PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Mayenowa Maria Renata: Studia i rozprawy. 1993 (Teresa Dobrzyńska: Maria Renata Mayenowa [wstęp]. * I. Styl a język po...) szczegóły 
2.książka: Posługiwanie się znakami. 1991 ([Ded.:] Pamięci Janusza Lalewicza. - Od Redakcji. - Stefan Żółkiewski:...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Dobrzyńska Teresa: Tekst - styl - poetyka. Zbiór studiów. ([Dedykacja:] Pamięci Marii Renaty Mayenowej, inicjatorki polskich bada...) szczegóły 
recenzja: (at): Notes Wydawniczy 2004 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Dembińska-Pawelec Joanna: "Poezja jest sztuką rytmu". O świadomości rytmu w poezji polskiej dwudziestego wieku (Miłosz, Rymkiewicz, Barańczak). 2010  szczegóły 
5.książka: Dłuska Maria: Poezja wierszem i prozą. 2001 (I. Elementy śpiewności poezji: Elementy śpiewności poezji. Rym polski....) szczegóły 
6.książka: Michałowska Teresa: Średniowieczna teoria literatury w Polsce. Rekonesans. 2007  szczegóły 
7.książka: Pszczołowska Lucylla: Dlaczego wierszem. 2003 (Liryka i reklama. Dwie struktury. Co i jak się powtarza. Wiersz ma swo...) szczegóły 
8.książka: Siwiec Paweł: Zarys poetyki klasycznego wiersza arabskiego. 2008  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
9.książka: Papla Eulalia: Poetyka. Skrypt dla studentów filologii ukraińskiej. 1994 (Od autorki. - Część I. Stylistyka: Wprowadzenie do przedmiotu zajęć. F...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Pajdzińska Anna: Frazeologizm jako podstawa obrazu poetyckiego. Poradnik Językowy 1992 z. 7/8 (1991) s. 267-275  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    książki (alfabet autorów)
11.książka: Abbas Adnan: Studia nad prozodią arabską. Band i muwassaha. 1996 (Wstęp. Wprowadzenie (Zarys opisu prozodycznego). - Band jako nowa form...) szczegóły 
12.książka: Danielewicz Jerzy: Miary wierszowe greckiej liryki. Problemy opisu i interpretacji. 1994  szczegóły 
13.książka: Danielewicz Jerzy: [Miary wierszowe greckiej liryki. Problemy opisu i interpretacji] The metres of Greek lyric poetry. Problems of notation and interpretation. 1996  szczegóły 
14.książka: Darasz Wiktor Jarosław: Mały przewodnik po wierszu polskim. 2003 (Wstęp. - 1. Wiersz. 2. Budowa syntaktyczna. 3. Systemy wiersza polskie...) szczegóły 
15.książka: Dłuska Maria: Odmiany i dzieje wiersza polskiego. 2001 (Stanisław Balbus: Maria Dłuska. Życie i twórczość. - Miejsce nauki o w...) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Po co poezja?. Nowe Książki 2002 nr 2 s. 40-41  szczegóły 
16.książka: Dłuska Maria: Próba teorii wiersza polskiego. 2001 (Od autora. - Wstęp [o frazowaniu, rytmie, stylu, pauzie i różnicach wo...) szczegóły 
17.książka: Dobrzyńska Teresa: Tekst - styl - poetyka. Zbiór studiów. ([Dedykacja:] Pamięci Marii Renaty Mayenowej, inicjatorki polskich bada...) szczegóły 
recenzja: (at): Notes Wydawniczy 2004 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
18.książka: Dobrzyńska Teresa, Kopczyńska Zdzisława, Pszczołowska Lucylla: Znaczenie wyboru formy wiersza. Trzy studia. 2007  szczegóły 
19.książka: Ghyka Matila C.: Złota liczba. Rytuały i rytmy pitagorejskie w rozwoju cywilizacji zachodniej. 2001 (Paul Valery: List do Autora * Przedmowa. * Cz. I. Rytmy. 1. Od liczby ...) szczegóły 
recenzja: (JAZ): Przekrój 2001 nr 43 s. 72 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sowula Grzegorz: Książki 2001 nr 10 s. 66 (nota...) szczegóły 
20.książka: Grabowski Artur: Wiersz. Forma i sens. 1999 (Zapowiedź [wstęp]. Cz. I. Wstęp do badania wiersza: Czym właściwie zaj...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1999 nr 13/14 s. 55 (nota...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 1999 z. 4 s. 489-491  szczegóły 
recenzja: Grądziel-Wójcik Joanna: Rozważania o wierszu. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 127-133  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 316-317 (not....) szczegóły 
recenzja: Martyna Robert: Wiersz w imadle estetyki. Akcent 2000 nr 1/2 s. 224-227  szczegóły 
21.książka: Heksametr. Antyczne wzorce wiersza i strofy w literaturach słowiańskich. Praca zbiorowa. 2011  szczegóły 
22.książka: Kadylak Jarosław: Anaforalny aspekt idei harmonii w kulturze starożytnej Grecji i jej recepcja w tradycji patrystycznej chrześcijaństwa wschodniego. 1990 ([Zawiera m.in. rozdziały:] A. Idea harmonii w poezji i retoryce antycz...) szczegóły 
23.książka: Kokot Joanna: Tekst w tekście. Studia o wierszu w prozie narracyjnej. 1992 (Uwagi wstępne. - Funkcje kulturowe wypowiedzi artystycznych w "The Lor...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Trzy książki. Nowe Książki 1993 nr 2 s. 47  szczegóły 
24.książka: Krótkie rozmiary wierszowe. 2004 ([Dot. ośmiozgłoskowca i rozmiarów krótszych w literaturach: polskiej, ...) szczegóły 
25.książka: Kulawik Adam: Teoria wiersza. 1995 ([Zawiera rozdziały:] 1. Definicje i ograniczenia. 2. Istota wierszowej...) szczegóły 
recenzja: Potkański Jan: Dobra synteza złej teorii. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 164-166  szczegóły 
26.książka: Kulawik Adam: Wersologia. Studium wiersza, metru i kompozycji wersyfikacyjnej. 1999 (Wstęp. Prolegomena. * Cz. I. Gramatyka wiersza. 1. System prozodyjny: ...) szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Próchnicki Włodzimierz: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 383-385  szczegóły 
28.książka: Na stiku kul'tur. Pol's'kij ta ukrains'kij virš. 2007  szczegóły 
29.książka: Obremski Krzysztof: "Wiersz dzisia nieznajomy". Rytm psałterzowego wersetu w kontekście staropolskiej interpunkcji. 2000 ([Dot. rytmicznej organizacji wersetów psalmów w staropolskich przekład...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 4 s. 198-199 (nota...) szczegóły 
recenzja: Piskała Magdalena: Barok 2000 nr 2 s. 261-263  szczegóły 
30.książka: Potkański Jan: Sens nowoczesnego wiersza. Wersyfikacja Białoszewskiego, Przybosia, Miłosza i Herberta. 2004  szczegóły 
31.książka: Potkański Jan: Wiersz Szymborskiej. 2000 (1. Wstęp, czyli o metodzie. 2. Kulawik, czyli o pauzie wersyfikacyjnej...) szczegóły 
32.książka: Pszczołowska Lucylla: Dlaczego wierszem. 2003 (Liryka i reklama. Dwie struktury. Co i jak się powtarza. Wiersz ma swo...) szczegóły 
33.książka: Pszczołowska Lucylla: Wiersz - styl - poetyka. Studia wybrane. (I. Wstęp: Forma wierszowa jako element kultury. - II. Wiersz a język i...) szczegóły 
recenzja: Michałowski Piotr: Pewniki wiersza i hipotezy wersologii. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 88-94 (z not. o autorze art. na s. 179...) szczegóły 
34.książka: Pszczołowska Lucylla: Wiersz polski. Zarys historyczny. 1997 (Słowo wstępne. * I. Średniowiecze. Wersyfikacja okresu przedpiśmienneg...) szczegóły 
recenzja: Grabowski Artur: Tajemnica sylabowca, czyli o duchu poezji polskiej. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 86-97  szczegóły 
35.książka: Pszczołowska Lucylla: Wiersz polski. Zarys historyczny. 2001  szczegóły 
36.książka: Sadowski Witold: Wiersz wolny jako tekst graficzny. (Wprowadzenie. - Analiza: Rozdział I. Wiersz wolny wobec sztuk plastycz...) szczegóły 
37.książka: Siedlecki Franciszek (1906-1942): Pisma. 1989 (S. Żółkiewski: O F. Siedleckim. - M.R. Mayenowa: Wersologia F. Siedlec...) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Opera omnia Franciszka Siedleckiego. Nowe Książki 1990 nr 2/3 s. 45-46  szczegóły 
38.książka: Słowiańska metryka porównawcza. [T. 5]: Sonet. 1993 (
T. 5: Sonet. Praca zbiorowa pod red. Lucylli Pszczołowskiej i Doro...)
 szczegóły 
39.książka: Słowiańska metryka porównawcza. [T. 6]: Europejskie wzorce metryczne w literaturach słowiańskich. 1995 (
[T.] 6: Europejskie wzorce metryczne w literaturach słowiańskich. ...)
 szczegóły 
40.książka: Słowiańska metryka porównawcza. [T. 7]: Wiersz wolny. Geneza i ewolucja do roku 1939. 1998  szczegóły 
41.książka: Urbańska Dorota: Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej. 1995 (Wprowadzenie. - Założenia teoretyczne i metoda opisu. Wiersz wolny skł...) szczegóły 
recenzja: Grabowski Artur: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 151-155  szczegóły 
recenzja: Kulawik Adam: Ruch Literacki 1997 z. 2 s. 250-253  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Wiersz wcale nie wolny.... Polonistyka 1996 nr 7 s. 486-489  szczegóły 
recenzja: Mikołajczak Małgorzata: Uporządkowanie wiersza wolnego. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 3 s. 107-108  szczegóły 
recenzja: Potkański Jan: Wiersz wolny czy proza artystyczna?. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 157-160  szczegóły 
recenzja: Sadowski Witold: Tekst graficzny. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 178-181  szczegóły 
recenzja: Wróblewska Violetta: Czy wiersz wolny jest systemem?. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 10 s. 171-174  szczegóły 
recenzja: Zawodniak Mariusz: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 155-160  szczegóły 
42.książka: Wersyfikacja polska. 1. Teksty teoretyczne i słowniczek pojęć. 2007  szczegóły 
43.książka: Wersyfikacja polska. 2. Analizy wersyfikacyjne. 2007  szczegóły 
44.książka: Wersyfikacja polska. 3. Ćwiczenia wersyfikacyjne i antologia wierszy. 2007  szczegóły 
45.książka: Wojtynek-Musik Krystyna: Poetiser a la maniere symboliste. Etude sur les techniques symbolistes de l'imaginaire et de la versification. 2000 (Avant-propos. I. La conception symboliste de la poesie. II. L'image sy...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Adamczyk Henryk: W stronę wiersza klasycznego. Akapit 2000 nr 1 s. 13-14 (m.in. nt. budowy...) szczegóły 
47.artykuł: Brożek Mieczysław: Typologia i lokalizacja wyrazów w heksametrze łacińskim. Meander 1995 nr 7/8 s. 335-340  szczegóły 
48.artykuł: Brożek Mieczysław: Typologia i lokalizacja wyrazów w łacińskim heksametrze daktylicznym. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1995 t. 58 (1994) s. 17-18 (streszcz. referatu...) szczegóły 
49.artykuł: Brzechwa Jan: O poezji dla dzieci. Poezja i Dziecko 2003 nr 1 s. 8-13 (dot. zasad dobrego utworu poetyckiego dla dzieci; z komentarzem od red...) szczegóły 
50.artykuł: Cervenka Miroslav: Wers i czas (Lucylii Pszczołowskiej). Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 93-98  szczegóły 
51.artykuł: Cichocka Helena: Z metodologii badań nad rytmiką prozy historyków wczesnego bizancjum. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1993 t. 9 s. 73-84 (m.in. o badaniach Wilhelma Meyera nad akcentową rytmiką greckiej prozy...) szczegóły 
52.artykuł: Cukrowska Krystyna: Czy tak trudno być poetą. Parnasik 1999 nr 1 (1998/1999) s. 1 (praktyka pisarska wobec zasad poetyki - refleksje na marginesie ćwicze...) szczegóły 
53.artykuł: Danecki Janusz: Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 105-108 ([rec. ks.:] W.F.G.J. Stoetzer: Theory and practice in Arabic metrics. ...) szczegóły 
54.artykuł: Darasz Wiktor J.: Aliteracja. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 1/2 s. 79-92 (definicja terminu; z licznymi przykładami aliteracji w poezji polskiej...) szczegóły 
55.artykuł: Darasz Wiktor J.: Amfibrach. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 105-111 (o strukturze metrum amfibrachicznego dla prawidłowego rozpoznania podc...) szczegóły 
56.artykuł: Darasz Wiktor J.: Hiperkataleksa. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 5 s. 331-333 (omówienie...) szczegóły 
57.artykuł: Darasz Wiktor J.: Hipometria i hipermetria. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 3 s. 189-191 (omówienie...) szczegóły 
58.artykuł: Darasz Wiktor J.: Jamb. Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 4 s. 288-296 (o strukturze metrum jambicznego dla zastosowania w nauce o języku w sz...) szczegóły 
59.artykuł: Darasz Wiktor J.: Polski daktyl. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 257-265 (definicja terminu; z licznymi przykładami daktyl w poezji polskiej...) szczegóły 
60.artykuł: Darasz Wiktor J.: Trochej. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 1/2 s. 45-54 (omówienie...) szczegóły 
61.artykuł: Fedotov Oleg: Oneginskaja strofa do i posle "Onegina". Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2002 [nr] 3 s. 43-56 (dot. m.in. autorów: Aleksander Puszkin, Michaił Lermontov, Ilja Erenbu...) szczegóły 
62.artykuł: Gasparow Michaił: Formuły rytmiczno-składniowe w rosyjskim 4-stopowcu jambicznym. Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 202-216  szczegóły 
63.artykuł: Glomski Jaqueline: Kraków i "ars versificandi". Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 451-463 (nt. podręczników wersyfikacji z okresu renesansu...) szczegóły 
64.artykuł: Grabowski Artur: Czemuż to wiersze pisze się wierszem. Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 69-81  szczegóły 
65.artykuł: Grzędzielska Maria: Wiersz-taniec. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 77-92 (nt. relacji wiersza i tańca...) szczegóły 
66.artykuł: Korpanty Józef: De sonis in clausulis hexametricis repetitis. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2004 t. 1 (2206) s. 17-22 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
67.artykuł: Korpanty Józef: Homofonia sylabiczna w poezji i prozie łacińskiej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1994 t. 57 (1993) s. 22-23 (streszcz. referatu...) szczegóły 
68.artykuł: Kucała Marian: Instrumentacja samogłoskowa w rymach. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 649-661  szczegóły 
69.artykuł: Lehiste Ilse: Contemporary Finnish and Estonian realizations of folsongs in the Kalevala metre. Linguistica Baltica 2001 t. 9 s. 99-111  szczegóły 
70.artykuł: Michnowsky Jewhen: Poezja abstrakcyjna; osierocone dziecię dada a wiersz fonetyczny. Krzywe Koło Literatury 1991 nr 5/6 s. 1, 4-6 (z fragm. utworów...) szczegóły 
71.artykuł: Mieczkowski Alfred: Wszyscy jesteśmy dziećmi abecadła. Poezja i Dziecko 2003 nr 3 s. 27-33 (m.in. nt. historii polskich elementarzy; dot. również dawnych i współc...) szczegóły 
72.artykuł: Nowak-Popov Irena: Sinteza teoretskih izhodishh vodilnih slovanskich verzologov. x 1989 ([w czasopiśmie:] Delo (Beograd) 1989 z 15 VI s. 137 [za: Bib...) szczegóły 
73.artykuł: Potkański Jan: W poszukiwaniu definicji wiersza. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 2 s. 7984  szczegóły 
74.artykuł: Pretnar Anton: Mickiewicz i Presheren (Ze studiów nad polskim i słoweńskim wierszem romantycznym). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 100-101 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
75.artykuł: Pszczołowska Lucylla: Badania nad wierszem (Problematyka i obecny status w nauce o literaturze). Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 45-52  szczegóły 
76.artykuł: Pszczołowska Lucylla: Stikh perevodnojj i nacional'nojj literatury (Na materiale perevodov iz russkojj poehzii). UCLA Slavic Studies 1989 t. 18 s. 253-274  szczegóły 
77.artykuł: Pszczołowska Lucylla: Vyskum verse. Problematika a soucasny stav v ramci literarni vedy. x 1996 ([w czasopiśmie:] Ceska Literatura (Praha) 1996 [nr 4] s. 395-40...) szczegóły 
78.artykuł: Pszczołowska Lucylla: Wiersz a przełom w historii literatury. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 71-75 (rola wersyfikacji jako składnika poetyki historycznej w okresach przeł...) szczegóły 
79.artykuł: Sadowska Wanda: Wersyfikacja regularna skamandrytów. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 108-115 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
80.artykuł: Sadowski Witold: Formy wersu w poezji współczesnej (Na przykładzie "Nike która się waha" Zbigniewa Herberta). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 15-23 (analiza w kontekście wersyfikacji wierszy Wacława Oszajcy, Stanisława ...) szczegóły 
81.artykuł: Sadowski Witold: Istota tekstu. Nie rozwiązane problemy współczesnej wersologii. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 3 s. 133-136  szczegóły 
82.artykuł: Sadowski Witold: Żyrafa na szafę. Życie 1999 nr 112 s. 21 (dot. rymów; z fragm. wierszy...) szczegóły 
83.artykuł: Siwec Paweł: Struktura i funkcja rymu w klasycznym wierszu arabskim. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 47-48 (streszcz. referatu...) szczegóły 
84.artykuł: Ślaski Jan: Z dziejów inspiracji włoskich w wersyfikacji polskiej (Od Kochanowskiego do Młodej Polski). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 47-60  szczegóły 
85.artykuł: Toshovijc Branko: Stylistyka 1994 nr 3 s. 246-249 ([rec. ks.:] Milosav Charkijd: Fonika stikha. Beograd 1992....) szczegóły 
86.artykuł: Urbańska Dorota: Pis'miennaja forma stikha i ego zvuchashchie varianty (Na materiale sovremennogo pol'skogo stikha). x 1996 ([W ks. zb.:] Slavjanskij stich. Stichovedenie, lingvistika i poetika. ...) szczegóły 
87.artykuł: Urbańska Dorota: Svobodnyj stih i metričeskij stih v sovremennoj pol'skoj poezii. x 2009 ([w ks. zb.:] Slavânskij stih. [Vyp.] 8. Stih, âzyk, smysl. Red. A. [Al...) szczegóły 
88.artykuł: Wolska Anna: O poezji współczesnej. Gwoźnica 1989 nr 1 s. [5] (o wierszu wolnym na przykładzie wiersza Juliana Przybosia "Słońce ze w...) szczegóły 
89.artykuł: (y): Rymy / albo kadencje / częstochowskie. Aleje 3 1997 nr 10 s. 17  szczegóły 
90.artykuł: Żbikowski Tadeusz: Kilka uwag o prozodii chińskiej poezji k'u. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 11-17  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
91.książka: Gatunki okołoliterackie. (Materiały z konferencji naukowej). 2002 (Czesław P. Dutka: Słowo na otwarcie. -Grzegorz Gazda: Paradoksy genolo...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    książki (alfabet autorów)
92.książka: Dłuska Maria: Poezja wierszem i prozą. 2001 (I. Elementy śpiewności poezji: Elementy śpiewności poezji. Rym polski....) szczegóły 
93.książka: Dłuska Maria: Próba teorii wiersza polskiego. 2001 (Od autora. - Wstęp [o frazowaniu, rytmie, stylu, pauzie i różnicach wo...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
94.artykuł: Degott Bertrand: Widzieć i wskazywać świat wierszem. Konspekt 2003 nr 14/15 s. 151-153 (dot. relacji między formą poetycką a myślą i językiem oraz rzeczywisto...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Psalm
    książki (alfabet autorów)
95.książka: Obremski Krzysztof: "Wiersz dzisia nieznajomy". Rytm psałterzowego wersetu w kontekście staropolskiej interpunkcji. 2000 ([Dot. rytmicznej organizacji wersetów psalmów w staropolskich przekład...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 4 s. 198-199 (nota...) szczegóły 
recenzja: Piskała Magdalena: Barok 2000 nr 2 s. 261-263  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Sonet
    książki (alfabet autorów)
96.książka: Słowiańska metryka porównawcza. [T. 5]: Sonet. 1993 (
T. 5: Sonet. Praca zbiorowa pod red. Lucylli Pszczołowskiej i Doro...)
 szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
97.artykuł: Pszczołowska Lucylla: Stikh perevodnojj i nacional'nojj literatury (Na materiale perevodov iz russkojj poehzii). UCLA Slavic Studies 1989 t. 18 s. 253-274  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
98.książka: Gatunki okołoliterackie. (Materiały z konferencji naukowej). 2002 (Czesław P. Dutka: Słowo na otwarcie. -Grzegorz Gazda: Paradoksy genolo...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
99.artykuł: Ślaski Jan: Z dziejów inspiracji włoskich w wersyfikacji polskiej (Od Kochanowskiego do Młodej Polski). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 47-60  szczegóły 
100.artykuł: Urbańska Dorota: Svobodnyj stih i metričeskij stih v sovremennoj pol'skoj poezii. x 2009 ([w ks. zb.:] Slavânskij stih. [Vyp.] 8. Stih, âzyk, smysl. Red. A. [Al...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
101.książka: Cracovia litterarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie Renesansu. Księga zbiorowa Międzynarodowej Sesji Naukowej w czterechsetlecie zgonu Jana Kochanowskiego (W Krakowie, 10-13 października 1984 r.). 1991 ([Tadeusz Ulewicz] T.U.: [Wstęp]. - [Tadeusz Ulewicz] T.U.: Przygotowan...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1993 t. 67 s. 177-178 (not....) szczegóły 
recenzja: Głębicka Ewa J.: Ricerche Slavistiche 1992 t. 38 (1991) s. 388-394  szczegóły 
recenzja: Gruchała Janusz S.: Ruch Literacki 1992 z. 5 s. 555-558  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Cracovia litterarum. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 32-33 (z portretem Jana Kochanowskiego; malował Jan Matejko...) szczegóły 
recenzja: Weinberg Jerzy: Kraków Janowi Kochanowskiemu - jak zawsze najlepiej. Miscellanea Łódzkie 1993 nr 10 s.86-91  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
102.artykuł: Glomski Jaqueline: Kraków i "ars versificandi". Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 451-463 (nt. podręczników wersyfikacji z okresu renesansu...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    książki (alfabet autorów)
103.książka: Michałowska Teresa: Średniowieczna teoria literatury w Polsce. Rekonesans. 2007  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
104.książka: W świecie literatury romantycznej. Praca zbiorowa. 1991 ([Materiały z konferencji naukowej "W świecie literatury romantycznej";...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
105.książka: Dembińska-Pawelec Joanna: "Poezja jest sztuką rytmu". O świadomości rytmu w poezji polskiej dwudziestego wieku (Miłosz, Rymkiewicz, Barańczak). 2010  szczegóły 
106.książka: Potkański Jan: Sens nowoczesnego wiersza. Wersyfikacja Białoszewskiego, Przybosia, Miłosza i Herberta. 2004  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
107.artykuł: Sadowski Witold: Formy wersu w poezji współczesnej (Na przykładzie "Nike która się waha" Zbigniewa Herberta). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 15-23 (analiza w kontekście wersyfikacji wierszy Wacława Oszajcy, Stanisława ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
108.książka: Baran Zbigniew: W kręgu poezji religijnej dla dzieci. 2001 (Wstęp. - Rozdział I. Zarys dziejów polskiej poezji dla dzieci o tematy...) szczegóły 
recenzja: Szymeczko Kazimierz: Naukowe, nie znaczy nudne. Guliwer 2003 nr 3 s. 66-67  szczegóły 
recenzja: Winek Teresa: "Który stworzyłeś pasikonika...". Nowe Książki 2002 nr 3 s. 37  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
109.artykuł: Brzechwa Jan: O poezji dla dzieci. Poezja i Dziecko 2003 nr 1 s. 8-13 (dot. zasad dobrego utworu poetyckiego dla dzieci; z komentarzem od red...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
110.książka: Baran Zbigniew: W kręgu poezji religijnej dla dzieci. 2001 (Wstęp. - Rozdział I. Zarys dziejów polskiej poezji dla dzieci o tematy...) szczegóły 
recenzja: Szymeczko Kazimierz: Naukowe, nie znaczy nudne. Guliwer 2003 nr 3 s. 66-67  szczegóły 
recenzja: Winek Teresa: "Który stworzyłeś pasikonika...". Nowe Książki 2002 nr 3 s. 37  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
111.artykuł: Mieczkowski Alfred: Wszyscy jesteśmy dziećmi abecadła. Poezja i Dziecko 2003 nr 3 s. 27-33 (m.in. nt. historii polskich elementarzy; dot. również dawnych i współc...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
112.książka: Wersyfikacja polska. 3. Ćwiczenia wersyfikacyjne i antologia wierszy. 2007  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Eck Walenty
113.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Mielczarski Cyprian: Humanistyczna sztuka wierszowania na Uniwersytecie Krakowskim. Podręcznik "De arte versificandi" Walentego Ecka (Kraków 1515). 2004  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
114.artykuł: Potkański Jan: Rola przerzutni w wierszach Zbigniewa Herberta. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 25-32  szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dobrzyńska Teresa: Wiersz i aksjologia. Konotacje wartościujące formy wierszowej w "Mona Lizie" Zbigniewa Herberta. x 2003 ([w ks.:] Teresa Dobrzyńska: Tekst - styl - poetyka. Zbiór studiów. Kra...) szczegóły 
116.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadowski Witold: Formy wersu w poezji współczesnej (na przykładzie "Nike która się waha" Zbigniewa Herberta). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 15-23  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rymkiewicz Jarosław Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
117.artykuł: Chyczyński Stanisław: Rymkiewicza umiłowanie rymów. Nowa Okolica Poetów 2000 nr 6 s. 73-78  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
118.książka: Heksametr. Antyczne wzorce wiersza i strofy w literaturach słowiańskich. Praca zbiorowa. 2011  szczegóły 
119.książka: Liryka starożytna. Ogólnopolska Sesja Naukowa Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej, Karpacz 9-11 marca 1984. 1990 ([Zawiera materiały z sesji:] Sylwester Dworacki: Arion - testimonia i ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
120.książka: Ghyka Matila C.: Złota liczba. Rytuały i rytmy pitagorejskie w rozwoju cywilizacji zachodniej. 2001 (Paul Valery: List do Autora * Przedmowa. * Cz. I. Rytmy. 1. Od liczby ...) szczegóły 
recenzja: (JAZ): Przekrój 2001 nr 43 s. 72 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sowula Grzegorz: Książki 2001 nr 10 s. 66 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
    książki (alfabet autorów)
121.książka: Abbas Adnan: Studia nad prozodią arabską. Band i muwassaha. 1996 (Wstęp. Wprowadzenie (Zarys opisu prozodycznego). - Band jako nowa form...) szczegóły 
122.książka: Siwiec Paweł: Zarys poetyki klasycznego wiersza arabskiego. 2008  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
123.artykuł: Abbas Adnan: The relationship between the Iraqi band and free verse. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1994 [t.] 2 s. 13-22  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    książki (alfabet autorów)
124.książka: Kokot Joanna: Tekst w tekście. Studia o wierszu w prozie narracyjnej. 1992 (Uwagi wstępne. - Funkcje kulturowe wypowiedzi artystycznych w "The Lor...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Trzy książki. Nowe Książki 1993 nr 2 s. 47  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Shakespeare William
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
125.artykuł: Tarlinska Marina: Zróżnicowanie rytmiczne wypowiedzi postaci w dramatach Szekspira. Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 196-209  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Sladek Josef Vaclav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
126.artykuł: Cervenka Miroslav: Semantyka metrum w twórczości Josefa V. Sladka. Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 210-226  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    książki (alfabet autorów)
127.książka: Wojtynek-Musik Krystyna: Poetiser a la maniere symboliste. Etude sur les techniques symbolistes de l'imaginaire et de la versification. 2000 (Avant-propos. I. La conception symboliste de la poesie. II. L'image sy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
128.książka: Kadylak Jarosław: Anaforalny aspekt idei harmonii w kulturze starożytnej Grecji i jej recepcja w tradycji patrystycznej chrześcijaństwa wschodniego. 1990 ([Zawiera m.in. rozdziały:] A. Idea harmonii w poezji i retoryce antycz...) szczegóły 
129.książka: West M.L.: Wprowadzenie do metryki greckiej. 2003  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Droste-Huelshoff Annette von
130.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kolago Lech: Das Gedicht "Der kranke Aar" von Annette von Droste-Huelshoff in der Vertonung der Autorin. Zum Dialog zwischen sprachlichen und musikalischen Strukturen (Herrn Professor Dr. Alfred Behrmann gewidmet). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 131-163  szczegóły 
  Goethe Johann Wolfgang von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
131.artykuł: Kolago Lech: Zur Verskunst der Polonica bei Johann Wolfgang Goethe. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 20 s. 83-98 (dot. budowy wersyfikacyjnej wierszy "An Madame Marie Szymanowska", "An...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
132.artykuł: Fedotov Oleg: Oneginskaja strofa do i posle "Onegina". Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2002 [nr] 3 s. 43-56 (dot. m.in. autorów: Aleksander Puszkin, Michaił Lermontov, Ilja Erenbu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Utwory anonimowe (rosyjska)
133.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Shelemova Antonina: Lingvopoehtika ritmicheskojj organizacii "Slova o polku Igoreve". Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2002 [nr]3 s. 65-75  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
  Jhovanovijc Zmajh Jovan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
134.artykuł: Petrović Svetozar: Stylistyka chwytów wersyfikacyjnych Jovana Jovanovicia Zmaja. Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 216-230  szczegóły