disturbing strangeness. Foreignisation and domestication in translation procedures in the context of cultural asymmetry. 2001  szczegóły 
recenzja: Polańska Irena: Linguistica Silesiana 2003 t. 24 s. 201-204  szczegóły 
recenzja: Ziaja-Buchholtz Mirosława: Co niepokoi w obcości?. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2002 nr 3/4 s. 105-107  szczegóły 
131.książka: Lang Andrzej: Pismo Święte w przekładach Eugeniusza Dąbrowskiego (1901-1970).  szczegóły 
132.książka: Lebiedziński Henryk: Przekładoznawstwo ogólne wobec teorii enroi. 1989 ([Dot. m.in. przekładu artystycznego]....) szczegóły 
133.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kraskowska Ewa: Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 366-373  szczegóły 
134.książka: Legeżyńska Anna: Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennych tłumaczeń z A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka. 1999  szczegóły 
recenzja: Łuszczykiewicz Piotr: Sztuka translatorska, sztuka translatologiczna. Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 427-431  szczegóły 
recenzja: Mossór Magdalena: Tłumacz: naśladowca, współtwórca czy autor?. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 159-165 (z not. o Magdalenie Mossór na s. 175...) szczegóły 
135.książka: Lewicki Roman: Konotacja obcości w przekładzie. 1993 (Wstęp. O badaniu tekstu tłumaczonego. - Istota i przejawy konotacji ob...) szczegóły 
136.książka: Lewicki Roman: Obcość w odbiorze przekładu. 2000 (Wstęp. Dwa wymiary i dwa odniesienia przekładu. * 1. Odbiór przekładu ...) szczegóły 
recenzja: Jasiołek Ewa: Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 3 s. 126-128  szczegóły 
137.książka: Lipiński Krzysztof: Mity przekładoznawstwa. (Od autora. Część I - o naturze mitu. Część II: Mit dosłowności. Mit ni...) szczegóły 
138.książka: Lipiński Krzysztof: Vademecum tłumacza. 2000 ([Poradnik tłumaczenia m.in. tekstów literackich, z przykładami]...) szczegóły 
recenzja: Chojnowski Przemysław: Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 4 s. 302  szczegóły 
recenzja: Hetman Joanna: Magazyn Literacki 2000 nr 10 s. 63 (notka...) szczegóły 
recenzja: Koźbiał Jan: Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 189-194  szczegóły 
recenzja: Pilarczyk Ewelina: Slavia Orientalis 2001 nr 1 s. 149-152  szczegóły 
139.książka: Literatura polska w przekładzie. 1998 (Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Urszula Kropiwi...) szczegóły 
140.książka: Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce. Międzynarodowa Konferencja Instytutu Neofilologii Katedry Filologii Angielskiej, Germańskiej i Słowiańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie pt. Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce, Chełm, 24-25 maja 2010 roku. 2010  szczegóły 
141.książka: Maciąg Marian: Von der Uebersetzbarkeit literarischer Texte. 2003 (1. Einfuehrung. 2. Der Uebersetzungsprozess. 3. Die Uebersetzerische E...) szczegóły 
142.książka: Maliszewski Julian: Niemieckojęzyczne przekłady współczesnej liryki polskiej. 2004 ([Dot. historii tłumaczenia polskiej poezji współczesnej na język niemi...) szczegóły 
143.książka: Mała encyklopedia przekładoznawstwa. 2000 ([Zawiera hasła problemowe dot. m.in. przekładu literackiego. Autorzy h...) szczegóły 
recenzja: Kaczorowska Monika: Niezbędnik translatologiczny. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 105-111 (z not. o autorze art. na s. 178...) szczegóły 
recenzja: Kapera Marta: Za mała encyklopedia. Przekładaniec 2001 nr 8 s. 181-183  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Mała encyklopedia i duże problemy. Polonistyka 2002 nr 10 s. 620-622  szczegóły 
recenzja: Pleciński J.: Glottodidactica 2002 t. 28 (2000) s. 199-201  szczegóły 
144.książka: Marinelli Luigi: Polski Adon. O poetyce i retoryce przekładu. 1997 ([Studium komparatystyczne anonimowego polskiego przekładu "Adon" i wło...) szczegóły 
recenzja: Niedźwiedź Jakub: Jedno arcydzieło i jeden wybitny poemat. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 174-178 (z not. o Jakubie Niedźwiedziu na s. 190...) szczegóły 
recenzja: Pelc Janusz: Promocja książki Luigi Narinellego o "Adonie" i inauguracja nowej serii wydawniczej. Uniwersytet Warszawski, 5 lutego 1998 r.. Barok 1998 nr 2 s. 234-235 (sprawozdanie z imprezy promocyjnej...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 361 (not....) szczegóły 
recenzja: Rytel Jadwiga: O staropolskim przekładzie "Adona". Barok 1999 nr 1 s. 215-221  szczegóły 
145.książka: Mędelska Jolanta, Wawrzyńczyk Jan: Między oryginałem a przekładem. Rzecz o słownikach dwujęzycznych. 1992  szczegóły 
146.książka: Między przekładem biblijnym a rodzimą teologią. Wybrane problemy przekładów biblijnych. 2003 ([Zawiera m.in.:] Nina Pawlak: Kryteria doskonalenia przekładu. Co znac...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 135 (nota...) szczegóły 
147.książka: Miszalska Jadwiga: "Kolloander wierny" i "Piękna Dianea". Polskie przekłady włoskich romansów barokowych w XVII wieku i w epoce saskiej na tle ówczesnych teorii romansu i przekładu. ([M.in.:] Wstęp. * Cz. I: W stronę teorii: Teoretyczna myśl o gatunku r...) szczegóły 
148.książka: Miszalska Jadwiga: Od Dantego do Fo. Włoska poezja i dramat w Polsce (od XVI do XXI wieku).  szczegóły 
149.książka: Mocarz-Kleindienst Maria: Predykatywy leksykalne w konfrontacji przekładowej. (Na materiale polskich przekładów prozy rosyjskiej XIX-XX w.).  szczegóły 
150.książka: Na początku był przekład. 1999 (Od Redakcji. * Rozdz. I. Na początku było tłumaczenie. Teresa Eminowic...) szczegóły 
151.książka: Nieznane w przekładzie. 2006  szczegóły 
152.książka: O poprawnym przekładaniu. Teksty łacińskie i przekłady polskie. 2006 (Juliusz Domański: O teorii i praktyce przekładania w łacińskim obszarz...) szczegóły 
153.książka: Obcość kulturowa jako wyzwanie dla tłumacza. 2009  szczegóły 
154.książka: Obyczajowość a przekład. 1996 (Bożena Tokarz: Tłumacz a norma językowa, forma genologiczna i wyznaczn...) szczegóły 
recenzja: Żemła Katarzyna: Rosyjska Ruletka 1996 [nr] 3 s. 193 (nota...) szczegóły 
155.książka: Odmienność kulturowa w przekładzie. 2008  szczegóły 
156.książka: Ojcewicz Grzegorz: Podstawy translatoryki. 1991 (Wprowadzenie. - Wstęp. Przeszłość i teraźniejszość przekładu literacki...) szczegóły 
recenzja: Łazarczyk Bohdan: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 567-568  szczegóły 
157.książka: Olszaniec Włodzimierz: Od Leonarda Bruniego do Marsilia Ficina. Studium renesansowej teorii i praktyki przekładu. 2008  szczegóły 
158.książka: Oriental languages in translation = Języki orientalne w przekładzie. 2002 ([Zawiera materiały z konferencji zorg. przez Instytut Filologii Orient...) szczegóły 
159.książka: Oriental languages in translation. Proceedings of the international conference, Cracow, 7th-8th April 2008, dedicated to the memory of Władysław Dulęba. Vol. 3. 2008  szczegóły 
160.książka: Pamięć kulturowa i pamięć lingwistyczna w przekładzie. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Sekcję Rosjoznawczą Koła Naukowego Slawistów. 2008  szczegóły 
161.książka: Pieńkos Jerzy: Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. 2003 ([Dot. również przekładu literackiego. Zawiera:] I. Lingwistyczne aspek...) szczegóły 
162.książka: Pieńkos Jerzy: Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne. 1993 (Wstęp. - Część I. Lingwistyczne aspekty przekładu: Zagadnienia ogólne....) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Przekład i / czy tłumacz. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 33  szczegóły 
163.książka: Piękno języka specjalistycznego a precyzja języka literackiego. 2008  szczegóły 
164.książka: Pisarkowa Krystyna: Pragmatyka przekładu. Przypadki poetyckie. 1998 (Rozdz. I: Wieloznaczność świata: 1. Wielojęzyczność: 1. Wielojęzycznoś...) szczegóły 
recenzja: Heydel Magda: Wejść do wieży Babel. Przekładaniec 1999 nr 5 s. 156-163  szczegóły 
recenzja: Jarniewicz Jerzy: Krzywe równoległe. Literatura na Świecie 2000 nr 3 s. 305-312  szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 42-43 (not....) szczegóły 
165.książka: Pisarska Alicja, Tomaszkiewicz Teresa: Współczesne tendencje przekładoznawcze. Podręcznik dla studentów neofilologii. 1998  szczegóły 
recenzja: Pawelec Andrzej: Odrobina teorii. Przekładaniec 2001 nr 8 s. 177-180  szczegóły 
166.książka: Pisarska Alicja, Tomaszkiewicz Teresa: Współczesne tendencje przekładoznawcze. Podręcznik dla studentów neofilologii. 1996  szczegóły 
recenzja: Pleciński Jacek: Studia Romanica et Linguistica Thorunensia 2001 t. 3 s. 147-150  szczegóły 
167.książka: Płeć w przekładzie. 2006  szczegóły 
168.książka: Poczucie humoru a przekład. 2008  szczegóły 
169.książka: Poezja jako przekład niewymownego = Dichtung als Übersetzung des Unsagbaren. Lwówek Śląski (Löwenberg), Jagniątków (Agnetendorf) 2007. 2008  szczegóły 
170.książka: Polityka a przekład. 1996 (Wojciech Kalaga: Jaźń - interpretacja - przekład. - Bożena Tokarz: Po...) szczegóły 
171.książka: Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej. Problemy krytyki przekładu. 1988 ( ...) szczegóły 
recenzja: Święch Jerzy: Jakie tłumaczenia należą się dzieciom. Twórczość 1990 nr 10 s. 104-106  szczegóły 
172.książka: Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością. T. 1. 2009 (Słowo od redaktorów. I. Status i wyznaczniki polszczyzny biblijnej: Ew...) szczegóły 
173.książka: Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością. T. 2. 2009 (Słowo od redaktorów. I. Wokół współczesnych przekładów Biblii w język...) szczegóły 
174.książka: Protestancka kultura słowa. 2009  szczegóły 
175.książka: Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne. 1998 (Tadeusz Rachwał: Błaganie o początek, czyli teoria pewnej nicości tran...) szczegóły 
176.książka: Przekład artystyczny. T. 1: Problemy teorii i krytyki. 1991 (Tadeusz Sławek: Kalibanizm. Filozoficzne dylematy tłumaczenia [teoria ...) szczegóły 
recenzja: Bednarczyk Anna, Dzika Urszula: Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 295-296  szczegóły 
recenzja: Chlebda Wojciech: Stylistyka 1994 nr 3 s. 217-223  szczegóły 
recenzja: Łazarczyk Bohdan: Slavia Orientalis 1992 nr 4 (1991) s. 517-518 (dot. t. 2...) szczegóły 
177.książka: Przekład artystyczny. T. 2: Zagadnienia serii translatorskich. 1991 (I: Józef Zarek: Seria jako zbiór tłumaczeń [o zjawisku wielokrotnych p...) szczegóły 
recenzja: Chlebda Wojciech: Stylistyka 1994 nr 3 s. 217-223  szczegóły 
178.książka: Przekład artystyczny. T. 3: Tłumaczenia literatury polskiej na języki obce. 1992 (I.: Grażyna Szewczyk: Szczypiorski po niemiecku. - Józef Zarek: Przekł...) szczegóły 
recenzja: Chlebda Wojciech: Stylistyka 1994 nr 3 s. 217-223  szczegóły 
recenzja: Łazarczyk Bohdan: Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 119-120  szczegóły 
179.książka: Przekład artystyczny. T. 5: Strategie translatorskie. 1993 (Tadeusz Sławek: ORT/WORT. Nomadyzm jako strategia translacji (Jak tłum...) szczegóły 
recenzja: Chlebda Wojciech: Stylistyka 1994 nr 3 s. 217-223  szczegóły 
recenzja: Łazarczyk Bohdan: Slavia Orientalis 1995 nr 2 s. 315-316  szczegóły 
recenzja: Rosyjska Ruletka 1994 [nr] 1 s. 117 (nota...) szczegóły 
180.książka: Przekład jako komunikat. 2006  szczegóły 
181.książka: Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru. Praca zbiorowa. 2011  szczegóły 
182.książka: Przekład jako promocja literatury. 2000 ([Zawiera m.in.:] Od redakcji. * I. Tłumacz jako łącznik między literat...) szczegóły 
183.książka: Przekład, jego tworzenie się i wpływ. 1996 (Uwagi wstępne. * Część I. "Historyczno-opisowa": Elżbieta Belcarzowa: ...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Sztuka przekładu. Nowe Książki 1997 nr 5 s. 36  szczegóły 
184.książka: Przekład, język, kultura. 2002 ([Zawiera m.in.:] Roman Lewicki: Od redaktora. * I. Koncepcje i obszary...) szczegóły 
185.książka: Przekład literacki a przekład użytkowy. Teoria i praktyka. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Traduktologicznej, Częstochowa 3 czerwca 1998 r.. 1999 ([Zawiera m.in.:] Urszula Dąmbska-Prokop: Typologia tekstów i tłumaczen...) szczegóły 
186.książka: Przekład literacki. Teoria, historia, współczesność. 1997 ([Zawiera materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w stulecie u...) szczegóły 
recenzja: Sulikowski Piotr: Literarische und literaturorientierte Uebersetzung. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia 2000 nr 9 (267) s. 339-342  szczegóły 
187.książka: Przekład w historii literatury. 2002 (Tadeusz Szczerbowski: Przekład jako początek historii literatury. - Zy...) szczegóły 
recenzja: Ojcewicz Grzegorz: Acta Polono-Ruthenica 2003 [t.] 8 s. 314-320  szczegóły 
188.książka: Przekładając nieprzekładalne. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej Gdańsk - Elbląg. 2000 (Podziękowania. - Ola i Wojciech Kubińscy: Wstęp. * Wykład inauguracyjn...) szczegóły 
189.książka: Przekładając nieprzekładalne. [T.] 2, Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej, Gdańsk. 2004  szczegóły 
recenzja: Bednarczyk Anna: Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2006 t. 7 s. 315-318  szczegóły 
190.książka: Przekłady literatur słowiańskich. T 2. Cz. 1. Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. 2011  szczegóły 
191.książka: Przypisy tłumacza. 2009  szczegóły 
192.książka: Radość tłumaczenia. Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej. 2002 ([Zawiera m.in.:] Od redakcji. * I. Radość z tłumaczenia: o wzbogacaniu...) szczegóły 
193.książka: Romanowska Agnieszka: "Hamlet" po polsku. Teatralność szekspirowskiego tekstu dramatycznego jako zagadnienie przekładoznawcze. 2005  szczegóły 
194.książka: Rzepnikowska Iwona: Specyfika tłumaczenia tekstów folklorystycznych (Na materiale polskich przekładów rosyjskiej bajki magicznej). 1997 (Wstęp. * Rozdz. I. Formuły rosyjskiej ludowej bajki magicznej. Rozdz. ...) szczegóły 
recenzja: Jajdelski Wojciech: Za górami, za lasami żył sobie tłumacz.... Literatura Ludowa 1998 nr 3 s. 55-59  szczegóły 
recenzja: Marszałek Marek: Przegląd Rusycystyczny 1999 r. 22 z. 3/4 s. 153-155  szczegóły 
recenzja: Marszałek Marek: Slavia Orientalis 1999 nr 3 s. 463-464  szczegóły 
195.książka: Sadkowski Wacław: Odpowiednie dać słowu słowo. Zarys dziejów przekładu literackiego w Polsce. 2002 ([Obejmuje okres od średniowiecza do końca XX wieku; również nt. teorii...) szczegóły 
recenzja: Adamczyk-Garbowska Monika: Sztuka przekładu. Akcent 2003 nr 4 s. 172-173  szczegóły 
recenzja: Balcerzan Edward: Znaczenie wkładu. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 388-395  szczegóły 
polemika: Pióro Tadeusz: Literatura na Świecie 2002 nr 7/9 s. 421 (list do red....) szczegóły 
polemika: Balcerzan Edward: Literatura na Świecie 2002 nr 7/9 s. 421  szczegóły 
recenzja: Markiewicz Henryk: Co się nie zmieściło w "Camerze"?. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 124-125  szczegóły 
196.książka: Semantic relations in language and culture. Proceedings of the international conference, Białystok, 24-26 October 2005. 2006 ([Zawiera m.in.:] Nadzieja Monachowicz: Imagery and metapher in transla...) szczegóły 
197.książka: Sierosławska Elżbieta: Zur Eigenart des Übersetzens von Theaterstücken. 2005  szczegóły 
198.książka: Siniawska-Sujkowska Tatiana: Adekwatność funkcjonalna przekładu a sygnały metakomunikacyjne na materiale przekładów prozy rosyjskiej XX wieku na język polski. 2008  szczegóły 
199.książka: Skibińska Elżbieta: Les equivalents des prepositions temporelles françaises dans la traduction polonaise. 1991  szczegóły 
200.książka: Słownik dydaktyczny terminologii translatorycznej = Didactic dictionary of translatoric terminology = Dictionnaire didactique de translatorique terminologie = Didaktisches Woerterbuch von translatorische Terminologie = Uchebnyjj slovar' perevodcheskojj terminologii. 1991  szczegóły 
recenzja: Nosowicz Jan Franciszek, Szerszunowicz Wacław: Białostocki Przegląd Kresowy 1994 t. 2 s. 211-215  szczegóły 
201.książka: Słowo, tekst, czas. Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin 8-9 czerwca 2000 r.). 2001 ([Zawiera m.in.:] Michaił Aleksiejenko: Od redaktora. - Mieczysław Basa...) szczegóły 
202.książka: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. 2003 (Olga Danilovna Desjukevich: Konceptualizacija "Professora" v kartine m...) szczegóły 
203.książka: Socjologiczne aspekty przekładu. 2004  szczegóły 
204.książka: Solak Elżbieta: Nowobułgarska Biblia i jej język. 1997 (Wstęp. - I. Plebejskość i arystokracja ducha, czyli krótka historia bu...) szczegóły 
205.książka: Soliński Wojciech: [Przekład artystyczny a kultura literacka. Komunikacja i metakomunikacja literacka] Traduzione artistica e cultura letteraria. Comunicazione e metacomunicazione letteraria. 1992  szczegóły 
206.książka: Stawnicka Jadwiga: Aktionsarten w języku rosyjskim i ich niemieckie translaty. 2002 ([Dot. przekładu czasowników; na materiale współczesnej prozy rosyjskie...) szczegóły 
207.książka: Steiner George: Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu. 2000 ( Przedmowa do trzeciego wydania angielskiego. Przedmowa do drugiego wy...) szczegóły 
recenzja: G. K.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 3 s. 223-224  szczegóły 
recenzja: Heydel Magda: Metafizyka przekładu. Znak 2001 nr 10 s. 129-135 (z not. o autorce...) szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Syndrom wieży Babel. Polonistyka 2001 nr 9 s. 566-570  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Przemysław: Na gruzach wieży Babel. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 28-29  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Przemysław: Zgłębiając tajemnicę Wieży Babel. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 144-149  szczegóły 
recenzja: Pisarkowa Krystyna: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 401-433  szczegóły 
208.książka: Stereotyp a przekład. 2003 ([Zawiera m.in.:] Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa...) szczegóły 
209.książka: Studien zur angewandten Germanistik II. 2010  szczegóły 
recenzja: Szulc-Brzozowska Magdalena: Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2011 t. 4 s. 311-314  szczegóły 
210.książka: Studien zur kontrastiven Linguistik und literarischen Uebersetzung. 1989 ([Zawiera m.in. rozprawy dot. teorii przekładu literackiego:] Z. Bilut:...) szczegóły 
recenzja: Cirko Lesław: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1995 nr 107 (1604) s. 182-184  szczegóły 
recenzja: Rechtsiegel Eugenie: Zeitschrift fuer Slawistik 1992 t. 37 nr 3 s. 478-479  szczegóły 
recenzja: Schatte Christoph: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 3 s. 299-302  szczegóły 
211.książka: Szczepińska Bożena: Ewangelie tylekroć tłumaczone... Studia o przekładach i przekładaniu. 2005  szczegóły 
212.książka: Szczerbowski Tadeusz: Rosyjskie teorie przekładu literackiego. 2011  szczegóły 
213.książka: Szeflińska Magdalena: Sources et formes d'amplification dans le traduction litteraires du francais en polonais. 2003 ([Dot. kategorii amplifikacji i mających na nią wpływ elementów składow...) szczegóły 
214.książka: Sztuka przekładu - interpretacje. 2009  szczegóły 
215.książka: Sztuka tłumaczenia tekstów literackich. Materiały z polsko-niemieckich warsztatów GFPS e.V., Zwardoń 1999 = Die Kunst der Übersetzung literarischer Texte. Materialien aus dem deutsch-polnischen Uebersetzer-Workshop der GFPS e.V. in Zwardoń, 1999. 1999  szczegóły 
216.książka: Szymańska Katarzyna: Larkina portret zwielokrotniony. O dwóch polskich przekładach brytyjskiego poety. 2012 ([Dot. tłumaczeń Stanisława Barańczaka oraz Jacka Dehnela]....) szczegóły 
217.książka: Tabakowska Elżbieta: Cognitive linguistics and poetics of translation. 1993  szczegóły 
recenzja: Gibińska Marta: Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 786-788  szczegóły 
218.książka: Tabakowska Elżbieta: Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. 2001 (Wstęp. - Rozdział 1. Językoznawstwo a poetyka: 1.1 Strukturalizm w jęz...) szczegóły 
recenzja: Brzostowska Tamara: Nowe Książki 2002 nr 5 s. 22  szczegóły 
219.książka: Tabakowska Elżbieta: O przekładzie na przykładzie. Rozprawa tłumacza z "Europą" Normana Daviesa. 2003  szczegóły 
recenzja: (jwol): Notes Wydawniczy 2004 nr 3 s. 57  szczegóły 
220.książka: Tabakowska Elżbieta: O przekładzie na przykładzie. Rozprawa tłumacza z "Europą" Normana Daviesa. 1999 (Wstęp. 1. Truskawki bez śmietany [ogólna charakterystyka pracy tłumacz...) szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: Przekłady, przekłady.... Nowe Książki 1999 nr 9 s. 74  szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Historia z ludzką twarzą. Gazeta Wyborcza 1999 nr 243 s. 12  szczegóły 
recenzja: Kubińska Ola, Kubiński Wojciech: Dobre owoce irytacji. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 179-183 (z not. o Oli i Wojciechu Kubińskim na s. 190...) szczegóły 
recenzja: [Markiewicz Henryk] hm: Camera obscura. Dekada Literacka 1999 nr 7/8 s. 23 (sprostowania błędnych informacji zawartych w książce...) szczegóły 
recenzja: Szerszunowicz Joanna: Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 222-223  szczegóły 
recenzja: Zarzycka Justyna: Kwestia rzetelności. Przekrój 1999 nr 24 s. 38  szczegóły 
221.książka: Tabu w przekładzie. 2007  szczegóły 
222.książka: Teoria i praktyka tłumaczenia. Dzieje i perspektywy. 2000 ([Materiały z międzynarodowej konferencji translatorycznej zorg. przez ...) szczegóły 
223.książka: Texte und Translation. 2010 (m.in. nt. niemieckich tłumaczeń polskich utworów literackich...) szczegóły 
recenzja: Lukas Katarzyna: Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2011 t. 4 s. 291-295  szczegóły 
224.książka: Tezaurus terminologii translatorycznej. 1993  szczegóły 
recenzja: Bibliotekarz 1998 nr 4 okł. (notka...) szczegóły 
recenzja: Kielar Barbara Z.: Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 1 s. 51-52  szczegóły 
recenzja: Korybska Monika: Orbis Linguarum 1995 t. 2 s. 302  szczegóły 
recenzja: Łazarczyk Bohdan: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 568-571  szczegóły 
recenzja: Szczęsny Anna: Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 1/2 s. 131-133  szczegóły 
225.książka: [Third] 3rd International Maastricht-Łódź Colloquium on "Translation and Meaning" Łódź, Poland 22-24 September 2000. Abstracts. 2000 ([Zawiera streszczenia w języku angielskim, niemieckim, francuskim refe...) szczegóły 
226.książka: Tłumaczenia na język kaszubski. Osiągnięcia, metody, cele. (Materiały pokonferencyjne). 2012  szczegóły 
227.książka: Tłumaczenie - leksyka, frazeologia, styl. 2010  szczegóły 
228.książka: Tłumaczenie - rzemiosło i sztuka. Praca zbiorowa. 1996 ([Materiały konferencji naukowej, Warszawa 22-23 II 1995, org. Węgiersk...) szczegóły 
229.książka: Tokarz Bożena: Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego. 2010  szczegóły 
230.książka: Tokarz Bożena: Wzorzec, podobieństwo, przypominanie. 1998 (Wstęp. - Intersubiektywność i intertekstualność przekładu. Przekłady p...) szczegóły 
231.książka: Tomaszkiewicz Teresa: Les Operations linguistiques qui sous-tendent le processus de sous-titrage des films. 1993  szczegóły 
232.książka: Tomik pokonferencyjny I Studenckich Warsztatów Tłumaczeniowych IFA UJ (5-7 marca 2006). 2006  szczegóły 
233.książka: Topika erotyczna w przekładzie. 1994 (Piotr Fast: Przedmowa. - Wojciech Kalaga: Nasycona żądza, stracone sza...) szczegóły 
234.książka: Traduction comme moyen de communication interculturelle. Traduction pour la jeunesse face a l'Alterite. 2001 (Elżbieta Skibińska: Avant-propos. * Ryszard Waksmund: La litterature p...) szczegóły 
235.książka: Traduttore non sempre traditore. Problemi di traduttologia emersi a partire dalle traduzioni in polacco di alcune opere della narrativa italiana. 1998 (Krystyna Wojtynek: Premessa. - Wiesława Antończyk, Anna Panasiuk: Trad...) szczegóły 
236.książka: Traduzione e rielaborazione nelle letterature di Polonia, Ucraina e Russia XVI-XVIII secolo. 1999 (Giovanna Brogi Bercoff: Introduction. * [Zawiera m.in.:] Jadwiga Zięta...) szczegóły 
237.książka: Training of Translators and Interpreters. 1998 ([M.in. zawiera materiały z II Międzynarodowej Konferencji Translatoryc...) szczegóły 
238.książka: Transfert des cultures par le biais des traductions litteraires = Przenikanie się kultur poprzez przekład literacki. Le XXVIe colloque de l'AIMAV organise en collaboration avec la Societe Poznanienne des Amis des Sciences et des Lettres (PTPN), Poznań, 27-29 mai 1995. 1999 (Marcel de Greve: Preliminaires. * Raja T. Nasr: The possibilities and ...) szczegóły 
239.książka: Translatio i literatura.  szczegóły 
240.książka: [Trzecia] III Sesja Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich pod patronatem miesięcznika "Literatura na Świecie". 17-19 listopada 1994. 1994 (Andrzej Chojecki: O Polsce i Polakach w literaturze szwedzkiej. Z dzie...) szczegóły 
241.książka: Uebersetzen, verstehen, Bruecken bauen. Geisteswissenschaftliches und literarisches Uebersetzen im internationalen Kulturaustausch. T. 1. 1993 ([M.in. zawiera rozprawy:] Karl Dedecius: Uebersetzen, verstehen, Bruec...) szczegóły 
242.książka: Urbanek Dorota: Pęknięte lustro. Tendencje w teorii i praktyce przekładu na tle myśli humanistycznej. 2004  szczegóły 
243.książka: W kręgu translatoryki i dialogu kultur. 2009  szczegóły 
244.książka: Waczków Józef: O sztuce przekładu. 1998 (Od Wydawcy. * Zamiast wstępu [przekłady polskie wierszy Borysa Pastern...) szczegóły 
recenzja: Gromadzki Juliusz: Problemy przekładu. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 37  szczegóły 
recenzja: Zubiński Tadeusz: Można jednak pięknie i wiernie. Akant 1998 nr 3 s. 16  szczegóły 
245.książka: Walkiewicz Barbara: Traduction des jeux de mots. Aspects sémantiques. 2005  szczegóły 
246.książka: Warsztaty translatorskie = Workshop on translation. 1.. 2001 ([Materiały z Warsztatów Translatorskich; Lublin, V 1999. Zawiera:] Ann...) szczegóły 
247.książka: Warsztaty translatorskie = Workshop on translation. 2. ([Materiały z dwu kolejnych Warsztatów Translatorskich z VI 2000 i VI 2...) szczegóły 
248.książka: Warsztaty translatorskie = Workshop on translation. 3. ([Zawiera m.in.:] Intruduction = Wprowadzenie. [Podp.: Redaktorzy tomu]...) szczegóły 
249.książka: Warsztaty translatorskie = Workshop on translation. 4.  szczegóły 
250.książka: Wawrzyniak Zdzisław: Praktyczne aspekty translacji literackiej na przykładzie języków niemieckiego i angielskiego. 1991 (Słowo wstępne. - Aspekt językowy. Aspekt tekstowy. Świat przedstawiony...) szczegóły 
recenzja: Szczęsny Anna: Przegląd Glottodydaktyczny 1994 t. 13 s. 80-86  szczegóły 
251.książka: Wawrzyńczyk Jan: Rosyjsko-polskie relacje przekładowe w praktyce leksykograficznej i w dziełach tłumaczy. 1997  szczegóły 
252.książka: Wawrzyńczyk Jan: Skrzydlate słowa, konstrukcje idiomatyczne, hapaks legomena języka rosyjskiego w polskim przekładzie literackim. 2006  szczegóły 
253.książka: Wawrzyńczyk Jan: Wkład tłumaczy literatury pięknej do leksykografii rosyjsko-polskiej. Materiały sondażowe. 1995  szczegóły 
recenzja: Bartwicka Halina, Mędelska Jolanta: Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 549-551  szczegóły 
recenzja: Bartwicka Halina, Mędelska Jolanta: W poszukiwaniu optymalnych odpowiedników przekładowych (Po lekturze pracy Jana Wawrzyńczyka). Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 216-220  szczegóły 
254.książka: Wilczek Piotr: Angielsko-polskie związki literackie. Szkice o przekładzie artystycznym. 2011  szczegóły 
255.książka: Wille Lucyna: Interpretacyjne skutki decyzji tłumacza. Przekład literacki jako interpretacja międzykulturowa. 2009  szczegóły 
256.książka: Wille Lucyna: Uniwersalistyczne implikacje teorii przekładu. 2002 (Wstęp. - Część I. Filozoficzne i lingwistyczne źródła refleksji nad pr...) szczegóły 
257.książka: Wybory translatorskie 1990-2006. 2010  szczegóły 
258.książka: Wybory translatorskie 1990-2006. 2010  szczegóły 
259.książka: Wybrane aspekty przekładu literackiego i specjalistycznego. 2003 ([Zawiera m.in.:] Piotr Fast: Strategia [Josifa] Brodskiego jako tłumac...) szczegóły 
260.książka: Wzniosłość i styl wysoki w przekładzie. 2008  szczegóły 
261.książka: Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. 3. 2006  szczegóły 
262.książka: Żemła Katarzyna: Przetłumaczyć łagier. Rosyjska i polska literatura łagrowa we wzajemnych przekładach. 2000 ([W oparciu o utwory: Eugenia Ginzburg: Stroma droga / Stroma ściana. G...) szczegóły 
recenzja: Ojcewicz Grzegorz: Piekło sowieckiego raju. Śląsk 2002 nr 4 s. 76  szczegóły 
recenzja: (wk): Śląsk 2001 nr 6 s. 77 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zarzyna Marcin: Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 1 s. 126-128  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
263.artykuł: Aćin Jovica: Tłumacz przy pracy (O nietłumaczeniu nietekstu). Tygodnik Powszechny 1992 nr 17 s. 5 (esej o pracy Arseniusza Tarkowskiego nad przekładami młodzieńczych wie...) szczegóły 
264.artykuł: Adamczyk-Garbowska Monika: Przekład literacki w Polsce - stan badań nad jego historią i postulaty na przyszłość. Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2011 t. 4 s. 69-87  szczegóły 
265.artykuł: Al-Gahiz : Kitab al-hayawan [fragm.]. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1994 [t.] 2 s. 46-49 (dot. teorii przekładu, z koment. tłumacza s. 43-45...) szczegóły 
266.artykuł: Alimpijewa Roza: Rol' ehtnokul'turnogo komponenta v semantike slova i teksta pri khudozhestvennom perevode. Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 157-165  szczegóły 
267.artykuł: Autour de la notion d'aspect: problemes choisis de la traduction du passe imperfectif polonais en francais. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica. Studia Językoznawcze 2010 t. 22 (2828) s. 53-65 (na przykładach tekstów literackich...) szczegóły 
268.artykuł: Awedyk Sława: On translanting titles of literary works. Folia Scandinavica Posnaniensia 1992 t. 1 s. 59-63 (nt. tłumaczenia na język polski powieści norweskich...) szczegóły 
269.artykuł: Babienko Natalia: Problema stilisticheskojj adekvatnosti perevoda (Na materiale perevodov poehticheskikh tekstov L. Staffa, Ju. Tuvima, O. Mandel'shtama). Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 157-165  szczegóły 
270.artykuł: Babuchowski Andrzej: Hrabala spotkałem w Pradze. Śląsk 2002 nr 7 s. 52-53 (wyw. nt. przekładów tekstów współczesnych pisarzy czeskich, m.in.: Boh...) szczegóły 
271.artykuł: Bajerowa Irena: Z hitorii przekładu: Struktura zdania złożonego we francusko-polskich tekstach z początku XIX wiehu. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
272.artykuł: Bałuk-Ulewiczowa Teresa: Krótki esej o tłumaczeniu (Tym, co nie wierzą w sztukę przekładu... archaizującego). Alma Mater 2001 nr 27 (2000/2001) s. 61-62  szczegóły 
273.artykuł: Banak Jerzy, Jańczuk Leszek: O ekumenicznym tłumaczeniu Nowego Testamentu. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2001 r. 1 s. 69-90 (dot. przekładu na język polski...) szczegóły 
274.artykuł: Barańczak Stanisław: E.E., przybysz z innego świata. NaGłos 1990 nr 1 s. 41-50 (z fot. aut....) szczegóły 
275.artykuł: Barańczak Stanisław: K. Dedecius jako tłumacz aforyzmów J.S. Leca. Więź 1989 nr 3 s. 87-95  szczegóły 
276.artykuł: Barańczak Stanisław: Mały, lecz maksymalistyczny Manifest translatologiczny albo: Tłumaczenie się z tego, że tłumaczy się wiersze również w celu wytłumaczenia innym tłumaczom, iż dla większości tłumaczeń wierszy nie ma wytłumaczenia. Teksty Drugie 1990 nr 3 s. 7-66  szczegóły 
nawiązanie: Majeran Tomasz J.: [List]. Za pozwoleniem 1991 nr 7 s. 31 (do Ryszarda Nycza, red. Tekstów Drugich...) szczegóły 
nawiązanie: Pisarkowa Krystyna: O "jajcach" w "Manifeście" Stanisława Barańczaka. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 146-148 (polem. z zawartą w artykule oceną przekładu Jerzego Sity "Sonetu X" Jo...) szczegóły 
277.artykuł: Barańczak Stanisław: [O pisaniu w obcym języku (Notatki po ośmiu latach)] Tonque-tied eloquence (Notes on language, exile and writing). x 1990 ([W ks. zb.:] Four decades of Polish essays. Red. Jan Kott. Evanston 19...) szczegóły 
278.artykuł: Barańczak Stanisław: O pisaniu w obcym języku (Notatki po ośmiu latach). Zeszyty Literackie 1989 nr 26 s. 63-74  szczegóły 
279.artykuł: Barańczak Stanisław: Pomieszanie języków. Zeszyty Literackie 1989 nr 28 s. 123-129 ([rec. ks.:] Eva Hoffman: Lost in translation (A life in a new language...) szczegóły 
280.artykuł: Barańczak Stanisław: Przekładanie nieprzekładalnego (2-3). Zeszyty Literackie 1994 nr 45 s. 120-122, nr 46 s. 102-113 (cd. z 1993; z not. o Stanisławie Barańczaku w nrze 45 na s. 156, w nrz...) szczegóły 
281.artykuł: Barańczak Stanisław: Przekładanie nieprzekładalnego. Zeszyty Literackie 1993 nr 43 s. 109-114 (z not. o autorze na s. 158...) szczegóły 
282.artykuł: Barańczak Stanisław: The confusion of tongues. x 1989 ([w czasopiśmie:] The New Leader (New York) 1989 nr 3 [rec. ks.:...) szczegóły 
283.artykuł: Barańczak Stanisław: Z "Małej antologii przekładów - problemów". Dekada Literacka 1991 nr 30 s. 5 (nt. zagadnienia przekładu poetyckiego na przykładzie utworu św. Jana o...) szczegóły 
284.artykuł: Barańczak Stanisław: Z "Małej antologii przekładów-problemów" [fragm.]. Zeszyty Literackie 1991 z. 36 s. 32-59 (specyfika przekładu literackiego, własne doświadczenia autora z tłumac...) szczegóły 
285.artykuł: Barańczak Stanisław: Z Małej antologii przekładów-problemów. Ogród 1991 nr 3 s. 37-54 (nt. przekładów na język polski poezji angielskiej i amerykańskiej; z p...) szczegóły 
286.artykuł: Barcikowska Halina: Kulturelle Interferenz und kultureller Transfer im Fremdsprachenunterrichts. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1996 [z.] 1 s. 148-159 (m.in. nt. wpływu znajomości obcej kultury na jakość przekładu literack...) szczegóły 
287.artykuł: Barszcz Agnieszka: Co się dzieje z oczami / okiem stęsknionego kochanka: sonet 113 [Williama Shakespeare'a] w tłumaczeniu Mariana Hemara, Jerzego S. Sity, Macieja Słomczyńskiego i Stanisława Barańczaka. Przekładaniec 1996 nr 2 s. 50-53  szczegóły 
288.artykuł: Bartoszewska Irena: O niektórych aspektach tłumaczenia literackiego. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 2000 t. 2 s. 141-153 (przegląds poglądów na przekład literacki; m.in. o działalności przekła...) szczegóły 
289.artykuł: Bastian Sabine: "Stilistische" Probleme beim Uebersetzen ins Deutsche als Mutter- und Fremdsprache. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 69-78 (dot. przekładów tekstów literackich...) szczegóły 
290.artykuł: Bąk Magdalena: Jak Słowacki "zdradzał" Moore'a, czyli o sztuce przekładu na dwóch przykładach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 2010 z. 5 s. 171-178  szczegóły 
291.artykuł: Bednarczyk Anna: Eksperyment translatoryczny. (Zderzenie teorii i próba osiągnięcia kompromisu).. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2001 t. 44 z. 1/2 s. 127-141 (dot. przekładoznawczej teorii polisystemowej i koncepcji związanych z ...) szczegóły 
292.artykuł: Bednarczyk Anna: Elementy lingworealioznawcze w przekładzie poezji śpiewanej (Na przykładzie piosenek Włodzimierza Wysockiego). x 1992 ([W ks. zb.:] Język, kultura - kompetencja kulturowa. Pod red. Francisz...) szczegóły 
293.artykuł: Bednarczyk Anna: Humour; contexts and translation. Stylistyka 2001 nr 10 s. 283-293  szczegóły 
294.artykuł: Bednarczyk Anna: Jumor podlinnika i jumor perevoda (Na materiale pol'skikh perevodov pesen Vladimira Vysockogo). Studia Rossica 1994 t. 2 s. 13-22  szczegóły 
295.artykuł: Bednarczyk Anna: Slova, teksty i konteksty - perevod kak al'ternativ. x 1996 ([W ks. zb.:] Voprosy lingvistiki i lingvodidaktiki (Materialy konferen...) szczegóły 
296.artykuł: Bednarczyk Anna: Tyger, tygrys i tigr - o dzikim zwierzu i jego twórcach-stwórcach. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica 2000 z. 2 s. 117-128 (nt. przekładu Stanisława Barańczaka wiersza "The Tyger" Williama Blake...) szczegóły 
297.artykuł: Behrmann Alfred: Einige Bemerkungen zur Zweisprachigkeit. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 359-365 (dot. m.in. przetłumaczalności literatury...) szczegóły 
298.artykuł: Beljanin Al'bert: Ehkvivalentnost' jazykovykh edinic v teorii perevoda i sopostavitel'nogo izuchenija jazykov. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1997 z. 4 s. 23-32 (nt. ekwiwalencji jednostek językowych w teorii przekładu i konfrontaty...) szczegóły 
299.artykuł: Berdychowska Zofia: Das translatorische Referenzspiel. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 57-64 (nt. procesu intersemiotycznego tłumaczenia...) szczegóły 
300.artykuł: Bereś Stanisław: Manipulacja i szyfr: Polska literatura współczesna w lustrze przekładu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997 nr 44 (1990) s. 41-51 (m.in. o sytuacji pozorowania autonomii literatury polskiej w latach 19...) szczegóły 
301.artykuł: Będkowska-Kopczyk Agnieszka: Słowenia, moja miłość. Akademia 2003 nr 5 s. 26-28 (wywiad z tłumaczką i pracownikiem Wydziału Humanistyczno-Społecznego A...) szczegóły 
302.artykuł: Biaduń-Grabarek Hanna, Grabarek Józef: Kilka uwag o przekładzie tytułów na podstawie tłumaczeń niemiecko-polskich i polsko-niemieckich. Rocznik Przekładoznawczy 2012 nr 7 s. 11-26 (dot. m.in. tytułów utworów literackich i filozoficznych...) szczegóły 
303.artykuł: Biaduń-Grabarek Hanna: Translatorik als studienerweiterndes Fach. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 [z.] 5 s. 137-143 (omówienie przebiegu kształcenia w zakresie przekładów m.in. tekstów li...) szczegóły 
304.artykuł: Biardzka Elżbieta: Les moyens de traduire en polonais les syntagmes francais regis par "sauf". Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 42 (1742) s. 7-16 (z przykładami polskich tłumaczeń z literatury francuskiej...) szczegóły 
305.artykuł: Biardzka Elżbieta: Les syntagmes francais regis par "hors (de)" exprimant l'exeption dans la traduction en polonais. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 41 (1738) s. 25-35 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
306.artykuł: Bieńkowska Danuta: O problemach XVI-wiecznych tłumaczy Biblii na język polski (w świetle uwag autorów translacji). x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
307.artykuł: Blumczyński Piotr: "Pveyma" in Galatians: A Touchstone of Doctrinal Orthodoxy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2007 nr 45 (2976) s. 89-105 (dot. tłumaczenia "Listu do Galatów" św. Pawła na jęz. angielski...) szczegóły 
308.artykuł: Błaszak Magdalena: Kategoria świadka w przekładzie prozy macedońskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2009 t. 1 cz. 1 (2645) s. 143-151  szczegóły 
309.artykuł: Bobas Constantin: De la traduction pour le theatre: paroles - silences - rencontres, variantes et forms d'experimentations possibles du theatre neo-hellenique en francais. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2008 nr 55 (3062) s. 145-150 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
310.artykuł: Bobowska-Nastarzewska Patrycja: Parateksty tłumacza na podstawie własnego przekładu dzieła "Plotyn albo prostota spojrzenia" autorstwa współczesnego filozofa Pierre'a Hadota. Rocznik Przekładoznawczy 2012 nr 7 s. 39-50 (dot. przekładu przepisów i komentarzy o charakterze literackim i nieli...) szczegóły 
311.artykuł: Bochnakowa Anna: Traces du traducteur sur les chemins de vacances. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
312.artykuł: Bocquet Claude: La notion de modele de discours appliquee a la traduction. Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 21-27  szczegóły 
313.artykuł: Bogucki Łukasz: Toward Understanding Translation. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Anglica 1998 z. 1 s. 233-253 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
314.artykuł: Bogusławska-Tafelska Marta: Frame Structures in the Translation Process. Acta Neophilologica 2002 [t.] 4 s. 5-11  szczegóły 
315.artykuł: Bogusławska-Tafelska Marta: Psycholinguistic Mechanisms in Translation. Acta Neophilologica 2001 [t.] 3 s. 1-24  szczegóły 
316.artykuł: Bogusławski Andrzej: The place of translational confrontative studies in linguistics. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
317.artykuł: Bogusławski Andrzej: Zdrajcy czy ofiary? Uwagi o wyrażalności i przekładalności. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 47-60 (nt. niemożności dosłownego przekładu z jednego języka na drugi...) szczegóły 
318.artykuł: Borges Jorge Luis: Homeryckie wersje. Odra 1996 nr 6 s. 49-53 (z fot....) szczegóły 
319.artykuł: Borowski Jacek: Horror przekładów. Wprost 2001 nr 28 s. 98-99 (dot. jakości tłumaczeń książek wydawanych w Polsce...) szczegóły 
nawiązanie: Wiszniewska Anna M.: Horror przekładów. Wprost 2001 nr 30 s. 3 (list do redakcji...) szczegóły 
320.artykuł: Bralewski Dariusz: Traducteur face a la repetitivite. Romanica Cracoviensia 2003 nr 3 s. 24-40 (dot. problematyki przekładu z jęz. francuskiego na jęz. polski; omówie...) szczegóły 
321.artykuł: Bray Barbara: Dola tłumacza. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 10-19 (dot. własnych doświadczeń translatorskich literackich i teatralnych; s...) szczegóły 
322.artykuł: Brożek Mieczysław: O tłumaczu i tłumaczeniu myśli wybranych. Meander 1996 nr 7/8 s. 397-400 (dot. tłumaczeń tekstów antycznych...) szczegóły 
323.artykuł: Brzozowska Łucja: Jego Wysokość Słowo [z tego cyklu:] Szacowny kunszt. Magazyn Wileński 2006 nr 9 s. 13-15 (sztuka przekładu, z fragm. oryginału i różnych wersji polskich przekła...) szczegóły 
324.artykuł: Brzozowski Jerzy: Czytelnik projektowany w przekładzie: problem paratekstu. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
325.artykuł: Bukowski Piotr: Rajski język i grzech pierworodny. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 100-104 (rec. ks. zb. pośw. poglądom Waltera Benjamina na sztukę przekładu pt.:...) szczegóły 
326.artykuł: Cataldi Annick: Nieprzekładalność słownictwa a zawartość kontekstu kulturowego. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 69-81 (dot. przekładów nazw własnych miejsc i osób w komiksie "Asteriks ma Ko...) szczegóły 
327.artykuł: Cavanagh Clare: Sztuka tracenia. Poezja polska i przekład. Zeszyty Literackie 2003 z. 82 s. 123-132 (z not. o aut. na s. 186 i o tł. na s. 187...) szczegóły 
328.artykuł: Cegieła Marek: Amatorszczyzna. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 270-278 (nt. czynników wpływających na jakość przekładu literackiego...) szczegóły 
329.artykuł: Cegieła Marek: Amatorszczyzna. Notes Wydawniczy 1993 nr 3/4 s. 16-21 (krytyka wydawców za niski poziom tłumaczeń wydawanych utworów literack...) szczegóły 
330.artykuł: Cervenka Miroslav: Polymetrie Fausta v polskych a ceskych prekladech. Slavia 1991 z. 1 s. 87-101  szczegóły 
331.artykuł: Cetera Anna: Lear w "reżyserii" Stanisława Barańczaka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 115-128 (nt. przekładu "Króla Leara" Williama Szekspira...) szczegóły 
332.artykuł: Charchalis Wojciech, Kroh Antoni, Pomorski Adam: W kółko to tłumaczą!. Newsweek. Polska 2009 nr 47 s. 108-109 (wyw. z tłumaczami nt. sensu tłumaczenia arcydzieł wcześniej już przeło...) szczegóły 
333.artykuł: Chęcińska Elżbieta: "Psałterz Kingi" i "Biblia królowej Zofii". Gazeta Olsztyńska 1989 nr 220 s. 5 (nt. polskich przekładów Biblii...) szczegóły 
334.artykuł: Chlebda Wojciech: Jazykovye pokazateli mirovozzrenija pisatelja v tekste i khudozhestvennyjj perevod. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Rosyjska 1992 z. 29 s. 13-19 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
335.artykuł: Chlebda Wojciech: Problem tzw. jednostek języka i praktyka przekładu na język obcy. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Rosyjska 1995 [z.] 33 (1994) s. 41-48  szczegóły 
336.artykuł: Chmiel Jerzy: Modele przekładu Biblii. Zarys hermeneutyczny. x 2003 ([w ks. zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińs...) szczegóły 
337.artykuł: Chróścielewski Tadeusz: O przekładach poezji obcej - nie tylko przy okazji przekładu wiersza Bułata Okudżawy. Akant 2002 nr 13 s. 27-28  szczegóły 
338.artykuł: Chruściel Ewa: W poszukiwaniu straconych metafor. Polskie przekłady sonetu 31 [Williama Shakespeare'a]. Przekładaniec 1996 nr 2 s. 54-58  szczegóły 
339.artykuł: Chrzanowska Anna: O przekładach na przykładach. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 3 s. 13-14 (dot. znaczenia jakości przekładu z perspektywy czytelnika i biblioteka...) szczegóły 
340.artykuł: Cichawa Paweł: O nieprzekładalności poezji (na podstawie twórczości Roberta Burnsa). x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
341.artykuł: Ciesielska Anna, Gibson Monika: Cours de polonais pour adultes, seminaires de traduction. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2002 nr 1 s. 179-184 (opis seminarium w Centre de Civilisation Polonaise, Univeriste Paris S...) szczegóły 
342.artykuł: Ciszewska Ewa: Traduction du futur anterieur de probabilite en polonais. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica. Studia Językoznawcze 2007 t. 19 (2584) s. 24-36 (m.in. na przykładzie tekstów z literatury francuskiej, głównie Honore ...) szczegóły 
343.artykuł: Correspondence between three Slavic translators of "Ulysses": Maciej Słomczyński, Aloys Skoumal, and Viktor Khinkis. Slavic Review 1990 t. 49 nr 4 s. 625-633 (korespondencja z lat 1971-1977...) szczegóły 
sprostowanie: Khoruzhii Sergei: To the editor. Slavic Review 1991 t. 50 nr 4 s. 1073  szczegóły 
polemika: Tall Emily: Professor Tall responces. Slavic Review 1991 t. 50 nr 4 s. 1073-1074  szczegóły 
344.artykuł: Czech Jerzy: Nowy wspaniały przekład?. Twórczość 1997 nr 4 s. 83-88 (nt. niskiego poziomu nowych tłumaczeń na język polski arcydzieł litera...) szczegóły 
345.artykuł: Czechowska Justyna, Ososiński Tomasz: Tłumacz obecny. Lampa 2009 nr 4 s. 34 (nt. międzynarodowego projektu "Przeczytane w tłumaczeniu" koordynowane...) szczegóły 
346.artykuł: Czerniawski Adam: Pułapki autoprzekładu. Akcent 2003 nr 1/2 s. 123-126  szczegóły 
347.artykuł: Czerniawski Adam: Translation of poetry: Theory and practice. The Polish Review 1994 t. 39 nr 1 s. 3-19  szczegóły 
348.artykuł: Czesak Artur: Współczesne śląskie próby przekładu "Biblii". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 1 s. 43-44 (streszczenie referatu...) szczegóły 
349.artykuł: Czos Dorota: Translation and Culture: Venuti's and Seguinot's Accounts of Unavoidable Manipulation. Folio 2000 nr 7/8 s. 177-182 (nt. teorii tłumaczenia L. Venutiego i C. Se guinot...) szczegóły 
350.artykuł: Dąmbska-Prokop Urszula: Gramatyka kontrastywna a przekład. x 1999 ([W ks. zb.:] Studia lingwistyczne ofiarowane profesorowi Kazimierzowi ...) szczegóły 
351.artykuł: Dąmbska-Prokop Urszula: Processus, modeles, produis - comment des etudiants polonais traduisent Flaubert. Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 30 s. 23-30  szczegóły 
352.artykuł: Dąmbska-Prokop Urszula: Ślady tłumacza. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 41 (1997) z. 2 s. 8-10 (typy śladów tłumacza pozostawionych w trakcie operacji przekładowych...) szczegóły 
353.artykuł: Dedecius Karl: Das grundsaetzliche und das besondere beim Uebersetzen der polnischen "schoenen Literatur". (Gutenberg-Jahrbuch (Mainz) s. 297-? [IBZ]...) szczegóły 
354.artykuł: Dedecius Karl: Karl Dedecius - refleksje tłumacza = Karl Dedecius - Ueberlegungen eines Uebersetzers. Zeszyty Edukacji Kulturalnej = Hefte fuer Kulturbildung 1998 nr 20 s. 56-79 (wybór rozważań i refleksji nad istotą, sensem i znaczeniem sztuki tłum...) szczegóły 
355.artykuł: Dedecius Karl: Notatnika tłumacza [fragm.]. Śląsk 2000 nr 10 s. 36-38 (z fot. K. Dedeciusa...) szczegóły 
356.artykuł: Dedecius Karl: Przyswajanie obcości w przekładzie. Odra 1993 nr 5 s. 34-40 (z fot....) szczegóły 
357.artykuł: Dedecius Karl: Wieland, Horacy i my (Czesławowi Hernasowi). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 3-9 (uwagi o wzorach przekładu...) szczegóły 
358.artykuł: Dedecius Karl: Zasady. Nowe Książki 1989 nr 3 s. 1 (10 zasad tłumacza; [fragm. ks.:] K. Dedecius: Notatnik tłumacza. Tł. J...) szczegóły 
359.artykuł: Denton John: Studia Anglica Posnaniensia 1995 t. 29 (1994) s. 229-232 ([rec. ks.:] Carmela Nocera Avila: Studi sulla traduzione nell'Inghilte...) szczegóły 
360.artykuł: Dereń Bożena: Nazwy własne a współczesne słowniki przekładowe. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia i szkice slawistyczne. Literatura, kultura, język....) szczegóły 
361.artykuł: Dębski Antoni: Translatologia, podstawowe problemy, stan i perspektywy badań, zainteresowania badaczy. Rocznik Przekładoznawczy 2006 nr 2 s. 11-39 (dot. obiektu i metodologi badań translatologii oraz współczesnych tend...) szczegóły 
362.artykuł: Diomidova Alla: Ehtnolingvisticheskie problemy poehticheskogo perevoda. Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej = Akademia Świętokrzyska Russian Studies 2003 t. 12 s. 31-42 (nt. problemów etonlingwistycznych przekładu poetyckiego; dotyczy m.in....) szczegóły 
363.artykuł: Doherty Monika: Verstaendigung trotz allem. Probleme aus und mit der Wissenschaft vom Uebersetzen. Convivium 1996 s. 43-56  szczegóły 
364.artykuł: Domański Juliusz: Przekład jako praca twórcza. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1995 t. 40 s. 21-29 (na przykładzie m. in. poglądów Marka Tuliusza Cycerona, Euzebiusza i H...) szczegóły 
365.artykuł: Dreschel Ulrich: Kilka uwag dotyczących tłumaczenia na język niemiecki polskich konstrukcji eliptycznych w dziełach literackich. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 349-352  szczegóły 
366.artykuł: Drzewicka Anna: De l'ancien francais au francais moderne. Reflexion sur la traduction intralinguale. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
367.artykuł: Dunin Janusz: W oryginale i w tłumaczeniu. Nowe Książki 1995 nr 2 s. 70-71 (nt. odbioru przekładów literatury pięknej przez czytelników...) szczegóły 
368.artykuł: Dworakowska Beata Edyta: Przekształcenia semantyczne w przekładzie wybranych legend i podań dawnej Rusi. Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej = Akademia Świętokrzyska Russian Studies 2005 t. 15 s. 225-232 (analiza strategii translatorskich stosowanych przez tłumacza Ryszarda ...) szczegóły 
369.artykuł: Dybiec-Gajer Joanna: Reader's response as a survey-based tool for translation quality assessment and its implications for translator training. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica 2012 z. 2 s. 14-25  szczegóły 
370.artykuł: Dyoniziak Jolanta: Connotations culturelles dans la perspective humboldienne. Etude comparative des unites phraseologiques du francais et du polonais. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 28 s. 23-33 (nt. przekładu francuskich idiomów na język polski i polskich na język ...) szczegóły 
371.artykuł: Dziekan Marek: O tłumaczeniu literatury arabskiej uwag kilka (Na marginesie "Manifestu translatologicznego" Stanisława Barańczaka). Ogród 1994 nr 3 s. 142-151 (z not. i fot. aut....) szczegóły 
372.artykuł: Dzika Urszula: Paralelizmy w tłumaczeniach psalmów ufności na język polski i rosyjski. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 21-27  szczegóły 
373.artykuł: Dzika Urszula: Przekład a problemy teologiczne. Znaczenie w języku polskim i rosyjskim hebrajskich formuł ufnościowych zawierających pochodne od rdzenia "bth". Studia Rossica 1994 t. 2 s. 163-166  szczegóły 
374.artykuł: Dzjubishina-Mel'nik Natalja: Ukrajins'ka "Bihblihja" 1903 roku v kontekstih lihteraturnoji movi pochatku XX stolihttja. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
375.artykuł: Fast Piotr: Przekład na drugim planie. Śląsk 2002 nr 5 s. 59-61 (wyw. nt. pracy translatorskiej; dot. m.in. literatury rosyjskiej; z no...) szczegóły 
376.artykuł: Faulstich Gisela: Nazwy znaczące w przekładzie artystycznym z polskiego na niemiecki. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 353-361  szczegóły 
377.artykuł: Feder Marcin: Polish-English Terminological Equivalence in the Language of Polotics. Folia Scandinavica Posnaniensia 1999 t. 5 s. 139-144 (z aneksem: Sample Polish-English Glossary of Political Terms, s. 145-1...) szczegóły 
378.artykuł: Feret Andrzej S.: Wpływ czasowości reprezentowanej przez imiesłowy w języku polskim i niemieckim na tłumaczenie fraz imiesłowowych. Rocznik Przekładoznawczy 2006 nr 2 s. 87-96 (na materiale fragmentów utworów: Hermann Hesse: Narziss und Goldmunde,...) szczegóły 
379.artykuł: Filipowicz-Rudek Maria: "Entre el original y la traduccion" en Cracovia. Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2000 nr 8 (2220) s. 221-224 (omówienie sympozjów naukowych, poświęconych przekładom, organizowanych...) szczegóły 
380.artykuł: Filippova T.: Foneticheskaja soderzhatel'nost' v poehticheskikh perevodakh s russkogo na pol'skijj jazyk. Język Rosyjski 1989 nr 3 s. 135-141 (na przykładzie wiersza Michała Lermontowa "Utes" i Włodzimierza Majako...) szczegóły 
381.artykuł: Firyn Sylwia: Regionalizmy w przekładzie na podstawie tłumaczeń niemiecko-polskich. Rocznik Przekładoznawczy 2012 nr 7 s. 51-64 (dot. m.in. literatury w gwarach dolnoniemieckich i problemach ich prze...) szczegóły 
382.artykuł: Florczak Jacek: Comment (re)connaitre et traduire la signification des mots d'une language etrangere. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 28 s. 35-55 (nt. przekładu znaczeń obcych słów...) szczegóły 
383.artykuł: Fordoński Krzysztof: Polski przekład literacki w warunkach wolnego rynku. Spojrzenie nieobiektywne, prowokacyjne i stronnicze. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 131-148 (z not. o autorze na s. 175...) szczegóły 
384.artykuł: Franczak Jerzy: "To nie my mówimy słowa, lecz słowa nas mówią". Barbarzyńca 2000 nr 6 s. 30-32 (m.in. o językowym obrazie świata...) szczegóły 
385.artykuł: Gadomski Piotr: Sprachenpaarbezogene Uebersetzunstheorien. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1998 z. 14 (47) s. 135-151  szczegóły 
386.artykuł: Gagnon Daniel: Figures de l'auto-traducteur dans le contexte canadien-quebecois. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 237-246 (m.in. dot. pisarzy: Nicole Brossard, Robert Dickson, Nancy Huston, Fra...) szczegóły 
387.artykuł: Gambier Yves: Le traducteur defigure?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 13-24 (nt. pracy tłumacza; ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
388.artykuł: Gambier Yves: Traduction et analyses de discours: typologie croisee. Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 97-108 (nt. relacji między językoznawstwem a translatologią...) szczegóły 
389.artykuł: Garcarz Michał: Selected Problems and Techniques of Successful Translation of Military Jargon. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 41 (2537) s. 103-115 (nt. przekładu żargonu żołnierskiego...) szczegóły 
390.artykuł: Garcarz Michał, Górski Tomasz P.: Universalism of Translation Techniques and Their Application to Formal and Literary Texts. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2004 nr 42 (2649) s. 119-130  szczegóły 
391.artykuł: Garcarz Michał: Zagadnienie plagiatu literackiego, czyli o domniemaniu winy/niewinności tłumacza słów parę. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 93-110 (z ded. Jadwidze Koniecznej-Twardzikowej...) szczegóły 
392.artykuł: Garewicz Jan: Uebersetzungfehler und seine Folgen. x 1994 ([W ks. zb.:] Beitraege der polnischen Stipendiaten der Herzog August B...) szczegóły 
393.artykuł: Garewicz Jan: Z warsztatu tłumacza: o przekładaniu tytułów literackich. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 236-247  szczegóły 
394.artykuł: Gaszyńska-Magiera Małgorzata: De la (non)visibilite des traducteurs polonais de la litterature latino-americaine a l'epoque du boom polonais. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 107-120 (nt. polskich przekładów literatury iberoamerykańskiej; m.in. dot. wyda...) szczegóły 
395.artykuł: Gicala Agnieszka: Dlaczego mistycy wznoszą oczy ku niebu? Rola schematów wyobrażeniowych w przekładzie. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 51-63 (dot. przekładów anonimowego traktatu z XIV wieku "Obłok niewiedzy" na ...) szczegóły 
396.artykuł: Gierczyńska Danuta: Teoreticheskie i pragmaticheskie aspekty "neperevodimogo v perevode" v slavjanskojj i nemeckojj nauchnojj literature. x 1998 ([W ks. zb.:] Wschód-Zachód, Słowianie i Niemcy. Kultura, język, dydakt...) szczegóły 
397.artykuł: Giermak-Zielińska Teresa: Decoder a travers les ages: traduction polonaise des textes d'ancien francais. Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 125-133 (na przykładzie utworów: Brunetto Latini: Li livres dou Tresor [Skarbie...) szczegóły 
398.artykuł: Giermak-Zielińska Teresa: La traduction en polonais des textes d'ancien francais: une competence specifique. Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 30 s. 73-81  szczegóły 
399.artykuł: Giermak-Zielińska Teresa: Przekład tekstów starofrancuskich: z doświadczeń lingwisty i tłumacza. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2008 r. 70 (2007) s. 143-150  szczegóły 
400.artykuł: Ginter Anna: Obrazowanie a przekład. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica 2003 z. 1 s. 7-14  szczegóły 
401.artykuł: Glaeser Rosemarie: The translation aspect of phraseological units in English and German. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Topics in Phraseology 1998 nr 1 (1701) s. 9-21 (problematyka przekładu frazeologizmów, m.in. w tłumaczeniach tekstów l...) szczegóły 
402.artykuł: Glinka Beata, Kostera Monika: Przełożyć przekład. Fa-Art 1998 nr 3 s. 25-29  szczegóły 
403.artykuł: Gondowicz Jan: Rzeczy bez nazwy. O sztuce komentarza, śladach tłumaczenia, surrealizmie i historii głupoty. LiteRacje 2005 nr 4 (9) s. 26-34 (rozm. Katarzyna Misztal; szerzej nt. pracy nad przekładem "Pani Bovary...) szczegóły 
404.artykuł: Gorbachevskijj Anton: Pragmatika v perevode poehticheskogo teksta. Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego = Russian Studies of the Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences 2009 t. 18 s. 107-113 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
405.artykuł: Gos Elżbieta: Kalki, hybrydy, fałszywi przyjaciele tłumacza - z badań nad polską i rosyjską terminologią logiczną. Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 2 s. 68-72  szczegóły 
406.artykuł: Górska Elżbieta: Przekład współczesnych tekstów arabskich: trudności pozorne i rzeczywiste. Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2012 t. 5 s. 31-39  szczegóły 
407.artykuł: Górski Tomasz P.: Kognitywna teoria przekładu w Polsce. Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe 2006 nr 5 (2822) s. 243-254  szczegóły 
408.artykuł: Górski Tomasz P.: Przekład i jego funkcja w kulturze języka docelowego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 41 (2537) s. 117-127 (m.in. o funkcjonowniu w kulturze nowych przekładów utworów klasyków na...) szczegóły 
409.artykuł: Górski Tomasz P.: Tłumacz jako źródło nieprzetłumaczalności. Rocznik Przekładoznawczy 2005 nr 1 s. 85-93 (dot. wpływu zdolności poznawczych tłumacza na proces subiektywnej inte...) szczegóły 
410.artykuł: Grabowska Monika: Le traducteur vu par son auteur. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 51-64 (m.in. dot. pisarzy: Marek Krajewski, Zyta Rudzka, Małgorzata Sikorska-...) szczegóły 
411.artykuł: Greń Zbigniew: Techniki przekładowe staroczeskich tłumaczy Biblii i paralelne metody objaśniania tekstu w folklorze. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1997 t. 50 s. 77-86  szczegóły 
412.artykuł: Grosbart Zygmunt: Jednostka przekładu a jego adekwatność. Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 3/4 s. 37-45 (na przykładach z literatury...) szczegóły 
413.artykuł: Grosbart Zygmunt: Stan i perspektywy translatoryki polskiej. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 1/2 s. 157-162 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
414.artykuł: Grosbart Zygmunt: Z problematyki wielojęzyczności na ziemiach polskich i ukraińskich w XIX-XX w.. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 219-226 (na przykładzie literatury, z fragm. tekstów...) szczegóły 
415.artykuł: Gruszczyńska Ewa: O nieprzekładalności i innych memach przekładu - na marginesie rozważań o tłumaczeniu poezji. Acta Sueco-Polonica 2009 nr 15 (2008/2009) s. 25-31  szczegóły 
416.artykuł: Gruszczyńska Ewa: Perception av skonlitterara texter via oversattningar (Presentation av ett forskningsprojekt pa grundval av oversattningar av H. Sienkiewicz' verk till svenska). Acta Sueco-Polonica 1994 nr 3 s. 73-93 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
417.artykuł: Gruszczyńska Ewa: Swedish translations of some Polish emotionally loaded derivatives. Acta Sueco-Polonica 1999 nr 7 (1998) s. 19-36  szczegóły 
418.artykuł: Grzegorczyk Alicja: Przekład w dydaktyce szkolnej. Studenckie Prace Naukowe 2001 z. 11 s. 19-30 (problematyka twórczości przekładowej jako temat lekcji języka polskieg...) szczegóły 
419.artykuł: Gumilow Nikołaj: O przekładaniu wierszy. Rosyjska Ruletka 1995 [nr] 2 s. 54-58  szczegóły 
420.artykuł: Gumkowski Marek: Jeszcze o przekładach. Notes Wydawniczy 1992 nr 8 s. 48-49 (fel....) szczegóły 
421.artykuł: Gumkowski Marek: Przekłady w kolorowych okładkach (Kilka uwag o tłumaczeniach literatury popularnej). Ex Libris 1993 nr 35 wkł. s. 2  szczegóły 
422.artykuł: Gumkowski Marek: Przekłady w kolorowych okładkach (Kilka uwag o tłumaczeniach literatury popularnej). Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 285-290  szczegóły 
423.artykuł: Guttmann Max Ruben: O przekładaniu słów kilka = Noch mehr von Uebersetzen. Zeszyty Edukacji Kulturalnej = Hefte fuer Kulturbildung 1999 nr 24 s. 40-51 (tekst równoległy w jęz. polskim i niemieckim...) szczegóły 
424.artykuł: Gwóźdź Grzegorz: Translation studies and the polysystem theory. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2011 z. 7 s. 257-262 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
425.artykuł: Gwóźdź Grzegorz: Translation Studies, culture and translation. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2010 z. 6 s. 125-136 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
426.artykuł: Hanus Anna: Zwischen Subjektivitaet und Objektivitaet - Zwiespaelte eines Nachdichters. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2001 z. 7 s. 123-137 (dot. przekładów tekstów poetyckich...) szczegóły 
427.artykuł: Hejno Eugeniusz: Les subbordonnees en "si" et le subjonctif dans la relative. Examen contrastif Franco-Anglo-Polonais. Roczniki Humanistyczne 1989 t. 32 (1984) z. 5 s. 67-117 (na podstawie przekładów z oryginałów powieści współczesnych i ich tłum...) szczegóły 
428.artykuł: Herry Ginette: De la specifite du texte theatral et de sa traduction. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2008 nr 55 (3062) s. 151-158 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
429.artykuł: Hersch Jeanne: O przekładach. Zeszyty Literackie 1991 z. 36 s. 60-64 (wywiad, rozm. Gabrielle Dufour-Kowalska; z not. o Jeanne Hersch, s. 15...) szczegóły 
430.artykuł: Hertz Paweł: Lekcja Burckhardta. Res Publica 1990 nr 6 s. 100-103 (wypowiedź nt. sztuki przekładu na marginesie tłumaczenia utworu Jacoba...) szczegóły 
431.artykuł: Heydel Magda: La figure du traducteur dans les recherches traductologiques. Exploration. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 91-105 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
432.artykuł: Hiż Henryk: Tłumaczyć i wytłumaczyć (Na marginesie dyskusji o przekładach). [Dwa] 2 B = Two B 1995 nr 7/8 s. 126  szczegóły 
433.artykuł: Horodecka-Cross Ewa, Kaweski Marusia, Osadnik Wacław: Russian formalism and the polysystem theory: Links between their thoughts on translation and the notion of untranslatability. x 1995 ([w czasopiśmie:] New Zealand Slavonic Journal (Welligton) 1995 ...) szczegóły 
434.artykuł: Horodecka Ewa, Osadnik Wacław: Remarks on the translation of proverbs from English into Polish. x 1991 ([w czasopiśmie:] New Zealand Slavonic Journal (Wellington) 1991...) szczegóły 
435.artykuł: I.L.: Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 290-291 (rec. ks.: Rol' perevodov Biblii v stanovlenii i razvitii slavianskih l...) szczegóły 
436.artykuł: Jaeger Gert: Ekwiwalentność w przekładzie artystycznym. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 363-374  szczegóły 
437.artykuł: Jajdelski Wojciech: Czy jest możliwa historia przekładu?. Literatura Ludowa 2000 nr 4/5 s. 97-101 (rec. ks.: Anthony Pym: Method in translation history. Manchester 1998...) szczegóły 
438.artykuł: Jakóbczyk Stanisław: O lepszej robocie tłumacza niż naukowca i o kobiecej intuicji. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 241-252  szczegóły 
439.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Z poetyki przekładu serbskiej liryki ludowej w Polsce w dobie romantyzmu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 96-97 (streszcz. referatu...) szczegóły 
440.artykuł: Janecka Joanna: The power of sound ? translating Polish poetry into English. Anglica 2002 t. 12 s. 111-124 (dot. przekładu poezji Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida...) szczegóły 
441.artykuł: Janowski Michał: Using Computerised Corpora in Computer-Aided Human Translation. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Anglica 1998 z. 1 s. 277-301 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
442.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Co Anglicy lubią najbardziej? Czyli poezja polska w Wielkiej Brytanii. NaGłos 1993 nr 12 s. 114-128  szczegóły 
443.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Kto tak pięknie gra, czyli stereotyp poetyckości w polskich przekładach anglojęzycznej poezji współczesnj. Literatura na Świecie 2001 nr 7 s. 211-224 (z licznymi przykładami...) szczegóły 
444.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Tłumacz jako teórca kanonu. Res Publica Nowa 2001 nr 7 s. 83-88 (m.in. o roli tłumacza w stosunku do przekładanej literatury i kategori...) szczegóły 
445.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Tytuł w przekładzie (czyli o tłumaczeniu tytułów tekstów literackich). Literatura na Świecie 1999 nr 12 s. 245-254 (tekst referatu wygłoszonego na konferencji "Translating the Untranslat...) szczegóły 
446.artykuł: Jarosz Krzysztof: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Romanica Silesiana 2006 t. 1 (2464) s. 149-150 (rec. ks.: Magdalena Nowotna: Le sujet, son lieu, son temps. Semiotique...) szczegóły 
447.artykuł: Jarosz Natalia: Model świata przedstawionego w przekładzie poetyckim. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 2002 nr 26 s. 30-48 (na przykładzie tłumaczeń wiersza Bułata Okudżawy "Polnochnyjj trollejj...) szczegóły 
448.artykuł: Jeleń Krzysztof: Quelques remarques sur la traduction des textes poetiques. Orbis Linguarum 1994 t. 1 s. 39-50 (na przykładzie wierszy Charlesa Baudelaire'a...) szczegóły 
449.artykuł: Jęczmyk Lech: Przekładaniec. Nowa Fantastyka 1995 nr 6 s. 68-69 (fel....) szczegóły 
450.artykuł: Jokiel Małgorzata: Convivium 2009 s. 512-518 (rec. ks. zb.: Probleme der Übersetzungskultur. [Red.] Maria Krzysztofi...) szczegóły 
451.artykuł: Jolicoeur Louis: Traduction et diversite culturele. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Romanica Silesiana 2006 t. 1 (2464) s. 136-145  szczegóły 
452.artykuł: Jurczyk Ewa: Zum Problem der Uebersetzung der populaeren deutschen buergerlichen Dramen fuer die polnischen Buehnen im 18. und 19. Jahrhundert. Convivium 1996 s. 11-24  szczegóły 
453.artykuł: Jurewicz Magdalena: Ein Paar Bemerkungen zur Didaktik des Faches (Grundlagen der Translatorik). Glottodidactica 1998 t. 25 (1997) s. 49-62  szczegóły 
454.artykuł: Kabatc Eugeniusz: Dialekt jako metafora (Z warsztatu tłumacza). Akant 2001 nr 11 s. 10 (nt. tłumaczenia z dialektów włoskich na przykładzie poezji Albino Pier...) szczegóły 
455.artykuł: Kabatc Eugeniusz: O wolności słowa, informacji i dezinformacji. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 279-284  szczegóły 
456.artykuł: Karolak Magdalena: Autour de la notion d'aspect: problemes choisis de la traduction du passe imperfectif polonais en francais. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica. Studia Językoznawcze 2010 t. 22 (2828) s. 53-65 (na przykładach tekstów literackich...) szczegóły 
457.artykuł: Karpińska Hanna: Pozostać tłumaczką.... Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 23 (dot. własnych przekładów literatury bułgarskiej...) szczegóły 
458.artykuł: Karwowska Katarzyna, Koźbiał Jan: Parafraza w tłumaczeniu (Z badań kwantytatywnych nad przekładem pisemnym). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 20 s. 471-490 (na materiale literackim...) szczegóły 
459.artykuł: Kasprzyk Krystyna: Tropami dawnego tłumacza. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
460.artykuł: Kaszyński Stefan H.: Uebersetzungsanthologien als Medientraeger im internationalen Kulturtransfer. x 1993 ([W ks. zb.:] Uebersetzen, verstehen, Bruecken bauen. Geisteswissenscha...) szczegóły 
461.artykuł: Kaszyński Stefan H.: Vom Uebersetzen der Weltbilder. Essay ueber die Rolle der literarischen Uebersetzer im Europaeischen Gedankenaustausch. Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 7-17  szczegóły 
462.artykuł: Kaufman Stefan: De quelques traductions "obliques" du gerondif francais en polonais. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997 nr 43 (1845) s. 5-21 (z przykładami przekładów polskich z literatury francuskiej...) szczegóły 
463.artykuł: Kaufman Stefan: Kilka uwag na temat zastosowania przekładu w badaniach konfrontatywnych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 1991 nr 14 (1200) s. 101-111  szczegóły 
464.artykuł: Kester-Koma Zoja: Substanbartnye osobennosti vostochnoslavjanskikh jazykov v perevodakh V. Shukshina (Urovnevyjj analiz). Stylistyka 1996 nr 5 s. 86-112  szczegóły 
465.artykuł: Khadanovitch Andrey: La chasse aux classiques (Des notes marginales aux traductions de Baudelaire, Mallarme, Yeats). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 143-153 (z fragm. tekstów, z notą...) szczegóły 
466.artykuł: Khairoulline Vladimin: The categorisation of time in English vs. Russian. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 2000 [t.] 36 s. 111-122 (kategoria czasu w językach angielskim i rosyjskim na przykładzie rosyj...) szczegóły 
467.artykuł: Kiedzik Mirosław: Przekład Nowego Testamentu polskiej Biblii ekumenicznej - ważniejsze założenia, trudności, zmiany. x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
468.artykuł: Kielar Barbara Z.: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 40 z. 1 s. 47-49 ([rec. ks.:] Ernst-August Gutt: Translation and relevance. Cognition an...) szczegóły 
469.artykuł: Kielar Barbara Z.: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 3 s. 289-292 ([rec. ks.:] Uebersetzungswissenschaft und Fremdsprachenunterricht. Neu...) szczegóły 
470.artykuł: Kielar Barbara Z.: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 1 s. 85-87 ([rec. ks.:] Gisela Thiel, Gisela Thome: Resolutionen. Ein entwickelter...) szczegóły 
471.artykuł: Kielar Barbara Z.: Kwartalnik Neofilologiczny 1992 t. 39 z. 1 s. 55-57 ([rec. ks.:] Wolfgang Loerscher: Translation performance, translation p...) szczegóły 
472.artykuł: Kielar Barbara Z.: O wzorach kulturowych i tekstowych w tłumaczeniu i w dydaktyce translacyjnej. x 1992 ([W ks. zb.:] Język, kultura - kompetencja kulturowa. Pod red. Francisz...) szczegóły 
473.artykuł: Kielar Barbara Zofia: Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 3 s. 227-229 ([rec. ks.:] Uebersetzungswissenschaft. Ergebnisse und Perspektiven. Tu...) szczegóły 
474.artykuł: Kita Jadwiga: Walter Benjamin: Von Sprache und Ueberstzung. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 645-664  szczegóły 
475.artykuł: Kleberg Lars: Zauważmy tłumacza. Akcent 2001 nr 3 s. 90-99 (wstęp do: Med andra ord. Red. Lars Kleberg. Stockholm 1998...) szczegóły 
476.artykuł: Kniaziuk Ewa: Stilistische Aspekte der Diminutivformen des Deutschen und Polnischen in Bezug auf die Uebersetzungspraxis. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1998 z. 14 (47) s. 153-163  szczegóły 
477.artykuł: Kokot Joanna: Przekład literacki. Teksty i konteksty. x 2001 ([w ks. zb.:] Paradoksy humanistyki. Księga pamiątkowa ku czci profesor...) szczegóły 
478.artykuł: Kołodziejczak Tomasz: Szybkość światła jest szybka. Fenix 1992 nr 1 s. 130-132 (humorystyczny poradnik dla tłumaczy literatury SF...) szczegóły 
479.artykuł: Kołyszko Anna: Trzeba patrzeć słowom na ręce. O sztuce przekładu. Editor 1989 t. 2 s. 94-103  szczegóły 
480.artykuł: Konieczna-Twardzikowa Jadwiga: Autonomia przekładu. 1: Przekład jako dialog. Studia Iberystyczne 1994 nr [0] s. 89-95 (zagadnienie tekstu literackiego tłumaczonego i tekstu literackiego ory...) szczegóły 
481.artykuł: Kopacki Andrzej: Pidgin-Hitler. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 332-334 (krytyka przekładu Magdaleny Jakóbczyk-Rakowskiej; dot. książki history...) szczegóły 
482.artykuł: Kopytowska Monika: The Pragmatic Perspective in Translation. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Anglica 2002 z. 4 s. 161-179 (tekst w jęz. angielskim...) szczegóły 
483.artykuł: Korniejenko Agnieszka: "Nieprzekładalność" poezji i przekład jednego wiersza Wasyla Stusa. Slavia Orientalis 1993 nr 4 s. 559-573 (dot. wiersza "Sto dzerkal..." (Sto luster...)...) szczegóły 
484.artykuł: Korzeb Małgorzata: Karl Dedecius als Uebersetzer der modernen polnischen Poesie. Zur Passion des Uebersetzens. Studia Germanica Gedanensia 1993 nr 1 s. 220-233 (szerzej o przekładach wierszy polskich Karla Dedeciusa: Anna Kamieńska...) szczegóły 
485.artykuł: Korzeniowska Aniela: Bilingualism and Biculturalism in Reference to Translation. Anglica 1998 t. 8 s. 69-74  szczegóły 
486.artykuł: Kościałkowska-Okońska Ewa: Rocznik Przekładoznawczy 2008 nr 3/4 (2007/2008) s. 339-343 ([rec. ks.:] Nike K. Pokorn: Challanging the traditional axioms. Transl...) szczegóły 
487.artykuł: Kovar Jaroslav: Literarisches Uebersetzen Deutsch-Tschechisch-Deutsch als Ergaenzung der germanistischen Deutschlehrerausbildung. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 [z.] 5 s. 129-135 (omówienie przebiegu kształcenia w zakresie przekładu literackiego podc...) szczegóły 
488.artykuł: Kowalska Adriana: Quelques demarches et strategies dans une approche traductologique du discours (L'exemple d'une implication didactique du discours de Jacques Derrida). Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 193-198  szczegóły 
489.artykuł: Kozak Jolanta: Lawrence Venuti, czyli o przekładach oswojonych i wyobcowanych. Przekładaniec 2001 nr 8 s. 43-53 (zestawienie poglądów Lawrence'a Venutiego w kwestiach, m.in. etycznych...) szczegóły 
490.artykuł: Kozak Jolanta: Recykling: przekład wobec faktury tekstu. x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
491.artykuł: Kozak Jolanta: The hermeneutic code in translation. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 383-404  szczegóły 
492.artykuł: Kozak Jolanta: The spirit of the letter. Standards of textuality and the semic codes in translemic analyses. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 4 s. 457-476 (m.in. na przykładzie polskich przekładów utworu A.A. Milne'a "Winnie-t...) szczegóły 
493.artykuł: Kozanecka Magdalena: Translation Strategies at Word Level in Literary Texts. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Anglica 1998 z. 1 s. 255-276 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
494.artykuł: Koziara Stanisław: "Miłować" i jego synonimy w polskich przekładach Psałterza. Prace Filologiczne 1998 t. 43 s. 265-271  szczegóły 
495.artykuł: Koziara Stanisław: Przestrzeń i wartościowanie w strukturze językowej "Psałterza" (Na materiale wybranych przekładów polskich). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1994 z. 8 (168) s. 95-106 (fragm. rozprawy doktorskiej...) szczegóły 
496.artykuł: Koziara Stanisław: Z zagadnień współczesnego przekładu biblijnego - uwagi językoznawcze. x 1998 ([w ks. zb.:] Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. Pod r...) szczegóły 
497.artykuł: Kozłowska Ewa: Etienne de la Boetie theoricien de la traduction?. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1990 z. 26 s. 143-149 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
498.artykuł: Kozłowska Zofia, Rauch Christa: Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 48 z. 1 s. 96-98 ([rec. ks. zb.:] Handbuch Translation 2. Red. Hans G. Hoenig, Mary Snel...) szczegóły 
499.artykuł: Koźbiał Jan: Kilka słów o krytyce tłumaczenia. Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 47-55  szczegóły 
500.artykuł: Koźbiał Jan: O tłumaczeniu literackim. (Próba uporządkowania pojęć). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 679-689  szczegóły 
501.artykuł: Koźbiał Jan: Słowo o metodologicznych implikacjach interkulturowości w nauce o tłumaczeniu. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 22 s. 593-599  szczegóły 
502.artykuł: Koźbiał Jan: Stosunek długości przekładu do oryginału. Z metodologii badań kwantytatywnych nad przekładem pisemnym. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 403-419 (na materiale prozy artystycznej...) szczegóły 
503.artykuł: Koźbiał Jan: Ueberlegungen zur literarischen Uebersetzungskritik. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 209-216  szczegóły 
504.artykuł: Koźmin Piotr: Kontrastive Phaenomene im Deutschen und Polnischen und ihr Einfluss auf die Translation. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1996 [z.] 1 s. 309-326  szczegóły 
505.artykuł: Krakowska Anna Maria: O normie i konwencji artystycznej - wybrane zagadnienia nieprzetłumaczalności na przykładzie sztuki. Rocznik Przekładoznawczy 2006 nr 2 s. 133-140 (z not. o autorce na s. 262...) szczegóły 
506.artykuł: Kraszewski Charles S.: [Thomas Stearns] Eliot by zrozumiał. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 11 VII s. 8-9 (wywiad z Charlesem S. Kraszewskim, tłumaczem literatury polskiej, czes...) szczegóły 
nawiązanie: Gromada Tadeusz: Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 18 VII s. 10 (list do redakcji; z odpowiedzią Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm...) szczegóły 
507.artykuł: Krieger Jolanta: Paraverbale Ausdruecke in der Textsorte Comic. Eine Auswertung under kommunikativ-pragmatischem Aspekt. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 2001 nr 25 s. 101-134  szczegóły 
508.artykuł: Krokiewicz Adam: Gramatyka i literatura. Meander 1994 nr 3/4 s. 137-143 (nt. znajomości oryginałów tekstów literatury starożytnej wśród filolog...) szczegóły 
509.artykuł: Kromp Ilona: Zur Wiedergabe ausgewaehlter Kulturelemente in deutschen Uebersetzungen polnischer Jugendliteratur. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 2009 nr 28 (3196) s. 81-88 (na podstawie tekstów pisarzy: Adam Bahdaj, Ludwik Jerzy Kern, Małgorza...) szczegóły 
510.artykuł: Krysztofiak Maria: Convivium 1996 s. 379-382 (rec. ks.: Radegundis Stolze: "Uebersetzungstheorien. Eine Einfuerung"....) szczegóły 
511.artykuł: Krzysztofiak Maria: Uebersetzungskritik im Spannungsfeld der Literaturkritik. Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 195-207  szczegóły 
512.artykuł: Ksenicz Andrzej: Slavia Orientalis 2000 nr 2 s. 299-301 (rec. ks.: Oldrich Richterek: Dialog kultur v umeleckem prekladu. Prisp...) szczegóły 
513.artykuł: Księżyk Rafał: Z naszego na polski. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 27 s. 6  szczegóły 
514.artykuł: Kubaszczyk Joanna: Kognition und Uebersetzen. Ueber das Uebersetzen von Konzepten. Glottodidactica 2000 t. 27 (1999) s. 77-89  szczegóły 
515.artykuł: Kubaszczyk Joanna: Substantywizacje i ich tłumaczenie jako problem kognitywistyczny i translatoryczny. Siedmiostopniowy model ekwiwalencji semantycznej. Scripta Neophilologica Posnaniensia 2000 t. 2 s. 95-113  szczegóły 
516.artykuł: Kubiak Zygmunt: Nowe Książki 1989 nr 3 s. 2-3 (wywiad z tłumaczem nt. sztuki przekładu; rozm. Z. Podgórzec...) szczegóły 
517.artykuł: Kucharska Anna: Przekład metafory. Na przykładzie esejów Roberta Musila. Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 109-125  szczegóły 
518.artykuł: Kucharska Anna: Translatorische Strategien im Prozess der literarischen Uebersetzung. Studia Germanica Posnaniensia 2002 t. 27 s. 253-265  szczegóły 
519.artykuł: Kuenstler Mieczysław Jerzy: O nieprzekładalności klasycznej poezji chińskiej. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/3 s. 23-36  szczegóły 
520.artykuł: Kuenstler Mieczysław Jerzy: Rocznik Orientalistyczny 2001 t. 53 z. 1 s. 155-160 (rec. ks.: V. Alleton, M. Lackner: De l'un au multiple. Traductions du ...) szczegóły 
521.artykuł: Kujawska-Lis Ewa: Writer's bilingualism as translator's challenge. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica 2012 z. 2 s. 6-13  szczegóły 
522.artykuł: Kulmowa Joanna: Medea i ja. Notatnik Teatralny 1997 nr 1 s. 149-182 (nt. własnej metody i praktyki warsztatowej przekładu libretta operoweg...) szczegóły 
523.artykuł: Kundera Milan: O przekładzie. Odra 1996 nr 6 s. 54-55 (z fot....) szczegóły 
524.artykuł: Kwilecka Irena: Średniowieczna Biblia czeska a staropolskie przekłady biblijne (zarys problematyki badawczej). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 73-82  szczegóły 
525.artykuł: Laurent Maryla: L'acte de traduire, une promesse d'envisager le genie des langues sans legitimer les dominations politiques, culturelles ou linguistiques. Romanica Cracoviensia 2003 nr 3 s. 64-75 (dot. problematyki francuskiego przekładu...) szczegóły 
526.artykuł: Legeżyńska Anna: Translatologia z perspektywy końca (wieku). Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 119-136 (omówienie najważniejszych problemów związanych z kondycją translatolog...) szczegóły 
527.artykuł: Leszczyński Zenon: Polemika tłumacza z autorem. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Filologia Polska. Prace Językoznawcze 1994 nr 17/18 (1993) s. 145-151 (dot. przekładu "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego na jęz. rosyjski i s...) szczegóły 
528.artykuł: Lewandowska-Tomaszczyk Barbara: Nowe spojrzenie na przekład: podobieństwo, granice ekwiwalencji i rekonceptualizacja. Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2010 t. 2 s. 9-31 (z wykorzystaniem fragmentów utworów m.in. Stanisława Lema i Doroty Mas...) szczegóły 
529.artykuł: Lewicki Roman: Ehkzotizacija v perevode kak vopros perevodcheskojj strategii. Slavia Orientalis 1996 nr 3 s. 401-407  szczegóły 
530.artykuł: Lewicki Roman: Eksperymentalne badanie tekstu tłumaczonego (Problem konotacji obcości). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1998 t. 16 s. 7-21  szczegóły 
531.artykuł: Lewicki Roman: Przekaz zjawisk podstandardowych w polskich przekładach współczesnej prozy rosyjskiej. Biuletyn Slawistyczny 1991 r. 12/13 (1987/1988) s. 95-97 (tezy rozprawy doktorskiej...) szczegóły 
532.artykuł: Lewicki Roman: Przekładoznawstwo w kontekście lingwistyki stosowanej. Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2011 t. 4 s. 87-93  szczegóły 
533.artykuł: Lewicki Roman: Z badań nad normą przekładu z języka rosyjskiego na polski. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 s. 57-65 (w zakresie imion własnych oraz sposobów zwracania się na przykładzie u...) szczegóły 
534.artykuł: Likowska Ewa: Tłumacz nie ma czasu. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 48 s. 4 (nt. przyczyn pogorszenia się jakości tłumaczeń...) szczegóły 
535.artykuł: Linke Monika: Kognitywne podejście do przekładu w kontekście współpracy interdyscyplinarnej - korzyści, wyzwania, perspektywy rozwoju. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 111-120  szczegóły 
536.artykuł: Lipczuk Ryszard: "Falsche Freunde des Uebersetzers" als Gegenstand der linguistischen Forschung und der lexikographischen Praxis. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 1991 z. 14 (208) s. 95-102  szczegóły 
537.artykuł: Lipiński Krzysztof: Sieben Mythen der Uebersetzungswissenschaft. Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 39-57 (z przykładami tłumaczeń polskich utworów na jęz. niemiecki...) szczegóły 
538.artykuł: Lisowska Grażyna: Aspekt pragmatyczny tłumaczenia na język polski poezji rosyjskojęzycznej. Słupskie Prace Humanistyczne 1996 nr 15 a s. 167-175  szczegóły 
539.artykuł: Litwiniuk Jerzy: Główne trudności, z jakimi styka się w Polsce tłumacz różnych gatunków literatury ludowej. Literatura na Świecie 1989 nr 3 s. 331-336  szczegóły 
540.artykuł: Litwiniuk Jerzy: Problemy przekładu z literatury ukraińskiej. Z warsztatu tłumacza. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 201-204  szczegóły 
541.artykuł: Lubaś Władysław: Preveduvajneto na sopstvenite imijna vo tekst. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philologica Macedono-Polonica 1996 t. 4 s. 30-34 (problematyka przekładu nazw własnych, m.in. na przykładzie pow. Milana...) szczegóły 
542.artykuł: Lubaś Władysław: Referencjalne i niereferencjalne aspekty transpozycji słowiańskich nazw własnych. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
543.artykuł: Łabno Ewa: Literarisches Uebersetzen - Textverarbereitung unter widrigen Umstaenden. x 1990 ([W ks. zb.:] Studien zum Deutschen aus kontrastiver Sicht. Red. Andrze...) szczegóły 
544.artykuł: Łazarczyk Bohdan: Jaka translatoryka? Uwagi i propozycje dotyczące profilu zajęć przekładoznawczych na Filologii Wschodniosłowiańskich. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 91-96 (ze streszczeniem na jęz. rosyjski, tł. Roman Lewicki...) szczegóły 
545.artykuł: Łuczak Arleta: "Tautetai" recitativum w szesnastowiecznych przekładach Nowego Testamentu. Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 39-44  szczegóły 
546.artykuł: Łukaszewicz Justyna: Introduction. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2008 nr 55 (3062) s. 7-15 (wstęp do numeru; m.in. nt. problemów związanych z przekładem tekstów d...) szczegóły 
547.artykuł: Łukaszewicz Justyna: Marianna Maliszewska, traductrice du "Congres de Cythere", feministe avant la lettre. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2011 nr 58 (3282) s. 59-70 (dot. tłumaczeń włoskich utworów ("Congres de Cythere" Francesca Algaro...) szczegóły 
548.artykuł: Łukaszewicz Justyna: Traducteurs de theatre - portrait de groupe. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 203-214 (dot. badań na podstawie ankiet przeprowadzonych z francuskimi tłumacza...) szczegóły 
549.artykuł: Łukaszuk Irena: Słów kilka o herbacie, kawie i coca-coli na gruncie języka rosyjskiego. Neofilolog 1997 nr 15 s. 88-93 (dot. przekładów z języka rosyjskiego...) szczegóły 
550.artykuł: Łużny Ryszard: Jak przekładać rosyjską ludową prozę legendowo-podaniową? (Z doświadczeń wartsztatowych tłumacza "Bajek religijnych"). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 43-54 (dot. prac translatorskich nad bajkami zgromadzonymi w połowie XIX w. p...) szczegóły 
551.artykuł: Łużny Ryszard: Z doświadczeń, przemyśleń oraz możliwości i zamiarów tłumaczy słowiańskich tekstów religijnych. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 125-129  szczegóły 
552.artykuł: Majkiewicz Anna: Intertekstualność jak nowe (stare) wyzwanie w teorii i praktyce przekładu. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 121-131 (na przykładzie utworu "Wykluczeni" Elfriede Jelinek...) szczegóły 
553.artykuł: Makarczyk-Schuster Ewa, Schuster Karlheinz: Tłumacz i tłumaczenie. Kilka nienaukowych uwag o osobie i sposobie pracy tłumacza literackiego. Tematy i Konteksty 2012 nr 2 s. 399-410  szczegóły 
554.artykuł: Maksymiuk Jan: Wszystko przez "Ulissesa". Kartki [Białystok] 2003 nr 31 s. 4-7 (wywiad z Janem Maksymiukiem nt. pracy translatorskiej; rozm. Bogdan Du...) szczegóły 
555.artykuł: Malinowski Rubio Maria Paula: Lo específico de las imágenes del mundo en la lengua espanola evidenciado a través de los problemas de traducción. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica. Studia Językoznawcze 2006 t. 18 (2373) s. 113-122 (na przykładach z literatury hiszpańskiej i polskiej...) szczegóły 
556.artykuł: Maliszewski Julian: Zum Problem der Unuebersetzlichkeit in der literarischen Translation. Zeszyt Naukowy [Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie. Wydział Filologiczny] 1999 nr 1 s. 31-39  szczegóły 
557.artykuł: Małgorzewicz Anna: Przekład jako medium rozumienia kultury i międzykulturowej integracji w kontekście językoznawstwa kognitywnego. Rocznik Przekładoznawczy 2006 nr 2 s. 169-179 (z not. o autorce na s. 262...) szczegóły 
558.artykuł: Małgorzewicz Anna: Strategische Sprachverarbeitung im Dolmetschpeozess. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 2003 nr 22 (2552) s. 39-53 (z analizą strategii przekładu...) szczegóły 
559.artykuł: Mansberger Amoros Roberto: Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2002 nr 10 (2459) s. 133-136 ([rec. ks.:] Oldrich Belic: Verso espanol y verso europeo. Introduccion...) szczegóły 
560.artykuł: Marciniakówna Anna: Podążać za pisarzem. Bluszcz 2008 nr 3 s. 144-145 [dodatek] (wywiad z tłumaczką nt. przekładów literatury skandynawskiej, m.in. nt....) szczegóły 
561.artykuł: Mariaule Michael: La traduction en images et l'image du traducteur a travers les ages. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 25-39 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
562.artykuł: Matuschek Herbert, Schultze Brigitte: Asymetrie między językiem polskim i niemieckim jako wyzwanie dla tłumaczy. Na przykładzie tłumaczeń polskich dramatów współczesnych. x 1999 ([W ks.:] Brigitte Schultze: Perspektywy polonistyczne i komparatystycz...) szczegóły 
563.artykuł: Mazur-Mierzwa Lidia: Adekwatność przekładu a swoboda tłumaczenia. Kieleckie Studia Rusycystyczne 1999 [t.] 9 s. 169-177  szczegóły 
564.artykuł: Mazur-Mierzwa Lidia: Niektóre zagadnienia przekładu w procesie nauczania języka rosyjskiego. Kieleckie Studia Rusycystyczne 2000 t. 10 s. 289-296  szczegóły 
565.artykuł: Mazur-Mierzwa Lidia: Specifika perevoda detskikh stikhov. Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego = Russian Studies University of the Jan Kochanowski 2011 t. 19 s. 153-160 (dotyczy wierszy Juliana Tuwima "Abecadło" i "Lokomotywa"; ze streszcze...) szczegóły 
566.artykuł: Mazur-Mierzwa Lidia: Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki polsko-rosyjskiego przekładu literackiego. Kieleckie Studia Rusycystyczne 1996 t. 7 s. 149-155 (dotyczy problemów studentów filologii rosyjskiej przekładających tekst...) szczegóły 
567.artykuł: Mazur-Mierzwa Lidia: Z problematyki tłumaczenia wyrazów potocznych i pospolitych z języka rosyjskiego na język polski. Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej = Akademia Świętokrzyska Russian Studies 2004 t. 13 s. 207-217 (m.in. dot. literatury...) szczegóły 
568.artykuł: Michalska Katarzyna: Przekładać czy interpretować. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 174-175  szczegóły 
569.artykuł: Michałowska-Gabrych Iwona: W jakim języku myśli tłumacz?. Czas Fantastyki 2011 nr 4 s. 14-18  szczegóły 
570.artykuł: Michułka Dorota, Pajunen Małgorzata: Badaczka Ritta Oittinen. Guliwer 2002 nr 4 s. 71 (rec. ks.: Ritta Oittinen: Translating for children. New York 2000...) szczegóły 
571.artykuł: Mikołajczyk Beata: Glottodidactica 1998 t. 25 (1997) s. 151-153 ([rec. ks.:] Dirk Siepmann: Uebersetzungslehrbuecher. Perspektiven fuer...) szczegóły 
572.artykuł: Miszalska Jadwiga: Il paratesto in alcuni romanzi barocchi italiani e nelle loro traduzioni polacche. Romanica Cracoviensia 2000 nr 1 s. 55-62  szczegóły 
573.artykuł: Mocarz Maria: Poziomy ekwiwalencji w przekładzie predykatywów leksykalnych. Slavia Orientalis 2002 nr 1 s. 93-109 (dot. języków polskiego i rosyjskiego, także przekładów literackich...) szczegóły 
574.artykuł: Moked Gabriel: Refleksje wokół przekładów z nowohebrajskiego na polski. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 369-371  szczegóły 
575.artykuł: Moser Michael: Seltene Nebensatztypen in polnisch-russischen Uebersetzungen aus dem 17. Jahrhundert - die "Povest' ob astrologe Mustaeddyne". x 2000 ([w czasopiśmie:] Studia Russica (Budapesht) 2000 t. 18 s. 186-1...) szczegóły 
576.artykuł: Moszyński Leszek: Hebr. [Adam]: nomen appellativum - nomen proprium w renesansowych przekładach biblijnego opisu życia pierwszego człowieka. Slavia 1992 z. 4 s. 503-508  szczegóły 
577.artykuł: Moszyński Leszek: Nowe przekłady "Ojczenasza" (Próba analizy stylistyczno-językowej). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 63-71  szczegóły 
578.artykuł: Moszyński Leszek: Przed chrystianizacją Polski (Narodziny słowiańskiej terminologii chrześcijańskiej i najstarszy przekład Biblii). Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 54-72  szczegóły 
579.artykuł: Mrzigod Janusz: Translatio erratica chaotica. Nowa Fantastyka 1995 nr 6 s. 67 (nt. wątpliwej jakości przekładów powieści pisarzy SF na język polski; ...) szczegóły 
580.artykuł: Mueller Dietrich: O roli przesłanek rozumieniowych w przekładzie artystycznym. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 375-383  szczegóły 
581.artykuł: Mueller-Ott Dorothea: Kilka problemów transferu kulturowego. Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 87-93 (dot. znaczenia wiedzy o danym kraju w dokonywaniu przekładów literacki...) szczegóły 
582.artykuł: Murska Izabela: Z zagadnień przekazu konotacji ekspresywnej, emocjonalnej i oceniającej w procesie przekładu tekstów [literackich] z języka polskiego na rosyjski. Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 1/2 s. 105-111  szczegóły 
583.artykuł: Namowicz Tadeusz, Schultze Brigitte: Geschichte und Kultur im Brennglas: Polnische Schluesselbegriffe als Herausforderung fuer Uebersetzer. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 135-152  szczegóły 
584.artykuł: Namowicz Tadeusz, Schultze Brigitte: Historia i kultura pod soczewką: kluczowe pojęcia polskiej kultury jako wyzwanie dla tłumacza. x 1999 ([W ks.:] Brigitte Schultze: Perspektywy polonistyczne i komparatystycz...) szczegóły 
585.artykuł: Naumow Aleksander: Najnowszy przekład "Nowego Testamentu" wobec przekładu Vuka [Karadzicia]. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 97 (dot. przekładu na jęz. serbski dokonanego przez zespół tłumaczy z Serb...) szczegóły 
586.artykuł: Naumow Aleksander: O przekładaniu starych tekstów cerkiewnych na język polski. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Slawistyka 1992 nr 6 s. 195-201  szczegóły 
587.artykuł: Neuger Leonard: Ona czy on? (Rozważania nad kategorią rodzaju w kontekście przekładów poezji z języka szwedzkiego). Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 267-273  szczegóły 
588.artykuł: Nikołajewa Natalia: O nekotorykh leksicheskikh sootvetstvijakh drevnerusskogo i pol'skogo perevodov "Svjashhennogo Pisanija". Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 297-302  szczegóły 
589.artykuł: O czujności wobec języka. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 91-94 (dyskusja dot. specyfiki tłumaczeń literackich; wypow..: Zdzisław Jasku...) szczegóły 
590.artykuł: O języku pisarzy emigrantów. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 157-161 (dyskusja; wypow.:rozmówcy: Zdzisław Jaskuła, Ursula Kiermeier, Piotr L...) szczegóły 
591.artykuł: O znaczeniach nieprzetłumaczalnych. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 117-122 (dyskusja o tłumaczeniach literackich między językami polskim i niemiec...) szczegóły 
592.artykuł: Od Redakcji. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 9 (art. wprowadzjący do numeru pośw. przekładowi dyskursu humanistycznego...) szczegóły 
593.artykuł: Ojcewicz Grzegorz: O przekładalności-nieprzekładalności tekstu artystycznego uwag parę. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1990 nr 20 s. 163-172  szczegóły 
594.artykuł: Olejniczak Przemysław: Phrasal verbs as idioms. A case in point-translation. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Topics in Phraseology 1998 nr 1 (1701) s. 52-89 (na przykładzie powieści amerykańskich tłumaczonych na język polski; ze...) szczegóły 
595.artykuł: Oliynyk Iryna: The illustrated story in translation: Dialogue or heteroglossia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia 2009 z. 6 s. 162-171  szczegóły 
596.artykuł: Oliynyk Iryna: Translation: Interpretation or Violation? (A Case of Children's Literature). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia 2010 [z.] 7 s. 126-135  szczegóły 
597.artykuł: Olkusz Wiesław: Zapomniana dyskusja wokół polskich przekładów "Gulistanu" Sa'diego (Z dziejów recepcji literatur Wschodu w dobie pozytywizmu). Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 183-196  szczegóły 
598.artykuł: Paliczka Anna: Traduction est un jeu d'oulipien ou sur le caractere ludique et oulipique de la traduction. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Romanica Silesiana 2009 t. 4 (2731) s. 213-230  szczegóły 
599.artykuł: Panasiuk Nadzieja: O przekładzie frazeologizmów w polskich tłumaczeniach współczesnej literatury białoruskiej. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 177-191  szczegóły 
600.artykuł: Panasiuk Nadzieja: Peradacha frazealagihzmauh u pol'skihkh perakladakh belaruskajj lihtaratury. x 1993 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 1. Mihnsk 1993 s. 119-1...) szczegóły 
601.artykuł: Pancikova Marta: Slavica Slovaca 1989 r. 24 nr 3 s. 292-293 ([rec. ks.:] Edward Lotko: Cestina a polstina v prekladatelske a tlumoc...) szczegóły 
602.artykuł: Papadima Maria: Le retraducteur: un traducteur pas comme les autres?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 121-129 (dot. zjawiska ponownego tłumaczenia; ze streszczeniem w jęz. angielski...) szczegóły 
603.artykuł: Papierz Maryla: Ćwiczenia przekładowe - teoria i praktyka przekładu. x ([w ks. zb.:] Slovakistika v Pol'sku. Zbornik materialov z 1. slovakist...) szczegóły 
604.artykuł: Paprocka Natalia: L'erreur en traduction dans la reflexion traductologique. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2003 nr 50 (2540) s. 43-64 (m.in. lista typowych błędów tłumaczy...) szczegóły 
605.artykuł: Paprocka Natalia: Traducteurs polonais de la litterature de jeunesse francaise: pour un portrait collectif. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 155-174 (dot. polskich tłumaczy francuskiej literatury dziecięcej w latach 1918...) szczegóły 
606.artykuł: Paszek Jerzy: Blady blask. Plagiat i antyplagiat filologów. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
607.artykuł: Paul Fritz, Schultze Brigitte: Cytat, aluzja i inne odniesienia w przekładach dramatów. Na przykładzie współczesnych tłumaczeń polsko-niemieckich i polsko-angielskich. x 1999 ([W ks.:] Brigitte Schultze: Perspektywy polonistyczne i komparatystycz...) szczegóły 
608.artykuł: Pavera Libor: Tłumaczenia niektórych tekstów współczesnej prozy polskiej na język czeski - przyczynek do dialogu kultur. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2011 t. 2 cz. 1 (2843) s. 188-202 (z fragm. przekładów na język czeski...) szczegóły 
609.artykuł: Pawłowska Maja: "Moyens pour apprendre a traduire de latin en francais" de Gaspard de Tende et les regles de la traduction scolaire des comedies de Terence. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2008 nr 55 (3062) s. 25-33 (dot. podręcznika autorstwa Gasparda de Tende będącego zbiorem zasad tł...) szczegóły 
610.artykuł: Perek-Chrobak Marzena: De la mondialisation des couleurs des banquettes de voitures ou des couleurs en traduction. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
611.artykuł: Perek Marzena: Des anciennes traduction polonaises des titres des romans francais du XVIII siecle. Romanica Cracoviensia 2000 nr 1 s. 63-69  szczegóły 
612.artykuł: Perek Marzena: Literacki przekład nazw własnych (Część I. Antroponimy w dawnych przekładach polskich prozy francuskiej XVIII wieku). Onomastica 1997 r. 42 s. 215-237  szczegóły 
613.artykuł: Peretz Maya: Zachowując piękno słów. Przegląd Polski = Polish Review 1991 nr z 28 II s. 12 (wywiad z tłumaczką literatury polskiej na język angielski; rozm. Halin...) szczegóły 
614.artykuł: Piechnik Iwona: Role des filtres dans la traduction. Romanica Cracoviensia 2000 nr 1 s. 145-150  szczegóły 
615.artykuł: Pieczyńska-Sulik Anna: O semiotyce przekładu. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 153-163 (dot. nurtu semiotycznego w refleksji nad przekładem...) szczegóły 
616.artykuł: Piekarski Ireneusz: Badacz literatury i jego tłumacze. Northrop Frye po polsku. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 22-40 (dot. myśli Northropa Frye'a w spolszczeniach artykułów i książki "Wiel...) szczegóły 
617.artykuł: Piela Marek: Gramatyka tekstu a przekład biblijny - reguły niepowtarzania składników. Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 1-25  szczegóły 
618.artykuł: Pieńkowska Marzena: Poprawne tłumaczenia z błędami. O tłumaczeniu błędów językowych użytych jako zabieg literacki. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 165-174 (na przykładzie tłumaczenia powieści Daniela Keyesa "Kwiaty dla Algerno...) szczegóły 
619.artykuł: Pietrkiewicz Jerzy: Przekładaniec uwag. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2010 t. 40 s. 33-35  szczegóły 
620.artykuł: Pisarkowa Krystyna: Pragmatyczny podręcznik przekładu. Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 184-201 (rec. ks.: Ulrich Kautz: Handbuch - Didaktik des Uebersetzens und Dolme...) szczegóły 
621.artykuł: Pisarkowa Krystyna: Vorsicht: das Weibliche im polnischen Gedicht. x 1999 ([w ks. zb.:] Das Deutsche von innen und von aussen. Ulrich Engel zum 7...) szczegóły 
622.artykuł: Pisarska Alicja: Solo czy w duecie: zasadność pracy w parach w eksperymentalnych badaniach nad procesem przekładu. Scripta Neophilologica Posnaniensia 2002 t. 4 s. 121-127  szczegóły 
623.artykuł: Pisarska Alicja: Some myths in contemporary Translation Studies. x 2000 ([w ks. zb.:] Multis vocibus de lingua. W czterdziestolecie pracy nauk...) szczegóły 
624.artykuł: Pisarska Alicja: Sztuka transformacji: o alchemii i przekładzie. Scripta Neophilologica Posnaniensia 2001 t. 3 s. 101-107 (o podobieństwach między alchemią a przekładem...) szczegóły 
625.artykuł: Płaczkowska Barbara: Uebersetzungen und Uebersetzungsuebungen im Fremdsprachenunterricht. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1992 t. 6 s. 191-197  szczegóły 
626.artykuł: Płaszczewska Olga: Komparatystyka literacka wobec nieprzekładalności. Rocznik Komparatystyczny 2010 t. 1 s. 75-84  szczegóły 
627.artykuł: Płaszczewska Olga: Przekład w dydaktyce komparatystyki literackiej. Rocznik Przekładoznawczy 2005 nr 1 s. 105-114 (dot. doświadczeń związanych z prowadzeniem zajęć uniwersyteckich; z fr...) szczegóły 
628.artykuł: Pławski Maciej: Uebersetzen als Analyse sprachlicher und kulturbedingter Phaenomene - zu einigen Problemen der Uebersetzbarkeit und Translation. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 25 s. 805-817 (na przykładzie fragmentów prozy Guentera Grassa; z not. o autorze teks...) szczegóły 
629.artykuł: Płusa Paweł: Niektóre tendencje traduktologiczne a systemy kształcenia tłumaczy. x 2000 ([w ks.:] Paweł Płusa: Kształcenie tłumaczy. Częstochowa 2000, s. 12-19...) szczegóły 
630.artykuł: Płusa Paweł: Polskie a propos francuskojęzycznej oceny tłumaczenia literackiego w ujęciu komparatystycznym. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2000 nr 1 s. 127-130 (uwagi na temat referatu dotyczącego tłumaczenia przez Bena Stolzfusa ...) szczegóły 
631.artykuł: Pociask Janusz: Możliwości tłumaczenia innowacji w stałych związkach frazeologicznych. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 175-189 (na przykładzie tłumaczenia powieści Guentera Grassa "Blaszany bębenek"...) szczegóły 
632.artykuł: Podeszwik Beata Edyta: Transformacje gramatyczne jako jeden ze sposobów tłumaczenia przez R. Łużnego staroruskich legend i podań. Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 161-169  szczegóły 
633.artykuł: Podgórzec Zbigniew: Tłumaczenie to rozmowa. Nowe Książki 1989 nr 3 s. 9-10  szczegóły 
634.artykuł: Polewka Jan: Pułapka niewierności czyli paradoksy przekładów i kostiumografii. Teatr 2001 nr 10 s. 40-41 (fel. nt. tendencji do uwspółcześniania języka dawnych pisarzy w twórc...) szczegóły 
635.artykuł: Polonskijj A.V.: Kategorija adresatnosti v pol'skom jazyke v aspekte perevoda na russkijj. x 1993 ([w czasopiśmie:] Slavjanskaja Filologija (Sankt-Peterburg) 1993...) szczegóły 
636.artykuł: Pop-Atanasov Gorgi: Makedonskiot prevod na "Biblujama" (So ogled na podgotovkata na novogo korigirano izdanie). x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
637.artykuł: Potępa Maciej: Kilka refleksji o przekładzie. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1995 t. 40 s. 31-39 (nt. istoty sztuki translatorskiej...) szczegóły 
638.artykuł: Potok-Nycz Magda, Sypnicki Józef: L'intraculturel et la traduction. Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 249-260 (nt. obecności różnic kulturowych i narodowych w języku...) szczegóły 
639.artykuł: Potok-Nycz Magda: Metafora en traduccion. Estrategias aplicadas en poesia. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 1 s. 105-120 (na przykładzie polskich przekładów poezji Federico Garcii Lorki...) szczegóły 
640.artykuł: Prokop Izabela: Convivium 1994 s. 267-270 ([rec. ks.:] Uebersetzen, verstehen, Bruecken bauen. Geisteswissenschaf...) szczegóły 
641.artykuł: Prokop Izabela: Kulturbedingtheit des Translationprozesses. x 1999 ([w ks. zb.:] Das Deutsche von innen und von aussen. Ulrich Engel zum 7...) szczegóły 
642.artykuł: Przybylak Feliks: Wymiar tłumaczenia. Pomosty [Wrocław] 1996 [t.] 1 s. 143-151 (esej...) szczegóły 
643.artykuł: Pszczołowska Lucylla: Semantic interplay in translation. x 1990 ([W ks. zb.:] Semantic analysis of literary texts. Amsterdam, New York,...) szczegóły 
644.artykuł: Pszczołowska Lucylla: Stikh perevodnojj i nacional'nojj literatury (Na materiale perevodov iz russkojj poehzii). UCLA Slavic Studies 1989 t. 18 s. 253-274  szczegóły 
645.artykuł: Pszczołowska Lucylla: W poszukiwaniu ekwiwalentu wierszowego (Na materiale polskich przekładów serbskich pieśni epickich). x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
646.artykuł: Ptak Aleksander: Najłatwiejsze - teksty techniczne. Kurier Wileński 2002 nr 146 s. 9 (wywiad z tłumaczem nt. specyfiki pracy translatorskiej; rozm. Julitta ...) szczegóły 
647.artykuł: Puzynina Jadwiga: Język - przekład - interpretacja (Na materiale "Vade-mecum" Norwida przełożonego na język niemiecki przez Rolfa Fiegutha). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1993 r. 54 (1991) s. 118-119 (streszcz. referatu...) szczegóły 
648.artykuł: Rajewska Ewa: Między twórczością oryginalną a przekładową. Tłumacz jako komparatysta idealny. Rocznik Komparatystyczny 2010 t. 1 s. 53-73  szczegóły 
649.artykuł: Rajnik Eugeniusz: Formelle og semantiske differenser i polsk-danske tautonyme personbetegnelser. Folia Scandinavica Posnaniensia 1997 t. 4 s. 65-75  szczegóły 
650.artykuł: Rajnik Eugeniusz: Formgleiche Wortverkuerzungen im Daenischen und Polnischen. Folia Scandinavica Posnaniensia 1997 t. 4 s. 77-87  szczegóły 
651.artykuł: Rejakowa Bożena: Derywacja frazeologiczna a mechanizmy przekładu. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1993 t. 30 s. 203-211 (dot. przekł. literackich z jęz. polskiego na słowacki i jęz. słowackie...) szczegóły 
652.artykuł: Rejakowa Bożena: Frazemy a vol'ne slovne spojenia v jazyku politickej propagandy - problem prekladatel'a. x ([w ks. zb.:] Slovakistika v Pol'sku. Zbornik materialov z 1. slovakist...) szczegóły 
653.artykuł: Rejakowa Bożena: Pojedynczy wyraz jako forma przekładu związku frazeologicznego (wartości referencjalne i stylistyczne). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 343-351  szczegóły 
654.artykuł: Rittel Teodozja: Historyczne "wyrazy przyrodnicze": gryka, dzięcielina, świerzop i ich słowiańskie synonimy przekładowe. Stylistyka 1999 nr 8 s. 257-270 (m.in. nt. komunikacji międzykulturowej poprzez tekst przekładowy z wyk...) szczegóły 
655.artykuł: Ritz German: Krytyka przekładu a historia recepcji. Literatura na Świecie 1999 nr 5/6 s. 219-231 (z notą o Germanie Ritzu s. 352...) szczegóły 
656.artykuł: Rojewska-Olejarczuk Ewa: Piętno angielszczyzny. Nowe Książki 1996 nr 1 s. 68 (nt. błędów w przekładach z języka angielskiego...) szczegóły 
657.artykuł: Romanowska Agnieszka: Tłumacz w labiryncie. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 166-174 ([rec. ks.:] Sophia Totzeva: Das theatrale Potential des dramatischen T...) szczegóły 
658.artykuł: Ruberova Irina: Hermeneutika a preklad. Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 117-124 (nt. podstawowych kryteriów hermeneutycznych i punktów wyjścia w tłumac...) szczegóły 
659.artykuł: Ruberova Irina: Ke stavu ceskeho mysleni o prekladu. Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 211-215 (przegląd czeskich dokonań z zakresu translatologii...) szczegóły 
660.artykuł: Rudolph Jolanta: Socjolingwistyczne aspekty przekładu artystycznego. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 385-392  szczegóły 
661.artykuł: Rutkowski Paweł: Jak wiele można przetłumaczyć?. Wiedza i Życie 2001 luty s. 42-44 (czy literatura piękna jest przekładalna, uzależnienie postrzegania świ...) szczegóły 
662.artykuł: Rybowski Tadeusz: Słowo trafione, słowo nietrafione. Uwagi o tłumaczeniu tzw. wiersza wolnego (nierymowanego) na przykładzie utworu Kennetha Rexrota pt. Confusion. Gościniec Sztuki 1999 nr 37-45 s.  szczegóły 
663.artykuł: Rybowski Tadeusz: Słowo trafione, słowo nietrafione. Uwagi o tłumaczeniu tzw. wiersza wolnego (nierymowanego) na przykładzie utworu Kennetha Rexrotha pt. "Confusion". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 19 (1161) s. 49-57  szczegóły 
664.artykuł: Rycielska Beata: Translatoryka - perspektywy nauczania na kierunku filologii słowiańskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 2000 nr 10 (286) s. 160-174 (nt. teorii przekładu i działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu Fil...) szczegóły 
665.artykuł: Rycielska Beata: Współczesne tendencje translatorskie - egzotyzacja przekladu. x 1998 ([W ks. zb.:] Wschód-Zachód, Słowianie i Niemcy. Kultura, język, dydakt...) szczegóły 
666.artykuł: Rzepnikowska Iwona: Uwagi o polskich przekładach rosyjskich ludowych bajek społeczno-obyczajowych. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Rosyjska 1994 z. 3 (267) s. 25-37 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
667.artykuł: Rzepnikowska Iwona: Uwagi o polskich przekładach rosyjskiej ludowej bajki magicznej. Literatura Ludowa 1993 nr 1 s. 19-32  szczegóły 
668.artykuł: Rzepnikowska Iwona: Z problemów przekładu tradycyjnych epitetów rosyjskiej bajki magicznej. Opuscula Polonica et Russica 1994 [t.] 2 s. 20-29  szczegóły 
669.artykuł: Sadziński Roman: Interpretacja jako wyznacznik przekładu literackiego. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 389-396 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
670.artykuł: Sakowska Anna: Les eqivalents francais de la preposition polonaise "za" + accusatif au sens causal. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 42 (1742) s. 33-46 (z przykładami przekładów francuskich z literatury polskiej...) szczegóły 
671.artykuł: Sakowska Anna: Les equivalents francais de la preposition polonaise "od" (+genitif) au sens causal. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997 nr 43 (1845) s. 23-38 (z przykładami przekładów francuskich z literatury polskiej...) szczegóły 
672.artykuł: Salmeri Claudio: L'arte del tradurre nell'antichita. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2011 t. 8 (2879) s. 83-87 (koncepcje twórców najstarszych teorii przekładu - Horacego i Cycerona ...) szczegóły 
673.artykuł: Salmeri Riccardo: A propos du niveau des traductions polonaises des oeuvres litteraires italiennes. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 40 (1993) z. 4 s. 283-287  szczegóły 
674.artykuł: Salmeri Riccardo: A propos du niveau des traductions polonaises des oeuvres litteraires italiennes. Neofilolog 1993 nr 6 s. 59-62 (tekst referatu wygł. na VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neofilolog...) szczegóły 
675.artykuł: Sauerland Karol: Probleme der Uebersetzung polnischer Avantgarde-Dramen ins Deutsche. Convivium 1994 s. 103-114 (dot. dramatów Witolda Gombrowicza, Sławomira Mrożka, Stanisława Ignace...) szczegóły 
676.artykuł: Savenec' Andrihjj: Germenevtichnijj kontekst perekladoznavstva. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2003 [t.] 1 (2002) s. 50-57 (nt. wpływu hermeneutyki ontologicznej na rozwój wiedzy o przekładzie w...) szczegóły 
677.artykuł: Savenec' Andrihjj: Poetichnijj pereklad jak utopihchnijj proekt. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2004 [t.] 2 (2003) s. 56-60 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
678.artykuł: Scholz Jacek: Przekład jako medium kontaktu kultur. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2000 z. 2 s. 83-97  szczegóły 
679.artykuł: Schultze Brigitte: Die Artikellosigkeit slavischer Sprachen als Uebersetzungsproblem. Dargestelt an polnisch-deutschen Dramenuebersetzungen und -bearbeitungen. x 1989 ([w czasopiśmie:] Slavica Helvetica (Bern) 1989 t. 33 s. 531-542...) szczegóły 
680.artykuł: Schultze Brigitte: Kulturpoetik als Verstehensproblem und als Herausforderung fuer Uebersetzer: das Beispiel "zgoda". Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 95-103 (dot. możliwości przekładu na jęz. niemiecki słowa "zgoda" występująceg...) szczegóły 
681.artykuł: Schultze Brigitte: Polnische Schluesselbegriffe - als Verstehensproblem, als Aufgabe fuer Uebersetzer. Convivium 1994 s. 115-136 (miejsce haseł-kluczy w przekładach dramatów m.in. Aleksandra Fredry, Z...) szczegóły 
682.artykuł: Schultze Brigitte: Przekład dramatu i przekład teatru (Rozważania nad problemami tłumaczenia sztuk teatralnych). Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 137-149 (na przykładzie przekładów dramaturgii polskiej na jęz. niemiecki...) szczegóły 
683.artykuł: Schultze Brigitte: Przekład dramatu i przekład teatru. Rozważania nad problemami tłumaczenia sztuk teatralnych. x 1999 ([W ks.:] Brigitte Schultze: Perspektywy polonistyczne i komparatystycz...) szczegóły 
684.artykuł: Schultze Brigitte, Tabakowska Elżbieta: Rhe case of "sobie" on poetics of gramar. Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 49 z. 2 s. 119-142 (nt. tłumaczenia konstrukcji zaimka w celowniku na języki angielski, ni...) szczegóły 
685.artykuł: Schultze Brigitte: Russisch-deutsche und polnisch-deutsche Dramenuebersetzung: Historische und systematische Aspekte des Kulturtransfers. Zeitschrift fuer Slawistik 1993 t. 38 nr 4 s. 515-538  szczegóły 
686.artykuł: Schultze Brigitte: Trakty, boczne drogi i ślepe uliczki tłumaczenia dramatów: historyczne i systematyczne apekty kulturowego transferu. x 1999 ([W ks.:] Brigitte Schultze: Perspektywy polonistyczne i komparatystycz...) szczegóły 
687.artykuł: Schultze Brigitte: Übersetzung von fiktionaler und nichtfiktionaler Prosa. Untersucht an polnisch-deutschen und polnisch-englischen Translationsfällen. Convivium 2008 s. 195-219 (dot. specyfiki przekładu dwu typów prozy na przykładzie tłumaczeń "Krz...) szczegóły 
688.artykuł: Siatkowska Ewa: Dzieło chwali mistrza. Przekład Biblii J.B. Fryca (1796). Zeszyty Łużyckie 1993 nr 7 s. 45-55  szczegóły 
689.artykuł: Siatkowska Ewa: Fonetyka J.B. Fryca nas przykładzie jego tłumaczenia "Księgi Genezis" (1976) w porównaniu ze współczesną normą literacką. Prace Filologiczne 1996 t. 41 s. 179-192  szczegóły 
690.artykuł: Siatkowska Ewa: Przydatność tekstów paralelnych do konfrontatywnych badań leksyki (Doświadczenia i propozycje). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 117-124 (słowiańskie XV- i XVI-wieczne przekłady Biblii jako materiał do badani...) szczegóły 
691.artykuł: Siatkowska Ewa: Tradycja i dynamizm współczesnych przekładów Biblii na polski, czeski i górnołużycki. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 11-19  szczegóły 
692.artykuł: Sidjachenko Natalja: Problemi perekladu suchasnoij pol's'koij poeziij ukraijns'koju movoju. Stylistyka 1996 nr 5 s. 379-383  szczegóły 
693.artykuł: Sieradzka Małgorzata: Theoretisch fundierte Ueberlegungen zum Wesen und zur Geschichte des Uebersetzens sowie zum Gegenstand der Uebersetzungswissenschaft. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Germanica Resoviensia 2004 z. 2 s. 21-31 (dot. historii przekładu i przedmiotu badań przekładoznawstwa...) szczegóły 
694.artykuł: Sieradzka Małgorzata: Zur Uebersetzung der deutschen komischen Wortspiele ins polnische am Beispiel der Komoedie "Leonce und Lena" von Georg Buechner. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1997 z. 4 s. 255-280 (nt. przekładu gier słownych w tekście artystycznym z języka niemieckie...) szczegóły 
695.artykuł: Sieroszewski Andrzej: Myśli o tłumaczu. Literatura na Świecie 1989 nr 1 s. 271-274  szczegóły 
696.artykuł: Sikora Stefan: The Role of Translator: a Mirror or an Intermediary? Information Structure in Translating Culturally-rooted Functional Documents. Anglica 1998 t. 8 s. 75-81  szczegóły 
697.artykuł: Sikorska Liliana: Feministyczna poprawność polityczna: Utopia językowa czy podstawa nowoczesnego społeczeństwa. Neofilolog 1997 nr 15 s. 32-39 (dot. form językowych, używanych w stosunku do grup nieuprzywilejowanyc...) szczegóły 
698.artykuł: Sikorska Liliana: Lost in the labyrinth: Some aspects of difference and translation. Studia Anglica Posnaniensia 1995 t. 29 (1994) s. 179-187  szczegóły 
699.artykuł: Sikorski Janusz: Das Sprachzeichen Zahl im Dolmetschprozess. Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 3 s. 191-212  szczegóły 
700.artykuł: Sikorski Janusz: Die offizielle Staatsbezeichnung als Translationsproblem (Deutschsprachige Laender). Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 3 s. 311-324  szczegóły 
701.artykuł: Siniawska-Sujkowska Tatiana: Rosyjski operator metatekstowy "nu" i jego polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2004 [t.] 2 (2003) s. 61-66  szczegóły 
702.artykuł: Skibińska Elżbieta: "Garść uwag" o jakości przekładu. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 13-27 (dot. decyzji tłumacza podejmowanych na poziomie mikrotekstowym oraz od...) szczegóły 
703.artykuł: Skibińska Elżbieta: "Il y a" w polskiej praktyce przekładowej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 42 (1742) s. 47-78 (z przykładami polskich tłumaczeń z literatury francuskiej...) szczegóły 
704.artykuł: Skibińska Elżbieta: Missionnaire, consacrant, passeur, heraut...? Figures du traducteur de litterature polonaise en France. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 185-201 (dot. przekładów literatury polskiej we Francji po 1945 roku; ze stresz...) szczegóły 
705.artykuł: Skibińska Elżbieta: Orbis Linguarum 1999 t. 12 s. 295-297 ([rec. ks.:] Translating Sensitive Texts. Linguistics Aspects. Red. Kar...) szczegóły 
706.artykuł: Skibińska Elżbieta: Presentation. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 7-9 (wstęp do czasopisma...) szczegóły 
707.artykuł: Skibińska Elżbieta: Un equivalent polonais de on + verbe: V-no/-to. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997 nr 43 (1845) s. 39-49 (z przykładami przekładów polskich z literatury francuskiej...) szczegóły 
708.artykuł: Skwara Ewa: Arcymęski tytuł czyli o przekładzie dzieł antycznych. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 5/6 s. 375-389 (na przykładzie tłumaczeń tytułów komedii Plauta...) szczegóły 
709.artykuł: Skwara Marta: Translatologia a komparatystyka. Serie przekładowe jako problem komparatystyczny. Rocznik Komparatystyczny 2010 t. 1 s. 7-51  szczegóły 
710.artykuł: Slaska Ewa Maria: O bezsensie wszelkich dobrych poczynań ludzkich (tłumaczenia polsko-niemieckie). Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 77-90 (dot. tłumaczeń współczesnej poezji polskiej na język niemiecki i poezj...) szczegóły 
711.artykuł: Słapek Daniel: O modelo cognitivo de analise textual e a traducao. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica. Studia Językoznawcze 2011 t. 23 (2902) s. 234-248 (na przykładzie wiersza Wisław Szymborskiej "Terrorysta, on patrzy", z ...) szczegóły 
712.artykuł: Sławek Tadeusz: Metamorphosis: Translation and Philosophy. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 1997 z. 7 (319) s. 111-124  szczegóły 
713.artykuł: Smoła Katarzyna Lilia: Translator's Freedom and the Most Suitable Method in Music-Linked Translation - On the Basis of A. Marianowicz's "Fiddler on the Roof" Translation. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2011 nr 49 (3296) s. 107-114  szczegóły 
714.artykuł: Sobierajska Barbara: Pragmatics and contrastive linguistics. The French cleft structure 'c'est qui... que' and some of its Polish equivalents. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 1993 [t.] 28 s. 191-199 (m.in. na materiale zwrotów z prozy współczesnej francuskiej (Andre Gid...) szczegóły 
715.artykuł: Socka Anna: Erlebte Rede: Einige Probleme der Uebersetzung (Deutsch-Polnisch). Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 2008 nr 26 (3075) s. 147-166 (na podstawie tekstów pisarzy: Heinrich Boell, Maria Dąbrowska, Tadeusz...) szczegóły 
716.artykuł: Sokoljanskijj Mark: Spory o pasternakovskom perevode "Gamleta" v sovetskojj kritike. Studia Rossica Posnaniensia 1993 z. 24 s. 19-25  szczegóły 
717.artykuł: Soliński Wojciech: Przekłady literatury pięknej jako źródło wiedzy o innej kulturze (Wprowadzenie). Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997 nr 44 (1990) s. 9-13  szczegóły 
718.artykuł: Spyrka Lucyna: Przekład udomowiony - przekład wyobcowany. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2011 t. 2 cz. 1 (2843) s. 251-265  szczegóły 
719.artykuł: Stachowski Jan: Kazdodennost je zazracna i u nas. x 1989 ([w czasopiśmie:] Zemedelske Noviny (Praha) 1989 z 17 V s. 2 [wy...) szczegóły 
720.artykuł: Studia Anglica Posnaniensia 1995 t. 29 (1994) s. 229-232 ([rec. ks.:] Carmela Nocera Avila: Tradurre il Cortegiano. The courtyer...) szczegóły 
721.artykuł: Stawnicka Jadwiga: Slavia Orientalis 1998 nr 4 s. 627-630 ([rec. ks. zb.:] Slawische und deutsche Sprachwelt. Typologische Spezif...) szczegóły 
722.artykuł: Steiner George: Ur-Sprache. Kultura Współczesna 2000 nr 3 s. 5-18 (dot. filozofii tłumaczenia literatury...) szczegóły 
723.artykuł: Stolze Radegundis: The hermeneutic approach in translation. Studia Anglica Posnaniensia 2002 t. 37 s. 279-291  szczegóły 
724.artykuł: Stolze Radegundis: Wandlungen im uebersetzerischen Selbstbild als Reflex der Strategie. Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 59-77 (dot. również przekładu literackiego...) szczegóły 
725.artykuł: Stopyra Janusz: Kulturowe i językowe podstawy warsztatu pracy tłumacza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 2009 nr 28 (3196) s. 77-80  szczegóły 
726.artykuł: Stratonovitch Andre: A propos des oppositions theme/rheme, connu/nouveau, defini/indefini dans l'etude de la perspective fonctionelle de la proposition. Confrontation du russe et du francais. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Romanistyczne 1991 z. 3 (139) s. 177-192 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
727.artykuł: Suwara Bogumiła: Głos w sprawie tłumczenia psalmów. x 2001 ([w czasopiśmie:] Zbornik Filozofickej Fakulty Univerzity Komenskeho...) szczegóły 
728.artykuł: Suzanne Helene: Epistemologie de la traduction. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2002 [nr] 3 s. 27-33 (dot. zagadnień teoretycznych przekładu...) szczegóły 
729.artykuł: Suzanne Helene: Touring the translator's jail. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2001 [nr] 2 s. 161-165 (dot. przekładu w świetle teorii m.in. Michela Foucault, Martina Heideg...) szczegóły 
730.artykuł: Sykurska Magdalena: Absolutna wolność, całkowite zniewolenie. Krzywe Koło Literatury 1990 nr 12 s. 8-9 (problem wierności przekładu...) szczegóły 
731.artykuł: Sykurska Magdalena: O przekładzie mechanicznym. Krzywe Koło Literatury 1991 nr 1/2 s. 2-3 (argumenty przeciwko tłumaczeniom mechanicznym...) szczegóły 
732.artykuł: Sykurska Magdalena: Przekazanie zawartości oryginału obcemu czytelnikowi. Krzywe Koło Literatury 1990 nr 8/9 s. 11  szczegóły 
733.artykuł: Sykurska Magdalena: Przekład jako rekonstrukcja. Krzywe Koło Literatury 1990 nr 10 s. 1, 9  szczegóły 
734.artykuł: Sykurska Magdalena: Tłumaczowi nie wolno być dwuznacznym. Krzywe Koło Literatury 1990 nr 11 s. 1, 8  szczegóły 
735.artykuł: Symomrja Mykoła: Ausgangspunkte und Zusammenhaenge der Rezeption. Słupskie Prace Humanistyczne 1995 nr 13a s. 39-48 (przekład jako najwyższy stopień recepcji; na przykładzie tłumaczeń lit...) szczegóły 
736.artykuł: Szaruga Leszek: Tyle słów. Pogranicza 1996 nr 4 s. 13-15 (nt. problemów w tłumaczeniu obcej poezji...) szczegóły 
737.artykuł: Szast Monika: The Creative Interplay of Illustrations and Words: Intersemiotic Translation of Sister Arts in Translation of Children?s Literature. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia 2011 [z.] 8 s. 251-260  szczegóły 
738.artykuł: Szczerbowski Tadeusz: Kulturowe uwarunkowania przekładu biblijnego. Stylistyka 2002 nr 11 s. 445-458 (dot. przekładów różnych zdań z Nowego Testamentu na różne języki...) szczegóły 
739.artykuł: Szczerbowski Tadeusz: "Sacrum" i "profanum" w przekładach "Ulissesa" [Jamesa Joyce'a] (na podstawie I epizodu). x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
740.artykuł: Szczygieł Mariusz: Nieprzygody niewojaka Szwejka. Zwrot 2009 nr 9 s. 62 (nt. przekładów literatury pięknej...) szczegóły 
741.artykuł: Szeflińska-Karkowska Magdalena: Quelques remarques theoriques et pratiques sur la place de la traduction en classe de langue etrangere. Studia Romanica Posnaniensia 1997 t. 22 s. 179-185  szczegóły 
742.artykuł: Szeflińska-Karkowska Magdalena: Quelques remarques theoriques et pratiques sur l'amplification du text source pendant la traduction du francais vers polonais. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 23 s. 118-123  szczegóły 
743.artykuł: Szerszunowicz Joanna: Funkcja motywacji znaczeniowej frazeologizmu w przekładzie. Białostockie Archiwum Językowe 2002 nr 2 s. 183-191 (dot. m.in. przekładów literackich...) szczegóły 
744.artykuł: Szewczyk Grażyna Barbara: Fascynacje i zaniedbania (O tradycji przekładu literatury niemieckojęzycznej w Polsce). Śląsk 2000 nr 10 s. 30-33  szczegóły 
745.artykuł: Sztuka tłumaczeń wzajemnych. Dialog [Warszawa] 1999 nr 1 s. 138-147 (dyskusja nt. roli tłumacza sztuk teatralnych; wypow.: Łukasz Drewniak,...) szczegóły 
746.artykuł: Szymula Robert: Problema ustranenija mnogoznachnosti pri mashinnom perevode. Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 191-199  szczegóły 
747.artykuł: Śmigielska Beata: Assertion et suggestion dans les relations synonymiques. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica. Studia Językoznawcze 2007 t. 19 (2584) s. 204-216 (m.in. na przykładach tekstów z literatury francuskiej...) szczegóły 
748.artykuł: Śniecikowska Beata: Ile mówią najkrótsze wiersze? Wokół XX- i XXI-wiecznych tłumaczeń haiku. Rocznik Komparatystyczny 2010 t. 1 s. 85-103 (nt. problemów przekładu haiku Matsuo Basho na język polski i angielski...) szczegóły 
749.artykuł: Świacki Światosław: Jestem i Polakiem, i Rosjaninem. Nowe Kontrasty 2002 nr 9 s. 3-5 (wyw. z tłumaczem m.in. nt. jego przekładów literatury polskiej na języ...) szczegóły 
750.artykuł: Świątek Dagmara: Neology translation in the light of cognitive linguistics. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2012 z. 8 s. 149-162 (próba odpowiedzi na pytanie o konieczności przekładu formy neologizmów...) szczegóły 
751.artykuł: Świerkocki Maciej: Sztuka przekładu czyli przekład sztuki. x 1994 ([W ks. zb.:] Łódzki kalejdoskop literacki. Red. Jerzy Jarniewicz. Łódź...) szczegóły 
752.artykuł: Tabakowska Elżbieta: Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. Teksty Drugie 1990 nr 3 s. 97-114  szczegóły 
753.artykuł: Tabakowska Elżbieta: On a Drop of Dew: Translating an Image. x 1995 ([W ks. zb.:] Studies in English and American Literature and Language. ...) szczegóły 
754.artykuł: Tabakowska Elżbieta: Przekład i obrazowanie. Arka 1991 nr 34 s. 52-60 (dot. aspektu "twórczości" tłumacza w przekładanym dziele...) szczegóły 
755.artykuł: Tęcza Zygmunt: Zur Problematik der Festlegung von stilistisch relevanten Uebersetzungseinheiten. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1995 z. 2 s. 213-217  szczegóły 
756.artykuł: Toeplitz Karol: O niektórych osobliwościach przekładu tekstów filozoficzno-religijnych. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 1993 nr 33 s. 81-91 (refleksje tłumacza dzieł Sorena Kierkegaarda, nawiązujące do refleksji...) szczegóły 
757.artykuł: Toeplitz Karol: "...sola scriptura" (?) (Jarosławowi Iwaszkiewiczowi). Rocznik Teologiczny 1990 r. 32 z. 1 s. 235-245 (nt. przekładów dzieł Kierkegaarda i tłumaczeń zawartych w nich fragmen...) szczegóły 
758.artykuł: Tomaszkiewicz Teresa: Theorie des modeles de textes appliquee a la traductologie. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 27 s. 163-172 (nt. związków translatologii z tekstologią kontrastywną...) szczegóły 
759.artykuł: Tomaszkiewicz Teresa: Traduction dans les mass-medias. x 1998 ([W ks. zb.:] Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia i...) szczegóły 
760.artykuł: Torr Guy Russell: The Semantic Effect of "The Bible" in its "New" English Versions. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
761.artykuł: Tryuk Małgorzata: Kwartalnik Neofilologiczny 1998 t. 45 (1998) z. 1/2 s. 35-37 ([rec. ks.:] Daniel Gile: Regards sur la recherche en interpretation de...) szczegóły 
762.artykuł: Tubielewicz Mattsson Dorota: Przekraczanie granic obyczajowości. Na przykładzie tekstów prozy dla dzieci opracowanych przez studentów kursu tłumaczeniowego. Pogranicza 2002 nr 3 s. 129-131  szczegóły 
763.artykuł: Turkiewicz Halina: Nowe przekłady literatury polskiej na litewski. Literatura Radziecka 1989 nr 4 s. 150-152  szczegóły 
764.artykuł: Ucherek Witold: "Au bout de" dans la traduction polonaise. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 42 (1742) s. 79-94 (z przykładami polskich tłumaczeń z literatury francuskiej...) szczegóły 
765.artykuł: Ucherek Witold: La traduction en polonais de quelques locutions prepositives francaises construites avec "bout ". Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997 nr 43 (1845) s. 61-74 (z przykładami przekładów polskich z literatury francuskiej...) szczegóły 
766.artykuł: Ucherek Witold: La traduction en polonais des locutions prepositives "a la suite de et par suite de ". Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997 nr 43 (1845) s. 51-59 (z przykładami przekładów polskich z literatury francuskiej...) szczegóły 
767.artykuł: Ugniewska Joanna: Co tracimy w przekładzie?. Italica Wratislaviensia 2010 nr 1 s. 108-117 (nt. teorii dotyczących przekładu literackiego...) szczegóły 
768.artykuł: Urbanek Dorota: Problemy peredachi igry slov v perevode. Studia Rossica 2003 [t.] 13 s. 317-325 (w literaturze...) szczegóły 
769.artykuł: Urbanek Dorota: Translatoryczna myśl postmodernistyczna: intertekstualny model przekładu. Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2010 t. 2 s. 195-201  szczegóły 
770.artykuł: Urbanek Dorota: Wyraz jako jednostka przekładu. Język Rosyjski 1990 nr 2/3 s. 87-90  szczegóły 
771.artykuł: Usakiewicz Wojciech: Prozaiczne kłopoty esperantystów. Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 297-313 (nt. przekładów na jęz. esperanto...) szczegóły 
772.artykuł: Valcerova Anna: Ueber die Kreativitaet bei der Uebersetzung von Gedichten. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1997 t. 40 z. 1/2 s. 51-56 (ze streszcz. w języu polskim pt. " O kreatywności języka poetyckiego"...) szczegóły 
773.artykuł: Valenzuela Fernando de: Uwagi tłumacza. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 342-347  szczegóły 
774.artykuł: Venuti Lawrence: Przekład, wspólnota, utopia. Przekładaniec 2001 nr 8 s. 9-42 (dot. kwestii szacunku dla obcości (nieswojskości) w przekładzie, na pr...) szczegóły 
775.artykuł: Vermeer Hans J.: Die sieben Grade einer Translationstheorie. Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 19-35  szczegóły 
776.artykuł: Vitova Lenka: Stylizacja na potoczność w przekładzie literatury czeskiej na język polski. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2011 t. 2 cz. 1 (2843) s. 175-187 (z przykładami przekładów fragmentów prozy...) szczegóły 
777.artykuł: Wachowski Jacek: Pocztówka z Macondo - czyli kilka uwag o pamięci i performatywności przekładu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 129-143 (nt. tłumaczeń Stanisława Barańczaka...) szczegóły 
778.artykuł: Warzecha Julian: Niektóre Dylemanty w przekładania Biblii. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
779.artykuł: Wasilewska Anna: Raport o kondycji tłumacza. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 2 s. 8-11 (omówienie raportu "La condition du traducteur. Rapport pour le Centre ...) szczegóły 
780.artykuł: Wasilewska-Chmura Magdalena: Czy to co niewyrażalne jest przekładalne? Kilka uwag o tłumaczeniu metafory w poezji szwedzkiej. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 76-83  szczegóły 
781.artykuł: Waszak Tomasz: Tłumaczenie a interpretacja. O nadwyżkach treści w tekście docelowym. Rocznik Przekładoznawczy 2005 nr 1 s. 11-21 (dot. nadwyżki treści jako efektu subiektywnej interpetacji tekstu prze...) szczegóły 
782.artykuł: Wawrzyniak Zdzisław: Jakość tekstu jako kryterium ewaluacji kreatywności translatorskiej. Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs 2009 z. 2 s. 39-47 (na przykładzie anaforyzmów Gabriela Lauba i wiersza Josepha von Eichen...) szczegóły 
783.artykuł: Wawrzyniak Zdzisław: Unterschiedliche Uebersetzungen desselben Originals. Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 123-128 (z porównaniem różnych przekładów fragmentu "Fausta" Johanna von Goethe...) szczegóły 
784.artykuł: Wawrzyniak Zdzisław: Zasady rozumienia jako warunki konstytutywne tłumaczenia. Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 39-46 (dot. aspektów rozumienia w tłumaczeniu literackim...) szczegóły 
785.artykuł: Wawrzyńczyk Jan: Rosyjsko-polskie relacje leksykalne, syntaktyczne i pragmatyczne w praktyce przekładowej tłumaczy i leksykografów. Opuscula Polonica et Russica 1996 [t.] 4 s. 85-97  szczegóły 
786.artykuł: Wawrzyńczyk Jan: Wkład tłumaczy literatury pięknej do leksykografii rosyjsko-polskiej (Zarys problemu badawczego, materiały próbne). Slavia Orientalis 1996 nr 1 s. 123-131 (nt. projektu opracowania słownika rosyjsko-polskiego nowego typu opart...) szczegóły 
787.artykuł: Weicht Elke: O przekładzie niektórych modyfikacji związków frazeologicznych języka polskiego na niemiecki. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 405-409  szczegóły 
788.artykuł: Wernik Romuald: Otworzyć okno. Nowy Nurt 1994 nr 6 s. 1 (nt. braku dobrych tłumaczy i trudności w przebiciu się literatury pol...) szczegóły 
nawiązanie: Łabno-Falęcka Ewa: Nowy Nurt 1994 nr 14 s. 11 (list do redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: Wernik Romuald: Nowy Nurt 1994 nr 17 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
789.artykuł: Wesoła Justyna: Onomatopeyas convencionales espanolas en traducciones polacas de obras dramaticas. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2008 nr 55 (3062) s. 131-144 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
790.artykuł: Whitfield Agnes: Methode et pratique du portrait: sur les traces des traducteurs. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 175-184 (dot. wpływu metodologii portretowania na rozumienie procesu tłumaczeni...) szczegóły 
791.artykuł: Wichowa Maria: Uwagi o teorii i praktyce tłumaczenia z łaciny w literaturze polskiej wieku XVI i XVII. Filomata 1991 nr 401 s. s. 12-32  szczegóły 
792.artykuł: Wiewiórka Marcin: The Manipulation School and its View on Translation and Translations. Folio 1999 nr 3/4 s. 129-134  szczegóły 
793.artykuł: Wille Lucyna: Neue alte Wege in den Theorien kuenstelerischer Uebersetzung. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Germanica Resoviensia 2004 z. 2 s. 9-20 (dot. teorii przekładu artystycznego...) szczegóły 
794.artykuł: Wiśniewska Aleksandra: O sztuce tłumaczenia. Życie Uniwersyteckie 2000 nr 7/9 s. 55 (sprawozdanie z wykładu Tomasza Rajewicza pt. "O przekładach wierszy ks...) szczegóły 
795.artykuł: Wolf Michaela: Uebersetzer/innen - Verfangen im sozialen Netzwerk? Zu gesellschaftlichen Implikationen des Uebersetzens. Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 105-119 (m.in. na przykładzie tłumaczenia powieści Ady Negri "Stella Mattutina"...) szczegóły 
796.artykuł: Woźniak Monika: Przyjemności i pożytki tłumaczenia dawnej poezji włoskiej. Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 9-29 (dot. poezji XIII wieku, autorów: Giacomo da Lentini, Guido Guinizzelli...) szczegóły 
797.artykuł: Wójcik-Leese Elżbieta: Literary Translation in the Web. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 184-189 (przewodnik po stronach internetowych poświęconym tłumaczeniom literack...) szczegóły 
798.artykuł: Wuhlick Arkadiusz: Traduire les routines. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 23 s. 135-145  szczegóły 
799.artykuł: Zamlewski Waldemar A.: Uwagi o wyborze i interpretacji przekładów literackich. Łabuź 2001 nr 39 s. 21-24  szczegóły 
800.artykuł: Zarębina Maria: O przekładach "Pana Tadeusza" na języki słowiańskie. Stylistyka 1998 nr 7 s. 67-92  szczegóły 
801.artykuł: Zarębina Maria: Wakacyjne lektury. Uwagi o języku współczesnych przekładów. Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 2/3 s. 225-234  szczegóły 
802.artykuł: Zarębina Maria: Z warsztatu tłumacza (O przekładach Karla Dedeciusa). Język Polski [Kraków] 1991 r. 71 nr 3/5 s. 176-187 (na przykładzie wierszy: Bolesław Leśmian "Topielec", Wisława Szymborsk...) szczegóły 
803.artykuł: Zazula Piotr: Między żargonem a bełkotem. Utrapienia tłumacza filozofii. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 41-50 (dot. m.in. przekładów tekstów pośw. filozofii Martina Heideggera i ich...) szczegóły 
804.artykuł: Zbierski Henryk: Some notes on Polish translations of Shakespeare's plays: Past and present. Studia Anglica Posnaniensia 1994 t. 28 s. 209-217  szczegóły 
805.artykuł: Zhalezka Yuras: The experience of the Belarusian translations from the Anglo-American literature (An essay). Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 115-120 (z notą...) szczegóły 
806.artykuł: Zielińska Dorota: Tekst naukowy, który się łatwo tłumaczy. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 204-207 (dotyczy wstępnie przetłumaczonych tekstów naukowych przez autorów i po...) szczegóły 
807.artykuł: Ziemny Aleksander: Artyzm to nie towar podrzędny. Midrasz 2008 nr 5 s. 46-47 (fel. dot. rzemiosła tłumacza w kontekście przekładów z literatury nowo...) szczegóły 
808.artykuł: Zięba Małgorzata: Wybrane zagadnienia przekładu poetyckiego. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 257-271  szczegóły 
809.artykuł: Ziętarska Jadwiga: Tłumacz jako krytyk (O komentarzach do dawnych przekładów). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 61-71 (dot. tłumaczy XVI-XVIII w....) szczegóły 
810.artykuł: Żmudzki Jerzy: Disparitaet von Attribuierungen in polnischen und deutschen Adjektiv-Substantiv-Kollokationen als Translationsproblem. Glottodidactica 2000 t. 27 (1999) s. 107-119  szczegóły 
811.artykuł: Żmudzki Jerzy: Komunikacyjno-pragmatyczna koncepcja równoważności translacyjnej. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1994 nr 18 s. 111-118  szczegóły 
812.artykuł: Żmudzki Jerzy: Problemy, zadania i wyzwania translatoryki. Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2009 t. 1 s. 41-60  szczegóły 
813.artykuł: Żuławska-Umeda Agnieszka: Mistrz i Gospodarz, czyli sztuka współkompozycji poetyckiej (Cz. 2). Japonica 2001 [nr] 14 s. 57-93 (przekład, analiza i interpretacja skomponowanego przez sześciu poetów ...) szczegóły 
814.artykuł: Żuławska-Umeda Agnieszka: Mistrz i Gospodarz, czyli sztuka współkompozycji poetyckiej. Japonica 1999 [nr] 10 s. 29-47 (dot. eksperymentu przeprowadzonego przez studentów Zakładu Japonistyki...) szczegóły 
815.artykuł: Żurek Grzegorz: Horacy, Katullus, Propercjusz? (Uwagi rzemieślnika). Literatura na Świecie 1996 nr 8/9 s. 12-26 (nt. przekładów poezji rzymskiej...) szczegóły 
omówienie: Bonowicz Wojciech: Dlaczego klasycy?. Znak 1997 nr 7 s. 176-181  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
816.impreza: Concours de traduction litteraire (2000). (nagr.: Anna Wodniecka-Masson, Marie Grocholska, Dorota Ben Ghorbal...) szczegóły 
artykuł: Cocours de treduction. Extrait du regelement. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2002 nr 1 s. 145-147 (z wynikami...) szczegóły 
817.impreza: "Convengo sulla traduzione" - międzynarodowa konferencja tłumaczy (2003).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 239 (not. o uczestnictwie w konferencji Urszuli Kozioł i Feliksa Przybylaka...) szczegóły 
818.impreza: "Czy potrafimy tłumaczyć? O zagadnieniach przekładów i ich wpływie na twórczość rodzimą" - seminarium (1995).  szczegóły 
artykuł: Lipka Krzysztof: Tłumacz to brzmi dumnie!. Nowa Fantastyka 1995 nr 8 s. 65 (fot. s. 64...) szczegóły 
819.impreza: Europejskie Spotkanie Tłumaczy (1991).  szczegóły 
artykuł: Łukasiewicz Małgorzata: Żyć i tłumaczyć. Europejskie Spotkanie Tłumaczy w Berlinie. Gazeta Wyborcza 1991 nr 198 s. 17  szczegóły 
820.impreza: "Geisteswissenschaftliches und literarisches Uebersetzen im internationalen Kulturaustausch" - sympozjum naukowe (1991).  szczegóły 
artykuł: Andrzejewski Bolesław: Geisteswissenschaftliches und literarisches Uebersetzen. Lingua ac Communitas 1992 nr 1 s. 141-143  szczegóły 
821.impreza: "Ich oder ja" - warsztaty młodej literatury i przekładu (2002).  szczegóły 
artykuł: Gumz Alexander, Reimert Karla: Ich oder ja = Ich oder ja. Wir 2002 nr 6 s. 10-13, 14-17 (tekst równoległy w języku niemieckim i polskim; art. wprowadzający do ...) szczegóły 
822.impreza: "Identitätskonstruktionen in fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten. Übersetzung und Rezeption" - konferencja (2008).  szczegóły 
artykuł: Kęsicka Karolina, Sommerfeld Beate: Convivium 2009 s. 373-375 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
823.impreza: "Imago Mundi" - konferencja (2010). (III edycja w cyklu konferencji...) szczegóły 
artykuł: Czarnecka Monika, Salich Hanna: "Imago mundi", Warszawa 28-29 maja 2010 r. (sprawozdanie). Rocznik Przekładoznawczy 2011 nr 6 s. 217-222 (sprawozdanie...) szczegóły 
824.impreza: "Język, stereotyp, przekład" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: 1702-2002. Obchody jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 21  szczegóły 
825.impreza: "Język trzeciego tysiąclecia II" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Zieliński Lech: "Język trzeciego tysiąclecia II" - Kraków 28 lutego - 2 marca 2002. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 921-924  szczegóły 
826.impreza: "Języki orientalne w przekładzie" - międzynarodowa konferencja translatoryczna (2002).  szczegóły 
artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 242 (nota...) szczegóły 
827.impreza: Kongres Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT (1993).  szczegóły 
artykuł: Nagrody dla tłumaczy. Życie Warszawy 1993 nr 198 dod. s. 4 (nota...) szczegóły 
828.impreza: "La traduction dans les periodiques entre 1750-1830" - kolokwium (1984).  szczegóły 
artykuł: Ziętarska Jadwiga: Komparatyści o tłumaczeniach w periodykach z lat 1750-1830. Wiek Oświecenia 1989 nr 6 s. 199-202 (sprawozdanie...) szczegóły 
829.impreza: "Linguistische und didaktische Probleme der Translatorik" - Nachwuchskonferenz (2001).  szczegóły 
artykuł: Chojnowski Przemysław, Szczerba Joanna: "Linguistische und didaktische Probleme der Translatorik" - 4. Nachwuchskonferenz des "Goerlitzer Kreises" in Słubice, 16. - 20. 10. 2001. Convivium 2002 s. 436-438  szczegóły 
artykuł: Kromp Ilona: Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 49 z. 2 s. 211-212 (sprawozdanie...) szczegóły 
830.impreza: "Literatura polska w przekładzie" - Międzynarodowa Konferencja Przekładowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Śmieja Florian: Dwa spotkania. Kultura [Paryż] 1997 nr 10 s. 131- (spraw....) szczegóły 
831.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gdański Rocznik Kulturalny 1989 t. 12 s. 284  szczegóły 
832.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona sztuce przekładu (1999).  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 12 s. 155 (not....) szczegóły 
833.impreza: Międzynarodowa konferencja "Translation: Theorie - Praxis - Didaktik" ["Przekład: teoria - praktyka - dydaktyka"].  szczegóły 
artykuł: Małgorzewicz Anna: Międzynarodowa konferencja Translation: Theorie - Praxis - Didaktik [Przekład: teoria - praktyka - dydaktyka]. Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 17-19. Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2010 t. 3 s. 357-359 (spraw....) szczegóły 
834.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (1999).  szczegóły 
artykuł: Duda Henryk: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 252-253 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Duda Henryk: Warsztaty Translatorskie. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
835.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (2000).  szczegóły 
artykuł: Duda Henryk: Warsztaty Translatorskie. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 13 (zapowiedź, uczestnicy...) szczegóły 
836.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (2001).  szczegóły 
artykuł: Grabias Magdalena: Trzecie Warsztaty Translatorskie (Lublin, 4-9 czerwca 2001). Summarium 2003 r. 30/31 (2001/2002) s. 288-290  szczegóły 
837.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (2002).  szczegóły 
artykuł: Klimkowski Konrad: Czwarte Warsztaty Translatorskie (Lublin, 9-13 grudnia 2002). Summarium 2003 r. 30/31 (2001/2002) s. 290-294  szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 38 (not....) szczegóły 
artykuł: Klimkowski Konrad: Odkryć poezję polską. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2003 nr 1 s. 15  szczegóły 
artykuł: Warsztaty Translatorskie. Forum Akademickie 2003 nr 1 s. 9 (nota sprawozdawcza; oprac. Piotr Kieraciński...) szczegóły 
838.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (2004).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Poetyckie 2004 nr 2 s. 33-34 (zapowiedź...) szczegóły 
839.impreza: "Polityka wydawnicza, jakość przekładów literackich, sytuacja tłumacza" - sesja (1994).  szczegóły 
artykuł: Baczyński Marcin: Zdaniem tłumaczy. Gazeta Wyborcza 1994 nr 259 s. 10  szczegóły 
840.impreza: Polsko-Niemieckie Warsztaty Literacko-Translatorskie (2003).  szczegóły 
artykuł: Młodzi tłumacze z Niemiec i Polski w Gnieźnie. Akant 2003 nr 6 s. 43 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: (gg): Warsztaty translatorskie "W.I.R.", przełom sierpnia i września, Berlin. Undergrunt 2003 nr 10/11 s. 165-167 (fel....) szczegóły 
841.impreza: "Problemy przekładu współczesnej poezji polskiej" - sympozjum (1998).  szczegóły 
artykuł: Marinelli Luigi: Tłumaczenie poezji. Polonia Włoska 1998 nr 2 s. 24 (nota...) szczegóły 
842.impreza: "Przekład artystyczny" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Wróblewska Sławka: Konferencja na temat topiki erotycznej w przekładzie. Rosyjska Ruletka 1994 [nr] 1 s. 111 (nota...) szczegóły 
843.impreza: "Przekład artystyczny" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Lebek Grzegorz: Translatorzy podglądnięci - w Ustroniu. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1995 nr 25 s. 7 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kozak Anna: Rosyjska Ruletka 1995 [nr] 2 s. 145 (nota...) szczegóły 
844.impreza: "Przekład artystyczny. Zagadnienia serii translatorskich" - konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Hańska Katarzyna: Konferencja naukowa "Przekład artystyczny. Zagadnienia serii translatorskich" Katowice, 26-27.01.1990. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 s. 219-221  szczegóły 
845.impreza: "Przekład artystyczny. Zagadnienie polityki w przekładzie" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Żemła Katarzyna: Rosyjska Ruletka 1996 [nr] 3 s. 189-190 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
846.impreza: "Przetłumaczyć Europę" - międzynarodowe spotkanie tłumaczy (1992).  szczegóły 
artykuł: Komendant Tadeusz: Europa. Centrum i peryferie. Potop 1992 nr 1 s. 2  szczegóły 
847.impreza: Rola przekładów literackich w kształtowaniu obrazu literatury i kultury danego kraju za granicą - konferencja (1999).  szczegóły 
artykuł: Jak przekładać?. Forum Akademickie 2000 nr 1 s. 4 (not....) szczegóły 
848.impreza: "Rola tłumacza i przekładu w procesie przyswajania literatur orientalnych w Europie" - seminarium z cyklu "Translating Worlds" (2001).  szczegóły 
artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 240-241 (nota spraw....) szczegóły 
849.impreza: "Rozmowy o przekładzie" - cykl spotkań (1994).  szczegóły 
artykuł: O przekładzie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1995 nr 22 s. 9 (not....) szczegóły 
artykuł: Kozak Anna: Rosyjska Ruletka 1995 [nr] 2 s. 143-144  szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1994 nr 6/7 s. 4 (not....) szczegóły 
850.impreza: Seminarium poświęcone problematyce najnowszej literatury rosyjskiej i przekładu (1996).  szczegóły 
artykuł: Księżyk Justyna, Wawrzyńczok Tomasz: Rosyjska Ruletka 1996 [nr] 3 s. 190 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
851.impreza: Sesja Polskich Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich (1992).  szczegóły 
artykuł: Odra 1993 nr 1 s. 111 (not....) szczegóły 
852.impreza: Sesja Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich (1994).  szczegóły 
artykuł: PAD: Co i jak tłumaczyć? Literatura krajów nadbałtyckich. Rzeczpospolita 1994 nr 268 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Szewczyk Grażyna: Dylematy tłumaczy. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 4 s. 195-197  szczegóły 
artykuł: Lorkowski Piotr Wiktor: III Sesja Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich. Topos 1995 nr 1/2 s. 67  szczegóły 
artykuł: Czech Jerzy: Jak tłumacz z tłumaczem. Arkusz 1995 nr 2 s. 15 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Literatura nadbałtycka w Gdańsku. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 220 s. 5 (program...) szczegóły 
artykuł: Sesja tłumaczy w Gdańsku. Rzeczpospolita 1994 nr 267 s. 6 (not....) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Ważne spotkanie. Tygodnik Powszechny 1994 nr 47 s. 12 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Pieńkos Andrzej: Wspólne morze. Nowy Nurt 1995 nr 1 s. 1, 4-5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 1 s. 130 (nota...) szczegóły 
853.impreza: Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich (1998).  szczegóły 
artykuł: Chojecki Andrzej: Rola tłumacza w historii. Gazeta Wyborcza 1998 nr 277 s. 17  szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 1 s. 141 (nota spraw....) szczegóły 
854.impreza: Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich (2000).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 81 (nota...) szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 2 s. 140 (not....) szczegóły 
artykuł: Lorkowski Piotr W.: Topos 2001 nr 1 s. 142-143 (nota...) szczegóły 
855.impreza: Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich poświęcona przekładom twórczości Wisławy Szymborskiej (1996).  szczegóły 
artykuł: Lorkowski Piotr Wiktor: IV Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich (Gdańsk 5-7 grudnia 1996). Topos 1997 nr 1 s. 115 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Szewczyk Grażyna Barbara: "Sto pociech" czyli tłumacze o Wisławie Szymborskiej. Temat Śląski 1996 nr 2 s. 14 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Ubertowska Aleksandra: Tłumacze o Szymborskiej. Gazeta Wyborcza 1996 nr 287 s. 17  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): W stronę Szymborskiej. Tygodnik Powszechny 1996 nr 50 s. 12  szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 58 s. 176 (not....) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
856.impreza: Spotkanie na temat stanu przekładów w zakresie tzw. literatury popularnej (1993). (w Domu Literatury...) szczegóły 
artykuł: Sadkowski Wacław: Służba ośmieszania partaczy przekładowych. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 268-269  szczegóły 
857.impreza: Spotkanie tłumaczy (1997).  szczegóły 
artykuł: Cichoń Tomasz: Warszawskie spotkanie tłumaczy. List Oceaniczny 1997 nr 44 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
858.impreza: Spotkanie tłumaczy literatury polskiej z ośmiu krajów (1998).  szczegóły 
artykuł: (rob): Spotkanie tłumaczy. Dekada Literacka 1998 nr 6/7 s. 2 (spraw....) szczegóły 
859.impreza: Spotkanie tłumaczy z Europy Środkowej (2000).  szczegóły 
artykuł: Engelking Leszek: Jeszcze Europa Środkowa nie zginęła. Tygodnik Powszechny 2000 nr 31 s. 19 (spraw., także o powołaniu podczas zjazdu Stowarzyszenia Tłumaczy Środ...) szczegóły 
860.impreza: Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej (2005).  szczegóły 
artykuł: (kl): Święto tłumaczy. Kraków 2005 nr 6/7 s. 110 (spraw....) szczegóły 
861.impreza: Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej (2009).  szczegóły 
artykuł: Drabik Grażyna: Słońce w deszczu. Przegląd Polski = Polish Review 2009 nr z 19 VI s. 7 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2009 nr z 12 VI s. 3 (nota...) szczegóły 
862.impreza: "Teoria i praktyka przekładu z języków orientalnych" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Dziekan Marek M., Wrona Barbara: Teoria i praktyka przekładu z języków orientalnych. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 111-112 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Górska Elżbieta: Zastosowanie metod kontrastywnej analizy funkcjonalnej do badań nad językiem arabskim. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 109-113  szczegóły 
863.impreza: "Terminologia w naukach o języku i komunikacji międzykulturowej - kod dla wtajemniczonych czy narzędzie poznania? - konferencja (2010).  szczegóły 
artykuł: Dybiec-Gajer Joanna: "Terminologia w naukach o języku i komunikacji międzykulturowej - kod dla wtajemniczonych czy narzędzie poznania?, Kraków, 17-19 marca 2010 r. (sprawozdanie). Rocznik Przekładoznawczy 2011 nr 6 s. 233-236 (sprawozdanie...) szczegóły 
864.impreza: "Tłumacze - pośrednicy czy przemytnicy" - sesja literacka (2001).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 78 s. 208 (not....) szczegóły 
865.impreza: "Tłumaczenie kontra przekład" - seminarium (1995).  szczegóły 
artykuł: Zielińska Joanna: Tłumaczenie kontra przekład (Seminarium Katowice '95). Sfinks 1995 nr 4 s. 63-65 (sprawozdanie...) szczegóły 
866.impreza: "Translation im Spannungsfeld der Cultural Turns / Translation among Cultural Turns" - konferencja (2011).  szczegóły 
artykuł: Kaźmierczak Marta: Translation im Spannungsfeld der Cultural Turns / Translation among Cultural Turns, Gdańsk, 13-14 października 2011 r. (sprawozdanie). Rocznik Przekładoznawczy 2011 nr 6 s. 237-239 (sprawozdanie...) szczegóły 
867.impreza: Warsztaty dla młodych tłumaczy (do lat 30) z języków białoruskiego, czeskiego, rosyjskiego, słowackiego oraz ukraińskiego (1998).  szczegóły 
artykuł: Warsztaty dla młodych tłumaczy. Dekada Literacka 1998 nr 6/7 s. 14 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Warsztaty dla młodych tłumaczy. Kwartalnik Artystyczny 1998 nr 2 s. 223 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Studium 1998 nr 11/12 s. 261 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Literatura na Świecie 1998 nr 3 s. 322 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 1998 nr 3 s. 120 (zapow. oraz inf. o terminie nadsyłania próbek przekładów...) szczegóły 
868.impreza: Warsztaty dla tłumaczy literatury szwedzkiej w semestrze jesiennym (2003).  szczegóły 
artykuł: (PD): Warsztaty dla tłumaczy. Książki 2002 nr 11 s. 10 (ogł....) szczegóły 
869.impreza: Warsztaty dla tłumaczy literatury szwedzkiej w semestrze wiosennym (2001).  szczegóły 
artykuł: Kruszyński Zbigniew: Warsztaty w Sztokholmie. Plus Minus 2000 nr 23 s. D8 (ogł....) szczegóły 
870.impreza: Warsztaty dla tłumaczy literatury szwedzkiej w semestrze wiosennym (2003).  szczegóły 
artykuł: Warsztaty dla tłumaczy szwedzkiego. Tygodnik Powszechny 2002 nr 28 s. 4 (ogł. warsztatów dla początkujących tłumaczy literatury szwedzkiej...) szczegóły 
871.impreza: Warsztaty przekładu tekstów czeskich (2003).  szczegóły 
artykuł: Przegląd działalności studenckich kół naukowych w letnim semestrze roku akademickiego 2002/2003. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 7/8 s. 17 (m.in. not. o imprezie...) szczegóły 
872.impreza: "(Wy)tłumaczyć Słowiańszczyznę" - międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom związanym z przekładem języków zachodnio- i południowosłowiańskich (2008).  szczegóły 
artykuł: (Wy)tłumaczyć Słowiańszczyznę. Pan Slawista 2008 4 s. 8 (sprawozdanie...) szczegóły 
873.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: T.W.: Życie Chrześcijańskie w Polsce 1989 nr 12 s. 94-95  szczegóły 
874.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Od redakcji. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 3 s. 5-9 (sprawozdanie...) szczegóły 
875.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniak Anna: Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 91-95 (spraw....) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
876.książka o twórcy: Übersetzungsprozesse in Wort und Musik. Zu den Möglichkeiten dichterischer Translation und musikalischer Untermalung zweier Balladen von Friedrich Schiller. 2010  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
877.książka: Chrześcijaństwo a kultura. 2006 ([Zawiera m.in.:] Wiesław Jan Wysocki: Chrześcijańskie inspiracje polsk...) szczegóły 
878.książka: Literatura i wiedza. 2006 ( Włodzimierz Bolecki: Niebezpieczne związki (zamiast wstępu). * Danuta...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
879.artykuł: Bobowska-Nastarzewska Patrycja: Parateksty tłumacza na podstawie własnego przekładu dzieła "Plotyn albo prostota spojrzenia" autorstwa współczesnego filozofa Pierre'a Hadota. Rocznik Przekładoznawczy 2012 nr 7 s. 39-50 (dot. przekładu przepisów i komentarzy o charakterze literackim i nieli...) szczegóły 
880.artykuł: Płaszczewska Olga: Przekład w dydaktyce komparatystyki literackiej. Rocznik Przekładoznawczy 2005 nr 1 s. 105-114 (dot. doświadczeń związanych z prowadzeniem zajęć uniwersyteckich; z fr...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
881.artykuł: Warsztaty organizowane w ramach specjalizacji "Animacja Kultury". x ([w ks.zb.:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. Red. Grzegor...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
882.książka: Barańczak Stanisław: Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze. 1990 (I. Tłumacząc własny wiersz: "Zemsta ręki śmiertelnej" [o wierszu Stani...) szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Zbigniew: Krowa. Wokanda 1991 nr 1 s. 12  szczegóły 
recenzja: Bratkowski Piotr: Od N.N. do E.E.. Literatura 1990 nr 9 s. 54  szczegóły 
recenzja: Buski Tadeusz: On jest. Tygodnik Solidarność 1991 nr 11 s. 17  szczegóły 
recenzja: Kozarynowa Zofia: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1990 nr 33 s. 8-9  szczegóły 
recenzja: Morawiec Elżbieta: Stanisława Barańczaka "Kościół wzniesiony ze słów". Kultura Niezależna 1990 nr 64 s. 105-108  szczegóły 
recenzja: Myszkowski Krzysztof: Przeciw nicości. Odra 1991 nr 11/12 s. 110-111  szczegóły 
recenzja: Niemiec Maciej: Asymetria pamięci. Kontakt 1990 nr 6 s. 106-113  szczegóły 
recenzja: Nowakowski Andrzej: "Poezja i dobroć - i więcej nic". NaGłos 1991 nr 4 s. 237-240  szczegóły 
recenzja: Nyczek Tadeusz: Ocalone w tłumaczeniu. Zeszyty Literackie 1991 z. 34 s. 118-126 (z not. o Tadeuszu Nyczku, s. 158...) szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Książka koncept. Twórczość 1990 nr 8 s. 102-104  szczegóły 
recenzja: Ratajewska Elżbieta: Po co i dlaczego się pisze?. Akcent 1991 nr 1 s. 141-142  szczegóły 
recenzja: Smolka Iwona: On Jest. Tygodnik Literacki 1990 nr 4 s. 16  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Pogląd 1990 nr 5 s. 58  szczegóły 
recenzja: Walas Teresa: Między lingwistyką a metafizyką. Tygodnik Powszechny 1990 nr 20 s. 8  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: AS. Gazeta Wyborcza 1990 nr 91 s. 8  szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Na przekór Nieistnieniu albo: Pojazd krytycznoliteracki. Res Publica 1990 nr 7/8 s. 103-105  szczegóły 
polemika: Wasz doktor C.: Gabinet doktora Caligari. Czas Kultury 1990 nr 21 s. 91-92  szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Pojazd krytycznoliteracki. Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 19 IV 9  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 112-3  szczegóły 
883.książka: Davie Donald: Slavic excursions. Essays on Russian and Polish literature. 1990 ([M.in.:] "Pan Tadeusz" [Adama Mickiewicza] in English verse. Polish Ba...) szczegóły 
recenzja: Baer Joachim T.: World Literature Today 1991 t. 65 nr 2 s. 371  szczegóły 
recenzja: Smith Walter Fred: Slavic and East European Journal 1993 t. 37 z. 1 s. 100-101  szczegóły 
884.książka: Doktoranckie varia i wariacje. 2005 ( [Tom pokonferencyjny I Poznańskich Junioratów odbywających się 26-27 ...) szczegóły 
885.książka: [Drugie] II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 1991 ([Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama M...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 85 (1671) s. 112-113  szczegóły 
886.książka: Dybiec Julian: Polska w orbicie wielkich idei. Polskie przekłady obcojęzycznego piśmiennictwa 1795-1918. T. 1. 2011  szczegóły 
887.książka: Kresy, Syberia, literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu. 1995 (I. Kategorie i przekroje: Eugeniusz Czaplejewicz: Literatura jako zjaw...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 226-229 (tekst w jęz. angielskim...) szczegóły 
888.książka: Na początku był przekład. 1999 (Od Redakcji. * Rozdz. I. Na początku było tłumaczenie. Teresa Eminowic...) szczegóły 
889.książka: Nowicka Elżbieta: Omamienie, cudowność, afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć. 2003 (Uwagi wstępne. * I. Drama czarodziejska. Gry teatralne i filozoficzne:...) szczegóły 
890.książka: Pietrkiewicz Jerzy: Polish literature from the European perspective. Studies and treaties. 2006 ([Szkice komparatystyczne dot. literatury polskiej różnych epok w konte...) szczegóły 
891.książka: Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie Jej pracy naukowo-dydaktycznej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Władysława Książek-Bryłowa: Jubileusz Profesor Haliny...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
892.impreza: Szwedzko-polska konferencja tłumaczy (1993).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
893.artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Islamizmy w systemie leksykalno-gramatycznym polszczyzny (z historii procesów adaptacyjnych). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2002 z. 7 s. 161-184 (dot. m.in. języka utworów Jana Chryzostoma Paska, Adama Mickiewicza, p...) szczegóły 
894.artykuł: Świacki Światosław: Jestem i Polakiem, i Rosjaninem. Nowe Kontrasty 2002 nr 9 s. 3-5 (wyw. z tłumaczem m.in. nt. jego przekładów literatury polskiej na języ...) szczegóły 
895.artykuł: Zagórska Bożena: Sąsiad był, jest i będzie. Trybuna 2003 nr 248 s. 13 (dot. m.in. recepcji literatury polskiej w Rosji i rosyjskiej w Polsce ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
896.książka: Rytel Jadwiga: Studia z dziejów prozy staropolskiej. 1990 (Kierunki i tendencje w badaniach nad prozą staropolską. Z problematyki...) szczegóły 
897.książka: Traduzione e rielaborazione nelle letterature di Polonia, Ucraina e Russia XVI-XVIII secolo. 1999 (Giovanna Brogi Bercoff: Introduction. * [Zawiera m.in.:] Jadwiga Zięta...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
898.artykuł: Gawłowska Wanda: Polskie przekłady powieści o Aleksandrze Wielkim w XVI wieku. Studia Źródłoznawcze 1990 t. 32/33 s. 143-152 (dot. przekł. Leonarda z Bończy z 1510 i anonimowego przekł. z 1550...) szczegóły 
899.artykuł: Kwilecka Irena: Średniowieczna Biblia czeska a staropolskie przekłady biblijne (zarys problematyki badawczej). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 73-82  szczegóły 
900.artykuł: Walecki Wacław: Ruch Literacki 2002 z. 3 s. 316-320 (rec. zbiorcza 6 tomów przekładów Biblii na jęz. polski w serii "Biblia...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
901.artykuł: Belcarzowa Elżbieta: W poszukiwaniu staropolskiego przekładu Nowego Testamentu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 7-26 (omówienie XV-wiecznej spuścizny przekładowej z zakresu Nowego Testamen...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    książki (alfabet autorów)
902.książka: Greszczuk Barbara: Archetypy starotestamentowe w polskich przekładach psalmów. Problemy lingwistyki stosowanej. 2000  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
903.książka: Snopek Jerzy: Prowincja oświecona. Kultura literacka Ziemi Krakowskiej w dobie Oświecenia 1750-1815. 1992 (Słowo wstępne. Wprowadzenie. * Część I: I. Zaplecze instytucjonalno-sp...) szczegóły 
recenzja: Aleksandrowska Elżbieta: Wiek Oświecenia 1995 nr 11 s. 209-221  szczegóły 
polemika: Snopek Jerzy: List otwarty do profesora Zdzisława Libery. Odpowiedź na recenzję Elżbiety Aleksandrowskiej. Wiek Oświecenia 1995 nr 11 s. 223-231  szczegóły 
polemika: Aleksandrowska Elżbieta: List otwarty. Redaktor naczelny "Wieku Oświecenia", Pan Profesor Zdzisław Libera. Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 247-249  szczegóły 
recenzja: Hombek Danuta: Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 224-231  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Kultura literacka prowincji. Nowe Książki 1993 nr 12 s. 36  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
904.artykuł: Łossowska Irena: Polskie przekłady powieściowe w XVIII wieku (Wstępne rozpoznanie). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 125-130  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
905.książka: Orientalizm romantyczny. Arabski romans rycerski. 1997 (Słowo od Redakcji. * Orientalizm romantyczny: Janusz Danecki: Jak Adam...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
906.artykuł: Tylusińska Anna: Przekłady z włoskiej literatury romantycznej na język polski w pierwszej połowie XIX wieku - istotny aspekt kontaktów polsko-włoskich w dziedzinie kultury. Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 55-77 (z bibliografią przekładów z literatury włoskiej okresu romantyzmu na z...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
907.książka: Szymańska Beata: Kultury i porównania. ([Dot. kwestii problemów, zwłaszcza związanych z niewypowiadalnością, o...) szczegóły 
recenzja: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 197-200  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
908.książka: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Rilke poetów polskich. 2004 ([Dot. recepcji poezji Rainera Marii Rilkego w twórczości poetów polski...) szczegóły 
recenzja: Vandenborre Katia: Rilke na rozdrożu krytyki. Rocznik Komparatystyczny 2010 t. 1 s. 287-293  szczegóły 
909.książka: Sprachen und Kulturen. Vortraege zur Woche der polnischen Kultur und Wissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland 25. September bis 2. Oktober 1990. 1991 ([Zawiera m.in.:] Vorwort. * Roman Taborski: Zweisprachige polnisch-deu...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
910.książka: Doktoranckie varia i wariacje. 2005 ( [Tom pokonferencyjny I Poznańskich Junioratów odbywających się 26-27 ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
911.artykuł: Bereś Stanisław: Manipulacja i szyfr: Polska literatura współczesna w lustrze przekładu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997 nr 44 (1990) s. 41-51 (m.in. o sytuacji pozorowania autonomii literatury polskiej w latach 19...) szczegóły 
912.artykuł: Brzozowski Jerzy: Le genie de la langue: ce qu'en disent les poetes (Czesław Miłosz, Aleksander Wat, Henri Meschonnic). Romanica Cracoviensia 2003 nr 3 s. 41-50 (dot. pracy oraz koncepcji translatorskich Czesława Miłosza, Aleksandra...) szczegóły 
913.artykuł: "Literatura jest tłumaczeniem". NaGłos 1993 nr 11 s. 13-27 (dyskusja; wypow.: Ryszard Krynicki, Bronisław Maj, Czesław Miłosz, Pio...) szczegóły 
914.artykuł: Skuza Barbara: Translatorski chaos. Rzeczpospolita 1997 nr 65 s. 27 (sytuacja w środowisku tłumaczy, także literatury pięknej...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
915.książka: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Rilke poetów polskich. 2004 ([Dot. recepcji poezji Rainera Marii Rilkego w twórczości poetów polski...) szczegóły 
recenzja: Vandenborre Katia: Rilke na rozdrożu krytyki. Rocznik Komparatystyczny 2010 t. 1 s. 287-293  szczegóły 
916.książka: Lam Andrzej: Inne widzenie. Szkice o poezji polskiej i niemieckiej. 2001 (Prorocy minionego wieku: Awangarda w perspektywie postmodernistycznej ...) szczegóły 
recenzja: (TJŻ): Książki 2001 nr 10 s. 70-71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Przegląd Humanistyczny 2001 nr 5 s. 89-93  szczegóły 
917.książka: Maliszewski Julian: Niemieckojęzyczne przekłady współczesnej liryki polskiej. 2004 ([Dot. historii tłumaczenia polskiej poezji współczesnej na język niemi...) szczegóły 
918.książka: Sommer Piotr: Po stykach. ([Eseje]...) szczegóły 
919.książka: Tarnowska Beata: Między światami. Problematyka bilingwizmu w literaturze. Dwujęzyczna twórczość poetów grupy "Kontynenty". 2004 (Od Autorki. Wstęp. Część I: Dwujęzyczność i literatura [dot. literatur...) szczegóły 
920.książka: Tłumacze kultur. Materiały VI i VII Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. 2010  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
921.książka: Edukacja dla przyszłości. T. 3. 2006 ([Zawiera m.in.] Izolda Gulczyńska-Zalewska: Die Vorlaeufer der Gedruck...) szczegóły 
922.książka: Łukosz Jerzy: Języki prozy. 1989 (Wcielenie [język współczesnej prozy polskiej]. Literatura chłopów. Pun...) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Przerzucanie mostów?. Twórczość 1991 nr 3 s. 102-104  szczegóły 
recenzja: Lejman Jacek: Literatura i Lebenswelt. Akcent 1991 nr 1 s. 149-150  szczegóły 
recenzja: Sadkowski Wacław: "Alchemia słowa tłumaczonego". Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 292-295 (dot. szkiców pośw. translacji i komparatystyce lit....) szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Orski i Łukosz o prozie. Że 1990 nr 4/5 s. 19-24  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura 1945-1989. Proza)
    imprezy (alfabet tytułów)
923.impreza: "Tłumaczenie kontra przekład" - seminarium (1995).  szczegóły 
artykuł: Zielińska Joanna: Tłumaczenie kontra przekład (Seminarium Katowice '95). Sfinks 1995 nr 4 s. 63-65 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
924.książka: Janikowski Przemysław: Polska literatura najmłodsza w kontekście problematyki translatologicznej. 2008  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
925.artykuł: Grabowska Monika: Le traducteur vu par son auteur. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 51-64 (m.in. dot. pisarzy: Marek Krajewski, Zyta Rudzka, Małgorzata Sikorska-...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Krytyka (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
926.książka: Poezja nowa i najnowsza. Sytuacje. Interpretacje. Materiały pokonferencyjne.. 2003 ([Tom pokonferencyjny sesji: "Jesień poetów. Poezja nowa i najnowsza. S...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
927.książka: Poezja nowa i najnowsza. Sytuacje. Interpretacje. Materiały pokonferencyjne.. 2003 ([Tom pokonferencyjny sesji: "Jesień poetów. Poezja nowa i najnowsza. S...) szczegóły 
928.książka: Sosnowski Andrzej: "Najryzykowniej". 2007 ("Najryzykowniej" (u [Rafała] Wojaczka). Liryzm [Eugeniusz Tkaczyszyna-...) szczegóły 
recenzja: Larek Michał: "Chodzi o śmierć (naprawdę o 'śmierć'). Dodatek Literacki 2008 nr 1 s. 19  szczegóły 
recenzja: Pyzik Agata: Tam, gdzie go nie ma. Lampa 2007 nr 9 s. 66  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
929.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czym zastąpimy Zespół Literacki?. Novaja Pol'sha 2002 nr 9 s. 79 (ogłoszenie Zespołu Literackiego o programie wsparcia wydawniczego dla ...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Prawo autorskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
930.artykuł: Garcarz Michał: Zagadnienie plagiatu literackiego, czyli o domniemaniu winy/niewinności tłumacza słów parę. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 93-110 (z ded. Jadwidze Koniecznej-Twardzikowej...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
931.konkurs: Konkurs dla tłumaczy na przekład wiersza Henri Michaux "Repos dans le mahleur" (1996).  szczegóły 
artykuł: Pauza 1996 nr 1 s. 9 (ogł....) szczegóły 
932.konkurs: Konkurs translatorski poezji Seamusa Heaneya (2001). (nagr.: Piotr Madej, Ewa Krzesimowska, Mirosław Chmiel...) szczegóły 
933.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Translatorski Poezji Philipa Arthura Larkina (2003).  szczegóły 
artykuł: Przekładaniec 2003 nr 10 s. 144 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
934.nagroda: Found in Translation Award (2011). (Clare Cavanagh i Stanisław Barańczak za przekład zbioru "Tutaj" Wisław...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą
    książki (alfabet autorów)
935.książka: Przekłady literatur słowiańskich. T 1. Cz. 1. Wybory translatorskie 1990-2006. 2009  szczegóły 
936.książka: Przekłady literatur słowiańskich. T 2. Cz. 1. Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. 2011  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
937.książka: Literatura polska w przekładzie. 1998 (Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Urszula Kropiwi...) szczegóły 
938.książka: Transfert des cultures par le biais des traductions litteraires = Przenikanie się kultur poprzez przekład literacki. Le XXVIe colloque de l'AIMAV organise en collaboration avec la Societe Poznanienne des Amis des Sciences et des Lettres (PTPN), Poznań, 27-29 mai 1995. 1999 (Marcel de Greve: Preliminaires. * Raja T. Nasr: The possibilities and ...) szczegóły 
939.książka: [Trzecia] III Sesja Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich pod patronatem miesięcznika "Literatura na Świecie". 17-19 listopada 1994. 1994 (Andrzej Chojecki: O Polsce i Polakach w literaturze szwedzkiej. Z dzie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
940.artykuł: Wieczerska Janina: Propozycja alternatywna dla tłumacza literatury polskiej. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 196-202 (list najatrakcyjniejszych, z punktu widzenia czytelnika zagranicznego,...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
941.książka: Polsko-ceske sousedstvi v rozvoji jazyka a literatury. 1997 (Teresa Zofia Orłoś: Przedmowa. * [Referaty wygłoszone na konferencji "...) szczegóły 
recenzja: Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 277-281  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
942.artykuł: Pavera Libor: Tłumaczenia niektórych tekstów współczesnej prozy polskiej na język czeski - przyczynek do dialogu kultur. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2011 t. 2 cz. 1 (2843) s. 188-202 (z fragm. przekładów na język czeski...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Francja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
943.artykuł: Skibińska Elżbieta: Missionnaire, consacrant, passeur, heraut...? Figures du traducteur de litterature polonaise en France. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 185-201 (dot. przekładów literatury polskiej we Francji po 1945 roku; ze stresz...) szczegóły 
944.artykuł: Skibińska Elżbieta: Zniekształcone odbicie. Proza polska lat 1945-1989 we francuskim przekładzie. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 137-151 (z not. o autorce art. na s. 179...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Litwa (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
945.artykuł: Bokszyski Antoni: Wileńscy popularyzatorzy poezji litewskiej. Znad Wilii 1999 nr 20 s. 4-5 (biografie i twórczość polskich tłumaczy literatury litewskiej - Stefan...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
946.impreza: "Ich oder ja" - warsztaty młodej literatury i przekładu (2002).  szczegóły 
artykuł: Gumz Alexander, Reimert Karla: Ich oder ja = Ich oder ja. Wir 2002 nr 6 s. 10-13, 14-17 (tekst równoległy w języku niemieckim i polskim; art. wprowadzający do ...) szczegóły 
947.impreza: Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich (2000).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 81 (nota...) szczegóły 
artykuł: Lorkowski Piotr W.: Topos 2001 nr 1 s. 142-143 (nota...) szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 2 s. 140 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
948.książka: Nikolaev S. I.: Pol'skaja poehzija v russkich perevodakh. Vtoraja polovina XVII - pervaja tret' XVIII veka. 1989 (Vvedenie. - 1. Puti proniknovenija pol'skoj poehzii v Rossiju. 2. Poeh...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Słowenia (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
949.artykuł: Suler Galos Jasmina: Przesunięcia międzytekstowe i międzykulturowe w tłumaczeniu. Współczesna proza polska w języku słoweńskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2011 t. 2 cz. 1 (2843) s. 283-294  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
950.artykuł: Pawłyczko Dmytro: Droga do Europy. Nowe Kontrasty 1999 nr 5 s. 3-6 (wyw. m.in. nt. przekładów na jęz. ukraiński polskiej poezji oraz konta...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
951.książka: Manasterska-Wiącek Edyta: Polska poezja dla dzieci w przekładach na język rosyjski. Na podstawie wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. 2009  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
952.artykuł: Kromp Ilona: Zur Wiedergabe ausgewaehlter Kulturelemente in deutschen Uebersetzungen polnischer Jugendliteratur. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 2009 nr 28 (3196) s. 81-88 (na podstawie tekstów pisarzy: Adam Bahdaj, Ludwik Jerzy Kern, Małgorza...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Ilustracje (literatura dla dzieci i młodzieży)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
953.artykuł: Szast Monika: The Creative Interplay of Illustrations and Words: Intersemiotic Translation of Sister Arts in Translation of Children?s Literature. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia 2011 [z.] 8 s. 251-260  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
954.artykuł: Gushheva Ol'ga, Kazanceva Elena, Kozhinova Alla: O realizacii koncepta "ogon'" v nekotorykh pol'skikh tekstakh. Palanistyka = Polonistika = Polonistyka 2001 [t. 3] (2000) s. 161-179  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
    książki (alfabet autorów)
955.książka: Kultura popularna a przekład. 2005  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Kaszuby (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
956.artykuł: Kowalski Janusz: Kaszubi - największa grupa etniczna. Naji Goche 2003 nr 2 s. 22-23 (m.in. nt. literatury tworzonej w języku kaszubskim i twórców pochodząc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ogólne (tematy, motywy.)
    książki (alfabet autorów)
957.książka: Kulturní translace = Kulturelle Translationen = Translacje kulturowe. Příspěvky z mezinárodní studentské konference InterFaces VII v červnu 2009 v Praze. 2010 ([Zawiera m.in.: ] Anja Bethke: Aktionsarten als Übersetzungsproblem in...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
958.książka: Kresy, Syberia, literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu. 1995 (I. Kategorie i przekroje: Eugeniusz Czaplejewicz: Literatura jako zjaw...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 226-229 (tekst w jęz. angielskim...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
959.książka: Chrześcijaństwo a kultura. 2006 ([Zawiera m.in.:] Wiesław Jan Wysocki: Chrześcijańskie inspiracje polsk...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Syberia, łagry, zesłanie, tułaczka (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
960.książka: Żemła Katarzyna: Przetłumaczyć łagier. Rosyjska i polska literatura łagrowa we wzajemnych przekładach. 2000 ([W oparciu o utwory: Eugenia Ginzburg: Stroma droga / Stroma ściana. G...) szczegóły 
recenzja: Ojcewicz Grzegorz: Piekło sowieckiego raju. Śląsk 2002 nr 4 s. 76  szczegóły 
recenzja: (wk): Śląsk 2001 nr 6 s. 77 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zarzyna Marcin: Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 1 s. 126-128  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żywioły - ogień, powietrze, woda, ziemia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
961.artykuł: Gushheva Ol'ga, Kazanceva Elena, Kozhinova Alla: O realizacii koncepta "ogon'" v nekotorykh pol'skikh tekstakh. Palanistyka = Polonistika = Polonistyka 2001 [t. 3] (2000) s. 161-179  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Rusycystyka
    książki (alfabet autorów)
962.książka: [Pięćdziesiąt] 50 lat polskiej rusycystyki literaturoznawczej. 2000 (Barbara Stempczyńska: Od Redakcji. * Władysław Piotrowski: Polskie pow...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
963.artykuł: Rycielska Beata: Translatoryka - perspektywy nauczania na kierunku filologii słowiańskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 2000 nr 10 (286) s. 160-174 (nt. teorii przekładu i działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu Fil...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Słoweńska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
964.artykuł: Będkowska-Kopczyk Agnieszka: Słowenia, moja miłość. Akademia 2003 nr 5 s. 26-28 (wywiad z tłumaczką i pracownikiem Wydziału Humanistyczno-Społecznego A...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
965.książka: Książek-Szczepanikowa Aniela: Ekranowy czytelnik - wyzwanie dla polonisty. 1996 (Wstęp. - Wobec tekstu literackiego: Technika - mass media - kultura - ...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Lektury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
966.artykuł: Nyczek Tadeusz: Wtóra śmierć Antygony. Książki. Gazeta 1998 nr 10 s. 12 (nt. roli dobrego przekładu w przypadku lektur szkolnych...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
967.artykuł: Barciś Zofia: Język poezji w przekładzie i oryginale. ("Don't ask for poems", "Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi..."). Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 4 s. 46-50 (porównywanie przekładu z oryginałem wiersza Juliusza Słowackiego "W pa...) szczegóły 
968.artykuł: Grzegorczyk Alicja: Przekład w dydaktyce szkolnej. Studenckie Prace Naukowe 2001 z. 11 s. 19-30 (problematyka twórczości przekładowej jako temat lekcji języka polskieg...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
969.artykuł: Warsztaty organizowane w ramach specjalizacji "Animacja Kultury". x ([w ks.zb.:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. Red. Grzegor...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
970.książka: Na łęczyckim trzeci... (Wiersze-dedykacje). 1993 (Henryk Pustkowski: ...raz jeszcze... [wstęp]. - [Wiersze dedykowane W...) szczegóły 
971.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Arlt Judith: "Boli mnie głowa". Zapiski na marginesie polsko-niemieckiego porozumienia. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 123-138 (dot. konsultacji przy pracach nad tłumaczeniami do antologii, z omówie...) szczegóły 
nawiązanie: O tym, jak nie należy mówić. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 139-141 (dyskusja; wypow.: Judith Arlt, Urszula Kiermeier, Renate Schmidgall, T...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    książki (alfabet autorów)
972.książka: Marinelli Luigi: Polski Adon. O poetyce i retoryce przekładu. 1997 ([Studium komparatystyczne anonimowego polskiego przekładu "Adon" i wło...) szczegóły 
recenzja: Niedźwiedź Jakub: Jedno arcydzieło i jeden wybitny poemat. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 174-178 (z not. o Jakubie Niedźwiedziu na s. 190...) szczegóły 
recenzja: Rytel Jadwiga: O staropolskim przekładzie "Adona". Barok 1999 nr 1 s. 215-221  szczegóły 
recenzja: Pelc Janusz: Promocja książki Luigi Narinellego o "Adonie" i inauguracja nowej serii wydawniczej. Uniwersytet Warszawski, 5 lutego 1998 r.. Barok 1998 nr 2 s. 234-235 (sprawozdanie z imprezy promocyjnej...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 361 (not....) szczegóły 
973.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwilecka Irena: Biblia Leopolity i Biblia Brzeska. Tradycja a nowoczesność przekładu. x ([W ks. zb.:] Biblie staropolskie. Red. nauk. Irena Kwilecka. Poznań 20...) szczegóły 
artykuł: Lisowski Tomasz, Migdał Jolanta: Uwagi o słownictwie protestanckich przekładów Biblii. Osobliwości leksykalne Biblii brzeskiej a Biblia gdańska. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 209-219  szczegóły 
974.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Tomasz, Migdał Jolanta: Uwagi o słownictwie protestanckich przekładów Biblii. Osobliwości leksykalne Biblii brzeskiej a Biblia gdańska. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 209-219  szczegóły 
975.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: Niemieckie XIX-wieczne tłumaczenie "Bogurodzicy". Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 171-176 (dot. tłumaczenia Franza Hiplera...) szczegóły 
976.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kamper-Warejko Joanna: Psalmy 114. i 115. z "Toruńskiego kancjonału" na tle wybranych staropolskich przekładów psałterza. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2003 z. 58 (359) s. 73-84 (analiza tekstów z "Toruńskiego kancjonału" zredagowanego przez Piotra ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Balcerzan Edward
    wywiady (alfabet autorów)
977.wywiad: Ambrasas Kazimieras Jouzas: Przeżycie wielojęzyczności. Kresy 1994 nr 17 s. 156-159 (nt. twórczości translatorskiej...) szczegóły 
  Barańczak Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
978.książka o twórcy: Kaczorowska Monika: Przekład jako kontynuacja twórczości własnej. Na przykładzie wybranych translacji Stanisława Barańczaka z języka angielskiego.  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
979.artykuł: Dziadek Adam: Strategia przekładu literackiego. Opcje 1995 nr 1/2 s. 116-118 (opis strategii przekładowej Stanisława Barańczaka na przykładzie jego ...) szczegóły 
980.artykuł: (K.Sz.): Czy S. Barańczak wielkim tłumaczem jest?. Nowy Nurt 1994 nr 3 s. 1  szczegóły 
981.artykuł: Słomianowski Andrzej: Tłumacz czy imitator?. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 12 s. 9 (nt. przekładów poezji anglojęzycznej Stanisława Barańczaka...) szczegóły 
  Brodal Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
982.artykuł: Januszewska-Skreiberg Janina: Jan Brodal - tłumacz, jakich niewielu... Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 102 s. 7 (z fot....) szczegóły 
  Brodziński Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
983.artykuł: Namowicz Tadeusz: Kazimierz Brodziński jako tłumacz "Cierpień młodego Wertera". Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 5-18 (dot. okoliczności, jakości i recepcji tłumaczenia w kontekście epoki...) szczegóły 
984.dotyczy innego zapisu:
-książka: Szagun Dorota: Jedna pieśń - dwa dzieła. Szkice o dwóch wersjach "Pieśni nad pieśniami" w romantyzmie. 2011 ([Dot. także "Pieśni z pieśni" Kornela Ujejskiego]....) szczegóły 
  Brydak Wojsław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
985.artykuł: Czechowska-Derkacz Beata: Żałuję, że nie tłumaczyłem "Szatańskich wersetów". Przegląd 2003 nr 14 s. 40-42 (dot. pracy translatorskiej...) szczegóły 
  Budny Bieniasz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
986.książka o twórcy: Małek Eliza: Pervyj drevnerusskij perevod "Apofegmat" Benâša Budnogo. Issledovanie i izdanie teksta. 2011  szczegóły 
  Budny Szymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
987.artykuł: Kamieniecki Jan: Z dziejów szesnastowiecznej filologii biblijnej - przekłady biblijne Szymona Budnego. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1999 t. 25 s. 59-65  szczegóły 
  Busza Andrzej
    wywiady (alfabet autorów)
988.wywiad: Wysocka Jolanta: Moja przygoda językowa. Przegląd Polski = Polish Review 2011 nr z IX s. 8-9 (nt. pracy translatorskiej i twórczości poetyckiej; z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chróścielewski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
989.artykuł: Mucha Danuta: Z problematyki przekładu folkloru rosyjskiego na język polski. Byliny na warsztacie translatorskim Tadeusza Chróścielewskiego. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 9-24  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
990.wywiad: Włodkowski Lucjusz: Pozostałem już sam.... Nowe Kontrasty 2000 nr 8 s. 23-24 (nt. własnej pracy translatorskiej oraz literatury białoruskiej wydawan...) szczegóły 
  Chwin Stefan
991.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grudzińska Joanna: "Hanemann" i "Weiser Dawidek" w przekładach. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 1/2 s. 93-117  szczegóły 
  Czerniawski Adam
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
992.tekst paraliteracki: Czerniawski Adam: Kłopoty tłumacza. Fraza 2002 nr 1/2 s. 254-256 (nt. propozycji złożonej przez Wydawnictwo Literackie w Krakowie dot. t...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Danecki Ryszard
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
993.tekst paraliteracki: Danecki Ryszard: Niewolnik czy rywal? (Z doświadczeń tłumacza). Akant 2002 nr 3 s. 20-21 (wypowiedź nt. własnych prac przekładowych...) szczegóły 
  Dąbrowska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
994.artykuł: Nawrocka Ewa (ur. 1942): "Dusza nie jest podróżniczką i (...) wszędzie jest u siebie w domu". Punkt po punkcie 2002 z. 3 s. 147-153 (dot. przekładu "Myśli" Ralpha Waldo Emersona i wypływu treści utworu n...) szczegóły 
  Dębowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
995.artykuł: Wichowa Maria: Andrzej Dębowski jako tłumacz mitów - fragmentów "Metamorfoz" Owidiusza. Meander 1990 nr 7/9 s. 177-185  szczegóły 
996.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wichowa Maria: "Tysbe z Piramusem" Andrzeja Dębowskiego. O warsztacie tłumacza. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2006 t. 60 s. 193-200  szczegóły 
  Długosz Jan (1415-1480)
997.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bałuk-Ulewiczowa Teresa: Ciemne strony pośrednictwa w translacji. Czyli - nie bój się wroga, bój się przyjaciela. x 2000 ([w ks. zb.:] Przekład jako promocja literatury. Pod red. Marii Filipow...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fac Bolesław Antoni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
998.artykuł: Oksiuta-Borowska Aleksandra: Muzycznie o poecie, czyli... Faca czterdziestolecie. Pomerania 2000 nr 2 s. 69 (nt. uroczystości z organizowanej w Gdańsku przez gdański oddział Stowa...) szczegóły 
  Faleński Felicjan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
999.książka o twórcy: Kowalczuk Urszula: Felicjan Faleński. Twórczość i obecność. 2002 ([Monografia życia i twórczości literackiej i przekładowej; dot. w szcz...) szczegóły 
  Fredro Aleksander
1000.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sieradzka-Kulasa Małgorzata: Zu Kulturreferenzen in der literarischen Uebersetzung am Beispiel der Komoedie "Zemsta" [Die rache] von Aleksander Graf Fredro. Convivium 2001 s. 217-247  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
1001.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopczyk Michał: Przyczynek do tematu: przekład w systemie literatury. Przy okazji słoweńskiej wersji "Dziennika" Witolda Gombrowicza. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2009 t. 1 cz. 1 (2645) s. 262-277 (relacja przekładu do tekstu oryginalnego...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1002.książka o twórcy: Gombrowicz i tłumacze. 2004 ([Zawiera materiały z seminarium z cyklu "Przekład jako środek komunika...) szczegóły 
1003.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hammerschmid Beata: Inszenierte Kultur: Mahlzeiten in Gombrowiczs "Ferdydurke" - polnisch und deutsch. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 147-178 (problemy literackiego przekładu powieści na język niemiecki...) szczegóły 
1004.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Salmeri Claudio: "Trans-Atlantyk" Witolda Gombrowicza w angielskim i włoskim przekładzie. 2012  szczegóły 
  Goślicki Wawrzyniec
1005.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bałuk-Ulewiczowa Teresa: Terminowość i terminologia. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 149-158 (dot. przekładu Tadeusza Bieńkowskiego; z not. o Teresie Bałuk-Ulewiczo...) szczegóły 
  Górnicki Łukasz
1006.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bałuk-Ulewiczowa Teresa: Górnicki: Self-Evaluation and Programme Definition in Pioneering Conditions: the Classic Apology for Adaptation in Translation. x 2001 ([w ks. zb.:] "And gladly wolde he lerne and gladly teche". Studies on ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1007.książka o twórcy: Herbert i znaki czasu. Colloquia Herbertiana (I). 2001 (Elżbieta Feliksiak: Przedmowa. - Hana Voisine-Jechova: Perspektywa cza...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1008.artykuł: Carpenter Bogdana: Zbigniew Herbert in English: From the Translator's Workshop. The Polish Review 2002 t. 47 nr 1 s. 27-34  szczegóły 
1009.artykuł: Krasoń Katarzyna: Baśń w przekładzie. (O nawiązaniach do mitu, bajki, baśni i legendy w wybranych lirykach Zbigniewa Herberta, przełożonych przez Karla Dedeciusa). x 2003 ([w ks. zb.:] Barwy świata baśni = Farben der Maerchenwelt. Pod red. Ur...) szczegóły 
  Huelle Paweł
1010.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grudzińska Joanna: "Hanemann" i "Weiser Dawidek" w przekładach. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 1/2 s. 93-117 (dot. tłumaczenia nazw własnych, nazw geograficznych, imion i nazwisk, ...) szczegóły 
  Hulewicz Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1011.artykuł: Bartoszewska Irena: W kręgu prozy i dramatu. Przekłady Witolda Hulewicza utworów Maxa Broda, Tomasza Manna i Henryka Kleista. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2000 z. 2 s. 147-155  szczegóły 
1012.artykuł: Novák Aleš: Odpověd' polskému překladateli Witoldu Hulewiczovi na otázky týkající se překladu Elegií z Duina. x ([w ks.:] Aleš Novák: Ztráta věci. Studie k vybraným motivům básnění R....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iwaszkiewicz Jarosław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1013.artykuł: Żeberek Teresa: Przekład a struktura Iwaszkiewiczowskiego akapitu. x 1998 ([w ks. zb.:] Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. Pod r...) szczegóły 
1014.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalski Mariusz: W poszukiwaniu straconej młodości. "Panny z Wilka" Jarosława Iwaszkiewicza w przekładzie Paula Cazina. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 161-177  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kapuściński Ryszard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1015.artykuł: Pycia Paulina: "Odpowiednie dać rzeczy słowo", czyli świat Ryszarda Kapuścińskiego w przekładzie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2011 t. 2 cz. 1 (2843) s. 144-160 (problemy przekładu tekstów R. Kapuścińskiego...) szczegóły 
  Karpowicz Tymoteusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1016.artykuł: Krasoń Katarzyna: O tłumaczeniach liryków Tymoteusza Karpowicza przez Karla Dedeciusa. Rocznik Przekładoznawczy 2005 nr 1 s. 61-74 (dot. relacji wobec własnych teorii tłumacza oraz wpływu jego interpret...) szczegóły 
  Kochanowski Jan
1017.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Bałuk-Ulewiczowa Teresa: Dla Jean Ward w podziękowaniu za uwagi o Kochanowskim. Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 212-213  szczegóły 
wywiad: Bałuk-Ulewiczowa Teresa: Kochanowski czyli to, co mamy najpiękniejszego. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 20 IV s. 1, 2 (wyw. z tłumaczką poezji Jana Kochanowskiego; rozm.: Anna Szczucka...) szczegóły 
1018.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Halikowska-Smith Teresa: "Treny" Kochanowskiego. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1996 nr 36 s. 12 (recenzja przekładu; także nt. tłumaczeń dokonanych przez Stanisława Ba...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1019.artykuł: Bałuk-Ulewiczowa Teresa: Udostępnianie Kochanowskiego w języku "seaward monarchy". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 1 s. 28-29  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1020.wywiad: Bałuk-Ulewiczowa Teresa: Kochanowski czyli to, co mamy najpiękniejszego. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 20 IV s. 1, 2 (wyw. z tłumaczką poezji Jana Kochanowskiego; rozm.: Anna Szczucka...) szczegóły 
1021.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kamieniecki Jan: Przekład a światopogląd tłumacza (na przykładzie parafraz psalmów Jakuba Lubelczyka i Jana Kochanowskiego). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2005 nr 133 (2747) s. 113-118  szczegóły 
  Koźmian Stanisław Egbert
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1022.książka o twórcy: Budrewicz-Beratan Aleksandra: Stanisław Egbert Koźmian - tłumacz Szekspira. 2009  szczegóły 
  Krajewski Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1023.artykuł: Osmólska-Mętrak Anna: Na trasie Breslau-Breslavia: o włoskich przekładach prozy Marka Krajewskiego. Italica Wratislaviensia 2010 nr 1 s. 180-195  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lechoń Jan
1024.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Keane Barry: "Emanating exquisite emptiness": Translating Jan Lechoń'sa "The Silver and the Black". Beyond Philology 2002 nr 2 s. 215-220  szczegóły 
  Lec Stanisław Jerzy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1025.książka o twórcy: Bąk Paweł: Die Metapher in der Uebersetzung. Studien zum Transfer der Aphorismen von Stanisław Jerzy Lec und der Gedichte von Wisława Szymborska. 2007  szczegóły 
1026.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bąk Paweł: Wybrane aspekty przekładu aforyzmów na język niemiecki na przykładzie "Myśli nieuczesanych" Stanisława Jerzego Leca. Rocznik Przekładoznawczy 2005 nr 1 s. 23-32 (dot. przekładu Karla Dedeciusa...) szczegóły 
  Lem Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1027.książka o twórcy: Chomik Milena, Krajewska Monika: Od nominacji do kreacji. Rzecz o przekładzie neologizmów science fiction. 2011  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1028.artykuł: Krajewska Monika: Nowa jakość słowa. Lemowe neologizmy w rosyjskiej szacie. Rocznik Przekładoznawczy 2012 nr 7 s. 83-94  szczegóły 
1029.artykuł: Liro Joseph: Stanisław Lem in translation: A linguistic commentary. The Polish Review 1992 t. 37 nr 1 s. 45-72 (opowiadania science fiction Stanisława Lema w przekładzie na jęz. rosy...) szczegóły 
  Leopolita Jan
1030.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwilecka Irena: Biblia Leopolity i Biblia Brzeska. Tradycja a nowoczesność przekładu. x ([W ks. zb.:] Biblie staropolskie. Red. nauk. Irena Kwilecka. Poznań 20...) szczegóły 
  Leśmian Bolesław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1031.książka o twórcy: Kaźmierczak Marta: Przekład w kręgu intertekstualności. Na materiale tłumaczeń poezji Bolesława Leśmiana. 2012  szczegóły 
  Lubelczyk Jakub
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1032.książka o twórcy: Meller Katarzyna: Jakuba Lubelczyka Psałterz Dawida z roku 1558. Sudium filologiczne. 1992 (Wstęp. - I. "W Krakowie drukowano u Matysa Wirzbięty" - analiza typogr...) szczegóły 
1033.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kamieniecki Jan: Przekład a światopogląd tłumacza (na przykładzie parafraz psalmów Jakuba Lubelczyka i Jana Kochanowskiego). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2005 nr 133 (2747) s. 113-118  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Malecki Hieronim
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1034.artykuł: Makarczyk Irena: Pastor ełcki Hieronim Malecki (+1583) - drukarz i tłumacz pism ewangelickich w księstwie pruskim i jego dorobek translatorski. Ełckie Studia Teologiczne 2001 t. 2 s. 147-172 (dot. działalności i przekładów m.in. pism Marcina Lutra...) szczegóły 
  Marrodan Casas Carlos
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1035.artykuł: Gutkowska Katarzyna: Palabras desnudas. Sobre la fuerza expresiva de la poesia espanola traducida al polaco por Carlos Marrodan Casas. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Romanica Silesiana 2012 t. 7 (3010) s. 299-310 (cechy przekładu poetyckiego oraz techniki stosowane przez Carlosa Marr...) szczegóły 
  Miciński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1036.artykuł: Płaszczewska Olga: O włoskich przekładach poezji Tadeusza Micińskiego. Italica Wratislaviensia 2010 nr 1 s. 163-179  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
1037.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Stefan: "Tak nas powrócisz na ojczyzny łono..." "Pan Tadeusz" po angielsku. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 102 s. 7 (m.in. nt. przekładu Marcela Weylanda, z fot. Marcela Weylanda...) szczegóły 
1038.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lukas Katarzyna: Wie Reales zum Irrealen wird: deutsche Uebersetzungen des Sonetts "Bajdary" von Adam Mickiewicz. Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 153-175 (dot. przekładów na jęz. niemiecki autorstwa: Gustav Schwab, Carl von B...) szczegóły 
1039.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pszczołowska Lucylla: Potęga metrum. O Puszkinowskim przekładzie "Czat". Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 171-177  szczegóły 
1040.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Buk Agnieszka, Pazdan Rachel: Danziger Lachs oder Wódka Gdańska. Eine kurze Uebersicht der kulinarischen Realiabegriffe in "Pan Tadeusz" von Adam Mickiewicz. Studia Germanica Gedanensia 2003 nr 11 s. 53-64 (dot. nazw polskich potraw w sześciu przekładach "Pana Tadeusza" na jęz...) szczegóły 
artykuł: Buk Agnieszka, Pazdan Rachel: Ze sztućcem na rysia, czyli "Pan Tadeusz" po niemiecku. Rocznik Przekładoznawczy 2005 nr 1 s. 49-60 (porównanie tłumaczenia polskich realiów kulturowych w czterech najnows...) szczegóły 
artykuł: Kowalski Mariusz: O metodzie translatorskiej Paula Cazina w przekładzie prozą "Pana Tadeusza". Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 179-195  szczegóły 
artykuł: Labuda Aleksander Wit: "Pan Tadeusz" we francuskiej tradycji przekładowej. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 63-74  szczegóły 
artykuł: Lukas Katarzyna: "Litwo! Ojczyzno moja!" w dwóch niemieckich przekładach. Polonistyka 2000 nr 6 s. 358-362 (analiza porównawcza przekładów inwokacji autorstwa Waltera Panitza i H...) szczegóły 
artykuł: Rittel Teodozja: Metafora pejzażowa Mickiewicza (w kontekście słowiańskich przekładów "Pana Tadeusza"). Stylistyka 1998 nr 7 s. 121-133  szczegóły 
artykuł: Russkich Anastazja, Wołyniec Tatiana: Lakuny v tekste russkojazychnogo perevoda poehmy A. Mickevicha "Pan Tadeush". Acta Polono-Ruthenica 2002 [t.] 7 s. 239-245  szczegóły 
artykuł: Skibińska Elżbieta: Czy "justaucorps" może zastąpić żupan, a "bulettes" zrazy. O nazwach ubiorów i potraw we francuskich przekładach "Pana Tadeusza". Pamiętnik Literacki 1996 nr 1 s. 157-192 (dot. przekładów "Pana Tadeusza" na język francuski tłumaczy: Krystyn O...) szczegóły 
artykuł: Sławkowa Ewa: Z zagadnień etnoretoryki tekstu. "Pan Tadeusz" w przekładach na język francuski. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 31-44  szczegóły 
1041.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Witkowski Wiesław: O małoruskim małżonku pani Twardowskiej. x 1998 ([w ks. zb.:] Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. Pod r...) szczegóły 
1042.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gumenjuk Vihktor: "Kryms'kih soneti" v ukrajins'kihjj ihnterpretacihji Borisa Tena. Slavia Orientalis 2000 nr 1 s. 65-76 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
1043.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jakóbczyk Stanisław: O lepszej robocie tłumacza niż naukowca i o kobiecej intuicji. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 241-252  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1044.artykuł: Woźniak Ewa: Od "Psałterza puławskiego" do "Księgi psalmów" Miłosza (Refleksje o języku polskich przekładów biblijnych). x 1999 ([w ks. zb.:] Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego. Z ok...) szczegóły 
1045.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czaykowski Bogdan: O "Guciu zaczarowanym" czyli O asymetrii przyjaźni. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 269-288 (nt. tłumaczenia w 1973 r. przez Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszę...) szczegóły 
1046.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Heydel Magda: "Traktat poetycki" Czesława Miłosza po angielsku w kontekście stereotypu (nie)przekładalności. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 152-165 (z not. o autorce art. na s. 178...) szczegóły 
  Młodożeniec Stanisław
1047.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojtal Renata: Tłumacz wobec poezji futurystów. O niemieckim przekładzie wiersza Stanisława Młodożeńca "W drodze". Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 3 s. 93-98 (dot. przekładu Karola Dedeciusa...) szczegóły 
artykuł: Wojtal Renata: Tłumacz wśród poezji futurystów. O niemieckim przekładzie wiersza Stanisława Młodożeńca "W drodze". Języki Obce w Szkole 2002 nr 1 s. 4-7 (analiza przekładu autorstwa Karla Dedeciusa...) szczegóły 
  Mrożek Sławomir
1048.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lappo Irina: Gdzie Rzym, gdzie Krym, czyli Mrożek w Rosji. Relacja między przekładem a recepcją teatralną. Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 1 s. 61-73 (analiza przekładu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naruszewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1049.artykuł: Chitimia Ion C.: Gh. Asachi si Adam Naruszewicz in intilnirea lor ou Anacreon. Romanoslavica 1990 t. 28 s. 5-10 (porównanie przekładów wiersza Anakreona "Kupidyn zraniony" w tłumaczen...) szczegóły 
  Netz Feliks
    wywiady (alfabet autorów)
1050.wywiad: Kisiel Marian: Lorelei, pomidor i diewuszka. Śląsk 2002 nr 8 s. 41-43  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
1051.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Czerniawski Adam: Krótkopis. Twórczość 1995 nr 12 s. 121-123 (dot. problemów przełożenia wierszy Norwida na język angielski; nawiąz....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1052.artykuł: Bazilewskij Andriej: Dlaczego jest nieodzowne nowe rosyjskie wydanie Norwida. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 226-230 (dot. dotychczasowej recepcji i przekładów...) szczegóły 
1053.artykuł: Brajerska-Mazur Agata: Ten commandments for the translation of the works of Cyprian Norwid (and what came from them, or, on the translations of Danuta Borchardt). The Polish Review 2008 t. 53 nr 4 s. 495-540  szczegóły 
1054.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Golędzinowska-Góral Hanna: Wiersze "Klaskaniem mając obrzękłe prawice.." i "Źródło" Cypriana Kamila Norwida w przekładach Hryhorija Koczura. Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 171-183  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Otwinowski Walerian
1055.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Wichowa Maria: Staropolskie przekłady Metamorfoz Owidiusza. 2008 ([Dot. przekładów Waleriana Otwinowskiego - "Księgi metamorphoseon, to ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Piwowarczyk Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1056.artykuł: Opałka Czesław: Prof. Stanisław Piwowarczyk (1879-1939). Pieśń Skrzydlata 2002 nr 1 s. 33 (sylwetka; dot. m.in. faktu przełożenia przez Piwowarczyka tekstu "Mazu...) szczegóły 
  Pomianowski Jerzy
    wywiady (alfabet autorów)
1057.wywiad: Holender Małgorzata: Sześć tysięcy stron Sołżenicyna. Gazeta Wyborcza 1990 nr 227 s. 5 (gł. o tł. utworów A. Sołżenicyna...) szczegóły 
  Poświatowska Halina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1058.artykuł: Peretz Maya: Mój barbarzyński język. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 32-35 (dot. lektury z perspektywy amerykańskiej i prac nad tłumaczeniem na ję...) szczegóły 
  Przeczek Wilhelm
1059.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karwen Bernd: Wybrane problemy w tłumaczeniu "Kazinkowego grania" Wilhelma Przeczka. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 109-116  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reymont Władysław Stanisław
1060.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Matoni Juergen, Zybura Marek: Zur Mitarbeit Carl Haupmanns an der Uebersetzung der "Bauern" von Władysław Stanisław Reymont. Orbis Linguarum 1996 t. 4 s. 113-124  szczegóły 
1061.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kostrzyńska-Walczak Maria: Reymont w tłumaczeniach Paula Cazin (na przykładzie nowel "Legenda wigilijna" i "Skazaniec nr 437"). Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2002 nr 1 s. 187-192  szczegóły 
1062.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kostrzyńska-Walczak Maria: Reymont w tłumaczeniach Paula Cazin (Na przykładzie nowel "Legenda wigilijna" i "Skazaniec nr 437"). Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2002 nr 1 s. 187-192  szczegóły 
  Riabinin Sergiusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1063.artykuł: Różańska-Kokszarowa Eleonora: Z doświadczeń i rozterek tłumacza tekstów religijnych z języka polskiego na rosyjski i ukraiński. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 109-120 (nt. tłumaczenia na jęz. rosyjski i ukraiński wierszy Sergiusza Riabini...) szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1064.książka o twórcy: Przekład artystyczny. T. 4: Różewicz tłumaczony na języki obce. 1992 (Tadeusz Sławek: Tadeusz Różewicz: "Drzwi" do tłumaczenia. - Tadeusz Ra...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schulz Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1065.artykuł: Orlev Uri: O przekładach Schulza z polskiego na nasze. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 11/12 s. 12-14 (dot. przekładów na język hebrajski; z fot. Uri Orleva...) szczegóły 
1066.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Laurent Maryla: Le mystere irreductible de l'oeuvre quand la figure du traducteur se demultiplie. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 347-359 (m.in. dot. francuskiego przekładu utworu autorstwa trzech tłumaczy: T....) szczegóły 
  Segal Kalman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1067.artykuł: Ruta Magdalena: Dwujęzyczność, dwukulturowość, literatura. Casus Kalmana Segala. x 2000 ([w ks. zb.:] Przekład jako promocja literatury. Pod red. Marii Filipow...) szczegóły 
  Sęp-Szarzyński Mikołaj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1068.artykuł: Tabaczyński Michał: Niezaspokojone głody (metafizyczne). Undergrunt 2002 nr 7 s. 203-207 (dot. sonetów Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego w przekładzie Anity Jones Dęb...) szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
1069.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lesniewska Justyna: The American Edition of Henryk Sienkiewicz's Trilogy: Startegies of Target-oriented Translation. x 2001 ([w ks. zb.:] "And gladly wolde he lerne and gladly teche". Studies on ...) szczegóły 
artykuł: Mikoś Michael J.: Sienkiewicz's "Trilogy" according to Jeremiah Curtin. Materials from the Millwaukee County Historical Society. The Polish Review 1991 t. 36 nr 4 s. 421-434 (Jeremiah Curtin (1835-1906) - pierwszym tłumacz utworów H. Sienkiewicz...) szczegóły 
  Słomczyński Maciej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1070.artykuł: Bazarnik Katarzyna: List od Macieja Słomczyńskiego. Dekada Literacka 1998 nr 6/7 s. 4-6 (Maciej Słomczyński jako tłumacz Jamesa Joyce'a, obszernie nt. przekład...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1071.wywiad: Gibińska Marta, Jarocki Jerzy: Goście Starego Teatru. Teatr 1993 nr 7/8 s. 4--9 (zapis rozmowy, która odbyła się 21 III 1993 w Starym Teatrze w Krakowi...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1072.artykuł: Kononenko Vihtalihjj: Movostil' ukrajins'kikh perekladihv poezihji Julihusha Slovac'kogo. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 121-141  szczegóły 
  Sośnicki Dariusz
1073.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sobkiewicz Leszek: Osad, czyli zdanie. Szkic o tłumaczeniu jednego wiersza. Akcent 2001 nr 3 s. 172-174  szczegóły 
  Stasiuk Andrzej
1074.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cilić Skejlo Durdica, Vidović Bolt Ivana: Językowe i stylistyczne pułapki w prozie Andrzeja Stasiuka. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 191-200  szczegóły 
  Stefanides Melchior
1075.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gurowska Anna: "Psałterz św. Augustyna." O barokowych przekładach średniowiecznej modlitwy i o jej tradycjach. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 177-201 (porównanie z przekładem Adriana Wieszczyckiego, w kontekście recepcji ...) szczegóły 
  Stiller Robert
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1076.tekst paraliteracki: Stiller Robert: Ile pan zna języków?. Wiedza i Życie 1993 nr 9 nr 32-35  szczegóły 
  Szuba Andrzej
    wywiady (alfabet autorów)
1077.wywiad: Szczawiński Maciej M.: Ja, czyli jest nas wielu. Śląsk 2003 nr 3 s. 44-45 (nt. pracy translatorskiej; z notą o pisarzu...) szczegóły 
  Szymborska Wisława
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1078.książka o twórcy: Bąk Paweł: Die Metapher in der Uebersetzung. Studien zum Transfer der Aphorismen von Stanisław Jerzy Lec und der Gedichte von Wisława Szymborska. 2007  szczegóły 
1079.książka o twórcy: Przekładaniec. Półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ 2003 nr 1 (10): Wisława Szymborska. 2003 ([Numer monograficzny zawierający wiersze i ich przekłady wraz z artyku...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1080.artykuł: Barańczak Stanisław: Amerykanizacja Wisławy albo: O tym jak wraz z pewną młodą Kalifornijką tłumaczyłem "Głos w sprawie pornografii". High Park 1996 nr 5 s. 8-13 (z fragm. wierszy Wisławy Szymborskiej...) szczegóły 
1081.artykuł: Bibliografia przekładów wierszy Wisławy Szymborskiej. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 204-208  szczegóły 
1082.artykuł: Bodegard Anders: Wisława - wirówka?. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 163-169 (dot. przekładów na jęz. szwedzki, m.in. własnych ze s. 171 i 173; z no...) szczegóły 
1083.artykuł: Carlin Vuyelwa: Kilka uwag o przekładzie poezji. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 42-47 (szerzej o przekładach "Widoku z ziarnkiem piasku" i "Milczenia roślin"...) szczegóły 
1084.artykuł: Cavanagh Clare: Przekształcanie zwyczajności. O przekładaniu Wisławy Szymborskiej. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 10-17 (z not. o autorce na s. 209...) szczegóły 
1085.artykuł: Geambasu Constantin: Wisława Szymborska w przekładach rumuńskich. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 85-103 (z fragm. przekładów; z not. o autorzena s. 209...) szczegóły 
1086.artykuł: Goertschacher Wolfgang: Wisława Szymborska w przekładach na język niemiecki. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 132-136 (dot. recepcji w Niemczech; z not. o autorze na s. 209...) szczegóły 
1087.artykuł: Grzemny Dariusz: Aspekt stylistyczny amerykańskich przekładów poezji Wisławy Szymborskiej. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1996 z. 9 (42) s. 151-160  szczegóły 
1088.artykuł: Heydel Magda: Od redakcji. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 7-8 (dot. tłumaczeń wierszy poetki; art. wprowadzający do numeru...) szczegóły 
1089.artykuł: Kania Ireneusz: Perypetie czerwonego jabłuszka i pięściowego tłuka, czyli garść uwag o przekładach poezji Wisławy Szymborskiej na angielski, niemiecki i francuski. Dekada Literacka 1998 nr 8/9 s. 6-9 (porównanie trzech tomów poezji Wisławy Szymborskiej w wersji dwujęzycz...) szczegóły 
1090.artykuł: Macor-Filarska Isabelle: "Nareszcie zrozumiała poezja!". Życie Uniwersyteckie 1997 nr 1/6 (45-50) s. 33 (wywiad z tłumaczką wierszy poetki na jęz. francuski, z fot. tłumaczki;...) szczegóły 
1091.artykuł: Smeets Rene: Zwodnicza prostota: Refleksje na temat holenderskich przekładów wierszy Wisławy Szymborskiej. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 144-155 (z not. o autorze na s. 210...) szczegóły 
1092.artykuł: Trzeciak Joanna: W zatrzęsieniu nagłych skrzydeł; o tłumaczeniu Wisławy Szymborskiej. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 27-29 (nt. własnych przekładów na jęz. angielski na s. 31-41; z not. o autorc...) szczegóły 
1093.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzegorzewska Małgorzata, Korzeniowska Aniela: A Translation Experience with an Onion. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 117-130 (dot. tłumaczenia na język polski; z tekstem przekładu; z not. o Małgor...) szczegóły 
1094.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zarębina Maria: Tekst oryginału a tekst przekładu. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Societe Polonaise de Linguistique 1991 z. 46 s. 41-49 (analiza przekładów Karla Dedeciusa, Magnusa J. Krynskiego i Roberta A....) szczegóły 
1095.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Neuger Leonard: Mówi się... "W zatrzęsieniu" Wisławy Szymborskiej - "Vimmelkantig" Andersa Bodegarda. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 175-179 (z tekstem przekładu na s. 181-183; z not. o autorze, s. 10...) szczegóły 
1096.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniak Monika: "Wieczór autorski" na wiele głosów. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 60-74 (dot. także przekładów utworu na s. 76-84; z not. o autorce na s. 210...) szczegóły 
1097.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dyevre Laurence: Od wypadku do chaosu: o francuskich przekładach wiersza "Wszelki wypadek" Wisławy Szymborskiej. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 105-121 (dot. także przekładów ze s. 123 i 124; z not. o autorze na s. 209...) szczegóły 
artykuł: Pisarkowa Krystyna: "Wszelki wypadek" między wersami. Przekładaniec 2003 nr 10 s. 125-131 (dot. różnych przekładów wiersza na jęz. niemiecki i angielski; z not. ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tomsia Teresa
1098.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stanaszek Maciej: Na marginesie przekładów poezji Teresy Tomsi. Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 141-149  szczegóły 
  Tuwim Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1099.artykuł: Rozner Krzysztof: Łacina na lato - wg "prof." Tuwima. Sprawy Nauki 2002 nr 7 s. 22 (nt. własnej teorii przekładu Juliana Tuwima...) szczegóły 
1100.artykuł: Wołodźko-Butkiewicz Alicja: Szlachetne opętanie Juliana Tuwima. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 170-176 (dot. fascynacji twórczością Aleksandra Puszkina oraz jej przekładów au...) szczegóły 
1101.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lipiński Krzysztof: "Po szynach - ospale..." O tłumaczeniach "Lokomotywy" Juliana Tuwima na język niemiecki. Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 69-86 (porównanie tłumaczeń Jamesa Kruessa, Helene Lahr, Wilhelma Tkaczyka i ...) szczegóły 
artykuł: Mazur-Mierzwa Lidia: Specifika perevoda detskikh stikhov. Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego = Russian Studies University of the Jan Kochanowski 2011 t. 19 s. 153-160 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
1102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bednarczyk Anna: "Wiersze dla dzieci" Juliana Tuwima po rosyjsku. Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 4 s. 86-100 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
  Twardowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1103.artykuł: Rajewicz Tomasz: Uebersetzung als interkutureller Transfer. Gedichte von Jan Twardowski und ihre deutschen Uebertragungen. Studia Germanica Posnaniensia 2002 t. 27 s. 267-275  szczegóły 
1104.artykuł: Wiśniewska Aleksandra: O sztuce tłumaczenia. Życie Uniwersyteckie 2000 nr 7/9 s. 55 (sprawozdanie z wykładu Tomasza Rajewicza pt. "O przekładach wierszy ks...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Ujejski Kornel
1105.dotyczy innego zapisu:
-książka: Szagun Dorota: Jedna pieśń - dwa dzieła. Szkice o dwóch wersjach "Pieśni nad pieśniami" w romantyzmie. 2011 ([Dot. także "Sulamitki" Kazimierza Brodzińskiego]....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Ważyk Adam
1106.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Haneczok Iwona: Odczytując sens oryginału (na podstawie przekładu na język serbski i angielski "Poematu dla dorosłych" Adama Ważyka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2011 t. 2 cz. 1 (2843) s. 37-49  szczegóły 
  Wieszczycki J. Adrian
1107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gurowska Anna: "Psałterz św. Augustyna." O barokowych przekładach średniowiecznej modlitwy i o jej tradycjach. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 177-201 (porównanie z przekładem Melchiora Stefanidesa, w kontekście recepcji p...) szczegóły 
  Winawer Bruno
1108.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Branny Grażyna: "Lost in translation". Collective memory and Conrad as a reader. Yearbook of Conrad Studies (Poland) 2007 vol. 3 s. 141-148 (dot. przekładu utworu autorstwa Josepha Conrada...) szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1109.artykuł: Lesman Karol: Moja miłość do Witkacego. Dekada Literacka 1992 nr 22 s. 9 (art. holenderskiego tłumacza twórczości Witkacego...) szczegóły 
1110.artykuł: Lindepuu Hendrik: Witkiewicz w Estonii. Pogranicza 1999 nr 4 s. 34 (nt. przekładów dramatów S.I. Witkiewicza na język estoński...) szczegóły 
1111.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lesman Karol: Tłumaczenie "Nienasycenia" i wynikające stąd niebezpieczeństwa. Pogranicza 1999 nr 4 s. 30-31  szczegóły 
  Wojtyła Karol
1112.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mikrut Leszek: "Hiob" Karola Wojtyły na Krymie. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 121-123 (nt. własnego tłumaczenia dramatu na język ukraiński...) szczegóły 
1113.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dzikowska Katarzyna: Im Schatten Luthers? Probleme der Uebersetzung religioeser Dichtung am Beispiel der Betrachtung "Matka" von Karol Wojtyła in der deutschen Uebertragung von Karl Dedecius'. Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 129-142  szczegóły 
  Wujek Jakub
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1114.artykuł: Siatkowska Ewa: Z problematyki słowiańskich przekładów Ewangelii. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 7 s. 95-104 (analiza językoznawcza fragmentów przekładów Ewangelli w staro-cerkiewn...) szczegóły 
1115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieńkowska Danuta: Jak Jakub Wujek "Pismo święte" na język polski przekładał. O warsztacie tłumacza i technice przez niego stosowanej. Bobolanum 1998 r. 9 [z.] 1 s. 27-52  szczegóły 
1116.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieńkowska Danuta: Jak Jakub Wujek "Pismo święte" na język polski przekładał. O warsztacie tłumacza i technice przez niego stosowanej. Bobolanum 1998 r. 9 [z.] 1 s. 27-52  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zabłocki Franciszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1117.artykuł: Łukaszewicz Justyna: Le genie de la langue au service du genie du traducteur: Franciszek Zabłocki entre le francais et le polonais. Romanica Cracoviensia 2003 nr 3 s. 76-86 (dot. dzieł pisarza będących literacką adaptacją literatury francuskiej...) szczegóły 
1118.artykuł: Łukaszewicz Justyna: L'onomastique au theatre: noms des personnages dans les drames de Franciszek Zabłocki et leurs modeles francais. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2006 nr 53 (2848) s. 99-109 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
  Zadura Bohdan
    proza (alfabet tytułów)
1119.proza: Zadura Bohdan: Daj mu tam, gdzie go nie ma - czyli języki obce poezji. Twórczość 1989 nr 10 s. 69-75 ([esej pośw. poezji i sztuce przekł. poezji]...) szczegóły 
  Zieliński Bronisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1120.artykuł: Gwóźdź Grzegorz: Bronisław Zieliński - człowiek, który widział Hemingwaya. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2012 z. 8 s. 163-174 (dot. przyjaźni i pracy translatorskiej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1121.artykuł: Adamczyk Danuta: Problemy z przekładamii polskiej literatury na język rosyjski w świetle listów Bolesława Antoniego Jędrzejowskiego i Eugeniusza Zahorskiego z lat 1911-1914. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej 2001 t. 14 s. 9-23  szczegóły 
1122.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michow Elżbieta: Transpozycje nazw własnych w przekładzie opowiadania "Tabu" Stefana Żeromskiego na język rosyjski. Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2002 t. 16 s. 151-167  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
1123.książka: Dziesięć wieków związków wschodniej Słowiańszczyzny z kulturą Zachodu. Cz. 1. 1990 ([Zawiera materiały z Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej, Lublin...) szczegóły 
1124.książka: Edukacja dla przyszłości. 2004 ([Zawiera m.in.] Mikołaj Kruk: Rola literatury pięknej i wiedzy o liter...) szczegóły 
1125.książka: Edukacja dla przyszłości. T. 2. 2005 ([Zawiera m.in.] Jerzy Kamionowski: I ty zostaniesz Frankensteinem!: "F...) szczegóły 
1126.książka: Edukacja dla przyszłości. T. 3. 2006 ([Zawiera m.in.] Izolda Gulczyńska-Zalewska: Die Vorlaeufer der Gedruck...) szczegóły 
1127.książka: Fulińska Agnieszka: Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu. 2000 (Uwagi wstępne * Wczesne teorie naśladowania modeli literackich: Staroż...) szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Jak naśladować?. Twórczość 2002 nr 1 s. 106-109  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 255-256  szczegóły 
1128.książka: Języki i tradycje Słowian. 2003 ([Dedykacja:] Panu Profesorowi dr. hab Mieczysławowi Basajowi księgę tę...) szczegóły 
recenzja: Jazukiewicz-Osełkowska Ludwika: Języki i tradycje Słowian. Masovia Mater 2003 nr 16 s. 5  szczegóły 
1129.książka: Kis Danilo: Homo poeticus, mimo wszystko. Eseje. 1998 (Od autora. - [Zawiera m.in.:] Tematy i wariacje [dot. m.in.: Simone de...) szczegóły 
1130.książka: Olszaniec Włodzimierz: Od Leonarda Bruniego do Marsilia Ficina. Studium renesansowej teorii i praktyki przekładu. 2008  szczegóły 
1131.książka: Oriental languages in translation = Języki orientalne w przekładzie. 2002 ([Zawiera materiały z konferencji zorg. przez Instytut Filologii Orient...) szczegóły 
1132.książka: Oriental languages in translation. Proceedings of the international conference, Cracow, 7th-8th April 2008, dedicated to the memory of Władysław Dulęba. Vol. 3. 2008  szczegóły 
1133.książka: PASE Papers in Literature and Culture. Proceedings of the Ninth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Gdańsk, 26-28 April 2000. 2003 ([Zawiera m.in.:] Plenary lectures: - Helmut Bonheim: A sociological mo...) szczegóły 
1134.książka: Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością. T. 1. 2009 (Słowo od redaktorów. I. Status i wyznaczniki polszczyzny biblijnej: Ew...) szczegóły 
1135.książka: Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością. T. 2. 2009 (Słowo od redaktorów. I. Wokół współczesnych przekładów Biblii w język...) szczegóły 
1136.książka: Protestancka kultura słowa. 2009  szczegóły 
1137.książka: Przekłady literatur słowiańskich. T 1. Cz. 1. Wybory translatorskie 1990-2006. 2009  szczegóły 
1138.książka: Przenikanie się kultur poprzez przekład literacki = Transfert des cultures par le biais des traduction litteraires. 1999 ( Marcel de Greve: Preliminaires. * Raja Nasr: The Possibilities and Li...) szczegóły 
1139.książka: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. 2003 (Olga Danilovna Desjukevich: Konceptualizacija "Professora" v kartine m...) szczegóły 
1140.książka: Stereotyp a przekład. 2003 ([Zawiera m.in.:] Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa...) szczegóły 
1141.książka: [Third] 3rd International Maastricht-Łódź Colloquium on "Translation and Meaning" Łódź, Poland 22-24 September 2000. Abstracts. 2000 ([Zawiera streszczenia w języku angielskim, niemieckim, francuskim refe...) szczegóły 
1142.książka: Tradycje Cyryla i Metodego w językach i literaturach słowiańskich. Język piśmiennictwa słowiańskiego do XIV wieku. 1995 (Albert Bartoszewicz: Przedmowa. * Rumiana Pawłowa: Kievskaja Rus' i Bo...) szczegóły 
1143.książka: W kręgu translatoryki i dialogu kultur. 2009  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1144.impreza: "Języki orientalne w przekładzie" - międzynarodowa konferencja translatoryczna (2002).  szczegóły 
artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 242 (nota...) szczegóły 
1145.impreza: Szwedzko-polska konferencja tłumaczy (1993).  szczegóły 
1146.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: T.W.: Życie Chrześcijańskie w Polsce 1989 nr 12 s. 94-95  szczegóły 
1147.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Od redakcji. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 3 s. 5-9 (sprawozdanie...) szczegóły 
1148.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniak Anna: Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 91-95 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1149.artykuł: Gondowicz Jan: Rzeczy bez nazwy. O sztuce komentarza, śladach tłumaczenia, surrealizmie i historii głupoty. LiteRacje 2005 nr 4 (9) s. 26-34 (rozm. Katarzyna Misztal; szerzej nt. pracy nad przekładem "Pani Bovary...) szczegóły 
1150.artykuł: Szewczyk Grażyna Barbara: Fascynacje i zaniedbania (O tradycji przekładu literatury niemieckojęzycznej w Polsce). Śląsk 2000 nr 10 s. 30-33  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
1151.książka: Edukacja dla przyszłości. 2004 ([Zawiera m.in.] Mikołaj Kruk: Rola literatury pięknej i wiedzy o liter...) szczegóły 
1152.książka: Kis Danilo: Homo poeticus, mimo wszystko. Eseje. 1998 (Od autora. - [Zawiera m.in.:] Tematy i wariacje [dot. m.in.: Simone de...) szczegóły 
1153.książka: Kopacki Andrzej: Muszle w kapeluszu. Szkice, rozmowy, recenzje. 2012 (Przedsłowie. - O wierszach i przekładach: Hugo von Hofmannsthal: Hofma...) szczegóły 
1154.książka: Sommer Piotr: Po stykach. ([Eseje]...) szczegóły 
1155.książka: Tłumacze kultur. Materiały VI i VII Międzynarodowej Konferencji Literackiej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. 2010  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1156.impreza: Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich poświęcona przekładom twórczości Wisławy Szymborskiej (1996).  szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Lorkowski Piotr Wiktor: IV Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich (Gdańsk 5-7 grudnia 1996). Topos 1997 nr 1 s. 115 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): W stronę Szymborskiej. Tygodnik Powszechny 1996 nr 50 s. 12  szczegóły 
artykuł: Szewczyk Grażyna Barbara: "Sto pociech" czyli tłumacze o Wisławie Szymborskiej. Temat Śląski 1996 nr 2 s. 14 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Ubertowska Aleksandra: Tłumacze o Szymborskiej. Gazeta Wyborcza 1996 nr 287 s. 17  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 58 s. 176 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1157.artykuł: Gaszyńska-Magiera Małgorzata: De la (non)visibilite des traducteurs polonais de la litterature latino-americaine a l'epoque du boom polonais. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 107-120 (nt. polskich przekładów literatury iberoamerykańskiej; m.in. dot. wyda...) szczegóły 
1158.artykuł: Ignatowski Andrzej: Linearna dziura. Walka Młodych 1989 nr 6 s. 7 (nt. opóźnień i braku polskich tłumaczeń osiągnięć literatury światowej...) szczegóły 
1159.artykuł: Marciniakówna Anna: Podążać za pisarzem. Bluszcz 2008 nr 3 s. 144-145 [dodatek] (wywiad z tłumaczką nt. przekładów literatury skandynawskiej, m.in. nt....) szczegóły 
1160.artykuł: O języku pisarzy emigrantów. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 157-161 (dyskusja; wypow.:rozmówcy: Zdzisław Jaskuła, Ursula Kiermeier, Piotr L...) szczegóły 
1161.artykuł: Świerkocki Maciej: Sztuka przekładu czyli przekład sztuki. x 1994 ([W ks. zb.:] Łódzki kalejdoskop literacki. Red. Jerzy Jarniewicz. Łódź...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Literatura science-fiction i fantasy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
1162.książka: Guttfeld Dorota: Elementy kulturowe w angielsko-polskich przekładach science fiction i fantasy. 2012  szczegóły 
1163.książka: Guttfeld Dorota: English-Polish translations of science fiction and fantasy. Preferences and constraints in the rendering of cultural items. 2008  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1164.artykuł: Braiter Paulina: Granice możliwości. Fenix 1994 nr 5 s. 125-128 (fel. nt. przekładów literatury SF na jęz. polski....) szczegóły 
1165.artykuł: Mrzigod Janusz: Translatio erratica chaotica. Nowa Fantastyka 1995 nr 6 s. 67 (nt. wątpliwej jakości przekładów powieści pisarzy SF na język polski; ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
1166.książka: Oracki Tadeusz: Blaski i cienie sztokholmskich laurów. Wokół literackich Nagród Nobla 1901-2000. 2003 (Część I: - Literacka Nagroda Nobla 1901-2000: Wykaz laureatów literack...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Literatura dla dzieci i młodzieży (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
1167.książka: Literatura dla dzieci i młodzieży. (Po roku 1980). T. 2. 2009  szczegóły 
1168.książka: Traduction comme moyen de communication interculturelle. Traduction pour la jeunesse face a l'Alterite. 2001 (Elżbieta Skibińska: Avant-propos. * Ryszard Waksmund: La litterature p...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1169.artykuł: Michułka Dorota, Pajunen Małgorzata: Badaczka Ritta Oittinen. Guliwer 2002 nr 4 s. 71 (rec. ks.: Ritta Oittinen: Translating for children. New York 2000...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
1170.książka: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. 2003 ([Zawiera m.in.:] Duchowość i literatura: - Katarzyna Zawilska: Wybrane...) szczegóły 
1171.książka: Problemy psychologizmu w literaturach słowiańskich. 1991 ([Referaty wygłoszone na konferencji naukowej "Z zagadnień psychologizm...) szczegóły 
recenzja: Kusiak-Skotnicka Łucja: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 143-146  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Wydawnictwa (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
1172.impreza: Sesja Polskich Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich (1992).  szczegóły 
artykuł: Odra 1993 nr 1 s. 111 (not....) szczegóły 
1173.impreza: Sesja Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich (1994).  szczegóły 
artykuł: Czech Jerzy: Jak tłumacz z tłumaczem. Arkusz 1995 nr 2 s. 15 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Literatura nadbałtycka w Gdańsku. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 220 s. 5 (program...) szczegóły 
artykuł: Lorkowski Piotr Wiktor: III Sesja Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich. Topos 1995 nr 1/2 s. 67  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Ważne spotkanie. Tygodnik Powszechny 1994 nr 47 s. 12 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 1 s. 130 (nota...) szczegóły 
artykuł: PAD: Co i jak tłumaczyć? Literatura krajów nadbałtyckich. Rzeczpospolita 1994 nr 268 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pieńkos Andrzej: Wspólne morze. Nowy Nurt 1995 nr 1 s. 1, 4-5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Sesja tłumaczy w Gdańsku. Rzeczpospolita 1994 nr 267 s. 6 (not....) szczegóły 
artykuł: Szewczyk Grażyna: Dylematy tłumaczy. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 4 s. 195-197  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
    Artykuły o antologiach (alfabet autorów)
1174.artykuł: Malcuzynski M.-Pierrette: Entonacion, canon, ritmo: (Socio)critica de la razon antologica. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 1 s. 174-189  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Historia literatury (amerykańska)
    książki (alfabet autorów)
1175.książka: Gwóźdź Grzegorz: Operational norms in the translation of American short stories into Polish. A descriptive translation study. 2011  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Literatura współczesna (amerykańska)
    książki (alfabet autorów)
1176.książka: Sosnowski Andrzej: "Najryzykowniej". 2007 ("Najryzykowniej" (u [Rafała] Wojaczka). Liryzm [Eugeniusz Tkaczyszyna-...) szczegóły 
recenzja: Larek Michał: "Chodzi o śmierć (naprawdę o 'śmierć'). Dodatek Literacki 2008 nr 1 s. 19  szczegóły 
recenzja: Pyzik Agata: Tam, gdzie go nie ma. Lampa 2007 nr 9 s. 66  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1177.artykuł: Lebioda Dariusz Tomasz: O nowych przekładach poezji amerykańskiej. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 177-185 (dot. przekładów poezji amerykańskiej autorstwa Adama Szypra i uwarunko...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Zagadnienia specjalne (amerykańska) / Tematy, motywy (amerykańska)
    książki (alfabet autorów)
1178.książka: Semantic relations in language and culture. Proceedings of the international conference, Białystok, 24-26 October 2005. 2006 ([Zawiera m.in.:] Nadzieja Monachowicz: Imagery and metapher in transla...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Cooper James Fenimore
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1179.artykuł: Sinko Zofia: Początki polskiej recepcji twórczości Jamesa Fenimore'a Coopera. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 209-242  szczegóły 
  Emerson Ralph Waldo
1180.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nawrocka Ewa (ur. 1942): "Dusza nie jest podróżniczką i (...) wszędzie jest u siebie w domu". Punkt po punkcie 2002 z. 3 s. 147-153 (dot. znaczeń utworu w przekładzie Marii Dąbrowskiej...) szczegóły 
  Frost Robert Lee
    wiersze (alfabet tytułów)
1181.wiersz: Frost Robert: Wszystko, co jest złote, minie. Przekładaniec 1995 nr 1 s. 16-17 (z koment. Ewy Elżbiety Skibińskiej; porównanie przekładu własnego z pr...) szczegóły 
  Hofstadter Douglas Richard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1182.artykuł: Monti Enrico: Hofstadter et les paradoxes de la traduction. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 279-289 (rec. ks.: Francoise Sagan, Douglas R Hofstadter: That Mad Ache. Basic...) szczegóły 
  James Henry
1183.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ziaja-Buchholtz Mirosława: Politics of Translation: Henry James's "The turn of the screw" and Witold Pospieszałas "W kleszczach lęku". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 2002 z. 11 s. 161-169 (dot. przekładu...) szczegóły 
  Johnston Bill
    wywiady (alfabet autorów)
1184.wywiad: Granice tego, co jest możliwe. Przegląd Polski = Polish Review 2007 nr z 18 V s. 1-2 (nt. tłumaczenia literatury polskiej...) szczegóły 
  Merton Thomas
1185.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Blumczyński Piotr: Na pograniczu języków, kultur i religii. Uwagi o tłumaczeniu dzienników Thomasa Mertona. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 43-51  szczegóły 
  Pound Ezra Loomis
1186.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karkowski Czesław: Cantos Ezry Pounda. Przygoda intelektualna. Przegląd Polski = Polish Review 2011 nr z VIII s. 8-9 (wywiad z tłumaczem i autorem wstępu; rozm. Jolanta Wysocka...) szczegóły 
  Rexroth Kenneth
1187.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rybowski Tadeusz: Słowo trafione, słowo nietrafione. Uwagi o tłumaczeniu tzw. wiersza wolnego (nierymowanego) na przykładzie utworu Kennetha Rexrota pt. Confusion. Gościniec Sztuki 1999 nr 1/3 s. 37-45 (z tekstem oryginału i pięcioma wersjami przekładu autorstwa studentów ...) szczegóły 
artykuł: Rybowski Tadeusz: Słowo trafione, słowo nietrafione. Uwagi o tłumaczeniu tzw. wiersza wolnego (nierymowanego) na przykładzie utworu Kennetha Rexrotha pt. "Confusion". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 19 (1161) s. 49-57  szczegóły 
  Schenker Alexander M.
    wywiady (alfabet autorów)
1188.wywiad: Szepieniec Jolanta: Mody na słowiańszczyznę. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 27 IV s. 1,2 (z fot. Aleksandra Schenkera...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
    książki (alfabet autorów)
1189.książka: O pięknie i niewierności czyli O przekładach z literatur orientalnych. 2002 (Zawiera referaty wygłoszone na Festiwalu Nauki w 2002 r. ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1190.artykuł: Dziekan Marek M.: Forma i znaczenie w tłumaczeniu klasycznej literatury arabskiej. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 35-44 (referat wygłoszony na sesji "Teoria i praktyka przekładu z języków ori...) szczegóły 
1191.artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Przekład i charakterystyka semantyczna nazw obowiązkowych modlitw muzułmanów (na podstawie zabytków Tatarów litewsko-polskich i polskich przekładów Koranu). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 55 (347) s. 103-112 (dot. tekstów modlitw z XVII-XVIII wieku powstałych w języku arabskim, ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Literatura współczesna (arabska)
    książki (alfabet autorów)
1192.książka: Górska Elżbieta: Studium kontrastywne składni arabskich i polskich współczesnych tekstów literackich. 2000 (dot. twórczości pisarzy: Ahmad Rida Huhu, Jusuf Idris, Ghassan Kananaf...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1193.artykuł: Górska Elżbieta: Przekład współczesnych tekstów arabskich: trudności pozorne i rzeczywiste. Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2012 t. 5 s. 31-39  szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Utwory anonimowe (arabska)
    książki (alfabet autorów)
1194.książka: Orientalizm romantyczny. Arabski romans rycerski. 1997 (Słowo od Redakcji. * Orientalizm romantyczny: Janusz Danecki: Jak Adam...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Hasła osobowe (arabska)
  Muhammad ibn Abdullah *
1195.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kon'chak Izabela: Analiz sposobov obrazovanija ehtnonimov arabskogo proiskhozhdenija v russkom jazyke (na materiale chetytekh perevodov Korana). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2002 z. 7 s. 185-191 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Kon'chak Izabela: Sposoby peredachi lichnykh imen v chetyrekh russkikh perevodekh Korana. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2002 z. 7 s. 193-199 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura armeńska / Historia literatury (armeńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1196.artykuł: Szokalski Jerzy: Poezja ormiańska w polskich przekładach. Nowe Kontrasty 2002 nr 10 s. 22-23 (nt. polskich przekładów tekstów ormiańskich oraz opracowań dot. litera...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura armeńska / Literatura współczesna (armeńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1197.artykuł: Szokalski Jerzy: Poezja ormiańska w polskich przekładach. Nowe Kontrasty 2002 nr 10 s. 22-23 (nt. polskich przekładów tekstów ormiańskich oraz opracowań dot. litera...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Historia literatury (austriacka)
    książki (alfabet autorów)
1198.książka: Literatura austriacka w Polsce w latach 1980-2010. Szkice do historii recepcji. Praca zbiorowa. 2010  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Literatura współczesna (austriacka)
    książki (alfabet autorów)
1199.książka: Literatura austriacka w Polsce w latach 1980-2010. Szkice do historii recepcji. Praca zbiorowa. 2010  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Bernhard Thomas
1200.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Buras Jacek Stanisław: Śmiech Thomasa Bernharda. Teatr 1990 nr 8 s. 34-35 (nt. pracy nad przekładem sztuki; z fot. Th. Bernharda...) szczegóły 
  Brod Max
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1201.artykuł: Bartoszewska Irena: W kręgu prozy i dramatu. Przekłady Witolda Hulewicza utworów Maxa Broda, Tomasza Manna i Henryka Kleista. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2000 z. 2 s. 147-155  szczegóły 
  Celan Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1202.artykuł: Tawada Yoko: Brama tłumacza, czyli Celan czyta po japońsku. Fraza 2002 nr 3 s. 40-46 (nt. tłumaczenia poezji Paula Celana na język japoński...) szczegóły 
  Jelinek Elfriede
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1203.książka o twórcy: Majkiewicz Anna: Intertekstualność - implikacje dla teorii przekładu. Wczesna proza Elfriede Jelinek. 2008  szczegóły 
1204.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Majkiewicz Anna: Intertekstualność jak nowe (stare) wyzwanie w teorii i praktyce przekładu. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 121-131 (dot. przekładu powiązań intertekstualnych w utworze jako cechy idiolek...) szczegóły 
  Kafka Franz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1205.książka o twórcy: Jokiel Małgorzata: Transformation der Weltbilder in den polnischen Übersetzungen der Romane von Franz Kafka. 2007  szczegóły 
  Rilke Rainer Maria
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1206.książka o twórcy: Rilke po polsku. 2009  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1207.artykuł: Chlewiński Artur: Czy potrzebne są nowe przekłady Rilkego?. Akcent 1994 nr 1 s. 81-96  szczegóły 
1208.artykuł: Pierzchała Jan: Żarliwe poddanie się przedmiotowi. Śląsk 2002 nr 3 s. 52-55 (art. nt. polskich wydań dzieł autora; dot. działalności translatorskie...) szczegóły 
1209.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: O jednym wierszu Rainera Marii Rilkego w ośmiu polskich przekładach. Polonistyka 2000 nr 6 s. 353-357 (analiza porównawcza, z tekstami oryginału wiersza i kolejnych tłumacze...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Utwory anonimowe (białoruska)
1210.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Citko Lilia: O próbie rekonstrukcji cyrylickiego pierwowzoru "Kroniki Bychowca". Białostockie Archiwum Językowe 2002 nr 2 s. 25-39 (dot. rekonstrukcji na podstawie tłumaczenia polskiego z zagubionego or...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Hasła osobowe (białoruska)
  Dabrynihna Danuta
    wiersze (alfabet tytułów)
1211.wiersz: Dabrynina Danuta: Melted snow. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 144 (z koment. tłumaczki: Translations of Belarusian poetry into English (l...) szczegóły 
  Genihjush Larysa
    wiersze (alfabet tytułów)
1212.wiersz: Heniush Larysa: My native land. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 141-142 (z koment. tłumaczki: Translations of Belarusian poetry into English (l...) szczegóły 
1213.wiersz: Heniush Larysa: Na nachleze = In the Night Pasture. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 137-144 (tekst równoległy białoruski i angielski; z koment.: Alena Tabolich: Tr...) szczegóły 
  Golub Juryjj
    wiersze (alfabet tytułów)
1214.wiersz: Holub Yurka: Birds of Belarus. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 142 (z koment. tłumaczki: Translations of Belarusian poetry into English (l...) szczegóły 
  Kolas Jakub
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1215.artykuł: Panasiuk Nadzieja: Polskie przekłady prozy Jakuba Kołasa. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1990 t. 13 s. 239-247  szczegóły 
  Kupala Janka
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1216.artykuł: Skibińska-Charyło Zofia: Poezja Janki Kupały w polskich przekładach. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1990 t. 13 s. 229-237  szczegóły 
  Mazgo Uladzihmer
    wiersze (alfabet tytułów)
1217.wiersz: Masgo Uladzimer: I envy the trees.... Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 143-144 (z koment. tłumaczki: Translations of Belarusian poetry into English (l...) szczegóły 
  Skobla Mihkhas'
    wiersze (alfabet tytułów)
1218.wiersz: Skobla Mikhas: The clouds. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2002 [t. 3] s. 143 (z koment. tłumaczki: Translations of Belarusian poetry into English (l...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Literatura współczesna (brytyjska i irlandzka)
    książki (alfabet autorów)
1219.książka: Blumczyński Piotr: Doctrine in translation. The doctrine of the trinity and modern English versions of the New Testament. 2006  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Utwory anonimowe (brytyjska i irlandzka)
    artykuły (alfabet tytułów)
1220.artykuł: Gicala Agnieszka: Dlaczego mistycy wznoszą oczy ku niebu? Rola schematów wyobrażeniowych w przekładzie. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 51-63 (dot. przekładów anonimowego traktatu z XIV wieku "Obłok niewiedzy" na ...) szczegóły 
1221.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Darasz Wiktor J.: Perła po polsku, czyli próba przekładu pewnej poetyki. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 4 s. 306-308 (m.in. nt. przekładu fragmentu poematu pióra M. Słomczyńskiego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Armitage Simon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1222.artykuł: Gutorow Jacek: Simon Armitage: kłopoty tłumacza. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 96-101 (dot. specyfiki tłumaczenia; szerzej o wierszu "In our tenth year"; z n...) szczegóły 
  Barker Clive
1223.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gumkowski Marek: Przekłady. Notes Wydawniczy 1992 nr 3/4 s. 40-41 (rec. przekładu...) szczegóły 
  Barrie James Matthew
1224.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pantuchowicz Agnieszka: "Nibylandie". Nibyprzekłady "Piotrusia Pana"?. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 145-152 (dot. przekładów na jęz. polski autorstwa Macieja Słomczyńskiego i Mich...) szczegóły 
  Bronte Emily Jane
1225.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Kinowska Aleksandra: Konceptualizacja miłości i nienawiści w powieści Wichrowe Wzórza Emily Bronte i jej dwóch polskich przekładach.  szczegóły 
  Burns Robert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1226.artykuł: Cichawa Paweł: O nieprzekładalności poezji (na podstawie twórczości Roberta Burnsa). x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
  Carroll Lewis
1227.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozak Jolanta: Alicja pod podszewką języka. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 167-178 (porównanie przekładów na język polski kilku kluczowych fraz utworu...) szczegóły 
artykuł: Kozak Jolanta: Kot bez uśmiechu czy(li) uśmiech bez kota?. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 9-27 (dot. przekładów na jęz. polski; z not. o autorce na s. 175...) szczegóły 
  Christie Agatha
1228.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gumkowski Marek: Przekłady. Notes Wydawniczy 1992 nr 3/4 s. 40-41 (rec. przekładu...) szczegóły 
  Clark Noel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1229.artykuł: Kostecka Alicja: Romantyczny polonofil. Rzeczpospolita 1995 nr 148 s. 28 (nt. prac translatorskich...) szczegóły 
  Coleridge Samuel Taylor
1230.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Urbaniak Agnieszka: Poeta w chmurach. O fantazji twórczej Samuela Taylora Coleridge'a. Kresy 2008 nr 75 s. 27-30 (wypowiedź tłumaczki nt. pracy nad przekładem wiersza...) szczegóły 
  Conrad Joseph
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1231.książka o twórcy: Kujawska-Lis Ewa: Marlow pod polską banderą. Tetralogia Josepha Conrada w przekładach z lat 1904-2004.  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1232.artykuł: Branny Grażyna: "Lost in translation". Collective memory and Conrad as a reader. Yearbook of Conrad Studies (Poland) 2007 vol. 3 s. 141-148 (dot. Conrada jako tłumacza jedynego polskiego utworu: "Księgi Hjoba" [...) szczegóły 
1233.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koc Barbara: Znaczenie powściągliwej wyobraźni w przekładach Josepha Conrada. Na podstawie przekładu "Heart of darkness". Zeszyty Naukowe WSHE [Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku] 2003 t. 13 s. 179-194 (dot. przekładów na jęz. polski...) szczegóły 
1234.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Adamowicz-Pośpiech Agnieszka: O tłumaczeniu elementów "trzeciej kultury" i języka niestandardowego na przykładzie polskich wersji "Lorda Jima" Josepha Conrada. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2011 z. 7 s. 241-255  szczegóły 
1235.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Adamowicz-Pośpiech Agnieszka: Pidgin English and sailor's jargon in Polish translation of Joseph Conrad "Typhoon". Yearbook of Conrad Studies (Poland) 2012 vol. 7 s. 85-96  szczegóły 
  Eliot Thomas Stearns
1236.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kallaus Agnieszka: Oblicza przekładu: W świetle analizy porównawczej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 2000 z. 6 s. 193-202 (dot. przekładów Władysława Dulęby i Michała Sprusińskiego...) szczegóły 
  Heaney Seamus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1237.artykuł: Gutorow Jacek: Nieumówione spotkanie albo jak czytałem Heaneya po polsku. Dziennik Portowy 2001 nr 2 s. 16-21 (nt. przekładów poezji Seamusa Heaneya na język polski dokonanych przez...) szczegóły 
  Herbert George
1238.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tesznar Tomasz: Konsekwencja tłumacza - "Wiersze wybrane" George'a Herberta w przekładzie Stanisława Barańczaka. Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 92-113 (dot. realizowania przez tłumacza wyboru jego własnych założeń programo...) szczegóły 
  Hopkins Gerard Manley
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1239.artykuł: Kędzierska Aleksandra: Hopkins in Translation. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1999 nr 23 s. 19-27 (z fragm. wierszy w przekładach: J.S. Sito, Z. Ilińskiej, T. Rossa, J. ...) szczegóły 
1240.artykuł: Kędzierska Aleksandra: "Saved in Translation": The Polish reception of Gerard Manley Hopkins's Poetry. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 2000 nr 24 s. 7-28 (z bibliografią przekładów na jęz. polski: Hopkins's works in translati...) szczegóły 
1241.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kędzierska Aleksandra: The diamond turned ash: some remarks on [Stanisław] Barańczak's translation of G.M. Hopkins's "As kingfishers catch fire". Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 2003 nr 27 s. 27-39  szczegóły 
  Hughes Ted
1242.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hołobut Agata, Mierzwa Piotr, Prostak Andrzej: Tłumacząc przekładalne. Kilka uwag początkujących tłumaczy o tłumaczeniu "Fulbright Scholars" Teda Hughesa. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 96-101 (dot. przekładu utworu na jęz. polski; z tekstami przekładów na s. 111-...) szczegóły 
  Joyce James
1243.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grochowski Grzegorz: Przekład w toku. Wokół ostatniej stronicy "Finnegans Wake". Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 155-180 (dot. przekładu dokonanego przez Macieja Słomczyńskiego...) szczegóły 
artykuł: Świątek Dagmara: Neology translation in the light of cognitive linguistics. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2012 z. 8 s. 149-162 (próba odpowiedzi na pytanie o konieczności przekładu formy neologizmów...) szczegóły 
1244.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczerbowski Tadeusz: Kilka uwag o języku w polskim przekładzie "Ulissesa" Joyce'a (Na podstawie VII epizodu). Stylistyka 1995 nr 4 s. 137-151 (dot. przekładu Macieja Słomczyńskiego...) szczegóły 
artykuł: Szczerbowski Tadeusz: Stylistyka 2002 nr 11 s. 576-579 (rec. ks.: Jin Di: Shamrock & chopsticks. James Joyce in China. A tale ...) szczegóły 
artykuł: Szczerbowski Tadeusz: Z problemów krytyki przekładu: "Ulisses" Jamesa Joyce'a. Poradnik Językowy 1995 z. 9/10 s. 64-72  szczegóły 
  Maxwell Glyn
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1245.artykuł: Marcinkiewicz Paweł: Tłumacząc Glyna Maxwella na polski. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 88-91 (z not. o autorze art. na s. 135...) szczegóły 
  Milne Alan Alexander
1246.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Fredzia, której nie było czyli Penelopa w pułapce. Dekada Literacka 1992 nr 3 s. 12 (dot. przekładu Moniki Adamczyk-Garbowskiej...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1247.artykuł: Rzemykowska Anna: O tłumaczeniu komizmu językowego na przykładzie polskich przekładów gier językowych w "Winnie-the-Pooh" i "The House at Pooh Corner" A.A. Milne'a. Rocznik Przekładoznawczy 2005 nr 1 s. 75-84  szczegóły 
  Montagu Henry
1248.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koropeckyj Roman: Polskie tłumaczenie "Manchester al mondo" Henry Montagu. Przyczynek do kontaktów literackich z Anglią. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1990 t. 35 s. 137-149 (dot. tłumaczenia autorstwa Victorinusa Euthanaziusa...) szczegóły 
  Reid Christopher
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1249.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Poezja jako przekład (O wschodnioeuropejskich wierszach Christophera Reida). Literatura na Świecie 1992 nr 4 s. 254-259  szczegóły 
  Roome Annette
1250.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewandowski Jan: Nie zawsze musi być Nobel. Słowo Powszechne 1992 nr 55 s. 4 (dot. przekładu na język polski Marii Duch...) szczegóły 
  Sayers Dorothy Leighs
1251.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gumkowski Marek: Notes Wydawniczy 1993 nr 11 s. 57 (recenzja przekładu na język polski...) szczegóły 
  Scott Walter
1252.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kimbell Lucy: Ivanpig and the class struggle (Translating the classics). The Warsaw Voice 1992 nr 14 s. 16 (nt. polskiego przekładu powieści z 1959 r. opartego na tłumaczeniu ory...) szczegóły 
  Shakespeare William
1253.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Komorowski Jarosław: "Z radością w jednym, a łzą w drugim oku...". Teatr 1990 nr 12 s. 19-20 (ocena przekładu S. Barańczaka...) szczegóły 
polemika: Barańczak Stanisław: O tłumaczeniu Szekspira. Teatr 1991 nr 4 s. 20-22  szczegóły 
1254.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cetera Anna: Lear w "reżyserii" Stanisława Barańczaka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 115-128  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1255.książka o twórcy: Cetera Anna: Enter Lear. The translator's part in performance.  szczegóły 
1256.książka o twórcy: Cetera Anna: Smak morwy. U źródeł recepcji przekładów Szekspira w Polsce.  szczegóły 
1257.książka o twórcy: Romanowska Agnieszka: "Hamlet" po polsku. Teatralność szekspirowskiego tekstu dramatycznego jako zagadnienie przekładoznawcze. 2005  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1258.artykuł: Artico Davide: William Shakespeare nelle traduzioni italiane di Goffredo Raponi. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2008 nr 55 (3062) s. 99-116 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
1259.artykuł: Barańczak Stanisław: Jak tłumaczyć humor Shakespeare'a?. Dialog [Warszawa] 1991 nr 9 s. 63-81  szczegóły 
1260.artykuł: Barańczak Stanisław: Od Shakespeare'a do Szekspira. Teatr 1990 nr 11 s. 11-16; nr 12 s. 13-17 (nt. pracy nad przekładem dramatów Szekspira...) szczegóły 
polemika: Kilka uwag starego filologa. Teatr 1991 nr 3 s. 43 (uwagi dot. przekładu "Hamleta"; podp.: Czytelnik ze starszego pokoleni...) szczegóły 
1261.artykuł: Barańczak Stanisław: Stanisław Barańczak mówi o tłumaczeniach Shakespeare'a. Goniec Teatralny 1990 nr 9 s. 4-5 (zapisała Maria Prussak...) szczegóły 
1262.artykuł: Komorowski Jarosław: Polskie Szekspiriana: Shakespeare księdza Kefalińskiego. Pamiętnik Teatralny 1992 z. 1 s. 11-17 (nt. pierwszego tłumacza dramatów Szekspira z oryginału przez Ignacego ...) szczegóły 
1263.artykuł: Komorowski Jarosław: Szekspir księdza Kefalińskiego. Kalendarz Teatralny na rok zwykły 1989 1989 s. 150-153 (dot. przekładu w wydaniu: Dzieła Williama Shakespeara. Przekł. Ignacy ...) szczegóły 
1264.artykuł: Mydla Jacek: Konia z rzędem za autora! Shakespeare, Szekspirowie i szekspirologie u progu nowego tysiąclecia. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 171-174 (rec. ks.: George Volceanov: The Shakespeare canon revisited. Bucuresti...) szczegóły 
1265.artykuł: O przekładach Barańczaka. Teatr 1990 nr 12 s. 18 (wypowiedzi nt. przekładu S. Barańczaka: Krzysztof Globisz (not. Włodzi...) szczegóły 
1266.artykuł: Pasternak Borys: Uwagi do tłumaczeń z Szekspira (Fragment). Rosyjska Ruletka 1995 [nr] 2 s. 16-20  szczegóły 
1267.artykuł: Prussak Maria: "Niech baśń się odwraca". Gazeta Wyborcza 1992 nr 150 s. 19 (dramaty Szekspira w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka...) szczegóły 
1268.artykuł: Stolarski Łukasz: Selected Shakespeare's Metaphors in Translation. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2004 nr 42 (2649) s. 157-172  szczegóły 
1269.artykuł: Szewczyk Katarzyna: Jak przekłada się komizm?. Polonistyka 2000 nr 6 s. 363-369 (trudności związane z przekładem komicznych fragmentów dzieł Szekspira...) szczegóły 
1270.artykuł: Zbierski Henryk: Some notes on Polish translations of Shakespeare's plays: Past and present. Studia Anglica Posnaniensia 1994 t. 28 s. 209-217  szczegóły 
1271.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Broda Regina: Scena na cmentarzu z aktu piątego "Hamleta" w przekładzie Witolda Chwalewika. Przekładaniec 1995 nr 1 s. 108-109 (analiza przekładu...) szczegóły 
artykuł: Cetera Anna: The two-ways mirror. Hamlet's advice to the players vs. the here-and-now of the theatrical reception. Approaches to Literature 2001 [nr 1] s. 39-51 (dot. wymowy wybranych scen w przekładzie Wojciecha Bogusławskiego i St...) szczegóły 
artykuł: Górski Tomasz P.: Selected Aspects of Cultural (Un)translatability on the Example of W. Shakespeare's "Hamlet" and Its Polish Translations by M. Słomczyński and S. Barańczak. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2005 nr 43 (2782) s. 95-111  szczegóły 
artykuł: Heydel Magda: Rozmowa Hamleta z Klaudiuszem z trzeciej sceny czwartego aktu w przekładzie Stanisława Barańczaka. Przekładaniec 1995 nr 1 s. 110-113 (analiza przekładu...) szczegóły 
artykuł: Kapera Marta: Sense and hierarchy in Paszkowski's translation of Hamlet's monologue in act 3, scene 4, v. 53-88. Przekładaniec 1995 nr 1 s. 114-118 (analiza przekładu...) szczegóły 
artykuł: Kott Jan: Szekspirowskie "nothing". Zeszyty Literackie 1993 nr 42 s. 117-118 (nt. różnego sposobu tłumaczenia słowa "nothing" w dramacie....) szczegóły 
artykuł: Łoś, jeleń, daniel i inny zwierz. Teatr 1992 nr 9 s. 12 (zestawienie 15 polskich przekładów czterowiersza: "Niech ryczy z bólu ...) szczegóły 
artykuł: Małocha Mirosława: Kalambury v tragedii Shekspira "Gamlet" i ikh perevod na pol'skijj i russkijj. Kieleckie Studia Rusycystyczne 1994 t. 6 s. 143-149 (dot. przekładów M. Łozińskiego, B. Pasternaka, Józefa Paszkowskiego i ...) szczegóły 
artykuł: Ostrowski Witold: Od "Hamleta" do Lajkonika. Esej o pewnym powiedzeniu. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2001 t. 55 s. 143-152  szczegóły 
artykuł: Pisarkowa Krystyna: Pułapka w "Miłości na Krymie". Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 374-378 (porównanie fragmentu "Hamleta" zamieszczonego w dramacie Sławomira Mro...) szczegóły 
artykuł: Skucińska Anna: Monolog Hamleta z drugiej sceny aktu pierwszego w przekładzie Romana Brandstaettera i Stanisława Barańczaka. Przekładaniec 1995 nr 1 s. 119-123 (analiza porównawcza...) szczegóły 
artykuł: Taborski Roman: Z refleksji nad polskimi przekładami "Hamleta". Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 135-143  szczegóły 
1272.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Słota Małgorzata: Tragedia króla Leara. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 116-128 (dot. przekładów monologu króla Leara autorstwa Stanisława Barańczaka i...) szczegóły 
1273.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Romanowska Agnieszka: Translating Shakespeare: Poetic Language in the Theater. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 101-115 (analiza przekładów fragmentów dramatu na jęz. polski; z not. o Agniesz...) szczegóły 
1274.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czechowska Anna: Problem tłumaczenia form adresatywnych w dwóch polskich przekładach "Romea i Julii" Williama Szekspira. Studenckie Prace Naukowe 1998 z. 6 s. 28-41 (na przykładzie tłumaczeń Macieja Słomczyńskiego i Stanisława Barańczak...) szczegóły 
1275.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kott Jan: Bottom. Teatr 1990 nr 11 s. 21 (fel. nt. trudności związanych z polskim przekładem imienia Bottom - Sp...) szczegóły 
artykuł: Kott Jan: O przekładzie "Snu nocy letniej" Stanisława Barańczaka. Teatr 1992 nr 9 s. 16  szczegóły 
  Smith Guy Newman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1276.artykuł: [Rak Piotr] Raku: Włos się jeży. Nowa Fantastyka 1992 nr 5 s. 71 (nota nt. skandalicznego tłumaczenia książek Guya N. Smitha wyd. przez ...) szczegóły 
  Swift Jonathan
1277.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tomczak Justyna: Nazwy własne i ich tłumaczenie w "Podróżach Guliwera". x 2003 ([w ks. zb.:] Barwy świata baśni = Farben der Maerchenwelt. Pod red. Ur...) szczegóły 
  Thackeray William Makepeace
1278.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ronikier Michał: Przygoda w Paflagonii. Przekrój 1990 nr 2365 s. 18-19 (wywiad nt. pracy translatorskiej, rozm. Barbara Lovell....) szczegóły 
  Tolkien John Ronald Reuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1279.artykuł: Markiewka Tomasz: Domesticating the Myth. On Strategies of Translating J.R.R. Tolkien's Trilogy into Polish. Studies in English Culture, Literature and Linguistics 2007 t. 1 s. 137-150 (nt. tłumaczeń na język polski powieści: "Władca pierścieni", "Dwie wie...) szczegóły 
1280.artykuł: Mirosławska-Olszewska Anna: "Familiar but not too familiar, strange but not too strange": The Concept of Elves and Dwarves in the Works of J.R.R. Tolkien and the Difficulty of Rendering their names into Polish. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 56-68 (z not. o Annie Mirosławskiej-Olszewskiej na s. 190...) szczegóły 
1281.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czernik Maciej: Tolkieniana. Nowa Fantastyka 1994 nr 12 s. 2 (dot. jakości przekładu...) szczegóły 
1282.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gwóźdź Grzegorz: Significance of Cohesion-Coherence Relations in Translation: The Example of J.R.R. Tolkien's "The Lord of the Rings". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2006 nr 44 (2892) s. 37-46 (dot. polskich przekładów powieści aut.: Paulina Braiter, Jerzy Łozińsk...) szczegóły 
artykuł: Olszański Tadeusz A.: The Polish Story of "The Lord of the Rings": Three Translations, Many Editions. Aiglos 2005 special issue s. 4-24 (zawiera dodatek z notami nt. polskich tłumaczy utworu oraz notę nt. au...) szczegóły 
artykuł: TZZ: Drużyna tłumaczy. Życie 2002 nr 40 s. 12 (dot. różnych przekładów utworu: Maria Skibniewska, Jerzy Łoziński, Mar...) szczegóły 
  Woolf Virginia
1283.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Juszczak Wiesław: Trema. o "Pani Dalloway" Virginii Woolf i "Godzinach" Stephena Daldry'ego. Tygodnik Powszechny 2003 nr 18 s. 8-9 (analiza utworu, także nt. błędów w polskim przekładzie książki w tłuma...) szczegóły 
1284.książka: Szymańska Katarzyna: Larkina portret zwielokrotniony. O dwóch polskich przekładach brytyjskiego poety. 2012 ([Dot. tłumaczeń Stanisława Barańczaka oraz Jacka Dehnela]....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Historia literatury (bułgarska)
    książki (alfabet autorów)
1285.książka: [Drugie] II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 1991 ([Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama M...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 85 (1671) s. 112-113  szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Hasła szczegółowe (bułgarska) / Antologie i zbiory (bułgarska)
1286.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mleczko Joanna: Transformacje translatorskie w przekładzie bułgarskiej bajki magicznej "Trzej bracia i złote jabłko" (kod estetyczny). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2009 t. 1 cz. 1 (2645) s. 58-68 (problemy translatorskie ludowej bajki magicznej "Trzej bracia i złote ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Hasła szczegółowe (bułgarska) / Hasła osobowe (bułgarska)
  Jovkov Jordan
1287.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mleczko Joanna: Granice egzotyzacji (na przykładzie polskiego przekładu "Indże" Jordana Jowkowa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2011 t. 2 cz. 1 (2843) s. 53-60 (dot. przekładu Wojciecha Gałązki w antologii "Biała jaskółka. Antologi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Historia literatury (chińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1288.artykuł: Kuenstler Mieczysław Jerzy: O nieprzekładalności klasycznej poezji chińskiej. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/3 s. 23-36  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Hasła szczegółowe (chińska) / Literatura ludowa (chińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1289.artykuł: Xu Xianming : Basic Rules of Translation of Hani Proverbs into English. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 2003 t. 5 s. 187-194  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Hasła szczegółowe (chorwacka) / Hasła osobowe (chorwacka)
  Jergović Miljenko
1290.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czerwiński Maciej: Dialog znaków i kodów: między oryginałem a polskim przekładem powieści Miljenko Jergovicia "Ruta Tannenbaum". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2011 t. 2 cz. 1 (2843) s. 83-105  szczegóły 
  Sever Josip
1291.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ruttar Anna: Tłumaczenie wiersza "klisej kise" Josipa Severa a zagadnienie muzyczności. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2009 t. 1 cz. 1 (2645) s. 92-101 (problemy oddania muzyczności tekstu poetyckiego w przekładzie, na przy...) szczegóły 
  Tadijanović Dragutin
1292.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Małczak Leszek: O polskich przekładach chorwackiej literatury wojennej - Dragutin Tadijanović: "Molba munji nebeskoj". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2009 t. 1 cz. 1 (2645) s. 71-83 (analiza porównawcza dwóch przekładów wiersza - Juliana Kornhausera pt....) szczegóły 
  Ugresić Dubravka
1293.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gostomska Anita: O strategii tłumaczenia na przykładzie powieści "Ministerstwo bólu" Dubravki Ugresić. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2009 t. 1 cz. 1 (2645) s. 84-91  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1294.artykuł: Greń Zbigniew: Techniki przekładowe staroczeskich tłumaczy Biblii i paralelne metody objaśniania tekstu w folklorze. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1997 t. 50 s. 77-86  szczegóły 
1295.artykuł: Komarek Karel: K jazyku ceske bible ve 20. stoleti. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 73-79 (analiza nowych czeskich tłumaczeń Biblii; ze streszczeniem w jęz. pols...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Literatura współczesna (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1296.artykuł: Babuchowski Andrzej: Hrabala spotkałem w Pradze. Śląsk 2002 nr 7 s. 52-53 (wyw. nt. przekładów tekstów współczesnych pisarzy czeskich, m.in.: Boh...) szczegóły 
1297.artykuł: Karwat Krzysztof: Trzy w jednym. Śląsk 2003 nr 5 s. 35-37 (wywiad z tłumaczem literatury czeskiej nt. własnej pracy, współczesnej...) szczegóły 
1298.artykuł: Komarek Karel: K jazyku ceske bible ve 20. stoleti. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 73-79 (analiza nowych czeskich tłumaczeń Biblii; ze streszczeniem w jęz. pols...) szczegóły 
1299.artykuł: Vitova Lenka: Stylizacja na potoczność w przekładzie literatury czeskiej na język polski. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2011 t. 2 cz. 1 (2843) s. 175-187 (z przykładami przekładów fragmentów prozy...) szczegóły 
1300.artykuł: Zarek Józef: O polskich przekładach nowej czeskiej "powieści praskiej" (M. Ajvaza, D. Hodrovej, J. Topola). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2009 t. 1 cz. 1 (2645) s. 113-130  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Jungmann Josef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1301.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Leksyka słowiańska w przekładach Josefa Jungmanna. Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 247-260 (dot. przekładów z literatur obcych na język czeski; także literatury p...) szczegóły 
  Olbracht Ivan
1302.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzezina Maria, Posingerova Katerina: "Golet v udoli" Ivana Olbrachta i jego polskie tłumaczenie. Stylistyka 1998 nr 7 s. 279-293 (porównanie tekstu oryginału z polskim przekładem Zdzisława Hierowskieg...) szczegóły 
  Pavel Ota
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1303.artykuł: Mielczarek Joanna: Język polskich przekładów prozy Oty Pavla. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2000 z. 4 (337) s. 261-290 (dot. tłumaczeń Andrzeja Piotrowskiego i Józefa Waczkowa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Hasła szczegółowe (duńska) / Hasła osobowe (duńska)
  Andersen Hans Christian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1304.artykuł: Chęcińska Urszula: Hans Christian Andersen in Poland and Szczecin. Pogranicza 2001 nr 6 s. 123-130 (nt. przekładów utworów Hansa Christiana Andersena w Polsce; w jęz. ang...) szczegóły 
1305.artykuł: Krysztofiak Maria: Oversaetelsesstrategier med henblik pa H.C. Andersens eventyr i polsk oversaettelse. Folia Scandinavica Posnaniensia 1997 t. 4 s. 5-15  szczegóły 
Literatury obce / Literatura esperanto / Historia literatury (esperanto)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1306.artykuł: Banet-Fornal Zofia: Esperanto nadal światu potrzebne. Midrasz 2009 nr 12 s. 43-44 (dot. ruchu esperanckiego, jego zwolenników i przeciwników, m.in. pisar...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    książki (alfabet autorów)
1307.książka: Dąmbska-Prokop Urszula: Traduire - interpréter. Chateaubriand, Flaubert, Verne, Alain, Queneau, Jean Rouaud en polonais. 2006  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1308.artykuł: Ciszewska Ewa: Traduction du futur anterieur de probabilite en polonais. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica. Studia Językoznawcze 2007 t. 19 (2584) s. 24-36 (m.in. na przykładzie tekstów z literatury francuskiej, głównie Honore ...) szczegóły 
1309.artykuł: Giermak-Zielińska Teresa: Decoder a travers les ages: traduction polonaise des textes d'ancien francais. Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 125-133 (na przykładzie utworów: Brunetto Latini: Li livres dou Tresor [Skarbie...) szczegóły 
1310.artykuł: Pawłowska Maja: "Moyens pour apprendre a traduire de latin en francais" de Gaspard de Tende et les regles de la traduction scolaire des comedies de Terence. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2008 nr 55 (3062) s. 25-33 (dot. podręcznika autorstwa Gasparda de Tende będącego zbiorem zasad tł...) szczegóły 
1311.artykuł: Perek Marzena: Des anciennes traduction polonaises des titres des romans francais du XVIII siecle. Romanica Cracoviensia 2000 nr 1 s. 63-69  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1312.artykuł: Brzozowski Jerzy: Le genie de la langue: ce qu'en disent les poetes (Czesław Miłosz, Aleksander Wat, Henri Meschonnic). Romanica Cracoviensia 2003 nr 3 s. 41-50 (dot. pracy oraz koncepcji translatorskich Czesława Miłosza, Aleksandra...) szczegóły 
1313.artykuł: Chantry Xavier: Emplois de l'onomatopee dans la bande dessinee francaise. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2002 nr 48 (2334) s. 25-48 (onomatopeja w komiksie francuskim; m.in. na przykładzie komiksów autor...) szczegóły 
1314.artykuł: Chantry Xavier, Polańska Justyna: Traduire les onompatopees en bande dessinee: exemple des traductions polonaise et espagnole d'"Asterix en Hispanie". Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2002 nr 49 (2448) s. 9-18 (nt. przekładu onomatopei na język polski i hiszpański w komiksie franc...) szczegóły 
1315.artykuł: Paliczka Anna: Traduction est un jeu d'oulipien ou sur le caractere ludique et oulipique de la traduction. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Romanica Silesiana 2009 t. 4 (2731) s. 213-230  szczegóły 
1316.artykuł: Sobierajska Barbara: Pragmatics and contrastive linguistics. The French cleft structure 'c'est qui... que' and some of its Polish equivalents. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 1993 [t.] 28 s. 191-199 (m.in. na materiale zwrotów z prozy współczesnej francuskiej (Andre Gid...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1317.artykuł: Paprocka Natalia: Traducteurs polonais de la litterature de jeunesse francaise: pour un portrait collectif. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 155-174 (dot. polskich tłumaczy francuskiej literatury dziecięcej w latach 1918...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Alain de Lille *
1318.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karas Marcin: "Sermo de contemptu mundi" Alana z Lille. Problematyka tekstu i przekład na język polski. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 4 s. 143-154  szczegóły 
  Apollinaire Guillaume
1319.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Don Juan czyli potrzeba inwencji. Twórczość 1995 nr 9 s. 141-142 (dot. przekładu powieści...) szczegóły 
  Baudelaire Charles Pierre
1320.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzozowski Jerzy: Pierwsi tłumacze "Kwiatów zła". Literatura na Świecie 1993 nr 1/3 s. 211-250 (dot. przekładów polskich od 1876 r....) szczegóły 
  Beaumarchais Pierre Augustin Caron de
1321.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Judkowiak Barbara, Nowicka Elżbieta: "W operze słowo jest także ważne": Barańczakowe "Wesele Figara". Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 157-170 (nt. przekładu Stanisława Barańczaka i wystawienia "Wesela Figara" prze...) szczegóły 
  Beckett Samuel
1322.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Libera Antoni: "Niewysławialny dom". Wokół "Neither" Samuela Becketta. NaGłos 1993 nr 11 s. 124-135  szczegóły 
  Celine Louis-Ferdinand
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1323.artykuł: Hedemann Oskar: Doktor Destouches i Pan Celine?. Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 10-11 (wyw. z tłumaczem twórczości Celine'a; rozm. Marcin Baran; z fot. O. He...) szczegóły 
1324.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Musinova Tatiana: Celine en Russie. La traduction de "Voyage au bout de la nuit" par Yuriy Korneev. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 291-301 (dot. pierwszego przekładu powieści na język rosyjski; ze streszczeniem...) szczegóły 
  Delerm Philippe
1325.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biardzka Elżbieta: Monsieur Spitzweg vit a Paris depuis trente ans. Image du temps dans le roman de Philippe Delerm "Il avait plu tout le dimanche". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica. Studia Językoznawcze 2006 t. 18 (2373) s. 131-138  szczegóły 
1326.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skibińska Elżbieta: Traduire en polonais on dans sa specificite delermienne: une tache impossible?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2004 nr 51 (2667) s. 83-100 (omówienie funkcji francuskiego zaimka on w opowiadaniu oraz w j...) szczegóły 
  Descartes Rene
1327.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mukoid Ewa: Literacki aspekt "Rozprawy o metodzie" w przekładach polskich. Ruch Literacki 1989 z. 3 s. 211-224  szczegóły 
  Gavalda Anna
1328.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cook Jadwiga: Le portrait du personnage par ses paroles: les heros du roman d'Anna Gavalda "Ensemble, c'est tout" en francais et en polonais. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2009 nr 56 (3129) s. 51-62 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
  Gide Andre
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1329.artykuł: Schnyder Peter: Andre Gide, traducteur paradoxal. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 229-236 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
  La Fontaine Jean de
1330.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bogacki Krzysztof: La traduction et les limites de la fidelite. Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 29-40 (granice wierności tłumaczenia na przykładzie "Bajek" La Fontaine'a w p...) szczegóły 
  Mallarme Stephane
1331.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karasek Krzysztof: Rzut kości nie zniweczy poezji. Literatura 1992 nr 7 s. 29, 61  szczegóły 
  Matthieussent Brice
1332.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jakubowska-Cichoń Joanna: Configuration traducteur-auteur: jeu sur deux lignes. Sur la "Vengeance du traducteur" de Brice Matthieussent. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 41-49 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
  Moliere *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1333.artykuł: Sztuka przekładu: Molier. Teatr 2002 nr 10/11 s. 60-62 (wypow. uczestników spotkania w ramach cyklu "Teatr jest światem" pośw...) szczegóły 
1334.artykuł: Żyszkowska Jadwiga: La gastronomie dans des pieces choisies de Moliere et dans leurs traductions par Tadeusz Boy-Żeleński. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2008 nr 55 (3062) s. 87-97  szczegóły 
  Novarina Valere
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1335.artykuł: Bobas Constantin: Mises en traduction theatrale: Valere Novarina ? Dimitris Dimitriadis, contextualisations multiples d'un evenement scenique. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 319-329 (dot. przekładu teatralnego w pracach Valere'a Novariny i Dimitrisa Dim...) szczegóły 
  Proust Marcel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1336.artykuł: Górnikiewicz Joanna: Figures des premiers traducteurs polonais de Proust. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 247-258 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
1337.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Berstein Richard: W stronę Howarda. Przedproża 1990 nr 5 s. 3 (problemy związane z tłumaczeniem powieści, porównanie kilku przekładów...) szczegóły 
artykuł: Narbutt Jerzy: Moim nieskromnym zdaniem [z tego cyklu:] W poszukiwaniu innego Prousta. Ład 1995 nr 49 s. 7 (nt. powieści oraz przekładu dokonanego przez Tadeusza Boya-Żeleńskiego...) szczegóły 
  Racine Jean Baptiste
1338.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sosień Barbara: Racine francuski, Racine polski, czyli o pułapkach przekładu tragedii klasycznej: Lektura "Bereniki". Prace Komisji Neofilologicznej 2001 t. 2 s. 39-57 (dot. tłumaczenia Kazimierza Brończyka w wydaniu: Jean Baptiste Racine:...) szczegóły 
  Ricoeur Paul
1339.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bobowska-Nastarzewska Patrycja: O intertekstualności na przykładzie własnego tłumaczenia książki Paula Ricoeura "Refleksja dokonana. Autobiografia intelektualna". Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 53-68  szczegóły 
  Rotrou Jean
1340.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Courtes Noemie: Plaute et Rotrou: La traduction des comedies au XVIIe siecle, entre respect et creation. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2008 nr 55 (3062) s. 17-23 (porównanie utworu z pierwowzorem autorstwa Plauta; ze streszczeniem w ...) szczegóły 
  Rouaud Jean
1341.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dąmbska-Prokop Urszula: Comment traduire une preposition?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2006 nr 53 (2848) s. 35-38 (nt. przekładów utworu...) szczegóły 
  Sarrazin Albertine
1342.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zemełko Urszula: Quelques reflexions sur la traduction de l'argot: comment Cz. et M. Żuławski ont-ils rendu la langue verte de "L'Astragale" d'Albertine Sarrazin en polonais. Orbis Linguarum 1996 t. 4 s. 235-248  szczegóły 
  Simenon Georges
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1343.artykuł: Skibińska Elżbieta: En + voir dans la traduction polonaise. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica. Studia Językoznawcze 2006 t. 18 (2373) s. 147-158 (na przykładzie powieści Simenona...) szczegóły 
  Vian Boris
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1344.artykuł: Mitura Magdalena: Tłumacz czy autor? Vernon Sullivan bawi się (z) czytelnikiem. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 133-144 (dot. stylu powieści publikowanych pod pseudonimem Vernon Sullivan i ud...) szczegóły 
1345.artykuł: Solova Regina: L'humour vianesque dans les traductions polonaises. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2004 nr 51 (2667) s. 101-117 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka nowożytna / Cześć ogólna (grecka nowożytna)
    książki (alfabet autorów)
1346.książka: Chadzinikolau Ares: Literatura nowogrecka w przekładach polskich.  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka nowożytna / Hasła szczegółowe (grecka nowożytna) / Hasła osobowe (grecka nowożytna)
  Dimitriadis Dimitris
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1347.artykuł: Bobas Constantin: Mises en traduction theatrale: Valere Novarina ? Dimitris Dimitriadis, contextualisations multiples d'un evenement scenique. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 319-329 (dot. przekładów teatralnych Valere'a Novariny i Dimitrisa Dimitriadisa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Bazyli Wielki święty *
1348.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Moszyński Leszek: O słownictwie scs przekładu "Pochwały 40 Męczenników" św. Bazylego. x 1991 ([w czasopiśmie:] Zbornik Matice Srpske za Filologijhu i Lingvistiku...) szczegóły 
  Grzegorz z Nazjanzu święty *
1349.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Naumowicz Józef: Warszawskie Studia Teologiczne 1996 t. 8 (1995) s. 277-279 ([rec. przekładu włoskiego:] Gregorio Nazianzeno: Sulla virtu. Carme gi...) szczegóły 
  Heliodoros *
1350.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Baliński Józef: Heliodorus Latinus, die humanistischen Studien ueber die "Aithiopika". Politianus, Warszewicki, Guillonius, Laubanus. Eos 1993 t. 80 (1992) z. 2 s. 273-289 (nt. łacińskich tłumaczeń utworu i opracowań autorów: Angelo Poliziano,...) szczegóły 
  Homeros *
1351.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jankowski Andrzej: O polskich przekładach "Iliady". Eos 1993 t. 80 (1992) z. 2 s. 265-271 (dot. przekładu Jana Kochanowskiego "Monomachia Parisowa z Menelausem" ...) szczegóły 
artykuł: Jankowski Andrzej: O polskich przekładach "Iliady". Meander 1992 nr 5/6 s. 251-264 (głównie o tłumaczeniu Jana Kochanowskiego...) szczegóły 
1352.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borges Jorge Luis: Homeryckie wersje. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 1 s. 9-14 (porównanie kilku wersji różnych przekładów fragmentów "Odysei"....) szczegóły 
  Platon *
1353.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rybowska Joanna: O polskich przekładach "Uczty" i "Fedona". Meander 1996 nr 3/4 s. 163-168 (recenzja przekładu...) szczegóły 
1354.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rybowska Joanna: O polskich przekładach "Uczty" i "Fedona". Meander 1996 nr 3/4 s. 163-168 (recenzja przekładu...) szczegóły 
recenzja: Stebnicka Krystyna: Uczta, biesiada czy balanga?. Regiony 1995 nr 2 s. 122-125 (rec. przekładu dokonanego przez Edwarda Zwolskiego...) szczegóły 
  Sophokles *
1355.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mitzner Piotr: Biała dzieweczka i czarny charakter czyli Polska gra "Antygonę". Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 4 s. 6-20 (recepcja utworu w Polsce: omówienie przekładów od XVI w. do współczesn...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1356.artykuł: M.P.: Określenia "rodzajowo-neutralne". Rzeczpospolita 2002 nr 28 s. A8 (dot. nowego amerykańskiego tłumaczenia Pisma Świętego; nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Teksty biblijne (Biblia grecka starożytna)
1357.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczepińska Bożena: O wierne i wyraziste słowo przekładowe. Anny Świderkówny tłumaczenie Ewangelii według św. Mateusza. Gdańskie Studia Językoznawcze 2000 t. 7 s. 137-164  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
1358.książka: Między przekładem biblijnym a rodzimą teologią. Wybrane problemy przekładów biblijnych. 2003 ([Zawiera m.in.:] Nina Pawlak: Kryteria doskonalenia przekładu. Co znac...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 135 (nota...) szczegóły 
1359.książka: Szczepińska Bożena: Ewangelie tylekroć tłumaczone... Studia o przekładach i przekładaniu. 2005  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1360.artykuł: J.T.: Pierwsze tłumaczenie. Kurier Wileński 2003 nr 151 s. 6 (nt. tłumaczeń Biblii...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
1361.książka: Gutt Ernst-August: Dystans kulturowy a przekład.  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1362.artykuł: Awianowicz Bartosz: Klasyczna teoria retoryczna a "Interpretacja Biblii w Kościele". O przekładzie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej. Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 48-53 (porównanie tłumaczenia terminów retorycznych w przekładach dokumentu a...) szczegóły 
1363.artykuł: Banak Jerzy, Jańczuk Leszek: O ekumenicznym tłumaczeniu Nowego Testamentu. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2001 r. 1 s. 69-90 (dot. przekładu na język polski...) szczegóły 
1364.artykuł: Belcarzowa Elżbieta: W poszukiwaniu staropolskiego przekładu Nowego Testamentu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 7-26 (omówienie XV-wiecznej spuścizny przekładowej z zakresu Nowego Testamen...) szczegóły 
1365.artykuł: Chrostowski Waldemar: Targumiczne reguły i techniki przekładu Pisma Świętego. Przegląd Powszechny 1990 nr 2 s. 249-262  szczegóły 
1366.artykuł: Gieparda Eugeniusz: Z problematyki tłumaczenia nowotestamentowych nazw botanicznych. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1995 t. 40 s. 111-132  szczegóły 
1367.artykuł: Jurkowski Marian: "Chleba naszego powszedniego".... Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 248-256 (dot. struktury, semantyki i różnych przekładów wersetu "Modlitwy Pańsk...) szczegóły 
1368.artykuł: Kiedzik Mirosław: Przekład Nowego Testamentu polskiej Biblii ekumenicznej - ważniejsze założenia, trudności, zmiany. x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
1369.artykuł: Komarek Karel: Apletywizacja i proprializacja w antroponimii biblijnej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 91-98 (dot. głównie przekładów Biblii na jęz. czeski...) szczegóły 
1370.artykuł: Komarek Karel: K jazyku ceske bible ve 20. stoleti. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 73-79 (analiza nowych czeskich tłumaczeń Biblii; ze streszczeniem w jęz. pols...) szczegóły 
1371.artykuł: Moszyński Leszek: Przed chrystianizacją Polski (Narodziny słowiańskiej terminologii chrześcijańskiej i najstarszy przekład Biblii). Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 54-72  szczegóły 
1372.artykuł: (pap): Pismo Święte po góralsku. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 59 s. 7 (nota nt. przekładów Nowego Testamentu na jęz. góralski autorstwa Marii...) szczegóły 
1373.artykuł: Szczerbowski Tadeusz: Kulturowe uwarunkowania przekładu biblijnego. Stylistyka 2002 nr 11 s. 445-458 (dot. przekładów różnych zdań z Nowego Testamentu na różne języki...) szczegóły 
1374.artykuł: Warzecha Julian: Kilka uwag o przekładzie hebrajskiej poezji biblijnej. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
1375.artykuł: Zaremba Piotr: Dosłowny przekład Pisma Świętego i związane z nim korzyści. Baptystyczny Przegląd Teologiczny 2002 t. 1 s. 141-146  szczegóły 
1376.artykuł: Zaremba Piotr: New Times for New Translations. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 2003 t. 5 s. 233-241 (nt. przekładu Biblii uwzględniającego najnowsze odkrycia tekstów bibli...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokalipsa św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1377.artykuł: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Apokaliptyczny "zielony koń". Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 132-142 (dot. przekładów wyrażenia...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Łukasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1378.artykuł: Frączyk Danuta, Schramm Wolfgang: Immer gibt's ein gewisses "Aber".... Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 617-648 (dot. tłumaczenia zdań z Ewangelii zawierających w przekładzie Marcina ...) szczegóły 
1379.artykuł: Rakocy Waldemar: Entos hymon (Łk 17,21): Królestwo Boże "w was" czy "pośród was"?. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 31-39 (dot. kwestii przekładu frazy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1380.artykuł: Blumczyński Piotr: "Pveyma" in Galatians: A Touchstone of Doctrinal Orthodoxy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2007 nr 45 (2976) s. 89-105 (dot. tłumaczenia "Listu do Galatów" św. Pawła na jęz. angielski...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1381.artykuł: Morta Krzysztof: Biblijny re'em. Kaliskie Studia Teologiczne 2002 t. 1 s. 145-151 (dotyczy trudności w tłumaczeniu zoonimu "re'em"...) szczegóły 
1382.artykuł: M.P.: Określenia "rodzajowo-neutralne". Rzeczpospolita 2002 nr 28 s. A8 (dot. nowego amerykańskiego tłumaczenia Pisma Świętego; nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Teksty biblijne (Biblia, hebrajska)
1383.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piela Marek: Nowy przekład "Księgi Rodzaju". Studia Judaica 2003 nr 2/1 (2002/2003) s. 173-183  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
1384.książka: Gorzkowski Albert: Cóż stanie się, Panie, jeśli spytam? Studia i szkice o myśli i tradycji biblijnej.  szczegóły 
1385.książka: Łódzkie Studia Teologiczne. T. 3: 1994. Konferencja na temat: Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka. ([Zawiera materiały z konferencji naukowej "Tekst sakralny w kręgu kult...) szczegóły 
1386.książka: Piela Marek: Grzech dosłowności we współczesnych polskich przekładach Starego Testamentu.  szczegóły 
1387.książka: Radość słowa. Przekład i interpretacja Biblii. 2011  szczegóły 
1388.książka: Solak Elżbieta: Nowobułgarska Biblia i jej język. 1997 (Wstęp. - I. Plebejskość i arystokracja ducha, czyli krótka historia bu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1389.artykuł: J.T.: Pierwsze tłumaczenie. Kurier Wileński 2003 nr 151 s. 6 (nt. tłumaczeń Biblii...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1390.artykuł: Awianowicz Bartosz: Klasyczna teoria retoryczna a "Interpretacja Biblii w Kościele". O przekładzie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej. Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 48-53 (porównanie tłumaczenia terminów retorycznych w przekładach dokumentu a...) szczegóły 
1391.artykuł: Bieńkowska Danuta: O problemach XVI-wiecznych tłumaczy Biblii na język polski (w świetle uwag autorów translacji). x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
1392.artykuł: Buber Martin: O doborze słów (fragmenty). Midrasz 2006 nr 2 s. 27-29 (dot. pracy nad przekładem Biblii hebrajskiej na język niemiecki...) szczegóły 
1393.artykuł: Buber Martin: O niemieckim przekładzie Pisma (fragmenty). Midrasz 2006 nr 2 s. 25-27 (dot. pracy nad przekładem Biblii hebrajskiej...) szczegóły 
1394.artykuł: Czesak Artur: Współczesne śląskie próby przekładu "Biblii". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 1 s. 43-44 (streszczenie referatu...) szczegóły 
1395.artykuł: Kaplan Aryeh: Żywa Tora. Midrasz 2006 nr 2 s. 30-32 (dot. pracy nad przekładem Biblii hebrajskiej na język angielski...) szczegóły 
1396.artykuł: Komarek Karel: Apletywizacja i proprializacja w antroponimii biblijnej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 91-98 (dot. głównie przekładów Biblii na jęz. czeski...) szczegóły 
1397.artykuł: Komarek Karel: K jazyku ceske bible ve 20. stoleti. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 73-79 (analiza nowych czeskich tłumaczeń Biblii; ze streszczeniem w jęz. pols...) szczegóły 
1398.artykuł: Siatkowska Ewa: Przydatność tekstów paralelnych do konfrontatywnych badań leksyki (Doświadczenia i propozycje). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 117-124 (słowiańskie XV- i XVI-wieczne przekłady Biblii jako materiał do badani...) szczegóły 
1399.artykuł: Siatkowska Ewa: Tradycja i dynamizm współczesnych przekładów Biblii na polski, czeski i górnołużycki. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 11-19  szczegóły 
1400.artykuł: Warzecha Julian: Kilka uwag o przekładzie hebrajskiej poezji biblijnej. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
1401.artykuł: Warzecha Julian: Niektóre Dylemanty w przekładania Biblii. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1402.artykuł: Zaremba Piotr: Dosłowny przekład Pisma Świętego i związane z nim korzyści. Baptystyczny Przegląd Teologiczny 2002 t. 1 s. 141-146  szczegóły 
1403.artykuł: Zaremba Piotr: New Times for New Translations. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 2003 t. 5 s. 233-241 (nt. przekładu Biblii uwzględniającego najnowsze odkrycia tekstów bibli...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
    książki (alfabet autorów)
1404.książka: Greszczuk Barbara: Archetypy starotestamentowe w polskich przekładach psalmów. Problemy lingwistyki stosowanej. 2000  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
1405.artykuł: Vogel Beniamin: "Na wierzbach zawiesiliśmy nasze... skrzypce". Rzecz o dawnych instrumentach, macewach, synagogach i klezmerach. Muzyka 2007 nr 2 s. 75-113 (m.in. nt. różnych polskich przekładów nazw instrumentów kinnor i nevel...) szczegóły 
1406.artykuł: Dzika Urszula: Paralelizmy w tłumaczeniach psalmów ufności na język polski i rosyjski. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 21-27  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Historia literatury (hiszpańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1407.artykuł: Alvarez Lugris Alberto: Rola przekładu w galicyjskim systemie literackim. Studia Iberystyczne 2003 nr 2 s. 67-81 (dot. rozwoju literatury w jęz. galicyjskim...) szczegóły 
1408.artykuł: Zybura Marek: Ludwig Tieck als Vermittler der spanischen Dichtung in Deutschland. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1994 z. 2 s. 177-202  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Literatura współczesna (hiszpańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1409.artykuł: Alvarez Lugris Alberto: Rola przekładu w galicyjskim systemie literackim. Studia Iberystyczne 2003 nr 2 s. 67-81 (dot. rozwoju literatury w jęz. galicyjskim...) szczegóły 
1410.artykuł: Nowakowska-Głuszak Anna: Cuando la peticion no tiene sentido: analisis contrastivo de las interrogativas en polaco y espagnol. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica. Studia Językoznawcze 2008 t. 20 (2676) s. 158-169 (na przykładach z hiszpańskich powieści...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Antologie i zbiory (hiszpańska)
1411.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Konieczna-Twardzikowa Jadwiga: Czy recenzja jest przekładem? Promocja z Long Island. x 2000 ([w ks. zb.:] Przekład jako promocja literatury. Pod red. Marii Filipow...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Castelao Alfonso
1412.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kobiela Marta: "Okruchy galicyjskie" - kryptobiografia Alfonso Castelao, jego pokolenia i kraju. x 2002 ([w ks. zb.:] Biograficzne konteksty przekładu pod red. Piotra Fasta i ...) szczegóły 
  Cervantes Saavedra Miguel de
1413.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Konieczna-Twardzikowa Jadwiga: Oryginał wzbogacony o przekład = El orginal enriquecido por la traduccion. 2002 ([Studium utworu z perspektywy jego przekładu na język polski; zawiera ...) szczegóły 
  Gracian y Morales Baltasar
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1414.książka o twórcy: Eminowicz-Jaśkowska Teresa: Baltasar Gracian. Hiszpański pisarz i moralista barokowy. 2003 (Wstęp. * Pełnia hiszpańskiego baroku. Niespokojne życie [nt. życia Gra...) szczegóły 
  Prada Juan Manuel de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1415.artykuł: Pindel Tomasz: O przekładzie kon-genitalnym. Zadra 2004 nr 1 s. 40-42 (fel. nt. polskiego słownictwa erotycznego w kontekście tytułu zbioru p...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Historia literatury (japońska)
    książki (alfabet autorów)
1416.książka: Szymańska Beata: Kultury i porównania. ([Dot. kwestii problemów, zwłaszcza związanych z niewypowiadalnością, o...) szczegóły 
recenzja: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 197-200  szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Literatura współczesna (japońska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1417.artykuł: Melanowicz Mikołaj: Refleksje tłumacza literatury japońskiej. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 13-20 (referat wygłoszony na sesji "Teoria i praktyka przekładu z języków ori...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kanadyjska / Literatura współczesna (kanadyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1418.artykuł: Gagnon Daniel: Figures de l'auto-traducteur dans le contexte canadien-quebecois. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 237-246 (m.in. dot. pisarzy: Nicole Brossard, Robert Dickson, Nancy Huston, Fra...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kanadyjska / Hasła szczegółowe (kanadyjska) / Hasła osobowe (kanadyjska)
  Montgomery Lucy Maud
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1419.artykuł: Zarzycka Justyna: Igraszki z tłumaczeniami. Dekada Literacka 1993 nr 14 s. 9 (dot. poziomu polskich przekładów ks. L.M. Montgomery...) szczegóły 
  Perrault Pierre
1420.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wygnańska Iga: Traduire Quebec. O (nie)przekładalności ludowego obrazu świata Pierre'a Perraulta. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 227-239 (dot. przekładu poetyckiej wizji ludowego obrazu świata...) szczegóły 
  Tremblay Michel
1421.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrupała Aleksandra, Warmuzińska-Rogóż Joanna: Femmes, joual et figure du traducteur: version polonaise "d'Albertine, en cinq temps" de Michel Tremblay. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 331-343 (nt. polskiego tłumaczenia Jacka Mulczyka-Skarżyńskiego; ze streszczeni...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kubańska / Literatura współczesna (kubańska)
    książki (alfabet autorów)
1422.książka: Stawicka-Pirecka Barbara: Exilio del discurso, discurso desde el exilio. Tres voces de la diaspora cubana: Sarduy, Casey, Arenas. 2003 ([Dot. m.in. pisarzy: Severo Sarduy, Calvert Casey, Reinaldo Arenas; za...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Hasła osobowe (litewska)
  Venclova Tomas
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1423.książka twórcy: Venclova Tomas: Kształty nadziei. [Eseje]. 1995 (Wstęp: Adam Michnik: Intrumenty dobrych duchów. - I.: Dialog o Wilnie ...) szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Przeciw schematom. Nowe Książki 1996 nr 3 s. 16-17  szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Historia literatury (litewska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1424.artykuł: Prasmantaite Aldona: Duchowieństwo katolickie w litewskim ruchu narodowo-kulturalnym na Żmudzi w początkach XIX wieku. Biskup żmudzki Józef Arnulf Giedroyć i litewski przekład Nowego Testamentu z 1816 roku. Lituano-Slavica Posnaniensia 2001 t. 8 s. 7-14  szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Literatura współczesna (litewska) / Życie literackie (litewska) / Nagrody (litewska)
    Nagrody (alfabet tytułów)
1425.nagroda: "Krzesło tłumacza roku" - nagroda za najlepiej przetłumaczoną książkę w zakresie prozy, poezji, dramaturgii lub eseistyki literackiej (2001). (wyniki: 23 II 2002...) szczegóły 
artykuł: A.P.: Krzesło tłumacza roku. Kurier Wileński 2001 nr 238 s. 12 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Antologie i zbiory (łacińska starożytna)
    książki (alfabet autorów)
1426.książka: O poprawnym przekładaniu. Teksty łacińskie i przekłady polskie. 2006 (Juliusz Domański: O teorii i praktyce przekładania w łacińskim obszarz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Catullus Caius Valerius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1427.artykuł: Pobiedzińska Ewa: Katullus w programie szkolnym?. Języki Obce w Szkole 2002 nr 5 s. 104-112 (dot. analizy i przekładu wierszy miłosnych na lekcjach; z fragmentami ...) szczegóły 
  Plautus Titus Maccius
1428.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Courtes Noemie: Plaute et Rotrou: La traduction des comedies au XVIIe siecle, entre respect et creation. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2008 nr 55 (3062) s. 17-23 (porównanie utworu z jego adaptacją autorstwa Jeana Rotrou; ze streszcz...) szczegóły 
1429.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skwara Ewa: Plaut w polskich przekładach. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 335-343 (ukazanie pracy translatorskiej tłumaczy komedii Plauta "Miles gloriosu...) szczegóły 
  Vergilius *
1430.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcicki Jacek: Ks. Seweryn Wedykowski (1755-1839) i jego krytyka tłumaczenia "Eneidy" Franciszka Ksawerego Dmochowskiego. Napis 2002 seria 8 s. 107-139 (dot. historii tłumaczeń poematu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Historia literatury (łużycka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1431.artykuł: Moszyński Leszek: Świat roślinny w XVII-wiecznym dolnołużyckim przekładzie "Nowego Testamentu" w porównaniu z polską "Biblią Gdańską" i czeską "Kralicką". Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2003 t. 11 s. 71-87 (dot. przekładu anonimowego odkrytego przez Heinza Schustera-Sewca; ana...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Hasła szczegółowe (łużycka) / Hasła osobowe (łużycka)
  Nowak-Njechorński Mercin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1432.artykuł: Leszczyński Rafał: O przekładach Mercina Nowaka-Njechorńskiego z literatury polskiej. Zeszyty Łużyckie 2000 t. 31 s. 104-110  szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Literatura współczesna (macedońska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1433.artykuł: Błaszak Magdalena: Kategoria świadka w przekładzie prozy macedońskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2009 t. 1 cz. 1 (2645) s. 143-151  szczegóły 
1434.artykuł: Miodyński Lech: Kulturowe matryce semantyczne - wiersz macedoński w refleksie polskim i chorwackim. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2011 t. 2 cz. 1 (2843) s. 25-36 (problematyka przekładów poezji macedońskiej na języki polski i chorwac...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Hasła szczegółowe (macedońska) / Hasła osobowe (macedońska)
  Chingo Zhivko
1435.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kawka Maciej: Proklet da bidam w polskiej przekładzie "Wielkiej wody" Zivka Cinga. x 1998 ([w ks. zb.:] Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. Pod r...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka
    książki (alfabet autorów)
1436.książka: Studien zur angewandten Germanistik II. 2010  szczegóły 
recenzja: Szulc-Brzozowska Magdalena: Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2011 t. 4 s. 311-314  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
1437.książka: Germanistik als interkultureller und interdisziplinaerer Brueckenschlag. 2000 ([Materiały konferencyjne z Dni Młodych Germanistów w Rzeszowie, XII 19...) szczegóły 
1438.książka: Sierosławska Elżbieta: Zur Eigenart des Übersetzens von Theaterstücken. 2005  szczegóły 
1439.książka: Uebersetzen, verstehen, Bruecken bauen. Geisteswissenschaftliches und literarisches Uebersetzen im internationalen Kulturaustausch. T. 1. 1993 ([M.in. zawiera rozprawy:] Karl Dedecius: Uebersetzen, verstehen, Bruec...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1440.artykuł: Jurczyk Ewa: Zur Typologie des Figurenensembles und der Figurenkonstellation des deutschen buergerlichen Dramas - Vergleich mit der polnischen Uebersetzung. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1332 s. 7-17 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
1441.książka: Lam Andrzej: Inne widzenie. Szkice o poezji polskiej i niemieckiej. 2001 (Prorocy minionego wieku: Awangarda w perspektywie postmodernistycznej ...) szczegóły 
recenzja: (TJŻ): Książki 2001 nr 10 s. 70-71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Przegląd Humanistyczny 2001 nr 5 s. 89-93  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1442.artykuł: Firyn Sylwia: Regionalizmy w przekładzie na podstawie tłumaczeń niemiecko-polskich. Rocznik Przekładoznawczy 2012 nr 7 s. 51-64 (dot. m.in. literatury w gwarach dolnoniemieckich i problemach ich prze...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Bienek Horst
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1443.artykuł: Szewczyk Grażyna Barbara: Tłumaczenie zapoznanego Śląska. O przekładzie książek Horsta Bienka i Tiny Stroheker. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 95-108  szczegóły 
  Brecht Bertolt
1444.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gaińska Monika: Intertekstualitaet bei Bertold Brecht und in der polnischen Uebersetzung seines Lehrstuecks "Die Mutter". Studia Germanica Posnaniensia 2002 t. 27 s. 121-129  szczegóły 
1445.dotyczy innego zapisu:
-książka o twórcy: Sulikowski Piotr Robert: Strategie und Technik der literarischen Übersetzung an ausgewählten Beispielen aus Bertolt Brechts Hauspostille im Polnischen und im Englischen. 2008  szczegóły 
  Buechner Georg
1446.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sieradzka Małgorzata: Zur Uebersetzung der deutschen komischen Wortspiele ins polnische am Beispiel der Komoedie "Leonce und Lena" von Georg Buechner. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1997 z. 4 s. 255-280 (nt. przekładu gier słownych w tekście komedii z języka niemieckiego na...) szczegóły 
  Dedecius Karl
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1447.książka o twórcy: Karl Dedecius - ambasador kultury polskiej w Niemczech. 2000 ([Tom pokonferencyjny międzynarodowej sesji "Karl Dedecius - ambasador ...) szczegóły 
recenzja: Chylewska Aleksandra: Przegląd Zachodni 2001 nr 4 s. 200-202  szczegóły 
recenzja: Jarosz-Sienkiewicz Ewa: Orbis Linguarum 2001 t. 17 s. 251-255  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1448.artykuł: Grad Robert: Posłannictwo tłumacza. Tygodnik Solidarność 1990 nr 34 s. 15 (z fot....) szczegóły 
1449.artykuł: Rola Zygmunt: Ars poetica - ars amandi. Aneks Trybuny 2002 nr 231 s. A (nt. biografii i warsztatu przekładowego oraz archiwaliów twórcy...) szczegóły 
1450.artykuł: Strasser Alfred: Karl Dedecius - traducteur et mediateur entre la Pologne et l'Allemagne. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 269-278 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
1451.artykuł: Śmieja Florian: Tłumacz na miarę Boya. Przegląd Polski = Polish Review 2011 nr z 4 II s. 1-2 (nt. twórczości translatorskiej; z fot....) szczegóły 
  Drawert Kurt
1452.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kurpanik-Malinowska Gizela: Na początku był Mrożek. O przekładzie współczesnego dramatu niemieckiego na język polski. x 1999 ([w ks. zb.:] Aktualne kierunki traduktologii polskiej. Materiały z kon...) szczegóły 
1453.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Matusz Sławomir: Dlaczego "Wiersz bez początku"?. Kartki [Białystok] 2000 nr 23 s. 68-70 (porównanie własnego przekładu wiersza z tłumaczeniem Feliksa Netza...) szczegóły 
  Goethe Johann Wolfgang von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1454.artykuł: Wróblewska Sławomira: Kategoria ludowości w rosyjskich przekładach lirycznych ballad ludowych J.W. Goethego. Rosyjska Ruletka 1995 [nr] 2 s. 21-31  szczegóły 
1455.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Haas Agnieszka: Intertekstualne związki I części "Fausta" Goethego z filozofią i ich (nie)obecność w polskich przekładach. Rocznik Przekładoznawczy 2005 nr 1 s. 33-48  szczegóły 
książka o utworze: Haas Agnieszka: Polskie przekłady Fausta I Goethego. Próba krytyki i zarys recepcji w Polsce. 2005  szczegóły 
1456.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trzeciakowski Wiesław: "Król olch", czyli "Król elfów", czyli między nami tłumaczami. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 11 s. 19-23 (m.in. dot. przekładów Wł. Lewika, Wiesława Trzeciakowskiego i Wisławy ...) szczegóły 
1457.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadziński Roman: Przekład literacki a interpretacja. Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 1998 [z.] 1 s. 213-223 (na przykładzie tłumaczenia Hanny Januszewskiej; z tekstem oryginału i ...) szczegóły 
  Grass Guenter
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1458.książka o twórcy: Majkiewicz Anna: Proza Guentera Grassa. Interpretacja a przekład. 2002 ([Dotyczy tłumaczeń utworów pisarza na język polski. Zawiera rozdziały:...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1459.artykuł: Figiel Joanna: Guenter Grass' Prosa in polnischer Uebersetzung - einige Ueberlegungen zur Problematik des kulturellen und sprachlichen Transfers. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 269-279  szczegóły 
  Hauptmann Carl
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1460.artykuł: Matoni Juergen, Zybura Marek: Zur Mitarbeit Carl Haupmanns an der Uebersetzung der "Bauern" von Władysław Stanisław Reymont. Orbis Linguarum 1996 t. 4 s. 113-124  szczegóły 
  Heidegger Martin
1461.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żychliński Arkadiusz: Ein selten begangener Feldweg. Eine Fallstudie zur Uebersetzung dichterischer Philosophie. Studia Germanica Posnaniensia 2002 t. 28 s. 83-114 (studium przekładów utworu na jęz. polski autorstwa Mirosława Żelaznego...) szczegóły 
  Kleist Heinrich von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1462.artykuł: Bartoszewska Irena: W kręgu prozy i dramatu. Przekłady Witolda Hulewicza utworów Maxa Broda, Tomasza Manna i Henryka Kleista. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2000 z. 2 s. 147-155  szczegóły 
1463.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sieradzka Małgorzata: Wortspiele in konfrontativer Sicht. Einige Bemerkungen zur Uebertragung der Wortspiele anhand der Komoedie "Der zerbrochene Krug" von Heinrich von Kleist und deren Uebersetzung ins Polnische. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1996 z. 3 s. 160-182 (gra słów jako środek stylistyczny w utworach literackich oraz kłopoty ...) szczegóły 
  Klemperer Victor
1464.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Slaska Ewa Maria: O bezsensie wszelkich dobrych poczynań ludzkich (tłumaczenia polsko-niemieckie). Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 77-90 (m.in. omówienie utworu...) szczegóły 
  Kotzebue August von
1465.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jurczyk Ewa: Zum Problem der Uebersetzung der deutschen Dramen des 18. Jahrhunderts fuer die polnischen Buehnen. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1226 s. 83-91 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Kunze Reiner
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1466.książka o twórcy: "Mit dem Wort am Leben haengen..." Reiner Kunze zum 65. Geburtstag. 1998 (Geleitwort. * Tabula gratulatoria. * Marian Nakitsch: Reiner Kunze [wi...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1467.artykuł: O przekładaniu poezji Kunzego. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 174-177 (dyskusja; wypow.: Zdzisław Jaskuła, Ursula Kieremeier, Piotr Lorkowski...) szczegóły 
  Mann Thomas
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1468.książka o twórcy: Pieciul Eliza: Literarische Personennamen in deutsch-polnischer Translation: eine kontrastive Studie aufgrund von ausgewaehlten Prosawerken von Thomas Mann. 2003 (dot. nazw osobowych w tłumaczeniach dzieł twórcy na język polski...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1469.artykuł: Bartoszewska Irena: W kręgu prozy i dramatu. Przekłady Witolda Hulewicza utworów Maxa Broda, Tomasza Manna i Henryka Kleista. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2000 z. 2 s. 147-155  szczegóły 
1470.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pieciul Eliza: Wiedergabe von literarischen Vornamen in deutsch-polnischer Uebersetzung. (Am Beispiel des Romans "Buddenbrooks" von Thomas Mann). Glottodidactica 2002 t. 28 (2000) s. 141-159  szczegóły 
  Meinhold Wilhelm
1471.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Półrola Małgorzata: Uebersetzische Lekuereerfahrungen mit Wilhelm Meinholds Roman "Maria Schweidler. Die Bernsteinhexe. Der interessanteste aller bisheriger Hexenprozesse, nach einer defekten Handschrift ihres Vaters, des Pfarrers Abraham Schweidler in Coserow auf Usedom" (1843). x 2002 ([w ks. zb.:] Ein weiter Mantel. Polenbilder in Gesellschaft, Politik u...) szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
1472.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jaskuła Zdzisław, Lisiecka Sława: Między filologią a filozofią. O tłumaczeniu "Zaratustry" Nietzschego. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 54-69  szczegóły 
nawiązanie: O "czytaniu" Nietzschego. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 70-76 (dyskusja inspirowana artykułem; wypow.: Zdzisław Jaskuła, Bernd Karwen...) szczegóły 
artykuł: Lewicka Olga: "Also sprach Zarathustra" uebertragen von Wacław Berent - eine jungpolnische Fassung der nietzscheanischen Dichtung oder ein selbstaendiges literarisches Werk? Versuch einer Uebersetzungsanalyse. Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1997 nr 119 (1887) s. 95-105  szczegóły 
artykuł: Rajewicz Tomasz: Dzieło i przekład w czasie. O języku polskich przekładów dzieła Fryderyka Nietzschego "Also sprach Zarathustra". Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 127-140 (dot. przekładów autorstwa Wacława Berenta ("Tako rzecze Zaratustra") i...) szczegóły 
artykuł: Rajewicz Tomasz: Nietzsches Philosophie in polnischen Uebersetzungen. Am Beispiel von Zarathustras Rede "Von den drei Verwandlungen". Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 143-151 (porównanie przekładu Sławy Lisieckiej i Zdzisława Jaskuły oraz przekła...) szczegóły 
  Schiller Friedrich
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1473.książka o twórcy: Übersetzungsprozesse in Wort und Musik. Zu den Möglichkeiten dichterischer Translation und musikalischer Untermalung zweier Balladen von Friedrich Schiller. 2010  szczegóły 
1474.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Obrączka Piotr: Zabawa Schillerowską "Rękojmią". x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
  Staemmler Klaus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1475.artykuł: Papiór Jan: Von der verstummten Feder eines modernen deutschen Uebersetzers. In Memoriam Klaus Staemmler (1921-1999) (mit Werk- und Personal Biographie). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 20 s. 341-368  szczegóły 
1476.artykuł: Szczypiorski Andrzej: Uwagi o sztuce przekładu. (Zwierzenia pisarza). Biblioteka 2000 nr 4 s. 47-56 (dot. twórczości translatorskiej ogólnie oraz tłumaczeń prozy Andrzeja ...) szczegóły 
  Stroheker Tina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1477.artykuł: Szewczyk Grażyna Barbara: Tłumaczenie zapoznanego Śląska. O przekładzie książek Horsta Bienka i Tiny Stroheker. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 95-108  szczegóły 
  Weiss Peter
1478.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sauerland Karol: Was eine Uebersetzung politisch vermag. Zur Uebertragung des Marat von P. Weiss ins Polnische. x 1990 ([W ks. zb.:] Literatur und Theater. Traditionen und Konventionen als P...) szczegóły 
  Wigand von Marburg *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1479.książka o twórcy: Zonenberg Sławomir: Kronika Wiganda z Marburga. 1994 (Wstęp = Contents. * Część 1.: Sytuacja społeczno-polityczna w państwie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Literatura współczesna (nowohebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1480.artykuł: Moked Gabriel: Refleksje wokół przekładów z nowohebrajskiego na polski. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 369-371  szczegóły 
Literatury obce / Literatura perska / Hasła szczegółowe (perska) / Hasła osobowe (perska)
  Sa'di Abu-'Abdillah Muszarifuddin
1481.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Olkusz Wiesław: Zapomniana dyskusja wokół polskich przekładów "Gulistanu" Sa'diego (Z dziejów recepcji literatur Wschodu w dobie pozytywizmu). Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 183-196  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
1482.książka: Mocarz-Kleindienst Maria: Predykatywy leksykalne w konfrontacji przekładowej. (Na materiale polskich przekładów prozy rosyjskiej XIX-XX w.).  szczegóły 
1483.książka: [Pięćdziesiąt] 50 lat polskiej rusycystyki literaturoznawczej. 2000 (Barbara Stempczyńska: Od Redakcji. * Władysław Piotrowski: Polskie pow...) szczegóły 
1484.książka: Siniawska-Sujkowska Tatiana: Adekwatność funkcjonalna przekładu a sygnały metakomunikacyjne na materiale przekładów prozy rosyjskiej XX wieku na język polski. 2008  szczegóły 
1485.książka: Wawrzyńczyk Jan: Skrzydlate słowa, konstrukcje idiomatyczne, hapaks legomena języka rosyjskiego w polskim przekładzie literackim. 2006  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1486.artykuł: Podeszwik Beata Edyta: Transformacje gramatyczne jako jeden ze sposobów tłumaczenia przez R. Łużnego staroruskich legend i podań. Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 161-169  szczegóły 
1487.artykuł: Zagórska Bożena: Sąsiad był, jest i będzie. Trybuna 2003 nr 248 s. 13 (dot. m.in. recepcji literatury polskiej w Rosji i rosyjskiej w Polsce ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
1488.książka: Stawnicka Jadwiga: Aktionsarten w języku rosyjskim i ich niemieckie translaty. 2002 ([Dot. przekładu czasowników; na materiale współczesnej prozy rosyjskie...) szczegóły 
1489.książka: Z badań nad językiem i współczesną literaturą rosyjską. 1990 (Walenty Piłat: Wstęp. - [M. in.:] Literaturoznawstwo: Pavel Glinkin: R...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1490.impreza: Seminarium poświęcone problematyce najnowszej literatury rosyjskiej i przekładu (1996).  szczegóły 
artykuł: Księżyk Justyna, Wawrzyńczok Tomasz: Rosyjska Ruletka 1996 [nr] 3 s. 190 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1491.artykuł: Lewicki Roman: Przekaz zjawisk podstandardowych w polskich przekładach współczesnej prozy rosyjskiej. Biuletyn Slawistyczny 1991 r. 12/13 (1987/1988) s. 95-97 (tezy rozprawy doktorskiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Utwory anonimowe (rosyjska)
1492.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mucha Danuta: Z problematyki przekładu folkloru rosyjskiego na język polski. Byliny na warsztacie translatorskim Tadeusza Chróścielewskiego. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 9-24  szczegóły 
1493.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sielicki Franciszek: Z praktyki tłumaczeniowej ze staroruszczyzny. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 7 s. 83-93 (dot. własnej pracy nad przekładem...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Literatura ludowa (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
1494.książka: Rzepnikowska Iwona: Specyfika tłumaczenia tekstów folklorystycznych (Na materiale polskich przekładów rosyjskiej bajki magicznej). 1997 (Wstęp. * Rozdz. I. Formuły rosyjskiej ludowej bajki magicznej. Rozdz. ...) szczegóły 
recenzja: Jajdelski Wojciech: Za górami, za lasami żył sobie tłumacz.... Literatura Ludowa 1998 nr 3 s. 55-59  szczegóły 
recenzja: Marszałek Marek: Slavia Orientalis 1999 nr 3 s. 463-464  szczegóły 
recenzja: Marszałek Marek: Przegląd Rusycystyczny 1999 r. 22 z. 3/4 s. 153-155  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
1495.artykuł: Rzepnikowska Iwona: Uwagi o polskich przekładach rosyjskich ludowych bajek społeczno-obyczajowych. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Rosyjska 1994 z. 3 (267) s. 25-37 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
1496.artykuł: Rzepnikowska Iwona: Uwagi o polskich przekładach rosyjskiej ludowej bajki magicznej. Literatura Ludowa 1993 nr 1 s. 19-32  szczegóły 
1497.artykuł: Rzepnikowska Iwona: Z problemów przekładu tradycyjnych epitetów rosyjskiej bajki magicznej. Opuscula Polonica et Russica 1994 [t.] 2 s. 20-29  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Akhmatova Anna
1498.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Semczuk-Jurska Małgorzata: Przekład - interpretacja czy praca rzemieślnicza? O dwóch tłumaczeniach "Requiem" Anny Achmatowej. Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 57-68 (porównanie przekładów Giny Gieysztor i Eugenii Siemaszkiewicz i Sewery...) szczegóły 
  Bazilevskijj Andrejj
    wywiady (alfabet autorów)
1499.wywiad: Konieczna Elżbieta: Echo Krakowa 1989 nr 234 s. 3-4 (nt. tłumaczenia utworów S.I. Witkiewicza...) szczegóły 
  Belov Vasilijj
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1500.książka o twórcy: Gierczyńska Danuta: Problemy perevoda prozy Vasilija Belova i Valentina Rasputina na pol'skijj jazyk = Z problematyki przekładu prozy Wasilija Biełowa i Walentyna Rasputina na język polski. 2001  szczegóły 
  Brodskijj Josif
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1501.artykuł: Szymak-Reiferowa Jadwiga: Przekład jako lekcja interpretacji. Przegląd Rusycystyczny 1995 r. 18 z. 1/2 s. 37-50 (na podstawie przekładów Katarzyny Krzyżewskiej wierszy Josifa Brodskie...) szczegóły 
1502.artykuł: Szymak-Reiferowa Jadwiga: Rzecz o wierności, czyli widzieć słowo. Opuscula Polonica et Russica 1999 [t.] 6 s. 68-78 (nt. przekładów poezji Josifa Brodskiego...) szczegóły 
  Bulgakov Mikhail
1503.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mossór Magdalena: Czy Rosjanin może "pisać na Berdyczów"? Transponowanie stałych związków frazeologicznych w polskich przekładach "Mistrza i Małgorzaty" Michaiła Bułhakowa. Slavia Orientalis 2001 nr 2 s. 249-264  szczegóły 
artykuł: Urbanek Dorota: Eshhjo raz "Master i Margarita". Perevodchik ili soavtor. Problemy stilja. Studia Rossica 1997 t. 5 s. 225-234  szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1504.artykuł: Kuczerski Jerzy: Zjawiska rosyjskiej kultury społecznej okresu przedrewolucyjnego jako zagadnienia translatorskie (na przykładach wybranych utworów F. Dostojewskiego i L. Tołstoja). Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 2001 nr 25 s. 135-144 (dot. przekładów na jęz. polski fragmentów utworów "Bracia Karamazow", ...) szczegóły 
  Ehrdman Nikolajj
1505.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pilarczyk Ewelina: Między konotacją a denotacją. Polskie warianty nazw osobowych bohaterów dramatu Nikołaja Erdmana "Samobójca. Slavia Orientalis 2001 nr 2 s. 267-284  szczegóły 
  Erofeev Venedikt
1506.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rzeszotalska Magdalena: Intertekstualność w przekładzie (na podstawie polskich tłumaczeń powieści Wieniedikta Jerofiejewa "Moskwa - Pietuszki"). Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 3 s. 61-69  szczegóły 
  Evtushenko Evgenijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1507.artykuł: Wawrzkiewicz Marek: Być na topie. Nowe Kontrasty 1996 nr 6 s. 24-26 (dot. okoliczności pierwszego wydania wierszy poety w Polsce; nt. twórc...) szczegóły 
  Il'f Il'ja, Petrov Evgenijj *
1508.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Doroszkiewicz Maria: O idiolekcie bohatera w oryginale i w przekładzie. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 2004 t. 30 s. 117-127 (analiza porównawcza idiolektów jednej z bohaterek powieści - Ljudojedk...) szczegóły 
  Jarancev Boris
1509.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cieślińska Wiesława: Borys Jarancev "W drodze do raju" (frazeologia w oryginale i w przekładzie). x 1998 ([w ks. zb.:] Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. Pod r...) szczegóły 
  Majakovskijj Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1510.artykuł: Książek Elżbieta: Cechy futuryzmu w kontekście przekładu (na materiale listów Włodzimierza Majakowskiego do Lili Brik). x 1998 ([w ks. zb.:] Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. Pod r...) szczegóły 
1511.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bednarczyk Anna: Świece trzykrotnie wypalone. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica 1999 z. 1 s. 159-173 (nt. trzech przekładów wiersza w tłumaczeniu Wojciecha Paszkowicza, Wac...) szczegóły 
  Mandel'shtam Osip
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)