PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Bartoszyński Kazimierz: Powieść w świecie literackości. Szkice. 1991 (Od autora. - I. Interpretacje: "Rękopis znaleziony w Saragossie" [Jana...) szczegóły 
2.książka: Jasiński Bogusław: Twórczość a sztuka (Wprowadzenie do estetyki procesów twórczych). 1989 (Ontologiczne podstawy twórczości. Twórczość jako proces. Podmiotowy ef...) szczegóły 
recenzja: Puszko Hanna: Ruch wszystkim, cel niczym? (O pewnym ujęciu twórczości artystycznej). Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 172-175  szczegóły 
3.książka: Markiewicz Henryk: Z teorii literatury i badań literackich. 1997 (Problem realizmu w świetle ostatnich dyskusji historycznoliterackich. ...) szczegóły 
4.książka: Narracje - (Auto)biografia - Etyka. ([Zawiera teksty pośw. różnym rodzajom narracji, zwłaszcza intymistyce,...) szczegóły 
5.książka: Ong Walter J.: Osoba, świadomość, komunikacja. Antologia.  szczegóły 
6.książka: Stereotypy w literaturze (i tuż obok). 2003 ([Tom pokonferencyjny XXXI Konferencji Teoretycznoliterackiej z dn. 15-...) szczegóły 
7.książka: The task of interpretation. Hermeneutics psychoanalysis and literary studies. 2009 (Contents. - Introduction. - Andrzej Wierciński: Hermeneutics and the I...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Kozielecki Józef: Transgresja i kultura. 1997 (Przedmowa. * Cz. I. Struktura transgresji. Rozdz. I. Wstęp: aktywność ...) szczegóły 
recenzja: Szarota Piotr: Przekraczanie granic. Gazeta Wyborcza 1998 nr 3 s. 13  szczegóły 
9.książka: Krzyżaniak Beata: Biblia i antropologia. Spotkania niedokończone. 2004 ([Pozareligijny nurt badań nad Biblią - antropologiczna egzegeza Pisma ...) szczegóły 
10.książka: Ritz German: Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu. 2002 (Wstęp. Tł. Krystyna Krzemieniowa. - I.: Granice i perspektywy gender s...) szczegóły 
recenzja: Badoń Grażyna: Nić w labiryncie pożądania. Nowa Polszczyzna 2003 nr 2 s. 65-66  szczegóły 
recenzja: Nalewajk Żaneta: Pochwycić "nić" w labiryncie pożądania. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 21  szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: Czy wiem, co myślę, kiedy pożądam... (idąc labiryntem). Pogranicza 2002 nr 3 s. 121-123  szczegóły 
recenzja: Warkocki Błażej: Z perpektywy cudzoziemca. Res Publica Nowa 2002 nr 8 s. 83-85  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Filipiak Izabela: Zaufać procesowi. Ośka 1998 nr 4 s. 18 (dot. specyfiki podejmowania przez kobiety twórczego pisania, zwłaszcza...) szczegóły 
12.artykuł: Jong Erica: Artystka jako gospodyni domowa. Ośka 1999 nr 1 s. 58-61 (esej dot. wpływu płci na twórczość literacką, w oparciu o własne poszu...) szczegóły 
13.artykuł: Kozielecki Józef: Transgresje jako źródło kultury. x 1999 ([W ks. zb.:] Humanistyka przełomu wieków. Pod red. Józefa Kozieleckieg...) szczegóły 
14.artykuł: Wengorek-Dolecka Klaudia: Method in madness. On a cultural and conceptual model of "insanity". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Studia Anglica Resoviensia 2001 nr 2 (42) s. 109-121  szczegóły 
15.artykuł: Ziemiński Ireneusz: Postmodernizm a dylematy człowieka. Ethos 1996 nr 1/2 s. 141-149 (odrzucenie prawdy na korzyść dyskursu, odrzucenie trwałych zasad i no...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
16.książka: Fiała Edward: Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego. 1991 (Od Autora. - Wstępne wyjaśnienia. Kilka uwag o teorii Freuda. I. Dzieł...) szczegóły 
17.książka: Pilch Anna: Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka. 2003 ([Dot. poststrukturalistycznych orientacji i opcji interpretacyjnych i ...) szczegóły 
recenzja: Cemerys Małgorzata: Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 489-491  szczegóły 
18.książka: Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Materiały z XX Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzytstwo Lingwistyki Stosowanej, Grzegorzewice, 12-14 stycznia 1996. 1997 (F. Grucza, M. Dakowska: Od Redaktorów. * Franciszek Grucza: Języki lud...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
19.książka: Bloom Harold: Lęk przed wpływem. Teoria poezji. (Agata Bielik-Robson, Marcin Szuster: Od tłumaczy. * Strach przed konta...) szczegóły 
recenzja: Bartczak Kacper: Podmiot jako osobliwość - realizm fantasmagoryczny Harolda Blooma. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 397-419  szczegóły 
recenzja: De Man Paul: Harolda Blooma "Lęk przed wpływem". Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 287-297 (dot. oryginału angielskiego; z notą o P. de Manie, s. 422...) szczegóły 
recenzja: Gutorow Jacek: Trop i ton. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 383-396 (sprost. tytułu recenzji Literatura na Świecie 2003 nr 11/12, s....) szczegóły 
recenzja: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2004 nr 2 (9) s. 184-187  szczegóły 
recenzja: Mrugalski Michał: Przegląd Humanistyczny 2003 nr 4 s. 127  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2003 nr 59 s. 177-178 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wróbel Łukasz: Czytanie czytania. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 34-35  szczegóły 
20.książka: Płuciennik Jarosław: Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia.  szczegóły 
21.książka: Płuciennik Jarosław: Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka i empatia. 2002 ([Dot. empatii jako narzędzia poetyki. Zawiera:] 1. Wprowadzenie. - 2. ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Synteza w stylistyce słowiańskiej. Materiały konferencji z 24-26 IX 1990 r. w Opolu. 1991 (I.: Stanisław Gajda: Stan współczesnej stylistyki a synteza stylistycz...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Kubicka Dorota: Poznawcze i praktyczne aspekty badań nad myśleniem metaforycznym. Studia Psychologiczne 1994 t. 32 z. 2 s. 7-16 (m.in. metafora jako źródło poznania, rola metafory w procesie twórczym...) szczegóły 
24.artykuł: Symotiuk Stefan: "Wibracja" jako kontekst literatury. Poezja 1989 nr 8 s. 71-81 (dot. narracji nasyconej rytmem mowy i wibracją werbalną...) szczegóły 
25.artykuł: Wieczorkiewicz Anna: Psychomachia i psychoanaliza (Wizje życia w przestrzeni psychicznej). Kultura Współczesna 1995 nr 3/4 s. 96-123 (alegoria jako obraz wewnętrznej wizji przestrzeni człowieka...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Baśń
    książki (alfabet autorów)
26.książka: Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej.  szczegóły 
27.książka: Bajkowe inspiracje językoznawców, pedagogów i psychologów. 2012  szczegóły 
28.książka: Baśń w terapii i wychowaniu.  szczegóły 
29.książka: Péju Pierre: Dziewczynka w baśniowym lesie. O poetykę baśni: w odpowiedzi na interpretacje psychoanalityczne i formalistyczne. 2008  szczegóły 
recenzja: A.W.: Bluszcz 2009 nr 6 s. 155 [dodatek] (nota...) szczegóły 
recenzja: A.W.: Bluszcz 2009 nr 5 s. 149 [dodatek]  szczegóły 
30.książka: Wais Jadwiga: Ścieżki baśni. Symboliczne wędrówki do wnętrza duszy. 2006  szczegóły 
31.książka: Wasilewska Anna: Fantastyka baśniowa a dziecko. Wychowanie czy manipulacja?. 2012  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Leszczyński Grzegorz: Wilk nie był jaroszem!. Wysokie Obcasy 2001 nr 21 s. 42-46 (wyw. nt. historii, cech gatunkowych i funkcji baśni, a także nt. ich w...) szczegóły 
33.artykuł: Masiuk Olga: Baśniowa terapia. LiteRacje 2004 nr 2 s. 53-55  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Przysłowie
    książki (alfabet autorów)
34.książka: Wiejak Katarzyna: Poznawcze aspekty interpretacji przysłów. 2011  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Reportaż
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Kąkolewski Krzysztof: Stworzyć siebie. Bestseller 1990 nr 4/5 s. 23 (autorefleksje o psychicznym warsztacie reportera; fragm. ścieżki dźwię...) szczegóły 
36.artykuł: Krall Hanna: Hanna Krall o warsztacie reportera. Bestseller 1990 nr 1 s. 22  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Nasiłowska Anna: Psychoanalityk na bezdrożach. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 1-4 (wstęp do nr 1/2 (pt. "Powrót psychoanalizy") Tekstów Drugich z ...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    książki (alfabet autorów)
38.książka: Andrukowicz Wiesław: Wokół fenomenu i istoty twórczości. 1999 (Wstęp. Wprowadzenie, czyli krótka historia twórczości. Rozdz. I. Ontol...) szczegóły 
recenzja: Szymański Mirosław S.: Kwartalnik Pedagogiczny 2001 nr 1/2 (2000) s. 217-222  szczegóły 
39.książka: Autour des "livres que l'on n'a pas lus". 2011  szczegóły 
40.książka: Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej.  szczegóły 
41.książka: Bajkowe inspiracje językoznawców, pedagogów i psychologów. 2012  szczegóły 
42.książka: Bałus Wojciech: Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki. 1996 (Od Autora. * I. Świat a melancholia. 1. Sformułowanie problemu [m.in. ...) szczegóły 
recenzja: Kubale Anna: Melancholia mówi o istocie świata. Tytuł [Gdańsk] 1997 nr 2 s. 112-117  szczegóły 
recenzja: Myjak Anna S.: Melancholia świata. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 41-42  szczegóły 
recenzja: Rosińska Zofia: Żywioł saturniczny. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 149-159  szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: W krainie melancholii. Życie 1996 nr 31 s. 5  szczegóły 
43.książka: Baśń w terapii i wychowaniu.  szczegóły 
44.książka: Biencik Marek: [Melancholia. O tych co nigdy nie odnajdą straty] Melanholia. Za tez, koito nikoga izgubenoto nama da namerat. 2002  szczegóły 
45.książka: Bieńczyk Marek: Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty. 2012  szczegóły 
46.książka: Bieńczyk Marek: Melancholia. O tych co nigdy nie odnajdą straty. 1998 ([Eseje:] Na placu Carrousel [Paryż w 1996 r. w atmosferze melancholii;...) szczegóły 
recenzja: Araszkiewicz Agata: Melancholijny słownik z utratą. Res Publica Nowa 1998 nr 9 s. 60-63  szczegóły 
recenzja: Cieślik Mariusz: Moczymorda czarnej żółci. Życie z Książkami 1998 nr z 14 V s. 2  szczegóły 
recenzja: Frankowska Beata: Pisane żółcią, w południe. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 17  szczegóły 
recenzja: Nawrocki Michał: Pochwała melancholii, czyli o niczym, które boli. Dekada Literacka 1999 nr 7/8 s. 16  szczegóły 
recenzja: Nowak Marcin: Sposoby istnienia. Gazeta Wyborcza 1998 nr 114 s. 14 (nota...) szczegóły 
recenzja: Raptus: Raptularz Kulturalny 1999 nr 2 s. 74  szczegóły 
recenzja: Siekacz Jolanta: Magdalenka i melancholia. Pro Arte 1999 nr 12 s. 43-44  szczegóły 
recenzja: Skorpion: Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 1/2 s. 236 (nota recenzencka...) szczegóły 
recenzja: Sobolewska Justyna: Patrzą Państwo na przeszłość. Książki. Gazeta 1998 nr 8 s. 5  szczegóły 
recenzja: Szulc Stefan: Czarna żółć. Śląsk 1999 nr 1 s. 70  szczegóły 
recenzja: Winiarski Jakub: O tych, co nigdy nie odnajdą straty. Magazyn Literacki 1998 nr 4 s. 64  szczegóły 
recenzja: Zapędowska Magdalena: Anatomia "Melancholii". Czas Kultury 1998 nr 4 s. 112-114  szczegóły 
47.książka: Bieńczyk Marek: Melancholia. O tych co nigdy nie odnajdą straty. 2000  szczegóły 
48.książka: Bloom Harold: Lęk przed wpływem. Teoria poezji. (Agata Bielik-Robson, Marcin Szuster: Od tłumaczy. * Strach przed konta...) szczegóły 
recenzja: Bartczak Kacper: Podmiot jako osobliwość - realizm fantasmagoryczny Harolda Blooma. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 397-419  szczegóły 
recenzja: De Man Paul: Harolda Blooma "Lęk przed wpływem". Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 287-297 (dot. oryginału angielskiego; z notą o P. de Manie, s. 422...) szczegóły 
recenzja: Gutorow Jacek: Trop i ton. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 383-396 (sprost. tytułu recenzji Literatura na Świecie 2003 nr 11/12, s....) szczegóły 
recenzja: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2004 nr 2 (9) s. 184-187  szczegóły 
recenzja: Mrugalski Michał: Przegląd Humanistyczny 2003 nr 4 s. 127  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2003 nr 59 s. 177-178 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wróbel Łukasz: Czytanie czytania. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 34-35  szczegóły 
49.książka: Bolewski Jacek: Nic jak Bóg. Postacie iluminacji Wschodu i Zachodu. 1993 ([Zbiór szkiców poświęconych religijnemu doświadczeniu "iluminacji" m.i...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 12 s. 9  szczegóły 
recenzja: Karoń-Ostrowska Anna: Nic nie szkodzi. Wszystko jest łaską. Więź 1994 nr 2 s. 182-185  szczegóły 
recenzja: Nartowska Ewa: W domy Ojca mego. W drodze 1994 nr 2 s. 97-98  szczegóły 
recenzja: Szymańska Adriana: Experimentum crucis. Nowe Książki 1993 nr 5 s. 37-38  szczegóły 
recenzja: Zarębianka Zofia: Wyrazić niewyrażalne. Arka 1994 nr 52 s. 166-170  szczegóły 
50.książka: Bolewski Jacek: Nic jak Bóg. Postacie iluminacji Wschodu i Zachodu. 2007  szczegóły 
51.książka: Brauner Alfred, Brauner Francoise: Dziecko zagubione w rzeczywistości. Historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach, fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna. 1993  szczegóły 
recenzja: Kondracka Monika Mariola: Test 1996 nr 4 s. 227-230  szczegóły 
52.książka: Brett Doris: Bajki, które leczą. Cz. 1. 2003 ([Dot. technik tworzenia opowiadań terapeutycznych dla dzieci. Zawiera:...) szczegóły 
53.książka: Brett Doris: Opowiadania dla Twojego dziecka. [Cz. 1]. 1998  szczegóły 
recenzja: Hetman Joanna: Kurs opowiadania. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 47 s. 4  szczegóły 
recenzja: Plecan Joanna: Domowa terapia. Guliwer 1998 nr 5 s. 30-31  szczegóły 
54.książka: Brett Doris: Opowiadania dla Twojego (nieco starszego) dziecka. [Cz. 2]. 1998  szczegóły 
55.książka: Cichocka Tatiana, Miller Katarzyna: Bajki rozebrane. Jak odnaleźć się w swojej baśni. 2008 ([Zawiera rozmowy nt. terapeutycznego wymiaru dla osób dorosłych oraz r...) szczegóły 
56.książka: Cichocka Tatiana, Miller Katarzyna: Bajki rozebrane. Jak odnaleźć się w swojej baśni. 2009  szczegóły 
57.książka: Danek Danuta: Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza. 1997 ([Zawiera zebrane i częściowo przeredagowane teksty autorki wcześniej j...) szczegóły 
recenzja: Danek Danuta: Upublicznione fragmenty z Danutą Danek. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 185-205 (wywiad nt. książki; rozm. Redakcja...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 11 s. 60 (nota...) szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 11 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nadana Katarzyna: Powtórka z psychoanalizy. Res Publica Nowa 1998 nr 2/3 s. 117-118  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Zrozumieć całość. Nowe Książki 1998 nr 3 s. 47  szczegóły 
sprostowanie: Sprostowanie. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 206 (sprostowanie Wydawnictwa...) szczegóły 
58.książka: Dybel Paweł: Dialog i represja. Antynomie psychoanalizy Zygmunta Freuda. 1998  szczegóły 
recenzja: Bator Joanna: Freud redivivus. Uwagi na marginesie książek Pawła Dybla. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 123-137  szczegóły 
recenzja: Bukowska-Schielmann Miłosława: Dialog i sens. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 137-146  szczegóły 
recenzja: Morajko Katarzyna: Principia 1998 t. 21/22 s. 292-295  szczegóły 
59.książka: Dybel Paweł: Freud i Segal. O literaturze i sztuce. 2011  szczegóły 
60.książka: Dybel Paweł: Freuda sen o kulturze. 1996  szczegóły 
recenzja: Bator Joanna: Freud redivivus. Uwagi na marginesie książek Pawła Dybla. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 123-137  szczegóły 
61.książka: Dziekanowski Czesław: Poszukiwanie źródeł kreatywności. 2011  szczegóły 
62.książka: Dziekanowski Czesław: Rozmowy o świadomości literackiej. 2006  szczegóły 
63.książka: Fiała Edward: Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego. 1991 (Od Autora. - Wstępne wyjaśnienia. Kilka uwag o teorii Freuda. I. Dzieł...) szczegóły 
64.książka: Fizer John: Psychologizm i psychoestetyka. Historyczno-krytyczna analiza związków. 1991 ([Dedykacja:] Pamięci Romana Ingardena. - Alicja Kuczyńska: Wstęp: Psyc...) szczegóły 
recenzja: Ordyńska Maria: Psychologizm a estetyka. Sztuka i Filozofia 1991 t. 4 s. 211-217  szczegóły 
recenzja: P.K.: Nowe Książki 1991 nr 6 s. 52 (nota...) szczegóły 
recenzja: Próchnicki Włodzimierz: Ruch Literacki 1992 z. 1/2 s. 147-149  szczegóły 
65.książka: Foucault Michel: Szaleństwo i literatura. Powiedziane, napisane. 1999 (Przedmowa. * Ojcowskie "nie" [Friedrich Hoelderlin]. Cóż za okrutna wi...) szczegóły 
recenzja: G.K.: Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 3 s. 207 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szumlewicz Katarzyna: Język obłędu i obłęd języka. Literatura 1999 nr 12 s. 57  szczegóły 
66.książka: Fromm Erich: Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów. 1994  szczegóły 
recenzja: Gałysz Małgorzata Z.: Sny i mity. Zapomniany język symboli. Graffiti 1998 nr 2 s. 93-96 (z not. o Małgorzacie Z. Gałysz...) szczegóły 
67.książka: Gellner Ernest: Uwodzicielski urok psychoanalizy czyli Chytrość antyrozumu. 1997 (Przedmowa do drugiego wydania angielskiego. * Podziękowania * I. Z pow...) szczegóły 
recenzja: Gałkowski Stanisław: Przegląd Religioznawczy 1997 nr 4 s. 269-272  szczegóły 
recenzja: Kalenik Anna: Psychoanaliza - przebiegłe maklerstwo?. Arkusz 1999 nr 1 s. 12  szczegóły 
recenzja: Kastelik Dariusz: Zaczarowany świat psychoanalizy. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 1 s. 199-204  szczegóły 
recenzja: Kądzielski Marek: Mroki podświadomości. Nowe Książki 1997 nr 10 s. 43  szczegóły 
recenzja: Turaj-Kalińska Katarzyna: Jaskinia psychoanalityków. Universitas 1997 nr 21 s. 91-92  szczegóły 
68.książka: Góralski Andrzej: Teoria twórczości. Eseje filozoficzne i pedagogiczne. ([Dot. istoty twórczości z punktu widzenia filozofii i pedagogiki specj...) szczegóły 
69.książka: Góralski Andrzej: Wzorce twórczości. Eseje filozoficzne i pedagogiczne. 1998 ([Zawiera:] Esej wstępu. O naturze twórczości. Człowiek i twórca. Pozna...) szczegóły 
70.książka: Gruen Anselm: Pismo Święte w interpretacji psychologii głębi. 1996  szczegóły 
71.książka: Handford Olga, Karolak Wiesław: Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii. 2007  szczegóły 
72.książka: Handford Olga, Karolak Wiesław: Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii. 2009  szczegóły 
73.książka: Homo orans. 2000 (Wprowadzenie. * Stanisław T. Zarzycki: Medytacja w judaizmie? Tradycje...) szczegóły 
recenzja: Werbiński Ireneusz: Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 3 s. 570-572  szczegóły 
74.książka: Jasiński Bogusław: Twórczość a sztuka (Wprowadzenie do estetyki procesów twórczych). 1989 (Ontologiczne podstawy twórczości. Twórczość jako proces. Podmiotowy ef...) szczegóły 
recenzja: Puszko Hanna: Ruch wszystkim, cel niczym? (O pewnym ujęciu twórczości artystycznej). Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 172-175  szczegóły 
75.książka: Jaworski Stanisław: "Piszę, więc jestem". O procesie twórczym w literaturze. 1993 ([Dedykacja:] Profesorowi Henrykowi Markiewiczowi. - [Eseje:] Nad białą...) szczegóły 
recenzja: Balbus Stanisław: Scribere necesse est, vivere.... Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 83-91  szczegóły 
recenzja: Krajewski Grzegorz: Autor - przed-tekst - dzieło. Dykcja 1996 nr 1 s. 84-86  szczegóły 
recenzja: Zima Benedykt Stefan: Poeta, poezja i czytelnik. Nasz Dziennik 1998 nr 107 s. 7  szczegóły 
76.książka: Jung Carl Gustav: Aion. Przyczynki do symboliki Jaźni. 1997  szczegóły 
recenzja: Tokarczuk Olga: Nauka czyli poznanie siebie. Charaktery 1998 nr 3 s. 32-33  szczegóły 
77.książka: Korliński Stefan: Rola emocji w myśleniu twórczym. 1991 (Wprowadzenie. - Poglądy na rolę emocji w procesie tworzenia. Konstrukt...) szczegóły 
78.książka: Kozielecki Józef: Transgresja i kultura. 1997 (Przedmowa. * Cz. I. Struktura transgresji. Rozdz. I. Wstęp: aktywność ...) szczegóły 
recenzja: Szarota Piotr: Przekraczanie granic. Gazeta Wyborcza 1998 nr 3 s. 13  szczegóły 
79.książka: Książka bez barier. Materiały z ogólnopolskiej konferencji (Poznań-Stęszew, 18-20 IX 2000 r.) = Book with no barriers. Proceedings of national conference (Poznań-Stęszew 18-20 IX 2000). 2000 ([Zawiera m.in.:] Jan Nowicki: Od Redaktora [wstęp]. * Bogdan Szczepank...) szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Poradnik Bibliotekarza 2001 nr 3 s. 15 (not....) szczegóły 
80.książka: Książki, które pomagają żyć. Rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej. Materiały z Ogólnopolskiego Seminarium w Ustroniu Zawodziu 7-9 czerwca 1999 r.. 2000 ([Zawiera m.in.:] Elżbieta Barbara Zybert: Wstęp. * Barbara Appel: Ksią...) szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2000 nr 10 s. 32 (not....) szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 5 s. 16 (not....) szczegóły 
81.książka: Kuczyńska Alicja: Piękny stan melancholii. Filozofia niedosytu i sztuka. 1999 ([Dot. melancholii "twórczej", jako źródła stymulującego twórczość arty...) szczegóły 
recenzja: Zeidler-Janiszewska Anna: Melancholia w perspektywie filozoficzno-estetycznej. Kultura Współczesna 2000 nr 3 s. 99-101  szczegóły 
82.książka: Lombroso Cesare: Geniusz i obłąkanie. 1987  szczegóły 
recenzja: Bobryk Jerzy: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 5 s. 169-172  szczegóły 
artykuł: Rouge Dominique: Une lecture scientiste du genie a la fin du XIXe siecle. L'anormalite des personnalitees d'exception selon Cesare Lombroso. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Romanica Silesiana 2012 t. 7 (3010) s. 88-98 (z notą o D. Rouge...) szczegóły 
83.książka: Łaba Agnieszka: Bajki rymowane w biblioterapii. 2010  szczegóły 
recenzja: Pomianowska Violetta: Bibliotekarz 2011 nr 1 s. 35 (not....) szczegóły 
84.książka: Łaba Agnieszka: Bajki rymowane w biblioterapii. 2008  szczegóły 
85.książka: Łaba Agnieszka: Bajki rymowane w biblioterapii. 2012  szczegóły 
86.książka: Łebkowska Anna: Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku.  szczegóły 
87.książka: Małyszek Tomasz: Romans Freuda i Gradivy. Rozważania o psychoanalizie. 2002 ([Dot. pism psychoanalitycznych Sigmunda Freuda jako dzieła literackieg...) szczegóły 
88.książka: May Rollo: Błaganie o mit. 1997 (Przedmowa. * Cz. I. Funkcja mitów. Rozdz. 1. Czym jest mit? Życie to n...) szczegóły 
recenzja: Malitowska Anna: Mityczne strategie życia. Słów kilka na marginesie pewnej książki. Kultura Współczesna 1997 nr 2 s. 105-108  szczegóły 
recenzja: (mer): Orka na ugorze. Forum Akademickie 1997 nr 6 s. 38  szczegóły 
recenzja: Paszkowska Monika: Studia Teologiczne 1998 t. 16 s. 399-400  szczegóły 
recenzja: Skrok Zdzisław: Trujące mity współczesności. Literatura 1997 nr 5 s. 57-58  szczegóły 
recenzja: Szarota Piotr: Pożytek z lektury. Gazeta Wyborcza 1997 nr 97 s. 16  szczegóły 
recenzja: Tokarczuk Olga: Uzdrawiający mit. Charaktery 1997 nr 5 s. 33-34  szczegóły 
89.książka: May Rollo: Miłość i wola. 1993  szczegóły 
90.książka: May Rollo: Miłość i wola. 1998  szczegóły 
91.książka: May Rollo: Odwaga tworzenia. 1994 (Przedmowa. * I. Odwaga tworzenia. 1. Czym jest odwaga? 2. Odwaga fizyc...) szczegóły 
recenzja: Bąk A.: Zabawy i Zabawki 1998 nr 3 s. 117-119  szczegóły 
92.książka: Między twórczością a literaturą. 2010  szczegóły 
93.książka: Molicka Maria: Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. 2002 (Wstęp. - I. Lęki dzieci. II. Baśnie i bajki terapeutyczna w redukcji l...) szczegóły 
recenzja: Charaktery 2002 nr 7 s. 61 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nowak Piotr: Biblioteka 2002 nr 6 s. 184-186  szczegóły 
94.książka: Narracja. Teoria i praktyka.  szczegóły 
95.książka: Nieświadomość to odrębne królestwo.... ([Zawiera m.in.:] Ilona Błocian, Robert Saciuk: O pojęciu nieświadomośc...) szczegóły 
96.książka: Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci. 2012  szczegóły 
97.książka: Panek Wenancjusz: Twórczość ludowa jako przejaw psychicznych potrzeb człowieka. 1990 (Wstęp. - I. Problemy teoretyczno-metodologiczne. II. Twórcy ludowi i i...) szczegóły 
recenzja: Brzozowski Piotr: Twórczość czy twórcy ludowi?. Twórczość Ludowa 1991 nr 1 s. 53  szczegóły 
recenzja: Gołąb-Marciniak Katarzyna: Lud 1991 t. 74 s. 229-232  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 4 s. 177-178  szczegóły 
98.książka: Péju Pierre: Dziewczynka w baśniowym lesie. O poetykę baśni: w odpowiedzi na interpretacje psychoanalityczne i formalistyczne. 2008  szczegóły 
recenzja: A.W.: Bluszcz 2009 nr 6 s. 155 [dodatek] (nota...) szczegóły 
recenzja: A.W.: Bluszcz 2009 nr 5 s. 149 [dodatek]  szczegóły 
99.książka: Pietura Anna: Cechy osobowości świętych (Jan od Krzyża, Franciszek Salezy, Teresa od Jezusa, Ignacy Loyola). 1994  szczegóły 
100.książka: Pipes Daniel: Potęga spisku. Wpływ paranoicznego myślenia na dzieje ludzkości. 1998  szczegóły 
101.książka: Pisarkowa Krystyna: Język według Junga. O czytaniu intencji. 1994 (1. Intencja jako składnik znaczenia: Czy liryka jest aktem mowy? Relat...) szczegóły 
102.książka: Pisarz i Psychoanalityk. 1999 ([Zawiera materiały z międzynarodowej konferencji pt. Pisarz i Psychoan...) szczegóły 
103.książka: Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Materiały z XX Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzytstwo Lingwistyki Stosowanej, Grzegorzewice, 12-14 stycznia 1996. 1997 (F. Grucza, M. Dakowska: Od Redaktorów. * Franciszek Grucza: Języki lud...) szczegóły 
104.książka: Pogranicza - literatura, teatr i psychiatria. Polsko-niemiecki bilans badań naukowych i doświadczenia praktycznego. 2001 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. * Adam Węgrzecki: O roli twórczości w życiu i ...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 2002 nr 40 s. 56 (notka...) szczegóły 
recenzja: Jarzębski Jerzy: Literatura - teatr - psychiatria. Konspekt 2002 nr 11 s. 152-153  szczegóły 
105.książka: Problemy psychologizmu w literaturach słowiańskich. 1991 ([Referaty wygłoszone na konferencji naukowej "Z zagadnień psychologizm...) szczegóły 
recenzja: Kusiak-Skotnicka Łucja: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 143-146  szczegóły 
106.książka: Przybyłek Marcin: Postacie mężczyzn (Homer, Tolkien). 1995 (I. Męska perspektywa w "Iliadzie" Homera: Wstęp. Cel wyprawy Argiwów. ...) szczegóły 
107.książka: Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud, Jung, Fromm, Lacan. 2012  szczegóły 
108.książka: Schuld, Gewissen, Melancholie. Akten des deutsch-polnischen Symposiums Warschau, Oktober 1997. 2000 ([Zawiera artykuły i eseje uczestników polsko-niemieckiego seminarium p...) szczegóły 
109.książka: Segal Hanna: Psychoanaliza, literatura i wojna. Pisma z lat 1972-1995. 2005 ([Zawiera m.in.:] Podziękowania. Wstęp do wydania polskiego. Wprowadzen...) szczegóły 
110.książka: Speina Jerzy: Literatura w perspektywie psychologii. Studia i szkice o polskiej prozie narracyjnej Dwudziestolecia i jej recepcji krytyczno-literackiej. 1998 (Motywacyjna funkcja paradoksu w powieści psychologicznej. Rzecz o plot...) szczegóły 
111.książka: Stasiakiewicz Michał: Twórczość i interakcja. 1999 (Wprowadzenie. Rozdz. I. Twórczość jako pojęcie i konstrukt. Rozdz. II....) szczegóły 
112.książka: Sudbrack Josef: Mistyka. Doświadczenie własnego ja, doświadczenie kosmiczne, doświadczenie Boga. 1996 ([Zawiera:] 1. Typy mistyki chrześcijańskiej: Hildegarda, Eckhart, Tere...) szczegóły 
113.książka: Sumienie, wina, melancholia. Materiały polsko-niemieckiego seminarium, Warszawa, październik 1997. 1999 ([Zawiera artykuły i eseje uczestników polsko-niemieckiego seminarium p...) szczegóły 
114.książka: Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo. 1995 (Krzysztof Michalski: Przedmowa. * [Zawiera szkice:] Charles Taylor: Źr...) szczegóły 
115.książka: Ungeheuer-Gołąb Alicja: Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka. 2012  szczegóły 
recenzja: Przybysz Marzena: Bibliotekarz 2012 nr 10 s. 44 (not....) szczegóły 
116.książka: Vallejo-Nagera Juan Antonio: Wielcy odmieńcy i wielcy szaleńcy. 2000  szczegóły 
recenzja: (AZ): Wprost 2000 nr 41 s. 120 (not....) szczegóły 
117.książka: Wais Jadwiga: Gilgamesz i Psyche. Z antropologii przemiany duchowej. 2001  szczegóły 
recenzja: Mizińska Jadwiga: Patologiczna normalność a przemiana duchowa. Albo albo 2002 nr 4 s. 145-151  szczegóły 
118.książka: Wais Jadwiga: Ścieżki baśni. Symboliczne wędrówki do wnętrza duszy. 2006  szczegóły 
119.książka: Wasilewska Anna: Fantastyka baśniowa a dziecko. Wychowanie czy manipulacja?. 2012  szczegóły 
120.książka: Whitehead Alfred North: Religia w tworzeniu. 1997  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Filozofia i religia. Tygodnik Powszechny 1997 nr 40 s. 13  szczegóły 
recenzja: Grabowski Mariusz: Wiara racjonalisty. Życie 1997 nr 221 s. 13  szczegóły 
recenzja: Magryś Roman: Trzy drogi do Boga. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 2 s. 209-213  szczegóły 
recenzja: Okołowski Paweł: W okowach śmierci czy samotności. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 56-57  szczegóły 
121.książka: Wiejak Katarzyna: Poznawcze aspekty interpretacji przysłów. 2011  szczegóły 
122.książka: Zaborowski Robert: Świat uczuć we fragmentach Ksenofanesa z Kolofon i Heraklita z Efezu. 1996  szczegóły 
123.książka: Zawadzki Roman: Psychobiografie literackie - u źródeł twórczości. 2000 (Wstęp. * Część pierwsza: Psychologia a psychobiografia - nieuchwytność...) szczegóły 
124.książka: Zwolińska Ewa: Skuteczność zapamiętywania tekstów poetyckich w formie wierszy i w formie piosenek. 1997 (nt. podobieństw i różnic między utworem poetyckim a muzycznym, poznawa...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
125.artykuł: Agatowski Tomasz: Ingenium czy dyletanctwo?. Okolica Poetów 2004 nr 24 s. 38-39 (nt. aktu twórczego, czym powinien być wywołany...) szczegóły 
126.artykuł: Alvarez Al: Dziki Bóg. Brulion 1990 nr 13 s. 62-80 (osobiste cierpienia twórcy jako inspiracja i motywacja poszukiwań arty...) szczegóły 
127.artykuł: Andrejuk Katarzyna: W śmierć jak w sen. Graffiti 1998 nr 2 s. 47-48 (nt. pisarzy samobójców; z not. o Katarzynie Andrejuk...) szczegóły 
128.artykuł: Andrukowicz Wiesław: Paradoksy twórczości. Społeczeństwo Otwarte 1997 nr 7/8 s. 29-32  szczegóły 
129.artykuł: Andrzejewska Beatricze: Powieść jak życie. Charaktery 2003 nr 10 s. 62-63 (m.in. o dialogowości i relacjach jednostki z otoczeniem w twórczości W...) szczegóły 
130.artykuł: Araszkiewicz Agata, Bratkowska Katarzyna: "Królewna Śnieżka" według feministek. Wysokie Obcasy 2001 nr 21 s. 44, 45, 46  szczegóły 
131.artykuł: Auden Wystan Hugh: Tworzenie, poznanie i osąd. Kresy 1999 nr 37 s. 153-170 (rozważania nt. sensu istnienia poezji oraz różnych aspektów procesu ...) szczegóły 
132.artykuł: Balas Robert: Intuicyjny styl poznawczy a rola metafor w twórczości. Przegląd Psychologiczny 2001 t. 44 nr 2 s. 175-187  szczegóły 
133.artykuł: Bartezzagni Stefano: Forum 1989 nr 49 s. 18-19 (nt. zjawiska "pisarstwa intymnego"...) szczegóły 
134.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 241-243 ([omów. artykułu:] Ursula Link-Heer: Doppelgaenger and multiple Personl...) szczegóły 
135.artykuł: Bernacka Ryszarda Ewa: W poszukiwaniu psychologicznych uwarunkowań ustosunkowania się ludzi do przejawów twórczości. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 1999 t. 12 s. 113-130 (dotyczy m.in. twórczości literackiej...) szczegóły 
136.artykuł: Bernstein Boris: "...Ale równie malarz, jak poeta, ma prawo do swobody twórczej". Korzystam z tego prawa i drugim polecam korzystać, lecz.... Kultura Współczesna 1994 nr 1 s. 5-18 (analiza problemu pracy twórczej na przestrzeni epok od starożytności p...) szczegóły 
137.artykuł: Besancon Alain: Psychoanaliza: anamneza. Res Publica Nowa 1998 nr 10 s. 65-73 (różne ooblicza teorii psychoanalizy Freuda; także psychoanalityczna le...) szczegóły 
138.artykuł: Bettelheim Bruno: Inne spojrzenie na Edypa. Twórczość 1991 nr 6 s. 92-98 (analiza psychologiczna postaci Edypa w odniesieniu do kompleksu Edypa ...) szczegóły 
139.artykuł: (BIA): Czy powieść to fikcja? ("Gazeta Tygodniowa" - skazana). Trybuna 1995 nr 98 s. 13 (dot. procesu sądowego wytoczonego białostockiej Gazecie Tygodniowej...) szczegóły 
140.artykuł: Białkowski Grzegorz: Wyobraźnia i emocje w nauce i sztuce. Wiedza i Życie 1989 nr 10 s. 8-14  szczegóły 
141.artykuł: Biedrzycki Mariusz: Zawód: poeta. Studium 1999 nr 5 s. 3-8 (wywiad nt. związku wieku poety z aktem twórczym; rozm. Krzysztof Śliwk...) szczegóły 
nawiązanie: Bitner Dariusz: Twórca i starość. Studium 1999 nr 5 s. 12-16 (z not. o Dariuszu Bitnerze na s. 204...) szczegóły 
nawiązanie: Lem Stanisław: Szanowny Panie. Studium 1999 nr 5 s. 20-22 (z not. o Stanisławie Lemie na s. 205...) szczegóły 
nawiązanie: Lorkowski Piotr Wiktor: Z rewelacjami Mariusza Biedrzyckiego.... Studium 1999 nr 5 s. 17-19 (z not. o Piotrze Wiktorze Lorkowskim na s. 205-206...) szczegóły 
nawiązanie: Machej Zbigniew: Komentarz do wypowiedzi Mariusza Biedrzyckiego "Zawód: poeta". Studium 1999 nr 5 s. 10 (z not. o Zbigniewie Macheju na s. 206...) szczegóły 
nawiązanie: Pióro Tadeusz: Ankieta. Studium 1999 nr 5 s. 11 (z not. o Tadeuszu Piórze na s. 206...) szczegóły 
nawiązanie: Zadura Bohdan: Przepraszam, czy tu się ściemnia?. Studium 1999 nr 5 s. 23-24 (z not. o Bohdanie Zadurze na s. 207...) szczegóły 
142.artykuł: Bitner Dariusz: Konkurs na życie. Pogranicza 1998 nr 4 s. 92-101 (nt. procesu tworzenia...) szczegóły 
143.artykuł: Bitner Dariusz: Zapisane słowa. Nowy Nurt 1994 nr 15 s. 6-7 (szkic nt. pisania, tworzenia...) szczegóły 
144.artykuł: Bloom Harold: Od Freuda i dalej. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 230-286 (m.in. o twórczości Franza Kafki; z notą o H. Bloomie, s. 420-422...) szczegóły 
145.artykuł: Błahy Jarosław: Agonia tożsamości przed lustrem. (Fo:pa) 2006 nr 8 s. 9-16 (nt. literatów cierpiących na różne choroby i wpływu stanu ich zdrowia ...) szczegóły 
146.artykuł: Błasińska-Harasymowicz Barbara: Refleksje na temat twórczości i jednostek twórczych w ujęciu Kazimierza Dąbrowskiego. Gazeta Lwowska 1991 nr 29/31 s. 11  szczegóły 
147.artykuł: Brasse Rafał: Sztuka lotu. Za pozwoleniem 1995 nr 14 s. 31-35 (istota postawy twórczej...) szczegóły 
148.artykuł: Brodski Josif: Pisarz w więzieniu. NaGłos 1996 nr 25 s. 13-18 (wpływ pobytu w więzieniu na pisarza i jego twórczość; z fot....) szczegóły 
149.artykuł: Brodski Josif: Stan zwany wygnaniem. Gazeta Wyborcza 1996 nr 197 s. 9 (esej nt. sytuacji pisarza-emigranta; z not....) szczegóły 
150.artykuł: Cierpka Anna: Metody analizy narracji w badaniach psychologicznych. Zastosowanie metod analizy narracji do badania wybranych aspektów zawartości treściowej etosu rodzinnego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne 2000 nr 53 (2263) s. 129-179  szczegóły 
151.artykuł: Cywińska-Dziekońska Marta: Sen nieustanny. Albo albo 2001 nr 4 (2000) s. 127-132 (nt. surrealizmu, szerzej o twórczości Paula Eluarda...) szczegóły 
152.artykuł: Czernianin Wiktor: Literatura piękna jako środek oddziaływania terapeutycznego w biblioterapii - na przykładzie mitów i baśni. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne 2002 nr 55 (2420) s. 137-148  szczegóły 
153.artykuł: Czernianin Wiktor: Podstawy biblioterapii. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne 2002 nr 55 (2420) s. 205-213  szczegóły 
154.artykuł: Czerwińska Małgorzata: Jakość życia osoby z dysfunkcją narządu wzroku w poetyckim zapisie niewidzących twórców - terapia przez sztukę w redukcji obaw i kreowaniu nadziei. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Psychologia 2003 z. 11 s. 17-28  szczegóły 
155.artykuł: Dąbała Jacek: Współczesne podstawy suspensu w kontekście teorii twórczego pisania. Problem strachu i lęku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2003 t. 28 s. 151-161 (dot. m.in. literackiego interferowania lęku i strachu; szerzej o opowi...) szczegóły 
156.artykuł: Deręgowski Jan B.: Spotkanie z rzeczywistością wirtualną. x 1999 ([W ks. zb.:] Humanistyka przełomu wieków. Pod red. Józefa Kozieleckieg...) szczegóły 
157.artykuł: Dominów Marcin: O pocieszeniu, jakiego nie daje literatura. Kartki [Białystok] 2003 nr 30 s. 41 (esej; m.in. nt. wpływu lektury na człowieka; z not. o aut....) szczegóły 
158.artykuł: Drożdż Tomasz: Zjawisko deja vu: rys historyczno-teoretyczny. Przegląd Psychologiczny 2002 t. 45 nr 4 s. 453-464 (m.in. dotyczy marzeń sennych...) szczegóły 
159.artykuł: Dryll Elżbieta: Analiza treści i analiza narracji w badaniach psychologii wychowawczej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne 2000 nr 53 (2263) s. 141-152  szczegóły 
160.artykuł: Dudek Zenon Waldemar: Od wyobrażenia do mitu. Albo albo 2000 nr 1 s. 18-26 (rozpoznawanie mitu jako procesu zmian ilościowych i jakościowych...) szczegóły 
161.artykuł: Dudek Zenon Waldemar: Przemiany mitu. Albo albo 2000 nr 1 s. 39-46  szczegóły 
162.artykuł: Dudek Zenon Waldemar: Symbol drzewa a psychologia głębi (Arbor Jungi). Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 41-54 (nt. rozpoznawania symbolicznych znaczeń treści rzutowanych na obraz dr...) szczegóły 
163.artykuł: Dudek Zenon Waldemar: Wewnętrzne obrazy Boga. Albo albo 1994 nr 1/2 s. 79-85 (nt. symboli i myślenia symbolami...) szczegóły 
164.artykuł: Dunin Janusz: Szaleństwa pani książki. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 71 (m.in. o książce Antoniego Mikulskiego: Polska literatura psychopatyczn...) szczegóły 
165.artykuł: Dybel Paweł: Freud bez "superwizora". Literatura na Świecie 2000 nr 6 s. 260-274 (recenzja aktualnie wydawanych w Polsce "Dzieł" Zygmunta Freuda i w kon...) szczegóły 
166.artykuł: Dybel Paweł: Freud zreinterpretowany. Res Publica Nowa 2000 nr 3 s. 47-51 (m.in. wpływ interpretatorów teorii psychoanalitycznych na odczytanie d...) szczegóły 
167.artykuł: Dybel Paweł: Freuda sen o stacji Hollthurn. LiteRacje 2004 nr 3 s. 40-47 (dot. m.in. książek widzianych we śnie opisanym w "Objaśnianiu marzeń s...) szczegóły 
168.artykuł: Dybel Paweł: Przemijalność piękna i melancholia Freuda. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 17-31  szczegóły 
169.artykuł: Dybel Paweł: Urwane ścieżki czyli z dziejów psychoanalizy w Polsce zaborów i międzywojnia. Res Publica Nowa 1997 nr 5 s. 31-40  szczegóły 
170.artykuł: Eliasz Władysław: Autowariactwo autokreacji. Magazyn Literacki 1996 nr 2 s. 80-81 (fel. nt. modnych obecnie form kreowania wizerunku artystycznego wirtua...) szczegóły 
171.artykuł: Fabjański Marcin: Miś tylko podpowiadał. Bajkoterapia. Gazeta. Magazyn 1999 nr 24 s. 18-19 (o terapeutycznej roli opowiadania dzieciom bajek...) szczegóły 
172.artykuł: Filus Małgorzata: Przejawy ekspresji twórczej dzieci nadpobudliwych psychoruchowo a postawy nauczycieli. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 2000 t. 13 s. 45-59 (omówienie badań wykorzystujących m.in. utwory literackie...) szczegóły 
173.artykuł: Fiut Ignacy Stanisław: Głos poetów staje się coraz cichszy. Hybryda 2008 nr 11 s. 10-13 (nt. tożsamości poetyckiej twórców i sytuacji poety we współczesnym spo...) szczegóły 
174.artykuł: Freud Sigmund: Niektóre typy charakterów w pracy psychoanalitycznej. Dialog [Warszawa] 1989 nr 4 s. 85-97 (nt. psychoanalitycznej interpretacji postaci literackich na przykładzi...) szczegóły 
175.artykuł: Freud Sigmund: Przemijalność. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 161-163  szczegóły 
176.artykuł: Geremek Rafał: Mowo ojczysta, czysta, kwiecista. Życie 1996 nr 5 s. 12-13 (o potrzebie pisania i wyrażania się poprzez literaturę, m.in. na przyk...) szczegóły 
177.artykuł: Giedrys Grzegorz: Nieudana walka o nieśmiertelność. Ha!art 2010 nr 33 s. 10-21 (nt. grafomanii; z notką o aut. art....) szczegóły 
178.artykuł: Głodkowska Bożena: Gdy wymyślone staje się prawdziwe. Fantazja 1992 nr 7 s. 8-9 (nt. przenikania bohaterów powieściowych do realnego świata....) szczegóły 
179.artykuł: Golka Marian: Artysta jako demiurg. Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 2 s. 22-23 (dot. także pisarzy...) szczegóły 
180.artykuł: Gorczyca Wojciech: Aspekty psychosemantyczne funkcjonowania tekstu literackiego w podręczniku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1991 nr 62 (1197) s. 71-82  szczegóły 
181.artykuł: Grębski Marek: Arkusz 1999 nr 5 s. 15 (wpływ posługiwania się komputerem na proces twórczy...) szczegóły 
182.artykuł: Grochowska Alicja: Elementy prania mózgu stosowane przez Niemców wobec ludności żydowskiej podczas Holocaustu. Studia z Psychologii 1996 t. 7 s. 276-282 (na podstawie psychologicznej analizy 102 pamiętników, wspomnień i rela...) szczegóły 
183.artykuł: Grużewska Anna, Sarzyński Piotr: Orka Pegazem (Najpłodniejsi twórcy). Polityka 1997 nr 36 s. 56-58 (nt. motywacji, inspiracji twórczych artystów, w tym pisarzy i ludzi te...) szczegóły 
184.artykuł: Grześczak Marian, Samsel Roman: Paradoksy i pytania. Literatura 2000 nr 1 s. 4-6 (rozmowa nt. świadomości siebie i świadomości poetyckiej oraz ich usytu...) szczegóły 
185.artykuł: Heintsch Paweł: Przeżycie religijne na tle twórczości poetyckiej. Słowo Powszechne 1989 nr 108 s. 6  szczegóły 
186.artykuł: Herman Agnieszka: Dlaczego piszę - praktyczny poradnik. Magazyn Literacki 1995 nr 9 s. 19-21  szczegóły 
187.artykuł: Hillman James: Pothos: nostalgia "pueri aeterni". Gnosis 1993 nr 6 s. 35-41 (próba wytłumaczenie nostalgii za wiecznością w kategoriach psychologii...) szczegóły 
188.artykuł: Horwath Witold: Obłęd, wrażliwość, pijaństwo.... Magazyn Literacki 1995 nr 9 s. 5-8 (o osobowości twórczej artystów...) szczegóły 
189.artykuł: Ippoldt Lidia, Radecka-Pawlik Małgorzata: Rola zajęć biblioterapeutycznych w integracji i przeciwdziałaniu osamotnieniu osób starszych. Notes Biblioteczny 2007 nr 1 s. 41-52 (zawiera program zajęć warsztatowych oraz teksty uczestników warsztatów...) szczegóły 
190.artykuł: Iskra Justyna: Jakościowa analiza zdarzeń życiowych przedstawionych w postaci utworów literackich jako sposób zrozumienia życia osobowego ich autora. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne 2002 nr 55 (2420) s. 149-159 (m.in. hermeneutyka P. Ricoeura w podejściu do analizy tekstu literacki...) szczegóły 
191.artykuł: Israels Han: Kłamca Freud?. Charaktery 1997 nr 10 s. 8 (nt. wątpliwości metody Zygmunta Freuda w odniesieniu do interpretacji ...) szczegóły 
192.artykuł: Jackowski Aleksander: Life after life in the creativity of the eldery. Polish Art Studies 1993 t. 14 (1992) s. 283-290  szczegóły 
193.artykuł: Janik Ireneusz: Samotne piękno względności. Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 142-145 (nt. roli natchnienia twórczego m.in. dot. literatury...) szczegóły 
194.artykuł: Janko Anna: Poezja kobieca czy poezja kobiet. Wyrazy 1997 nr 1 s. 37-38 (nt. wpływu "płci mózgu" na twórczość poetycką...) szczegóły 
195.artykuł: Jarosiewicz Henryk: Terapia nerwic w świetle klasycznej koncepcji dramatu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1992 nr 2 (1392) s. 71-78  szczegóły 
196.artykuł: Jaworski Rafał: Poezja a poeta, indywiduum a jego wytwór. Kozirynek 2009 nr 8 s. 64-68  szczegóły 
197.artykuł: Jedlińska Eleonora: "Oprotestować totalitaryzm - oto zadanie sztuki". Tygiel Kultury 1999 nr 4/6 s. 49-60 (nt. wpływu totalitaryzmów na twórczość artystyczną, m.in. dot. literat...) szczegóły 
198.artykuł: Jung Carl Gustav: Symbole przemiany. Gnosis 1998 nr 10 s. 33-69 (z licznymi odwołaniami do literatury...) szczegóły 
199.artykuł: Kania Jarosław: Portretowanie psychologiczne na podstawie dzieł literackich. Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne 1999 t. 12 s. 229-239  szczegóły 
200.artykuł: Kasprzak Barbara: Dziecko wobec muzyki i literatury albo o równoległym oswajaniu dwóch kodów artystycznych. Studia o Sztuce dla Dziecka 1995 z. 9 s. 92-99  szczegóły 
201.artykuł: Kądzielawa Danuta, Kordys Jan, Sadowska Maria, Ulatowska Hanna K.: Przetwarzanie tekstu w afazji (na przykładzie bajek Ezopa). Poradnik Językowy 1992 z. 6 s. 432-436 (z wykorzystanymi w badaniach tekstami bajek Ezopa...) szczegóły 
202.artykuł: Kędzierski Ryszard Marek: O poetach.... Sztuka Osobowa 1994 nr 28 s. 16-25, nr 29 s. 19-27 (portret psychologiczny poety...) szczegóły 
203.artykuł: Kędzierski Ryszard Marek: Poeci a asceza. Sztuka Osobowa 1995 nr 33 s. 23, 24  szczegóły 
204.artykuł: Kędzierski Ryszard Marek: Poeta wobec ascezy. Sztuka Osobowa 1996 nr 46 s. 18-22 (portret psychologiczny współczesnego poety...) szczegóły 
205.artykuł: Kino i wiolonczela. Polityka 2003 nr 6 s. 18 (nota spraw. z dyskusji "Transgresja i melancholia płci", odbytej w ram...) szczegóły 
206.artykuł: Kłoniecki Janusz: Percepcja i ekspresja w procesie odbioru dzieła poetyckiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 2000 t. 13 s. 37-44  szczegóły 
207.artykuł: Kłosińska Tatiana: Poetyckie wartości swobodnej twórczości dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Pedagogika 1992 z. 25 s. 181-184  szczegóły 
208.artykuł: Kolanowski Jerzy: Pomiędzy harmonią a inicjacją (O II konferencji Jungowskiej). Albo albo 1994 nr 1/2 s. 179-181 (główne tezy referatów m.in. Leszka Weresa, Zenona Waldemara Dudka wygł...) szczegóły 
209.artykuł: Kontra: Obłęd moralny. Kartki [Białystok] 1996 nr 13 s. 36 (fel. nt. uzależnień literatów od używek oraz przyjętych koncepcji mora...) szczegóły 
210.artykuł: Korliński Stefan: Emocje i twórczość. Mazowieckie Studia Humanistyczne 1998 r. 4 nr 1 s. 119-129 (m.in. dotyczy pisarzy i utworów literackich...) szczegóły 
211.artykuł: Korliński Stefan: Uskrzydlone emocje. Masovia Mater 1997 nr 18 s. 3 (art. popularyzatorski...) szczegóły 
212.artykuł: Kossakowska Marlena: Pożytki z baśni płynące. Charaktery 1996 nr 0 s. 20-22 (nt. wpływu czytania baśni na psychikę dziecka...) szczegóły 
213.artykuł: Kotjurova Marija P.: Tochnost' rechi v aspekte individual'nogo stilja myshlenija uchenogo. Stylistyka 1997 nr 6 s. 345-360  szczegóły 
214.artykuł: Kozdrowski Artur "Kudłaty", Tymański Ryszard Tymon: Traktat o wszystkim. Fragment swobodny pt. "Sztuka a twórczość". Przedproża 1991 nr 9 s. 12-13 (nt. procesu twórczego oraz przejawu twórczego...) szczegóły 
215.artykuł: Kozielecki Józef: Transgresje jako źródło kultury. x 1999 ([W ks. zb.:] Humanistyka przełomu wieków. Pod red. Józefa Kozieleckieg...) szczegóły 
216.artykuł: Krasoń Katarzyna: Kinestetyczna konkretyzacja tekstu poetyckiego - szansa na wsparcie dziecka czy zagrożenie. x 2003 ([w ks. zb.:] Dziecko i sztuka. Recepcja, edukacja, wsparcie, terapia. ...) szczegóły 
217.artykuł: Kroska Maria: Słownik typów poetyckich: Poeta tragiczny. Magazyn Literacki 1995 nr 9 s. 71, 72 (portret psychologiczny poety...) szczegóły 
218.artykuł: Kruszewski Tomasz: Terapeutyczny charakter książki. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 78-79 (o biblioterapii...) szczegóły 
219.artykuł: Kryszczyński Tomasz: Trójca, czwórca, mandala w ujęciu Karola Gustawa Junga. Albo albo 1997 nr 1/2 s. 27-34 (Trójca Święta w Kościele katolickim jako wyobrażenie archetypowe, czwó...) szczegóły 
220.artykuł: Kubicka Dorota: Mity o twórczości. Charaktery 1999 nr 6 s. 42-43 (nt. koncepcji dotyczących osobowości - "innosci" twórców...) szczegóły 
221.artykuł: Kubicka Dorota: O trenowaniu twórczości. Nowa Polszczyzna 2000 nr 1 s. 49-52  szczegóły 
222.artykuł: Kubicka Dorota: Poznawcze i praktyczne aspekty badań nad myśleniem metaforycznym. Studia Psychologiczne 1994 t. 32 z. 2 s. 7-16 (m.in. metafora jako źródło poznania, rola metafory w procesie twórczym...) szczegóły 
223.artykuł: Kubicka Dorota: Wpływ szkoły na rozwijanie twórczych możliwości u uczniów. Nowa Polszczyzna 2000 nr 2 s. 51-55  szczegóły 
224.artykuł: Kudelski Tomasz: Psychologia wyobraźni Jamesa Hillmana (Człowiek jako dusza). Albo albo 1997 nr 1/2 s. 37-44 (nt. psychologii archetypalnej; z not. o Jamesie Hillmanie, s. 36...) szczegóły 
225.artykuł: Kujawski Marek: Lekcje anatomii. Słupskie Prace Humanistyczne 1993 nr 11a (1992) s. 243-262 (obraz Rembrandta "Lekcja anatomii doktora Tulpa" jako inspiracja w twó...) szczegóły 
226.artykuł: Kydryński Juliusz: O tym jak piszą.... Dziennik Polski [Kraków] 1989 nr 29 s. 4 (fel. nt. czasu, miejsca i przyzwyczajeń towarzyszących tworzeniu dzieł...) szczegóły 
227.artykuł: Lasocińska Kamila: Między potrzebą szaleństwa a ładem. Tygiel Kultury 2003 nr 4/6 s. 27-32 (nt. aktu tworzenia; m.in. o koncepcjach Artura Rimbauda, Kazimierza Dą...) szczegóły 
228.artykuł: Lech Anna: Antyk-Wariackie czytanie nocą. Dedal 2007 nr 2 s. 57 (nt. cyklu biesiad z książką "Nocne Czytania" w Antykwariacie Andrzeja ...) szczegóły 
229.artykuł: Leder Andrzej: Lęk. Res Publica Nowa 1998 nr 10 s.4-7 (m.in. sposoby uprzedmiotawiania lęku opisane w literaturze...) szczegóły 
230.artykuł: Legeżyńska Anna: "Dajcie mi człowieka!" (Felieton pozornie bezładny). Polonistyka 1998 nr 5 s. 302-304 (nt. sztuki rozumienia literatury i psychologii jako klucza do zrozumie...) szczegóły 
231.artykuł: Levinas Emmanuel: Rzeczywistość i jej cień. Sztuka i Filozofia 1990 [nr] 2 s. 219-39 (samotność pisarza, kwestionowanie siebie m.in. u Jeana-Paula Sartre'a;...) szczegóły 
232.artykuł: Lewandowska-Tarasiuk Ewa: Słowa, obrazy, dźwięki [z tego cyklu:] Kaskaderzy literatury. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2010 nr 3 s. 2 (pisarz wobec śmierci, na przykładzie Haliny Poświatowskiej oraz Edwar...) szczegóły 
233.artykuł: Lindner Robert: Samobójstwo biblijne a psychoanaliza. Albo albo 2000 nr 2 s. 93-106 (nt. 10 samobójstw opisanych w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
234.artykuł: Ładanaj Joanna: Próba pisarska. Akant 2003 nr 1 s. 29 (nt. potrzeby pisania, lęku przed pisaniem i procesu twórczego...) szczegóły 
235.artykuł: Madeja Zygmunt: Wpływ substancji psychoaktywnych na twórczość plastyczną i literacką. Badania patomechanizmów deformacji doświadczeń artystycznych (Część II). Słupskie Prace Pedagogiczne 2003 nr 2 (2002) s. 91-118  szczegóły 
236.artykuł: Madeja Zygmunt: Wpływ substancji psychoaktywnych na twórczość plastyczną i literacką. Badania patomechanizmów deformacji doświadczeń artystycznych (Część I). Słupskie Prace Pedagogiczne 2003 nr 2 (2002) s. 69-90  szczegóły 
237.artykuł: Magdalenki (O inspiracji). Przekrój 1998 nr 2 s. 18-19 (wypowiedzi artystów nt. inspiracji twórczych, m. in. aut.: Ryszard Mar...) szczegóły 
238.artykuł: Markowski Michał Paweł: Co to znaczy czytać?. Res Publica Nowa 2000 nr 11 s. 22-29 (akt czytania od starożytności po współczesność...) szczegóły 
239.artykuł: Markowski Michał Paweł: O pisaniu. Fragmenty. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 201-214 (nt. procesu pisania i towarzyszących mu emocji...) szczegóły 
240.artykuł: Markowski Michał Paweł: Wstępne rozważania o szaleństwie. O terapii przez sztukę, melancholii oraz ponowoczesnych dyskursach szaleństwa. LiteRacje 2004 nr 2 s. 27-38 (wywiad; rozm. Krzysztofa Krowiranda, Żaneta Nalewajk,...) szczegóły 
241.artykuł: Maruszewski Tomasz, Ścigała Elżbieta: Fabryka wspomnień. Charaktery 1999 nr 7 s. 31-32 (m.in. o pamięci autobiograficznej...) szczegóły 
242.artykuł: Maruszewski Tomasz: Inflacja wyobraźni jako źródło zniekształceń pamięci autobiograficznej. Studia Psychologiczne 2002 t. 40 z. 1 s. 5-29  szczegóły 
243.artykuł: Masiuk Olga: Baśniowa terapia. LiteRacje 2004 nr 2 s. 53-55  szczegóły 
244.artykuł: Matuszkiewicz Antoni: Zapatrzenie. Fraza 2000 nr 1/2 s. 276-277 (tekst wygłoszony na IX Noworudzkich Spotkaniach z Poezją V 1999 nt. tw...) szczegóły 
245.artykuł: Meyer-Kalkus Reinhart: Jacques Lacan: Psychoanaliza jako lingwistyka mówienia. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 5-18  szczegóły 
246.artykuł: Mika Stanisław: Modyfikowanie samego siebie w świetle literatury popularnej (Szkic). Kwartalnik Pedagogiczny 1990 nr 2 s. 41-60 (m.in. z wykorzystaniem literatury aforystycznej...) szczegóły 
247.artykuł: Molicka Maria: Bajki na lęki. Charaktery 2002 nr 12 s. 31-32 (nt. terepetycznych właściwisci bajek dla dzieci...) szczegóły 
248.artykuł: Morawski Stefan: Uwagi o procesie twórczym i spadku po konceptualizmie. Twórczość 1997 nr 7 s. 88-95  szczegóły 
249.artykuł: Motycka Alina: Regres jako element postawy twórczej uczonego. Zagadnienia Naukoznawstwa 1996 t. 32 z. 1 s. 75-86  szczegóły 
250.artykuł: Moutsopoulos Evanghelos: Alternatywne procesy w twórczości artystycznej. Sztuka i Filozofia 2000 [nr] 18 s. 84-91 (etapy procesu tworzenia dzieła artystycznego...) szczegóły 
251.artykuł: Możdżyński Paweł: Mitologia Nowej Ery. Albo albo 2000 nr 1 s. 138-147  szczegóły 
252.artykuł: Nagórska Ariana: Żeby aniołek nie musiał spuszczać główki. Akant 2003 nr 11 s. 38 (felieton nt. procesu pisania...) szczegóły 
253.artykuł: Nasiłowska Anna: Czytanie i edukacja. Czytanie Literatury 2012 nr 1 s. 385-389  szczegóły 
254.artykuł: Nasiłowska Anna: Melancholia. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 4-6 (wstęp do numeru 3 (pt. "Nostalgia, wzniosłość, przemijanie") Tekst...) szczegóły 
255.artykuł: Nasiłowska Anna: Psychoanalityk na bezdrożach. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 1-4 (wstęp do nr 1/2 (pt. "Powrót psychoanalizy") Tekstów Drugich z ...) szczegóły 
256.artykuł: Neyman Elżbieta: A ciało słowem się stało. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 5-30 (dot. wpływu zaborczych matek na relacje z kobietami i na twórczość pis...) szczegóły 
257.artykuł: Nęcka Edward: Udręka i ekstaza twórczości. Charaktery 2001 nr 7 s. 31-33 (wywiad nt. psychologi twórczości; rozm. Dorota Krzemionka-Bruzda...) szczegóły 
258.artykuł: Nowak Paweł, Steuden Stanisława: Narcyzm a twórczość - ujęcie teoretyczne, możliwość pomiaru. Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 2001 t. 10 s. 207-218 (m.in. wątki narcystyczne w literaturze i malarstwie oraz propozycja me...) szczegóły 
259.artykuł: Nowicki Andrzej: Filozofia snów jako część systemu filozofii kultury. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1995 t. 20 s. 11-40 (m.in. nt. motywu snu w literaturze, a także snu jako źródła inspiracji...) szczegóły 
260.artykuł: Ochinowski Tomasz: Biografistyka historyczna i psychologia. Metodologiczne przestrzenie współpracy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne 2002 nr 55 (2420) s. 239-154 (m.in. polskie tradycje metodologicznego łączenia historii i psychologi...) szczegóły 
261.artykuł: Olechnowicz Hanna: Doznanie barw. Konteksty 1995 nr 1 s. 51-54 (m.in. nt. sposobów postrzegania barw przez twórców literatury i jego z...) szczegóły 
262.artykuł: Onak Leszek: Grafomania jako wsobny akt erotycznej kreacji. Ha!art 2010 nr 33 s. 52-53 (z not. o aut. art....) szczegóły 
263.artykuł: Pacak Dariusz: Fanatyzm w drodze artysty czyli Icarus materia subtilis. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2009 t. 37 s. 133-135 (stany graniczne, silne emocje artysty jako warunek twórczości wartości...) szczegóły 
264.artykuł: Pankalla Andrzej: Wprowadzenie do psychologii mitu. Albo albo 2000 nr 1 s. 65-77  szczegóły 
265.artykuł: Paprocki Henryk: Jung i teologia. Albo albo 1994 nr 1/2 s. 30-34 (m.in. archetyp, obraz, symbol, Bóg w greckiej i bizantyjskiej patrysty...) szczegóły 
266.artykuł: Paryż Marek: Madness and literature: a reading of context. Acta Philologica 2000 t. 27 s. 91-105 ("nienormalmalność" osobowość twórców i postaci literackich; zarys prob...) szczegóły 
267.artykuł: Pennebaker James W.: Słowa mówią o nas. Charaktery 2002 nr 6 s. 40-41 (m.in. o zastosowaniu psycholingwistyki w badaniu tekstów poetyckich...) szczegóły 
268.artykuł: Pestka Dariusz: The supernatural, a concept of madness and the internal reality of a work of art. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 1994 z. 4 (274) s. 33-42 (w literaturze brytyjskiej...) szczegóły 
269.artykuł: Piotrowski Piotr: Natura a kultura w perspektywie mitów o centaurach. Albo albo 2000 nr 1 s. 78-84  szczegóły 
270.artykuł: Piróg Mirosław: Tożsamość, mit, twórczość. Albo albo 2002 nr 1 s. 95-99 (m.in. o genezie twórczości; referat wygłoszony na VII Forum Inspiracji...) szczegóły 
271.artykuł: Podgórecki Adam: Zdolności twórcze i uczeni. Zagadnienia Naukoznawstwa 1996 t. 32 z. 1 s. 87-117 (m.in. kategorie uczonych oraz ich sylwetki; m.in. Pierre Bourdieu, Mar...) szczegóły 
272.artykuł: Popek Stanisław: Twórczość - natura zjawiska i płaszczyzny jego rozpatrywania. x 1999 ([W ks. zb.:] Hominem quero. Studia z etyki, estetyki, historii nauki i...) szczegóły 
273.artykuł: Pospieszyl Kazimierz: Narcyzm a twórczość. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 1 s. 109-129 (fenomen kreatywności artystycznej w świetle poglądów Zygmunta Freuda...) szczegóły 
274.artykuł: Prokopiuk Jerzy: Myśl Carla Gustava Junga a literatura piękna jego epoki ([Friedrich] Nietzsche, [Carl] Spitteler, [Herman] Hesse). x 2003 ([w ks. zb.:] Modernistyczne źródła dwudziestowieczności. Pod red. Miec...) szczegóły 
275.artykuł: Puchalska-Wasyl Małgorzata: Zjawisko wielogłosowego "self" i jego rola w twórczości literackiej i naukowej. Przegląd Psychologiczny 2001 t. 44 nr 3 s. 349-365  szczegóły 
276.artykuł: Pycka Waldemar: Filozofia a sny. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1995 t. 20 s. 95-104 (nt. wykorzystywania poetyki snu w procesie twórczym...) szczegóły 
277.artykuł: Rau Anna: Pozytywny i negatywny stereotyp mężczyzny w Biblii a współczesny obraz Polaka. Prace Językoznawcze [Olsztyn] 1999 z. 1 s. 78-88  szczegóły 
278.artykuł: Robinson Edward: Refleksje na temat wyobraźni, tajemnicy, duchowości i tradycji. Strych Kulturalny 1989 z. 2 s. 5-9  szczegóły 
279.artykuł: Rogowski Michał: Psychoanalityczne spojrzenia na literaturę: Hoevels i Lacan. Rubikon 1999 nr 2 s. 83-90  szczegóły 
280.artykuł: Roguska Agnieszka: Słuchając muzyki końca XX wieku. Pogranicza 2001 nr 1 s. 91-96 (szkic nt. powstawania wielu form i gatunków wychodzących naprzeciw nie...) szczegóły 
281.artykuł: Rouge Dominique: Une lecture scientiste du genie a la fin du XIXe siecle. L'anormalite des personnalitees d'exception selon Cesare Lombroso. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Romanica Silesiana 2012 t. 7 (3010) s. 88-98 (z notą o D. Rouge...) szczegóły 
282.artykuł: Rowiński Cezary: Cztery żywioły i literatura. Twórczość 1997 nr 1 s. 124-126 (nt. wpływu czterech żywiołów na wyobraźnię poetycką...) szczegóły 
283.artykuł: Rozmowa redakcyjna - Grafomania. Ha!art 2010 nr 33 s. 11, 13-14, 16-17, 29, 31 (wypow. aut.: Piotr Macierzyński, Kuba Mikurda, Urszula Pawlicka, Mariu...) szczegóły 
284.artykuł: Różalska Elżbieta: Książka - lekarstwem duszy. Dialog Akademicki 2007 nr 23 s. 21-22 (nt. terapeutycznej roli literatury...) szczegóły 
285.artykuł: Rzepa Teresa: Autobiografia naukowa jako podstawa autoportretu psychologicznego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Studia Sociologica 1996 nr 7 (166) s. 77-90 (m.in. na podstawie autobiografii Konrada Górskiego...) szczegóły 
286.artykuł: Schmidt Krzysztof J.: Meandry twórczości. Charaktery 1998 nr 1 s. 20-21 (przegląd poglądów na temat procesu twórczego, natury twórczości i jej ...) szczegóły 
287.artykuł: Sebesta Jadwiga: Z teorii twórczości i geniuszu. Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie 2009 nr 24/32 (2007/2009) s. 68-78 (dot. psychologii twórczości, z odniesieniem do różnych koncepcji twórc...) szczegóły 
288.artykuł: Sempoliński Jacek: Zwątpienie. Tygodnik Powszechny 2002 nr 50 s. 8 (tajemnice aktu twórczego, artysta wobec największych problemów ludzko...) szczegóły 
289.artykuł: Sikora Tomasz: Memory and the paradox of self (Blake, Borges, Beckett). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1999 nr 1777 s. 152-162  szczegóły 
290.artykuł: Skrok Zdzisław: Kochanka, Muza, Anioł Śmierci. Życie 1998 nr 74 s. 10 (alkohol jako element inspiracji twórczej...) szczegóły 
polemika: Bosek Kazimierz: Trzeźwy ojciec. Życie 1998 nr 91 s. 13 (list do redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: Kobyliński Szymon: Tuwim gdyby żył, to by nie pił.... Życie 1998 nr 80 s. 12  szczegóły 
291.artykuł: Sławek Tadeusz: Mnemozyne. O pamięci i zapomnieniu. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 1 s. 75-92 (rozważania nt.: pamięć jako siła tworząca system czy jako działanie an...) szczegóły 
292.artykuł: Sobolewska Anna: Jak sen jest zrobiony? Poetycka materia snów. Res Publica Nowa 1998 nr 9 s. 50-59  szczegóły 
293.artykuł: Sobota Jacek: Wyznania idioty [z tego cyklu:] Idiotyczne pisanie. Nowa Fantastyka 2002 nr 12 s. 75 (dot. motywacji pisarzy do tworzenia; felieton...) szczegóły 
294.artykuł: Srebrny Krzysztof: "Królewna Śnieżka" według psychoanalizy. Wysokie Obcasy 2001 nr 21 s. 43  szczegóły 
295.artykuł: Stanisławiak Ewa: Zapamiętać na zawsze, czyli o specyfice wspomnień fleszowych. Przegląd Psychologiczny 2002 t. 45 nr 3 s. 317-329 (nt. szczególnej właściwości fotograficznego zapamiętywania niektórych ...) szczegóły 
296.artykuł: Steiner George: Obecności. Kresy 1996 nr 28 s. 7-20 (nt. sensu istnienia sztuki - twórczość i jej społeczny rezonans jako...) szczegóły 
297.artykuł: Stoff Andrzej: Wartości sytuacyjne momentu genezy dzieła. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 52 (334) s. 103-135 (wartości wiązane przez autora z utworem w procesie genezy w celu zapew...) szczegóły 
298.artykuł: Straś-Romanowska Maria: Tematyka badawcza współczesnej psychologii w perspektywie kulturowej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne 2002 nr 55 (2420) s. 263-270  szczegóły 
299.artykuł: Stróżewski Władysław: Idee i twórczość. Przegląd Filozoficzny 1999 nr 2 s. 47-61 (nt. roli, znaczenia i miejsca idei w procesie twórczym...) szczegóły 
300.artykuł: Strzałecki Andrzej: Jak można rozumieć twórczość?. x 2003 ([w ks.:] Andrzej Strzałecki: Psychologia twórczości. Między tradycją a...) szczegóły 
301.artykuł: Styka Jerzy: Rola inspiracji w platońskich poglądach na poezję. Nowy Filomata 1998 nr 1 s. 3-13 (szał poetycki, pochodzący od Muz jako źródło poezji manicznej, służace...) szczegóły 
302.artykuł: Sywokiń Hryhorij: Tożsamość pisarza w świecie posttotalitarnym (z Hryhorijem Sywokiniem - krytykiem i teoretykiem literatury rozmawia Bogusław Bakuła). Akcent 1997 nr 3 s. 166-171 (wyw., rozm. Bogusław Bakuła, z not. o aut....) szczegóły 
303.artykuł: Szczepańska Anna: Bajki, które pomagają żyć. x 2003 ([w ks. zb.:] Dziecko i sztuka. Recepcja, edukacja, wsparcie, terapia. ...) szczegóły 
304.artykuł: Szocki Józef: Problemy biblioterapii dzieci z wadami wzroku. Bibliotekarz 1989 nr 9 s. 3-8  szczegóły 
305.artykuł: Szulc Wita: Preferencje czytelnicze chorych z dysfunkcją narządu ruchu. Editor 1989 t. 2 s. 3-8  szczegóły 
306.artykuł: Szyszkowska Maria: Prawda wewnętrzna. Autograf 1996 nr 3 s. 6 (nt. umiejętności tworzenia przez człowieka szeroko pojętej kultury...) szczegóły 
307.artykuł: Szyszkowska Maria: Twórcy w społeczeństwie. Integracje 1993 nr 29 s. 5-8  szczegóły 
308.artykuł: Szyszkowska Maria: Twórczość jako sposób życia. Życie Katolickie 1990 nr 1 s. 84-89  szczegóły 
309.artykuł: Tazbir Janusz: Arcydzieło potrzebne od zaraz. Polityka 1994 nr 11 s. 8 (nt. zjawiska związku twórczości pisarskiej z wydarzeniami bieżącymi i ...) szczegóły 
310.artykuł: Termińska Katarzyna: O związkach psychoanalizy z humanistyką. Akademia 2002 nr 2 s. 19-20  szczegóły 
311.artykuł: Tobola Przemysław: Co tam komu w duszy gra. Charaktery 2003 nr 2 s. 56-57 (nt. snów, obsesji i marzeń stanowiących fascynacje twórców filmów; m.i...) szczegóły 
312.artykuł: Tokarska Urszula: Terapia narracyjna: założenia teoretyczne, metody pracy, obszary zastosowań. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne 2000 nr 53 (2263) s. 185-193  szczegóły 
313.artykuł: Tokarz Bożena: Poezja i złudzenie (Refleksje nad utopią). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1607 s. 19-28 (wzajemny stosunek fantazji i utopii badany na polu psychologii i liter...) szczegóły 
314.artykuł: Tyczyna Stefan: Pomiędzy wierszami. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2003 t. 28 s. 56-59 (esej nt. statusu poety...) szczegóły 
315.artykuł: Tyl Mirosław: Kultura - modernizm - konserwatyzm. x 2001 (m.in. zagadnienie twórczości i osobowości twórczej artysty w filozofii...) szczegóły 
316.artykuł: Tyl Mirosław: Pomiędzy modernizmem a konserwatyzmem. Przypadek myśli Henryka Elzenberga. Opcje 1998 nr 1 s. 83-91 (m.in. zagadnienie twórczości i osobowości twórczej artysty w filozofii...) szczegóły 
317.artykuł: Urbanova Svatava: Imaginace a utopie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1607 s. 11-18 (wzajemny stosunek fantazji i utopii, badany na polu psychologii i lite...) szczegóły 
318.artykuł: Wais Jadwiga: O przemianie duchowej w baśniach i w zen. Albo albo 2000 nr 1 s. 97-103  szczegóły 
319.artykuł: Wengorek-Dolecka Klaudia: Method in madness. On a cultural and conceptual model of "insanity". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Studia Anglica Resoviensia 2001 nr 2 (42) s. 109-121  szczegóły 
320.artykuł: Wiatrzyk-Iwaniec Marta: Matka przed trybunałem. Zadra 2010 nr 3/4 (44/45) s. 10-11 (dot. figury matki w dyskursie psychoanalitycznym: Sigmunda Freuda i Ca...) szczegóły 
321.artykuł: Wieczorkiewicz Anna: Psychomachia i psychoanaliza (Wizje życia w przestrzeni psychicznej). Kultura Współczesna 1995 nr 3/4 s. 96-123 (alegoria jako obraz wewnętrznej wizji przestrzeni człowieka...) szczegóły 
322.artykuł: Wiernikow Marat: Problem osobowości w spuściźnie naukowej profesora Stefana Baleya. Szkice Humanistyczne 2003 t. 3 nr 3/4 s. 145-156 (m.in. nt. psychologii twórczości i osobowości twórczej; prof. Stefan B...) szczegóły 
323.artykuł: Wolicka Elżbieta: "Marzenie to niedziela myśli". Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 4 specjalny s. 389-393 (nt. potrzeby marzenia i "stanu wytchnienia" jako warunku inwencji twór...) szczegóły 
324.artykuł: Wolny Maja: Jazda po grzbietach (Co czytają internauci?). Polityka 2000 nr 30 s. 46  szczegóły 
325.artykuł: Wolski Marcin: Skradzione scenariusze. Czas Fantastyki 2004 nr 1 s. 56 (nt. wpływu literatury na rzeczywistość; dot. inspiracji zaczerpniętych...) szczegóły 
326.artykuł: Zachurski Tadeusz: Poezja samobójców. Wprost 2001 nr 33 s. 88-89 (dot. badań nad tekstami angielskich, amerykańskich i rosyjskich poetów...) szczegóły 
nawiązanie: Jackowska Elżbieta: Poezja samobójców. Wprost 2001 nr 35 s. 3 (list do redakcji...) szczegóły 
327.artykuł: Zalewski Cezary: Na czym opiera się pisanie? Proces twórczy w opiniach polskich pisarzy. Ruch Literacki 2001 z. 3 s. 347-364 (dot. wypowiedzi pisarzy i poetów nt. źródeł i inspiracji, procesu pisa...) szczegóły 
328.artykuł: Zalewski Cezary: Wyobrażenie oniryczne jako przykład konstytucji nierzeczywistości. Analiza wybranych wątków "Wyobrażenia" Jean-Paul Sartre'a. Barbarzyńca 2002 nr 7/8 s. 58-64 (dot.: Jean-Paul Sartre: Wyobrażenie. Fenomenologiczna psychologia wyo...) szczegóły 
329.artykuł: Zarembina Jolanta: Leczenie powieścią. Newsweek. Polska 2005 nr 49 s. 70-71  szczegóły 
330.artykuł: Zawadzka Alina: Biblioterapia jako forma wspierania ucznia z problemami edukacyjnymi. Między Nami Bibliotekarzami 2006 nr 1/2 s. 9-15  szczegóły 
331.artykuł: Ziemiński Ireneusz: Postmodernizm a dylematy człowieka. Ethos 1996 nr 1/2 s. 141-149 (odrzucenie prawdy na korzyść dyskursu, odrzucenie trwałych zasad i no...) szczegóły 
332.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Literatura nie-poważna [z tego cyklu:] Pożegnanie samca. Magazyn Literacki 1997 nr 3/4 s. 150-151 (fel. nt. różnic w sposobie recepcji literatury przez kobiety i mężczyz...) szczegóły 
333.artykuł: Zimniak Andrzej: Między klawiaturą a brzegiem utworu. Wiwisekcja aktu twórczego. Fenix 2001 nr 5 s. 78-84  szczegóły 
334.artykuł: Żerańska Alina: Natchnienie pisarza. Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 16 s. 5  szczegóły 
335.artykuł: Żuliński Leszek: Czy kultura w ogóle istnieje?. Aneks Trybuny 1999 nr 42 s. 8 (felieton nt. dwoistości natury człowieka - twórcy zła i twórcy piękna,...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
336.impreza: "Między psychologią a sztuką" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Toczyski Arnold: Między psychologią a sztuką. Albo albo 2001 nr 4 (2000) s. 156-157  szczegóły 
337.impreza: "Nieświadomość to odrębne królestwo" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Kuźnicki Andrzej: Albo albo 2002 nr 1 s. 159-161 (sprawozdanie; z wykazem tytułów referatów...) szczegóły 
338.impreza: "Pisarz i Psychoanalityk" - międzynarodwa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Główczewska Julita, Groth Jarosław, Hejmanowski Szymon: Sprawozdanie z konferencji "Pisarz i Psychoanalityk" Poznań 24 marca 1998 r. Czasopismo Psychologiczne = Psychological Journal 1998 nr 1 s. 65-66  szczegóły 
339.impreza: "Pogranicza - literatura, teatr i psychiatria. Polsko-niemiecki bilans badań naukowych i doświadczenia praktycznego" - polsko-niemiecka konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Radzik Anna: Między literaturą a psychiatrią. Charaktery 2000 nr 3 s. 9 (nota...) szczegóły 
artykuł: Borecka Irena, Ippoldt Lidia: Pogranicza - literatura, teatr i psychiatria. Polsko-niemiecki bilans badań naukowych i doświadczenia praktycznego. Konspekt 1999 nr 1 s. 53-54 (sprawozdanie...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    książki (alfabet autorów)
340.książka: Golka Marian: Socjologia artysty. 1995 (Wstęp. * Rozdz. I. Kim jest artysta? Rozdz. II. Szkic historyczny. Roz...) szczegóły 
341.książka: Książka bez barier. Materiały z ogólnopolskiej konferencji (Poznań-Stęszew, 18-20 IX 2000 r.) = Book with no barriers. Proceedings of national conference (Poznań-Stęszew 18-20 IX 2000). 2000 ([Zawiera m.in.:] Jan Nowicki: Od Redaktora [wstęp]. * Bogdan Szczepank...) szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Poradnik Bibliotekarza 2001 nr 3 s. 15 (not....) szczegóły 
342.książka: Pogranicza - literatura, teatr i psychiatria. Polsko-niemiecki bilans badań naukowych i doświadczenia praktycznego. 2001 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. * Adam Węgrzecki: O roli twórczości w życiu i ...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 2002 nr 40 s. 56 (notka...) szczegóły 
recenzja: Jarzębski Jerzy: Literatura - teatr - psychiatria. Konspekt 2002 nr 11 s. 152-153  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
343.artykuł: Cukrowska Krystyna: Pisanie "do szuflady" czy dla czytelnika. Parnasik 2000 nr 2 (1999/2000) s. 1-2 (nt. społecznej roli poezji i poety w różnych okresach literackich; spr...) szczegóły 
344.artykuł: Cukrowska Krystyna: Pisanie "do szuflady" czy dla czytelnika. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 73-76 (nt. społecznej roli poezji i poety w różnych okresach literackich...) szczegóły 
345.artykuł: Dimitrova Blaga: Polityka i poetyka. Twórczość 1990 nr 10 s. 107-110 (wpływ polityki na życie i twórczość pisarzy, ich dylematy związane z w...) szczegóły 
346.artykuł: Kordes Robert: Retiro w murach Sorbony (O rewoluji kulturowej lat 60-tych) cz. II. Za pozwoleniem 1991 nr 7 s. 18-28 (z listem do red.: aut.: Tomasz Majeran, s. 30...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
347.impreza: "Pogranicza - literatura, teatr i psychiatria. Polsko-niemiecki bilans badań naukowych i doświadczenia praktycznego" - polsko-niemiecka konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Radzik Anna: Między literaturą a psychiatrią. Charaktery 2000 nr 3 s. 9 (nota...) szczegóły 
artykuł: Borecka Irena, Ippoldt Lidia: Pogranicza - literatura, teatr i psychiatria. Polsko-niemiecki bilans badań naukowych i doświadczenia praktycznego. Konspekt 1999 nr 1 s. 53-54 (sprawozdanie...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
348.książka: Bałus Wojciech: Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki. 1996 (Od Autora. * I. Świat a melancholia. 1. Sformułowanie problemu [m.in. ...) szczegóły 
recenzja: Kubale Anna: Melancholia mówi o istocie świata. Tytuł [Gdańsk] 1997 nr 2 s. 112-117  szczegóły 
recenzja: Myjak Anna S.: Melancholia świata. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 41-42  szczegóły 
recenzja: Rosińska Zofia: Żywioł saturniczny. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 149-159  szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: W krainie melancholii. Życie 1996 nr 31 s. 5  szczegóły 
349.książka: In the space of arts. Interdisciplinarity, idenity and (post)modernity. 2004 ([Eseje dot. pogranicza sztuk i opisu poszczególnych sztuk z perspektyw...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
350.artykuł: Krasoń Katarzyna: Kinestetyczna konkretyzacja tekstu poetyckiego - szansa na wsparcie dziecka czy zagrożenie. x 2003 ([w ks. zb.:] Dziecko i sztuka. Recepcja, edukacja, wsparcie, terapia. ...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
351.książka: Jazownik Leszek: Wyzwolić moc lektury. Aksjologiczno-dydaktyczny sens dzieła literackiego. 2004 (Wprowadzenie. Dlaczego w szkole naucza się literatury? - Rozdział I. Ś...) szczegóły 
352.książka: Kuczyńska Alicja: Piękny stan melancholii. Filozofia niedosytu i sztuka. 1999 ([Dot. melancholii "twórczej", jako źródła stymulującego twórczość arty...) szczegóły 
recenzja: Zeidler-Janiszewska Anna: Melancholia w perspektywie filozoficzno-estetycznej. Kultura Współczesna 2000 nr 3 s. 99-101  szczegóły 
353.książka: Małyszek Tomasz: Romans Freuda i Gradivy. Rozważania o psychoanalizie. 2002 ([Dot. pism psychoanalitycznych Sigmunda Freuda jako dzieła literackieg...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
354.artykuł: Waszak Tomasz: Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 172-175 (rec. ks. zb. Literatur und Medizin. Red. Peter Stulz, Frank Nagel, Pet...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
355.artykuł: Grębski Marek: Arkusz 1999 nr 5 s. 15 (wpływ posługiwania się komputerem na proces twórczy...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    książki (alfabet autorów)
356.książka: Jaworski Stanisław: "Piszę, więc jestem". O procesie twórczym w literaturze. 1993 ([Dedykacja:] Profesorowi Henrykowi Markiewiczowi. - [Eseje:] Nad białą...) szczegóły 
recenzja: Balbus Stanisław: Scribere necesse est, vivere.... Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 83-91  szczegóły 
recenzja: Krajewski Grzegorz: Autor - przed-tekst - dzieło. Dykcja 1996 nr 1 s. 84-86  szczegóły 
recenzja: Zima Benedykt Stefan: Poeta, poezja i czytelnik. Nasz Dziennik 1998 nr 107 s. 7  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
357.artykuł: Bienek Horst: Rozmowy warsztatowe z pisarzami. Śląsk 1998 nr 10 s. 25-28 (problemy warsztatu pisarskiego, na podstawie rozmów z pisarzami niemie...) szczegóły 
358.artykuł: Dąbała Jacek: Współczesne podstawy suspensu w kontekście teorii twórczego pisania. Problem strachu i lęku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2003 t. 28 s. 151-161 (dot. m.in. literackiego interferowania lęku i strachu; szerzej o opowi...) szczegóły 
359.artykuł: Filipiak Izabela: Zaufać procesowi. Ośka 1998 nr 4 s. 18 (dot. specyfiki podejmowania przez kobiety twórczego pisania, zwłaszcza...) szczegóły 
360.artykuł: Kąkolewski Krzysztof: Stworzyć siebie. Bestseller 1990 nr 4/5 s. 23 (autorefleksje o psychicznym warsztacie reportera; fragm. ścieżki dźwię...) szczegóły 
361.artykuł: Krall Hanna: Hanna Krall o warsztacie reportera. Bestseller 1990 nr 1 s. 22  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
362.artykuł: Trzynadlowski Jan: Godzina w antykwariacie. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 5 s. 103-107 (prywatne życie pisarzy i uczonych XIX w. oraz ich stosunek do własnej ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
363.książka: Speina Jerzy: Literatura w perspektywie psychologii. Studia i szkice o polskiej prozie narracyjnej Dwudziestolecia i jej recepcji krytyczno-literackiej. 1998 (Motywacyjna funkcja paradoksu w powieści psychologicznej. Rzecz o plot...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
364.książka: Człowiek i czas. Studia i szkice o literaturze współczesnej. 2002 (Adela Pryszczewska-Kozołub, Elżbieta Dąbrowska: Wstęp. * I. Proza: Ade...) szczegóły 
365.książka: Dziekanowski Czesław: Rozmowy o świadomości literackiej. 2006  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
366.artykuł: Andrejuk Katarzyna: W śmierć jak w sen. Graffiti 1998 nr 2 s. 47-48 (nt. pisarzy samobójców; z not. o Katarzynie Andrejuk...) szczegóły 
367.artykuł: Geremek Rafał: Mowo ojczysta, czysta, kwiecista. Życie 1996 nr 5 s. 12-13 (o potrzebie pisania i wyrażania się poprzez literaturę, m.in. na przyk...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
368.książka: Nyczaj Stanisław: Metafizyka tworzenia. Na kanwie zwierzeń polskich poetów współczesnych. 2007  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
369.książka: Łebkowska Anna: Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku.  szczegóły 
370.książka: Narracje - (Auto)biografia - Etyka. ([Zawiera teksty pośw. różnym rodzajom narracji, zwłaszcza intymistyce,...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
371.artykuł: Zalewski Cezary: Na czym opiera się pisanie? Proces twórczy w opiniach polskich pisarzy. Ruch Literacki 2001 z. 3 s. 347-364 (dot. wypowiedzi pisarzy i poetów nt. źródeł i inspiracji, procesu pisa...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
372.książka: Nyczaj Stanisław: Metafizyka tworzenia. Na kanwie zwierzeń polskich poetów współczesnych. 2007  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
373.książka: Stereotypy w literaturze (i tuż obok). 2003 ([Tom pokonferencyjny XXXI Konferencji Teoretycznoliterackiej z dn. 15-...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
374.artykuł: (BIA): Czy powieść to fikcja? ("Gazeta Tygodniowa" - skazana). Trybuna 1995 nr 98 s. 13 (dot. procesu sądowego wytoczonego białostockiej Gazecie Tygodniowej...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kielce (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
375.artykuł: Lech Anna: Antyk-Wariackie czytanie nocą. Dedal 2007 nr 2 s. 57 (nt. cyklu biesiad z książką "Nocne Czytania" w Antykwariacie Andrzeja ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
376.książka: Molicka Maria: Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. 2002 (Wstęp. - I. Lęki dzieci. II. Baśnie i bajki terapeutyczna w redukcji l...) szczegóły 
recenzja: Charaktery 2002 nr 7 s. 61 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nowak Piotr: Biblioteka 2002 nr 6 s. 184-186  szczegóły 
377.książka: Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci. 2012  szczegóły 
378.książka: Ungeheuer-Gołąb Alicja: Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka. 2012  szczegóły 
recenzja: Przybysz Marzena: Bibliotekarz 2012 nr 10 s. 44 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
379.książka: Panek Wenancjusz: Twórczość ludowa jako przejaw psychicznych potrzeb człowieka. 1990 (Wstęp. - I. Problemy teoretyczno-metodologiczne. II. Twórcy ludowi i i...) szczegóły 
recenzja: Brzozowski Piotr: Twórczość czy twórcy ludowi?. Twórczość Ludowa 1991 nr 1 s. 53  szczegóły 
recenzja: Gołąb-Marciniak Katarzyna: Lud 1991 t. 74 s. 229-232  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 4 s. 177-178  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Czas (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
380.książka: Człowiek i czas. Studia i szkice o literaturze współczesnej. 2002 (Adela Pryszczewska-Kozołub, Elżbieta Dąbrowska: Wstęp. * I. Proza: Ade...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miłość, erotyka, seks (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
381.książka: Ritz German: Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu. 2002 (Wstęp. Tł. Krystyna Krzemieniowa. - I.: Granice i perspektywy gender s...) szczegóły 
recenzja: Badoń Grażyna: Nić w labiryncie pożądania. Nowa Polszczyzna 2003 nr 2 s. 65-66  szczegóły 
recenzja: Nalewajk Żaneta: Pochwycić "nić" w labiryncie pożądania. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 21  szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: Czy wiem, co myślę, kiedy pożądam... (idąc labiryntem). Pogranicza 2002 nr 3 s. 121-123  szczegóły 
recenzja: Warkocki Błażej: Z perpektywy cudzoziemca. Res Publica Nowa 2002 nr 8 s. 83-85  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Szaleństwo, obłęd (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
382.artykuł: Markowski Michał Paweł: Wstępne rozważania o szaleństwie. O terapii przez sztukę, melancholii oraz ponowoczesnych dyskursach szaleństwa. LiteRacje 2004 nr 2 s. 27-38 (wywiad; rozm. Krzysztofa Krowiranda, Żaneta Nalewajk,...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Uczucia (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
383.książka: Płuciennik Jarosław: Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia.  szczegóły 
384.książka: Płuciennik Jarosław: Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka i empatia. 2002 ([Dot. empatii jako narzędzia poetyki. Zawiera:] 1. Wprowadzenie. - 2. ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Polityka wydawnicza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
385.artykuł: Tatarkiewicz Anna: Po co czytać?. Polityka 1991 nr 15 s. 9 (o bieżącej ofercie na rynku wydawniczym...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
386.książka: Jazownik Leszek: Wyzwolić moc lektury. Aksjologiczno-dydaktyczny sens dzieła literackiego. 2004 (Wprowadzenie. Dlaczego w szkole naucza się literatury? - Rozdział I. Ś...) szczegóły 
387.książka: Pilch Anna: Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka. 2003 ([Dot. poststrukturalistycznych orientacji i opcji interpretacyjnych i ...) szczegóły 
recenzja: Cemerys Małgorzata: Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 489-491  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Benka Urszula Małgorzata
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
388.tekst paraliteracki: Benka Urszula Małgorzata: Poezja jako zwierzęcość. Format Literacki 1994 nr 0 s. 1  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dziekanowski Czesław
389.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Psychologia literatury. Zaproszenie do interpretacji. 1999 (Zenon Waldemar Dudek: Słowo wstępne. * Obrazy i znaczenia [o powieści ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Irzykowski Karol
    książki o twórcy (alfabet autorów)
390.książka o twórcy: Wiśniewska-Rutkowska Lucyna: Koncepcja człowieka twórczego w młodopolskim okresie twórczości Karola Irzykowskiego. 2002 (Wprowadzenie. * I. K. Irzykowski a młodopolska refleksja antropologicz...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaziów Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
391.artykuł: Czerwińska Małgorzata: Biblioterapeutyczna wartość twórczości prozatorskiej Michała Kaziowa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 2000 nr 23 (2290) s. 135-151  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
392.artykuł: Wiater Mariola: Obrazy "ja" na przykładzie korespondencji Norwida. Ruch Literacki 2001 z. 4 s. 421-433 (analiza pojęć, za pomocą których podmiot listów odbiera i wyraża siebi...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schaeffer Bogusław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
393.artykuł: Hodor Jadwiga: Sny w twórczości Bogusława Schaeffera. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1995 t. 20 s. 193-203  szczegóły 
  Stachura Edward
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
394.artykuł: Truchlińska Bogumiła: Oniryzm jako kategoria interpretacyjna - próba rekonstrukcji "światopoglądu onirycznego" poety. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1995 t. 20 s. 205-216  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
395.książka: Nieświadomość jako kategoria filozoficzna. 2001 ([Zawiera m.in.:] Motycka Alina: Przedmowa. Myśl filozoficzna wobec teg...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
396.impreza: "Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 8(87) s. 30 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
397.artykuł: Prokopiuk Jerzy: Myśl Carla Gustava Junga a literatura piękna jego epoki ([Friedrich] Nietzsche, [Carl] Spitteler, [Herman] Hesse). x 2003 ([w ks. zb.:] Modernistyczne źródła dwudziestowieczności. Pod red. Miec...) szczegóły 
398.artykuł: Zizek Slavoj: Czery dyskursy, cztery podmioty. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 105-136 (dot. pozycji podmiotowych w czterech dyskursywnej więzi społecznej wg ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
399.książka: In the space of arts. Interdisciplinarity, idenity and (post)modernity. 2004 ([Eseje dot. pogranicza sztuk i opisu poszczególnych sztuk z perspektyw...) szczegóły 
400.książka: Nieświadomość jako kategoria filozoficzna. 2001 ([Zawiera m.in.:] Motycka Alina: Przedmowa. Myśl filozoficzna wobec teg...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
401.artykuł: Bartezzagni Stefano: Forum 1989 nr 49 s. 18-19 (nt. zjawiska "pisarstwa intymnego"...) szczegóły 
402.artykuł: Zizek Slavoj: Czery dyskursy, cztery podmioty. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 105-136 (dot. pozycji podmiotowych w czterech dyskursywnej więzi społecznej wg ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
403.książka: Bolewski Jacek: Nic jak Bóg. Postacie iluminacji Wschodu i Zachodu. 2007  szczegóły 
404.książka: Bolewski Jacek: Nic jak Bóg. Postacie iluminacji Wschodu i Zachodu. 1993 ([Zbiór szkiców poświęconych religijnemu doświadczeniu "iluminacji" m.i...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 12 s. 9  szczegóły 
recenzja: Karoń-Ostrowska Anna: Nic nie szkodzi. Wszystko jest łaską. Więź 1994 nr 2 s. 182-185  szczegóły 
recenzja: Nartowska Ewa: W domy Ojca mego. W drodze 1994 nr 2 s. 97-98  szczegóły 
recenzja: Szymańska Adriana: Experimentum crucis. Nowe Książki 1993 nr 5 s. 37-38  szczegóły 
recenzja: Zarębianka Zofia: Wyrazić niewyrażalne. Arka 1994 nr 52 s. 166-170  szczegóły 
405.książka: Brauner Alfred, Brauner Francoise: Dziecko zagubione w rzeczywistości. Historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach, fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna. 1993  szczegóły 
recenzja: Kondracka Monika Mariola: Test 1996 nr 4 s. 227-230  szczegóły 
406.książka: Fromm Erich: Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów. 1994  szczegóły 
recenzja: Gałysz Małgorzata Z.: Sny i mity. Zapomniany język symboli. Graffiti 1998 nr 2 s. 93-96 (z not. o Małgorzacie Z. Gałysz...) szczegóły 
407.książka: Nieświadomość to odrębne królestwo.... ([Zawiera m.in.:] Ilona Błocian, Robert Saciuk: O pojęciu nieświadomośc...) szczegóły 
408.książka: Problemy psychologizmu w literaturach słowiańskich. 1991 ([Referaty wygłoszone na konferencji naukowej "Z zagadnień psychologizm...) szczegóły 
recenzja: Kusiak-Skotnicka Łucja: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 143-146  szczegóły 
409.książka: Segal Hanna: Psychoanaliza, literatura i wojna. Pisma z lat 1972-1995. 2005 ([Zawiera m.in.:] Podziękowania. Wstęp do wydania polskiego. Wprowadzen...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
410.artykuł: Kryszczyński Tomasz: Trójca, czwórca, mandala w ujęciu Karola Gustawa Junga. Albo albo 1997 nr 1/2 s. 27-34 (Trójca Święta w Kościele katolickim jako wyobrażenie archetypowe, czwó...) szczegóły 
411.artykuł: Nowicki Andrzej: Filozofia snów jako część systemu filozofii kultury. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1995 t. 20 s. 11-40 (m.in. nt. motywu snu w literaturze, a także snu jako źródła inspiracji...) szczegóły 
412.artykuł: Warmiński Andrzej: Koncepcja "cienia" w psychologii analitycznej C.G. Junga. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Filozoficzne 1997 z. 7 (190) s. 33-46 (koncepcja cienia jako ciemnej strony osobowości człowieka na przykładz...) szczegóły 
413.artykuł: Zachurski Tadeusz: Poezja samobójców. Wprost 2001 nr 33 s. 88-89 (dot. badań nad tekstami angielskich, amerykańskich i rosyjskich poetów...) szczegóły 
nawiązanie: Jackowska Elżbieta: Poezja samobójców. Wprost 2001 nr 35 s. 3 (list do redakcji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Bernhard Thomas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
414.artykuł: Jaworska Weronika: Thomas Bernhards Helden als Selbstmoerder. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 1995 z. 20 (292) s. 3-11  szczegóły 
  Kafka Franz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
415.artykuł: Badula Łukasz: Przestrzeń literacka - żywych słów i martwych rzeczy. (Psychologia twórczości według Blanchota - Kafką pisana). Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie 2005 nr 9/16 (2004/2005) s. 72-75 (dot. interpretacji Maurice'a Blanchota; z not. o autorze art. na s. 26...) szczegóły 
416.artykuł: Watrak Jan: Die behavioristischen Reflexe der menschlichen Welt in Franz Kafkas ausgewaehlten Erzahlungen. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia 2001 nr 11 (308) s. 35-53 (interpretacja wybranych opowiadań w kontekście behawiorystycznej konce...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Crowley Aleister
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
417.artykuł: Misiuna Dariusz: Krucjata dziecięca (Archetyp dziecka w filozofii okultystycznej i kulturze XX wieku). Albo albo 1997 nr 1/2 s. 67-72 (m.in. o "The Book of the Low"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura fińska / Hasła szczegółowe (fińska) / Hasła osobowe (fińska)
  Jansson Tove Marika
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
418.artykuł: Witt-Brattstrom Ebba: Zemsta Nummulita. LiteRacje 2007 nr 1 (14) s. 33-38 (dot. bohaterów cyklu o Muminkach z punktu widzenia psychoanalizy; z no...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
419.artykuł: Chudak Henryk: Psychoanalyse et litterature en 1924. x 2002 ([w ks.:] Virtualites du litteraire. Melanges offerts a Aleksander Abła...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Baudelaire Charles Pierre
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
420.artykuł: Mróz Piotr: Egzystencjalistyczna wersja estetyki psychoanalitycznej. x 1990 ([W ks. zb.:] Nauka o pięknie. Rozprawy z pogranicza estetyki, aksjolog...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
421.artykuł: Bettelheim Bruno: Inne spojrzenie na Edypa. Twórczość 1991 nr 6 s. 92-98 (analiza psychologiczna postaci Edypa w odniesieniu do kompleksu Edypa ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Demokritos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
422.artykuł: Skalski Tadeusz: Barwne plamy i obrazy albo pochwała Demokryta. Filozofia Nauki 1997 nr 3 s. 77-87 (na temat koncepcji atomistycznej w postrzeganiu świata przez Demokryta...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
423.książka: Gruen Anselm: Pismo Święte w interpretacji psychologii głębi. 1996  szczegóły 
424.książka: Krzyżaniak Beata: Biblia i antropologia. Spotkania niedokończone. 2004 ([Pozareligijny nurt badań nad Biblią - antropologiczna egzegeza Pisma ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Jan od Krzyża święty *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
425.książka o twórcy: Gic Joanna: Noc czynna wg św. Jana od Krzyża a psychologia. Materiały uzupełniające do wykładu monograficznego w Instytucie Duchowości "Carmelitanum". 2009 (Wprowadzenie. * I. Święty Jan od Krzyża. Życie i dzieło: 1. Święty Jan...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Pomerius Julianus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
426.artykuł: Żurek Antoni: Monastyczna duchowość duszpasterza późnopatrystycznego. Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 291-301 (dot. kościoła w Galii w V i VI wieku...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
427.artykuł: Waszak Tomasz: Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 172-175 (rec. ks. zb. Literatur und Medizin. Red. Peter Stulz, Frank Nagel, Pet...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Boell Heinrich
    wywiady (alfabet autorów)
428.wywiad: Bienek Horst: Rozmowa Horsta Bienka z Heinrichem Boellem. Śląsk 1998 nr 10 s. 29-32 (o procesie twórczym i warsztacie pisarskim; z notą i z fot. H. Boella...) szczegóły 
  Grimm Jacob Ludwik Karl, Grimm Wilhelm *
429.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wais Jadwiga: Leniwe dziecko i trzy Mojry (Baśniowy teatr nieświadomości). Albo albo 2001 nr 1 s. 71-78  szczegóły 
  Liechtenstein Ulrich von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
430.artykuł: Mueller Ulrich: Ulrich von Liechtenstein und seine Maennerphantasien: mittelalteriche Literatur und moderne Psychologie (Oswald Kranebitter gewidmet - fuer viele Gespraeche und Anregungen). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 367-386  szczegóły 
  Schulz Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
431.artykuł: Lukas Katarzyna: Mythos, Archetyp und Translation. Die Prosa von Bruno Schulz im Kontext der Ideen von Thomas Mann und Carl Gustav Jung. Convivium 2010 s. 213-234 (dot. relacji twórczości z refleksją filozoficzno-kulturową Tomasza Man...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Savinio Alberto
    proza (alfabet tytułów)
432.proza: Savinio Alberto: Zadanie pisarza. Kresy 1999 nr 40 s. 10-13 (esej...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje o literaturze i życiu literackim (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
433.audycja radiowa: Literatura a życie.  szczegóły