PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Karcz Andrzej: Teksty z daleka i z bliska. Szkice nie tylko o literaturze. 2003 (Od autora. - Kryzys badań literackich a po-poststrukturalistyczne prop...) szczegóły 
recenzja: Beczek Jakub: Nowe Książki 2003 nr 12 s. 47  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Plesnik L'ubomir: A story of the Nitra School. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2003 t. 46 s. 237-243 (dot. rozwoju słowackiej szkoły stylistyki na Uniwersytecie Konstantyna...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    imprezy (alfabet tytułów)
3.impreza: "Białorusko-rosyjsko-polskie językoznawstwo i literaturoznawstwo porównawcze" - Miedzynarodowa Konferencja Naukowa (1997).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja wizualna
    imprezy (alfabet tytułów)
4.impreza: International emblem conference (1996).  szczegóły 
artykuł: Rypson Piotr: Barok 1996 nr 2 s. 312-316  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    imprezy (alfabet tytułów)
5.impreza: "Czytanie książek a wychowanie dzieci i młodzieży" - konferencja (2006).  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    imprezy (alfabet tytułów)
6.impreza: Concours de traduction litteraire (2000). (nagr.: Anna Wodniecka-Masson, Marie Grocholska, Dorota Ben Ghorbal...) szczegóły 
7.impreza: "Linguistische und didaktische Probleme der Translatorik" - Nachwuchskonferenz (2001).  szczegóły 
8.impreza: "Problemy przekładu współczesnej poezji polskiej" - sympozjum (1998).  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    imprezy (alfabet tytułów)
9.impreza: International emblem conference (1996).  szczegóły 
artykuł: Rypson Piotr: Barok 1996 nr 2 s. 312-316  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Bunjak Petar: Polonica et polono-serbica. Ogledi i skice. 2001 ([M.in. dot. pisarzy:] Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Tadeusz Konw...) szczegóły 
11.książka: [Drugie] II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 1991 ([Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama M...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 85 (1671) s. 112-113  szczegóły 
12.książka: Polska - Ukraina. Dialog kultur. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 29-30 października 2003 roku przez Instytut Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku. 2005 ([Zawiera m.in.:] Swietłana Piza: Działalność literacka Ipati Poti na p...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
13.impreza: "Hymny narodowe Polski i Ukrainy" - sesja popularnonaukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Sesja na temat hymnów narodowych w Kijowie i Berdyczowie. Rocznik Mazurka Dąbrowskiego 2005 nr 7/8 (2004/2005) s. 172 (sprawozdanie...) szczegóły 
14.impreza: Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijej (1998).  szczegóły 
artykuł: Chudzio Hubert: V Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Konspekt 2000 nr 4 s. 107-108 (m.in. nt. III sympozjum...) szczegóły 
artykuł: x 1998 ([w ks.:] Polacy w Świecie. Kwartalnik Biograficzny Polonii. Pod red. Z...) szczegóły 
15.impreza: "Odwieczni przyjaciele i wrogowie: stereotypy narodowe" - konferencja (2002). (m.in. dot. historii polskiej i francuskiej literatury...) szczegóły 
artykuł: Rydzewska Agnieszka: Odwieczni przyjaciele i wrogowie: stereotypy narodowe. Życie Uniwersyteckie 2003 nr 1 s. 14-15 (sprawozdanie...) szczegóły 
16.impreza: "Pol'skaja ssylka w Rossii XIX-XX vekov. Regionalnyje centry" - konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: Śliwowska Wiktoria: Kwartalnik Historyczny 1998 nr 2 s. 168-172 (sprawozdanie...) szczegóły 
17.impreza: "Wpływy obce w Polsce od średniowiecza do dzisiaj" - kolokwium (1992).  szczegóły 
artykuł: Serwański Maciej: Wpływy obce w Polsce od średniowiecza do dzisiaj - VII kolokwium Strasburg-Poznań. Kwartalnik Historyczny 1992 nr 4 s. 161-163  szczegóły 
18.impreza: "Życie literackie Wilna i Wileńszczyzny 1831-1941" - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Dziedzic Stanisław: Wileński pejzaż postromantyczny. Suplement 1998 nr 1 s. 8-9  szczegóły 
artykuł: Dziedzic Stanisław: Życie literackie Wilna i Wileńszczyzny w latach 1831-1941. Ruch Literacki 1998 z. 3 s. 469-472 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: (M.J.): Życie literackie Wilna 1831-1941. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 154-155  szczegóły 
artykuł: Naruniec Romuald: Życie literackie Wilna i wileńszczyzny w latach 1831-1941. Magazyn Wileński 1998 nr 1 s. 9  szczegóły 
artykuł: Werowska Danuta: Wieczór w celi Konrada. Kurier Wileński 1997 nr 244 s. 3  szczegóły 
artykuł: Życie literackie Wilna i Wileńszczyzny w latach 1831-1941. Kurier Wileński 1997 nr 239 s. 2 (program, not....) szczegóły 
artykuł: Dalecka Teresa: Życie literackie. Znad Wilii 1997 nr 24 s. 3 (nota spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Cybienko Jelena: Początki dynastii?. Nowe Kontrasty 2002 nr 5 s. 3-5 (wyw. m.in. nt. rozwoju studiów polonistycznych na Uniwersytecie Moskie...) szczegóły 
20.artykuł: Wójcik Zbigniew J.: O humanistach polskich, wychowankach uniwersytetu i innych uczelni w Dorpacie (Juriewie). Wrocławskie Studia Wschodnie 2003 t. 7 s. 85-108 (w l. 1802-1918...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
21.książka: Starnawski Jerzy: W świecie barokowym. 1992 (Barok. - Ze studiów nad Sarbiewskim: O korespondencji poety z biskupem...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
22.impreza: "Polski renesans na tle europejskim = The Polish Renaissance in its European Context" - konferencja naukowa (1982).  szczegóły 
artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Renesansowy Zjazd w Indianie. Nauka Polska [Warszawa] 2006 t. 15 (40) s. 289-300  szczegóły 
23.impreza: Sesja czesko-polska (1998).  szczegóły 
artykuł: Krzywy Roman: Barok 1999 nr 1 s. 243-244 (sprawozdanie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Przechodzki Eligiusz: Pierwsze zarysy porównawczo-syntetyczne historii literatury rosyjskiej i polskiej. S.B. Linde, A. Mickiewicz, M. Grabowski. 1990 (Wstęp. - Literaturoznawstwo polskie doby romantyzmu na tle ówczesnej e...) szczegóły 
recenzja: Liburska Lidia: Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 134  szczegóły 
25.książka: Publicyści późniejszego romantyzmu wobec rządów zaborczych i spraw narodowościowych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Zbiór studiów. 1998 ([Zawiera m. in.:] Urszula Kalembka: Władanie Hohenzollernów na ziemiac...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
26.impreza: "Wileńskie konteksty romantyczne" - międzynarodowa konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Kaleda Algis: Dziedzictwo romantyzmu. Znad Wilii 1994 nr 26 s. 6  szczegóły 
artykuł: Werowska Danuta: "Wileńskie konteksty romantyczne". Kurier Wileński 1994 nr 243 s. 7  szczegóły 
artykuł: (W.M.): Wileńskie konteksty romantyczne. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 2 (nota o inauguracji w ramach spotkań Środy Poetyckiej w Celi Konrada w ...) szczegóły 
artykuł: Okulicz-Kozaryn Radosław: Wileńskie konteksty romantyczne. Lituano-Slavica Posnaniensia 1997 t. 7 (1995) s. 262-263  szczegóły 
artykuł: Dziedzic Stanisław: Wileńskie konteksty romantyczne. Ruch Literacki 1995 z. 2 s. 286-289  szczegóły 
artykuł: Bujnicki Tadeusz: "Wileńskie konteksty romantyczne" - międzynarodowa konferencja naukowa na Uniwersytecie Wileńskim. Kultura [Paryż] 1995 nr 4 s. 133-135 (spraw....) szczegóły 
artykuł: (jk): Zrozumienie i porozumienie. Przegląd Powszechny 1995 nr 11 s. 216-218  szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1997 nr 8 s. 3 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
27.książka: Musienko Svetlana: Realisticheskijj roman v pol'skojj literature mezhvoennogo dvadcatiletija. (20-30-gg. XX v.). Monografija. 2003  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
28.książka: Literatura v ceskem a polskem Slezsku. Sbornik z konference v Opave 15-16 listopadu 1995 = Literatura na Śląsku. Materiały z konferencji w Opawie 15-16 listopada 1995. 1996 (Jiri Urbanec: Literarni Slezsko. - Jiri Svoboda: K problematice polsky...) szczegóły 
recenzja: Forum Polonijne 1996 nr 4 s. 31 (not....) szczegóły 
recenzja: Machej Zbigniew: Po lekturze materiałów z konferencji "Literatura na Śląsku czeskim i polskim". Zwrot 1997 nr 9 s.60-61  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1996 nr 8 s. 72 (nota...) szczegóły 
recenzja: Stuchlik-Surowiak Beata: Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 166-169  szczegóły 
29.książka: Współczesna literatura polska lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Opinie, poglądy, prognozy literaturoznawców polskich i niemieckich w referatach i dyskusji lipskiej konferencji 4-6 czerwca 1993 r.. 1993 (Eugeniusz Piliszek: O lipskiej konferencji. - Janusz Maciejewski: Syst...) szczegóły 
recenzja: Waśkiewicz Andrzej K.: Stan świadomości. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 13 s. 21  szczegóły 
30.książka: Zeitgenoessiche polnische Literatur der achtziger und neunziger Jahre. Meinungen, Wertungen, Prognosen polnischer und deutscher Literaturwissenschaftler. 1996 (Erich Loest: Dieser schwerige Nachbar. - Hans-Christian Trepte: Vom R...) szczegóły 
recenzja: Przywara Paweł: O literaturze polskiej w Lipsku. Akcent 1996 nr 3 s. 197-199  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
31.impreza: "Od Nowej Fali do kulturalnego pluralizmu? Literatura polska 1970-1993" - międzynarodowa konferencja slawistów.  szczegóły 
recenzja: KC: Notowania giełdowe. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 4 s. 223 (nota...) szczegóły 
32.impreza: "Prezentace a hodnoceni narodni literatury v soudobem kontextu evropskem a svetovem" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Mosiołek-Kłosińska Katarzyna: Czesko-polska konferencja w Pradze (7-9 XI 1995). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 188-191  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Karpiński Wojciech: Głosy z Beinecke (I-II). Zeszyty Literackie 1999 z. 66 s. 21-31, z. 67 s. 39-51 (nt. archiwum rękopisów polskich pisarzy w Beinecke Library w Yale Univ...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
34.książka: Karcz Andrzej: Teksty z daleka i z bliska. Szkice nie tylko o literaturze. 2003 (Od autora. - Kryzys badań literackich a po-poststrukturalistyczne prop...) szczegóły 
recenzja: Beczek Jakub: Nowe Książki 2003 nr 12 s. 47  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
35.impreza: "Polska proza współczesna. Indywidualizm czy duch wspólnoty? Tożsamość jednolita czy wieloraka?" - konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Fiut Aleksander: O prozie polskiej - w Lille. Tygodnik Powszechny 1991 nr 31 s. 8  szczegóły 
artykuł: Jarzębski Jerzy: Tożsamość polska w zwierciadle prozy. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 165-168 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 1/2 s. 172-173 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 4 s. 147 (not....) szczegóły 
artykuł: Rutkowski Krzysztof: W Lille o polskiej prozie. Zeszyty Literackie 1991 z. 35 s. 127-128  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 35 s. 138 (not....) szczegóły 
36.impreza: "Zeitgenoessische polnische Literatur der achtziger und neunziger Jahre" - konferencja (1993).  szczegóły 
artykuł: Kośny Witold: "Zeitgenoessische polnische Literatur der achtziger und neunziger Jahre" (Konferenz in Leipzig, 4-6 Juni 1993). Zeitschrift fuer Slawistik 1994 t. 39 nr 1 s. 131-132  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
37.impreza: Czesko-polska konferencja literacko-naukowa poświęcona czeskiej i polskiej poezji po roku 1989 (2004).  szczegóły 
artykuł: W Opawie dyskutowano także o literaturze na Zaolziu. Zwrot 2005 nr 1 s. 55-56 (sprawozdanie...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewandowski Józef: Acta Sueco-Polonica 1996 nr 4 (1995) s. 143-148 (recenzja jest podsumowaniem dyskusji Seminarium Współczesnej Kultury i...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Udział literatów w życiu politycznym i społecznym
recenzja: Lewandowski Józef: Acta Sueco-Polonica 1996 nr 4 (1995) s. 143-148 (recenzja jest podsumowaniem dyskusji Seminarium Współczesnej Kultury i...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
39.konkurs: Konkurs literacki w ramach Dni Polonistyki (2002). (nagr.: w kategorii poezja: Regina Romanowska, Ernest Morozow, Anna Żem...) szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Finał Dni Polonistyki. Kurier Wileński 2002 nr 100 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
40.konkurs: Konkurs poetycki poświęcony pamięci Fryderyka Chopina (2010).  szczegóły 
artykuł: Podmostko Jadwiga: Konkurs poetycki poświęcony Chopinowi. Kurier Wileński 2011 nr 5 s. 8 (spraw.; z fot....) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
41.impreza: "Amerykanie w Krakowie" - Letnie Seminarium Poetyckie = Summer Poetry Seminar (2002).  szczegóły 
artykuł: Heydel Magda: Zeszyty Literackie 2002 nr 80 s. 156-157 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Nowicka Justyna: To jest właśnie Kraków. Rzeczpospolita 2002 nr 169 s. A9 (sprawozdanie...) szczegóły 
42.impreza: "Amerykanie w Krakowie" - Letnie Seminarium Poetyckie = Summer Poetry Seminar (2003).  szczegóły 
artykuł: Jakubiak Katarzyna: Młodzi Amerykanie w Krakowie. Studium 2003 nr 3/4 s. 171-172 (dot. m.in. obecnych na seminarium poetów amerykańskich...) szczegóły 
43.impreza: "Amerykanie w Krakowie" - Letnie Seminarium Poetyckie = Summer Poetry Seminar (2004).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    książki (alfabet autorów)
44.książka: Nasiukiewicz Krystyna: My za oceanem. Smaki Ameryki. 1999 ([Zawiera m.in. szkice:] Lady Blanka w 25-lecie jej instytutu [dot. Bla...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    książki (alfabet autorów)
45.książka: Cisek Janusz: Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i jego zbiory. 1997 ([Zawiera m.in. opis zespołów: Archiwum Ogólnego, tu m.in. materiały do...) szczegóły 
46.książka: Siess-Krzyszkowski Stanisław, Velikodnaâ Irina: Polskie książki i rękopisy w zbiorach Biblioteki Naukowej Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Moskwie: [katalog].  szczegóły 
47.książka: Stępniak Władysław: Archiwalia polskie w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda. 1997  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Lewański Ryszard Kazimierz: Bibliotheca Nationis Polonae na Uniwersytecie Padewskim [cz. 1]. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1994 r. 45 (1995) nr 1/2 s. 63-80  szczegóły 
49.artykuł: Lewański Ryszard Kazimierz: Bibliotheca Nationis Polonae na Uniwersytecie Padewskim (cz. 2). Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1996 r. 46 nr 1/2 s. 143-214  szczegóły 
50.artykuł: Rausz Monika, Strzebońska Anna: Polonika w Oddziale Książki Rzadkiej Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego (RPUH). Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 275-286 (dot. m.in. literatury pięknej...) szczegóły 
51.artykuł: Szepieniec Jolanta: Beinecke i jej polskie perły. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 26 IV s. 6-7 (m.in. nt. zbiorów dotyczących polskich pisarzy w The Beinecke Rare Boo...) szczegóły 
52.artykuł: Zamojska Dorota: Materiały do dziejów nauki polskiej w zbiorach wileńskich. Rekonesans badawczy. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 1996 nr 37 s. 3-17 (nt. zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego obejmujących m.in. mat...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
    książki (alfabet autorów)
53.książka: Bednarski Zenobiusz Michał: Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpackiego w latach 1802-1889. 2002  szczegóły 
54.książka: Kuryło-Omelianiuk Joanna: Profesorowie Uniwersytetu Wileńskiego w latach 1803-1832. 1993 ([M.in. hasła:] Leon Borowski, Adam Jerzy Czartoryski, Filip Neriusz Go...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
55.impreza: "Język polski i literatura polska w kontekście słowiańskich kultur" - konferencja międzynarodowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Musienko S.F.: O literaturno-lingvisticheskikh svjazjakh Pol'ski, Rossii, Belorussii. Slavjanovedenie 1994 nr 6 s. 117-118  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Austria (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
56.książka: Polnische Tage am Institut fuer Uebersetzer- und Dolmetscherausbildung der Universitaet Wien. 13-24.01.1995. 1997 (Zum geleit. * [Zawiera m.in.:] Adam A. Zych: Auschwitz und seine Lyrik...) szczegóły 
57.książka: Polska - Austria. Drogi porozumienia. 1999 (Wstęp. * Olga Dobijanka-Witczakowa: Franciszek T. Bratranek - budownic...) szczegóły 
recenzja: Watrowski Rafał: Przegląd Zachodni 2000 nr 3 s. 212-215  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
58.impreza: Polskie Dni w Wiedniu (1995).  szczegóły 
artykuł: Ikar 1995 nr 2 s. 9 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Mueller-Ott Dorothea: Kształcenie tłumaczy literatury polskiej na Uniwersytecie Wiedeńskim. x 1995 ([W ks. zb.:] Polonia i przyjaciele Polski w Austrii. Lublin 1995 s. 20...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Białoruś (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
60.książka: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności", Białystok 16-18 1999. 2000 ([Zawiera m.in.:] Bazyli Białokozowicz: Jeszcze raz o pochodzeniu Adama...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
61.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Filinowicz Alina: Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 226-228 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 242 (not....) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2001 nr 9 s. 7 (nota spraw....) szczegóły 
62.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona polsko-białoruskim związkom literackim, językowym, historycznym i kulturowym. (doroczna...) szczegóły 
artykuł: Filinowicz Alina: Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 253-254 (sprawozdanie...) szczegóły 
63.impreza: "Droga ku wzajemności. Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe" - międzynarodowa konferencja naukowa (2004). (doroczna...) szczegóły 
artykuł: Borowiec Agnieszka: O wzajemności bez przesady. Czasopis 2004 nr 9 s. 43-44 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Bułgaria (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
64.artykuł: Karabełowa Magda: Filologia polska i polsko-bułgarskie stosunki literackie. Historia i dzień dzisiejszy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 135-148 (dot. recepcji literatury polskiej i działaln. filolofii polskiej na Un...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
65.książka: Orłoś Teresa Zofia: Tysiąc lat czesko-polskich związków językowych = Tisic let cesko-polskych jazykovych vztahu. 1993 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. * I. Wspólne pochodzenie. - II. Oddziaływanie ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
66.impreza: Polonistyczno-bohemistyczna konferencja studentów (2002).  szczegóły 
artykuł: Horbatowski Piotr: Polonistyczno-bohemistyczna konferencja studentów w Pradze. Przegląd Polonijny 2002 z. 3 s. 135-137 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Tkaczewski Dariusz: I Polonistyczno-bohemistyczna konferencja studentów. Praga, Uniwersytet Karola, 1-2.03.2002 r.. Bohemistyka 2002 nr 3 s. 234-238 (sprawozdanie z aneksem zawierającym spis wygłoszonych referatów...) szczegóły 
67.impreza: Stosunki polsko-czeskie w perspektywie porównawczej (język, literatura, historia, filozofia) - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Pustkowski Henryk: Stosunki polsko-czeskie - w perspektywie porównawczej. Masovia Mater 2002 nr 15 s. 1, 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
sprostowanie: Pustkowski Henryk: Biję się w piersi. Masovia Mater 2002 nr 17 s. 5  szczegóły 
68.impreza: "Wpływ czeskiego i polskiego języka w poezji średniowiecznej i pieśni na Śląsku" - konferencja polskich i czeskich literaturoznawców (1996).  szczegóły 
artykuł: (kor): Polsko-czeska konferencja. Głos Ludu 1996 nr 132 s. 2 (not....) szczegóły 
69.impreza: "Współczesne kontakty czeskiej i polskiej literatury" - konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Przeczek Wilhelm: Okruchy nie tylko literackie... Zelów, Rożnów, Opawa, Lipsk. Zwrot 2001 nr 1 s. 22-27 (m.in. sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: Balowski Mieczysław: Uvodem. Prace z Dejin Slavistiky 1993 t. 16 s. 3 (nt. historii konferencji polsko-czeskich w Pradze org. przez Uniwersyt...) szczegóły 
71.artykuł: Trzcielińska-Polus Aleksandra: Kalendarium. Kwiecień - czerwiec 1997 r.. Śląsk Opolski 1997 nr 3 s. 70 (not. o podpisaniu umowy o współpracy w l. 1997-2001 rektorów Uniwersy...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Estonia (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
72.książka: Polacy w Estonii. 1998 (Edward Walewander: Wprowadzenie. * [Zawiera m.in.:] Rafał Leszczyński:...) szczegóły 
recenzja: Pawlak Marian: Przegląd Bydgoski 1998 r. 9 s. 94-94  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Francja (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
73.impreza: "Literatura polska we Francji i gdzie indziej" - konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Ożóg Kazimierz: Sesja poświęcona tłumaczeniom literatury polskiej na język francuski, Lille, 15-16 XI 1995. Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 224-226 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Skibińska Elżbieta: Literatura polska we Francji i gdzie indziej. Odra 1996 nr 4 s. 122-123 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Joucaviel Kinga: Les semaines polonaises. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 188-191 (nt. tygodni promujących kulturę polską ("Semaine polonaises") organizo...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
75.impreza: "Deutsch-polnische Beziehungen. Historische und aktuelle Aspekte" - sesja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Kaczor Dariusz: Kwartalnik Historyczny 1996 nr 3 s. 159-161 (sprawozdanie...) szczegóły 
76.impreza: Dzień Literatury Polskiej (2002).  szczegóły 
artykuł: Baensch Norbert: Dialog [Niemcy] 2003 nr 62/63 s. 138-139 (nota sprawozdawcza; tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim...) szczegóły 
77.impreza: "Forum literackie Wschód-Zachód" (1996).  szczegóły 
artykuł: Bonenkamp Susanne: Dialog ist das zentrale Erlebnis = Doświadczenie dialogu. Dialog [Niemcy] 1996 nr 3/4 s. 108-109 (spraw.; tekst równoległy w języku polskim i niemieckim...) szczegóły 
artykuł: Deutsch-polnischer Literaturaustausch = Niemiecko-polska wymiana literacka. Dialog [Niemcy] 1996 nr 3/4 s. 76 (nota; tekst równoległy w języku polskim i niemieckim...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
78.artykuł: Kalczyńska Maria: Polonika i silesiana w wydawnictwach Ośrodka Badań nad Europą Środkowo-Wschodnią przy Uniwersytecie w Dortmundzie. Śląsk Opolski 1998 nr 3 s. 47-48  szczegóły 
79.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 113 (not. o założeniu przez Guentera Grassa Fundacji im. Daniela Chodowieck...) szczegóły 
80.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Wśród przyjaciół z heskiej wszechnicy. Kronika [UŁ Łódź] 1993 nr 5 s. 1, 6-8 (nt. 15-letniej współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Uniwersytetem Justu...) szczegóły 
81.artykuł: Leibfried Erwin: Pogranicze literatury i obecność w literaturze. Kronika [UŁ Łódź] 1998 nr 6 s. 6 (dot. współpracy Uniwersytetu Łodzkiego i Uniwersytetu w Giessen w zakr...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemiecka Republika Demokratyczna (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
82.artykuł: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Uniwersytet Europejski "Viadrina" i "Frankfurter Buntbuecher". Akcent 1992 nr 2/3 s. 372-375 (m.in. nt. serii "Frankfurter Buntbuecher" pośw. postaciom humanistów d...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
83.impreza: "Trwałe wartości literatury w warunkach destabilizacji społecznych" - polsko-rosyjskie seminarium (1995).  szczegóły 
artykuł: Cybenko Elena, Golubkov M.M.: Russko-pol'skijj simpozium v Varshavskom universitete. x 1995 ([w czasopiśmie:] Vestnik Moskovskogo Universiteta. Serija 9: Filolo...) szczegóły 
artykuł: Siekierski Stanisław: Dyskusja metodologiczna. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 170-172  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
84.artykuł: Zajcewa Galina: Na drodze do "słowiańskiej wzajemności". Acta Polono-Ruthenica 2003 [t.] 8 s. 344-348 (m.in. dot. współpracy wydziałów filologicznych Uniwersytetu Warmińsko-...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Serbia (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
85.książka: Sto godina polonistike u Srbijhi. Zbornik radova sa jhubilarnog nauchnog skupa, Beograd, jhanuar 1996. 1996 (Uvodna rech [wstęp]. * [Zawiera m.in.:] Gordana Jhovanovijc: Pocheci i...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Słowacja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
86.artykuł: Stepan Ludvik: Powstanie Środkowoeuropejskiego Centrum Studiów Słowiańskich w Brnie. Kontakty 2003 nr 2 s. 90-94 (dot. działalności Środkowoeuropejskiego Centrum Studiów Słowiańskich (...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Szwecja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
87.artykuł: Cegielski Piotr: Polen.nu - 2003. Sverigearet i Polens ultrikespolitik. Acta Sueco-Polonica 2003 nr 10/11 (2001/2002) s. 191-199 (tekst prezentacji wygłoszonej w ramach seminarium dot. polskiej kultur...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
88.impreza: Mihzhnarodnijj kongres ukrajinihstihv [Międzynarodowy Kongres Ukrainistów (MAU)] (1999).  szczegóły 
artykuł: Chynczewska-Hennel Teresa: Czwarty Międzynarodowy Kongres Ukrainoznawców. Barok 1999 nr 2 s. 247  szczegóły 
artykuł: Kononenko Irena, Spiwak Orest: Językoznawstwo na Kongresie. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 445-449 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Nazaruk Bazyli: Czwarty Międzynarodowy Kongres Ukrainistów, Odesa[!] 26-29 sierpnia 1999 roku. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 439-445 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Koniewa Jarosława: Chetvertijj mihzhnarodnijj kongres ukrajinihstihv, 26-29 serpnja 1999 r., Odesa. Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 377-378 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
89.artykuł: Koprowski Marek A.: Chwytanie byka za rogi. Nowe Kontrasty 1999 nr 9 s. 20 (dot. kontaktów kulturalnych między Polską a Ukrainą; m.in. nt. planów ...) szczegóły 
90.artykuł: Stępień Stanisław: Będzie ożywienie czy grozi nam marazm?. Nowe Kontrasty 2000 nr 3 s. 3-5 (wyw. z dyrektorem Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyś...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
91.książka: Laudatio Bononiae. Atti del Convegno storico italo-polaco svoltosi a Bologna dal 26 al 31 maggio 1988 in occasione del Nono Centenario dell' Alma Mater Studiorum. A cura di Riccardo Casimiro Lewanski. 1990 (Fabio Roversi Monaco: Introduzione. * [Zawiera m. in.:] Ryszard Kazimi...) szczegóły 
recenzja: Biuletyn Historii Sztuki 1992 r. 54 nr 2 s. 92-93 (dot. art. Bronisława Bilińskiego o Michale Mniszechu...) szczegóły 
recenzja: Sokołowski Wojciech: Rozprawy z Dziejów Oświaty 1992 t. 35 s. 181-182  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
92.impreza: "Italian Renaissance and Baroque in Central European Context" - polsko-czeska sesja interdyscyplinarna (2003).  szczegóły 
artykuł: Kalina Pavel: Italian Renaissance and Baroque in Central European Context. Olomouc, 17th-18th October 2003. Biuletyn Historii Sztuki 2003 nr 3/4 s. 613-615 (spraw....) szczegóły 
93.impreza: "Polonia, Italia e culture slave: aspetti comparati tra storia e contemporaneita" - sesja naukowa dedykowana pamięci Bronisława Bilińskiego (1996).  szczegóły 
artykuł: Polonia Włoska 1996 nr 1 s. 11 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
94.artykuł: Korespondencje i wydarzenia kulturalne. Polonia Włoska 2003 nr 2 s. 16-23 (m.in. nota nt. odczytu prof. Andrzeja Zielińskiego z Uniwersytetu w Me...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Folkloryści (literatura ludowa)
95.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 80 (not. o otrzymaniu przez Dorotę Simonides nagrody i stypendium Herdera ...) szczegóły 
artykuł: Strony 1998 nr 1/2 s. 103 (not. o przyzn. stypendium i Nagrody Herdera Uniwersytetu w Wiedniu...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1998 z. 63 s. 164 (not. o otrzymaniu nagrody i stypendium Herdera Uniwersytetu Wiedeńskie...) szczegóły 
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: A.F.M.: Trzecia Międzynarodowa Konferencja Poświęcona Bronisławowi Piłsudskiemu i Jego Dziedzictwu Naukowemu, Kraków-Zakopane-, 29 sierpnia-7 września 1999 roku. Japonica 1999 [nr] 11 s. 269-275 (m.in. sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
97.impreza: "Inerfaces: Obraz vzajemnych vztahu Cechu, Polaku a Nemcu w jeich jazycich, literaturach a kulturach" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Sobolczyk Piotr: Interfaces: obraz vzajemnych vztahu Cechu, Polaku a Nemcu w jejich jazycich, literaturach a kulturach. Ruch Literacki 2002 z. 2 s. 229-231  szczegóły 
artykuł: Wojda Aleksandra: Międzynarodowa konferencja studencka w Pradze. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 1 s. 67-68 (spraw....) szczegóły 
98.impreza: 'North America in the Eyes of the Polish Beholder " - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Frajlich Anna: North America in the Eyes of the Polish Beholder. The Polish Review 2001 t. 46 nr 3 s. 260 (sprawozdanie ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ucieczka, wygnanie, wypędzenie (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
99.książka: Polsko-niemiecka wspólnota losów. Uciekinierzy, wysiedleni, wypędzeni w niemieckiej "literaturze wypędzenia" i polskiej literaturze kresowej. Konferencja literacka, Gliwice, 21-23 listopad [!] 1996. 1996 (Krzysztof Karwat: Od redakcji. * Stanisław Bieniasz: Referat wprowadza...) szczegóły 
recenzja: Lewandowski Jan F.: Wspólnota wygnańców. Śląsk 1997 nr 12 s. 73  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
100.artykuł: Libera Zdzisław: Żydzi w polskiej literaturze pięknej w okresie późnego Oświecenia. x 1994 ([W ks. zb.:] Lud żydowski w narodzie polskim. W dwóchsetlecie projektu...) szczegóły 
101.artykuł: Zienkowska Krystyna: Stereotyp Żyda w publicystyce polskiej w drugiej połowie XVIII w.. x 1994 ([W ks. zb.:] Lud żydowski w narodzie polskim. W dwóchsetlecie projektu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jubileusz Instytutu Literackiego w Harvardzie. Kultura [Paryż] 1996 nr 6 s. 128-130 (głównie o wykładzie Krzysztofa Pomiana "Polityka przez kulturę. Polski...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
103.książka: Beauvois Daniel: Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803-1832. 1991 (T. 1: Uniwersytet Wileński. 1991, 382 s., mapy, wykres
T. 2: Szkoł...)
 szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 42 s. 8 (not....) szczegóły 
104.książka: Marek Edmond: Sekcja Polska na Państwowym Uniwersytecie w Lille jej powstanie i działalność w latach 1927-1939, a tożsamość etniczna Polonii francuskiej. 1992  szczegóły 
105.książka: Suchmiel Jadwiga: Działalność naukowa kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939. 2000 (Wstęp. - Charakterystyka wykorzystywanych w pracy źródeł. Uniwersytet ...) szczegóły 
106.książka: Z dziejów Almae Matris Vilnensis. Księga pamiątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego. 1996 (Ludwik Piechnik, Kazimierz Puchowski: Słowo wstępne. * [Zawiera m.in.:...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
107.artykuł: Lewański Ryszard Kazimierz: L'Accademia di Storia e Letteratura Polacca e Slava Adamo Mickiewicz fondata presoo l'Universita di Bologna nel 1879 (Parte seconda). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1991 z. 94 (960) s. 69-88  szczegóły 
108.artykuł: MG: Wszechnica wielkich poetów. Życie 1999 nr 238 s. 2 (przypomnienie 80. rocznicy wznowienia działalności Uniwersytetu Wileńs...) szczegóły 
109.artykuł: Nowak Janusz: Stypendium fryburskie Władysława Czartoryskiego w latach 1891-1914 (Z dziejów studiów Polaków za granicą). Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1993 r. 38 s. 91-103 (szerzej nt. roli Józefa Kallenbacha w tworzeniu katedry literatur słow...) szczegóły 
110.artykuł: Piskurewicz Jan: Ośrodki upowszechniania nauki polskiej we Włoszech 1918-1939. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 2 s. 57-70 (nt. działaln. Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Rzymie,...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
111.artykuł: Delaperriere Maria: Les Langues'O et les univeristes polonaises: contacts, echanges, inspirations. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 61-67 (zawiera także wykaz ostatnich publikacji Institut National des Langues...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą
    książki (alfabet autorów)
112.książka: Kongres Polonistyki Zagranicznej. Warszawa 4-6 września 1998. 1998 (Jerzy Święch: Słowo wstępne. * Podsumowanie ankiety [noty o katedrach ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
113.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Slawistyka w Japonii. Dziś 1999 nr 5 s. 113-117 (na Uniwersytecie Hokkaido w Sapporo; m.in. o prowadzonych badaniach sp...) szczegóły 
114.artykuł: Śliwa Michał: Potrzebne jest wyraźne sformułowanie celów i zadań. Konspekt 2001 nr 6 s. 42-45 (m.in. nt. likwidacji katedry polonistyki działającej w ramach slawisty...) szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Dybciak Krzysztof: Periphery 1997 nr 1/2 s. 130-131  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Austria (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
116.artykuł: Bieder Hermann, Hexel Krystyna, Woldan Alois: Polonistyka na Uniwersytecie w Salzburgu (Paris-Lodron-Universitaet Salzburg). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 115-120 (z notami o aut....) szczegóły 
117.artykuł: Madelska Liliana: Język polski na Uniwersytecie w Wiedniu (Universitaet Wien). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 121-130 (z notą o aut....) szczegóły 
118.artykuł: Miązek Bonifacy: [Sto pięćdziesiąt] 150 lat slawistyki na Uniwersytecie Wiedeńskim. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1999 t. 24 s. 68-94 (m.in. dot. polonistyki...) szczegóły 
119.artykuł: Pacak Dariusz: Warsztaty przekładów literackich w Sekcji Polskiej Instytutu Translatoryki Uniwersytetu Wiedeńskiego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2008 t. 35 s. 145-148 (działalność i dorobek Grupy ARGE w Katedrze Translatoryki...) szczegóły 
120.artykuł: Pacak Dariusz: Warsztaty przekładów Uniwersytetu Wiedeńskiego. Akant 2002 nr 7 s. 13 (nt. działalności Grupy ARGE (Warsztaty Przekładu Literackiego) w ramac...) szczegóły 
121.artykuł: Pianka Włodzimierz: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 240-247 ([sprost. art.: Barbara Skowronek: Studia polonistyczne na Uniwersyteci...) szczegóły 
122.artykuł: Ziemska Joanna: Sekcja języka polskiego w Instytucie Translatoryki Uniwersytetu Wiedeńskiego (Universitaet Wien). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 131-136 (z notą o aut....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Białoruś (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
123.artykuł: Bursztyńska Halina: Grodno i Wilno. Konspekt 2000 nr 3 s. 73-75 (nt. współpracy Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w K...) szczegóły 
124.artykuł: Czasopis 2001 nr 3 s. 8 (nota nt. podpisania listu intencyjnego przez ambasadora RP na Białorus...) szczegóły 
125.artykuł: Musijenko Swietłana: Grodzieńska polonistyka. Kurier Wileński 1991 nr 94 s. 2 (wyw. z kierownikiem Katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Ja...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
126.artykuł: Tambor Jolanta: Polonistyka w Mińsku. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 8(87) s. 30-31 (nt. działaln. sekcji polskiej Katedry Białoruntenistyki Uniwersytetu P...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Bułgaria (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
127.artykuł: Angełowa Antonia: Polonistyka na Uniwersytecie Sofijskim. Postscriptum 1994 nr 8 s. 29-31  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Chorwacja (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
128.artykuł: Miletić Mirela, Pudina Martina: Polonistyka na uniwersytecie w Zagrzebiu (Chorwacja). Postscriptum 1996 nr 19 s. 36-37 (stan bieżący...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Czechy (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
129.artykuł: Damborskij Jiri: Niedobre dziedzictwo. Zwrot 1993 nr 8 s. 45-46 (wyw. z profesorem polonistyki nt. studiów polonistycznych na Uniwersyt...) szczegóły 
130.artykuł: Damborsky Jiri: Pasja życia. Głos Ludu 1997 nr 64 s. 3 (wyw. z prof. Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu Ostrawsk...) szczegóły 
131.artykuł: Damborsky Jiri: Powinniśmy się uczyć od Polaków dumy narodowej. Postscriptum 1994 nr 9/10 s. 19-28 (wyw. z prof., dyrektorem Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersy...) szczegóły 
132.artykuł: Grzegorz Maria: Komu bakałarza, komu magistra? (Uchylamy drzwi Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu w Ostrawie). Głos Ludu 1993 nr 5 s. 1-2  szczegóły 
133.artykuł: Hajduk Wioletta: Uniwersytecki dar dla ołomunieckich polonistów. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 7(86) s. 7 (nt. współpracy Uniwersytetu Śląskiego z Uniwersytetem im. Palackiego w...) szczegóły 
134.artykuł: Hrabetova Irena, Rehacek Lubos, Sobotkova Marie: Studium polskeho jazyka a literatury na ceskych vysokych skolach. x 1995 ([w ks.:] Polskie badania bohemistyczne i czeskie badania polonistyczne...) szczegóły 
135.artykuł: Kadłubiec Daniel: Dotrzeć do świadomości społeczeństwa większościowego. Głos Ludu 1991 nr 114 s. 1-2 (wyw. nt. działaln. Katedry Polonistyki i Folklorystyki Wyższej Szkoły ...) szczegóły 
136.artykuł: Kadłubiec Daniel: Katedra musi mieć rezonans społeczny. Głos Ludu 1991 nr 7 s. 4 (wyw. z kier. utworzonej 1 X 1990 Katedry Polonistyki i Folklorystyki W...) szczegóły 
137.artykuł: Kajfosz Jan, Mika Barbara: Polonistyka na Uniwersytecie Ostrawskim. Postscriptum 1993 nr 7 s. 46-47  szczegóły 
138.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Jubileusz czeskiej polonistyki. Zwrot 2003 nr 4 s. 28-31 (dot. 80-letniej działalności polonistyki na Uniwersytecie Karola w Pra...) szczegóły 
139.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Osiemdziesiąt lat czeskiej polonistyki. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 2 s. 14-15 (dot. studiów polonistycznych na Uniwersytecie im. Karola w Pradze...) szczegóły 
140.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Polonistyka w Czechach. 1: Jaka jest, jaka mogłaby być. Zwrot 2007 nr 5 s. 2-3 (nt. polonistyki na Uniwersytecie Masaryka w Brnie; także nota od redak...) szczegóły 
nawiązanie: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Niekompletna relacja o brneńskiej polonistyce. Zwrot 2007 nr 6 s. 45  szczegóły 
141.artykuł: (k): Poparcie dla polonistyki. Głos Ludu 1997 nr 7 s. 1 (nt. zebrania Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu Ostrawsk...) szczegóły 
142.artykuł: (mro): Nie tylko teoria.... Głos Ludu 2001 nr 8 s. 3 (dot. kondycji polonistyki na Uniwersytecie Ostrawskim...) szczegóły 
143.artykuł: (mro): O Polsce nie tylko po polsku. Głos Ludu 2003 nr 64 s. 1 (nota nt. przebiegu egzaminów wstępnych na studia magisterskie i pedago...) szczegóły 
144.artykuł: (mro): Pierwszy doktorat. Głos Ludu 1997 nr 135 s. 1 (nt. licencji na prowadzenie studiów doktoranckich na Katedrze Polonist...) szczegóły 
145.artykuł: (mro): Szturm na Katedrę. Głos Ludu 1997 nr 68 s. 1 (nt. dużej ilości chętnych na studia na Katedrze Polonistyki i Folklory...) szczegóły 
146.artykuł: Panek Petr: O polonistyce i pieniądzach. Głos Ludu 2003 nr 68 s. 3 (wywiad z rektorem Uniwersytetu Ostrawskiego; rozmawiała M. Radłowska-O...) szczegóły 
147.artykuł: Polonistyka w Czechach (4). Uniwersytet Karola. Zwrot 2007 nr 10 s. 16 (nt. działalności i kadr naukowych polonistyki Uniwersytetu Karola w Pr...) szczegóły 
148.artykuł: Raclavska Jana: Polonistyka w Czechach (3). Uniwersytet Ostrawski. Zwrot 2007 nr 9 s. 8-9 (także nota od redakcji o bieżącej działalności i kadrach naukowych Zak...) szczegóły 
149.artykuł: Radłowska-Obrusnik Martyna: To, co najważniejsze. Głos Ludu 1996 nr 126 s. 3 (nt. 5-lecia Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu Ostrawski...) szczegóły 
150.artykuł: Sobotkova Marie: Polonistyka w Czechach. 2: Studia od kuchni. Zwrot 2007 nr 6 s. 18 (nt. polonistyki na Uniwersytecie im. F. Palackiego w Ołomuńcu; także n...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
151.impreza: Konferencja czeskich polonistów (1997).  szczegóły 
artykuł: Prestiż polonistyki. Śląsk 1998 nr 1 s. 87 (nota...) szczegóły 
artykuł: (mro): Ugruntować prestiż polonistyki. Głos Ludu 1997 nr 134 s. 1  szczegóły 
artykuł: (mro): Wytyczanie kierunków. Głos Ludu 1997 nr 133 s. 1 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Estonia (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
152.artykuł: Duliczenko Aleksandr: Filologia Polska w Uniwersytecie Dorpadckim (Tartuskim) w Estonii. Postscriptum 1994 nr 9/10 s. 38-41  szczegóły 
153.artykuł: Wątróbski Leszek: Polacy z Tartu. Nowe Kontrasty 2002 nr 6 s. 19-20 (m.in. nt. polonistyki na Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytet...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
154.impreza: "[Dwieście] 200 lat rosyjsko-słowiańskiej filologii w Tartu" - konferencja (2002).  szczegóły 
artykuł: Duliczenko Aleksander: [Dwieście] 200 lat filologii słowiańskiej w Tartu. Nowe Kontrasty 2002 nr 12 s. 22-23 (dot. również działalności Jeana Niecisława Baudouina de Courtnay...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Francja (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
155.artykuł: Delaperriere Maria: Les Langues'O et les univeristes polonaises: contacts, echanges, inspirations. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 61-67 (zawiera także wykaz ostatnich publikacji Institut National des Langues...) szczegóły 
156.artykuł: Frybes Stanisław: Polska na Sorbonie. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. nlb. (refleksja nt. działalności Centre de Civilisation Polonaise na Sorboni...) szczegóły 
157.artykuł: Frybes Stanisław: Polska na Sorbonie. Plus Minus 2002 nr 47 s. A10 (refleksja nt. działalności Centre de Civilisation Polonaise na Sorboni...) szczegóły 
158.artykuł: Frybes Stanisław: Quelques considerations sur le Centre de civilisation polonaise a la Sorbonne et sur ses peres fondateures. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 138-142 (z posłowiem Anette Crayon, która wygłosiła tekst przemówienia w zastęp...) szczegóły 
159.artykuł: Knysz-Tomaszewska Danuta: Breve histoire du Centre de civilisation polonaise a l'Universite de Paris Sorbonne (Paris-IV). Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 143-148  szczegóły 
160.artykuł: Masłowski Michel: La cooperation franco-polonaise a Nancy. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 81-87 (zawiera także wykaz publikacji GREC (Groupe de rechercher sur l'Europe...) szczegóły 
161.artykuł: Ożóg Kazimierz: Polonistyka na Zachodzie - Sekcja Polska Uniwersytetu Lille III. Poradnik Językowy 1994 z. 4 s. 49-55  szczegóły 
162.artykuł: Ożóg Kazimierz: Sekcja polska Uniwersytetu Lille III. Postscriptum 1994 nr 8 s. 33-38  szczegóły 
163.artykuł: Rokoszowa Jolanta: Paryż - refleksje polonisty. Arka 1994 nr 51 s. 170-175 (m.in. nt. 5-letnich studiów polonistycznych w INALCO - Institut Nation...) szczegóły 
164.artykuł: Stammeleer An: Polonistyka na Uniwersytecie w Leuven. Postscriptum 1998 nr 26 s. 51-52  szczegóły 
165.artykuł: Synoradzka Anna: Polonistyka w Tuluzie. Postscriptum 1999 nr 31/32 s. 65-67 (na Uniwersytecie le Mirail; z not. o aut....) szczegóły 
166.artykuł: Szupryczyńska Maria, Zaremba Charles: Polonistyka w Aix-En-Provence. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 258-264  szczegóły 
167.artykuł: Tomaszewski Marek: Une breve histoire de la section de polonais a Lille. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 88-95  szczegóły 
168.artykuł: Włodarczyk Helene: Le departement d'Etudes polonaises de Paris-Sorbonne (Paris-IV) et le Centre de civilisation polonaise. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 56-60  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
169.impreza: Międzynarodowa konferencja w ramach obchodów 80-lecia polonistyki na Uniwersytecie Charles-de-Gaulle Lille III (2007).  szczegóły 
artykuł: Pugacewicz Iwona H.: Polonistyka w Lille. Kilka refleksji na marginesie międzynarodowej konferencji zorganizowanej w ramach obchodów 80-lecia polonistyki na Uniwersytecie Charles-de-Gaulle Lille III. Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2008 t. 2 s. 73-79 (nt. historii tamtejszej polonistyki...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Hiszpania (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
170.artykuł: Presa Gonzalez Fernando: Polonistyka w Hiszpanii. Odra 1996 nr 9 s. 133-134 (wyw. z wykładowcą w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Com...) szczegóły 
171.artykuł: Wardas Bolivar Kinga: Polonistyka po hiszpańsku. Przekrój 1996 nr 5 s. 27 (nota o działalności od 1990 katedry języka i kultury polskiej na Uniwe...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Izrael (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
172.artykuł: Kula Marcin: Długa droga. Przyczynek do dziejów pomysłu stworzenia Polskiej Katedry na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1998 nr 3 s. 101-106 (nt. powołania Katedry Polskiej na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolim...) szczegóły 
173.artykuł: Wasita Ryszard: Polska i Izrael: budowanie mostu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 6 s. 14-15 (nt. Katedry Historii i Kultury Polskiej w Hebrajskim Uniwersytecie w J...) szczegóły 
174.artykuł: Wasita Ryszard: Polska Katedra Uniwersytecka w Jerozolimie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 12/13 s. 32 (nt. przygotowań i gromadzenia środków przez fundację "Polska Katedra w...) szczegóły 
175.artykuł: Zawistowska Władysława: Polska Katedra na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 5 s. 21 (nt. organizacji Katedry Historii i Kultury Polskiej na Uniwersytecie H...) szczegóły 
176.artykuł: (ZS): Polska Katedra na Uniwersytecie Jerozolimskim. Trybuna 1997 nr 130 s. 6 (nt. przygotowań i gromadzenia środków finansowych przez Fundację "Pols...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Kanada (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
177.artykuł: Duda Henryk: Ottawska placówka. Forum Akademickie 1997 nr 6 s. 24-25 (nt. Katedry Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie w Ottawi...) szczegóły 
178.artykuł: Duda Henryk: Poloniści w Kanadzie. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 1 s. 16 (nt. współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Uniwersytetem O...) szczegóły 
179.artykuł: Osadnik Wacław M.: Program polonistyczny w University of Alberta. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 84-87 (z notą o aut....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Litwa (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
180.artykuł: Adamowicz Krystyna: Decyzja zapadła. Kurier Wileński 2002 nr 5 s. 1, 3 (dot. konsekwencji poprawek do Ustawy o Szkolnictwie Wyższym na Litwie ...) szczegóły 
181.artykuł: Bondar Ewelina: Chaos i dziewczyny. Kurier Wileński 2001 nr 134 s. 5 (nt. studentów przyjętych na pierwszy rok polonistyki Wileńskiego Uniwe...) szczegóły 
182.artykuł: Borowczyk Jerzy, Piasecka Beata: Z widokiem na dziedziniec Mickiewicza. Polonistyka 2001 nr 5 s. 300-301 (nt. katedry filologii polskiej na Uniwersytecie Wileńskim w Wilnie...) szczegóły 
183.artykuł: Bursztyńska Halina: Grodno i Wilno. Konspekt 2000 nr 3 s. 73-75 (nt. współpracy Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w K...) szczegóły 
184.artykuł: Czeczot Włodzimierz: Legendarny dziekan polonistyki. Kurier Wileński 2001 nr 200 s. 5 (wyw. m.in. nt. działalności Włodzimierza Czeczota jako dziekana poloni...) szczegóły 
185.artykuł: Dalecka Teresa: Stan dzisiejszy i historia polonistyki nna Uniwersytecie Wileńskim. Czytanie Literatury 2012 nr 1 s. 333-338  szczegóły 
186.artykuł: Dowcipy z polonistyki wileńskiej. Kurier Wileński 1997 nr 89 s. 2 (wspomnienia absolwentów polonistyki na Wileńskim Uniwersytecie Pedagog...) szczegóły 
187.artykuł: Dowdo Lucyna: Ta piękna "choroba" na język ojczysty. Wręczono dyplomy dla polonistów. Magazyn Wileński 2006 nr 6 s. 25 (na Wydziale Slawistyki Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego...) szczegóły 
188.artykuł: Dzień dzisiejszy Polonistyki na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Kurier Wileński 1997 nr 57 s. 4-5 (prezentacja kadry naukowej Katedry Filologii Polskiej...) szczegóły 
189.artykuł: Fedorowicz Irena: 15-lecie polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim. Uwieńczeniem obchodów - konferencja. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 139-144 (m.in. dzieje i formy działalności Centrum Polonistycznego (do 2007 Kat...) szczegóły 
190.artykuł: Filologia polska na Uniwersytecie Wileńskim. Kurier Wileński 1993 nr 170 s. 4 (inf. o utworzeniu katedry filologii polskiej na Uniwersytecie Wileński...) szczegóły 
191.artykuł: Friedelówna Teresa: Rok doświadczeń dydaktycznych w Wilnie. Głos Uczelni [Toruń] 1992 nr 4 s. 1, 6-7 (nt. działaln. filologii polskiej w ramach Wydziału Slawistycznego Inst...) szczegóły 
192.artykuł: Gedris Ewa: Zwiększyło się grono nauczycieli polonistów. Kurier Wileński 2010 nr 121 s. 1, 5 (spraw. z uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom polonistyki Wileń...) szczegóły 
193.artykuł: Kaleda Algis: Wileńska polonistyka się rozwija. Postscriptum 1997 nr 23 s. 33-37 (wyw. z profesorem z Uniwersytetu Wileńskiego; rozm. Jagna Malejka i Ba...) szczegóły 
194.artykuł: Kierulis Andrzej: Polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim. Znad Wilii 1996 nr 20 s. 1, 5  szczegóły 
195.artykuł: Kondraszowa Wiktoria, Ławrynowicz Irena, Romanowska Justyna, Simonaviciute Bożena, Sondor Jurgita, Toczyłowa Inesa: Stawiajmy sobie ambitne cele. Kurier Wileński 2009 nr 248 s. 14 (zapis rozmowy studentek polonistyki Wydziału Filologicznego Uniwersyte...) szczegóły 
196.artykuł: Kozłowska Sabina: "Bądźcie otwarci dla ludzi i świata!". Kurier Wileński 2001 nr 121 s. 9 (sprawozdanie z uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom polonistyki...) szczegóły 
197.artykuł: Liminowicz-Gulbinowicz Anna: [Trzydzieści pięć] 35 lat Polonistyki WPIP (WUP). Kurier Wileński 1997 nr 86 s. 5 (wspomnienie absolwentki filologii polskiej Wileńskiego Uniwesytetu Ped...) szczegóły 
198.artykuł: Lisiewicz Janina: Polonistyka - nadzwyczaj obfity plon. Magazyn Wileński 1996 nr 8 s. 17,19 (na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym w Wilnie...) szczegóły 
199.artykuł: Lisiewicz Janina: "To lubię" - klucz do umysłów i serc. Magazyn Wileński 2004 nr 11 s. 25 (nt. działalności Katedry Filologii Polskiej na Wydziale Slawistyki w W...) szczegóły 
200.artykuł: Machnicka Barbara: Polonistyka w Wilnie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 115 s. 5 (z okazji 35-lecia działalności Wydziału Polonistyki na Wileńskim Uniwe...) szczegóły 
201.artykuł: Makowska Anna, Sosno Barbara: "Jestem dumny, że ukonczyłem Polonistykę" (Jubileusz 35-lecia Polonistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym). Kurier Wileński 1997 nr 90 s. 1, 4 (sprawozdanie ze spotknia absolwentów i wykładowców polonistyki na Wile...) szczegóły 
202.artykuł: Makowska Anna: Pierwszy dziekan - Włodzimierz Czeczot. Kurier Wileński 1997 nr 89 s. 3 (sylwetka naukowa dziekana polonistyki Wileńskiego Uniwersytetu Pedagog...) szczegóły 
203.artykuł: Makowska Anna: Uczuciowo związana z romantyzmem. Kurier Wileński 1997 nr 89 s. 3 (sylwetka naukowa Marii Niedźwieckiej, starszego wykładowcy polonistyki...) szczegóły 
204.artykuł: Masojć Irena: Wczoraj i dziś polonistyki Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Nad Odrą 2012 nr 1/2 s. 42-48  szczegóły 
205.artykuł: Mieczkowski Romuald: Trafiłem na dobry czas (35-lecie polonistyki w WUP [Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym]). Znad Wilii 1997 nr 9 s. 4-5  szczegóły 
nawiązanie: Znad Wilii 1997 nr 10 s. 2 (list do red. podpisany: Krystyna D....) szczegóły 
206.artykuł: Naruniec Romuald: O dniu dzisiejszym polonistyki. Znad Wilii 1997 nr 9 s. 45 (wywiad z prodziekanem slawistyki; rozm. Andrzej Pukszto...) szczegóły 
207.artykuł: Naruniec Romuald, Turkiewicz Halina: [Trzydzieści pięć] 35 lat Polonistyki WPIP (WUP). Kurier Wileński 1997 nr 57 s. 4 (not. o przygotowaniach do uroczystości rocznicowych...) szczegóły 
208.artykuł: Naruniec Romuald: U polonistów-pedagogów. Studia. Znad Wilii 1998 nr 22 s. 2 (wyw. z prodziejanem Wydziału Slawistyki nt. Katedry Języka Polskiego i...) szczegóły 
209.artykuł: Niedźwiecka Maria: Polonistyka na Litwie. Lithuania 1991 nr 4/1 [1992] s. 238-283  szczegóły 
210.artykuł: Niedźwiecka Maria: [Trzydziestopięciolecie] 35-lecie Polonistyki Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogiczego. Magazyn Wileński 1997 nr 3/4 s. 2-3  szczegóły 
211.artykuł: Polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim. Dziesięć lat doświadczeń pracy naukowo-dydaktycznej. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 2003 t. 45 (2001/2002) s. 165-173  szczegóły 
212.artykuł: Romanowski Andrzej: Pomóżmy Wilnu!. Tygodnik Powszechny 1995 nr 34 s. 3 (dot. braku polskich wykładowców w Katedrze Polonistyki Uniwersytetu Wi...) szczegóły 
213.artykuł: Turkiewicz Halina: Polonistyka na WUP. Kurier Wileński 1996 nr 226 s. 4 (wyw. z kierownikiem Katedry Filologii Polskiej na Wileńskim Uniwersyte...) szczegóły 
214.artykuł: Turkiewicz Halina: "Radość pisania" i "ciężar wielu pracowitych stronic". Magazyn Wileński 1997 nr 3/4 s. 2-4 (z okazji 35-lecia...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
215.impreza: Studencka konferencja naukowa magistrantów II roku filologii polskiej Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego (2010).  szczegóły 
artykuł: Gajewska Stanisława, Zajcewa Wioleta: Badania młodych polonistów. Kurier Wileński 2010 nr 93 s. 11 (spraw....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Macedonia (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
216.artykuł: Miodyński Lech: Z wizytą w Uniwersytecie im. Cyryla i Metodego. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 35 s. 4-5 (nt. działalności uczelni, z okazji wizyty dziekana Wydziału Filologicz...) szczegóły 
217.artykuł: Nikolić Aleksandar: Polonistyka na Uniwersytecie w Skopje. Postscriptum 1994 nr 8 s. 32-33  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Niemcy (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
218.artykuł: Berger Tilman: Polonistyka na Uniwersytecie w Tybindze (Universitaet Tuebingen). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 101-103 (z notą...) szczegóły 
219.artykuł: Berwanger Katrin, Schmid Herta: Polonistyka na Uniwersytecie w Poczdamie (Universitaet Potsdam). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 98-100 (z notami o aut....) szczegóły 
220.artykuł: Hodel Robert: Polonistka w Hamburgu (Universitaet Hamburg). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 73-74 (z notą o aut....) szczegóły 
221.artykuł: Kuhnert Martina: Polonistka w Halle (Martin-Luther-Universitaet Halle/Saale-Wittemberg). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 64-66 (z notą o aut....) szczegóły 
222.artykuł: Matuschek Herbert, Schultze Brigitte: Polonistyka w Moguncji (Johannes Gutenberg-Universitaet Mainz). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 95-96 (z notami o aut. na s. 97...) szczegóły 
223.artykuł: Nagórko Alicja: Historia polonistyki w Berlinie i jej stan dzisiejszy (Humboldt-Universitaet zu Berlin). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 41-47 (z notą o aut....) szczegóły 
224.artykuł: Nuebler Norbert, Zgrzywa Jan: Polonistka w Kilonii - teraźniejszość i przyszłość (Christian-Albrechts-Universitaet Kiel). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 80-85 (z notami o aut....) szczegóły 
225.artykuł: Rudolph Jolanta: Polonistyka i polscy studenci w Lipsku po II wojnie światowej na Alma Mater Lipsiensis. x 2000 ([W ks. zb:] Polacy w Lipsku dawniej i dzisiaj. Tł. Apoloniusz Koszałko...) szczegóły 
226.artykuł: Rytel-Kuc Danuta, Schwarz Wolfgang F., Trepte Hans-Christian: Polonistka w Lipsku (Universitaet Leipzig). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 91-94 (z notami o aut....) szczegóły 
227.artykuł: Sabarth Barbara: "Polonistyka" Na Uniwesytecie w Bayreuth (Iniversitaet Bayreuth). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 35-40 (z not. o aut....) szczegóły 
228.artykuł: Schuhknecht Ulrich: Polonistyka na Uniwersytecie Lipskim. Postscriptum 1993 nr 6 s. 49-50  szczegóły 
229.artykuł: Tarnogórska Maria: Pragmatycy czy marzyciele? Polonistka na Uniwersytecie w Bochum (Ruhr-Universtaet Bochum). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 48-55 (z notą o aut....) szczegóły 
230.artykuł: Tomicka-Krumrey Ewa: Zobowiązania wobec tradycji. Polonistyka na Alma Mater Lipsiensis. x 2000 ([W ks. zb:] Polacy w Lipsku dawniej i dzisiaj. Tł. Apoloniusz Koszałko...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Republika Federalna Niemiec (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
231.artykuł: Alisch Ulrike: Sytuacja polonistów na Uniwersytecie im. J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Postscriptum 1993 nr 7 s. 49-50  szczegóły 
232.artykuł: Avenarius Kerstin: Polonistyka na Uniwersytecie im. Ernsta-Moritza-Arndta w Greifswaldzie. Postscriptum 1992 nr 3 s. 20  szczegóły 
233.artykuł: Frach Jutta: Polonistyka na Uniwersytecie im. Martina Luthra w Halle. Postscriptum 1993 nr 6 s. 47-48  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Rosja (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
234.artykuł: Angielicz Maryna, Sołogubowska Olga: Polonistyka na Uniwersytecie Moskiewskim. Postscriptum 1993 nr 4 s. 35-36 ( ...) szczegóły 
235.artykuł: Cybienko Jelena: Początki dynastii?. Nowe Kontrasty 2002 nr 5 s. 3-5 (wyw. m.in. nt. rozwoju studiów polonistycznych na Uniwersytecie Moskie...) szczegóły 
236.artykuł: Niekrasowa Swietłana: Polonistyka na Uniwersytecie Moskiewskim im. M.W. Łomonosowa (w Katedrze Filologii Słowiańskiej). Postscriptum 1997 nr 23 s. 38-40  szczegóły 
237.artykuł: Polski na Wschodzie. Forum Akademickie 1997 nr 1 s. 9 (not. o wizycie rektora Pomorskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomono...) szczegóły 
238.artykuł: Raina Olga: Polonistyka petersburska. Uniwersytet Petersburski. Gazeta Petersburska 2003 nr 5/6 s. 11 (rys historyczny, działalność filologii polskiej przy Zakładzie Filolog...) szczegóły 
239.artykuł: Szczepanik Krzysztof: Perspektywiczny kierunek. Kurier Wileński 2001 nr 76 s. 8 (dot. planowanego utworzenia wydziału filologii polskiej na uniwersytec...) szczegóły 
240.artykuł: Tichomirowa Wiktoria: Polonistyczne kształcenie kulturowe na Wydziale Języków Obcych Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa. Założenia programowe i ich realizacja. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 1998 z. 10 s. 273-279  szczegóły 
241.artykuł: Zgółka Tadeusz: Polonistyka na nieludzkiej ziemi. Polonistyka 2001 nr 5 s. 296-299 (nt. utworzonej w 1996 polonistyki w Państwowym Pomorskim Uniwersytecie...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
242.impreza: O polskich profesorach i studentach w uniwersytetach Rosji w XIX i na początku XX w. - międzynarodowa konferencja.  szczegóły 
artykuł: Bardach Juliusz, Wójcik Zbigniew J.: Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 2/3 s. 151-153  szczegóły 
artykuł: Zasztowt Leszek: Przegląd Wschodni 1993 t. 2 z. 1 (1992/1993) s. 244-246  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Rumunia (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
243.artykuł: Sirbu Cristina: Filologia Polska na Uniwersytecie w Bukareszcie (Rumunia). Postscriptum 1994 nr 9/10 s. 37-38  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Serbia (polonistyka za granicą)
    książki (alfabet autorów)
244.książka: Sto godina polonistike u Srbijhi. Zbornik radova sa jhubilarnog nauchnog skupa, Beograd, jhanuar 1996. 1996 (Uvodna rech [wstęp]. * [Zawiera m.in.:] Gordana Jhovanovijc: Pocheci i...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
245.artykuł: Banjac Daliborka, Prijic Milica: Katedra Polonistyki w Nowym Sadzie (Jugosławia). Postscriptum 1997 nr 23 s. 41 (nota...) szczegóły 
246.artykuł: Danković Nikoleta, Karović Sladana: Katedra Polonistyki w Belgradzie (Jugosławia). Postscriptum 1997 nr 23 s. 40-41  szczegóły 
247.artykuł: Mandić Branislav: Język polski na Uniwersytecie w Nowym Sadzie. Postscriptum 1995 nr 13/15 s. 39  szczegóły 
248.artykuł: Petrović Tanja: Polonistyka w Belgradzie (Serbia). Postscriptum 1996 nr 19 s. 37-39 (stan bieżący...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Słowacja (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
249.artykuł: Dzubalova Dana, Zupova Nada: Uniwersytet Preszowski (Słowacja). Postscriptum 1997 nr 23 s. 41 (nota...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
250.artykuł: (afz): Fundusz im. Adama Mickiewicza. Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 121-123 (nt. zamierzenia utworzenia funduszu im. Adama Mickiewicza na Uniwersyt...) szczegóły 
251.artykuł: Biedrzycki Krzysztof: Amerykańskie wyzwanie. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 107-110 (wspomn. nt. prowadzenia w 2001 zajęć z literatury polskiej i filmu pol...) szczegóły 
252.artykuł: Brintlinger Angela, Dickinson Sara: Praktyczne aspekty polonistyki w Ohio State University. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 10-15 (z notami o aut....) szczegóły 
253.artykuł: Browne Wayles: Nauczanie języka polskiego w Cornell University. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 16-20 (z notą o aut....) szczegóły 
254.artykuł: Dębski Robert: O nauczaniu języka polskiego w amerykańskiej uczelni i o lingwistyce komputerowej. Postscriptum 1995 nr 13/15 s. 27-38 (wyw. z wykładowcą jęz. polskiego w Uniwersytecie Stanforda (USA); rozm...) szczegóły 
255.artykuł: Dziwirek Katarzyna: Nauczanie języka polskiego na poziomie uniwersyteckim w Seattle. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 33-39 (na University of Washington; z notą o aut....) szczegóły 
256.artykuł: Filipowicz Halina: Autorski program studiów polonistycznych na University of Wisconsin w Madison. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 40-43 (z notą o aut....) szczegóły 
257.artykuł: Frajlich Anna: Lektorat. Poloniści na Columbia University. x (OKAY America (New York) 1991 nr 9 s. 4 [inf. własna]...) szczegóły 
258.artykuł: Holmgren Beth, Levine Madeline, Stalnaker Maria: Polonistyka w University of North Carolina w Chapel Hill. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 50-54 (z notami o aut....) szczegóły 
259.artykuł: Karcz Andrzej: Polonistyka po amerykańsku. Casus University of Kansas. x 2003 ([w ks.:] Andrzej Karcz: Teksty z daleka i z bliska. Szkice nie tylko o...) szczegóły 
260.artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 157 (nota o ustanowieniu Funduszu im. Adama Mickiewicza przez Uniwersytet C...) szczegóły 
261.artykuł: Lahusen Thomas: Koniec syndromu Latarnika. Życie Warszawy 1991 nr 289 s. 3 (wyw. z kierownikiem wydziału języków i literatur słowiańskich Duke Uni...) szczegóły 
262.artykuł: Mikoś Michał Jacek: Polonistyka na University of Wisconsin w Milwaukee. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 74-78 (z notą o aut....) szczegóły 
263.artykuł: Rappaport Gilbert: Studia polonistyczne w Ameryce: teksaski łącznik. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 102-109 (na University of Texas w Austin; z notą o aut....) szczegóły 
264.artykuł: Segel Harold B.: Literatura polska na Columbia University. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 8 IV s. 4 (wyw. z profesorem Columbia Univeristy - wykładowcą kultury i literatur...) szczegóły 
265.artykuł: Shallcross Bożena: Polonistyka w Indiana University. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 114-115 (z notą o aut....) szczegóły 
266.artykuł: Wróbel Janusz: Polonistyka w St. Mary's College of Ave Maria University. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 134-136 (z notą o aut....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Szwajcaria (polonistyka za granicą)
    książki (alfabet autorów)
267.książka: Starnawski Jerzy: Zarys dziejów Katedry Języków i Literatur Słowiańskich w Uniwersytecie Fryburskim. 1984  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Glosa do pracy "Zarys dziejów Katedry Języków i Literatur Słowiańskich w Uniwersytecie Fryburskim" (1984). Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 383-386  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
268.artykuł: Gerber Małgorzata: Instytut Slawistyki na Uniwersytecie w Zurychu (Slavisches Seminar der Universitaet Zuerich). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 109-114 (z notą o aut....) szczegóły 
269.artykuł: Keller Felix: Polonistka na Uniwersytecie Fryburskim (Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg i. Br.). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 62-63 (z notą o aut....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Szwecja (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
270.artykuł: Bodin Per-Arne, Nilsson Barbro, Teodorowicz-Hellman Ewa: Sextio ars polonistik vid Stockholms Universitet. Acta Sueco-Polonica 1996 nr 4 (1995) s. 167-172 (nt. 60-lecia polonistyki w Uniwersytecie Sztokholmskim; ze streszcz. w...) szczegóły 
271.artykuł: Neuger Leonard: Literatura wielu narodów. Gazeta Wyborcza 2000 nr 207 s. 16 (wyw. z prof. literatury i języka polskiego na Uniwersytecie Sztokholms...) szczegóły 
272.artykuł: Packalen Małgorzata Anna: Polonistiken vid Uppsala universitets Slaviska institution. Undervisning och forskning. Studia Scandinavica 1997 nr 15 s. 105-111  szczegóły 
273.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Seminarium Kultury i Historii Polski w Uppsali. Archiwum Emigracji 1999 z. 2 s. 257-259 (nt. działalności Seminarium na Uniwersytecie w Uppsali pod kierownictw...) szczegóły 
274.artykuł: Teodorowicz-Hellman Ewa: Polonistyka na Uniwersytecie w Sztokholmie. Postscriptum 1993 nr 7 s. 40-45  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Ukraina (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
275.artykuł: EKLI: Centrum Polskie na Alma Mater. Dziennik Kijowski 2003 nr 10 s. 2 (sprawozdanie z otwarcia Centrum Polskiego przy Uniwersytecie im. T. Sz...) szczegóły 
276.artykuł: (k): Kronika wschodnia. Kamena 1992 nr 3/4 s. 61 (not. o uruchomieniu w Drohobyczu filologii polskiej w Wyższej Szkole P...) szczegóły 
277.artykuł: Koprowski Marek A.: Chwytanie byka za rogi. Nowe Kontrasty 1999 nr 9 s. 20 (dot. kontaktów kulturalnych między Polską a Ukrainą; m.in. nt. planów ...) szczegóły 
278.artykuł: Polonistyka w Łucku. Forum Akademickie 1995 nr 19 s. 3 (nota o planach utworzenia katedry polonistyki przy Wydziale Filologii ...) szczegóły 
279.artykuł: Porytko Andrzej: Polonistyka na Uniwersytecie Lwowskim. Postscriptum 1993 nr 6 s. 48-49  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Węgry (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
280.artykuł: Bańczerowski Janusz: Głos Polonii 1992 nr 36 s. 9-10 (wywiad z kierownikiem Katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. ...) szczegóły 
281.artykuł: Sprawka Anna: Poloniści w Debreczynie. Postscriptum 1993 nr 4 s. 36, 50 (nt. Katedry Języka i Literatury Polskiej na Uniwersytecie im. Lajosa K...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Wielka Brytania (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
282.artykuł: Starnawski Jerzy: Z dziejów slawistyki londyńskiej. O egzaminach dyplomowych z zakresu filologii polskiej w latach 1974-1976. Opuscula Polonica et Russica 1994 [t.] 1 s. 75-84 (w School of Slavonic and East European Studies w Londynie...) szczegóły 
283.artykuł: Stone Gerald: Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 12 VIII s. 3 (wyw. z profesorem slawistyki na Oxford University; rozm.: Jerzy B. Wój...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Włochy (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
284.artykuł: Achtelik Aleksandra: Z ziemi polskiej do włoskiej - o kontaktach naukowych. Polonia Włoska 2001 nr 2 s. 12-13 (m.in. nt. polonistyki na Uniwersytecie w Neapolu...) szczegóły 
285.artykuł: Dańko Anna: Polonistyka we Włoszech - Uniwersytet w Lecce. Polonia Włoska 2001 nr 1 s. 3-4  szczegóły 
286.artykuł: Jekiel Wojciech: O polonistyce florenckiej. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 301-302 (na Uniwersytecie we Florencji...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Katowice (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
287.artykuł: Miodyński Lech: Z wizytą w Uniwersytecie im. Cyryla i Metodego. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 35 s. 4-5 (nt. działalności uczelni, z okazji wizyty dziekana Wydziału Filologicz...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Lublin (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
288.artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 s. 26 (not. o rozpoczęciu współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelski...) szczegóły 
289.artykuł: Lasocka Magdalena: Współpraca uczelni. Nasz Dziennik 2002 nr 74 s. 7 (nota o nawiązaniu współpracy Instytutu Filologii Polkiej i Instytutu F...) szczegóły 
290.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 okł. (not. o rozpoczęciu współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelski...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Germańska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
291.artykuł: Kunicki Wojciech: Zarys dziejów germanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1918-1945. Struktura, katedry i profesura. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia i Materiały z Dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego 1995 nr 4 (1780) s. 87-109  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
292.artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 s. 26 (not. o rozpoczęciu współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelski...) szczegóły 
293.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 okł. (not. o rozpoczęciu współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelski...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Instytucje naukowe / Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
294.artykuł: Stępień Stanisław: Będzie ożywienie czy grozi nam marazm?. Nowe Kontrasty 2000 nr 3 s. 3-5 (wyw. z dyrektorem Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyś...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
295.artykuł: Dowgiałło Jan: Marzenie Tuwima. Tygodnik Powszechny 1996 nr 30 s. 6 (wyw. z ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Izraelu i prezesem zarz...) szczegóły 
296.artykuł: Miązek Bonifacy: Polacy w Austrii. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 93 (nt. działaln. polonistyki na Uniwersytecie Wiedeńskim, Instytutu Polsk...) szczegóły 
297.artykuł: Tołczyk Dariusz: Potrzebne są instytucje. Tygodnik Solidarność 1991 nr 49 s. 15 (wyw. z wykładowcą na Wydziale Słowiańskim Uniwersytetu Harvardzkiego; ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Katedra Studiów Polskich na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
298.artykuł: Dowgiałło Jan, Wyczański Andrzej: Komunikat nr 2 Zarządu Fundacji "Polska Katedra w Uniwersytecie Jerozolimskim". Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 133 (komunikat prezesa Fundacji i przewodniczącego Rady Fundacji nt. rejest...) szczegóły 
299.artykuł: Dowgiałło Jan, Wyczański Andrzej: Komunikat nr 4 Zarządu Fundacji "Polska Katedra w Uniwersytecie Jerozolimskim". Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 155-157 (komunikat prezesa Fundacji i przewodniczącego Rady Fundacji nt. zbiórk...) szczegóły 
300.artykuł: Dowgiałło Jan, Wyczański Andrzej: Komunikat nr 5 Zarządu Fundacji "Polska Katedra w Uniwersytecie Jerozolimskim". Kultura [Paryż] 1998 nr 6 s. 127-129 (komunikat prezesa Fundacji i przewodniczącego Rady Fundacji nt. środkó...) szczegóły 
301.artykuł: Dowgiałło Jan, Wyczański Andrzej: Komunikat nr 6. Fundacji "Polska Katedra w Uniwersytecie Jerozolimskim". Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 124-126 (komunikat przewodniczącego Rady Fundacji i prezesa Zarządu Fundacji o...) szczegóły 
302.artykuł: Dowgiałło Jan, Wyczański Andrzej: Komunikat nr 7. Zarząd Fundacji "Polska Katedra w Uniwersytecie Jerozolimskim". Kultura [Paryż] 1999 nr 11 s. 124-126 (komunikat przewodniczącego Rady Fundacji i prezesa Zarządu Fundacji o...) szczegóły 
303.artykuł: Komunikat nr 1 Zarządu Fundacji "Polska Katedra w Uniwersytecie Jerozolimskim". Kultura [Paryż] 1995 nr 5 s. 104-105 (informacja o powstaniu Fundacji 22 XII 1994, której celem jest zebrani...) szczegóły 
304.artykuł: Zarembina Jolanta: Potrzeba 300 tysięcy dolarów (Powstaje Polska Katedra na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie). Rzeczpospolita 1996 nr 95 s. 25 (nt. idei utworzenia Polskiej Katedry; także nt. powołania i działalnoś...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Polski Instytut Naukowy w Ameryce
    imprezy (alfabet tytułów)
305.impreza: Zjazd Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (2001).  szczegóły 
artykuł: Zjazd Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 15 VI s. 14 (program...) szczegóły 
artykuł: Zjazd Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 8 VI s. 15 (program...) szczegóły 
306.impreza: Zjazd Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (2006). (w ramach zjazdu m.in. sesja z powodu 50. rocznicy śmierci Jana Lechoni...) szczegóły 
artykuł: 64. Zjazd Polskiego Instytutu Naukowego. Przegląd Polski = Polish Review 2006 nr z 26 V s. 2 (program zjazdu...) szczegóły 
artykuł: Karkowski Czesław: Pod znakiem dwóch rocznic. Przegląd Polski = Polish Review 2006 nr z 9 VI s. 2, 8  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Uniwersytet Samarkandzki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
307.artykuł: Golceker Jurij: Polonistyka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Samarkandzkiego. Rota 1991 nr 2 s. 62-63  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Uniwersytet Wileński
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
308.artykuł: Lisiewicz Janina: Magazyn Wileński 1996 nr 8 s. 17, 19-20  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Wileński Uniwersytet Pedagogiczny
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
309.artykuł: Jadczak Ryszard: Uniwersytet Pedagogiczny. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 1 s. 29  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
310.artykuł: Skórczewski Dariusz: Nauczanie polskiej poezji w Teksasie a studia polonistyczne. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 8-10 (dot. zajęć nt. poezji polskiej w Rice Univeristy w Houston w Stanach Z...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
311.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Możcil Helena: Krakowska "konfraternia" w Kijowie. Dziennik Kijowski 1999 nr 8 s. 6 (not. o spotkaniu poetyckim Aarne Puu i Jacka Lubart-Krzysicy ze studen...) szczegóły 
    książki (alfabet tytułów)
312.książka: Zoloto i solnce. Literaturnye skazki i legndy zapadnych i juznych slavjan. 1998 ([M. in. utwory aut. polskich:] Adolf Dygasiński, Halina Górska, Maria ...) szczegóły 
    Artykuły o antologiach (alfabet autorów)
313.artykuł: Możcil Helena: Krakowska "konfraternia" w Kijowie. Dziennik Kijowski 1999 nr 8 s. 6 (not. o spotkaniu poetyckim Aarne Puu i Jacka Lubart-Krzysicy ze studen...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Utwory anonimowe i ulotne (epoka nieznana)
    książki (alfabet autorów)
314.książka: Inscriptiones funebres in confinio Poloniae et Ucrainae repertae = Inskrypcje nagrobne pogranicza polsko-ukraińskiego. 1999 (Vol. 1: Gmina Krempna. 1999, 99 s., [31] s. tabl.: il....) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    proza (alfabet tytułów)
315.proza: Relatie pewne O znaczney Victoryi Krola Iego Mosci Szweckiego nad Królem Polskim pod Krakowym dziesięc mil. Acta Sueco-Polonica 1996 nr 4 (1995) s. 128-131 (pierwodruk anonimowych relacji datowanych 21-25 julija 1702, przechowy...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura dwudziestolecia międzywojennego (utwory anonimowe)
    wiersze (alfabet tytułów)
316.wiersz: W czasach praojców naszych.... Znad Wilii 1993 nr 13 s. 6 (hymn "Znicza" - Związku Studentek Polek przy Uniwersytecie Witolda Wie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Abłamowicz Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
317.artykuł: Łabus Eugeniusz: Ogrody urodzaju.... Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 36 s. 1 (nt. nadania doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Pikardii w Amien...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Barańczak Stanisław
    wywiady (alfabet autorów)
318.wywiad: Pawłowski Roman: Adwokat Mickiewicza. Gazeta Wyborcza 1994 nr 162 s. 1, 10-11 (głównie nt. pracy na wydziale slawistyki Uniwersytetu Harvarda w Cambr...) szczegóły 
  Białoszewski Miron
319.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zeszyty Literackie 2002 nr 79 s. 202 (not. o sesji pośw. twórcy z okazji wydania francuskiego przekładu utwo...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
320.impreza: Sesja poświęcona Mironowi Białoszewskiemu.  szczegóły 
  Boym Michał Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
321.artykuł: Miazek Monika: Śladami ojca Boyma. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 9 s. 12-13 (nt. biografii Michała Boyma i poszukiwania materiałów z nim związanych...) szczegóły 
  Brandys Kazimierz
    imprezy (alfabet tytułów)
322.impreza: Sesja naukowa poświęcona Kazimierzowi Brandysowi (2001).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 75 s. 168 (not. o sesji...) szczegóły 
  Buczkowski Leopold
    imprezy (alfabet tytułów)
323.impreza: Sesja naukowa poświęcona twórczości Leopolda Buczkowskiego (1996).  szczegóły 
artykuł: Weretiuk Oksana: Leopold Buczkowski wrócił do Nakwaszy (Wspólna sesja naukowa Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Pedagogiki w Tarnopolu). Gazeta Lwowska 1997 nr 5/6 s. 7 (sprawozdanie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chodźko Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
324.artykuł: Klejn Zbigniew: Faux-pas. Masovia Mater 1998 nr 15 s. 4 (m.in. nt. objęcia katedry literatur słowiańskich College de France...) szczegóły 
  Chwin Stefan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
325.książka o twórcy: Lihshins'ka Natalihja Miroslavihvna: Paradigma zla v suchasnomu ukrajins'komu pol's'komu jj anglihjjs'komu romanih (Valerihjj Shevchuk, Stefan Khvihn, Vihl'jam Goldihng). D.s. kand. filol. nauk: 10.01.05. 2007  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dembiński Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
326.artykuł: Wawrzyńczyk Stanisław: Z Dembińskim i Miłoszem na Uniwerstecie Wileńskim. Arcana 2002 nr 3 s. 143-158 (wspomnienia; z fot....) szczegóły 
  Domeyko Ignacy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
327.książka o twórcy: Ignacy Domeyko - obywatel świata = Ignacio Domeyko - ciudadano del mundo. ([Ks. składa się z materiałów z sympozjum "Ignacy Domeyko - doktor hono...) szczegóły 
328.książka o twórcy: Ignacy Domeyko. Referaty i materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ignacy Domeyko 1802-2002", Brześć - Lida 4-7 X 2002. 2002 (Józef Adamski [wstęp]. - Marian Harasimiuk: Słowo wstępne. * Życie Ign...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
329.impreza: "Ignacy Domeyko i Uniwersytet Wileński" - wystawa (2002).  szczegóły 
330.impreza: "Ignacy Domeyko. Życie, praca i wkład do nauki" - międzynarodowa konferencja (2002).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gałczyński Konstanty Ildefons
    imprezy (alfabet tytułów)
331.impreza: "Dzieło Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego dawniej i dzisiaj" - międzynarodowa konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
  Giedroyc Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
332.artykuł: Jerzy Giedroyc doktorem hc. Trybuna 1996 nr 269 s. 6 (nota o przyznaniu doktoratu honoris causa Instytutu Europy Wschodniej ...) szczegóły 
333.artykuł: SUS: Doktorat dla Xięcia Redaktora. Życie 1996 nr 27 s. 8 (nota biogr. z okazji przyznania Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris...) szczegóły 
334.artykuł: Zeszyty Literackie 1999 z. 65 s. 177 (not. o nadaniu Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa Kolegium B...) szczegóły 
335.artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 58 s. 175 (not. o otrzymaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Fryburskiego we...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
336.impreza: Seminarium naukowe z okazji 100. rocznicy urodzin Jerzego Giedroycia (2006).  szczegóły 
  Gombrowicz Witold
    książki o twórcy (alfabet autorów)
337.książka o twórcy: Giroud Vincent: The world of Witold Gombrowicz, 1904-1969. Catalog of a centenary exhibition at the Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University. 2004  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
338.artykuł: Archiwum Gombrowicza - nowy nabytek Uniwersytetu Yale. Zeszyty Literackie 1998 z. 64 s. 192  szczegóły 
339.artykuł: DAB: Popracować nad Gombrowiczem. Gazeta Wyborcza 2002 nr 226 s. 17 (nt. stypendium z inicjatywy Uniwersytetu w Yale i Instytutu Kultury Po...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
340.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona Witoldowi Gombrowiczowi (2004).  szczegóły 
341.impreza: Sesja poświęcona twórczości i życiu Witolda Gombrowicza (2004).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
342.artykuł: (as): Niepewny los herbertianów. Notes Wydawniczy 2004 nr 11 s. 9-10 (nt. projektu sprzedania archiwum poety Beinecke Library należącej do U...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
343.impreza: Sesja naukowa poświęcona Zbigniewowi Herbertowi.  szczegóły 
  Huelle Paweł
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
344.artykuł: A.A.: Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 4 s. 236 (nota o pobycie na University of Iowa w USA w ramach International Writ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iwaszkiewicz Jarosław
    imprezy (alfabet tytułów)
345.impreza: "Jarosław Iwaszkiewicz - w setną rocznicę urodzin" - sesja poświęcona twórczości Jarosława Iwaszkiewicza (1994).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kamieński Henryk
    książki o twórcy (alfabet autorów)
346.książka o twórcy: Polakova Ol'ga: Tvorchestvo Genrika Kamien'skogo v kontekste russko-pol'skikh literaturnykh svazej 40-50-kh gg. XX veka. Avtoreferat dissertacii na soiskane uchenojj stepeni kandidata filologichnykh nauk. Spec. 10.01.05. 1997  szczegóły 
  Kantor Tadeusz
    imprezy (alfabet tytułów)
347.impreza: Kolokwium z okazji 75. rocznicy urodzin Tadeusza Kantora (1990).  szczegóły 
  Kapuściński Ryszard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
348.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2002 nr 4 [właśc. 5] s. D2 (not. nt. wręczenia pisarzowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu w So...) szczegóły 
349.artykuł: J.S.: Honoris causa. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2002 nr 17 s. 2 (not. przyznaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu im. Klimenta Ochr...) szczegóły 
350.artykuł: Kapuściński doktorem honoris causa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 97 [właśc. 98] s. 3 (nota o odebraniu przez pisarza doktoratu honoris causa Uniwersytetu im...) szczegóły 
351.artykuł: Kapuściński uhonorowany. Aneks Trybuny 2002 nr 199 s. B (o przyznaniu tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Sofijski...) szczegóły 
352.artykuł: KRZEM: Kapuściński w Bułgarii. Gazeta Wyborcza 2002 nr 90 s. 2 (not. o nadaniu Ryszardowi Kapuścińskiemu doktoratu honoris causa na Un...) szczegóły 
353.artykuł: M.S.: Sofijski doktorat h.c. dla Kapuścińskiego. Rzeczpospolita 2002 nr 92 s. A12 (o otrzymaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu im. Klimenta z Ochry...) szczegóły 
354.artykuł: Reporter honoris causa. Polityka 2002 nr 17 s. 12 (o przyznaniu tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet w Sofii...) szczegóły 
355.artykuł: S. J.: Doktorat honoris causa dla Kapuścińskiego. Rota 2002 nr 3 s. 99 (notka o przyznaniu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Sofii...) szczegóły 
356.artykuł: Wprost 2000 nr 37 s. 10 (not. o otrzymaniu prestiżowej nagrody Premio Internazionale Viareggio ...) szczegóły 
357.artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 80 s. 196 (not. o przyznaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu im. Klimenta z ...) szczegóły 
  Klimowicz Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
358.artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, wyróżnienia, pożegnania. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 8 s. 15 (m.in. nt. przyznaniu prof. Klimowiczowi w 1989 godności doktora honori...) szczegóły 
  Korczak Janusz
    imprezy (alfabet tytułów)
359.impreza: De aktuele betekenis van Janusz Korczak - studiendag (1992).  szczegóły 
  Kowalczykowa Alina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
360.artykuł: D.P.: Prof. Alina Kowalczykowa na polonistyce UW. Kurier Wileński 1995 nr 53 (12709) s. 3 (not. o prowadzeniu wykładów na Uniwersytecie Wileńskim...) szczegóły 
  Kuncewiczowa Maria
    książki o twórcy (alfabet autorów)
361.książka o twórcy: O twórczości Marii Kuncewiczowej. 1997 (Wstęp. * W hołdzie Marii Kuncewiczowej - doktorat honoris causa UMCS: ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lem Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
362.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 12 s. D2 (not. o nadaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Bielefeld...) szczegóły 
363.artykuł: Dział kadr. Polityka 1998 nr 49 s. 100 (not. o przyznaniu tytułu doktora honoris causa przez Lwowski Państwowy...) szczegóły 
364.artykuł: Gazeta Wyborcza 2003 nr 255 s. 13 (not. o nadaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Bielefeld...) szczegóły 
365.artykuł: Kobak Paweł: "Uhonorowany" Stanisław Lem. Kurier Wileński 2003 nr 220 s. 4 (nota nt. otrzymania doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Bielefeld...) szczegóły 
366.artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 97 (not. o otrzymaniu przez Stanisława Lema doktoratu honoris causa Uniwer...) szczegóły 
367.artykuł: Lem otrzyma doktorat. Dziennik Kijowski 2003 nr 20 s. 4 (zapowiedź otrzymania doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Bielefeld...) szczegóły 
368.artykuł: Lwów - Lemowi. Semper Fidelis 1999 nr 1 s. 46 (nota o przyznaniu pisarzowi tytułu doktora honoris causa przez Lwowski...) szczegóły 
369.artykuł: MK: Honorowy Lem. Gazeta Wyborcza 2003 nr 265 s. 17 (o otrzymaniu tytułu honorowego doktora Uniwersytetu Bielefeld...) szczegóły 
370.artykuł: (pap): Lem dr. honoris causa Uniwersytetu w Bielefeld. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 265 s. 5 (not. o nadaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Bielefeld...) szczegóły 
371.artykuł: TF: Literatura i informatyka. Doktorat honorowy uniwersytetu w Bielefeld dla Stanisława Lema. Tygodnik Powszechny 2003 nr 47 s. 13  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
372.impreza: "Stanisław Lem - pisarz, myśliciel, człowiek" - polsko-niemiecka konferencja w ramach cyklu Deutsch-polnisches Literaturforum (2000).  szczegóły 
  Leszczyński Stanisław (1677-1766)
    imprezy (alfabet tytułów)
373.impreza: Colloque des 250 ans de l'Academie de Stanislas.  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Małecki Antoni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
374.artykuł: Ćwik Władysław: Studenci i uczeni z ziem polskich na uniwersytecie w Innsbrucku do II wojny światowej: Uczeni. x 2001 ([w ks. zb.:] Polacy na uniwersytecie w Innsbrucku. Red. Edward Walewan...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
375.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Werowska D.: Tomasz Łubieński o Mickiewiczu (Spotkanie w Sali Teatralnej UW). Kurier Wileński 1998 nr 230 s. 6 (relacja ze spotkania z czytelnikami w związku z wydaniem książki, Wiln...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
376.artykuł: Kowalczykowa Alina: Pejzaż narodowy, "ojczyzna prywatna" - jaka była Litwa Mickiewicza?. Fraza 1998 nr 21/22 s. 17-25 (tekst referatu wygłoszonego na konferencji naukowej "Adam Mickiewicz: ...) szczegóły 
377.artykuł: Masłoń Krzysztof: W jak Wilno, M jak Mickiewicz. Plus Minus 1998 nr 49 s. 16-17 (reportaż z Litwy, m. in. relacja z wykładu Tomasza Łubienskiego na Uni...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
378.impreza: "Adam Mickiewicz a Słowianie" - międzynarodowa konferencja" (2005).  szczegóły 
379.impreza: "Adam Mickiewicz i kultura światowa" - międzynarodowa konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
380.impreza: "Adam Mickiewicz i polska literatura współczesna" - cykl wykładów (1999).  szczegóły 
artykuł: j.p.: Dla Odry z Barcelony. Odra 1999 nr 6 s. 145 (spraw....) szczegóły 
381.impreza: "Adam Mickiewicz i Rosja" - międzynarodowa konferencja (1998).  szczegóły 
382.impreza: "Adam Mickiewicz w XXI wieku" - konferencja (2008).  szczegóły 
383.impreza: "Dla Mickiewicza: 1798-1998" - sympozjum międzynarodowe (1998).  szczegóły 
384.impreza: "Mickiewicz i Kresy" - międzynarodowa konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Kurzowa Zofia: Mickiewicz - Kresy - język (200 rocznica urodzin autora "Pana Tadeusza"). Kurier Wileński 1997 nr 234 s. 1, 6, nr 235 s. 6 (wyw. z kierownikiem Katedry Współczesnego Języka Polskiego w Instytuc...) szczegóły 
385.impreza: "Mickiewicz i Litwa" - wystawa (1998). (impreza w ramach obchodów 200. rocznicy urodzin poety...) szczegóły 
386.impreza: Sesja poświęcona twórczości Adama Mickiewicza (1998). (sesja odbyła się na Uniwersytecie Lwowskim...) szczegóły 
387.impreza: "Twórczość Adama Mickiewicza. Teksty i konteksty" - międzynarodowa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Długosz Kazimierz: Wyprawa wileńska. Pogranicza 1998 nr 4 s. 103-104 (nt. swojego wystąpienia podczas konferencji z referatem "Biblizmy w tw...) szczegóły 
artykuł: Kaczyńska Leokadia: Wyprawa wileńska. Pogranicza 1998 nr 4 s. 104-105 (nt. spektaklu muzycznego wg "Dziadów" A. Mickiewicza (grupa "Miraklis"...) szczegóły 
artykuł: Tierling Ewa: Wyprawa wileńska. Pogranicza 1998 nr 4 s. 105-106 (nota...) szczegóły 
artykuł: Wiater Mariola: Wyprawa wileńska. Pogranicza 1998 nr 4 s. 106-107 (nota...) szczegóły 
artykuł: Wójcicka Zofia: Wyprawa wileńska. Pogranicza 1998 nr 4 s. 102-103  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
388.kult: Bajor Alwida Antonina: Wieczór galowy na Uniwersytecie im. Witolda Wielkiego ku czci 200 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. Magazyn Wileński 1999 nr 1 s. 28-29 (Kowno, XII 1998...) szczegóły 
389.kult: Kurdybelski Józef: Rocznica mickiewiczowska w Toronto. Akcent 1998 nr 4 s. 170-171 (o powstaniu Komitetu Obchodów Dwóchsetlecia Urodzin Adama Mickiewicza ...) szczegóły 
390.kult: Pavlionis Rolandas: "Tradycje mickiewiczowskie nadal są żywe". Kurier Wileński 1997 nr 192 s. 4 (wyw. z rektorem Uniwersytetu Wileńskiego nt. kultywowaniu tradycji mic...) szczegóły 
391.kult: Rolska Alwida: Wieczór w Kownie ku czci jubileuszu Poety. Kurier Wileński 1998 nr 251 s. 2 (nota o uroczystym wieczorze poetycko-muzycznym, jaki odbył się na Uniw...) szczegóły 
392.kult: Szalna Rimantas: "Pozwolono dotknąć tego, czego dotykała ręka wielkiego Adama". Kurier Wileński 1998 nr 136 s. 4 (nota o wizycie członków komitetu uczczenia 200. rocznicy urodzin A. Mi...) szczegóły 
  Milik Józef Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
393.artykuł: Józef Tadeusz Milik, 50 lat pracy naukowej (bibliografia). Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu = Actes de la Societe Historique et Litteraire Polonaise 1996 t. 3 s. 237-252 (z tekstem przemówienia Józefa Tadeusza Milika wygłoszonego w 1994 roku...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
394.tekst paraliteracki: Miłosz Czesław: Ile z tego, co się zdarzyło, znalazło się w naszych książkach. Gazeta Wyborcza 1992 nr 279 s. 9 (tekst przemówienia z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa Un...) szczegóły 
395.tekst paraliteracki: Miłosz Czesław: Jestem tutaj po 52 latach. Gazeta Wyborcza 1992 nr 126 s. 9 (tekst przemów. z okazji przyznania Cz. Miłoszowi doktoratu honoris cau...) szczegóły 
396.tekst paraliteracki: Miłosz Czesław: Lithuania 1991 nr 4/1 [1992] s. 47-48 (tekst przemówienia wygł. na uroczystości wręczenia Czesławowi Miłoszow...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
397.artykuł: 90. urodziny Miłosza na Litwie. Rzeczpospolita 2001 nr 148 s. A8 (nota...) szczegóły 
398.artykuł: Dunin Janusz: Droga Czesława Miłosza do Kowna. Wygnanie jest próbą człowieka. Znad Wilii 1994 nr 26 s. 4 (nt. związków Miłosza z Litwą, z fot....) szczegóły 
399.artykuł: (k): Kronika wschodnia. Kamena 1992 nr 3/4 s. 61 (not. o otrzymaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu im. Witolda Wie...) szczegóły 
400.artykuł: Kowalewska Anna T.: Doktorat honoris causa dla Czesława Miłosza. Życie Warszawy 1992 nr 275 s. 7 (nota spraw. z uroczystości wręczenia w rzymskim uniwersytecie La Sapie...) szczegóły 
401.artykuł: Litewski doktorat h.c. dla Czesława Miłosza. Życie Warszawy 1992 nr 124 s. 1 (nota o przyzn. doktoratu h.c. przez Uniwersytet im. Witolda Wielkiego ...) szczegóły 
402.artykuł: Pałasiński Jacek: Doktorat honoris causa dla Czesława Miłosza (Uniwersytet "La Sapienza"). Rzeczpospolita 1992 nr 272 s. 4 (nota o urocz. wręczenia doktoratu Uniwersytetu "La Sapienza" w Rzymie;...) szczegóły 
403.artykuł: Rota 1993 nr 1 s. 130 (not. o doktoracie honoris causa Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie...) szczegóły 
404.artykuł: Sawicka Elżbieta: Czesław Miłosz przyjedzie na Litwę. Po 52 latach. Rzeczpospolita 1992 nr 123 s. 4 (nota o planowanych przyjeździe i przyznaniu Czesławowi Miłoszowi dokto...) szczegóły 
405.artykuł: Sawicka Elżbieta: Tak więc jestem tutaj... Czesław Miłosz na Uniwersytecie Witolda Wielkiego. Rzeczpospolita 1992 nr 127 s. 4 (relacja z uroczystości wręczenia Czesławowi Miłoszowi doktoratu honori...) szczegóły 
406.artykuł: Spotkania z Miłoszem. Głos Ludu 1993 nr 61 s. 1 (not. o spotkaniu ze studentami na Uniwersytecie Karola w Pradze, 31 V ...) szczegóły 
407.artykuł: Tygodnik Powszechny 1992 nr 23 s. 1 (not. o przyzn. poecie doktoratu honoris causa przez Uniwersytet w Kown...) szczegóły 
408.artykuł: Wawrzyńczyk Stanisław: Z Dembińskim i Miłoszem na Uniwerstecie Wileńskim. Arcana 2002 nr 3 s. 143-158 (wspomnienia; z fot....) szczegóły 
409.artykuł: Znad Wilii 1992 nr 4 s. 2 (nota o nadaniu tytułu doktora honoris causa przez Senat Uniwersytetu W...) szczegóły 
410.artykuł: Zeszyty Literackie 1992 nr 40 s. 155 (not. o otrzymaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Kownie...) szczegóły 
411.artykuł: Zeszyty Literackie 1993 nr 42 s. 134 (not. o otrzyamniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu La Sapienza w R...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
412.impreza: "Czasy i przestrzenie Czesława Miłosza" - konferencja naukowa (2011).  szczegóły 
413.impreza: "Czesław Miłosz i Litwa" - sesja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: 90. urodziny Miłosza na Litwie. Rzeczpospolita 2001 nr 148 s. A8 (nota...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 204 (not....) szczegóły 
414.impreza: "Czesław Miłosz z perspektywy XXI wieku" - międzynarodowa konferencja naukowa (2006).  szczegóły 
415.impreza: Wystawa książek Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza i Guentera Grassa (2000).  szczegóły 
416.impreza: Wystawa poświęcona pamięci Czesława Miłosza (2011).  szczegóły 
417.impreza: "Z archiwów Czesława Miłosza i Aleksandra Wata" - wystawa (1989).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
418.kult: Łapszewicz Brygita: W podwórku Uniwersytetu Wileńskiego będzie tablica pamiątkowa Miłosza. Kurier Wileński 2011 nr 32 s. 2 (z fot....) szczegóły 
  Miodek Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
419.artykuł: Brzozowska Łucja: M jak Miodek i Mickiewicz. Magazyn Wileński 2005 nr 11 s. 32-33 (z okazji nadania prof. Janowi Miodkowi doktoratu honoris causa Wileńsk...) szczegóły 
420.artykuł: Naruniec Romuald: Polonistyczny cud nad Wilią. Magazyn Wileński 2005 nr 11 s. 30-31 (spraw. z uroczystości nadania doktoratu honoris causa Wileńskiego Uniw...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Piechowicz Krzysztof
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
421.artykuł: A.A.: Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 4 s. 236 (nota o pobycie na University of Iowa w USA w ramach International Writ...) szczegóły 
  Pietrkiewicz Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
422.artykuł: Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 109 s. 1 (nota nt. uhonorowania przez senat uczelni University of St. Andrews w ...) szczegóły 
423.artykuł: Moskalowa Alicja H.: Alchemik słowa. Gazeta Niedzielna 1991 nr 16 s. 4 (spraw. z wykładu Jerzego Pietrkiewicza w University of London, 4 III 1...) szczegóły 
  Potocki Jan
    imprezy (alfabet tytułów)
424.impreza: "Jan Potocki - peregrinations" - sesja naukowa (2011).  szczegóły 
  Przeczek Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
425.artykuł: C.R.: Studenci o Wilhelmie Przeczku. Zwrot 2002 nr 8 s. 58 (nota o przygotowywaniu pracy magisterskiej o poecie przez Pavlinę Cien...) szczegóły 
  Przyboś Julian
    imprezy (alfabet tytułów)
426.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona twórczości Juliana Przybosia (1992).  szczegóły 
artykuł: Wróblewski Bogusław: Międzynarodowa konferencja poświęcona Julianowi Przybosiowi w Chicago. Akcent 1992 nr 4 s. 35-39 (z fot....) szczegóły 
  Putzlacher Renata
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
427.artykuł: KK: Poetka doktorem. Zwrot 2009 nr 4 s. 8 (nt. obrony doktoratu na Uniwersytecie im. Masaryka w Brnie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reymont Władysław Stanisław
    imprezy (alfabet tytułów)
428.impreza: "Władysław Stanisław Reymont: tradycja - współczesność - percepcja" - międzynarodowa sesja literaturoznawcza (2000).  szczegóły 
artykuł: (mro): Noblista po latach. Głos Ludu 2000 nr 137 s. 1 (nota zapowiadajaca sesję...) szczegóły 
artykuł: Radłowska-Obrusnik M.: Badacz narodu. Głos Ludu 2000 nr 147 s. 1, 5 (relacja z imprezy; ze streszczeniem wystąpienia Barbary Koc "Kształtow...) szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
429.artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce i na świecie. Przegląd Polski = Polish Review 2011 nr z 28 I s. 8 (nota nt. projektu "Tadeusz Różewicz inspiracją młodego teatru europejs...) szczegóły 
  Rusek Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
430.artykuł: Kieraciński Piotr: Doktorat h.c. - prof. Jerzy Rusek. Forum Akademickie 1998 nr 11 s. 12 (not. o nadaniu doktoratu h.c. przez Uniwersytet Sofijski...) szczegóły 
431.artykuł: Nagrody i wyróżnienia. Alma Mater 2000 nr 17 s. 49 (not. o nadaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Płowdiw...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sarbiewski Maciej Kazimierz
    imprezy (alfabet tytułów)
432.impreza: "Maciej Kazimierz Sarbiewski w kulturze Litwy, Polski, Europy (400-lecie urodzin)" - międzynarodowa konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Appel Włodzimierz: W rocznicę urodzin M.K. Sarbiewskiego. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 1 s. 23  szczegóły 
  Schulz Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
433.artykuł: Lindenbaum Shalom: Magia Brunona Schulza. Dekada Literacka 1993 nr 20 s. 2-3 (wyw. z profesorem Uniwersytetu Bar-Ilan w Ramat Gan w Izraelu; rozm. A...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
434.impreza: Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza (2012).  szczegóły 
435.impreza: "Recepcja twórczości Brunona Schulza na początku nowego tysiąclecia" - międzynarodowa sesja naukowa (2003).  szczegóły 
  Siatkowski Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
436.artykuł: Kieraciński Piotr: Doktorat h.c. - prof. Janusz Siatkowski. Forum Akademickie 1998 nr 5 s. 4 (not. o otrzymaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu im. Karola IV w...) szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
437.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Čuža Tetâna: Istoričnij roman G. Senkeviča "Vognem i mečem". Džerela i hudožnij diskurs : dis. kand. filol. nauk: 10.01.03. 2006  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
438.kult: Drugi Wielki Konkurs "Henryk Sienkiewicz i Trylogia". Kurier Wileński 1994 nr 3 s. 6 (ogł. konk. zorganizowanego przez red. Kuriera Wileńskiego, rozgł...) szczegóły 
439.kult: Rolska Alwida: "Henryk Sienkiewicz i Trylogia". Kurier Wileński 1994 nr 45 s. 7 (o przebiegu i finale konk. czytelniczego "Henryk Sienkiewicz i Trylogi...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    imprezy (alfabet tytułów)
440.impreza: "Słowacki a Litwa" - międzynarodowa konferencja z okazji 190. rocznicy urodzin i 150. rocznicy śmierci poety (1999).  szczegóły 
  Szymborska Wisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
441.artykuł: (az): High Park 1997 nr 1 s. 46 (not. o wykładzie dr Clare Cavanagh pt. "Wisława Szymborska and the Pol...) szczegóły 
442.artykuł: Polska noblistka na Uniwersytecie Sztokholmskim. Rzeczpospolita 1996 nr 289 s. 25 (nota o spotkaniu autorskim, 11 XII 1996...) szczegóły 
443.artykuł: Szymborska w Palermo. Dziennik Polski [Londyn] 2008 nr 74 s. 3 (not. o spotk. autorskim na Wydziale Literatury Uniwersytetu w Palermo,...) szczegóły 
444.artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 60 s. 163 (not. o wykładzie Marty Wyki o twórczości Wisławy Szymborskiej na Uniwe...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
445.impreza: Posiedzenie Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Lwowskiego poświęcone życiu i twórczości Wisławy Szymborskiej (1997).  szczegóły 
446.impreza: Wystawa książek Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza i Guentera Grassa (2000).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Urbańczyk Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
447.artykuł: Doktorat honorowy - prof. Stanisław Urbańczyk. Forum Akademickie 1997 nr 2 s. 3 (not. o nadaniu doktoratu honorowego Friedrich-Alexander Universitat Er...) szczegóły 
448.artykuł: Wyróżnienie prof. Urbańczyka. Życie Warszawy 1991 nr 250 s. 5 (not. o otrzymaniu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. F. Pal...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vincenz Stanisław
    imprezy (alfabet tytułów)
449.impreza: "Stanisław Wincenz i Huculszczyzna" - sesja naukowa (1998).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wajda Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
450.artykuł: Zeszyty Literackie 1996 nr 54 s. 157 (not. o otrzymaniu doktoratu honoris causa Iniversite Libre de Bruxelle...) szczegóły 
  Wat Aleksander
    imprezy (alfabet tytułów)
451.impreza: "Z archiwów Czesława Miłosza i Aleksandra Wata" - wystawa (1989).  szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    imprezy (alfabet tytułów)
452.impreza: "S.I. Witkiewicz' forfattarskap och den svenska receptionrn av hans werk" - międzynarodowe sympozjum (1995).  szczegóły 
453.impreza: Wystawa poświęcona życiu i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza (1992).  szczegóły 
  Wojtyła Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
454.artykuł: Ziegler Josef G.: W służbie ethosowi prawdy. Ethos 2003 nr 3/4 s. 502-506 (laudacja z okazji nadania doktoratu honoris causa przez Wydział Teolog...) szczegóły 
  Wybicki Józef
    imprezy (alfabet tytułów)
455.impreza: Sesja na temat hymnów narodowych (2003).  szczegóły 
  Wyspiański Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
456.książka twórcy: Wyspiański Stanisław: Studii nad "Gamletom". 2010  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
457.artykuł: Stankiewicz Zofia: Dramaturg, a jednak malarz. Kurier Wileński 2001 nr 191 s. 9 (dot. wykładu nt. artysty wygłoszonego na Katedrze Filologii Polskiej W...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
458.książka: [Słownik pisarzy antycznych] Antichnye pisateli. Slovar. 1999  szczegóły 
459.książka: Theatre et societe de la renaissance a nos jours. Actes du VI Colloque Poznań - Strasbourg 19-20-21 avril 1990. 1992 (Janusz Pajewski: Allocution de bienvenue. - Jerzy Topolski: Presentat...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
460.impreza: "Biblia i kultura Wschodnich Słowian XI-XX wieku" - ogólnoświatowy kongres (1993).  szczegóły 
artykuł: Shhukin Vasilijj: Pervyjj vsemirnyjj kongress "Biblija i kul'tura vostochnykh slavjan XI-XX stoletijj (Ierusalim, 20-25 ijuhja 1993 goda). Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 135-137  szczegóły 
461.impreza: "Chrześcijaństwo łacińskie a kultura grecka do IV wieku" - Dni Augustiańskie (1992).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Vox Patrum 1995 t. 20/23 (11991/1992) s. 544-547 (spraw....) szczegóły 
462.impreza: "Etyka chrześcijańska III-IV wieku: Dziedzictwo i konfrontacje" - Dni Augustiańskie (1995).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Etyka chrześcijańska III-IV wieku: Dziedzictwo i konfrontacje (XXIV Dni Augustiańskie - Rzym, 4-6 V 1995 r.). Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 701-704 (spraw....) szczegóły 
463.impreza: Fourth Utrecht Symposium on Medieval Literacy. The Development of Literate Mentalities in East Central Europe (2001).  szczegóły 
artykuł: Rabiej Piotr: Studia Źródłoznawcze 2001 t. 39 s. 230-232 (sprawozdanie...) szczegóły 
464.impreza: "Jazyk. Tekst. Kul'tura" - międzynarodowa konferencja naukowa (2003). (m.in. referaty nt. literatury rosyjskiej w ujęciu komparatystycznym, a...) szczegóły 
artykuł: Burta Małgorzata, Kryszczuk Marzena: Sprawozdanie z konferencji nt. "Jazyk. Tekst. Kul'tura" (9-11 X 2003 r.) i pobytu w Smoleńsku. Do źródeł 2003 z. 1 s. 209-213  szczegóły 
465.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Radzik Ryszard: Języki w Wielkim Księstwie Litewskim. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1998 z. 10 s. 186-187 (sprawozdanie...) szczegóły 
466.impreza: "Język dokumentu średniowiecznego" - XI Kongres Międzynarodowej Komisji Dyplomatyki (2003).  szczegóły 
artykuł: Adamska Anna: Kronika. Studia Źródłoznawcze 2003 t. 41 s. 185-188 (spraw....) szczegóły 
467.impreza: "Język polski i literatura polska w kontekście słowiańskich kultur" - konferencja międzynarodowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Musienko S.F.: O literaturno-lingvisticheskikh svjazjakh Pol'ski, Rossii, Belorussii. Slavjanovedenie 1994 nr 6 s. 117-118  szczegóły 
468.impreza: "Koncepcja sprawowania władzy w świecie ałtajskim" - konferencja ałtaistyczna w ramach PIAC [Permanent International Altaistic Conference] (1991).  szczegóły 
artykuł: Bareja Agata: Sprawozdanie z konferencji ałtaistycznej. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 102-103  szczegóły 
469.impreza: Konferencja Międzynarodowa nt. Współczesnych Zagadnień Azji Południowej [European Conference on Modern South Asian Studies, m.in. panel: South Asian Literatures. Narrative in South Asian Literatures: Text and Interpretation]) (1996).  szczegóły 
artykuł: Stasik Danuta: Studia Indologiczne 1996 t. 3 s. 160 (sprawozdanie...) szczegóły 
470.impreza: "Kultura piśmienna kartuzów" - sesja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Oliński Piotr: Kultura piśmienna kartuzów. Kwartalnik Historyczny 1999 nr 4 s. 156-158 (sprawozdanie...) szczegóły 
471.impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona różnym aspektom tożsamości w odniesieniu do rzeczywistości amerykańskiej kultury, literatury, wieloetnicznej społeczności amerykańskiej (1995).  szczegóły 
artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: "Tatrzański Orzeł" w Salonikach. Tatrzański Orzeł = The Tatra Eagle 1995 nr 1 s. 1, 3 (spraw....) szczegóły 
472.impreza: Międzynarodowy Kongres Studiów Patrystycznych (1995).  szczegóły 
artykuł: Longosz Stanisław: XII Kongres Patrystyczny. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 1 s. 12 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Widok Norbert: XII Międzynarodowy Kongres Studiów Patrystycznych w Oksfordzie (Oksford, 21-26 VIII 1995). Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 698-701 (spraw....) szczegóły 
473.impreza: "Naturalizm i antynaturalizm w literaturach europejskich w XIX i XX wieku. Kontynuatorzy i przeciwnicy" - międzynarodowe kolokwium (1991).  szczegóły 
artykuł: Knysz-Rudzka Danuta: Naturalizm i antynaturalizm w literaturach europejskich w XIX i XX wieku. Kontynuatorzy i przeciwnicy. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 188-189  szczegóły 
474.impreza: Oral History of the Middle Ages. The Spoken Word in Context. An International Workshop (2001).  szczegóły 
artykuł: Grzesik Ryszard: Studia Źródłoznawcze 2001 t. 39 s. 228-230 (sprawozdanie...) szczegóły 
475.impreza: "Romantyzm i kultura europejska XX wieku" - międzynarodowa konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: Szymonik Danuta: Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 333-335 (sprawozdanie...) szczegóły 
476.impreza: "Rossija i Zapad: dialog kul'tur" - mezhdunarodnaja konferencija (1998).  szczegóły 
artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 337-339  szczegóły 
477.impreza: "Rossija i Zapad: dialog kul'tur" - mezhdunarodnaja konferencija (1998).  szczegóły 
artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 154-155 (sprawozdanie...) szczegóły 
478.impreza: "Rossija i Zapad: dialog kul'tur" - mezhdunarodnaja konferencija (2000).  szczegóły 
artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 2001 nr 1 s. 159-160 (sprawozdanie...) szczegóły 
479.impreza: "Slavic drama: the question of innovation" - sympozjum (1991).  szczegóły 
artykuł: Czerwiński Edward Józef: Ottawa hosts forum on slavic theater and drama. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1991 nr 6 s. 45 (spraw.; nt. wątków polskich...) szczegóły 
480.impreza: "Starożytna narracja chrześcijańska" - Dni Augustiańskie (1994).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Starożytna narracja chrześcijańska (XXIII Dni Augustiańskie, Rzym 5-7 V 1994). Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 670-673 (spraw....) szczegóły 
481.impreza: Tartuskaja Vesennjaja Konferencija Molodykh Filologov - mezhdunarodnaja konferencija (1997).  szczegóły 
artykuł: Bobryk Roman: Slavia Orientalis 1997 nr 4 s. 639-641 (sprawozdanie...) szczegóły 
482.impreza: "Teoria i praktyka nauczana języków słowiańskich" - międzynarodowa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Listwan Fryderyk: Międzynarodowa konferencja w Pecs. Slavia Orientalis 1998 nr 4 s. 639-643 (sprawozdanie z prac sekcji literaturoznawczej...) szczegóły 
483.impreza: "The Medieval Chronicle - Die mittelalterliche Chronik - la chronique medievale" - międzynarodowa konferencja poświęcona kronikom średniowiecznym (1999).  szczegóły 
artykuł: Grzesik Ryszard: Kwartalnik Historyczny 1999 nr 4 s. 155-156 (sprawozdanie...) szczegóły 
484.impreza: "Tradycje kultury antycznej w Europie Środkowej" - międzynarodowa konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Grzesiowski Mieczysław: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tradycje kultury antycznej w Europie Środkowej" we Lwowie. Eos 1995 t. 82 (1994) z. 1 s. 172 (spraw....) szczegóły 
485.impreza: Zjazd Międzynarodowego Stowarzyszenia Porównawczych Studiów nad Cywilizacjami [International Society for the Comparative Study of Civilizations (ISCSC)] (1998).  szczegóły 
artykuł: M.M.: XXVII Zjazd ISCSC[International Society for the Comparative Study of Civilizations]. Japonica 1999 [nr] 11 s. 253-254 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
486.książka: Wielokulturowość, tożsamość narodowa, mniejszości na Węgrzech i w Polsce. Język - literatura - kultura. 2004  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
487.impreza: "Intelektualiści a zmiany społeczne zachodzące w Europie Środkowej i Wschodniej" - konferencja (1992). (w sesji udział wzięli pisarze z USA i krajów postkomunistycznych m.in....) szczegóły 
artykuł: as: Przegląd zagraniczny. Stany Zjednoczone. Twórczość 1993 nr 4 s. 140 (nota...) szczegóły 
artykuł: ej: Co lepsze: nacjonalizm czy imperializm rosyjski?. Puls 1992 nr 59 s. 107  szczegóły 
recenzja: Lipatow Aleksander: Pani z lusterkiem, czyli parę słów o imperializmie rosyjskim. Puls 1993 nr 2 (61) s. 118-119 (nawiązanie do polemiki Stanisława Barańczaka z Tatianą Tołstej...) szczegóły 
488.impreza: "Kleine Literaturen oder Regionalliteratur - Reichweite, Funktion und Besonderheit" - konferencja międzynarodowa (2007).  szczegóły 
artykuł: Brandt Marion: Convivium 2008 s. 435-438 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
489.impreza: Konferencja Międzynarodowa nt. Współczesnych Zagadnień Azji Południowej [European Conference on Modern South Asian Studies, m.in. panel: South Asian Literatures. Narrative in South Asian Literatures: Text and Interpretation]) (1996).  szczegóły 
artykuł: Stasik Danuta: Studia Indologiczne 1996 t. 3 s. 160 (sprawozdanie...) szczegóły 
490.impreza: "Mowa i milczenie w literaturze i komunikacji językowej" - konferencja polsko-niemiecka (1998).  szczegóły 
artykuł: Golec Janusz: "Sprechen und Schweigen in Literatur und sprachlicher Kommunikation. Polnisch-deutsches Symposium. Kazimierz Dolny 10-13 V 1998. Convivium 1999 s. 353-367 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Mowa i milczenie. Forum Akademickie 1998 nr 6 s. 11 (not....) szczegóły 
491.impreza: "Romantyzm i kultura europejska XX wieku" - międzynarodowa konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: Szymonik Danuta: Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 333-335 (sprawozdanie...) szczegóły 
492.impreza: Tartuskaja Vesennjaja Konferencija Molodykh Filologov - mezhdunarodnaja konferencija (1997).  szczegóły 
artykuł: Bobryk Roman: Slavia Orientalis 1997 nr 4 s. 639-641 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Festiwale, konferencje, kongresy, zjazdy (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
493.impreza: "Czas pisarzy" - spotkanie pisarzy Afryki (1998).  szczegóły 
artykuł: Pierwszy festiwal literatury afrykańskiej. Przekrój 1998 nr 14 s. 21  szczegóły 
494.impreza: "Europejska integracja i europejska umysłowość: kulturowa hegemonia albo dialog kultur" - międzynarodowa konferencja (1992).  szczegóły 
artykuł: Tokarczyk Roman A.: Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 2/3 s. 154-156 (m.in. sekcja sztuki, literatury, religii dotyczyła sesji: sztuka i li...) szczegóły 
495.impreza: Międzynarodowe Kolokwium Slawistyczne (2002). ((szeroko pojęta problematyka słowianoznawstwa, problemy z dziedziny li...) szczegóły 
artykuł: Malinowski Andrzej: Przegląd Zachodniopomorski 2002 z. 4 s. 237-239 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Konkursy (powszechna)
    konkursy (alfabet tytułów)
496.konkurs: Konkurs na opowiadanie kobiece (1992). (1992...) szczegóły 
artykuł: Kobiety do piór. Polityka 1992 nr 9 s. 10 (ogł....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Nagrody międzynarodowe (powszechna)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
497.nagroda: Międzynarodowa nagroda Neustdadt w dziedzinie literatury [Neustadt International Prize for Literature] (2003). (nagr.: Adam Zagajewski...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 11 s. E2 (not.; laureat...) szczegóły 
artykuł: Giełda. Przegląd 2003 nr 45 s. 21 (laureat...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 97 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: (PD): Nagrody. Książki 2003 nr 11 s. 15 (notka o przyznaniu...) szczegóły 
498.nagroda: Międzynarodowa nagroda Neustdadt w dziedzinie literatury [Neustadt International Prize for Literature] (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Ziółkowska-Boehm Aleksandra: Dla Odry z USA. Odra 1999 nr 5 s. 131-132 (nt. nagrody, przyznawania, laureatów...) szczegóły 
499.nagroda: Nagroda Sonninga za wkład w kulturę europejską (1996). (Guenter Grass...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1996 nr 95 s. 12 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Literatura dla dzieci i młodzieży (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
500.impreza: "Kolorowe okładki. Literatura dla dzieci na rozdrożu: między sztuką i edukacją = Colourful Covers-Children's Literature at the Crossroads of Arts" - sympozjum międzynarodowe (2002).  szczegóły 
artykuł: Michułka Dorota: Kolorowe okładki. Guliwer 2002 nr 4 s. 76-81 (sprawozdanie...) szczegóły 
501.impreza: "Literatura dla młodzieży w latach 1948-1988" - międzynarodowa konferencja literaturoznawcza (1988).  szczegóły 
artykuł: Sztuka dla Dziecka 1989 nr 1 s. 61 ([nota spraw.]...) szczegóły 
502.impreza: Sympozjum poświęcone wspólnym wątkom w europejskiej literaturze dla dzieci (1998).  szczegóły 
artykuł: Zając Michał: Europejskie sympozjum literatury dziecięcej. Guliwer 1998 nr 5 s. 40-42 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
503.książka: L'Humour europeen. 1993 (T. 1. Lublin 1993, 283 s.
[Zawiera materiały z międzynar. kolokwiu...)
 szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
504.impreza: "Inerfaces: Obraz vzajemnych vztahu Cechu, Polaku a Nemcu w jeich jazycich, literaturach a kulturach" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Sobolczyk Piotr: Interfaces: obraz vzajemnych vztahu Cechu, Polaku a Nemcu w jejich jazycich, literaturach a kulturach. Ruch Literacki 2002 z. 2 s. 229-231  szczegóły 
artykuł: Wojda Aleksandra: Międzynarodowa konferencja studencka w Pradze. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 1 s. 67-68 (spraw....) szczegóły 
505.impreza: "Wielkie postacie historii widziane z odmiennych perspektyw = Les grands hommes des autres " - kolokwium (1998).  szczegóły 
artykuł: Serwański Maciej: Wielkie postacie historii widziane z odmiennych perspektyw. Przegląd Zachodni 1999 nr 1 s. 195-197 (sprawozdanie...) szczegóły 
506.impreza: World Congress of Jewish Studies (1993).  szczegóły 
artykuł: Pilarczyk Krzysztof: Poles and "Jewish-Polish" topics in the Eleventh World Congress of Jewish Studies. Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 221-223 (spraw....) szczegóły 
507.impreza: "Żydzi na tle ich średniowiecznego otoczenia" - międzynarodowe sympozjum historyczne (1988). (sympozjum o charakterze hist.-teologiczno-lit....) szczegóły 
artykuł: Kowalska Zofia: Międzynarodowe sympozjum historyczne "Żydzi na tle ich średniowiecznego otoczenia" (Wiedeń 25-29 X 1988). Studia Historyczne 1992 z. 1 s. 135-140 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Wydawnictwa (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
508.impreza: "Samizdat - alternatywna kultura w Europe Środkowej i Wschodniej" - wystawa (2000).  szczegóły 
artykuł: ANR: Samizdat w Berlinie. Gazeta Wyborcza 2000 nr 212 s. 2 (nota...) szczegóły 
509.impreza: Samizdat. Kultura alternatywna w Europie Środkowo-Wschodniej - lata 60.-80. XX wieku - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Vrba Tomasz: Przyszpilony samizdat. Gazeta Wyborcza 2002 nr 204 s. 16 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Organizacja nauki o literaturze (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
510.artykuł: Strumiński Bohdan: Rosja a slawistyka amerykańska. Kultura [Paryż] 1991 nr 11 s. 66-70 (uwagi nt. programu nauczania w dziale "Języki i literatury słowiańskie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Literatura współczesna (amerykańska) / Życie literackie (amerykańska) / Nagrody (amerykańska)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
511.nagroda: The Pulitzer Prize (1998). (m.in.: nagr. w dziedzinie poezji: Charles Wright ("Blacj Zodiac" [Czar...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 5 s. 81 (not. o laureatach...) szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 5 s. 157 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Pióro Tadeusz: Stany Zjednoczone. Twórczość 1998 nr 7 s. 137-138 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Kosinski Jerzy
    korespondencja (alfabet autorów)
512.korespondencja: Kryszak Janusz: Jerzy Kosiński do Józefa Chałasińskiego - listy. Archiwum Emigracji 1999 z. 2 s. 133-152 (zawiera m.in. listy do Jerzego Kosińskiego od instytucji: Columbia Uni...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Bernhard Thomas
    imprezy (alfabet tytułów)
513.impreza: "Literatura o zasięgu światowym i "małe ojczyzny" na przykładzie twórczości Thomasa Bernharda" - sympozjum (1994).  szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1994 nr 4 s. 163 (not....) szczegóły 
  Kafka Franz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
514.artykuł: Havel Vaclav: O Kafce. Puls 1990 nr 46/47 s. 81-83 (przemówienie wygłoszone podczas uroczystości przyznania tytułu doktora...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
    książki (alfabet autorów)
515.książka: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności", Białystok 16-18 1999. 2000 ([Zawiera m.in.:] Bazyli Białokozowicz: Jeszcze raz o pochodzeniu Adama...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
516.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Filinowicz Alina: Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 226-228 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 242 (not....) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2001 nr 9 s. 7 (nota spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Literatura współczesna (brytyjska i irlandzka)
    imprezy (alfabet tytułów)
517.impreza: "In-Yer-Face"? British Drama in the 1990s (2002).  szczegóły 
artykuł: Lachman Michał: Brutaliści w Bristolu. Fraza 2002 nr 11 s. 179-182 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Literatura współczesna (brytyjska i irlandzka) / Życie literackie (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
518.artykuł: Rosiak Dariusz: Koniec epoki Bradbury'ego. Życie Warszawy 1995 nr 52 s. 11 (o przejściu na emeryturę pisarza Malcolma Bradbury'ego, kierującego pr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Conrad Joseph
    imprezy (alfabet tytułów)
519.impreza: Międzynarodowa konferencja The Joseph Conrad Society (U.K.) i The Henry James Society of America (1995).  szczegóły 
artykuł: Krajka Wiesław: Sprawozdanie z XXV Międzynarodowej Konferencji The Joseph Conrad Society (U.K.), 8-12 lipca 1999 r. w University of Kent w Canterbury. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 2 s. 261-263  szczegóły 
  Fenton James
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
520.artykuł: Korzeniewicz Maria: Wolna elekcja Profesora Poezji. Dekada Literacka 1994 nr 12/13 s. 7-8 (nt. wyboru J. Fentona na Profesora Poezji Uniwersytetu w Oxfordzie; z ...) szczegóły 
  Koestler Arthur
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
521.artykuł: Koestler wyrzucony. Gazeta Wyborcza 1998 nr 304 s. 2 (not. o usunięciu popiersia z uniwersytetu w Edynbergu...) szczegóły 
  Rowling Joanne K.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
522.artykuł: Z ansibla. Fenix 2000 nr 7/8 s. 110 (not. o przyznaniu pisarce doktoratu honoris causa Uniwersytetu St. An...) szczegóły 
  Tolkien John Ronald Reuel
    imprezy (alfabet tytułów)
523.impreza: "Omentielva Minya" - Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Wymyślonych Języków J.R.R. Tolkiena (2005).  szczegóły 
artykuł: Wydarzenia. Aiglos 2005 nr 3 (2004/2005) s. 134 (zapowiedź; przygotowali: Anna Adamczyk 'Nifrodel', Michał Leśniewski '...) szczegóły 
artykuł: Wydarzenia. Aiglos 2005 nr 4 s. 147 (nota; zapowiedź; przygotowali: Karolina Stopa-Olszańska 'Melinir', Ann...) szczegóły 
524.impreza: "UnTolkien" (2005). (część konferencji mediewistycznej, która poświęcona została Tolkienowi...) szczegóły 
artykuł: Wydarzenia. Aiglos 2005 nr 3 (2004/2005) s. 133 (zapowiedź; przygotowali: Anna Adamczyk 'Nifrodel', Michał Leśniewski '...) szczegóły 
artykuł: Wydarzenia. Aiglos 2005 nr 4 s. 146 (nota sprawozdawcza; przygotowali: Karolina Stopa-Olszańska 'Melinir', ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Historia literatury (bułgarska)
    książki (alfabet autorów)
525.książka: [Drugie] II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 1991 ([Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama M...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 85 (1671) s. 112-113  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    książki (alfabet autorów)
526.książka: Literatura v ceskem a polskem Slezsku. Sbornik z konference v Opave 15-16 listopadu 1995 = Literatura na Śląsku. Materiały z konferencji w Opawie 15-16 listopada 1995. 1996 (Jiri Urbanec: Literarni Slezsko. - Jiri Svoboda: K problematice polsky...) szczegóły 
recenzja: Forum Polonijne 1996 nr 4 s. 31 (not....) szczegóły 
recenzja: Machej Zbigniew: Po lekturze materiałów z konferencji "Literatura na Śląsku czeskim i polskim". Zwrot 1997 nr 9 s.60-61  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1996 nr 8 s. 72 (nota...) szczegóły 
recenzja: Stuchlik-Surowiak Beata: Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 166-169  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
527.impreza: "Italian Renaissance and Baroque in Central European Context" - polsko-czeska sesja interdyscyplinarna (2003).  szczegóły 
artykuł: Kalina Pavel: Italian Renaissance and Baroque in Central European Context. Olomouc, 17th-18th October 2003. Biuletyn Historii Sztuki 2003 nr 3/4 s. 613-615 (spraw....) szczegóły 
528.impreza: Sesja czesko-polska (1998).  szczegóły 
artykuł: Krzywy Roman: Barok 1999 nr 1 s. 243-244 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Literatura współczesna (czeska)
    imprezy (alfabet tytułów)
529.impreza: Czesko-polska konferencja literacko-naukowa poświęcona czeskiej i polskiej poezji po roku 1989 (2004).  szczegóły 
artykuł: W Opawie dyskutowano także o literaturze na Zaolziu. Zwrot 2005 nr 1 s. 55-56 (sparwozdanie...) szczegóły 
530.impreza: "Prezentace a hodnoceni narodni literatury v soudobem kontextu evropskem a svetovem" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Mosiołek-Kłosińska Katarzyna: Czesko-polska konferencja w Pradze (7-9 XI 1995). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 188-191  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
531.artykuł: (kor): Wiersz mojego serca.... Głos Ludu 2001 nr 53 s. 4 (dot. projektu "Wiersz mojego serca" prowadzonego przez zrzeszenie obyw...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Organizacja nauki o literaturze (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
532.artykuł: Kaczmarska Anna: Sorabistyka na Uniwersytecie Karola w Pradze. Zeszyty Łużyckie 1998 t. 24 s. 78-81 (nt. programu kształcenia w zakresie specjalizacji sorabistycznej na Wy...) szczegóły 
533.artykuł: Perspektywy slawistyki. Śląsk 1999 nr 12 s. 87 (nt. planów i perspektyw Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego; ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Havel Vaclav
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
534.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Odpowiedź. Zeszyty Literackie 1995 nr 52 s. 114-118 (tekst wystąpienia na Uniwersytecie Wiktorii w Nowej Zelandii; z not. o...) szczegóły 
  Hus Jan
    imprezy (alfabet tytułów)
535.impreza: Międzynarodowe sympozjum poświęcone Janowi Husowi (1999).  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 2000 nr 1 s. 10 (not....) szczegóły 
artykuł: Volny Władysław: Stan badań nad Janem Husem. Sympozjum na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie,grudzień 1999 r.. Myśl Protestancka 2000 nr 2 s. 60-66 (omówienie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska i słowacka / Literatura współczesna (czeska i słowacka)
    imprezy (alfabet tytułów)
536.impreza: "Postmodernizm w literaturze czeskiej i słowackiej" - międzynarodowa konferencja (2002).  szczegóły 
artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Postmodernizm w literaturze czeskiej i słowackiej, czyli Opava 2002. Pamiętnik Słowiański 2003 z. 1 s. 87-91 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    imprezy (alfabet tytułów)
537.impreza: "Odwieczni przyjaciele i wrogowie: stereotypy narodowe" - konferencja (2002). (m.in. dot. historii polskiej i francuskiej literatury...) szczegóły 
artykuł: Rydzewska Agnieszka: Odwieczni przyjaciele i wrogowie: stereotypy narodowe. Życie Uniwersyteckie 2003 nr 1 s. 14-15 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska)
    książki (alfabet autorów)
538.książka: Definitions et redefinitions de la poesie francaise (1900-1950). 2003 ([Materiały z kolokwium polsko-francuskiego; org. Centre de Recherche "...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Derrida Jacques
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
539.artykuł: Derrida doktorem h.c.. Gazeta Wyborcza 1992 nr 116 s. 9 (not. o przyznaniu doktoratu honoris causa przez uniwersytet w Cambridg...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Historia literatury (grecka bizantyjska)
    imprezy (alfabet tytułów)
540.impreza: Międzynarodowy Kongres Studiów Bizantyńskich (1991).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 519-524 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
541.artykuł: (PIK): Niewolnicy rytmu. Trybuna 2002 nr 90 s. 13 (o prowadzonych przez Ricardo Mansillę i E. Busha z National Autonomous...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura gruzińska / Hasła szczegółowe (gruzińska) / Hasła osobowe (gruzińska)
  Rustaveli Shota
    imprezy (alfabet tytułów)
542.impreza: Międzynarodowe Sympozjum poświęcone Szocie Rustawelemu (1991).  szczegóły 
artykuł: Pro Georgia 1991 [z.] 1 s. 9 (inf. o sympozjum...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
    imprezy (alfabet tytułów)
543.impreza: "Chrześcijańska lektura ksiąg mądrościowych" - Dni Augustiańskie (1991).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Chrześcijańska lektura ksiąg mądrościowych (XX Dni Augustiańskie, Rzym 9-11 V 1991). Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 514-517 (spraw....) szczegóły 
544.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona studiom nad mistycyzmem żydowskim (1997).  szczegóły 
artykuł: Galas Michał: V Międzynarodowa konferencja studiów o żydowskim mistycyzmie (Jerozolima - Hajfa 8-10 XII 1997). Studia Judaica 1998 [r. 1] nr 1 s. 108-109 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Ozeasza
    książki (alfabet autorów)
545.książka: Zawadzki Arnold Jan: Il peccato di Gabaa. Os 10,8-10.11-15 e i suoi echi in Geremia.  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Almodovar Pedro
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
546.artykuł: Doktorat honorowy dla Pedra Almodovara. Rzeczpospolita 1999 nr 7 s. 28 (nota o przyznaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Kastylii - La M...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Spinoza Benedictus de
    imprezy (alfabet tytułów)
547.impreza: "Spinoza by 2000" - międzynarodowa konferencja (1999).  szczegóły 
artykuł: Zjazdy i konferencje. Ruch Filozoficzny 1999 t. 56 nr 2 s. 279 (zapowiedź...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura iracko-arabska / Hasła szczegółowe (iracko-arabska) / Hasła osobowe (iracko-arabska)
  Dżanabi al- Hatif
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
548.artykuł: (MK): Amerykańska nagroda dla Hatifa al-Janabi. Głos Ludu 1995 nr 118 s. 5 (not. o przyzn. nagr. Press Annual for Literature przez Uniwersytet Ark...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Hasła szczegółowe (japońska) / Hasła osobowe (japońska)
  Abe Kobo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
549.artykuł: Melanowicz Mikołaj: Abe Kobo w Nowym Jorku. Japonica 1996 nr 6 s. 177-181 (nt. wszechstronnej prezentacji twórczości Abe Kobo w Nowym Jorku zorga...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
550.impreza: "Abe Kobo: twórca i burzyciel XX-wiecznej wrażliwości" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Melanowicz Mikołaj: Abe Kobo w Nowym Jorku. Japonica 1996 nr 6 s. 177-181  szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Hasła osobowe (litewska)
  Venclova Tomas
    książki twórcy (alfabet tytułów)
551.książka twórcy: Venclova Tomas: Kształty nadziei. [Eseje]. 1995 (Wstęp: Adam Michnik: Intrumenty dobrych duchów. - I.: Dialog o Wilnie ...) szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Przeciw schematom. Nowe Książki 1996 nr 3 s. 16-17  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
552.artykuł: (PIK): Niewolnicy rytmu. Trybuna 2002 nr 90 s. 13 (o prowadzonych przez Ricardo Mansillę i E. Busha z National Autonomous...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Augustyn święty *
    imprezy (alfabet tytułów)
553.impreza: "Księga Rodzaju w "Wyznaniach" św. Augustyna" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Księga Rodzaju w "Wyznaniach" św. Augustyna (Rzym, 6 XII 1994). Vox Patrum 1995 t. 24/29 (1993/1995) s. 681 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łotewska / Część ogólna (łotewska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
554.artykuł: Bobryk Roman: Szkoła w Tartu. Odra 1999 nr 12 s. 138-140 (nt. działalności Katedry Literatury Rosyjskiej Uniwersytetu w Tartu i ...) szczegóły 
555.artykuł: Bobryk Roman: Tartu - lata 90.. Studia Litteraria Polono-Slavica 2000 [t.] 5 s. 463-477 (nt. działalności naukowej i publikacji pracowników Katedry Literatury ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Część ogólna (łużycka)
    imprezy (alfabet tytułów)
556.impreza: Międzynarodowe Seminarium Naukowe Sorabistów (1995).  szczegóły 
artykuł: Lapteva Ludmila: VI Seminarium Naukowe Sorabistów we Lwowie. Zeszyty Łużyckie 1995 [nr 14] t. 13 nr 2 s. 95-97  szczegóły 
557.impreza: Międzynarodowe Seminarium Sorabistyczne (1999).  szczegóły 
artykuł: Gajewski Zbigniew: Dwa głosy ze Lwowa (VIII Międzynarodowe Seminarium Sorabistyczne). Zeszyty Łużyckie 2000 t. 29 s. 153-156 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Siatkowska Ewa: Dwa głosy ze Lwowa (VIII Międzynarodowe Seminarium Sorabistyczne). Zeszyty Łużyckie 2000 t. 29 s. 156-159 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Hasła szczegółowe (macedońska) / Hasła osobowe (macedońska)
  Mirkulovska Bistrica
    książki twórcy (alfabet tytułów)
558.książka twórcy: Mirkulovska Bistrica: Ziemio - czyjaś ty. [Wiersze]. 2010 ([Tłumacze:] Krzysztof Alboszta, Bojan Atovski, Beata Banaś, Joanna Bil...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
559.książka: Literatur zwischen Rewolution und Restauration. Studien zu literarischen Wechselbeziehung in Europa zwischen 1789 und 1835. 1989 ([Zawiera m.in.:] K. Sauerland: Kann und darf das Volk herrschen? Bemer...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka) / Życie literackie (niemiecka) / Nagrody (niemiecka)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
560.nagroda: Nagroda im. Georga Buechnera (1991). (1991; Wolf Biermann...) szczegóły 
artykuł: eRKA: Relata refero. Tygodnik Solidarność 1991 nr 20 s. 16 (not....) szczegóły 
artykuł: Jaranowski Michał: Powrót barda. Kultura i Życie 1991 nr 9 s. 1 (sylwetka laureata Wolfa Biermanna...) szczegóły 
artykuł: M.D.: Tygodnik Literacki 1991 nr 20 s. 2 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
561.nagroda: Nagroda im. Georga Buechnera (1993). (za 1993; nagr.: Peter Ruehmkorf...) szczegóły 
artykuł: Poeta niepokorny. Gazeta Wyborcza 1993 nr 245 s. 11 (not. o nagrodzie...) szczegóły 
562.nagroda: Nagroda Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2001). (Guenter Grass...) szczegóły 
artykuł: Barański Dariusz: Nagroda dla Grassa. Viadrina wyróżnia po raz trzeci. Gazeta Wyborcza 2001 nr 163 s. 2  szczegóły 
artykuł: Kontrapunkt 2001 nr 9 s. 9 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Michnik Adam: Mowa pochwalna dla Guentera Grassa. Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 69-74  szczegóły 
artykuł: Wyróżnienie dla Guentera Grassa. Życie 2001 nr 163 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 206 (laureat...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
563.książka: Polsko-niemiecka wspólnota losów. Uciekinierzy, wysiedleni, wypędzeni w niemieckiej "literaturze wypędzenia" i polskiej literaturze kresowej. Konferencja literacka, Gliwice, 21-23 listopad [!] 1996. 1996 (Krzysztof Karwat: Od redakcji. * Stanisław Bieniasz: Referat wprowadza...) szczegóły 
recenzja: Lewandowski Jan F.: Wspólnota wygnańców. Śląsk 1997 nr 12 s. 73  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Organizacja nauki o literaturze (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
564.artykuł: Kunicki Wojciech: Zarys dziejów germanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1918-1945. Struktura, katedry i profesura. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia i Materiały z Dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego 1995 nr 4 (1780) s. 87-109  szczegóły 
565.artykuł: Linkowski Zdzisław: Frankfurcki Uniwersytet "Viadrina". Trakt 1991 nr 1 s. 7 (historia uczelni (1506-1806), także lista jej niemieckich i polskich a...) szczegóły 
566.artykuł: Uniwersytet Europejski Viadrina. Trakt 2002 nr 23 s. 49 (dot. historii uczelni...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Dedecius Karl
    książki twórcy (alfabet tytułów)
567.książka twórcy: Dedecius Karl: Partnerstwo i poezja. 1989 (Referat wygłoszony w 1988 r. w Giesen na uroczystości 10-lecia współpr...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
568.artykuł: Kaźmierczak Błażej: Jubileusz 90. urodzin Karla Dedeciusa. Pegaz Lubuski 2011 nr 3 s. 5, 6 (o nadaniu Karlowi Dedeciusowi tytułu doktora honoris causa przez Uniwe...) szczegóły 
569.artykuł: Kopaczyńska-Moskaluk Agnieszka: Kronika Lubuska. Pro Libris 2001 nr 1 s. 132-135 (not. nt. przekazania przez Karla Dedeciusa książek, korespondencji z p...) szczegóły 
570.artykuł: Kuczyński Ernest, Kuczyński Krzysztof A.: Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego w Polsce. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2008 t. 36 s. 71-82 (m.in. nt. przekazania 15 VII 2001 Archiwum Karla Dedeciusa Uniwersytet...) szczegóły 
571.artykuł: Świerszcz Agnieszka: Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach. Wiadomości Uniwersyteckie UWM 2002 nr 7 s. 10 (nt. przekazania prywatnego archiwum Karla Dedeciusa Uniwersytetowi Eur...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
572.impreza: Jubileusz 90. urodzin Karla Dedeciusa (2011).  szczegóły 
artykuł: Kaźmierczak Błażej: Jubileusz 90. urodzin Karla Dedeciusa. Collegium Polonicum w hołdzie mistrzowi przekładu. Pegaz Lubuski 2011 nr 3 s. 5, 6 (sprawozdanie...) szczegóły 
  Doenhoff Marion Hedda Ilse
    imprezy (alfabet tytułów)
573.impreza: "Nieustraszona, zdecydowana, zaangażowana - wspomnienie o hrabinie Marion Doenhoff" - wystawa (2003).  szczegóły 
artykuł: "Nieustraszona" Marion Doenhoff. Odra 2003 nr 10 s. 108  szczegóły 
  Grass Guenter
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
574.tekst paraliteracki: Grass Guenter: Pisanie po Oświęcimiu. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 169-194 (tekst przemówienia wygłoszony na Uniwersytecie im. J.W. Goethego we Fr...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
575.artykuł: Gazeta Wyborcza 1995 nr 297 s. 15 (not. o otrzymaniu nagrody Sonning Prize przyzn. przez Uniwersytet Kope...) szczegóły 
576.artykuł: Wiśniewska Aleksandra: 10-lecie Europejskiego Uniwersytetu Viadrina. Życie Uniwersyteckie 2001 nr 7/8 s. 6-9 (m.in. nt. spotkania pisarza z czytelnikami, 11 VII 2001, Europejski Un...) szczegóły 
577.artykuł: Wiśniewska Aleksandra: 10-lecie Europejskiego Uniwersytetu Viadrina. Życie Uniwersyteckie 2001 nr 7/8 s. 6-9 (m.in. o wręczeniu pisarzowi nagrody Europejskiego Uniwersytetu Viadrin...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
578.impreza: Wystawa książek Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza i Guentera Grassa (2000).  szczegóły 
artykuł: Nobliści w Wilnie. Biblioteka Analiz 2000 nr 20 s. 5  szczegóły 
  Heidegger Martin
    imprezy (alfabet tytułów)
579.impreza: Konferencja Heideggerowska (1993).  szczegóły 
artykuł: Kostyszak Maria: Heidegger w oczach Amerykanów. Sprawozdanie z konferencji (1993). Principia 1995 t. 13/14 s. 291-297  szczegóły 
  Herder Johann Gottfried von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
580.artykuł: Bogdan Danuta: Pobyt Johanna Gottfrieda Herdera na uniwersytecie w Królewcu w latach 1762-1764. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2003 nr 4 s. 451-465  szczegóły 
  Jaspers Karl
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
581.tekst paraliteracki: Jaspers Karl: Problem winy. Gazeta Wyborcza 2003 nr 202 s. 8-11 (fragmenty wykładów wygłoszonych na uniwersytecie w Heidelbergu; z fot....) szczegóły 
  Kleist Heinrich von
    imprezy (alfabet tytułów)
582.impreza: Dni Kleista (2001).  szczegóły 
artykuł: Dni Kleista. Życie Uniwersyteckie 2001 nr 7/8 s. 9 (not....) szczegóły 
  Opitz Martin
    imprezy (alfabet tytułów)
583.impreza: "Opitius Latinus. Deutsch-Polnisches Symposion zu Fragen der Uebersetzung und Edition der neulateinischen Schriften des Martin Opitz (1579-1639)" - polsko-niemieckie sympozjum (1999).  szczegóły 
artykuł: Jabłecki Tomasz, Nowicki Paweł: Sprawozdanie z niemiecko-polskiego sympozjum "Opitius Latinus. Deutsch-Polnisches Symposion zu Fragen der Uebersetzung und Edition der neulateinischen Schriften des Martin Opitz (1579-1639)". (Wrocław 22-25 października 1999 r.). Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 153-154  szczegóły 
  Wolf Christa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
584.artykuł: Dialog [Warszawa] 1995 nr 1 s. 171 (not. o ponownym przyjęciu do Akademie der Kuenste, X 1994....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Historia literatury (nowohebrajska)
    książki (alfabet autorów)
585.książka: Lud żydowski w narodzie polskim. Materiały sesji naukowej w Warszawie 15-16 wrzesień 1992 = The Status of Jews in the Polish Nation. Papers from the conference held in Warsaw 15-16 September 1992. 1994 ([Dedykacja:] W dwóchsetlecie projektu ustawy "Urządzenie ludu żydowski...) szczegóły 
recenzja: Stone Daniel: Polin 1997 t. 10 s. 381-383  szczegóły 
586.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 241-242 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura peruwiańska / Hasła szczegółowe (peruwiańska) / Hasła osobowe (peruwiańska)
  Vargas Llosa Mario
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
587.artykuł: J.SZ.: Llosa oxfordzki. Gazeta Wyborcza 2003 nr 272 s. 8 (not. o otrzymaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Oxfordzie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Literatura współczesna (radziecka)
    imprezy (alfabet tytułów)
588.impreza: "Rosyjska literatura emigracyjna w ZSRR okresu >Pierestrojki<" - sympozjum (1992).  szczegóły 
artykuł: Suchanek Lucjan: Monachijskie spotkania. Universitas 1992 nr 2 s. 71-73  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
589.książka: Przechodzki Eligiusz: Pierwsze zarysy porównawczo-syntetyczne historii literatury rosyjskiej i polskiej. S.B. Linde, A. Mickiewicz, M. Grabowski. 1990 (Wstęp. - Literaturoznawstwo polskie doby romantyzmu na tle ówczesnej e...) szczegóły 
recenzja: Liburska Lidia: Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 134  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
590.impreza: "Literatura rosyjska w kontekście rozwoju literatury światowej" - międzynarodowa konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Literatura rosyjska w kontekście rozwoju literatury światowej. Slavia Orientalis 1994 nr 2 s. 297-298  szczegóły 
591.impreza: "Mentalitet russkojj kul'tury" - międzynarodowa konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 139-140  szczegóły 
592.impreza: Nacional'nyjj genijj i puti russkojj kul'tury: Pushkin, Platonov, Nabokov v konce XX veka (1999).  szczegóły 
artykuł: Supa Wanda: Slavia Orientalis 1999 nr 4 s. 663-665 (sprawozdanie...) szczegóły 
593.impreza: "Pro=za" - konferencja naukowa (2004).  szczegóły 
artykuł: Bobryk Roman, Urban Justyna: Smoleńsk - Proza, czyli Pro i Za. Do źródeł 2004 z. 2 s. 267-283 (sprawozdanie; z notami o autorach...) szczegóły 
594.impreza: "Rossija i Zapad: dialog kul'tur" - mezhdunarodnaja konferencija (1998).  szczegóły 
artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 154-155 (sprawozdanie...) szczegóły 
595.impreza: "Rossija i Zapad: dialog kul'tur" - mezhdunarodnaja konferencija (1998).  szczegóły 
artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 337-339  szczegóły 
596.impreza: "Rossija i Zapad: dialog kul'tur" - mezhdunarodnaja konferencija (2000).  szczegóły 
artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Slavia Orientalis 2001 nr 1 s. 159-160 (sprawozdanie...) szczegóły 
597.impreza: "Russkaja kul'tura v baltijjskikh stranakh mezhdu vojjnami (1918-1940)" - mezhdunarodnaja nauchnaja konferencija (2001). (m.in. nt. literatury...) szczegóły 
artykuł: Lavrinec Pavel: Slavia Orientalis 2001 nr 4 s. 663-664 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    imprezy (alfabet tytułów)
598.impreza: "Literatura rosyjska w kontekście rozwoju literatury światowej" - międzynarodowa konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Literatura rosyjska w kontekście rozwoju literatury światowej. Slavia Orientalis 1994 nr 2 s. 297-298  szczegóły 
599.impreza: Nacional'nyjj genijj i puti russkojj kul'tury: Pushkin, Platonov, Nabokov v konce XX veka (1999).  szczegóły 
artykuł: Supa Wanda: Slavia Orientalis 1999 nr 4 s. 663-665 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Czasopiśmiennictwo (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
600.artykuł: Rudzewicz Irena: Pervye nomera zhurnala "Vestnik" Nizhegorodskogo universiteta. Slavia Orientalis 2002 nr 4 s. 617-620 (rec. ks.: Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobacheskogo....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Dydaktyka literatury (rosyjska)
    imprezy (alfabet tytułów)
601.impreza: "Rusistika i sovremennost'" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Mieszkowska Walentyna: Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 225-226 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Organizacja nauki o lit. (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
602.artykuł: Wójtowicz Marian: Dwudziestolecie rusycystyki w Uniwersytecie Wołgogradzkim. Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 3 s. 123-124  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Cvetaeva Marina
    imprezy (alfabet tytułów)
603.impreza: Konferencja naukowa poświęcona 100. rocznicy urodzin Mariny Cwietajewej (1992).  szczegóły 
artykuł: Maciejewski Zbigniew, Szymonik Danuta: Iz nauchnykh i kul'turnykh meroprijatijj, posvjashhennykh 100-letiju so dnja rozhdenija Mariny Cvetaevojj. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 1/2 s. 117-120  szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
    imprezy (alfabet tytułów)
604.impreza: "Dostojewskij und Deutschland. Unter Beruecksischtigung seiner internationalen Bedeuting" - międzynarodowe sympozjum (2001).  szczegóły 
artykuł: Świderska Małgorzata: Slavia Orientalis 2002 nr 3 s. 509-512 (sprawozdanie...) szczegóły 
  Pushkin Aleksandr
    imprezy (alfabet tytułów)
605.impreza: "A.S. Pushkin: filologicheskie i kul'turologicheskie problemy izuchenija" - nauchnaja konferencija (1998).  szczegóły 
artykuł: Mnikh Roman, Popova-Bondarenko Irina: Slavia Orientalis 1999 nr 2 s. 325-327 (sprawozdanie...) szczegóły 
  Solov'jov Vladimir
    imprezy (alfabet tytułów)
606.impreza: "Władymir Sołowiow i jego filozoficzny dorobek" - międzynarodowa konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Zjazdy i konferencje. Ruch Filozoficzny 1999 t. 56 nr 2 s. 279 (zapowiedź...) szczegóły 
  Turgenev Ivan
    imprezy (alfabet tytułów)
607.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona Iwanowi Turgieniewowi (1993).  szczegóły 
artykuł: Shhukin Vasilijj: Mezhdunarodnaja turgenevskaja konferencija v Budapeshte (26-28 avgusta 1993 goda). Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 137-138  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Ahlmark Per
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
608.artykuł: Birbrajer Michał: Per Ahlmark doktorem honoris causa. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 9/10/11 s. 12 (not. o przyznaniu doktoratu honoris causa Uniwerstetu Hebrajskiego w J...) szczegóły 
  Strindberg August
    imprezy (alfabet tytułów)
609.impreza: Wystawa prac fotograficznych Augusta Strindberga (1998).  szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1999 nr 2 s. 202 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
610.książka: Polska - Ukraina. Dialog kultur. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 29-30 października 2003 roku przez Instytut Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku. 2005 ([Zawiera m.in.:] Swietłana Piza: Działalność literacka Ipati Poti na p...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
611.impreza: "Hymny narodowe Polski i Ukrainy" - sesja popularnonaukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Sesja na temat hymnów narodowych w Kijowie i Berdyczowie. Rocznik Mazurka Dąbrowskiego 2005 nr 7/8 (2004/2005) s. 172 (sprawozdanie...) szczegóły 
612.impreza: Mihzhnarodnijj kongres ukrajinihstihv [Międzynarodowy Kongres Ukrainistów (MAU)] (1999).  szczegóły 
artykuł: Chynczewska-Hennel Teresa: Czwarty Międzynarodowy Kongres Ukrainoznawców. Barok 1999 nr 2 s. 247  szczegóły 
artykuł: Kononenko Irena, Spiwak Orest: Językoznawstwo na Kongresie. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 445-449 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Nazaruk Bazyli: Czwarty Międzynarodowy Kongres Ukrainistów, Odesa[!] 26-29 sierpnia 1999 roku. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 439-445 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Koniewa Jarosława: Chetvertijj mihzhnarodnijj kongres ukrajinihstihv, 26-29 serpnja 1999 r., Odesa. Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 377-378 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Antologie i zbiory (ukraińska)
613.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Możcil Helena: Krakowska "konfraternia" w Kijowie. Dziennik Kijowski 1999 nr 8 s. 6 (not. o spotkaniu poetyckim Aarne Puu i Jacka Lubart-Krzysicy ze studen...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Rubchak Bogdan
    wywiady (alfabet autorów)
614.wywiad: Roszak Joanna: Dumny i słodki. Rozmowa z Bohdanem Rubchakiem, poetą pipszącym po angielsku i ukraińsku, pochodzenia ukraińskiego, emerytowanym profesorem literatury ukraińskiej i angielskiej na uniwersytecie w Chicago. Kresy 2007 nr 72 s. 123-124  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Utwory anonimowe (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
615.książka: Inscriptiones funebres in confinio Poloniae et Ucrainae repertae = Inskrypcje nagrobne pogranicza polsko-ukraińskiego. 1999 (Vol. 1: Gmina Krempna. 1999, 99 s., [31] s. tabl.: il....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Bruno Giordano
    imprezy (alfabet tytułów)
616.impreza: "Giordano Bruno i renesans jako perspektywa kultury europejskiej bez granic" - Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium (2000).  szczegóły 
artykuł: Nowicki Andrzej: Czterechsetlecie Bruna w Bukareszcie. Ruch Filozoficzny 2001 t. 58 nr 1 s. 19-20 (omówienie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    książki (alfabet autorów)
617.książka: Lud żydowski w narodzie polskim. Materiały sesji naukowej w Warszawie 15-16 wrzesień 1992 = The Status of Jews in the Polish Nation. Papers from the conference held in Warsaw 15-16 September 1992. 1994 ([Dedykacja:] W dwóchsetlecie projektu ustawy "Urządzenie ludu żydowski...) szczegóły 
recenzja: Stone Daniel: Polin 1997 t. 10 s. 381-383  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
618.impreza: "International Academic Workshop on Yiddish Drama, Theatre and Performing Arts" - międzynarodowa sesja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Bułat Mirosława M.: Międzynarodowe warsztaty akademickie na temat dramatu, teatru i przedstawień w jidysz (Oxford 29 VI 0 2 VII 1999). Studia Judaica 1999 [r. 2] nr 2 s. 273-275 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Bułat Mirosława: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 3/4 s. 393-397 (spraw....) szczegóły 
619.impreza: "Kultura i Język Jidysz" - międzynarodowa konferencja naukowa (2008). ([konferencja upamiętniała 100. roczn. I Konferencji Języka Jidysz w Cz...) szczegóły 
artykuł: Geller Ewa: Współczesny Jidyszland. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 25/26 s. 10-13 (wyw.; rozm.: Anna Rozenfeld; z fot. Ewy Geller...) szczegóły 
artykuł: Mazurczak Katarzyna: Sto lat później w Czerniowcach. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 25/26 s. 7-9 (sprawozdanie...) szczegóły 
620.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona studiom nad mistycyzmem żydowskim (1997).  szczegóły 
artykuł: Galas Michał: V Międzynarodowa konferencja studiów o żydowskim mistycyzmie (Jerozolima - Hajfa 8-10 XII 1997). Studia Judaica 1998 [r. 1] nr 1 s. 108-109 (spraw....) szczegóły 
621.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 241-242 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
622.artykuł: Shmeruk Chone: Nie tylko o Esterce i królu Kazimierzu Wielkim. Literatura 1992 nr 10 s. 58-60 (wywiad z prof. Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, członkiem Rady...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Literatura współczesna (żydowska)
    imprezy (alfabet tytułów)
623.impreza: "Kultura i Język Jidysz" - międzynarodowa konferencja naukowa (2008). ([konferencja upamiętniała 100. roczn. I Konferencji Języka Jidysz w Cz...) szczegóły 
artykuł: Geller Ewa: Współczesny Jidyszland. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 25/26 s. 10-13 (wyw.; rozm.: Anna Rozenfeld; z fot. Ewy Geller...) szczegóły 
artykuł: Mazurczak Katarzyna: Sto lat później w Czerniowcach. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 25/26 s. 7-9 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Zagadnienia specjalne (żydowska) / Tematy, motywy (żydowska)
    imprezy (alfabet tytułów)
624.impreza: "Obraz Polski w kulturze żydowskiej" - kolokwium (2010).  szczegóły 
artykuł: Midrasz 2010 nr 1 s. 27 (ogłoszenie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Shmeruk Chone
    imprezy (alfabet tytułów)
625.impreza: "Duchowość żydowska w Polsce" = Jewish Spirituality in Poland" - międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona pamięci Chone Shmeruka (1999).  szczegóły 
artykuł: Doktór Jan: "Jewish Spirituality in Poland" - międzynarodowa konferencja ku czci profesora Chone Shmeruka (Kraków, 26-28 IV 1999). Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1999 nr 4 s. 135-137  szczegóły 
artykuł: Korzeniowski Tomasz: Duchowość żydowska w Polsce. Kresy 2001 nr 45/46 s.175-177 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Korzeniowski Tomasz: O duchowości żydowskiej w Polsce. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 19 s. 14 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: (rat): Duchowość żydowska. Forum Akademickie 1999 nr 5 s. 11  szczegóły 
artykuł: Sikora Tomasz: Duchowość żydowska w Polsce. Studia Judaica 1999 [r. 2] nr 1 s. 119-120  szczegóły 
  Singer Isaac Bashevis
    imprezy (alfabet tytułów)
626.impreza: Konferencja poświęcona twórczości Isaaca Bashevisa Singera (1993).  szczegóły 
artykuł: Adamczyk-Garbowska Monika: Na Krochmalnej w Londynie. Gazeta Wyborcza 1993 nr 87 s. 11 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Odra 1993 nr 5 s. 112 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Historia literatury (Indii)
    imprezy (alfabet tytułów)
627.impreza: "Argument and Reason in Indian Logic" - międzynarodowe seminarium naukowe (2001).  szczegóły 
artykuł: Balcerowicz Piotr, Mejor Marek: Studia Indologiczne 2001 t. 8 s. 87-88 (spraw. i program konferencji...) szczegóły 
628.impreza: "La natura nel Pensiero, nelle Letteratura e nelle Arti dell' India" [Przyroda w myśli, literaturze i sztuce Indii] - seminarium naukowe (2002).  szczegóły 
artykuł: Trynkowska Anna: Seminarium nt. przyrody w myśli, literaturze i sztuce Indii. Studia Indologiczne 2002 t. 9 s. 98-99 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Zagadnienia specjalne (Indii) / Tematy, motywy (Indii)
    imprezy (alfabet tytułów)
629.impreza: "La natura nel Pensiero, nelle Letteratura e nelle Arti dell' India" [Przyroda w myśli, literaturze i sztuce Indii] - seminarium naukowe (2002).  szczegóły 
artykuł: Trynkowska Anna: Seminarium nt. przyrody w myśli, literaturze i sztuce Indii. Studia Indologiczne 2002 t. 9 s. 98-99 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Hasła osobowe (Indii)
  Rushdie Salman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
630.artykuł: Rushdie doktorem honorowym włoskiego uniwersytetu. Rzeczpospolita 1999 nr 59 s. 5 (not. o przyznaniu doktoratu Uniwersytetu Turyńskiego...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Szkolnictwo (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
631.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Umowa teatralna. Życie Warszawy 1991 nr 299 s. 4 (not. o podpisaniu umowy o współpracy z Akademią Teatralną w Rzymie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
632.artykuł: Polish news from abroad. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2003 nr 3/4 s. 69 (nt. porozumienia między Teatrem Pieśń Kozła a Manchester Metropolitan ...) szczegóły 
633.artykuł: Teatr 2003 nr 7/9 s. 93 (not. nt. porozumienia między Teatrem Pieśń Kozła a Manchester Metropol...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Englert Jan*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
634.artykuł: J.W.: Honorowa profesura dla Jana Englerta. Rzeczpospolita 2001 nr 115 s. A12 (nadana przez Rosyjską Akademię Sztuki Teatralnej w Moskwie...) szczegóły 
635.artykuł: MOKA: Profesor Englert. Życie 2001 nr 115 s. 8 (not. o przyznaniu tytułu honorowego profesora Rosyjskiej Akademii Sztu...) szczegóły 
  Grotowski Jerzy*
    książki o twórcy (alfabet autorów)
636.książka o twórcy: Pamiętnik Teatralny. R. 49: 2000 z. 1/4. 2000 ([Zeszyt monograficzny poświęcony teatrowi Jerzego Grotowskiego:] Od Re...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Grotowski wśród tekstów i egzegetów. Didaskalia 2001 nr 43/44 s. 125-128 (omówienie zawartości czasopism: "Notatnik Teatralny" nr 20/21 z 2000 i...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
637.artykuł: Brulion 1998 nr 1 s. 279 (not. o zostaniu profesorem w College de France...) szczegóły 
638.artykuł: Bubnicki Rafał: Drugi po Mickiewiczu. Rzeczpospolita 1997 nr 70 s. 26 (o utworzonej specjalnie dla Jerzego Grotowskiego Katedrze Antropologii...) szczegóły 
639.artykuł: Bubnicki Rafał: Jerzy Grotowski mianowany profesorem College de France. Rzeczpospolita 1997 nr 22 s. 29  szczegóły 
640.artykuł: Doktorat honoris causa dla Grotowskiego. Rzeczpospolita 1997 nr 268 s. 29 (Uniwersytetu Bolońskiego; not....) szczegóły 
641.artykuł: Dział kadr. Polityka 1997 nr 6 s. 84 (not. o mianowaniu Jerzego Grotowskiego profesorem przez prezydenta Fra...) szczegóły 
642.artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 226 (not. o mianowaniu Jerzego Grotowskiego na profesora College de France...) szczegóły 
643.artykuł: Grotowski uhonorowany. Gazeta Wyborcza 1994 nr 121 s. 10 (o otrzymaniu doktoratu honoris causa New School for Social Research w ...) szczegóły 
644.artykuł: Jakimczyk Jarosław: Grotowski już wykłada. Życie 1997 nr 70 s. 10 (not. o działalności akademickiej w College de France w Paryżu...) szczegóły 
645.artykuł: Kumor Agnieszka: Grotowski w College de France. Teatr 2000 nr 1/3 s. 77-79 (dot. wykładów prowadzonych w College de France w Paryżu w l. 1997-98; ...) szczegóły 
646.artykuł: Odra 1997 nr 3 s. 133 (not. o przyjęciu w poczet profesorów College de France w Paryżu...) szczegóły 
647.artykuł: Odra 1994 nr 9 s. 126 (not. o otrzymaniu doktoratu honoris causa New School for Social Resear...) szczegóły 
648.artykuł: Osiński Zbigniew: Grotowski w College de France: lekcja pierwsza. Didaskalia 1997 nr 18 s. 2-5 (spraw. z inauguracyjnego wykładu artysty jako profesora uczelni i kier...) szczegóły 
649.artykuł: Polish Kurier 1997 nr 122/123 s. 46 (not. o otrzymaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Bolonii...) szczegóły 
650.artykuł: Podsiadły Magda: Problem linii organicznej (Inauguracyjny wykład profesora Grotowskiego). Gazeta Wyborcza 1997 nr 70 s. 15 (nt. wykładu w College de France...) szczegóły 
651.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Guślarz na katedrze. Gazeta Wyborcza 1997 nr 74 s. 15 (omów. inauguracyjnego wykładu w College de France; z fot.; z cyklu...) szczegóły 
652.artykuł: Savigneau Josyane: Grotowski w College de France. Odra 1997 nr 7/8 s. 134 (o objęciu katedry antropologii teatralnej...) szczegóły 
653.artykuł: Zeszyty Literackie 1998 z. 62 s. 164 (not. o otrzymaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Bolonii...) szczegóły 
654.artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 59 s. 161 (not. o wykładzie w College de France...) szczegóły 
655.artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 58 s. 179 (not. o objęciu stanowiska profesora College de France...) szczegóły 
656.artykuł: Zeszyty Literackie 1994 nr 48 s. 159 (not. o doktoracie honoris causa New School for Social Research (Nowy J...) szczegóły 
  Kawalerowicz Jerzy*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
657.artykuł: Dr Kawalerowicz. Cinema 1998 nr 5 s. 18 (not. o przyznaniu Jerzemu Kawalerowiczowi doktoratu honoris causa Uniw...) szczegóły 
658.artykuł: Dwa doktoraty. Film 1998 nr 4 s. 10 (nota o przyznaniu doktoratu honoris causa paryskiej Sorbony...) szczegóły 
659.artykuł: Jerzy Kawalerowicz doktorem Sorbony. Rzeczpospolita 1998 nr 71 s. 25 (nota o przyznaniu doktoratu honoris causa...) szczegóły 
660.artykuł: J.SZ.: Na Sorbonie. Gazeta Wyborcza 1998 nr 70 s. 13 (nota o nadaniu Jerzemu Kawalerowiczowi doktoratu honoris causa na Sorb...) szczegóły 
661.artykuł: Kluba Henryk: Nasz człowiek na Sorbonie (Reżyser Jerzy Kawalerowicz otrzymał 23 marca br. doktorat honoris causa paryskiej Sorbony). Kino 1998 nr 5 s. 18-19 (sprawozdanie...) szczegóły 
662.artykuł: Kosińska-Krippner Beata: Film w Polsce '98 (Dokumentacja). Kwartalnik Filmowy 1999 nr 26/27 s. 385 (not. o przyznaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Paryskiego III ...) szczegóły 
663.artykuł: Przegląd Tygodniowy 1998 nr 10 s. 2 (not. o przyznaniu Jerzemu Kawalerowiczowi doktoratu honoris causa Uniw...) szczegóły 
664.artykuł: Rota 1998 nr 2/3 s. 128 (nota o nadaniu doktoratu honoris causa College de France...) szczegóły 
665.artykuł: Zarębski Konrad J.: Kawalerowicz również. Kino 1998 nr 4 s. 2 (not. o przyznaniu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Paris III...) szczegóły 
666.artykuł: Zeszyty Literackie 1998 z. 63 s. 166 (not. o otrzymaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Paris III (Sorb...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
667.wywiad: Hollender Barbara: Przede mną siedemnaste życie. Rzeczpospolita 1998 nr 69 s. 26 (z okazji przyznania doktoratu honoris causa paryskiej Sorbony...) szczegóły 
668.wywiad: Mostowicz Marian: Moja pierwsza toga. Trybuna 1998 nr 85 s. 9 (z okazji przyznania doktoratu honoris causa paryskiej Sorbony; z fot....) szczegóły 
  Lupa Krystian*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
669.artykuł: Łabędzka Anna: Recontre avec Krystian Lupa. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 176-179 (sylwetka zawodowa reżysera; tekst opublikowany po debacie nt. twórczoś...) szczegóły 
  Marczewski Wojciech*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
670.artykuł: Film 1992 nr 35 s. 2 (not. o zajęciu stanowiska dziekana wydz. reż. The National Film and Te...) szczegóły 
  Polański Roman*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
671.artykuł: Dział kadr. Polityka 1998 nr 13 s. 84 (not. o powołaniu na członka Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu...) szczegóły 
672.artykuł: Kosińska-Krippner Beata: Film w Polsce '98 (Dokumentacja). Kwartalnik Filmowy 1999 nr 26/27 s. 385 (not. o przyjęciu w poczet członków Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu...) szczegóły 
673.artykuł: Kosińska-Krippner Beata: Film w Polsce '99. Dokumentacja. Kwartalnik Filmowy 2000 nr 29/30 s. 369 (not. o przyjęciu Romana Polańskiego w poczet członków francuskiej Akad...) szczegóły 
674.artykuł: Polański uhonorowany we Włoszech. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 117 s. 12 (nota nt. przyznania reżyserowi doktoratu honoris causa wydziału humian...) szczegóły 
675.artykuł: Polański w gronie Nieśmiertelnych. Film 2000 nr 2 s. 16 (sprawozdanie z przyjęcia Romana Polańskiego w poczet francuskiej Akade...) szczegóły 
676.artykuł: Wysocka Sylwia: Doktor Polański. Film 2004 nr 6 s. 26 (not. o przyznaniu tytułu doktora honoris causa Wydziału Literatury i F...) szczegóły 
677.artykuł: Zarębski Konrad J.: Akademicy. Kino 1998 nr 5 s. 2 (not. o przyznaniu reżyserowi członkostwa w Akademii Sztuk Pięknych w P...) szczegóły 
  Szajna Józef*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
678.artykuł: Dialog [Niemcy] 2003 nr 62/63 s. 105 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim; nota o przyznaniu doktor...) szczegóły 
679.artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 209 (not. o otrzymaniu diktoratu honoris causa Uniwersytetu w Oldenburgu...) szczegóły 
  Wajda Andrzej*
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
680.tekst paraliteracki: Wajda Andrzej: Moje spotkania z historią. Film na Świecie 1991 nr 383 s. 70-76 (wykład wygłoszony z okazji przyznania doktoratu honoris causa przez Am...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
681.artykuł: Akademik Andrzej Wajda. Rzeczpospolita 1997 nr 287 s. 1 (not. o przyjęciu reżysera w poczet członków Academie des Beaux-Arts...) szczegóły 
682.artykuł: Grzelec Małgorzata: Wajda doktorem honoris causa Uniwersytetu w Brukseli. Rzeczpospolita 1995 nr 265 s. 30  szczegóły 
683.artykuł: IM: Andrzej Wajda wśród najsłynniejszych. Gazeta Lwowska 1998 nr 2 s. 8 (not. o przyjęciu reżysera w poczet członków Akademii Sztuk Piękych w P...) szczegóły 
684.artykuł: Kasznia Piotr: W fotelu po Fellinim (Andrzej Wajda przyjęty do Institut de France). Rzeczpospolita 1997 nr 288 s. 27 (sprawozdanie z przyjęcia reżysera w poczet członków Academie des Beaux...) szczegóły 
685.artykuł: Kosińska-Krippner Beata: Film w Polsce 2001. Dokumentacja. Kwartalnik Filmowy 2003 nr 41/42 s. 404 (not. o przyznaniu Andrzejowi Wajdzie nagrody czeskiej fundacji Pangea,...) szczegóły 
686.artykuł: Kosińska-Krippner Beata: Film w Polsce '97 (Dokumentacja). Kwartalnik Filmowy 1998 nr 21/22 s. 333 (not. o przyjęciu reżysera w poczet członków francuskiej Akademii Sztuk...) szczegóły 
687.artykuł: Nowicka Julitta: Fotel po Fellinim (Andrzej Wajda członkiem paryskiej Academie des Beaux-Arts). Rzeczpospolita 1997 nr 279 s. 28  szczegóły 
688.artykuł: Odra 1998 nr 1 s. 132 (not. zostaniu członkiem Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu...) szczegóły 
689.artykuł: Przekrój 1995 nr 49 s. 36 (not. o otrzymaniu doktoratu honoris causa Wolnego Uniwersytetu w Bruks...) szczegóły 
690.artykuł: Prodromides Jean: Przemówienie Jeana Prodromidesa z okazji przyjęcia Andrzeja Wajdy w poczet członków francuskiej Akademii Sztuki. Kino 1998 nr 2 s. 6-7  szczegóły 
691.artykuł: Sobolewski Tadeusz: Wajda wśród nieśmiertelnych. Reżyser 1998 nr 2 s. 1 (nt. członkowstwa Andrzeja Wajdy w Paryskiej Akademii Sztuk Pięknych...) szczegóły 
692.artykuł: Sołtyk Robert: Doktorat honoris causa dla Andrzeja Wajdy. Gazeta Wyborcza 1995 nr 135 s, 13 (nota o przyznaniu Andrzejowi Wajdzie doktoratu honoris causa przez Uni...) szczegóły 
693.artykuł: Wajda doktorem. Życie Warszawy 1995 nr 312 s. 8 (nota o nadaniu tytułu doktora honoris causa Wolnego Uniwersytetu w Bru...) szczegóły 
694.artykuł: Wajda h.c.. Kino 1996 nr 1 s. 2 (not. o przyznaniu Andrzejowi Wajdzie doktoratu honoris causa Universit...) szczegóły 
695.artykuł: Wajda laureatus. Kino 1995 nr 7/8 s. 3 (not. o wręczeniu reż. japońskiego odznaczenia Order Wschodzącego Słońc...) szczegóły 
696.artykuł: Wajda z doktoratem. Film 1995 nr 12 s. 7 (not. o wyróżnieniu doktoratem honoris causa belgijskiej uczelni Libre ...) szczegóły 
697.artykuł: Wajda z orderem Wschodzącego Słońca... i doktoratem honoris causa. Film 1995 nr 7 s. 7 (nota o wręczeniu reż. japońskiego orderu Wschodzącego Słońca Złote Pro...) szczegóły 
698.artykuł: Wiśniewska Marzenna: Andrzej Wajda - akademikiem. Biuletyn MKiS 1998 nr 1 s. 14 (nota o przyjęciu Andrzeja Wajdy w poczet człomków francuskiej Akademii...) szczegóły 
699.artykuł: Zarębski Konrad J.: Wajda wśród nieśmiertelnych. Kino 1998 nr 1 s. 2 (nota sprawozdawcza z ceremonii przyjęcia Andrzeja Wajdy do Akademii Fr...) szczegóły 
700.artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 206 (not. o otrzymaniu doktoratu honoris causa Ogólnorosyjskiego Państwoweg...) szczegóły 
701.artykuł: Zeszyty Literackie 1998 z. 62 s. 165 (not. o przyjęciu w poczet członków Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu...) szczegóły 
  Zanussi Krzysztof*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
702.artykuł: DJC: Zanussi. Gazeta Wyborcza 2001 nr 105 s. 19 (nota o nadaniu Krzysztofowi Zanussiemu doktoratu honoris causa Uniwers...) szczegóły 
703.artykuł: Doktor Zanussi. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 49 s. 1 (nota o przyznaniu doktoratu honoris causa Instytutu Sztuki Filmowej W...) szczegóły 
704.artykuł: Doktorat h.c. dla Zanussiego. Trybuna 2001 nr 105 s. 1 (Uniwersytetu Europejskiego w Mińsku; nota o przyznaniu...) szczegóły 
705.artykuł: Dwa doktoraty. Film 1998 nr 4 s. 10 (nota o przyznaniu doktoratu honoris causa Instytutu Sztuki Filmowej W...) szczegóły 
706.artykuł: (EK): Polonika. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 11 V s. 15 (not. o otrzymaniu honorowego doktoratu Uniwersytetu Europejskiego w Mi...) szczegóły 
707.artykuł: Jendroszczyk Piotr: Moskiewski doktorat dla Zanussiego. Rzeczpospolita 1998 nr 42 s. 25 (nt. przyznania Krzysztofowi Zanussiemu doktoratu honoris causa Wszechr...) szczegóły 
708.artykuł: jm: Wyróżnienie dla Zanussiego. Polish Kurier 1998 nr 126/127 s. 40 (nota o nadaniu doktoratu honoris causa Wszechrosyjskiego Państwowego I...) szczegóły 
709.artykuł: Kosińska-Krippner Beata: Film w Polsce 2001. Dokumentacja. Kwartalnik Filmowy 2003 nr 41/42 s. 404 (not. o przyznaniu nagrody im. Tumanoszwili za całokształt pracy artyst...) szczegóły 
710.artykuł: Kosińska-Krippner Beata: Film w Polsce '98 (Dokumentacja). Kwartalnik Filmowy 1999 nr 26/27 s. 385 (not. o przyznaniu doktoratu honoris causa Instytutu Sztuki Filmowej w ...) szczegóły 
711.artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2001 nr 150 s. B (nota o nadaniu Krzysztofofi Zanussiemu doktoratu honoris causa Uniwers...) szczegóły 
712.artykuł: Luft Bogumił: Inne wzorce. Rzeczpospolita 2001 nr 118 s. A12 (o nadaniu doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Sztuki Teatralnej ...) szczegóły 
713.artykuł: Nagrody i wyróżnienia. Kino 2002 nr 6 s. 6 (not. o przyznaniu doktoratu honoris causa Nowego Uniwersytetu Bułgarsk...) szczegóły 
714.artykuł: Nasi górą. Film 2001 nr 6 s. 16 (not. o przyznaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Europejskiego w...) szczegóły 
715.artykuł: Notki. Przegląd Polski = Polish Review 2007 nr z 9 II s. 4 (m.in. nota nt. wykładu "Narrating Polish life in transistion" wygłoszo...) szczegóły 
716.artykuł: Polityka 2002 nr 22 s. 102 (not. nt. nadania reżyserowi doktoratu honoris causa Nowego Uniwersytet...) szczegóły 
717.artykuł: Poczet nagrodzonych. Kino 2001 nr 6 s. 2 (not. o przyznaniu Krzysztofowi Zanussiemu doktoratu honoris causa Uniw...) szczegóły 
718.artykuł: Tarniny 1998 nr 3 s. 30 (not. o otrzymaniu doktoratu honoris causa Instytutu Sztuki Filmowej Ws...) szczegóły 
719.artykuł: Tygodnik Solidarność 2002 nr 21 s. 2 (not. o otrzymaniu doktoratu honoris causa Nowego Uniwersytetu Bułgarsk...) szczegóły 
720.artykuł: Żebrowska Anna: Honoris causa dla Zanussiego. Gazeta Wyborcza 1998 nr 42 s. 11 (nota o otrzymaniu doktoratu honoris causa Wszechrosyjskiego Państwoweg...) szczegóły 
  Żebrowski Michał*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
721.artykuł: Juchniewicz Sabina: Pogadanka z aktorem. Kurier Wileński 2002 nr 82 s. 1, 6 (nt. spotkania z aktorem na Uniwersytecie Wileńskim, 29 IV 2002...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    imprezy (alfabet tytułów)
722.impreza: Konferencja na temat relacji między teorią a praktyką w teatrze (2002).  szczegóły 
artykuł: Golińska Justyna: Teorie z Hildesheim. Dialog [Warszawa] 2003 nr 1/2 s. 224-225 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
723.artykuł: Ścisły Program Badawczy "Dramat Obiektywny". Podsumowanie roczne: 1985-1986. Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1/4 s. 417-421 (dot. programu prowadzonego pod kierunkiem Jerzego Grotowskiego na Uniw...) szczegóły 
724.artykuł: Ścisły Program Badawczy "Dramat Obiektywny". Projekt na lata: 1986-1989. Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1/4 s. 422-425 (dot. programu prowadzonego pod kierunkiem Jerzego Grotowskiego na Uniw...) szczegóły 
725.artykuł: Ścisły program badawczy "Dramat Obiektywny" prowadzony przez Jerzego Grotowskiego. Prospekt. Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1/4 s. 403-416 (nt. 6-letniego Programu Badawczego prowadzonego od 1984 pod kierunkiem...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Sztuka aktorska
    imprezy (alfabet tytułów)
726.impreza: "Kształtować czy przekazywać: czy gry można nauczyć?" - międzynarodowa konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Hasiuk Magdalena: Kształcić czy kształtować?. Dialog [Warszawa] 2001 nr 8 s. 203-204 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
727.artykuł: Winterbottom Philip: Dziennik (Wybór). Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1/4 s. 461-515 (nt. Programu Badawczego "Dramat Obiektywny" prowadzonego pod kierunkie...) szczegóły 
728.artykuł: Wolford Lisa: Subiektywne refleksje na temat obiektywnej pracy. Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1/4 s. 4438-460 (dot. Programu Badawczego "Dramat Obiektywny" prowadzonego pod kierunk...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Antropologia teatru
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
729.artykuł: Ścisły Program Badawczy "Dramat Obiektywny". Podsumowanie roczne: 1985-1986. Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1/4 s. 417-421 (dot. programu prowadzonego pod kierunkiem Jerzego Grotowskiego na Uniw...) szczegóły 
730.artykuł: Ścisły Program Badawczy "Dramat Obiektywny". Projekt na lata: 1986-1989. Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1/4 s. 422-425 (dot. programu prowadzonego pod kierunkiem Jerzego Grotowskiego na Uniw...) szczegóły 
731.artykuł: Ścisły program badawczy "Dramat Obiektywny" prowadzony przez Jerzego Grotowskiego. Prospekt. Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1/4 s. 403-416 (nt. 6-letniego Programu Badawczego prowadzonego od 1984 pod kierunkiem...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Socjologia teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
732.artykuł: Havel Vaclav: Teatr w polityce, polityka w teatrze. Dialog [Warszawa] 1997 nr 7 s. 96-100 (przemówienie wygłoszone podczas nadania pisarzowi doktoratu honoris ca...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
733.książka: Theatre et societe de la renaissance a nos jours. Actes du VI Colloque Poznań - Strasbourg 19-20-21 avril 1990. 1992 (Janusz Pajewski: Allocution de bienvenue. - Jerzy Topolski: Presentat...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    książki (alfabet autorów)
734.książka: Pohledy. Sbornik prednasek o divadle a filmu = Punkty widzenia. Tom referatów o teatrze i filmie. 2000 ([Referaty wygłoszone w ramach spotkań naukowców uniwersytetów w Ołomuń...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 6 s. 43 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
    książki (alfabet autorów)
735.książka: Tyszka Juliusz: Mistrzowie. 2006 (Wstęp. Peter Brook we Wrocławiu, czyli guru na życzenie P.T. Publiczno...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia szczegółowe / Teatr lalek (część teoretyczna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
736.artykuł: Hejno Wiesław: Lalka i aktor w relacji scenicznej na przykładzie Don Kichota. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie 2011 nr 2 s. 140-141 (scenariusz warsztatu reżysersko-lalkarskiego prowadzonego 25 III 2009 ...) szczegóły 
737.artykuł: Kaplin Stephen: Przekazywanie pochodni. Sztuka aktorska na Uniwersytecie w Connecticut = Passing the Torch. The puppetry arts program at the University of Connecticut. Teatr Lalek 2002 nr 2/3 s. 52-54 (tekst równoległy w języku polskim i angielskim; z not. o aut. art....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Obce realizacje sceniczne polskiego dramatu
738.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polskie ośrodki poza Londynem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 274 s. 9 (reż. Teresa Murjas, Wydział Filmu, Teatru i Telewizji Uniwerystetu w R...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Obce realizacje sceniczne polskiego dramatu / Realizacja poszczególnych sztuk (obce realizacje polskiego dramatu)
739.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dialog [Warszawa] 1994 nr 7 s. 183 (Wydz. Aktorski Uniwersytetu Wileńskiego, tł. i reż. Alge Savickaite...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
740.odwołanie: Zapolska Gabriela: Moralność Pani Dulskiej. Anglia. Reading. x (Uniwersytet w Reading; reż. Teresa Murjas...) szczegóły 
artykuł: Olliffe Krystyna: Zapraszamy na Zapolską. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 17 s. 7 (zaproszenie na spektakle w Teatrze Polskiego Ośrodka Społeczno-Kultura...) szczegóły 
artykuł: Podhorodecka Aleksandra: Pani Dulska po angielsku. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 47 s. 7 (dot. wystawienia szutki w teatrze Polskiego Ośrodka Społeczno-Kultural...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Kontakty teatralne z zagranicą / Izrael (kontakty teatralne)
741.artykuł: Kowalska Agnieszka: Spektakl studentów Beyt Zvi - izraelskiej uczelni teatralnej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 18/19 s. 25 (studenci zaprezentowali spektakl "Britannicus" wg sztuki Jeana Racine'...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy)
    książki (alfabet autorów)
742.książka: Pohledy. Sbornik prednasek o divadle a filmu = Punkty widzenia. Tom referatów o teatrze i filmie. 2000 ([Referaty wygłoszone w ramach spotkań naukowców uniwersytetów w Ołomuń...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 6 s. 43 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Materiały ogólne (teatr współczesny obcy)
    książki (alfabet autorów)
743.książka: Tyszka Juliusz: Mistrzowie. 2006 (Wstęp. Peter Brook we Wrocławiu, czyli guru na życzenie P.T. Publiczno...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
744.artykuł: Wojtaszek Edward: Bóg dał ci twarz - po co chcesz sobie sprawić drugą?. Scena 1998 nr 4 s. 24-25 (nt. swej pracy ze studentami IV roku teatralnej uczelni Institut Super...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Chiny (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
745.artykuł: Tyszka Juliusz: Chiński lalkarz w Nowym Jorku. Dialog [Warszawa] 1993 nr 1/2 s. 201-202 (nt. zajęć o teatrze chińskim i tybetańskim prowadzonych przez Richarda...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Finlandia (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
746.artykuł: Sosnowska Lucyna: Finlandia, czyli "sisu". Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie 2012 nr 4 s. 114-116 (dot. doświadczeń zdobytych podczas wyjazdu stypendialnego w 2011 na Ar...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Stany Zjednoczone (teatr współczesny obcy)
    książki (alfabet autorów)
747.książka: Tyszka Juliusz: Widowiska nowojorskie. 1994 ([Zawiera art. nt. teatrów Nowego Jorku, relacje z dyskusji panelowych ...) szczegóły 
recenzja: [Bugajczyk Robert] R.B.: Trybuna 1994 nr 188 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Piasecki Paweł: "Bywa teatr w A-me-ry-ce", jak wszędzie. Gazeta Malarzy i Poetów 1994 nr 3 s. 16  szczegóły 
recenzja: Poniatowska Marta: Cyrkowy słoń, czyli Ameryka w oczach Juliusza Tyszki. Czas Kultury 1994 nr 5/6 s. 125-127  szczegóły 
recenzja: Sokulska Katarzyna: W poszukiwaniu dobrego teatru. Notatnik Teatralny 1995 nr 10 s. 162-165  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
748.artykuł: Kaplin Stephen: Przekazywanie pochodni. Sztuka aktorska na Uniwersytecie w Connecticut = Passing the Torch. The puppetry arts program at the University of Connecticut. Teatr Lalek 2002 nr 2/3 s. 52-54 (tekst równoległy w języku polskim i angielskim; z not. o aut. art....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
749.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gawliński Stanisław: "Potop" w Azji. Dekada Literacka 1999 nr 3 s. 8 (nt. odbioru filmu przez studentów Departamentu of Polish Language and ...) szczegóły