PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    imprezy (alfabet tytułów)
1.impreza: "Across Europe" - międzynarodowy kongres (1993).  szczegóły 
2.impreza: Międzynarodowe sympozjum poświęcone retoryce i poetyce polskich tesktów barokowych (1995).  szczegóły 
artykuł: Kauer-Bugajna Elżbieta: Der Text und seine Spielarten im polnischen Barock - Concetto, Trope und Wortbildung, Poczdam, 24-26 listopada 1995. Barok 1996 nr 1 s. 336-337  szczegóły 
3.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Namowicz Tadeusz: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 7 s. 187-190  szczegóły 
4.impreza: Międzynarodowy Kongres Semiotyczny (1996). (głównym tematem kongresu był film...) szczegóły 
5.impreza: Międzynarodowy Kongres Semiotyczny (2000).  szczegóły 
6.impreza: "Poprzez Europę" - międzynarodowy kongres komparatystycznych badań literatury (1992).  szczegóły 
artykuł: Brzozowska-Krajka Anna, Krajka Wiesław: Wiadomości Uniwersyteckie 1992 nr 9 s. 14  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    imprezy (alfabet tytułów)
7.impreza: Europejska konferencja feministyczna poświęcona kwestiom ciała, gender i podmiotowości w kulturze (2000).  szczegóły 
artykuł: Serkowska Hanna: Ciało, gender, przedmiot. Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 136-143 (m.in. odnotowanie warsztatów i wystąpień interesujących z punktu widze...) szczegóły 
8.impreza: Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Literatury Porównawczej (AILC) (1997). ((Literatura jako pamięć kulturowa była głównym tematem kongresu)...) szczegóły 
9.impreza: "Mythen der Nationen. Ein europaeisches Panorama" - wystawa (1998).  szczegóły 
10.impreza: "Nationalism and sexuality. Crises of identity" - konferencja międzynarodowa (1995).  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    imprezy (alfabet tytułów)
11.impreza: "L'explication: enjeux cognitifs et comunicationnels - międzynarodowa konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
12.impreza: Międzynarodowy zjazd komparatystów (1991).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    imprezy (alfabet tytułów)
13.impreza: Międzynarodowy Kongres Semiotyki Tekstu Mistycznego z okazji 500-lecia urodzin św. Ignacego Loyoli (1991).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Gajda Stanisław: Współczesna stylistyka słowiańska - stan i perspektywy rozwojowe. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
15.impreza: Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Historii Retoryki (1989).  szczegóły 
artykuł: Starnawski Jerzy: VII Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Historii Retoryki (Getynga 26-29 VII 1989 r.). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 195-198 (spraw....) szczegóły 
16.impreza: Międzynarodowy Kongres Retoryczny (1995).  szczegóły 
17.impreza: "Stilfragen" - konferencja (1994).  szczegóły 
18.impreza: Teorija teksta - lingvisticheskijj i stilisticheskijj aspekty (1992).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    imprezy (alfabet tytułów)
19.impreza: "Promeny tradicnich literarnich zanru v literature 20. stoleti" - sympozjum międzynarodowe (1993).  szczegóły 
artykuł: Hlouskova Jana: Cesko-polske sympozium k pocte Karla Krejciho. Slavia 1995 z. 4 s. 483-485  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Libera Antoni: Play... right?. Teatr 2003 nr 1/2 s. 12-13 (dot. pracy współczesnego autora dramatycznego; polskie tłumaczenie zag...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Modlitwa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Degórski Bazyli: Modlitwa w późnej starożytności: od zarania do św. Augustyna (XXVII Dni Augustiańskie, Rzym, 7-9 V 1998). Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 679-682 (wykaz tytułów referatów wygłoszonych na konferencji...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
22.impreza: "Modlitwa w późnej starożytności od zarania do Augustyna" - Dni Augustiańskie (1998).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Modlitwa w późnej starożytności: od zarania do św. Augustyna (XXVII Dni Augustiańskie, Rzym, 7-9 V 1998). Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 679-682 (wykaz tytułów referatów wygłoszonych na konferencji...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    imprezy (alfabet tytułów)
23.impreza: "Filozofia i poezja" - międzynarodowe kolokwium (1989).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 149 (not. o udziale w kolokwium twórców polskich Jana Błońskiego, Czesława ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja wizualna
    imprezy (alfabet tytułów)
24.impreza: International emblem conference (1996).  szczegóły 
artykuł: Rypson Piotr: Barok 1996 nr 2 s. 312-316  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    imprezy (alfabet tytułów)
25.impreza: Europejska Konferencja Czytelnicza (2001). (pod hasłem: "Inne Drogi Widzenia"...) szczegóły 
artykuł: Kołodziejska Jadwiga: Międzynarodowe Stowarzyszenie Czytelnicze (International Reading Association - IRA). Bibliotekarz 2004 nr 3 s. 10-13 (spraw....) szczegóły 
26.impreza: Europejska Konferencja Czytelnicza (2003). (pod hasłem: "Czytanie - Pisanie - Myślenie"...) szczegóły 
artykuł: Kołodziejska Jadwiga: Międzynarodowe Stowarzyszenie Czytelnicze (International Reading Association - IRA). Bibliotekarz 2004 nr 3 s. 10-13 (spraw....) szczegóły 
27.impreza: Europejska Konferencja Czytelnicza (2005). (pod hasłem: Literacy Without Boundaries...) szczegóły 
28.impreza: Międzynarodowa konferencja dotycząca promocji czytelnictwa w krajach europejskich (2004).  szczegóły 
29.impreza: "Popularyzowanie czytelnictwa w społecznościach zróżnicowanych etnicznie i językowo" (Promoting Reading in Linguistically and Ethnically Diverse Communities) - międzynarodowe seminarium (2005).  szczegóły 
30.impreza: Światowy Kongres Czytelniczy (The World Congress on Reading) (2002).  szczegóły 
artykuł: Kołodziejska Jadwiga: Międzynarodowe Stowarzyszenie Czytelnicze (International Reading Association - IRA). Bibliotekarz 2004 nr 3 s. 10-13 (spraw....) szczegóły 
31.impreza: Światowy Kongres Czytelniczy (World Congress on Reading) (1996).  szczegóły 
artykuł: Zasacka Zofia: Piśmiennictwo w dobie przemian. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1996 nr 3/4 s. 25-26 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zasacka Zofia: Bibliotekarz 1996 nr 12 s. 21-23 (sprawozdanie...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Lubaś Władysław: Referencjalne i niereferencjalne aspekty transpozycji słowiańskich nazw własnych. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
33.artykuł: Pszczołowska Lucylla: W poszukiwaniu ekwiwalentu wierszowego (Na materiale polskich przekładów serbskich pieśni epickich). x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
34.impreza: "Convengo sulla traduzione" - międzynarodowa konferencja tłumaczy (2003).  szczegóły 
35.impreza: Europejskie Spotkanie Tłumaczy (1991).  szczegóły 
36.impreza: "Geisteswissenschaftliches und literarisches Uebersetzen im internationalen Kulturaustausch" - sympozjum naukowe (1991).  szczegóły 
37.impreza: "Ich oder ja" - warsztaty młodej literatury i przekładu (2002).  szczegóły 
artykuł: Gumz Alexander, Reimert Karla: Ich oder ja = Ich oder ja. Wir 2002 nr 6 s. 10-13, 14-17 (tekst równoległy w języku niemieckim i polskim; art. wprowadzający do ...) szczegóły 
38.impreza: "La traduction dans les periodiques entre 1750-1830" - kolokwium (1984).  szczegóły 
39.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona sztuce przekładu (1999).  szczegóły 
40.impreza: Polsko-Niemieckie Warsztaty Literacko-Translatorskie (2003).  szczegóły 
41.impreza: "Przetłumaczyć Europę" - międzynarodowe spotkanie tłumaczy (1992).  szczegóły 
42.impreza: Spotkanie tłumaczy z Europy Środkowej (2000).  szczegóły 
artykuł: Engelking Leszek: Jeszcze Europa Środkowa nie zginęła. Tygodnik Powszechny 2000 nr 31 s. 19 (spraw., także o powołaniu podczas zjazdu Stowarzyszenia Tłumaczy Środ...) szczegóły 
43.impreza: Warsztaty dla tłumaczy literatury szwedzkiej w semestrze jesiennym (2003).  szczegóły 
44.impreza: Warsztaty dla tłumaczy literatury szwedzkiej w semestrze wiosennym (2001).  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    imprezy (alfabet tytułów)
45.impreza: International emblem conference (1996).  szczegóły 
artykuł: Rypson Piotr: Barok 1996 nr 2 s. 312-316  szczegóły 
46.impreza: "Mowa jako muzyka - muzyka jako mowa" - festiwal poezji fonetycznej "Bobeobi" (1996).  szczegóły 
artykuł: LGL: Bobeobi - festiwal poezji fonetycznej. Odra 1996 nr 7/8 s. 130 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 122-123 (nota spraw....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    imprezy (alfabet tytułów)
47.impreza: "Dalla patria locale all'europeismo: la formazione della coscienza nazionale e europea in Polonia e in Italia nel corso dei secoli XIX e XX. Incontro di studi" - seminarium włosko-polskie (1995).  szczegóły 
artykuł: Kriegseisen Wojciech: Kwartalnik Historyczny 1996 nr 1 s. 141-142 (sprawozdanie...) szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: P.Ś.: Współczesna poezja metafizyczna - Berlin '94. Polonistyka 1995 nr 2 s. 121-122  szczegóły 
49.impreza: "La France et la Pologne: histoire, mythes, representations" - konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Zatorska I.: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1999 nr 3 s. 38-39 (nota...) szczegóły 
50.impreza: Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijej (1998).  szczegóły 
artykuł: Chudzio Hubert: V Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Konspekt 2000 nr 4 s. 107-108 (m.in. nt. III sympozjum...) szczegóły 
artykuł: x 1998 ([w ks.:] Polacy w Świecie. Kwartalnik Biograficzny Polonii. Pod red. Z...) szczegóły 
51.impreza: Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijej (1999).  szczegóły 
artykuł: Chudzio Hubert: V Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Konspekt 2000 nr 4 s. 107-108 (m.in. nt. IV sympozjum...) szczegóły 
52.impreza: Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijej (2001).  szczegóły 
artykuł: Żaliński Henryk W.: Biografistyka polonijna. Konspekt 2002 nr 9 s. 47-48 (sprawozdanie...) szczegóły 
53.impreza: Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej (1996).  szczegóły 
artykuł: Chudzio Hubert: V Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Konspekt 2000 nr 4 s. 107-108 (m.in. nt. I sympozjum...) szczegóły 
54.impreza: Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej (1997).  szczegóły 
artykuł: Chudzio Hubert: V Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Konspekt 2000 nr 4 s. 107-108 (m.in. nt. II sympozjum...) szczegóły 
55.impreza: Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej (2004).  szczegóły 
artykuł: Leonowicz-Babiak K. M. Barbara: VIII Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej oraz V Międzynarodowy Salon Książki Polonijnej w Stella Plage. Nasza Rota 2004 nr 4 s. 48-49 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Podmostko Jadwiga: Zainteresowanie polonikami wileńskimi (Nasi poeci i plastycy we Francji). Kurier Wileński 2004 nr 211 s. 4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Zajączkowska Wanda: Europejskie Centrum Polonijne (VIII Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej "Polacy we Francji. Historia i współczesność"). Kurier Wileński 2004 nr 201 s. 4 (spraw....) szczegóły 
56.impreza: "Obraz głupca i szaleńca w kulturach słowiańskich" - sympozjum naukowe (1995).  szczegóły 
artykuł: Sosnowska Danuta: Obraz głupca i szaleńca w kulturach słowiańskich. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 225-227 (sprawozdanie...) szczegóły 
57.impreza: "Pol'skaja ssylka w Rossii XIX-XX vekov. Regionalnyje centry" - konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: Śliwowska Wiktoria: Kwartalnik Historyczny 1998 nr 2 s. 168-172 (sprawozdanie...) szczegóły 
58.impreza: Sympozjum Biografistyki Polonijnej (2002).  szczegóły 
artykuł: Wierzewski Wojciech A.: Polska historia odnajduje nowy wymiar. VI Sympozjum Biografistyki Polonijnej w Mons/SHAPE. Athenaeum 2002 nr 8 s. 210-215 (spraw....) szczegóły 
59.impreza: Sympozjum na cześć Romana Ingardena (2001).  szczegóły 
artykuł: Baensch Norbert: Goettingen = Getynga. Dialog [Niemcy] 2001 nr 58/59 s. 137 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim;...) szczegóły 
60.impreza: "Ukraiński, polski i żydowski ruch narodowo-kulturalny w Galicji wschodniej w XIX wieku - analiza porównawcza" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Janowski Maciej: Kwartalnik Historyczny 1994 nr 4 s. 177  szczegóły 
61.impreza: "Wpływy obce w Polsce od średniowiecza do dzisiaj" - kolokwium (1992).  szczegóły 
artykuł: Serwański Maciej: Wpływy obce w Polsce od średniowiecza do dzisiaj - VII kolokwium Strasburg-Poznań. Kwartalnik Historyczny 1992 nr 4 s. 161-163  szczegóły 
62.impreza: "Życie literackie Wilna i Wileńszczyzny 1831-1941" - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Dziedzic Stanisław: Wileński pejzaż postromantyczny. Suplement 1998 nr 1 s. 8-9  szczegóły 
artykuł: Dziedzic Stanisław: Życie literackie Wilna i Wileńszczyzny w latach 1831-1941. Ruch Literacki 1998 z. 3 s. 469-472 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: (M.J.): Życie literackie Wilna 1831-1941. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 154-155  szczegóły 
artykuł: Naruniec Romuald: Życie literackie Wilna i wileńszczyzny w latach 1831-1941. Magazyn Wileński 1998 nr 1 s. 9  szczegóły 
artykuł: Werowska Danuta: Wieczór w celi Konrada. Kurier Wileński 1997 nr 244 s. 3  szczegóły 
artykuł: Życie literackie Wilna i Wileńszczyzny w latach 1831-1941. Kurier Wileński 1997 nr 239 s. 2 (program, not....) szczegóły 
artykuł: Dalecka Teresa: Życie literackie. Znad Wilii 1997 nr 24 s. 3 (nota spraw....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
63.książka: Le Baroque en Pologne et Europe. Colloque international, Paris, septembre 1988, organise par l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. 1990 ([Materiały z konferencji "Le Baroque en Pologne et Europe", Paris, IX ...) szczegóły 
recenzja: Drews Peter: Revue de Litterature Comparee 1992 r. 66 nr 4 s. 467-468  szczegóły 
recenzja: Pałac Krzysztof: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 237-239  szczegóły 
recenzja: Pelc Janusz: Barok 1994 nr 1 s. 161-162  szczegóły 
recenzja: Rutkowski Krzysztof: Barok tu i tam. Zeszyty Literackie 1991 z. 36 s. 145-146 (z not. o Krzysztofie Rutkowskim, s. 160...) szczegóły 
recenzja: Szturc Włodzimierz: Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 237-241  szczegóły 
recenzja: Szturc Włodzimierz: Revue des Etudes Slaves 1992 t. 64 z. 4 s. 777-781  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
64.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Edytorstwo tekstów dawnej okolicznościowej literatury politycznej. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
65.artykuł: Kwak Jan: Język nabożeństw w miastach górnośląskich w dobie reformacji i kontrreformacji. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
66.artykuł: Malicki Jan: Mity etnogenetyczne w kulturze polskiej średniowiecza i renesansu. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
67.artykuł: Pelc Janusz: Wybór podstawy tekstu wydania a problem wariantów w edytorstwie utworów staropolskich (od średniowiecza do XVIII wieku). x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
68.artykuł: Sarnowska-Temeriusz Elżbieta: Prawo do cudowności. Z dziejów renesansowej i barokowej myśli o poezji. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
69.artykuł: Zdaniukiewicz Alojzy Adam: O powstaniu i rozwoju języka polskiego na kresach wschodnich - polemicznie. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
70.impreza: "Der Text und seine Spielarten im polnischen Barock - Concetto, Trope und Wortbildung" - międzynarodowa konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Kauer-Bugajna Elżbieta: Der Text und seine Spielarten im polnischen Barock - Concetto, Trope und Wortbildung, Poczdam, 24-26 listopada 1995. Barok 1996 nr 1 s. 336-337  szczegóły 
71.impreza: Il barocco in Polonia (1992).  szczegóły 
artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Barok 1994 nr 1 s. 151-152 (spraw....) szczegóły 
72.impreza: Międzynarodowe sympozjum poświęcone retoryce i poetyce polskich tesktów barokowych (1995).  szczegóły 
artykuł: Kauer-Bugajna Elżbieta: Der Text und seine Spielarten im polnischen Barock - Concetto, Trope und Wortbildung, Poczdam, 24-26 listopada 1995. Barok 1996 nr 1 s. 336-337  szczegóły 
73.impreza: Polsko-niemiecka konferencja naukowa poświęcona kulturze polskiej XVIII wieku (1991).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Sprawozdanie z konferencji polsko-niemieckiej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 201-202  szczegóły 
74.impreza: "Wielojęzyczność literacka na Ukrainie, w Polsce i w Rosji pomiędzy XVI i XVIII wiekiem" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Wielojęzyczność literacka na Ukrainie, w Polsce i w Rosji pomiędzy XVI i XVIII wiekiem. Polonia Włoska 1996 nr 0 s. 9 (nota...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
75.książka: Studien zur polnischen Literatur-, Sprach- und Kulturgeschichte im 18. Jahrhundert. Vortraege der 3. deutsch-polnischen Polonistenkonferenz, Tuebingen, April 1991. 1993 (Stanisław Urbańczyk: Sorge um das Schicksal der polnischen Sprache in ...) szczegóły 
recenzja: Fiszman Samuel: Slavic and East European Journal 1995 t. 39 z. 2 s. 314-316  szczegóły 
recenzja: Moser Michael: Wiener Slavistisches Jahrbuch 1994 t. 40 s. 215-218  szczegóły 
recenzja: Ritz German: Zeitschrift fuer Slavische Philologie 1994 t. 54 z. 1 s. 185-187  szczegóły 
recenzja: Tomiak J.J.: The Slavonic and East European Review 1995 t. 73 nr 2 s. 317-318  szczegóły 
recenzja: Urbańczyk Stanisław: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 3 s. 221-222  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
76.artykuł: Kowalska Alina: Odrodzenie polskiego języka literackiego na Śląsku w XIX wieku. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
77.artykuł: Trojanowiczowa Zofia: Mit Sybiru w polskiej poezji romantycznej. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trzeciakowski Wiesław: Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 12 s. 7-10 (sprawozdanie...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
79.impreza: "Antyk romantyków - model europejski i wariant polski (ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu romantyków)" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Wykłady i sesje. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 2 s. 8 (not. zapow....) szczegóły 
80.impreza: "Eurovisionen im 19. Jahrhundert. Vorstellungen von Europa in Literatur, Philosophie und Geschichte" - międzynarodowe sympozjum (1998).  szczegóły 
artykuł: Masiakowska Dorota: Internationales Symposium "Eurovisionen" im 19. Jahrhundert. Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Konfiguracje = Konfigurationen 2002 [z.] 6 s. 263-265  szczegóły 
artykuł: Masiakowska Dorota: Międzynarodowe sympozjum "Eurovisionen im. 19 Jahrhundert". Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 549-551 (relacja z sympozjum, z uwzględnieniem bloku referatów dot. polskiego r...) szczegóły 
81.impreza: "Romantyzm polski - kanon i różnice" - sesja (2005).  szczegóły 
artykuł: Kuziak Michał: O polskim romantyzmie w Szwjcarii?. Dialog Akademicki 2005 nr 17 s. 24 (sprawozdanie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
82.artykuł: Panas Władysław: Ja - polski poeta, hebrajski niemowa. Literatura polsko-żydowska i żydowsko-polska (1918-1939). Tygodnik Literacki 1991 nr 16 s. 8-11 (ref. wygł. na międzynar. konferencji "Historia i kultura Żydów polskic...) szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zięba Michał: Międzywojenna poezja wileńska. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 190-193 (sprawozdanie...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
84.impreza: "Życie kulturalne Wileńszczyzny w okresie dwudziestolecia międzywojennego" - konferencja międzynarodowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Smaszcz Waldemar: "Pod niebem prawd tak żywych, że aż legendarnym". Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 141 s. 6 (spraw....) szczegóły 
recenzja: Piotrowicz Wojciech: Jako otwarty skarb.... Znad Wilii 1993 nr 14 s. 1  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
85.artykuł: Woroszylski Wiktor: Wolność jak miłość. Kresy 1992 nr 9/10 s. 117-120 (doświadczenie komunizmu m.in. biografiach Tadeusza Boya-Żeleńskiego, S...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
86.książka: Barańczak Stanisław: Poezja i duch Uogólnienia. Wybór esejów 1970-1995. 1996 (Parę przypuszczeń na temat poezji współczesnej. Mdłości z powodu kopar...) szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Duch poezji i pojedynczość. Plus Minus 1997 nr 5 s. 19  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Jubileuszowy wybór. Tygodnik Powszechny 1996 nr 47 s. 13  szczegóły 
recenzja: Jarzębski Jerzy: Walka konkretu z uogólnieniem. Tygodnik Powszechny 1997 nr 10 s. 12  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 329 (notka...) szczegóły 
recenzja: Łuszczykiewicz Piotr: Barańczak i duch szczególności. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 18-19  szczegóły 
recenzja: Mikołajczak Małgorzata: "Literatura to władza nazywania realności". Odra 1997 nr 11 s. 132-133  szczegóły 
recenzja: MPIAS: Jubilat i jego książka. Gazeta Wyborcza 1996 nr 264 s. 2 (not....) szczegóły 
recenzja: Poprawa Adam: Esej i kunszt uszczegółowienia. Tygodnik Powszechny 1997 nr 8 s. 15  szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Polonistyka 1997 nr 2 s. 122  szczegóły 
recenzja: Suska Dariusz: Duch wielości. Młody Stanisław Barańczak kończy dziś pięćdziesiąt lat. Życie 1996 nr 38 s. 8 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Krytyka literacka nowości książkowych. Bibliotekarz Płocki 1996 nr 2 s. 24 (nota...) szczegóły 
87.książka: Krzywicka Dorota: Penetracja. Szkice o książkach i teatrze.. 1993 (Krew pachnie w tej sali... ("Wobec zła" Marii Janion). Trzy sny ("Saga...) szczegóły 
88.książka: Sommer Piotr: Smak detalu i inne ogólniki. 1995 (Dopisane później [wstęp]. - Niespodziewana lekcja [Tragarze zdań. Anto...) szczegóły 
recenzja: Baran Marcin: Smak uczciwości. Ex Libris 1996 nr 98 s. 11-12  szczegóły 
recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Bezpośredniość. Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 149-152  szczegóły 
recenzja: Burska Lidia: Smak detalu. Res Publica Nowa 1996 nr 5 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: Chojnacki Robert W.: Lekcja pana Sommera. Studium 1996 nr 4 s. 171-175 (z not. o Robercie W. Chojnackim na s. 185...) szczegóły 
recenzja: Hamkało Marcin: Zoil Sommer. Odra 1996 nr 9 s. 123-124  szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Odruch miarkowanej niezgody. Rzeczpospolita 1996 nr 31 s. 25  szczegóły 
recenzja: Majeran Tomasz: Zapach hurtu i inne okólniki. Nowy Nurt 1996 nr 6 s. 11  szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Detale, ogólniki i takt. Pogranicza 1996 nr 3 s. 116-119  szczegóły 
recenzja: Śliwiński Piotr: Namiętny i uświadomiony. Nowe Książki 1996 nr 5 s. 19  szczegóły 
recenzja: Umińska Bożena: Chce, śmie, może. Ex Libris 1996 nr 95 s. 12  szczegóły 
89.książka: Werner Andrzej: Pasja i nuda. 1991 (Od autora. - Remanenty: Ja i naród, czyli Stanisława Brzozowskiego ant...) szczegóły 
recenzja: Bernat Andrzej: Na progu. Nowe Książki 1992 nr 5 s. 21 (z fot. Andrzeja Wernera...) szczegóły 
recenzja: Lubelska Magdalena: Krytyk nie śpi, aby spać mógł ktoś.... Tygodnik Powszechny 1992 nr 21 s. 8-9  szczegóły 
recenzja: Mętrak Krzysztof: W tonacji poważnej. Literatura 1992 nr 4 s. 13  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: Kryzys i urok udręki. Gazeta Wyborcza 1992 nr 45 s. 17  szczegóły 
recenzja: Urbanowski Maciej: Krytyk w czasie przeszłym. Dekada Literacka 1992 nr 10 s. 8  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
90.impreza: "Dziedzictwo kulturowe regionu gorzowskiego" - konferencja naukowa (2005). (m.in. referaty dot. literatury: "Druga płeć. O poezji Dariusza Muszera...) szczegóły 
artykuł: Dziedzictwo kulturowe regionu gorzowskiego. Pegaz Lubuski 2005 nr 3 s. 20 (not....) szczegóły 
91.impreza: "Od Nowej Fali do kulturalnego pluralizmu? Literatura polska 1970-1993" - międzynarodowa konferencja slawistów.  szczegóły 
recenzja: KC: Notowania giełdowe. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 4 s. 223 (nota...) szczegóły 
92.impreza: "Polish American women writers" - sympozjum naukowe (1994).  szczegóły 
artykuł: Napierkowski Thomas J.: Polish American women writers: a symposium. Polish American Studies 1995 t. 52 nr 1 s. 11-13  szczegóły 
93.impreza: "Polska i Europa 1945-1990: kryzys tożsamości europejskiej. Bilans literatury i myśli politycznej Polaków na wychodźstwie - sesja (1999). (pomysłodawcą i moderatorem sesji był Basil Kerski red. naczelny pisma ...) szczegóły 
artykuł: Bilans emigracji. Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 127-128 (program kolokwium...) szczegóły 
artykuł: Friszke Andrzej: Konferencja w Lipsku. Kultura [Paryż] 1999 nr 5 s. 108-112 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Szaruga Leszek: Dorobek emigracji. Forum Książki 1999 nr 2 s. 3-4  szczegóły 
94.impreza: "Prezentace a hodnoceni narodni literatury v soudobem kontextu evropskem a svetovem" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Mosiołek-Kłosińska Katarzyna: Czesko-polska konferencja w Pradze (7-9 XI 1995). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 188-191  szczegóły 
95.impreza: "Problem inności w literaturze i kulturze polskiej" - międzynarodowa konferencja poświęcona pamięci Donalda P.A. Piriego (1999).  szczegóły 
artykuł: Mikołajczuk Agnieszka: "Problem inności w literaturze i kulturze polskiej". Sprawozdanie z konferencji w Glasgow poświęconej pamięci Donalda P.A. Piriego. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 171-173  szczegóły 
96.impreza: "Przeszłość totalitarna w literaturze współczesnej Polski i Niemiec" - seminarium (1992).  szczegóły 
artykuł: Szewc Piotr: Totalitaryzm a literatura. Życie Warszawy 1992 nr 166 s. 13 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 3/4 s. 169-170 (inf. w art....) szczegóły 
97.impreza: Spotkanie pisarzy i naukowców z Polski i z Ukrainy (1999). (sesja naukowa nt.: "Romantyzm a współczesność" i "Współczesna literatu...) szczegóły 
artykuł: Olbromska Urszula: "Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną...". Akcent 2000 nr 3 s. 202-207 (nota sprawozdawcza z sesji "Geografia podróży Juliusza Słowackiego" i ...) szczegóły 
98.impreza: Sympozjum na cześć Romana Ingardena (2001).  szczegóły 
artykuł: Baensch Norbert: Goettingen = Getynga. Dialog [Niemcy] 2001 nr 58/59 s. 137 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim;...) szczegóły 
99.impreza: Światowe polonijne spotkania intelektualistów, ludzi kultury i sztuki - kongres (2001).  szczegóły 
artykuł: Knopek Jacek: Drugie światowe polonijne spotkania intelektualistów, ludzi kultury i sztuki. Sprawozdanie z kongresu. Dzieje Najnowsze 2002 nr 1 s. 269-270  szczegóły 
100.impreza: "Współczesna literatura polska lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych" - konferencja.  szczegóły 
artykuł: KC: Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 4 s. 224-225 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
101.artykuł: Błoński Jan: Pisarze i polityka, czyli przeciw uogólnieniom. Tygodnik Powszechny 1992 nr 22 s. 1, 6-7 (dot. relacji pisarzy z władzą komunistyczną od 1945 r.; wypowiedź wygł...) szczegóły 
102.artykuł: Czerniawski Adam: Co pisałem i tłumaczyłem w czasach zimnej wojny. Kresy 1994 nr 19 s. 263-269 (nt. obecności literatury polskiej na Zachodzie w okresie zimnej wojny ...) szczegóły 
103.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Przychylność elit. Plus Minus 1998 nr 13 s. 20 (nt. zainteresowania polską literaturą podczas Targów Książki w Lipsku ...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Dramat (1945-1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
104.impreza: Konferencja poświęcona polskiemu dramatowi.  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 7 X s. 13  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
105.impreza: "Polska proza współczesna. Indywidualizm czy duch wspólnoty? Tożsamość jednolita czy wieloraka?" - konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Fiut Aleksander: O prozie polskiej - w Lille. Tygodnik Powszechny 1991 nr 31 s. 8  szczegóły 
artykuł: Jarzębski Jerzy: Tożsamość polska w zwierciadle prozy. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 165-168 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 1/2 s. 172-173 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 4 s. 147 (not....) szczegóły 
artykuł: Rutkowski Krzysztof: W Lille o polskiej prozie. Zeszyty Literackie 1991 z. 35 s. 127-128  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 35 s. 138 (not....) szczegóły 
106.impreza: "Zeitgenoessische polnische Literatur der achtziger und neunziger Jahre" - konferencja (1993).  szczegóły 
artykuł: Kośny Witold: "Zeitgenoessische polnische Literatur der achtziger und neunziger Jahre" (Konferenz in Leipzig, 4-6 Juni 1993). Zeitschrift fuer Slawistik 1994 t. 39 nr 1 s. 131-132  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
107.impreza: Festiwal współczesnej sztuki polskiej [także literatury].  szczegóły 
108.impreza: Sympozjum poświęcone czeskiej i polskiej literaturze lat 90. dwudziestego wieku (1999).  szczegóły 
109.impreza: Światowe polonijne spotkania intelektualistów, ludzi kultury i sztuki - kongres (2001).  szczegóły 
artykuł: Knopek Jacek: Drugie światowe polonijne spotkania intelektualistów, ludzi kultury i sztuki. Sprawozdanie z kongresu. Dzieje Najnowsze 2002 nr 1 s. 269-270  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
110.impreza: Czesko-polska konferencja literacko-naukowa poświęcona czeskiej i polskiej poezji po roku 1989 (2004).  szczegóły 
artykuł: W Opawie dyskutowano także o literaturze na Zaolziu. Zwrot 2005 nr 1 s. 55-56 (sprawozdanie...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
111.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Zabłocka Anna: Kultura podszyta dzieckiem. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 47 s. 5 (dot. również 24. Międzynarodowego Salonu Książki we Francji i udziału ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
112.artykuł: Iwasiów Inga: Płeć wieczorku poetyckiego. Zadra 2007 nr 3/4 (32/33) s. 78-79 (dot. jednostajności i niezmienności postrzegania kobiet i kwestii kobi...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
113.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (AH): Realia i sny. Trybuna 2002 nr 257 s. 9 (m.in. nt. współpracy z festiwalem filmowym w Valladolid w Hiszpanii...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
114.impreza: "Literatur und Politik in Polen" - sesja (1992).  szczegóły 
artykuł: Fazon Katarzyna: Literatura a siła uogólnienia. Dekada Literacka 1992 nr 13 s. 2  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
115.artykuł: Masłoń Krzysztof: Czytam, więc myślę. Rzeczpospolita 2003 nr 74 s. A12 (nt. uczestnictwa polskich wydawców w Targach Książki Dziecięcej w Bolo...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Prawo autorskie
    imprezy (alfabet tytułów)
116.impreza: Public lending right remuneration in the European Union - seminaruim (2001). ((Wynagrodzenie z tytułu udostępniania prac autorskich przez biblioteki...) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
117.impreza: "Druskienniki 2002" - Ogólnopolski Plener ZNP [Związku Nauczycielstwa Polskiego] Fotografików, Literatów i Plastyków (2002).  szczegóły 
118.impreza: "Druskienniki 2003" - Ogólnopolski Plener ZNP [Związku Nauczycielstwa Polskiego] Fotografików, Literatów i Plastyków (2003).  szczegóły 
119.impreza: Międzynarodowy Literacki Festiwal (2012).  szczegóły 
120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mucharski Piotr: Kronika krakowska. Znak 1991 nr 4 s. 113-114  szczegóły 
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kosiński Marian: Zagrożenia. Goniec Staszowski 2000 nr 6/8 s. 6 (nt. przyszłości inicjatywy; z odpowiedzią podp.: Twórcy staszowscy STK...) szczegóły 
122.impreza: "Szedariada" (1996).  szczegóły 
123.impreza: Światowy Dzień Poezji (2010).  szczegóły 
124.impreza: Światowy Dzień Poezji (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Jurkowski Stefan: Prestiżowe laury. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 18-19  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
125.impreza: "PolArt" - polski festiwal kultury i sztuki w Australii (1997).  szczegóły 
126.impreza: Zjazd Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie (1989).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Festiwale, konferencje ... (życie literackie polskie za granicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
127.impreza: "Ciebie, Boże, wysławiamy" - Festiwal Pieśni i Poezji Religijnej (2001).  szczegóły 
artykuł: Tryk Julitta: Rozmodleni na wesoło. Kurier Wileński 2001 nr 93 s. 8 (sprawozdanie...) szczegóły 
128.impreza: "Ciebie, Boże, wysławiamy" - Festiwal Pieśni i Poezji Religijnej (2002).  szczegóły 
artykuł: Tryk Julitta: "Pojedź z nami na wakacje". Kurier Wileński 2002 nr 91 s. 1, 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
129.impreza: "Ciebie, Boże, wysławiamy" - Festiwal Pieśni i Poezji Religijnej (2005).  szczegóły 
130.impreza: Cieszyńska Noc Poetów (1996).  szczegóły 
131.impreza: Festiwal Kultury Polskiej na Ukrainie (1996).  szczegóły 
artykuł: Hollanek Adam: Nadzieja zwyciężyła zwątpienie. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 43 s. 8, 23 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 42 s. 2 (not....) szczegóły 
132.impreza: Festiwal Kultury Polskiej na Ukrainie (1998).  szczegóły 
133.impreza: Festiwal Kultury Polskiej na Ukrainie (2000).  szczegóły 
artykuł: Festiwalowe reminiscencje. Krynica 2000 nr 29 s. 6 (program...) szczegóły 
134.impreza: Festiwal Kultury Polskiej na Ukrainie (2002).  szczegóły 
135.impreza: Festiwal Kultury Polskiej na Ukrainie (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Kulikowicz-Dutkiewicz Teresa: Festiwalowe reminiscencje. Krynica 2000 nr 29 s. 5  szczegóły 
136.impreza: Festiwal Kultury Polskiej Pol Art '97 (1997).  szczegóły 
137.impreza: Grudniowa Biesiada Grupy Literackiej '63 (1990).  szczegóły 
138.impreza: Grudniowa Biesiada Grupy Literackiej '63 (1991).  szczegóły 
139.impreza: Hutnicze Dni Literatury (1992).  szczegóły 
140.impreza: Jesienne Seminarium Sekcji Literacko-Artystycznej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.  szczegóły 
artykuł: Putzlacher Renata: Pełno nas, a jakoby nikogo nie było. Głos Ludu 1993 nr 124 s. 5  szczegóły 
141.impreza: Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie (1995).  szczegóły 
artykuł: Chodkiewicz Andrzej: Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 1995 r. 38 (1994/1995) s. 181-187  szczegóły 
artykuł: Gąsiewicz Zbigniew: Plon wydawniczy III Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 1998 r. 40 (1996/1997) s. 40-46  szczegóły 
artykuł: Portalski Stanisław: Dlaczego Kongres Kultury Polskiej nie odbył się w Warszawie?. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 238 s. 5  szczegóły 
artykuł: Sawicki Jacek Z.: Kwartalnik Historyczny 1995 nr 3/4 s. 317-319  szczegóły 
142.impreza: Literacki i muzyczny wieczór zakazanych autorów Śląska i Ziemi Ostrawskiej (1990).  szczegóły 
143.impreza: "Literatura polska w Republice Czeskiej (na Zaolziu)" - sympozjum literackie (1997).  szczegóły 
artykuł: C.R.: Literatura polska w Republice Czeskiej (na Zaolziu). Zwrot 1997 nr 11 s. 43-44  szczegóły 
artykuł: (kor): "Pod Pegazem" urodzinowo. Głos Ludu 1997 nr 92 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: (kor): Sympozjum literackie. Głos Ludu 1997 nr 90 s. 1,2 (program...) szczegóły 
artykuł: [Pięćdziesiąta] 50 edycja Kawiarenki "Pod Pegazem". Zwrot 1997 nr 8 s. 8 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Rudnik Czesława: Pięćdziesiąt Gorolskich Świąt za nami. Zwrot 1997 nr 9 s. 5-9 (m.in. spraw....) szczegóły 
artykuł: Sikora Jacek: Urodziny kawiarenki. Głos Ludu 1997 nr 93 s. 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wolny Alfred: Poetyckie Zaolzie. Wczoraj. Dzisiaj. Jutro 1997 nr 1/4 s. 85-87 (omów....) szczegóły 
artykuł: Wójcik Janusz: Zaolziańska, czyli jaka?.... Śląsk 1997 nr 11 s. 44-45 (spraw....) szczegóły 
144.impreza: "Maj na Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (1998).  szczegóły 
145.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (1997).  szczegóły 
146.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (1998).  szczegóły 
artykuł: Pyszko Jan: "Maj nad Wilią" (V Międzynarodowe Spotkania Poetyckie). Głos Ludu 1998 nr 62 s. 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
147.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (1999).  szczegóły 
148.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2000).  szczegóły 
artykuł: Jotkiałło Halina: "Maj nad Wilią" (VII Międzynarodowe Spotkania Poetyckie). Kurier Wileński 2000 nr 88 s. 2, 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Poezja nad Wilią. Nasz Dziennik 2000 nr 108 s. 9 (not. o inauguracji imprezy...) szczegóły 
149.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2001).  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Śladami Żagarystów. 70-lecie grupy "Żagary". Znad Wilii 2001 nr 2 s. 105-108 (nota sprawozdawcza z programem i podziękowaniami...) szczegóły 
artykuł: Piotrowicz Danuta: Pod znakiem "Żagarystów" i zawsze... Mickiewicza. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 109-114 (sprawozdanie z imprezy; szerzej o odbywajacej się w ramach spotkań poe...) szczegóły 
150.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2002).  szczegóły 
151.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2003).  szczegóły 
152.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2004). (pośw. postaci Macieja Kazimierza Sarbiewskiego...) szczegóły 
153.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2005).  szczegóły 
154.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2006).  szczegóły 
155.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2007).  szczegóły 
156.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2008).  szczegóły 
157.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2009).  szczegóły 
158.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2010).  szczegóły 
159.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2011).  szczegóły 
160.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2012).  szczegóły 
161.impreza: "Maj nad Wilią" - Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (materiały ogólne).  szczegóły 
162.impreza: "Maj nad Wilią" - spotkania poetyckie (1994).  szczegóły 
artykuł: Kroszczyńska Elżbieta: Magazyn Literacki 1994 nr 7/8 s. 113-114  szczegóły 
163.impreza: "Maj nad Wilią" - spotkania poetyckie (1995).  szczegóły 
164.impreza: "Maj nad Wilią" - spotkania poetyckie (1996).  szczegóły 
165.impreza: "Polish Year" (Sezon Polski) - cykl imprez kulturalnych (2009).  szczegóły 
artykuł: Tryc-Bromley Anna: Sezon na polską kulturę. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2008 nr 49 s. 1, 5 (wyw. z zastępcą dyrektora Instytutu Kultury Polskiej w Londynie nt. pr...) szczegóły 
166.impreza: Salon Książki Polonijnej (2002).  szczegóły 
artykuł: Salon Książki Polonijnej. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2002 nr 42 s. 8 (not. zapow. spotkanie z udziałem m.in. polskich pisarzy i poetów w Rzy...) szczegóły 
artykuł: Siwek Józef: III Salon Książki Polonijnej Rzym 2002. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 288 s. 5 (spraw., z fot....) szczegóły 
167.impreza: Salon Książki Polonijnej (2003).  szczegóły 
artykuł: Książki spod polonijnego pióra. Polonia Włoska 2003 nr 4 s. 13 (spraw.; na podstawie materiałów nadesłanych przez Józefa Siwka...) szczegóły 
artykuł: Leonowicz-Babiak K. M. Barbara: [Czwarty] IV Salon Książki Polonijnej w Brukseli. Rota 2003 nr 1/2 s. 110-111 (spraw., z fot....) szczegóły 
168.impreza: Salon Książki Polonijnej (2004).  szczegóły 
169.impreza: Salon Książki Polonijnej (2005).  szczegóły 
170.impreza: Salon Książki Polonijnej (2007).  szczegóły 
171.impreza: Salon Książki Polonijnej (2008).  szczegóły 
172.impreza: Seminarium Literackie Sekcji Literacko-Artystycznej (1990).  szczegóły 
173.impreza: Spotkanie zaolziańskich pisarzy - członków Sekcji Literacko-Artystycznej, Zrzeszenia Literatów Polskich w Czechosłowacji i Morawsko-Śląskiej Gminy Pisarzy (1990).  szczegóły 
174.impreza: Święto Poezji (2001).  szczegóły 
175.impreza: Święto Poezji (2005).  szczegóły 
176.impreza: Tydzień Literatury Polskiej w Toronto (1998).  szczegóły 
177.impreza: Walne Zgromadzenie Zrzeszenia Literatów Polskich w Czechosłowacji (1990).  szczegóły 
artykuł: B.G.: Obrady Zrzeszenia Literatów Polskich w CSRF. Zwrot 1990 nr 11 s. 68 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Glac Barbara: Obradowali literaci polscy z CSRF. Głos Ludu 1990 nr 113 s. 1, 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1990 nr 110 s. 3 (zapow....) szczegóły 
178.impreza: Wieczór twórczy polskich poetów Wilna (1992).  szczegóły 
179.impreza: Wiosna poezji nad Olzą. Polsko-czeskie spotkania literackie "Kamień czy słowo" - impreza poetycka (2006).  szczegóły 
180.impreza: "Z druhe strany" - Czesko-Polski Festiwal Literatury (2003). (pod hasłem: "Dialog - literatura - poznanie"...) szczegóły 
artykuł: Oramus Marek: Z drugiej strony. Nowa Fantastyka 2003 nr 8 s. 11 (sprawozdanie...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Konkursy (życie literackie polskie za granicą)
    konkursy (alfabet tytułów)
181.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach Seminarium Literackiego Sekcji Literacko-Artystycznej Polskiego Związki Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie. (1990; nagr.: Jacek Sikora, Jan Pyszko, Władysław Sikora; wyróżn.: Lucy...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1990 nr 143 s. 3 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: (T.S.): Literaci SLA w Jabłonkowie. Zwrot 1991 nr 2 s. 73 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zwrot 1991 nr 7 s. 26 (tekst nagr....) szczegóły 
182.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach XIII Hutniczych Dni Literatury w Trzyńcu (1992). (nagr.: Gabriel Palowski, Piotr Horzyk...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 76 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Czechach (do 1993: w Czechosłowacji) (życie literackie polskie za granicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
183.impreza: Zjazd Delegatów Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.  szczegóły 
artykuł: Ceranowicz Stanisław: Tu byliśmy, tu będziemy. Trybuna 1993 nr 85 s. 2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Przeczek Wilhelm: Od zjazdu... do listów. Opole 1993 nr 3/6 s. 95-97  szczegóły 
artykuł: Uchwała XVII Zjazdu Delegatów PZKO, który obradował 20 marca 1993 w Cz. Cieszynie. Zwrot 1993 nr 6 s. 24-26 (z programem działania związku na kolejną kadencję...) szczegóły 
184.impreza: Zjazd Delegatów Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (1997).  szczegóły 
artykuł: C.R.: [Osiemnasty] XVIII Zjazd Delegatów PZKO. Zwrot 1997 nr 12 s. 4-6  szczegóły 
artykuł: Czap Jerzy: Przed zjazdem. Zwrot 1997 nr 10 s. 3-5  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
185.artykuł: Zahradnik Stanisław: Dla przypomnienia - Zjazdy PZKO. Zwrot 1993 nr 3 s. 4-9 (dot. XI Zjazdu w 1971...) szczegóły 
186.artykuł: Zahradnik Stanisław: [Pierwszy] I Zjazd Krajowy PZKO 26 II 1950. Zwrot 1994 nr 2 s. 26-28 (w Czeskim Cieszynie...) szczegóły 
187.artykuł: Zahradnik Stanisław: Wokół Zjazdów PZKO. I Zjazd PZKO powiatu Czeski Cieszyn, 4 IV 1948. Zwrot 1993 nr 8 s. 28-29  szczegóły 
188.artykuł: Zahradnik Stanisław: Wokół Zjazdów PZKO. II Zjazd Krajowy PZKO, 20 V 1951. Zwrot 1994 nr 4 s. 27-29 (w Czeskim Cieszynie...) szczegóły 
189.artykuł: Zahradnik Stanisław: Wokół Zjazdów PZKO. II Zjazd PZKO powiatu Czeski Cieszyn, 6 III 1949. Zwrot 1993 nr 11 s. 19-21  szczegóły 
190.artykuł: Zahradnik Stanisław: Wokół Zjazdów PZKO. II Zjazd PZKO powiatu Frysztat, 13. 2. 1949. Zwrot 1993 nr 8 s. 28-29  szczegóły 
191.artykuł: Zahradnik Stanisław: Wokół Zjazdów PZKO. III Krajowy Zjazd PZKO, 2 V 1953. Zwrot 1994 nr 5 s. 13-15 (w Czeskim Cieszynie...) szczegóły 
192.artykuł: Zahradnik Stanisław: Wokół Zjazdów PZKO. IV Zjazd Delegatów PZKO, 24 IV 1955. Zwrot 1994 nr 6 s. 29-31 (w Czeskim Cieszynie...) szczegóły 
193.artykuł: Zahradnik Stanisław: Wokół Zjazdów PZKO. Nadzwyczajne Zjazdy PZKO powiatów Czeski Cieszyn. I Frysztat, 9 X 1949. Zwrot 1994 nr 1 s. 48-49  szczegóły 
194.artykuł: Zahradnik Stanisław: Wokół Zjazdów PZKO. V jubileuszowy Zjazd Delegatów Kół PZKO, 21 VII 1957. Zwrot 1994 nr 7 s. 37-39 (w Czeskim Cieszynie...) szczegóły 
195.artykuł: Zahradnik Stanisław: Wokół Zjazdów PZKO. VI Zjazd PZKO, 23-24 V 1959. Zwrot 1994 nr 8 s. 41-43 (w Czeskim Cieszynie...) szczegóły 
196.artykuł: Zahradnik Stanisław: Wokół Zjazdów PZKO. VII Zjazd PZKO, 10 IV 1960. Zwrot 1994 nr 9 s. 31-33 (w Czeskim Cieszynie...) szczegóły 
197.artykuł: Zahradnik Stanisław: Wokół Zjazdów PZKO. Zwrot 1993 nr 10 s. 6-7 (dot. I Zjazdu PZKO powiatu Frysztat, 18 I 1948...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Sekcja Literatów Polskich przy Związku Pisarzy Litwy (życie literackie polskie za granicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
198.impreza: Konferencja naukowo-literacka z okazji dziesięciolecia działalności Sekcji Literatów Polskich przy Związku Pisarzy Litwy (1999).  szczegóły 
artykuł: Ostrowska Helena: Ze słowem na warsztacie. Magazyn Wileński 1999 nr 5 s. 33 (sprawozdanie...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków na Litwie (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
199.artykuł: Rezolucja I Zjazdu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie. Lithuania 1990 nr 1 s. 147-151 (tekst rezolucji...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
200.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rzepka Wojciech Ryszard, Walczak Bogdan: Stratyfikacja prasłowiańskiego dziedzictwa leksykalnego w polszczyźnie (Uwagi po lekturze "Słownika prasłowiańskiego"). x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
201.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wysakowska Beata: Międzynarodowe kolokwium poświęcone dziejom prasy farmaceutycznej na świecie na przełomie XVIII i XIX wieku. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1991 r. 36 nr 1 s. 203-207 (omów. referatów nt. pisma, wygł. podczas międzynarodowego kolokwium po...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
202.impreza: "[Sto pięćdziesiąt] 150 lat prasy polskiej na Śląsku Cieszyńskim" - seminarium (1998).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
203.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cirlić Dorota Jovanka: Zagrajmy naszą tożsamość. Dialog [Warszawa] 2003 nr 9 s. 173-176 (m.in. nt. wyróżnienia czasopisma srebrnym medalem w kategorii czasopis...) szczegóły 
artykuł: Polish news from abroad. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2003 nr 1/2 s. 67 (m.in. nt. wyróżnienia czasopisma srebrnym medalem w kategorii czasopis...) szczegóły 
artykuł: Teatr 2003 nr 4/5 s. 84 (not. nt. wyróżnienia czasopisma srebrnym medalem w kategorii czasopism...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
204.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: MK: We Francji o "Kulturze". Tygodnik Powszechny 2001 nr 28 s. 15 (o wydaniu we Francji 32 numeru Les Cahiers de l'IFRI zatytułow...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
205.impreza: "Intelektualiści, kultura, polityka: doświadczenie Polski i Ukrainy" - sympozjum naukowe z okazji 50-lecia paryskiego miesięcznika Kultura (1997).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
206.impreza: "Język polski i literatura polska w kontekście słowiańskich kultur" - konferencja międzynarodowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Musienko S.F.: O literaturno-lingvisticheskikh svjazjakh Pol'ski, Rossii, Belorussii. Slavjanovedenie 1994 nr 6 s. 117-118  szczegóły 
207.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lithuania 2001 nr 1 s. 148-163 (teksty wystąpień Czesława Miłosza, Guentera Grassa, Tomasa Venclovy...) szczegóły 
artykuł: Spotkanie noblistów w Wilnie. Lithuania 2001 nr 1 s. 148 (nota...) szczegóły 
artykuł: Werowska Danuta: Kronika litewska 2000. Lithuania 2001 nr 2 s. 126 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
208.artykuł: Czerniawski Adam: Co pisałem i tłumaczyłem w czasach zimnej wojny. Kresy 1994 nr 19 s. 263-269 (nt. obecności literatury polskiej na Zachodzie w okresie zimnej wojny ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Austria (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
209.impreza: Dni Literatury Polskiej.  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 82 s. 178 (not....) szczegóły 
210.impreza: Dni literatury polskiej w ramach Roku Polskiego w Austrii (2002).  szczegóły 
artykuł: Dębowska Anna S.: Stasiuk palił, Huelle bawił. Gazeta Wyborcza 2002 nr 264 s. 17 (sprawozdanie...) szczegóły 
211.impreza: "Literatur und Politik in Polen" - sesja (1992).  szczegóły 
artykuł: Fazon Katarzyna: Literatura a siła uogólnienia. Dekada Literacka 1992 nr 13 s. 2  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Białoruś (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
212.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona polsko-białoruskim związkom literackim, językowym, historycznym i kulturowym. (doroczna...) szczegóły 
artykuł: Filinowicz Alina: Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 253-254 (sprawozdanie...) szczegóły 
213.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Goliński Cezary: Polska kultura na Białorusi. Gazeta Wyborcza 2002 nr 234 s. 18  szczegóły 
214.impreza: "Nieśwież i jego europejskie znaczenie historyczno-kulturalne" - sympozjum międzynarodowe (1994).  szczegóły 
artykuł: Biuletyn Historii Sztuki 1994 r. 56 nr 4 s. 472 (not. o referatach wygł. przez polskich naukowców...) szczegóły 
215.impreza: Seminarium interdyscyplinarne poświęcone polsko-białoruskim związkom kulturalnym (1988).  szczegóły 
artykuł: (J.M.): Muzyka 1989 nr 1 s. 85 (nota...) szczegóły 
216.impreza: Sesja naukowa poświęcona polsko-białoruskim więziom literackim i językowym (1989).  szczegóły 
artykuł: Lavrinec P.M.: x 1991 (sprawozdanie; [w czasopiśmie:] Filologicheskie Nauki (Moskva) 1...) szczegóły 
artykuł: Romanowska Teresa: Spotkanie w Mińsku. Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 233-235  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
217.artykuł: Poźniak Telesfor: Kultura polska w białoruskim odrodzeniu literackim XIX - początku XX wieku. x 1992 ([W ks. zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI M...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Brazylia (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
218.impreza: Dni Kultury Polskiej (2002).  szczegóły 
artykuł: Zajączkowska Wanda: Koncerty, filmy i wystawy. Kurier Wileński 2002 nr 52 s. 11 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 79 s. 203 (nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
219.impreza: "Ceska a polska literatura 90. let" - sympozjum (1991).  szczegóły 
artykuł: Hlouskova Jasna: Nejnovejsi polska a ceska literatura na prelomu dobu (Cesko-polske sympozium o literature 90. let). Slavia 1992 z. 3 s. 342-344  szczegóły 
220.impreza: "Cesko-polske literarni vztahy 19. a 20. stoleti" - sympozium u prilezitosti 10. vyroci umrti Karla Krejciho (1989).  szczegóły 
artykuł: Benesova Libuse: Slavia 1990 z. 3 s. 329-330 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 110 (nota...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 221 s. 6 ([not.]...) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1989 nr 221 s. 4 (nota spraw....) szczegóły 
221.impreza: Dni Kultury Polskiej (1998).  szczegóły 
artykuł: (mro): Polskie prezentacje (Warto było poczekać). Głos Ludu 1998 nr 102 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
222.impreza: "Karel Krejci - dilo a odkaz" - sympozjum międzynarodowe (1994).  szczegóły 
artykuł: Hlouskova Jana: Cesko-polske sympozium k pocte Karla Krejciho. Slavia 1995 z. 4 s. 483-485  szczegóły 
223.impreza: Konferencja nt. literatury i kultury mniejszości narodowych w Republice Czeskiej (1998).  szczegóły 
artykuł: (M.K.): Razem czy obok siebie? (O literaturze i kulturze mniejszości). Głos Ludu 1998 nr 60 s. 2  szczegóły 
224.impreza: "Literatura na polskim i czeskim Śląsku" - międzynarodowa konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Pindór Mirosława: Z Opawy. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 31 s. 8 (nota spraw....) szczegóły 
225.impreza: Miesiąc Spotkań Autorskich - festiwal literacki.  szczegóły 
artykuł: Pomosty [Wrocław] 2011 t. 16 s. 211-212 (not.;...) szczegóły 
226.impreza: "Polska literatura osmdesatych let a recepce polske literatury v osmdesatych letech v Ceskoslovensku" - sympozjum (1990).  szczegóły 
artykuł: Vlasek Josef: Mapovani stredoevropskeho prostoru slovanskych literatur. Slavia 1991 z. 1 s. 110  szczegóły 
227.impreza: "Promeny tradicnich literarnich zanru v literature 20. stoleti" - sympozjum międzynarodowe (1993).  szczegóły 
artykuł: Hlouskova Jana: Cesko-polske sympozium k pocte Karla Krejciho. Slavia 1995 z. 4 s. 483-485  szczegóły 
228.impreza: Seminarium poświęcone problematyce obecności literatury polskiej w czeskim samizdacie (1991).  szczegóły 
artykuł: (kk): Literatura "podziemia". Głos Ludu 1991 nr 49 s. 1 (nota...) szczegóły 
229.impreza: "Wpływ czeskiego i polskiego języka w poezji średniowiecznej i pieśni na Śląsku" - konferencja polskich i czeskich literaturoznawców (1996).  szczegóły 
artykuł: (kor): Polsko-czeska konferencja. Głos Ludu 1996 nr 132 s. 2 (not....) szczegóły 
230.impreza: "Współczesne kontakty czeskiej i polskiej literatury" - konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Przeczek Wilhelm: Okruchy nie tylko literackie... Zelów, Rożnów, Opawa, Lipsk. Zwrot 2001 nr 1 s. 22-27 (m.in. sprawozdanie...) szczegóły 
231.impreza: "Życie literackie naszego " - sympozjum międzynarodowe (1992).  szczegóły 
artykuł: Hlouskova Jana: Cesko-polske sympozium k pocte Karla Krejciho. Slavia 1995 z. 4 s. 483-485  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Francja (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
232.impreza: Festiwal Europy Centralnej (1992). (pośw. m.in. kulturze polskiej...) szczegóły 
artykuł: Rutkowski Krzysztof: Paryskie pasaże [z tego cyklu:] Pasaż festiwalowy. Gazeta Wyborcza 1992 nr 123 s. 10  szczegóły 
233.impreza: "Kontakty językowe francusko-polskie" - konferencja międzynarodowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Ożóg Kazimierz: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 1 s. 69-71 (omówienie...) szczegóły 
234.impreza: "Les belles etrangeres" - impreza poświęcona prezentacji współczesnej literatury polskiej (1990).  szczegóły 
artykuł: Illg Jerzy: Literatura polska nad Sekwaną. Tygodnik Powszechny 1991 nr 2 s. 9 (spraw z przebiegu imprezy z cyklu "Les Belles Etrangeres" poświęconej ...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 12 s. 117-118 (nt. imprezy...) szczegóły 
artykuł: Odra 1991 nr 2 s. 111 (not....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 12 s. 2 (not. zapow....) szczegóły 
235.impreza: "Literatura polska we Francji i gdzie indziej" - konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Ożóg Kazimierz: Sesja poświęcona tłumaczeniom literatury polskiej na język francuski, Lille, 15-16 XI 1995. Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 224-226 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Skibińska Elżbieta: Literatura polska we Francji i gdzie indziej. Odra 1996 nr 4 s. 122-123 (spraw....) szczegóły 
236.impreza: "Pologne - France. (La vision de l'autre) - międzynarodowa sesja (1992).  szczegóły 
artykuł: Zatorska Iza: Wiek Oświecenia 1994 nr 10 s. 185-186  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
237.artykuł: Nowakowski Andrzej: Targi w Paryżu. Biblioteka Analiz 2003 nr 26 s. 16 (nt. przyznania Polsce statusu Gościa Specjalnego (Profesjonalnego) na ...) szczegóły 
238.artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 34 s. 147 (not. o udziale Janusza Głowackiego, Pawła Huelle, Hanny Krall, Bronisł...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Izrael (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
239.impreza: Rok Polski w Izraelu (2008/2009).  szczegóły 
artykuł: Wielga Katarzyna: Rok Polski w Izraelu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 1/2 s. (wyw. z zastępcą Głównego Koordynatora Projektu; rozm.: Michał Sobelman...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Japonia (kontakty z zagranica)
    imprezy (alfabet tytułów)
240.impreza: "Historia i perspektywy kontaktów polsko-japońskich" - sympozjum naukowe (1999).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 140 (nota spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Litwa (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
241.impreza: "Europa - Polska - Litwa. Współdziałanie kultur w przeszłości i przyszłości dziejów" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Dunin Janusz: Druskienniki 1998. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 80  szczegóły 
242.impreza: "Europejskość ojczyzn: litewsko-polskie związki literackie, kulturowe i językowe" - międzynarodowa konferencja naukowa (2008).  szczegóły 
artykuł: Fedorowicz Irena: 15-lecie polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim. Uwieńczeniem obchodów - konferencja. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 139-144 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Macutkiewicz Grażyna, Stackiewicz Natalia: 15.lecie Centrum Polonistycznego na Uniwersytecie Wileńskim. Kurier Wileński 2008 nr 223 s. 5 (spraw.; z fot....) szczegóły 
243.impreza: Festiwal Poezji na Litwie (1992).  szczegóły 
artykuł: K.C.: Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 4 s. 239 (nota; m.in. o udziale polskich poetów - Czesława Miłosza i Krystyny La...) szczegóły 
244.impreza: Spotkanie Twórców Kultury Polski i Litwy (2001).  szczegóły 
artykuł: Brodowski Leon: Kronika Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy 2001. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 262 (not....) szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Co możemy dać Europie. Kurier Wileński 2001 nr 120 s. 6 (sprawozdanie...) szczegóły 
245.impreza: "Wilno literackie na styku kultur" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Wilno literackie na styku kultur. Magazyn Wileński 2002 nr 5 s. 30 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
246.artykuł: Jotkiałło Halina: Wiosna z Instytutem Polskim. Magazyn Wileński 2004 nr 3 s. 17 (nota nt. imprez kulturalnych planowanych w Instytucie, szerzej o reper...) szczegóły 
247.artykuł: Lempp Albrecht: Polscy pisarze - w świat. Kurier Wileński 2001 nr 30 s. 5 (wyw. nt. Polskiego Funduszu Literackiego zaprezentowanego w ramach II ...) szczegóły 
248.artykuł: Pukszto Andrzej: Wielkie święto książki. Kurier Wileński 2001 nr 26 s. 2 (m.in. nt. udziału polskich pisarzy w II Wileńskim Kiermaszu Książki w ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
249.impreza: "Deutsch-polnische Beziehungen. Historische und aktuelle Aspekte" - sesja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Kaczor Dariusz: Kwartalnik Historyczny 1996 nr 3 s. 159-161 (sprawozdanie...) szczegóły 
250.impreza: "Deutsch-Polnische Beziehungen in Sprache und Literatur in der 2. Haelfte des 19. Jahrhundert" - Bilaterale Polonistik-Konferenz (1989).  szczegóły 
artykuł: Ehegoetz Erika, Wimmer Christine: Zeitschrift fuer Slawistik 1990 t. 35 nr 6 s. 884-886 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Przybyła Zbigniew: Stosunki niemiecko-polskie w zakresie języka i literatury w drugiej połowie XIX wieku. Ruch Literacki 1991 z. 1/2 s. 133-135  szczegóły 
artykuł: Tomala Stanisław: Związki niemiecko-polskie w zakresie języka i literatury w drugiej połowie XIX wieku (Berlin, 30-31 X 1989). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 177-179 (spraw....) szczegóły 
251.impreza: "Dialog mit Polen" - cykl imprez literackich, teatralnych i filmowych (1991).  szczegóły 
artykuł: "Dialog mit Polen" in Munich. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1991 nr 6 s. 42-43 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Koenig Jerzy: Dialog z Polską. Teatr 1991 nr 10 s. 40 (notował M.Z....) szczegóły 
artykuł: Międzyrzecki Artur: Życie Warszawy 1991 nr 161 s. 7 (wyw. nt. imprezy; rozm. Piotr Szewc...) szczegóły 
artykuł: Wielka prezentacja kultury polskiej w Monachium (Teatr, film, plastyka). Życie Warszawy 1991 nr 157 s. 4 (omów. progr....) szczegóły 
artykuł: Szaruga Leszek: Dialog w Monachium. Gazeta Wyborcza 1991 nr 171 s. 17  szczegóły 
252.impreza: Dni Kultury Polskiej w Berlinie (1997).  szczegóły 
artykuł: Załuski Krzysztof Maria: List z Europy. Wieżowiec polskiej kultury. List Oceaniczny 1997 nr 50 s. 2 (m.in. o obecności Iwony Mickiewicz na festiwalu oraz prezentacji pism ...) szczegóły 
253.impreza: Dni Literatury Polskiej (1991).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 30 V s. 6 (not....) szczegóły 
artykuł: Slaska Ewa Maria: Dni Literatury Polskiej w Berlinie. Słowo [Berlin] 1991 nr 14 s. 68-70  szczegóły 
254.impreza: Dni Literatury Polskiej (1992).  szczegóły 
artykuł: Odra 1993 nr 2 s. 112 (not....) szczegóły 
255.impreza: Dzień Literatury Polskiej (2002).  szczegóły 
artykuł: Baensch Norbert: Dialog [Niemcy] 2003 nr 62/63 s. 138-139 (nota sprawozdawcza; tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim...) szczegóły 
256.impreza: Górnośląskie Dialogi II - kolokwium naukowo-literackie (1999). (sesja dot. regionalizmu i stosunków polsko-niemieckich w literaturach ...) szczegóły 
artykuł: Usakowska-Wolff Urszula: Górnośląskie dialogi nad Renem. Tygiel Kultury 2000 nr 1/3 s. 193-194 (sprawozdanie...) szczegóły 
257.impreza: "Ich oder ja" - warsztaty młodej literatury i przekładu (2002).  szczegóły 
artykuł: Gumz Alexander, Reimert Karla: Ich oder ja = Ich oder ja. Wir 2002 nr 6 s. 10-13, 14-17 (tekst równoległy w języku niemieckim i polskim; art. wprowadzający do ...) szczegóły 
258.impreza: "Jesień Literacka" festiwal poświęcony literaturze krajów sąsiednich Niemiec i porozumieniu europejskiemu (2011). ([wieczory literackie oraz polsko-niemieckie spotkania autorskie m.in.:...) szczegóły 
artykuł: Szmidt Ireneusz K.: Literatura polska w Lipsku. Pegaz Lubuski 2011 nr 4 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
259.impreza: Junge Literatur in Europe 2002 - spotkanie literackie (2002).  szczegóły 
artykuł: Iwasiów Inga: Być młodą (-ym) w Europie. Pogranicza 2002 nr 6 s. 87-91  szczegóły 
260.impreza: "Literarische Gespraeche" - sympozjum poświęcone niemiecko-polskim związkom literackim (1991).  szczegóły 
artykuł: Zawistowski Władysław: W Achim i Frankfurcie. Życie Warszawy 1991 nr 254 s. 7 (spraw....) szczegóły 
261.impreza: Niemiecko-Polskie Dni Literatury (1996).  szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1996 nr 1/2 s. 213 (not. spraw....) szczegóły 
262.impreza: Niemiecko-Polskie Spotkania Młodych Autorów (1998). (spotkanie poświęcone konfrontacji kształtujących się postaw artystyczn...) szczegóły 
artykuł: (kron): Niemiecko-Polskie Spotkania Młodych Autorów. Topos 1998 nr 5/6 s. 141 (omówienie...) szczegóły 
263.impreza: "Normalność - Trend - Inność" - spotkanie literackie (2000; edycja VIII).  szczegóły 
artykuł: Usakowska-Wolff Urszula: Paleta ze śladami inności. Tygiel Kultury 2000 nr 7/9 s. 191-198 (sprawozdanie z imprezy dot. m.in. wątków polskich w programie...) szczegóły 
264.impreza: "Orfeusz - rozmowa w słowie" - spotkanie polskich i niemieckich poetów (2000).  szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 2000 nr 4 s. 80 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Śnieciński Marek: "Orfeusz - rozmowa w słowie". Pomosty [Wrocław] 2001 t. 4/5 (1999/2000) s. 215-216 (spraw....) szczegóły 
265.impreza: "Pisarz i jego prowincja" = "Der Autor und seine Provimz" - spotkanie pisarzy polskich i niemieckich (2001).  szczegóły 
artykuł: Śląsk 2001 nr 11 s. 78 (nota...) szczegóły 
266.impreza: Polsko-Niemiecki Statek Literacki - rejsc Odrą i Renem połączony ze spotkaniami autorkimi, odczytami, dyskusjami pisarzy polskich i niemieckich.  szczegóły 
artykuł: D: Pod Odrze i Renie. Gazeta Wyborcza 2003 nr 267 s. 15 (zapow....) szczegóły 
267.impreza: Polsko-Niemieckie Warsztaty Literackie (2001).  szczegóły 
artykuł: Protokół Kulturalny 2001 nr 1/2 s. 24 (nota ozakwalifikowaniu Sławomira Sochy...) szczegóły 
268.impreza: "Saksonia i Polska w okresie unii personalnej" - konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Bunke Kersten, Trepte Hans-Christian: Societas Jablonoviana Lipsiensis. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 175-176  szczegóły 
269.impreza: Saksońsko-Polskie Dni Literatury (1993).  szczegóły 
artykuł: Erdy: Saksońsko-Polskie Dni Literatury. Odra 1993 nr 12 s. 115 (spraw....) szczegóły 
270.impreza: Warsztaty Literackie "WIR"-u dla Młodych Pisarzy z Polski i Niemiec (2001).  szczegóły 
artykuł: Wiśniewski Radosław: Aniołki Wendersa?. Kursywa 2001 Niemiaszki (osobiste dygresje z udziału w warsztatach...) szczegóły 
271.impreza: "Zbliżenia". Tydzień polski (2000).  szczegóły 
artykuł: "Zbliżenia. Tydzień polski" w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 5 s. 47 (not. dot. m.in. wydarzeń o charakterze literackim...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
272.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Londyn, Lipsk, Bolonia. Forum Książki 2002 nr 2 s. 7 (m.in. sprawozdanie z obecności polskich autorów na Lipskich Targach Ks...) szczegóły 
273.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Radosny polski Frankfurt. Forum Książki 2000 nr 4 s. 14-15 (m.in. nt. udziału polskich pisarzy podczas 52. Międzynarodowych Targó...) szczegóły 
274.artykuł: Dziś we Frankfurcie. Rzeczpospolita 2000 nr 245 s. A12, nr 246 s. A13 (program polskich imprez na LII Międzynarodowych Targach Książki we Fra...) szczegóły 
275.artykuł: Fischer Joschka: Śmiałość pojednania. Plus Minus 2000 nr 42 s. D2 (przemówienie federalnego ministra spraw zagranicznych z okazji otwarci...) szczegóły 
276.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Sukcesy polskich wydawców. Frankfurckie Targi Książki. Rzeczpospolita 2001 nr 241 s. A16 (m.in. o planach obcojęzycznych wydań książek pisarzy: Manuela Gretkows...) szczegóły 
277.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Uznany za klasyka. Rzeczpospolita 2000 nr 245 s. A12 (nt. reprezentowania Polski przez Czesława Miłosza na LII Międzynarodow...) szczegóły 
278.artykuł: J.C.: Dementi ministra. Rzeczpospolita 2000 nr 251 s. A10 (nota o konferencji prasowej ministra kultury i dziedzictwa narodowego ...) szczegóły 
279.artykuł: Klimowicz Mieczysław: Kontakty literackie polsko-niemieckie w XVIII wieku. Próba nowego spojrzenia. x 1992 ([W ks. zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI M...) szczegóły 
280.artykuł: K.M.: O fikcjach i faktach. Rzeczpospolita 2000 nr 248 s. A9 (nt. odbioru spotkań autorskich Olgi Tokarczuk, Hanny Krall, Magdaleny ...) szczegóły 
281.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 197 (not. o promocji książek pisarzy z Dolnego Śląska na 52. Międzynarodowy...) szczegóły 
282.artykuł: Lempp Albrecht: Zaistnieć w Niemczech. Gazeta Wyborcza 2000 nr 215 s. 12 (wyw. z autorem programu literackiego na Międzynarodowe Targi Książki w...) szczegóły 
283.artykuł: Masłoń Krzysztof: Kuchnia polska. Rzeczpospolita 2000 nr 246 s. A13 (sprawozdanie z udziału Polski w LII Międzynarodowych Targach Książki w...) szczegóły 
284.artykuł: Masłoń Krzysztof: Niepodległość ducha. Rzeczpospolita 2000 nr 244 s. A10 (sprawozdanie z otwarcia pawilonu polskiego na LII Międzynarodowych Tar...) szczegóły 
285.artykuł: Nowakowski Andrzej: Mercedesa nie zrobimy nigdy, wybitną książkę - tak. Rzeczpospolita 2000 nr 243 s. A9 (wywiad z pełnomocnikiem ministra kultury i dziedzictwa narodowego dot....) szczegóły 
sprostowanie: Nowakowski Andrzej: Rzeczpospolita 2000 nr 247 s. A8  szczegóły 
286.artykuł: Sowula Grzegorz: Chwalą nas. Rzeczpospolita 2000 nr 247 s. A8 (nt. głosów prasy niemieckiej nt. polskiej prezentacji podczas LII Międ...) szczegóły 
287.artykuł: Szaruga Leszek: Targi Lipskie 2000. Forum Książki 2000 nr 2 s. 6-7 (nt. imprez literackich, spotkań z autorami towarzyszących prezentacji ...) szczegóły 
288.artykuł: Szaruga Leszek: Z pozycji gościa honorowego. Forum Akademickie 2000 nr 11 s. 48-49 (nt. szeregu imprez literackich w całych Niemczech m.in. spotkań z pols...) szczegóły 
289.artykuł: Tobera Marek: Polska Gościem Honorowym we Frankfurcie = Poland: Frankfurt Fair's Guest of Honor. Polish Culture 2000 nr 3 s. 12 (dot. Międzynarodowych Targów we Frankfurcie; tekst równoległy w język...) szczegóły 
290.artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 75 s. 175 (not. o rozpoczęciu Lipskich Targów Książki 2001 i goszczących na nich...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Norwegia (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
291.książka: Januszewska-Skreiberg Janina: Od Ibsena do Twardowskiego. Norwesko-polskie pejzaże kulturalne. 2001 ([Zawiera m.in.:] Lech Sokół: Praca u podstaw (Zamiast wstępu). - Miłos...) szczegóły 
recenzja: Ciesielski Zenon: Rocznik Instytutu Polsko-Skandynawskiego 2001 r. 16 (2000/2001) s. 37-39  szczegóły 
recenzja: Głębicka-Giza Barbara: Nasz człowiek w Norwegii. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 50  szczegóły 
recenzja: (JP): Przekrój 2001 nr 39 s. 74 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lubelski Tadeusz: Między Polską a Norwegią. Kino 2002 nr 2 s. 49  szczegóły 
recenzja: Majdecki Jan: "Od Ibsena do Twardowskiego...". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 111 s. 5  szczegóły 
recenzja: m.: Odra 2001 nr 11 s. 122  szczegóły 
recenzja: Płażewski Jerzy: Od Ibsena do Twardowskiego. Polsko-norweskie pejzaże kulturalne. Film 2003 nr 3 s. 109  szczegóły 
artykuł: Tomaszewicz Andrzej: "Od Ibsena do Twardowskiego". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 165 s. 6 (spraw. ze spotkania autorskiego w Polskiej Szkole Sobotniej im. Jana P...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Portugalia (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
292.impreza: Polsko-portugalskie seminarium literackie (1993).  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Polsko-portugalskie seminarium literackie. Tygodnik Powszechny 1993 nr 19 s. 8  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
293.impreza: Dni Kultury Polskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Dębski Wiesław S.: Pechowa kultura. Trybuna 2001 nr 113 s. 8 (refleksje po imprezie...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2001 nr 151 s. B (not....) szczegóły 
294.impreza: "Polsko-rosyjskie więzi kulturalne na Syberii" - międzynarodowa konferencja (2002).  szczegóły 
artykuł: Jędrychowska Barbara: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Polsko-rosyjskie więzi kulturalne na Syberii" (Tomsk, 30 maja-2 czerwca 2002 r.). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2002 nr 4 s. 120-123  szczegóły 
295.impreza: Rosja i Polska: historyczno-kulturowe kontakty (syberyjski fenomen) - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Rosja i Polska: historyczno-kulturowe kontakty (syberyjski fenomen). Międzynarodowa konferencja naukowa 24-25 VI 1999 roku. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2000 r. 45 nr 2 s. 174-180 (sprawozdanie...) szczegóły 
296.impreza: "Trwałe wartości literatury w warunkach destabilizacji społecznych" - polsko-rosyjskie seminarium (1995).  szczegóły 
artykuł: Cybenko Elena, Golubkov M.M.: Russko-pol'skijj simpozium v Varshavskom universitete. x 1995 ([w czasopiśmie:] Vestnik Moskovskogo Universiteta. Serija 9: Filolo...) szczegóły 
artykuł: Siekierski Stanisław: Dyskusja metodologiczna. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 170-172  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
297.artykuł: Ludwiniak Anna: Duże zainteresowanie polską ekspozycją. Biblioteka Analiz 2003 nr 19 s. 10 (m.in. nt. spotkań z poslkimi pisarzami: Tadeuszem Konwickim, Januszem ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rumunia (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
298.impreza: "Polsko-rumuńskie zbliżenia literackie" - konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 82 (not....) szczegóły 
artykuł: Luft Bogumił: Świat między Estonią a Albanią. Rzeczpospolita 2003 nr 174 s. A9 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
299.impreza: Konferencja tłumaczy i wydawców literatury polskiej w USA (1991).  szczegóły 
artykuł: (jk): "Tłumaczenie jest metaforą". Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 6 VI s. 11, 15 (spraw.; m.in. z udz. Stanisława Barańczaka i Jana Kotta...) szczegóły 
artykuł: Language Bridges 1992 nr 1(1991/92) s. 18-19 (nota; tekst równoległy w języku polskim i angielskim...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Szwecja (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
300.impreza: "Polska literatura w Szwecji - szwedzka literatura w Polsce" - konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: Bron Michał jr: Doświadczenia różnych kultur (Spotkanie twórców z Polski i Szwecji). Rzeczpospolita 1997 nr 235 s. 29  szczegóły 
artykuł: Bron Michał jr: Polska literatura w Szwecji - szwedzka literatura w Polsce. Acta Sueco-Polonica 1998 nr 6 (1997) s. 155-156 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
301.artykuł: Lempp Albrecht: Polska gościem honorowym. Biblioteka Analiz 2003 nr 9 s. 12 (m.in. zapowiedź udziału polskich pisarzy w Targach Ksiązki w Goteborgu...) szczegóły 
302.artykuł: Potop polski. Wprost 2003 nr 41 s. 105 (nota m.in. nt. uczestnictwa polskich pisarzy podczas Międzynarodowych ...) szczegóły 
303.artykuł: Targi książki i bibliotek w Goteborgu. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 11 s. 35 (nota nt. uczestnictwa polskich pisarzy w targach książki w Goteborgu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
304.impreza: Dni Kultury Polskiej w Kijowie (1995).  szczegóły 
artykuł: Dni Kultury Polskiej w Kijowie. Krynica 1995 nr 7 s. 6 (podsumowanie...) szczegóły 
artykuł: Panteluk Stanisław: Drodzy Czytelnicy!. Krynica 1995 nr 7 s. 1 (art. wstępny, m. in. ogólna ocena filmów prezentowanych podczas imprez...) szczegóły 
305.impreza: "Kultura polska w życiu Ukrainy - historia i dzień dzisiejszy" - międzynarodowa konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Bajcar Adam: Kultura polska w życiu Ukrainy. Refleksje z konferencji naukowej w Kijowie. Lithuania 1998 nr 1/2 s. 43-47  szczegóły 
artykuł: Dragin Borys: Konsolidacja sił intelektualnych. Dziennik Kijowski 1997 nr 22 s. 3 (sprawozdanie; z fragmentami wypowiedzi uczestników...) szczegóły 
artykuł: Geremek Bronisław: Dziennik Kijowski 1997 nr 21 s. 2 (list do organizatorów z podziękowaniem za zorganizowanie sesji...) szczegóły 
artykuł: Międzynarodowa konferencja popularno-naukowa "Kultura polska w życiu Ukrainy - historia, dzień dzisiejszy". Dziennik Kijowski 1997 nr 21 s. 2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Pakosz Teresa: Kultura polska w życiu Ukrainy. Myśl Polska o Kresach 1997 nr 12 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Umański Zbigniew: Kultura polska w życiu Ukrainy. Semper Fidelis 1998 nr 1 s. 34 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
306.impreza: Mihzhnarodnijj kongres ukrajinihstihv [Międzynarodowy Kongres Ukrainistów (MAU)] (1999).  szczegóły 
artykuł: Chynczewska-Hennel Teresa: Czwarty Międzynarodowy Kongres Ukrainoznawców. Barok 1999 nr 2 s. 247  szczegóły 
artykuł: Kononenko Irena, Spiwak Orest: Językoznawstwo na Kongresie. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 445-449 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Nazaruk Bazyli: Czwarty Międzynarodowy Kongres Ukrainistów, Odesa[!] 26-29 sierpnia 1999 roku. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 439-445 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Koniewa Jarosława: Chetvertijj mihzhnarodnijj kongres ukrajinihstihv, 26-29 serpnja 1999 r., Odesa. Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 377-378 (sprawozdanie...) szczegóły 
307.impreza: "Polacy w Kijowie" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Filler Witold: Polacy w Kijowie. Nowe Kontrasty 2001 nr 12 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Osadczy Włodzimierz: Konferencja naukowa w Kijowie. Nowe Kontrasty 2001 nr 12 s. 17-18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Osadczy Włodzimierz: Konferencja "Polacy w Kijowie". Collectanea Theologica 2002 nr 2 s. 187-192 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Osadczy Włodzimierz: Polacy w Kijowie. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2002 [nr] 7 (2001) s. 262-266 (sprawozdanie...) szczegóły 
recenzja: Horbatowski Piotr: Sprawozdanie z miedzynarodowej konferencji naukowej "Polacy w Kijowie". Przegląd Polonijny 2002 z. 2 s. 81-88  szczegóły 
308.impreza: "Wieloetniczność Europy i kultury narodowe" - seminarium pisarzy polskich i ukraińskich (1998).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 80 (nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Węgry (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
309.impreza: "Normalność - Trend - Inność" - spotkanie literackie (2000; edycja VIII).  szczegóły 
artykuł: Usakowska-Wolff Urszula: Paleta ze śladami inności. Tygiel Kultury 2000 nr 7/9 s. 191-198 (sprawozdanie z imprezy dot. m.in. wątków polskich w programie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Wielka Brytania (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
310.impreza: Festiwal literacki (1991).  szczegóły 
artykuł: Czerniawski Adam: Krótkopis. Twórczość 1992 nr 10 s. 129-131 (m.in. nt. festiwalu, w którym wzięli udział polscy pisarze: Ewa Lipska...) szczegóły 
artykuł: Gomori George: List z Anglii. Dekada Literacka 1992 nr 3 s. 11 (spraw. z festiwalu pośw. m.in. prezentacji literatury polskiej, z udzi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
311.impreza: "Corso Polonia" - festiwal kultury polskiej (2010).  szczegóły 
artykuł: Festiwal kultury polskiej Corso Polonia. Kurier Wileński 2010 nr 110 s. 21 (nota spraw....) szczegóły 
312.impreza: "Il Risorgimento, l'Europa, la Polonia. Tra il mito e la realta" = "Zjednoczenie Włoch, Europa i Polska. Pomiędzy mitem a rzeczywistością" - sesja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Podemski Piotr: Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2012 t. 5 s. 233-235 (spraw....) szczegóły 
313.impreza: "Polonia, Italia e culture slave: aspetti comparati tra storia e contemporaneita" - sesja naukowa dedykowana pamięci Bronisława Bilińskiego (1996).  szczegóły 
artykuł: Polonia Włoska 1996 nr 1 s. 11 (nota...) szczegóły 
314.impreza: Sesja poświęcona związkom polsko-włoskim od XV do XVIII w. (1991).  szczegóły 
artykuł: Grzybowski Stanisław: Sarmaci a jedność Europy. Dekada Literacka 1992 nr 2 s. 2  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
315.artykuł: CZAR: Tuwim na ulicy. Gazeta Wyborcza 2003 nr 78 s. 17 (nt. przygotowań polskiej ekspozycji na 40. Targi Książki Dziecięcej w ...) szczegóły 
316.artykuł: Czernik Maria: Polonia a Bolonia, czyli Polska w Bolonii. Guliwer 2003 nr 2 s. 119-120 (sprawozdanie; dot. promocji polskiej literatury dla dzieci w ramach 40...) szczegóły 
317.artykuł: Dobrołęcki Piotr: [Milion czterysta tysięcy] 1,4 mln zł kosztuje polski program. Biblioteka Analiz 2003 nr 7 s. 15 (nt. przygotowań polskiej ekspozycji na 40. Targi Książki Dziecięcej w ...) szczegóły 
318.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Największe polskie wystąpienie po Frankfurcie 2000. Biblioteka Analiz 2003 nr 8 s. 9 (dot. m.in. udziału polskich pisarzy w 40. Targach Książki Dziecięcej w...) szczegóły 
319.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 5 s. E2 (m.in. nota nt. udziału polskich pisarzy w 40. Targach Książki Dziecięc...) szczegóły 
320.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Lokomotywa na eksport. Rzeczpospolita 2003 nr 50 s. A12 (not. nt. promocji polskiej literatury dla dzieci w ramach 40. Targów K...) szczegóły 
321.artykuł: (J. Ch.): Targi Książki Dziecięcej w Bolonii - 2003. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 5 s. 38 (nota; dot. promocji polskiej literatury dla dzieci w ramach 40. Targów...) szczegóły 
322.artykuł: Janowska Irena: Bolonia coraz bliżej. Nowe Książki 2002 nr 12 s. 82 (nt. przygotowań Polski do udziału w Międzynarodowych Targach Książki w...) szczegóły 
323.artykuł: Masłoń Krzysztof: Czytam, więc myślę. Rzeczpospolita 2003 nr 74 s. A12 (nt. uczestnictwa polskich wydawców w Targach Książki Dziecięcej w Bolo...) szczegóły 
324.artykuł: Masłoń Krzysztof: Z bajkami do Europy. Rzeczpospolita 2003 nr 78 s. A9 (m.in. nt. udziału polskich pisarzy w Targach Książki Dziecięcej w Bolo...) szczegóły 
325.artykuł: Olech Joanna: Ilustratorzy w Bolonii. Guliwer 2003 nr 2 s. 58-60 (m.in. nt. wystaw ilustracji książkowych polskich twórców w ramach Targ...) szczegóły 
326.artykuł: Polak Cezary: Gdzie jest Wilkoń?. Gazeta Wyborcza 2003 nr 80 s. 17 (sprawozdanie; dot. promocji polskiej literatury dla dzieci w ramach 40...) szczegóły 
327.artykuł: Polak Cezary: Z dzieckiem w tle. Gazeta Wyborcza 2003 nr 82 s. 18 (sprawozdanie; dot. wystawy prac polskich ilustratorów w ramach 40. Tar...) szczegóły 
328.artykuł: Prządka Ewa: La Polonia a Bologna. Polonia Włoska 2003 nr 2 s. 8-9 (dot. promocji polskiej literatury dla dzieci w ramach 40. Targów Książ...) szczegóły 
329.artykuł: (stg): Wydarzenia. Poezja i Dziecko 2003 nr 2 s. 96-97 (not. nt. udziału polskich artystów w 40. Targach Książki Dziecięcej w ...) szczegóły 
330.artykuł: Walendzik Anna: Święto książki dziecięcej w Bolonii. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 7/8 s. 27-29 (dot. promocji polskiej literatury dla dzieci w ramach 40. Targów Książ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
331.impreza: Spotkanie literatów, krytyków i wydawców z Polski i ZSRR poświęcone obecności polskiej książki na radzieckim rynku czytelniczym i wydawniczym (1988).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 2 s. 2 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    imprezy (alfabet tytułów)
332.impreza: "Literatura bez granic" - seminarium poświęcone literaturze dziecięcej (1992).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Ilustracje (literatura dla dzieci i młodzieży)
    imprezy (alfabet tytułów)
333.impreza: Biennale Ilustracji w Bratysławie (2001). (wyróżn.: Krystyna Lipka-Sztarbałło za ilustracje do książki "Sen który...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
334.artykuł: Olech Joanna: Ilustratorzy w Bolonii. Guliwer 2003 nr 2 s. 58-60 (m.in. nt. wystaw ilustracji książkowych polskich twórców w ramach Targ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
335.artykuł: Simonides Dorota: Folklor słowiański i niemiecki na śląskim pograniczu kulturowym. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Folkloryści (literatura ludowa)
336.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inoue Koichi: B. Piłsudski's undispatched [?] letter to the chairman [W.W. Radloff] of the Russian Committee for the Exploration of Central and East Asia. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 1995 t. 2 s. 67-72 (tekst wygł. na sesji "Bronisław Piłsudski - badacz ludów Sachalinu", J...) szczegóły 
artykuł: Kotani Yoshinobu: Contributions to Ainu material collections by John Batchelor, B. Pilsudski's contemporary. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 1995 t. 2 s. 73-81 (tekst wygł. na sesji "Bronisław Piłsudski - badacz ludów Sachalinu", J...) szczegóły 
artykuł: Kowalski Witold: The European calendarium (Bronisław Ginet-Piłsudski in Europe 1906-1918). Linguistic and Oriental Studies from Poznań 1995 t. 2 s. 7-19 (tekst wygł. na sesji "Bronisław Piłsudski - badacz ludów Sachalinu", J...) szczegóły 
artykuł: Majewicz Alfred F.: Suicide?. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 1995 t. 2 s. 83-86 (nt. okoliczności śmierci Bronisława Piłsudskiego; tekst wygł. na sesji...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
337.impreza: "Bronisław Piłsudski - badacz ludów Sachalinu" - międzynarodowa konferencja (1991).  szczegóły 
artykuł: A.F.M.: Trzecia Międzynarodowa Konferencja Poświęcona Bronisławowi Piłsudskiemu i Jego Dziedzictwu Naukowemu, Kraków-Zakopane-, 29 sierpnia-7 września 1999 roku. Japonica 1999 [nr] 11 s. 269-275 (m.in. sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Iszczenko Marina: Międzynarodowa konferencja w Jużno-Sachalińsku "Bronisław Piłsudski - badacz ludów Sachalinu". Lud 1992 t. 75 s. 316-324 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Międzynarodowa ocena dorobku badawczego B. Piłsudskiego nad tubylczymi ludami Sachalinu. Niepodległość [Nowy Jork] 1993 t. 26 s. 176-190 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Imprezy folklorystyczne (literatura ludowa)
    imprezy (alfabet tytułów)
338.impreza: "Od Hadama do Hanki - żywy koncert poezji ludowej" - spotkanie (2001). (wykłady i prezentacja poezji ludowej...) szczegóły 
artykuł: C.R.: Poezja ludowa w Kawiarence Pod Pegazem. Zwrot 2001 nr 9 s. 46-47 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
339.impreza: 'North America in the Eyes of the Polish Beholder " - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Frajlich Anna: North America in the Eyes of the Polish Beholder. The Polish Review 2001 t. 46 nr 3 s. 260 (sprawozdanie ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Mężczyzna, chłopak (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
340.impreza: "Wizerunek mężczyzny. Kreacje językowe i tekstowe" - międzynarodowa konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Wronicz Jadwiga: Konferencja w Sztokholmie. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 4/5 s. 345 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Syberia, łagry, zesłanie, tułaczka (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
341.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Antropologia literatury łagrowej (rosyjskiej i polskiej). x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
342.książka: Błoński Jan: Biedni Polacy patrzą na getto. 1994 (Biedni Polacy patrzą na getto [m.in. dot.: Czesław Miłosz: Biedny chrz...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Grzech zaniechania. Polityka - Kultura 1995 nr 1 s. 7  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Ciężar pamięci. Tygodnik Powszechny 1995 nr 4 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Gawin Dariusz: Nieznośny ciężar historii. Ex Libris 1995 nr 70 s. 2-3  szczegóły 
recenzja: Gutorow Jacek: Pomocnicy śmierci. Strony 1995 nr 4 s. 75-76  szczegóły 
recenzja: Kacnelson Dora: Czy naprawdę "biedni"?. Arcana 1995 nr 6 s. 153-156  szczegóły 
recenzja: Kaczyński Andrzej: Cień holokaustu. Rzeczpospolita 1995 nr 22 s. 3  szczegóły 
recenzja: Piasecki Marcin: Odwaga sumienia. Gazeta Wyborcza 1995 nr 35 s. 10  szczegóły 
recenzja: Szapiro Paweł: Poglądy i wiedza. Ex Libris 1995 nr 70 s. 4  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Wciąż trudny temat. Plus Minus 1994 nr 51 s. 15  szczegóły 
recenzja: Ubertowska Aleksandra: "Zobaczyć siebie w prawdzie". Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 1 s. 218-222  szczegóły 
recenzja: Wróbel Józef: "To nie był świat". Znak 1995 nr 10 s. 156-159 (z not. o Józefie Wróblu...) szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Targanie kompleksami. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 10 s. 17  szczegóły 
recenzja: Żukowski Tomasz: Mówić, nie mówiąc za wiele. O dyskusji w sprawie Jedwabnego. Bez dogmatu 2001 nr 48 s. 25-27 (omówienie tez Jana Błońskiego jako kontekstu dla języka dyskusji wokół...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    imprezy (alfabet tytułów)
343.impreza: "Książka polska na Śląsku Cieszyńskim" - seminarium (2001).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Konferencje, zjazdy (wydawnictwa)
    imprezy (alfabet tytułów)
344.impreza: Polska książka naukowa w Wilnie - wystawa (2000).  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
345.artykuł: Matysiak Jarosław: Grosspolen - Mitglieder der Koeniglichen Warschauer Gesellschaft der Freude der Wissenschaften aus grosspolen und Posen. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 2004 nr 45 s. 115-120 (sylwetki członków: Tytus Działyński, Edward Raczyński, Stanisław Stasz...) szczegóły 
346.artykuł: Matysiak Jarosław: Wielkopolanie - członkowie Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 2004 nr 45 s. 110-114 (sylwetki członków: Tytus Działyński, Edward Raczyński, Stanisław Stasz...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
347.impreza: Konferencja naukowa z okazji 450-lecia założenia uniwersytetu w Królewcu (1994).  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Wojna 1939-1945 (organizacja nauki o literaturze)
    imprezy (alfabet tytułów)
348.impreza: Nauka polska w podziemiu podczas II wojny światowej - konferencja (1993).  szczegóły 
artykuł: Szczepanik Edward: Nauka polska w podziemiu podczas II wojny światowej. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 1993 r. 35 (1991/1992) s. 17-18  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
    książki (alfabet autorów)
349.książka: Starnawski Jerzy: Kongresy, sympozja, sesje naukowe. 1999 (Słowo wstępne. - LVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego [Wrocł...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Czechy (polonistyka za granicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
350.impreza: Międzynarodowa Konferencja Studentów Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu w Ostrawie (1998).  szczegóły 
artykuł: Międzynarodowa konferencja studencka. Śląsk 1999 nr 1 s. 86 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: (M.K.): Sciencia longa... (Międzynarodowa konferencja studencka). Głos Ludu 1998 nr 138 s. 2 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Francja (polonistyka za granicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
351.impreza: Kongres Polonistów Francuskich (2001).  szczegóły 
artykuł: Miodunka Władysław: Pierwszy Kongres Polonistów Francuskich. Poradnik Językowy 2001 nr 8 s. 48-52 (sprawozdanie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Litwa (polonistyka za granicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
352.impreza: Wileńskie spotkania polonistów (1993).  szczegóły 
artykuł: Wilczek Piotr: Wileńskie spotkania polonistów. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1994 nr 16 s. 2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wileńskie spotkania polonistów. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1994 nr 15 s. 5 (nota...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Niemcy (polonistyka za granicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
353.impreza: Konferencja na temat zadań i perspektyw polonistyki w krajach niemieckojęzycznych.  szczegóły 
artykuł: Rytel-Kuc Danuta, Schwarz Wolfgang F., Trepte Hans-Christian: Polonistyka w krajach niemieckojęzycznych. Konferencja w Lipsku na temat zadań i perpektyw polonistyki (7-9 czerwca 2001). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 11-13 (z notami o aut. na s. 93-94...) szczegóły 
354.impreza: Polsko-niemieckie seminarium polonistów (1993).  szczegóły 
artykuł: Kotarski Edmund: Polsko-niemieckie seminarium polonistów w Berlinie w dniach 14-15 lutego 1992 r.. Komunikaty Instytutu Bałtyckiego 1992 z. 41 s. 129-133  szczegóły 
artykuł: Graszewicz Marek: Polsko-niemieckie spotkanie polonistów w Berlinie. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1993 nr 1 s. 123-127  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Rosja (polonistyka za granicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
355.impreza: O polskich profesorach i studentach w uniwersytetach Rosji w XIX i na początku XX w. - międzynarodowa konferencja.  szczegóły 
artykuł: Bardach Juliusz, Wójcik Zbigniew J.: Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 2/3 s. 151-153  szczegóły 
artykuł: Zasztowt Leszek: Przegląd Wschodni 1993 t. 2 z. 1 (1992/1993) s. 244-246  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Rusycystyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
356.artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Światowe forum rusycystyczno-slawistyczne w Moskwie. Neofilolog 1998 nr 16 s. 83-84 (spraw....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
357.impreza: "Teoria i praktyka rusycystyki w kontekście światowym" - międzynarodowa konferencja poświęcona 30-leciu MAPRJAł-u [Międzynarodowej Asocjacji Wykładowców Języka Rosyjskiego i Literatury] (1997).  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Medale Puszkina dla rusycystów. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 1 s. 14-15 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Światowe forum rusycystyczno-slawistyczne w Moskwie. Neofilolog 1998 nr 16 s. 83-84 (spraw....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
358.artykuł: Zamojska Dorota: Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk - początki ogólnopolskiej organizacji nauki. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 2004 nr 45 s. 142-146 (referat wygłoszony na konferencji "Tradycje Polskiej Akademii Nauk - e...) szczegóły 
359.artykuł: Zamojska Dorota: Warsaw Society of Friends of Sciences - the beginning of the Polish nationwide organization of science. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 2004 nr 45 s. 147-151 (referat wygłoszony na konferencji "Tradycje Polskiej Akademii Nauk - e...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą
    imprezy (alfabet tytułów)
360.impreza: Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie - sesja (1998).  szczegóły 
361.impreza: Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie - sesja (2005).  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Muzea literackie (organizacja nauki o literaturze, nauka polska za granicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
362.impreza: Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie - sesja (2005).  szczegóły 
363.impreza: Stała Konferencja Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie - międzynarodowa sesja (1998).  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Polski Instytut Naukowy w Ameryce
    imprezy (alfabet tytułów)
364.impreza: Zjazd Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (2001).  szczegóły 
artykuł: Zjazd Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 15 VI s. 14 (program...) szczegóły 
artykuł: Zjazd Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 8 VI s. 15 (program...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    imprezy (alfabet tytułów)
365.impreza: "Nauczanie literatury w szkole średniej" - konferencja (1996).  szczegóły 
artykuł: Gasztold-Seń Brygida: XI Konferencja "Nauczanie literatury w szkole średniej", Oxford 1996. Języki Obce w Szkole 1996 nr 5 s. 473-474 (spraw. z konferencji z udziałem przedstawicieli Polski...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Dydaktyka literatury polskiej za granicą
    imprezy (alfabet tytułów)
366.impreza: Forum Nauczycieli i Wykładowców Języka Polskiego na Ukrainie (2003).  szczegóły 
367.impreza: Republikańska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Liwie.  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Programy nauczania
    imprezy (alfabet tytułów)
368.impreza: "Twórczość Adama Mickiewicza w krajowych programach nauczania" - konferencja (1998).  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Sesje konferencje (dydaktyka literatury)
    imprezy (alfabet tytułów)
369.impreza: Konferencja Sprawozdawcza Polonistów Rejonu Wileńskiego (2012).  szczegóły 
370.impreza: Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Koła Metodycznego Polonistów Rejonu Wileńskiego (2011).  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    Antologie w czasopismach (alfabet tytułów)
371.antologia: Piórem i pędzlem. Kurier Wileński 1998 nr 109 s. 5-8 ([Wstęp]. - [Wiersze uczestników V Międzynarodowych Spotkań Poetyckich ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczyński Krzysztof Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
372.artykuł: Balowski Mieczysław: Doświadczenia wojenne a koncepcja życia i śmierci w utworach K.K. Baczyńskiego i J. Ortena. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
373.impreza: Koncert pieśni do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (2008).  szczegóły 
  Balzer Oswald
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
374.artykuł: Uruszczak Wacław: Oswald Balzer (1858-1933). Historyk ustroju i prawa dawnej Polski. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2005 t. 67 (2003) s. 134-138 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Barszczewski Jan
    imprezy (alfabet tytułów)
375.impreza: Międzynarodowa Konferencja naukowa poświęcona Janowi Barszczewskimu (1794-1851) (1998).  szczegóły 
  Białoszewski Miron
    imprezy (alfabet tytułów)
376.impreza: Sesja poświęcona Mironowi Białoszewskiemu.  szczegóły 
  Błoński Jan
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
377.tekst paraliteracki: Błoński Jan: [Wypowiedź]. Cross Currents 1990 [t.] 9 nr 32 s. 75-124 (na międzynarodowej konferencji w Lizbonie poświęconej literaturze Euro...) szczegóły 
  Bobek Władysław
    imprezy (alfabet tytułów)
378.impreza: "Władysław Bobek w kulturze słowackiej" - seminarium naukowe (1992).  szczegóły 
  Bocheński Jacek
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
379.tekst paraliteracki: Bocheński Jacek: Opowieści starego człowieka. Wystąpienie w białoruskim PEN-Clubie. Plus Minus 1995 nr 35 s. 14 (w Isłoczy podczas Międzynarodowej Konferencji Białoruskiego PEN-Clubu,...) szczegóły 
380.tekst paraliteracki: Bocheński Jacek: Strach dzisiaj. Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 47 s. 4 (tekst wygł. na Międzynar. Spotk. Pisarzy w Bled (Słowenia), 15 -19 V 1...) szczegóły 
381.tekst paraliteracki: Bocheński Jacek: Strach dzisiaj. Gazeta Wyborcza 1990 127 7 (tekst odczytu wygł. na Międzynarodowym Spotkaniu Pisarzy w Bled (Słowe...) szczegóły 
  Borwicz Michał
    imprezy (alfabet tytułów)
382.impreza: Wieczór wspomnień poświęcony Michałowi Borwiczowi.  szczegóły 
  Brahmer Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
383.artykuł: Pomianowski Jerzy: Brahmer, czyli o sztuce krytyki. Pamiętnik Teatralny 1990 z. 1/2 s. 151-155 (przemówienie wygł. na zjeździe polonistów włoskich poświęconym pamięci...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
384.impreza: Zjazd polonistów włoskich poświęcony pamięci Mieczysława Brahmera (1986).  szczegóły 
  Brandys Kazimierz
    imprezy (alfabet tytułów)
385.impreza: Sesja naukowa poświęcona Kazimierzowi Brandysowi (2001).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 75 s. 168 (not. o sesji...) szczegóły 
  Brueckner Aleksander
    imprezy (alfabet tytułów)
386.impreza: Konferencja naukowa z okazji 135. rocznicy urodzin Aleksandra Bruecknera (1991).  szczegóły 
387.impreza: Sesja naukowa z okazji 50-lecia śmierci Aleksandra Bruecknera (1989).  szczegóły 
  Buczkowski Leopold
    imprezy (alfabet tytułów)
388.impreza: Sesja naukowa poświęcona twórczości Leopolda Buczkowskiego (1996).  szczegóły 
artykuł: Weretiuk Oksana: Leopold Buczkowski wrócił do Nakwaszy (Wspólna sesja naukowa Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Pedagogiki w Tarnopolu). Gazeta Lwowska 1997 nr 5/6 s. 7 (sprawozdanie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czapski Józef
    imprezy (alfabet tytułów)
389.impreza: Wieczór o Czapskim.  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Domeyko Ignacy
    imprezy (alfabet tytułów)
390.impreza: "Ignacy Domeyko - 1802-2002. W 200-lecie urodzin" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa (2002).  szczegóły 
391.impreza: "Ignacy Domeyko. Życie, praca i wkład do nauki" - międzynarodowa konferencja (2002).  szczegóły 
  Dróżdż Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
392.artykuł: Jarecka Dorota: Dróżdż do Wenecji. Gazeta Wyborcza 2002 nr 273 s. 2 (not. o reprezentowaniu Polski na 50. Międzynarodowym Biennale Sztuki w...) szczegóły 
393.artykuł: Polonika. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 28 II s. 2 (zapowiedż udziału poety w 50. Biennale Sztuki w Wenecji...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fredro Aleksander
394.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cirlić Dorota Jovanka: Zagrajmy naszą tożsamość. Dialog [Warszawa] 2003 nr 9 s. 173-176 (m.in. nt. wyróżnienia książki złotym medalem w kategorii "znaczących d...) szczegóły 
recenzja: Teatr 2003 nr 4/5 s. 84 (not. nt. wyróżnienia książki złotym medalem w kategorii "znaczących dz...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
395.impreza: Juwenalia poświęcone Aleksandrowi Fredrze (1994).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gałczyński Konstanty Ildefons
    imprezy (alfabet tytułów)
396.impreza: "Dzieło Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego dawniej i dzisiaj" - międzynarodowa konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
  Gibas Jarosław
    proza (alfabet tytułów)
397.proza: Gibas Jarosław: Internationales Comedy Arts Festival Moers. Opcje 1994 nr 3 s. 73-76 (dziennik z pobytu na festiwalu teatralnym w Moers; z not....) szczegóły 
  Giedroyc Jerzy
    imprezy (alfabet tytułów)
398.impreza: Konferencja dla uczczenia Jerzego Giedroycia (1999).  szczegóły 
399.impreza: Seminarium naukowe z okazji 100. rocznicy urodzin Jerzego Giedroycia (2006).  szczegóły 
  Głowiński Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
400.artykuł: Festiwal Literatury w Ołomuńcu. Zwrot 2003 nr 6 s. 40 (nota o spotkaniu autorskim w ramach festiwalu; 7 III 2003...) szczegóły 
  Gombrowicz Witold
    imprezy (alfabet tytułów)
401.impreza: "Gombrowicz dzisiaj" - spotkanie dyskusyjne (1989).  szczegóły 
402.impreza: "Gombrowicz et son double" - cykl spotkań (1996).  szczegóły 
403.impreza: "Gombrowicz i poeci" - debata (1989).  szczegóły 
404.impreza: "L'emancipazione mediante il palesamento" - sesja naukowa poświęcona Witoldowi Gombrowiczowi (1984).  szczegóły 
artykuł: Tomassucci Giovanna: Puls 1991 nr 4 s. 142-143 (sprost. dot. miejsca, w którym odbyła się sesja...) szczegóły 
405.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona Witoldowi Gombrowiczowi (2004).  szczegóły 
406.impreza: Rok Gombrowiczowski w Stanach Zjednoczonych (2004).  szczegóły 
407.impreza: Sesja naukowa z okazji 20. rocznicę śmierci Witolda Gombrowicza (1989).  szczegóły 
408.impreza: Sesja poświęcona twórczości i życiu Witolda Gombrowicza (2004).  szczegóły 
409.impreza: Sesja poświęcona Witoldowi Gombrowiczowi (1990).  szczegóły 
410.impreza: Wieczór pośw. twórczości Witolda Gombrowicza (1989).  szczegóły 
411.impreza: "Wielkie postaci literatury europejskiej XX wieku" - wieczór poświęcony Witoldowi Gombrowiczowi (2003).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hadyna Stanisław
    proza (alfabet tytułów)
412.proza: Hadyna Stanisław: Trzy "czorne kryski". Zwrot 1990 nr 2 s. 18-21 (gawęda wygł. na Seminarium folklorystycznym poświęconym Stanisławowi H...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
413.impreza: Seminarium folklorystyczne poświęcone Stanisławowi Hadynie (1989).  szczegóły 
  Hemar Marian
    imprezy (alfabet tytułów)
414.impreza: [Setna] 100. rocznica urodzin Mariana Hemara (2001).  szczegóły 
  Herbert Zbigniew
    imprezy (alfabet tytułów)
415.impreza: Festiwal twórczości Zbigniewa Herberta pod hasłem "Tutaj byłem szczęśliwy" (2008).  szczegóły 
416.impreza: Sesja naukowa poświęcona Zbigniewowi Herbertowi.  szczegóły 
417.impreza: "Zbigniew Herbert: poeta i dramaturg" - sesja w ramach XX Zjazdu Amerykańskiego Stowarzyszenia dla Promowania Studiów Słowiańskich=American Association for Advancement of Slavic Studies - AAASS (1988).  szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
418.tekst paraliteracki: Herling-Grudziński Gustaw: O wygnaniu. Ex Libris 1992 nr 23 s. 1-2 (własne poglądy i Czesława Miłosza na zjawisko wygnania; tekst wygł. na...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
419.impreza: "Gustaw Herling Grudziński (1919-2000) świadek wieku" - konferencja (2000).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iwaszkiewicz Jarosław
    imprezy (alfabet tytułów)
420.impreza: "Jarosław Iwaszkiewicz - w setną rocznicę urodzin" - sesja poświęcona twórczości Jarosława Iwaszkiewicza (1994).  szczegóły 
421.impreza: "Jarosław Iwaszkiewicz i Ukraina" - międzynarodowa konferencja naukowa.  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jasiczek Henryk
    imprezy (alfabet tytułów)
422.impreza: Wieczór poezji Henryka Jasiczka (1990).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kantor Tadeusz
    imprezy (alfabet tytułów)
423.impreza: Kolokwium z okazji 75. rocznicy urodzin Tadeusza Kantora (1990).  szczegóły 
424.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Małkowska Monika: Polaków portret na wynos. Rzeczpospolita 2001 nr 295 s. A11 (m. in. na temat pokazu wystawy na festiwalu "Europalia" w Brukseli...) szczegóły 
artykuł: Małkowska Monika: Rozmowy bez słów. Rzeczpospolita 2001 nr 285 s. A9 (prezentacja wystawy w ramach festiwalu "Europalia" w Brukseli, od 6 XI...) szczegóły 
425.impreza: Sympozjum poświęcone twórczości Tadeusza Kantora (1989).  szczegóły 
426.impreza: "Tadeusz Kantor: malarz, autor, człowiek teatru - jego oddziaływanie u końca XX wieku" - sympozjum (1989).  szczegóły 
  Kapuściński Ryszard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
427.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 10 s. D2 (not. nt. uczestnictwa pisarza w Międzynarodowych Targach Książki w Goe...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
428.impreza: Festiwal Hay - festiwal w pierwszą rocznicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego (2008).  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
429.wywiad: Mrowiński Stefan: Pisarz wędrujący. Kurier Zachodni [Perth] 1995 nr 105/106 s. 30-31 (wywiad dla Radia SBS udzielony podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztu...) szczegóły 
  Karpiński Franciszek
    imprezy (alfabet tytułów)
430.impreza: Obchody 175. rocznicy śmierci Franciszka Karpińskiego (2000).  szczegóły 
431.impreza: Polsko-ukraińska sesja naukowa poświęcona Franciszkowi Karpińskiemu (2001).  szczegóły 
432.impreza: Uroczystości z okazji 175. rocznicy śmierci Franciszka Karpińskiego (2000).  szczegóły 
  Kołakowski Leszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
433.artykuł: (jp): Kołakowski kontra Buchanan. Słowo Powszechne 1991 nr 96 s. 5 (nt. wystąpienia Kołakowskiego na międzynarodowej konferencji w Waszyng...) szczegóły 
  Konarski Feliks
    imprezy (alfabet tytułów)
434.impreza: "Sercem pisane" - sesja popularnonaukowa upamiętniająca twórczość Feliksa Konarskiego (2003).  szczegóły 
  Konopnicka Maria
    imprezy (alfabet tytułów)
435.impreza: "Eliza Orzeszkowa i Maria Konopnicka - wybitne kobiety w literaturze polskiej" (W 90. rocznicę śmierci pisarek) - międzynarodowa konferencja naukowa (2000].  szczegóły 
artykuł: (mro): Studenci o pisarkach. Głos Ludu 2000 nr 38 s. 1 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
  Kopernik Mikołaj
    książki o twórcy (alfabet autorów)
436.książka o twórcy: Copernicus i universums centrum. Polen dagar i Uppsala 13-22 okt. 2006. 2006  szczegóły 
437.książka o twórcy: La diffusione del Copernicanesimo in Italia. 1543-1610. 1997 ([Zawiera referaty wygłoszone na sesji naukowej; Neapol, 13-14 VI 1991]...) szczegóły 
  Korczak Janusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
438.książka o twórcy: Korczakowskie dialogi. 1999 ([Zawiera materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Korczakowskiej, Iz...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
439.impreza: De aktuele betekenis van Janusz Korczak - studiendag (1992).  szczegóły 
440.impreza: "Demokracja dla dzieci. Wpływ idei Janusza Korczaka na współczesne rozumienie praw dzieci" (2012).  szczegóły 
441.impreza: "For Korczak in Bosnia and Herzegovina" - cykl spotkań (1999).  szczegóły 
442.impreza: Konferencja korczakowska pod hasłem "Jak kochać mimo różnic?" (2001).  szczegóły 
443.impreza: Międzynarodowa Konferencja pod hasłem "Zgodnie z Prawami Dziecka" (1995).  szczegóły 
444.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona Januszowi Korczakowi (1989).  szczegóły 
artykuł: Medvedeva Ol'ga: Konferencija posvjashhennaja Ja. Korchaku. Sovetskoe Slavjanovedenie 1991 nr 1 s. 109-110  szczegóły 
445.impreza: Sympozjum poświęcone Januszowi Korczakowi i jego twórczości (1998).  szczegóły 
  Kozioł Urszula
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
446.tekst paraliteracki: Kozioł Urszula: Poezja i miłość w świecie (Wystąpienie wygłoszone na Międzynarodowym Biennale Poezji w Liege). Odra 1994 nr 10 s. 111  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
447.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 239 (not. o spotkaniu autorskim w ramach Cartamen Ciceronianum Arpinas we W...) szczegóły 
448.artykuł: Odra 1994 nr 3 s. 118 (not. o uczestnictwie w międzynarodowym programie "L'Europe a Livre Ouv...) szczegóły 
  Krajewski Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
449.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2008 nr z 8 VIII s. 11 (zapowiedź udziału w Edinburgh International Book Festival...) szczegóły 
  Krall Hanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
450.artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce i na świecie. Przegląd Polski = Polish Review 2011 nr z 18 III s. 8 (not. nt. uczestnictwa pisarki w spotkaniach literackich "Traduire l'Eu...) szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    książki o twórcy (alfabet autorów)
451.książka o twórcy: Marek Edmond: Zygmunt Krasiński (1812-1859) et sa vision de la Pologne del'Europe. 1995 ([Tekst konferencji w Paryżu, 4 IV 1995. Zawiera również wybór tekstów ...) szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    imprezy (alfabet tytułów)
452.impreza: "Kraszewski a Wilno" - konferencja (2005).  szczegóły 
453.impreza: "Kraszewski a Wilno" - konferencja w 200. rocznicę urodzin pisarza (2012).  szczegóły 
454.impreza: "Znane i nieznane konteksty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego" - seminarium naukowe (2012).  szczegóły 
  Kubisz Jan
    imprezy (alfabet tytułów)
455.impreza: Seminarium w 60-lecie śmierci Jana Kubisza (1989).  szczegóły 
  Kupiec Aniela
    imprezy (alfabet tytułów)
456.impreza: "Maj nad Olzą" - wieczór poezji ludowej poświęcony Anieli Kupiec (1990).  szczegóły 
  Kuśniewicz Andrzej
    książki o twórcy (alfabet autorów)
457.książka o twórcy: Między Galicją, Wiedniem i Europą. Aspekty twórczości literackiej Andrzeja Kuśniewicza. 2008 (Alois Woldan: Przedmowa. - Jerzy Jarzebski: Kompleks apostazji. Kuśnie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Latawiec Bogusława
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
458.tekst paraliteracki: Latawiec Bogusława: Nowe konfiguracje nacjonalizmu. Arkusz 1994 nr 7 s. 1-2 (tekst wystąpienia wygłoszonego w X 1994 w Stuttgarcie i Filderstadt na...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
459.artykuł: Klepiszewska Wanda: Członkini polskiego PEN-Clubu w Stuttgarcie. Ikar 1995 nr 2 s. 10-11 (nt. udziału pisarki w międzynarodowym sympozjum literackim "Eurolit' 9...) szczegóły 
  Lem Stanisław
    imprezy (alfabet tytułów)
460.impreza: Dni Polskiej Fantastyki poświęcone twórczości Stanisława Lema z okazji 80. rocznicy urodzin (2001).  szczegóły 
461.impreza: "Pisarz europejski między fantastyka naukową a filozofią" - międzynarodowa konferencja poświęcona twórczości Staniława Lema (2002).  szczegóły 
462.impreza: Tydzień Polski poświęcony Stanisławowi Lemowi (2008).  szczegóły 
  Leszczyński Stanisław (1677-1766)
    imprezy (alfabet tytułów)
463.impreza: Colloque des 250 ans de l'Academie de Stanislas.  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łyszczyński Kazimierz
    imprezy (alfabet tytułów)
464.impreza: Sesja naukowa w 300. rocznicę śmierci Kazimierza Łyszczyńskiego.  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mackiewicz Józef
    imprezy (alfabet tytułów)
465.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej (2006).  szczegóły 
  Mamona Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
466.artykuł: Polska aktorka na festiwalu w Adelajdzie. Kurier Zachodni [Perth] 1996 nr 109 s. 25 (z wypowiedzią aktorki...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
467.artykuł: Kowalczykowa Alina: Pejzaż narodowy, "ojczyzna prywatna" - jaka była Litwa Mickiewicza?. Fraza 1998 nr 21/22 s. 17-25 (tekst referatu wygłoszonego na konferencji naukowej "Adam Mickiewicz: ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
468.impreza: "Adam Mickiewicz - poeta, który łączy Litwę, Polskę i Francję" - kolokwium (1998).  szczegóły 
469.impreza: "Adam Mickiewicz - wieszcz narodów słowiańskich" - międzynarodowa konferencja popularnonaukowa (2005).  szczegóły 
470.impreza: "Adam Mickiewicz (1798-1855)" - międzynarodowa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
471.impreza: "Adam Mickiewicz a Słowianie" - międzynarodowa konferencja" (2005).  szczegóły 
472.impreza: "Adam Mickiewicz i kultura światowa" - międzynarodowa konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
473.impreza: "Adam Mickiewicz i kultury narodowe" - międzynarodowa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
474.impreza: "Adam Mickiewicz i polska literatura współczesna" - cykl wykładów (1999).  szczegóły 
artykuł: j.p.: Dla Odry z Barcelony. Odra 1999 nr 6 s. 145 (spraw....) szczegóły 
475.impreza: "Adam Mickiewicz i Rosja" - międzynarodowa konferencja (1998).  szczegóły 
476.impreza: "Adam Mickiewicz w historii Rosji, Polski i Europy" - Dni Mickiewicza (1994).  szczegóły 
477.impreza: "Adam Mickiewicz w kontekście kultury światowej" - konferencja naukowa z okazji 200-lecia urodzin (1998).  szczegóły 
478.impreza: "Adam Mickiewicz w XXI wieku" - konferencja (2008).  szczegóły 
479.impreza: "Dla Mickiewicza: 1798-1998" - sympozjum międzynarodowe (1998).  szczegóły 
480.impreza: Dni Adama Mickiewicza na Krymie - konferencja (2000).  szczegóły 
481.impreza: Dni Adama Mickiewicza na Krymie - konferencja (2003).  szczegóły 
482.impreza: Dni Adama Mickiewicza na Krymie (2002).  szczegóły 
483.impreza: Dni Adama Mickiewicza na Krymie (2004).  szczegóły 
484.impreza: Dni Adama Mickiewicza na Krymie (2005).  szczegóły 
485.impreza: Dni Mickiewicza (1994).  szczegóły 
486.impreza: Konferencja poświęcona Adamowi Mickiewiczowi w 200-lecie jego urodzin (1998).  szczegóły 
487.impreza: Konkurs czytania poświęcony 200. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza (1998). ( nagr.: Barbara Kuklińska, Eugeniusz Koźmiński, Marek Maganiusz Kielgr...) szczegóły 
488.impreza: "Kultur und Tradition im Ostseeraum. Zum 200. Geburtstag von Adam Mickiewicz" - międzynarodowa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
489.impreza: "Mickiewicz, Francja, Europa" - międzynarodowa konferencja (1998).  szczegóły 
490.impreza: "Mickiewicz i mesjanizm. Kreowanie narodowej tożsamości i mitologii" - międzynarodowa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
491.impreza: "Mickiewicz i Miłosz - dwa ogniwa świetności poezji na Litwie" - konfernecja (2004).  szczegóły 
492.impreza: "Mickiewicz par lui-meme" - kolokwium (1998).  szczegóły 
493.impreza: "Mickiewicz wiecznie żywy" - konferencja z okazji 195. rocznicy urodzin poety i 55-lecia założenia Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku (1993).  szczegóły 
494.impreza: "Mickiewicz wielkim poetą jest" - konferencja rejonowa poświęcona 200. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza (1998).  szczegóły 
495.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona Adamowi Mickiewiczowi (1992).  szczegóły 
496.impreza: Międzynarodowe Spotkania nad Świtezią (1992).  szczegóły 
497.impreza: Międzynarodowe Spotkania nad Świtezią (1994).  szczegóły 
498.impreza: Międzynarodowe Święto Poezji z okazji 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza (1998).  szczegóły 
499.impreza: Międzynarodowy festiwal poetycki poświęcony jubileuszowi urodzin Adama Mickiewicza (1998).  szczegóły 
500.impreza: "O Polsce, poezji i polityce... W dwusetną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza" - cykl wykładów (1998/1999).  szczegóły 
artykuł: Dudzik Wojciech: O Mickiewiczu w Tybindze: odczyty i książka. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 185-187  szczegóły 
501.impreza: Sesja Mickiewiczowska z kazji 200. rocznicy urodzin poety (1998). (sesja konkurencyjna wobec sesji oficjalnej "Adam Mickiewicz i kultury ...) szczegóły 
502.impreza: Sesja poświęcona twórczości Adama Mickiewicza (1998). (sesja odbyła się na Uniwersytecie Lwowskim...) szczegóły 
503.impreza: Sesje poświęcone Adamowi Mickiewiczowi podczas Zjazdu Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (1998).  szczegóły 
504.impreza: Spotkania poetycko-muzyczne ku czci 200. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza (1998).  szczegóły 
505.impreza: Sympozjum naukowe poświęcone Adamowi Mickiewiczowi (1998).  szczegóły 
506.impreza: Sympozjum poświęcone Adamowi Mickiewiczowi (1998).  szczegóły 
507.impreza: Sympozjum poświęcone Adamowi Mickiewiczowi w 200.rocznicę urodzin (1998).  szczegóły 
508.impreza: "Twórczość Adama Mickiewicza. Teksty i konteksty" - międzynarodowa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Długosz Kazimierz: Wyprawa wileńska. Pogranicza 1998 nr 4 s. 103-104 (nt. swojego wystąpienia podczas konferencji z referatem "Biblizmy w tw...) szczegóły 
artykuł: Kaczyńska Leokadia: Wyprawa wileńska. Pogranicza 1998 nr 4 s. 104-105 (nt. spektaklu muzycznego wg "Dziadów" A. Mickiewicza (grupa "Miraklis"...) szczegóły 
artykuł: Tierling Ewa: Wyprawa wileńska. Pogranicza 1998 nr 4 s. 105-106 (nota...) szczegóły 
artykuł: Wiater Mariola: Wyprawa wileńska. Pogranicza 1998 nr 4 s. 106-107 (nota...) szczegóły 
artykuł: Wójcicka Zofia: Wyprawa wileńska. Pogranicza 1998 nr 4 s. 102-103  szczegóły 
509.impreza: Uroczystość z okazji 200. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza (1998).  szczegóły 
510.impreza: Wieczór mickiewiczowski (1995).  szczegóły 
511.impreza: Wystawa historycznych i współczesnych zdjęć miejsc związanych z Mickiewiczem na Nowogródczyźnie (2005).  szczegóły 
512.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kumor Agnieszka: "Dziady" awiniońskie. Teatr 1998 nr 10 s. 43-44 (nt. prezentacji "Dziadów" przez Andrzeja Seweryna na festiwalu w Awin...) szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 9 s. 149 (not. o czytaniu utworu w jęz. francuskim przez Andrzeja Seweryna podcz...) szczegóły 
artykuł: Podziomek: Seweryn czyta "Dizady". Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1998 nr 34 s. 16 (nt. prezentacji "Dziadów" przez Andrzeja Seweryna na festiwalu teatral...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1998 nr 9 s. 61 (nota o prezentacji "Dziadów" w przekładzie Michała Masłowskiego i Jul...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    proza (alfabet tytułów)
513.proza: Miłosz Czesław: Aby duchy umarłych zostawiły nas w spokoju. Plus Minus 2000 nr 40 s. D1-D3 (tekst wystąpienia podczas spotkania "Litewsko-niemiecko-polskie rozmow...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
514.artykuł: 90. urodziny Miłosza na Litwie. Rzeczpospolita 2001 nr 148 s. A8 (nota...) szczegóły 
515.artykuł: Błoński Jan: Kim jest Miłosz?. Tygodnik Powszechny 1998 nr 18 s. 12 (obraz świata w poezji Czesława Miłosza; tekst wygłoszony na Międzynaro...) szczegóły 
516.artykuł: Herling-Grudziński Gustaw: O wygnaniu. Ex Libris 1992 nr 23 s. 1-2 (poglądy własne i Czesława Miłosza na zjawisko wygnania; tekst wygł. na...) szczegóły 
517.artykuł: Michnik Adam: Czółno Miłosza. Gazeta Wyborcza 1998 nr 108 s. 13-14 (Miłosz wobec historii, polityki, ideologii, religii; z okazji Festiwal...) szczegóły 
518.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Czesław Miłosz i Kongres Wolności Kultury. Archiwum Emigracji 1998 z. 1 s. 95-102 (nt. udziału Czesława Miłosza w konferencji Kongresu Wolności Kultury ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
519.impreza: "Czesław Miłosz i Litwa" - sesja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: 90. urodziny Miłosza na Litwie. Rzeczpospolita 2001 nr 148 s. A8 (nota...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 204 (not....) szczegóły 
520.impreza: [Dziewięćdziesiąte] 90. urodziny Czesława Miłosza na Litwie (2001). (obejmuje sesję "Czesław Miłosz i Litwa", blok spotkań i dyskusji panel...) szczegóły 
artykuł: Wieszcz nad wieszczami. Kurier Wileński 2001 nr 125 s. 2 (dot. polsko-litewskiego wieczoru literackiego w Związku Pisarzy Litwy ...) szczegóły 
521.impreza: International Miłosz Festival (1998).  szczegóły 
522.impreza: "Mickiewicz i Miłosz - dwa ogniwa świetności poezji na Litwie" - konfernecja (2004).  szczegóły 
523.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona twórczości Oskara i Czesława Miłoszów (2002).  szczegóły 
524.impreza: "Venezia di Miłosz" - cykl imprez poświęconych Czesławowi Miłoszowi (2011). (w ramach festiwalu poezji "Incroci di Civilta"...) szczegóły 
  Młynek Władysław
    imprezy (alfabet tytułów)
525.impreza: "A potem będę śpiewał..." - koncert poezji i muzyki Władysława Młynka (2000).  szczegóły 
  Mostwin Danuta
    imprezy (alfabet tytułów)
526.impreza: Sesja naukowa poświęcona twórczości Danuty Mostwin (2003).  szczegóły 
  Mrożek Sławomir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
527.artykuł: (tm): Mrożek reżyserem. Goniec Teatralny 1992 nr 15 s. 8 (not. o zaproszeniu pisarza do udziału w światowym festiwalu dramaturgi...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
528.impreza: Festiwal Sławomira Mrożka (1999).  szczegóły 
529.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bodnar Izabella: "Chcę Mrożka połknąć całego". Kraków [Magazyn] 1990 nr 3/4 s. 11-12 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Kobylińska Agnieszka: Tango into the absurd (Mrożek Festival in Cracow). The Warsaw Voice 1990 nr 28 s. 8-9 (fotoreportaż z festiwalu; z fragmentami książki S. Mrożka: Moja autobi...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
530.impreza: "Adam Mickiewicz w muzyce" - spotkanie (2005).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
531.artykuł: Inglot Mieczysław: Idea słowiańska i postać Słowianina w twórczości Cypriana Norwida. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
532.artykuł: Weintraub Wiktor: Norwid i Ameryka. Studia Norwidiana 1997 t. 14 (1996) s. 5-19 (dot. pobytu poety w Ameryce w l. 1853-1854; referat wygłoszony na międ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
533.impreza: Dni Norwida w Rzymie (2001).  szczegóły 
534.impreza: Dni Norwidowskie (2001).  szczegóły 
535.impreza: Dni Norwidowskie (2001).  szczegóły 
536.impreza: "Norwid bezdomny" - festiwal naukowo-artystyczny (2001).  szczegóły 
  Nowakowski Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
537.artykuł: Skwarnicki Marek: Tratwa Noego [z tego cyklu:] Tęsknota za pieczonym prosięciem. Wprost 2001 nr 15 s. 81 (fel. m.in. nt. wizyty autora z pisarzem w Stanach Zjednoczonych w 1972...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Obertyńska Beata
    imprezy (alfabet tytułów)
538.impreza: Konferencja poświęcona twórczości Beaty Obertyńskiej (2005).  szczegóły 
  Onichimowska Anna
539.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2001 nr 10 s. E2 (o przyznaniu nagrody za ilustracje do książki na Biennale Ilustracji w...) szczegóły 
  Orzeszkowa Eliza
    imprezy (alfabet tytułów)
540.impreza: "Eliza Orzeszkowa i Maria Konopnicka - wybitne kobiety w literaturze polskiej" (W 90. rocznicę śmierci pisarek) - międzynarodowa konferencja naukowa (2000].  szczegóły 
artykuł: (mro): Studenci o pisarkach. Głos Ludu 2000 nr 38 s. 1 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
541.impreza: "Życie - twórczość - epoka Elizy Orzeszkowej" - międzynarodowa konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: MACH: Konferencja w Grodnie. Gazeta Wyborcza 1995 nr 232 s. 12  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pol Wincenty
    imprezy (alfabet tytułów)
542.impreza: Sesja popularnonaukowa poświęcona Wincentemu Polowi i jego związkom z Austrią (2000).  szczegóły 
  Potocki Jan
    imprezy (alfabet tytułów)
543.impreza: "Jan Potocki - peregrinations" - sesja naukowa (2011).  szczegóły 
  Przeczek Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
544.artykuł: Przeczek Wilhelm: Okruchy literackie... Zelów, Roźnów, Opawa, Lipsk. Zwrot 2001 nr 1 s. 22-27 (m.in. sprawozdanie ze spotkania autorskiego w Lipsku w ramach Leipzing...) szczegóły 
  Przyboś Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
545.artykuł: Balcerzan Edward: Przyboś metafizyczny. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 20-34 (tekst wygłoszony na międzynarodowej konferencji poświęconej Julianowi ...) szczegóły 
546.artykuł: Latawiec Bogusława: Zaświecił się pod powiekami. Kresy 1997 nr 32 s. 87-99 (szkic wspomnieniowy poświęcony Julianowi Przybosiowi i jego córce Ucie...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
547.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona twórczości Juliana Przybosia (1992).  szczegóły 
artykuł: Wróblewski Bogusław: Międzynarodowa konferencja poświęcona Julianowi Przybosiowi w Chicago. Akcent 1992 nr 4 s. 35-39 (z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reymont Władysław Stanisław
    imprezy (alfabet tytułów)
548.impreza: "Władysław Stanisław Reymont: tradycja - współczesność - percepcja" - międzynarodowa sesja literaturoznawcza (2000).  szczegóły 
artykuł: (mro): Noblista po latach. Głos Ludu 2000 nr 137 s. 1 (nota zapowiadajaca sesję...) szczegóły 
artykuł: Radłowska-Obrusnik M.: Badacz narodu. Głos Ludu 2000 nr 147 s. 1, 5 (relacja z imprezy; ze streszczeniem wystąpienia Barbary Koc "Kształtow...) szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
549.tekst paraliteracki: Różewicz Tadeusz: Sztuka nienapisana. Dialog [Warszawa] 1991 nr 10 s. 70-73 (ref. nt. zamiaru napisania sztuki o Walerianie Łukasińskim wygł. podcz...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
550.artykuł: Kelera Józef: O poetyckiej strukturze dramatów Tadeusza Różewicza. Dialog [Warszawa] 1991 nr 10 s. 79-84 (ref. wygł. podczas sesji Dramaturgie Slave. Nouvelles tendances w Otta...) szczegóły 
551.artykuł: Odra 1992 nr 7/8 s. 110 (not. o występie poety na "Bońskim Biennale '92"...) szczegóły 
552.artykuł: Różewicz Jan: Kilka słów o tacie. Odra 2003 nr 1 s. 58-59 (tekst wygłoszony podczas Konferencji Różewiczowskiej w New Delhi, XI 2...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
553.impreza: Festiwal twórczości Tadeusza Różewicza (2001).  szczegóły 
artykuł: Turska Ewa: "Kartoteka" po angielsku. Rzeczpospolita 2001 nr 106 s. A12  szczegóły 
554.impreza: Seminarium poświęcone recepcji twórczości Tadeusza Różewicza w Indiach (2001).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sarbiewski Maciej Kazimierz
    imprezy (alfabet tytułów)
555.impreza: "Horacy Północy" - konferencja poświęcona Maciejowi Kazimierzowi Sarbiewskiemu (2004).  szczegóły 
556.impreza: "Maciej Kazimierz Sarbiewski w kulturze Litwy, Polski, Europy (400-lecie urodzin)" - międzynarodowa konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Appel Włodzimierz: W rocznicę urodzin M.K. Sarbiewskiego. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 1 s. 23  szczegóły 
  Schulz Bruno
    książki twórcy (alfabet tytułów)
557.książka twórcy: Schulz Bruno: Bruno Schulz: "Wiosna". 12 przekładów. [Opowiadanie]. 2008 ([Materiały z trzeciej edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulz...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
558.książka o twórcy: Coadou François: Bruno Schulz. L'inquiétude de la matiere. 2007 ([Materiały z dwóch konferencji, które odbyły się w École Régionale des...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
559.artykuł: Cieślak Jacek: Amerykanie w Europie, czyli Golem kontra Spider-Man. Rzeczpospolita 2002 nr 163 s. A9 (rec. spektaklu "Les Philosophes" Josefa Nadja zaprezentowanego na fest...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
560.impreza: "Bruno Schulz, il profeta sommerso" - festiwal twórczości Brunona Schulza (2000).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 74 s. 215 (not. o festiwalu...) szczegóły 
561.impreza: Festiwal Brunona Schulza (2004).  szczegóły 
562.impreza: Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza (2008). (tegoroczne hasło: "Arka wyobraźni Brunona Schulza"...) szczegóły 
artykuł: Drohobycz Schulza. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 11/12 s. 10-11 (nota...) szczegóły 
artykuł: Meniok Wiera: Arka Wyobraźni. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 11/12 s. 18-22 (sprawozdanie...) szczegóły 
563.impreza: Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza (2012).  szczegóły 
564.impreza: Międzynarodowy Festiwal im. Brunona Schulza (2006).  szczegóły 
565.impreza: "Recepcja twórczości Brunona Schulza na początku nowego tysiąclecia" - międzynarodowa sesja naukowa (2003).  szczegóły 
566.impreza: Sesja naukowa poświęcona Brunonowi Schulzowi (1993).  szczegóły 
567.impreza: Sesja naukowa poświęcona twórczości Brunona Schulza (1993).  szczegóły 
568.impreza: Tydzień Schulza (1997).  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    książki o twórcy (alfabet autorów)
569.książka o twórcy: Sienkiewicz w lustrze biografa. 2009 ([Lech Ludorowski] L.L.: Wstęp. - Barbara Wachowicz: "Klanu cud". Gawęd...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
570.impreza: "Pierwszy Noblista Polski" - konferencja z okazji setnej rocznicy przyznana Nagrody Nobla Henrykowi Sienkiewiczowi (2005).  szczegóły 
571.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: MB: Rockowy Sienkiewicz. Gazeta Wyborcza 1997 nr 180 s. 13 (nota o musicalowej adaptacji powieści przygotowanej przez Jaime Chavar...) szczegóły 
  Sikora Adam (1819-1871)
    imprezy (alfabet tytułów)
572.impreza: Seminarium poświęcone 120. rocznicy śmierci Adama Sikory i Pawłowi Stalmachowi (1991).  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
573.artykuł: Kościa Hanna: Wrzesień - miesiąc Słowackiego. Biesiada Krzemieniecka 2003 z. 4 s. 141-142 (dot. wydarzeń zorganizowanych w Krzemieńcu z okazji 190. rocznicy urod...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
574.impreza: Dni Słowackiego (1999).  szczegóły 
575.impreza: Polsko-ukraińska sesja popularnonaukowa poświęcona twórczości Juliusza Słowackiego (1993).  szczegóły 
artykuł: Fabianowski Andrzej: Sesja Słowackiego w Krzemieńcu. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 164-165  szczegóły 
576.impreza: Rok Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu (1994).  szczegóły 
577.impreza: "Słowacki a Litwa" - międzynarodowa konferencja z okazji 190. rocznicy urodzin i 150. rocznicy śmierci poety (1999).  szczegóły 
578.impreza: Spotkanie pisarzy i naukowców z Polski i z Ukrainy (2000). (sesja naukowa nt.: "Geografia podróży Juliusza Słowackiego", dyskusja ...) szczegóły 
artykuł: Olbromska Urszula: "Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną...". Akcent 2000 nr 3 s. 202-207 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
579.impreza: "Tam gdzie Ikwy srebrne fale płyną" - międzynarodowa konferencja studencka z okazji 150. rocznicy śmierci Juliusza Słowackiego (1999).  szczegóły 
580.impreza: "Ukraina i Polska doby romantyzmu: obraz sąsiada" - międzynarodowa sesja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Krzyżak Agnieszka: Sesja Słowackiego w Krzemieńcu. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 188  szczegóły 
  Syrokomla Władysław
    imprezy (alfabet tytułów)
581.impreza: Konferencja literacka poświęcona twórczości Wadysława Syrokomli (1996).  szczegóły 
  Szymborska Wisława
    książki o twórcy (alfabet autorów)
582.książka o twórcy: Wisława Szymborska - a Stockholm Conference, may 23-24, 2003. 2006  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
583.artykuł: Rosner Andrzej: Blamaż we Frankfurcie. Gazeta Wyborcza 1996 nr 234 s. 12 (o przyczynach kompromitacji na Międzynarodowych Targach Książki we Fra...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
584.impreza: "Mądrość słowa" - wieczór poetycki z twórczością Wisławy Szymborskiej (1998).  szczegóły 
585.impreza: Posiedzenie Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Lwowskiego poświęcone życiu i twórczości Wisławy Szymborskiej (1997).  szczegóły 
586.impreza: Seminarium poświęcone poezji Wisławy Szymborskiej (1996).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tokarczuk Olga
    wywiady (alfabet autorów)
587.wywiad: K.G.: Syndrom tafli. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 15 s. 1 (nt. udziału w Targach Książki we Frankfurcie, 1997...) szczegóły 
  Toporska Barbara
    imprezy (alfabet tytułów)
588.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej (2006).  szczegóły 
  Tuwim Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
589.artykuł: Masłoń Krzysztof: Tuwim z Polanki. Rzeczpospolita 1998 nr 79 s. 25 (nt. nagrodzenia CD-ROM-u "Multimedialny świat Juliana Tuwima" wyd. w G...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vincenz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
590.artykuł: Palfalvi Lajos: Nad tekstami Vincenza. Akcent 1990 nr 1/2 s. 337-339 (tekst wygłoszony podczas "Sesji naukowej poświęconej Stanisławowi Vinc...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
591.impreza: "Dni Vincenzowskie" - uroczystości z okazji 130. urodzin Stanisława Vincenza (2002).  szczegóły 
592.impreza: Konferencja poświęcona Stanisławowi Vincenzowi (2001).  szczegóły 
593.impreza: Sesja naukowa poświęcona S. Vincenzowi i jego twórczości (1988).  szczegóły 
594.impreza: "Stanisław Vincenz, Ukraina i kultura europejska" - międzynarodowe sympozjum (1991).  szczegóły 
595.impreza: "Stanisław Wincenz i Huculszczyzna" - sesja naukowa (1998).  szczegóły 
596.impreza: Ukraińsko-polska konferencja nt. twórczości Stanisława Vincenza (2008).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wat Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
597.artykuł: Zieliński Jan: Bitwa pod Zurychem i pod Bernem. Szwajcarski epizod Aleksandra Wata. Dyptyk. Colloquia Litteraria 2012 nr 1 s. 69-105 (nt. udziału poety w II międzynarodowym zjeździe Pen Clubu w Zurychu w ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
598.impreza: "Aleksander Wat i jego wiek" - międzynarodowa konferencja (2000).  szczegóły 
  Wilkoń Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
599.artykuł: Świerżewska Ewa: Grabd Prix dla Japonii [sic!]. Biblioteka Analiz 2003 nr 19 s. 11 (m.in. nt. wernisażu wystawy prac Józefa Wilkonia zorganizowanego w Ins...) szczegóły 
  Wiśniewski Tomasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
600.artykuł: Żurek Krzysztof: Nagrody dla scenarzystów. Przekrój 1998 nr 14 s. 42 (not. przyznaniu pisarzowi wraz z Robertem Brutterem nagrody za scenari...) szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
601.książka o twórcy: Witkacy - życie i twórczość. Materiały sesji poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi z okazji 55 rocznicy śmierci (Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk 16-18 września 1994). 1996 (Mieczysław Jaroszewicz: [Wstęp]. - Teresa Skórowa: Dziewięć lat z Witk...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
602.impreza: Cykl imprez poświęconych Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi (2001).  szczegóły 
603.impreza: "S.I. Witkiewicz' forfattarskap och den svenska receptionrn av hans werk" - międzynarodowe sympozjum (1995).  szczegóły 
604.impreza: "Stanisław Ignacy Witkiewicz w Petersburgu" - sympozjum (1993).  szczegóły 
  Wittlin Józef
    imprezy (alfabet tytułów)
605.impreza: "Józef Wittlin (1896-1976). New perspectives" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
606.impreza: "Lot - Flight - Vuelo". Breaking the sound barrier. A literary journey in three languages with Joseph Wittlin" - spotkanie (1998).  szczegóły 
  Wojtyła Karol
    imprezy (alfabet tytułów)
607.impreza: "W hołdzie Janowi Pawłowi II" - wieczór literacki (2005).  szczegóły 
  Wybicki Józef
    imprezy (alfabet tytułów)
608.impreza: "Mazurek Dąbrowskiego w Niemczech" - sesja popularnonaukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Podziękowania. Pieśń Skrzydlata 1996 nr 2 s. 42 (podziękowania dla osób i instytucji za pomoc w przygotowaniu i przepro...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zadura Bohdan
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
609.tekst paraliteracki: Zadura Bohdan: Literatura narodowa a globalizacja?. Akcent 2003 nr 4 s. 49-52 (tekst wystąpienia na międzynarodowym spotkaniu pisarzy Irok Taborja w ...) szczegóły 
  Zagajewski Adam
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
610.tekst paraliteracki: Zagajewski Adam: [Wypowiedź]. Cross Currents 1990 [t.] 9 nr 32 s. 75-124 (na międzynarodowej konferencji w Lizbonie poświęconej literaturze Euro...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
611.artykuł: Grudzińska-Gross Irena: Zeszyty Literackie 2003 z. 81 s. 140-141 (o udziale poety w festiwalu poetyckim w Waterloo (USA), IX 2002; z not...) szczegóły 
  Zieliński Adam
    imprezy (alfabet tytułów)
612.impreza: Sesja naukowa poświęcona twórczości Adama Zielińskiego (1999).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żukrowski Wojciech
    książki o twórcy (alfabet autorów)
613.książka o twórcy: Wojciech Żukrowski we wspomnieniach córki i przyjaciół. Praca zbiorowa. [Antologia, wspomnienia]. 2009 (I. Maciej Andrzej Zarębski: Słowo wstępne. - Nota biograficzna. - II. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
614.książka: Poets of Romanticism in literary museums. Descriptions, theoretical and historical implications. 13-th Annual Meeting, Warsaw [23-28 September] 1990 = Les poetes de l'epoque du Romantisme aux musees litteraires. Descriptions theorique et implications historiques. XIII-ieme Assemblee Annuelle, Varsovie [23-28 septembre] 1990. 1991 ([Zawiera materiały z konferencji "Poeci romantyzmu w muzeach literacki...) szczegóły 
615.książka: Starnawski Jerzy: Kongresy, sympozja, sesje naukowe. 1999 (Słowo wstępne. - LVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego [Wrocł...) szczegóły 
616.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trzeciakowski Wiesław: Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 12 s. 7-10 (sprawozdanie...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
617.impreza: "Antyk romantyków - model europejski i wariant polski (ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu romantyków)" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Wykłady i sesje. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 2 s. 8 (not. zapow....) szczegóły 
618.impreza: "Biblia i kultura Wschodnich Słowian XI-XX wieku" - ogólnoświatowy kongres (1993).  szczegóły 
artykuł: Shhukin Vasilijj: Pervyjj vsemirnyjj kongress "Biblija i kul'tura vostochnykh slavjan XI-XX stoletijj (Ierusalim, 20-25 ijuhja 1993 goda). Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 135-137  szczegóły 
619.impreza: "Chrześcijaństwo łacińskie a kultura grecka do IV wieku" - Dni Augustiańskie (1992).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Vox Patrum 1995 t. 20/23 (11991/1992) s. 544-547 (spraw....) szczegóły 
620.impreza: "Crime Scene 2000" - Festiwal literatury i filmu kryminalnego.  szczegóły 
artykuł: E.T.: Festiwal kryminalny. Rzeczpospolita 2000 nr 166 s. A9 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
621.impreza: "Cultura e lingue classiche" - międzynarodowe sympozjum (1989). (Kultura i języki klasyczne...) szczegóły 
artykuł: Longosz Stanisław: Kultura i języki klasyczne III. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 993-994  szczegóły 
622.impreza: "Cywilizacja: jej rozprzestrzenianie się i jej recepcja - spojrzenia na Wschód, spojrzenia ze Wschodu" - konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Skrzypek M.: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1999 nr 3 s. 37-38 (not....) szczegóły 
623.impreza: "Egzegeza Ojców Łacińskich od początków do Grzegorza Wielkiego" - Dni Augustiańskie (1999).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Egzegeza Ojców Łacińskich od poczatków do Grzegorza Wielkiego (XXVIII Dni Augustiańskie Rzym, 6-8 V 1999). Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 702-705 (spraw....) szczegóły 
624.impreza: "Etyka chrześcijańska III-IV wieku: Dziedzictwo i konfrontacje" - Dni Augustiańskie (1995).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Etyka chrześcijańska III-IV wieku: Dziedzictwo i konfrontacje (XXIV Dni Augustiańskie - Rzym, 4-6 V 1995 r.). Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 701-704 (spraw....) szczegóły 
625.impreza: Europejska Konferencja Studiów Południowo-Azjatyckich [European Modern South Asian Studies Conference] (2000).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 141 (nota nt. uczestnictwa i problematyki wystąpień polskich orientalistów...) szczegóły 
626.impreza: Europejskie Seminarium nt. Studiów nad Środkową Azją (1995).  szczegóły 
artykuł: Jamsheer Hassan: V Europejskie Seminarium na temat Studiów nad Środkową Azją. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 84-86 (sprawozdanie...) szczegóły 
627.impreza: "Eurovisionen im 19. Jahrhundert. Vorstellungen von Europa in Literatur, Philosophie und Geschichte" - międzynarodowe sympozjum (1998).  szczegóły 
artykuł: Masiakowska Dorota: Internationales Symposium "Eurovisionen" im 19. Jahrhundert. Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Konfiguracje = Konfigurationen 2002 [z.] 6 s. 263-265  szczegóły 
artykuł: Masiakowska Dorota: Międzynarodowe sympozjum "Eurovisionen im. 19 Jahrhundert". Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 549-551 (relacja z sympozjum, z uwzględnieniem bloku referatów dot. polskiego r...) szczegóły 
628.impreza: Fourth Utrecht Symposium on Medieval Literacy. The Development of Literate Mentalities in East Central Europe (2001).  szczegóły 
artykuł: Rabiej Piotr: Studia Źródłoznawcze 2001 t. 39 s. 230-232 (sprawozdanie...) szczegóły 
629.impreza: Fragmentsammlungen philosophischer Texte der Antike. Probleme und Methoden - międzynarodowe seminarium (1996).  szczegóły 
artykuł: Winiarczyk Marek: Międzynarodowe seminarium poświęcone fragmentom filozofów greckich (Ascona 22-27 IX 1996). Meander 1998 nr 1 s. 103-112 (omówienie...) szczegóły 
630.impreza: Historia i perspektywy badań kipczacko-tureckiego Orientu na Litwie - międzynarodowa konferencja (1993).  szczegóły 
artykuł: Dubiński Aleksander: Konferencja "Historia i perspektywy badań kipczacko-tureckiego Orientu na Litwie". Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 92-93  szczegóły 
artykuł: Tryjarski Edward: Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 6 s. 124-125  szczegóły 
631.impreza: International Conference on Early Literature in New Indo-Aryan Languages - międzynarodowa konferencja (1994). (nt. wczesnej literatury w językach nowoindoaryjskich...) szczegóły 
artykuł: Stasik Danuta: Studia Indologiczne 1995 t. 2 s. 172-174  szczegóły 
632.impreza: "Jazyk. Tekst. Kul'tura" - międzynarodowa konferencja naukowa (2003). (m.in. referaty nt. literatury rosyjskiej w ujęciu komparatystycznym, a...) szczegóły 
artykuł: Burta Małgorzata, Kryszczuk Marzena: Sprawozdanie z konferencji nt. "Jazyk. Tekst. Kul'tura" (9-11 X 2003 r.) i pobytu w Smoleńsku. Do źródeł 2003 z. 1 s. 209-213  szczegóły 
633.impreza: "Jazyki v Velikom knjazhestve Litovskom i stranakh sovremennojj central'nojj i vostochnojj Evropy: analogii i preemstvennost'" - mezhdunarodnaja konferencija (1998).  szczegóły 
artykuł: Radzik Ryszard: Języki w Wielkim Księstwie Litewskim. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1998 z. 10 s. 186-187 (sprawozdanie...) szczegóły 
634.impreza: "Język - Literatura - Kultura" - międzynarodowa konferencja naukowa (2006).  szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W Republice Białoruś). Czasopis 2006 nr 12 s. 17 (nota spraw....) szczegóły 
635.impreza: "Język dokumentu średniowiecznego" - XI Kongres Międzynarodowej Komisji Dyplomatyki (2003).  szczegóły 
artykuł: Adamska Anna: Kronika. Studia Źródłoznawcze 2003 t. 41 s. 185-188 (spraw....) szczegóły 
636.impreza: "Język polski i literatura polska w kontekście słowiańskich kultur" - konferencja międzynarodowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Musienko S.F.: O literaturno-lingvisticheskikh svjazjakh Pol'ski, Rossii, Belorussii. Slavjanovedenie 1994 nr 6 s. 117-118  szczegóły 
637.impreza: "Komedia dell'arte i teatr jarmarczny w Europie (XVI-XVII wieku)" - międzynarodowe kolokwium (1995).  szczegóły 
artykuł: Judkowiak Barbara: Komedia dell'arte i teatr jarmarczny w Europie. Ruch Literacki 1996 z. 3 s. 383-385  szczegóły 
638.impreza: Konferencja Międzynarodowa nt. Współczesnych Zagadnień Azji Południowej [European Conference on Modern South Asian Studies, m.in. panel: South Asian Literatures. Narrative in South Asian Literatures: Text and Interpretation]) (1996).  szczegóły 
artykuł: Stasik Danuta: Studia Indologiczne 1996 t. 3 s. 160 (sprawozdanie...) szczegóły 
639.impreza: Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenie Studiów nad Buddyzmem (1999).  szczegóły 
artykuł: Mejor Marek: Studia Indologiczne 1999 t. 6 s. 109-112  szczegóły 
640.impreza: Konferencja poświęcona pracom nad książką zbiorową "Les Lettres Europeennes" (1990).  szczegóły 
artykuł: Jarzębski Jerzy: Literatura Europy. Tygodnik Powszechny 1990 nr 22 s. 4  szczegóły 
641.impreza: Konferencja Studiów Arabsko-Chrześcijańskich (1996).  szczegóły 
artykuł: Woźniak Jerzy: V Kongres studiów chrześcijańsko-arabskich (Lund 15-18 VIII 1996). Vox Patrum 1997 t. 30/31 (1996) s. 647 (sprawozdanie...) szczegóły 
642.impreza: Kongres Arabistów i Islamistów (1994).  szczegóły 
artykuł: Michalak Barbara: "XVII Congress of Union Europeenne des Arabisants et Islamisants, Saint-Petersburg, August 22-26 1994. Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 219-220 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Michalak Barbara: XVII Kongres Arabistów i Islamistów, Sankt Petersburg 1994. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 223  szczegóły 
643.impreza: Kongres Arabistów i Islamistów (1996).  szczegóły 
artykuł: Michalak-Pikulska Barbara: XVIIIth Congress of Union Europeenne des Arabisants et Islamisants. Leuven, 3-10 September 1996. Folia Orientalia 1996 t. 32 s. 191 (nota...) szczegóły 
644.impreza: Kongres Arabistów i Islamistów (1998).  szczegóły 
artykuł: Michalak-Pikulska Barbara: XIX Congress of Union Europenne des Arabisants et Islamisants, Halle-Germany, August 30 - September 3, 1998. Folia Orientalia 1999 t. 35 s. 265-267 (spraw....) szczegóły 
645.impreza: Kongres Arabistów i Islamistów (2000).  szczegóły 
artykuł: Michalak-Pikulska Barbara: XX Congress of The Union Europeenne des Arabisants et Islamisants. Folia Orientalia 2001 t. 37 s. 246-248 (sprawozdanie...) szczegóły 
646.impreza: Kongres Europejskiej Unii Arabistów i Islamistów (UEAI) (1988). (Union Europeenne d'Arabisants et Islamisants - UEAI...) szczegóły 
artykuł: Skarżyńska-Bocheńska Krystyna: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 3/4 s. 339-343 (spraw. z obrad Sekcji Literatury...) szczegóły 
647.impreza: Kongres Latynistów - Mediewistów (1988).  szczegóły 
artykuł: Starnawski Jerzy: O dwu kongresach latynistycznych. Filomata 1989 nr 389 s. 80-83 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Starnawski Jerzy: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 8/9 s. 226-230  szczegóły 
artykuł: Strzelczyk Jerzy: Kwartalnik Historyczny 1989 nr 1/2 s. 354-356  szczegóły 
648.impreza: Kongres Neolatynistów (1988).  szczegóły 
artykuł: Starnawski Jerzy: O dwu kongresach latynistycznych. Filomata 1989 nr 389 s. 80-83 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Starnawski Jerzy: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 8/9 s. 223-226  szczegóły 
649.impreza: Kongres Neolatynistów (1991).  szczegóły 
artykuł: Starnawski Jerzy: VIII Kongres Neolatynistów (Kopenhaga, 11-17 VIII 1991). Eos 1993 t. 80 (1992) z. 2 s. 385-390 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Starnawski Jerzy: VIII Kongres neolatynistów (Kopenhaga, 11-17 VIII 1991). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 177-179  szczegóły 
650.impreza: Kongres Neolatynistów (1994).  szczegóły 
artykuł: Starnawski Jerzy: [Dziewiąty] IX Kongres Neolatynistów (Bari, 29 VIII - 3 IX 1994). Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 171-173  szczegóły 
651.impreza: Kongres Neolatynistów (1997).  szczegóły 
artykuł: Starnawski Jerzy: X Kongres Neolatynistów (Avila, 4-9 VIII 1997). Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 173-176  szczegóły 
652.impreza: Kongres Neolatynistów (2000).  szczegóły 
artykuł: Starnawski Jerzy: [Jedenasty] XI Kongres Neolatynistów (Cambridge, 30 VII - 4 VIII 2000). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 173-176  szczegóły 
653.impreza: "Ku nowemu milenium: reinterpretacje przeszłości i wizje na przyszłość" - kongres.  szczegóły 
artykuł: Brzozowska-Krajka Anna, Krajka Wiesław: Przegląd Humanistyczny 2001 nr 3 s. 121-124 (sprawozdanie...) szczegóły 
654.impreza: "Literatury narodowe w dzisiejszej zjednoczonej Europie" - sympozjum (2008).  szczegóły 
artykuł: Zwrot 2008 nr 6 okł. (not....) szczegóły 
655.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona różnym aspektom tożsamości w odniesieniu do rzeczywistości amerykańskiej kultury, literatury, wieloetnicznej społeczności amerykańskiej (1995).  szczegóły 
artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: "Tatrzański Orzeł" w Salonikach. Tatrzański Orzeł = The Tatra Eagle 1995 nr 1 s. 1, 3 (spraw....) szczegóły 
656.impreza: Międzynarodowa Konferencja Turkologiczna (1996).  szczegóły 
artykuł: Jankowski Henryk: Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 231-232 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
657.impreza: Międzynarodowa narada ekspertów poświęcona sprawom kultur słowiańskich w ramach programu UNESCO (1992).  szczegóły 
artykuł: Czajka Henryka: Międzynarodowa narada ekspertów poświęcona sprawom kultur słowiańskich w ramach programu UNESCO. Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 142-144  szczegóły 
658.impreza: Międzynarodowe Spotkanie Towarzystwa Literatury Biblijnej (Society of Biblical Literature) (1990). (Society of Biblical Literature promuje krytyczne badania Pisma Święteg...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Międzynarodowe Spotkanie Towarzystwa Literatury Biblijnej. Tygodnik Powszechny 1990 nr 35 s. 9  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Międzynarodowy Zjazd Society of Biblical Literature (Wiedeń, 5-8 VIII 1990). Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 1 149-152  szczegóły 
659.impreza: Międzynarodowy kongres badaczy starożytności EIRENE (1988).  szczegóły 
artykuł: Szarmach Marian: Filomata 1989 nr 389 s. 83-87 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Szarmach Marian: XVIII Kongres Eirene. Meander 1989 nr 1/2 s. 9 (nota; z wykazem referatów polskich badaczy starożytności....) szczegóły 
660.impreza: Międzynarodowy Kongres Chrześcijańskich Studiów Arabskich (2000).  szczegóły 
artykuł: Woźniak Jerzy: VI Międzynarodowy Kongres Chrześcijańskich Studiów Arabskich (Sydney, 3-5 VIII 2000). Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 760-761 (sprawozdanie...) szczegóły 
661.impreza: Międzynarodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej (1997).  szczegóły 
artykuł: Markowski Mieczysław: 10. Internationaler Kongress fuer mittelalterliche Philosophie, Erfurt, 25-30 VIII 1997. Acta Mediaevalia 1999 t. 12 s. 475-477 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Smoliński Piotr: [Dziesiąty] X Międzynarodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej. (Sprawozdanie). Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 26 (sprawozdanie...) szczegóły 
662.impreza: Międzynarodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej (2002).  szczegóły 
artykuł: Stoś Jarosław: Jedenasty Międzynarodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej. Porto, 26-31 sierpnia 2002. Studia Philosophiae Christianae 2003 nr 1 s. 286-287 (spraw....) szczegóły 
663.impreza: Międzynarodowy Kongres Latynistów-Mediewistów = International Congress of Middle Latin Philologists (1988).  szczegóły 
artykuł: Liman Kazimierz: I Międzynarodowy Kongres Filologów Średniołacińskich, Heidelberg 12-15 września 1988 r.. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1991 t. 8 s. 143-147 (spraw....) szczegóły 
664.impreza: Międzynarodowy Kongres Latynistów-Mediewistów = International Congress of Middle Latin Philologists (1993).  szczegóły 
artykuł: Soszyński Jacek: Kongres neolatynistów Gli Unamesimi Medievali. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1993 r. 38 nr 4 s. 185-186  szczegóły 
artykuł: Starnawski Jerzy: II Kongres latynistów-mediewistów (Florencja, 11-15 IX 1993). Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 163-164  szczegóły 
665.impreza: Międzynarodowy Kongres Latynistów-Mediewistów = International Congress of Middle Latin Philologists (1998).  szczegóły 
artykuł: Starnawski Jerzy: Trzeci Kongres Latynistów-Mediewistów (Cambridge, 9-12 września 1998 r.). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 193-195 (sprawozdanie...) szczegóły 
666.impreza: Międzynarodowy Kongres Mediewistyczny (1995).  szczegóły 
artykuł: Iwańczak Wojciech: Międzynarodowy Kongres Mediewistyczny, Leeds 10-13 VII 1995. Kwartalnik Historyczny 1996 nr 1 s. 129-131 (sprawozdanie...) szczegóły 
667.impreza: Międzynarodowy kongres mediewistyczny (2002). (m.in. sesje nt. literatury...) szczegóły 
artykuł: Buko Andrzej: 37th International Congress on Medieval Studies, Kalamazoo (Michigan), 2-5 maja 2002. Slavia Antiqua 2002 t. 43 s. 194-198 (sprawozdanie...) szczegóły 
668.impreza: Międzynarodowy Kongres Patrystyczny (1996).  szczegóły 
artykuł: Częsz Bogdan: Modlitwa i duchowość w starożytnym Kościele. Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Patrystycznego w Melbourne, 5-8.07.1996. Collectanea Theologica 1997 nr 4 s. 99-102 (sprawozdanie...) szczegóły 
669.impreza: Międzynarodowy Kongres poświęcony tysiącleciu chrześcijaństwa Rusi Kijowskiej (1988).  szczegóły 
artykuł: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 272-273 ([tyt. angielski:] International Congress Commemorating the Millenium o...) szczegóły 
670.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1991 nr 62 (1197) s. 116-117 (rec. numeru czasopisma Ruch Literacki 1988 nr 1/2 wydanego z ok...) szczegóły 
artykuł: Magnuszewski Józef: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 6 s. 183-187  szczegóły 
671.impreza: Międzynarodowy Kongres Slawistów (1993).  szczegóły 
artykuł: Bobrownicka Maria: XI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Bratysławie (Slawistyka literaturoznawcza). Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 177-182  szczegóły 
artykuł: Fałowski Adam: Międzynarodowy Zjazd Slawistów w Bratysławie (30 VIII - 8 IX 1993). Językoznawstwo. Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 133-135  szczegóły 
artykuł: Krasuski Krzysztof: Slawiści w Bratysławie. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1993 nr 10 s. 4 (o uczestnictwie w kongresie przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego...) szczegóły 
artykuł: Prokhorova S.M.: Slavo-Baltica na XI Mezhdunarodnom s''ezde slavistov (Bratislava, 30 avgusta 8 sentjabrja 1993 g.). Acta Baltico-Slavica 1996 t. 23 s. 225-228  szczegóły 
artykuł: Rymut Kazimierz: Onomastyka na XI Międzynarodowym Kongresie Slawistów (Bratysława, 31 VIII - 7 IX 1993). Onomastica 1994 r. 39 s. 282-283  szczegóły 
artykuł: Tokarz Bożena: Ruch Literacki 1993 z. 6 s. 855-858  szczegóły 
artykuł: Tyszkiewicz Lech A.: XI Międzynarodowy Zjazd Slawistów w Bratysławie. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1993 nr 4 s. 477-478  szczegóły 
artykuł: Wrocławski Krzysztof: Dorobek folklorystyczny XI Międzynarodowego Kongresu Slawistycznego. Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 183-186  szczegóły 
672.impreza: Międzynarodowy Kongres Studiów Patrystycznych (1995).  szczegóły 
artykuł: Longosz Stanisław: XII Kongres Patrystyczny. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 1 s. 12 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Widok Norbert: XII Międzynarodowy Kongres Studiów Patrystycznych w Oksfordzie (Oksford, 21-26 VIII 1995). Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 698-701 (spraw....) szczegóły 
673.impreza: Międzynarodowy Kongres Studiów Południowo-Wschodnioeuropejskich (1994).  szczegóły 
artykuł: Wrocławski Krzysztof: VII Międzynarodowy Kongres Bałkanistów. Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 189-191 (sprawozdanie...) szczegóły 
674.impreza: Międzynarodowy Zjazd Towarzystwa Literatury Biblijnej (Society of Biblical Literature) (1991).  szczegóły 
artykuł: Wojciechowski Michał: Międzynarodowy zjazd Society of Biblical Literature, Rzym, 14-17 VII 1991. Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 1 s. 169-171  szczegóły 
675.impreza: Międzynarodowy Zjazd Towarzystwa Literatury Biblijnej (Society of Biblical Literature) (1993).  szczegóły 
artykuł: Wojciechowski Michał: Międzynarodowy Zjazd Society of Biblical Literature. Muenster, 25-28 VII 1993. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 173-175 (spraw....) szczegóły 
676.impreza: Międzynarodowy Zjazd Towarzystwa Literatury Biblijnej (Society of Biblical Literature) (1994).  szczegóły 
artykuł: Wojciechowski Michał: Dwunasty Zjazd Międzynarodowy Society of Biblical Literature oraz Colloquium Biblicum Lovaniensie (Lowanium, 7-10 VIII 1994). Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 183-189 (spraw....) szczegóły 
677.impreza: Międzynarodowy Zjazd Towarzystwa Literatury Biblijnej (Society of Biblical Literature) (1995).  szczegóły 
artykuł: Brzegowy Tadeusz: XIII Międzynarodowe Spotkanie Society of Biblical Literature (Budapeszt 1995). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 1 s. 51-52 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wojciechowski Michał: Międzynarodowy Zjazd Society of Biblical Literature. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 183-187 (spraw....) szczegóły 
678.impreza: "Monastycyzm zachodni od zarania do "Reguły Mistrza"" - Dni Augustiańskie (1997).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Monastycyzm zachodni od zarania do "Reguły Mistrza"" (XXVI Dni Augustiańskie, Rzym 8-10 1997). Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 577-580 (wykaz tytułów referatów wygłoszonych w czasie spotkania...) szczegóły 
679.impreza: "Naturalizm i antynaturalizm w literaturach europejskich w XIX i XX wieku. Kontynuatorzy i przeciwnicy" - międzynarodowe kolokwium (1991).  szczegóły 
artykuł: Knysz-Rudzka Danuta: Naturalizm i antynaturalizm w literaturach europejskich w XIX i XX wieku. Kontynuatorzy i przeciwnicy. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 188-189  szczegóły 
680.impreza: "Obraz głupca i szaleńca w kulturach słowiańskich" - sympozjum naukowe (1995).  szczegóły 
artykuł: Sosnowska Danuta: Obraz głupca i szaleńca w kulturach słowiańskich. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 225-227 (sprawozdanie...) szczegóły 
681.impreza: "Ojcowie Kościoła u źródeł Europy" - międzynarodowe kolowium (1992).  szczegóły 
artykuł: Longosz Stanisław: Ojcowie Kościoła u źródeł Europy (Strasburg, 13-14 III 1991). Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 552-556 (spraw....) szczegóły 
682.impreza: Oral History of the Middle Ages. The Spoken Word in Context. An International Workshop (2001).  szczegóły 
artykuł: Grzesik Ryszard: Studia Źródłoznawcze 2001 t. 39 s. 228-230 (sprawozdanie...) szczegóły 
683.impreza: "Piśmienność i praktyka życiowa w średniowieczu" - międzynarodowe kolokwium (1995).  szczegóły 
artykuł: Potkowski Edward: Kwartalnik Historyczny 1995 nr 3/4 s. 309-312  szczegóły 
684.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jeleń Maria: Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Studia Scandinavica 1991 z. 11 (1988) s. 138-40 (spraw....) szczegóły 
685.impreza: "Raison universelle et culture nationale au Siecle des Lumieres" - kolokwium naukowe (1998).  szczegóły 
artykuł: Roszak Stanisław: Między Barokiem a Oświeceniem. Rozważania na marginesie konferencji "Raison universelle et culture nationale au Siecle des Lumieres". Barok 1998 nr 1 s. 203-213 (omówienie...) szczegóły 
686.impreza: "Romantyzm i kultura europejska XX wieku" - międzynarodowa konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: Szymonik Danuta: Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 333-335 (sprawozdanie...) szczegóły 
687.impreza: "Romantyzm w literaturze krajów skandynawskich" - XVII Kongres International Association for Scandinavian Studies (1988).  szczegóły 
artykuł: Chojecki Andrzej: XVII Kongres International Association for Scandinavian Studies, Zuerich 1988. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Studia Scandinavica 1991 z. 12 s. 113-114 (spraw....) szczegóły 
688.impreza: "Rossija i Zapad: dialog kul'tur" - mezhdunarodnaja konferencija (1994).  szczegóły 
artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1995 nr 1 s. 164-166  szczegóły 
artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Vtoraja mezhdunarodnaja konferencija "Rossija i Zapad: dialog kul'tur (Moskva, 28-30 nojabrja 1995). Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 325-326 (sprawozdanie...) szczegóły 
689.impreza: "Rossija i Zapad: dialog kul'tur" - mezhdunarodnaja konferencija (1998).  szczegóły 
artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 154-155 (sprawozdanie...) szczegóły 
690.impreza: "Rossija i Zapad: dialog kul'tur" - mezhdunarodnaja konferencija (1998).  szczegóły 
artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 337-339  szczegóły 
691.impreza: "Rossija i Zapad: dialog kul'tur" - mezhdunarodnaja konferencija (2000).  szczegóły 
artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 2001 nr 1 s. 159-160 (sprawozdanie...) szczegóły 
692.impreza: Seminarium Wschód-Zachód nt. "Raison universelle et cultures nationales au temps des Lumieres" (1996).  szczegóły 
artykuł: Zatorska Iza: Wiek Oświecenia 1998 nr 13 s. 285-286 (sprawozdanie...) szczegóły 
693.impreza: "Slavic drama: the question of innovation" - sympozjum (1991).  szczegóły 
artykuł: Czerwiński Edward Józef: Ottawa hosts forum on slavic theater and drama. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1991 nr 6 s. 45 (spraw.; nt. wątków polskich...) szczegóły 
694.impreza: "Słowo. Tekst. Czas - Nowa frazeologia w nowej Europie" - międzynarodowa konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Aleksiejenko Michaił: Slavia Orientalis 2002 nr 1 s. 155-158 (sprawozdanie...) szczegóły 
695.impreza: "Stambuł i języki orientalne" - sympozjum (1995).  szczegóły 
artykuł: Majda Tadeusz: Obchody jubileuszu 200-lecia Szkoły Języków Orientalnych. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 78-83 (m.in. sprawozdanie z sympozjum...) szczegóły 
696.impreza: "Starożytna narracja chrześcijańska" - Dni Augustiańskie (1994).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Starożytna narracja chrześcijańska (XXIII Dni Augustiańskie, Rzym 5-7 V 1994). Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 670-673 (spraw....) szczegóły 
697.impreza: Sympozjum poświęcone literaturom Europy Wschodniej (1992).  szczegóły 
artykuł: Ex Libris 1992 nr 23 s. 2 (nota...) szczegóły 
698.impreza: "Teoria i praktyka nauczana języków słowiańskich" - międzynarodowa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Listwan Fryderyk: Międzynarodowa konferencja w Pecs. Slavia Orientalis 1998 nr 4 s. 639-643 (sprawozdanie z prac sekcji literaturoznawczej...) szczegóły 
699.impreza: "The Medieval Chronicle - Die mittelalterliche Chronik - la chronique medievale" - międzynarodowa konferencja poświęcona kronikom średniowiecznym (1999).  szczegóły 
artykuł: Grzesik Ryszard: Kwartalnik Historyczny 1999 nr 4 s. 155-156 (sprawozdanie...) szczegóły 
700.impreza: "Ustność i literackość w literaturze i kulturze" - międzynarodowa konferencja (1987).  szczegóły 
artykuł: Abramowicz Maciej: Ustność i literackość. Konkurencja czy komplementarność?. Literatura Ludowa 1992 nr 2 s. 72-77  szczegóły 
701.impreza: Vers un paradigme de l'Europe centrale. Attitudes religieuses et comportements sociaux - międzynarodowa sesja (1989).  szczegóły 
artykuł: Maslowski Michel: Vers un paradigme de l'Europe centrale. Attitudes religieuses et comportements sociaux. Revue des Etudes Slaves 1990 t. 62 z. 3 s. 683-687 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1990 t. 15 s. 138 (spraw....) szczegóły 
702.impreza: "Wielojęzyczność literacka na Ukrainie, w Polsce i w Rosji pomiędzy XVI i XVIII wiekiem" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Wielojęzyczność literacka na Ukrainie, w Polsce i w Rosji pomiędzy XVI i XVIII wiekiem. Polonia Włoska 1996 nr 0 s. 9 (nota...) szczegóły 
703.impreza: World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES) (2002).  szczegóły 
artykuł: Jamsheer Hassan: Studia Arabistyczne i Islamistyczne 2002 [t.] 10 s. 140-147 (sprawozdanie...) szczegóły 
704.impreza: "Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji, mitów i fobii kulturowych. Zjednoczenie Europy a problemy słowiańskie" - sympozjum międzynarodowe (1996).  szczegóły 
artykuł: Bobrownicka Maria: Slawistyczna konferencja w Castel Gandolfo. Ruch Literacki 1996 z. 6 s. 785-789  szczegóły 
artykuł: Bobrownicka Maria: Sympozjum slawistyczne w Castel Gandolfo. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 217-222 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mokry Włodzimierz: Między Rzymem - Castel Gandolfo a Krakowem. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 31-32 (wykaz uczestników i referatów s. 30...) szczegóły 
artykuł: Słowianoznawcy polscy w Castel Gandolfo w sierpniu 1996 roku (I co dalej dla Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU?). Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1997 [t.] 4 s. 187-205 (dyskusja podsumowująca po zakończeniu sympozjum; wypowiedzi: Ryszard Ł...) szczegóły 
artykuł: Suchanek Lucjan: Sympozjum "Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji, mitów i fobii kulturowych. Zjednoczenie Europy a problemy słowiańskie", Castel Gandolfo, 19-20 sierpnia 1996. Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 558-561 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Ziejka Franciszek: Współcześni Słowianie (Wobec własnych tradycji, mitów i fobii kulturowych). Sympozjum w Castel Gandolfo w dniach 19-20 sierpnia 1996. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 34-35  szczegóły 
705.impreza: Zjazd Międzynarodowego Stowarzyszenia Porównawczych Studiów nad Cywilizacjami [International Society for the Comparative Study of Civilizations (ISCSC)] (1998).  szczegóły 
artykuł: M.M.: XXVII Zjazd ISCSC[International Society for the Comparative Study of Civilizations]. Japonica 1999 [nr] 11 s. 253-254 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
706.artykuł: Andruska Peter: Problematyka literatury mniejszości narodowych (Przyczynek wygłoszony na konferencji "Literatura i region" w Ostrawie dnia 6 XII 1994). Zwrot 1995 nr 6 s. 40-44  szczegóły 
707.artykuł: Basaj Mieczysław: Idee jednego (wspólnego) języka słowiańskiego na tle starszego pojmowania pokrewieństwa językowego. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
708.artykuł: Lewaszkiewicz Tadeusz: Rola kontaktów językowych we wstępnym okresie formowania się słowiańskich języków literackich (Na tle ogólniejszym). x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
709.artykuł: Łużny Ryszard: Między ogólnoruską dawnością a czasami nowożytnymi. Piśmiennictwo religijne Wschodnich Słowian w dobie renesansu i baroku. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
710.artykuł: Magnuszewski Józef: Pogranicza kulturalne a rozwój baroku w literaturach słowiańskich. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
711.artykuł: Niedziela Zdzisław: Nowe spojrzenie na klasycystyczne epopeje słowiańskie. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
712.impreza: "Europa in den europaeischen Literaturen der Gegenwart" - konferencja międzynarodowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Matuszak-Loose Bernadetta: Tagungsbericht zur internationalen Konferenz zum Thema "Europa in den europaeischen Literaturen der Gegenwart". Bamberg, 25.-28. Juli 2002. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 1023-1028 (sprawozdanie; z not. o autorce na s. 1046...) szczegóły 
713.impreza: Europejska Konferencja Studiów Południowo-Azjatyckich [European Modern South Asian Studies Conference] (2000).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 141 (nota nt. uczestnictwa i problematyki wystąpień polskich orientalistów...) szczegóły 
714.impreza: Europejskie Seminarium nt. Studiów nad Środkową Azją (1995).  szczegóły 
artykuł: Jamsheer Hassan: V Europejskie Seminarium na temat Studiów nad Środkową Azją. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 84-86 (sprawozdanie...) szczegóły 
715.impreza: International Congress of Asian and North African Studies (1997).  szczegóły 
artykuł: Michalak-Pikulska Barbara: 35th International Congress of Asian and North African Studies, Budapest 7-12 July 1997. Folia Orientalia 1999 t. 35 s. 264-265 (spraw....) szczegóły 
716.impreza: Internationales Kurzgeschichten-Kolloquium (1989).  szczegóły 
artykuł: Koprowski Jan: Kultura [Warszawa] 1989 nr 22 s. 4 (spraw....) szczegóły 
717.impreza: Konferencja Międzynarodowa nt. Współczesnych Zagadnień Azji Południowej [European Conference on Modern South Asian Studies, m.in. panel: South Asian Literatures. Narrative in South Asian Literatures: Text and Interpretation]) (1996).  szczegóły 
artykuł: Stasik Danuta: Studia Indologiczne 1996 t. 3 s. 160 (sprawozdanie...) szczegóły 
718.impreza: "Literatura i emigracja krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1945-1993)" - sesja międzynarodowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Delaperriere Maria: Pisarz emigracyjny?. Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 115-119 (spraw....) szczegóły 
719.impreza: Międzynarodowy Festiwal Komiksowy (2000).  szczegóły 
artykuł: Rusek Adam: Angouleme. Notes Wydawniczy 2000 nr 2 s. 6-9 (sprawozdanie...) szczegóły 
720.impreza: Obrady Komitetu Wykonawczego AIEP - Międzynarodowego Stowarzyszenia Autorów Powieści Kryminalnych i Sensacyjnych (1989). (wg czasopisma "Va Banque" Międzynarodowa Asocjacja Autorów Literatury...) szczegóły 
artykuł: Cinger Frantisek: Co zdarzyło się na praskim posiedzeniu Międzynarodowej Asocjacji Autorów Literatury Sensacyjnej (AIEP) w lutym 1989. Va Banque 1990 nr 1 s. 62  szczegóły 
artykuł: Gazeta Poznańska 1989 nr 44 s. 3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Va Banque 1990 nr 1 s. 61 (nt. wyboru władz Światowego Komitetu Wykonawczego...) szczegóły 
721.impreza: "Od aparatczyków do dysydentów" - konferencja o przemianach literatury wschodnio-europejskiej (1992).  szczegóły 
artykuł: Wydarzenia miesiąca. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 211 (nota; m.in. o udziale Stanisława Barańczaka, Piotra Cholewy i Adama Cz...) szczegóły 
722.impreza: "Pisarze i władza" - międzynarodowa konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Jarosińska Izabela: Dokąd uciec od przeklętych problemów. Res Publica Nowa 1996 nr 1 s. 57-58 (opis przeżyć i refleksje osobiste z pobytu w Rumunii...) szczegóły 
723.impreza: "Przemiany społeczne i historia we współczesnym świecie islamu" - international symposium on contemporary literature in the islamic world (1989).  szczegóły 
artykuł: A.B.: The symposium on "Social change and history in the contemporary drama in the Islamic World". Africana Bulletin 1991 t. 38 s. 132-135 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 395 (not....) szczegóły 
724.impreza: "Romantyzm i kultura europejska XX wieku" - międzynarodowa konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: Szymonik Danuta: Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 333-335 (sprawozdanie...) szczegóły 
725.impreza: "Słowiańskie literatury emigracyjne - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Gomori George: Konferencja o literaturach emigracyjnych. Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 128-132 (spraw.; referaty dotyczyły literatury czeskiej, polskiej, rosyjskiej i...) szczegóły 
726.impreza: "Tendencje w badaniach historycznych języków afrykańskich" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Konferencja naukowa "Tendencje w badaniach historycznych języków afrykańskich". Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 1/2 s. 91-92  szczegóły 
727.impreza: Zjazd dramatopisarzy niemieckojęzycznych (1993).  szczegóły 
artykuł: bj: Zjazd dramatopisarzy w Essen. Dialog [Warszawa] 1993 nr 9 s. 159-160 (omów....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
728.artykuł: Świerkocki Maciej: Cambridge a sprawa polska. Tygiel Kultury 2000 nr 7/9 s. 217 (relacja z 26. międzynarodowego seminarium (Cambridge Seminar) pod hasł...) szczegóły 
729.artykuł: Van Itterbeek Eugene: "Poeci Europy łączcie się". Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 291-300 (wywiad z organizatorem Międzynarodowych Festiwali Poezji we Flandrii, ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Literatura science-fiction i fantasy (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
730.impreza: "ConFiction" - światowy konwent literatury science fiction (1990).  szczegóły 
artykuł: Malinowska Dorota: ConFiction 1990. Nowa Fantastyka 1990 nr 5 okł.  szczegóły 
731.impreza: Konferencja pisarzy - autorów powieści fantastyczno-naukowych (1989).  szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski [Kraków] 1989 nr 205 s. 2 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna)
732.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Odra 1994 nr 4 s.117 (not. o rezolucji 60. Kongresu Światowej Federacji PEN Clubu w Santiago...) szczegóły 
artykuł: RLES: Homero prezesem PEN Clubu. Gazeta Wyborcza 1997 nr 192 s. 10 (nota o wyborze nowego prezesa Homero Aridjisa na 64. Międzynarodowym ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
733.impreza: "A Dream of Europe" - Międzynarodowe Spotkanie Pisarzy (1988).  szczegóły 
artykuł: Klima Ivan: Nasze tradycje a granice rozwoju. Res Publica 1989 nr 2 s. 69-73 (tekst przemówienia przygotowanego na spotkanie, którego Ivan Klima nie...) szczegóły 
734.impreza: "Czyż jestem stróżem brata mego?" - Międzynarodowe Spotkanie Pisarzy (1993).  szczegóły 
artykuł: Bocheński Jacek: Czyż jestem stróżem brata mego?. Arkusz 1993 nr 22 s. 3 (tekst wygłoszony na spotkaniu...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Pisarze apelują. Tygodnik Powszechny 1993 nr 28 s. 9 (m.in. o udziale Jacka Bocheńskiego i Adama Michnika jako przedstawicie...) szczegóły 
735.impreza: Europejskie Spotkanie Literackie (1993).  szczegóły 
artykuł: Cisło Maciej: Parlament pisarzy. Przegląd Literacki 1994 nr 1 s. 5  szczegóły 
artykuł: MC: Międzynarodowy Parlament Pisarzy. Res Publica Nowa 1994 nr 1 s. 15 (nt. idei powstania parlamentu pisarzy świata i jego zadaniach....) szczegóły 
polemika: Spoljarić Josip: O co walczy Tudźman?. Res Publica Nowa 1995 nr 2 s. 78 (list do redakcji attache prasowego Ambasady Chorwacji w Polsce....) szczegóły 
736.impreza: Kongres Pisarzy Europejskich (1994).  szczegóły 
artykuł: Wilk Andrzej: Pisarze za kołem podbiegunowym. Rzeczpospolita 1994 nr 134 s. 4  szczegóły 
737.impreza: Kongres Pisarzy Europejskich (1995).  szczegóły 
artykuł: Wilk Andrzej: W obronie wolności słowa. Rzeczpospolita 1995 nr 126 s. 6  szczegóły 
738.impreza: Kongres Stowarzyszenia Kultury Europejskiej SEC (1988).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 1 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Samsel Roman: Moi nowi znajomi. Plus 1989 nr 1 s. 2 (fel. spraw....) szczegóły 
739.impreza: Kongres Stowarzyszenia Kultury Europejskiej SEC (2000).  szczegóły 
artykuł: Kabatc Eugeniusz: Nowa wiara człowieka w człowieka (Po jubileuszowym kongresie kultury w Wenecji). Aneks Trybuny 2000 nr 96 s. 2 (reflleksje osobiste...) szczegóły 
740.impreza: Lahti International Writers Reunion (1993).  szczegóły 
artykuł: Pąkciński Marek: Literatura pod ostrzałem polityki, ekonomii i mediów. Życie Warszawy 1993 nr 156 s. 13 (spraw....) szczegóły 
741.impreza: "Literatura i polityczna odnowa - od demokracji ludowej ku demokracji" - sympozjum literatów z Europy Zachodniej i Środkowej (1990) .  szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1990 nr 124 s. 7 (not....) szczegóły 
742.impreza: "Literatura i wyzwolenie" - konferencja pisarzy czeskich i polskich (1990).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 31 s. 150 (not.; m.in. o udziale Stanisława Barańczaka, Jana Kotta, Ewy Kuryluk, ...) szczegóły 
743.impreza: "Magnus Ducatus Poesis" - spotkanie międzynarodowej grupy poetyckiej (2007).  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Magnus Ducatus Poesis na Ukrainie. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 31-34  szczegóły 
744.impreza: Międzynarodowa Konferencja Pisarzy (1991).  szczegóły 
artykuł: Sommer Piotr: Plemiona wschodniosłowiańskie (Z łaciną w tle). Literatura na Świecie 1995 nr 4 s. 304-319  szczegóły 
745.impreza: Międzynarodowe spotkanie pisarzy (1995).  szczegóły 
artykuł: Jarniewicz Jerzy: Centrum na Rodos. Gazeta Wyborcza 1995 nr 127 s. 13  szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1995 nr 7 s. 73 (m.in. o powołaniu Centrum Pisarzy i Tłumaczy na wyspie Rodos przez pis...) szczegóły 
746.impreza: Międzynarodowe Święto Poezji (1996).  szczegóły 
artykuł: Rodowska Krystyna: Z krainy al-Andalus. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 386-391 (sprawozdanie...) szczegóły 
747.impreza: Międzynarodowe Warsztaty dla Scenarzystów z Europy Środkowej = Central European Screenwriters Workshop (2000).  szczegóły 
artykuł: Film 2000 nr 1 s. 11 (ogłoszenie...) szczegóły 
748.impreza: Międzynarodowe Warsztaty dla Scenarzystów z Europy Środkowej (1998). (polscy laureaci: Andrzej Stasiuk ("Opowieści galicyjskie"), Konrad Szo...) szczegóły 
artykuł: [Drugi] II Warsztat dla scenarzystów z Europy Środkowej. Reżyser 1998 nr 2 s. 3 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: J.SZ.: Trzy w ośmiu. Warsztaty scenarzystów. Gazeta Wyborcza 1998 nr 198 s. 10 (polscy laureaci; nota...) szczegóły 
artykuł: Nasi na warsztatach. Życie 1998 nr 170 s. 9 (nazwiska osób zakwalifikowanych do udziału w II Warsztatach...) szczegóły 
artykuł: Warsztaty dla scenarzystów. Rzeczpospolita 1998 nr 169 s. 23 (nazwiska autorów scenariuszy, których zakwalifikowano do udziału w War...) szczegóły 
749.impreza: "Model regionu naddunajskiego. Narodowe odrębności - nowa wspólnota" - sympozjum naukowe (1988).  szczegóły 
artykuł: (AJS): Literatura na Świecie 1989 nr 5/6 s. 632-633 (nota spraw....) szczegóły 
750.impreza: Nacjonalizmy w środkowej i wschodniej Europie: dylematy pisarza - międzynarodowa konferencja (1992).  szczegóły 
artykuł: Drabik Grażyna: Jasnym okiem w ciemną przyszłość. Przegląd Polski = Polish Review 1992 nr z 30 IV s. 16  szczegóły 
751.impreza: "Ojczyzna i wygnanie, literatura na wygnaniu, polityka i literatura na Wschodzie i Zachodzie" - międzynarodowe spotkanie pisarzy 1989.  szczegóły 
artykuł: Lichniak Zygmunt: Kierunki 1989 nr 25 s. 12, 14 (spraw....) szczegóły 
752.impreza: "Olimpiada Kulturalna" - spotkanie żyjących laureatów Literackiej Nagrody Nobla (1995).  szczegóły 
artykuł: E.S.: Olimp w Atlancie. Rzeczpospolita 1995 nr 79 s. 6 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Wróblewski Tomasz: Nobliści milczą. Życie Warszawy 1995 nr 115 s. 12 (spraw....) szczegóły 
753.impreza: "Pisarz i ojczyzna" - Zjazd Pisarzy Republiki Bośni i Hercegowiny (1994). (w źródle: 1. zdanie tekstu spraw.: "Wojenny Zjazd..."; uczestniczyli p...) szczegóły 
artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Żelazny uścisk braterstwa. Polityka 1994 nr 19 s. 21  szczegóły 
754.impreza: Spotkanie poetów, muzyków i fotografów z Litwy, Polski, Białorusi i Ukrainy (2008).  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Spotkanie litewsko-polsko-białorusko-ukraińskie. Znad Wilii 2008 nr 2 s. 44-49 (spraw....) szczegóły 
755.impreza: "Wzajemny wpływ środków masowego przekazu i literatury" - narada przewodniczących związków pisarzy krajów socjalistycznych (1988).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 1 s. 2 (not....) szczegóły 
756.impreza: Zjazd Międzynarodowej Federacji PEN (1990).  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Gyorgy Konrad prezesem. Tygodnik Powszechny 1990 nr 22 s. 8 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: (wk): Węgier prezesem PEN Clubu. Gazeta Wyborcza 1990 nr 109 s. 1 (prezesem - Gyorgy Konrad; not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 31 s. 153 (not. o wyborze Gyorgy Konrada na prezesa Międzynarodowego PEN-Clubu w ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Festiwale, konferencje, kongresy, zjazdy (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
757.impreza: "Ad Astra" - konwent SF i fantasy (1995).  szczegóły 
artykuł: Cyrkot Krzysztof: "Ad Astra" 15. Nowa Fantastyka 1995 nr 11 s. 65  szczegóły 
758.impreza: "Ad Astra" - konwent SF i fantasy (1996).  szczegóły 
artykuł: Cyrkot Krzysztof: Ad Astra. Nowa Fantastyka 1996 nr 11 s. 67 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
759.impreza: "Artysta i prawa człowieka" - międzynarodowe sympozjum (1998).  szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 1 s. 140-141 (nota...) szczegóły 
760.impreza: Belgradzkie Spotkania Literackie (1989). (w czas. Integracje 1993 nr 29 nazwa imprezy: Międzynarodowy Mit...) szczegóły 
artykuł: Grupiński Jerzy: W Jugosławii - X 1989 żywe słowo i pamięć naszych braci. Integracje 1993 nr 29 s. 116  szczegóły 
artykuł: Grupiński Jerzy: Żywe słowo i pamięć naszych braci. Kresy 1990 nr 4/5 s. 99-100 (spraw. uczestnika...) szczegóły 
artykuł: Irzyk Zbigniew: Kierunki 1989 nr 49 s. 12 ([spraw.]...) szczegóły 
761.impreza: Belgradzkie Spotkanie Pisarzy (1991). (w PBL87: Belgradzkie Spotkania Literackie; w PBL89: XXVI Belgradzkie S...) szczegóły 
artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: My i oni. Polityka 1991 nr 47 s. 12  szczegóły 
762.impreza: "Bremeńskie Dialogi w Nowej Europie" - międzynarodowe seminarium (1993).  szczegóły 
artykuł: KC: Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 4 s. 226-227 (nota...) szczegóły 
763.impreza: "Con-Yak" - Beneluxcon (1993).  szczegóły 
artykuł: Braiter Paulina: Con-Yak. Nowa Fantastyka 1994 nr 3 s. 78  szczegóły 
764.impreza: Dni Literatury (1998).  szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 6 s. 138 (nota spraw....) szczegóły 
765.impreza: Dni Literatury Nordyckiej (1989).  szczegóły 
artykuł: [Szewczyk Wilhelm] WISZ: Trzy małpy w napoleońskich mundurach (Co robią Niemcy?). Życie Literackie 1990 nr 4 s. 2  szczegóły 
766.impreza: "Ekspres Literacki Europa 2000" - międzynarodowy projekt kulturalny (2000). ((pociąg wyruszył z Lizbony 4 VI, podróżuje 107 pisarzy z 40 państw z c...) szczegóły 
artykuł: Autorzy przeciw globalizacji. Głos Ludu 2000 nr 84 s. 4 (nota sprawozdawcza, z zaznaczeniem udziału twórców polskich: Jacka Pod...) szczegóły 
artykuł: Gołąb Monika: Lizbona - Berlin 2000. "EKspres Literacki Europa" już wyjechał na trasę. Życie 2000 nr 131 s. 10  szczegóły 
artykuł: JEŻ: Inny supermarket. Warszawska panorama twórców nowej generacji. Życie 2000 nr 154 s. 9 (nota o planowanym udziale w imprezie "Supermarket sztuki" w Warszawie ...) szczegóły 
artykuł: Jotkiałło Halina: Wyruszył Ekspres Literacki. Kurier Wileński 2000 nr 112 s. 2  szczegóły 
artykuł: K.M.: Wagonowe rymotwórstwo (Ekspres Literacki dotarł do Warszawy). Rzeczpospolita 2000 nr 162 s. A10  szczegóły 
artykuł: MG: Europa w pociągu do Polski. Ekspres Literacki. Życie 2000 nr 162 s. 6 (nota o pobycie pisarzy biorących udział w imprezie w Warszawie i w Wil...) szczegóły 
artykuł: Podsiadło Jacek: On the Road. Tygodnik Powszechny 2000 nr 31 s. 17 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Rzecz o Książkach 2000 nr 8 s. E2 (not. o przybyciu do Warszawy...) szczegóły 
artykuł: W gościnie u Mickiewicza (Ekspres Literacki Europa 2000). Kurier Wileński 2000 nr 124 s. 2 (sprawozdanie ze spotkania autorskiego Jacka Podsiadły i Tomasza Różyck...) szczegóły 
artykuł: Wereszczyńska Katarzyna: Stacja Warszawa. Przekrój 2000 nr 31 s. 8 (nt. pobytu literatów w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Zatorska Anna: Pociąg do literatury. Wprost 2000 nr 28 s. 108  szczegóły 
767.impreza: Eleventh International Congress on the Enlightenment / Onzieme Congres International des Lumieres (2003).  szczegóły 
artykuł: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Konferencje 2003. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2004 nr 8 s. 37-38 (spraw....) szczegóły 
768.impreza: "Eurocon" - Europejski Konwent Science Fiction (2010).  szczegóły 
artykuł: KK: Miłośnicy fantastyki nad Olzą. Zwrot 2010 nr 9 s. 22  szczegóły 
769.impreza: "Eurocon" - Europejski Konwent Science Fiction (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Cholewa Piotr W.: Eurocon 2003. Nowa Fantastyka 2003 nr 11 s. 12 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Cholewa Piotr W.: Pierwszy kontakt. Nowa Fantastyka 2003 nr 9 s. 12 (m.in. dot. historii festiwalu i edycji z 1974 i 1984 roku...) szczegóły 
770.impreza: "Eurocon '2002" - Europejski Konwent Miłośników Fantastyki (2002).  szczegóły 
artykuł: Eurocon 2002. Sfinks 2002 nr 7/8 s. 158 (not. spraw....) szczegóły 
artykuł: Inglot Jacek, Jakuszewski Michał: Eurocon 2002. Sfinks 2002 nr 9/10 s. 109 (spraw....) szczegóły 
771.impreza: "Eurocon '2003" - Europejski Konwent Miłośników Fantastyki (2003).  szczegóły 
artykuł: Finncon X - Eurocon 2003. Nowa Fantastyka 2003 nr 6 s. 12 (zapowiedź...) szczegóły 
772.impreza: "Eurocon '89" - Europejski Konwent Science Fiction (1989).  szczegóły 
artykuł: Fantastyka 1989 nr 8 s. 63-64  szczegóły 
773.impreza: "Eurocon '90" - Europejski Konwent Science Fiction (1990).  szczegóły 
artykuł: Bukato Wiktor: Z ansibla. Fenix 1991 nr 2 s. 33-34 (spraw....) szczegóły 
774.impreza: "Eurocon '91" - Europejski Konwent Science Fiction (1991).  szczegóły 
artykuł: Bukato Wiktor: Z ansibla. Fenix 1991 nr 5 s. 44-45 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Malatyńska Maria: Uwaga! Nadchodzi?. Gazeta Wyborcza 1991 nr 119 s. 17  szczegóły 
artykuł: [Rak Piotr] Raku: Dni chaosu. Nowa Fantastyka 1991 nr 8 s. 65  szczegóły 
artykuł: Soplica: Giełda towarowo-pieniężna. Fenix 1992 nr 1 s. 127-128 (spraw....) szczegóły 
775.impreza: "Eurocon '92" - Europejski Konwent Science Fiction (1992).  szczegóły 
artykuł: Bukato Wiktor: Z ansibla. Fenix 1992 nr 4 s. 29-30 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Bukato Wiktor: Z ansibla. Fenix 1992 nr 2 s. 10-11 (zapow....) szczegóły 
776.impreza: "Eurocon '94" - Europejski Konwent Science Fiction (1994).  szczegóły 
artykuł: Bukato Wiktor: Z ansibla. Fenix 1994 nr 2 s. 24 (zapow....) szczegóły 
777.impreza: "Eurocon '96" - Europejski Konwent Science Fiction (1996).  szczegóły 
artykuł: Cholewa Piotr W.: Eurocon, Baltcon, Lituanicon. Nowa Fantastyka 1996 nr 7 s. 65 (sprawozdanie...) szczegóły 
778.impreza: "Eurocon '97" - Europejski Konwent Science Fiction (1997).  szczegóły 
artykuł: Braiter Paulina: EUrocon '97. Nowa Fantastyka 1998 nr 2 s. 65 (sprawozdanie...) szczegóły 
779.impreza: "Europa i Ameryka oczami poetów" - Europejski Festiwal Poezji (1992).  szczegóły 
artykuł: Boruń-Jagodzińska Katarzyna: Europejskie Centrum Poezji. Gazeta Wyborcza 1992 nr 299 s. 9  szczegóły 
780.impreza: European Literature Night - spotkania z pisarzami (2011).  szczegóły 
artykuł: Daniluk Justyna: Sedno sprawy. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2011 nr 21 s. 7 (spraw. z przebiegu imprezy w Londynie, m.in. z udziałem polskiej pisar...) szczegóły 
781.impreza: "Europejska integracja i europejska umysłowość: kulturowa hegemonia albo dialog kultur" - międzynarodowa konferencja (1992).  szczegóły 
artykuł: Tokarczyk Roman A.: Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 2/3 s. 154-156 (m.in. sekcja sztuki, literatury, religii dotyczyła sesji: sztuka i li...) szczegóły 
782.impreza: "Europejska Noc Literatury" (2009).  szczegóły 
artykuł: Sobolewska Elżbieta: What a night!. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2009 nr 21 s. 10 (spraw. z imprezy odbywającej się w Londynie z udziałem reprezentujące...) szczegóły 
783.impreza: Europejski Festiwal Poezji (1990).  szczegóły 
artykuł: Boruń-Jagodzińska Katarzyna: "Żeby zdobyć sławę w Europie, musisz być kanibalem". Powściągliwość i Praca 1991 nr 2 s. 4, 11  szczegóły 
784.impreza: "Fale Bałtyku" - Pływający Kongres Pisarzy = "Baltic Waves" - The First International Writers' Congress of Baltic Sea Region" (1992).  szczegóły 
artykuł: Braun Andrzej: Pływający Kongres Pisarzy Krajów Bałtyckich. Życie Warszawy 1992 nr 67 s. 7 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Chojecki Andrzej: Nawet Polacy stali się mądrzejsi. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 2 s. 238-244 (nt. ilustrującego przebieg rejsu albumu pt: Narrskeppet. Ombord pa Ko...) szczegóły 
artykuł: K.C.: Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 4 s. 237-238  szczegóły 
artykuł: M.Ch.: Wśród pływających pisarzy. Rzeczpospolita 1992 nr 51 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Polska Dziś 1992 nr 7/8 s. 31 (nota spraw....) szczegóły 
785.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Turska Ewa: Pisarze jak rockmeni. Rzeczpospolita 2002 nr 199 s. A8 (sprawozdanie; m.in. nt. pisarzy: Nawal El Saadawi, Joyce Carol Oates, ...) szczegóły 
786.impreza: Festiwal Literatury (1994).  szczegóły 
artykuł: Łukasiewicz Małgorzata: Jak Wschód z Zachodem. Literatura na Świecie 1994 nr 7/8 s. 431-434  szczegóły 
sprostowanie: Literatura na Świecie 1994 nr 9 s. 330  szczegóły 
787.impreza: Festiwal Poezji Europejskiej (1991).  szczegóły 
artykuł: (aw): Poeci wszystkich krajów.... Gazeta Wyborcza 1991 nr 280 s. 17  szczegóły 
788.impreza: "Hillcon" - międzynarodowe spotkanie fanów Science Fiction (1991).  szczegóły 
artykuł: Malinowska Dorota: Hilcon II. Nowa Fantastyka 1992 nr 3 s. 65 (nota...) szczegóły 
789.impreza: International Writing Program - Międzynarodowe Spotkania Literackie (1997).  szczegóły 
artykuł: Szymańska Adriana: Świat przybywa do Iowa. Przegląd Powszechny 1997 nr 11 s. 182-187 (sprawozdanie...) szczegóły 
790.impreza: International Writing Program = Międzynarodowe Spotkania Literackie (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Szymańska Adriana: Świat przybywa do Iowa. Przegląd Powszechny 1997 nr 11 s. 182-187 (nt. organizowanych przez Uniwersytet w Iowa od 30 lat Spotkań Literack...) szczegóły 
791.impreza: "Interplay" - Festiwal Młodych Dramatopisarzy (1998).  szczegóły 
artykuł: Bardijewska Liliana: Berliński "Interplay". Dialog [Warszawa] 1998 nr 8 s. 170-171  szczegóły 
792.impreza: "Interplay '88 - Międzynarodowy Festiwal Młodych Dramatopisarzy (1988).  szczegóły 
artykuł: Klata Jan: Dialog [Warszawa] 1989 nr 4 s. 171-173 (spraw....) szczegóły 
793.impreza: "Interplay Europe 2002" - europejskie warsztaty dla młodych dramaturgów (2002).  szczegóły 
artykuł: Teatr 2002 nr 4/6 s. 108 (nota...) szczegóły 
794.impreza: Kongres Bałkanistyczny (1989).  szczegóły 
artykuł: Stępniak Władysław: Archeion 1993 t. 91 s. 241-243  szczegóły 
795.impreza: Kongres Międzynarodowej Federacji PEN Clubów (1991).  szczegóły 
artykuł: (kb): Pamiętając o uwięzionych. Kongres Federacji PEN-Clubów w Wiedniu. Gazeta Wyborcza 1991 nr 280 s. 17  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Wiedeński Kongres Federacji PEN. Tygodnik Powszechny 1992 nr 2 s. 8  szczegóły 
artykuł: Wiedeński Kongres Federacji PEN. Res Publica 1992 nr 1/2 s. 112 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wiedeński Kongres Federacji PEN. Twórczość 1992 nr 2 s. 137-138  szczegóły 
796.impreza: Kongres Międzynarodowej Federacji PEN Clubów (1993).  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): 60. Kongres PEN Clubów. Tygodnik Powszechny 1993 nr 41 s. 10 (spraw....) szczegóły 
797.impreza: Kongres Międzynarodowej Federacji PEN Clubów (2000).  szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Rzecz o Książkach 2000 nr 6 s. E2 (not....) szczegóły 
artykuł: Grass Guenter: Literatura nie zapomina. Plus Minus 2000 nr 21 s. D4 (tekst przemówienia "Nigdy więcej milczenia"; z fot....) szczegóły 
artykuł: JP: Moskiewski Kongres PEN Clubu. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 2 VI s. 16 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Popowski Sławomir: Intelektualiści nie mają prawa milczeć (Międzynarodowy Kongres Pen Clubu po raz pierwszy w Moskwie). Rzeczpospolita 2000 nr 120 s. A12 (omów....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 72 s. 129 (not....) szczegóły 
798.impreza: Kongres Międzynarodowej Federacji PEN Clubów pod hasłem "Pisarz wobec nowej Europy" (1992).  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 149-150 (nota...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Kongres Federacji PEN. Tygodnik Powszechny 1992 nr 25 s. 8 (spraw....) szczegóły 
799.impreza: Kongres Międzynarodowej Federacji PEN Clubów pod hasłem "Tolerancja i nietolerancja w kręgu literatury" (1994).  szczegóły 
artykuł: (AJ): Kongres Pen. Gazeta Wyborcza 1994 nr 260 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: Ash Timothy Garton: Praga: intelektualiści i politycy. Krasnogruda 1996 nr 5 s. 239-250  szczegóły 
artykuł: Baltyn Hanna: Prezydenci i dramaturdzy. Życie Warszawy 1994 nr 287 s. 16 (spraw. z imprezy towarzyszącej - dyskusji pt. "Nie tylko o teatrze" z ...) szczegóły 
artykuł: Jagodziński Andrzej: Między ONZ a św. Marcinem. Gazeta Wyborcza 1994 nr 264 s. 11  szczegóły 
artykuł: (KB): Kongres PEN w Pradze. Gazeta Wyborcza 1994 nr 245 s. 10  szczegóły 
artykuł: Kongres PEN-Clubu broni Wole Soyinki. Życie Warszawy 1994 nr 283 s. 12 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kongres PEN-Clubu w Pradze. Życie Warszawy 1994 nr 264 s. 12 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Kongres PEN-Clubu. Życie Warszawy 1994 nr 281 s. 12 (nota o rozpoczęciu...) szczegóły 
artykuł: M.N.: Pożegnanie XX wieku w Warszawie. Po praskim Kongresie Federacji PEN. Rzeczpospolita 1994 nr 268 s. 6  szczegóły 
artykuł: PEN-Club o mordowanych pisarzach. Życie Warszawy 1994 nr 287 s. 16 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pisarzom za drogo. Życie Warszawy 1994 nr 270 s. 12 (nota o proteście pisarzy czeskich przeciwko wysokim kosztom uczestnict...) szczegóły 
artykuł: Sierszuła Barbara: Literaci na Hradczanach. 61. Kongres PEN-Clubu w Pradze. Rzeczpospolita 1994 nr 259 s. 6  szczegóły 
artykuł: Sierszuła Barbara: Pisarz nie może milczeć... 61 Kongres PEN-Clubu. Rzeczpospolita 1994 nr 262 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Sierszuła Barbara: Zbyt wielka gala. Kongres Pen-Clubu. Rzeczpospolita 1994 nr 264 s. 6 (spraw....) szczegóły 
800.impreza: Kongres Międzynarodowej Federacji PEN Clubów pod hasłem "Tożsamość i różnorodność światowych literatur" (1997).  szczegóły 
artykuł: Kongres Międzynarodowego PEN. Rzeczpospolita 1997 nr 189 s. 26 (nota...) szczegóły 
801.impreza: Kongres Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów CISAC (1994).  szczegóły 
artykuł: Marianowicz Antoni: Atak bitów. Życie Warszawy 1994 nr 160 s. 13 (spraw....) szczegóły 
802.impreza: Kongres Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów CISAC (1998).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 79 (not. o wyborze Andrzeja Szczypiorskiego na prezesa Międzynarodowej Fe...) szczegóły 
artykuł: Polski pisarz prezesem CISAC = Pilish writer appointed CISAC chairman. Polish Culture 1998 nr 4 s. 6 (nota, także o wyborze na stanowisko presesa CISAC Andrzeja Szczypiorsk...) szczegóły 
803.impreza: Lahti International Writers Reunion (1989).  szczegóły 
artykuł: Zawada Andrzej: Odra 1989 nr 11 s. 106-108 (spraw....) szczegóły 
804.impreza: "Literackie Luhaczowice" - Międzynarodowe Spotkania Pisarzy Europy Środkowej (1998).  szczegóły 
artykuł: Przeczek Wilhelm: Pisarze w Luhaczowicach. Śląsk 1998 nr 12 s. 81 (nota spraw....) szczegóły 
805.impreza: "Literackie Luhaczowice" - Międzynarodowe Spotkania Pisarzy Europy Środkowej (1999).  szczegóły 
artykuł: Kijonka Tadeusz: Luhaczowice '99. Śląsk 1999 nr 8 s. 6 (spraw....) szczegóły 
806.impreza: "Literackie Luhaczowice" - Międzynarodowe Spotkania Pisarzy Europy Środkowej (2003).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 242 (not. o programie...) szczegóły 
807.impreza: "Literackie Luhaczowice" - Międzynarodowe Spotkania Pisarzy Europy Środkowej pod hasłem "Etyka i literatura" (2000).  szczegóły 
artykuł: (kor): Luhaczowice 2000. Wilhelm Przeczek na Spotkaniu Pisarzy Europy Środkowej. Głos Ludu 2000 nr 81 s. 5 (sprawozdanie z imprezy...) szczegóły 
artykuł: Luchaczowice 2000. Śląsk 2000 nr 8 s. 87 (nota...) szczegóły 
808.impreza: "Literaturaexpress Europa 2000" - międzynarodowy pociąg literatów na trasie Lizbona - Berlin (2000).  szczegóły 
artykuł: CZAR: Pociąg literatów. Gazeta Wyborcza 2000 nr 130 s. 15 (zapow. podróży ponad stu pisarzy świata po Europie...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 2000 nr 144 s. 15 (not. o rozpoczęciu podróży...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Ballada wagonowa (Literaturexpress w Malborku). Rzeczpospolita 2000 nr 145 s. A7 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2000 nr 104 s. 2 (nota o rozpoczęciu imprezy...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 82 (not....) szczegóły 
artykuł: Marton Laszlo: Kontynent jako dzieło sztuki. Borussia 2002 nr 28 s. 95-116 (relacja z podróży; z not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 21 VII s. 3 (not....) szczegóły 
809.impreza: "Mężczyzna nie powinien czynić inaczej niż jego żona." Rola kobiety w świecie ałtajskim - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Tryjarski Edward: [Czterdziesta czwarta] 44. sesja Stałej Rady Międzynarodowej Konferencji Ałtaistycznej (PIAC). Nauka 2001 nr 4 s. 174-176 (sprawozdanie...) szczegóły 
810.impreza: Międzynarodowe Biennale Poezji (1992).  szczegóły 
artykuł: Odra 1992 nr 10 s. 112 (not. spraw....) szczegóły 
811.impreza: Międzynarodowe Biennale Poezji (1994).  szczegóły 
artykuł: Kozioł Urszula: Biennale Poezji w Liege. Odra 1994 nr 10 s. 111-112 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Międzynarodowe Biennale Poezji. Gazeta Malarzy i Poetów 1994 nr 5 s. 2 (not.; uczestnicy z Polski: Urszula Kozioł, Feliks Przybylak, Hatif Jan...) szczegóły 
812.impreza: Międzynarodowe Biennale Poezji (1998).  szczegóły 
artykuł: Kozioł Urszula: O Biennale Poezji w Liege. Odra 1998 nr 11 s. 109-110 (z cyklu...) szczegóły 
artykuł: Przybylak Feliks: Dla Odry z Liege. Odra 1998 nr 11 s. 133-134  szczegóły 
813.impreza: Międzynarodowe Biennale Poezji (2003).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 243 (not. o uczestnictwie Urszuli Kozioł...) szczegóły 
814.impreza: Międzynarodowe Kolokwium Slawistyczne (2002). ((szeroko pojęta problematyka słowianoznawstwa, problemy z dziedziny li...) szczegóły 
artykuł: Malinowski Andrzej: Przegląd Zachodniopomorski 2002 z. 4 s. 237-239 (sprawozdanie...) szczegóły 
815.impreza: Międzynarodowe spotkania pisarzy na uchodźctwie.  szczegóły 
artykuł: Miecznicka Magdalena: Nonkonformiści naszych czasów. Gazeta Wyborcza 2002 nr 3 s. 16 (spraw....) szczegóły 
816.impreza: Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (1990).  szczegóły 
artykuł: Rodowska Krystyna: Marsylia poetów. Twórczość 1991 nr 4 s. 139-140  szczegóły 
817.impreza: Międzynarodowe Spotkania Poetyckie (2002).  szczegóły 
artykuł: (k): Poeci na greckiej wyspie. Głos Ludu 2002 nr 66 dod. s. 5 (sprawozdanie z przebiegu wydarzenia...) szczegóły 
818.impreza: Międzynarodowe spotkanie pisarzy - kobiet (1988). (wg WrsV 89 9:7...) szczegóły 
artykuł: The Warsaw Voice 1989 nr 9 s. 7 (nota; m.in. o ustanowieniu International Women's Literary Award; udzia...) szczegóły 
819.impreza: Międzynarodowe Spotkanie Pisarzy (1989). (m.in. udział w spotkaniu wzięli: P. Bailey, J. Berg, F. Duerrenmatt, R...) szczegóły 
artykuł: Szendrei Tibor: The Warsaw Voice 1989 nr 28 s. 7 (nota...) szczegóły 
820.impreza: Międzynarodowe spotkanie pisarzy (2009).  szczegóły 
artykuł: KK: Spotkanie pisarzy. Zwrot 2009 nr 6 s. 10 (sprawozdanie...) szczegóły 
821.impreza: Międzynarodowe Święto Literatury Ukraińskiej (2008). ((pisarze z Australii, Armenii, Białorusi, Gruzji, Japoni, Litwy, Polsk...) szczegóły 
artykuł: Ireneusz K. Szmidt gościł na święcie ukraińskiej literatury. Pegaz Lubuski 2008 nr 2 s. 19 (not....) szczegóły 
822.impreza: Międzynarodowy Festiwal Humoru i Satyry w Literaturze i Sztuce (1989).  szczegóły 
artykuł: Maruta Leszek: Kwadratura okrągłego stołu czyli o obradach satyryków w Gaborowie. Życie Literackie 1989 nr 27 s. 5 (omów....) szczegóły 
823.impreza: Międzynarodowy Festiwal Literacki (1991).  szczegóły 
artykuł: Festiwal literacki w Dublinie. Życie Warszawy 1991 nr 149 s. 7 (nota...) szczegóły 
824.impreza: Międzynarodowy Festiwal Literacki (2003; edycja III).  szczegóły 
artykuł: Rekordowy festiwal. Rzeczpospolita 2003 nr 221 s. A11 (not....) szczegóły 
825.impreza: Międzynarodowy Festiwal Literatury (1993).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1993 nr 110 s. 8 (not....) szczegóły 
826.impreza: Międzynarodowy Festiwal Literatury (2001).  szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2001 nr 7 s. E2 (nota o udziale pisarek: Dorota Terakowska, Olga Tokarczuk...) szczegóły 
artykuł: EK: Polonika. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 22 VI s. 6 (not. spraw. m.in. o udziale Doroty Terakowskiej i Olgi Tokarczuk...) szczegóły 
artykuł: Terakowska Dorota: Głośne czytanie. List z Berlina. Gazeta Wyborcza 2001 nr 149 s. 15 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 203 (not. o udziale Doroty Terakowskiej...) szczegóły 
827.impreza: Międzynarodowy Festiwal Literatury (2009).  szczegóły 
artykuł: Odkrywanie arabskiego świata. Przegląd Polski = Polish Review 2009 nr z 25 IX s. 12 (nota...) szczegóły 
828.impreza: Międzynarodowy Festiwal Literatury (2011).  szczegóły 
artykuł: Kur Rafał: Literatura nie śpi. Tworzą się kolejne międzynarodowe koalicje literackie. Wyspa 2011 nr 4 s. 138-139  szczegóły 
artykuł: Wyspa 2011 nr 4 s. 167 (not. o udziale polskich twórców...) szczegóły 
829.impreza: Międzynarodowy Festiwal Pisarzy (1998).  szczegóły 
artykuł: Dzień polski (Na festiwalu pisarzy). Głos Ludu 1998 nr 50 s. 1 (not sprawozdawcza...) szczegóły 
830.impreza: Międzynarodowy Festiwal Poetycki (1992).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1992 nr 40 s. 155 (not....) szczegóły 
831.impreza: Międzynarodowy Festiwal Poetycki pod hasłem "Wkład poezji w bratanie narodów" (2002).  szczegóły 
artykuł: C.R.: [Pierwszy] Międzynarodowy Festiwal Poetycki w Atenach i na Eubei. Zwrot 2002 nr 8 s. 56 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Jurkowski Stefan: Ich zwyczaje, nasza norma. Aneks Trybuny 2002 nr 205 s. B (sprawozdanie...) szczegóły 
832.impreza: Międzynarodowy Festiwal Poezji (1990).  szczegóły 
artykuł: Odra 1990 nr 9 s. 110 (not....) szczegóły 
833.impreza: Międzynarodowy Festiwal Poezji (1995).  szczegóły 
artykuł: Festiwal poezji w Strudze. Rzeczpospolita 1995 nr 197 s. 28 (nota...) szczegóły 
artykuł: Quo vadis? [Łomianki] 2002 nr 1 s. 16, 19 (tekst równoległy w języku polskim i niemieckim; not....) szczegóły 
artykuł: Sobieszczański Ryszard: Poeta nie jest sam. Plus Minus 1995 nr 36 s. 12  szczegóły 
834.impreza: Międzynarodowy Festiwal Poezji (2003).  szczegóły 
artykuł: Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 222 (nota spraw....) szczegóły 
835.impreza: Międzynarodowy Festiwal Poezji (2004).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2004 nr z 25 VI s. 12 (not....) szczegóły 
836.impreza: Międzynarodowy Festiwal Poezji (2009).  szczegóły 
artykuł: Poezja sumieniem Ziemi. Przegląd Polski = Polish Review 2009 nr z 6 III s. 12 (nota...) szczegóły 
837.impreza: Międzynarodowy Zjazd Poetów (1995).  szczegóły 
artykuł: Wojciechowska Hanna: Zjazd poetów. Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 31 VIII s. 11  szczegóły 
838.impreza: "Młoda liryka we współczesnym świecie" - spotkanie młodych poetów krajów socjalistycznych (1989).  szczegóły 
artykuł: Treger Bronisław: Trybuna Ludu 1989 nr 112 s. 8 ([omów. udz. pol. poetów; na podst. spraw. z imprezy, druk. Sonntag (Be...) szczegóły 
839.impreza: "Naeher in Europa" - impreza kulturalna.  szczegóły 
artykuł: jl.: Bliżej w Europie. Twórczość 2000 nr 1 s. 155-156 (omówienie; także o udziale w imprezie Tadeusza Różewicza...) szczegóły 
840.impreza: National Convention of the American Association for the Advancement of Slavic Studies (AAASS) (1999).  szczegóły 
artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: Na nowo odczytane / na nowo pisane, czyli amerykańskie i europejskie badania slawistyczne uschyłku wieku. Etnografia Polska 2000 t. 44 z. 1/2 s. 210-215 (omówienie...) szczegóły 
841.impreza: "Odwieczne spotkania" - Międzynarodowy Festiwal Pisarzy (1996).  szczegóły 
artykuł: Powaga Wiesław: Dwa listy z Pragi. Praski Festiwal Pisarzy 1996. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 171 s. 4 (omówienie...) szczegóły 
842.impreza: "Opiewamy naszą przeszłość i przemawiamy dla przyszłości" - Międzynarodowy Festiwal Poezji "Al-Mirbad" (1989).  szczegóły 
artykuł: Dziekan Marek M., Wrona Barbara: Festiwal Poezji Arabskiej (Mirbad 1989). Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 357-359  szczegóły 
843.impreza: "Opiewamy naszą przeszłość i przemawiamy dla przyszłości". Mirbad Zwycięstwa i Pokoju. Międzynarodowy Festiwal Poezji "Al-Mirbad" (1988).  szczegóły 
artykuł: Chłopska Droga 1989 nr 6 s. 6, 10 (spraw., także o irakijskich poetach współczesnych...) szczegóły 
artykuł: Dziekan Marek M.: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 140-141 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Malik Ryszard: Rzeczpospolita 1989 nr 50 s. 6 (spraw....) szczegóły 
844.impreza: "Poetry International" - międzynarodowy festiwal poezji (1996).  szczegóły 
artykuł: Turska Ewa: Różewicz wśród najwybitniejszych. Rzeczpospolita 1996 nr 250 s. 26 (m.in. o udziale w tegorocznym festiwalu Tadeusza Różewicza i Piotra So...) szczegóły 
845.impreza: Sarajewskie Dni Poezji (1989).  szczegóły 
artykuł: (ES): Kierunki 1989 nr 25 s. 12 (spraw.; gł. dotyczy uczestnictwa polskich literatów....) szczegóły 
artykuł: (MAW): Słowo Powszechne 1989 nr 109 s. 4  szczegóły 
artykuł: Trziszka Zygmunt: Jak we własnym domu?. Opole 1989 nr 8 s. 18-19  szczegóły 
846.impreza: Sarajewskie Dni Poezji (1990).  szczegóły 
artykuł: Bieńkowski Zbigniew: Widokówka z Bośni. Tygodnik Literacki 1990 nr 4 s. 18  szczegóły 
847.impreza: Sarajewskie Dni Poezji (1998).  szczegóły 
artykuł: Beszczyńska Zofia: Dni Poezji w Sarajewie. Guliwer 1999 nr 1 s. 53-54 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Beszczyńska Zofia: Sarajewskie mosty. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 70 (omówienie...) szczegóły 
848.impreza: Sesja Stałej Międzynarodowej Konferencji Ałtaistycznej (PIAC) (2002).  szczegóły 
artykuł: Tryjarski Edward: 45 sesja Stałej Międzynarodowej Konferencji Ałtaistycznej (PIAC). Nauka 2003 nr 3 s. 211-213 (sprawozdanie z listą referatów...) szczegóły 
849.impreza: "Słowo - zagrożony gatunek" - Międzynarodowe Spotkanie Pisarzy Europy Środkowej (2001).  szczegóły 
artykuł: Bukowski Michał: Słowo - gatunek zagrożony. Głos Ludu 2001 nr 82 s. 3 (tekst wygłoszony w ramach spotkania; m.in. nt. literatury...) szczegóły 
artykuł: Pisarze w obronie słowa. Głos Ludu 2001 nr 78 s. 1,3 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pisarze w obronie słowa. Śląsk 2001 nr 8 s. 87 (nota...) szczegóły 
artykuł: Przeczek Wilhelm: W obronie słowa. Międzynarodowe Spotkania Pisarzy Europy Środkowej w Luhaczowicach. Zwrot 2001 nr 10 s. 55-56  szczegóły 
artykuł: Przeczek Wilhelm: W obronie słowa (Międzynarodowe Spotkanie Pisarzy Europy Środkowej - Luhaczowice). Śląsk 2001 nr 11 s. 59 (spraw....) szczegóły 
850.impreza: Spotkanie Pisarzy z Europy Wschodniej (1989).  szczegóły 
artykuł: The Warsaw Voice 1989 nr 38 s. 7 (nota...) szczegóły 
851.impreza: Stockholm Poetry Festival (1998).  szczegóły 
artykuł: Stockholm Poetry Festival 1998 (5, 6, 7 December). Krasnogruda 1998 nr 8 s. 240 (zapowiedź...) szczegóły 
852.impreza: Strużańskie Wieczory Poezji - międzynarodowy festiwal poetycki. (ogólne...) szczegóły 
artykuł: Cisło Maciej: Republika marzeń. Pracownia 1995 nr 14/15 s. 64-65  szczegóły 
853.impreza: Strużańskie Wieczory Poezji - międzynarodowy festiwal poetycki (1990).  szczegóły 
artykuł: Szymańska Adriana: Druga po Noblu. Życie Warszawy 1990 nr 253 s. 7 (reminiscencje z imprezy...) szczegóły 
artykuł: Szymańska Adriana: Macedoński Nobel. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 505-508  szczegóły 
854.impreza: Strużańskie Wieczory Poezji - międzynarodowy festiwal poetycki (1993).  szczegóły 
artykuł: Łukasiewicz Maciej: Grzechy młodości. Plus Minus 1993 nr 34 s. 10 (m.in. o nieobecności polskich poetów na Festiwalu...) szczegóły 
855.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akademia Poetycka. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 29 VI s. 16 (not. o rozpoczęciu działalności...) szczegóły 
856.impreza: Światowy Kongres Poetów (1996).  szczegóły 
artykuł: Melanowicz Mikołaj: Konferencja Poetów Świata w Maebashi. Japonica 1997 nr 7 s. 206 (not....) szczegóły 
857.impreza: Światowy Kongres Poetów (1998).  szczegóły 
artykuł: Grześczak Marian: Słowacja. Twórczość 1998 nr 12 s. 136 (omówienie...) szczegóły 
858.impreza: Światowy Kongres Poetów (2001).  szczegóły 
artykuł: Baran Józef: Zapiski z XXI Światowego Kongresu Poetów w Sydney. Otwieranie granic. Undergrunt 2002 nr 5 s. 96-99 (sprawozdanie uczestnika...) szczegóły 
artykuł: Polonika. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 12 X s. 9 (not. o udziale Józefa Barana i Ludwiki Amber...) szczegóły 
859.impreza: "Trialog. Le roman lieu de memoire. Der Roman als Ort des Erinners. Powieść miejscem pamięci" - Trójstronne spotkanie pisarzy francuskich, niemieckich i polskich (1996).  szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1996 nr 1/2 s. 212-213 (nota spraw....) szczegóły 
860.impreza: "Under Eastern eyes" - angielsko-polska konferencja poświęcona związkom polityki, ideologii i sztuki we Wschodniej Europie od czasów stalinowskich (1990).  szczegóły 
artykuł: Anglo-Polish conference in Coventry. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1991 nr 2 s. 41 (nota spraw....) szczegóły 
861.impreza: "Vilenica" - Międzynarodowy Festiwal Pisarzy (materiały ogólne). (materiały ogólne o festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Vilenica - Międzynarodowe Spotkanie Pisarzy. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 185-186 (historia festiwalu i nagrody od 1986 r....) szczegóły 
862.impreza: "Vilenica 2002" - Międzynarodowy Festiwal Pisarzy (2002).  szczegóły 
artykuł: Osojnik Iztok, Repar Primoz: Studium 2002 nr 2 s. 207-208 (zaproszenie do publikacji esejów w almanachu towarzyszącym festiwalowi...) szczegóły 
863.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grześczak Marian: Twórczość 1989 nr 1 s. 118-119 ([spraw.]....) szczegóły 
864.impreza: "Vilenica '89" - Międzynarodowy Festiwal Pisarzy (1989).  szczegóły 
artykuł: Chrzanowski Tadeusz: Vilenica '89. Tygodnik Powszechny 1990 nr 2 s. 8 (spraw....) szczegóły 
865.impreza: "Vilenica '91" - Międzynarodowy Festiwal Pisarzy (1991).  szczegóły 
artykuł: Jancar Drago, Michnik Adam: Europa Środkowa - czyli jak być normalnym. Rozmawiają Drago Jancar i Adam Michnik. Krytyka 1993 nr 40 s. 46-52 (nt. idei festiwalu, także nt. szkicu Petera Handkego: Pożegnanie marzy...) szczegóły 
artykuł: Pomorska Joanna: Literacka nagroda Vilenica. Kultura i Życie 1991 nr 22 s. 18 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Salamun-Biedrzycka Katarina: Vilenica '91. Dekada Literacka 1992 nr 37 [1] s. 2  szczegóły 
866.impreza: "Vilenica '92" - Międzynarodowy Festiwal Pisarzy (1992).  szczegóły 
artykuł: Lisowski Krzysztof: Felieton na koniec lata. Dekada Literacka 1992 nr 19 s. 12  szczegóły 
artykuł: Lisowski Krzysztof: Vilenica 92 - międzynarodowe spotkanie pisarzy. Życie Warszawy 1992 nr 234 s. 13 (nota spraw....) szczegóły 
867.impreza: "Vilenica '93" - Międzynarodowy Festiwal Pisarzy (1993).  szczegóły 
artykuł: Baran Józef: Metafory zamiast nabojów (Korespondencja "pokojowa" ze Słowenii). Na przykład [Lublin] 1993 nr 7 s. 30  szczegóły 
868.impreza: "Vilenica '94" - Międzynarodowy Festiwal Pisarzy (1994).  szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 4 s. 211 (nota...) szczegóły 
869.impreza: "Vilenica '95" - Międzynarodowy Festiwal Pisarzy (1995).  szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 3/4 b s. 436-437 (not....) szczegóły 
870.impreza: "Waves of the Black Sea" - rejs pisarzy i wydawców (1994).  szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 4 s. 212-215 (z tekstem Deklaracji z Delft przyjętej 22 Listopada 1994 roku na pokła...) szczegóły 
871.impreza: "World Interplay" - Międzynarodowy Festiwal Młodych Dramaturgów (1994).  szczegóły 
artykuł: Flak Marcin: Dramaturdzy w krainie kangurów. Plus Minus 1994 nr 39 s. 14 (spraw. z Międzynarodowego Festiwalu Dramaturgów "Interplay" w Townsvil...) szczegóły 
872.impreza: "World Interplay" - Międzynarodowy Festiwal Młodych Dramaturgów (2001).  szczegóły 
artykuł: Bardijewska Liliana: Interplay 1997. Dialog [Warszawa] 1997 nr 12 s. 183-184 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Teatr 2001 nr 7/8 s. 109 (nota spraw....) szczegóły 
873.impreza: World Kongress Poets 2001.  szczegóły 
artykuł: Baran Józef: Zapiski z XXI Światowego Kongresu Poetów w Sidney. Hybryda 2002 nr 4 s. 14-20 (spraw., z fot....) szczegóły 
874.impreza: "World SF" - kongres Międzynarodowej Asocjacji Profesjonalistów (1988).  szczegóły 
artykuł: Fantastyka 1989 nr 2 s. 63 (spraw....) szczegóły 
875.impreza: "Worldcon '93" - World Science Fiction Convention = Światowy zjazd fanów i twórców Science Fiction (1993).  szczegóły 
artykuł: Bukato Wiktor: Z ansibla. Fenix 1993 nr 11 s. 27-30 (spraw....) szczegóły 
876.impreza: "Worldcon '94" - World Science Fiction Convention 1994 = Światowy zjazd fanów i twórców Science Fiction (1994).  szczegóły 
artykuł: Bukato Wiktor: Z ansibla. Fenix 1994 nr 2 s. 24 (zapow....) szczegóły 
877.impreza: "Worldcon '95" - World Science Fiction Convention = Światowy zjazd fanów i twórców Science Fiction (1995).  szczegóły 
artykuł: Bukato Wiktor: Z ansibla. Fenix 1995 nr 10 s. 92-94 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Bukato Wiktor: Z ansibla. Fenix 1994 nr 2 s. 24 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Fenix 1994 nr 8 okł. (zapow....) szczegóły 
artykuł: Gepfert Elżbieta: Worldcon '95. Glasgow. Sfinks 1995 nr 4 s. 66-70 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Malinowska Dorota: Worldcon '95. Nowa Fantastyka 1995 nr 11 s. 65 (nota; fot. s. 64....) szczegóły 
878.impreza: "Worldcon '96" - World Science Fiction Convention 1996 = Światowy zjazd fanów i twórców Science Fiction (1996).  szczegóły 
879.impreza: "Źródła inspiracji współczesnej beletrystyki" - Międzynarodowe Spotkanie Pisarzy Europy Środkowej (2003).  szczegóły 
artykuł: (lep): Międzynarodowe spotkanie pisarzy. Zwrot 2003 nr 8 s. 56 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Nagrody międzynarodowe (powszechna)
880.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kurz Andrzej: Nobel i Frankfurckie Targi Książki. Zdanie 1997 nr 3/4 s. 85 (nt. zbieżności terminu ogłaszania nagrody z Targami Książki we Frankfu...) szczegóły 
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
881.nagroda: Nagroda "Vilenica" (1991). (za 1991; nagr.: Zbigniew Herbert...) szczegóły 
artykuł: Baran Józef: Metafory zamiast nabojów (Korespondencja "pokojowa" ze Słowenii). Na przykład [Lublin] 1993 nr 7 s. 30  szczegóły 
artykuł: Pomorska Joanna: Literacka nagroda Vilenica. Kultura i Życie 1991 nr 22 s. 18 (laureat...) szczegóły 
artykuł: Salamun-Biedrzycka Katarina: Vilenica '91. Dekada Literacka 1992 nr 37 [1] s. 2  szczegóły 
882.nagroda: Nagroda "Vilenica" (1993). (1993; nagr.: Libusza Monikowa (Libuse Monikova)...) szczegóły 
883.nagroda: Nagroda "Vilenica" (1994). (1994; nagr.: Josip Osti...) szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 4 s. 211  szczegóły 
884.nagroda: Nagroda "Vilenica" (1995). (1995; nagr. Adolf Muschg; m.in.: Marzanna Bogumiła Kielar...) szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 3/4 b s. 436-437 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1996 nr 53 s. 155 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
885.nagroda: "Złoty Wawrzyn Poetycki" - nagroda Międzynarodowego Festiwalu Poezji w Strudze (1995). (1995; nagroda XXXIV festiwalu w Strudze: Yehuda Amichai...) szczegóły 
artykuł: Sobieszczański Ryszard: Poeta nie jest sam. Plus Minus 1995 nr 36 s. 12  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Czasopiśmiennictwo (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
886.impreza: "Czasopisma kulturalne krajów nadbałtyckich" - konferencja (1994).  szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 4 s. 212 (nota...) szczegóły 
887.impreza: "Koniec wieku". Europejskie spotkanie pism kulturalnych (1995).  szczegóły 
artykuł: Koss Agata: W Wiedniu u końca wieku. Kresy 1995 nr 24 s. 322-323  szczegóły 
888.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona czasopismom zajmującym się kulturą (1991).  szczegóły 
artykuł: Gruszczyński Piotr: Ze Strasburga. Res Publica 1991 nr 7/8 s. 114-116 (spraw....) szczegóły 
889.impreza: Międzynarodowe sympozjum poświęcone profesjonalnym czasopismom o literaturze dla dzieci (1992).  szczegóły 
artykuł: Zając Michał: "Guliwer" i inni. Guliwer 1993 nr 2 s. 56-58 (spraw....) szczegóły 
890.impreza: Spotkanie przedstawicieli pism poświęconych książce (1989).  szczegóły 
artykuł: Kulczycka Joanna: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 42 s. 12 (spraw.; dot. przemian wydawniczych...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Literatura dla dzieci i młodzieży (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
891.impreza: Dniepropietrowska międzynarodowa konferencja na temat czytelnictwa dzieci (1996).  szczegóły 
artykuł: Lewandowicz Grażyna, Radziejowska-Hilchen Anna: Powrót do rodzinnego czytania. Poradnik Bibliotekarza 1996 nr 7/8 s. 16-17 (sprawozdanie...) szczegóły 
892.impreza: "Dzieci-książka-biblioteka" - konferencja międzynarodowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Lewandowicz Grażyna: Mazowiecka pyza na rosyjskich (bez)dróżkach. Guliwer 1997 nr 1 s. 42-46 (sprawozdanie...) szczegóły 
893.impreza: Europejski Festiwal Baśni (2002). (w programie: seminaria naukowe, wartsztaty dla dzieci, balet, muzyka, ...) szczegóły 
artykuł: Świerżewska Ewa: Festiwal baśni. Guliwer 2002 nr 4 s. 81-82 (sprawozdanie...) szczegóły 
894.impreza: Forum Autorów Sztuk dla Dzieci i Mlodzieży (1996).  szczegóły 
artykuł: Teatr Lalek 1997 nr 1 s. 46, 48 (nota nt. sesji pośw. m.in. polskiej dramaturgii i teatrowi; tekst równ...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1997 nr 1 s. 59 (not. o udziale polskich twórców i krytyków...) szczegóły 
895.impreza: Forum Literatury Dziecięcej Krajów Bałtyckich (1993).  szczegóły 
artykuł: (pap): II Forum Literatury Dziecięcej. Guliwer 1993 nr 6 s. 58-59 (spraw....) szczegóły 
896.impreza: Kongres International Research Society for Children's Literature (1997).  szczegóły 
artykuł: Radziejowska-Hilchen Anna, Zając Michał: W mieście Robinsona Crusoe. Guliwer 1997 nr 6 s. 54-56 (sprawozdanie...) szczegóły 
897.impreza: Kongres International Research Society for Children's Literature (IRSCL) (2001).  szczegóły 
artykuł: Onichimowska Anna: [Piętnasty] 15 Kongres IRSCL. Guliwer 2002 nr 1 s. 83 (sprawozdanie...) szczegóły 
898.impreza: Kongres Międzynarodowego Kuratorium Książki dla Dzieci i Młodzieży (IBBY) (1988).  szczegóły 
artykuł: Minkowski Aleksander: Sztuka dla Dziecka 1989 nr 1 s. 57-58  szczegóły 
899.impreza: Kongres Międzynarodowego Kuratorium Książki dla Dzieci i Młodzieży (IBBY) (1990).  szczegóły 
artykuł: Sztuka dla Dziecka 1990 nr 5/6 s. 42 (nota spraw....) szczegóły 
900.impreza: Kongres Międzynarodowego Kuratorium Książki dla Dzieci i Młodzieży (IBBY) (1992).  szczegóły 
artykuł: (pap): XXIII Kongres IBBY. Guliwer 1992 nr 6 s. 61-62 (spraw....) szczegóły 
901.impreza: Kongres Międzynarodowego Kuratorium Książki dla Dzieci i Młodzieży (IBBY) (1996).  szczegóły 
artykuł: Onichimowska Anna: Opowiadając.... Guliwer 1996 nr 6 s. 54-55  szczegóły 
902.impreza: Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Literatury dla Dzieci i Młodzieży (IRSCL) (1991).  szczegóły 
artykuł: Radziejowska-Hilchen Anna: Paryski maraton. Guliwer 1992 nr 1 s. 56-57 (spraw....) szczegóły 
903.impreza: "Literatura bez utopii" - międzynarodowa konferencja poświęcona literaturze dla dzieci i młodzieży (1994).  szczegóły 
artykuł: Skotnicka Gertruda: O literaturze dla dzieci i młodzieży na europejskim spotkaniu w Hanowerze. Guliwer 1995 nr 1 s. 47-49  szczegóły 
904.impreza: "Literatura dla młodzieży w latach 1948-1988" - międzynarodowa konferencja literaturoznawcza (1988).  szczegóły 
artykuł: Sztuka dla Dziecka 1989 nr 1 s. 61 ([nota spraw.]...) szczegóły 
905.impreza: "Literatura dziecięca a dziedzictwo kulturowe" - międzynarodowa sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: (pap): W marcu w Brnie. Guliwer 1996 nr 4 s. 56 (sprawozdanie...) szczegóły 
906.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problemom literatury dla dzieci i młodzieży u schyłku wieku (1995).  szczegóły 
artykuł: Chęcińska Urszula: Spotkanie w Zinnowitz. Guliwer 1996 nr 1 s. 37-38 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Chęcińska Urszula: Uznamski dialog o literaturze dla dzieci i młodzieży. Pogranicza 1996 nr 1 s. 99-101 (sprawozdanie...) szczegóły 
907.impreza: Międzynarodowe seminarium poświęcone czytelnictwu literatury dla dzieci i młodzieży w krajach Europy (1996).  szczegóły 
artykuł: (BB): Spotkanie europejskich sekcji IBBY. Guliwer 1997 nr 1 s. 54-55 (sprawozdanie...) szczegóły 
908.impreza: Międzynarodowy Kongres Literatury Dziecięcej (1994).  szczegóły 
artykuł: Papuzińska Joanna: Kongres pisarzy dziecięcych w Tel Awiwie. Guliwer 1994 nr 4 s. 55-56 (spraw....) szczegóły 
909.impreza: "Morze i literatura dla dzieci" - międzynarodowa konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: (jel): Seminarium w Kłajpedzie. Guliwer 1999 nr 1 s. 51-52 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Lewandowicz Grażyna: Poradnik Bibliotekarza 1998 nr 10 s. 21-22 (sprawozdanie...) szczegóły 
910.impreza: "Przemiany: ostatnie 50 lat w literaturze dziecięcej" - kongres International Research Society for Children's Literature (1995).  szczegóły 
artykuł: Kongres badaczy literatury dziecięcej w Sztokholmie. Guliwer 1995 nr 2 s. 44 (zapow....) szczegóły 
911.impreza: Sesja poświęcona sztuce dla dzieci i młodzieży (1989).  szczegóły 
artykuł: Oleńska Magda: Weimar - konferencja krytyczno-literacka. Sztuka dla Dziecka 1990 nr 1/2 s. 43  szczegóły 
912.impreza: Sympozjum Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej (1996).  szczegóły 
artykuł: Polish News from Abroad. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1997 nr 1 s. 56 (nt. udziału Polaków; nota...) szczegóły 
913.impreza: Światowy Konwent Literatury Dziecięcej (1997).  szczegóły 
artykuł: Zając Michał: Za siódmą górą, siódmym morzem... w kraju "porannego spokoju". Guliwer 1997 nr 6 s. 51-53 (sprawozdanie z konwentu...) szczegóły 
914.impreza: "Usedomer Gespraeche" - międzynarodowa konferencja poświęcona literaturze dla dzieci i młodzieży (1993).  szczegóły 
artykuł: Chęcińska Urszula: W śledziowej wiosce. Guliwer 1993 nr 6 s. 60-61 (spraw....) szczegóły 
915.impreza: "Z miłością o miłości w literaturze dziecięcej" - konferencja międzynarodowa (1997).  szczegóły 
artykuł: (zb): Z miłością o miłości. Guliwer 1998 nr 1 s. 52-53 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
916.artykuł: Onichimowska Anna: Bolonia '96. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 66 (omówienie Międzynarodowych Targów Książki Dziecięcej w Bolonii i impre...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Literatura ludowa (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
917.impreza: "Etnolingwistyka słowiańska i problemy badania tradycyjnej kultury ludowej" - sesja naukowa poświęcona pamięci Nikity Iljicza Tołstoja (2003).  szczegóły 
artykuł: Bartmiński Jerzy: Konferencja Tołstojowska w Moskwie (14-17 maja 2003). Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 277-279 (sprawozdanie...) szczegóły 
918.impreza: "Folklor a proces historyczny" - sympozjum w ramach XII Międzynarodowego Kongresu Nauk Antropologicznych i Etnologicznych (1988).  szczegóły 
artykuł: Łysiak Wojciech: Lud 1991 t. 74 s. 309-313  szczegóły 
919.impreza: Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Badania Legendy Współczesnej (ISCLR) (1994).  szczegóły 
artykuł: Milerska Anna: Paryska konferencja International Society for Contemporary Legend Research. Teksty z Ulicy 1995 z. 1 s. 38-41 (spraw....) szczegóły 
920.impreza: Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Badania Legendy Współczesnej (ISCLR) (1996).  szczegóły 
artykuł: Milerska Anna: Z życia ISCLR. Perspektywy legendy współczesnej. Konferencja w Bath. Teksty z Ulicy 1999 z. 3/4 s. 54-61 (sprawozdanie...) szczegóły 
921.impreza: Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Badania Legendy Współczesnej (ISCLR) (1998).  szczegóły 
artykuł: Derda-Nowakowski Michał: Współczesna legenda w Insbrucku. Teksty z Ulicy 1999 z. 3/4 s. 62-67 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
922.impreza: Dionizos - Bakch - Bachus w rosyjskiej i światowej kulturze - międzynarodowa konferencja naukowa (2002; edycja IV).  szczegóły 
artykuł: Hoffmann Henryk: [Czwarta] IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dionizos - Bakch - Bachus w rosyjskiej i światowej kulturze (Ałupka-Krym 17-19.05.2002). Nomos 2002 nr 39/40 s. 167-168 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Hoffmann Henryk: Religioznawcze seminaria i konferencje naukowe na Ukrainie i Krymie w 2003 roku. Nomos 2003 nr 41/42 s. 159-160 (sprawozdanie...) szczegóły 
923.impreza: Dionizos - Bakch - Bachus w rosyjskiej i światowej kulturze - międzynarodowa konferencja naukowa (2003; edycja V).  szczegóły 
924.impreza: "Literatura i płeć w Skandynawii" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Chojecki Andrzej: Gejzer i lodowiec, czyli rozmowy na Islandii o literaturze i płci. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 3 s. 240-242  szczegóły 
925.impreza: "Mężczyzna nie powinien czynić inaczej niż jego żona." Rola kobiety w świecie ałtajskim - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Tryjarski Edward: [Czterdziesta czwarta] 44. sesja Stałej Rady Międzynarodowej Konferencji Ałtaistycznej (PIAC). Nauka 2001 nr 4 s. 174-176 (sprawozdanie...) szczegóły 
926.impreza: "Międzysłowiańskie stereotypy etnopsychologiczne" - polsko-rosyjskie kolokwium (1989).  szczegóły 
artykuł: Nowak Andrzej: "Międzysłowiańskie stereotypy etnopsychologiczne" - polsko-rosyjskie kolokwium w Kalininie (ZSRR) (25-26 X 1989). Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 235-236  szczegóły 
927.impreza: "Obraz własny w oczach innych" - sympozjum poświęcone wizerunkowi Niemca we wschodnioeuropejskiej literaturze dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańca Europy Wschodniej w niemieckiej literaturze dziecięcej (1993).  szczegóły 
artykuł: Frankfurter Symposium = Sympozjum we Frankfurcie nad Odrą. Die Faehre = Prom 1993 nr 2/3 s. 67, 132 (spraw....) szczegóły 
928.impreza: "The real and ideal Jerusalem in Jewish, Christian and Islamic art" - międzynarodowa konferencja (1996).  szczegóły 
artykuł: Deluga Waldemar: Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 230-231 (sprawozdanie...) szczegóły 
929.impreza: World Congress of Jewish Studies (1993).  szczegóły 
artykuł: Pilarczyk Krzysztof: Poles and "Jewish-Polish" topics in the Eleventh World Congress of Jewish Studies. Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 221-223 (spraw....) szczegóły 
930.impreza: "Żydzi na tle ich średniowiecznego otoczenia" - międzynarodowe sympozjum historyczne (1988). (sympozjum o charakterze hist.-teologiczno-lit....) szczegóły 
artykuł: Kowalska Zofia: Międzynarodowe sympozjum historyczne "Żydzi na tle ich średniowiecznego otoczenia" (Wiedeń 25-29 X 1988). Studia Historyczne 1992 z. 1 s. 135-140 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
931.artykuł: Bobrownicka Maria: Ambiwalentna funkcja mitu słowiańskiego w procesie odrodzenia narodowego Słowian zachodnich i południowych. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
932.artykuł: Rapacka Joanna: Problemy badania humanizmu w literaturach słowiańskich. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Wydawnictwa (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
933.impreza: Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców [International Publishers Association] (1996).  szczegóły 
artykuł: Szwajcer Piotr: Światowy Kongres. Nowe Książki 1996 nr 7 s. 77 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Organizacja nauki o literaturze (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
934.impreza: "A centenary of Slavic studies in Norway: The Olaf Broch symposium" - sympozjum dla uczczenia stulecia slawistyki w Norwegii (1996).  szczegóły 
artykuł: Suchanek Lucjan: A centenary of Slavic studies in Norway: The Olaf Broch symposium, Oslo, 12-14 września 1996. Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 561-562  szczegóły 
935.impreza: Doroczna konferencja uniwersyteckich wykładowców języków i literatur (1990).  szczegóły 
artykuł: Grudzińska-Gross Irena: Z Chicago. Res Publica 1991 nr 3 s. 95-97  szczegóły 
936.impreza: Jubileuszowa Konferencja Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich ICLM-ICOM (1997).  szczegóły 
artykuł: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Z prac Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich ICLM-ICOM. XX Jubileuszowa konferencja ICLM w St. Petersburgu 7-12 czerwca 1997. Muzealnictwo 1998 t. 40 s. 181-183  szczegóły 
937.impreza: Konferencja Doroczna Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich (ICLM) w ramach Zgromadzenia Dorocznego ICLM (1999).  szczegóły 
artykuł: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Z prac Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich ICLM-ICOM. XXIII Zgromadzenie Doroczne ICLM w Bergen i Oslo (Norwegia) 15-20 czerwca 2000. Muzealnictwo 2001 t. 43 s. 205-206 (spraw....) szczegóły 
938.impreza: Konferencja Doroczna Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich (ICLM) w ramach Zgromadzenia Dorocznego ICLM (1999).  szczegóły 
artykuł: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Z prac Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich ICLM-ICOM (XXII Konferencja Doroczna ICLM w Tartu (Estonia) 30 maja - 4 czerwca 1999). Muzealnictwo 2000 [t.] 42 s. 155-156 (sprawozdanie...) szczegóły 
939.impreza: Konferencja Doroczna Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich ICLM w ramach Zgromadzenia Dorocznego ICLM/ICOM (1993).  szczegóły 
artykuł: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Z prac Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich ICLM - ICOM (XVI Doroczne zgromadzenie ICLM - ICOM w Marbach nad Neckarem). Muzealnictwo 1994 t. 36 s. 125, 126  szczegóły 
940.impreza: Konferencja Doroczna Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich ICLM w ramach Zgromadzenia Dorocznego ICLM/ICOM (2001).  szczegóły 
artykuł: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Z prac Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich ICLM-ICOM (19. Generalna Konferencja i 20. Generalne Zgromadzenie ICOM w Barcelonie. XXIV Konferencja Doroczna ICLM. Muzealnictwo 2002 t. 44 s. 130-131  szczegóły 
941.impreza: Konferencja Doroczna Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich (ICLM) w ramach Zgromadzenia Dorocznego Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich ICOM (1996).  szczegóły 
artykuł: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Z prac Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich ICOM. XIX Zgromadzenie Doroczne ICCLM/ICOM w Pradze 16-20 XI 1996 roku. Muzealnictwo 1997 [t.] 39 s. 122-125 (sprawozdanie...) szczegóły 
942.impreza: Konferencja Doroczna Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich (ICLM) w ramach Zgromadzenia Dorocznego Światowej Rady Muzeów (ICOM) (1990).  szczegóły 
artykuł: Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1994 nr 11 s. 337  szczegóły 
artykuł: Konferencja w Muzeum Literatury. Życie Warszawy 1990 nr 226 s. 7 (nota o rozpoczęciu obrad....) szczegóły 
artykuł: XIII Doroczna Konferencja Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich (ICLM) ICOM w Warszawie. Muzealnictwo 1992 t. 34 s. 93-94  szczegóły 
943.impreza: Les Lettres Europeennes - konferencja poświęcona literaturom europejskim w szkolnictwie państw EWG (1991).  szczegóły 
artykuł: Kwaśna Teresa: Literatury europejskie w szkolnictwie państw EWG (Sprawozdanie z konferencji Les Lettres Europeennes - Bruksela 1991). Polonistyka 1993 nr 7 s. 444-445  szczegóły 
944.impreza: Międzynarodowa Konferencja Bibliotek Austriackich (2003). (m.in. zagadnienia literackie...) szczegóły 
artykuł: Żminkowska Dalia: Międzynarodowa Konferencja Bibliotek Austriackich w Wiedniu. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 10 s. 28-29 (sprawozdanie...) szczegóły 
945.impreza: Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Japonistycznego (EJAS) (1994).  szczegóły 
artykuł: Kozyra Agnieszka: VII Międzynarodowa Konferencja EJAS (Kopenhaga, 22-26 VIII 1994) (Sekcja 8 - Religia i historia myśli społecznej i politycznej). Japonica 1995 nr 3 (1994) s. 186  szczegóły 
artykuł: Pałasz-Rutkowska Ewa: VII Międzynarodowa Konferencja EJAS (Kopenhaga, 22-26 VIII 1994) (Sekcja 7 - historia, polityka, stosunki międzynarodowe). Japonica 1995 nr 3 (1994) s. 184-185  szczegóły 
946.impreza: Międzynarodowy Zjazd Slawistów (2003). (m.in. blok poświęcony slawistyce literaturoznawczej...) szczegóły 
artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Ofensywa czeskich slawistów. Pamiętnik Słowiański 2003 z. 2 s. 129-135  szczegóły 
947.impreza: Obrady Komitetu Wykonawczego International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS) (1997).  szczegóły 
artykuł: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Obrady Komitetu Wykonawczego International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS)., Uppsala, 20-21 VIII 1997. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1998 nr 2 s. 5-6 (sprawozdanie...) szczegóły 
948.impreza: Ogólnoamerykański zjazd slawistów (1992).  szczegóły 
artykuł: Frajlich Anna: Co piszczy w slawistycznej trawie. Przegląd Polski = Polish Review 1992 nr z 24 XII s. 7, 8  szczegóły 
949.impreza: Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym [International Society for Eighteenth-Century Studies] (ISECS/SIEDS) (2000).  szczegóły 
artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: International Society for Eighteenth-Century Studies Societe Internationale d'Etude du Dix-huitieme Siecle. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2001 nr 5 s. 5 (sprawozdanie...) szczegóły 
950.impreza: Sesja Komitetu Doradczego Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich ICOM (2001).  szczegóły 
artykuł: Odrowąż-Pieniążek Janusz: [Sześćdziesiąta trzecia] 63 sesja Komitetu Doradczego ICOM. Muzealnictwo 2002 t. 44 s. 132 (sprawozdanie...) szczegóły 
951.impreza: Zjazd stowarzyszenia Modern Languages Association (MLA) (1992).  szczegóły 
artykuł: Fraj Robert: Co piszczy w slawistycznej trawie. Przegląd Polski = Polish Review 1992 nr z 24 XII s. 7, 8  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
952.artykuł: Furdal Antoni: Zadania slawistyki we współczesnej Europie. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura albańska / Hasła szczegółowe (albańska) / Hasła osobowe (albańska)
  Podrimja Ali
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
953.tekst paraliteracki: Podrimja Ali: Dla kogo piszemy?. Borussia 1997 nr 15 s. 309-312 (tekst odczytu wygłoszonego na Międzynarodowym Sympozjum "Pisarze i nac...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Hemingway Ernest Miller
    imprezy (alfabet tytułów)
954.impreza: Międzynarodowy Festiwal Hemingwaya (1999).  szczegóły 
artykuł: Pelc Ryszarda L.: Hemingwayowie na wyspie Sanibel. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 23 VII s. 6 (omówienie...) szczegóły 
  James Henry
    imprezy (alfabet tytułów)
955.impreza: Międzynarodowa konferencja The Joseph Conrad Society (U.K.) i The Henry James Society of America.  szczegóły 
artykuł: Krajka Wiesław: XXI Międzynarodowa konferencja The Joseph Conrad Society (U.K.) i The Henry James Society of America. Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 619-621 (omówienie...) szczegóły 
  Nabokov Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
956.artykuł: Dialog [Warszawa] 1999 nr 5 s. 203 (not. o teatralnym festiwalu twórczości pisarza w Moskwie w 100. roczni...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura armeńska / Historia literatury (armeńska)
    imprezy (alfabet tytułów)
957.impreza: Kongres Association Internationale des Etudes Armeniennes (1996).  szczegóły 
artykuł: Pełczyński Grzegorz: O Ormianach w Louvain-La-Neuve. Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 1997 nr 10 s. 17-18  szczegóły 
Literatury obce / Literatura armeńska / Literatura współczesna (armeńska)
    imprezy (alfabet tytułów)
958.impreza: Kongres Association Internationale des Etudes Armeniennes (1996).  szczegóły 
artykuł: Pełczyński Grzegorz: O Ormianach w Louvain-La-Neuve. Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 1997 nr 10 s. 17-18  szczegóły 
Literatury obce / Literatura australijska / Literatura współczesna (australijska) / Życie literackie (australijska)
    imprezy (alfabet tytułów)
959.impreza: Festiwal Pisarzy.  szczegóły 
artykuł: Festiwal literatury. Przegląd Polski = Polish Review 2004 nr z 28 V s. 12 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Literatura współczesna (austriacka)
    imprezy (alfabet tytułów)
960.impreza: "Austriacka literatura dla dzieci i młodzieży za granicą. Tłumaczenie. Krytyka. Recepcja" - sympozjum (1990).  szczegóły 
artykuł: Sztuka dla Dziecka 1990 nr 3 s. 46 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Literatura współczesna (austriacka) / Życie literackie (austriacka)
    imprezy (alfabet tytułów)
961.impreza: "Wolność słowa między ideologią i komercjonalizmem" regionalna konferencja Austriackiego PEN-Clubu (1988).  szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1989 nr 6 s. 110  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Bernhard Thomas
    imprezy (alfabet tytułów)
962.impreza: Dni Thomasa Bernharda (1994).  szczegóły 
artykuł: dżz: Weimar Thomasa Bernharda. Dialog [Warszawa] 1994 nr 6 s. 162-4 (spraw....) szczegóły 
963.impreza: "Literatura o zasięgu światowym i "małe ojczyzny" na przykładzie twórczości Thomasa Bernharda" - sympozjum (1994).  szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1994 nr 4 s. 163 (not....) szczegóły 
  Celan Paul
    imprezy (alfabet tytułów)
964.impreza: Kolokwium poświęcone Paulowi Celanowi (1995).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1996 nr 54 s. 157 (not. o udziale Ryszarda Krynickiego...) szczegóły 
  Kafka Franz
    imprezy (alfabet tytułów)
965.impreza: Festiwal Franza Kafki (1992).  szczegóły 
artykuł: Baniewicz Elżbieta: Franz Kafka w postkomunistycznych dekoracjach. Twórczość 1992 nr 12 s. 114-117  szczegóły 
artykuł: Boruń-Jagodzińska Katarzyna: Franz Kafka Superstar. Gazeta Wyborcza 1992 nr 236 s. 9  szczegóły 
  Musil Robert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
966.artykuł: Wojno-Owczarska Ewa: Internationales Kolloquium der Robert -Musil-Gesellschaft "Musil an der Schwelle zum 21. Jahrhundert", Saarbruecken 7.-9. Juni 2001. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 807-815 (sprawozdanie z imprezy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
    imprezy (alfabet tytułów)
967.impreza: Międzynarodowy Kongres Białorutenistów (1995).  szczegóły 
artykuł: Bajcar Adam: Podróż na Białoruś i do ziemi smoleńskiej. Lithuania 1995 nr 2 s. 209-216  szczegóły 
artykuł: Jackiewicz Aleksander: Poprzedniczka Polskiego Towarzystwa Białorutenicznego. Znad Wilii 1995 nr 14 s. 8 (inf. w artykule...) szczegóły 
968.impreza: Międzynarodowy Kongres Białorutenistów (2000).  szczegóły 
artykuł: Lembowicz Tadeusz: Dialog cywilizacji. Nowe Kontrasty 2000 nr 5 s. 21 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Rogowski Wiesław: Dialog cywilizacji. Nowe Kontrasty 2000 nr 12 s. 22-23 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Seniuch Czesław: Trzeci Międzynarodowy Kongres Białorutenistów w Mińsku. Lithuania 2000 [nr] 2 s. 67-68 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Hasła osobowe (białoruska)
  Garehckih Maksihm
    imprezy (alfabet tytułów)
969.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości Maksima Hareckiego (1996).  szczegóły 
artykuł: Supa Wanda: Maksim Harecki - klasyk literatury białoruskiej. Nowe Kontrasty 1996 nr 9 s. 25-27 (dot. twórczości autora...) szczegóły 
artykuł: Supa Wanda: Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości Maksima Hareckiego (V-ja Garehckihja chytannih), Mińsk, 23-24 kwietnia 1996. Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 555-556 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura Bośni i Hercegowiny / Literatura współczesna (literatury Bośni i Hercegowiny)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
970.artykuł: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Notes z Sarajewa (fragmenty). Tygiel Kultury 2000 nr 10/12 s. 53-63 (relacja z 38. Sarajewskich Dni Poezji i spotkań z poetami bośniackimi;...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
971.artykuł: Lachman Michał: Irlandia świętuje Bloomsday. Dialog [Warszawa] 2004 nr 11 s. 177-182 (sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej przez National Univ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Literatura współczesna (brytyjska i irlandzka)
    imprezy (alfabet tytułów)
972.impreza: Festiwal Poezji.  szczegóły 
artykuł: Jesień poetów. Przegląd Polski = Polish Review 2004 nr z 22 X s. 12 (not....) szczegóły 
973.impreza: "In-Yer-Face"? British Drama in the 1990s (2002).  szczegóły 
artykuł: Lachman Michał: Brutaliści w Bristolu. Fraza 2002 nr 11 s. 179-182 (sprawozdanie...) szczegóły 
974.impreza: "Opened Ground: Ireland in The next Millennium" - Irish Studies conference (1999).  szczegóły 
artykuł: Benesevich Richard: Olomouc irish Studies Conference "Opened Ground: Ireland in The next Millennium". Orbis Linguarum 1999 t. 14 s. 275-283 (spraw....) szczegóły 
975.impreza: "Tekst i kontekst: literatura brytyjska XX wieku" - międzynarodowa szkoła letnia (2000).  szczegóły 
artykuł: Ziaja-Buchholtz Mirosława: Literacki bilans wieku (po szkocku). Fraza 2000 nr 1/2 s. 315-324 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
976.artykuł: Lachman Michał: Irlandia świętuje Bloomsday. Dialog [Warszawa] 2004 nr 11 s. 177-182 (sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej przez National Univ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Literatura współczesna (brytyjska i irlandzka) / Życie literackie (brytyjska i irlandzka)
    imprezy (alfabet tytułów)
977.impreza: Narodowy Dzień Poezji (1995).  szczegóły 
artykuł: Turska Ewa: Wiersze na telefon. Rzeczpospolita 1995 nr 238 s. 30  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Blake William
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
978.artykuł: Chmielnicka-Kuter Elżbieta, Gajda Tomasz, Puchalska-Wasyl Małgorzata: Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Dialogowego Self. Gent, 18-20 października 2002 r.. Przegląd Psychologiczny 2003 t. 46 nr 1 s. 143-144 (m.in. nt. obecności referatu dot. wielogłosowej perspektywy w twórczoś...) szczegóły 
  Chesterton Gilbert Keith
    imprezy (alfabet tytułów)
979.impreza: Sympozjum poświęcone życiu i działalności publicystycznej Gilberta Keitha Chestertona (1995).  szczegóły 
artykuł: Głodowska Teodozja Z.: Dzień Chestertona. Gazeta Niedzielna 1995 nr 30 s. 6 (spraw....) szczegóły 
  Conrad Joseph
    imprezy (alfabet tytułów)
980.impreza: "Conrad and Territoriality" - międzynarodowa konferencja (2002).  szczegóły 
artykuł: Matura Joanna: Conrad & territoriality. Con-texts 2003 nr 4/5 s. 74-75 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Matura Joanna: Conradowskie terytoria. Con-teksty 2003 nr 4/5 s. 77-78 (sprawozdanie...) szczegóły 
981.impreza: "Conrad in Scandinavia" - międzynarodowa konferencja (1996).  szczegóły 
artykuł: Krajka Wiesław: Conrad in Scandinavia. International Conrad Conference at University of Oslo, 27-28 April 1996. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 4 s. 416 (spraw....) szczegóły 
982.impreza: "Exile, bertrayal and words" - międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona J. Conradowi (1992).  szczegóły 
artykuł: Krajka Wiesław: Konferencje Conradowskie. Genewa 3-7 września 1992. Wiadomości Uniwersyteckie 1993 nr 1 s. 21 (not....) szczegóły 
artykuł: Międzynarodowe Konferencje Conradowskie. Informacje Polskiego Klubu Conradowskiego 1995 t. 10 s. 41-42 (not....) szczegóły 
983.impreza: International Conference of the Joseph Conrad Society in memoriam Juliet McLauchlan (1995).  szczegóły 
artykuł: Kozak Wojciech: A report on the 21th International Conference of The Joseph Conrad Society UK and Henry James Society of America. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 202-204  szczegóły 
artykuł: Sokołowska Katarzyna: Minutes of the 21st International Conference of The Joseph Conrad Society (U.K.) with The Henry James Society of America at The University of Kent at Canterbury (July 6-9 1995). Zagadnienia Rodzajów Literackich 1996 t. 39 z. 1/2 s. 113-155 (spraw....) szczegóły 
984.impreza: Joseph Conrad Society London Conference (1989).  szczegóły 
artykuł: Głos Polski [Toronto] 1991 nr 35 s. 14 (not. o spotkaniu Towarzystwa Conradowskiego w Canterbury i wmurowaniu ...) szczegóły 
artykuł: Krajka Wiesław: Sprawozdanie z XV międzynarodowej konferencji Conradowskiej w Londynie. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 237-240  szczegóły 
artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1990 t. 15 s. 137 (not....) szczegóły 
985.impreza: Joseph Conrad Society London Conference (1990).  szczegóły 
artykuł: Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 1991 r. 33 (1990/1991) s. 109 (not. inf. o XVI konferencji Towarzystwa Conradowskiego (Canterbury, 5-...) szczegóły 
986.impreza: "Joseph Conrad today" - international symposium (1993).  szczegóły 
artykuł: Krajka Wiesław: Conrad i Skandynawia. Wiadomości Uniwersyteckie 1993 nr 6 s. 29  szczegóły 
artykuł: Międzynarodowe Konferencje Conradowskie. Informacje Polskiego Klubu Conradowskiego 1995 t. 10 s. 43-44 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Sokołowska Katarzyna: Minutes of the fourth international Joseph Conrad symposium 1993 "Joseph Conrad today", September 11-12 in Lund, Sweden, September 13 in Copenhagen, Denmark. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 215-216 (spraw....) szczegóły 
987.impreza: Konferencja z okazji 140. rocznicy urodzin Josepha Conrada (1997).  szczegóły 
artykuł: Maresch Eugenia: Wystawa Conrada z okazji 140. rocznicy urodzin. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 207 s. 5 (omówienie...) szczegóły 
988.impreza: Międzynarodowa Konferencja Conradowska (1992).  szczegóły 
artykuł: Krajka Wiesław: Konferencje Conradowskie. Londyn 2-5 VII 1992. Wiadomości Uniwersyteckie 1993 nr 1 s. 21  szczegóły 
artykuł: Międzynarodowe Konferencje Conradowskie. Informacje Polskiego Klubu Conradowskiego 1995 t. 10 s. 40-41 (spraw....) szczegóły 
989.impreza: Międzynarodowa Konferencja Conradowska (1993).  szczegóły 
artykuł: Krajka Wiesław: Międzynarodowa konferencja Conradowska w Londynie. Wiadomości Uniwersyteckie 1993 nr 5 s. 25  szczegóły 
artykuł: Międzynarodowe Konferencje Conradowskie. Informacje Polskiego Klubu Conradowskiego 1995 t. 10 s. 42-43 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Sokołowska Katarzyna: Sprawozdanie z XIX corocznej Międzynarodowej Konferencji Conradowskiej w Londynie, 1-4 VII 1993. Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 40 (1993) z. 4 s. 353-354  szczegóły 
990.impreza: Międzynarodowa Konferencja Conradowska w ramach kongresu Modern Language Association of America (MLA) (1993).  szczegóły 
artykuł: Międzynarodowe Konferencje Conradowskie. Informacje Polskiego Klubu Conradowskiego 1995 t. 10 s. 44-45 (spraw.; m.in. wykaz referatów wygłoszonych w panelu "Conrad and Poland...) szczegóły 
991.impreza: Międzynarodowa Konferencja Conradystów (2001).  szczegóły 
artykuł: EM: Conrad nadal żywy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 151 s. 5 (zapowiedź...) szczegóły 
992.impreza: Międzynarodowa Konferencja Conradystów (2002).  szczegóły 
artykuł: A. B.: Conrad i terroryzm. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 171 [właśc. 172] s. 4 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Bany Adam: Conradyści w POSK-u. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 158 [właśc. 159] s. 3  szczegóły 
artykuł: Maresch Eugenia: Conrad w POSK-u. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 149 [właśc. 150] s. 5 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Moore Gene: Był wizjonerem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 171 [właśc. 172] s. 4 (wyw. z profesorem Uniwersytetu Amsterdamskiego i członkiem komitetu To...) szczegóły 
993.impreza: Międzynarodowa konferencja The Joseph Conrad Society (U.K.) i The Henry James Society of America (1995).  szczegóły 
artykuł: Krajka Wiesław: XXI Międzynarodowa konferencja The Joseph Conrad Society (U.K.) i The Henry James Society of America. Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 619-621 (omówienie...) szczegóły 
994.impreza: Wystawa zorganizowana z okazji 140. rocznicy urodzin Josepha Conrada (1997).  szczegóły 
artykuł: Maresch Eugenia: Wystawa Conrada z okazji 140. rocznicy urodzin. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 207 s. 5 (omówienie...) szczegóły 
  Joyce James
    imprezy (alfabet tytułów)
995.impreza: "Bloomsday Festival" (2000).  szczegóły 
artykuł: Cieślik Mariusz: Joyce żyje. Gazeta Wyborcza 2000 nr 142 s. 13 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2000 nr 104 s. 2 (nota...) szczegóły 
  Kane Sarah
996.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pawłowski Roman: Obywatelka Kane. Berlińskie Spotkania Teatralne. Gazeta Wyborcza 1999 nr 116 s. 12 (analiza sztuki z okazji jej wystawienia na festiwalu w Berlinie...) szczegóły 
  Shakespeare William
    imprezy (alfabet tytułów)
997.impreza: "Bard on the box = Bard na kasecie" - telewizyjny sezon szekspirowski (1995).  szczegóły 
artykuł: agu: Festiwale Szekspirowskie. Dialog [Warszawa] 1995 nr 1 s. 157-159  szczegóły 
998.impreza: "Everybody's Shakespeare = Szekspir dla każdego" - festiwal teatralny (1994).  szczegóły 
artykuł: agu: Festiwale Szekspirowskie. Dialog [Warszawa] 1995 nr 1 s. 157-159  szczegóły 
999.impreza: "Shakespeare in Spitalfields" - festiwal szekspirowski (2003).  szczegóły 
  Tolkien John Ronald Reuel
    imprezy (alfabet tytułów)
1000.impreza: "Omentielva Minya" - Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Wymyślonych Języków J.R.R. Tolkiena (2005).  szczegóły 
artykuł: Wydarzenia. Aiglos 2005 nr 3 (2004/2005) s. 134 (zapowiedź; przygotowali: Anna Adamczyk 'Nifrodel', Michał Leśniewski '...) szczegóły 
artykuł: Wydarzenia. Aiglos 2005 nr 4 s. 147 (nota; zapowiedź; przygotowali: Karolina Stopa-Olszańska 'Melinir', Ann...) szczegóły 
1001.impreza: Sympozjum poświęcone utworom J.R.R. Tolkiena (1997).  szczegóły 
artykuł: Szurek Agnieszka: Sympozjum Tolkienowskie Oslo '97. Nowa Fantastyka 1998 nr 1 s. 65  szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Historia literatury (bułgarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1002.artykuł: Dąbek-Wirgowa Teresa: Symbole religijne i ludowe w bułgarskiej i macedońskiej poezji. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Literatura współczesna (bułgarska) / Życie literackie (bułgarska)
    imprezy (alfabet tytułów)
1003.impreza: Zjazd Związku Pisarzy Bułgarskich (1989).  szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 13 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 12 s. 15 (not. o zakończeniu obrad...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chilijska / Hasła szczegółowe (chilijska) / Hasła osobowe (chilijska)
  Dorfman Ariel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1004.artykuł: Pawłowski Roman: I kto to pisze? Na żadną z trzystu premier festiwalu w Edynburgu nie czekano tak jak na "Readera" Ariela Dorfmana. Gazeta Wyborcza 1995 nr 199 s. 11 (o twórczości Ariela Dorfmana z okazji udziału w festiwalu teatralnym w...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Hasła szczegółowe (chorwacka) / Hasła osobowe (chorwacka)
  Shnajder Slobodan
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1005.tekst paraliteracki: Shnajder Slobodan: Wąż, diabeł, Bośnia. Dialog [Warszawa] 1997 nr 9 s. 90-94 (wystąpienie na sympozjum "Dionysia" w Rzymie, VI 1997 poświęcone swoje...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    imprezy (alfabet tytułów)
1006.impreza: "Seks i tabu w kulturze czeskiej XIX wieku" - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Tarajło-Lipowska Zofia: Seks i tabu w kulturze czeskiej XIX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1998 nr 101 (2058) s. 167-169 (sprawozdanie...) szczegóły 
1007.impreza: "Uroczystości i rozrywki na dworach i w miastach okresu nowożytnego a zagadnienia nowożytnych uroczystości w czeskiej historiografii" - sympozjum naukowe (1998).  szczegóły 
artykuł: Mata Peter: Barok 1999 nr 2 s. 254-256 (omówienie...) szczegóły 
1008.impreza: "Zachodnioczeska duchowa i literacka kultura w XVII wieku" - konferencja (1999).  szczegóły 
artykuł: Stuchlik-Surowiak Beata: "Zachodnioczeska duchowa i literacka kultura w XVII wieku". Śląskie Miscellanea 2001 t. 14 s. 75-79 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Literatura współczesna (czeska)
    imprezy (alfabet tytułów)
1009.impreza: Czesko-polska konferencja literacko-naukowa poświęcona czeskiej i polskiej poezji po roku 1989 (2004).  szczegóły 
artykuł: W Opawie dyskutowano także o literaturze na Zaolziu. Zwrot 2005 nr 1 s. 55-56 (sparwozdanie...) szczegóły 
1010.impreza: "Prezentace a hodnoceni narodni literatury v soudobem kontextu evropskem a svetovem" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Mosiołek-Kłosińska Katarzyna: Czesko-polska konferencja w Pradze (7-9 XI 1995). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 188-191  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Literatura współczesna (czeska) / Życie literackie (czeska)
    imprezy (alfabet tytułów)
1011.impreza: Festiwal Literacki (2003).  szczegóły 
artykuł: Engelking Leszek: Tygodnik Powszechny 2003 nr 13 s. 19 (spraw. z festiwalu i targów książki LIBRI, obszernie nt. spotkania z p...) szczegóły 
1012.impreza: Festiwal Pisarzy = Prague Writer's Festival (2003).  szczegóły 
artykuł: (a): Praga literacka. Głos Ludu 2003 nr 44 dod. s. 5 (sprawozdanie z festiwalu...) szczegóły 
1013.impreza: Festiwal Pisarzy = Prague Writer's Festival (2008).  szczegóły 
artykuł: Burzliwy rok. Przegląd Polski = Polish Review 2008 nr z 13 VI s. 12 (nota...) szczegóły 
1014.impreza: Festiwal Pisarzy "Praga" (2001).  szczegóły 
artykuł: Maćkowiak Tomasz: Salman Rushdie zelżony. Gazeta Wyborcza 2001 nr 81 s. 16 (nota o obraźliwych ulotkach, które pojawiły się podczas festiwalu...) szczegóły 
1015.impreza: Nadzwyczajny Zjazd Pisarzy Czeskich (1989).  szczegóły 
artykuł: Przeczek Wilhelm: Głos Ludu 1989 nr 149 s. 4-5 (spraw. uczestnika...) szczegóły 
1016.impreza: "Poezie bez hranic - Poetry without Borders" - festiwal literacki (2002).  szczegóły 
artykuł: Engelking Leszek: Co zostanie z festiwalu?. Tygiel Kultury 2002 nr 4/6 s. 252-253 (relacja z festiwalu...) szczegóły 
1017.impreza: "Potulny delnik" - Festiwal Poezji (2003).  szczegóły 
artykuł: Zaolziańscy twórcy na Festiwalu Poezji w Brnie. Zwrot 2003 nr 6 s. 60-61 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
1018.impreza: "Z druhe strany" - Czesko-Polski Festiwal Literatury (2003). (pod hasłem: "Dialog - literatura - poznanie"...) szczegóły 
artykuł: Oramus Marek: Z drugiej strony. Nowa Fantastyka 2003 nr 8 s. 11 (sprawozdanie...) szczegóły 
    Nagrody (alfabet tytułów)
1019.nagroda: Nagroda Ludvik. (nagr.: w kategorii powieści: Ondrej Neff; w kategorii tłumaczeń: Frank...) szczegóły 
artykuł: Nowa Fantastyka 1990 nr 5 s. 72  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1020.artykuł: J.P.: Gmina Pisarzy (Obec Spisovatelu). Zwrot 1992 nr 8 s. 76 (spraw. z IV Walnego Zebrania Gminy Pisarzy, Praga, 23 V 1992...) szczegóły 
1021.artykuł: Przeczek Wilhelm: Pisarze w Brnie. Głos Ludu 1991 nr 20 s. 2 (spraw. z zebrania Rady Gminy Pisarzy Morawskośląskich, Brno, 12 II 199...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Hasek Jaroslav
1022.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Festiwal Literatury w Ołomuńcu. Zwrot 2003 nr 6 s. 60 (nota o prezentacji książki podczas IX Festiwalu Literatury w Ołomuńcu...) szczegóły 
  Hus Jan
    imprezy (alfabet tytułów)
1023.impreza: Międzynarodowe sympozjum poświęcone Janowi Husowi (1999).  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 2000 nr 1 s. 10 (not....) szczegóły 
artykuł: Volny Władysław: Stan badań nad Janem Husem. Sympozjum na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie,grudzień 1999 r.. Myśl Protestancka 2000 nr 2 s. 60-66 (omówienie...) szczegóły 
  Komensky Jan Amos
    imprezy (alfabet tytułów)
1024.impreza: Comenius '92 - międzynarodowy kongres dla uczczenia 400. rocznicy urodzin Jana Amosa Komeńskiego (1992).  szczegóły 
artykuł: Hellwig Jan: Nauka Polska [Wrocław] 1992 nr 4 s. 145-147  szczegóły 
  Kundera Milan
    imprezy (alfabet tytułów)
1025.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona twórczości Milana Kundery (2009).  szczegóły 
artykuł: Uniki Milana Kundery. Przegląd Polski = Polish Review 2009 nr z 5 VI s. 12 (nota o braku obecności pisarza na konferencji...) szczegóły 
  Orten Jiri
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1026.artykuł: Balowski Mieczysław: Doświadczenia wojenne a koncepcja życia i śmierci w utworach K.K. Baczyńskiego i J. Ortena. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
  Tranovsky Juraj
    imprezy (alfabet tytułów)
1027.impreza: "Jerzy Trzanowski. Życie, twórczość i znaczenie" - konferencja (1992).  szczegóły 
artykuł: (bag): Postać jednocząca narody. Głos Ludu 1992 nr 38 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: (J.W.): Jerzy Trzanowski. Życie, twórczość i znaczenie. Głos Ludu 1992 nr 35 s. 2 (program...) szczegóły 
1028.impreza: Jubileuszowe Centralne Obchody 400. rocznicy urodzin Jerzego Trzanowskiego (1992).  szczegóły 
artykuł: Branna Danuta: Dorobek o nieprzemijającej wartości. Głos Ludu 1992 nr 62 s. 1, 11 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1992 nr 58 s. 1 (program...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska i słowacka / Literatura współczesna (czeska i słowacka)
    imprezy (alfabet tytułów)
1029.impreza: Konwent Miłośników Fantastyki Parcon '91 (1991).  szczegóły 
artykuł: [Rak Piotr] Raku: Parcon '91. Nowa Fantastyka 1992 nr 1 s. 80 (nota...) szczegóły 
1030.impreza: Konwent Miłośników Fantastyki Parcon '93 (1993).  szczegóły 
artykuł: Pilch Jiri: Parcon '93. Nowa Fantastyka 1994 nr 1 s. 70  szczegóły 
artykuł: Pilch Jiri: Parcon '93. Nowa Fantastyka 1993 nr 1 s. 70  szczegóły 
1031.impreza: Konwent Miłośników Fantastyki Parcon-Bohemiacon '96 (1996).  szczegóły 
artykuł: Parowski Maciej: Bohemiacon '96. Nowa Fantastyka 1996 nr 12 s. 65 (nota spraw.; fotoreportaż s. 64...) szczegóły 
1032.impreza: "Parcon '90" (1990).  szczegóły 
artykuł: Czaplińska Joanna: Parcon '90. Bratysława 7-9 september. Czechoslovakia. Nowa Fantastyka 1990 nr 5 s. 72 (spraw....) szczegóły 
1033.impreza: "Parcon '92" (1992).  szczegóły 
artykuł: Bukato Wiktor: Z ansibla. Fenix 1992 nr 6 s. 17 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: [Rak Piotr] Raku: Parcon' 92. Nowa Fantastyka 1993 nr 2 s. 65 (omów. dnia polskiego na konwencie; nota...) szczegóły 
1034.impreza: "Postmodernizm w literaturze czeskiej i słowackiej" - międzynarodowa konferencja (2002).  szczegóły 
artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Postmodernizm w literaturze czeskiej i słowackiej, czyli Opava 2002. Pamiętnik Słowiański 2003 z. 1 s. 87-91 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska i słowacka / Literatura współczesna (czeska i słowacka) / Życie literackie (czeska i słowacka)
    imprezy (alfabet tytułów)
1035.impreza: Bilcon '91 (1991).  szczegóły 
artykuł: [Rak Piotr] Raku: Bilcon' 91. Nowa Fantastyka 1992 nr 3 s. 65  szczegóły 
    Nagrody (alfabet tytułów)
1036.nagroda: Nagroda im. Karela Capka. (nagr.: David Hanousek, Karel Veverka, Jaroslav Torocka; Mlok: Vilma Ka...) szczegóły 
artykuł: Nowa Fantastyka 1990 nr 5 s. 72  szczegóły 
1037.nagroda: Nagroda im. Karela Capka (za 1990). (za 1990: za przekład: S. Posustova (J.R.R. Tolkien: "Silmarillion" i "...) szczegóły 
artykuł: [Rak Piotr] Raku: Parcon' 91. Nowa Fantastyka 1992 nr 1 s. 80  szczegóły 
1038.nagroda: Nagroda im. Karela Capka (za 1992). (nagr. w kategorii powieści: Vilma Kadleckova (za "Mece Lorgan"), w kat...) szczegóły 
artykuł: [Rak Piotr] Raku: Parcon' 92. Nowa Fantastyka 1993 nr 2 s. 65  szczegóły 
Literatury obce / Literatura egipska starożytna / Historia literatury (egipska starożytna)
    imprezy (alfabet tytułów)
1039.impreza: Międzynarodowy Kongres Egiptologów (1991).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 132 (not....) szczegóły 
1040.impreza: Międzynarodowy Kongres Egiptologów (1995).  szczegóły 
artykuł: Niedziółka Mariusz: VII Międzynarodowy Kongres Egiptologów w Cambridge. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 1/2 s. 86-87 (sprawozdanie...) szczegóły 
1041.impreza: Międzynarodowy Kongres Egiptologów (2000). (m.in. pośw. literaturze egipskiej...) szczegóły 
artykuł: Niedziółka Dariusz: VIII Międzynarodowy Kongres Egiptologów w Kairze. Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 3/4 s. 270-272 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura etiopska / Część ogólna (etiopska)
    imprezy (alfabet tytułów)
1042.impreza: Międzynarodowa konferencja Etiopistyczna (2000).  szczegóły 
Literatury obce / Literatura fińska / Hasła szczegółowe (fińska) / Hasła osobowe (fińska)
  Jansson Tove Marika
    imprezy (alfabet tytułów)
1043.impreza: "Dzieło Tove Jansson" - międzynarodowa sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Zaproszenie do Tampere. Guliwer 1993 nr 6 s. 60 (zapowiedź...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    imprezy (alfabet tytułów)
1044.impreza: "La France et la Pologne: histoire, mythes, representations" - konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Zatorska I.: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1999 nr 3 s. 38-39 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Beauvoir Simone de
1045.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Araszkiewicz Agata: 50 lat "Drugiej płci" Simone de Beauvoir. Zadra 2000 nr 1 s. 29-32 (dot. recepcji utworu; zawiera też sprawozdanie z międzynarodowej konf...) szczegóły 
  Beckett Samuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1046.artykuł: Scanlan Robert: Jak grać Becketta?. Dialog [Warszawa] 1992 nr 12 s. 143-146 (wypowiedź na sympozjum "Beckett w latach dziewięćdziesiątych", Haga, I...) szczegóły 
polemika: Wolicki Krzysztof: Dialog [Warszawa] 1993 nr 6 s. 163 (list do redakcji; z odp. Antoniego Libery, s. 163-164....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1047.impreza: Festiwal Beckettowski (1996).  szczegóły 
artykuł: Janc Rafał: Festiwal Beckettowski w Nowym Jorku. Teatr 1996 nr 12 s. 58 (spraw....) szczegóły 
1048.impreza: Międzynarodowe Sympozjum poświęcone Samuelowi Beckettowi (1991).  szczegóły 
artykuł: Beckett - człowiek humoru i sportowej pasji. Słowo Powszechne 1991 nr 177/178 s. 6 (nota...) szczegóły 
artykuł: Filipiak Izabela: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 4 VII s. 16 (omów. międzynarodowej konferencji poświęconej twórczości Samuela Becke...) szczegóły 
1049.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Libera Antoni: Moje przygody z "Katastrofą". Dialog [Warszawa] 1992 nr 12 s. 147-151 (wypowiedź na sympozjum "Beckett w latach dziewięćdziesiątych", Haga, I...) szczegóły 
  Breton Andre
    imprezy (alfabet tytułów)
1050.impreza: "Czytać i patrzeć. Breton i malarstwo" - seminarium dotyczące surrealistów i filozofii (1991).  szczegóły 
artykuł: Rutkowski Krzysztof: Breton w Beaubourgu. Gazeta Wyborcza 1991 nr 105 s. 17  szczegóły 
  Fieschi Jacques
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1051.artykuł: Trybuna 2003 nr 212 s. 13 (m.in. nt. członkostwa w jury 29. Festiwalu Filmów Amerykańskich w Deau...) szczegóły 
  Krysinska Marie
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1052.książka o twórcy: Marie Krysinska, 1857-1908. Innovations poétiques et combats littéraires. 2010  szczegóły 
  Marivaux Pierre de
    imprezy (alfabet tytułów)
1053.impreza: "Marivaux et les Lumieres" - międzynarodowa sesja (1992).  szczegóły 
artykuł: Zatorska Iza: Wiek Oświecenia 1994 nr 10 s. 181-183  szczegóły 
  Milosz Oscar Vladislas de Lubicz
    imprezy (alfabet tytułów)
1054.impreza: "Oskar Miłosz, jego korzenie i wygnanie" - międzynarodowe kolokwium (1989).  szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 262 s. 6  szczegóły 
  Rimbaud Jean-Arthur
    imprezy (alfabet tytułów)
1055.impreza: Spotkanie czternastu francuskich i afrykańskich pisarzy z okazji 150. rocznicu urodzin Arthura Rimbauda.  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2004 nr z 24 XII s. 12 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Historia literatury (grecka bizantyjska)
    imprezy (alfabet tytułów)
1056.impreza: Międzynarodowy Kongres Studiów Bizantyńskich (1991).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 519-524 (spraw....) szczegóły 
1057.impreza: Międzynarodowy Kongres Studiów Bizantyńskich (1996).  szczegóły 
artykuł: Salamon Maciej: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 247-248 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    imprezy (alfabet tytułów)
1058.impreza: "Grecki dramat antyczny" - międzynarodowe sympozjum [International Forum in Greek Drama] (1995).  szczegóły 
artykuł: Krajewska-Wieczorek Anna: Sympozjum i festiwal teatralny w Delfach (VIII International Forum in Greek Drama. Delphi, Greece, August 22-27 1995). Meander 1996 nr 5/6 s. 329-337 (spraw....) szczegóły 
1059.impreza: "Greek Biography and Panegyrics in Late Antiquity" - międzynarodowa konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Nehring Przemysław: Konferencja naukowa "Greek Biography and Panegyrics in Late Antiquity" w Bergen. Meander 1996 nr 11/12 s. 651-653 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aristophanes *
    imprezy (alfabet tytułów)
1060.impreza: "Aristophane : la Langue, la Scene, la Cite" - międzynarodowa konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Komornicka Anna M.: Święto Arystofanesa w Tuluzie. Meander 2000 nr 2 s. 161-167 (spraw....) szczegóły 
  Iosepos Flavios *
    imprezy (alfabet tytułów)
1061.impreza: "Les Antiquites juives de Flavius Josephe: L'experience essenienne de Flavios Josephe" - międzynarodowe kolokwium (2001).  szczegóły 
artykuł: Długosz Dariusz: Paris International Symposium on Josephus' "Jewish Antiquities". The Polish Journal of Biblical Research 2002 t. 1 nr 2 (2001) s. 237-240 (sprawozdanie...) szczegóły 
  Origenes *
    imprezy (alfabet tytułów)
1062.impreza: "Orygenes a Biblia" - Colloquium Origenianum Sextum (1993).  szczegóły 
artykuł: Szram Mariusz: Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 653-658 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    imprezy (alfabet tytułów)
1063.impreza: "Biblia w XVII wieku" - sympozjum (1996).  szczegóły 
artykuł: Sellier Philippe: Barok 1996 nr 2 s. 302-303  szczegóły 
1064.impreza: Międzynarodowy i międzywznaniowy kongres organizacji Studiorum Novi Testamenti Societas (1996).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Pięćdziesiąty pierwszy kongres Studiorum Novi Testamenti Societas (STNS). Ateneum Kapłańskie 1997 t. 128 z. 2 s. 280-282 (sprawozdanie...) szczegóły 
1065.impreza: Międzynarodowy i międzywznaniowy kongres organizacji Studiorum Novi Testamenti Societas (1998).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Sprawozdanie z kongresu biblistów Nowego Testamentu w Kopenhadze. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 201-204 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: [Pięćdziesiąty trzeci] 53. Kongres Studiorum Novi Testamenti Societas, Kopenhaga, 4-8 VIII 1998. Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 179-183  szczegóły 
1066.impreza: Międzynarodowy kongres organizacji Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS) (2000).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Bibliści u Żydów i Arabów w Roku Jubileuszowym. 55 Zjazd SNTS, Tel Awiw 2000. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 241-251 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: [Pięćdziesiąty piąty] 55. kongres Studiorum Novi Testamenti Societas, Tel Awiw, 30 VII - 3 VIII 2000. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 199-208 (sprawozdanie...) szczegóły 
1067.impreza: "Piotr i Paweł i ich związek z Rzymem w starożytnych świadectwach" - Dni Augistiańskie (2000).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Piotr i Paweł i ich związek z Rzymem w starożytnych świadectwach (XXIX Dni Augustiańskie, Rzym, 4-6 V 2000 roku). Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 753-756 (program i omówienie sesji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Łukasza
    imprezy (alfabet tytułów)
1068.impreza: Krajowy Tydzień Biblijny ABI (Associazione Biblica Italiana) (1990). (Tydzień dot. Ewangelii dzieciństwa, czyli Mateusza i Łukasza...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Ewangelie dzieciństwa. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 509-513  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Mateusza
    imprezy (alfabet tytułów)
1069.impreza: Krajowy Tydzień Biblijny ABI (Associazione Biblica Italiana) (1990). (Tydzień dot. Ewangelii dzieciństwa, czyli Mateusza i Łukasza...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Ewangelie dzieciństwa. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 509-513  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokryfy Nowego Testamentu (Opracowania)
    imprezy (alfabet tytułów)
1070.impreza: Międzynarodowe kolokwium poświęcone apokryficznej literaturze chrześcijańskiej (1995).  szczegóły 
artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: 5. Międzynarodowe Kolokwium na temat literatury apokryficznej. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 266-267 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
    imprezy (alfabet tytułów)
1071.impreza: "Józef Tadeusz Milik i pięćdziesięciolecie odkryć rękopisów znad Morza Martwego" - międzynarodowe kolokwium (1999).  szczegóły 
artykuł: Długosz Dariusz: Józef Tadeusz Milik i 50-lecie odkryć rękopisów znad Morza Martwego. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 304-309 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Długosz Dariusz: Józef Tadeusz Milik i pięćdzisięciolecie odkryć rękopisów znad Morza Martwego. Kolokwium w Paryżu 1999. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 3 s. 271-272 (spraw....) szczegóły 
1072.impreza: Kongres Języka i Kultury Hebrajskiej (1994).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 241 (not. inf. o uczestnictwie Romana Marcinkowskiego w obradach...) szczegóły 
1073.impreza: "Qoumran et les manuscrits de la mer Morte. Un cinquantenaire" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Długosz Dariusz: Qumran i rękopisy znad Morza Martwego. Półwiecze odkryć. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 232-233 (sprawozdanie...) szczegóły 
1074.impreza: Sympozjum nt. zwoju świątynnego = Manchester Symposium on the Temple Scroll (1987).  szczegóły 
artykuł: Folia Orientalia 1989 t. 25 s. 241-246 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    imprezy (alfabet tytułów)
1075.impreza: "Biblia w XVII wieku" - sympozjum (1996).  szczegóły 
artykuł: Sellier Philippe: Barok 1996 nr 2 s. 302-303  szczegóły 
1076.impreza: Colloquium Biblicum (1990).  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: VI Colloquium Biblicum w Wiedniu (1990). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 1/3 s. 63-65 (spraw....) szczegóły 
1077.impreza: Kongres Międzynarodowej Organizacji Studiów nad Starym Testamentem (1989).  szczegóły 
artykuł: Dreja Antoni: Kongres Międzynarodowej Organizacji Studiów nad Starym Testamentem (Leuven 27 VIII-1 IX 1989). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1993 t. 23/24 (1990/1991) s. 315-317 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 4 s. 165-168 (spraw....) szczegóły 
1078.impreza: Kongres Międzynarodowej Organizacji Studiów nad Starym Testamentem (1992).  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1993 r. 63 nr 1 s. 175-177  szczegóły 
1079.impreza: Kongres Międzynarodowej Organizacji Studiów nad Starym Testamentem (1995).  szczegóły 
artykuł: Polski biblista na kongresie w Cambridge dr Bernard Wodecki SVD. Gazeta Niedzielna 1995 nr 35 s. 5-6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wodecki Bernard: XV Kongres IOSOT w Cambridge (1995). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 214-217 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Rodzaju
    imprezy (alfabet tytułów)
1080.impreza: Colloquium Biblicum Lovaniense (1999).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: XLVIII Colloquium Biblicum Lovaniense, 28-30 VII 1999. Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 205-210 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Literatura współczesna (hiszpańska) / Życie literackie (hiszpańska)
    imprezy (alfabet tytułów)
1081.impreza: "Salon Książki Teatralnej Hiszpańskiej i Iberoamerykańskiej" (2001).  szczegóły 
artykuł: Aszyk Urszula: Teatr również się czyta (w Hiszpanii). Dialog [Warszawa] 2002 nr 1/2 s. 248-250 (sprawozdanie...) szczegóły 
1082.impreza: Semana Negra - Festiwal Czarnej Powieści (1990).  szczegóły 
artykuł: Budzeń Andrzej: Asturia i Czarna Powieść. Va Banque 1991 nr 2 s. 32-33 (fotorep....) szczegóły 
1083.impreza: Spotkanie Pisarzy Katalońskich (1990).  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 2 (not. o odbyciu się w ramach imprezy konferencji poświęconej literaturo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Alberti Rafael
    imprezy (alfabet tytułów)
1084.impreza: Kongres poświęcony twórczości Rafaela Albertiego (1989).  szczegóły 
artykuł: Kongres Rafaela Albertiego w Kadyksie. Nowe Książki 1990 nr 10 s. 40 (nota o kongresie poświęconym poezji, prozie, dramaturgii i malarstwu o...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1085.wywiad: Hądzelek Aleksandra: Kongres Rafaela Albertiego w Kadyksie. Rozmowa z pisarzem. Nowe Książki 1990 nr 10 s. 40-41 (z fot. R. Albertiego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Marsilius von Inghen *
    imprezy (alfabet tytułów)
1086.impreza: Międzynarodowy kongres z okazji 600. rocznicy śmierci Marsiliusa z Inghen (1996).  szczegóły 
artykuł: Markowski Mieczysław: Marsilius de Inghen 1396-1996. Nijmegen 16-18 IX 1996. Acta Mediaevalia 1999 t. 12 s. 469-470 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Markowski Mieczysław: Rocznica śmierci Marsyliusza z Inghem. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 6 s. 28 (spraw....) szczegóły 
  Spinoza Benedictus de
    imprezy (alfabet tytułów)
1087.impreza: "Spinoza by 2000" - międzynarodowa konferencja (1999).  szczegóły 
artykuł: Zjazdy i konferencje. Ruch Filozoficzny 1999 t. 56 nr 2 s. 279 (zapowiedź...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Część ogólna (japońska)
    imprezy (alfabet tytułów)
1088.impreza: Konferencja European Association of Japanese Resource Specialists (EAJRS) (Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Specjalistów [w zakresie] Dokumentacji i Badań Zasobów Japońskiego Dziedzictwa Kulturowego) (2000).  szczegóły 
artykuł: [Merklejn Iwona] [I.M.]: Konferencja EAJRS w Pradze, 4-7 października 2000. Japonica 2000 [nr] 13 s. 259-261 (z not. o Iwonie Merklejn s. 270...) szczegóły 
1089.impreza: Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Japonistycznych (European Association for Japanese Studies; EAJS) (1997).  szczegóły 
artykuł: Pałasz-Rutkowska Ewa: Japonica 1998 nr 8 s. 167-169  szczegóły 
1090.impreza: Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Japonistycznych (European Association for Japanese Studies; EAJS) (2000).  szczegóły 
artykuł: [Huszcza Romuald] [R.H.]: Obrady sekcji językoznawczej na konferencji EAJS 2000 w Lahti. Japonica 2000 [nr] 13 s. 251-253 (z notą o Romualdzie Huszczy s. 269...) szczegóły 
artykuł: [Kanert Maciej] [M.K.]: Obrady sekcji historii, polityki i stosunków międzynarodowych na konferencji EAJS 2000 w Lahti. Japonica 2000 [nr] 13 s. 253-255 (z not. o Macieju Kanercie s. 269...) szczegóły 
artykuł: [Kozyra Agnieszka] [A.K.]: Obrady sekcji religii i historii idei na konferencji EAJS 2000 w Lahti. Japonica 2000 [nr] 13 s. 255-258 (z not. o Agnieszce Kozyrze s. 269-270...) szczegóły 
artykuł: [Melanowicz Mikołaj] [M.M.]: 9. Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Japonistycznych (The 9th International Conference of the European Association for Japanese Studies; EAJS), 23-26 sierpnia 2000, Lahti. Japonica 2000 [nr] 13 s. 247-248  szczegóły 
artykuł: [Melanowicz Mikołaj] [M.M.]: Obrady sekcji literatury na konferencji EAJS 2000 w Lahti. Japonica 2000 [nr] 13 s. 248-251 (z notą o Mikołaju Melanowiczu s. 270...) szczegóły 
1091.impreza: Międzynarodowa Konferencja Japonistyczna (1994).  szczegóły 
artykuł: Melanowicz Mikołaj: Sympozjum japonistyczne w Kioto, w Międzynarodowym Centrum Badań Japonistycznych - 17-22 października 1994. Japonica 1995 nr 4 s. 164-165  szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Historia literatury (japońska)
    imprezy (alfabet tytułów)
1092.impreza: Międzynarodowa Konferencja nt. Literatury Japońskiej (1991).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 2/3 s. 106 (not. inf. o uczestnictwie w konferencji Mikołaja Melanowicza...) szczegóły 
1093.impreza: Międzynarodowa Konferencja nt. Literatury Japońskiej (1992).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 2/3 s. 106 (not. inf. o uczestnictwie w konferencji Mikołaja Melanowicza...) szczegóły 
1094.impreza: Międzynarodowa Konferencja nt. Literatury Japońskiej (1996).  szczegóły 
artykuł: Melanowicz Mikołaj: Japonica 1997 nr 7 s. 203-204 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Literatura współczesna (japońska)
    imprezy (alfabet tytułów)
1095.impreza: Międzynarodowa Konferencja nt. Literatury Japońskiej (1996).  szczegóły 
artykuł: Melanowicz Mikołaj: Japonica 1997 nr 7 s. 203-204 (sprawozdanie...) szczegóły 
1096.impreza: Zjazd Japońskiego Towarzystwa Literatury Porównawczej [Nihon Hikaku Bungakukai] (1998).  szczegóły 
artykuł: M.M.: 60. Zjazd Japońskiego Towarzystwa Literatury Porównawczej. Japonica 1999 [nr] 11 s. 254-255 (sprawozdanie, nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kanadyjska / Literatura współczesna (kanadyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1097.artykuł: Minelle Christina: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Romanica Silesiana 2007 t. 2 (2553) s. 235-239 (rec. ks.: Imaginaire du roman quebecois contemporain. Actes du colloqu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kolumbijska / Literatura współczesna (kolumbijska) / Życie literackie (kolumbijska)
    imprezy (alfabet tytułów)
1098.impreza: Cartagena Hay Festival (2011).  szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce i na świecie. Przegląd Polski = Polish Review 2011 nr z 4 II s. 8 (nota; oprac. Małgorzata Markoff...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kolumbijska / Hasła szczegółowe (kolumbijska) / Hasła osobowe (kolumbijska)
  Garcia Marquez Gabriel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1099.artykuł: Trybuna 2002 nr 292 s. 10 (not. nt. udziału w Latynoamerykańskim Festiwalu Filmowym w Hawanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura koreańska / Część ogólna (koreańska)
    imprezy (alfabet tytułów)
1100.impreza: Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Koreanistycznego (AKSE) (1993).  szczegóły 
artykuł: Wojakowska Krystyna: XVI Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Koreanistycznego. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 90-91  szczegóły 
1101.impreza: Zjednoczenie Korei a rola literatury (klasycznej i współczesnej) (1991).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 131-132 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska
    imprezy (alfabet tytułów)
1102.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona twórczości Oskara i Czesława Miłoszów (2002).  szczegóły 
artykuł: Almanach Sejneński = Seinu Almanachas 2002 nr 1 s. 451 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Hasła osobowe (litewska)
  Venclova Tomas
    proza (alfabet tytułów)
1103.proza: Venclova Tomas: Królestwo białych plam. Plus Minus 2000 nr 40 s. D3 (tekst wystąpienia podczas spotkania "Litewsko-niemiecko-polskie rozmow...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Historia literatury (litewska)
    imprezy (alfabet tytułów)
1104.impreza: Lektury mażwydowskie [Mazvydo skaitymai] - sesja naukowa dla uczczenia 450-lecia ukazania się pierwszej książki drukowanej w języku litewskim (1997).  szczegóły 
artykuł: Bułhak Henryk: Pierwsza książka w języku litewskim. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1997 nr 2 s. 33-35 (z wykazem tytułów wygłoszonych referatów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Literatura współczesna (litewska) / Życie literackie (litewska)
    imprezy (alfabet tytułów)
1105.impreza: Dni Kultury Litewskiej (2002).  szczegóły 
artykuł: Dni Kultury Litewskiej w Monachium. Kurier Wileński 2002 nr 190 s. 2 (nota...) szczegóły 
1106.impreza: "Lithuanicon" - konwent miłośników fantastyki (1992).  szczegóły 
artykuł: Marciniak Tomasz: Super-konwentas czyli na pewno nie ostatni zjazd fanów na Litwie. Nowa Fantastyka 1992 nr 11 s. 67  szczegóły 
1107.impreza: "Lithuanicon" - konwent miłośników fantastyki (1994).  szczegóły 
artykuł: Inglot Jacek: Lituanicon/Baltcon '94. Nowa Fantastyka 1994 nr 11 s. 65 (nota spraw....) szczegóły 
1108.impreza: Lituanicon '93 (1993).  szczegóły 
artykuł: Inglot Jacek: Lituanicon '93. Nowa Fantastyka 1993 nr 10 s. 64-65  szczegóły 
1109.impreza: Lituanicon '97 (1997).  szczegóły 
artykuł: Kubik Anna: Lituanicon '97. Nowa Fantastyka 1997 nr 9 s. 62 (sprawozdanie; m.in. nt. udziału polskich fantastów w konwencie...) szczegóły 
1110.impreza: "Święto Poezji" (1998).  szczegóły 
artykuł: J.Sz.: Wiosna Poezji. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 7 (spraw....) szczegóły 
1111.impreza: "Wiosna Poezji 2001" (2001).  szczegóły 
artykuł: A.P.: Antologia Wiosny Poezji. Kurier Wileński 2001 nr 107 s. 18 (nota sprawozdawcza; m.in. nt. wydania antologii poezji "Poezijos pavas...) szczegóły 
artykuł: Giełwanowska Jolanta: Układaliśmy wiersze. Kurier Wileński 2001 nr 101 s. 10 (sprawozdanie...) szczegóły 
1112.impreza: "Wiosna Poezji" (2002).  szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Z udziałem noblisty. Kurier Wileński 2002 nr 96 s. 6 (nota...) szczegóły 
artykuł: U Syrokomli. Kurier Wileński 2002 nr 101 s. 2 (nota...) szczegóły 
1113.impreza: "Wiosna Poezji" (2003).  szczegóły 
artykuł: Almanach Sejneński = Seinu Almanachas 2003 nr 2 s. 531 (nota...) szczegóły 
1114.impreza: "Wiosna Poezji 2007" (2007).  szczegóły 
artykuł: Trwa "Wiosna Poezji 2007". Kurier Wileński 2007 nr 90 s. 7 (not....) szczegóły 
1115.impreza: "Wiosna Poezji" (2008).  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Litewska "Wiosna Poezji". Znad Wilii 2008 nr 2 s. 40-43 (spraw....) szczegóły 
1116.impreza: "Wiosna Poezji" (2009).  szczegóły 
artykuł: Chikashua Barbara: "Wiosna Poezji". Kurier Wileński 2009 nr 93 s. 11 (nota...) szczegóły 
1117.impreza: "Wiosna Poezji '99" (1999).  szczegóły 
artykuł: J.Sz.: Wiersze w Borejkowszczyźnie. Znad Wilii 1999 nr 11 s. 5 (spraw., z fot....) szczegóły 
artykuł: Wiosna Poezji '99. Znad Wilii 1999 nr 11 s. 5 (spraw....) szczegóły 
1118.impreza: "Wiosna Poezji" (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Birgelis Sigitas: "Wiosna Poezji" na Suwalszczyźnie. Almanach Sejneński = Seinu Almanachas 2003 nr 2 s. 337-343  szczegóły 
1119.impreza: "Wiosna Poezji w Borejkowszczyźnie" (2007).  szczegóły 
artykuł: Podmostko Jadwiga: I znowu Borejkowszczyzna witała poetów. Kurier Wileński 2007 nr 101 s. 6 (spraw.; z fot....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    imprezy (alfabet tytułów)
1120.impreza: "Starożytne łacińskie teksty medyczne" - międzynarodowe kolokwium (1989). (tyt. kolokwium: Realites et language de la medicine dans le monde roma...) szczegóły 
artykuł: Suder Wiesław: III Międzynarodowe Kolokwium: Starożytne łacińskie teksty medyczne. Eos 1992 t. 79 (1991) s. 167 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Ambroży święty *
    imprezy (alfabet tytułów)
1121.impreza: Międzynarodowy Kongres Studiów Ambrozjańskich z okazji 1600. rocznicy śmierci św. Ambrożego (1997).  szczegóły 
artykuł: Pałucki Jerzy: Międzynarodowy Kongres Studiów Ambrozjańskich (W 1600. rocznicę śmierci św. Ambrożego, Mediolan, 4-11 I 1997). Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 602-605  szczegóły 
  Augustyn święty *
    imprezy (alfabet tytułów)
1122.impreza: "Księga Rodzaju w "Wyznaniach" św. Augustyna" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Księga Rodzaju w "Wyznaniach" św. Augustyna (Rzym, 6 XII 1994). Vox Patrum 1995 t. 24/29 (1993/1995) s. 681 (spraw....) szczegóły 
  Cassiodorus Flavius Magnus Aurelius
    imprezy (alfabet tytułów)
1123.impreza: "Kasjodor od dworu w Rawennie do Vivarium w Scyllacium" - sympozium międzynarodowe (1990).  szczegóły 
artykuł: Longosz Stanisław: Sympozjum o Kasjodorze. Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 986-987 (spraw....) szczegóły 
  Pacjan z Barcelony święty *
    imprezy (alfabet tytułów)
1124.impreza: "Pacjan z Barcelony a chrześcijaństwo hiszpańskie IV wieku" - międzynarodowe sympozjum naukowe (1995).  szczegóły 
artykuł: Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 705-706 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łotewska / Hasła szczegółowe (łotewska) / Hasła osobowe (łotewska)
  Rainis Janis
1125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Duniec Krystyna: Zapomniana sztuka "łotewskiego Ibsena". Dialog [Warszawa] 2002 nr 1/2 s. 244-246 (nt. dramatu i jego inscenizacji w Orionteatern w Sztokholmie w reż. La...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Część ogólna (łużycka)
    imprezy (alfabet tytułów)
1126.impreza: Międzynarodowe Seminarium Sorabistyczne (1999).  szczegóły 
artykuł: Gajewski Zbigniew: Dwa głosy ze Lwowa (VIII Międzynarodowe Seminarium Sorabistyczne). Zeszyty Łużyckie 2000 t. 29 s. 153-156 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Siatkowska Ewa: Dwa głosy ze Lwowa (VIII Międzynarodowe Seminarium Sorabistyczne). Zeszyty Łużyckie 2000 t. 29 s. 156-159 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Historia literatury (łużycka)
    imprezy (alfabet tytułów)
1127.impreza: "Fin de siecle w literature a kulture Luzickych Srbu" - międzynarodowe sympozjum sorabistyczne (1993).  szczegóły 
artykuł: Gajewski Zbigniew: Sympozjum serbołużyckie w Pradze: "Fin de siecle w literature a kulture Luzickych Srbu". Zeszyty Łużyckie 1994 nr 9 s. 102-103  szczegóły 
1128.impreza: "Granice w świecie bez granic" - międzynarodowa konferencja (1992).  szczegóły 
artykuł: Sobecka Marta: Granice w świecie bez granic (Międzynarodowa konferencja w Budziszynie). Zeszyty Łużyckie 1992 nr 5 s. 122-125  szczegóły 
1129.impreza: Konferencja Górnołużyckiego Towarzystwa Naukowego w ramach obchodów jubileuszu tysiąclecia Budziszyna (2002).  szczegóły 
artykuł: Majewska Hanna: Jesienna Konferencja Górnołużyckiego Towarzystwa Naukowego w Zgorzelcu-Goerlitz poświęcona jubileuszowi Budziszyna. Zeszyty Łużyckie 2003 t. 35/36 s. 221-222 (wykaz referatów i sprawozdanie z przebiegu obchodów...) szczegóły 
1130.impreza: "Łużyckie Seminarium na początku XX stulecia" - międzynarodowe sympozjum sorabistyczne (1995).  szczegóły 
artykuł: Gajewski Zbigniew: IV Sympozjum sorabistyczne w Pradze. Zeszyty Łużyckie 1995 [nr 15] t. 13 nr 3 s. 101-102 (nota...) szczegóły 
1131.impreza: Sesja naukowa upamiętniająca 150-lecie Macierzy Łużyckiej (1997).  szczegóły 
artykuł: Leszczyński Rafał: Moskwa czci jubileusz Macierzy Łużyckiej (Na podstawie listu prof. L.P. Laptevej). Zeszyty Łużyckie 1997 t. 21 s. 119 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Literatura współczesna (łużycka)
    imprezy (alfabet tytułów)
1132.impreza: "Granice w świecie bez granic" - międzynarodowa konferencja (1992).  szczegóły 
artykuł: Sobecka Marta: Granice w świecie bez granic (Międzynarodowa konferencja w Budziszynie). Zeszyty Łużyckie 1992 nr 5 s. 122-125  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Literatura współczesna (łużycka) / Życie literackie (łużycka)
    imprezy (alfabet tytułów)
1133.impreza: "Mosty budować, mosty naprawiać" ["Mosty twariś, mosty wobnowiś"] - konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: Pyżewicz Wiesław: "Mosty budować, mosty naprawiać" ("Mosty twariś, mosty wobnowiś"). Zeszyty Łużyckie 1997 t. 21 s. 111-112 (sprawozdanie...) szczegóły 
1134.impreza: "Nowe czasy nowe kwasy" - spotkania poezji serbołużyckiej (1994).  szczegóły 
artykuł: Nawka Tomasz: Poetyckie spotkanie na Łużycach. Górnośląski Diariusz Kulturalny 1994 nr 3 s. 12 (wyw. nt. Spotkania z Przewodniczącym Związku Literatów Łużyckich; rozm...) szczegóły 
1135.impreza: Święto Poezji (1989).  szczegóły 
artykuł: Patey-Grabowska Alicja: Łużyckie Święto Poezji. Kierunki 1989 nr 32 s. 12 (spraw....) szczegóły 
1136.impreza: Święto Poezji Łużyckiej (1994).  szczegóły 
artykuł: Berowska Marta: Przygody chodzą parami, czyli Święto Łużyckiej Poezji (maj 1994). Zeszyty Łużyckie 1994 nr 11 s. 102-103  szczegóły 
1137.impreza: Święto Poezji Łużyckiej (1995).  szczegóły 
artykuł: Berowska Marta: Uroczystości w dwudziestolecie śmierci Miny Witkojc. Zeszyty Łużyckie 1995 [nr 15] t. 13 nr 3 s. 103-104 (nota...) szczegóły 
1138.impreza: Święto Poezji Łużyckiej [Sweźeń Serbskeje Poezije] - poświęcone Jakubowi Lorencowi Zaleskiemu (1874-1939) (1999).  szczegóły 
artykuł: Szałecki Marian: Poetyckie spotkania nadziei (Serbołużyckie impresje). Obrzeża 1999 nr 7 s. 7-8 (wrażenia uczestkika...) szczegóły 
artykuł: Szałecki Marian: Poetyckie spotkania nadziei. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1999 s. 118-127 (sprawozdanie...) szczegóły 
1139.impreza: Święto Poezji Łużyckiej [Sweźeń Serbskeje Poezije] (1997).  szczegóły 
artykuł: Święto poezji łużyckiej w Chociebużu. Zeszyty Łużyckie 1997 t. 21 s. 121-123 (nota spraw. od redakcji; z fot....) szczegóły 
1140.impreza: Święto Poezji Łużyckiej [Sweźeń Serbskeje Poezije] poświęcone Adamowi Mickiewiczowi (1998).  szczegóły 
artykuł: Łużyckie polonica. Zeszyty Łużyckie 1999 t. 27 s. 128 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Hasła szczegółowe (łużycka) / Hasła osobowe (łużycka)
  Hornik Michał
    imprezy (alfabet tytułów)
1141.impreza: "Michał Hornikowe skutkowanje w cirilo-metodiskim duchu" - międzynarodowe sympozjum (1994).  szczegóły 
artykuł: Leszczyński Rafał: Sorabistyka konferencyjna. Zeszyty Łużyckie 1994 nr 9 s. 105-108  szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Historia literatury (macedońska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1142.artykuł: Dąbek-Wirgowa Teresa: Symbole religijne i ludowe w bułgarskiej i macedońskiej poezji. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
1143.artykuł: Kawka Maciej: Dobro dojdovte - Dobro Ve najdovme. XXXIV Międzynarodowa Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Macedońskiej. Konspekt 2001 nr 8 s. 75-76 (dot. przebiegu seminarium z udziałem slawistów z całego świata; w prog...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Literatura współczesna (macedońska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1144.artykuł: Kawka Maciej: Dobro dojdovte - Dobro Ve najdovme. XXXIV Międzynarodowa Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Macedońskiej. Konspekt 2001 nr 8 s. 75-76 (dot. przebiegu seminarium z udziałem slawistów z całego świata; w prog...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura meksykańska / Hasła szczegółowe (meksykańska) / Hasła osobowe (meksykańska)
  Liera Oskar
    kult (alfabet autorów)
1145.kult: Aszyk Urszula: Liera magiczny. Dialog [Warszawa] 2002 nr 11 s. 189-190 (nt. cyklu spotkań, wykładów i przedstawień poświęconych Oskarowi Lierz...) szczegóły 
  Paz Octavio
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1146.tekst paraliteracki: Paz Octavio: Miejsce próby (Walencja 1937-1987). Twórczość 1992 nr 1 s. 123-128 (tekst przemówienia inaugurującego Międzynarodowy Kongres Pisarzy (Wale...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
1147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: P.Ś.: Współczesna poezja metafizyczna - Berlin '94. Polonistyka 1995 nr 2 s. 121-122  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    imprezy (alfabet tytułów)
1148.impreza: "Przeszłość totalitarna w literaturze współczesnej Polski i Niemiec" - seminarium (1992).  szczegóły 
artykuł: Szewc Piotr: Totalitaryzm a literatura. Życie Warszawy 1992 nr 166 s. 13 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 3/4 s. 169-170 (inf. w art....) szczegóły 
1149.impreza: "Saarcon '96" - konwent literatury science fiction i fantasy nt. fantastyka we wschodniej Europie i historia fandomu niemieckiego (1996).  szczegóły 
artykuł: Wilk Małgorzata: Saarcon '96. Nowa Fantastyka 1996 nr 12 s. 65 (nota spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka) / Życie literackie (niemiecka)
    imprezy (alfabet tytułów)
1150.impreza: Literaturwoche (2000).  szczegóły 
artykuł: Michałowski Piotr: Ich liebe Luebeck. Pogranicza 2000 nr 5 s. 101-103 (sprawozdanie...) szczegóły 
1151.impreza: Walny Zjazd Związku Pisarzy Niemieckich (2001).  szczegóły 
artykuł: Misiorny Michał: Okiem moim i pani Moebius. Aneks Trybuny 2001 nr 156 s. A, F (sprawozdanie...) szczegóły 
1152.impreza: Wiosenne spotkanie pisarzy polskich i niemieckich (1993).  szczegóły 
artykuł: Latawiec Bogusława: Podwójne Drezno. Arkusz 1993 nr 23 s. 3 (spraw. z imprezy i z pobytu w Dreźnie...) szczegóły 
1153.impreza: Zjazd Związku Literatów Niemieckich (1989).  szczegóły 
artykuł: [Szewczyk Wilhelm] WISZ: 2450 literatów na marginesie?. Życie Literackie 1989 nr 41 s. 15 (omów. zjazdu we Frankfurcie nad Menem....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka) / Życie literackie (niemiecka) / Republika Federalna Niemiec (niemiecka)
    imprezy (alfabet tytułów)
1154.impreza: Międzynarodowy Festiwal Bodeński = Bodensee Festival (1998). (około 120 imprez kulturalnych, m.in. prezentowano polskie filmy, odbyw...) szczegóły 
artykuł: Załuski Krzysztof M.: Festiwal bodeński. B1 [Bundesstrasse 1] 1998 nr 11 s. 105-106 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Załuski Krzysztof M.: Polski festiwal nad jeziorem Bodeńskim. List Oceaniczny 1998 nr 57 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka) / Niemiecka Republika Demokratyczna (niemiecka.)
    imprezy (alfabet tytułów)
1155.impreza: Zjazd Związku Pisarzy Niemieckiej Republiki Demokratycznej (1987).  szczegóły 
artykuł: Koprowski Jan: Kultura [Warszawa] 1989 nr 6 s. 11 (refleksje nt. niemieckiego sprawozdania ze zjazdu....) szczegóły 
artykuł: Zybura Marek: Pisarze NRD i "nowe myślenie". Odra 1989 nr 12 s. 104-105 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1156.artykuł: Kozierowska Urszula: Związek Pisarzy NRD nie zmienia nazwy. Życie Warszawy 1990 nr 53 s. 4 (nota spraw. z drugiego dnia nadzwyczajnego zjazdu w Berlinie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Bobrowski Johannes
    imprezy (alfabet tytułów)
1157.impreza: "Pamięć i przyszłość. Na cześć Johannesa Bobrowskiego (1917-1965)" - spotkanie.  szczegóły 
artykuł: Chojnowski Przemysław: Dla Odry z Niemiec. Odra 2001 nr 12 s. 129-130  szczegóły 
  Boell Heinrich
    imprezy (alfabet tytułów)
1158.impreza: "Moralność - estetyka - polityka" - międzynarodowe sympozjum (1992).  szczegóły 
artykuł: Wojnakowski Ryszard: W 75. rocznicę urodzin. Dekada Literacka 1993 nr 6 s. 6 (z fot....) szczegóły 
  Brecht Bertolt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1159.artykuł: mr: Piwko, kiełbaska, literatura. Dialog [Warszawa] 1997 nr 9 s. 177-178 (nt. "Brechtowskiego Lata" ("Der Brecht-Sommer") zorganizowanego z okaz...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1160.impreza: "Bertolt Brecht '95".  szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1995 nr 5 s. 181 (not....) szczegóły 
1161.impreza: Dni Brechta (1994).  szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1994 nr 3 s. 156 (not....) szczegóły 
1162.impreza: "Jednostka i władza, władza jednostki" - Dni Brechta (1991).  szczegóły 
artykuł: Jakubów Marek: Dni Brechta w Berlinie. Tygodnik Literacki 1991 nr 12 s. 16  szczegóły 
  Cusanus Nicolaus
    imprezy (alfabet tytułów)
1163.impreza: "Mądrość i wiedza. Kuzańczyk w spojrzeniu na teraźniejszość" = "Weisheit und Wissenschaft. Cusanus im Blick auf die Gegenwart" - międzynarodowe sympozjum (1990).  szczegóły 
artykuł: Fitych Tadeusz: "Mądrość i wiedza. Kuzańczyk w spojrzeniu na teraźniejszość". Sprawozdanie z sympozjum, Trewir, 29-31 III 1990. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 4 s. 157-163  szczegóły 
  Goethe Johann Wolfgang von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1164.artykuł: Godlewicz Joanna: Goethe i XX wiek. Przeszłe jako przyszłe? - Weimar. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 546-548 (relacja z 76. Międzynarodowego Zgromadzenia członków Towarzystwa Goeth...) szczegóły 
1165.artykuł: Krajewska Hanna: Goethe und Polen. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 2004 nr 45 s. 102-109 (referat wygłoszony na konferencji "Tradycje Polskiej Akademii Nauk - e...) szczegóły 
1166.artykuł: Niedermeier Michael: Zwischen Politik und Poesie, Goethe und die Warsschauer Gesellschaft der Freunde der Wissenchaften. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 2004 nr 45 s. 121-135 (referat wygłoszony na konferencji "Tradycje Polskiej Akademii Nauk - e...)