PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Semiotyka dziś i wczoraj. Wybór tekstów. 1991 (Jerzy Pelc: Przedmowa. - Część pierwsza: Znak, znaczenie, rzeczywistoś...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Basiaga Tadeusz: Kilka uwag o wolności literackiej (na kanwie dyskusji w Klubie Literackim "Sądecczyzna"). Almanach Sądecki 2002 nr 4 s. 89-91 (wyznaczniki zewnetrznej "wolności" literackiej...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
3.impreza: "Etos pisarza" - seminarium literackie (1991).  szczegóły 
4.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Namowicz Tadeusz: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 7 s. 187-190  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    imprezy (alfabet tytułów)
5.impreza: "Mity i rzeczywistość u progu trzeciego tysiąclecia" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
6.impreza: "Ponowoczesność a tożsamość środkowoeuropejska" - sympozjum naukowo-literackie (1997).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    imprezy (alfabet tytułów)
7.impreza: "Ironia: czy zapomniany wymiar?" - dyskusja (2001).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    imprezy (alfabet tytułów)
8.impreza: "Język publicznej perswazji" - Forum Kultury Słowa (2001). (m.in.: Julian Kornhauzer: Funkcja perswazyjna w polskiej poezji lat dz...) szczegóły 
9.impreza: Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Historii Retoryki (1989).  szczegóły 
artykuł: Starnawski Jerzy: VII Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Historii Retoryki (Getynga 26-29 VII 1989 r.). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 195-198 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    imprezy (alfabet tytułów)
10.impreza: "Poetyka gatunków paraliterackich" - konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Sprawka Anna: Kolejne imprezy Towarzystwa Sienkiewiczowskiego. Polonistyka 1991 nr 3 s. 190-192  szczegóły 
artykuł: Mochalova V.: Konferencija "Poehtika paraliteraturnykh zhanrov". Sovetskoe Slavjanovedenie 1991 nr 1 s. 110-111  szczegóły 
artykuł: Sprawka Anna: Międzynarodowa konferencja Towarzystwa Sienkiewiczowskiego. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 177-178  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Bajka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Kalendarium 2011. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej 2012 (za rok 2011) s. 12-21 (m.in. nota nt. konferencji...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
12.impreza: "Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej - bajka a mit" - II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa (2011).  szczegóły 
artykuł: Kalendarium 2011. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej 2012 (za rok 2011) s. 12-21 (m.in. nota nt. konferencji...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Kisiel Marian: Godność poety, godność krytyka. x ([w ks.:] Dialog w środku Europy: rok 2002. Materiały III Międzynarodow...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
14.impreza: "Rola krytyki literackiej w recepcji literatur zagranicznych" - Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Literackich (AICL) (1989).  szczegóły 
artykuł: Borkowski Piotr: Polska gospodarzem X Kongresu AICL. Odra 1989 nr 2 s. 105 ([spraw.]...) szczegóły 
artykuł: [Natanson Wojciech] (W.N.): Życie Warszawy 1989 nr 6 s. 7 (inf. o ukazaniu się kolejnego tomu międzynarodowego czasopisma Asso...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    książki (alfabet autorów)
15.książka: Biblioteka: tu i teraz. Forum Czytelnicze V, Kielce 24-27 maja 1998. 1998 ([M.in. zawiera:] Katarzyna Wolff: Przemiany środowisk społecznych a cz...) szczegóły 
16.książka: Biblioteki na przełomie wieków. Forum Czytelnicze VI, Kielce, 30 maja - 2 czerwca 1999. 1999 ([M.in. zawiera:] Bohdan Jałowiecki: Integracja europejska a regionaliz...) szczegóły 
17.książka: Biblioteki w społeczeństwie demokratycznym. Forum Czytelnicze VII, Kielce 28-31 maja 2000. 2000 ([M.in. zawiera:] Tomasz Goban-Klas: Społeczeństwo informacyjne - nadzi...) szczegóły 
18.książka: Bliżej biblioteki. Forum czytelnicze IV, Kielce, 25-28 maja 1997. 1997 ([M.in. zawiera:] Katarzyna Straus: Publicznośc czytająca po kilku lata...) szczegóły 
19.książka: Czytelnictwo i biblioteki na wsi. Obraz współczesny i tendencje. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Poznań, 3-5 listopada 1996 r. III Forum SBP '96 = The reading habits and the libraries in the rural regions - present situation and trends. Proceedings of the National Conference of the Polish Librarians Association, Poznań 3rd-5th November 1996. III Forum SBP '96. 1996 ([Zawiera teksty referatów; m.in.:] Stanisław Czajka: Bibliotekarstwo w...) szczegóły 
20.książka: Forum czytelnicze Książka-Prasa-Wideo. Materiały z konferencji, 11.10.1994. 1995 (Jadwiga Kołodziejska: Słowo wstępne. - Grażyna Straus, Katarzyna Wolff...) szczegóły 
21.książka: Leszczyński Grzegorz: Bunt czytelników. Proza inicjacyjna netgeneracji. 2010  szczegóły 
22.książka: Wokół biblioteki. Forum czytelnicze III, Kielce, 16-19 czerwca 1996. 1996 ([M.in. zawiera:] Stanisław Bortnowski: Wokół nauczania literatury w sz...) szczegóły 
23.książka: Zając Michał: Promocja książki dziecięcej. Podręcznik akademicki. 2000 (Wstęp. - 1. Promocja książki dla dzieci: analiza pojęciowa: 1.1. Morfo...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Ceranowicz Stanisław: Polska książka na Zaolziu. Trybuna 1994 nr 127 s. 11 (nt. upowszechniania czytelnictwa i popularyzacji literatury polskiej n...) szczegóły 
25.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Klub przyjaciół książki. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 43 s. 5 (nt. 5. lat dorobku działalności Klubu Książki Księgarni Krajowej...) szczegóły 
26.artykuł: KULT: A liczba ich 330 tysięcy. Życie 1998 nr 288 s. 10 (nt. pięciolecia działalności Klubu Książki Księgarni Krajowej...) szczegóły 
27.artykuł: Pawlak Edward: Książki dla moli. Wprost 1990 nr 22 s. 29 (omów. "Spisu książek przestarzałych w bibliotekach publicznych" oprac....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
28.impreza: "Biblioteka - Człowiek niepełnosprawny - Środowisko lokalne" - konferencja (2003).  szczegóły 
29.impreza: "Co czytają dzieci w województwie zachodniopomorskim" - konferencja poświęcona literaturze i czytelnictwu dzieci i młodzieży (2006).  szczegóły 
30.impreza: "Czytelnictwo i biblioteki na wsi. Obraz współczesny i tendencje" - konferencja ogólnopolska (1996). (w ramach III Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich...) szczegóły 
31.impreza: "Czytelnik niepełnosprawny w bibliotece publicznej" - konferencja (2006). (m.in. referaty: Seniorzy w świecie książki i informacji - poszukiwanie...) szczegóły 
32.impreza: Forum Czytelnicze (1996). (tegoroczne spotkanie poświęcone było umiejętnościom czytelniczym dziec...) szczegóły 
33.impreza: Forum Czytelnicze Cedzyna 2000 (2000).  szczegóły 
34.impreza: Forum Czytelnicze Cedzyna' 99 (1999).  szczegóły 
35.impreza: "Książka bez barier" - ogólnopolskie seminarium (2000).  szczegóły 
36.impreza: "Książki, które pomagają żyć. Rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej" - ogólnopolskie seminarium (1999).  szczegóły 
37.impreza: "Kultura - informacja - biblioteka" - Forum Czytelnicze (2002). (m.in. prawo autorskie, europejskie modele polityki kulturalnej i zarz...) szczegóły 
38.impreza: "Literatura - piśmienność - biblioteki" - Forum Czytelnicze (2001).  szczegóły 
artykuł: Kołodziejczyk Barbara: Cedzyna. Notes Wydawniczy 2001 nr 7/8 s. 41-44 (sprawozdanie...) szczegóły 
39.impreza: "Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepełnosprawnych" - konferencja (2002).  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    imprezy (alfabet tytułów)
40.impreza: "Czy potrafimy tłumaczyć? O zagadnieniach przekładów i ich wpływie na twórczość rodzimą" - seminarium (1995).  szczegóły 
41.impreza: "Ich oder ja" - warsztaty młodej literatury i przekładu (2002).  szczegóły 
artykuł: Gumz Alexander, Reimert Karla: Ich oder ja = Ich oder ja. Wir 2002 nr 6 s. 10-13, 14-17 (tekst równoległy w języku niemieckim i polskim; art. wprowadzający do ...) szczegóły 
42.impreza: "Polityka wydawnicza, jakość przekładów literackich, sytuacja tłumacza" - sesja (1994).  szczegóły 
artykuł: Baczyński Marcin: Zdaniem tłumaczy. Gazeta Wyborcza 1994 nr 259 s. 10  szczegóły 
43.impreza: Polsko-Niemieckie Warsztaty Literacko-Translatorskie (2003).  szczegóły 
44.impreza: "Przekład artystyczny. Zagadnienia serii translatorskich" - konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
45.impreza: Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej (2005).  szczegóły 
46.impreza: Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej (2009).  szczegóły 
47.impreza: "Tłumaczenie kontra przekład" - seminarium (1995).  szczegóły 
artykuł: Zielińska Joanna: Tłumaczenie kontra przekład (Seminarium Katowice '95). Sfinks 1995 nr 4 s. 63-65 (sprawozdanie...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    imprezy (alfabet tytułów)
48.impreza: "Pozaepickie formy fantastyki" - seminarium (1998).  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    książki (alfabet autorów)
49.książka: Forum czytelnicze Książka-Prasa-Wideo. Materiały z konferencji, 11.10.1994. 1995 (Jadwiga Kołodziejska: Słowo wstępne. - Grażyna Straus, Katarzyna Wolff...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: e-radar.pl - nowy międzynarodowy portal literacki. Kraków 2010 nr 2/3 s. 1 (dot. portalu i magazynu literackiego, popularyzującego literaturę Pols...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
51.impreza: "Literatura w mediach" - międzynarodowe warsztaty (2001).  szczegóły 
52.impreza: "Liternet" - sesja literaturoznawczo-medioznawcza poświęcona związkom literatury z internetem (2002).  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
53.książka: Gerda Leber-Hagenau a stosunki polsko-austriackie w XX wieku. 1998 ([Pokłosie sympozjum z 1997 roku; zawiera m.in.:] Krzysztof A. Kuczyńsk...) szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (Z.Z.): O Mackiewiczu i innych (W Klubie literatów "Krąg"). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 127 s. 8 (nota z spotkania promocyjnego książki...) szczegóły 
55.książka: Niedbał Hanna: Zjazdy Związku Literatów Polskich 1920-1989. Informator bibliograficzny. 1990  szczegóły 
56.książka: Wierzyński Kazimierz: Szkice i portrety literackie. 1990 (I.: Przejazdem w Syrakuzach. Wiosna w Hiszpanii. Podróż po nowych Niem...) szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: Zza szkła biblioteki. Kultura Niezależna 1990 nr 65 s. 76-82  szczegóły 
recenzja: Bobiński Witold: Wierzyński. Przyjaciel człowieka. Arka 1991 nr 32 s. 110-115 (z not....) szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1990 nr 29 s. 9  szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Ojczyzna, moralność, sztuka. Twórczość 1991 nr 3 s. 104-107  szczegóły 
recenzja: Florczak Zbigniew: Wierzyński. Nowe Książki 1991 nr 4 s. 41-43 (z fot. K. Wierzyńskiego...) szczegóły 
recenzja: Hutnikiewicz Artur: Więź 1991 nr 1 s. 135-138  szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Skamander, dopływ Lete. Literatura 1990 nr 12 s. 59  szczegóły 
recenzja: Sowińska Beata: Spotkanie z Kazimierzem Wierzyńskim. Życie Warszawy 1990 184 6  szczegóły 
recenzja: Wegner Jacek: W świecie ujarzmionym maszynami. Rzeczpospolita 1991 nr 67 s. 4  szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Czuły barometr. Gazeta Wyborcza 1990 nr 113 s. 8  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
57.impreza: "Bądź ukochanej Ojczyzny podporą" - sesja naukowa poświęcona Akademii Zamojskiej (1994).  szczegóły 
artykuł: Górska Halina: Dokument wielkiego jubileuszu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 59-63  szczegóły 
58.impreza: "Hymny narodowe Polski i Ukrainy" - sesja popularnonaukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Sesja na temat hymnów narodowych w Kijowie i Berdyczowie. Rocznik Mazurka Dąbrowskiego 2005 nr 7/8 (2004/2005) s. 172 (sprawozdanie...) szczegóły 
59.impreza: "Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej: przeszłość - dzień dzisiejszy - perspektywy" - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Wilk Agnieszka: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej: przeszłość - dzień dzisiejszy - perspektywy" (Lublin 2-3.12.1997). Folia Bibliologica 2001 r. 44/45 (1996/1997) s. 139-144  szczegóły 
60.impreza: "Literatura na Śląsku - wczoraj i dziś" - konferencja (1993).  szczegóły 
artykuł: Kisiel Marian: No more tears?. Górnośląski Diariusz Kulturalny 1993 nr 5/6 s. 5 (spraw....) szczegóły 
61.impreza: Polsko-Ukraińskie Seminarium Literackie (2007; edycja I).  szczegóły 
artykuł: Zymomrya Mykoła: "Mniej deklaratywności, więcej działań..." Rozmowa z prof. Mykołą Zymomryą po I Polsko-Ukraińskiej Konferencji Literackiej w Koszalinie. Kultura Koszalińska 2008 (2007) s. 67-70 (wywiad; rozm. Grażyna Preder...) szczegóły 
62.impreza: "Pytania o polską tożsamość kulturową" - spotkanie (1997).  szczegóły 
artykuł: Kijonka Tadeusz: Wyrazy 1998 nr 5/6 s. 7-8 (powitanie uczestników spotkania...) szczegóły 
artykuł: Nawrocki Tomasz: Na nowo stawiane pytania. Śląsk 1998 nr 2 s. 14-16 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wyrazy 1998 nr 5/6 s. 3-5 (tekst zaproszenia na spotkanie, podp. Dorota Stasikowska-Woźniak; z pr...) szczegóły 
63.impreza: [Tysiąc] 1000 lat polskiego słownictwa religijnego - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Gorzelana Joanna: Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 621-624 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Rogowska Ewa: Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 4/5 s. 363-367 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Seul Anastazja: [Tysiąc] lat polskiego słownictwa religijnego. Gdańsk-Peplin, 10-12 kwietnia 1997 r. Polonistyka 1997 nr 7 s. 443-444 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
64.artykuł: Bobrowska-Jakubowska Ewa: Środowisko artystów polskich we Francji w latach 1900-1995. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1997 z. 8 s. 65-71 (m.in. dot.: Koło Polskie Artystyczno-Literackie, Towarzystwo Polskie L...) szczegóły 
65.artykuł: Górska Halina: Hrubieszowskie medale. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 119-122 (nt. pisarzy i poetów uhonorowanych przez Towarzystwo Regionalne Hrubie...) szczegóły 
66.artykuł: Jak rozumieć "Ziemię Ulro"?. Konteksty 1995 nr 2 s. 48-51 (fragm. dyskusji nt. ks. Czesława Miłosza, która odbyła się w ramach sy...) szczegóły 
67.artykuł: Libera Zdzisław: O trwałości kulturowego dziedzictwa. Ogród 1991 nr 3 s. 82-86 (wprowadzenie do sesji "Dziedzictwo i wydziedziczenie. Sytuacja duchowa...) szczegóły 
68.artykuł: Tomkowski Zbigniew: Polskie Stowarzyszenie Akademickie "Ognisko" w Wiedniu w latach niewoli narodowej (1864-1914). x 1995 ([W ks. zb.:] Polonia i przyjaciele Polski w Austrii. Lublin 1995 s. 10...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
69.książka: Łacińska poezja w dawnej Polsce. Praca zbiorowa. 1995 (Teresa Michałowska: Słowo od redakcji. - Teresa Michałowska: Galla Ano...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 338-339 (not....) szczegóły 
recenzja: Budzyński Józef: Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 88-89  szczegóły 
recenzja: Elżanowska Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 183-190  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Łacina, siostra polszczyzny. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 41-42  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
70.impreza: "Od Potockiego do Konarskiego" - konferencja z cyklu Kolokwia Staropolskie (1999).  szczegóły 
artykuł: Pawlak Wiesław: Barok 1999 nr 2 s. 253-255 (sprawozdanie...) szczegóły 
71.impreza: "Polska a świat zachodni na przełomie średniowiecza i nowożytności" - sesja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowski Stefan: Sprawozdanie z sesji naukowej "Polska a świat zachodni na przełomie średniowiecza i nowożytności". Rocznik Lubuski 1992 t. 17 s. 237-238  szczegóły 
72.impreza: Wśród poetów barokowych. Spotkanie czytelników - sesja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Czyż Antoni, Lis Renata: Czytać barok. Spotkanie warszawskie. Ogród 1991 nr 3 s. 175-179 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Czyż Antoni, Lis Renata: "Wśród poetów barokowych. Spotkanie czytelników". Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 175-177  szczegóły 
73.impreza: "Wyobraźnia epok dawnych: obrazy - tematy - idee" - konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: Czyż Antoni: Barok 1997 nr 2 s. 218-220 (omówienie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    książki (alfabet autorów)
74.książka: Kuźmina Dariusz: Katechizmy w Rzeczypospolitej XVI i początku XVII wieku = Catechisms in the Republic of Poland in the 16th and beginning of the 17th century. 2002 ([Dot. katechizmów katolickich, protestanckich, tj. luterańskich i kalw...) szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać!. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 4 s. 22 (nota...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    książki (alfabet autorów)
75.książka: Kuźmina Dariusz: Katechizmy w Rzeczypospolitej XVI i początku XVII wieku = Catechisms in the Republic of Poland in the 16th and beginning of the 17th century. 2002 ([Dot. katechizmów katolickich, protestanckich, tj. luterańskich i kalw...) szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać!. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 4 s. 22 (nota...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
76.artykuł: Gdański Rocznik Kulturalny 1989 t. 12 s. 286 (not. o odczycie Zdzisława Libery pt. "O literaturze pamiętnikarskiej X...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
77.impreza: "Od oświecenia do romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830" - konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Żbikowski P.: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1999 nr 3 s. 41 (not....) szczegóły 
78.impreza: "Powstanie kościuszkowskie i jego naczelnik w świetle dawnych i nowszych badań" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Drygała Maciej: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Powstanie kościuszkowskie i jego naczelnik w świetle dawnych i nowszych badań (Kraków-Wrocław, 28-30 III 1994). Studia Historyczne 1994 z. 4 s. 581-583  szczegóły 
79.impreza: Sesja naukowa poświęcona sytuacji literatury polskiej lat 1793-1830 (1998).  szczegóły 
artykuł: Rams Olaf: Od oświecenia do romantyzmu. Fraza 1998 nr 21/22 s. 220-222  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
80.artykuł: Konarska Barbara: Świadomość narodowa emigrantów polistopadowych i ich potomków we Francji. Miscellanea Historico-Archivistica 1996 t. 6 s. 153-174 (m.in. nt. działaln. Towarzystwa Literackiego, Księgarni Polskiej i Bib...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
81.impreza: "Od oświecenia do romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830" - konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Żbikowski P.: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1999 nr 3 s. 41 (not....) szczegóły 
82.impreza: Sesja naukowa poświęcona sytuacji literatury polskiej lat 1793-1830 (1998).  szczegóły 
artykuł: Rams Olaf: Od oświecenia do romantyzmu. Fraza 1998 nr 21/22 s. 220-222  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
83.artykuł: Gustawski Olgierd: Salony literackie. ([w ks.:] Olgierd Gustawski: Echa minionej Warszawy. Warszawa, s. 8-26 ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
84.książka: Zienkiewicz Tadeusz: Polskie życie literackie w Kijowie w latach 1905-1918. 1990 (Wstęp. - I. Ludność Kijowa jako odbiorca kultury polskiej. - II. Prasa...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
85.artykuł: Bondaryk Danuta: Polskie Towarzystwo Artystyczne w latach 1899-1939. Kronika Warszawy 2000 nr 1/2 s. 161-167  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
86.impreza: Sesja naukowa poświęcona literaturze legionowej (1994).  szczegóły 
artykuł: Kraków literacki w latach I wojny światowej. Magdalenka Literacka 1994 nr 2 s. 1 (nota spraw....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
87.książka: Irzykowski Karol: Pisma rozproszone. T. 4. 1936-1939. Ze spuścizny rękopiśmiennej. 2000 (Dziki szczeruś i jego naplewatelny światopogląd [G. Puchalski: Na gran...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Męczydusza. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 18  szczegóły 
88.książka: Wysocka Barbara: Kultura literacka Wielkopolski w latach 1919-1939. 1990 (Wstęp. - Wprowadzenie. Dziedzictwo czasu zaborów. - Rozdział I. Społec...) szczegóły 
recenzja: (WM): Acta Poloniae Historica 1993 t. 67 s. 205 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
89.artykuł: Hernik Jagoda: Wileńskie środy literackie. Kurier Wileński 1991 nr 191 s. 3 ( nr 192 s. 7, nr 195 s. 3, o imprezach org. w l. 1927-1939 przez Zw. Z...) szczegóły 
90.artykuł: Kaszper Kazimierz: "Zjazd" lieratów. Zwrot 2007 nr 5 s. 32 (nt. zjazdu Związku Zawodowego Literatów Polskich w Cieszynie; 4-6 III ...) szczegóły 
91.artykuł: (KK): Zjazd na szybko. Głos Ludu 2003 nr 32 dod. s. 5 (nt. zjazdu Związku Zawodowego Literatów Polskich; Cieszyn, 4-6 III 193...) szczegóły 
92.artykuł: Rusak Jarosław: Związek Literatów Polskich na Kaszubach z siedzibą w Gdyni. Rocznik Gdyński 2003 nr 15 s. 123-128 (nt. założenia związku 14 V 1931...) szczegóły 
93.artykuł: Uljasz Adrian: Trzy listopadowe nagrody. Przyczynek do dziejów Lubelskiego Związku Pracy Kulturalnej. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2007 nr 1 s. 20-21 (dot. nagród naukowych, literackich i artystycznych przyznawanych przez...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
94.impreza: "Literatura wobec Powstań Śląskich" - sesja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Głogowski Tomasz M.: Literatura wobec powstań śląskich. Śląsk 2001 nr 7 s. 14 (omówienie referatów Tadeusza Kijonki, Mariana Kisiela, Jacka Lyszczyny...) szczegóły 
95.impreza: "Życie literackie na Śląsku w latach 1922-1999" - konferencja popularnonaukowa (1999). (w ramach Pierwszych Katowickich Spotkań z Literaurą...) szczegóły 
artykuł: Kisiel Marian: Próba bilansu. Śląsk 2000 nr 1 s. 61 (omówienie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    imprezy (alfabet tytułów)
96.impreza: Konferencja w 60. rocznicę powstania i likwidacji getta warszawskiego (2003).  szczegóły 
artykuł: Kalińska Agata: Tjagoty cvidetel'stva. Novaja Pol'sha 2003 nr 5 s. 51-52 (sprawozdanie...) szczegóły 
97.impreza: "Polskie środowisko literackie w Paryżu. Wrzesień 1939 - czerwiec 1940" - kolokwium historycznoliterackie (1991).  szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1992 nr 4 z 24/26 I s. 6 (not.; m.in. udział wzięli: Marian Marek Drozdowski, Alina Kowalczykowa...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 216 (not.; m.in. referat wygłosiła Jadwiga Czachowska...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Burek Tomasz: Autoreklama. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 2 s. 126-131 (mowa wygłoszona podczas "Wieczoru dwóch książek" w Stowarzyszeniu Pisa...) szczegóły 
artykuł: Libera Antoni: Odwaga i pokora Tomasza Burka. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 2 s. 120-126 (wprowadzenie do "Wieczoru dwóch książek Tomasza Burka" w Stowarzyszeni...) szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
99.książka: Burek Tomasz: Żadnych marzeń. 1987 (Pamięci A. Kijowskiego [ded.]. - I. Co się dzieje z krytyką?: Rozmyte ...) szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Tomasz Burek marzy o arcyksiążce. Twórczość 1990 nr 2 s. 108-112  szczegóły 
recenzja: Fink Adam: Nieco marzeń. Pogląd 1990 nr 1/2 s. 70, 72  szczegóły 
recenzja: Kazimierczyk Barbara: Czytanie Burka, albo "Żadnych marzeń"(?). Słowo Powszechne 1990 nr 197/198 s. 6  szczegóły 
recenzja: Kazimierczyk Barbara: Krytycki róg obfitości? (2). Kierunki 1990 nr 7 s. 12  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Tradycje domowe (Trzy książki krytyczne). Odra 1990 nr 6 s. 50-55  szczegóły 
recenzja: Poprawa Adam: Res Publica 1989 nr 3 s. 155 ([sprost. rec.:] Poprawa A. Res Publica 1988 nr 10; list do red....) szczegóły 
100.książka: Co dalej z polską literaturą? Materiały sympozjum literackiego w Krynicy, 1-3 października 1998 r. 1999 (Bogusław Żurakowski: Słowo wstępne. * [Referaty wygłoszone na sympozju...) szczegóły 
101.książka: Czarnik Oskar Stanisław: Między dwoma Sierpniami. Polska kultura literacka w latach 1944-1980. 1993 (Prolog 1944 r. Przestrzeń komunikacji literackiej. Pisarz wobec społec...) szczegóły 
recenzja: Brudnicki Jan Z.: Literatura piękna i niepiękna. Twórczość 1995 nr 1 s. 116-118  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 11 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Piasecki Marcin: Polityka - Kultura 1993 nr 10 s. VIII  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Ryszard: Dziedzictwo kulturowe PRL. Życie Warszawy 1994 nr 67 dod. s. 4  szczegóły 
recenzja: Rodak Magda: Pisarze, książki, czytelnicy. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 127-130  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Nowe Książki 1994 nr 9 s. 71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Waśkiewicz Andrzej K.: Literatura w państwie nowego typu. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 14 s. 20  szczegóły 
102.książka: Danilewicz Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej. 1992 (Część I. Szkice o literaturze emigracyjnej: Słowo wstępne. "Tamta" i "...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Próby przywołań i uporządkowań. Twórczość 1993 nr 5 s. 94-98  szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: W oczach świadka. Rzeczpospolita 1992 nr 118 dod. s. 2  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 425-427  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Scheda. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 5  szczegóły 
recenzja: Koźmiński Leszek Maciej: Z emigracji do kraju. Kresy 1993 nr 16 s. 257  szczegóły 
recenzja: Krzywicka Dorota: Niezastąpiona. Odra 1993 nr 3 s. 100-101  szczegóły 
recenzja: Pałęcki Stanisław: Rozszerzone kompendium o literaturze emigracyjnej. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1992 nr 27 s. 9  szczegóły 
recenzja: Smaszcz Waldemar: Panorama literatury emigracyjnej. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 41 s. 6  szczegóły 
recenzja: Toporowski W.F.: Literatura nadziei w edycji Ossolineum. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 208 s. 6  szczegóły 
recenzja: Wujek Hilary: Orzeł Biały 1992 nr 1481 s. 48-49  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 4 (1992/1993) s. 119-120  szczegóły 
103.książka: Habielski Rafał: Życie społeczne i kulturalne emigracji. 1999 ([Zawiera m.in. rozdziały:] Prasa, radio, publicystyka, dziennikarze [s...) szczegóły 
recenzja: Garlicki Andrzej: Polska emigracja powojenna Wielka czy nie?. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1999 nr 38 s. 19  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2001 nr 1 220-221  szczegóły 
recenzja: Kula Marcin: Przegląd Polonijny 2000 z. 2 s. 115-125  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Wacław: "...w sposób zbyt uproszczony, a na dodatek tendencyjny". Archiwum Emigracji 2000 z. 3 s. 312-316  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Tróksiąg o emigracji. Przegląd Polityczny 2000 nr 43 s. 165-168  szczegóły 
recenzja: Szczepanik Edward: Trylogia o Drugiej Wielkiej Emigracji. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 2001 r. 43 (1999/2000) s. 228-231 (dot. m.in. książki "Życie społeczne i kulturalne emigracji"...) szczegóły 
recenzja: Szczepanik Edward: Trzeci tom trylogii o Drugiej Wielkiej Emigracji. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2001 nr 12 s. 8  szczegóły 
recenzja: Tański Paweł: Rękopisy w dziuplach drzew. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 4 s. 171-178  szczegóły 
recenzja: Tarka Krzysztof: Polska na wygnaniu. Mówią Wieki 1999 nr 12 s. 59-60  szczegóły 
104.książka: Herling-Grudziński Gustaw: Wyjścia z milczenia. 1993 (Odwaga cywilna. Dokument literacki [Melchior Wańkowicz: Dzieje rodziny...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Utajone książki Herlinga. Tygodnik Powszechny 1993 nr 37 s. 11  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 32 s. 9 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jentys Maria: Obywatelska tożsamość. Kresy Literackie 1993 nr 4 s. 50-51  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Pośród dworaków i pisarzy. Zeszyty Literackie 1994 nr 47 s. 126-128 (z not. o Andrzeju Stanisławie Kowalczyku na s. 164...) szczegóły 
recenzja: Matuszewski Ryszard: Wątek polski. Ex Libris 1993 nr 36 s. 6-7  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Bez krzyku: "Polska, Polska...". Nowe Książki 1994 nr 4 s. 14  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Światło w mroku. Dekada Literacka 1993 nr 19 s. 1, 5 (z portr. i z fot....) szczegóły 
105.książka: Jamry Hanna: Pisarze opolscy. Członkowie Związku Literatów Polskich: Jan Goczoł, Ewa Kaca, Kazimierz Kowalski, Elżbieta Lisak-Duda, Wiesław Malicki. Informator biobibliograficzny. 2011  szczegóły 
106.książka: Jankowski Stanisław M., Kotarba Ryszard: Literaci a sprawa katyńska - 1945. 2003 ([Dot. śledztwa prowadzonego przez prokuraturę PRL w latach 1945-1956 p...) szczegóły 
recenzja: Pabis Mieczysław: Protokoły mistyfikacji. Nasz Dziennik 2003 nr 252 s. 10 (omówienie książki...) szczegóły 
recenzja: (TJŻ): Książki 2003 nr 11 s. 49 (nota...) szczegóły 
recenzja: Trznadel Jacek: [Tysiąc dziewięćset czterdzieści pięć] 1945 - polscy pisarze fałszują Katyń. Tygodnik Solidarność 2003 nr 40 s. 37  szczegóły 
omówienie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2003 nr 9/10 s. 123 (sprostowanie zamieszczonych w książce informacji...) szczegóły 
107.książka: Krytyka, krytyka, krytyka. 1995 ([Materiały z sesji literackiej poświęconej sytuacji literatury polskie...) szczegóły 
recenzja: J. P.: Psia buda. Polityka 1996 nr 11 s. 44 (nota...) szczegóły 
recenzja: Termer Janusz: Krytyczne kuriozum z Krakowa. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 9 s. 21  szczegóły 
108.książka: Literatura emigracyjna 1939-1989. 1996 (Józef Garliński: Przedmowa. - Józef Olejniczak: Kilka uwag wstępnych. ...) szczegóły 
recenzja: Garliński Józef: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 93 (nt. zastrzeżeń do współpracy z komitetem redakcyjnym...) szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: O literaturze emigracyjnej w kraju (II). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 88-92  szczegóły 
recenzja: Wandycz Piotr: Szkoda. Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 131-136  szczegóły 
109.książka: Literatura, literatura, literatura. 1998 (Konrad Strzelewicz: Przedsłowie. * Stanisław Burkot: Literatura ostatn...) szczegóły 
recenzja: Nawrocki Witold: Jeszcze literatura nie umarła. Dziś 1999 nr 2 s. 54-58  szczegóły 
110.książka: Literatura polska 1918-1975. T. 3: 1945-1974. Cz. 1. 1996 (Od Redakcji. * Oskar Stanisław Czarnik: Kultura literacka: Prolog 1944...) szczegóły 
recenzja: Bakalarczyk Danuta: Historyczna historia. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 19  szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Wokół literatury polskiej lat 1945-1975. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 31 s. 20  szczegóły 
111.książka: Literatura Wybrzeża po 1980 roku. Materiały z sesji naukowej, Gdynia, 3-4 grudnia 2003. 2004 ([Zawiera materiały z sesji zorganizowanej przez Okręg Pomorski Stowarz...) szczegóły 
112.książka: "Metafizyczne" w literaturze współczesnej. Materiały z II Tygodnia Polonistów. 1992 (Referaty wygłoszone w trakcie II Tygodnia Polonistów pod hasłem "Metaf...) szczegóły 
recenzja: Kurnik Agnieszka: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 400-401  szczegóły 
113.książka: Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR [Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich]. 1992 ([Zawiera m.in.:] Eugeniusz Czaplejewicz: Badania nad literaturą polską...) szczegóły 
recenzja: Korzeniowski Mariusz: Przegląd Wschodni 1994 t. 3 z. 3 s. 590-594  szczegóły 
114.książka: Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, dramat - słuchowisko, krytyka, eseje, publicystyka, jubileusze, korespondencje z prasy, wspomnienia, kronika. 2002 (Konrad Strzelewicz: Przedsłowie. * Proza [autorów:] Roma Alvarado-Łagu...) szczegóły 
recenzja: Łanocha Dariusz: Jaka proza, taka groza. Literacki skandalik rozgrzał miasto. Trybuna 2002 nr 294 s. 4 (dot. m.in. sprzeciwu części członków krakowskiego oddziału Związku Lit...) szczegóły 
recenzja: Pieszczachowicz Jan: Hańba prezesa. Polityka 2003 nr 1 s. 70  szczegóły 
nawiązanie: Nowomiejski Konrad: Hańba prezesa. Polityka 2003 nr 3 s. 87  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Hańba krakowska. Aneks Trybuny 2003 nr 252 s. A, C (polemika ze szkicem Konrada Strzelewicza "Hańba domowa"...) szczegóły 
polemika: Małachowski Aleksander: Krakowska hańba. Przegląd 2003 nr 19 s. 78 (felieton...) szczegóły 
polemika: Markiewicz Henryk: Krakowska hańba. Przegląd 2003 nr 21 s. 66 (list do redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: Żuliński Leszek: Czarne dziury [z tego cyklu:] Typowy polski felieton. Aneks Trybuny 2003 nr 258 s. D  szczegóły 
polemika: Markiewicz Henryk: Jeszcze o liście 53. Aneks Trybuny 2003 nr 260 s. C  szczegóły 
115.książka: Proza, proza, proza... (Opowiadania, fragmenty, eseje, notatki). 1997 ([Utwory prozaików związanych z oddziałem krakowskim Związku Literatów ...) szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Zamiast. Trybuna 1997 nr 262 s. 11 (nota...) szczegóły 
116.książka: Proza, proza, proza... (Opowiadania, fragmenty, eseje, notatki). 1995 ([Utwory pisarzy - członków Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Pol...) szczegóły 
recenzja: Almanach prozy. Magdalenka Literacka 1995 nr 13/14 s. 5 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kalina Józef: Miniproza z Krakowa. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 49 s. 21  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Piękne świadectwo.... Wiadomości Kulturalne 1997 nr 12/13 s. 34  szczegóły 
117.książka: Proza, proza, proza... (Opowiadania, fragmenty, eseje, notatki). 1998 ([Utwory prozaików związanych z oddziałem krakowskim Związku Literatów ...) szczegóły 
recenzja: kmw: "Proza, proza proza..." w cyfrach. Koniec Wieku 1999 nr 12/13 s. 124-126  szczegóły 
recenzja: Stanuch Stanisław: Wizytówka. Aneks Trybuny 1998 nr 28 s. 7  szczegóły 
118.książka: Proza, proza, proza (Opowiadania, fragmenty, eseje, notatki). 1996 ([Teksty prozaików związanych z krakowskim oddziałem Związku Literatów ...) szczegóły 
119.książka: Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje, publicystyka, felietony, korespondencje, wspomnienia, kronika. 2000 (Konrad Strzelewicz: Przedsłowie. * Proza [autorów:] Emil Biela, Jerzy ...) szczegóły 
120.książka: Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje, publicystyka, notatki. 1999 (Konrad Strzelewicz: Przedsłowie. * [Utwory prozaików związanych z oddz...) szczegóły 
recenzja: Chyczyński Stanisław: Piąty tom prozy. Radostowa 2001 nr 4/6 s. 46-47  szczegóły 
recenzja: Hłond Jerzy: Roczniki. Akant 2001 nr 6 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Stanuch Stanisław: Proza, która stała się poezją. Aneks Trybuny 2000 nr 84 s. 7  szczegóły 
121.książka: Rosner Edmund: Literatura polska z czeskiego Śląska. Rozprawy, szkice, wspomnienia. 1995 (1. Literatura polska na Śląsku Cieszyńskim (do roku 1920) [m.in. o twó...) szczegóły 
recenzja: CER: Literackie Zaolzie. Trybuna 1996 nr 70 s. 13  szczegóły 
recenzja: (kark): Śląsk 1996 nr 1 s. 73 (nota...) szczegóły 
recenzja: Korzenny Jan: O literaturze poskiej na Zaolziu. Głos Ludu 1995 nr 147 s. 3  szczegóły 
recenzja: Nowości wydawnicze. Forum Polonijne 1995 nr 4 s. 30 (nota...) szczegóły 
recenzja: (Saw): O literaturze Zaolzia. Głos Ludu 1995 nr 91 s. 3  szczegóły 
recenzja: Toman Tadeusz: Literatura polska z czeskiego Śląska. Zwrot 1995 nr 10 s. 63-64  szczegóły 
recenzja: Zielonka Zbigniew: Nadolziańskie inspiracje. Sycyna 1997 nr 9 s. 15  szczegóły 
122.książka: Różnorodność inspiracji kulturowych w literaturze. Materiały z sesji literackiej Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 1995 ([Materiały z sesji odbytej w Katowicach, 14 X 1994:] Jan Strządała: [W...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Kulturowe inspiracje i wyzwania. Śląsk 1996 nr 1 s. 72  szczegóły 
123.książka: Studia i szkice o literaturze współczesnej. 1992 (Wybór referatów z sesji nauk. "Współczesna literatura polska w kraju i...) szczegóły 
recenzja: Tomala Stanisław: Pod znakiem analizy. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 165-166  szczegóły 
124.książka: Wilkiewicz Zbigniew R.: Polnische Exilliteratur 1945-1980. (Eine Bestandsaufnahme). 1991 (Dot. tradycji polskiej lit. emigracyjnej i jej stanu badań; także o Zw...) szczegóły 
recenzja: Baer Joachim T.: Slavic Review 1992 t. 51 nr 3 s. 621-622  szczegóły 
recenzja: Bujnowski Józef: The Slavonic and East European Review 1992 t. 70 nr 2 s. 337-338  szczegóły 
recenzja: Orłowski Hubert: Literatura polska na podwójnej obczyźnie. Arkusz 1992 nr 13 s. 3  szczegóły 
recenzja: Polechoński Krzysztof: Literatura emigracyjna po niemiecku. Odra 1996 nr 3 s. 125-127  szczegóły 
recenzja: Scholze Dietrich: Zeitschrift fuer Slawistik 1993 t. 38 nr 1 s. 169-170  szczegóły 
125.książka: Współcześni pisarze Kielecczyzny w oczach krytyków. 2002 (Stanisław Nyczaj: Wprowadzenie. * Jan Pacławski: Pochwała prowincji [d...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
126.impreza: "Literatura i władza" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Literatura a władza. Rzeczpospolita 1994 nr 277 s. 6 (zapow....) szczegóły 
127.impreza: "Literatura polska lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych" - konferencja (1996).  szczegóły 
artykuł: Dyskusja poświęcona literaturze lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Gdańsk, 26 listopada 1996. Tytuł [Gdańsk] 1997 nr 1 s. 105-124 (wypowiedzi: Władysław Zawistowski, Ludwika Topp, Selim Chazbijewicz, Z...) szczegóły 
artykuł: J.SZ.: Gazeta Wyborcza 1996 nr 274 s. 14 (not., program...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 58 s. 175 (not....) szczegóły 
128.impreza: "Literatura polska na emigracji" - spotkanie.  szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1991 nr 100 s. 4 (not. spraw....) szczegóły 
129.impreza: "Literatura polska przed rokiem 1989 i po tej dacie" - seminarium (1993).  szczegóły 
artykuł: Ordan Jerzy Lesław: Literatura dzisiaj i wczoraj. Przegląd Artystyczno-Literacki 1993 nr 9/10 s. 8  szczegóły 
130.impreza: "Literatura utracona, odzyskana czy poszukiwana" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Wolski Jan: Literatura utracona, odzyskana czy poszukiwana (Dyskusja o emigracji na konferencji naukowej w Uniwersytecie Rzeszowskim). Fraza 2001 nr 4 s. 305-306 (sprawozdanie...) szczegóły 
131.impreza: "Sacrum i profanum w literaturze współczesnej" - sympozjum (1999).  szczegóły 
artykuł: Suchecka Maria: Życie literackie pod Śnieżką. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1999 s. 89-90 (sprawozdanie...) szczegóły 
132.impreza: Sesja literacko-krytyczna.  szczegóły 
artykuł: Krakowska jesień literacko-naukowa. Magdalenka Literacka 1995 nr 15/17 s. [1] (not. spraw....) szczegóły 
133.impreza: Sesja poświęcona polskiej literaturze współczesnej (1992).  szczegóły 
artykuł: Dziuba Jan: O polskiej literaturze współczesnej ("Krąg" w terenie). Słowo Powszechne 1992 nr 39 s. 2 (spraw....) szczegóły 
134.impreza: "Sporne postaci polskiej literatury współczesnej" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Borkowska Grażyna: Przewietrzanie kanonu. Polityka - Kultura 1995 nr 5 s. 4  szczegóły 
artykuł: Kwiatek Jerzy: W helikopterze o Polsce (Spory literackie). Trybuna 1994 nr 118 s. 10  szczegóły 
artykuł: Warszawskie Dni Literatury. Życie Warszawy 1994 nr 109 s. 13 (spraw....) szczegóły 
135.impreza: Spotkanie omawiające najnowsze zjawiska w polskiej literaturze współczesnej (1992).  szczegóły 
artykuł: Sadowski Sławomir: "KKL" w kamiennym "Kręgu". Krzywe Koło Literatury 1992 nr 3 s. 3, 7  szczegóły 
136.impreza: "Współczesna literatura polska w kraju i za granicą" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 266 s. 6  szczegóły 
137.impreza: "Zjazd szczeciński i socrealizm - geneza, kontynuacje i konteksty" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Danuta: Zjazd szczeciński i socrealizm. Pogranicza 2000 nr 6 s. 128-130 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Michałowski Piotr: Szczeciński Zjazd-widmo i obrzeża socu. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 222-226  szczegóły 
138.impreza: "Zostali w naszej pamięci" - sesja literacka.  szczegóły 
artykuł: Pamiętajcie o pisarzach. Rzeczpospolita 1995 nr 259 s. 30 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
139.artykuł: Bałuc Barbara: Oni wracają tu co roku... O grupie literackiej "Tylicz" i Sądecczyźnie. Almanach Sądecki 2011 nr 1/2 s. 95-132 (dot. okoliczności powstania grupy, jej członków i recepcji; szerzej o ...) szczegóły 
140.artykuł: E.S.: Getta literackie. Katolik 1990 nr 33 s. 6 (omów. dyskusji zorg. w Klubie Literatów "Krąg" w Warszawie nt. istniej...) szczegóły 
141.artykuł: Garliński Józef: Pisarze emigracyjni na rynku krajowym. Rzeczpospolita 1991 nr 254 s. 3 (wyw. z prezesem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie; rozm. Anna Bani...) szczegóły 
142.artykuł: Judek Cecylia: Prawdy, plotki i anegdotki o szczecińskich młodych pisarzach (w okresie socrealizmu). Pogranicza 1998 nr 1 s. 63-71 (m.in. nt. Koła Młodych, które powstało w 1951 r. jako zaplecze szczeci...) szczegóły 
143.artykuł: Korzeniowski Tomasz: Pisali o.... Okolice [Warszawa] 1989 nr 2 s. 108-112 (kryt. o twórcz. członków KKMP...) szczegóły 
144.artykuł: Kot Wiesław: Widnokrąg 1989 nr 22 s. 2 (wyw. z przewodniczącym Stowarzyszenia Promocji Literatury Współczesnej...) szczegóły 
145.artykuł: Kowalska Halina: Literaturo piękna, gdzie jesteś?. Słowo Powszechne 1990 nr 122 s. 6 (spraw. ze spotkania pośw. kondycji współcz. lit. w Klubie Literatów "K...) szczegóły 
146.artykuł: Kowalska Halina: Polska literatura i myśl krytyczna. Słowo Powszechne 1992 nr 65 s. 6 (omów. dyskusji w Klubie Literackim "Krąg" przy Ośrodku Kultury Literac...) szczegóły 
147.artykuł: Krajewski Andrzej: Niech się panu Braunu nie zdaje.... Plus Minus 2002 nr 15 s. A10 (nt. XX zjazdu Związków Literatów Polskich 7 IV 1978 roku; dot. m.in. s...) szczegóły 
148.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Dialog dziada z obrazem. Literatura po Październiku 1956 (II). Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 7 XII s. 4-5 (dot. dyskusji literackich i relacji między literatami a PZPR...) szczegóły 
149.artykuł: Revoljucija protiv revoljucii. Novaja Pol'sha 2002 nr 4 s. 44-50 (art. zawierający świadectwa wydarzeń rozgrywających się w marcu 1968 r...) szczegóły 
150.artykuł: Z.Z.: Literatura drugiego obiegu. Słowo Powszechne 1990 nr 139 s. 6 (spraw. ze spotkania "Z różnych obiegów literackich" w Klubie Literatów...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989) / Literatura młodych (literatura 1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
151.artykuł: Włodek Adam: Książka telefoniczna. Suplement 1999 nr 6 s. 16-17 (nt. działalności Koła Młodych przy Związku Literatów Polskich w Krakow...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Dramat (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
152.książka: Teatr i dramat polskiej emigracji 1939-1989. Praca zbiorowa. 1994 (Dobrochna Ratajczakowa: Wprowadzenie. * Świadectwa: Jadwiga Domańska: ...) szczegóły 
recenzja: B.H.: Gorzka prawda. Kultura [Paryż] 1995 nr 4 s. 146-147  szczegóły 
recenzja: Krajewska-Wieczorek Anna: Taniec na odciętej gałęzi, czyli o dramacie polskim poza krajem. Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 3 VIII s. 12  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 252 (nota...) szczegóły 
recenzja: Popiel Jacek: Dramat i teatr polskiej emigracji. x 1998 (w ks.: Dramat i teatr emigracyjny po roku 1939. Wrocław 1998, s. 307-3...) szczegóły 
recenzja: Ratajczakowa Dobrochna: Misja w pewności zwycięstwa (O utworach dramatycznych polskiej emigracji rozmawiamy z prof. dr hab. Dobrochną Ratajczakową). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 170 s. 5 (rozm. Romana Brzezińska...) szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Materiały do dziejów teatru i dramatu emigracyjnego. Akcent 1996 nr 4 s. 171-172  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Materiały do dziejów teatru i dramatu emigracyjnego. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 167-169  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Polski teatr na emigracji. Przegląd Powszechny 1997 nr 9 s. 271-273  szczegóły 
recenzja: [Wysiński Kazimierz Andrzej] K.A.W.: Teatr i dramat polskiej emigracji w latach 1939-1978. Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 548-550  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
153.artykuł: H.K.: Zapaść krytyki literackiej?. Słowo Powszechne 1990 nr 247 s. 6 (spraw. ze spotkania pośw. kondycji polskiej krytyki lit. w Klubie Lite...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
154.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Burek Tomasz: Autoreklama. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 2 s. 126-131 (mowa wygłoszona podczas "Wieczoru dwóch książek" w Stowarzyszeniu Pisa...) szczegóły 
artykuł: Libera Antoni: Odwaga i pokora Tomasza Burka. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 2 s. 120-126 (wprowadzenie do "Wieczoru dwóch książek Tomasza Burka" w Stowarzyszeni...) szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
155.książka: Strzelecki Władysław: Wśród wierszy. (... abyś, bracie, mnie zrozumiał). 1991 (Szkice nt. potrzeby silniejszych zw. polskiej poezji współcz. z pracą ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
156.impreza: Spotkanie poświęcone współczesnej poezji Polaków z Wilna.  szczegóły 
artykuł: (H.K.): O polskich poetach wileńskich. Słowo Powszechne 1991 nr 233 s. 6 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
157.artykuł: Aulich Maria Ewa: Tygodnik Zamojski 1989 nr 20 s. 6 (o poezji członków Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Zamościu...) szczegóły 
158.artykuł: Bieńkowski Zbigniew: Zaduszki. Kultura Niezależna 1990 nr 65 s. 116-119 (fel. o zmarłych współczesnych poetach; tekst wstępu do wieczoru wspomn...) szczegóły 
159.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Krajobrazy 1989 nr 16 s. 6 (rec. zbiorowa tomików wydanych przez Suwalskie Towarzystwo Kultury: G....) szczegóły 
160.artykuł: Darski Wojciech Marek: Krajobrazy 1989 nr 22 s. 6 (rec. zbiorowa arkuszy poetyckich wydanych przez Suwalski Ośrodek KKMP:...) szczegóły 
161.artykuł: Dymek Stanisław: Poezja nie umiera. Własnym głosem 2000 nr 46 s. 11 (nt. zmarłych poetów należących do Robotniczego Stowarzyszenia Twórców ...) szczegóły 
162.artykuł: Koryl Janusz: Przez zaspy słów. Okolice [Warszawa] 1989 nr 1 s. 97-99 (rec. zbiorowa tomików wydanych w przez RSTK w Siedlcach w l. 1985-1987...) szczegóły 
163.artykuł: [Kowalska Halina] H.K.: O poezji emigracyjnej. Kierunki 1989 nr 22 s. 11 (spraw. z prelekcji Z. Lichniaka nt. poezji polskiej na emigracji wygło...) szczegóły 
164.artykuł: Orlikowski Janusz: "...żeby z niwy poetyckiej wytopić taki grosz...". Własnym głosem 1990 nr 4 s. 10 (nt. twórcz. poetyckiej aut.: Beata Jankowska, Elżbieta Cwojdzińska, Da...) szczegóły 
165.artykuł: Smaszcz Waldemar: Żywa tkanka tradycji (Tomiki wierszy wydane przez Suwalskie Towarzystwo Kultury w latach 1985-1989). Rocznik Suwalsko-Mazurski 1991 t. 1 s. 123-125 (m.in. o powołaniu przez Suwalskie Towarzystwo Kultury własnej serii po...) szczegóły 
166.artykuł: Szeliga Zdzisław: Czy łatwo być poetą?. Życie Przemyskie 1989 nr 6 s. 9 (nt. poezji członków KKMP i Klubu Literackiego w Przemyślu...) szczegóły 
polemika: Młynarski Janusz: Pić czy pisać?. Życie Przemyskie 1989 nr 6 s. 9  szczegóły 
polemika: Pieniążek Mateusz: Czy trudno być redaktorem? (List otwarty do Z. Szeligi). Życie Przemyskie 1989 nr 9 s. 9  szczegóły 
polemika: Szeliga Zdzisław: Życie Przemyskie 1989 nr 9 s. 9  szczegóły 
167.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Kilka luźnych uwag o "Wspólności" po latach. Migotania, Przejaśnienia 2002 nr [1] s. 8 (nt. Grupy Sytuacyjnej Poetów i Artystów "Wspólność" w Gdańsku...) szczegóły 
168.artykuł: Wydawnictwa ZLP. Biuletyn Literacki 1993 nr 4 s. 24 (omów. tomików wierszy wydanych ostatnio przez Oddział Warszawski ZLP...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989) / Poezja młodych (literatura 1945-1989. Poezja)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
169.artykuł: Błaszak Danuta: Przytulony do dłoni. Magazyn Literacki 1995 nr 11 s. 71, 72 (o twórcz. poetów związanych z Klubem Poetyckim "To był naprawdę fascyn...) szczegóły 
polemika: Cielecki Grzegorz, Skowron-Nalborczyk Agata: Redaktorzy serii arkuszy "tbnfw" vs "Danusia" Błaszak. Magazyn Literacki 1995 nr 12/13 s. 183, 184  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
170.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Burek Tomasz: Autoreklama. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 2 s. 126-131 (mowa wygłoszona podczas "Wieczoru dwóch książek" w Stowarzyszeniu Pisa...) szczegóły 
artykuł: Libera Antoni: Odwaga i pokora Tomasza Burka. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 2 s. 120-126 (wprowadzenie do "Wieczoru dwóch książek Tomasza Burka" w Stowarzyszeni...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
171.impreza: "O rewolucji artystycznej w młodej prozie polskiej" - spotkanie (1992).  szczegóły 
artykuł: Sadowski Sławomir: "KKL" w kamiennym "Kręgu". Krzywe Koło Literatury 1992 nr 3 s. 3, 7  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
172.artykuł: Dymek Stanisław: Ojcowie, synowie i niejaka Julia (Co nowego w prozie RSTK?). Własnym głosem 2001 nr 50 s. 5 (nt. prozy twórców związanych ze środowiskiem Robotniczych Stowarzyszeń...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura faktu, reportaż (literatura 1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
173.artykuł: [Kowalska Halina] H.K.: Dzienniki pisarzy. Kierunki 1989 nr 16 s. 10 (spraw. z refertu T. Sołtana poświęconego dziennikom współczesnych pisa...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura 1945-1989. Proza)
    książki (alfabet autorów)
174.książka: Contakt. Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Polcon '97, Katowice 11-14 września 1997 r.. 1997 ([Zawiera m.in.:] Omówienie programu. - Stowarzyszenie Teatr GuGalander...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
175.impreza: "Fantastyka okresu przejściowego" - seminarium (1993).  szczegóły 
artykuł: (mp): Śląkfy okresu przejściowego. Nowa Fantastyka 1993 nr 12 s. 63  szczegóły 
176.impreza: "Fantastyka polska - dlaczego piszemy ponuro?" - seminarium literatury SF (1994).  szczegóły 
artykuł: Parowski Maciej: Ponuracy i komedianci!. Nowa Fantastyka 1994 nr 8 s. 72  szczegóły 
artykuł: Śliwiak Rafał: O ponurym na wesoło. Sfinks 1994 nr 3 s. 68-69 (sprawozdanie...) szczegóły 
177.impreza: "Polska literatura fantastyczna" - sesja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Oramus Marek: Fantastyka na KUL-u. Nowa Fantastyka 1998 nr 7 s. 65 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
178.impreza: "Tłumaczenie kontra przekład" - seminarium (1995).  szczegóły 
artykuł: Zielińska Joanna: Tłumaczenie kontra przekład (Seminarium Katowice '95). Sfinks 1995 nr 4 s. 63-65 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
179.artykuł: Inglot Jacek: Seminarium '96. Nowa Fantastyka 1996 nr 10 s. 80 (sprawozdanie z seminarium "Ekologiczne wizje przyszłości" zorg. przez ...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
180.książka: Literatura Wybrzeża po 1980 roku. Materiały z sesji naukowej, Gdynia, 3-4 grudnia 2003. 2004 ([Zawiera materiały z sesji zorganizowanej przez Okręg Pomorski Stowarz...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
181.impreza: "Kierunki i tendencje we współczesnej literaturze - pisarze i poeci Dolnego Śląska" - konferencja regionalna (1999).  szczegóły 
artykuł: Krzemieniecki Leon A.: Otwarcie konferencji. Książka i Czytelnik 1999 nr 1/2 s. 5-8  szczegóły 
artykuł: Krzemieniecki Leon: Regionalizm praktyczny - wrocławska konferencja i wydawnictwa poświęcone pisarzom Dolnego Śląska. Bibliotekarz 2000 nr 1 s. 24-25  szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 12 s. 150 (not. spraw....) szczegóły 
182.impreza: "Literatura - piśmienność - biblioteki" - Forum Czytelnicze (2001).  szczegóły 
artykuł: Kołodziejczyk Barbara: Cedzyna. Notes Wydawniczy 2001 nr 7/8 s. 41-44 (sprawozdanie...) szczegóły 
183.impreza: "Literatura i sztuka wobec problemów i wyzwań współczesności" - seminarium literackie (2008).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
184.artykuł: Boberski Adam: Panironia [z tego cyklu:] III. Okrutna sprawiedliwość. Red 2012 nr 2 s. 90-92 (nt. grafomanii w literaturze współczesnej oraz Stowarzyszenia Żywych P...) szczegóły 
185.artykuł: Pawlak Antoni: Stary poeta czuje się przegrany. Plus Minus 1999 nr 17 s. 15 (esej o nie znanym z nazwiska poecie - byłym działaczu partyjnym Związk...) szczegóły 
186.artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 139 (not. o dyskusji nt. współczesnej literatury w lubelskim oddziale Związ...) szczegóły 
187.artykuł: Wawrzkiewicz Marek: Z Markiem Wawrzkiewiczem rozmowa o literaturze na świecie, w kraju i Gorzowie. Pegaz Lubuski 2005 nr 1 s. 1-2 (wyw. z poetą nt. współczesnej poezji polskiej, rynku pism literackich ...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Dramat (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
188.artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Warsztaty użyteczności teatralnej. Rzeczpospolita 2002 nr 1 s. A8 (dot. m.in. założenia Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego "Drama" w ...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
189.artykuł: Majerski Paweł: Gra wyobraźni, gra w wyobraźnię (Kilka uwag o polskiej poezji "nowej i najnowszej"). x ([w ks.:] Dialog w środku Europy: rok 2002. Materiały III Międzynarodow...) szczegóły 
190.artykuł: Wagner Ireneusz: Człowiek i kwiaty. Nowa Maksyma 2006 nr 1 s. [1] (dot. m.in. poezji autorów tworzących w ośrodkach prowincjonalnych oraz...) szczegóły 
191.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Kilka luźnych uwag o "Wspólności" po latach. Migotania, Przejaśnienia 2002 nr [1] s. 8 (nt. Grupy Sytuacyjnej Poetów i Artystów "Wspólność" w Gdańsku...) szczegóły 
192.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Wspólność - po latach. Autograf 2002 nr 5 s. 18-21 (nt. poetów z grupy "Wspólność" po 1989 roku...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
193.artykuł: Dymek Stanisław: Ojcowie, synowie i niejaka Julia (Co nowego w prozie RSTK?). Własnym głosem 2001 nr 50 s. 5 (nt. prozy twórców związanych ze środowiskiem Robotniczych Stowarzyszeń...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura po 1989)
    książki (alfabet autorów)
194.książka: Contakt. Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Polcon '97, Katowice 11-14 września 1997 r.. 1997 ([Zawiera m.in.:] Omówienie programu. - Stowarzyszenie Teatr GuGalander...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
195.impreza: "Kreskon" - konwent miłośników fantastyki (2009).  szczegóły 
artykuł: Wajda Weronika: Kronika. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2009 nr 3 s. 117 (sprawozdanie...) szczegóły 
196.impreza: "Wojna światów: mężczyzna i kobieta w fantastyce" - seminarium literackie (1999).  szczegóły 
artykuł: (anak): Płciowość fantastyki. Nowa Fantastyka 1999 nr 10 s. 65 (sprawozdanie, nota...) szczegóły 
artykuł: Wiśniewski Łukasz M.: "Wojna światów: mężczyzna i kobieta w fantastyce". Fenix 1999 nr 7 s. 182-186 (sprawozdanie...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
197.książka: Biblioteki na przełomie wieków. Forum Czytelnicze VI, Kielce, 30 maja - 2 czerwca 1999. 1999 ([M.in. zawiera:] Bohdan Jałowiecki: Integracja europejska a regionaliz...) szczegóły 
198.książka: Eisler Jerzy: Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje. 1991 (M.in. o angażowaniu się pisarzy i ludzi teatru w działaln. polityczną,...) szczegóły 
recenzja: Lewandowski Józef: Acta Sueco-Polonica 1996 nr 4 (1995) s. 143-148 (recenzja jest podsumowaniem dyskusji Seminarium Współczesnej Kultury i...) szczegóły 
199.książka: Zawodniak Mariusz: Teraźniejszość i przeszłość. Studia o życiu literackim socrealizmu. 2007 (* Cz. I. Życie niby-literackie. - Socrealizm jako model życia literack...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
200.artykuł: Bocheński Jacek: Jak się spodobać. Jacek Bocheński o sytuacji pisarzy i literatury. Gazeta Wyborcza 1990 nr 137 s. 4-5 (wypow. na zjeździe SPP, 9 VI 1990...) szczegóły 
201.artykuł: Fik Marta: Marcowa kultura [fragm.:] Literaci a marzec. Gazeta Wyborcza 1995 nr 54 s. 14-16 (pisarze wobec wydarzeń marcowych 1968; z fragm. wystąpień na nadzwycza...) szczegóły 
202.artykuł: Kaczyński Andrzej: Przyjaciel pisarzy. Rzeczpospolita 2001 nr 203 s. A9 (wspomnienie o Witoldzie Parczewskim, dyr. Fundacji Domu Literatury i D...) szczegóły 
203.artykuł: (kow): Ośrodek Kultury Literackiej oraz Inicjatyw Pisarskich. Nowa inicjatywa Stowarzyszenia PAX. Słowo Powszechne 1990 nr 185/186 s. 6 (nt. zadań Ośrodka...) szczegóły 
204.artykuł: List otwarty w obronie słowa. Tygodnik Powszechny 1998 nr 46 s. 7 (podp.: Zarząd Główny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; dot. ograniczani...) szczegóły 
205.artykuł: Lista zmarłych w kadencji 1988-1993. Wiadomości [ZAiKS] 1993 nr 1 s. 3-7 (m.in. literatów, członków ZaiKS-u...) szczegóły 
206.artykuł: Narbutt Jerzy: Moim nieskromnym zdaniem [z tego cyklu:] Racje, motywacje, uzurpacje. Ład 1995 nr 11 s. 7 (fel. nt. środowiska literackiego, m.in. o ZLP i SPP...) szczegóły 
207.artykuł: O kulturę ponad podziałami. Trybuna Ludu 1990 23 5 (stanowisko członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy oddz...) szczegóły 
208.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Dialog dziada z obrazem. Literatura po Październiku 1956 (II). Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 7 XII s. 4-5 (dot. dyskusji literackich i relacji między literatami a PZPR...) szczegóły 
209.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Walka o godność. Literatura po Październiku 1956 r. (I). Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 30 XI s. 4-5 (dot. działalności pisarzy oraz związków i stowarzyszeń twórczych: dysk...) szczegóły 
210.artykuł: Pisarz i książka. Nike 1989 nr 6 s. 2 (ankieta nt. sytuacji pisarzy i roli ZLP; wypowiedzi: Lech Bartelski, K...) szczegóły 
211.artykuł: PSZ: Feralny pakiet. Gazeta Wyborcza 1996 nr 45 s. 10 (nt. listu do premiera Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczyc...) szczegóły 
212.artykuł: Safjan Zbigniew: Konfrontacje 1989 nr 1 s. 13 (wywiad z przewodniczącym Ogólnopolskiego Zespołu Partyjnych Pisarzy; r...) szczegóły 
213.artykuł: W sprawie sytuacji piśmiennictwa polskiego (Memorandum Stowarzyszenia Pisarzy Polskich). Tygodnik Powszechny 1990 nr 2 s. 6 (dot. dramatycznej sytuacji książki polskiej, czasopiśmiennictwa, mater...) szczegóły 
214.artykuł: Woroszylski Wiktor: Dziwny maj 1990 (Zapiski z niewiadomym opóźnieniem). Więź 1990 nr 7/8 s. 234-238 (m.in. o wizycie Stanisława Barańczaka w PEN-Clubie, 5 V 1990...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Kroniki wydarzeń kulturalnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
215.artykuł: Kronika Związku Literatów Polskich w Ciechanowie (Listopad 2002 - wrzesień 2003). Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2003 nr 5 s. 190-200 (m.in. dot. życia literackiego w Ciechanowie i Polsce...) szczegóły 
216.artykuł: Kronika Związku Literatów Polskich w Ciechanowie (Wrzesień 2003 - sierpień 2004). Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2004 nr 6 s. 222-234 (m.in. dot. życia literackiego w Ciechanowie i Polsce...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
    książki (alfabet autorów)
217.książka: Żak Stanisław: Cenzura wobec humanistyki. 1996 ([M.in. dotyczy ingerencji cenzury wobec literatury, prac z zakresu dok...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
218.impreza: "Śmierć i zmartwychwstanie cenzury, czyli naga prawda" - sesja naukowa (2002).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
219.artykuł: Hennelowa Józefa: Zdrowa i katolicka cenzura (List otwarty do red. Macieja Łętowskiego, prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich). Gazeta Wyborcza 1993 nr 17 s. 3 (dot. art. Danuty Z. Mastalskiej "Polska wieża Babel" (druk. Niedzie...) szczegóły 
220.artykuł: Iłowiecki Maciej: Dlaczego nie ma w Polsce wolnej prasy?. Tygodnik Solidarność 1991 nr 22 s. 17 (wyw. prezesa Stow. Dziennikarzy Polskich; z fot....) szczegóły 
221.artykuł: Wielowieyska Agnieszka: Związek Literatów Polskich i "List 34". Mówią Wieki 1991 nr 10 s. 7-12  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
    książki (alfabet autorów)
222.książka: Cultural policies. 1993 ([Ref. wygłoszone na międzynar. konferencji "Polityki kulturalne", Krak...) szczegóły 
223.książka: Fik Marta: Marcowa kultura. Wokół "Dziadów". Literaci i władza. Kampania marcowa. 1995 (Parę uwag o Marcu '68. - Wokół "Dziadów" [dot. reperkusji politycznych...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: O Marcu bez złudzeń. Rzeczpospolita 1995 nr 77 s. 6 (spraw. z promocji książki, Warszawa, 30 III 1995...) szczegóły 
224.książka: Partia i literaci. Dokumenty Biura Politycznego KC PZPR [Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej]. 1959. 1996 (Stefan Żółkiewski: Uwagi o literaturze [referat przeznaczony dla człon...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
225.artykuł: Apel w sprawie zagrożeń dla kultury artystycznej w Polsce. Teatr 1998 nr 12 s. 5 (podp.: prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów Jacek Weksler i prezes...) szczegóły 
226.artykuł: E.S.: Powstanie Rada Kultury Polskiej. Rzeczpospolita 1991 nr 71 s. 2 (nota nt. spotkania premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego z przewodniczą...) szczegóły 
227.artykuł: H.K.: SOS dla kultury. Słowo Powszechne 1990 nr 202 s. 4 (spraw. ze spotk. "SOS dla kultury" w Klubie Literatów "Krąg", Warszawa...) szczegóły 
228.artykuł: Jawność procesów prasowych (Uchwała Klubu Reportażu). Prasa Polska 1989 nr 7 s. 52 (tekst uchwały podjętej przez Krajowy Klub Reportażu SD PRL 31 III 1989...) szczegóły 
229.artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 44 s. 11 (nota nt. dyskusji o sytuacji książki i pisarzy, 23 X w Warszawie...) szczegóły 
230.artykuł: Kowalska Halina: Nie będzie rozwodu z kulturą. Słowo Powszechne 1990 nr 57 s. 6 (spraw. z zebrania pt. "Rozwód z kulturą" Klubu Literatów "Krąg", Warsz...) szczegóły 
231.artykuł: Kultura w niebezpieczeństwie. Życie Warszawy 1992 nr 10 s. 3 (o liście do Sejmu i Senatu RP w sprawie sytuacji kultury polskiej; pod...) szczegóły 
polemika: Kultura w niebezpieczeństwie. Życie Warszawy 1992 nr 14 s. 3 (list do red. zaprzeczający podpisanie listu skierowanego do władz RP; ...) szczegóły 
232.artykuł: Kwiatek Jerzy: Dejmek w "Kuźnicy". Trybuna 1994 nr 89 s. 2 (nota spraw. ze spotkania ministra kultury i sztuki Kazimierza Dejmka w...) szczegóły 
233.artykuł: List otwarty do Ministra Kultury i Sztuki Kazimierza Dejmka. Tygodnik Solidarność 1995 nr 27 s. 9 (wzywający do publicznej dyskusji na temat kształtu Narodowej Sceny w z...) szczegóły 
234.artykuł: MPIAS: Nowego ministra (Postulaty pisarzy). Gazeta Wyborcza 1996 nr 129 s. 11 (nota o liście Stowarzyszenia Pisarzy Polskich do premiera Włodzimierza...) szczegóły 
235.artykuł: Narkowicz Józef: Po książkę - z żyrantem. Wybrzeże 1989 nr 12 s. 23 (nt. polityki wydawn. i protestu ZLP przeciwko wysokim cenom czasopism ...) szczegóły 
236.artykuł: Narodowa Rada Kultury jeszcze raz?. Życie Warszawy 1991 nr 58 s. 1-2 (spraw. z konferencji prasowej Artura Międzyrzeckiego - prezesa Komitet...) szczegóły 
237.artykuł: Nowemu ministrowi pod rozwagę. Gazeta Wyborcza 1991 nr 275 s. 17 (ankieta nt. oczekiwań stowarzyszeń twórczych wobec mającego powstać rz...) szczegóły 
238.artykuł: Odrodzenie 1989 nr 7 s. 5 (tekst deklaracji Związku Literatów Polskich w sprawie sytuacji kultury...) szczegóły 
239.artykuł: Ordan Jerzy L.: Jaki mecenat?. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2002 nr 9 s. 110-113 (nt. mecenatu publicznego; refleksje po seminarium zorganizowanym przez...) szczegóły 
240.artykuł: Piskor Stanisław: Skuteczność mecenatu. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2002 nr 9 s. 113-118 (nt. mecenatu państwowego, zewnętrzego i społecznego w Polsce po 1989 z...) szczegóły 
241.artykuł: (Pis.): Pisarze do premiera. Życie Warszawy 1992 nr 59 s. 7 (omów. listu Prezydium ZG SPP do premiera Jana Olszewskiego wyrażająceg...) szczegóły 
242.artykuł: Premier przyjmuje twórców.... Gazeta Wyborcza 1991 nr 27 s. 2 (nota o spotkaniu premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego z przedstawiciel...) szczegóły 
243.artykuł: Skąpski Rafał: Stan kultury, stan umysłów. Aneks Trybuny 2002 nr 228 s. A, B (wywiad z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury, m.in. nt. apelu...) szczegóły 
244.artykuł: Uchwała nr 1 XV Walnego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z 1 grudnia 2001 roku. Pomerania 2002 nr 1 s. 40-42 (min. nt. działalności edukacyjnej i kulturalnej...) szczegóły 
245.artykuł: Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia PAX w sprawie kultury i uczestnictwa kulturalnego. Kierunki 1989 nr 8 s. 4  szczegóły 
246.artykuł: Uchwała Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich z dnia 9 lutego 1989 r.. Odrodzenie 1989 nr 8 s. 9 (tekst uchwały nt. sytuacji polskiej książki...) szczegóły 
247.artykuł: Wawrzkiewicz Marek: Sytuacja polskiej kultury i książki. Poradnik Bibliotekarza 2001 nr 9 s. 16 (komunikat prezesa Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich...) szczegóły 
248.artykuł: ZASP przeciw dobijaniu kultury. Życie Warszawy 1992 nr 21 s. 6  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Prawo autorskie
    książki (alfabet autorów)
249.książka: Howorka Bolesław: Prawo autorskie w działalności bibliotekarskiej. 1997 (Wstęp. * Przedmiot prawa autorskiego. Podmiot prawa autorskiego. Autor...) szczegóły 
250.książka: Howorka Bolesław: Prawo autorskie w pracy bibliotekarza. 2012  szczegóły 
251.książka: Informacja elektroniczna a prawo autorskie. Materiały z warsztatów. Warszawa 30 września - 1 października 1999. 2000 (Wstęp. - Dawid Kot: Korzystanie z utworów przez instytucje użytecznośc...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
252.impreza: "CopyCamp" - konferencja (2012).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
253.artykuł: Błeszyński Jan: Uzasadnienie. Wiadomości [ZAiKS] 1994 nr 2 s. 7-9 (nt. prac nad nowym "zobowiązaniem organizacyjnym" Stowarzyszenia ZAiKS...) szczegóły 
254.artykuł: (ES): Jakie będzie nowe prawo autorskie?. Słowo Powszechne 1990 nr 232/233 s. 13 (spraw. z konferencji pośw. prawu aut., Warszawa; org. ZG ZLP...) szczegóły 
255.artykuł: Hetman-Krajewska Joanna: Spadek czytelnictwa to nie koniec prawa autorskiego. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 1 s. 34-40 (skrócony zapis prelekcji Joanny Hetman-Krajewskiej wygłoszonej 3 III 2...) szczegóły 
256.artykuł: Kilka uwag na temat projektu nowego "Zobowiązania organizacyjnego". Wiadomości [ZAiKS] 1994 nr 2 s. 1-6 (nt. wewnętrzengo dokumentu Stowarzyszenia ZAiKS, m.in. to także prawa ...) szczegóły 
257.artykuł: Kuźniak Henryk: Funkcjonowanie prawa autorskiego w Polsce - teoria i praktyka. Kondycja twórców polskich. Wiadomości [ZAiKS] 2004 nr 1 s. 15-19 (komentarz do projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach ...) szczegóły 
258.artykuł: Kuźniak Henryk: Rola ZAiKS-u w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi?. Wiadomości [ZAiKS] 2008 nr 1 s. 23-33  szczegóły 
259.artykuł: Mamy koncesję. Wiadomości [ZAiKS] 1995 nr 4/1 (1994/1995) s. 1 (dot. zezwolenia Ministra Kultury i Sztuki na zbiorowe zarządzanie praw...) szczegóły 
260.artykuł: Marianowicz Antoni: Bank autorów. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 49 s. 23 (wyw. z prezesem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS; rozm.: Joanna Skoczylas...) szczegóły 
261.artykuł: Nowe oświadczenia o powierniczym przeniesieniu autorskich praw majątkowych w zakresie zbiorowego zarządzania. Wiadomości [ZAiKS] 2004 nr 1 s. 34-41 (z tekstami oświadczeń dla członków stowarzyszenia i twórców niebędącyc...) szczegóły 
262.artykuł: Nowe zasady powierzania ZAiKS-owi praw do zbiorowego zarządzania. Wiadomości [ZAiKS] 2010 nr 2 s. 34-43  szczegóły 
263.artykuł: Nycz Anna: Gdy oglądasz filmy na YouTube, nie klikaj "pomiń". Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 2 s. 32-35 (nt. spotkania z Maciejem Sojką, przedstawicielem serwisu YouTube w cyk...) szczegóły 
264.artykuł: O pilne uchwalenie prawa autorskiego. Życie Warszawy 1991 nr 129 s. 3 (poparcie Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórc...) szczegóły 
265.artykuł: Pałłasz Edward: Autorom trzeba płacić. Zeszyty Telewizyjne 2004 nr 3 (2003/2004) s. 66-75 (z prezesem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS rozm. Andrzej Godlewski; z not...) szczegóły 
266.artykuł: Projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim. Wiadomości [ZAiKS] 2009 nr 2 s. 18-20 (informacja o udziale Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w pracach nad ostatn...) szczegóły 
267.artykuł: Sowula Grzegorz: Słowo o książce elektronicznej. Wiadomości [ZAiKS] 2011 nr 2 s. 36-37 (m.in. nt. działań ZAIKS-u w sprawie zarządzania prawami autorskimi do ...) szczegóły 
268.artykuł: Stanowisko ZAiKS-u wobec ACTA. Wiadomości [ZAiKS] 2011 nr 2 s. 4-5  szczegóły 
269.artykuł: Toeplitz Krzysztof Teodor: Kuchnia polska [z tego cyklu:] Bezprawie. Przegląd 2002 nr 36 s. 75 (nt. strat wynikłych z zakupu przez ZASP obligacji Stoczni Szczecińskie...) szczegóły 
270.artykuł: Ustawa o prawie autorskim. Wiadomości ZAiKS 1990 nr 1/2 s. 1-21 (projekt przygotowany przez Min. Kult. i Sztuki; z "Uzasadnieniem proje...) szczegóły 
271.artykuł: Wiadomości [ZAiKS] 2003 nr 1 s. 38 (nt. oświadczenia wydanego przez Zarząd Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w ...) szczegóły 
272.artykuł: Wielkie prawa do kolosalnej biblioteki. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 2 s. 36-38 (nt. prawa autorskiego w odniesieniu do utworów niewielkich rozmiarów...) szczegóły 
273.artykuł: Zobowiązanie organizacyjne. Wiadomości [ZAiKS] 1994 nr 2 s. 10-14 (tekst dwóch wariantów zobowiązania organizacyjnego członków Stowarzysz...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Sprawy bytowe i zawodowe literatów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
274.artykuł: Krzekotowska Krystyna: Kto wykonuje działalność twórczą (Opinia Stowarzyszenia Autorów Polskich). Rzeczpospolita 1989 nr 2 s. 4 (dot. praw do świadczeń emerytalnych...) szczegóły 
275.artykuł: Maciejewski Janusz: Szewc bez butów.... Potop 1991 nr 13 s. 12 (nt. sytuacji w środowisku pisarzy (ZLP i SPP) w l. 1981-1990...) szczegóły 
276.artykuł: Strońska Anna: To nie czyjś folwark. Przegląd 2000 nr 10 s. 12-13 (nt. Domu Pracy Twórczej w Oborach zarządzanego przez Fundację Domów Pr...) szczegóły 
nawiązanie: Strońska Anna: Zaduch po rozlanym mleku. Przegląd 2000 nr 39 s. 21 (nt. konfliktu między byłym kierownikiem Domu a dyrektorką Fundacji Dom...) szczegóły 
277.artykuł: (wik): Protest Stowarzyszenia Autorów Polskich. Rzeczpospolita 2003 nr 72 s. C1 (dot. listu do premiera w sprawie proponowanej likwidacji ulgi podatkow...) szczegóły 
278.artykuł: Żuliński Leszek: Czarne dziury [z tego cyklu:] Ale teatr!. Aneks Trybuny 2002 nr 220 s. H (dot. inwestycji dokonanych przez ZASP; w kontekście sytuacji finansowe...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Udział literatów w życiu politycznym i społecznym
    książki (alfabet autorów)
279.książka: Eisler Jerzy: Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje. 1991 (M.in. o angażowaniu się pisarzy i ludzi teatru w działaln. polityczną,...) szczegóły 
recenzja: Lewandowski Józef: Acta Sueco-Polonica 1996 nr 4 (1995) s. 143-148 (recenzja jest podsumowaniem dyskusji Seminarium Współczesnej Kultury i...) szczegóły 
280.książka: Jankowski Stanisław M., Kotarba Ryszard: Literaci a sprawa katyńska - 1945. 2003 ([Dot. śledztwa prowadzonego przez prokuraturę PRL w latach 1945-1956 p...) szczegóły 
recenzja: Pabis Mieczysław: Protokoły mistyfikacji. Nasz Dziennik 2003 nr 252 s. 10 (omówienie książki...) szczegóły 
recenzja: (TJŻ): Książki 2003 nr 11 s. 49 (nota...) szczegóły 
recenzja: Trznadel Jacek: [Tysiąc dziewięćset czterdzieści pięć] 1945 - polscy pisarze fałszują Katyń. Tygodnik Solidarność 2003 nr 40 s. 37  szczegóły 
omówienie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2003 nr 9/10 s. 123 (sprostowanie zamieszczonych w książce informacji...) szczegóły 
281.książka: Urban Urszula: Władza ludowa a literaci. Polityka władz wobec środowiska Związku Zawodowego Literatów Polskich 1947-1950. 2006 (Wstęp. * Rozdz. I. Ukształtowanie zasad, instytucji i instrumentów odd...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
282.artykuł: Bratkowski Stefan: Wypowiedź Stefana Bratkowskiego na zebraniu Podstawowej Organizacji Partyjnej przy Oddziale Warszawskim ZLP 5 września 1980 roku. Dziś 1991 nr 1 s. 95-99 (nt. obecnej sytuacji w kraju i roli PZPR...) szczegóły 
283.artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Herbatka przy Finchley Road. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 16 XI s. 8-9 (dot. kontrowersji wokół uchwały Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie ...) szczegóły 
284.artykuł: DJ: Klub Krzywego Koła. Gazeta Wyborcza 2003 nr 246 s. 13 (nota o działalności...) szczegóły 
285.artykuł: Do pisarzy litewskich. Tygodnik Powszechny 1991 nr 5 s. 8 (tekst listu SPP z 13 I 1991 popierającego dążenia niepodległościowe Li...) szczegóły 
286.artykuł: Do pisarzy świata. Tygodnik Powszechny 1991 nr 5 s. 8 (tekst listu SPP z 13 I 1991 protekstującego przeciw interwencji ZSRR n...) szczegóły 
287.artykuł: Drozdowski Bohdan: Sprawy i Ludzie 1989 nr 27 s. 14 (ZLP (zawieszony 1981 i powstały 1983) oraz Stowarzyszenie Pisarzy Pols...) szczegóły 
288.artykuł: Harasymowicz Jerzy: Najlepiej samemu. Przegląd Tygodniowy 1989 nr 30 s. 13 (ZLP (zawieszony 1981 i powstay 1983) wobec sytuacji polit.; także o St...) szczegóły 
polemika: Daszkowski Eugeniusz Andrzej: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 40 s. 3  szczegóły 
polemika: Szawłowski Ryszard: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 40 s. 3  szczegóły 
289.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 237 (not. o dyskusji "Jak pisarz ma być obywatelem?" z wprowadzeniem Piotra...) szczegóły 
290.artykuł: Małachowski Aleksander: Jeszcze o Krzywym Kole. Przegląd 2002 nr 7 s. 78 (nt. działalności klubu i środowiska związanych z nim osób; dotyczy m. ...) szczegóły 
291.artykuł: Małachowski Aleksander: Klub Krzywego Koła - in memoriam. Przegląd 2002 nr 6 78 (nt. działalności klubu i środowiska związanych z nim osób; dotyczy m. ...) szczegóły 
292.artykuł: Olszewski Jan (ur. 1930): Jak zakładaliśmy lożę masońską. Gazeta Wyborcza 1997 nr 209 s. 4 (nt. powstania i działalności Klubu Krzywego Koła...) szczegóły 
293.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Walka o godność. Literatura po Październiku 1956 r. (I). Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 30 XI s. 4-5 (dot. działalności pisarzy oraz związków i stowarzyszeń twórczych: dysk...) szczegóły 
294.artykuł: Spotkanie inicjatywne porozumienia twórców "Łazienki Królewskie". Biblioteka Analiz 2003 nr 12 s. 1 (oświadczenie przedstawicieli związków twórczych m.in. Związku Artystów...) szczegóły 
295.artykuł: Tygodnik Solidarność 1989 nr 9 s. 9 (list otwarty w sprawie zmiany projektu pomnika Powstania Warszawskiego...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
296.konkurs: "Ameryko, poeci są z tobą!" - Międzynarodowy Konkurs Poetycki (2001).  szczegóły 
artykuł: Ameryko, poeci są z tobą!. Akant 2002 nr 6 s. 13 (informacja o przedłużeniu terminu konkursu...) szczegóły 
artykuł: Ameryko, poeci są z tobą.... Naji Goche 2001 nr 5 s. 1 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Miedzynarodowy Konkurs Poetycki Ameryko, poeci są z tobą!. Akant 2002 nr 2 s. 15 (ogłoszenie...) szczegóły 
297.konkurs: Augustowski Konkurs Literacki "O Liść Dębu" (1995; edycja IX). (w kategorii dorosłych, w dziale poezji nagr.: Szczepan Fiedorowicz, Pi...) szczegóły 
artykuł: Sowiński Janusz: RSTK-owskie echa. Własnym głosem 1995 nr 24 s. 3  szczegóły 
298.konkurs: Augustowski Konkurs Literacki "O Liść Dębu" (1996; edycja X). (nagr.: poezja dorosłych: Ewa Wałamaniuk, Leonarda Szubzda...) szczegóły 
artykuł: K. S.: Notki. Najprościej 1996 nr 1 s. 45  szczegóły 
299.konkurs: "Bitwa Żołnierzy 2 korpusu o Monte Cassino" - konkurs literacki na opowiadanie oparte na faktach historycznych (1994). (termin do 25 III 1994...) szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki w rocznicę bitwy o Monte Cassino. Gazeta Lwowska 1994 nr 4 s. 6  szczegóły 
artykuł: Kotowska Janina: Regulamin konkursu literackiego. Głos Polski [Toronto] 1994 nr 4 s. 17  szczegóły 
artykuł: Regulamin konkursu literackiego "Bitwa Żołnierzy 2 Korpusu o Monte Cassino". Gazeta Lwowska 1994 nr 4 s. 6  szczegóły 
300.konkurs: "Bliżej ziemi - bliżej nieba" - konkurs poetycki (2005; edycja I).  szczegóły 
artykuł: Konkurs poetycki "Bliżej ziemi - bliżej nieba". Magazyn Wileński 2005 nr 4 s. 39 (ogł. konkursu...) szczegóły 
301.konkurs: "Chichot Chimery" - konkurs plastyczno-literacki (2008; edycja II). (w kategorii poezji: grand prix: Michał Nowak, wyróżnienia: Izabela Kaw...) szczegóły 
artykuł: Kozirynek 2008 nr 4 s. 183 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Wyniki konkursu Chichot Chimery 2008. Kozirynek 2008 nr 6 s. 133  szczegóły 
302.konkurs: "Ciechanów moich marzeń" - konkurs poetycki (1991).  szczegóły 
artykuł: Trybuna 1991 nr 191 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Trybuna 1991 nr 121 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Trybuna 1991 nr 209 s. 5 (ogł....) szczegóły 
303.konkurs: "Codzienność (Lata czterdzieste i pięćdziesiąte na Warmii i Mazurach)" - konkurs na dowolną formę prozatorską, publicystyczną lub wspomnieniową. (termin do 15 V 1998 r....) szczegóły 
artykuł: Codzienność (Lata czterdzieste i pięćdziesiąte na Warmii i Mazurach). Borussia 1997 nr 15 s. 352 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1997 nr 269 s. 16 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Kresy 1998 nr 33 s. 157 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Mówią Wieki 1997 nr 6 s. 31 (ogł....) szczegóły 
304.konkurs: "Cybisem inspirowane" - ogólnopolski konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży (1997). (nagr.: Bożena Kasiak, Antonina Sebesta, Maria Żywicka-Luckner, Elżbiet...) szczegóły 
artykuł: "Cybisem inspirowane". Krzywe Koło Literatury 1997 nr 2/3 s. 34 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Cybisem inspirowane. Magazyn Literacki 1997 nr 2 s. 14 (ogłoszenie konk....) szczegóły 
artykuł: Ikar 1997 nr 11 s. 33 (teksty nagr....) szczegóły 
artykuł: Konkurs poetycki. Komunikaty 1997 nr 1 s. 15 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkurs. Gazeta Lwowska 1997 nr 11 s. 9 (ogłoszenie konkursu, regulamin...) szczegóły 
artykuł: Małkowiak Iwona: Wokół Cybisa. Wczoraj. Dzisiaj. Jutro 1997 nr 1/4 s. 62-64 (spraw. z uroczystości wręczenia nagród w czasie wernisażu wystawy obra...) szczegóły 
artykuł: Strony 1997 nr 5/6 s. 101 (nota...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 15 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 5 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 8 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 18 s. 2 (ogł....) szczegóły 
305.konkurs: "Czarny Diament" - Ogólnopolski Konkurs Poetycki (1991; edycja I). (nagr.: Piotr Jasek; wyróżn.: Barbara Bigos, Małgorzata Fryc, Ryszard J...) szczegóły 
artykuł: Konkurs poetycki. Głos Ludu 1991 nr 114 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Szymik Jan: Nasi twórcy laureatami. Głos Ludu 1991 nr 146 s. 2  szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1992 nr 15 s. 10  szczegóły 
artykuł: Zaolziańscy laureaci. Zwrot 1992 nr 2 s. 74 (wyniki...) szczegóły 
306.konkurs: "Człowiek - Pokój - Przyroda" - Ogólnopolski Konkurs Literacki (1989; edycja IV).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Młodych 1989 nr 46 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Pobrzeże 1989 nr 6 s. 35 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 27 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Zbliżenia 1989 nr 25 s. 2 (ogł....) szczegóły 
307.konkurs: "Człowiek i krajobraz" - konkurs na reportaż (1989). (nagr.: J. Antecka, K. Mering, B. Wojciechowska, A. Bułat; wyróżn.: Z. ...) szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 2 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: IMT 1989 nr 959 s. 2, 10-11; nr 960 s. 2-3 (teksty nagr....) szczegóły 
artykuł: IMT 1989 nr 958 s. 11 (wyniki...) szczegóły 
308.konkurs: "Cztery Pory Roku" - konkurs na tomik poezji (1992). (nagr.: Maria Bigoszewska ("Zmowa"), Józef Kurylak ("Jasno ciemno, jasn...) szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 1992 nr 39 s. 56 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kresy 1992 nr 11 s. 51 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Magazyn Literacki 1992 nr 3 s. 2  szczegóły 
artykuł: Odra 1992 nr 6 s. 97 (ogł....) szczegóły 
artykuł: (St): Cztery Pory Roku. Słowo Powszechne 1992 nr 227 s. 6 (wyniki...) szczegóły 
309.konkurs: "Cztery Pory Roku" - konkurs poetycki (1999). (laureaci: Sylwester Jedynak, Agnieszka Boch, Krzysztof Jezierski, Anna...) szczegóły 
artykuł: Siódma Prowincja 1999 nr 1/2 s. 38-39 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Szczęsny Jan Krzysztof: Rozdano laury poetom i dziennikarzom. Siódma Prowincja 1999 nr 1/2 s. 37 (laureaci...) szczegóły 
310.konkurs: "Czyn zbrojny żołnierzy polskich w II wojnie światowej" - ogólnopolski konkurs poetycki dla autorów niezrzeszonych w Związku Literatów Polskich (1989). (nagr.: M. Bochenek, J. Szelc, J. Woliński; wyróżn.: A. Baran, J. Fryck...) szczegóły 
artykuł: Bez przysłony 1989 nr 12 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Bez przysłony 1989 nr 7/8 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Nike 1989 nr 6 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Nowiny 1989 nr 90 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Podkarpacie 1989 nr 22 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Profile 1989 nr 6 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 12 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Widnokrąg 1989 nr 34 s. 2; nr 35 s. 1 (wyniki...) szczegóły 
311.konkurs: "Debiut' 96" - konkurs literacki (1996; edycja X). (laureaci: w kategorii prozy: Kinga Turczanik, Arkadiusz Złomaniec, Krz...) szczegóły 
artykuł: Debiut '96. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 94 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Debiut '97[!]. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 103 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1996 nr 6 s. 16 (ogł. ...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 95-96 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
312.konkurs: "Debiut Poetycki" - konkurs na książkowy debiut (2005). (nagr. Mirosław Marcol za "Vulgaris auantra"; wyróżn.: Zygmunt Gorazdow...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Pomosty [Wrocław] 2005 t. 10 s. 267 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2005 t. 10 s. 262 (not....) szczegóły 
313.konkurs: "Debiut Poetycki" - konkurs na książkowy debiut (2009).  szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2009 t. 14 s. 279 (not....) szczegóły 
314.konkurs: "Debiut Poetycki Roku" - konkurs (1999).  szczegóły 
artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 1999. Pomosty [Wrocław] 2001 nr 4/5 (1999/2000) s. 220 (ogł., nota...) szczegóły 
315.konkurs: "Debiut Poetycki Roku" - konkurs (2000).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 197 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 194 (nota o ogłoszeniu konkursu...) szczegóły 
316.konkurs: "Debiut Poetycki Roku" - konkurs (2001). (laureat: Jacek Bierut ("Igła"); wyróżnienia: Miłosz Kamiński ("Inwokac...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 204 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 201 (nota...) szczegóły 
317.konkurs: "Debiut Poetycki Roku" - konkurs (2002). (laureat: Juliusz Gabryel ("Hemoglobina")...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 212-213 (wyniki...) szczegóły 
318.konkurs: "Debiut Poetycki Roku" - konkurs (2003). (Krzysztof Chara ("aliquando"); wyróżnienia: Przemysław Jurek ("Kochano...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 246 (not. o wynikach...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 236 (not. o ogłoszeniu konkursu...) szczegóły 
319.konkurs: "Debiut Poetycki Roku" - konkurs (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Turnieje, konkursy, spotkania. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 161-162 (historia konkursu z omówieniem edycji z roku 2002 i 2003 wpisanych w p...) szczegóły 
320.konkurs: "Dedykacje dla Ojca Świętego Jana Pawła II" - konkurs poetycki (1999). (zgłoszenia do 30 III 2000...) szczegóły 
artykuł: Konkurs. Siódma Prowincja 1999 nr 1/2 s. 47 (ogłoszenie...) szczegóły 
321.konkurs: Dwustopniowy konkurs na napisanie i wystawienie pełnospektaklowego utworu scenicznego dla upamiętnienia 75. rocznicy powstania Teatru Polskiego w Warszawie (1986). (w konkursie zamkniętym nagrody: Władysław Terlecki, Joanna Kulmowa, Kr...) szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1989 nr 3 s. 5-10 (5:5-36 [teksty nagr. i wyróżn.]...) szczegóły 
322.konkurs: "Dzieci i młodzież do lat 18" - konkurs poetycki (2003).  szczegóły 
artykuł: Cudne Manowce 2003 nr 20 s. 8 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Konkursy poetyckie z Wąglan. Akant 2003 nr 12 s. 27 (ogłoszenie...) szczegóły 
323.konkurs: "Ekologia i strażak" - Ogólnopolski Konkurs Poetycki o tematyce ekologiczno-pożarniczej (1995). (nagr.: Jadwiga Sułkowska-Mijal, Grzegorz Szewczyk; wyróżn.: Małgorzata...) szczegóły 
artykuł: P.S.: Radomskie rozstrzygnięcia. Własnym głosem 1997 nr 34 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 11 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1995 nr 24 s. 3  szczegóły 
324.konkurs: "Fraszkobranie" - konkurs na satyry, bajki lub fraszki inspirowane twórczością Ignacego Krasickiego lub innych wielkich twórców Oświecenia (2001).  szczegóły 
artykuł: "Fraszkobranie". Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 2000 nr 3/4 s. 196-197 (ogłoszenie; nota...) szczegóły 
325.konkurs: "Głos mają młodzi" - konkurs poetycki (2011).  szczegóły 
artykuł: Sokołowski Aleksander: Doroczny konkurs poetycki "Głos mają młodzi". Kurier Wileński 2011 nr 30 s. 10 (ogł. konkursu...) szczegóły 
artykuł: Sokołowski Aleksander: Konkurs poetycki "Głos mają młodzi" - przedłużony!. Kurier Wileński 2011 nr 73 s. 9 (nota; z regulaminem konkursu...) szczegóły 
326.konkurs: "Graf" - Studencki Konkurs Literacki (2000; edycja I). (nagr.: Jacek Dehnel (dwukrotnie), Krzysztof Faber, Marcin Ziolko, Magd...) szczegóły 
artykuł: Komunikaty. Fraza 2001 nr 1/2 s. 365 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 2000 nr 9 s. 141 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 2000 nr 7/9 s. 228 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Topos 2000 nr 3/4 s. 176 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Twórczość 2000 nr 9 s. 173 (ogłoszenie...) szczegóły 
327.konkurs: "Graf" - Studencki Konkurs Literacki (2001; edycja II). (nagr.: Bohdan Sławiński, Magdalena Cybulska, Michał Walczak, Jacek Deh...) szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 2001 nr 2 s. 85 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: [Drugi] II Studencki Konkurs Literacki "Graf" Łódź 2001. Topos 2002 nr 3 s. 201 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Fa-Art 2001 nr 2 s. 99 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 10 s. 141 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Studium 2001 nr 4 s. 209 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 2001 nr 7/9 s. 199 (ogł. konkursu...) szczegóły 
artykuł: Topos 2001 nr 4/5 s. 153 (ogłoszenie...) szczegóły 
328.konkurs: "Ja i moja rodzina" - Ogólnopolski Konurs Poetycki (1997). (nadsyłanie prac do 2 VI 1997, uczestnicy konkursu to dzieci i młodzież...) szczegóły 
artykuł: Ogólnopolski Konkurs Poetycki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Ja i moja rodzina". Kurier Wileński 1997 nr 63 s. 5 (ogłoszenie, regulamin...) szczegóły 
329.konkurs: "Ja i XXI wiek" - Ogólnopolski Konkurs Poetycki (2000; edycja IV). (nadsyłanie prac do 15 V 2000...) szczegóły 
artykuł: [Czwarty] IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki TPD "Ja i XXI wiek". Polonia Włoska 2000 nr 1 s. 26 (ogłoszenie...) szczegóły 
330.konkurs: "Jak żyć godnie?" - konkurs m.in. na teksty literackie (1988; edycja IV). (wyniki 1988...) szczegóły 
artykuł: Argumenty 1989 nr 4 s. 5 ([wyniki]...) szczegóły 
331.konkurs: "Jak żyjesz Polaku?" Konkurs na pamiętnik-zwierzenie (1999). (rozstrzygnięcie w XII 2000 roku...) szczegóły 
artykuł: Jak żyjesz, Polaku?. Głos Ludu 2000 nr 67 s. 5 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Pogranicza 2000 nr 1/2 s. 168 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 20 VIII s. 15 (ogłoszenie...) szczegóły 
332.konkurs: "Jan Paweł II - pielgrzym" - Światowy Konkurs Literacko-Plastyczny (1997). (do 15 II 1997...) szczegóły 
artykuł: Magazyn Wileński 1997 nr 1 s. 9 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1997 nr 2 s. 5 (ogł....) szczegóły 
333.konkurs: "Józef Piłsudski i legioniści" - Konkurs Literacki w dziedzinie poezji i prozy (1990).  szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1990 nr 2/3 s. 7 (ogł. ...) szczegóły 
334.konkurs: "Kiedy Ty mówisz Odra" - Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza (1998; edycja II). (zgł. do 31 V 1998...) szczegóły 
artykuł: II Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza "Kiedy Ty mówisz Odra". Tytuł [Gdańsk] 1998 nr 1 s. 264 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: II Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza pn. "Kiedy Ty mówisz Odra". Dykcja 1997 nr 6 s. 165-166 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: II Ogólnopolski Konkursa Jednego Wiersza pn. "Kiedy Ty mówisz Odra". Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 22 (ogł....) szczegóły 
artykuł: "Kiedy Ty mówisz Odra". Magazyn Literacki 1997 nr 5/6 s. 21 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Jednego Wiersza. Śląsk 1998 nr 3 s. 83 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 80 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Opcje 1998 nr 1 s. 147 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Pogranicza 1998 nr 1 s. 141 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Suplement 1998 nr 2 s. 12 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Studium 1998 nr 10 s. 239 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1998 z. 62 s. 170-171 (ogłoszenie...) szczegóły 
335.konkurs: "Kiedy Ty mówisz Odra" - Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza (1999; edycja III). (do 8 VI 1999 r....) szczegóły 
artykuł: Opcje 1999 nr 2 s. 99 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Rita Baum 1999 nr 2 s. 62 (ogł....) szczegóły 
336.konkurs: "Kochać coraz trudniej" - konkurs na opowiadanie (1989). (1989; nagr.: M. Leczycka, Z. Kuthan, L. Zuzia; wyróżn.: T. Charmuszko,...) szczegóły 
artykuł: Kontrasty 1989 nr 3 okł. (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Ciechanowski 1989 nr 6 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Ostrołęcki 1989 nr 23 s. 22 (wyniki...) szczegóły 
337.konkurs: Kociewski Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego (2008; edycja I).  szczegóły 
artykuł: Kociewski Magazyn Regionalny 2008 nr 2 s. 46-47 (regulamin i ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Kruk Małgorzata: Odbił się szerokim echem. Kociewski Magazyn Regionalny 2009 nr 1 s. 23-25 (sprawozdanie z uroczystego finału konkursu...) szczegóły 
338.konkurs: Kociewski Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego (2010; edycja III). (nagr. w kategorii poezji do 12 lat; Agnieszka Schleser, Marta Reiss; p...) szczegóły 
artykuł: [Trzeci] III Kociewski Konkurs Literacki za nami. Kociewski Magazyn Regionalny 2011 nr 1 s. 23-26 (wyniki i omówienie...) szczegóły 
339.konkurs: Kociewski Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego (2011; edycja IV). (nagr. w kategorii poezji w grupie do lat 12: Filip Maliszewski, Julia ...) szczegóły 
artykuł: Kruk Małgorzata: [Czwarty] IV Kociewski Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego. Kociewski Magazyn Regionalny 2011 nr 4 s. 23-26 (omówienie i laureaci...) szczegóły 
340.konkurs: "Konfrontacje' 96" - ogólnopolski konkurs literacko-fotograficzno-plastyczny (1996; XV edycja). (termin składania prac upływa 30 IX 1996 r....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 36 s. 2 (ogł....) szczegóły 
341.konkurs: "Konfrontacje' 98" - ogólnopolski konkurs literacko-fotograficzno-plastyczny (1998). (do: 30 IX 1998...) szczegóły 
artykuł: Konfrontacje '98. Ogólnopolski konkurs literacko-fotograficzno-plastyczny. Przegląd Wielkopolski 1998 nr [1/2] (39/40) s. 67-68  szczegóły 
artykuł: Nasz Dziennik 1998 nr 178 s. 8 (ogłoszenie...) szczegóły 
342.konkurs: Konkurs Dramaturgiczny na współczesną sztukę teatralną (1993). (nagr.: Henryk Bardijewski ("Mniejsze dobro"), Marek Pruchniewski ("Hi...) szczegóły 
artykuł: Antena 1993 nr 1 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1993 nr 9 s. 175 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: J.M.: Nagroda dla Bardijewskiego. Rzeczpospolita 1993 nr 152 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1993 nr 1 s. 10  szczegóły 
artykuł: Prizes. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1994 nr 1 s. 54 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 199-200  szczegóły 
343.konkurs: Konkurs Dziennikarski im. Mirosława Dereckiego (2005; edycja IV). (nagr.: Zbigniew Włodzimierz Fronczek, Robert Horbaczewski, Eliza Leszc...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2006 nr 1/2 s. 165 (laureci...) szczegóły 
wywiad: Śladem Dereckiego. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2006 nr 1 s. 26-27 (rozmowa z Edwardem Dmoszyńskim, przewodniczącym Jury IV edycji Konkurs...) szczegóły 
344.konkurs: Konkurs im. Józefa Czechowicza na tomik poezji (2003). (Józef Wiesław Zięba...) szczegóły 
artykuł: Niecodziennik Biblioteczny 2003 nr 2 s. 15 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Samborski Andrzej: Lubelskie Święto Literatury. Niecodziennik Biblioteczny 2003 nr 4 s. 12 (wyniki, z notą...) szczegóły 
345.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza (1989). (nagr.: A. Więzik; nagr. publiczności: U. Korzonek...) szczegóły 
artykuł: Głos Ziemi Cieszyńskiej 1989 nr 21 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
346.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza organizowany przez ZLP (2000). (laureatki: Justyna Jaszke, Agnieszka Dmowska...) szczegóły 
artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 151 (laureatki...) szczegóły 
347.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach biesiady literackiej w Ciechanowie (1989). (w styczniu wyróżn.: S. Marciniak, S. Kęsik, E. Stangrodzka; w lutym wy...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 14 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
348.konkurs: Konkurs jednego wiersza w ramach III Biesiady Artystycznej w Chojnicach (1996). (nagr.: Sylwester Zawadzki, Elżbieta Nowosielska, Lechosław Kaczmarek, ...) szczegóły 
artykuł: K.R.: III Chojnicka Biesiada Artystyczna. Własnym głosem 1996 nr 31 s. 10  szczegóły 
349.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach III Wielkiego Poetyckiego Prania na Strychu (2004). (nagr.: Agnieszka Zblewska, Hanna Przeździecka, Aleksandra Groś; wyróżn...) szczegóły 
artykuł: Autograf 2004 nr 3/4 s. 35 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Boros Wojciech: Dobrze wyprane wiersze. Autograf 2004 nr 3/4 s. 35 (laureaci...) szczegóły 
350.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach Ogólnopolskiego Sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (1995). (nagr.: Maria Żywicka-Luckner, Jolanta Zaręba-Wronkowska, Piotr Pągowsk...) szczegóły 
artykuł: Zarębski Maciej Andrzej: Nagrodzone utwory. x 1996 ([W ks.:] Stanisław Rogala: Pod znakiem eskulapa. Kilka sylwetek twórcz...) szczegóły 
artykuł: Zarębski Maciej Andrzej: Posłowie. O staszowskim Sympozjum i genezie powstania książki. x 1996 ([W ks.:] Stanisław Rogala: Pod znakiem eskulapa. Kilka sylwetek twórcz...) szczegóły 
351.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach Ogólnopolskiego Sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (1996). (nagr.: m.in. Joanna Czajkowska, Zbigniew Kostrzewa, Piotr Pągowski...) szczegóły 
artykuł: Nagrody dla naszych współpracowników. Masovia Mater 1996 nr 17 s. 4 (nota....) szczegóły 
352.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach "Zimowych spotkań z poezją" (1999). (nagr.: Michał Piotrowski, Michał Dzióbek...) szczegóły 
artykuł: Autograf 1999 nr 2 s. 25 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: D.W.: Autograf 1999 nr 2 s. 25 (laureaci...) szczegóły 
353.konkurs: Konkurs Literacki (1998; edycja IV). (nagrody: w kategorii eseju - Tadeusz Komendant ("Upadły czas. Sześć es...) szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 1998 nr 5 s. 111 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Rozstrzygnięcie konkursu PTWK. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 47 s. 4 (not....) szczegóły 
artykuł: Krótko. Przekrój 1998 nr 30 s. 38 (ogloszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Trybuna 1998 nr 292 s. 14 (wyniki...) szczegóły 
354.konkurs: Konkurs Literacki (2000). (nagrody - w kategorii poezji: Waldemar Mogielnicki; w kategorii prozy:...) szczegóły 
artykuł: Odra 2000 nr 9 s. 141 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 2000 nr 3 s. 149 (ogłoszenie...) szczegóły 
355.konkurs: Konkurs Literacki (2000; edycja III). (do 15 X 2000...) szczegóły 
artykuł: Odra 2000 nr 9 s. 141 (ogłoszenie...) szczegóły 
356.konkurs: Konkurs literacki dla młodych poetów z Lublina (2001; edycja XI). (do 20 IX 2001...) szczegóły 
artykuł: NP Na przykład 2001 nr 2 s. 41 (ogłoszenie...) szczegóły 
357.konkurs: Konkurs literacki dla młodych poetów z Lublina (2007; edycja XVII).  szczegóły 
artykuł: Kresy 2007 nr 69/70 s. 217 (ogł....) szczegóły 
358.konkurs: Konkurs literacki dla młodzieży szkolnej i akademickiej na wypowiedź o Adamie Bieniu (1999). (nagr.: Joanna Włoch, Jacek Ramos, Hubert Czerna, Ewa Rot, Rafał Dziedz...) szczegóły 
artykuł: Program obchodów 100-lecia urodzin Adama Bienia. Goniec Staszowski 1999 nr 11 s. 2 (m.in. zapowiedź ogłoszenia wyników...) szczegóły 
artykuł: Program obchodów 100-lecia urodzin Adama Bienia. Goniec Staszowski 1999 nr 12 s. 7 (m.in. zapowiedź ogłoszenia wyników...) szczegóły 
artykuł: Regulamin konkursu literackiego dla młodzieży szkolnej i akademickiej na wypowiedź o Adamie Bieniu. Goniec Staszowski 1999 nr 6/8 s. 2 (podp.: Prezes STK...) szczegóły 
artykuł: Regulamin konkursu literackiego dla młodzieży szkolnej i akademickiej na wypowiedź o Adamie Bieniu. Goniec Staszowski 1999 nr 5 s. 2 (podp.: Prezes STK...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości z regionu. Goniec Staszowski 2000 nr 1 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Wojtan Janusz: Znowu lepsi!. Goniec Staszowski 2000 nr 3 s. 6 (m.in. nt. laureatów...) szczegóły 
359.konkurs: Konkurs literacki dla nauczycieli piszących (2004). (w kategorii tekstów prozatorskich: Aneta Gizińska-Hwozdyk, Wincenty Zd...) szczegóły 
artykuł: Konkurs dla nauczycieli piszących rozstrzygnięty!. Pegaz Lubuski 2004 nr 9/10 s. 22 (sprawozdanie...) szczegóły 
360.konkurs: Konkurs Literacki dla Polaków na Ukrainie im. Kazimierza Wierzyńskiego (1997; edycja V). (nagr.: Józef Ziembicki, Michał Ternawski, Ewa Tajner; wyróżn.: Adrian ...) szczegóły 
artykuł: Cracovia Leopolis 1998 nr 2 s. 32 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Czawaga Konstanty: Drohobycz - wręczenie nagród Konkursu Literackiego im. Kazimierza Wierzyńskiego. Gazeta Lwowska 1997 nr 21 s. 1, 5 (sprawozdanie z uroczystości wręczenia, Drohobycz, 25 X 1997...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Lwowska 1997 nr 9 s. 9 (ogłoszenie, regulamin konkursu...) szczegóły 
artykuł: Laureaci konkursu dla Polaków na Ukrainie. Rzeczpospolita 1997 nr 250 s. 29  szczegóły 
361.konkurs: Konkurs Literacki dla Polaków na Ukrainie im. Kazimierza Wierzyńskiego (1999; edycja VII).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Lwowska 1999 nr 6/7 s. 14 (ogłoszenie...) szczegóły 
362.konkurs: Konkurs Literacki dla twórców nieprofesjonalnych (1991).  szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1991 nr 11 s. 11  szczegóły 
363.konkurs: Konkurs Literacki "Ikarowe Strofy" (1995; II edycja). (nagr.: Zdzisław Wójcicki, Zbigniew Gajewski, Robert Stelmach; wyróżn.:...) szczegóły 
artykuł: II Ikarowe Strofy. Magazyn Literacki 1996 nr 1 s. 11 (laureaci, not....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 2 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
364.konkurs: Konkurs Literacki "Ikarowe Strofy" (1996; III edycja). (nagr.: Sławomir Stawny, Andrzej Krzysztof Torbus, Zbigniew Woźnicki, M...) szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki "Ikarowe Strofy" rozstrzygnięty. Krzywe Koło Literatury 1996 nr 11/12 s. 19 (laureaci...) szczegóły 
365.konkurs: Konkurs Literacki im. Henryka Jasiczka (2003). (nagr.: 1. nagr. nie przyznano, Libor Martinek, Urszula Stefaniak-Korzo...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 2003 nr 110 dod. s. 5 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkurs im. Henryka Jasiczka. Głos Ludu 2003 nr 41 dod. s. 5 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkurs im. Henryka Jasiczka. Głos Ludu 2003 nr 86 dod. s. 5 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: (lm): Konkurs literacki z okazji 85 rocznicy urodzin Henryka Jasiczka. Zwrot 2004 nr 6 s. 57 (wyniki...) szczegóły 
366.konkurs: Konkurs Literacki im. Kazimierza Wierzyńskiego dla Polaków na Ukrainie (1996; edycja IV). ( nagrody: Halina Osmak, Władysław Listwan, Adrian Wacław Brzózka; nago...) szczegóły 
artykuł: Cracovia Leopolis 1996 nr 1 s. 28 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Cracovia Leopolis 1996 nr 2 s. 44 (nota, lista laureatów...) szczegóły 
artykuł: IV. Konkurs Literacki dla Polaków na Ukrainie im. Kazimierza Wierzyńskiego. Gazeta Lwowska 1995 nr 20 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: IV Konkurs Literacki im. Kazimierza Wierzyńskiego. Gazeta Lwowska 1996 nr 18/19 s. 9 (not. i fot....) szczegóły 
artykuł: Przypominamy o konkursie!. Gazeta Lwowska 1996 nr 1 s. 7  szczegóły 
artykuł: Rozstrzygnięcie IV Konkursu Literackiego dla Polaków z Ukrainy (6 X 1996 r.). Gazeta Lwowska 1996 nr 18/19 s. 9 (wykaz laureatów, podp. członkowie jury: Ludmiła Marjańska, Iwona Smolk...) szczegóły 
367.konkurs: Konkurs Literacki im. K.I. Gałczyńskiego na debiutancki tomik poezji (1998; edycja I). (nagr.: Anna Kowalczyk; wyróżn.: Robert Wiktorowicz, Włodzimierz Jędrze...) szczegóły 
artykuł: Falkowski Wacław Włodzimierz: Całą PAR-ą naprzód!. Własnym głosem 1998 nr 42 s. 2 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Komunikaty o konkursach. Arkona 1998 nr 3 s. 8 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki im. K.I. Gałczyńskiego. Zwrot 1998 nr 7 s. 61 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Konkurs. Dziś 1998 nr 6 s. 142 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: (kor): Szansa dla literatów (Pod patronatem Gałczyńskiego i Szymańskiego). Głos Ludu 1998 nr 77 s. 3 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Michnal Władysław: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1998 nr 4 s. 71 (not....) szczegóły 
artykuł: Na debiutancki tomik poezji. Własnym głosem 1998 nr 39 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Solidarność 1998 nr 20 s. 9 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1998 nr 9 s. 7 (ogł....) szczegóły 
368.konkurs: Konkurs Literacki im. Marii Konopnickiej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich (2000; edycja V). (nagr.: w kategorii poezji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów: ...) szczegóły 
artykuł: Bajkowska Hanna: Konkurs Literacki im. M. Konopnickiej. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 3 s. 90-91 (lista laureatów...) szczegóły 
369.konkurs: Konkurs Literacki im. Marii Konopnickiej dla uczniów szkół podstawowych i średnich (1996). (nagr. w dziale poezji: Katarzyna Czuchraj, Aleksandra Szewczyk, Magdal...) szczegóły 
artykuł: Kornacki Ryszard: Konkurs im. Marii Konopnickiej rozstrzygnięty. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 36 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 37-47 (nagrodzone utwory...) szczegóły 
370.konkurs: Konkurs Literacki im. Pawła Hulki-Laskowskiego na esej, szkic, opowiadanie traktujące o wartościach i tradycjach polskiej kultury robotniczej (1988). (nagr.: L. Żuliński, L. Zuzia, M. Kozłowski; wyróżn.: L. Zuzia, L. Szcz...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 2 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
371.konkurs: Konkurs Literacki im. Stanisława Ryszard Dobrowolskiego na utwór poetycki i prozatorski o tematyce patriotyczno-społecznej i żołnierskiej (1988). (ogł. i wyniki 1988...) szczegóły 
artykuł: [Jagielski Bolesław] B.J.: Nike 1989 nr 1 s. 2 (spraw. ze spotkania z laureatami; wyniki...) szczegóły 
artykuł: Nike 1989 nr 1-6 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 2 s. 3 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 1 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
372.konkurs: Konkurs Literacki im. Stefana Flukowskiego na debiut książkowy w dwóch kategoriach: poezji oraz prozy i eseju (1997, edycja I). (nagroda w kategorii poezji: Krzysztof Karwowski; w kategorii prozy i e...) szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 1998 nr 1 s. 95 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Judek Cecylia: I Konkurs Literacki im. Stefana Flukowskiego. Bibliotekarz Zachodniopomorski 1998 nr 1/2 s. 92-94 (laureaci; z fot....) szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 1 s. 140 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Pogranicza 1997 nr 3 okł. (ogł....) szczegóły 
artykuł: Pogranicza 1998 nr 4 s. 75-91 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Pogranicza 1997 nr 2 okł. (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 1998 nr 3 s. 142 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Topos 1997 nr 4 s. 122 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Topos 1998 nr 1/2 s. 61 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 44 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Z konkursowej teki. Pogranicza 1998 nr 4 s. 74 (laureaci...) szczegóły 
373.konkurs: Konkurs Literacki im. Stefana Żeromskiego (2003). (nagr. w dziale poezji: Krystyna Cel, Bogusław Pasternak, Antoni Dąbrow...) szczegóły 
artykuł: Nyczaj Stanisław: Konkurs Literacki. Dedal 2004 nr 1 s. 38-39 (laureaci...) szczegóły 
374.konkurs: Konkurs Literacki na najlepsze książki wydane w latach 1992-1993 (1994). (nagr.:Alicja Bykowska-Salczyńska ("Autobus do Mokin"), Olga Tokarczuk ...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1994 nr 74 s. 8 (wyniki...) szczegóły 
375.konkurs: Konkurs Literacki na propozycję tomiku poetyckiego oraz zestaw krótkich utworów prozatorskich dla autorów z Poznania i Wielkopolski niezrzeszonych w literackich związkach (1990).  szczegóły 
artykuł: Dla autorów z Poznania i Wielkopolski. Słowo Powszechne 1990 nr 258 s. 4 (ogł....) szczegóły 
376.konkurs: Konkurs literacki o laur czyli Złoty Syfon Stowarzyszenia Żywych Poetów (2008; edycja XVII).  szczegóły 
artykuł: Red 2008 nr 1 s. 159 (ogłoszenie...) szczegóły 
377.konkurs: Konkurs literacki o laur czyli Złoty Syfon Stowarzyszenia Żywych Poetów (2010; edycja XIX).  szczegóły 
artykuł: Red 2010 nr 2/1 (2009/2010) s. 157 (ogłoszenie...) szczegóły 
378.konkurs: Konkurs literacki o laur czyli Złoty Syfon Stowarzyszenia Żywych Poetów (2011; edycja XX).  szczegóły 
artykuł: Red 2011 nr 3 (2010/2011) s. 134 (ogłoszenie...) szczegóły 
379.konkurs: Konkurs Literacki "O liść konwalii" (1988; edycja II). (w dziale poezji nagr.: M. Bynerow, W. Fułek, R. Leński; w dziale prozy...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 2 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
380.konkurs: Konkurs Literacki "O liść konwalii" (1989; edycja III). (nagr.: S. Ciesielski (dwukrotnie), P. Piątek, M. Bochenek, M. Sierkows...) szczegóły 
artykuł: Fakty 1989 nr 30 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Nowości 1989 nr 243 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
381.konkurs: Konkurs Literacki "O liść konwalii" (1990; edycja IV).  szczegóły 
artykuł: Odra 1990 nr 10 s. 112 (ogł....) szczegóły 
382.konkurs: Konkurs Literacki "O liść konwalii" (1993; edycja VII). (nagr.: Andrzej Jakub Mularczyk, Andrzej Ogrodowczyk, Joanna Rzeszotek;...) szczegóły 
artykuł: Odra 1993 nr 9 s. 112 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odra 1994 nr 4 s. 117 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Oszajca Wacław: O Liść Konwalii. Przegląd Artystyczno-Literacki 1994 nr 4 s. 24-25  szczegóły 
artykuł: Przegląd Artystyczno-Literacki 1994 nr 4 s. 24-25  szczegóły 
artykuł: Przegląd Artystyczno-Literacki 1993 nr 7/8 s. 30  szczegóły 
artykuł: Przegląd Artystyczno-Literacki 1994 nr 3 s. 28  szczegóły 
383.konkurs: Konkurs Literacki o nagrodę "Powsinogi Beskidzkiego '92" (1992). (w dziale poezji nagr.: Anna Węzik, Jacek Spyra, Janina Podlowska; wyró...) szczegóły 
artykuł: Karta Groni 1993 nr 17 s. 184-203 (teksty laureatów...) szczegóły 
artykuł: Karta Groni 1993 nr 17 s. 183 (nota...) szczegóły 
384.konkurs: Konkurs Literacki o Nagrodę Skrzydła Ikara (1996; edycja I). (laureaci: w grupie prac czeskojęzycznych: Petr Odillo Stradicky-Stancz...) szczegóły 
artykuł: Baron Elżbieta: Ikar wzniósł sie w górę.... Zwrot 1997 nr 1 s. 49-50 (sprawozdanie z ogłoszenia wyników...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1997 nr 7/8 s. 265 (laureaci; nota...) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 7/8 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: (kk): Laureaci "Skrzydeł Ikara". Głos Ludu 1996 nr 135 s. 5  szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1996 nr 7/8 s. 13 (ogłoszenie; regulamin konkursu...) szczegóły 
artykuł: (kk): Poeci na Żwirkowisku. Głos Ludu 1996 nr 134 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: (kor): Szansa dla poetów. Głos Ludu 1996 nr 84 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Magazyn Literacki 1997 nr 1 s. 10 (not., laureaci...) szczegóły 
artykuł: (mro): Śląsk pod skrzydłami Ikara. Głos Ludu 1996 nr 136 s. 1, 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Odra 1997 nr 3 s. 134 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Śląsk 1996 nr 7 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 1996 nr 6/7 s. 155 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 47 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 32 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wyniki Konkursu Literackiego o Nagrodę Skrzydła Ikara na cykl wierszy lub poemat. Tygiel Kultury 1996 nr 10 s. 142  szczegóły 
artykuł: Śląsk 1996 nr 11 s. 4 (lista laureatów...) szczegóły 
385.konkurs: Konkurs Literacki o Nagrodę Skrzydła Ikara (1997; edycja II). (nagr. w kategorii prac czeskich: Petr Odillo Stradicky-Stańczyk, Dmitr...) szczegóły 
artykuł: (CER): Konkurs "Skrzydło Ikara". Trybuna 1997 nr 156 s. 12 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: [Drugi] II Konkurs Literacki na cykl wierszy lub poemat w języku polskim i czeskim o nagrodę Skrzydła Ikara. Fraza 1997 nr 16 s. 279 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Kisiel Marian: Drugi lot Ikara. Śląsk 1998 nr 1 s. 20-21 (spraw. z urocz. wręczenia nagród, z lista laureatów; z fot....) szczegóły 
artykuł: (K.K.): O Nagrodę Skrzydła Ikara. Głos Ludu 1997 nr 103 s. 5  szczegóły 
artykuł: (kor): [Druga] 2 nagroda dla Bogdana Trojaka. Głos Ludu 1997 nr 121 s. 2  szczegóły 
artykuł: (kor): O nagrodę skrzydła Ikara. Głos Ludu 1997 nr 68 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: (mro): Poetyckie wzloty. Głos Ludu 1997 nr 129 s. 1  szczegóły 
artykuł: Odra 1997 nr 7/8 s. 144 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 1 s. 133 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Opcje 1997 nr 4 s. 146 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Sikora Władysław: Ikar w Domach Polskich. Głos Ludu 1997 nr 134 s. 3  szczegóły 
artykuł: Skrzydła Ikara. Rzeczpospolita 1997 nr 260 s. 26 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Szwarc Piotr: Między postawą Ikara i Dedala. Śląsk 1998 nr 1 s. 21  szczegóły 
artykuł: Świętokrzyski Kwartalnik Literacki 1997 nr 1 s. 27-29 (nagrodzony wiersz...) szczegóły 
artykuł: Śląsk 1997 nr 7 s. 88 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Śląsk 1998 nr 1 s. 22-23 (wiersze nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 1997 nr 6/7 s. 127 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1997 nr 2 s. 200-202 (ogłoszenie, regulamin konkursu...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 46 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1998 nr 1/2 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Widera Katarzyna: O Skrzydło Ikara. Śląsk 1997 nr 1 s. 44-45 (spraw....) szczegóły 
386.konkurs: Konkurs literacki "O Nagrodę Skrzydła Ikara" (2000). (nagr. m.in.: Marcin Hałaś, Franciszek Valouch; nagroda czeskiego konsu...) szczegóły 
artykuł: Przeczek Wilhelm: Okruchy nie tylko literackie... Zelów, Rożnów, Opawa, Lipsk. Zwrot 2001 nr 1 s. 22-27 (m.in. wyniki...) szczegóły 
387.konkurs: Konkurs Literacki "O Nagrodę Skrzydła Ikara" (2000; edycja III). (nagrody: Małgorzata Dobkowska, Anna Fidecka, Marcin Hałaś, Stanislav K...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 10/12 (77/79) s. 9 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: III Konkurs Literacki na cykl wierszy lub poemat w języku polskim i czeskim o Nagrodę Skrzydła Ikara. Śląsk 2000 nr 6 okł. (ogł....) szczegóły 
artykuł: (k): III edycja konkursu poetyckiego "O skrzydło Ikara". Głos Ludu 2000 nr 132 s. 5 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: (kor): Między mitem a poezją.... Głos Ludu 2000 nr 136 s. 3 (sprawozdanie z finału konkursu...) szczegóły 
artykuł: K.S.: Najprościej 2000 nr 3/4 s. 48 (laureat...) szczegóły 
artykuł: (mro): Ikar w nas. Głos Ludu 2000 nr 135 s. 1 (podsumowanie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Odra 2000 nr 12 s. 141 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Studium 2000 nr 2/3 s. 223-224 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Szopa Edward: Z "Ikarem" po raz trzeci. Śląsk 2001 nr 1 s. 22-23 (m.in. relacja uroczystości wręczenia nagród, połączonej z sympozjum li...) szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 2000 nr 10/12 s. 227 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 2000 nr 7/9 s. 229 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Topos 2001 nr 1 s. 167 (not....) szczegóły 
artykuł: Topos 2000 nr 3/4 s. 159 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: [Trzeci] III Konkurs Literacki O Nagrodę Skrzydła Ikara. Zwrot 2000 nr 7 s. 72-73 (ogłoszenie...) szczegóły 
388.konkurs: Konkurs Literacki o "Nagrodę Skrzydła Ikara" (2002; edycja IV). (laureaci: w kategorii prac czeskojęzycznych: Zbigniew Fronczek, Bogdan...) szczegóły 
artykuł: (a): Nagrody rozdane. Głos Ludu 2002 nr 148 dod. s. 5  szczegóły 
artykuł: C.R.: O Skrzydło Ikara. Zwrot 2003 nr 1 s. 47 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: [Czwarty] IV Konkurs Literacki na cykl wierszy lub poemat w języku polskim i czeskim o Nagrodę Skrzydła Ikara. Topos 2002 nr 4/5 s. 212 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: "Ikar" po raz czwarty. Głos Ludu 2002 nr 63 dod. s. 5 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: IV Konkurs Literacki na cykl wierszy lub poemat w języku polskim i czeskim o Nagrodę Skrzydła Ikara. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2002 nr 7/8 s. 135 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: (k): Nagrody rozdane. Głos Ludu 2002 nr 142 s. 6  szczegóły 
artykuł: Konkurs "O Nagrodę Skrzydła Ikara" - rozstrzygnięty. Śląsk 2003 nr 1 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Metafora 2003 nr 51/55(2002/2003) s. 300 (ogł., warunki konkursu...) szczegóły 
artykuł: O Skrzydło Ikara. Głos Ludu 2002 nr 66 dod. s. 5 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: O Skrzydło Ikara. Zwrot 2002 nr 9 s. 64 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Odra 2002 nr 9 s. 132 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Poczytajmy, poczatujmy.... Bibliotekarz 2002 nr 9 s. 32 (dyskusja w formie czatu internetowego nt. pretendentów do nagrody; opr...) szczegóły 
artykuł: Przewłocki-John Andrzej: "Ikary" w Cierlicku. Śląsk 2003 nr 1 s. 30-31 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Śląsk 2002 nr 8 s. 88 (ogłoszenie i regulamin konkursu...) szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 2002 nr 7/9 s. 216 (ogłoszenie...) szczegóły 
389.konkurs: Konkurs Literacki o nagrodę "Stalowego Pióra" (1989; edycja I). (w dziedzinie poezji nagr.: B. Moskal, Ł. Opiela, E. Borzemski; wyróżn....) szczegóły 
artykuł: Opole 1990 nr 2 s. 24  szczegóły 
artykuł: Trybuna Opolska 1989 nr 251 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Trybuna Opolska 1989 nr 291 s. 6 (wyniki...) szczegóły 
390.konkurs: Konkurs literacki o tematyce górniczej na opowiadanie i wspomnienie (2002). (w dziale opowiadań nagr.: Leszek Girtler, Danuta Kurdziel; nagr. specj...) szczegóły 
artykuł: Konkurs górniczy rozstrzygnięty!. Śląsk 2003 nr 2 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Konkurs górniczy rozstrzygnięty. Topos 2003 nr 1/3 s. 284 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki o tematyce górniczej. Śląsk 2002 nr 8 s. 88 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki o tematyce górskiej. Topos 2002 nr 4/5 s. 213 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Nowy termin konkursu o tematyce górniczej. Śląsk 2002 nr 10 s. 82 (not. dot. zmiany terminu składania prac...) szczegóły 
artykuł: Odra 2003 nr 2 s. 134, nr 3 s. 123 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 2002 nr 9 s. 132 (not. o przedłużeniu terminu nadsyłania prac...) szczegóły 
391.konkurs: Konkurs Literacki Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (1998; edycja IV). (nagr. w kategorii eseju: Tadeusz Komendant ("Upadły czas. Sześć esejów...) szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 1 s. 141 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 18 XII s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: [Trzynastego] 13 listopada 1998 roku została rozstrzygnięta czwarta edycja Konkursu Literackiego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Akcent 1998 nr 4 s. 25 (wykaz laureatów...) szczegóły 
artykuł: Twórczość 1999 nr 2 s. 144 (wykaz laureatów...) szczegóły 
392.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: VIII edycja Konkursu Literackiego PTWK i Biblioteki Raczyńskich. Bibliotekarz 2005 nr 11 s. 34 (ogł....) szczegóły 
393.konkurs: Konkurs Literacki Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (2008; edycja IX). (nagr.: proza: Lidia Amejko ("Żywoty świętych osiedlowych"), poezja: Pi...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2008 nr z 3 X s. 3 (wyniki...) szczegóły 
394.konkurs: Konkurs Literacki Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (2012; edycja XI). (laureaci: w kategorii proza: Justyna Bargielska za "Obsoletki"; w kate...) szczegóły 
artykuł: Kwartał wydarzeń. Wiadomości [ZAiKS] 2012 nr 1 s. 57-61 (m.in. nota nt. laureatów konkursu...) szczegóły 
395.konkurs: Konkurs Literacki Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w dziedzinie prozy, poezji i eseistyki (1993). (w kategorii poezji nagr.: Alicja Bykowska-Salczyńska ("Autobus do Moki...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1993 nr 178 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki PTWK [Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek]. Rzeczpospolita 1993 nr 163 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki PTWK. Akcent 1993 nr 3 s. 46 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki PTWK. Twórczość 1993 nr 9 s. 157  szczegóły 
artykuł: Kresy 1993 nr 15 s. 221 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Metafora 1993 nr 11/13 (1993/1994) s. 128 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odra 1993 nr 9 s. 111-112 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1993 nr 31 s. 19 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Res Publica Nowa 1994 nr 6 s. 73 (wyniki...) szczegóły 
396.konkurs: Konkurs Literacki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1991). (w dziedzinie prozy nagrody: Dorota Maciejewska; w dziedzinie poezji na...) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1991 nr 94 s. 4 (laureaci...) szczegóły 
397.konkurs: Konkurs Literacki w czterech kategoriach: poezji, prozy, eseistyki i książki dla dzieci dla autorów książek wydanych w latach 2002-2003 (2004; edycja VII). (w kategorii poezji nagr.: Marcin Siwek ("Fuga dłoni"); w kategorii pro...) szczegóły 
artykuł: (LM): Książki i ich dzieje zakulisowe. Biblioteka Analiz 2004 nr 12 s. 21 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: (LM): Wyniki Konkursu Literackiego PTWK. Książki 2004 nr 6 s. 10 (nota...) szczegóły 
artykuł: (PD): Konkursy. Książki 2004 nr 1 s. 13 (ogł. konkursu...) szczegóły 
398.konkurs: Konkurs Literacki w dziedzinie prozy i poezji (1991). (w dziedzinie prozy nagr.: Kazimiera Sekuła, Kazimiera Paciorek; wyróżn...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego jubileuszowego Konkursu Literackiego Oddziału Beskidzkiego STL. Twórczość Ludowa 1991 nr 3/4 s. 95 (wyniki...) szczegóły 
399.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Własnym głosem 1996 nr 32 s. 11 (wykaz laureatów...) szczegóły 
400.konkurs: Konkurs Literacki w trzech kategoriach twórczości: poezji, prozy i eseistyki dla autorów książek wydanych w latach 1994-1995 (1995). (zgłoszenia do końca XII 1995 r....) szczegóły 
artykuł: BD: Gazeta Wyborcza 1995 nr 266 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1995 nr 8 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki PTWK. Ex Libris 1995 nr 84 s. 19 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki PTWK. Metafora 1996 nr 22/23 (1995/1996) s. 206 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 11 s. 125 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 45 s. 2 (ogł....) szczegóły 
401.konkurs: Konkurs Literacki w trzech kategoriach twórczości: poezji, prozy i eseistyki dla autorów książek wydanych w latach 1998-1999 (2000; edycja V). (w dziedzinie poezji nagr.: Waldemar Mogielnicki ("Katarakta"); w dzied...) szczegóły 
artykuł: A.O.: Konkurs literacki. Rzeczpospolita 2000 nr 70 s. A12 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Borkowska Grażyna: Nagrody PTWK [Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek]. Plus Minus 2000 nr 24 s. D8 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki PTWK [Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek]. Magazyn Literacki 2000 nr 3 s. 22 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki PTWK [Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek]. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 1/2 s. 136 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki PTWK. Biblioteka Analiz 2000 nr 3 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Krasuski Krzysztof: Nagroda wydawców książek. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 1 (80) s. 17 (o laureacie - Dariuszu Nowackim; z fot. Dariusza Nowackiego...) szczegóły 
artykuł: M.M.: Laureaci konkursu literackiego. Rzeczpospolita 2000 nr 140 s. A13 (not....) szczegóły 
artykuł: (n): V Konkurs Literacki PTWK. Biblioteka Analiz 2000 nr 13 s. 18 (laureaci...) szczegóły 
402.konkurs: Konkurs Literacki w trzech kategoriach twórczości: poezji, prozy i eseistyki dla autorów książek wydanych w latach 2000-2001 (2002; edycja VI). (w dziedzinie poezji nagr.: Dariusz Suska za tomik "Wszyscy nasi drodzy...) szczegóły 
artykuł: LM: Konkurs PTWK rozstrzygnięty. Biblioteka Analiz 2002 nr 26 s. 15 (laureaci...) szczegóły 
403.konkurs: Konkurs Literacki z okazji 150-lecia Huty i Odlewni Żeliwa "Węgierska Górka" (1988). (w dziedzinie prozy nagr.: Lucjan Zuzia, Zofia Bosiak; w dziedzinie poe...) szczegóły 
artykuł: Śliż Tadeusz: Poezja i proza życia. Karta Groni 1991 nr 16 s. 220-221 (sprawozdanie z uroczystości wręczenia nagród i prezentacja nagrodzonyc...) szczegóły 
404.konkurs: Konkurs Literacki z okazji 700-lecia Sopotu (1983).  szczegóły 
405.konkurs: Konkurs Literacki z okazji IV Gdańskich Spotkań z Twórczością Robotników (1992).  szczegóły 
artykuł: Konkurs. Trybuna 1992 nr 202 s. 6  szczegóły 
406.konkurs: Konkurs Literacki z okazji nadania źródłom Białej Wisełki nazwy "Kaskady Rodła u źródeł Wisły" (1989). (nagr.: K.J. Węgrzyn, J. Podlodowska, T. Topór; wyróżn.: F. Pasz, J. ...) szczegóły 
artykuł: Głos Ziemi Cieszyńskiej 1989 nr 13 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
407.konkurs: Konkurs Literacki z okazji V Gdańskich Spotkań z Twórczością Robotników (1994).  szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1994 nr 21 s. 2  szczegóły 
408.konkurs: Konkurs literacki z okazji XIX sesji Wojskowych Kół Literackich (2002). (Nagrodzeni w kategorii poezji: Stefan Górawski, Irena Kołowrocka, Rafa...) szczegóły 
artykuł: Konkursy literackie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 239 (protokół rozstrzygnięcia konkursu, laureaci; z nagrodzonymi wierszami ...) szczegóły 
409.konkurs: Konkurs literacki z okazji XVII sesji Wojskowych Kół Literackich (2000). (w kategorii poezji nagr.: Robert Gmiterek, Krystyna Hollitzer, Marcin ...) szczegóły 
artykuł: Laureaci konkursu literackiego. Własnym głosem 2001 nr 47 (2000/2001) s. 10 (nota; z tekstami wierszy...) szczegóły 
410.konkurs: Konkurs Literacki zamknięty dla olsztyńskich ludzi pióra m. in. na reportaż i esej (1989).  szczegóły 
artykuł: Warmia i Mazury [Dwutygodnik Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch"] 1989 nr 9 s. 2 (ogł....) szczegóły 
411.konkurs: Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży (2012; edycja XVII).  szczegóły 
artykuł: Przybysz Marzena: Finał XVII Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży. Bibliotekarz 2012 nr 7/8 s. 54 (not....) szczegóły 
412.konkurs: Konkurs na adaptację teatralną książki Marii Konopnickiej "Olimpijczyk" (2000). (konkurs na dramat; rozstrzygnięcie konkursu IV 2001...) szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 2000 nr 12 s. 185 (ogłoszenie...) szczegóły 
413.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tygodnik Powszechny 1989 nr 29 s. 7  szczegóły 
414.konkurs: Konkurs na cieszyńską poezję ludową. (nagr.: (I nagrody nie przyznano) Władysław Młynek, Józef Chmiel; wyróż...) szczegóły 
artykuł: (r): Konkurs poetów ludowych. Głos Ludu 1996 nr 18 s. 3 (laureaci...) szczegóły 
415.konkurs: Konkurs na esej o poezji im. Zbigniewa Herberta pod hasłem "Potwór z Rovigo" (2008; edycja I). (ternim nadsyłania prac: 15 IV 2008...) szczegóły 
artykuł: Red 2008 nr 1 s. 159 (ogłoszenie...) szczegóły 
416.konkurs: Konkurs na esej, szkic, wspomnienie, opowiadanie, humoreskę o wpływie "Zamechu" na życie Elbląga w ciągu minionego 40-lecia (1989).  szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 15 s. 10 (ogł....) szczegóły 
417.konkurs: Konkurs na kolędy i wiersze Bożonarodzeniowe (1993). (w dziale kolęd nagr.: Stanisława Kopaczka, Bożena Rudko, Czesława Ruse...) szczegóły 
artykuł: Konkurs na kolędy i wiersze Bożonarodzeniowe. Karta Groni 1993 nr 17 s. 258-259 (wyniki...) szczegóły 
418.konkurs: Konkurs na krótki utwór prozatorski nieprzekraczający 15 stron znormalizowanego maszynopisu dla młodych autorów z terenu Dolnego Śląska, którzy nie opublikowali dotąd książki prozatorskiej (1997). (zgłoszenia do 30 VI 1997...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1997 nr 5 s. 193 (ogłoszenie...) szczegóły 
419.konkurs: Konkurs na książkowy debiut poetycki na Dolnym Śląsku (1992). (nagr.: Jarosław Michalak ("Ładny początek")...) szczegóły 
artykuł: A.M.D.: Pozycje poetyckie i prozatorskie młodych pisarzy. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 212-213 (inf. o nagr....) szczegóły 
420.konkurs: Konkurs na książkowy debiut poetycki na Dolnym Śląsku (1993). (nagr.: Tomasz Majeran ("Elegia na dwa głosy")...) szczegóły 
artykuł: A.M.D.: Pozycje poetyckie i prozatorskie młodych pisarzy. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 212-213 (inf. o nagr....) szczegóły 
421.konkurs: Konkurs na książkowy debiut poetycki na Dolnym Śląsku (1994). (nagr.: Piotr Klimczak ("Wnętrze spojrzenia")...) szczegóły 
artykuł: A.M.D.: Pozycje poetyckie i prozatorskie młodych pisarzy. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 212-213 (inf. o nagr....) szczegóły 
artykuł: Odra 1994 nr 4 s. 118 (ogłoszenie...) szczegóły 
422.konkurs: Konkurs na książkowy debiut poetycki na Dolnym Śląsku (1995). (Maciej Grzesiowski ("Wiśnia zostawia ślad"), Rafał Witk ("Drugi człowi...) szczegóły 
artykuł: A.M.D.: Pozycje poetyckie i prozatorskie młodych pisarzy. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 212-213 (inf. o nagr....) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 12 s. 136 (wyniki...) szczegóły 
423.konkurs: Konkurs na książkowy debiut poetycki na Dolnym Śląsku (1996). (nagrody: Rafał Brasse ("Rwane linie"), Jerzy Wojciechowski ("Kruchy ro...) szczegóły 
artykuł: A.M.D.: Pozycje poetyckie i prozatorskie młodych pisarzy. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 212-213 (laureaci; nota...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 3/4 s. 177-178 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Odra 1997 nr 2 s. 144 (wyniki...) szczegóły 
424.konkurs: Konkurs na książkowy debiut poetycki na Dolnym Śląsku (1997). (nagr.: Jacek Gutorow ("Wiersze pod nieobecność")...) szczegóły 
artykuł: A.M.D.: Pozycje poetyckie i prozatorskie młodych pisarzy. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 212-213 (inf. o nagr....) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1997 nr 5 s. 193 (ogłoszenie...) szczegóły 
425.konkurs: Konkurs na małą formę prozatorską (1990; edycja I). (nagr.: Monika R. Pańczyk, Władysław A. Różański, Marcin Wroński; wyróż...) szczegóły 
artykuł: Kresy Literackie 1991 nr 1/2 s. 40 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 1 s. 24-27 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 1 s. 24 (wyniki...) szczegóły 
426.konkurs: Konkurs na monodram (1989).  szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1989 nr 1 s. 174 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z III s. 9; nr z IV s. 10; nr z V s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odrodzenie 1989 nr 7 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 10 s. 12 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Płocki 1989 nr 7 s. 2 (ogł....) szczegóły 
427.konkurs: Konkurs na najlepiej napisany list o tematyce "Dziękuję..., przepraszam" (2011).  szczegóły 
artykuł: Napisz list i wygraj nagrodę. PaperMint 2011 nr 2 s. 80 (ogłoszenie...) szczegóły 
428.konkurs: Konkurs na najlepsze książki poetyckie opublikowane w Polsce w latach 1990-1992 (1992). (nagr.: Maria Bigoszewska ("Zmowa"), Józef Kurylak "(Jasno ciemno, jasn...) szczegóły 
artykuł: Wydawcy poetom. Gazeta Wyborcza 1992 nr 291 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
429.konkurs: Konkurs na nieprofesjonalną twórczość poetycką i prozatorską (1989; edycja V). (w kategorii poezji nagr.: Ł. Opiela, I. Skałka-Langier, J. Łopuch; w k...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Opolska 1989 nr 120 s. 13 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Opolska 1989 nr 60 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Trybuna Opolska 1989 nr 181 s. 4, nr 209 s. 4 (druk nagrodzonych tekstów...) szczegóły 
artykuł: Wczoraj. Dzisiaj. Jutro 1989 nr 4 s. 80 (wyniki...) szczegóły 
430.konkurs: Konkurs na nowelę filmową (2010). (nagrody: Agnieszka Smolucha, Piotr Siemion, Mikołaj Łoziński; wyróżnie...) szczegóły 
artykuł: Napisz nowelę filmową!. Magazyn Filmowy SFP 2009 nr 4 s. 35 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Studio Munka czeka na nowele. Film 2010 nr 1 s. 96 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: "Żółta sukienka" wygrywa konkurs na nowelę filmową!. Magazyn Filmowy SFP 2010 nr 3 s. 39 (wyniki...) szczegóły 
431.konkurs: Konkurs na opowiadanie fantastyczne Klubu Fantastycznego "Druga Era" (2003; edycja IV).  szczegóły 
artykuł: [Czwarty] IV konkurs literacki Klubu "Druga Era". Nowa Fantastyka 2003 nr 9 s. 12 (nota; ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
432.konkurs: Konkurs na piosenkę (tekst i muzykę) żołnierską przewidywaną do prezentacji w czasie XXIV Festiwalu Piosenki Żołnierskiej "Kołobrzeg-90" (1989). (nagr.: J. Szczepkowski, K. Pac-Gajewska, E. Stopczyk; wyróżn.: W. Sci...) szczegóły 
artykuł: Żołnierz Polski 1989 nr 49/50 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
433.konkurs: Konkurs na polską powieść [Wydawnictwa Zysk i Ska] (1997; edycja I). (Nagroda: Hanna Kowalewska ("Tego lata w Zawrociu"); wyróżnienia: Leon ...) szczegóły 
artykuł: (B.Z.): "Zysk" nagrodził. Trybuna 1997 nr 274 s. 9 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Ex Libris 1996 nr 100 s. 17 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: J.R.K.: Wyprawa w przeszłość rodzinną. Rzeczpospolita 1997 nr 215 s. 26 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: KK: Powieści nagrodzone. Życie 1997 nr 215 s. 11 (not....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 10 s. 149 (wykaz laureatów...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Czekanie na Hłaskę lat 90.. Rzeczpospolita 1996 nr 250 s. 27  szczegóły 
artykuł: Konkurs na polską powieść rozwiązany. Res Publica Nowa 1997 nr 11 s. 75 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Konkurs na powieść. Magazyn Literacki 1997 nr 1 s. 11-12 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Krótko. Przekrój 1997 nr 42 s. 38 (not. o laureatach...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1997 nr 10 s. 81 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Odra 1997 nr 11 s. 152 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Piasecki Marcin: Pierwsza nagrodzona. Gazeta Wyborcza 1997 nr 215 s. 15  szczegóły 
artykuł: Pod Tytułem 1998 nr 1 s. 20-29 (druk fragm. nagrodzonej powieści...) szczegóły 
artykuł: Szukają Hłaski. Wczoraj "Świat Książki" i "Zysk i S-ka" ogłosiły konkurs na nową powieść. Życie 1996 nr 24 s. 9  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1998 z. 61 s. 169 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zwycięzcy konkursów. Magazyn Literacki 1997 nr 3/4 s. 13 (not....) szczegóły 
434.konkurs: Konkurs na powieść. (termin nadsyłania prac: 30 III 2011...) szczegóły 
artykuł: Konkurs na powieść. Korespondencja z ojcem 2010 nr 19/19 s. 149-150 (ogł....) szczegóły 
435.konkurs: Konkurs na przekład literacki z języków obcych na język polski (1989).  szczegóły 
artykuł: Literatura na Świecie 1989 nr 5/6 okł. (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odra 1989 nr 10 s. 111 (ogł....) szczegóły 
436.konkurs: Konkurs na słuchowisko (2008). (laureaci: Władysław Zawistowski za "Despozyt", Feliks Netz za "Zegarek...) szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 2008 nr 4 s. 198 (werdykt jury...) szczegóły 
artykuł: Konkurs na słuchowisko. Wiadomości [ZAiKS] 2009 nr 1 s. 8  szczegóły 
437.konkurs: Konkurs na tekst dziennikarski, m.in. na felieton, reportaż (1990).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1990 nr 20 s. 8 (ogł....) szczegóły 
438.konkurs: Konkurs na tomik poetycki dla twórców do 35. roku życia (1999). (do 15 VII 1999...) szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 6 s. 150 (ogłoszenie...) szczegóły 
439.konkurs: Konkurs na Tomik Poezji (1995). (wyróżn. w kategorii tomiku podebiutanckiego: "Tak blisko" Andrzeja Józ...) szczegóły 
artykuł: Tomik Poezji 1995. Magazyn Literacki 1996 nr 2 s. 11 (laureaci, not....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 14 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
440.konkurs: Konkurs na utwór dla dzieci dla uczczenia 25. rocznicy śmierci Jana Brzechwy (1990).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości ZAiKS 1990 nr 3/4 s. 24 (ogł....) szczegóły 
441.konkurs: Konkurs na utwór poetycki lub prozatorski, związany tematycznie z polskim hymnem narodowym, jego bohaterem lub autorem (1996). (konk. zorganizowany dla uczczenia 200. rocznicy Mazurka Dąbowskiego; w...) szczegóły 
artykuł: Karta Groni 1997 nr 19 s. 180-185 (utwory nagrodzone w konkursie...) szczegóły 
artykuł: Pokłosie konkursu literackiego dla upamiętnienia 200 - lecia Mazurka Dąbrowskiego. Karta Groni 1997 nr 19 s. 179-180 (komunikat Komisji Konkursowej - wykaz laureatów; utwory nagrodzone, s....) szczegóły 
442.konkurs: Konkurs na wiersz dla dzieci dla uczczenia 100. rocznicy urodzin Jana Brzechwy (2000). (do 31 V 2000...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości [ZAiKS] 2000 nr 2 s. 47-48 (ogłoszenie...) szczegóły 
443.konkurs: Konkurs na wiersz i opowiadanie o tematyce miłosnej o "Laur Miedzianego Amora" (1988). (w dziedzinie poezji nagr.: E. Popławski, R. Sidorkiewicz, M. Ładowska;...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Ludowy 1989 nr 1 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Ekran 1989 nr 3 s. 28 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Wielkopolski 1989 nr 6 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Poznańska 1989 nr 146 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z I s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Nasze Problemy 1989 nr 13 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Nad Wartą [Częstochowa] 1989 nr 1 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Poezja 1989 nr 8 s. 56-57 ([teksty nagr.]....) szczegóły 
artykuł: Poezja 1989 nr 8 s. 58 ([tekst nagr.]....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 2 s. 12 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Stolica 1989 nr 12 s. 14 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Stolica 1989 nr 5 s. 14 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Zwierciadło 1989 nr 4 s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 24 s. 15 (wyniki...) szczegóły 
444.konkurs: Konkurs na wypowiedź literacką (wiersz, proza poetycka, opowiadanie, nowela, tekst dramatyczny, piosenka) (1989).  szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z V s. 10 (ogł....) szczegóły 
445.konkurs: Konkurs na zbiór wierszy im. Scherffera von Scherfersteina "O Syfon Scherfera" (2008; edycja I).  szczegóły 
artykuł: Red 2008 nr 1 s. 158-159 (ogłoszenie...) szczegóły 
446.konkurs: Konkurs na zbiór wierszy im. Scherffera von Scherfersteina "O Syfon Scherfera" (2010; edycja III).  szczegóły 
artykuł: Red 2010 nr 2/1 (2009/2010) s. 158 (ogłoszenie...) szczegóły 
447.konkurs: Konkurs na zbiór wierszy im. Scherffera von Scherfersteina "O Syfon Scherfera" (2011; edycja IV).  szczegóły 
recenzja: Red 2011 nr 3 (2010/2011) s. 133 (ogłoszenie...) szczegóły 
448.konkurs: Konkurs "O Laur księdza Bosko '96" (1996, I edycja). (nagroda główna Laur ks. Bosko: Mateusz Antoniuk; nagr.: Adam Nyckowski...) szczegóły 
artykuł: Biuletyn Literacki 1996 nr 16 s. 19 (spraw. i lista laureatów...) szczegóły 
artykuł: (D.N.): Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 126 s. 5 (omówienie i wykaz laureatów...) szczegóły 
449.konkurs: Konkurs "O Łabędzie Pióro" (2005; edycja I). (nagr. m.in.: za całokształt twórczości poetyckiej Iwona Startek, za ca...) szczegóły 
artykuł: Szubiak Marek J.: Łabędzim Piórem - Dziękujemy. Aspekty [Biłgoraj] 2005 nr 2 s. 124 (sprawozdanie z wręczenia nagród...) szczegóły 
450.konkurs: Konkurs "O Łabędzie Pióro" (2005; edycja II). (nagr. m.in.: Stanisław Mazur, Marek J. Szubiak; nagr. specjalne: Wikto...) szczegóły 
artykuł: Szubiak Marek J.: [Drugie] II Patriotyczno-literackie popołudnie. Aspekty [Biłgoraj] 2006 nr 3 s. 94-96 (wyniki...) szczegóły 
451.konkurs: Konkurs Otwarty dla młodych poetów z Lublina i Lubelszczyzny niezrzeszonych w literackich związkach twórczych (1993).  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 2 s. 8  szczegóły 
452.konkurs: Konkurs otwarty dla młodych poetów z Lublina i Lubelszczyzny niezrzeszonych w literackich związkach twórczych (1996; edycja VI).  szczegóły 
artykuł: Kresy 1996 nr 27 s. 237 (ogł....) szczegóły 
453.konkurs: Konkurs Otwarty na opowiadanie sensacyjne (1990). (nagr.: Marek Bak, Andrzej Gerłowski, Adam Kieżun, Krzysztof Niewiarosk...) szczegóły 
artykuł: Va Banque 1990 nr 1 s. 47 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Va Banque 1991 nr 2 s. 2 (fel. podp. Redaktor...) szczegóły 
artykuł: Va Banque 1991 nr 2 s. 2 (komunikat o rozstrzygnięciu konk.; wyniki...) szczegóły 
454.konkurs: Konkurs otwarty na reportaż lub opowiadanie związane z Gorzowem Wielkopolskim bądź województwem gorzowskim (1989; edycja VI). (w kategorii reportażu nagr.: G. Cudak, D. Muszer, J. Ampuła; wyróżn.: ...) szczegóły 
artykuł: Ziemia Gorzowska 1989 nr 1 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
455.konkurs: Konkurs otwarty na sztukę dla dzieci o treści nawiązującej do tematów baśni, mitów oraz adaptację sceniczną na podstawie wybranego utworu klasyki polskiej i zagranicznej literatury dla dzieci (1997). (nagr.: Żywia Karasińska-Fluks, Konrad Dworakowski, Anna Bocian-Czyż, B...) szczegóły 
artykuł: Teatr Lalek 1998 nr 1 s. 46, 48 (wyniki; tekst równoległy w języku polskim i angielskim...) szczegóły 
artykuł: Teatr Lalek 1998 nr 1 s. 46, 48 (wyniki; tekst równoległy w języku polskim i angielskim...) szczegóły 
artykuł: Konkurs na sztukę. Arkusz 1997 nr 10 s. 14 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkurs na sztukę. Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 142-143 (ogł. konkursu...) szczegóły 
artykuł: Nagrody Wrocławskiego Teatru Lalek. Rzeczpospolita 1997 nr 302 s. 29 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 1997 nr 10 s. 157 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 2 s. 141 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 1 I s. 10 (not....) szczegóły 
456.konkurs: Konkurs Otwarty na zestaw wierszy stanowiący propozycję tomiku poetyckiego (1991; edycja I). (nagr.: Monika Bibik, Piotr Chmielewski, Anna Czujkowska, Janusz Kozłow...) szczegóły 
artykuł: Strzałkowski Zbigniew: Debiuty. Na przykład [Lublin] 1993 nr 1 s. 30  szczegóły 
457.konkurs: Konkurs Otwarty na zestaw wierszy stanowiący propozycję tomiku poetyckiego (1992; edycja II). (nagr.: Robert Karwowski...) szczegóły 
artykuł: Strzałkowski Zbigniew: Debiuty. Na przykład [Lublin] 1993 nr 1 s. 30  szczegóły 
458.konkurs: Konkurs Otwarty na zestaw wierszy stanowiący propozycję tomiku poetyckiego (1993; edycja III). (nagr.: Zofia Nowacka-Wilczek...) szczegóły 
459.konkurs: Konkurs Otwarty na zestaw wierszy stanowiący propozycję tomiku poetyckiego (1994; edycja IV). (nagr.: Jacek Drogosz...) szczegóły 
artykuł: (J.F.): Konkurs na debiut. Akcent 1994 nr 3/4 s. 75  szczegóły 
460.konkurs: Konkurs Otwarty na zestaw wierszy stanowiący propozycję tomiku poetyckiego (1995; edycja V). (nagr.: Marta Jedliczko...) szczegóły 
461.konkurs: Konkurs Otwarty na zestaw wierszy stanowiący propozycję tomiku poetyckiego (1996; edycja VI). (nagr.: Marian Sokołowski, Monika Hałucha, Arkadiusz Złomaniec...) szczegóły 
artykuł: Konkurs SPP. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 25 (laureaci...) szczegóły 
462.konkurs: Konkurs Otwarty na zestaw wierszy stanowiący propozycję tomiku poetyckiego (1997; edycja VII). (nagr.: Piotr Janowski...) szczegóły 
463.konkurs: Konkurs Otwarty na zestaw wierszy stanowiący propozycję tomiku poetyckiego (1998; edycja VIII). (nagr.: Agnieszka Szady...) szczegóły 
464.konkurs: Konkurs Otwarty na zestaw wierszy stanowiący propozycję tomiku poetyckiego (1999; edycja IX). (nagr.: Marek Grześ...) szczegóły 
465.konkurs: Konkurs Otwarty na zestaw wierszy stanowiący propozycję tomiku poetyckiego (2000; edycja X). (nagr.: Leszek Bojanowski...) szczegóły 
466.konkurs: Konkurs Otwarty na zestaw wierszy stanowiący propozycję tomiku poetyckiego (2001; edycja XI). (nagr.: Anna Stącel...) szczegóły 
467.konkurs: Konkurs Otwarty na zestaw wierszy stanowiący propozycję tomiku poetyckiego (2002; edycja XII). (nagr.: Łukasz Marcińczak...) szczegóły 
468.konkurs: Konkurs Otwarty na zestaw wierszy stanowiący propozycję tomiku poetyckiego (2003; edycja XIII). (nagr.: Grzegorz Korba...) szczegóły 
469.konkurs: Konkurs Otwarty na zestaw wierszy stanowiący propozycję tomiku poetyckiego (2004; edycja XIV). (nagr.: Ewa Solska...) szczegóły 
artykuł: Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2004 nr 2 s. 42 (nota nt. laureatki...) szczegóły 
artykuł: Uwaga młodzi poeci!. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2005 nr 3/4 s. 35 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Uwaga młodzi poeci!. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2005 nr 2 s. 41 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
470.konkurs: Konkurs Otwarty na zestaw wierszy stanowiący propozycję tomiku poetyckiego (2008; edycja XVIII).  szczegóły 
artykuł: Uwaga młodzi poeci!. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 4 s. 77 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
471.konkurs: Konkurs Otwarty na zestaw wierszy stanowiący propozycję tomiku poetyckiego lub prozatorskiego (2009; edycja XIX).  szczegóły 
artykuł: Uwaga młodzi autorzy!. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2009 nr 2/6 s. 85 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Uwaga młodzi autorzy!. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2009 nr 1 s. 62  szczegóły 
472.konkurs: Konkurs Otwarty na zestaw wierszy stanowiący propozycję tomiku poetyckiego lub prozatorskiego (2010; edycja XX).  szczegóły 
artykuł: XX Konkurs SPP. Uwaga młodzi autorzy!. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2010 nr 3 s. 89 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
473.konkurs: Konkurs Otwarty na zestaw wierszy stanowiący propozycję tomiku poetyckiego lub prozatorskiego (2011; edycja XXI).  szczegóły 
artykuł: Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2011 nr 1/3 s. 101 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
474.konkurs: Konkurs Otwarty na zestaw wierszy stanowiący propozycję tomiku poetyckiego lub prozatorskiego (2012; edycja XXII).  szczegóły 
artykuł: Uwaga, młodzi autorzy!. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2012 nr 3 s. 93 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
475.konkurs: Konkurs Otwarty na zestaw wierszy stanowiący propozycję tomiku poetyckiego (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Młodzi poeci piszcie wiersze. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2004 nr 2 s. 42  szczegóły 
476.konkurs: Konkurs poetycki (1995).  szczegóły 
artykuł: AD: Gazeta Wyborcza 1995 nr 259 s. 12 (ogł....) szczegóły 
477.konkurs: Konkurs poetycki (2000).  szczegóły 
artykuł: Aneks Trybuny 2000 nr 92 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Życie 2000 nr 79 s. 8  szczegóły 
478.konkurs: Konkurs Poetycki (2003; edycja XVIII). (nagrody: Piotr Irzyk, Lucyna Winowiecka; wyróżnienia: Ela Galoch, Krzy...) szczegóły 
artykuł: Akant 2003 nr 7 s. 28 (wyniki...) szczegóły 
479.konkurs: Konkurs Poetycki (2003; I edycja). (pod hasłem: "Oczy szeroko zamknięte"; laureaci: nagr. "Kwiat Konwalii"...) szczegóły 
artykuł: Maj konwalią i frezjami zakwitł. Pegaz Lubuski 2003 nr 2 s. 8 (laureaci...) szczegóły 
480.konkurs: Konkurs poetycki Bractwa Literackiego im. Jana Brożka w Staszowie (1998). (m.in. Janusz Wojtan, Wojciech Żmuda...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości z regionu. Goniec Staszowski 1999 nr 1 s. 2 (not.; laureaci...) szczegóły 
481.konkurs: Konkurs Poetycki dla amatorów (1995).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 36 s. 2 (ogł....) szczegóły 
482.konkurs: Konkurs Poetycki dla debiutantów (1989). (nagr.: M. Jankowiak, A. Wierzchowski; wyróżn.: R. Oniszczuk, A. Muczy...) szczegóły 
artykuł: Ziemia Gorzowska 1989 nr 26 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
483.konkurs: Konkurs Poetycki dla twórców niezrzeszonych (1988; edycja VI). (ogł. i wyniki w 1988...) szczegóły 
artykuł: Głos Ziemi Cieszyńskiej 1989 nr 37 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Młodych 1989 nr 70/71 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Okolice [Warszawa] 1989 nr 7/8 s. 136-143 (teksty nagr. i wyróżn....) szczegóły 
artykuł: Okolice [Warszawa] 1989 nr 7/8 s. 136 (wyniki...) szczegóły 
484.konkurs: Konkurs Poetycki dla twórców niezrzeszonych (1990; edycja VIII).  szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1990 nr 8/9 s. 13  szczegóły 
artykuł: Klub Młodych Exodus zaprasza. Słowo Powszechne 1990 nr 185/186 s. 6 (ogł....) szczegóły 
485.konkurs: Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina (1999; edycja V). (rozstrzygnięcie w XII 1999...) szczegóły 
artykuł: V Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina. Tygiel Kultury 1999 nr 7/9 s. 180 (ogłoszenie...) szczegóły 
486.konkurs: Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina (2000; edycja VI). (laureat: Andrzej Rathai za tom "Przygody podmiotu", nagroda specjalna:...) szczegóły 
artykuł: Pogranicza 2000 nr 4 s. 184 (regulamin konkursu...) szczegóły 
artykuł: Regulamin VI Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina. Tygiel Kultury 2000 nr 4/6 s. 219  szczegóły 
artykuł: (zetka): Andrzej Rathai laureatem konkursu Bierezina. Tygiel Kultury 2000 nr 10/12 s. 214-215  szczegóły 
487.konkurs: Konkurs poetycki im. Juliusza Słowackiego (2009).  szczegóły 
artykuł: Uwaga, konkurs poetycki im. Juliusza Słowackiego!. Kurier Wileński 2009 nr 73 s. 5 (ogł. konkursu...) szczegóły 
artykuł: Uwaga, konkurs poetycki im. Juliusza Słowackiego!. Kurier Wileński 2009 nr 65 s. 14 (ogł. konkursu...) szczegóły 
488.konkurs: Konkurs Poetycki im. Klemensa Janickiego (1993; edycja II). (nagrody: Jadwiga Badowska, Jerzy Bilewicz, Marian Janusz Kawałko, Andr...) szczegóły 
artykuł: Odra 1994 nr 7/8 s. 128 (wyniki...) szczegóły 
489.konkurs: Konkurs Poetycki im. Klemensa Janickiego (1994; edycja III). (nagr.: Janusz Purzycki, Wiesława Szajkowska, Edward Przebieracz, Marek...) szczegóły 
artykuł: Arkusz 1995 nr 3 s. 9 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Grupiński Jerzy: O co się biją poeci?. Arkusz 1995 nr 3 s. 8-9 (m.in. wyniki...) szczegóły 
490.konkurs: Konkurs Poetycki im. Klemensa Janickiego (1995; edycja IV). (nagr.: Genowefa Jakubowska-Fijałkowska; wyróżn.: Wincenty Różański, Kr...) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 12 s. 136 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Opcje 1996 nr 2 s. 146 (lista laureatów...) szczegóły 
artykuł: Topos 1996 nr 2 s. 85 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 50 s. 2 (ogł....) szczegóły 
491.konkurs: Konkurs Poetycki im. Leonarda Turkowskiego (1989; edycja VI). (nagr.: J. Kozłowski, P. Monkiewicz, R. Łopatka; wyróżn.: R. Lesiński,...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Pojezierza 1989 nr 48 s. 4 (ogł. ...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 111 s. 3 (ogł. ...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 48 s. 6 (ogł. ...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 65 s. 3 (ogł. ...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 151 s. 5 (wyniki ...) szczegóły 
492.konkurs: Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego (1998, edycja III). (nagr.: Robert Brunne, Michał Piotrowski; wyróżn.: Kamila Poznańska, Ma...) szczegóły 
artykuł: Autograf 1998 nr 3/4 s. 20 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Autograf 1998 nr 2 s. 35 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Autograf 1998 nr 3/4 s.19-20 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
493.konkurs: Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego (1999; edycja IV). (nagr.: Marta Tkaczuk, Joanna Dziedziul, Jerzy Wilski; wyróżn.: Matylda...) szczegóły 
artykuł: Autograf 1999 nr 3 s. 10-11 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Autograf 1999 nr 3 s. 11 (laureaci...) szczegóły 
494.konkurs: Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego (2000; edycja V). (Nagr.: Anna Suchocka, Artur Nowaczewski, Jolanta Kmieć-Sabura; wyróżn....) szczegóły 
artykuł: Kociewianin wśród laureatów. Kociewski Magazyn Regionalny 2000 nr 4 s. 41  szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury. Autograf 2000 nr 5 s. 12-13 (z tekstami nagrodzonych i wyróżnionych wierszy na s. 12-13...) szczegóły 
495.konkurs: Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego (2001; edycja VI). (nagr.: Marta Tomaszewska, Dorota Masłowska, Grzegorz Chwieduk; wyróżn....) szczegóły 
artykuł: Autograf 2001 nr 6 s. 6-7 (teksty laureatów...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury VI konkursu poetyckiego im. Mieczysława Czychowskiego, w dniu 5 października 2001 r.. Autograf 2001 nr 6 s. 6 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: VI Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego. Autograf 2001 nr 2 s. 36 (ogł....) szczegóły 
496.konkurs: Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego (2002; edycja VII). (nagr.: Bogusława Dragon, Anna Pitra, Jacek Kiszczak; wyróżn.: Donata K...) szczegóły 
artykuł: Autograf 2002 nr 6 s. 13 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Protokół. Autograf 2002 nr 6 s. 13 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: VII Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego. Autograf 2002 nr 4 s. 3 (ogłoszenie...) szczegóły 
497.konkurs: Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego (2003; edycja VIII). (nagr.: Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Agnieszka Zblewska, Paweł Baranows...) szczegóły 
artykuł: Autograf 2003 nr 6 s. 7-8 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Pomerania 2003 nr 7/8 s. 4 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Protokół. Autograf 2003 nr 6 s. 7 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: VIII Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego. Autograf 2003 nr 4 s. 20 (ogł....) szczegóły 
498.konkurs: Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego (2004; edycja IX). (nagr.: Martyna Knitter, Robert Mazur, Ewa Porajska; wyróżn.: Sławomir ...) szczegóły 
artykuł: Autograf 2004 nr 2 s. 11 (ogł.; regulamin...) szczegóły 
artykuł: Autograf 2004 nr 6 s. 6-7 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Protokół. Autograf 2004 nr 6 s. 6 (laureaci...) szczegóły 
499.konkurs: Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego (2005; edycja X). (nagr.: Maciej Kotłowski; wyróżn.: Krystyna Bogusławska, Joanna Bonarsk...) szczegóły 
artykuł: Autograf 2005 nr 6 s. 10-11 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Protokół. Autograf 2005 nr 6 s. 10 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: X Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego. Autograf 2005 nr 4 s. 37 (ogł....) szczegóły 
500.konkurs: Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego (2006; edycja XI). (nagr.: Rafał Baron, Joanna Dusza; wyróżn.: Małgorzata Borzeszkowska, D...) szczegóły 
artykuł: Autograf 2006 nr 5 s. 19 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Protokół. Autograf 2006 nr 5 s. 19 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: XI Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowsiego. Autograf 2006 nr 4 s. 25 (ogł....) szczegóły 
501.konkurs: Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego (2007; edycja XII). (nagr.: Małgorzata Borzeszkowska, Aneta Lewna, Hanna Przeździecka; wyró...) szczegóły 
artykuł: Autograf 2007 nr 6 s. 10 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Protokół. Autograf 2007 nr 6 s. 10 (laureaci...) szczegóły 
502.konkurs: Konkurs poetycki im. Sabiny Derkaczewskiej (2003). (laureaci: Bronisława Fastowiec, Halina Graboś, Maria Gleń, Jadwiga Edy...) szczegóły 
artykuł: Koczot Władysław: Rozstrzygnięto dwa konkursy (Przegląd twórczości Chełmskiego Oddziału STL). Twórczość Ludowa 2003 nr 3 s. 49 (wyniki...) szczegóły 
503.konkurs: Konkurs Poetycki im. Stanisława Buczyńskiego (1989; edycja II). (nagr.: Władysław Sitkowski, Józef Chojnacki, Władysław Koczot, Józef Z...) szczegóły 
artykuł: Sztandar Ludu 1989 nr 290 s. 6 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Zamojski 1989 nr 18 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Zamojski 1989 nr 8 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 2 s. 89 (ogł. i regulamin...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 1 s. 25 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 1 s. 25-26 (druk nagrodzonych wierszy...) szczegóły 
504.konkurs: Konkurs Poetycki im. Stanisława Buczyńskiego (1990; edycja III). (nagr.: Jan Król, Halina Sajkiewicz, Zbyszko Sławian; nagr. za zestawy ...) szczegóły 
artykuł: Cimek Edward Franciszek: Pamięci Stanisława Buczyńskiego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 40 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Buczyńskiego. Twórczość Ludowa 1991 nr 3/4 s. 92  szczegóły 
505.konkurs: Konkurs Poetycki im. Stanisława Buczyńskiego (1993; edycja IV). (nagr.: Jan Król, Florianna Kiszczak, Władysław Sitkowski, nagr. specja...) szczegóły 
artykuł: Cimek Edward Franciszek: "Żyć w poezji...". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 38-40  szczegóły 
artykuł: Regulamin Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Buczyńskiego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 63  szczegóły 
artykuł: Twórczość Ludowa 1993 nr 1/2 s. 19  szczegóły 
506.konkurs: Konkurs Poetycki im. Stanisława Buczyńskiego (1995; edycja V). (nagr.: nagr. główne wojewody: Marian Karczmarczyk, Stanisława Pudełkie...) szczegóły 
artykuł: H.G.: Pamięci poety. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 132 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1996 nr 10 s. 16 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Regulamin V Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Buczyńskiego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 90  szczegóły 
artykuł: Trzymać się ziemi!. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 63-65 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Ludowa 1995 nr 2/3 s. 71  szczegóły 
artykuł: Twórczość Ludowa 1997 nr 2 s. 8 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 63-65 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 109 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
507.konkurs: Konkurs Poetycki im. Stanisława Buczyńskiego (1998; edycja VII). ( nagr.: Władysław Sitkowski, Alfreda Magdziak, Florianna Kiszczak, Fra...) szczegóły 
artykuł: [Siódmy] VII Konkurs Poetycki im. Stanisława Buczyńskiego. Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica 2000 nr 3/4 s. 41 (z tekstami nagrodzonych wierszy na s. 41-42; z fot. Stanisława Buczyńs...) szczegóły 
artykuł: VII Konkurs Poetycki im. Stanisława Buczyńskiego. Twórczość Ludowa 1999 nr 3/4 s. 97 (wykaz laureatów...) szczegóły 
508.konkurs: Konkurs Poetycki im. Stanisława Buczyńskiego (2003; edycja IX). (nagr.: Aleksander Sawicki, Mieczysław Janiec, Winczysława Bartecka; wy...) szczegóły 
artykuł: Nagrody dla mistrzów słowa i pióra. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 175  szczegóły 
509.konkurs: Konkurs Poetycki im. Stanisława Buczyńskiego (2005; edycja X). (nagr.: Bogusław Lankamer, Małgorzata Skowron, Barbara Kryszczuk, Genow...) szczegóły 
artykuł: Słowem i piórem. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2005 nr 1/2 s. 167-168 (laureaci...) szczegóły 
510.konkurs: Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka (1989). (nagr.: S. Pawlak, P. Łopatka; wyróżn.: P. Mazur, M. Bręczewski, M. Go...) szczegóły 
artykuł: Kierunki 1989 nr 19 s. 11 (teksty nagr....) szczegóły 
artykuł: Kierunki 1989 nr 19 s. 11 (wyniki...) szczegóły 
511.konkurs: Konkurs poetycki młodych (1999). (do 15 IV 1999...) szczegóły 
artykuł: Ikar 1999 nr 4 s. 37 (ogłoszenie...) szczegóły 
512.konkurs: Konkurs poetycki na utwór inspirowany motywem chleba (1996). (laureaci: Krystyna Paraszkiewicz-Paterowa, Janusz Szafran, Sylwester Z...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 96-98 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Konkurs poetycki na utwór inspirowany motywem chleba. Dykcja 1996 nr 2 s. 96 (laureaci...) szczegóły 
513.konkurs: Konkurs Poetycki na wiersz o tematyce metafizycznej (1988). (nagr.: J.H. Cichosz, J. Rączkiewicz, R. Duławski; wyróżn.: W. Różańs...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 1 s. 75 (druk nagrodzonych tekstów...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 1 s. 74 (wyniki...) szczegóły 
514.konkurs: Konkurs Poetycki na wiersz o tematyce metafizycznej (1991). (nagr.: Ewa Kawarska, Tadeusz Grygiel, Andrzej Józef Misiura, Władysław...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 32-33 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 32 (wyniki...) szczegóły 
515.konkurs: Konkurs Poetycki na zestaw 3-5 wierszy o Ziemiach Północnych i Zachodnich (1988; edycja II). (II, ogł. i wyniki 1988;...) szczegóły 
artykuł: Bez przysłony 1989 nr 1 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
516.konkurs: Konkurs Poetycki na zestaw 3-5 wierszy o Ziemiach Północnych i Zachodnich (1989; edycja III).  szczegóły 
artykuł: Bez przysłony 1989 nr 5/6 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Ziemia Gorzowska 1989 nr 20 s. 2 (ogł....) szczegóły 
517.konkurs: Konkurs Poetycki "O Buławę Hetmańska" (2001; edycja XIV). (nagr.: Robert Rudiak, Marzenna Lewandowska, Joanna Babicka; wyróżn.: M...) szczegóły 
artykuł: Humor z konkursowych zestawów wierszy Buława Hetmańska 2001. Najprościej 2001 nr 1 s. 20-21 (wybrał: Kazimierz Słomiński...) szczegóły 
artykuł: K.S.: Najprościej 2001 nr 2 s. 47 (laureaci...) szczegóły 
518.konkurs: Konkurs Poetycki "O Buławę Hetmańską" (1989; edycja II). (nagr.: Wiesław Malicki, Zdenek Fryckowski, Mieczysław Czajkowski; wyró...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Współczesna 1989 nr 85 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kurier Podlaski 1989 nr 103 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Opole 1989 nr 8 s. 23 (wyniki...) szczegóły 
519.konkurs: Konkurs Poetycki "O Buławę Hetmańską" (1990; edycja III).  szczegóły 
artykuł: Kurier Podlaski 1989 nr 245 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Szulski Józef: Najprościej 1989 nr z XII okł.  szczegóły 
520.konkurs: Konkurs Poetycki "O Buławę Hetmańską" (1991; edycja IV). (nagr.: Jerzy Bińkowski, Krystyna Wrońska, Marian J. Kawałko; wyróżn.: ...) szczegóły 
artykuł: Kresy Literackie 1991 nr 3 s. 28-9 (wyniki...) szczegóły 
521.konkurs: Konkurs Poetycki "O Buławę Hetmańską" (1992; edycja V). (nagr.: Marian Janusz Kawałko...) szczegóły 
artykuł: (k): Kronika wschodnia. Kamena 1992 nr 3/4 s. 62 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Kresy Literackie 1992 nr 2 s. 52 (not....) szczegóły 
artykuł: Najprościej 1992 nr 1 s. 49-50  szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1992 nr 3 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Najprościej 1992 nr 2 okł.  szczegóły 
522.konkurs: Konkurs Poetycki "O Buławę Hetmańską" (1995; edycja VIII). (nagr. m.in.: Józefa Drozdowska, Maria Duławska...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 77 (not.; laureatka z Zamojszczyzny...) szczegóły 
523.konkurs: Konkurs Poetycki "O Buławę Hetmańską" (1996, edycja IX). (nagr.: Leonarda Szubzda, Janina Kozak-Pajkert, Maria Magdalena Pocgaj;...) szczegóły 
artykuł: K. S.: Notki. Najprościej 1996 nr 3 s. 47-48 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Regulamin konkursu. Najprościej 1996 nr 4 s. 50  szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1996 nr 1 s. 8 (ogł....) szczegóły 
524.konkurs: Konkurs Poetycki "O Buławę Hetmańską" (1997, edycja X). (nagr.: Janina Kozak-Pajkert, Krystyna Konecka, Eugeniusz Koźminski; wy...) szczegóły 
artykuł: K. S.: Notki. Najprościej 1997 nr 3 s. 50-51 (not. o uroczystości wręczenia nagr., Białystok 25 V 1997, laureaci...) szczegóły 
artykuł: K. S.: Notki. Najprościej 1997 nr 2 s. 49 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Markowa Anna: Najpilniejsze pytania. Najprościej 1997 nr 3 s. 17-19 (laudacja wygłoszona podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom ko...) szczegóły 
artykuł: X Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Buławę Hetmańską. Znad Wilii 1997 nr 3 s. 8 (regulamin...) szczegóły 
525.konkurs: Konkurs Poetycki "O Buławę Hetmańską" (1998; edycja XI).  szczegóły 
artykuł: Humor z konkursowych zestawów wierszy. Najprościej 1998 nr 3 s. 27-28 (zestaw humorystycznych, zabawnych fragmentów utworów nadesłanych na ko...) szczegóły 
artykuł: Markowa Anna: Poeci znad morza i inni. Najprościej 1998 nr 3 s. 45 (tekst laudacji wygłoszonej podczas uroczystości wręczania nagród laure...) szczegóły 
artykuł: Regulamin XI Konkursu Poetyckiego o Buławę Hetmańską organizowanego w roku 30-lecia działalności Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku. Najprościej 1997 nr 4 s. 52  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1998 nr 5 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1998 nr 4 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1998 nr 8 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1998 nr 1 s. 7 (ogł....) szczegóły 
526.konkurs: Konkurs Poetycki "O Buławę Hetmańską" (1999; edycja XII). (nagr.: Józefa Drozdowska, Piotr Żarczyński, Beata Kalińska; wyróżn.: E...) szczegóły 
artykuł: Najprościej 1999 nr 2 s. 49 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Najprościej 1999 nr 3 s. 45 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Śląsk 1999 nr 7 s. 86 (o laureacie z Opola; not....) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1999 nr 3 s. 7 (ogł....) szczegóły 
527.konkurs: Konkurs Poetycki "O Gałązkę Oliwną" (2003). (do 30 VI 2003...) szczegóły 
artykuł: Gałązka oliwna. Masovia Mater 2003 nr 8 s.6 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Odra 2003 nr 6 s. 132 (ogłoszenie...) szczegóły 
528.konkurs: Konkurs Poetycki "O Gałązkę Oliwną" (2004). (do 30 VI 2004...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Poetyckie 2003 nr z XII s. 36 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
529.konkurs: Konkurs Poetycki "O Laur Czerwonej Róży" (2000; edycja XLI). ( nagr.: Piotr Czerski, Piotr Jankowski, Jerzy Ł. Kaczmarek; wyróżn.: A...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Czerwonej Róży. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 11 s. 8 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Kosiedowski Ryszard: [Czterdziesty pierwszy] 41. Konkurs Czerwonej Róży. Przegląd 2000 nr 48 s. 26 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Odra 2000 nr 11 s. 138 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Protokół. Autograf 2000 nr 8 s. 8-9 (protokół z posiedzenia jury; z tekstami nagrodzonych i wyróżnionych wi...) szczegóły 
530.konkurs: Konkurs Poetycki "O Laur Czerwonej Róży" (2001; edycja XLII). (nagr.: Maciej Gierszewski, Maciej Woźniak, Bartosz Muszyński; wyróż.: ...) szczegóły 
artykuł: Autograf 2001 nr 4 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Co z Broniewskim?. Trybuna 2001 nr 297 s. 14 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: [Czterdziesty drugi] 42. Konkurs "Czerwonej Róży". Akant 2001 nr 10 s. 27 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Komunikaty. Fraza 2001 nr 3 s. 319 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 10 s.141 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzeń jury 42. konkursu poetyckiego o laur "Czerwonej Róży". Autograf 2002 nr 1 s. 4-7 (laureaci i teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Studium 2001 nr 4 s. 207 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 2001 nr 7/9 s. 200 (ogł. konkursu...) szczegóły 
531.konkurs: Konkurs Poetycki "O Laur Czerwonej Róży" (2002; edycja XLIII). (nagr.: Ela Galoch, Robert Król, Bartosz Frankiewicz; wyróżn.: Henryk L...) szczegóły 
artykuł: 43. Konkurs Czerwonej Róży. Autograf 2002 nr 5 s. 3 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Autograf 2003 nr 1 s. 6-9 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: [Czterdziesty trzeci] 43. Konkurs Czerwonej Róży. Topos 2002 nr 4/5 s. 213 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: [Czterdziesty trzeci] 43.Konkurs Poetycki o Laur "Czerwonej Róży". Akant 2002 nr 10 s. 3 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Czerwonej Róży. Śląsk 2002 nr 9 s. 83 (not.; ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Odra 2002 nr 9 s. 132 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury 43. konkursu o laur "Czerwonej róży". Autograf 2003 nr 1 s. 6 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Studium 2002 nr 5 s. 229-230 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: (ZW): Laury Czerwonej Róży. Trybuna 2002 nr 283 dod. s. 2 (laureaci...) szczegóły 
532.konkurs: Konkurs Poetycki "O Laur Czerwonej Róży" (2003; edycja XLIV). (nagr.: Joanna Wajs, Bartosz Konstrat, Jacek Dehnel; wyróżn.: Tomasz Ja...) szczegóły 
artykuł: 44. Konkurs Czerwonej Róży. Autograf 2003 nr 4 s. 20 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Autograf 2004 nr 1 s. 8-11 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Odra 2003 nr 10 s. 118 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Pomerania 2003 nr 7/8 s. 4 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury 44. konkursu o laur "Czerwonej Róży". Autograf 2004 nr 1 s. 8 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: (ZW): "Czerwona róża" dla weny. Trybuna 2003 nr 225 dod. s. 1 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: (ZW): Finał o różę. Trybuna 2003 nr 265 dod. s. 1 (laureaci...) szczegóły 
533.konkurs: Konkurs Poetycki "O Laur Czerwonej Róży" (2004; edycja XLV). (nagr.: Marcin Cielecki, Marek Zgaiński, Bartosz Konstrat; wyróżn.: Gra...) szczegóły 
artykuł: 45. Konkurs Poetycki o laur "Czerwonej Róży". Autograf 2005 nr 1 s. 7 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Autograf 2005 nr 1 s. 7-9 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: [Czterdziesty piąty] 45. Konkurs Czerwonej Róży. Autograf 2004 nr 3/4 s. 3 (ogł....) szczegóły 
534.konkurs: Konkurs Poetycki "O Laur Czerwonej Róży" (2005; edycja XLVI). (nagr.: Milena Rytelewska, Dariusz Adamowski, Anna A. Tomaszewska; wyró...) szczegóły 
artykuł: Autograf 2006 nr 1 s. 7-10 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: [Czterdziesty szósty] 46. Konkurs Czerwonej Róży. Autograf 2005 nr 4 s. 18 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Protokół. Autograf 2006 nr 1 s. 7 (laureaci...) szczegóły 
535.konkurs: Konkurs Poetycki "O Laur Czerwonej Róży" (2006; edycja XLVII). (nagr.; Agata Chmiel, Tomasz Pułka, Tomek Klarecki; wyróżn.: Iza Smolar...) szczegóły 
artykuł: 47. Konkurs Czerwonej Róży. Autograf 2006 nr 4 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Autograf 2006 nr 6 s. 9-10 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Protokoł z posiedzenia jury 47. konkursu o laur "Czerwonej Róży". Autograf 2006 nr 6 s. 9 (laureaci...) szczegóły 
536.konkurs: Konkurs Poetycki "O Laur Czerwonej Róży" (2007; edycja XLVIII). (nagr.: Rafał Baron, Elżbieta Galoch, Jerzy Fryckowski; wyróżn.: Marcin...) szczegóły 
artykuł: 48. Konkurs Czerwonej Róży. Autograf 2007 nr 4 s. 38 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Autograf 2008 nr 1 s. 9-11 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Komunikat z posiedzenia jury 48. konkursu o laur "Czerwonej Róży". Autograf 2008 nr 1 s. 9 (laureaci...) szczegóły 
537.konkurs: Konkurs Poetycki "O Laur Czerwonej Róży" (2008, edycja XLIX).  szczegóły 
artykuł: 49. Konkurs Czerwonej Róży. Pegaz Lubuski 2008 nr 4 s. 22 (ogł....) szczegóły 
538.konkurs: Konkurs Poetycki "O Laur Czerwonej Róży" (2009, edycja L). (nagr.: Dariusz Wasielewski, Czesław Markiewicz, Elżbieta Galoch; wyróż...) szczegóły 
artykuł: Autograf 2010 nr 1 s. 11-15 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Protokoł z posiedzenia jury 50. Konkursu Poetyckiego o Laur Czerwonej Róży. Autograf 2010 nr 1 s. 11 (laureaci...) szczegóły 
539.konkurs: Konkurs Poetycki "O Laur Czerwonej Róży" (2010; edycja LI). (nagr.: Beata Patrycja Klary, Jacek T. Zieliński, Karol Graczyk; wyróżn...) szczegóły 
artykuł: Autograf 2010 nr 5/6 s. 23-25 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Pegaz Lubuski 2011 nr 1 s. 23 (wyw. z laureatką Beatą Patrycją Klary; rozm.: Tadeusz Buraczewski...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury 51. Konkursu Poetyckiego o Laur Czerwonej Róży. Autograf 2010 nr 5/6 s. 23 (laureaci...) szczegóły 
540.konkurs: Konkurs Poetycki "O Laur Czerwonej Róży" (2011; edycja LII). (nagr.: Beata Patrycja Klary, Rafał Baron, Agnieszka Tomczyszyn-Harasym...) szczegóły 
artykuł: Autograf 2011 nr 5/6 s. 9-11 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Pegaz Lubuski 2011 nr 4 s. 11 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Pegaz Lubuski 2011 nr 4 s. 11 (tekst nagrodzony, z fot. Beaty Patrycji Klary...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury 52. Konkursu Poetyckiego o Laur Czerwonej Róży. Autograf 2011 nr 5/6 s. 9 (laureaci...) szczegóły 
541.konkurs: Konkurs Poetycki o "Laur Stowarzyszenia Żywych Poetów" (2001; edycja IX). (nagrody: Jerzy Fryckowski, Dawid Jung, Monika Mostowik, Edmund Pietryk...) szczegóły 
artykuł: [Dziewiąty] IX Konkurs Poetycki o "Laur Stowarzyszenia Żywych Poetów". Akant 2001 nr 4 s. 22 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 3 s. 142 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Topos 2001 nr 1 s. 167 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Topos 2001 nr 2/3 s. 149-150 (wyniki...) szczegóły 
542.konkurs: Konkurs Poetycki o "Laur Stowarzyszenia Żywych Poetów" (2002; edycja X). (nagrody: Marzena Jakubowska, Mariusz Tenerowiecz, Kamil Monasterski; w...) szczegóły 
artykuł: Studium 2002 nr 3/4 s. 248-249 (nagrodzeni i wyróżnieni...) szczegóły 
543.konkurs: Konkurs Poetycki o Laur "Stowarzyszenia Żywych Poetów" (2003; edycja XI). (do 20 III 2003...) szczegóły 
544.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Jedenasty] Konkurs Poetycki o Laur Stowarzyszenia Żywych Poetów Brzeg 2003.... Topos 2002 nr 6 s. 211 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Jedenasty Syfon. Śląsk 2003 nr 6 s. 86 (nota; laureaci...) szczegóły 
545.konkurs: Konkurs Poetycki "O Laur Stowarzyszenia Żywych Poetów" (2007; edycja XVI).  szczegóły 
artykuł: Red 2006 nr 1 s. [121] (ogłoszenie...) szczegóły 
546.konkurs: Konkurs Poetycki o "Laur Topoli" (1994; edycja I). (nagr.: Ewa Hibner, Marta Maciuszonek, Jan Cichowicz, Katarzyna Adamiak...) szczegóły 
547.konkurs: Konkurs Poetycki o "Laur Topoli" (1995; edycja II). (nagr.: Katarzyna Godlewska, Adam Jaśkiewicz; wyróżn.: Katarzyna Jagieł...) szczegóły 
artykuł: Szczęsny Jan Krzysztof: Wiosna poetów. Siódma Prowincja 1995 nr 2 s. 36-37 (m.in. utwory nagrodzone...) szczegóły 
548.konkurs: Konkurs Poetycki o Nagrodę im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (1991; edycja I).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1991 nr 229 s. 16 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1991 nr 8/9 s. 14  szczegóły 
549.konkurs: Konkurs Poetycki o Nagrodę im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (1992; edycja II).  szczegóły 
artykuł: Nowy Świat 1992 nr 242 s. 10  szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1992 nr 47 s. 13 (ogł....) szczegóły 
550.konkurs: Konkurs Poetycki o Nagrodę im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (1993; edycja III). (nagr.: Marian Janusz Kawałko, Agnieszka Janicka, Joanna Rzeszotek; wyr...) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1993 nr 19 s. 8  szczegóły 
artykuł: Fraza 1995 nr 7 s. 45-49 (teksty nagr. i wyróżn....) szczegóły 
artykuł: III Konkurs Poetycki o nagrodę im. K.K. Baczyńskiego. Fraza 1995 nr 7 s. 158 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1993 nr 11 s. 48 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Notes Wydawniczy 1993 nr 11 s. 60  szczegóły 
artykuł: Odra 1993 nr 10 s. 124 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Res Publica Nowa 1993 nr 11 s. 79 (ogł....) szczegóły 
551.konkurs: Konkurs Poetycki o Nagrodę im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (1994; edycja IV). (nagr.: Wojciech Bonowicz, Piotr Sulikowski; wyróżn.: Lidia Sujczyńska,...) szczegóły 
artykuł: Fraza 1995 nr 9 s. 69-74 (teksty nagr. i wyróżn....) szczegóły 
artykuł: Konkurs Poetycki im. K.K. Baczyńskiego. Tygodnik Powszechny 1994 nr 48 s. 4 (ogł....) szczegóły 
552.konkurs: Konkurs Poetycki o Nagrodę im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (1995; edycja V). (nagr.: Roman Honet, Bogusław Filip Dmytrek, Gabriela Jarząbek, Aneta W...) szczegóły 
artykuł: Akcent 1996 nr 2 s. 90  szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 2 s. 2 (lista laureatów...) szczegóły 
artykuł: Konkurs im. K.K. Baczyńskiego. Magazyn Literacki 1996 nr 1 s. 10 (not....) szczegóły 
artykuł: Ogród 1994 nr 4 s. 393 (ogł....) szczegóły 
artykuł: [Piąty] V Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego (Werdykt jury). Fraza 1996 nr 13 s. 267  szczegóły 
artykuł: [Piąty] V Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego. Fraza 1996 nr 13 s. 127-131 (teksty laureatów...) szczegóły 
artykuł: V Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego. Akcent 1995 nr 3/4 s. 100  szczegóły 
artykuł: V Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego. Ex Libris 1995 nr 84 s. 19 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1995 nr 52 s. 208 (ogł....) szczegóły 
553.konkurs: Konkurs Poetycki o Nagrodę im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (1996; edycja VI). (nagr.: Tomasz Różycki, Grzegorz Baczewski, Mirosław Gabryś; wyróżn.: K...) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 10 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Fa-Art 1996 nr 3 s. 195 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Fa-Art 1997 nr 1 s. 100 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Konkurs o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego. Tygodnik Powszechny 1996 nr 46 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkursy. Magazyn Literacki nr s.  szczegóły 
artykuł: Kresy 1996 nr 27 s. 234 (ogł....) szczegóły 
artykuł: O Nagrodę im. K. Baczyńskiego. Fraza 1997 nr 16 s. 280 (wyniki; sprost., nr 17 s. 260...) szczegóły 
artykuł: Odra 1997 nr 5 s. 123 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 1996 nr 9 s. 142 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Studium 1996 nr 5 s. 198 (ogł....) szczegóły 
artykuł: [Szósty] VI Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego. Fraza 1996 nr 14 s. 208 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Topos 1997 nr 2 s. 89 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1996 nr 56 s. 170 (ogłoszenie...) szczegóły 
554.konkurs: Konkurs Poetycki o Nagrodę im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (1997; edycja VII). (nagr.: Ewa Elżbieta Nowakowska, Mariusz Tenerowicz, Grzegorz Trębicki;...) szczegóły 
artykuł: Komunikat. Fraza 1997 nr 18 s. 142 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Kresy 1997 nr 31 s. 232 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Laureaci VII Konkursu poetyckiego im. K.K. Baczyńskiego. Magazyn Literacki 1998 nr 1 s. 17 (not....) szczegóły 
artykuł: [Siódmy] VII Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 147 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Studium 1997 nr 9 s. 226 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Topos 1998 nr 3 s. 138 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1998 nr 1 s. 266 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: VII Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego. Magazyn Literacki 1997 nr 3/4 s. 17 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
555.konkurs: Konkurs Poetycki o Nagrodę im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (1998; edycja VIII). (nagr.: Małgorzata Oliwia Miąskowiak, Magdalena Pocałuń; wyróżn.: Magda...) szczegóły 
artykuł: Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 179 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Fa-Art 1998 nr 3 s. 97 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kresy 1998 nr 35 s. 257 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1997 nr 8 s. 82 (ogł. konkursu...) szczegóły 
artykuł: Odra 1997 nr 10 s. 157 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: [Ósmy] VIII Konkurs Poetycki im. K.K. Baczyńskiego. Kurier Wileński 1999 nr 194 s. 7 (ogłoszenie, regulamin...) szczegóły 
artykuł: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 9 s. 150 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Regulamin V Konkursu Literackiego im. K.K. Baczyńskiego. Kurier Wileński 1998 nr 174 s. 6  szczegóły 
artykuł: Studium 1999 nr 3/4 s. 270 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Studium 1999 nr 5 s. 209 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Topos 1997 nr 4 s. 122 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Topos 1999 nr 2/3 s. 138 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Topos 1999 nr 4 s. 143 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Topos 1998 nr 4 s. 114 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Twórczość 1999 nr 11 s. 163 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Twórczość 1998 nr 11 s. 156 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: VIII Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego. Dekada Literacka 1998 nr 7/8 s. 23 (ogł....) szczegóły 
556.konkurs: Konkurs Poetycki o Nagrodę im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (1999; edycja IX). (nagrody: Maciej Plata, Antonina Sebest, Paweł Lekszycki; wyróżn.: Krzy...) szczegóły 
artykuł: [Dziewiąty] IX Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego. Akcent 1999 nr 3/4 s. 85 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 9 s. 150 (ogłoszenie...) szczegóły 
557.konkurs: Konkurs Poetycki o Nagrodę im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (2000; edycja X). (nagr.: Mateusz Melanowski, Krzysztof Bieleń, Rafał Muszer; wyróżn.: He...) szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 2000 nr 5 s. 77 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Komunikaty. Fraza 2001 nr 1/2 s. 365 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 2000 nr 10 s. 144 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Pogranicza 2000 nr 5 s. 191 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Stowarzyszenie Literackie im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ogłasza X Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 9 s. 122  szczegóły 
artykuł: Topos 2001 nr 2/3 s. 149 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Twórczość 2000 nr 10 s. 173 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: X Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 72 s. 186 (ogłoszenie...) szczegóły 
558.konkurs: Konkurs Poetycki o Nagrodę im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (2001; edycja XI). (nagr.: Maciej Robert, Jacek Dehnel, Tomasz Strug, Marcin Czerkasow...) szczegóły 
artykuł: [Jedenasty] XI Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego. Topos 2002 nr 3 s. 202 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Komunikaty. Fraza 2001 nr 3 s. 319 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Kartki [Białystok] 2001 nr 25 s. 79 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Metafora 2001 nr 47/50 s. 342 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 10 s. 141 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: XI Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego. Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 206-207 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
559.konkurs: Konkurs Poetycki o Nagrodę im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (2002; edycja XII). (nagrody: Anna Agata Tomaszewska, Grzegorz Hetman, Miłosz Kamiński...) szczegóły 
artykuł: Fraza 2003 nr 3 s. 276 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 2002 nr 5 s. 133 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 2002 nr 10 s. 125 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: XII Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego. Studium 2002 nr 5 s. 231 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: XII Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego - laureaci. Topos 2003 nr 6 s. 249 (laureaci...) szczegóły 
560.konkurs: Konkurs Poetycki o Nagrodę im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (2003; edycja XIII). (nadsyłać do: 5 I 2004...) szczegóły 
artykuł: [Trzynasty] XIII Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego. Topos 2003 nr 6 s. 248 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
561.konkurs: Konkurs Poetycki o Nagrodę im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (2004; edycja XIV). (nadsyłać do: 6 XII 2004...) szczegóły 
artykuł: (JH): Biblioteka Analiz 2004 nr 14 s. 21 (ogł....) szczegóły 
artykuł: XIV Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego. Rita Baum 2004 nr 8 s. 199 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
562.konkurs: Konkurs Poetycki o Nagrodę im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (2006; edycja XVI).  szczegóły 
artykuł: Weź udział w konkursach literackich!. Pegaz Lubuski 2006 nr 7 s. 22 (ogł....) szczegóły 
563.konkurs: Konkurs Poetycki o Nagrodę im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (2007; edycja XVII).  szczegóły 
artykuł: Kresy 2007 nr 71 s. 248 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Red 2007 nr 3/4 s. 153 (ogłoszenie...) szczegóły 
564.konkurs: Konkurs Poetycki o Nagrodę im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (2009; edycja XIX).  szczegóły 
artykuł: XIX Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego. Kresy 2009 nr 80 s. 256 (ogł....) szczegóły 
565.konkurs: Konkurs Poetycki o "Nagrodę Kortowskiego Kormorana" (1989; edycja IV). (w dziale liryki nagr.: K. Paszek, A. Urbański, P. P. Krupa; wyróżn.: ...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Pojezierza 1989 nr 5 s. 15 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 116 s. 6 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 6 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Itd 1989 nr 26 s. 11 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Itd 1989 nr 2 s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Student 1989 nr 1 s. 16 (ogł....) szczegóły 
566.konkurs: Konkurs poetycki "O Ostródzki Laur Zielonego Liścia" im. Michała Kajki (2000; edycja X). (nagr.: Agnieszka Czarkowska, Lech Brywczyński, Jarosław Marek Gruzla, ...) szczegóły 
artykuł: Gdula Bogusław: Gala na zamku w Ostródzie. Własnym głosem 2001 nr 47 (2000/2001) s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
567.konkurs: Konkurs Poetycki "O wiosło flisaka" (1990; edycja I). (nagr.: Elżbieta Nowosielska, Roman Senski; wyróżn.: Tomasz Kościkiewic...) szczegóły 
artykuł: O wiosło Flisaka. Własnym głosem 1990 nr 4 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
568.konkurs: Konkurs poetycki O Złotą Lirę (2011).  szczegóły 
artykuł: Zmagania konkursowe. Własnym głosem 2011 nr 82 s. 7 (ogł....) szczegóły 
569.konkurs: Konkurs Poetycki "O Złoty Klucz Ciechanowskiego Ratusza" (1998; edycja II). ( nagr.: Stanisław Salata, Lidia Lachowska; wyróżn.: Maria Szczepankows...) szczegóły 
artykuł: Ciechanowski "Złoty Klucz". Własnym głosem 1998 nr 39 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: S.Ż.: "Złoty Klucz" pojechał do Stąporkowa. Własnym głosem 1998 nr 41 s. 2 (wyniki konkursu...) szczegóły 
570.konkurs: Konkurs Poetycki "O Złoty Klucz Ciechanowskiego Ratusza" (1999; edycja III). ( nagr.: Katarzyna Bujnowska, Maciej Woźniak; wyróżn.: Dorota Mościbrod...) szczegóły 
571.konkurs: Konkurs Poetycki "O Złoty Klucz Ciechanowskiego Ratusza" (edycja I; 1997). (nagr.: Jadwiga Kaczmarska-Michalak, Edward Popławski; wyróżn.: Renata ...) szczegóły 
artykuł: S.Ż.: Ciechanowski "Złoty Klucz". Własnym głosem 1998 nr 38 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1997 nr 35 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
recenzja: (WMS): Konkurs poetycki w Ciechanowie. Trybuna 1997 nr 243 s. 17 (ogłoszenie...) szczegóły 
572.konkurs: Konkurs poetycki poświęcony Matce Boskiej Sianowskiej Królowej Kaszub (2002).  szczegóły 
artykuł: Konkurs o Królowej Kaszub. Pomerania 2002 nr 4/5 s. 38 (ogłoszenie...) szczegóły 
573.konkurs: Konkurs poetycki poświęcony pamięci Czesława Miłosza (2010).  szczegóły 
artykuł: Uwaga, konkurs poetycki, poświęcony pamięci Czesława Miłosza!. Kurier Wileński 2010 nr 71 s. 7 (ogł. konkursu...) szczegóły 
artykuł: Uwaga, konkurs poetycki poświęcony pamięci Czesława Miłosza!. Kurier Wileński 2010 nr 62 s. 15 (ogł. konkursu...) szczegóły 
574.konkurs: Konkurs poetycki w ramach III Ogólnopolskich Prezentacji Twórczości w Świdniku (1998). (nagr.: Wojciech Borkowski, Elżbieta Kołodziejczyk, Grażyna Drobek-Buko...) szczegóły 
artykuł: Skassa Iwona Małgorzata: Już po raz trzeci w Świdniku. Własnym głosem 1998 nr 42 s. 10  szczegóły 
575.konkurs: Konkurs poetycki w ramach Ogólnopolskich Prezentacji Twórczości w Świdniku (1996). ( nagr.: Jadwiga Mijal-Sulkowska, Wojciech Borkowski; wyróżn.: Maria Sz...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1996 nr 32 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
576.konkurs: Konkurs poetycki w ramach Ogólnopolskich Prezentacji Twórczości w Świdniku (1996; edycja II). ( nagr.: Jadwiga Mijal-Sulkowska, Wojciech Borkowski; wyróżn.: Maria Sz...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1997 nr 34 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
577.konkurs: Konkurs poetycki w ramach Ogólnopolskich Prezentacji Twórczości w Świdniku (1998).  szczegóły 
artykuł: Prezentacje - Świdnik '98. Własnym głosem 1998 nr 39 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
578.konkurs: Konkurs poetycki w ramach Ogólnopolskich Prezentacji Twórczości w Świdniku (2001; edycja VI).  szczegóły 
artykuł: Prezentacje Świdnik 2001. Własnym głosem 2001 nr 48 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
579.konkurs: Konkurs poetycki w ramach X Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń (1998). (nagr. w dziedzinie poezji: Ariana Nagórska, Łucja Wermbier, Grzegorz P...) szczegóły 
artykuł: Kowalska Jolanta: Pokolenia - z biegiem lat, z biegiem dni. Własnym głosem 1998 nr 42 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
580.konkurs: Konkurs Poetycki z okazji 25-lecia Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Opolu (1992). (nagr.: Elżbieta Lisak-Duda, Agnieszka Popiacka, Grzegorz Słobodnik; na...) szczegóły 
artykuł: Wczoraj. Dzisiaj. Jutro 1992 nr 94/95 s. 80-82  szczegóły 
581.konkurs: Konkurs Poezji Maryjnej (2002; edycja III). (laureaci w kategorii literackiej: Magdalena Graff, Natalia Mrozińska, ...) szczegóły 
artykuł: s.j.: Swojsko o Matce Bożej. Pomerania 2002 nr 6 s. 44 (laureaci...) szczegóły 
582.konkurs: Konkurs Poezji Maryjnej (2003; edycja IV). (nagrody: Eryk Wera, Ewelina Kapiszka, Elżbieta Bugajna...) szczegóły 
artykuł: Pomerania 2003 nr 6 s. 58-59 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: s.j.: O Maryi z kaszubskim akcentem. Pomerania 2003 nr 6 s. 58 (wyniki...) szczegóły 
583.konkurs: Konkurs Poezji Religijnej im. Ks. Prof. Józefa Tischnera (2001; edycja IX).  szczegóły 
artykuł: Giełczyńska Zofia, Piątkowska Ewa: Kronika Nowego Targu i Powiatu Nowotarskiego Rok 2001. Almanach Nowotarski 2002 nr 6 s. 204 (not....) szczegóły 
artykuł: Konkurs Poezji Religijnej im. Ks. Prof. Józefa Tischnera. Akant 2001 nr 5 s. 35 (ogłoszenie...) szczegóły 
584.konkurs: Konkurs Poezji Religijnej im. Ks. Prof. Józefa Tischnera (2002; edycja X).  szczegóły 
artykuł: [Dziesiąty] X Konkurs Poezji Religijnej im. Józefa Tischnera Ludźmierz 2002. Akant 2002 nr 5 s. 21 (ogłoszenie...) szczegóły 
585.konkurs: Konkurs Poezji Religijnej im. Ks. Prof. Józefa Tischnera (2003; edycja XI).  szczegóły 
artykuł: Konkursy literackie i inne. Futurum 2003 nr 1 s. 35 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
586.konkurs: Konkurs polszczyzny pięknej, bogatej i skutecznej o "Gęsie Pióro" Mikołaja Reja z Nagłowic (1998). (nagr. główna "Gęsie Pióro": Ewelina Łozowska, nagr.: Ewa Kopacz, Macie...) szczegóły 
artykuł: Brachfogel Maryla: Poradnik Bibliotekarza 1998 nr 7/8 s. 54-55 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Chruścińska Jadwiga: Laureaci. Poradnik Bibliotekarza 1999 nr 3 s. 25-27  szczegóły 
artykuł: Konkurs o Gęsie Pióro przedłużony. Rzeczpospolita 1998 nr 92 s. 28  szczegóły 
artykuł: Michnal Władysław: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1998 nr 3 s. 86-87 (not....) szczegóły 
artykuł: Niechcaj-Nowicka Elżbieta: Przegląd wydarzeń. Książka i Czytelnik 1998 nr 1/2 s. 78-79 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nasz Dziennik 1998 nr 36 s. 7 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Poradnik Bibliotekarza 1998 nr 4 s. 2-3 (regulamin konkursu, ogł....) szczegóły 
587.konkurs: Konkurs Reymontowski (2001; edycja II). (na opowiadanie związane z tematyką dotyczącą przemian zachodzących na ...) szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 2001 nr 1/3 s. 188 (ogł. konkursu...) szczegóły 
588.konkurs: Konkurs trzech wierszy dla młodzieży Kielecczyzny (1997).  szczegóły 
artykuł: Lechicki Jan: Mityng młodych poetów. Świętokrzyski Kwartalnik Literacki 1997 nr 2 s. 145-147 (sprawozdanie z imprezy...) szczegóły 
589.konkurs: Konkurs zamknięty i otwarty na słuchowisko w kategoriach: dla dzieci do 12 lat i dla młodzieży do 15-16 lat (1988). (w konkursie zamkniętym w kategorii słuchowisk dla młodzieży nagr.: D. ...) szczegóły 
artykuł: Antena 1989 nr 8 s. 2 (omów....) szczegóły 
artykuł: Antena 1989 nr 8 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
590.konkurs: Konkurs zamknięty na słuchowisko o tematyce współczesnej (1997). (nagr.: Krystyna Berwińska ("Jak z tym żyć"), Paweł Mossakowski ("Przej...) szczegóły 
artykuł: Konkurs na słuchowisko rozstrzygnięty. Rzeczpospolita 1998 nr 8 s. 29  szczegóły 
artykuł: Konkurs zamknięty na słuchowisko. Antena 1997 nr 33 s. 29 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 80 (not. o przyznaniu nagrody Krystynie Berwińskiej...) szczegóły 
artykuł: Słuchowiska w laurach. Przekrój 1998 nr 4 s. 39 (komunikat o wynikach...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1998 nr 3 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości [ZAiKS] 1998 nr 1 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Werdykt efektem komprpmisu (Konkurs zamknięty na słuchowisko - rozstrzygnięty). Antena 1998 nr 3 s. 29  szczegóły 
591.konkurs: Konkurs zamknięty na słuchowisko o tematyce współczesnej (2000). (wyniki: nagr.: Alicja Bykowska-Salczyńska ("Dzień mokradeł"), Jerzy Pr...) szczegóły 
artykuł: Twórczość 2000 nr 4 172  szczegóły 
artykuł: (wk): Prawdy o współczesności. Antena 2000 nr 19 s. 6 (wyniki...) szczegóły 
592.konkurs: Konkurs zamknięty na słuchowisko radiowe (2004). (nagr. m.in. Krzysztof Bizio ("Autoreverse")...) szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 2005 nr 7/8 s. 39-49 (tekst wyróżniony w konkursie (Krzysztof Bizio, "Autoreverse")...) szczegóły 
593.konkurs: "Konszachty" - Otwarty Konkurs Satyryczny (1989; edycja II). (nagr.: W. Sakowski, A. Kusaj; wyróżn.: W. Katarzyński, M.A. Wasilewsk...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Poznańska 1989 nr 89 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Karuzela 1989 nr 10 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Wielkopolski 1989 nr 3 s. 59 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Szpilki 1989 nr 16 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 18 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
594.konkurs: "Kopernik w Krakowie" - otwarty konkurs na słuchowisko i nowelę historyczną (1989).  szczegóły 
artykuł: Echo Krakowa 1989 nr 203 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Widnokrąg 1989 nr 41 s. 2 (ogł....) szczegóły 
595.konkurs: "Krajobraz po powodzi" - Konkurs na reportaż lub małą formę prozatorską (1998). (nagrody: Wacław Grabkowski ("Wypalacz drutu"), Janina Antonina Łukasz ...) szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 2 s. 19 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 2000 nr 3 s. 24-32 (druk nagrodzonego reportażu...) szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 4 s. 32-35, nr 5 s. 32-36 (druk nagrodzonych reportaży...) szczegóły 
596.konkurs: "Kujawskie inspiracje" - Konkurs Poetycki im. Edwarda Stachury (1998; edycja ?). (nagr.: Paweł Lekszycki, Jerzy Woliński, Mariusz Baryła; wyróżn.: Anna ...) szczegóły 
artykuł: Akant 1999 nr 1 s. 12-13 (teksty wyróżnione...) szczegóły 
artykuł: Akant 1999 nr 3 s. 7 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Akant 1999 nr 1 s. 12-13 (wyniki...) szczegóły 
597.konkurs: "Kujawskie inspiracje" - Konkurs Poetycki im. Edwarda Stachury (2000; edycja XII). (nagr.: Anna Fidecka, Grażyna Lityńska, Rafał Wojasiński; wyróżn.: Henr...) szczegóły 
artykuł: Akant 2001 nr 1 s. 18-18, 25 (teksty laureatów...) szczegóły 
artykuł: Ogólnopolski konkurs poetycki im. Edwarda Stachury "Kujawskie inspiracje". Akant 2000 nr 10 s. 36 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia Jury XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. E. Stachury p.n. "Kujawskie inspiracje". Akant 2000 nr 13 s. 44 (wyniki...) szczegóły 
598.konkurs: "Kujawskie inspiracje" - Konkurs Poetycki im. Edwarda Stachury [wcześniej: (...) Ogólnopolski Konkurs Literacki im. (...)] (1995; edycja IX). (nagr.: Eda Ostrowska, Roman Honet, Lilla Latus; wyróżn.: Mariola Dąbro...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 47 s. 2 (nagr....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 38 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: XI Konkurs im. Stachury. Magazyn Literacki 1996 nr 1 s. 11 (laureaci, not....) szczegóły 
599.konkurs: "Kujawskie inspiracje" - Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Stachury na poezję i prozę (1988). (ogł. i wyniki 1988;...) szczegóły 
artykuł: Kujawy 1989 nr 28 s. 12, 14 (teksty nagr....) szczegóły 
600.konkurs: "Kultura i autorytety" - ogólnopolski konkurs na esej (2008).  szczegóły 
artykuł: Kresy 2008 nr 76 s. 161 (ogł....) szczegóły 
601.konkurs: "Lata osiemdziesiąte" - Ogólnopolski Konkurs Literacki (1990). (w dziedzinie poezji nagr.: Stefan Pastuszewski, Ryszard Jęczalik, Joan...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1990 nr 2/3 s. 12 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1990 nr 7 s. 8 (wyniki...) szczegóły 
602.konkurs: Legnicki Konkurs Literacki na poezję i prozę dla twórców nieprofesjonalistów (1989; edycja I). (w dziale poezji nagr.: Mirosław Bochenek...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Robotnicza 1989 nr 164 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z VIII/IX s. 16 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z VIII/IX s. 16 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkrety 1989 nr 28 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Książka i Czytelnik 1990 nr 1/2 s. 47 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Książka i Czytelnik 1989 nr 4 s. 46 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Słowo Polskie 1989 nr 167 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 46 s. 6 (ogł....) szczegóły 
603.konkurs: "Liberum Arbitrium" - Międzynarodowy Konkurs Poetycki (2006; edycja II).  szczegóły 
artykuł: Weź udział w konkursach literackich!. Pegaz Lubuski 2006 nr 7 s. 22 (ogł....) szczegóły 
604.konkurs: Łódzka Wiosna Poetów - Ogólnopolski Konkurs Poetycki na wiersz o tematyce religijnej i ogólnej (1995; edycja XXXVII). (nagr.: Anna Andrych, Agnieszka Szygenda, Anna Małgorzata Piskórz, Moni...) szczegóły 
artykuł: Gąsiorek Monika: Łódzka Wiosna Poetów po raz trzydziesty siódmy. Krzywe Koło Literatury 1995 nr 7 [z VI/VII] s. 15  szczegóły 
artykuł: Łódzka Wiosna Poetów. Nasza Rodzina = Notre Famille 1995 nr 5 s. 32 (ogł....) szczegóły 
artykuł: XXXVII Łódzka Wiosna Poetów. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 114 s. 7 (wykaz nagr. i druk nagrodzonych wierszy...) szczegóły 
artykuł: XXXVII Łódzka Wiosna Poetów. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 40 s. 10 (ogł. konk....) szczegóły 
artykuł: (Z.Ł.): Otwarto bramy wierszy (Wręczenie nagród XXXVII Łódzkiej Wiosny Poetów). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 123 s. 9 (spraw. z uroczystości w siedzibie stowarzyszenia Civitas Christiana w ...) szczegóły 
605.konkurs: Łódzka Wiosna Poetów im. Macieja Józefa Kononowicza - Ogólnopolski Konkurs Poetycki na wiersz o tematyce religijnej i dowolnej (1989; edycja XXXI). (za utwór o tematyce religijnej nagr.: R. Jaworski, M. Bochenek, J. Wą...) szczegóły 
artykuł: Express Ilustrowany 1989 nr 130 s. 4-5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Express Ilustrowany 1989 nr 130 s. 4-5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Jurkowski Stefan: Kierunki 1989 nr 28 s. 11 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kierunki 1989 nr 26 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Kierunki 1989 nr 15 s. 14 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kierunki 1989 nr 26 s. 10 (teksty nagr....) szczegóły 
artykuł: Katolik 1989 nr 16 s. 12 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odgłosy 1989 nr 29 s. 9 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1989 nr 114 s. 6 (komunikat jury...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Polski 1989 nr 28 s. 15 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Skierniewickie 1989 nr 14 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zorza 1989 nr 16 s. 14 (ogł....) szczegóły 
606.konkurs: Łódzka Wiosna Poetów im. Macieja Józefa Kononowicza - Ogólnopolski Konkurs Poetycki na wiersz o tematyce religijnej i dowolnej (1990; edycja XXXII). (nagr.: Piotr Bohdziewicz, Juliusz Wątroba, Janusz Kozłowski, Zbigniew ...) szczegóły 
artykuł: Łódzka Wiosna Poetów - latem. Słowo Powszechne 1990 nr 138 s. 5  szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1990 nr 117 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1990 nr 174 s. 6 (wyniki i teksty laureatów...) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1990 nr 182 s. 3-4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1990 nr 123 s. 5 (ogł....) szczegóły 
607.konkurs: Łódzka Wiosna Poetów im. Macieja Józefa Kononowicza - Ogólnopolski Konkurs Poetycki na wiersz o tematyce religijnej i dowolnej (1991; edycja XXXIII). (nagr.: Stanisław Stanik, Henryk Zasławski, Piotr Bohdziewicz, Tomasz P...) szczegóły 
artykuł: 33. Łódzka Wiosna Poetów Pax. Katolik 1991 nr 29 s. 13 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1991 nr 4 s. 10  szczegóły 
artykuł: (k): Kronika wschodnia. Kamena 1991 nr 3/4 s. 52 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1991 nr 16 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: (S.): Laur dla poetów. Słowo Powszechne 1991 nr 149 s. 3 (spraw. z uroczystości wręczenia nagród...) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1991 nr 63 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1991 nr 90 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1991 nr 148 s. 6 (druk nagrodzonych wierszy...) szczegóły 
artykuł: XXXIII Łódzka Wiosna Poetów im. Macieja Józefa Kononowicza. Katolik 1991 nr 15 s. 6 (ogł....) szczegóły 
608.konkurs: Łódzka Wiosna Poetów im. Macieja Józefa Kononowicza - Ogólnopolski Konkurs Poetycki na wiersz o tematyce religijnej i dowolnej (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Łączkowski Zdzisław: W stronę młodych i regionu (XXXV Łódzka Wiosna Poetów). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 112 s. 3 (nt. 35-letniej tradycji imprezy...) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1989 nr 122 s. 6 (historia konkursu od powstania w 1959 r....) szczegóły 
609.konkurs: Łódzka Wiosna Poetów im. Macieja Józefa Kononowicza - Ogólnopolski Konkurs Poetycki na wiersz o tematyce religijnej i ogólnej (1992; edycja XXXIV). (nagr.: Dorota Chróścielewska, Mirosław Pisarkiewicz, Marzena Bogumiła ...) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1992 nr 1 s. 10  szczegóły 
artykuł: Komunikat Jury 34 Łódzkiej Wiosny Poetów im. Macieja Józefa Kononowicza. Katolik 1992 nr 27 s. 11  szczegóły 
artykuł: Kronika [ZLP Łódź] 1993 nr 1 s. 2 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Katolik 1992 nr 11 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1992 nr 48 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1992 nr 11 z 13/15 III s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: (St.): Dyskretny urok mecenatu (XXXIV Łódzka Wiosna Poetów im. Macieja Józefa Kononowicza). Słowo Powszechne 1992 nr 97 s. 3 (spraw. z uroczystści wręczenia nagród; Łódź 21 VI 1992...) szczegóły 
artykuł: (St.): Laureaci XXXIV Łódzkiej Wiosny Poetów im. Macieja Józefa Kononowicza. Słowo Powszechne 1992 nr 91 s. 3 (wykaz laureatów...) szczegóły 
artykuł: XXXIV Łódzka Wiosna Poetów (Im. Józefa Macieja Kononowicza). Słowo Powszechne 1992 nr 34 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: XXXIV Łódzka Wiosna Poetów im. Macieja Józefa Kononowicza. Słowo Powszechne 1992 nr 25 z 19/21 VI s. 6 (druk nagr. wierszy; z koment. podp. (St.)...) szczegóły 
610.konkurs: Łódzka Wiosna Poetów im. Macieja Józefa Kononowicza - Ogólnopolski Konkurs Poetycki na wiersz o tematyce religijnej i ogólnej (1993; edycja XXXV). (nagr.: Marta Fox, Jerzy Fryckowski, Stanisław Gola, Dorota Koman, Rafa...) szczegóły 
artykuł: (G.J.): Nagroda dla Marty Fox. Górnośląski Diariusz Kulturalny 1993 nr 5/6 s. 40 (nota o wynikach...) szczegóły 
artykuł: Łączkowski Zdzisław: W stronę młodych i regionu (XXXV Łódzka Wiosna Poetów). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 112 s. 3 (wykaz nagr. oraz spraw. z urocz. wręczenia nagród laureatom...) szczegóły 
artykuł: Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 104 s. 3 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 59 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: (Z.Ł.): Trzydzieści pięć lat minęło... (Łódzka Wiosna Poetów). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 121 s. 8 (druk. nagrodzonych wierszy z notą...) szczegóły 
611.konkurs: Łódzka Wiosna Poetów im. Macieja Józefa Kononowicza - Ogólnopolski Konkurs Poetycki na wiersz o tematyce religijnej i ogólnej (1994; edycja XXXVI). (nagr.: Dorota Filipczak, Tomasz K. Augustyniak, Edward Winiarski; wyró...) szczegóły 
artykuł: 36. Łódzka Wiosna Poetów. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 117 s. 2 (wykaz nagr....) szczegóły 
artykuł: Szkoła talentów (XXXVI Łódzka Wiosna Poetów). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 131 s. 5 (omów. imprezy i druk nagr. wierszy...) szczegóły 
612.konkurs: "Małe ojczyzny" - Konkurs literacki im. Eugeniusza Paukszty (2003). (do 30 VIII...) szczegóły 
artykuł: Zostań pisarzem. Przegląd 2003 nr 25 s. 66 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Zostań pisarzem. Trybuna 2003 nr 130 s. 13 (ogłoszenie...) szczegóły 
613.konkurs: "Małe ojczyzny" - Konkurs literacki im. Eugeniusza Paukszty (2004).  szczegóły 
artykuł: (q): Konkurs literacki "Małe ojczyzny". Pegaz Lubuski 2004 nr 5/6 s. 22 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
614.konkurs: "Małe ojczyzny" - Konkurs literacki im. Eugeniusza Paukszty (materiały ogólne).  szczegóły 
książka: Konkursy Literackie im. Eugeniusza Paukszty "Małe Ojczyzny - pogranicze kultur i regionów" (2000-2010). 2011  szczegóły 
615.konkurs: "Małe ojczyzny" - Ogólnopolski konkurs literacki im. Eugeniusza Paukszty (2007; edycja VIII).  szczegóły 
artykuł: Konkursy literackie. Pegaz Lubuski 2007 nr 3 s. 23 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkursy literackie. Pegaz Lubuski 2007 nr 2 s. 18 (ogł....) szczegóły 
616.konkurs: "Mazowsze-Kurpie-Podlasie" - konkurs poetycki (1988; edycja IV). (nagr.: K. Tomaszewski (dwukrotnie), Minerwa pseud.; wyróżn.: S. Kowal...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Ciechanowski 1989 nr 44 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Siedlecki 1989 nr 12 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 22 s. 10 (ogł....) szczegóły 
617.konkurs: "Mazowsze-Kurpie-Podlasie" - konkurs poetycki (1989; edycja V). (nagr.: Stanisław Polaczek, Zenon Pałuska, Hubert M. Gierzałtowski; wyr...) szczegóły 
artykuł: St.K.: Konkurs w Siedlcach. Własnym głosem 1990 nr 1 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1990 nr 5 s. 11 (wyniki...) szczegóły 
618.konkurs: "Mazowsze-Kurpie-Podlasie" - konkurs poetycki (1990; edycja VI). (termin nadsyłania materiałów: 15 XI 1990...) szczegóły 
artykuł: (OSA): Mazowsze - Kurpie - Podlasie w poezji. Trybuna 1990 nr 230 s. 5 (ogł....) szczegóły 
619.konkurs: Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Poezji (2011, edycja XXX). (finał (rozstrzygnięcie): 8 V 2011 laureaci w 4 kategoriach (kolejno: m...) szczegóły 
artykuł: Dominiak Stanisław: Niegasnące ognisko poezji w środku Polski. Własnym głosem 2011 nr 82 s. 13 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wąglany po raz XXX. Własnym głosem 2011 nr 81 s. 7 (spraw.; ogł. laureatów...) szczegóły 
620.konkurs: Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Poezji (2012; edycja XXXI).  szczegóły 
artykuł: XXXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Poezji. Własnym głosem 2011 nr 83 s. 15 (ogł...) szczegóły 
621.konkurs: Międzynarodowy Konkurs Poetycki Stowarzyszenia Liberum Arbitrium "O Miecz i Złote Klucze Tuchowa" (2009; edycja III).  szczegóły 
artykuł: Red 2009 nr 3/1 (2008/2009) s.102 (ogłoszenie...) szczegóły 
622.konkurs: Międzynarodowy Otwarty Konkurs Poetycki na wiersz własny - oryginalny w języku polskim (1996).  szczegóły 
artykuł: Konkurs Poetycki. Polonia Włoska 1996 nr 1 s. 12 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
623.konkurs: Międzywojewódzki Konkurs Ludowej Poezji Religijnej (1993). (nagr.: Zofia Jurkowska; wyróżn.: Stanisław Urbańczyk, Mariola Urbańczy...) szczegóły 
artykuł: Biesiada ludowej kultury (W Klubie Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Radomiu). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 221 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 11 s. 14 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Smolka Janusz: "Biesiada" w Ośrodku Promocji Kultury Regionalnej w Radomiu. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1994 nr 17/18 s. 24 (wyniki...) szczegóły 
624.konkurs: "Miłość niejedno ma imię" - konkurs poetycki (1994). (nagrody: Anna Walawender, Zofia Jabłońska-Staniszewska, Roman Nowak;...) szczegóły 
artykuł: Konkurs poetycki. Spojrzenie 1994 nr 3 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Miłość niejedno ma imię.... Spojrzenie 1995 nr 4 s. 2 (wykaz laureatów...) szczegóły 
625.konkurs: "Mity i legendy od Niemna do Bugu" - konkurs literacki (2007). (zgłoszenia do 15 III 2007, ogłoszenie wyników 30 III 2007; celem konk...) szczegóły 
artykuł: Lihtaraturny konkurs "Mihfy ih legendy ad Njomana da Buga". Czasopis 2007 nr 3 s. 47 (ogł., podp. (luk)...) szczegóły 
626.konkurs: "Moja pierwsza lekcja" - konkurs literacki (1990). (nagr.: Czesława Graczykowska, Dorota Lisiecka, Walenty Jarecki, Anna A...) szczegóły 
artykuł: Siódma Prowincja 1991 nr 3 s. 4  szczegóły 
627.konkurs: "Moja praca i moja twórczość" - konkurs poetycki (1988). (nagr.: F. Nowakowski, M. Brymora, J. Woliński, L. Ertel; wyróżn.: W. ...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 1 s. 11 (wyniki...) szczegóły 
628.konkurs: "Moja praca i moja twórczość" - konkurs poetycki (1989).  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Radomski 1989 nr 25 s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 17 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Życie Radomskie 1989 nr 135 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Życie Radomskie 1989 nr 135 s. 8 (ogł....) szczegóły 
629.konkurs: "Morskie opowieści" - konkurs na nowele, opowiadania, reportaże (1996).  szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki "Morskie opowieści". Litery 1996 nr 3 s. 18 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
630.konkurs: "Mój najciekawszy proces sądowy" - konkurs na utwór literacki prozą (1987). (nagr.: J. Malcen, K. Pędowski, M. Kossek...) szczegóły 
artykuł: Palestra 1989 nr 1 s. 124-125 (wyniki...) szczegóły 
631.konkurs: "Na polonijnym szlaku" - Ogólnopolonijny Konkurs Literacki (1991; edycja I). (w dziale poezji nagr.: Jerzy Fryckowski, Ewa Maria Jensen, Jerzy Fronc...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 108 s. 7  szczegóły 
artykuł: Gazeta Lwowska 1991 nr 13/14 s. 5  szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1991 nr 85 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1992 nr 15 s. 5 (omów. nadesłanyc prac...) szczegóły 
632.konkurs: "Na polonijnym szlaku" - Ogólnopolonijny Konkurs Literacki (1992; edycja II). (w dziale prozy nagr.: Kazimierz Ivose, Romuald Mieczkowski, Zofia Styk...) szczegóły 
artykuł: Na polonijnym szlaku. Znad Wilii 1996 nr 23 s. 3 (lista nagród...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1996 nr 30 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1996 nr 15 s. 5 (ogłoszenie...) szczegóły 
633.konkurs: "Na polonijnym szlaku" - Ogólnopolonijny Konkurs Literacki (1996).  szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki w Rzeszowie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 205 s. 7 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: RZ: "Na polonijnym szlaku" (Konkurs literacki). Trybuna 1996 nr 148 s. 8 (ogłoszenie...) szczegóły 
634.konkurs: "Nad Kamienną" - Ogólnopolski Konkurs Literacki (1988; edycja VIII). (w dziale poezji nagr.: A. Baran, K. Paszek, A. Romanowicz; wyróżn.: W...) szczegóły 
artykuł: Bez przysłony 1989 nr 2 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 6 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
635.konkurs: "Najdroższe Gniazdo Rodzinne" - Polonijny Konkurs Poezji (2000; edycja VI). (nagr.: Magdalena Zięba-Zuern, Anna Kwapisiewicz-Sevens, Anita Sienkiew...) szczegóły 
artykuł: Chraścina Maria: "Najdroższe gniazdo rodzinne". Głos Ludu 2000 nr 62 s. 4 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1999 nr 112 s. 5 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Kalinowska-Bouvy Agata: Brawo dla laureatów z Włoch. Polonia Włoska 2000 nr 1 s. 25-26  szczegóły 
artykuł: Konkurs dla poetów. Gazeta Lwowska 2000 nr 13 s. 4 (wyniki i ogłoszenie siódmej edycji konkursu poetyckiego...) szczegóły 
artykuł: Mazur Piotr: Wąglany, Wąglany. Nasz Dziennik 1999 nr 262 s. 9 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Polonijny Konkurs Poezji "Najdroższe gniazdo rodzinne". Polonia Włoska 1999 nr 3 s. 23 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Regulamin VI Polonijnego Konkursu Poezji "Najdroższe gniazdo rodzinne" Wąglany - Białaczów 05-07. 05. 2000 r.. Zwrot 1999 nr12 s. 41  szczegóły 
artykuł: Regulamin VI Polonijnego Konkursu Poezji "Najdroższe Gniazdo Rodzinne". Wąglany - Białczów 05-07 V 2000. Gazeta Lwowska 1999 nr 19 s. 11  szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 2000 nr 1/3 s. 222 (lista nagrodzonych...) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1999 nr 23 s. 5 (ogł., z regulaminem konkursu...) szczegóły 
636.konkurs: "Najdroższe Gniazdo Rodzinne" - Polonijny Konkurs Poezji (2001; edycja VII). (nagr.: Bolek Majerik, Marek Słowiaczek, Hanna Terpiłowska...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Lwowska 2001 nr 4 s. 5 (protokół jury konkursu...) szczegóły 
artykuł: Kurier Zachodni [Perth] 2000 nr 4/5 s. 31 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: /ps/: Wąglany w potrójnym wydaniu. Własnym głosem 2001 nr 47 (2000/2001) s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Regulamin VII Polonijnego Konkursu Poezji "Najdroższe gniazdo rodzinne" Wąglany - Białaczów - Opoczno 3-6. 5. 2001. Zwrot 2000 nr 8 s. 46-47  szczegóły 
637.konkurs: "Najdroższe Gniazdo Rodzinne" - Polonijny Konkurs Poezji (2002; edycja VIII).  szczegóły 
artykuł: VIII Polonijny Konkurs Poezji "Najdroższe Gniazdo Rodzinne". Znad Wilii 2001 nr 2 s. 142-143 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
638.konkurs: "Najdroższe gniazdo rodzinne" - Polonijny Konkurs Poezji (2003; edycja IX).  szczegóły 
artykuł: Quo vadis? [Łomianki] 2002 nr 1 s. 43 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Regulamin IX Polonijnego Konkursu Poezji - Najdroższe Gniazdo Rodzinne Opoczno - Białaczów - Wąglany 3-5 maja 2003. Zwrot 2002 nr 5 s. 34  szczegóły 
artykuł: Wąglany ogłaszają. Własnym głosem 2002 nr 52 s. 11 (not....) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 259 (ogłoszenie...) szczegóły 
639.konkurs: Najpiękniejsza Książka Roku 1997 (1997; edycja XXXVIII). (laureaci: m.in.: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe za książkę: Olgierd...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Najpiękniejsze Książki Roku 1997. Trybuna 1998 nr 45 s. 13 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1998 nr 9 s. 2 (ogł....) szczegóły 
640.konkurs: Najpiękniejsza Książka Roku 1998 (1998; edycja XXXIX). (laureaci: m.in. Wydawnictwo "Słowo/obraz terytoria" za książkę: Charle...) szczegóły 
artykuł: Konkurs "Najpiękniejsze Książki Roku 1998". Trybuna 1999 nr 68 s. 13 (ogłoszenie...) szczegóły 
641.konkurs: Najpiękniejsze Książki Roku (1999; edycja XL). (laureaci: Wydawnictwo Naukowe PWN za "Ilustrowany słownik języka polsk...) szczegóły 
artykuł: (jh): Rozstrzygnięcie konkursu PTWK. Biblioteka Analiz 2000 nr 11 s. 8  szczegóły 
artykuł: Konkurs "Najpiękniejsza Książka Roku". Trybuna 2000 nr 43 s. 11 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Najpiękniejsze Książki Roku 1999. Magazyn Literacki 2000 nr 3 s. 22 (ogłoszenie...) szczegóły 
642.konkurs: Najpiękniejsze książki roku 2000 (2000; edycja XLI). (laureaci: m.in. Wydawnictwo "Znak" za książkę: Czesław Miłosz: "To", W...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2001 nr 6 s. E2 (nota; laureaci...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 83 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
artykuł: (PD): Najpiękniejsze Książki Roku 2000. Książki 2001 nr 6 s. 21 (wyniki...) szczegóły 
643.konkurs: Najpiękniejsze Książki Roku 2003 (2003; edycja XLIII). (laureaci: "Almanach. Polscy ilustratorzy dla dzieci 1990-2002" (Okręg ...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 6 s. D2 (m.in. not. o laureatach...) szczegóły 
artykuł: (ET), (PD): Konkursy. Książki 2003 nr 6 s. 14-15 (not.; laureaci...) szczegóły 
artykuł: I.J.W.: Najpiękniejsze. Nowe Książki 2003 nr 7/8 okł. (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Jeziorski Lech: 48. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Mówią Wieki 2003 nr 7 s. 6 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: PTWK - najpiękniejsze książki roku. Biblioteka Analiz 2003 nr 11 s. 21 (laureaci...) szczegóły 
644.konkurs: Najpiękniejsze Książki Roku 2003 (2004; edycja XLIV). (w dziale literatura piękna: "Kruk między nami" Joanny Haręży; w dziale...) szczegóły 
artykuł: (N), (JH): 44. Konkurs PTWK [Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek]. Biblioteka Analiz 2004 nr 4 s. 25 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Najpiękniejsze Książki Roku 2003. Notes Wydawniczy 2004 nr 5 s. 43 (wyniki...) szczegóły 
645.konkurs: Najpiękniejsze Książki Roku 2008 (2009). (m.in. wyróżnienie: "Nike która się waha" Zbigniewa Herberta...) szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej 2010 (za rok 2009) s. 11-21 (m.in. nota nt. wyróżnienia dla książki Zbigniewa Herbera "Nike która s...) szczegóły 
646.konkurs: "Nasze wspólne sprawy - wczoraj - dziś - jutro" - konkurs poetycki (1993). (nagr.: Stanisław Zwierzyński, Edward Popławski, Krystyna Caban; wyróżn...) szczegóły 
artykuł: Nasze wspólne sprawy - wczoraj - dziś - jutro. Prowincje Literackie 1994 nr 5 s. 7 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1994 nr 21 s. 2  szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1993 nr 18 s. 10  szczegóły 
647.konkurs: "Nasze wspólne sprawy wczoraj - dziś - jutro" - Ogólnopolski Konkurs Poetycki (1996; edycja X). (prace nadsyłać do 25 IX 1996 r....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 36 s. 2 (ogł....) szczegóły 
648.konkurs: "Nasze wspólne sprawy wczoraj - dziś - jutro" - Ogólnopolski Konkurs Poetycki (1997; edycja XI). (termin do 30 IX 1997 r....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 39 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 38 s. (ogł....) szczegóły 
649.konkurs: "Nasze wspólne sprawy wczoraj - dziś - jutro" - Ogólnopolski Konkurs Poetycki (2000; edycja XIV). (nagr.: I nie przyznano, Anna Piątek, Marzenna Lewandowska; wyróżn.: He...) szczegóły 
artykuł: Miesięcznik Prowincjonalny 2000 nr 11/12 s. 39 (wyniki...) szczegóły 
650.konkurs: "Nie pochłonie nas ekran" - ogólnopolski konkurs literacki na twórczość dla dzieci i młodzieży (2001; edycja III). (nagrody: w dziedzinie prozy: I. Paweł Gołdyn; II. Maria Wiaderek; III....) szczegóły 
artykuł: Januchta Teresa, Szwarc Jolanta: II Ogólnopolski Konkurs Literacki na twórczość dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Nie pochłonie nas ekran" rozstrzygnięty. Spojrzenie 2001 nr 16 s. 8-9 (spraw. z uroczystości rozstrzygnięcia konkursu oraz lista laureatów; P...) szczegóły 
artykuł: Januchta Teresa: Nie pochłonie nas ekran. Akant 2001 nr 13 s. 12 (omówienie konkursu; z wynikami...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2001 nr 140 s. B (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: K.S.: Najprościej 2001 nr 4 s. 50 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: "Nie pochłonie nas ekran". Spojrzenie 2001 nr 15 s. 16 (ogł. konkursu...) szczegóły 
artykuł: [Trzeci] III Ogólnopolski Konkurs na Twórczość Literacką dla Dzieci i Młodzieży "Nie pochłonie nas ekran". Akant 2001 nr 4 s. 19 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Strzec przed telewizją. Nasz Dziennik 2001 nr 51 s. 10 (not. o ogłoszeniu konkursu...) szczegóły 
651.konkurs: "Nie pochłonie nas ekran" - ogólnopolski konkurs literacki na twórczość dla dzieci i młodzieży (2002; edycja IV). (nagrody w dziedzinie poezji: Andrzej Sikorski; Alicja Mazan-Mazurkiewi...) szczegóły 
artykuł: Akant 2002 nr 6 s. 13 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Januchta Teresa: A jednak słowo.... Akant 2002 nr 13 s. 39 (sprawozdanie z finału konkursu; z informacją o wynikach...) szczegóły 
artykuł: Januchta Teresa: "Żeby kwitły slowa". Podsumowanie IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na twórczość dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Nie pochłonie nas ekran". Spojrzenie 2002 nr 18 s. 19-20  szczegóły 
artykuł: Obrzeża 2002 nr 17 s. 14 (regulamin konkursu...) szczegóły 
652.konkurs: "Nie pochłonie nas ekran" - ogólnopolski konkurs literacki na twórczość dla dzieci i młodzieży (2003; edycja V).  szczegóły 
artykuł: Akant 2003 nr 7 s. 22 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Akant 2003 nr 5 s. 40 (ogłoszenie...) szczegóły 
653.konkurs: "Nie pochłonie nas ekran" - ogólnopolski konkurs literacki na twórczość dla dzieci i młodzieży (2006; edycja VII).  szczegóły 
artykuł: Regulamin VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pod hasłem Nie pochłonie nas ekran. Nadwisłocze 2006 nr 1 s. 66  szczegóły 
654.konkurs: "Nie zapomniałem" - Ogólnopolski Konkurs Literacki im. R. Drajewicza na utwory o tematyce dowolnej (1989).  szczegóły 
artykuł: Bez przysłony 1989 nr 7/8 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 13 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Widnokrąg 1989 nr 22 s. 2 (ogł....) szczegóły 
655.konkurs: "Nie zatruwaj"- konkurs literacki i plastyczny (1991). (w konkursie lit. nagr.: Stanisława Mazurek, Krzysztof Rześniowiecki, M...) szczegóły 
artykuł: K.S.: Konkursy GRSTK "Ster". Własnym głosem 1991 nr 13 s. 9  szczegóły 
656.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja 1989 nr 2 s. 109-111 ([wyniki]....) szczegóły 
artykuł: Poezja 1989 nr 2 s. 109-111 ([teksty nagr.]. ...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 20 s. 1 (druk nagrodzonego tekstu...) szczegóły 
657.konkurs: "Niepokoje - ziemia woła" - konkurs literacki na poezję i prozę (1993). (w kategorii poezji nagr. m.in.: Irena Trojanek-Szmidtowa, Ryszard Gruc...) szczegóły 
artykuł: Literackie owocobranie. V Karkonoski Plener Literacki - Borowice '93. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1995 s. 36 (wyniki...) szczegóły 
658.konkurs: "O Bursztynowe Pióro" - Turniej Jednego Wiersza (2001; edycja III). (nagrodzeni: Katarzyna Dziemianko, Natalia Drozdalska, Bartosz Muszyńsk...) szczegóły 
artykuł: Nowak Izabela: Poezja Bursztynem nagradzana. Miesięcznik [Koszalin] 2001 nr 2 s. 70-71 (laureaci; z tekstami wierszy...) szczegóły 
659.konkurs: "O dzban czarnoleskiego miodu" - Ogólnopolski Konkurs Literacki (2004; edycja XIV).  szczegóły 
artykuł: Miesięcznik Prowincjonalny 2004 nr 11/12 s. 17 (ogłoszenie...) szczegóły 
660.konkurs: "O dzban czarnoleskiego miodu" - Ogólnopolski Konkurs Literacki (2005; edycja XV). (naggr.: Henryk Liszkiewicz, Roger Junosza Piaskowski, Urszula Tom; wyr...) szczegóły 
artykuł: Miesięcznik Prowincjonalny 2005 nr 5/6 s. 22-24 (laureaci...) szczegóły 
661.konkurs: "O dzban czarnoleskiego miodu" - Ogólnopolski Konkurs Literacki (2007; edycja XVII). (nagr.: Anna Piliszewska, Urszula Tom, Rafał Jaworski; wyróżn.: Andrzej...) szczegóły 
artykuł: Miesięcznik Prowincjonalny 2007 nr 4 s. 9 (lista laureatów...) szczegóły 
artykuł: Miesięcznik Prowincjonalny 2007 nr 2 s. 40 (ogłoszenie...) szczegóły 
662.konkurs: "O popradzki laur Jana Kochanowskiego" - ogólnopolski konkurs poetycki (2011). (w kategorii poezja: nagr.: Arkadiusz Stosur, Katarzyna Zychla, Wanda Ł...) szczegóły 
artykuł: Almanach Muszyny 2012 [r. 22] s. 341-344 (laureaci, teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Konkurs poetycki O popradzki laur Jana Kochanowskiego. Almanach Muszyny 2011 [r. 21] s. 379  szczegóły 
663.konkurs: "O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej" - Ogólnopolski Konkurs Literacki (2011; edycja III).  szczegóły 
artykuł: Konkurs poetycki. PaperMint 2011 nr 3 s. 80 (ogłoszenie...) szczegóły 
664.konkurs: "O złote gęsie pióro" - konkurs poetycki (2001; edycja I). (laureaci: Urszula Michalak, Elżbieta Brygida Prażmo, Tadeusz Soroczyńs...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Lwowska 2001 nr 4 s. 5 (protokół jury...) szczegóły 
665.konkurs: "O złote gęsie pióro" - konkurs poetycki (2002; edycja II). (I miejsce: Miłosz Kamiński,...) szczegóły 
artykuł: "O złote gęsie pióro". Własnym głosem 2001 nr 48 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Rocznik Jeleniogórski 2003 t. 35 s. 341 (laureat...) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 260-261 (ogłoszenie...) szczegóły 
666.konkurs: "O złote gęsie pióro" - konkurs poetycki (2003; edycja III).  szczegóły 
artykuł: Konkursy poetyckie z Wąglan. Akant 2003 nr 12 s. 27 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Wąglany ogłaszają. Własnym głosem 2002 nr 52 s. 11 (not....) szczegóły 
667.konkurs: "O złote gęsie pióro" - Międzynarodowy Konkurs Poezji (2001; edycja I). (nagr.: Urszula Michalak, Elżbieta Prażmo, Tadeusz Soroczyński...) szczegóły 
artykuł: Hoffman Sabina: Kalendarium. Śląsk Opolski 2001 nr 2 s. 167 (not....) szczegóły 
artykuł: /ps/: Wąglany w potrójnym wydaniu. Własnym głosem 2001 nr 47 (2000/2001) s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 2000 nr 1/3 s. 223 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
668.konkurs: "O Złote Pióro Sopotu" - konkurs poetycki (2003; edycja VIII). (do 10 V 2003...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 2003 nr 3 s. 19 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: [Ósmy] VIII konkurs poetycki "O Złote Pióro Sopotu". Topos 2003 nr 1/3 s. 281 (ogłoszenie konkursu ...) szczegóły 
669.konkurs: "O Złote Pióro Sopotu" - konkurs poetycki (2008; edycja XIII). (do 15 IV 2008...) szczegóły 
artykuł: Red 2008 nr 1 s. 156 (ogłoszenie...) szczegóły 
670.konkurs: "Obrona cywilna w poezji i prozie" - konkurs literacki (1989).  szczegóły 
artykuł: Bez przysłony 1989 nr 7/8 s. 2 (ogł....) szczegóły 
671.konkurs: Ogólnopolski Konkurs im. Emila Zegadłowicza w kategorii poezji oraz rzeźby (płaskorzeźby) ludowej (2004; edycja III).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Gazeta Kulturalna 2004 nr 5 s. 2 (m.in. ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Gazeta Kulturalna 2004 nr 4 s. 2 (m.in. ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
672.konkurs: Ogólnopolski Konkurs im. Franciszka Gila na reportaż (1988; edycja XIII). (nagr.: B. Dunat i J. Stachiewicz, W. Mierzwa, A. Warzocha, C. Niemczyń...) szczegóły 
artykuł: Profile 1989 nr 2 s. 7 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Profile 1989 nr 2 s. 7 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Ciechanowski 1989 nr 1 s. 1, 6 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Ciechanowski 1989 nr 1 s. 1, 6 (tekst nagr....) szczegóły 
artykuł: Widnokrąg 1989 nr 2 s. 1, 2 (wyniki...) szczegóły 
673.konkurs: Ogólnopolski Konkurs im. Rafała Urbana na reportaż (1989; edycja XII). (XII, pod hasłem: Zwrotnicowi; nagr.: Z. Górniak (dwukrotnie), M. Mońko...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Lubuska 1989 nr 50 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Opole 1989 nr 8 s. 4-6 (wyróżniony tekst...) szczegóły 
artykuł: Opole 1989 nr 8 s. 25 (not. o wręczeniu i wykaz laureatów...) szczegóły 
artykuł: Opole 1989 nr 10 s. 4-6, 12  szczegóły 
artykuł: Pochroń Edward: Trybuna Opolska 1989 nr 140 s. 6 (omów. konk....) szczegóły 
artykuł: Reporter 1989 nr 4 s. 29 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Pilski 1989 nr 4 s. 1, 6-7 (tekst nagr....) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 141 s. 10 (nagr....) szczegóły 
artykuł: Trybuna Opolska 1989 nr 146, nr 148, 149, 152, 154 (utwory nagr....) szczegóły 
artykuł: Trybuna Opolska 1989 nr 11 s. 1, nr 20 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Trybuna Opolska 1989 nr 171 s. 6 (not. spraw. ze spotk. z laureatami...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Opolska 1989 nr 138 s. 1 (wykaz nagr....) szczegóły 
artykuł: Wybrzeże 1989 nr 50 s. 15-17 (tekst nagr....) szczegóły 
674.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Interdyscyplinarny pod hasłem "Miłość" (1993). (w dziedzinie poezji nagr.: Anna Małgorzata Piskurz, Marek Kośmider, Ed...) szczegóły 
artykuł: K.R.: Własnym głosem 1993 nr 18 s. 2  szczegóły 
675.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "O laur hutników" (1992). (za zestawy wierszy nagr: Piotr Machul, Leszek Wójcik, Jagoda Cieszyńsk...) szczegóły 
artykuł: Piekarski Władysław Edward: "O laur hutników" - Częstochowa '92. Własnym głosem 1992 nr 17 s. 10  szczegóły 
676.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki (1991). (nagr.: Krystyna Jarocka, Herman Lipner, Maria Kieszek-Kryńska, Danuta ...) szczegóły 
artykuł: Soroka Paweł: Prezentacje - Świdnik '91. Własnym głosem 1991 nr 14 s. 2  szczegóły 
677.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki (2008; edycja V).  szczegóły 
artykuł: Red 2008 nr 1 s. 158 (ogłoszenie...) szczegóły 
678.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży im. Janusza Korczaka (1995; edycja II). (laureaci m.in.: Magda Kliszcz, Wojciech Drybczewski, Justyna Otrzonsek...) szczegóły 
artykuł: Kronika Hyde Parku. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 26 (laureaci z Zamościa...) szczegóły 
679.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki dla twórców nieprofesjonalnych (1990; edycja I). (w dziedzinie prozy nagr.: Włodzimierz Jędrzejczak, Ryszard Jęczalik, M...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1990 nr 1 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1990 nr 7 s. 8 (wyniki...) szczegóły 
680.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Ekoart '96" o Grand Prix Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (1996; edycja V). (zgł. do 15 X 1996...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 98-99 (regulamin...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1996 nr 29 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
681.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Ekoart '98" o Grand Prix Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (1998; edycja VII). ( nagr. w dziedzinie prozy:Anna Wojnarowska, Augustyn Baran; w dziedzin...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1998 nr 43 s. 2 (not....) szczegóły 
682.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Ekoart" o Grand Prix Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1995; edycja IV). (Grand Prix: Adam Borowski; nagr.: Augustyn Baran, Piotr Zazula, Joanna...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 1 s. 92 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: IV Ogólnopolski Konkurs Literacki EUROART '95. Akcent 1995 nr 3/4 s. 50  szczegóły 
artykuł: Nade wszystko środowisko. Konkurs Literacki "Ekoart" '95. Własnym głosem 1995 nr 27 s. 9  szczegóły 
683.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki i Rzeźbiarski im. Emila Zegadłowicza (2009; edycja VIII).  szczegóły 
artykuł: Dworzanin 2009 nr 14 s. 17 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Naglicki Maciej: Osiem razy Czartak - myślenie słowem i rzeźbą. Dworzanin 2009 nr 14 s. 16 (laureaci...) szczegóły 
684.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Anny Domagały-Jakuć dla twórców-amatorów nie zrzeszonych w Związku Literatów Polskich (1988). (ogł. i wyniki 1988;...) szczegóły 
artykuł: Bez przysłony 1989 nr 1 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
685.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Bogusława Wita-Wyrostkiewicza na cykl 5 wierszy o treściach: humanistycznej, metafizyczno-filozoficznej i religijnej (1988). (nagr.: S. Krzyżaniak, R. Gorzelski, W. Socha, I. Rutkowska; wyróżn.: T...) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1989 nr 230 s. 4 ([wyniki]....) szczegóły 
686.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego (1989; edycja IV). (w kategorii poezji nagr.: M. Kośmider, R. Senski, R. Hop; wyróżn.: Z....) szczegóły 
artykuł: Bez przysłony 1989 nr 11 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Szczeciński 1989 nr 122 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Szczeciński 1989 nr 221 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Kurier Szczeciński 1989 nr 183 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 116 s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 20 s. 4-5 (druk nagrodzonego tekstu...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 20 s. 4-5 (druk nagrodzonego tekstu...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 13 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 20 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 37 s. 15 (wyniki...) szczegóły 
687.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego (1990; edycja V). (w dziale poezji nagr.: Maksymilian Kozłowski, Roman Senski; wyróżn.: Z...) szczegóły 
artykuł: Trybuna 1990 nr 73 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1990 nr 1 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1990 nr 6 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
688.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego (1992; edycja VII). (nagr. m.in.: Ryszard Sidorkiewicz, Zbigniew Kieszek, Kazimierz Jankows...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1992 nr 17 s. 2  szczegóły 
689.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego (1993; edycja VIII).  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 4 s. 29  szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1993 nr 18 s. 10  szczegóły 
690.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego (1994; edycja IX). (nagr.: Edward Cimek, Augustyn Baran...) szczegóły 
artykuł: (j.sz.): Robotnicy piszą. Gazeta Wyborcza 1994 nr 222 s. 11  szczegóły 
artykuł: (Ł): Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego. Trybuna 1994 nr 75 s. 16  szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1994 nr 21 s. 2  szczegóły 
691.konkurs: Ogólnopolski konkurs literacki im. Edwarda Szymańskiego (1995; edycja X).  szczegóły 
artykuł: (BIM): Literacki konkurs. Trybuna 1995 nr 89 s. 11 (nota...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1995 nr 24 s. 2  szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1995 nr 11 s. 6 (ogł....) szczegóły 
692.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego (1996; edycja XI). (nagr. w kategorii poezji: Andrzej Bulzacki, Henryk Wójcik; wyróżn.: Li...) szczegóły 
artykuł: Falkowski Wacław Włodzimierz: PAR '96. Własnym głosem 1996 nr 32 s. 10 (wykaz laureatów...) szczegóły 
artykuł: Kurier Wileński 1996 nr 245 s. 6 (wyróżnione wiersze...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1996 nr 28 s. 2 (ogł....) szczegóły 
693.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego (1997; edycja XII). (termin do 31 VIII 1997 r....) szczegóły 
artykuł: (kor): Szczecińskie PAR' 97. Głos Ludu 1997 nr 34 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1997 nr 34 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
694.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego (1998; edycja XIII). (nagr. w dziedzinie poezji: Aleksander Janusz Drożdżyński, Andrzej Piot...) szczegóły 
artykuł: Falkowski Wacław Włodzimierz: Całą PAR-ą naprzód!. Własnym głosem 1998 nr 42 s. 2 (wyniki kokursu...) szczegóły 
artykuł: Komunikaty o konkursach. Arkona 1998 nr 3 s. 8 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: (kor): Szansa dla literatów (Pod patronatem Gałczyńskiego i Szymańskiego). Głos Ludu 1998 nr 77 s. 3 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Literacki i plastyczny PAR '98. Własnym głosem 1998 nr 39 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1998 nr 9 s. 7 (ogł....) szczegóły 
695.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego (2000; edycja XV).  szczegóły 
artykuł: Magazyn Wileński 2000 nr 4 s. 37 (ogłoszenie...) szczegóły 
696.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego (2001; edycja XVI). (do 31 VIII 2001...) szczegóły 
artykuł: Od Szczecina.... Własnym głosem 2001 nr 47 (2000/2001) s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 143 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
697.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego (2002; edycja XVII).  szczegóły 
artykuł: Magazyn Wileński 2002 nr 7 s. 27 (ogłoszenie...) szczegóły 
698.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego (2003; edycja XVIII). (nagr.: Marzenna Lewandowska, Józef Banasiak, Wincenty Zdzitowiecki...) szczegóły 
artykuł: Magazyn Wileński 2003 nr 5 s. 12 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: P.S.: PAR 2003. Własnym głosem 2003 nr 56 s. 2 (spraw., z listą laureatów...) szczegóły 
699.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka (2011; edycja XL). (w kategorii poezji nagr. II stopnia: Władysław Koczot, nagr. III stopn...) szczegóły 
artykuł: Gnyp Elżbieta: Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2011 nr 4 s. 126  szczegóły 
700.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka na utwory wierszem i prozą (1989; edycja XVIII). (w dziedzinie poezji nagr.: W. Prochownik, J. Chojnacki, J. Ziętek; wyr...) szczegóły 
artykuł: Gromada - Rolnik Polski 1989 nr 82 s. 9 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Sztandar Ludu 1989 nr 156 s. 1 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Ludowa 1989 nr 4 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
701.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka na utwory wierszem i prozą (1990; edycja XIX). (w dziedzinie poezji nagr.: Wanda Łomnicka-Dulak, Józef Chojnacki, Wład...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia sądu konkursowego Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. J. Pocka. Lublin, 12 maja 1990 r.. Twórczość Ludowa 1990 nr 3 s. 1 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka. Twórczość Ludowa 1991 nr 3/4 s. 16  szczegóły 
artykuł: Twórczość Ludowa 1990 nr 3 s. 1-4, 7, 17, 56 (teksty laureatów...) szczegóły 
702.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka na utwory wierszem i prozą (1992; edycja XXI). (w dziedzinie poezji nagr.: Zygmunt Bukowski, Barbara Krajewska, Wanda ...) szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 3 s. 29  szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia Jury XXI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka. Twórczość Ludowa 1992 nr 1/2 s. 2  szczegóły 
703.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka na utwory wierszem i prozą (1993; edycja XXII). (w dziedzinie poezji nagr.: Elżbieta Skorupska, Zygmunt Bukowski, Wanda...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Ludowa 1993 nr 3/4 s. 3-4  szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 70 (nt. laureatów z Zamojszczyzny...) szczegóły 
704.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka na utwory wierszem i prozą (1994; edycja XXIII). (w dziedzinie poezji nagr.: Zofia Łukaszewicz, Maria Suchowa, Sabina Sz...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 14  szczegóły 
705.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka na utwory wierszem i prozą (1995; edycja XXIV). (w dziedzinie poezji nagr.: Stanisław Pudełkiewicz, Irena Ostaszyk, Sab...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Ludowa 1995 nr 2/3 s. 1-2  szczegóły 
706.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka na utwory wierszem i prozą (1996; edycja XXV). (w dziedzinie poezji nagrodzeni: Maria Suchowa, Sabina Szymbor, Józef C...) szczegóły 
artykuł: XXV Ogólnopolski Konkurs Literacki im Jana Pocka. Twórczość Ludowa 1996 nr 3 s. 1-2 (wyniki...) szczegóły 
707.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka na utwory wierszem i prozą (1997; edycja XXVI). (nagr. w dziedzinie poezji: Anna Radomska, Władysław Sitkowski, Józef C...) szczegóły 
artykuł: [Dwudziesty szósty] XXVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka. Twórczość Ludowa 1997 nr 3 s. 1 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Poetyckie laury. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 2/3 s. 145 (nagr....) szczegóły 
708.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka na utwory wierszem i prozą (2000; edycja XXIX). (nagr. w dziedzinie poezji: Wanda Łomnicka-Dulak, Sabina Szymbor, Józef...) szczegóły 
artykuł: Laury dla następców Jana Pocka. Twórczość Ludowa 2000 nr 2 s. 1 (wyniki...) szczegóły 
709.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka na utwory wierszem i prozą (2001; edycja XXX). (nagr. w dziedzinie poezji: Władysław Sitkowski, Sabina Szymbor, Mieczy...) szczegóły 
artykuł: Mniej prac - niższy poziom (Protokół z posiedzenia jury XXX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka). Twórczość Ludowa 2001 nr 2 s. 1  szczegóły 
710.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka na utwory wierszem i prozą (2003; edycja XXXII). (nagr. w dziedzinie poezji: Władysław Sitkowski, Zygmunt Bukowski, Józe...) szczegóły 
artykuł: XXXII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka. Twórczość Ludowa 2003 nr 3 s. 3 (wyniki...) szczegóły 
711.konkurs: Ogólnopolski konkurs literacki im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich na wiersze i opowiadanie (1996; edycja III).  szczegóły 
artykuł: Kwiatkowski-Cugow Tadeusz: Znad Wilii 1996 nr 23 s. 7 (ogł....) szczegóły 
712.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jerzego Szaniawskiego (1989; edycja III).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Krakowska 1989 nr 70 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Nad Wartą [Sieradz] 1989 nr 32 s. 7 ([ogł.]....) szczegóły 
artykuł: Odra 1989 nr 7/8 s. 112 ([ogł.]....) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 31 s. 15 (ogł....) szczegóły 
713.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jerzego Szaniawskiego (1991; edycja IV).  szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1991 nr 138 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1991 nr 124 s. 7 (ogł....) szczegóły 
714.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jerzego Szaniawskiego (1995; edycja V). (nagr.: Marek Kielgrzymski, Jerzy Marciniak, Ewa Mazierska, Grzegorz Nu...) szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 1995 nr 5/6 s. 124 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Dalecki Michał Stefan: V Konkurs im. Jerzego Szaniawskiego. Siódma Prowincja 1995 nr 4 s. 35  szczegóły 
artykuł: V Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jerzego Szaniawskiego. Magazyn Literacki 1995 nr 11 s. 113  szczegóły 
715.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Józefa Ignacego Kraszewskiego (1998; edycja XIV). (nagr.: w dziale poezji: Jerzy Woliński, Arkadiusz Frania, Tamara Hebes...) szczegóły 
artykuł: Bajkowska Hanna: Podlaskie Spotkania Literackie. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 90 (nota, z listą laureatów...) szczegóły 
artykuł: [Czternasty] XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J. I. Kraszewskiego. Akcent 1998 nr 1/2 s. 247 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkurs im. J.I. Kraszewskiego. Trybuna 1998 nr 105 s. 8 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 7/8 s. 149-150 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 16 X s. 10 (not....) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1998 nr 39 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J.I. Kraszewskiego. Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 2 (ogł....) szczegóły 
716.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Józefa Ignacego Kraszewskiego (2000; edycja XVI). (nagr. w dziedzinie poezji: Anna Małgorzata Piskurz, Marzenna Lewandows...) szczegóły 
artykuł: Bajkowska Hanna: Konkurs J.I. Kraszewskiego. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 4 s. 85-86 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 6 s. 82 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 13 s. 3 (wykaz laureatów...) szczegóły 
artykuł: XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J. I. Kraszewskiego. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 4 s. 57 (lista laureatów...) szczegóły 
artykuł: XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J. I. Kraszewskiego. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 4 s. 57-70 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
717.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Józefa Ignacego Kraszewskiego (2001; edycja XVII). (nagr. w dziedzinie poezji: Izabela Filipiak, Krystyna Borkowska, Ewa Z...) szczegóły 
artykuł: Bajkowska Hanna: Podlaskie Spotkania Literackie. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 3/4 s. 83-84 (m.in. laureaci...) szczegóły 
artykuł: J.R.K.: Laureaci konursu im. Józefa I. Kraszewskiego. Rzeczpospolita 2001 nr 230 s. A9 (nota o laureatach...) szczegóły 
artykuł: Konkurs rozstrzygnięty. Nasz Dziennik 2001 nr 231 s. 9 (not. o wynikach konkursu...) szczegóły 
artykuł: Wasak Anna: Literatura odrzuconych. Nasz Dziennik 2001 nr 243 s. 9 (m.in. o wręczxeniu nagród w Muzeum im. Ignacego Kraszewskiego w Romano...) szczegóły 
718.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Józefa Ignacego Kraszewskiego (2002; edycja XVIII). (nagr. w dziedzinie poezji: Jacek Karolak, Urszula Michalak, Mariusz Sz...) szczegóły 
artykuł: Bajkowska Hanna: Konkurs Kraszewskiego. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 114-115 (not....) szczegóły 
artykuł: [Osiemnasty] XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J.I. Kraszewskiego. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 50-51 (wyniki, podp. Redakcja; z utworami laureatów, s. 52-64...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości z regionu. Goniec Staszowski 2002 nr 11 s. 2 (not.; laureaci...) szczegóły 
719.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Józefa Ignacego Kraszewskiego (2007; edycja XXIII). (nagrody w dziedzinie poezji: Mirosława Niewińska, Aleksandra Pieńkosz,...) szczegóły 
artykuł: Komunikat z posiedzenia Jury XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. J. I. Kraszewskiego, które odbyło się w Warszawie dnia 24 października 2007. Nowa Maksyma 2007 nr 4-8 (dod.) s. 7  szczegóły 
720.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Józefa Ignacego Kraszewskiego (2010; edycja XXVI). (nagrody w dziedzinie poezji: Karol Samsel, Jan Henryk Cichosz, Anna Pi...) szczegóły 
artykuł: Komunikat z posiedzenia Jury XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. J. I. Kraszewskiego, które odbyło się w Warszawie dnia 28 września 2010 r.. Nowa Maksyma 2010 nr 9-12 (dod.) s. 4  szczegóły 
artykuł: XXVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J. I. Kraszewskiego. Regulamin. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2010 nr 3 s. 81 (ogłoszenie i regulamin konkursu...) szczegóły 
721.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w dziedzinie poezji i prozy o dowolnej tematyce (1988; edycja IV). (IV, ogł. i wyniki 1988;...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 2 s. 3 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Słowo Podlasia 1989 nr 16 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Słowo Podlasia 1989 nr 32 s. 8-9 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
722.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w dziedzinie poezji i prozy o dowolnej tematyce (1989; edycja V). (w dziedzinie poezji nagr.: J. Frysztakowa, S. Polaczek, W. Jędrzejczak...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Młodych 1989 nr 66 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 186 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kierunki 1989 nr 49 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Kierunki 1989 nr 34 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kurier Podlaski 1989 nr 148 s. 3 ([ogł.]....) szczegóły 
artykuł: Nowy Medyk 1989 nr 15 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1989 nr 215 s. 4 ([wyniki]....) szczegóły 
artykuł: Słowo Podlasia 1989 nr 28 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Słowo Podlasia 1989 nr 48 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Sztandar Ludu 1989 nr 261 s. 6 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 32 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Zamojski 1989 nr 30 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 182 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Zielony Sztandar 1989 nr 31 s. 10 (ogł....) szczegóły 
723.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w dziedzinie poezji i prozy o dowolnej tematyce (1990; edycja VI). (w dziedzinie poezji nagr.: Jerzy Sikora, Elżbieta Okoń, Mariusz Baryła...) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1990 nr 4/5 s. 13  szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1990 nr 246 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1990 nr 140 s. 6 (ogł....) szczegóły 
724.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w dziedzinie poezji i prozy o dowolnej tematyce (1991; edycja VII). (w dziale poezji nagr.: Elżbieta Kuc, Krzysztof Śliwka, Jerzy Sikora, S...) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1991 nr 10 s. 10  szczegóły 
artykuł: Kresy Literackie 1991 nr 4 s. 36 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: (SAW.): Podlasie literackie. Trybuna 1992 nr 21 s. 5  szczegóły 
artykuł: Słowo. Przegląd kulturalny [Warszawa] 1991 nr 22 s. 14  szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1991 nr 138 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1991 nr 267 s. 6 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Trybuna 1991 nr 128 s. 5 (ogł....) szczegóły 
725.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w dziedzinie poezji i prozy o dowolnej tematyce (1992; edycja VIII). (nagr. główna: Lucjan Zuzia; w dziedzinie prozy nagr.: Irena Klomba, Au...) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1992 nr 14 s. 2 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1992 nr 5 s.10  szczegóły 
artykuł: Najprościej 1992 nr 4 s. 62  szczegóły 
artykuł: Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3/4 s. 24-26 (teksty nagr. w dziedzinie poezji na tematykę podlaską...) szczegóły 
artykuł: Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3/4 s. 22-23 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: VIII Konkurs Literacki im. J.I. Kraszewskiego. Słowo Powszechne 1992 nr 99 s. 6 (ogł....) szczegóły 
726.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w dziedzinie poezji i prozy o dowolnej tematyce (1993; edycja IX). (w dziale poezji nagr.: Maciej Zdziarski; w dziale prozy nagr.: Wieńczy...) szczegóły 
artykuł: (MZ): Podlaskie Spotkania Literackie. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 209 s. 8 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 90 s. 2 (ogł....) szczegóły 
727.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w dziedzinie poezji i prozy o dowolnej tematyce (1994; edycja X). (w dziedzinie poezji nagr.: Robert Matejuk, Joanna Rzeszotek, Roman Sen...) szczegóły 
artykuł: Gromadzki Wiesław: Koniec jubileuszy "Maksymy". Jeszcze Jedna 1994 nr 6 s. 14  szczegóły 
artykuł: Jeszcze Jedna 1994 nr 6 s. 9  szczegóły 
artykuł: Jeszcze Jedna 1994 nr 6 s. 14 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1994 nr 13/14 s. 41  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1994 nr 19 s. 36  szczegóły 
artykuł: Odra 1994 nr 11 s. 127 (wyniki...) szczegóły 
728.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w dziedzinie poezji i prozy o dowolnej tematyce (1995; edycja XI). (w dziale poezji nagr.: Marek Brymora, Anna Czujkowska, Adam Korzeniows...) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1995 nr 4 s. 2 (regulamin kolejnej edycji konkursu...) szczegóły 
artykuł: MB: Finał konkursu im. Kraszewskiego. Gazeta Wyborcza 1995 nr 235 s. 13  szczegóły 
artykuł: T.K.A., M.S.: Krzywe Koło Literatury 1995 nr 10 s. 2  szczegóły 
artykuł: Nagrody w XI Konkursie Literackim im. J. Kraszewskiego. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 44-50 (wiersze laureatów...) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 7/8 s. 126 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 11 s. 125 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 30-37 (nagr. utwór...) szczegóły 
artykuł: XI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 120 s. 9 (ogł....) szczegóły 
729.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. ks. Jerzego Popiełuszki na utwory poetyckie, prozatorskie i wspomnieniowe (1994; edycja III). (nagr.: Bogusław Janiszewski, Krzysztof Leski, Ewa Nawój, Anna Piskurz;...) szczegóły 
artykuł: III Ogólnopolski Konkurs Literacki im. ks. Jerzego Popiełuszki. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 68 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: III Ogólnopolski Konkurs Literacki im. ks. Jerzego Popiełuszki. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 86 s. 9 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Promocje Pomorskie 1994 nr 11 s. 1  szczegóły 
artykuł: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1994 nr 21 s. 6  szczegóły 
730.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. ks. Jerzego Popiełuszki na utwory poetyckie, prozatorskie i wspomnieniowe (1996; edycja V).  szczegóły 
artykuł: (MOB): Konkurs im. ks. J. Popiełuszki. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 24 dod. s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
731.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Leopolda Staffa (1998; edycja I). (nagrody: w kategorii poezji: Zbigniew Kieszek, Leszek Łegowski, Dorota...) szczegóły 
artykuł: I Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Leopolda Staffa. Akcent 1998 nr 1/2 s. 45 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Ikar 1999 nr 1 s. 31 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Ikar 1999 nr 2 s. 32-33 (druk. nagrodzonego opowiadania...) szczegóły 
artykuł: Ikar 1999 nr 3 s. 35 (druk nagrodzonych wierszy...) szczegóły 
artykuł: Magazyn Literacki 1999 nr 2 s. 19 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Nasz Dziennik 1998 nr 135 s. 7 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Leopolda Staffa (Skarżysko-Kamienna - Starachowice 1998). Akant 1998 nr 7 s. 20 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Ogólnopolski konkurs literacki Im. Leopolda Staffa. Magazyn Literacki 1998 nr 1 s. 17 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Radostowa 1998 nr 1/2 s. 33 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Radostowa 1998 nr 3/4 s. 34 (ogł....) szczegóły 
732.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Konopnickiej (2002; edycja VII).  szczegóły 
artykuł: Akant 2002 nr 4 s. 6 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Odra 2002 nr 3 s. 132 (ogłoszenie...) szczegóły 
733.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Konopnickiej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z udziałęm młodzieży z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Polski (2005; edycja X).  szczegóły 
artykuł: Egeria 2005 nr 2 s. 56 (ogł....) szczegóły 
734.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Konopnickiej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (2003; edycja VIII). (nagr. w kategorii prozy dla uczniów szkół podstawowych: Piotr Litwin, ...) szczegóły 
artykuł: Akant 2003 nr 6 s. 13 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Cudne Manowce 2003 nr 11 s. 8 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Cudne Manowce 2003 nr 15 s. 3 (teksty laureatów...) szczegóły 
artykuł: Bajkowska Hanna: Konkurs im[.] M. Konopnickiej. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 3 s. 102 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kornacki Ryszard: Międzyrzeckie konkursy literackie mają już swoją tradycję. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 3 s. 73-78 (nt. historii konkursu; z omów. VIII edycji, lista laureatów; z wiersza...) szczegóły 
artykuł: Odra 2003 nr 3 s. 123 (ogłoszenie...) szczegóły 
735.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Konopnickiej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Kornacki Ryszard: Międzyrzeckie konkursy literackie mają już swoją tradycję. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 3 s. 73-78 (nt. historii konkursu; z omów. VIII edycji, lista laureatów; z wiersza...) szczegóły 
736.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego (1988; edycja III). (w dziedzinie prozy nagr.: S. Fikus, Z. Kiwka; wyróżn.: J. Gryz, A. Pi...) szczegóły 
artykuł: Głos Pomorza 1989 nr 27 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Katolik 1989 nr 8 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Pobrzeże 1989 nr 3 s. 34 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1989 nr 41 s. 5 ([wyniki]....) szczegóły 
artykuł: Zbliżenia 1989 nr 6 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
737.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego (1989; edycja IV). (w dziedzinie prozy nagr.: Stanisław Filipowicz, Anatol Ulman; nagr. sp...) szczegóły 
artykuł: Głos Pomorza 1989 nr 282 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Kierunki 1989 nr 28 s. 14 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kierunki 1989 nr 41 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Pomerania 1990 nr 2/3 s. 51  szczegóły 
artykuł: Pomerania 1989 nr 7/8 s. 63 ([ogł.]....) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1990 nr 45 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1989 nr 91 s. 6 ([ogł.]....) szczegóły 
artykuł: Zbliżenia 1989 nr 50 s. 7 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zorza 1989 nr 22 s. 23 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1990 nr 1 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
738.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego (1990; edycja V).  szczegóły 
artykuł: Pomerania 1990 nr 7/8 s. 46  szczegóły 
artykuł: Pomerania 1991 nr 3 s. 47  szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1990 nr 2/3 s. 12 (ogł....) szczegóły 
739.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego (1991; edycja VI). (w dziedzinie poezji nagr.: Leszek Wójcik, Piotr Rakowski, Jerzy Frycko...) szczegóły 
artykuł: Misakowski Stanisław: Literackie pasje w Lęborku. Słowo Powszechne 1992 nr 22 s. 6 (wykaz nagr. oraz spraw. z urocz. wręczenia nagród w Lęborku...) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1991 nr 115 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: St. Fikus: Konkurs Literacki im. M. Stryjewskiego rozstrzygnięty. Pomerania 1992 nr 2 s. 39  szczegóły 
740.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego (1992; edycja VII).  szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1992 nr 6 s. 10  szczegóły 
artykuł: VII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego. Słowo Powszechne 1992 nr 110 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: VII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego. Słowo Powszechne 1992 nr 102 s. 5 (ogł....) szczegóły 
741.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego (1993; edycja VIII). (w dziedzinie poezji nagr.: Janusz Kawałko, Zofia Nowacka-Wilczek, Agni...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego. Pomerania 1993 nr 6 s. 40  szczegóły 
artykuł: Lębork - dla kultury. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 214 s. 8 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Lębork zaprasza twórców. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 161 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Pomerania 1993 nr 12 s. 47  szczegóły 
artykuł: Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 89 s. 2 (ogł....) szczegóły 
742.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego (1994; edycja IX). (w kategorii poezji nagr.: Radosław Mierzejewski, Juliusz Wątroba, Henr...) szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1994 nr 3/4 s. 61 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Konarski Bernard: IX Konkurs Literacki im. Stryjewskiego rozstrzygnięty. Pomerania 1995 nr 1 s. 51  szczegóły 
artykuł: Misakowski Stanisław: Za rok - jubileusz (Po konkursie im. Mieczysława Stryjewskiego). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 236 s. 3 (spraw. z uroczystości wręczenia nagród...) szczegóły 
artykuł: Pomerania 1994 nr 5 s. 35  szczegóły 
743.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego (1995; edycja X). (w dziedzinie prozy nagr.: Irena Misztal; w dziedzinie poezji nagr.: Wa...) szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1995 nr 1/2 s. 122 (nota o ogł. konkursu...) szczegóły 
artykuł: Pomerania 1995 nr 5 s. 62 (ogł....) szczegóły 
artykuł: (Sm): X Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 85 s. 9 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 52/53 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: (Z.Ł.): Lębork bogaci się... wierszem. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 233 s. 2 (nt. uroczystego zakończenia Konkursu w Lęborku; XI 1995...) szczegóły 
744.konkurs: Ogólnopolski konkurs literacki im. Mieczysława Stryjewskiego (1998; edycja XIII). (nagr. w kategorii prozy: Wacław Panek, Irena Misztal, Dariusz Gizak; w...) szczegóły 
artykuł: Chojnowska Urszula: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1998 nr 4 s. 64-65 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: (jw): Bibliotekarz 1998 nr 9 s. 23 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Pomerania 1999 nr 1 s. 60 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: [Trzynasty] XIII Ogólnopolski konkurs literacki im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku. Magazyn Literacki 1998 nr 2/3 s. 22 (ogłoszeie konkursu...) szczegóły 
artykuł: [Trzynasty] XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku. Pomerania 1998 nr 6 s. 70 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: [Trzynasty] XIII Ogólnopolski konkurs literacki im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku. Własnym głosem 1998 nr 40 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości [ZAiKS] 1998 nr 1 s. 32 (ogłoszenie...) szczegóły 
745.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego (2000; edycja XV). (laureaci: w dziedzinie poezji: Maciej Woźniak, Robert Grala, Jerzy Fry...) szczegóły 
artykuł: J.Z.: Lęborskie muzy. Pomerania 2001 nr 1 s. 56 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: PM: Konkurs literacki. Nasz Dziennik 2000 nr 213 s. 9 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Pomerania 2000 nr 4 s. 65 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: XV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 2 (ogł....) szczegóły 
746.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego (2001; edycja XVI). (do 30 IX 2001 laureaci nagród specjalnych za najlepsze teksty kaszubsk...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego. Pomerania 2001 nr 7/8 s. 3 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: s.j.: Lębork literacki. Pomerania 2001 nr 12 s. 53 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: [Szesnasty] XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 6 s. 166 (ogłoszenie konkursu, regulamin...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości [ZAiKS] 2001 nr 1 s. 31-32 (ogłoszenie...) szczegóły 
747.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego (2002; edycja XVII). (laureaci: Grand Prix: Jan Grabowski; w kategorii poezji: Piotr Macierz...) szczegóły 
artykuł: Szczupaczyńska Regina: Konkurs Stryjewskiego rozstrzygnięty. Pomerania 2002 nr 12 s. 54 (laureaci...) szczegóły 
748.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego (2005; edycja XX). (laureaci: Grand Prix: Marek Kowalik; w kategorii poezji: Agata Chmiel,...) szczegóły 
artykuł: Pomerania 2006 nr 1 s. 66 (omówienie; wykaz laureatów...) szczegóły 
749.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki Mieczysława Stryjewskiego w Leborku. Łabuź 1996 nr 18 s. 45-46  szczegóły 
750.konkurs: Ogólnopolski konkurs literacki im. Mikołaja Reja na zestaw wierszy, zestaw trzech nowel, powieść lub esej (1998; edycja I). (w kategorii wiersze, poemat, fraszki: Antoni Dąbrowski, Jan Lechicki, ...) szczegóły 
artykuł: Ikar 1998 nr 1 s. 35 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Najprościej 1999 nr 2 s. 48 (not....) szczegóły 
artykuł: Nyczaj Stanisław: W imię Reja.... Świętokrzyski Kwartalnik Literacki 1999 nr 1 s. 3-4 (wykaz laureatów...) szczegóły 
751.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Nawrockiego (2005; edycja I). (rozstrzygnięcie konkursu - 8 X 2005...) szczegóły 
artykuł: Konkurs im. Stanisława Nawrockiego. Gościniec Sztuki 2004 nr 1/9 s. 56 (ogł. konkursu...) szczegóły 
752.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 5 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 2 s. 3; nr 4 s. 3 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 2 s. 13 (wyniki...) szczegóły 
753.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Tadeusza Micińskiego (1990; edycja II).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1990 nr 31 s. 10 (ogł....) szczegóły 
754.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Tadeusza Micińskiego (1992; edycja III). (laureaci: Irena Dawid-Olczyk, Sławomir Sadowski, Grzegorz Wójcik, Wito...) szczegóły 
artykuł: Komunikat. Kronika [ZLP Łódź] 1993 nr 1 s. 2-3 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Komunikat. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 40 s. 3 (ogł....) szczegóły 
755.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Tadeusza Micińskiego (1993; edycja IV). (laureaci: Tamara Roszak, Ryszard Żuromski, Józef Spychalski, Witold Ko...) szczegóły 
artykuł: Komunikaty. Kronika [ZLP Łódź] 1994 nr 1 s. 10 (laureaci...) szczegóły 
756.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Tadeusza Micińskiego (1994; edycja V). (nagr.: Augustyn Baran, Emil Biela, Zenon Dunajczyk, Robert Cieślak, Bo...) szczegóły 
artykuł: Komunikaty. Kronika [ZLP Łódź] 1994 nr 1 s. 11 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Twój Styl 1996 nr 7 dod. s. 13 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 12 s. 24 (ogł....) szczegóły 
757.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Tadeusza Micińskiego (1996; edycja VI).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 45 s. 2 (ogł....) szczegóły 
758.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Władysława Kryckiego na opowiadanie o tematyce współczesnej (1989; edycja V). (nagr.: E.M. Nawalny, M. Sokół, Z. Pałoska; wyróżn.: L. Zuzia, R. Gru...) szczegóły 
artykuł: Bez przysłony 1989 nr 5/6 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Siedlecki 1989 nr 27 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 9 s. 10 (ogł....) szczegóły 
759.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Władysława Kryckiego na opowiadanie o tematyce współczesnej (1990; edycja VI). (nagr.: Maria Fox, Jerzy Fryckowski, Hubert Gierałtowski; wyróżn.: Augu...) szczegóły 
artykuł: Kowalczyk Stanisław: Konkurs im. W. Kryckiego. Własnym głosem 1990 nr 5 s. 8 (nagr....) szczegóły 
artykuł: Najprościej 1990 nr z IX, okł.  szczegóły 
760.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Władysława Kryckiego na opowiadanie o tematyce współczesnej (1991; edycja VII).  szczegóły 
artykuł: Trybuna 1991 nr 67 s. 5 (ogł....) szczegóły 
761.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki na debiut książkowy w dziedzinie prozy i poezji (1990). (w dziedzinie prozy nagr.: Janusz Bartlewicz, Zofia Metelicka, Augustyn...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1990 nr 1 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1990 nr 2/3 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
762.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki na debiut w dziedzinie poezji i prozy (1989). (w dziedzinie poezji nagr.: M. Konczalski, S. Mocarski, W.F. Złomek; wy...) szczegóły 
artykuł: Bez przysłony 1989 nr 2 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Bez przysłony 1989 nr 2 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Express Ilustrowany 1989 nr 3 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Express Ilustrowany 1989 nr 110 s. 4-5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Express Ilustrowany 1989 nr 3 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Express Ilustrowany 1989 nr 110 s. 4-5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odgłosy 1989 nr 26 s. 9 ([wyniki]....) szczegóły 
artykuł: Odgłosy 1989 nr 26 s. 9 ([wyniki]....) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 3 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 17 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 13 s. 4 (druk nagrodzonego tekstu...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 13 s. 4 (druk nagrodzonego tekstu...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 3 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 17 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
763.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki na powieść, dramat oraz zbiór wierszy (1990).  szczegóły 
artykuł: Metafora 1990 nr 1/2 (1989/1990) okł. (ogł....) szczegóły 
764.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki na tomik poezji i tom krótkich opowiadań (1991). (ogł. 1991...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1991 nr 152 s. 17 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1991 nr 5/6 s. 14  szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki. Życie Warszawy 1991 nr 135 s. 7 (ogł....) szczegóły 
765.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki na utwór o regionie żywieckim z okazji 50-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej (1985). (laureaci: Mirosław Bochenek, Lucjan Zuzia, Jan Rutkowski, Anna Wernero...) szczegóły 
artykuł: Wybór utworów nagrodzonych w konkursie literackim ogłoszonym z okazji 50-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej w 1984 r.. Karta Groni 1989 nr 15 s. 97-127  szczegóły 
766.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "O dzban czarnoleskiego miodu" (1991; edycja I). (nagr.: Mirosław Polak, Jadwiga Kuderska, Henryk Morawski; wyróżnienia:...) szczegóły 
artykuł: Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1992 z. 1/4 s. 120-123 (druk nagr. wierszy...) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1992 nr 3 s. 10  szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia Jury I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "O dzban czarnoleskiego miodu". Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1992 z. 1/4 s. 119 (z 22 VI 1992...) szczegóły 
767.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "O dzban czarnoleskiego miodu" (1993; edycja II). (nagr.: Mariusz Grzebalski, Elżbieta Michalska; wyróżn.: Dariusz Sośnic...) szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz 1993 nr 5 s. 31 (ogł....) szczegóły 
artykuł: (dj): II Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe. Prowincje Literackie 1993 nr 4 s. 16 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Poradnik Bibliotekarza 1993 nr 5 s. 10 (ogł....) szczegóły 
768.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "O dzban czarnoleskiego miodu" (1994; edycja III). (nagr.: Wojciech Izaak Strugała, Tadeusz Chróścielewski, Monika Gąsiore...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 6 s. 2 (not....) szczegóły 
769.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "O dzban czarnoleskiego miodu" (1995; edycja IV). (nagr.: Liliana Zubińska, Anna Małgorzata Piskurz, Krzysztof Konopa...) szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Zamojski 1995 nr 1 s. 80  szczegóły 
artykuł: IV Ogólnopolski Konkurs Literacki "O dzban czarnoleskiego miodu". Magazyn Literacki 1995 nr 11 s. 114  szczegóły 
artykuł: O dzban czarnoleskiego miodu. Ogólnopolski konkurs literacki. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 67 s. 7 (ogł. konkursu...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 29 s. 2 (nagr....) szczegóły 
770.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "O laur hutników" (1990). (w kategorii wierszy nagr.: Janusz Orlikowski, Władysław E. Piekarski, ...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1990 nr 4 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
771.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki o "Laur Wielkopolskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury" (1993; edycja I).  szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1993 nr 18 s. 2  szczegóły 
772.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki o "Laur WRSTK [Wielkopolskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury]" (1993; edycja I). (nagr.: Aleksander Drewnik, Maria Grażyna Frankowska, Jerzy Fryckowski,...) szczegóły 
artykuł: K.R.: "Laur RSTK [Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury] i nie tylko. Własnym głosem 1993 nr 20 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
773.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki o "Laur WRSTK [Wielkopolskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury]" (1994; edycja II).  szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1994 nr 21 s. 2  szczegóły 
774.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "O liść konwalii" [do edycji VII włącznie: Konkurs Literacki o (...)] (1994; edycja VIII). (nagr.: Marcin Ziółko, Piotr Marian Pawlak, Henryk J. Kozak, Roman Hone...) szczegóły 
artykuł: Akcent 1994 nr 3/4 s. 132 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 3 s. 118 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Artystyczno-Literacki 1995 nr 4 s. 13  szczegóły 
artykuł: Przegląd Artystyczno-Literacki 1994 nr 9/10 s. 28  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 10 s. 2 (nagr....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 14 s. 24 (ogł....) szczegóły 
775.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki o "Perłę w Koronie" (1992). (w dziedzinie poezji: nagr.: Maria Kryńska-Kieszek, Ewa Parma, Emanuel ...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki "Perła w Koronie".. Słowo Powszechne 1992 nr 119 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki o "Perłę w Koronie".. Słowo Powszechne 1992 nr 154 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki "Perła w koronie". Katolik 1992 nr 38 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki "Perła w koronie". Katolik 1992 nr 30 s. 9 (ogł....) szczegóły 
artykuł: "O perłę w koronie 1992". Katolik 1993 nr 10 s. VI (not....) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1992 nr 110 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Stenzel Alfred M.: Wokół wartości literackich. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1993 nr 5/6 s. 19-20 (laureaci, omów. konkursu...) szczegóły 
artykuł: Rozstrzygnięcie Konkursu Literackiego "O Perłę w Koronie". Katolik 1992 nr 44 s. 14  szczegóły 
776.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki o "Rubinową Hortensję" na poezję i prozę (1989; edycja XXIV).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Młodych 1989 nr 57/58 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odgłosy 1989 nr 28 s. 13 ([ogł.]....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Piotrkowski 1989 nr 48 s. 4 (skład jury...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Piotrkowski 1989 nr 39 s. 4 (o problemach organizacyjnych...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Piotrkowski 1989 nr 14 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Piotrkowski 1989 nr 12 s. 4 (not. o ustanowieniu nagrody specjalnej...) szczegóły 
777.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki o "Rubinową Hortensję" na poezję i prozę (1990; edycja XXV).  szczegóły 
artykuł: (JAKS): Jubileusz "Rubinowej Hortensji". Trybuna 1990 nr 201 s. 5  szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1990 nr 4/5 s. 14  szczegóły 
artykuł: Konkursy, konkursy. Trybuna 1990 nr 113 s. 5 (ogł....) szczegóły 
778.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. "Nowe Konwencje" - poezja, proza (przed debiutem, po debiucie) (1996; edycja I).  szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1996 nr 30 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
779.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Sztuka i Olimpizm" o Grand Prix Polskiego Komitetu Olimpijskiego (1996; edycja I). (nagr.: Krystyna Bocheńska-Buczel, Sylwester Zawadzki, Marek Kośmider, ...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 99-100 (regulamin...) szczegóły 
artykuł: Rafalik Kazimierz: "Sztuka i olimpizm". Własnym głosem 1997 nr 33 s. 10 (sprawozdanie z wręczenia nagród...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1996 nr 30 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
780.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki Uniwersytetu Warszawskiego im. Stanisława Brzozowskiego (2009; edycja I).  szczegóły 
artykuł: Wakat 2009 nr 1/2 s. 218-219 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
781.konkurs: Ogólnopolski konkurs literacki w dwóch kategoriach: esej literacki i utwór poetycki (2007).  szczegóły 
artykuł: Konkursy literackie. Pegaz Lubuski 2007 nr 3 s. 22 (ogł....) szczegóły 
782.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki w dziedzinie prozy, poezji, reportażu i satyry (1988). (ogł. i wyniki 1988;...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 19 s. 4 (tekst nagrodzony...) szczegóły 
783.konkurs: Ogólnopolski konkurs literacki z okazji 1000-lecia Gdańska w ramach VI Gdańskich Spotkań z Twórczością Robotników (1996).  szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1996 nr 30 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
784.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki z okazji 35-lecia Jastrzębia-Zdroju o "Pióro Oficyny Wydawniczej TAD" (1998; edycja I). (w dziedzinie poezji nagr.: Ilona Ledwoń-Bularz, Janusz Jagielski, Lech...) szczegóły 
artykuł: Pokłosia jastrzębskie. Własnym głosem 1998 nr 40 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1998 nr 43 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1998 nr 38 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
785.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki Ziemi Lubelskiej im. Józefa Łobodowskiego (2001; edycja II). (zgł. do 15 IX 2001...) szczegóły 
artykuł: II Ogólnopolski Konkurs Literacki Ziemi Lubelskiej im. Józefa Łobodowskiego. Akcent 2001 nr 1/2 s. 87 (ogł....) szczegóły 
786.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki Ziemi Lubelskiej im. Józefa Łobodowskiego (2003; edycja III). (nagr.: Robert Cezary Grela, Jerzy Fryckowski, Henryk Liszkiewicz; wyró...) szczegóły 
artykuł: Akant 2003 nr 7 s. 25 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Akant 2003 nr 8 s. 9 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Akcent 2003 nr 1/2 s. 112 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Akcent 2003 nr 4 s. 94 (nagrodzeni...) szczegóły 
787.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki Ziemi Lubelskiej im. Józefa Łobodowskiego (2005; edycja IV).  szczegóły 
artykuł: Spróbujcie swoich sił! Warto!. Pegaz Lubuski 2005 nr 3 s. 24 (ogł....) szczegóły 
788.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki Ziemi Lubelskiej im. Józefa Łobodowskiego (2007; edycja V).  szczegóły 
artykuł: Red 2007 nr 2 s. 147 (ogłoszenie...) szczegóły 
789.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Złoty Środek Poezji" na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2004 w ramach Festiwalu "Złoty Środek Poezji" (2005; edycja I). (I. Wojciech Giedrys ("Ścielenie i grzebanie"), II. Joanna Wajs ("Sprze...) szczegóły 
artykuł: Giedrys laureatem. Lampa 2005 nr 6 okł. (nota...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Pomosty [Wrocław] 2005 t. 10 s. 265 (not. o udziale Urszuli Kozioł w jury konkursu...) szczegóły 
790.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Złoty Środek Poezji" na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2005 w ramach Festiwalu "Złoty Środek Poezji" (2006; edycja II). (I. Mariusz Więcek ("Dar języków i inne przejęzyczenia"), II. Anna A. T...) szczegóły 
791.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Złoty Środek Poezji" na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2006 w ramach Festiwalu "Złoty Środek Poezji" (2007; edycja III). (I. Łukasz Jarosz ("Soma"), II. Ryszard Będkowski ("Gorzkie jezioro"), ...) szczegóły 
792.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Złoty Środek Poezji" na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2007 w ramach Festiwalu "Złoty Środek Poezji" (2008; edycja IV). (I: Jakub Przybyłowski ("Ballady i romanse"), II: Marcin Perkowski ("cz...) szczegóły 
artykuł: Marek Lobo Wojciechowski laureatem w Kutnie. Pegaz Lubuski 2008 nr 2 s. 19 (not....) szczegóły 
793.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Złoty Środek Poezji" na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2008 w ramach Festiwalu "Złoty Środek Poezji" (2009; edycja V). (I. Sławomir Elsner ("Antypody"), II. Izabela Kawczyńska ("Luna i pies....) szczegóły 
794.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Złoty Środek Poezji" na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2009 w ramach Festiwalu "Złoty Środek Poezji" (2010; edycja VI). (I. Dawid Majer ("Księga grawitacji"), II. Anna Wieser ("delta"), III. ...) szczegóły 
795.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Złoty Środek Poezji" na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2010 w ramach Festiwalu "Złoty Środek Poezji" (2011; edycja VII). (I. Agnieszka Gałązka ("lubię być w twoich ustach"), II. Izabela Fietki...) szczegóły 
796.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Ludowej Poezji Religijnej (1988; edycja I). (nagr.: Z. Roj-Mrozicka, K. Kołtun, T. Michalski; wyróżn.: F. Łojas Ko...) szczegóły 
artykuł: Jurkowski Stefan: Zorza 1989 nr 35 s. 14-15 (omów.; teksty nagr. ...) szczegóły 
artykuł: Kierunki 1989 nr 14 s. 14 (ogł. ...) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1989 nr 140 s. 6 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Piotrkowski 1989 nr 9 s. 4 (ogł. ...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Polski 1989 nr 33/34 s. 15 (wyniki ...) szczegóły 
artykuł: Zwierciadło 1989 nr 33 s. 7 (wyniki ...) szczegóły 
artykuł: Zorza 1989 nr 31 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zorza 1989 nr 16 s. 14 (ogł. ...) szczegóły 
797.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Małej Formy Literackiej (2012; edycja XII). (laureatki w kategorii poezja: Irena Maria Zborowska, Katarzyna Kusek, ...) szczegóły 
798.konkurs: Ogólnopolski Konkurs na lirykę miłosną o "Laur Miedzianego Amora" (1994). (nagr.: Marta Fox, Jolanta Nowak-Węklarowa, Anna Małgorzata Piskurz, Wo...) szczegóły 
artykuł: Mit 1994 nr 2 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1994 nr 19 s. 36  szczegóły 
artykuł: O Laur Miedzianego Amora. Jeszcze Jedna 1994 nr 7 okł.  szczegóły 
artykuł: Odra 1994 nr 4 s. 117 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 1994 nr 9 s. 127 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 23 s. 2 (ogł....) szczegóły 
799.konkurs: Ogólnopolski Konkurs na lirykę miłosną o "Laur Miedzianego Amora" (1995). (nagr: Agnieszka Herman, Juliusz Wątroba...) szczegóły 
artykuł: J.B.-S.: Miedziany Amor w Lubinie. Rzeczpospolita 1995 nr 80 s. 6 (wyniki; w nocie błędne imię laureata Janusza Wątroby; właściwie: Juliu...) szczegóły 
artykuł: Laur Miedzianego Amora. Magazyn Literacki 1995 nr 10 s. 110  szczegóły 
artykuł: Laur miedzianego amora. Rzeczpospolita 1995 nr 105 s. 6 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 5 s. 2 (ogł....) szczegóły 
800.konkurs: Ogólnopolski konkurs na opowiadanie o szeroko rozumianej tematyce współczesnej (2002; edycja I).  szczegóły 
artykuł: Ogólnopolski Konkurs na opowiadanie o tematyce współczesnej. Topos 2002 nr 4/5 s. 212 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Regulamin ogólnopolskiego konkursu na opowiadanie o szeroko rozumianej tematyce współczesnej. Akant 2002 nr 9 s. 17  szczegóły 
artykuł: Studium 2002 nr 3/4 s. 249-251 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
801.konkurs: Ogólnopolski konkurs na opowiadanie o szeroko rozumianej tematyce współczesnej (2002; edycja II). (do 22 IX 2003...) szczegóły 
artykuł: [Drugi] II Ogólnopolski konkurs na opowiadanie o szeroko rozumianej tematyce współczesnej. Akant 2003 nr 3 s. 21 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 2003 nr 19 s. 15 (ogłoszenie...) szczegóły 
802.konkurs: Ogólnopolski konkurs na Wiersz Prowincjonalny (2004; edycja I).  szczegóły 
artykuł: (Nawiasem mówiąc). Nawias 2004 nr 3 s. 180 (ogł....) szczegóły 
803.konkurs: Ogólnopolski Konkurs otwarty i zamknięty na powieść i zbiór opowiadań z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej, wrześniowej kampanii obronnej, 45-lecia powstania Ludowego Wojska Polskiego, a później odzyskania polskich Ziem Zachodnich (1987). (ogł. 1987, wyniki 1988...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 1 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Świat Książki 1989 nr 1 s. 40 (wyniki...) szczegóły 
804.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki (1989). (1989; nagr.: K. Jankowski, D. Rusztyn, T. Sekuła; wyróżn.: Z. Cichy, ...) szczegóły 
artykuł: Bez przysłony 1989 nr 11 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 25/26 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Ziemia Gorzowska 1989 nr 50 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
805.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki (1998; edycja II).  szczegóły 
artykuł: Arytmia 1998 nr 2 s. 15 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 196 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs na zestaw pięciu wierszy. Tytuł [Gdańsk] 1998 nr 1 s. 265 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 5 s. 157 (ogłoszenie...) szczegóły 
806.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki (1999).  szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 11 s. 132 (not. o zakończonym terminie nadsyłania prac...) szczegóły 
807.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki (2002; edycja XVII). (nagr.: Monika Frąckiewicz, Łukasz Zboralski; wyróżn.: Jadwiga Stróżyki...) szczegóły 
artykuł: Akant 2002 nr 4 s. 6 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Konkurs ze Świecia. Akant 2002 nr 8 s. 62 (wyniki...) szczegóły 
808.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki dla młodych poetów nt. dorobku Polski Ludowej (1989). (nagr.: K. Rink, M.D. Betto, J. Rzeszotek...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Pomorska 1989 nr 87 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Ilustrowany Kurier Polski 1989 nr 132 s. 8 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Kujawy 1989 nr 17 s. 8-9 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kujawy 1989 nr 23 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
809.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Prozatorski (1995). (prace nadsyłać do 15 XII 1995...) szczegóły 
artykuł: AD: Literaci do piór. Gazeta Wyborcza 1995 nr 202 s. 10 (not. zapow....) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 11 s. 125 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 48 s. 2 (ogł....) szczegóły 
810.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Prozatorski na Debiut Książkowy w ramach X Nadnyskich Spotkań Literackich (2001). (nagród i wyróżnień nie przyznano...) szczegóły 
artykuł: ... Do Zgorzelca. Własnym głosem 2001 nr 47 (2000/2001) s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Potoczak-Pełczyńska Małgorzata: Ludzie teksty piszą. Zgorzelecki Baedeker Literacki 2002 s. 35-38 (m.in. omówienie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury konkursów poetyckich poetyckich i prozatorskich X Nadnyskich Spotkań Literackich Zgorzelec 2001. Zgorzelecki Baedeker Literacki 2002 s. 14-15 (informacja o decyzji jury; także skład jury...) szczegóły 
artykuł: Regulamin Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konkursów Poetycko-Prozatorskich z okazji X Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu. Obrzeża 2000 nr 12 s. 14  szczegóły 
811.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Prozatorski na Debiut Książkowy w ramach XII Nadnyskich Spotkań Literackich (2003).  szczegóły 
artykuł: Magazyn Literacki Bulion 2003 nr 1 s. 46 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Regulamin Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konkursów Poetyckich, Prozatorskich i Publicystycznych z okazji XII Nadnyskich Spotkań Literackich w Zgorzelcu. Obrzeża 2003 nr 20 (2002/2003) s. 2  szczegóły 
812.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Rzeźbiarski im. Emila Zegadłowicza (2010; edycja IX). (nagr.: Janusz Doyniak, Maria Kantor, Bogdan Nowicki...) szczegóły 
artykuł: Dworzanin 2010 nr 18 s. 32-33 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Naglicki Maciej: IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Rzeźbiarski im. Emila Zegadłowicza. Dworzanin 2010 nr 18 s. 32-33 (laureaci...) szczegóły 
813.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Doroty Chróścielewskiej (1998; edycja I).  szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1998 nr 7/8 s. 23 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 1998 nr 6/8 s. 173 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Trybuna 1998 nr 201 s. 24 (ogłoszenie...) szczegóły 
814.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Doroty Chróścielewskiej (1999; edycja II).  szczegóły 
artykuł: Akcent 1999 nr 3/4 s. 241 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Masovia Mater 1999 nr 16 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
815.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Else Lasker-Schueler (2002; edycja I). (do 28 II 2003; rozstrzygnięcie 31 III 2003 nagr. w kat. młodzieżowej: ...) szczegóły 
artykuł: Magazyn Literacki Bulion 2003 nr 1 s. 46-47 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Malarzy i Poetów 2002 nr 4 s. 48 (nota; ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: [Pierwszy] I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Else Lasker-Schueler. Akant 2002 nr 12 s. 31 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Poetyckie dzieci Else Lasker-Schueler. Gazeta Malarzy i Poetów 2003 nr 2 s. 47 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Protokół Kulturalny 2004 nr 21/22 s. 8-9 (druk nagrodzonych wierszy...) szczegóły 
artykuł: Protokół Kulturalny 2004 nr 21/22 s. 9 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Studium 2003 nr 6/1 (2002/2003) s. 199-200 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Undergrunt 2002 nr 8 s. 177 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
816.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Eryka Pietruszaka (1995; edycja I). (nagr.: Marcin Seweryn Andrzejewski, Justyna Gol, Tomasz Kaczmar, Lech ...) szczegóły 
artykuł: I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Eryka Pietruszaka w Drezdenku. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 116 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Stankiewicz-Podhorecka Temida: Trzeba istnieć w kulturze. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 230 s. II (m.in. laureaci konkursu...) szczegóły 
817.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Eryka Pietruszaka (1996; edycja II). (nagr.: Adam Nyckowski, Piotr Barski, Aleksandra Urban, Ewa Franków...) szczegóły 
artykuł: II Konkurs Poetycki im. Eryka Pietruszaka. Krzywe Koło Literatury 1996 nr 7/8 s. 13 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki im. Eryka Pietruszaka rozstrzygnięty. Krzywe Koło Literatury 1996 nr 11/12 s. 19 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: (S): [Drugi] II Konkurs Poetycki im. Eryka Pietruszaka w Drezdenku. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 183 s. 17 (ogłoszenie...) szczegóły 
818.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Rajczaka (1988; edycja I). (nagr.: G. Woźniak, J. Woliński, M. Bochenek, C.M. Szczepaniak, M. Kośm...) szczegóły 
artykuł: Nowy Medyk 1989 nr 15 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odgłosy 1989 nr 16 s. 9 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Robotniczy 1989 nr 14 s. 13 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Skierniewickie 1989 nr 11 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 12 s. 15 (wyniki...) szczegóły 
819.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Rajczaka (1992; edycja II). (w kategorii wierszy o tematyce współczesnej nagr.: Marek Kośmider, Cze...) szczegóły 
artykuł: Szczęsny Jan Krzysztof: W szóstą rocznicę śmierci Feliksa Rajczaka (W Zduńskiej Woli rozdano laury poetom). Siódma Prowincja 1993 nr 6 s. 6-7  szczegóły 
artykuł: Szczęsny Jan Krzysztof: W Zduńskiej Woli rozdano laury poetom. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 67 s. 7 (spraw. z rozdania nagród...) szczegóły 
820.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Rajczaka (1999; edycja IV). (laureaci: Agnieszka Szuba, Czesław Mirosław Szczepaniak, Roman Honet, ...) szczegóły 
artykuł: Nowy Wiek 1999 nr 1 s. 32 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 6 s. 150 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Regulamin IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Rajczaka. Akant 1999 nr 3 s. 27  szczegóły 
artykuł: Siódma Prowincja 1999 nr 3/4 s. 40 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Zawadowski Tadeusz: "Rajczak" rozstrzygnięty. Siódma Prowincja 1999 nr 3/4 s. 39 (laureaci; z fot. Feliksa Rajczaka...) szczegóły 
821.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej (1989; edycja XIII) [do 1988: ... w ramach Ogólnopolskich Konfrontacji Poetyckich w Częstochowie i Kłobucku].  szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1990 nr 5 s. 10 (ogł....) szczegóły 
822.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej (1990; edycja XIV). (nagr.: Ryszard Sidorkiewicz, Zdzisław Czop, Adam Kostrzewa, Jarosław N...) szczegóły 
artykuł: Galeria 1991 nr 1 s. 63-64 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1991 nr 9 s. 10  szczegóły 
823.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina (1995; edycja I). (nagr.: Krzysztof Siwczyk...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1995 nr 178 s. 9 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Podolska Joanna: Baza danych dla poetów. Gazeta Wyborcza 1995 nr 259 s. 12  szczegóły 
824.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina (1996; edycja II). (nagr.: Marta Podgórniak...) szczegóły 
artykuł: G.R.: Marta Podgórniak laureatką. Rzeczpospolita 1996 nr 286 s. 28 (nota...) szczegóły 
825.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina (2002; edycja VIII). (nagroda główna: Paweł Piotrowicz za tom "Pierwszy plan"; nagroda specj...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Białystok] 2003 styczeń s. 26 (wiersz laureata głównej nagrody...) szczegóły 
artykuł: Macierzyński Piotr: Konkurs im. Jacka Bierezina. Kultura [Białystok] 2003 styczeń s. 26 (omów. i wyniki...) szczegóły 
artykuł: Regulamin VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2002 nr 7/8 s. 134  szczegóły 
artykuł: Regulamin. Pogranicza 2002 nr 3 s. 135  szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 2002 nr 4/6 s. 210 (regulamin...) szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 2002 nr 7/9 s. 217 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 2002 nr 10/12 s. 267 (wyniki...) szczegóły 
826.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka [do 1994: Konkurs Poetycki im. ...] (1995; edycja VI). (nagr.: Paulina Bartnik, Michał Bendkowski, Marek Brymora, Maria Duławs...) szczegóły 
artykuł: Łączkowski Zdzisław: Poezja na rynku w Karczewie. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 122 s. 7 (m.in. wykaz laureatów...) szczegóły 
artykuł: VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im Jana Krzewniaka. Magazyn Literacki 1995 nr 9 s. 106, 107  szczegóły 
827.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka (1994; edycja XXV). (nagr.: Maciej Melecki...) szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1994 nr 1/2 s. 70 (not. o ogłoszeniu, VI 1994...) szczegóły 
artykuł: Magazyn Wileński 1994 nr 11/12 s. 17 (ogł....) szczegóły 
artykuł: XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 108 s. 7 (ogł....) szczegóły 
recenzja: Konkurs poetycki w Świdwinie. Rzeczpospolita 1994 nr 259 s. 6 (wyniki...) szczegóły 
828.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka (1996; edycja XXVII). (nagr.: Janusz Sauer, Irena Zabura, Stefan Szczygłowski, Krzysztof Fedo...) szczegóły 
artykuł: Baran Józef: Kolce z widokiem na róże. Sycyna 1996 nr 26 s. 14 (omówienie i wyniki...)