PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. 2002 (Od redaktorów. * Co nam zostało?: Janusz Sławiński: Co nam zostało ze ...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Narracja i tożsamość. (2). Antropologiczne problemy literatury. 2004 ([II tom pokonferencyjny XXXII Konferencji Teoretycznoliterackiej "Narr...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Lanoux Andrea: Od narodu do kanonu. Powstawanie kanonów polskiego i rosyjskiego romantyzmu w latach 1815-1865. 2003 (Podziękowania. - Wstęp. Powstawanie literatury narodowej. - Teorie two...) szczegóły 
4.książka: Loth Roman: Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego. 2006 (Uwagi wstępne. * Wprowadzenie. - Utwór - tekst - przekaz. - Tekstologi...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Pszczołowska Lucylla: Wiersz polski. Zarys historyczny. 1997 (Słowo wstępne. * I. Średniowiecze. Wersyfikacja okresu przedpiśmienneg...) szczegóły 
6.książka: Pszczołowska Lucylla: Wiersz polski. Zarys historyczny. 2001  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Grochowski Grzegorz: Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza. 2000 (Wprowadzenie. * Rozdział I. Myślane, pisane, opowiadane. "Transy" Miro...) szczegóły 
recenzja: Dziadek Adam: Pogranicza literackości. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 112-118  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Niepokojące hybrydy. Res Publica Nowa 2001 nr 9 s. 81-82  szczegóły 
recenzja: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.]: Noty. Polonistyka 2001 nr 4 s. 252  szczegóły 
recenzja: Witosz Bożena: Stylistyka 2001 nr 10 s. 533-539  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Małyszek Tomasz: Romans Freuda i Gradivy. Rozważania o psychoanalizie. 2002 ([Dot. pism psychoanalitycznych Sigmunda Freuda jako dzieła literackieg...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: I.J.W.: "Tato, czy ty umiesz czytać?". Nowe Książki 2002 nr 5 s. 1 (nt. akcji czytania dzieciom organizowanej przez funację "ABCXXI - Prog...) szczegóły 
10.artykuł: Zasacka Zofia: Co czytają gimnazjaliści. Badania Biblioteki Narodowej i CBOS. Biblioteka Analiz 2003 nr 26 s. 14-15  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
11.impreza: Książka w pracy z osobami potrzebującymi pomocy - konferencja (2001). (w programie m.in.: E. Barbara Zybert: Rewalidacyjna, terapeutyczna i e...) szczegóły 
12.impreza: Międzynarodowa konferencja dotycząca promocji czytelnictwa w krajach europejskich (2004).  szczegóły 
13.impreza: Spotkanie Rady Konsultacyjnej Fundacji ABCXXI oraz koordynatorów kampanii "Cała Polska czyta dzieciom".  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Fulińska Agnieszka: Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu. 2000 (Uwagi wstępne * Wczesne teorie naśladowania modeli literackich: Staroż...) szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Jak naśladować?. Twórczość 2002 nr 1 s. 106-109  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 255-256  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
15.impreza: Warsztaty dla młodych tłumaczy (do lat 30) z języków białoruskiego, czeskiego, rosyjskiego, słowackiego oraz ukraińskiego (1998).  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
16.książka: Hejmej Andrzej: Muzyczność dzieła literackiego. 2000  szczegóły 
17.książka: Hejmej Andrzej: Muzyczność dzieła literackiego. 2000 (Wprowadzenie: Perspektywa badań muzyki w literaturze. Muzyczność - muz...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
18.książka: Małyszek Tomasz: Romans Freuda i Gradivy. Rozważania o psychoanalizie. 2002 ([Dot. pism psychoanalitycznych Sigmunda Freuda jako dzieła literackieg...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
19.książka: Michalski Waldemar: Słowa i twarze. Szkice literackie. 2003 (Zamiast wstępu. - "My z niego wszyscy..." [o Adamie Mickiewiczu]. Woły...) szczegóły 
recenzja: Kornacki Ryszard: Po obu stronach Boga. Egeria 2005 nr 2 s. 48  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
20.impreza: Biesiada nt. "Dwór, Ratusz i Karczma na Kresach Zachodnich" (1993).  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 5 s. 29  szczegóły 
21.impreza: "Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Filozofia polska wobec przemian historycznych XX wieku" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Hohenauer Marek: Kwartalnik Filozoficzny 1995 t. 23 z. 1 s. 173-182  szczegóły 
artykuł: Leszek Kołakowski o swojej filozofii. Tygodnik Powszechny 1994 nr 51/52 s. 17 (nota o przebiegu; z tekstem listu Leszka Kołakowskiego do uczestników ...) szczegóły 
artykuł: Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Magdalenka Literacka 1994 nr 3/4 s. 1 (nota spraw....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Żbikowski Piotr: ...bolem śmiertelnym ściśnione mam serce... Rozpacz oświeconych u źródeł przełomu w poezji polskiej w latach 1793-1805. 1998 (Wstęp. I. Początki romantyzmu w Polsce w badaniach historycznoliterack...) szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 291-292 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
23.książka: Wierzbicki Andrzej: Historiografia polska doby romantyzmu. 1999 (Wstęp. I. Warunki rozwoju historiografii i jej infrastruktura. Pod pan...) szczegóły 
recenzja: Hinc Alina: Roczniki Historyczne = Historical Annals 2000 r. 66 s. 272-274  szczegóły 
recenzja: Matuszewski Adam: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2000 r. 45 nr 2 s. 142-143 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 2000 nr 4 s. 64 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Micińska Magdalena: Między Królem Duchem a mieszczaninem. Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX w. (1890-1914). 1995 (Wstęp. - Sam wśród ludzi (Społeczne uwarunkowania obrazu bohatera). Pi...) szczegóły 
recenzja: (AS): Acta Poloniae Historica 1996 nr 74 s. 222-223 (nota; w języku angielskim...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 4/5 s. 111-112 (not....) szczegóły 
recenzja: Kula Marcin: Nie tylko historia. Więź 1996 nr 5 s. 186-188  szczegóły 
recenzja: Markuszewska Ewelina: "Między Królem Duchem a mieszczaninem". Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 146-147  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
25.książka: Mazurek Sławomir: Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej 1917-1950. 1997 (Wstęp. - Pojęcie katastrofizmu historiozoficznego. Katastrofizm histor...) szczegóły 
recenzja: Dobieszewski Janusz: Dwuznaczność katastrofizmu. Sztuka i Filozofia 1998 t. 15 s. 170-176 (z not. o autorze na s. 342...) szczegóły 
recenzja: Styczyński Marek: Apostołowie posthumanizmu. Res Publica Nowa 1998 nr 2 s. 118-121  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
26.książka: Rodak Paweł: Wizje kultury pokolenia wojennego. 2000 ("My młodzi..." [wokół kategorii "pokolenia"]. Apokalipsa (Wyobraźnia p...) szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Jeszcze raz o pokoleniu wojennym. Kresy 2001 nr 47 s. 187-190  szczegóły 
recenzja: Maciąg Włodzimierz: Kultura jako projekt. Znak 2001 nr 8 s. 164-168 (z not. o autorze...) szczegóły 
recenzja: Nawrocka Ewa (ur. 1942): Książka czy pistolet. Przegląd Polityczny 2001 nr 50 s. 141-144  szczegóły 
recenzja: Papieska Agnieszka: Ludzka Księga Genesis. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Szabłowska Monika: Spuścizna "zgasłego czasu". Forum Akademickie 2001 nr 4 s. 62  szczegóły 
recenzja: Święch Jerzy: Sporu o pokolenie wojenne ciąg dalszy. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 3 s. 99-107  szczegóły 
recenzja: Urbanowski Maciej: Kultura na czas wojny. Życie z Książkami 2001 nr z 15 II s. 8  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
27.książka: Danilewicz Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej. 1992 (Część I. Szkice o literaturze emigracyjnej: Słowo wstępne. "Tamta" i "...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Próby przywołań i uporządkowań. Twórczość 1993 nr 5 s. 94-98  szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: W oczach świadka. Rzeczpospolita 1992 nr 118 dod. s. 2  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 425-427  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Scheda. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 5  szczegóły 
recenzja: Koźmiński Leszek Maciej: Z emigracji do kraju. Kresy 1993 nr 16 s. 257  szczegóły 
recenzja: Krzywicka Dorota: Niezastąpiona. Odra 1993 nr 3 s. 100-101  szczegóły 
recenzja: Pałęcki Stanisław: Rozszerzone kompendium o literaturze emigracyjnej. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1992 nr 27 s. 9  szczegóły 
recenzja: Smaszcz Waldemar: Panorama literatury emigracyjnej. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 41 s. 6  szczegóły 
recenzja: Toporowski W.F.: Literatura nadziei w edycji Ossolineum. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 208 s. 6  szczegóły 
recenzja: Wujek Hilary: Orzeł Biały 1992 nr 1481 s. 48-49  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 4 (1992/1993) s. 119-120  szczegóły 
28.książka: Michalski Waldemar: Słowa i twarze. Szkice literackie. 2003 (Zamiast wstępu. - "My z niego wszyscy..." [o Adamie Mickiewiczu]. Woły...) szczegóły 
recenzja: Kornacki Ryszard: Po obu stronach Boga. Egeria 2005 nr 2 s. 48  szczegóły 
29.książka: Narracja i tożsamość. (2). Antropologiczne problemy literatury. 2004 ([II tom pokonferencyjny XXXII Konferencji Teoretycznoliterackiej "Narr...) szczegóły 
30.książka: Tomasik Wojciech: Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie "propagandy monumentalnej". 1999 (Wprowadzenie. - Literatura bez literackości (O literaturze realizmu so...) szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: "Bezklasowo, bezpłciowo...". Pogranicza 2000 nr 4 s. 125-127  szczegóły 
recenzja: Kubicki Roman: Socrealistyczny wariant Oświecenia. Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 101-107  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 1999 nr 42 s. 161 (not....) szczegóły 
recenzja: Stobiecki Rafał: Uwagi o książce Wojciecha Tomasika. Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 108-111  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Stan krytyczny (6). Przegląd Polityczny 2002 nr 54 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: O mojej książce. Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 112  szczegóły 
recenzja: Wołowiec Grzegorz: Totalna i totalitarna. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 159-165  szczegóły 
31.książka: Wilkiewicz Zbigniew R.: Polnische Exilliteratur 1945-1980. (Eine Bestandsaufnahme). 1991 (Dot. tradycji polskiej lit. emigracyjnej i jej stanu badań; także o Zw...) szczegóły 
recenzja: Baer Joachim T.: Slavic Review 1992 t. 51 nr 3 s. 621-622  szczegóły 
recenzja: Bujnowski Józef: The Slavonic and East European Review 1992 t. 70 nr 2 s. 337-338  szczegóły 
recenzja: Orłowski Hubert: Literatura polska na podwójnej obczyźnie. Arkusz 1992 nr 13 s. 3  szczegóły 
recenzja: Polechoński Krzysztof: Literatura emigracyjna po niemiecku. Odra 1996 nr 3 s. 125-127  szczegóły 
recenzja: Scholze Dietrich: Zeitschrift fuer Slawistik 1993 t. 38 nr 1 s. 169-170  szczegóły 
32.książka: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. 2. ([Tom pokonferencyjny sesji zorganizowanej w XI 2001 w Toruniu. Zawiera...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
33.impreza: "Przeszłość totalitarna w literaturze współczesnej Polski i Niemiec" - seminarium (1992).  szczegóły 
artykuł: Szewc Piotr: Totalitaryzm a literatura. Życie Warszawy 1992 nr 166 s. 13 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 3/4 s. 169-170 (inf. w art....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
34.książka: Szulc-Packalen Małgorzata Anna: Pokolenie 68. Studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych. Na przykładzie poezji S. Barańczaka, J. Kornhausera, R. Krynickiego i A. Zagajewskiego. 1997  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 380-381 (not....) szczegóły 
recenzja: Stankowska Agata: Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 209-215  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
35.książka: Grochowski Grzegorz: Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza. 2000 (Wprowadzenie. * Rozdział I. Myślane, pisane, opowiadane. "Transy" Miro...) szczegóły 
recenzja: Dziadek Adam: Pogranicza literackości. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 112-118  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Niepokojące hybrydy. Res Publica Nowa 2001 nr 9 s. 81-82  szczegóły 
recenzja: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.]: Noty. Polonistyka 2001 nr 4 s. 252  szczegóły 
recenzja: Witosz Bożena: Stylistyka 2001 nr 10 s. 533-539  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
36.książka: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. 2. ([Tom pokonferencyjny sesji zorganizowanej w XI 2001 w Toruniu. Zawiera...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Kaczyński Andrzej: Przyjaciel pisarzy. Rzeczpospolita 2001 nr 203 s. A9 (wspomnienie o Witoldzie Parczewskim, dyr. Fundacji Domu Literatury i D...) szczegóły 
38.artykuł: Sadowski Marek: Dialogi w Kazimierzu (Fundacja Kuncewiczów). Rzeczpospolita 1990 nr 274 s. 4 (o powstaniu Fundacji Kuncewiczów (The Kuncewicz Foundation) prowadzące...) szczegóły 
39.artykuł: Szanowni Państwo!. Arkusz 1994 nr 3 s. 16 (o powołaniu do życia Fundacji im. Mirona Białoszewskiego; apel o dokon...) szczegóły 
40.artykuł: Szubiak Marek J.: Tego Wam nie zapomniny. Aspekty [Biłgoraj] 2007 nr 4 s. 55-56 (z okazji 10-lecia działalności Fundacji "Kresy 2000"...) szczegóły 
41.artykuł: Wschodnia Fundacja Kultury "Akcent". Arkusz 1994 nr 29 s. 4 (o utworzeniu...) szczegóły 
42.artykuł: Załącznik nr 1 do Ustawy budżetowej na rok 1989 z 15 lutego 1989 r. [fragm.]. Diariusz Sejmowy 1989 nr 2 s. 42 (poświęcony budżetowi Funduszu Literatury, Funduszu Rozwoju Kultury, Fu...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
    książki (alfabet autorów)
43.książka: Strąk Michał: Ku nowej polityce kulturalnej. 1989 ([Zawiera m. in.:] Wstęp. - Ku nowej polityce kulturalnej [polityka ku...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
44.odwołanie: Bankowa Fundacja Kultury. x  szczegóły 
artykuł: Świątek Szczepan: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 1 s. 24 (list do red. nt. celów fundacji...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1996 nr 2 s. 50 (not. o utworzeniu Rady Artystycznej Bankowej Fundacji Kultury, w skład...) szczegóły 
45.odwołanie: Centralny Fundusz Rozwoju Kultury.  szczegóły 
46.odwołanie: Fundacja im. Włodzimierza Tetmajera. x  szczegóły 
artykuł: W Krakowie powstała Fundacja im. Włodzimierza Tetmajera. Podhalanka 1991 nr 1 s. 3 (nota; z listem prezesa Fundacji Marcina Konstantego...) szczegóły 
47.odwołanie: Fundacja "Kultura '90". x  szczegóły 
48.odwołanie: Fundacja "Kultura i Sztuka ponad Granicami". x  szczegóły 
49.odwołanie: Fundacja Kultury.  szczegóły 
artykuł: akw: Biją naszych! W Sejmie o Fundacji Kultury. Autograf 1995 nr 2 s. 26  szczegóły 
artykuł: Cywińska Izabella: Sprzyjać najlepszym. Literatura 1992 nr 12 s. 40-41 (wyw. z wiceprezesem Fundacji, rozm.: Jacek Syski...) szczegóły 
artykuł: Fundacja Kultury. Akcent 1993 nr 4 s. 115 (wyniki pierwszej edycji na opatrzenie znakiem Promocja Fundacji Kultur...) szczegóły 
artykuł: Goniec Teatralny 1990 nr 20 s. 7 (list Zarządu Fundacji "Naród Sobie", związanej z Teatrem Polskim w Poz...) szczegóły 
50.odwołanie: Fundacja Kultury Polskiej.  szczegóły 
artykuł: Cywińska Izabella: Nie będziemy zazdrośni. Rzeczpospolita 1990 nr 244 s. 1-2 (wyw. z ministrem kult. i sztuki; rozm. Ewa Szemplińska...) szczegóły 
artykuł: Leśniak Tadeusz: Podwawelska filia Fundacji Kultury Polskiej. Próby 1989 nr 3/4 s. 22-26 (skład osobowy, zadania i działalność filii w Krakowie...) szczegóły 
artykuł: List otwarty. Tygodnik Solidarność 1990 nr 43 s. 16 (w sprawie utworzenia przez Min. Kult. i Sztuki nowej fundacji na rzecz...) szczegóły 
artykuł: Nowakowska Anna Maria: Mecenas bez pieniędzy. Słowo Powszechne 1991 nr 78 s. 3 (wyw. z dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej Fundacji Kultury Polskiej...) szczegóły 
artykuł: Pawlas Jerzy: Nie ma afer w kulturze. Ład 1994 nr 48 s. 1, 4 (m.in. nt. Fundacji Kultury Polskiej, odbudowy Teatru Narodowego w Wars...) szczegóły 
artykuł: Piekarczyk Jerzy: Fundowanie nadziei. Kraków 2012 nr 12 s. 16 (dot. krakowskiej filii Fundacji...) szczegóły 
artykuł: (Pis.): Co zrobiła, co zamierza (Fundacja Kultury Polskiej). Życie Warszawy 1992 nr 94 s. 7  szczegóły 
artykuł: Tyszkiewicz Beata: Ktoś nie odrobił lekcji. Rzeczpospolita 1999 nr 115 s. 25 (wywiad z przewodniczącą Rady Fundacji; rozm. Krzysztof Masłoń...) szczegóły 
artykuł: Wisłocki Stanisław: The Foundation of Polish Culture: Difficulties and Hopes. Poland 1989 nr 1 s. 17-18 (z not. o S. Wisłockim...) szczegóły 
51.odwołanie: Fundacja Kultury "Radostowa". x  szczegóły 
artykuł: Dąbrowski Antoni: Trochę jubileuszowo. Radostowa 2001 nr 9/10 s. 3 (og. o dziesięcioleciu działalności fundacji...) szczegóły 
52.odwołanie: Fundacja Kultury Środowisk Robotniczych im. J. Wojciechowskiego. x  szczegóły 
artykuł: Pawlak Wacław: Fundacja zaprasza do współpracy. Własnym głosem 1991 nr 8 s. 2  szczegóły 
artykuł: (S): Zatwierdzenie Fundacji. Własnym głosem 1990 nr 1 s. 2 (nota...) szczegóły 
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Kresowy 1992 nr 5/6 okł. (nt. celów i form działalności...) szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rocznik Nadnotecki 1992 nr 23 s. 153 (not. inf. o powołaniu Fundacji; oprac. Andrzej Milczyński...) szczegóły 
55.odwołanie: Fundacja Stefana Batorego. x  szczegóły 
artykuł: Grabowska Maria: Fundacja im. Stefana Batorego. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 3 s. 18 (dot. działaln....) szczegóły 
56.odwołanie: Fundacja Stypendialna im. A. Domagały-Jakuć.  szczegóły 
57.odwołanie: Fundacja "Świat Dziecka". x  szczegóły 
58.odwołanie: Fundusz Literatury.  szczegóły 
59.odwołanie: Fundusz Promocji Twórczości. x  szczegóły 
artykuł: (fig): Forum Książki 1999 nr 3 s. 10 (nt. raportu NIK ws. wpłat dokonywanych przez wydawnictwa na Fundusz Pr...) szczegóły 
artykuł: Gołębiewski Łukasz: Przykry obowiązek. Rzeczpospolita 1999 nr 158 s. A10 (o niewywiązywaniu się przez wydawców z obowiązku płacenia na rzecz Fun...) szczegóły 
artykuł: Kraskowski Leszek: Bierz dotację i w nogi. Negatywna ocena resortu kultury i Funduszu Promocji Twórczości. Rzeczpospolita 1999 nr 148 s. A7  szczegóły 
60.odwołanie: Fundusz Rozwoju Kultury.  szczegóły 
książka: Gajewska Julia, Golinowska Stanisława: Raport o funkcjonowaniu Funduszu Rozwoju Kultury w latach 1983-1990. Wnioski na tle projektu likwidacji FRK. 1990  szczegóły 
artykuł: Bez Funduszu Rozwoju Kultury i innych.... Trybuna 1990 nr 197 s. 3 (not. inf. o rządowym projekcie ustawy likwidującej fundusz...) szczegóły 
artykuł: Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1990 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Rządu [...] z wykonania Funduszu Rozwoju Kultury za rok 1989 [...]. Monitor Polski 1990 nr 30 s. 267 poz. 232  szczegóły 
artykuł: Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1990 nr 89 s. 1205 poz. 517 (m. in. dot. Funduszu Rozwoju Kultury...) szczegóły 
61.odwołanie: Fundusz Wisławy Szymborskiej. x  szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 17 VII s. 3 (not. o powołaniu fundacji pod nazwą Instytut Badań nad Mediami, której...) szczegóły 
63.odwołanie: Polski Fundusz Literatury. x  szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2002 nr 7 s. D2 (not. nt. tegorocznych dotacji dla Polskiego Funduszu Literatury...) szczegóły 
artykuł: Pol'skijj fond literatury. Novaja Pol'sha 2001 nr 6 s. 83 (ogłoszenie funduszu o inicjatywie podjętej we współpracy z Instytutem ...) szczegóły 
64.odwołanie: Wschodnioeuropejska Fundacja Scenariuszowa. x  szczegóły 
artykuł: Wschodnioeuropejska Fundacja Scenariuszowa. Film 1991 nr 32 s. 2 (nota o powołaniu w Krakowie, progr. działania i wyborze Jerzego Stuhra...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
65.impreza: "Dyplomacja kulturalna. Miejsce kultury w polskiej polityce zagranicznej" - konferencja (2000).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
66.artykuł: CZAR: Nowy szef Fundacji Kultury. Gazeta Wyborcza 2003 nr 303 s. 11 (o powołaniu na prezesa Fundacji Kultury Polskiej Grzegorza Bogutę; z f...) szczegóły 
67.artykuł: (IrMa): Fundacja Bankowa wspomaga. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 78-79 (nt. współpracy Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga w Warszawie ...) szczegóły 
68.artykuł: JAW: Kradzież kulturalna. Trybuna 1995 nr 84 s. 2 (not. sprawozdawcza z konferencji prasowej min. kultury Kazimierza Dejm...) szczegóły 
69.artykuł: (jbl): Pieniędzy na kulturę. Gazeta Wyborcza 1990 nr 217 s. 2 (m.in. o wystąpieniu na posiedzeniu Rady Ministrów Izabelli Cywińskiej,...) szczegóły 
70.artykuł: Walkiewicz Antoni: Próba sił. Trybuna 1998 nr 178 s. 14 (nt. finansowania kultury w Polsce oraz o Funduszu Rozwoju Kultury...) szczegóły 
71.artykuł: Wojciechowski Jacek: Pożytki z fundacji. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 78-79 (nt. działalności fundacji wspierających piśmiennictwo i biblioteki, m....) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Prawo autorskie
    książki (alfabet autorów)
72.książka: Golat Rafał: Prawo autorskie. Pytania, kazusy, tablice. 2002 (Przedmowa. - [Zawiera m.in.:] I. Pytania: Przedmiot ochrony w zakresie...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
73.impreza: "CopyCamp" - konferencja (2012).  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Sprawy bytowe i zawodowe literatów
    odwołania do (alfabet tytułów)
74.odwołanie: Stypendium twórcze Ministra Kultury i Sztuki. x  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 25 s. 2 (w dziedzinie literatury: Jerzy Harasymowicz...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
75.impreza: Stypendium twórcze Prezydenta Miasta Krakowa.  szczegóły 
artykuł: Magdalenka Literacka 1995 nr 5/6 s. 1 (nota inf. o powołaniu komisji przyznajacej Stypendium twórcze Prezyden...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
76.artykuł: Gazeta Wyborcza 2000 nr 110 s.15 (not. o powołaniu Funduszu Stypendialnego im. Andrzeja Zakrzewskiego dl...) szczegóły 
77.artykuł: Kawecka-Lee Hanka: Pałacyk w Oborach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 217 s. 5 (nt. działalności administrowanego przez Fundację Domu Literatury i Dom...) szczegóły 
78.artykuł: Soczyński Alfons: "Eranos" - uczynek miłosierny i uczta składkowa. Akant 2002 nr 10 s. 10 (nt. założenia we Wrocławiu Fundacji Pomocy Twórcom i Artystom Polskim ...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
79.konkurs: "Człowiek - Dobro - Piękno" - Ogólnopolski Konkurs Poetycki (1998; edycja VI).  szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 1998 nr 1/2 s.c142 (ogłoszenie...) szczegóły 
80.konkurs: "Człowiek - Dobro - Piękno" - Ogólnopolski Konkurs Poetycki (1992; edycja I). (nagr.: Eugeniusz Kasjanowicz, Grzegorz Sobaszek, Marzanna Bogumiła Kie...) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1992 nr 2 s. 10  szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1992 nr 7/8 s. 11  szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1991 nr 268 s. 4, nr 269 s. 4 (ogł....) szczegóły 
81.konkurs: "Człowiek - Dobro - Piękno" - Ogólnopolski Konkurs Poetycki (1994; edycja III).  szczegóły 
artykuł: Odra 1994 nr 2 s. 119 (ogł....) szczegóły 
82.konkurs: "Człowiek - Dobro - Piękno" - Ogólnopolski Konkurs Poetycki (1995; edycja IV). (nagr.: Lilla Latus, Piotr Mazur, Michał Bendkowski; wyróżn.: Irena Wyc...) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1995 nr 1 s. 16 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki w Siedlcach "Człowiek - Dobro - Piękno". Magazyn Literacki 1995 nr 11 s. 114  szczegóły 
83.konkurs: "Czy jesteśmy Europie potrzebni? Rozważania o roli kultury i wartości mojego kraju w budowaniu zjednoczonej Europy" - konkurs literacki dla młodzieży (1996). (laureaci: Esther Delp, Maciej Dymkowski, Małgorzata Grymuza, Joanna Ku...) szczegóły 
artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 229 (not. o laureatach...) szczegóły 
artykuł: Odra 1997 nr 4 s. 144 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Ogłoszenie. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 12 s. 266  szczegóły 
84.konkurs: "Dasz światło życia idącym za Tobą" - konkurs na utwory artystyczne m.in. poetyckie (1993).  szczegóły 
artykuł: Jednota 1993 nr 2 s. 23 (ogł....) szczegóły 
85.konkurs: "Dialog pokoleń we wspólnym europejskim domu" - konkurs artystyczny (2001). (konkurs w 3 kategoriach: literackiej, plastycznej i informatycznej...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2001 nr 141 s. B (nota o zakończeniu konkursu...) szczegóły 
artykuł: M.P.: Konkurs Fundacji "Krzyżowa". Rzeczpospolita 2001 nr 56 s. A11 (nota o ogłoszeniu wyników...) szczegóły 
86.konkurs: Internetowy Turniej Jednego Wiersza (1998; edycja V). (nagrody głównej nie przyznano; przyznano trzy równorzędne wyróżnienia:...) szczegóły 
artykuł: MAT: Poezja w Internecie. Życie 1998 nr 133 s. 10 (laureaci...) szczegóły 
87.konkurs: Internetowy Turniej Jednego Wiersza (1998; edycja VI). (nagrody głównej nie przyznano; wyróżn.: Bogna Wolniak, Piotr Martyniak...) szczegóły 
artykuł: MAT: Poezja w Internecie. Życie 1998 nr 133 s. 10 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Poezja w Internecie. Życie 1998 nr 242 s. 11 (laureaci...) szczegóły 
88.konkurs: Internetowy Turniej Jednego Wiersza (1998; edycja VII).  szczegóły 
artykuł: Poezja w Internecie. Życie 1998 nr 242 s. 11 (ogłoszenie...) szczegóły 
89.konkurs: "Ja i mój świat" - Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol (1997, edycja IV). (nagr. główna: Mateusz Antoniuk; nagr. w kategorii uczniów szkół podst...) szczegóły 
artykuł: Arski Jan, Przeworska Zuzanna: Polszczyzna 1997 nr 1 dod. s. [1]-[2] (regulamin konkursu, z not. o Agnieszce Bartol...) szczegóły 
artykuł: IV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol "Ja i mój świat". Krzywe Koło Literatury 1997 nr 2/3 s. 34 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: (jw): Bibliotekarz 1997 nr 2 s. 28 (ogł....) szczegóły 
artykuł: (jw): Bibliotekarz 1997 nr 10 s. 30 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Rocznik Nadnotecki 1998 t. 29 s. 161 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 4 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 6 s. 2 (ogł....) szczegóły 
90.konkurs: "Ja i mój świat" - Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol (1998; edycja V). (do 15 III 1999...) szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 1998 nr 6 s. 47 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Milczyński Andrzej: Bibliotekarz 1999 nr 10 s. 19-20  szczegóły 
91.konkurs: "Ja i mój świat" - Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol dla dzieci i młodzieży (1991; edycja I). (nagr.: Justyna Macioł...) szczegóły 
artykuł: Inspiracje [Miesięcznik ruchu społeczno-kulturalnego] 1991 nr 4 s. 21 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1991 nr 10 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Rocznik Nadnotecki 1992 t. 23 s. 168 (laureaci; oprac. Andrzej Milczyński...) szczegóły 
artykuł: Słowo. Przegląd kulturalny [Warszawa] 1991 nr 14 s. 15  szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1991 nr 58 s. 10 (ogł....) szczegóły 
92.konkurs: "Ja i mój świat" - Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol dla dzieci i młodzieży (1993; edycja II). (w grupie uczniów szkół podstawowych za poezję nagr.: Magdalena Beszter...) szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz 1993 nr 5 s. 32 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odra 1993 nr 5 s. 112 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 2 s. 15 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Poradnik Bibliotekarza 1993 nr 4 s. 17 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Rocznik Nadnotecki 1993 t. 24 s. 169  szczegóły 
93.konkurs: "Ja i mój świat" - Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol dla dzieci i młodzieży (1995; edycja III). (w kategorii szkół podstawowych nagr.: Krzysztof Pawlica, Magdalena Cze...) szczegóły 
artykuł: Konkurs im. Agnieszki Bartol. Guliwer 1996 nr 1 s. 46-47  szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 8 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 9 s. 126 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Polonistyka 1995 nr 2 s.125-126 (ogł., regulamin...) szczegóły 
artykuł: Poradnik Bibliotekarza 1995 nr 9 s. 44 (nagr....) szczegóły 
artykuł: Tarniny 1995 nr 2 s. 19 (ogł. i regulamin konkursu...) szczegóły 
94.konkurs: "Ja i mój świat" - Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol dla dzieci i młodzieży (2005; edycja VIII). (nagr.: Grand Prix: Anna Dwojnych; (w kategorii do 15 lat): Iga Kamińs...) szczegóły 
artykuł: (o-sta): Bogaty świat wyobraźni. Panorama Wielkopolskiej Kultury 2005 nr 17 s. 16 (wykaz laureatów...) szczegóły 
artykuł: (sta): Ja i mój świat - konkurs literacki. Panorama Wielkopolskiej Kultury 2005 nr 14 s. 6 (ogłoszenie...) szczegóły 
95.konkurs: "Ja i mój świat" - Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol dla dzieci i młodzieży (2007; edycja IX). (nagr.: Dorota Timiri Cyran (Nagroda Grand Prix); w kategorii do 15 lat...) szczegóły 
artykuł: Belter Iwona: Ja i mój świat. Panorama Wielkopolskiej Kultury 2007 nr 40/41 s. 17 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Laureaci IX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol pod hasłem "Ja i mój świat". Bibliotekarz 2007 nr 12 s. 37  szczegóły 
96.konkurs: Konkurs Dramaturgiczny "Tespis 2000" (1998). (Edmund Pietryk ("Mokre widzenie"), Katarzyna Grochola ("Pozwól mi odej...) szczegóły 
artykuł: Aleje 3 1998 nr 18 s. 13 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: A.O.: Kobiece monologi. Rzeczpospolita 2000 nr 10 s. A7 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: A.O.: Sztuki dla małej sceny. Rzeczpospolita 1999 nr 179 s. A5 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 2000 nr 27 s. 12 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Komunikat. Dialog [Warszawa] 1999 nr 1 s. 201 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 4 II s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Trybuna 1998 nr 275 s. 8 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości [ZAiKS] 1999 nr 1 s. 52 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości [ZAiKS] 2000 nr 1 s. 38-39 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Z afisza. Dialog [Warszawa] 2003 nr 3 s. 185 (laureatka; not....) szczegóły 
97.konkurs: Konkurs Literacki Fundacji Kultury (2002). (nagroda: Henryk Waniek ("Finis Silesiae"); wyróżnienia: Adam Czerniaws...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 2 s. D2 (not.; laureaci...) szczegóły 
artykuł: Odra 2003 nr 3 s. 123 (wyniki...) szczegóły 
98.konkurs: Konkurs Literacki Fundacji Kultury (2005).  szczegóły 
artykuł: Chcą znów nagradzać. Lampa 2005 nr 9 okł. (ogł....) szczegóły 
99.konkurs: Konkurs Literacki Fundacji "Wyzwania" (1994; edycja I). (nagr.: Anna Piwkowska, Marek Ławrynowicz; wyróżn.: Katarzyna Ciesielsk...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki Fundacji "Wyzwania". Twórczość 1994 nr 6 s. 155  szczegóły 
artykuł: Wyniki Konkursu Literackiego Fundacji Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Naukowych "Wyzwania". Magazyn Literacki 1995 nr 9 s. 107, 108  szczegóły 
100.konkurs: Konkurs Literacki im. Jarosława Iwaszkiewicza (1989; edycja II). (w dziale prozy nagr.: Zyta Rudzka ("Białe klisze"), Andrzej Lenartowsk...) szczegóły 
artykuł: Fakty 1989 nr 30 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kontrasty 1989 nr 8 okł. (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odra 1989 nr 9 s. 111 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przemiany 1989 nr 8 s. 15 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Regiony 1990 nr 4 s. 155 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Nadwiślański 1989 nr 27 s. 8-9 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 17 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Widnokrąg 1989 nr 39 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 35 s. 15 (ogł....) szczegóły 
101.konkurs: Konkurs Literacki o Nagrodę Skrzydła Ikara (1997; edycja II). (nagr. w kategorii prac czeskich: Petr Odillo Stradicky-Stańczyk, Dmitr...) szczegóły 
artykuł: (CER): Konkurs "Skrzydło Ikara". Trybuna 1997 nr 156 s. 12 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: [Drugi] II Konkurs Literacki na cykl wierszy lub poemat w języku polskim i czeskim o nagrodę Skrzydła Ikara. Fraza 1997 nr 16 s. 279 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Kisiel Marian: Drugi lot Ikara. Śląsk 1998 nr 1 s. 20-21 (spraw. z urocz. wręczenia nagród, z lista laureatów; z fot....) szczegóły 
artykuł: (K.K.): O Nagrodę Skrzydła Ikara. Głos Ludu 1997 nr 103 s. 5  szczegóły 
artykuł: (kor): [Druga] 2 nagroda dla Bogdana Trojaka. Głos Ludu 1997 nr 121 s. 2  szczegóły 
artykuł: (kor): O nagrodę skrzydła Ikara. Głos Ludu 1997 nr 68 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: (mro): Poetyckie wzloty. Głos Ludu 1997 nr 129 s. 1  szczegóły 
artykuł: Odra 1997 nr 7/8 s. 144 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 1 s. 133 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Opcje 1997 nr 4 s. 146 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Sikora Władysław: Ikar w Domach Polskich. Głos Ludu 1997 nr 134 s. 3  szczegóły 
artykuł: Skrzydła Ikara. Rzeczpospolita 1997 nr 260 s. 26 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Szwarc Piotr: Między postawą Ikara i Dedala. Śląsk 1998 nr 1 s. 21  szczegóły 
artykuł: Świętokrzyski Kwartalnik Literacki 1997 nr 1 s. 27-29 (nagrodzony wiersz...) szczegóły 
artykuł: Śląsk 1997 nr 7 s. 88 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Śląsk 1998 nr 1 s. 22-23 (wiersze nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 1997 nr 6/7 s. 127 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1997 nr 2 s. 200-202 (ogłoszenie, regulamin konkursu...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 46 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1998 nr 1/2 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Widera Katarzyna: O Skrzydło Ikara. Śląsk 1997 nr 1 s. 44-45 (spraw....) szczegóły 
102.konkurs: Konkurs na fraszkę europejską (2003). (do 21 IV 2003...) szczegóły 
artykuł: Odra 2003 nr 4 s. 123 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Sceptyczne fraszki. Newsweek. Polska 2003 nr 20 s. 8 (omów. pokłosia konkursu...) szczegóły 
103.konkurs: Konkurs na książkę poetycką (2010). (nagr.: Rafał Kwiatkowski za "Twarde O", Piotr Makowski za "Soundtrack"...) szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2010 t. 15 s. 232 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2010 t. 15 s. 231 (ogłoszenie...) szczegóły 
104.konkurs: Konkurs na nowelę, opowiadanie, esej (1992). (nagr.: Hanna Kowalewska, Jan Krzysztofczyk, Maria Marta Lenartowska, H...) szczegóły 
artykuł: Regiony 1992 nr 2 s. 132  szczegóły 
artykuł: Regiony 1993 nr 1 s. 1  szczegóły 
artykuł: Regiony 1992 nr 1 s. 1  szczegóły 
artykuł: Regiony 1992 nr 3/4 s. 155  szczegóły 
105.konkurs: Konkurs na scenariusz filmu fabularnego (2000).  szczegóły 
artykuł: Film 2000 nr 10 s. 8 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Konkurs na scenariusz. Reżyser 2000 nr 10 s. 6-7 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2000 nr 122 s. B (ogłoszenie...) szczegóły 
106.konkurs: Konkurs na Tarnowską Książkę Końca Wieku (2000). (do 31 III 2001...) szczegóły 
artykuł: Odra 2000 nr 12 s. 141 (ogłoszenie...) szczegóły 
107.konkurs: Konkurs na tom wierszy (1991). (nagr.: Andrzej Babaryko (" Życia daremne"), Bolesław Garboś ("Nasi uma...) szczegóły 
artykuł: Bestseller 1992 nr 5 s. 27 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Bestseller 1992 nr5 s. 26-27 (teksty laureatów...) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1991 nr 1/2 s. 14  szczegóły 
108.konkurs: Konkurs stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych reporterów w wieku 18-35 lat (2011).  szczegóły 
artykuł: Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego. Newsweek. Polska 2011 nr 43 s. 16 (ogł. konkursu...) szczegóły 
109.konkurs: "Krótki kurs kapitalizmu" - konkurs na reportaż i artykuł publicystyczny (1996). (nagr.: Zbigniew Górniak, Helena Kowalik-Ciermińska, Ewa Toniak, Maciej...) szczegóły 
artykuł: Budzisz Marek, Michalski Cezary, Zwinogrodzka Wanda: Konkurs "Odry". Wprost 1996 nr 38 s. 94 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1996 nr 301 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Krótki kurs kapitalizmu. Konkurs na reportaż i artykuł publicystyczny. Res Publica Nowa 1996 nr 10 s. 67 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Krótki kurs kapitalizmu. Przegląd Tygodniowy 1996 nr 39 s. 23 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Tygodnik Powszechny 1997 nr 3 s. 12 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Odra 1996 nr 7/8-11 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 2 I s. 9 (not....) szczegóły 
110.konkurs: "Krzyż - Drzewo Kwitnące" - ogólnopolski konkurs poetycki (1998). (nagr.: Teresa Wrodycka, Robert Rudlak, Jerzy Fryckowski, Marek Jurgońs...) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1999 nr 3 s. 15 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 219 s. 5 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: [Koperski Jerzy] Redaktor "Poczty literackiej": Poczta literacka [z tego cyklu:] Kapłan - Ułan. Medyk 2000 nr 1 s. 23 (wyniki konkursu i sprawozdanie z uroczystości jego zakończenia; Warsza...) szczegóły 
artykuł: Krzyż - Drzewo Kwitnące - ogólnopolski konkurs poetycki. Akcent 1999 nr 1 s. 113 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Miesięcznik Prowincjonalny 1998 nr 3 s. 48 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Medyk 1998 nr 12 s. 18-19 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Młody Niemiec w Paryżu. Kresy 1999 nr 37 s. 187 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Nowy Wiek 1999 nr 1 s. 32, nr 2 s. 32 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 2 s. 141 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Ogólnopolski konkurs literacki "Krzyż - Drzewo Kwitnące". Kultura [Paryż] 1999 nr 9 s. 165 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Olszewska Ewelina: Naród potrzebuje poezji. Nasz Dziennik 1999 nr 295 s. 14 (sprawozdanie z uroczystości wręczenia nagród laureatom; Warszawa, 16 X...) szczegóły 
111.konkurs: "Krzyż - Drzewo Kwitnące" - ogólnopolski konkurs poetycki (1999). (rozstrzygnięcie konkursu: 13 XII 1999...) szczegóły 
artykuł: "Krzyż - Drzewo Kwitnące". Ogólnopolski konkurs poetycki. Gazeta Lwowska 1999 nr 1/2 s. 6 (ogł. i regulamin...) szczegóły 
112.konkurs: Międzynarodowy konkurs literacki dla dzieci "Izery 2000" (2000). (do 29 II 2000...) szczegóły 
artykuł: Odra 2000 nr 2 s. 141 (ogłoszenie...) szczegóły 
113.konkurs: Międzynarodowy Konkurs Poetycki (1998; edycja I). (nagrody m.in.: Natalia Otko, Słobodian Wiktoria, Ilona Kuryluk...) szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 12 s. 140 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Otko Natalia: Finał "Młodej Polonii" 1997-1998. Odra 1998 nr 12 s. 140-141 (wrażenia uczestniczki konkursu z uroczystego finału, Warszawa 25-28 VI...) szczegóły 
114.konkurs: Międzynarodowy Konkurs Poetycki (1999; edycja II). (nagrody w kategorii poezji: Natalia Otko, Iwona Sobieszyńska, w katego...) szczegóły 
artykuł: Kalinowska-Bouvy Agata: Literackie nagrody. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 226 s. 6  szczegóły 
115.konkurs: Międzynarodowy Konkurs Prozatorski na esej lub humoreskę w języku polskim (1999).  szczegóły 
116.konkurs: Międzynarodowy Otwarty Konkurs Literacki dla Młodej Polonii na wiersz, esej lub humoreskę w języku polskim (2001).  szczegóły 
artykuł: EP: Konkursy dla młodzieży polonijnej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 2 s. 4 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Magazyn Wileński 2001 nr 4 s. 38 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Miedzynarodowy Otwarty Konkurs Literacki dla Polonii na wiersz, esej lub humoreskę w języku polskim. Zwrot 2001 nr 3 s. 72 (ogłoszenie...) szczegóły 
117.konkurs: Międzynarodowy Otwarty Konkurs Poetycki dla Młodej Polonii (2005; edycja V).  szczegóły 
artykuł: Magazyn Wileński 2004 nr 11 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: [Piąty] V Międzynarodowy Otwarty Konkurs Poetycki 2005 dla Młodej Polonii zorganizowany przez Fundację Młodej Polonii w Warszawie. Zwrot 2004 nr 11 s. 58 (ogłoszenie...) szczegóły 
118.konkurs: Międzynarodowy Otwarty Konkurs Poetycki na wiersz w języku polskim zorganizowany z okazji przyznania Literackiej Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej.  szczegóły 
artykuł: Dziennik Kijowski 1996 nr 21/22 s. 4 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Fundacja Młodej Polonii i Stowarzyszenie "Wspólnota Młodej Polonii" w Warszawie - celem uczczenia laureatki literackiej nagrody Nobla p. Wisławy Szymborskiej - ogłaszają [...] Międzynarodowy, Otwarty Konkurs Poetycki. Gazeta Lwowska 1997 nr 2 s. 5 (ogłoszenie, warunki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Grześczak Marian: Kiosk (19). Twórczość 1998 nr 11 s. 125-127 (wypowiedź jurora...) szczegóły 
artykuł: Konkurs dla młodzieży utalentowanej poetycko. Kurier Wileński 1996 nr 233 s. 6 (regulamin imprezy...) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1996 nr 24 s. 5 (ogł....) szczegóły 
119.konkurs: Międzynarodowy Otwarty Konkurs Poetycki na wiersz własny - oryginalny w języku polskim (1996).  szczegóły 
artykuł: Konkurs Poetycki. Polonia Włoska 1996 nr 1 s. 12 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
120.konkurs: Międzynarodowy Otwarty Konkurs Poetycki na wiersz własny - oryginalny w języku polskim (1999).  szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1999 nr 7 s. 7 (ogł....) szczegóły 
121.konkurs: Międzynarodowy Otwarty Konkurs Prozatorski dla Młodej Polonii (2005).  szczegóły 
artykuł: Magazyn Wileński 2004 nr 11 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Międzynarodowy Otwarty Konkurs Prozatorski 2005 dla Młodej Polonii zorganizowany przez Fundację Młodej Polonii w Warszawie. Zwrot 2004 nr 11 s. 58-59 (ogłoszenie...) szczegóły 
122.konkurs: Ogólnopolski Konkurs im. Emila Zegadłowicza w kategorii poezji oraz rzeźby (płaskorzeźby) ludowej (2004; edycja III).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Gazeta Kulturalna 2004 nr 5 s. 2 (m.in. ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Gazeta Kulturalna 2004 nr 4 s. 2 (m.in. ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
123.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki i Rzeźbiarski im. Emila Zegadłowicza (2009; edycja VIII).  szczegóły 
artykuł: Dworzanin 2009 nr 14 s. 17 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Naglicki Maciej: Osiem razy Czartak - myślenie słowem i rzeźbą. Dworzanin 2009 nr 14 s. 16 (laureaci...) szczegóły 
124.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki na debiut książkowy w dziedzinie prozy i poezji (1990). (w dziedzinie prozy nagr.: Janusz Bartlewicz, Zofia Metelicka, Augustyn...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1990 nr 1 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1990 nr 2/3 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
125.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Rzeźbiarski im. Emila Zegadłowicza (2010; edycja IX). (nagr.: Janusz Doyniak, Maria Kantor, Bogdan Nowicki...) szczegóły 
artykuł: Dworzanin 2010 nr 18 s. 32-33 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Naglicki Maciej: IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Rzeźbiarski im. Emila Zegadłowicza. Dworzanin 2010 nr 18 s. 32-33 (laureaci...) szczegóły 
126.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Łucji Danielewskiej (2005; I edycja).  szczegóły 
artykuł: Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Słowo jak chleb". Własnym głosem 2005 nr 60 s. 14 (ogł....) szczegóły 
127.konkurs: "Piękni dwudziestoletni" - konkurs na reportaż, esej, artykuł publicystyczny (1993). (nagr.: Tomasz Cichoń, Łukasz Klesyk, Dorota Woźniak oraz "Alnaszara"; ...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1994 nr 27 s. 8 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 3 s. 166 (wykaz laureatów...) szczegóły 
artykuł: Konkurs "Odry". Gazeta Wyborcza 1993 nr 223 s. 8  szczegóły 
artykuł: Konkurs "Piękni dwudziestoletni". Wprost 1993 nr 21 s. 91 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odra 1993 nr 9 s. 112 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odra 1994 nr 2 s. 37 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 1994 nr 2-4, 7/8 (druk nagrodzonych prac...) szczegóły 
artykuł: Piękni dwudziestoletni. Res Publica Nowa 1994 nr 3 s. 64 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Urbanek Mariusz: Piękni dwudziestoletni ze zmarszczkami. Odra 1994 nr 3 s. 23-25 (omów. pokłosia konkursu...) szczegóły 
128.konkurs: "Promocja najnowszej literatury polskiej" - konkurs (2003; edycja XII). (do 15 V 2003...) szczegóły 
artykuł: ET: Fundacja Kultury ogłasza XII edycję konkursu "Promocja najnowszej literatury polskiej". Biblioteka Analiz 2003 nr 7 s. 17 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: (ET): Promocja literatury polskiej - konkurs Fundacji Kultury. Książki 2003 nr 4 s. 13 (ogł. konkursu...) szczegóły 
artykuł: Fundacja Kultury ogłasza XII edycję konkursu Promocja Najnowszej Literatury Polskiej. Studium 2003 nr 2 s. 193  szczegóły 
artykuł: Fundacja Kultury ogłasza XII edycję konkursu "Promocja najnowszej literatury polskiej". Topos 2003 nr 1/3 s. 282 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Fundacji Kultury. Książki 2003 nr 5 s. 19 (ogł. konkursu...) szczegóły 
artykuł: Odra 2003 nr 4 s. 123 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 2003 nr 1/3 s. 231 (ogłoszenie...) szczegóły 
129.konkurs: "Promocja najnowszej literatury polskiej" - konkurs (2004; edycja XIII). (Radosław Romaniuk "Dramat religijny Tołstoja"...) szczegóły 
artykuł: (PD): Nagrody. Książki 2004 nr 4 s. 12 (notka o przyznaniu...) szczegóły 
130.konkurs: "Promocja najnowszej literatury polskiej" - konkurs (2006). (nagr.: Ewa Kujawska za powieść "Dom Małgorzaty", Jacek Bierut za powie...) szczegóły 
artykuł: Dzierżanowski Andrzej Maria: Pomosty [Wrocław] 2007 t. 12 s. 202 (not....) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2007 nr z 5 I s. 3 (m.in. nota nt. laureatów...) szczegóły 
131.konkurs: "Promocja najnowszej literatury polskiej" - Program - Konkurs (1995; edycja IV). (nagr.: Andrzej Falkiewicz ("Coś z mądrości i lenistwa, snu prawie"), Z...) szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 1995 nr 5/6 s. 123 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki Fundacji Kultura. Akcent 1995 nr 3/4 s. 20 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki Fundacji Kultury. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 365  szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki Fundacji Kultury. Twórczość 1996 nr 1 s. 141 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: MB: Gazeta Wyborcza 1995 nr 281 s. 14  szczegóły 
artykuł: Nagrody. Nowe Książki 1995 nr 11 s. 32 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 1996 nr 2 s. 126 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 12 s. 135-136 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: ROM: Czwarta promocja. Gazeta Wyborcza 1995 nr 242 s. 13 (not....) szczegóły 
artykuł: Rozdano nagrody Fundacji Kultury. Życie Warszawy 1995 nr 330 s. 7 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 3 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1996 nr 53 s. 153 (wyniki...) szczegóły 
132.konkurs: "Promocja najnowszej literatury polskiej" - Program - Konkurs (1996; edycja V). (nagr.: Wilhelm Dichter ("Koń Pana Boga"), Roman Gren ("Krajobraz z dzi...) szczegóły 
artykuł: Magazyn Literacki 1997 nr 1 s. 10 (not., laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1996 nr 11 s. 80 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Piasecki Marcin: Cztery tematy żydowskie. Gazeta Wyborcza 1996 nr 237 s. 13 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 57 s. 196-197 (wyniki...) szczegóły 
133.konkurs: "Promocja najnowszej literatury polskiej" - Program - Konkurs (1997; edycja VI). (nagr.: Małgorzata Szpakowska ("Zakorzenieni, wykorzenienii. O carach, ...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 215 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Nagrody Fundacji Kultury. Rzeczpospolita 1997 nr 120 s. 29  szczegóły 
artykuł: MPIAS, VAR: Szpakowska, Bitner, Marcinkiewicz. Nagrody Fundacji Kultury. Gazeta Wyborcza 1997 nr 119 s. 15 (omów. nagrodzonych książek...) szczegóły 
artykuł: (M.S.): Tydzień w kulturze. Przekrój 1997 nr 23 s. 43 (not. o laureatce...) szczegóły 
artykuł: Nagrody. Magazyn Literacki 1997 nr 3/4 s. 16 (not., laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1997 nr 7 s. 80 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
artykuł: Tydzień w kraju. Polityka 1997 nr 22 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 60 s. 163 (wyniki...) szczegóły 
134.konkurs: "Promocja najnowszej literatury polskiej" - Program - Konkurs (1998; edycja VII). (nagr.: Bogdan Madej ("Półtraktat o lewitacji"), Krzysztof Varga ("Czte...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1998 nr 43 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 80 (wykaz laureatów...) szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1998 nr 1 s. 33 (not. o laureacie...) szczegóły 
135.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 80 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
artykuł: Magazyn Literacki 1999 nr 2 s. 20 (wyniki...) szczegóły 
136.konkurs: "Promocja najnowszej literatury polskiej" - Program - Konkurs (2000; edycja IX). (nagr.: Tadeusz Zubiński ("Odlot dzikich gęsi"), Jan Tulik ("Furta"), G...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2001 nr 3 s. E2 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Fraza 2000 nr 30 s. 310 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Kawka Agnieszka Dorota: X Konkurs Fundacji Kultury Promocja najnowszej literatury polskiej. Notes Wydawniczy 2001 nr 7/8 s. 45-47 (laureaci; z wykazem lauretów z lat 1993-1999...) szczegóły 
artykuł: Konkurs rozstrzygnięty. Nasz Dziennik 2001 nr 35 s. 11 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 200 (nota o wyróżnieniu dla Mieczysława Orskiego...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 82 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: (m): Nagrody Fundacji Kultury. Tygodnik Powszechny 2001 nr 9 s. 12 (lista laureatów; nota...) szczegóły 
sprostowanie: Musiał Grzegorz: Sprostowania. Tygodnik Powszechny 2001 nr 11 s. 15 (list do red....) szczegóły 
artykuł: MWW: Nagrody literackie. Życie 2001 nr 34 s. 9 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nagrody Fundacji Kultury Polskiej. Rzeczpospolita 2001 nr 34 s. A12 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Trzy i cztery. Gazeta Wyborcza 2001 nr 33 s. 13 (wyniki...) szczegóły 
137.konkurs: "Promocja najnowszej literatury polskiej" - Program - Konkurs (2001; edycja X). (nagr.: Henryk Waniek "Finis Silesiae"; wyróżn.: Adam Czerniawski "Nar...) szczegóły 
artykuł: AB: Finis Silesiae z nagrodą. Gazeta Wyborcza 2003 nr 19 s. 15 (nota o przyznaniu Henrykowi Wańkowi...) szczegóły 
artykuł: (ap): [Jedenasty] XI Konkurs Fundacji Kultury rozstrzygnięty. Notes Wydawniczy 2003 nr 1 s. 10-11  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 82 (not....) szczegóły 
artykuł: (PD): Nagrody. Książki 2003 nr 2 s. 17 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Z miesiąca na miesiąc. Tygiel Kultury 2003 nr 1/3 s. 220 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 31 I s. 3 (m.in. nota o laureatach; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
artykuł: Komisja Literacka Fundacji Kultury. Zeszyty Literackie 2002 nr 80 s. 202 (protokół z posiedzenia komisji; laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nawrocka Ewa (ur. 1942): Zeszyty Literackie 2002 nr 80 s. 202 (informacja o nienominowaniu książki Ewy Bieńkowskiej zgłoszonej przez ...) szczegóły 
138.konkurs: "SCRIPT PRO" - konkurs na scenariusz filmowy (2012). (nagroda główna HBO: Dariusz Glazer ("Mur"); druga nagroda PISF: Henryk...) szczegóły 
139.konkurs: "SCRIPT PRO" - konkurs na scenariusz filmowy [kontynuacja Międzynarodowego konkursu na scenariusz filmowy o nagrodę Teda Hartleya i Diny Merrill] (2011).  szczegóły 
artykuł: SCRIPT PRO 2011. Film 2011 nr 1 s. 17 (ogłoszenie...) szczegóły 
140.konkurs: "Świat i ja" - konkurs literacki dla niepełnosprawnych (2003).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 2003 nr 295 s. 21 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 2003 nr 277 s. 17 (ogłoszenie...) szczegóły 
141.konkurs: "Tespis 2004" - Konkurs Dramaturgiczny (2003). (nagr.: Jarosław Sokół ("Róze luksemburskie"), Marta Guśniowska ("Sukno...) szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 2003 nr 9 s. 189 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Migdal Aleksander: Wiadomości literackie. Pegaz Lubuski 2004 nr 5/6 s. 20 (laureatka...) szczegóły 
artykuł: Regulamin Konkursu Dramaturgicznego Tespis 2004. Wiadomości [ZAiKS] 2003 nr 1 s. 35-36  szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2004 nr z 23 I s. 3 (not....) szczegóły 
142.konkurs: "Tespis '97" - Międzynarodowy Konkurs Dramaturgiczny (1996). (w kategorii monodramu nagroda Srebrnego Mikrofonu: Grzegorz Skurski; w...) szczegóły 
artykuł: Dramaturgia Polska 1996 nr 2/3 s. 68 (regulamin...) szczegóły 
artykuł: Dramaturgia Polska 1997 nr 4/5 s. 85 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: J.R.K.: Tespis '97. Rzeczpospolita 1995 nr 299 s. 26 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Konkurs dramaturgiczny "Tespis" '97 = Schauspielwettbewerb "Tespis" '97. Dialog [Niemcy] 1996 nr 1 s. 122 (ogł.; tekst równoległy w języku polskim i niemieckim...) szczegóły 
artykuł: Konkurs na sztukę. Kurier Zachodni [Perth] 1996 nr 107 s. 36, nr 108 s. 22 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1997 nr 4 s. 146 (not....) szczegóły 
artykuł: Poznański konkurs na sztukę teatralną. Rzeczpospolita 1996 nr 264 s. 30 (nota...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 6 II s. 3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1997 nr 3 s. 59 (lista laureatów; nota...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 8 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości [ZAiKS] 1996 nr 3/1 (1995/1996) s. 21-22 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Zwrot 1996 nr 3 s. 78 (ogł....) szczegóły 
143.konkurs: "Twoje 10 minut" - konkurs literacki (2011).  szczegóły 
artykuł: Daj sobie szansę na debiut. PaperMint 2011 nr 2 s. 80 (ogłoszenie...) szczegóły 
144.konkurs: "Współczesność w oczach młodych" - konkurs na scenariusz filmowy (1991; edycja I).  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1991 nr 8 s. 2 (not. o ogłoszeniu...) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1991 nr 8 s. 6 (ogł....) szczegóły 
145.konkurs: "Współczesność w oczach młodych" - konkurs na scenariusz filmowy (1994; edycja II). (nagr.: Jan Misiuk ("Duży pokój"), Elżbieta Wojnarowska ("Był kiedyś ra...) szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1994 nr 3 s. 158 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1995 nr 8 s. 24-79 (tekst nagr....) szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1995 nr 1 s. 170 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1995 nr 4 s. 26-45 (tekst nagr....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1994 nr 26 s. 9 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs na scenariusz. Reżyser 1994 nr 2 s. 1 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odra 1994 nr 5 s. 124 (ogł....) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
146.artykuł: Konkurs Script Pro 2013: scenarzyści do piór!. Film 2012 nr 12 s. 18  szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
147.impreza: Biesiada Literacka Fundacji Literackiej im. Natalii Gall (1989).  szczegóły 
148.impreza: Conrad Festival - Festiwal Literacki im. Josepha Conrada (2009).  szczegóły 
artykuł: Malatyńska Maria: O przeszłości i przyszłości. Kraków 2009 nr 12 s. 63 (not....) szczegóły 
artykuł: Nowicka Justyna: ...w stronę Conrada. Kraków 2009 nr 12 s. 83 (not....) szczegóły 
149.impreza: Conrad Festival - Festiwal Literacki im. Josepha Conrada (2011).  szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna listopad - grudzień 2011. Kraków 2012 nr 1 s. 82 (not....) szczegóły 
150.impreza: Conrad Festival - Międzynarodowy Festiwal Literacki im. Josepha Conrada (2012).  szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna październik - listopad 2012. Kraków 2012 nr 12 s. 82 (not....) szczegóły 
151.impreza: [Dziesięć plus jeden] "10 + 1. W obliczu jutra" - spotkanie intelektualistów Polski i Europy.  szczegóły 
152.impreza: Nadnyskie Międzynarodowe Spotkania Literackie [do 2000: Nadnyskie Spotkania...] (2001; edycja X).  szczegóły 
153.impreza: "Warszawa Pisarzy" - Festiwal Literacki (2004).  szczegóły 
artykuł: (JH): Festiwal Literacki Warszawa Pisarzy. Biblioteka Analiz 2004 nr 21 s. 27 (ogł....) szczegóły 
154.impreza: "Wśród czterech żywiołów. Rzeka" - impreza poetycka (2003).  szczegóły 
155.impreza: "Zostań Poetą" - warsztaty literackie (2008).  szczegóły 
artykuł: Rogala Stanisław: Warsztaty literackie "Zostań Poetą". Dedal 2008 nr 1 s. 8-9 (spraw....) szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
156.nagroda: "Bene Merentibus" - nagroda Fundacji Wspierania Współpracy Polsko-Litewskiej im. A. Mickiewicza w Warszawie (2009). (nagr.: Romuald Mieczkowski...) szczegóły 
157.nagroda: "Bestseller Roku" - nagroda w dziedzinie literatury faktu (1991). (Małgorzata Szejnert ("Śród żywych duchów". Londyn 1990)...) szczegóły 
artykuł: Górecki Wojciech: Bestseller "Bestsellera". Wprost 1991 nr 46 s. 50 (nagr....) szczegóły 
158.nagroda: "Dziecięcy Bestseller Roku" - nagroda za najciekawsze książki dla dzieci i młodzieży (za 1991; edycja I). (w kategorii książek beletrystycznych wyróżn.: Wydawnictwo "GiG", Insty...) szczegóły 
159.nagroda: "Dziecięcy Bestseller Roku" - nagroda za najciekawsze książki dla dzieci i młodzieży (za 1993; edycja III). (m.in. nagr.: Wydawnictwo "Tenten" (za ks.: Akumal Ramachander: Mała św...) szczegóły 
160.nagroda: "Dziecięcy Bestseller Roku" - nagroda za najciekawsze książki dla dzieci i młodzieży (za 1994; edycja IV). (w dziale Książki nagr. Duży Dong: Wydawnictwo "Arkady"; wyróżn.: Wydaw...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 21 s. 2 (nagr....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 20 s. 2 (nagr....) szczegóły 
161.nagroda: "Dziecięcy Bestseller Roku" - nagroda za najciekawsze książki dla dzieci i młodzieży (za 1995; edycja V). (w dziale Książki nagr. Duży Dong: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; ...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 19 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
162.nagroda: "Dziecięcy Bestseller Roku" - nagroda za najciekawsze książki dla dzieci i młodzieży (za 1996; edycja VI). (w dziale Książki nagr. Duży Dong: Oficyna Jacka Santorskiego; wyróżn.:...) szczegóły 
163.nagroda: "Dziecięcy Bestseller Roku" - nagroda za najciekawsze książki dla dzieci i młodzieży (za 1997; edycja VII). (w dziale Książki nagr.: Duży Dong: Wydawnictwo "Świat Książki" (za ksi...) szczegóły 
164.nagroda: "Dziecięcy Bestseller Roku" - nagroda za najciekawsze książki dla dzieci i młodzieży (za 1998; edycja VIII). (w dziale Książki nagr.: Duży Dong: oficyna "Podsiedlik i Raniowski" (z...) szczegóły 
165.nagroda: "Dziecięcy Bestseller Roku" - nagroda za najciekawsze książki dla dzieci i młodzieży (za 1999; edycja IX). (w dziale Książki nagr.: Duży Dong: oficyna "Podsiedlik i Raniowski" (z...) szczegóły 
artykuł: A.KW.: Dziecięcy Bestseller Roku 1999. Rzeczpospolita 2000 nr 106 s. A13 (laureaci; not....) szczegóły 
artykuł: Dziecięcy bestseller roku. Magazyn Literacki 2000 nr 6/7 s. 28 (laureaci; not....) szczegóły 
166.nagroda: "Dziecięcy Bestseller Roku" - nagroda za najciekawsze książki dla dzieci i młodzieży (za 2000; edycja X). (w dziale Książki nagr.: Duży Dong: wydawnictwo "Świat Książki" (za ksi...) szczegóły 
167.nagroda: "Dziecięcy Bestseller Roku" - nagroda za najciekawsze książki dla dzieci i młodzieży (za 2003; edycja XIII). (Duży Dong trafił do Wydawnictwa Muchomor za wysoki poziom literacki i ...) szczegóły 
168.nagroda: Fundacji Kultury Polskiej Filii Kraków - Nagroda Honorowa (1992). (Ludwik Jerzy Kern...) szczegóły 
169.nagroda: Fundacji Kultury Polskiej Filii Kraków - Nagroda Honorowa (1993). (Henryk Markiewicz, Leszek Aleksander Moczulski...) szczegóły 
170.nagroda: Fundacji Kultury Polskiej Filii Kraków - Nagroda Honorowa (1995). (Ireneusz Kania...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 6 s. 2 (nagr....) szczegóły 
171.nagroda: Fundacji Kultury Polskiej Filii Kraków - Nagroda Honorowa (2002). (Andrzej Kurz...) szczegóły 
172.nagroda: Fundacji Kultury Polskiej Filii Kraków - Nagroda Honorowa (2007). (nagr.: Teresa Chylińska, Ewa Lipska...) szczegóły 
artykuł: (J.Piek): Talent, twórczość, osobowość.... Kraków 2007 nr 6/7 s. 46 (laureatki, z fot....) szczegóły 
173.nagroda: Fundacji Kultury Polskiej Filii Kraków - Nagroda Honorowa (materiały ogólne).  szczegóły 
174.nagroda: Łódzka Nagroda Literacka im. Jerzego Kosińskiego (1996). (nagr.: Jan Błoński (za cykl szkiców "Biedni Polacy patrzą na getto")...) szczegóły 
artykuł: MPIAS: Tygiel z nagrodami. Gazeta Wyborcza 1996 nr 235 s. 12 (ogł....) szczegóły 
175.nagroda: Łódzka Nagroda Literacka im. Jerzego Kosińskiego (materiały ogólne).  szczegóły 
176.nagroda: Nagroda Bankowa Fundacji Kultury Polskiej im. Krzysztofa Kieślowskiego (1998). (laureat: Stanisław Lem...) szczegóły 
artykuł: Jurasz Włodzimierz: W Krakowie nagradzają. Życie 1998 nr 249 s. 10 (m.in. o otrzymaniu przez laureata nagrody podczas II Targów Książki w ...) szczegóły 
177.nagroda: Nagroda Fundacji Grazella im. Marii Anny Siemieńskiej (2009). (w dziedzinie literatury nagr.: Eryk Ostrowski...) szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna listopad - grudzień 2010. Kraków 2011 nr 1 s. 71 (laureat...) szczegóły 
178.nagroda: Nagroda Fundacji im. Włodzimierza Tetmajera (1992). (laureat: Józef Dużyk...) szczegóły 
179.nagroda: Nagroda Fundacji Kultury Polskiej (1994). (nagr.: Andrzej Turczyński, Andrzej Stasiuk; wyróżnienia: Mieczysława B...) szczegóły 
artykuł: (mpias): Promocja literatury. Gazeta Wyborcza 1994 nr 262 s. 10 (not....) szczegóły 
180.nagroda: Nagroda Fundacji Kultury Polskiej (1996). (nagr.: Wilhelm Dichter ("Koń Pana Boga"), Roman Gren ("Krajobraz z dzi...) szczegóły 
181.nagroda: Nagroda Fundacji Kultury Polskiej za promocję polskiej literatury w świecie (1988). (Lennart Kjellberg (za przekład "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza)...) szczegóły 
182.nagroda: Nagroda Fundacji Kultury Polskiej za promocję polskiej literatury w świecie (1989). (Jan Pilar, Karl Dedecius, Edmund Neustein oraz wydawnictwa: Gallimard ...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1990 nr 1 s. 108 (not. o odebraniu nagrody w Polsce przez Karla Dedeciusa...) szczegóły 
183.nagroda: Nagroda Fundacji Kultury Polskiej za promocję polskiej literatury w świecie (1990). (Henryk Bereska (za przekłady literatury polskiej na język niemiecki), ...) szczegóły 
artykuł: Kalendarium 1990 nr 5 s. 16-17 (laureaci...) szczegóły 
184.nagroda: Nagroda Fundacji Kultury Polskiej za promocję polskiej literatury w świecie (1991). (Otto Sagner...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1991 nr 22 s. 10 (nagr....) szczegóły 
185.nagroda: Nagroda Fundacji Kultury Polskiej za promocję polskiej literatury w świecie (1992). (wydawnictwo "Noir sur Blanc" w Szwajcarii...) szczegóły 
186.nagroda: Nagroda Fundacji Kultury Polskiej za promocję polskiej literatury w świecie (1993). (Vladimir Dimitrijević z wydawnictwa "L'Age D'Homme La Cite" ze Szwajca...) szczegóły 
187.nagroda: Nagroda Fundacji Kultury Polskiej za promocję polskiej literatury w świecie (1994). (Wydawnictwo "Progress" w Moskwie...) szczegóły 
188.nagroda: Nagroda Fundacji Kultury Polskiej za promocję polskiej literatury w świecie (1995). (Dawid Weinfeld ...) szczegóły 
189.nagroda: Nagroda Fundacji Kultury Polskiej za promocję polskiej literatury w świecie (1996). (Wydawnictwo Związku Pisarzy Litwy z Wilna i Wydawnictwo "Narodowa Oświ...) szczegóły 
190.nagroda: Nagroda Fundacji Kultury Polskiej za promocję polskiej literatury w świecie (1997). (Erich Loest za promocje polskiej książki na świecie...) szczegóły 
191.nagroda: Nagroda Fundacji Kultury Polskiej za promocję polskiej literatury w świecie (2000). (Wydawnictwo Andrzej Frukacz Ex Libris - Galeria Polskiej Książki z Chi...) szczegóły 
artykuł: (n): Konkurs Fundacji Kultury. Promocja polskiej literatury. Biblioteka Analiz 2000 nr 9 s. 19 (ogł....) szczegóły 
192.nagroda: Nagroda Fundacji Kultury Polskiej za promocję polskiej literatury w świecie (2004). (Władymir Grigoriew, Andriej Bazilewski...) szczegóły 
193.nagroda: Nagroda Fundacji Kultury Polskiej za promocję polskiej literatury w świecie (2010). (nagr.: Ksenia Starosielska za przekłady na język rosyjski i wydawnictw...) szczegóły 
194.nagroda: Nagroda Fundacji Piotra Buechnera (1993). (Ewa Lipska, Piotr Wojciechowski, Stanisław Stomma...) szczegóły 
195.nagroda: Nagroda Funduszu Literatury za najważniejsze osiągnięcia literackie (za 1988). (w dziedzinie poezji nagr.: Krzysztof Boczkowski ("Apokryfy i fragmenty...) szczegóły 
artykuł: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1989 nr 1/2 (1988) s. 44 (not....) szczegóły 
196.nagroda: Nagroda im. Aleksandra Gieysztora (2007). (Krzysztof Czyżewski - prezes Fundacji Pogranicze za stworzenie w Sejna...) szczegóły 
197.nagroda: Nagroda im. Andrzeja Drawicza (2000). (Milo Anstadt...) szczegóły 
artykuł: Cracovia Leopolis 2000 nr specjalny s. 46 (laureat...) szczegóły 
198.nagroda: Nagroda im. Andrzeja Drawicza (2002). (Światosław Świacki...) szczegóły 
artykuł: Nagroda im. A. Drawicza. Książki. Życie 2002 nr z 27 VI s. 4 (laureat...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 7 VI s. 3, 11 (m.in. not. o nominowanych do nagrody; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 28 VI s. 3 (m.in. not. nt. laureata; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
199.nagroda: Nagroda im. Andrzeja Urbańczyka (2003). (Bronisław Łagowski...) szczegóły 
200.nagroda: Nagroda im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich dla dziennikarzy (2011). (nagrodzony: Henryk Samsonowicz za twórczość eseistyczną...) szczegóły 
201.nagroda: Nagroda im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich dla dziennikarzy (za 1991). (Krzysztof Teodor Toeplitz...) szczegóły 
202.nagroda: Nagroda im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich dla dziennikarzy (za 1993). (Józef Tischner...) szczegóły 
203.nagroda: Nagroda im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich dla dziennikarzy (za 1997). ( nagrodzony: Jacek Żakowski...) szczegóły 
204.nagroda: Nagroda im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich dla dziennikarzy (za 2009). ( nagrodzony: Leopold Unger...) szczegóły 
205.nagroda: Nagroda im. Stanisława Staszica (1989). (m. in. nagr.: Józef Morton...) szczegóły 
206.nagroda: Nagroda im. Stanisławy Zawiszanki za najodważniejszy debiut poetycki roku (2006). (nagr.: Joanna Wajs (za tomik "Sprzedawcy kieszonkowych lusterek")...) szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna październik - listopad 2006. Kraków 2006 nr 12 s. 74 (laureatka...) szczegóły 
207.nagroda: Nagroda im. Stanisławy Zawiszanki za najodważniejszy debiut poetycki roku (2008). (nagr.: Michał Murowaniecki (za tomik "Punctum")...) szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna październik - listopad 2008. Kraków 2008 nr 12 s. 68 (laureat...) szczegóły 
208.nagroda: Nagroda Literacka im. Barbary Sadowskiej (za 1990). (Henryk Mażul, Romuald Mieczkowski, Wojciech Piotrowicz, Anna Rybałko, ...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Tygodnik Powszechny 1990 nr 44 s. 7 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Przekrój 1990 nr 2367 s. 3  szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1990 nr 44 s. 10 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Surwiło Jerzy: Nagroda literacka im. Barbary Sadowskiej - wileńskim poetom. Kurier Wileński 1990 nr 220 s. 1  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 7 s. 2 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Więź 1991 nr 3 s. 168  szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1990 247 7 (laureaci...) szczegóły 
209.nagroda: Nagroda Literacka im. Barbary Sadowskiej (za 1992). (Krystyna Miłobędzka ("Pamiętam. Zapisy stanu wojennego")...) szczegóły 
artykuł: Błaszak Danuta, Herman Agnieszka: Magazyn Literacki 1993 nr 2 (6) s. 74-75  szczegóły 
210.nagroda: Nagroda Literacka im. Barbary Sadowskiej (za 1993). (Maciej Cisło...) szczegóły 
211.nagroda: Nagroda Literacka im. Barbary Sadowskiej (za 1994). (Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki...) szczegóły 
212.nagroda: Nagroda Literacka im. Barbary Sadowskiej (za 1995). (nagr. Janusz Szuber...) szczegóły 
artykuł: MPIAS: Gazeta Wyborcza 1996 nr 241 s. 15 (laureat...) szczegóły 
213.nagroda: Nagroda Literacka im. Barbary Sadowskiej (za 1998). (Jarosław Markiewicz za całokształt twórczości...) szczegóły 
214.nagroda: Nagroda Literacka im. Barbary Sadowskiej (za 2000). (Jakub Ekier...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 197 (laureat...) szczegóły 
215.nagroda: Nagroda Literacka im. Barbary Sadowskiej (za 2001). (Jarosław Mikołajewski...) szczegóły 
216.nagroda: Nagroda Literacka im. Hermenegildy Kociubińskiej "Srebrny Kałamarz" (2010). (nagr. Tomasz Lem, Robert Makłowicz...) szczegóły 
217.nagroda: Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego (2008). (nagr.: Jacek Dukaj ("Lód"); wyróżn.: Łukasz Orbitowski ("Tracę ciepło"...) szczegóły 
218.nagroda: Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego dla autora polskiego za książkę literacką dla dzieci młodszych (1994). (Piotr Wojciechowski ("Bajki żółtego psa")...) szczegóły 
219.nagroda: Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego dla autora polskiego za książkę literacką dla dzieci młodszych (1995). (Joanna Olech (za cykl "Dynastia Miziołków")...) szczegóły 
220.nagroda: Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego dla autora polskiego za książkę literacką dla dzieci młodszych (1996). (Jerzy Niemczuk ("Przygody Zuzanki")...) szczegóły 
221.nagroda: Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego dla autora polskiego za książkę literacką dla dzieci młodszych (1997). (nagr.: Anna Onichimowska ("Dobry potwór nie jest zły")...) szczegóły 
222.nagroda: Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego dla autora polskiego za książkę literacką dla dzieci młodszych (1998). (nagr.: Tomasz Trojanowski ("Kocie historie"); dyplomy honorowe: Dorota...) szczegóły 
223.nagroda: Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego dla autora polskiego za książkę literacką dla dzieci młodszych (1999). (nagr.: Dorota Gellner ("Dorota Gellner dzieciom")...) szczegóły 
artykuł: Guliwer 1999 nr 6 wkładka (fotoreportaż z uroczystości wręczenia nagrody; Warszawa, 29 X 1999...) szczegóły 
224.nagroda: Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego dla autora polskiego za książkę literacką dla dzieci młodszych (2000). (Anna Lewkowska ("Dziwne przypadki czarnoksiężnika Zenona")...) szczegóły 
225.nagroda: Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego dla autora polskiego za książkę literacką dla dzieci młodszych (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Kuś Urszula: Na 18. urodziny Nagrody Literackiej im. K. Makuszyńskiego. Bibliotekarz 2011 nr 7/8 s. 35-37  szczegóły 
226.nagroda: Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego dla autora polskiego za książkę literacką dla dzieci młodszych za rok 2000. (Marta Tomaszewska "Tego lata w Burbelkowie"...) szczegóły 
artykuł: Gruda Ewa: Jubileusze, nagrody.... Poradnik Bibliotekarza 2001 nr 12 s. 19  szczegóły 
227.nagroda: Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego dla autora polskiego za książkę literacką dla dzieci młodszych za rok 2001. (Grzegorz Kasdepke za książkę "Kacperiada - opowiadania dla łobuzów i n...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 25 X s. 3, 11 (m.in. not. o laureacie; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
228.nagroda: Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego dla autora polskiego za książkę literacką dla dzieci młodszych za rok 2002. (Małgorzata Strzałkowska ("Wiersze, że aż strach!")...) szczegóły 
artykuł: Świerżewska Ewa: Nagroda im. Kornela Makuszyńskiego. Biblioteka Analiz 2003 nr 23 s. 24 (laureatka...) szczegóły 
229.nagroda: Nagroda Literacka im. Natalii Gall (za 1988). (Janusz Rudnicki ("Trzecia w prawo i druga w lewo od księżyca", druk. <...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Robotnicza 1989 nr 241 s. 6  szczegóły 
artykuł: Kubiak Maria: Kronika. Kultura Dolnośląska 1990 nr 1 s. 59 (not....) szczegóły 
artykuł: [Kucharski Krzysztof] SEMP: Gazeta Robotnicza 1989 nr 187 s. 2  szczegóły 
artykuł: Odra 1989 nr 10 s. 111 ([not. o przyzn.]...) szczegóły 
artykuł: Słowo Polskie 1989 nr 256 s. 4  szczegóły 
artykuł: Trybuna Wałbrzyska 1989 32 3  szczegóły 
artykuł: Wieczór Wrocławia 1989 nr 172 s. 6  szczegóły 
230.nagroda: Nagroda Literacka im. Natalii Gall (za 1990). (nagr.: Andrzej Sapkowski ("Muzykanci"); specjalna nagr.: Małgorzata Sz...) szczegóły 
231.nagroda: Nagroda Literacka im. Natalii Gall (za 1993). (Mirosława Maruszewska-Sędzikowska ("Dom wiedźmy ze wzgórza")...) szczegóły 
232.nagroda: Nagroda Literacka im. Natalii Gall (za 1995). (Tadeusz Zubiński ("Winnica Pańska")...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 46 s. 2  szczegóły 
233.nagroda: Nagroda Literacka im. Natalii Gall (za 1997). (nagr.: Marek Gajdziński (za zbiór opow. "Głowa konia")...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 44 s. 2 (laureat...) szczegóły 
234.nagroda: Nagroda Literacka im. Natalii Gall (za 1999). (Darek Foks...) szczegóły 
235.nagroda: Nagroda Wielka Fundacji Kultury Polskiej (za 1995). (nagr.: Stanisław Lem...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 10 s. 2 (nagr....) szczegóły 
236.nagroda: Nagroda Wielka Fundacji Kultury Polskiej (za 1998). (laureatki: Maria Janion, Hanna Krall...) szczegóły 
237.nagroda: Nagroda Wielka Fundacji Kultury Polskiej (za 1999). (Tadeusz Różewicz ("Matka odchodzi")...) szczegóły 
artykuł: Fundacja Kultury nagradza Różewicza. Magazyn Literacki 2000 nr 3 s. 23 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: S.J.: Echa Żeromskiego na Zamku. Rota 2000 nr 3 s. 118 (nota spraw. z uroczystości wręczenia nagrody; Warszawa II 2000...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Solidarność 2000 nr 6 s. 2 (not. o przyzn. nagrody Tadeuszowi Różewiczowi...) szczegóły 
238.nagroda: Nagroda Wielka Fundacji Kultury (za 2006). ( nagr.: Anna Bikont, Joanna Szczęsna za "Lawina i kamienie"...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2007 nr z 9 III s. 3 (m.in. nota nt. laureatek...) szczegóły 
239.nagroda: Nagroda Wschodniej Fundacji Kultury ''Akcent'' w Lublinie (1997). (nagr.: Dora Kacnelson...) szczegóły 
240.nagroda: Nagroda Wschodnioeuropejskiej Fundacji Scenariuszowej (1999; edycja I). (za najlepszy scenariusz polskiego filmu w 1998 nagr.: Dorota Kędzierz...) szczegóły 
241.nagroda: Nagroda "Zasłużony dla Tolerancji" (2000). (m.in. Miriam Akavia, Wydawnictwo Dolnośląskie, "Przegląd Powszechny"...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 198 (nota o wyróżnieniu dla Wydawnictwa Dolnośląskiego za "Bibliotekę pisar...) szczegóły 
242.nagroda: Nagroda "Zasłużony dla Tolerancji" (2002). (m.in. Amos Oz, Józef Hen, redakcja miesięcznika "Dziś", Fundacja im. S...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości.... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 4 s. 65 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
243.nagroda: Nagroda "Zasłużony dla Tolerancji" (2003). (Krzysztof Teodor Toeplitz, Jerzy Pomianowski...) szczegóły 
244.nagroda: Nagroda Zielonej Gąski (za 2010). (Jan Karp ("Piosenka dla Karla")...) szczegóły 
245.nagroda: Nagrody literackie Zepter International (za 2004). (Dwie nagrody literackie: za książkę roku - Janusz Głowacki ("Z głowy")...) szczegóły 
246.nagroda: Statuetka Felka (2008). (nagr.: Hanna Krall...) szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna październik - listopad 2008. Kraków 2008 nr 12 s. 69 (laureatka...) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2009 nr1 s. 112  szczegóły 
247.nagroda: Stypendium Fundacji Grazella im. Marii Anny Siemieńskiej (2010). (w dziedzinie literatura nagr.: Grzegorz Kwiatkowski...) szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna listopad - grudzień 2009. Kraków 2010 nr 1 s. 66 (laureat...) szczegóły 
248.nagroda: "Warszawska Premiera Literacka" (1989). (za I nagr.: Stefania Grodzieńska ("Urodził go Niebieski Ptak); za II ...) szczegóły 
249.nagroda: "Warszawska Premiera Literacka" (1990). (za I: Hanna Krall ("Hipnoza"); za II: Maria Janion ("Wobec zła"); za I...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1990 nr 5 s. 10  szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1990 nr 18 s. 10  szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1990 nr 23 s. 10  szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1990 nr 21 s. 10  szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1990 nr 23 s. 1  szczegóły 
250.nagroda: "Warszawska Premiera Literacka" (1991). (za I: Zofia Kucówna ("Zatrzymać czas"); za II: Janusz Głowacki ("Moc t...) szczegóły 
artykuł: E.S.: "Moc truchleje" - oczyszczający śmiech. Rzeczpospolita 1991 nr 31 s. 2 (not. inf. o nadaniu tytułu ks. Janusza Głowackiego "Moc truchleje"...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Śpiewająca książka (Nagroda Warszawskiej Premiery Literackiej). Rzeczpospolita 1991 nr 279 s. 2 (spraw. z wręczenia nagr. Agnieszce Osieckiej za "Śpiewające piaski", z...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Wypisy Michnika. Rzeczpospolita 1991 nr 144 s. 2 (nota spraw. z wręczenia nagr. książce Adama Michnika: Z dziejów honoru...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1991 nr 7 s. 10 (nagr....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1991 nr 26 s. 10 (laureat...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1991 nr 24 s. 10 (nagr....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1991 nr 6 s. 10 (nagr....) szczegóły 
251.nagroda: "Warszawska Premiera Literacka" (1992). (za I: Piotr Kuncewicz ("Agonia i nadzieja. Literatura polska od 1918 r...) szczegóły 
252.nagroda: "Warszawska Premiera Literacka" (1993). (za I: Jan Twardowski ("Wiersze"); za II: Jeremi Przybora ("Autoportret...) szczegóły 
253.nagroda: "Warszawska Premiera Literacka" (1994). (za III: Józef Kurylak ("Kołatanie do bramy"); za IV: Agata Tuszyńska (...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 11 s. 2  szczegóły 
254.nagroda: "Warszawska Premiera Literacka" (1995). (za II: Henryk Waniek ("Hernes w Górach Śląskich"); za V: Zygmunt Kubia...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 50 s. 2  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 52/53 s. 2  szczegóły 
255.nagroda: "Warszawska Premiera Literacka" (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Cebo Elżbieta: Co miesiąc nagroda.... Wiadomości Kulturalne 1995 nr 36 s. 6 (z okazji 10-lecia istnienia...) szczegóły 
artykuł: Książka i Czytelnik 1989 nr 4 s. 50 (o wystawie poświęconej "Warszawskiej Premierze Literackiej Miesiąca", ...) szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Dzieje jednej nagrody. Rzeczpospolita 1991 nr 191 dod. s. 6 (omów. genezy, historii i losów nagr....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 10 s. 13 (o wystawie pośw. "Warszawskiej Premierze Literackiej Miesiąca", Wałbrz...) szczegóły 
256.nagroda: "Złote Berło" - Nagroda Fundacji Kultury Polskiej (1999). (Jerzy Giedroyc...) szczegóły 
artykuł: AB: Jerzy Giedroyc. Życie 1999 nr 116 s. 2 (nt. laureata; not....) szczegóły 
artykuł: P.K.: Wręczenie Złotego Berła Giedroyciowi. Rzeczpospolita 1999 nr 121 s. 29 (25 V 1999; nota...) szczegóły 
artykuł: AB: Berło dla rządcy dusz. Życie 1999 nr 116 s. 8 (sylwetka laureata...) szczegóły 
257.nagroda: "Złote Berło" - Nagroda Fundacji Kultury Polskiej (2001). (Stanisław Lem...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 197 (laureat...) szczegóły 
258.nagroda: "Złote Berło" - Nagroda Fundacji Kultury Polskiej (2004). (Janusz Gajos...) szczegóły 
259.nagroda: "Złote Berło" - Nagroda Fundacji Kultury Polskiej (2004). (Sławomir Mrożek...) szczegóły 
artykuł: (PD): Berło dla Sławomira Mrożka. Biblioteka Analiz 2004 nr 20 s. 26 (not....) szczegóły 
260.nagroda: "Złote Berło" - Nagroda Fundacji Kultury Polskiej (2006). (Tadeusz Różewicz...) szczegóły 
artykuł: Worek z nagrodami.... Lampa 2006 nr 12 s. 79 (nota o wyróżnieniach...) szczegóły 
261.nagroda: "Złote Berło" - Nagroda Fundacji Kultury Polskiej (2008). (Wojciech Młynarski...) szczegóły 
262.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tyszkiewicz Beata: Ktoś nie odrobił lekcji. Rzeczpospolita 1999 nr 115 s. 25 (wywiad z przewodnicząca Rady Fundacji Kultury Polskiej przed przyznani...) szczegóły 
263.nagroda: "Złoty Laur za mistrzostwo w sztuce" (2002). (m.in. Jóżef Baran, Tadeusz Zygmunt Bednarski...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 29 XI s. 3 (m.in. nt. laureatów; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
264.nagroda: "Złoty Laur za mistrzostwo w sztuce" (2005). (nagr.: Bogna Wernichowska, Leszek Mazan...) szczegóły 
artykuł: (JPiek.): Dla Mistrzów aktywności kulturalnej. Kraków 2006 nr 2 s. 22 (laureaci; z fot....) szczegóły 
265.nagroda: "Złoty Laur za mistrzostwo w sztuce" (2007). (nagr.: Michał Rożek, Wacław Walecki...) szczegóły 
artykuł: (Piek): Złote Laury dla Mistrzów. Kraków 2007 nr 2/3 s. 98-99 (laureaci; z fot....) szczegóły 
266.nagroda: "Złoty Laur za mistrzostwo w sztuce" (2010). (nagr.: Beata Szymańska-Aleksandrowicz...) szczegóły 
artykuł: (piek): Złote Laury dla wybrańców Muz. Kraków 2010 nr 4 s. 37 (laureatka; z fot....) szczegóły 
267.nagroda: "Złoty Laur za mistrzostwo w sztuce" (2011). (m.in. Krzysztof Miklaszewski...) szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
268.odznaczenie: Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za zasługi w propagowaniu kultury polskiej (za 1991). (m.in.: Wiesław S. Kuniczak, Bolesław Wierzbiański, Vera i Jan Michalsc...) szczegóły 
artykuł: (JAW): Nagrody MSZ. Trybuna 1992 nr 127 s. 3  szczegóły 
artykuł: [Stankiewicz-Podhorecka Temida] (Temi): Jedność kultury. Życie Warszawy 1992 nr 127 s. 6 (spraw. z urocz. wręczenia...) szczegóły 
artykuł: Zasłużeni dla kultury polskiej. Życie Warszawy 1992 nr 129 s. 7 (noty o nagrodzonych osobach i instytucjach...) szczegóły 
269.odznaczenie: Medal Uznania Fundacji Kościuszkowskiej (2005). ( Ryszard Kapuściński...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2005 nr z 2 XII s. 9 (not....) szczegóły 
270.odznaczenie: Medal Wschodniej Fundacji Kultury "Akcent" (2003). (przyznano: Ryszard Kapuściński...) szczegóły 
artykuł: Akcent 2003 nr 1/2 s. 28 (fot. Ryszarda Kapuścińskiego z wręczenia medalu...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 3 s. D2 (not.; odznaczony...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 83 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: (PD): Nagrody. Książki 2003 nr 3 s. 17 (notka; laureat...) szczegóły 
artykuł: Szkołut Tadeusz: Tajemnice "Lapidariów". Wystąpienie z okazji wręczenia Ryszardowi Kapuścińskiemu medalu Wschodniej Fundacji Kultury "Akcent". Akcent 2003 nr 1/2 s. 21-25 (z fot. Ryszarda Kapuścińskiego...) szczegóły 
artykuł: Z miesiąca na miesiąc. Tygiel Kultury 2003 nr 1/3 s. 223 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
271.odznaczenie: Medal Za Zasługi w Upowszechnianiu Twórczości Cypriana Norwida (2001). (odznaczony papież Jan Paweł II...) szczegóły 
artykuł: J.J.: Fundacja Norwidowska. Studia Norwidiana 2002 t. 19 (2001) s. 215  szczegóły 
272.odznaczenie: Tytuł "Człowiek Pogranicza" (2009). (Claudio Magris...) szczegóły 
artykuł: Lisowski Krzysztof: Wiosenne niepokoje i wielka podróż. Kraków 2009 nr 6 s. 59-60 (laureat...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2009 nr z 29 V s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2009 nr z 6 III s. 3 (not....) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
273.artykuł: Raport Funduszu Popierania Twórczości. Wiadomości [ZAiKS] 2011 nr 2 s. 45-46 (podsumowanie działalności Funduszu Popierania Twórczości im. Andrzeja ...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Biłgoraj (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
274.artykuł: Mikiel Marta, Polkowska Izabela: O muzakh, svjatykh i reshetnikakh. Novaja Pol'sha 2003 nr 5 s. 59-61 (nt. działalności Fundacji "Kresy 2000" w Nadrzeczu k. Biłgoraja...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Chorzów (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
275.artykuł: Dybalska-Żmuda Elżbieta: Mecenas wpadłby w kłopoty. Opcje 1994 nr 4 s. 108-109 (wyw. z prezesem Starochorzowskiej Fundacji Kultury nt. działalności; r...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Gdańsk, Gdynia, Sopot (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
276.książka: Obracht-Prondzyński Cezary: Pomorski ruch regionalny. Szkic do portretu. 1999 ([M.in.:] Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Hrubieszów (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
277.artykuł: Parol Mariusz: Pogodny pan w muszce. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 56-59 (m.in. nt. działalności Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kraków (życie literackie)
278.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: W krainie kolorów. Notes Biblioteczny 2006 nr 2 s. 109 (nota nt. spotkania dla dzieci współorganizowanego przez Fundację ABC X...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
279.impreza: Krakowskie Dni Literatury (2006).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Lublin (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
280.artykuł: Flaga Jerzy: Fundacja Jana Pawła II w Lublinie. Akcent 1998 nr 3 s. 261-263 (o działalności placówki lubelskiej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie...) szczegóły 
281.artykuł: Michalski Waldemar: Wernisaże literackie ''Akcentu''. Akcent 1997 nr 1 s. 191-194 (omów. i wykaz spotkań z pisarzami polskimi i obcymi zorganizowanych w ...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Łowicz (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
282.artykuł: Skibiński Ziemowit: W sprawie Łowickiej Fundacji Kultury. Masovia Mater 2003 nr 5 s. 5 (apel o utworzenie...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Poznań (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
283.artykuł: Projekt programu działania [Fundacji] Kultury Robotniczej im. J. Wojciechowskiego w Poznaniu. Okolice [Warszawa] 1989 nr 6 s. 136-138  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Sejny (życie literackie)
284.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czyżewski Krzysztof: Fundacja "Pogranicze". Ogród 1994 nr 1 s. 242-245 (nt. działalności; z fot. aut....) szczegóły 
artykuł: Czyżewski Krzysztof: Najpierw tożsamość, potem integracja. Rzeczpospolita 2000 nr 133 s. A9 (wyw. z prezesem Fundacji "Pogranicze"; z fot.; rozm. Bogumił Luft...) szczegóły 
artykuł: Kuziak Dariusz: Wzór pogranicza. Tygodnik Solidarność 1992 nr 30 s. 15 (nt. Ośrodka i Fundacji "Pogranicze"...) szczegóły 
artykuł: "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów". Konteksty 1991 nr 3/4 s. 64-67 (założenia programowe, przewidywane formy działań...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
285.artykuł: Fond "Pogranich'e" nagrazhden Mezhdunarodnojj Premiejj im. Aleksandra Langera. Novaja Pol'sha 2004 nr 9 s. 67  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Warszawa (życie literackie)
    odwołania do (alfabet tytułów)
286.odwołanie: Warszawska Fundacja Kultury. x  szczegóły 
artykuł: Fundacja pomaga kulturze. Życie Warszawy 1993 nr 212 dod. s. 7 (o utworzeniu Fundacji w celu popierania twórczości związanej z Warszaw...) szczegóły 
artykuł: Karczmarska Edyta: Kultura żurku (Warszawska Fundacja Kultury. Czy działa zgodnie ze statutem?). Życie Warszawy 1995 nr 55/56 s. 11  szczegóły 
artykuł: Warszawska Fundacja Kultury. Życie Warszawy 1995 nr 47 dod. s. 1-2 (o czteroletniej działalności...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
287.artykuł: Pawlas Jerzy: Wolska fundacja kultury. Życie Warszawy 1991 nr 73 s. 3 (o powstaniu i zadaniach Fundacji Rozwoju Kultury Gminy-Dzielnicy Warsz...) szczegóły 
288.artykuł: (WOS): Wirtualny dług?. Trybuna 2002 nr 66 s. 14 (o zajęciu przez komornika konta warszawskiej Fundacji Domu Literatury ...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    książki (alfabet autorów)
289.książka: Adamski Franciszek: Polska Fundacja Kulturalna i jej wkład w życie kulturalne Polonii buffalowskiej. 1992  szczegóły 
290.książka: Nasiukiewicz Krystyna: My za oceanem. Smaki Ameryki. 1999 ([Zawiera m.in. szkice:] Lady Blanka w 25-lecie jej instytutu [dot. Bla...) szczegóły 
291.książka: Zyman Edward: Mosty z papieru. O życiu literackim, sytuacji pisarza i jego dzieła na obczyźnie na przykładzie Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie w latach 1978-2008. 2010  szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
292.odwołanie: Fundacja Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku. x  szczegóły 
artykuł: Baniewicz Anna: Mądry mecenas (30 lat Fundacji Alfreda Jurzykowskiego). Rzeczpospolita 1990 nr 286 s. 4 (o działaln....) szczegóły 
artykuł: Kott Jan: Dziś i jutro Fundacji Jurzykowskiego. Przegląd Polski = Polish Review 1992 z 30 IV s. 3 (nt. miejsca i roli fundacji w nowej sytuacji Polski...) szczegóły 
293.odwołanie: Fundacja Czesko-Polskie Centrum Kultury i Nauki. x  szczegóły 
artykuł: (r): Fundacja na miarę czasu. Głos Ludu 1996 nr 53 s. 1 (nt. powołania fundacji i jej zadań...) szczegóły 
294.odwołanie: Fundacja im. Adama Mickiewicza w Toronto. x  szczegóły 
artykuł: (ps): 35 lat Fundacji im. A. Mickiewicza. Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 82 s. 3  szczegóły 
295.odwołanie: Fundacja im. Władysława i Nelly Turzańskich w Toronto. x  szczegóły 
artykuł: Fundacja Turzańskich. Akcent 1992 nr 4 s. 218 (og. o celach Fundacji...) szczegóły 
296.odwołanie: Fundacja Kościuszkowska. x  szczegóły 
książka: Dopierała Kazimierz: Fundacja Kościuszkowska. Zarys dziejów. 1992  szczegóły 
artykuł: CZAR: Gershwin na jubileusz. Gazeta Wyborcza 2000 nr 252 s. 15 (z okazji 75-lecia istnienia Fundacji...) szczegóły 
artykuł: Filas Agnieszka: Szkoła przyszłości. Wprost 2000 nr 44 s. 42  szczegóły 
artykuł: Herian-Ślusarska Jolanta: Przegląd wydarzeń. Alma Mater 2002 nr 42 s. 51 (not. z okazji 75-lecia Fundacji...) szczegóły 
artykuł: Janiak Maryla Z.: Życie Warszawy 1992 nr 148 s. 9 (wyw. z asystentką prezydenta fundacji; rozm. Joanna Stempień...) szczegóły 
artykuł: Kirkland Robert L.: Szansa. Społeczeństwo Otwarte 1993 nr 6 s. 42-43 (wyw. z dyrektorem warszawskiego biura fundacji w Polsce; rozm.: Anna B...) szczegóły 
artykuł: Pławski Waldemar: Z obu stron Atlantyku (75-lecie Fundacji Kościuszkowskiej). Nauka i Przyszłość 2000 nr 12 s. 5  szczegóły 
artykuł: Stychlerz-Kłucińska Marzanna: Stypendia przyszłości. Tygodnik Solidarność 2000 nr 47 s. 16 (z okazji 75-lecia Fundacji...) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1990 nr 292 s. 4 (not. o 65-leciu istnienia Fundacji Kościuszkowskiej...) szczegóły 
297.odwołanie: Fundacja Kulturalna im. W. Dymnego w Montrealu.  szczegóły 
artykuł: Natkaniec Barbara: W Montrealu powstała Fundacja Kulturalna im. W. Dymnego. Echo Krakowa 1989 nr 212 s. 1-2 (not. o powstaniu Fundacji z inicjatywy mieszkających w Montrealu Polak...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 49 s. 13 (o powołaniu Fundacji i nagrody im. Wiesława Dymnego...) szczegóły 
298.odwołanie: Fundacja Stypendialna im. Stanisława Lama w Paryżu. x  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 147 (o przyzn. stypendiów następującym osobom: Marek Gubański, Danuta Płyga...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 156 (ogł. o możliwości ubiegania się o stypendium na rok 1993...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Fundacji Stypendialnej im. Stanislawa Lama. Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 130 (ogł. o możliwości ubiegania się o stypendium na rok 1997...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Fundacji Stypendialnej im. Stanisława Lama. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1995 z. 113 s. 174 (ogłoszenie o terminie i warunkach składania podań o stypendia na konty...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Fundacji Stypendialnej im. Stanisława Lama. Zeszyty Literackie 1996 nr 56 s. 169 (o terminie nadsyłania podań o stypendia na 1997...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Fundacji im. Stanislawa Lama. Kresy 1998 nr 34 s. 253 (ogł. o możliwości ubiegania się o stypendium na rok 1999...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Fundacji im. Stanislawa Lama. Zeszyty Historyczne [Paryż] 2001 nr 136 s. 230 (komunikat o terminie nadsyłania podań o stypendium na 2002 r....) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Fundacji im. Stanisława Lama. Zeszyty Literackie 1998 z. 64 s. 191-192  szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Funduszu im. Stanisława Lama. Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 214 (komunikat o terminie nadsyłania podań o stypendia na 2004...) szczegóły 
artykuł: Stypendia im. Stanislawa Lama. Tygodnik Powszechny 1999 nr 29 s. 14 (ogł. o możliwości ubiegania się o stypendium na rok 2000...) szczegóły 
artykuł: Stypendium Funduszu im. Stanislawa Lama. Tygodnik Powszechny 2002 nr 28 s. 4 (ogł. kolejnej edycji stypendium...) szczegóły 
artykuł: Stypendium Stanisława Lama, Stypendium Jana i Susanne Brzękowskich. Zeszyty Literackie 1993 nr 41 s. 180 (zawiadomienienie o możliwości ubiegania się o stypendium na rok 1993...) szczegóły 
299.odwołanie: Fundusz Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej.  szczegóły 
artykuł: CES: Niezależni bez wsparcia. Gazeta Wyborcza 2002 nr 228 s. 7 (not. o zakończeniu działalności 14 IX 2002 r....) szczegóły 
artykuł: K.M.: Są pieniądze na stypendia (Dla literatów i naukowców). Rzeczpospolita 1998 nr 1 s. 21 (nt. działalności w 1997 powołanego w Paryżu Funduszu Pomocy Niezależne...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej (Zasady przyznawania stypendiów). Odra 1990 nr 10 s. 112  szczegóły 
artykuł: Komunikat Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej (Zasady przyznawania stypendiów). Tygodnik Powszechny 1990 nr 24 s. 6  szczegóły 
artykuł: Komunikat Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej. Zeszyty Historyczne [Paryż] 2001 z. 135 s. 218 (dokonania funduszu w 2000 r....) szczegóły 
artykuł: Oferty stypendialne. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 1 s. 5 (dot. terminu składania podań na 1998 rok...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1990 nr z 24 V s. 16 (spraw. z pomocy finansowej udzielonej w latach 1987-89...) szczegóły 
artykuł: Sikora Wojciech: Sprawozdanie Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej za lata 1987-1989. Puls 1990 nr 45 s. 103-105  szczegóły 
artykuł: Sikora Wojciech: Sprawozdanie Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej za lata 1987-1989. Tygodnik Powszechny 1990 nr 20 s. 9  szczegóły 
artykuł: Sikora Wojciech: Sprawozdanie Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej za lata 1987-1989. Twórczość 1990 nr 7 s. 139-140  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej za lata 1987-1989. Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 77-78  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej za lata 1987-1989. Kontakt 1990 nr 5 s. 106-107 (sprost. i pełen tekst sprawozdania, 6:118-20...) szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej za lata 1987-1989. Po prostu 1990 nr 14 s. 2  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1991 nr 1/2 s. 2 (nota o działaln. Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polsk...) szczegóły 
300.odwołanie: Fundusz Stypendialny im. Jana i Suzanne Brzękowskich. x  szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Fundacji im. Jana i Suzanne Brzękowskich. Zeszyty Historyczne [Paryż] 2001 z. 136 s. 229-230 (informacja o terminie nadsyłania podań o stypendia na 2002 r....) szczegóły 
artykuł: (ad): Stypendium w Paryżu. Gazeta Wyborcza 1993 nr 244 s. 11 (inf. o stypndiach, które zostaną przyzn. w 1994 r....) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Fundacji Stypendialnej im. Jana i Suzanne Brzękowskich. Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 129-130 (ogłoszenie o akcji stypendialnej Funduszu na rok 1997...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Fundacji Stypendialnej im. Jana i Suzanne Brzękowskich. Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 144 (ogłoszenie o akcji stypendialnej Funduszu na rok 1998...) szczegóły 
artykuł: Komunikat. Kultura [Paryż] 1994 nr 10 s. 103-104 (komunikat o warunkach ubiegania się o stypendia na 1995 r.; podp. Tade...) szczegóły 
301.odwołanie: Niezależna Fundacja Popierania Kultury Polskiej (Polcul Foundation) w Sydney. x  szczegóły 
książka: Polcul Foundation (1980-1989). Informator o działalności. 1990  szczegóły 
artykuł: JŁ: Polcul Fundacja Popierania Kultury Polskiej. Forum Polonijne 1995 nr 4 s. 6 (o działalności...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Tygodnik Powszechny 1990 nr 13 s. 8 (not. o przyzn. wyróżnień m.in. autorom: Ewa Lipska, Egon Naganowski, E...) szczegóły 
artykuł: Zabieglik Jan: "Polcule" z Antypodów. Życie Warszawy 1990 nr 203 s. 6 (o powstaniu i działalności...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
302.artykuł: Fundacja Feliksa Laskiego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 172 (nota o działaln....) szczegóły 
303.artykuł: J.G.: Fundacja Domu Pisarza. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 90-92 (nt. działaln. The Foundation for Polish Writers Home Abroad Charity od...) szczegóły 
304.artykuł: Karpiński Wojciech, Pomian Krzysztof, Sikora Wojciech: Fundusz Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej zakończył działalność. Zeszyty Literackie 2003 z. 81 s. 189-190  szczegóły 
305.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 7/8 s. 210-211 (nota o działaln. i składzie osobowym Niezależnej Fundacji Popierania K...) szczegóły 
306.artykuł: Komunikat Komisji Fundacji Stypendialnej im. Stanisława Lama. Zeszyty Literackie 2000 nr 72 s. 186 (informacja o terminie nadsyłania podań o stypendia...) szczegóły 
307.artykuł: Kryszak Janusz: Notatnik kanadyjski. Archiwum Emigracji 1999 z. 2 s. 259-261 (nt. działaności Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie, Fundacji W...) szczegóły 
308.artykuł: Odra 2000 nr 11 s. 138 (komunikat Komisji Fundacji Stypendialnej im. Stanisława Lama o termini...) szczegóły 
309.artykuł: Odra 2001 nr 6 s. 132 (komunikat o terminie składania podań o stypendium Funduszu im. Stanisł...) szczegóły 
310.artykuł: Odra 2002 nr 10 s. 125 (nota o terminie nadsyłania podań o stypendia z Funduszu im. Stanisława...) szczegóły 
311.artykuł: Odra 2002 nr 12 s. 125 (not. o terminie ubiegania się o Stypendium Jana i Suzanne Brzękowskich...) szczegóły 
312.artykuł: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie. List Oceaniczny 1997 nr 50 s. 11 (nota o Polskim Funduszu Wydawniczym w Kanadzie i jego zadaniach...) szczegóły 
313.artykuł: Semen Katarzyna Edyta: Polska Fundacja Kulturalna w Buffalo. x ([w ks.:] Katarzyna Edyta Semen: Sukces Emigranta. Włodzimierz Drzewien...) szczegóły 
314.artykuł: Stypendium w Paryżu. Tygodnik Powszechny 2001 nr 31 s. 5 (komunikat o terminie składania podań o stypendium Funduszu im. Stanisł...) szczegóły 
315.artykuł: Stypendium w Paryżu. Tygodnik Powszechny 2003 nr 27 s. 4 (komunikat o terminie składania podań o stypendium Funduszu im. Stanisł...) szczegóły 
316.artykuł: X-lecie Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Nasza Gazetka 1991 nr 2 s. 7 (o powstaniu 8 XI 1981 i działaln.; także o działaln. Polskiego Instytu...) szczegóły 
317.artykuł: Zagórska Bożena: Jedna z niewielu. Trybuna 1991 nr 16 s. 5 (nt. działaln. Fundacji im. Kościelskich w Genewie...) szczegóły 
318.artykuł: Zeszyty Literackie 1992 nr 40 s. 155 (not. o wskrzeszeniu z inicjatywy Jerzego Giedroycia i Czesława Miłosza...) szczegóły 
319.artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 81 s. 187 (not. o zakończeniu działalności Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturz...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Festiwale, konferencje ... (życie literackie polskie za granicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
320.impreza: Tydzień Literatury Polskiej w Toronto (1998).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Konkursy (życie literackie polskie za granicą)
    konkursy (alfabet tytułów)
321.konkurs: Konkurs Literacki im. Tadeusza Murdzeńskiego (2011). (nagr.: Monika Ciok-Giertuga, Małgorzata Mroczkowska; wyróżn.: Marta G...) szczegóły 
artykuł: Daniluk Justyna: Jedna tożsamość, różne drogi. Dziennik Polski [Londyn] 2011 dod spec. do nru z 16 XII s. 2 (spraw. z uroczystości wręczenia nagród; z notą inf. nt. Polskiej Fund...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski [Londyn] 2011 dod spec. do nru z 16 XII s. 3-8 (teksty nagrodzone na konkursie, aut.: Monika Ciok-Giertuga, Marta Goce...) szczegóły 
artykuł: Komentarze jurorów. Dziennik Polski [Londyn] 2011 dod spec. do nru z 16 XII s. 1 (koment.: Jerzy Kulczycki, Jarosław Koźmiński, Ewa Lewandowska-Tarasiuk...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki im. Tadeusza Murdzeńskiego rozstrzygnięty. Dziennik Polski [Londyn] 2011 dod spec. do nru z 16 XII s. 1 (werdykt jury...) szczegóły 
artykuł: Lewandowska-Tarasiuk Ewa: Słowa, obrazy, dźwięki [z tego cyklu:] Jest tylko ziemia przeznaczona.... Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2011 nr 51 s. 2 (koment....) szczegóły 
322.konkurs: Konkurs literacki w dziedzinie poezji i prozy dla autorów przed debiutem książkowym kierowany do twórców przebywających stale poza granicami Polski (1998).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 12 VI s. 13 (not....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Nagrody (życie literackie polskie za granicą)
323.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 6 II s. 1, 14  szczegóły 
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
324.nagroda: Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1998). (laureaci m.in.: Wiesław Myśliwski, Wojciech Skalmowski, Bogusław Schae...) szczegóły 
artykuł: Tarniny 1998 nr 11/12 s. 30 (laureaci...) szczegóły 
325.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Radoń Sławomir: Pożegnanie epoki. Koniec nagród Fundacji Alfreda Jurzykowskiego. Plus Minus 1998 nr 35 s. 16  szczegóły 
326.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (1989). (laureaci: Włodzimierz Bolecki za całokształt twórczości, Jerzy Pilch z...) szczegóły 
327.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (1990). (laureaci: Grzegorz Musiał za całokształt twórczości, Bronisław Wildste...) szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1991 nr 19 s. 4 (laureaci; także nt. hist. nagr....) szczegóły 
artykuł: Twórczość 1991 nr 2 s. 140  szczegóły 
artykuł: Więź 1991 nr 3 s. 167  szczegóły 
328.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (1991). (laureaci: Andrzej Bart za "Rien ne va plus", Marian Stala za "Chwile p...) szczegóły 
artykuł: Kronika towarzyska. NaGłos 1992 nr 6 s. 178 (nagr....) szczegóły 
artykuł: Lisowski Andrzej: Nagroda im. Kościelskich. Rzeczpospolita 1991 nr 286 s. 2 (spraw. z wręczenia...) szczegóły 
artykuł: Maj Bronisław: Kronika towarzyska. NaGłos 1992 nr 7 s. 196-200 (fotorep. z wręczenia nagr....) szczegóły 
artykuł: Morawski Maciej: Tegoroczne nagrody Fundacji Kościelskich. Nasza Rodzina = Notre Famille 1991 12 s. 30  szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1991 nr 45 s. 10 (nagr....) szczegóły 
329.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (1992). (nagroda literacka: Krzysztof Myszkowski - "Pasja według Św. Jana"; jed...) szczegóły 
artykuł: Błaszak Danuta, Herman Agnieszka: Magazyn Literacki 1993 nr 2 (6) s. 75-76  szczegóły 
artykuł: [Błońska Wanda] (bł): Tylko niecne podejrzenia. Przekrój 1992 nr 2429 s. 12  szczegóły 
artykuł: Górski Krzysztof: Komunikat Fundacji Kościelskich, Genewa. Akcent 1992 nr 4 s. 39 (nagr....) szczegóły 
artykuł: Nagrody Kościelskich. Gazeta Wyborcza 1992 nr 285 s. 9 (nagr....) szczegóły 
330.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (1993). (laureaci: Marzanna Bogumiła Kielarza "Sacra Conversazione", Artur Szlo...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1993 nr 264 s. 10 (nagr....) szczegóły 
artykuł: Nagroda Kościelskich. Magazyn Literacki 1994 nr 7/8 s. 110  szczegóły 
331.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (1994). (laureaci: Tadeusz Słobodzianek za całokształt twórczości, Maciej Niemi...) szczegóły 
artykuł: (ad): Nagroda Kościelskich. Gazeta Wyborcza 1994 nr 250 s. 10  szczegóły 
artykuł: (MP): Dramaturg i poeci. Gazeta Wyborcza 1994 nr 288 s. 10  szczegóły 
332.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (1995). (laureaci: Andrzej Stasiuk za "Biały kruk", Magdalena Tulli za "Sny i k...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1995 nr 248 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Kozik Ryszard: Bóg dał im dużo.... Gazeta Wyborcza 1995 nr 281 s. 13  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 45 s. 2 (nagr....) szczegóły 
333.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (1996). (laureaci: Jacek Baczak za "Zapiski z nocnych dyżurów", Marcin Świetlic...) szczegóły 
334.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (1997). (laureaci: Olga Tokarczuk za "Prawiek i inne czasy", Andrzej Sosnowski ...) szczegóły 
artykuł: Herman Michał: Osobliwości polskiego Nobla. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 40 s. 7  szczegóły 
335.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (1998). (laureaci: Jacek Podsiadło za całokształt twórczości, Przemysław Czapli...) szczegóły 
336.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (1999). (laureaci: Arkadiusz Pacholski za "Wszędobylstwo porządku", Adam Wiedem...) szczegóły 
artykuł: Nagroda Kościelskich' 99. Kultura [Biuletyn Ministerstwa Kultury i Sztuki] 1999 nr 3 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
337.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (2002). (nagr.: Olga Stanisławska (za zbiór reportaży "Rondo de Gaulle'a); wyró...) szczegóły 
artykuł: Fundacja Kościelskich w rodzinnej Wielkopolsce. Gazeta Malarzy i Poetów 2002 nr 4 s. 45 (not. nt. wręczenia nagrody; Miłosław, 12 X 2002...) szczegóły 
artykuł: Sabor Agnieszka: W Miłosławiu. Tygodnik Powszechny 2002 nr 43 s. 10 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 4 X s. 3, 11 (m.in. not. nt. laureatów; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
338.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (2003). (nagr.: Dawid Bieńkowski za "Jest"...) szczegóły 
339.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (2004). (nagr.: Tomasz Różycki za "Dwanaście stacji"...) szczegóły 
340.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (2005). (nagr.: Jacek Dehnel za "Żywoty równoległe"...) szczegóły 
artykuł: Dehnel laureatem Kościelskich. Lampa 2005 nr 10 s. 2 (nota o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Klejnocki Jarosław: Pośmiertny triumf Czesława Miłosza. Lampa 2005 nr 10 s. 107 (komentarz nt. charakteru nagrody oraz przyznania wyróżnienia Jackowi D...) szczegóły 
341.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (2006). (nagr.: Jolanta Stefko za całokształt twórczości...) szczegóły 
artykuł: Kościelscy dla Stefko. Lampa 2006 nr 11 okł. (nota o laureatce...) szczegóły 
342.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (2007). (nagr.: Mikołaj Łoziński za "Reisefieber"...) szczegóły 
343.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (2008). (nagr.: Jacek Dukaj za "Lód"...) szczegóły 
artykuł: Nagrody. Lampa 2008 nr 10 okł. (nota...) szczegóły 
344.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (2009). (nagr.: Tadeusz Dąbrowski za tom "Czarny kwadrat"...) szczegóły 
artykuł: Dąbrowski Tadeusz: Czytelnik - największą nagrodą dla pisarza. Kraków 2009 nr 10/11 s. 72-73 (wyw. z laureatem nagrody; rozm.: Małgorzata Lebda; z fot. Tadeusza Dąb...) szczegóły 
345.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (2010). (nagr.: Marcin Kurek za "Oleander"...) szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna sierpień - wrzesień 2011. Kraków 2011 nr 10 s. 85 (laureat...) szczegóły 
346.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (2011). (nagr.: Andrzej Franaszek za "Miłosz. Biografia"...) szczegóły 
347.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (2012). (nagr.: Andrzej Dybczak za "Gugara"...) szczegóły 
348.nagroda: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (materiały ogólne).  szczegóły 
książka: Klas Wojciech, Zieliński Jan: Kościelscy. Ród, fundacja, nagroda.  szczegóły 
artykuł: Pisarze czytają, Kościelscy nagradzają. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 1 (m.in. nt. historii nagrody z okazji jej 41-lecia...) szczegóły 
artykuł: XXX-lecie Fundacji im. Kościelskich. Dekada Literacka 1991 nr 8 s. 8 (nt. powołania i działaln....) szczegóły 
artykuł: Woźniakowski Jacek: Wypominki: o Fundacji Kościelskich. Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 133-137 (dot. m.in. pracy jako jurora...) szczegóły 
349.nagroda: Nagroda Fundacji Kulturalnej im. Wiesława Dymnego w Montrelu (1989).  szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 14 s. 7 (nota inf. o powołaniu Fundacji i nagr....) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 14 s. 7 (nota inf....) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 2 s. 2 (not. inf. o utworzeniu...) szczegóły 
350.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (1988). (Wacław Iwaniuk...) szczegóły 
351.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (1989). (Marek Skwarnicki, Adam Tomaszewski...) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 50 s. 7 (not....) szczegóły 
352.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (1990). (Tadeusz Nowakowski, Józef Garliński...) szczegóły 
artykuł: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 49 s. 11  szczegóły 
353.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (1991; edycja IV). (Bogdan Czaykowski, Romuald Mieczkowski...) szczegóły 
354.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (1992). (Janusz Krasiński...) szczegóły 
355.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (1993-1994; edycja VI). (Danuta Mostwin, Jan Twardowski, Irena Harasimowicz-Zarzecka, Krzysztof...) szczegóły 
356.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (2000; edycja X). (za 1999 m.in. nagr: Tymon Terlecki, Adam Czerniawski...) szczegóły 
357.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (2001; edycja XI). (za 2000 nagr.: Wojciech Ligęza, Adam Lizakowski, Aleksander Rybczyński...) szczegóły 
358.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (2002; edycja XII). (za 2001 nagr. m.in.: Tymoteusz Karpowicz, Adam Zagajewski...) szczegóły 
artykuł: Nagroda Fundacji Turzańskich. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 13 XII s. 11 (laureaci...) szczegóły 
359.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (2003; edycja XIII). (za 2002 nagr.: Kazimierz Braun, Anna Frajlich, Marian Kisiel...) szczegóły 
360.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (2005; edycja XVI). (za 2006 nagr.: Tadeusz Różewicz, Andrzej Busza, Ad van Rijsewijk...) szczegóły 
361.nagroda: Nagroda Fundacji Władysława i Neli Turzańskich w Kanadzie (2006; edycja XVII). (nagrodzeni: Beata Tarnowska, Roman Chojnacki...) szczegóły 
362.nagroda: Nagroda im. Jerzego Łojka (1991). (Laureaci edycji nowojorskiej: m.in. Grażyna Lipińska ("Jeśli zapomnę o...) szczegóły 
363.nagroda: Nagroda im. Kajetana Morawskiego (1993). (nagr.: Aleksandra Olędzka-Frybesowa za całokształt dorobku translators...) szczegóły 
364.nagroda: Nagroda im. Kajetana Morawskiego (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1991 nr 26 s. 5 (inf. o ustanowieniu...) szczegóły 
365.nagroda: Nagroda im. Władysława Stanisława Reymonta (1991). (laureaci: Henryk Bereza, Wiesław Myśliwski, Tadeusz Nowak, Marian Pilo...) szczegóły 
366.nagroda: Nagroda literacka im. Rudolfa Wegnera (1988). (za 1988; nagr.: Czesław Bednarczyk...) szczegóły 
artykuł: Cyba Ignacy: Wątki. Regiony 1990 nr 2 s. 143-144 (m.in. historia nagr....) szczegóły 
367.nagroda: Nagroda Młodych Fundacji Władysława i Nelly Turzańskich w Kanadzie (1998; edycja I). (nagr.: Arkadiusz Pacholski za książkę "Pochwała stworzenia"...) szczegóły 
368.nagroda: Nagroda Polskiej Fundacji Kulturalnej im. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego w Londynie (1991). (za 1991: Stanisław Nicieja ("Cmentarz Obrońców Lwowa"), Anna Nowak i S...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 137 s. 2  szczegóły 
artykuł: Regulamin nagrody im. Edwarda Raczyńskiego. x 1991 ([W ks.:] Banaszak Józef, Bzdawka Urszula: Autorzy wielkopolscy. Inform...) szczegóły 
artykuł: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 6 s. 2 (prośba o nadsyłanie książek-propozycji do nagrody...) szczegóły 
369.nagroda: Nagroda Polskiej Fundacji Kulturalnej im. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego w Londynie (1992). (Rafał Habielski ("Niezłomni, nieprzejednani. EmigracyjneWiadomości<...) szczegóły 
370.nagroda: Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (1993). (Andrzej Pomian za całokształt twórczości; nagr. spec.: Kazimierz Leski...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Etos Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita 1995 nr 125 s. 6 (spraw. z wręczenia nagrody; Warszawa, 29 V 1995...) szczegóły 
artykuł: SUS: Emigracyjna nagroda literacka dla Kazimierza Leskiego. Życie Warszawy 1995 nr 146 s. 7 (nota o wręczeniu, Warszawa, 29 V 1995...) szczegóły 
371.nagroda: Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (1994). (Andrzej Nils Uggla, Ryszard K. Lewański...) szczegóły 
372.nagroda: Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (1995). (Bonifacy Miązek...) szczegóły 
373.nagroda: Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (1997). (I nagr.: Jerzy R. Krzyżanowski (za całokształt twórczości); II nagr. L...) szczegóły 
374.nagroda: Nagrody Fundacji "Polcul" (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 2003 nr 213 s. 2 (nekrolog informujący o śmierci Jerzego Bonieckiego, założyciela i dyre...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 2003 nr 214 s. 2 (nekrolog informujący o śmierci Jerzego Bonieckiego, założyciela i dyre...) szczegóły 
artykuł: (kos): Nagroda Polculu. Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 10 s. 17  szczegóły 
375.nagroda: Nagrody Fundacji "Polcul" (za 1991). (wyróżnieni: m.in.: Wanda Falkowska, Artur Kasprzykowski, Romuald Miecz...) szczegóły 
376.nagroda: Nagrody Fundacji "Polcul" (za 1992). (m.in.: Adam Wiesław Kulik, Dominik Kuziniewicz, Maciej Andrzej Zarębsk...) szczegóły 
artykuł: Brodawka-Święcicki Kazimierz: Polcul w Staszowie. Goniec Staszowski 1992 nr 9/10 s. 2 (laureat...) szczegóły 
377.nagroda: Nagrody Fundacji "Polcul" (za 1992). (m.in.: Jerzy Fedorowicz, Barbara Thieme...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1992 nr 9 s. 44 (laureaci; not....) szczegóły 
378.nagroda: Nagrody Fundacji "Polcul" (za 1993). (m.in. nagr.: Mirosław A. Supruniuk...) szczegóły 
artykuł: (kos): Nagroda Polculu. Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 10 s. 17 (laureat...) szczegóły 
379.nagroda: Nagrody Fundacji "Polcul" (za 1994). (m.in. nagr.: Janusz Bogucki, Maciej Dynkowski, Władysław Oszołda...) szczegóły 
380.nagroda: Nagrody Fundacji "Polcul" (za 1995). (nagr. m.in.: Aleh Minkin...) szczegóły 
381.nagroda: Nagrody Fundacji "Polcul" (za 1999). (nagr. m.in.: Krzysztof Gierat, Aleksandra Hnatiuk, Bohdan Osadczuk, My...) szczegóły 
artykuł: Gratulacje, życzenia. Zeszyty Łużyckie 1999 t. 28 s. 10 (not. inf. o przyznaniu nagrody Ewie Siatkowskiej za pracę w dziedzinie...) szczegóły 
382.nagroda: Nagrody Fundacji "Polcul" (za 2000). (nagr. m.in.: Adam Bartosz, Antoni Bartosz, Waldemar Janda, Krzysztof K...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    książki (alfabet autorów)
383.książka: Katalog starych druków biblioteki Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie. 2010  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
384.artykuł: ad: Polonika w bibliotece nowojorskiej. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 11 V s. 5 (nota o wzbogaceniu zbiorów Nowojorskiej Biblioteki Publicznej o polski...) szczegóły 
385.artykuł: Bazarnik Katarzyna: Archiwum Emigracji - Pierwsze spotkanie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 242 s. 5 (nt. spotkania zorganizowanego przez Polską Fundację Kulturalną i redak...) szczegóły 
386.artykuł: Biernat Andrzej: Sprawozdanie z pobytu naukowego w Paryżu w dn. 15 IX 1989 - 14 X 1989 w ramach stypendium im. Jana Brzękowskiego. Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu = Actes de la Societe Historique et Litteraire Polonaise 1991 t. 1 s. 251-55  szczegóły 
387.artykuł: Englert Juliusz L.: Archiwum Emigracji - Pierwsze spotkanie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 242 s. 5 (nt. spotkania zorganizowanego przez Polską Fundację Kulturalną i redak...) szczegóły 
388.artykuł: Pezda Janusz: Sprawozdanie z pracy w archiwum Towarzystwa Historyczno-Literackiego od 14 X 1989 do 15 XII 1989 w ramach Stypendium im. S. Lama. Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu = Actes de la Societe Historique et Litteraire Polonaise 1991 t. 1 s. 257-258 (nt. porządkowania archiwum Czartoryskich...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki encyklopedyczne
    książki (alfabet autorów)
389.książka: Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939. 2000 (
T. 1, 2000, 566 s., [8] s. tabl.: il. [M.in. zawiera hasła:] Ar...)
 szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne
    imprezy (alfabet tytułów)
390.impreza: "Kultura Polskich Czasopism" - festiwal czasopism kulturalnych (2004).  szczegóły 
391.impreza: "Kultura Polskich Czasopism" - festiwal czasopism kulturalnych (2006). (w ramach festiwalu odbyły się m.in. dyskusje pt. "Giedroyc - wszystko ...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2006 nr z 13 X s. 3 (m.in. nota nt. dyskusji pt. "Giedroyc - wszystko to, czego nam brakuje...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
392.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiadomości.... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2005 nr 1 s. 46-47 (m.in. nota nt. podpisania przez Bibliotekę Narodową w Warszawie i Wsch...) szczegóły 
artykuł: Wołyński Wacław: "Akcent" w Kanadzie. Akcent 2003 nr 1/2 s. 246-250 (spraw. z pobytu redaktorów "Akcentu" w Toronto i Vancouver na zaprosze...) szczegóły 
393.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fundacja sztuki na rzecz "Integracji". Integracje 1990 nr 26 okł. s. 3 (ogłoszenie o rejestracji 18 V 1990 Fundacji Sztuki na rzecz "Integracj...) szczegóły 
artykuł: Fundacja Sztuki na rzecz "Integracji". Okolice [Warszawa] 1991 nr 11/3 s. 94 (o zatwierdzeniu przez Min. Kult. i Sztuki oraz Min. Finansów dnia 17 V...) szczegóły 
394.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Prowincje Literackie 1993 nr 4 s. 9 (listy zawierające odpowiedź na prośbę redakcji o wsparcie finansowe; n...) szczegóły 
395.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fundacja dla Archiwum. Tygodnik Powszechny 2003 nr 28 s. 8 (dot. zorg. przez Fundację Tygodnika Powszechnego koncertu na rzecz Arc...) szczegóły 
artykuł: Miłosz Czesław: Tygodnik Powszechny 2001 nr 35 s. 1 (nt. powołania Fundacji im. Jerzego Turowicza...) szczegóły 
artykuł: Szkoła odwagi. Powstaje Fundacja im. Jerzego Turowicza. Tygodnik Powszechny 2001 nr 35 s. 1 (o powołaniu Fundacji im. Jerzego Turowicza, która przejąć ma opiekę na...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
396.artykuł: Jak rozdzielono 90 tysięcy dolarów. Komunikat Funduszu Idee. Gazeta Wyborcza 1990 nr 169 s. 5 (wykaz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
397.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Aktualności. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 2 s. 3-4 (not. o chęci powołania przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polski...) szczegóły 
artykuł: Życie Uniwersyteckie 2001 nr 11/12 s. 33 (not. o podjęciu uchwały przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polsk...) szczegóły 
398.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pawlak Edmund: Bene Merentibus. Znad Wilii 2009 nr 4 s. 22-23 (nt. rangi czasopisma i jego redaktora - Romualda Mieczkowskiego, z oka...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
399.impreza: "Jerzy Giedroyc i Dziupla Kultury" - wystawa (2006).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
400.artykuł: Berdychowska Bogumiła: Program stypendialny "Gaude Polonia" jako element sieci stypendialnej dla Wschodu. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 205-210 (dot. programu stypendialnego "Gaude Polonia" dla młodych twórców, a zw...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechosłowacja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
401.artykuł: (AS): Fundacja Jana Patoczki. Trybuna 1990 nr 46 s. 5 (nota inf. o utworzeniu w Warszawie Fundacji Jana Patoczki na rzecz m.i...) szczegóły 
402.artykuł: (rpt): Jana Patocki. Słowo Powszechne 1990 nr 141 s. 4 (nt. działaln. Fundacji Jana Patocki propagującej kulturę czeską i słow...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Kanada (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
403.książka: Obraz Kanady w Polsce. 2003 ([Zawiera m.in.:] Mirosława Buchholtz: Wstęp. * Cz. I. Impresje i relac...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Litwa (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
404.artykuł: J.C.: Pojednanie przez fundacje. Rzeczpospolita 1992 nr 245 s. 3 (nt. spotkania przedstawicieli litewskiej Fundacji Open Society i pols...) szczegóły 
405.artykuł: Lempp Albrecht: Polscy pisarze - w świat. Kurier Wileński 2001 nr 30 s. 5 (wyw. nt. Polskiego Funduszu Literackiego zaprezentowanego w ramach II ...) szczegóły 
406.artykuł: Pawlak Edmund: Litwa w Polsce. Na wileńskiej Pradze. Znad Wilii 2008 nr 2 s. 30-34 (m.in. nt.działań służących promocji kultury litewskiej oraz współprac...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
407.książka: Instytucje literacko-wydawnicze w kontaktach polsko-niemieckich. Stan i perspektywy badawcze. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej odbytej w dniach 16-17 grudnia 1999 r. w Kamieniu Śląskim. 2000 (Karl Dededcius: Polsko-niemieckie bogactwo kulturowe [wstęp]. * Maria ...) szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 2001 nr 6 s. 25-26 (not....) szczegóły 
408.książka: Polacy i Niemcy. Historia, kultura, polityka. 2003 ([Zawiera m.in.:] Andreas Lawaty, Hubert Orłowski: Przedmowa. - Tadeusz...) szczegóły 
recenzja: (KA): Książki 2003 nr 4 s. 56 (notka...) szczegóły 
recenzja: Kalicki Włodzimierz: Sąsiedzkie gadanie. Gazeta Wyborcza 2003 nr 214 s. 21 (nota...) szczegóły 
recenzja: Markiewicz Władysław: Nowe Książki 2003 nr 9 s. 22 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sabor Agnieszka: Polacy - Niemcy: w nowej perspektywie. Tygodnik Powszechny 2003 nr 23 s. 14 (z fot....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
409.impreza: "Dialog mit Polen" - cykl imprez literackich, teatralnych i filmowych (1991).  szczegóły 
artykuł: "Dialog mit Polen" in Munich. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1991 nr 6 s. 42-43 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Koenig Jerzy: Dialog z Polską. Teatr 1991 nr 10 s. 40 (notował M.Z....) szczegóły 
artykuł: Międzyrzecki Artur: Życie Warszawy 1991 nr 161 s. 7 (wyw. nt. imprezy; rozm. Piotr Szewc...) szczegóły 
artykuł: Wielka prezentacja kultury polskiej w Monachium (Teatr, film, plastyka). Życie Warszawy 1991 nr 157 s. 4 (omów. progr....) szczegóły 
artykuł: Szaruga Leszek: Dialog w Monachium. Gazeta Wyborcza 1991 nr 171 s. 17  szczegóły 
410.impreza: Junge Literatur in Europe 2002 - spotkanie literackie (2002).  szczegóły 
artykuł: Iwasiów Inga: Być młodą (-ym) w Europie. Pogranicza 2002 nr 6 s. 87-91  szczegóły 
411.impreza: "Nation und Gedaechtnis" - konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Drewniok Josef: Nation und Gedaechtnis. Jeszcze bez nazwy 1995 nr 2/3 s. 2-3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kluczny Artur: Pamięć i naród. Jeszcze bez nazwy 1995 nr 2/3 s. 4-7 (spraw....) szczegóły 
412.impreza: Podróż informacyjna pod hasłem "Kultura w systemie federalnym" dla przedstawicieli dziesięciu czasopism polskich (1993).  szczegóły 
artykuł: KC: Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 4 s. 223-226  szczegóły 
artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Kultura w systemie federalnym. Kresy 1993 nr 16 s. 269-271  szczegóły 
413.impreza: Polsko-Niemieckie Dni Literatury (1997).  szczegóły 
artykuł: Jurasz Włodzimierz: Bosch dla artystów. Życie 1997 nr 292 s. 7 (nota...) szczegóły 
artykuł: Rybicka Zofia: Obrona Burasa. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 11 s. 8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: SW: Między Polską a Niemcami. Życie 1997 nr 288 s. 8 (program imprezy; not....) szczegóły 
artykuł: Ziemianin Maria: Dedecius u Decjusza. Sycyna 1998 nr 1 s. 14 (omów....) szczegóły 
414.impreza: Polsko-niemieckie Dni Literatury (2001).  szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 149 s. 1 (notka o rozpoczęciu...) szczegóły 
415.impreza: Rok Polsko-Niemiecki (2005/2006).  szczegóły 
artykuł: (sg), (e-teatr): Tworzenie sieci dialogu. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 45 s. 7 (nt. organizacji i programu wydarzenia...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
416.artykuł: Fundacja pomoże porozumieć się narodom. Życie Warszawy 1993 nr 203 s. 1 (nota o uroczystej inauguracji działaln. Fundacji na rzecz Porozumienia...) szczegóły 
417.artykuł: Jaranowski Michał: "Papież" wydał wyrok. Życie Warszawy 1994 nr 146 s. 13 (nota spraw. z odczytu Marcela Reich-Ranickiego pt. "Literatura polska ...) szczegóły 
418.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 113 (not. o założeniu przez Guentera Grassa Fundacji im. Daniela Chodowieck...) szczegóły 
419.artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 1 s. 32 (o założeniu przez Guentera Grassa przy berlińskiej Akademii Sztuk Fund...) szczegóły 
420.artykuł: The Wit Stwosz Foundation - Promoter of European Initiative. Dialogue and Universalism 2002 nr 4/5 s. 31-32 (o działalności fundacji z wykazem najważniejszych publikacji...) szczegóły 
421.artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1996 nr 1/2 s. 212 (nota o otwarciu 23 V 1995 Centrum Herdera finansowanego przez Fundację...) szczegóły 
422.artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 24 s. 2 (not. o założeniu i sponsorowaniu Fundacji Chodowieckiego przez Guenter...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Portugalia (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
423.impreza: Polsko-portugalskie seminarium literackie (1993).  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Polsko-portugalskie seminarium literackie. Tygodnik Powszechny 1993 nr 19 s. 8  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
424.artykuł: Schiller Anna: Fundacja po portugalsku. Dla elit i dla wszystkich. Gazeta Wyborcza 1991 nr 259 s. 17 (na podst. rozmowy z Jose Blanco, członkiem Rady Administracyjnej portu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Republika Federalna Niemiec (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
425.artykuł: (ast): Powstaje Fundacja im. Herdera. Życie Warszawy 1990 264 7 (nota o powstaniu...) szczegóły 
426.artykuł: Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1992 nr 1 s. 2 (nota o zarejestrowaniu w Gdańsku Fundacji im. Johanna Gottfrieda Herde...) szczegóły 
427.artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Fundacja Herdera w Gdańsku. Tygodnik Powszechny 1990 nr 49 s. 8 (not. o powołaniu w 1990 przez UG Fundacji im. J.G. Herdera ze środków ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
428.artykuł: Olbrych Wiesława: Polsko-rosyjska biblioteka poetycka. W kręgu literatury 2004 nr 4 s. 139-140 (nt. serii wydawniczej zainicjaowanej przez moskiewskie wydawnictwo "Wa...) szczegóły 
429.artykuł: Rogowski Wiesław: Fundacja "Petersburska Książka". Nowe Kontrasty 1997 nr 7 s. 21-22 (dot. prób nawiązania współpracy rosyjskiej fundacji z polskimi wydawca...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Szwajcaria (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
430.artykuł: Rakowski Janusz: Pomoc kulturalna dla Polski - Szwajcaria 1945-1990. Kultura [Paryż] 2000 nr 6 s. 130-132 (m.in. o Fundacji im. Kościelskich w Genewie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
431.impreza: Wieczór literacki "Polska - Włochy. Sąsiedztwo dalekie i bliskie" (1993).  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 6 s. 28  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
432.książka: Almanach zur Polnischen Kinderkultur = Almanach polskiej kultury dziecięcej. 1996 (Guenter Gorschenek Horst Scarbath: Przedmowy. - Malte Dahrendorf: Słow...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
433.impreza: "Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" - interdyscyplinarna sesja literacka z cyklu "Zmierzch stulecia dziecka" (2000).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
434.artykuł: Czernik Maria: Czy potrzebna?. Guliwer 1991 nr 1 s. 5 (nt. celów działaln. Fundacji "Książka dla Dziecka"...) szczegóły 
435.artykuł: "Książka dla dzieci". Gazeta Wyborcza 1990 nr 136 s. 4 (nota inf. o powstaniu w Warszawie powołanej przez pisarzy, artystów i ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Festiwale, sesje, wystawy (literatura dla dzieci i młodzieży)
    imprezy (alfabet tytułów)
436.impreza: "Czy wartość ma szansę?" - polsko-czeska sesja naukowa poświęcona literaturze dla dzieci i młodzieży (1995).  szczegóły 
437.impreza: Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (2003).  szczegóły 
artykuł: [Janusz] Siwy w bibliotece. Śląsk 2003 nr 7 s. 84 (nota nt. wydarzeń w ramach festiwalu w Bielsku-Białej...) szczegóły 
artykuł: Jasionek Kornelia: Koziołek Matołek w Jastrzębiu. Guliwer 2003 nr 3 s. 91-92 (dot. obchodów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu Zdroju...) szczegóły 
artykuł: Krzyk Urszula: II Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w placówkach Miejskiej Biblioteki w Żorach. Guliwer 2003 nr 3 s. 93-94 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Troneczek Ewa, Zdeb Agata: Czytanie codzienne, nie tylko od święta!. Guliwer 2003 nr 3 s. 92-93 (dot. obchodów zorganizowanych przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Biał...) szczegóły 
438.impreza: Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (2004).  szczegóły 
439.impreza: Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (2005).  szczegóły 
artykuł: Panorama Wielkopolskiej Kultury 2005 nr 15 s. 8 (nt. imprez organizowanych w Wągrowcu...) szczegóły 
440.impreza: Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (2006).  szczegóły 
artykuł: Tydzień Bibliotek. "Nie wiesz? - Zapytaj w bibliotece". Notes Biblioteczny 2006 nr 1 s. 81 (nota; m.in. nt. spotkania z aktorem w Krakowie, 8 V 2006...) szczegóły 
441.impreza: Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (2011).  szczegóły 
442.impreza: "Współczesna literatura dla dzieci i o dzieciach w najnowszych badaniach" - sesja metodyczna (2002).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
443.artykuł: M.M.: Tygodnik Literacki 1991 nr 1/2 s. 2 (not. o imprezie "Ciastko z bajką" (Warszawa, 6.I.1991) zorg. dla dziec...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Tematy, motywy (literatura dla dzieci i młodzieży)
    imprezy (alfabet tytułów)
444.impreza: "Dzieciństwo i sacrum" - polsko-niemiecka konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Bolek Irena: Echa jesieni. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 75-76 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
445.książka: Masłowska Ewa: Ludowe stereotypy obcowania świata i zaświatów w języku i kulturze polskiej. 2012  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna
    imprezy (alfabet tytułów)
446.impreza: Projekt "Literacki Atlas Polski". (ogólnopolski projekt edukacyjno-wydawniczy: młodzież wraz z opiekunami...) szczegóły 
artykuł: Literacki Atlas Polski. Notes Biblioteczny 2006 nr 1 s. 74 (nota nt. szkolenia i prezentacji projektu w Krakówie, 1 II 2006...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    odwołania do (alfabet tytułów)
447.odwołanie: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego im. Józefa Chałasińskiego. x  szczegóły 
artykuł: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego im. Józefa Chałasińskiego. Kultura Wsi 1998 nr 1 okł. (komunikat zarządu nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Jakubczak Franciszek, Myśliwski Wiesław, Szczepański Jan: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego imienia Józefa Chałasińskiego. Kultura Wsi 1996 nr 1 okł. (tekst dokumentu definiującego cele i zadania działalności fundacji...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
448.artykuł: Lipszyc Katarzyna: Midrasz 2008 nr 4 s. 44-48 (nt. wspomnień z czasów Zagłady publikowanych przez Polish-Jewish Herit...) szczegóły 
449.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 20 VI s. 16 (not. o powstaniu w Warszawie Fundacji Popierania Pamiętnikarstwa Polsk...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Choroba, cierpienie, kalectwo (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
450.książka: Konferencja naukowa pt. "Medycyna i człowiek chory w literaturze i sztuce", Wrocław 30 maja 1996. Streszczenia referatów. 1996 ([Zawiera m.in.:] Rościsław Żerelik: Człowiek chory i medycyna na Śląsk...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
451.impreza: "Medycyna i człowiek chory w literaturze i sztuce" - konferencja (1996).  szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1996 nr 7/8 s. 7 (not....) szczegóły 
artykuł: Płonka-Syroka Bożena: Konferencja naukowa pt. "Medycyna i człowiek chory w literaturze i sztuce". Wrocław 30 maja 1996 roku. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1996 nr 3/4 s. 311-312 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Diabeł, szatan, zły duch, piekło (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
452.książka: Brojer Wojciech: Diabeł w wyobraźni średniowiecznej. Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie. 2003  szczegóły 
recenzja: Brojer Wojciech: Działalność Naukowa 2004 z. 17 s. 21-23  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dziecko, dzieciństwo (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
453.impreza: "Dziecko żydowskie" - konferencja naukowa (2012). ([analizowano teksty literackie m.in. prozę Michała Głowińskiego, Wilhe...) szczegóły 
artykuł: Karczewska Agnieszka: "Dziecko żydowskie" konferencja naukowa (Zamość, 16-17.10.2012 r.). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2012 nr 4 s. 124-126 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
454.impreza: 'North America in the Eyes of the Polish Beholder " - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Frajlich Anna: North America in the Eyes of the Polish Beholder. The Polish Review 2001 t. 46 nr 3 s. 260 (sprawozdanie ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
455.impreza: Pomorze w literaturze po 1945 roku = Pommern in der Literatur nach 1945 - polsko-niemiecka konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Artykuły prasowe nt. konferencji "Pomorze w literaturze po 1945 roku". Zeszyty Kulickie 2005 nr 4 s. 199-200 (z fot. uczestników konferencji...) szczegóły 
artykuł: Pommern in der Literatur nach 1945. Teilnehmer. Zeszyty Kulickie 2005 nr 3 s. 261-262 (z fot. uczestników konferencji, s. 260...) szczegóły 
artykuł: Pomorze w literaturze po 1945 roku. Uczestnicy. Zeszyty Kulickie 2005 nr 4 s. 196-198 (z fot. uczestników konferencji...) szczegóły 
artykuł: Presseberichte ueber die Tagung "Pommern in der Literatur nach 1945". Zeszyty Kulickie 2005 nr 3 s. 263-264  szczegóły 
artykuł: Program konferencji. Zeszyty Kulickie 2005 nr 4 s. 193-195  szczegóły 
artykuł: Tagungsprogram. Zeszyty Kulickie 2005 nr 3 s. 257-259  szczegóły 
artykuł: Wesołowski Jacek: Na Granicy (2). Uwaga autorska edytorska; Jarosława Iwaszkiewicza "Niemcy" we "Młynie nad Lutynią"; Czarne Tango; No-Tatki; Rozwiązanie zagadki literackiej. Pro Libris 2003 nr 2 s. 80-88  szczegóły 
artykuł: Zitzewitz Lisaweta von: Przedmowa. Zeszyty Kulickie 2005 nr 4 s. 9-13 (do nru zawierającego materiały z konferencji...) szczegóły 
artykuł: Zitzewitz Lisaweta von: Vorwort. Zeszyty Kulickie 2005 nr 3 s. 9-14 (do nru zawierającego materiały z konferencji...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ucieczka, wygnanie, wypędzenie (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
456.impreza: "Polsko-niemiecka wspólnota losów - uciekinierzy, wysiedleni, wypędzeni z małych ojczyzn w niemieckiej literaturze wypędzenia i polskiej literaturze kresowej" - międzynarodowa konferencja literacka (1996).  szczegóły 
artykuł: K.M.: Wspólne losy wypędzonych. Rzeczpospolita 1996 nr 271 s. 25 (artykuł przed imprezą...) szczegóły 
artykuł: Konopelska Wiesława: Przełamać stereotyp. Śląsk 1997 nr 1 s. 72  szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Jest wspólnota losów, nie ma wspólnoty pamięci. O wypędzonych w literaturze polskiekj i niemieckiej. Rzeczpospolita 1996 nr 274 s. 25 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Temat Śląski 1996 nr 1 s. 7 (nota zapow....) szczegóły 
artykuł: (zk): Spojrzenia literackie i historyczne. Odra 1997 nr 2 s. 140 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Żytniec Rafał: Konferencja literacka w Gliwicach. Borussia 1997 nr 15 s. 338-341 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
457.impreza: "Kwestia żydowska w XIX wieku - spory o tożsamość Polaków" - konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2003 nr 12 s. 31-38 (m.in. wykaz niektórych referatów...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Działalność wydawnicza innych instytucji
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
458.artykuł: Śródka Andrzej: Wydawnictwa książkowe Kasy im. J. Mianowskiego od założenia do wybuchu II wojny światowej. Nauka Polska [Warszawa] 2007 t. 16 (41) s. 185-202  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
459.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grynberg Marian, Samsonowicz Henryk, Sławiński Janusz: Łowy na pogranicza. Tygodnik Powszechny 1996 nr 29 s. 14 (wyw. nt. serii Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej pt. "Monografie FNP"; ...) szczegóły 
460.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bubnicki Rafał: Nowelizacja jako lekarstwo. Rzeczpospolita 2002 nr 162 s. A15 (dot. problemu rozdzielności fundacji Zakładu Narodowego im. Ossoliński...) szczegóły 
sprostowanie: Karwacki Wojciech: "Skłamać można jednym słowem...". Aneks Trybuny 2002 nr 219 s. B  szczegóły 
artykuł: Dajbor Agnieszka: Dwóch Ossolińskich w jednym stało domu (Spór o Ossolineum). Gazeta Wyborcza 1993 nr 80 s. 9 (nt. projektu powołania Fundacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i ...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1995 nr 1 s. 8 (inf. o wyborze Janusza Deglera na przedstawiciela senatu Uniwersytetu ...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1995 nr 2 s. 6 (inf. o wyborze Janusza Deglera na przewodniczącego Rady Kuratorów Fund...) szczegóły 
artykuł: Stanowisko Wydawnictwa Ossolineum w sprawie restytuowania Fundacji. Notes Wydawniczy 1993 nr 2 s. 38-39  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
    książki (alfabet autorów)
461.książka: Loth Roman: Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego. 2006 (Uwagi wstępne. * Wprowadzenie. - Utwór - tekst - przekaz. - Tekstologi...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
462.artykuł: Fita Stanisław: Środowisko absolwentów Szkoły Głównej i jego rola w powołaniu Pamięć Kasy im. Józefa Mianowskiego. Nauka Polska [Warszawa] 1995 t. 4 (29) s. 12-20  szczegóły 
463.artykuł: Gieysztor Aleksander: Pamięć Kasy Mianowskiego. Nauka Polska [Warszawa] 1995 t. 4 (29) s. 9-11  szczegóły 
464.artykuł: Nowak Janusz: Stypendium fryburskie Władysława Czartoryskiego w latach 1891-1914 (Z dziejów studiów Polaków za granicą). Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1993 r. 38 s. 91-103 (szerzej nt. roli Józefa Kallenbacha w tworzeniu katedry literatur słow...) szczegóły 
465.artykuł: Piskurewicz Jan: Kasa imienia Józefa Mianowskiego i Stanisław Michalski w świetle źródeł. Nauka Polska [Warszawa] 1995 t. 4 (29) s. 21-27  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
466.impreza: [Siedemdziesięciopięcio] 75-lecie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
467.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Program na rok 2000. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 2 s. 23  szczegóły 
artykuł: Giedrys Iwona: Aby dobrzy byli lepsi. Sprawy Nauki 2001 nr 9 s. 8-11 (dot. m.in. serii "Monografie humanistyczne FNP", programów Wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Grabowska Maria: Nowy program FNP. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 1 s. 8  szczegóły 
artykuł: Hanyga Krystyna: Twórcze drapieżnictwo i pasja poznania. Sprawy Nauki 2001 nr 12 s. 14-17 (dot. przyznania nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za osiągnięcia...) szczegóły 
artykuł: Kleiber Michał: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Program pomocy nauce w 2002 roku. Sprawy Nauki 2001 nr 12 s. 28-32 (dot. m.in. programu Monografie z zakresu nauk humanistycznych i społec...) szczegóły 
artykuł: M.G.: Program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na rok 1996. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 2 s. 7  szczegóły 
artykuł: Perkowski Tomasz: Rewolucyjnych zmian nie przewiduję. Sprawy Nauki 2001 nr 12 s. 5-7 (wywiad; dot. działalności Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; rozm. Iwon...) szczegóły 
artykuł: (RPM): Stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Alma Mater 2000 nr 19 s. 5-6 (z listą stypendystów z Krakowa...) szczegóły 
artykuł: Skawiński Janusz, Sławiński Janusz: Humanistyka jest jednym domem. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 24 s. 1, 4 (wywiad z członkiem rady wydawniczej serii monografii Fundacji na rzecz...) szczegóły 
artykuł: Sławiński Janusz: List Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Sprawy Nauki 1999 nr 6 s. 32 (dotyczy sytuacji ekonomicznej Fundacji...) szczegóły 
artykuł: Sławiński Janusz: U progu nowego 10-lecia. Sprawy Nauki 2001 nr 9 s. 5-7 (wywiad; dot. programów mających na celu dofinansowywanie badań naukowy...) szczegóły 
artykuł: Stypendia krajowe FNP dla młodych naukowców - laureaci konkursu w 2001 roku. Sprawy Nauki 2001 nr 5 s. 28-29 (z listą stypendystów z dziedziny filologii...) szczegóły 
artykuł: Stypendia START. Sprawy Nauki 2009 nr 4 s. 8-10 (w XVII edycji programu stypendialnego START, subsydia otrzymali m.in.:...) szczegóły 
artykuł: Żylicz Maciej: Nie traćmy szansy na rozwój. Sprawy Nauki 2008 nr 2 s. 15-19 (wyw. z prezesem Fundacji; rozm.: Zuzanna Szubisty; z fot. Macieja Żyli...) szczegóły 
artykuł: Żylicz Maciej: Zmiany stosowne do potrzeb. Sprawy Nauki 2005 nr 12 s. 8-9 (wyw. z prezesem Fundacji; rozm.: Anna Leszkowska; z fot. Macieja Żylic...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
468.odwołanie: Fundacja na Rzecz Neolatynistyki Śląskiej "Pallas Silesia". x  szczegóły 
469.odwołanie: Fundacja z Brzezia Lanckorońskich. x  szczegóły 
artykuł: Szczur Stanisław: Informacja o wykorzystanych w 1998 roku stypendiach Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, sporządzona na podstawie sprawozdań stypendystów. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1998 (1997/1998) s. 187-194  szczegóły 
artykuł: Szczur Stanisław: Informacja o wykorzystanych w 1999 roku stypendiach Fundacji Lanckorońskich, sporządzona na podstawie sprawozdań stypendystów. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2000 (1998/1999) s. 226-232  szczegóły 
artykuł: Szczur Stanisław: Informacja o wykorzystanych w 2000 roku stypendiach Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, sporządzona na podstawie sprawozdań. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2001 (1999/2000) s. 234-239  szczegóły 
artykuł: Szczur Stanisław: Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Stypendialnej działającej przy PAU dla przyznania stypendiów Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2001. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2001 (1999/2000) s. 240-243  szczegóły 
artykuł: Szczur Stanisław: Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komisji stypendialnej działającej przy Polskiej Akademii Umiejętności dla przyznania stypendiów Fundacji Lanckorońskich na rok 2000. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2000 (1998/1999) s. 233-237  szczegóły 
artykuł: Umowa w sprawie przyznania stypendiów Fundacji Lanckorońskich. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 163-165 (tekst umowy zawartej pomiędzy Polską Akademią Umiejętności i Fundacją ...) szczegóły 
artykuł: Wyrozumski Jerzy: Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji dla przyznawania stypendiów Fundacji Lanckorońskich na rok 1997. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 166-168  szczegóły 
470.odwołanie: Fundusz im. Stanisława Estreichera.  szczegóły 
artykuł: Alma Mater 2000 nr 17 s. 49 (not. o przekazaniu finansów na fundusz przez Fundację Pruszyńskich...) szczegóły 
471.odwołanie: Fundusz Stypendialny im. Jana Kochanowskiego. x  szczegóły 
artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 43 s. 49-50 (przyjęcie wniosku przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie u...) szczegóły 
artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 43 s. 50 (regulamin Funduszu...) szczegóły 
artykuł: Witkowska Alina: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 44 s. 55 (powołanie Rady Funduszu; skład Rady Funduszu...) szczegóły 
472.odwołanie: Fundusz Stypendialny im. Stanisława Pigonia. x  szczegóły 
artykuł: Alma Mater 2001 nr 27 (2000/2001) s. 59 (not. o zatwierdzeniu przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego Regulami...) szczegóły 
artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 46 s. 47 (Aneks do Regulaminu Małopolskiego Funduszu Stypendialnego im. S. Pigon...) szczegóły 
artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 43 s. 50 (regulamin Funduszu...) szczegóły 
473.odwołanie: Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki. x  szczegóły 
artykuł: Charkiewicz Paweł, Nieczypor Krzysztof: Relacja z obchodów jubileuszu Kasy im. Mianowskiego. Nauka Polska [Warszawa] 2012 t. 21 (46) s. 257-265 (z okazji 130. rocznicy powstania i 20. rocznicy odtworzenia Kasy im. M...) szczegóły 
artykuł: Dyjak Lidia: Ewaluacja działalności stypendialnej kasy im. Józefa Mianowskiego za rok 2011. Nauka Polska [Warszawa] 2012 t. 21 (46) s. 303-310  szczegóły 
artykuł: Dyjak Lidia: Stypendyści Kasy im. Józefa Mianowskiego w roku 2011. Nauka Polska [Warszawa] 2012 t. 21 (46) s. 283-302 (m.in.: nauki humanistyczno-społeczne...) szczegóły 
artykuł: Ewaluacja działalności stypendialnej Kasy im. Józefa Mianowskiego w latach 2004-2006. Nauka Polska [Warszawa] 2009 t. 18 (43) s. 319-330  szczegóły 
artykuł: Ewaluacja działalności stypendialnej Kasy im. Józefa Mianowskiego w latach 2007-2009. Nauka Polska [Warszawa] 2010 t. 19 (44) s. 409-420  szczegóły 
artykuł: Ewaluacja działalności stypendialnej Kasy im. Józefa Mianowskiego za rok 2004. Nauka Polska [Warszawa] 2009 t. 18 (43) s. 289-297  szczegóły 
artykuł: Ewaluacja działalności stypendialnej Kasy im. Józefa Mianowskiego za rok 2005. Nauka Polska [Warszawa] 2009 t. 18 (43) s. 299-307  szczegóły 
artykuł: Ewaluacja działalności stypendialnej Kasy im. Józefa Mianowskiego za rok 2006. Nauka Polska [Warszawa] 2009 t. 18 (43) s. 309-317  szczegóły 
artykuł: Ewaluacja działalności stypendialnej Kasy im. Józefa Mianowskiego za rok 2007. Nauka Polska [Warszawa] 2010 t. 19 (44) s. 381-389  szczegóły 
artykuł: Ewaluacja działalności stypendialnej Kasy im. Józefa Mianowskiego za rok 2008. Nauka Polska [Warszawa] 2010 t. 19 (44) s. 391-400  szczegóły 
artykuł: Ewaluacja działalności stypendialnej Kasy im. Józefa Mianowskiego za rok 2009. Nauka Polska [Warszawa] 2010 t. 19 (44) s. 401-408  szczegóły 
artykuł: Ewaluacja działalności stypendialnej Kasy im. Józefa Mianowskiego za rok 2010. Nauka Polska [Warszawa] 2011 t. 20 (45) s. 159-167  szczegóły 
artykuł: Ewaluacja działalności stypendialnej Kasy imienia Józefa Mianowskiego za okres od 1995 do 2000 r.. Nauka Polska [Warszawa] 2001 [t.] 10 (35) s. 237-247  szczegóły 
artykuł: Ewaluacja działalności stypendialnej Kasy imienia Józefa Mianowskiego za okres od 1995 do 2000 r.. Nauka Polska [Warszawa] 2002 [t.] 11 (36) s. 203-212  szczegóły 
artykuł: Ewaluacja działalności stypendialnej Kasy Mianowskiego za rok 2003. Nauka Polska [Warszawa] 2004 t. 13 (38) s. 205-212  szczegóły 
artykuł: Findeisen Władysław: Program stypendialny Kasy Mianowskiego. Nauka Polska [Warszawa] 2007 t. 16 (41) s. 97-106  szczegóły 
artykuł: J.P.: Reaktywowanie Kasy imienia Mianowskiego. Nauka Polska [Warszawa] 1992 t. 1 (26) s. 121-122  szczegóły 
artykuł: Jubileusz Kasy imienia Mianowskiego. Nauka Polska [Warszawa] 2007 t. 16 (41) s. 9-46 (z okazji 125-lecia...) szczegóły 
artykuł: Opinie na temat programu stypendialnego Kasy im. Józefa Mianowskiego. Nauka Polska [Warszawa] 2007 t. 16 (41) s. 107-183 (m.in.: Jerzy Bartmiński, Krzysztof Migoń, Janusz Rieger...) szczegóły 
artykuł: Schiller-Walicka Joanna: Sprawozdanie z działalności Kasy im. Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w roku 2011. Nauka Polska [Warszawa] 2012 t. 21 (46) s. 267-281  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalaności Kasy imienia Józefa Mianowskiego Fundacji Popierania Nauki w roku 1992. Nauka Polska [Warszawa] 1993 t. 2 (27) s. 103-107  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy im. Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w roku 2006. Nauka Polska [Warszawa] 2007 t. 16 (41) s. 227-245  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy im. Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w roku 2008. Nauka Polska [Warszawa] 2009 t. 18 (43) s. 231-249  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy im. Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w roku 2009. Nauka Polska [Warszawa] 2010 t. 19 (44) s. 321-352  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy im. Józefa Mianowskiego Fundacji Popierania Nauki w roku 1993. Nauka Polska [Warszawa] 1994 t. 3 (28) s. 183-177  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy im. Józefa Mianowskiego Fundacji Popierania Nauki w roku 1995. Nauka Polska [Warszawa] 1996 t. 5 (30) s. 139-152  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki w roku 1998. Nauka Polska [Warszawa] 1999 t. 8 (33) s. 173-183  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w roku 1994. Nauka Polska [Warszawa] 1995 t. 4 (29) s. 159-166  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w roku 1996. Nauka Polska [Warszawa] 1997 t. 6 (31) s. 127-139  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w roku 1997. Nauka Polska [Warszawa] 1998 t. 7 (32) s. 139-149  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w roku 2000. Nauka Polska [Warszawa] 2001 [t.] 10 (35) s. 195-206  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w roku 2001. Nauka Polska [Warszawa] 2002 [t.] 11 (36) s. 169-181  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w roku 2003. Nauka Polska [Warszawa] 2004 t. 13(38) s. 159-177  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w roku 2004. Nauka Polska [Warszawa] 2005 t. 14 (39) s. 249-268  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w roku 2005. Nauka Polska [Warszawa] 2006 t. 15 (40) s. 303320  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w roku 2007. Nauka Polska [Warszawa] 2008 t. 17 (42) s. 157-175  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w roku 2010. Nauka Polska [Warszawa] 2011 t. 20 (45) s. 115-132  szczegóły 
artykuł: Stypendyści Kasy im. Józefa Mianowskiego w roku 2004. Nauka Polska [Warszawa] 2004 t. 13(38) s. 179-203 (m.in.: nauki humanistyczno-społeczne...) szczegóły 
artykuł: Stypendyści Kasy im. Józefa Mianowskiego w roku 2004. Nauka Polska [Warszawa] 2005 t. 14 (39) s. 269-293 (m.in. nauki humanistyczno-społeczne...) szczegóły 
artykuł: Stypendyści Kasy im. Józefa Mianowskiego w roku 2005. Nauka Polska [Warszawa] 2006 t. 15 (40) s. 321-343 (m.in. nauki humanistyczno-społeczne...) szczegóły 
artykuł: Stypendyści Kasy im. Józefa Mianowskiego w roku 2006. Nauka Polska [Warszawa] 2007 t. 16 (41) s. 247-271 (m.in.: nauki humanistyczno-społeczne...) szczegóły 
artykuł: Stypendyści Kasy im. Józefa Mianowskiego w roku 2007. Nauka Polska [Warszawa] 2008 t. 17 (42) s. 177-221 (m.in.: nauki humanistyczno-społeczne...) szczegóły 
artykuł: Stypendyści Kasy im. Józefa Mianowskiego w roku 2008. Nauka Polska [Warszawa] 2009 t. 18 (43) s. 251-288 (m.in.: nuki humanistyczno-społeczne...) szczegóły 
artykuł: Stypendyści Kasy im. Józefa Mianowskiego w roku 2009. Nauka Polska [Warszawa] 2010 t. 19 (44) s. 353-376 (m.in.: nauki humanistyczno-społeczne...) szczegóły 
artykuł: Stypendyści Kasy im. Józefa Mianowskiego w roku 2010. Nauka Polska [Warszawa] 2011 t. 20 (45) s. 133-157 (m.in.: nauki humanistyczno-społeczne...) szczegóły 
artykuł: Stypendyści Kasy imienia Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki w roku 2000. Nauka Polska [Warszawa] 2001 [t.] 10 (35) s. 207-236  szczegóły 
artykuł: Stypendyści Kasy imienia Józefa Mianowskiego w roku 1997. Nauki humanistyczne i społeczne. Nauka Polska [Warszawa] 1998 t. 7 (32) s. 150-169  szczegóły 
artykuł: Stypendyści Kasy imienia Józefa Mianowskiego w roku 1998. Nauki humanistyczne. Nauka Polska [Warszawa] 1999 t. 8 (33) s. 184-216 (m.in. literaturoznawcy...) szczegóły 
artykuł: Stypendyści Kasy imienia Józefa Mianowskiego w roku 2001. Nauka Polska [Warszawa] 2002 [t.] 11 (36) s. 182-202  szczegóły 
artykuł: Śródka Andrzej: Wydawnictwa książkowe Kasy im. J. Mianowskiego od założenia do wybuchu II wojny światowej. Nauka Polska [Warszawa] 2007 t. 16 (41) s. 185-202  szczegóły 
artykuł: Zasztowt Leszek: Ewaluacja działalności stypendialnej Kasy Mianowskiego za okres od 1995 do 1997 r.. Nauka Polska [Warszawa] 1999 t. 8 (33) s. 217-223  szczegóły 
artykuł: Zasztowt Leszek: Sięgać do tradycji. Sprawy Nauki 1999 nr 5 s. 5-6 (wywiad z sekretarzem Komitetu Kasy; rozm. Magdalena Grzelecka...) szczegóły 
474.odwołanie: Polska Fundacja Upowszechniania Nauki. x  szczegóły 
artykuł: Wiśniewski Wojciech: Polska Fundacja Upowszechniania Nauki. Geneza, działalność, perspektywy. Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 6 s. 99-106  szczegóły 
artykuł: Wiśniewski Wojciech: Polska Fundacja Upowszechniania Nauki (przesłanki powstania, działalność, perspektywy). Nauka Polska [Warszawa] 1993 t. 2 (27) s. 193-201  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
475.artykuł: Berdychowska Bogumiła: Program stypendialny "Gaude Polonia" jako element sieci stypendialnej dla Wschodu. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 205-210 (dot. programu stypendialnego "Gaude Polonia" dla młodych twórców, a zw...) szczegóły 
476.artykuł: Dialog [Warszawa] 1998 nr 1 s. 189 (komunikat o przeznaczeniu niewykorzystanych pieniędzy zebranych na ra...) szczegóły 
477.artykuł: Dziennik Polski [Kraków] 1989 nr 131 s. 2 (not. o ustanowieniu Fundacji K. i M. Górskich popierającej rozwój pols...) szczegóły 
478.artykuł: Haman Janusz: Jak upowszechniać naukę?. Bestseller 1991 nr 8 s.27 (nt. utworzonej w 1990 Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki...) szczegóły 
479.artykuł: Kujawy 1989 nr 24 s. 2 (not. o ustanowieniu Fundacji Konrada i Marty Górskich, ustanowionej pr...) szczegóły 
480.artykuł: List otwarty w sprawie publikacji humanistycznych. Gazeta Wyborcza 1990 nr 5 s. 8 (list zawierający propozycję utworzenia Funduszu Wspierania Naukowych W...) szczegóły 
481.artykuł: List otwarty w sprawie publikacji humanistycznych. Polityka 1990 nr 1 s. 7 (postulat utworzenia Funduszu Wspierania Naukowych Wydawnictw Humanisty...) szczegóły 
482.artykuł: List otwarty w sprawie publikacji humanistycznych. Tygodnik Kulturalny 1990 nr 2 s. 4 (list w sprawie utworzenia Funduszu Wspierania Naukowych Wydawnictw Hum...) szczegóły 
483.artykuł: Nagrody i wyróżnienia. Alma Mater 1997 nr 4 s. 9 (not. o przyznaniu m.in. Andrzejowi Pitrusowi stypendium z Funduszu na ...) szczegóły 
484.artykuł: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 108-109 (not. o ustanowieniu Fundacji K. i M. Górskich dla wspierania polskiego...) szczegóły 
485.artykuł: Stypendia F[undacja na rzecz] N[auki] P[olskiej] dla młodych. Rzeczpospolita 2001 nr 72 s. A12 (nota o przyznaniu stypendiów...) szczegóły 
486.artykuł: (t): Gazeta Pomorska 1989 nr 129 s. 1-2 (nota o ustanowieniu przez Konrada Górskiego Fundacji Konrada i Marty G...) szczegóły 
487.artykuł: Wykaz wybranych fundacji, funduszy oraz organizacji wspomagających naukę. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
488.artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 145 (not. o ustanowieniu w Toruniu przez Konrada Górskiego Fundacji im. Kon...) szczegóły 
489.artykuł: Życie Literackie 1989 nr 25 s. 15 (not. o ustanowieniu fundacji im. K. i M. Górskich dla wspierania rozwo...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Konkursy (organizacja nauki o literaturze)
    konkursy (alfabet tytułów)
490.konkurs: Konkurs Fundacji im. Konrada i Marty Górskich (za 1990). (za 1990 nagrody: Dorota Gostyńska ("Koncept jako zasada barokowej twór...) szczegóły 
491.konkurs: Konkurs Fundacji im. Konrada i Marty Górskich (za 1991). (za 1991 nagrody: Marek Bieńczyk ("Czarny człowiek. Krasicki wobec śmie...) szczegóły 
artykuł: Biskup Marian: Konkurs. Przegląd Tygodniowy 1991 nr 4 s. 3 (ogł....) szczegóły 
492.konkurs: Konkurs Fundacji im. Konrada i Marty Górskich (za 1992). (za 1992 nagr: Anna Łebkowska ("Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy...) szczegóły 
493.konkurs: Konkurs Fundacji im. Konrada i Marty Górskich (za 1993). (za 1993 nagrody: Przemysław Czapliński ("Poetyka manifestu literackieg...) szczegóły 
494.konkurs: Konkurs Fundacji im. Konrada i Marty Górskich (za 1995). (za 1995 nagr.: Janusz Ruszkowski ("Adam Mickiewicz i ostatnia krucjata...) szczegóły 
artykuł: Jędrys Krzysztof: Fundacja im. Marty i Konrada Górskich. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 5 s. 11 (nota o wręczeniu nagród za rok 1995...) szczegóły 
495.konkurs: Konkurs Fundacji im. Konrada i Marty Górskich (za 1997). (za 1997 nagr.: Bogumiła Kaniewska ("Świat w granicach 'ja'. O narracji...) szczegóły 
496.konkurs: Konkurs na inicjatywy służące reformie studiów w dziedzinie humanistyki i nauk społecznych na uniwersytetach, m.in. filologii (1994).  szczegóły 
497.konkurs: Konkurs na monografie z zakresu humanistyki (1995).  szczegóły 
498.konkurs: Konkurs na najlepsze oryginalne monografie z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych (1996).  szczegóły 
499.konkurs: Konkurs na projekty prac badawczych (zwłaszcza dokumentacynych) z zakresu historii i kultury Polski powojennej mieszczących się w obszarze zagadnień poruszanych w książce Marty Fik "Kultura polska po Jałcie" (1999; II edycja).  szczegóły 
500.konkurs: Konkurs na projekty prac badawczych (zwłaszcza dokumentacynych) z zakresu historii i kultury Polski powojennej mieszczących się w obszarze zagadnień poruszanych w książce Marty Fik "Kultura polska po Jałcie" (2000).  szczegóły 
501.konkurs: Konkurs na stypendium dla naukowców specjalizujących się w historii, literaturze i krytyce literackiej (1992).  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
502.nagroda: Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (za 1995). (Teresa Michałowska (za książkę "Średniowiecze")...) szczegóły 
artykuł: Polskie Noble rozdane. Gazeta Wyborcza 1995 nr 245 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Zalewski Piotr: Nagrody FNP '95. Sprawy Nauki 1995 nr 6 s. 24-26 (spraw. z uroczystości wręczenia, Warszawa, 6 XII 1995; z notą biografi...) szczegóły 
503.nagroda: Nagroda im. Hugona Steinhausa za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu nauki w prasie, radiu i telewizji w okresie ostatnich trzech lat lub za całokształt twórczości w tym zakresie (2003).  szczegóły 
504.nagroda: Nagroda im. Klemensa Szaniawskiego za najlepszą pracę doktorską (2001). (nagr.: Mariola Jankun-Dopartowa za książkę "Gorzkie kino. Twórczość Ag...) szczegóły 
505.nagroda: Nagroda im. Klemensa Szaniawskiego za najlepsze prace doktorskie z dziedziny literaturoznawstwa (za 1998). (nagr.: Jerzy Borowczyk za rozprawę "Rekonstrukcja procesu filomatów i...) szczegóły 
506.nagroda: Nagroda im. Klemensa Szaniawskiego za najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk humanistycznych (1995). (m.in. Aleksandra Iwanowska ("Michał Abraham Troc (ok. 1703-1769). Edyt...) szczegóły 
507.nagroda: Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa - nagroda naukowa za upowszechnianie i popularyzację nauki (2004). (nagr: Erwin Kruk za książkę "Warmia i Mazury", Karol Myśliwiec z książ...) szczegóły 
508.nagroda: Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa w dziedzinie upowszechniania i popularyzacji nauki (za 1995). (m.in.: Zdzisław Libera...) szczegóły 
509.nagroda: Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu nauki w postaci filmu popularnonaukowego, popularyzacji nauki w prasie, radiu, telewizji w okresie ostatnich trzech lat lub za całokształt twórczości w tym zakresie (za 1996). (wręczenie nagrody w II połowie marca 1997 r....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1996 nr 261 s. 15 (ogł....) szczegóły 
510.nagroda: Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa za wyróżniającą się książkę popularnonaukową polskiego autora z dowolnej dziedziny wiedzy wydaną w Polsce w latach 1998-2000 (za 2000).  szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 2000 nr 10 s. 30 (ogł....) szczegóły 
511.nagroda: Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa za wyróżniającą się książkę popularnonaukową wydaną w Polsce w latach 1995-1998 (1998).  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Odznaczenia (organizacja nauki o literaturze)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
512.odznaczenie: Honorowe Odznaczenie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007; edycja I). (2007: m.in. Janusz Sławiński...) szczegóły 
artykuł: Honorowe Odznaczenia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Warszawa, 29 V 2007 r.). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2008 r. 70 (2007) s. 77 (laureaci...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Izrael (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
513.artykuł: Kula Marcin: Długa droga. Przyczynek do dziejów pomysłu stworzenia Polskiej Katedry na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1998 nr 3 s. 101-106 (nt. powołania Katedry Polskiej na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolim...) szczegóły 
514.artykuł: (ZS): Polska Katedra na Uniwersytecie Jerozolimskim. Trybuna 1997 nr 130 s. 6 (nt. przygotowań i gromadzenia środków finansowych przez Fundację "Pols...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Kanada (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
515.artykuł: Sosnowski Alexandra: Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 16 s. 6 (podziękowanie dla Fundacji im. Adama Mickiewicza w Kanadzie za wsparci...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Japonistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
516.artykuł: DJ: Nagrodzeni japoniści. Gazeta Wyborcza 2002 nr 230 s. 13 (not. o wyróżnieniu przez Fundację Japońską nagrodą za wybitne osiągnię...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Orientalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
517.artykuł: Górska Elżbieta: Wprowadzenie. Spotkania Arabistyczne 2002 [z.] 4 s. 7-8 (nt. działalności Fundacji Arabistycznej im. Andrzeja Czapkiewicza na r...) szczegóły 
518.artykuł: Górska Elżbieta: Wprowadzenie. Spotkania Arabistyczne 1998 [z.] 2 s. 7-8 (nt. działalności Fundacji Arabistycznej im. Andrzeja Czapkiewicza na r...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I / Instytut Badań Literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
519.artykuł: DCZ: Studia w Polskiej Akademii Nauk. Nowa Europa. Rzeczpospolita 2003 nr 205 s. D7 (o zorganizowaniu wspólnie z Polską Fundacją Upowszechniania Nauki stud...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe
    książki (alfabet autorów)
520.książka: Obracht-Prondzyński Cezary: Pomorski ruch regionalny. Szkic do portretu. 1999 ([M.in.:] Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polska Akademia Umiejętności
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
521.artykuł: Umowa w sprawie przyznania stypendiów Fundacji Lanckorońskich. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1996 (1995/1996) s. 163-165 (tekst umowy zawartej pomiędzy Polską Akademią Umiejętności i Fundacją ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
522.artykuł: W związku z jubileuszem PTPN. Nauka Polska [Warszawa] 1997 t. 6 (31) s. 9 (życzenia z okazji 140-lecia działalności; podp. Władysław Findeisen - ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
523.artykuł: Dowgiałło Jan: Marzenie Tuwima. Tygodnik Powszechny 1996 nr 30 s. 6 (wyw. z ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Izraelu i prezesem zarz...) szczegóły 
524.artykuł: Gore Joseph E.: The Warsaw Voice 1989 nr 9 s. 4 (wywiad z prezydentem Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku; rozm. El...) szczegóły 
525.artykuł: Lewański Ryszard Kazimierz: Polskie instytucje naukowe we Włoszech. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1990 t. 15 s. 10-39 (m.in. o działaln. polskich oficyn wydawniczych, Instytutu Kultury Pols...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Muzea literackie (organizacja nauki o literaturze, nauka polska za granicą)
526.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komunikat Towarzystwa Przyjaciół Polskiego Muzeum w Rapperswilu (Szwajcaria). Związkowiec = The Alliancer 1994 nr 112 s. 11 (podsumowanie roku sprawozdawczego i apel o środki na utrzymanie placów...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Towarzystwa naukowe (organizacja nauki o literaturze, nauka polska za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
527.artykuł: Tygodnik Powszechny 1990 nr 6 s. 3 (komunikat o przyjmowaniu podań o przyzn. przez Towarzystwo stypendiów ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Towarzystwa naukowe (organizacja nauki o literaturze, nauka polska za granicą) / Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie (Paryż)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
528.artykuł: Mond Jerzy: Tygodnik Powszechny 1989 nr 2 s. 5 (inf. o warunkach ubiegania się o stypendium im. Stanisława Lama przyzn...) szczegóły 
529.artykuł: Odra 1999 nr 9 s. 150 (nota o terminie nadsyłania podań o stypendium Fundacji Stypendialnej i...) szczegóły 
530.artykuł: Zeszyty Literackie 1990 z. 31 s. 152 (not. o przyzn. przez Towarzystwo stypendiów im. Stanisława Lama w 1990...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Katedra Studiów Polskich na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
531.artykuł: Dowgiałło Jan, Wyczański Andrzej: Komunikat nr 4 Zarządu Fundacji "Polska Katedra w Uniwersytecie Jerozolimskim". Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 155-157 (komunikat prezesa Fundacji i przewodniczącego Rady Fundacji nt. zbiórk...) szczegóły 
532.artykuł: Dowgiałło Jan, Wyczański Andrzej: Komunikat nr 5 Zarządu Fundacji "Polska Katedra w Uniwersytecie Jerozolimskim". Kultura [Paryż] 1998 nr 6 s. 127-129 (komunikat prezesa Fundacji i przewodniczącego Rady Fundacji nt. środkó...) szczegóły 
533.artykuł: Dowgiałło Jan, Wyczański Andrzej: Komunikat nr 6. Fundacji "Polska Katedra w Uniwersytecie Jerozolimskim". Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 124-126 (komunikat przewodniczącego Rady Fundacji i prezesa Zarządu Fundacji o...) szczegóły 
534.artykuł: Dowgiałło Jan, Wyczański Andrzej: Komunikat nr 7. Zarząd Fundacji "Polska Katedra w Uniwersytecie Jerozolimskim". Kultura [Paryż] 1999 nr 11 s. 124-126 (komunikat przewodniczącego Rady Fundacji i prezesa Zarządu Fundacji o...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
535.książka: Lanoux Andrea: Od narodu do kanonu. Powstawanie kanonów polskiego i rosyjskiego romantyzmu w latach 1815-1865. 2003 (Podziękowania. - Wstęp. Powstawanie literatury narodowej. - Teorie two...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    imprezy (alfabet tytułów)
536.impreza: Konferencja na temat nauczania o Holokauście (2001).  szczegóły 
artykuł: Trojański Piotr: "Zmaganie się z własną przeszłością pomiędzy mitem a rzeczywistością". Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 59-62 (sprawozdanie...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Konkursy (dydaktyka literatury)
    konkursy (alfabet tytułów)
537.konkurs: "Cyprian Kamil Norwid w nowej szkole" - konkurs na prace metodyczne przeznaczone do wykorzystania przez nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych na lekcjach poświęconych życiu i twórczości Cypriana Norwida(2002).  szczegóły 
artykuł: "Cyprian Kamil Norwid w nowej szkole". Polonistyka 2002 nr 1-3 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
538.konkurs: "Cyprian Norwid w nowej szkole" - konkurs na prace metodyczne na lekcje w gimnazjach i liceach poświęcone poecie (2001).  szczegóły 
artykuł: Doktór Roman: Konkurs "Cyprian Norwid w nowej szkole". Rzeczpospolita 2001 nr 284 s. A9 (ogłoszenie; list do red....) szczegóły 
539.konkurs: Konkurs na prace metodyczne przeznaczone dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych do prowadzenia lekcji poświęconych Cyprianowi Kamilowi Norwidowi (2001).  szczegóły 
540.konkurs: "Poloniada" - olimpiada literacko-językowa dla młodzieży polskiej zza granicy (za 1994). (finał VI 1994...) szczegóły 
541.konkurs: "Poloniada 2002" - międzynarodowa olimpiada literacka dla starszych dzieci i młodzieży polskiej zza granicy (2002).  szczegóły 
542.konkurs: "Poloniada 2004" - międzynarodowa olimpiada literacka dla starszych dzieci i młodzieży polskiej zza granicy (2004).  szczegóły 
543.konkurs: "Złota Żaba" - konkurs polonistyczny dla uczniów szkół podstawowych (1997; edycja VII).  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Programy nauczania
    książki (alfabet autorów)
544.książka: Ścieżkami przez humanistykę. Projekty edukacyjne. 2001 ([Zawiera scenariusze zajęć i projekty edukacyjne programu "Prometeusz"...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
545.książka: Okolice Czartaka. Pokłosie V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego i Rzeźbiarskiego im. Emila Zegadłowicza. Z. 5. 2006  szczegóły 
546.książka: Okolice Czartaka. Pokłosie VI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego i Rzeźbiarskiego im. Emila Zegadłowicza. Z. 6. 2007 ([Wiersze]...) szczegóły 
547.książka: Okolice Czartaka. Pokłosie VIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego i Rzeźbiarskiego im. Emila Zegadłowicza. Z. 8. [Antologia, wiersz]. 2010  szczegóły 
548.książka: Wyciszyć gonitwę niespokojnych myśli. 2000  szczegóły 
549.książka: Życie nasze codzienne. Almanach Grupy Twórczej Brzoza. 2004  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Białoszewski Miron
    imprezy (alfabet tytułów)
550.impreza: "Mironalia '96 - Tarczyńska ku wyżynom" - impreza poświęcona pamięci Mirona Białoszewskiego (1996).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
551.kult: Gazeta Wyborcza 1997 nr 220 s. 18 (apel Fundacji im. Mirona Białoszewskiego o wsparcie finansowe na oprac...) szczegóły 
552.kult: Komunikat Fundacji im. Mirona Białoszewskiego. Zeszyty Literackie 1995 nr 52 s. 208 (apel o wsparcie finansowe...) szczegóły 
  Bitner Dariusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
553.książka twórcy: Bitner Dariusz: Piszę. [Szkice]. 2003  szczegóły 
  Budrewicz Olgierd
    książki twórcy (alfabet tytułów)
554.książka twórcy: Budrewicz Olgierd: Między Wisłą a Missisipi. [Rep.]. 1989 (Realizm i sentymenty. Drugi generał w rodzinie. Z nieba na ziemię. Sen...) szczegóły 
artykuł: Głąbiński Stanisław: O tych, którym się udało. Nowe Książki 1990 nr 6 s. 14 (z fot. O. Budrewicza...) szczegóły 
  Budrewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
555.artykuł: Z życia Towarzystwa Asystentów AP [Akademii Pedagogicznej w Krakowie]. Konspekt 2002 nr 12 s. 66 (dot. planów przygotowania edycji wierszy o Krakowie przy współpracy Fu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chciuk Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
556.książka twórcy: Chciuk Andrzej: Atlantyda. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku. [Wspomn.]. 2002 ([Dot. m.in. Brunona Schulza]....) szczegóły 
  Czapski Józef
    kult (alfabet autorów)
557.kult: Warsztaty artystyczne im. Józefa Czapskiego. Kultura [Paryż] 1995 nr 7/8 s. 98 (komunikat o warsztatatch artystycznych organizowanych przez Polski Fun...) szczegóły 
  Czuchraj Ludmiła
    wiersze (alfabet tytułów)
558.wiersz: Czuchraj Ludmiła: Potwierdzenie (Poświęcony Fundacji im. Tadeusza Goniewicza, która tak bardzo pomaga nam - Polakom mieszkającym na Ukrainie). Rota 1999 nr 3 s. 71  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dusza Edward Leszek
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
559.tekst paraliteracki: Dusza Edward: Fundacja tamtych dobrych dni. Gwiazda Polarna 1990 nr 47-48, 50 (nt. działalności Fundacji Kościuszkowskiej (Nowy Jork) w latach 1950-1...) szczegóły 
  Dymny Wiesław
    kult (alfabet autorów)
560.kult: Natkaniec Barbara: W Montrealu powstała Fundacja Kulturalna im. W. Dymnego. Echo Krakowa 1989 nr 212 s. 1-2 (m.in. o powołaniu Rady Fundacji działającej w Krakowie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Estreicher Stanisław
    kult (alfabet autorów)
561.kult: Stypendia im. Stanisława Estreichera (Hojny dar Mieczysława Pruszyńskieego). Alma Mater 2000 nr 19 s. 3 (nt. powstania Funduszu im. Stanisława Estreichera...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Ficowski Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
562.książka twórcy: Ficowski Jerzy: Odczytanie popiołów. Wiersze. 1992 ([Tekst równoległy polski i jidysz]....) szczegóły 
  Franczak Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
563.książka twórcy: Franczak Stanisław: Wybór wierszy 1998-2008. [Wiersze]. 2008  szczegóły 
  Fredro Aleksander
    kult (alfabet autorów)
564.kult: Kalendarium 1990 nr 5 s. 20-21 (spraw. z przebiegu urocz. powtórnego pochówku Aleksandra Fredry w kośc...) szczegóły 
565.kult: Kalendarium 1989 nr 3 s. 9 (not. inf. o pobycie w Rudkach delegacji z ramienia Fundacji Kultury Po...) szczegóły 
566.kult: (SM): Fundacja - Fredrze. Słowo Powszechne 1990 nr 92 s. 4 (nota o zleceniu konserwacji kaplicy i krypty Fredrów w Rudkach przez F...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gałczyński Konstanty Ildefons
    kult (alfabet autorów)
567.kult: Bernat Anna: Gałczyński na Gadu-Gadu. Przegląd Polski = Polish Review 2008 nr z 28 III s. 4 (nt. działalności Klubu Przyjaciół Gałczyńskiego, Fundacji "Zielona Gę...) szczegóły 
568.kult: Z życia Towarzystwa Asystentów AP [Akademii Pedagogicznej w Krakowie]. Konspekt 2002 nr 12 s. 66 (nt. planu włączenia się do organizacji roku Gałczyńskiego Fundacji Ośw...) szczegóły 
  Gombrowicz Witold
    imprezy (alfabet tytułów)
569.impreza: Piknik z okazji setnej rocznicy urodzin Witolda Gombrowicza.  szczegóły 
570.impreza: "Witold Gombrowicz - nasz współczesny" - konferencja (2004).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
571.kult: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 6 IV s. 3 (zapowiedź utworzenia Muzeum Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich k. ...) szczegóły 
  Górski Konrad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
572.artykuł: Dziennik Polski [Kraków] 1989 nr 131 s. 2 (not. o ustanowieniu przez K. Górskiego Fundacji K. i M. Górskich popie...) szczegóły 
573.artykuł: Niedziela 1989 nr 34 s. 3 (inf. o powstaniu Fundacji K. i M. Górskich...) szczegóły 
574.artykuł: Nowości 1989 nr 108 s. 4 (nota o ustanowieniu przez Konrada Górskiego Fundacji im. Konrada i M...) szczegóły 
575.artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 25 s. 13 (not. o ustanowieniu przez Konrada Górskiego Fundacji K. i M. Górskich...) szczegóły 
  Grechuta Marek
    imprezy (alfabet tytułów)
576.impreza: Benefis Marka Grechuty.  szczegóły 
  Grupińska Anka
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
577.artykuł: Projekcja filmu "Opuszczając gniazdo" i spotkanie z Anką Grupińską. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2012 nr 1 s. 7 (Centrum Kultury Jidysz Fundacji Shalom w Warszawie, 14 XII 2012...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
578.artykuł: DJ: Nagroda dla Herberta. Gazeta Wyborcza 1995 nr 238 s. 13 (not. o przyzn. poecie Nagr. im. T.S. Eliota przyzn. przez Fundację Ing...) szczegóły 
579.artykuł: Nagroda dla Herberta. Życie Warszawy 1995 nr 278 s. 7 (nota o przyznaniu Nagrody im. T.S. Eliota przez amerykańską Fundację I...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
580.kult: Wyspa 2012 nr 4 s. 181 (not. o zainaugurowaniu działalności Fundacji im. Zbigniewa Herberta...) szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
581.artykuł: Współpraca międzynarodowa. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej 2011 (za rok 2010) s. 94-101 (m.in. nt. podpisania umowy między Biblioteką Narodową w Warszawie, Fun...) szczegóły 
  Huelle Paweł
    wywiady (alfabet autorów)
582.wywiad: Kamiński Jan: O Hrabalu, Grassie i Pograniczu. Kartki [Białystok] 2002 nr 26 s. 4-9 (z fot...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Janta-Połczyński Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
583.artykuł: Semen Katarzyna Edyta: Działacze polonijni w Buffalo. x ([w ks.:] Katarzyna Edyta Semen: Sukces Emigranta. Włodzimierz Drzewien...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaczmarski Jacek
    kult (alfabet autorów)
584.kult: Fundacja barda "Solidarności". Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 222 s. 3 (nota nt. utworzenia Fundacji im. Jacka Kaczmarskiego...) szczegóły 
  Kadłubek Wincenty
    książki o twórcy (alfabet autorów)
585.książka o twórcy: Banaszkiewicz Jacek: Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka. 1998  szczegóły 
586.książka o twórcy: Banaszkiewicz Jacek: Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka. 2002  szczegóły 
  Kapuściński Ryszard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
587.artykuł: Medal dla Kapuścińskiego. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 231 s. 3 (nota nt. przyznania pisarzowi Medalu Uznania Fundacji Kościuszkowskiej...) szczegóły 
  Karpiński Franciszek
    imprezy (alfabet tytułów)
588.impreza: Obchody 175. rocznicy śmierci Franciszka Karpińskiego (2000).  szczegóły 
  Kawalec Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
589.artykuł: Kalendarium 1991 nr 7 s. 20 (not. inf. o zorg. przez Fundację Kultury Polskiej spotkania z okazji 7...) szczegóły 
  Kisiel Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
590.książka twórcy: Kisiel Józef: Żołnierska tułaczka. [Wiersze]. 1997  szczegóły 
  Koch Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
591.artykuł: Polski tłumacz nagrodzony. Życie Warszawy 1995 nr 278 s. 7 (nota o przyznaniu holenderskiej Nagrody im. Martinusa Nijhoffa przez F...) szczegóły 
  Kolbuszewski Jacek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
592.artykuł: Laureaci programów FNP z Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 1 s. 21 (not. o przyznaniu przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej tytułu "Mistr...) szczegóły 
  Koniński Karol Ludwik
    książki o twórcy (alfabet autorów)
593.książka o twórcy: Fitas Adam: Głos z labiryntu. O pismach Karola Ludwika Konińskiego. 2003  szczegóły 
  Konopnicka Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
594.artykuł: Wyganowski Jan: Z myślą o Jankach Muzykantach. Trybuna 2002 nr 214 dod. s. 2 (nt. planu powołania Fundacji im. Marii Konopnickiej...) szczegóły 
  Korczak Janusz
    imprezy (alfabet tytułów)
595.impreza: De aktuele betekenis van Janusz Korczak - studiendag (1992).  szczegóły 
596.impreza: "Korczak - a new antropology of education" - konferencja międzynarodowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Korczak - a new antropology of education. Dialogue and Universalism 2001 nr 11/12 s. 143-145 (ogłoszenie konferencji...) szczegóły 
artykuł: Pilecki Wojciech: Sto słów. Trybuna 2002 nr 220 s. 1 (nt. rozpoczęcia...) szczegóły 
597.impreza: "Korczak z Warszawy w językach świata" - wystawa książek (1996).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
598.kult: Kaprzyk Aneta: Komisarz Praw Człowieka sławi idee Korczaka. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2007 nr 25/26 s. 9 (dot. wygłoszonego przez Thomasa Hammarberga, pierwszego z wykładów kor...) szczegóły 
599.kult: Lasota Wojciech: Skuteczny idealista. Stolica 2012 nr 12/1 (2012/2013) s. 28-29 (wywiad z prezesem Fundacji Korczakowskiej nt. obchodów Roku Korczaka; ...) szczegóły 
600.kult: Midrasz 1999 nr 2 s. 6 (informacja o przygotowywanej aukcji dzieł sztuki na rzecz budowy pomni...) szczegóły 
601.kult: (M): Rzeźbiarze na start. Trybuna 2002 nr 105 dod. s. 2 (nota o ogłoszeniu przez Fundację Shalom oraz Polskie Stowarzyszenie im...) szczegóły 
602.kult: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 1 s. 20 (apel Fundacji Shalom i Polskiego Stowarzyszenia im. J. Korczaka organi...) szczegóły 
603.kult: Wasita Ryszard: Janusz Korczak dziś spotkany. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 8 s. 7 (nt. działalności Fundacji Mariana i Marii Baksztów im. Janusza Korczak...) szczegóły 
  Korfanty Wojciech
    książki o twórcy (alfabet autorów)
604.książka o twórcy: Wojciech Korfanty 1873-1939. W 130 rocznicę urodzin. 2003 (Wojciech Wrzesiński: Wstęp. - Stanisław M. Gebhardt: Aktualność myśli ...) szczegóły 
  Kossak Zofia
    książki o twórcy (alfabet autorów)
605.książka o twórcy: Zofia Kossak. 1992 (Mirosława Pałaszewska: Kalendarium życia i twórczości Zofii Kossak. - ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
606.impreza: "Odkrywamy twórczość Zofii Kossak" - Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny (2000; edycja I).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
607.kult: (CER): Fundacja im. Zofii Kossak. Trybuna 1998 nr 259 s. 9 (nota o zarejestrowaniu Fundacji...) szczegóły 
  Kuncewicz Jerzy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
608.książka o twórcy: Jerzy Kuncewicz. Ludowiec, polityk, publicysta. Materiały z konferencji zorg. w Kazimierzu Dolnym w dniach 4-5 grudnia 1992 r. 1993 (Edward Balawejder: Wstęp. - Jan Lewandowski: Jerzego Kuncewicza "Lubli...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
609.impreza: "Jerzy Kuncewicz ludowiec, polityk, publicystyka" sesja z okazji 10. rocznicy śmierci (1994).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
610.kult: Balawajder Edward: Kuncewiczówka. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1999 nr 6 s. 29-31 (wyw. z dyrektorem Biura Fundacji Kuncewiczów; rozm. Jadwiga Marlewska;...) szczegóły 
  Kuncewiczowa Maria
    imprezy (alfabet tytułów)
611.impreza: "Twórczość Marii Kuncewiczowej - świadectwo wieku dwudziestego" - sesja z okazji 100-lecia urodzin pisarki (1997).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 45 s. 2 (not....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
612.kult: Balawajder Edward: Kuncewiczówka. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1999 nr 6 s. 29-31 (wyw. z dyrektorem Biura Fundacji Kuncewiczów; rozm. Jadwiga Marlewska;...) szczegóły 
613.kult: Sadowski Marek: Dialogi w Kazimierzu (Fundacja Kuncewiczów). Rzeczpospolita 1990 nr 274 s. 4 (o powstaniu fundacji...) szczegóły 
  Kupiszewski Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
614.książka twórcy: Kupiszewski Kazimierz: Moja wojaczka. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lanckorońska Karolina
    zgon (alfabet autorów)
615.zgon: Karolinę Lanckorońską wspominają jej krewni Zygmunt Tyszkiewicz, Prezes Fundacji Lanckorońskich i Katarzyna Raczyńska, członek Rady Fundacji. Polonia Włoska 2002 nr 3 s. 6-7 (zmarła: 25 VIII 2002; wspomnienie...) szczegóły 
  Lechoń Jan
    kult (alfabet autorów)
616.kult: Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 11 V s. 4 (not. o programie poetycko-muzycznym pt. "Jan Lechoń (1899-1956) poeta ...) szczegóły 
  Lem Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
617.książka o twórcy: Majewski Paweł: Między zwierzęciem a maszyną. Utopia technologiczna Stanisława Lema. 2007  szczegóły 
  Lewin Leopold
    książki twórcy (alfabet tytułów)
618.książka twórcy: Lewin Leopold: Wiersze o Gułagu, miłości i śmierci. 1995  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łanowski Zygmunt
    imprezy (alfabet tytułów)
619.impreza: Wystawa dorobku Zygmunta Łanowskiego (1992).  szczegóły 
  Łojek Jerzy
    kult (alfabet autorów)
620.kult: Ład 1989 nr 46 s. 6 (not. o utworzeniu Funduszu im. J. Łojka przez Instytut J. Piłsudskiego...) szczegóły 
  Ługowska Jolanta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
621.artykuł: Laury i nagrody. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 9 s. 5-6 (m.in. nt. uzyskania subsydium profesorskiego przyznanego przez Fundacj...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
622.artykuł: Mickiewicz Robert: Kto ma prawo do wieszcza?. Kurier Wileński 2003 nr 153 s. 1, 8 (nt. sporu między przodkami poety a Fundacją im. Adama Mickiewicza na L...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
623.impreza: "Mickiewicz trzydziestolatków" - sesja panelowa (1998).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
624.kult: [Baczewska Anna] (bacz): Tam gdzie Mickiewicz.... Życie Warszawy 1991 nr 160 s. 7 (nota o zainicjowaniu przez Fundację Kultury Polskiej prac konserwators...) szczegóły 
625.kult: Ekran 1989 nr 34 s. 28 (not. o utworzeniu, z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oś...) szczegóły 
626.kult: Nowości 1989 nr 152 s. 2 (inf. o inicjatywie utworzenia Funduszu im. Adama Mickiewicza przez Pol...) szczegóły 
627.kult: Znad Wilii 2008 nr 4 s. 31-33 (pisma do Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego od Fundacji Wspierani...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
628.tekst paraliteracki: Miłosz Czesław: Inny katolicyzm. Gazeta Wyborcza 2001 nr 204 s. 26 (przemówienie wygłoszone w Krakowie 26 VIII 2001 na spotkaniu poświęcon...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
629.książka o twórcy: Karwowska Bożena: Miłosz i Brodski. Recepcja krytyczna twórczości w krajach anglojęzycznych. 2000 ([Studium poświęcone badaniom porównawczym nad sukcesem literackim Czes...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
630.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 8 s. D2 (nota o powstaniu polsko-amerykańskiej fundacji "The Milosz Institute. ...) szczegóły 
631.artykuł: (KM): Elektroniczne muzeum Miłosza. Książki 2003 nr 7 s. 14 (notka o działalności amerykańsko-polskiej fundacji "The Milosz Institu...) szczegóły 
632.artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 82 (not. o powstaniu amerykańsko-polskiej fundacji "The Milosz Institute. ...) szczegóły 
633.artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 4 VII s. 4 (not. o powstaniu amerykańsko-polskiej fundacji "The Milosz Institute. ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
634.impreza: "Czasy i przestrzenie Czesława Miłosza" - konferencja naukowa (2011).  szczegóły 
635.impreza: "Czesław Miłosz. 1911-2004. Życie i dzieło" - wystawa (2005).  szczegóły 
artykuł: Bychawska Beata: Kulturalności. Dworzanin 2006 nr 2 s. 46 (not....) szczegóły 
artykuł: Kosińska Agnieszka: Czesław Miłosz. 1911-2004. Życie i dzieło. Dworzanin 2006 nr 3 s. 25-26 (wyw. z sekretarką Czesława Miłosza, dyrektorem The Milosz Institute; r...) szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna - jesień 2005. Kraków 2005 nr 11 s. 74 (not....) szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna listopad - grudzień 2005. Kraków 2006 nr 1 s. 80 (not....) szczegóły 
636.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona twórczości Oskara i Czesława Miłoszów (2002).  szczegóły 
  Myśliwski Wiesław
637.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: BIJ: "Stone Upon Stone". Przegląd Polski = Polish Review 2011 nr z 18 II s. 2 (nt. spotkania z tłumaczem książki, Billem Johnstonem, w Fundacji Kości...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naganowski Egon
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
638.tekst paraliteracki: Naganowski Egon: [Przemówienie]. Przegląd Polityczny 1998 nr 37/38 s. 126 (fragment przemówienia wygłoszonego podczas uroczystości wręczenia Nag...) szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    książki o twórcy (alfabet autorów)
639.książka o twórcy: Zajączkowski Ryszard: "Głos prawdy i sumienie". Kościół w pismach Cypriana Norwida. 1998 (Uwagi wstępne. - I. W czasie i w przestrzeni: 1. Kościół "wobec trady...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
640.impreza: "Cyprian Norwid - nasz współczesny" - sesja popularnonaukowa (1996).  szczegóły 
641.impreza: Spotkania Norwidowskie (1998).  szczegóły 
642.impreza: "Wokół "Quidama". W 150. rocznicę powstania utworu" - konferencja (2007).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
643.kult: J.J.: Fundacja Norwidowska. Studia Norwidiana 2002 t. 19 (2001) s. 215 (nt. działalności Fundacji i ustanowienia medalu Za Zasługi w Upowszech...) szczegóły 
644.kult: Szczepaniak Czesław Mirosław: Fundacja Norwidowska. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 67 s.7 (o powołaniu w Lublinie Fundacji Norwidowskiej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Orbitowski Łukasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
645.artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna listopad - grudzień 2008. Kraków 2009 nr 1 s. 83 (not. o przyzn. stypendium twórczego przez Fundację Grazella...) szczegóły 
  Osiecka Agnieszka
    imprezy (alfabet tytułów)
646.impreza: Festiwal "Pamiętajmy o Osieckiej" (2011).  szczegóły 
647.impreza: Festiwal "Pamiętajmy o Osieckiej" (2012).  szczegóły 
  Ossendowski Ferdynand Antoni
    imprezy (alfabet tytułów)
648.impreza: Wystawa poświęcona Ferdynandowi Ossendowskiemu (1992).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pasierb Janusz Stanisław
    kult (alfabet autorów)
649.kult: J.B.: Fundacja im. ks. Janusza Pasierba. Pomerania 2000 nr 5 s. 49 (nt. utworzenia i działalności Fundacji im. ks. Janusza Pasierba...) szczegóły 
650.kult: WK: Patron poetów. Życie 1999 nr 292 s. 2 (nota nt. utworzenia Fundacji im. ks. Janusza Pasierba...) szczegóły 
  Piątkowski Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
651.książka twórcy: Piątkowski Jerzy: Rendez-vous z Mona Lisą. [Wiersz]. 2007  szczegóły 
  Pigoń Stanisław
    kult (alfabet autorów)
652.kult: Alma Mater 2001 nr 27 (2000/2001) s. 59 (not. o zatwierdzeniu przez senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakow...) szczegóły 
  Pruszyński Mieczysław
    kult (alfabet autorów)
653.kult: Odrodzenie 1989 nr 9 s. 8 (not. o zatwierdzeniu przez min. kult. i szt. statutu Wieczystej Fundac...) szczegóły 
654.kult: Trybuna Ludu 1989 nr 36 s. 2 (not. o zatwierdzeniu przez ministerstwo kultury i sztuki statutu Wiecz...) szczegóły 
  Przyboś Julian
    książki o twórcy (alfabet autorów)
655.książka o twórcy: Wołowiec Grzegorz: Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer. 1999 (Zadaniem niniejszej pracy jest ukazanie miejsca, jakie w literaturze i...) szczegóły 
recenzja: Smulski Jerzy: Nie tylko o Sandauerze i Przybosiu. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 130-133  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reymont Władysław Stanisław
    kult (alfabet autorów)
656.kult: Wiśniewska W.: Jubileusz Fundacji Władysława Reymonta. Głos Polski [Toronto] 1990 nr 43 s. 24 (nt. działaln. z okazji XX-lecia istnienia...) szczegóły 
657.kult: Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 4 s. 6 (nt. działalności Fundacji W. Reymonta w Kanadzie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Safjan Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
658.artykuł: jk: Od literatury do "Słowa". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2006 nr 14/15 s. 14 (dot. dyskusji o literackich dokonaniach redaktora naczelnego "Słowa Ży...) szczegóły 
  Sandauer Artur
    książki o twórcy (alfabet autorów)
659.książka o twórcy: Wołowiec Grzegorz: Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer. 1999 (Zadaniem niniejszej pracy jest ukazanie miejsce, jakie w literaturze i...) szczegóły 
recenzja: Smulski Jerzy: Nie tylko o Sandauerze i Przybosiu. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 130-133  szczegóły 
  Sauerland Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
660.artykuł: Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 5 s. 5 (inf. o otrzymaniu nagr. Fundacji im. Alexandra von Humboldta na prowad...) szczegóły 
  Schulz Bruno
    imprezy (alfabet tytułów)
661.impreza: "Obecność Brunona Schulza w Europie Środkowowschodniej" - sympozjum (2002).  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    książki twórcy (alfabet tytułów)
662.książka twórcy: Sienkiewicz Henryk: felietony warszawskie 1873-1882. 2002  szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Zofia: Listy z Warszawy. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2002 nr 16 s. 16 (m.in. o prezentacji książki w sali koncertowej Zamku w Warszawie, III ...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
663.książka o twórcy: Błaszczyk Leon Tadeusz: Henryk Sienkiewicz w muzyce. 2000 (Zarys problemu. Zestawienie opracowań muzycznych....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
664.impreza: "Epoka >>Ogniem i mieczem<< we współczesnych badaniach historycznych" - sympozjum naukowe (1998).  szczegóły 
665.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Epoka "Ogniem i mieczem" we współczesnych badaniach historycznych. Zbiór studiów. 2000 (Wstęp. - Władysław A. Serczyk: Ukraina - film, powieść, rzeczywistość....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
666.kult: "Środa sienkiewiczowska". Nasz Dziennik 2000 nr 87 s. 9 (zapowiedź "Środy Sienkiewiczowskiej"; Warszawa, 12 IV 2000, org. Muzeu...) szczegóły 
    konkursy kultowe (alfabet tytułów)
667.konkurs: Konkurs na ilustrację do książki "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza (1993). (1993 nagr.: Alicja Badowska-Wójcik, Jacek Bido, Wojciech Karwowski, A...) szczegóły 
  Sławiński Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
668.artykuł: Nowa Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Sprawy Nauki 2000 nr 8 s. 30 (m.in. Janusz Sławiński; z notą...) szczegóły 
669.artykuł: Wykaz zespołów opiniodawczo-doradczych powołanych przez Komitet Badań Naukowych czwartej kadencji. Sprawy Nauki 2000 nr 6 s. 30 (nota o powołaniu na przewodniczącego Zespołu do spraw Polityki Wydawni...) szczegóły 
  Szczypiorski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
670.artykuł: ANR: Nagroda Polsko-Niemiecka. Gazeta Wyborcza 2002 nr 49 s. 2 (nota o pośmiertnym przyznaniu przez Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Sa...) szczegóły 
  Szymborska Wisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
671.artykuł: J.SAD.: Fundusz Wisławy Szymborskiej. Rzeczpospolita 1997 nr 65 s. 2 (m.in. o przekazaniu kwoty 100 000 dolarów na utworzenie Funduszu...) szczegóły 
  Szymkiewicz Stanisława
672.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rogala Stanisław: Książki Fundacji Kultury Jana Kochanowskiego. Ikar 2002 nr 6 s. 36  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tetmajer Włodzimierz Przerwa
    kult (alfabet autorów)
673.kult: Dobbe Izabela: "Sława, Panie Włodzimierzu". Zaproszenie do "Tetmajerówki" w Bronowicach Małych w Krakowie. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 134 dod. s. 3 (nt. losów dworku oraz działaności Fundacji im. Włodzimierza Tetmajera...) szczegóły 
674.kult: Dziedzic Stanisław: O Fundacji im. Włodzimierza Termajera raz jeszcze. Suplement 1998 nr 7/8 s. 19-20 (o działalności fundacji na rzecz zabezpieczenia i uratowania spuścizny...) szczegóły 
675.kult: Konstanty Elżbieta: Uroczystości w Tetmajerówce. Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie 1996 z. 4 s. 33-34 (nt. działaności Fundacji im. Włodzimierza Tetmajera z okazji 5. roczni...) szczegóły 
676.kult: W Krakowie powstała Fundacja im. Włodzimierza Tetmajera. Podhalanka 1991 nr 1 s. 3 (z listem prezesa Fundacji Marcina Konstantego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vincenz Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
677.książka o twórcy: Świat Vincenza. Studia o życiu i twórczości Stanisława Vincenza (1888-1971). 1992 ([Materiały konferencji "Życie i twórczość Stanisława Vincenza" (Wrocła...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
678.impreza: "Dialog kultur wspólnot pogranicza" - sesja upamiętniająca 25. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza (1996).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
679.kult: Choroszy Jan A., Kolbuszewski Jacek: Fundacja "Pro Vincenz". Ogród 1992 nr 1 s. 359-360 (o zarejestrowaniu Fundacji; z apeem o wsparcie finansowe...) szczegóły 
680.kult: Fundacja "Pro Vincenz". Czas Kultury 1992 nr 39 s. 75 (not. o rejestracji fundacji w 1991 i apel o wsparcie finansowe...) szczegóły 
681.kult: Fundacja "Pro Vincenz". Twórczość 1992 nr 7/8 s. 226-227 (nt. utworzenia Fundacji "Pro Vincenz" ustanowionej przez Uniwersytet W...) szczegóły 
682.kult: (jak): Archiwum Vincenza w Ossolineum. Gazeta Wyborcza 1991 nr 258 s. 2 (nt. przywiezienia archiwum S. Vincenza do Wrocławia, także o działaln...) szczegóły 
683.kult: Kolbuszewski Jacek: Fundacja "Pro Vincenz". Akcent 1992 nr 2/3 s. 147 (inf. o zarejestrowaniu fundacji 28 XI 1991 r., ustanowionej przez UW i...) szczegóły 
684.kult: Kolbuszewski Jacek: Fundacja "Pro Vincenz". Polityka 1992 nr 26 s. 9 (nt. powstania i celów działaln.; list do red....) szczegóły 
685.kult: Kolbuszewski Jacek: Fundacja "Pro Vincenz". Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 178-179 (nt. zadań Fundacji...) szczegóły 
686.kult: Kolbuszewski Jacek: Fundacja "Pro Vincenz". Przegląd Tygodniowy 1992 nr 29 s. 15 (nt. powołania fundacji i jej celów...) szczegóły 
687.kult: Kolbuszewski Jacek: Fundacja "Pro Vincenz". Tygodnik Powszechny 1992 nr 27 s. 3 (list przewodniczącego Zarządu Fundacji do red. inf. o powołaniu fundac...) szczegóły 
688.kult: Kolbuszewski Jacek: Fundacja "Pro Vincenz". Znak 1992 nr 6 s. 144 (o idei i zamierzeniach Fundacji...) szczegóły 
689.kult: Kolbuszewski Jacek: Spuścizna Homera Huculszczyzny. Rzeczpospolita 1992 nr 111 s. 4 (prezentacja celów i Komitetu Honorowego Fundacji "Pro Vincenz", utworz...) szczegóły 
690.kult: Orski Mieczysław: Pro Stanisław Vincenz. Strony 1995 nr 3 s. 65-66 (o bieżącej dzialalności Fundacji "Pro Vincenz"...) szczegóły 
691.kult: Regiony 1992 nr 3/4 s. 154-155 (o utworzeniu Fundacji "Pro Vincenz", której celem ma być opieka nad sp...) szczegóły 
692.kult: Zeszyty Literackie 1993 nr 42 s. 135 (not. o powstaniu Fundacji Pro Vincenz...) szczegóły 
    konkursy kultowe (alfabet tytułów)
693.konkurs: Konkurs na przekład utworu Stanisława Vincenza "Na wysokiej połoninie" (1994).  szczegóły 
artykuł: Fundacja "Pro Vincenz". Gazeta Lwowska 1994 nr 11 s. 8 ( not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wilk Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
694.książka twórcy: Wilk Władysław: Dziennik snajpera. [Pam.]. 1999  szczegóły 
  Wojdan Barbara
695.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rogala Stanisław: Książki Fundacji Kultury Jana Kochanowskiego. Ikar 2002 nr 6 s. 36  szczegóły 
  Wojtyła Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
696.artykuł: Karol Wojtyła po rosyjsku. Tygodnik Powszechny 1994 nr 49 s. 4 (apel o wsparcie finansowe wydania tomu poezji Karola Wojtyły w jęz. ro...) szczegóły 
697.artykuł: Korespondencje i wydarzenia kulturalne. Polonia Włoska 2003 nr 4 s. 18-21 (m.in. nota nt. wieczóru poezji Ojca Świętego pt. "Błogosławiona siejba...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
698.impreza: "Jan Paweł II wobec Wschodu chrześcijańskiego" - międzynarodowa sesja naukowa z okazji 15-lecia pontyfikatu Papieża-Słowianina (1993).  szczegóły 
  Wybicki Józef
    książki o twórcy (alfabet autorów)
699.książka o twórcy: Pieśń Skrzydlata. Gdańsk 1991 nr 1: Z dziejów "Mazurka Dąbrowskiego" na Litwie, 63 s.. 1991 (Zawiera m.in.:] Czesław Skonka: "Pieśń skrzydlata" [wstęp]. - Hymny Po...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zagajewski Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
700.artykuł: Zeszyty Literackie 1992 nr 40 s. 152 (not. o otrzymaniu stypendium literackiego John Simon Guggenheim Founda...) szczegóły 
701.artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 80 s. 198 (not. o otrzymaniu nagrody im. Konrada Adenauera...) szczegóły 
  Zegadłowicz Emil
    imprezy (alfabet tytułów)
702.impreza: Konferencja popularnonaukowa poświęcona grupie "Czartak" i twórczości Emila Zegadłowicza (1996).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
703.kult: Stabro zamiast Jurczyka. Śląsk 1998 nr 7 s. 84 (o zmianie na stanowisku prezesa Fundacji "Czartak"...) szczegóły 
  Ziółkowska-Boehm Aleksandra
    książki twórcy (alfabet tytułów)
704.książka twórcy: Ziółkowska Aleksandra: Nie tylko Ameryka. [Rep.]. 1992 ([Zawiera m.in.:] Agatha Christie i Bliski Wschód. Jacka Londona Książy...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
705.artykuł: Słoma Renata: Najnowsze dary i nabytki... dla zbiorów specjalnych. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 2/3 s. 34-38 (m.in. nt. przekazania przez Fundację na rzecz Utrzymania Spuścizny po ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
706.impreza: Adaptacje filmowe powieści Stefana Żeromskiego - ogólnopolska konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
707.impreza: Sesja popularnonaukowa zorganizowana z okazji 85. rocznicy śmierci Stefana Żeromskiego (2000).  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
708.książka: Fulińska Agnieszka: Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu. 2000 (Uwagi wstępne * Wczesne teorie naśladowania modeli literackich: Staroż...) szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Jak naśladować?. Twórczość 2002 nr 1 s. 106-109  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 255-256  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
709.impreza: "Kijów - Brześć - Rzym. Tendencje unijne i ich kulturowo-religijne konsekwencje przed i po 1596 roku" - międzynarodowa konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Powitanie uczestników konferencji przez Włodzimierza Mokrego (Prezesa Fundacji św. Włodzimierza). Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 13-14 (tekst przemówienia...) szczegóły 
artykuł: Przemówienie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszka Ziejki na otwarcie konferencji. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 17-18 (tekst wystąpienia...) szczegóły 
artykuł: W.M.: Vihd redakcihji - Od redakcji. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 7-10 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
710.impreza: "Książki, biblioteki i kultura piśmienna kartuzów" - polsko-niemiecka konferencja (1996).  szczegóły 
artykuł: Książka w kulturze kartuzów. Przegląd Biblioteczny 1997 z. 1 s. 164 (not....) szczegóły 
artykuł: Puchalski Jacek: Polsko-niemiecka konferencja "Książki, biblioteki i kultura piśmienna kartuzów". Bibliotekarz 1997 nr 3 s. 23 (sprawozdanie...) szczegóły 
711.impreza: Święto Biblii. Biblia - Koran. Spotkanie Ksiąg i ludzi" (1994).  szczegóły 
artykuł: Chazbijewicz Selim: Spotkanie Biblia - Koran. Rocznik Tatarów Polskich = [The Polish Tatars Yearly] 1994 [t.] 2 s. 271-272  szczegóły 
artykuł: Niedałtowski Krzysztof: Spotkanie Biblia - Koran. Rocznik Tatarów Polskich = [The Polish Tatars Yearly] 1994 [t.] 2 s. 270-271  szczegóły 
artykuł: Świat Islamu 1995 nr 1 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Święto Biblii w Gdańsku. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 215 s. 4 (program...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
712.impreza: "Literatura i demokracja. Bezpieczne i niebezpieczne związki" - międzynarodowa konferencja (1993).  szczegóły 
artykuł: Cisło Maciej: Literatura i demokracja. [Dwa] 2 B = Two B 1994 nr 1/2 s. 101-102  szczegóły 
artykuł: Cisło Maciej: Literatura i demokracja. Kresy 1994 nr 17 s. 225-226  szczegóły 
artykuł: Cisło Maciej: Literatura i demokracja. Przegląd Literacki 1994 nr 1 s. 1, 4  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Danuta: Wolny rynek marzeń. Pogranicza 1996 nr 4 s. 75-80 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: HORUB: Niebezpieczne związki literatury i demokracji. Życie Warszawy 1993 nr 259 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Konferencja w PAN. Gazeta Wyborcza 1993 nr 258 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Literatura a demokracja. Tygodnik Powszechny 1993 nr 45 s. 10  szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Bohema na uniwersytetach (Konferencja "Literatura i demokracja"). Rzeczpospolita 1993 nr 259 s. 4  szczegóły 
artykuł: Mądel Krzysztof: Hipokryzja kunsztu. Przegląd Powszechny 1994 nr 12 s. 363-365  szczegóły 
artykuł: M.C.: Czy artysta może być z ducha demokratą?. Pracownia 1993 nr 12 s. 119-120  szczegóły 
artykuł: Niebiezpieczne związki. Res Publica Nowa 1994 nr 1 s. 3 (program konferencji...) szczegóły 
artykuł: Res Publica Nowa 1993 nr 10 s. 57 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Sosnowski Jerzy: Ku światłu?. Gazeta Wyborcza 1993 nr 261 s. 10-11  szczegóły 
artykuł: Zaleski Marek: Literatura i demokracja. Res Publica Nowa 1994 nr 1 s. 4  szczegóły 
omówienie: Czerni Krystyna: O beziteresowności poezji i sztuki. Znak 1994 nr 1 s. 198-204 (z not. o Krystynie Czerni...) szczegóły 
artykuł: Z.M.: Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 4 s. 221 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 155 (nota spraw....) szczegóły 
recenzja: Smoleń Dionizy: Niebezpieczne związki. Tygodnik Solidarność 1993 nr 47 s. 16 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
713.impreza: Spotkanie pisarzy Białorusi, Rosji, Ukrainy i Polski (1991).  szczegóły 
artykuł: M.M.: Tygodnik Literacki 1991 nr 12 s. 2 (not. spraw....) szczegóły 
714.impreza: "Zrozumieć Bośnię" - spotkanie pisarzy i intelektualistów krajów Europy Środkowowschodniej (1995).  szczegóły 
artykuł: Ocalenie przez Poezję 1995 r. 3 s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 3/4 b s. 437 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
715.artykuł: Midrasz 2007 nr 1, 2, 4, 5 (ogłoszenia nt. wykładów organizowanych w 2007 roku przez Fundację prof...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Festiwale, konferencje, kongresy, zjazdy (powszechna)
716.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: A.O.: Tożsamość kulturalna w dobie przełomu. Rzeczpospolita 1998 nr 59 s. 24 (zapowiedź; z programem...) szczegóły 
artykuł: KRP: Rozmowy o tożsamości. Gazeta Wyborcza 1998 nr 58 s. 13 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Tarniny 1998 nr 4/5 s. 39 (not....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
717.impreza: "Pamięć, nostalgia, wymazywanie" - międzynarodowe spotkanie pisarzy (2002).  szczegóły 
artykuł: DJC: O tęsknocie za komunizmem. Spotkania pisarzy z Europy Środkowej. Gazeta Wyborcza 2002 nr 113 s. 16 (nota zapow., z programem...) szczegóły 
artykuł: (ES): Pisarze o komunizmie. Aneks Trybuny 2002 nr 204 s. D (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kosiewski Piotr: Pamięć, nostalgia, wymazywanie. Tygodnik Powszechny 2002 nr 22 s. 14 (omów. sesji...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 2002 nr 6 s. 82 (not....) szczegóły 
artykuł: Sowula Grzegorz: Nostalgia za pamięcią. Plus Minus 2002 nr 21 s. A10-A11 (sprawozdanie...) szczegóły 
718.impreza: Spotkania Kultur - literatura, muzyka, kinematografia, fotografika i teatr narodów sąsiadujących z Polską (1995).  szczegóły 
artykuł: II Spotkania Kultur. Kultura [Paryż] 1995 nr 12 s. 89-90 (omów....) szczegóły 
719.impreza: "Świat Literacki" - festiwal kultury środkowo- i wschodnioeuropejskiej (1994).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1994 nr 113 s. 11 (not....) szczegóły 
artykuł: K.M.: Pytania o jedność i jedyność. Rzeczpospolita 1994 nr 106 s. 5  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1994 nr 48 s. 158 (not. spraw....) szczegóły 
720.impreza: "Świat Literacki" - festiwal kultury środkowo- i wschodnioeuropejskiej (1995).  szczegóły 
artykuł: Ławecka Iwona: Wieczory autorskie i jednoaktówki Yeatsa. Życie Warszawy 1995 nr 110/111 s. 14 (zapowiedź i omówienie programu....) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1995 nr 5 s. 73 (not....) szczegóły 
artykuł: Piasecki Marcin: Odtrutka. 3. Festiwal Świat Literacki w Warszawie i Krakowie. Gazeta Wyborcza 1995 nr 102 s. 8  szczegóły 
artykuł: Wieczorek Ewa: Literacka trampolina. Gazeta Wyborcza 1995 nr 94 s. 11 (zapowiedź i program....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1995 nr 52 s. 202 (not. o rozpoczęciu...) szczegóły 
721.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piasecki Marcin, Varga Krzysztof: Zimna Północ. Gazeta Wyborcza 1996 nr 101 s. 10 (spraw....) szczegóły 
polemika: Varga Krzysztof: Gazeta Wyborcza 1996 nr 129 s. 11 (odp. na list Michała Zabłockiego...) szczegóły 
polemika: Zabłocki Michał: "Zimna Północ". Gazeta Wyborcza 1996 nr 129 s. 11  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Konkursy (powszechna)
    konkursy (alfabet tytułów)
722.konkurs: Międzynarodowy konkurs na oryginalną sztukę teatralną. (termin: do 30 VI 1996...) szczegóły 
artykuł: Konkurs dla dramaturgów. Życie Warszawy 1994 nr 329 s. 14 (ogł....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Nagrody międzynarodowe (powszechna)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
723.nagroda: Nagroda literacka Spychera (2005). (Adam Zagajewski, Barbara Honigmann...) szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna - czerwiec 2005 - lipiec 2005. Kraków 2005 nr 8 s. 69 (laureat...) szczegóły 
artykuł: (sf), (pap): Zamkowa nagroda. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 132 s. 7 (nota...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2005 nr z 8 VII s. 11 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Czasopiśmiennictwo (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
724.impreza: Międzynarodowa sesja poświęcona problemom rynku wydawniczego - spotkanie redaktorów pism z Polski, Białorusi i Ukrainy (1995).  szczegóły 
artykuł: j.w.: Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 13 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Literatura dla dzieci i młodzieży (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
725.impreza: Forum Literatury Dziecięcej Krajów Nadbałtyckich (1994).  szczegóły 
artykuł: Grygrowski Dariusz: Międzynarodowe Forum w Oświęcimiu. Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 7/8 s. 7-8  szczegóły 
artykuł: Kurek-Kokocińska Stanisława: Informacja o literaturze dziecięcej. Bibliotekarz 1994 nr 7/8 s. 41-42 (spraw....) szczegóły 
artykuł: (pap): III Forum Literatury Dziecięcej Krajów Nadbałtyckich. Guliwer 1994 nr 4 s. 48-50 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 5 s. 39  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Brandt William
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
726.artykuł: Kalendarium 1990 nr 5 s. 17 (not. inf. o przyzn. Williamowi Brandtowi przez Fundację Kultury Polski...) szczegóły 
  Kac Mark
    książki twórcy (alfabet tytułów)
727.książka twórcy: Kac Mark: Zagadki losu. 1997  szczegóły 
  Sontag Susan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
728.artykuł: Rzeźwicka-Gajdek Barbara: Sontag - śladami Modrzejewskiej. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 26 I s. 6 (spraw. z wieczoru autorskiego w Fundacji Kościuszkowskiej, 18 I 2001; ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
    imprezy (alfabet tytułów)
729.impreza: Spotkania Arabistyczne - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Górska Elżbieta: Wprowadzenie. Spotkania Arabistyczne 2000 [z.] 3 s. 7-8 (nota...) szczegóły 
730.impreza: Spotkania Arabistyczne - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Nowak Michał: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 118-120 (spraw....) szczegóły 
731.impreza: Spotkania Arabistyczne - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Górska Elżbieta: Wprowadzenie. Spotkania Arabistyczne 2004 [z.] 5 s. 7-8 (tekst równoległy w jęz. angielskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Literatura współczesna (arabska)
    imprezy (alfabet tytułów)
732.impreza: Spotkania Arabistyczne - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Górska Elżbieta: Wprowadzenie. Spotkania Arabistyczne 2000 [z.] 3 s. 7-8 (nota...) szczegóły 
733.impreza: Spotkania Arabistyczne - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Nowak Michał: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 118-120 (spraw....) szczegóły 
734.impreza: Spotkania Arabistyczne - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Górska Elżbieta: Wprowadzenie. Spotkania Arabistyczne 2004 [z.] 5 s. 7-8 (tekst równoległy w jęz. angielskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura Bośni i Hercegowiny / Literatura współczesna (literatury Bośni i Hercegowiny)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
735.artykuł: Szewc Piotr: Znak solidarności (Biblioteka Pisarzy Sarajewa). Rzeczpospolita 1996 nr 25 s. 23 (omówienie serii Biblioteka Pisarzy Sarajewa wydanych staraniem Fundacj...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Rowling Joanne K.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
736.artykuł: Bibliotekarz 2005 nr 9 s. 36 (not. o przekazaniu przez Fundacje ABCXXI w ramach projektu "Harry Pott...) szczegóły 
  Shakespeare William
    imprezy (alfabet tytułów)
737.impreza: "Od Shakespeare'a do Szekspira" - konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Czekanowicz Anna: Jeżeli Szekspir, to jesteśmy w Gdańsku. Gazeta Wyborcza 1992 nr 283 s. 11  szczegóły 
artykuł: JK: Od Shakespeare'a do Szekspira. Pamiętnik Teatralny 1992 z. 2 s. 391-392  szczegóły 
artykuł: (K.&P.): Graczyk polemizuje z Kottem (Gdańskie spotkanie szekspirologów). Goniec Teatralny 1991 nr 37 s. 8  szczegóły 
artykuł: Kubikowski Tomasz: Szekspir gedanensis. Teatr 1992 nr 3 s. 35  szczegóły 
artykuł: Owczarski Wojciech: Od Shakespeare'a do Szekspira. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1992 nr 1 s. 6  szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Hasła szczegółowe (bułgarska) / Hasła osobowe (bułgarska)
  Dimitrova Blaga
    książki o twórcy (alfabet autorów)
738.książka o twórcy: Siedlecka Sylwia: Poganki i intelektualistki. Bohaterki Błagi Dimitrowej. 2012  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska i słowacka / Literatura współczesna (czeska i słowacka) / Życie literackie (czeska i słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
739.artykuł: (AS): Fundacja Jana Patoczki. Trybuna 1990 nr 46 s. 5 (nota inf. o utworzeniu w Warszawie Fundacji Jana Patoczki na rzecz m.i...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Hasła szczegółowe (duńska) / Hasła osobowe (duńska)
  Hultberg Peer
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
740.artykuł: Kalendarium 1989 nr 3 s. 5 (nota o pobycie w Polsce, V 1989, na zaproszenie Fundacji Kultury Polsk...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska)
    książki (alfabet autorów)
741.książka: Migasiński Jacek: W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku. 1997 (Słowo wstępne. Wprowadzenie: Francuskie tradycje. Recepcja fenomenolog...) szczegóły 
recenzja: Oko Dariusz: Francuski powrót do metafizyki. Logos i Ethos 2000 nr 1 s. 201-206  szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska
    imprezy (alfabet tytułów)
742.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona twórczości Oskara i Czesława Miłoszów (2002).  szczegóły 
artykuł: Almanach Sejneński = Seinu Almanachas 2002 nr 1 s. 451 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Hasła osobowe (litewska)
  Venclova Tomas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
743.artykuł: A.P.: Konferencja i tytuł. Kurier Wileński 2001 nr 171 s. 3 (nt. przyznania pisarzowi tytułu "Człowiek Pogranicza" przez fundację "...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
744.książka: Instytucje literacko-wydawnicze w kontaktach polsko-niemieckich. Stan i perspektywy badawcze. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej odbytej w dniach 16-17 grudnia 1999 r. w Kamieniu Śląskim. 2000 (Karl Dededcius: Polsko-niemieckie bogactwo kulturowe [wstęp]. * Maria ...) szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 2001 nr 6 s. 25-26 (not....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
745.impreza: "Przeszłość totalitarna w literaturze współczesnej Polski i Niemiec" - seminarium (1992).  szczegóły 
artykuł: Szewc Piotr: Totalitaryzm a literatura. Życie Warszawy 1992 nr 166 s. 13 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 3/4 s. 169-170 (inf. w art....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka) / Życie literackie (niemiecka) / Nagrody (niemiecka)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
746.nagroda: Nagroda Fundacji im. Roberta Boscha [Robert-Bosch-Stiftung] dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej (1994). (laureat Nagrody Promocyjnej dla Młodych Tłumaczy: Ryszard Wojnakowski ...) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1992 nr18 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej. Pomerania 1993 nr 10 s. 39  szczegóły 
artykuł: Konkurs Fundacji Roberta Boscha. Polityka 1993 nr 1 s. 10  szczegóły 
artykuł: Konkurs na nagrodę promocyjną 1994 dla tłumaczy literatury niemieckojęzycznej. Opcje 1993 nr 2 s. 146  szczegóły 
artykuł: Kresy 1992 nr 12 s. 86 (komunikat o rozpisaniu konkursu na nagrodę...) szczegóły 
artykuł: Odra 1993 nr 10 s. 124 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Res Publica Nowa 1993 nr 1 s. 67 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Res Publica Nowa 1993 nr 11 s. 51 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Solidarność 1992 nr 37 s. 17 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Twórczość 1992 nr 11 s. 147  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1994 nr 45 s. 153 (not. o terminie nadsyłania materiałów...) szczegóły 
artykuł: Zybura Marek: Nowa Nagroda z Darmstadtu. Odra 1994 nr 6 s. 111-112 (og. o nagrodzie...) szczegóły 
747.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czas Kultury 1997 nr 4 s. 61 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1997 nr 254 s. 17 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs Fundacji Roberta Boscha. Kultura [Paryż] 1997 nr 10 s. 121 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 308 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Odra 1997 nr 10 s. 157 (not. o ogłoszeniu konkursu na nagrodę...) szczegóły 
artykuł: Topos 1997 nr 4 s. 123 (not. o ogłoszeniu konkursu na nagrodę...) szczegóły 
748.nagroda: Nagroda im. Josepha Breitbacha (2003). (nagr.: Herta Mueller...) szczegóły 
artykuł: J.SZ.: Autorka "Sercątka" z nagrodą. Gazeta Wyborcza 2003 nr 166 s. 13 (not. o przyzn. pisarce Hercie Mueller...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 82 (not. o przyzn. nagr. Hercie Mueller...) szczegóły 
artykuł: Ze świata kultury. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 25 VII s. 12 (laureaci; oprac. Jerzy Piekarski...) szczegóły 
749.nagroda: Nagroda im. Karla Dedeciusa dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej (2003). (Krzysztof Jachimczak, Hans-Peter Hoelscher-Obermaier...) szczegóły 
artykuł: ANR: Nagroda Dedeciusa. Gazeta Wyborcza 2002 nr 243 s. 14 (not. o ustanowieniu...) szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 2002 nr 11 s. 193 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Dialog [Niemcy] 2003 nr 64 s. 90 (laureat; tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 7 s. D2 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: GS: Krzysztof Jachimczak. Rzeczpospolita 2003 nr 130 s. A2 (sylwetka laureata...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 96 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Odra 2002 nr 12 s. 124-125 (not. o ustanowieniu...) szczegóły 
artykuł: Odra 2003 nr 4 s. 123 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: (PD): Nagrody. Książki 2003 nr 7 s. 15 (notka o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 2002 nr 45 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: TSOB: Nagrody im. Dedeciusa. Gazeta Wyborcza 2003 nr 131 s. 19 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 206 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
750.nagroda: Nagroda im. Karla Dedeciusa dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej (2004). (zgłoszenia do nagrody nadsyłać do 15 XII 2004 r....) szczegóły 
artykuł: Konkurs dla polskich i niemieckich tłumaczy. Biblioteka Analiz 2004 nr 21 s. 28 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kresy 2004 nr 59 s. 226 (ogł....) szczegóły 
751.nagroda: Nagroda im. Karla Dedeciusa dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej (2005). (laureaci: Maria Przybyłowska, Olaf Kuehl...) szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 2004 nr 11 s. 197 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Międzynarodowe Centrum Kultury 2006 r. 14 (2005) s. 59 (notka o uroczystości wręczenia nagrody w Krakowie, 3 VI 2005; z fot., ...) szczegóły 
artykuł: Konkurs o Nagrodę im. Karla Dedeciusa. Książki 2004 nr 11 s. 12 (ogł. konkursu...) szczegóły 
artykuł: Nagrody dla tłumaczy. Lampa 2005 nr 4 okł. (nota o laureatach...) szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz: Kronika kulturalna - 15 maja 2005 - 20 czerwca 2005. Kraków 2005 nr 6/7 s. 120 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2005 nr z 10 VI s. 3 (not....) szczegóły 
752.nagroda: Nagroda im. Karla Dedeciusa dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej (2009). ( nagr.: Renate Schmidgall, Ryszard Wojnakowski...) szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury 2010 nr 18 (2009) s. 26 (notka...) szczegóły 
artykuł: Kresy 2008 nr 75 s. 247 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Lebda Małgorzata: Literatura zbliża. Kraków 2009 nr 6 s. 56 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2009 t. 14 s. 276 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2009 nr z 27 III s. 3 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2009 nr 3 s. 155 (not....) szczegóły 
753.nagroda: Nagroda im. Karla Dedeciusa dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej (2011). (nagr.: Esther Kinsky, Ryszard Turczyn...) szczegóły 
artykuł: Nagrody im. Karla Dedeciusa. Przegląd Polski = Polish Review 2011 nr z 13 V s. 5 (nagrodzeni; podp. Deutsches Polen-Institut...) szczegóły 
artykuł: Wyspa 2011 nr 2 s. 149 (not....) szczegóły 
754.nagroda: Nagroda im. Karla Dedeciusa dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: GS: Nagroda dla tłumaczy. Rzeczpospolita 2003 nr 69 s. A17 (not.; laureaci...) szczegóły 
artykuł: (jfk): Konkurs o nagrodę im. Karla Dedeciusa. Notes Wydawniczy 2002 nr 10 s. 5 (nota o ustanowieniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 2002 nr 12 s. 83 (not. o ustanowieniu nagrody...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    imprezy (alfabet tytułów)
755.impreza: Pomorze w literaturze po 1945 roku = Pommern in der Literatur nach 1945 - polsko-niemiecka konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Artykuły prasowe nt. konferencji "Pomorze w literaturze po 1945 roku". Zeszyty Kulickie 2005 nr 4 s. 199-200 (z fot. uczestników konferencji...) szczegóły 
artykuł: Pommern in der Literatur nach 1945. Teilnehmer. Zeszyty Kulickie 2005 nr 3 s. 261-262 (z fot. uczestników konferencji, s. 260...) szczegóły 
artykuł: Pomorze w literaturze po 1945 roku. Uczestnicy. Zeszyty Kulickie 2005 nr 4 s. 196-198 (z fot. uczestników konferencji...) szczegóły 
artykuł: Presseberichte ueber die Tagung "Pommern in der Literatur nach 1945". Zeszyty Kulickie 2005 nr 3 s. 263-264  szczegóły 
artykuł: Program konferencji. Zeszyty Kulickie 2005 nr 4 s. 193-195  szczegóły 
artykuł: Tagungsprogram. Zeszyty Kulickie 2005 nr 3 s. 257-259  szczegóły 
artykuł: Wesołowski Jacek: Na Granicy (2). Uwaga autorska edytorska; Jarosława Iwaszkiewicza "Niemcy" we "Młynie nad Lutynią"; Czarne Tango; No-Tatki; Rozwiązanie zagadki literackiej. Pro Libris 2003 nr 2 s. 80-88  szczegóły 
artykuł: Zitzewitz Lisaweta von: Przedmowa. Zeszyty Kulickie 2005 nr 4 s. 9-13 (do nru zawierającego materiały z konferencji...) szczegóły 
artykuł: Zitzewitz Lisaweta von: Vorwort. Zeszyty Kulickie 2005 nr 3 s. 9-14 (do nru zawierającego materiały z konferencji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Grass Guenter
    imprezy (alfabet tytułów)
756.impreza: "'Keine Kultur kann auf Dauer von eigener Substanz leben'. Günter Grass als Botschafter der Multikulturalität" - konferencja (2008).  szczegóły 
artykuł: Kohl Yvonne, Patri Kai Hendrik, Popien Astrid: Convivium 2009 s. 369-373 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
  Hauptmann Gerhart
    książki o twórcy (alfabet autorów)
757.książka o twórcy: Gerhart Hauptmann Pan na Jagniątkowie (1862-1946). 1996 (Słowo Wydawcy. Gerhart Hauptmann - życie i twórczość. Kronika życia i ...) szczegóły 
recenzja: Golonka Anna: Gerhart Hauptmann jako symbol europejskiego dziedzictwa kulturowego. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1997 nr 3 s. 112-113  szczegóły 
  Herder Johann Gottfried von
    kult (alfabet autorów)
758.kult: Rzeczpospolita 1990 nr 266 s. 2 (not. o utworzeniu Fundacji im. J.G. Herdera na Uniwersytecie Gdańskim....) szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
    książki o twórcy (alfabet autorów)
759.książka o twórcy: Łojek Stanisław: Hegel i Nietzsche wobec problemu polityczności. 2002  szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Historia literatury (nowohebrajska)
    imprezy (alfabet tytułów)
760.impreza: "Historia i kultura Żydów w Zamościu i na Zamojszczyźnie" - międzynarodowa konferencja naukowa(2011).  szczegóły 
artykuł: Kalwiński Piotr: Głosy z zamojskiej synagogi. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2011 nr 2 s. 77-79 (sprawozdanie...) szczegóły 
761.impreza: "Żydzi Warszawy w XIX i XX wieku" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Bracławska Irena: "Żydzi Warszawy w XIX i XX wieku". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 2 s. 19 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Literatura współczesna (nowohebrajska) / Życie literackie (nowohebrajska)
    imprezy (alfabet tytułów)
762.impreza: Dni Kultury Żydowskiej (2009).  szczegóły 
artykuł: Zapraszamy na Dni Kultury Żydowskiej w Zielonej Górze. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2009 nr 5 s. 11 (program...) szczegóły 
artykuł: Zielonogórskie Dni Kultury Żydowskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2009 nr 6 s. 8 (spraw....) szczegóły 
763.impreza: Dni Kultury Żydowskiej (2011).  szczegóły 
artykuł: VI Dni Kultury Żydowskiej w Zielonej Górze. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2011 nr 11 s. 9 (not. spraw....) szczegóły 
764.impreza: "Prezentacja Kultury Żydowskiej" - cykl imprez kulturalno-artystycznych (1993).  szczegóły 
artykuł: Kalendarz imprez. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 20 s. 13, 19  szczegóły 
artykuł: Saks Renata: Prezentacja Kultury Żydowskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 20 s. 12  szczegóły 
artykuł: Susid Włodzimierz: Kiermasz "Prezentacji". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 21 s. 14 (wydawnictwa o tematyce żydowskiej...) szczegóły 
artykuł: Susid Włodzimierz: Koncert galowy w Teatrze Polskim. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 21 s. 12, 16  szczegóły 
artykuł: Susid Włodzimierz: Post scriptum. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 24 s. 15, 19  szczegóły 
artykuł: Zawistowska Władysława: Spotkania autorskie w Teatrze Żydowskim. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 23 s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zawistowska Władysława: Wieczory autorskie w ramach programu "Prezentacji Kultury Żydowskiej". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 22 s. 14-15  szczegóły 
artykuł: Zawistowska Władysława: Wieczory literackie w Teatrze Żydowskim. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 21 s. 17 (sprawozdanie...) szczegóły 
765.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Russek Joachim: Dwa światy w jednym. Kraków 2007 nr 10 s. 14-15 (wyw. z prezesem Fundacji Judaica, dyrektorem Centrum Kultury Żydowskie...) szczegóły 
766.impreza: Tydzień Kultury Żydowskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Bilewicz Michał: Tydzień Kultury Żydowskiej w Warszawie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 15 s. 12-13, 25 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Boruszkowska Agnieszka: Historia życia z archiwów i wspomnień. Życie 2001 nr 143 s. 8 (zapowiedź festiwalu; z programem imprezy...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
767.artykuł: Midrasz 2006 nr 2-5 (ogłoszenia nt. wykładów organizowanych w 2006 roku przez Fundację prof...) szczegóły 
768.artykuł: Midrasz 2005 nr 5, 6, 9-12 (ogłoszenia nt. wykładów organizowanych w latach 2004-2005 przez Fundac...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
769.książka: Mazurek Sławomir: Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej 1917-1950. 1997 (Wstęp. - Pojęcie katastrofizmu historiozoficznego. Katastrofizm histor...) szczegóły 
recenzja: Dobieszewski Janusz: Dwuznaczność katastrofizmu. Sztuka i Filozofia 1998 t. 15 s. 170-176 (z not. o autorze na s. 342...) szczegóły 
recenzja: Styczyński Marek: Apostołowie posthumanizmu. Res Publica Nowa 1998 nr 2 s. 118-121  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Brodskijj Josif
    książki o twórcy (alfabet autorów)
770.książka o twórcy: Karwowska Bożena: Miłosz i Brodski. Recepcja krytyczna twórczości w krajach anglojęzycznych. 2000 ([Studium poświęcone badaniom porównawczym nad sukcesem literackim Czes...) szczegóły 
recenzja: Brzostowska Tamara: Poeci smutnej iluminacji?. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 12-13  szczegóły 
  Kanovich Grigorijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
771.artykuł: Susid Włodzimierz: Kanowicz w Polsce. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 25/26 s. 36-37 (nt. wizyty pisarza w Polsce na zaproszenie Fundacji "Pogranicze"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Hjorth Daniel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
772.artykuł: Kalendarium 1989 nr 3 s. 5 (not inf. o pobycie w Polsce, V 1989, na zaproszenie Fundacji Kultury P...) szczegóły 
  Strindberg August
    książki o twórcy (alfabet autorów)
773.książka o twórcy: Uggla Andrzej Nils: Strindberg a teatr polski 1890-1970. 2000 ([Dot. również twórców:] Stanisław Przybyszewski, Karol Adwentowicz, St...) szczegóły 
recenzja: Sajewska Dorota: Strindberg a sprawa polska. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 101-107  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 72 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    imprezy (alfabet tytułów)
774.impreza: "Kijiv-Brest-Rim. Unihjjnih tendencihji ta jikh kul'turno-relihgihjjnih naslihdki pered ih pihslja 1596 roku" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1997 t. 7 s. 81-83 (sprawozdanie...) szczegóły 
775.impreza: "Niepodległościowe dążenia Ukraińców w XX wieku" - międzynarodowa sesja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Kamianaja Olga: Wzmocnienie nadzieją. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1995 nr 1/2 s. 48-49 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mizhnarodna konferencija "Nezalezhnic'ki pragnennja Ukrajincihv u XX st.". Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 2-3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Przemówienie Dziekana Wydziału Filologicznego UJ[Uniwersytetu Jagiellońskiego] Franciszka Ziejki otwierające konferencję. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 105-107  szczegóły 
artykuł: Zinkiewicz-Tomanek Bożena: O niepodległości Ukrainy w Uniwersytecie Jagiellońskim. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 43-44  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
776.artykuł: Frolova Ol'ga: Na Kanonichejj. Novaja Pol'sha 2002 nr 10 s. 66-67 (dot. działalności kulturalnej i naukowej Fundacji św. Włodzimierza Chr...) szczegóły 
777.artykuł: Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1997 t. 7 s. 187-189 (nt. działalności naukowej i kulturalnej fundacji w l. 1989-1997; nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska)
    imprezy (alfabet tytułów)
778.impreza: "Ukraina i Polska wobec niepodległości (Wspólnota i odmienność doświadczeń)" - międzynarodowa konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Mokry Włodzimierz: Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 150-154 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
779.artykuł: Frolova Ol'ga: Na Kanonichejj. Novaja Pol'sha 2002 nr 10 s. 66-67 (dot. działalności kulturalnej i naukowej Fundacji św. Włodzimierza Chr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska) / Życie literackie (ukraińska)
    imprezy (alfabet tytułów)
780.impreza: Dni Kultury Ukraińskiej (1997).  szczegóły 
artykuł: Soljar Ol'ga: Shhe pro dnih ukrajins'koji kul'turi v Krakovih. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1997 t. 7 s. 51-52 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Szczerba Igor: Krakihvs'kih palihmpsesti (Dnih ukrajins'koji kul'turi). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1997 t. 7 s. 51-52 (sprawozdanie...) szczegóły 
781.impreza: Festiwal Kultury Ukraińskiej (2006).  szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna styczeń 2006. Kraków 2006 nr 2 s. 70 (not....) szczegóły 
782.impreza: "Ukraina i Polska wobec niepodległości (Wspólnota i odmienność doświadczeń)" - międzynarodowa konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Mokry Włodzimierz: Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 150-154 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Antonich Bogdan Ihgor
    imprezy (alfabet tytułów)
783.impreza: "Poetycka droga Bohdana Ihora Antonycza. Od w Nowicy na Łemkowszczyźnie do we Lwowie" ("Poetichnijj shlakh Bogdana Ihgorja Antonicha. Vihd u L'vovih") - międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 90-lecia urodzin poety (1999).  szczegóły 
artykuł: Alma Mater 2000 nr 17 s. 50 (not....) szczegóły 
artykuł: Kravchuk Natalja: Antonich - dokaz bliz'kostih dvokh narodihv. Mihzhnarodna naukova konferencihja u Krakovih. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 92-96 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mokry Włodzimierz: Słowo powitalne Włodzimierza Mokrego przed otwarciem międzynarodowej sesji naukowej. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 73-74  szczegóły 
artykuł: Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 70-72 (program...) szczegóły 
artykuł: Mushinka Mikola: Poshana B-Ih. Antonichu u Krakovih. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 91 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Welc Andrzej: Wystąpienie Starosty dr Andrzeja Welca na konferencji poświęconej B.I. Antonyczowi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 76  szczegóły 
artykuł: Ziejka Franciszek: Poetycka droga Bohdana Ihora Antonycza (Słowo na otwarcie konferencji Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Franciszka Ziejki). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 74-75  szczegóły 
  Lepkijj Bogdan
    imprezy (alfabet tytułów)
784.impreza: Sesja naukowa poświęcona działalności naukowej i literackiej Bohdana Łepkiego w 50. rocznicę jego śmierci (1991).  szczegóły 
artykuł: Puszak Lubomir: Vshanuvannja pam'jatih Bogdana Lepkogo. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 8-9  szczegóły 
artykuł: Zinkiewicz-Tomanek Bożena: Działalność naukowa i literacka Bohdana Łepkiego (W 50. rocznicę śmierci pisarza i profesora UJ). Ruch Literacki 1992 z. 1/2 s. 166-167  szczegóły 
artykuł: Zinkiewicz-Tomanek Bożena: Konferencja ku czci Bohdana Łepkiego. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 47-48  szczegóły 
  Stefanik Vasil'
    imprezy (alfabet tytułów)
785.impreza: Wasyl Stefanyk i jego epoka = Vasil' Stefanik i jjogo epokha - konferencja międzynarodowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Aleksihjjchuk Oleg: "Vasil' Stefanik ih jjogo epokha". Mihzhnarodna konferencihja y Krakovih 29 travnja 1998 roku. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 58-60 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mokry Włodzimierz: Powitanie uczestników konferencji. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1998 t. 7/8 (1998/1999) s. 13-14 (referat okolicznościowy wygłoszony podczas uroczystości otwarcia konfe...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Collodi Carlo
    imprezy (alfabet tytułów)
786.impreza: "Dalsze przygody Pinokia" - konkurs literacko-plastyczny (2003). (nagr. Karolina Koszałkowska...) szczegóły 
artykuł: Z miesiąca na miesiąc. Tygiel Kultury 2003 nr 10/12 s. 202 (wyniki...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    książki (alfabet autorów)
787.książka: Doktór Jan: Śladami mesjasza-apostaty. Żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji. 1998  szczegóły 
recenzja: Cegielski Tadeusz: Ars Regia 2000 r. 7/8 nr 13/14 (1998/1999) s. 293-298  szczegóły 
recenzja: Galas Michał: Studia Judaica 1999 [r. 2] nr 2 s. 288-291  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Błędy i próby mesjanizmu żydowskiego. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 62  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
788.impreza: "Historia i kultura Żydów w Zamościu i na Zamojszczyźnie" - międzynarodowa konferencja naukowa(2011).  szczegóły 
artykuł: Kalwiński Piotr: Głosy z zamojskiej synagogi. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2011 nr 2 s. 77-79 (sprawozdanie...) szczegóły 
789.impreza: "Perspektywy rozwoju języka jidysz w Polsce" - konferencja (2009). (m.in. nt. literatury jidysz...) szczegóły 
artykuł: Szanse na rozwój jidysz w Polsce. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2009 nr 11 s. 6-7 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Projekty i perspektywy. Midrasz 2009 nr 12 s. 3 (omówienie; dot. także powołania Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszys...) szczegóły 
790.impreza: Seminarium na temat kultury jidysz (2002). (m.in. nt. literatury i dramatu żydowskiego...) szczegóły 
artykuł: J.B.-S.: Japończycy uczą sie jidysz. Rzeczpospolita 2002 nr 173 s. A9 (nota...) szczegóły 
791.impreza: "Żydzi Warszawy w XIX i XX wieku" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Bracławska Irena: "Żydzi Warszawy w XIX i XX wieku". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 2 s. 19 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Literatura współczesna (żydowska)
    imprezy (alfabet tytułów)
792.impreza: "Perspektywy rozwoju języka jidysz w Polsce" - konferencja (2009). (m.in. nt. literatury jidysz...) szczegóły 
artykuł: Szanse na rozwój jidysz w Polsce. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2009 nr 11 s. 6-7 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Projekty i perspektywy. Midrasz 2009 nr 12 s. 3 (omówienie; dot. także powołania Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszys...) szczegóły 
793.impreza: Seminarium na temat kultury jidysz (2002). (m.in. nt. literatury i dramatu żydowskiego...) szczegóły 
artykuł: J.B.-S.: Japończycy uczą sie jidysz. Rzeczpospolita 2002 nr 173 s. A9 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Literatura współczesna (żydowska) / Życie literackie (żydowska)
    imprezy (alfabet tytułów)
794.impreza: Dni Kultury Żydowskiej (2009).  szczegóły 
artykuł: Zapraszamy na Dni Kultury Żydowskiej w Zielonej Górze. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2009 nr 5 s. 11 (program...) szczegóły 
artykuł: Zielonogórskie Dni Kultury Żydowskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2009 nr 6 s. 8 (spraw....) szczegóły 
795.impreza: Dni Kultury Żydowskiej (2011).  szczegóły 
artykuł: VI Dni Kultury Żydowskiej w Zielonej Górze. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2011 nr 11 s. 9 (not. spraw....) szczegóły 
796.impreza: "Prezentacja Kultury Żydowskiej" - cykl imprez kulturalno-artystycznych (1993).  szczegóły 
artykuł: Kalendarz imprez. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 20 s. 13, 19  szczegóły 
artykuł: Saks Renata: Prezentacja Kultury Żydowskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 20 s. 12  szczegóły 
artykuł: Susid Włodzimierz: Kiermasz "Prezentacji". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 21 s. 14 (wydawnictwa o tematyce żydowskiej...) szczegóły 
artykuł: Susid Włodzimierz: Koncert galowy w Teatrze Polskim. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 21 s. 12, 16  szczegóły 
artykuł: Susid Włodzimierz: Post scriptum. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 24 s. 15, 19  szczegóły 
artykuł: Zawistowska Władysława: Spotkania autorskie w Teatrze Żydowskim. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 23 s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zawistowska Władysława: Wieczory autorskie w ramach programu "Prezentacji Kultury Żydowskiej". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 22 s. 14-15  szczegóły 
artykuł: Zawistowska Władysława: Wieczory literackie w Teatrze Żydowskim. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 21 s. 17 (sprawozdanie...) szczegóły 
797.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Russek Joachim: Dwa światy w jednym. Kraków 2007 nr 10 s. 14-15 (wyw. z prezesem Fundacji Judaica, dyrektorem Centrum Kultury Żydowskie...) szczegóły 
798.impreza: Tydzień Kultury Żydowskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Bilewicz Michał: Tydzień Kultury Żydowskiej w Warszawie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 15 s. 12-13, 25 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Boruszkowska Agnieszka: Historia życia z archiwów i wspomnień. Życie 2001 nr 143 s. 8 (zapowiedź festiwalu; z programem imprezy...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
799.artykuł: Midrasz 2006 nr 2-5 (ogłoszenia nt. wykładów organizowanych w 2006 roku przez Fundację prof...) szczegóły 
800.artykuł: Midrasz 2005 nr 5, 6, 9-12 (ogłoszenia nt. wykładów organizowanych w latach 2004-2005 przez Fundac...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Singer Isaac Bashevis
    imprezy (alfabet tytułów)
801.impreza: "Pejzaż pisarza" -sesja naukowa w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej (2004).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości.... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2004 nr 4 s. 58 (m.in. nota nt. sesji...) szczegóły 
802.impreza: "Warszawa Singera - Festiwal Kultury Żydowskiej" - cykl imprez z okazji rocznicy urodzin Izaaka Singera (2007).  szczegóły 
artykuł: J.: Smakowanie Singera. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2007 nr 18/19 s. 4  szczegóły 
artykuł: Warszawa Singera. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2007 nr 16/17 s. 23, 24 (program festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Warszawa Singera. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2007 nr 18/19 s. 18-21 (fotoreportaż...) szczegóły 
803.impreza: "Warszawa Singera - Festiwal Kultury Żydowskiej" - cykl imprez z okazji rocznicy urodzin Izaaka Singera (2010).  szczegóły 
artykuł: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2010 nr 6 s. 33 (program...) szczegóły 
artykuł: Wołczyńska Małgorzarta: Warszawa Singera po raz siódmy. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2010 nr 9 s. 4-5 (spraw....) szczegóły 
804.impreza: "Warszawa Singera - Festiwal Kultury Żydowskiej" - cykl imprez z okazji rocznicy urodzin Izaaka Singera (2011).  szczegóły 
artykuł: Majerska Magdalena: VIII Festiwal Warszawa Singera. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2011 nr 9 s. 6-7 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2011 nr 7 s. 26 (plakat festiwalu...) szczegóły 
805.impreza: "Warszawa Singera - Festiwal Kultury Żydowskiej" -cykl imprez z okazji rocznicy urodzin Izaaka Singera (2006).  szczegóły 
artykuł: BM: Nieobecni niezapomniani. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2006 nr 18/19/20 s. 25-28 (fotorep....) szczegóły 
artykuł: Program III Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2006 nr 16/17 s. 26-27  szczegóły 
artykuł: Warszawa Singera 5-10 września. Po raz trzeci. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2006 nr 16/17 s. 25 (fotorep....) szczegóły 
  Szolem Alejchem *
    imprezy (alfabet tytułów)
806.impreza: "W 150. rocznicę urodzin Szolem Alejchema" - sesja naukowa (2009).  szczegóły 
artykuł: Naukowcy o Szolemie Alejchemie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2009 nr 9 s. 10 (spraw....) szczegóły 
    konkursy kultowe (alfabet tytułów)
807.konkurs: Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Szołem Alejchema z okazji 80. rocznicy śmierci pisarza (1996).  szczegóły 
artykuł: Uwaga konkurs!. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 25/26 s. 30 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Wyniki konkursu o Szołem Alejchemie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 7 s. 20  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Nagrody (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
808.nagroda: "Feliksy Warszawskie" - Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy (za sez. 1998/1999). (nagroda za najlepsze role i dokonania artystyczne w sezonie; nagrodzen...) szczegóły 
artykuł: Feliksy Warszawskie. Kultura [Biuletyn Ministerstwa Kultury i Sztuki] 1999 nr 4 s. 25 (laureaci...) szczegóły 
809.nagroda: "Feliks Warszawski" (materiały ogólne).  szczegóły 
810.nagroda: "Feliksy Warszawskie" (za sezon 1999/2000). (nagr.: Piotr Cieplak, Maja Komorowska, Janusz Gajos, Maja Ostaszewska...) szczegóły 
artykuł: Nagrody dla nominowanych. Nasz Dziennik 2000 nr 279 s. 8 (not. o zasadach przyznawania nagród w nowej edycji nagrody...) szczegóły 
811.nagroda: "Feliksy Warszawskie" (za sezon 2000/2001). (nagr.: Krystian Lupa za przedstawienie "Ausloeschung-Wymazywanie"; nag...) szczegóły 
artykuł: Mieszkowska Anna: Co roku o tej samej porze.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 263 s. 4 (spraw. z uroczystości wręczenia nagród w Warszawie...) szczegóły 
812.nagroda: "Feliks Warszawski" (za sezon 2001/2002). (nagr. dla najlepszego reżysera: Agnieszka Glińska ("Bambini di Praga")...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 18 X s. 3 (m.in. not. nt. laureatów; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
813.nagroda: "Feliks Warszawski" (za sezon 2002/2003). (nagr.: Magdalena Cielecka, Mirosława Dubrawska, Paulina Holtz, Jan Mat...) szczegóły 
814.nagroda: "Feliks Warszawski" (za sezon 2003/2004). (nagr.: Jerzy Jarocki, Ewa Wiśniewski, Piotr Fronczewski, Dominika Kluź...) szczegóły 
815.nagroda: "Feliks Warszawski" (za sezon 2004/2005). (nagr.: w kategorii najlepsza reżyseria: Piotr Cieplak ("Słomkowy Kapel...) szczegóły 
816.nagroda: Fundacji im. Jana Pawła II (za 1989). (m.in.: Wiesław Saniewski...) szczegóły 
817.nagroda: Fundacji im. Włodzimierza Tetmajera (1991). (Tadeusz Huk...) szczegóły 
818.nagroda: Fundacji Kultury Polskiej Filii Kraków - Nagroda Honorowa (1992). (Anna Radwan...) szczegóły 
819.nagroda: Fundacji Kultury Polskiej Filii Kraków - Nagroda Honorowa (1995). (Nagroda Młodych: Małgorzata Hajewska-Krzysztofik; Nagroda Honorowa: Je...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 6 s. 2 (nagr....) szczegóły 
820.nagroda: Fundacji Kultury Polskiej Filii Kraków - Nagroda Honorowa (2002). (Marta Stebnicka...) szczegóły 
821.nagroda: Fundacji Kultury Polskiej Filii Kraków - Nagroda Honorowa (2010). (nagr.: Anna Dymna, Kazimierz Wiśniak...) szczegóły 
artykuł: (jb): Między legendą a współczesnością. Kraków 2010 nr 6/8 s. 54 (laureaci; z fot....) szczegóły 
822.nagroda: Fundacji Theatrum Gedanense za najlepszy spektakl szekspirowski (za 1994). ("Stracone zachody miłości", Teatr Polski w Warszawie w reż. Macieja Pr...) szczegóły 
artykuł: Szyłak Aneta: Kronika życia kulturalnego Wybrzeża Gdańskiego 1994-1995. Gdański Rocznik Kulturalny 1997 t. 17 s. 168 (not. o przyznaniu nagr....) szczegóły 
823.nagroda: "Ludwik" - Nagroda Krakowskiej Fundacji Artystów Teatru im. Ludwika Solskiego (2000). (Anna Polony za kreację Selmy Lagerloef w "Twórcach obrazów", Krzysztof...) szczegóły 
artykuł: J.C.: Teatralne Ludwiki. Rzeczpospolita 2000 nr 58 s. A7 (not. o ustanowieniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 2000 nr 11 s. 16 (not. o ustanowieniu nagrody...) szczegóły 
824.nagroda: "Ludwik" - Nagroda Krakowskiej Fundacji Artystów Teatru im. Ludwika Solskiego (2001). (nagroda honorowa za całokształt twórczości: Jerzy Trela; nagroda za re...) szczegóły 
artykuł: "Ludwik" dla najlepszych. Nasz Dziennik 2001 nr 57 s. 10 (laureat...) szczegóły 
825.nagroda: "Ludwik" - Nagroda Krakowskiej Fundacji Artystów Teatru im. Ludwika Solskiego (2002). (nagrody: najlepsze przedstawienie: "Rajski ogródek" w reż. Pawła Miśki...) szczegóły 
826.nagroda: "Ludwik" - Nagroda Krakowskiej Fundacji Artystów Teatru im. Ludwika Solskiego (2003). (nagroda za najlepszy spektakl: "Idiota" w reż. Barbary Sass; za najlep...) szczegóły 
827.nagroda: "Ludwik" - Nagroda Krakowskiej Fundacji Artystów Teatru im. Ludwika Solskiego (2004). (nagroda za najlepszy spektakl: "Kalkwerk" w reż. Krystiana Lupy; za na...) szczegóły 
828.nagroda: Nagroda Funduszu Literatury (za 1988). (m.in. w dziedzinie teatru: nagroda: Grzegorz Sinko ("Postać sceniczna...) szczegóły 
829.nagroda: Nagroda im. Aleksandry Śląskiej (1992). (Krzysztof Tyniec...) szczegóły 
830.nagroda: Nagroda im. Aleksandry Śląskiej (za sezon 1989/1990). (Maria Ciunelis...) szczegóły 
831.nagroda: Nagroda im. Andrzeja Urbańczyka (2002). (Kazimierz Kutz...) szczegóły 
832.nagroda: Nagroda im. Stanisława Staszica (1989). (m.in.: Józef Józefczak...) szczegóły 
833.nagroda: Nagroda im. Teresy Roszkowskiej (1997). (Agnieszka Zawadowska za dekoracje i kostiumy do przedstawień teatralny...) szczegóły 
834.nagroda: Nagroda im. Teresy Roszkowskiej dla młodego scenografa (2005). (nagr.: Anita Burdzińska...) szczegóły 
835.nagroda: Nagroda Wielka Fundacji Kultury Polskiej (2006). (Jerzy Jarocki...) szczegóły 
836.nagroda: Nagroda Wielka Fundacji Kultury Polskiej (za 1993). (m.in.: Piwnica pod Baranami...) szczegóły 
837.nagroda: Nagroda Wielka Fundacji Kultury Polskiej (za 1995). (nagr.: Marcel Łoziński...) szczegóły 
838.nagroda: "Złote Berło" - Nagroda Fundacji Kultury Polskiej (2002). (Roman Polański...) szczegóły 
artykuł: J. SAD.: Pamięć getta. Rzeczpospolita 2002 nr 208 s. A2 (nota o przekazaniu przez Romana Polańskiego nagrody pieniężnej na rzec...) szczegóły 
artykuł: MT: Od stycznia do grudnia. Trybuna 2002 nr 302 s. 13 (laureat...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 6 IX s. 3 (m.in. nota o laureacie; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
839.nagroda: "Złote Berło" - Nagroda Fundacji Kultury Polskiej (2005). (Janusz Gajos...) szczegóły 
840.nagroda: "Złote Berło" - Nagroda Fundacji Kultury Polskiej (2012). (nagr. za działalność artystyczną i pedagogiczną: Jerzy Stuhr...) szczegóły 
artykuł: Malatyńska Maria: Patrząc na ojca, patrząc na syna.... Kraków 2012 nr 12 s. 94 (laureat...) szczegóły 
841.nagroda: "Złoty Laur za mistrzostwo w sztuce" (2001). ( Leszek Piskorz...) szczegóły 
842.nagroda: "Złoty Laur za mistrzostwo w sztuce" (2002). (m.in. Krzysztof Globisz...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 29 XI s. 3 (m.in. not. o laureacie; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
843.nagroda: "Złoty Laur za mistrzostwo w sztuce" (2005). (nagr.: Marian Dziędziel...) szczegóły 
artykuł: (JPiek.): Dla Mistrzów aktywności kulturalnej. Kraków 2006 nr 2 s. 22 (laureat...) szczegóły 
844.nagroda: "Złoty Laur za mistrzostwo w sztuce" (2007). (m.in. Anna Polony, Jan Polewka...) szczegóły 
artykuł: (Piek): Złote Laury dla Mistrzów. Kraków 2007 nr 2/3 s. 98-99 (laureaci; z fot....) szczegóły 
845.nagroda: "Złoty Laur za mistrzostwo w sztuce" (2008). (nagr.: Jan Nowicki, Anna Szałapak...) szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna luty - marzec 2008. Kraków 2008 nr 4 s. 78 (laureaci...) szczegóły 
846.nagroda: "Złoty Laur za mistrzostwo w sztuce" (2009). (nagr.: Edward Chudziński, Agata Duda-Gracz, Józef Opalski, Bartosz Szy...) szczegóły 
artykuł: (piek): Złote Laury za mistrzostwo w sztuce. Kraków 2009 nr 4 s. 61 (laureaci; z fot....) szczegóły 
847.nagroda: "Złoty Laur za mistrzostwo w sztuce" (2010). (nagr.: Nina Repetowska, Beata Rybotycka...) szczegóły 
artykuł: (piek): Złote Laury dla wybrańców Muz. Kraków 2010 nr 4 s. 37 (laureatki; z fot....) szczegóły 
848.nagroda: "Złoty Laur za mistrzostwo w sztuce" (2011). (nagr.: Edward Linde-Lubaszenko, Krzysztof Miklaszewski...) szczegóły 
artykuł: (piek): Laury, które nie męczą. Kraków 2011 nr 3 s. 48-49 (laureaci, z fot....) szczegóły 
849.nagroda: "Złoty Yorick" - nagroda za najlepsze w sezonie przedstawienie dramatu Williama Szekspira (1995). (wyróżn.: Teatr Polski we Wrocławiu za spektakl "Romeo i Julia", reż. T...) szczegóły 
artykuł: Prizes. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1995 nr 3 s. 56 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1995 nr 6 s. 50 (notka...) szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 226 (nota...) szczegóły 
artykuł: "Złoty Yorick". Życie Warszawy 1995 nr 114 s. 13 (laureat...) szczegóły 
850.nagroda: "Złoty Yorick" - nagroda za najlepsze w sezonie przedstawienie dramatu Williama Szekspira (1997). (Teatr Dramatyczny w Warszawie za realizację "Jak wam się podoba" w reż...) szczegóły 
artykuł: Nagrody, konkursy. Topos 1997 nr 3 s. 101 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Szum Małgorzata: Szekspir jubileuszowy (I Gdański Festiwal Szekspirowski). Sycyna 1997 nr 17 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 30 s. 2 (laureat...) szczegóły 
851.nagroda: "Złoty Yorick" - nagroda za najlepsze w sezonie przedstawienie dramatu Williama Szekspira (1998). ("Miarka za miarkę", reż. Tadeusz Bradecki, Stary Teatr im. H. Modrzeje...) szczegóły 
artykuł: Brand Monika: Złoty Yorick dla Starego. Szekspir w Gdańsku. Gazeta Wyborcza 1998 nr 152 s. 13 (lista laureatów; nota...) szczegóły 
artykuł: Reports (The Golden Yorick Prize). Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1998 nr 3/4 s. 75-76 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Szekspirowskie nagrody. Rzeczpospolita 1998 nr 153 s. 19 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1998 nr 7/8 s. 93 (nota; lista laureatów...) szczegóły 
852.nagroda: "Złoty Yorick" - nagroda za najlepsze w sezonie przedstawienie dramatu Williama Szekspira (2000). (nagr.: "Złoty Yorick": "Wesołe kumoszki z Windsoru", reż. Piotr Ciepla...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 16 VI s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Teatr 2000 nr 7/8 s. 76 (laureat, not....) szczegóły 
artykuł: Złoty Yorick dla Piotra Cieplaka. Rzeczpospolita 2000 nr 135 s. A8 (not....) szczegóły 
artykuł: Złoty Yorick. Nasz Dziennik 2000 nr 273 s. 8 (laureat...) szczegóły 
853.nagroda: "Złoty Yorick" - nagroda za najlepsze w sezonie przedstawienie dramatu Williama Szekspira (2003). (nagr.: "Złoty Yorick": "Burza", reż. Krzysztof Warlikowski, Teatr Rozm...) szczegóły 
854.nagroda: "Złoty Yorick" - nagroda za najlepsze w sezonie przedstawienie dramatu Williama Szekspira (2007). (nagr.: "Złoty Yorick": "Miarka za miarkę", reż. Anna Augustynowicz, Te...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Odznaczenia państwowe i społeczne (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
855.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2004 nr 52 s. 2 (gratulacje od dyrekcji Polskiej Fundacji Kulturalnej i londyńskiej red...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
856.artykuł: (a): Sztuka samoobrony. Gazeta Wyborcza 1990 nr 140 s. 4 (nota o powstaniu Fundacji Artyści Artystom, mającej działać na rzecz ś...) szczegóły 
857.artykuł: Dmochowska Aleksandra, Janowska Alina, Kucówna Zofia: Goniec Teatralny 1990 nr 25 s. 7 (list do red. w imieniu Zarz. Fundacji Artyści - Artystom dot. animacji...) szczegóły 
858.artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Krakowska Fundacja Artystów Teatru. Tygodnik Powszechny 1991 nr 17 s. 8 (nota po powołaniu w Krakowie w 1991 r. Fundacji Artystów Teatru i jej ...) szczegóły 
859.artykuł: M.M.: Tygodnik Literacki 1991 nr 17 s. 2 (not. o działaln. Fundacji Artystów Teatru w Krakowie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne) / Związek Artystów Scen Polskich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
860.artykuł: Dmochowska Aleksandra: "U aktorek". Życie Warszawy 1990 nr 110 s. 2 (wywiad nt. powstającej przy ZASP z inicjatywy Zofii Kucówny i Aliny Ja...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Dorman Jan*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
861.artykuł: Osman Agnieszka: Powstanie i działalność Fundacji im. Jana Dormana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 2001 t. 2 s. 99-106  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
862.kult: Dowsilas Iwona: Teatr Lalek 1998 nr 2 s. 22 (o utworzeniu archiwum materiałów związanych z życiem i działalnością a...) szczegóły 
863.kult: Fundacja im. Jana Dormana. Rzeczy Teatralne 2001 nr 6 s. 41-42 (dot. działalności Fundacji im. Jana Dormana...) szczegóły 
864.kult: Kronika. Scena 2003 nr 3 s. 6 (not. o działalności Fundacji im. Jana Dormana w Będzinie...) szczegóły 
865.kult: Waszkiel Marek: List Fundacji Archiwum Dormana do instytucji naukowo-teatralnych. Rzeczy Teatralne 2001 nr 6 s. 40-41 (dot. propozycji zorganizowania konferencji na temat "Jan Dorman - klas...) szczegóły 
  Has Wojciech Jerzy
    imprezy (alfabet tytułów)
866.impreza: "Kino odnalezione. Filmy Wojciecha J. Hasa" - przegląd filmowy (2000).  szczegóły 
  Kantor Tadeusz *
    imprezy (alfabet tytułów)
867.impreza: Festiwal Tadeusza Kantora w ramach Festiwalu kultury europejskiej "Kraków 2000" (2000).  szczegóły 
artykuł: Jurasz Włodzimierz: Instalacja na cześć Kantora. Kraków 2000. Życie 2000 nr 290 s. 10 (nt. pokazu instalacji Roberta Wilsona "Memory/ Loss" na zakończenie f...) szczegóły 
868.impreza: "W cieniu Krzesła. Malarstwo i sztuka przedmiotu Tadeusza Kantora" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
  Kieślowski Krzysztof*
    imprezy (alfabet tytułów)
869.impreza: "Hommage a Kieślowski" - festiwal filmowy (2011).  szczegóły 
870.impreza: "Hommage a Kieślowski" - festiwal filmowy (2012).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
871.kult: Nagroda im. Krzysztofa Kieślowskiego. Kino 1996 nr 7/8 s. 3 (not. o ufundowaniu przez Bankową Fundację Kultury...) szczegóły 
  Kutz Kazimierz*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
872.artykuł: Gołda Tencer "Zasłużona dla Tolerancji". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2006 nr 25/26 s. 23 (not. o przyzn. Kazimierzowi Kutzowi medalu "Zasłużony dla Tolerancji" ...) szczegóły 
  Majewska Włada
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
873.artykuł: Władzie Majewskiej z okazji specjalnego Jubileuszu. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 69 s. 1 (podp.: Polska Fundacja Kulturalna oraz Związek Artystów Scen Polskich ...) szczegóły 
  Modrzejewska Helena*
    książki o twórcy (alfabet autorów)
874.książka o twórcy: Modrzejewska = Modjeska. Zamknięcie obchodów stulecia śmierci Heleny Modrzejewskiej (1909-2009). Materiały z konferencji w Muzeum Teatralnym w Warszawie. 10 stycznia 2010. 2010  szczegóły 
  Pieczyński Krzysztof*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
875.artykuł: Tydzień Bibliotek. "Nie wiesz? - Zapytaj w bibliotece". Notes Biblioteczny 2006 nr 1 s. 81 (nota; m.in. nt. spotkania z aktorem w Krakowie, 8 V 2006...) szczegóły 
  Saniewski Wiesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
876.artykuł: Tygodnik Kulturalny 1990 nr 3 s. 9 (not. o przyzn. Nagrody Fundacji im. Jana Pawła II...) szczegóły 
877.artykuł: Wiesław Saniewski laureatem Nagrody Fundacji Jana Pawła II. Film 1990 nr 3 s. 2  szczegóły 
878.artykuł: Wiesław Saniewski nagrodzony w Watykanie. Ekran 1990 nr 3 s. 5 (not. o przyznaniu nagrody Fundacji im. Jana Pawła II...) szczegóły 
879.artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 6 s. 9 (inf. o przyzn. Nagr. Fundacji im. Jana Pawła II za rok 1989...) szczegóły 
  Segda Dorota
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
880.artykuł: [Stankiewicz-Podhorecka Temida] (Temi): Dorota Segda stypendystką. Życie Warszawy 1990 276 7 (not. o przyznaniu aktorce przez Pol. Ośr. Międzynar. Instytutu Teatr. ...) szczegóły 
881.artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 12 s. 2 (not. o przyznaniu aktorce zagranicznego stypendium Fundacji im. Arnold...) szczegóły 
  Stuhr Jerzy*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
882.artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna marzec - kwiecień 2009. Kraków 2009 nr 5 s. 70 (not. o przyzn. aktorowi tytułu "Europejczyka Roku 2008" przez miesięcz...) szczegóły 
883.artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna styczeń 2006. Kraków 2006 nr 2 s. 70 (not. o wręczeniu statuetki "Złota Myśl" przyzn. osobom szczególnie zas...) szczegóły 
  Szajna Józef*
    książki o twórcy (alfabet autorów)
884.książka o twórcy: Materiały z seminarium poświęconego twórczości Józefa Szajny z okazji 45 lecia pracy artystycznej i 70 rocznicy urodzin. Warszawa - Zamek Królewski, 30 marca 1992. 1992 (Jubileusz Józefa Szajny. - List Prezydenta Rzczypospolitej Polskiej Le...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
885.artykuł: Lutomski Jacek: Umyj ręce. Rzeczpospolita 1992 nr 75 dod. s. 4 (nota spraw. ze spotkania reżysera z dziennikarzami w Fundacji Kultury ...) szczegóły 
  Tencer Gołda
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
886.artykuł: Gołda Tencer "Zasłużona dla Tolerancji". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2006 nr 25/26 s. 23 (not. o przyzn. aktorce medalu "Zasłużony dla Tolerancji" przyzn. przez...) szczegóły 
887.artykuł: Paliwoda Janusz: Francuska nagroda dla Gołdy Tencer. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2010 nr 3 s. 11 (not. o przyzn. Gołdzie Tencer nagrody przez Fundację Leona Skopa i Fel...) szczegóły 
  Tyszkiewicz Beata*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
888.artykuł: Gazeta Wyborcza 1994 nr 98 s. 8 (not. o wyborze na prezesa zarządu Fundacji Kultury Polskiej...) szczegóły 
  Wajda Andrzej*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
889.artykuł: Zeszyty Literackie 1999 z. 67 s. 180 (not. o otrzymaniu Nagrody Wolności przyznawanej przez Amerykańską Fund...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
890.książka: Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. 2002 ([Zbiór artykułów będących pokłosiem prac nad programem istniejącej od ...) szczegóły 
recenzja: Kosowska Ewa: Kultura animacji. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 96-100  szczegóły 
recenzja: Kostyrko Teresa: Czym jest animacja kultury?. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 101-103  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Nauka o teatrze / Nauka o teatrze (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
891.książka: Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. 2002 ([Zbiór artykułów będących pokłosiem prac nad programem istniejącej od ...) szczegóły 
recenzja: Kosowska Ewa: Kultura animacji. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 96-100  szczegóły 
recenzja: Kostyrko Teresa: Czym jest animacja kultury?. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 101-103  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Konkursy recytatorskie
892.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwonik Lech: "Nowe Drogi" recytacji. Scena 1998 nr 3 s. 4 (o inicjatywie Fundacji Edukacji, Kultury i Pamięci Narodowej włączenia...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
893.impreza: Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji "Od Kochanowskiego do Szymborskiej" (1998).  szczegóły 
artykuł: "Nowe Drogi" w recytacji - odcinek drugi i ostatni. Scena 1999 nr 5 s. 21 (nota; z listem do redakcji, podp. Władysław Kubień...) szczegóły 
894.impreza: Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza (1994).  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Krytyka teatralna
    imprezy (alfabet tytułów)
895.impreza: "Teatr a krytyka" - seminarium dla młodych krytyków.  szczegóły 
artykuł: Teatr 1995 nr 1 s. 50 (not....) szczegóły 
896.impreza: "Teatr a krytyka" - seminarium dla młodych krytyków.  szczegóły 
artykuł: Lis Andrzej: Przypadki krytyka w mieście L.. Teatr 1994 nr 1 s. 33  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 8 s. 24  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Popularyzacja teatru
897.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bożek Małgorzata: Dzieciństwo do naprawy. Kraków 2012 nr 9 s. 36-39 (dot. działalności Fundacji Teatru Ludowego w Krakowie...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
898.impreza: "Sztuka dla harmonii społecznej"- międzynarodowe warsztaty teatralne (1997).  szczegóły 
artykuł: ROM: Sztuka dla harmonii społecznej. Gazeta Wyborcza 1997 nr 260 s. 19  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Popularyzacja teatru / Konkursy (teatralne)
    konkursy (alfabet tytułów)
899.konkurs: "Bliżej Sceny" - konkurs na recezję teatralną (1995). (nagr.: Marcin Romeyko-Hurko, Joanna Zając, Krzysztof Jędrys; wyróżn. ...) szczegóły 
artykuł: Jędrys Krzysztof: Bliżej sceny. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 38 s. 18  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 17 s. 2 (ogł....) szczegóły 
900.konkurs: Konkurs dla krytyków i recenzentów teatralnych w kategorii eseju i recenzji (1996). (prace nadsyłać do 10 XI 1996 r....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 43 s. 2 (ogł....) szczegóły 
901.konkurs: Ogólnopolski konkurs na recenzję teatralną (1991).  szczegóły 
artykuł: (k): Kronika wschodnia. Kamena 1992 nr 3/4 s. 61-62 (wyniki...) szczegóły 
902.konkurs: Ogólnopolski konkurs na recenzję teatralną (1994).  szczegóły 
903.konkurs: Ogólnopolski konkurs na recenzję teatralną (1995).  szczegóły 
artykuł: (BIM): Zostań recenzentem. Trybuna 1995 nr 67 s. 12 (ogłoszenie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    imprezy (alfabet tytułów)
904.impreza: "Kultura studencka. Zjawisko, twórcy, instytucje" - ogólnopolska konferencja naukowa (2011).  szczegóły 
artykuł: Kraków 2011 nr 10 s. 79 (not....) szczegóły 
artykuł: Kultura studencka. Zjawisko - twórcy - instytucje. Scena 2011 nr 2 s. 34 (spraw....) szczegóły 
905.impreza: "Teatr Żydowski na Dolnym Śląsku" - wystawa (2008).  szczegóły 
artykuł: Grącikowski Piotr: Teatr Żydowski na Dolnym Śląsku w latach 1946-1968. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 22/24 s. 20-21 (spraw. z otwarcia wystawy...) szczegóły 
artykuł: Nowak Anna: Kalendarium ważniejszych wydarzeń. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 22/24 s. 20-21  szczegóły 
artykuł: Nowak Anna: Teatr żydowski na Dolnym Śląsku. Midrasz 2009 nr 2 s. 6-7 (dot. pracy nad przygotowaniem wystawy...) szczegóły 
artykuł: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 9/10 s. 19 (apel kuratorki wystawy o pomoc w gromadzeniu materiałów nt. historii t...) szczegóły 
artykuł: "Teatr Żydowski na Dolnym Śląsku" otwarcie wystawy. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 18/19 s. 35  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
    książki (alfabet autorów)
906.książka: Teatry w Europie. Organizacja, finansowanie i współpraca transgraniczna. Międzynarodowa konferencja. 2003 ([Materiały z I Międzynarodowej Konferencji "Teatry w Europie. Organiza...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
907.impreza: Konkurs na najlepszą inscenizację dzieł dramatycznych Williama Szekspira (1996). (nagr.: Teatr Polski z Warszawy za inscenizację "Juliusza Cezara" w reż...) szczegóły 
artykuł: Błażewicz Olgierd: Zły rok dla Szekspira. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 33 s. 5 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Cieślak Jacek: Złoty Yorrick i złotówki. Rzeczpospolita 1996 nr 121 s. 25 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs szekspirowski. Biuletyn MKiS 1996 nr 10 s. 10 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Ogólnopolski konkurs na inscenizację dzieł dramatycznych Williama Szekspira. Didaskalia 1996 nr 13/14 s. 95 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: ROM: Gazeta Wyborcza 1996 nr 111 s. 10 (not....) szczegóły 
artykuł: Teatr 1996 nr 6 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Teatr 1997 nr 7/8 s. 124 (nota, lista laureatów...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 30 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
908.impreza: "Teatr - sytuacja graniczna" - sesja.  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1997 nr 45 s. 36 (not....) szczegóły 
artykuł: Teatr 1997 nr 1 s. 59 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
909.artykuł: Fundacja Theatrum Gedanense. Rzeczy Teatralne 2000 nr 4 s. 19-21 (nt. historii i działalności fundacji...) szczegóły 
910.artykuł: Fundacja w obronie teatrów. Gazeta Wyborcza 1992 nr 84 s. 11 (o powołaniu Fundacji "Teatr" przy Związku Artystów Scen Polskich przec...) szczegóły 
911.artykuł: Królikowska Elżbieta: Pojedynek dwóch Hamletów. Twój Styl 2000 nr 12 s. 140  szczegóły 
912.artykuł: Kydryński Lucjan: Producent teatru na eksport. Przekrój 1990 nr 2352 s. 8 (wyw. z Andrzejem Kołaczyńskim nt. impresaryjnej dzialalności w ramach ...) szczegóły 
913.artykuł: Mikiel Marta, Polkowska Izabela: O muzakh, svjatykh i reshetnikakh. Novaja Pol'sha 2003 nr 5 s. 59-61 (nt. działalności Fundacji "Kresy 2000" w Nadrzeczu k. Biłgoraja...) szczegóły 
914.artykuł: Z afisza. Dialog [Warszawa] 2004 nr 10 s. 203 (dot. projektu teatralnego "wASZE - nASZE MIASTO" grupy G8 i Fundacji A...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
915.artykuł: Biuletyn MKiS 1997 nr 9 s. 13 (nota...) szczegóły 
916.konkurs: Konkurs na najlepszą inscenizację dzieł dramatycznych Williama Szekspira (1997).  szczegóły 
917.konkurs: Konkurs na najlepszą inscenizację dzieł dramatycznych Williama Szekspira (w sezonie 2005/2006).  szczegóły 
918.artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2006 nr z 21 VII s. 3 (m.in. nota nt. konkursu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia repertuarowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
919.artykuł: Schiller Anna: Teatr autora. Wprost 1999 nr 49 s. 102-103 (nt. Teatru Autora organizowanego przez Fundusz Popierania Twórczości S...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Gdańsk: Gdański Teatr Szekspirowski
    artykuły (alfabet autorów)
920.artykuł: Zrekonstruować teatr. Nasz Dziennik 2001 nr 98 s. 7 (not. o 10-leciu istnienia Fundacji "Theatrum Gedanense"...) szczegóły 
    utwory (alfabet tytułów)
921.odwołanie: Materiały dotyczące zbudowania w Gdańsku rekonstrukcji XVII-wiecznego budynku Szkoły Fechtunku oraz Fundacji "Theatrum Gedanense" w Gdańsku. x  szczegóły 
artykuł: Adamowicz Piotr: Foundation for the rebuilding of an Elizabethan theatre in Gdańsk. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1991 nr 3 s. 35-36 (nt. Fundacji "Theatrum Gedanensis" działającej na rzecz rekonstrukcji ...) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Piotr: Teatr elżbietański dla Gdańska. Życie Warszawy 1991 nr 11 s. 7 (o inauguracji działalności Fundacji "Theatrum Gedanensis" w Gdańsku; t...) szczegóły 
artykuł: Adaszyńska Natalia: Słuszna sprawa. Teatr 1994 nr 10 s. 27 (nt. działaln. Fundacji Theatrum Gedanense...) szczegóły 
artykuł: Bukat Wojciech: Teatr Szekspirowski = Shakespearean theatre. Polish Culture 2000 nr 1 s. 57 (nt. planów odbudowy teatru w Gdańsku; tekst równoległy w języku polski...) szczegóły 
artykuł: Cieplińska-Bertini Ewa: Renesansowe i współczesne. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 51 s. 15 (nt. Fundacji "Theatrum Gedanense" w Gdańsku...) szczegóły 
artykuł: (dk): Gdański teatr elżbietański? (Sami nie wiemy, cośmy posiadali). Trybuna Kongresowa 1990 nr 6 s. 9 (nota...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 100 s. 1 (not. o 10-leciu istnienia Fundacji "Theatrum Gedanense"...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 70 s. 8 (nt. problemów z odbudową teatru...) szczegóły 
artykuł: Grzelec Małgorzata: Pomoc dla Theatrum Gedanense (Gala w Brukseli). Rzeczpospolita 1996 nr 68 s. 30 (prezentacja projektu rekonstrukcji XVII w. teatru elżbietańskiego prze...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1995 nr 71 s. 13 (not. o wizycie przedstawicieli Fundacji "Theatrum Gedanense" w Gdańsku...) szczegóły 
artykuł: Halikowska-Smith Teresa: Szekspirowski teatr w Gdańsku. Kultura [Paryż] 1994 nr 3 s. 136-137 (nt. inauguracyjnego spotkania Towarzystwa Brytyjskich Przyjaciół Funda...) szczegóły 
artykuł: J.R.K.: Gdański teatr elżbietański. Rzeczpospolita 1991 nr 129 s. 4 (nt. powołania i działaln. Fundacji "Theatrum Gedanense" w celu rekonst...) szczegóły 
artykuł: Kasjaniuk Anna: Najmłodsza i Najstarsza. Goniec Teatralny 1990 nr 5 s. 2 (nt. projektu wybudowania przez Fundację "Theatrum Gedanense" budynku t...) szczegóły 
artykuł: Kasjaniuk Anna: Teatr i szampan. Goniec Teatralny 1991 nr 3 s. 2 (spraw. z urocz. inauguracyjnej Fundacji "Theatrum Gedanensis" działają...) szczegóły 
artykuł: (KG): Credo 1991 nr 1 s. 20-21 (nt. działaln. Fundacji "Theatrum Gedanense" i planów rekonstrukcji w ...) szczegóły 
artykuł: Kobylińska Agnieszka: "Globe" for Gdańsk (Elizabethan Theatre in Gdańsk). The Warsaw Voice 1990 nr 24 s. 7 (nt. odkrycia XVII-wiecznej repliki londyńskiego teatru "Globe" w Gdańs...) szczegóły 
artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Scena dla Szkspira (Theatrum Gedanense). Rzeczpospolita 1992 nr 157 s. 4 (nt. planów odbudowy teatru w Gdańsku...) szczegóły 
artykuł: Kuchanny Waldemar: Szekspir w centrum Gdańska. Gazeta Wyborcza 1991 nr 298 s. 17 (nt. idei zbudowania w Gdańsku rekonstrukcji XVII-wiecznego budynku Szk...) szczegóły 
artykuł: Kupper Eugeniusz: Theatrum Gedanense. Kultura [Paryż] 1997 nr 12 s. 134-135 (historia Fundacji "Theatrum Gedanense" od 1990...) szczegóły 
artykuł: Limon Jerzy: Czy odżyje teatr w gdańskiej Szkole Fechtunku?. Czas Kultury 1995 nr 5/6 s. 97-101 (nt. działalności i projektów Fundacji Theatrum Gedanense...) szczegóły 
artykuł: Limon Jerzy: Czy odżyje teatr w gdańskiej Szkole Fechtunku?. Studia Europejskie (Gdynia) 1996 t. 1 s. 127-140  szczegóły 
artykuł: Limon Jerzy: Niech sczeźnie Szekspir?. Polityka 1992 nr 35 s. 8 (nt. działaln. Fundacji "Theatrum Gedanense" w Gdańsku...) szczegóły 
artykuł: Limon Jerzy: Nowa scena. Teatr 1990 11 9-10 (wyw. nt. projektowanej rekonstrukcji dawnego teatru elżbietańskiego w...) szczegóły 
artykuł: Limon Jerzy: Próba rekonstrukcji teatru "szekspirowskiego" w gdańskiej Szkole Fechtunku = Theatre Gedanense Foundation shakespearean theatre project in Gdańsk. Autograf 1998 nr 5 s. 10-12, 14-15 (nt. projektu zrekonstruowania teatru Szkoła Fechtunku z XVII wieku; te...) szczegóły 
artykuł: Limon Jerzy: Twarzą w twarz z prof. Jerzym Limonem historykiem literatury i teatru, prezesem Fundacji Theatrum Gedanense. Twój Styl 1994 nr 12 s. 116 (wyw., rozm. Dorota Mirska...) szczegóły 
artykuł: Michalak Jerzy Marian: Nowe spojrzenie na teatr "elżbietański" w Gdańsku i jego budowniczego. Gdański Rocznik Kulturalny 2000 t. 19 s. 107-123 (nt. działalności Fundacji "Theatrum Gedanense" i jej prezesa Jerzego L...) szczegóły 
artykuł: (M.SZ.): Przezwyciężyć marazm. Goniec Teatralny 1991 nr 35 s. 2 (nt. działaln. Fundacji "Theatrum Gedanense" w Gdańsku...) szczegóły 
artykuł: ROM: Gdańsk w Londynie. Gazeta Wyborcza 2000 nr 214 s. 17 (not. nt. gali w londyńskim teatrze Glob zorganizowanej przez Fundację ...) szczegóły 
artykuł: (spak): Fundacja Theatrum Gedanense. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 81 s. 6 (o zainteresowaniu księcia Karola projektem odbudowy teatru elżbietańsk...) szczegóły 
artykuł: Stepan Ewa: Niezapomniane dni Gdańska. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1994 nr 2 s. 11 (nt. współpracy Fundacji Theatrum Gedanense z Brytyjskim Towarzystwem P...) szczegóły 
artykuł: Stepan Ewa: Szekspir w Gdańsku. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1993 nr 33 s. 13 (nt. planów rekonstrukcji w Gdańsku teatru elżbietańskiego...) szczegóły 
artykuł: Surmiak-Domańska Katarzyna: Fortuna w Gdańsku. Gazeta. Magazyn 2000 nr 31 s. 16-18 (z fot....) szczegóły 
nawiązanie: Karczewski Leszek: Gazeta. Magazyn 2000 nr 39 s. 2 (list do red.; z odp. Katarzyny Surmiak-Domańskiej...) szczegóły 
nawiązanie: Zumkowska Aleksandra: Gazeta. Magazyn 2000 nr 37 s. 43 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Teatr 1996 nr 4 s. 50 (nota nt. gali w Brukseli pod hasłem "Pomóżmy wskrzesić teatr elżbietań...) szczegóły 
artykuł: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1995 nr 11 s. 11 (nt. działalności fundacji "Theatrum Gedanense" w Gdańsku...) szczegóły 
artykuł: Turska Ewa: Książę Walii na spotkaniu z fundacją Theatrum Gedanense. Rzeczpospolita 1995 nr 70 s. 6 (spraw. z przyjęcia dla członków i darczyńców Fundacji wydanego przez k...) szczegóły 
artykuł: Zawistowski Władysław: Książę Karol patronem Fundacji "Theatrum Gedanense". Goniec Teatralny 1990 nr 21 s. 3 (nt. działalności na rzecz budowy-rekonstrukcji teatru elżbietańskiego ...) szczegóły 
artykuł: Zawistowski Władysław: Nim kurtyna pójdzie w górę. Życie Warszawy 1993 nr 298 dod. s. 4 (o działaln. Fundacji "Theatrum Gedanense" w Gdańsku oraz o zawiązaniu ...) szczegóły 
artykuł: Żurowski Andrzej: Ci polscy romantycy od Szekspira..... Wiadomości Kulturalne 1994 nr 8 s. 22 (nt. Fundacji "Theatrum Gedanense" w Gdańsku...) szczegóły 
artykuł: Żurowski Andrzej: Oswoić Szekspira?. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 14 s. 15 (nt. Fundacji "Theatrum Gedanense" w Gdańsku...) szczegóły 
     Kraków: Kabaret "Piwnica pod Baranami"
    artykuły (alfabet autorów)
922.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 3 IV s. 3, 11 (not. nt. założenia Fundacji "Piwnica pod Baranami", której przewodnicz...) szczegóły 
     Warszawa: Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. G. Holoubka
    artykuły (alfabet autorów)
923.artykuł: Kuc Monika: Na odsiecz (Fundacja Teatru Dramatycznego). Życie Warszawy 1992 nr 29 s. 3 (o założeniu fundacji w celu ratowania istnienia teatru...) szczegóły 
     Warszawa: Teatr na Woli im. Tadeusza Łomnickiego (do 1996: Teatr na Woli)
    sztuki (alfabet autorów)
924.sztuka: Walczak Michał: Amazonia. Prem. 2011.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Narodowy
    artykuły (alfabet autorów)
925.artykuł: Pawlas Jerzy: Nie ma afer w kulturze. Ład 1994 nr 48 s. 1, 4 (m.in. nt. Fundacji Kultury Polskiej, odbudowy Teatru Narodowego w Wars...) szczegóły 
926.artykuł: The Teatr Narodowy Foundation. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1994 nr 2 s. 51 (not. o powołaniu Fundacji Teatru Narodowego z prezesem Gustawem Holoub...) szczegóły 
     Warszawa: Teatr Polski**
927.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Teatr Polski wyróżniony. Życie Warszawy 1994 nr 143 s. 15 (nota o wyróżnieniu spektaklu nagrodą za najlepszy polski spektakl szek...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 6 s. 2 (not. o otrzymaniu nagr. Fundacji Theatrum Gedanense...) szczegóły 
     Warszawa: Teatr Powszechny im. Z. Huebnera (do 1989: Teatr Powszechny)
928.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (ast): Fundacja Buechnera dla Teatru Powszechnego. Życie Warszawy 1990 nr 82 s. 2 (o częściowym sponsorowaniu premiery przez Fundację Piotra Buechnera...) szczegóły 
929.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Garapich Michał P.: Jubileusz Polskiej Fundacji Kulturalnej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 256 s. 6 (nt. pokazu spektaklu w Londynie oraz poprzedzającego go spotkania z tw...) szczegóły 
     Warszawa: Teatr "Stara Prochownia"
    artykuły (alfabet autorów)
930.artykuł: Kalendarium 1991 nr 7 s. 20 (inf. o wsparciu finansowym teatru przez Fundację Kultury Polskiej...) szczegóły 
     Wrocław: Teatr Polski
    artykuły (alfabet autorów)
931.artykuł: Pawlas Jerzy: Nie ma afer w kulturze. Ład 1994 nr 48 s. 1, 4 (m.in. nt. Fundacji Kultury Polskiej, odbudowy Teatru Narodowego w Wars...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Festiwale, przeglądy teatralne
    imprezy (alfabet tytułów)
932.impreza: "Apetyt (na) Gombrowicza".  szczegóły 
933.impreza: Express EC 47 polska-niemcy - od-cienie polityki - festiwal teatralny (2006, I edycja).  szczegóły 
934.impreza: Festiwal Dialogu Czterech Kultur (2009).  szczegóły 
artykuł: Cytacka Agnieszka: Czas pamięci i przestrzeń obecności. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2009 nr 9 s. 30-31, 33  szczegóły 
935.impreza: Festiwal Szekspirowski (1997).  szczegóły 
artykuł: Błażewicz Olgierd: Szekspir z Gdańska. Arkusz 1997 nr 10 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kochanowska Ewa: Kabaret i dyskoteka. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 34 s. 16 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Likowska Ewa: Szekspiromania. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 34 s. 16 (m.in. nt. rekonstrukcji teatru szekspirowskiego...) szczegóły 
936.impreza: Festiwal Szekspirowski (1998).  szczegóły 
937.impreza: Festiwal Szekspirowski (1999).  szczegóły 
artykuł: Bończa-Szabłowski Jan: Jeżeli Szekspir, to jesteśmy w Gdańsku. Rzeczpospolita 1999 nr 188 s. A6 (pofestiwalowe refleksje...) szczegóły 
artykuł: J.R.K.: Na scenie i na plaży. Rzeczpospolita 1999 nr 151 s. A8 (zapowiedź...) szczegóły 
938.impreza: Festiwal Szekspirowski (2000).  szczegóły 
artykuł: Brand Monika: Gazeta Wyborcza 2000 nr 189 s. 13 (not....) szczegóły 
artykuł: EO: Nasz Dziennik 2000 nr 188 s. 10 (not., z fot. ze spektaklu "Królowa i Szekspir" w wykonaniu Teatru Nowe...) szczegóły 
artykuł: Szekspir w Gdańsku. Nasz Dziennik 2000 nr 184 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: Zwycięskie Kumoszki. Kronika Kultury 2000 nr 2 s. 12 (not....) szczegóły 
939.impreza: Festiwal Szekspirowski (2001).  szczegóły 
artykuł: Festiwal Szekspirowski, Gdańsk. Przekrój 2001 nr 27 s. 41 (zapowiedź...) szczegóły 
940.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jaros-Kropidłowska Magda: Sny nocy letniej. Twój Styl 2002 nr 7 s. 127 (notka...) szczegóły 
941.impreza: Gdańskie Dni Szekspirowskie (1996).  szczegóły 
942.impreza: Ogólnopolski Przegląd Teatrów Studenckich i Niszowych "Epizod" (2012). (przegląd spektakli w wykonaniu studenckich grup teatralnych działający...) szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna luty - marzec 2012. Kraków 2012 nr 4/5 s. 87 (not....) szczegóły 
943.impreza: Sandomierski festiwal kabaretów "Śmiechała" (2003).  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr polski za granicą / Czechy (od 1993; teatr polski za granicą) / Czechy (od 1993; teatr polski za granicą) - repertuar
     Czeski Cieszyn: Tesinske Divadlo. Scena Polska
    artykuły (alfabet autorów)
944.artykuł: (ra): Teatralna fundacja. Głos Ludu 1993 nr 9 s. 1 (nt. powstania Fundacji Teatru Cieszyńskiego wspierającej finansowo dzi...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Materiały ogólne (teatr współczesny obcy)
    książki (alfabet autorów)
945.książka: Teatry w Europie. Organizacja, finansowanie i współpraca transgraniczna. Międzynarodowa konferencja. 2003 ([Materiały z I Międzynarodowej Konferencji "Teatry w Europie. Organiza...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Film współczesny. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
946.artykuł: Miliony franków na filmy Bajona i Kieślowskiego. Życie Warszawy 1992 nr 229 s. 1 (o zakończeniu w Warszawie sesji zarządu Europejskiego Funduszu Filmowe...) szczegóły 
947.artykuł: Młyńczyk Przemysław: O Fundacji Młodego Kina. Uniwersytet Kulturalny 2002 nr 29 s. 1, 4 (wywiad z założycielem Fundacji Młodego Kina; rozm. Beata Zarzycka...) szczegóły 
948.artykuł: (sf): Przyjemna edukacja. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 53 s. 7 (nt. cyklu zajęć dla dzieci i młodzieży zorganizowanych przez Poznańsk...) szczegóły 
949.artykuł: Wróblewski Janusz: Euroimage płaci (Europejskie pieniądze na polskie filmy). Życie Warszawy 1994 nr 93 s. 14 (nt. możliwości dofinansowywania polskiej produkcji filmowej przez euro...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Festiwale, przeglądy filmowe / W Polsce (festiwale, przeglądy filmowe)
950.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (BCD): Nowy czas w Tumulcie?. Trybuna 2002 nr 273 dod. s. 2 (m.in. nt. przeniesienienia festiwalu z Torunia do Łodzi...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
951.impreza: Festiwal Filmów NieZwykłych (2005). (festiwal zorganizowany po znakiem twórczości Lecha Majewskiego...) szczegóły 
artykuł: Kopijkowska Karolina: Spotkanie z NieZwykłością. Dedal 2005 nr 3 s. 28-29  szczegóły 
952.impreza: "Jesteśmy" - przegląd filmów artystów polskich tworzących za granicą.  szczegóły 
artykuł: Cieślak Jacek: "Ubu" Lenicy. Tygodnik Solidarność 1991 nr 41 s. 17  szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1991 nr 165 s. 2 (nota...) szczegóły 
953.impreza: "Młode Kino Europejskie" - Międzynarodowy Festiwal Filmowy (2003).  szczegóły 
artykuł: CES: Młode kino w Toruniu. Gazeta Wyborcza 2003 nr 77 s. 14 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Horoszczak Adam: O obrotach dzieł filmowych. Trybuna 2003 nr 83 s. 13 (sprawozdanie, lista nagrodzonych...) szczegóły 
artykuł: Młode Kino Europejskie. Kino 2003 nr 2 s. 67 (zapowiedź...) szczegóły 
954.impreza: "Najnowsze Kino Europejskie" - Wrocławski Festiwal Filmowy (2000).  szczegóły 
955.impreza: Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej (2008).  szczegóły 
artykuł: Titkow Andrzej: "Żydowskie Motywy" już po raz piąty [sic!]. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 5/6/7 s. 32-33 (wyw. z dyrektorem artystycznym festiwalu; rozm.: Renata Zawadzka-Ben D...) szczegóły 
956.impreza: Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej (2009). ([festiwal dedykowany jest Barbrze Streisand]...) szczegóły 
artykuł: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2009 nr 9 s. 32 (plakat festiwalu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Radio współczesne (od 1945) / Radio współczesne (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
957.artykuł: Kobus Justyna: Powstała Fundacja Sztuki Radiowej. Życie Warszawy 1993 nr 121 s. 13 (nota o powołaniu Funduszu Promocji Sztuki Radiowej...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje o literaturze i życiu literackim (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
958.audycja radiowa: Fundacja Stanisława Vincenza.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Repertuar TV / Audycje dokumentalne TV (do 1996) / Cykle TV (do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
959.audycja radiowa: Kulisy Theatrum Gedanense.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Repertuar TV / Audycje dokumentalne TV (do 1996) / Audycje różne TV (do 1996) / Audycje o życiu teatralnym (TV; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
960.audycja TV: Theatrum Gedanense.  szczegóły 
recenzja: Szekspir nad Mołtawą. Antena 1992 nr 24 s. 4 (nota...) szczegóły