PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Aspekty współczesnych dyskursów. 2004 ([Zawiera m.in.:] Słowo wstępne. * Władysław Chłopicki: Humor w opowiad...) szczegóły 
2.książka: Barthes Roland: Stopień zero pisania oraz Nowe eseje krytyczne. 2009  szczegóły 
3.książka: Chrzanowska-Kluczewska Elżbieta: Language-games, pro and against. ([Dot. teoretycznych i filozoficznych aspektów gier językowych, m.in. l...) szczegóły 
4.książka: Cyzman Marzenna: Osobowe nazwy własne w dziele literackim z perspektywy jego ontologii. 2009  szczegóły 
5.książka: Dąbrowski Mieczysław: Dekadentyzm współczesny. Główne idee, motywy i postawy modernistyczne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku. 1996 (Wprowadzenie. Część pierwsza: Teoretyczna. Rozdz. 1. Z zagadnień kompa...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 5 s. 61 (nota...) szczegóły 
6.książka: Dąbrowski Mieczysław: Literatura i konteksty. Rzeczy teoretyczne. 2011  szczegóły 
7.książka: Kubski Grzegorz: Teoria komentarza biblijnego. 2000 (Wstęp. - I. Tekst - Biblia jako tekst. Komentarz jako tekst. II. Komen...) szczegóły 
8.książka: Literatura i język. Szkice opisowe i komparatywne. 2010  szczegóły 
9.książka: Literatura i wiedza. 2006 ( Włodzimierz Bolecki: Niebezpieczne związki (zamiast wstępu). * Danuta...) szczegóły 
10.książka: Markiewicz Henryk: O cytatach i przypisach. ([Dot. historii cytatu, motta i przypisu jako składników utworu literac...) szczegóły 
11.książka: Mayenowa Maria Renata: Studia i rozprawy. 1993 (Teresa Dobrzyńska: Maria Renata Mayenowa [wstęp]. * I. Styl a język po...) szczegóły 
12.książka: Podsłuchane, zapisane. Wybór materiałów z II Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ "Sytuacje Trudne" i IV Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ "Postscriptum". 1993 (Krzysztof Uniłowski: Posłowie. - Jolanta Sikora: Twarze Sokratesa. Puz...) szczegóły 
13.książka: Primum philosophari. Księga pamiątkowa Stefanowi Morawskiemu ofiarowana. 1993 ([M.in.:] Jolanta Brach-Czaina: Nota wstępna. - Jadwiga Ciszewska: O po...) szczegóły 
14.książka: Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji. 2005 ([Zawiera m.in.:] Barbara Myrdzik: Wstęp. * Jadwiga Puzynina: Kultura p...) szczegóły 
15.książka: Retoryka w Polsce. Teoria i praktyka w ostatnim półwieczu. 2006  szczegóły 
16.książka: Solecki Mariusz: Słownik egzemplaryczny 44 środków artystycznego wyrazu. 2011  szczegóły 
17.książka: Świat humoru. 2000 (Stanisław Gajda: Słowo wstępne. * I. Humor jako zjawisko kulturowe: Kr...) szczegóły 
recenzja: Raskin Victor: Stylistyka 2001 nr 10 s. 515-521  szczegóły 
18.książka: Świat w zabawie - "zabawa światem". Ludyczne koneksje literatury. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 10-11 grudnia 1997 r. przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. 2001 ([Zawiera m.in.:] Danuta Ossowska, Anna Rzymska: Przedmowa. * Aleksande...) szczegóły 
19.książka: Ziomek Jerzy: Rzeczy komiczne. 2000 (Janina Abramowska: Jerzy Ziomek - "homo ludens" [wstęp]. - Komizm - sp...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Poważna wspólnota śmiechu. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 50-51  szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Polonistyka 2000 nr 10 s. 633 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Kucharski Adam: Humor - od buntu do twórczości. Akcent 2003 nr 1/2 s. 102-107  szczegóły 
21.artykuł: Rusinek Michał: Powrót, zwrot i różnica w myśleniu o retoryce. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 168-189 (dot. dziejów retoryki klasycznej i współczesnej w tezach Thomasa N. Co...) szczegóły 
polemika: Lichański Jakub Z.: Myślenie o retoryce. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 277-289  szczegóły 
polemika: Rusinek Michał: Odpowiedź na polemikę Profesora Jakuba Z. Lichańskiego. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 290-294  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Rusinek Michał: Między retoryką a retorycznością. ([Dot. statusu i miejsca ponowoczesnej retoryki. Zawiera działy:] Wstęp...) szczegóły 
recenzja: Karwowski Piotr: Między retoryką a retorycznością. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 170-174  szczegóły 
23.książka: Symbole i symbolika. 1990 (Michał Głowiński: Wstęp. - Alfred North Whitehead: Funkcje symbolizmu....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Koehler Krzysztof: Wymierzyć świątynię (Kilka uwag o wzniosłości). Teatr 1997 nr 4 s. 54-57 (szkic...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
25.książka: Jakobson Roman: W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. 1989 (T. 1. Warszawa 1989, 494 s. M.R. Mayenowa: Roman Jakobson - uczony i c...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Bogołębska Barbara: Wpływ teorii Woelfflinowskiej na badania stylistyczne. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1998 t. 51 (1997) s. 175-181 (poglądy Heiricha Woelfflina w badaniach polskich literaturoznawców...) szczegóły 
27.artykuł: Dziadek Adam: Anagramy Ferdynanda de Saussure'a - historia pewnej rewolucji. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 109-125 (dot. lektury anagramowej: opisywania struktury i kombinacji głosek w t...) szczegóły 
28.artykuł: Zagórski Zygmunt: Z metodologii badań pogranicza stylistyki i lingwistyki tekstu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 173-179  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
29.książka: Aspekty współczesnych dyskursów. 2004 ([Zawiera m.in.:] Słowo wstępne. * Władysław Chłopicki: Humor w opowiad...) szczegóły 
30.książka: Chrzanowska-Kluczewska Elżbieta: Language-games, pro and against. ([Dot. teoretycznych i filozoficznych aspektów gier językowych, m.in. l...) szczegóły 
31.książka: Dobrzyńska Teresa: Tekst - styl - poetyka. Zbiór studiów. ([Dedykacja:] Pamięci Marii Renaty Mayenowej, inicjatorki polskich bada...) szczegóły 
32.książka: Głowiński Michał: Nowomowa po polsku. 1990 (I. Nowomowa (Rekonesans). Nowomowa - rekonesansu ciąg dalszy. Peryfraz...) szczegóły 
33.książka: Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś - III: Linguaria. 2001 ([M.in. zawiera rozprawy:] Jaroslav Chornen'kijj: Oleksa Gorbach pro vz...) szczegóły 
34.książka: Językowy obraz świata. 1990 ([Jerzy Bartmiński] J.B.: Słowo wstępne. - Henryk Kardela: Ogdena i Ric...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Język a rzeczywistość. Nowe Książki 1992 nr 12 s. 23  szczegóły 
35.książka: Kita Małgorzata: Szeptem albo wcale. O wyznawaniu miłości. 2007 ([Dot. wyznania miłości jako gatunku dyskursu miłosnego w świetle inter...) szczegóły 
36.książka: Kita Małgorzata: Wypowiedzi przerwane we współczesnym polskim języku potocznym. Na materiale autentycznych tekstów potocznych i tekstów beletrystycznych. 1989 ([M.in. na materiale prozy współczesnej]....) szczegóły 
37.książka: Korwin-Piotrowska Dorota: Powiedzieć świat. Kognitywna analiza tekstów literackich na przykładach.  szczegóły 
38.książka: Mayenowa Maria Renata: Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka [Dedykowane Romanowi Jakobsonowi]. 2000 (Wstęp do pierwszego wydania. - Wstęp do drugiego wydania. * Teresa Dob...) szczegóły 
39.książka: Nauka o języku dla polonistów. 1996  szczegóły 
40.książka: Nauka o języku dla polonistów. 2002  szczegóły 
41.książka: Nauka o języku dla polonistów. 1999  szczegóły 
42.książka: Nauka o języku dla polonistów. Wybór zagadnień. 1994 ([M.in. zawiera:] Józef Porayski-Pomsta: Komunikacja językowa. 1. Wprow...) szczegóły 
43.książka: Rozgrywanie światów. Formy perswazji w kulturze współczesnej. 1994 (Jerzy Madejski: Kilka wstępnych wyjaśnień. - I. Światy literaturoznawc...) szczegóły 
recenzja: Bondkowska Magdalena: Rozgrywanie światów. Nowe Książki 1995 nr 2 s. 32-33 (nota...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Mieszanie światów. Pogranicza 1995 nr [1] s. 73-76  szczegóły 
recenzja: Kloch Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 238-243  szczegóły 
44.książka: Semantyka tekstu artystycznego. 2001 (Anna Pajdzińska, Ryszard Tokarski: Wstęp. * Ewa Sławkowa: Instrumenta...) szczegóły 
45.książka: Składnia, stylistyka, struktura tekstu. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Teresie Ampel. 2002 ([Dedykacja:] Pani prof. dr hab. Teresie Ampel z okazji siedemdziesiąte...) szczegóły 
46.książka: Słowa w różnych kontekstach. 1998 ([Zawiera rozprawy; m.in.:] Dorota Adamiec: Obraz diabła w tekstach i f...) szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 49-50 (not....) szczegóły 
47.książka: Stelmaszuk Anna: Dialogizacija v drame i khudozhevestvennojj proze. 1998 (Vvedenie. * 1. Dialog v dramaticheskim proizvedenii: Kommunikativnaja ...) szczegóły 
recenzja: Hajczuk Roman: Linguodidactica 1999 z. 3 s. 249-251  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Chepkina Ehlina V., Majjdanova Ljudmila M., Soboleva Elena G.: Obshhestvennaja koncepcija lichnosti i zhanrovo-stilisticheskie kharakterististiki tekstov v sredstvakh massovojj informacii. Stylistyka 1997 nr 6 s. 213-226  szczegóły 
49.artykuł: Chlebda Wojciech: Propozycje terminologiczne do opisu skrzydlatych słów. Stylistyka 1998 nr 7 s. 189-220  szczegóły 
50.artykuł: Chojecki Andrzej: Gdy mówi mowa. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 233-240 (charakterystyka zwrotów używanych w tytułach, podtytułach oraz tekstac...) szczegóły 
51.artykuł: Dąbrowska Elżbieta: Interakcje stylów i gatunków w ponowoczesnym dyskursie artystycznym. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2007 t. 13 (2523) s. 24-35  szczegóły 
52.artykuł: Głowiński Michał: Narracja, nowomowa, forma totalitarna. Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 127-133  szczegóły 
53.artykuł: Jędrzejko Ewa: Modalność - kategoria opisowa stylistyki i tekstologii lingwistycznej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 57-67  szczegóły 
54.artykuł: Kołtunowski Piotr: Transfer als manipulatorisches Propagandamittel bei Goebbels. Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 42 (1995) z. 2 s. 195-226  szczegóły 
55.artykuł: Labocha Janina: Spójność wypowiedzi retorycznej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 93-99  szczegóły 
56.artykuł: Ostaszewska Danuta: Interakcje komunikacyjne w tekście artystycznym. Na wybranym materiale współczesnej prozy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2007 t. 13 (2523) s. 11-22  szczegóły 
57.artykuł: Pajdzińska Anna, Tokarski Ryszard: Językowy obraz świata - kowencja i kreacja. Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 143-158 (m.in. o roli tekstów artystycznych w odtwarzaniu struktury pojęciowej ...) szczegóły 
58.artykuł: Rittel Teodozja: Metafory "światła" modelowane "Biblią" (Z wykorzystaniem wierszowanych tekstów Anastazji Domagały). x 2002 ([w ks. zb.:] Gwary dawniej i dziś. Prace ofiarowane docent Wandzie Pom...) szczegóły 
59.artykuł: Rohrer Tim: The cognitive science of metaphor from philosophy to neuroscience. Kognitywistyka i Media w Edukacji 2001 nr 2 s. 87-103  szczegóły 
60.artykuł: Salimovskijj Vladimir A.: Funkconal'no-smyslovoe i stilistiko-rechevoe var'irovanie nauchnogo teksta. Stylistyka 1997 nr 6 s. 285-300  szczegóły 
61.artykuł: Shtajjn Klara Eh.: Jazyk. Poehticheskijj tekst. Diskurs. Stylistyka 2002 nr 11 s. 61-71  szczegóły 
62.artykuł: Szczepankowska Irena: Retoryka - konotacje pojęcia we współczesnej publicystyce i w naukach humanistycznych. Białostockie Archiwum Językowe 2002 nr 2 s. 157-181 (dot. także literaturoznawstwa...) szczegóły 
63.artykuł: Wierzbicka Anna: Język antytotalitarny w Polsce: O pewnych mechanizmach samoobrony językowej. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 5-30 (m.in. o literackich świadectwach użycia słów "ubowcy", "ubecy", "bezpi...) szczegóły 
nawiązanie: Balbus Stanisław: Słowa i desygnaty czy akty i gatunki mowy?. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 47-56 (z odp. aut., s. 58-59...) szczegóły 
nawiązanie: Bralczyk Jerzy: Antytotalitarny metajęzyk. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 45-47 (z odp. aut., s. 58....) szczegóły 
nawiązanie: [Bugajski Leszek] lb: Wśród czasopism. Twórczość 1991 nr 7 s. 120-123  szczegóły 
nawiązanie: Głowiński Michał: Trzy glosy. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 31-34 (z odp. aut., s. 56...) szczegóły 
nawiązanie: Kowalski Sergiusz: Język ideologiczny. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 39-45 (z odp. aut., s. 57-58....) szczegóły 
nawiązanie: Paczkowski Andrzej: Jeszcze o języku antytotalitarnym. Teksty Drugie 1991 nr 6 s. 72-73  szczegóły 
nawiązanie: Tabakowska Elżbieta: Język - niezawodne zwierciadło. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 34-39 (z odp. aut., s. 56-57....) szczegóły 
64.artykuł: Witosz Bożena: Degradacja opisu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 132-140 (funkcje tekstu opisowego, na przykładzie dwudziestowiecznej prozy pols...) szczegóły 
65.artykuł: Witosz Bożena: O dwu rodzajach monologu w polskiej prozie współczesnej. Zagadnienia struktury językowej tekstu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1990 nr 7 (1082) s. 7-30 (monolog wewnętrzny i monolog wypowiedziany...) szczegóły 
66.artykuł: Witosz Bożena: Opis w najnowszych francuskich pracach tekstologicznych. Stylistyka 1994 nr 3 s. 183-186  szczegóły 
67.artykuł: Witosz Bożena: Szczegół w opisie. Zagrożenie koherencji tekstu czy jego niezbywalny atrybut?. Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 125-137  szczegóły 
68.artykuł: Witosz Bożena: Wypowiedź językowa - w aspekcie tekstologicznym i stylistycznym (na przykładzie literackiego opisu postaci). Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 161-171  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
69.impreza: "Lingwistyka i jej odmiany a inne dyscypliny humanistyczne" - Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (1999).  szczegóły 
artykuł: Greszczuk Barbara: [Pięćdziesiąty siódmy] LVII Zjazd Naukowy PTJ w Rzeszowie. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 137-138 (sprawozdanie; z programem zjazdu, s. 138-139...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
70.książka: Der Heiligen Schrift auf der Spur. Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur. 2009  szczegóły 
71.książka: Dłuska Maria: Poezja wierszem i prozą. 2001 (I. Elementy śpiewności poezji: Elementy śpiewności poezji. Rym polski....) szczegóły 
72.książka: Formy i strategie wypowiedzi narracyjnej. 1993 ([Materiały konferencji teoretycznoliterackiej "Narracje", Toruń, 7-9 X...) szczegóły 
73.książka: Lausberg Heinrich: Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. 2002 ([Encyklopedyczny leksykon i wokabularz starożytnych, średniowiecznych ...) szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Sztuka słowa. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 43-44  szczegóły 
recenzja: Korwin-Piotrowska Dorota: Retoryka dla (bardzo) cierpliwych. Znak 2003 nr 11 s. 145-148 (z not. o autorce art....) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Słownik Lausberga po polsku. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 1 s. 122-126  szczegóły 
recenzja: Pelc Janusz: Nad polską wersją dzieła Lausberga. Barok 2003 nr 1 s. 181-185  szczegóły 
recenzja: Rusinek Michał: Pochwała filologii. Rzecz o Książkach 2003 nr 6 s. D3  szczegóły 
recenzja: Wojtkowska Marta: Barok 2003 nr 1 s. 202-206  szczegóły 
sprostowanie: "Homini" przeprasza. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 43  szczegóły 
74.książka: Mayenowa Maria Renata: Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka [Dedykowane Romanowi Jakobsonowi]. 2000 (Wstęp do pierwszego wydania. - Wstęp do drugiego wydania. * Teresa Dob...) szczegóły 
75.książka: Perspektywy polskiej retoryki. 2007  szczegóły 
76.książka: Stockwell Peter: Poetyka kognitywna. Wprowadzenie. 2006  szczegóły 
77.książka: Trzy stylistyki greckie. Arystoteles, Demetriusz, Dionizjusz. (Arystoteles: Retoryka. - Demetriusz: O wyrażaniu się. - Dionizjusz: O ...) szczegóły 
78.książka: Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki. 2004 ([Tom pokonferencyjny sesji odbywającej się w Kielcach 25-25 IX 2002. Z...) szczegóły 
79.książka: Wróblewski Piotr: Struktura, typologia i frekwencja polskich metafor. 1998 ([na materiale z języka literackiego i potocznego; zawiera:] Wstęp * I....) szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stabryła Stanisław: Porównanie to jeszcze nie dowód. Filomata 1996 nr 439/440 s. 468-472  szczegóły 
81.książka: Żonglerzy słów w literaturze. 2006 ([Dot. różnych form komizmu, gier językowych, zabaw językowych w utwora...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
82.artykuł: Chrzanowska-Kluczewska Elżbieta: Mikrotropy, makrotropy, metatropy. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 207-224 (próba uporządkowania terminów retorycznych zależnie od zakresu ich dzi...) szczegóły 
83.artykuł: Dobrzyńska Teresa: "Mój intymny mały świat" a poetyckie sposoby konceptualizacji. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
84.artykuł: Lewin Jurij: Struktura narracji jako generator sensu: tekst w tekście u Borgesa. Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 204-221 (Uczeni z Tartu i Moskwy o literaturze (III)...) szczegóły 
85.artykuł: Piotrowski Andrzej: Zakorzenienie w historii (teorii) - zakorzenienie w milieu. Analiza dwu odmian narracji. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 4 s. 127-143 (autobiograficzna narracja jako proces interpretacyjny...) szczegóły 
86.artykuł: Rohrer Tim: The cognitive science of metaphor from philosophy to neuroscience. Kognitywistyka i Media w Edukacji 2001 nr 2 s. 87-103  szczegóły 
87.artykuł: Shtajjn Klara Eh.: Jazyk. Poehticheskijj tekst. Diskurs. Stylistyka 2002 nr 11 s. 61-71  szczegóły 
88.artykuł: Sienkiewicz Barbara: Prawdziwy koniec hypallage?. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 212-222 (dot. potencjału metaforycznego figury hypallage w poezji XX wieku...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
89.książka: Aktualne problemy semantyki i stylistyki tekstu. Studia opisowe i komparatywne. 2004 ([Zawiera m.in.:] Jarosław Wierzbiński: Przedmowa. * I. Językoznawstwo ...) szczegóły 
90.książka: Aleksandrowicz Tadeusz: Elita władzy a oratorstwo w schyłkowym okresie Rzeczypospolitej Rzymskiej. 1996 ([Omówienie stosunku do oratorstwa i jego funckjach 155 najwybitniejszy...) szczegóły 
recenzja: Budzyńska-Daca Jadwiga: Pallas Silesia 1998 t. 2 z. 2 s. 120-123  szczegóły 
recenzja: Budzyński Józef: Kwartalnik Opolski 1998 nr 3/4 s. 157-160  szczegóły 
recenzja: Trojnar Andrzej: Polityka i retoryka. Śląsk 1997 nr 5 s. 77  szczegóły 
91.książka: Alfabet Paszka. Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski. 2010 (Przeczytacie - słowo wstępne od redaktorów tomu. - Ewa Kosowska: Jerze...) szczegóły 
92.książka: Anafora w strukturze tekstu. 1996 ([Zawiera materiały XXI posiedzenia naukowego Międzynarodowej Komisji B...) szczegóły 
93.książka: Balbus Stanisław: Między stylami. 1993 (Część I. Kompetencje intertekstualne (Dyskusje i propozycje): Stylizac...) szczegóły 
recenzja: Maciąg Włodzimierz: Czy erudycja nas duchowo ogranicza?. Dekada Literacka 1994 nr 7 s. 6 (z notą wstępną podp. T.W....) szczegóły 
recenzja: Maciąg Włodzimierz: Stanisław Balbus, "Między stylami". Próba krytyki. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 2 s. 12-13 (streszcz. referatu...) szczegóły 
recenzja: Margański Janusz: Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 248-256  szczegóły 
recenzja: Owczarek Bogdan: Stylizacja. Intertekstualność. Historia literatury. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 164-167  szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Stylistyka 1994 nr 3 s. 232-234  szczegóły 
94.książka: Balbus Stanisław: Między stylami. 1996 (Część I. Kompetencje intertekstualne (Dyskusje i propozycje): Stylizac...) szczegóły 
95.książka: Balbus Stanisław: Między stylami. 1999  szczegóły 
96.książka: Bańko Mirosław: Współczesny polski onomatopeikon. Ikoniczność w języku. 2008  szczegóły 
97.książka: Bańkowska Edyta, Jagodzińska Joanna, Kozłowska Ewa, Mikołajczuk Agnieszka, Wolańska Ewa, Wolański Adam, Wszeborowska Hanna: Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów. ([Zawiera m.in.:] Słowo wstępne. * Część I: Praktyczna stylistyka - pod...) szczegóły 
recenzja: Synowiec Helena: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2005 t. 18 (2351) s. 149-151  szczegóły 
98.książka: Barłowska Maria: Na swady sarmackiej placu. O kulturze oratorskiej wieku XVII. 2001 (Wstęp. * O stawaniu się mówcą. * Z praktyki krasomówczej: 1. Inwencja....) szczegóły 
99.książka: Bartnicka Barbara: Studia nad językiem pisarzy. 1992 ([Zawiera rozprawy:] 1. Funkcje składniowe bezokolicznika w "Rozmyślani...) szczegóły 
100.książka: Bergson Henri: Śmiech. Esej o komizmie. 1995  szczegóły 
recenzja: (az): Principia 1996 t. 15 s. 194-195  szczegóły 
recenzja: Fronczewska Katarzyna: Przegląd Filozoficzny 1997 nr 4 s. 192-195  szczegóły 
recenzja: Hannibal Lektor: Lektor poleca i nie poleca. Opcje 1996 nr 1 s. 135 (nota...) szczegóły 
101.książka: Bogołębska Barbara: Studia o stylistyce i retoryce. 2001 ([Zawiera m.in.:] Od autorki - I. Stylistyka historyczna i teoretyczna:...) szczegóły 
recenzja: Stąpor Izabela: Poradnik Językowy 2003 z. 10 s. 68-70  szczegóły 
102.książka: Bogołębska Barbara: Tradycje retoryczne w stylistyce polskiej. Narodziny dyscypliny. 1996 (I. Założenia: cel, przedmiot, podstawa materiałowa i metody badań. II....) szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Stylistyka 1997 nr 6 s. 602-605  szczegóły 
103.książka: Bondkowska Magdalena: Struktura językowa felietonu dekady 1968-1978.  szczegóły 
104.książka: Brzezina Maria: Polszczyzna Niemców. 1989 ([M.in. dzieje językowej stylizacji niemieckiej w utworach autorów pols...) szczegóły 
recenzja: Makarski Władysław: Polszczyzna Niemców. Akcent 1990 nr 3 s. 226-229  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Polszczyzny. Nowe Książki 1990 nr 12 s. 36-37  szczegóły 
105.książka: Brzezina Maria: Polszczyzna Niemców. 1989 (Wstęp. Część I: Prolegomena [m.in.:] Szkic dziejów językowej stylizacj...) szczegóły 
106.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 219  szczegóły 
107.książka: Brzezina Maria: Stylizacja huculska. 1992 (Wstęp. Część I: Prolegomena [m.in. rozdz.:] Huculi i huculszczyzna w l...) szczegóły 
recenzja: Dubisz Stanisław: Huculszczyzna i literatura. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 6 s. 153-156  szczegóły 
recenzja: Kurek Halina: Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 680-681  szczegóły 
recenzja: Makarski Władysław: Bliżej huculszczyzny. Akcent 1993 nr 4 s. 145-151  szczegóły 
108.książka: Brzezina Maria: Stylizacja rosyjska. Stylizacja językowa i inne ewokanty rosyjskości w utworach literackich ukazujących okres zaborów. 1997 (Wstęp [praca omawia wyniki analizy ponad stu utworów pisarzy polskich ...) szczegóły 
109.książka: Bystroń Jan Stanisław: Komizm. 1993  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Ratujmy nasz humor. Gazeta Wyborcza 1994 nr 53 s. 10  szczegóły 
110.książka: Ceglińska Anetta: Piękno papieskiego słowa. O stylu encyklik Jana Pawła II. 2000  szczegóły 
recenzja: Szmajdziński Mariusz: Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2002 nr 4 s. 302-304  szczegóły 
111.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ziejka Franciszek: Ruch Literacki 1990 z. 1 s. 92-93  szczegóły 
112.książka: Cichocka Helena: Teoria retoryki bizantyńskiej. 1994 (Przedmowa. - Bizantyńskie definicje retoryki a tradycja grecka [nt. de...) szczegóły 
113.książka: Cichocka Helena, Lichański Jakub Zdzisław, Volkmann Richard: Zarys historii retoryki. Od początku do upadku cesarstwa bizantyjskiego. Wprowadzenie do retoryki Greków i Rzymian. 1993 (Uwagi wstępne. - Helena Cichocka, Jakub Z. Lichański: Zarys historii r...) szczegóły 
recenzja: Zgórzak Michał: Retoryka. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 19  szczegóły 
114.książka: Cichocka Helena, Lichański Jakub Zdzisław, Volkmann Richard: Zarys historii retoryki. Od początku do upadku cesarstwa bizantyńskiego. Wprowadzenie do retoryki Greków i Rzymian. 1995  szczegóły 
115.książka: Cyzman Marzenna: Osobowe nazwy własne w dziele literackim z perspektywy jego ontologii. 2009  szczegóły 
116.książka: Dobrzyńska Teresa: Metafora. 1984  szczegóły 
recenzja: Spychała Izabela: Roczniki Humanistyczne 1992 t. 34 (1986) z. 3 s. 135-140  szczegóły 
117.książka: Dobrzyńska Teresa: Mówiąc przenośnie... Studia o metaforze. 1994 (Słowo wstępne. Metafora w tekście: Interpretacja wypowiedzi metaforycz...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Elżbieta: Stylistyka 1995 nr 4 s. 385-390  szczegóły 
recenzja: Kluba Agnieszka: Metafora ograniczona?. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 126-132  szczegóły 
recenzja: Tokarzewska Monika: Metafora: Szekspir i wypowiedzi polityków. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 153-155  szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 194-200  szczegóły 
118.książka: Dubisz Stanisław: Język i polityka. Szkice z historii stylu retorycznego. 1992 (Słowo wstępne. - Język - polityka - retoryka. - Część I: Wśród oratoró...) szczegóły 
recenzja: Bogołębska Barbara: Stylistyka 1994 nr 3 s. 238-241  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Barok 1997 nr 2 s. 195  szczegóły 
119.książka: Dziamska-Lenart Gabriela: Innowacje frazeologiczne w powojennej felietonistyce polskiej. 2004  szczegóły 
120.książka: Dziennikarstwo i świat mediów. 2000 (Zbigniew Bauer, Edward Chudziński: Od redaktorów. * Z teorii i histori...) szczegóły 
recenzja: Peters Lesław: Zawód w pigułce. Konspekt 2000 nr 3 s. 141-142  szczegóły 
recenzja: Wieczorkowski Kazimierz: Kompendium wiedzy o mediach. Zeszyty Prasoznawcze 2002 nr 3/4 s. 178-180  szczegóły 
121.książka: Encyklopedia języka polskiego. 1994  szczegóły 
recenzja: Mest'an Antonin: Slavia 1995 z. 4 s. 463-464  szczegóły 
122.książka: Encyklopedia języka polskiego. 1991 ([Wyd. 1 pt.: Encyklopedia wiedzy o języku polskim]....) szczegóły 
recenzja: Kowalik Krystyna: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 4/5 s. 348-355  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: Igraszki... encyklopedystów. Opole 1991 nr 1/2 s. 46  szczegóły 
123.książka: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. 1995 ([Zawiera m.in. hasła rzeczowe z zakresu stylistyki oraz hasła osobowe ...) szczegóły 
omówienie: Kuratczyk Magdalena: O znaczeniu "Encyklopedii językoznawstwa ogólnego" dla rusycystów. Przegląd Rusycystyczny 1995 r. 18 z. 1/2 s. 57-66  szczegóły 
124.książka: Frazeologia a religia. Tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego, Opole 4-6 września 1996. 1996 ([Zawiera tezy referatów z międzynarodowego sympozjum slawistycznego "F...) szczegóły 
125.książka: Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych. 2004 ([Zawiera m.in.:] Krystyna Wojtczuk: Wstęp. * Beata Burska-Ratajczyk: F...) szczegóły 
126.książka: Gardzińska Janina: Słowa i teksty. Studia językoznawcze. 2011  szczegóły 
127.książka: Graf Magdalena: Onomastyka na usługach socrealizmu. Antroponimia w literaturze lat 1949-1955. 2006  szczegóły 
128.książka: Grzenia Jan: Język poetycki jako struktura polifoniczna. Na materiale poezji polskiej XX wieku. 1999 (Zarysowanie problemu. - Odmiany polifoniczności. Polifonia językowa - ...) szczegóły 
recenzja: Fliciński Piotr: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2000 t. 7 s. 271-277  szczegóły 
129.książka: Grzmil-Tylutki Halina: Metaphore. Jeu de redondances semantiques dans le texte. 1994  szczegóły 
130.książka: Ignatowicz-Skowrońska Jolanta: Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej. 2008  szczegóły 
131.książka: Imâ teksta, imâ v tekste. 2004 ([M.in. zawiera:] Barbara Bogołębska: Stilistika i ritorika zaglavij. -...) szczegóły 
132.książka: Janus-Sitarz Anna: Groteska literacka. Od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka. 1997 (Wstęp. * Część pierwsza. Próba określenia groteskowości w literaturze....) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 377 (not....) szczegóły 
recenzja: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Groteska - pisarstwo niebanalne. Polonistyka 1999 nr 8 s. 504-505  szczegóły 
recenzja: R.K.: Zabawy i Zabawki 1998 nr 3 s. 124-126  szczegóły 
133.książka: Jędrzejko Ewa: Nominalizacje w systemie i w tekstach współczesnej polszczyzny. 1993 ([Zawiera m.in. rozdz.:] Nominalizacje we współczesnej prozie artystycz...) szczegóły 
recenzja: Stylistyka 1995 nr 4 s. 392-394 (nota...) szczegóły 
134.książka: Język i styl gatunków literackich oświecenia i romantyzmu. 1995 (Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski: Słowo wstępne. - Wykaz ważniej...) szczegóły 
recenzja: Mikołajczakowa Bożena: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1996 t. 3 s. 262-267  szczegóły 
recenzja: Stylistyka 1996 nr 5 s. 451-452 (nota...) szczegóły 
135.książka: Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki. 2009  szczegóły 
136.książka: Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś - III: Linguaria. 2001 ([M.in. zawiera rozprawy:] Jaroslav Chornen'kijj: Oleksa Gorbach pro vz...) szczegóły 
137.książka: Język nowej literatury. 2012  szczegóły 
138.książka: Język pisarzy - problemy słownictwa. 2011  szczegóły 
139.książka: Język pisarzy jako problem lingwistyki. 2009  szczegóły 
140.książka: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji, Gniezno, 3-5 czerwca 2004. 2005 ([Zawiera m.in.:] A. Wstęp. Wojciech Polak: Homilia wygłoszona na Mszy ...) szczegóły 
141.książka: Język, stereotyp, przekład. 2002 ([Tom pokonferencyjny sesji "Język - Stereotyp - Przekład" z 15-18 XI 2...) szczegóły 
recenzja: Hołobut Agata: Stereotyp w przekładzie. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 128-133 (z not. o autorce art. na s. 135...) szczegóły 
142.książka: Język, styl, tekst w teorii i praktyce badawczej. 2012  szczegóły 
143.książka: Język zwierciadłem kultury czyli Nasza codzienna polszczyzna. 1988 ([M. in.:] M. Borejszo, H. Zgółkowa: Teksty ulotne, choć pisane [poetyk...) szczegóły 
recenzja: J.K.: Świat Książki 1989 nr 2 s. 17  szczegóły 
144.książka: Językowy obraz świata. 1990 ([Jerzy Bartmiński] J.B.: Słowo wstępne. - Henryk Kardela: Ogdena i Ric...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Język a rzeczywistość. Nowe Książki 1992 nr 12 s. 23  szczegóły 
145.książka: Johnson Mark, Lakoff George: Metafory w naszym życiu. 1988 ([Studium językoznawcze, zawiera także rozdziały o metonimii i personif...) szczegóły 
recenzja: Kalbarczyk Adam: Wokół metafory. Kresy 1990 nr 2/3 s. 163-166  szczegóły 
recenzja: Kleszczowa Krystyna: "Metafory..." w badaniach diachronicznych. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 1/2 s. 41-48  szczegóły 
recenzja: Koper Anna: Etnolingwistyka 1990 t. 3 s. 214-219  szczegóły 
recenzja: Rogalska Janina: Świat Książki 1989 nr 2 s. 18  szczegóły 
recenzja: Tokarz Marek: Podstawowe założenia teorii metafory Lakoffa I Johnsona. Nowa Krytyka 2000 nr 11 s. 253-261  szczegóły 
recenzja: Wierzbowski Ludwik: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Filologia Polska. Prace Językoznawcze 1994 nr 17/18 (1993) s. 261-263  szczegóły 
recenzja: Woźniak Jacek K.: Metafory w naszym życiu. Studia Filozoficzne 1990 nr 1 s. 208-211  szczegóły 
recenzja: Wójcik Maria: Kultura [Warszawa] 1989 nr 11 s. 10  szczegóły 
146.książka: Kabata Maria: Współczesna poezja kapłańska. Cechy stylowe. 2010  szczegóły 
147.książka: Kategorie pragmatyczne w tekście literackim. Wstęp do stylistyki pragmatycznej. (Ewa Sławkowa: Przedmowa. * I. Ewa Sławkowa: Stylistyka a pragmatyka: U...) szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Stylistyka 2001 nr 10 s. 542-546  szczegóły 
148.książka: Kawka Maciej: Studia konfrontatywne i tekstologiczne: polski-macedoński. 1994 ([M.in.:] Na tie zboroi... O miejscu i funkcji przyimka w strukt...) szczegóły 
149.książka: Kloch Zbigniew: Spory o język. 1995 ([Studia nad świadomością językową i stylistyczną okresu 1795-1830 m.in...) szczegóły 
recenzja: Bogołębska Barbara: Poradnik Językowy 1996 z. 2 s. 55-57  szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 1998 nr 13 s.275-277  szczegóły 
recenzja: Maćkowiak Krzysztof: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 171-176  szczegóły 
recenzja: Szary-Matywiecka Ewa: Polskie spory o język. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 81-92  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Nowe Książki 1996 nr 1 s. 37 (nota...) szczegóły 
150.książka: Kopertowska Danuta: Analiza stylistyczno-językowa tekstu. 1992  szczegóły 
151.książka: Korolko Mirosław: Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. 1998  szczegóły 
recenzja: (mer): Dar perswazji. Forum Akademickie 1999 nr 2 s. 62  szczegóły 
recenzja: M.Rz.: Noty. Polonistyka 1999 nr 6 s. 381  szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 35 (not....) szczegóły 
152.książka: Korolko Mirosław: Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. 1990 (Wprowadzenie. - Podstawowe pojęcia i zasady retoryki. Inwencja. Kompoz...) szczegóły 
recenzja: Bogołębska Barbara: Ruch Literacki 1991 z. 4 s. 429-430  szczegóły 
recenzja: Cichocka Helena: O "Sztuce retoryki" krytycznie. Nowe Książki 1991 nr 2 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Cichocka Helena: Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 230-236  szczegóły 
recenzja: Otwinowska Barbara: Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 237-244  szczegóły 
recenzja: Raducha Wojciech: Powrót retoryki. Po prostu 1991 nr 11 s. 9  szczegóły 
recenzja: Sołtysiak Michał: Edukacja i Dialog 1996 nr 5 s. 24  szczegóły 
recenzja: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: Eos 1993 t. 80 (1992) z. 1 s. 138-141  szczegóły 
recenzja: Wilczek Piotr: Dwa spojrzenia na retorykę. Ogród 1991 nr 4 s. 318-322  szczegóły 
153.książka: Koziara Stanisław: Frazeologia biblijna w języku polskim. 2001 ([Prezentacja podstawowego korpusu stałych związków frazeologicznych po...) szczegóły 
recenzja: Bąba Stanisław: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2003 t. 10 s. 303-306  szczegóły 
recenzja: Bieńkowska Danuta: O frazeologizmach biblijnych. Konspekt 2002 nr 11 s. 150-152  szczegóły 
recenzja: Dziamska-Lenart Gabriela: Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 4 s. 306-308  szczegóły 
recenzja: Potaś Marta: Frazeologia zakorzeniona w Biblii. Nowa Polszczyzna 2003 nr 1 s. 66-67  szczegóły 
154.książka: Kreowanie świata w tekstach. 1995 (Andrzej M. Lewicki, Ryszard Tokarski: Wstęp. * Zagadnienia ogólne: Grz...) szczegóły 
recenzja: (mw): Stylistyka 1996 nr 5 s. 453 (nota...) szczegóły 
155.książka: Krokiewicz Adam, Pąkcińska Maria: Praktyczna stylistyka łacińska. 1992  szczegóły 
156.książka: Kupiszewski Władysław: Z zagadnień języka pisarzy. 2004 (Wstęp. - Artyzm językowy Jana Kochanowskiego. Czy naprawdę niemoc poet...) szczegóły 
recenzja: Masovia Mater 2005 nr 2 s. 3 (not....) szczegóły 
157.książka: Kurkowska Halina, Skorupka Stanisław: Stylistyka polska. Zarys. 2001 (Stanisław Gajda: "Stylistyka polska" i stylistyka w Polsce [wstęp]. Wy...) szczegóły 
158.książka: Lausberg Heinrich: Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. 2002 ([Encyklopedyczny leksykon i wokabularz starożytnych, średniowiecznych ...) szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Sztuka słowa. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 43-44  szczegóły 
recenzja: Korwin-Piotrowska Dorota: Retoryka dla (bardzo) cierpliwych. Znak 2003 nr 11 s. 145-148 (z not. o autorce art....) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Słownik Lausberga po polsku. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 1 s. 122-126  szczegóły 
recenzja: Pelc Janusz: Nad polską wersją dzieła Lausberga. Barok 2003 nr 1 s. 181-185  szczegóły 
recenzja: Rusinek Michał: Pochwała filologii. Rzecz o Książkach 2003 nr 6 s. D3  szczegóły 
recenzja: Wojtkowska Marta: Barok 2003 nr 1 s. 202-206  szczegóły 
sprostowanie: "Homini" przeprasza. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 43  szczegóły 
159.książka: Les jeux de l'ironie litteraire. 1994 (Anna Drzewicka: Avant-propos [wstęp]. - Wacław Rapak: La litterarite d...) szczegóły 
160.książka: Leszczyński Zenon: Szkice o tabu językowym. 1988 ([Dot. m.in. eufemizmu i tabu językowego w tekstach literackich]....) szczegóły 
recenzja: Dziurdzikowski Andrzej: Nowe Książki 1989 nr 5 s. 50 ([nota]....) szczegóły 
161.książka: Lichański Jakub Zdzisław: Retoryka. Od renesansu do współczesności - tradycja i innowacja. 2000 (Wprowadzenie. - Część I. Retoryka w dobie renesansu: 1. Ars artium<...) szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: Spotkania z retoryką. Barok 2001 nr 2 s. 136-140  szczegóły 
sprostowanie: "Homini" przeprasza. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 43  szczegóły 
162.książka: Lichański Jakub Zdzisław: Retoryka. Od średniowiecza do baroku. Teoria i praktyka. 1992 (Wprowadzenie. - Jak rozumiano "techne rhetorike"? Przegląd definicji r...) szczegóły 
recenzja: Cichocka Helena: Retoryka od antyku do Baroku. Nowe Książki 1992 nr 12 s. 44-45 (z fot. Jakuba Z. Lichańskiego...) szczegóły 
163.książka: Lichański Jakub: Co to jest retoryka?. 1996 (Wstęp. Po co retoryka? 1. Retoryka: historia i system. 2. Inventio i d...) szczegóły 
164.książka: Literatura i język wczoraj i dziś. 2007 ([Zawiera m.in.:] Studia i szkice ofiarowane Doktor Jadwidze Litwin w 3...) szczegóły 
165.książka: Loewe Iwona: Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski. 2000 (Wprowadzenie. 1. Analityzmy werbo-nominalne w badaniach językoznawczyc...) szczegóły 
recenzja: Rejter Artur: Poradnik Językowy 2002 z. 1 s. 72-75  szczegóły 
166.książka: Maćkowiak Krzysztof: Słownik a poezja. Z zagadnień świadomości leksykalnostylistycznej polskiego oświecenia. 2001 (Wstęp. I. Podstawy ogólnoteoretyczne pracy. 1. Zbiorowa świadomość jęz...) szczegóły 
recenzja: Gorzelana Joanna: Poezja słów. Pro Libris 2002 nr 1 s. 121-122  szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 2002 nr 18 s. 297-298  szczegóły 
167.książka: Między dawnymi a nowymi słowy. 2010  szczegóły 
168.książka: Miłość niejedno ma imię. Studium monograficzne. 2011  szczegóły 
169.książka: Mowy piękno wielorakie. 2000 ([Zawiera teksty wygłoszone na konferencji zorganizowanej przez Zakład ...) szczegóły 
170.książka: Nauka o języku dla polonistów. 1999  szczegóły 
171.książka: Nauka o języku dla polonistów. 2002  szczegóły 
172.książka: Nauka o języku dla polonistów. 1996  szczegóły 
173.książka: Nauka o języku dla polonistów. Wybór zagadnień. 1994 ([M.in. zawiera:] Józef Porayski-Pomsta: Komunikacja językowa. 1. Wprow...) szczegóły 
174.książka: Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne. 1993 ([Dedykacja:] Pamięci Bogusławy Kaczyńskiej i Adama Stanowskiego. - [Je...) szczegóły 
175.książka: Nazwy własne a społeczeństwo. T. 2. 3) Toponimia. 4) Chrematonimia. 5) Urbanonimia. 6) Onomastyka literacka. 7) Varia. 2010 ( ...) szczegóły 
176.książka: Niesporek Bernadeta: Język wierszy dla dzieci (Na materiale "Świerszczyka"). 1990 (Wstęp. - Wiersze dla dzieci jako komunikat w prasie (Na przykładzie te...) szczegóły 
recenzja: Kowalski Piotr: Wierszyki dla dzieci, język potoczny i folklorystyka. Literatura Ludowa 1993 nr 2 s. 43-45  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Z badań nad twórczością dla młodych. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 40  szczegóły 
177.książka: Nowotna Magdalena: Le Sujet et son identite. Dans le discours litteraire polonais contemporain. Analyse semio-linguistique. 1993 (La crise du vouloir. La crise du l'identite. Le crise de l'etre. L'esp...) szczegóły 
recenzja: Urbańska Dorota: Pamiętnik Literacki 2001 z. 4 s. 227-229  szczegóły 
178.książka: O stylu poezji i prozy. Funkcje, kategorie, struktury. 1995 (Przedmowa. * Proza: Stefan Reczek: O ludowej prozie Jana Wiktora. - Ja...) szczegóły 
recenzja: Kałkowska Anna: Stylistyka 1996 nr 5 s. 424-430  szczegóły 
179.książka: Od miłości do nienawiści. Językowe mechanizmy kreowania emocji. 2010 ([Zawiera m.in.:] Wioletta Kochmańska, Bożena Taras: Słowo wstępne. - K...) szczegóły 
180.książka: Pajdzińska Anna: Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji. 1993 (Wstęp. - Kanoniczne użycia frazeologizmów. Frazeologizm a kontekst. Mo...) szczegóły 
recenzja: Dobrzyńska Teresa: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 234-238  szczegóły 
recenzja: Dziamska Gabriela: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 2 s. 131-134  szczegóły 
recenzja: Perużyńska Iwona: O frazeologizmach w poezji. Polonistyka 1995 nr 6 s. 438-439  szczegóły 
181.książka: Pajdzińska Anna: Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji. 2005  szczegóły 
182.książka: Papiór Jan: Ironie (Diachronische Begriffsentwicklung). 1989 (Einfuerung. Das Wort "Ironie". Die wiessenschaftlichen Bemuehungen um ...) szczegóły 
183.książka: Papla Eulalia: Poetyka. Skrypt dla studentów filologii ukraińskiej. 1994 (Od autorki. - Część I. Stylistyka: Wprowadzenie do przedmiotu zajęć. F...) szczegóły 
recenzja: Łazarczyk Bohdan: Slavia Orientalis 1996 nr 1 s. 154-155  szczegóły 
184.książka: Perspektywy polskiej retoryki. 2007  szczegóły 
185.książka: Piechota Marek: O tytułach dzieł literackich w pierwszej połowie XIX wieku. 1992 (Uwagi wstępne. - Tytuł od nazwy własnej do mikrokosmosu dzieła: Rozpoz...) szczegóły 
recenzja: Piasecka Maria: Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 241-245  szczegóły 
186.książka: Piękno języka specjalistycznego a precyzja języka literackiego. 2008  szczegóły 
187.książka: Piętkowa Romualda: Funkcje wyrażeń werbalizujących kategorie przestrzenne (Na materiale współczesnej poezji polskiej). 1989  szczegóły 
188.książka: Pisarkowa Krystyna: Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień. 1994 ([M.in.:] Stanisław Urbańczyk: Profesor Krystyna Pisarkowa w roli jubil...) szczegóły 
recenzja: (wa): Stylistyka 1995 nr 4 s. 398-399  szczegóły 
189.książka: Polszczyzna regionalna w okresie renesansu i baroku. 1984  szczegóły 
recenzja: Łesiów Michał: Region Lubelski 1991 r. 3 (1988) s. 260-264  szczegóły 
190.książka: Povtor v hudožestvennom tekste = Powtórzenie w tekście artystycznym. 2012  szczegóły 
191.książka: Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej. 1997 ([Zawiera materiały z konferencji "Praktyka językowo-stylistyczna w tek...) szczegóły 
192.książka: Przejawy potoczności w tekstach artystycznych. 2001 (Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski: Słowo wstępne. * Edward Homa: ...) szczegóły 
recenzja: Zdziennicki Tomasz: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 509-513  szczegóły 
193.książka: Przewodnik po stylistyce polskiej. 1995 (Przedmowa. - Stanisław Gajda: Styl i stylistyka. Zagadnienia ogólne. -...) szczegóły 
recenzja: Przymuszała Lidia: Poradnik Językowy 1996 z. 9 s. 71-74  szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Stylistyka 1997 nr 6 s. 591-602  szczegóły 
194.książka: Przez słowo - w słowach - o słowach. 2009  szczegóły 
195.książka: Przyklenk Joanna: Staropolska kronika jako gatunek mowy. 2009  szczegóły 
196.książka: Puzynina Jadwiga: Język wartości. 1992 (Wstęp. - Cz. 1. Problemy ogólne: "Wartość" w języku polskim i jego sło...) szczegóły 
recenzja: Lubaszewska Antonina: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 434-435  szczegóły 
recenzja: Matuszczyk Bożena: Nie ustający spór o wartości. Ethos 1994 nr 3 s. 238-241  szczegóły 
recenzja: Narbutt Jerzy: A może nie jest tak źle?. Ład 1992 nr 21 s. 7  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Wartości i wartościowanie. Nowe Książki 1993 nr 3 s. 67-68 (z fot. Jadwigi Puzyniny...) szczegóły 
recenzja: Węgrzynek Katarzyna: Aksjologia a badania nad językiem wartości (na marginesie prac J. Puzyniny: Język wartości i J. Lipca: W przestrzeni wartości). Polonica [Kraków] 1995 t. 17 s. 209-213  szczegóły 
recenzja: Wołowik Barbara: Pytania o wartości. Opole 1993 nr 1/2 s. 53-54  szczegóły 
197.książka: Retoryka antyczna i jej dziedzictwo. 1996 (Od redakcji. * Cz. I: Materiały sesji naukowej Polskiego Towarzystwa F...) szczegóły 
198.książka: Retoryka w XV stuleciu. Studia nad tradycjami, teorią i praktyką retoryki piętnastowiecznej. 1988 (M. Frankowska-Terlecka: Przedmowa. * Część teoretyczno-historyczna: J....) szczegóły 
recenzja: Kasprzyk Krystyna: Studia Mediewistyczne 1992 t. 28 s. 157-159  szczegóły 
recenzja: Klimecka Grażyna: Nowe Książki 1989 nr 10 s. 88-89  szczegóły 
recenzja: Kraus Jiri: x 1989 ([w czasopiśmie:] Listy Filologicke (Praha) 1989 nr 4 s. 245-246...) szczegóły 
recenzja: Stec Wiesław: Retoryka XV wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 8/9 s. 170-174  szczegóły 
199.książka: Rusinek Michał: Między retoryką a retorycznością. ([Dot. statusu i miejsca ponowoczesnej retoryki. Zawiera działy:] Wstęp...) szczegóły 
recenzja: Karwowski Piotr: Między retoryką a retorycznością. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 170-174  szczegóły 
200.książka: Ruszkowski Marek: Główne tendencje syntaktyczne w polskiej prozie artystycznej dwudziestolecia międzywojennego. 1997 (Wstęp: 1. Miejsce stylistyki. 2. Składnia w badaniach stylistycznych. ...) szczegóły 
recenzja: Fedorowicz Agnieszka: Polonica [Kraków] 1998 t. 19 s. 222-227  szczegóły 
recenzja: Rybka Małgorzata: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1997 t. 4 s. 239-243  szczegóły 
201.książka: Ruszkowski Marek: O stylu prozy polskiej XX wieku. Zbiór studiów. 2000 ( Wstęp. * Językoznawcza interpretacja pojęcia "styl". * Zagadnienia og...) szczegóły 
202.książka: Semantyka tekstu artystycznego. 2001 (Anna Pajdzińska, Ryszard Tokarski: Wstęp. * Ewa Sławkowa: Instrumenta...) szczegóły 
203.książka: Składnia, stylistyka, struktura tekstu. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Teresie Ampel. 2002 ([Dedykacja:] Pani prof. dr hab. Teresie Ampel z okazji siedemdziesiąte...) szczegóły 
204.książka: Skubalanka Teresa: Herbert, Szymborska, Różewicz. Studia stylistyczne. 2008  szczegóły 
205.książka: Skubalanka Teresa: O stylu poetyckim i innych stylach języka. Studia i szkice teoretyczne. 1995 (Przedmowa. - O pojęciu funkcji w stylistyce. Zagadnienia kompozycji ję...) szczegóły 
recenzja: Stylistyka 1995 nr 4 s. 406 (nota...) szczegóły 
recenzja: Treder Jerzy: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 4/5 s. 359-364  szczegóły 
206.książka: Skubalanka Teresa: Podstawy analizy stylistycznej. Rozważania o metodzie. 2001 (Wstęp. - 1. Hermeneutyczne aspekty interpretacji stylistycznej. 2. Str...) szczegóły 
recenzja: Bańkowska Edyta: Poradnik Językowy 2002 z. 3 s. 61-63  szczegóły 
recenzja: Witosz Bożena: Stylistyka 2002 nr 11 s. 557-561  szczegóły 
polemika: Skubalanka Teresa: Kilka uwag w związku z recencją Bożeny Witoszowej (Witosz 2002: 557-561) mojej książki "Podstawy analizy stylistycznej" (Skubalanka 2001). Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 514-516  szczegóły 
207.książka: Skubalanka Teresa: Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej języka polskiego. 1991 (Wstęp. - Założenia metodologiczne. Podstawowe pojęcia gramatyki stylis...) szczegóły 
recenzja: Wyderka Bogusław: Stylistyka 1992 nr 1 s. 173-176  szczegóły 
nawiązanie: Skubalanka Teresa: Postscriptum do "Wprowadzenia do gramatyki stylistycznej języka polskiego". Stylistyka 1997 nr 6 s. 513-524  szczegóły 
208.książka: Skudrzykowa Aldona: Język (za) pisany. O kolokwialności dialogów współczesnej prozy polskiej. 1994 (Wstęp. Rozdział pierwszy. Utwór literacki jako fakt socjolingwistyczny...) szczegóły 
recenzja: Bańkowska Edyta: Poradnik Językowy 1995 z. 5/6 s. 87-88  szczegóły 
recenzja: Stylistyka 1995 nr 4 s. 406-407 (nota...) szczegóły 
209.książka: Skudrzykowa Aldona, Sławkowa Ewa, Witosz Bożena, Wojtak Maria: Style literatury (po roku 1956). 2003 ([Dot. niektórych tendencji stylistycznych w tekstach literackich z lat...) szczegóły 
210.książka: Skwara Marek: O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku. 1999 (I. Perswazja w dziejach retoryki. Genus demonstrativum. Pochwała i nag...) szczegóły 
211.książka: Slavânskie âzyki. Edinicy, kategorii, cennostnye konstanty. Sbornik naučnyh trudov. 2010 ([Zawiera m.in.:] Nataliâ Alekseevna Tupikova: Poslaniâ korolâ Sigizmu...) szczegóły 
212.książka: Sławkowa Ewa: Tekst literacki w kręgu językoznawstwa. T. 1. 2012  szczegóły 
213.książka: Słowa w różnych kontekstach. 1998 ([Zawiera rozprawy; m.in.:] Dorota Adamiec: Obraz diabła w tekstach i f...) szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 49-50 (not....) szczegóły 
214.książka: Sokólska Urszula: Studia i szkice o języku pisarzy. Zagadnienia wybrane. 2010  szczegóły 
215.książka: Stachurski Edward: Słownictwo w utworach polskich naturalistów (Badania statystyczne). 1989 ([O słownictwie w prozie epickiej Ignacego Dąbrowskiego, Adolfa Dygasiń...) szczegóły 
216.książka: Stala Marian: Metafora w liryce Młodej Polski. Metamorfozy widzenia poetyckiego. 1988  szczegóły 
recenzja: (is): Odra 1990 nr 2 s. 102  szczegóły 
recenzja: Lubaszewska Antonina: Ruch Literacki 1990 z. 6 s. 451-453  szczegóły 
recenzja: Paszek Jerzy: Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 392-396  szczegóły 
recenzja: Sikora Ireneusz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 33 (1990) z. 2 s. 105-107  szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: Twórczość 1989 nr 6 s. 108-112  szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Młodopolski świat metafory. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 8/9 s. 165-167  szczegóły 
217.książka: Stelmaszuk Anna: Dialogizacija v drame i khudozhevestvennojj proze. 1998 (Vvedenie. * 1. Dialog v dramaticheskim proizvedenii: Kommunikativnaja ...) szczegóły 
recenzja: Hajczuk Roman: Linguodidactica 1999 z. 3 s. 249-251  szczegóły 
218.książka: Stępnik Krzysztof: Filozofia metafory. 1988  szczegóły 
recenzja: Kalbarczyk Adam: Wokół metafory. Kresy 1990 nr 2/3 s. 163-166  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 1990 nr 9 s. 103  szczegóły 
219.książka: Stockwell Peter: Poetyka kognitywna. Wprowadzenie. 2006  szczegóły 
220.książka: Strycharska-Brzezina Maria: Socjostylistyka a dzieje literatury polskiej. Studia nad stylizacją językową w utworach literackich.  szczegóły 
221.książka: Studia linguistica Danutae Wesołowska oblata. ([Zawiera m.in.:] Halina Kurek, Janina Labocha: Słowo wstępne [dedykacj...) szczegóły 
222.książka: Studia o tropach. 1988 ([T. ] 1. Wrocław 1988, 155 s. (Z dziejów Form Artystycznych w Literatu...) szczegóły 
recenzja: Japola Józef: Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 342-346  szczegóły 
223.książka: Studia rhetorica. 2011  szczegóły 
224.książka: Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie Jej pracy naukowo-dydaktycznej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Władysława Książek-Bryłowa: Jubileusz Profesor Haliny...) szczegóły 
225.książka: Styl a semantyka. 2008  szczegóły 
226.książka: Styl a tekst. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole 26-28.09.1995 r.. 1996 (Stanisław Gajda: Słowo wstępne. * I. Edward Kasperski: Balbus czy Bac...) szczegóły 
227.książka: Stylistyczne konfrontacje. Materiały konferencji naukowej, Opole 23-25.09.1993 r.. 1994 (Mieczysław Balowski: Podstawowe zagadnienia stylistyki porównawczej (z...) szczegóły 
228.książka: Stylistyka a pragmatyka. 2001 ([Materiały z konferencji naukowej zorg. w X 2000 w Katowicach. Zawiera...) szczegóły 
recenzja: Ficek Ewa: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 436-443  szczegóły 
229.książka: Synteza w stylistyce słowiańskiej. Materiały konferencji z 24-26 IX 1990 r. w Opolu. 1991 (I.: Stanisław Gajda: Stan współczesnej stylistyki a synteza stylistycz...) szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Synteza w stylistyce słowiańskiej. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 140-142  szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Synteza w stylistyce słowiańskiej. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 140-142  szczegóły 
230.książka: Systematyzacja pojęć w stylistyce. Materiały z konferencji z 24-26 IX 1991 r.. 1992 (Część I: Stanisław Gajda: Dylematy stylistyka. - Margarita N. Kozhina:...) szczegóły 
artykuł: Ohnheiser Ingeborg: Zeitschrift fuer Slawistik 1992 t. 37 nr 2 s. 293-295  szczegóły 
231.książka: Szczerbowski Tadeusz: O grach językowych w tekstach polskiego i rosyjskiego kabaretu lat osiemdziesiątych. 1994 (Wstęp. - Kabaret jako ludus. Problemy klasyfikacji kabaretu. Ch...) szczegóły 
recenzja: Cieniawa Bartosz: Slavia Orientalis 1995 nr 4 s. 587-588  szczegóły 
recenzja: Stylistyka 1995 nr 4 s. 407-411  szczegóły 
recenzja: Żemła Katarzyna: Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 20 z. 3/4 (1997) s. 287-289  szczegóły 
232.książka: Szturc Włodzimierz: Ironia romantyczna. Pojęcie, granice i poetyka. 1992 (Od autora. - Część pierwsza: Ironia sokratyczna: I. Ironia Sokratesa i...) szczegóły 
recenzja: A.F.: Nowe Książki 1993 nr 8 s. 58 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20 (notka...) szczegóły 
recenzja: Kalinowska Maria: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 228-236  szczegóły 
233.książka: Szturc Włodzimierz: Osiem szkiców o ironii. 1994 (I. "Król Edyp" Sofoklesa. Ironia tragiczna jako zasada budowy akcji tr...) szczegóły 
234.książka: Szymoniak Krzysztof, Zgółka Tadeusz, Zgółkowa Halina: Słownictwo polskich tekstów rockowych. Listy frekwencyjne. 1991  szczegóły 
recenzja: Gladney Frank Y.: Slavic Review 1993 t. 52 nr 4 s. 881-883  szczegóły 
235.książka: Śliwiński Władysław: Poetyckie konstrukcje nominalne w dziejach polskiego wiersza. Kategorie i subkategorie połączeniowe. 2000 (1. Wstęp. 2. Charakterystyka poetyckich konstrukcji nominalnych w posz...) szczegóły 
236.książka: Ślósarska Joanna: Syntagmatyka poetycka. 1995 (Zagadnienia składni w poezji w kontekście teorii składni w gramatykach...) szczegóły 
237.książka: Śniecikowska Beata: "Nuż w uhu"? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu. 2008  szczegóły 
238.książka: Świat humoru. 2000 (Stanisław Gajda: Słowo wstępne. * I. Humor jako zjawisko kulturowe: Kr...) szczegóły 
recenzja: Raskin Victor: Stylistyka 2001 nr 10 s. 515-521  szczegóły 
239.książka: Świat roślin w języku i kulturze. 2001 ([Zawiera m.in.:] Anna Dąbrowska, Irena Kamińska-Szmaj: Wstęp. - Anna K...) szczegóły 
240.książka: Święcicka Małgorzata: Kreacja dialogu potocznego we współczesnej polskiej prozie dla młodzieży. 1999 (Wstęp. - I. Rozmowa w literackim zapisie. II. Kreowanie sytuacji komun...) szczegóły 
recenzja: Brus Beata: Stylistyka 2001 nr 10 s. 552-555  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Dobry rok. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 25-26  szczegóły 
recenzja: Smól Joanna: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 5 s. 384-387  szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 167 (notka...) szczegóły 
241.książka: Tabu w języku i kulturze. 2009  szczegóły 
242.książka: Thom Francoise: Drewniany język. 1990 ([Dedykacja:] Dla Alain Besancona. - Wstęp do wydania polskiego. - Wpro...) szczegóły 
recenzja: Awdiejew Aleksy: Uczennica Besancona o języku totalitarnym. Arka 1991 nr 31 s. 129-131  szczegóły 
recenzja: Czarnecka Katarzyna: Poradnik Językowy 1992 z. 9/10 (1991) s. 419-420  szczegóły 
243.książka: Tokarski Ryszard: Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie. 1995 ([M.in. na materiale polskiej poezji XX w.]...) szczegóły 
recenzja: Jajdelski Wojciech: Barwy i ich semantyczne konotacje. Literatura Ludowa 1998 nr 1 s. 67-71  szczegóły 
recenzja: (mw): Stylistyka 1996 nr 5 s. 461-462 (nota...) szczegóły 
244.książka: Tomasik Wojciech: Od Bally'ego do Banfield (i dalej). Sześć rozpraw o "mowie pozornie zależnej". 1992 (Wprowadzenie. - Trzy słowa i wiele problemów (Doktryna "Le style indir...) szczegóły 
recenzja: Balbus Stanisław: Ruch Literacki 1994 z. 1/2 s. 145-147  szczegóły 
recenzja: Dobrzyńska Teresa: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 248-253  szczegóły 
recenzja: Paszek Jerzy: I co dalej? (z mową pozornie zależną). Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 104-108  szczegóły 
245.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dagilis Monika: Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35 (1987) z. 3 s. 127-128  szczegóły 
246.książka: Tutak Kinga: Leksykalne nieczasownikowe wykładniki modalności epistemicznej w autobiografiach. 2003 (Wstęp. - Część I: 1. Autobiografia jako gatunek piśmienniczy. 2. Pojęc...) szczegóły 
247.książka: Ulcinaite Eugenija: Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie w XVII wieku. Próba rekonstrukcji schematu retorycznego. 1984  szczegóły 
recenzja: Topolska Maria Barbara: Eugenija Ulcinajte, Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie w XVII wieku. Próba rekonstrukcji schematu retorycznego. Lituano-Slavica Posnaniensia 1990 t. 4 s. 284-289  szczegóły 
248.książka: Uździcka Marzanna: Tytuł utworu literackiego. Studium lingwistyczne. 2007  szczegóły 
249.książka: W kręgu wiernej mowy. 2004 ([Księga jubileuszowa dla Jana Mazura. Zawiera m.in.:] Panu Profesorowi...) szczegóły 
250.książka: Walczak Bogdan: Zarys dziejów języka polskiego. 1995  szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Stylistyka 1996 nr 5 s. 430-434  szczegóły 
251.książka: Walczak Bogdan: Zarys dziejów języka polskiego. 1999  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Mała historia języka. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 38-39  szczegóły 
252.książka: Wieczorek Izabela: Nazwa w tekście i tekst w nazwie. Antroponimy w polskich przysłowiach i związkach frazeologicznych. 2010  szczegóły 
253.książka: Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki. 2004 ([Tom pokonferencyjny sesji odbywającej się w Kielcach 25-25 IX 2002. Z...) szczegóły 
254.książka: Wilkoń Aleksander: Język artystyczny. Studia i szkice. 1999 (Język artystyczny i jego miejsce wśród innych odmian językowych. Język...) szczegóły 
recenzja: Bańkowska Edyta: Poradnik Językowy 2000 z. 8 s. 82-83  szczegóły 
recenzja: Fliciński Piotr: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2001 t. 8 s. 214-220  szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Stylistyka 2001 nr 10 s. 540-542  szczegóły 
255.książka: Wilkoń Aleksander: Z dziejów języka literatury polskiej. 2001 (Uwagi wstępne. I. Średniowieczny bukiet maryjny: "Kwiatek czysty smutn...) szczegóły 
recenzja: (ak): Śląsk 2002 nr 4 s. 78  szczegóły 
256.książka: Wor(l)ds in transition. Studies in language, culture and literature. Essays in honour of professor Janusz Arabski on his 65th birthday. 2004 ([Zawiera m.in.:] Ewa Borkowska, Andrzej Łyda: Editors' note. * Words i...) szczegóły 
257.książka: Wróblewski Piotr: Struktura, typologia i frekwencja polskich metafor. 1998 ([na materiale z języka literackiego i potocznego; zawiera:] Wstęp * I....) szczegóły 
258.książka: Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej). 1994 ([Zawiera m.in.:] Aldona Skudrzykowa: Język mówiony w dialogach literac...) szczegóły 
recenzja: Malinowska Ewa: Stylistyka 1995 nr 4 s. 371-374  szczegóły 
259.książka: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. [T.] 2 Od leksyki do języka poezji. 2010  szczegóły 
260.książka: Wyderka Bogusław: Cechy składniowo-stylistyczne siedemnastowiecznej prozy publicystycznej. Piśmiennictwo śląskie na tle ogólnopolskim. 1990  szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Poradnik Językowy 1992 z. 1 s. 74-76  szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Stylistyka 1992 nr 1 s. 179-181  szczegóły 
261.książka: Wysocka Aneta: O miłości uskładanej ze słów. Obraz miłości erotycznej w polszczyźnie ogólnej oraz poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świerszczyńskiej [!] i Haliny Poświatowskiej. 2009  szczegóły 
262.książka: Z problemów współczesnego języka polskiego. 1993 ([M.in.:] Bożena Witosz: Opis w tekście mówionym. - Jacek Warchala: Pot...) szczegóły 
263.książka: Ziomek Jerzy: Retoryka opisowa. 2000  szczegóły 
recenzja: Dąmbska Agata: Historycznie o poezji.... Nauka i Przyszłość 2001 nr 6 s. 6  szczegóły 
264.książka: Ziomek Jerzy: Retoryka opisowa. 1990 (Przedmiot i zakres retoryki. Z dziejów retoryki. Genologia - retoryczn...) szczegóły 
recenzja: Kasprzak Barbara: O starej retoryce na nowo. Polonistyka 1991 nr 9 s. 607-608  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Synteza myślenia o sztuce. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Malinowska Ewa: Stylistyka 1992 nr 1 s. 170-173  szczegóły 
recenzja: Sarnowska-Temeriusz Elżbieta: Vir bonus dicendi peritus. O "Retoryce opisowej" Jerzego Ziomka. Teksty Drugie 1991 nr 5 s. 98-106  szczegóły 
recenzja: Sitkowa Anna: Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 251-256  szczegóły 
recenzja: Wilczek Piotr: Dwa spojrzenia na retorykę. Ogród 1991 nr 4 s. 318-322  szczegóły 
265.książka: Ziomek Jerzy: Rzeczy komiczne. 2000 (Janina Abramowska: Jerzy Ziomek - "homo ludens" [wstęp]. - Komizm - sp...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Poważna wspólnota śmiechu. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 50-51  szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Polonistyka 2000 nr 10 s. 633 (nota...) szczegóły 
266.książka: Żonglerzy słów w literaturze. 2006 ([Dot. różnych form komizmu, gier językowych, zabaw językowych w utwora...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
267.artykuł: Alimpijeva Roza: Lingvo-psikhologicheskije osnovy semanticheskojj sootnesennosti prilagatel'nykh-cvetoovoznachenijj v khudozhestvennykh tekstakh. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1993 nr 49 s. 147-154  szczegóły 
268.artykuł: Aljakhnovihch Mihkalajj, Prygodzihch Mihkalaji: Z gihstoryih vyvychehnnja stylihstykih belaruskajj movy. Stylistyka 1992 nr 1 s. 153-156  szczegóły 
269.artykuł: Ampel Teresa: Dialogowość w stylu naukowym. Czy Pigoń rozmawia z czytelnikiem?. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1997 z. 4 s. 7-21  szczegóły 
270.artykuł: Bachorz Witold: Nowy Dar Pomorza. O nowomowie lokalnej klasy politycznej. Pogranicza 2000 nr 1/2 s. 68-73  szczegóły 
271.artykuł: Bachtin Michaił: Z problemów teorii śmiechu. Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 235-236 (notatki nt. śmiechu i jego związku z istotą powieści, m. in. w związku...) szczegóły 
272.artykuł: Bagiński Paweł: Smak koloru. Newsweek. Polska 2002 nr 24 s. 82-84 (dot. zjawiska synestezji, także w literaturze...) szczegóły 
273.artykuł: Bajerowa Irena: Cytaty obcojęzyczne w tekstach polskich jako ślady przeszłości. Poradnik Językowy 1992 z. 6 s. 412-420  szczegóły 
274.artykuł: Balcerzan Edward: O przesadzie. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 5 V s. 13 (fel. nt. nadmiernego stosowania w języku hiperbol...) szczegóły 
275.artykuł: Balowski Mieczysław: Bohemistyka 2001 nr 1 s. 84-88 ([rec. ks.:] Anna Debicka: O vystavbe a stylu textu. Stylisticke analyz...) szczegóły 
276.artykuł: Baluch Wojciech: Metafora w ujęciu kognitywnym (Przegląd). Ruch Literacki 1995 z. 2 s. 223-236  szczegóły 
277.artykuł: Banfield Ann: Styl narracyjny a gramatyka mowy niezależnej i zależnej. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 265-312 (Studia o mowie pozornie zależnej...) szczegóły 
278.artykuł: Banowska Lidia: Paradoks poetycki i formy pokrewne jako tworzywo literackie. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 159-175  szczegóły 
279.artykuł: Barczyński Janusz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1996 t. 39 z. 1/2 s. 159-163 ([rec. przekładu francuskiego książki:] Dorrit Cohn: [Transparent Minds...) szczegóły 
280.artykuł: Bartmiński Jerzy, Puzynina Jadwiga: Językowy obraz Chrystusa we współczesnej kulturze polskiej. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
281.artykuł: Bartmiński Jerzy: Ludowy styl artystyczny. x 1993 s ([W ks. zb.:] Współczesny język polski. Pod red. Jerzego Bartmińskiego....) szczegóły 
282.artykuł: Bartoszewicz Iwona: Trzej królowie. Retoryczna interpretacja pewnej biblijnej opowieści. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 2006 t. 33 s. 197-204 (m.in. nt. znaczenia retoryki w antyku i w czaach współczesnych...) szczegóły 
283.artykuł: Bartwicka Halina: Zabieg trawestacji jako środek stylistyczny nagłówków prasowych (na przykładzie języka rosyjskiego). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Rosyjska 1994 z. 16 s. 33-41 (dot. nagłówków będących parafrazami tytułów m.in. książek, przysłów, p...) szczegóły 
284.artykuł: Batorova Maria: Symbolische literarische Figur. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 49-60 (m.in. o posługiwaniu się przez słowackiego pisarza Josefa Hronskiego s...) szczegóły 
285.artykuł: Bauer Zbigniew: Jakbyś mogła słyszeć. Integracje 1995 nr 30 s. 48-49 (esej nt. natury poetyckiego języka m.in. na przykładzie wiersza Paula ...) szczegóły 
286.artykuł: Bazhenova Elena A., Podjukov I.A.: Stylistyka 1995 nr 4 s. 366-370 ([rec. ks.:] L.M. Lapp: Interpretacija nauchnogo teksta v aspekte fakto...) szczegóły 
287.artykuł: Bednarek Antoni: Oratorstwo międzywojenne i literatura (Garść przypomnień i spostrzeżeń). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 87-102 (m.in. o relacjach oratorstwa i literatury w kaznodziejstwie, mowach po...) szczegóły 
288.artykuł: Bel'chikov Julijj: Trudy akademika V.V. Vinogradova po russkojj stilistike i razvitie stilisticheskikh issledovanijj v poslednejj treti XX veka. Stylistyka 1997 nr 6 s. 51-68  szczegóły 
289.artykuł: Bereś Jerzy: O przydatności substytucyjnej i interakcyjnej teorii metafory w analizie metaforycznej wypowiedzi o Bogu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 3/4 s. 105-111  szczegóły 
290.artykuł: Bergerova Hana: Zum Lehrprogram Stilistik: Usti nad Labem, Tschechien. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 123-124 (m.in. nt. kształcenia w zakresie stylistyki na przykładzie dzieł pisar...) szczegóły 
291.artykuł: Bergmann Christian: Zur Spezifik des Kuenstlerischen Textes. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 79-82 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
292.artykuł: Bertran-Gandullo Milagros: Stilistische Besonderheiten der Darstellung von gestischem Verhalten im literarischen Text. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 97-104  szczegóły 
293.artykuł: Białoskórska Mirosława: Dzieje poetyzmów "koral" i "rubin" języku polskim. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 27-41 (na materiale literackim z różnych epok...) szczegóły 
294.artykuł: Białostocki Jan: Czy historykowi sztuki wolno być literatem?. Spotkania z Zabytkami 1990 nr 1 s. 2-4 (nt. posługiwania się przez historyków sztuki językiem literatury w pra...) szczegóły 
295.artykuł: Bieńkowska Danuta: O przeobrażeniach polskiego stylu biblijnego. Stylistyka 1993 nr 2 s. 101-109  szczegóły 
296.artykuł: Bilut Zofia: Einige Bemerkungen zur Textkomposition aus textlingustischer Sicht. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie]. Filologia Germańska 1989 z. 5 (70) s. 67-81 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
297.artykuł: Biłas Ewa, Sujkowska Katarzyna: Wielojęzyczność kłótni - poszukiwanie uniwersalności wzorca gatunkowego (na przykładzie tekstów potocznych, literackich i muzycznych). Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 307-323  szczegóły 
298.artykuł: Biniewicz Jerzy: Wyznaczniki logiczności stylu naukowego. x 1993 ([W ks. zb.:] XVII konferencja młodych językoznawców. Język. Teoria. Dy...) szczegóły 
299.artykuł: Bitner Dariusz: Powinno się. Fa-Art 1996 nr 2 s. 46-52 (o sposobach narracji na przykładzie twórczości mi.in.: Jorge Luis Borg...) szczegóły 
300.artykuł: Bogołębska Barbara: Proces wyodrębniania się teorii stylu na przełomie wieku XIX na XX. Stylistyka 1993 nr 2 s. 163-171  szczegóły 
301.artykuł: Bogołębska Barbara: Romantyczny model retoryki i nauki o stylu. Przegląd problematyki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 139-152  szczegóły 
302.artykuł: Bogołębska Barbara: Rozróżnienie stylistyki językowej i literackiej jako przedmiot polemiki naukowej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 53 s. 197-204  szczegóły 
303.artykuł: Bogołębska Barbara: Spór o subiektywizm i obiektywizm w stylistyce. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1999 t. 52 (1998) s. 137-143  szczegóły 
304.artykuł: Bogołębska Barbara: Wpływ teorii Woelfflinowskiej na badania stylistyczne. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1998 t. 51 (1997) s. 175-181 (poglądy Heiricha Woelfflina w badaniach polskich literaturoznawców...) szczegóły 
305.artykuł: Bogołębska Barbara: Zygmunt Łempicki jako badacz stylu. Stylistyka 1998 nr 7 s. 379-385  szczegóły 
306.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Teksty i głosy (z zagadnień poetyki modernizmu). Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 5-19  szczegóły 
307.artykuł: Bolotnova Nina S.: Stilistika khudozhestvennojj rechi v Rossii: istorija i sovremennoe sostojanie. Stylistyka 1997 nr 6 s. 113-136  szczegóły 
308.artykuł: Boniecka Barbara: Konteksty stylistyczne wypowiedzi pytajnych. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Societe Polonaise de Linguistique 1997 z. 53 s. 133-144 (m. in. na przykładzie tekstów poetyckich...) szczegóły 
309.artykuł: Borek Małgorzata: Zdziwienie niejedno ma imię (na materiale języka rosyjskiego i polskiego). x 2001 ([w ks. zb.:] Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty, nowe spojrzenia. Ksi...) szczegóły 
310.artykuł: Borges Jorge Luis: Przesądna etyka czytelnika. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 1 s. 5-8 (szkic, z odwołaniami do "Don Kichota" Miguela Cervantesa....) szczegóły 
311.artykuł: Borges Jorge Luis: Rzemiosło poezji: Wwkład 2: Metafora. Odra 2001 nr 11 s. 44-50  szczegóły 
312.artykuł: Borin G.I.: Stylistyka 1994 nr 3 s. 204-211 ([rec. ks.:] A.G. Baranov: Funkcional'no-pragmaticheskaja koncepcija te...) szczegóły 
313.artykuł: Breś Jerzy: O semantycznej teorii metafory i możliwości jej stosowania w analizie języka religijnego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 49-56  szczegóły 
314.artykuł: Brinton Laurel: "Percepcja uobecniona": studium z dziedziny narracji. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 313-335 (Studia o mowie pozornie zależnej...) szczegóły 
315.artykuł: Brożek Mieczysław: "Skrzydlate słowa" - co to?. Filomata 1991 nr 401 s. 3-7 (epitet epicki, cytaty np. Odejść na łono Abrahama...) szczegóły 
316.artykuł: Brzezina Maria: Charakteryzacja językowa Cyganów w wybranych utworach literackich. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 61-88  szczegóły 
317.artykuł: Brzezina Maria: Das Polnisch der Deutschen in literarischen Texten. Deutsch-Polnisches Jahrbuch 1990 t. 4 s. 185-203 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
318.artykuł: Brzezina Maria: Metajęzykowe sposoby wprowadzania ukrainizmów w XIX-wiecznych utworach literackich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze 1995 z. 117 (1154) s. 21-33  szczegóły 
319.artykuł: Brzeziński Jerzy, Piątkowski Cezary: Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań językoznawczych nad stylem tekstów artystycznych. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 19-28 (przegląd zagadnień i propozycja własnego stanowiska...) szczegóły 
320.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna, Krajka Wiesław: Folklorowy model tworzenia - teoria kompozycji oralnej. Literatura Ludowa 1994 nr 4/6 s. 123-144 (prezentacja pionierskich dokonań Milmana Parry'ego i Alberta B. Lorda...) szczegóły 
321.artykuł: Brzozowska Łucja: Jego Wysokość Słowo [z tego cyklu:] Błąd, czy żart językowy?. Magazyn Wileński 2006 nr 8 s. 10-11 (neologizmy i żartobliwe modyfikacje słów na przykładzie twórczości m.i...) szczegóły 
322.artykuł: Brzozowska Łucja: Jego Wysokość Słowo [z tego cyklu:] Kiedy można mleć jęzorem. Magazyn Wileński 2004 nr 12 s. 20-21 (styl językowy i jego odmiany...) szczegóły 
323.artykuł: Brzozowska Łucja: Jego Wysokość Słowo [z tego cyklu:] Styl to dziennikarz. Magazyn Wileński 2005 nr 9 s. 28-29 (charakterystyka stylu artystycznego...) szczegóły 
324.artykuł: Brzozowska Łucja: Jego Wysokość Słowo [z tego cyklu:] Styl to dziennikarz. Magazyn Wileński 2005 nr 1 s. 30-31 (charakterystyka stylu dziennikarskiego...) szczegóły 
325.artykuł: Budzisz Andrzej: "Decorum" i "aemulatio" - renesansowe normy naśladowania autorów starożytnych. Studia nad Kulturą Antyczną 1997 [t. 1] s. 161-167  szczegóły 
326.artykuł: Bugajski Marian, Wojciechowska Anna: Teoria językowego obrazu świata w badaniu idiolektu pisarza. Poradnik Językowy 1996 z. 3 s. 17-25  szczegóły 
327.artykuł: Bujnicka Maria: Perswazja i retoryczność (O sposobach wartościowania w literaturze popularnej). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1991 nr 1 (1205) s. 23-41  szczegóły 
328.artykuł: Cap Piotr: Metaphor and Manipulation. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1997 z. 36 s. 217-224  szczegóły 
329.artykuł: Carkić Milosav Z.: On some Stylistic and Semantic Aspects of the Distortion of Adjectives in Poetic Structures. Stylistyka 1999 nr 8 s. 223-235  szczegóły 
330.artykuł: Carkić Milosav Z.: On the Poetic Function of Language. Stylistyka 1998 nr 7 s. 33-44  szczegóły 
331.artykuł: Carkić Milosav Z.: Phonomotivational synonymic links between words in the poetry of Serbian poets. Stylistyka 1995 nr 4 s. 103-113  szczegóły 
332.artykuł: Carkić Milosav Z., Nikolić Vidan V.: Stylistyka na obszarze serbojęzycznym. Stylistyka 1996 nr 5 s. 369-378  szczegóły 
333.artykuł: Carkić Miloslav: On the Semantic Structure of One Kind of Complex Poetic Signs. Stylistyka 1997 nr 6 s. 421-432  szczegóły 
334.artykuł: Carter Steven: "Charles is an Angel of Goodness": Parody as a Commodity Fetish. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1994 nr 18 s. 29-39  szczegóły 
335.artykuł: Cechova Marie: Heterogennost a homogennost ve stylove sfere. Stylistyka 1999 nr 8 s. 171-178  szczegóły 
336.artykuł: Cechova Marie: Systematizace zakladnich pojmu ceske funkcni stylistiky. Stylistyka 1992 nr 1 s. 116-128  szczegóły 
337.artykuł: Cerquiglini Bernard: Mowa pozornie zależna i nowoczesność. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 337-348 (Studia o mowie pozornie zależnej...) szczegóły 
338.artykuł: Chlebda Wojciech: Stylistyka 1996 nr 5 s. 409-415 ([rec. ks.:] Akleksandr Bierich: Metonimija v sovremennom russkom jazyk...) szczegóły 
339.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Grafomania. Nowy Nurt 1996 nr 8 s. 13 (fel. nt. grafomanii...) szczegóły 
340.artykuł: Choromańska Małgorzata: Żywe metafory w języku dzisiejszej prasy (cz. 1-2). Poradnik Językowy 2000 z. 2 s. 49-61; z. 3 s. 27-37  szczegóły 
341.artykuł: Chrzanowska-Kluczewska Elżbieta: Mikrotropy, makrotropy, metatropy. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 207-224 (próba uporządkowania terminów retorycznych zależnie od zakresu ich dzi...) szczegóły 
342.artykuł: Cichocka Helena: Bizantyńska definicja retoryki a jej klasyczne wzorce. Meander 1995 nr 11/12 s. 535-547  szczegóły 
343.artykuł: Cichocka Helena: Recepcja traktatu Hermogenesa "De ideis" w Renesansie (Zagadnienia wybrane). Eos 1990 t. 78 s. 225-236  szczegóły 
344.artykuł: Cichocka Helena: Retoryka chrześcijańska a retoryka pogańska. x 1996 ([W ks. zb.:] Studia classica et byzantina Alexandro Krawczuk oblata. R...) szczegóły 
345.artykuł: Cohn Dorrit: Monolog przytaczany. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 195-224  szczegóły 
346.artykuł: Cukrowska Krystyna: Komizm - skąd się bierze i w czym wyraża?. Parnasik 1998 nr 2 (1997/1998) s. 2 (nt. komizmu w literaturze...) szczegóły 
347.artykuł: Cukrowska Krystyna: O poezji w maju: "Skrzydlate słowa". Parnasik 2000 nr 3 (1999/2000) s. 1-2 (rola "skrzydlatych słów" w języku codziennym i kulturze literackiej...) szczegóły 
348.artykuł: Cybulski Marek: Genetivus partitivus w kaszubskich tekstach literackich. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Prace Historycznoliterackie 1989 z. 15 s. 23-35 (na przykładzie tekstów autorów: A. Budzisz, J. Drzeżdżon, A. Majkowsk...) szczegóły 
349.artykuł: Cygan Jan: Jeszcze o starogermańskim wierszu aliteracyjnym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 1991 nr 13 (1063) s. 51-58  szczegóły 
350.artykuł: Czapiga Zofia: Iz nabljudenijj nad jazykom Biblii. Studia Rossica Posnaniensia 2001 z. 29 s. 155-159  szczegóły 
351.artykuł: Danielewicz Jerzy: Monodia - liryka chóralna: Współczesne dyskusje na temat podziału liryki greckiej. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 3-11  szczegóły 
352.artykuł: Dąbrowska Anna: Język magii - magia języka (Zarys problematyki). Literatura Ludowa 1995 nr 1 s. 3-13  szczegóły 
353.artykuł: Dąbrowska Elżbieta: Interakcje stylów i gatunków w ponowoczesnym dyskursie artystycznym. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2007 t. 13 (2523) s. 24-35  szczegóły 
354.artykuł: Dąbrowska Elżbieta: Przeciwstawienie a spójność tekstu (Na materiale polskiej poezji współczesnej). Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 407-414  szczegóły 
355.artykuł: Dąbrowska Elżbieta: Style nieartystyczne w artystycznym użyciu. x 1994 ([W ks. zb.:] Kształcenie porozumienia się. Materiały konferencji nauko...) szczegóły 
356.artykuł: Dąbrowski Roman: Ruch Literacki 1998 z. 6 s. 828-830 (rec. ks.: Philippe Hamon: L'ironie litteraire. Essai sur les formes d...) szczegóły 
357.artykuł: Dąbrowski Tadeusz: O kilku sposobach manipulowania reklamą na podstawie pism ilustrowanych a nade wszystko własnych doświadczeń. Autograf 2001 nr 5 s. 26-29 (o języku reklamy...) szczegóły 
358.artykuł: Dąmbska-Prokop Urszula: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 1 s. 67-68 ([rec. ks.:] Anne-Marie Perrin-Naffakh: Stylistique. Practique du comme...) szczegóły 
359.artykuł: De Man Paul: "...dla mnie tak, skoro nazywam się de Man...". Literatura na Świecie 1999 nr 10/11 s. 242-267 (wywiad nt. ironii; rozm. Robert Moynihan...) szczegóły 
360.artykuł: De Man Paul: Epistemologia metafory. Nowa Krytyka 1993 nr 3 (1992) s. 111-132  szczegóły 
361.artykuł: De Man Paul: Liryka i nowoczesność. Literatura na Świecie 1999 nr 10/11 s. 146-169 (esej, z notą s. 424-426...) szczegóły 
362.artykuł: Debus Friedhelm: Funktionen literarischer Namen. Onomastica 2003 r. 48 s. 5-15 (nt. funkcji nazw literackich, dot. głównie imion i nazwisk; ze streszc...) szczegóły 
363.artykuł: Dembska Katarzyna: Krótka charakterystyka zjawiska eufemizacji we współczesnym języku rosyjskim (na przykładzie pola semantycznego seksu). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 117 (2378) s. 71-75  szczegóły 
364.artykuł: Dement'ev Vadim V., Panfilov Kirill S.: Mnogojezychne i stil': spornye woprosy stilisticheskojj tipologii. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 7-32 (na materiale literackim...) szczegóły 
365.artykuł: Depta Katarzyna: Struktura narracji mówionej. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 223-230  szczegóły 
366.artykuł: Diec Joachim: Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 566-567 ([rec. ks. zb.:] Ehsteticheskijj diskurs. Semio-ehsteticheskie issledov...) szczegóły 
367.artykuł: Djachenko-Lysenko L. N.: Kulturnyjj kod nacii v aspekte antropocentricheskikh refleksijj. Linguodidactica 2002 t. 6 s. 59-70 (nt. m.in. semiotycznych opozycji swoje-obce w języku baśni dot. świata...) szczegóły 
368.artykuł: Dmitrovskij Aleksej: Travestija kak liricheskij zhanr. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1989 nr 12 s. 267-281 (na przykładzie poezji rosyjskiej...) szczegóły 
369.artykuł: Dobrzyńska Teresa: Badania struktury tekstu - nowe źródło inspiracji stylistyki. Stylistyka 1992 nr 1 s. 51-66  szczegóły 
370.artykuł: Dobrzyńska Teresa: Konotacje nazw w kontaktach międzykulturowych. Stylistyka 2002 nr 11 s. 493-503 (m.in. na przykładach literackich...) szczegóły 
371.artykuł: Dobrzyńska Teresa: Mowa w życiu publicznym. x 1993 ([W ks. zb.:] Języki słowiańskie wobec współczesnych przemian w krajach...) szczegóły 
372.artykuł: Dobrzyńska Teresa: "Mój intymny mały świat" a poetyckie sposoby konceptualizacji. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
373.artykuł: Dobrzyńska Teresa: Vyzkumy struktury textu - novy zdroj inspirace ve stylistice. x 1995 ([w czasopiśmie:] Ceska Literatura (Praha) 1995 [nr] 6 s. 572-58...) szczegóły 
374.artykuł: Dolecka Maria: Sprache als Mittel der sozialen und individuellen Charakterisierung literarischer Gestalten. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. Humanistyka. Dział JO - Języki Obce 1992 t. 12 (69) s. 47-52  szczegóły 
375.artykuł: Domańska-Gruszka Jolanta: Predicat nominal et adiectival metaphorique - un predicable comme les autres?. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 24 s. 111-117 (metafora na gruncie paradygmatów lingwistycznych...) szczegóły 
376.artykuł: Domański Juliusz: O dwu znaczeniach metafory pszczoły. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1997 t. 42 s. 57-72 (w literaturach starożytnych i wczesnych nowożytnych...) szczegóły 
377.artykuł: Drąg Bronisław: Milczenie. Brulion 1990 nr 13 s. 52-61 (kryzys języka i rola milczenia w języku literatury w XX w....) szczegóły 
378.artykuł: Drebenstedt Marga: Isolierungen (Beobachtungen zur Sprachverwendung im gegenwaertigen Deutsch). Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 55-59 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
379.artykuł: Droste Flip G.: De literaire metafoor (Een technische voetnoot). x 1992 ([W ks. zb.:] Studia neerlandica et germanica. Red. Stanisław Prędota....) szczegóły 
380.artykuł: Dubisz Stanisław: Archaizacja w utworze literackim. Poradnik Językowy 1990 z. 8 s. 592-599  szczegóły 
381.artykuł: Dubisz Stanisław: Archaizmy stylizacyjne - literacki obraz przeszłości językowej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 133-141  szczegóły 
382.artykuł: Dubisz Stanisław: Archaizmy w tekście utworu literackiego. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 255-265  szczegóły 
383.artykuł: Dubisz Stanisław: O stylizacji językowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 11-22  szczegóły 
384.artykuł: Dutka Anna: Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 1 s. 57-59 ([rec. ks.:] Jean-Michel Adam: Les textes: types et prototypes. Recit, ...) szczegóły 
385.artykuł: Dutka Anna: Przeformułowanie w dyskursie. Funkcje i wykładniki. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 128-138  szczegóły 
386.artykuł: Dutka-Mańkowska Anna: Charles Bally - de la stylistique a une theorie de l'enociacion. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
387.artykuł: Dworak Bogdan: Rzeczywistość czy nierzeczywistość. Raptularz Kulturalny 1998 nr 2 s. 92-93 (m.in. nt. stosowania wulgaryzmów w literaturze...) szczegóły 
388.artykuł: Dygul Jolanta: Parateksty polskich przekładów z literatury włoskiej w czasach stalinowskich. Italica Wratislaviensia 2010 nr 1 s. 85-97 (nt. manipulacji politycznej w paratekstach polskich wydań powieści Ren...) szczegóły 
389.artykuł: Dymara Bronisława: Metafora jako ruch znaczeń. x 1998 ([w ks. zb.:] Komunikacja, dialog, edukacja. Cz. 1. Pod red. Wojciecha ...) szczegóły 
390.artykuł: Dymel Robert: Śmiech zakazany. O wybranych skryptach w polskim humorze politycznym. Akcent 1991 nr 2/3 s. 147-152  szczegóły 
391.artykuł: Dziadek Adam: Anagramy Ferdynanda de Saussure'a - historia pewnej rewolucji. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 109-125 (dot. lektury anagramowej: opisywania struktury i kombinacji głosek w t...) szczegóły 
392.artykuł: Dziamska Gabriela: Sposoby zestrajania frazeologizmów z tłem leksykalnym w tekstach felietonów prasowych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1994 t. 1 s. 64-74  szczegóły 
393.artykuł: Dziamska-Lenart Gabriela: Frazeologiczne innowacje mieszane. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 39-53 (na podstawie felietonów następujących twórców: Stefan Kisielewski, Dan...) szczegóły 
394.artykuł: Enkvist Nils Erik: Style in Stylistic and in text and discourse linguistics. Stylistyka 1995 nr 4 s.24-32  szczegóły 
395.artykuł: Fabicka Joanna, Kalicińska Małgorzata, Szolc Izabela: Dyskretny urok wulgaryzmów. Bluszcz 2008 nr 2 s. 2-7 [dodatek] (rozm. Joanna Laprus-Mikulska; z not. o pisarkach...) szczegóły 
396.artykuł: Fall Jarosław: Anafora - logiczne metody interpretacji. Studia Semiotyczne 2001 t. 23 s. 65-97  szczegóły 
397.artykuł: Fall Jarosław: Anafora i jej zatarte granice. Studia Semiotyczne 1994 t. 19/20 s. 163-191  szczegóły 
398.artykuł: Fik Marta: Nowomowa na wolności. Dialog [Warszawa] 1993 nr 8 s. 59-65  szczegóły 
399.artykuł: Filipowicz-Rudek Maria: Stylistyka 1996 nr 5 s. 439-443 (omówienie zawartości hiszpańskiego czasopisma Stylistica. Revis...) szczegóły 
400.artykuł: Fontański Henryk: Ob upotreblenii anaforicheskikh prilagatel'nykh v russkom i pol'skom jazykakh. Linguistica Silesiana 1989 t. 10 s. 83-96  szczegóły 
401.artykuł: Gajda Stanisław: Metafora w nauce - norma czy dewiacja?. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1993 z. 14 s. 27-40  szczegóły 
402.artykuł: Gajda Stanisław: Stylistyka 1998 nr 7 s. 423-428 ([rec. ks.:] Jana Hoffmannova: Stylistika a... soucasna situace stylist...) szczegóły 
403.artykuł: Gajda Stanisław: Stylistyka 1998 nr 7 s. 423-428 ([rec. ks.:] Maria Cechova, Jan Chloupek, Marie Krmcmova, Eva Minarova:...) szczegóły 
404.artykuł: Gajda Stanisław: Stylistyka 1995 nr 4 s. 355-361 ([rec. ks.:] Ocherki istorii nauchnogo stilja russkogo literaturnogo ja...) szczegóły 
405.artykuł: Gajda Stanisław: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 397-400 (rec. ks.: Stilisticheskijj ehciklopedichieskijj slovar' russkogo jazyk...) szczegóły 
406.artykuł: Gajda Stanisław: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 443-448 (rec. ks.: Hannelore Poethe, Gabriele Yos: Textlinguistik und Stilistik...) szczegóły 
407.artykuł: Gajda Stanisław: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 434-435 (rec. ks.: Milosav Ż. Charkijc: Uvod u stilistiku. Beograd 2002...) szczegóły 
408.artykuł: Gajda Stanisław: Stylistyka 1993 nr 2 s. 275-279 ([rec. ks.:] Josef Becka: Ceska stylistyka. Praha 1992....) szczegóły 
409.artykuł: Gajda Stanisław: Stylistic today. Stylistyka 1992 nr 1 s. 5-14  szczegóły 
410.artykuł: Gajda Stanisław: Stylistyka dziś. Polonistyka 2000 nr 4 s. 208-213  szczegóły 
411.artykuł: Gajda Stanisław: Współczesna stylistyka polska. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 371-385 (omówienie dokonań stylistyki polskiej w latach 90. XX wieku i na począ...) szczegóły 
412.artykuł: Gajda Stanisław: Współczesna stylistyka słowiańska - stan i perspektywy rozwojowe. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
413.artykuł: Galasiński Dariusz: Chwalenie się jako typ wypowiedzi perswazyjnej. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 63-67 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
414.artykuł: Gałysz Katarzyna: O pojęciu groteski. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 14 s. 112-126  szczegóły 
415.artykuł: Gawris Wladimir, Iwanenko Swetlana: Zum Lehrprogram Stilistik: Kiew, Ukraine. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 111-112 (m.in. nt. kształcenia stylu tekstów artystycznych...) szczegóły 
416.artykuł: Giezek Urszula: Euphemisms and Euphemization from the Perspective of Cognitive Linguistics. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2002 nr 39 (2400) s. 117-127  szczegóły 
417.artykuł: Głowiński Michał: Marcowe gadanie [fragm.]. Dekada Literacka 1991 nr 19-21 (z notą...) szczegóły 
418.artykuł: Głowiński Michał: Marcowe gadanie [fragm.]. Gazeta Wyborcza 1991 nr 87 s. 16  szczegóły 
419.artykuł: Głowiński Michał: Mowa: cytaty i aluzje. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 107-118 (rola cytatów, wyrażeń cudzysłowowych i odwołań do dzieł literackich w ...) szczegóły 
420.artykuł: Głowiński Michał: Mowa w stanie oblężenia (Cz. 1-2). Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 2 s. 69-72, nr 3 s. 73-77  szczegóły 
421.artykuł: Głowiński Michał: Nowomowa. x 1993 ([W ks. zb.:] Współczesny język polski. Pod red. Jerzego Bartmińskiego....) szczegóły 
422.artykuł: Głowiński Michał: Peereliada. Gazeta Wyborcza 1991 nr 301 s. 14-15 (nt. języka propagandy komunistycznej z lat 1976-1981...) szczegóły 
recenzja: Markiewicz Henryk: Losy słów. Polityka - Kultura 1993 nr 7 s. VI  szczegóły 
423.artykuł: Głowiński Michał: Pierwsze miesiące. Konteksty 1992 nr 1 s. 49-60 (o języku propagandy w stanie wojennym...) szczegóły 
424.artykuł: Głowiński Michał: Pożegnanie nowomowy?. Kultura i Życie 1991 nr 22 s. 19 (wywiad, rozm. Monika Kuc; z notą, s. 17....) szczegóły 
425.artykuł: Głowiński Michał: Pożegnanie nowomowy?. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 14 XI s. 2, 15 (wywiad, rozm.: Monika Kuc; przedr. z Kultura i Życie (dod. do <...) szczegóły 
426.artykuł: Głowiński Michał: Prześwity z niedawnych lat. Gazeta Wyborcza 1991 nr 121 s. 12-13  szczegóły 
427.artykuł: Głowiński Michał: Style bycia, style mowy (Notatki z dawnych czasów). Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 83-102 (refleksje o języku propagandy PRL w formie diariuszowych zapisów z lat...) szczegóły 
428.artykuł: Golka Marian: Retoryka reklamy. x 1994 ([W ks.:] Marian Golka: Świat reklamy. Warszawa 1994, s. 82-98....) szczegóły 
429.artykuł: Gorzkowski Albert: Co to jest retoryka? (Stan badań nad retoryką literacką w Polsce). Alma Mater 2000 nr 21 s. 28-30  szczegóły 
430.artykuł: Grabes Herbert: Allegory - a form of literary communication. x 1994 ([W ks. zb.:] Studies in literature and language. In honour of Adela St...) szczegóły 
431.artykuł: Grabias Stanisław: Stylistyczne wyznaczniki konstrukcji słowotwórczych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 233-247 (m.in. w tekstach literackich...) szczegóły 
432.artykuł: Graf Magdalena: Czas, przestrzeń i nazwy. Nowe ujęcie problemu funkcji lokalizacyjnej nazewnictwa literackiego. Onomastica 2003 r. 48 s. 17-27 (funkcja lokalizacyjna nazw własnych w dziele literackim...) szczegóły 
433.artykuł: Graf Magdalena: "Na przykład Plewa", na przykład tytuł - o tytułach powieści socrealistycznej. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 63-73 (dot. formalnej, sementycznej i pragmatycznej strony tytułów...) szczegóły 
434.artykuł: Graf Paweł: W prezbiterium u poetów - w kruchcie u teoretyków. O parentezie - zlekceważonej figurze myśli - słów parę. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 193-204  szczegóły 
435.artykuł: Grochowski Grzegorz: Tropami tropów. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 4-7 (dot. aktualnej pozycji stylistyki w polskim literaturoznawstwie...) szczegóły 
436.artykuł: Gross Gaston: Metaphore et syntaxe. Studia Romanica Posnaniensia 1994 t. 19 s. 11-20  szczegóły 
437.artykuł: Gryglewicz Tomasz: Czy awangarda jest wzniosła?. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 163-172 (m.in. dotyczy sztuki...) szczegóły 
438.artykuł: Grzegorek Leopold: Sensoryczność w opisach literackich. Szkic materiałowy. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 3 (67) s. 5-25  szczegóły 
439.artykuł: Grzenia Jan: "Wiersze naukowe" (Uwagi o wtórnym wykorzystaniu naukowych gatunków wypowiedzi w tekstach poetyckich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 109-116  szczegóły 
440.artykuł: Grzmil-Tylutki Halina: Metaphore et baisse de la redondance. x 1992 ([W ks. zb.:] Etudes de linguistique. Romane et slave. Red. Wiesław Ban...) szczegóły 
441.artykuł: Grzmil-Tylutki Halina, Muryn Teresa: Metonymie ou metaphore?. Studia Romanica Posnaniensia 1994 t. 19 s. 21-24  szczegóły 
442.artykuł: Grzybowski Stanisław: Byję, byjesz, byje - czyli normatywna forma języka. Konspekt 2001 nr 7 s. 49-52 (esej nt. usztywniania kryteriów poprawności językowej i związków różno...) szczegóły 
443.artykuł: Gubaeva Tamara V.: Oficial'no-delovaja rech': stilicheskie issledovanija poslednikh desjatiletijj. Stylistyka 1997 nr 6 s. 173-184 (omówienie wyników badań oficjalnego języka rosyskiego używanego w dzie...) szczegóły 
444.artykuł: Guchinskaja Nina O.: O peterburgskojj shkole stilistiki. Stylistyka 1997 nr 6 s. 69-85  szczegóły 
445.artykuł: Guchinskaja Nina O.: Pamjati Ljudmily Valer'evny Slavgorodskojj (1938-1997). Stylistyka 1998 nr 7 s. 412-417 (sylwetka uczonej oraz nt. osiągnięć naukowych w dziedzinie stylistyki...) szczegóły 
446.artykuł: Guchinskaja Nina O.: Sakral'noe i profannoe v tekste. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
447.artykuł: Gundorova Tamara: Artikuljacihja modernihsts'kogo diskursu v poehzihji "molodomuzihvcihv". Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 503-514 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
448.artykuł: Haeussler Reinhard: "Paolo maiora canamus" - zur Genese einer Figur stilistischer "Aveieie". Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 121-132  szczegóły 
449.artykuł: Handke Ryszard: Komunikacyjne nośniki wartości w lekturze dzieła literackiego. Polonistyka 1996 nr 4 s. 201-205  szczegóły 
450.artykuł: Handke Ryszard: Styl artystyczny. 1993 ([W ks. zb.:] Współczesny język polski. Pod red. Jerzego Bartmińskiego....) szczegóły 
451.artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Barokowy komplement. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 7-22 (dot. stylistyki komplementu na temat kobiecej urody w poezji barokowej...) szczegóły 
452.artykuł: Herrnstein-Smith Barbara: Wokół mimesis: Poezja i mowa. Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 271-276 (zagadnienia języka poetyckiego...) szczegóły 
453.artykuł: Hładij Hubert: Problem sugestii i środków jej wyrażania w ujęciu teoretyków europejskich i indyjskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 165-170  szczegóły 
454.artykuł: Hoffmanova Jana: Mluvene a psane texty ve vzajemnych citacich (aluzich). Stylistyka 1992 nr 1 s. 67-81  szczegóły 
455.artykuł: Jachimowska Katarzyna: Barokowość współczesnych tekstów telewizyjnych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1999 z. 38 s. 19-31  szczegóły 
456.artykuł: Jajte Irena: The structure of the grotesque - an introductory analysis. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1989 t. 31 (1988) z. 2 s. 65-81  szczegóły 
457.artykuł: Jaklova Alena: Vyrazove prostredky soucasneho publicistickeho textu. Stylistyka 1995 nr 4 s. 164-176  szczegóły 
458.artykuł: Janus Elżbieta: Eufemizująca funkcja wyrażeń gradacyjnych. Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 119-132  szczegóły 
459.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Japola Józef: Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 423 (list do redakcji...) szczegóły 
460.artykuł: Japola Józef: Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 258-261 ([rec. ks.:] Jean-Pierre van Noppen, Edith Hols: Metaphor II. A classif...) szczegóły 
461.artykuł: Japola Józef: Polskie prace o metaforze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 72 (947) s. 79-116 (dot. przede wszystkim prac o charakterze teoretycznym od okresu starop...) szczegóły 
462.artykuł: Jarzębski Jerzy: Słowo władzy - władza słowa. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 1-4 (wstęp do nr 1 (pt. "Słowo władzy - władza słowa") Tekstów Drugich szczegóły 
463.artykuł: Jasińska Katarzyna: Pokora i bezinteresowność w dobrych uczynkach człwieka. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
464.artykuł: Jaworski Józef: Powtórzenie jako środek językowo-stylistyczny w tekstach propagandowych ostatniej dekady XVIII wieku. Filologia Polska 2003 [t.] 1 s. 45-54  szczegóły 
465.artykuł: Jelinek Milan: Concezioni dello stile degli strutturalisti praghesi. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 41-49  szczegóły 
466.artykuł: Jelinek Milan: Problematika definice pojmu "styl". Stylistyka 1992 nr 1 s. 15-26  szczegóły 
467.artykuł: Jędrzejko Ewa: Język satyry okupacyjnej. x 1996 ([W ks. zb.:] Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939-1945). P...) szczegóły 
468.artykuł: Jędrzejko Ewa: Modalność - kategoria opisowa stylistyki i tekstologii lingwistycznej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 57-67  szczegóły 
469.artykuł: Jędrzejko Ewa: Stylistyczne aspekty nominalizacji jako teoretyczny problem w badaniach nad tekstem. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1993 nr 8 (1338) s. 23-35  szczegóły 
470.artykuł: Jędrzejko Ewa: Trwałość i zmienność strategii komunikacyjnych a przemiany składni stylów funkcjonalnych w słowiańszczyźnie XX wieku: Prolegomena. x 2001 ([w ks. zb.:] Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wie...) szczegóły 
471.artykuł: Kacprzak Alicja: O mechanizmach metaforyzacji w terminologii porównawczej. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 1/2 s. 137-145 (tekst referatu wygłoszonego na I Kongresie Neofilologicznym; Łódź 5-7...) szczegóły 
472.artykuł: Kaczmarkowski Michał: Lingwisyka tekstu. Geneza, rozwój, stan obecny. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35 (1987) z. 3 s. 105-124  szczegóły 
473.artykuł: Kaczmarkowski Michał: Starożytna retoryka poprzedniczka lingwistyki tekstu. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 13-28  szczegóły 
474.artykuł: Kalandyk Mariusz: Barbarzyńskość w żywiole klasycyzmu. Pamflet liryczny. Nowa Okolica Poetów 2002 nr 10 s. 229-234 (dot. zagadnienia klasycyzmu i barbarzyńskości w poezji...) szczegóły 
475.artykuł: Kalandyk Mariusz: Miedzy wolnością i kanonem (Pamflet liryczny). Nowa Okolica Poetów 1999 nr 4 s. 279-282 (rola cytatu we współczesnej kulturze...) szczegóły 
476.artykuł: Kalisz Roman: Types of Metaphors: A Cognitive view. x 2001 ([w ks. zb.:] Paradoksy humanistyki. Księga pamiątkowa ku czci profesor...) szczegóły 
477.artykuł: Kałkowska Anna: Mówiona staropolszczyzna w zwierciadle listów. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 77-85 (dot. listów z XVI i XVII wieku...) szczegóły 
478.artykuł: Kamińska Ewa A.: "Polacy nie gęsi..." (?). Spotkania z Zabytkami 1990 nr 1 s. 15-17 (nt. funkcjonowania metafory jako techniki perswazyjnego oddziaływania ...) szczegóły 
479.artykuł: Kaniewska Bogumiła: Mimetyzm formalny w polskiej prozie współczesnej. Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 95-128 (m.in. na przykładzie powieści Kazmierza Brandysa "Nierzeczywistość" i ...) szczegóły 
480.artykuł: Karasińska Marta: Gry językowe w polskim dramacie dla dzieci. Studia o Sztuce dla Dziecka 1994 z. 8 s. 44-70  szczegóły 
481.artykuł: Karaś Halina: Stan badań nad rusycyzmami w polszczyźnie. x 1996 ([W ks.:] Halina Karaś: Rusycyzmy językowe w polszczyźnie okresu zaboró...) szczegóły 
482.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Wykorzystanie narracji oralnej (gawęda, hospodska historka) w kształtowaniu nowoczesnej prozy w polskiej i czeskiej literaturze. x 1991 ([w czasopiśmie:] Sbornik Praci Filozoficke Fakulty Brnenske Unverzi...) szczegóły 
483.artykuł: Kareński-Tschurl Mateusz: Porównanie jako prze-znaczenie. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 137-142 (dot. istoty porównania jako przekształcenia semantycznego, jego status...) szczegóły 
484.artykuł: Karwala Marek: W świecie metafory. Nowa Polszczyzna 1997 nr 2 s. 41-45  szczegóły 
485.artykuł: Kasperski Edward: Parodia i parodiowanie (Na tle postmodernizmu). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 31-44 (parodia w klasycyzmie i romantyzmie, na przykładzie poglądów Cypriana ...) szczegóły 
486.artykuł: Kawka Maciej: Metatekstowe funkcje "jakby". Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 112 (nt. nadużywania słowa "jakby"; m.in. na przykładach tekstów następując...) szczegóły 
487.artykuł: Kądzielawa Danuta, Kordys Jan, Sadowska Maria, Ulatowska Hanna K.: Dyskurs narracyjny w afazji (na materiale bajek Ezopa). Wybrane zagadnienia. Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 123-143  szczegóły 
488.artykuł: Kechichian Patrick: Retoryka spekulatywna Pascala Quignarda. Dekada Literacka 1996 nr 6 s. 11 ([rec. ks.:] Pascal Quignard: Rhetorique speculative. Petits traites. P...) szczegóły 
489.artykuł: Keipert Helmut: M.V. Lomonsovs "Predislovie o pol'ze knig cerkovnych v rossijskom jazyke" (1757-1758) als Entwurf eines linguistischen Modells fuer das Schrifttum Russlands im 18. Jahrhundert. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1991 t. 28 s. 82-95  szczegóły 
490.artykuł: Kessler Christine: Probleme des mataphorischen Verstehens. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 61-67 (m.in. w twórczości Guentera Kunerta...) szczegóły 
491.artykuł: Khazagerov Tomas G.: Ehkspressivnaja stilistika: granicy i zadachi. Stylistyka 1997 nr 6 s. 197-212  szczegóły 
492.artykuł: Klemensiewicz Zenon: Związek stylu językowego ze strukturą psychiczną i środowiskiem autora, kierunkiem i rodzajem literackim. Rocznik Przemyski 1990 t. 27 s. 119-124 (część odczytu zatytułowanego "O językowym odbiciu faktów kulturalnych"...) szczegóły 
493.artykuł: Klinkenberg Jean-Marie: Rhetorique de l'argumentation et rhetorique des figures: soeurs ou ennemies. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 23 s. 61-86  szczegóły 
494.artykuł: Kociuba Maciej: Space circumscribed in metaphors. Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 391-392 (streszczenie referatu wygłoszonego podczas międzynarodowej konferencji...) szczegóły 
495.artykuł: Kolek Leszek: Semiotyka form prostych: żart i jego ekspansywność w narracjach komediowych. Studia Semiotyczne 1994 t. 19/20 s. 233-255  szczegóły 
496.artykuł: Komendziński Tomasz: Znak i metafora, czyli w obliczu światła i tajemnicy. Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 4 s. 2-3  szczegóły 
497.artykuł: Korzeniewska-Berczyńska Joanna: O funkcijakh parodijjnykh ehlementov v sovremennom publicisticheskom diskurse. Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 2 s. 113-119 (ze streszczzeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
498.artykuł: Kosyl Czesław: Aluzyjność nazw własnych w dziele literackim. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 39-49  szczegóły 
499.artykuł: Kosyl Czesław: Nurty stylistycznojęzykowe nazewnictwa literackiego. x nr s. ([w ks. zb.:] Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej....) szczegóły 
500.artykuł: Kotarska Jadwiga: "On karbunkułem świetnym i ognistym". W kręgu metaforyki szlachetnych kamieni. Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 537-550 (w Biblii i literaturze staropolskiej...) szczegóły 
501.artykuł: Kotarski Edmund: Retoryka dziś. Studia Bałtyckie. Polonistyka 1998 t. 1 s. 13-22  szczegóły 
502.artykuł: Kotjurova Marija P., Kozhina Margarita N.: Izuchenie nauchnogo funkcjonal'nogo stilja vo vtorojj polovine XX v.. Stylistyka 1997 nr 6 s. 145-171  szczegóły 
503.artykuł: Kott Jan: Tytuły. Teatr 1999 nr 7/9 s. 64-65 (o sztuce nadania utworowi literackiemu odpowiedniego tytułu; sprost. a...) szczegóły 
polemika: Markiewicz Henryk: Teatr 1999 nr 10/12 s. 81 (list do red....) szczegóły 
504.artykuł: Kovachevijc Milosh: O stilematichnosti aprosboketonskikh struktura. Stylistyka 1996 nr 5 s. 279-289 (terminy: "aprosdoketon" i "paradoks" oraz ich analiza lingwostylistycz...) szczegóły 
505.artykuł: Kozhevnikova Natalija A.: Polemika s vysokimi slovami v sovetskojj literature vtorojj poloviny 50-kh - nachala 60-kh gg. XX v.. Stylistyka 1997 nr 6 s. 227-242  szczegóły 
506.artykuł: Kozhevnikova Natal'ja: Slovoupotreblenie v ornamental'nojj proze. Stylistyka 1995 nr 4 s. 114-128  szczegóły 
507.artykuł: Kozhina Margarita N.: Celyjj tekst kak ob''ekt stilistiki teksta. Stylistyka 1995 nr 4 s. 33-53  szczegóły 
508.artykuł: Kozhina Margarita N.: Interpretacija teksta v funkcional'no-stilevom aspekte. Stylistyka 1992 nr 1 s. 39-50  szczegóły 
509.artykuł: Kozhina Margarita N.: Puti razvitija stilistiki russkogo jazyka vo 2-oii polovine XX v.. Stylistyka 1997 nr 6 s. 9-49  szczegóły 
510.artykuł: Kozhina Margarita N.: Status istoricheskojj stilistiki. Stylistyka 1993 nr 2 s. 15-31  szczegóły 
511.artykuł: Kozhina Margarita N.: Stil' i zhanr: ikh variativnost', istoricheskaja izmenchivost' i sootnoshenie. Stylistyka 1999 nr 8 s. 5-36 (nt. znaczenia terminów "gatunek" i "styl"; przegląd stanowisk w aspek...) szczegóły 
512.artykuł: Kozhina Margarita N.: Stilistika i ritorika v ikh wzaimootnoshenii. Stylistyka 2000 nr 9 s. 389-415 (dot. wzajemnych relacji stylistyki i retoryki...) szczegóły 
513.artykuł: Kozlovs'ka Larisa: Doslihdzhennja z ukrajins'koji stilihstiki (80-90 roki). Stylistyka 1992 nr 1 s. 149-152  szczegóły 
514.artykuł: Krajewski Lech: Z badań nad porównaniem. Aspekt stylistyczny porównania. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Filologiczne 1995 z. 1 s. 289-300  szczegóły 
515.artykuł: Kraska Mariusz: Groteska w czasach popkultury. Dialog [Warszawa] 2008 nr 3 s. 34-41  szczegóły 
516.artykuł: Krause Daniel: Convivium 2009 s. 542-544 (rec. ks.: Thomas Steinfeld: Der Sprachverführer. Die deutsche Sprache...) szczegóły 
517.artykuł: Kraus Jiri: Mezi retorikou a homiletikou. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
518.artykuł: Krawczyk-Klin Irena: Konvergenzen und Divergenzen in Begriffsbestimmungen der Stilfigur "Hyperbel". Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1990 z. 5 (29) s. 23-30  szczegóły 
519.artykuł: Krejdlin Grigorij: Gra z tożsamością. Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 127-134 (analiza języka totalitarnego i posttotalitarnego języka doby pieriestr...) szczegóły 
520.artykuł: Kristek Michal: Pojeti stylove priznakovosti v soucasne ceske stylistice. Stylistyka 2000 nr 9 s. 181-187  szczegóły 
521.artykuł: Krupianka Aleksandra: O tak zwanych intensiwach prefiksalnych w polszczyźnie północnowschodnich pisarzy XIX wieku. Studia nad Polszczyzną Kresową 1994 t. 7 s. 27-34  szczegóły 
522.artykuł: Kryk-Filar Dorota: Ironia jako działanie pragmatyczno-językowe. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 45-54 (na przykładzie wiersza Czesława Miłosza: Po ziemi naszej...) szczegóły 
523.artykuł: Krylova Ol'ga A., Preobrazhenskijj Sergejj Ju.: Grammatika i stilistika pragmaticheskogo vybora. Stylistyka 1997 nr 6 s. 275-284  szczegóły 
524.artykuł: Krylova Ol'ga A.: Khiazm: Tekstovaja priroda ehkspressivnosti. Stylistyka 1995 nr 4 s. 210-2214  szczegóły 
525.artykuł: Książek-Bryłowa Władysława, Skubalanka Teresa: Warianty w języku pisarzy. x 1992 ([W ks.:] Teresa Skubalanka, Władysława Książek-Bryłowa: Wariantywność ...) szczegóły 
526.artykuł: Kubicka Dorota: Poznawcze i praktyczne aspekty badań nad myśleniem metaforycznym. Studia Psychologiczne 1994 t. 32 z. 2 s. 7-16 (m.in. metafora jako źródło poznania, rola metafory w procesie twórczym...) szczegóły 
527.artykuł: Kubicka Dorota: Psychologiczne mechanizmy metafory: podobieństwo. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne 1991 z. 7 (1005) s. 19-36  szczegóły 
528.artykuł: Kubińska Ola: "Mark the iudgment of God in this; that pen which I was so proud of, hath struck me dead"; a few comments on the function of rhetoric in the Renaissance. Beyond Philology 1999 nr 1 s. 85-99  szczegóły 
529.artykuł: Kucała Marian: Hiperdialektyzacja. x 1997 ([w ks.:] Z polszczyzny historycznej i współczesnej. Pod red. Teresy Am...) szczegóły 
530.artykuł: Kucharski Adam: Humor - od buntu do twórczości. Akcent 2003 nr 1/2 s. 102-107  szczegóły 
531.artykuł: Kuczyńska Alicja: Odłamki rozbitych luster. Ukryty i jawny sens alegorii w myśli renesansu. Sztuka i Filozofia 1998 [nr] 15 s. 16-30  szczegóły 
532.artykuł: Kuk Ewa: Cierpienie przetworzone czyli Poeta w obliczu uczuć. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 94 s. 6 (nt. środków niezbędnych do właściwego opisywania uczuć w poezji...) szczegóły 
533.artykuł: Kula Edward: O grotesce. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 31-42  szczegóły 
534.artykuł: Kulawik Adam: O wersecie biblijnym. Ruch Literacki 1999 z. 1 s. 19-30  szczegóły 
535.artykuł: Kurzowa Zofia: O badaniach polsko-rosyjskich kontaktów językowych. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1997 z. 9 (192) s. 139-147 (wpływ języka rosyjskiego na polszczyznę, m.in. na przykładzie literatu...) szczegóły 
536.artykuł: Kutereba Karolina: O bezinterpunkcyjności współczesnych tekstów poetyckich. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2005 t. 14 s. 27-50  szczegóły 
537.artykuł: Kwiatkowska Alina: Of Sally, ice and things other than nice. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Filologia Angielska 1990 z. 9 (1989) s. 73-77 (polem. z koncepcją metafory Johna R. Searle zawartą w artykule "Metaph...) szczegóły 
538.artykuł: Kwiatkowska Alina: Some remarks concerning "poetic language". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1994 z. 31 s. 27-38  szczegóły 
539.artykuł: Labocha Janina: Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 157-160 ([rec. ks.:] Edvard Lotko: Kapitoly se soucasne retoriky. Olomounc 1997...) szczegóły 
540.artykuł: Labocha Janina: Spójność wypowiedzi retorycznej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 93-99  szczegóły 
541.artykuł: Labocha Janina: Właściwości językowo-stylistyczne w narracji ludowej. x ([W ks. zb.:] Kultura wsi podkarpackiej. Kraków 2003, s. 87-93...) szczegóły 
542.artykuł: Lachur Czesław: Drobiazgi składniowe (1). O niektórych konstrukcjach realizujących semantykę dystrybutywności temporalnej. Studia i Szkice Slawistyczne 2002 nr 1 s. 215-220 (na przykładach zaczerpniętych z dzieł literackich...) szczegóły 
543.artykuł: Laezer Ruediger: Moeglichkeiten und Grenzen dynamischer Textmodelle bei der Abgrenzung journalistischer Texsorter (Untersucht am Beispiel der Texstorte "politischer Kommentar" in Tageszeitungen der DDR). Skamandros 1989 (1989) s. 196-206  szczegóły 
544.artykuł: Lakoff George: Metafory i wojna: system metafor użyty, by usprawiedliwić wojnę w Zatoce Perskiej. Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 29-47 (dot. metaforyzacji języka wypowiedzi o polityce zagranicznej, m.in. w ...) szczegóły 
545.artykuł: Larczewa Eugenia, Stelmaszuk Anna: Metafora kak osobyjj tip znaka. Linguodidactica 1997 z. 1 s. 65-74  szczegóły 
546.artykuł: Leociak Jacek: Kilka uwag z PRL-em w tle. Nowe Książki 1993 nr 10 s. 25-26 (m.in. nt. nowomowy...) szczegóły 
547.artykuł: Leociak Jacek: Relacje z getta warszawskiego: między osobowym a bezosobowym sposobem opowiadania. Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 83-111 (ukazania sposobu kszałtowania przekazu poprzez analizę dzienników, pam...) szczegóły 
548.artykuł: Leociak Jacek: Słowa i miecze. Res Publica 1989 nr 9/12 s. 80-84 (nt. symboliki słów w tradycji judeo-chrześcijańskiej, militarnej, o za...) szczegóły 
549.artykuł: Leszczyński Zenon: Aluzja czy eufemizm. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 387-388 (dot. aluzyjnych użyć pozornie eufemistycznych omówień w literackich te...) szczegóły 
550.artykuł: Lewandowska-Tomaszczyk Barbara: Conversational narratives and free indirect speech in English. x 1994 ([W ks. zb.:] Studies in literature and language. In honour of Adela St...) szczegóły 
551.artykuł: Lewandowska-Tomaszczyk Barbara: Prototypes, stereotypes, and types. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1994 z. 31 s. 5-25  szczegóły 
552.artykuł: Lewicka-Strzałecka Anna: Metafora - racjonalność imaginatywna. Przegląd Filozoficzny 1994 nr 1 s. 91-100  szczegóły 
553.artykuł: Liberek Jarosław: Innowacja a użycie kanoniczne frazeologizmu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1998 t. 3 s. 31-53 (fragment pracy o innowacjach frazeologicznych we współczesnych polskic...) szczegóły 
554.artykuł: Libura Agnieszka: Ograniczenia w zastosowaniu kognitywnej teorii metafory do analizy metafor poetyckich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1720 s. 219-229  szczegóły 
555.artykuł: Lichański Jakub Z.: Przemilczenie i niedomówienie: technika narracyjna oraz figura myśli. Niejasności teorii retorycznej. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 4 s. 37-46  szczegóły 
556.artykuł: Lichański Jakub Z.: Reklama i retoryka. x 1994 ([W ks. zb.:] Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów....) szczegóły 
557.artykuł: Lichański Jakub Z.: Retoryczne aspekty reklamy (przykład polski). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 57-64  szczegóły 
558.artykuł: Lichański Jakub Z.: Retoryka. Historyczne perspektywy współczesnej dyscypliny wiedzy. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 133-137 ([rec. ks.:] Rhetorik zwischen den Wissenschaften. Geschichte, System, ...) szczegóły 
559.artykuł: Lichański Jakub Z.: Retoryka i przełom antypozytywistyczny w badaniach literackich. Nowa Krytyka 1995 nr 5 s. 43-65  szczegóły 
560.artykuł: Lichański Jakub Z.: Retoryka przeciw postmodernizmowi. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 35-42  szczegóły 
561.artykuł: Lichański Jakub Z.: Współczesne kierunki badań retorycznych. Próba charakterystyki. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 6 s. 49-60  szczegóły 
562.artykuł: Limont Wiesława: Psychologiczne podstawy myślenia metaforycznego. Nowa Polszczyzna 1997 nr 3 s. 43-47  szczegóły 
563.artykuł: Lindemann Petra: Einige Probleme bei der Bestimmung einer Textsorte "Alltagsgespraech". Skamandros 1989 (1989) s. 207-214  szczegóły 
564.artykuł: Lizak Jadwiga: Metafora w czasopismach dla dzieci i możliwości jej interpretacji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1995 z. 2 s. 75-86 (na przykładzie czasopisma Świerszczyk...) szczegóły 
565.artykuł: Loba Mirosław: Metaphore sanglante. Studia Romanica Posnaniensia 1994 t. 19 s. 159-161  szczegóły 
566.artykuł: Loos Tiborne Monika: Zum Lehrfach Stilistik: Nyiregyhaza, Ungarn. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 119-122 (m.in. dot. kształcenia stylu artystycznego...) szczegóły 
567.artykuł: Lubaś Władysław: Czy powstanie śląski język literacki?. x 1999 ([W ks.:] Nowy Śląsk. Materiały III sesji śląskoznawczej Pracowników Na...) szczegóły 
568.artykuł: Lubaś Władysław: Derywaty nowej daty. Twórczość 1992 nr 9 s. 129-132, nr 12 s. 134-137 (nt. nowomowy...) szczegóły 
569.artykuł: Lubaś Władysław: Kultura językowa Polaków. Polonistyka 1989 nr 6 s. 423-433 (dot. języka artystycznego i mówionego (literatury i języka potocznego)...) szczegóły 
570.artykuł: Lubaś Władysław: Słowo o SŁOWACH. Amalgamat 1994 nr 2 s. 23-30 (znaczenie i rola słowa...) szczegóły 
571.artykuł: Lubaś Władysław: Żurnalistyczne ciosy polityczne. Twórczość 1993 nr 3 s. 127-130 (fel. nt. języka polityków...) szczegóły 
572.artykuł: Lubocha-Kruglik Jolanta: Językowe środki perswazji (na materiale polskich i rosyjskich tekstów reklamowych). x 2001 ([w ks. zb.:] Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty, nowe spojrzenia. Ksi...) szczegóły 
573.artykuł: Lubocha-Kruglik Jolanta: Współczesny slogan reklamowy (na materiale języka polskiego i rosyjskiego). x 2001 ([w ks. zb.:] Konfrontacja języków słowiańskich na poziomie leksyki, sł...) szczegóły 
574.artykuł: Lysakova Irina P.: Stilistika v aspekte prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Stylistyka 1997 nr 6 s. 387-394  szczegóły 
575.artykuł: Łabaszczuk Michał: Grammatika, semantika i pragmatika izobrazitel'nogo priema. Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego = Russian Studies of the Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences 2009 t. 18 s. 161-168 (nt. tropu artystycznego; ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
576.artykuł: Łopata Andrzej: Funkcje groteski w dramacie (Witkacy, Gombrowicz, Różewicz, Mrożek). Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 43-52  szczegóły 
577.artykuł: Łozowski Przemysław: Literary Evidence of Panchrony: Synaesthesia, Emotive Overcharge, and "Swiftly"-Adverbs. x 2000 ([w ks. zb.:] The evidence of literature. Interrogating texts in Englis...) szczegóły 
578.artykuł: Machnicka Violetta: Niektóre błędy i usterki leksykalne oraz frazeologiczne w łódzkiej prasie codziennej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1999 z. 39 s. 41-51  szczegóły 
579.artykuł: Maćkiewicz Jolanta: Metafora a językowy obraz świata (Na przykładzie metaforyki morskiej). Etnolingwistyka 1990 t. 3 s. 49-58  szczegóły 
580.artykuł: Maćkowiak Krzysztof: Archaizmy w refleksji leksykalno-stylistycznej polskiego Oświecenia. Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 159-169  szczegóły 
581.artykuł: Maćkowiak Krzysztof: Normy leksykalnostylistyczne polszczyzny literackiej epoki oświecenia. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1996 z. 9 (42) s. 113-128  szczegóły 
582.artykuł: Maćkowiak Krzysztof: Potoczny materiał leksykalny a styl osiemnastowiecznej dydaktyki wierszowanej. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 5 s. 338-344  szczegóły 
583.artykuł: Maćkowiak Krzysztof: Styl prosty w retorykach i poetykach polskiego oświecenia. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1995 z. 8 (41) s. 117-126  szczegóły 
584.artykuł: Majkowska Grażyna: Czy neonowomowa? Język dyskursu politycznego w okresie przemian ustrojowych w Polsce. Polonistyka 1993 nr 2 s. 72-79  szczegóły 
585.artykuł: Malik Jakub A.: Śmiech jest zasadzką. O kategorii "comic relief" i jej początkach w wieku XIX. Wstępne ustalenia. Nawias 2004 nr 3 s. 89-96 (m.in. w twórczości Bolesława Prusa; esej...) szczegóły 
586.artykuł: Malinowska Ewa: Urzędowe makroakty mowy. Stylistyka 1996 nr 5 s. 323-331 (charakterystyka wypowiedzi urzędowej jako makroaktu mowy...) szczegóły 
587.artykuł: Marcjanik Małgorzata: Elementy negatywnego mówienia o sobie i innych w polskich obyczajach językowych. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 443-451 (na materiale współczesnej prozy polskiej...) szczegóły 
588.artykuł: Mares Petr: Smyslene jazyky a literarni text. Stylistyka 2000 nr 9 s. 59-71 (dot. funkcjonowania zmyślonych języków obcych w tekście literackim; na...) szczegóły 
589.artykuł: Markiewicz Henryk: O użyciach i nadużyciach cytatów. Twórczość 2002 nr 11/12 s. 152-171  szczegóły 
590.artykuł: Masłowski Michel: Rytuały polskiej groteski. Akcent 1991 nr 2/3 s. 183-193  szczegóły 
591.artykuł: Matveeva Tamara V.: Stilistika tekstovykh kategorijj. Stylistyka 1997 nr 6 s. 185-195  szczegóły 
592.artykuł: Matyjas Iwona: Haw Does Grammar Construct a Text? The Meaning of Elipsis and Substitution of Verbs and Clauses. x 2000 ([w ks. zb.:] The evidence of literature. Interrogating texts in Englis...) szczegóły 
593.artykuł: Mączyńska Małgorzata: Funkcja perswazyjna tekstów publicystycznych (w artykułach z lat 1990-1993 zamieszczanych w "Niedzieli"). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1999 z. 38 s. 33-46  szczegóły 
594.artykuł: Michalski Maciej: Mimezis. Przegląd Literacki 1993 nr 5 s. 12, 14  szczegóły 
595.artykuł: Michel Georg: Sprachlicher Superlativismus im Deutschen. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 47-53 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
596.artykuł: Miodek Jan: Chwalę gwary. Wiedza i Życie 1994 nr 1 s. 56 (m.in. nt. obecności gwary w literaturze pięknej, zawiera także tekst m...) szczegóły 
597.artykuł: Miodek Jan: Słowo jest w człowieku. Tygodnik Powszechny 2000 nr 13-14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 33-37, 41, 43, 46, 49 (cykl fel. pośw. m.in. językowi literatury...) szczegóły 
598.artykuł: Mironiuk Leontij: Negacionnaja stilistika russkogo jazyka. Studia Rossica Posnaniensia 1998 z. 28 s. 137-145  szczegóły 
599.artykuł: Mironiuk Leontij: Pro-drop parameter v pol'skom i ukrainskom jazykakh. Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 206-213 (na materiale poetyckim, z fragm. tekstów...) szczegóły 
600.artykuł: Misterski Henryk: Religijna koncepcja metafory. Studia Romanica Posnaniensia 1993 t. 17 s. 157-161  szczegóły 
601.artykuł: Misterski Henryk: Symbol a metafora biblijna. Studia Romanica Posnaniensia 1994 t. 19 s. 59-62  szczegóły 
602.artykuł: Misterski Henryk: Transfer znaczenia metaforycznego. Studia Romanica Posnaniensia 1993 t. 18 s. 29-33  szczegóły 
603.artykuł: Mistrik Jozef: Religiozny styl. Stylistyka 1992 nr 1 s. 82-89  szczegóły 
604.artykuł: Mityk Iwona: Problemy z groteską. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 23-30 (na przestrzeni historii literatury...) szczegóły 
605.artykuł: Mizerkiewicz Tomasz: "Co mówię?" O korekcji i współczesnym przeżyciu metanoicznym. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 143-150 (z przykładami zastosowania korekcji (metanoi) we współczesnej literatu...) szczegóły 
606.artykuł: Młodkowska Marta: Pisanie jako forma istnienia - na podstawie dokumentów z getta warszawskiego. Kultura i Społeczeństwo 1999 nr 1 s. 55-75  szczegóły 
607.artykuł: Mocarz Maria: Upotreblenie slov kategorii sostojanija v konstrukcijakh raznykh stilejj. Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 3/4 s. 127-136 (dot. stylu literackiego, publicystycznego, naukowego i urzędowego...) szczegóły 
608.artykuł: Mosiołek-Kłosińska Katarzyna: Metafora w tekście użytkowym - charakterystyka, próba oceny normatywnej. Poradnik Językowy 1997 z. 10 s. 1-23  szczegóły 
609.artykuł: Muryn Teresa: A propos de metonymies substantives, adjectives et verbales. x 1992 ([W ks. zb.:] Etudes de linguistique. Romane et slave. Red. Wiesław Ban...) szczegóły 
610.artykuł: Muryn Teresa: Metonymie et publicite. Studia Romanica Posnaniensia 1993 t. 17 s. 163-166  szczegóły 
611.artykuł: Muryn Teresa: Metonymies et synecdoques. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Romanistyczne 1991 z. 3 (139) s. 193-202 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
612.artykuł: Nabelkova Nina: (D)ozvuky fungovania biblictiny na Slovensku. Stylistyka 2002 nr 11 s. 459-474 (dot. stylu biblijnego pochodzącego z "Biblii czeskiej" m.in. we współc...) szczegóły 
613.artykuł: Naumann Horst: Stilistische Aspekte der Eigennamen. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 83-88  szczegóły 
614.artykuł: Neuger Leonard: Upprakningen som dominant och metod vid tolkningen av en poetisk text. Acta Sueco-Polonica 1994 nr 2 s. 139-155 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
615.artykuł: Nikabadze L'iana U.: O nekatorykh novykh tipakh gazetnykh zagolovkov (Na materiale pressy 80-90-kh godov). Stylistyka 1995 nr 4 s. 177-184  szczegóły 
616.artykuł: Nikolić Vidan: Stylistyka 1996 nr 5 s. 400-405 ([rec. ks.:] Miloslav Z. Carkić: Fonostilistika stiha. Beograd 1995....) szczegóły 
617.artykuł: Nowak Andrzej J.: Reports on Philosophy 1997 nr 16/17 s. 140-142 ([rec. ks.:] Aspects of Metaphor. Red. Jaakko Hintikka. Dordrecht, Bost...) szczegóły 
618.artykuł: Nowakowska Alicja: Porównanie jako jednostka frazeologiczna. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 2000 t. 2 (53) s. 67-68  szczegóły 
619.artykuł: Nowak-Wolna Krystyna: Antyczny i średniowieczny rodowód sztuki recytatorskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Pedagogika 1995 [z.] 33 s. 43-50 (nt. artystycznego tekstu mówionego i jego związków z literaturą...) szczegóły 
620.artykuł: n: Stylistyka 1993 nr 2 s. 308-309 ([rec. ks.:] Voprosy stilistiki. Tekst i ego komponenty. Saratov 1992....) szczegóły 
621.artykuł: Nycz Magda: La metafora poetica: un hecho de estilo. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 24 s. 165-177 (metafora poetycka jako wyraz indywidualnego stylu pisarza...) szczegóły 
622.artykuł: Nycz Ryszard: Poetyka epifanii a modernizm (od Norwida do Leśmiana). Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 20-38  szczegóły 
623.artykuł: Obirek Stanisław: Jezuicka ars rhetorica. Przegląd Powszechny 1991 nr 2 s. 163-167 ([rec. ks.:] Barbara Bauer: Jesuistische "ars rhetorica" im Zeitalter d...) szczegóły 
624.artykuł: Odalos Pavol: Stylistyka 1999 nr 8 s. 367-373 ([rec. ks.:] Dana Slancova: Prakticka stylistika (Stylisticka prirucka)...) szczegóły 
625.artykuł: Ohnheiser Ingeborg: Stylistyka 1993 nr 2 s. 280-282 ([rec. ks.:] Beitraege zur stiltheorie. Leipzig 1990....) szczegóły 
626.artykuł: Olędzki Mirosław: Wokół znaczenia pojęć "napięcie" i "strategia". Litteraria [Wrocław] 1994 t. 25 s. 127-152 (zastosowanie pojęć do zagadnień narracji...) szczegóły 
627.artykuł: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Literackie głosy w dialogu. x 1995 ([W ks. zb.:] Teologia, kultura, współczesność. Tarnów 1995, s. 114-118...) szczegóły 
628.artykuł: Ostaszewska Danuta: Interakcje komunikacyjne w tekście artystycznym. Na wybranym materiale współczesnej prozy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2007 t. 13 (2523) s. 11-22  szczegóły 
629.artykuł: Ostrowski Witold: Titles and Subtitles. Preliminary Notes on Their History and Function. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 1999 z. 3 s. 97-116  szczegóły 
630.artykuł: Owczarek Bogdan: Współczesna polska niefabularna proza powieściowa (Próba opisu). Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 61-82 (m.in. dotyczy twórczości pisarzy: Jacek Bocheński, Leopold Buczkowski,...) szczegóły 
631.artykuł: Owczarek Jan: Etyka a frazeologia. Polonistyka 1994 nr 7 s. 413-415  szczegóły 
632.artykuł: Ożdżyński Jan: Inwariant kulturowy wypowiedzi. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1992 z. 7 (152) s. 211-232 (na przykładzie literatury, w której występuje motyw morza i żeglugi...) szczegóły 
633.artykuł: Ożdżyński Jan: Pojęcie "kulturemu" jako podstawowej jednostki derywacji stylistycznej. Stylistyka 1993 nr 2 s. 173-185  szczegóły 
634.artykuł: Ożóg Kazimierz: Kategoria przeszłości (tradycji) w tekstach reklamowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1999 z. 5 s. 237-245  szczegóły 
635.artykuł: Pacak-Gamalski Bogumił: Zapis pamięci zmysłowej w wierszu lirycznym. Strumień 2000 nr 2 s. 9-12  szczegóły 
636.artykuł: Pajdzińska Anna: Frazeologia w kontekście poetyckim. Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 331-340  szczegóły 
637.artykuł: Pajdzińska Anna: Frazeologizm jako podstawa obrazu poetyckiego. Poradnik Językowy 1992 z. 7/8 (1991) s. 267-275  szczegóły 
638.artykuł: Pajdzińska Anna: Językowe granice metafory. Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 131-143  szczegóły 
639.artykuł: Pajdzińska Anna: Obraz tęsknoty w polszczyźnie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 3 (41) s. 7-17 (m.in. na materiale literackim; z not. o autorce art.; ze streszcz. w j...) szczegóły 
640.artykuł: Paszek Jerzy: Kicz i styl. Stylistyka 1994 nr 3 s. 124-134  szczegóły 
641.artykuł: Paszek Jerzy: Polska stylistyka literacka w latach 80.. Stylistyka 1992 nr 1 s. 139-148  szczegóły 
642.artykuł: Paszek Jerzy: Polski kalambur. Śląsk 2000 nr 2 s. 58-59 (przegląd kalamburów w literaturze polskiej od Mikołaja Reja do Witolda...) szczegóły 
643.artykuł: Patras Vladimir: Kriza hovoroveho stylu?. Stylistyka 1996 nr 5 s. 198-209 (nt. kryzysu stylu kolokwialnego i prozy postmodernistycznej...) szczegóły 
644.artykuł: Patras Vladimir: Stylove konfrontacie v nabozensky ladenom rozhlasovom zanri. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
645.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Cudzomowa. Polonistyka 1994 nr 7 s. 407-410  szczegóły 
polemika: Chrząstowska Bożena: "Mowa ich gładka" (zamiast redakcyjnego przypisu). Polonistyka 1994 nr 7 s. 411-412  szczegóły 
646.artykuł: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Makabreska wobec ciężaru i lekkości istnienia. Sztuka i Filozofia 1999 nr 17 s. 96 (na przykładzie twórczości m.in. Bolesława Leśmiana, Konstantego Ildefo...) szczegóły 
647.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Hermeneutyczna metoda opowiadania we współczesnej egzegezie. Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 1 s. 5-17  szczegóły 
648.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Teoria opowiadania P. Ricoeura i jej zastosowanie w instrukcji "O interpretacji Pisma Świętego w Kościele". Studia Włocławskie 1998 t. 1 s. 129-141  szczegóły 
649.artykuł: Paźniewski Włodzimierz: Klęska elit?. Twórczość 1993 nr 3 s. 145-146 (polski język polityczny; fel....) szczegóły 
650.artykuł: Paźniewski Włodzimierz: Ujadanie przymiotników. Twórczość 1992 nr 9 s. 145-146 (fel....) szczegóły 
651.artykuł: Peisert Maria: Literatura tzw. postmodernizmu wobec normy językowej. Poradnik Językowy 1999 z. 8/9 s. 24-28 (na podstawie działalności literackiej "BruLionu", "Twórczości", "Dialo...) szczegóły 
652.artykuł: Peisert Maria: O sposobach emocjonalnej waloryzacji tekstu pisanego. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1989 t. 16 s. 97-110 (na przykładzie tekstów poetyckich...) szczegóły 
653.artykuł: Petrishhev Sergejj D., Petrishheva Evgenija F.: Klassifikacija stilisticheski okrashennojj leksiki russkogo jazyka. Stylistyka 1997 nr 6 s. 395-412  szczegóły 
654.artykuł: Piechota Marek: Kryzys retoryki. Śląsk 2001 nr 8 s. 34-36 (m.in. o popularyzacji różnych idei przy użyciu określonych figur retor...) szczegóły 
655.artykuł: Piechota Marek: Motto w dziele literackim. Rekonesans. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1229 s. 104-121  szczegóły 
656.artykuł: Piekarczyk Dorota: Językowy obraz świata w metaforze "świat to teatr". Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 96-104  szczegóły 
nawiązanie: Darasz Wiktor J.: Cały świat to scena. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 4 s. 308-309  szczegóły 
657.artykuł: Pilinskijj Nikalajj: Stylistyka 1992 nr 1 s. 176-178 ([rec. ks.:] Antonina Grigorash: Frazeologija i stil'. Kijiv 1991....) szczegóły 
658.artykuł: Piotrowicz Anna: O niektórych regionalizmach w prozie współczesnych pisarzy wielkopolskich. x 1990 ([W ks. zb.:] Język. Teoria - dydaktyka. Materiały IX Konferencji Młody...) szczegóły 
659.artykuł: Pisarek Walery: Retoryki dziś w Polsce. Zeszyty Prasoznawcze 1999 nr 3/4 s. 112-117  szczegóły 
660.artykuł: Pluta Feliks: Dialekt śląski w literaturze pięknej. x 2002 ([w ks. zb.:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot d...) szczegóły 
661.artykuł: Pluta Nina: Ruch Literacki 1991 z. 5 s. 597-599 ([rec. ks.:] Graciela Reyes: Polifonia de la narration. La citacion en ...) szczegóły 
662.artykuł: Płóciennik Iwona: Stan badań nad polem wyrazowym w odmianie idiolektalnej języka. Palanistyka = Polonistika = Polonistyka 2002 [t. 4] (2001) s. 43-54 (nt. wykorzystywania koncepcji pól wyrazowych do analizy konkretnych te...) szczegóły 
663.artykuł: Podkidacz Waldemar: Militaryzacja języka propagandy marcowej 1968. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1994 z. 32 s. 157-161 (na przykładzie tekstów prasowych...) szczegóły 
664.artykuł: Podracki Jerzy: "Hamletyczne rozterki donkiszota", czyli o wpływie literatury na język. x 1994 ([W ks.:] Jerzy Podracki: Świat ludzi, rzeczy, słów. Warszawa 1994, s. ...) szczegóły 
665.artykuł: Podracki Jerzy: "Judaszowe srebrniki" i "argusowe oko", czyli o wpływie Biblii i mitologii na język. x 1994 ([W ks.:] Jerzy Podracki: Świat ludzi, rzeczy, słów. Warszawa 1994, s. ...) szczegóły 
666.artykuł: Podracki Jerzy: Zapis dialogów w tekście literackim. Forum Humanistów 2001 nr 1 s. 69-71  szczegóły 
667.artykuł: Poetschke Hans Juergen: Ist das Vorwort eine metakommunikative Textsorte?. Skamandros 1989 (1989) s. 187-195  szczegóły 
668.artykuł: Pospieszyl Kazimierz: Rhetoric and civility. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 144-145 ([rec. ks.:] Harold Barrett: Rhetorik and civility. Human development,...) szczegóły 
669.artykuł: Potok-Nycz Magda: Metafora en traduccion. Estrategias aplicadas en poesia. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 1 s. 105-120 (na przykładzie polskich przekładów poezji Federico Garcii Lorki...) szczegóły 
670.artykuł: Prandi Michele: La structure interne des tropes. Une approche grammaticale. Linguistica Silesiana 1992 t. 14 s. 29-42 (wewnętrzna struktura tropów poetyckich na przykładzie poezji francuski...) szczegóły 
671.artykuł: Prandi Michele: La structure interne des tropes: Une approche grammaticale. Linguistica Silesiana 1993 t. 15 s. 39-51  szczegóły 
672.artykuł: Prigodich Nikolajj G.: Pamjati professora L"va Shakuna. Stylistyka 1998 nr 7 s. 418-421 (sylwetka uczonego; także o jego pracach z zakresu stylistyki...) szczegóły 
673.artykuł: Ptashnyk Stefaniya: Empfehlen ode Vorschreiben? Zur Formulierung und Legitimierung der Stilnormen in den praktischen Stilistiken nach 1945. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 2002 nr 21 (2382) s. 77-97 (dot. języka niemieckiego...) szczegóły 
674.artykuł: Puzynina Jadwiga: Człowiek - Język - Sacrum. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
675.artykuł: Puzynina Jadwiga: O relacjach między wartościowaniem ilościowym i jakościowym w znaczeniach wyrazów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 273-281 (m.in. na przykładzie poezji...) szczegóły 
676.artykuł: Ristić Stana: Stylistic Functions of Expressive Words in a Literary Text. Stylistyka 1997 nr 6 s. 433-442  szczegóły 
677.artykuł: Rittel Teodozja: Metafora w lingwistyce edukacyjnej. Inspiracje Polonistyczne 2001 nr 21 s. 3-9  szczegóły 
678.artykuł: Rittel Teodozja: Metafory "światła" modelowane "Biblią" (Z wykorzystaniem wierszowanych tekstów Anastazji Domagały). x 2002 ([w ks. zb.:] Gwary dawniej i dziś. Prace ofiarowane docent Wandzie Pom...) szczegóły 
679.artykuł: Rittel Teodozja: Odsłanianie sensów metaforycznych w dyskursie edukacyjnym. x ([w ks. zb.:] W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej....) szczegóły 
680.artykuł: Robotycki Czesław: Historia i tradycja - dwie kategorie opisu przeszłości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1992 z. 29 (1017) s. 15-20  szczegóły 
681.artykuł: Rokoszowa Jolanta: Polski pidgin. Kultura [Paryż] 1994 nr 4 s. 72-78 (nt. posługiwania się pseudoangielszczyzną w języku polskim...) szczegóły 
682.artykuł: Ron Moshe: Wokół mimesis: Mowa pozornie zależna, mimetyczne gry językowe i podmiot fikcji. Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 277-305  szczegóły 
683.artykuł: Roscher Wolfgang: Stilkontroversen und Ausdrucksverwandtschaften der Kuenste zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1998 t. 15 s. 29-48 (m.in. dot. literatury...) szczegóły 
684.artykuł: Roy Friedrich: Zu einigen Problemen bei der Stilanalyse literarischer Texte im Bereich Deutsch als Fremdsprache. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 35-38  szczegóły 
685.artykuł: R.S.: Nowomowa. Poradnik Językowy 1996 z. 2 s. 58-64  szczegóły 
686.artykuł: R.S.: Wulgaryzmy w literaturze. Poradnik Językowy 1997 z. 6 s. 71-77  szczegóły 
687.artykuł: Rusecki Marian: O pojęciu znaku religijnego. Studia Semiotyczne 1994 t. 19/20 s. 257-281 (m.in. o symbolu religijnym...) szczegóły 
688.artykuł: Rusinek Michał: Czy retoryki można uczyć?. Nowa Polszczyzna 1998 nr 3 s. 28-32  szczegóły 
689.artykuł: Rusinek Michał: Powrót, zwrot i różnica w myśleniu o retoryce. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 168-189 (dot. dziejów retoryki klasycznej i współczesnej w tezach Thomasa N. Co...) szczegóły 
polemika: Lichański Jakub Z.: Myślenie o retoryce. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 277-289  szczegóły 
polemika: Rusinek Michał: Odpowiedź na polemikę Profesora Jakuba Z. Lichańskiego. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 290-294  szczegóły 
690.artykuł: Ruszkowski Marek: Badania stylistyczno-składniowe. Problemy metodologiczne. Kieleckie Studia Filologiczne 1990 t. 5 s. 185-192  szczegóły 
691.artykuł: Ruszkowski Marek: Liczebność próby w statystyczno-składniowych badaniach stylu. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 3 s. 174-180 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
692.artykuł: Ruszkowski Marek: O prawidłowości statystycznej Yule'a (uwagi polemiczne). Stylistyka 2002 nr 11 s. 541-547  szczegóły 
693.artykuł: Ruszkowski Marek: Parataksa we współczesnej prozie polskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 179-185  szczegóły 
694.artykuł: Ruszkowski Marek: Prawo Menzeratha w badaniach syntaktycznych. Język Polski [Kraków] 1991 r. 71 nr 3/5 s. 187-192 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
695.artykuł: Ruszkowski Marek: Stylistyka literaturoznawcza - stylistyka językoznawcza (przegląd stanowisk). Stylistyka 2000 nr 9 s. 417-422  szczegóły 
696.artykuł: Ruszkowski Marek: Wybór jako podstawowy wyróżnik stylu językowego. Stylistyka 1998 nr 7 s. 61-66  szczegóły 
697.artykuł: Rybka Małgorzata: Funkcje stylistyczne nazw własnych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 79-101 (stan badań i funkcje onomastyki literackiej...) szczegóły 
698.artykuł: Rybka Małgorzata: "Może być bez tytułu" - o tytułach tekstów poetyckich. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 273-290 (w utworach XX-wiecznych...) szczegóły 
699.artykuł: Rybka Małgorzata: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1998 t. 5 s. 217-220 (rec. ks.: Marie Cechova, Jan Chloupek, Marie Krcmova, Eva Minarova: St...) szczegóły 
700.artykuł: Rysiewicz Adam: Zagadnienia retoryki w analizie poezji polskiej przełomu XVI/XVII wieku. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 102-108 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
701.artykuł: Rzetelska-Feleszko Ewa: Nazwa "Żydzi" w Polsce. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
702.artykuł: Rzymowska Luiza: Uwagi o umiejętności wygłaszania mowy jako elemencie sztuki retorycznej. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 2010 t. 37 s. 133-140  szczegóły 
703.artykuł: Sadowski Witold: Czkawka tkaczki. Życie 1999 nr 141 s. 19 (dot. figury etymologicznej; z fragm. wierszy...) szczegóły 
704.artykuł: Salimovskij Vladimir: Stylistyka 1995 nr 4 s. 362-365 ([rec. ks.:] Sovremennaja russkaja ustnaja nauchnaja rech'. T. 2: Sinta...) szczegóły 
705.artykuł: Sarnowski Michał: Porównanie i metafora: dwa różne sposoby wartościowania. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 117-133  szczegóły 
706.artykuł: Sarrazin Bernard: Czarny humor i śmierć Boga. Baudelaire i nowoczesna groteska. Akcent 1991 nr 2/3 s. 88-94  szczegóły 
707.artykuł: Sasaki Ken-ichi: Głębsza retoryka. Mechanizm propagandy jako perswazji. Estetyka i Krytyka 2003 nr 4 s. 115-134 (m.in. na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
708.artykuł: Schatte Czesława: Convivium 2008 s. 483-488 (rec. ks.: Richter-Vapaatalo Ulrike: "Da hatte das Pferd die Nüstern vo...) szczegóły 
709.artykuł: Schmidt Veronika: Der Stilzug und seine Realisierung durch Stilmittel. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1989 t. 4 s. 127-138 (analiza fragm. tekstu Bertolta Brechta...) szczegóły 
710.artykuł: Schuerer Juergen: Moeglichkeiten der Stilistik als Ausbildungsfach in der Deutschlehrausbildung (DAF) - curriculare Vorstellungen und praktische Erfahrungen. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 39-46  szczegóły 
711.artykuł: Senderska Joanna: Kilka uwag na temat szyku barokowego wiersza. Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2002 t. 16 s. 61-67 (nt. szyku inwersyjnego w funkcji stylistycznej...) szczegóły 
712.artykuł: Senderska Joanna: Poezja a gramatyka. Język Polski w Szkole Średniej 2002 nr 4 (2001/2002) s. 7-10 (wykorzystanie struktur gramatycznych w poezji...) szczegóły 
713.artykuł: Seriot Patrick: Ethnos i demos: dyskursywne konstruowanie zbiorowej tożsamości. Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 134-142 (o roli słów i nazw w dyskursie o narodzie i stwarzaniu przez nie grup ...) szczegóły 
714.artykuł: Siatkowska Ewa: Z zagadnień rozwoju języka czeskiego Pragi na podstawie wybranych tekstów literackich. x 1999 ([w ks. zb.:] Miasto. Teren koegzystencji pokoleń. Łódź 19-21 maja 1997...) szczegóły 
715.artykuł: Sienkiewicz Barbara: Prawdziwy koniec hypallage?. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 212-222 (dot. potencjału metaforycznego figury hypallage w poezji XX wieku...) szczegóły 
716.artykuł: Sierszulska Anna: Fikcja wbrew ograniczeniom języka. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 159-176 (przegląd stanowisk badawczych nt. roli fikcji w przekazywaniu treści p...) szczegóły 
717.artykuł: Sirotinina Ol'ga B.: Izuchenie rozgovornojj rechi kak odna iz problem russkojj stilistiki. Stylistyka 1997 nr 6 s. 137-144 (omówienie prac naukowych z zakresu stylistyki i językoznawstwa oraz sł...) szczegóły 
718.artykuł: Sirotinina Ol'ga B.: Razgovornaja rech' v sisteme literaturnogo jazyka i razgovornost' v istorii russkojj khudozhestvennojj rechi. Stylistyka 1995 nr 4 s. 86-102  szczegóły 
719.artykuł: Siuciak Mirosława: Stylizacja wypowiedzi żydowskich w sztukach najpopularniejszych śląskich dramatopisarzy z drugiej połowy XIX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1994 nr 22 (1410) s. 122-135 (w utworach pisarzy: Piotr Kołodziej, Juliusz Ligoń, Karol Miarka....) szczegóły 
720.artykuł: Skoczylas-Krotla Edyta: Funkcje stylistyczne nazw własnych w wybranych podaniach i legendach polskich. x 2001 ([w ks. zb.:] W kręgu literatury, języka i kultury. Pod red. Anety Majk...) szczegóły 
721.artykuł: Skornia Hanna: L'anaphore est-elle un operateur syntaxique?. Linguistica Silesiana 1990 t. 11 s. 21-27 (rola anafory w zdaniu...) szczegóły 
722.artykuł: Skubalanka Teresa: Czy można mówić o istnieniu systemu stylistycznego?. Stylistyka 1992 nr 1 s. 27-38  szczegóły 
723.artykuł: Skubalanka Teresa: Fleksja a język pisarza. x 1989 ([W ks. zb.:] Wokół języka. Rozprawy i studia poświęcone pamięci profes...) szczegóły 
724.artykuł: Skubalanka Teresa: O definicjach stylu. Stylistyka 1995 nr 4 s. 7-23  szczegóły 
725.artykuł: Skubalanka Teresa: O rozwoju stylów językowych. Stylistyka 1993 nr 2 s. 5-13  szczegóły 
726.artykuł: Skubalanka Teresa: Structure du lexique poetique. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 50-55  szczegóły 
727.artykuł: Skudrzykowa Aldona: Język mówiony w literackim zapisie. Problemy badawcze. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1993 nr 8 (1338) s. 62-69  szczegóły 
728.artykuł: Skvareninova Ol'ga: Gramatika dyadickeho textu. Stylistyka 1995 nr 4 s. 204-209  szczegóły 
729.artykuł: Skvareninova Ol'ga: Jozef Mistrik. Jubileum zakladatel'a slovenskej stylistyky. Stylistyka 1996 nr 5 s. 384-387  szczegóły 
730.artykuł: Skwara Marek: O Arystotelesowskiej teorii dowodzenia retorycznego. Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 130-152  szczegóły 
731.artykuł: Skwara Marek: O "miejscach" retorycznych. Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 138-155 (teoria toposu od antyku do renesansu...) szczegóły 
732.artykuł: Skwara Marek: O teorii retorycznej św. Augustyna. Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 99-118  szczegóły 
733.artykuł: Sławkowa Ewa: Stylistyka feministyczna: zarys problematyki badawczej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1720 s. 210-217  szczegóły 
734.artykuł: Sławkowa Ewa: Szkic do poetyckiego obrazu życia (O potrzebie opisu kognitywnego w stylistyce). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 163-175  szczegóły 
735.artykuł: Sławkowa Ewa: "Wartość słowa" w tekście artystycznym. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 6 s. 39-45  szczegóły 
736.artykuł: Sobkiewicz Leszek: Prawda metafor w prozie nowoczesnej: labirynt, ulica, kłącze. x 1998 ([w ks. zb.:] Prawda i twórczość. Pod red. Mateusza Kapustki. Wrocław 1...) szczegóły 
737.artykuł: Sokoljanskijj Mark: Ironija i ejo rol' v stanovlenijj novogo vremeni. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1995 t. 38 z. 1/2 s. 47-55  szczegóły 
738.artykuł: Solganik Grigorijj Ja.: Izuchenie gazetno-publicisticheskogo stilja v SSSR (Rossii) v 50-90-e gg. XX v.. Stylistyka 1997 nr 6 s. 87-111 (omówienie prac naukowych z zakresu stylistyki, językoznawstwa i słown...) szczegóły 
739.artykuł: Spasow Ludmił: Funkcja przymiotnika odczasownikowego w budowie tekstu artystycznego (Wyprzedaż starych metafor). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1989 nr 6 (1017) s. 32-37 (na przykładzie języka macedońskiego...) szczegóły 
740.artykuł: Spychała Izabela: Współczesne teorie metafory. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 183-189  szczegóły 
741.artykuł: Stanisz Marek: Imitacja czy kreacja? Polemika z teorią mimesis w okresie sporów przełomu romantycznego w Polsce (1818-1830). Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1997 t. 31/32 (1994/1995) s. 17-38  szczegóły 
742.artykuł: Stankowska Agata: Elipsa: byt możliwy do zaktualizowania. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 126-136 (dot. specyfiki elipsy jako figury poetyckiej...) szczegóły 
743.artykuł: Stankowska Agata: Trop w imadle idei. O literaturoznawczej koncepcji symbolu. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 69-81  szczegóły 
744.artykuł: Stefaniak Katarzyna: Sound symbolism in comic strip onomatopoeia. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Filologia Angielska 1990 z. 9 (1989) s. 129-146 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
745.artykuł: Stelmaszuk Anna: Ironicheskaja tekstovaja dominanta i ejo rol' v organizacii khudozhestvennogo teksta. Białostocki Przegląd Kresowy 1994 t. 2 s. 181-191 (na przykładzie prozy rosyjskiej...) szczegóły 
746.artykuł: Stelmaszuk Anna: Semantika i funkcii metafory. Linguodidactica 1998 nr 2 s. 177-183  szczegóły 
747.artykuł: Stich Alexandr: Publicisticky styl v soustave funkcnich stylu. Stylistyka 1992 nr 1 s. 98-106  szczegóły 
748.artykuł: Stoff Andrzej: "Mówić" i "być". Z problemów języka w dramacie współczesnym. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1991 z. 33 (201) s. 93-124  szczegóły 
749.artykuł: Stoianovijc Andrejh: Neodrejdenolichne rechenice u nauchnom stilu ruskog i srpskog jhezika. Stylistyka 1995 nr 4 s. 185-203  szczegóły 
750.artykuł: Stojanovich Andrejj: Problemy sopostavitel'nojj stilistiki Jugoslavii. Stylistyka 1997 nr 6 s. 565-574  szczegóły 
751.artykuł: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 526 (nota nt. czasopism naukowych poświęconych stylistyce: "Stil" (Belgrad)...) szczegóły 
752.artykuł: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 521 (rec. ks. zb.: Dialog s tekstom. Problemy obuchenija styslovojj interpr...) szczegóły 
753.artykuł: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 521-522 (rec. ks.: N.S. Bolotnova: Filologicheskijj analiz teksta. Ch. 4: Metod...) szczegóły 
754.artykuł: Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 518 (rec. ks.: Stereotipnost' i tvorchestvo w tekste, mezhvuz. Red. M.P. Ko...) szczegóły 
755.artykuł: Stylistyka 1995 nr 4 s. 412 ([rec. ks.:] Khudozhestvennyj tekst. Struktura, jazyk, stil'. Sankt-Pet...) szczegóły 
756.artykuł: Stylistyka 1995 nr 4 s. 411-412 ([rec. ks.:] Raznovidnosti teksta v funkcional'no-stilevom aspekte. Red...) szczegóły 
757.artykuł: Stylistyka 1995 nr 4 s. 401-403 ([rec. ks.:] Svenka Savić: Diskurs analiza. Novi Sad 1993; nota....) szczegóły 
758.artykuł: Stylistyka 1995 nr 4 s. 397-398 ([rec. ks.:] Jozef Mistrik: Recnicke umenie. Bratislava 1994; nota....) szczegóły 
759.artykuł: Stylistyka 1996 nr 5 s. 473 ([rec. ks.:] Kommunikativnye aspekty slova v tekstakh raznoj zhanrovo-s...) szczegóły 
760.artykuł: Stylistyka 1996 nr 5 s. 471-472 ([rec. ks.:] N.A. Kupina: Totalitarnyj jazyk: Slovar' i rechevye reakci...) szczegóły 
761.artykuł: Stylistyka 1996 nr 5 s. 470-471 ([rec. ks.:] Nina S. Bolotnova: Leksicheskaja struktura khudozhestvenno...) szczegóły 
762.artykuł: Stylistyka 1996 nr 5 s. 470 ([rec. ks.:] Ocherki istorii nauchnogo stilja russkogo literarurnogo ja...) szczegóły 
763.artykuł: Stylistyka 1996 nr 5 s. 468-469 ([rec. ks.:] Lutz von Werder: Lehrbuch des kreativen Schreibens. Berlin...) szczegóły 
764.artykuł: Styl? Moje dzisiejsze rozumienie stylu. [Ankieta]. Stylistyka 1995 nr 4 s. 223-297 (ankieta redakcji Stylistyki; wypowiedzi: Miroslav Cervenka, Inn...) szczegóły 
765.artykuł: Styl? Moje dzisiejsze rozumienie stylu. [Ankieta]. Stylistyka 1996 nr 5 s. 332-368 (ankieta redakcji Stylistyki; wypowiedzi: Miloslav Z. Carkic: On...) szczegóły 
766.artykuł: Symotiuk Stefan: "Wibracja" jako kontekst literatury. Poezja 1989 nr 8 s. 71-81 (dot. narracji nasyconej rytmem mowy i wibracją werbalną...) szczegóły 
sprostowanie: Poezja 1989 nr 8 s. 111  szczegóły 
767.artykuł: Symotiuk Stefan: "Wibracyjny" status słowa. Miesięcznik Literacki 1989 nr 8 s. 62-72  szczegóły 
768.artykuł: Szaruga Leszek: Życie w języku, język życia. Kresy 1995 nr 21 s. 40-44 (źródła polszczyzny literackiej jako przedmiot zainteresowań pisarzy i ...) szczegóły 
769.artykuł: Szczepankowska Irena: Retoryka - konotacje pojęcia we współczesnej publicystyce i w naukach humanistycznych. Białostockie Archiwum Językowe 2002 nr 2 s. 157-181 (dot. także literaturoznawstwa...) szczegóły 
770.artykuł: Szczerbak Jacek: Perswazja a obiektywizm w dziennikarstwie. Przegląd Zachodni 2003 nr 3 s. 169-183  szczegóły 
771.artykuł: Szczęk Joanna: "Wer den Cent nicht ehrt...". Zu den Chancen fuer die "Euromanie" in der Phraseologie des neuen Europas (am Beispiel der deutschen Phraseologismen mit Waehrungseinheiten im Komponentenbestand). Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 2005 nr 24 (2743) s. 141-151  szczegóły 
772.artykuł: Szczukin Wasilij: Slavia Orientalis 1993 nr 3 s. 477-479 ([rec. ks. zb.:] Russian philology and history. In Honour of Professor ...) szczegóły 
773.artykuł: Szkudlarek Ewa: Środki kohezji w utworach poetyckich. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 2001 nr 5 s. 9-36 (na przykładach wziętych z powojennej poezji polskiej; głównie twórczoś...) szczegóły 
774.artykuł: Szkudlarek Ewa: Wskaźniki nawiązania międzyzdaniowego w pozycji pierwszego argumentu predykatu (Na materiale współczesnej nowelistyki polskiej). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1996 t. 41 s. 1 s. 57-65  szczegóły 
775.artykuł: Szturc Włodzimierz: Ironia romantyczna - wyznawcy i przeciwnicy. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 95-113 (poglądy m.in. Fryderyka Schlegla, Novalisa, Georga Wilhelma Hegla, Sor...) szczegóły 
776.artykuł: Szturc Włodzimierz: Wśród fabuł ironicznie zawikłanych. Od romansu hellenistycznego do "Orlanda szalonego" Ariosta. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 81-90  szczegóły 
777.artykuł: Szumska Dorota: Na tropach tropu. Rozważania o metaforze poetyckiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 2 s. 35 (streszczenie referatu...) szczegóły 
778.artykuł: Szumska Dorota: Niepokorna natura pleonazmów. Rozważania o redundancji. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 42 (1998) z. 1 s. 64-65 (streszczenie referatu...) szczegóły 
779.artykuł: Szwedek Aleksander: Metafora pojęciowa w językoznawstwie kognitywnym. Kognitywistyka i Media w Edukacji 2002 nr 1/2 s. 81-96 (przegląd koncepcji teoretycznych...) szczegóły 
780.artykuł: Szwedek Aleksander: "Silk gowns" and "maces" a study of metonymy. x 1994 ([W ks. zb.:] Studies in literature and language. In honour of Adela St...) szczegóły 
781.artykuł: Szymański Mikołaj: Hyperbole and atisayokti. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1993 nr 16 (1465) s. 115-119 (nt. odpowiedników czterech typów przesadni, wyróżnionych w dziele Mamm...) szczegóły 
782.artykuł: Śliwiński Piotr Jordan: O metaforze tylko kilka całkiem prozaicznych słów. Pomysł 2005 nr 8/9 s. 17-19  szczegóły 
783.artykuł: Śliwiński Władysław: Rzeczowniki abstrakcyjne komponentami poetyckich konstrukcji nominalnych w wierszach od XVI do XX w.. x nr s. ([w ks. zb.:] Rozmaitości językowe. Ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi...) szczegóły 
784.artykuł: Śliwiński Władysław: Rzeczowniki niby-osobowe jako składniki poetyckich konstrukcji nominalnych w dziejach polskiego wiersza. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 1/2 s. 37-44  szczegóły 
785.artykuł: Śliwiński Władysław: Somatyzmy jako podstawy poetyckich konstrukcji nominalnych w dawnych i współczesnych utworach wierszowanych. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 4/5 s. 251-258  szczegóły 
786.artykuł: Ślósarska Joanna: Lingwistyczne i epistemologiczne konteksty fikcji literackiej. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1995 t. 38 z. 1/2 s. 33-45  szczegóły 
787.artykuł: Ślósarska Joanna: Pojęcie pola metaforycznego w poetyce kognitywnej. Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 87-96 (prezentacja podstawowych konceptualizacji pola metaforycznego w kontek...) szczegóły 
788.artykuł: Śnieżko Dariusz: Fenomen grafomanii czyli na Hermenegildę Kociubińską paszkwil trzeci. Pogranicza 1997 nr 1 s. 54-62  szczegóły 
789.artykuł: Świerczyńska Dobrosława: Wolność dupce w swej chałupce (Językowe gry przysłowiowe). Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 240-249 (nt. wykorzystania przysłowiowych związków frazeologicznych oraz biblij...) szczegóły 
790.artykuł: Tanasic Sreto: Dekomponovane glagola u knizhevnoumjjetnichkom stilu. Stylistyka 1996 nr 5 s. 305-312 (nt. czasowników stylu artystycznoliterackiego...) szczegóły 
791.artykuł: Tarsa Jadwiga: O definicji skrzydlatych słów. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Rosyjska 1995 [z.] 33 (1994) s. 83-88  szczegóły 
792.artykuł: Tatarinov Viktor A.: Formirovanie funkcional'no-stilisticheskogo napravlenija v russkom terminovedenii. Stylistyka 1995 nr 4 s. 332-337  szczegóły 
793.artykuł: Telwikas Artur: A... jak artyzm. Artystyczny tekst literacki, artystyczna literatura. Akapit 2000 nr 2 s. 30  szczegóły 
794.artykuł: Termińska Kamilla: Metafora synestezyjna. Poradnik Językowy 1992 z. 3 s. 201-207  szczegóły 
795.artykuł: Tkaczewski Dariusz: Charakterystyka funkcjonalna, leksykalna i stylistyczna czeskich tytułów prasowych. x 2001 ([w ks. zb.:] Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty, nowe spojrzenia. Ksi...) szczegóły 
796.artykuł: Tokarski Ryszard: Introspekcja i dane językowe w semantycznej analizie tekstu poetyckiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 297-305  szczegóły 
797.artykuł: Tokarski Ryszard: Pole znaczeniowe w badaniach stylistycznych. O wzbogacaniu konotacji słów w tekście poetyckim. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 591-595 (na przykładzie wiersza "Gazela żałobna" Józefa Łobodowskiego...) szczegóły 
798.artykuł: Tokarski Ryszard: Prototypy i konotacje. O semantycznej analizie słowa w tekście poetyckim. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 117-137  szczegóły 
799.artykuł: Tokarski Ryszard: Wartościowanie człowieka w metaforach językowych. Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 144-157  szczegóły 
800.artykuł: Tokarz Bożena: Kilka uwag o redukcji metafory. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1301 s. 51-58  szczegóły 
801.artykuł: Tomasik Wojciech: Kto mówi? Jeszcze o mowie pozornie zależnej. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 112-127  szczegóły 
802.artykuł: Toshovich Branko: Struktura glagol'nojj metafory. Stylistyka 1998 nr 7 s. 221-251  szczegóły 
803.artykuł: Tosović Branko: Povtornaja nominacija v "Biblii". x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
804.artykuł: Tosović Branko: Znacenjhe kao semanticko-stilisticka kategorija. Stylistyka 1995 nr 4 s. 70-85  szczegóły 
805.artykuł: Turasiewicz Romuald: Mechanizmy rozwojowe najstarszej prozy helleńskiej (od parataksy do hipotaksy). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 30-31 (streszczenie referatu...) szczegóły 
806.artykuł: Turner Mark: What is the poet to do?. [Dwa] 2 B = Two B 1999 nr 14 s. 74-79 (metafory i metaforyczne analogie jako strategia poznawcza; poezja jako...) szczegóły 
807.artykuł: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: Retoryka - sztuka przekonywania, jej początki i miejsce w literaturze. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1993 t. 9 s. 12-20  szczegóły 
808.artykuł: Tutak Kinga: Problemy opisu składniowego współczesnych tekstów literackich i publicystycznych na przykładzie wybranych typów zdań podrzędnie złożonych. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 56-62 (na przykładzie zdań m.in. z prozy Stefana Chwina, Nataszy Goerke, Pawł...) szczegóły 
809.artykuł: Umińska-Tytoń Elżbieta: Z problematyki kształtowania się stylu potocznego. Stylistyka 1993 nr 2 s. 51-59  szczegóły 
810.artykuł: Urbańczyk Stanisław: Sytuacja języka polskiego w Polsce niepodległej. Polonistyka 1989 nr 6 s. 412-422 (m.in. różnice w zakresie stylu języka literackiego na ziemiach dawnych...) szczegóły 
811.artykuł: Urbańska Dorota: Funkcje metatekstu w wierszu współczesnym. Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 150-157 (na przykładzie polskiej poezji współczesnej...) szczegóły 
812.artykuł: Uzarević Josip: Mat. Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 4 s. 43-58 (nt. roli i funkcji przekleństw, ze streszczeniem w jęz. polskim, not. ...) szczegóły 
813.artykuł: Uździcka Marzanna: Struktura a funkcja tytułu utworu literackiego. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1995 z. 7 (40) s. 237-243  szczegóły 
814.artykuł: Vinokur Tat'jana G.: Aktual'nyje nuzhdy slovarnojj teorii i praktiki v sovremennojj stilistike. Stylistyka 1992 nr 1 s. 107-115  szczegóły 
815.artykuł: Wachowski Jacek: O porównaniu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 177-191  szczegóły 
816.artykuł: Walczak Bogdan: Skrzydlate słowa trzech wieszczów w polskim języku ogólnym. Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica 2003 t. 11 s. 9-18  szczegóły 
817.artykuł: Wałaszewska Ewa: The distinction between novel and non-novel metaphors in experientalism and the Theory of Relevance. Anglica 1997 t. 7 s. 109-123  szczegóły 
818.artykuł: Warchala Jacek: Uczestnicy dialogu w procesie komunikacji językowej. Postscriptum 1992 nr 3 s. 39-45  szczegóły 
819.artykuł: (wa): Stylistyka 1995 nr 4 s. 412-413 ([rec. ks.:] Chelovek, tekst, kul'tura. Ekaterinburg 1994; nota....) szczegóły 
820.artykuł: Weigt Zenon: Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 3 s. 353-355 ([rec. ks.:] Nina Janich: Werbesprache Ein Arbeitsbuch. Tuebingen 1999...) szczegóły 
821.artykuł: Wieczorek Ryszard: "Missa parodia" wobec tradycji retorycznej. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1990 nr 107 (1989/1990) s. 39-42 (nt. związków retoryki i muzyki - "msza-parodia" - renesansowa technika...) szczegóły 
822.artykuł: Wieczorkiewicz Anna: Podróż do kresu metafory. Res Publica Nowa 1995 nr 7/8 s. 46-48 (metafora podróży i formuły językowe stosowane przez pisarzy...) szczegóły 
823.artykuł: Wieczorkiewicz Anna: Psychomachia i psychoanaliza (Wizje życia w przestrzeni psychicznej). Kultura Współczesna 1995 nr 3/4 s. 96-123 (alegoria jako obraz wewnętrznej wizji przestrzeni człowieka...) szczegóły 
824.artykuł: Wierzbicka Anna: Jak interpretować ewangelię? Semantyka metafory i przypowieści. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
825.artykuł: Wierzbicka Anna: Wschodnioeuropejska kultura żydowska w świetle żydowskiej "etnografii mowy". Teksty Drugie 1992 nr 5 s. 5-25 (m.in. na przykładach tekstów Starego Testamentu i prozy Szolema Alejch...) szczegóły 
826.artykuł: Wilbur Richard: The fullest possible awareness. [Dwa] 2 B = Two B 1999 nr 14 s. 108 (język poezji i jego zadania...) szczegóły 
827.artykuł: Wilkoń Aleksander: Kategorie stylistyczne w poezji barokowej. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 119-132  szczegóły 
828.artykuł: Wilkoń Aleksander: Metafora i argumenty. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1991 nr 19 (1178) s. 196-201  szczegóły 
829.artykuł: Wilkoń Aleksander: Styl panegiryczny. x 2002 ([w ks. zb.:] Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowa...) szczegóły 
830.artykuł: Wilkoń Aleksander: Typologia współczesnych stylów literackich. Cz. I: Style poetyckie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1993 nr 8 (1338) s. 7-21  szczegóły 
831.artykuł: Witkowski Lech: Oblicza i metamorfozy kiczu. Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 5 s. 1-5  szczegóły 
832.artykuł: Witkowski Lech: Oblicza i metamorfozy kiczu. x 2000 ([w ks.:] Lech Witkowski: Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty humani...) szczegóły 
833.artykuł: Witosz Bożena: Czy gatunek i styl są we spółczesnej stylistyce pojęciami konkurencyjnymi?. Stylistyka 1999 nr 8 s. 37-52 (metodologiczne ujęcie problemu z punktu widzenia teorii lingwistycznyc...) szczegóły 
834.artykuł: Witosz Bożena: Estetyzm, antyestetyzm, anestetyzm - refleksy pluralizmu wartości współczesnej estetyki w stylu polskiej prozy końca XX wieku. Stylistyka 2002 nr 11 s. 47-60  szczegóły 
835.artykuł: Witosz Bożena: Ewolucja kategorii podmiotu w badaniach stylistycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1720 s. 197-208  szczegóły 
836.artykuł: Witosz Bożena: Opis a fotografia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1998 nr 25 (1662) s. 232-240 (wpływ upowszechnienia dagerotypu i fotografii na model konstruowania o...) szczegóły 
837.artykuł: Witosz Bożena: Wypowiedź językowa - w aspekcie tekstologicznym i stylistycznym (na przykładzie literackiego opisu postaci). Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 161-171  szczegóły 
838.artykuł: Wojtak Maria: Badania nad językiem i stylem polskiego dramatu (cz. II) - dramat powojenny. Stylistyka 1997 nr 6 s. 525-540  szczegóły 
839.artykuł: Wojtak Maria: Badania nad językiem i stylem polskiego dramatu (cz. I). Stylistyka 1995 nr 4 s. 298-331  szczegóły 
840.artykuł: Wojtak Maria: Czy można mówić o stylu człowieczej rozmowy z Panem Bogiem?. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
841.artykuł: Wojtak Maria: O początkach stylu religijnego w polszczyźnie. Stylistyka 1992 nr 1 s. 90-97  szczegóły 
842.artykuł: Wojtak Maria: Pojęcie stylizacji jako narzędzia opisu utworów literackich. Stylistyka 1994 nr 3 s. 135-142  szczegóły 
843.artykuł: Wojtak Maria: Przemiany stylowe w obrębie gatunku literackiego (na przykładzie komedii polskiej XVII i XVIII w.). Stylistyka 1993 nr 2 s. 61-69  szczegóły 
844.artykuł: Wojtak Maria: Stylistyka 1992 nr 1 s. 162-170 ([rec. ks.:] Barbara Sandig: Stilistik der deutschen Sprache. Berlin, N...) szczegóły 
845.artykuł: Wojtak Maria: Stylistyczne ukształtowanie dramatu - założenia analiz. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 10 s. 109-120  szczegóły 
846.artykuł: Wojtak Maria: Stylistyka a pragmatyka - stan i perspektywy w stylistyce polskiej. Stylistyka 1998 nr 7 s. 369-377  szczegóły 
847.artykuł: Wojtak Maria: Stylistyka tekstów reklamowych na przykładzie reklamy kreatywnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2000 t. 18 s. 299-308  szczegóły 
848.artykuł: Woldan Alois: Niemieckie zapożyczenia jako uniwersalia kultury c.k. monarchii (Na podstawie polskich tekstów literackich). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 183-194 (z notą o autorze artykułu...) szczegóły 
849.artykuł: Wolińska Olga: Mechanizmy i gramatyczno-leksykalne środki perswazji językowej w tekstach czasu wojny. x 1996 ([W ks. zb.:] Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939-1945). P...) szczegóły 
850.artykuł: Wolińska Olga: Nowomowa a język propagandy wojennej. Postscriptum 1992 nr 3 s. 4-9  szczegóły 
851.artykuł: Wolińska Olga: Środki stylistyczne w funkcji perswazyjnej. x 1996 ([W ks. zb.:] Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939-1945). P...) szczegóły 
852.artykuł: Worsowicz Monika: Faits divers - inforozrywka w prasie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 253-259  szczegóły 
853.artykuł: Wyderka Bogusław: O niektórych problemach systematyzacji środków stylowych. Stylistyka 1992 nr 1 s. 129-138  szczegóły 
854.artykuł: Wyderka Bogusław: O rodzajach przerzutni. Stylistyka 1998 nr 7 s. 253-278 (na podstawie wierszy Jana Kochanowskiego, Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego,...) szczegóły 
855.artykuł: Wyderka Bogusław: Składniowo-stylistyczna charakterystyka języka poezji renesansu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1996 nr 24 (1577) s. 78-87  szczegóły 
856.artykuł: Wysocka Aneta: Sacrum jako domena źródłowa metafor. Analiza porównawcza poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Haliny Poświatowskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 3 (41) s. 39-51 (z not. o autorce art.; ze streszcz. w jęz. angielskim...) szczegóły 
857.artykuł: Zabłocki Stefan: Retoryka klasyczna a retoryka manieryzmu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2006 t. 3 (2432) s. 112-122 (przemiany w definiowaniu retoryki od czasów starożytnych do baroku...) szczegóły 
858.artykuł: Zagórski Zygmunt: O perspektywach rozwoju badań języka artystycznego. x 2006 ([w ks.:] Zygmunt Zagórski: Spisane słowa, formy i myśli. Studia z lat ...) szczegóły 
859.artykuł: Zagórski Zygmunt: O sposobach badania składni i stylu tekstów. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1994 t. 1 s. 9-31 (na materiale literackim...) szczegóły 
860.artykuł: Zagórski Zygmunt: O sposobach badania składni i stylu tekstów. x 2006 ([w ks.:] Zygmunt Zagórski: Spisane słowa, formy i myśli. Studia z lat ...) szczegóły 
861.artykuł: Zagórski Zygmunt: W sprawie badań składni utworów literackich. x 2006 ([w ks.:] Zygmunt Zagórski: Spisane słowa, formy i myśli. Studia z lat ...) szczegóły 
862.artykuł: Zaremba Charles: O języku francuskiej polityki. Arka 1993 nr 43 s. 56-67 (także paralele z polską nowomową; z not. o Ch. Zarembie...) szczegóły 
863.artykuł: Zarębina Maria: Rola przymiotników w stylu "prozy artystycznej". Polonica [Kraków] 2000 t. 20 s. 289-298  szczegóły 
864.artykuł: Zarębina Maria: Statistical analysis of conjuctions in dialogue - natural language vs. language of artistic drama (On the basis of polish material). x 1990 ([W ks. zb.:] "Tgoli chole Mestro". Gedenkschrift fuer Reinhold Olesch....) szczegóły 
865.artykuł: Zaśko-Zielińska Monika: Recenzja i jej norma gatunkowa. Poradnik Językowy 1999 z. 8/9 s. 96-107  szczegóły 
866.artykuł: Zgółka Tadeusz: Aksjologiczne i lingwistyczne wyznaczniki języka poezji. x 1993 ([W ks. zb.:] Humanistyka jako autorefleksja kultury. Poznań 1993 s. 12...) szczegóły 
867.artykuł: Zgółka Tadeusz: O potrzebie retoryki. Polonistyka 1994 nr 7 s. 388-395  szczegóły 
868.artykuł: Zgółkowa Halina: Dlaczego retoryka?. Polonistyka 2001 nr 6 s. 327-332 (postulat przywrócenia retoryki do polskiej szkoły...) szczegóły 
869.artykuł: Ziomek Jerzy: Wprowadzenie do teorii solecyzmu (Preliminaria translatologiczne). Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 131-148  szczegóły 
870.artykuł: Zum Lehrprogram Stilistik: Smolensk (Russland). Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 113-115 (m.in. nt. kształcenia stylu tekstów artystycznych...) szczegóły 
871.artykuł: Żeberek Teresa: O pewnych typach incipitów literackich tekstów pisanych. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Rusycystyczne 1995 z. 9 (177) s. 111-117 (chwyty kompozycyjne stosowane przy tworzeniu formuł incipitowych; na p...) szczegóły 
872.artykuł: Żyłko Bogusław: Symbol w ujęciu grupy Tartu-Moskwa. x 1994 ([w ks. zb.:] Pejzaż od nowa malowany. Szkice o literaturze rosyjskiej ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
873.impreza: "Aktualne problemy semantyki i stylistyki tekstu (językoznawcze studia opisowe i komparatywne" - międzynarodowa konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Wierzbiński Jarosław: Forum slawistów. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 5 s. 36-37 (sprawozdanie...) szczegóły 
874.impreza: Forum Kultury Słowa.  szczegóły 
artykuł: Nauka Wrocławska 2003 nr 7/8 s. 11 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Nauka Wrocławska 2003 nr 5/6 s. 11 (nota zapow....) szczegóły 
875.impreza: "Gatunki mowy i ich ewolucja" - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Rejter Artur: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Gatunki mowy i ich ewolucja". Poradnik Językowy 2000 z. 6 s. 61-65  szczegóły 
876.impreza: "Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a tekst" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Rejter Artur: Konferencja w Katowicach nt. Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a tekst. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 1 s. 76-79 (spraw....) szczegóły 
877.impreza: "Humor, komizm w kulturze" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: /hc/: Załatwienie przy okazji.... Tarniny 1997 nr 10 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
878.impreza: "Język - Komunikacja - Społeczeństwo" - ogólnopolska studencka konferencja naukowa (2002). (m.in. referaty: Dowcip językowy w powieściach Jerzego Pilcha. - Style ...) szczegóły 
artykuł: Fil Małgorzata: Sprawozdanie z konferencji "Język - Komunikacja - Społeczeństwo". Poradnik Językowy 2002 z. 7 s. 62-64  szczegóły 
879.impreza: "Język polityki a współczesna kultura polityczna" - ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu "Język a kultura" (1993).  szczegóły 
artykuł: Anusiewicz Janusz: Poradnik Językowy 1994 z. 1/2 s. 65-66 (sprawozdanie...) szczegóły 
880.impreza: "Język polski dawnych północno-wschodnich kresów Rzeczypospolitej" - międzynarodowa sesja językoznawcza (1989).  szczegóły 
artykuł: Friedelówna Teresa: Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej północno-wschodniej polszczyźnie kresowej (Toruń 24-25 listopada 1988). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1992 z. 38 (243) s. 93-96  szczegóły 
artykuł: Nowowiejski Bogusław: Białostocczyzna 1989 nr 2 s. 37-38  szczegóły 
881.impreza: "Język publicznej perswazji" - Forum Kultury Słowa (2001). (m.in.: Julian Kornhauzer: Funkcja perswazyjna w polskiej poezji lat dz...) szczegóły 
artykuł: Pisarek Walery: [Czwarte] IV Forum Kultury Słowa (11-13 października 2001). Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 5 s. 386-387 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Hącia Agata: Sprawozdanie z IV Forum Kultury Słowa. Poradnik Językowy 2001 z. 10 s. 64-68  szczegóły 
artykuł: Bralczyk Jerzy, Mosiołek-Kłosińska Katarzyna: W reklamie jak w polityce. Gazeta Wyborcza 2001 nr 238 s. 15 (not.: Teresa Kruszona...) szczegóły 
882.impreza: Język religijny dawniej i dziś - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Mikołajczak Stanisław: Konferencja naukowa "Język religijny dawniej i dziś". Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2002 t. 9 s. 264-267 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Sramek Rudolf: Na zakończenie konferencji - o naszej konferencji. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2002 t. 9 s. 268-271  szczegóły 
883.impreza: "Język specjalistyczny a myślenie zawodowe - implikacje lingwistyczne, glottodydaktyczne i translatoryczne" - konferencja naukowa (2001). (m.in. pośw. językowi literatury pięknej...) szczegóły 
artykuł: Kornacka Małgorzata: Język specjalistyczny a myślenie zawodowe - implikacje lingwistyczne, glottodydaktyczne i translatoryczne. Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 1 s. 130-132 (sprawozdanie...) szczegóły 
884.impreza: "Język, stereotyp, przekład" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: 1702-2002. Obchody jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 21  szczegóły 
885.impreza: Kongres Kultury Języka Polskiego (1984).  szczegóły 
artykuł: Pajewska Ewa: Sprawozdanie z Kongresu Kultury Języka Polskiego w Szczecinie. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1989 nr 2 (25) s. 129-134  szczegóły 
886.impreza: Kongres Kultury Języka Polskiego (1988).  szczegóły 
artykuł: Socha Ryszarda: Wybrzeże 1989 nr 3 s. 26-28 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Książczak Zbigniew, Porayski-Pomsta Józef: Polonistyka 1989 nr 6 s. 403-408 (spraw., wraz z tekstem wystąpienia inauguracyjnego Witolda Śmiecha, s....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 2 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Klein Edward: Podkarpacie 1989 nr 1 s. 6, 11 (omów....) szczegóły 
artykuł: Nowak Andrzej: Argumenty 1989 nr 5 s. 8 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Grzegorz Maria: Zwrot 1989 nr 2 s. 3-5 (spraw....) szczegóły 
887.impreza: Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Historii Retoryki (1989).  szczegóły 
artykuł: Starnawski Jerzy: VII Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Historii Retoryki (Getynga 26-29 VII 1989 r.). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 195-198 (spraw....) szczegóły 
888.impreza: "Lingwistyka i jej odmiany a inne dyscypliny humanistyczne" - Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (1999).  szczegóły 
artykuł: Greszczuk Barbara: [Pięćdziesiąty siódmy] LVII Zjazd Naukowy PTJ w Rzeszowie. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 137-138 (sprawozdanie; z programem zjazdu, s. 138-139...) szczegóły 
889.impreza: "Metaphor and Cognition" = "Metafora i poznanie" - międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna (1999).  szczegóły 
artykuł: Komendziński Tomasz: Metafora i poznanie - sprawozdanie z konferencji. Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 375-376  szczegóły 
890.impreza: Międzynarodowy Kongres Retoryczny (1995).  szczegóły 
artykuł: Lichański Jakub Z.: Dziesiąty Międzynarodowy Kongres Retoryczny w Edynburgu (18-23 lipca 1995 roku). Barok 1996 nr 1 s. 329-331  szczegóły 
891.impreza: "Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego" - sympozjum naukowe (1998).  szczegóły 
artykuł: Borucki Tadeusz: Język - religia - kultura. Konspekt 2000 nr 3 s. 96-98 (m.in. nt. imprezy...) szczegóły 
artykuł: Borek Piotr: Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego. Z okazji 400-lecia wydania Biblii ks. Jakuba Wujka. Przegląd Powszechny 2002 nr 2 s. 260-262  szczegóły 
artykuł: Koziara Stanisław: Tarnowskie Studia Teologiczne 1998 t. 17 s. 123-126 (spraw....) szczegóły 
892.impreza: "Odmiany polszczyzny XVII wieku" - ogólnopolska sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Rybicka Halina: Poradnik Językowy 1989 z. 2 s. 126-128 (spraw., program...) szczegóły 
893.impreza: "Onomastyka Pomorza. Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: (x): Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki. Miesięcznik [Koszalin] 2001 nr 3 s. 53-54 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Afeltowicz Beata: Sprawozdanie z konferencji "Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki. Onomastyka Pomorza". Koszalin 18019 stycznia 2001. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 220-222  szczegóły 
894.impreza: "Perswazja w kulturze współczesnej" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Dabert Dobrochna: O perswazji źle i dobrze. Polonistyka 1993 nr 10 s. 632-633 (spraw....) szczegóły 
895.impreza: "Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Ryzza-Woźniak Agnieszka: Sprawozdanie z konferencji "Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej" (Zielona Góra, 20-21 marca 1996). Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 153-155  szczegóły 
artykuł: Kostowska Ewa: Forum Akademickie 1996 nr 2 s. 3 (not....) szczegóły 
896.impreza: "Probleme der Textlinguistik - Textorten und ihre Bestimmung" - kolokwium (1988).  szczegóły 
artykuł: Berdychowska Zofia: Skamandros 1989 (1989) s. 383-386 (spraw....) szczegóły 
897.impreza: "Retoryka dziś - teoria i praktyka" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Hobot Joanna, Rusinek Michał: Retoryka współczesna - współczesność retoryki. Sprawozdanie z konferencji naukowej. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 1/2 s. 143-147  szczegóły 
898.impreza: "Stilfragen" - konferencja (1994).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Jarochna: Tagungsbericht: Stilfragen. Institut fuer Deutsche Sprache, Mannheim (15.-17. maerz 1994). Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 105-110  szczegóły 
899.impreza: "Style i gatunki dziennikarskie. Nowe tendencje końca wieku" - konferencja (1996).  szczegóły 
artykuł: Mostowicz Igor: Nowe tendencje w dziennikarstwie. Zeszyty Prasoznawcze 1997 nr 3/4 s. 226  szczegóły 
900.impreza: "Stylistyka 2010 - bilans i perspektywy" - konferencja naukowa (2010).  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Dorota: "Stylistyka 2010 - bilans i perspektywy". Sprawozdanie z konferencji. Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs 2011 z. 4 s. 211-212  szczegóły 
901.impreza: "Stylistyka a pragmatyka" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Loewe Iwona: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Stylistyka a pragmatyka". Poradnik Językowy 2000 z. 10 s. 45-47  szczegóły 
artykuł: Loewe Iwona: "Stylistyka a pragmatyka". Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 3 (82) s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
902.impreza: Teorija teksta - lingvisticheskijj i stilisticheskijj aspekty (1992).  szczegóły 
artykuł: Matveeva Tamara: Teorija teksta - lingvisticheskijj i stilisticheskijj aspekty. Stylistyka 1993 nr 2 s. 272-273  szczegóły 
903.impreza: "Zagadnienia teorii tropów" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Dobrzyńska Teresa: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 116-122  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    książki (alfabet autorów)
904.książka: Dobrzyńska Teresa: Tekst - styl - poetyka. Zbiór studiów. ([Dedykacja:] Pamięci Marii Renaty Mayenowej, inicjatorki polskich bada...) szczegóły 
905.książka: Kadylak Jarosław: Anaforalny aspekt idei harmonii w kulturze starożytnej Grecji i jej recepcja w tradycji patrystycznej chrześcijaństwa wschodniego. 1990 ([Zawiera m.in. rozdziały:] A. Idea harmonii w poezji i retoryce antycz...) szczegóły 
906.książka: Pszczołowska Lucylla: Wiersz - styl - poetyka. Studia wybrane. (I. Wstęp: Forma wierszowa jako element kultury. - II. Wiersz a język i...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
907.artykuł: Lubocha-Kruglik Jolanta: Współczesny slogan reklamowy (na materiale języka polskiego i rosyjskiego). x 2001 ([w ks. zb.:] Konfrontacja języków słowiańskich na poziomie leksyki, sł...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
908.książka: Mowy piękno wielorakie. 2000 ([Zawiera teksty wygłoszone na konferencji zorganizowanej przez Zakład ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
909.artykuł: Kozhina Margarita N.: Stil' i zhanr: ikh variativnost', istoricheskaja izmenchivost' i sootnoshenie. Stylistyka 1999 nr 8 s. 5-36 (nt. znaczenia terminów "gatunek" i "styl"; przegląd stanowisk w aspek...) szczegóły 
910.artykuł: Witosz Bożena: Czy gatunek i styl są we spółczesnej stylistyce pojęciami konkurencyjnymi?. Stylistyka 1999 nr 8 s. 37-52 (metodologiczne ujęcie problemu z punktu widzenia teorii lingwistycznyc...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Aforyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
911.artykuł: Stasińska Polina: O jazyke aforizmov. x 1996 ([W ks. zb.:] Słowiańskie kontakty. Język i literatura. Zielona Góra 19...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    książki (alfabet autorów)
912.książka: Tutak Kinga: Leksykalne nieczasownikowe wykładniki modalności epistemicznej w autobiografiach. 2003 (Wstęp. - Część I: 1. Autobiografia jako gatunek piśmienniczy. 2. Pojęc...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Baśń
    książki (alfabet autorów)
913.książka: Barwy świata baśni = Farben der Maerchenwelt. 2003 ([Tom pokonferencyjny sesji "Barwy świata baśni - od braci Grimm do szc...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
914.artykuł: Barker Howard: O języku dramatu. Dialog [Warszawa] 2003 nr 3 s. 110-112 (dot. obsceniczności i roli wulgarnego języka w dramacie...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Duma
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
915.artykuł: Becenko Tetjana: Postihjjni epihteti - kol'oronazv v ukrajins'kikh dumakh: pripoda, estetika i poetika. Stylistyka 2002 nr 11 s. 269-289  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Facecja
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
916.artykuł: Rejter Artur: Polska facecja prozatorska XVI-XVIII w. Styl - gatunek - komizm. Stylistyka 2001 nr 10 s. 383-401  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Felieton
    książki (alfabet autorów)
917.książka: Bondkowska Magdalena: Struktura językowa felietonu dekady 1968-1978.  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
918.artykuł: Dziamska-Lenart Gabriela: Frazeologiczne innowacje mieszane. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 39-53 (na podstawie felietonów następujących twórców: Stefan Kisielewski, Dan...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Fraszka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
919.artykuł: Liberek Jarosław: Innowacja a użycie kanoniczne frazeologizmu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1998 t. 3 s. 31-53 (fragment pracy o innowacjach frazeologicznych we współczesnych polskic...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kazanie
    książki (alfabet autorów)
920.książka: Bednarek Antoni: Ambona i literatura. Eseje z historii wzajemnych powiązań. 1998 ([O literackości homilii od czasów staropolskich do XX wieku; także hom...) szczegóły 
recenzja: Cieślak Stanisław: Collectanea Theologica 1999 nr 3 s. 213-217  szczegóły 
recenzja: Wrzeszcz Maria: Ambona i literatura. Akcent 2000 nr 1/2 s. 221-222  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
921.artykuł: Ostafiński Witold: O kaznodziejskim stylu perswazji na przykładzie świętokrzyskich kazań radiowych. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 207-219  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kronika
    książki (alfabet autorów)
922.książka: Przyklenk Joanna: Staropolska kronika jako gatunek mowy. 2009  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Modlitwa
    książki (alfabet autorów)
923.książka: Modlitwa w językach i tekstach artystycznych. 2007  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Nekrolog
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
924.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Przemiany współczesnej nekrologii. Czas Kultury 1997 nr 2 s. 20-27  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    książki (alfabet autorów)
925.książka: Dłuska Maria: Poezja wierszem i prozą. 2001 (I. Elementy śpiewności poezji: Elementy śpiewności poezji. Rym polski....) szczegóły 
926.książka: Śliwiński Władysław: Poetyckie konstrukcje nominalne w dziejach polskiego wiersza. Kategorie i subkategorie połączeniowe. 2000 (1. Wstęp. 2. Charakterystyka poetyckich konstrukcji nominalnych w posz...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    książki (alfabet autorów)
927.książka: Brzeziński Jerzy: Styl językowy polskiej powieści sentymentalnej. 1991 ([Zawiera rozdziały poświęcone powieściom autorów: Feliks Bernatowicz, ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
928.artykuł: Kermode Frank: Sekrety i narracyjne sekwencje. Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 174-192 (na przykładzie powieści Josepha Conrada "W oczach Zachodu"...) szczegóły 
929.artykuł: Misiewicz Janusz: Produkt powieściowy czyli co znajdujemy w "Harlequinach". Akcent 1995 nr 1 s. 64-71  szczegóły 
930.artykuł: Walczak Bogdan: Powieść XIX i XX wieku - obraz języka doby nowopolskiej. Polonistyka 1989 nr 9 s. 664-673  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść historyczna
    książki (alfabet autorów)
931.książka: Dubisz Stanisław: Archaizacja w XX-wiecznej polskiej powieści historycznej o średniowieczu. 1991 (Na materiale utworów: Wacław Berent "Żywe kamienie", Karol Bunsch "Ojc...) szczegóły 
recenzja: Wyderka Bogusław: Stylistyka 1993 nr 2 s. 283-290  szczegóły 
932.książka: Polska powieść historyczna XX wieku. 1990 (Wstęp. * [Artykuły:] Kazimierz Myśliński: Rola państwa krzyżackiego w ...) szczegóły 
recenzja: Gądek Iwona: "Polska powieść historyczna XX wieku". Studia Kieleckie 1992 nr 3 s. 115-118  szczegóły 
recenzja: Sprawka Anna: Studia o polskiej powieści historycznej XX wieku. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 15  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Dzieje Najnowsze 1993 r. 24 nr 4 (1992) s. 151-153  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Przysłowie
    książki (alfabet autorów)
933.książka: Wieczorek Izabela: Nazwa w tekście i tekst w nazwie. Antroponimy w polskich przysłowiach i związkach frazeologicznych. 2010  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Romans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
934.artykuł: Misiewicz Janusz: Produkt powieściowy czyli co znajdujemy w "Harlequinach". Akcent 1995 nr 1 s. 64-71  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Satyra
    książki (alfabet autorów)
935.książka: Sarnowska-Giefing Irena: Od onimu do gatunku tekstu. Nazewnictwo w satyrze polskiej do 1820 roku. 2003 (1. Uwagi wstępne: 1.1. Satyra - nazwa gatunkowa. 1.2. Gatunkowy wymiar...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Science fiction
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
936.artykuł: Mares Petr: Smyslene jazyky a literarni text. Stylistyka 2000 nr 9 s. 59-71 (dot. funkcjonowania zmyślonych języków obcych w tekście literackim; na...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Tragedia
937.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stabryła Stanisław: Porównanie to jeszcze nie dowód. Filomata 1996 nr 439/440 s. 468-472  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
938.artykuł: Kubicka Dorota: Poznawcze i praktyczne aspekty badań nad myśleniem metaforycznym. Studia Psychologiczne 1994 t. 32 z. 2 s. 7-16 (m.in. metafora jako źródło poznania, rola metafory w procesie twórczym...) szczegóły 
939.artykuł: Wieczorkiewicz Anna: Psychomachia i psychoanaliza (Wizje życia w przestrzeni psychicznej). Kultura Współczesna 1995 nr 3/4 s. 96-123 (alegoria jako obraz wewnętrznej wizji przestrzeni człowieka...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
940.książka: Aktualne problemy semantyki i stylistyki tekstu. Studia opisowe i komparatywne. 2004 ([Zawiera m.in.:] Jarosław Wierzbiński: Przedmowa. * I. Językoznawstwo ...) szczegóły 
941.książka: Język, stereotyp, przekład. 2002 ([Tom pokonferencyjny sesji "Język - Stereotyp - Przekład" z 15-18 XI 2...) szczegóły 
recenzja: Hołobut Agata: Stereotyp w przekładzie. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 128-133 (z not. o autorce art. na s. 135...) szczegóły 
942.książka: Koziara Stanisław: Tradycyjne biblizmy a nowe polskie przekłady Pisma Świętego. (Ujęcie filologiczno-normatywne). 2009  szczegóły 
943.książka: Marinelli Luigi: Polski Adon. O poetyce i retoryce przekładu. 1997 ([Studium komparatystyczne anonimowego polskiego przekładu "Adon" i wło...) szczegóły 
recenzja: Niedźwiedź Jakub: Jedno arcydzieło i jeden wybitny poemat. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 174-178 (z not. o Jakubie Niedźwiedziu na s. 190...) szczegóły 
recenzja: Pelc Janusz: Promocja książki Luigi Narinellego o "Adonie" i inauguracja nowej serii wydawniczej. Uniwersytet Warszawski, 5 lutego 1998 r.. Barok 1998 nr 2 s. 234-235 (sprawozdanie z imprezy promocyjnej...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 361 (not....) szczegóły 
recenzja: Rytel Jadwiga: O staropolskim przekładzie "Adona". Barok 1999 nr 1 s. 215-221  szczegóły 
944.książka: Piękno języka specjalistycznego a precyzja języka literackiego. 2008  szczegóły 
945.książka: Protestancka kultura słowa. 2009  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
946.artykuł: Potok-Nycz Magda: Metafora en traduccion. Estrategias aplicadas en poesia. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 1 s. 105-120 (na przykładzie polskich przekładów poezji Federico Garcii Lorki...) szczegóły 
947.artykuł: Rejakowa Bożena: Pojedynczy wyraz jako forma przekładu związku frazeologicznego (wartości referencjalne i stylistyczne). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 343-351  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
948.impreza: "Język, stereotyp, przekład" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: 1702-2002. Obchody jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 21  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
949.książka: Czermińska Małgorzata: Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry. 2005 ([Dot. topiki opisów katedry w utworach polskich autorów nowoczesnych w...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
950.książka: Bednarek Antoni: Ambona i literatura. Eseje z historii wzajemnych powiązań. 1998 ([O literackości homilii od czasów staropolskich do XX wieku; także hom...) szczegóły 
recenzja: Cieślak Stanisław: Collectanea Theologica 1999 nr 3 s. 213-217  szczegóły 
recenzja: Wrzeszcz Maria: Ambona i literatura. Akcent 2000 nr 1/2 s. 221-222  szczegóły 
951.książka: Literatura i wiedza. 2006 ( Włodzimierz Bolecki: Niebezpieczne związki (zamiast wstępu). * Danuta...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    książki (alfabet autorów)
952.książka: Bodzioch-Bryła Bogusława: Ku ciału post-ludzkiemu... Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości. 2011 ([Dot. kategorii cielesności post-ludzkiej, medialnych i nowomedialnych...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
953.artykuł: Wojciechowski Jacek: Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 343-345 ([rec. ks.:] Andrew Hart: Understanding the media. A practical guide. L...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    książki (alfabet autorów)
954.książka: Sztuka pisania. Tajemnice warsztatu pisarstwa odsłaniają: Ernest Hemingway, John Steinbeck, Kurt Vonnegut i inni. 1996 (O autorach [noty]. - Thomas Clark: Przedmowa. * [Zbiory wskazówek i ra...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
955.książka: Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki. 2009  szczegóły 
956.książka: Język pisarzy jako problem lingwistyki. 2009  szczegóły 
957.książka: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji, Gniezno, 3-5 czerwca 2004. 2005 ([Zawiera m.in.:] A. Wstęp. Wojciech Polak: Homilia wygłoszona na Mszy ...) szczegóły 
958.książka: Kasperski Edward: Idee, formy i tradycje dialogu. Rozprawa habilitacyjna. 1990 (Od autora [wstęp]. - Ironia. Sokrates i romantyzm (Wstęp do Kierkegaar...) szczegóły 
959.książka: Kunstmann Heinrich: Pisma wybrane.  szczegóły 
960.książka: Kupiszewski Władysław: Z zagadnień języka pisarzy. 2004 (Wstęp. - Artyzm językowy Jana Kochanowskiego. Czy naprawdę niemoc poet...) szczegóły 
recenzja: Masovia Mater 2005 nr 2 s. 3 (not....) szczegóły 
961.książka: Markiewicz Henryk: O cytatach i przypisach. ([Dot. historii cytatu, motta i przypisu jako składników utworu literac...) szczegóły 
962.książka: Munera polonica et slavica. 1990 ([Dedykacja:] Riccardo C. Lewański oblata. * Silvano De Fanti, Marialui...) szczegóły 
recenzja: Darasz Zdzisław: Ruch Literacki 1991 z. 4 s. 407-409  szczegóły 
recenzja: Darasz Zdzisław: Ruch Literacki 1991 z. 4 s. 407-409  szczegóły 
963.książka: Sokólska Urszula: Studia i szkice o języku pisarzy. Zagadnienia wybrane. 2010  szczegóły 
964.książka: Strycharska-Brzezina Maria: Socjostylistyka a dzieje literatury polskiej. Studia nad stylizacją językową w utworach literackich.  szczegóły 
965.książka: Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie Jej pracy naukowo-dydaktycznej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Władysława Książek-Bryłowa: Jubileusz Profesor Haliny...) szczegóły 
966.książka: Światy przedstawione. Prace z historii i teorii literatury ofiarowane profesorowi Jerzemu Speinie. 2006 ([Zawiera:] Jerzy Święch: Zamiast laudacji. * Marcin Wołk: Bibliografia...) szczegóły 
967.książka: Wilkoń Aleksander: Z dziejów języka literatury polskiej. 2001 (Uwagi wstępne. I. Średniowieczny bukiet maryjny: "Kwiatek czysty smutn...) szczegóły 
recenzja: (ak): Śląsk 2002 nr 4 s. 78  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
968.artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Islamizmy w systemie leksykalno-gramatycznym polszczyzny (z historii procesów adaptacyjnych). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2002 z. 7 s. 161-184 (dot. m.in. języka utworów Jana Chryzostoma Paska, Adama Mickiewicza, p...) szczegóły 
969.artykuł: Pluta Feliks: Dialekt śląski w literaturze pięknej. x 2002 ([w ks. zb.:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot d...) szczegóły 
970.artykuł: Siuciak Mirosława: Elementy języka mówionego w śląskich utworach scenicznych z drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 24-38 (dot. okresu 1864-1922...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
971.książka: Ostaszewska Danuta: Postać w literaturze. Wizerunek staropolski. Obrazy - konwencje - stereotypy. 2001 ([Dot. konwencji opisów postaci pięknych i brzydkich w literaturze star...) szczegóły 
972.książka: Sarnowska-Giefing Irena: Od onimu do gatunku tekstu. Nazewnictwo w satyrze polskiej do 1820 roku. 2003 (1. Uwagi wstępne: 1.1. Satyra - nazwa gatunkowa. 1.2. Gatunkowy wymiar...) szczegóły 
973.książka: Studia rhetorica. 2011  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
974.artykuł: Decyk Wanda: Kto stawia nogi?. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 147-152 (dot. występowania i znaczenia w staropolskich tekstach m.in. literacki...) szczegóły 
975.artykuł: Kałkowska Anna: Mówiona staropolszczyzna w zwierciadle listów. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 77-85 (dot. listów z XVI i XVII wieku...) szczegóły 
976.artykuł: Kucała Marian: Spójnikowe i podobne wskaźniki nawiązania w staropolszczyźnie i w gwarach. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 99-106  szczegóły 
977.artykuł: Rejter Artur: Polska facecja prozatorska XVI-XVIII w. Styl - gatunek - komizm. Stylistyka 2001 nr 10 s. 383-401  szczegóły 
978.artykuł: Skubalanka Teresa: O kilku problemach gramatyczno-stylistycznych literatury staropolskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 145-58 (głównie na podst. tekstów w antologii pieśni religijnych oraz w "Chres...) szczegóły 
979.artykuł: Wilkoń Aleksander: Kategorie stylistyczne w poezji barokowej. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 119-132  szczegóły 
980.artykuł: Wyderka Bogusław: Składniowo-stylistyczna charakterystyka języka poezji renesansu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1996 nr 24 (1577) s. 78-87  szczegóły 
981.artykuł: Wyderka Bogusław: Szyk składników grup nominalnych w XVII-wiecznej prozie retorycznej. Cz. I. Grupy dwuskładnikowe. Cz. II. Rozbudowane grupy nominalne. Poradnik Językowy 1990 z. 1 s. 33-43, z. 2 s. 93-104  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
982.artykuł: Maćkowiak Krzysztof: O renesansowym przełomie w myśleniu stylistycznym. Filologia Polska 2003 [t.] 1 s. 139-148 (dot. refleksji lingwistycznej i wizji literackości w dziełach twórców ...) szczegóły 
983.artykuł: Osiewicz Marek: Właściwości dialektalne polskich listów Radziwiłłów z I połowy XVI wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2003 t. 10 s. 175-188  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    książki (alfabet autorów)
984.książka: Barłowska Maria: Na swady sarmackiej placu. O kulturze oratorskiej wieku XVII. 2001 (Wstęp. * O stawaniu się mówcą. * Z praktyki krasomówczej: 1. Inwencja....) szczegóły 
985.książka: Skwara Marek: O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku. 1999 (I. Perswazja w dziejach retoryki. Genus demonstrativum. Pochwała i nag...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
986.artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Barokowy komplement. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 7-22 (dot. stylistyki komplementu na temat kobiecej urody w poezji barokowej...) szczegóły 
987.artykuł: Puzynina Jadwiga: Metaforyka w polskich słownikach epoki baroku. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 461-473  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
988.książka: Maćkowiak Krzysztof: Słownik a poezja. Z zagadnień świadomości leksykalnostylistycznej polskiego oświecenia. 2001 (Wstęp. I. Podstawy ogólnoteoretyczne pracy. 1. Zbiorowa świadomość jęz...) szczegóły 
recenzja: Gorzelana Joanna: Poezja słów. Pro Libris 2002 nr 1 s. 121-122  szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 2002 nr 18 s. 297-298  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
989.artykuł: Dubisz Stanisław: Moralitatywno-filozoficzne incipity utworów wierszowanych okresu konfederacji barskiej. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 143-147  szczegóły 
990.artykuł: Kloch Zbigniew: Między zwyczajem a normą. Dyskusje o poprawności językowej w Polsce XVIII/XIX wieku. Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 95-108  szczegóły 
991.artykuł: Kloch Zbigniew: Polscy uczeni o stylu (1795-1830). Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 136-161 (omów. koncepcji stylu zawartych w traktatach autorów: Kazimierz Brodzi...) szczegóły 
992.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: "Przewodnik słów polskich do prawdy" (O poglądach ludzi Oświecenia na zjawisko manipulacji językowej). Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 145-162  szczegóły 
993.artykuł: Wojtak Maria: Między komiką a dydaktyką, czyli o zróżnicowaniu stylistycznym oświeceniowych utworów komediowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 40-48  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
994.książka: Szturc Włodzimierz: Ironia romantyczna. Pojęcie, granice i poetyka. 1992 (Od autora. - Część pierwsza: Ironia sokratyczna: I. Ironia Sokratesa i...) szczegóły 
recenzja: A.F.: Nowe Książki 1993 nr 8 s. 58 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20 (notka...) szczegóły 
recenzja: Kalinowska Maria: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 228-236  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
995.artykuł: Bogołębska Barbara: Romantyczny model retoryki i nauki o stylu. Przegląd problematyki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 139-152  szczegóły 
996.artykuł: Stanisz Marek: Imitacja czy kreacja? Polemika z teorią mimesis w okresie sporów przełomu romantycznego w Polsce (1818-1830). Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1997 t. 31/32 (1994/1995) s. 17-38  szczegóły 
997.artykuł: Szturc Włodzimierz: Ironia romantyczna - ogniwo przemian i sporów pomiędzy sokratyczną i retoryczną ideą ironii. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 103-105 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
998.artykuł: Warchoł Stefan: Derywaty z -ica (-yca) w polskiej poezji romantycznej i w języku doby średniowiecza (Z nawiązaniem do polskich gwar). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 137-49  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
999.książka: Alfabet Paszka. Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski. 2010 (Przeczytacie - słowo wstępne od redaktorów tomu. - Ewa Kosowska: Jerze...) szczegóły 
1000.książka: Loewe Iwona: Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski. 2000 (Wprowadzenie. 1. Analityzmy werbo-nominalne w badaniach językoznawczyc...) szczegóły 
recenzja: Rejter Artur: Poradnik Językowy 2002 z. 1 s. 72-75  szczegóły 
1001.książka: Tatarowski Lesław: Ludowość w literaturze Młodej Polski. 1991 (I. Wprowadzenie do analizy tekstów: Perspektywa semantyczno-kulturowa....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1002.artykuł: Nycz Ryszard: Język modernizmu: doświadczenie wyobcowania. Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 205-220  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
1003.książka: Przypadki krytyczne. Studia i szkice o krytyce, życiu oraz świadomości literackiej po roku 1918. 2007 ( Maciej Urbanowski: Pojęcie "poezji czystej" w polskiej krytyce litera...) szczegóły 
1004.książka: Śniecikowska Beata: "Nuż w uhu"? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu. 2008  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1005.artykuł: Bednarek Antoni: Oratorstwo międzywojenne i literatura (Garść przypomnień i spostrzeżeń). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 87-102 (m.in. o relacjach oratorstwa i literatury w kaznodziejstwie, mowach po...) szczegóły 
1006.artykuł: Walczak Dorota: Międzywojenna wieża Babel. Arkusz 1993 nr 18 s. 1 (język poezji dwudziestolecia...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
1007.książka: Dąbrowska Elżbieta: Pejzaż stylowy nowej literatury polskiej. Artystyczne języki, formy, gatunki. 2012  szczegóły 
1008.książka: Głowiński Michał: Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej. 1992 (Od autora. - Realizm i demagogia [powieść realizmu socjalistycznego a ...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Czy warto być Herostratesem?. Kresy 1993 nr 15 s. 178-180  szczegóły 
recenzja: Fik Marta: Czy warto pisać o socrealizmie?. Puls 1992 nr 59 s. 87-97  szczegóły 
recenzja: Kaszuba Dorota: Chłodnym okiem. Res Publica Nowa 1993 nr 1 s. 63-64  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Literatura na telefon. Dekada Literacka 1993 nr 9 s. 8  szczegóły 
recenzja: Kurnik Agnieszka: Ruch Literacki 1993 z. 4 s. 509-511  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Upiór roznegliżowany. Arkusz 1993 nr 18 s. 4  szczegóły 
recenzja: Łukaszewicz Michał: Straszny dziadunio socrealizm. Nowe Książki 1993 nr 3 s. 66-67 (z fot. Michała Głowińskiego...) szczegóły 
recenzja: Piekara Magdalena: Aut Caesar aut nihil. Fa-Art 1993 nr 1 s. 84-85  szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: Ubizm. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 94-100  szczegóły 
1009.książka: Graf Magdalena: Onomastyka na usługach socrealizmu. Antroponimia w literaturze lat 1949-1955. 2006  szczegóły 
1010.książka: Język nowej literatury. 2012  szczegóły 
1011.książka: Korwin-Piotrowska Dorota: Powiedzieć świat. Kognitywna analiza tekstów literackich na przykładach.  szczegóły 
1012.książka: Kunstmann Heinrich: Pisma wybrane.  szczegóły 
1013.książka: Literatura i język. Szkice opisowe i komparatywne. 2010  szczegóły 
1014.książka: Literatura i język wczoraj i dziś. 2007 ([Zawiera m.in.:] Studia i szkice ofiarowane Doktor Jadwidze Litwin w 3...) szczegóły 
1015.książka: Przez słowo - w słowach - o słowach. 2009  szczegóły 
1016.książka: Skudrzykowa Aldona, Sławkowa Ewa, Witosz Bożena, Wojtak Maria: Style literatury (po roku 1956). 2003 ([Dot. niektórych tendencji stylistycznych w tekstach literackich z lat...) szczegóły 
1017.książka: Światy przedstawione. Prace z historii i teorii literatury ofiarowane profesorowi Jerzemu Speinie. 2006 ([Zawiera:] Jerzy Święch: Zamiast laudacji. * Marcin Wołk: Bibliografia...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
1018.książka: Przypadki krytyczne. Studia i szkice o krytyce, życiu oraz świadomości literackiej po roku 1918. 2007 ( Maciej Urbanowski: Pojęcie "poezji czystej" w polskiej krytyce litera...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
1019.książka: Kabata Maria: Współczesna poezja kapłańska. Cechy stylowe. 2010  szczegóły 
1020.książka: Pajdzińska Anna: Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji. 2005  szczegóły 
1021.książka: Skubalanka Teresa: Herbert, Szymborska, Różewicz. Studia stylistyczne. 2008  szczegóły 
1022.książka: Stala Marian: Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce. 1991 (W środku rozmowy [wstęp]. - W stronę Lemanu [nt. liryków lozańskich Ad...) szczegóły 
1023.książka: Tarnowska Beata: Między światami. Problematyka bilingwizmu w literaturze. Dwujęzyczna twórczość poetów grupy "Kontynenty". 2004 (Od Autorki. Wstęp. Część I: Dwujęzyczność i literatura [dot. literatur...) szczegóły 
1024.książka: Wilkoń Teresa: Polska poezja socrealistyczna w latach 1949-1955. 1992 (Wstęp. - I. Realizm socjalistyczny w Polsce. II. Problematyka konwencj...) szczegóły 
recenzja: (DJ): Acta Poloniae Historica 1994 t. 69 s. 205 (not....) szczegóły 
recenzja: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 737  szczegóły 
recenzja: Zawodniak Mariusz: Przy lekturze socrealistycznej poezji. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 100-106  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1025.artykuł: Piekorz Maria: Język prasy we współczesnej poezji. Zagadnienia wybrane. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 92-99  szczegóły 
1026.artykuł: Wysocka Aneta: Sacrum jako domena źródłowa metafor. Analiza porównawcza poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Haliny Poświatowskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 3 (41) s. 39-51 (z not. o autorce art.; ze streszcz. w jęz. angielskim...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989) / Piosenka (literatura1945-1989. Poezja)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1027.artykuł: Narębska Małgorzata: Leksyka tekstów nurtu disco polo. Literatura Ludowa 1997 nr 6 s. 33-53  szczegóły 
1028.artykuł: Zgółkowa Halina: Językowy obraz pokolenia, czyli o języku tekstów rockowych. Polonistyka 1989 nr 6 s. 441-449  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
1029.książka: Dąbrowski Mieczysław: Dekadentyzm współczesny. Główne idee, motywy i postawy modernistyczne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku. 1996 (Wprowadzenie. Część pierwsza: Teoretyczna. Rozdz. 1. Z zagadnień kompa...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 5 s. 61 (nota...) szczegóły 
1030.książka: Dziamska-Lenart Gabriela: Innowacje frazeologiczne w powojennej felietonistyce polskiej. 2004  szczegóły 
1031.książka: Ruszkowski Marek: O stylu prozy polskiej XX wieku. Zbiór studiów. 2000 ( Wstęp. * Językoznawcza interpretacja pojęcia "styl". * Zagadnienia og...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1032.impreza: "Onomastyka Pomorza. Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Afeltowicz Beata: Sprawozdanie z konferencji "Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki. Onomastyka Pomorza". Koszalin 18019 stycznia 2001. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 220-222  szczegóły 
artykuł: (x): Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki. Miesięcznik [Koszalin] 2001 nr 3 s. 53-54 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1033.artykuł: Marcjanik Małgorzata: Elementy negatywnego mówienia o sobie i innych w polskich obyczajach językowych. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 443-451 (na materiale współczesnej prozy polskiej...) szczegóły 
1034.artykuł: Mikołajczak Stanisław: Składniowe wyznaczniki ramy delimitacyjnej współczesnych powieści (i opowiadań). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 37-56  szczegóły 
1035.artykuł: Owczarek Bogdan: Współczesna polska niefabularna proza powieściowa (Próba opisu). Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 61-82 (m.in. dotyczy twórczości pisarzy: Jacek Bocheński, Leopold Buczkowski,...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
1036.książka: Dąbrowska Elżbieta: Pejzaż stylowy nowej literatury polskiej. Artystyczne języki, formy, gatunki. 2012  szczegóły 
1037.książka: Sławkowa Ewa: Tekst literacki w kręgu językoznawstwa. T. 1. 2012  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1038.artykuł: Fabicka Joanna, Kalicińska Małgorzata, Szolc Izabela: Dyskretny urok wulgaryzmów. Bluszcz 2008 nr 2 s. 2-7 [dodatek] (rozm. Joanna Laprus-Mikulska; z not. o pisarkach...) szczegóły 
1039.artykuł: Miodek Jan: Skrzydlate słowa literatury. Wiedza i Życie 1997 nr 3 s. 49 (dot. funkcjonowania tytułów klasycznych utworów literackich i ich para...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
1040.książka: Bodzioch-Bryła Bogusława: Ku ciału post-ludzkiemu... Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości. 2011 ([Dot. kategorii cielesności post-ludzkiej, medialnych i nowomedialnych...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
1041.książka: Ignatowicz-Skowrońska Jolanta: Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej. 2008  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1042.artykuł: Witosz Bożena: Estetyzm, antyestetyzm, anestetyzm - refleksy pluralizmu wartości współczesnej estetyki w stylu polskiej prozy końca XX wieku. Stylistyka 2002 nr 11 s. 47-60  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1043.artykuł: Puzynina Jadwiga: Metaforyka w polskich słownikach epoki baroku. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 461-473  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1044.artykuł: Mariak Leonarda: Gramatyczne wyróżniki perswazji w prasie tajnej okresu Powstania Styczniowego. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 177-191  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
1045.książka: Baran Zbigniew: W kręgu poezji religijnej dla dzieci. 2001 (Wstęp. - Rozdział I. Zarys dziejów polskiej poezji dla dzieci o tematy...) szczegóły 
recenzja: Szymeczko Kazimierz: Naukowe, nie znaczy nudne. Guliwer 2003 nr 3 s. 66-67  szczegóły 
recenzja: Winek Teresa: "Który stworzyłeś pasikonika...". Nowe Książki 2002 nr 3 s. 37  szczegóły 
1046.książka: Barwy świata baśni = Farben der Maerchenwelt. 2003 ([Tom pokonferencyjny sesji "Barwy świata baśni - od braci Grimm do szc...) szczegóły 
1047.książka: Niesporek Bernadeta: Język wierszy dla dzieci (Na materiale "Świerszczyka"). 1990 (Wstęp. - Wiersze dla dzieci jako komunikat w prasie (Na przykładzie te...) szczegóły 
recenzja: Kowalski Piotr: Wierszyki dla dzieci, język potoczny i folklorystyka. Literatura Ludowa 1993 nr 2 s. 43-45  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Z badań nad twórczością dla młodych. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 40  szczegóły 
1048.książka: Szóstak Anna: Nurt lingwistyczny we współczesnej poezji dziecięcej. 2000 ([O wierszach m. in. Jana Brzechwy, Wandy Chotomskiej, Jerzego Ficowski...) szczegóły 
1049.książka: Święcicka Małgorzata: Kreacja dialogu potocznego we współczesnej polskiej prozie dla młodzieży. 1999 (Wstęp. - I. Rozmowa w literackim zapisie. II. Kreowanie sytuacji komun...) szczegóły 
recenzja: Brus Beata: Stylistyka 2001 nr 10 s. 552-555  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Dobry rok. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 25-26  szczegóły 
recenzja: Smól Joanna: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 5 s. 384-387  szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 167 (notka...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1050.artykuł: Burska-Ratajczak Beata: Magia słowa - neologizmy nazewnicze w utworach artystycznych dla dzieci. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2000 t. 45 s. 5-23 (głównie na podstawie literatury powojennej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Twórczość dziecięca, folklor (literatura dla dzieci i młodzieży)
    książki (alfabet autorów)
1051.książka: Janus-Sitarz Anna: Groteska literacka. Od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka. 1997 (Wstęp. * Część pierwsza. Próba określenia groteskowości w literaturze....) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 377 (not....) szczegóły 
recenzja: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Groteska - pisarstwo niebanalne. Polonistyka 1999 nr 8 s. 504-505  szczegóły 
recenzja: R.K.: Zabawy i Zabawki 1998 nr 3 s. 124-126  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
1052.książka: Bartmiński Jerzy: Folklor - język - poetyka. 1990 (Folklor i jego wewnętrzne zróżnicowanie [wstęp]. - I. Język folkloru: ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
    książki (alfabet autorów)
1053.książka: Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji. 2005 ([Zawiera m.in.:] Barbara Myrdzik: Wstęp. * Jadwiga Puzynina: Kultura p...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1054.artykuł: Narębska Małgorzata: Leksyka tekstów nurtu disco polo. Literatura Ludowa 1997 nr 6 s. 33-53  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1055.artykuł: Kaźmierska Kaja: Konstruowanie narracji o doświadczeniu wojennej biografii. Na przykładzie analizy narracji kresowych. x 1996 ([W ks. zb.:] Biografia a tożsamość narodowa. Praca zbiorowa pod redakc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ogólne (tematy, motywy.)
    książki (alfabet autorów)
1056.książka: Tabu w języku i kulturze. 2009  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ciało (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
1057.książka: Ostaszewska Danuta: Postać w literaturze. Wizerunek staropolski. Obrazy - konwencje - stereotypy. 2001 ([Dot. konwencji opisów postaci pięknych i brzydkich w literaturze star...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dzieła plastyczne, muzyka, taniec, teatr (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
1058.książka: Czermińska Małgorzata: Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry. 2005 ([Dot. topiki opisów katedry w utworach polskich autorów nowoczesnych w...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1059.artykuł: Brzezina Maria: Charakteryzacja językowa Cyganów w wybranych utworach literackich. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 61-88  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Lęk, strach, groza, horror, wampir (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
1060.książka: Zwolińska Barbara: Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej na przykładzie "Opowieści niesamowitych" Edgara Alana Poego, "Poganki" Narcyzy Żmichowskiej oraz opowiadań Stefana Grabińskiego. 2002 (Uwagi wstępne. - Wampir - historia wierzenia i motywu literackiego. Mo...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miłość, erotyka, seks (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
1061.książka: Kita Małgorzata: Szeptem albo wcale. O wyznawaniu miłości. 2007 ([Dot. wyznania miłości jako gatunku dyskursu miłosnego w świetle inter...) szczegóły 
1062.książka: Miłość niejedno ma imię. Studium monograficzne. 2011  szczegóły 
1063.książka: Wysocka Aneta: O miłości uskładanej ze słów. Obraz miłości erotycznej w polszczyźnie ogólnej oraz poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świerszczyńskiej [!] i Haliny Poświatowskiej. 2009  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
1064.książka: Świat roślin w języku i kulturze. 2001 ([Zawiera m.in.:] Anna Dąbrowska, Irena Kamińska-Szmaj: Wstęp. - Anna K...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
1065.książka: Baran Zbigniew: W kręgu poezji religijnej dla dzieci. 2001 (Wstęp. - Rozdział I. Zarys dziejów polskiej poezji dla dzieci o tematy...) szczegóły 
recenzja: Szymeczko Kazimierz: Naukowe, nie znaczy nudne. Guliwer 2003 nr 3 s. 66-67  szczegóły 
recenzja: Winek Teresa: "Który stworzyłeś pasikonika...". Nowe Książki 2002 nr 3 s. 37  szczegóły 
1066.książka: Modlitwa w językach i tekstach artystycznych. 2007  szczegóły 
1067.książka: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Uczta pod Wiszącą Skałą. Metafizyczność i nieokreśloność w sztuce (nie tylko) literackiej. 2011  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1068.artykuł: Bartmiński Jerzy, Puzynina Jadwiga: Językowy obraz Chrystusa we współczesnej kulturze polskiej. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Uczucia (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
1069.książka: Od miłości do nienawiści. Językowe mechanizmy kreowania emocji. 2010 ([Zawiera m.in.:] Wioletta Kochmańska, Bożena Taras: Słowo wstępne. - K...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zabawa (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
1070.książka: Świat w zabawie - "zabawa światem". Ludyczne koneksje literatury. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 10-11 grudnia 1997 r. przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. 2001 ([Zawiera m.in.:] Danuta Ossowska, Anna Rzymska: Przedmowa. * Aleksande...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zmysły (wzrok, słuch, węch) (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1071.artykuł: Białoskórska Mirosława: Dzieje poetyzmów "koral" i "rubin" języku polskim. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 27-41 (na materiale literackim z różnych epok...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1072.artykuł: Rzetelska-Feleszko Ewa: Nazwa "Żydzi" w Polsce. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
1073.książka: Kida Jan: Stylistyka, styl i język artystyczny w edukacji polonistycznej. 1998  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1074.artykuł: Patrzałek Tadeusz: O pojęciu stylu w warsztacie polonisty szkolnego. Polonistyka 2000 nr 4 s. 218-224 (uwagi nt. typów błędów językowych i stylistycznych robionych przez ucz...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1075.artykuł: Gołaszewska Ewa: Świat na opak, czyli ekscentryczne szaleństwa na polskim. Nowa Polszczyzna 1998 nr 2 s. 24-27 (opracowanie pojęcia groteska...) szczegóły 
1076.artykuł: Korulska Ewa: O myśleniu metaforycznym na lekcjach języka polskiego. Nowa Polszczyzna 1997 nr 2 s. 12-21  szczegóły 
1077.artykuł: Mackiewicz Antoni: Z Sienkiewiczem i wokół niego poznajemy wybrane formy wypowiedzi cz. I - retoryka. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/1996) s. 77-89  szczegóły 
1078.artykuł: Pajdzińska Anna: Frazeologizmy w poezji współczesnej. II. Użycia innowacyjne. Polonistyka 1991 nr 4 s. 227-236 (cd. art. druk.: Polonistyka 1990 nr 10...) szczegóły 
1079.artykuł: Pawłowska Regina: Słowo słowu nierówne. Z zagadnień stylistyki szkolnej na przykładzie "Ludzi bezdomnych" S. Żeromskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 4 (1995/1996) s. 75-86  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1080.artykuł: Husak-Pikuła Bogumiła, Mańczyk Augustyn: Poetik und Stilistik in der Polonistik. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 125-127  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    książki (alfabet autorów)
1081.książka: Marinelli Luigi: Polski Adon. O poetyce i retoryce przekładu. 1997 ([Studium komparatystyczne anonimowego polskiego przekładu "Adon" i wło...) szczegóły 
recenzja: Niedźwiedź Jakub: Jedno arcydzieło i jeden wybitny poemat. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 174-178 (z not. o Jakubie Niedźwiedziu na s. 190...) szczegóły 
recenzja: Rytel Jadwiga: O staropolskim przekładzie "Adona". Barok 1999 nr 1 s. 215-221  szczegóły 
recenzja: Pelc Janusz: Promocja książki Luigi Narinellego o "Adonie" i inauguracja nowej serii wydawniczej. Uniwersytet Warszawski, 5 lutego 1998 r.. Barok 1998 nr 2 s. 234-235 (sprawozdanie z imprezy promocyjnej...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 361 (not....) szczegóły 
1082.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Taras Barbara: "Tajemnica moja mnie..." Zagadka nazw własnych w "Kazaniach świętokrzyskich". Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 595-597  szczegóły 
1083.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozaryn Dorota: Plankty w "Rozmyślaniach dominiańskich" (Wybrane zagadnienia stylistyczno-językowe). Slavia Occidentalis 1995 t. 52 (1995) s. 41-46 (nt. planktu Matki Bożej (lamentu, żalu) - gatunku liryki średniowieczn...) szczegóły 
1084.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisarkowa Krystyna: Miejsce wydarzenia a determinacja czasu - "stante pede". Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 483-487 (dot. znaczenia i funkcji przysłówka "natychmiast" w utworze...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    książki (alfabet autorów)
1085.książka: Kamińska-Szmaj Irena: Słowa na wolności. Język polityki po 1989 roku. Wypowiedzi, dowcip polityczny, słownik inwektyw. 2001 ([Zawiera m.in. passim nt. rymowanej publicystyki, poezji strajkowej, d...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Berent Wacław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1086.książka o twórcy: Lica Aneta: "Cyzelator słów". Rzecz o frazeologii Wacława Berenta. 2009  szczegóły 
  Bieńczyk Marek
1087.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ignatowicz-Skowrońska Jolanta: O pewnym typie zabiegów na frazeologizmach w prozie Marka Bieńczyka. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 97-113 (dot. asocjacji jako czynnika determinującego frazeologię m. in. w utwo...) szczegóły 
1088.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ignatowicz-Skowrońska Jolanta: O pewnym typie zabiegów na frazeologizmach w prozie Marka Bieńczyka. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 97-113 (dot. asocjacji jako czynnika determinującego frazeologię m. in. w utwo...) szczegóły 
  Bliziński Józef
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1089.książka o twórcy: Iwaniec Joanna: Styl komedii Józefa Blizińskiego na tle konwencji gawędowej. 2009  szczegóły 
  Bobkowski Andrzej
1090.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gosk Hanna: Inaczej (O "Szkichach piórkiem" Andrzeja Bobkowskiego). Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 43-53  szczegóły 
  Bojanowski Edmund błogosławiony
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1091.książka o twórcy: Maćkowiak Krzysztof, Walczak Bogdan: Język i styl w kręgu zainteresowań Edmunda Bojanowskiego. 2001 (Wstęp. - Bogdan Walczak: Edmunda Bojanowskiego badania nad "prowincjon...) szczegóły 
  Brandys Kazimierz
1092.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wołk Marcin: Tekstowe wykładniki stylizacji dziennikowej w "autopowieściach" Kazimierza Brandysa - perspektywa odbioru. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1997 z. 49 (315) s. 53-68 (dotyczy: "Dżoker. Wspomnienia z teraźniejszości" oraz "Rynek. Wspomnie...) szczegóły 
1093.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wołk Marcin: Tekstowe wykładniki stylizacji dziennikowej w "autopowieściach" Kazimierza Brandysa - perspektywa odbioru. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1997 z. 49 (315) s. 53-68 (dotyczy: "Dżoker. Wspomnienia z teraźniejszości" oraz "Rynek. Wspomnie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dambrowski Samuel
1094.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przymuszała Lidia: Właściwości składniowe kazań Dambrowskiego na tle XVI- i XVII-wiecznych tendencji stylistycznych. Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 2000 [nr] 4 s. 153-167  szczegóły 
  Dmochowski Franciszek Ksawery
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1095.książka twórcy: Dmochowski Franciszek Ksawery: Sztuka rymotwórcza.  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Eck Walenty
1096.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Mielczarski Cyprian: Humanistyczna sztuka wierszowania na Uniwersytecie Krakowskim. Podręcznik "De arte versificandi" Walentego Ecka (Kraków 1515). 2004  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Frycz Modrzewski Andrzej
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1097.książka o twórcy: Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli humanistycznej i politycznej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 500. rocznicy urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Piotrków Trybunalski - Wolbórz, 19-20 września 2003 roku. (T. 1. Pod red. Jerzego Kukulskiego.
[Zawiera m.in.:] Przedmowa. *...)
 szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Grochowiak Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1098.książka o twórcy: Duk Józef: Synkretyzm stylistyczny poezji Stanisława Grochowiaka. 1997 ([Dotyczy warstwy językowej twórczości Stanisława Grochowiaka - słownic...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1099.artykuł: Walczak Grzegorz: Śmiertelne suknie Zuzanny. (Stylizacyjne zabiegi w poezji Stanisława Grochowiaka). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2001 r. 35 (2000) s. 69-81  szczegóły 
  Grzesiowski Maciej
1100.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Libura Agnieszka: Granice metafory (Kognitywizm wobec poezji). Dykcja 1997 nr 6 s. 189-193 (analiza tekstu...) szczegóły 
  Gwiżdż Feliks
1101.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pluta Feliks: Stylizacja gwarowa w "Zwyrtałowej bacówce pod Wesołym Wierchem" Feliksa Gwiżdża. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 445-452  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
1102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Miodek Jan: O ciekawych archaizmach w książce Zbigniewa Herberta. Wiedza i Życie 1997 nr 1 s. 52  szczegóły 
  Hłasko Marek
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1103.książka o twórcy: Suska Dorota: Z problemów stylizacji językowej w opowiadaniach Marka Hłaski. 2000 ([Stylizacja w opowiadaniach na język potoczny, żargon szoferski, gwarę...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iwaszkiewicz Jarosław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1104.artykuł: Urbańska-Mazuruk Ewa: Nazwy osobowe w międzywojennej poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 599-609  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jeż Teodor Tomasz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1105.książka o twórcy: Borawski Stanisław: Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895). 2007  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kisielewski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1106.artykuł: Ryszkiewicz Mirosław: Mowa ezopowa w felietonach Kisiela. Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 113-135 (z Aneksem zawierającym zestawienia odpowiadających sobie fragmentów dz...) szczegóły 
  Kochanowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1107.artykuł: Senderska Joanna: Szyk przestawny a struktura wersu Jana Kochanowskiego. Stylistyka 1996 nr 5 s. 290-304  szczegóły 
1108.artykuł: Sieradzka-Baziur Bożena: Składniowe sposoby wyrażania emocji w polskich utworach Jana Kochanowskiego (zdania życzące). Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 131-143  szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1109.książka o twórcy: Doktór Roman: Poeta uśmiechnięty. O wyobraźni komicznej Ignacego Krasickiego. 1992 (Uwagi wstępne. - I. Z zagadnień teorii i historii komizmu: Teorie komi...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
1110.korespondencja: Wiśniewska Halina: Zachowania grzecznościowe w listach rodzinnych Ignacego Krasickiego. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 161-176  szczegóły 
  Krynicki Ryszard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1111.artykuł: Dusiło Joanna: Rzeczywistość zaprzeczonych reguł. O poezji Ryszarda Krynickiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1990 nr 7 (1082) s. 63-78  szczegóły 
  Kupiszewski Maciej
1112.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kucała Marian: Spójnikowe wskaźniki nawiązania zewnętrznego w opisie pielgrzymki do Rzymu w r. 1900 Macieja Kupiszewskiego. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 313-318  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lem Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1113.artykuł: Krajewska Monika: Nowa jakość słowa. Lemowe neologizmy w rosyjskiej szacie. Rocznik Przekładoznawczy 2012 nr 7 s. 83-94  szczegóły 
  Leśmian Bolesław
1114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Radtke Emilia: O mechanizmach przesunięć semantycznych i przekształceń słowotwórczych w cyklu Bolesława Leśmiana "Postacie". Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 139-165  szczegóły 
  Lipska Ewa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1115.artykuł: Skibski Krzysztof: Niejasność zła według Ewy Lipskiej. Formalno-treściowe paralele wielkiej metafory. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 329-338 (nt. metafory zła...) szczegóły 
  Lubelczyk Jakub
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1116.książka o twórcy: Meller Katarzyna: Jakuba Lubelczyka Psałterz Dawida z roku 1558. Sudium filologiczne. 1992 (Wstęp. - I. "W Krakowie drukowano u Matysa Wirzbięty" - analiza typogr...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łobodowski Józef
1117.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tokarski Ryszard: Pole znaczeniowe w badaniach stylistycznych. O wzbogacaniu konotacji słów w tekście poetyckim. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 591-595  szczegóły 
  Łubiński Sławomir
1118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Buttler Danuta: Stylizacja frazeologiczna w "Balladzie o Januszku" Sławomira Łubińskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 319-25  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Miciński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1119.artykuł: Krajewski Grzegorz: Figura 'hypotyposis' w prozie Tadeusza Micińskiego. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2001 t. 44 z. 1/2 s. 97-106  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1120.artykuł: Heksel Izabela: Depersonifikacje w języku artystycznym Adama Mickiewicza. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 75-96  szczegóły 
1121.artykuł: Mariak Leonarda: Parafrazy przysłów i zwrotów przysłowiowych w tekstach A. Mickiewicza (Mechanizmy parafrazowania). Slavia Occidentalis 1995 t. 52 (1995) s. 81-95  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1122.artykuł: Balowski Mieczysław: K slovniku jazyka C. Norwida a vyzkumu individualniho slohu spisovatele v Polsku. x 1995 ([w czasopiśmie:] Nase Rec (Praha) 1995 nr 2 s. 103-108 [za: ...) szczegóły 
1123.artykuł: Chojak Jolanta: Uwagi o Norwidowskim słownictwie teatralnym. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 97-108 (dot. występowania słów "komedia", "tragedia" i "dramat" w tekstach lit...) szczegóły 
1124.artykuł: Korpysz Tomasz: Uwagi o Norwidowskich użyciach rzeczownika "katolik". Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 347-354  szczegóły 
  Nowak Tadeusz
1125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kobak Aleksandra: Tworzywo ludowe w języku artystycznym "Diabłów" Tadeusza Nowaka. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1991 z. 1 s. 39-52  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Orkan Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1126.artykuł: Kobylińska Józefa: Nazwy rodzinne - literackie i gwarowe - w utworach Władysława Orkana. x 1998 ([w ks. zb.:] Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. Pod r...) szczegóły 
  Orzeszkowa Eliza
1127.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skorupska-Raczyńska Elżbieta: Barwy świata natury w "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 339-353  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pilot Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1128.artykuł: Kupiszewski Władysław: Funkcje zapożyczeń obcych w wybranych utworach M. Pilota. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 383-386  szczegóły 
  Piramowicz Grzegorz
1129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czardybon Magda: Nauka w "Powinnościach nauczyciela" Grzegorza Piramowicza. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 109-116  szczegóły 
artykuł: Czardybon Magda: "Prawda" i jej antonimy w "Powinnościach nauczyciela" Grzegorza Piramowicza. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 91-99  szczegóły 
  Potocki Wacław
1130.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Książek-Bryłowa Władysława: O potoczności "Ogrodu fraszek" Wacława Potockiego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 87-97  szczegóły 
  Prus Bolesław
1131.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smółkowa Teresa: Budowa słowotwórcza rzeczowników w "Lalce" Bolesława Prusa. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 567-572  szczegóły 
  Przybora Jeremi
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1132.artykuł: Jędrzejko Ewa: O mechanizmach trawestycyjnych i ich funkcjach (na przykładzie trawestacji Jeremiego Przybory). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1990 nr 7 (1082) s. 93-109  szczegóły 
1133.artykuł: Kudra Barbara: Czasownik w tekstach Jeremiego Przybory. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 163-173  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rej Mikołaj
1134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kochan Anna: Uwagi o stylu Reja w "Źwierciadle". Stylistyka 2002 nr 11 s. 207-224  szczegóły 
  Reymont Władysław Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1135.artykuł: Wawrzyniak Kinga: Dialektyzacja składni w wybranych nowelach Władysława Reymonta. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2003 z. 58 (359) s. 189-199  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1136.artykuł: Kudra Andrzej: Granice porównania (na przykładzie poezji Tadeusza Różewicza). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 3 (41) s. 53-62 (z not. o autorze art.; ze streszcz. w jęz. angielskim...) szczegóły 
1137.artykuł: Kudra Andrzej: Porównanie w poezji Tadeusza Różewicza (lata 1945-1950). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 313-321  szczegóły 
  Rymkiewicz Jarosław Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1138.artykuł: Grzenia Jan: Funkcje aluzji literackiej (na przykładzie poezji Jarosława Marka Rymkiewicza). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1990 nr 7 (1082) s. 79-92  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sęp-Szarzyński Mikołaj
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1139.książka o twórcy: Wyderka Bogusław: "Przedziwny wszędzie". O stylu Mikołaja Sępa Szarzyńskiego na tle tendencji stylistycznych poezji polskiego renesansu. 2002 ([Dotyczy problemów wersyfikacji, kompozycji i składni w twórczości poe...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1140.artykuł: Wyderka Bogusław: Przerzutnia w utworach Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Językoznawstwo 1996 [z.] 16 s. 115-122  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1141.artykuł: Damborsky Jiri: Obcojęzyczne elementy w najwcześniejszych opowiadaniach H. Sienkiewicza. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 127-132  szczegóły 
1142.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewska Halina: Zapożyczenia kresowe w "Ogniem i mieczem" na tle ich występowania w utworach z epoki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 88-105  szczegóły 
1143.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sękowska Elżbieta: Stylistyczne wykładniki motywu domu w "Rodzinie Połanieckich" Henryka Sienkiewicza. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 529-532  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1144.artykuł: Rychter Joanna: Językowy obraz ojczyzny w lirykach Juliusza Słowackiego. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 291-316  szczegóły 
  Stasiuk Andrzej
1145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cilić Skejlo Durdica, Vidović Bolt Ivana: Językowe i stylistyczne pułapki w prozie Andrzeja Stasiuka. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 191-200  szczegóły 
  Stateczny Franciszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1146.artykuł: Biliński Krzysztof: Odnaleziony rękopis księdza Statecznego. Annales Silesiae 1993 t. 23 s. 137-138 (nt. odnalezienia w zbiorach Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krako...) szczegóły 
  Straszewicz Czesław
1147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śmieja Florian: Czesława Straszewicza język hiszpańsko-polski. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
  Szczepański Jan Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1148.artykuł: Zabierowska Krystyna: Z problemów lingwistycznego opisu prozy artystycznej. Na przykładzie twórczości Jana Józefa Szczepańskiego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 67-76  szczegóły 
  Szpilman Władysław
1149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kopeć Urszula: Człowiek w zwierzę zaklęty (cz. 1). Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie 2005 nr 9/16 (2004/2005) s. 131-137 (dot. przypadków użycia animalizacji; z not. o autorce art. na s. 267...) szczegóły 
  Sztaudynger Jan Izydor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1150.artykuł: Sadłowska Dorota: Homonimiczne gry językowe we fraszkach Jana Sztaudyngera. x 2001 ([w ks. zb.:] Świat w zabawie - "zabawa światem". Ludyczne koneksje lit...) szczegóły 
  Szymborska Wisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1151.artykuł: Kallas Krystyna: O neologizmach Wisławy Szymborskiej. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 257-264  szczegóły 
1152.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bąba Stanisław, Zgrzywa Jan: Próba interpretacji stylistycznej wiersza Wisławy Szymborskiej "Jacyś ludzie". Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 43-59  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tekieli Robert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1153.artykuł: Karpiłowski Wojciech: O metodzie, czyli jak Robert Tekieli napisał niektóre ze swoich utworów. LiteRacje 2006 nr 1 (10) s. 30-42 (dot. języka i technik poetyckich...) szczegóły 
  Terlecki Władysław Lech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1154.artykuł: Fliciński Piotr: Frazeologizmy jako środek budowania spójności stylistycznej w powieściach Władysława Terleckiego. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 55-62  szczegóły 
  Tischner Józef
1155.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pospiszyl Anna: Nieosobowe struktury wypowiedziane w opowiastkach filozoficznych Józefa Tischnera. Prace Językoznawcze [Olsztyn] 2001 [z.] 3 s. 107-116  szczegóły 
  Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz
1156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Forajter Wacław: Inwersje. Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 179-201 (dot. stylizacji językowej, użycia gatunków i motywów śmierci, homoerot...) szczegóły 
  Twardowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1157.artykuł: Ciesielska Ewa: Frazeologia potoczna w poezji Jana Twardowskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 3 (41) s. 63-73 (z not. o autorce art.; ze streszcz. w jęz. angielskim...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wańkowicz Melchior
1158.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokólska Urszula: Językowe środki subiektywizacji świata przedstawionego w "Szczenięcych latach" Melchiora Wańkowicza. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 581-593  szczegóły 
  Wojtyła Karol
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1159.książka o twórcy: Jan Paweł II w trosce o słowo i prawdę. 2011  szczegóły 
  Wybicki Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1160.artykuł: Hałas Bożena: Stylizacje folklorystyczne w twórczości Józefa Wybickiego (Środki leksykalne i frazeologiczne). Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1989 t. 16 s. 89-96  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1161.artykuł: Bartnicka Barbara: Łączliwość składniowo-leksykalna rzeczownika "śmiech" w twórczości Stefana Żeromskiego. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 49-57  szczegóły 
1162.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kupiszewski Paweł: "Aryman mści się" - antynomia i synkretyzm i ich wyznaczniki językowe. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 323-327  szczegóły 
artykuł: Kupiszewski Rafał: Elementy stylizacji biblijnej w "Aryman mści się" Stafana Żeromskiego. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 329-336  szczegóły 
1163.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kida Jan: Łacińskie słownictwo w "Dziennikach" Stefana Żeromskiego. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 259-266  szczegóły 
1164.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bryja Małgorzata: O języku "Puszczy jodłowej" S. Żeromskiego. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 67-73  szczegóły 
1165.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Majewska Małgorzata Ewa: Porównania w "Urodzie życia" Stefana Żeromskiego. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 425-441  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
1166.książka: Liryka starożytna. Ogólnopolska Sesja Naukowa Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej, Karpacz 9-11 marca 1984. 1990 ([Zawiera materiały z sesji:] Sylwester Dworacki: Arion - testimonia i ...) szczegóły 
1167.książka: Protestancka kultura słowa. 2009  szczegóły 
1168.książka: Wor(l)ds in transition. Studies in language, culture and literature. Essays in honour of professor Janusz Arabski on his 65th birthday. 2004 ([Zawiera m.in.:] Ewa Borkowska, Andrzej Łyda: Editors' note. * Words i...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1169.artykuł: Bogdan Piotr: Teksty klasyczne źródłem zasobów leksyki specjalistycznej subjęzyka medycyny. Linguodidactica 2002 t. 6 s. 41-46 (na podstawie starożytnych tekstów poświęconych medycynie: arabskich, g...) szczegóły 
1170.artykuł: Djachenko-Lysenko L. N.: Kulturnyjj kod nacii v aspekte antropocentricheskikh refleksijj. Linguodidactica 2002 t. 6 s. 59-70 (nt. m.in. semiotycznych opozycji swoje-obce w języku baśni dot. świata...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
1171.książka: Imâ teksta, imâ v tekste. 2004 ([M.in. zawiera:] Barbara Bogołębska: Stilistika i ritorika zaglavij. -...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
1172.książka: Der Heiligen Schrift auf der Spur. Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur. 2009  szczegóły 
1173.książka: Frazeologia a religia. Tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego, Opole 4-6 września 1996. 1996 ([Zawiera tezy referatów z międzynarodowego sympozjum slawistycznego "F...) szczegóły 
1174.książka: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Uczta pod Wiszącą Skałą. Metafizyczność i nieokreśloność w sztuce (nie tylko) literackiej. 2011  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1175.artykuł: Długosz Kazimierz: Językowy obraz chleba w "Biblii" i przysłowiach. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 153-163  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Zagadnienia specjalne (amerykańska) / Tematy, motywy (amerykańska)
    książki (alfabet autorów)
1176.książka: Zwolińska Barbara: Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej na przykładzie "Opowieści niesamowitych" Edgara Alana Poego, "Poganki" Narcyzy Żmichowskiej oraz opowiadań Stefana Grabińskiego. 2002 (Uwagi wstępne. - Wampir - historia wierzenia i motywu literackiego. Mo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Antologie i zbiory (amerykańska)
    książki (alfabet tytułów)
1177.książka: Sztuka pisania. Tajemnice warsztatu pisarstwa odsłaniają: Ernest Hemingway, John Steinbeck, Kurt Vonnegut i inni. 1996 (O autorach [noty]. - Thomas Clark: Przedmowa. * [Zbiory wskazówek i ra...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
    książki (alfabet autorów)
1178.książka: Madeyska Danuta: Poetics of the sirah. A study of the Arabic chivalrous romance. 2001 (Introduction. - Part I: Verbal and semantic layer: 1. The language. 2....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Jandl Ernst
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1179.artykuł: Gajewska Anna: Ernst Jandls poetisches Konzept der "heruntergekommenen Sprache" ? "den menschen in seiner totalen auflösung zeigen, seinen zeitlebens sich vollziehenden tod". Convivium 2008 s. 241-260 (dot. pesymistycznych wierszy z lat siedemdziesiątych i ich formy język...) szczegóły 
  Kafka Franz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1180.artykuł: Foschi Albert Marina: Kooperative und unkooperative Verwendung von Pronomen in Texten der Physik und der Literatur (Franz Kafka, Thomas Mann) aus dem frühen 20. Jahrhundert. Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten 2012 z. 1 s. 50-73  szczegóły 
1181.artykuł: Nekula Marek: Franz Kafka und die tschechische Sprache. Zum Stil seiner tschechisch geschriebenen Texte. Stylistyka 2000 nr 9 s. 217-225 (dot. stylu tekstów pisanych w jęz. czeskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura belgijska / Hasła szczegółowe (belgijska) / Hasła osobowe (belgijska)
  Lalande Francoise
1182.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żebrowski Stanisław K.: Un "Tresor" de cataphores. L'analyse de la chaine thematique d'Arthur Tresor dans le roman "Noir" de Francoise Lalande. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 2003 nr 27 s. 153-162  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1183.artykuł: Kondratiuk Jolanta: Sopostavitel'nyjj analiz russkikh i beloruskikh slovosochitanijj. Linguodidactica 2002 t. 6 s. 173-178 (na przykładzie utworów literackich rosyjskich i białoruskich...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1184.artykuł: Tissari Heli: Metaphores we love by: on the cognitive metaphors of love from the 15th century to the present. Studia Anglica Posnaniensia 2001 vol. 36 s. 217-242  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Literatura współczesna (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1185.artykuł: Dell Annette, Diensberg Bernhard: The lexical fields broad/wide/thick analysed and compared with their german counterparts breit/weit/dick. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 1990 [t.] 25 s. 103-129 (m.in. na materiale prozy współczesnej...) szczegóły 
1186.artykuł: Tissari Heli: Metaphores we love by: on the cognitive metaphors of love from the 15th century to the present. Studia Anglica Posnaniensia 2001 vol. 36 s. 217-242  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Austen Jane
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1187.artykuł: Błaszak Marek: Sailors' register in Jane Austen's writing. Stylistyka 2002 nr 11 s. 181-192 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Conrad Joseph
1188.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Adamowicz-Pośpiech Agnieszka: Pidgin English and sailor's jargon in Polish translation of Joseph Conrad "Typhoon". Yearbook of Conrad Studies (Poland) 2012 vol. 7 s. 85-96  szczegóły 
  Joyce James
1189.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczerbowski Tadeusz: Polskie źródła "wielojęzyczności" Joyce'a w "Finnegans Wake". Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 33-45 (dot. charakteru, funkcji i pochodzenia polonizmów; szerzej o polonizma...) szczegóły 
1190.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczerbowski Tadeusz: Funkcje i sposoby stylizacji językowej w XII epizodzie "Ulissesa". Stylistyka 1996 nr 5 s. 245-269  szczegóły 
  Kipling Rudyard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1191.artykuł: Davies Christie, Trivizas Eugene: Comic and serious patterns of speech in Kipling's verse. Stylistyka 2002 nr 11 s. 157-180 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Marryat Frederick
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1192.artykuł: Błaszak Marek: Foreign Language Learning and Capt. Marryat's Sailor-Heroes. Stylistyka 2000 nr 9 s. 353-371 (dot. motywu uczenia się języków obcych przez bohaterów-marynarzy oraz ...) szczegóły 
1193.artykuł: Błaszak Marek: Phonic structure and stylistic organization in captain F. Marryat's sea novels. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Angielska 2000 [z.] 11 s. 9-17  szczegóły 
  Tolkien John Ronald Reuel
1194.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Podhorodecka Joanna: To See You, To Pin You: Some Metaphors in the Image of Sauron as the Personification of Evil in Tolkien's "The Lord of the Rings". Przekładaniec 2000 nr 6 s. 89-100 (z not. o Joannie Podhorodeckiej na s. 191...) szczegóły 
  Wilde Oscar Fingal O'Flahertie Wills
1195.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Attardo Salvatore: Stylistic markers of "serious refief" in Wilde's "Lord Arthur Savile's crime". Stylistyka 2001 nr 10 s. 19-31 (analiza fragmentu humorystycznego opowiadania pod kątem stylu tworzące...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Literatura współczesna (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1196.artykuł: Hoffmann Bohuslav: Post-strukturalni mysleni a poetika ceske postmoderni literatury. (Ke stylu proz V. Macury, M. Viewegha a divadelnich inscenaci P. Lebla). Stylistyka 2000 nr 9 s. 49-57 (dot. cech poetyki postmodernistycznej w czeskiej literaturze schyłku X...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Zagadnienia specjalne (czeska) / Tematy, motywy (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1197.artykuł: Hoffmann Bohuslav: Dva geniove ceskeho literarniho humoru 20. stoleti: Josef Svejk a Jara da Cimrman. Stylistyka 2001 nr 10 s. 9-18 (dot. literackiej mistyfikacji jako źródła humoru charakterystycznego d...) szczegóły 
1198.artykuł: Macura Vladimir: Topika realnego socjalizmu: Stonka ziemniaczana. Fucik. Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 109-125 (z notą wstępną Michała Głowińskiego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Hasek Jaroslav
1199.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Davies Christie: The Savage Style of Jaroslav Hasek. "The Good Soldier Svejk" as a Politically Incorrect Comic Masterpiece. Stylistyka 2000 nr 9 s. 301-312 (na podst. streszczenia w jęz. polskim: Dziki styl Jarosława Haszka. "P...) szczegóły 
artykuł: Hoffmann Bohuslav: Dva geniove ceskeho literarniho humoru 20. stoleti: Josef Svejk a Jara da Cimrman. Stylistyka 2001 nr 10 s. 9-18 (dot. literackiej mistyfikacji jako źródła humoru charakterystycznego d...) szczegóły 
  Havel Vaclav
1200.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Vaclav Havel - mistrz słowa i intelektu. Wiedza i Życie 1997 nr 2 s. 66 (dot. stylu niektórych sformułowań z listów oraz przemówień...) szczegóły 
  Kocova Zuzana
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1201.artykuł: Kolarova Ivana: Jazykove prostredky stylizace zazitku z putovani v cestopisech Z. Kocove ("Chvala putovani", "Potize putovani"). Stylistyka 2000 nr 9 s. 73-83 (dot. stylizacji opisu podróży i struktury narracji w prozach autorki...) szczegóły 
  Kubatova Marie
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1202.artykuł: Kolarova Ivana: Funkce cizojazycnych prostredku v knihach Marie Kubatove. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 225-235  szczegóły 
  Pavel Ota
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1203.artykuł: Mielczarek Joanna: Język polskich przekładów prozy Oty Pavla. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2000 z. 4 (337) s. 261-290 (dot. tłumaczeń Andrzeja Piotrowskiego i Józefa Waczkowa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Literatura ludowa (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1204.artykuł: Vel'mezova Ekaterina V.: Zametka o performativakh so znacheniem nachala dejjstvija v cheshkikh zagovorakh. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 149-154 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Hasła szczegółowe (duńska) / Hasła osobowe (duńska)
  Kierkegaard Soren Aabye
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1205.artykuł: Kasperski Edward: Ironia jako dyskurs i strategia. Z rozważań nad poetyką teoretyczną i historyczną ironii. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 23-46 (szerzej nt. rozprawy "O pojęciu ironii"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    książki (alfabet autorów)
1206.książka: Barthes Roland: Stopień zero pisania oraz Nowe eseje krytyczne. 2009  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Gautier Theophile
1207.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dybeł Katarzyna: "Tout ce bagage rouille et poussiereux qu'un siecle qui s'en va laisse a l'autre comme temoin de son passage": "L'Homme Moyen Age" de Theophile Gautier ou du danger de l'exhumation d'une epoque passee. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
  Levinas Emmanuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1208.artykuł: Guertler Sabine: "Dla męskiej istoty..." Problem płciowego oznaczania podmiotu autora w dyskursie filozoficznym na przykładzie myśli Emmanuela Levinasa. Katedra 2001 nr 3 s. 112-145  szczegóły 
  Modiano Patrick
1209.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowotna Magdalena: L'incertitude et la probablilite comme principe organisationnel du discours romanesque (Patrick Mondiano: "Dimanches d'aout"). Stylistyka 1996 nr 5 s. 230-244 (ze streszcz. w języku polskim pt. Niepewność i prawdopodobieństwo jako...) szczegóły 
  Vian Boris
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1210.artykuł: Mitura Magdalena: Tłumacz czy autor? Vernon Sullivan bawi się (z) czytelnikiem. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 133-144 (dot. stylu powieści publikowanych pod pseudonimem Vernon Sullivan i ud...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
1211.książka: Kadylak Jarosław: Anaforalny aspekt idei harmonii w kulturze starożytnej Grecji i jej recepcja w tradycji patrystycznej chrześcijaństwa wschodniego. 1990 ([Zawiera m.in. rozdziały:] A. Idea harmonii w poezji i retoryce antycz...) szczegóły 
1212.książka: Turasiewicz Romuald: Studia nad stylami greckiej prozy artystycznej. 2007 (Wprowadzenie. - kompozycja parataktyczna i jej odmiany funkcjonalne we...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1213.artykuł: Danielewicz Jerzy: Monodia - liryka chóralna: Współczesne dyskusje na temat podziału liryki greckiej. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 3-11  szczegóły 
1214.artykuł: Tkacz Magdalena: Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 223-227 ([rec. ks. zb.:] Handbook of classical rhetoric in the hellenistic peri...) szczegóły 
1215.artykuł: Turasiewicz Romuald: Mechanizmy rozwojowe najstarszej prozy helleńskiej (od parataksy do hipotaksy). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 30-31 (streszczenie referatu...) szczegóły 
1216.artykuł: Wolanin Hubert: Słowotwórstwo w myśli językoznawczej starożytnej Grecji. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 26-29 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Antologie i zbiory (grecka starożytna)
    książki (alfabet tytułów)
1217.książka: Trzy stylistyki greckie. Arystoteles, Demetriusz, Dionizjusz. (Arystoteles: Retoryka. - Demetriusz: O wyrażaniu się. - Dionizjusz: O ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aristoteles *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1218.książka twórcy: Arystoteles : Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka. [Inne]. 2004  szczegóły 
1219.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stefański Witold: Pochwała Arystotelesa. Eos 1995 t. 82 (1994) z. 1 s. 37-45  szczegóły 
  Dionysios z Halikarnassu *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1220.książka o twórcy: Cichocka Helena: Mimesis i retoryka w traktatach Dionizjusza z Halikarnasu a tradycja bizantyjska. 2004 ([Analiza teorii oraz praktyki mimesis w traktatach teoretyczno-literac...) szczegóły 
  Thukydides *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1221.artykuł: Turasiewicz Romuald: Le probleme du style de Thucydide. Eos 1990 t. 78 s. 79-89  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1222.artykuł: Jasińska Katarzyna: Pokora i bezinteresowność w dobrych uczynkach człwieka. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
1223.artykuł: Łach Jan: Niektóre nazwy biblijne określające modlitwę. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 353-365 (analiza tekstów biblijnych...) szczegóły 
1224.artykuł: Wierzbicka Anna: Jak interpretować ewangelię? Semantyka metafory i przypowieści. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1225.artykuł: Tkacz Magdalena: Z badań nad retoryką w Listach św. Pawła. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 103-112  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1226.artykuł: Łach Jan: Niektóre nazwy biblijne określające modlitwę. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 353-365 (analiza tekstów biblijnych...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Baroja y Nessi Pio
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1227.artykuł: Bączyk-Tomaszewska Alicja: Una tentativa de interpretatacion sintactica del estilo de Pio Baroja. Studia Romanica Posnaniensia 1995 t. 20 s. 137-142  szczegóły 
  Prada Juan Manuel de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1228.artykuł: Pindel Tomasz: O przekładzie kon-genitalnym. Zadra 2004 nr 1 s. 40-42 (fel. nt. polskiego słownictwa erotycznego w kontekście tytułu zbioru p...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1229.artykuł: Korpanty Józef: Paronomazje łacińskie. Nowy Filomata 2001 nr 3 s. 193-200 (m.in. w utworach Plauta, Kwintusa Enniusza, Horacego, Lukrecjusza, Cyc...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Historia literatury (łużycka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1230.artykuł: Moszyński Leszek: Świat roślinny w XVII-wiecznym dolnołużyckim przekładzie "Nowego Testamentu" w porównaniu z polską "Biblią Gdańską" i czeską "Kralicką". Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2003 t. 11 s. 71-87 (dot. przekładu anonimowego odkrytego przez Heinza Schustera-Sewca; ana...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1231.artykuł: Gerber Thomas: Auf dem Wege zur Komparastik - Robert F. Arnold: Tadeusz Kościuszko in der deutschen Literatur. Berlin 1898. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1991 z. 8 (36) s. 89-95  szczegóły 
1232.artykuł: Godglueck Peter: "Lip" und seine Metonymien. Aspekte der Personenreferenz im Mittelhochdeutsch. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 649-678 (na przykładach literackich...) szczegóły 
1233.artykuł: Jeszke Jerzy: Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 1 s. 63-64 ([rec. ks.:] Anne Betten: Grundzuege der Prosasyntax. Stilpraegende Ent...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1234.artykuł: Dell Annette, Diensberg Bernhard: The lexical fields broad/wide/thick analysed and compared with their german counterparts breit/weit/dick. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 1990 [t.] 25 s. 103-129 (m.in. na materiale prozy współczesnej...) szczegóły 
1235.artykuł: Ivanenko Svitlana: Universality of humorous tonality (as exemplified, in texts by Ukrainian and German authors). Stylistyka 2001 nr 10 s. 295-306  szczegóły 
1236.artykuł: Krause Daniel: Convivium 2009 s. 542-544 (rec. ks.: Thomas Steinfeld: Der Sprachverführer. Die deutsche Sprache...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Literatura dla dzieci i młodzieży (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1237.artykuł: Chabros Eliza: Nominationsfunktion des okkasionellen Wortbildungskonstruktionen in der deutschen Kinderliteratur der Gegenwart. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 2002 nr 26 s. 118-126  szczegóły 
1238.artykuł: Schatte Czesława: Convivium 2008 s. 483-488 (rec. ks.: Richter-Vapaatalo Ulrike: "Da hatte das Pferd die Nüstern vo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1239.artykuł: Gerber Thomas: Auf dem Wege zur Komparastik - Robert F. Arnold: Tadeusz Kościuszko in der deutschen Literatur. Berlin 1898. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1991 z. 8 (36) s. 89-95  szczegóły 
1240.artykuł: Schuette Uwe: Schnitte, Einstiche, Öffnungen - Stichpunkte zu einer einschneidenden Literatur (Kleist, Büchner, Jahnn, Heiner Müller). Convivium 2010 s. 19-43 (dot. utworów łączących użycie metafory noża (cięcia, ranienia ciała) z...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Dach Simon
1241.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Keller Andreas: Der siegreiche Apoll und die geschlagenen Wurschkayten: Regionaler Klassizismus im altpreussischen Hohenzollernstaat in der Perspektive einer deutschen "Nationalkultur". Convivium 2008 s. 83-118 (dot. utworu jako przykładu relacji między literaturą a władzą z odnies...) szczegóły 
  Enzensberger Hans Magnus
1242.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Haase Michael: "Ich vergleiche, also bin ich" - Zur Funktion der Metapher in Hans Magnus Enzensbergers "Der Untergang der Titanic" (Für Herbert Kaiser). Convivium 2007 s. 163-183 (z odniesieniem do eseju Osipa Mandelsztama "Rozmowa z Dantem"; ze stre...) szczegóły 
  Grass Guenter
1243.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Milczarek Mariusz: Die Worte richtig verstehen - Idiome als Sondermittel der Textgestaltung anhand des Romans "Die Blechtrommel" von Guenter Grass. Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 2001 [z.] 2 s. 117-125  szczegóły 
  Hunnius Monika
1244.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hartmann Regina: Christlich tradierte Aggressionsdarstellung in Monika Hunnius' Erlebnisbericht "Bilder aus der Zeit der Bolschewikenherrschaft in Riga vom 3. Januar bis 22. Mai 1919". Convivium 2010 s. 45-59 (dot. opisów przemocy i terroru wojennej okupacji Rygi w utworze; szerz...) szczegóły 
  Kleist Heinrich von
1245.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krieger Klaus: Das Prinzip der Marionette bei Heinrich von Kleist. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 25 s. 691-703 (dot. znaczenia budowy tekstu i budowy zdań; z not. o autorze tekstu na...) szczegóły 
  Mann Thomas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1246.artykuł: Foschi Albert Marina: Kooperative und unkooperative Verwendung von Pronomen in Texten der Physik und der Literatur (Franz Kafka, Thomas Mann) aus dem frühen 20. Jahrhundert. Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten 2012 z. 1 s. 50-73  szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1247.tekst paraliteracki: Nietzsche Fryderyk: Język i retoryka. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 5-24 (wybór fragmentów dzieł Fryderyka Nietschego pośw. zagadnieniom językow...) szczegóły 
1248.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cieszkowski Marek: Die Metaphorik kirchlicher Symbole in "Also sprach Zarathustra" von Friedrich Nietzsche. Studia Germanica Posnaniensia 2002 t. 28 s. 35-47  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
1249.książka: Wokół struktury słowa. 2003 ([Dedykacja:] W darze Pani Profesor Janinie Domin - przyjaciele, współp...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1250.artykuł: Dunev A. I.: Modal'nost' kak komponent znachenija v aspektual'nojj semantike oboshchjonnojj faktichnocti russkikh glagov. Linguodidactica 2001 z. 5 s. 37-51 (na przykładzie m.in. fragmentów prozy rosyjskiej...) szczegóły 
1251.artykuł: Kondratiuk Jolanta: Sopostavitel'nyjj analiz russkikh i beloruskikh slovosochitanijj. Linguodidactica 2002 t. 6 s. 173-178 (na przykładzie utworów literackich rosyjskich i białoruskich...) szczegóły 
1252.artykuł: Stelmaszuk Anna: O sisteme stroevykh edinic teksta. Linguodidactica 2001 z. 5 s. 175-188 (dot. składni na przykładzie m.in. fragmentów prozy rosyjskiej...) szczegóły 
1253.artykuł: Szczukin Wasilij: Slavia Orientalis 1993 nr 3 s. 477-479 ([rec. ks. zb.:] Russian philology and history. In Honour of Professor ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1254.artykuł: Dunev A. I.: Modal'nost' kak komponent znachenija v aspektual'nojj semantike oboshchjonnojj faktichnocti russkikh glagov. Linguodidactica 2001 z. 5 s. 37-51 (na przykładzie m.in. fragmentów prozy rosyjskiej...) szczegóły 
1255.artykuł: Stelmaszuk Anna: O sisteme stroevykh edinic teksta. Linguodidactica 2001 z. 5 s. 175-188 (dot. składni na przykładzie m.in. fragmentów prozy rosyjskiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Czasopiśmiennictwo (rosyjska)
1256.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chlebda Wojciech: Stylistyka 1997 nr 6 s. 586-590 (omówienie profilu i zawartości pierwszych 4 roczników czasopisma...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1257.artykuł: Kosmeda Tat'jana: Transformacija jazykovogo soznanija v aspekte kategorii ocenki: popytka interpretacii koncepta "Peterburg" (na materiale poehticheskikh tekstov). Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej = Akademia Świętokrzyska Russian Studies 2003 t. 12 s. 109-117 (próba interpretacji Petersburga jako konceptu na materiale tekstów poe...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Babel' Isaak
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1258.artykuł: Żeberek Teresa: Bablowski dialog jako jeden ze środków stylistycznych ornamentalnej prozy. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 5 s. 147-152  szczegóły 
  Bakhtin Mikhail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1259.artykuł: Ulicka Danuta: Niektóre problemy poetyki Bachtina. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 33-58 (dot. stylistyki prac naukowych Bachtina...) szczegóły 
  Belyjj Andrejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1260.artykuł: Malej Izabella: O kategorii absurdu w arlekinadzie symbolistów rosyjskich (na przykładzie twórczości A. Błoka i A. Biełego). Litteraria [Wrocław] 2002 t. 33 s. 138-159  szczegóły 
1261.artykuł: Mart'janova Irina A.: Kinematografichnost' idiostilja A. Belogo. Stylistyka 1996 nr 5 s. 270-278  szczegóły 
  Blok Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1262.artykuł: Malej Izabella: O kategorii absurdu w arlekinadzie symbolistów rosyjskich (na przykładzie twórczości A. Błoka i A. Biełego). Litteraria [Wrocław] 2002 t. 33 s. 139-158  szczegóły 
  Bunin Ivan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1263.artykuł: Dobroer Aleksandr: Sinonimija cvetovykh prilagatel'nykh v proze Ivana Bunina i Aleksandra Kuprina. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 205-220  szczegóły 
  Chekhov Anton
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1264.artykuł: Vezhbin'ski Jaroslav: O khudozhectvennojj rechi A.P. Chekhova. Materialy k slovarju antonimov pisatelja. Stylistyka 2002 nr 11 s. 255-268  szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
1265.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkiewicz Cezary: Monolog v dialogicheskojj forme (Rodnoi Raskol'nikov i ego dukhovnyjj dvoinik). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2002 [nr] 3 s. 77-89 (dot. m.in. monologów wewnętrznych Raskolnikowa...) szczegóły 
  Kuprin Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1266.artykuł: Dobroer Aleksandr: Sinonimija cvetovykh prilagatel'nykh v proze Ivana Bunina i Aleksandra Kuprina. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 205-220  szczegóły 
  Ostrovskijj Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1267.artykuł: Marcinkiewicz Cezary: Ehpichnost' jazyka v dramaturgii A.N. Ostrovskogo. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2002 [nr] 3 s. 243-253  szczegóły 
  Pushkin Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1268.artykuł: Sidorenko K.P.: Shkala kriptocitatnosti. Linguodidactica 2001 z. 5 s. 167-174 (dot. frazeologizmów pochodzących z utworów...) szczegóły 
  Saltykov-Shhedrin Mikhail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1269.artykuł: Snigirev A.B.: Parodijjnaja stilizacija. Avtorskaja kreativnost' i komunicheskijj ehffekt. Stylistyka 2001 nr 10 s. 421-429 (porównanie technik stylizacji parodystycznej w utworach M. Sałtykowa-S...) szczegóły 
  Sokolov Sasha
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1270.artykuł: Snigirev A.B.: Parodijjnaja stilizacija. Avtorskaja kreativnost' i komunicheskijj ehffekt. Stylistyka 2001 nr 10 s. 421-429 (porównanie technik stylizacji parodystycznej w utworach Michaiła Sałty...) szczegóły 
  Turgenev Ivan
1271.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Niedzielko Romuald: Uwagi o poetyce "Seniliów" Turgieniewa. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1990 t. 13 s. 157-164  szczegóły 
  Zoshhenko Mikhail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1272.artykuł: Wierzbiński Jarosław: Komizm a idiolekt artystyczny Michała Zoszczenki. Stylistyka 2001 nr 10 s. 431-442  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Literatura współczesna (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1273.artykuł: Nabelkova Nina: (D)ozvuky fungovania biblictiny na Slovensku. Stylistyka 2002 nr 11 s. 459-474 (dot. stylu biblijnego pochodzącego z "Biblii czeskiej" m.in. we współc...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1274.artykuł: Ivanenko Svitlana: Universality of humorous tonality (as exemplified, in texts by Ukrainian and German authors). Stylistyka 2001 nr 10 s. 295-306  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Historia literatury (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1275.artykuł: Marcozzi Luca: Tradizione dei testi, ambiente culturale e selezione dei generi: alcuni casi esemplari nella storia letteraria italiana tra Quattro e Cinquecento. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie = Studi Polacco-Italiani di Toruń 2012 [t.] 8 s. 59-77 (dot. XVI-wiecznej prasy włoskiej jako przestrzeni recepcji utworów lit...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Literatura współczesna (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1276.artykuł: Dygul Jolanta: Parateksty polskich przekładów z literatury włoskiej w czasach stalinowskich. Italica Wratislaviensia 2010 nr 1 s. 85-97 (nt. manipulacji politycznej w paratekstach polskich wydań powieści Ren...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Hasła osobowe (Indii)
  Rushdie Salman
1277.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szpila Grzegorz: Who cooks Rushdie's phraseological geese?. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 149-161 (dot. frazeologizmów w powieści i tłumaczenia Wojsława Brydaka; ze stre...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
1278.książka: Kowzan Tadeusz: Znak i teatr. 1998 (Przedmowa. - I. Prolog. - II. Teorie znaku: 1. Ferdinand de Saussure. ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Repertuar TV / Spektakle fabularne TV
1279.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jędrzejko Ewa: W chaosie różnych "światów" (Gry intertekstualne a znaczenie wypowiedzi satyrycznej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 118-130 (na przykładzie cyklu "Idźcie przez zboże..."...) szczegóły