PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Literatura wobec niewyrażalnego. Praca zbiorowa. 1998 (Od redaktorów. * [Referaty wygłoszone na XXVI Konferencji Teoretycznol...) szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Gry z niewyrażalnym. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 22-23  szczegóły 
recenzja: Szczuka Kazimiera: Tajemnica złotego pierścienia i "to", które bywa na jedną chwilę. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 91-101  szczegóły 
2.książka: Sztuka. Mimesis czy kreacja? Referaty XXXIV Tygodnia Filozoficznego. 1992 (Henryk Podbielski: Pojęcie mimesis w ujęciu Platona i Arystotelesa. - ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Panegiryzm a literatura. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 1-20 (twórczość panegiryczna i jej funkcje; z przykładami zaczerpniętymi z a...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
4.impreza: "Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
5.impreza: "Dokument a literatura" - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
6.impreza: "Dzieło literackie jako dzieło literackie" - międzynarodowa konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
7.impreza: Estetyka polska XX wieku. Historia - problemy - perspektywy - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
8.impreza: "Estetyka pośród kultur" - Spotkania Estetyczne (2011).  szczegóły 
9.impreza: "Etos pisarza" - seminarium literackie (1991).  szczegóły 
10.impreza: "Ingardenowskie inspiracje w teorii literatury" - konferencja teoretycznoliteracka (1997).  szczegóły 
11.impreza: "Interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego" - konferencja teoretycznoliteracka (1989).  szczegóły 
12.impreza: Konferencja Aksjologiczna (1994).  szczegóły 
artykuł: Brzóstowicz Monika: III Konferencja Aksjologiczna (7-9 XII 1994). Polonistyka 1995 nr 5 s. 381  szczegóły 
13.impreza: "Literackie reprezentacje doświadczenia" - Ogólnopolska Konferencja Teoretycznoliteracka (2006).  szczegóły 
14.impreza: "Literatura wobec niewyrażalnego" - konferencja teoretycznoliteracka (1996).  szczegóły 
15.impreza: "Lustro - język, kultura, literatura" - ogólnopolska konferencja młodych naukowców (2007).  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Namowicz Tadeusz: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 7 s. 187-190  szczegóły 
17.impreza: "Mythos and logos. How to regain the love of wisdom'" - konferencja międzynarodowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Mythos and logos. How to regain the "love of wisdom". Dialogue and Universalism 2001 nr 7/8 s. 5-14 (plan konferencji...) szczegóły 
artykuł: Dialogue and Universalism 2001 nr 1/2 s. 145 (ogłoszenie konferencji...) szczegóły 
18.impreza: "Nowe tendencje w opisie języka rosyjskiego oraz teorii i praktyce jego nauczania" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Petelczyc Regina: Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 20 z. 3/4 (1997) s. 293-294 (sprawozdanie...) szczegóły 
19.impreza: "Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku i kulturze - edukacja" - Zjazd Polonistów (2004).  szczegóły 
artykuł: Czermińska Małgorzata, Faron Bolesław, Nycz Ryszard: Zjazd Polonistów w Krakowie. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 35-38 (rozmowa organizatorów przed imprezą; z not. i fot.; rozm. Magdalena Ro...) szczegóły 
20.impreza: "Problematyka tekstu głosowo interpretowanego" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Lange Katarzyna, Tański Paweł: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Problematyka tekstu głosowo interpretowanego". Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 115-117  szczegóły 
21.impreza: "Regionalitaet als Kategorie der Sprach- und Literaturwissenschaft" - internationale Germanistische Konferenz (2000).  szczegóły 
22.impreza: "Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze" - Konferencja Literaturoznawcza (2001).  szczegóły 
23.impreza: "Stare i nowe literaturoznawstwo w Lublinie" - Tydzień Polonistów (1992).  szczegóły 
24.impreza: "Stereotypy w literaturze (i tuż obok) - Konferencja Teoretycznoliteracka (2002).  szczegóły 
artykuł: Śniecikowska Beata: (Prawie) wszystko o stereotypach. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 208-209 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
25.impreza: "Teoria karnawalizacji - konteksty i interpretacje" - konferencja (2000).  szczegóły 
26.impreza: "Użyteczność literatury" - konferencja teoretycznoliteracka (1997).  szczegóły 
27.impreza: "Z warsztatów badawczych: kultura - literatura - teoria" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Mityczne porządki. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 7/8 dod. s. 12 (nota o wykładzie Janiny Abramowskiej "Mityczne porządki czasu" w ramac...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
29.impreza: "Arroganz und Widerstand im Kulturtransfer" - międzynarodowa konferencja (2002).  szczegóły 
30.impreza: "Inna scena. Ciało, płeć, pożądanie, tożsamość seksualna w polskim dramacie i teatrze" - konferencja naukowa (2006).  szczegóły 
artykuł: Zawrzykraj Agata: Geje na scenie: jak to się robi w Paryżu. Dialog [Warszawa] 2006 nr 7 s. 182-185 (przegląd sztuk gejowskich w XX-wiecznym teatrze francuskim...) szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 2006 nr 7 s. 181 (ogł....) szczegóły 
31.impreza: "Interkulturelle Komunikation" - międzynarodowa konferencja (2002).  szczegóły 
32.impreza: "Literatura kobiet czt literatura dla kobiet?" - sesja literaturoznawcza (2001).  szczegóły 
33.impreza: "Mity i rzeczywistość u progu trzeciego tysiąclecia" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
34.impreza: "Osoba w literaturze i komunikacji literackiej" - konferencja teoretycznoliteracka (1998).  szczegóły 
35.impreza: "Polskie oblicze feminizmu" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
36.impreza: "Ponowoczesność a tożsamość środkowoeuropejska" - sympozjum naukowo-literackie (1997).  szczegóły 
37.impreza: "Postmodernizm po polsku? Teksty i metateksty" - ogólnopolska konferencja (1995).  szczegóły 
38.impreza: "Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej" - międzynarodowa konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
39.impreza: Sesja naukowa poświęcona problemom postmodernizmu (1988).  szczegóły 
artykuł: Taborska Agnieszka: Literatura na Świecie 1989 nr 3 s. 301-303 (nota spraw....) szczegóły 
40.impreza: "Translation im Spannungsfeld der Cultural Turns / Translation among Cultural Turns" - konferencja (2011).  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
41.książka: W kręgu filozofii Romana Ingardena. Materiały z konferencji naukowej - Kraków 1985. 1995 ([M.in.:] Część V: Estetyka: Kazimierz Bartoszyński: O niektórych założ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Fieguth Rolf: Ingardena sprawa "Istoty liryzmu". x 1995 ([W ks. zb.:] W kręgu filozofii Romana Ingardena. Materiały z konferenc...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
43.impreza: "Badania literackie wobec psychologii" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
44.impreza: "Metodologia badań nad historią czytelnictwa" - konferencja naukowa (1987).  szczegóły 
45.impreza: Znaczenie, wartość - modalność (1999). (m.in. referaty: Andrzeja Stoffa "Zagadnienia zwielokrotnienia warstwow...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    imprezy (alfabet tytułów)
46.impreza: "Problemy procesu historycznoliterackiego" - ogólnopolska sesja naukowa (1990).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    imprezy (alfabet tytułów)
47.impreza: "Developing Discourse-Awareness in Cross-Cultural Contextes" - międzynarodowa konferencja (1996).  szczegóły 
48.impreza: Funkcje wypowiedzi religijnych - konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
49.impreza: "Funkcjonowanie języka w różnych warunkach socjokulturalnych i tekstowych" - międzynarodowa konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
50.impreza: Językowa kategoryzacja świata - konwersatorium z cyklu "Światy za słowami" (1994). (m.in.: Anna Pajdzińska: Przejrzyście zatajone (poetyckie glosy do poet...) szczegóły 
51.impreza: "Kategoria punktu widzenia w języku, w tekście i w dyskursie" - konferencja konwersatorium "Język a kultura" (2002).  szczegóły 
52.impreza: "Lingwistyka i jej odmiany a inne dyscypliny humanistyczne" - Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (1999).  szczegóły 
53.impreza: "Przeszłość w językowym obrazie świata" - konwersatorium z cyklu "Światy za słowami" (1997).  szczegóły 
54.impreza: "Struktura tekstu - typy tekstów" - konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
55.impreza: "Tekst - dyskurs - obraz świata" - spotkanie w ramach konwersatorium "Język a kultura" (1996).  szczegóły 
56.impreza: "Tekst sakralny, tekst inspirowany liturgią" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Problematyka łużycka na sesjach o szerszej tematyce. Zeszyty Łużyckie 1996 t. 17 s. 108-109 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
57.impreza: "Wyraz i zdanie w językach słowiańskich" - międzynarodowa konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
58.impreza: "Wyraz i zdanie w językach słowiańskich" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    imprezy (alfabet tytułów)
59.impreza: "Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku" - konferencja teoretycznoliteracka (1988).  szczegóły 
60.impreza: "Ironia: czy zapomniany wymiar?" - dyskusja (2001).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 78 s. 204 (not....) szczegóły 
61.impreza: "Narracje" - sesja teoretycznoliteracka (1992).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
62.książka: Język i styl gatunków literackich oświecenia i romantyzmu. 1995 (Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski: Słowo wstępne. - Wykaz ważniej...) szczegóły 
63.książka: Systematyzacja pojęć w stylistyce. Materiały z konferencji z 24-26 IX 1991 r.. 1992 (Część I: Stanisław Gajda: Dylematy stylistyka. - Margarita N. Kozhina:...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
64.artykuł: Lubaś Władysław: Czy powstanie śląski język literacki?. x 1999 ([W ks.:] Nowy Śląsk. Materiały III sesji śląskoznawczej Pracowników Na...) szczegóły 
65.artykuł: Piotrowicz Anna: O niektórych regionalizmach w prozie współczesnych pisarzy wielkopolskich. x 1990 ([W ks. zb.:] Język. Teoria - dydaktyka. Materiały IX Konferencji Młody...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
66.impreza: "Aktualne problemy semantyki i stylistyki tekstu (językoznawcze studia opisowe i komparatywne" - międzynarodowa konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
67.impreza: "Gatunki mowy i ich ewolucja" - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
68.impreza: "Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a tekst" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
69.impreza: "Humor, komizm w kulturze" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: /hc/: Załatwienie przy okazji.... Tarniny 1997 nr 10 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
70.impreza: "Język - Komunikacja - Społeczeństwo" - ogólnopolska studencka konferencja naukowa (2002). (m.in. referaty: Dowcip językowy w powieściach Jerzego Pilcha. - Style ...) szczegóły 
71.impreza: "Język polityki a współczesna kultura polityczna" - ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu "Język a kultura" (1993).  szczegóły 
72.impreza: "Język polski dawnych północno-wschodnich kresów Rzeczypospolitej" - międzynarodowa sesja językoznawcza (1989).  szczegóły 
73.impreza: "Język publicznej perswazji" - Forum Kultury Słowa (2001). (m.in.: Julian Kornhauzer: Funkcja perswazyjna w polskiej poezji lat dz...) szczegóły 
74.impreza: Język religijny dawniej i dziś - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
75.impreza: "Język specjalistyczny a myślenie zawodowe - implikacje lingwistyczne, glottodydaktyczne i translatoryczne" - konferencja naukowa (2001). (m.in. pośw. językowi literatury pięknej...) szczegóły 
76.impreza: "Język, stereotyp, przekład" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: 1702-2002. Obchody jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 21  szczegóły 
77.impreza: Kongres Kultury Języka Polskiego (1984).  szczegóły 
78.impreza: Kongres Kultury Języka Polskiego (1988).  szczegóły 
79.impreza: "Lingwistyka i jej odmiany a inne dyscypliny humanistyczne" - Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (1999).  szczegóły 
80.impreza: "Metaphor and Cognition" = "Metafora i poznanie" - międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna (1999).  szczegóły 
81.impreza: "Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego" - sympozjum naukowe (1998).  szczegóły 
artykuł: Borucki Tadeusz: Język - religia - kultura. Konspekt 2000 nr 3 s. 96-98 (m.in. nt. imprezy...) szczegóły 
artykuł: Borek Piotr: Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego. Z okazji 400-lecia wydania Biblii ks. Jakuba Wujka. Przegląd Powszechny 2002 nr 2 s. 260-262  szczegóły 
artykuł: Koziara Stanisław: Tarnowskie Studia Teologiczne 1998 t. 17 s. 123-126 (spraw....) szczegóły 
82.impreza: "Odmiany polszczyzny XVII wieku" - ogólnopolska sesja naukowa (1988).  szczegóły 
83.impreza: "Onomastyka Pomorza. Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: (x): Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki. Miesięcznik [Koszalin] 2001 nr 3 s. 53-54 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Afeltowicz Beata: Sprawozdanie z konferencji "Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki. Onomastyka Pomorza". Koszalin 18019 stycznia 2001. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 220-222  szczegóły 
84.impreza: "Perswazja w kulturze współczesnej" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
85.impreza: "Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
86.impreza: "Probleme der Textlinguistik - Textorten und ihre Bestimmung" - kolokwium (1988).  szczegóły 
87.impreza: "Stylistyka a pragmatyka" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
88.impreza: "Zagadnienia teorii tropów" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mikołajczak Małgorzata: Diagnozowanie przełomu. O konferencji genologicznej w Zielonej Górze. Polonistyka 1996 nr 9 s. 635-636  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
90.impreza: "Hymn, psalm, chorał i ich obecność w tradycji prawosławnej, ewangelickiej i starokatolickiej" - Sympozjum Teologiczno-Muzykologiczne (2002).  szczegóły 
artykuł: Wojciechowska Kalina: Sympozjum "Hymn, psalm chorał i ich obecność w tradycji prawosławnej, ewangelickiej i starokatolickiej. Rocznik Teologiczny 2002 z. 1 s. 197-198 (sprawozdanie...) szczegóły 
91.impreza: "Poetyka gatunków paraliterackich" - konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Sprawka Anna: Kolejne imprezy Towarzystwa Sienkiewiczowskiego. Polonistyka 1991 nr 3 s. 190-192  szczegóły 
artykuł: Mochalova V.: Konferencija "Poehtika paraliteraturnykh zhanrov". Sovetskoe Slavjanovedenie 1991 nr 1 s. 110-111  szczegóły 
artykuł: Sprawka Anna: Międzynarodowa konferencja Towarzystwa Sienkiewiczowskiego. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 177-178  szczegóły 
92.impreza: "Tekst a gatunek" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Ficek Ewa: Katowicka konferencja naukowa "Tekst a gatunek". Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 237-242 (sprawozdanie z omówieniem wygłoszonych referatów...) szczegóły 
artykuł: Ficek Ewa: Sprawozdanie z katowickiej konferencji naukowej: Tekst a gatunek. Poradnik Językowy 2003 z. 4 s. 45-51  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    imprezy (alfabet tytułów)
93.impreza: "Autobiografizm dzisiaj" - konferencja międzynarodowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Gubińska Maria, Pychowska Joanna: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Neofilologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie w dniach: 28-30 kwietnia 1993 r. pt. "Autobiografizm dzisiaj". Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 689-691  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Biografia
    imprezy (alfabet tytułów)
94.impreza: "Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej" - ogólnopolska sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Strony 1997 nr 5/6 s. 100 (nota...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
95.artykuł: Głowiński Michał: Co się stało z teorią dramatu (w Polsce?). Teatr 1997 nr 3 s. 24-28 (nt. nieobecności dramatu w badaniach teatrologów i literaturoznawców; ...) szczegóły 
nawiązanie: Degler Janusz: Nie taki diabeł straszny... Kilka uwag o tzw. teatralnej teorii dramatu. Teatr 1997 nr 3 s. 28-29 (tekst referatu wygłoszonego na sesji "Drogi nieobecny", Błażejewko 199...) szczegóły 
nawiązanie: Świontek Sławomir: Temat, niestety, archaiczny.... Teatr 1997 nr 3 s. 30-31 (tekst referatu wygłoszonego na sesji "Drogi nieobecny", Błażejewko 199...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
96.impreza: "Dramat w teatrze, teatr w dramacie" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Zach Joanna: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 92-93  szczegóły 
97.impreza: "Drogi nieobecny" - dramat we współczesnych badaniach literackich i teatrologicznych - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: (e): Nieobecny dramat. Życie Uniwersyteckie 1996 nr 11/12 s. 29 (nota...) szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1997 nr 4 s. 59 (not....) szczegóły 
98.impreza: "Scenariusz teatralny" - sesja (1996).  szczegóły 
artykuł: Kornaś Tadeusz: Alilujka, Dziadówek, Węgajty. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 71-73 (o Teatrze Wiejskim Węgajty...) szczegóły 
artykuł: Krukowski Wojciech: Język narracji plastycznej. Zapis wystąpienia Wojciecha Krukowskiego - szefa Akademii Ruchu. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 74-80 (zawiera także odpowiedzi na pytania uczestników sesji...) szczegóły 
artykuł: Drewniak Łukasz: Pożytki z off-u i Kłodzka. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 57-61 (omów....) szczegóły 
artykuł: Scanariusz teatralny. XXI Krakowskie Reminiscencje Teatralne. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 56 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Szkotak Paweł: Teatr Biuro Podróży. Zapis pokazu prowadzonego przez Pawła Szkotaka. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 62-65  szczegóły 
artykuł: Grudzińska Magda: Węgajt droga ku przedstawieniu. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 66-70 (prezentacja założyciela i reżysera Teatru Wiejskiego Węgajty Wacława S...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Elegia
    książki (alfabet autorów)
99.książka: Elegia poprzez wieki. Konferencja naukowa 8-9 XI 1994. 1995 ([Materiały z sesji naukowej "Elegia poprzez wieki" zorg. 8-9 XI 1994 p...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
100.impreza: "Elegia poprzez wieki" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1994 nr 1 s. 30  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Haiku
    imprezy (alfabet tytułów)
101.impreza: Ogólnopolskie Warsztaty Haiku (1998). (tematem spotkania był "Rozmiar japońskiego zjawiska we współczesnej li...) szczegóły 
artykuł: Boruc Edyta: Przegląd wydarzeń. Książka i Czytelnik 1998 nr 1/2 s. 62 (not....) szczegóły 
102.impreza: "Z haiku w XXI wiek" - Międzynarodowa Konferencja Haiku (2003).  szczegóły 
artykuł: K. S.: Notki. Najprościej 2003 nr 3 s. 62 (not....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kolęda
    imprezy (alfabet tytułów)
103.impreza: "Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich - geneza, rozwój, stan obecny" - międzynarodowa konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Borucki Tadeusz: Język - religia - kultura. Konspekt 2000 nr 3 s. 96-98 (m.in. nt. imprezy...) szczegóły 
artykuł: Nawrot Beata: Kolęda - znak jedności. Polonistyka 1995 nr 10 s. 697-698  szczegóły 
artykuł: Koziara Stanisław: Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich. Arcana 1995 nr 2 s. 160-161 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Cieszyńska Jagoda, Rachwałowa Maria, Sieradzka Bożena, Zarębina Maria: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 3 s. 228-234 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Koziara Stanisław: Religioni et Litteris 1995 nr 7 s. 37-42 (omów....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komiks
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
104.artykuł: (mp): Komiks w Krakowie. Nowa Fantastyka 1994 nr 2 s. 65  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
105.impreza: Sesja popularnonaukowa poświęcona komiksowi (1993).  szczegóły 
artykuł: (mp): Komiks w Krakowie. Nowa Fantastyka 1994 nr 2 s. 65  szczegóły 
106.impreza: Sesja popularnonaukowa poświęcona komiksowi (1994).  szczegóły 
artykuł: Lipka Krzysztof: Na sesjach uczą komiksu. Nowa Fantastyka 1995 nr 3 s. 81 (nota...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Modlitwa
    imprezy (alfabet tytułów)
107.impreza: "Modlitwa franciszkańska" - sympozjum (1998).  szczegóły 
artykuł: Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1998 t. 9 s. 359-366 (sprawozdanie...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Opowiadanie
    imprezy (alfabet tytułów)
108.impreza: "Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych" - międzynarodowa konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Barok 2003 nr 2 s. 267 (not....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pieśń
    książki (alfabet autorów)
109.książka: Forma i ekspresja w liryce wokalnej 1808-1909. Interpretacje. Materiały sesji naukowej. 1989 (M. Piotrowska: L. van Beethoven: Cztery wersje pieśni "Sehnsucht" do s...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    książki (alfabet autorów)
110.książka: Poezja konkretna a (i inne) różne dziedziny sztuki. V Ogólnopolska Sesja Teoretyczno-Krytyczna. Sławków, 24-25 listopada 1990 r.. 1990 (Grzegorz Dziamski: Trzy spojrzenia na poezję konkretną (II). - Marek Ł...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
111.artykuł: Michałowski Piotr: "Cisza", miejsca niedookreślenia i graniczne stany słowa (Z doświadczeń poezji konkretnej). Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 47-67 (zmieniona wersja referatu wygłoszonego na konferencji "Inspiracje Inga...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
112.impreza: "Poezja filozoficzna i refleksyjna. Leśmian i inni" - konferencja teoretycznoliteracka (1998).  szczegóły 
artykuł: Sadowski Witold: Konferencja teoretycznoliteracka "Poezja filozoficzna i refleksyjna. Leśmian i inni". Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 132-133  szczegóły 
113.impreza: "Poezja konkretna a (i inne) dziedziny sztuki" - ogólnopolska sesja (1990).  szczegóły 
artykuł: Odra 1991 nr 2 s. 111 (not....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    imprezy (alfabet tytułów)
114.impreza: "Arcydzieła literatury polskiej XIX i XX w. Powieści - interpretacje - analizy - konteksty" - międzynarodowa sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Chomiuk Aleksandra: Polonistyka 1989 nr 3 s. 235-237 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Nowakowska Anna: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 191-194  szczegóły 
artykuł: Kosmanowa Bogumiła: Bibliotekarz 1989 nr 4/5 s. 41-42 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Reportaż
    imprezy (alfabet tytułów)
115.impreza: "Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym" - konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Szydłowska Joanna: Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym. Studia Medioznawcze 2003 nr 5 s. 211-218 (sprawozdanie z omówieniem referatów...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Science fiction
    imprezy (alfabet tytułów)
116.impreza: "Fantastyka: dzieła - przekłady - recepcja" - międzynarodowe sympozjum (1988).  szczegóły 
artykuł: Niewiadowski Andrzej: Fantastyka 1989 nr 2 s. 52-53  szczegóły 
117.impreza: "Teoria światów alternatywnych w fantastyce" - konferencja (2002).  szczegóły 
artykuł: Woźniak Anna: Światy alternatywne. Nowa Fantastyka 2002 nr 8 s. 79 (sprawozdanie...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
118.artykuł: Kisiel Marian: Godność poety, godność krytyka. x ([w ks.:] Dialog w środku Europy: rok 2002. Materiały III Międzynarodow...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
119.impreza: "Krytyka feministyczna - siostra teorii i historii literatury" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
120.impreza: "Nowe języki krytyki" - seminarium.  szczegóły 
121.impreza: "Perspectives historiques et metacritiques sur la critique litteraire du XX siecle" - sesja naukowa.  szczegóły 
122.impreza: "Rola krytyki literackiej w recepcji literatur zagranicznych" - Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Literackich (AICL) (1989).  szczegóły 
artykuł: Borkowski Piotr: Polska gospodarzem X Kongresu AICL. Odra 1989 nr 2 s. 105 ([spraw.]...) szczegóły 
artykuł: [Natanson Wojciech] (W.N.): Życie Warszawy 1989 nr 6 s. 7 (inf. o ukazaniu się kolejnego tomu międzynarodowego czasopisma Asso...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
123.artykuł: Matuszkiewicz Antoni: Zapatrzenie. Fraza 2000 nr 1/2 s. 276-277 (tekst wygłoszony na IX Noworudzkich Spotkaniach z Poezją V 1999 nt. tw...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
124.impreza: "Między psychologią a sztuką" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
125.impreza: "Pisarz i Psychoanalityk" - międzynarodwa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Główczewska Julita, Groth Jarosław, Hejmanowski Szymon: Sprawozdanie z konferencji "Pisarz i Psychoanalityk" Poznań 24 marca 1998 r. Czasopismo Psychologiczne = Psychological Journal 1998 nr 1 s. 65-66  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
126.artykuł: Bratkowski Piotr: Rock lat osiemdziesiątych wobec komunizmu i solidarności. Dialog [Warszawa] 1992 nr 8 s. 174-178 (referat wygł. na sesji "Od kontestacji do alternatywy", Warszawa, 21-2...) szczegóły 
127.artykuł: RM: Lubię czytać. Po 48. MTK. Biblioteka Analiz 2003 nr 11 s. 12 (nt. akcji "Lubię czytać" mającej na celu promocję czytelnictwa, prowad...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
128.impreza: "Arcydzielność i arcydzieło" - Tydzień Polonistów (1993).  szczegóły 
129.impreza: "Bajka terapeutyczna" - konferencja (2008).  szczegóły 
130.impreza: "Biblioteka - Człowiek niepełnosprawny - Środowisko lokalne" - konferencja (2003).  szczegóły 
131.impreza: "Co czytają dzieci w województwie zachodniopomorskim" - konferencja poświęcona literaturze i czytelnictwu dzieci i młodzieży (2006).  szczegóły 
132.impreza: "Czego Jaś się nie nauczył?" - spotkanie krytyków literackich (1998).  szczegóły 
133.impreza: "Czytelnictwo i biblioteki na wsi. Obraz współczesny i tendencje" - konferencja ogólnopolska (1996). (w ramach III Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich...) szczegóły 
134.impreza: "Czytelnik - biblioteka. Między kodeksem a siecią" - sesja naukowa (2010).  szczegóły 
135.impreza: "Czytelnik niepełnosprawny w bibliotece publicznej" - konferencja (2006). (m.in. referaty: Seniorzy w świecie książki i informacji - poszukiwanie...) szczegóły 
136.impreza: "Dziecko w świecie książki i mediów" - międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Kultura czytelnicza młodego pokolenia (2012).  szczegóły 
137.impreza: Forum Czytelnicze (1996). (tegoroczne spotkanie poświęcone było umiejętnościom czytelniczym dziec...) szczegóły 
artykuł: Dębska Maria: Forum czytelnicze III. Bibliotekarz Zamojski 1996 nr 4 s. 37-39  szczegóły 
artykuł: Kołodziejczyk Barbara: Kieleckie spotkania. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1996 nr 3/4 s. 23-24 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Biblioteczny 1996 z. 2/3 s. 247 (not....) szczegóły 
138.impreza: Forum Czytelnicze Cedzyna 2000 (2000).  szczegóły 
139.impreza: Forum Czytelnicze Cedzyna' 99 (1999).  szczegóły 
140.impreza: Konferencja poświęcona czytelnictwu dzieci i młodzieży woj. koszalińskiego (1998).  szczegóły 
141.impreza: "Książka - prasa - wideo" - seminarium (1994).  szczegóły 
artykuł: Piasecki Marcin: Bez poważnych pytań. Gazeta Wyborcza 1994 nr 239 s. 9  szczegóły 
142.impreza: "Książka 1989-1999" - sesja naukowa poświęcona wydawnictwom, bibliotekom i czytelnictwu (2000).  szczegóły 
143.impreza: "Książka i czytelnictwo dzieci i młodzieży w Polsce u progu XXI w." - konferencja (2001).  szczegóły 
144.impreza: "Książka i czytelnik w grupach etnicznych" - seminarium (1989).  szczegóły 
145.impreza: Książka w pracy z osobami potrzebującymi pomocy - konferencja (2001). (w programie m.in.: E. Barbara Zybert: Rewalidacyjna, terapeutyczna i e...) szczegóły 
146.impreza: "Książki, które pomagają żyć. Rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej" - ogólnopolskie seminarium (1999).  szczegóły 
147.impreza: "Kultura - informacja - biblioteka" - Forum Czytelnicze (2002). (m.in. prawo autorskie, europejskie modele polityki kulturalnej i zarz...) szczegóły 
148.impreza: "Literatura - piśmienność - biblioteki" - Forum Czytelnicze (2001).  szczegóły 
artykuł: Kołodziejczyk Barbara: Cedzyna. Notes Wydawniczy 2001 nr 7/8 s. 41-44 (sprawozdanie...) szczegóły 
149.impreza: "Publiczność w teatrze" - seminarium interdyscyplinarne (1994).  szczegóły 
artykuł: Milczarek Krystyna, Tyszka Andrzej, Żuber Felicja: Publiczność w teatrze (seminarium robocze). Kultura Współczesna 1995 nr 3/4 s. 176-185 (spraw....) szczegóły 
150.impreza: "Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepełnosprawnych" - konferencja (2002).  szczegóły 
151.impreza: Sesja poświęcona problemom czytelnictwa oraz Poetom Ziemi w ramach cyklu "Tożsamość kulturowa wsi polskiej" (1997).  szczegóły 
152.impreza: "Społeczne oddziaływanie książki - wybory czytelnicze" - konferencja (2001). ((konferencja odbywała się w Boguchwale k. Rzeszowa ale podają Rzeszów...) szczegóły 
153.impreza: "Terapeutyczna funkcja literatury" - sesja naukowa (1993).  szczegóły 
154.impreza: "Wakacyjne Tanie Wrocławskie Czytanie" - akcja popularyzująca czytelnictwo.  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
155.książka: Czy istnieje teoria przekładu?. 1995 (Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Urszula Kropiwiec: Uwagi wstępne. - Urs...) szczegóły 
156.książka: Klasyczność i awangardowość w przekładzie. 1995 (Refleksje praktyków: Stanisław Barańczak: "Wygładzić" może znaczyć "zg...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
157.impreza: "Czy potrafimy tłumaczyć? O zagadnieniach przekładów i ich wpływie na twórczość rodzimą" - seminarium (1995).  szczegóły 
158.impreza: "Identitätskonstruktionen in fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten. Übersetzung und Rezeption" - konferencja (2008).  szczegóły 
159.impreza: "Imago Mundi" - konferencja (2010). (III edycja w cyklu konferencji...) szczegóły 
160.impreza: "Język, stereotyp, przekład" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: 1702-2002. Obchody jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 21  szczegóły 
161.impreza: "Język trzeciego tysiąclecia II" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Zieliński Lech: "Język trzeciego tysiąclecia II" - Kraków 28 lutego - 2 marca 2002. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 921-924  szczegóły 
162.impreza: "Literatura polska w przekładzie" - Międzynarodowa Konferencja Przekładowa (1997).  szczegóły 
163.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (1999).  szczegóły 
artykuł: Duda Henryk: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 252-253 (sprawozdanie...) szczegóły 
164.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (2000).  szczegóły 
165.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (2001).  szczegóły 
166.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (2002).  szczegóły 
167.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (2004).  szczegóły 
168.impreza: "Polityka wydawnicza, jakość przekładów literackich, sytuacja tłumacza" - sesja (1994).  szczegóły 
artykuł: Baczyński Marcin: Zdaniem tłumaczy. Gazeta Wyborcza 1994 nr 259 s. 10  szczegóły 
169.impreza: Polsko-Niemieckie Warsztaty Literacko-Translatorskie (2003).  szczegóły 
170.impreza: "Przekład artystyczny" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
171.impreza: "Przekład artystyczny" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
172.impreza: "Przekład artystyczny. Zagadnienie polityki w przekładzie" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
173.impreza: Rola przekładów literackich w kształtowaniu obrazu literatury i kultury danego kraju za granicą - konferencja (1999).  szczegóły 
174.impreza: "Rozmowy o przekładzie" - cykl spotkań (1994).  szczegóły 
175.impreza: Sesja Polskich Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich (1992).  szczegóły 
artykuł: Odra 1993 nr 1 s. 111 (not....) szczegóły 
176.impreza: Sesja Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich (1994).  szczegóły 
artykuł: PAD: Co i jak tłumaczyć? Literatura krajów nadbałtyckich. Rzeczpospolita 1994 nr 268 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Szewczyk Grażyna: Dylematy tłumaczy. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 4 s. 195-197  szczegóły 
artykuł: Lorkowski Piotr Wiktor: III Sesja Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich. Topos 1995 nr 1/2 s. 67  szczegóły 
artykuł: Czech Jerzy: Jak tłumacz z tłumaczem. Arkusz 1995 nr 2 s. 15 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Literatura nadbałtycka w Gdańsku. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 220 s. 5 (program...) szczegóły 
artykuł: Sesja tłumaczy w Gdańsku. Rzeczpospolita 1994 nr 267 s. 6 (not....) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Ważne spotkanie. Tygodnik Powszechny 1994 nr 47 s. 12 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Pieńkos Andrzej: Wspólne morze. Nowy Nurt 1995 nr 1 s. 1, 4-5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 1 s. 130 (nota...) szczegóły 
177.impreza: Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich (1998).  szczegóły 
178.impreza: Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich (2000).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 81 (nota...) szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 2 s. 140 (not....) szczegóły 
artykuł: Lorkowski Piotr W.: Topos 2001 nr 1 s. 142-143 (nota...) szczegóły 
179.impreza: Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich poświęcona przekładom twórczości Wisławy Szymborskiej (1996).  szczegóły 
artykuł: Lorkowski Piotr Wiktor: IV Sesja Tłumaczy Literatury Krajów Nadbałtyckich (Gdańsk 5-7 grudnia 1996). Topos 1997 nr 1 s. 115 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Szewczyk Grażyna Barbara: "Sto pociech" czyli tłumacze o Wisławie Szymborskiej. Temat Śląski 1996 nr 2 s. 14 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Ubertowska Aleksandra: Tłumacze o Szymborskiej. Gazeta Wyborcza 1996 nr 287 s. 17  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): W stronę Szymborskiej. Tygodnik Powszechny 1996 nr 50 s. 12  szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 58 s. 176 (not....) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
180.impreza: Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej (2009).  szczegóły 
181.impreza: "Teoria i praktyka przekładu z języków orientalnych" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
182.impreza: "Terminologia w naukach o języku i komunikacji międzykulturowej - kod dla wtajemniczonych czy narzędzie poznania? - konferencja (2010).  szczegóły 
183.impreza: "Tłumacze - pośrednicy czy przemytnicy" - sesja literacka (2001).  szczegóły 
184.impreza: "Translation im Spannungsfeld der Cultural Turns / Translation among Cultural Turns" - konferencja (2011).  szczegóły 
185.impreza: Warsztaty dla młodych tłumaczy (do lat 30) z języków białoruskiego, czeskiego, rosyjskiego, słowackiego oraz ukraińskiego (1998).  szczegóły 
artykuł: Warsztaty dla młodych tłumaczy. Dekada Literacka 1998 nr 6/7 s. 14 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Warsztaty dla młodych tłumaczy. Kwartalnik Artystyczny 1998 nr 2 s. 223 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 1998 nr 3 s. 120 (zapow. oraz inf. o terminie nadsyłania próbek przekładów...) szczegóły 
186.impreza: Warsztaty przekładu tekstów czeskich (2003).  szczegóły 
187.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: T.W.: Życie Chrześcijańskie w Polsce 1989 nr 12 s. 94-95  szczegóły 
188.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Od redakcji. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 3 s. 5-9 (sprawozdanie...) szczegóły 
189.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniak Anna: Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 91-95 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
190.książka: Kultura i sztuka w służbie Eucharystii. Materiały sympozjum zorganizowanego w Opolu i Kamieniu Śląskim (5-6.03.1997) przez Katedrę Liturgiki i Hagiografii oraz Zakłady Muzyki Kościelnej i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. 1997 (Wprowadzenie. * [M.in. zawiera rozprawy:] Jerzy Szymik: Kulturotwórcza...) szczegóły 
191.książka: Pieśń polska. Rekonesans. Odrębności i pokrewieństwa. Inspiracje i echa. 2002 ([Referaty wygłoszone na międzynarodowym sympozjum "Pieśń polska - reko...) szczegóły 
192.książka: Poezja konkretna a (i inne) różne dziedziny sztuki. V Ogólnopolska Sesja Teoretyczno-Krytyczna. Sławków, 24-25 listopada 1990 r.. 1990 (Grzegorz Dziamski: Trzy spojrzenia na poezję konkretną (II). - Marek Ł...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
193.artykuł: Lisecki Wiesław: Die Ballade von Frederic Chopin - literarische oder musikalische Inspirationen?. x 1990 ([W ks. zb.:] The International Musicological Symposium "Chopin and Rom...) szczegóły 
194.artykuł: Łomnicka-Żakowska Ewa: Przejawy romantyzmu w malarstwie i grafice przed rokiem 1830 w Warszawie. Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 165-183 (m.in. nt. ilustracji do książek; referat wygłoszony na sympozjum "Naro...) szczegóły 
195.artykuł: Michałowski Piotr: "Cisza", miejsca niedookreślenia i graniczne stany słowa (Z doświadczeń poezji konkretnej). Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 47-67 (zmieniona wersja referatu wygłoszonego na konferencji "Inspiracje Inga...) szczegóły 
196.artykuł: Waligóra Wanda: Ilustracje na medal. Express Wieczorny 1989 nr 243 s. 3 (nota o przyznaniu Grand Prix na Międzynarodowym Biennale Ilustracji "B...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
197.impreza: "900-lecie zdobycia Jerozolimy przez I krucjatę" - sesja naukowa (1999).  szczegóły 
198.impreza: "Conditio humana" a sztuka współczesna - seminarium estetyczne (1989).  szczegóły 
199.impreza: "Dialog sztuk w literaturze rosyjskiej" - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
200.impreza: "Dzwięk, słowo, obraz. Teatr muzyczny między naukami" - konferencja naukowa (2006).  szczegóły 
201.impreza: "Dźwięk - Słowo - Obraz - Myśl" - cykl spotkań poświęconych relacjom między muzyką, literaturą, plastyką, filozofią (materiały ogólne).  szczegóły 
202.impreza: "Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich" - konferencja naukowa (2001). (m.in.: nad rolą symboliki manus dei w kronice Thietmara zastanawiał si...) szczegóły 
artykuł: Pandura Mariusz: Kronika. Studia Źródłoznawcze 2002 t. 40 s. 273-274  szczegóły 
203.impreza: "Książka ilustrowana w procesie komunikacji społecznej" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
204.impreza: "Muzyczność w dramacie i teatrze" - konferencja naukowa (2006).  szczegóły 
artykuł: Cymerman Jarosław, Kondrasiuk Grzegorz: O muzyczności. Kresy 2006 nr 68 s. 239-240 (spraw....) szczegóły 
205.impreza: "Personifikacje i konkretyzacje w literaturze i kulturze" - sesja naukowa (1995).  szczegóły 
206.impreza: "Pieśń artystyczna narodów Europy" - międzynarodowa sesja naukowa (1994).  szczegóły 
207.impreza: "Pieśń w twórczości Karola Szymanowskiego i jego współczesnych" - międzynarodowe sympozjum (1997).  szczegóły 
208.impreza: "Poezja konkretna a (i inne) dziedziny sztuki" - ogólnopolska sesja (1990).  szczegóły 
artykuł: Odra 1991 nr 2 s. 111 (not....) szczegóły 
209.impreza: "Pozaepickie formy fantastyki" - seminarium (1998).  szczegóły 
artykuł: (mp): Seminarium w Katowicach. Nowa Fantastyka 1998 nr 12 s. 73 (sprawozdanie; nota...) szczegóły 
210.impreza: "Semiotyka środków łączności. Mówienie - pisanie - poczta - telegraf - telefon - e-mail w praktyce i w sztuce/literaturze" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa (2001).  szczegóły 
211.impreza: "Sława i zapomnienie" - konferencja naukowa (2004).  szczegóły 
212.impreza: "Słowo i muzyka" - konferencja naukowa (2007).  szczegóły 
213.impreza: "Topos narodowy w muzyce polskiej pierwszej połowy XIX wieku" - Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna (2006).  szczegóły 
214.impreza: "Wiersz i jego pieśniowe interpretacje" - sesja naukowa (1986).  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
215.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Filozoficznie o Andrzeju Falkiewiczu. Gazeta Malarzy i Poetów 1997 nr 2 s. 31 (nota o sesji poświęconej książce; Poznań, 27 II 1997, org. Polskie Tow...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
216.impreza: "O języku i komunikowaniu się w psychologii" - ogólnopolska konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
217.impreza: "Znaczenie i wartość - modalność" - Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna DLK (1999).  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    imprezy (alfabet tytułów)
218.impreza: "Intertekstualność - intermedialność - interdyskursywność. Kultura słowa i obrazu w dobie mediów elektronicznych" - konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: Helman Alicja: Kino pomiędzy mediami. Kino 1997 nr 12 s. 48-49  szczegóły 
219.impreza: "Literatura w mediach" - międzynarodowe warsztaty (2001).  szczegóły 
220.impreza: "Liternet" - sesja literaturoznawczo-medioznawcza poświęcona związkom literatury z internetem (2002).  szczegóły 
221.impreza: Okrągły Stół Filmowców i Literatów (2010).  szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
222.artykuł: Teatr 2000 nr 11 s. 77 (nota...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
223.impreza: Gorzowski Festiwal Poetycki "Wartal" (2009). ([warsztaty poetyckie, poradnik pisania, czytania i interpretowania]...) szczegóły 
artykuł: Klary Beata Patrycja: Echolalia warsztatowe. Pegaz Lubuski 2009 nr 3 s.10  szczegóły 
artykuł: Jurorzy festiwalu. Pegaz Lubuski 2009 nr 3 s. 8-9 (jako jurorzy i prowadzący warsztaty: Roman Honet i Jakub Winiarski; z ...) szczegóły 
artykuł: Program I Gorzowskiego Festiwalu Poetyckiego "Wartal". Pegaz Lubuski 2009 nr 3 s. 4  szczegóły 
artykuł: Klary Beata Patrycja: Raport z oblężonego festiwalu. Pegaz Lubuski 2009 nr 4 s. 9-12 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Warsztaty pisarskie. Pegaz Lubuski 2009 nr 3 s. 9 (ogłoszenie programu warsztatów...) szczegóły 
224.impreza: Gorzowski Festiwal Poetycki "Wartal" (2010). ([konsultanci: Marta Podgórnik i Karol Maliszewski; panel dyskusyjny, p...) szczegóły 
225.impreza: "Interplay" - Europejskie Warsztaty dla Młodych Dramaturgów (2000).  szczegóły 
artykuł: Teatr 2000 nr 11 s. 77 (nota...) szczegóły 
artykuł: Teatr Lalek 2000 nr 4 s. 46, 47 (nota; tekst równoległy w języku polskim i angielskim...) szczegóły 
226.impreza: "Szkoła Pisania" - cykl spotkań z pisarzami (1997).  szczegóły 
artykuł: KV: Pisarze uczą pisania. Gazeta Wyborcza 1997 nr 90 s. 13 (nota o rozpoczęciu...) szczegóły 
artykuł: VAR, MPIAS, MB: Szkoła słuchania. Gazeta Wyborcza 1997 nr 101 s. 11 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Świderski Bartek: W 8 dni dookoła Świata Książki. Odra 1997 nr 10 s. 152-153  szczegóły 
artykuł: Odra 1997 nr 5 s. 123 (not....) szczegóły 
227.impreza: Warsztaty twórcze pisania.  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
228.książka: L'Europe Centrale. Realite, mythe, enjeu XVIIIe - XXe siecles. (Actes du Colloque international organise par Gerard Beaupretre, directeur du Centre de Civilisation Francaise et d'Etudes Francophones pres de l'Universite de Varsovie). Varsovie, 24-27 septembre 1990. 1991 ([Zawiera m.in.:] Katarzyna Sojka-Zielińska: L'individu face a l'Etat d...) szczegóły 
recenzja: Despiney Barbara: Revue des Etudes Slaves 1992 t. 64 z. 1 s. 157-160  szczegóły 
recenzja: Poznanski C. Daphna: Revue de Litterature Comparee 1994 r. 68 nr 3 s. 357-359  szczegóły 
229.książka: Pieśń polska. Rekonesans. Odrębności i pokrewieństwa. Inspiracje i echa. 2002 ([Referaty wygłoszone na międzynarodowym sympozjum "Pieśń polska - reko...) szczegóły 
230.książka: Polska - Litwa. Historia i kultura. 1994 ([Zawiera m.in.:] Jan Miziński: Słowo wstępne. * Konferencja polsko-lit...) szczegóły 
recenzja: Buchowski Krzysztof: Studia Podlaskie 1996 t. 6 s. 340-342  szczegóły 
231.książka: Smaszcz Waldemar: Przemiany poezji polskiej po r. 1918 (Próba przewartościowania tradycji). 1989 ([Tyt. okł.: Materiały z Nauczycielskich Spotkań Literackich (Białystok...) szczegóły 
232.książka: Zamość w literaturze i kulturze. VIII Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie. 1992 ([Materiały z imprezy zorganizowanej w Zamościu, 14-15 X 1992:] [Lech L...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
233.impreza: "Badania nad językiem i literaturą polską na Węgrzech" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Hrycyk Krystyna: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 193-196  szczegóły 
234.impreza: "Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe" - seminarium naukowe (2001). (m.in. referaty: Renesansowe dwory szlacheckie we współczesnej literatu...) szczegóły 
artykuł: Epsztein Tadeusz: Kronika. Kwartalnik Historyczny 2002 nr 1 s. 169-170 (sprawozdanie...) szczegóły 
235.impreza: "Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-wschodnosłowiańskich" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Jurowiec Elżbieta, Tarasiuk Marzanna: Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-wschodniosłowianskich. Białostocczyzna 1994 nr 2 s. 174-175  szczegóły 
artykuł: Pańkowska Elżbieta, Tarasiuk Marzanna: Przegląd Rusycystyczny 1995 r. 18 z. 1/2 s. 98-102  szczegóły 
236.impreza: Dzień bydgoski w Poznaniu - sesja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Mikołajczak Stanisław: Dzień bydgoski w Poznaniu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 199-200 (spraw....) szczegóły 
237.impreza: Dzień toruński w Poznaniu - sesja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Mikołajczak Stanisław: Dzień toruński w Poznaniu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 2001-202 (spraw....) szczegóły 
238.impreza: "Dzisiejsze znaczenie zapoznanych wartości polskiej kultury" - ogólnopolska konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Rossmanith Anna: Konferencja: "Dzisiejsze znaczenie zapoznanych wartości polskiej kultury" (16-18.11.2002r.). Sofia 2003 nr 3 s. 359-360  szczegóły 
239.impreza: "Europa wielkiego rodu" - międzynarodowa, interdyscyplinarna sesja naukowa (2002). (sesja poświęcona jednej z najbardziej zasłużonych dla Rzeczpospolitej ...) szczegóły 
artykuł: Ziejka Franciszek: Europa wielkiego rodu. Alma Mater 2002 nr 37 s. 7 (sprawozdanie...) szczegóły 
240.impreza: "Funkcja słowa w ewangelizacji" - konferencja naukowa (1998). (m.in. referaty: Magdalena Kwiek i Danuta Bieńkowska (omówienie różnych...) szczegóły 
artykuł: Rzadkowolska Magdalena: Funkcja słowa w ewangelizacji. Ateneum Kapłańskie 1998 t. 131 z. 2/3 s. 323-236 (sprawozdanie...) szczegóły 
241.impreza: "Galicja i jej dziedzictwo" - międzynarodowa konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: J.J.: Galicja i jej dziedzictwo. Fraza 1993 nr 3/4 s. 136-139 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Sokół Zofia: Dzieje Najnowsze 1993 r. 24 nr 4 (1992) s. 166-169  szczegóły 
242.impreza: "Galicyjskie Spotkania" - sesja popularno-naukowa w ramach IV Miedzynarodowego Wieloklulturowego Festiwalu "Galicja" (2006).  szczegóły 
artykuł: A.S.: Biblioteka - przegląd. Przemyski Przegląd Kulturalny 2006 nr 3 s. 52 (nota, lista przedstawionych referatów...) szczegóły 
243.impreza: "Galicyjskie Spotkania" - sesja popularno-naukowa w ramach V Międzynarodowego Wieloklulturowego Festiwalu "Galicja" (2007).  szczegóły 
artykuł: A.S.: Odnotowano. Przemyski Przegląd Kulturalny 2007 nr 2 s. 59 (nota, lista referatów...) szczegóły 
244.impreza: "Galicyjskie Spotkania" - sesja popularno-naukowa w ramach V Międzynarodowego Wieloklulturowego Festiwalu "Galicja" (2008).  szczegóły 
artykuł: A.S.: Odnotowano. Przemyski Przegląd Kulturalny 2008 nr 2 s. 57 (nota spraw., z listą wygłoszonych referatów...) szczegóły 
245.impreza: "Inteligencja polska XIX i XX wieku. Fotografie z lat 1848-1981" - wystawa fotograficzna (1995). (m.in. fotografie pisarzy...) szczegóły 
artykuł: Bogucka Teresa: Autoportret nostalgiczny. Gazeta. Magazyn 1995 nr 42 s. 12-14 (z fot....) szczegóły 
sprostowanie: Balicka-Kozłowska Helena: Gazeta. Magazyn 1995 nr 45 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Guzowska Marzenna: Konterfekt z rodowodem. Więź 1995 nr 12 s. 180-183  szczegóły 
artykuł: Kozłowska Zofia T.: Inteligencja polska XIX i XX wieku. Wiadomości Historyczne 1997 nr 1 s. 60 (art. o wystawie i towarzyszącej jej sesji naukowej...) szczegóły 
artykuł: Wojciechowski Piotr: Rekolekcje przed autoportretem. Tygodnik Powszechny 1995 nr 49 s. 4  szczegóły 
246.impreza: "Intertekstualność w literaturze polskiej" - konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Ogonowska Agnieszka: Gry intertekstualne we wsi Maniowy. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 64-66 (sprawozdanie...) szczegóły 
247.impreza: "Jezuici a kultura polska" - sympozjum (1991).  szczegóły 
artykuł: Borowski Andrzej: Jezuici a kultura polska. Tygodnik Powszechny 1991 nr 17 s. 9  szczegóły 
nawiązanie: Obirek Stanisław: "Jezuici a kultura polska". Tygodnik Powszechny 1991 nr 22 s. 9 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Żołądź Dorota: Jezuici a kultura polska. Nauka Polska [Wrocław] 1991 nr 2 s. 170-172  szczegóły 
248.impreza: "Kanon i obrzeża w literaturze" - konferencja literacko-naukowa (2004).  szczegóły 
artykuł: Martinek Libor: Szczecińska Konferencja na temat literackiego kanonu i obrzeży. Zwrot 2004 nr 9 s. 59 (sprawozdanie...) szczegóły 
249.impreza: "Kategoria dobra i zła w kulturach słowiańskich" - sympozjum naukowe (1993).  szczegóły 
artykuł: Dąbek-Wirgowa Teresa: Kategoria dobra i zła w kulturach słowiańskich. Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 187-188  szczegóły 
250.impreza: "Kategoria narodu w kulturach słowiańskich" - sympozjum naukowe (1992).  szczegóły 
artykuł: Królak Joanna, Olszewska Maria: Kategoria narodu w kulturach słowiańskich. Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 151-152  szczegóły 
251.impreza: "Kłamstwo w literaturze" - sympozjum (1994).  szczegóły 
artykuł: Musiałowicz Krzysztof: Wśród złudzeń i mistyfikacji. Przegląd Powszechny 1995 nr 7/8 s. 126-128  szczegóły 
252.impreza: "Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim" - międzynarodowa konferencja naukowa [dedykowana prof. Januszowi Riegerowi z okazji 65. rocznicy urodzin i 40-lecia pracy twórczej].  szczegóły 
artykuł: Rudolf-Ziółkowska Elżbieta: Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim (Sprawozdanie z konferencji). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2000 [t.] 36 s. 325-329 (sprawozdanie; m.in. nt. literatury...) szczegóły 
253.impreza: "Konteksty" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: g.c.: Konteksty. Postscriptum 1992 nr 3 s. 46-47 (program...) szczegóły 
254.impreza: Krakowska Konferencja Feministyczna "Władza a płeć" (1994).  szczegóły 
artykuł: Sokół Zofia: Dzieje Najnowsze 1994 r. 26 nr 3 s. 218-221 (konf. pośw. m.in. literaturze polskiej i niemieckiej oraz XIX-wiecznem...) szczegóły 
255.impreza: "Kultura Żydów polskich w XIX i XX wieku" - sesja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Kultura Żydów polskich w XIX i XX wieku. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1992 nr 2/3 s. 196-199 (spraw....) szczegóły 
256.impreza: "Literatura a władza" - międzynarodowa konferencja (1994).  szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 1 s. 130 (not....) szczegóły 
257.impreza: "Literatura na Śląsku - wczoraj i dziś" - konferencja (1993).  szczegóły 
artykuł: Kisiel Marian: No more tears?. Górnośląski Diariusz Kulturalny 1993 nr 5/6 s. 5 (spraw....) szczegóły 
258.impreza: "Literatura polska w aspekcie egzystencjalnym, religijnym, politycznym" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Przebinda Katarzyna: Archeolodzy i odkrywcy. Konspekt 2002 nr 11 s. 74-77 (sprawozdanie...) szczegóły 
259.impreza: "Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy w XIX wieku" - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Iwańska Marzena: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy w XIX wieku". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Historyczne 1998 z. 2 s. 229-234  szczegóły 
260.impreza: Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijej (2000).  szczegóły 
artykuł: V Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Konspekt 2000 nr 4 s. 107-108  szczegóły 
261.impreza: Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej (2002).  szczegóły 
artykuł: Dobroński Adam Czesław: Duchowieństwo polskie w świecie (VII Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej). Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2002 nr 49 s. 9 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Żaliński Henryk W.: Duchowieństwo polskie w świecie. Historia i współczesność. Konspekt 2003 nr 13 (2002/2003) s. 36-38 (sprawozdanie...) szczegóły 
262.impreza: Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej (2005).  szczegóły 
artykuł: Witter Wanda: Polaków dokonania w świecie. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 221 s. 7 (sprawozdanie...) szczegóły 
263.impreza: "Obcy w literaturze polskiej. Niechęć, obojętność, aprobata" - ogólnopolska sesja (1994).  szczegóły 
264.impreza: "Odrodzona i Niepodległa - w literaturze" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Buck Andrzej: Nadodrze 1989 nr 11 s. 8 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Nodzyńska Ewa: "Odrodzona i Niepodległa - w literaturze" (24-25 kwietnia 1989). Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 166-176 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Świrek Anna: Odrodzona i niepodległa - w literaturze. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 185-187 (spraw....) szczegóły 
265.impreza: Panorama Literatury Emigracyjnej - sesja popularnonaukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: E.B.: Poezja w Szczawnicy. Katolik 1991 nr 27 s. 9 (spraw....) szczegóły 
266.impreza: "Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne" - ogólnopolska sesja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Rowicka Małgorzata: Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 175-177  szczegóły 
267.impreza: "Polonistyka Toruńska Uniwersytetowi" - konferencja językoznawczo-historycznoliteracka (1995).  szczegóły 
artykuł: Miętkiewska Elżbieta: Polonistyka Uniwersytetowi. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 4 s. 10 (sesja zorg. z okazji 50-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruni...) szczegóły 
268.impreza: "Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku i kulturze - edukacja" - Zjazd Polonistów (2004).  szczegóły 
artykuł: Czermińska Małgorzata, Faron Bolesław, Nycz Ryszard: Zjazd Polonistów w Krakowie. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 35-38 (rozmowa organizatorów przed imprezą; z not. i fot.; rozm. Magdalena Ro...) szczegóły 
269.impreza: "Polscy filozofowie starożytnicy" - sesja naukowa, cz. 1 (1999).  szczegóły 
artykuł: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 1 s. 185 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
270.impreza: "Polska krytyka literacka w XIX w." - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Kruszyńska Elżbieta: Polska krytyka literacka w XIX w.. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 3 s. 27 (spraw....) szczegóły 
271.impreza: Polsko-Ukraińskie Seminarium Literackie (2007; edycja I).  szczegóły 
artykuł: Zymomrya Mykoła: "Mniej deklaratywności, więcej działań..." Rozmowa z prof. Mykołą Zymomryą po I Polsko-Ukraińskiej Konferencji Literackiej w Koszalinie. Kultura Koszalińska 2008 (2007) s. 67-70 (wywiad; rozm. Grażyna Preder...) szczegóły 
272.impreza: "Pożytki i szkody płynące z lektury. Dawniej i obecnie" - konferencja (2010). (m.in. referaty: Nie tylko Sienkiewicz. Wychowanie historyczne u Walere...) szczegóły 
artykuł: Uljasz Adrian: Na Uniwersytecie Śląskim konferencja o pożytkach i szkodach płynących z lektury. Bibliotekarz 2010 nr 7/8 s. 31-33 (spraw....) szczegóły 
273.impreza: "Publicystyka wybitnych polskich pisarzy XIX i XX wieku" (1994).  szczegóły 
artykuł: Problemy kształecnia dziennikarzy. Forum Akademickie 1994 nr 5 s. 4 (nota...) szczegóły 
274.impreza: "Pytania o polską tożsamość kulturową" - spotkanie (1997).  szczegóły 
artykuł: Kijonka Tadeusz: Wyrazy 1998 nr 5/6 s. 7-8 (powitanie uczestników spotkania...) szczegóły 
artykuł: Nawrocki Tomasz: Na nowo stawiane pytania. Śląsk 1998 nr 2 s. 14-16 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wyrazy 1998 nr 5/6 s. 3-5 (tekst zaproszenia na spotkanie, podp. Dorota Stasikowska-Woźniak; z pr...) szczegóły 
275.impreza: "Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Handke Kwiryna: Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość (17-19 listopada 1992). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1995 t. 32 s. 379-386  szczegóły 
artykuł: Mioduska Agnieszka: Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość. Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 148-150  szczegóły 
276.impreza: "Religijne inspiracje kultury Górnego Śląska" - sympozjum naukowe (1998).  szczegóły 
artykuł: Hanke Rajmund: Oddychanie kulturą. Śląsk 1998 nr 7 s. 59 (spraw. z sympozjum pośw. m.in. śląskim pisarzom...) szczegóły 
277.impreza: Sesja naukowa z okazji Jubileuszowego Roku Reymontowskiego (2000).  szczegóły 
artykuł: Jucewicz Jerzy A.: Polscy Nobliści. Akant 2000 nr 7 s. 22 (sprawozdanie...) szczegóły 
278.impreza: "Społeczeństwo polskie i żydowskie w latach 1863-1939" - międzynarodowa konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Marcinkowski Roman: Społeczeństwo polskie i żydowskie w latach 1863-1939 (Międzynarodowa Konferencja w UW, 7-9 V 1990 r.). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 154-156 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Marcinkowski Roman: Stosunki polsko-żydowskie w latach 1863-1939. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 361-363 (omów.; jeden dzień konferecji poświęcono tematyce literackiej...) szczegóły 
279.impreza: "Sytuacje trudne - literatury, w literaturze, z literaturą" - sesja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: (dp): Sytuacje trudne. Kresy 1991 nr 8 s. 180 (spraw....) szczegóły 
280.impreza: Szwedzko-polska konferencja tłumaczy (1993).  szczegóły 
artykuł: Chojecki Andrzej: Dwa postmodernizmy. Topos 1994 nr 1/2 s. 54-55  szczegóły 
281.impreza: "Śląsk literacki" - konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Głogowski Tomasz M.: Śląska konferencja na katowickiej pokonistyce. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 4 (83) s. 8-9 (spraw., zawiera również informacje nt. poprzednich czterech sesji...) szczegóły 
artykuł: Głogowski Tomasz M.: Śląskie debaty na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Śląskie Miscellanea 2001 t. 14 s. 80-83 (sprawozdanie...) szczegóły 
282.impreza: Tydzień Polonistów pod hasłem "Metafizyka w literaturze XX wieku" (1991).  szczegóły 
artykuł: Fabian Marzena: Literackie znaki metafizycznych niepokojów. Kresy 1992 nr 9/10 s. 245-248  szczegóły 
283.impreza: [Tysiąc] 1000 lat polskiego słownictwa religijnego - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Gorzelana Joanna: Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 621-624 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Rogowska Ewa: Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 4/5 s. 363-367 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Seul Anastazja: [Tysiąc] lat polskiego słownictwa religijnego. Gdańsk-Peplin, 10-12 kwietnia 1997 r. Polonistyka 1997 nr 7 s. 443-444 (spraw....) szczegóły 
284.impreza: "Unia i unici w kulturze polskiej oraz kulturze narodów słowiańskich" - międzynarodowe sympozjum naukowe (1992).  szczegóły 
artykuł: Hryckowian Jarosław: Międzynarodowe sympozjum o unii i unitach w kulturze polskiej oraz kulturze narodów słowiańskich w Krakowie. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 459-462  szczegóły 
artykuł: Przybyła Zbigniew: Sesja unicka w Uniwersytecie Jagiellońskim. Slavia 1995 z. 4 s. 481-483  szczegóły 
285.impreza: "W 70. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości" - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Habielski Rafał: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 130-132  szczegóły 
286.impreza: "Warszawa w Poezji - Poezja w Warszawie" - sesja (1996).  szczegóły 
artykuł: Warszawa i Poezja. Biuletyn Literacki 1996 nr 17 s. 6 (nota spraw....) szczegóły 
287.impreza: "Wartości kultury polskiej a przemiany społeczne XIX i XX w." - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Stawarz Andrzej: Sesja naukowa "Wartości kultury polskiej a przemiany społeczne XIX i XX w.", Lublin, 21-22 XI 1988. Etnografia Polska 1990 t. 34 z. 1/2 s. 231-232 (sprawozdanie...) szczegóły 
288.impreza: "Wiedza o literaturze i edukacji" - Zjazd Polonistów (1995).  szczegóły 
artykuł: Bachórz Józef: O Zjeździe ze stanowiska umiarkowanego sceptyka. Polonistyka 1996 nr 3 s. 139-141 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Badowska Alicja, Tarnacki Jerzy: Zjazd Polonistów - Wiedza o literaturze i edukacja. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 s. 92-98  szczegóły 
artykuł: Bortnowski Stanisław: Naiwne pytania po Zjeździe Polonistów. Polonistyka 1995 nr 10 s. 686-688  szczegóły 
artykuł: Budrewicz Zofia: O Zjeździe Polonistów wobec "Naiwnych pytań...". Polonistyka 1996 nr 3 s. 141-144 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Chrząstowska Bożena: Pogłos. Polonistyka 1996 nr 3 s. 131-133 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1995 nr 12 s. 5 (not....) szczegóły 
artykuł: Głowiński Michał: Lekcja tradycji, lekcja czytania. Polonistyka 1995 nr 5 s. 263-264  szczegóły 
artykuł: Gosk Hanna: Nowe Książki 1995 nr 7 s. 72 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Inglot Mieczysław: Smak niedosytu. Polonistyka 1996 nr 3 s. 134-139 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Jermacz Elżbieta: Olsztyńskie echa Zjazdu Polonistów. Polonistyka 1996 nr 3 s. 189  szczegóły 
artykuł: Kalinowska Marta: Z uczniowskiego punktu widzenia. Polonistyka 1996 nr 3 s. 154-158 (refleksje...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Maria: O potrzebie podejrzeń. Polonistyka 1996 nr 3 s. 151-152 (refleksje...) szczegóły 
artykuł: Karpiński Adam: Barok 1995 nr 2 s. 296 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kołcz Bogusław: Refleksje pozjazdowe. Polonistyka 1996 nr 3 s. 144-145  szczegóły 
artykuł: Kołcz Bogusław, Uryga Zenon: Wnioski Zjazdu Polonistów "Wiedza o literaturze i edukacja" (22-25 maja 1995 r. w Warszawie). Polonistyka 1995 nr 8 s. 515  szczegóły 
artykuł: Kopeć Zbigniew: Historia literatury XX wieku. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 812-813 (spraw. z obrad sekcji "Historia literatury XX w."...) szczegóły 
artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Przyjąć wspólną odpowiedzialność. Polonistyka 1995 nr 5 s. 261-263  szczegóły 
artykuł: Kurdziel Stanisław Cz.: Polonistyczne syndromy. Polonistyka 1996 nr 3 s. 152-154 (refleksje...) szczegóły 
artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Głosy o kanonie. Polonistyka 1996 nr 3 s. 158-161 (spraw. z dyskusji z pierwszego dnia zjazdu...) szczegóły 
artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Polonistyka 1996 nr 3 s. 186-187 (nt. małym zainteresowaniu mediów Zjazdem...) szczegóły 
artykuł: Michałowska Teresa: Historia literatury dawnej. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 810-811 (spraw. z obrad sekcji "Historia literatury dawnej"...) szczegóły 
artykuł: Michałowski Piotr: Obrady plenarne. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 809-810  szczegóły 
artykuł: Myrdzik Barbara: Informacje zjazdowe. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 1 (1995/1996) s. 119-120  szczegóły 
artykuł: Ossowski Jerzy S.: Dokumentacja i edytorstwo. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 817-818 (spraw. z obrad sekcji "Dokumentacja i edytorstwo"...) szczegóły 
artykuł: Płonka Izabela, Potaś Marta: Co nowego w szkolnej polonistyce? (Zjazd Polonistów "Wiedza o literaturze i edukacji"). Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 4 s. 63-64 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Przybyła Zbigniew: Historia literatury XIX wieku. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 811-812 (spraw. z obrad sekcji "Historia literatury XIX w."...) szczegóły 
artykuł: Przybyła Zbigniew: Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 807-808  szczegóły 
artykuł: Sienko Maria: Edukacja polonistyczna. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 819-820 (spraw. z obrad sekcji "Edukacja polonistyczna" ...) szczegóły 
artykuł: Sosnowski Jerzy: Wychowawczyni pokoleń? Na Zjeździe Polonistów w Warszawie (22-25 maja) wiele dyskutowano o kanonie lektur szkolnych. Gazeta Wyborcza 1995 nr 123 s. 12  szczegóły 
artykuł: Staszewski Wojciech: Kto wielkim poetą był. Zjazd Polonistów. Gazeta Wyborcza 1995 nr 121 s. 4  szczegóły 
artykuł: Sulikowski Andrzej: Mądrość czytania. Polonistyka 1995 nr 5 s. 264-266  szczegóły 
artykuł: Szajnert Danuta: Teoria literatury i poetyka. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 814-816 (spraw. z obrad sekcji "Teoria literatury i poetyki"...) szczegóły 
artykuł: Ślósarz Anna: Polska wieża Babel. Polonistyka 1996 nr 3 s. 146-151 (refleksje...) szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 226 (nota...) szczegóły 
artykuł: Wichary Gertruda: Wokół problemów dydaktyki języka polskiego. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 s. 99-106  szczegóły 
artykuł: Wyka Marta: Czy zmiany sprzyjają edukacji?. Polonistyka 1995 nr 5 s. 260-261  szczegóły 
artykuł: Wysłouch Seweryna: Pogranicza i konteksty w badaniach literackich. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 816-817 (spraw. z obrad sekcji "Pogranicza i konteksty w badaniach literackich"...) szczegóły 
artykuł: Zjazd Polonistów. Rzeczpospolita 1995 nr 118 s. 6 (not....) szczegóły 
289.impreza: "Wielkopolskie emigracje literackie w XX wieku" - sympozjum (1992).  szczegóły 
artykuł: Głowinkowska Barbara: Wielkopolskie emigracke literackie. Przyjaciel Ludu 1992 z. 2/3 (1991) s. 40-41 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Odra 1992 nr 4 s. 110 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1992 z 27 II s. 12  szczegóły 
artykuł: (RB): Wielkopolskie emigracje literackie (Sympozjum w Poznaniu). Słowo Powszechne 1992 nr 31 s. 6  szczegóły 
artykuł: Sympozjum "Wielkopolskie emigracje literackie w XX wieku". Kresy 1992 nr 11 s. 193-194  szczegóły 
290.impreza: "Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur" - konferencja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Feliksiak Elżbieta: Gazeta Wyborcza 1989 nr 105 s. 5 ([wyw. nt. przebiegu sesji; rozm. J. Kwasowski]...) szczegóły 
artykuł: Harasimowicz Danuta: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 266 s. 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Michalski Waldemar: "Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur". Akcent 1990 nr 1/2 s. 361-365  szczegóły 
artykuł: Miłosz nie przyjął zaproszenia. Kurier Podlaski 1989 nr 185 s. 1-2 (nota o odmowie wzięcia udziału w konferencji...) szczegóły 
artykuł: Stec Wiesław: Wilno i Wileńszczyzna w Białymstoku. Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 305-311  szczegóły 
artykuł: Zaniewska Teresa: "Wilno-Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur" (I Międzynarodowa Konferencja, Białystok, 21-24 IX 1989). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 151-154 (spraw....) szczegóły 
291.impreza: "Wilno i Kresy Północno-Wschodnie. Miejsca zakorzenienia i promieniowania kultur" - międzynarodowa konferencja (1994).  szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1994 nr 2 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Sidoruk Stefan: Wilno i kresy północno-wschodnie (Międzynarodowa konferencja w Białymstoku). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 200 s. 11-12 (spraw....) szczegóły 
292.impreza: "Wkład oo. pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX wieku" - sesja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Odra 1993 nr 1 s. 111 (not....) szczegóły 
artykuł: Pijanowski Anatol Przemysław: 350 lat obecności zakonu pijarów w Polsce. Polonistyka 1993 nr 3 s. 187-188 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Rota 1993 nr 1 s. 130 (not....) szczegóły 
artykuł: Siemionow Aleksander: 350. rocznica zakonu pijarów. Rota 1993 nr 4 s. 125-127  szczegóły 
artykuł: Zgórzak Michał: Nauka - kultura - religia - na marginesie sesji naukowej "Wkład OO. Pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX wieku". Analecta 1993 z. 2 s. 121-131  szczegóły 
artykuł: Zgórzak Michał: Sesja naukowa: "Wkład oo. pijarów do nauki i kulturyw Polsce XVII - XIX wieku". Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 155-156  szczegóły 
293.impreza: "Ziemie Południowo-Wschodnie II Rzeczypospolitej" - wystawa (1991). (m.in. portrety i fotografie pisarzy tego regionu - od XVI w. do współc...) szczegóły 
artykuł: Chlipalski Andrzej: "Ziemie Południowo-Wschodnie II Rzeczypospolitej" - wystawa w Krakowie. Semper Fidelis 1991 nr 4 s. 31-33  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
294.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Stan i potrzeby badań nad literaturą polską na Śląsku (XIX i XX wiek) 1980-1990. x 1991 ([W ks. zb.:] Stan i potrzeby badań ślązkoznawczych nad językiem, piśmi...) szczegóły 
295.artykuł: Jak rozumieć "Ziemię Ulro"?. Konteksty 1995 nr 2 s. 48-51 (fragm. dyskusji nt. ks. Czesława Miłosza, która odbyła się w ramach sy...) szczegóły 
296.artykuł: Książka i Czytelnik 1989 nr 1 s. 77 (not. o wykł. Jana Trzynadlowskiego nt. "Idea niepodległości w literatu...) szczegóły 
297.artykuł: Lewandowski Edmund: Rozwój tożsamości polskiej. Wyrazy 1998 nr 5/6 s. 24-32 (dot. także literatury; tekst wystąpienia na spotkaniu "Pytania o polsk...) szczegóły 
298.artykuł: Libera Zdzisław: O trwałości kulturowego dziedzictwa. Ogród 1991 nr 3 s. 82-86 (wprowadzenie do sesji "Dziedzictwo i wydziedziczenie. Sytuacja duchowa...) szczegóły 
299.artykuł: Pawłowiczowa Maria: Polska książka na Śląsku. Śląsk 1997 nr 1 s. 34-35 (wyw. z oraganizatorką cyklu sesji naukowych "Książka polska na Śląsku"...) szczegóły 
300.artykuł: Sulima Roch: Kultura ludowa i polskie kompleksy. Regiony 1997 nr 1 s. 77- (problem polskiej kultury ludowej w literaturze od czasów średniowiecza...) szczegóły 
301.artykuł: Trojnar Andrzej: Jeszcze o dziejach książki polskiej na Śląsku. Śląsk 1997 nr 1 s. 36 (nt. cyklu sesji naukowych "Książka polska na Śląsku" poświęconych hist...) szczegóły 
302.artykuł: Woźniak Wojciech: Duch poetycki miasteczka średniej wielkości na północnych krańcach Mazowsza. Pracownia 1989 nr 1 s. 18-26 (historia życia literackiego Ostrołęki; referat wygł. podczas Kurpiowsk...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
303.książka: Barok - sarmatyzm - psalmodia. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Historii Nowożytnej. Toruń 22-23 września 1993. 1995 (Krzysztof Obremski: Słowo wstępne. - Jerzy Starnawski: Pliniusz polski...) szczegóły 
recenzja: Prejs Marek: Barok 1996 nr 1 s. 280-282  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 307-308 (not....) szczegóły 
304.książka: Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku. Materiały z konferencji naukowej 25-29 sierpnia 1987 r. w Krakowie. Praca zbiorowa. 1992 (Stanisław Urbańczyk: Przedmowa. - Andrzej Borowski: Między Wschodem a ...) szczegóły 
recenzja: (mw.): Stylistyka 1993 nr 2 s. 303 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rytel Jadwiga: Barok 1994 nr 1 s. 164-165  szczegóły 
305.książka: Benedyktyni tynieccy. Materiały z sesji naukowej, Wawel - Tyniec 13-15 października 1994. 1995 ([Zawiera m.in.:] Brygida Kuerbis: Aron Episcopus w rękopisie z VIII wi...) szczegóły 
recenzja: [Ożóg Krzysztof] K.O.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 188-189  szczegóły 
306.książka: Cracovia litterarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie Renesansu. Księga zbiorowa Międzynarodowej Sesji Naukowej w czterechsetlecie zgonu Jana Kochanowskiego (W Krakowie, 10-13 października 1984 r.). 1991 ([Tadeusz Ulewicz] T.U.: [Wstęp]. - [Tadeusz Ulewicz] T.U.: Przygotowan...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1993 t. 67 s. 177-178 (not....) szczegóły 
recenzja: Głębicka Ewa J.: Ricerche Slavistiche 1992 t. 38 (1991) s. 388-394  szczegóły 
recenzja: Gruchała Janusz S.: Ruch Literacki 1992 z. 5 s. 555-558  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Cracovia litterarum. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 32-33 (z portretem Jana Kochanowskiego; malował Jan Matejko...) szczegóły 
recenzja: Weinberg Jerzy: Kraków Janowi Kochanowskiemu - jak zawsze najlepiej. Miscellanea Łódzkie 1993 nr 10 s.86-91  szczegóły 
307.książka: Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorg. w Dabrowie Niemodlińskiej w dniach 4-6 XI 1993 przez Instytut Historii WSP w Opolu i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. 1995 ([Zawiera m.in.:] Klasztor a szkoła: Krzysztof Kaczmarek: Kariery zakon...) szczegóły 
308.książka: Kraków sarmacki. Materiały z sesji naukowej z okazji Dni Krakowa w roku 1989. 1992 ([Zawiera m.in.:] Stanisław Cynarski: Uwagi nad problematyką sarmatyzmu...) szczegóły 
309.książka: Listowne Polaków rozmowy. List łacińskojęzyczny jako dokument polskiej kultury XVI i XVII wieku. 1992 ([Zawiera materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. listu staropolskie...) szczegóły 
310.książka: Literatura i kultura polska po "potopie". 1992 ([Zawiera materiały z konferecji nauk. pośw. problemom literatury i kul...) szczegóły 
recenzja: Stępień Paweł: Barok 1994 nr 1 s. 165-167  szczegóły 
recenzja: Stępień Paweł: Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 231-238  szczegóły 
311.książka: Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce. Praca zbiorowa. 1993 ([Zawiera materiały z konferencji nauk. "Literatura i kultura późnego ś...) szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 162-170  szczegóły 
recenzja: [Gawlas Sławomir] S.G.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1996 t. 1 s. 144-145 (nota...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 12 s. 56 (not....) szczegóły 
312.książka: Miscellanea Historico-Archivistica. T. 3: Radziwiłłowie XVI-XVIII wieku: w kręgu polityki i kultury. 1989 ([M.in.:] J. Tazbir: Bracia polscy w służbie Radziwiłłów w XVII w. [m.i...) szczegóły 
recenzja: [Opaliński Edward] (EO): Acta Poloniae Historica 1992 t. 66 s. 205 (not....) szczegóły 
recenzja: Sienkiewicz Witold: Miscellanea Historico-Archivistica. Kwartalnik Historyczny 1990 nr 1/2 s. 186-189  szczegóły 
recenzja: Urbaniak Violetta: Archeion 1993 t. 92 s. 143-146  szczegóły 
313.książka: "Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej". Materiały z sesji, Kraków 7-10 XI 1991. 1993 (Od Wydawców. - Słowo wstępne JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. ...) szczegóły 
recenzja: Fałowski Adam: Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 125-127  szczegóły 
recenzja: Walecki Wacław: Książka o bardzo starych drukach. Znak 1994 nr 3 s. 144-145 (z not. o Wacławie Waleckim...) szczegóły 
314.książka: Problemy edytorskie literatur słowiańskich. 1991 (
T. 1. 1991, 264 s., rys. [Zawiera referaty wygł. na konf. naukowej...)
 szczegóły 
315.książka: Rozprawy z dziejów XVIII wieku. Z dziejów komunikacji socjalnej epoki nowożytnej. 1993 ([Materiały z sesji "Komunikacja socjalna elit oświeconych w epoce nowo...) szczegóły 
316.książka: Wokół Kochanowskiego i jego czasów. Materiały sesji naukowej poświęconej kulturze literackiej Małopolski w dobie renesansu, Kielce, 10-11 października 1992. 1994 (Literatura: Tadeusz Ulewicz: Sto lat badań filologicznych nad łacińską...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
317.artykuł: Malicki Jan: Dzieje literatury starośląskiej wczoraj i dziś. x 1991 ([W ks. zb.:] Stan i potrzeby badań ślązkoznawczych nad językiem, piśmi...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
318.impreza: Colloquia Mediaevalia - ogólnopolskie sympozjum naukowe (1987).  szczegóły 
artykuł: Szram Mariusz: Colloquia mediaevalia 1987. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 111-120 (spraw....) szczegóły 
319.impreza: Colloquia Mediaevalia - ogólnopolskie sympozjum naukowe (1989).  szczegóły 
artykuł: Borzyszkowski Marian: II Colloquia mediaevalia 1989. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 121-122 (spraw....) szczegóły 
320.impreza: Colloquia Mediaevalia (1995; edycja V pod hasłem: "Koncepcja Kościoła w polskim średniowieczu").  szczegóły 
artykuł: Borzyszkowski Marian: [Piąte] V Colloquia Mediaevalia - Olsztyn 23 IX 1995 r.. Studia Warmińskie 1997 t. 34 (1997) s. 7-8 (sprawozdanie...) szczegóły 
321.impreza: Colloquia Mediaevalia (1997; edycja VI pod hasłem: "Święta kobieta").  szczegóły 
artykuł: Borzyszkowski Marian: [Szóste] Colloquia Mediaevalia w Olsztynie 13 IX 1997 "Święta kobieta". Studia Warmińskie 1998 t. 35 cz. 1 s. 7-11 (program sesji; sprawozdanie z wygłoszonych referatów...) szczegóły 
artykuł: Markowski Mieczysław: VI Colloquia Mediaevalia, Olsztyn 13 IX 1997. Acta Mediaevalia 1999 t. 12 s. 478-480 (spraw....) szczegóły 
322.impreza: "Emblem Studies. The State of the Art" - międzynarodowa konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Kiedroń Stefan: Emblem Studies. The State of the Art. Nauka 1996 nr 2 s. 230-231 (sprawozdanie...) szczegóły 
323.impreza: "Jeszcze raz barok" - międzynarodowa konferencja (1994).  szczegóły 
artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina, Pelc Janusz: Barok 1995 nr 1 s. 230-231 (spraw....) szczegóły 
324.impreza: "Kultura i literatura polska 'po potopie'" - konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Rytel Jadwiga: Sprawozdanie z konferencji "Kultura i literatura polska ". Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 185-188  szczegóły 
325.impreza: "List łacińskojęzyczny jako dokument kultury polskiej XVI i XVII wieku" - ogólnopolska konferencja (1991).  szczegóły 
artykuł: Wichowa Maria: Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 151-153  szczegóły 
326.impreza: "Literatura barokowa w kręgu idei" - konferencja (1993).  szczegóły 
artykuł: Rytel Jadwiga: Sprawozdanie z konferencji naukowej w Kazimierzu "Literatura barokowa w kręgu idei". Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 155-158  szczegóły 
artykuł: Goliński Janusz K.: Barok 1995 nr 2 (1994) s. 219-222 (spraw....) szczegóły 
327.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Partyka Joanna: La litterature et culture du bas Moyen Age en Pologne. Acta Poloniae Historica 1990 t. 62 s. 303-305  szczegóły 
328.impreza: "Między >>Psałterzem Dawidowym<< (1579) a >>Gofredem<< (1618) - koteksty intelektualne" - konferencja z cyklu Kolokwia Staropolskie (1998).  szczegóły 
artykuł: Krzywy Roman: Barok 1999 nr 1 s. 252-254  szczegóły 
recenzja: Lasocińska Estera: Barok 1998 nr 2 s. 239-240  szczegóły 
329.impreza: "Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej" - międzynarodowa sesja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Gil Dorota: Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej. Ruch Literacki 1992 z. 1/2 s. 157-160  szczegóły 
artykuł: Gil Dorota: Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej. Ruch Literacki 1992 z. 1/2 s. 157-160  szczegóły 
artykuł: Pidłypczak-Majerowicz Maria: Sprawozdanie z międzynarodowej sesji naukowej. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 303-305  szczegóły 
artykuł: Pidłypczak-Majerowicz Maria: Sprawozdanie z międzynarodowej sesji naukowej. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 303-305  szczegóły 
330.impreza: "Nauczanie w Polsce średniowiecznej i wczesnośredniowiecznej" - ogólnopolska konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Wojciechowska Beata: Nauczanie w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej. Kieleckie Studia Historyczne 1996 t. 14 s. 311-313 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Bracha Krzysztof: Szkoła w dawnych wiekach. Ikar 1995 nr 9 s. 8  szczegóły 
artykuł: Bylina Stanisław: Kwartalnik Historyczny 1995 nr 3/4 s. 313-314  szczegóły 
331.impreza: "Neostoicyzm w literaturze i kulturze staropolskiej" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Urbański Piotr: Barok 1997 nr 2 s. 235-237  szczegóły 
332.impreza: "Pielgrzymki w kulturze średniowiecznej Europy" - Seminarium Mediewistyczne (1992).  szczegóły 
artykuł: Biuletyn Historii Sztuki 1993 r. 55 nr 1 s. 138-139 (not....) szczegóły 
333.impreza: "Problemy edytorstwa literatury staropolskiej wieku XVII" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Okoń Jan: Siedemnastowieczne problemy edytorstwa. Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 179-181  szczegóły 
334.impreza: "Rękopiśmienna poezja klasztorów żeńskich XVII-XVIII wieku" - konferencja z cyklu Kolokwia Staropolskie (1997).  szczegóły 
artykuł: Lasocińska Estera: Barok 1997 nr 2 s. 234-235 (omówienie...) szczegóły 
335.impreza: "Sarmatyzm - Barok - Psalmodia" - ogólnopolska sesja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Maliszewski Kazimierz: Sarmatyzm - Barok - Psalmodia. Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 11 s. 15  szczegóły 
artykuł: Szczęsny Stanisław: W Toruniu o baroku, "Psalmodii", sarmatyzmie i książkach. Ogród 1994 nr 1 s. 344-353 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Obremski Krzysztof: Barok 1995 nr 2 (1994) s. 216-217 (spraw....) szczegóły 
336.impreza: Seminarium poświęcone życiu Literackiemu Małopolski w czasach odrodzenia w ramach IV Czarnoleskich Dni Kultury Renesansu (1989).  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Radomski 1989 nr 26 s. 3 (not....) szczegóły 
337.impreza: "Staropolska kultura rękopisu" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Bogucka Maria: La culture de manuscrit dans l'ancienne Pologne. Acta Poloniae Historica 1990 t. 62 s. 303-304  szczegóły 
artykuł: Kazańczuk Mariusz: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 122-130  szczegóły 
338.impreza: Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne (2000).  szczegóły 
artykuł: Górak Artur: Studia Źródłoznawcze 2001 t. 39 s. 227-228 (sprawozdanie...) szczegóły 
339.impreza: "Śmiech w kulturze staropolskiej" - konferencja z cyklu Kolokwia Staropolskie (2000).  szczegóły 
artykuł: PM: Z uśmiechem o śmiechu?. Nasz Dziennik 2000 nr 238 s. 8 (not. o referatach...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 6 s. 6 (nota...) szczegóły 
artykuł: Gurowska Anna: Barok 2000 nr 2 s. 272-274  szczegóły 
340.impreza: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Obrady polonistów. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 3 s. 31 (not....) szczegóły 
artykuł: Hanusiewicz Mirosława: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej". Sesja naukowa zorganizowana przez Koło Polonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin, 16-18 kwietnia 1996). Barok 1996 nr 2 s. 303-304  szczegóły 
341.impreza: "Średniowieczna wyobraźnia" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Wiślicz Tomasz: Kwartalnik Historyczny 1995 nr 2 s. 154-156  szczegóły 
342.impreza: "Świat biskupa Jana Lubrańskiego" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Wilczyński Leszek: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Świat biskupa Jana Lubrańskiego" zorganizowanej w dniach 18-20 lutego 1999 roku w auli Jana Lubrańskiego w Poznaniu. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 397-402  szczegóły 
343.impreza: "Trzej poeci późnego baroku: Wespazjan Kochowski, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Wacław Potocki" - konferencja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Gostyńska Dorota: "Trzej poeci późnego baroku: Wespazjan Kochowski, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Wacław Potocki" (Warszawa, 26-27 października 1989 r.). Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 176-184 (spraw....) szczegóły 
344.impreza: Wśród poetów barokowych. Spotkanie czytelników - sesja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Czyż Antoni, Lis Renata: Czytać barok. Spotkanie warszawskie. Ogród 1991 nr 3 s. 175-179 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Czyż Antoni, Lis Renata: "Wśród poetów barokowych. Spotkanie czytelników". Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 175-177  szczegóły 
345.impreza: "Wyobraźnia epok dawnych: obrazy - tematy - idee" - konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: Czyż Antoni: Barok 1997 nr 2 s. 218-220 (omówienie...) szczegóły 
346.impreza: "Z ducha Tassa. Literatura polska zrodzona z inspiracji twórczości Torquata Tassa" - konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Barłowska Maria: "Z ducha Tassa". Literatura polska zrodzona z inspiracji twórczości Torquata Tassa (Konferencja w Katowicach, 11-13 grudnia 1995). Barok 1996 nr 1 s. 337-339  szczegóły 
347.impreza: "Zmierzch kultury staropolskiej. Ciągłość i kryzys (XVII-XIX w.)" - kolokwium (1995).  szczegóły 
artykuł: Szymczak Barbara: Kwartalnik Historyczny 1995 nr 3/4 s. 314-316  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    książki (alfabet autorów)
348.książka: Literatura i kultura polskiego średniowiecza. Człowiek wobec świata znaków i symboli. 1995 ([Materiały z konferencji, Warszawa, 20-24 IV 1993:] Henryk Samsonowicz...) szczegóły 
recenzja: [Gawlas Sławomir] S.G.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1998 t. 3 s. 314  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
349.impreza: Międzynarodowe sympozjum kodykologiczne (1983).  szczegóły 
artykuł: Kozłowska Anna: Studia Mediewistyczne 1989 t. 26 z. 2 s. 169-172  szczegóły 
350.impreza: "Rekonstrukcja średniowiecznego uniwersytetu" - interdyscyplinarna międzynarodowa sesja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Markowski Mieczysław: Rekonstrukcja średniowiecznego uniwersytetu. Alma Mater 1999 nr 16 s. 22-23 (sprawozdanie...) szczegóły 
351.impreza: "Św. Wojciech i jego epoka" - Forum Kultury Chrześcijańskiej (1989).  szczegóły 
artykuł: Głos Szczeciński 1989 nr 85 s. 5 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    imprezy (alfabet tytułów)
352.impreza: Czarnoleskie Dni Kultury Renesansu (1989).  szczegóły 
artykuł: Podgajniak Genowefa: Radomskie Dni Kultury Renesansu. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1989 t. 26 z. 3/4 s. 239-241 (spraw....) szczegóły 
artykuł: [Pikiewicz Barbara] (pik): Życie Radomskie 1989 nr 146 s. 8 (program...) szczegóły 
353.impreza: "Retorzy i retoryka renesansu i baroku" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Falęcka Barbara: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 66-69  szczegóły 
recenzja: Stec Wiesław: W kręgu zagadnień staropolskiej retoryki. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 150-153  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    książki (alfabet autorów)
354.książka: Literatura polskiego baroku w kręgu idei. Referaty z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej KUL, Kazimierz nad Wisłą 18-22 X 1993. 1995 (Słowo wstępne. - Po Trydencie: Giovanna Brogi Berkoff: O typologii pol...) szczegóły 
recenzja: Augustyniak Urszula: Barok 1996 nr 2 s. 251-254  szczegóły 
recenzja: Cieszyńska Beata: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 131-138  szczegóły 
recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 2 s. 25 (nota...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 359 (not....) szczegóły 
recenzja: Stasiak Arkadiusz M.: Intelektualizm sandomierskich benedyktynek w epoce baroku i sarmatyzmu. Zeszyty Sandomierskie 2002 nr 15 s. 80  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
355.impreza: "Barok polski wobec Europy. Barokowy przekład literacki i artystyczny" - Międzynarodowa Konferencja Komparatystyczna (2003).  szczegóły 
artykuł: Wierzbicka Krystyna, Wojtkowska Marta: Barokowy przekład literacki i artystyczny (Miedzynarodowa konferencja naukowa, Warszawa, 15-17 września 2003 r.). Barok 2003 nr 2 s. 253-257 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: W telegraficznym skrócie. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 5 s. 7 (m.in. nota nt. konferencji...) szczegóły 
artykuł: Barok 2003 nr 2 s. 268 (not....) szczegóły 
356.impreza: "Le Baroque en Pologne et en Europe" - międzynarodowe kolokwium (1988).  szczegóły 
artykuł: Borowski Andrzej: Ruch Literacki 1989 z. 2 s. 191-192  szczegóły 
artykuł: Borowski Andrzej: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 196-197  szczegóły 
357.impreza: "Retorzy i retoryka renesansu i baroku" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Falęcka Barbara: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 66-69  szczegóły 
recenzja: Stec Wiesław: W kręgu zagadnień staropolskiej retoryki. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 150-153  szczegóły 
358.impreza: "Skarby pilności - polski barok i okolice" - studencka konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Kozioł Paweł, Kryszczuk Anna: Skarby pilności. Uniwersytet 2002 nr 5 s. 2 (nota zapow....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
359.książka: Aufklaerung in Polen und Deutschland. [T. 1]. 1989 ( S. Wollgast: [Wstęp]. - S. Wollgast: Probleme der deutschen Fruehaufk...) szczegóły 
360.książka: Oświecenie. Kultura, myśl. 1995 ([Zawiera materiały z sesji "Oświecenie - kultura - myśl", Gdańsk 14-16...) szczegóły 
recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Wiek Oświecenia 1998 nr 14 s. 285-290  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
361.impreza: "Antynomie Oświecenia" - sesja naukowa dla uczczenia 30. rocznicy śmierci Tadeusza Mikulskiego (1988).  szczegóły 
artykuł: Odra 1989 nr 1 s. 112  szczegóły 
artykuł: Kukla Aleksandra: Nauka Polska [Wrocław] 1989 nr 1 s. 179-182  szczegóły 
artykuł: Chachulski Tomasz: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 112-116  szczegóły 
artykuł: Książka i Czytelnik 1989 nr 1 s. 76  szczegóły 
362.impreza: "Bracia Załuscy, ich epoka i dzieło" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Dzieło braci Załuskich. Rzeczpospolita 1998 nr 40 s. 25 (nota...) szczegóły 
artykuł: Jubileusz Biblioteki Załuskich. Forum Akademickie 1998 nr 3 s. 10 (not....) szczegóły 
artykuł: Zielińska Zofia: Sesja naukowa "Bracia Załuscy, ich epoka i dzieło". Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1998 nr 1/2 s. 53-55 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Lichański Jakub Z.: Barok 1998 nr 2 s. 235-237 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Imańska Iwona: Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 188-191  szczegóły 
artykuł: Markiewicz Ewa: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1998 nr 1/2 s. 4 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 20 II s. 3  szczegóły 
363.impreza: Co to jest oświecenie? - konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Kwiatkowska Agnieszka: Rozważania o oświeceniu. Życie Uniwersyteckie 2001 nr 1 s. 14  szczegóły 
364.impreza: "Między barokiem a oświeceniem - apogeum sarmatyzmu. Kultura polska drugiej połowy XVII wieku" - konferencja interdyscyplinarna (1996).  szczegóły 
artykuł: Goliński Janusz K.: Apogeum sarmatyzmu. Kultura polska drugiej połowy XVII wieku (Konferencja interdyscyplinarna w Olsztynku, 27-28 czerwca 1996). Barok 1996 nr 2 s. 311-312  szczegóły 
365.impreza: "Między barokiem a oświeceniem - nowe spojrzenie na czasy saskie" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Roćko Agata: Sprawozdanie z sympozjum "Między barokiem a oświeceniem - nowe spojrzenie na czasy saskie". Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1995 nr 1 s. 109-111  szczegóły 
artykuł: Roćko Agata: Kwartalnik Historyczny 1994 nr 4 s. 171-173  szczegóły 
artykuł: Stasiewicz Krystyna: Barok 1995 nr 1 s. 224-227  szczegóły 
366.impreza: "Między barokiem a oświeceniem - Obyczaje czasów saskich" - konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Roćko Agata: Sprawozdanie z konferencji "Między barokiem a oświeceniem. Obyczaje czasów saskich". Kwartalnik Historyczny 1998 nr 4 s. 160-161  szczegóły 
artykuł: Sasiewicz-Jasiukowa Irena: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1999 nr 3 s. 37 (not....) szczegóły 
367.impreza: "Między barokiem a oświeceniem - sarmacki konterfekt" - konferencja (2002).  szczegóły 
artykuł: Bogucki Bogusław: Sprawozdanie z V olsztyńskiej konferencji "Między barokiem a oświeceniem". Sarmacki konterfekt". Klio 2003 nr 3 s. 236-237  szczegóły 
368.impreza: "Oświecenie - kultura - myśl" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Oleksowicz Bolesław: Oświecenie w Gdańsku. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 1 s. 194-197  szczegóły 
369.impreza: "Oświecenie na Śląsku" - międzynarodowe sympozjum (1994).  szczegóły 
artykuł: Bonter Urszula: Badania oświeceniowe we Wrocławiu. Międzynarodowe sympozjum "Oświecenie na Śląsku" w aspekcie interkulturalnym. Przegląd Zachodni 1995 nr 1 s. 211-212  szczegóły 
370.impreza: "Sejm Czteroletni i jego tradycje" - sesja naukowa poświęcona historii i tradycji Sejmu Czteroletniego (1988).  szczegóły 
artykuł: Kriegseisen Wojciech: La Diete de Quatre Ans et ses traditions. Acta Poloniae Historica 1990 t. 62 s. 308-310  szczegóły 
artykuł: Kriegseisen Wojciech: Kwartalnik Historyczny 1989 nr 1/2 s. 356-358  szczegóły 
artykuł: Chachulski Tomasz: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 94-100  szczegóły 
371.impreza: Sesja naukowa poświęcona literaturze barskiej i jej kontekstom (1995).  szczegóły 
artykuł: Rudkowska Magdalena: Literatura konfederacji barskiej i jej konteksty. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 185-188 (sprawozdanie...) szczegóły 
372.impreza: "Wśród pisarzy oświecenia. Spotkania czytelników" - sesja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Czyż Antoni: Nad oświeceniem. Ogród 1992 nr 3/4 s. 298-305 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Rejman Zofia: Sprawozdanie z sesji naukowej "Wśród pisarzy Oświecenia. Spotkania czytelników". Wiek Oświecenia 1994 nr 10 s. 187-188  szczegóły 
373.impreza: "Z warsztatów badawczych epoki Oświecenia" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Samojluk Bożena: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 133-136  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
374.książka: Treugutt Stefan: Geniusz wydziedziczony. Studia romantyczne i napoleońskie. 1993 (I: Napoleon - mit i utopia. Ody napoleońskie Kajetana Koźmiana. Napole...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Napoleon i romantycy. Twórczość 1994 nr 10 s. 105-109  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 1 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Geniusz dziejów i dar słowa. Res Publica Nowa 1994 nr 11 s. 70-71  szczegóły 
recenzja: Sudolski Zbigniew: Stefan Treugutt - mistrz refleksji historyczno-literackiej. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 34-36  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: W kręgu mitów polskich i obcych. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 71-  szczegóły 
375.książka: W świecie literatury romantycznej. Praca zbiorowa. 1991 ([Materiały z konferencji naukowej "W świecie literatury romantycznej";...) szczegóły 
376.książka: Zapomniane wielkości romantyzmu. Pokłosie sesji. 1995 ([Zawiera materiały z ogólnopolskiej sesji "Na tropach sławy. Rysunki z...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 z. 2 s. 202-203  szczegóły 
recenzja: Krukowska Halina: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 201-212  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
377.artykuł: Janion Maria, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Frederic Chopin parmi les heros de l'existence du romantisme polonais. x 1990 ([W ks. zb.:] The International Musicological Symposium "Chopin and Rom...) szczegóły 
378.artykuł: Łomnicka-Żakowska Ewa: Przejawy romantyzmu w malarstwie i grafice przed rokiem 1830 w Warszawie. Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 165-183 (m.in. nt. ilustracji do książek; referat wygłoszony na sympozjum "Naro...) szczegóły 
379.artykuł: Makowski Stanisław: Romantyzm w przedlistopadowej Warszawie. Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 165-183 (tekst referatu wygłoszonego na sympozjum "Narodziny romantyzmu w Warsz...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
380.impreza: "Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Trzeciakowski Wiesław: Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 12 s. 7-10 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Konferencje planowane. Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 36-40 (zawiera m.in. zapowiedź...) szczegóły 
381.impreza: "Antyk romantyków" - spotkanie w ramach międzyuczelnianego projektu badawczego.  szczegóły 
artykuł: Jagodzińska Joanna: Antyk romantyków. Głos Uczelni [Toruń] 1999 nr 7/8 s. 25 (sprawozdanie...) szczegóły 
382.impreza: Konferencja naukowa poświęcona Zygmuntowi Krasińskiemu, Adamowi Mickiewiczowi i Juliuszowi Słowackiemu (1999).  szczegóły 
artykuł: M.J.: Młodzi pasjonaci poezji romantycznej. Masovia Mater 1999 nr 17 s. 2 (spraw....) szczegóły 
383.impreza: "Narodziny romantyzmu w Warszawie" - sympozjum (1987).  szczegóły 
artykuł: Nesteruk Małgorzata: Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 231-233 (spraw....) szczegóły 
384.impreza: "Nasze pojedynki o romantyzm" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Knaplewska Joanna: "Nasze pojedynki o romantyzm". Polonistyka 1993 nr 8 s. 504-506 (spraw....) szczegóły 
385.impreza: "Poeci romantyczni: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński - konferencja (1999).  szczegóły 
artykuł: Masovia Mater 2001 nr 5 s. 7 (not....) szczegóły 
386.impreza: "Problem tragedii i tragizmu w aspekcie teoretycznym i historycznoliterackim" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Ryziński Remigiusz, Sobolczyk Piotr: Sprawozdanie z konferencji "Problem tragedii i tragizmu w aspekcie teoretycznym i historycznoliterackim" (Białystok 22-24 listopada 2001). Ruch Literacki 2002 z. 3 s. 316-320  szczegóły 
387.impreza: "Sybir romantyczny" - konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Piasecka Maria: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 223  szczegóły 
388.impreza: "Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim" - konferencja naukowa (2007).  szczegóły 
artykuł: Jakubowska-Krawczyk Katarzyna: O "szkole ukraińskiej" w poezji polskiej. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2008 t. 25/26 s. 429-432 (spraw....) szczegóły 
389.impreza: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Obrady polonistów. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 3 s. 31 (not....) szczegóły 
artykuł: Hanusiewicz Mirosława: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej". Sesja naukowa zorganizowana przez Koło Polonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin, 16-18 kwietnia 1996). Barok 1996 nr 2 s. 303-304  szczegóły 
390.impreza: "Tekstologia i edytorstwo dzieł romantyków. Tradycja - stan badań - perspektywy" - konferencja (2007).  szczegóły 
artykuł: Winek Teresa: Tekstologia i edytorstwo dzieł romantyków. Colloquia Litteraria 2007 nr 1/2 s. 175-183 (sprawozdanie...) szczegóły 
391.impreza: "Zapomniane wielkości Romantyzmu" - sesja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Trojanowiczowa Zofia: Romantycy w Poznaniu. Życie Uniwersyteckie 1994 nr 1 s. 8, 9 (wyw., rozm. Danuta Chodera...) szczegóły 
artykuł: Pluta Małgorzata: Zapomniane wielkości Romantyzmu. Polonistyka 1994 nr 7 s. 444-445  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    książki (alfabet autorów)
392.książka: "Lalka" i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej. 1992 ([Zawiera referaty z konferencji nauk."W stulecie wielkich polskich pow...) szczegóły 
recenzja: Ihnatowicz Ewa: Stulecie polskiej powieści realistycznej. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 41-43  szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 130-139  szczegóły 
393.książka: Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy. Praca zbiorowa. 1992 ([Zawiera referaty z sesji nauk. "Stulecie trójcy powieściopisarzy" poś...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
394.artykuł: Borkowska Grażyna: Polska tożsamość narodowa - pozytywistyczne ścieżki. Wyrazy 1998 nr 5/6 s. 38-41 (tekst wystąpienia na spotkaniu "Pytania o polską tożsamość narodową" w...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
395.impreza: Ogólnopolska sesja naukowa z okazji urodzin Profesora Henryka Markiewicza.  szczegóły 
artykuł: M.L.: W sto lat po przełomie antypozytywistycznym. Z szuflad i biurek. Konferencja naukowa dedykowana Panu Profesorowi Henrykowi Markiewiczowi w 70-lecie urodzin. Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 350-351  szczegóły 
396.impreza: "Upominki od narodu. Jubileusze, rocznice, obchody pisarzy (1864-1918)" - ogólnopolska sesja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Budrewicz Aleksandra Z.: Upominki od narodu. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 61-63 (sprawozdanie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
397.książka: Stulecie Młodej Polski. Studia. 1995 ([Zawiera materiały z sesji "Stulecie Młodej Polski", Kraków, 17-21 X 1...) szczegóły 
recenzja: Brzozowska Sabina: Pejzaż schyłku wieku. Odra 1996 nr 7/8 s. 115-116  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Spojrzenie wstecz. Tygodnik Powszechny 1996 nr 1 s. 17  szczegóły 
recenzja: Igliński Grzegorz: Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 217-229  szczegóły 
recenzja: Makowiecki Andrzej Z.: Odmładzanie Młodej Polski (na marginesie tomu "Stulecie Młodej Polski"). Teksty Drugie 1997 nr 5 s. 120-124  szczegóły 
recenzja: Wróbel Jolanta: Ruch Literacki 1996 z. 3 s. 355-358  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
398.impreza: Literatura Młodej Polski między XIX a XX wiekiem - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Budrowska Kamila: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Literatura Młodej Polski między XIX a XX wiekiem. Dzień "Kobiecy". Test 1997 nr 3 s. 191-192  szczegóły 
399.impreza: "Modernizm wobec tradycji i współczesności literackiej" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Guzek Krzysztof: Moderniści pod lupą. Na przykład [Lublin] 1996 nr 44 s. 7 (sprawozdanie...) szczegóły 
400.impreza: "Rewolucja lat 1905-1907: literatura, publicystyka, ikonografia" - konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Miesięcznik Prowincjonalny 2004 nr 6/7/8 s. 38 (not....) szczegóły 
401.impreza: Sesja naukowa poświęcona literaturze legionowej (1994).  szczegóły 
artykuł: Kraków literacki w latach I wojny światowej. Magdalenka Literacka 1994 nr 2 s. 1 (nota spraw....) szczegóły 
402.impreza: Sesja naukowa poświęcona sztuce Młodej Polski (1994).  szczegóły 
artykuł: Stulecie Młodej Polski. Magdalenka Literacka 1994 nr 2 s. 1 (nota spraw....) szczegóły 
403.impreza: "Stulecie Młodej Polski" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Przybyła Zbigniew: Krakowskie sesje naukowe w stulecie Młodej Polski. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 167-170  szczegóły 
artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: Młoda Polska w Krakowie - po stu latach. Dekada Literacka 1994 nr 18/19 s. 2  szczegóły 
artykuł: (pik): PAU. Forum Akademickie 1994 nr 2 s. 11 (not....) szczegóły 
artykuł: Gutowski Wojciech: Stulecie Młodej Polski. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 12 s. 16-17  szczegóły 
artykuł: Ziołowicz Agnieszka: Stulecie Młodej Polski (Sesja naukowa w dniach 17-21 X 1994). Ruch Literacki 1995 z. 1 s. 135-141  szczegóły 
artykuł: Klich Aleksandra: W stulecie Młodej Polski. Universitas 1994 nr 12 s. 71-73  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Tygodnik Powszechny 1994 nr 44 s. 12 (not. spraw....) szczegóły 
404.impreza: "Upominki od narodu. Jubileusze, rocznice, obchody pisarzy (1864-1918)" - ogólnopolska sesja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Budrewicz Aleksandra Z.: Upominki od narodu. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 61-63 (sprawozdanie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
405.artykuł: Rosner Edmund: Literatura zaolziańska jako przedmiot badań. x 1991 ([W ks. zb.:] Stan i potrzeby badań ślązkoznawczych nad językiem, piśmi...) szczegóły 
406.artykuł: Smaszcz Waldemar: "Skamander połyska wiślaną świetlący się falą". Biuletyn Literacki 1996 nr 17 s. 6-12 (dot. Skamandrytów i ich związków z Warszawą, z fragm. wierszy; tekst w...) szczegóły 
407.artykuł: Urbankowski Bohdan: Zbuntowani poeci Warszawy. Biuletyn Literacki 1996 nr 17 s. 13-17 (dot. poetów Kwadrygi, z fragm. wierszy; tekst wygł. na sesji "Warszawa...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
408.impreza: "Polacy w Rosji 1914-1921. Rekonesans" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Bobryk Roman: Slavia Orientalis 1999 nr 2 s. 330-332 (sprawozdanie...) szczegóły 
409.impreza: "Polscy pisarze i myśliciele XX wieku wobec religii" - sesja literaturoznawcza (1997).  szczegóły 
artykuł: A.W.: Myśl polska XX wieku wobec religii. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 28 (nota o sesji...) szczegóły 
artykuł: Szostek Andrzej: Przemówienie prorektora KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] na otwarcie sesji naukowej - 27 X 1997. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 28 (nota o sesji...) szczegóły 
410.impreza: "Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym" - konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Szydłowska Joanna: Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym. Studia Medioznawcze 2003 nr 5 s. 211-218 (sprawozdanie z omówieniem referatów...) szczegóły 
411.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (M.K-R): Kronika. Polonistyka 1995 nr 6 s. 446 (not....) szczegóły 
412.impreza: Tożsamość kulturowa wsi polskiej - sesja (1995).  szczegóły 
artykuł: Tomaszewicz Andrzej: Życie kulturalne wsi sieradzkiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Siódma Prowincja 1995 nr 3 s. 41-42  szczegóły 
413.impreza: "Życie literackie na Śląsku w latach 1922-1999" - konferencja popularnonaukowa (1999). (w ramach Pierwszych Katowickich Spotkań z Literaurą...) szczegóły 
artykuł: Kisiel Marian: Próba bilansu. Śląsk 2000 nr 1 s. 61 (omówienie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
414.artykuł: Kalendarium działalności Koła Naukowego Historyków Studentów KUL (listopad 2001-listopad 2003 r.). Ibidem 2003 t. 1 s. 163 (m.in. not. nt. referatu Jarosława Cybulaka "Dowcip i satyra jako jeden...) szczegóły 
415.artykuł: Tomaszkiewicz Jerzy: Reduta poetów. Biuletyn Literacki 1996 nr 17 s. 18-20 (o poetach Sztuki i Narodu; tekst wygł. na sesji "Warszawa w Poezji - P...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
416.impreza: "Bohaterowie września - fakty i literatura" - sesja literacko-historyczna z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej (1989).  szczegóły 
artykuł: Książka i Czytelnik 1989 nr 4 s. 46  szczegóły 
417.impreza: Konferencja w 60. rocznicę powstania i likwidacji getta warszawskiego (2003).  szczegóły 
artykuł: Kalińska Agata: Tjagoty cvidetel'stva. Novaja Pol'sha 2003 nr 5 s. 51-52 (sprawozdanie...) szczegóły 
418.impreza: Literatura polska wobec Zagłady - sesja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Zawistowska Władysława: Literatura polska wobec Zagłady. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 2 s. 18, 22  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 70 s. 181 (not....) szczegóły 
419.impreza: "Na nieludzkiej ziemi" - konf. nauk. pośw. martyrologii lat II wojny świat. w lit..  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 19 s. 13  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
420.artykuł: Czajkowski Mieczysław: O pewnej rocznicy. Akant 1999 nr 6 s. 17 (wspomnienie o Zjeździe Katolickich Ludzi Pióra w Częstochowie, 3-4 V 1...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
421.impreza: "Proza polska końca XX wieku. Postmodernizm?" - konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Roszczynialska Magdalena: Postmodernistyczne łowy. Konspekt 2001 nr 7 s. 92-95 (sprawozdanie...) szczegóły 
422.impreza: "Proza polska końca XX wieku. Postmodernizm?" - studencka konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Sosin Beata Klaudia: Postmodernizm ze znakiem zapytania. Konspekt 2001 nr 7 s. 97-98  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
423.książka: Co dalej z polską literaturą? Materiały sympozjum literackiego w Krynicy, 1-3 października 1998 r. 1999 (Bogusław Żurakowski: Słowo wstępne. * [Referaty wygłoszone na sympozju...) szczegóły 
424.książka: Dąbrowski Mieczysław: Literatura polska 1945-1995. Główne zjawiska. 1997 (Wprowadzenie. * Część I. Teksty podstawowe: Lata 1945-1948: Obrachunki...) szczegóły 
recenzja: Nasiłowska Anna: Synteza pułtuska. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 23  szczegóły 
recenzja: Stanik Stanisław: To ci historia!. Myśl Polska 1997 nr 45 s. 9  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Literaturoznawczy horror. Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 166-168  szczegóły 
sprostowanie: Dąbrowski Mieczysław: [List]. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 222-223 (do red.; odpowiedź na zarzuty recenzenta - Leszka Szarugi; z odpowiedz...) szczegóły 
recenzja: (TOM): Trybuna 1997 nr 249 s. 17 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Autorska synteza literatury lat 1945-1995. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 161-164  szczegóły 
425.książka: Kolankowski Jerzy: Literatura pod Śnieżką. 1996 (Literatura pod Śnieżką [wspomnienia o życiu literackim w Jeleniej Górz...) szczegóły 
426.książka: Książka na Śląsku w latach 1945-1956. Zarys problematyki. 1997 ([Zawiera m.in.:] Maria Pawłowiczowa: Wstęp. - Krystyna Heska-Kwaśniewi...) szczegóły 
recenzja: Kwaśniewicz Maria: Książka na Śląsku. Śląsk 1998 nr 3 s. 76  szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 1998 nr 7/8 s. 43 (not....) szczegóły 
recenzja: Współpraca MBP [w Dąbrowie Górniczej] z Uniwersytetem Śląskim. Raptularz Kulturalny 1998 nr 1 s. 53  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 1 s. 88 (notka...) szczegóły 
427.książka: Literatura i władza. 1996 ([Referaty wygłoszone na konferencji "Literatura i władza", Warszawa, 1...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Ideologiczne dreszcze. Rzeczpospolita 1997 nr 10 s. 23  szczegóły 
428.książka: Literatura polska 1918-1975. T. 3: 1945-1974. Cz. 1. 1996 (Od Redakcji. * Oskar Stanisław Czarnik: Kultura literacka: Prolog 1944...) szczegóły 
recenzja: Bakalarczyk Danuta: Historyczna historia. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 19  szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Wokół literatury polskiej lat 1945-1975. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 31 s. 20  szczegóły 
429.książka: Literatura wobec niewyrażalnego. Praca zbiorowa. 1998 (Od redaktorów. * [Referaty wygłoszone na XXVI Konferencji Teoretycznol...) szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Gry z niewyrażalnym. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 22-23  szczegóły 
recenzja: Szczuka Kazimiera: Tajemnica złotego pierścienia i "to", które bywa na jedną chwilę. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 91-101  szczegóły 
430.książka: "Metafizyczne" w literaturze współczesnej. Materiały z II Tygodnia Polonistów. 1992 (Referaty wygłoszone w trakcie II Tygodnia Polonistów pod hasłem "Metaf...) szczegóły 
recenzja: Kurnik Agnieszka: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 400-401  szczegóły 
431.książka: Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 roku. 1992 (Zawiera materiały z sesji, Warszawa, 3-5 IX 1991; org. Instytut Sztuki...) szczegóły 
recenzja: Banacka Marianna: Biuletyn Historii Sztuki 1994 r. 56 nr 1/2 s. 205-206  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Polska a świat. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1993 nr 45 s. 10  szczegóły 
recenzja: Tomkowski Jan: Czas świeckich obrachunków. Społeczeństwo Otwarte 1992 nr 12 s. 43-44  szczegóły 
432.książka: Miłosz Czesław: Życie na wyspach. 1997 (Kilka problemów osobistych [wstęp]. - Niemoralność sztuki [Tomasz Mann...) szczegóły 
recenzja: Biedrzycki Krzysztof: Budujące, lektury. Znak 1997 nr 12 s. 114-119 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Nowy Miłosz. Tygodnik Powszechny 1997 nr 21 s. 13  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Ciemna słodycz kobiecego ciała. Twój Styl 1998 nr 4 s. 155-156  szczegóły 
recenzja: Kalinowski Grzegorz: Obok siebie. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Tematy Miłosza. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 42 s. 20  szczegóły 
recenzja: Olejniczak Józef: Samotny starszy pan. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 100-101  szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1997 nr 7 s. 441  szczegóły 
recenzja: Sabiniewicz Marcin: Życie i sztuka. Zeszyty Literackie 1997 nr 60 s. 118-122 (z not. o Czesławie Miłoszu na s. 173 i o Marcinie Sabiniewiczu na s. 1...) szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: "Przywiązanie do proporcji i miary". Nowe Książki 1997 nr 8 s. 10-11  szczegóły 
433.książka: Presja i ekspresja. Zjazd szczeciński i socrealizm. 2002 (Wstęp. * Część pierwsza: Polityka - Kultura - Propaganda: Mariusz Zawo...) szczegóły 
recenzja: Krupiński Piotr: Marsz, marsz do lektury. Pogranicza 2002 nr 4 s. 152-154  szczegóły 
434.książka: ...przez oko ...przez okno. Wybór materiałów z IX Wspólnej Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów. 1998 (Krystyna Kłosińska: Niewidzące oko [płciowy charakter patrzenia bohate...) szczegóły 
recenzja: Gała Gabriela: Przez okno. Opcje 1998 nr 2 s. 117-118  szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Wspólne podglądanie albo podróż na Śląsk. Pogranicza 1998 nr 2 s. 130-131  szczegóły 
435.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Madonny bez Madonny. Wprost 2003 nr 49 s. 103 (nota...) szczegóły 
436.książka: Różnorodność inspiracji kulturowych w literaturze. Materiały z sesji literackiej Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 1995 ([Materiały z sesji odbytej w Katowicach, 14 X 1994:] Jan Strządała: [W...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Kulturowe inspiracje i wyzwania. Śląsk 1996 nr 1 s. 72  szczegóły 
437.książka: Studia i szkice o literaturze współczesnej. 1992 (Wybór referatów z sesji nauk. "Współczesna literatura polska w kraju i...) szczegóły 
recenzja: Tomala Stanisław: Pod znakiem analizy. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 165-166  szczegóły 
438.książka: Walc Jan: Wybierane. 1989 ([Zawiera m. in.:] Od Autora [wstęp]. - Mały lord [Hamilton, właśc. J. ...) szczegóły 
439.książka: Wilno - Olsztyn. Kontynuacje tradycji kulturalnej. 1992 ([Referaty wygłoszone na sesji "Wilno - Olsztyn. Tradycje, kultura, oby...) szczegóły 
recenzja: Ślesiński Zbigniew: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1993 nr 4 s. 566-569  szczegóły 
440.książka: Zmierzch świata? Artystyczne wizje współczesnych przemian kulturowych. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 6-7 grudnia 1995 r. przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. 1997 (Od redaktora. * I: Tadeusz Rachwał: O złudzeniu końca, czyli co można ...) szczegóły 
441.książka: Zwoźniakowa Renata: Liście laurowe i bobkowe. 1996 (Stanisław Piskor: [Wstęp]. - Mogdały słodkie, gorzkie i niebieskie [nt...) szczegóły 
recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Gorzki smak wawrzynu. Nowe Książki 1997 nr 5 s. 38  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 4 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Odpowiedzialność za słowo. Śląsk 1997 nr 2 s. 71  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Krytyka tematyczna?. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 49 s. 21  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
442.impreza: "Bronię tego pisarza..." - spotkanie krytycznoliterackie (1997).  szczegóły 
artykuł: Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 3 (not. od redakcji...) szczegóły 
443.impreza: "Być pisarką w dzisiejszych czasach" - duńsko-polskie seminarium (1995).  szczegóły 
artykuł: Beszczyńska Zofia: Wszystko warto pisać. Nowe Książki 1995 nr 11 s. 68 (omów. imprezy...) szczegóły 
444.impreza: "Dekada literatury emigracyjnej w Polsce 1989-1999" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Nowa Okolica Poetów 1999 nr 4 s. 202 (not. inf....) szczegóły 
445.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzozowski Tomasz, Piasecki Paweł: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 12 s. 179-182  szczegóły 
446.impreza: "Kultura w okresie przemian - niektóre zagadnienia" - konferencja naukowa (2000; edycja II).  szczegóły 
artykuł: Mazur Piotr: Kultura w okresie przemian. Nasz Dziennik 2000 nr 219 s. 8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zaproszenie. Nasz Dziennik 2000 nr 216 s. 4 (program konferencji...) szczegóły 
artykuł: Zaproszenie. Nasz Dziennik 2000 nr 211 s. 2 (program konferencji...) szczegóły 
artykuł: Zaproszenie. Nasz Dziennik 2000 nr 201 s. 2 (program konferencji...) szczegóły 
447.impreza: "Literatura dobrze obecna (normy, mody, prądy, konwencje i konwenanse)" - konferencja pracowników naukowych i studentów (1998).  szczegóły 
artykuł: Iwasiów Inga: Wspólne podglądanie albo podróż na Śląsk. Pogranicza 1998 nr 2 s. 130-131  szczegóły 
artykuł: Żaczek Magdalena: Literatura dobrze obecna. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 10/11 (55/56) s. 5, 9  szczegóły 
448.impreza: "Literatura drugiego obiegu w Polsce w latach 1976-1989" - konferencja naukowa (2006).  szczegóły 
artykuł: Kultura Koszalińska 2007 (2006) s. 167 (not....) szczegóły 
artykuł: Wiśniewska Anetta: Konferencja nt. "Myśl niezależna w literaturze". Bibliotekarz 2006 nr 7/8 s. 38-39 (spraw....) szczegóły 
449.impreza: "Literatura i konflikty" - konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Poznań, literacki pasaż. Gazeta Malarzy i Poetów 2003 nr 1 s. 52 (not....) szczegóły 
450.impreza: "Literatura i władza" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Literatura a władza. Rzeczpospolita 1994 nr 277 s. 6 (zapow....) szczegóły 
451.impreza: "Literatura lat osiemdziesiatych" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Odra 1990 nr 1 s. 110 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Wrocław i literatura lat osiemdziesiątych. Kresy 1990 1 136-7 (spraw....) szczegóły 
452.impreza: "Literatura polska lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych" - konferencja (1996).  szczegóły 
artykuł: Dyskusja poświęcona literaturze lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Gdańsk, 26 listopada 1996. Tytuł [Gdańsk] 1997 nr 1 s. 105-124 (wypowiedzi: Władysław Zawistowski, Ludwika Topp, Selim Chazbijewicz, Z...) szczegóły 
artykuł: J.SZ.: Gazeta Wyborcza 1996 nr 274 s. 14 (not., program...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 58 s. 175 (not....) szczegóły 
453.impreza: "Literatura polska na emigracji" - spotkanie.  szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1991 nr 100 s. 4 (not. spraw....) szczegóły 
454.impreza: "Literatura polska przed rokiem 1989 i po tej dacie" - seminarium (1993).  szczegóły 
artykuł: Ordan Jerzy Lesław: Literatura dzisiaj i wczoraj. Przegląd Artystyczno-Literacki 1993 nr 9/10 s. 8  szczegóły 
455.impreza: "Literatura przywracana" - konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Nowiny 1989 nr 275 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
456.impreza: "Między Polską a światem. Kultura emigracyjna 1945-1990" - konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: [Chynowski Paweł] (pa): Mity i uprzedzenia. Życie Warszawy 1991 nr 211 s. 7 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Fik Marta: Emigranci w Warszawie. Gazeta Wyborcza 1991 nr 205 s. 17 (wyw. z oraganizatorką przed sesją; rozm. Joanna Godlewska...) szczegóły 
artykuł: Fik Marta: Życie Warszawy 1991 nr 202 s. 7 (wyw. nt. programu sesji; rozm. Piotr Szewc...) szczegóły 
artykuł: Garliński Józef: Nareszcie razem. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 19 s. 7  szczegóły 
artykuł: Godlewska Joanna: Bunt rzeczowników. Gazeta Wyborcza 1991 nr 212 s. 17  szczegóły 
artykuł: J.M.: Polska kultura emigracyjna. Potop 1991 nr 14 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Kopcińska Klara: Wrzesień w kulturze polskiej. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 38 s. 9-10  szczegóły 
artykuł: Kwiatek Jerzy: Uczcił go minutą siedzenia. Trybuna 1991 nr 214 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Rozpruwacz Jakub: Literatura w opałach. Trybuna 1991 nr 214 s. 5 (fel. spraw....) szczegóły 
artykuł: (ZAW): O polskiej kulturze emigracyjnej - naukowo. Trybuna 1991 nr 204 s. 3 (zapow.; z progr....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1992 nr 37 s. 146 (not....) szczegóły 
artykuł: M.G.: Polskość tam i tu - to mój wybór (Stanisław Barańczak o emigracji). Rzeczpospolita 1991 nr 208 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
457.impreza: "Na początku wieku..." - interdyscyplinarna sesja naukowa poświęcona kategorii tradycji w kulturze i sztuce (2000).  szczegóły 
artykuł: Korzenie współczesności, czyli schyłki i porządki wieków. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 2 s. 49 (not. o sesji...) szczegóły 
artykuł: Na początku wieku.... Forum Akademickie 2000 nr 5 s. 10 (not....) szczegóły 
458.impreza: "Październik' 56. Odwilż i przełom w życiu literackim i kulturalnym Polski" - sesja ogólnopolska (1996).  szczegóły 
artykuł: Odwilż w literaturze. Forum Akademickie 1996 nr 10 s. 9 (not....) szczegóły 
459.impreza: "Pisarz na przełomie czasów" - sesja (1997).  szczegóły 
artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 262 (not....) szczegóły 
artykuł: Lem Stanisław: Zwięzłe powitanie pisarzy niemieckich. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 39 (list powitalny...) szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 1 s. 132 (not....) szczegóły 
artykuł: Pisarz na przełomie czasów. Odra 1998 nr 3 s. 135-136  szczegóły 
artykuł: R.B.: Pisarz na przełomie czasów. Rzeczpospolita 1997 nr 261 s. 28  szczegóły 
460.impreza: "Polscy pisarze i myśliciele XX wieku wobec religii" - sesja literaturoznawcza (1997).  szczegóły 
artykuł: A.W.: Myśl polska XX wieku wobec religii. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 28 (nota o sesji...) szczegóły 
artykuł: Szostek Andrzej: Przemówienie prorektora KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] na otwarcie sesji naukowej - 27 X 1997. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 28 (nota o sesji...) szczegóły 
461.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tygodnik Powszechny 2000 nr 42 s. 18 (program...) szczegóły 
462.impreza: Sesja literacko-krytyczna.  szczegóły 
artykuł: Krakowska jesień literacko-naukowa. Magdalenka Literacka 1995 nr 15/17 s. [1] (not. spraw....) szczegóły 
463.impreza: Sesja na temat literatury i kultury z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych (1989). (inny tytuł: Sesja o polskim stalinizmie w literaturze i kulturze...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 1 (not. inf....) szczegóły 
artykuł: Ruta-Rutkowska Krystyna: Sesja na temat literatury i kultury z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 198-204 (spraw....) szczegóły 
464.impreza: Sesja poświęcona działalności Służby Bezpieczeństwa przeciwko pisarzom i ludziom teatru.  szczegóły 
artykuł: Dzierżanowski Andrzej Maria: Pomosty [Wrocław] 2007 t. 12 s. 203-204 (not....) szczegóły 
465.impreza: Sesja poświęcona polskiej literaturze współczesnej (1992).  szczegóły 
artykuł: Dziuba Jan: O polskiej literaturze współczesnej ("Krąg" w terenie). Słowo Powszechne 1992 nr 39 s. 2 (spraw....) szczegóły 
466.impreza: "Socrealizm - stan naszej wiedzy i dalsze kierunki badań" - konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: C.: Sesja w IBL. Gazeta Wyborcza 1997 nr 8 s. 13 (nota...) szczegóły 
467.impreza: Spotkanie omawiające najnowsze zjawiska w polskiej literaturze współczesnej (1992).  szczegóły 
artykuł: Sadowski Sławomir: "KKL" w kamiennym "Kręgu". Krzywe Koło Literatury 1992 nr 3 s. 3, 7  szczegóły 
468.impreza: "Stare i nowe w najnowszej literaturze polskiej. Próba diagnoz" - konferencja literaturoznawcza (1996).  szczegóły 
artykuł: Kłopoty z tradycją. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 11 s. 13 (nota...) szczegóły 
469.impreza: Sympozjum polonijne poświęcone udziałowi polskiej literatury emigracyjnej w kulturze europejskiej (1990).  szczegóły 
artykuł: Dominik Donata: "Udział polskiej literatury emigracyjnej w kulturze europejskiej". Życie i Myśl 1991 nr 1/2 s. 59-63  szczegóły 
artykuł: Łyskawa Jan: W kręgu kultury emigracyjnej. Katolik 1990 nr 50 s. 2  szczegóły 
artykuł: Matusiak Maria Magdalena: Udział polskiej literatury emigracyjnej w kulturze europejskiej. Przegląd Powszechny 1991 nr 2 s. 329-332  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 10 s. 2 (not....) szczegóły 
470.impreza: "Śląsk literacki" - konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Głogowski Tomasz M.: Śląska konferencja na katowickiej pokonistyce. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 4 (83) s. 8-9 (spraw., zawiera również informacje nt. poprzednich czterech sesji...) szczegóły 
artykuł: Głogowski Tomasz M.: Śląskie debaty na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Śląskie Miscellanea 2001 t. 14 s. 80-83 (sprawozdanie...) szczegóły 
471.impreza: "Śląsk. Spotkanie wielu kultur" - sesja literacka (1997).  szczegóły 
artykuł: Konopelska Wiesława: Świat pogranicza. Śląsk 1997 nr 7 s. 69 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Putzlacher Renata: Moje fascynacje [z tego cyklu:] Ucieczka od imperatywów. Zwrot 1997 nr 7 s. 38-40  szczegóły 
472.impreza: "Twórczość w godzinach nadliczbowych" - konferencja literaturoznawcza (2000).  szczegóły 
artykuł: Sobolczyk Piotr: Twórczość w godzinach nadliczbowych. Konferencja zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku dn. 11 grudnia 2000. Ruch Literacki 2001 z. 2 s. 255 (sprawozdanie...) szczegóły 
473.impreza: Tydzień Polonistów pod hasłem "Kultura polska lat 80." (1990).  szczegóły 
artykuł: Koss Agata: Tydzień Polonistów na KUL-u. Kultura [Paryż] 1991 nr 1/2 s. 168-172 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Koźmiński Leszek M.: Poloniści o kulturze. Przegląd Powszechny 1991 nr 4 s. 168-171  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 2 (not....) szczegóły 
474.impreza: "Wilno - Olsztyn. Tradycje, kultura, obyczaje" - sesja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Szatrawski Krzysztof D.: "Wilno - Olsztyn. Tradycje, kultura, obyczaje". Sprawozdanie z sesji. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1991 nr 4 s. 295-296  szczegóły 
475.impreza: "Współczesna kultura Polski i Węgier" - seminarium (1998).  szczegóły 
artykuł: Maziarski Wojciech: Samotność artysty. Węgierska wiosna trwa. Gazeta Wyborcza 1998 nr 106 s. 10 (nota spraw. z seminarium...) szczegóły 
artykuł: Maziarski Wojciech: Szekspir i coca-cola. Gazeta Wyborcza 1998 nr 110 s. 20-21 (omów....) szczegóły 
artykuł: Maziarski Wojciech: Szekspir i coca-cola. Gazeta Wyborcza 1998 nr 110 s. 20-21 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pajdzik-Reufsteck Katarzyna, Solewski Rafał: Konferencje, seminaria. Międzynarodowe Centrum Kultury 1998 r. 7 (1997/1998) s. 78-79 (sprawozdanie; z fot....) szczegóły 
artykuł: Sadecki Jerzy: Artysta w innej roli. Rzeczpospolita 1998 nr 107 s. 26 (sprawozdanie...) szczegóły 
476.impreza: "Współczesna literatura polska w aspekcie religijnym i egzystencjalnym" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Derenda Łukasz: Religijne i egzystencjalne konteksty współczesnej literatury polskiej. Konspekt 2002 nr 11 s. 119-121 (sprawozdanie...) szczegóły 
477.impreza: "Współczesna literatura polska w kraju i za granicą" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 266 s. 6  szczegóły 
478.impreza: "Współczesna Wieża Babel czyli kultura polska wobec postmodernizmu" - konferencja (1994).  szczegóły 
artykuł: Uniłowski Krzysztof: O postmodernizmie na Grodzkiej. Fa-Art 1994 nr 2 s. 76-78  szczegóły 
nawiązanie: [Bugajski Leszek] lb: Wśród czasopism. Twórczość 1994 nr 12 s. 133-134 (od nru 7/8 podp. Leszek Bugajski...) szczegóły 
polemika: Jarzębski Jerzy: Twórczość 1995 nr 3 s. 155 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Jarzębski Jerzy: Twórczość 1995 nr 4 s. 153-156 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Orski Mieczysław: Twórczość 1995 nr 6 s. 154 (dot. odpowiedzi redakcji na list Jerzego Jarzębskiego opubl. w numerze...) szczegóły 
polemika: Twórczość 1995 nr 3 s. 155-156 (odpowiedź redakcji na list Jerzego Jarzębskiego do Twórczości...) szczegóły 
479.impreza: "Zdrada klerków - intelektualiści na służbie PRL" - sesja (1998).  szczegóły 
artykuł: Pietrasik Zdzisław: Kwestia smaczków. Polityka 1998 nr 48 s. 48 (komentarz...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Solidarność 1998 nr 44 s. 9 (program...) szczegóły 
480.impreza: "Zjazd szczeciński i socrealizm - geneza, kontynuacje i konteksty" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Danuta: Zjazd szczeciński i socrealizm. Pogranicza 2000 nr 6 s. 128-130 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Michałowski Piotr: Szczeciński Zjazd-widmo i obrzeża socu. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 222-226  szczegóły 
481.impreza: "Zostali w naszej pamięci" - sesja literacka.  szczegóły 
artykuł: Pamiętajcie o pisarzach. Rzeczpospolita 1995 nr 259 s. 30 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
482.artykuł: Balcerzan Edward: Ojczyzna wobec obczyzny. Potop 1991 nr 14 s. 1, 6-7 (skrócona wersja referatu wygłoszonego na sesji poświęconej polskiej ku...) szczegóły 
483.artykuł: Jedna czy dwie literatury?. Tygodnik Literacki 1991 nr 13/14 s. 4-5 (sonda redakcyjna przeprowadzona w trakcie inauguracji wspólnego spotka...) szczegóły 
484.artykuł: Łapiński Zdzisław: Sześć łatwych przepisów, jak przemienić niesfornych pisarzy w przykładnych demokratów. Res Publica Nowa 1994 nr 1 s. 16-18 (referat wygł. na międzynarodowej konferencji "Literatura i demokracja....) szczegóły 
485.artykuł: Międzyrzecki Artur: O demokracji i antyinteligenckiej furii. Res Publica Nowa 1994 nr 1 s. 24-25 (referat wygł. na międzynarodowej konferencji "Literatura i demokracja....) szczegóły 
486.artykuł: Miłosz Czesław: Życie na wyspach. Gazeta Wyborcza 1993 nr 260 s. 10-11 (ref. wygłoszony na sesji "Literatura i demokracja. Bezpieczne i niebez...) szczegóły 
polemika: Janion Maria: Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś. Gazeta Wyborcza 1993 nr 269 s. 10-11  szczegóły 
487.artykuł: Salamon Joanna: Ja i mój rodowód. Dekada Literacka 1994 nr 18/19 s. 10-11 (ref. wygł. na konferencji "Szansa otwarcia czy groźba izolacji?", Krak...) szczegóły 
488.artykuł: Szczepański Jan Józef: Inżynieria dusz?. Tygodnik Powszechny 1993 nr 47 s. 7 (tekst wygł. na konferencji "Literatura i demokracja. Bezpieczne i nieb...) szczegóły 
489.artykuł: Wrona Janusz: Kultura w PRL. Stalinizacja kultury. Na przykład [Lublin] 1996 nr 34 s. 8-9 (m.in. o IV Walnym Zjeździe ZLP w 1949...) szczegóły 
490.artykuł: Zieliński Jan: Punkt przełomu (Sytuacja literatury emigracyjnej na tle literatury europejskiej). Tygodnik Powszechny 1991 nr 14 s. 1, 9 (referat wygłoszony na spotkaniu polskich pisarzy z kraju i obczyzny, W...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989) / Literatura młodych (literatura 1945-1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
491.impreza: "Chaos i konwencja" - Ogólnopolskie Seminarium Młodoliterackie (1988).  szczegóły 
artykuł: Dziedzic Stanisław: Chaos czy konwencja. Integracje 1991 nr 27 s. 117  szczegóły 
492.impreza: Seminarium Młodoliterackie z okazji 5-lecia Nagrody Artystycznej Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego.  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
493.artykuł: Drzewucki Janusz: Konwencja w chaosie (Rekapitulacja przeżyć. Zapis chwili). Student 1989 nr 3 s. 3 (literatura u progu lat 80.; fragm. referatu wstępnego na Ogólnopol. Se...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Dramat (1945-1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
494.impreza: "Dni Dramatu i Teatru Emigracyjnego 1939-1989" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Brzezińska Romana: Dni Dramatu i Teatru Emigracyjnego (Od poniedziałku do piątku w Poznaniu). Słowo Powszechne 1992 nr 198 s. 3  szczegóły 
artykuł: Czaplińska Ewa: Dni Dramatu i Teatru Emigracyjnego. Kronika Wielkopolski 1993 nr 1 s. 182-185 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Czaplińska Ewa: Teatr emigracyjny w Poznaniu. Kresy 1993 nr 15 s. 248-250 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Filipowicz Halina: Odkurzony kufer. Odra 1993 nr 3 s. 105-107 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Filipowicz Halina: Odkurzony kufer. Przegląd Polski = Polish Review 1992 nr z 17 XII s. 3, 15  szczegóły 
artykuł: Górski Piotr: Dni Dramatu i Teatru Europejskiego. Rzeczpospolita 1992 nr 269 s. 4 (program...) szczegóły 
artykuł: Górski Piotr: Inny punkt widzenia (Dni Dramatu i Teatru Emigracyjnego). Rzeczpospolita 1992 nr 276 s. 4 (omów. imprezy...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 151 (not....) szczegóły 
artykuł: Lewko Marian: O teatrze i dramacie emigracyjnym. Akcent 1993 nr 3 s. 227-235  szczegóły 
artykuł: (M.N.): The theatre in exile. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1993 nr 1 s. 52, 54 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Moskalowa Alicja H.: Dni Teatru i Dramatu Emigracyjnego w Poznaniu listopad 16-20, 1992 (Wrażenia uczestnika). Gazeta Niedzielna 1993 nr 6 s. 5-6  szczegóły 
artykuł: Niecikowska Małgorzata: Dni dramatu i teatru emigracyjnego w Poznaniu. Teatr 1993 nr 1 s. 40  szczegóły 
artykuł: Nowy Świat 1992 nr 273 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Poniatowska Marta: Moje poznawanie emigracji. Poznański Przegląd Teatralny 1992 nr 9/11 s. 59-63  szczegóły 
artykuł: Ratajczak Józef: Dramat emigracyjny wrócił do kraju. Słowo Powszechne 1992 nr 230 dod. s. 5 (wyw. nt. zrealizowania pomysłu Tymona Terleckiego zorganizowania w Pol...) szczegóły 
artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Dramat - białą plamą. Nasza Gazetka 1992 nr 4 s. 31 (apel do środowisk polonijnych o wzięcie udziału w konferencji...) szczegóły 
artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Twórczość dramatyczna polskiej emigracji. Słowo Powszechne 1992 nr 23 z 5/7 VI s. 6 (wyw. z kierownikiem Pracowni Teatru i Filmu Instytutu Filologii Polski...) szczegóły 
artykuł: Ruta-Rutkowska Krystyna: Poznańskie "Dni Dramatu i Teatru Emigracyjnego" (16 XI - 20 XI 1992). Ogród 1992 nr 3/4 s. 328-333  szczegóły 
artykuł: Stepan Ewa: Dramat emigracyjny w kraju. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1992 nr 50 s. 8  szczegóły 
artykuł: Terlecki Tymon: List od prof. T. Terleckiego do Organizatorki Sympozjum. Gazeta Niedzielna 1993 nr 6 s. 5 (list do Dobrochny Ratajczakowej...) szczegóły 
artykuł: Trybuś Krzysztof: Odnaleźliśmy się w kraju. Poznańskie Dni Dramatu i Teatru Emigracyjnego. Tygodnik Powszechny 1992 nr 49 s. 9  szczegóły 
artykuł: Ujazdowska Tesa: O jedność polskiej kultury. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 293 s. 3  szczegóły 
artykuł: Wachowski Jacek: Teatralna emigracja w Poznaniu (Dni Dramatu i Teatru Emigracyjnego (1939-1989). Życie i Myśl 1993 nr 2 s. 59-64 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1993 nr 42 s. 134 (not....) szczegóły 
495.impreza: "Pisanie dla teatru" - spotkania warsztatowe autorów i twórców teatru (1995).  szczegóły 
artykuł: Fryz-Więcek Agnieszka: Czekając na nowego Mrożka. Rzeczpospolita 1995 nr 276 s. 29  szczegóły 
artykuł: Milczanowski Jacek: Wojtyszko, portier i inni. Pisanie dla teatru '95. Dramaturgia Polska 1996 nr 2/3 s. 25-29 (spraw. z zajęć warsztatowych prowadzonych przez Macieja Wojtyszkę na t...) szczegóły 
artykuł: Stafiej Anna: Writing for the theatre. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1996 nr 1 s. 53-54  szczegóły 
artykuł: Teatr 1996 nr 1 s. 50 (nota...) szczegóły 
496.impreza: "Pisanie dla teatru" - polsko-brytyjskie spotkania warsztatowe autorów i twórców teatru (1994). (Stage International - organizacja impresaryjno-menedżerska...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1994 nr 85 s. 8 (not. o rozpoczęciu...) szczegóły 
artykuł: Majcherek Wojciech: Jak wyhodować dramaturga?. Teatr 1994 nr 5 s. 4  szczegóły 
artykuł: Pisanie dla teatru. Dialog [Warszawa] 1994 nr 7 s. 120-126 (wypow. uczestników: Tomasz Łubieński, Antoni Matuszkiewicz, Paweł Moss...) szczegóły 
artykuł: Playwriting workshop. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1994 nr 3 s. 55 (not....) szczegóły 
artykuł: Stafiej Anna: Clare McIntyre: pokazać, a nie powiedzieć. Dialog [Warszawa] 1994 nr 7 s. 127-133 (zapis warsztatu dramatopisarskiego Clare McIntyre na spotkaniu...) szczegóły 
artykuł: Stafiej Anna: Writing for the theatre. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1994 nr 4 s. 34-35 (spraw....) szczegóły 
497.impreza: "Pisanie dla teatru" - polsko-niemieckie spotkania warsztatowe autorów i twórców teatru (1996).  szczegóły 
artykuł: Czaja Mariusz: Narzędzia dramaturga. Warsztat Thomasa Oberendera. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 15-31 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Czytanie dramatu Ursa Widmera "Jeanmaire - Kawałek Szwajcarii". Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 49  szczegóły 
artykuł: Deszcz Katarzyna: Przybliżyć autora do teatru. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 5-7 (wyw., rozm. Łukasz Czuj...) szczegóły 
artykuł: Drewniak Łukasz: Niemiecka droga (Pisanie dla teatru, Kraków 2-6 XII 1996). Teatr 1997 nr 4 s. 24-25 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Gabara Paweł: Chwała studentom, chwała!. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 42 (komentarz uczestnika...) szczegóły 
artykuł: Gawłowska Ewa: Tylko o Fauście. Warsztat Gustawa Ernsta. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 50-54 (spraw. z warsztatu nt. sztuki "Faust" prowadzonego przez autora...) szczegóły 
artykuł: Gorzkowski Igor, Grota Marcin, Majczak Andrzej: Monolog w dramacie. Warsztat Andreasa Wirtha. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 43-48 (spraw. z warsztatów poświęconym dramatom: Witolda Gombrowicza: Ślub, H...) szczegóły 
artykuł: Krzyżan Katarzyna: Spotkać się z tekstem, jak z człowiekiem. Warsztat Joerga Mihana. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 32-41 (spraw. z warsztatu "Dramaturgia - droga od tekstu do przedstawienia"...) szczegóły 
artykuł: Pisanie dla teatru '96. Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 4  szczegóły 
artykuł: Pisanie dla teatru (Polsko-niemieckojęzyczne spotkania warsztatowe autorów i twórców teatru). Dialog [Warszawa] 1997 nr 3 s. 134-135 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pisanie dla teatru. Dialog [Warszawa] 1996 nr 9 s. 62 (program...) szczegóły 
artykuł: Polaczek Wieńczysław: Bez szans na nowe "Wesele". Własnym głosem 1996 nr 29 s. 1, 3 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Reports (Other Events). Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1997 nr 1 s. 54 (nota...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1997 nr 1 s. 59 (not....) szczegóły 
498.impreza: Seminarium nt. kaszubskiej dramaturgii (1993).  szczegóły 
artykuł: J.D.: Kaszubi na teatralnej scenie. Pomerania 1994 nr 1 s. 15  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
499.artykuł: Głowacki Paweł: Chata z kraja [z tego cyklu:] Przypadek Józefa Bzdykacza. Teatr 1996 nr 1 s. 47 (fel. na marginesie zorganizowanej przez Centrum Dramaturgii Polskiej s...) szczegóły 
500.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Dramat nieobecny. Dialog [Warszawa] 1992 nr 3 s. 117-127 (nt. polskiego dramatu pisanego na obczyźnie podczas II wojny światowej...) szczegóły 
501.artykuł: Wachowski Jacek: Obecność i nieobecność mitu w polskim dramacie emigracyjnym. Dialog [Warszawa] 1992 nr 1/2 s. 154-160 (tekst ref. wygłoszonego na konferencji "Dni Dramatu i Teatru Emigracyj...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
502.artykuł: Klejnocki Jarosław: Pielęgniarz czy Brudny Harry (O "nowej" - krytyce piosenka). Kartki [Białystok] 1996 nr 13 s. 14-15 (nt. kondycji współczesnej krytyki literackiej; tekst wygł. podczas For...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
503.książka: Seminarium literackie "Moje miejsce: wczoraj i dziś". 1988 ([Materiały z seminarium poetyckiego "Moje miejsce: wczoraj i dziś", od...) szczegóły 
recenzja: Zaczkowski Piotr: Poetyckie spotkanie w Chorzowie. Integracje 1990 nr 26 s. 116-117  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
504.impreza: "Co się dzieje we współczesnej poezji polskiej" - publiczna dyskusja.  szczegóły 
artykuł: Kraków [Magazyn] 1991 nr 1 s. 59 (not....) szczegóły 
505.impreza: "Poeta pyta - świat milczy" - sesja (1992).  szczegóły 
artykuł: Woźniak Wojciech: Poeta pyta - świat milczy. Przegląd Literacki 1992 nr 1/2 s. 13  szczegóły 
506.impreza: "Poezja religijna XX wieku" - sesja literacka (2001).  szczegóły 
artykuł: Parnasik 2001 nr 6 s. 24 (nota...) szczegóły 
507.impreza: Spotkanie poświęcone współczesnej poezji Polaków z Wilna.  szczegóły 
artykuł: (H.K.): O polskich poetach wileńskich. Słowo Powszechne 1991 nr 233 s. 6 (spraw....) szczegóły 
508.impreza: "Tendencje i zjawiska w najnowszej poezji polskiej" - sesja krytycznoliteracka (1992).  szczegóły 
artykuł: Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 188 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
509.artykuł: Berowska Marta: Po 1945... Obecność grup poetyckich w Warszawie i ocena estetyczna nurtów literackich. Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 5-9 (ref. wygł. na sesji "Warszawa w poezji, poezja w Warszawie"...) szczegóły 
510.artykuł: Irzyk Zbigniew: W czterdziestą rocznicę powstania. Biuletyn Literacki 1996 nr 17 s. 21-24 (poezja pokolenia "Współczesności"; tekst wygł. na sesji "Warszawa w Po...) szczegóły 
511.artykuł: Kunda Bogusław Sławomir: Pokolenie "Pierwszego lotu" - inicjacje kulturowe. x 1991 ([W ks. zb.:] Stan i potrzeby badań ślązkoznawczych nad językiem, piśmi...) szczegóły 
512.artykuł: Skwarski Ryszard: Życie jako dramat - czyli filozofia poetów Nowego Romantyzmu. Biuletyn Literacki 1994 nr 6/7 (1993/1994) s. 10-13 (tekst z sesji "Nowy Romantyzm i kontestatorzy '68"; z fragm. wierszy...) szczegóły 
513.artykuł: Świegocki Kazimierz: Nowy Romantyzm. Biuletyn Literacki 1994 nr 6/7 (1993/1994) s. 10-13 (tekst z sesji "Nowy Romantyzm i kontestatorzy '68"...) szczegóły 
514.artykuł: Wawrzyniak Zdzisław: Prawda, wolność i poezja, czyli mama, tata i Agata (Próba zapisu wykładu, wygłoszonego na VII Ogólnopolskiej Biesiadzie Poetyckiej w I LO w Rzeszowie w dniu 24 listopada 1998 roku). Fraza 1999 nr 1 s. 159-164  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989) / Poezja młodych (literatura 1945-1989. Poezja)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
515.artykuł: Lorkowski Piotr Wiktor: Dwugłos o młodej poezji. Fraza 1997 nr 16 s. 145-146 (wystąpienie podczas VI Noworudzkich Spotkań z Poezją, Nowa Ruda 1996...) szczegóły 
516.artykuł: Wolski Jan: Dwugłos o młodej poezji. Fraza 1997 nr 16 s. 146-150 (wystąpienie podczas VI Noworudzkich Spotkań z Poezją, Nowa Ruda 1996...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
517.książka: Swoi i obcy w literaturze i kulturze. 1997 ([Dedykacja:] Małgorzacie Rzewuskiej i Ryszardowi Gadasowi... * [Zawier...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
518.impreza: "Inna rzeczywistość? Inna proza?" - sesja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Łukosz Jerzy: Stajnia w Wojnowicach. Sycyna 1998 nr 12 s. 4 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Podsiadły Magda: Nowe oblicza prozy. Gazeta Wyborcza 1998 nr 19 s. 19 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Zawadzki Paweł: Słowa, słowa, słowa.... Twórczość 1998 nr 9 s. 139-140  szczegóły 
519.impreza: "O rewolucji artystycznej w młodej prozie polskiej" - spotkanie (1992).  szczegóły 
artykuł: Sadowski Sławomir: "KKL" w kamiennym "Kręgu". Krzywe Koło Literatury 1992 nr 3 s. 3, 7  szczegóły 
520.impreza: "Onomastyka Pomorza. Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Afeltowicz Beata: Sprawozdanie z konferencji "Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki. Onomastyka Pomorza". Koszalin 18019 stycznia 2001. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 220-222  szczegóły 
artykuł: (x): Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki. Miesięcznik [Koszalin] 2001 nr 3 s. 53-54 (sprawozdanie...) szczegóły 
521.impreza: "Rozmowy o literaturze polskiej" - konferencja (1996).  szczegóły 
artykuł: Bartkowicz Monika: W willi i w konsulacie. Życie 1996 nr 35 s. 8 (nt. spotkań z pisarzami w ramach konferencji; not....) szczegóły 
522.impreza: "Rozmowy o literaturze polskiej" - sesja poświęcona nowej polskiej prozie (1994).  szczegóły 
artykuł: Kozik Ryszard F.: Młodzi do Europy. Gazeta Wyborcza 1994 nr 270 s. 10 (not....) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 2 s. 125  szczegóły 
artykuł: Polska proza atakuje Europę. Rzeczpospolita 1994 nr 268 s. 6 (not....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura 1945-1989. Proza)
    książki (alfabet autorów)
523.książka: Contakt. Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Polcon '97, Katowice 11-14 września 1997 r.. 1997 ([Zawiera m.in.:] Omówienie programu. - Stowarzyszenie Teatr GuGalander...) szczegóły 
524.książka: Dni Fantastyki Grozy. 24-26 luty [!] 1984 Śródborów. Bibliografia fantastyki grozy [w języku polskim w latach] 1945-1983 (wydawnictwa zwarte). 1984  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
525.impreza: "Fantastyka okresu przejściowego" - seminarium (1993).  szczegóły 
artykuł: (mp): Śląkfy okresu przejściowego. Nowa Fantastyka 1993 nr 12 s. 63  szczegóły 
526.impreza: "Polska literatura fantastyczna" - sesja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Oramus Marek: Fantastyka na KUL-u. Nowa Fantastyka 1998 nr 7 s. 65 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
527.impreza: Zamojskie Spotkania z Fantastyką (2010).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
528.artykuł: Łazuchiewicz Anna: Świat równoległy. Trybuna 2003 nr 296 dod. s. 8-9 (nt. polskich konwentów - zlotów miłośników literatury science-fiction ...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
529.impreza: "Czy możemy mówić o literaturze dolnośląskiej? - dyskusja.  szczegóły 
530.impreza: "Dążenie i przekraczanie. Droga i transgresja w kulturze i literaturze XX wieku" - konferencja (2002).  szczegóły 
531.impreza: Festiwal Młodej Literatury.  szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2012 t. 17 s. 200 (not....) szczegóły 
532.impreza: "Jezyk - literatura - dydaktyka" - ogólnopolska konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Klepaczko Anna, Oskiera Agnieszka: Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu "Język - Literatura - Dydaktyka". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 2 (40) s. 177-178  szczegóły 
533.impreza: "Kierunki i tendencje we współczesnej literaturze - pisarze i poeci Dolnego Śląska" - konferencja regionalna (1999).  szczegóły 
artykuł: Krzemieniecki Leon A.: Otwarcie konferencji. Książka i Czytelnik 1999 nr 1/2 s. 5-8  szczegóły 
artykuł: Krzemieniecki Leon: Regionalizm praktyczny - wrocławska konferencja i wydawnictwa poświęcone pisarzom Dolnego Śląska. Bibliotekarz 2000 nr 1 s. 24-25  szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 12 s. 150 (not. spraw....) szczegóły 
534.impreza: "Literatura - piśmienność - biblioteki" - Forum Czytelnicze (2001).  szczegóły 
artykuł: Kołodziejczyk Barbara: Cedzyna. Notes Wydawniczy 2001 nr 7/8 s. 41-44 (sprawozdanie...) szczegóły 
535.impreza: "Literatura a kuchnia" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
536.impreza: "Literatura kobiet czt literatura dla kobiet?" - sesja literaturoznawcza (2001).  szczegóły 
537.impreza: "Literatura polska w aspekcie egzystencjalnym, religijnym, politycznym" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Przebinda Katarzyna: Archeolodzy i odkrywcy. Konspekt 2002 nr 11 s. 74-77 (sprawozdanie...) szczegóły 
538.impreza: "Między literaturą a grafomanią" - panel.  szczegóły 
539.impreza: "Obraz Pomorza w literaturze polskiej po 1989 roku" - spotkanie dyskusyjne (2001).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowa Jerzy: Pomorze w literaturze. Pomerania 2002 nr 1 s. 24 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: s.j.: Obraz Pomorza we Wdzydzach. Pomerania 2001 nr 12 s. 51 (sprawozdanie, z fot. uczestników ...) szczegóły 
540.impreza: "Ostatnia dekada literatury polskiej (1990-2000)" - konferencja literaturoznawcza (2001).  szczegóły 
541.impreza: "Poezja - krytyka - czytelnicy" - sesja literacka (2001).  szczegóły 
542.impreza: "Pokolenia literackie" - sesja (1999).  szczegóły 
543.impreza: "Stare i nowe wartości w literaturze współczesnej" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Bajkowska Hanna: Konferencja Kodeńska. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 3 s. 82 (nota spraw....) szczegóły 
544.impreza: "Wilnianie w literaturze" - konferencja nt. polskiego pisarstwa na Litwie (2009).  szczegóły 
545.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 74 s. 214 (not. o konferencji...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
546.artykuł: Dunin-Wąsowicz Paweł: Doceńmy realizm!. Lampa 2006 nr 6 s. 25 (streszczenie dyskusji nt. potrzeby realizmu we współczesnej literaturz...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Dramat (po 1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
547.impreza: "Sztuka dialogu nad Wigrami" - warsztaty dramaturgiczne (2002). (z udziałem Jerzego Pilcha, Agnieszki Glińskiej, Tadeusza Słobodzianka ...) szczegóły 
artykuł: Pawłowski Roman: Zakon pełny dramatów. Warsztaty "Sztuka dialogu" w Wigrach. Gazeta Wyborcza 2002 nr 193 s. 15 (spraw....) szczegóły 
artykuł: ROM: Sztuka dialogu. Gazeta Wyborcza 2002 nr 139 s. 13 (nota zapow....) szczegóły 
artykuł: Wigry - last minute. Polityka 2002 nr 30 s. 85 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Wigry - mekka artystów. Akant 2002 nr 11 s. 20 (sprawozdanie...) szczegóły 
548.impreza: "Sztuka dialogu nad Wigrami" - warsztaty dramaturgiczne (2003). (z udziałem następujących osób: Remigiusz Brzyk, Jan Klata, Maja Klecze...) szczegóły 
artykuł: Jachimowicz Dariusz: Jak zainspirować dramaturgów?. Trybuna 2003 nr 148 s. 13 (wywiad i inicjatorem warsztatw; rozm. Monika Woś...) szczegóły 
artykuł: Pawłowski Roman: Będzie rewolucja. Gazeta Wyborcza 2003 nr 166 s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: ROM: Dramaturdzy nad Wigrami. Gazeta Wyborcza 2003 nr 145 s. 11 (zapowiedź; not....) szczegóły 
artykuł: Teatr 2003 nr 6 s. 77 (not....) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 25 VII s. 3 (not.; oprac. EK...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Krytyka (po 1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
549.impreza: Spotkanie poświęcone roli krytyki w dzisiejszym życiu artystycznym (2002).  szczegóły 
artykuł: (r): Alchemia i krytyka w Stawisku. Ruch Muzyczny 2002 nr 10 s. 4 (spraw....) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
550.impreza: "Atak Czasopism" - Festiwal niskonakładowych pism literackich.  szczegóły 
artykuł: Dzierżanowski Andrzej Maria: Pomosty [Wrocław] 2007 t. 12 s. 207 (not....) szczegóły 
551.impreza: "Czy polska poezja na Litwie żyje?" - spotkanie (2009).  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Na Zamku Królewskim w Warszawie: "Czy polska poezja na Litwie żyje?". Znad Wilii 2009 nr 3 s. 15-17 (spraw....) szczegóły 
552.impreza: "Poeci po godzinach" - Zjazd Poetycki.  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2012 nr 2 s. 162 (not....) szczegóły 
553.impreza: "Ty kanalio, ty poeto" - sesja (2002).  szczegóły 
artykuł: Lenkowska Krystyna: Pokolenie fantomów. Pracownia 2003 nr 31 s. 85-88 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mentzel Zbigniew: Parszywa dwunastka. Przekrój 2002 nr 45 s. 69 (spraw.; fel....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
554.artykuł: Chojnowski Grzegorz: Droga przez rzęsy. Fraza 1999 nr 4 s. 171-179 (nt. twórczości młodych poetek biorących udział w Biesiadzie Poetyckiej...) szczegóły 
555.artykuł: Majerski Paweł: Gra wyobraźni, gra w wyobraźnię (Kilka uwag o polskiej poezji "nowej i najnowszej"). x ([w ks.:] Dialog w środku Europy: rok 2002. Materiały III Międzynarodow...) szczegóły 
556.artykuł: Przybylski Ryszard K.: Ofensywa w rozproszeniu (Niby-wprowadzenie do dyskusji). Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 5 s. 5-6 (ref. wygłoszony na spotkaniu dyskusyjnym poświęconym kondycji nowej po...) szczegóły 
557.artykuł: Smolka Iwona: Twórczość poetycka kobiet u schyłku wieku. Miesięcznik Prowincjonalny 2000 nr 9/10 s. 10-12 (m.in. dot. poetek: Teresa Ferenc, Julia Hartwig, Anna Kamieńska, Ludmi...) szczegóły 
558.artykuł: Świegocki Kazimierz: Nowy Romantyzm. Biuletyn Literacki 1994 nr 6/7 (1993/1994) s. 10-13 (tekst z sesji "Nowy Romantyzm i kontestatorzy '68"...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
559.impreza: "Polska przedstawiona" - sesja o najnowszej prozie polskiej (2000).  szczegóły 
artykuł: Kronika "Pracowni". Pracownia 2000 nr 23 s. 108 (not. o imprezie...) szczegóły 
560.impreza: "Proza polska końca XX wieku. Postmodernizm?" - konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Roszczynialska Magdalena: Postmodernistyczne łowy. Konspekt 2001 nr 7 s. 92-95 (sprawozdanie...) szczegóły 
561.impreza: "Proza polska końca XX wieku. Postmodernizm?" - studencka konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Sosin Beata Klaudia: Postmodernizm ze znakiem zapytania. Konspekt 2001 nr 7 s. 97-98  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura po 1989)
    książki (alfabet autorów)
562.książka: Contakt. Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Polcon '97, Katowice 11-14 września 1997 r.. 1997 ([Zawiera m.in.:] Omówienie programu. - Stowarzyszenie Teatr GuGalander...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
563.impreza: "Ars Fantastica" - panel dyskusyjny na temat wizerunku Polski w tekstach science-fiction w ramach Międzynarodowych Targów Książki (2003).  szczegóły 
artykuł: Bańkowski Konrad: Ars Fantastica. Nowa Fantastyka 2003 nr 8 s. 11 (sprawozdanie...) szczegóły 
564.impreza: Częstochowskie Dni Fantastyki (1999).  szczegóły 
artykuł: Wieczorek "Wolvie" Adam: Fantaści. Aleje 3 1999 nr 21 s. 17 (spraw....) szczegóły 
565.impreza: Dni Fantastyki (2009).  szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2009 t. 14 s. 278 (not....) szczegóły 
566.impreza: Dni Fantastyki (2010).  szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2010 t. 15 s. 229 (not....) szczegóły 
567.impreza: "Fantastyka - problemy definicyjne i genologiczne" - seminarium naukowe.  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Joanna: Seminarium naukowe na Uniwersytecie Wrocławskim. Nowa Fantastyka 1999 nr 3 s. 73 (sprawozdanie...) szczegóły 
568.impreza: Konwent Fantastyki.  szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2008 . 13 s. 223 (not....) szczegóły 
569.impreza: "Kreskon" - konwent miłośników fantastyki (2009).  szczegóły 
artykuł: Wajda Weronika: Kronika. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2009 nr 3 s. 117 (sprawozdanie...) szczegóły 
570.impreza: "O wyższości fantastyki naukowej nad fantasy (i vice versa)" - sesja naukowa. ( w ramach Dni Polonistyki...) szczegóły 
artykuł: Pokrzywnicka Sylwia: O wyższości SF nad fantasy. Nowa Fantastyka 2001 nr 7 s. 79 (sprawozdanie; nota...) szczegóły 
571.impreza: "Wojna światów: mężczyzna i kobieta w fantastyce" - seminarium literackie (1999).  szczegóły 
artykuł: (anak): Płciowość fantastyki. Nowa Fantastyka 1999 nr 10 s. 65 (sprawozdanie, nota...) szczegóły 
artykuł: Wiśniewski Łukasz M.: "Wojna światów: mężczyzna i kobieta w fantastyce". Fenix 1999 nr 7 s. 182-186 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
572.artykuł: Łazuchiewicz Anna: Świat równoległy. Trybuna 2003 nr 296 dod. s. 8-9 (nt. polskich konwentów - zlotów miłośników literatury science-fiction ...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
573.artykuł: Bocheński Jacek: Jak się spodobać. Jacek Bocheński o sytuacji pisarzy i literatury. Gazeta Wyborcza 1990 nr 137 s. 4-5 (wypow. na zjeździe SPP, 9 VI 1990...) szczegóły 
574.artykuł: CZAR: W stronę Hiszpanii. Gazeta Wyborcza 2003 nr 97 s. 13 (m.in. nt. spotkań z pisarzami w ramach 48. Międzynarodowych Targów Ksi...) szczegóły 
575.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2001 nr 7 s. E2 (nota o spotkaniu na kampingu "Górna Wetlinka" miłośników książek i Bie...) szczegóły 
576.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 6 s. D2 (m.in. not. nt. spotkań z pisarzami zorganizowanych w ramach 48. Między...) szczegóły 
577.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Warszawiacy lubią czytać. Rzeczpospolita 2003 nr 115 s. A9 (m.in. nt. spotkań z pisarzami w ramach 48. Międzynarodowych Targów Ksi...) szczegóły 
578.artykuł: Iwasiów Inga: Płeć wieczorku poetyckiego. Zadra 2007 nr 3/4 (32/33) s. 78-79 (dot. jednostajności i niezmienności postrzegania kobiet i kwestii kobi...) szczegóły 
579.artykuł: Jachimowicz Wojciech: Na Kongres razem.... Pegaz Lubuski 2009 nr 1 s. 1, 3 (dot. promocji lubuskiego dorobku kulturalnego podczas Europejskiego Ko...) szczegóły 
580.artykuł: Mażul Henryk, Mieczkowski Romuald, Piotrowicz Wojciech, Rybałko Alicja, Szostakowski Józef: W krainie rymów i wierszy (Pszczyńska Biesiada Poetycka - Katowice - Cieszyn - Bielsko-Biała - Warszawska Jesień Poezji - Rybnickie Dni Literatury). Czerwony Sztandar 1989 nr 247 s. 4 (relacje uczestników...) szczegóły 
581.artykuł: Pieniążek Agata: Wielkie puste sale, czyli o programie literackim. Notes Wydawniczy 2003 nr 6 s. 24 (nt. spotkań z pisarzami w ramach XLVIII Międzynarodowych Targów Książ...) szczegóły 
582.artykuł: Polak Cezary: Hiszpanie i inni. Książki w Dużym Formacie 2003 nr 5 s. 19 (zapowiedź; m.in. nt. spotkań z pisarzami w ramach 48. Międzynarodowych...) szczegóły 
583.artykuł: Polak Cezary: Raport z oblężonego Pałacu. Gazeta Wyborcza 2003 nr 115 s. 17 (sprawozdanie; m.in. nt. spotkań z pisarzami w ramach 48. Międzynarodow...) szczegóły 
584.artykuł: Wierny Aleksander: Cienka, wyraźna linia. Aleje 3 2003 nr 43 s. 9 (relacja pisarza z udziału w 48. Międzynarodowych Targów Książki w Wars...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
    imprezy (alfabet tytułów)
585.impreza: "Granice wolności słowa" - konferencja z okazji piątej rocznicy zniesienia cenzury w Polsce (1995).  szczegóły 
artykuł: (Pis): Granice wolności słowa. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 92 s. 7  szczegóły 
586.impreza: "Polskie media - dziesięć lat po likwidacji cenzury" - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
    książki (alfabet autorów)
587.książka: Fik Marta: Marcowa kultura. Wokół "Dziadów". Literaci i władza. Kampania marcowa. 1995 (Parę uwag o Marcu '68. - Wokół "Dziadów" [dot. reperkusji politycznych...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: O Marcu bez złudzeń. Rzeczpospolita 1995 nr 77 s. 6 (spraw. z promocji książki, Warszawa, 30 III 1995...) szczegóły 
588.książka: Komercjalizacja w kulturze. Szanse i zagrożenia. 1992 (Materiały z konferencji pośw. komercjalizacji kultury, Warszawa, 30 XI...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
589.impreza: Krajowy Sejmik Kultury.  szczegóły 
590.impreza: "Kultura i edukacja w XXI wieku" - międzynarodowa konferencja (2001).  szczegóły 
591.impreza: "Kultura potrzebuje biznesu - biznes potrzebuje kultury" - dyskusja panelowa (2001). (z udziałem m.in. Ministra Kultury Andrzeja Celińskiego, Andrzeja Wajdy...) szczegóły 
592.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: MAZ: Zwarci i czujni. Gazeta Wyborcza 1998 nr 94 s. 14 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
593.artykuł: [Karta Kultury Polskiej]. Przegląd Katolicki 1989 nr 16 s. 5 (tekst Karty Kultury Polskiej uchwalonej na Niezależnym Forum Kultury; ...) szczegóły 
594.artykuł: Przegląd Katolicki 1989 nr 16 s. 5 (tekst oświadczenia w sprawie finansowania kultury polskiej podp. przez...) szczegóły 
595.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Słowo w dyskusji na zjeździe pisarzy z Kraju i Obczyzny. Kultura i Życie 1991 nr 6 s. 1 (fragm. wystąpienia na Spotkaniu pisarzy polskich z kraju i zagranicy, ...) szczegóły 
596.artykuł: Weiss Jacek: By powstało lobby. Inspiracje [Miesięcznik ruchu społeczno-kulturalnego] 1991 nr 5 s. 2-4 (wyw. nt. Ogólnopolskiego Sejmiku Kultury "Solidarność" w Warszawie; ro...) szczegóły 
597.artykuł: Weiss Jacek: Chodzi o fakty - po Sejmiku Kultury "Solidarność". Inspiracje [Miesięcznik ruchu społeczno-kulturalnego] 1991 nr 4 s. 22 (spraw. z Ogólnopolskiego Sejmiku Kultury "Solidarności", Warszawa, III...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Prawo autorskie
    książki (alfabet autorów)
598.książka: Ochrona własności intelektualnej. Seminarium, Warszawa, 7 marca 1997. 1997 (Włodzimierz Siwiński, Marek Dietrich: Wprowadzenie. * Michał Bednarkie...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
599.impreza: "Informacja elektroniczna a prawo autorskie" - warsztaty (1999).  szczegóły 
600.impreza: "Prawo autorskie w mediach" - konferencja (1995).  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Udział literatów w życiu politycznym i społecznym
    książki (alfabet autorów)
601.książka: Artyści a Służba Bezpieczeństwa. Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych. Materiały pokonferencyjne. 2008  szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
602.konkurs: "Christus natus est nobis - jubileusz 2000" - konkurs literacko-kompozytorski m.in. na wiersz, prozę poetycką lub inne formy literackie napisane po polsku lub po łacinie w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Religijnej (1998). (do 30 VIII 1998...) szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki. Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 1 s. 20, nr 2 s. 2 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
603.konkurs: "Dasz światło życia idącym za Tobą" - konkurs na utwory artystyczne m.in. poetyckie (1993).  szczegóły 
artykuł: Jednota 1993 nr 2 s. 23 (ogł....) szczegóły 
604.konkurs: Festiwal Poezji (2003; edycja XV). (nagrody: Julia Wojciechowska, Ja, Sowa, Piotr Zimolzak, Alicja Daszczu...) szczegóły 
artykuł: Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 144-149 (druk nagrodzonych wierszy...) szczegóły 
artykuł: Siemierz Justyna: Mamy książki z autografem poety. Kurier Wileński 2003 nr 91 s. 9 (sprawozdanie...) szczegóły 
605.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "Godzina poezji erotycznej". Laureaci Turnieju Jednego Wiersza. Zgorzelecki Baedeker Literacki 2003 s. 29-32 (protokół; teksty nagrodzonych wierszy...) szczegóły 
606.konkurs: Grolsch Film Works - konkurs na scenariusz w ramach festiwalu "Młodzi i Film" w Koszalinie (2011). (nagr.: Agata Rudniewska i Patryk Jurek...) szczegóły 
artykuł: Film 2011 nr 7 s. 21 (ogłoszenie...) szczegóły 
607.konkurs: Konkurs Jednego Utworu w ramach Warsztatów Literackich Śląskiego Okręgu Wojskowego w Biedrusku koło Poznania (1990). (nagr.: Maciej A. Suszek, Anna Czujkowska; nagr. prywatne: Tomasz Fellm...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1990 nr 6 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
608.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza dla autorów nieprofesjonalnych w ramach XVII Warszawskiej Jesieni Poezji (1988). (ogł. i wyniki 1988...) szczegóły 
artykuł: Poezja 1989 nr 2 s. 102-108 ([teksty nagr. i wyróżn.]...) szczegóły 
artykuł: Poezja 1989 nr 2 s. 102-108 ([wyniki]...) szczegóły 
609.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza dla autorów nieprofesjonalnych w ramach XVIII Warszawskiej Jesieni Poezji (1989). (nagr.: Wojciech Marek Darski...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski [Kraków] 1989 nr 171 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Pojezierza 1989 nr 138 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Echo Dnia 1989 nr 137 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Express Ilustrowany 1989 nr 146 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Express Wieczorny 1989 nr 153 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Częstochowska 1989 nr 31 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Robotniczy 1989 nr 167 s. 5 ([ogł.]...) szczegóły 
artykuł: Głos Szczeciński 1989 nr 193 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Młodych 1989 nr 66 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 163 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Poznańska 1989 nr 164 s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Itd 1989 nr 37 s. 19 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kierunki 1989 nr 34 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kujawy 1989 nr 30 s. 14 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 29 s. 15 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kontrasty 1989 nr 8 okł. (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkrety 1989 nr 31 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kurier Podlaski 1989 nr 135 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Krajobrazy 1989 nr 34 s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Nad Wartą [Sieradz] 1989 nr 30 s. 4 ([ogł.]...) szczegóły 
artykuł: Nowiny Jeleniogórskie 1989 nr 29 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odgłosy 1989 nr 31 s. 13 ([ogł.]...) szczegóły 
artykuł: Odrodzenie 1989 nr 29 s. 8 ([ogł.]...) szczegóły 
artykuł: Panorama Leszczyńska 1989 nr 31 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Podkarpacie 1989 nr 31 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Pobrzeże 1989 nr 9 s. 35 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Profile 1989 nr 8 s. 28 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej 1989 nr 29 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 30 s. 12 ([ogł.]...) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1989 nr 141 s. 6 ([ogł.]...) szczegóły 
artykuł: Sztandar Ludu 1989 nr 180 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Ciechanowski 1989 nr 33 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 33 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Pilski 1989 nr 31 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Radomski 1989 nr 31 s. 15 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 228 s. 11 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Robotnicza 1989 nr 180 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 31 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wieczór 1989 nr 167 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Elbląskie 1989 nr 30 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Zbliżenia 1989 nr 29 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Ziemia Gorzowska 1989 nr 29 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Ziemia Kaliska 1989 nr 38 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Życie Przemyskie 1989 nr 31 s. 9 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Życie Radomskie 1989 nr 163 s. 8 (ogł....) szczegóły 
610.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza dla autorów nieprofesjonalnych w ramach XX Warszawskiej Jesieni Poezji (1991). (nagr.: Mirosław Polok; wyróżn.: Marta Mardoń, Adam Piotrowski, Jerzy S...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1991 nr 242 s. 16 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1991 nr 8/9 s. 14  szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1991 nr 11 s. 10  szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1991 nr 10 s. 10  szczegóły 
artykuł: Przekrój 1991 nr 2416 s. 14 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1991 nr 43 s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1991 nr 230 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Trybuna 1991 nr 230 s. 5 (ogł....) szczegóły 
611.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza dla autorów nieprofesjonalnych w ramach XXII Warszawskiej Jesieni Poezji (1993). (Witold Sadowski, Janusz Wójcik...) szczegóły 
artykuł: Biuletyn Literacki 1994 nr 6/7 (1993/1994) s. 27-28 (laureaci...) szczegóły 
612.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza "Poboki" w ramach X Gdańskich Dni Poezji (1989; edycja VII). (nagr.: M. Chorabik; wyróżn.: J.E. Jarzymowska, E. Guć; nagr. spec.: A...) szczegóły 
artykuł: Autograf 1989 nr 10 s. 88 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Delta 1989 nr 74 s. 3 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Bałtycki 1989 nr 145 s. 5 (tekst nagr....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Bałtycki 1989 nr 145 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Bałtycki 1989 nr 77 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Bałtycki 1989 nr 129 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Wybrzeża 1989 nr 74 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Wybrzeża 1989 nr 133 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Poezja 1989 nr 10/12 s. 109 ([wyniki]...) szczegóły 
artykuł: Pobrzeże 1989 nr 7 s. 35 (wyniki...) szczegóły 
613.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza "Poboki" w ramach XI Gdańskich Dni Poezji (1990; edycja VIII). (nagr.: Wojciech Fułek, Kazimierz Kozłowski, Artur Tomaszewski...) szczegóły 
artykuł: Rogowicz Tadeusz: Kronika życia kulturalnego Wybrzeża Gdańskiego 1990. Gdański Rocznik Kulturalny 1994 t. 15 s. 417 (laureaci...) szczegóły 
614.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza "Poboki" w ramach XIII Gdańskich Dni Poezji (1992; edycja X). (nagr.: Paweł Tomasz Grzegorczyk; wyróżn: Beata Ewa Olczak, Katarzyna M...) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1996 nr 6 s. 9  szczegóły 
615.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza "Poboki" w ramach XVI Gdańskich Dni Poezji (1995; edycja XIII). (nagr.: Monika Milewska, Marek Chorabik; wyróżn.: Anna Szmuda, Piotr Sk...) szczegóły 
artykuł: e.k.: [Szesnaste] XVI Gdańskie Dni Poezji. Autograf 1995 nr 1 s. 19 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: e.k.: XVI Gdańskie Dni Poezji '95. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 217 (laureaci; z nagrodzonymi tekstami, s. 217-218...) szczegóły 
616.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach biesiady literackiej w Ciechanowie (1989). (w styczniu wyróżn.: S. Marciniak, S. Kęsik, E. Stangrodzka; w lutym wy...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 14 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
617.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach I Toruńskich Artystycznych Spotkań Młodzieży Akademickiej (1995). (w dziedzinie poezji wyróżn.: Anna Zielińska, Miłka Malzahn, Zbigniew B...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1995 nr 24 s. 2 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1995 nr 24 s. 2  szczegóły 
618.konkurs: Konkurs jednego wiersza w ramach III Biesiady Artystycznej w Chojnicach (1996). (nagr.: Sylwester Zawadzki, Elżbieta Nowosielska, Lechosław Kaczmarek, ...) szczegóły 
artykuł: K.R.: III Chojnicka Biesiada Artystyczna. Własnym głosem 1996 nr 31 s. 10  szczegóły 
619.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach IV Biesiady Literackiej "Pod Śnieżką" w Karpaczu (1989). (nagr.: E. Borzemski, M. Lutowska, W. Siemaszko, P. Żarczyński; wyróżn....) szczegóły 
artykuł: Bednarek Stefan: Karkonosze 1989 nr 4 s. 44-46 (omów....) szczegóły 
artykuł: Karkonosze 1989 nr 4 s. 44-46 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Karkonosze 1989 nr 4 s. 44-46 (teksty nagr. i wyróżn....) szczegóły 
620.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach IV Ogólnopolskich Spotkań Poetów Biała Lokomotywa (2002).  szczegóły 
artykuł: Konkurs Jednego Wiersza. Akant 2002 nr 8 s. 16 (ogłoszenie...) szczegóły 
621.konkurs: Konkurs jednego wiersza w ramach V Nocy Poetów w Raciborzu (1992). (nagr.: Mirosław Klon...) szczegóły 
artykuł: Stępień Jan: Poezja w Raciborzu. Integracje 1993 nr 29 s. 118  szczegóły 
622.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach VI Biesiady Literackiej "Pod Śnieżką" w Karpaczu (1997). (nagr.: Marek Kośmider, Krystyna Grzegrzółka; wyróżn. m.in.: Alicja Szu...) szczegóły 
artykuł: Suchecka Maria: Tomik i nagrody. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 124  szczegóły 
623.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach Warszawskich Dni Literatury (1993).  szczegóły 
artykuł: Szewc Piotr: Poezja wśród nas. Życie Warszawy 1993 nr 113 dod. s. 7 (pokonkursowe refleksje jurora...) szczegóły 
624.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach XVII Warszawskiej Jesieni Poezji (1998). (nagr.: Artur Rybarczuk; wyróżn.: Milan Hrabal...) szczegóły 
artykuł: Martinek Libor: Polskie festiwale poezji. Zwrot 1999 nr 2 s. 46 (wyniki...) szczegóły 
625.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach XXII Warszawskiej Jesieni Poezji (1996). ( Joanna Obrębska, Justyna Grala, Agnieszka Gromadzka...) szczegóły 
artykuł: Parnasik 1997 nr 1 (1996/1997) s. 12 (nota...) szczegóły 
626.konkurs: Konkurs Komediopisarski im. M. Gogola (2001; edycja III). (nadsyłanie prac do 31 VI 2001; organizowany od 1997 r. co dwa lata pr...) szczegóły 
artykuł: Akcent 2001 nr 1/2 s. 164 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 2001 nr 4 s. 198 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: "Fronti nulla fides" Juvenalis (V festiwal komedii "Talia" Tarnów, 13-20 X 2001 r.). Didaskalia 2001 nr 42 s. 104 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Komunikat o konkursie komediopisarskim. Kartki [Białystok] 2000 nr 23 s. 94 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Komunikaty. Fraza 2001 nr 1/2 s. 366 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 5 s. 142 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 4 s. 140-141 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Topos 2001 nr 2/3 s. 151 (ogłoszenie...) szczegóły 
627.konkurs: Konkurs Literacki na poezję i prozę w ramach V Karkonoskiego Pleneru Literackiego w Borowicach (1993). (w dziale poezji m.in. nagr.: Alicja Pstrak-Ziarko, Marian Szałecki...) szczegóły 
artykuł: Literackie owocobranie. V Karkonoski Plener Literacki - Borowice '93. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1995 s. 36 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zgorzelecki Baedeker Literacki 1995 s. 36-37 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
628.konkurs: Konkurs Literacki na wiersz i prozę w ramach Biesiady Literackiej w Świeciu nad Wisłą (1989). (w dziale poezji nagr.: M. Kozłowski, Ł. Warmbier; w dziale prozy nagr....) szczegóły 
artykuł: Bez przysłony 1989 nr 1 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
629.konkurs: Konkurs literacki podczas VI Gdańskich Spotkań z Twórczością Robotników (1996). (nagr. w dziale poezji: Grażyna Rochna; w dziale prozy: Augustyn Baran,...) szczegóły 
artykuł: Sylwestrzak Krystyna: VI Gdańskie Spotkania z Twórczością Robotników. Własnym głosem 1996 nr 32 s. 10 (wykaz laureatów...) szczegóły 
630.konkurs: Konkurs Literacki w ramach Ogólnopolskiej Biesiady Literackiej w Charzykowach (woj. bydgoskie) (1989). (nagr.: F. Nowakowski, R. Senski, H. Dąbrowski; wyróżn.: A. Kembłowska...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Wieczorny 1989 nr 94 s. 4-5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Kujawy 1989 nr 22 s. 6 (druk nagrodzonych tekstów...) szczegóły 
artykuł: Kujawy 1989 nr 22 s. 6 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 12 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
631.konkurs: Konkurs Literacki w ramach Przeglądu Twórczości Religijnej Młodzieży (1993; edycja III). (nagr.: Paweł Woźniak, Dominik Petrkiewicz, Witold Romek...) szczegóły 
artykuł: Siódma Prowincja 1993 nr 2 s. 8  szczegóły 
632.konkurs: Konkurs Literacki w ramach Przeglądu Twórczości Religijnej Młodzieży (1994; edycja IV). (w dziedzinie poezji nagr.: Dariusz Jemielnik, Radosław Romaniuk, Anna ...) szczegóły 
artykuł: Marczak Małgorzata: III Przegląd Twórczości Religijnej Młodzieży. Siódma Prowincja 1994 nr 1 s. 7  szczegóły 
633.konkurs: Konkurs Literacki w ramach Przeglądu Twórczości Religijnej Młodzieży (1998; edycja VI).  szczegóły 
artykuł: Młodzieżowa twórczość religijna. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1998 nr 3 s. 28 (not....) szczegóły 
634.konkurs: Konkurs Literacki w ramach warsztatów literackich dla nauczycieli w Turawie, woj. opolskie (1989). (nagr.: J. Fryckowski, K. Wrońska, E.U. Kwiatkowska, Z. Kaczmarek; wyró...) szczegóły 
artykuł: Literacki Głos Nauczycielski 1989 nr 3 s. 1-4 (wyniki oraz druk nagrodzonych tekstów...) szczegóły 
635.konkurs: Konkurs Literacki w ramach Warsztatów Literackich Śląskiego Okręgu Wojskowego w Biedrusku koło Poznania (1990). (nagr.: Edward Popławski, Maciej A. Suszek, Leszek Czachorowski, Tomasz...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1990 nr 6 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Że 1990 nr 9/10 s. 132 (wyniki...) szczegóły 
636.konkurs: Konkurs Literacki w ramach Warsztatów Literackich Śląskiego Okręgu Wojskowego w Biedrusku koło Poznania (1991). (w dziedzinie prozy nagr.: Augustyn Baran; wyróżn.: Robert Litwińczuk; ...) szczegóły 
artykuł: Romała-Kaszewska Danuta: Warsztaty w Biedrusku. Własnym głosem 1991 nr 13 s. 2  szczegóły 
637.konkurs: Konkurs Literacki w ramach Warsztatów Literackich Śląskiego Okręgu Wojskowego w Żaganiu (1991). (nagr.: Leszek Czachorowski, Maria Kryńska-Kieszek, Zbigniew Kieszek, M...) szczegóły 
artykuł: (S): Żołnierskie pióra w Żaganiu. Własnym głosem 1991 nr 11 s. 2  szczegóły 
638.konkurs: Konkurs Literacki w ramach Warsztatów Literackich Śląskiego Okręgu Wojskowego w Żaganiu (1994). (nagr.: Elżbieta Ambroż; wyróżn.: Stefan Górawski, Rafał Brasse, Adam B...) szczegóły 
artykuł: P.S.: Warsztaty w Żaganiu. Własnym głosem 1994 nr 21 s. 2  szczegóły 
639.konkurs: Konkurs literacki z okazji XVII sesji Wojskowych Kół Literackich (2000). (w kategorii poezji nagr.: Robert Gmiterek, Krystyna Hollitzer, Marcin ...) szczegóły 
artykuł: Laureaci konkursu literackiego. Własnym głosem 2001 nr 47 (2000/2001) s. 10 (nota; z tekstami wierszy...) szczegóły 
640.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja 1989 nr 2 s. 112-113, nr 3 s. 17-29, 43-54, 97-8 (druk nagrodzonych tekstów...) szczegóły 
artykuł: Poezja 1989 nr 2 s. 113, nr 3 s. 29, 54, 98 (wyniki...) szczegóły 
641.konkurs: Konkurs na esej lub recenzję poetycką w ramach XVIII Warszawskiej Jesieni Poezji (1989). (w kategorii eseju nagr.: M. Siemieniuk-Freś, J.A. Borzęcki; w dziale ...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski [Kraków] 1989 nr 171 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Pojezierza 1989 nr 138 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Echo Dnia 1989 nr 138 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Express Ilustrowany 1989 nr 150 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Express Wieczorny 1989 nr 154 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Częstochowska 1989 nr 31 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Robotniczy 1989 nr 167 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Młodych 1989 nr 66 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 163 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Poznańska 1989 nr 164 s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Itd 1989 nr 37 s. 19 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kierunki 1989 nr 34 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kujawy 1989 nr 30 s. 14 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 29 s. 15 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kontrasty 1989 nr 8 okł. (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkrety 1989 nr 31 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kurier Podlaski 1989 nr 134 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Krajobrazy 1989 nr 34 s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Nad Wartą [Sieradz] 1989 nr 30 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Nowiny Jeleniogórskie 1989 nr 29 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odgłosy 1989 nr 31 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odrodzenie 1989 nr 29 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Podkarpacie 1989 nr 31 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Pobrzeże 1989 nr 9 s. 35 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Profile 1989 nr 8 s. 28 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej 1989 nr 31 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 30 s. 12 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1989 nr 141 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Ciechanowski 1989 nr 33 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Nadwiślański 1989 nr 33 s. 9 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Pilski 1989 nr 31 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Radomski 1989 nr 31 s. 15 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Zamojski 1989 nr 30 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 228 s. 11 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 31 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wieczór 1989 nr 149 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Elbląskie 1989 nr 30 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Zbliżenia 1989 nr 29 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Życie Przemyskie 1989 nr 31 s. 9 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Życie Radomskie 1989 nr 164 s. 8 (ogł....) szczegóły 
642.konkurs: Konkurs na esej lub recenzję poetycką w ramach XX Warszawskiej Jesieni Poezji (1991).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1991 nr 242 s. 16 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1991 nr 8/9 s. 14  szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1991 nr 10 s. 10  szczegóły 
artykuł: Przekrój 1991 nr 2416 s. 14 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1991 nr 43 s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1991 nr 230 s. 4 (ogł....) szczegóły 
643.konkurs: Konkurs na wiersz erotyczny ogłoszony w ramach Warsztatów Programowo-Twórczych "Poraj '89" w Poraju, woj. częstochowskie (1989). (nagr.: E. Jeziorowska-Wróbel, T. Zielińska, A. Zatorski, W.E. Piekars...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Częstochowska 1989 nr 44 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
644.konkurs: Konkurs na wiersz i opowiadanie pod hasłem "Współczesność" w ramach Sesji Wojskowych Kół Literackich w Warszawie (1989). (w dziedzinie poezji wyróżn.: M. Strągowski, J. Tomiło, M. Skwarek; w d...) szczegóły 
artykuł: Nike 1989 nr 12 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
645.konkurs: Konkurs na wiersz liryczny ogłoszony w ramach Warsztatów Programowo-Twórczych "Poraj '89" w Poraju, woj. częstochowskie (1989). (nagr.: J. Orlikowski, G. Szczerba, B. Trawińska...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Częstochowska 1989 nr 44 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
646.konkurs: Konkurs na wiersz o Kudowie-Zdroju w ramach Międzywojewódzkich Warsztatów Literackich członków Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury z Wrocławia, Starachowic i Zielonej Góry (1989). (nagr.: Maria Kryńska...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 17 s. 12 (wyniki...) szczegóły 
647.konkurs: Konkurs o "Literacki Złoty Głóg" w ramach VII Głogowskich Konfrontacji Literackich (2001). (nagr.: Sylwester Zawadzki, Justyna Makowska, Joanna Szpak...) szczegóły 
artykuł: Soczyński Alfons: Poetycki Głogów. Akant 2001 nr 8 s. 27 (wyniki...) szczegóły 
648.konkurs: Konkurs Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji w Łodzi: 1. na niepublikowany debiutancki tom poetycki; 2. na zestaw (3-5) wierszy (1989). (nagr.: Joanna Ślósarska, Kazimierz Drobik, Edward Popławski, Marek K...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Łódzki 1989 nr 157 s. 4 (ogł.; sprost. Dziennik Łódzki 1989 nr 163 s. 4; dot. daty impre...) szczegóły 
artykuł: Odgłosy 1989 nr 41 s. 9 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odgłosy 1989 nr 26 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odgłosy 1989 nr 49 s. 8 (druk nagrodzonych tekstów....) szczegóły 
artykuł: Poezja 1990 nr 1/3 s. 104 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 26 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 23 s. 13 (ogł....) szczegóły 
649.konkurs: Konkurs otwarty na utwór sceniczny (1989).  szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1989 nr 9 s. 191 ([ogł.]....) szczegóły 
artykuł: Ekran 1989 nr 50 s. 28 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1990 nr 1 s. 8  szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1989 nr 10 s. 62 ([ogł.]....) szczegóły 
artykuł: Odrodzenie 1989 nr 36 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 37 s. 12 ([ogł.]....) szczegóły 
artykuł: Teatr 1989 nr 10 s. 33 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 51 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tak i nie 1989 nr 36 s. 6-7 (ogł. i regulamin...) szczegóły 
artykuł: Że 1990 nr 2 s. 59; nr 3 s. 65 (ogł....) szczegóły 
650.konkurs: Konkurs Poetycki "O Złote Cygaro Wilhelma" (2002; edycja VI).  szczegóły 
artykuł: Nawias 2002 nr 1 s. 151 (ogłoszenie...) szczegóły 
651.konkurs: Konkurs poetycki w ramach Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych "Lubniewice 2000" (2000; edycja XVIII). (nagr.: Roman Habdas, Izabela Filipek, Maria Przybylak; wyróżn.: Irena ...) szczegóły 
artykuł: Protokół jury konkursu poetyckiego XVIII Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych Lubniewice 2000. Własnym głosem 2001 nr 47 (2000/2001) s. 5 (nota; z tekstami wierszy...) szczegóły 
652.konkurs: Konkurs poetycki w ramach V Sejmiku Poetyckiego "Pod Diablą Górą" (1997). (nagr.: w kategorii młodzieżowej: Łukasz Jakub Piątek, Adrianna Kwiecie...) szczegóły 
artykuł: Malinowska Alicja: Jesień poetycka w Bukownie. Raptularz Kulturalny 1998 nr 1 s. 32 (wyniki...) szczegóły 
653.konkurs: Konkurs Poetycki w ramach VII Warsztatów Artystycznych w Lubniewicach (1989). (nagr.: K. Jankowski, A. Sawko, D. Rusztyn, B. Małecka; wyróżn.: T. Nen...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 14 s. 5 (teksty nagr....) szczegóły 
artykuł: Ziemia Gorzowska 1989 nr 27 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
654.konkurs: Konkurs Poetycki w ramach Warsztatów Interartystycznych "Lubniewice '91" (1991; edycja IX). (w kategorii wierszy dla dzieci nagr.: Stanisława Waldoń, Krystyna Zini...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1991 nr 11 s. 5  szczegóły 
655.konkurs: Konkurs Poetycki w ramach Warsztatów Interartystycznych "Lubniewice '94" (1994; edycja XI). (wyniki: nagr.: Anna Sołbut, Maria Bednarek, Władysław Klepka;wyróżn.: ...) szczegóły 
656.konkurs: Konkurs Poetycki w ramach Warsztatów Interartystycznych "Lubniewice '94" (1994; edycja XII). (nagr.: Anna Sołbut, Roman Habdas, Beata Aleksandrowicz; wyróżn.: Maria...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1994 nr 22 s. 6  szczegóły 
657.konkurs: Konkurs poetycki w ramach XII Spotkań z poezją w Chojnicach (2003). (laureaci: Kinga Gliszczyńska, Anna Kwas, Karol Sabiniarz...) szczegóły 
artykuł: Zdarzyło się!. Naji Goche 2003 nr 3 s. 30 (laureaci...) szczegóły 
658.konkurs: Konkurs Trzech Wierszy w ramach Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń w Wenecji, województwo bydgoskie (1989). (nagr.: G.M. Pozimka, T. Felmann, I. Gębski, J. Jabłoński, M. Wojtasik...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 20 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
659.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Regulamin II Konkursu Literackiego "Kresowe Wspomnienia Podolan". Semper Fidelis 2005 nr 2 s. 51 (ogł....) szczegóły 
660.konkurs: "Lato wszędzie" - konkurs poetycki (1998; edycja III). (nagr.: "Srebrne Słoneczko": Wiesław Gromadzki, Maria Pietrzela; wyróżn...) szczegóły 
artykuł: Bajkowska Hanna: "Lato wszędzie". Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 3 s. 85 (nota spraw., z listą laureatów...) szczegóły 
661.konkurs: Łódzka Wiosna Poetów im. Macieja Józefa Kononowicza - Ogólnopolski Konkurs Poetycki na wiersz o tematyce religijnej i ogólnej (1996; edycja XXXVIII).  szczegóły 
artykuł: (Sm): Łódzka Wiosna Poetów - zawieszona. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 71 s. 2 (informacja o zawieszeniu imprezy...) szczegóły 
662.konkurs: Nocny Turniej Jednego Wiersza w ramach II Ogólnopolskich Konfrontacji Literackich "Zelów '97". (nagr.: Jerzy Fryckowski, Anna Karasińska, Aleksander Śnieżko; nagr. sp...) szczegóły 
artykuł: Alvarado-Łagunionok Roma: Zelowskie Konfrontacje. Siódma Prowincja 1997 nr 4 s. 32-34 (wyniki...) szczegóły 
663.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. ks. Jerzego Popiełuszki na utwory poetyckie, prozatorskie i wspomnieniowe (1992; edycja I). (w dziedzinie prozy nagr.: Augustyn Baran; w dziedzinie poezji nagr.: W...) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1992 nr 18 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: I Ogólnopolski konkurs literacki im. Ks. Jerzego Popiełuszki (W zakresie poezji, prozy i literatury wspomnieniowej). Słowo Powszechne 1992 nr 137 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1991 nr 12 s. 10  szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1992 nr 7/8 s. 11  szczegóły 
artykuł: Katolik 1992 nr 36 s. 14 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Metafora 1993 nr 8/10 s. 87 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Metafora 1993 nr 8/10 s. 88-96 (druk nagr. utworów...) szczegóły 
artykuł: Odra 1993 nr 11 s. 111 (wyniki...) szczegóły 
664.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. ks. Jerzego Popiełuszki na utwory poetyckie, prozatorskie i wspomnieniowe (1993; edycja II). (w dziedzinie poezji nagr.: Anna Małgorzata Piskurz, Piotr Fluks, Wojci...) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1993 nr 20 s. 8  szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki im Ks. J. Popiełuszki. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 126 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki im. ks. J. Popiełuszki. Własnym głosem 1993 nr 20 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki im. ks. Jerzego Popiełuszki. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 10 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki im. ks. Popiełuszki. Rzeczpospolita 1993 nr 166 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Poezja religijna. Życie Warszawy 1993 nr 166 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Protokół. Akcent 1993 nr 4 s. 155 (nagr....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Artystyczno-Literacki 1993 nr 9/10 s. 27  szczegóły 
artykuł: (w.ś.): II Ogólnopolski Konkurs im. ks. Jerzego Popiełuszki. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 126 s. 7  szczegóły 
665.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. ks. Jerzego Popiełuszki na utwory poetyckie, prozatorskie i wspomnieniowe (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Frąckowiak Krystyna M.: "Zbudować inny pomnik". Rzecz o narodzinach Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. ks. Jerzego Popiełuszki. Promocje Pomorskie 1992 nr 0 s. 15-16  szczegóły 
666.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki na esej - szkic literacki, pojedynczy utwór poetycki w ramach Dni Leśmianowskich w Iłży (1989; edycja II). (w kategorii eseju nagr.: H. Morawski; wyróżn.: U. Barszcz, J.J. Tatak...) szczegóły 
artykuł: Echo Dnia 1989 nr 89 s. 7 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Echo Dnia 1989 nr 58 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przemiany 1989 nr 8 s. 12 ([tekst nagr.]....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Radomski 1989 nr 20 s. 3 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Radomski 1989 nr 20 s. 3 (wyniki...) szczegóły 
667.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki w kategorii debiutu poetyckiego oraz w kategorii poezji i prozy w ramach III Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu (1994). (w kategorii debiutu poetyckiego nagr.: Barbara Kazberuk, Michał Witkow...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury III Nadnyskich Spotkań Literackich (Zgorzelec 22-23 kwietnia 1994 r.). Zgorzelecki Baedeker Literacki 1995 s. 7 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zgorzelecki Baedeker Literacki 1995 s. 16-20 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
668.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki w kategorii debiutu poetyckiego oraz w kategorii poezji i prozy w ramach IV Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu (1995). (w kategorii debiutu poetyckiego nagr.: Anna Olejnik; w kategorii poezj...) szczegóły 
artykuł: Protokół jury. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1996 s. 9 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zgorzelecki Baedeker Literacki 1996 s. 29-33, 37-46  szczegóły 
669.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki w kategorii debiutu poetyckiego oraz w kategorii poezji i prozy w ramach V Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu (1996). (w kategorii debiutów poetyckich nagr.: Teresa Stąpor, Olga Gromek; wyr...) szczegóły 
artykuł: Bednarek Stefan: Na marginesie konkursu poetyckiego. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1997 s. 15-16 (ocena nadesłanych utworów poetyckich...) szczegóły 
artykuł: Budzińska Bożena: Czy potrzeba nam opowieści?. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1997 s. 17-18 (ocena nadesłanych utworów prozatorskich...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 121-122 (laureaci; nota...) szczegóły 
artykuł: Ogólnopolskie Konkursy i Turnieje Poetycko-Prozatorskie z okazji VI Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu. Własnym głosem 1996 nr 31 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego i Prozatorskiego zorganizowanego z okazji V Nadnyskich Spotkań Literackich. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1997 s. 10-11 (werdykt jury...) szczegóły 
670.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Złoty Środek Poezji" na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2004 w ramach Festiwalu "Złoty Środek Poezji" (2005; edycja I). (I. Wojciech Giedrys ("Ścielenie i grzebanie"), II. Joanna Wajs ("Sprze...) szczegóły 
artykuł: Giedrys laureatem. Lampa 2005 nr 6 okł. (nota...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Pomosty [Wrocław] 2005 t. 10 s. 265 (not. o udziale Urszuli Kozioł w jury konkursu...) szczegóły 
671.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Złoty Środek Poezji" na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2005 w ramach Festiwalu "Złoty Środek Poezji" (2006; edycja II). (I. Mariusz Więcek ("Dar języków i inne przejęzyczenia"), II. Anna A. T...) szczegóły 
672.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Złoty Środek Poezji" na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2006 w ramach Festiwalu "Złoty Środek Poezji" (2007; edycja III). (I. Łukasz Jarosz ("Soma"), II. Ryszard Będkowski ("Gorzkie jezioro"), ...) szczegóły 
673.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Złoty Środek Poezji" na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2007 w ramach Festiwalu "Złoty Środek Poezji" (2008; edycja IV). (I: Jakub Przybyłowski ("Ballady i romanse"), II: Marcin Perkowski ("cz...) szczegóły 
artykuł: Marek Lobo Wojciechowski laureatem w Kutnie. Pegaz Lubuski 2008 nr 2 s. 19 (not....) szczegóły 
674.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Złoty Środek Poezji" na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2008 w ramach Festiwalu "Złoty Środek Poezji" (2009; edycja V). (I. Sławomir Elsner ("Antypody"), II. Izabela Kawczyńska ("Luna i pies....) szczegóły 
675.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Złoty Środek Poezji" na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2009 w ramach Festiwalu "Złoty Środek Poezji" (2010; edycja VI). (I. Dawid Majer ("Księga grawitacji"), II. Anna Wieser ("delta"), III. ...) szczegóły 
676.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Złoty Środek Poezji" na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2010 w ramach Festiwalu "Złoty Środek Poezji" (2011; edycja VII). (I. Agnieszka Gałązka ("lubię być w twoich ustach"), II. Izabela Fietki...) szczegóły 
677.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Złoty Środek Poezji" na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2011 w ramach Festiwalu "Złoty Środek Poezji" (2012; edycja VIII). (I. Karol Bajorowicz ("alteracje albo metabasis"), II. Ninette Nerval (...) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2012 nr 3 s. 146 (laureaci...) szczegóły 
678.konkurs: Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy (2000; edycja I). (do 30 XII 2000...) szczegóły 
artykuł: Odra 2000 nr 11 s. 138 (ogłoszenie...) szczegóły 
679.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Prozatorski na Debiut Książkowy w ramach XII Nadnyskich Spotkań Literackich (2003).  szczegóły 
artykuł: Magazyn Literacki Bulion 2003 nr 1 s. 46 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Regulamin Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konkursów Poetyckich, Prozatorskich i Publicystycznych z okazji XII Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu. Obrzeża 2003 nr 20 (2002/2003) s. 2  szczegóły 
680.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej w ramach Ogólnopolskich Konfrontacji Poetyckich Częstochowa-Kłobuck (1988; edycja X). (ogł. i wyniki 1988...) szczegóły 
artykuł: Nowy Medyk 1989 nr 5 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Okolice [Warszawa] 1989 nr 7/8 s. 144-148 (teksty nagr. i wyróżn....) szczegóły 
artykuł: Okolice [Warszawa] 1989 nr 7/8 s. 144 (wyniki...) szczegóły 
681.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej w ramach Ogólnopolskich Konfrontacji Poetyckich Częstochowa-Kłobuck (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Odnowiony Konkurs Poetycki. Gazeta Częstochowska 1989 nr 49 s. 4 (inf. o spotkaniu sygnatariuszy petycji do prezydenta Częstochowy w spr...) szczegóły 
artykuł: [Wawrzak Jerzy] (JW): Środowisko twórcze contra ZSMP. Gazeta Częstochowska 1989 nr 44 s. 5 (koment. listu do prezydenta Częstochowy sygnowanego przez przedst. śro...) szczegóły 
nawiązanie: Wachowski Andrzej: Gazeta Częstochowska 1989 nr 47 s. 4  szczegóły 
682.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej (2007; edycja XXXVIII). (nagroda główna "Złoty klucz": Ela Galoch; wyróżnienia I stopnia: Edyta...) szczegóły 
artykuł: XXXVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej w Świdwinie. Latarnia Morska 2008 nr 2 s. 9 (wyniki konkursu...) szczegóły 
683.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej (1992; edycja XXI).  szczegóły 
artykuł: Hale i Dziedziny 1992 nr 3 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wiersze o górach. Życie Warszawy 1992 nr 28 s. 9 (ogł....) szczegóły 
684.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej (1993; edycja XXII).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1993 nr 16 s. 13 (ogł....) szczegóły 
685.konkurs: Ogólnopolski Otwarty Konkurs Poetycki i Prozatorski w ramach IX Wałbrzyskich Ścieżek Literackich w Książu (1989). (1989; nagr.: K. Śliwka, W. Łuczko, E. Bednarczyk; wyróżn.: E. Borkows...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 18 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 22 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 26 s. 6 (wyniki...) szczegóły 
686.konkurs: Ogólnopolski Otwarty Konkurs Poetycki i Prozatorski w ramach X Wałbrzyskich Ścieżek Literackich w Książu (1990). (w dziale prozy nagr.: Olga Tokarczuk, Krzysztof Śliwka, Piotr Matuszki...) szczegóły 
artykuł: Że 1990 nr 7/8 s. 124 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Że 1990 nr 4/5 s. 99 (ogł....) szczegóły 
687.konkurs: Otwarty dramatopisarski konkurs na tekst komedii współczesnej (1997).  szczegóły 
artykuł: JK: Tarnów stolicą polskiego śmiechu. Życie 1997 nr 5 s. 7 (m. in. regulamin konkursu; not....) szczegóły 
688.konkurs: Otwarty Ogólnopolski Konkurs Poetycki o tematyce dowolnej w ramach VI Nadnyskich Spotkań Literackich (1997). (nagrody: Magdalena Białas, Joanna Rzeszotek, Krzysztof Fedorowicz, Mar...) szczegóły 
artykuł: Dylawerska E.: Uniesieni słów czarem. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 79-80 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkursy poetyckie i prozatorskie rozstrzygnięte. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 71 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Literackie zmagania. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 74 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury konkursów literackich. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 10-11 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Suchecka Maria: Płodozmian słowa. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 88-89 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Szałecki Marian: Konkursy literackie rozstrzygnięte. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 39-42 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Topos 1997 nr 4 s. 123 (ogłoszenie...) szczegóły 
689.konkurs: Otwarty Ogólnopolski Konkurs Poetycki o tematyce dowolnej w ramach VII Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu (1998). (nagr: Joanna Pałach; wyróżnienia: Marek Czuku, Anna Jaroszuk, Włodzimi...) szczegóły 
artykuł: Bednarek Stefan: Pokonkursowe refleksje. Obrzeża 1998 nr 3 s. 2 (omówienie tekstów nadesłanych na konkurs...) szczegóły 
artykuł: H.C.: Z okazji VII Nadnyskich Spotkań Literackich. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1999 s. 19 (laureaci; także skład jury...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury konkursów literackich ogłoszonych z okazji VII Nadnyskich Spotkań Literackich, odbytego we Wrocławiu w dniu 10 marca 1998 r. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1999 s. 12-13 (laureaci; także skład jury...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury konkursów literackich ogłoszonych z okazji VII Nadnyskich Spotkań Literackich odbytego we Wrocławiu w dniu 10 marca 1998. Obrzeża 1998 nr 3 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
690.konkurs: Otwarty Ogólnopolski Konkurs Poetycki o tematyce dowolnej w ramach XII Nadnyskich Spotkań Literackich (2003).  szczegóły 
artykuł: Magazyn Literacki Bulion 2003 nr 1 s. 46 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Regulamin Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konkursów Poetyckich, Prozatorskich i Publicystycznych z okazji XII Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu. Obrzeża 2003 nr 20 (2002/2003) s. 2  szczegóły 
691.konkurs: Otwarty Ogólnopolski Konkurs Prozatorski o tematyce dowolnej w ramach VI Nadnyskich Spotkań Literackich (1997). (nagrody: Tadeusz Mieszkowski, Szymon Mucha, Maciej Mikołajczyk; wyróżn...) szczegóły 
artykuł: Dylawerska E.: Uniesieni słów czarem. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 79-80 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkursy poetyckie i prozatorskie rozstrzygnięte. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 71 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Literackie zmagania. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 74 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury konkursów literackich. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 10-11 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Suchecka Maria: Płodozmian słowa. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 88-89 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Szałecki Marian: Konkursy literackie rozstrzygnięte. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 39-42 (wyniki konkursu...) szczegóły 
692.konkurs: Otwarty Ogólnopolski Konkurs Prozatorski o tematyce dowolnej w ramach XII Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu (2003).  szczegóły 
artykuł: Magazyn Literacki Bulion 2003 nr 1 s. 6 (ogłoszenie...) szczegóły 
693.konkurs: Otwarty Ogólnopolski Konkurs Prozatorski w ramach XI Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu (2002).  szczegóły 
artykuł: Regulamin Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konkursów Poetyckich, Prozatorskich i Publicystycznych z okazji XII Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu. Obrzeża 2003 nr 20 (2002/2003) s. 2  szczegóły 
694.konkurs: Otwarty Turniej Jednego Wiersza w ramach Festiwalu "Złoty Środek Poezji" (2007; edycja II). (I. Jakub Przybyłowski, II. Dariusz Adamowski, Robert Miniak, III. Mile...) szczegóły 
695.konkurs: Otwarty Turniej Jednego Wiersza w ramach Festiwalu "Złoty Środek Poezji" (2008; edycja III). (I. Anna Wieser, II. Aneta Kamińska, III. Olga Fliszewska; wyróżnienia:...) szczegóły 
696.konkurs: Otwarty Turniej Jednego Wiersza w ramach Festiwalu "Złoty Środek Poezji" (2009; edycja IV). (I. Michał Murowaniecki, II: Patryk Zimny, wyróżnienia: Magdalena Kucha...) szczegóły 
697.konkurs: Otwarty Turniej Jednego Wiersza w ramach Festiwalu "Złoty Środek Poezji" (2011; edycja VI). (I. Maciej Bieszczad, II: Dawid Jung, III: Kamila Pawluś; wyróżnienia: ...) szczegóły 
698.konkurs: Otwarty Turniej Jednego Wiersza w ramach Festiwalu "Złoty Środek Poezji" (2012; edycja VII). (I: Karolina Chyła, II: Krzysztof Kleszcz, Michał Maliński, III: Sławom...) szczegóły 
699.konkurs: Otwarty Turniej Jednego Wiersza w ramach "Literaturomanii" Dni Nagrody Literackiej "Gdynia" (2010). (laureaci: Maciej Kotłowski, Jakub Noga, Barbara Piórkowska, Patryk Zim...) szczegóły 
artykuł: Dodatek Literacki 2010 nr 6 s. 23 (laureaci...) szczegóły 
700.konkurs: "Piękno - Dobro - Uśmiech" - otwarty konkurs poetycki na wiersz dla dzieci (2003). (do 30 XII 2003; ogłoszenie wyników w marcu 2004 roku...) szczegóły 
artykuł: Akant 2003 nr 6 s. 37 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: (BART): Konkurs na wiersz. Trybuna 2003 nr 241 dod. s. 1 (nt. ogłoszenia konkursu...) szczegóły 
artykuł: Kołakowski Roman: Wielcy poeci - piszcie dla dzieci!. Poezja i Dziecko 2003 nr 2 s. 103-104 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Mimoza 2003 nr 2 s. 34 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Wielcy poeci - piszcie dla dzieci!. Wysokie Obcasy 2003 nr 45 s. 43 (ogł. konkursu...) szczegóły 
artykuł: Wielcy poeci - piszcie dla dzieci!. Zeszyty Poetyckie 2003 nr z XII s. 37-39 (ogłoszenie konkursu; zawiera wypowiedzi nt. konkursu aut.: AG, Magda N...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 24 X s. 11 (not.; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
701.konkurs: "Rzeki - Brzegi - Mosty" - Otwarty Międzynarodowy Konkurs Poetycki i Prozatorski w ramach XII Nadnyskich Spotkań Literackich (2003).  szczegóły 
artykuł: Magazyn Literacki Bulion 2003 nr 1 s. 46 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Regulamin Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konkursów Poetyckich, Prozatorskich i Publicystycznych z okazji XII Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu. Obrzeża 2003 nr 20 (2002/2003) s. 2  szczegóły 
702.konkurs: "Rzeki - Brzegi - Mosty" - Otwarty Międzynarodowy Konkurs Poetycki w ramach VI Nadnyskich Spotkań Literackich (1997). (nagroda główna: Szymon Mucha, (pseud. "Wełtawa"); wyróżnienia: Dariusz...) szczegóły 
artykuł: Konkursy poetyckie i prozatorskie rozstrzygnięte. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 71 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Literackie zmagania. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 74 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury konkursów literackich. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 10-11 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Suchecka Maria: Płodozmian słowa. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 88-89 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Szałecki Marian: Konkursy literackie rozstrzygnięte. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 39-42 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Topos 1997 nr 4 s. 123 (ogłoszenie...) szczegóły 
703.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Odra 1997 nr 11 s. 152 (ogłoszenie...) szczegóły 
704.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: SCRIPT PRO 2011. Film 2011 nr 1 s. 17 (ogłoszenie...) szczegóły 
705.konkurs: "Script Pro" - Konkurs Scenariuszowy (2011). (nagr.: Wiktor Kubica, Maksymilian Nowicki, Piotr Chrzan...) szczegóły 
artykuł: Nagrody Sctipt Pro. Magazyn Filmowy SFP 2011 nr 16 s. 54 (laureaci...) szczegóły 
sprostowanie: Poprawiamy się!. Magazyn Filmowy SFP 2011 nr 17 s. 53  szczegóły 
artykuł: Script Pro kontynuacją Hartley-Merrill. Magazyn Filmowy SFP 2011 nr 15 s. 53  szczegóły 
706.konkurs: "Script Pro" - Konkurs Scenariuszowy (2012). (termin zgłoszeń: 15 I 2012...) szczegóły 
artykuł: Script Pro 2012. Magazyn Filmowy SFP 2011 nr 18 s. 56 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Script Pro. Magazyn Filmowy SFP 2012 nr 22 s. 77 (ogłoszenie...) szczegóły 
707.konkurs: "Talia '99" - Ogólnopolski Konkurs Komediopisarski (1999; edycja II). (konkurs w ramach III Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii "Talia '99" w T...) szczegóły 
artykuł: [Trzeci] III Festiwal Komedii Talia '99. Didaskalia 1999 nr 29 s. 84 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
708.konkurs: Turniej Jednego Utworu o Głogowie w ramach I Głogowskich Konfrontacji Literackich (1995). (nagr.: Maciej Suszek, Dagmara Wrona, Andrzej Kniaziuk, Jan Jeż...) szczegóły 
artykuł: S.G.: Tym razem w Głogowie. Własnym głosem 1995 nr 27 s. 2  szczegóły 
709.konkurs: Turniej Jednego Utworu o Głogowie w ramach VII Głogowskich Konfrontacji Literackich (2001). (nagr.: Piotr Pasche, Arleta Eiben, Tadeusz Kolańczyk...) szczegóły 
artykuł: Soczyński Alfons: Poetycki Głogów. Akant 2001 nr 8 s. 27 (wyniki...) szczegóły 
710.konkurs: Turniej Jednego Utworu w ramach Warsztatów Literackich Śląskiego Okręgu Wojskowego w Biedrusku koło Poznania (1991). (nagr.:Tomasz Fellmann, Danuta Romała-Kaszewska, Sławomir Giziński...) szczegóły 
artykuł: Romała-Kaszewska Danuta: Warsztaty w Biedrusku. Własnym głosem 1991 nr 13 s. 2  szczegóły 
711.konkurs: Turniej Jednego Wiersza (1999). (nagr.: Agnieszka Stasiewicz, Anna Piżl, Katarzyna Wasiutyńska, Szymon ...) szczegóły 
artykuł: Fraza 1999 nr 1 s. 166-167, 185 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Ożóg Zenon: Młodzi poeci w Rzeszowie (VII Biesiada Poetycka). Fraza 1999 nr 1 s. 157-158 (wyniki...) szczegóły 
712.konkurs: Turniej Jednego Wiersza o nagrodę "Złotej Rybki" w ramach I Ogólnopolskich Interdyscyplinarnych Warsztatów Twórczych we Fromborku (1990). (nagr.: Mariusz Baryła; wyróżn.: Marcin Gulbiński, Alfred Kohn, Hieroni...) szczegóły 
artykuł: Szmurło Zbigniew T.: Warsztaty twórcze młodych w cieniu katedry. Słowo Powszechne 1990 nr 89 s. 1, 6 (wyniki...) szczegóły 
713.konkurs: Turniej Jednego Wiersza o tematyce erotycznej w ramach I Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu (1992). (nagr.: Ryszard Gruchawka, Anna Agnieszka Popiacka, Tadeusz Geniusz; wy...) szczegóły 
artykuł: (baca): Ryszard Gruchawka ze Starej Olesznej laureatem. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1997 s. 48 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Szałecki Marian: Pierwsze nadnyskie spotkania poetycko-literackie. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1997 s. 49-50 (m.in. wyniki...) szczegóły 
714.konkurs: Turniej Jednego Wiersza o tematyce erotycznej w ramach III Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu (1994). (nagr.: Dorota Koman...) szczegóły 
artykuł: Protokół. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1995 s. 8 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zgorzelecki Baedeker Literacki 1995 s. 20 (tekst nagrodzony...) szczegóły 
715.konkurs: Turniej Jednego Wiersza o tematyce erotycznej w ramach IV Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu (1995). (nagr.: Zbigniew Kieszek, Maria Suchecka, Dariusz Witkowski...) szczegóły 
artykuł: Protokół publiczności. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1996 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zgorzelecki Baedeker Literacki 1996 s. 34-36 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
716.konkurs: Turniej Jednego Wiersza o tematyce erotycznej w ramach V Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu (1996). (nagr.: Katarzyna Zielińska...) szczegóły 
artykuł: Nocny turniej poezji miłosnej. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1997 s. 12 (laureatka...) szczegóły 
artykuł: Ogólnopolskie Konkursy i Turnieje Poetycko-Prozatorskie z okazji VI Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu. Własnym głosem 1996 nr 31 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Zgorzelecki Baedeker Literacki 1997 s. 12 (wiersz nagrodzony...) szczegóły 
717.konkurs: Turniej Jednego Wiersza o tematyce erotycznej w ramach VI Nadnyskich Spotkań Literackich (1997). (nagr.: Joanna Pytel, Katarzyna Jarosz-Rabiej, Maria Potoczna, Marek Ko...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia komisji. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 12 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 13-19 (wiersze nagrodzone...) szczegóły 
718.konkurs: Turniej Jednego Wiersza o "Warszawską Nike" (1990).  szczegóły 
artykuł: (ast): Życie Warszawy 1990 277 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2011 t. 16 s. 208 (lista nominowanych książek...) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1990 nr 241 s. 7 (ogł....) szczegóły 
719.konkurs: Turniej Jednego Wiersza podczas Płockiego Dnia XXII Warszawskiej Jesieni Poezji (1993). (Lech Franczak, Danuta Rychlewska, Krzysztof Bieńkowski...) szczegóły 
artykuł: Biuletyn Literacki 1994 nr 6/7 (1993/1994) s. 27-28 (laureaci...) szczegóły 
720.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach Biesiady Literackiej "Pogranicze '90" w Białej Podlaskiej (1990). (nagr.: Krzysztof Kołtun, Ewa Koziara...) szczegóły 
artykuł: Kresy Literackie 1990 nr 2 s. 18 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2/3 s. 66-67 (teksty laureatów...) szczegóły 
721.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach I Ogólnopolskich Warsztatów Literackich im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno. (nagr.: Ireneusz Gregowski, Beata Kozakiewicz, Jacek Jaszczyk; wyróżn.:...) szczegóły 
artykuł: RAS: I Ogólnopolskie Warsztaty Literackie Pamięci Bruna. Akant 1998 nr 7 s. 18 (wyniki...) szczegóły 
722.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach II Inowrocławskich Spotkań Poetyckich (1996). (nagr.: Jadwiga Sułkowska-Mijal, Jolanta Kowalska, Tomasz J. Nowak; wyr...) szczegóły 
artykuł: Inowrocławskie Dni z Pegazem. Własnym głosem 1996 nr 31 s. 2 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
723.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach II seminarium literackiego sieradzkiego Klubu Pracy Twórczej w Kościerzynie (1989). (nagr.: M. Jankowski, J. Półgrabia, M. Pelizg; wyróżn.: M. Duszka, B. ...) szczegóły 
artykuł: Nad Wartą [Sieradz] 1989 nr 9 s. 8 (wyniki...) szczegóły 
724.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach III Karkonoskiego Pleneru Literackiego (1990). (nagr.: Edyta Świetlik, Jan Marczyński, Marian Szałecki...) szczegóły 
artykuł: Szałecki Marian: Radości i niepokoje. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1997 s. 59-60 (m.in. wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Zgorzelecki Baedeker Literacki 1997 s. 61 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
725.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach III Mysłowickiego Tygodnia Poezji w Mysłowicach (1988). (nagr.: E. Parma, P. Biela, D. Wiecha, P. Zaczkowski, Z.J. Derda, J. Go...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Zachodni 1989 nr 260 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Nowy Medyk 1989 nr 5 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Tak i nie 1989 nr 2 s. 13 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Wieczór 1989 nr 218 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wieczór 1989 nr 244 s. 4-5 (wyniki...) szczegóły 
726.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach IV Ogólnopolskich Warsztatów Literackich im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno w Rudniku (1999). (nagr.: Krystian Matuszewski...) szczegóły 
artykuł: Okolica Poetów 1999 nr 4 s. 40 (tekst laureata...) szczegóły 
727.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach IX Wałbrzyskich Ścieżek Literackich w Książu (1989). (nagr. i wyróżn.: M. Karwowski, D. Saul-Kawka, T. Wagilewicz, R. Gileta...) szczegóły 
artykuł: Okolice [Warszawa] 1989 nr 3 s. 128-130 ([nagr. i wyróżn. utw.]...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 26 s. 6 (nagrodzone utwory...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 26 s. 6 (laureaci...) szczegóły 
728.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach Jesiennych Dni Poezji "Ocalenie przez poezję" w Gołdapi (1993). (nagr.: Marek Krzysztof Sobczak, Wojciech Marek Darski, Mirosław Słapik...) szczegóły 
artykuł: Ocalenie przez Poezję 1993 r. 1 s. 2 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
729.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach Jesiennych Spotkań z Laureatami Nagrody Literackiej "Gdynia" (2009; edycja V). (laureaci: Maciej Kotłowski, Ewa Miłek, Paweł Baranowski...) szczegóły 
artykuł: V Turniej Jednego Wiersza. Spotkania Jesienne NLG 2009 r.. Dodatek Literacki 2010 nr 5 s. 23 (laureaci...) szczegóły 
730.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach Jesiennych Ścieżek Literackich w Jeleniej Górze (1989). (nagr.: K. Turkiewicz; wyróżn.: E. Śnieżkowska-Bielak...) szczegóły 
artykuł: Karkonosze 1989 nr 12 s. 54 (wyniki ...) szczegóły 
731.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń w Wenecji, woj. bydgoskie (1989). (nagr.: T. Felmann, D. Rusztyn, Z. Cichy...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Poznańska 1989 nr 263 s. 1-2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 20 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
732.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach Ogólnopolskiego pleneru fotografików, literatów, plastyków (2002). (nagr.: Eugenia Hołuj...) szczegóły 
artykuł: K.S.: Notki. Najprościej 2002 nr 3 s. 61 (laureatka...) szczegóły 
733.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach Ogólnopolskiej Biesiady Literackiej w Charzykowach (woj. bydgoskie) (1989). (nagr.: H. Dąbrowski, F. Nowakowski; wyróżn.: L. Jankowski, J. Jabłońs...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Wieczorny 1989 nr 94 s. 4-5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Kujawy 1989 nr 22 s. 6 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 12 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
734.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach Prezentacji Artystycznych Robotników (1990). (nagr.: Henryk Stelmaszyk...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1990 nr 6 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
735.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach seminarium literacko-plastycznego w Sieradzu (1989). (nagr.: M. Jankowski, C. Graczykowska, A. Andrych...) szczegóły 
artykuł: Nad Wartą [Sieradz] 1989 nr 26 s. 6  szczegóły 
736.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach V Międzywojewódzkich Warsztatów Literackich członków Robotniczego StowarzyszeniaTwórców Kultury z Wrocławia, Starachowic i Zielonej Góry w Kudowie-Zdroju (1989). (nagr.: R. Gruchawka, M. Kryńska; R. Nosek-Puławska, K. Rabiej, G. Sik...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 17 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
737.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach VI Ogólnopolskich Spotkań Literackich Nauczycieli w Niwkach, woj. opolskie (1989). (nagr.: A. Pierszkała, Z. Kętrzyński, G. Sajdok, A. Pałosz...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 38 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
738.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach warsztatów poetycko-muzycznych w Sosnach (woj. gorzowskie) (1988). (ogł. i wyniki 1988...) szczegóły 
artykuł: Bez przysłony 1989 nr 1 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
739.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach warsztatów twórczych Konińskiego Klubu Literackiego w Giewartowie (woj. konińskie) (1989). (nagr.: E. Galoch, M. Rosiak, P. Malinowski, K. Rosiak, B. Janiszewski,...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Koniński 1989 nr 2 s. 9 (druk nagrodzonych utworów...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Koniński 1989 nr 2 s. 9 (laureaci...) szczegóły 
740.konkurs: Turniej jednego wiersza w ramach Wrocławskiego Studium Literackiego (2001). (laureaci: Małgorzata Jurczak (17 I 2001), Jacek Bierut (28 II 2001), P...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Rok 2001. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 199-202, 204 (laureaci...) szczegóły 
741.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach X Ogólnopolskiej Biesiady Poetyckiej (2001). (nagr.: Dorota Kostrzewa, Anna Chomczyk, Katarzyna Magierska, Szymon Łu...) szczegóły 
artykuł: Fraza 2001 nr 1/2 s. 335-336 (teksty laureatów...) szczegóły 
artykuł: Ożóg Zenon: Słowa - prawda ukryta. Fraza 2001 nr 1/2 s. 333-334 (wyniki...) szczegóły 
742.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach X Wałbrzyskich Ścieżek Literackich w Książu (1990). (nagr.: Franciszek Kawka; wyróżn.: Roman Gileta...) szczegóły 
artykuł: Że 1990 nr 7/8 s. 124 (wyniki...) szczegóły 
743.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach XII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu (1989). (nagr.: Dagmara Zimna, Zbigniew Trzebniak, Wojciech Kądziela; wyróżn.: ...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Poznańska 1989 nr 263 s. 1-2 (wyniki...) szczegóły 
744.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach XII Wiosny Poetyckiej w Bolesławcu (1990). (nagr.: Marek Pieniążek...) szczegóły 
artykuł: Wiosna Poetycka w Bolesławcu. Własnym głosem 1990 nr 2/3 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
745.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach XIV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu (1991). (nagr.: Andrzej Jastrząb, Zbigniew Milewski, Zbigniew Lechowski...) szczegóły 
artykuł: Olszewski Tadeusz: Poezja i młodość. Słowo Powszechne 1992 nr 2 s. 4  szczegóły 
746.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach XIV Ogólnopolskich Konfrontacji Poetyckich w Częstochowie i Kłobucku (1988). (nagr.: K. Michalak; wyróżn.: M. Szułczyńska...) szczegóły 
artykuł: Nad Wartą [Częstochowa] 1989 nr 1 s. 12 (teksty nagr. i wyróżn....) szczegóły 
artykuł: Okolice [Warszawa] 1989 nr 7/8 s. 144 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Wieczór 1989 nr 244 s. 4-5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Wieczór 1989 nr 244 s. 4-5 (wyniki...) szczegóły 
747.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach XV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu (1992). (nagr.: Anna Koczorowska, Justyna Donajska, Paweł Kubiak...) szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1992 nr 274 s. 3 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1992 nr 17 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
748.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach XXI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu (1998). (m.in. nagr.: Klaudia Woroch...) szczegóły 
artykuł: Okolica Poetów 1999 nr 2 s. 29 (tekst nagrodzony...) szczegóły 
749.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach XXV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu (2002). (m.in. nagr.: Magdalena Graczyk, Remigiusz Skorwider...) szczegóły 
artykuł: (TS): Srebrny Listopad Poetycki w Poznaniu (13 XI - 16 XI 2002 r.). Literacka Polska 2002 nr 4 s. 9-10 (m.in. laureaci...) szczegóły 
750.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: III Inowrocławskie Spotkania Poetyckie. Goniec Kujawski 1997 nr 3 s. 24 (prezentacja wierszy wyróżnionych w turnieju...) szczegóły 
751.konkurs: Turniej Poetycki w ramach III Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycielskich Klubów Literackich (1990). (Karolina Turkiewicz-Suchanowska, Władysław Sztroch, Elżbieta Scisłowsk...) szczegóły 
artykuł: Opole 1990 nr 5/6 s. 24  szczegóły 
752.konkurs: "Wychowywać do wolności w prawdzie" - Konkurs Literacki i Plastyczny w ramach III Rybnickiego Przeglądu Piosenki i Poezji Religijnej i Patriotycznej w Rybniku (1989). (nagr.: K.J. Węgrzyn, E. Kordzińska, A. Widera, M.S. Hermaszewski; wyr...) szczegóły 
artykuł: Gość Niedzielny 1989 nr 2 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gość Niedzielny 1989 nr 17 s. 6 (wyniki...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
753.artykuł: J.R.K.: Tydzień Sztuk Odważnych. Rzeczpospolita 2001 nr 222 s. A10 (not....) szczegóły 
754.artykuł: Teatr 2001 nr 9 s. 73 (zapow....) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
755.impreza: "60 twórców na godzinę" - spotkanie z twórcami fantastyki (2002).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Anna: Gwiazdy na gwiazdkę. Nowa Fantastyka 2003 nr 2 s. 79 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: W grudniu: poznajmy się!. Nowa Fantastyka 2002 nr 12 s. 1 (zapowiedź...) szczegóły 
756.impreza: Akcja poetycko-muzyczna grupy poetów i muzyków (1988).  szczegóły 
artykuł: Tytuł [Poznań] 1989 nr 3 s. 22-27 (fotoreportaż; z komentarzem...) szczegóły 
757.impreza: "Ak(u)torzy czytają" - projekt popularyzujący współczesną polską literaturę.  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2005 nr z 21 I s. 3  szczegóły 
758.impreza: "Amerykanie w Krakowie" - Letnie Seminarium Poetyckie = Summer Poetry Seminar (2002).  szczegóły 
artykuł: Czernecka Aleksandra: Miasto poetów. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2002 nr 34 s. 17 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2002 nr 9 s. D2 (not....) szczegóły 
artykuł: Giełda. Przegląd 2002 nr 30 s. 9 (not....) szczegóły 
artykuł: Gorczyńska Renata: Kraków mówi wierszem. Przekrój 2002 nr 31 s. 33-35 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Heydel Magda: Każdy wiersz to cała kosmologia. Jak poeci amerykańscy czytają polską poezję współczesną. Kontrapunkt 2002 nr 1 s. 9 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Heydel Magda: Zeszyty Literackie 2002 nr 80 s. 156-157 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Illg Jerzy: Szczyt poetów. Wybitni poeci w Krakowie. Gazeta Wyborcza 2002 nr 167 s. 4 (wyw. ze współorganizatorem imprezy, rozm. Ryszard Kozik; z notami biog...) szczegóły 
artykuł: Kozik Ryszard: Amerykanie w Krakowie. Summer Poetry Seminar 17-24 lipca. Gazeta Wyborcza 2002 nr 160 s. 12 (art. zapow., z not. o amerykańskich poetach, którzy wezmą udział w sem...) szczegóły 
artykuł: Kraków poetów. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 1 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2002 nr 213 s. B (not....) szczegóły 
artykuł: KW, RK: Poeci w Krakowie. Gazeta Wyborcza 2002 nr 166 s. 10 (nota zapow....) szczegóły 
artykuł: Łanocha Dariusz: Kraków pełen poezji. Trybuna 2002 nr 167 s. 13 (artykuł ogólny...) szczegóły 
artykuł: Miłosz Czesław: Amerykanie w Krakowie. Kontrapunkt 2002 nr 1 s. 9 (koment....) szczegóły 
artykuł: Nowicka Justyna: Odkrywanie nowej planety. Rzeczpospolita 2002 nr 168 s. A1, A15 (sprawozdanie; m.in. nt. Czesława Miłosza...) szczegóły 
artykuł: Nowicka Justyna: To jest właśnie Kraków. Rzeczpospolita 2002 nr 169 s. A9 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: (pap): Seminarium poetyckie w Krakowie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 165 [właśc. 166] s. 5 (art. przed imprezą...) szczegóły 
artykuł: Piech Aneta: To powaga. Szczyt poetów w Krakowie. Gazeta Wyborcza 2002 nr 171 s. 13 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Poeci dla "Gazety". Gazeta Wyborcza 2002 nr 167 s. 4 (wypow. uczestników sympozjum: C.K. Williams, Bronisław Maj, Robert Has...) szczegóły 
artykuł: Szostkiewicz Adam: Miłość do Miłosza. Polityka 2002 nr 31 s. 56-57 (sprawozdanie; m.in. o obecności na spotkaniu: Jane Hirshfield, Ryszard...) szczegóły 
artykuł: TN: Poetycki szczyt szczytów. Przekrój 2002 nr 30 s. 9 (nota spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Zagajewski Adam: Szukanie powagi. Mówi Adam Zagajewski. Gazeta Wyborcza 2002 nr 169 s. 2 (wyw., rozm. Aneta Piech...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 81 s. 185 (not....) szczegóły 
artykuł: Żuliński Leszek: Czarne dziury [z tego cyklu:] Historio, sczeźnij!. Aneks Trybuny 2002 nr 213 s. H  szczegóły 
recenzja: Notes Wydawniczy 2002 nr 9 s. 78 (nota...) szczegóły 
artykuł: Sadecki Jerzy: W asyście poetów amerykańskich. Rzeczpospolita 2002 nr 159 s. A9 (sprawozdanie; m.in. dot. Adama Zagajewskiego...) szczegóły 
759.impreza: "Amerykanie w Krakowie" - Letnie Seminarium Poetyckie = Summer Poetry Seminar (2003).  szczegóły 
artykuł: Amerykanie w Krakowie wybrane spotkania. Gazeta Wyborcza 2003 nr 159 s. 10 (program...) szczegóły 
artykuł: Arno Anna: Amerykanie w Krakowie. Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 196-198 (z not. o aut., s. 218...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 8 s. D2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Hartwig Julia: Miejsce przy oknie [z tego cyklu:] Amerykanie w Krakowie. Więź 2003 nr 8/9 s. 168-170 (fel....) szczegóły 
artykuł: Jakubiak Katarzyna: Młodzi Amerykanie w Krakowie. Studium 2003 nr 3/4 s. 171-172 (dot. m.in. obecnych na seminarium poetów amerykańskich...) szczegóły 
artykuł: J.SAD.: Dialog dwóch poezji. Rzeczpospolita 2003 nr 158 s. A8 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 82 (not....) szczegóły 
artykuł: Mikos Marek: Heaney i Miłosz wiersz czytali. Gazeta Wyborcza 2003 nr 164 s. 10 (nt. uczestnictwa w krakowskim seminarium m.in.: Julia Hartwig, Seamus ...) szczegóły 
artykuł: Miłosz Czesław: Teraz Polska, Grecja, Szwecja. Gazeta Wyborcza 2003 nr 159 s. 10  szczegóły 
artykuł: MM: Przylecieli poeci. Gazeta Wyborcza 2003 nr 159 s. 11  szczegóły 
artykuł: Poezja na zjazd poetów. Gazeta Wyborcza 2003 nr 159 s. 10 (not. o tomikach wierszy Edwarda Hirscha i Seamusa Heaneya wydanych na ...) szczegóły 
artykuł: Sadecki Jerzy: Krakowskie święto poezji. Rzeczpospolita 2003 nr 161 s. A17 (sprawozdanie z pierwszych dni imprezy...) szczegóły 
artykuł: (stg): Wydarzenia. Poezja i Dziecko 2003 nr 3 s. 107 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Z miesiąca na miesiąc. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 262 (not....) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 18 VII s. 3 (nota sprawozdawcza; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
artykuł: Zagajewski Adam: Przyszli tłumacze. Gazeta Wyborcza 2003 nr 159 s. 11 (wyw. nt. spotkania poetów w Krakowie; rozm.: Joanna Gromek...) szczegóły 
760.impreza: "Amerykanie w Krakowie" - Letnie Seminarium Poetyckie = Summer Poetry Seminar (2004).  szczegóły 
artykuł: (rot), (pap): Poezja wobec kultury masowej. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 165 s. 4  szczegóły 
761.impreza: "Arracon" - Wędrowny Konwent Miłośników Fantastyki (1999).  szczegóły 
artykuł: Szczepaniak Grzegorz: Arracon '99. Nowa Fantastyka 1999 nr 7 s. 65 (sprawozdanie, fot. s. 64...) szczegóły 
artykuł: W.O.: Wilkołaki i menonici. Arracon '99 (Elbląg, 1-3 V). Gazeta Wyborcza 1999 102 s. 16 (spraw....) szczegóły 
762.impreza: "Arracon" - Wędrowny Konwent Miłośników Fantastyki (2001).  szczegóły 
artykuł: Arracon 2001. Fenix 2001 nr 3 s. 117 (zapowiedź...) szczegóły 
763.impreza: "Arracon" - Wędrowny Konwent Miłośników Fantastyki (2002).  szczegóły 
artykuł: Arracon 2002. Nowa Fantastyka 2002 nr 3 s. 79 (zapowiedź...) szczegóły 
764.impreza: "Ars Cameralis Silesiae Superioris" - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej (2003). (m.in. wydarzenia z dziedziny literatury...) szczegóły 
artykuł: Stokłosa Teresa: Śląskie wieczory. Trybuna 2003 nr 263 s. 13 (dot. m.in. wydarzeń związanych z literaturą w ramach festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 14 XI s. 3 (nota; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
765.impreza: Art Zine Show - festiwal poświęcony młodej "undergroundowej" literaturze (1995).  szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1995 nr 4 s. 15  szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1995 nr 7 [z VI/VII] s. 2-11  szczegóły 
artykuł: P.D.W.: Art Zine Show. Nowy Nurt 1995 nr 10 s. 2 (zapow. i program...) szczegóły 
artykuł: Stępkowska Maria: III Warszawski Art Zine Show. Krzywe Koło Literatury 1995 nr 7 [z VI/VII] s. 13-14  szczegóły 
artykuł: Tkaczyk Witold: Tęczowe odcienie kontrkultury. Arkusz 1995 nr 6 s. 7 (spraw....) szczegóły 
766.impreza: Art Zine Show (1994).  szczegóły 
artykuł: Drugi Warszawski Art Zine Show 20-21 maja 1994. Krzywe Koło Literatury 1994 nr 5 s. 6-7  szczegóły 
767.impreza: "Bachanalia Fantastyczne 2003" - Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (2003).  szczegóły 
artykuł: Bachanalia Fantastyczne 2003. Nowa Fantastyka 2003 nr 7 s. 12 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Puchar Bachusa. Nowa Fantastyka 2003 nr 11 s. 12 (not....) szczegóły 
768.impreza: "Bachanalia Fantastyczne 2011" - Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (2011).  szczegóły 
artykuł: XXV Bachanalia Fantastyczne. Czas Fantastyki 2011 nr 4 s. 40 (not. spraw....) szczegóły 
769.impreza: "Bachanalia Fantastyczne '92" - Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (1992).  szczegóły 
artykuł: Manikowska Katarzyna: Bachanalia Fantastyczne. Nowa Fantastyka 1993 nr 2 s. 65  szczegóły 
770.impreza: "Bachanalia Fantastyczne '94" - Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (1994).  szczegóły 
artykuł: Dębski Eugeniusz: Bachanalia Fantastyczne. Nowa Fantastyka 1994 nr 12 s. 65  szczegóły 
771.impreza: "Bachanalia Fantastyczne '95" - Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (1995).  szczegóły 
artykuł: Inglot Jacek: Bachanalia Fantastyczne '95. Nowa Fantastyka 1995 nr 12 s. 73  szczegóły 
artykuł: Kos Sławomir: Bachanalia Fantastyczne '95 - cd.. Nowa Fantastyka 1996 nr 3 s. 78 (list do redakcji...) szczegóły 
artykuł: Magiera Elżbieta, Wasak Bożena: Bachanalia Fantastyczne '95. Nowa Fantastyka 1995 nr 12 s. 73  szczegóły 
772.impreza: "Bachanalia Fantastyczne '96" - Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (1996).  szczegóły 
artykuł: Szałkowska Patrycja: Bachanalia '96. Nowa Fantastyka 1996 nr 12 s. 65 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Szczepańska Joanna: Nowa Fantastyka 1997 nr 4 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: Lewandowski Konrad T.: Nowa Fantastyka 1997 nr 7 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
773.impreza: "Bachanalia Fantastyczne '97" - Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (1997).  szczegóły 
artykuł: Zielińska Joanna: Bachanalia '97. Nowa Fantastyka 1998 nr 1 s. 63 (sprawozdanie...) szczegóły 
774.impreza: "Bachanalia Fantastyczne '98 czyli gospoda Pod Rozbrykanym Kucykiem" - Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (1998).  szczegóły 
artykuł: Oramus Marek: XIV Bachanalia Fantastyczne. Nowa Fantastyka 1998 nr 11 s. 73 (sprawozdanie; fotorep. s. 72...) szczegóły 
775.impreza: "Bachanalia Fantastyczne '99" - Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (1999).  szczegóły 
artykuł: Lewandowski Konrad T.: Bachanalia Fantastyczne '99 - kosmiczny szpital (Zapiski pacjenta). Nowa Fantastyka 1999 nr 10 s. 65 (sprawozdanie; felieton...) szczegóły 
776.impreza: "Back2" - festiwal poezji i teatr (2011).  szczegóły 
artykuł: Malcolm David: Każdy nosi w sobie jeden wiersz. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2011 nr 12 s. 13 (zapow. festiwalu w art....) szczegóły 
777.impreza: "Barbarzyńcy i nie" - cykl wieczorów autorskich (1996).  szczegóły 
artykuł: Żółtańska Alina: Książka i Czytelnik 1996 nr 2 s. 76 (nota, harmonogram spotkań...) szczegóły 
778.impreza: "Berlin, Warszawa, Moskwa - miasta przeklęte?" - spotkanie. (z udziałem pisarzy: Peter Schneider, Wiktor Jerofiejew...) szczegóły 
artykuł: Zawadzki Paweł: Berlin, Warszawa, Moskwa. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2003 nr 2 s. 17 (sprawozdanie...) szczegóły 
779.impreza: Biesiada Krajeńska (1999).  szczegóły 
artykuł: Gil-Śleboda Joanna: Biesiada Krajeńska. Pomerania 2000 nr 3 s. 62-63 (sprawozdanie...) szczegóły 
780.impreza: Biesiada Literacka.  szczegóły 
artykuł: Goniec Staszowsko-Świętokrzyski 2003 nr 3 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
781.impreza: Biesiada literacka.  szczegóły 
artykuł: Obrzeża 2003 nr 20 (2002/2003) s. 17 (not....) szczegóły 
782.impreza: Biesiada Literacka (2004).  szczegóły 
artykuł: Nadwisłocze 2004 nr 3 s. 39 (zaproszenie na imprezę...) szczegóły 
783.impreza: Biesiada Literacka "Baszta" '97 pod hasłem "Przemyśl w poezji jesienią" (1997).  szczegóły 
artykuł: Chruścicka Alicja: Przemyska "Baszta" '97. Własnym głosem 1998 nr 38 s. 10 (sprawozdanie...) szczegóły 
784.impreza: Biesiada Literacka Fundacji Literackiej im. Natalii Gall (1989).  szczegóły 
artykuł: Kamiński Bronisław: Trybuna Wałbrzyska 1989 32 3  szczegóły 
785.impreza: Biesiada Literacka Niewidomych Poetów (1996). (nagr.: Andrzej Bartyński, Maksymilian Bart-Kozłowski, Jola Kutyło; wyr...) szczegóły 
artykuł: Brudnicki Jan Z.: Dzieci Homera. Kultura Niepełnosprawnych 1997 nr 3 s. 7  szczegóły 
artykuł: Być razem 1997 nr 6 s. 7 (tekst laureatki...) szczegóły 
artykuł: Kultura Niepełnosprawnych 1997 nr 5 s. 6 (teksty laureatów...) szczegóły 
artykuł: Kultura Niepełnosprawnych 1997 nr 4 s. 7 (teksty laureatów...) szczegóły 
786.impreza: Biesiada literacka pod hasłem "Najnowszy literacki dorobek Kociewia" (2000).  szczegóły 
artykuł: Kuczkowski Krzysztof: Ożywienie pamięci. Kociewski Magazyn Regionalny 2000 nr 2 s. 35-36  szczegóły 
787.impreza: Biesiada literacka pod hasłem "Obraz Kociewia w literaturze Pomorza" (2003).  szczegóły 
artykuł: Zdarzyło się!. Naji Goche 2003 nr 4 s. 34 (m.in. not. nt. imprezy...) szczegóły 
788.impreza: Biesiada literacka pod hasłem "Wielcy nieznani twórcy Kociewia".  szczegóły 
artykuł: er-el: Wielcy nieznani twórcy Kociewia. Kociewski Magazyn Regionalny 1999 nr 3/4 s. 44-45 (omówienie...) szczegóły 
789.impreza: Biesiada Literacka "Pod Śnieżką" (1989).  szczegóły 
artykuł: Trybuna Opolska 1989 nr 62 s. 8  szczegóły 
790.impreza: Biesiada Literacka "Pod Śnieżką" (1997).  szczegóły 
artykuł: Suchecka Maria: Tomik i nagrody. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1998 s. 124 (sprawozdanie...) szczegóły 
791.impreza: Biesiada Literacka "Pod Śnieżką" (1999).  szczegóły 
artykuł: Grzegrzółka Krystyna: Biesiada pod Śnieżką. Obrzeża 1999 nr 7 s. 15 (omówienie...) szczegóły 
792.impreza: Biesiada Literacka "Pod Śnieżką" (2002).  szczegóły 
artykuł: Obrzeża 2003 nr 20 (2002/2003) s. 17 (not....) szczegóły 
793.impreza: Biesiada Literacka "Pod Śnieżką" (2003). (laureaci konkursu w ramach imprezy: Maria Nienartowicz, Marek Stępień,...) szczegóły 
artykuł: Rocznik Jeleniogórski 2004 t. 36 s. 261 (not., laureaci konkursu w ramach imprezy...) szczegóły 
794.impreza: Biesiada poetów i uczniów szkół średnich (2001).  szczegóły 
artykuł: Michnal Władysław: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2001 nr 1 s. 77-78 (nota...) szczegóły 
795.impreza: Biesiada Poetycka (1998).  szczegóły 
artykuł: Żuliński Leszek: Poezja czy ideologia?. Trybuna 1998 nr 31 s. 15  szczegóły 
796.impreza: Biesiada Poetycka poświęcona poezji Karola Wojtyły (2005).  szczegóły 
artykuł: EA: "On rozdał miłość...". Nadwisłocze 2005 nr 4 s. 47 (spraw.; z fot....) szczegóły 
797.impreza: Biesiada Poetycka Turek 2008.  szczegóły 
artykuł: Grzeszkiewicz Wanda: Biesiada Poetycka Turek 2008. Panorama Wielkopolskiej Kultury 2008 nr 46 s. 22  szczegóły 
798.impreza: Biesiada Poetycka Turek 2012.  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2012 nr 2 s. 168 (program...) szczegóły 
799.impreza: Biesiada Poetycka Turek (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Grzeszkiewicz Wanda: 10 lat biesiad poetyckich w Turku. Panorama Wielkopolskiej Kultury 2009 nr 3 s. 24 (podsumowanie 10-lecia imprezy...) szczegóły 
800.impreza: Biesiada z pisarzami Nadnotecia.  szczegóły 
artykuł: Biesiada z pisarzami Nadnotecia. Panorama Wielkopolskiej Kultury 2011 nr 3 s. 21 (sprawozdanie...) szczegóły 
801.impreza: Biesiady Literackie (1988).  szczegóły 
artykuł: Zaborski Zbigniew: Konin poetycki. Hejnał Mariacki 1989 nr 3 s. 14 (spraw....) szczegóły 
802.impreza: Bieszczadzkie Lato z Książką.  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2010 nr 3 s. 192 (not....) szczegóły 
803.impreza: "Bliżej Słowa" - warsztaty literackie.  szczegóły 
804.impreza: "Born in Translation" - Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Tłumacza (2011).  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2011 nr 4 s. 168 (not....) szczegóły 
805.impreza: Bronowicki Karnawał Literacki (2006).  szczegóły 
artykuł: Janczewski Józef: Przez człowieka do człowieka. III Bronowicki Karnawał Literacki. Dworzanin 2008 nr 8 s. 32-33 (m.in. nt. I edycji...) szczegóły 
806.impreza: Bronowicki Karnawał Literacki (2007).  szczegóły 
artykuł: Janczewski Józef: Przez człowieka do człowieka. III Bronowicki Karnawał Literacki. Dworzanin 2008 nr 8 s. 32-33 (m.in. dot. II edycji...) szczegóły 
807.impreza: Bronowicki Karnawał Literacki (2008).  szczegóły 
artykuł: Janczewski Józef: Przez człowieka do człowieka. III Bronowicki Karnawał Literacki. Dworzanin 2008 nr 8 s. 32-33  szczegóły 
808.impreza: "Chleb nadziei" - spotkania poetyckie (2006).  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Z sercem. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 28-29 (spraw....) szczegóły 
809.impreza: "Chleb nadziei" - spotkania poetyckie (2007).  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: W stronę dzieciństwa. Znad Wilii 2007 nr 2 s. 24-25 (spraw....) szczegóły 
810.impreza: "Chlewiska 2000" - Międzynarodowe Warsztaty Literackie (2000).  szczegóły 
artykuł: Kopeć Justyna A.: I Międzynarodowe Warsztaty Literackie "Chlewiska 2000". Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 236 (sprawozdanie...) szczegóły 
811.impreza: "Chlewiska 2001" - Międzynarodowe Warsztaty Literackie (2001).  szczegóły 
artykuł: Kopeć Justyna A.: II Międzynarodowe Warsztaty Literackie "Chlewiska 2001". Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 236-239 (sprawozdanie z imprezy; szerzej o odbywającym się w jej ramach Turniej...) szczegóły 
812.impreza: "Chlewiska 2001" - Powiatowe Warsztaty Literackie (2001). (warsztaty dla uczniów gimazjów...) szczegóły 
artykuł: Kopeć Justyna A.: Powiatowe Warsztaty Literackie "Chlewiska 2001". Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 240-241 (sprawozdanie...) szczegóły 
813.impreza: Ciechanowska Jesień Poetycka (1999).  szczegóły 
artykuł: Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 102 (nota spraw....) szczegóły 
814.impreza: Ciechanowska Jesień Poezji (1997).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 45 s. 2 (not....) szczegóły 
815.impreza: Ciechanowska Jesień Poezji (2000).  szczegóły 
artykuł: Stangrodzka Ewa: Ciechanowskie Jesienie Poezji. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2000 nr 2 s. 111-114 (relacja...) szczegóły 
816.impreza: Ciechanowska Jesień Poezji (2001).  szczegóły 
artykuł: Brudnicki Jan Zdzisław: Siądź pod mym listem. Radostowa 2001 nr 9/10 s. 6  szczegóły 
artykuł: Kaczorowska Teresa: Jesienie Poezji: Warszawska i Ciechanowska. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2001 nr 3 s. 153-155 (relacja...) szczegóły 
817.impreza: Ciechanowska Jesień Poezji (2002).  szczegóły 
artykuł: Kaczorowska Teresa: Poezja jest wieczna (Jesienie Poezji: Warszawska i Ciechanowska). Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2002 nr 4 s. 137-141 (relacja...) szczegóły 
818.impreza: Ciechanowska Jesień Poezji (2003).  szczegóły 
artykuł: Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2004 nr 6 s. 224 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Kaczorowska Teresa: Jesień poezji na Mazowszu. Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2004 nr 6 s. 214-218 (spraw....) szczegóły 
819.impreza: Ciechanowska Jesień Poezji (2006).  szczegóły 
artykuł: Brywczyński Lech: Ciechanów poetycki. Tygiel 2006 nr 4 s. 70-73 (spraw.; z fot....) szczegóły 
820.impreza: Ciechanowska Jesień Poezji (2012).  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Maciej, Mieczkowski Romuald: Na ziemi Zygmunta Krasińskiego. Znad Wilii 2012 nr 4 s. 22-23 (spraw....) szczegóły 
821.impreza: Conrad Festival - Festiwal Literacki im. Josepha Conrada (2009).  szczegóły 
artykuł: Film 2009 nr 11 s. 4 (not....) szczegóły 
artykuł: Malatyńska Maria: O przeszłości i przyszłości. Kraków 2009 nr 12 s. 63 (not....) szczegóły 
artykuł: Nowicka Justyna: ...w stronę Conrada. Kraków 2009 nr 12 s. 83 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2009 nr z 6 XI s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2009 nr 2 s. 130 (not....) szczegóły 
822.impreza: Conrad Festival - Festiwal Literacki im. Josepha Conrada (2011).  szczegóły 
artykuł: Film 2011 nr 11 s. 4 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Klementowska Izabela: Festiwal ludzi literatury. Przegląd Polski = Polish Review 2011 nr z XII s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna listopad - grudzień 2011. Kraków 2012 nr 1 s. 82 (not....) szczegóły 
823.impreza: Conrad Festival - Festiwal Literacki im. Josepha Conrada (2012).  szczegóły 
artykuł: Film 2012 nr 10 s. 4 (zapowiedź...) szczegóły 
824.impreza: Conrad Festival - Międzynarodowy Festiwal Literacki im. Josepha Conrada (2010). (motto festiwalu: "Inne światy, inne języki"; spotkania poetów, prozaik...) szczegóły 
artykuł: (msz): Święto literatury. Kraków 2010 nr 12 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2010 nr 4 s. 120 (not....) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2010 nr 4 s. 124 (not....) szczegóły 
825.impreza: Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe (1992).  szczegóły 
artykuł: (dj): II Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe. Prowincje Literackie 1993 nr 4 s. 16 (spraw....) szczegóły 
826.impreza: Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe (1996).  szczegóły 
artykuł: Podgajniak Genowefa: Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1998 z. 2/4 s. 216 (not....) szczegóły 
827.impreza: Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe (1999).  szczegóły 
artykuł: Niwiński Marek: Dlaczego więdnie czarnoleska róża?. Miesięcznik Prowincjonalny 1999 nr 7/8 s. 4-5 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Podgajniak Genowefa: Kronika z życia Radomskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1998-1999. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 2000 z. 3/4 s. 130 (not....) szczegóły 
828.impreza: Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe (2008).  szczegóły 
artykuł: Miesięcznik Prowincjonalny 2008 nr 4 s. 37 (not....) szczegóły 
829.impreza: Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe (2010).  szczegóły 
artykuł: Miesięcznik Prowincjonalny 2010 nr 4 s. 38 (not....) szczegóły 
830.impreza: Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe (2011).  szczegóły 
artykuł: Miesięcznik Prowincjonalny 2011 nr 4 s. 38 (not....) szczegóły 
831.impreza: Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe (2012).  szczegóły 
artykuł: Miesięcznik Prowincjonalny 2012 nr 4 s. 38 (not....) szczegóły 
832.impreza: Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Getman Michał: Spotkania pod lipą. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 161 s. 4 (omów.; nota...) szczegóły 
833.impreza: Czarny Rynek Użytecznej Wiedzy i Niewiedzy. "O wiedzy niewidzialnej, nieznanej i upiornej" (8 X 2005). (dyrektorka artystyczna (i pomysłodawczyni): Hannah Hurtzig...) szczegóły 
artykuł: Lampa 2005 nr 10 s. 54-55 (program wydarzenia...) szczegóły 
834.impreza: "Czekon" - Częstochowski Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (edycja I; 2003).  szczegóły 
artykuł: (SB): Czekon 2004. Aleje 3 2004 nr 46 s. 7 (zapowiedź wydarzenia...) szczegóły 
835.impreza: "Cztery Pory Książki" - festiwal.  szczegóły 
artykuł: Dzierżanowski Andrzej Maria: Pomosty [Wrocław] 2007 t. 12 s. 201 (przebieg...) szczegóły 
836.impreza: "Cztery Pory Książki" - festiwal (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2009 t. 14 s. 276 (not. o przeniesieniu jednego z działów festiwalu - Festiwalu Kryminału...) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2010 nr 2 s. 187 (not. o zawieszeniu...) szczegóły 
837.impreza: "Cztery Pory Książki - Pora Poezji" - festiwal (2005).  szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna - 15 styczeń 2005 - 19 luty 2005. Kraków 2005 nr 3 s. 71 (not. ...) szczegóły 
838.impreza: "Cztery Pory Książki - Pora Poezji" - festiwal (2007).  szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna luty - marzec 2007. Kraków 2007 nr 4 s. 74 (not....) szczegóły 
839.impreza: "Cztery Pory Książki - Pora Poezji" - festiwal (2008).  szczegóły 
artykuł: (KLK): Pora poezji 2008. Kraków 2008 nr 6 s. 69 (spraw....) szczegóły 
840.impreza: "Cztery Pory Książki - Pora Poezji" - festiwal (2009).  szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna luty - marzec 2009. Kraków 2009 nr 4 s. 76-77 (not....) szczegóły 
841.impreza: "Cztery Pory Książki - Pora Poezji" - festiwal (2009).  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2009 nr 3 s. 167 (not....) szczegóły 
842.impreza: "Cztery Pory Książki - Pora Prozy" - festiwal (2005).  szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna - jesień 2005. Kraków 2005 nr 11 s. 74 (not....) szczegóły 
843.impreza: "Cztery Pory Książki - Pora Prozy" - festiwal (2008).  szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna wrzesień - październik 2008. Kraków 2008 nr 10/11 s. 97 (not....) szczegóły 
844.impreza: "Czy można nauczyć się pisarstwa?" - spotkanie dyskusyjne (2002).  szczegóły 
artykuł: (js): Nie musisz - nie pisz!. Nowa Fantastyka 2002 nr 3 s. 79 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: W styczniu: King i Kubrick!. Nowa Fantastyka 2002 nr 1 s. 1 (zapowiedź...) szczegóły 
845.impreza: "Dekada Młodych" - ogólnopolskie forum literackie (1996).  szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 1996 nr 2 s. 66 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1996 nr 116 s. 15 (not. zapow....) szczegóły 
artykuł: Kociuba Grzegorz: Dekada Młodych. Fraza 1996 nr 13 s. 264-265  szczegóły 
846.impreza: Diecezjalne Spotkania Twórców Kultury (2003).  szczegóły 
artykuł: K. S.: Notki. Najprościej 2003 nr 3 s. 60 (not. nt. pisarek uczestniczącyc w imprezie...) szczegóły 
847.impreza: Dni Frankofonii (2002).  szczegóły 
artykuł: Czyżewska Magdalena: Dni Frankofonii w Toruniu. Głos Uczelni [Toruń] 2002 nr 4 s. 27 (sprawozdanie; nota...) szczegóły 
848.impreza: "Dni Gutenberga" - impreza.  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2011 nr 4 s. 174 (program...) szczegóły 
849.impreza: Dni Książki i Ziemi (2002).  szczegóły 
artykuł: Kronika za 2002 r.. Bibliotekarz Lubelski 2002 r. 45 s. 91 (not. sprawozdawcza; m.in. nt. spotkania z Wandą Chotomską; oprac. Jerz...) szczegóły 
850.impreza: Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej (1988).  szczegóły 
artykuł: Pomerania 1989 nr 2 s. 42  szczegóły 
851.impreza: Dni Kultury Kresowej (2005).  szczegóły 
artykuł: Umański Zbigniew: IV Legnickie Dni Kultury Kresowej. Semper Fidelis 2005 nr 2 s. 38-41 (spraw....) szczegóły 
852.impreza: Dni Kultury Kresowej (2009).  szczegóły 
artykuł: Samborski Tadeusz: Kresowa siła ducha. Znad Wilii 2009 nr 4 s. 110 (spraw. z przebiegu imprezy z udziałem literatów, obszernie nt. spotkań...) szczegóły 
853.impreza: Dni Kultury Kresowej (2011).  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Jubileuszowe Legnickie Dni Kultury Kresowej. Znad Wilii 2011 nr 4 s. 8-9 (spraw....) szczegóły 
854.impreza: Dni Kultury Kresów (2004). (w programie, m.in.: występy teatralne, spotkania poetyckie...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Cracovia Leopolis 2005 nr 1 s. 44 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Podmostko Jadwiga: "Pierwiastek z minus jeden" (V Dni Kultury Kresów w Warszawie i Pułtusku). Kurier Wileński 2004 nr 194 s. 2 (nota o programie imprezy...) szczegóły 
855.impreza: Dni Literatury.  szczegóły 
artykuł: Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 2002 t. 16 s. 325 (not....) szczegóły 
856.impreza: Dni Literatury Współczesnej (1995).  szczegóły 
artykuł: (MK): Okruchy literackie. Głos Ludu 1995 nr 129 s. 3 (not....) szczegóły 
857.impreza: Dni Polskiej Literatury Współczesnej (1988). ( ...) szczegóły 
artykuł: Mystkowska-Leszczyńska Alicja: Upowszechnienie polskiej literatury współczesnej w warszawskim przedsiębiorstwie Dom Książki. Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 1 s. 4 (spraw. z przebiegu w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Pol'sha 1989 nr 1 s. 33 (spraw. z imprez w Krakowie...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 3 s. 2-3 (spraw. z przebiegu imprezy na Dolnym Śląsku...) szczegóły 
artykuł: Sławińska Wanda: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 1 s. 3, 6-7 (spraw. z imprez na terenie całego kraju...) szczegóły 
artykuł: W kręgu książki 1989 nr 12 s. 110 (spraw....) szczegóły 
858.impreza: Dni Polskiej Literatury Współczesnej (1989).  szczegóły 
artykuł: (kara) : Głos Ludu 1989 nr 113 s. 7 (spraw. z imprez w Bielsku-Białej, 14-30 IX...) szczegóły 
artykuł: Legendź Magdalena: Kronika [Bielsko-Biała] 1989 nr 39 s. 7 (spraw. z imprez w Bielsku-Białej, 14-30 IX...) szczegóły 
artykuł: Opole 1989 nr 11 s. 22 (spraw. z imprez w Opolu, 11-18 IX 1989...) szczegóły 
artykuł: Pisarze z całego kraju na Kielecczyźnie (III Dni Polskiej Literatury Współczesnej). Echo Dnia 1989 nr 173 s. 1, 3 (zapowiedź i program imprez w Kielcach, 7-8 IX 1989...) szczegóły 
artykuł: [Wiącek Tadeusz] (wt): Echo Dnia 1989 nr 176 s. 2 (omów. imprezy w Kielcach, 7-8 IX 1989...) szczegóły 
859.impreza: Dni Polskiej Literatury Współczesnej (1996).  szczegóły 
artykuł: Trzy laury. Śląsk 1996 nr 12 s. 77 (nota spraw. i lista laureatów...) szczegóły 
860.impreza: Dolnośląskie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami.  szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2009 t. 14 s. 279 (not....) szczegóły 
861.impreza: Dolnośląskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami.  szczegóły 
artykuł: (AnT) : Z książką na walizkach. Książka i Czytelnik 2004 nr 2 s. 32 (spraw....) szczegóły 
862.impreza: "Druskienniki 2002" - Ogólnopolski Plener ZNP [Związku Nauczycielstwa Polskiego] Fotografików, Literatów i Plastyków (2002).  szczegóły 
artykuł: Kantarska-Koper Regina: Druskienniki 2003. Najprościej 2003 nr 3 s. 4-5 (m.in. nt. imprezy...) szczegóły 
863.impreza: "Druskienniki 2003" - Ogólnopolski Plener ZNP [Związku Nauczycielstwa Polskiego] Fotografików, Literatów i Plastyków (2003).  szczegóły 
artykuł: K. S.: Notki. Najprościej 2003 nr 3 s. 58 (not....) szczegóły 
artykuł: Kantarska-Koper Regina: Druskiennickie impresje. Najprościej 2003 nr 3 s. 12-13 (podsumowanie...) szczegóły 
artykuł: Kantarska-Koper Regina: Druskienniki 2003. Najprościej 2003 nr 3 s. 4-5 (program...) szczegóły 
artykuł: Uczestnicy pleneru. Najprościej 2003 nr 3 s. 5 (m.in. lista literatów biorących udział w imprezie...) szczegóły 
864.impreza: Dyskusja na temat przełomu w literaturze polskiej w 1989 (1998).  szczegóły 
artykuł: Nowak Marcin: Co z przełomem?. Gazeta Wyborcza 1998 nr 21 s. 15 (spraw....) szczegóły 
865.impreza: "Dziecinada czy język pierwszy?" - spotkanie dyskusyjne dot. fantastyki dla dzieci (2002).  szczegóły 
artykuł: (js): Literatura inicjacyjna. Nowa Fantastyka 2002 nr 9 s. 76 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: W czerwcu: fantastyka dla dzieci. Nowa Fantastyka 2002 nr 6 s. 1 (zapowiedź...) szczegóły 
866.impreza: Dzień i Noc Poetów - spotkanie.  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2010 nr 3 s. 203 (not....) szczegóły 
867.impreza: "Dzień z fantastyką" - spotkanie twórców i miłośników literatury fantastycznonaukowej i fantasy (1999).  szczegóły 
artykuł: Kluge Agata: Poznań kontratakuje. Nowa Fantastyka 1999 nr 5 s. 73 (sprawozdanie, fotoreportaż s. 72...) szczegóły 
868.impreza: Dzierżoniowskie Dni Literatury (1989).  szczegóły 
artykuł: (bień): Słowo Polskie 1989 nr 240 s. 5 (nota zapow....) szczegóły 
artykuł: Górnicki Gerard: W Dzierżoniowie dzisiaj.. Życie Literackie 1989 nr 46 s. 4 (omów....) szczegóły 
869.impreza: Dzierżoniowskie Dni Literatury (1990).  szczegóły 
artykuł: Książka i Czytelnik 1990 nr 3/4 s. 57 (not....) szczegóły 
870.impreza: [Dziesięć plus jeden] "10 + 1. W obliczu jutra" - spotkanie intelektualistów Polski i Europy.  szczegóły 
artykuł: Cirlić Dorota Jovanka: Tygiel narodów. Gazeta Wyborcza 2002 nr 20 s. 12  szczegóły 
871.impreza: "Dzyndzołki Fulkontakt 2001" - festiwal poetycki (2001).  szczegóły 
artykuł: Motawicki Grzegorz: Dzyndzołki - fulkontaktowanie poezji. Warmia i Mazury [Kultura, społeczeństwo, region] 2002 nr 8/9 (2001/2002) s. 60-61 (sprawozdanie; z fot. i not. o występujących na festiwalu poetach na s....) szczegóły 
872.impreza: "Dzyndzołki Fulkontakt 2002" - festiwal poetycki (2002).  szczegóły 
artykuł: Portret 2002 nr 14 s. [145]-[150] (fotorelacja z festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Silva rerum. Portret 2002 nr 14 s. [154] (nota...) szczegóły 
873.impreza: "Ekologiczne wizje przyszłości" - seminarium (1996).  szczegóły 
artykuł: Zielińska Joanna: Seminarium Katowice '96 czyli 'niebezpieczne wizje'. Sfinks 1996 nr 3 s. 54-55 (sprawozdanie...) szczegóły 
874.impreza: "Europalia 2001 Polska" - festiwal promujący kulturę i sztukę polską w kontekście starań o przyjęcie do Unii Europejskiej (2002).  szczegóły 
artykuł: Bernat Anna: Europalia 2001. O tak, Polska jest Europejką. Życie 2002 nr 6 s. 13 (sprawozdanie z festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Boruszkowska Agnieszka: Zaproszenie do Belgii. Życie 2001 nr 136 s. 10 (zapowiedź wydarzeń literackich, teatralnych i filmowych organizowanych...) szczegóły 
artykuł: Chełminiak Wiesław: Wydarzenia - Polska. Wprost 2002 nr 5 s. 98 (nt. pokazu wystawy, będącej częścią festiwalu, w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Caffe Wydarzenia. Książki 2002 nr 2 s. 17-18 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Europalia 2001 Polska. Gazeta Petersburska 2001 nr 10 s. 14 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Europalia 2001. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 260 s. 8 (nota...) szczegóły 
artykuł: Europalia 2001. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 236 s. 1, 8 (omów. programu...) szczegóły 
artykuł: Europalia. Aneks Trybuny 2002 nr 185 s. B (nota o zakończeniu imprezy...) szczegóły 
artykuł: G.S.: Kantor przed królową. Rzeczpospolita 2002 nr 21 s. A10 (dot. wystawy prac Tadeusza Kantora w ramach "Europaliów"; sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kantor w Brukseli. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 5 [właśc. 4] s. 8 (nota o wystawie prac Tadeusza Kantora, przygotowanej przez Muzeum Naro...) szczegóły 
artykuł: k.h.: Europalia 2001 Polska zakończone. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 15 s. 4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: k.h.: Kantor w Brukseli. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 302 s. 4 (omów. wystawy pośw. Tadeuszowi Kantorowi, przygotowanej przez Muzeum N...) szczegóły 
artykuł: MAMI: Europalia 2001. Gazeta Wyborcza 2001 nr 194 s. 10 (nota zapow....) szczegóły 
artykuł: Marczyński Jacek: To, co najważniejsze. Rzeczpospolita 2002 nr 5 s. A8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Miecznicka Magdalena: Mickiewicz na Europaliach. Wielka Improwizacja Seweryna. Gazeta Wyborcza 2001 nr 276 s. 17 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: PD: Europalia 2001 podsumowanie. Biblioteka Analiz 2002 nr 2 s. 17 (nota...) szczegóły 
artykuł: Piekarski Jan Wojciech: Słabość do kultury. Trybuna 2002 nr 8 s. 14 (wywiad z ambasadorem Polski w Brukseli nt. imprezy; rozm. Michał Tyliń...) szczegóły 
artykuł: PM: "Europalia 2001". Nasz Dziennik 2001 nr 229 s. 12 (nota o programie w przeddzień rozpoczęcia festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Reicher Ewa: Adam Mickiewicz śladami... Antoniego Libery (Po Europaliach). Książki 2002 nr 1 s. 20  szczegóły 
artykuł: Safuta Jacek: Zwabić na Dziady. Polityka 2001 nr 41 s. 44-43 (m.in. nt. polskich spektakli prezentowanych na festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Semer Bohdan: Wizytówka Polski. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2001 nr 52 s. 8 (omów....) szczegóły 
artykuł: Sobecki Władysław: Od "Przedwiośnia" do "Irreligii". Aneks Trybuny 2002 nr 184 s. A, D (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Stankiewicz-Podhorecka Temida: Postscriptum do "Europaliów". Nasz Dziennik 2001 nr 229 s. 12 (nt. kwalifikacji polskich przedstawień teatralnych na festiwal...) szczegóły 
artykuł: Szwarcman Dorota: Wydarzenie - świat. Wprost 2002 nr 3 s. 100 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wilk Sandra: Co robić, by się dobrze pokazać za granicą. Życie 2001 nr 7 s. 10 (zapowiedź festiwalu...) szczegóły 
artykuł: (WOS): Dobry bilans zamknięcia (Festiwal "Europalia 2001"). Trybuna 2002 nr 7 s. 14  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 78 s. 207 (lista pisarzy reprezentujących Polską na festiwalu...) szczegóły 
875.impreza: Europejski Miesiąc Kultury (1992).  szczegóły 
artykuł: A.O.: Na wielkiej scenie Krakowa. Katolik 1992 nr 26 s. 14 (spraw....) szczegóły 
artykuł: A.O.: Na wielkiej scenie Krakowa. Katolik 1992 nr 26 s. 14 (spraw....) szczegóły 
artykuł: (ast): Miesiąc Kultury pod Wawelem. Życie Warszawy 1992 nr 115 s. 7 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Bachmiński Krzysztof, Siciński Andrzej: Welcome to the Cultural Capital. The Warsaw Voice 1992 nr 25 s. K5 (program wydarzeń kulturalnych...) szczegóły 
artykuł: Baltyn Hanna: Wszystko było tak dobrze i tak się wszystko popsuło.... Teatr 1992 nr 10 s. 28-30 (omów. Tygodnia Witkacowskiego zorg. w ramach Europejskiego Miesiąca Ku...) szczegóły 
artykuł: Biernacka Edyta: Witkacy - portret zwielokrotniony (przez innych) czyli notatki z Tygodnia Witkacego - Kraków - 15-21 czerwca 1992. Dekada Literacka 1992 nr 15/16 s. 14-15 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Chamczyk Dorota: Berlińsko-krakowskie transformacje i kreatury. Teatr 1992 nr 10 s. 26-27 (dot. występów Teatru Kreatur Andrzeja Worona z Berlina i Teatru Transf...) szczegóły 
artykuł: Domański Adam: Cracow hosts festivities. The Warsaw Voice 1992 nr 22 s. 13 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: European Cultural Month. The Warsaw Voice 1992 nr 25 s. K5 (program wydarzeń kulturalnych...) szczegóły 
artykuł: Europejski Miesiąc Kultury (Wielcy w Krakowie, czerwiec '92). Tygodnik Solidarność 1992 nr 28 s. 16-17 ([m.in. wypow. ludzi teatru:] Peter Brook, Jerzy Grzegorzewski, Andrzej...) szczegóły 
artykuł: Europejski Miesiąc Kultury. Teatr 1992 nr 4/5 s. 61-62 (program...) szczegóły 
artykuł: Garbicz Adam: Mazursky, Schatzberg i inni. Teatr 1992 nr 10 s. 22-23 (nt. przeglądu filmów o tematyce żydowskiej...) szczegóły 
artykuł: Guczalska Beata: Dramat jako powtórzenie. Teatr 1992 nr 10 s. 38 (nt. "Amfitriona" Heinricha von Kleista w reż Klausa Michaela Gruebera...) szczegóły 
artykuł: Jędrzejczyk Olgierd: Maraton pod Wawelem. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 28 s. 10  szczegóły 
artykuł: J.R.K.: Europejski salon w Krakowie (Alfabet wspomnień 1992). Rzeczpospolita 1992 nr 306 s. 4  szczegóły 
artykuł: Kajdański Jarosław: 30 dni w środku Europy. Tygodnik Solidarność 1992 nr 27 s. 17 (omów....) szczegóły 
artykuł: Lisowski Andrzej: Europejski Miesiąc Kultury. Odra 1992 nr 11 s. 104-106 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Majcherek Janusz: Tygiel. Teatr 1992 nr 10 s. 13-14 (szerzej nt. udziału w festiwalu Petera Brooka i Krystiana Lupy...) szczegóły 
artykuł: Mamcarz Tomasz: Krakowski czerwiec. Goniec Teatralny 1992 nr 21 s. 1, 3  szczegóły 
artykuł: Niziołek Grzegorz: Tryptyk narastający. Teatr 1992 nr 10 s. 31-32 (omów. prezentowanych w ramach Mięsiąca Kultury Europejskiej spektakli ...) szczegóły 
artykuł: Opalski Józef, Purchla Jacek: All roads lead to Kraków. The Warsaw Voice 1992 nr 25 s. K5 (program wydarzeń kulturalnych...) szczegóły 
artykuł: Opalski Józef: Chyba się udało. Teatr 1992 nr 10 s. 41-42 (wyw. z org. festiwalu; rozm. Andrzej Wanat; z karyk. J. Opalskiego, ry...) szczegóły 
artykuł: Opalski Józef, Purchla Jacek: Europejski Miesiąc Kultury. Międzynarodowe Centrum Kultury 1992 [r. 1] (1991/1992) s. 45-47  szczegóły 
artykuł: Opalski Józef: Konferencja - ptaków?. Teatr 1992 nr 10 s. 17 (nt. spektaklu: "Konferencja ptaków" Jean-Claude Carriere'a w reż. Marc...) szczegóły 
artykuł: Opalski Józef: Kultura czy igrzyska. Rozmowa z Józefem Opalskim - dyrektorem artystycznym Europejskiego Miesiąca Kultury w Krakowie. Gazeta Wyborcza 1992 nr 141 s. 9 (wyw., rozm. Joanna Boniecka...) szczegóły 
artykuł: Ostałowska Lidia: Święto Kopców. Gazeta Wyborcza 1992 nr 138 s. 12-13  szczegóły 
artykuł: Poskuta Diana: Teatr - Schulz. Dekada Literacka 1992 nr 15/16 s. 15 (spraw. z przeglądu spektakli teatralnych inspirowanych prozą Brunona S...) szczegóły 
artykuł: Przystaś Jan: W Krakowie czyli w Europie. Suplement 1992 nr 18 s. 19  szczegóły 
artykuł: Purchla Jacek: Europejski Miesiąc Kultury. Czerwiec 1992. Międzynarodowe Centrum Kultury 1993 r. 2 (1992/1993) s. 39-54  szczegóły 
artykuł: (RD): Europejski Miesiąc Kultury (W Krakowie). Słowo Powszechne 1992 nr 85 s. 3 (not. o rozpoczęciu...) szczegóły 
artykuł: (RD): Wielkie wydarzenia artystyczne (Europejski Miesiąc Kultury w Krakowie). Słowo Powszechne 1992 nr 110 s. 8  szczegóły 
artykuł: Ruda Małgorzata: Nie chcę iść do Europy. Europejski Miesiąc Kultury. Dekada Literacka 1992 nr 17 s. 10-11  szczegóły 
artykuł: Szostkiewicz Adam: Europa pod Wawelem. Życie Warszawy 1992 nr 127 s. 8 (art. przed imprezą...) szczegóły 
artykuł: Szwarcman Dorota: Kraków znów stolicą. Od 31 maja - 230 imprez Europejskiego Miesiąca Kultury. Gazeta Wyborcza 1992 nr 126 s. 9  szczegóły 
artykuł: Woźniakowska Anna: Europejski Miesiąc Kultury. Ruch Muzyczny 1992 nr 3 s. 1  szczegóły 
artykuł: Zielińska Maryla: Kraków lubi jubileusze. Goniec Teatralny 1992 nr 16/17 s. 2  szczegóły 
artykuł: (Z.Z.): Europejski Miesiąc Kultury. Słowo Powszechne 1992 nr 19 z 8/10 V s. 6 (zapow. i program...) szczegóły 
876.impreza: "Europejski Poeta Wolności" - Międzynarodowy Festiwal Literatury (2012; edycja II).  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2012 nr 2 s. 163 (omówienie...) szczegóły 
877.impreza: "Fale poezji"- festiwal (2006). (międzynarodowe spotanie poetów...) szczegóły 
artykuł: Chadanowicz Andrej: Wiza do Kastalii = Visum fuer Kastalien. Secesja 2006 nr 3 s. 94-97 (refleksje uczestnika; tekst w jęz. polskim i niemieckim...) szczegóły 
878.impreza: Fantastyczny Atak Lublina - Falkon (2000).  szczegóły 
artykuł: Bronhard Marcin: Falkon 2001. Nowa Fantastyka 2002 nr 3 s. 79 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Fantastyczny Atak Lublina - Falkon pod hasłem Samhain. Fenix 2000 nr 11 s. 72 (zapowiedź...) szczegóły 
879.impreza: Fantastyczny Atak Lublina - Falkon (2001).  szczegóły 
880.impreza: Fantastyczny Atak Lublina - Falkon (2002).  szczegóły 
artykuł: Badowski Krzysztof: Falkon 2002. Nowa Fantastyka 2003 nr 1 s. 65 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Falkon 2002. Nowa Fantastyka 2002 nr 11 s. 80 (zapowiedź...) szczegóły 
881.impreza: Festiwa Literackie Zebrane.  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2012 nr 4 s. 185 (program...) szczegóły 
882.impreza: Festiwal Fantastyki (1999).  szczegóły 
artykuł: Obarski Mirek: VI Festiwal Fantastyki. Nowa Fantastyka 1999 nr 9 s. 65 (sprawozdanie, fotoreprtaż s. 64...) szczegóły 
883.impreza: Festiwal Fantastyki (2000).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 23 VI s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Wolańska Anna: VII Festiwal Fantastyki. Nowa Fantastyka 2000 nr 9 s. 65 (fotorep. s. 64...) szczegóły 
884.impreza: Festiwal Fantastyki (2001).  szczegóły 
artykuł: Kara Ewa: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 22 VI s. 3 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Ostryńska Marzena: Festiwal Fantastyki. Nowa Fantastyka 2001 nr 9 s. 78 (spraw., fotorep. s. 63...) szczegóły 
artykuł: [Ósmy] VIII Festiwal Fantastyki. Sfinks 2002 nr 2 s. 97 (fotorep....) szczegóły 
artykuł: [Siódmy] VII [!] Festiwal Fantastyki. Science Fiction 2001 nr 4 s. 84 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Warmia i Mazury [Kultura, społeczeństwo, region] 2001 nr 6 s. 8 (nota...) szczegóły 
artykuł: WO: SFinks dla Jacka Dukaja. Fantastyka w Nidzicy. Gazeta Wyborcza 2001 nr 141 s. 13 (nota spraw....) szczegóły 
885.impreza: Festiwal Fantastyki (2002).  szczegóły 
artykuł: [Dziewiąty] IX Festiwal Fantastyki. Sfinks 2002 nr 2 s. 97 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Festiwal. Sfinks 2002 nr 4 s. 105 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Festiwal. Sfinks 2002 nr 5 s. 109 (zapow....) szczegóły 
artykuł: (KŻ): [Dziewiąty] IX Festiwal Fantastyki (13-16 czerwca 2002 roku). Sfinks 2002 nr 7/8 s. 152-155 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Ostryńska Marzena: Festiwal Fantastyki. Nowa Fantastyka 2002 nr 10 s. 79 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 21 VI s. 3 (m.in. not. nt. przebiegu festiwalu; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
886.impreza: Festiwal Fantastyki (2003).  szczegóły 
artykuł: Festiwal Fantastyki. Nowa Fantastyka 2003 nr 4 s. 79 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Łukaszewski Tomasz: [Dziesiąty] X Festiwal Fantastyki. Sfinks 2003 nr 3 s. 111 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Ostryńska Marzena: [Dziesiąty] X Festiwal Fantastyki. Nowa Fantastyka 2003 nr 9 s. 11 (sprawozdanie...) szczegóły 
887.impreza: Festiwal Fantastyki (2004).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2004 nr z 25 VI s. 3 (not....) szczegóły 
888.impreza: Festiwal Fantastyki (2006).  szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2006 nr z 30 VI s. 3 (m.in. nota nt. festiwalu...) szczegóły 
889.impreza: Festiwal Fantastyki (2007).  szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2007 nr z 29 VI s. 3 (m.in. nota nt. festiwalu...) szczegóły 
890.impreza: Festiwal Fantastyki (2011).  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2011 nr 3 s. 154 (not....) szczegóły 
891.impreza: Festiwal Fantastyki [kontynuacja imprezy: Poligon V2 - Zlot Verbowników] (1998).  szczegóły 
artykuł: Mizerski Sławomir: Męskie fantazje. Polityka 1998 nr 26 s. 84-88 (sprawozdanie...) szczegóły 
polemika: Oramus Marek: "Męskie fantazje". Polityka 1998 nr 28 s. 67 (list do redakcji...) szczegóły 
artykuł: Oramus Marek: V Festiwal Fantastyki. Nowa Fantastyka 1998 nr 9 s. 65 (sprawozdanie; fotorep. s. 64...) szczegóły 
artykuł: Orliński Wojciech: Duch w zamku. Zakończył się V Festiwal Fantastyki w Nidzicy. Gazeta Wyborcza 1998 nr 122 s. 2 (spraw....) szczegóły 
892.impreza: Festiwal Fantastyki (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Sedeńko Wojtek: Urodziłem się w Nidzicy. Czas Fantastyki 2011 nr 2 s. 40-44 (wyw. z organizatorem festiwalu; rozm. Maciej Parowski; z fot....) szczegóły 
893.impreza: Festiwal Instalacji Lirycznych (2008).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2008 nr z 22 VIII s. 3 (not....) szczegóły 
894.impreza: Festiwal Kryminału (2004).  szczegóły 
artykuł: (Ł): Kryminalny Kraków. Biblioteka Analiz 2004 nr 25 s. 8 (not....) szczegóły 
895.impreza: Festiwal Kryminału (2005).  szczegóły 
artykuł: Arte 2005 nr 3 s. 5 (program festiwalu...) szczegóły 
896.impreza: Festiwal Kryminału (2006). ([festiwal odbył się w ramach Festiwalu Cztery Pory Książki]...) szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna październik - listopad 2006. Kraków 2006 nr 12 s. 75 (not....) szczegóły 
897.impreza: Festiwal Kryminału (2012).  szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2012 t. 17 s. 200-201 (przebieg...) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2012 nr 4 s. 190 (program...) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2012 nr 4 s. 183 (not....) szczegóły 
898.impreza: Festiwal Książki (2012).  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2012 nr 2 s. 167 (not.; program...) szczegóły 
899.impreza: Festiwal Kulturalny "Polityki" - Paszporty do Europy.  szczegóły 
artykuł: Festiwal Kulturalny "Polityki". Paszporty do Europy. Polityka 2003 nr 1 s. 67, nr 2 s. 52-53, nr 3 s. 23, nr 4, s. 57, nr 5, s. 23 (kalendarz imprezy...) szczegóły 
artykuł: JAW: Kamerą i piórem. Polityka 2003 nr 5 s. 19 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: JAW: Nowa wrażliwość. Polityka 2003 nr 4 s. 19 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Kino i wiolonczela. Polityka 2003 nr 6 s. 18 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Paszportowe ostatki. Polityka 2003 nr 7 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pietrasik Zdzisław: Festiwal Dekady. Polityka 2003 nr 2 s. 16-17 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Sarzyński Piotr: Paszporty do Europy. Polityka 2003 nr 8 s. 58-62 (sprawozdanie...) szczegóły 
900.impreza: Festiwal Kultury Kresowej (2007). (m.in. spotkania poetyckie...) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Mrągowo - bezkresne Kresy, krajobraz polskiej duszy. Kurier Wileński 2007 nr 156 s. 1, 8-9 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Spotkania literackie i poetyckie Kresowiaków. Kurier Wileński 2007 nr 161 s. 8 (spraw.; z fot....) szczegóły 
901.impreza: Festiwal Kultury Kresowej (2008). (m.in. spotkania poetyckie...) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Przytulisko Kresowiaków nad Czosem. Kurier Wileński 2008 nr 150 s. 1, 6 (art. przed imprezą...) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Spotkania poetyckie w Mrągowie. Kurier Wileński 2008 nr 166 s. 5 (spraw.; z fot.; z tekstami wierszy poetów z Kresów...) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Tylko na kresówce o Polsce mówi się z taką pasją, jak nigdzie indziej. Kurier Wileński 2008 nr 156 s. 1, 8-9 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Podmostko Jadwiga: Festiwal w Mrągowie - był, jest i będzie. Kurier Wileński 2010 nr 150 s. 8-9 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Podmostko Jadwiga: Kresy jadą do Mrągowa. Kurier Wileński 2010 nr 142 s. 6 (art. przed imprezą...) szczegóły 
902.impreza: Festiwal Kultury Kresowej (2010). (m.in. spotkania poetyckie...) szczegóły 
903.impreza: Festiwal Kultury Kresowej (2012). (m.in. spotkania poetyckie...) szczegóły 
artykuł: Markiewicz Teresa: 18. Festiwal Kultury Kresowej. Kurier Wileński 2012 nr 158 s. 6-7 (spraw.; z fot....) szczegóły 
904.impreza: Festiwal Kultury Niepopularnej (2004). (wieczory literackie, filmowe, sesje popularnonaukowe...) szczegóły 
artykuł: Zapart Mateusz: Odarci z... kultury. I Festiwal Kultury Zabrze 4-7 listopada 2004 r.. Pomysł 2005 nr 1 (7) s. 61 (spraw....) szczegóły 
905.impreza: Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego (2010).  szczegóły 
906.impreza: Festiwal Literacki "Polifonia".  szczegóły 
artykuł: Październik festiwali. Lampa 2006 nr 10 s. 74 (zapowiedź...) szczegóły 
907.impreza: Festiwal Literacki "Rzeczywistość" (2003).  szczegóły 
artykuł: Dunin-Wąsowicz Paweł, Sobolewska Justyna: Ryczywistość. Przekrój 2003 nr 48 s. 74-75 (art. przed imprezą...) szczegóły 
artykuł: Jadczak Szymon: Wylansowani. Gazeta Wyborcza 2003 nr 279 s. 15 (nota...) szczegóły 
908.impreza: Festiwal literacki "Świata Książki" (1996).  szczegóły 
artykuł: G.R.: "Świat Książki" w Toruniu. Rzeczpospolita 1996 nr 56 s. 29 (sprawozdanie z przebiegu; not....) szczegóły 
artykuł: K.M.: Lekcje z pisarzem (Festiwal literacki "Świata Książki" w Toruniu). Rzeczpospolita 1996 nr 54 s. 25 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Maria Nurowska za katedrą (Zakończyły się literackie spotkania "Świata Książki"). Rzeczpospolita 1996 nr 59 s. 30 (podsumowanie...) szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Monopol na normalność (Literacki Toruń). Rzeczpospolita 1996 nr 58 s. 28 (sprawozdanie z przebiegu...) szczegóły 
artykuł: Rakowicz Grażyna: Skłonić do rozmyślań. Rzeczpospolita 1996 nr 55 s. 27 (sprawozdanie z przebiegu...) szczegóły 
artykuł: Są autorzy, nie ma czytelników (Po spotkaniach literackich "Świata Książki"). Plus Minus 1996 nr 11 s. 19 (refleksje po zakończeniu...) szczegóły 
909.impreza: Festiwal LiteratRURY (2006).  szczegóły 
artykuł: Dzierżanowski Andrzej Maria: Pomosty [Wrocław] 2006 t. 11 s. 204  szczegóły 
910.impreza: Festiwal "Literatura wobec nowej rzeczywistości" (2004). ((m.in. sesje naukowe z udziałem Marty Wyki, Przemysława Czaplińskiego,...) szczegóły 
artykuł: (N): Literatura wobec nowej rzeczywistości. Biblioteka Analiz 2004 nr 12 s. 30 (not. spraw....) szczegóły 
911.impreza: Festiwal Literatury Niezależnej Małopolska (2012).  szczegóły 
artykuł: Nihil Novi 2012 nr 26 s. 14 (not....) szczegóły 
912.impreza: Festiwal Literatury Popularnej POPLIT w ramach Festiwalu Cztery Pory Książki (2005).  szczegóły 
artykuł: Orbitowski Łukasz: Poplit w dziwnym mieście. Kraków 2005 nr 6/7 s. 116  szczegóły 
913.impreza: Festiwal Literatury Popularnej POPLIT w ramach Festiwalu Cztery Pory Książki (2006).  szczegóły 
artykuł: Poplit. Notes Biblioteczny 2006 nr 1 s. 79 (nota nt. spotkań autorskich w Krakowie z udziałem autorek i ilustrator...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2006 nr z 21 IV s. 3 (m.in. nota nt. festiwalu...) szczegóły 
914.impreza: Festiwal Literatury Popularnej POPLIT w ramach Festiwalu Cztery Pory Książki (2007).  szczegóły 
artykuł: Dzierżanowski Andrzej Maria: Pomosty [Wrocław] 2007 t. 12 s. 202 (przebieg...) szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna luty - marzec 2007. Kraków 2007 nr 4 s. 75 (not....) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2007 nr z 23 III s. 3 (m.in. nota nt. festiwalu...) szczegóły 
915.impreza: Festiwal Literatury Popularnej POPLIT w ramach Festiwalu Cztery Pory Książki (2008).  szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2008 t. 13 s. 219-220 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2008 nr z 25 IV s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2008 nr 2 s. 142 (not....) szczegóły 
916.impreza: Festiwal Literatury Popularnej POPLIT w ramach Festiwalu Cztery Pory Książki (2009).  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2009 nr 3 s. 167 (not....) szczegóły 
917.impreza: Festiwal Łódź Dialogu Czterech Kultur - interdyscyplinarny festiwal kultury niemieckiej, żydowskiej, polskiej i rosyjskiej [poprzednio: Festiwal Czterech Kultur] (2011).  szczegóły 
artykuł: Film 2011 nr 9 s. 4 (zapowiedź...) szczegóły 
918.impreza: Festiwal Łódź Dialogu Czterech Kultur - interdyscyplinarny festiwal kultury niemieckiej, żydowskiej, polskiej i rosyjskiej [poprzednio: Festiwal Czterech Kultur] (2012).  szczegóły 
artykuł: Film 2012 nr 9 s. 4 (zapowiedź...) szczegóły 
919.impreza: Festiwal Miasto Poezji. Lubelskie Spotkania Poetyckie (2010).  szczegóły 
artykuł: Kamińska Aneta, Przybyłowski Kuba: Lublin Miasto Poezji. Lampa 2010 nr 6 s. 6-8 (relacje; z fot....) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2010 nr 3 s. 201 (program...) szczegóły 
920.impreza: Festiwal Miasto Poezji. Lubelskie Spotkania Poetyckie (2012).  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2012 nr 3 s. 147 (program...) szczegóły 
921.impreza: Festiwal Młodej Literatury.  szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2012 t. 17 s. 200 (not....) szczegóły 
922.impreza: Festiwal Opowieści Świata (2004).  szczegóły 
artykuł: Festiwal Opowieści Świata. Przekrój 2004 nr 37 s. 81 (nota zapow....) szczegóły 
923.impreza: Festiwal Pierwszej Powieści - First Novel Festival (2005).  szczegóły 
artykuł: Drotkiewicz Agnieszka: Budapeszt pisarzy (z pamiętnika dla dziewcząt). Lampa 2005 nr 5 s. 92-93 (relacja z wydarzenia, z fot....) szczegóły 
924.impreza: Festiwal Poetycki.  szczegóły 
artykuł: Dzierżanowski Andrzej Maria: Pomosty [Wrocław] 2007 t. 12 s. 203 (przebieg...) szczegóły 
925.impreza: Festiwal Poezji.  szczegóły 
artykuł: Kuczkowski Krzysztof: Rilke, Herbert, Miłosz... Festiwal Poezji Sopot 2001. Topos 2002 nr 1/2 s. 7 (sprawozdanie; z notą o autorze, s. 212...) szczegóły 
artykuł: Topos 2001 nr 4/5 s. 4 (not.; program...) szczegóły 
926.impreza: Festiwal Poezji (2003).  szczegóły 
artykuł: Festwal Poezji Sopot 2003. Topos 2003 nr 6 s. 4-5 (kalendarz imprezy...) szczegóły 
artykuł: (ZW): Festiwal wierszy. Trybuna 2003 nr 283 dod. s. 2 (art. z okazji rozpoczęcia festiwalu...) szczegóły 
927.impreza: Festiwal Poezji Słowiańskiej (2008).  szczegóły 
artykuł: J.P.: Pierwszy Festiwal Poezji Słowiańskiej. Kurier Wileński 2008 nr 202 s. 14 (nota przed imprezą...) szczegóły 
928.impreza: Festiwal Poezji Słowiańskiej (2010).  szczegóły 
artykuł: Markiewicz Teresa: Odbył się III Festiwal Poezji Słowiańskiej w Warszawie. Kurier Wileński 2010 nr 216 s. 10-11 (spraw.; z fot....) szczegóły 
929.impreza: Festiwal Poezji Słowiańskiej (2012).  szczegóły 
artykuł: Kwartał wydarzeń. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 3 s. 67-75 (m.in. nt. festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Podmostko Jadwiga: Wileńskie poetki na V Festiwalu Poezji Słowiańskiej w Warszawie. Kurier Wileński 2012 nr 236 s. 7 (spraw.; z fot....) szczegóły 
930.impreza: Festiwal Polskiej Kultury Kresowej (1995). ( ...) szczegóły 
artykuł: Cracovia Leopolis 1996 nr 1 s. 37 (nota...) szczegóły 
931.impreza: Festiwal Polskiej Kultury Kresowej (1996). (w programie m.in. spotkania poetyckie ...) szczegóły 
artykuł: JCK: II Festiwal Kultury Kresowej. Myśl Polska o Kresach 1996 nr 3 s. II (not. o spotkaniu komitetu organizacyjnego; Warszawa, 19 II 1996...) szczegóły 
artykuł: Korowajczyk Władysław: Semper fidelis (II Festiwal Polskiej Kultury Kresowej). Myśl Polska o Kresach 1996 nr 9 s. I-II (spraw....) szczegóły 
932.impreza: Festiwal Polskiej Kultury Kresowej (1999).  szczegóły 
933.impreza: Festiwal Polskiej Kultury Kresowej (2000). (w programie m.in. spotkania poetyckie ...) szczegóły 
artykuł: Masalska Irena: Poetycko w Mrągowie. Gazeta Lwowska 2000 nr 13 s. 5 (omówienie...) szczegóły 
934.impreza: Festiwal Polskiej Kultury Kresowej (2002). ( ...) szczegóły 
artykuł: (MT): Korowód artystów. Trybuna 2002 nr 184 s. 13 (artykuł przed festiwalem...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 16 VIII s. 3 (m.in. not. nt. przebiegu festiwalu; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
935.impreza: Festiwal Polskiej Kultury Kresowej (2003). (m.in. spotkania literackie ...) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Serca dzielona po połowie. Kurier Wileński 2003 nr 157 s. 1, 8-9 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 15 VIII s. 3 (not.; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
936.impreza: Festiwal Polskiej Kultury Kresowej (2004). (m.in. spotkania literackie ...) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Świeży powiew powitania (Na X Festiwal do Mrągowa przybyli starzy bywalcy). Kurier Wileński 2004 nr 146 s. 1, 2  szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Tu się nie zapomina o celach wzniosłych (W Mrągowie stworzono małą ojczyznę dla kresowiaków). Kurier Wileński 2004 nr 150 [właśc. 151] s. 1, 8-9 (spraw.; z fot....) szczegóły 
937.impreza: Festiwal Polskiej Kultury Kresowej (2005).  szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: "Mickiewicz wyjechał przed chwilą..." (Na XI Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie - wielopokoleniowe trwanie w polskości). Kurier Wileński 2005 nr 160 s. 1, 8-9 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Poświęcony Mickiewiczom i filomatom (Zmiany organizacyjne w Festiwalu Kultury Kresowej Mrągowo 2005). Kurier Wileński 2005 nr 51 s. 3 (art. przed imprezą...) szczegóły 
938.impreza: Festiwal Polskiej Kultury Kresowej (2006).  szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: "Hej, sokoły" znów nad Czosem. Kurier Wileński 2006 nr 145 s. 1, 3 (art. przed imprezą...) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: "Witajcie w naszym kresowym domu!" (XII Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie). Kurier Wileński 2006 nr 152 s. 1, 8-9 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Rudnicki Sławomir: Człowiek tu się odświeża (Mrągowskie spotkania poetyckie 2006). Kurier Wileński 2006 nr 159 s. 6 (spraw.; z fot.; z tekstami wierszy poetów z Kresów...) szczegóły 
939.impreza: Festiwal Polskiej Kultury Kresowej (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Jubileusz polskością zrodzony (To już dziesiąte spotkanie kresowe). Kurier Wileński 2004 nr 144 s. 1, 5-8 (z fot....) szczegóły 
940.impreza: Festiwal Puls Literatury.  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2011 nr 1 s. 170 (przebie i program...) szczegóły 
941.impreza: Festiwal Puls Literatury.  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2008 nr z 19 XII s. 3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2009 nr 1 s. 114 (not....) szczegóły 
942.impreza: Festiwal Uczniowskiej Poezji Amatorskiej pośw. Michałowi Wołosewiczowi (2004).  szczegóły 
artykuł: Kutysz Lilia: O wdzięczności i sumieniu... (I Solecznicki Festiwal Uczniowskiej Poezji Amatorskiej pośw. Michałowi Wołosewiczowi). Kurier Wileński 2004 nr 111 s. 6 (spraw.; z fot....) szczegóły 
943.impreza: Festiwal "Złoty Środek Poezji" - festiwal (2005; edycja I).  szczegóły 
944.impreza: Festiwal "Złoty Środek Poezji" - festiwal (2006; edycja II).  szczegóły 
artykuł: Kasprzak Michał: Środkowy palec poezji (o II Festiwalu Złoty Środek Poezji, Kutno 2006). Wakat 2006 nr 1 s. [34-37] (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Środkowy palec poezji (o II Festiwalu Złoty Środek Poezji, Kutno 2006). Wakat 2006 nr 1 s. [42-50] (sprawozdanie...) szczegóły 
945.impreza: Festiwal "Złoty Środek Poezji" - festiwal (2007; edycja III).  szczegóły 
946.impreza: Festiwal "Złoty Środek Poezji" - festiwal (2008; edycja IV).  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2008 nr 3 s. 169 (program...) szczegóły 
książka: Poezja i nic. Spotkania Poetyckie. IV Festiwal "Złoty Środek Poezji". 2008  szczegóły 
947.impreza: Festiwal "Złoty Środek Poezji" - festiwal (2009; edycja V).  szczegóły 
948.impreza: Festiwal "Złoty Środek Poezji" - festiwal (2010; edycja VI).  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2010 nr 3 s. 200 (not....) szczegóły 
książka: Język, ucho i oko. Korespondencje poezji. Szósty Festiwal Złoty Środek Poezji w Kutnie. [Antologia, wiersz]. 2010  szczegóły 
949.impreza: Festiwal "Złoty Środek Poezji" - festiwal (2011; edycja VII).  szczegóły 
książka: Przez granice - trwałość i zmiana w poezji. VII Festiwal "Złoty Środek Poezji". [Antologia, wiersz]. 2011  szczegóły 
950.impreza: Festiwal "Złoty Środek Poezji" - festiwal (2012; edycja VIII).  szczegóły 
951.impreza: Forum Autorów (1997). (forum autorów sztuk dla dzieci i młodzieży, wzięli też udział zaprosze...) szczegóły 
artykuł: ks: Kronika. Scena 1997 nr 1 s. 6 (sprawozdanie...) szczegóły 
952.impreza: Forum kobiet piszących (1996).  szczegóły 
artykuł: Lubina-Cipińska Danuta: Sabat literatek. Śląsk 1997 nr 1 s. 86 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Szymborskiej brakuje fantazji ("Babski comber" poetek, pisarek i krytyczek literatury). Trybuna 1996 nr 272 s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
953.impreza: Forum Książki (1995).  szczegóły 
artykuł: I Toruński Festiwal Książki. Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 4 s. 159 (nota...) szczegóły 
954.impreza: Forum Kultury Dolnośląskiej (2000).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 197 (nota spraw....) szczegóły 
955.impreza: Forum Kultury Dolnośląskiej (2002).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kornika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 207 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
956.impreza: Forum Stowarzyszenia Else Lasker-Schueler (2003). (z udziałem pisarzy, m.in.: Stefan Chwin, Matthias Kneip, Klaus Rohlede...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 244-245 (noty sprawozdawcze; m.in. o spotkaniach z udziałem pisarzy...) szczegóły 
artykuł: R.B.: Pierwszy raz w Polsce. Rzeczpospolita 2003 nr 240 s. A9 (zapowiedź...) szczegóły 
957.impreza: "Freedniówka z cegłą" - impreza.  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2008 nr 3 s. 172-173  szczegóły 
958.impreza: Gdańskie Dni Poezji (2008).  szczegóły 
artykuł: Gdańskie Dni Poezji. Uniwersytecka 2008 nr 6 s. 4-5 (nota...) szczegóły 
959.impreza: Gdańskie Spotkania Literackie (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Rogowicz Tadeusz: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Mecenat artystyczny. Gdański Rocznik Kulturalny 1990 t. 13 s. 162-185 (wspomnienie edycji spotkań z 1965 i 1968 r....) szczegóły 
960.impreza: Gdańskie Spotkania Literacko-Wydawnicze "Literacki Dominik" (2009).  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2009 nr 3 s. 165 (not....) szczegóły 
961.impreza: Gdańskie Spotkania z Twórczością Robotników (1990).  szczegóły 
artykuł: Rafalik Kazimierz: Udane spotkania w Gdańsku. Własnym głosem 1991 nr 8 s. 2  szczegóły 
962.impreza: Gdańskie Spotkania z Twórczością Robotników (1994).  szczegóły 
artykuł: Bochniak Edward: GRSTK "Ster" - tak trzymać!. Własnym głosem 1994 nr 23 s. 2  szczegóły 
963.impreza: Gdańskie Spotkania z Twórczością Robotników (1996).  szczegóły 
artykuł: Sylwestrzak Krystyna: VI Gdańskie Spotkania z Twórczością Robotników. Własnym głosem 1996 nr 32 s. 10 (sprawozdanie...) szczegóły 
964.impreza: Gdyńskie Biesiady Literackie (2003).  szczegóły 
artykuł: Notes Wydawniczy 2003 nr 2 s. 74 (not....) szczegóły 
965.impreza: "Gdzie wschód, gdzie zachód? Rola i przyszłość regionów literackich" - polsko-niemieckie spotkanie pisarzy.  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Pomosty [Wrocław] 2005 t. 10 s. 264 (not....) szczegóły 
966.impreza: "Genius loci - genius saeculi?" - sesja literacka poświęcona problemom znaczenia miejsca i regionu w literaturze, w ramach Legnickich Spotkań z Ludźmi Książki (1997).  szczegóły 
artykuł: Książka i Czytelnik 1997 nr 1/2 s. 62 (nota spraw....) szczegóły 
967.impreza: Głogowskie Konfrontacje Literackie (1995).  szczegóły 
artykuł: S.G.: Tym razem w Głogowie. Własnym głosem 1995 nr 27 s. 2  szczegóły 
968.impreza: Głogowskie Konfrontacje Literackie (1996).  szczegóły 
artykuł: Głogowskie Konfrontacje Literackie. Mit 1996 nr 10 s. 3 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Górawski Stefan: Błądzenie w cieniu metafor (II Głogowskie Konfrontacje Literackie). Mit 1996 nr 11 s. 10-11 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Górawski Stefan: "W cieniu metafor"... (II Głogowskie Konfrontacje Literackie). Własnym głosem 1996 nr 32 s. 12 (sprawozdanie...) szczegóły 
969.impreza: Głogowskie Konfrontacje Literackie (1998).  szczegóły 
artykuł: Górawski Stefan: Cztery edycje Głogowskich Konfrontacji Literackich. Mit 1998 nr 3 s. 52-54 (sprawozdanie...) szczegóły 
970.impreza: Głogowskie Konfrontacje Literackie (1999).  szczegóły 
artykuł: Koszela Przemysław: V Głogowskie Konfrontacje Literackie - oczekiwania i zamierzenia. Mit 1999 nr 1 s. 82 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: P.S.: Piąte (!) Głogowskie Konfrontacje Poetyckie. Własnym głosem 1999 nr 44 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
971.impreza: Głogowskie Konfrontacje Literackie (2000).  szczegóły 
artykuł: Drozd Urszula: [Szóste] VI Głogowskie Konfrontacje Literackie. Spotkanie twórców i miłośników literatury. Akapit 2000 nr 2 s. 12-13 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Górawski Stefan: Głogowskie Konfrontacje Literackie. Akapit 2000 nr 1 s. 26 (artykuł zapowiadający imprezę...) szczegóły 
972.impreza: Głogowskie Konfrontacje Literackie (2001).  szczegóły 
artykuł: Soczyński Alfons: Poetycki Głogów. Akant 2001 nr 8 s. 27 (sprawozdanie...) szczegóły 
973.impreza: Głogowskie Konfrontacje Literackie (2002).  szczegóły 
artykuł: Notes Wydawniczy 2002 nr 7/8 s. 111 (not....) szczegóły 
974.impreza: Głogowskie Konfrontacje Literackie (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Górawski Stefan: Cztery edycje Głogowskich Konfrontacji Literackich. Mit 1998 nr 3 s. 52-54 (omówienie...) szczegóły 
975.impreza: "Grzech" - Ogólnopolska Konferencja Literacka.  szczegóły 
artykuł: E: Grzech w Gdańsku. Gazeta Wyborcza 2003 nr 258 s. 15 (nota...) szczegóły 
artykuł: Z miesiąca na miesiąc. Tygiel Kultury 2003 nr 10/12 s. 197 (not....) szczegóły 
976.impreza: "Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą..." - konferencja.  szczegóły 
artykuł: Parnasik 2004 nr 46 s. 11 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Wójcicki Jacek: Konferencje 2004. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2004 nr 8 s. 40 (spraw....) szczegóły 
977.impreza: "Ha!wangarda" - festiwal literacki (2010).  szczegóły 
artykuł: Ha!art 2010 nr 30 s. 165-167 (program...) szczegóły 
978.impreza: Horyzonty współczesnej komparatystyki literackiej w krajach słowiańskich - konferencja (2006).  szczegóły 
artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Horyzonty współczesnej komparatystyki literackiej w krajach słowiańskich. Masovia Mater 2006 nr 11 s. 1, 4 (spraw....) szczegóły 
979.impreza: II Warszawskie Spotkania Poetów i Poezji (kwiecień 2005).  szczegóły 
artykuł: Spotkanie Totartowców. Lampa 2005 nr 5 okł. (dot. spotkania członków drupy artystycznej Totart; z fot....) szczegóły 
980.impreza: "Ile miejsca na rynku?" - spotkanie dyskusyjne dot. perspektyw fantastycznej prozy literackiej (2002).  szczegóły 
artykuł: W listopadzie: pisma fantastyczne w III tysiącleciu!. Nowa Fantastyka 2002 nr 11 s. 1 (zapowiedź...) szczegóły 
981.impreza: "Imladris" - Krakowski Weekend z Fantastyką (1999).  szczegóły 
artykuł: Oramus Marek: Mały, chudy, ale byk. Nowa Fantastyka 2000 nr 1 s. 65 (sprawozdanie...) szczegóły 
982.impreza: "Imladris" - Krakowski Weekend z Fantastyką (2000).  szczegóły 
artykuł: IMLADRIS 2000. Fenix 2000 nr 9 s. 34 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: (js): Imladris 2000. Nowa Fantastyka 2000 nr 12 s. 65 (sprawozdanie z części literackiej...) szczegóły 
983.impreza: "Imladris" - Krakowski Weekend z Fantastyką (2003).  szczegóły 
artykuł: Imladris 2003. Nowa Fantastyka 2003 nr 10 s. 12 (not....) szczegóły 
984.impreza: "Imladris" - Krakowski Weekend z Fantastyką (2007).  szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna październik - listopad 2007. Kraków 2007 nr 11/12 s. 80 (not....) szczegóły 
985.impreza: "Inna rzeczywistość? Inna proza?" - sesja literacka (1998).  szczegóły 
artykuł: Zawadzki Paweł: Sesje i promocje. Magazyn Literacki 1998 nr 2/3 s. 19 (sprawozdanie...) szczegóły 
986.impreza: Inowrocławskie Spotkania Poetyckie (1996).  szczegóły 
artykuł: (RS): Inowrocławskie Dni z Pegazem. Własnym głosem 1996 nr 31 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1996 nr 29 s. 2 (omówienie...) szczegóły 
987.impreza: Inowrocławskie Spotkania Poetyckie (1997).  szczegóły 
artykuł: Owczarska Swietłana: III Inowrocławskie Spotkania Poetyckie. Goniec Kujawski 1997 nr 2 s. 41-42 (spraw., z wierszami laureatów turnieju poetyckiego: Wojciecha Borkowsk...) szczegóły 
artykuł: Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 2002 t. 16 s. 302 (not....) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1997 nr 35 s. 2 (omówienie...) szczegóły