PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Darski Wojciech M.: Maszyny do pisania. Wprost 2002 nr 10 s. 106-109 (dot. m.in. finansowanych aspektów twórczości literackiej, m.in. honora...) szczegóły 
polemika: Nowakowski Andrzej: Maszyny do pisania. Wprost 2002 nr 15 s. 16 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Widmański Adam: Maszyny do pisania. Wprost 2002 nr 11 s. 17 (list do redakcji...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Wawrzkiewicz Marek: Na przemiał. Przegląd 2000 nr 20 s. 18 (dot. współczesnej sytuacji życiowej literatów oraz wizji historii lite...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Choriew Wiktor: Towarzysze pisarze, równać do Majakowskiego. Plus Minus 2003 nr 6 s. A10-A11 (dot. działalności i sytuacji polskich pisarzy w czasach rządów radziec...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: (ZP): Relikt szatańskiego pomysłu.... Trybuna 1994 nr 141 s. 17 (nt. pomysłu budowy w latach 70., koło Łomży wioski literatów...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
5.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości opłat na Fundusz Promocji Twórczości od egzemplarzy utworów, których autorska ochrona majątkowa upłynęła, szczegółowych wypłat z tego Funduszu oraz przyznawania z niego stypendiów i pomocy socjalnej. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1994 nr 138 s. 2775-2776 poz. 735  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Kobus Justyna: Plecami do widza. Wprost 2002 nr 1 s. 102-105 (ocena stanu polskiej kultury, w tym literatury, teatru i filmu; także ...) szczegóły 
7.artykuł: Myjak Józef: Pochylony nad kulturą. Goniec Staszowski 1991 nr 4 s. 6 (fel. nt. kultury i sytuacji twórców w nowym ustroju politycznym w Pols...) szczegóły 
8.artykuł: Związkowcy o kulturze. Rzeczpospolita 2002 nr 94 s. A9 (nt. postulatów Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki dot. m....) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Prawo autorskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: [Toeplitz Krzysztof Teodor] KTT: Kuchnia polska [z tego cyklu:] Autor, autor!. Przegląd 2000 nr 18 s. 32 (nt. nowelizacji ustawy o prawie autorskim...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Sprawy bytowe i zawodowe literatów
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Kreatywny krąg. Literat - mecenas. Majowe Spotkania Literackie, 8-10 maja 2008 w Żarach. 2008 ([Zawiera m.in. zapis debaty "Czy współcześni mecenasi kultury dostrzeg...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
11.odwołanie: Stypendium twórcze Ministra Kultury i Sztuki. x  szczegóły 
artykuł: Biuletyn MKiS 1997 nr 7/8 s. 8-9 (wykaz stypendystów w roku 1997...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 25 s. 2 (w dziedzinie literatury: Jerzy Harasymowicz...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
12.impreza: Stypendium twórcze Prezydenta Miasta Krakowa.  szczegóły 
artykuł: Magdalenka Literacka 1995 nr 5/6 s. 1 (nota inf. o powołaniu komisji przyznajacej Stypendium twórcze Prezyden...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Abe: Nareszcie. Twórczość 2003 nr 12 s. 154 (dot. emerytur twórczych dla pisarzy...) szczegóły 
14.artykuł: Abe: Niewczesnościom przywykli. Twórczość 1990 nr 8 s. 134-135 (w sprawie rent i emerytur dla literatów...) szczegóły 
15.artykuł: akw: Na straty. Autograf 1997 nr 6 s. 27 (nt. sytuacji materialnej pisarzy w przełożeniu na produkcję literacką ...) szczegóły 
16.artykuł: Antolski Zdzisław: Duch i materia [z tego cyklu:] Czekanie na Sponsora. Akant 2002 nr 6 s. 38 (felieton nt. finansowania literatów...) szczegóły 
polemika: Pastuszewski Stefan: Dlaczego kapitulanctwo?. Akant 2002 nr 6 s. 38  szczegóły 
polemika: Antolski Zdzisław: Duch i materia [z tego cyklu:] Kto zajmie się Polską?. Akant 2002 nr 8 s. 57  szczegóły 
polemika: Pastuszewski Stefan: Prowokator?. Akant 2002 nr 8 s. 58  szczegóły 
polemika: Antolski Zdzisław: Duch i materia [z tego cyklu:] Potrzeba pocieszenia. Akant 2002 nr 9 s. 52  szczegóły 
polemika: Pastuszewski Stefan: W sprawie systemu. Akant 2002 nr 9 s. 52  szczegóły 
nawiązanie: Grądek Andrzej: Księga nad księgami. Akant 2003 nr 2 s. 23  szczegóły 
polemika: Truchan Stanisław: Różaniec - tak, ale nie w tej intencji. Akant 2002 nr 8 s. 57  szczegóły 
polemika: Antolski Zdzisław: Duch i materia [z tego cyklu:] Potrzeba pocieszenia. Akant 2002 nr 9 s. 52  szczegóły 
polemika: Witucka Barbara: Inżynierowie ludzkich sumień. Akant 2002 nr 10 s. 22  szczegóły 
polemika: Nagórska Ariana: Wykształcona, pobożna, sprawiedliwa - istny balsam na rany ojczyzny!. Akant 2003 nr 1 s. 22  szczegóły 
nawiązanie: Nagórska Ariana: "Ależ głupia ta młodzież" rzecze osoba młoda. Akant 2003 nr 2 s. 12  szczegóły 
polemika: Witucka Barbara: Wszystko się dziwnie plecie na tym tu biednym świecie.... Akant 2003 nr 4 s. 36  szczegóły 
polemika: Truchan Stanisław: Nie potrzebuję juhasa. Akant 2002 nr 12 s. 15  szczegóły 
polemika: Pastuszewski Stefan: Trzy kule w płot, czyli damski strzelec. Akant 2002 nr 12 s. 15, 19  szczegóły 
polemika: Truchan Stanisław: Zagadanie i obgadanie. Akant 2003 nr 1 s. 22  szczegóły 
polemika: Pastuszewski Stefan: Replika. Akant 2003 nr 1 s. 22  szczegóły 
17.artykuł: Berberyusz Ewa: Jeńcy Obór. Plus Minus 1997 nr 49 s. 13-16 (nt. wypoczynku literatów w Oborach koło Warszawy...) szczegóły 
18.artykuł: Biculewicz Kazimierz: Sto dwadzieścia jeden zdań (Pismo Otwarte do Rzecznika Praw Obywatelskich R.P. Pana Profesora Tadeusza Zielińskiego... świetnego zresztą Rzecznika!). Fraza 1995 nr 7 s. 160-162 (dot. sytuacji materialnej młodych poetów...) szczegóły 
19.artykuł: Bojkotując Mickiewicza bojkotujesz Wiedemanna. Lampa 2004 nr 6 s. 1 (nt. stypendiów przyznawanych pisarzom przez ministra kultury...) szczegóły 
20.artykuł: Bolek Juliusz: Co się stało z moją bohemą?. Enigma 1997 nr 24 (1997/1998) s. 1, 4 (wpływ sytuacji materialnej artystów (także pisarzy) na ich "przekwalif...) szczegóły 
21.artykuł: Budkiewicz Jan: Dzielić czy zarabiać. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 47 s. 23 (wyw. przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury...) szczegóły 
22.artykuł: Budzyński Adam: Chudy literat. Trybuna 1998 nr 286 s. 14 (nt. sytuacji finansowej pisarzy w rzeczywistości, w której decyduje ry...) szczegóły 
23.artykuł: Chmielewska Elżbieta: Środowiska artystyczne i ich sytuacja społeczno-zawodowa. Biuletyn MKiS 1999 nr 3 s. 10-11  szczegóły 
24.artykuł: Chojnacki Antoni: Twórcy, odtwórcy, falandyzatorzy. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 4 s. 11 (o miejscu inteligencji w społeczeństwie...) szczegóły 
25.artykuł: Choriew Wiktor: Towarzysze pisarze, równać do Majakowskiego. Plus Minus 2003 nr 6 s. A10-A11 (dot. działalności i sytuacji polskich pisarzy w czasach rządów radziec...) szczegóły 
26.artykuł: Co nowego? Agencja Scenariuszowa. Reżyser 1992 nr 7 s. 5-7 (z listą projektów producenckich współfinansowanych przez Agencję i lis...) szczegóły 
27.artykuł: Cracovia Leopolis 1997 [nr] 2 s. 41 (nt. utworzenia w Polsce przez Seweryna Aszkenazego agencji Creative Me...) szczegóły 
28.artykuł: Czerwińska Maria: Fundacje - trudne dobrego początki. Credo 1991 nr 5 s. 6-8 (nt. fundacji kult. jako czynnika wspierającego kulturę...) szczegóły 
29.artykuł: Darski Wojciech M.: Lepiej być hydraulikiem. Magazyn Tygodnika Solidarność 1998 nr 7 s. 26-28 (nt. sytuacji pisarzy na rynku wydawniczo-czytelniczym...) szczegóły 
30.artykuł: Darski Wojciech M.: Maszyny do pisania. Wprost 2002 nr 10 s. 106-109 (dot. m.in. finansowanych aspektów twórczości literackiej, m.in. honora...) szczegóły 
polemika: Nowakowski Andrzej: Maszyny do pisania. Wprost 2002 nr 15 s. 16 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Widmański Adam: Maszyny do pisania. Wprost 2002 nr 11 s. 17 (list do redakcji...) szczegóły 
31.artykuł: Dasko Henryk: Poradnik dla inżynierów dusz. Ex Libris 1991 nr 7 s. 8 (fel. nt. sytuacji pisarzy po zmianach ustrojowych w Polsce...) szczegóły 
32.artykuł: Dębski Eugeniusz: Dżentelmeni może i nie mówią o pieniądzach. Fenix 2000 nr 2 s. 107-108 (felieton nt. wynagrodzenia pisarzy s-f za napisanie i publikację powie...) szczegóły 
33.artykuł: DJ: Ulgi dla twórców. Gazeta Wyborcza 1996 nr 270 s. 14 (notka...) szczegóły 
34.artykuł: Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 185 s. 9 (nota nt. sytuacji finansowej polskich pisarzy w 1984 roku...) szczegóły 
35.artykuł: Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 188 s. 9 (notka nt. szykan polskich pisarzy w 1964 roku za ich uczestnictwo w "p...) szczegóły 
36.artykuł: E.K.: Emerytury twórców. Polityka 1992 nr 12 2 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Strońska Anna: "Emerytury twórców". Polityka 1992 nr 18 s. 4 (list do red....) szczegóły 
37.artykuł: Frey Danuta: Literaci mogą stracić Dom Pracy Twórczej. Rzeczpospolita 2003 nr 288 s. C1 (dot. upominania się spadkobierców hrabiego Henryka Potulickiego o pała...) szczegóły 
38.artykuł: Frey Danuta: Publicysta polityczny to nie literat (Kto jest twórcą). Rzeczpospolita 1997 nr 180 s. 15 (nt. przepisów emerytalnych dla twórców...) szczegóły 
39.artykuł: Golat Rafał: Koszty uzyskania przychodów twórców i artystów wykonawców. Biuletyn MKiS 1997 nr 1 s. 10-12  szczegóły 
40.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Napisać, wydać, sprzedać (Rady dla pisarzy). Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 7 s. 6 (nt. stron internetowych porad dla pisarzy...) szczegóły 
41.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Rzemiosło nie wystarcz. Rzeczpospolita 2001 nr 249 s. A9 (dot. tłumaczy...) szczegóły 
42.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Za tanie czy za drogie. Autorom wydawcy płacą mało. Rzeczpospolita 1996 nr 267 s. 10  szczegóły 
43.artykuł: Gazeta Wyborcza 2000 nr 110 s.15 (not. o powołaniu Funduszu Stypendialnego im. Andrzeja Zakrzewskiego dl...) szczegóły 
44.artykuł: Jagiełło Michał: Kultura na wolnym rynku. Masovia Mater 2005 nr 3 s. 1, 5 (m.in. nt. sytuacji pisarzy i rynku książki w Polsce po 1989; rozm. z d...) szczegóły 
45.artykuł: Jarzębski Jerzy: Upokarzające stawki. Gazeta Wyborcza 1994 nr 280 s. 12 (list do red....) szczegóły 
46.artykuł: (j.sz.): Piszcie dla kina. Gazeta Wyborcza 1992 nr 231 s. 11 (nt. działaln. Agencji Scenariuszowej...) szczegóły 
47.artykuł: KAM: Kurier Lubelski 1989 nr 243 s. 4 (sytuacja bytowa pisarzy w okresie przemian ustrojowych...) szczegóły 
48.artykuł: Kapecka Justyna, Sarzyński Piotr: Wesele w Oborach (Ostatnie skanseny PRL). Polityka 2000 nr 38 s. 53-55 (m. in. o Domu Pracy Twórczej literatów w Oborach...) szczegóły 
49.artykuł: Kawecka-Lee Hanka: Pałacyk w Oborach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 217 s. 5 (nt. działalności administrowanego przez Fundację Domu Literatury i Dom...) szczegóły 
50.artykuł: Kino i wiolonczela. Polityka 2003 nr 6 s. 18 (nota spraw. z dyskusji "Literatura: zawód - terapia - powołanie", odby...) szczegóły 
51.artykuł: Kisiel Marian: Poetycka diaspora. Śląsk 2002 nr 7 s. 33 (nt. sylwetki polskiego poety oraz jego relacji z krytykiem literackim...) szczegóły 
52.artykuł: Klejnocki Jarosław: Pisarze w cywilu. Polityka 1996 nr 12 s. 50-51 (nt. zawodów wykonywanych poza twórczością literacką przez współczesnyc...) szczegóły 
53.artykuł: Klejnocki Jarosław: Wtorogo Dżojsa nie budiet?. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 25-30 (nt. sytuacji pisarzy na rynku wydawniczo-czytelniczym w drugiej połowi...) szczegóły 
54.artykuł: Kobus Justyna: Plecami do widza. Wprost 2002 nr 1 s. 102-105 (ocena stanu polskiej kultury, w tym literatury, teatru i filmu; także ...) szczegóły 
55.artykuł: Kołodziejczyk Marcin: Dzień literata. Polityka 2002 nr 45 s. 66-69 (nt. źródeł utrzymania literatów...) szczegóły 
56.artykuł: Komunikat o możliwościach stypendialnych w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 3 s. 6  szczegóły 
57.artykuł: Kondracki Jacek: Reżyser 1992 nr 2 s. 1-3 (wywiad z dyr. Agencji Scenariuszowej nt. jej zadań; rozm. Magda Sendec...) szczegóły 
58.artykuł: Kowalska Justyna: Ulga ulży artystom?. Życie 1996 nr 49 s. 7 (nt. zwolenień podatkowych od honorariów twórców...) szczegóły 
59.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Między strychem a salonem. Przegląd Tygodniowy 1990 nr 26 s. 1, 11 (nt. sytuacji bytowej artystów...) szczegóły 
60.artykuł: Kozioł Urszula: Inaczej mówiąc [z tego cyklu:] O tym i owym gadu-gadu. Plus Minus 2002 nr 13 s. A16 (dot. m.in. wsparcia finansowego dle poetów ze strony państwa; felieton...) szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 134-135  szczegóły 
61.artykuł: Kozioł Urszula: O mniemaniach na temat pisarzy. Odra 1992 nr 11 s. 93-94 (fel. nt. spraw bytowych pisarzy w PRL i obiegowych na ten temat opinia...) szczegóły 
62.artykuł: Kozioł Urszula: Pisarz jako linoskoczek. Plus Minus 1999 nr 29 s. D2 (status społeczny pisarza w Polsce; felieton...) szczegóły 
63.artykuł: Krassowski Maciej: Jak wyżyć z pisania. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 19 s. 5  szczegóły 
64.artykuł: Krzekotowska Krystyna: Kto wykonuje działalność twórczą (Opinia Stowarzyszenia Autorów Polskich). Rzeczpospolita 1989 nr 2 s. 4 (dot. praw do świadczeń emerytalnych...) szczegóły 
65.artykuł: Kto wykonuje działalność twórczą (Stanowisko Ministerstwa Kultury i Sztuki). Rzeczpospolita 1989 nr 2 s. 4 (dot. praw do świadczeń emerytalnych; podp. przez Józefa Prusia, dyrekt...) szczegóły 
66.artykuł: Kuncewicz Piotr: Nie ma kogo bić!. Trybuna 1990 nr 74 s. 5 (wyw., rozm. Dorota Bardzińska...) szczegóły 
67.artykuł: Kuncewicz Piotr: Te szalone dni [z tego cyklu:] Pisarze i politycy. Aneks Trybuny 2003 nr 240 s. D (nt. trudnej sytuacji materialnej starszych literatów...) szczegóły 
68.artykuł: Lipski Jan Józef: Popiwek czyli pętla. Po prostu 1990 nr 28 s. 9 (wpływ polityki podatkowej na honoraria autorskie...) szczegóły 
69.artykuł: Maciejewski Janusz: Szewc bez butów.... Potop 1991 nr 13 s. 12 (nt. sytuacji w środowisku pisarzy (ZLP i SPP) w l. 1981-1990...) szczegóły 
70.artykuł: Malinowska Agnieszka: Najlepsi artyści to nędzarze. Słowo Powszechne 1990 nr 130 s. 6 (nt. trudnej sytuacji finansowej pisarzy...) szczegóły 
71.artykuł: Marczak Stanisław: Potrzebny nowy system. Plus 1989 nr 33 s. I (nt. systemu płacenia honorariów autorom książek...) szczegóły 
72.artykuł: Marzec Bartosz, Masłoń Krzysztof: Cena pisarskiej wolności. Czy literatura to dobry biznes. Rzeczpospolita 2003 nr 192 s. A1, A9  szczegóły 
73.artykuł: (mom): Ubezpieczenie twórców. Życie Warszawy 1990 nr 64 s. 8 (o zmianie zasad ubezpieczenia społecznego twórców...) szczegóły 
74.artykuł: Myjak Józef: Pochylony nad kulturą. Goniec Staszowski 1991 nr 4 s. 6 (fel. nt. kultury i sytuacji twórców w nowym ustroju politycznym w Pols...) szczegóły 
75.artykuł: Nowak Maciej: "Czysty" pragmatyzm artystów. Nasz Dziennik 2002 nr 34 s. 21 (dot. publikacji Piotra Strasza "VIP-y Polski Ludowej" Nowe Państwo<...) szczegóły 
76.artykuł: Nowakowski Marek: Koledzy pisarze, opamiętajcie się!. Plus Minus 2000 nr 32 s. D8 (nt. finansowania Domu Pracy Twórczej w Oborach...) szczegóły 
polemika: Kozioł Urszula: Pisarze, opamiętajcie się. Plus Minus 2000 nr 33 s. D8  szczegóły 
polemika: Berwińska Krystyna: Pisarze i Obory. Plus Minus 2000 nr 35 s. D8  szczegóły 
polemika: Osęka Janusz: Pisarze i Obory. Plus Minus 2000 nr 35 s. D8  szczegóły 
77.artykuł: Nowy Nurt 1994 nr 5 s. 6; nr 8 s. 6; nr 13 s. 14 (komunikat o ustanowieniu rocznych literackich stypendiów twórczych i z...) szczegóły 
78.artykuł: Nowy Nurt 1994 nr 15 s. 2 (komunikat o przyznaniu stypendiów twórczych przez Wydawnictwo Kurpisz ...) szczegóły 
79.artykuł: O sprawiedliwość i prawdę. Biuletyn Literacki 2000 s. 124-126 (nt. reakcji oddziału warszawskiego Związku Literatów Polskich na list ...) szczegóły 
80.artykuł: Orlewski Rafał: Teraźniejszość polskiego pisarza. Pomosty [Piotrków] 2007 nr 20 s. 8-9  szczegóły 
81.artykuł: Pawlas Jerzy: Pauperyzacja twórców. Tygodnik Solidarność 1998 nr 28 s. 10  szczegóły 
82.artykuł: Pawłowski Roman: Scenopłacenie. Gazeta Wyborcza 2000 nr 88 s. 22 (o tym, że w Polsce nie istnieje zawód dramaturga...) szczegóły 
83.artykuł: Piaszczyński Piotr: Poezja i pieniądze. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 32 s. 7 (m.in. dot. pisarzy: Konstanty Ildefons Gałczyński, Bolesław Leśmian, W...) szczegóły 
84.artykuł: Pisarze - redaktorzy. Głos Ludu 2002 nr 6 s. 5 (dot. pisarzy: Wilhelm Przeczek, Jan Pyszko, Jacek Sikora, Kazimierz Ja...) szczegóły 
85.artykuł: Przymanowski Janusz: Sytuacja książki i pisarza na progu 1989 roku. Kultura [Warszawa] 1989 nr 7 s. 8-9 (dot. m.in. autorów i podwójnego opodatkowania pisarzy...) szczegóły 
86.artykuł: (rk): Z czego żyją artyści. Nowy Świat 1992 nr 16 s. 7 (m.in. o literatach...) szczegóły 
87.artykuł: Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21.01.1998 r. zmieniające rozporządzenie uznawania działalności za twórczą oraz działania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców. Biuletyn MKiS 1998 nr 2 s. 2  szczegóły 
88.artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 256 s. 2 (inf. o podwyższeniu stawki podst. dla obliczania wynagrodzeń autorskic...) szczegóły 
89.artykuł: Sarzyński Piotr: Koło fortuny. Polityka 1995 nr 13 s. 14, 15 (m. in. nt. dochodów pisarzy...) szczegóły 
90.artykuł: Scenarzyście pomogę. Reżyser 1991 nr 1 s. 8 (nt. powołania 1 VI 1991 Agencji Scenariuszowej z dyr. Jackiem Kondrack...) szczegóły 
91.artykuł: Scisłowski Włodzimierz: Polityka 1989 nr 49 s. 9 (list do red. dot. wysokości honorariów autorskich i kondycji finansowe...) szczegóły 
92.artykuł: Scisłowski Włodzimierz: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 14 s. 6 ([list do red. nt. wysokości honorariów aut. w Pol.]...) szczegóły 
93.artykuł: Scisłowski Włodzimierz: Szpilki 1989 nr 45 s. 2 (list do red. dot. zmian wysokości honorariów aut. za twórcz. sat. w mi...) szczegóły 
94.artykuł: Skąpski Mieczysław: Konkurencja wolnych twórców?. Głos Wielkopolski 1989 nr 106 s. 5 (nt. problemów finansowych młodych twórców i konieczności mecenatu pańs...) szczegóły 
95.artykuł: Skórko Katarzyna: Zanim wypełnimy PIT. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 10 s. 5  szczegóły 
96.artykuł: Socha Ryszarda: Portfele artystów. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 31 s. 10  szczegóły 
97.artykuł: Soczyński Alfons: "Eranos" - uczynek miłosierny i uczta składkowa. Akant 2002 nr 10 s. 10 (nt. założenia we Wrocławiu Fundacji Pomocy Twórcom i Artystom Polskim ...) szczegóły 
98.artykuł: Sołtysik Marek: Kołysanka dla literata. Plus Minus 2001 nr 23 s. D8 (felieton...) szczegóły 
nawiązanie: Literatka z Krakowa: Kołysanka dla literata. Plus Minus 2001 nr 25 s. D8  szczegóły 
99.artykuł: Strońska Anna: To nie czyjś folwark. Przegląd 2000 nr 10 s. 12-13 (nt. Domu Pracy Twórczej w Oborach zarządzanego przez Fundację Domów Pr...) szczegóły 
nawiązanie: Strońska Anna: Zaduch po rozlanym mleku. Przegląd 2000 nr 39 s. 21 (nt. konfliktu między byłym kierownikiem Domu a dyrektorką Fundacji Dom...) szczegóły 
100.artykuł: Szmak Andrzej: Artysta niezależny. Przegląd Tygodniowy 1990 nr 21 s. 16 (fel. nt. sytuacji artystów (także literatów) w nowej rzeczywistości sp...) szczegóły 
101.artykuł: Szmidt Ireneusz Krzysztof: Status pisarza. Pegaz Lubuski 2003 nr 4 s. 1 (nt. roli i sytuacji polskiego pisarza...) szczegóły 
102.artykuł: Szwed Wiktor: Czasopis 2001 nr 1 s. 48-50 (tekst listu Wiktora Szweda do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Repre...) szczegóły 
103.artykuł: Szyszkowska Maria: Upadek warstwy inteligencji. Autograf 1997 nr 3 s. 3-4 (nt. sytuacji materialnej twórców w nowych warunkach społeczno-politycz...) szczegóły 
104.artykuł: Terakowska Dorota: Dziady i trędowate. Polityka 1992 nr 49 s. 10 (nt. sytuacji pisarzy na wolnym rynku wydawniczym...) szczegóły 
105.artykuł: Toeplitz Krzysztof Teodor: Kuchnia polska [z tego cyklu:] Primum non nocere. Przegląd 2003 nr 22 s. 75 (felieton; m.in. nt. historii idei 50-procentowej zniżki podatkowej dla...) szczegóły 
nawiązanie: Toeplitz Krzysztof Teodor: Kuchnia polska [z tego cyklu:] Ubić zgreda. Przegląd 2003 nr 25 s. 75 (felieton...) szczegóły 
106.artykuł: Ulman Anatol: Pisarz na kominie. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 12 s. 4  szczegóły 
107.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Kasa poniekąd zamknięta. Litery 1995 nr 1 s. 16-18  szczegóły 
108.artykuł: Wawrzkiewicz Marek: Na przemiał. Przegląd 2000 nr 20 s. 18 (dot. współczesnej sytuacji życiowej literatów oraz wizji historii lite...) szczegóły 
109.artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 8 s. 2 (not. o ustanowieniu przez red. Nowy Nurt i Wydawnictwo Kurpusz ...) szczegóły 
110.artykuł: (wik): Protest Stowarzyszenia Autorów Polskich. Rzeczpospolita 2003 nr 72 s. C1 (dot. listu do premiera w sprawie proponowanej likwidacji ulgi podatkow...) szczegóły 
111.artykuł: Wójcik Lidia: Poeta układa glazurę. Nowe Książki 1995 nr 3 s. 4-5 (nt. kondycji współczesnego pisarz w Polsce...) szczegóły 
112.artykuł: Zającówna Janina: Polityka 1989 nr 41 s. 6 (nt. wysokości honorariów autorskich pisarzy; list do red....) szczegóły 
113.artykuł: Zaopatrzenie emerytalne twórców. Biuletyn MKiS 1996 nr 9 s. 9-10  szczegóły 
114.artykuł: Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 lipca 1990 r. w sprawie odstąpienia od ustalania umów wzorcowych oraz zasad i stawek wynagradzania za utwory wydawane w formie książkowej, utwory fotograficzne, muzyczne, plastyczne i sceniczne oraz dzieła lutnicze. Monitor Polski 1990 nr 30 s. 278 poz. 240  szczegóły 
115.artykuł: Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej oraz za utwory plastyczne. Monitor Polski 1990 nr 2 s. 12 poz. 15  szczegóły 
116.artykuł: Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń za utwory sceniczne i muzyczne. Monitor Polski 1990 nr 2 s. 13 poz. 16  szczegóły 
117.artykuł: Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 lutego 1990 r. w sprawie odstąpienia od ustalania zasad i stawek wynagradzania oraz umów wzorcowych o prace literackie i pomocnicze prace literackie do filmu. Monitor Polski 1990 nr 4 s. 35 poz. 31  szczegóły 
118.artykuł: Zbigniew A.: Emerytury twórców. Życie Warszawy 1992 nr 70 s. 3 (nt. pozbawienia twórców 15-procentowego dodatku do emerytury, mimo wcz...) szczegóły 
119.artykuł: Związkowcy o kulturze. Rzeczpospolita 2002 nr 94 s. A9 (nt. postulatów Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki dot. m....) szczegóły 
120.artykuł: Żagiel Stefan: Kondycja polskiej poezji. Odpowiedzialność poetów. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 159-164 (nt. sytuacji poetów na rynku wydawniczo-czytelniczym w drugiej połowie...) szczegóły 
121.artykuł: Żuliński Leszek: Czarne dziury [z tego cyklu:] Ale teatr!. Aneks Trybuny 2002 nr 220 s. H (dot. inwestycji dokonanych przez ZASP; w kontekście sytuacji finansowe...) szczegóły 
122.artykuł: Żuliński Leszek: Czarne dziury [z tego cyklu:] Chudy literat. Aneks Trybuny 1999 nr 72 s. (o wysokości apanaży literatów w Polsce...) szczegóły 
123.artykuł: Żuliński Leszek: Dwór w Oborach. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 32 s. 1 (nt. historii Domu Pracy Twórczej w Oborach...) szczegóły 
124.artykuł: Żuliński Leszek: Money, money, money. Aneks Trybuny 1998 nr z 18/19 VII s. 7 (fel. nt. kondycji finansowej pisarzy oraz wysokości wypłacanych im hon...) szczegóły 
125.artykuł: Żuliński Leszek: W poszukiwaniu mecenasa. Aneks Trybuny 1998 nr 22 s. 8 (nt. sponsorowania wydawanych książek...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Udział literatów w życiu politycznym i społecznym
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
126.artykuł: Kulerski Wiktor: Khronika (nekotorykh) tekushhikh sobytijj. Novaja Pol'sha 2004 nr 1 s. 9 (not. nt. listu otwartego Wisławy Szymborskiej i Stanisława Lema do Głó...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
127.artykuł: List Prezydium ZG Stowarzyszenia Pisarzy Polskich do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jana Olszewskiego. Dekada Literacka 1992 nr 9 s. 2 (podp.: Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Jelenia Góra (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
128.książka: Wspaniały krajobraz. Artyści i kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX wieku = Die imposante Landschaft. Kuenstler und Kuenstlerkolonien im Riesengebirge im 20. Jahrhundert. 1999 ([Zawiera m.in.:] Arno Herzig: Karkonosze (Kultura i historia do 1945 r...) szczegóły 
recenzja: Łaborewicz Ivo: Rocznik Jeleniogórski 1999 t. 31 s. 214-216  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kraków (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
129.artykuł: Echo Krakowa 1989 nr 209 s. 2 (not. o przyznaniu przez prezydenta Krakowa stypendiów twórczych na rok...) szczegóły 
130.artykuł: (ml): Gazeta Krakowska 1989 nr 120 s. 2 (nota o przyzn. stypendiów twórczych ufundowanych przez Kombinat Metalu...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Poznań (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
131.artykuł: Głos Wielkopolski 1989 nr 42 s. 2 (not. o przyznsniu przez władze województwa poznańskiego stypendiów dla...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    odwołania do (alfabet tytułów)
132.odwołanie: Fundacja Kulturalna im. W. Dymnego w Montrealu.  szczegóły 
artykuł: Natkaniec Barbara: W Montrealu powstała Fundacja Kulturalna im. W. Dymnego. Echo Krakowa 1989 nr 212 s. 1-2 (not. o powstaniu Fundacji z inicjatywy mieszkających w Montrealu Polak...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Brandstaetter Roman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
133.artykuł: Okoń Jan: Z korespondencji Brandstaetterów. (List Reny Brandstaetter do o. Pio). Ruch Literacki 2003 z. 6 s. 635-644 (z tekstem listu Reny Brandstaetter w jęz. włoskim i polskim; dot. sytu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Grzegorzewska Wioletta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
134.artykuł: Pieniądze na "szczęście". Śląsk 2002 nr 8 s. 85 (nota m.in. o przyznaniu autorce stypendium przez Wydział Kultury Urzęd...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Huelle Paweł
135.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skiba: Skibą w mur [z tego cyklu:] Artysta się wyżywi. Wprost 2002 nr s. 108 (dot. m.in. kwestii sponsorowania wydania książki przez firmę Mercedes-...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mochnacki Maurycy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
136.artykuł: Duda Jan Z.: Żywi i martwi. Nowe Kontrasty 1994 nr 11 s. 39-41 (dot. m.in. trudnej sytuacji finansowej autora i jego brata Kamila Moch...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pilch Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
137.artykuł: Rozmaitości literackie i biblioteczne nie zawsze poważne. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 2002 nr 3/4 s. 202-204 (dot. honorarium autorskiego...) szczegóły 
  Przybyszewski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
138.artykuł: Linkner Tadeusz: Jeszcze o Przybyszewskim w Gdańsku. Teki Gdańskie 2002 t. 2 s. 50-55 (dot. m.in. pobytu w Gdańsku i Sopocie w latach 1920-1924, m.in. nt. je...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska) / Życie literackie (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
139.artykuł: Szwed Wiktor: Czasopis 2001 nr 1 s. 48-50 (tekst listu Wiktora Szweda do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Repre...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Sagan Francoise
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
140.artykuł: A.KW.: Francoise Sagan skazana. Rzeczpospolita 2002 nr 49 s. A10 (nt. wyroku na pisarkę za oszustwa podatkowe; not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
141.książka: Wspaniały krajobraz. Artyści i kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX wieku = Die imposante Landschaft. Kuenstler und Kuenstlerkolonien im Riesengebirge im 20. Jahrhundert. 1999 ([Zawiera m.in.:] Arno Herzig: Karkonosze (Kultura i historia do 1945 r...) szczegóły 
recenzja: Łaborewicz Ivo: Rocznik Jeleniogórski 1999 t. 31 s. 214-216  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska) / Życie literackie (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
142.artykuł: Dohnalik Barbara: Kto ma utrzymywać pisarzy. Nowe Kontrasty 1997 nr 2 s. 20 (dot. sytuacji rosyjskich pisarzy; m.in. nt. pisarzy: Andriej Makin, Ir...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Literatura współczesna (szwedzka) / Życie literackie (szwedzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
143.artykuł: Roszkowski Janusz B.: Być poetą w Szwecji. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 118-119  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne) / Związek Artystów Scen Polskich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
144.artykuł: Żuliński Leszek: Czarne dziury [z tego cyklu:] Ale teatr!. Aneks Trybuny 2002 nr 220 s. H (dot. inwestycji dokonanych przez ZASP; w kontekście sytuacji finansowe...) szczegóły