PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Kubski Grzegorz: Teoria komentarza biblijnego. 2000 (Wstęp. - I. Tekst - Biblia jako tekst. Komentarz jako tekst. II. Komen...) szczegóły 
2.książka: Markowski Michał Paweł: Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza. 1999 ([O relacji między rzeczami a ich znakami (reprezentacjami) w filozofii...) szczegóły 
3.książka: Podsłuchane, zapisane. Wybór materiałów z II Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ "Sytuacje Trudne" i IV Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ "Postscriptum". 1993 (Krzysztof Uniłowski: Posłowie. - Jolanta Sikora: Twarze Sokratesa. Puz...) szczegóły 
4.książka: Wiedza o kulturze. Cz. 2. Słowo w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. 1991 (Wstęp. * I. Człowiek i język: Claude Levi-Strauss: Kultura i język. T...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Warzecha Julian: Otwartość tekstu biblijnego? Uwagi i refleksje na marginesie książki U. Eco "Dzieło otwarte". x 1995 ([W ks. zb.:] Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa. Pod red. Zbi...) szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Sławek Tadeusz, Wesling Donald: Literary voice. The calling of Jonah. 1995 (1. Toward a philosophy of literary voice. Person as voice: thinking of...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Chwastek Dariusz: Hermeneutyka w kryzysie?. Studia Humanistyczno-Teologiczne 2003 nr 2 s. 153-171 (analiza tradycyjnych pojęć i funkcji hermeneutyki na gruncie teologii...) szczegóły 
8.artykuł: Czerski Janusz: Współczesne metody egzegezy Nowego Testamentu. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1996 t. 16 s. 19-43 ([Zawiera omówienie metod:] I. Metoda historyczno-krytyczna: krytyka li...) szczegóły 
9.artykuł: Gomola Aleksander: Czy Biblia mówi to, co mówi? Feministyczna interpretacja tekstu biblijnego Elisabeth Schuessler Fiorenzy. Er(r)go 2007 nr 1 (14) s. 43-51 (dot. feministycznej hermeneutyki biblijnej...) szczegóły 
10.artykuł: Martwicki Krzysztof: Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 201-203 (rec. ks.: Werner G. Jeanrond: Introduction a l'hermeneutique theologiq...) szczegóły 
11.artykuł: Piekarski Ireneusz: Kod sztuki. O Biblii w Northropa Frye'a wizji literatury. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 231-245  szczegóły 
12.artykuł: Pindel Roman: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 4 s. 303-304 (rec. ks.: H. Utzschneider, S.A. Nitsche: Arbeitsbuch literaturwissensc...) szczegóły 
13.artykuł: Rafiński Grzegorz: Metoda retoryczna we współczesnej biblistyce. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 3/4 s. 135-148  szczegóły 
14.artykuł: Rakocy Waldemar: Metoda narracyjna w interpretacji tekstu biblijnego. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 161-168  szczegóły 
15.artykuł: Seidl Theodor: Metoda literaturoznawcza w egzegezie starotestamentowej. Ateneum Kapłańskie 1990 t. 115 z. 2/3 s. 172-186  szczegóły 
16.artykuł: Swinburne Richard: Treść zdań objawienia. Baptystyczny Przegląd Teologiczny 2002 t. 1 s. 77-84 (hermeneutyczne rozważania dotyczące sposobu interpretacji Biblii...) szczegóły 
17.artykuł: Włodarczyk Stanisław: Powrót do zasad teorii synktabasis we współczesnej egzegezie katolickiej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 2 s. 113-118 (dot. sposobu interpretacji Biblii jako komunikatu...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
18.książka: Semantyka tekstu artystycznego. 2001 (Anna Pajdzińska, Ryszard Tokarski: Wstęp. * Ewa Sławkowa: Instrumenta...) szczegóły 
19.książka: Witczyk Henryk: "Pokorny wołał i Pan go wysłuchał" (Ps 34,7a). Model komunikacji diafanicznej w psalmach. 1997 ([Przedstawienie "wołania" jako aktu należącego do procesu komunikowani...) szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 171-173  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Klimek Piotr: Izraelski sposób myślenia a lektura Pisma Świetego. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (998) s. 109-116 (nt. izraelskiej koncepcji świata i języka przekazu w Starym i Nowym Te...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
21.impreza: "Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Konferencja na temat: "Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka". Łódzkie Studia Teologiczne 1994 r. 3 s. 5-6 (wykaz tytułów referatów...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Der Heiligen Schrift auf der Spur. Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur. 2009  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
23.książka: Frazeologia a religia. Tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego, Opole 4-6 września 1996. 1996 ([Zawiera tezy referatów z międzynarodowego sympozjum slawistycznego "F...) szczegóły 
24.książka: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji, Gniezno, 3-5 czerwca 2004. 2005 ([Zawiera m.in.:] A. Wstęp. Wojciech Polak: Homilia wygłoszona na Mszy ...) szczegóły 
25.książka: Koziara Stanisław: Frazeologia biblijna w języku polskim. 2001 ([Prezentacja podstawowego korpusu stałych związków frazeologicznych po...) szczegóły 
26.książka: Semantyka tekstu artystycznego. 2001 (Anna Pajdzińska, Ryszard Tokarski: Wstęp. * Ewa Sławkowa: Instrumenta...) szczegóły 
27.książka: Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie Jej pracy naukowo-dydaktycznej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Władysława Książek-Bryłowa: Jubileusz Profesor Haliny...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Guchinskaja Nina O.: Sakral'noe i profannoe v tekste. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
29.artykuł: Jasińska Katarzyna: Pokora i bezinteresowność w dobrych uczynkach człwieka. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
30.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Teoria opowiadania P. Ricoeura i jej zastosowanie w instrukcji "O interpretacji Pisma Świętego w Kościele". Studia Włocławskie 1998 t. 1 s. 129-141  szczegóły 
31.artykuł: Podracki Jerzy: "Judaszowe srebrniki" i "argusowe oko", czyli o wpływie Biblii i mitologii na język. x 1994 ([W ks.:] Jerzy Podracki: Świat ludzi, rzeczy, słów. Warszawa 1994, s. ...) szczegóły 
32.artykuł: Rzetelska-Feleszko Ewa: Nazwa "Żydzi" w Polsce. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
33.artykuł: Tosović Branko: Povtornaja nominacija v "Biblii". x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
34.artykuł: Wierzbicka Anna: Jak interpretować ewangelię? Semantyka metafory i przypowieści. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    książki (alfabet autorów)
35.książka: Kadylak Jarosław: Anaforalny aspekt idei harmonii w kulturze starożytnej Grecji i jej recepcja w tradycji patrystycznej chrześcijaństwa wschodniego. 1990 ([Zawiera m.in. rozdziały:] A. Idea harmonii w poezji i retoryce antycz...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
36.książka: Cieślikowska Teresa, Cieślikowski Sławomir: W kręgu genologii i teorii sugestii. 1995 (Wstęp. - Część I. Z genologii: Jakie to są światy? Na marginesie fanta...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Czerski Janusz: Próba określenia rodzaju literackiego Ewangelii we współczesnej egzegezie. Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 65-73 (ewangelia jako biografia hellenistyczna...) szczegóły 
38.artykuł: Denis Albert-Marie: Les genres litteraires des pseudepigraphes de L'Ancien Testament. Essai de classification. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 78-79 (streszcz. ref....) szczegóły 
39.artykuł: Jelonek Tomasz: Próba klasyfikacji biblijnych gatunków literackich. Polonia Sacra 1998 nr 2 s. 96-115  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Apokalipsa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Świderkówna Anna: Koniec czy początek. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2004 r. 66 (2003) s. 103-108 (dot. rozumienia pojęcia końca w Starym i Nowym Testamencie oraz histor...) szczegóły 
41.artykuł: Świderkówna Anna: Koniec czy początek. Znak 2003 nr 9 s. 108 (dot. rozumienia pojęcia końca w Starym i Nowym Testamencie oraz histor...) szczegóły 
42.artykuł: Świderkówna Anna: "Przyjdę niebawem" (Wezwanie do nadziei). Znak 1999 nr 12 s. 33-50 (geneza i budowa utworu; również o wyznacznikach gatunkowych pism apoka...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Apokryf
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Starowieyski Marek: Apokryfy jako utwory apologetyczne. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 357-365  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kolęda
    książki (alfabet autorów)
44.książka: Borejszo Maria: Boże Narodzenie w polskiej kulturze. 1996 (Drodzy Czytelnicy [wstęp]. * Narodziny Jezusa w przekazach ewngelistów...) szczegóły 
recenzja: Rutkiewicz Małgorzata: Boże Narodzenie w polskiej kulturze. Polonistyka 1997 nr 10 s. 620-622  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komiks
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Czubaj Mariusz: Pop Apokalipsa. Polityka 2003 nr 16 s. 74, 76-77 (nt. motywów biblijnych w komiksach...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Misterium
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Witalisz Władysław: Biblical narrative and dramatic form: a study of medieval Corpus Christi plays. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 80 (1054) s. 7-24 (materiał biblijny i jego adaptacja w średniowiecznych misteriach; ze s...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Modlitwa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Durak Adam: Teksty euchologijne jako źródło teologiczne. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 32-37 (nt. tekstów euchologijnych będących liturgicznymi formułami chrześcija...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Science fiction
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Świderkówna Anna: Fantastyka teologiczna. Nowa Fantastyka 2002 nr 6 s. 65-67 (wywiad m.in. nt. związków Biblii i science fiction; rozm. Bartek Świde...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    książki (alfabet autorów)
49.książka: Gruen Anselm: Pismo Święte w interpretacji psychologii głębi. 1996  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Rau Anna: Pozytywny i negatywny stereotyp mężczyzny w Biblii a współczesny obraz Polaka. Prace Językoznawcze [Olsztyn] 1999 z. 1 s. 78-88  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Nowowiejski Bogusław: Inspiracje kulturowe współczesnych przezwisk uczniowskich na Podlasiu. Białostockie Archiwum Językowe 2003 nr 3 s. 147-161 (dot. m.in. przezwisk o rodowodzie mitologicznym, biblijnym i literacki...) szczegóły 
52.artykuł: Obirek Stanisław: Od literatury do teologii. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 52-55 (odpowiedź na pytanie redakcji Dekady Literackiej, w jakiej mier...) szczegóły 
53.artykuł: Tokarczyk Anna: Wysokie Obcasy 2001 nr 26 s. 5 (list czytelniczki nt. akcji "Cała Polska czyta dzieciom"...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
54.książka: Gutt Ernst-August: Dystans kulturowy a przekład.  szczegóły 
55.książka: Koziara Stanisław: Pojęcia wartościujące w polskich przekładach Psałterza. 1993 (Na podstawie przekładów Psałterza autorstwa Jana Kochanowskiego, Jakub...) szczegóły 
56.książka: Koziara Stanisław: Tradycyjne biblizmy a nowe polskie przekłady Pisma Świętego. (Ujęcie filologiczno-normatywne). 2009  szczegóły 
57.książka: Lang Andrzej: Pismo Święte w przekładach Eugeniusza Dąbrowskiego (1901-1970).  szczegóły 
58.książka: Między przekładem biblijnym a rodzimą teologią. Wybrane problemy przekładów biblijnych. 2003 ([Zawiera m.in.:] Nina Pawlak: Kryteria doskonalenia przekładu. Co znac...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 135 (nota...) szczegóły 
59.książka: Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością. T. 1. 2009 (Słowo od redaktorów. I. Status i wyznaczniki polszczyzny biblijnej: Ew...) szczegóły 
60.książka: Protestancka kultura słowa. 2009  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Bieńkowska Danuta: O problemach XVI-wiecznych tłumaczy Biblii na język polski (w świetle uwag autorów translacji). x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
62.artykuł: Chmiel Jerzy: Modele przekładu Biblii. Zarys hermeneutyczny. x 2003 ([w ks. zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińs...) szczegóły 
63.artykuł: Dzika Urszula: Paralelizmy w tłumaczeniach psalmów ufności na język polski i rosyjski. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 21-27  szczegóły 
64.artykuł: Dzjubishina-Mel'nik Natalja: Ukrajins'ka "Bihblihja" 1903 roku v kontekstih lihteraturnoji movi pochatku XX stolihttja. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
65.artykuł: I.L.: Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 290-291 (rec. ks.: Rol' perevodov Biblii v stanovlenii i razvitii slavianskih l...) szczegóły 
66.artykuł: Kiedzik Mirosław: Przekład Nowego Testamentu polskiej Biblii ekumenicznej - ważniejsze założenia, trudności, zmiany. x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
67.artykuł: Koziara Stanisław: Z zagadnień współczesnego przekładu biblijnego - uwagi językoznawcze. x 1998 ([w ks. zb.:] Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. Pod r...) szczegóły 
68.artykuł: Kwilecka Irena: Średniowieczna Biblia czeska a staropolskie przekłady biblijne (zarys problematyki badawczej). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 73-82  szczegóły 
69.artykuł: Łuczak Arleta: "Tautetai" recitativum w szesnastowiecznych przekładach Nowego Testamentu. Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 39-44  szczegóły 
70.artykuł: Moszyński Leszek: Hebr. [Adam]: nomen appellativum - nomen proprium w renesansowych przekładach biblijnego opisu życia pierwszego człowieka. Slavia 1992 z. 4 s. 503-508  szczegóły 
71.artykuł: Moszyński Leszek: Nowe przekłady "Ojczenasza" (Próba analizy stylistyczno-językowej). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 63-71  szczegóły 
72.artykuł: Moszyński Leszek: Przed chrystianizacją Polski (Narodziny słowiańskiej terminologii chrześcijańskiej i najstarszy przekład Biblii). Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 54-72  szczegóły 
73.artykuł: Naumow Aleksander: Najnowszy przekład "Nowego Testamentu" wobec przekładu Vuka [Karadzicia]. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 97 (dot. przekładu na jęz. serbski dokonanego przez zespół tłumaczy z Serb...) szczegóły 
74.artykuł: Suwara Bogumiła: Głos w sprawie tłumczenia psalmów. x 2001 ([w czasopiśmie:] Zbornik Filozofickej Fakulty Univerzity Komenskeho...) szczegóły 
75.artykuł: Szczerbowski Tadeusz: Kulturowe uwarunkowania przekładu biblijnego. Stylistyka 2002 nr 11 s. 445-458 (dot. przekładów różnych zdań z Nowego Testamentu na różne języki...) szczegóły 
76.artykuł: Toeplitz Karol: "...sola scriptura" (?) (Jarosławowi Iwaszkiewiczowi). Rocznik Teologiczny 1990 r. 32 z. 1 s. 235-245 (nt. przekładów dzieł Kierkegaarda i tłumaczeń zawartych w nich fragmen...) szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniak Anna: Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 91-95 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
78.książka: Apokalipsa koszalińska. 1996 ([Album obrazów poświęconych tematyce biblijnej]....) szczegóły 
79.książka: De Rynck Patrick: Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce. Rozwiązywanie zagadek dawnych mistrzów - od Giotta do Goi. ([Postaci biblijne i mitologiczne jako temat dzieł malarskich -ks. zawi...) szczegóły 
80.książka: Kobielus Stanisław: Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza. 1997 (Wstęp. * Cz. I. Bóg i człowiek w średniowiecznym Universum: 1. ...) szczegóły 
recenzja: Bernat Anna: Ziemski adres Raju. Życie z Książkami 1998 z 28 I s. 5  szczegóły 
recenzja: [Mrozowicz Wojciech] W.M.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1999 t. 4 s. 242 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: W średniowiecznym Raju. Nowe Książki 1998 nr 3 s. 20  szczegóły 
81.książka: Markowski Michał Paweł: Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza. 1999 ([O relacji między rzeczami a ich znakami (reprezentacjami) w filozofii...) szczegóły 
82.książka: Niewęgłowski Wiesław Al.: Anioły. 2003 ([Postacie aniołów w Starym i Nowym Testamencie, także motyw anioła w l...) szczegóły 
83.książka: Sienkiewicz Barbara: Między rewelacją a repetycją. Od Przybosia do Herberta. 1999 (I.: Zamiast wstępu. Irzykowski - krytyk Lessinga. "Prawda widzenia" S...) szczegóły 
recenzja: Balcerzan Edward: Pamiętajcie o obrazach. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 85-91  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Linie modernizmu. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 279  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: W poszukiwaniu wieloryba. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 1 s. 33-34  szczegóły 
recenzja: Sobieska Anna: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 239-245  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 236-239  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
84.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 1 s. 167-168 ([rec. ks.:] A walk in the Garden. Biblical, iconographical and literar...) szczegóły 
85.artykuł: Gołębniak Antoni: Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 1-3/4 (cykl grafik inspirowanych Biblią, z koment. autora...) szczegóły 
86.artykuł: Jakubowska Bogna: Motywy z księgi "Genesis" na kapitelu w malborskim Wielkim Refektarzu. Rocznik Historii Sztuki 1990 t. 18 s. 5-30  szczegóły 
87.artykuł: Przerembska Violetta: Korelacje między tekstem biblijnym a jego wielogłosowym opracowaniem w muzyce dawnej. Łódzkie Studia Teologiczne 1999 t. 8 s. 343-363  szczegóły 
88.artykuł: Pytel Jan Kanty: Księga Apokalipsy świętego Jana w sztuce (Wybrane przykłady). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
89.artykuł: Trzciński Andrzej: Symbolika światła na nagrobkach żydowskich w dawnej Rzeczypospolitej. x 1995 ([W ks. zb.:] Symbol w kulturze. Pod red. Gerarda Głuchowskiego. Lublin...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
90.impreza: "Księga, most, skała, gwiazda" - ogólnopolska wystawa sztuki towarzysząca Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Sakralnej "Gaude Mater" (1999).  szczegóły 
91.impreza: "Obrazy do Ksiąg Genezis" - wystawa prac malarskich Jana Lebensteina (1997).  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
92.książka: Chrześcijaństwo a kultura. 2006 ([Zawiera m.in.:] Wiesław Jan Wysocki: Chrześcijańskie inspiracje polsk...) szczegóły 
93.książka: Jelonek Tomasz: Biblia a nauka. 1995  szczegóły 
94.książka: Kawka Franciszek: Odkrycie i złamanie szyfru Biblii. Tajemnice języka liczb Jezusa w Ewangelii i Apokalipsie św. Jana. 2000  szczegóły 
95.książka: Pellegrino Charles: Powrót do Sodomy i Gomory. Biblia w świetle archeologii. 1998  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Fascynujący świat Biblii. Trybuna 1998 nr 127 s. 14  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Tajemnice rękopisów z Qumran. Trybuna 1998 nr 13 s. 13  szczegóły 
nawiązanie: Prugar Tadeusz: Tajemnice rękopisów z Qumran. Trybuna 1998 nr 27 s. 12  szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Kangaroo. Gazeta Wyborcza 1998 nr 139 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: J.P.: Nowe Książki 1998 nr 9 s. 62-63 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kuncewicz Piotr: Kto to jest Pellegrino?. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 12 s. 15  szczegóły 
96.książka: Rekonesanse filozoficzne. Człowiek, wartości, historia. Prace ofiarowane profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Czarneckiemu. 2000 (Przedmowa. * Bibliografia prac prof. dr hab Zdzisława Jerzego Czarneck...) szczegóły 
97.książka: Świderkówna Anna: Biblia a nauka. 1999 ([Zawiera:] Augustyn Eckmann: Laudacja wygłoszona przez ks. prof. dra h...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
98.artykuł: Bińczyk Ewa: "Biblia" jako przedmiot zainteresowań socjologii wiedzy. Przegląd Religioznawczy 2002 nr 3 s. 59-78 (nt. refleksji nad poznaniem, zawartej w Biblii; zawiera także rozważan...) szczegóły 
99.artykuł: Bogacz Roman: Ujęcia związane z naukami o człowieku. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 65-74 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
100.artykuł: Hałas Stanisław: Analiza retoryczna. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 25-38 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
101.artykuł: Jasiński Andrzej S.: Jerozolima sprzed trzech tysięcy lat. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 179-188 (w świetle Biblii i odkryć archeologicznych...) szczegóły 
102.artykuł: Jelonek Tomasz: Biblia i informatyka. Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 5-82  szczegóły 
103.artykuł: Jelonek Tomasz: Metoda historyczno-krytyczna. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 15-23 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
104.artykuł: Kantor Maria: Analiza narracyjna i semiotyczna. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 39-46 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
105.artykuł: Pindel Roman: Ujęcie oparte na Tradycji. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 47-63 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
106.artykuł: Witkowski Stanisław: Ujęcia kontekstowe. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 75-81 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
107.artykuł: Bogacz Roman: Komputerowa analiza struktury literackiej "Listu do Hebrajczyków". Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 97-128  szczegóły 
108.artykuł: Hałas Stanisław: Komputerowy program "Bible Works" - użyteczne narzędzie do badań biblijnych. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 3 s. 239-246  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
109.książka: Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa (Konferencja, maj 1992) = La Bible a la culture de l'Europe. [T. 1]. 1992 ([Teksty w jęz. polskim i francuskim:] Maria Kamińska: [Wstęp]. - Micha...) szczegóły 
recenzja: Deptuła Czesław: Biblia a historyzm kultury europejskiej. Kilka uwag w związku z książką: Biblia a kultura Europy. Łódź 1992. T. 1-2. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 189 (nota...) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zagadnienia językoznawcze w książce "Biblia a kultura Europy". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 108-116  szczegóły 
recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 139-142  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105  szczegóły 
110.książka: Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa (Konferencja, maj 1992) = La Bible a la culture de l'Europe. [T. 2]. 1992 (Michał Czajkowski: Biblia - rozbija czy jednoczy chrześcijaństwo? - Ta...) szczegóły 
recenzja: Deptuła Czesław: Biblia a historyzm kultury europejskiej. Kilka uwag w związku z książką: Biblia a kultura Europy. Łódź 1992. T. 1-2. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 189 (nota...) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zagadnienia językoznawcze w książce "Biblia a kultura Europy". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 108-116  szczegóły 
recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 139-142  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105  szczegóły 
111.książka: Burdziej Bogdan: Super flumina Babylonis. Psalm 136 (137) w literaturze polskiej XIX-XX w.. 1999 (Wstęp. I. U źródeł toposu. 1. Psalm 136 "Super flumina Babylonis" w Wu...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 312-313 (not....) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 230-233  szczegóły 
recenzja: MG: Psalmiczne tropy w literaturze. Nasz Dziennik 1999 nr 106 s. 8  szczegóły 
112.książka: [Drugie] II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 1991 ([Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama M...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 85 (1671) s. 112-113  szczegóły 
113.książka: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji, Gniezno, 3-5 czerwca 2004. 2005 ([Zawiera m.in.:] A. Wstęp. Wojciech Polak: Homilia wygłoszona na Mszy ...) szczegóły 
114.książka: Meandry tożsamości. 2010 ([Zawiera m.in.:] I. Język ku tożsamości. Maria Maczel: Językowe przeja...) szczegóły 
115.książka: Onomastyka literacka. 1993 ([Materiały z VIII Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej zorganizowa...) szczegóły 
116.książka: Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie Jej pracy naukowo-dydaktycznej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Władysława Książek-Bryłowa: Jubileusz Profesor Haliny...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
117.artykuł: Koziara Stanisław: O frazeologizmach w polskich przekładach biblijnych. Od Biblii Wujka do Biblii Tysiąclecia. Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 2/3 s. 89-96  szczegóły 
118.artykuł: Tazbir Janusz: Szlachetny, co branki nie zniewolił. Plus Minus 2002 nr 19 s. A11 (dot. ludzkiej moralności na przestrzeni wieków m.in. w Starym Testamen...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
119.książka: Deptuchowa Ewa: Odpowiedniki łacińskiego passivum w psałterzach staropolskich. 1985  szczegóły 
recenzja: Krążyńska Zdzisława: Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 144-146  szczegóły 
120.książka: Filologia e letteratura nei paesi slavi. Studi in onore di Sante Graciotti. 1990 ([Zawiera m.in.:] Leszek Moszyński: Greckie konstrukcje typu "pater emo...) szczegóły 
recenzja: Garzaniti Marcello: Revue des Etudes Slaves 1992 t. 64 z. 2 s. 337-339  szczegóły 
121.książka: Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorg. w Dabrowie Niemodlińskiej w dniach 4-6 XI 1993 przez Instytut Historii WSP w Opolu i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. 1995 ([Zawiera m.in.:] Klasztor a szkoła: Krzysztof Kaczmarek: Kariery zakon...) szczegóły 
122.książka: Kwilecka Irena: Studia nad staropolskimi przekładami Biblii. 2003 (Od autorki. - W zaciszu benedyktyńskiego klasztoru w Lubiniu. Najstars...) szczegóły 
123.książka: Matuszczyk Bożena: Regionalizmy polszczyzny literackiej drugiej połowy XVI wieku w świetle języka przekładów Biblii. Zagadnienie normy językowej. 1992 (Na materiale XVI-wiecznych przekładów Biblii: Biblii Leopolity, Biblii...) szczegóły 
124.książka: Michałowska Teresa: Średniowiecze. 1995 (Od autora. Wstęp. - Piśmiennictwo łacińskie w Polsce do końca XII wiek...) szczegóły 
recenzja: Bajer Magdalena: Odkrywanie średniowiecza. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1996 nr 1 s. 9  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 197-198 (not....) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 19 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 19 (nota...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Wędrówki przez stulecia. Tygodnik Powszechny 1995 nr 26 s. 13  szczegóły 
recenzja: [Gawlas Sławomir] S.G.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1996 t. 1 s. 148 (nota...) szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1997 t. 75 s. 235-236 (notka w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Kowalski Waldemar: O "Średniowieczu" Teresy Michałowskiej. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 4 (1996/1997) s. 113-115  szczegóły 
recenzja: Kuncewicz Piotr: Dusza z ciała wyleciała. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 42 s. 17  szczegóły 
recenzja: Litwornia Andrzej: Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 187-198  szczegóły 
recenzja: Manikowska Halina: Średniowiecze. Mówią Wieki 1995 nr 9 s. 27  szczegóły 
recenzja: Michałowska Teresa: Materia i konstrukacja. Tygodnik Powszechny 1996 nr 2 s. 12 (wyw. z autorką; rozm. Magdalena Bajer...) szczegóły 
recenzja: Potkowski Edward: Kwartalnik Historyczny 1997 nr 2 s. 115-118  szczegóły 
recenzja: Pysiak Jerzy: Średniowiecze literackie. Sycyna 1996 nr 2 s. 18  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 101-106  szczegóły 
recenzja: Włodarski Maciej: Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 106-109  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Podręcznik dla prymusów. Nowe Książki 1995 nr 10 s. 44  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Średniowiecze uporządkowane. Gazeta Wyborcza 1995 nr 180 s. 9  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Wielka historia literatury. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 31 s. 21  szczegóły 
125.książka: Studia historycznojęzykowe. 1994 ([Zawiera m.in.:] Zdzisława Krążyńska, Marian Kucała: Słowo wstępne. - ...) szczegóły 
126.książka: Tekst sakralny. Tekst inspirowany liturgią. 1997 ([Materiały z konferencji naukowej "Literatura a liturgia. Tekst sakral...) szczegóły 
127.książka: Wielgus Stanisław: Średniowieczna literatura biblijna w języku polskim. 1991 (Wstęp. - Średniowieczne tłumaczenia na język polski tekstów biblijnych...) szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia nad piśmiennictwem biblijnym. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 23-24 (z fot. Stanisława Wielgusa...) szczegóły 
128.książka: Wielgus Stanisław: Średniowieczna łacińskojęzyczna biblistyka polska. 1992 (Rozdz. I. Średniowieczni bibliści z Uniwersytetu Krakowskiego piszący ...) szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia Mediewistyczne 1994 t. 31 s. 137-139  szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia nad piśmiennictwem biblijnym. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 23-24 (z fot. Stanisława Wielgusa...) szczegóły 
recenzja: [Ożóg Krzysztof] K.O.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 247 (nota...) szczegóły 
129.książka: Wilczek Piotr: Spory o Biblię w literaturze Renesansu i Reformacji. Wybrane problemy. 1995 (Wstęp. - Biblia i Reformacja: "Tylko ": Reformacja. Biblistyczn...) szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1996 nr 7 s. 72 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Nowe Książki 1996 nr 7 s. 52-53 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
130.artykuł: Belcarzowa Elżbieta, Leńczuk Mariusz: Św. Pawła "Hymn o miłości" w średniowiecznych ułomkach polskiej szaty językowej (Projekt konkordacji staropolskich przekładów Biblii). Polonica [Kraków] 2003 t. 22/23 s. 391-400  szczegóły 
131.artykuł: Bieńkowska Danuta, Umińska-Tytoń Elżbieta: Polszczyzna Biblii gdańskiej na tle XVI-wiecznych przekładów biblijnych. Polszczyzna Regionalna Pomorza 1994 t. 6 s. 7-15  szczegóły 
132.artykuł: Bukowski Kazimierz: Niekatolickie przekłady Biblii na język polski. Universitas Gedanensis 1992 nr 8 s. 45-53 (m.in. nt. Biblii brzeskiej, Biblii arian...) szczegóły 
133.artykuł: Kamieniecki Jan: Staropolskie przekłady Księgi Rut jako przykład tłumaczenia Biblii. Colloquium Salutis 1994 t. 25 s. 323-338 (dot. Biblii Brzeskiej, Biblii Gdańskiej, Biblii królowej Zofii, Biblii...) szczegóły 
134.artykuł: Klimkowski Ireneusz: Polskie przekłady "Psałterza". Studia Warmińskie 1997 t. 33 (1996) s. 5-41 (XIV-XX w....) szczegóły 
135.artykuł: Kwilecka Irena: Niektóre osobliwości leksykalne pochodzenia biblijnego i ich funkcjonowanie we współczesnej polszczyźnie. x 1992 ([W ks. zb.:] Procesy rozwojowe w językach słowiańskich. Pod red. Jadwi...) szczegóły 
136.artykuł: Kwilecka Irena: Reedycje najstarszych słowiańskich przekładów Biblii w niemieckiej serii wydawnicznej "Biblia Slavica". Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 127-144 (dot. Biblii Leopolity (z 1561) i Biblii kutnohorskiej (z 1489)...) szczegóły 
137.artykuł: Kwilecka Irena: Staropolskie przekłady Biblii jako czynniki sprawcze zmian językowych. x 1994 ([W ks. zb.:] Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych. Warszawa 1994...) szczegóły 
138.artykuł: Kwilecka Irena: Średniowieczna Biblia czeska a staropolskie przekłady biblijne (zarys problematyki badawczej). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 73-82  szczegóły 
139.artykuł: Matuszczyk Bożena: W sprawie XVI-wiecznej normy polskiego języka literackiego na przykładzie kontynuantów grupy źr'. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1991) z. 6 s. 31-41 (głównie na materiale XVI-wiecznych przekładów Biblii...) szczegóły 
140.artykuł: Wilczek Piotr: "Święta filologia" w oczach świeckiego filologa. Ogród 1993 nr 1/4 s. 321-324 (omów. art. Davida A. Fricka nt. polskich przekładów Biblii doby starop...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
141.artykuł: Belcarzowa Elżbieta: W poszukiwaniu staropolskiego przekładu Nowego Testamentu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 7-26 (omówienie XV-wiecznej spuścizny przekładowej z zakresu Nowego Testamen...) szczegóły 
142.artykuł: Mazurkiewicz Roman: O wężach, żmijach i jaszczurkach w literaturze polskiego średniowiecza, a osobnie o jednem robaczku albo wężu przez jadu. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 157-172 (dot. nazewnictwa w średniowiecznej polszczyźnie na przykładzie motywów...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    książki (alfabet autorów)
143.książka: Greszczuk Barbara: Archetypy starotestamentowe w polskich przekładach psalmów. Problemy lingwistyki stosowanej. 2000  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
144.artykuł: Patalon Mirosław: O trudnych początkach Biblii Gdańskiej. Rocznik Teologiczny 2000 z. 2 s. 21-47 (o pracy nad przekładem...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    książki (alfabet autorów)
145.książka: Krzysztofik Małgorzata: Od Biblii do literatury. Siedemnastowieczne dzieła literackie z ksiąg Starego Testamentu. 2003 (Wstęp. 1. Epoka kontrreformacji. Rola "Biblii" w stuleciu XVI. Znaczen...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
146.artykuł: Krzysztofik Magdalena: XVII-wieczne parafrazy wierszowane Starego Testamentu jako przykład literackiej interpretacji biblijnego Słowa. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 2 (2002) s. 365-383 (obecność Biblii w literaturze barokowej, dot. "Tobiasza wyzwolonego" ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
147.książka: Kubski Grzegorz: Biblia romantycznie odczytywana. 2005 (Wstęp. - Czytać "Dziady" drezdeńskie [Adama Mickiewicza] od motta, czy...) szczegóły 
148.książka: Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu. 1995 ([Wstęp]. - Marian Maciejewski: Biblie romantyków [Biblia jako źródło i...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
149.artykuł: Nowak Andrzej: Rosja w publicystyce politycznej Wielkiej Emigracji przed powstaniem styczniowym. x 1998 ([w ks.:] Andrzej Nowak: Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice hist...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
150.książka: Dawność kulturowa w literaturach słowiańskich drugiej połowy XX wieku. Materiały konferencji naukowej, Opole 19-20 X 1993 r.. 1993 (Słowo wstępne. * Dawność kulturowa w literaturze polskiej: Elżbieta Dą...) szczegóły 
151.książka: ...przez oko ...przez okno. Wybór materiałów z IX Wspólnej Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów. 1998 (Krystyna Kłosińska: Niewidzące oko [płciowy charakter patrzenia bohate...) szczegóły 
recenzja: Gała Gabriela: Przez okno. Opcje 1998 nr 2 s. 117-118  szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Wspólne podglądanie albo podróż na Śląsk. Pogranicza 1998 nr 2 s. 130-131  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
152.książka: Sienkiewicz Barbara: Między rewelacją a repetycją. Od Przybosia do Herberta. 1999 (I.: Zamiast wstępu. Irzykowski - krytyk Lessinga. "Prawda widzenia" S...) szczegóły 
recenzja: Balcerzan Edward: Pamiętajcie o obrazach. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 85-91  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Linie modernizmu. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 279  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: W poszukiwaniu wieloryba. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 1 s. 33-34  szczegóły 
recenzja: Sobieska Anna: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 239-245  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 236-239  szczegóły 
153.książka: Sochoń Jan: U drzwi Godot. Szkice o poezji, filozofii i teologii. 1995 ([Zawiera m.in.:] U drzwi Godot (Zamiast wstępu). * I: Tajemnica i niep...) szczegóły 
recenzja: Łączkowski Zdzisław: Kultura jest początkiem Zmartwychwstania. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 65 s. 6  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1995 nr 1 s. 73 (nota...) szczegóły 
recenzja: Polanowski Tadeusz P.: Ku nowemu widzeniu człowieka.... Akcent 1996 nr 3 s. 166-167  szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
154.nagroda: Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego (1999). (Janusz Frankowski (opracowanie Biblii Jakuba Wujka)...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    książki (alfabet autorów)
155.książka: Kramarek Grzegorz: Tradycja biblijna w literaturze polskiej. Bibliografia opracowań. Wiek XX.  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    książki (alfabet autorów)
156.książka: Dawne biblie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Rękopisy, stare druki. (wystawa zorganizowana z okazji 350-lecia Colloquium Charitativum, Toruń 13-27. 10. 1995). 1995  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
157.artykuł: Kaczanowska Wanda: Najstarsze drukowane Biblie w zbiorach Biblioteki im. Zielińskich TNP (XV - XVIII w.). Notatki Płockie 1992 nr 3 s. 8-14  szczegóły 
158.artykuł: Radwan Łukasz: Gutenberg współczesny. Wprost 2002 nr 48 s. 122 (dot. wykonania faksymile egzemplarza Biblii Gutenberga znajdującej się...) szczegóły 
159.artykuł: Woronczak Jan Paweł: Biblia w "zbiorach zabezpieczonych" Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 7/8 s. 26-28 (omówienie zbioru druków Biblii znajdujących się w bibliotece...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
    książki (alfabet autorów)
160.książka: Godyń Jan: Mały słownik biblizmów języka polskiego. Od Adama i Ewy zaczynać. 1995  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
161.artykuł: Nowak Andrzej: Rosja w publicystyce politycznej Wielkiej Emigracji przed powstaniem styczniowym. x 1998 ([w ks.:] Andrzej Nowak: Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice hist...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
162.książka: Wschód - Zachód. Słowiańsko-germańskie badania literaturoznawcze, językoznawcze i glottodydaktyczne na przełomie milenium. 2002 (Od Redakcji [Wstęp]. [Zawiera m.in.:] * I. Literaturoznawstwo. Problem...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Łużyce (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
163.książka: Leszczyński Rafał: My i oni. Kontakty kulturalne Polaków i Łużyczan. 2000 (Łużycki spór o datowanie "Przysięgi budziszyńskiej" z polskiej perspek...) szczegóły 
recenzja: Jaworski Tomasz: Rocznik Lubuski 2001 t. 27 cz. 2 s. 205-206  szczegóły 
recenzja: Siatkowska Ewa: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 87-91  szczegóły 
recenzja: Szpila Grzegorz: O nich i o nas. Zeszyty Łużyckie 2002 t. 34 s. 116-117  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
164.artykuł: Leszczyński Rafał: Współpraca łużycko-polska w dziedzinie teatru i dramatu. x 1996 ([w czasopiśmie:] Letopis. Casopis za rec, stawizny a kulturu Łuzisk...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Kaszuby (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
165.artykuł: Kowalski Janusz: Kaszubi - największa grupa etniczna. Naji Goche 2003 nr 2 s. 22-23 (m.in. nt. literatury tworzonej w języku kaszubskim i twórców pochodząc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Biblia, tematyka biblijna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
166.książka: Inspiracje i motywy biblijne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. 1999 (Stanisław Fita: Słowo wstępne. * Zofia Mocarska-Tycowa: Motywy biblij...) szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 143-144  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
167.artykuł: Mikołajewski Jarosław: Gdzie jest Maria. Wysokie Obcasy 2003 nr 51 s. 18-24, 26, 28 (postać Marii matki Jezusa Chrystusa w literaturze i sztuce m.in.: Andr...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Biblioteka, książka, czytelnictwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
168.artykuł: Rząsa Monika: Książka w Piśmie świętym i tekstach pisarzy kościelnych. x 1994 ([W ks. zb.:] Prace młodych bibliotekoznawców. Kraków 1994 s. 28-37...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Choroba, cierpienie, kalectwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
169.artykuł: Chwin Stefan: Wyobraźnia i ból pod koniec wieku. Tygodnik Powszechny 1998 nr 16 s. 8-9 (motyw bólu w Księdze Hioba, kulturze XX w. oraz biografii i twórczości...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Diabeł, szatan, zły duch, piekło (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
170.artykuł: Nowik Andrzej Marek: Przeciw negującym istnienie piekła. Christianitas 2001 nr 8 s. 35-56 (m.in. na podstawie twórczości Dantego Alighieri, Tomasza z Akwinu oraz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dziecko, dzieciństwo (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
171.książka: Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie. Praca zbiorowa. 1998 (Joanna Papuzińska i Grzegorz Leszczyński: Wstęp. * [Zawiera referaty z...) szczegóły 
recenzja: Szyma Tadeusz: Dzieciństwo święte i nieświęte. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 68  szczegóły 
recenzja: Trocha Bogdan: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 2/3 s. 143-148  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 119-120  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Katastroficzna tematyka, koniec świata (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
172.książka: Wizje końca świata w literaturze. Materiały z konferencji "Obrazy Końca Świata w Literaturze" zorganizowanej w dniach 23-25 kwietnia 1990 roku w Szczecinie. 1992 ([Org. konferencji: Uniwersytet Szczeciński; zawiera m.in.:] Franciszek...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Magia, szamanizm, okultyzm, wróżby, czary, zabobony (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
173.książka: Magia, słowo i obraz. Sesja naukowa pracowników naukowych i uczniów II Liceum Ogólnokształcą cego w Zabrzu. 1998 (Adam Regiewicz: Słowo wstępne. * [Zawiera m.in.:] Dariusz Gołek: Modli...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Marzenia, sen, tematyka oniryczna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
174.książka: Zagożdżon Joanna: Sen w literaturze średniowiecznej i renesansowej. 2002 (Wstęp. - 1. Figury snów w literaturze antycznej. 2. Antyczne teorie i ...) szczegóły 
recenzja: Hołda Joanna: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2004 nr 3/4 s. 241-245  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Okrucieństwo, przemoc, zbrodnia, zło (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
175.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 1993 ([Zawiera passim uwagi o literaturze] Wstęp. - Definicja i personifikac...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 1 s. 55-56 (not....) szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Cztery okrutne książki. Ex Libris 1993 nr 38 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Jedlicki Jerzy: Normalne okrucieństwo. Res Publica Nowa 1994 nr 1 s. 71-72  szczegóły 
recenzja: Lengren Magda: Bracia oprawcy, siostry okrutnice. Twórczość 1994 nr 5 s. 114-116  szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Okrutny porządek świata. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 6-7  szczegóły 
176.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 2000  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Okrucieństwo trwa.... Aneks Trybuny 2001 nr 170 s. D  szczegóły 
177.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 1999 ([w wydaniu usunięto rozdział pt. "W literackim zwierciadle", a jego tr...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pielgrzymka, pielgrzym, podróż, podróżny, wędrówka, wędrowiec (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
178.artykuł: Witek Halina: Podróż a zadomowienie. Śląsk 2002 nr 8 s. 30-32 (dot. motywu wędrówki i domu w tekstach Nowego Testamentu i "Odysei" Ho...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pokarmy, napoje, posiłek, żywność (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
179.książka: Oczywisty urok biesiadowania. 1998 (Piotr Kowalski: O przyjemnościach rozmawiania o jedzeniu. Wstęp. * [Za...) szczegóły 
recenzja: Skotnicka Gertruda: Smakowity temat. Guliwer 2000 nr 1 s. 66-68  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Kontrapunkt 1998 nr 12 s. 4  szczegóły 
sprostowanie: Jonca Magdalena: Przesoliliśmy. Tygodnik Powszechny 1999 nr 9 s. 15 (list do redakcji prostujący nieścisłości w artykule...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
180.książka: Chrześcijaństwo a kultura. 2006 ([Zawiera m.in.:] Wiesław Jan Wysocki: Chrześcijańskie inspiracje polsk...) szczegóły 
181.książka: Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie. Praca zbiorowa. 1998 (Joanna Papuzińska i Grzegorz Leszczyński: Wstęp. * [Zawiera referaty z...) szczegóły 
recenzja: Szyma Tadeusz: Dzieciństwo święte i nieświęte. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 68  szczegóły 
recenzja: Trocha Bogdan: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 2/3 s. 143-148  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 119-120  szczegóły 
182.książka: Sławek Tadeusz: Żaglowiec, czyli Przeciw swojskości. Wybór esejów. 2006 (Janusz Janeczek: Słowo wstępne. * [Eseje:] Żółta ściana Vermeera, czyl...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Starość (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
183.artykuł: Jelonek Tomasz: Starość w Biblii. Polonia Sacra 2002 nr 11 s. 125-131 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
184.książka: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - anropologia kultury - humanistyka. 2003 ([Materiały VII Krajowej Konferencji TANATOS 2003, zorganizowanej przez...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zwierzęta (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
185.książka: Opozycja homo - animal w języku i kulturze. 2003 ([Materiały z konwersatorium zorganizowanego przez Instytut Filologii P...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
186.artykuł: Kawa Marek: Dół i stłoczenie. Robak i przestrzenne asocjacje symbolicznej zoologii. x 2001 ([W ks. zb.:] Przestrzenie, miejsca, wędrówki. Kategoria przestrzeni w ...) szczegóły 
187.artykuł: Mazurkiewicz Roman: O wężach, żmijach i jaszczurkach w literaturze polskiego średniowiecza, a osobnie o jednem robaczku albo wężu przez jadu. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 157-172 (dot. nazewnictwa w średniowiecznej polszczyźnie na przykładzie motywów...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
188.artykuł: Kolarzowa Romana: Po obu stronach muru getta. Przyczynek do hermeneutyki uprzedzeń w refleksji dialogicznej. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 115-138 (dot. m.in. motywu getta, stereotypu Żyda w kulturze europejskiej oraz ...) szczegóły 
189.artykuł: Rzetelska-Feleszko Ewa: Nazwa "Żydzi" w Polsce. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
190.artykuł: Pilarczyk Krzysztof: Printing the Talmud in Poland in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Polin 2002 t. 15 s. 59-64 (z notą o autorze na s. 530...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Wrocławski (doktoraty h.c.)
    odwołania do (alfabet tytułów)
191.odwołanie: Nowak-Jeziorański Jan. x  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
192.książka: Literatura, język, dydaktyka. Szkice humanistyczne. 2008 ([Zawiera m.in.:] Bożena Pierzgalska, Marian Sinica: Podręcznikowe teks...) szczegóły 
193.książka: Świętosławska Teresa: Sensy i wartości. W kręgu literatury i dydaktyki. 2005 (Od autorski. * Cz. 1: W kręgu literatury. - Rzym Nerona. - Antyk i Bib...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
194.artykuł: Kosińska-Pułka Małgorzata: Słowo po jarmarku (Kilka uwag o "Biblii" w praktyce szkolnej). Polonistyka 1996 nr 4 s. 229-231  szczegóły 
195.artykuł: Skoczylas Kazimierz: Biblia na lekcjach języka polskiego w gimnazjum a katecheza. Studia Włocławskie 2000 t. 3 s. 264-273  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    książki (alfabet autorów)
196.książka: Linke Waldemar: Apokalipsa - fresk czy poemat? O czytaniu Apokalipsy jako tekstu poetyckiego. 1997 (Słowo wstępne. * 1. Historia i kontekst kulturowy. 2. Gatunek i/a perc...) szczegóły 
197.książka: Mrowcewicz Krzysztof: Świat Biblii i kultura antyku. Materiały z dziejów sztuki - dla liceów. 1998  szczegóły 
198.książka: Pieńkosz Konstanty: Biblia - Stary Testament. 1991  szczegóły 
199.książka: Solecki Wiesław: Biblia - Nowy Testament. 1991  szczegóły 
200.książka: Wybrane zagadnienia z literatury. 1996 (Cz. 1: Antyk. Inspiracje antyczne w literaturze, 120 s.

Miecz...)
 szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
201.artykuł: Barszcz Leszek: U bram absurdu. Polonistyka 1994 nr 10 s. 598-604 (lekcja pośw. Biblii (Księga Hioba)...) szczegóły 
202.artykuł: Flaczyńska Dorota: Dwa biblijne ogrody - Eden i Gethsemane. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 2 s. 65-70 (Biblia na lekcjach języka polskiego w liceum ogólnokształcącym...) szczegóły 
203.artykuł: Guzik Barbara: Dyskurs o Biblii i odpowiedzialności. Polonistyka 1999 nr 5 s. 286-289 (na lekcji w liceum...) szczegóły 
204.artykuł: Jabłoński Romuald: Przypowieści na lekcjach języka polskiego w gimnazjum ("Siewca" i "Talenty"). Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2003 t. 3 s. 77-86  szczegóły 
205.artykuł: Łojek Mieczysław: Przypowieści ewangeliczne w edukacji uczniów. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 17-29  szczegóły 
206.artykuł: Łojek Mieczysław: Psalmy w edukacji uczniów szkół średnich. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 1 (1992/1993) s. 50-63  szczegóły 
207.artykuł: Pawłowska Regina: Czytanie "Biblii" na lekcjach języka polskiego (cz. I-II). Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 2 (1996/1997) s. 32-37, z. 3 (1996/ 1997) s. 48-55 (w szkole średniej...) szczegóły 
208.artykuł: Stempka Anna: Związki współczesnej frazeologii z językiem Biblii (Propozycje dla szkoły podstawowej). Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 2 s. 7-9  szczegóły 
209.artykuł: Stróżyński Klemens: Gimnazjalny paternoster, czyli od klepania do czytania. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 1 s. 19-24 (ćwiczenia na tekście modlitwy "Ojcze nasz"...) szczegóły 
210.artykuł: Świderkówna Anna: Biblia na lekcjach języka polskiego. Polonistyka 1997 nr 4 s. 212-218  szczegóły 
211.artykuł: Wójcik-Dudek Małgorzata: "Bracia naiwni" na lekcji języka polskiego. Wokół czytania i odbioru Biblii i biblijnych kontekstów. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2007 t. 19 (2531) s. 41-52  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
    książki (alfabet autorów)
212.książka: Biblia. Stary Testament. Wypisy dla szkół. 1999  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Kaszuby (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
213.książka: Kaszebsko Biblejo. Nowi Testament - IV Ewanjelje. 1992  szczegóły 
recenzja: Ciemiński Ryszard: Biblia po kaszubsku. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 46  szczegóły 
recenzja: Breza Edward: Ewangelie po kaszubsku. Pomerania 1993 nr 2 s. 30-34  szczegóły 
polemika: Jabłoński Artur, Pryczkowski Eugeniusz: Gorzko wobec recenzji prof. Brezy. Pomerania 1993 nr 7/8 s. 47-49  szczegóły 
polemika: Jeliński Marian: Recenzent nie szczędził krytycznych uwag. Pomerania 1993 nr 7/8 s. 49  szczegóły 
recenzja: Breza Edward: Język przekładu Ewangelii na kaszubski ks. Franciszka Gruczy. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1995 t. 32 s. 301-324  szczegóły 
recenzja: Szultka Zygmunt: Kaszebsko Biblejo - IV ewanjelje. Pomerania 1992 nr 9 s. 36  szczegóły 
recenzja: Breza Edward: Oczekuję dowodów. Pomerania 2001 nr 2 s. 4-6 (dot. recepcji i kontrowersji wokół przekładu, ew. potrzeby wznowienia...) szczegóły 
recenzja: Hinze Friedhelm: Zur neuen Uebersetzung der vier Evangelien ins Kaschubische. Zeitschrift fuer Slawistik 1993 t. 38 nr 3 s. 401-403  szczegóły 
recenzja: Szultka Zygmunt: Przegląd Zachodniopomorski 1993 z. 2 (1992) s. 211-213  szczegóły 
recenzja: Ciemiński Ryszard: Pomerania 1992 nr 6 s. 4-6 (sylwetka tłumacza Biblii - Franciszka Gruczy...) szczegóły 
polemika: Breza Edward: Opinii o przekładzie Ewangelii na kaszubski odwołać ani zmienić nie mogę (Odpowiedź panom Eugeniuszowi Pryczkowskiemu, Arturowi Jabłońskiemu i dr. Marianowi Jelińskiemu). Pomerania 1993 nr 10 s. 27-30  szczegóły 
polemika: Majewicz Alfred F.: Kaszubska Biblia. Pomerania 1993 nr 11 s. 31  szczegóły 
polemika: Treder Jerzy: O słowniczku i uwagach, o wymowie i pisowni w tłumaczeniu Ewangelii ks. F. Gruczy. Pomerania 1993 nr 11 s. 32  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    książki (alfabet autorów)
214.książka: Psałterz albo Kościelne śpiewanie króla Dawida (tzw. Psałterz krakowski). 1999  szczegóły 
recenzja: Sławski Franciszek: Wielka radość dla miłośników Psałterza. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 281-284  szczegóły 
recenzja: Buszewiczowa Elwira: Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 142-143  szczegóły 
recenzja: Alma Mater 2000 nr 21 s. 53 (nota...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
215.artykuł: Cybulski Marek: O roli wzoru czeskiego w kształtowaniu się polskiego słownictwa psałterzowego w XV wieku. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1992 t. 37 s. 17-31 (na przykładzie Psałterza floriańskiego i Psałterza puławskiego...) szczegóły 
216.artykuł: Kamper-Warejko Joanna: Słownictwo pieśni pasyjnej w Kancjonale Toruńskim na tle polskich przekładów Nowego Testamentu w XVI wieku. Polszczyzna Regionalna Pomorza 1998 t. 8 s. 21-30  szczegóły 
217.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Tomasz, Migdał Jolanta: Uwagi o słownictwie protestanckich przekładów Biblii. Osobliwości leksykalne Biblii brzeskiej a Biblia gdańska. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 209-219  szczegóły 
218.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Tomasz, Migdał Jolanta: Uwagi o słownictwie protestanckich przekładów Biblii. Osobliwości leksykalne Biblii brzeskiej a Biblia gdańska. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 209-219  szczegóły 
219.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Taras Barbara: Słownictwo dotyczące intymności człowieka w "Księdze Powtórzonego Prawa" Biblii królowej Zofii. x 1994 ([W ks.:] Studia z historii języka polskiego. Warszawa 1994, s. 113-121...) szczegóły 
    omówienia utworów (alfabet tytułów)
220.utwór: Psałterz floriański.  szczegóły 
książka o utworze: Cybulski Marek: Język piętnastowiecznej części Psałterza floriańskiego. 1993  szczegóły 
książka o utworze: Kaliszuk Jerzy, Wydra Wiesław: Psałterz Florjański. Pokaz skarbu. Pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Pałac Rzeczypospolitej 29.04 - 7.05.2006. 2006  szczegóły 
książka o utworze: Kowalska Danuta: Styl Psałterza floriańskiego na tle porównawczym. 2003  szczegóły 
książka o utworze: Śnieżyńska-Stolot Ewa: Tajemnice dekoracji Psałterza Floriańskiego. Z dziejów średniowiecznej koncepcji Uniwersum. 1992  szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Tadeusz: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1993 r. 38 nr 1 s. 180-182  szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Cenna książka o "Psałterzu floriańskim". Ogród 1992 nr 2 s. 396-398  szczegóły 
recenzja: Grygiel Elżbieta: Tajemnice w tabelach. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 15  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 7 s. 55 (not....) szczegóły 
recenzja: Rozanow Zofia: Biuletyn Historii Sztuki 1994 r. 56 nr 4 s. 440-441  szczegóły 
książka o utworze: Tiefenbach Heinrich: Lateinisch-deutscher Index zum Florianer Psalter. Mit einem deustsch-lateinischen Register. 2000  szczegóły 
artykuł: Balowski Mieczysław: O języku Psałterza Królowej Małgorzaty [wariant tytułu] z chrestomatii F.L. Celakovskiego. Prace z Dejin Slavistiky 1994 t. 17 s. 45-62  szczegóły 
artykuł: Bilska Grażyna: Skryptorium w Kłodzku. Książka i Czytelnik 2000 nr 1/2 s. 30-35 (m.in. nt. hipotezy powstania "Psałterza floriańskiego" w Kłodzku...) szczegóły 
artykuł: Cybulski Marek: Analiza statystyczna słownictwa piętnastowiecznej części "Psałterza floriańskiego". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1994 t. 39 s. 19-34  szczegóły 
artykuł: Cybulski Marek: Bohemizmy a dialektyzmy w świetle językowej analizy piętnastowiecznej części "Psałterza floriańskiego". x 1992 ([W ks. zb.:] Słowiańskie pogranicza językowe. Zbiór studiów pod red. K...) szczegóły 
artykuł: Cybulski Marek: Bohemizmy leksykalne w piętnastowiecznej części "Psałterza floriańskiego". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 51-64  szczegóły 
artykuł: Cybulski Marek: Z badań nad słowotwórstwem "Psałterza floriańskiego". Zagadnienie wpływów czeskich. Poradnik Językowy 1994 z. 5/6 s. 35-40  szczegóły 
artykuł: Dróżdż Andrzej: Propozycja badawcza dekoracji "Psałterza floriańskiego". Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 201-210 (z faks. rękopisu...) szczegóły 
artykuł: Janowska Beata: Jak kupowano "Psałterz floriański".... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1997 nr 2 s. 18-21  szczegóły 
artykuł: Jarmińska Danuta, Woźniak Maria: "Psałterz floriański" w pracowni konserwatorów. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1998 nr 3 s. 31-35  szczegóły 
artykuł: Kamińska Maria: Charakterystyka ilościowa słownictwa w I części "Psałterza floriańskiego". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1994 t. 39 s. 45-56  szczegóły 
artykuł: Kamińska Maria: O różnicach leksykalnych między "Psałterzem floriańskim" a "Psałterzem puławskim". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1995 t. 40 s. 153-167  szczegóły 
artykuł: Krążyńska Zdzisława: Przyimki w staropolskich tekstach tłumaczonych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 119-126 (na przykładzie "Psałterza floriańskiego"...) szczegóły 
artykuł: Kułakowska Małgorzata: O zmianach wyrazów mających znaczenie symboliczne i metaforyczne w "Psałterzu puławskim" w porównaniu z"Psałterzem floriańskim". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1996 z. 3 s. 99-115  szczegóły 
artykuł: Kułakowska Małgorzata: Staropolski "gospodzin" jako synonim leksemów "Bóg" i "pan". Na podstawie badań I części "Psałterza floriańskiego" i "Psałterza puławskiego". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1995 z. 2 s. 59-73  szczegóły 
artykuł: Markowski Andrzej: O polszczyźnie w Roku Języka Polskiego. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 1 s. 3-6 (wywiad m.in. nt. przedsięwzięć i publikacji dot. utworu podejmowanych ...) szczegóły 
artykuł: Rymsza-Zalewska Danuta: Wokół "Psałterza floriańskiego". Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1998 nr 3 s. 30-31  szczegóły 
artykuł: Śnieżyńska-Stolot Ewa: Głos historyka sztuki w sprawie powstania Psałterza floriańskiego. Język Polski [Kraków] 1990 r. 70 nr 5 s. 166-174  szczegóły 
artykuł: Śnieżyńska-Stolot Ewa: Psałterz floriański. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 87-88 (streszcz. ref. będącego omów. pracy monogr....) szczegóły 
artykuł: Kaliszuk Jerzy: "Psałterz floriański" - skarb polskiej kultury. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 2/3 s. 27-28 (m.in. nt. rękopisu Psałterza...) szczegóły 
221.utwór: Psałterz krakowski.  szczegóły 
książka o utworze: Woźniak Ewa: Słownictwo i frazeologia "Psałterza krakowskiego" (1532) na tle ówczesnych przekładów biblijnych. 2002 (I. Wstęp. - 1. Informacje o zabytku. 2. "Psałterz krakowski" jako prze...) szczegóły 
artykuł: Woźniak Ewa: Fleksja nazw własnych w "Psałterzu krakowskim" (Na tle innych staropolskich przekładów "Księgi Psalmów"). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1994 t. 39 s. 109-146  szczegóły 
artykuł: Kamieniecki Jan: Od dosłowności do egzegezy. O tłumaczeniach tzw. psalmów pokutnych w "Psałterzu krakowskim" i "Żołtarzu" Walentego Wróbla. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 2005 t. 31 s. 29-32  szczegóły 
artykuł: Woźniak Ewa: Cechy charakterystyczne polskiego tłumaczenia "Psałterza krakowskiego". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1996 t. 41 s. 1 s. 77-96  szczegóły 
artykuł: Woźniak Ewa: Charakterystyka ilościowa słownictwa "Psałterza krakowskiego". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1997 t. 42 s. 229-250  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Brandstaetter Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
222.książka twórcy: Brandstaetter Roman: Krąg biblijny. 1994  szczegóły 
223.książka twórcy: Brandstaetter Roman: Krąg biblijny. 1996  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
224.proza: Brandstaetter Roman: Ewangelia wg św. Mateusza [fragm.:] Osiem Błogosławieństw. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1999 nr 3 s. 4  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
225.książka o twórcy: Nie zapomnimy. Świadkowie życia i czytelnicy o Romanie Brandstaetterze. 2002 (Jan Kanty Pytel: Wstęp. * Ewa Krawiecka: Błogosławiona godzina powrotu...) szczegóły 
226.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Seul Anastazja: Biblia w powieści Romana Brandstaettera "Jezus z Nazarethu". 2004  szczegóły 
  Brodziński Kazimierz
227.dotyczy innego zapisu:
-książka: Szagun Dorota: Jedna pieśń - dwa dzieła. Szkice o dwóch wersjach "Pieśni nad pieśniami" w romantyzmie. 2011 ([Dot. także "Pieśni z pieśni" Kornela Ujejskiego]....) szczegóły 
  Budny Szymon
    książki twórcy (alfabet tytułów)
228.książka twórcy: Budny Szymon: Biblia, to jest Księgi Starego i Nowego Przymierza. 1994 (T. 1: Księgi Starego Przymierza. [6], 1206 s.: faks.
T. 2: Księgi ...)
 szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
229.artykuł: Kamieniecki Jan: Z dziejów szesnastowiecznej filologii biblijnej - przekłady biblijne Szymona Budnego. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1999 t. 25 s. 59-65  szczegóły 
230.artykuł: Kamieniecki Jan: Z historii filologii biblijnej - przekłady Szymona Budnego. Komunikat. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 92-96 (dotyczy: "Nowy Testament i Apokryfy" (1570), tzw. "Biblia nieświeska" ...) szczegóły 
231.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Moszyński Leszek: Technika przekładu najstarszego polskiego tłumaczenia Biblii z hebrajskiego. (Streszczenie). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1994 r. 55 (1992) s. 64-65  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chwin Stefan
232.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jagieła Jarosław: "Książęta" i "Żaby" polskiej szkoły. Plus Minus 2001 nr 32 s. D5 (nawiązanie...) szczegóły 
  Cieszkowski August
    książki o twórcy (alfabet autorów)
233.książka o twórcy: Kubski Grzegorz: Królestwo Boże w romantycznych interpretacjach. August Cieszkowski, Walerian Serwatowski = Quomodo romantici notionen de Regno Dei interpretaverint. August Cieszkowski. Walerian Serwatowski. 1995 ([Dot. dzieł "Ojcze nasz" Augusta Cieszkowskiego i "Wykładu Pisma Święt...) szczegóły 
  Cylkow Izaak
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
234.artykuł: Burdziej Bogdan: Izaak Cylkow - tłumacz Starego Testamentu, poprzednik [Czesława] Miłosza. Midrasz 2006 nr 2 s. 9-16  szczegóły 
  Czapiewski Tomasz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
235.książka twórcy: Czapiewski Tomasz: Twarze. [Wiersze]. 2002 ([Zawiera również:] Miejsca biblijne [fragmenty Biblii]....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Duda Harry
    książki twórcy (alfabet tytułów)
236.książka twórcy: Duda Harry: Jezus Chrystus. Poetycka wizja czterech Ewangelii. [Poemat]. 1999  szczegóły 
237.książka twórcy: Duda Harry: Psalmy Dawida wierszem. Zbiór I (1-25). 1992  szczegóły 
238.książka twórcy: Duda Harry: Psalmy Dawida wierszem. Zbiór II (26-50). 1992  szczegóły 
239.książka twórcy: Duda Harry: Psalmy Dawida wierszem. Zbiór III (51-75). 1992  szczegóły 
240.książka twórcy: Duda Harry: Psalmy Dawida wierszem. Zbiór IV (76-100). 1992  szczegóły 
241.książka twórcy: Duda Harry: Psalmy Dawida wierszem. Zbiór V (101-125). 1995  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Falba Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
242.wiersz: Falba Tomasz: Otwieraj często Biblię.... Fraza 2000 nr 3 s. 206 (z not., s. 314...) szczegóły 
  Frankiewicz Fabian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
243.książka twórcy: Frankiewicz Fabian: Księga Psalmów. Według tekstów biblijnych. [Wiersze]. 2005  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gołąbek Eugeniusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
244.artykuł: Zdolny elektryk. Gazeta Wyborcza 1993 nr 293 s. 11 (not. o przetłumaczeniu na jęz. kaszubski Nowego Testamentu przez Eugen...) szczegóły 
  Górski Konrad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
245.artykuł: Obremski Krzysztof: Z archiwum Konrada Górskiego. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 7/8 s. 30-31 (nt. przechowywanego w jednej z teczek archiwum Konrada Górskiego egze...) szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
246.artykuł: Duk Józef: Odniesienia biblijne i ewangeliczne w liryce Stanisława Grochowiaka. Studia i Materiały Polonistyczne 1997 t. 3 s. 37-44  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herling-Grudziński Gustaw
247.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piwowarski Kamil: Mieszkańcy ziemi Us. Powściągliwość i Praca 2003 nr 12 s. 16-17 (analogie między losami biblijnego Hioba i bohaterów opowiadań Lwa Tołs...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kamieńska Anna
248.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: "I teraz ci z Libanu niosą dawidowe złote gęśli..." ("Książka nad książkami" Anny Kamieńskiej jako adaptacja Starego Testamentu). Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 423-429  szczegóły 
  Kasprowicz Jan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
249.książka o twórcy: Rocznik Kasprowiczowski. R. 6. 1990 (Studia: Stefan Kołaczkowski: Twórczość Jana Kasprowicza. - Maria Barti...) szczegóły 
  Kędziora Juliusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
250.książka twórcy: Kędziora Juliusz: Wąż Bhuta szeptając. Fantazja na temat "Księgi Genesis". 1989  szczegóły 
  Kochanowski Jan
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
251.utwór: Psałterz Dawidów.  szczegóły 
artykuł: Dabert Dobrochna: Koncepcja Boga w "Psałterzu Dawidów" J. Kochanowskiego oraz "Księdze Psalmów" Cz. Miłosza. Zeszyty Karmelitańskie 1993 nr 3 s. 49-61  szczegóły 
artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Psalmy Jana Kochanowskiego w religijnej poezji litewskiej. Znad Wilii 1994 nr 2 s. 5 (przekłady psalmów na język litewski od XVII w. do współczesności...) szczegóły 
artykuł: Mayenowa Maria Renata: Psalm 129 "Saepe expugnaverunt me a iuventute mea". x 2003 ([w ks. zb.:] Okna pamięci. Maria Renata Mayenowa (1910-1988). Red. Boż...) szczegóły 
  Kochowski Wespazjan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
252.książka o twórcy: Obremski Krzysztof: Psalmodia polska. Trzy studia nad poematem. 1995 (Stan badań i postulaty badawcze (Wstęp). - "Psalmodia na tle barokowej...) szczegóły 
  Komendant Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
253.książka twórcy: Komendant Tadeusz: Upadły czas. Sześć esejów. 1996 (Zamiast wstępu. - Księga Powtórzonego Prawa [dot. m.in. Biblii]. Dom m...) szczegóły 
  Kotarbiński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
254.artykuł: Przedpełski Borys: Inspiracje Dekalogu w laickiej etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 105-112  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Leopolita Jan
255.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Kwilecka Irena: Reedycje najstarszych słowiańskich przekładów Biblii w niemieckiej serii wydawniczej "Biblia Slavica". Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1992/1992) s. 128-144  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
256.książka o twórcy: Świat Biblii Leopolity z 1561 roku = The World of the Leopolita Bible of 1561. 1997 ([Zawiera reprodukcje 26 drzeworytów i tekstu Biblii]....) szczegóły 
257.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieńkowska Danuta: Szeregi wyrazowe w przekładzie "Biblii" Leopolity (Z problemów kształtowania się synonimii staropolskiej). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1994 t. 39 s. 5-17  szczegóły 
  Lubelczyk Jakub
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
258.utwór: Psałterz Dawida.  szczegóły 
artykuł: Cybulski Marek: O dwóch XVI-wiecznych polskich przekładach "Psałterza". "Psałterz Dawidow" Mikołaja Reja i "Psałterz Dawida" Jakuba Lubelczyka. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1999 t. 44 s. 13-29 (porównanie do przekładu Jana Kochanowskiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Maciej z Łabiszyna *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
259.utwór: Collecta super Evangelium secundum Ioannem.  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
260.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokołowski Mikołaj: Przeobrażenia terminologii biblijnej w "Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza. Kresy 2003 nr 56 s. 50-72 (szerzej nt. odczytania "Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskie...) szczegóły 
  Mikołejko Zbigniew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
261.książka twórcy: Mikołejko Zbigniew: Emaus oraz inne spojrzenia do wnętrza Pisma. [Eseje]. 1998 ([Dot. przede wszystkim tekstów biblijnych]....) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
262.artykuł: Szczepan-Wojnarska Anna M.: Hiob Miłosza. Colloquia Litteraria 2011 nr 2 s. 43-55 (nt. motywu Hioba i cierpienia w twórczości poety oraz o tłumaczeniu "K...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niemojewski Andrzej
263.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hoffmann Henryk: Krytyka astralistyki w Polsce. Studia Religioznawcze 1990 nr 22 s. 43-60 (obszernie nt. tekstów krytycznych pośw. ks. "Bóg Jezus..." (m.in. nt. ...) szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    książki o twórcy (alfabet autorów)
264.książka o twórcy: Heintsch Paweł: Klucz do Norwida. 1991 (Biblia u Norwida. Psychologiczna analiza postawy religijnej Norwida....) szczegóły 
  Nowak Tadeusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
265.książka o twórcy: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Vox humana. Biblia w liryce Tadeusza Nowaka. Studia i szkice. 1993 (Od autora. - Uwagi przygotowawcze do tematu: Funkcja podmiotowa motywi...) szczegóły 
266.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaval'chuk Vol'ga: Bihblejjskih matyuh zabojjstva (Kaihna ih Abelja) uh sjuzhehtakh apovescih Vasihlja Bykava "Zhurauhlihny kryk" ih ramana Tadehvusha Novaka "A jak budzesh karaljom, a jak katam budzesh". Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 253-258  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Oszajca Wacław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
267.książka twórcy: Oszajca Wacław: Biblia na każdy dzień. 1991  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Przybylski Ryszard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
268.książka twórcy: Przybylski Ryszard: Homilie na Ewangelię dzieciństwa. [Eseje]. 2007 ([Analiza dzieł malarskich przedstawiających opisane w Nowym Testamenci...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rej Mikołaj
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
269.utwór: Psałterz Dawidów, który snadź jest prawy fundament wszytkiego pisma krześcijańskiego.  szczegóły 
artykuł: Cybulski Marek: O dwóch XVI-wiecznych polskich przekładach "Psałterza". "Psałterz Dawidow" Mikołaja Reja i "Psałterz Dawida" Jakuba Lubelczyka. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1999 t. 44 s. 13-29  szczegóły 
  Rymkiewicz Jarosław Marek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
270.książka twórcy: Rymkiewicz Jarosław Marek: Przez zwierciadło. [Esej]. 2003 ([Rozważania nt. Nowego Testamentu]...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
271.proza: Rymkiewicz Jarosław Marek: Przez zwierciadło. Twórczość 1993 nr 8 s. 56-84 (dot. Nowego Testmentu; szkic...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Serwatowski Walerian
    książki o twórcy (alfabet autorów)
272.książka o twórcy: Kubski Grzegorz: Królestwo Boże w romantycznych interpretacjach. August Cieszkowski, Walerian Serwatowski = Quomodo romantici notionen de Regno Dei interpretaverint. August Cieszkowski. Walerian Serwatowski. 1995 ([Dot. dzieł "Ojcze nasz" Augusta Cieszkowskiego i "Wykładu Pisma Święt...) szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
273.artykuł: Noetzel Olga Bożena: Stylizacja biblijna w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 6 s. 55-86 (z koment.: Od Redakcji, s. 55...) szczegóły 
  Szymański Mikołaj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
274.książka twórcy: Szymański Mikołaj: Ab ovo. Antyk, Biblia etc. [Fel. i szkice]. ([Felietony i szkice pośw. m.in. literaturze antycznej, średniowiecznej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Świderkówna Anna
    wywiady (alfabet autorów)
275.wywiad: Kozacki Paweł: "Tak mało Biblii...". W drodze 1996 nr 3 s. 4-13 (o własnych zainteresowanich Biblią...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Toeplitz Karol
    książki twórcy (alfabet tytułów)
276.książka twórcy: Toeplitz Karol: He/u/rezje, czyli Preantyczna teraźniejszość. Leszkowi Kołakowskiemu w 80-tą rocznicę urodzin. [Szkice]. 2007 ([Szkice filozoficzne o tematyce biblijnej]....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Ujejski Kornel
277.dotyczy innego zapisu:
-książka: Szagun Dorota: Jedna pieśń - dwa dzieła. Szkice o dwóch wersjach "Pieśni nad pieśniami" w romantyzmie. 2011 ([Dot. także "Sulamitki" Kazimierza Brodzińskiego]....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wojtyła Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
278.artykuł: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Biblia w utworach literackich Karola Wojtyły. Tarnowskie Studia Teologiczne 1999 z. 1 s. 105-15  szczegóły 
  Wujek Jakub
    książki o twórcy (alfabet autorów)
279.książka o twórcy: Bieńkowska Danuta: Styl językowy przekładu Nowego Testamentu Jakuba Wujka. Na materiale czterech Ewangelii. 1992  szczegóły 
280.książka o twórcy: Duda Henryk: "...Każdą razą Biblią odmieniać". Modernizacja języka przedruków Nowego Testamentu ks. Jakuba Wujka w XVII i XVIII wieku. 1998 ([Dot. przedruków Nowego Testamentu: krakowskiego z 1647, wrocławskieg...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
281.artykuł: Bieńkowska Danuta: O kształtowaniu się języka tekstów ewangelicznych w przekładzie Jakuba Wujka (Różnice między "Postyllą" a Nowym Testamentem). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1993 t. 38 s. 5-14  szczegóły 
282.artykuł: Bieńkowska Danuta: Wkład Jakuba Wujka w powstanie polskiego stylu biblijnego. Opuscula Polonica et Russica 1994 [t.] 1 s. 99-104  szczegóły 
283.artykuł: Duda Henryk: Modernizacja fleksji dwu XVIII-wiecznych wydań Nowego Testamentu ks. Jakuba Wujka. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1993 t. 38 s. 31-60  szczegóły 
284.artykuł: Frankowski Janusz: Święte słowa. Biblia Wujka ma 400 lat. Tygodnik Powszechny 1993 nr 30 s. 8-9 (historia powstania i język przekładu Jakuba Wujka...) szczegóły 
285.artykuł: Koziara Stanisław: Jubileusz pierwszego wydania Nowego Testamentu i Psałterza w przekładzie ks. Jakuba Wujka. Religioni et Litteris 1994 nr 6 s. 15-19  szczegóły 
286.artykuł: Siatkowska Ewa: Z problematyki słowiańskich przekładów Ewangelii. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 7 s. 95-104 (analiza językoznawcza fragmentów przekładów Ewangelli w staro-cerkiewn...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
287.impreza: "Ks. Jan Jakub Wujek - tłumacz Biblii na język polski" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
288.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stąsiek Anna: Ekwiwalencja słowotwórcza - na przykładzie modernizacji tekstu Ewangelii św. Łukasza w wydaniach "Biblii" Jakuba Wujka. Poradnik Językowy 2003 z. 8 s. 50-62  szczegóły 
289.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieńkowska Danuta: Rola glos marginalnych w przekładzie Biblii J.J. Wujka. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 21-29  szczegóły 
artykuł: Frick David A.: Anglo-Polonica. The Rheims New Testament of 1582 and the making of the Polish catholic bible. The Polish Review 1991 t. 36 nr 1 s. 47-67 (dot. przekładu Nowego Testamentu dokonanego przez Jakuba Wujka: Nowy T...) szczegóły 
artykuł: Matuszczyk Bożena: Kilka uwag o języku Nowego Testamentu (1593) w tłumaczeniu Jakuba Wujka. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 4/5 s. 241-245  szczegóły 
artykuł: Wcisło Zofia: Nowy Testament w przekładzie Jakuba Wujka w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II. Kronika Rzymska 1990 nr 82 s. 13-14  szczegóły 
  Wyspiański Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
290.artykuł: Kaczmarek Wojciech: Stanisława Wyspiańskiego etyczna i estetyczna lektura Biblii. Ethos 1999 nr 4 s. 105-119  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żuławski Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
291.książka twórcy: Żuławski Jerzy: Księgi niektóre z żydowskich pism Starego Zakonu wybrane. Przekładania Jerzego Żuławskiego. 1993 ([Zawiera poetyckie przekłady tekstów Starego Testamentu:] Widzenia Jec...) szczegóły 
recenzja: Kozyra Józef: Nowo odkryty stary poetycki przekład Pieśni nad Pieśniami. Studia Humanistyczno-Teologiczne 2003 nr 2 s. 43-54  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
292.książka: Altaner Berthold, Stuiber Alfred: Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła. 1990 (Wprowadzenie. - Cz. I: Literatura chrześcijańska od końca I w. do pocz...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Nowe Książki 1991 nr 4 s. 20  szczegóły 
recenzja: Myszor Wincenty: Po co nam Ojcowie Kościoła?. Więź 1991 nr 11/12 s. 253-258  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Bliżej Ojców Kościoła. Życie Katolickie 1990 nr 9/10 s. 115-117  szczegóły 
293.książka: Barthes Roland: Lektury. 2001 (Od wydawcy. - F.B. [dot. tekstu niezidentyfkowanego autora oraz własny...) szczegóły 
recenzja: Szumlewicz Katarzyna: Niedoszły Proust. Odra 2002 nr 2 s. 123-125  szczegóły 
294.książka: Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa (Konferencja, maj 1992) = La Bible a la culture de l'Europe. [T. 1]. 1992 ([Teksty w jęz. polskim i francuskim:] Maria Kamińska: [Wstęp]. - Micha...) szczegóły 
recenzja: Deptuła Czesław: Biblia a historyzm kultury europejskiej. Kilka uwag w związku z książką: Biblia a kultura Europy. Łódź 1992. T. 1-2. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 189 (nota...) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zagadnienia językoznawcze w książce "Biblia a kultura Europy". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 108-116  szczegóły 
recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 139-142  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105  szczegóły 
295.książka: Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa (Konferencja, maj 1992) = La Bible a la culture de l'Europe. [T. 2]. 1992 (Michał Czajkowski: Biblia - rozbija czy jednoczy chrześcijaństwo? - Ta...) szczegóły 
recenzja: Deptuła Czesław: Biblia a historyzm kultury europejskiej. Kilka uwag w związku z książką: Biblia a kultura Europy. Łódź 1992. T. 1-2. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 189 (nota...) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zagadnienia językoznawcze w książce "Biblia a kultura Europy". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 108-116  szczegóły 
recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 139-142  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105  szczegóły 
296.książka: Brumlik Micha: Gnostycy. Marzenie o samozbawieniu człowieka. 1999 (Uwagi wstępne. Wprowadzenie * I. Geneza. Rozdz. 1. Herezje żydowskie [...) szczegóły 
recenzja: Bąk Marcin: Gnostyckie korzenie antysemityzmu. Fronda 2001 nr 25/26 s. 287-297  szczegóły 
recenzja: (MC): Wprost 1999 nr 4 s. 89  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Ars Regia 2000 r. 7/8 nr 13/14 (1998/1999) s. 288  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Nienawistnik o gnostykach. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Bezdomny duch. Aneks Trybuny 1999 nr 40 s. 1, 5  szczegóły 
297.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siwiński Waldemar: Chrześcijaństwo a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim w III i IV wieku. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 94-95  szczegóły 
298.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Białokozowicz Bazyli: Tysiąclecie Chrztu Rusi w najnowszych badaniach polskich. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 (1990) s. 183-196  szczegóły 
recenzja: Bieniak Janusz: Życie Katolickie 1989 nr 10 s. 90-98  szczegóły 
recenzja: Paprocki Henryk: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 3/4 s. 132-134  szczegóły 
recenzja: Skrunda Wiktor: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 169-172  szczegóły 
recenzja: Wołczuk Janina: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 68 (1268) s. 87-88  szczegóły 
299.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Datko Andrzej: Przegląd Powszechny 1989 nr 10 s. 131-137  szczegóły 
recenzja: Karaś Hanna: Życie Katolickie 1989 nr 4 s. 108-111  szczegóły 
recenzja: Kosiewicz Jerzy: Euhemer 1990 nr 3/4 s. 167-171  szczegóły 
recenzja: [Łęcicki Grzegorz] G.Ł.: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 2 s. 136-137  szczegóły 
recenzja: Ziółkowski Zenon: Zorza 1989 nr 6 s. 14  szczegóły 
300.książka: Języki i tradycje Słowian. 2003 ([Dedykacja:] Panu Profesorowi dr. hab Mieczysławowi Basajowi księgę tę...) szczegóły 
recenzja: Jazukiewicz-Osełkowska Ludwika: Języki i tradycje Słowian. Masovia Mater 2003 nr 16 s. 5  szczegóły 
301.książka: Kobielus Stanisław: Florarium christianum. Symbolika roślin - chrześcijańska starożytność i średniowiecze. 2006 ([Symbolika roślin i legendy o nich w piśmiennictwie biblijnym, greckim...) szczegóły 
302.książka: Kultura biblijna. Słownik. 1997 ([Zawiera hasła o tematyce biblijnej - dotyczące postaci, terminów i po...) szczegóły 
recenzja: AB: Z Pismem pod pachą. Życie 1997 nr 293 dod. s. 3  szczegóły 
recenzja: (B): Słownik kultury biblijnej. Ikar 1998 nr 1 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Jarmusiewicz Anna: Biblia jako fundament wiary i kultury. Plus Minus 1998 nr 23 s. 16  szczegóły 
recenzja: MaF: Nowe Książki 1998 nr 6 s. 27 (nota...) szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Arcana 1998 nr 2 s. 190-195  szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 23-24  szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Tygodnik Powszechny 1998 nr 12 s. 15  szczegóły 
303.książka: Kurowicki Jan: Idealna biblioteka. Poradnik konesera. 1996 ([Zbiór miniatur eseistycznych o utworach literatury światowej:] Od aut...) szczegóły 
304.książka: Pietras Henryk: By nie milczeć o Bogu. Zarys teologii Ojców Kościoła. 1991 (Wprowadzenie. Rozdział wstępny. 1. Ojcowie Apostolscy. 2. Pierwsi apol...) szczegóły 
305.książka: Płużański Tadeusz: Filozoficzna myśl zachodniego chrześcijaństwa. Od starożytności do okresu oświecenia. 1989 ([Zawiera:] Wstęp: Przedmiot i zakres wykładu. - I. Chrześcijaństwo jak...) szczegóły 
306.książka: Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością. T. 1. 2009 (Słowo od redaktorów. I. Status i wyznaczniki polszczyzny biblijnej: Ew...) szczegóły 
307.książka: Protestancka kultura słowa. 2009  szczegóły 
308.książka: ...przez oko ...przez okno. Wybór materiałów z IX Wspólnej Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów. 1998 (Krystyna Kłosińska: Niewidzące oko [płciowy charakter patrzenia bohate...) szczegóły 
recenzja: Gała Gabriela: Przez okno. Opcje 1998 nr 2 s. 117-118  szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Wspólne podglądanie albo podróż na Śląsk. Pogranicza 1998 nr 2 s. 130-131  szczegóły 
309.książka: Rekonesanse filozoficzne. Człowiek, wartości, historia. Prace ofiarowane profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Czarneckiemu. 2000 (Przedmowa. * Bibliografia prac prof. dr hab Zdzisława Jerzego Czarneck...) szczegóły 
310.książka: Siatkowska Ewa: Studia łużycoznawcze. 2000 ([Zawiera m.in.:] Prace językoznawcze: Fonetyka J.B. Fryca na przykład...) szczegóły 
311.książka: Sławek Tadeusz: Żaglowiec, czyli Przeciw swojskości. Wybór esejów. 2006 (Janusz Janeczek: Słowo wstępne. * [Eseje:] Żółta ściana Vermeera, czyl...) szczegóły 
312.książka: Słomka Jan: Ojcowie dzisiaj czytani. 1995 ([Poglądy Ojców Kościoła w świetle ich pism:] św. Antoni Pusltelnik, św...) szczegóły 
313.książka: Studia orientalia Thaddaeo Lewicki oblata. Materiały sesji naukowej poświęconej pamięci profesora Tadeusza Lewickiego, Kraków, 17-18 listopada 1993. 1994 ([Zawiera m.in. rozprawy:] Marek M. Dziekan: Śmierć w kontekście honoru...) szczegóły 
recenzja: Pomorska Marzanna: Folia Orientalia 1995 t. 31 s. 243-244  szczegóły 
recenzja: Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 115 (nota...) szczegóły 
314.książka: Zarzeczny Rafał: Melchizedek w literaturze wczesnochrześcijańskiej i gnostyckiej. 2009  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
315.impreza: "Biblia - geneza i znaczenie dla kultury europejskiej" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Jachym Jan: Pierwsze Ekumeniczne Dni Biblii w Łodzi. Łódzkie Studia Teologiczne 1997 r. 6 s. 441-442 (sprawozdanie...) szczegóły 
316.impreza: "Biblia a kultura Europy" - sympozjum międzynarodowe (1992).  szczegóły 
artykuł: Bieńkowska Danuta: Biblia a kultura Europy. Kronika [UŁ Łódź] 1992 nr 4 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Bolewski Jacek, Kasiłowski Piotr: W kręgu księgi ksiąg. Przegląd Powszechny 1992 nr 10 s. 154-157  szczegóły 
artykuł: (j.woj.): Biblia a kultura Europy (Międzynarodowa konferencja w Łodzi). Słowo Powszechne 1992 nr 85 s. 3 (omów....) szczegóły 
artykuł: Romanek Michał: Biblia a kultura Europy. Gazeta Niedzielna 1992 nr 28 s. 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Romanek Michał: Sympozjum "Biblia a kultura Europy" (Łódź 1992). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 2/6 s. 103-104 (omów....) szczegóły 
317.impreza: "Chrystianizacja Rusi i jej konsekwencje w kulturze narodów Europy (988-1988)" - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Odrodzenie 1989 nr 5 s. 9  szczegóły 
artykuł: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 267-268 (not....) szczegóły 
318.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Matras Tadeusz: XXVII obrady Sekcji Biblistów Polskich - Lublin 1989. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 157-158 (spraw....) szczegóły 
319.impreza: Międzynarodowy Kongres poświęcony tysiącleciu chrześcijaństwa Rusi Kijowskiej (1988).  szczegóły 
artykuł: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 272-273 ([tyt. angielski:] International Congress Commemorating the Millenium o...) szczegóły 
320.impreza: Międzynarodowy Zjazd Towarzystwa Literatury Biblijnej (Society of Biblical Literature) (1998).  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Międzynarodowy zjazd Society of Biblical Literature w Krakowie 1998. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 3 s. 234-236 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Długosz Dariusz: The Polish Journal of Biblical Research 2002 t. 1 nr 2 (2001) s. 217-223 (omówienie referatów wygłoszonych na sesji druk. Folia Orientalia szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: SBL in Cracow (The Sixteenth International Meeting of the Society of Biblical Literature, Ceacow, July 18-22, 1998. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 9-16 (spraw....) szczegóły 
321.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 172-173 (not....) szczegóły 
322.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniak Anna: Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 91-95 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
323.artykuł: Gliściński Jan: Kierunki współczesnych badań patrystycznych. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 97-102 ([rec. ks.:] A. Quacquarelli: Complementi interdisciplinari di patrolog...) szczegóły 
324.artykuł: Gliściński Jan: Pierwsze drukowane wydania dzieł Ojców Kościoła (Komunikat). Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 4 s. 126-127  szczegóły 
325.artykuł: Gliściński Jan: Wydania dzieł Ojców Kościoła w języku włoskim (Komunikat). Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 3 s. 148-153  szczegóły 
326.artykuł: Haszczyński Jerzy: Wiara i samobójstwo. Przegląd Filozoficzny 1993 nr 1 s. 5-24 (m.in. w Starym i Nowym Testamencie, a także poglądy św. Augustyna, św....) szczegóły 
327.artykuł: Horoszewicz Michał: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 4 s. 194-200 (rec. numeru specjalnego czasopisma Concilium. Revue internatio...) szczegóły 
328.artykuł: Jocz Artur: Gnoza "prawdziwa" i "fałszywa" - rozważania wokół istoty sporu prowadzonego przez Ojców Kościoła z gnostykami. Zeszyty Filozoficzne 1993 z. 2 s. 5-26 (dot. okresu wczesnego chrześcijaństwa w II i III w.; gnostycy - Cerdon...) szczegóły 
329.artykuł: Kondratowicz Marek: Co stanowi istotę bóstwa? - Z dyskusji literackich wieku I i II po Chrystusie. Filomata 1990 nr 398 s. 284-292  szczegóły 
330.artykuł: Longosz Stanisław: Ojcowie Kościoła (Semantyczny rozwój pojęcia). Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 61-109 (od kultury pogańskiej do czasów współczesnych...) szczegóły 
331.artykuł: Mnich Roman: Biblejjskaja simvolika v poehzii XX veka. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 151-161 (dot. twórców: Bohdan Ihor Antonycz, Marina Cwietajewa, Iwan Franko, Al...) szczegóły 
332.artykuł: Nadolski Bogusław: Ateneum Kapłańskie 1991 t. 117 z. 2/3 s. 367-368 ([rec. ks. zb.:] Gottes Weisheit im Misterium. Vergessene Wege christli...) szczegóły 
333.artykuł: Pisula Robert: Rozróżnienie obrazu i podobieństwa Bożego w człowieku u niektórych Ojców Kościoła jako podstawa antropologii teologicznej - przyczynek do tematu. Kaliskie Studia Teologiczne 2003 [t.] 2 s. 191-197 (nt. interpretacji relacji terminów "obraz" i "podobieństwo" w Księdze ...) szczegóły 
334.artykuł: Pociej Bohdan: Teksty i tematy biblijne w pieśni. Muzyka i Liryka 1994 t. 4 s. 7-14 (nt. inspiracji biblijnej w twórczości wokalnej kompozytorów romantycz...) szczegóły 
335.artykuł: Schneider Manfred: Zaburzona samosurrealizacja. Dialog [Warszawa] 2003 nr 5 s. 142-153 (esej nt. władzy, terroru i ich związków z literaturą; na podstawie i w...) szczegóły 
336.artykuł: Siatkowska Ewa: Wpływ czynników wyznaniowych na kształtowanie się literackich języków słowiańskich. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 111-118 (m.in. nt. roli piśmiennictwa religijnego i przekładów Biblii jako czy...) szczegóły 
337.artykuł: Soszyński Jacek: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2012 t. 6 s. 291-295 ([rec. ks.:] The New Cambridge History of the Bible. T. 2: From 600 to...) szczegóły 
338.artykuł: Starowieyski Marek: Corpus Chistianorum, Series Graeca. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 93-94 (nt. serii wydawniczej Uniwesytetu w Leuven pośw. pismom pisarzy pochal...) szczegóły 
339.artykuł: Starowieyski Marek: Corpus Chistianorum, Series Graeca. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 4 s. 121-123 (nt. serii wydawniczej Uniwersytetu w Leuven poświeconej pismom pisarzy...) szczegóły 
340.artykuł: Starowieyski Marek: Nowe tomy "Biblioteca Patristica". Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 4 s. 119-121 (nt. serii wydawnicta Nardini Editore, Centro Interazionale del libro w...) szczegóły 
341.artykuł: Stępnik Andrzej: Czy Boga można usprawiedliwić?. Przegląd Filozoficzno-Literacki 2003 nr 3 s. 237-253 (m.in. nt. problemu teodycei w przypowieści o Hiobie oraz w twórczości ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
342.książka: Dawność kulturowa w literaturach słowiańskich drugiej połowy XX wieku. Materiały konferencji naukowej, Opole 19-20 X 1993 r.. 1993 (Słowo wstępne. * Dawność kulturowa w literaturze polskiej: Elżbieta Dą...) szczegóły 
343.książka: Gibbard Mark: Ludzie modlitwy XX wieku. 1989 ([Zbiór esejów biograficznych dot. m.in. autorów:] Dietrich Bonhoeffer,...) szczegóły 
344.książka: Kurowicki Jan: Idealna biblioteka. Poradnik konesera. 1996 ([Zbiór miniatur eseistycznych o utworach literatury światowej:] Od aut...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
345.książka: Baldock John: Symbolika chrześcijańska. 1994 (Wstęp. 1. Symbolika a chrześcijaństwo. Podstawy symboliki. 3. Różnorod...) szczegóły 
recenzja: Martwicki Krzysztof: Symbolika podręczna. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 10 s. 108-110  szczegóły 
346.książka: Budzisz Andrzej: Biblia i tradycja antyczna. Motywy analogiczne w łacińskiej poezji biblijnej renesansu (Polska, Niemcy, Niderlandy, Wyspy Brytyjskie). Rozprawa habilitacyjna. 1995 (Uwagi wstępne. - I. Materia dignior [utworów literackich związanych z ...) szczegóły 
recenzja: Cytowska Maria: Eos 1996 t. 83 (1995) s. 185-187  szczegóły 
347.książka: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. 2003 ([Zawiera m.in.:] Duchowość i literatura: - Katarzyna Zawilska: Wybrane...) szczegóły 
348.książka: Delumeau Jean: Historia raju. Ogród rozkoszy. 1996 ([Zawiera rozdziały ilustrowane fragmentami utworów literackich:] Wstęp...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 10 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Nie było średniowiecza. Tygodnik Powszechny 1996 nr 48 s. 9  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Pościg za rajem. Książki. Gazeta 1996 nr 10 s. 3  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: Kino Paradiso, kino Inferno. Ex Libris 1996 nr 98 s. 13  szczegóły 
recenzja: Potkański Jan: Gabinet osobliwości. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 2 s. 135-136  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Marzenie o Raju i jego degrengolada. Nowe Książki 1996 nr 9 s. 54-55  szczegóły 
recenzja: Skrut Jarema: Raj, który istniał. Myśl Polska 1996 nr 26 s. 13  szczegóły 
recenzja: Szuster Urszula: Marzenia o raju. Tarniny 1996 nr 12 s. 22  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Piekło i raj. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 12/13 s. 34  szczegóły 
349.książka: Der Heiligen Schrift auf der Spur. Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur. 2009  szczegóły 
350.książka: Drewermann Eugen: Zstępuję na barkę słońca. Medytacje o śmierci i zmartwychwstaniu. 2000  szczegóły 
recenzja: Świeckie rozważania o śmierci i życiu. Trybuna 2000 nr 92 s. 11 (nota...) szczegóły 
351.książka: Frazeologia a religia. Tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego, Opole 4-6 września 1996. 1996 ([Zawiera tezy referatów z międzynarodowego sympozjum slawistycznego "F...) szczegóły 
352.książka: Kobielus Stanisław: Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza. 1997 (Wstęp. * Cz. I. Bóg i człowiek w średniowiecznym Universum: 1. ...) szczegóły 
recenzja: Bernat Anna: Ziemski adres Raju. Życie z Książkami 1998 z 28 I s. 5  szczegóły 
recenzja: [Mrozowicz Wojciech] W.M.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1999 t. 4 s. 242 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: W średniowiecznym Raju. Nowe Książki 1998 nr 3 s. 20  szczegóły 
353.książka: Kobielus Stanisław: Florarium christianum. Symbolika roślin - chrześcijańska starożytność i średniowiecze. 2006 ([Symbolika roślin i legendy o nich w piśmiennictwie biblijnym, greckim...) szczegóły 
354.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tkaczuk Wacław: TIM 1989 nr 8 s. 10  szczegóły 
355.książka: Księga o aniołach. 2002 ([Zawiera m. in.:] H.O.: Od redakcji [Wstęp]. * Pismo Święte: [Wykaz fr...) szczegóły 
recenzja: AD: Witryna księgarska. Nasz Dziennik 2003 nr 11 s. 9 (not....) szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 198-199  szczegóły 
recenzja: M.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 172 (nota...) szczegóły 
356.książka: Laurentin Rene: Szatan, mit czy rzeczywistość? Nauczanie i doświadczenie Chrystusa i Kościoła. 1997 ([Zawiera rozdziały:] I. Demon zdemitologizowany. Powrót diabła. Proble...) szczegóły 
recenzja: Bartkowicz Wojciech: Zły jest. Znak 1998 nr 5 s. 152-156  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Renesans diabła?. Powściągliwość i Praca 2002 nr 6 s. 30-31  szczegóły 
recenzja: Zadrożyńska Anna: Dyskretny prezes wielkiej korporacji. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 70-71  szczegóły 
357.książka: Lurker Manfred: Słownik obrazów i symboli religijnych. 1989  szczegóły 
recenzja: (rtp): Bliżej Biblii (Na półce z książkami). Słowo Powszechne 1992 nr 5 z 31 I/1/2 II s. 10  szczegóły 
recenzja: Stryczek Jacek: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 170-171  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 3 s. 503-505  szczegóły 
358.książka: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - anropologia kultury - humanistyka. 2003 ([Materiały VII Krajowej Konferencji TANATOS 2003, zorganizowanej przez...) szczegóły 
359.książka: Smolikowski Paweł: Bóg w historji. 1995  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Bóg w historii. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 81 s. 19  szczegóły 
360.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 1999 ([w wydaniu usunięto rozdział pt. "W literackim zwierciadle", a jego tr...) szczegóły 
361.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 1993 ([Zawiera passim uwagi o literaturze] Wstęp. - Definicja i personifikac...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 1 s. 55-56 (not....) szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Cztery okrutne książki. Ex Libris 1993 nr 38 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Jedlicki Jerzy: Normalne okrucieństwo. Res Publica Nowa 1994 nr 1 s. 71-72  szczegóły 
recenzja: Lengren Magda: Bracia oprawcy, siostry okrutnice. Twórczość 1994 nr 5 s. 114-116  szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Okrutny porządek świata. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 6-7  szczegóły 
362.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 2000  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Okrucieństwo trwa.... Aneks Trybuny 2001 nr 170 s. D  szczegóły 
363.książka: Wilowski Włodzimierz: Zagadnienie życia i śmierci w wybranych poglądach filozoficznych i religijnych Zachodu i Wschodu. 2000 (Przedmowa. Wstęp. - Część Pierwsza: I. Zachodnie wzorce myślenia o życ...) szczegóły 
364.książka: Wizje końca świata w literaturze. Materiały z konferencji "Obrazy Końca Świata w Literaturze" zorganizowanej w dniach 23-25 kwietnia 1990 roku w Szczecinie. 1992 ([Org. konferencji: Uniwersytet Szczeciński; zawiera m.in.:] Franciszek...) szczegóły 
365.książka: Wróbel Zdzisław: Erotyzm w religiach świata. 1990 ([Przedstawienie życia rodzinnego, obyczajowości i stosunków erotycznyc...) szczegóły 
366.książka: Zagożdżon Joanna: Sen w literaturze średniowiecznej i renesansowej. 2002 (Wstęp. - 1. Figury snów w literaturze antycznej. 2. Antyczne teorie i ...) szczegóły 
recenzja: Hołda Joanna: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2004 nr 3/4 s. 241-245  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
367.artykuł: Bartoszek Antoni: Znaczenie imienia na starożytnym Bliskim Wschodzie. Communio 1994 r. 14 nr 1 s. 15-24 (w Mezopotamii, Egipcie oraz w narodzie izraelskim....) szczegóły 
368.artykuł: Baziak Jolanta: Antychryst a profetyzm. Akant 2003 nr 4 s. 37-39 (postać Antychrysta i koncepcje końca świata w Starym Testamencie i pis...) szczegóły 
369.artykuł: Biliński Krzysztof: Biblijny obraz Anioła Stróża i Szatana. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 5-14 (m.in. na podstawie Starego Testamentu...) szczegóły 
370.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 1 s. 167-168 ([rec. ks.:] A walk in the Garden. Biblical, iconographical and literar...) szczegóły 
371.artykuł: Deremble Colette: Średniowieczne obrazy udręki. Communio 1991 r. 11 nr 5 s. 28-34 (m.in. w "Księdze modlitw" Hildegardy z Bingen, rzeźbie i malarstwie ro...) szczegóły 
372.artykuł: Długosz Kazimierz: Językowy obraz chleba w "Biblii" i przysłowiach. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 153-163  szczegóły 
373.artykuł: Dojrzewanie zbawienia. Nadzieja zmartwychwstania we wczesnym Kościele. Communio 1991 r. 11 nr 1 s. 20-41 (m.in. w pismach Atenagorasa, Orygenesa, św. Grzegorza z Nyssy i św. Au...) szczegóły 
374.artykuł: Grabowska Maria: Abigal. O przyjaźni w małżeństwie. Teofil 2002 nr 1 s. 26-31 (dot. m.in. motywów przyjaźni i małżeństwa w wybranych utworach literac...) szczegóły 
375.artykuł: Kawa Marek: Dół i stłoczenie. Robak i przestrzenne asocjacje symbolicznej zoologii. x 2001 ([W ks. zb.:] Przestrzenie, miejsca, wędrówki. Kategoria przestrzeni w ...) szczegóły 
376.artykuł: Kobielus Stanisław: Nagość jako symbol i wartość w kulturze średniowiecza. Communio 1991 r. 11 nr 4 s. 103-117 (m.in. na podstawie pism Mikołaja z Kuzy, św. Tomasza z Akwinu, Mistrza...) szczegóły 
377.artykuł: Kobielus Stanisław: Światło i biel w tradycji wyobrażania chwały echatologicznej zbawionych (Wczesne chrześcijaństwo - średniowiecze). Communio 1991 r. 11 nr 1 s. 119-135 (m.in. w pismach św. Augustyna, Dionizjusza Areopagity, apokryfach Star...) szczegóły 
378.artykuł: Kobielus Stanisław: Topografia i symbolika raju w kulturze średniowiecza. Communio 1991 r. 11 nr 4 s. 44-62 (m.in. u Honoriusza z Autun, Hildegardy z Bingen, św. Augustyna i św. T...) szczegóły 
379.artykuł: Madeyska Ewa: Zbudź się, o śpiący. W drodze 2000 nr 8 s. 59-66 (o motywach snu i śnienia w Starym i Nowym Testamencie oraz w mitach gr...) szczegóły 
380.artykuł: Mazurczak Urszula Małgorzata: Interpretacja motywu inspiracji w Biblii, literaturze patrystycznej i średniowiecznej. x 1992 ([W ks.:] Urszula Małgorzata Mazurczak: Motywy inspiracji w średniowiec...) szczegóły 
381.artykuł: Moczkodan Rafał: Kreacja szatana w Biblii a epistolarne wizerunki diabła A. Frossarda i C.S. Lewisa. Przegląd Powszechny 2003 nr 3 s. 287-304  szczegóły 
382.artykuł: Mydla Jacek: Akwinata, Kaliban i Piętaszek na wspólnym bankiecie? Ścieżki i bezdroża teologii antykanibalizmu. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 9-16 (dot. interpretacji ewangelicznej przemiany chleba i wina podczas Ostat...) szczegóły 
383.artykuł: Niedałtowski Krzysztof: Żywioł morza w religiach świata. Universitas Gedanensis 1995 nr 13 s. 56-60 (w Biblii oraz mitologiach...) szczegóły 
384.artykuł: Pociej Bohdan: Teksty i tematy biblijne w pieśni. Muzyka i Liryka 1994 t. 4 s. 7-14 (nt. inspiracji biblijnej w twórczości wokalnej kompozytorów romantycz...) szczegóły 
385.artykuł: Skiba Robert: Świętowanie niedzieli w dziejach Kościoła. Didaskalos 2000 nr 3 s. 7-24 (m. in. w Nowym Testamencie, Didache, Didaskaliach Apostolskich, Acta m...) szczegóły 
386.artykuł: Speyer Wolfgang: Pisarze chrześcijańscy a Żydzi. Communio 1995 r. 15 nr 4 s. 88-96 (w świetle autorów Ewangelii, św. Pawła, Filona z Aleksandrii i in....) szczegóły 
387.artykuł: Starowieyski Marek: Kobieta w starożytności chrześcijańskiej. W drodze 1995 nr 3 s. 17-31  szczegóły 
388.artykuł: Starowieyski Marek: Pielgrzymki do Ziemi Świętej w wiekach II-IV a Biblia. Bobolanum 1993 r. 4 s.146-159 (motyw pielgrzymki w utworach: "Intinerarium" tzw. anonima z Bordeaux, ...) szczegóły 
389.artykuł: Surdykowski Jerzy: Śmiech. Plus Minus 2002 nr 30 s. A12-A13 (fel. m.in. nt. motywu śmiechu w historii literatury i tekstach Biblii;...) szczegóły 
390.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Od Aishe do Estery. Midrasz 2005 nr 4 s. 48-49 (fel. dot. cielesności kobiety żydowskiej w Starym Testamencie oraz w t...) szczegóły 
391.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Stary Testament wybaczy. Midrasz 2007 nr 5 s. 7 (m.in. nt. postaci Jeftego w Księdze Sędziów oraz w dziełach George'a B...) szczegóły 
392.artykuł: Tilliette Xavier: Tryptyk udręki. Communio 1991 r. 11 nr 5 s. 20-27 (motyw cierpienia Niobe, Racheli i Maryi - matki Chrystusa m.in. w Bibl...) szczegóły 
393.artykuł: Tomkowski Jan: Mistyka czyli Księga odczytana. Znak 1990 nr 1 s. 27-39 (próby odczytania Pisma Świętego przez Emanuela Swedenborga, Jakuba Boe...) szczegóły 
394.artykuł: Urbanowicz Andrzej: Korzenie namiętności. Wyrazy 1996 nr 2 s. 104-110 (postać Lilith w Starym Testamencie, mitach Sumerów, księgach kabalisty...) szczegóły 
395.artykuł: Woodward Kenneth L.: Na początku była księga. Newsweek. Polska 2002 nr 7 s. 60-64 (dot. m.in. wpływu interpretacji Biblii i Koranu na konflikty religijne...) szczegóły 
396.artykuł: Wyporska Wanda: Wiedźmy znad Warty. Wprost 2001 nr 35 s. 68-69 (m.in. dot. opisów czarownic w Starym Testamencie, "Młocie na czarownic...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
    książki (alfabet tytułów)
397.książka: Antologia mistyków franciszkańskich. [T. 5]. 1990 (T. 5: Wiek XIV. Kraków: Prowincjałat Ojców Kapucynów 1990, 288 s. [Zaw...) szczegóły 
398.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bibliofil: Za i przeciw 1989 nr 16 s. 18  szczegóły 
recenzja: Łączkowski Zdzisław: "Do źródeł". Słowo Powszechne 1990 nr 19 s. 6  szczegóły 
recenzja: Natanson Wojciech: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 40  szczegóły 
recenzja: Natanson Wojciech: Słowo Powszechne 1989 nr 73 s. 4  szczegóły 
399.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 2 s. 111  szczegóły 
400.książka: "Karmię was tym, czym sam żyję". Ojcowie Kościoła komentują Ewangelie niedzielne. Rok A. 2001  szczegóły 
401.książka: "Karmię was tym, czym sam żyję". Ojcowie Kościoła komentują Ewangelie niedzielne. Rok B. 1999  szczegóły 
402.książka: Męczennicy. 1991 ([Zawiera teksty:] Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego M...) szczegóły 
recenzja: Masny Marcin: Tęsknota za śmiercią, tęsknota za życiem. Powściągliwość i Praca 1992 nr 1 s. 15  szczegóły 
403.książka: Ojcowie Kościoła. Panorama patrystyczna. 1991 (Wprowadzenie. - Wstęp. * [Teksty autorów wraz z notami biogr.:] święty...) szczegóły 
404.książka: Sentencje Kościoła Wschodniego. 1990 ([Zawiera zbiór katen - powiedzeń Ojców Kościoła i wybitnych pisarzy na...) szczegóły 
405.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wyszomirski Tadeusz: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 3/4 s. 137  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Wallace Lewis
    książki twórcy (alfabet tytułów)
406.książka twórcy: Wallace Lewis: Ben Hur. 1990 (brak tłumacza; fotosy pochodzą z filmu "Ben-Hur" Freda Niblo z 1926 r....) szczegóły 
407.książka twórcy: Wallace Lewis: Ben Hur. 1990 (brak tłumacza...) szczegóły 
  White Ellen Gould
    książki twórcy (alfabet tytułów)
408.książka twórcy: White Ellen G.: Myśli Ducha Proroctwa do Księgi Daniela. Zbiór artykułów i cytatów E.G. White. 1990  szczegóły 
409.książka twórcy: White Ellen G.: Wielki bój. 1990  szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
    książki (alfabet autorów)
410.książka: Kościelniak Krzysztof: Tradycja muzułmańska na tle akulturacji chrześcijańsko-islamskiej od VII do X wieku. Geneza, historia i znaczenie zapożyczeń nowotestamentowych w hadisach. 2001  szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Hasła osobowe (arabska)
  Muhammad ibn Abdullah *
411.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaufmann Francine: Andre Chouraqui. Tłumaczyć Biblię i Koran w Jerozolimie. Midrasz 2006 nr 2 s. 33-36 (dot. pracy nad przekładem Koranu na język francuski...) szczegóły 
artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Analiza semantyczna atrybutów Boga "jeden", "jedyny" w Koranie i w Biblii. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1998 z. 2 (318) s. 89-99 (próba porównania atrybutów pod względem semantycznym; ewolucja tłumacz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura aramejska / Historia literatury (aramejska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
412.artykuł: Chrostowski Waldemar: Najstarsze zapisy Biblii aramejskiej (targumy). Przegląd Powszechny 1989 nr 3 s. 394-411  szczegóły 
413.artykuł: Czerski Janusz: Wpływ języka hebrajskiego i aramejskiego na nowotestamentalną grekę. Problemy Frazeologii Europejskiej 1997 t. 2 s. 335-341  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Kafka Franz
414.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tomkowski Jan: Dalsze przygody Hioba. Akant 2000 nr 1 s. 12-13 (nt. powieści w kontekście Księgi Hioba...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
415.artykuł: Tracjak Janka: Z dukhouhnajj spadchyny belaruskaga katalihckaga dukhavenstva mihzhvaennaga peryjadu. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 18 s. 63-77 (dot. tłumaczeń Biblii na język białoruski, m. in. autorstwa Kastusia J...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Hasła osobowe (białoruska)
  Bykauh Vasihl'
416.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaval'chuk Vol'ga: Bihblejjskih matyuh zabojjstva (Kaihna ih Abelja) uh sjuzhehtakh apovescih Vasihlja Bykava "Zhurauhlihny kryk" ih ramana Tadehvusha Novaka "A jak budzesh karaljom, a jak katam budzesh". Tehrmapihly [Termapily] 2011 nr 15 s. 253-258  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
417.artykuł: Smoluk Marek: Biblia w języku angielskim - darem Henryka VIII dla narodu. Nad Odrą 2007 nr 5/6 s. 19-22  szczegóły 
418.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Apokryfy irlandzkie. Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 219-223 ([rec. ks.:] Irish Biblical Apocrypha. Selected textes in translation. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Literatura współczesna (brytyjska i irlandzka)
    książki (alfabet autorów)
419.książka: Blumczyński Piotr: Doctrine in translation. The doctrine of the trinity and modern English versions of the New Testament. 2006  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Joyce James
420.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pyż Zbigniew: Biblical elements in James Joyce's works. An analysis based on "Finnegans Wake". Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Angielska 1998 [z.] 9 s. 153-165 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Rowling Joanne K.
421.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwińska Teresa: Harry i psychika maluchów. Rzeczpospolita 2002 nr 42 s. A7 (dot. odbioru powieści i jej ekranizacji przez dzieci, w tym wpływu med...) szczegóły 
  Shakespeare William
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
422.artykuł: Kujawińska-Courtney Krystyna: Classical sources of the concept of female character's in Shakespeare's works. Collectanea Philologica 2002 t. 4 s. 173-184  szczegóły 
  Tolkien John Ronald Reuel
    książki o twórcy (alfabet autorów)
423.książka o twórcy: Tolkien. Księga pamiątkowa. ([Dedykacja:] Dedykowane Owenowi Barfieldowi, 1898-1997, pierwszemu z I...) szczegóły 
recenzja: Gołębiewski Łukasz: Pamięć o Tolkienie. Rzecz o Książkach 2003 nr 6 s. D3  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Próby zrozumienia fenomenu Tolkiena. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 26-27  szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2003 nr 6 s. 52 (nota...) szczegóły 
recenzja: Materska Dominika: Pierścień dobra i zła. Nowa Fantastyka 2003 nr 8 s. 72  szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Historia literatury (bułgarska)
    książki (alfabet autorów)
424.książka: [Drugie] II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 1991 ([Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama M...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 85 (1671) s. 112-113  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
425.artykuł: Iwanowa Diana: Nowobułgarskie tłumaczenia "Pisma Św." problemy i cele badawcze. Sprawozdanie Wydziału Filologiczno-Filozoficznego 1994 nr 107 cz. 2 (1991/1993) s. 101-108  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
426.artykuł: Kola Adam: Tłumaczenia Biblii od XIV do XVIII wieku, ich znaczenie dla języka i kultury czeskiej. Studenckie Prace Naukowe 1999 z. 8 s. 30-36  szczegóły 
427.artykuł: Kwilecka Irena: Reedycje najstarszych słowiańskich przekładów Biblii w niemieckiej serii wydawnicznej "Biblia Slavica". Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 127-144 (dot. Biblii Leopolity (z 1561) i Biblii kutnohorskiej (z 1489)...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Orten Jiri
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
428.artykuł: Balowski Mieczysław: Frazeologia biblijna w poezji Jerzego Ortena. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Slawistyka 1997 [z.] 2 s. 59-64  szczegóły 
Literatury obce / Literatura egipska starożytna / Historia literatury (egipska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
429.artykuł: Prokopowicz Mariusz: Hathor - "Pani Synaju" a Biblia. Kilka kluczowych hipotez wokół tradycji "Merkawa". Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 5-51 (z fragm. tekstów staroegipskich pośw. bogini Hathor oraz tekstów bibli...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura etiopska / Hasła szczegółowe (etiopska) / Utwory anonimowe (etiopska)
    artykuły (alfabet tytułów)
430.artykuł: Witakowski Witold: Etiopskie apokryficzne "Akta Apostołów". Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 153-166 (z tekstami apokryfów; z języka etiopskiego tłumaczył Witold Witakowski...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    książki (alfabet autorów)
431.książka: Barthes Roland: Lektury. 2001 (Od wydawcy. - F.B. [dot. tekstu niezidentyfkowanego autora oraz własny...) szczegóły 
recenzja: Szumlewicz Katarzyna: Niedoszły Proust. Odra 2002 nr 2 s. 123-125  szczegóły 
432.książka: Échanges - créer, interpréter, traduire, enseigner. Actes du 7e séminaire international d'études doctorales, (Poznań, du 18 au 20 septembre 2003). 2004 ([Zawiera m.in.:] Jerzy Lis, Teresa Tomaszkiewicz: Avant-propos. * Sect...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska)
    książki (alfabet autorów)
433.książka: Échanges - créer, interpréter, traduire, enseigner. Actes du 7e séminaire international d'études doctorales, (Poznań, du 18 au 20 septembre 2003). 2004 ([Zawiera m.in.:] Jerzy Lis, Teresa Tomaszkiewicz: Avant-propos. * Sect...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Calvin Jean
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
434.artykuł: Jaskóła Piotr: Duch Święty w ziemskim życiu Jezusa w biblijnej myśli Jana Kalwina. Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 97-117  szczegóły 
  Chouraqui Andre
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
435.artykuł: Pisarek Stanisław: Andre Chouraqui - fenomen w dialogu między religiami. x 2003 ([w ks.zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińsk...) szczegóły 
  Peguy Charles
    książki o twórcy (alfabet autorów)
436.książka o twórcy: Rodrigo Pereira Katarzyna: Charles Péguy i Biblia. Lektura symboliczna życia i twórczości Péguy'ego. 2005  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Historia literatury (grecka bizantyjska)
    książki (alfabet autorów)
437.książka: Pollok Jan: Liturgia chrztu na Wschodzie w drugiej połowie IV wieku na podstawie mistagogicznych homilii Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chryzostoma i Teodora z Mopsuestii. 1992 (Emil Stanula: Od redakcji. - Wstęp. I. Mistagogiczne nauczanie Cyryla ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
438.artykuł: Slesinski Robert: Imię Boga w tradycji bizantyjskiej: Od hezychazmu do imjasławia. Communio 1994 nr 1 s. 83-95  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
  Basileios *
    proza (alfabet tytułów)
439.proza: Bazyli z Seleucji : Mowa pochwalna ku czci św. Szczepana, pierwszego męczennika Chrystusa, opisująca także odkrycie jego cennych zwłok. Vox Patrum 1991 t. 17 s. 823-836 (druk. pt.: Mowa pochwalna Bazylego z Seleucji ku czci św. Szczepana...) szczegóły 
  Jan Chryzostom święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
440.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Homilie na Ewangelię według św. Mateusza. (Cz. 1, Homilie 1-40). 2000  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 97 (not....) szczegóły 
441.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Homilie na Ewangelię według św. Mateusza. (Cz. 2, Homilie 41-90). 2001  szczegóły 
442.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Homilie na list św. Pawła do Rzymian = Sanctis Joanni Chrysostomi commentarii in Paulum Apostolum. Commentarius in Epistolam ad Romanos. 1995  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
443.artykuł: Włodarczyk Stanisław: Człowiek obrazem Boga według Jana Chryzostoma. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 121-127  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
444.książka: Basiuk Maciej: Ofiara Izaaka (Rdz. 22, 1-14) w zachodniej tradycji patrystycznej. 2008  szczegóły 
445.książka: Ciszewski Marian: Kardynała Bessariona interpretacja filozofii Platona i Arystotelesa. 1990 (M.in. zawiera rozdziały] 1. Próba uzgodnienia platonizmu z arystoteliz...) szczegóły 
446.książka: Kadylak Jarosław: Anaforalny aspekt idei harmonii w kulturze starożytnej Grecji i jej recepcja w tradycji patrystycznej chrześcijaństwa wschodniego. 1990 ([Zawiera m.in. rozdziały:] A. Idea harmonii w poezji i retoryce antycz...) szczegóły 
447.książka: Leszczyński Rafał Marcin: Starożytna koncepcja Logosu i jej wpływ na myśl wczesnego chrześcijaństwa. ([Koncepcja Logosu w ujęciu: Homera, Hezjoda, Heraklita, w filozofii ...) szczegóły 
448.książka: Pollok Jan: Liturgia chrztu na Wschodzie w drugiej połowie IV wieku na podstawie mistagogicznych homilii Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chryzostoma i Teodora z Mopsuestii. 1992 (Emil Stanula: Od redakcji. - Wstęp. I. Mistagogiczne nauczanie Cyryla ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
449.artykuł: Domański Juliusz: Europa. x 2001 ([w ks. zb.:] Spotkania nie tylko literackie. Warszawa 2001, s. 18-39 [...) szczegóły 
450.artykuł: Nyk Adam: Immagine evangelica di Maria madre di Gesu nei primi tre secoli. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 391-401 (dot. ewangelicznego obrazu Maryi w pismach autorów chrześcijańskich, t...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
451.artykuł: Chrostowski Waldemar: Lekarz i jego posługa w świetle Biblii. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 51-67  szczegóły 
452.artykuł: Markowski Michał Paweł: Ciało w wąwozie niewiedzy. Punkt po punkcie 2003 z. 4 s. 24-35 (esej konfrontujący grecką koncepcję grzechu z chrześcijańską koncepcją...) szczegóły 
453.artykuł: Olgyay-Stawikowska Kinga: Pra...prababki Jezusa i inne prostytutki. Ośka 1998 nr 2 s. 52-53 (dot. postaci prostytutek i cudzołożnic w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
454.artykuł: Skutnik Tadeusz: Miłość i śmierć - ewangeliczne. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 29-32  szczegóły 
455.artykuł: Sochoń Jan: Wstępny traktat o miłości i kontemplacji. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 11-19 (dot. koncepcji starożytnych i ewangelicznych...) szczegóły 
456.artykuł: Zbroja Bogdan: Apokaliptyczne "konie". Polonia Sacra 2003 nr 12 s. 361-368 (dot. motywu konia w Apokalipsie św. Jana; z not. o autorze art. na s. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Antologie i zbiory (grecka starożytna)
    książki (alfabet tytułów)
457.książka: Ojcowie apostolscy. 1990 ([Zawiera tłumaczenia tekstów najstarszych utworów chrześcijańskich. Au...) szczegóły 
458.książka: Pisma paschalne. 1994 ([Zawiera:] Orygenes: O święcie Paschy. - Pseudo-Chryzostom: Homilia ...) szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: Pisma paschalne. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 12 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Dionysios z Aleksandrii *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
459.książka o twórcy: Pietras Henryk: Jedność Boga, jedność świata i jedność Kościoła. Studium fragmentów Dionizego Aleksandryjskiego. 1990  szczegóły 
recenzja: Myszor Wincenty: Vox Patrum 1993 t. 18 (1990) s. 357-361  szczegóły 
  Grzegorz z Nyssy święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
460.książka twórcy: Grzegorz z Nyssy : Homilie do Eklezjastesa. [Inne]. 2009  szczegóły 
461.książka twórcy: Grzegorz z Nyssy : Homilie do Pieśni nad Pieśniami. [Inne]. 2007  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
462.książka o twórcy: Strękowski Stanisław: Sofiologia św. Grzegorza z Nyssy. Elementy teologii trynitarnej i antropologii w Homiliach do Pieśni nad Pieśniami. 2006  szczegóły 
  Iosepos Flavios *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
463.artykuł: Begg Christopher: The Polish Journal of Biblical Research 2006 t. 5 nr 2 s. 173-174 (rec. ks.: Steve Mason: Josephus and the New Testament. Peabody, MA 200...) szczegóły 
  Ireneusz z Lyonu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
464.artykuł: Schlosser Jacques: Regne de Dieu et regne du Christ. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 237-256 (królestwo Boże i królestwo Chrystusa w pismach Justyna, Ireneusza i w ...) szczegóły 
465.artykuł: Turek Waldemar: "Nie ma władzy, która by nie pochodziła od Boga". Rz 13, 1 w interpretacji Ireneusza i Orygenesa. Studia Płockie 2002 t. 30 s. 55-64 (dot. Listu św. Pawła do Rzymian...) szczegóły 
  Justyn święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
466.artykuł: Schlosser Jacques: Regne de Dieu et regne du Christ. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 237-256 (królestwo Boże i królestwo Chrystusa w pismach Justyna, Ireneusza i w ...) szczegóły 
  Klemens Aleksandryjski święty *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
467.książka o twórcy: Grzywaczewski Józef: O modlitwie. 1990 (rozważania na temat modlitwy na podstawie zachowanych dzieł Klemensa A...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
468.artykuł: Rzodkiewicz Leopold: Portret Jezusa Chrystusa według Klemensa Aleksandryjskiego. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1993 nr 1 s. 61-69  szczegóły 
  Origenes *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
469.książka twórcy: Orygenes : Homilie o Księdze Psalmów. [Kazanie]. 2004  szczegóły 
470.książka twórcy: Orygenes : Homilie o Księdze Rodzaju. Homilie o Księdze Wyjścia. [Inne]. 2012  szczegóły 
471.książka twórcy: Orygenes : Komentarz do Ewangelii według Jana. 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 268-269 (nota...) szczegóły 
472.książka twórcy: Orygenes : Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian. 1994  szczegóły 
recenzja: Orygenes. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1994 nr 17 s. 23  szczegóły 
473.książka twórcy: Orygenes : Komentarz do "Pieśni nad Pieśniami". Homilie o "Pieśni nad Pieśniami". 1994  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
474.artykuł: Paciorek Antoni: Chrystocentryzm alegorii chrześcijańskiej w starożytnej hermeneutyce biblijnej. Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 29-42 (m.in. w pismach Orygynesa...) szczegóły 
475.artykuł: Turek Waldemar: "Nie ma władzy, która by nie pochodziła od Boga". Rz 13, 1 w interpretacji Ireneusza i Orygenesa. Studia Płockie 2002 t. 30 s. 55-64 (dot. Listu św. Pawła do Rzymian...) szczegóły 
476.artykuł: Winkler Krzysztof: Zagadnienia teologiczne w komentarzu Orygenesa do perykopy o Przemienieniu Pańskim (Część 2). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1994 t. 25/26 (1992/1993) s. 179-195  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
477.utwór: Homilie do Księgi Jozuego.  szczegóły 
artykuł: Spyra Marek: Elementy teologii chrzcielnej w czwartej i piątej homilii Orygenesa do "Księgi Jozuego". Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 19/20 (1986/1987) s. 41-63  szczegóły 
  Philon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
478.artykuł: Kloskowski Kazimierz: Nauka o Logosie w dziełach Filona z Aleksandrii i w hymnie Prologu Czwartej Ewangelii. Studia Gdańskie 1993 t. 6 (1986) s. 313-350  szczegóły 
  Sokrates Scholastikos *
479.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Salamon Maciej: Eos 1990 t. 78 s. 415-417  szczegóły 
  Theodoretos *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
480.książka twórcy: Teodoret z Cyru : Komentarz do Listów św. Pawła do Galatów, Efezjan, Filipian i Kolosan. 1999 ([Zawiera:] Efezjan - analiza i interpretacja [Ermeneia tes pros Efesio...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 82-83 (not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
481.artykuł: Żelazny Jan W.: Pneumatologia Teodoreta z Cyru w komentarzu do 1. i 2. Listu do Koryntian. Polonia Sacra 1999 nr 4 s. 233-246  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
482.artykuł: Chmiel Jerzy: Biblia w dialogu religijnym z judaizmem (o dokumencie Papieskiej Komisji biblijnej z 2001 roku). Studia Judaica 2002 nr 1 s. XIV-XV (streszczenie referatu...) szczegóły 
483.artykuł: M.P.: Określenia "rodzajowo-neutralne". Rzeczpospolita 2002 nr 28 s. A8 (dot. nowego amerykańskiego tłumaczenia Pisma Świętego; nota...) szczegóły 
484.artykuł: Schlosser Jacques: Regne de Dieu et regne du Christ. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 237-256 (królestwo Boże i królestwo Chrystusa w pismach Justyna, Ireneusza i w ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Teksty biblijne (Biblia grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
485.książka: Ewangelia wg Św. Marka. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie Synu Bożym. 1989  szczegóły 
486.książka: Apokalipsa. 1998  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 3 s. 20 (nota...) szczegóły 
487.książka: Cztery Ewangelie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. 1993  szczegóły 
488.książka: Dwanaście Ewangelii Pasyjnych Wielkiego Piątku. 2000 ([Przekład Ewangelii z Nowego Testamentu - Biblia Poznańska 1999]....) szczegóły 
489.książka: Dzieje Apostolskie. 2000  szczegóły 
490.książka: Dzieje Apostolskie. 1998 (Przedruk z "Biblii Tysiąclecia". Poznań 1995....) szczegóły 
491.książka: Dzieje Apostolskie. Przekład z "Biblii Warszawsko-Praskiej". 1998  szczegóły 
492.książka: Ewangelia Jezusa Chrystusa według przekazu Czterech. 1995  szczegóły 
493.książka: Ewangelia Marka. 1994 ([Zawiera nowe świeckie słownictwo, objaśnienia etymologiczne, odmianow...) szczegóły 
494.książka: Ewangelia św. Marka. 1997  szczegóły 
495.książka: Ewangelia św. Marka. 2000  szczegóły 
496.książka: Ewangelia św. Marka na 2000-lecie chrześcijaństwa. Przekład ekumeniczny. 1997  szczegóły 
recenzja: Binek Paweł: Dwie ewangelie synoptyczne w przekładzie ekumenicznym. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1999 t. 25 s. 67-77  szczegóły 
recenzja: Binek Paweł: Dwie "Ewangelie" synoptyczne w przekładzie ekumenicznym. Streszczenie. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 96-97 (dotyczy także "Ewangelii św. Mateusza"...) szczegóły 
497.książka: Ewangelia św. Mateusza. Przekład ekumeniczny. 1997  szczegóły 
recenzja: Gmyz Cezary: Biblia XXI wieku. Życie 1997 nr 31 s. 4  szczegóły 
recenzja: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Charakterystyka językowa ekumenicznego przekładu "Ewangelii św. Mateusza". Przegląd Humanistyczny 1998 nr 4 s. 65-96  szczegóły 
recenzja: (ibn): Dowód ekumenicznej dojrzałości (Prezentacja ekumenicznego przekładu "Ewangelii św. Mateusza"). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 34 s. 6 (spraw. z prezentacji w Galerii Porczyńskich we Warszawie...) szczegóły 
recenzja: Binek Paweł: Dwie ewangelie synoptyczne w przekładzie ekumenicznym. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1999 t. 25 s. 67-77  szczegóły 
recenzja: Binek Paweł: Dwie "Ewangelie" synoptyczne w przekładzie ekumenicznym. Streszczenie. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 96-97 (dot. także "Ewangelii św. Marka"...) szczegóły 
recenzja: Majewski Józef: Ekumeniczny Mateusz. Tygodnik Powszechny 1997 nr 9 s. 11  szczegóły 
recenzja: Ekumeniczny przekład Ewangelii Mateusza. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 21 s. 6 (zapowiedź wydania...) szczegóły 
recenzja: Ekumeniczny przekład Ewangelii wg św. Mateusza. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 24 s. 6 (not. o prezentacji przekładu w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, 7 II...) szczegóły 
498.książka: Ewangelia według Łukasza. 1996  szczegóły 
499.książka: Ewangelia według Łukasza. 2000  szczegóły 
500.książka: Ewangelia według Marka. 1998  szczegóły 
501.książka: Ewangelia według Marka. Apokalipsa. 1989  szczegóły 
recenzja: Smogorzewski Paweł: Poeta - tłumacz Biblii. Słowo Powszechne 1990 nr 13 s. 4  szczegóły 
recenzja: [Ratajczak Mirosław] mac: Odra 1989 nr 12 s. 102  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 2 s. 331-332  szczegóły 
502.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 1999  szczegóły 
503.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 2000  szczegóły 
504.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 1997  szczegóły 
505.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 2000  szczegóły 
506.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 1999  szczegóły 
507.książka: Ewangelia według św. Łukasza = Il Vangelo Secondo Luca = Das Evangelium nach Lucas = The Gospel according to Luke = El Evangelio segun San Lucas = Évangile selon Luc = Evangelie ot Luki. Przekład ekumeniczny na język współczesny. 2000  szczegóły 
508.książka: Ewangelia według św. Łukasza i Dzieje Apostolskie. 1997 (Przedruk z "Biblii Tysiąclecia". Warszawa, Poznań 1977....) szczegóły 
509.książka: Ewangelia według św. Łukasza. Jubileuszowy dar dla rodziny. 1997  szczegóły 
510.książka: Ewangelia według św. Marka. 1997  szczegóły 
511.książka: Ewangelia według św. Marka. 1994 ([Tłumacze:] Jan Anchimiuk, Michał Czajkowski, Mieczysław Kwiecień, Jan...) szczegóły 
recenzja: mok: O dwóch przekładach biblijnych. Jednota 1993 nr 12 s. 17  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Michał: Prywatny przekład ekumeniczny. Więź 1994 nr 1 s. 160-162  szczegóły 
512.książka: Ewangelia według św. Mateusza. 1995  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Biblia. Gazeta Wyborcza 1995 nr 157 s. 15  szczegóły 
recenzja: Szczepińska Bożena: O wierne i wyraziste słowo przekładowe. Anny Świderkówny tłumaczenie Ewangelii według św. Mateusza. Gdańskie Studia Językoznawcze 2000 t. 7 s. 137-164  szczegóły 
recenzja: Stachowiak Lech: Łódzkie Studia Teologiczne 1995 t. 4 s. 245-246  szczegóły 
513.książka: Ewangelia według św. Mateusza. 1995  szczegóły 
514.książka: Ewangelia według świętego Jana. 2000  szczegóły 
515.książka: Ewangelia według świętego Jana. 1998  szczegóły 
516.książka: Ewangelia według świętego Łukasza. 2000  szczegóły 
517.książka: Ewangelia według świętego Łukasza = The Gospel according to the Luke. 2000  szczegóły 
518.książka: Ewangelia według świętego Marka. 1997  szczegóły 
519.książka: Ewangelia według świętego Marka. 1998  szczegóły 
520.książka: Ewangelia według świętego Mateusza. 2000  szczegóły 
521.książka: Ewangelia według świętego Mateusza. 1998 (Przedruk z "Biblii Tysiąclecia". Poznań 1995....) szczegóły 
522.książka: Ewangelie. Dzieje Apostolskie. 1998 (Na podstawie: Pismo Święte Nowego Testamentu. Poznań, Warszawa 1978....) szczegóły 
523.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. 1994  szczegóły 
recenzja: Bobrowski Adam: Słowo. Forum Akademickie 1994 nr 3 s. 26  szczegóły 
recenzja: Lempa Henryk: Wrocławski Przegląd Teologiczny 1993 nr 2 s. 115-117  szczegóły 
524.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. 1993  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Interlinearny przekład Nowego Testamentu. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Frankowski Janusz: Interlinearny przekład Nowego Testamentu i jego znaczenie. Więź 1995 nr 4 s. 107-120  szczegóły 
recenzja: mok: O dwóch przekładach biblijnych. Jednota 1993 nr 12 s. 17  szczegóły 
recenzja: Myszkowski Krzysztof: Słowo w słowo. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 2 s. 126  szczegóły 
wywiad: Wojciechowski Michał: Nowy przekład Pisma Świętego. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 195 s. 6 (wyw. z tłumaczem; rozm. Ewa Borowik-Dabrowska...) szczegóły 
525.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi.  szczegóły 
526.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. 1997  szczegóły 
527.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. 1995  szczegóły 
528.książka: Księgi biblijne. Przekłady z języka greckiego i hebrajskiego. 2003 ([Zawiera:] Księga Psalmów. Księga Hioba. Księgi Pięciu Megilot. Księga...) szczegóły 
529.książka: List do Efezjan. 2001  szczegóły 
recenzja: Graff-Oszczepalińska Marzenna: Notes Wydawniczy 2002 nr 5 s. 100 (nota...) szczegóły 
530.książka: List do Filemona. 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 232 (nota...) szczegóły 
531.książka: List do Galatów. 1999  szczegóły 
532.książka: List do Galatów. Przekład ekumeniczny. 1995  szczegóły 
recenzja: mok: Wspólny Paweł i inni. Jednota 1995 nr 5 s. 17  szczegóły 
533.książka: List do Hebrajczyków. 1998  szczegóły 
534.książka: List do Rzymian. 1999  szczegóły 
535.książka: List św. Jakuba i List św. Judy. Przekład ekumeniczny. 1995  szczegóły 
536.książka: Listy św. Piotra. Przekład ekumeniczny. 2001  szczegóły 
537.książka: Nauka apostołów. [Wybór tekstów]. 1998 ([Zawiera fragmenty listów apostolskich]....) szczegóły 
538.książka: Nauka apostołów. [Wybór tekstów]. 1998  szczegóły 
539.książka: Nowy Testament. 1997  szczegóły 
540.książka: Nowy Testament. 2000  szczegóły 
541.książka: Nowy Testament. Ewangelia św. Mateusza, Ewangelia św. Marka, Ewangelia św. Łukasza, Ewangelia św. Jana, Dzieje Apostolskie, List do Rzymian, 1 i 2 List do Koryntian, List do Galatów, List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, 1 i 2 List do Tesaloniczan, 1 i 2 List do Tymoteusza, List do Tytusa, List do Filemona, List do Hebrajczyków, List św. Jakuba, 1 i 2 List św. Piotra, 1, 2 i 3 List św. Jana, List św. Judy, Apokalipsa św. Jana. 2001  szczegóły 
542.książka: Nowy Testament = The New Testament. 1989 ([Tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim]....) szczegóły 
543.książka: Nowy Testament i Psalmy. Nowy przekład. 1994  szczegóły 
544.książka: Nowy Testament [i Psalmy]. Nowy przekład z greckiego. 1989  szczegóły 
545.książka: Nowy Testament. Nowy przekład z greckiego na współczesny język polski. 1991  szczegóły 
recenzja: Stahlowa Barbara: Nowy Testament w nowym przekładzie czyli "... kto ująłby coś z proroczych słów tej księgi...". Jednota 1992 nr 10 s. 14-16  szczegóły 
recenzja: Stahlowa Barbara: Nowy Testament w nowym tłumaczeniu. Ekumeniczny przekład na współczesny język polski. Jednota 1992 nr 4 s. 16 (sprost. błędnie podanego nazwiska tł. (Włodzimierz Nast zamiast Walde...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 45-46 (nota; dot. przekł....) szczegóły 
546.książka: Nowy Testament. Nowy przekład z ilustracjami. 1989  szczegóły 
547.książka: Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000. 2000  szczegóły 
recenzja: Sieg Franciszek: Studia Bobolanum 2001 nr 1 s. 220-222  szczegóły 
548.książka: Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000. 2001  szczegóły 
549.książka: Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000. 2002  szczegóły 
550.książka: Pierwszy i Drugi List do Koryntian. 1998  szczegóły 
551.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 2000  szczegóły 
552.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 1992  szczegóły 
553.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 1997  szczegóły 
554.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 1990  szczegóły 
555.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 1989  szczegóły 
556.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1996  szczegóły 
557.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1994 ([Na okł. także:] Biblia Tysiąclecia....) szczegóły 
558.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1990  szczegóły 
559.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1989  szczegóły 
560.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1989  szczegóły 
561.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
562.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
563.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 2000  szczegóły 
564.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1999  szczegóły 
565.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. 1996  szczegóły 
566.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. 2001  szczegóły 
recenzja: Biblia na trzecie tysiąclecia. Rocznik Teologiczny 2002 z. 1 s. 261-262 (sprawozdanie z prezentacji edycji; Warszawa, 26 IX 2001...) szczegóły 
recenzja: Kiedzik Mirosław: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnyh - główne założenia i zmiany w brzmieniu przekładu Nowego Testamentu oraz ich podstawy. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 203-213  szczegóły 
recenzja: Frankowski Janusz: Przekład ekumeniczny Nowego Testamentu i Psalmów. Refleksje i uwagi (Pani Barbarze Enholc-Narzyńskiej). Studia Oecumenica 2003 t. 3 s. 111-133  szczegóły 
recenzja: Szostkiewicz Adam: Słowo nad podziałami. Polityka 2001 nr 42 s. 72-73  szczegóły 
recenzja: Malina Adam: Tolle lege, tolle lege (weź i czytaj, weź i czytaj). Myśl Protestancka 2001 nr 4 s. 84-87  szczegóły 
recenzja: Kozyra Józef: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 447-450  szczegóły 
omówienie: Frankowski Janusz: Dar na nowe tysiąclecie (Przekład ekumeniczny Nowego Testamentu i Psalmów). Więź 2003 nr 12 s. 69-81  szczegóły 
artykuł: Turnau Jan: Burząc Wieżę Babel. Ekumeniczny przekład Nowego Testamentu. Tygodnik Powszechny 2001 nr 41 s. 10 (nt. uroczystej prezentacji dzieła w seminarium duchownym diecezji wars...) szczegóły 
567.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. W przekładzie polskim Jakuba Wujka. 1989 ([Przedr. z wyd. 3:] Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1962....) szczegóły 
568.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. W przekładzie z greckiego. 1995  szczegóły 
569.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. W przekładzie z greckiego. 1993  szczegóły 
570.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. W przekładzie z greckiego. 1991 (Tyt. na okładce: Nowy Testament...) szczegóły 
571.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. W przekładzie z greckiego. 1990  szczegóły 
572.książka: Przypowieści Chrystusowe w Ewangelii św. Mateusza. 1995  szczegóły 
573.książka: Przypowieści Chrystusowe w Ewangelii św. Mateusza. Cz. 2. 1998  szczegóły 
574.książka: Swięte Pismiona Nowego Testamentu. 1993  szczegóły 
recenzja: Borzyszkowski Józef: Biblia kaszubska. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 10 s. 104-107  szczegóły 
recenzja: Pokorniewski Grzegorz: Biblia Tysiąclecia po kaszubsku. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 232 s. 4  szczegóły 
recenzja: Breza Edward: O Nowym Testamencie po kaszubsku (Refleksje na groąco). Pomerania 1993 nr 12 s. 31-32  szczegóły 
nawiązanie: Gołąbek Eugeniusz: Ni ma tego złego.... Pomerania 1993 nr 12 s. 33  szczegóły 
575.książka: Synopsa czterech Ewangelii w nowym przekładzie polskim. 1997  szczegóły 
576.książka: Synopsa czterech Ewangelii w nowym przekładzie polskim. 1999  szczegóły 
577.książka: The New Testament = Nowy Testament = Das Neue Testament. 1993 ([Tekst równoległy w jęz. angielskim, polskim i niemieckim]...) szczegóły 
578.książka: The New Testament. New international version = Nowy Testament. Nowy przekład. 1998  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
579.książka: Agnus et sponsa. Prace ofiarowane o. prof. Augustynowi Jankowskiemu OSB. 1993 ([Zawiera m.in. rozprawy:] Stanisław Chłąd: "Aner teleios" według Ef 4,...) szczegóły 
580.książka: Alexander T. Desmond: Król sługa. Biblijny portret Mesjasza. 2000  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 155 (nota...) szczegóły 
581.książka: Atlas miejsc biblijnych. 1999  szczegóły 
582.książka: Bahat Dan: Atlas biblijnej Jerozolimy. 1999 ([Przewodnik do historii Jerozolimy w czasach Starego i Nowego Testamen...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 33 (nota...) szczegóły 
583.książka: Bardski Krzysztof: He koini' dialektos. Język grecki Nowego Testamentu. Podręcznik. 2000  szczegóły 
recenzja: Wronka Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 4 s. 3o9-312  szczegóły 
584.książka: Bartnicki Roman: Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja. 1996  szczegóły 
recenzja: (Gut): Ewangelie synoptyczne. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 76 s. 16 (nota...) szczegóły 
585.książka: Bartnicki Roman: Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja. 1993 (Wstęp. - Pochodzenie Ewangelii synoptycznych w świetle tradycji staroż...) szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 111-113  szczegóły 
586.książka: Bartnicki Roman: Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja. 2003  szczegóły 
recenzja: Rosik Mariusz: The Polish Journal of Biblical Research 2004 t. 4 nr 1 s. 95-99  szczegóły 
587.książka: Bartnicki Roman: Ewangelie w analizie strukturalno-semiotycznej. 1992  szczegóły 
588.książka: Bednarz Michał: Ewangelie synoptyczne. 1999  szczegóły 
589.książka: Bednarz Michał: Ewangelie synoptyczne. 1996  szczegóły 
recenzja: Żychlińska Bernadetta: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 3 s. 297-298 (nota...) szczegóły 
590.książka: Bednarz Michał: Ewangelie synoptyczne.  szczegóły 
591.książka: Benton John: Fałszywi nauczyciele. List Judy. 2000 ([List św. Judy Apostoła - analiza i interpretacja]...) szczegóły 
592.książka: Bessiere Gerard: Jezus nie oczekiwany [!] Bóg. 1995  szczegóły 
recenzja: Chrudzimska Katarzyna: Biografia Chrystusowa. Nowe Książki 1995 nr 8 s. 30  szczegóły 
593.książka: Biblia o rodzinie. 1995 (Ryszard Rubinkiewicz: Przedmowa. * Hugolin Langkammer: "Kościoły domow...) szczegóły 
recenzja: Witaszek Gabriel: Biblia o rodzinie. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 2 s. 2  szczegóły 
artykuł: Witczyk Henryk: Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 157-162  szczegóły 
594.książka: Biblia w roku 2000. Teksty wykładów wygłoszonych na sympozjum naukowym zorganizowanym przez Oddział Polskiej Akademii Nauk i Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 7 czerwca 2000 roku. 2000 (Andrzej B. Legocki, Tomasz Węcławski: Przedmowa. - Izabela Jaruzelska:...) szczegóły 
595.książka: Bosak Pius Czesław: Postacie Biblii. Słownik - konkordancja. T. 1. 1999  szczegóły 
596.książka: Bosak Pius Czesław: Postacie Biblii. Słownik - konkordancja. T. 2: B-D. 2001  szczegóły 
597.książka: Bosak Pius Czesław: [Postacie Nowego Testamentu. Słownik-konkordancja] Personen im Neuen Testament. Lexikon und Konkordanz. 1993  szczegóły 
598.książka: Bosak Pius Czesław: Słownik-konkordancja osób Nowego Testamentu. 1991 ([Indeks]...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 51/52 s. 11 (not....) szczegóły 
599.książka: Brownrigg Ronald: Wszystkie postacie Nowego Testamentu. 2003 ([Encyklopedia]....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 66 (nota...) szczegóły 
600.książka: Bruce F.F.: Wiarygodność pism Nowego Testamentu. 2003  szczegóły 
601.książka: Bruce Frederick Fyvie: Wiarygodność pism Nowego Testamentu. 1991  szczegóły 
602.książka: Brumlik Micha: Gnostycy. Marzenie o samozbawieniu człowieka. 1999 (Uwagi wstępne. Wprowadzenie * I. Geneza. Rozdz. 1. Herezje żydowskie [...) szczegóły 
recenzja: Bąk Marcin: Gnostyckie korzenie antysemityzmu. Fronda 2001 nr 25/26 s. 287-297  szczegóły 
recenzja: (MC): Wprost 1999 nr 4 s. 89  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Ars Regia 2000 r. 7/8 nr 13/14 (1998/1999) s. 288  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Nienawistnik o gnostykach. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Bezdomny duch. Aneks Trybuny 1999 nr 40 s. 1, 5  szczegóły 
603.książka: Crossan John Dominic: Historyczny Jezus. Kim był i czego nauczał. 1997  szczegóły 
604.książka: Crossan John Dominic: Kto zabił Jezusa. Korzenie antysemityzmu w ewangelicznych relacjach o śmierci Jezusa. 1998  szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Cztery mity. Gazeta Wyborcza 1998 nr 132 s. 21 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kądzielski Marek: Śmierć Chrystusa. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 61  szczegóły 
recenzja: Ładyka Jerzy: Kto winien śmierci Jezusa Chrystusa?. Res Humana 1998 nr 6 s. 24-25, 29-31  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Krzyż i przemoc. Aneks Trybuny 1998 nr 24 s. 1, 7  szczegóły 
605.książka: Czerski Janusz: Ewangelie synoptyczne. W aspekcie literackim, historycznym i teologicznym. 1996  szczegóły 
artykuł: Ziaja Krystian: Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1997 t. 17 s. 374-379  szczegóły 
606.książka: Czerski Janusz: Jezus Chrystus w świetle ewangelii synoptycznych. 2000  szczegóły 
recenzja: Czajkowski Michał: Studia Theologica Varsaviensia 2002 nr 1 s. 220-222  szczegóły 
607.książka: Czerski Janusz: Księgi narracyjne Nowego Testamentu. Wprowadzenie historyczno-literackie i teologiczne. 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 66 (nota...) szczegóły 
608.książka: Czerski Janusz: Metody interpretacji Nowego Testamentu. 1997 (Wstęp. * I. Krytyka tekstu. A. Materiał i forma odpisów. B. Odpisy Now...) szczegóły 
recenzja: Jasiński Andrzej S.: Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 152-155  szczegóły 
609.książka: Czerski Janusz: Wprowadzenie do ksiąg Nowego Testamentu. 1996  szczegóły 
610.książka: Dahler Etienne: Miejsca biblijne. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 34 (not....) szczegóły 
611.książka: Drosnin Michael: Kod Biblii. 1998  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Kod do wszystkiego. Życie z Książkami 1998 nr z 16 XII s. 14  szczegóły 
recenzja: Parowski Maciej: Przepowiadanie do tyłu. Nowa Fantastyka 1998 nr 11 s. 69  szczegóły 
612.książka: Drozd Jan: Błogosławieństwa ewangelijne (Mt 5, 1-12; Łk 6, 20-26). 1990 ([Zawiera m.in. rozdziały:] A. Struktura literacka błogosławieństw i ic...) szczegóły 
613.książka: Duquesne Jacques: Jezus. 1996 (I. Dziecię i uczeni w Piśmie. II. Narodziny. III. Świadkowie Narodzin....) szczegóły 
recenzja: Kołakowski Leszek: Nasza sprawa wieczna z Jezusem. Kultura [Paryż] 1995 nr 1/2 s. 109-112 (rec. oryginału: Paris 1994...) szczegóły 
recenzja: Mackiewicz Jan: Jezus sprzed Wielkiejnocy. Gryfita 1999 nr 19 s. 87-89  szczegóły 
614.książka: Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła. 1997 (T. 9: Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła. Warszawa 1997, 607 s. [Zawi...) szczegóły 
recenzja: Czajkowski Michał: Studia Theologica Varsaviensia 1998 nr 2 s. 180-182  szczegóły 
615.książka: Encyklopedia Biblii. Postaci, pojęcia, informacje historyczne, środowisko naturalne, życie codzienne. 1997  szczegóły 
616.książka: Encyklopedia Biblii. Źródła, historia, tradycja. Idealna encyklopedia Biblii dla domu, szkoły i biblioteki. 2000  szczegóły 
617.książka: Ewangelia św. Jana. Listy Powszechne. Apokalipsa. 1992 (T. 10: Ewangelia św. Jana. Listy Powszechne. Apokalipsa. Warszawa 1992...) szczegóły 
618.książka: Ewangelie synoptyczne dzisiaj. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 156-157  szczegóły 
619.książka: Flis Jan: Jezus a demony na tle antydemonicznych praktyk starożytnego Wschodu. Rozprawa doktorska. 1990 (Wstęp. - I. Antydemoniczne praktyki starożytnego Bliskiego Wschodu: 1....) szczegóły 
620.książka: Flis Jan: Modele Kościoła w pismach narracyjnych Nowego Testamentu. 1999 ([Dot. Ewangelii]...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 35 (nota...) szczegóły 
621.książka: Frye Northrop: Wielki Kod. Biblia i literatura. 1998 (Northrop Frye: Literatura jako objawienie. * Część I: Porządek słów. 1...) szczegóły 
recenzja: Tischner Łukasz: Wiara z wnętrza wielkiej metafory. Znak 2000 nr 4 s. 114-122  szczegóły 
622.książka: Gądecki Stanisław: Wstęp do ewangelii synoptycznych. 1992  szczegóły 
623.książka: Gądecki Stanisław: Wstęp do ewangelii synoptycznych. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 156 (not....) szczegóły 
624.książka: Gądecki Stanisław: Wstęp do pism Janowych. 1991 ([dot. Ewangelii według św. Jana, Apokalipsy oraz Listów św. Jana]...) szczegóły 
625.książka: Gądecki Stanisław: Wstęp do pism Janowych. 1996  szczegóły 
626.książka: Gnilka Joachim: Paweł z Tarsu. Apostoł i świadek. 2001 ([M.in. obraz św. Pawła w Dziejach Apostolskich i listach deutero-Pawło...) szczegóły 
recenzja: Ormanty Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 1 s. 74-76  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 51 (nota...) szczegóły 
627.książka: Gnilka Joachim: Teologia Nowego Testamentu. 2002  szczegóły 
recenzja: Majewski Józef: Do czytania poleca. Więź 2003 nr 12 s. 165-168  szczegóły 
628.książka: Grela Kazimierz: Konkordancja Nowego Testamentu. Cz. 1: A-Ó. Cz. 2: P-Ż. 1987  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 80  szczegóły 
629.książka: Guitton Jean: O Nowym Testamencie. 1999  szczegóły 
630.książka: Guzewicz Mieczysław: Postawy wobec cierpienia w Biblii. Od Abrahama do Maryi.  szczegóły 
631.książka: Izrael i Biblia Hebrajska w Nowym Testamencie. Materiały z sympozjum biblijnego zorganizowanego przez Katedry Starego i Nowego Testamentu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 19.03.2003 r.. 2003 (Przedmowa. - Janusz Czerski: Hebrajska retoryka biblijna. - Andrzej S....) szczegóły 
632.książka: Jankowski Augustyn: Biblijna teologia czasu. 2001 ([Zawiera także dodatek poświęcony biblijnej pomocy w odczytywaniu znak...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 51-52 (nota...) szczegóły 
633.książka: Jankowski Augustyn, Romaniuk Kazimierz: Kapłaństwo w Piśmie Świętym Nowego Testamentu. 1994  szczegóły 
634.książka: Jankowski Augustyn, Romaniuk Kazimierz, Stachowiak Lech: Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu. T. 1. 1999  szczegóły 
635.książka: Jankowski Augustyn, Romaniuk Kazimierz, Stachowiak Lech: Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu. T. 2. 1999  szczegóły 
636.książka: Jankowski Augustyn: Królestwo Boże w przypowieściach. 1992  szczegóły 
637.książka: Jasiński Tomasz: Vdelygma tis erimo'seos. Ueber Anfaenge des Neuen Testaments. 1998  szczegóły 
638.książka: Jelonek Tomasz: Przed lekturą Nowego Testamentu. 1993  szczegóły 
639.książka: Kampling Rainer, Schreiner Josef: Bliźni - obcy - nieprzyjaciel. Z perspektywy Starego i Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
640.książka: Katolicki komentarz biblijny. 2001 ([W wydaniu dodano artykuł o polskiej biblistyce]...) szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 236 (not....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
641.książka: Kawka Franciszek: Odkrycie i złamanie szyfru Biblii. Tajemnice języka liczb Jezusa w Ewangelii i Apokalipsie św. Jana. 2000  szczegóły 
642.książka: Keener Craig S.: Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu. 2000 ([M.in. zawiera:] Wstęp: Komentarz historyczno-kulturowy. Jak należy ko...) szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Czytanie Biblii. Znak 2002 nr 2 s. 147-149 (z not. o Bogusławie Widle...) szczegóły 
643.książka: Klinkowski Jan: Zużytkowanie Starego Testamentu w Nowym. Studium egzegetyczne tekstów w ewangeliach synoptycznych. 2000  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 156 (nota...) szczegóły 
644.książka: Koenen Klaus, Kuehschelm Roman: Przełom czasów. Z perspektywy Starego i Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
recenzja: Czajkowski Michał: Więź 2002 nr 6 s. 148-151  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
645.książka: Kozyra Józef: Jak powstawały Ewangelie?. 1992  szczegóły 
646.książka: Krauss Heinrich: Skrzydlate słowa biblijne. Słownik zwrotów biblijnych. 2001  szczegóły 
recenzja: (JH): Książki 2001 nr 9 s. 70 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.B.: Nowe Książki 2001 nr 7 s. 71 (nota...) szczegóły 
647.książka: Kucharski Jacek: Spocząć ze swymi przodkami. Grzebanie zmarłych w biblijnym Izraelu. 1998  szczegóły 
648.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Langkammer Hugolin: Teologie Nowego Testamentu w języku polskim. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 101-103  szczegóły 
649.książka: Kułakowska Krystyna, Susskin Marian: Królestwo Mistrza. Nauka społeczna Jezusa Chrystusa. 1992  szczegóły 
650.książka: Langkammer Hugolin: Ewangelie synoptyczne. Wstęp - komentarze. 1994  szczegóły 
651.książka: Langkammer Hugolin: Maryja w Nowym Testamencie. 1991  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1994 t. 123 z. 2/3 s. 323-325  szczegóły 
652.książka: Langkammer Hugolin: Metodologia Nowego Testamentu. 1991 (Alfons Nossol: Przedmowa. - Wstęp. I. Historia interpretacji Nowego Te...) szczegóły 
recenzja: Szewciw Andrzej: Studia Paradyskie 1993 t. 3 s. 191-193  szczegóły 
653.książka: Langkammer Hugolin: Nowy Testament o Kościele. 1995  szczegóły 
recenzja: Lempa Henryk: Wrocławski Przegląd Teologiczny 1995 nr 2 s. 158-160  szczegóły 
654.książka: Langkammer Hugolin: Passio Domini nostri Jesu Christi. Nowy Testament o męce i śmierci Jezusa. 1994  szczegóły 
655.książka: Langkammer Hugolin: Pneumatologia biblijna (Ruach - pneuma). 1998  szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 1 s. 185-187  szczegóły 
656.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 132-134  szczegóły 
657.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 132-134  szczegóły 
658.książka: Langkammer Hugolin: Teologia Nowego Testamentu. [T. 2]. Teologia św. Pawła. 1992 (T. 2. Hugolin Langkammer: Teologia świętego Pawła. 1992, 107 s....) szczegóły 
659.książka: Langkammer Hugolin: Teologia Nowego Testamentu. Zarys. 1991  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 46-47  szczegóły 
660.książka: Langkammer Hugolin: Wprowadzenie do Ksiąg Nowego Testamentu. 1992  szczegóły 
661.książka: Langkammer Hugolin: Wprowadzenie do Ksiąg Nowego Testamentu. 1990  szczegóły 
662.książka: Langkammer Hugolin: Wprowadzenie do Ksiąg Nowego Testamentu. 1997  szczegóły 
663.książka: Lectio divina (Boże czytanie). 2002 (Wprowadzenie. - Augustyn Jankowski: Czytanie Pisma Świętego (Lectio di...) szczegóły 
664.książka: Lectio divina (Boże czytanie). 1991 (Wprowadzenie. - Augustyn Jankowski: Czytanie Pisma Świętego (Lectio di...) szczegóły 
665.książka: Leks Paweł: "Słowo Twoje jest prawdą..." (J 17,17). Charyzmat natchnienia biblijnego. 1998 ([M.in. zawiera rozdziały:] Poznanie z objawienia u pisarza biblijnego....) szczegóły 
666.książka: Leon-Dufour Xavier: Słownik Nowego Testamentu. 1993  szczegóły 
667.książka: Long Max Freedom: Nauka ukryta w Ewangeliach. 1997  szczegóły 
668.książka: Łuczkiewicz Sławomir: Słowniczek form podstawowych wszystkich słów oryginału greckiego ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Z odnośnikami numerowymi od greckich słów tekstowych (Dla poszukiwań w słownikach). 1995  szczegóły 
669.książka: McHugh John: Maryja w Nowym Testamencie. 1998  szczegóły 
recenzja: Bartosik Grzegorz: Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 203-207  szczegóły 
recenzja: Majewski Józef: Więź 2000 nr 2 s. 184-185  szczegóły 
670.książka: Między przekładem biblijnym a rodzimą teologią. Wybrane problemy przekładów biblijnych. 2003 ([Zawiera m.in.:] Nina Pawlak: Kryteria doskonalenia przekładu. Co znac...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 135 (nota...) szczegóły 
671.książka: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek. 2000  szczegóły 
recenzja: PAK: Zrozumieć Pismo. Życie 2000 nr 293 s. 2 (nota...) szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Summa biblijna. Znak 2001 nr 11 s. 155-156  szczegóły 
672.książka: Modlitwa Pańska. Komentarze greckich Ojców Kościoła IV-V w.. 1995 (Krzysztof Bielawski: Wprowadzenie. - [Zawiera teksty anonimowe i tekst...) szczegóły 
673.książka: Modlitwa Pańska. Komentarze Ojców Kościoła IV-V w.. 1994  szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: Modlitwa Pańska. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 18 (nota...) szczegóły 
674.książka: Mourlon-Beernaert Pierre: Maria, Marta i inne. Wizerunki kobiet w Ewangelii. 1997 (Godfried Kardynał Daneels: Przedmowa. * Wstęp. Część I. Kobieta w czas...) szczegóły 
675.książka: Mróz Heronim: Jezus... Fakty i legendy. 1998  szczegóły 
recenzja: Ładyka Jerzy: Jezus - fakty i legendy. Res Humana 1999 nr 1 s. 41-42  szczegóły 
676.książka: Muggeridge Malcolm: Jezus, Człowiek, który żyje. 1990 (Cz. I: Jezus przychodzi na świat. Cz. II: Co Jezus przyszedł powiedzie...) szczegóły 
677.książka: Murawski Roman: Katecheza chrzcielna w procesie wtajemniczenia chrześcijańskiego czasów apostolskich. 1990 ([Zawiera rozdziały:] I. Terminy określające głoszenie Orędzia Bożego [...) szczegóły 
678.książka: Murawski Roman: Wczesnochrześcijańska katecheza (Do Edyktu Mediolańskiego - 313 r.). 1999 ([dot. Starego i Nowego Testamentu oraz literatury międzytestamantalnej...) szczegóły 
recenzja: Bagrowicz Jerzy: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 2 s. 368-370  szczegóły 
recenzja: Kopeć Jerzy Józef: Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 8 s. 200-202  szczegóły 
679.książka: Nowy Testament w dziejach i kulturze Europy. 450 rocznica przekładu Nowego Testamentu przez Mikołaja Jakubicę na język dolnołużycki. 2001 ([Zawiera materiały z międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej ...) szczegóły 
recenzja: Mazurski Krzysztof R.: Łużyce i ewangelicyzm. Zeszyty Łużyckie 2002 t. 34 s. 179-181  szczegóły 
recenzja: Szczepankiewicz-Battek Joanna: Ważna rocznica w historii Łużyc. Myśl Protestancka 2003 nr 3/4 s. 115-116  szczegóły 
680.książka: Nycz Anna: Sąd eschatologiczny - rzeczywistość nieznana. Obecność tekstów biblijnych i ich interpretacja w polskiej literaturze kerygmatycznej XX wieku. 1996 ([Zawiera rozdziały:] I. Występowanie tekstów biblijnych o sądzie i ich...) szczegóły 
681.książka: Ossuarium Jakuba, brata Jezusa. Odkrycie, które podzieliło uczonych. 2003 ([Zbiór art. z zakresu archeologii biblijnej nt. odkrycia napisu odnosz...) szczegóły 
recenzja: Rosik Mariusz: Wrocławski Przegląd Teologiczny 2003 nr 2 s. 234-237  szczegóły 
682.książka: Ostański Piotr: Bibliografia biblistyki polskiej. [T. 1-2]. 1945-1999 = Bibliography of Polish Bible Studies. [T. 1-2]. 1945-1999. 2002  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 221-225  szczegóły 
recenzja: Kapera Zdzisław J.: A guide to Polish biblical research. The Polish Journal of Biblical Research 2006 t. 5 nr 2 s. 137-144 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
recenzja: Kasiłowski Piotr: Studia Bobolanum 2003 nr 2 s. 171-173  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 233 (nota...) szczegóły 
683.książka: Paciorek Antoni: Q - Ewangelia Galilejska. 2001 ([Stan badań, analiza literacka oraz przekład hipotetycznego dokumentu ...) szczegóły 
recenzja: Bartnicki Roman: Studia Theologica Varsaviensia 2002 nr 1 s. 195-199  szczegóły 
recenzja: Czerski Janusz: Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 131-133  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 53 (nota...) szczegóły 
684.książka: Palla Alfred Jan: Sekrety Biblii. 2002  szczegóły 
685.książka: Pisarek Stanisław: Cierpliwa wytrwałość: "hypomone" "hypomenein" w Nowym Testamencie. 1992  szczegóły 
recenzja: C.R.: Cierpliwa wytrwałość. Katolik 1992 nr 26 s. 5  szczegóły 
recenzja: Jankowski Augustyn: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 3/4 s. 192-193  szczegóły 
recenzja: Langkammer Hugolin: Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 103-104  szczegóły 
686.książka: Po śladach Męki Pańskiej. 1993  szczegóły 
687.książka: Podstawowy słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Według częstotliwości występowania słów greckich. 2001  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 53 (nota...) szczegóły 
688.książka: Popowski Remigiusz: Słownik grecko-polski Nowego Testamentu. 1999  szczegóły 
689.książka: Popowski Remigiusz: Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych. 1995  szczegóły 
690.książka: Poradowski Michał: Talmud czy Biblia? Gdzie są "korzenie" chrześcijaństwa: w judaizmie czy w mozaizmie? W Talmudzie czy w Biblii?. 1998  szczegóły 
691.książka: Pronzato Alessandro: Niewygodne ewangelie. 1990  szczegóły 
recenzja: Petrowa-Wasilewicz Alina: Powściągliwość i Praca 1991 nr 5 s. 15  szczegóły 
692.książka: Pronzato Alessandro: Niewygodne ewangelie. 1994  szczegóły 
693.książka: Pronzato Alessandro: Niewygodne ewangelie. 2003  szczegóły 
694.książka: Pronzato Alessandro: Żywot Jezusa. 1991  szczegóły 
695.książka: Przewodnik po Biblii. 1996  szczegóły 
696.książka: Przewodnik po Biblii. 2000  szczegóły 
697.książka: Przewodnik po Biblii. 2002  szczegóły 
698.książka: Przewodnik po Biblii. 1999  szczegóły 
699.książka: Rakocy Waldemar: Paweł Apostoł. Chronologia życia i pism. 2003 ([Losy św. Pawła w świetle dokumentów historycznych]....) szczegóły 
700.książka: Romaniuk Kazimierz: "Adelfos". Idea braterstwa w Biblii. 1992  szczegóły 
701.książka: Romaniuk Kazimierz: Mały słownik metaforyczno-egzegetyczny Nowego Testamentu. 1990  szczegóły 
702.książka: Romaniuk Kazimierz: Mały słownik metaforyczno-egzegetyczny Nowego Testamentu. 1992  szczegóły 
703.książka: Romaniuk Kazimierz: Studia biblijno-teologiczne. 2001  szczegóły 
704.książka: Romaniuk Kazimierz: Synopsa polska czterech Ewangelii. 1991  szczegóły 
705.książka: Romaniuk Kazimierz: Św. Piotr. Życie i dzieło. 1995  szczegóły 
706.książka: Romaniuk Kazimierz: Św. Piotr. Życie i dzieło. 1990  szczegóły 
707.książka: Romaniuk Kazimierz: Uczniowie i współpracownicy Pawła. 1993  szczegóły 
recenzja: Luboiński Tomasz: Ateneum Kapłańskie 1994 t. 123 z. 2/3 s. 339-340  szczegóły 
708.książka: Romaniuk Kazimierz: Wokół Ewangelii i Listów świętego Pawła. 2002  szczegóły 
709.książka: Roux Jean-Paul: Jezus. 1995  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 65-66 (rec. wyd. francuskiego pt. Jesus. Paris. 1989...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Opowieść o Jezusie. Tygodnik Powszechny 1995 nr 29 s. 13  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Wyzwanie Jezusa. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1995 nr 43 s. 16  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: Jezus dla wszystkich. Ex Libris 1995 nr 88 s. 6-9  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Symboliczny język Jezusa. Plus Minus 1995 nr 37 s. 12  szczegóły 
710.książka: Smolikowski Paweł: Bóg w historji. 1995  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Bóg w historii. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 81 s. 19  szczegóły 
711.książka: Staniek Edward: Ewangeliczne uczty. 1999  szczegóły 
712.książka: Stępczak Jacek: Chrzest Jezusa w Jordanie. Pismo a Tradycja w pierwszych trzech wiekach Kościoła. 1998  szczegóły 
713.książka: Szamocki Grzegorz: Motyw bramy w Nowym Testamencie. Przyczynek do teologii biblijnej. 2001 ([nt. roli bramy w świecie biblijnym, zakrezu znaczenia terminu "brama"...) szczegóły 
recenzja: Cichosz Wojciech: Studia Gdańskie 2003 t. 15/16 (2002/2003) s. 228-232  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 54 (nota...) szczegóły 
714.książka: Szczepanowicz Barbara: Atlas roślin biblijnych. Pochodzenie, miejsce w Biblii i symbolika. 2003 ([Atlas botaniczny z opisem]....) szczegóły 
recenzja: (jwol): Notes Wydawniczy 2003 nr 7/8 s. 81  szczegóły 
recenzja: Lektor: Pod sykomorą. Tygodnik Powszechny 2003 nr 38 s. 13  szczegóły 
recenzja: M.B.: Nowe Książki 2003 nr 11 s. 76-77  szczegóły 
recenzja: M.W.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 4 s. 174 (nota...) szczegóły 
715.książka: Szram Mariusz: Duchowy sens liczb w alegorycznej egzegezie aleksandryjskiej, (II-V w.). 2001 ([Znaczenie liczb w sposóbie interpretacji Pisma św. wypracowanego prze...) szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Collectanea Theologica 2003 nr 3 s. 221-223  szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Warszawskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 (2002) s. 255-257  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 102 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wojtczak-Szyszkowski Jerzy: Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 599-601  szczegóły 
716.książka: Szymanek Edward: Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu. 1990  szczegóły 
717.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. Nowy Testament. 2000  szczegóły 
recenzja: Gołębiewski Marian: Rozmowy o Ewangelii. Tygodnik Powszechny 2000 nr 52/53 s. 6  szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Polski klucz do Biblii. Więź 2000 nr 3 s. 191-196  szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: Do Biblii przez... Biblię. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 33-34  szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia dla wierzących i niewierzących. Znak 2000 nr 11 s. 119-127  szczegóły 
artykuł: Świderkówna Anna: W świetle zmartwychwstania. Plus Minus 2000 nr 16 s. D6 (wyw. z autorką nt. książki; rozm. Anna Jarmusiewicz...) szczegóły 
718.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. Nowy Testament. 2000  szczegóły 
719.książka: Świderkówna Anna: Zmartwychwstanie. 1999  szczegóły 
720.książka: Trela Janusz: Przypowieści Jezusa a starotestamentalne i rabinackie meszalim. 1997  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 129 z. 2/3 s. 310 (nota...) szczegóły 
recenzja: Langkammer Hugolin: Roczniki Teologiczne 1998 t. 45 z. 4 s. 181-183  szczegóły 
721.książka: Uglorz Manfred: Introdukcja do Nowego Testamentu. Cz. 1. 1994  szczegóły 
722.książka: Vermes Geza: Jezus Żyd. Ewangelia w oczach historyka. 2003  szczegóły 
723.książka: Welburn Andrew: Początki chrześcijaństwa. Esseńskie misterium, gnostyckie objawienie, chrześcijańska wizja. 1998  szczegóły 
recenzja: Maurin Krzysztof: Ezoteryczny wymiar chrześcijaństwa. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 62  szczegóły 
recenzja: Wiśniewski Robert: Historia i teozofia. Mówią Wieki 1999 nr 2 s. 52-53  szczegóły 
724.książka: Wierzbicka Anna: Co mówi Jezus? Objaśnianie przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych. 2002 ([Analiza przypowieści ewangelicznych z wykorzystaniem najnowszych osią...) szczegóły 
recenzja: Obirek Stanisław: Nowe szaty Ewangelii. Czy językoznawca może nam lepiej pomóc zrozumieć Jezusa?. Tygodnik Powszechny 2003 nr 12 s. 19  szczegóły 
recenzja: Wasiuta Sebastian: Nowe spojrzenie na przypowieści ewangeliczne. Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 260-262  szczegóły 
725.książka: Witkam Jeroen: Ojcze nasz. Modlitwa i wtajemniczenie. 1995  szczegóły 
726.książka: Wolniewicz Marian: Ci, którzy byli najbliżej. Bliscy Jezusa w Ewangelii. 1999 ([Pochodzenie i otoczenie Jezusa z Nazaretu w świetle czterech Ewangeli...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
727.artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Nominacje proroka w religijnym piśmiennictwie przekładowym Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz w polskich translacjach Biblii i Koranu - analiza porównawcza. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2012 t. 23 s. 135-158  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
728.książka: Gutt Ernst-August: Dystans kulturowy a przekład.  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
729.impreza: "Bible Art" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Budziarek Marek: Mistrzowskie przeżywanie Biblii. Tygiel Kultury 2002 nr 4/6 s. 192-193 (omówienie wystawy...) szczegóły 
artykuł: Kozłowski Janusz: "Bible art" w Łodzi. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 12/13 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Surowiec-Skopińska Anna: Sceny biblijne w Łodzi. Nasz Dziennik 2002 nr 48 s. 8  szczegóły 
730.impreza: "Biblia w XVII wieku" - sympozjum (1996).  szczegóły 
artykuł: Sellier Philippe: Barok 1996 nr 2 s. 302-303  szczegóły 
731.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "Biblia wczoraj i dziś" w Łodzi. Rzeczpospolita 2001 nr 14 s. A10 (nota...) szczegóły 
732.impreza: Hellenistyczna antropologia i etyka w Nowym Testamencie - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Hellenistyczna antropologia i etyka w Nowym Testamencie. Konferencja w Erfurcie 1999. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 3 s. 269-270 (spraw....) szczegóły 
733.impreza: Międzynarodowy i międzywznaniowy kongres organizacji Studiorum Novi Testamenti Societas (1996).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Pięćdziesiąty pierwszy kongres Studiorum Novi Testamenti Societas (STNS). Ateneum Kapłańskie 1997 t. 128 z. 2 s. 280-282 (sprawozdanie...) szczegóły 
734.impreza: Międzynarodowy i międzywznaniowy kongres organizacji Studiorum Novi Testamenti Societas (1998).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Sprawozdanie z kongresu biblistów Nowego Testamentu w Kopenhadze. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 201-204 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: [Pięćdziesiąty trzeci] 53. Kongres Studiorum Novi Testamenti Societas, Kopenhaga, 4-8 VIII 1998. Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 179-183  szczegóły 
735.impreza: Międzynarodowy kongres organizacji Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS) (2000).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Bibliści u Żydów i Arabów w Roku Jubileuszowym. 55 Zjazd SNTS, Tel Awiw 2000. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 241-251 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: [Pięćdziesiąty piąty] 55. kongres Studiorum Novi Testamenti Societas, Tel Awiw, 30 VII - 3 VIII 2000. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 199-208 (sprawozdanie...) szczegóły 
736.impreza: "Pierwsze przekłady Nowego Testamentu w dziejach i kulturze Europy Środkowej i Północnej" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Pierwsze przekłady Nowego Testamentu w dziejach i kulturze Europy Środkowej i Północnej - konferencja naukowa w Zielonej Górze. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 4 s. 311-313 (spraw....) szczegóły 
737.impreza: "Piotr i Paweł i ich związek z Rzymem w starożytnych świadectwach" - Dni Augistiańskie (2000).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Piotr i Paweł i ich związek z Rzymem w starożytnych świadectwach (XXIX Dni Augustiańskie, Rzym, 4-6 V 2000 roku). Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 753-756 (program i omówienie sesji...) szczegóły 
738.impreza: "Pismo Święte - Księga ręką ludzką przez Boga pisana" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Nowak Maciej: Wydania Biblii w Książnicy Pomorskiej. Nasz Dziennik 2002 nr 66 s. 7  szczegóły 
739.impreza: "Tradycja oraz formy i sposoby jej przekazywania" - sesja (1989).  szczegóły 
artykuł: Niedziela 1989 nr 25 s. 3 (nt. spotkania uczonych zajmujących się starożytnością chrześcijańską...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
740.artykuł: Adamiak Elżbieta: Maryja niejedno ma imię.... Ośka 1998 nr 3 s. 44 (interpretacja postaci Maryi w świetle teologii feministycznej i na tle...) szczegóły 
741.artykuł: Aland Barbara: "Greek New Testament" ("Nowy Testament po grecku"): przykład współpracy międzywyznaniowej i międzynarodowej. Studia Teologiczne 1998 t. 16 s. 283-288 (nt. historii międzywyznaniowej pracy nad greckim tekstem Nowego Testam...) szczegóły 
742.artykuł: Altman Neil: Język Dobrej Nowiny. Czy Chrystus nauczał po hebrajsku?. Wprost 2002 nr 13 s. 74-77 (dot. języka nowotestamentowych ewangelii; z notą o autorze artykułu...) szczegóły 
743.artykuł: Awianowicz Bartosz: Klasyczna teoria retoryczna a "Interpretacja Biblii w Kościele". O przekładzie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej. Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 48-53 (porównanie tłumaczenia terminów retorycznych w przekładach dokumentu a...) szczegóły 
744.artykuł: Banaszek A.: Rozwój opowiadania o błogosławieniu dzieci w świetle teologicznych koncepcji synoptyków. x 2000 ([W ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
745.artykuł: Bartnicki Roman: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 1 s. 165-167 ([rec. ks.:] Wilhelm Egger: Methodenlehre zum Neuen Testament. Einfueru...) szczegóły 
746.artykuł: Bartnicki Roman: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 3 s. 181-182 ([rec. ks.:] Samuel Tobias Lachs: A Rabbinic Commentary on the New Test...) szczegóły 
747.artykuł: Bartnicki Roman: Najnowsze rozwiązania problemu synoptycznego. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 28-41  szczegóły 
748.artykuł: Bartnicki Roman: Powstanie Ewangelii synoptycznych według hipotezy dwóch Ewangelii w ujęciu Bernarda Orcharda. Collectanea Theologica 1989 r. 59 nr 3 s. 5-25  szczegóły 
749.artykuł: Bartnicki Roman: Problem synoptyczny dawniej i dziś. Studia Theologica Varsaviensia 1989 nr 1 s. 15-73  szczegóły 
750.artykuł: Bartnicki Roman: Strukturalizm i semiotyka w badaniach nad Ewangeliami. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 6-20  szczegóły 
751.artykuł: Belcarzowa Elżbieta: W poszukiwaniu staropolskiego przekładu Nowego Testamentu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 7-26 (omówienie XV-wiecznej spuścizny przekładowej z zakresu Nowego Testamen...) szczegóły 
752.artykuł: Bertrand Dominique: Ojcowie Kościoła uczą nas czytać Biblię. Meander 1996 nr 5/6 s. 277-285 (nt. nowego odczytania komentarzy do Biblii Ojców Kościoła...) szczegóły 
753.artykuł: Betz Otto: Qumran and the New Testament. Forty years of research. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 273-275 (streszczenie referatu...) szczegóły 
754.artykuł: Bielas Lucjan: Dzień święty w tradycji żydowskiej i wczesnochrześcijańskiej. Nowy Filomata 2000 nr 4 s. 267-278 (w Starym i Nowym Testamencie oraz pismach wczesnochrześcijańskich...) szczegóły 
755.artykuł: Bielecki Stanisław: Nowotestamentalne ujęcie terminu "kairos". Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 2/6 s. 57-65  szczegóły 
756.artykuł: Bouyer Louis: Od Starego do Nowego Testamentu. Znak 1992 nr 2 s. 26-38 (poznanie Boga w Starym i Nowym Testamencie; z not. o aut., s. 140...) szczegóły 
757.artykuł: Brooke George J.: Levi and the Levites in the Dead Sea Scrolls and the New Testament. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 278-280 (streszczenie referatu...) szczegóły 
758.artykuł: Brożek Mieczysław: Biograficzność Ewangelii. Filomata 1996 nr 433/434 s. 14-22  szczegóły 
759.artykuł: Budzik Stanisław: Czy Chrystus był "kozłem ofiarnym"? Rene Girard i jego interpretacja ofiary. Studia Theologica Varsaviensia 1997 nr 1 s. 49-70  szczegóły 
760.artykuł: Carmignac Jean: Nowy Testament w świetle dokumentów znad Morza Martwego. Przegląd Powszechny 1989 nr 1 s. 50-67 (dot. dokumentów qumrańskich...) szczegóły 
761.artykuł: Cazelles Henri: Obywatele dwóch państw. Communio 2002 nr 2 s. 113-127 (państwo ziemskie w świetle Starego Testamentu i państwo Boże w Nowym T...) szczegóły 
762.artykuł: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 175-176 ([rec. ks.:] Leon Vaganay: Initiation a la critique textuelle du Nouvea...) szczegóły 
763.artykuł: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 317 (rec. ks.: Peter J. Tomson: "If this be from Heaven...". Jesus and the ...) szczegóły 
764.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 3 s. 183-185 ([rec. ks. zb.:] Text and testimony. Essays on New Testament and apocry...) szczegóły 
765.artykuł: Chrostowski Waldemar: Targumiczne reguły i techniki przekładu Pisma Świętego. Przegląd Powszechny 1990 nr 2 s. 249-262  szczegóły 
766.artykuł: Cipriani Settimio: Postać Piotra w Nowym Testamencie. Communio 1991 r. 11 nr 6 s. 18-33  szczegóły 
767.artykuł: Czajkowski Michał: Biblijny obraz Boga Ojca. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
768.artykuł: Czerski Janusz: Diachroniczna i synchroniczna analiza opowiadania o chrzcie Chrystusa (Mk 1,9-11; Mt 3, 13-17; Łk 3, 21-22). Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1998 t. 18 s. 7-24  szczegóły 
769.artykuł: Czerski Janusz: Wpływ języka hebrajskiego i aramejskiego na nowotestamentalną grekę. Problemy Frazeologii Europejskiej 1997 t. 2 s. 335-341  szczegóły 
770.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Grzech jako choroba i Bóg jako lekarz w Piśmie Świętym. Polonia Sacra 1999 nr 4 s. 33-46 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
771.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Post w życiu Jezusa Chrystusa. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 2 s. 125-131  szczegóły 
772.artykuł: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Onomastyka "Nowego Testamentu". Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 71-88  szczegóły 
773.artykuł: Dziuba Andrzej Franciszek: Ojcostwo Boga w duchowości biblijnej. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
774.artykuł: Eliade Mircea: Chrześcijaństwo a mitologia. W drodze 1990 nr 5 s. 40-46 (myśl mityczna a prawda historyczna zawarta w Ewangeliach...) szczegóły 
775.artykuł: Flis Jan: Jak opracować konkordancję biblijną?. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 54-60  szczegóły 
776.artykuł: Gądecki Stanisław: Mysterium incarnationis według pism Janowych. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 31-49 (Dot. Ewangelii, Listów i Apokalipsy św. Jana...) szczegóły 
777.artykuł: Gomola Aleksander: Czy Biblia mówi to, co mówi? Feministyczna interpretacja tekstu biblijnego Elisabeth Schuessler Fiorenzy. Er(r)go 2007 nr 1 (14) s. 43-51 (dot. feministycznej hermeneutyki biblijnej...) szczegóły 
778.artykuł: Górzyński Józef: Praktyki chrzcielne w czasach Jezusa a chrzest pierwotnego Kościoła. Collegium Polonorum 1992 t. 11 (1991/1992) s. 95-115 (w świetle mandeizmu, mitraizmu i tekstów rabinistycznych...) szczegóły 
779.artykuł: Grajewski Jan Lucjan: Reinterpretacja nakazu "Czcij ojca twego i matkę twoją" w Ewangeliach synoptycznych. Studia Teologiczne 1995 t. 13 s. 3-46 (badania semantyczno-egzegetyczne związane z nakazem czci rodziców...) szczegóły 
780.artykuł: Haręzga Stanisław: Znaczenie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele". Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 1 s. 38-43  szczegóły 
781.artykuł: Hillar Marian: Moralność pierwszych chrześcijan. Bez dogmatu 2002 nr 51 s. 26-27 (na podstawie upomnień moralnych w listach św. Pawła i św. Piotra i uwa...) szczegóły 
782.artykuł: Hoffmann Henryk: Krytyka astralistyki w Polsce. Studia Religioznawcze 1990 nr 22 s. 43-60 (począwszy od pism polemizujących z książką Andrzeja Niemojewskiego "B...) szczegóły 
783.artykuł: Homerski Józef: Królestwo Boże w nauczaniu Jezusa. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 59-68  szczegóły 
784.artykuł: Hristova-Basevska Ljupka: Kobieta, Biblia i zmysłowość. Katedra 2001 nr 4 s. 100-111 (dot. przykazań, mitów, przysłów i paraboli dot. tematu zmysłowości, po...) szczegóły 
785.artykuł: Iwaszkiewicz-Wronikowska Bożena: Tajemnica wcielenia w najstarszej ikonografii chreścijańskiej. Vox Patrum 2001 nr 38/39 (2000) s. 393-400 (z fot....) szczegóły 
786.artykuł: Jankowski Augustyn: Eskalacja udziału aniołów w przygotowaniu paruzji Chrystusa. Od danych tradycji synoptycznej do Janowej Apokalipsy. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
787.artykuł: Jankowski Augustyn: Mysterium incarnationis jako poprawna i operatywna kategoria biblijna - jej geneza i etapy objawienia w Nowym Testamencie. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 5-15  szczegóły 
788.artykuł: Jankowski Stanisław: Zbawczy charakter cierpienia w świetle tekstów biblijnych. Ateneum Kapłańskie 2001 t. 137 z. 2/3 s. 206-226 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
789.artykuł: Jaroszek Zygmunt: Spojrzenie na biblistykę polską. Nad Odrą 1995 nr 3 s. 17  szczegóły 
790.artykuł: Jasińska Katarzyna: Pokora i bezinteresowność w dobrych uczynkach człwieka. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
791.artykuł: Jasiński Andrzej S.: "Aion" w Nowym Testamencie. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 79-99  szczegóły 
792.artykuł: Jelonek Tomasz: "Biblia pauperum" katechezą średniowiecza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 1 s. 16-21 (m.in. historia ksiąg typu "Biblia pauperum"...) szczegóły 
793.artykuł: (js): Ewangelie i apokryfy. W drodze 1990 nr 5 s. 108-112 (nt. istnienia jedynie czterech ewangelii, na podstawie "Adversus haere...) szczegóły 
794.artykuł: Jurkowski Marian: "Chleba naszego powszedniego".... Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 248-256 (dot. struktury, semantyki i różnych przekładów wersetu "Modlitwy Pańsk...) szczegóły 
795.artykuł: Kania Ireneusz: Nowy Testament a kabała. Kilka uwag w kwestii pierwotnego języka Ewangelii. Znak 1991 nr 3 s. 62-70  szczegóły 
796.artykuł: Kiedzik Mirosław: Przekład Nowego Testamentu polskiej Biblii ekumenicznej - ważniejsze założenia, trudności, zmiany. x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
797.artykuł: Kłodkowski Piotr: Chrystus a hinduizm. Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 1 s. 53-72 (recepcja postaci Chrystusa w tradycji hinduizmu...) szczegóły 
798.artykuł: Komarek Karel: Apletywizacja i proprializacja w antroponimii biblijnej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 91-98 (dot. głównie przekładów Biblii na jęz. czeski...) szczegóły 
799.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Nauka autorów Nowego Testamentu o kapłaństwie powszechnym i służebnym. Studia Gdańskie 1992 t. 8 s. 19-24  szczegóły 
800.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Typologia Mojżesza i struktura Tory w tekstach qumrańskich i Nowym Testamencie. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
801.artykuł: Kozyra Józef: Jezus Chrystus Kamieniem Węgielnym albo Głowicą Węgła oraz Głową w Nowym Testamencie. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2000 t. 33 s. 77-103  szczegóły 
802.artykuł: Kozyra Józef: Nowe Przymierze - "Kaine Diatheke". Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1996 t. 29 s. 17-39 (nt. tekstów biblijnych relacjonujących ustanowienie Nowego Przymierza ...) szczegóły 
803.artykuł: Królikowski Janusz: Biblijne miejsce józefologii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 42-48 (postać Józefa w Ewangeliach jako "dziedzictwo" Izraela, "sprawiedliwy"...) szczegóły 
804.artykuł: Kudasiewicz Józef: Pamięć w Biblii. W drodze 2002 nr 4 s. 40-52 (dot. Starego i Nowego Testamentu; z not. o autorze art....) szczegóły 
805.artykuł: Kułak Beata: O kilku zagadnieniach związanych z językiem Biblii. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 229-238 (językowa problematyka współczesnych przekładów Biblii...) szczegóły 
806.artykuł: Langkammer Hugolin: "Przyjdź królestwo Twoje". Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 1 s. 75-83 (nt. modlitwy "Ojcze nasz"...) szczegóły 
807.artykuł: Langkammer Hugolin: Świadomość Boskiego posłannictwa Jezusa Chrystusa. Ateneum Kapłańskie 1992 t. 118 z. 3 s. 406-426 (w świetle Ewangelii...) szczegóły 
808.artykuł: Langkammer Hugolin: Znaczenie i rola kobiety w pierwotnym kościele. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996 r. 38 (1995) nr 1/2 s. 45-53 (na podstawie Nowego Testamentu...) szczegóły 
809.artykuł: Leclerq Michel: Forum 1989 nr 34 s. 20-21 (wywiad nt. nowych odczytań postaci Chrystusa w tekstach Ewangelii; roz...) szczegóły 
810.artykuł: Łach Jan: Niektóre nazwy biblijne określające modlitwę. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 353-365 (analiza tekstów biblijnych...) szczegóły 
811.artykuł: Małecki Zdzisław: Wypowiedzi prorockie "początek" i "koniec" mówiące o stworzeniu, sądzie i zbawieniu Bożym. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 79-89  szczegóły 
812.artykuł: Marczewski Marek: Miejsce i rola małżeństw w misji wczesnochrześcijańskiej na przykładzie Nowego Testamentu (Kościół domowy). Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 575-583  szczegóły 
813.artykuł: Markowski Michał Paweł: Ciało w wąwozie niewiedzy. Punkt po punkcie 2003 z. 4 s. 24-35 (esej konfrontujący grecką koncepcję grzechu z chrześcijańską koncepcją...) szczegóły 
814.artykuł: Mazurczak Urszula: Ikonografia wcielenia w sztuce wczesnoromańskiej i romańskiej na wybranych przykładach scen Bożego Narodzenia. Vox Patrum 2001 nr 38/39 (2000) s. 401-411 (z fot....) szczegóły 
815.artykuł: Mędala Stanisław: Tradycja Janowa w świetle współczesnych badań. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
816.artykuł: Mikołajewski Jarosław: Gdzie jest Maria. Wysokie Obcasy 2003 nr 51 s. 18-24, 26, 28 (postać Marii matki Jezusa Chrystusa w literaturze i sztuce m.in.: Andr...) szczegóły 
817.artykuł: Moszyński Leszek: Przed chrystianizacją Polski (Narodziny słowiańskiej terminologii chrześcijańskiej i najstarszy przekład Biblii). Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 54-72  szczegóły 
818.artykuł: Muszyński Henryk: Tradycje rodzinne i mała ojczyzna w świetle Pisma Świętego. Pomerania 1994 nr 12 s. 10-13  szczegóły 
819.artykuł: Mydla Jacek: Akwinata, Kaliban i Piętaszek na wspólnym bankiecie? Ścieżki i bezdroża teologii antykanibalizmu. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 9-16 (dot. interpretacji ewangelicznej przemiany chleba i wina podczas Ostat...) szczegóły 
820.artykuł: Napiórkowski Stanisław Celestyn: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 208-211 ([rec. ks.:] Mater Fideli et Fidelium. Collected essays to honor Theodo...) szczegóły 
821.artykuł: Nawrot Janusz: Cnoty kardynalne i teologalne w Listach Powszechnych. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 s. 63-89 (dot.: Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła, Drugiego Listu św. Piotra ...) szczegóły 
822.artykuł: Nawrot Janusz: Cnoty ludzkie w Listach Powszechnych. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 14 s. 21-44 (dot.: Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła, Drugiego Listu św. Piotra ...) szczegóły 
823.artykuł: Olgyay-Stawikowska Kinga: Biblijne women's studies. Od/baśnia/nie [!] kilku kobiecych postaci Nowego Testamentu. Propozycja pracy z tekstem. Katedra 2001 nr 1 s. 212-241  szczegóły 
824.artykuł: Ołów Antoni Jan: Przekaz biblijny i interpretacja obietnicy prymatu św. Piotra. Studia Teologiczne 1993 t. 11 s. 7-14  szczegóły 
825.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Prolog "Glossa ordinaria" w berlińsko-krakowskim fragmecie staroczeskiego rękopisu "Nowego Testamentu". Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 403-407  szczegóły 
826.artykuł: Ormaty Stanisław: Przemienienie Pańskie na tle Święta Namiotów. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 41-53  szczegóły 
827.artykuł: Ostański Piotr: "Elenchus Biblicus Polonus 1945-1999" na ukończeniu. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 125-134 (dot. bibliografii biblijnej redagowanej przez autora artykułu...) szczegóły 
828.artykuł: Ostański Piotr: Pytania retoryczne w Nowym Testamencie. x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
829.artykuł: Pankiewicz Ryszard: Ceny, płace i pieniądze w Kościele Apostolskim. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 585-601 (na przykładzie Nowego Testamentu...) szczegóły 
830.artykuł: Pawlak Leonard: Osoby chore i "niepełnosprawne" wBiblii. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
831.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Rodzaje literackie w Biblii. Ich znaczenie i funkcja w kształtowaniu mowy o Bogu. Studia Włocławskie 2000 t. 3 s. 227-237  szczegóły 
832.artykuł: Piekarski Ireneusz: Kod sztuki. O Biblii w Northropa Frye'a wizji literatury. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 231-245  szczegóły 
833.artykuł: Pilch John J.: Poczucie humoru w Biblii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 4 s. 255-261  szczegóły 
834.artykuł: Pindel Roman: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 2 s. 172-174 (rec. ks.: J. Imbach: Lust auf die Bibel. Praxisorientierte Zugaenge zu...) szczegóły 
835.artykuł: Piotrowski Stanisław (1921-2006): Misterium śmierci Chrystusa. Studia Teologiczne 1995 t. 13 s. 77-83  szczegóły 
836.artykuł: Pisarek Stanisław: Nowe pomoce do studiowania Biblii, szczególnie Nowego Testamentu, w oryginalnym języku greckim. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1996 t. 29 s. 291-195 (omówienie wydawnictw zagranicznych...) szczegóły 
837.artykuł: Polok Bernard: Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 111-114 (rec. przekładu niemieckiego książki: Bruce M. Metzger: The Canon of th...) szczegóły 
838.artykuł: Popowski Remigiusz: Biblijna motywacja ochrony przyrody. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 137-141 (w Starym i Nowym testamencie...) szczegóły 
839.artykuł: Rafiński Grzegorz: Adresaci Ewangelii: funkcja retoryczna 1 Kor 2,6-3,4 w 1 Kor 1-4. Studia Gdańskie 1992 t. 8 s. 48-77  szczegóły 
840.artykuł: Rakocy Waldemar: Dzień i rok Ostatniej Wieczerzy i śmierci Jezusa. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
841.artykuł: Ranke-Heinemann Uta: Bajka o zdrajcy Judaszu. Wprost 1994 nr 29 s. 80-82  szczegóły 
842.artykuł: Romaniuk Kazimierz: Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 311-312 ([rec. ks. zb.:] The four Gospels 1992. Festschrift Frans Neirynck. Leu...) szczegóły 
843.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Pozycja kobiety w świetle Ewangelii. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996 r. 38 (1995) nr 1/2 s. 55-64 (na podstawie Nowego Testamentu...) szczegóły 
844.artykuł: Rybicki Marcin: W Piśmie Świętym. W drodze 2003 nr 1 s. 35-40 (dot. symboliki światła w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
845.artykuł: Rymuza Marek W.: Chrystologiczno-eklezjologiczne motywacje wiarygodności chrześcijaństwa w pismach apologetów greckich II wieku. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 4 s. 123-155 (m.in. u św. Justyna i jego uczniów, Atenagorasa i Teofila z Antiochii...) szczegóły 
846.artykuł: Sakowicz Eugeniusz: Jezus i muzułmanie. Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 1 s. 40-52 (m.in. postać Jezusa w "Koranie"...) szczegóły 
847.artykuł: Salij Jacek: Falsyfikaty. Tygodnik Solidarność 1990 nr 43 s. 16 (m.in. o fałszerstwach Ewangelii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa...) szczegóły 
848.artykuł: Schenker Adrian: Biblijny fundamentalizm a Kościół katolicki. Communio 2002 nr 4 s. 26-31  szczegóły 
849.artykuł: Seweryniak Henryk: Problematyka cudu w wykładzie seminaryjnym. Studia Płockie 1994 t. 22 s. 133-149 (m.in. nt. cudów dokonywnych przez Jezusa...) szczegóły 
850.artykuł: Seweryniak Henryk: Świadectwa Nowego Testamentu o zmartwychwstaniu Jezusa. Homo Dei 1989 nr 1 s. 20-31  szczegóły 
851.artykuł: Siemieniec-Gołaś Ewa: Forgotten Turkish translation of the New Testament. Folia Orientalia 1995 t. 31 s. 145-146 (dot. tłumaczenia (z jęz. łacińskiego na turecki) Williama Seamana z 16...) szczegóły 
852.artykuł: Skierkowski Marek: Ewangelie jako starożytne biografie. Studia Teologiczne 1999 t. 17 s. 67-76  szczegóły 
853.artykuł: Skierkowski Marek: Fundamentalizm i chrystologia fundamentalna. Communio 2002 nr 4 s. 96-114 (założenia fundamentalistycznej interpretacji Nowego Testamentu...) szczegóły 
854.artykuł: Skutnik Tadeusz: Miłość i śmierć - ewangeliczne. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 29-32  szczegóły 
855.artykuł: Słomski Wojciech: Ekumenizm w Nowym Testamencie. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 1 s. 38-43 (dot. listów św. Pawła i Dziejów Apostolskich...) szczegóły 
856.artykuł: Słupczyński Jacek: Żołnierze w opisie autorów natchnionych Nowego Testamentu. x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
857.artykuł: Starowieyski Marek: "Perikatharma et peripsema". Przyczynek do egzegezy patrystycznej. Eos 1990 t. 78 s. 281-295 (hapaxlegomena w Biblii i literaturze greckiej...) szczegóły 
858.artykuł: Stawarz Dominik: Maryja w dziele zbawczym Jezusa i w jego urzeczywistnieniu w nas. Homo Dei 1995 nr 4 s. 76-95 (postać i rola Maryi w tekstach przepowiedni Starego Testamentu oraz w ...) szczegóły 
859.artykuł: Szczerbowski Tadeusz: Kulturowe uwarunkowania przekładu biblijnego. Stylistyka 2002 nr 11 s. 445-458 (dot. przekładów różnych zdań z Nowego Testamentu na różne języki...) szczegóły 
860.artykuł: Szlaga Jan: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 131-132 ([rec. ks.:] R. Le Deaut: The message of the New Testament and the Ara...) szczegóły 
861.artykuł: Szwarc Urszula: Jezus a judaizm. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla ...) szczegóły 
862.artykuł: Świderkówna Anna: Biblia a świat współczesny (10-12). Znak 1999 nr 1, 6, 10 (cd. z 1998...) szczegóły 
863.artykuł: Świderkówna Anna: Bliżej Biblii. Plus Minus 1994 nr 51 s. 2 (wyw., rozm. Anna Baniewicz; dot. również Nowego Testamentu...) szczegóły 
864.artykuł: Świderkówna Anna: Bogaty w miłosierdzie. Znak 2003 nr 3 s. 62-68 (dot. miłosierdzia boskiego i jego synonimów w Starym i Nowym Testamenc...) szczegóły 
865.artykuł: Świderkówna Anna: Być z Bogiem. Więź 1994 nr 10 s. 128-135  szczegóły 
866.artykuł: Tomczak Ryszard: Godność mesjańska Jezusa na podstawie perykopy poselstwa Jana Chrzciciela (Mt 11,2-6 i Łk 7,18-23). Analiza historyczno-literacka. Studia Paradyskie 1995 t. 5 s. 151-180  szczegóły 
867.artykuł: Toporow Władimir: Tekst miasta-dziewicy i miasta-nierządnicy w aspekcie mitologicznym. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 3 s. 166-183 (dot. tekstów Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
868.artykuł: Tronina Antoni: Jeszcze o imieniu Maria(m). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 127-130  szczegóły 
869.artykuł: Trzcińska Izabela: Geneza i znaczenie hezychastycznej Modlitwy Jezusowej. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 3 s. 89-95 (w greckiej kulturze bizantyjskiej...) szczegóły 
870.artykuł: Tyloch Witold: Rocznik Orientalistyczny 1989 t. 46 z. 1 s. 135-137 ([rec. ks.:] M. O'Connor: Hebrew Verse Structure. Winona Lake, Indiana:...) szczegóły 
871.artykuł: Vanhoye Albert: Kapłaństwo Chrystusa i kapłaństwo chrześcijan. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 1/3 s. 4-18 (w świetle Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
872.artykuł: Vanhoye Albert: Krew przymierza w Nowym Testamencie. Przegląd Powszechny 1992 nr 4 s. 11-27  szczegóły 
873.artykuł: Verweyen Hansjuergen: Sens i rzeczywistość cudów Jezusa. Communio 1989 r. 9 nr 6 s. 74-81  szczegóły 
874.artykuł: Vidman Ladislav: "Ratio nominum" in Neuen Testament. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 1993 nr 18 (1435) s. 215-221  szczegóły 
875.artykuł: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 115 z. 1 s. 144-148 ([rec. ks.:] Wilhelm Egger: Methodenlehre zum Neuen Testament. Einfuehr...) szczegóły 
876.artykuł: Warzecha Julian: Kilka uwag o przekładzie hebrajskiej poezji biblijnej. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
877.artykuł: Warzecha Julian: Wysłannicy kościoła w tekstach Nowego Testamentu. Studia Theologica Varsaviensia 1992 nr 1 s. 9-25  szczegóły 
878.artykuł: Wierzbicka Anna: Jak interpretować ewangelię? Semantyka metafory i przypowieści. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
879.artykuł: Wierzbicka Anna: Żydowskie skrypty kulturowe a interpretacja Ewangelii. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 157-176 (dot. żydowskich skryptów kulturowych w scenach wyrzekania, złorzeczeni...) szczegóły 
880.artykuł: Wojciechowski Michał: Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 1 s. 177-180 ([rec. ks.:] David E. Aude: The New Testament in its literary environme...) szczegóły 
881.artykuł: Wojciechowski Michał: Ewangelie jako biografie. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 3 s. 168-180 (ewangelie jako gatunek, aspekt biograficzny...) szczegóły 
882.artykuł: Wojciechowski Michał: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 3 s. 209-211 ([rec. ks.:] Graham N. Stanton: The Gospels and Jesus. Oxford, New York...) szczegóły 
883.artykuł: Wojciechowski Michał: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 3 s. 207-209 ([rec. ks.:] Schuyler Brown: The Origins of Christianity. A Historical ...) szczegóły 
884.artykuł: Wolicka Elżbieta: Wiara i czas. Przyczynek do chrześcijańskiej hermeneutyki dialogu. Znak 1989 nr 4 s. 34-45 (przeżywanie czasu przez człowieka w oparciu o Nowy Testament...) szczegóły 
885.artykuł: Wolski Jan: "Brama" i "droga" we wskazaniach parenetycznych Nowego Testamentu. Collegium Polonorum 1992 t. 11 (1991/1992) s. 137-155  szczegóły 
886.artykuł: Woźniak Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 79-80 ([rec. ks. zb.:] Der Prozess gegen Jesus. Historische Rueckfrage und th...) szczegóły 
887.artykuł: Wróblewska Monika: Obraz kobiety i jej rola w Biblii. Test 1997 nr 3 s. 7-14  szczegóły 
888.artykuł: Wysocki Andrzej: Czy Jezus przyjaźnil się z Janem?. Teofil 2002 nr 1 s. 107-120 (dot. zapisów ewengelicznych oraz listów św. Jana; not. o autorze art....) szczegóły 
889.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 211-214 ([rec. ks.:] Walter E. Pilgrim: Uneasy Neighbours. Church and state in ...) szczegóły 
890.artykuł: Zaremba Piotr: New Times for New Translations. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 2003 t. 5 s. 233-241 (nt. przekładu Biblii uwzględniającego najnowsze odkrycia tekstów bibli...) szczegóły 
891.artykuł: Ziaja Krystian: Habakuk 2,4 w Nowym Testamencie. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 69-77  szczegóły 
892.artykuł: Ziaja Krystian: Terminologia i symbolika Ducha Świętego w Nowym Testamencie. Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 37-43  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokalipsa św. Jana
    książki (alfabet autorów)
893.książka: Bodson Gerard: Tajemnice Apokalipsy. 1999 ([Zawiera także tekst Apokalipsy św. Jana]...) szczegóły 
894.książka: Ehrlich Emilia: Apokalipsa. Księga pocieszenia. 1996  szczegóły 
895.książka: Godek Antoni: Apokalipsa. 1990  szczegóły 
896.książka: Haręzga Stanisław: Błogosławieństwa Apokalipsy. 1992 ([Błogosławieństwo biblijne - jego forma literacka, pochodzenie i znacz...) szczegóły 
897.książka: Hughes Philip E.: Objawienie św. Jana. Komentarz. 1995  szczegóły 
898.książka: Jankowski Augustyn: Porozmawiajmy o Apokalipsie. (1). 2000  szczegóły 
899.książka: Jankowski Augustyn: Porozmawiajmy o Apokalipsie. (2). 2001  szczegóły 
900.książka: Jankowski Augustyn: Porozmawiajmy o Apokalipsie. (2). 2001  szczegóły 
901.książka: Mień Aleksander: Apokalipsa. Komentarz. 2000  szczegóły 
902.książka: Polok Władysław: Czterej jeźdźcy Apokalipsy. 1990  szczegóły 
903.książka: Szamot Maria: Apokalipsa czytana dzisiaj. 2000  szczegóły 
904.książka: Szczepaniak Maciej: Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie świętego Jana. 2001 ([m.in. zawiera analizę pół semantycznych słów oznaczających światło w ...) szczegóły 
recenzja: Mielcarek Krzysztof: Światło - symbol zjawiającego się Boga. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 286-288  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 54-55 (nota...) szczegóły 
905.książka: Tkacz Roman: Listy do siedmiu Kościołów (Ap 2, 1 - 3, 22). Studium historyczno-egzegetyczne. 2003  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Michał: Collectanea Theologica 2003 nr 4 s. 219-222  szczegóły 
906.książka: Tronina Antoni: Apokalipsa. Orędzie nadziei. 1996  szczegóły 
recenzja: Lempa Henryk: Wrocławski Przegląd Teologiczny 1997 nr 1 s. 159-160  szczegóły 
907.książka: Widła Bogusław: Antropologia egzystencjalna Apokalipsy Janowej. 1996  szczegóły 
recenzja: Czajkowski Michał: Studia Theologica Varsaviensia 1997 nr 1 s. 293-295  szczegóły 
recenzja: Hryniewicz-Bakierowski Wacław: Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 7 s. 147-152  szczegóły 
908.książka: Witkowski Stanisław (saletyn): Dwa eschatologiczne obrazy Jeruzalem (Ap 21,1-22,5) jako opis niebiańskiego Kościoła. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 157-158 (nota...) szczegóły 
909.książka: Zbroja Bogdan: Znaczenie terminów własnych Apokalipsy św. Jana dla jej teologii. 2000  szczegóły 
artykuł: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 158 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
910.artykuł: Czaja Dariusz: Lekcje ciemności. Dwa spojrzenia na Apokalipsę. Konteksty 1999 nr 4 s. 80-86 (nt. współczesnych kulturowych odczytań Apokalipsy; dot. także "Idioty"...) szczegóły 
911.artykuł: Czajkowski Michał: Główne problemy Apokalipsy Janowej. Signa Temporis 1991 z. 1 s. 41-59  szczegóły 
912.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Teksty eschatologiczne w listach do siedmiu Kościołów (Ap 2-3). Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 19-30  szczegóły 
913.artykuł: Dąbrowa Wiesław: Chiastyczna struktura Apokalipsy św. Jana. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
914.artykuł: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Apokaliptyczny "zielony koń". Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 132-142 (dot. przekładów wyrażenia...) szczegóły 
915.artykuł: Giedyk-Karwowska Marzena: Symbole ogniste Apokalipsy św. Jana. Fraza 1997 nr 16 s. 203-210  szczegóły 
916.artykuł: Jankowski Augustyn: Transcendencja Chrystusa według Apokalipsy Janowej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 2 s. 82-95  szczegóły 
917.artykuł: Jaśko Andrzej: Rodzaj literacki i symbolizm Ap 18. Ełckie Studia Teologiczne 2003 t. 4 s. 127-137  szczegóły 
918.artykuł: (js): Apokalipsa czytana po gnostycku. W drodze 1995 nr 1 s. 105-110 (także odniesienia do literatury...) szczegóły 
919.artykuł: Kaczmarek Janusz: Trinitologia "Apokalipsy". Warszawskie Studia Teologiczne 2000 t. 12 (1999) cz. 1 s. 71-84  szczegóły 
920.artykuł: Kiejza Andrzej: Charakter obecności Chrystusa w Kościele według Ap 1, 12-20. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 4 s. 21-37  szczegóły 
921.artykuł: Kiejza Andrzej: Sytuacja ludu Bożego według Apokalipsy. Studium rzeczownika "laos". x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
922.artykuł: Księga nadziei. Katolik 1989 nr 18 s. 4  szczegóły 
923.artykuł: Księga tryumfu. Katolik 1989 nr 14 s. 4  szczegóły 
924.artykuł: Langkammer Hugolin: Bóg jako Ojciec w Apokalipsie św. Jana. x 2000 ([w ks. zb.:] Służcie Panu z weselem. Księga jubileuszowa ku czci kard....) szczegóły 
925.artykuł: Langkammer Hugolin: Kościół w "Apokalipsie" Jana. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 2 s. 105-112  szczegóły 
926.artykuł: Lempa Henryk: Apokalipsa św. Jana a dzieje Kościoła. Interpretacja eklezjologiczna Apokalipsy św. Jana w historii egzegezy. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1994 nr 1 s. 33-48  szczegóły 
927.artykuł: Lupieri Edmondo: Sex and Blood: Some New Approaches to the Apocalypse of John. Folia Orientalia 1999 t. 35 s. 85-92  szczegóły 
928.artykuł: Lupieri Edmondo: Sex and blood: some new approaches to the "Apocalypse of John". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1997 t. 40 (1996) z. 1 s. 40-41 (streszczenie referatu...) szczegóły 
929.artykuł: Mickiewicz Franciszek: Wizja nowego nieba i nowej ziemi w Ap 21, 1-22, 5. Communio 2000 nr 4 s. 20-39  szczegóły 
930.artykuł: Mień Aleksander: Apokalipsa. Komentarz (Fragmenty). W drodze 1996 nr 3 s. 27-33  szczegóły 
931.artykuł: Mozgol Andrzej: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 2 s. 164-166 ([rec. ks.:] Hubert Ritt: Die Offenbarung des Johannes. Würzburg 1988 (...) szczegóły 
932.artykuł: Nowak Dariusz: Los potępionych w Apokalipsie św. Jana. Częstochowskie Studia Teologiczne 1991 t. 17/18 (1989/1990) s. 23-42  szczegóły 
933.artykuł: Podziomek Piotr: Apokalipsa dziś. Ład 1994 nr 44 s. 8  szczegóły 
934.artykuł: Polaszek Edmund: Ślady greckiej tradycji w XII rozdziale Apokalipsy św. Jana. Nowy Filomata 1997 nr 4 s. 252-257  szczegóły 
935.artykuł: Popielewski Wojciech: Obecność Chrystusa Baranka w liturgicznym zgromadzeniu wspólnoty. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 55-72 (dot. liturgicznego charakteru Apokalipsy...) szczegóły 
936.artykuł: Pytel Jan Kanty: Księga Apokalipsy świętego Jana w sztuce (Wybrane przykłady). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
937.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Nawrócenie i pokuta w Księdze Apokalipsy św. Jana. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 149-160  szczegóły 
938.artykuł: Sieg Franciszek: The Kingdom of God in the Qumran scriptures and in St. John's Apocalypse. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 300 (streszczenie referatu...) szczegóły 
939.artykuł: Sikora Adam R.: Miejsce realizacji kapłaństwa chrześcijan wg Apokalipsy św. Jana. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 161-184  szczegóły 
940.artykuł: Sikora Adam Ryszard: Jerozolima w Apokalipsie św. Jana. x 2001 ([w ks. zb.:] W drodze do Jerozolimy. Materiały z sympozjum biblijnego ...) szczegóły 
941.artykuł: Sikora Ryszard Adam: "Diatheke" w Apokalipsie św. Jana. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
942.artykuł: Szymański Florencjan Piotr: Symbolika pierwszego "jeźdźca" (Ap 6,2). Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2003 [t.] 13 s. 239-248  szczegóły 
943.artykuł: Świderkówna Anna: "Przyjdę niebawem" (Wezwanie do nadziei). Znak 1999 nr 12 s. 33-50 (geneza i budowa utworu; również o wyznacznikach gatunkowych pism apoka...) szczegóły 
944.artykuł: Tajemnice Apokalipsy. Katolik 1989 nr 15 s. 4 (dot. rozdz. od IV-VII...) szczegóły 
945.artykuł: Tajemnice Apokalipsy. Katolik 1989 nr 17 s. 4 (symbolika bestii i smoka...) szczegóły 
946.artykuł: Tajemnice Apokalipsy. Katolik 1989 nr 16 s. 4  szczegóły 
947.artykuł: Wojciechowski Piotr: Biały kamyk, imię ukryte (Apokalipsa czytana prywatnie). Tygodnik Powszechny 1996 nr 1 s. 10-11  szczegóły 
948.artykuł: Zbroja Bogdan: Apokaliptyczne "konie". Polonia Sacra 2003 nr 12 s. 361-368 (dot. motywu konia w Apokalipsie św. Jana; z not. o autorze art. na s. ...) szczegóły 
949.artykuł: Zbroja Bogdan: "Klucze" Apokalipsy. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 285-293 (dot. słowa "klucz" w Apokalipsie i całej Biblii...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Jana
    książki (alfabet autorów)
950.książka: Chrystologia Ewangelii św. Jana. 2001  szczegóły 
951.książka: Drewermann Eugen: Zstępuję na barkę słońca. Medytacje o śmierci i zmartwychwstaniu. 2000  szczegóły 
recenzja: Świeckie rozważania o śmierci i życiu. Trybuna 2000 nr 92 s. 11 (nota...) szczegóły 
952.książka: Egzegeza Ewangelii Św. Jana. Kluczowe teksty i tematy teologiczne. 1992 (Feliks Gryglewicz: Przedmowa. - Hugolin Langkammer: Pieśń o Logosie. -...) szczegóły 
953.książka: Górka Bogusław: "Ma życie wieczne i nie idzie na sąd" (J 5,24). Zbawienie egzystencjalne i eschatyczne (Studium J 5,1-30). 2001  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 51 (nota...) szczegóły 
954.książka: Grabska Stanisława: Jan III. Teologia tekstów redaktora kościelnego Ewangelii według św. Jana. 2002  szczegóły 
955.książka: Mędala Stanisław: Chrystologia Ewangelii św. Jana. 1993  szczegóły 
recenzja: Jankowski Augustyn: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 62-63  szczegóły 
956.książka: Paciorek Antoni: Ewangelia umiłowanego ucznia. 2000  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 3 s. 592 (not....) szczegóły 
recenzja: Czerski Janusz: Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: Mędala Stanisław: Studia Theologica Varsaviensia 2001 nr 1 s. 229-233  szczegóły 
recenzja: Tronina Antoni: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 292-293  szczegóły 
957.książka: Świerzawski Wacław: Pierwszy umiłował. Mystagogia świętego Jana Ewangelisty. 2003  szczegóły 
958.książka: Unglorz Manfred: Obecność Boga w chrystologicznej refleksji ewangelisty Jana. 1988  szczegóły 
recenzja: Zuzga Włodzimierz: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 3/4 s. 129-132  szczegóły 
959.książka: Zbroja Bogdan: Znaczenie terminów własnych w Ewangelii św. Jana dla całej teologii. 2002 (1. Terminy własne "Apokalipsy" wraz z ich lokalizacją: Słownikowe prze...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
960.artykuł: Bartnicki Roman: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 4 s. 171-172 ([rec. ks.:] Miguel Rodrigez Ruiz: Der Missionsgedanke des Johannesevan...) szczegóły 
961.artykuł: Dąbek Tomasz M.: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 76-77 ([rec. ks.:] A. Marchadour: Lazare. Histoire d'un recit. Recits d'un h...) szczegóły 
962.artykuł: Drygas Janusz: Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca (J 14,9). Bóg w Ewangelii Janowej. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
963.artykuł: Dzik Marek: Pochodzenie i znaczenie formuły "Ja jestem winnym krzewem" w J 15, 1.5. Resovia Sacra 2001 nr 8 s. 31-46  szczegóły 
964.artykuł: Górka Bogusław: Narodziny z wody i Ducha (J 3,5). Przegląd Religioznawczy 2000 nr 3 s. 29-39  szczegóły 
965.artykuł: Hergesel Tomasz: Proroctwo Izajasza w czwartej Ewangelii. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
966.artykuł: Kaestli Jean-Daniel: Egzegeza walentyniańska czwartej Ewangelii. Przegląd Religioznawczy 1993 nr 4 s. 175-197 (dot. sposobu czytania czwartej Ewangelii w gnostyckiej szkole Walentyn...) szczegóły 
967.artykuł: Kempiak Ryszard: Jezus Chrystus Dobrym Pasterzem (J 10,1-30). x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
968.artykuł: Kochel Jan: Tomasz Didymos - "od rozdwojenia do dojrzałości". W drodze 1994 nr 9 s. 27-35  szczegóły 
969.artykuł: Konach W.: Problem autorstwa Czwartej Ewangelii w świetle wybranych fragmentów literatury patrystycznej. Rocznik Teologiczny 1994 r. 36 z. 1/2 s. 123-141  szczegóły 
970.artykuł: Kudasiewicz Józef: "I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19, 27 b). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
971.artykuł: Kudasiewicz Józef: Testament Jezusa (J 19, 25-27). Nowe trendy interpretacyjne. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 1 s. 49-61  szczegóły 
972.artykuł: Kuśmierek Anna: Funkcja teologiczna danych topograficznych w czwartej Ewangelii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 5/6 s. 342-348  szczegóły 
973.artykuł: Kuśmirek Anna: Terminologia posłania w czwartej Ewangelii. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
974.artykuł: Langkammer Hugolin: Kościół w Janowej Ewangelii. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 69-77  szczegóły 
975.artykuł: Langkammer Hugolin: Z zagadnień etyki Ewangelii według św. Jana. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 69-77  szczegóły 
976.artykuł: Luzarraga Jesus: Życie wieczne w pismach św. Jana. Communio 1992 r. 12 nr 1 s. 24-33  szczegóły 
977.artykuł: Machnij Stanisław: Trwanie słowa Bożego w człowieku na podstawie mowy o winnym krzewie (J. 15, 7 i 5)y. Studia Pelplińskie 1990 t. 18 (1987) s. 115-150 (nt. rozumienia słowa "trwanie", także w Starym Testamencie...) szczegóły 
978.artykuł: Mędala Stanisław: Funkcja "Żydów" w Ewangelii św. Jana. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 79-101  szczegóły 
979.artykuł: Mędala Stanisław: The Polish Journal of Biblical Research 2002 t. 1 nr 2 (2001) s. 225-230 ([rec. ks.:] The Johannine Literature. With an Introduction by R. Alan ...) szczegóły 
980.artykuł: Mędala Stanisław: Problem struktury literackiej czwartej Ewangelii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 1 s. 11-17  szczegóły 
981.artykuł: Moskow Ruth: The dialectics of Biblical Enigma, parable and typology. From Qumran to the Revelation of John. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 293 (streszczenie referatu...) szczegóły 
982.artykuł: Paciorek Antoni: Starotestamentalne cytaty w Janowych przemówieniach Jezusa. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
983.artykuł: Pisarek Stanisław: Immanencja w perykopie (J 15,1-17). x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
984.artykuł: Prokopiuk Jerzy: Bogami jesteście. Gnosis 2000 nr 12 s. 2-6 (próba wytłumaczenia fragmentu ewangelii...) szczegóły 
985.artykuł: Rabiej Stanisław: "Ja jestem" w Ewangelii św. Jana znakiem boskiej godności Jezusa. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 2 s. 183-192  szczegóły 
986.artykuł: Rafiński Grzegorz: Rola charyzmatu prorockiego we wspólnocie Janowej (J 16,12-15 i 1J). Studia Gdańskie 1992 t. 8 s. 25-47  szczegóły 
987.artykuł: Romaniuk Kazimierz: Jezus i jawnogrzesznica (J 7,53-8,11). Collectanea Theologica 1989 r. 59 nr 4 s. 5-14  szczegóły 
988.artykuł: Rouiller Gregoire: Życie w Jego Imieniu (Św. Jan i jego teologia Imienia). Communio 1994 nr 1 s. 59-66  szczegóły 
989.artykuł: Sielepin Adelajda: Zmartwychwstanie a pokój w świetle czwartej Ewangelii. Analecta Cracoviensia 1994 t. 26 s. 237-248  szczegóły 
990.artykuł: Sławiński Henryk: Krzyż drogą do chwały - Janowa teologia krzyża. Pegaz 1999 nr 2 (6) s. 113-126  szczegóły 
991.artykuł: Suski Andrzej: Przekaz świadectwa Jana Chrzciciela w czwartej Ewangelii. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 91-102  szczegóły 
992.artykuł: Szamocki Grzegorz: Struktura literacka perykopy o bramie i dobrym pasterzu (J 10, 1-18). x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
993.artykuł: Szamocki Józef: Lithostrotos jako miejsce sądu Chrystusa przed Piłatem. Theologica Thoruniensia 2000 t. 1 s. 57-95  szczegóły 
994.artykuł: Szymik Stefan: Pojmanie Jezusa w relacji św. Jana (J 18, 1-11). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
995.artykuł: Tomasz z Akwinu święty : [Komentarz do Ewangelii św. Jana]. Teofil 1994 nr 1 s. 20-25 (ze wstępem: Jacek Salij: Wstęp do "Komentarza do Ewangelii św. Jana", ...) szczegóły 
996.artykuł: Waldstein Michael: Misja Jezusa i jego uczniów w Ewangelii Janowej. Communio 1990 r. 10 nr 4 s. 3-23  szczegóły 
997.artykuł: Witczyk Henryk: Bóg-Słowo w relacji do świata i ludzi (J 1, 2-4). x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
998.artykuł: Witczyk Henryk: "Pokój Wam!" (J 20, 19, 21). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
999.artykuł: Witczyk Henryk: Zbawcze posłannictwo uczniów Jezusa (J 20, 21-23). x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1000.artykuł: Wojciechowski Michał: Umycie nóg uczniom (J 13,1-20). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 136-143  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Łukasza
    książki (alfabet autorów)
1001.książka: Bednarz Michał: Ewangelia św. Łukasza (1,1 - 8,56). 2000  szczegóły 
1002.książka: Bednarz Michał: Ewangelia św. Łukasza (16, 1 - 24, 53).  szczegóły 
1003.książka: Bednarz Michał: Ewangelia św. Łukasza (9,1 - 15,32). 2002  szczegóły 
1004.książka: Galizzi Mario: Długa droga Jezusa. Ewangelia według św. Łukasza. 1989  szczegóły 
1005.książka: Gooding David: Według Łukasza. Nowe spojrzenie na Trzecią Ewangelię. 1992  szczegóły 
1006.książka: Gryziec Piotr Roman: Według świętego Łukasza. Abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 35 (nota...) szczegóły 
1007.książka: Mikołajczak Mieczysław: Teologia świątyni w dwudziele św. Łukasza. Rozprawa habilitacyjna. 2000  szczegóły 
1008.książka: Mycielski Ludwik: Ewangelia w Ewangelii. (Łk rozdz. 15). 1991  szczegóły 
1009.książka: Rakocy Waldemar: Obraz i funkcja faryzeuszy w dziele Łukaszowym (ŁK-DZ). Studium literacko-teologiczne. Rozprawa habilitacyjna. 2000  szczegóły 
recenzja: Bartnicki Roman: Studia Theologica Varsaviensia 2002 nr 1 s. 187-190  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 49 (nota...) szczegóły 
1010.książka: Włodarczyk Stanisław: Realizacja zbawienia "dziś" w Chrystusie. Semeron w soteriologii Łukasza. Rozprawa habilitacyjna. 1989  szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 1 s. 124-127  szczegóły 
1011.książka: Włodarczyk Stanisław: Święty Łukasz. Teolog historii zbawienia. 1995  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1012.impreza: Krajowy Tydzień Biblijny ABI (Associazione Biblica Italiana) (1990). (Tydzień dot. Ewangelii dzieciństwa, czyli Mateusza i Łukasza...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Ewangelie dzieciństwa. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 509-513  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1013.artykuł: Banaszek Andrzej: Perykopa o skruszonym złoczyńcy (Łk 23,39-43) ne tle sekcji ukrzyzowania Jezusa (Łk 23,33-43) i jej implikacje moralne. x 2001 ([w ks. zb.:] Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1014.artykuł: Bonhoeffer Dietrich: Pieśń o obalonych tronach. Więź 1989 nr 5 s. 99-100  szczegóły 
1015.artykuł: Brożek Mieczysław: Czy nienawidzić?. Filomata 1991 nr 404 s. 292-295 (dot. polskiego przekładu fragmentu ewangelii Łk 14,25...) szczegóły 
1016.artykuł: Carmignac Jean: Theologie du Magnificat. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 13-24  szczegóły 
1017.artykuł: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 220-222 ([rec. ks.:] Jutta Brutscheck: Die Maria - Marta - Erzaehlung. Eine red...) szczegóły 
1018.artykuł: Chrostowski Waldemar: Ewangelie dzieciństwa Jezusa - historia, legenda, tajemnica. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 357-376 (w świetle Ewangelii św. Mateusza i św. Łukasza...) szczegóły 
1019.artykuł: Chrostowski Waldemar: Samaratynanin na drodze z Jerozolimy do Jerycha (Łk 10, 30-37). O możliwych związkach Samarytan z Qumran. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1020.artykuł: Czerski Janusz: Teologiczne znaczenie Jerozolimy w pismach św. Łukasza. x 2001 ([w ks. zb.:] W drodze do Jerozolimy. Materiały z sympozjum biblijnego ...) szczegóły 
1021.artykuł: Czerski Janusz: Znaczenie słów "agonia" - "agonizomai" w Ewangelii św. Łukasza. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1993 t. 14 s. 15-23  szczegóły 
1022.artykuł: Frączyk Danuta, Schramm Wolfgang: Immer gibt's ein gewisses "Aber".... Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 617-648 (dot. tłumaczenia zdań z Ewangelii zawierających w przekładzie Marcina ...) szczegóły 
1023.artykuł: Haręzga Stanisław: Maryjny aspekt Jezusowego błogosławieństwa o słuchających i zachowujących Słowo Boże (Łk 11, 27-28). Tarnowskie Studia Teologiczne 1994 t. 13 s. 185-205  szczegóły 
1024.artykuł: Jezierska Ewa J.: Przekaz ustanowienia Eucharystii w Ewangelii Łukaszowej (Łk 22,19-20). Wrocławski Przegląd Teologiczny 1997 nr 1 s. 85-94 (na tle pozostałych przekazów ewangelicznych...) szczegóły 
1025.artykuł: Kamykowski Łukasz: Struttura del dialogo nel capitolo 24 del Vangelo di Luca. Theologia Bogoslovie 2001 z. 1 s. 35-44  szczegóły 
1026.artykuł: Koet Bart: Poglądy św. Łukasza na Żydów - odrzucenie czy polemika?. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 53-66  szczegóły 
1027.artykuł: Kotwiński Stefan: Posłannictwo Jezusa w świetle wypowiedzi Symeona (Łk 2, 25-35). Warszawskie Studia Teologiczne 1990 t. 3 (1985/1990) s. 147-158  szczegóły 
1028.artykuł: Kudasiewicz Józef: Droga Jezusa do Jeruzalem na mękę, śmierć i zmartwychwstanie (Łk 9, 51-19, 27). x 2002 ([w ks. zb.:] Droga jako przestrzeń ludzka. Red. Alojzy Drożdż, Gabrie...) szczegóły 
1029.artykuł: Langkammer Hugolin: Epifanijny charakter starotestamentalnych cytatów w perykopie o kuszeniu Jezusa (Łk 4, 1-11). x 2002 ([w ks. zb.:] Ad plenam unitatem. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu ...) szczegóły 
1030.artykuł: Langkammer Hugolin: Ewangelia Łukasza o Zbawicielu i powszechnym zbawieniu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 1 s. 43-59  szczegóły 
1031.artykuł: Mielcarek Krzysztof: Problematyka literacko-historyczna Łk 4, 16-30. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 81-100  szczegóły 
1032.artykuł: Mielcarek Krzysztof: Przypowieść o zagubionej owcy w trzeciej Ewangelii (Łk 15, 1-7). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
1033.artykuł: Mierzwa Tadeusz: Gesu risorto l'adempimento delle Scritture e la pienezza escatologica. Analisi del brano Lc 24,44-49. Collectanea Theologica 2001 nr specjalny s. 53-66  szczegóły 
1034.artykuł: Ordon Hubert: Kuszenie Jezusa w świątyni w relacji Łk 4, 9-12 (por. Mt 4, 5-7) a śmierć Jakuba, brata Pańskiego. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 1 s. 63-75  szczegóły 
1035.artykuł: Ordon Hubert: Ostatnie przemówienie zmartwychwstałego Chrystusa (Łk 24, 44-49). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 87-100  szczegóły 
1036.artykuł: Osborne Thomas P.: Towards a New Understanding of the Structure of Luke's Gospel. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 189-205 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
1037.artykuł: Pietrusiak Paweł: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 176-177 ([rec. ks.:] J.A. Fitzmyer: Luke the theologian. New Jork 1989....) szczegóły 
1038.artykuł: Pindel Roman: Interpretacja przypowieści o synu marnotrawnym w polskim kaznodziejstwie (1945-2000). Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 233-253  szczegóły 
1039.artykuł: Pokorny Petr: Lukas 1, 1-4 als Prolog zum lukanischen Doppelwerk. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 271-276  szczegóły 
1040.artykuł: Prus Wojciech: Siedemdziesiąty siódmy powrót. W drodze 2003 nr 2 s. 37-50 (nt. przypowieści o synu marnotrawnym...) szczegóły 
1041.artykuł: Przybylski Ryszard: Deux homelies sur Jesus age de douze ans retouve dans le temple. Polish Art Studies 1993 t. 14 (1992) s. 19-34 (m.in. dot. pism Jana Damasceńskiego i św. Grzegorza Wielkiego...) szczegóły 
1042.artykuł: Rakocy Waldemar: Faryzeusz i celnik w świątyni (Łk 18, 9-14). x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1043.artykuł: Rakocy Waldemar: Entos hymon (Łk 17,21): Królestwo Boże "w was" czy "pośród was"?. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 31-39 (dot. kwestii przekładu frazy...) szczegóły 
1044.artykuł: Rakocy Waldemar: Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 113-115 ([rec. ks.:] John T. Squires: The plan of God in Luke-acts. Cambridge 1...) szczegóły 
1045.artykuł: Razgrom Roman: Lekarz i celnik. Lewą nogą 1993 nr 2 s. 111-117 (porównanie Ewangelii według św. Mateusza i według św. Łukasza...) szczegóły 
1046.artykuł: Rosik Mariusz: Duch święty - źródło odwagi w głoszeniu Słowa Zbawienia (Dz 4, 23-31). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 151-164  szczegóły 
1047.artykuł: Sieg Franciszek: The Kingdom of God in Luke's Gospel and Acts as Compared with the Reign of God and the Lamb in the Relevation of John. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 53-58  szczegóły 
1048.artykuł: Siuda Tomasz: Motyw Ducha w Ewangelii Dzieciństwa (Łk 1-2). x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
1049.artykuł: Tum Janusz: Próby analizy struktur oraz tradycja i redakcja przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-32). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1989 t. 18 (1985) s. 191-201  szczegóły 
1050.artykuł: Wichrowicz Cyprian Jan: Czym są błogosławieństwa ewangeliczne. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 293-306  szczegóły 
1051.artykuł: Wójcik Andrzej: Trzej naśladowcy Chrystusa (Łk 9, 57-62). Egzegeza tekstu. Teofil 1999 nr 2 s. 85-98  szczegóły 
1052.artykuł: Zbroja Bogdan: Powszechność zbawienia w trzeciej Ewangelii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 4 s. 281-289  szczegóły 
1053.artykuł: Ziaja Krystian: Problem struktury ewangelii św. Łukasza we współczesnej egzegezie. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad plenam unitatem. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Marka
    książki (alfabet autorów)
1054.książka: Czajkowski Michał: Galilejskie spory Jezusa. Struktura kerygmatyczna Mk 2,1-3,6. 1997  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Ateneum Kapłańskie 1998 t. 130 z. 1 s. 150-151  szczegóły 
1055.książka: Gryziec Piotr Roman: Według świętego Marka. Mały przewodnik egzegetyczno-teologiczny. 1995  szczegóły 
1056.książka: Loska Tadeusz: Ewangelia według Św. Marka. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie Synu Bożym. 1989  szczegóły 
1057.książka: Loska Tadeusz: Ewangelia według Św. Marka. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie Synu Bożym. 1996  szczegóły 
1058.książka: Maggi Alberto: Jezus i Belzebub. Szatan i demony w Ewangelii św. Marka. 2001  szczegóły 
1059.książka: Malina Artur: Gli scribi nel Vangelo di Marco. Studio del loro ruolo nella sua narrazione e teologia. 2002  szczegóły 
recenzja: Hałas Stanisław: Konflikt między uczonymi w piśmie a Jezusem. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 295-298  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 69 (nota...) szczegóły 
1060.książka: Rosik Mariusz: Ku radykalizmowi Ewangelii. Studium nad wspólnymi logiami Jezusa w Ewangeliach według św. Mateusza i św. Marka. 2000  szczegóły 
recenzja: Stasiak Sławomir Jan: Radykalizm logiów Jezusa. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 288-295  szczegóły 
1061.książka: Steiner Rudolf: Tajemnice Ewangelii św. Marka. 1998 ([Wykłady wygłoszone od 15.09 do 24.09.1912 r. w Bazylei]...) szczegóły 
1062.książka: Stock Klemens: Dobra Nowina Jezus. Orędzie Ewangelii św. Marka. 1994  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1063.artykuł: Adamczewski Bartosz: Pan młody i przymierze oblubieńczej miłości (Mk 2, 18-22). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 141-156  szczegóły 
1064.artykuł: Bieńkowska Danuta: Modalne i emocjonalne nacechowanie wypowiedzeń w XVI-wiecznych przekładach Ewangelii św. Marka. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1992 t. 37 s. 5-15 (na przykładzie Biblii w tłumaczeniu Jakuba Wujka, Biblii brzeskiej i B...) szczegóły 
1065.artykuł: Binek Paweł: Polskie tłumaczenia Ewangelii św. Marka w XX wieku z kręgu tradycji Biblii Wujka (Aspekt zmian leksykalno-stylistycznych). Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1996 t. 22 s. 61-87  szczegóły 
1066.artykuł: Chmiel Jerzy: Zagadki rękopisu Ewangelii św. Marka z groty 7 Qumran. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 182-191  szczegóły 
1067.artykuł: Czajkowski Michał: Marek: Pierwszy ewangelista - pierwszy antysemita?. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
1068.artykuł: Czajkowski Michał: Spór o wspólnotę stołu. Struktura kerygmatyczna Mk 2, 13-17. Ateneum Kapłańskie 1993 t. 121 z. 2/3 s. 302-325  szczegóły 
1069.artykuł: Czerski Janusz: Ewangelia św. Marka w aspekcie literackim. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1995 nr 2 s. 43-52  szczegóły 
1070.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Zagadkowe "chciał ich minąć" (Mk 6, 46). Polonia Sacra 1997 nr 1 s. 21-33  szczegóły 
1071.artykuł: Flis Jan: Myśl eklezjalna w Ewangelii św. Marka. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 151-167  szczegóły 
1072.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Dlaczego Marek napisał drugą ewangelię?. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 2 s. 107-120  szczegóły 
1073.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Krytyka argumentów za pierwszeństwem Ewangelii Marka. Studia Gdańskie 1998 t. 11 s. 113-127  szczegóły 
1074.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Próba wyjaśnienia różnic w kompozycji Mt - Mk. Studia Theologica Varsaviensia 1993 nr 1 s. 77-116  szczegóły 
1075.artykuł: Kudasiewicz Józef: "Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Boga" (Mk, 1,1 ). Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 89-109  szczegóły 
1076.artykuł: Łach Jan: Formuła: "Tyś jest Chrystus" w Mk 8, 29. Communio 1991 r. 11 nr 5 s. 34-47  szczegóły 
1077.artykuł: Malina Artur: Dotyk miłosierdzia (Mk 2, 1-12). Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 119-137  szczegóły 
1078.artykuł: Malina Artur: Ewangelia a bluźnierstwo przeciw Duchowi świętemu (Mk 3,29; 12,40). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 109-126  szczegóły 
1079.artykuł: Malina Artur, Misiarczyk Leszek: Fragment Ewangelii Marka w Qumram?. Collegium Polonorum 1994 t. 12 (1993/1994) s. 29-47  szczegóły 
1080.artykuł: Mickiewicz Franciszek: "Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy" (Mk 2, 1-12). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 1 s. 28-38  szczegóły 
1081.artykuł: Rosik Mariusz: La Donna Sirofenica (Mc 7,24-30). Analisi esegetica ed interpretazione teologica. Studia Warmińskie 2002 t. 39 s. 259-278 (nt. opowiadania o spotkaniu Jezusa z kobietą pogańską; ze streszczenie...) szczegóły 
1082.artykuł: Schmatovich Janos: Das Zeichen des Brotes. Traditionsgeschichtliche Untersuchung zu Mk 6,30-44. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
1083.artykuł: Sieg Franciszek: Jezus głosi "Ewangelię Bożą" (Mk 1, 14). Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 141-149  szczegóły 
1084.artykuł: Sieg Franciszek: "Królestwo Boże przybliżyło się" (Mk 1, 15). Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 309-318  szczegóły 
1085.artykuł: Szymik Stefan: Współczesne metody analizy tekstu biblijnego na przykładzie Mk 5, 1-20. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 2 s. 94-100  szczegóły 
1086.artykuł: Wolniewicz Marian: Podczas Wieczerzy. Tradycja palestyńska: św. Marek i św. Mateusz. W drodze 1993 nr 6 s. 13-18  szczegóły 
1087.artykuł: Zawadzki Ryszard: "Ich sende meinen Boten von dir her" (Mk 1,2). Die Gestalt des Elija im Markusevangelium. Collectanea Theologica 2001 nr specjalny s. 23-52  szczegóły 
1088.artykuł: Żukowski Henryk: Problem formy opowiadania o uzdrowieniu Bartymeusza w Mk 10, 46-52. Studia Teologiczne 1993 t. 11 s. 15-26  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Mateusza
    książki (alfabet autorów)
1089.książka: Bosak Pius Czesław: Kata Maththaion. Analiza gramatyczna, słownik grecko-polski. 2002  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 203 (nota...) szczegóły 
1090.książka: Godlewski Zbigniew: Oto ja wam daję ducha. Wpływ i rozwój Ezechielowej idei powrotu do życia z wizji o wysuszonych kościach (37, 1-14) w tekście MT 27, 51B-53. 2000  szczegóły 
1091.książka: Gryziec Piotr Roman: Według świętego Mateusza. Stary Testament ukryty w Nowym. 1998  szczegóły 
1092.książka: Hesse Benedykt: Benedictti Hesse lectura super Evangelium Matthaei. 1990 (
(Cap. 17-20). Warszawa 1990, 342 s. (Textus et Studia Historiam Th...)
 szczegóły 
1093.książka: Kowalczyk Andrzej: Wpływ typologii oraz tekstów Starego Testamentu na redakcję Ewangelii św. Mateusza. 1993  szczegóły 
recenzja: Bartnicki Roman: Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 1 (1995) s. 189-192  szczegóły 
recenzja: Waga Leszek: Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 196-198  szczegóły 
1094.książka: Kowalczyk Mirosław: Historiozbawczy sens narodu w świetle Ewangelii Świętego Mateusza (Praca doktorska). 1991  szczegóły 
1095.książka: Kowalczyk Mirosław: Naród w nauce chrześcijańskiej. 2002  szczegóły 
1096.książka: Kubski Grzegorz: Egzegeza, retoryka i wyobrażenia. Komentarze księży Waleriana Serwatowskiego i Władysława Szczepańskiego do Wujkowego przekładu Ewangelii według św. Mateusza. 2003  szczegóły 
1097.książka: Kuras Boguchwała: W szkole mądrości i miłości. Komentarz do Kazania na Górze (Mt 5, 13-7, 29). 2003  szczegóły 
1098.książka: Loska Tadeusz: Ewangelia według św. Mateusza. Księga wypełnionych obietnic bożych. 1995  szczegóły 
recenzja: Grzybek Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 3 s. 214-216  szczegóły 
1099.książka: Pawłowski Zdzisław: Kazanie na Górze - Osiem Błogosławieństw. 1995  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1100.impreza: Krajowy Tydzień Biblijny ABI (Associazione Biblica Italiana) (1990). (Tydzień dot. Ewangelii dzieciństwa, czyli Mateusza i Łukasza...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Ewangelie dzieciństwa. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 509-513  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1101.artykuł: Aranda Perez Gonzalo: Autour de la version sahidique du Nouveau Testament: s'agit-il d'une tradition textuelle unique? Etude des manuscrits M 569 et Bodmer XIX. x 1990 ([W ks. zb.:] Coptic Studies. Warszawa 1990 s. 21-26...) szczegóły 
1102.artykuł: Bartnicki Roman: Autorstwo Ewangelii według św. Mateusza (W świetle świadectw starożytnego Kościoła i współczesnych dyskusji). Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 37-50  szczegóły 
1103.artykuł: Bartnicki Roman: Eschatologiczne pocieszenie w Ewangelii św. Mateusza 10, 23. Warszawskie Studia Teologiczne 1990 t. 3 (1985/1990) s. 131-136  szczegóły 
1104.artykuł: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5, 7). x 1997 ([W ks. zb.:] Ku szczęściu - bez oszustwa. Lublin 1997, s. 99-111...) szczegóły 
1105.artykuł: Chrostowski Waldemar: Ewangelie dzieciństwa Jezusa - historia, legenda, tajemnica. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 357-376 (w świetle Ewangelii św. Mateusza i św. Łukasza...) szczegóły 
1106.artykuł: Czajkowski Michał: Czy jest antyżydowska ewangelia najbardziej żydowska?. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 43-52  szczegóły 
1107.artykuł: Czajkowski Michał: Jezus Mateusza wobec Tory Izraela. Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 119-129  szczegóły 
1108.artykuł: Czerski Janusz: Analiza lingwistyczna przypowieści o niemiłosiernym dłużniku (Mt. 18, 23-35). Wrocławski Przegląd Teologiczny 1993 nr 2 s. 27-38  szczegóły 
1109.artykuł: Czerski Janusz: Mateusz i jego Ewangelia. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1995 t. 15 s. 47-68  szczegóły 
1110.artykuł: Czerski Janusz: Modlitwa "Ojcze nasz" w wersji Mt 6,9-13. analiza diachroniczna i synchroniczna. x 2000 ([w ks. zb.:] Służcie Panu z weselem. Księga jubileuszowa ku czci kard....) szczegóły 
1111.artykuł: Czerski Janusz: Perspektywa eklezjalna opowiadania Mateusza o uzdrowieniu paralityka. Analiza lingwistyczna Mt 9,1-8. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad plenam unitatem. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu ...) szczegóły 
1112.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: 'Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni" (Mt 5, 18). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1113.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: "Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna kota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni" (Mt 5, 18). x 2000 ([W ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1114.artykuł: Fortuna Mariola: Hebrajska Ewangelia św. Mateusza ze średniowiecznego traktatu żydowskiego. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 4 s. 241-249  szczegóły 
1115.artykuł: Godlewski Zbigniew: Mt 27,51 b - 53 jako jednostka literacka. Warszawskie Studia Teologiczne 2000 t. 12 (1999) cz. I s. 45-62  szczegóły 
1116.artykuł: Górski Artur: Come-back świętego Mateusza. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 11 s. 15  szczegóły 
1117.artykuł: Hergesel Tomasz: Historia zbawienia wg św. Mateusza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 1/3 s. 25-36  szczegóły 
1118.artykuł: Hergesel Tomasz, Rosik Mariusz: "Posłany, aby zaświadczyć o światłości" (J 1, 8). Postać Jana Chrzciciela we współczesnej literaturze egzegetycznej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 2 s. 146-152 (dot. m.in. literackiego kształtu Ewangelii św. Mateusza, w tym roli po...) szczegóły 
1119.artykuł: Hergesel Tomasz: Znaczenie proroctwa Iz 40,3 w Ewangelii św. Mateusza. x 2000 ([w ks. zb.:] Służcie Panu z weselem. Księga jubileuszowa ku czci kard....) szczegóły 
1120.artykuł: Jezierska Ewa J.: Wypowiedzi Jezusa o przebaczeniu w przekazie Ewangelii Mateusza (6,12; 6, 14-15; 18; 35). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
1121.artykuł: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2000 t. 1 nr 1 s. 148-150 ([rec. ks:] F. Neirynck, J. Verheyden, R. Corstjens: The Gospel of Matt...) szczegóły 
1122.artykuł: Komornicka Anna M.: Próba przekładu i interpretacji greckiego tekstu Ewangelii (Mat. 6. 9-13). Collectanea Philologica 1995 t. 1 s. 143-155 (dot. tekstu Modlitwy Pańskiej...) szczegóły 
1123.artykuł: Kościelniak Krzysztof: Implikacje ugaryckiej etymologii "Belzebuba" w Nowym Testamencie. Polonia Sacra 1999 nr 5 s. 173-186  szczegóły 
1124.artykuł: [Kowalczyk Andrzej] A.K.: Motywy zmian w Mateuszowych cytatach Starego Testamentu niezgodnych z tekstem masoreckim i Septuagintą. Studia Gdańskie 1992 t. 8 s. 5-18  szczegóły 
1125.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Mowa eschatologiczna w Ewangelii św. Mateusza. Studia Gdańskie 1993 t. 6 (1986) s. 179-207  szczegóły 
1126.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Próba wyjaśnienia różnic w kompozycji Mt - Mk. Studia Theologica Varsaviensia 1993 nr 1 s. 77-116  szczegóły 
1127.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Rodzaj literacki Ewangelii Mateusza. Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 1 s. 115-153  szczegóły 
1128.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Studia Gdańskie 1993 t. 9 s. 313-315 ([rec. ks.:] Vincent Mora: Le refuse d'Israel. Matthieu 27,25. Paris 19...) szczegóły 
1129.artykuł: Kowalczyk Mirosław: Teologiczny sens "ethnos" w Ewangelii św. Mateusza. Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 2 s. 65-74  szczegóły 
1130.artykuł: Kowalczyk Stanisław: The Genre of the Gospel of Matthew. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 45-52  szczegóły 
1131.artykuł: Kudasiewicz Józef: "Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoc" (Mt 21, 43). Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 79-84  szczegóły 
1132.artykuł: Kudasiewicz Józef: Manifest misyjny Jezusa (Mt 28,26-20). x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1133.artykuł: Kudasiewicz Józef: "Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie..." (Mt 1, 19). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
1134.artykuł: Łach Jan: Kazanie na Górze (Mt 5-7) Prawem i Ewangelią wszystkich wierzących. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1135.artykuł: Maurin Krzysztof: Syn Człowieczy - archetyp człowieczeństwa. Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 86-91  szczegóły 
1136.artykuł: Maurin Krzysztof: Syn Człowieczy jako fundamnet wielkich religii, a także i biologii (antropogenezy). Gnosis 2000 nr 12 s. 7-10  szczegóły 
1137.artykuł: Mędala Stanisław: Nowe źródło do badań przekazu Ewangelii Mateusza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 4 s. 249-259  szczegóły 
1138.artykuł: Mikołejko Zbigniew: Rzeź niewiniątek. Twórczość 1994 nr 8 s. 62-81 (analiza fragmentu poświęconego rzezi dzieci dokonanej na rozkaz Heroda...) szczegóły 
1139.artykuł: Misiurek Jerzy: "Zgorszenia wprawdzie przyjść muszą" (Mt 18, 7). Ateneum Kapłańskie 1995 t. 125 z. 2/3 s. 175-185 (biblijna koncepcja zgorszenia; aspekt teologiczno-moralny; możliwości ...) szczegóły 
1140.artykuł: Morawski Marcin: Septuaginta w Ewangelii według św. Mateusza. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 107-111  szczegóły 
1141.artykuł: Ormanty Stanisław: Wyznanie wiary Piotra w kontekście liturgii żydowskiej. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 11 s. 21-33  szczegóły 
1142.artykuł: Paciorek Antoni: Nowa modlitwa uczniów Nowego Przymierza (Mt 6, 9-13). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 157-175  szczegóły 
1143.artykuł: Razgrom Roman: Lekarz i celnik. Lewą nogą 1993 nr 2 s. 111-117 (porównanie Ewangelii według św. Mateusza i według św. Łukasza...) szczegóły 
1144.artykuł: Rączkowski Witold: Święty na każdy tydzień [z tego cyklu:] Św. Mateusz Ewangelista. Zorza 1989 nr 38 s. 7  szczegóły 
1145.artykuł: Romaniuk Kazimierz: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? (Mt 16, 13). Co sądzicie o Mesjaszu? (Mt 22, 42). Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 9 (1996) s. 43-48  szczegóły 
1146.artykuł: Toeplitz Karol: O niedoskonałości kodeksów. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 53-64 (dot. Dekalogu oraz "Kazania na górze" (Mt 5,3-12)...) szczegóły 
1147.artykuł: Tronina Antoni: "Ubodzy w duchu" (Mt 5, 3). x 1997 ([W ks. zb.:] Ku szczęściu - bez oszustwa. Lublin 1997, s. 57-66...) szczegóły 
1148.artykuł: Uglorz Manfred: Dekalog a Jezusowe: "A Ja wam powiadam...". Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 5-16  szczegóły 
1149.artykuł: Wichrowicz Cyprian Jan: Czym są błogosławieństwa ewangeliczne. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 293-306  szczegóły 
1150.artykuł: Wolniewicz Marian: Podczas Wieczerzy. Tradycja palestyńska: św. Marek i św. Mateusz. W drodze 1993 nr 6 s. 13-18  szczegóły 
1151.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 221-225 ([rec. ks.:] Jacques Nieuviarts: L'Entree de Jesus a Jerusalem (Mt 21,1...) szczegóły 
1152.artykuł: Żukowski Henryk: Spojrzenie na rozdziały cudów w Mt 8-9. Studia Teologiczne 1994 t. 12 s. 97-105  szczegóły 
1153.artykuł: Żywica Zdzisław: Opowiadanie o poczęciu Jezusa - Emmanuela (Mt 1, 8-25). Ełckie Studia Teologiczne 2003 t. 4 s. 281-287  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / List do Hebrajczyków
    książki (alfabet autorów)
1154.książka: Bogacz Roman: Rola hapax legomenów w przedstawieniu misji Chrystusa według Hbr 1, 1-5, 10. 1997  szczegóły 
1155.książka: Gooding David: Niewzruszone Królestwo. List do Hebrajczyków dzisiaj. 1994  szczegóły 
1156.książka: Kasiłowski Piotr: Solidarność w Liście do Hebrajczyków. 2002  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2002 nr 2 s. 219-225  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rumianek Ryszard: Warszawskie Studia Teologiczne 2002 t. 14 (2001) s. 264-265  szczegóły 
1157.książka: Niemirski Zbigniew: Listy Pawłowe oraz List do Hebrajczyków (Wprowadzenie). 1996  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1158.artykuł: Bogacz Roman: Jezus Arcykapłan - logos źródłem miłosierdzia według Hbr 4,12-16. Polonia Sacra 2003 nr 12 s. 95-104 (ze streszcz. w jęz. angielskim; z not. o autorze art. na s. 406...) szczegóły 
1159.artykuł: Bogacz Roman: Komputerowa analiza struktury literackiej "Listu do Hebrajczyków". Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 97-128  szczegóły 
1160.artykuł: Horak Tomasz: O nowy przekład "Listu do Hebrajczyków". Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 2/6 s. 83-86 (z propozycją przekładu tekstu w tł. Tomasza Horaka...) szczegóły 
1161.artykuł: Kasiłowski Piotr: Mojżesz i Chrystus w Liście do Hebrajczyków. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1162.artykuł: Kasiłowski Piotr: Przezwyciężanie kryzysu (Hbr 5,11-6,12). x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1163.artykuł: Lewandowski Andrzej: Dynamizm słowa Bożego wg Hbr 4, 12. Theologica Thoruniensia 2000 t. 1 s. 97-109  szczegóły 
1164.artykuł: Szlaga Jan: Die Eschatologie des Briefes an die Hebraeer. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 73-85  szczegóły 
1165.artykuł: Szlaga Jan: Nawrócenie i pokuta w "Liście do Hebrajczyków". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996 r. 38 (1995) nr 1/2 s. 65-77  szczegóły 
1166.artykuł: Witczyk Henryk: Nowa ofiara podstawą Nowego Przymierza (Hbr 8-9). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 177-210  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / List św. Jakuba
    książki (alfabet autorów)
1167.książka: Kot Tomasz: La lettre de Jacques. La foi, chemin de la vie. 2006  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Jana
    książki (alfabet autorów)
1168.książka: Bednarz Michał: Pisma św. Jana. 1997  szczegóły 
1169.książka: Bednarz Michał: Pisma św. Jana. 2000  szczegóły 
1170.książka: Jackman David: Listy Jana Apostoła. 2002  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1171.artykuł: Kasiłowski Piotr: How to be Wealthy? The Letter of james and the Problem of Wealth. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 35-44  szczegóły 
1172.artykuł: Langkammer Hugolin: Kościół w Listach św. Jana. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 79-83  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    książki (alfabet autorów)
1173.książka: Bielecki Stanisław: Chrześcijanin i czas. Według listów św. Pawła. 1999  szczegóły 
1174.książka: Bielecki Stanisław: Kairos chrześcijanina w ujęciu listów św. Pawła. Rozprawa habilitacyjna. 1996  szczegóły 
1175.książka: Chłąd Stanisław: Kościół chwalebnego Chrystusa. Doktryna Ef 4,7-16 na tle paralel nowotestamentowych. 2000  szczegóły 
1176.książka: Jelonek Tomasz: Św. Paweł i jego listy. 1992  szczegóły 
1177.książka: Jelonek Tomasz: Św. Paweł i jego listy. 1995  szczegóły 
1178.książka: Jelonek Tomasz: Wprowadzenie do listów św. Pawła. 1998  szczegóły 
1179.książka: Komentarz teologiczno-pastoralny wszystkich listów św. Pawła Apostoła z okazji roku świętego Pawła. T. 3 Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan. Listy pasterskie: Pierwszy List do Tymoteusza, Drugi List do Tymoteusza, List do Tytusa. 2011  szczegóły 
1180.książka: Kucharski Jacek: Religijno-semiotyczne tło rzeczownikowych synonimów soteriologicznych listów św. Pawła Apostoła. 1996  szczegóły 
1181.książka: Łach Jan: Dłużnicy miłości. Egzegeza wybranych tekstów Pawłowych. 1994  szczegóły 
1182.książka: Niemirski Zbigniew: Listy Pawłowe oraz List do Hebrajczyków (Wprowadzenie). 1996  szczegóły 
1183.książka: Olyott Stuart: List do Rzymian. Ewangelia jaką jest naprawdę. 1994  szczegóły 
1184.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 1. 2000  szczegóły 
1185.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 1. 1997  szczegóły 
1186.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 1. 1995  szczegóły 
1187.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 2. 1997  szczegóły 
1188.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 2. 1996  szczegóły 
1189.książka: Pindel Roman: Aby zrozumieć Pawła. Wprowadzenie i wdrożenie w lekturę Listów Pawłowych. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 157 (not....) szczegóły 
1190.książka: Pindel Roman: Od ewangelizacji do wspólnoty. Komentarz do Pierwszego Listu do Koryntian. 2000  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 157 (nota...) szczegóły 
1191.książka: Pindel Roman: W obronie prawdy Ewangelii. Analiza literacko-retoryczna Ga 1, 11 -2, 21. 2001  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 172 (not....) szczegóły 
1192.książka: Prime Derek: Przestudiujmy 2. List do Koryntian. 2000  szczegóły 
1193.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podgórzec Zbigniew: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 86  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Michał: Przegląd Katolicki 1989 nr 26 s. 6  szczegóły 
1194.książka: Romaniuk Kazimierz: Św. Paweł. Życie i dzieło. 1995  szczegóły 
1195.książka: Romaniuk Kazimierz: Święty Paweł o kobietach. 1995  szczegóły 
1196.książka: Staniek Edward: Trzynasty Apostoł. 1996  szczegóły 
1197.książka: Stasiak Sławomir Jan: Eschatologia w listach pasterskich. Specyfika terminów rzeczownikowych. 1999  szczegóły 
recenzja: Rosik Mariusz: Wrocławski Przegląd Teologiczny 2003 nr 1 s. 252-254  szczegóły 
1198.książka: Stott John Robert Walmsley: Poselstwo Drugiego Listu do Tymoteusza. 1991  szczegóły 
1199.książka: Stott John Robert Walmsley: Poselstwo Listu do Galacjan. 1991  szczegóły 
1200.książka: Szorc Jerzy: Wolność i posłuszeństwo. Studium egzegetyczno-teologiczne Rz 6, 16-18. 2000  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1201.artykuł: Adamczewski Bartosz: Ewangelizacja Izraela w "Liście do Efezjan". Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 183-199  szczegóły 
1202.artykuł: Bielecki Stanisław: Dar usprawiedliwienia i przyjęcie go według [Listu do Rzymian] Rz 3, 21-26. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1203.artykuł: Bielecki Stanisław: Kairos chrześcijanina według Rz 13, 11-14. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 3 s. 85-99 (analiza Listu do Rzymian...) szczegóły 
1204.artykuł: Bielecki Stanisław: Rz 13, 1-7 w kontekście historii zbawienia. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 47-56  szczegóły 
1205.artykuł: Brejdak Jaromir: Philosophia crucis. Studia Heideggera nad Apostołem Pawłem. Nowa Krytyka 2000 nr 10 s. 125-152  szczegóły 
1206.artykuł: Burnet Regis: Przekaz wiary u Pawła: wypowiedzi do przekazywania i listy ożywiające wiarę. Communio 2002 nr 5 s. 19-27  szczegóły 
1207.artykuł: Chłąd Stanisław: Chrystus i kościół według Ef 4, 7-16. Częstochowskie Studia Teologiczne 1993 t. 19/20 (1991/1992) s. 7-21  szczegóły 
1208.artykuł: Chmiel Jerzy: "Od wiary do wiary" (Rz 1. 17). Propozycja hermeneutyczna interpretacji tekstów o usprawiedliwieniu. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
1209.artykuł: Czerski Janusz: Miłosierdzie w listach świętego Pawła. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1992 t. 13 s. 13-28  szczegóły 
1210.artykuł: Geniusz Andrzej: Najstarszy przekaz o Zmartwychwstaniu. Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców 1997 nr 3 s. 73-81 (dot. 1 Kor 15, 1-11 z teologicznego i historycznego punktu widzenia...) szczegóły 
1211.artykuł: Gieniusz Andrzej: "Ten aparhen tou pneumatos ehontes" - sens i funkcja metafory w Rz 8, 23-25. x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1212.artykuł: Grajewski Jan Lucjan: "Czcij ojca twego i matkę twoją" w listach Nowego Testamentu. Studia Teologiczne 1996 t. 14 s. 19-46 (dot. Listu do Efezjan...) szczegóły 
1213.artykuł: Gryziec Piotr R.: "Z uczynków prawa nikt nie może dostąpić usprawiedliwienia" (Rz 3, 20). Kwestia spójności Pawłowej krytyki prawa.. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 1 s. 16-22  szczegóły 
1214.artykuł: Gryziec Piotr: Charyzmat paraklezy (Paweł) 12, 6-8. Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 1 s. 85-98 (dot. Listu do Rzymian...) szczegóły 
1215.artykuł: Grzymska Urszula: Radosny aspekt paruzji w Listach św. Pawła do Tesaloniczan. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 4 s. 247-255  szczegóły 
1216.artykuł: Homerski Józef: Duch Święty w Listach Pawłowych. Resovia Sacra 1996 nr 3 s. 7-23  szczegóły 
1217.artykuł: Jasiński Andrzej Sebastian: Bóg Ojciec a dzieło zbawienia w Jezusie Chrystusie według "Listu do Galatów". x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
1218.artykuł: Jezierska Ewa J.: Proegzystencja wspólnoty chrześcijan "dla świata" według Listów Pawłowych. Colloquium Salutis 1994 t. 25 s. 231-239  szczegóły 
1219.artykuł: Kasiłowski Piotr: Za co dziękować? (1 Tes 1-3). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1220.artykuł: Kiernikowski Zbigniew: Zasadnicze czynniki wzrostu życia wspólnoty chrześcijańskiej. Analiza tekstu Kol 1,3-11 (Część II). Studia Gnesnensia 2000 t. 14 s. 5-38  szczegóły 
1221.artykuł: Klich Anna Emmanuela: Wezwanie do "zachowania jedności ducha" (Ef 4,1-6). x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
1222.artykuł: Kowalski Aleksander: Pawłowe teksty o diakonacie w interpretacji Ojców Kościoła. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 605-635  szczegóły 
1223.artykuł: Langkammer Hugolin: Bóg jako Ojciec w Listach św. Pawła. Próba syntezy patroteologii Pawłowej. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
1224.artykuł: Langkammer Hugolin: Eklezjalne określenia chrześcijan w Listach św. Pawła. Colloquium Salutis 1994 t. 25 s. 199-207  szczegóły 
1225.artykuł: Langkammer Hugolin: Jezus Chrystus w "Listach św. Pawła". Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 101-104  szczegóły 
1226.artykuł: Langkammer Hugolin: Znaczenie Listu Św. Pawła do Galatów. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1227.artykuł: Longosz Stanisław: Czy Paweł Apostoł cytował komediopisarza Menandra? Opinie Ojców Kościoła. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 907-924  szczegóły 
1228.artykuł: Łach Jan: "Nadzieją radujący" (List do Rzymian 12, 12). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 21-24  szczegóły 
1229.artykuł: Łach Jan: Odwieczne plany naszego zbawienia według Ef 1, 3-14. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
1230.artykuł: Łach Jan: "...Okazał się Synem Bożym w mocy według Ducha uświęcenia przez zmartwychwstanie" (Rz 1,4). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1231.artykuł: Łach Jan: Starotestamentowe tło formuły "Narodzony według ciała z nasienia Dawida" [List do Rzymian] Rz 1,3. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1232.artykuł: Misztal Wojciech: Życie chrześcijan jako zycie w Bogu Ojcu według św. pawła Apostoła. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
1233.artykuł: Ordon Hubert: Matka Jezusa w Ga 4, 4-5. Częstochowskie Studia Teologiczne 1993 t. 19/20 (1991/1992) s. 37-46  szczegóły 
1234.artykuł: Ordon Hubert: Pawłowa argumentacja na rzecz niesienia pomocy potrzebującym. Vox Patrum 1997 t. 30/31 (1996) s. 75-83  szczegóły 
1235.artykuł: Ozorowski Mieczysław: Potrójny wymiar Rekapitulacji według św. Pawła. Studia Teologiczne 1995 t. 13 s. 61-76  szczegóły 
1236.artykuł: Paciorek Antoni: Poganie "przed Chrystusem" według "Listu do Rzymian 1-2". Tarnowskie Studia Teologiczne 1994 t. 13 s. 207-228  szczegóły 
1237.artykuł: Paciorek Antoni: Wydarzenie pod Damaszkiem w świetle nowotestamentowych wypowiedzi. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1238.artykuł: Pindel Roman: Gatunek retoryczny i didpositio "Listu do Galatów". Polonia Sacra 2000 nr 6 s. 183-208  szczegóły 
1239.artykuł: Pindel Roman: Małoazjatyckie gminy żydowskie związane z działalnością Pawła Apostoła. Z badań nad Biblią 2001 z. 3 s. 71-95  szczegóły 
1240.artykuł: Pindel Roman: O model rozwoju idei ciała Chrystusa u świętego Pawła. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 3 s. 188-196  szczegóły 
1241.artykuł: Pindel Roman: Wspólnototwórczy charakter Wieczerzy Pańskiej według pierwszego listu do Koryntian. Analecta Cracoviensia 1989 t. 21/22 (1989/1990) s. 271-284  szczegóły 
1242.artykuł: Popowski Remigiusz: Semantyka form imperatiwu w Listach Pawła z Tarsu. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 32 (1984) z. 3 s. 21-55  szczegóły 
1243.artykuł: Posadzy Andrzej: Duch wolności i wierności prawu Chrystusa według Gal 6, 1-10. Colloquia Theologica Ottoniana 2003 nr 3 s. 30-46 (dot. "Listu do Galatów"...) szczegóły 
1244.artykuł: Prado Flores Jose: Kerygmat Pawła. W drodze 1996 nr 3 s. 16-26  szczegóły 
1245.artykuł: Rafiński Grzegorz: Pawłowe doświadczenie Boga objawiającego się w Chrystusie. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1246.artykuł: Rafiński Grzegorz: Problem struktury 1 Kor 1-4. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 2 s. 73-81  szczegóły 
1247.artykuł: Rakocy Waldemar: Antypawłowa opozycja w "Liście do Galatów". Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 117-127  szczegóły 
1248.artykuł: Rakocy Waldemar: Pytanie o ofiarność Filipian (interpretacja feministyczna). Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 2 s. 152 (dot. sposobu prezentacji kobiet w Listach...) szczegóły 
1249.artykuł: Rakocy Waldemar: Retoryczny schemat argumentacji w 1 Kor 1-4. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 4 s. 231-242  szczegóły 
1250.artykuł: Romanello Stefano: Jakie jest orędzie ewangeliczne w Rz 1, 16-3,20?. Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 165-182  szczegóły 
1251.artykuł: Romaniuk Kazimierz: "Spór Antiocheński" i jego rola w walce Pawła z żydującymi. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 35-48  szczegóły 
1252.artykuł: Romaniuk Kazimierz: Studia Paulina (1 Kor 15,5,7; Ga 2,1 n). Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 7-16  szczegóły 
1253.artykuł: Sikora Adam Ryszard: Kościół jako Ciało Chrystusa w Kol [Liście do Kolosan] i Ef [Liście do Efezjan]. Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 129-138  szczegóły 
1254.artykuł: Świderkówna Anna: Najstarsze wyznanie wiary. Motywacje 2002 nr 2 s. 6-8 (komentarz do 1 Kor 15, 3-9...) szczegóły 
1255.artykuł: Tkacz Magdalena: Z badań nad retoryką w Listach św. Pawła. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 103-112  szczegóły 
1256.artykuł: Tołwiński Jan: Szlakiem Apostoła Pawła w Grecji. Łaska i Pokój 1989 nr 5/6 s. 40-45; nr 7/8 s. 38-42  szczegóły 
1257.artykuł: Topczewska Urszula: Paulusbriefe als Diskurs. Zur pragmalinguistischen Analyse der paulinischen Texte. Collectanea Theologica 2001 nr specjalny s. 67-99 (pod artykułem imię autorki zapisane: "Dorota Topczewska"...) szczegóły 
1258.artykuł: Turek Waldemar: "Nie ma władzy, która by nie pochodziła od Boga". Rz 13, 1 w interpretacji Ireneusza i Orygenesa. Studia Płockie 2002 t. 30 s. 55-64  szczegóły 
1259.artykuł: Turko Ryszard: Wątki sportowe w "Listach Apostolskich" św. Pawła. Nad Odrą 1993 nr 6 [właśc. 3] s. 18-19  szczegóły 
1260.artykuł: Wolniewicz Marian: Tej nocy, w której był wydany. Tradycja antiocheńska: św. Paweł. W drodze 1994 nr 6 s. 49-54 (Eucharystia w Nowym Testamencie...) szczegóły 
1261.artykuł: Wronka Stanisław: La giustificazione e la salvezza in Paolo. Polonia Sacra 1997 nr 1 s. 281-292 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
1262.artykuł: Wronka Stanisław: La giustificazione e la salvezza in Rm 1, 16-17. Polonia Sacra 1998 nr 2 s. 227-239 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
1263.artykuł: Wronka Stanisław: La giustificazione e la salvezza in Rm 5,1-11 e Tt 3,4-7. Polonia Sacra 1999 nr 4 s. 197-217 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
1264.artykuł: Wronka Stanisław: La struttura e il contenuto del codice domestico di Col 3, 18-4, 1. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 273-290 (dot. Listów do Kolosan; ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
1265.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 4 s. 205-210 ([rec. ks.:] Raymond F. Collins: First Corinthians. Minnesota 1999...) szczegóły 
1266.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 218-221 ([rec. ks.:] Simon Legasse: Les Epitres de Paul aux Thessaloniciens. Pa...) szczegóły 
1267.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 185-188 ([rec. ks.:] Stanislas Lyonnet: Etudes sur l'Epitre aux Romains. Roma 1...) szczegóły 
1268.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 214-217 ([rec. ks.:] Sebastian Schneider: Vollendung des Auferstehens. Eine exe...) szczegóły 
1269.artykuł: Załęski Jan: Paruzja a sytuacja zmarłych w Chrystusie według 1 Tes 4,13-18. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 61-76  szczegóły 
1270.artykuł: Załęski Jan: Znaczenie terminów "władza" i "aniołowie" w 1 Kor 11,10. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1271.artykuł: Zdziarstek Roman: Chrystonomiczność egzystencji chrześcijańskiej według św. Pawła. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 2 s. 98-110  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Piotra
    książki (alfabet autorów)
1272.książka: Alicki Wiesław: Duch Chrystusa (1P 1, 11). Pneumatologia chrystocentryczna w Pierwszym Liście św. Piotra. 2003  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1273.artykuł: Hałas Stanisław: Biblijne modele w interpretacji misterium paschalnego (Analiza treści 1 P [pierwszego listu św. Piotra]). Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 129-139  szczegóły 
1274.artykuł: Tronina Antoni: Struktura literacka Pierwszego Listu Piotra. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokryfy Nowego Testamentu (Opracowania)
    książki (alfabet autorów)
1275.książka: George J.: Piąta ewangelia. Klucz do Biblii gnozy. 1992  szczegóły 
1276.książka: Izydorczyk Zbigniew: Manuscripts of the Evangelium Nicodemi. A census. 1993  szczegóły 
1277.książka: Kretschmer Ryszard: Raport Poncjusza Piłata - rzeczywistość i legenda. 1999  szczegóły 
1278.książka: Langkammer Hugolin: Apokryfy Nowego Testamentu. 1989 ([Klasyfikacja i omówienie apokryfów Nowego Testamentu z II-IV w. n.e.:...) szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: Apokryfy - przegląd publikacji. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 939-940 (nota...) szczegóły 
recenzja: Włodarczyk Jolanta: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 178-179  szczegóły 
1279.książka: Starowieyski Marek: Barwny świat apokryfów. 1998  szczegóły 
recenzja: Bardski Krzysztof: Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 198-199  szczegóły 
recenzja: Salamon Maciej: Eos 1998 t. 85 (1998) z. 2 s. 323-324  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1280.impreza: Międzynarodowe kolokwium poświęcone apokryficznej literaturze chrześcijańskiej (1995).  szczegóły 
artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: 5. Międzynarodowe Kolokwium na temat literatury apokryficznej. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 266-267 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1281.artykuł: Apokryficzna korespondencja między Seneką i świętym Pawłem. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 219-230 (z tekstem apokryfu, s. 231-240...) szczegóły 
1282.artykuł: Gijsel J.: The Pseudo-Matthew Gospel. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 901-906 (nt. łacińskiej wersji greckiego apokryfu: De nativitate beatae Mariae,...) szczegóły 
1283.artykuł: Jastrzębowska Elżbieta: Die apokryphen Quellen der Darstellungen aus dem Marienleben und Kindheit Jesu. x 1992 ([W ks.:] Elżbieta Jastrzębowska: Bild und Wort. Das Marienleben und di...) szczegóły 
1284.artykuł: Kaczmarek Tomasz: Los sprawiedliwych Starego Testamentu po śmierci według świadectw z I/II w.. Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 589-597 (w świetle apokryfów, tekstów liturgicznych i homilii...) szczegóły 
1285.artykuł: Saxer Victor: Marie Madeleine dans les apocryphes du Nouveau Testament. Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 115-124  szczegóły 
1286.artykuł: Starowieyski Franciszek: Legenda Św. Jakuba Większego Apostoła. Warszawskie Studia Teologiczne 1996 t. 8 (1995) s. 39-69 (tekst referatu wygł. na seminarium "Pielgrzymki do Composteli i kult ś...) szczegóły 
1287.artykuł: Starowieyski Marek: Apokryfy - przegląd publikacji. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 933-940 (dot. publikacji nt. apokryfów i wydań tekstów apokryfów we Francji, Ni...) szczegóły 
1288.artykuł: Starowieyski Marek: Apokryfy jako utwory apologetyczne. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 357-365  szczegóły 
1289.artykuł: Starowieyski Marek: Datowanie Aktów św. Barnaby (BHG 225; ClAp 385) i Panegiryku św. Barnaby (BHG 226; CPG 7400, ClAp 286). Meander 1993 nr 7/8 s. 319-323  szczegóły 
1290.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: 1. Nowy numer czasopisma "Apocrypha". Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 263 (omów. czasopisma Apocrypha (Turhout) 1994 nr 5...) szczegóły 
1291.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: 2. Seria "Apocryphes". Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 263-264 (omów. serii "Apocryphes" wydawnictwa Brepols w Turnhout; z wykazem tyt...) szczegóły 
1292.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: 3. Zbiór artykułów prof. Francois Bovon. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 264-265 ([rec. ks.:] Francois Bovon: Revelations et ecritures. Nouveau Testamen...) szczegóły 
1293.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: 4. Wstęp do literatury apokryficznej. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 265-266 ([rec. ks. zb.:] Le mystere apocryphe. Introduction a une litterature m...) szczegóły 
1294.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Apokryfy irlandzkie. Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 219-223 ([rec. ks.:] Irish Biblical Apocrypha. Selected textes in translation. ...) szczegóły 
1295.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Łacińskie Ewangelie dzieciństwa. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 333-334 ([omów.wydania:] Libri de Nativitate Mariae. Pseudo-Matthaei Evangelium...) szczegóły 
1296.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Monografia "Transitus Mariae". Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 339-340 ([rec. ks.:] S.C. Mimouni: Dormition et Assumption de Marie. Histoire d...) szczegóły 
1297.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Nowe teksty apokryficzne o św. Szczepanie. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 338-339 (nt. publikacji trzech rękopisów greckich opracowanych przez Andrzeja S...) szczegóły 
1298.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Nowe tomy czasopisma "Apocrypha". Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 331-333 (omów. czasopisma Apocrypha (Revue Internationale de Litterature...) szczegóły 
1299.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Nowe wydanie muzułmańskiej ewangelii Barnaby (Clavis Apocr 46). Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 219-223 ([rec. ks.:] Il Vangelo di Barnaba. Un Vangelo per i musulmani. Oprac. ...) szczegóły 
1300.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów Nowego Testamentu I: 1. Nowy numer czasopisma "Apocrypha". Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 307 (omów. czasopisma Apocrypha (Turhout) 1994 nr 4...) szczegóły 
1301.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów Nowego Testamentu I: 2. Nowy tekst o Piłacie. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 307-308 (omów. czasopisma Apocrypha (Turhout) 1994 nr 4...) szczegóły 
1302.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Pismo poświęcone apokryfom. Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 219-223 (omów. czasopisma Apocrypha. Le champ des apocryphes. Turhout (B...) szczegóły 
1303.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Wydanie Ewangelii Arabskiej (Clavis Apocr 44). Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 219-223 ([rec. ks.:] Vangelo Arabo Apocrifo dell'Apostolo Giovanni. Oprac. Luig...) szczegóły 
1304.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów. Meander 1994 nr 5/6 s. 309-312 (m.in. omów. zawartości czasopisma: Apocrypha. Revue internationale ...) szczegóły 
1305.artykuł: Starowieyski Marek: Materiały do poznania legendy i kultu Apostołów (3): Teksty o świętym Andrzeju Apostole. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 125-152 (z tekstem przekładu apokryfów; tłumaczył na język polski Marek Starowi...) szczegóły 
1306.artykuł: Starowieyski Marek: Materiały do poznania legendy i kultu Apostołów: Grzegorz z Tours: Dzieje św. Andrzeja (BHL 430. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 9 (1996) s. 49-73 (z tekstem przekładu apokryfu "Księga o cudach błogosławionego Andrzeja...) szczegóły 
1307.artykuł: Starowieyski Marek: Problem apokryfów u pisarzy IV w.. Meander 1991 nr 11/12 s. 495-501  szczegóły 
1308.artykuł: Starowieyski Marek: Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 457-458 ([rec. ks. zb.:] Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Uebersetzung...) szczegóły 
1309.artykuł: Starowieyski Marek: Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 452 ([rec. ks.:] Aurelio de Santos Otero: Los evangelios apocryfos. Edicion...) szczegóły 
1310.artykuł: Starowieyski Marek: Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 455-457 ([rec. ks. zb.:] Aufstieg und Niedergang der roemischen Welt. [Cz.] 2. ...) szczegóły 
1311.artykuł: Witakowski Witold: Etiopskie apokryficzne "Akta Apostołów". Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 153-166 (z tekstami apokryfów; z języka etiopskiego tłumaczył Witold Witakowski...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokryfy Nowego Testamentu (Teksty)
    książki (alfabet autorów)
1312.książka: Apokryfy Nowego Testamentu. [1]. Ewangelie apokryficzne. Cz. 1. Fragmenty. Narodzenie i dzieciństwo Maryi i Jezusa. 2003  szczegóły 
1313.książka: Apokryfy Nowego Testamentu. [1]. Ewangelie apokryficzne. Cz. 2. Św. Józef i św. Jan Chrzciciel. Męka i zmartwychwstanie Jezusa. Wniebowzięcie Maryi. 2003  szczegóły 
1314.książka: Apokryfy Nowego Testamentu. [2]. Apostołowie. Cz. 1. Andrzej, Jan, Paweł, Piotr, Tomasz. 2007  szczegóły 
1315.książka: Apokryfy Nowego Testamentu. [2]. Apostołowie. Cz. 2. Bartłomiej, Filip, Jakub Mniejszy, Jakub Większy, Judasz, Maciej Mateusz, Szymon i Juda Tadeusz Ewangeliści, Uczniowie Pańscy. 2007  szczegóły 
1316.książka: Apokryfy Nowego Testamentu. [3:] Listy i apokalipsy chrześcijańskie. 2001  szczegóły 
recenzja: Chodera Danuta: Apokryfy - księgi dla mędrców. Życie Uniwersyteckie 2003 nr 3 s. 15-16 (nt. prezentacji apokryfów 22 XII 2002...) szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Klimaty apokryfów. W drodze 2002 nr 1 s. 119  szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: Na tyłach Biblii. Życie z Książkami 2001 nr z 14/15 VIII s. 3  szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: Na tyłach Biblii. Życie z Książką Katolicką 2001 nr z 14/15 VIII s. 3  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Piąte piwo [z tego cyklu:] Święta poczta i koniec świata. Nowa Fantastyka 2002 nr 2 s. 78 (fel....) szczegóły 
recenzja: Półka nowości. Alma Mater 2002 nr 38 s. 52 (not....) szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: Z biblijnego gabinetu cieni. Tygodnik Powszechny 2001 nr 45 s. 2  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 316 (nota...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 4 s. 139  szczegóły 
1317.książka: Dzieje świętego Tomasza Apostoła. 2002 ([Tłumaczenie na podst. wydania: M. Bonnet: Acta apostolorum apocrypha....) szczegóły 
1318.książka: Ewangelia Judasza. 2006  szczegóły 
1319.książka: Ewangelia Judasza = The Gospel of Judas. 2011  szczegóły 
1320.książka: Ewangelia Marii Magdaleny. Koptyjska Ewangelia z II wieku. 2006 ([Zawiera tekst Ewangelii Marii Magdaleny równoległy w języku koptyjski...) szczegóły 
1321.książka: Ewangelia Tomasza. 1992  szczegóły 
1322.książka: Ewangelia życia doskonałego. Nieznane oblicze Jezusa. Prawda jest znakiem a czyste serce pozna go. 1993  szczegóły 
recenzja: Mickiewicz Franciszek: Kto sfałszował Ewangelię?. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 50 s. 4  szczegóły 
recenzja: Sapkowski Krzysztof: V Ewangelia. Tygiel Kultury 1996 nr 10 s. 125-127  szczegóły 
1323.książka: Ewangelie apokryficzne. 2003 (Cz. 1: Fragmenty, narodzenie i dzieciństwo Maryi i Jezusa.
Cz. 2: ...)
 szczegóły 
recenzja: Lektor: Drogi chrześcijaństwa. Tygodnik Powszechny 2003 nr 22 s. 29  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Piąte piwo [z tego cyklu:] Sancta simplicitas. Nowa Fantastyka 2003 nr 9 s. 78 (felieton...) szczegóły 
recenzja: (jwol): Notes Wydawniczy 2003 nr 7/8 s. 83 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 65  szczegóły 
recenzja: M.W.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 2/3 s. 272-273  szczegóły 
1324.książka: Pagels Elaine: Nauka Jezusa. Według tajemnej Ewangelii Tomasza. 2005 ([Zawiera tekst Ewangelii Tomasza, s. 229-243]....) szczegóły 
1325.książka: Tryptyk Paschalny. (Apokryfy o Męce i Zmartwychwstaniu). 2003  szczegóły 
artykuł: Chodera Danuta: ...Jak pokażę się ludziom? Andrzej Seweryn w "Tryptyku Paschalnym". Życie Uniwersyteckie 2003 nr 3 s. 16-17 (nt. uroczystego odczytu tekstu w Poznaniu, 6 III 2003 roku przez Andrz...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1326.wiersz: Hymn Chrystusa tańczącego (Chwała Tobie, Słowo! Chwała Tobie, Łasko...). Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 282-285 (ze wstępem: Z greckiej poezji wczesnochrześcijańskiej w przekładzie ks...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1327.proza: Apokalipsa Piotra. x 1995 ([W ks.:] Jacek Sokolski: Pielgrzymi do piekła i raju. Świat średniowie...) szczegóły 
1328.proza: Apokryficzne opisy sceny "Quo vadis?" [z tego cyklu:] Acta Petri et Pauli 82 (Tekst grecki). Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 385-386 (dot. Henryk Sienkiewicz: Quo vadis"; z komentarzem: Marek Starowieyski...) szczegóły 
1329.proza: Apokryficzne opisy sceny "Quo vadis?" [z tego cyklu:] Martyrium Petri et Pauli 6 (Tekst grecki). Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 385 (dot. Henryk Sienkiewicz: Quo vadis"; z komentarzem: Marek Starowieyski...) szczegóły 
1330.proza: Dzieje Andrzeja i Macieja w mieście ludożerców. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 128-142 (ze wstępem: Marek Starowieyski: Materiały do poznania legendy i kultu ...) szczegóły 
1331.proza: Dzieje Pawła [fragm.:] Dzieje Pawła i Tekli. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 nr 4/6 s. 119-126 (fragm. apokryfu Nowego Testamentu z ok. 160/170 r.; ze wstępem tłumacz...) szczegóły 
1332.proza: Dzieje Piotra Apostoła i Szymona (Vercellańskie) (Spór między Piotrem a Szymonem Magiem). Studia Paradyskie 1999 t. 9 s. 117-140 (ze wstępem: Zbigniew Izydorczyk: "Dzieje Piotra Apostoła i Szymona", s...) szczegóły 
1333.proza: Dzieje świętych Apostołów Piotra i Andrzeja. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 142-147 (ze wstępem: Marek Starowieyski: Materiały do poznania legendy i kultu ...) szczegóły 
1334.proza: Greckie akta świętego Jakuba (Czyny i śmierć świętego Apostoła Jakuba, brata świętego Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa). Warszawskie Studia Teologiczne 1996 t. 8 (1995) s. 78-82  szczegóły 
1335.proza: Księga Jana Ewangelisty. Społeczeństwo Otwarte 1998 nr 4 wkł. s. 10-20 (z koment.: Zbigniew Mikołejko: Ewangelia rozdwojonego świata, s. 2-10...) szczegóły 
1336.proza: Księga o cudach błogosławionego Andrzeja Apostoła. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 9 (1996) s. 50-73 (ze wstępem: Marek Starowieyski: Materiały do poznania legendy i kultu ...) szczegóły 
1337.proza: Męczeństwo Świętego Apostoła i Ewangelisty Marka w Aleksandrii. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad sapientiam cordis. Księga pamiątkowa dedykowana księdz...) szczegóły 
1338.proza: Męka Andrzeja Apostoła (List kapłanów i diakonów z Achai). Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 147-152 (ze wstępem: Marek Starowieyski: Materiały do poznania legendy i kultu ...) szczegóły 
1339.proza: Świadectwo, czyli narodzenie i ścięcie świętego Jana, poprzednika i chrzciciela. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 588-594 (żywot grecki św. Jana Chrzciciela przypisywany św. Markowi Ewangeliści...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Dzieje Apostolskie
    książki (alfabet autorów)
1340.książka: Mikołajczak Mieczysław: Teologia świątyni w dwudziele św. Łukasza. Rozprawa habilitacyjna. 2000  szczegóły 
1341.książka: Rakocy Waldemar: "A słowo Boże rozszerzało się i rosło". Programowa funkcja Dz 12, 1-24 w kompozycji księgi. Rozprawa habilitacyjna. 1995  szczegóły 
1342.książka: Rakocy Waldemar: Obraz i funkcja faryzeuszy w dziele Łukaszowym (ŁK-DZ). Studium literacko-teologiczne. Rozprawa habilitacyjna. 2000  szczegóły 
recenzja: Bartnicki Roman: Studia Theologica Varsaviensia 2002 nr 1 s. 187-190  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 49 (nota...) szczegóły 
1343.książka: Seremet Bogusław: Dzieje Apostolskie i listy katolickie. 2001 ([Zawiera także teksty listów katolickich]....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1344.artykuł: Cieślik Paweł: Pareneza kazań misyjnych w świetle Dz 10, 43. Szczecińskie Studia Kościelne 1991 t. 1 s. 53-58  szczegóły 
1345.artykuł: Cyran Włodzimierz: Główne tematy mowy Piotra w Dz 10, 34-43. Częstochowskie Studia Teologiczne 1993 t. 19/20 (1991/1992) s. 23-36  szczegóły 
1346.artykuł: Cyran Włodzimierz: Rola Ducha Świętego w dziele ewangelizacji (Na podstawie Dz 10, 44-48). Częstochowskie Studia Teologiczne 1995 t. 21/22 (1993/1994) s. 15-35  szczegóły 
1347.artykuł: Dziamka Kazimierz: Fanatyzm Pawła. Bez dogmatu 2002 nr 51 s. 27 (dot. koncepcji religijnej...) szczegóły 
1348.artykuł: Kapliński Piotr: Czy w Dziejach Apostolskich istnieje terminologia wskazująca na pasterski autorytet św. Piotra?. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 5/6 s. 368-372  szczegóły 
1349.artykuł: Karłowicz Dariusz: Detronizacja filozofii. Przegląd Filozoficzny 1997 nr 3 s. 117-130 (analiza fragmentu - mowy św. Pawła Apostoła...) szczegóły 
1350.artykuł: Kempiak Ryszard: "Będziecie moimi świadkami [...] aż po krańce ziemi" (Dz 1, 8). Kompozycja Dziejów Apostolskich. Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 75-88  szczegóły 
1351.artykuł: Kempiak Ryszard: Duch Święty w "Dziejach Apostolskich". Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 61-80  szczegóły 
1352.artykuł: Koet Bart: Poglądy św. Łukasza na Żydów - odrzucenie czy polemika?. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 53-66  szczegóły 
1353.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Otwarta krytyka i odłączenie się grupy wspólnoty chrześcijańskiej od Świątyni Jerozolimskiej w Dziejach Apostolskich. Studia Gnesnensia 2000 t. 14 s. 39-58  szczegóły 
1354.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Świadectwo Jezusa w świątyni jerozolimskiej wobec sprzeciwu starszych (Dz 4-6). x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1355.artykuł: Ordon Hubert: Cezarejska katecheza Piotra (Dz 10, 34-43). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 101-115  szczegóły 
1356.artykuł: Pilch John J.: Paul's Call to Be an Apostle. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 221-230 (powołanie św. Pawła na apostoła w świetle Dziejów Apostolskich św. Łuk...) szczegóły 
1357.artykuł: Pindel Roman: Pawłowa mowa obronna. Analiza retoryczna Dz 24,10b-21. Polonia Sacra 2003 nr 12 s. 295-307 (ze streszcz. w jęz. angielskim; z not. o autorze art. na s. 407...) szczegóły 
1358.artykuł: Pindel Roman: Początek pierwszej wyprawy Apostoła Pawła. Polonia Sacra 1998 nr 2 s. 208-226  szczegóły 
1359.artykuł: Pisarek Stanisław: Idea "trwania" (proskarteresis) w "Dziejach Apostolskich". Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 22 (1989) s. 211-223 (semantyczna analiza tekstu...) szczegóły 
1360.artykuł: Poniży Bogdan: Paweł z Tarsu w Atenach. x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
1361.artykuł: Rakocy Waldemar: Przyczynek do dyskusji na temat kompozycji "Dziejów Apostolskich". Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 103-110  szczegóły 
1362.artykuł: Rakocy Waldemar: Struktura literacka Dz Ap 12, 1-19. Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 4 s. 39-45  szczegóły 
1363.artykuł: Rakocy Waldemar: Studium gatunku literackiego opowiadania o uwolnieniu Piotra z więzienia (Dz 12, 7-10). Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 85-97  szczegóły 
1364.artykuł: Rakocy Waldemar: Tradycja i redakcja przekazu o pośpiechu Pawła na święto Pięćdziesiątnicy (Dz 20,16). Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 149-169  szczegóły 
1365.artykuł: Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 154-156 ([rec. ks.:] John T. Lentz: Luke's portrait of Paul. Cambridge 1994...) szczegóły 
1366.artykuł: Rosik Mariusz: Duch święty - źródło odwagi w głoszeniu Słowa Zbawienia (Dz 4, 23-31). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 151-164  szczegóły 
1367.artykuł: Styra Waldemar: Analiza lingwistyczna tekstu biblijnego na przykładzie [Dziejów Apostolskich] Dz 1, 15-26. Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 89-100  szczegóły 
1368.artykuł: Szymik Stefan: Literacki gatunek mowy św. Szczepana (Dz 7, 2-53). Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 103-115  szczegóły 
1369.artykuł: Szymik Stefan: Struktura literacka mowy św. Szczepana (Dz 7, 2-53). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 101-116  szczegóły 
1370.artykuł: Włodarczyk Stanisław: "Skąd zna on pisma, skoro się nie uczył?" (J 7, 15). Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 3 s. 223-231 (dot. m.in. zagadnienia piśmienności i mądrości Jezusa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
1371.książka: Bocquet Władysław: Przez Morze Czerwone ku gettom Europy. Cz. 1. Powstanie i dzieje narodu żydowskiego. 2001  szczegóły 
1372.książka: Bright John: Historia Izraela. 1994 ([Zawiera rozdziały:] 1. Antecendencje i początki: okres poatriarchów [...) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Starożytny Izrael: między. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 13-14  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 4 s. 285-288  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: W stronę starożytnego Izraela. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 233 s. 4  szczegóły 
1373.książka: Chouraqui Andre: Życie codzienne ludzi Biblii. 1995  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Klucze do przeszłości biblijnej i chrześcijańskiej. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1995 nr 26 s. 11  szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 11 s. 16  szczegóły 
recenzja: Treger Bronisław: Łopata i Biblia. Trybuna 1995 nr 154 s. 15  szczegóły 
1374.książka: Chrostowski Waldemar: Biblijny Izrael - dzieje i religia. 1998  szczegóły 
recenzja: Kiedzik Mirosław: Collectanea Theologica 1999 nr 4 s. 191-195  szczegóły 
recenzja: Werbiński Ireneusz: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 1 s. 183-184  szczegóły 
1375.książka: Harrington Wilfried J.: Klucz do Biblii. 1995  szczegóły 
1376.książka: Harrington Wilfried J.: Klucz do Biblii. 1997  szczegóły 
1377.książka: Jelonek Tomasz: Z badań nad Biblią. 2008 z. 16: Mesjanizm w historii Izraela (Materiały do Medytacji przed Menorą). 2008 ([Problem mesjanizmu w historii Izraela - żydowska lektura Biblii, m.in...) szczegóły 
1378.książka: Kania Ireneusz: O kabale i Zoharze. 1994 ([Zawiera rozdziały:] Kabała, czyli ku resakralizacji sakralnego. Ilust...) szczegóły 
recenzja: Midrasz 2006 nr 12 s. 14 (nota rec.; oprac. pp...) szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: "Zohar" i drogi mistyki żydowskiej. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 329-348  szczegóły 
1379.książka: Language - religion - culture. In memory of professor Witold Tyloch. 1992 ([M.in. zawiera rozprawy:] Andre Caquot: Etudes hebraiques et histoire ...) szczegóły 
1380.książka: Meleze Modrzejewski Józef: Żydzi nad Nilem. Od Ramzesa II do Hadriana. 2000  szczegóły 
recenzja: Bejda Wojciech: Świt i zmierzch egipskiej diaspory. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 28  szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Polonia Sacra 2001 nr 8 s. 500-502  szczegóły 
recenzja: Lang Andrzej: Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 201-206  szczegóły 
recenzja: Pilarczyk Krzysztof: Studia Judaica 2001 r. 3 (2000) nr 2 s. 295-297  szczegóły 
1381.książka: Nussbaum Hilary: Przewodnik judaistyczny obejmujący kurs literatury i religii. 1990 (przedruk faks. oryginału: Warszawa: Drukarnia S. Orgelbrandta i Synów ...) szczegóły 
1382.książka: Peter Michał: Dzieje Izraela = De sacra Veteris Testamenti historia. 1996 ([Zawiera:] I. Początki Izraela i jego rozwój do końca okresu sędziów1....) szczegóły 
recenzja: (rb): "Dzieje Izraela" - nowości wydawnicze Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 1 s. 11  szczegóły 
1383.książka: Pilarczyk Krzysztof: Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali. Wprowadzenie religioznawcze, literackie i historyczne.  szczegóły 
1384.książka: Pilarczyk Krzysztof: Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali. Wprowadzenie religioznawcze, literackie i historyczne. (Przedmowa. - Wstęp. - Tablica chronologiczna okresów archeologicznych ...) szczegóły 
recenzja: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2007 t. 6 nr 2 s. 172-174  szczegóły 
1385.książka: Starożytny Izrael. Od czasów Abrahama do zburzenia Jerozolimy przez Rzymian. 1994 (Hershel Shanks: Wstęp do wydania polskiego. * [Autorzy:] Joseph A. Cal...) szczegóły 
recenzja: Horoszewicz Michał: Przegląd Religioznawczy 1997 nr 3 s. 189-192  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: W stronę starożytnego Izraela. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 233 s. 4  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Starożytny Izrael. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 3 s. 19  szczegóły 
1386.książka: Unterman Alan: Encyklopedia tradycji i legend żydowskich. 1994 ([Słownik terminów judaistycznych z objaśnieniami; głównie dot. Biblii]...) szczegóły 
recenzja: [Bugajczyk Robert] R.B.: Trybuna 1994 nr 304 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Horoszewicz Michał: Wielobarwna panorama judaizmu. Nowe Książki 1995 nr 3 s. 30-31  szczegóły 
recenzja: mok: Wszystkie drogi prowadzą do Biblii. Jednota 1995 nr 3 s. 17  szczegóły 
recenzja: Rysińska Ewa: Agada znaczy opowieść. Społeczeństwo Otwarte 1995 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
1387.książka: Unterman Alan: Żydzi - wiara i życie. 1989 ([M.in. zawiera rozdziały:] Biblia i objawienie. Geneza i rozwój myśli...) szczegóły 
recenzja: Bagrowicz Jerzy: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 2 s. 304-305  szczegóły 
recenzja: Kamiński Wojciech: Więź 1990 nr 7/8 s. 209-210  szczegóły 
1388.książka: Warzecha Julian: Historia dawnego Izraela. 2005  szczegóły 
recenzja: Marciak Michał: The Polish Journal of Biblical Research 2007 t. 6 nr 1 s. 88-90  szczegóły 
1389.książka: Zaderecki Tadeusz: Tajemnice alfabetu hebrajskiego. 1994 ([Wprowadzenie do mistycyzmu żydowskiego - Talmudu oraz Kabały opartych...) szczegóły 
1390.książka: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. [T. 1] Materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 1995. 1997 (Krzysztof Pilarczyk: Wstęp. * [M.in. zawiera rozprawy:] I. Specjalne p...) szczegóły 
recenzja: Doktór Jan: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1998 nr 1/2 s. 153-154  szczegóły 
recenzja: Krupa Jacek: Studia Judaica 1998 [r. 1] nr 1 s. 120-126  szczegóły 
recenzja: Żurek Sławomir J.: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 211-214  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1391.impreza: "Chrześcijańska lektura ksiąg mądrościowych" - Dni Augustiańskie (1991).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Chrześcijańska lektura ksiąg mądrościowych (XX Dni Augustiańskie, Rzym 9-11 V 1991). Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 514-517 (spraw....) szczegóły 
1392.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Aktualny stan badań nad tekstami z Qumran (I Międzynarodowe Kolokwium qumranologiczne w Mogilanach 31 V - 2 VI 1987). Euhemer 1990 nr 2/4 (1989) s. 33-57 (sprawozdanie...) szczegóły 
1393.impreza: "Pochodzenie rękopisów znad Morza Martwego i identyfikacja gminy z Qumran" - sesja naukowa (1987).  szczegóły 
artykuł: Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 (1987) s. 59  szczegóły 
1394.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich poświęcone qumranologii (1994).  szczegóły 
artykuł: Matras Tadeusz: XXXII Sesja Polskich Biblistów (Częstochowa 1994). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 209-213 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Sympozjum Polskich Biblistów. Ateneum Kapłańskie 1995 t. 124 z. 2 s. 301-303  szczegóły 
1395.impreza: "The texts of Qumran and the history of the community" - międzynarodowa konferencja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: The Groningen Conference. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 291-293  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1396.artykuł: Fromm Erich: Halacha. x 1990 ([W ks. zb.:] Judaizm. Wybór tekstów: Wit Jaworski i Adam Komorowski. K...) szczegóły 
1397.artykuł: Glasen Helmuth von: Judaizm. x 1990 ([W ks. zb.:] Judaizm. Wybór tekstów Wit Jaworski i Adam Komorowski. Kr...) szczegóły 
1398.artykuł: Heschel Abraham Joshua: Pańska jest ziemia. Wewnętrzny świat Żyda w Europie Wschodniej. Mitologia Żydów. x 1990 ([W ks. zb.:] Judaizm. Wybór tekstów: Wit Jaworski i Adam Komorowski. K...) szczegóły 
1399.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Judaizm. Communio 1995 r. 15 nr 4 s. 3-20 (dot. Tory, Starego Testamentu i Talmudu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Zagadnienia specjalne (hebrajska) / Tematy, motywy (hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
1400.książka: Jelonek Tomasz: Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym.  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1401.artykuł: Chrostowski Waldemar: Lekarz i jego posługa w świetle Biblii. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 51-67  szczegóły 
1402.artykuł: Jurczyński Jacek: Obietnice Boże w snach. Z badań nad Biblią 2003 z. 7 s. 105-113 (motyw snu w Starym Testamencie...) szczegóły 
1403.artykuł: Mikołejko Zbigniew: Gwałt: dawna droga miłości i wojny. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 21-28 (dot. motywu gwałtu w księgach Starego Testamentu...) szczegóły 
1404.artykuł: Olgyay-Stawikowska Kinga: Pra...prababki Jezusa i inne prostytutki. Ośka 1998 nr 2 s. 52-53 (dot. postaci prostytutek i cudzołożnic w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
1405.artykuł: Ostrowski Maciej: Teologia pielgrzymowania. Polonia Sacra 2003 nr 12 s. 277-294 (dot. m.in. problematyki podróży i pielgrzymowania w Biblii; ze streszc...) szczegóły 
1406.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Smak soli, smak łez. Midrasz 2008 nr 7/8 s. 64-65 (dot. motywu łez w Starym Testamencie, literaturze midraszowej i w twór...) szczegóły 
1407.artykuł: Świderkówna Anna: Bogaty w miłosierdzie. Znak 2003 nr 3 s. 62-68 (dot. miłosierdzia boskiego i jego synonimów w Starym i Nowym Testamenc...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Utwory anonimowe (hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
1408.książka: Księga Jecirah. Klucz do kabały. 1994 (Wprowadzenie: Mistyczna tradycja Izraela. Księga Jecirah w rozwoju mis...) szczegóły 
recenzja: Midrasz 2006 nr 12 s. 13-14 (nota rec.; oprac. pp...) szczegóły 
1409.książka: Opowieści Zoharu. Wybór. 1994  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Księga Blasku. Tygodnik Powszechny 1994 nr 26 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: Księga kabalistyczna. Życie Warszawy 1994 nr 167 dod. s. 5  szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: Pierwsze czytanie. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 349-353  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: "Zohar" i drogi mistyki żydowskiej. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 329-348  szczegóły 
recenzja: Gretkowska Manuela: Ex Libris 1994 nr 55 s. 20  szczegóły 
recenzja: Midrasz 2006 nr 12 s. 14 (nota rec.; oprac. pp...) szczegóły 
1410.książka: Palla Alfred Jan: Sekrety Biblii. 2002  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
1411.artykuł: Parchem Marek: The Idea of the Kingdom of God in the Book of Daniel and its Reception in Qumran Writings and Jewish Apocalyptic Literature. The Polish Journal of Biblical Research 2002 t. 1 nr 2 (2001) s. 241-247 (streszczenie pracy doktorskiej: Pojęcie Królestwa Bożego w księdze Dan...) szczegóły 
1412.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Typologia Mojżesza i struktura Tory w tekstach qumrańskich i Nowym Testamencie. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
    omówienia utworów (alfabet tytułów)
1413.utwór: Pisma qumrańskie [The Dead Sea Scrolls].  szczegóły 
książka o utworze: Baigent Michael, Leigh Richard: Zwoje znad Morza Martwego. Historia pewnego oszustwa. 1994  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 198-201  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: W naukowym przebraniu. Przegląd Powszechny 1995 nr 11 s. 243  szczegóły 
książka o utworze: Barbara Thiering and recent research on Jesus. 1995  szczegóły 
książka o utworze: Betz Otto, Riesner Rainer: Jezus, Qumran i Watykan. Kulisy Trzeciej Bitwy o Zwoje znad Morza Martwego. 1994 (Zdzisław Jan Kapera: Wprowadzenie do wydania polskiego. - Otto Betz, R...) szczegóły 
recenzja: Cinal Stanisław: Jezus, Qumran i Watykan. Nomos 1995 nr 10 s. 111-115  szczegóły 
książka o utworze: Betz Otto, Riesner Rainer: Jezus, Qumran i Watykan. Kulisy Trzeciej Bitwy o Zwoje znad Morza Martwego. 1996  szczegóły 
recenzja: Tronina Antoni: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 1 s. 77  szczegóły 
książka o utworze: Burgmann Hans: Der "Sitz im Leben" in den Josuafluch-Texten, in 4 Q 379 22 II und 4 Q Testimonia. 1990 (analiza fragmentu tekstu z Qumran...) szczegóły 
książka o utworze: Campbell Jonathan: Zwoje znad Morza Martwego rozszyfrowane. 1999  szczegóły 
książka o utworze: Campbell Jonathan: Zwoje znad Morza Martwego rozszyfrowane. 2001  szczegóły 
recenzja: (ŁG): Książki 2001 nr 6 s. 62 (nota...) szczegóły 
książka o utworze: Dombrowski Bruno W.W.: Ideological and socio-structural developments of the Qumran association as suggested by internal evidence of Dead Sea Scrolls. [Cz. 1]. 1994 ([Cz. 1:] Major texts mainly of Qumran cave 1, CD and 4QMMT. 1994, 183 ...) szczegóły 
książka o utworze: Dombrowski Bruno W.W.: Wieder sie hellenisierung juedischer Religion. Die Qumran-Assoziation nach dem "Manual of Discipline" (QS). [Cz. I-II]. 1998  szczegóły 
książka o utworze: Donceel Robert: Synthese des observations faites en fouillant les tombes des necropoles de Khirbet Qumran et des environs = The Khirbet Qumran cemeteries. A synthesis of the archaeological data. 2002  szczegóły 
książka o utworze: Fitzmyer Joseph A.: [Sto jeden] 101 pytań o Qumran. 1997 ([Kompendium informacyjne na temat zwojów dkrytych nad Morzem Martwym w...) szczegóły 
recenzja: Ziółkowski Zenon: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 4 s. 321-323  szczegóły 
książka o utworze: Filomata. Nr 391: Rękopisy z Qumran. 1989 ( Z.J. Kapera: Dlaczego Qumran? - W. Chrostowski: Biblioteka qumrańska...) szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 272-273  szczegóły 
książka o utworze: Filomata. Nr 395: Rękopisy z Qumran. 1990 ([Numer poświęcony rękopisom z Qumran i odkryciom archeologicznym nad M...) szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 272-273  szczegóły 
książka o utworze: Filomata. Nr 410: Rękopisy znad Morza Martwego (Antologia). 1992 (Numer specjalny: Rękopisy z Qumran. III. Kronika odkryć i wybór tekstó...) szczegóły 
książka o utworze: Filomata. Nr 429/430: Rękopisy znad Morza Martwego. Qumrańskie kontrowersje z lat 1991-1994. 1995 ([Z.J.K.] : Wprowadzenie. * Robert Sudół: Odkryć, by ukryć czyli o prym...) szczegóły 
książka o utworze: Folia Orientalia. T. 25: Revue des Etudes Orientales publiees par la Commission Orientaliste - Centre de Cracovie de l'Academie Polonaise des Sciences. 1989 ([Zawiera m.in. materiały z międzynarodowego kolokwium:] The first coll...) szczegóły 
książka o utworze: Lehmann Johannes: Tajemnica Rabbiego Jezusa. 2000  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Wiara wymyślona. Nowe Książki 2001 nr 2 s. 72  szczegóły 
książka o utworze: Mogilany 1989. Papers on the Dead Sea Scrools offered in memory of Jean Carmignac. Cz. 1. 1993 ([Cz. 1:] General research on the Dead Sea scrolls. Qumran and the New ...) szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 238  szczegóły 
książka o utworze: Mogilany 1989. Papers on the Dead Sea Scrools offered in memory of Jean Carmignac. Cz. 2. 1991 ([Cz. 2:] The Teacher of Righteousness. Literary studies. 1991, 244 s. ...) szczegóły 
książka o utworze: Mogilany 1993. Papers on the Dead Sea Scrolls offered in memory of Hans Burgmann. 1996  szczegóły 
recenzja: Molka Jacek: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 1 s. 75-77  szczegóły 
książka o utworze: Mogilany 1995. Papers on the Dead Sea Scrolls in Memory of Aleksy Klawek. 1998 ([M.in. zawiera:] Z.J. Kapera: The Fifth International Colloquium on th...) szczegóły 
książka o utworze: Muchowski Piotr: Hebrajski qumrański jako język mówiony. 2001  szczegóły 
recenzja: Jaruzelska Izabela: Poznańskie Studia Teologiczne 2002 t. 13 s. 307-312  szczegóły 
recenzja: Tronina Antoni: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 3 s. 253-254  szczegóły 
książka o utworze: Muchowski Piotr: Komentarze do rękopisów znad Morza Martwego. 2005  szczegóły 
recenzja: Piotrowska Anna: Klucz do tajemnicy Qumran. Wiedza i Życie 2006 nr 6 s. 68 (nota...) szczegóły 
książka o utworze: Muchowski Piotr: Komentarze do rękopisów znad Morza Martwego. 2000  szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 236 (nota...) szczegóły 
książka o utworze: Muchowski Piotr: Rękopisy znad Morza Martwego. Qumran-Wadi Murabba' at-Masada - Nachal Hewer. 2000  szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 236 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mędala Stanisław: Studia Theologica Varsaviensia 2001 nr 1 s. 234-241  szczegóły 
książka o utworze: Muchowski Piotr: Zwój miedziany (3Q 15) = Copper scroll 3Q 15). Implikacje spornych kwestii lingwistycznych = Implications of the controversial linguistic problems. 1994  szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 239  szczegóły 
polemika: Muchowski Piotr: A letter to the editor. Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 260  szczegóły 
książka o utworze: Qumran Cave IV and MMT. Special reports. 1991  szczegóły 
książka o utworze: Rękopisy z Qumran nad Morzem Martwym. 2001  szczegóły 
książka o utworze: Rękopisy znad Morza Martwego. Qumran-Wadi Murabba at-Masada. 1996  szczegóły 
recenzja: Kapera Zdzisław J.: Pierwszy polski przekład tekstów Pustyni Judzkiej. Filomata 1996 nr 437/438 s. 239-246  szczegóły 
książka o utworze: Tantlevskij Igor R.: The two Wicked Priest in the Qumran commentary on Habakkuk. 1995  szczegóły 
książka o utworze: Tronina Antoni: Biblia w Qumran. Wprowadzenie w lekturę biblijnych rękopisów znad Morza Martwego. 2001  szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Warszawskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 (2002) s. 257-258  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2001 nr 4 s. 199-202  szczegóły 
recenzja: Małecki Zdzisław: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 1 s. 161-164  szczegóły 
recenzja: Pilarczyk Krzysztof: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 204-206  szczegóły 
książka o utworze: Tyloch Witold: Rękopisy z Qumran nad Morzem Martwym. 1997 (Przedmowa. * Wstęp. Historia odkryć. Biblioteka qumrańska. Gmina z Qum...) szczegóły 
książka o utworze: VanderKam James C.: Manuskrypty znad Morza Martwego. 1996 ([Zawiera rozdziały:] I. Odkrycia: A. Wprowadzenie. B. Odkrycia w Qumra...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Zagadka Qumran. Tygodnik Powszechny 1997 nr 5 s. 13  szczegóły 
recenzja: Muchowski Piotr: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 3 s. 240  szczegóły 
recenzja: Zdun Paweł: Raport z Qumran. Midrasz 1997 nr 6 s. 48-50  szczegóły 
artykuł: Betz Otto: "Milki-Sedeq" and "Milki-Resha" in Qumran, and their importance for the theology of the New Testament. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 66-68 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Betz Otto: Qumran and the New Testament. Forty years of research. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 273-275 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Betz Otto: The Temple Scroll (11Q Miqd 64, 7-13) and the trial of Jesus. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 275-277 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Brooke George J.: Levi and the Levites in the Dead Sea Scrolls and the New Testament. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 278-280 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Brooke George J.: The polemics of the Qumran phylacteries. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 68-70 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Burgmann Hans: 4 Q MMT: Versuch einer historisch begruendbaren Datierung. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 43-62  szczegóły 
artykuł: Burgmann Hans: John the Baptist was an Essene. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 280-281 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Burgmann Hans: Rettet den Pascher! (Remarks to the Qumran-Pesharim). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 70-71 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Burgmann Hans: Wanted! - oder Ein Steckbrief. Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 5-25 (nt. postaci "niegodziwego kapłana" w pismach qumrańskich...) szczegóły 
artykuł: Burgmann Hans: Who was the "Wicked Priest"?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 70 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Callaway Phillip: The Polish Journal of Biblical Research 2004 t. 3 nr 2 s. 190-192 (rec. ks.: Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls, t. 1-2. Oxford, New Yo...) szczegóły 
artykuł: Charles Gilbert: Literatura 1991 nr 10 s. 61-62 (oprac. (jg) właśc. [Jan Guranowski]...) szczegóły 
artykuł: Charlesworth James H.: Qumran graphic concodance. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 71-72 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Chrześcijaństwo a Qumran. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 69-78  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Odkrycia w Qumran a Nowy Testament. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 z. 2 s. 32-33 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Polskie qumranica (Przegląd). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 48-49 (przegląd polskich wydawnictw nt. wykopalisk znad Morza Martwego z lat ...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Sons of the Scrolls. Some reflections on the Dead Sea Scrolls from the viewpoint of communacation theory. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 281 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: The conscience of the Qumran community. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 82 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Zagadka rękopisu Ewangelii św. Marka z groty 7 Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 z. 2 s. 31-32 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: 45 lat qumranologii. Materiały z 32. Sympozjum Biblistów Polskich, Częstochowa, 15-16.09.1994. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 5-6 (artykuł wstępny...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: 45 lat qumranologii. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1994 nr 45 s. 8-9  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: 45 years of Qumranology. 32-nd Symposium of Polish Biblical Scholars. Częstochowa, September 15-16, 1994. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 111-115  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1993 r. 63 nr 1 s. 182-185 ([rec. ks. zb.:] Temple Scroll Studies. Papers presented at the Interna...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 226-229 ([rec. ks.:] Thord i Maria Thordson: Qumran and the Samaritans. Jerusal...) szczegóły 
artykuł: Cinal Stanisław: Nauczyciel Sprawiedliwości i początki wspólnoty esseńskiej z Qumran w świetle nowych dokumentów. Przegląd Religioznawczy 1995 nr 1 s. 49-63  szczegóły 
artykuł: Czapik Anna: Ostrożnie z litrem!. Przekrój 1993 nr 20 s. 26 (list do redakcji...) szczegóły 
artykuł: Davies Philip R.: 4QMMT and its proper setting. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 72 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Davies Philip R.: Qumran and Apocalyptic. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 282 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Davies Philip R.: Re-asking some hard questions about Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 282-284 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Davis Michael T., Stuckenbruck Loren T.: Notes on translation phenomena in the Palmyrene bilinguals. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 86-90 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Delcor Mathias: La recherche qoumranienne pendant la derniere decennie 1976-1987. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 66-68 (streszczenie referatu w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Denis Albert-Marie: La place de la loi de a Qumran et dans le judaisme du deuxieme temple. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 284-287 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Długosz Dariusz: The Polish Journal of Biblical Research 2002 t. 1 nr 2 (2001) s. 223-225 (omówienie książki: Aramic, Hebrew and Greek documentary texts from Nat...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: [Norman] Golb's hypothesis. Analysis and conclusions. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 112  szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica I. Folia Orientalia 1995 t. 31 s. 211-238 (omówienie zawartości opracowań badaczy niemieckich i austriackich nt. ...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica II. Folia Orientalia 1996 t. 32 s. 165-182 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica III. Folia Orientalia 1996 t. 32 s. 183-199 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica IV. Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 197-208 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica IX. Folia Orientalia 2001 t. 37 s. 205-220 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica V. Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 209-222 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica VI. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 183-202 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica VII-VIII. Folia Orientalia 1999 t. 35 s. 207-223 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica X. Four Books of Virtual Importance for Studies in Matters Qumran. Folia Orientalia 2001 t. 37 s. 221-234 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Eisenman Robert: 'Jamesian' or 'Palestinian Christian' elements in MMT. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 72-74 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Eisenman Robert, Walker Dennis: The 1990 survey of Qumran caves. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 96-97 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Eisenman Robert: The James Ossuary - Is It Authentic?. Folia Orientalia 2002 t. 38 s. 233-236  szczegóły 
artykuł: Eisenman Robert: The Jerusalem community of James the Just and the community at Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 71-74 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Froehlich Ida: Jewish literary tradition and the Qumran tradition. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 287 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Garcia-Martinez Florentino: Qumran origins and early history. A groningen hypothesis. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 79-82 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Gądecki Stanisław: Qumran. x 1994 ([W ks.:] Stanisław Gądecki: Archeologia biblijna. T. 1. Gniezno 1994, ...) szczegóły 
artykuł: Geller Mark J.: Qumran's Teacher of Righteousness - a suggested identification. Scripta Judaica Cracoviensia 2002 t. 1 s. 9-19  szczegóły 
artykuł: Gluskina N.L.: The life and work of Joseph Amussin. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 82-84 (dorobek naukowy rosyjskiego uczonego w zakresie badań pism qumrańskim;...) szczegóły 
artykuł: Gnilka Joachim: Das heilige Mahl der Essener. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
artykuł: Golb Norman: Hypothesis of Jerusalem origin of DSS - Synopsis. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 287-290 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Golb Norman: Kto napisał manuskrypty znad Morza Martwego?. Przegląd Powszechny 1989 nr 9 s. 294-312 (nt. rękopisów qumrańskich...) szczegóły 
artykuł: Golb Norman: The hypothesis of Jerusalem origin of the Qumran scrolls. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 74-75 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Gołębiewski Marian: Żydowska i chrześcijańska interpretacja pierwszych wierszy Księgi Rodzaju. Od Qumran do Nowego Testamentu. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 95-109 (m.in. o komentarzu Filona z Aleksandrii do Księgi Rodzaju...) szczegóły 
artykuł: Gropp Gerd: Iranische Parallelen zu Aspekten des kloesterlichen Lebens in Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 75-76  szczegóły 
artykuł: Jędrzejewski Sylwester: Demonologia w Biblii i w pismach Qumran. Z badań nad Biblią 2007 z. 12 s. 53-76  szczegóły 
artykuł: JT: Tajemnica qumrańska. Gazeta Wyborcza 2001 nr 275 s. 24 (not....) szczegóły 
artykuł: Kantorski Leon: W Ziemi Świętej.... Podkowiański Magazyn Kulturalny 1995 nr 1 s. 14  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: 45 lat qumranologii. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 7-30 (omów. stanu badań...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: A review of excavations of the Qumran cemetery. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 113 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: 1989: The third battle of the scrolls begins. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 223-235 (etapy badań nad zwojami z Qumran: I. 1940-1950 - odkrycie. II. 1955-19...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: A tribute to the memory of reverend Jean Carmignac. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 223-235 ([rec. tomu:] Revue de Qumran 1988 t. 13 nr 49/52 pt. Memorial J...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Bibliography of Norman Golb's hypothesis of the Jerusalem origin of Dead Sea scrolls. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 217-221 (bibliografia z lat 1980-1988...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 221-222 ([rec. ks.:] Geza Vermes: The Dead Sea Scrolls in English. Sheffield: J...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: On the most recent developments in qumranology. Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 55-64  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: The present state of qumranology. Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 27-53  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: The present state of Qumranology. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 290-292 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: Józef Tadeusz Milik - współtwórca qumranologii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 1 s. 5-16 (nt. badań J.T. Milika nad pismami z Qumran...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: Józef Tadeusz Milik the scrollery's fastes man with a fragment. Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 5-20 (nt. dorobku uczonego w odkryciach tekstów qumrańskich...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: Półwiecze sporu o zwoje znad Morza Martwego. x 1996 ([W ks. zb.:] Studia classica et byzantina Alexandro Krawczuk oblata. R...) szczegóły 
artykuł: Knohl Israel, Talmon Shemaryahu: A calendarical scroll from Qumran Cave IV - Mis Ba (4Q33). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 90-93 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Kowalski Krzysztof: Żywe manuskrypty znad Morza Martwego. Plus Minus 2001 nr 49 s. D5 (nt. wydania pełnej wersji manuskryptów...) szczegóły 
artykuł: Kuncewicz Piotr: Wieczory z Patarafką [z tego cyklu:] Zagadki chrześcijaństwa. Przegląd 2002 nr 36 s. 44 (dot. hipotez związanych z publikacją i odkryciem rękopisów...) szczegóły 
artykuł: Lewi Baruch: Tajemnica pieczar nad Morzem Martwym. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 12/13 s. 18-19; nr 14 s. 12-13  szczegóły 
artykuł: Lichtenberger Hermann: Reflections on the history of John Baptist's communities. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 70-71 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Magness Jodi: Some observations on the Herodian period chronology of Qumran, Ein Feshkha and Ein el-Ghuweir. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 113-114 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Marcinkowski Roman: Utwory pozabiblijne biblioteki esseńskiej z Qumran. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 134-143  szczegóły 
artykuł: Markiewicz Tomasz, Urbanik Jakub: Babatha, Selampsione i ich greckie archiwa. Z greckich papirusów znad Morza Martwego. Nowy Filomata 2000 nr 2 s. 149-160 (z tekstami papirusów w tłumaczeniu na język polski: "Babatha" 18, 21-2...) szczegóły 
artykuł: McGrath James F.: Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 235-237 ([rec. ks.:] James C. VenderKam: The Dead Sea Scrolls Today. Michigan 1...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Biblioteka znad Morza Martwego (przegląd zawartości). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 2 s. 27-29 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Kluczowe problemy w aktualnych badaniach pism qumrańskich. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 31-67  szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Le Quatrieme livre d'Esdras et les ecrits de Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 293 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Obóz eseński w Jerozolimie w świetle współczesnych badań archeologicznych. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 75-77 (nt. roli Jerozolimy w powstawaniu pism; streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 1 s. 267-276 ([rec. ks.:] E. Qimron, J. Strugnell: Qumran Cave 4. V. Miqsat Ma'aseh ...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Tajemniczy Mistrz Sprawiedliwości, twórca sekty qumrańskiej, ostatecznie zweryfikowany?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 2 s. 29-31 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Mickiewicz Franciszek: Koncepcje świątyni w tekstach wspólnoty z Qumran. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 4 s. 250-266  szczegóły 
artykuł: Mikucki Piotr: Święta religijne dawnej Palestyny w pismach żydowskich i esseńskich. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 239-247  szczegóły 
artykuł: Morawiecki Lesław: Miedziany zwój z Qumran. Rzeczywistość czy fikcja. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1995 t. 58 (1994) s. 24-25 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Moskow Ruth: The dialectics of Biblical Enigma, Parable and typology. From Qumran to the Revelation of John. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 293 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Moskwa Jacek: Zwoje z Qumran (Ostateczne świadectwa historyczności Ewangelii?). Życie Warszawy 1994 nr 218 s. 10  szczegóły 
artykuł: Moskwa J.: Zwoje z Qumran. Związkowiec = The Alliancer 1994 nr 111 s. 8  szczegóły 
artykuł: Muchowski Piotr: Bibliography of the copper scroll (3 Q15). Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 65-70  szczegóły 
artykuł: Muchowski Piotr: Dwie kluczowe kwestie badawcze w studiach nad rękopisami biblijnymi z Qumran. Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 27-43  szczegóły 
artykuł: Muchowski Piotr: Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 219-220 ([rec. ks.:] Elisha Qimron: The Hebrew of the Dead Sea Scrolls. Atlanta...) szczegóły 
artykuł: Muchowski Piotr: Język hebrajski qumrański, jego zasięg i status społeczny. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 3 s. 161-168  szczegóły 
artykuł: Muchowski Piotr: Zwój Miedziany z Qumran po trzydziestu pięciu latach. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 49-51 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Niebuhr Karl-Wilhelm: 4Q 521, 2 II - an eschatological psalm. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 114-115 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Nitzan Bilha: A liturgical genre of praising God in Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 83-85 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Nitzan Bilha: The "Pesher" and other methodes of preaching. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 293-294 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Ordon Hubert: Pneumatologia qumrańska. Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 1 s. 69-78  szczegóły 
artykuł: Palumbo Arthur E.: 1 QpHab 5:8-12. The "Pillars", and Paul. Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 125-137  szczegóły 
artykuł: Palumbo Arthur: A new interpretation of the Nahum commentary. Folia Orientalia 1993 t. 29 (1992/1993) s. 153-162  szczegóły 
książka: Parchem Marek: Świątynia według zwoju z groty 11 w Qumran. 2006  szczegóły 
artykuł: Piotrowska Anna: Zwoje z Qumran. Newsweek. Polska 2001 nr 15 s. 72-75 (historia odnalezienia zwojów i ich zawartość...) szczegóły 
artykuł: Puech Emile: Wywiad z ks. Emilem Puechem. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 z. 3 s. 258-261 (nt. własnych studiów językoznawczych nad zwojami z Qumran z okazji 50....) szczegóły 
artykuł: Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 (1988) s. 59 (not. o wykładzie Piotra Muchowskiego pt. "Zwój Miedziany z Qumran: Now...) szczegóły 
artykuł: Rohoziński Jerzy: Krajobraz po bitwie. 50 lat po odkryciach w Qumran. Ars Regia 2000 r. 7/8 nr 13/14 (1998/1999) s. 259-269 (podsumowanie 50-letniego okresu badań nad tekstami...) szczegóły 
artykuł: Sahm Ulrich, Schick Alexander: Bruchstuecke einer neuen Schriftrolle nahe dem Toten Meer entdeckt! Ein Sensationsfund und seine theologische Bedeutung. The Polish Journal of Biblical Research 2005 t. 4 nr 2 s. 167-174 (o odnalezieniu nowego zwoju biblijnego z Pustyni Judzkiej w 2005; ze s...) szczegóły 
artykuł: Schiffman Lawrence H.: The law of the Temple Scroll and its provenance. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 77-78 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Schiffman Lawrence H.: The New Halakhic Letter (4QMMT) and the origins of the Dead Sea sect. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 295-296 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Schiffmann Ilja S.: The Teacher of Righteousness in the Soviet Qumran studies. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 295 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Schwank Benedykt: Qumran w świetle własnych doświadczeń z lat 1947-1967. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 4 s. 317-330 (tekst referatu wygłoszonego na Międzynarodowym Sympozjum Biblijnym "Qu...) szczegóły 
artykuł: Schweitzer Frederick M.: The Teacher of Righteousness as exemplification of Messianism. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 296-298 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Segert Stanislas: Hebrew Essenes - Aramaic Christians. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 115-116 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Sen Felipe: Qumran and Nag Hammadi. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 116 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Sen Felipe: Qumran in the Spanish research. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 298-300 (streszczenie referatu...) szczegóły 
książka: Shanks Hershel: Tajemnica i znaczenie zwojów znad Morza Martwego. 2002  szczegóły 
recenzja: J.P.: Nowe Książki 2002 nr 12 s. 26-27  szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2002 nr 11 s. 48 (not....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 205 (nota...) szczegóły 
artykuł: Sieg Franciszek: The Kingdom of God in the Qumran scriptures and in St. John's Apocalypse. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 300 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Sievers Joseph: Second Temple Judaism and Nascent Christianity Seen Through Dead Dea Scrolls. Electrum 2003 t. 7 s. 9-24 (m.in. zawiera wykaz i charakterystkę odkrytych manuskryptów w Qumran...) szczegóły 
artykuł: Siwiec Katarzyna: Biblioteka znad Morza Martwego. Kraków 2005 nr 12 s. 55-57  szczegóły 
artykuł: Siwiec Katarzyna: Rękopisy znalezione w Qumran. Przekrój 1993 nr 14 s. 12-14  szczegóły 
książka: Skrzypczyk Alfred: Idea świątyni w pismach qumrańskich. 2006 ([Analiza tekstów qumrańskich zawierających motyw Świątyni]....) szczegóły 
artykuł: Starkova K.B.: The place and significance of the Temple Scroll (11QTS) in the conception of the Essene-Qumran community. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 85-86 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Sudół Robert: 2000 lat pod ziemią, 40 lat w szufladach. Gazeta. Magazyn 1994 nr 51 s. 32-34  szczegóły 
artykuł: Tantlevskij Igor R.: Etymology of "Essenes" in the Light of Qumran messianic expectations. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 93-95 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Thiering Barbara: Can the Hasmonean dating of the Teacher of Righteousness be sustained?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 300-302 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Trever John C.: The Cave 1 manuscripts and archeology converge to reveal the Qumran story. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 302-303 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Tronina Antoni: Biblioteka Zwojów. Tło Nowego Testarmentu. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 3 s. 250-253 (dot. serii wydawnicznej "Biblioteka Zwojów"...) szczegóły 
artykuł: Tronina Antoni: Półwiecze odkryć w Qumran. Przegląd polskich publikacji. Roczniki Teologiczne 1998 t. 45 z. 4 s. 91-100  szczegóły 
artykuł: Tronina Antoni: Psałterz wśród rękopisów znad Morza Martwego. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
artykuł: Tyloch Witold: Euhemer 1990 nr 3/4 s. 174-179 ([rec. tomu:] Revue de Qumran 1988, t. 13 : Memorial Jean Carmig...) szczegóły 
artykuł: Tyloch Witold: Le Maitre de Justice dans les documents de Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 303-304 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Tyloch Witold: Pochodzenie i data Zwoju Świątynnego oraz jego znaczenie dla identyfikacji gminy z Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 68-70 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Vermes Geza: Reflection on Jesus the Jew, His world and His religion. Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 33-37 (w świetle tekstów qumrańskich...) szczegóły 
artykuł: Walker Dennis: Qumran cave 4 and the survey. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 96 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Wilcox Max: "Silence in Heaven", Rev 8:1 and early Jewish thouguth. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 304 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Wilcox Max: The Qumran scrolls: an alternative view. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 97-98 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Wise Michael O.: 4QMMT and the sadducees: a look at a recent theory. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 98-101 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Wise Michael O.: The Teacher of Righteousness and the Temple Scroll. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 305 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Witaszek Gabriel: Separatyzm gminy qumrańskiej. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 79-94  szczegóły 
artykuł: Witaszek Gabriel: Tendencje partykularystyczne w gminie qumrańskiej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 169-181  szczegóły 
artykuł: Włodek Tomasz: Zwoje z Qumran. W drodze 1999 nr 1 s. 87-97, nr 2 s. 91-102, nr 3 s. 96-103  szczegóły 
artykuł: Wojciechowski Michał: Sensacje z pustyni Judzkiej, z miejsca zwanego Qumran. Życie Warszawy 1994 nr 252 dod. s. 5  szczegóły 
nawiązanie: Mareta Adam: Peszer, czyli jak pani doktor poszukuje ukrytego sensu w rękopisach z Qumram [!]. Życie Warszawy 1994 nr 266 dod. s. 5 (dot. książki Barbary Thiering "Jesus the Man"...) szczegóły 
artykuł: Wojtasiński Zbigniew: Boje o zwoje. Przegląd Tygodniowy 1993 nr 1 s. 16  szczegóły 
artykuł: Wolters Al: The cultic terminology of the Copper Scroll. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 101-102 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Young Fred E.: The Kansas