PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Czaplejewicz Eugeniusz: Pragmatyka, dialog, historia. Problemy współczesnej teorii literatury. 1990 (Pierwotne założenia: Czym jest poetyka pragmatyczna? - Część I. W kręg...) szczegóły 
2.książka: Podsłuchane, zapisane. Wybór materiałów z II Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ "Sytuacje Trudne" i IV Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ "Postscriptum". 1993 (Krzysztof Uniłowski: Posłowie. - Jolanta Sikora: Twarze Sokratesa. Puz...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Literatura a wyobcowanie. Studia. 1990 (Wstęp. - Janusz Sławiński: Literatura a wyobcowanie: słowo na wstępie....) szczegóły 
recenzja: Bachórz Józef: Dużo o samotności. Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 1 s. 165-170  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Współczesne literaturoznawstwo slawistyczne. 2004 ([Dot. historii badań literackich w krajach słowiańskich w XX wieku: ro...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / List
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Wróblewska Violetta: List w dzienniku emigracyjnym. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 11 s. 32-33 (funkcja listów w utworach emigracyjnych o charakterze autobiograficzny...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Pytasz Marek: Wygnanie - emigracja - diaspora. Poeta w poszukiwaniu czytelnika. 1998 (Wprowadzenie . * Rozdz. I. Pisarze polscy na obczyźnie: podstawowe roz...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Bereś Stanisław: Szuflada z Atlantydy. 2002 (Słowo wstępne. - Futuryzm, czyli początek końca [charakterystyka forma...) szczegóły 
recenzja: Heck Dorota: Panopticum emigracyjnych losów. Przegląd Powszechny 2003 nr 9 s. 387-391  szczegóły 
8.książka: Czapski Józef: Czytając. 1990 ( Jan Zieliński: Po co pisać? [wstęp]. - [Eseje Józefa Czapskiego:] Ści...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Eseistyka doświadczeń egzystencjalnych. Dekada Literacka 1993 nr 18 s. 9  szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Józef Czapski - czytanie jako poznanie. Twórczość 1991 nr 2 s. 108-111  szczegóły 
recenzja: Bolewski Jacek: Czytając, patrząc, widząc.... Przegląd Powszechny 1991 nr 2 s. 299-315  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1990 nr 42 s. 9  szczegóły 
recenzja: Florczak Zbigniew: Czapski świeci. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 32-34  szczegóły 
recenzja: Jastrzębski Jerzy: Czytając Czapskiego. Odra 1991 nr 7/8 s. 99-100  szczegóły 
recenzja: Jaworski Stanisław: Ruch Literacki 1991 z. 6 s. 743-744  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: "Nurt najcenniejszy". Życie Warszawy 1990 223 7  szczegóły 
recenzja: Zagańczyk Marek: Chwytać w słowa. Po prostu 1990 nr 45/46 s. 13  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Reflections of an emigre Pole. The Warsaw Voice 1990 nr 30 s. 7  szczegóły 
sprostowanie: Odra 1990 nr 10 s. 112 (sprost. błędów druk., podp. Znak...) szczegóły 
sprostowanie: Tygodnik Literacki 1990 nr 5 s. 19 (dot. pominięcia na stronie tytułowej nazwiska Jana Zielińskiego, jako ...) szczegóły 
9.książka: Dwudziestowieczność. 2004 (Uwagi redaktorów. * I. Teorie, projekty rozumienia, metodologie [dot. ...) szczegóły 
10.książka: Literatura polska na obczyźnie. 1988 ([Referaty przedstawione na sesji nauk. "Historia literatury polskiej p...) szczegóły 
11.książka: Majewski Karen: Traitors and True Poles. Narrating a Polish-American Identity 1880-1939. 2003 ([Dot. literatury polskiej i polskich czasopism tworzonych w Stanach Zj...) szczegóły 
12.książka: Wierzyński Kazimierz: Szkice i portrety literackie. 1990 (I.: Przejazdem w Syrakuzach. Wiosna w Hiszpanii. Podróż po nowych Niem...) szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: Zza szkła biblioteki. Kultura Niezależna 1990 nr 65 s. 76-82  szczegóły 
recenzja: Bobiński Witold: Wierzyński. Przyjaciel człowieka. Arka 1991 nr 32 s. 110-115 (z not....) szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1990 nr 29 s. 9  szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Ojczyzna, moralność, sztuka. Twórczość 1991 nr 3 s. 104-107  szczegóły 
recenzja: Florczak Zbigniew: Wierzyński. Nowe Książki 1991 nr 4 s. 41-43 (z fot. K. Wierzyńskiego...) szczegóły 
recenzja: Hutnikiewicz Artur: Więź 1991 nr 1 s. 135-138  szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Skamander, dopływ Lete. Literatura 1990 nr 12 s. 59  szczegóły 
recenzja: Sowińska Beata: Spotkanie z Kazimierzem Wierzyńskim. Życie Warszawy 1990 184 6  szczegóły 
recenzja: Wegner Jacek: W świecie ujarzmionym maszynami. Rzeczpospolita 1991 nr 67 s. 4  szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Czuły barometr. Gazeta Wyborcza 1990 nr 113 s. 8  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
13.impreza: Panorama Literatury Emigracyjnej - sesja popularnonaukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: E.B.: Poezja w Szczawnicy. Katolik 1991 nr 27 s. 9 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Habielski Rafał: Polskie emigracje polityczne- blaski i nędzy. Wiadomości Historyczne 1994 nr 5 s. 261-268 (problem polskiego uchodźstwa w oparciu o teksty literackie...) szczegóły 
15.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Odrębna wspólnota (Literatura zaolziańska z perspektywy Brna). Głos Ludu 1992 nr 91 s. 3, nr 94 s. 3  szczegóły 
16.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Odrębna wspólnota (Literatura zaolziańska z perspektywy Brna). x 1992 ([W ks. zb.:] Od regionalizmu do uniwersalizmu. Cieszyn 1992 s. 77-86...) szczegóły 
17.artykuł: Pytasz Marek: Emigracje polskie. x nr s. ([w ks.:] Kultura polska. Silva rerum. Pod red. Romualda Cudaka i Jolan...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
18.książka: Studia z dziejów polskiej myśli politycznej. 1989 (T. 3. Uwarunkowania, możliwości i sposoby działań niepodległościowych ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Eisenbach Artur: The Polish Interfaith Alliance. Polin 1990 t. 5 s. 193-220 (działalność ugrupowań polskiej emigracji we Francji w latach 1842-1866...) szczegóły 
20.artykuł: Kamiński Konstanty S.: Polacy w Szwajcarii (1832-1863). Zeszyty Historyczne [Paryż] 1990 z. 92 s. 182-214 (dotyczy także pisarzy...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
21.książka: Ligęza Wojciech: Jaśniejsze strony katastrofy. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych. 2001 (Wstęp. * Świadek czasów i wyznawca wiecznych wartości - o poezji Józef...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Lewandowski Wacław: ...Strofy dla mew i mgieł... Z dziejów literatury drugiej emigracji (i jej relacji komunikacyjnych). 2005  szczegóły 
23.książka: Literatura emigracyjna 1939-1989. 1994 (Józef Garliński: Przedmowa. - Marek Pytasz: Kilka uwag wstępnych. * Po...) szczegóły 
recenzja: Hardy S.: Literatura emigracyjna 1939-1989. Opcje 1994 nr 2 s. 116  szczegóły 
recenzja: Hardy S.: Literatura emigracyjna. Postscriptum 1994 nr 8 s. 39-41  szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: O literaturze emigracyjnej w kraju. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 85-92  szczegóły 
recenzja: Wandycz Piotr: Szkoda. Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 131-136  szczegóły 
recenzja: Wasiak-Taylor Regina: Synteza literatury emigracyjnej. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1995 nr 1 s. 10  szczegóły 
polemika: Kossowska Stefania: Literatura emigracyjna - jaka?. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1995 nr 3 s. 9  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Próba uogólnienia. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 162-164  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Ruch Literacki 1995 z. 1 s. 125-126  szczegóły 
recenzja: Zieliński Artur: Materii wielkie pomieszanie. Kultura [Paryż] 1994 nr 7/8 s. 180-184  szczegóły 
polemika: Pytasz Marek: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 157-158 (list do red....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Danilewicz-Zielińska Maria: Orzech trudny do zgryzienia (Prolegomena do wszelkiej przyszłej periodyzacji literatury zwanej emigracyjną). Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 113-121  szczegóły 
25.artykuł: Ligęza Wojciech: Poeci na polach walki (O poezji żołnierskiej na obczyźnie 1939-1945). Przegląd Polski = Polish Review 1990 nr z 10 V s. 5, 14  szczegóły 
26.artykuł: Moskalowa Alicja H.: Ważne aspekty piśmiennictwa emigracyjnego. x 2000 ([w ks. zb.:] Kraj i emigracja. Bieżące zagadnienia ekonomiczne, społec...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989
    książki (alfabet autorów)
27.książka: Something of my very own to say. American women writers of Polish descent. 1997 (I. Thomas S. Gladsky: Introduction. II. Thaddeus C. Radzilowski: Reinv...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
28.książka: Adamczyk Kazimierz: Doświadczenia polsko-żydowskie w literaturze emigracyjnej (1939-1980).  szczegóły 
29.książka: Andres Zbigniew: Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. 2007  szczegóły 
30.książka: Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985. 1992 (Stanisław Vincenz: Arcydzieło a mit ludowy [podania i mity jako źródła...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Krytyka literacka na emigracji. Nowe Książki 1993 nr 8 s. 26-27  szczegóły 
recenzja: Gosk Hanna: Wstęp do wiedzy o emigracyjnej krytyce literackiej. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 1 s. 175-176  szczegóły 
recenzja: Śmieja Florian: Antologia krytyki emigracyjnej. Głos Polski [Toronto] 1993 nr 29 s. 7  szczegóły 
recenzja: Z wydawnictw KUL-owskich. Słowo Powszechne 1992 nr 224 s. 5 (nota...) szczegóły 
31.książka: Behring Eva, Brandt Juliane, Dozsai Monika, Kliems Alfrun, Richter Ludwig, Trepte Hans-Christian: Grundbegriffe und Autoren ostmitteleuropäischer Exilliteraturen 1945-1989. Ein Beitrag zur Systematisierung und Typologisierung. 2004 ([Zawiera działy poświęcone definicjom emigracji i literatury emigracyj...) szczegóły 
32.książka: Bereś Stanisław: Szuflada z Atlantydy. 2002 (Słowo wstępne. - Futuryzm, czyli początek końca [charakterystyka forma...) szczegóły 
recenzja: Heck Dorota: Panopticum emigracyjnych losów. Przegląd Powszechny 2003 nr 9 s. 387-391  szczegóły 
33.książka: Bielatowicz Jan: Literatura na emigracji. 1998  szczegóły 
34.książka: Blaszak Danuta: Spotkania literackie na Florydzie. 2011  szczegóły 
35.książka: Ćwikliński Krzysztof: Znani i nieobecni. Studia i szkice o Andrzeju Bobkowskim i innych pisarzach emigracyjnych. 2011  szczegóły 
36.książka: Danilewicz Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej. 1992 (Część I. Szkice o literaturze emigracyjnej: Słowo wstępne. "Tamta" i "...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Próby przywołań i uporządkowań. Twórczość 1993 nr 5 s. 94-98  szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: W oczach świadka. Rzeczpospolita 1992 nr 118 dod. s. 2  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 425-427  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Scheda. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 5  szczegóły 
recenzja: Koźmiński Leszek Maciej: Z emigracji do kraju. Kresy 1993 nr 16 s. 257  szczegóły 
recenzja: Krzywicka Dorota: Niezastąpiona. Odra 1993 nr 3 s. 100-101  szczegóły 
recenzja: Pałęcki Stanisław: Rozszerzone kompendium o literaturze emigracyjnej. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1992 nr 27 s. 9  szczegóły 
recenzja: Smaszcz Waldemar: Panorama literatury emigracyjnej. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 41 s. 6  szczegóły 
recenzja: Toporowski W.F.: Literatura nadziei w edycji Ossolineum. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 208 s. 6  szczegóły 
recenzja: Wujek Hilary: Orzeł Biały 1992 nr 1481 s. 48-49  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 4 (1992/1993) s. 119-120  szczegóły 
37.książka: Danilewicz-Zielińska Maria: Literatura wolnego słowa 1939-1986. 1987 (Cz. 1: Literatura wolnego słowa w okresie II wojny światowej (1939-194...) szczegóły 
recenzja: [Lange Andrzej] E.G.: x 1989 ([W ks. zb.:] Do współczesności. Materiały pomocnicze do uczenia języka...) szczegóły 
38.książka: Dwudziestowieczność. 2004 (Uwagi redaktorów. * I. Teorie, projekty rozumienia, metodologie [dot. ...) szczegóły 
39.książka: Habielski Rafał: Życie społeczne i kulturalne emigracji. 1999 ([Zawiera m.in. rozdziały:] Prasa, radio, publicystyka, dziennikarze [s...) szczegóły 
recenzja: Garlicki Andrzej: Polska emigracja powojenna Wielka czy nie?. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1999 nr 38 s. 19  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2001 nr 1 220-221  szczegóły 
recenzja: Kula Marcin: Przegląd Polonijny 2000 z. 2 s. 115-125  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Wacław: "...w sposób zbyt uproszczony, a na dodatek tendencyjny". Archiwum Emigracji 2000 z. 3 s. 312-316  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Tróksiąg o emigracji. Przegląd Polityczny 2000 nr 43 s. 165-168  szczegóły 
recenzja: Szczepanik Edward: Trylogia o Drugiej Wielkiej Emigracji. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 2001 r. 43 (1999/2000) s. 228-231 (dot. m.in. książki "Życie społeczne i kulturalne emigracji"...) szczegóły 
recenzja: Szczepanik Edward: Trzeci tom trylogii o Drugiej Wielkiej Emigracji. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2001 nr 12 s. 8  szczegóły 
recenzja: Tański Paweł: Rękopisy w dziuplach drzew. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 4 s. 171-178  szczegóły 
recenzja: Tarka Krzysztof: Polska na wygnaniu. Mówią Wieki 1999 nr 12 s. 59-60  szczegóły 
40.książka: Herling-Grudziński Gustaw: Wyjścia z milczenia. 1993 (Odwaga cywilna. Dokument literacki [Melchior Wańkowicz: Dzieje rodziny...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Utajone książki Herlinga. Tygodnik Powszechny 1993 nr 37 s. 11  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 32 s. 9 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jentys Maria: Obywatelska tożsamość. Kresy Literackie 1993 nr 4 s. 50-51  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Pośród dworaków i pisarzy. Zeszyty Literackie 1994 nr 47 s. 126-128 (z not. o Andrzeju Stanisławie Kowalczyku na s. 164...) szczegóły 
recenzja: Matuszewski Ryszard: Wątek polski. Ex Libris 1993 nr 36 s. 6-7  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Bez krzyku: "Polska, Polska...". Nowe Książki 1994 nr 4 s. 14  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Światło w mroku. Dekada Literacka 1993 nr 19 s. 1, 5 (z portr. i z fot....) szczegóły 
41.książka: Karpiński Wojciech: [Książki zbójeckie] Ces livres de grand chemin. (Un mot de l'auteur. - L'arme ultime [polscy pisarze-emigranci o zjawis...) szczegóły 
42.książka: Kryszak Janusz: Literatura złej chwili dziejowej. Szkice o drugiej emigracji. 1995 (Stać się ustami niemych (Przegląd wybranych zagadnień kultury politycz...) szczegóły 
recenzja: Siewkowski Michał: Warszawska promocja nowej książki Janusza Kryszaka. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 1/2 s. 50 (w warszawskim Klubie Księgarza 15 XII 1995...) szczegóły 
43.książka: Lewandowski Wacław: ...Strofy dla mew i mgieł... Z dziejów literatury drugiej emigracji (i jej relacji komunikacyjnych). 2005  szczegóły 
44.książka: Literatura emigracyjna 1939-1989. 1994 (Józef Garliński: Przedmowa. - Marek Pytasz: Kilka uwag wstępnych. * Po...) szczegóły 
recenzja: Hardy S.: Literatura emigracyjna 1939-1989. Opcje 1994 nr 2 s. 116  szczegóły 
recenzja: Hardy S.: Literatura emigracyjna. Postscriptum 1994 nr 8 s. 39-41  szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: O literaturze emigracyjnej w kraju. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 85-92  szczegóły 
recenzja: Wandycz Piotr: Szkoda. Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 131-136  szczegóły 
recenzja: Wasiak-Taylor Regina: Synteza literatury emigracyjnej. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1995 nr 1 s. 10  szczegóły 
polemika: Kossowska Stefania: Literatura emigracyjna - jaka?. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1995 nr 3 s. 9  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Próba uogólnienia. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 162-164  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Ruch Literacki 1995 z. 1 s. 125-126  szczegóły 
recenzja: Zieliński Artur: Materii wielkie pomieszanie. Kultura [Paryż] 1994 nr 7/8 s. 180-184  szczegóły 
polemika: Pytasz Marek: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 157-158 (list do red....) szczegóły 
45.książka: Literatura emigracyjna 1939-1989. 1996 (Józef Garliński: Przedmowa. - Józef Olejniczak: Kilka uwag wstępnych. ...) szczegóły 
recenzja: Garliński Józef: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 93 (nt. zastrzeżeń do współpracy z komitetem redakcyjnym...) szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: O literaturze emigracyjnej w kraju (II). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 88-92  szczegóły 
recenzja: Wandycz Piotr: Szkoda. Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 131-136  szczegóły 
46.książka: Literatura, literatura, literatura. 1998 (Konrad Strzelewicz: Przedsłowie. * Stanisław Burkot: Literatura ostatn...) szczegóły 
recenzja: Nawrocki Witold: Jeszcze literatura nie umarła. Dziś 1999 nr 2 s. 54-58  szczegóły 
47.książka: Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice. 2010 (Perspektywa interkontynentalna: Roman Sabo: Przeobrażenia emigranckiej...) szczegóły 
48.książka: Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji. Studia i szkice. 2003 ([Tom pokonferencyjny sesji "Literatura utracona, poszukiwana czy odzys...) szczegóły 
recenzja: Gizella Jerzy: Lista obecności nieobecnej literatury. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 3 X s. 2, 11  szczegóły 
polemika: Cypryś Wiesław: Listy do redakcji. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 17 X s. 11 (z odpowiedzią Jerzego Gizelli...) szczegóły 
recenzja: (ktraw): Notes Wydawniczy 2004 nr 3 s. 56 (nota...) szczegóły 
recenzja: T.R.: Nowe Książki 2003 nr 9 s. 46 (not....) szczegóły 
49.książka: Łobodowski Józef: Worek Judaszów. 1995 ([Felietony drukowane w tygodniku Wiadomości w latach 1970-1980:...) szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: ...suchej nitki. Twórczość 1996 nr 6 s. 145-148  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Archiwalia warte lektury. Tygodnik Powszechny 1995 nr 19 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jakubowska-Ożóg Alicja: Być zawodowym "czepiradłem". Fraza 1995 nr 10 s. 109-110  szczegóły 
recenzja: Tomkowski Jan: Worek Judaszów. Życie z Książkami 1998 nr z 22 X s. 12  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: Nazwiska i osoby. Strony 1995 nr 5 s. 72  szczegóły 
recenzja: Wójcik Lidia: Worek z dziurami. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 19  szczegóły 
recenzja: Żmigrodzki Zbigniew: Utwory nieznane. Myśl Polska z Książką 1999 nr 1 s. 2  szczegóły 
50.książka: Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 roku. 1992 (Zawiera materiały z sesji, Warszawa, 3-5 IX 1991; org. Instytut Sztuki...) szczegóły 
recenzja: Banacka Marianna: Biuletyn Historii Sztuki 1994 r. 56 nr 1/2 s. 205-206  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Polska a świat. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1993 nr 45 s. 10  szczegóły 
recenzja: Tomkowski Jan: Czas świeckich obrachunków. Społeczeństwo Otwarte 1992 nr 12 s. 43-44  szczegóły 
51.książka: Muszkowski Krzysztof: Parasol angielski. Wybór szkiców emigracyjnych. 2002 ([Zawiera opowiadania, felietony i szkice poświęcone m.in. życiu litera...) szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja E.: W moich oczach [z tego cyklu:] W Anglii i w Afryce. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2004 nr 2 s. 14  szczegóły 
52.książka: Nyczek Tadeusz: Emigranci. 1988 (Dot. twórczości pisarzy: Stanisław Barańczak, Jan Kott, Sławomir Mroże...) szczegóły 
53.książka: Olejniczak Józef: Emigracje. Szkice, studia, sylwetki. 1999 (Wstęp. - Figury wygnania - sylwetki pisarzy [Stanisław Vincenz, Jerzy ...) szczegóły 
54.książka: Pisarz na emigracji. Mitologie, style, strategie przetrwania. (Hanna Gosk, Andrzej Stanisław Kowalczyk: Kilka słów wstępu. * Eugenius...) szczegóły 
55.książka: Pisarze emigracyjni. Sylwetki. 1993 (Bolesław Klimaszewski, Wojciech Ligęza: Literatura emigracyjna. Zmiana...) szczegóły 
56.książka: Podgórski Wojciech J.: Emigracja walczących. Wokół polsko-szkocko-angielskich powiązań kulturalnych wojennych i powojennych. 2011  szczegóły 
57.książka: Pomian Krzysztof: W kręgu Giedroycia. 2000 ([Zawiera m.in.:] Od autora. [Jerzy] Giedroyc: sylwetka. - I. Instytut ...) szczegóły 
recenzja: Hofman Iwona: W kręgu Giedroycia. Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej 2001 z. 3 s. 305-308  szczegóły 
recenzja: Kupper Eugeniusz: Świat Giedroycia. Akant 2001 nr 3 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Sowińska Renata: W hołdzie redaktorowi. Twórczość 2001 nr 9 s. 125-128  szczegóły 
recenzja: Szabłowska Monika: W kregu "Kultury". Forum Akademickie 2001 nr 1 s. 63  szczegóły 
58.książka: Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999. 2001 ([Dot. rewizji miejsca literatury emigracyjnej po przełomie 1989 roku. ...) szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2001 nr 9 s. 64 (nota...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Odchodzi w przeszłość podział na piśmiennictwo krajowe i emigracyjne. Rzecz o Książkach 2001 nr 8 s. E7  szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: Aspekty emigracji. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 32  szczegóły 
59.książka: Pytasz Marek: Kilka opowieści o niektórych dolegliwościach bycia poetą emigracyjnym i inne historie. 2000 (Dalekie światy wolności łączy samotność żywiołów [wstęp]. - Oddajcie n...) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: W sosie słodko-kwaśnym. Res Publica Nowa 2001 nr 2 s. 91-93  szczegóły 
recenzja: Szałasta-Rogowska Bożena: Opowieści emigracyjne. Śląsk 2001 nr 2 s. 74  szczegóły 
recenzja: Śmieja Florian: Problemy badacza literatury emigracyjnej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 14 s. 4  szczegóły 
60.książka: Romantyzm Drugiej Wielkiej Emigracji. 2012  szczegóły 
61.książka: Stępień Marian: Dalekie drogi literatury polskiej. Szkice o literaturze emigracyjnej. 1989 (Słowo wstępne. - I. Wzdłuż kilku przekrojów: Rytm przemian [charakter ...) szczegóły 
recenzja: Dybciak Krzysztof: Emigracja w sosie nowomowy. Tygodnik Literacki 1990 nr 3 s. 17  szczegóły 
recenzja: [Koźniewski Kazimierz] Koź.: Polityka 1990 nr 41 s. 8 (not....) szczegóły 
recenzja: Możejko Edward: World Literature Today 1991 t. 65 nr 1 s. 145-146  szczegóły 
recenzja: MS: Co się wydaje?. Życie Literackie 1990 nr 3 s. 11  szczegóły 
recenzja: Romanowski Marian: Maruderzy. Res Publica 1990 nr 10 s. 118-121 (z not. o Marianie Romanowskim...) szczegóły 
recenzja: Stala Marian: Rozmyślania prof. Stępnia albo emigracja zdemaskowana. NaGłos 1990 nr 2 s. 222-226  szczegóły 
nawiązanie: Stępień Marian: NaGłos 1991 nr 3 s. 107 (list do red.; z odp. red. , s. 108-109...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Ciągle obca. Nowe Książki 1990 nr 11 s. 45-46  szczegóły 
recenzja: Wasilewski Piotr: Szkice o bogactwie. Suplement 1990 nr trzy [z III] s. 9  szczegóły 
recenzja: Wójcik Jerzy: Nieładnie panie Stępień. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1990 nr 23 s. 5-10  szczegóły 
62.książka: Stępień Marian: "Jak grecka tragedia" Pisarz polski w sytuacji wyboru (1944-1948). 2005 ([Dot. postaw ideowych, moralnych i politycznych pisarzy polskich w rea...) szczegóły 
63.książka: Stępień Marian: Wśród emigrantów. 2007  szczegóły 
64.książka: Supruniuk Mirosław Adam: Twarze emigracji. Wierzyński, Hłasko, Gombrowicz, Stempowski, Grydzewski. 1999 ([Katalog wystawy książek, manuskryptów, autografów, fotografii, pamiąt...) szczegóły 
65.książka: Śmieja Florian: Zbliżenia i kontakty. 2003 ([Eseje, szkice interpretacyjne i wspomnienia osobiste dot. polskich pi...) szczegóły 
66.książka: W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Kontynuacje. Studia i szkice. 2011  szczegóły 
67.książka: W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Studia i szkice. 1999 (Zbigniew Andres: Słowo wstępne. * Stanisław Bereś: Literatura emigracy...) szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orłowski Hubert: Literatura polska na podwójnej obczyźnie. Arkusz 1992 nr 13 s. 3  szczegóły 
69.książka: Wolański Marian Stanisław: Środowiska emigracyjne w Londynie i Paryżu a kwestia stosunków polsko-niemieckich. (1949-1972). 1992 (M.in. dot. pisarzy: Jędrzej Giertych, Stefan Korboński, Józef Mackiewi...) szczegóły 
70.książka: Zduniak-Wiktorowicz Małgorzata: Współczesny polski pisarz w Niemczech. Doświadczenie, tożsamość, narracja. 2010  szczegóły 
71.książka: Zyman Edward: Metamorfozy głębin twoich. Polonijmy Parnas literacki. 2003  szczegóły 
recenzja: Piskulak Andrzej: Utracona Polska w podwójnym sensie. Dedal 2004 nr 2 s. 17  szczegóły 
72.książka: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. 1. 2001 (Od redakcji. * Rafał Habielski: Literatura polityczna emigracji powoje...) szczegóły 
73.książka: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. 2. ([Tom pokonferencyjny sesji zorganizowanej w XI 2001 w Toruniu. Zawiera...) szczegóły 
74.książka: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. 2.  szczegóły 
75.książka: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. 3.  szczegóły 
76.książka: Życie w przekładzie. Barańczak, Frajlich, Głowacki, Grynberg, Hłasko, Hoffman, Holland, Karpowicz, Kosiński, Kott, Miłosz, Polański, Tyrmand. 2001 ([Dot. twórczości polskich autorów na emigracji w USA i autorów ameryka...) szczegóły 
recenzja: Brzostowska Tamara: Odnaleźć się w przekładach. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: Moczkodan Rafał: Między kulturami - polscy twórcy w Ameryce. Archiwum Emigracji 2003 z. 5/6 (2002/2003) s. 389-391  szczegóły 
recenzja: Sobolewska Justyna: Witalność aligatora. Midrasz 2002 nr 10 s. 48-49  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
77.impreza: "Literatura polska na emigracji" - spotkanie.  szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1991 nr 100 s. 4 (not. spraw....) szczegóły 
78.impreza: "Literatura utracona, odzyskana czy poszukiwana" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Wolski Jan: Literatura utracona, odzyskana czy poszukiwana (Dyskusja o emigracji na konferencji naukowej w Uniwersytecie Rzeszowskim). Fraza 2001 nr 4 s. 305-306 (sprawozdanie...) szczegóły 
79.impreza: "Między Polską a światem. Kultura emigracyjna 1945-1990" - konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: [Chynowski Paweł] (pa): Mity i uprzedzenia. Życie Warszawy 1991 nr 211 s. 7 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Fik Marta: Emigranci w Warszawie. Gazeta Wyborcza 1991 nr 205 s. 17 (wyw. z oraganizatorką przed sesją; rozm. Joanna Godlewska...) szczegóły 
artykuł: Fik Marta: Życie Warszawy 1991 nr 202 s. 7 (wyw. nt. programu sesji; rozm. Piotr Szewc...) szczegóły 
artykuł: Garliński Józef: Nareszcie razem. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 19 s. 7  szczegóły 
artykuł: Godlewska Joanna: Bunt rzeczowników. Gazeta Wyborcza 1991 nr 212 s. 17  szczegóły 
artykuł: J.M.: Polska kultura emigracyjna. Potop 1991 nr 14 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Kopcińska Klara: Wrzesień w kulturze polskiej. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 38 s. 9-10  szczegóły 
artykuł: Kwiatek Jerzy: Uczcił go minutą siedzenia. Trybuna 1991 nr 214 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Rozpruwacz Jakub: Literatura w opałach. Trybuna 1991 nr 214 s. 5 (fel. spraw....) szczegóły 
artykuł: (ZAW): O polskiej kulturze emigracyjnej - naukowo. Trybuna 1991 nr 204 s. 3 (zapow.; z progr....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1992 nr 37 s. 146 (not....) szczegóły 
artykuł: M.G.: Polskość tam i tu - to mój wybór (Stanisław Barańczak o emigracji). Rzeczpospolita 1991 nr 208 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
80.impreza: "Przyjmij ją wdzięcznym sercem" - wystawa książek wydanych na emigracji w latach 1939-1994 (1995).  szczegóły 
artykuł: Mieszkowska Anna: Wystawa książek emigracyjnych w AGAD. Archeion 1995 t. 95 s. 273-274 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Urbanek Adam: Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1995 nr 1 s. 12  szczegóły 
81.impreza: Sympozjum polonijne poświęcone udziałowi polskiej literatury emigracyjnej w kulturze europejskiej (1990).  szczegóły 
artykuł: Dominik Donata: "Udział polskiej literatury emigracyjnej w kulturze europejskiej". Życie i Myśl 1991 nr 1/2 s. 59-63  szczegóły 
artykuł: Łyskawa Jan: W kręgu kultury emigracyjnej. Katolik 1990 nr 50 s. 2  szczegóły 
artykuł: Matusiak Maria Magdalena: Udział polskiej literatury emigracyjnej w kulturze europejskiej. Przegląd Powszechny 1991 nr 2 s. 329-332  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 10 s. 2 (not....) szczegóły 
82.impreza: Światowe polonijne spotkania intelektualistów, ludzi kultury i sztuki - kongres (2001).  szczegóły 
artykuł: Knopek Jacek: Drugie światowe polonijne spotkania intelektualistów, ludzi kultury i sztuki. Sprawozdanie z kongresu. Dzieje Najnowsze 2002 nr 1 s. 269-270  szczegóły 
83.impreza: "Współczesna literatura polska w kraju i za granicą" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
84.artykuł: Adamiec Marek: Literatura polska lat 80-tych. Wstępne rozpoznania, oczywiste wątpliwości, wątpliwe oczywistości. Kultura [Paryż] 1991 nr 6 s.101-123  szczegóły 
85.artykuł: Balcerzan Edward: Literatura do aneksu. Wprost 1991 nr 40 s. 54 (wywiad nt. literatury emigracyjnej; rozm. W.K....) szczegóły 
86.artykuł: Balcerzan Edward: Mity czarne i różowe. Kultura i Życie 1991 nr 19 s. 1-2 (wywiad nt. odbioru literatury emigracyjnej w kraju; rozm. Monika Kuc...) szczegóły 
87.artykuł: Balcerzan Edward: Ojczyzna wobec obczyzny. Potop 1991 nr 14 s. 1, 6-7 (skrócona wersja referatu wygłoszonego na sesji poświęconej polskiej ku...) szczegóły 
88.artykuł: Bereś Stanisław: Trzy oddechy literatury emigracyjnej (Marii Danilewicz Zielińskiej). Kultura [Paryż] 1990 nr 1/2 s. 142-58 (próba systematyzacji lit. emigracyjnej; sprost.:Kultura (Paryż)...) szczegóły 
89.artykuł: Błoński Jan: Jedna, dwie czy jedna w drugiej?. Teksty Drugie 1994 nr 4 s. 61-70 (wątki literackie i postawy pisarskie w powojennej literaturze emigracy...) szczegóły 
90.artykuł: Bobkowski Andrzej: Res Publica 1989 nr 3 s. 128-135 (odp. na ankietę Klubu Literatury Współczesnej z 1956: 1. Jakie pozycje...) szczegóły 
91.artykuł: Borkowska Grażyna: Emigrantki (2). Kresy 1994 nr 17 s. 182-184 (dot. literatury kobiecej...) szczegóły 
92.artykuł: Budakowska Elżbieta: Literatura emigracyjna bliżej kraju. Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 4 s. 7 (nt. obecności lit. emigracyjnej w Polsce...) szczegóły 
93.artykuł: Budakowska Elżbieta: O popularyzacji literatury polskiej powstałej za granicą. Almanach Polonii 1989 (1990) s. 241-245 (literatura emigracyjna wydawana w kraju...) szczegóły 
94.artykuł: Bugajski Leszek: Całość, ale jaka? (Literatura polska w kraju i na emigracji). Polityka 1990 nr 49 s. 8  szczegóły 
95.artykuł: Bugajski Leszek: Wypalone kadzidło. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 38 s. 12 (dot. lit. emigracyjnej...) szczegóły 
96.artykuł: Burek Tomasz: Literatura krajowa i emigracyjna jako naczynia połączone. Tygodnik Solidarność 1991 nr 14 s. 16-17 (lit. okresu 1939-1989; ref. wygł. na Spotkaniu Pisarzy z Kraju i Obczy...) szczegóły 
97.artykuł: Burek Tomasz: Scalanie. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 1-4 (o stanie badań lit. emigracyjnej, postulaty...) szczegóły 
98.artykuł: Chudzik Agata: Literatura emigracyjna w krytyce krajowej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 135-140 (przegląd opracowań pośw. literaturze emigracyjnej...) szczegóły 
99.artykuł: Cunnelly Janina L.: Hipokryzja. Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 1 II s. 1, 15 (nt. lit. emigracyjnej i "drugiego obiegu"...) szczegóły 
100.artykuł: Curyło Artur: Emigracyjna i emigrancka. Rozróżnienie pojęć dotyczących literatury w oparciu o utwory związane z emigrantami polskimi w Stanach Zjednoczonych. Ruch Literacki 2003 z. 5 s. 517-534 (dot. literatury tworzonej przez polskich pisarzy-emigrantów w USA, ujm...) szczegóły 
101.artykuł: Czerniawski Adam: Co pisałem i tłumaczyłem w czasach zimnej wojny. Kresy 1994 nr 19 s. 263-269 (nt. obecności literatury polskiej na Zachodzie w okresie zimnej wojny ...) szczegóły 
102.artykuł: Danilewicz-Zielińska Maria: Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2 s. 148-157 (wywiad nt. literatury polskiej na emigracji, także w l. 1939-1945; roz...) szczegóły 
polemika: Mirewicz Jerzy: Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 171-172 (dot. oceny ZPP...) szczegóły 
103.artykuł: Danilewicz-Zielińska Maria: Podzwonne literaturze "emigracyjnej". Więź 1994 nr 9 s. 85-90 (z not. o autorce...) szczegóły 
104.artykuł: Dybciak Krzysztof: Krótka i nieco osobista historia poznawania emigracyjnej literatury. Fraza 2002 nr 4 s. 188-197  szczegóły 
105.artykuł: Dybciak Krzysztof: Pamięć, doświadczenie i wolność (Polska literatura emigracyjna na tle powojennej literatury powszechnej). Kultura i Życie 1991 nr 7 s. 2  szczegóły 
106.artykuł: Dybciak Krzysztof: Pamięć, doświadczenie i wolność. Głos Polski [Toronto] 1991 nr 50/51 s. 18, 23 (dot. polskiej lit. emigracyjnej...) szczegóły 
107.artykuł: Dybciak Krzysztof: Pół wieku na obczyźnie (Polska poza Polską). Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 23 s. 3 (nt. lit. emigracyjnej i życia lit. na emigracji...) szczegóły 
108.artykuł: Dybciak Krzysztof: Pół wieku na obczyźnie. Tygodnik Solidarność 1990 nr 9 s. 8 (twórczość polskich pisarzy emigracyjnych do lat 80.; z fot. Czesława M...) szczegóły 
109.artykuł: Dybciak Krzysztof: Wiek emigracji. Notes Wydawniczy 1994 nr 4 s. 34-36 (m.in. propozycje wydania dzieł literatury emigracyjnej...) szczegóły 
110.artykuł: Dybciak Krzysztof: Wielkość i... zmierzch emigracyjnej literatury. Głos Polski [Toronto] 1990 nr 26 s. 14-15  szczegóły 
111.artykuł: Dybciak Krzysztof: Wielkość i... zmierzch emigracyjnej literatury?. Tygodnik Solidarność 1990 nr 22 s. 14  szczegóły 
112.artykuł: Filipowicz Halina: Beginning to theorize Polish emigre literature. Periphery 1997 nr 1/2 s. 89-93  szczegóły 
113.artykuł: Filipowicz Halina: Fission and Fusion: Polish emigre Literature. Slavic and East European Journal 1989 t. 33 z. 2 s. 157-172  szczegóły 
114.artykuł: Florczak Zbigniew: Nie wyczerpaliśmy dorobku. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 15-17 (nt. przyswajania w kraju literatury emigracyjnej...) szczegóły 
115.artykuł: Garliński Józef: Pisarze emigracyjni na rynku krajowym. Rzeczpospolita 1991 nr 254 s. 3 (wyw. z prezesem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie; rozm. Anna Bani...) szczegóły 
116.artykuł: Gębala Stanisław: Blaski i nędze wygnania w eseistyce emigracyjnej. Ruch Literacki 1991 z. 6 s. 609-624 (m.in. o twórcz. pisarzy: Czesław Miłosz, Stanisław Vincenz, Witold Gom...) szczegóły 
117.artykuł: Habielski Rafał: Poruszamy się wokół stereotypu.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 217 s. 4-5 (wyw. z pracownikiem naukowym Instytutu Badań Literackich PAN nt. liter...) szczegóły 
118.artykuł: Habielski Rafał: Z dorobku emigracji. Notes Wydawniczy 1993 nr 9 s. 30-31 (nt. literatury wspomnieniowej autorów emigracyjnych...) szczegóły 
119.artykuł: Hładkiewicz Wiesław: Literaci i naukowcy polscy na emigracji. Nad Odrą 1993 nr 6 s. 5-6 (m.in.: Tymon Terlecki i Stanisław Cat Mackiewicz...) szczegóły 
120.artykuł: Iwaniuk Wacław: Lekcja ostracyzmu. Kresy Literackie 1991 nr 1/2 s. 11-13 (szkic nt. emigracji literackiej i opracowań o niej; m.in. o Czesławie ...) szczegóły 
121.artykuł: Jarzębski Jerzy: Partykularyzm i uniwersalizm w literaturze polskiej emigracji. Ruch Literacki 1993 z. 4 s. 357-373 (m.in. o poglądach Witolda Gombrowicza, Andrzeja Bobkowskiego, Konstant...) szczegóły 
122.artykuł: Jarzębski Jerzy: Pożegnanie z emigracją. Fraza 1995 nr 10 s. 10-17 (o wymieraniu starszego pokolenia pisarzy emigracyjnych, zamykaniu czas...) szczegóły 
123.artykuł: Jedna czy dwie literatury?. Tygodnik Literacki 1991 nr 13/14 s. 4-5 (sonda redakcyjna przeprowadzona w trakcie inauguracji wspólnego spotka...) szczegóły 
124.artykuł: J.G.: Polska literatura poza krajem. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 157-158 (nt. współpr. Marka Pytasza ze środowiskiem pisarzy emigracyjnych w Lon...) szczegóły 
125.artykuł: Karabelowa Magda: Polski Londyn na Półwyspie Bałkańskim. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 126 s. 3 (nt. popularyzowania polskiej literatury emigracyjnej na Bałkanach; roz...) szczegóły 
126.artykuł: Klecel Marek: Nowości z emigracji. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1997 nr 4 s. 4 (nt. literatury emigracyjnej wydawanej w Polsce po 1989 r....) szczegóły 
127.artykuł: Klimaszewski Bolesław: Literatura emigracyjna w Polsce po przekroczeniu "czarnej dziury". Strumień 1999 nr 1 s. 14-15, 21-23 (po 1989...) szczegóły 
128.artykuł: Klimaszewski Bolesław: Obecność literatury emigracyjnej w PRL-u. Ruch Literacki 1994 z. 1/2 s. 115-129  szczegóły 
129.artykuł: Klimaszewski Bolesław: Pół wieku już minęło... Obecność literatury emigracyjnej w Polsce lat 1945-1998. Przegląd Polonijny 1999 z. 4 s. 73-87  szczegóły 
130.artykuł: Kossowska Stefania: Pisarze i książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 221 s. 4 (nt. popularyzowania w kraju po 1989 r. twórczości pisarzy emigracyjnyc...) szczegóły 
131.artykuł: Kryszak Janusz: Gdy przestrzeń staje się miejscem. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 20 III s. 2, 15 (wyw. literatury emigracyjnej; rozm. Edward Zyman...) szczegóły 
132.artykuł: Kryszak Janusz: O historycznej i kulturowej roli współczesnej emigracji polskiej. Archiwum Emigracji 1998 z. 1 s. 7-12  szczegóły 
133.artykuł: Kryszak Janusz: Obcy wśród obcych. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 1 s. 23 (wyw. nt. literatury emigracyjnej; rozm. Leszek Żuliński...) szczegóły 
134.artykuł: Kryszak Janusz: Odczytać we właściwym czasie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 258 s. 5 (wyw. nt. literatury emigracyjnej; rozm. Jarosław Koźmiński...) szczegóły 
135.artykuł: Kryszak Janusz: Podzielać uczucia rodzinne Europy. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 3 s. 56-65 (nt. roli wydawnictw redagowanych przez Mieczysława Grydzewskiego na em...) szczegóły 
136.artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Literatura Drugiej Wielkiej Emigracji. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 25 VIII s. 10-11 (nt. literatury tworzonej od 1939 r. do chwili obecnej...) szczegóły 
137.artykuł: Kubicki Michał: Literatura emigracyjna w Polsce. Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 36 s. 3, 10  szczegóły 
138.artykuł: Lichniak Zygmunt: O powrót literatury z emigracji do kraju ojczystego. Kierunki 1989 nr 25 s. 12  szczegóły 
139.artykuł: Ligęza Wojciech: Emigracja jako zapis losu. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 1/2 s. 59-70 (m.in. w twórczości: Witold Gombrowicz, Józef Wittlin, Czesław Miłosz, ...) szczegóły 
140.artykuł: Ligęza Wojciech: "Przemianowanie miasta" w świadectwach wygnańców. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 9 X s. 6  szczegóły 
141.artykuł: Ligęza Wojciech: Zmienne oblicza literackiej emigracji. Plus Minus 2000 nr 37 s. D5 (po 1945...) szczegóły 
142.artykuł: Maciejewski Janusz: Emigracja - bilans zysków i strat. Odra 1992 nr 2/3 s. 37-46 (m.in. nt. literatury emigracyjnej...) szczegóły 
143.artykuł: Miłosz i Barańczak na Uniwersytecie Jagiellońskim. Życie Warszawy 1990 nr 105 s. 2 (not. o wygłoszeniu przez Stanisława Barańczaka i Czesława Miłosza wykł...) szczegóły 
144.artykuł: Moskalowa Alicja H.: Ważne aspekty piśmiennictwa emigracyjnego. x 2000 ([w ks. zb.:] Kraj i emigracja. Bieżące zagadnienia ekonomiczne, społec...) szczegóły 
145.artykuł: Mostwin Danuta: Dwie drogi. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2003 t. 28 s. 78-90 (refleksje nt. powojennej literatury emigracyjnej...) szczegóły 
146.artykuł: Mostwin Danuta: Podróż w dwóch czasach. O emigracji i literaturze emigracyjnej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 18 s. 4-5  szczegóły 
147.artykuł: Mostwin Danuta: Podróż w dwóch czasach. O emigracji i literaturze emigracynej. Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 23 XI s. 2, 15  szczegóły 
148.artykuł: Możejko Edward: O literaturze emigracyjnej i nadmiarze krytyki. Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 126-129  szczegóły 
polemika: Czerniawski Adam: Drogi Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 140-141 (list do red....) szczegóły 
polemika: Możejko Edward: Wielce Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1993 nr 3 s. 169-171 (list do red.; odp. na polemikę Adama Czerniawskiego...) szczegóły 
149.artykuł: Muszkowski Krzysztof: Inter alia [z tego cyklu:] Reduta. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2010 nr 21 s. 11, nr 22 s. 11 (nt. pisarzy emigracyjnych w Wielkiej Brytanii w okresie powojennym Mar...) szczegóły 
150.artykuł: Niepierkowski Thomas: x (Naród Polski (Chicago) 1988 z 8 XII [dot. literatury emigracyjn...) szczegóły 
151.artykuł: Okoński Krzysztof: Das exterritoriale Schrifttum polnischer Zwangsumsiedler. Studia Germanica Posnaniensia 2002 t. 27 s. 107-120 (szerzej nt. pisarstwa Tadeusza Nowakowskiego...) szczegóły 
152.artykuł: Osuchowski Przemysław: Łączenie... podzielonej. Gazeta Krakowska 1989 nr 134 s. 3 (nt. literatury krajowej, emigracyjnej i "drugiego obiegu"...) szczegóły 
153.artykuł: Palej Agnieszka: Zu 'inter' und 'transkulturellen' Aspekten im Schaffen der deutsch-polnischen Migrantenautoren der Gegenwart. x 2010 ([w ks. zb.:] Deutsch im interkulturellen Begegnungsraum Ostmitteleurop...) szczegóły 
154.artykuł: Pawlak Edward: Powrót do domu. Wprost 1989 nr 27 s. 26-28 (o zanikaniu podziału na literaturę krajową i emigracyjną...) szczegóły 
155.artykuł: Paźniewski Włodzimierz: Czwarta polszczyzna. Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 24 V s. 3 (nt. literatury emigracyjnej i jej języka...) szczegóły 
156.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Ponad granicami (Literatura odzyskana). Przekrój 1989 nr 2280 s. 8-9 (o literaturze emigracyjnej, jej kontaktach z krajem po 1945; postulaty...) szczegóły 
157.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Przegląd Polski = Polish Review 1989 z 30 III s. 6 (nt. literatury emigracyjnej...) szczegóły 
158.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Różne barwy emigracji. Przegląd Polski = Polish Review 1990 nr z 21 VI s. 4-5 (nt. powojennej literatury emigracyjnej...) szczegóły 
159.artykuł: Pluta Janusz Julian: Ojczyzna - obczyzna - literatura. Wisełka 1990 nr 3 s. 68-74 (nt. literatury emigracyjnej po 1939...) szczegóły 
160.artykuł: Pytasz Marek: Emigracje polskie. x nr s. ([w ks.:] Kultura polska. Silva rerum. Pod red. Romualda Cudaka i Jolan...) szczegóły 
161.artykuł: Pytasz Marek: Ilu jest pisarzy emigracyjnych?. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 56-57  szczegóły 
162.artykuł: Pytasz Marek: Oddajcie nam literaturę emigracyjną! Z problemów funkcjonowania literatury diaspory w kraju. Arkadia 1999 nr 6/7 s. 197-207  szczegóły 
163.artykuł: Pytasz Marek: Polski pisarz emigracyjny - dziś. Postscriptum 1993 nr 4 s. 17-21  szczegóły 
164.artykuł: Pytasz Marek: Polski pisarz emigracyjny - dziś. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2002 nr 40 s. 12-13  szczegóły 
165.artykuł: Pytasz Marek: Taki wieszcz, jaki słuchacz. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 203-214 (nt. literatury emigracyjnej...) szczegóły 
166.artykuł: Ratajczak Józef: Literatura w podziałach. Europa [Poznań] 1992 nr 2 s. 5-10 (literatura tworzona w kraju i na emigracji; piśmiennictwo oficjalne i ...) szczegóły 
167.artykuł: Samsel Roman: Orły wracają do gniazd. Plus 1989 nr 25 s. 4 (o literaturze emigracyjnej...) szczegóły 
168.artykuł: Sarzyński Piotr: Lista nieobecności. Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 2 s. 3, 7 (dot. pisarzy emigracyjnych...) szczegóły 
169.artykuł: Sova Dawn B.: Polish-America literature. x 1996 ([W ks. zb.:] New immigrant literatures in the United States. A sourceb...) szczegóły 
170.artykuł: Sucharski Tadeusz: Wbrew modzie i stereotypom. Dialog Akademicki 2003 nr 5 s. 18 (wywiad m.in. nt. twórczości łagrowej polskich pisarzy emigracyjnych; r...) szczegóły 
171.artykuł: Szaruga Leszek: Opowieść epistolarna. Polonistyka 1998 nr 6 s. 334-338 (nt. korespondencji pisarzy na emigracji...) szczegóły 
172.artykuł: Szaruga Leszek: Wokół literatury. Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 25 I s. 3, 15 (nt. zmian, które doprowadziły do zatarcia podziału między literaturą k...) szczegóły 
173.artykuł: Święch Jerzy: Pomyślane przelotem. Akcent 2002 nr 3 s. 30-36 (dot. twórczości polskich pisarzy mieszkających w Kanadzie...) szczegóły 
174.artykuł: Tatarowski Konrad W.: Literatura emigracyjna ostatniego dziesięciolecia (Jackowi Bierezinowi). Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 2 s. 67-75  szczegóły 
175.artykuł: Tomkowski Jan: Klękaniem mając ścierpnięte kolana.... Potop 1991 nr 14 s. 4  szczegóły 
176.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Polacy w Szwecji - zarys historyczny. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Studia Scandinavica 1991 z. 13 s. 83-101 (m.in. o polskich pisarzach tworzących w Szwecji po 1945...) szczegóły 
177.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Wobec neutralnej Szwecji (O polskiej literaturze emigracyjnej Szwecji w pierwszym roku po wojnie). Potop 1991 nr 15/16 s. 3, 14  szczegóły 
178.artykuł: Wasita Ryszard: Polonica izraelskie. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 325-326  szczegóły 
179.artykuł: Widz Piotr: Emigracja i pieniądze. Kresy 1998 nr 36 s. 225-234 (status materialny pisarzy na emigracji...) szczegóły 
180.artykuł: Wieczorek Wojciech: Więź 2001 nr 7 s. 187-188 (rec. ks.: Die polnische Emigration und Europa 1945-1990. Eine Bilanz d...) szczegóły 
181.artykuł: Witkowski Tadeusz: Pielgrzym i szyderca. Więź 1990 nr 7/8 s. 136-141 (postawy bohaterów pierwszych utworów wydanych na emigracji po 1945; m....) szczegóły 
182.artykuł: Wittlin Józef: [Blaski i nędze wygnania] Sorrow and grandeur of exile. x 1990 ([W ks. zb.:] Four decades of Polish essays. Red. Jan Kott. Evanston 19...) szczegóły 
183.artykuł: Wittlin Józef: Pochwała kobiety piszącej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 278 s. 5 (nt. twórczości pisarek emigracyjnych, m.in. Zofii Bohdanowiczowej, Zof...) szczegóły 
184.artykuł: Wykłady Miłosza i Barańczaka. Trybuna 1992 nr 70 s. 3 (nota o wygłoszeniu wspólnego wykładu poświęconego polskiej literaturze...) szczegóły 
185.artykuł: Wyskiel Wojciech: Literatura polska na obczyźnie 1945-1980. Ruch Literacki 1989 z. 1 s. 17-33 (m.in nt. pojęcia "literatura emigracyjna"; omów. głównych nurtów...) szczegóły 
186.artykuł: Wyskiel Wojciech: Polish literature abroad 1945-1980. The Polish Review 1989 t. 34 nr 1 s. 1-15  szczegóły 
187.artykuł: Z emigracji do kraju. Polityka - Kultura 1993 nr 1 s. 1, 4 (ankieta nt. udostępniania i wydawania literatury emigracyjnej w kraju;...) szczegóły 
188.artykuł: Załuski Piotr: Czarowne noce polszczyzny. Gwiazda Polarna 1990 nr 39 s. 8-9 (refleksje o polskich pisarzach emigracyjnych; z fot. Kazimierza Wierzy...) szczegóły 
189.artykuł: Zieliński Jan: Powroty. Gazeta Wyborcza 1990 nr 43 s. 8 (nota inf. o utworzeniu na łamach Gazety Wyborczej rubryki "Powr...) szczegóły 
190.artykuł: Zieliński Jan: Punkt przełomu (Sytuacja literatury emigracyjnej na tle literatury europejskiej). Tygodnik Powszechny 1991 nr 14 s. 1, 9 (referat wygłoszony na spotkaniu polskich pisarzy z kraju i obczyzny, W...) szczegóły 
191.artykuł: Ziółkowska-Sobecka Marta: Tragizm nieprzejednania. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 38 s. 11 (nt. literatury emigracyjnej...) szczegóły 
192.artykuł: Żak Stanisław: Literatura druga, czyli piśmiennictwo polskie na obczyźnie. Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 2 (1990/1991) s. 16-27 (dot. także okresu II wojny światowej...) szczegóły 
193.artykuł: Żmigrodzki Zbigniew: Literatura nieobecna. Bibliotekarz 1994 nr 10 s. 3-5 (nt. braku w polskich bibliotekach literatury emigracyjnej...) szczegóły 
194.artykuł: Żuliński Leszek: Z tarczą czy na tarczy?. Trybuna 1997 nr 283 s. 15 (nt. pisarzy emigracyjnych...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Dramat (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
195.książka: Teatr i dramat polskiej emigracji 1939-1989. Praca zbiorowa. 1994 (Dobrochna Ratajczakowa: Wprowadzenie. * Świadectwa: Jadwiga Domańska: ...) szczegóły 
recenzja: B.H.: Gorzka prawda. Kultura [Paryż] 1995 nr 4 s. 146-147  szczegóły 
recenzja: Krajewska-Wieczorek Anna: Taniec na odciętej gałęzi, czyli o dramacie polskim poza krajem. Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 3 VIII s. 12  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 252 (nota...) szczegóły 
recenzja: Popiel Jacek: Dramat i teatr polskiej emigracji. x 1998 (w ks.: Dramat i teatr emigracyjny po roku 1939. Wrocław 1998, s. 307-3...) szczegóły 
recenzja: Ratajczakowa Dobrochna: Misja w pewności zwycięstwa (O utworach dramatycznych polskiej emigracji rozmawiamy z prof. dr hab. Dobrochną Ratajczakową). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 170 s. 5 (rozm. Romana Brzezińska...) szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Materiały do dziejów teatru i dramatu emigracyjnego. Akcent 1996 nr 4 s. 171-172  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Materiały do dziejów teatru i dramatu emigracyjnego. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 167-169  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Polski teatr na emigracji. Przegląd Powszechny 1997 nr 9 s. 271-273  szczegóły 
recenzja: [Wysiński Kazimierz Andrzej] K.A.W.: Teatr i dramat polskiej emigracji w latach 1939-1978. Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 548-550  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
196.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Dramat nieobecny. Dialog [Warszawa] 1992 nr 3 s. 117-127 (nt. polskiego dramatu pisanego na obczyźnie podczas II wojny światowej...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
197.książka: Andres Zbigniew: Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych. 2003 (Wstęp. - Inspiracje romantyczne w poezji wojennej i emigracyjnej Stani...) szczegóły 
198.książka: Kisiel Marian: Pamięć, biografia, słowo. Szkice o poetach dwóch generacji. 2000 ([Zawiera:] Tragiczna świętość. O "Rodzie Anhellich" Zdzisława Stroińsk...) szczegóły 
recenzja: Gębala Stanisław: Krytyka i arytmetyka. Twórczość 2001 nr 6 s. 124-126  szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Poezja: zapis losu i mapa rzeczywistości. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Szałasta-Rogowska Bożena: Analizy i syntezy. Śląsk 2000 nr 10 s. 75  szczegóły 
recenzja: Śmieja Florian: Okular krytyka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 260 s. 5 (dot. młodych polskich poetów piszących w Anglii w czasopismach Życi...) szczegóły 
199.książka: Lichniak Zygmunt: Mój skorowidz poezji polskiej na emigracji. 1989 (Zanim otworzymy skorowidz [m. in. odpowiedź na polemiki wywołane własn...) szczegóły 
200.książka: Ligęza Wojciech: Jaśniejsze strony katastrofy. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych. 2001 (Wstęp. * Świadek czasów i wyznawca wiecznych wartości - o poezji Józef...) szczegóły 
201.książka: Poezja polska na obczyźnie. Studia i szkice. T. 2. 2005  szczegóły 
202.książka: Sikora Jerzy: Londyńska grupa literacka "Merkuriusza" i "Kontynentów". 2000 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. - I. Dzieje i struktura grupy. II. Poglądy poz...) szczegóły 
recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Przegląd wydawniczy. Metafora 2001 nr 47/50 s. 288-290  szczegóły 
203.książka: Śmieja Florian: Siedem rozmów o poezji. 1990 (Rozmowa pierwsza: z Tymonem Terleckim [nt. poezji "Skamandra" oraz twó...) szczegóły 
recenzja: Bednarek Piotr: London, Ontario: Kropka zwycięża trzykropek. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 1 s. 127-128  szczegóły 
recenzja: Elektorowicz Leszek: Rozmowy poetów. Dekada Literacka 1991 nr 1 s. 6  szczegóły 
recenzja: Radiuk Maria Magdalena: Siedem rozmów o poezji. Polityka 1991 nr 9 s. 10  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Poezja z bliska. Życie Warszawy 1990 285 7  szczegóły 
204.książka: Tarnowska Beata: Między światami. Problematyka bilingwizmu w literaturze. Dwujęzyczna twórczość poetów grupy "Kontynenty". 2004 (Od Autorki. Wstęp. Część I: Dwujęzyczność i literatura [dot. literatur...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
205.artykuł: Dymel Wioletta: Portret Polaka emigranckim pędzlem malowany (Joseph Conrad w poezji polskich emigrantów). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 1/2 s. 74-84  szczegóły 
206.artykuł: Dymel Wioletta: Portret Polaka emigranckim pędzlem malowany. Recepcja życia i twórczości Josepha Conrada. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 3 s. 26-55 (dot. inspiracji osobą i twórczością Josepha Conrada w wierszach polski...) szczegóły 
207.artykuł: Kryszak Janusz: Pielgrzym i pasterz (Spór o "orientację" poezji polskiej czasu emigracji). Więź 1994 nr 3 s. 58-68  szczegóły 
208.artykuł: Ligęza Wojciech: Commonplaces: Polish emigre poetry 1945-1980. The Polish Review 1989 t. 34 nr 1 s. 17-27  szczegóły 
209.artykuł: Ligęza Wojciech: Lekcja powszechnej zagłady. Doświadczenie popiołów i grobów w liryce emigracyjnej. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 12 s. 36-37 (m.in. w twórczości: Wacława Iwaniuka, Henryka Grynberga, Stanisława Ba...) szczegóły 
210.artykuł: Muszkowski Krzysztof: Inter alia [z tego cyklu:] Poezja szuka ojczyzny. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2010 nr 24 s. 11 (rozważania nt. wojennej powojennej poezji emigracyjnej oraz poezji wsp...) szczegóły 
211.artykuł: Polska poezja w Ameryce. Głos Ludu 2002 nr 115 dod. s. 5  szczegóły 
212.artykuł: Sikora Jerzy: "Muzyka" w poezji grupy "Kontynentów" (Cz. I). Studia Teologiczne 1998 t. 16 s. 259-282  szczegóły 
213.artykuł: Śmieja Florian: Z pustych serc w próżną formę. Fraza 1997 nr 18 s. 68-71 (nt. poetów polskich piszących w Anglii...) szczegóły 
214.artykuł: Wolski Jan: "Kontynenty"? A co to takiego?. Fraza 1995 nr 10 s. 18-19 (fel. o poetach skupionych wokół emigracyjnego czasopisma Kontynenty...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
215.książka: Jarzębski Jerzy: Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej. 1998 (Wstęp. - Rok 1988 - Eksplozja systemu. Krajobrazy przed zagładą. Socre...) szczegóły 
216.książka: Proza polska na obczyźnie. Problemy, dyskursy, uzupełnienia. T. 1. 2007  szczegóły 
217.książka: Proza polska na obczyźnie. Problemy, dyskursy, uzupełnienia. T. 2. 2007  szczegóły 
218.książka: Szkice o polskich pisarzach emigracyjnych. 1996 (Marian Kisiel, Włodzimierz Wójcik: Słowo wstępne. * Stanisław Gębala: ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
219.artykuł: Speina Jerzy: Polskie drogi w prozie narracyjnej drugiej emigracji. Metafora 1994 nr 17 s. 8-17 (dot. literatury emigracyjnej po 1945...) szczegóły 
220.artykuł: Złatarska Swetła: Bułgarska i polska proza emigracyjna drugiej połowy XX wieku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 105-109  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura faktu, reportaż (literatura 1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
221.artykuł: Wróblewska Violetta: Dziennik emigracyjny jako obraz "historii spuszczonej z łańcucha". Przegląd Artystyczno-Literacki 1995 nr 6 s. 11-12 (nt. literatury autobiograficznej...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
222.książka: Blaszak Danuta: Spotkania literackie na Florydzie. 2011  szczegóły 
223.książka: Emigracja z Polski po 1989 roku. 2002 ([Zawiera m. in.:] Bolesław Klimaszewski: Słowo od redaktora. * Bolesła...) szczegóły 
224.książka: Literackie strategie lat dziewięćdziesiątych. Przełomy, kontynuacje, powroty. 2002 ([Tom pokonferencyjny sesji "Literackie strategie w dekadzie lat dziewi...) szczegóły 
225.książka: Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999. 2001 ([Dot. rewizji miejsca literatury emigracyjnej po przełomie 1989 roku. ...) szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2001 nr 9 s. 64 (nota...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Odchodzi w przeszłość podział na piśmiennictwo krajowe i emigracyjne. Rzecz o Książkach 2001 nr 8 s. E7  szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: Aspekty emigracji. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 32  szczegóły 
226.książka: Zduniak-Wiktorowicz Małgorzata: Współczesny polski pisarz w Niemczech. Doświadczenie, tożsamość, narracja. 2010  szczegóły 
227.książka: Zyman Edward: Metamorfozy głębin twoich. Polonijmy Parnas literacki. 2003  szczegóły 
recenzja: Piskulak Andrzej: Utracona Polska w podwójnym sensie. Dedal 2004 nr 2 s. 17  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
228.impreza: Światowe polonijne spotkania intelektualistów, ludzi kultury i sztuki - kongres (2001).  szczegóły 
artykuł: Knopek Jacek: Drugie światowe polonijne spotkania intelektualistów, ludzi kultury i sztuki. Sprawozdanie z kongresu. Dzieje Najnowsze 2002 nr 1 s. 269-270  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
229.artykuł: Czapliński Przemysław: Autoportret z kanalią, czyli rzecz o "Solidarności". Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 167 s. 6 (wywiad m.in. nt. polskiej literatury emigracyjnej, w związku z wykłade...) szczegóły 
230.artykuł: Kossowska Stefania: Pisarze i książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 221 s. 4 (nt. popularyzowania w kraju po 1989 r. twórczości pisarzy emigracyjnyc...) szczegóły 
231.artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Literatura Drugiej Wielkiej Emigracji. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 25 VIII s. 10-11 (nt. literatury tworzonej od 1939 r. do chwili obecnej...) szczegóły 
232.artykuł: Muszkowski Krzysztof: Inter alia [z tego cyklu:] Pisarze w podróży. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2010 nr 6 s. 11 (kondycja polskiej literatury współczesnej w Wielkiej Brytanii, porówna...) szczegóły 
233.artykuł: Palej Agnieszka: Zu 'inter' und 'transkulturellen' Aspekten im Schaffen der deutsch-polnischen Migrantenautoren der Gegenwart. x 2010 ([w ks. zb.:] Deutsch im interkulturellen Begegnungsraum Ostmitteleurop...) szczegóły 
234.artykuł: Piaszczyński Piotr: "Die schoenen Verlierer"? Im Deutschland lebende polnische Autoren = "Piękni przegrani"? Pisarze polscy z niemieckim adresem. Dialog [Niemcy] 2002 nr 60 s. 107-110, 110-113 (dot. pisarzy polskich tworzących w jęz. polskim i niemieckim; szerzej ...) szczegóły 
235.artykuł: Święch Jerzy: Pomyślane przelotem. Akcent 2002 nr 3 s. 30-36 (dot. twórczości polskich pisarzy mieszkających w Kanadzie...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
236.książka: Nowa poezja polska. Twórcy, tematy, motywy. 2009 (Wstęp [podp.: Redaktorzy] * I. Piotr Śliwiński: Liryka (najmłodsza) i ...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
237.książka: Orski Mieczysław: Rozbite zwierciadło. Krytyczny przewodnik po gościńcach nowej polskiej prozy. 2006 ([Dot. prozy polskiej wydanej w latach 1998-2003; również wobec ulubion...) szczegóły 
recenzja: Kałuża Anna: Arte 2006 nr 4 s. 56 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
238.artykuł: Paszkowski Lech: Kłopoty pisarzy w Australii (Przygodna gawęda). Archiwum Emigracji 1999 z. 2 s. 243-246 (nt. zasad pisania przez polskich pisarzy emigracyjnych obcych nazw geo...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
239.książka: Stępień Marian: Wśród emigrantów. 2007  szczegóły 
240.książka: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. 2. ([Tom pokonferencyjny sesji zorganizowanej w XI 2001 w Toruniu. Zawiera...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
241.artykuł: Skreślanie z indeksu (Jak udostępnić literaturę emigracyjną). Polityka 1989 nr 14 s. 9 (fragmenty wypowiedzi w dyskusji zorg. w Towarzystwie Łączności z Polo...) szczegóły 
242.artykuł: Stępień Marian: Tygodnik Demokratyczny 1989 nr 46 s. 19 (wywiad nt. dostępności utworów literatury emigracyjnej w Polsce; rozm....) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Udział literatów w życiu politycznym i społecznym
    książki (alfabet autorów)
243.książka: Stępień Marian: "Jak grecka tragedia" Pisarz polski w sytuacji wyboru (1944-1948). 2005 ([Dot. postaw ideowych, moralnych i politycznych pisarzy polskich w rea...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
244.artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Herbatka przy Finchley Road. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 16 XI s. 8-9 (dot. kontrowersji wokół uchwały Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie ...) szczegóły 
245.artykuł: Sikora Władysław: Emigracyjne kompleksy. Głos Ludu 2003 nr 30 s. 6 (nt. emigracji wewnętrznej twórców w XX w....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    książki (alfabet autorów)
246.książka: Ćwikliński Krzysztof: Znani i nieobecni. Studia i szkice o Andrzeju Bobkowskim i innych pisarzach emigracyjnych. 2011  szczegóły 
247.książka: Literatura emigracyjna 1939-1989. 1996 (Józef Garliński: Przedmowa. - Józef Olejniczak: Kilka uwag wstępnych. ...) szczegóły 
recenzja: Garliński Józef: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 93 (nt. zastrzeżeń do współpracy z komitetem redakcyjnym...) szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: O literaturze emigracyjnej w kraju (II). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 88-92  szczegóły 
recenzja: Wandycz Piotr: Szkoda. Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 131-136  szczegóły 
248.książka: Poezja polska na obczyźnie. Studia i szkice. T. 2. 2005  szczegóły 
249.książka: Pytasz Marek: Kilka opowieści o niektórych dolegliwościach bycia poetą emigracyjnym i inne historie. 2000 (Dalekie światy wolności łączy samotność żywiołów [wstęp]. - Oddajcie n...) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: W sosie słodko-kwaśnym. Res Publica Nowa 2001 nr 2 s. 91-93  szczegóły 
recenzja: Szałasta-Rogowska Bożena: Opowieści emigracyjne. Śląsk 2001 nr 2 s. 74  szczegóły 
recenzja: Śmieja Florian: Problemy badacza literatury emigracyjnej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 14 s. 4  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
250.impreza: "Współczesna literatura polska w kraju i za granicą" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
251.artykuł: Bzowska Katarzyna: Nestorzy literatury emigracyjnej. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 221 s. 7 (sprawozdanie ze spotkania z polskimi pisarzami w Wielkiej Brytanii: Ma...) szczegóły 
252.artykuł: Klimaszewski Bolesław: Wstępna periodyzacja polskiego życia literackiego na obczyźnie (1939-1980). Ruch Literacki 1989 z. 1 s. 49-65  szczegóły 
253.artykuł: Pankowski Marian: Tożsamość pisarza polskiego na obczyźnie po drugiej wojnie światowej. Tygiel Kultury 1998 nr 1/2 s. 65-68  szczegóły 
254.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Polacy w Szwecji - zarys historyczny. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Studia Scandinavica 1991 z. 13 s. 83-101 (m.in. o polskich pisarzach tworzących w Szwecji po 1945...) szczegóły 
255.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Wobec neutralnej Szwecji (O polskiej literaturze emigracyjnej Szwecji w pierwszym roku po wojnie). Potop 1991 nr 15/16 s. 3, 14  szczegóły 
256.artykuł: Widz Piotr: Emigracja i pieniądze. Kresy 1998 nr 36 s. 225-234 (status materialny pisarzy na emigracji...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Wielkiej Brytanii (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
257.artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Herbatka przy Finchley Road. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 16 XI s. 8-9 (dot. kontrowersji wokół uchwały Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    książki (alfabet autorów)
258.książka: [Zieliński Jan] Kowalski Jan: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. 1989  szczegóły 
259.książka: Zieliński Jan: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. 1990  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
260.artykuł: Czachowska Jadwiga: Literatura emigracyjna w bibliografiach i słownikach literackich. Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 189-195  szczegóły 
261.artykuł: Kądziela Paweł: Prasa krajowa o literaturze emigracyjnej (Bibliografia 1989 r.). Archiwum Emigracji 1998 z. 1 s. 273-280  szczegóły 
262.artykuł: Supruniuk Anna: Materiały do bibliografii emigracji polskiej i Polonii po 1939 roku (Publikacje z lat 1994-1997). Archiwum Emigracji 1998 z. 1 s. 281-324 (dot. także literatury i literatów...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
263.artykuł: A.S.: Promocja "Archiwum Emigracji" w Londynie. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 10 s. 18 (not....) szczegóły 
264.artykuł: Koźmiński Jarosław: Toruńskie Archiwum Emigracji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 180 s. 5 (nt. gromadzenia i opracowywania archiwum polskiej emigracji z Wielkiej...) szczegóły 
265.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Archiwa i kolekcje emigracyjne w Polsce. Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 158-172 (wykaz z omówieniem zbiorów...) szczegóły 
266.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Archiwum emigracji. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 17 IV s. 14 (nt. zbiorów i działalności powstałego przy Bibliotece Uniwersytetu Mik...) szczegóły 
267.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Instytucje prowadzące badania nad emigracją i Polonią w Toruniu: ich zbiory i prace. Archiwum Emigracji 1998 z. 1 s. 249-271 (dot. także literatury emigracyjnej...) szczegóły 
268.artykuł: Terlecki Tymon: Archiwum literatury emigracyjnej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2010 t. 40 s. 11-20 (art. postulujący utworzenie Archiwum Literatury Emigracyjnej w sytuacj...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    książki (alfabet autorów)
269.książka: Majewski Karen: Traitors and True Poles. Narrating a Polish-American Identity 1880-1939. 2003 ([Dot. literatury polskiej i polskich czasopism tworzonych w Stanach Zj...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
270.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Drozdowski Bohdan: Antologia z kopniakiem. Sprawy i Ludzie 1989 nr 5 s. 14 (dot. nru 4/5 z 1987 pośwęconemu literaturze polskiej na emigracji...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
271.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czaykowski Bogdan: "Urodzony z piołunów ziemiec". Akcent 2002 nr 3 s. 224-237 (m.in. nt. działalności pisma i polskiej literatury emigracyjnej; rozm....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
272.artykuł: Czarnecki Ryszard: Prasa "polskiego Londynu". Lud [Kurytyba] 1990 nr 5 s. 4 (charakterystyka...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
273.artykuł: Czerniawski Adam: Co pisałem i tłumaczyłem w czasach zimnej wojny. Kresy 1994 nr 19 s. 263-269 (nt. obecności literatury polskiej na Zachodzie w okresie zimnej wojny ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Izrael (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
274.artykuł: Loew Ryszard: Z Polską w sercu. Tygiel Kultury 2000 nr 7/9 s. 132-138 (wywiad nt. sytuacji pisarzy polskich tworzących w Izraelu; z fot. i no...) szczegóły 
275.artykuł: Wasita Ryszard: Polonica izraelskie. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 325-326  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
276.książka: Deutsche und Polen. 100 Schluesselbegriffe. 1992 ([Zawiera m.in.:] Gottfried Schramm: Reformation und katolische Erneuer...) szczegóły 
recenzja: Jaroszewski Marek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1996 nr 112 (1713) s. 118-121  szczegóły 
recenzja: Król Marcin: Res Publica Nowa 1992 nr 2 s. 66  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: O Polsce w Niemczech. Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 130-132 ([sprost błędu druk.:] Kultura 1994 nr 4 s. 159....) szczegóły 
recenzja: Szewczyk Grażyna: Convivium 1994 s. 271-275  szczegóły 
recenzja: Ubertowska Aleksandra: Rozmowa wolna od tabu. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 4 s. 189-190  szczegóły 
recenzja: Żgutowicz Ewa: Rezecz ambiwalentna. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1993 nr 2 s. 121-122  szczegóły 
277.książka: Polacy i Niemcy. 100 kluczowych pojęć. 1996 (Wstęp. * [Zawiera m.in.:] Gottfried Schramm: reformacja a katolicki ru...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
278.artykuł: Błażewicz Olgierd: Ołowiane żołnierzyki Jana Lechonia. Głos Wielkopolski 1989 nr 176 s. 5 (o emigracyjnej literaturze dla dzieci i młodzieży...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ogólne (tematy, motywy.)
    książki (alfabet autorów)
279.książka: Wielokulturowość - postulat i praktyka. 2005 ([Dot. różnych aspektów wielokulturowości. Zawiera m.in.:] Wstęp. * Tad...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Emigracja (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
280.książka: Pisarz na emigracji. Mitologie, style, strategie przetrwania. (Hanna Gosk, Andrzej Stanisław Kowalczyk: Kilka słów wstępu. * Eugenius...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
281.artykuł: Curyło Artur: Emigracyjna i emigrancka. Rozróżnienie pojęć dotyczących literatury w oparciu o utwory związane z emigrantami polskimi w Stanach Zjednoczonych. Ruch Literacki 2003 z. 5 s. 517-534 (dot. literatury tworzonej przez polskich pisarzy-emigrantów w USA, ujm...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
282.artykuł: Ligęza Wojciech: O "podwójnych miastach" w polskiej liryce emigracyjnej. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 5 VI s. 13 (nt. opozycji "swoje" - "obce", "przeszłe" - "aktualne"...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
283.książka: Szaruga Leszek: Węzeł kresowy. 2001 (Realia i mity - wprowadzenie. - Itaka, do której się nie wraca - obraz...) szczegóły 
recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Przeanielić Kresy. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 51  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasto (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
284.książka: Ligęza Wojciech: Jerozolima i Babilon. Miasto poetów emigracyjnych. 1998 (Szkice nt. motywu miasta w poezji emigracyjnej; dot. twórczości poetów...) szczegóły 
285.książka: Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące = Big city. Integrating and disintegrating factors. 1995 ([T.] 1, 258 s., 3 pl., wykr. [Zawiera materiały z konferencji naukowej...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
286.artykuł: Ligęza Wojciech: Jerozolima i Babilon (Miasta poetów emigracyjnych). Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 81-92 (motyw miasta w polskiej poezji emigracyjnej po 1939 r....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
287.artykuł: Dymel Wioletta: Portret Polaka emigranckim pędzlem malowany (Joseph Conrad w poezji polskich emigrantów). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 1/2 s. 74-84  szczegóły 
288.artykuł: Dymel Wioletta: Portret Polaka emigranckim pędzlem malowany. Recepcja życia i twórczości Josepha Conrada. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 3 s. 26-55 (dot. inspiracji osobą i twórczością Josepha Conrada w wierszach polski...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
289.artykuł: Bańska Anna: Motyw krzyża w poezji zaolziańskiej. x 1992 ([W ks. zb.:] Od regionalizmu do uniwersalizmu. Cieszyn 1992 s. 96-112...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Syberia, łagry, zesłanie, tułaczka (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
290.artykuł: Klimaszewski Bolesław: Sami o sobie? Obraz wychodźcy polskiego w literaturze polonijnej. Przegląd Polonijny 1992 z. 1 s. 91-110  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa II, okupacja (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
291.książka: Biuletyn Polonistyczny. R. 33: 1990 z. 3/4: Pamięć Września. Materiały sesji naukowej Instytutu Badań Literackich PAN 22-24 listopada 1989. 1990 (Od Redakcji. - Marek Zaleski: Wrzesień 1939 - zgubiona szansa. - Rafał...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
292.książka: Adamczyk Kazimierz: Doświadczenia polsko-żydowskie w literaturze emigracyjnej (1939-1980).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
293.artykuł: Trepte Hans-Christian: Tematy żydowskie w polskiej literaturze emigracyjnej w USA po roku 1945. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 97-105  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
294.artykuł: Kurz Andrzej: Literatura emigracyjna. Plus 1989 nr 13 s. 1, 3 (wywiad z prezesem Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek nt. wydawani...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Polityka wydawnicza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
295.artykuł: Wanat Wisława: Powrót emigracji. Gazeta Poznańska 1989 nr 82 s. 7 (o wystąpieniu w Sejmie Aleksandra Krawczuka nt. literatury emigracyjne...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Serie międzywydawnicze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
296.artykuł: Kossowska Stefania: Biblioteka Autorów Emigracyjnych. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 200 s. 3 (nt. inicjatywy Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie wydania najpop...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
297.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Pisanie o emigracji. Kultura [Paryż] 1991 nr 5 s. 142-146  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
298.książka: Edukacja polonistyczna i literatura. Praca zbiorowa. 2000 ([m.in. zawiera:] Rafał Moczkodan: Literatura emigracyjna w szkole śred...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
299.artykuł: Szurczak Anna: Emigracyjne wiersze Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia i Józefa Łobodowskiego - propozycja metodyczna dla klas maturalnych. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 3 s. 37-46  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bednarczyk Czesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
300.książka twórcy: Bednarczyk Czesław: W podmostowej arkadzie. Wspomnienia drukarza i wydawcy. 1988 ([Dot. pisarzy, życia literackiego i ruchu wydawniczego w Londynie w l....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czuchnowski Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
301.artykuł: Tański Paweł: "Wygnaniec ptaków" w Londynie. Emigracyjna poezja Mariana Czuchnowskiego. Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 161-178  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Forster Karol
    książki o twórcy (alfabet autorów)
302.książka o twórcy: Jaskuła Roman: Karol Forster. Emigracyjny działacz, pisarz i wydawca 1800-1879. 2002  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Garliński Józef
    wywiady (alfabet autorów)
303.wywiad: Baczewska Anna: Czas Emigracji się kończy. Życie Warszawy 1991 nr 68 s. 1, 3 (o własnej twórcz. oraz o działaln. Związku Pisarzy Polskich na Obczyźn...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Haupt Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
304.artykuł: Gosk Hanna: Wątek poszukiwania tożsamości w emigracyjnej prozie polskiej. (Na przykładzie utworów Zygmunta Haupta z tomów "Pierścień z papieru", "Szpica" oraz Leo Lipskiego "Dzień i noc", "Piotruś". Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 53-60  szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
305.artykuł: Baniewicz Anna: Świat człowieka XX wieku (O Gustawie Herlingu-Grudzińskim). Rzeczpospolita 1990 nr 88 s. 5, 7 (Pisarze emigracyjni...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Janta-Połczyński Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
306.artykuł: Stępień Marian: "Wszystkie strony świata są moje". (O Aleksandrze Jancie). Ruch Literacki 2001 z. 4 s. 475-486 (dot. twórczości powojennej, jej wydźwięku politycznego i recepcji w śr...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kossowska Stefania
    książki o twórcy (alfabet autorów)
307.książka o twórcy: Pani Stefa. 1999 (Rafał Habielski: Zamiast wstępu. - Krzysztof Muszkowski: Złote żnowi p...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lechoń Jan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
308.książka o twórcy: Wyskiel Wojciech: Kręgi wygnania. Jan Lechoń na obczyźnie. 1993 ([Zawiera dwa szkice pośw. polskiej literaturze emigracyjnej:] Literatu...) szczegóły 
  Lipski Leo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
309.artykuł: Gosk Hanna: Wątek poszukiwania tożsamości w emigracyjnej prozie polskiej. (Na przykładzie utworów Zygmunta Haupta z tomów "Pierścień z papieru", "Szpica" oraz Leo Lipskiego "Dzień i noc", "Piotruś". Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 53-60  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mik Krzysztof
310.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wóycicki Kazimierz: Einige Bemerkungen ueber Nicht-Vorhandene. Die polnischspraechige Gruppe in Deutschland. Ansichten 2000 [t.] 11 s. 85-95 (dot. m.in. powieści jako literackiego świadectwa emigracji z Polski do...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Odojewski Włodzimierz
311.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ostaszewski Robert: Te i inne powroty. Zapiski na marginesach "Oksany" Włodzimierza Odojewskiego. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 135-146 (dot. również recepcji twórczości Włodzimierza Odojewskiego jako przeds...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Taborski Bolesław
    wywiady (alfabet autorów)
312.wywiad: Dorosz Krzysztof: Myślę i piszę po polsku, choćbym nawet pisał po angielsku.... Przegląd Powszechny 2002 nr 2 s. 186-194 (nt. własnej twórczości oraz literatury emigracyjnej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Winczakiewicz Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
313.książka twórcy: Winczakiewicz Jan: Z szuflady emigranta. [Szkice lit.]. 2001 ([Zawiera m.in. liczne wzmianki oraz szkice pośw. życiu literackiemu i ...) szczegóły 
  Wittlin Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
314.artykuł: Kubiak Zygmunt: Co uczynili dla nas? O Józefie Wittlinie i literaturze emigracyjnej. Więź 1996 nr 11/12 s. 141-150 (z not. o Zygmuncie Kubiaku, s. 150...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
315.książka: Literaturoznawstwo, kulturologia, folklorystyka. 2003 ([Zawiera m.in.:] Literaturoznawstwo: Teresa Michałowska: Chrześcijańsk...) szczegóły 
316.książka: The exile and return of writers from East-Central Europe. A compendium.  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
317.książka: Behring Eva, Brandt Juliane, Dozsai Monika, Kliems Alfrun, Richter Ludwig, Trepte Hans-Christian: Grundbegriffe und Autoren ostmitteleuropäischer Exilliteraturen 1945-1989. Ein Beitrag zur Systematisierung und Typologisierung. 2004 ([Zawiera działy poświęcone definicjom emigracji i literatury emigracyj...) szczegóły 
318.książka: Literaturoznawstwo, kulturologia, folklorystyka. 2003 ([Zawiera m.in.:] Literaturoznawstwo: Teresa Michałowska: Chrześcijańsk...) szczegóły 
319.książka: The exile and return of writers from East-Central Europe. A compendium.  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
320.impreza: "Poetyka zesłania" - konferencja poświęcona związkom między emigracją a literaturą (2003).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
321.artykuł: Pisarz na wygnaniu a styl. Archiwum Emigracji 1999 z. 2 s. 23-37 (dyskusja z 1962 nt. stylu pisarzy będących na wygnaniu; wypow.: Jan C...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
322.książka: Wielokulturowość - postulat i praktyka. 2005 ([Dot. różnych aspektów wielokulturowości. Zawiera m.in.:] Wstęp. * Tad...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Organizacja nauki o literaturze (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
323.książka: Współczesne literaturoznawstwo slawistyczne. 2004 ([Dot. historii badań literackich w krajach słowiańskich w XX wieku: ro...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Literatura współczesna (amerykańska)
    książki (alfabet autorów)
324.książka: Something of my very own to say. American women writers of Polish descent. 1997 (I. Thomas S. Gladsky: Introduction. II. Thaddeus C. Radzilowski: Reinv...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Conrad Joseph
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
325.artykuł: Dymel Wioletta: Portret Polaka emigranckim pędzlem malowany (Joseph Conrad w poezji polskich emigrantów). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 1/2 s. 74-84  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
326.artykuł: Piaszczyński Piotr: "Die schoenen Verlierer"? Im Deutschland lebende polnische Autoren = "Piękni przegrani"? Pisarze polscy z niemieckim adresem. Dialog [Niemcy] 2002 nr 60 s. 107-110, 110-113 (dot. pisarzy polskich tworzących w jęz. polskim i niemieckim; szerzej ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
327.książka: Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące = Big city. Integrating and disintegrating factors. 1995 ([T.] 1, 258 s., 3 pl., wykr. [Zawiera materiały z konferencji naukowej...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Konkursy recytatorskie
    imprezy (alfabet tytułów)
328.impreza: "Od Mickiewicza do Miłosza" - Ogólnopolski Turniej Recytatorski Literatury Emigracyjnej (1991).  szczegóły 
artykuł: E.B.: Poezja w Szczawnicy. Katolik 1991 nr 27 s. 9 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Inspiracje [Miesięcznik ruchu społeczno-kulturalnego] 1991 nr 4 s. 21 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Korecka-Zapadka Anna: Od Mickiewicza do Miłosza. I Ogólnopolski Turniej Literatury Emigracyjnej. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1991 nr 30 s. 11  szczegóły 
artykuł: Od Mickiewicza do Miłosza. Katolik 1991 nr 19 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przybylska Sława: Od Mickiewicza do Miłosza. Znad Wilii 1991 nr 8 s. 2 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Recytowanie emigrantów. Gazeta Wyborcza 1991 nr 120 s. 15 (nota zapow....) szczegóły 
329.impreza: "Od Mickiewicza do Miłosza" - Ogólnopolski Turniej Recytatorski Literatury Emigracyjnej (1992).  szczegóły 
artykuł: E.B.: Poezja w Szczawnicy. Katolik 1991 nr 27 s. 9 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1991 nr 58 s. 2 (nota...) szczegóły 
330.impreza: "Od Mickiewicza do Miłosza" - Ogólnopolski Turniej Recytatorski Literatury Tworzonej na Obczyźnie (1996).  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr polski za granicą / Wielka Brytania (teatr polski za granicą)
    książki (alfabet autorów)
331.książka: Teatr i dramat polskiej emigracji 1939-1989. Praca zbiorowa. 1994 (Dobrochna Ratajczakowa: Wprowadzenie. * Świadectwa: Jadwiga Domańska: ...) szczegóły 
recenzja: B.H.: Gorzka prawda. Kultura [Paryż] 1995 nr 4 s. 146-147  szczegóły 
recenzja: Krajewska-Wieczorek Anna: Taniec na odciętej gałęzi, czyli o dramacie polskim poza krajem. Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 3 VIII s. 12  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 252 (nota...) szczegóły 
recenzja: Popiel Jacek: Dramat i teatr polskiej emigracji. x 1998 (w ks.: Dramat i teatr emigracyjny po roku 1939. Wrocław 1998, s. 307-3...) szczegóły 
recenzja: Ratajczakowa Dobrochna: Misja w pewności zwycięstwa (O utworach dramatycznych polskiej emigracji rozmawiamy z prof. dr hab. Dobrochną Ratajczakową). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 170 s. 5 (rozm. Romana Brzezińska...) szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Materiały do dziejów teatru i dramatu emigracyjnego. Akcent 1996 nr 4 s. 171-172  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Materiały do dziejów teatru i dramatu emigracyjnego. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 167-169  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Polski teatr na emigracji. Przegląd Powszechny 1997 nr 9 s. 271-273  szczegóły 
recenzja: [Wysiński Kazimierz Andrzej] K.A.W.: Teatr i dramat polskiej emigracji w latach 1939-1978. Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 548-550  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Film współczesny. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
332.książka: Życie w przekładzie. Barańczak, Frajlich, Głowacki, Grynberg, Hłasko, Hoffman, Holland, Karpowicz, Kosiński, Kott, Miłosz, Polański, Tyrmand. 2001 ([Dot. twórczości polskich autorów na emigracji w USA i autorów ameryka...) szczegóły 
recenzja: Brzostowska Tamara: Odnaleźć się w przekładach. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: Moczkodan Rafał: Między kulturami - polscy twórcy w Ameryce. Archiwum Emigracji 2003 z. 5/6 (2002/2003) s. 389-391  szczegóły 
recenzja: Sobolewska Justyna: Witalność aligatora. Midrasz 2002 nr 10 s. 48-49  szczegóły