PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Balcerzan Edward: Dzieła, języki, tradycje. 2006 ([Zawiera:] Profesorowi Januszowi Sławińskiemu na siedemdziesiąte urodz...) szczegóły 
2.książka: Dąbrowski Stanisław: Tajemnica a metody. Ze stanowiska wiedzy o literaturze. Artykuły i szkice. 2008  szczegóły 
3.książka: Dróżdż Andrzej: Od liber mundi do hipertekstu. Książka w świecie utopii. 2009  szczegóły 
4.książka: Gołąb Mariusz: Ukryte ogrody, nieobecne przestrzenie. Literackie i kulturowe metafory współczesności.  szczegóły 
recenzja: AB: Czytanie Literatury 2012 nr 1 s. 398-399 (not....) szczegóły 
5.książka: Hermeneutyka i literatura - ku nowej koiné. 2006 ( Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Michał Januszkiewicz: I Ty zostaniesz h...) szczegóły 
6.książka: Literatura - Człowiek - Wartość. Księga Jubileuszowa dedykowana Bogusławowi Żurakowskiemu z okazji 50-lecia twórczości i 25-lecia pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. 2007 ([Zawiera m.in.]: Zofia Zarębianka: Religia w przestrzeni literatury. L...) szczegóły 
7.książka: Literatura i wiedza. 2006 ( Włodzimierz Bolecki: Niebezpieczne związki (zamiast wstępu). * Danuta...) szczegóły 
8.książka: Lubaszewska Antonina: Poetyka doświadczenia duchowego. W stronę antropologii form literackich. 2009  szczegóły 
9.książka: Michaels Walter Benn: Kształt znaczącego. Od roku 1967 do końca historii. 2011 (Analizując pisma Richarda Rorty?ego, Jeana-François Lyotarda, Paula de...) szczegóły 
10.książka: Narracje - (Auto)biografia - Etyka. ([Zawiera teksty pośw. różnym rodzajom narracji, zwłaszcza intymistyce,...) szczegóły 
11.książka: Olszewska Maria Jolanta: Drogi nadziei. Polska proza historyczna z lat 1876-1939 wobec kryzysu kultury. Wybór. 2009  szczegóły 
12.książka: Ong Walter J.: Osoba, świadomość, komunikacja. Antologia.  szczegóły 
13.książka: Paradygmaty filozofii języka, literatury i teorii tekstu. (Pogranicza metodologiczne). 2004 ([Tom pokonferencyjny międzynarodowej sesji zorganizowanej w Słupsku i ...) szczegóły 
14.książka: Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji. 2005 ([Zawiera m.in.:] Barbara Myrdzik: Wstęp. * Jadwiga Puzynina: Kultura p...) szczegóły 
15.książka: Ricoeur Paul: Intryga i historyczna opowieść.  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (JPMR): Książki 2004 nr 11 s. 60 (notka...) szczegóły 
17.książka: Teoria, literatura, życie. Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej. 2012  szczegóły 
18.książka: Tyszczyk Andrzej: Od strony wartości. Studia z pogranicza teorii literatury i estetyki. 2007  szczegóły 
19.książka: Ulicka Danuta: Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej.  szczegóły 
20.książka: Vuarnet Jean-Noel: Filozof-artysta. 2000 (Jama. - Giordano Bruno i odrodzona różnica: Leonardo, Campanella, Brun...) szczegóły 
recenzja: Sieczkowski Tomasz K.: Miejsce filozofa-artysty. Nowa Krytyka 2002 nr 13 s. 119-137  szczegóły 
21.książka: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. 2003 ( Andrzej Tyszczyk: Wstęp. * Andrzej Tyszczyk: Interpretacja, sens i wa...) szczegóły 
22.książka: Wiśniewska Lidia: Między Bogiem a naturą. Komparatystyka jako filozofia kultury. 2009  szczegóły 
23.książka: Z inspiracji Ingardenowskiej w teorii literatury. 2001 ( Andrzej Stoff: Słowo wstępne. * Weronika Chańska: Czy fikcja może być...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Modalność - literaturoznawstwo i kognitywizm. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 31-49  szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Geuss Raymond: W odpowiedzi Paulowi de Manowi. Sztuka i Filozofia 2000 [nr] 18 s. 5-13  szczegóły 
polemika: De Man Paul: Odpowiedź Raymondowi Geussowi. Sztuka i Filozofia 2000 [nr] 18 s. 14-23  szczegóły 
26.artykuł: Drong Leszek: Od konwencjonalizmu do normatywizmu. Kilka uwag o ewolucji poglądów teoretycznoliterackich Stanleya Fisha. Er(r)go 2006 nr 1 (12) s. 25-37  szczegóły 
27.artykuł: Kalaga Wojciech: Zew nihilizmu, czyli o relatywności prawdy hermeneutycznej. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 175-180 (rec. ks.: Gianni Vattimo: Beyond interpretation. The meaning of hermen...) szczegóły 
28.artykuł: Kasperski Edward: Poezja a filozofia. Cztery filary tradycji (komparastyka dyskursów). Tekstualia 2007 nr 3(10) s. 27-46  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
29.książka: Antropologia kultury - antropologia literatury. Na tropach koligacji. 2007  szczegóły 
30.książka: De Man Paul: Ideologia estetyczna. 2000 (Andrzej Warmiński: Wstęp. - Epistemologia metafory. Pascalowska alegor...) szczegóły 
31.książka: Domańska Ewa: Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. 1999 ([Dot. angloamerykańskiego dyskursu historycznego jako pola alternatywn...) szczegóły 
recenzja: Burszta Wojciech J.: Przeszłość jako niepokój. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 100-104  szczegóły 
recenzja: Jaskułowski Krzysztof: Krytyka historycznego rozumu. Odra 2001 nr 2 s. 118-119  szczegóły 
recenzja: Kijko Maciej: Kultura Współczesna 2000 nr 4 s. 117-121  szczegóły 
32.książka: Geertz Clifford: Dzieło i życie. Antropolog jako autor. 2000 ([Dot. literackiego charakteru prac antropologicznych, etnograficznych ...) szczegóły 
recenzja: Kwiatkowski Marcin: Lud 2003 t. 87 s. 299-303  szczegóły 
recenzja: Pietrowicz Krzysztof: Etnologia, kultura i humanistyka. Odra 2001 nr 2 s. 116-118  szczegóły 
33.książka: Gellner Ernest: Pojęcie pokrewieństwa i inne szkice o metodzie i wyjaśnianiu antropologicznym. 1995 ([Zawiera:] Wstęp. * 1. Wyjaśnianie w historii. 2. Pojęcia i społeczeńs...) szczegóły 
34.książka: Gellner Ernest: Postmodernizm, rozum i religia. 1997 (Wstęp. * Postmodernizm, rozum i religia. Religijny fundamentalizm [m.i...) szczegóły 
recenzja: Fiut Ignacy S.: Globalizacja: fundamentalizm czy demokracja?. Zeszyty Prasoznawcze 1998 nr 3/4 s. 188-190  szczegóły 
recenzja: Gałkowski Stanisław: Przegląd Religioznawczy 1997 nr 4 s. 265-267  szczegóły 
recenzja: Gowin Jarosław: Czwarty wymiar. Nowe Książki 1997 nr 9 s. 13-14  szczegóły 
recenzja: Kochan Ewa: Rozum, wiara i nihilizm. Nowa Krytyka 2000 nr 10 s. 268-281  szczegóły 
recenzja: Kucharczyk Jacek: Postmodernizm na ławie oskarżonych. Res Publica Nowa 1997 nr 10 s. 63-69  szczegóły 
recenzja: Olszewska-Dyoniziak Barbara: Postmodernizm, rozum i religia. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 5 s. 127-133  szczegóły 
recenzja: R.K.: Literatura 1997 nr 3 s. 59-60 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rymarczyk Piotr: Dyskretny urok zniewolenia. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 29 s. 11  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Postmodernizm, rozum i religia. Arcana 1999 nr 1 s. 184-186  szczegóły 
recenzja: Szkołut Tadeusz: Fundamentalizm religijny, postmodernizm i racjonalizm. x 1999 ([W ks. zb.:] Wartości i antywartości w kontekście przeobrażeń kultury ...) szczegóły 
recenzja: Szkołut Tadeusz: Horyzont wyborów światopoglądowych. Res Humana 1998 nr 2 s. 8-10  szczegóły 
recenzja: Wildstein Bronisław: Zagubieni w cywilizacji. Życie 1997 nr 180 s. 9  szczegóły 
35.książka: Gutorow Jacek: Na kresach człowieka. Sześć esejów o dekonstrukcji. 2001 ([Dot. dekonstrukcji Jacquesa Derridy z filologicznej i filozoficznej p...) szczegóły 
recenzja: Janaszczyk Agata: Studium, czyli otwarcie na kresy człowieka. Nowa Krytyka 2002 nr 13 s. 317-321  szczegóły 
36.książka: Er(r)go 2001 nr 2 (3): Dyskurs historii. 2001 ([Poszczególne artykuły odnotowano w odpowiednich hasłach przedmiotowyc...) szczegóły 
37.książka: Kmita Jerzy: Wymykanie się uniwersaliom. 2000 (Krystyna Zamiara: Zamiast wstępu. Z recenzji wydawniczej. * Wprowadzen...) szczegóły 
recenzja: Muchowicz Andrzej: Filo-Sofija 2001 nr 1 s. 328-331  szczegóły 
38.książka: Kuligowski Waldemar: Antropologia refleksyjna. O rzeczywistości tekstu. 2001 ([Dot. literackich wymiarów antropologicznego pisarstwa. Zawiera:] Wojc...) szczegóły 
recenzja: Pietrowicz Krzysztof: Refleksja nad refleksją. Kultura Współczesna 2001 nr 1/2 s. 229-233  szczegóły 
39.książka: Literackie obrazy nieobecności. 2005 ([Dot. zagadnień zw. z wielością sensów, rozchwianiem iluzji obecności ...) szczegóły 
40.książka: Lubaszewska Antonina: Poetyka doświadczenia duchowego. W stronę antropologii form literackich. 2009  szczegóły 
41.książka: Norris Christopher: Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi. Teoria krytyczna i prawo rozumu. 2001 ([Dot. m.in. granic między filozofią dekonstrukcjonistyczną a literatur...) szczegóły 
recenzja: Borzym Stanisław: Głos w sporze o dekonstrukcję. Nowe Książki 2002 nr 4 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Poprawa Izabela: Nie taki Derrida, jak go malują. Odra 2002 nr 11 s. 116-117  szczegóły 
recenzja: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 3 s. 506-507 (nota...) szczegóły 
42.książka: Ojczyzny słowa. Narracyjne wymiary kultury. 2002 ([Dot. związków między literacką kreacją a pisarstwem antropologicznym....) szczegóły 
43.książka: Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności. 2003 ( Jerzy Kałążny: Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycz...) szczegóły 
44.książka: Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych. ([Dot. narracji i narracyjności w perspektywie antropologii literackiej...) szczegóły 
45.książka: Pamięć, miejsce, obecność. Współczesne refleksje nad kulturą i ich implikacje pedagogiczne. 1997 ([Zawiera materiały z konferencji naukowej pt. "Współczesna refleksja n...) szczegóły 
omówienie: Mizińska Jadwiga: Anthropos 1999 zb. 1 s. 163  szczegóły 
46.książka: Paradygmaty filozofii języka, literatury i teorii tekstu. (Pogranicza metodologiczne). 2004 ([Tom pokonferencyjny międzynarodowej sesji zorganizowanej w Słupsku i ...) szczegóły 
47.książka: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów. 1996 ([M.in. zawiera teksty:] Jean-Francois Lyotard: Odpowiedź na pytanie, c...) szczegóły 
recenzja: Jadczak Ryszard: Postmodernizm a filozofia. Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 1/2 s. 28-29  szczegóły 
recenzja: Myć Robert: Oswajanie postmodernizmu. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 160-168  szczegóły 
recenzja: Środa Magdalena: Liberalna ironistka i błazen bez kapłana. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 46-47  szczegóły 
48.książka: Powrót wielkiej teorii w naukach humanistycznych. 1998 (Quentin Skinner: Wstęp. * William Outhwaite: Hans-Georg Gadamer. - Dav...) szczegóły 
recenzja: Magryś Roman: Oblicza współczesnej humanistyki. Fraza 1999 nr 1 s. 341-343  szczegóły 
49.książka: Rorty Richard: Filozofia a zwierciadło natury. 1994  szczegóły 
50.książka: Rorty Richard: Konsekwencje pragmatyzmu. Eseje z lat 1972-1980. 1998  szczegóły 
recenzja: Golińska Joanna, Przybył Bartosz: Gra i konfrontowanie. Etyka 1998 nr 31 s. 228-231  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Szczęśliwy człowiek. Książki. Gazeta 1999 nr 3 s. 9  szczegóły 
recenzja: Środa Magdalena: Gotowość do rozmowy. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 64-65 (z fot. R. Rorty'ego...) szczegóły 
recenzja: Witek Maciej: Radykalne konsekwencje. Znak 1999 nr 11 s. 170-175  szczegóły 
51.książka: Teoria, literatura, życie. Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej. 2012  szczegóły 
52.książka: White Hayden: Poetyka pisarstwa historycznego. 2000 ( Ewa Domańska: Wokół metahistorii. * Przedmowa do wydania polskiego. T...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 2000 nr 22 s. 51 (nota...) szczegóły 
recenzja: Gajewska Grażyna: "Poetyka pisarstwa historycznego" - ostatni akord "Metahistory" Haydena White'a. Kultura Współczesna 2001 nr 4 s. 94-99  szczegóły 
recenzja: Jaskułowski Krzysztof: Historia czy literatura?. Odra 2001 nr 7/8 s. 121-122  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Opowiadanie historii. Nowe Książki 2000 nr 10 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Pawelec Andrzej: Historyk czy prozaik?. Znak 2003 nr 3 s. 129-134 (z not. o autorze art....) szczegóły 
recenzja: Pawelec Tomasz: Czy narratywista może pozostać moralistą? (Haydena White'a teoria pisarstwa historycznego). Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 145-149  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Ankersmit Frank: Pochwała subiektywności. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 17-36 (dot. subiektywności w dyskursie historiograficznym...) szczegóły 
54.artykuł: Barthes Roland: Dyskurs historii. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 117-142 (dot. specyfiki dyskursu historiograficznego w różnych epokach, na pods...) szczegóły 
55.artykuł: Bauer Zbigniew: Przeszłość, pamięć, narracja. Konspekt 2003 nr 14/15 s. 113-117 (dot. nieuniknionego autobiografizmu narracji historycznej, a także tzw...) szczegóły 
56.artykuł: Budziak Anna: Anty-esencjalizm nietekstowy. O filozofii Richarda Shustermana. Er(r)go 2006 nr 1 (12) s. 9-24 (dot. rangi świata somatycznego i pozajęzykowego wobec tekstu oraz kons...) szczegóły 
57.artykuł: Burszta Wojciech J.: Wrażliwość antropologiczna i świat przedstawiony. Szkic do antropologii literatury. Er(r)go 2001 nr 1 (2) s. 35-41 (dot. literackości tekstów antropologicznych w kontekście "teorii prawd...) szczegóły 
58.artykuł: Burzyńska Anna: Od metafizyki do etyki. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 64-80  szczegóły 
59.artykuł: Carroll Noel: Sztuka a krytyka etyczna. Przegląd najnowszych kierunków badań. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 81-115  szczegóły 
60.artykuł: Certeau Michel de: Pismo historii. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 117-142 (dot. specyfiki dyskursu historiograficznego w różnych epokach...) szczegóły 
61.artykuł: Dróżdż Alojzy: Spór o etykę w postmodernizmie?. Tarnowskie Studia Teologiczne 1994 t. 13 s. 25-27  szczegóły 
62.artykuł: Gellner Ernest: Postmodernizm i relatywizm. Społeczeństwo Otwarte 1997 nr 3 wkł. s. 1-12  szczegóły 
63.artykuł: Gutorow Jacek: Na kresach człowieka. Problem humanizmu w dekonstrukcji Jacquesa Derridy. x 2001 ([w ks. zb.:] Od "śmierci Boga" do "śmierci człowieka". Rodowody, konte...) szczegóły 
64.artykuł: Heck Dorota: Chaos, czyli nic nowego. O aplikacji teorii chaosu w perspektywie po-poststrukturalistycznej. Rita Baum 2006 nr 10 s. 157-160 (szerzej o próbie zastosowania metaforyki z teorii chaosu do opisu życi...) szczegóły 
65.artykuł: Heck Dorota: Etyzm czy zwrot etyczny? O literaturze w czasach Iris Murdoch. Pro Libris 2002 nr 2 s. 34-41 (dot. zwrotu etycznego w badaniach teoretycznoliterackich prowadzonych ...) szczegóły 
66.artykuł: Iggers Georg G.: Użycia i nadużycia historii. O odpowiedzialności historyka w przeszłości i obecnie. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 9-15 (dot. historiografii na przestrzeni epok...) szczegóły 
67.artykuł: Kawka Maciej: Czy dyskurs historyczny jest gatunkiem dyskursu naukowego?. Konspekt 2003 nr 14/15 s. 111-112 (także m.in. nt. związku dyskursu historycznego i literatury...) szczegóły 
68.artykuł: Korusiewicz Maria: "Święta przemoc" według Rene Girarda. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1999 t. 17 (1814) s. 139-154 (teoria stereotypów prześladowczych Rene Girarda...) szczegóły 
69.artykuł: Lipski Aleksander: Status kulturowy sztuki nowoczesnej. O logice modernizmu z socjologicznego punktu widzenia. Opcje 1999 nr 4 s. 59-68 (szkic, z not. o aut....) szczegóły 
70.artykuł: Markowski Michał Paweł: Przed prawem. Interpretacja, literatura, etyka. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 32-50 (dot. wielowykładalności tekstu jako warunku interpretacji o charakterz...) szczegóły 
71.artykuł: Markowski Michał Paweł: Zwrot etyczny w badaniach literackich. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 239-244 (recenzja czasopisma Publications of the Modern Language Association...) szczegóły 
72.artykuł: Masiakowska Dorota: Literaturwissenschaft versus Kulturwissenschaft. Zwei Diskussionsbeitraege. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 237-242  szczegóły 
73.artykuł: Nussbaum Martha: Czytać, aby żyć. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 7-24 (dot. krytyki etycznej, zwłaszcza tez Wayne'a Bootha wyłożonych w książ...) szczegóły 
74.artykuł: Radomski Andrzej: Aron Guriewicz a problemy historii teoretycznej. Res Historica 1998 z. 2 s. 19-24 (m.in. kultura jako centralna sfera rzeczywistości społecznej i jej wpł...) szczegóły 
75.artykuł: Rorty Richard: Etyka zasad a etyka wrażliwości. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 51-63 (nt. etyki zasad u intektualistów typu "filozof" i etyki wrażliwości u ...) szczegóły 
76.artykuł: Sanchez-Marcos Fernando: Historyk jako tłumacz. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 61-73 (dot. tekstów historiograficznych różnych epok wobec idei pośredniczeni...) szczegóły 
77.artykuł: Stankiewicz Piotr: Drogi ekofilozofii. Filo-Sofija 2003 nr 1 (3) s. 193-211 (dot. m.in. interdyscyplinarnego charakteru nurtu...) szczegóły 
78.artykuł: Sulima Roch: Wiedza o kulturze na granicy wieków. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 149-152  szczegóły 
79.artykuł: Węcławski Tomasz: Postmodernizm i teologia (Kilka wstępnych uwag o tym, co jest możliwe). Ethos 1996 nr 1/2 s. 133-140  szczegóły 
80.artykuł: Wolin Richard: The ethical-political implications of postmodernism. Dialogue and Universalism 1996 nr 3 s. 37-41  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
81.książka: Ulicka Danuta: Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa. Fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej. 1999 ([Wstęp:] Fenomenologia i filozofia analityczna: granice dialogu. 1. Fe...) szczegóły 
recenzja: Bartoszyński Kazimierz: Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 235-241  szczegóły 
recenzja: Mitosek Zofia: Ingarden ponowoczesny?. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 83-90  szczegóły 
recenzja: Nycz Ryszard: Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 280  szczegóły 
recenzja: Różewicz Małgorzata: Ingarden w świetle filozofii lingwistycznej. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 167-168  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
82.artykuł: Dąbrówka Andrzej: Kategoria teatralności w mediewistyce (projekt badań interdyscyplinarnych). Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 54-59 (dot. zjawisk obrazowania interakcyjnego w kulturze średniowiecznej w r...) szczegóły 
83.artykuł: Drong Leszek: Zaskakująco poprawny profesjonalista. Er(r)go 2003 nr 1 (6) s. 147-151 (rec. ks.: Stanley Fish: Professional correctnes. Literary studies and ...) szczegóły 
84.artykuł: Goliński Janusz K.: Od historii idei do historii literatury. Kilka uwag i propozycji metodologicznych. Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 41-47 (z not. o autorze art....) szczegóły 
85.artykuł: Kubisz Marzena: Od praktyki do teorii, czyli w poszukiwaniu metody. Er(r)go 2003 nr 1 (6) s. 153-156 (rec. ks.: Peter Burke: Varieties of cultural history. Ithaca, London 1...) szczegóły 
86.artykuł: Wenta Jarosław: Wokół nowoczesnych konsekwencji romantyzmu w polskiej historiografii. Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 28-39 (dot. współczesnej recepcji średniowiecza (zwłaszcza kronik) wobec możl...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    książki (alfabet autorów)
87.książka: Sławiński Janusz: Próby teoretycznoliterackie. 2000 (Od autora. - I: Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literac...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
88.książka: Geier Manfred: Gra językowa filozofów. Od Parmenidesa do Wittgensteina. 2000 (Przedmowa. - Początek, czyli Nie mogę się rozeznać - 1. Nic nie istnie...) szczegóły 
recenzja: Bińczyk Ewa: W co grają filozofowie?. Kultura Współczesna 2002 nr 3/4 s. 117-125  szczegóły 
89.książka: Punkt widzenia w tekście i w dyskursie. 2004 ([Tom pokonferencyjny sesji "Punkt widzenia w tekście i w dyskursie" zo...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
90.książka: De Man Paul: Ideologia estetyczna. 2000 (Andrzej Warmiński: Wstęp. - Epistemologia metafory. Pascalowska alegor...) szczegóły 
91.książka: Fish Stanley: Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane. ([Dot. metodologii interpretacji literackiej i potencjalnego znaczenia ...) szczegóły 
recenzja: Dunin Kinga: W tenisówkach [z tego cyklu:] Porozmawiaj z Pereirą. Wysokie Obcasy 2003 nr 18 s. 34  szczegóły 
recenzja: Kuźnicki Sławek: Czy w tej metodzie jest tekst?. Odra 2003 nr 4 s. 104-106  szczegóły 
recenzja: Mrugalski Michał: Przegląd Humanistyczny 2003 nr 4 s. 126-127  szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Fishizm. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 143-144  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: CZy w tej książce jest jakiś Fish?. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 32-33  szczegóły 
nawiązanie: Markiewicz Henryk: Diabeł tkwi w anegdotach. Na marginesie książki Stanleya Fisha. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 188-193 (dot. anegdot akademickich stanowiących punkt wyjścia dwu esejów; z not...) szczegóły 
92.książka: Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych. ([Dot. narracji i narracyjności w perspektywie antropologii literackiej...) szczegóły 
93.książka: Sławiński Janusz: Próby teoretycznoliterackie. 2000 (Od autora. - I: Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literac...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
94.artykuł: Bamburowicz Wenanty: Poszukiwania esencji XX wieku w literaturze. Arcana 2003 nr 1 s. 110-116 (dzieło literackie wobec prawdy; literatura a pragmatyzm filozoficzny...) szczegóły 
95.artykuł: Bielik-Robson Agata: Granice ironii. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 166-182 (dot. powrotu ironii romantycznej we współczesnej humanistyce w oparciu...) szczegóły 
96.artykuł: Elwich Beata, Łagodzka Anna: Metafora i metaforyczność, czyli o metaforze metaforycznie. Scriptores Scholarum 1997 nr 1 s. 144-146 (dot. metaforyczności w języku filozoficznym i literackim...) szczegóły 
97.artykuł: Sosnowski Jerzy: Pięć tez o literaturze i pannie (Wojciechowi Wenclowi, w nieustającej polemice). Odra 1999 nr 2 s. 51-54 (literatura jako środek przekazywania wartości moralnych...) szczegóły 
98.artykuł: Zegzuła-Nowak Joanna: Metafora jako forma filozoficznego wyrazu (w koncepcji Henryka Elzenberga). Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie 2011 nr 33/40 (2010/2011) s. 59-65 (z not. o autorce art. na s. 334...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
99.książka: Gatunki okołoliterackie. (Materiały z konferencji naukowej). 2002 (Czesław P. Dutka: Słowo na otwarcie. -Grzegorz Gazda: Paradoksy genolo...) szczegóły 
100.książka: Michalski Maciej: Dyskurs, apokryf, parabola. Strategie filozofowania w prozie współczesnej. 2003 (Wstęp. - I. Literatura jako sposób filozofowania: Literatura a filozof...) szczegóły 
101.książka: Z inspiracji Ingardenowskiej w teorii literatury. 2001 ( Andrzej Stoff: Słowo wstępne. * Weronika Chańska: Czy fikcja może być...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Baśń
    książki (alfabet autorów)
102.książka: Bajkowe inspiracje językoznawców, pedagogów i psychologów. 2012  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Fantasy
    książki (alfabet autorów)
103.książka: Fantastyczność i cudowność. Fantasy w badaniach naukowych.  szczegóły 
104.książka: Łaba Jolanta: Idee religijne w literaturze fantasy. Studium fenomenologiczne. 2010  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kazanie
    książki (alfabet autorów)
105.książka: Bednarek Antoni: Ambona i literatura. Eseje z historii wzajemnych powiązań. 1998 ([O literackości homilii od czasów staropolskich do XX wieku; także hom...) szczegóły 
recenzja: Cieślak Stanisław: Collectanea Theologica 1999 nr 3 s. 213-217  szczegóły 
recenzja: Wrzeszcz Maria: Ambona i literatura. Akcent 2000 nr 1/2 s. 221-222  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
106.artykuł: Grzegorski Zdzisław: Kaznodziejstwo a literatura. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki homiletyki kontekstualnej. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 225-232 (dot. m.in. literatury jako tworzywa i źródła kazań oraz kazania jako g...) szczegóły 
107.artykuł: Kubski Grzegorz: Retoryka i kontekstualne rozumienie teologicznych wypowiedzi. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 14 s. 135-146 (dot. wypowiedzi teologicznych, m.in. kaznodziejskich...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Modlitwa
    książki (alfabet autorów)
108.książka: Modlitwa w językach i tekstach artystycznych. 2007  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
109.artykuł: Ożóg Zenon: Modlitwa poetycka wobec modlitwy liturgicznej. x 2002 ([w ks. zb.:] Tożsamość i rozdwojenie. Rekonesans. Materiały V Sesji Na...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pamiętnik
    książki (alfabet autorów)
110.książka: Wojtkowiak Zbysław: Nauki pomocnicze historii najnowszej. Źródłoznawstwo. Źródła narracyjne. Część I: Pamiętnik, tekst literacki. 2001 ([Zawiera m.in.:] IV. Memuarystyka, czyli pamiętnik jako źródło history...) szczegóły 
recenzja: Kulecka Alicja: Archeion 2002 t. 104 s. 303-304  szczegóły 
recenzja: Wałkówski Andrzej: Studia Źródłoznawcze 2002 t. 40 s. 250-254  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
111.artykuł: Gemra Anna: Specyficzne ujęcie historii w wybranych powieściach zeszytowych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1996 nr 5 (1756) s. 49-56 (w XIX i XX w....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
112.artykuł: Nasiłowska Anna: Historia i etyka. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 4-6 (art. wstępny do nru 1/2 z 2002 nt. wzajemnych związków krytyki literac...) szczegóły 
113.artykuł: Nussbaum Martha: Czytać, aby żyć. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 7-24 (dot. krytyki etycznej, zwłaszcza tez Wayne'a Bootha wyłożonych w książ...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    książki (alfabet autorów)
114.książka: Bajkowe inspiracje językoznawców, pedagogów i psychologów. 2012  szczegóły 
115.książka: Góralski Andrzej: Teoria twórczości. Eseje filozoficzne i pedagogiczne. ([Dot. istoty twórczości z punktu widzenia filozofii i pedagogiki specj...) szczegóły 
116.książka: Góralski Andrzej: Wzorce twórczości. Eseje filozoficzne i pedagogiczne. 1998 ([Zawiera:] Esej wstępu. O naturze twórczości. Człowiek i twórca. Pozna...) szczegóły 
117.książka: Kuczyńska Alicja: Piękny stan melancholii. Filozofia niedosytu i sztuka. 1999 ([Dot. melancholii "twórczej", jako źródła stymulującego twórczość arty...) szczegóły 
recenzja: Zeidler-Janiszewska Anna: Melancholia w perspektywie filozoficzno-estetycznej. Kultura Współczesna 2000 nr 3 s. 99-101  szczegóły 
118.książka: Małyszek Tomasz: Romans Freuda i Gradivy. Rozważania o psychoanalizie. 2002 ([Dot. pism psychoanalitycznych Sigmunda Freuda jako dzieła literackieg...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
119.artykuł: Bobowska-Nastarzewska Patrycja: Parateksty tłumacza na podstawie własnego przekładu dzieła "Plotyn albo prostota spojrzenia" autorstwa współczesnego filozofa Pierre'a Hadota. Rocznik Przekładoznawczy 2012 nr 7 s. 39-50 (dot. przekładu przepisów i komentarzy o charakterze literackim i nieli...) szczegóły 
120.artykuł: Kaszyński Stefan H.: Vom Uebersetzen der Weltbilder. Essay ueber die Rolle der literarischen Uebersetzer im Europaeischen Gedankenaustausch. Studia Germanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 7-17  szczegóły 
121.artykuł: Płaszczewska Olga: Przekład w dydaktyce komparatystyki literackiej. Rocznik Przekładoznawczy 2005 nr 1 s. 105-114 (dot. doświadczeń związanych z prowadzeniem zajęć uniwersyteckich; z fr...) szczegóły 
122.artykuł: Zazula Piotr: Między żargonem a bełkotem. Utrapienia tłumacza filozofii. Przekładaniec 2003 nr 11 s. 41-50 (dot. m.in. przekładów tekstów pośw. filozofii Martina Heideggera i ich...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
123.książka: Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich. 2002 ([Zawiera materiały z konferencji naukowej; Kudowa-Zdrój, 29 XI - 2 XII...) szczegóły 
124.książka: In the space of arts. Interdisciplinarity, idenity and (post)modernity. 2004 ([Eseje dot. pogranicza sztuk i opisu poszczególnych sztuk z perspektyw...) szczegóły 
125.książka: Kurczab Henryk: Pogranicza sztuk i konteksty literatury pięknej. 2001 (Wstęp. * I. Pogranicza i korespondencje sztuk: 1. Zagadnienia przekład...) szczegóły 
126.książka: Literackie obrazy nieobecności. 2005 ([Dot. zagadnień zw. z wielością sensów, rozchwianiem iluzji obecności ...) szczegóły 
127.książka: Ruchome granice literatury. W kregu teorii kulturowej. 2009 ( Seweryna Wysłouch: Ruchome granice literatury [wstęp]. * Część I. Lit...) szczegóły 
128.książka: Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła do Soboru Trydenckiego. 1997 ([Materiały z interdyscyplinarnego sympozjum na temat "Symbol Apostolsk...) szczegóły 
129.książka: Sztuka i edukacja w epoce ponowoczesnej. 1995 ([M.in. zawiera:] Barbara Smoczyńska: Gender i płeć w sztuce feministyc...) szczegóły 
recenzja: Arcimowicz Krzysztof: Test 1996 nr 2 s. 146-151  szczegóły 
recenzja: Kapusta Andrzej: Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 225-227  szczegóły 
130.książka: Zbliżenia: literatura, historia, obraz, mit.... 1998 (Słowo wstępne. * Jacek Bocheński: Nurkowanie [m.in. o pisaniu książki ...) szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Ze szkolnej biblioteki humanisty (Pochwała "Zbliżeń"). Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 4 (1998/1999) s. 103-106  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
131.impreza: "Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła w pierwszym tysiącleciu" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Wielgus Stanisław: Credo - konstytucją wiary katolickiej (Przemówienie Rektora KUL na otwarcie sympozjum "Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła pierwszego tysiąclecia"). Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 1 s. 9  szczegóły 
artykuł: Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła pierwszego tysiąclecia. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 1 s. 9 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
132.książka: Absolut - istota najwyższa - Bóg w religiach i dociekaniach filozoficznych = Absolutum - numen supremum - Deus in religuinibus et disputationibus philosophicis. 2000 (Krzysztof Mech: Filozofia w poszukiwaniu Absolutu. - Lukasz Trzciński:...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 114 (nota...) szczegóły 
133.książka: Aksjologiczne spektrum sztuki. 1995 ([T.] 1. Gdańsk 1995, 192 s., nuty [M.in.:] Józef Tarnowski: Wstęp. - T...) szczegóły 
134.książka: Austin John Langshaw: Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne. 1993 (Bohdan Chwedeńczuk: Wstęp. Myśl Johna Langshawa Austina. - Rozprawy fi...) szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Filologia, gadanina i magia słów. Ex Libris 1994 nr 45 s. 10  szczegóły 
recenzja: Baczyński Marcin: Poznawanie Austina. Gazeta o Książkach 1993 nr 11 s. 11 (not....) szczegóły 
135.książka: Bańka Józef: Czas w sztuce. Recentywizm i skok do królestwa bezpowrotnej teraźniejszości. T. 1: O kierunkach upływu czasu w dziele sztuki. 1999  szczegóły 
136.książka: Bańka Józef: Czas w sztuce. Recentywizm i skok do królestwa bezpowrotnej teraźniejszości. T. 2: O osobliwościach upływu czasu w dziele sztuki. 1999  szczegóły 
137.książka: Barański Jarosław: Samotność i nostalgia. Szkice z filozofii kultury. 2000 ([Szkice inspirowane prozą obcą i polską XIX i XX wieku]. Od autora. * ...) szczegóły 
138.książka: Barcz Marcin: Elemente des Konstruktivismus in der polnischen Literatur. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie eingereicht an der Geistes- und Kulturwissenschaftlichen Fakultaet der Universitaet in Wien. 2003 ([Dot. filozoficznego - konstruktywistycznego - charakteru utworów Stan...) szczegóły 
139.książka: Bauman Zygmunt: Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna. 1995 ([Zawiera rozdziały:] Wprowadzenie: W poszukiwaniu ładu. *. 1. Wielozna...) szczegóły 
140.książka: Bednarczyk Andrzej: Medycyna i filozofia w starożytności. 1999 ([Nt. przemian w medycynie pod wpływem różnych systemów filozoficznych:...) szczegóły 
141.książka: Bednarek Antoni: Ambona i literatura. Eseje z historii wzajemnych powiązań. 1998 ([O literackości homilii od czasów staropolskich do XX wieku; także hom...) szczegóły 
recenzja: Cieślak Stanisław: Collectanea Theologica 1999 nr 3 s. 213-217  szczegóły 
recenzja: Wrzeszcz Maria: Ambona i literatura. Akcent 2000 nr 1/2 s. 221-222  szczegóły 
142.książka: Berman Marshall: "Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu". Rzecz o doświadczeniu nowoczesności. ([Dot. modernizmu m.in. w literaturze powszechnej w relacji do innych d...) szczegóły 
recenzja: (I.h.): Red 2007 nr 2 s. 135  szczegóły 
143.książka: Bolewski Jacek: Sztuka u Boga. Duchowość obecna w twórczości. 2003 (Prolog. - 1. Cóż po śmierci poety? Śladami Heinricha von Kleista [dot....) szczegóły 
144.książka: Buczyńska-Garewicz Hanna: Metafizyczne rozważania o czasie.  szczegóły 
recenzja: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 188-190  szczegóły 
145.książka: Burke James: Osiem stopni wtajemniczenia. Czyli jak zmienialiśmy świat. 1998  szczegóły 
146.książka: Burke James: Osiem stopni wtajemniczenia. Czyli jak zmienialiśmy świat. 1995 ([Zawiera rozdziały:] 1. Abakus i arabskie księgi, czyli o tym co wiedz...) szczegóły 
147.książka: Chrześcijaństwo a kultura. 2006 ([Zawiera m.in.:] Wiesław Jan Wysocki: Chrześcijańskie inspiracje polsk...) szczegóły 
148.książka: Cioran Emil: Historia i utopia. 1997 (Elżbieta Sarnowska-Temeriusz: Słowo wstępne. *[Eseje E. Ciorana:] O dw...) szczegóły 
recenzja: Frankowska Beata: Konwulsja i geometria. Nowe Książki 1997 nr 9 s. 25-26  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Pożytek z rozpaczy. Gazeta Wyborcza 1997 nr 128 s. 14  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 11 s. 60 (nota...) szczegóły 
recenzja: Turaj-Kalińska Katarzyna: Powrót wampira. Universitas 1997 nr 21 s. 89-90  szczegóły 
149.książka: Clifford James: Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka. 2000 ([Zawiera m.in.:] Wstęp: Typowe produkty szaleją [m.in. o wierszu Willi...) szczegóły 
recenzja: Macios Tomasz: Obserwując maskaradę. Barbarzyńca 2000 nr 6 s. 77  szczegóły 
recenzja: Pietrowicz Krzysztof: Etnologia, kultura i humanistyka. Odra 2001 nr 2 s. 116-118  szczegóły 
recenzja: Taper Agnieszka Ewa: Etnografia Polska 2002 t. 46 s. 244-245  szczegóły 
150.książka: Co daje współczesnemu człowiekowi studium filozofii klasycznej. Materiały z międzynarodowego sympozjum filozoficznego zorganizowanego w Katedrze Metafizyki Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa, 15.04.1997. 1997 ([M.in. zawiera:] Andrzej Bronk: Filozofia w czasach postmodernizmu. - ...) szczegóły 
151.książka: Deleuze Gilles: Różnica i powtórzenie. 1997  szczegóły 
152.książka: Dmitruk Krzysztof: Współczesne polskie koncepcje kultury. 1990 (Wprowadzenie. - Klasycy (Od kultury mrówek do kultury ludzi. Kryzys ko...) szczegóły 
recenzja: Fiut Ignacy Stanisław: Rodzime oblicza myśli o kulturze. Sztuka i Filozofia 1991 t. 4 s. 181-185  szczegóły 
recenzja: Rosicka Janina: Obiecujący tytuł. Nowe Książki 1991 nr 3 s. 34-35  szczegóły 
recenzja: Szkołut Tadeusz: Człowiek i kultura. Akcent 1991 nr 2/3 s. 227-230  szczegóły 
recenzja: Truchlińska Bogumiła: O modelu nauk o kulturze. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1992 t. 14/15 (1989/1990) s. 265-268  szczegóły 
153.książka: Domańska Ewa: Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. 1999 ([Dot. angloamerykańskiego dyskursu historycznego jako pola alternatywn...) szczegóły 
recenzja: Burszta Wojciech J.: Przeszłość jako niepokój. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 100-104  szczegóły 
recenzja: Jaskułowski Krzysztof: Krytyka historycznego rozumu. Odra 2001 nr 2 s. 118-119  szczegóły 
recenzja: Kijko Maciej: Kultura Współczesna 2000 nr 4 s. 117-121  szczegóły 
154.książka: Domański Juliusz: Metamorfozy pojęcia filozofii. 1996  szczegóły 
155.książka: Dziamski Grzegorz: Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej. 1996 (Cz. I: Kryzys estetyki. I. Sporny status estetyki. Przegląd stanowisk....) szczegóły 
156.książka: Ekes Janusz: Natura, wolność, władza. Studium z dziejów myśli politycznej Renesansu. 2001 ([Dot. mi.in. autorów:] Donato Acciaiuoli, Fabio Albergati, Johann Hein...) szczegóły 
157.książka: Elzenberg Henryk: Pisma estetyczne. 1999 (Lesław Hostyński: Estetyka Henryka Elzenberga [wstęp]. * Teksty publik...) szczegóły 
recenzja: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 1 s. 175  szczegóły 
158.książka: Falkiewicz Andrzej: Istnienie i metafora. 1996 (Cezary Wodziński: Andrzeja Falkiewicza kłopoty z istnieniem [przedmowa...) szczegóły 
recenzja: Filozoficznie o Andrzeju Falkiewiczu. Gazeta Malarzy i Poetów 1997 nr 2 s. 31 (nota o sesji poświęconej książce; Poznań, 27 II 1997, org. Polskie Tow...) szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: "Ja" i paradoksy istnienia. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Wyspa Robinsona?. Gazeta Malarzy i Poetów 1997 nr 2 s. 23  szczegóły 
159.książka: Filozofia i literatura. Antologia tekstów. 2011  szczegóły 
160.książka: Fish Stanley: Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane. ([Dot. metodologii interpretacji literackiej i potencjalnego znaczenia ...) szczegóły 
recenzja: Dunin Kinga: W tenisówkach [z tego cyklu:] Porozmawiaj z Pereirą. Wysokie Obcasy 2003 nr 18 s. 34  szczegóły 
recenzja: Kuźnicki Sławek: Czy w tej metodzie jest tekst?. Odra 2003 nr 4 s. 104-106  szczegóły 
recenzja: Mrugalski Michał: Przegląd Humanistyczny 2003 nr 4 s. 126-127  szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Fishizm. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 143-144  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: CZy w tej książce jest jakiś Fish?. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 32-33  szczegóły 
nawiązanie: Markiewicz Henryk: Diabeł tkwi w anegdotach. Na marginesie książki Stanleya Fisha. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 188-193 (dot. anegdot akademickich stanowiących punkt wyjścia dwu esejów; z not...) szczegóły 
161.książka: Future Crossings. Literature Between Philosophy and Cultural Studies. 2000 (Krzysztof Ziarek, Seamus Deane: Introduction. * [Zawiera eseje; m.in.:...) szczegóły 
162.książka: Gadamer Hans-Georg: Czy poeci umilkną?. 1998 (Kazimierz Bartoszyński: Hermeneutyka a dekonstrukacja: Hans-Georg Gada...) szczegóły 
recenzja: Herbich Piotr: (Wakacyjna) podróż Hansa-Georga Gadamera. Sztuka i Filozofia 1999 nr 17 s. 195-203  szczegóły 
recenzja: Kwiecień Roma: Nadmiar - niedomiar. Znak 2000 nr 7 s. 150-154  szczegóły 
recenzja: Nowak Marcin: Rewolucja, poezja i furia. Gazeta Wyborcza 1999 nr 171 s. 17 (nota...) szczegóły 
recenzja: Roguski Piotr: Czy poeci umilkną? (Wokół książki Hansa-Georga Gadamera). Magazyn Literacki 1999 nr 8/9 s. 49-51  szczegóły 
recenzja: Topos 1999 nr 5/6 s. 168 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ubertowska Aleksandra: Poezja, czyli dyskrecja. Gazeta Wyborcza 1999 nr 212 s. 18  szczegóły 
recenzja: Zadura Bohdan: Przyjaciel poezji. Literatura na Świecie 1999 nr 7/8 s. 416-421  szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 160 (notka...) szczegóły 
163.książka: Gajewska Grażyna: Arcy-nie-ludzkie. Przez science fiction do antropologii cyborgów. 2010 (Wstęp. - I. Rozpoznanie sceny. 1. Cyborg z NASA. 2. Cyborg - monstrum ...) szczegóły 
164.książka: Gatunki okołoliterackie. (Materiały z konferencji naukowej). 2002 (Czesław P. Dutka: Słowo na otwarcie. -Grzegorz Gazda: Paradoksy genolo...) szczegóły 
165.książka: Geertz Clifford: Dzieło i życie. Antropolog jako autor. 2000 ([Dot. literackiego charakteru prac antropologicznych, etnograficznych ...) szczegóły 
recenzja: Kwiatkowski Marcin: Lud 2003 t. 87 s. 299-303  szczegóły 
recenzja: Pietrowicz Krzysztof: Etnologia, kultura i humanistyka. Odra 2001 nr 2 s. 116-118  szczegóły 
166.książka: Geier Manfred: Gra językowa filozofów. Od Parmenidesa do Wittgensteina. 2000 (Przedmowa. - Początek, czyli Nie mogę się rozeznać - 1. Nic nie istnie...) szczegóły 
recenzja: Bińczyk Ewa: W co grają filozofowie?. Kultura Współczesna 2002 nr 3/4 s. 117-125  szczegóły 
167.książka: Gellner Ernest: Postmodernizm, rozum i religia. 1997 (Wstęp. * Postmodernizm, rozum i religia. Religijny fundamentalizm [m.i...) szczegóły 
recenzja: Fiut Ignacy S.: Globalizacja: fundamentalizm czy demokracja?. Zeszyty Prasoznawcze 1998 nr 3/4 s. 188-190  szczegóły 
recenzja: Gałkowski Stanisław: Przegląd Religioznawczy 1997 nr 4 s. 265-267  szczegóły 
recenzja: Gowin Jarosław: Czwarty wymiar. Nowe Książki 1997 nr 9 s. 13-14  szczegóły 
recenzja: Kochan Ewa: Rozum, wiara i nihilizm. Nowa Krytyka 2000 nr 10 s. 268-281  szczegóły 
recenzja: Kucharczyk Jacek: Postmodernizm na ławie oskarżonych. Res Publica Nowa 1997 nr 10 s. 63-69  szczegóły 
recenzja: Olszewska-Dyoniziak Barbara: Postmodernizm, rozum i religia. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 5 s. 127-133  szczegóły 
recenzja: R.K.: Literatura 1997 nr 3 s. 59-60 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rymarczyk Piotr: Dyskretny urok zniewolenia. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 29 s. 11  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Postmodernizm, rozum i religia. Arcana 1999 nr 1 s. 184-186  szczegóły 
recenzja: Szkołut Tadeusz: Fundamentalizm religijny, postmodernizm i racjonalizm. x 1999 ([W ks. zb.:] Wartości i antywartości w kontekście przeobrażeń kultury ...) szczegóły 
recenzja: Szkołut Tadeusz: Horyzont wyborów światopoglądowych. Res Humana 1998 nr 2 s. 8-10  szczegóły 
recenzja: Wildstein Bronisław: Zagubieni w cywilizacji. Życie 1997 nr 180 s. 9  szczegóły 
168.książka: Grzegorczyk Andrzej: Niekartezjańskie współrzędne w dzisiejszej humanistyce. 1992 (Wstęp. - Neostrukturalizm A.J. Graimasa: 1. Semiologia Greimasowska. 2...) szczegóły 
169.książka: Grzonka Piotr: Oko zaświatów. Struktury symboliczne mitologii infernalnych. 1998 (Wstęp. cz. I. Infernalna ambiwalencja: Antyświat [świat podziemny]. Od...) szczegóły 
170.książka: Gutorow Jacek: Na kresach człowieka. Sześć esejów o dekonstrukcji. 2001 ([Dot. dekonstrukcji Jacquesa Derridy z filologicznej i filozoficznej p...) szczegóły 
recenzja: Janaszczyk Agata: Studium, czyli otwarcie na kresy człowieka. Nowa Krytyka 2002 nr 13 s. 317-321  szczegóły 
171.książka: Habermas, Rorty, Kołakowski. Stan filozofii współczesnej. 1996 ([Prezentacja debaty zorganizowanej przez IFiS PAN 8-9 V 1995 r. w Wars...) szczegóły 
172.książka: Habermas Juergen: Filozoficzny dyskurs nowoczesności. 2000  szczegóły 
recenzja: Kowalska Małgorzata: Samokrytyka nowoczesności. Znak 2001 nr 10 s. 107-115 (z not. o autorce...) szczegóły 
recenzja: Lipszyc Adam: Rozum dużo może. Literatura na Świecie 2001 nr 1 s. 294-306  szczegóły 
recenzja: Michalik Sebastian: Juergen Habermas - oświecenie w poszukiwaniu nowego języka. Etyka 2003 t. 36 s. 270-281  szczegóły 
recenzja: Patalon Mirosław: Filozofia nowoczesności. Myśl Protestancka 2001 nr 3 s. 77-79  szczegóły 
recenzja: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 3 s. 506 (nota...) szczegóły 
omówienie: Ruch Filozoficzny 2002 nr 2 s. 391 (nota...) szczegóły 
173.książka: Heck Dorota: Itinerariusz intruza. Od Witkacego do postmoderny a la polonaise. 2004 ([Zawiera szkice pośw. literaturze i wypowiedziom pozaliterackim i prog...) szczegóły 
174.książka: Horkheimer Max: Początki mieszczańskiej filozofii dziejów. 1997 (Halina Walentowicz: Między przeszłością a współczesnością. * Przedmowa...) szczegóły 
175.książka: Er(r)go 2001 nr 2 (3): Dyskurs historii. 2001 ([Poszczególne artykuły odnotowano w odpowiednich hasłach przedmiotowyc...) szczegóły 
176.książka: Ikony niewidzialnego. 2003 ([Zawiera m.in.:] Józef Musielok: Początek "zadziwienia". Wprowadzenie....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 301 (nota...) szczegóły 
recenzja: Studia Oecumenica 2003 t. 3 s. 309-310 (opis zawartości...) szczegóły 
177.książka: Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich. 2002 ([Zawiera materiały z konferencji naukowej; Kudowa-Zdrój, 29 XI - 2 XII...) szczegóły 
178.książka: Integracyjna i dezintegracyjna rola artystycznych środków przekazu w kształtowaniu tożsamości narodowej i jednoczeniu Europy. 2001 ([Dot. m.in. literatur środkowo- i wschodnioeuropejskich. Zawiera m.in....) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 1 s. 209 (nota...) szczegóły 
recenzja: Poller Tomasz: O tożsamości narodowej i integracji europejskiej - nie tylko w kontekście sztuki. Principia 2003 t. 34 s. 225-231  szczegóły 
omówienie: Ruch Filozoficzny 2002 nr 1 s. 199-200 (nota...) szczegóły 
omówienie: Sosnowski Leszek: Sztuka a integracja?. Estetyka i Krytyka 2002 nr 2 s. 137-145  szczegóły 
179.książka: Janowski Sławomir: Świat wartości. Problematyka aksjologiczna w eseistyce Bolesława Micińskiego, Jerzego Stempowskiego i Czesława Miłosza. 2002 (Wstęp. - I. Wokół problemów genologii eseju. II. Bolesław Miciński - k...) szczegóły 
180.książka: Januszkiewicz Michał: Horyzonty nihilizmu. Gombrowicz, Borowski, Różewicz. 2009  szczegóły 
181.książka: Jaroń Józef: Z etyką na ty. Od egipskiego Ptahhotepa do Karola Wojtyły. 1995 ([Zawiera rozdziały:] Funkcje etyki i rola moralności [wstęp]. I. Podst...) szczegóły 
182.książka: Jasińska-Wojtkowska Maria: Horyzonty literackiego sacrum. 2003 (Słowo wstępne. - I.: Laicka czy religijna koncepcja rzeczywistości? (Z...) szczegóły 
recenzja: Polanowski Tadeusz: Literatura religijna. Nestor 2010 nr 3 s. 90-91  szczegóły 
183.książka: Jasiński Bogusław: Droga myśli. 1997 (Wstęp. * [Zawiera eseje:] [I]. Filozofia: Edmund Husserl: Świat jako m...) szczegóły 
184.książka: Jasionowicz Stanisław: Pustka we współczesnym doświadczeniu poetyckim. 2009  szczegóły 
185.książka: Jasionowicz Stanisław: Roland Barthes - Gilbert Durand. Wizje pluralizmu kultury. 1999 (Wstęp. - Cz. I. Roland Barthes i Gilbert Durand: "wewnętrzne krajobraz...) szczegóły 
186.książka: Jazownik Leszek: Wyzwolić moc lektury. Aksjologiczno-dydaktyczny sens dzieła literackiego. 2004 (Wprowadzenie. Dlaczego w szkole naucza się literatury? - Rozdział I. Ś...) szczegóły 
187.książka: Jelonek Tomasz: Biblia a nauka. 1995  szczegóły 
188.książka: Jelonek Tomasz: Biblia a nauka. Czy nauka sprzeciwia się Biblii?. 2005  szczegóły 
189.książka: Kawka Franciszek: Odkrycie i złamanie szyfru Biblii. Tajemnice języka liczb Jezusa w Ewangelii i Apokalipsie św. Jana. 2000  szczegóły 
190.książka: Kiereś Henryk: Spór o sztukę. 1996 (Wprowadzenie. * Cz. I. Sztuka i teoria sztuki dziś. Rozdz. 1. Od sztuk...) szczegóły 
191.książka: Kmita Jerzy: Wymykanie się uniwersaliom. 2000 (Krystyna Zamiara: Zamiast wstępu. Z recenzji wydawniczej. * Wprowadzen...) szczegóły 
recenzja: Muchowicz Andrzej: Filo-Sofija 2001 nr 1 s. 328-331  szczegóły 
192.książka: Koschany Rafał: Przypadek. Kategoria egzystencjalna i artystyczna w literaturze i filmie. 2006 ([Dot. teorii przypadku jako zasady tworzenia fabuły, języka lub budowy...) szczegóły 
193.książka: Kosmologie światów możliwych. 2002 ([Zawiera teksty referatów wygłoszonych na sesji " Światy możliwe - ont...) szczegóły 
194.książka: Kowalczyk Stanisław: Filozofia kultury. Próba personalistycznego ujęcia problematyki. 2005  szczegóły 
195.książka: Kowalczyk Stanisław: Filozofia kultury. Próba personalistycznego ujęcia problematyki. 1996 (Przedmowa. Wstęp. Cz. I: Pojęcie kultury. 1. Etymologiczno-historyczne...) szczegóły 
recenzja: Dec Ignacy: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 129 z. 1 s. 133-134  szczegóły 
recenzja: Jabłoński Arkadiusz: Personalistyczna interpretacja. Zeszyty Sandomierskie 1996 nr 5 s. 65-68  szczegóły 
recenzja: Szymczyk Jan: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 214-218  szczegóły 
196.książka: Kowalczyk Stanisław: Z refleksji nad człowiekiem. Człowiek - społeczność - wartość. 1995 ([M.in. zawiera rozdziały:] Polski personalizm współczesny. Personalizm...) szczegóły 
recenzja: Balawajder Edward: Człowiek - społeczność - wartości. Studia Sandomierskie 1999 t. 6 (1990/1996) s. 642-646  szczegóły 
197.książka: Kuczyńska Alicja: Piękny stan melancholii. Filozofia niedosytu i sztuka. 1999 ([Dot. melancholii "twórczej", jako źródła stymulującego twórczość arty...) szczegóły 
recenzja: Zeidler-Janiszewska Anna: Melancholia w perspektywie filozoficzno-estetycznej. Kultura Współczesna 2000 nr 3 s. 99-101  szczegóły 
198.książka: Kuligowski Waldemar: Antropologia refleksyjna. O rzeczywistości tekstu. 2001 ([Dot. literackich wymiarów antropologicznego pisarstwa. Zawiera:] Wojc...) szczegóły 
recenzja: Pietrowicz Krzysztof: Refleksja nad refleksją. Kultura Współczesna 2001 nr 1/2 s. 229-233  szczegóły 
199.książka: Kulturowe konteksty idei filozoficznych. 1997 ([M.in. zawiera:] Nina Bochenek: Co pewien "Słownik filozofii" proponuj...) szczegóły 
200.książka: Kurowicki Jan: Figury wyobraźni XX w. (Wykłady o literaturze z perspektywy filozofii kultury). 2000 (Literatura w perspektywie filozofii kultury. Johann W. Goethe i Tomasz...) szczegóły 
recenzja: Machnik Beata: Żadnej drogi ucieczki. Forum Akademickie 2001 nr 3 s. 62  szczegóły 
201.książka: Kurowicki Jan: Figury wyobraźni XX w. (Wykłady o literaturze z perspektywy filozofii kultury).  szczegóły 
202.książka: Kwiek Marek: Dylematy tożsamości. Wokół autowizerunku filozofa w powojennej myśli francuskiej. 1999 ([Zawiera:] "Tyrania Hegla" i myślenie ponowoczesne w kontekście pytań ...) szczegóły 
recenzja: Korzeniewski Bartosz: Opcje 2000 nr 4 s. 78-79  szczegóły 
recenzja: Zamojski Karol: Kultura Współczesna 1999 nr 3 s. 123-130  szczegóły 
203.książka: Lepenies Wolf: Trzy kultury. Socjologia między literaturą a nauką. 1997 (Hubert Orłowski: Wolf Lepenies albo odpowiedzialność uczonego [wstęp]....) szczegóły 
recenzja: Bauer Zbigniew: Grzech pierworodny filozofii. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 59-60  szczegóły 
204.książka: Leśniak Andrzej: Topografie doświadczenia. Maurice Blanchot i Jacques Derrida. 2003 ([Dot. doświadczenia w filozoficznych tekstach dekonstrukcyjnych m.in. ...) szczegóły 
205.książka: Literackość filozofii - filozoficzność literatury. 2009  szczegóły 
206.książka: Literatura a filozofia. 2010  szczegóły 
207.książka: Literatura i wiedza. 2006 ( Włodzimierz Bolecki: Niebezpieczne związki (zamiast wstępu). * Danuta...) szczegóły 
208.książka: Literatura w kręgu wartości. Materiały z VI sesji z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz 21-23 października 2002 roku. 2003 (I. Wstęp: Lidia Wiśniewska: Literackie wartościowanie świata. * II. Mi...) szczegóły 
209.książka: MacIntyre Alasdair C.: Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku. 1995 (Filozoficzny sens historii etyki. Przedfilozoficzna historia "dobra" o...) szczegóły 
recenzja: Ziemiński Ireneusz: W poszukiwaniu moralnej istoty człowieka. Więź 1996 nr 8 s. 200-205  szczegóły 
210.książka: Malone John: Przepowiednie stulecia. 1998 ([Prognozy rozwoju nauki i techniki m.in. w utworach pisarzy: Edward Be...) szczegóły 
recenzja: Gwizdek Ewaryst: Nigdy nie mów nigdy. Nowa Fantastyka 2000 nr 6 s. 75  szczegóły 
211.książka: Małyszek Tomasz: Romans Freuda i Gradivy. Rozważania o psychoanalizie. 2002 ([Dot. pism psychoanalitycznych Sigmunda Freuda jako dzieła literackieg...) szczegóły 
212.książka: Marciszuk Piotr: Literatura, filozofia, mit.  szczegóły 
artykuł: A.S.: Odnotowano. Przemyski Przegląd Kulturalny 2008 nr 4 s. 76-77 (nota...) szczegóły 
213.książka: Menninghaus Winfried: Wstręt. Teoria i historia.  szczegóły 
214.książka: Merleau-Ponty Maurice: Proza świata. Eseje o mowie. 1999 ([Wybór z "Prose du monde", "Signes" "Phenomenologie de la perception";...) szczegóły 
recenzja: Kapczyński Mariusz: O czytaniu świata. Logos i Ethos 2000 nr 2 s. 168-174  szczegóły 
recenzja: P.Z.: Mowa i ciało. Forum Akademickie 2000 nr 2 s. 63  szczegóły 
215.książka: Michalski Maciej: Dyskurs, apokryf, parabola. Strategie filozofowania w prozie współczesnej. 2003 (Wstęp. - I. Literatura jako sposób filozofowania: Literatura a filozof...) szczegóły 
216.książka: Michalski Maciej: Filozof jako pisarz. Kołakowski, Skarga, Tischner.  szczegóły 
217.książka: Misterium śmierci spotkaniem ze sobą. Egzystencjalne interpretacje fenomenu śmierci. 1996 (Aleksandra Pawliszyn, Włodzimierz Pawliszyn: "Śmiercią nie gardź; owsz...) szczegóły 
recenzja: Zawadzki Andrzej: Principia 1998 t. 21/22 s. 320-321  szczegóły 
218.książka: Mizińska Jadwiga: Świadomość czasu zwichniętego. Filozoficzne troski współczesności. 1994 ([Zawiera szkice:] Filozoficzne troski współczesności [wstęp]. Człowiek...) szczegóły 
219.książka: Mizińska Jadwiga: Uśmiech Hioba. Filozoficzne troski współczesności. 1998  szczegóły 
recenzja: Spasik Beata: Odpowiedź na "Uśmiech Hioba" (Wokół kążki Jadwigi Mizińskiej). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 11/12 s. 224-229  szczegóły 
220.książka: Norris Christopher: Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi. Teoria krytyczna i prawo rozumu. 2001 ([Dot. m.in. granic między filozofią dekonstrukcjonistyczną a literatur...) szczegóły 
recenzja: Borzym Stanisław: Głos w sporze o dekonstrukcję. Nowe Książki 2002 nr 4 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Poprawa Izabela: Nie taki Derrida, jak go malują. Odra 2002 nr 11 s. 116-117  szczegóły 
recenzja: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 3 s. 506-507 (nota...) szczegóły 
221.książka: Ojczyzny słowa. Narracyjne wymiary kultury. 2002 ([Dot. związków między literacką kreacją a pisarstwem antropologicznym....) szczegóły 
222.książka: Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności. 2003 ( Jerzy Kałążny: Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycz...) szczegóły 
223.książka: Ostasz Lech: Homo methodicus. Między filozofią, humanistyką i naukami ścisłymi. 1999 (Przedmowa. I. Jakimi metodami posługuje się człowiek? II. Przegląd met...) szczegóły 
224.książka: Pamięć, miejsce, obecność. Współczesne refleksje nad kulturą i ich implikacje pedagogiczne. 1997 ([Zawiera materiały z konferencji naukowej pt. "Współczesna refleksja n...) szczegóły 
omówienie: Mizińska Jadwiga: Anthropos 1999 zb. 1 s. 163  szczegóły 
225.książka: Pawliszyn Aleksandra: Filozofia a humanistyka. 2000 ([Dot. polskiej metodologii humanistyki (filozofii kultury) na tle Heid...) szczegóły 
226.książka: Pellegrino Charles: Powrót do Sodomy i Gomory. Biblia w świetle archeologii. 1998  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Fascynujący świat Biblii. Trybuna 1998 nr 127 s. 14  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Tajemnice rękopisów z Qumran. Trybuna 1998 nr 13 s. 13  szczegóły 
nawiązanie: Prugar Tadeusz: Tajemnice rękopisów z Qumran. Trybuna 1998 nr 27 s. 12  szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Kangaroo. Gazeta Wyborcza 1998 nr 139 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: J.P.: Nowe Książki 1998 nr 9 s. 62-63 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kuncewicz Piotr: Kto to jest Pellegrino?. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 12 s. 15  szczegóły 
227.książka: Pethe Aleksandra: Ars, fides et ratio. Esej teologiczny? (Tischner, Pasierb, Szymik). 2012  szczegóły 
228.książka: Phillips Graham: Dopust Boży. 2000  szczegóły 
recenzja: Kamiński Marcin: Magazyn Literacki 2001 nr 2 s. 58 (nota...) szczegóły 
recenzja: (KMŚ): Przekrój 2001 nr 8 s. 29 (nota...) szczegóły 
229.książka: Piotrowski Wiktor: Medycyna polskiego renesansu. 1995 ([Zawiera syntetyczne ujęcie historii polskiej medycyny w renesansie z ...) szczegóły 
recenzja: Dola Kazimierz: Szkice Legnickie 1995 t. 19 s. 212-214  szczegóły 
230.książka: Pisarek Henryk: Z teorii pojęć filozoficznych. 1992  szczegóły 
231.książka: Początek świata - Biblia a nauka. 1998 (Wstęp: Przestrzeń dialogu. * I. W świetle "Genesis" 1-2: Józef Homersk...) szczegóły 
232.książka: Pojednanie tożsamości z różnicą?. 1995 ([M.in. zawiera rozprawy o związku filozofii i innych nauk społecznych ...) szczegóły 
233.książka: Pomianowski Jerzy: Co literatura zawdzięcza medycynie. 2010  szczegóły 
234.książka: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów. 1996 ([M.in. zawiera teksty:] Jean-Francois Lyotard: Odpowiedź na pytanie, c...) szczegóły 
recenzja: Jadczak Ryszard: Postmodernizm a filozofia. Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 1/2 s. 28-29  szczegóły 
recenzja: Myć Robert: Oswajanie postmodernizmu. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 160-168  szczegóły 
recenzja: Środa Magdalena: Liberalna ironistka i błazen bez kapłana. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 46-47  szczegóły 
235.książka: Powrót wielkiej teorii w naukach humanistycznych. 1998 (Quentin Skinner: Wstęp. * William Outhwaite: Hans-Georg Gadamer. - Dav...) szczegóły 
recenzja: Magryś Roman: Oblicza współczesnej humanistyki. Fraza 1999 nr 1 s. 341-343  szczegóły 
236.książka: Prawda a metoda. Cz. 1: Aporie myśli współczesnej. 2003 ([Zawiera materiały powstałe w ramach projektu "Światy możliwe", prezen...) szczegóły 
237.książka: Prokopiuk Jerzy: Labirynty herezji. 1999 (Cz. I. Ścieżkami gnozy. Gnoza, gnostycyzm i manicheiz. Apologia prpo d...) szczegóły 
recenzja: Dobkowski Mariusz: Ars Regia 2000 r. 7/8 nr 13/14 (1998/1999) s. 298-299  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Fabryka Absolutu. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 17-18  szczegóły 
recenzja: Hańderek Piotr: Gnoza w perspektywie. Odra 2000 nr 5 s. 111-112  szczegóły 
recenzja: Nowak Marcin: Odnawianie znaczeń. Gazeta Wyborcza 1999 nr 101 s. 16  szczegóły 
recenzja: Obirek Stanisław: Inna książka. Przegląd Powszechny 2002 nr 3 s. 402-404  szczegóły 
recenzja: Tomkowski Jan: Przewodnik po labiryncie. Życie z Książkami 1999 nr z 14 VII s. 6  szczegóły 
238.książka: Radomski Andrzej: Historiografia a kultura współczesna. 2006 (Wstęp do tekstów o tekstach historiograficznych. Perspektywa kulturozn...) szczegóły 
239.książka: Ranciere Jacques: Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka. 2007  szczegóły 
recenzja: Dorobińska Magdalena: Nie ma polityki bez estetyki. Lampa 2008 nr 1/2 s. 79  szczegóły 
240.książka: Rekonesanse filozoficzne. Człowiek, wartości, historia. Prace ofiarowane profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Czarneckiemu. 2000 (Przedmowa. * Bibliografia prac prof. dr hab Zdzisława Jerzego Czarneck...) szczegóły 
241.książka: Rorty Richard: Filozofia a zwierciadło natury. 1994  szczegóły 
242.książka: Rorty Richard: Konsekwencje pragmatyzmu. Eseje z lat 1972-1980. 1998  szczegóły 
recenzja: Golińska Joanna, Przybył Bartosz: Gra i konfrontowanie. Etyka 1998 nr 31 s. 228-231  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Szczęśliwy człowiek. Książki. Gazeta 1999 nr 3 s. 9  szczegóły 
recenzja: Środa Magdalena: Gotowość do rozmowy. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 64-65 (z fot. R. Rorty'ego...) szczegóły 
recenzja: Witek Maciej: Radykalne konsekwencje. Znak 1999 nr 11 s. 170-175  szczegóły 
243.książka: Ruchome granice literatury. W kregu teorii kulturowej. 2009 ( Seweryna Wysłouch: Ruchome granice literatury [wstęp]. * Część I. Lit...) szczegóły 
244.książka: Russell Bertrand: Nasza wiedza o świecie zewnętrznym jako pole badań dla metody naukowej w filozofii. 2000 ([Opublikowana wersja wykładów Lowellowskich, Baton 1914 r.]...) szczegóły 
245.książka: Salmann Elmar: Daleka bliskość chrześcijaństwa. 2005  szczegóły 
246.książka: Samsonowicz Henryk: O "historii prawdziwej". Mity, legendy i podania jako źródło historyczne. 1997 (Co to jest mit? Mity "Początku". Mity rycerskie. Polskie mity "Początk...) szczegóły 
recenzja: Banaszkiewicz Jacek: Gra z przeszłością. Nowe Książki 1997 nr 10 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1998 t. 77 s. 173-174 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: Prawda w mitach ukryta. Znak 1998 nr 8 s. 152-158  szczegóły 
recenzja: Krowiranda Krzysztofa: "O historii prawdziwej. Mity, legendy i podania jako źródło historyczne" Henryka Samsonowicza a koncepcja narratywistów. Tekstualia 2006 nr 4(7) s. 163-172 (z notą biogr., s. 197...) szczegóły 
recenzja: Myśliwski Grzegorz: W kręgu złudzeń. Sycyna 1997 nr 11 s. 15  szczegóły 
recenzja: Osica Janusz: Wiadomości Historyczne 1998 nr 1 s. 61  szczegóły 
247.książka: Sarnowski Stefan: Filozofia a polityka. 2001 ([Dot. m.in.:] Arystoteles, Augustyn święty, Rene Descartes, Wilhelm ...) szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2002 r. 13 s. 145 (not....) szczegóły 
248.książka: Sawicki Stefan: O pograniczu literatury i religii. 2011 ([Mowa z okazji otrzymania Ogólnopolskiej Nagrody im. Franciszka Karpiń...) szczegóły 
249.książka: Seweryniak Henryk: Prorok i błazen. Szkice z teologii narracji. 2005 (Wstęp. - Część I. Od narracyjności do teologii narracji. Cztery szkice...) szczegóły 
250.książka: Sochoń Jan: Bóg i język. 2000 ([Rozważania o niewypowiadalności relacji między człowiekiem i Bogiem w...) szczegóły 
recenzja: Szymańska Adriana: Niewypowiadalność. Arkusz 2001 nr 4 s. 11  szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: Aporie czyli (nie?)wyrażalność Niewyrażalnego. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 66  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 223 (nota...) szczegóły 
251.książka: Sochoń Jan: O pocieszeniu, jakie daje literatura. Szkice i uwagi krytyczne. 2004 (Dlaczego piszę? - I. Literatura i to, co święte: Poeta klasyczny żyje!...) szczegóły 
252.książka: Stiepun Fiodor: Życie a twórczość. 1999 ([O naturze i pułapkach filozofii romantycznej. Zawiera rozdziały:] Od ...) szczegóły 
253.książka: Stróżewski Władysław: Istnienie i sens. 1994 (I. Próby interpretacji. Pytania o "arche". 1. Wstęp. 2. Założenia pyta...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Scientia divina. Koniec Wieku 1995 nr 7 s. 84-86  szczegóły 
recenzja: Oko Dariusz: Metafizyka w granicach postulatu. Logos i Ethos 1998 nr 1 s. 254-259  szczegóły 
recenzja: Podgórska Joanna: Pytania o sens istnienia. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 18  szczegóły 
254.książka: Studia z filozofii niemieckiej. T. 2: Szkoła Rittera. 1996 ([M.in. zawiera rozprawy:] Joachim Ritter: Zadanie nauk humanistycznych...) szczegóły 
recenzja: Zwolińska Agata: Ruch Filozoficzny 1998 t. 55 nr 1 s. 102-106  szczegóły 
255.książka: Studia z filozofii niemieckiej. T. 3: Współczesna fenomenologia niemiecka. 1999 ([Zawiera rozprawy:] Ludwig Landgrebe: medytacja na temat słów Husserla...) szczegóły 
recenzja: Maciejczak Marek: Przegląd Filozoficzny 2001 nr 3 s. 363-365  szczegóły 
256.książka: Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła do Soboru Trydenckiego. 1997 ([Materiały z interdyscyplinarnego sympozjum na temat "Symbol Apostolsk...) szczegóły 
257.książka: Sztuka i czas. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Sztuk Wizualnych nt. "Sztuka ponad czasem", Skoki'92. 1993 (Słowo wstępne. - Marian Golka: Sztuka wobec czasu. - Ryszard K. Przyby...) szczegóły 
258.książka: Sztuka i edukacja w epoce ponowoczesnej. 1995 ([M.in. zawiera:] Barbara Smoczyńska: Gender i płeć w sztuce feministyc...) szczegóły 
recenzja: Arcimowicz Krzysztof: Test 1996 nr 2 s. 146-151  szczegóły 
recenzja: Kapusta Andrzej: Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 225-227  szczegóły 
259.książka: Szymik Jerzy: Teologia na początek wieku. 2001 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. - I. Wokół metody: Słowo u źródeł teologii. To...) szczegóły 
recenzja: Jaklewicz Tomasz: Ateneum Kapłańskie 2001 t. 137 z. 1 s. 192-195  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Dariusz: Poeta z miasta teologii. Więź 2001 nr 12 s. 150-153  szczegóły 
recenzja: Ledwoń Ireneusz Sławomir: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 450-453  szczegóły 
recenzja: Nossol Alfons: Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 2002 t. 22 s. 398-399  szczegóły 
recenzja: Porada Ewa: Nowa teologia na nowe tysiąclecie?. W drodze 2002 nr 9 s. 112-116 (z not. o autorce...) szczegóły 
recenzja: Solecka Katarzyna: Teologia na początek wieku. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 5 s. 21  szczegóły 
260.książka: Szymik Jerzy: W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury. Literatura piękna jako locus theologicus. 2007  szczegóły 
261.książka: Szymik Jerzy: W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury. Literatura piękna jako locus theologicus. 1994 (Wstęp. - Rozdział I. Podstawy funkcjonowania literatury pięknej jako l...) szczegóły 
recenzja: B.Ch.: Polonistyka 1997 nr 2 s. 122  szczegóły 
recenzja: Brudnicki Jan Z.: Polska specjalność. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 40 s. 21  szczegóły 
recenzja: Kaczmarek Wojciech: Literatura jako locus theologicus. Akcent 1998 nr 3 s. 197-199  szczegóły 
recenzja: Kiermacz Maja: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1996 t. 29 s. 424-426  szczegóły 
recenzja: Martwicki Krzysztof: Głębia odszukana. Przegląd Powszechny 1995 nr 10 s. 116-118  szczegóły 
recenzja: Martwicki Krzysztof: Studia Płockie 1997 t. 25 s. 259-260  szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: W blasku pytań: teologia i literatura. Więź 1995 nr 4 s. 202-206  szczegóły 
recenzja: Zarębianka Zofia: Dla dobra integralnie rozumianej teologii. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 37 (1994) nr 3/4 s. 201-206  szczegóły 
recenzja: (Z.Ł.): Literatura a teologia. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 244 s. 7  szczegóły 
262.książka: Świderkówna Anna: Biblia a nauka. 1999 ([Zawiera:] Augustyn Eckmann: Laudacja wygłoszona przez ks. prof. dra h...) szczegóły 
263.książka: Teske Joanna Klara: Philosophy in fiction. 2008  szczegóły 
264.książka: Tischner Józef: Filosofiâ na dramata. 2008  szczegóły 
265.książka: Tischner Józef: Filozofia dramatu. 2006  szczegóły 
266.książka: Tischner Józef: Filozofia dramatu. Wprowadzenie. 1990 ([Człowiek jako istota dramatyczna - analogie między losem człowieka a ...) szczegóły 
267.książka: Tischner Józef: Filozofia dramatu. Wprowadzenie. 1998  szczegóły 
recenzja: Poczekaj Robert: Wyraz twarzy. Czas Kultury 1998 nr 5 s. 114-115  szczegóły 
268.książka: Toporow Władimir N.: Przestrzeń i rzecz.  szczegóły 
recenzja: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 181-187  szczegóły 
269.książka: Trąbka Jan: Gnoza a nauki neurologiczne. 1998 (Uwagi wstępne: A. Rola gnozy. B. Rodzaje gnozy. * Gnoza w neurologii. ...) szczegóły 
270.książka: Trąbka Jan: Gnoza to znaczy wiedza. 1998 (Wstęp. * Definicja gnozy. Poznanie gnozyjne. Gnoza a neurofizjologia. ...) szczegóły 
271.książka: Trocha Bogdan: Przestrzeń dramatu jako kategoria filozoficzna. Studium teorii przestrzni Józefa Tischnera. 2000 ([Obszernie nt. "Filozofii dramatu" Józefa Tischnera]. ...) szczegóły 
272.książka: Truchlińska Bogumiła: Między afirmacją a sceptycyzmem. (W kręgu literatury i filozofii). 1995 (Od autorki. * [Zawiera m.in.:] Między afirmacją a sceptycyzmem[ dot. t...) szczegóły 
recenzja: Rogala Stanisław: Między filozofią a literaturą. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 14 s. 21  szczegóły 
recenzja: Truchlińska Bogumiła: O związkach literatury i filozofii. Świętokrzyski Kwartalnik Literacki 1998 nr 1 s. 98-102  szczegóły 
273.książka: Ulicka Danuta: Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa. Fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej. 1999 ([Wstęp:] Fenomenologia i filozofia analityczna: granice dialogu. 1. Fe...) szczegóły 
recenzja: Bartoszyński Kazimierz: Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 235-241  szczegóły 
recenzja: Mitosek Zofia: Ingarden ponowoczesny?. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 83-90  szczegóły 
recenzja: Nycz Ryszard: Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 280  szczegóły 
recenzja: Różewicz Małgorzata: Ingarden w świetle filozofii lingwistycznej. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 167-168  szczegóły 
274.książka: Vuarnet Jean-Noel: Filozof-artysta. 2000 (Jama. - Giordano Bruno i odrodzona różnica: Leonardo, Campanella, Brun...) szczegóły 
recenzja: Sieczkowski Tomasz K.: Miejsce filozofa-artysty. Nowa Krytyka 2002 nr 13 s. 119-137  szczegóły 
275.książka: Warmiński Andrzej: Filozofia sztuki Carla Gustava Junga. 1999 (Między teorią a praktyką - geneza jungowskiej teorii sztuki [wprowadze...) szczegóły 
recenzja: Sosnowski Leszek: Filozofia sztuki C.G. Junga według A. Warmińskiego. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 1 s. 194-199  szczegóły 
276.książka: White Hayden: Poetyka pisarstwa historycznego. 2000 ( Ewa Domańska: Wokół metahistorii. * Przedmowa do wydania polskiego. T...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 2000 nr 22 s. 51 (nota...) szczegóły 
recenzja: Gajewska Grażyna: "Poetyka pisarstwa historycznego" - ostatni akord "Metahistory" Haydena White'a. Kultura Współczesna 2001 nr 4 s. 94-99  szczegóły 
recenzja: Jaskułowski Krzysztof: Historia czy literatura?. Odra 2001 nr 7/8 s. 121-122  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Opowiadanie historii. Nowe Książki 2000 nr 10 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Pawelec Andrzej: Historyk czy prozaik?. Znak 2003 nr 3 s. 129-134 (z not. o autorze art....) szczegóły 
recenzja: Pawelec Tomasz: Czy narratywista może pozostać moralistą? (Haydena White'a teoria pisarstwa historycznego). Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 145-149  szczegóły 
277.książka: Williams Raymond: Marksizm i literatura. 1989  szczegóły 
278.książka: Wojtkowiak Zbysław: Nauki pomocnicze historii najnowszej. Źródłoznawstwo. Źródła narracyjne. Część I: Pamiętnik, tekst literacki. 2001 ([Zawiera m.in.:] IV. Memuarystyka, czyli pamiętnik jako źródło history...) szczegóły 
recenzja: Kulecka Alicja: Archeion 2002 t. 104 s. 303-304  szczegóły 
recenzja: Wałkówski Andrzej: Studia Źródłoznawcze 2002 t. 40 s. 250-254  szczegóły 
279.książka: Wokół Kanta i innych. Zbiór rozpraw. 1998 (Cz. I. Wokół Kanta: Grzegorz Dominiak: O pouczeniach płynących z filoz...) szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 169 (notka...) szczegóły 
280.książka: Wolicka Elżbieta: Próby filozoficzne. W kręgu wybranych zagadnień "filozofii wieczystej" i współczesnej antropologii. 1997 (Lekcja Dawnych Mistrzów. O pojęciu prawdy u Jana od św Tomasza. O poję...) szczegóły 
281.książka: Z filozoficznych problemów muzyki. Praca zbiorowa. 1989 (Grzegorz Banaszak: Muzyka jako język i metajęzyk. - Krystyna Górniak-K...) szczegóły 
282.książka: Zalewska-Lorkiewicz Katarzyna: Ilustrowane mappae mundi jako obraz świata. Średniowiecze i początek okresu nowożytnego. [Cz.1]. 1997  szczegóły 
recenzja: [Jurkowlaniec Grażyna] G.J.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1999 t. 4 s. 289  szczegóły 
recenzja: [Jurkowlaniec Grażyna] G.J.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1999 t. 4 s. 289  szczegóły 
283.książka: Zarębianka Zofia: Czytanie sacrum. 2008  szczegóły 
284.książka: Zawadzki Andrzej: Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku. 2001 (Wstęp. * Część I. Geneza nowoczesnej eseistyki filozoficznej: 1. Tekst...) szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2003 t. 46 s. 279-282  szczegóły 
recenzja: Michalski Maciej: Myślenie w żywiole eseju. Teksty Drugie 2003 nr 6 s. 84-92 (z not. o autorze art. na s. 219...) szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 236-242  szczegóły 
recenzja: Wesołowski Leszek: Estetyka i Krytyka 2003 nr 5 s. 206-207  szczegóły 
285.książka: Zbliżenia: literatura, historia, obraz, mit.... 1998 (Słowo wstępne. * Jacek Bocheński: Nurkowanie [m.in. o pisaniu książki ...) szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Ze szkolnej biblioteki humanisty (Pochwała "Zbliżeń"). Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 4 (1998/1999) s. 103-106  szczegóły 
286.książka: Zybertowicz Andrzej: Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy. 1995  szczegóły 
recenzja: Bucholc Marta: Koncepcja języka w książce Andrzeja Zybertowicza "Przemoc i poznanie". Rubikon 2000 nr 4 s. 57-68  szczegóły 
recenzja: Kałuszyńska Elżbieta: Pytania do konstruktywisty. Filozofia Nauki 1999 nr 1/2 s. 83-102  szczegóły 
recenzja: Radomski Andrzej: Destrukcja światopoglądu nauki we współczesnej refleksji humanistycznej. Res Historica 2000 z. 11 s. 238-242  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
287.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Antyczne korzenie związku filologii z bibliologią. Śląskie Miscellanea 1994 t. 7 s. 17-21  szczegóły 
288.artykuł: Alicki Wiesław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 1 s. 75-76 ([rec. ks.:] D.F. Watson, A.J. Hauser: Rhetorical Criticism of the Bibl...) szczegóły 
289.artykuł: Ankersmit Frank: Pochwała subiektywności. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 17-36 (dot. subiektywności w dyskursie historiograficznym...) szczegóły 
290.artykuł: A.S.: Odnotowano. Przemyski Przegląd Kulturalny 2008 nr 4 s. 76-77 (nota...) szczegóły 
291.artykuł: Bamburowicz Wenanty: Poszukiwania esencji XX wieku w literaturze. Arcana 2003 nr 1 s. 110-116 (dzieło literackie wobec prawdy; literatura a pragmatyzm filozoficzny...) szczegóły 
292.artykuł: Barański Jarosław: Intelektualizm estetyczny jako estetyka rekonstrukcji poznawczych aspiracji dzieł sztuki. Nowa Krytyka 2000 nr 11 s. 95-112 (m.in. o aspiracji poznawczej dzieła literackiego w poglądach Milana Ku...) szczegóły 
293.artykuł: Bardski Krzysztof: Patrystyczna interpretacja Pisma Świętego a współczesna biblistyka. Propozycje metodologiczne. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 117-123  szczegóły 
294.artykuł: Barthes Roland: Dyskurs historii. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 117-142 (dot. specyfiki dyskursu historiograficznego w różnych epokach, na pods...) szczegóły 
295.artykuł: Bauer Zbigniew: Przeszłość, pamięć, narracja. Konspekt 2003 nr 14/15 s. 113-117 (dot. nieuniknionego autobiografizmu narracji historycznej, a także tzw...) szczegóły 
296.artykuł: Białek Edward: Uwagi o socjologii grup literackich. Orbis Linguarum 1996 t. 4 s. 289-294 (nt. nieformalnych grup literackich i socjologicznych metodach ich bada...) szczegóły 
297.artykuł: Biblia - boski kryptogram? (2). Przekrój 2000 nr 6 s. 16-17 (wypowiedzi krakowskich uczonych nt. biblijnego kodu: Ireneusz Kania, Ł...) szczegóły 
298.artykuł: Bielawski Krzysztof: Teoria i metodologia słowników technicznych oraz ich zastosowanie w badaniach nad tragedią grecką. x 2001 ([w ks. zb.:] Freedom and democracy in Greek literature. Essays in hono...) szczegóły 
299.artykuł: Bielik-Robson Agata: Granice ironii. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 166-182 (dot. powrotu ironii romantycznej we współczesnej humanistyce w oparciu...) szczegóły 
300.artykuł: Bilasova Viera: Dotyky etiky a literatury. Parerga 2007 nr 4 s. 51  szczegóły 
301.artykuł: Bińczyk Ewa: "Biblia" jako przedmiot zainteresowań socjologii wiedzy. Przegląd Religioznawczy 2002 nr 3 s. 59-78 (nt. refleksji nad poznaniem, zawartej w Biblii; zawiera także rozważan...) szczegóły 
302.artykuł: Bobowska-Nastarzewska Patrycja: Parateksty tłumacza na podstawie własnego przekładu dzieła "Plotyn albo prostota spojrzenia" autorstwa współczesnego filozofa Pierre'a Hadota. Rocznik Przekładoznawczy 2012 nr 7 s. 39-50 (dot. przekładu przepisów i komentarzy o charakterze literackim i nieli...) szczegóły 
303.artykuł: Bobrowiecka Ewa: Koncepcja sztuki w filozofii form symbolicznych. x 1999 ([W ks. zb.:] Hominem quero. Studia z etyki, estetyki, historii nauki i...) szczegóły 
304.artykuł: Bodnar Izabella: Biblia - boski kryptogram?. Przekrój 2000 nr 5 s. 18-19  szczegóły 
305.artykuł: Bodzek Jarosław: Cavalier Vainqueur de Samarie (Remarques sur l'iconagraphie des monnais de Samarie dans la periode De Archemenides. The Polish Journal of Biblical Research 2000 t. 1 nr 1 s. 109-116 (analiza rewersu monety z IV w. p.n.e. przedstawiającej jeźdźca na galo...) szczegóły 
306.artykuł: Bogacz Roman: Polonia Sacra 1997 nr 1 s. 333-334 ([rec. ks.:] The New Encyclopedia of Archaeological Excavation in the H...) szczegóły 
307.artykuł: Bogacz Roman: Ujęcia związane z naukami o człowieku. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 65-74 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
308.artykuł: Borowska Ewa: Synowie Heraklesa. Sztuka i Filozofia 2000 [nr] 18 s. 157-163 (losy bohaterów mitologii greckiej jako źródło inspiracji w filozofii i...) szczegóły 
309.artykuł: Borowski Andrzej: Wiedza o literaturze dawnej jako wiedza o scalaniu się Europy. Nauka 2002 nr 2 s. 125-135  szczegóły 
310.artykuł: Budziak Anna: Anty-esencjalizm nietekstowy. O filozofii Richarda Shustermana. Er(r)go 2006 nr 1 (12) s. 9-24 (dot. rangi świata somatycznego i pozajęzykowego wobec tekstu oraz kons...) szczegóły 
311.artykuł: Burszta Wojciech J.: Kilka tez z zakresu iterologii. Borussia 2001 nr 24/25 s. 5-16 (m.in. nt. związków między ontologią i literaturą w zakresie przedstawi...) szczegóły 
312.artykuł: Burszta Wojciech Józef: Prawda i kłamstwo antropologii. x 2002 ([w ks. zb.:] Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Hel...) szczegóły 
313.artykuł: Burszta Wojciech J.: Wrażliwość antropologiczna i świat przedstawiony. Szkic do antropologii literatury. Er(r)go 2001 nr 1 (2) s. 35-41 (dot. literackości tekstów antropologicznych w kontekście "teorii prawd...) szczegóły 
314.artykuł: Burzyńska Anna: Od metafizyki do etyki. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 64-80  szczegóły 
315.artykuł: Cackowski Zdzisław: Sacrum / Profanum - Sacrum / Infernum. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
316.artykuł: Carroll Noel: Sztuka a krytyka etyczna. Przegląd najnowszych kierunków badań. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 81-115  szczegóły 
317.artykuł: Carty Anthony: The law and literature debate in Britan and the United States. Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 167-175 (nt. ruchu "Prawo i Literatura" - zainteresowania prawników opowiadanie...) szczegóły 
318.artykuł: Certeau Michel de: Pismo historii. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 117-142 (dot. specyfiki dyskursu historiograficznego w różnych epokach...) szczegóły 
319.artykuł: Chwedeńczuk Bohdan: Koniec filozofii, nauka wystarczy. Życie 2000 nr 227 s. 10-11 (wyw. nt. dorobku mijającego wieku w filozofii i innych dziedzinach hum...) szczegóły 
nawiązanie: Wolniewicz Bogusław: Nadchodzi czas filozofii. Życie 2000 nr 251 s. 13-14  szczegóły 
polemika: Jadacki Jacek: Widmo filozofii polskiej. Jak mówić o współczesnej polskiej filozofii? - prof. Bogusławowi Wolniewiczowi odpowiada prof. Jacek Jadacki. Życie 2000 nr 267 s. 15  szczegóły 
320.artykuł: Cowling T.G.: Astrologia, religia i nauka. Wiedza i Życie 1990 nr 4 s. 27-35 (szkic; także o literaturze; z notą tłumacza...) szczegóły 
321.artykuł: Czarnecki Zdzisław J.: Ide podmiotowości człowieka w teoriach historiozoficznych. x 1999 ([W ks. zb.:] Hominem quero. Studia z etyki, estetyki, historii nauki i...) szczegóły 
322.artykuł: Czarnowski Stefan: Dawność a teraźniejszość w kulturze. Mówią Wieki 1998 nr 8 s. 27-32 (esej...) szczegóły 
323.artykuł: Czerniawski Adam: Muzy i sowa Minerwy. Potop 1991 nr 17/18 s. 3 (relacja poezja - filozofia...) szczegóły 
polemika: Borodij Zdzisław: Potop 1992 nr 1 s. 16  szczegóły 
324.artykuł: Czerniawski Adam: Muzy i sowa Minerwy. Twórczość 1992 nr 9 s. 121-123 (relacje między poezją a filozofią...) szczegóły 
325.artykuł: Danto Arthur C.: Filozoficzne zniewolenie sztuki. Studia Estetyczne 1990 t. 23 (1986/1990) s. 17-34 (sztuka a filozofia, z odwołaniami do m.in. Platona, Arystofanesa,Wysta...) szczegóły 
326.artykuł: Dąbrowska Anna: Ile cukru w cukrze?. Nowa Fantastyka 2003 nr 4 s. 79 (dot. spotkania w MCKiS nt. związku nauki z fantastyką i science-fictio...) szczegóły 
327.artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Pesymistyczne wątki w filozofii i teorii kultury XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 71-84 (m.in. dot. poglądów pisarzy: Albert Camus, Ihab Hassan, Jose Ortega y ...) szczegóły 
328.artykuł: De Man Paul: Hegel o wzniosłości. Sztuka i Filozofia 2000 [nr] 18 s. 24-40 (wzniosłość jako kategoria estetyczna w filozofii Georga Wilhelma Hegla...) szczegóły 
329.artykuł: Dickenson A.R.: Metaphors of the human mind, if not of human memory. Theoria et Historia Scientiarum 2003 t. 7 [nr] 2 s. 117-119 ([rec. ks.:] Douwe Draaisma: Metaphors of Memory. A History of Ideas ab...) szczegóły 
330.artykuł: Dietrichson J.: The filed of literature and science: Historical development and modern theories. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1992 t. 56 (1992) s. 15-17 (streszcz. referatu...) szczegóły 
331.artykuł: Diniejko Andrzej: Literary and cultural studies: a changing relationship. Some pedagogical implications. Studia Neofilologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2003 t. 2 s. 103-115 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
332.artykuł: Dorczyńska Anita: Jak srebny glob wpływa na los człowieka, czyli kilka słów o astrologii. Barbarzyńca 2003 nr 9 s. 46-48  szczegóły 
333.artykuł: Drałus Dorota: Krytyka Oświecenia w filozofii moralności Alasdaira MacIntyre'a. Nowa Krytyka 2000 nr 11 s. 113-135 (m.in. o postmodernistycznej idei swobodnej i plastycznej autokreacji n...) szczegóły 
334.artykuł: Drong Leszek: Zaskakująco poprawny profesjonalista. Er(r)go 2003 nr 1 (6) s. 147-151 (rec. ks.: Stanley Fish: Professional correctnes. Literary studies and ...) szczegóły 
335.artykuł: Duch Włodzisław: Duch i dusza, czyli prehistoria kognitywistyki. Kognitywistyka i Media w Edukacji 1999 nr 1 s. 7-36 (nt. sensu pojęcia duszy w świetle współczesnego rozumienia funkcji móz...) szczegóły 
336.artykuł: Dunajski Antoni: Problem języka filozofii Boga. Studia Pelplińskie 1997 t. 26 s. 287-297 (dot. świadomości trudności językowych w pisaniu o Bogu, Absolucie m.in...) szczegóły 
337.artykuł: Dutka Anna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 191-201 ([rec. ks. zb.:] Rethoric, Sophistry, Pragmatism. Red. Steven Mailloux....) szczegóły 
338.artykuł: Dybel Paweł: Dwa oblicza melancholii w koncepcji Wolfa Lepeniesa. Zagadnienia Naukoznawstwa 1996 t. 32 z. 1 s. 67-74 (zawarte w pracy: W. Lepenies: Gesellschaft und Melancholie...) szczegóły 
339.artykuł: Elwich Beata, Łagodzka Anna: Metafora i metaforyczność, czyli o metaforze metaforycznie. Scriptores Scholarum 1997 nr 1 s. 144-146 (dot. metaforyczności w języku filozoficznym i literackim...) szczegóły 
340.artykuł: Erdi Peter, Tsuda Ichiro: Hermeneutic Approach to the Brain: Process versus Device?. Theoria et Historia Scientiarum 2002 t. 6 [nr] 2 s. 307-321 (na przykładach z literatury pięknej...) szczegóły 
341.artykuł: Frydryczak Beata: Dzisiejszy świat estetyczny. Średzki Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 4 s. 4-6 (postmodernizm i ponowoczesność w sztuce i filozofii; art. popularyzato...) szczegóły 
342.artykuł: Gajewski Krzysztof: Nauka modna, czyli o potrzebie tradycji. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 269-276 (dot. przesunięcia współczesnych akademickich badań literackich i dydak...) szczegóły 
343.artykuł: Gasztold Brygida: Teksty literackie w nauce języka obcego. Języki Obce w Szkole 1998 nr 2 s. 99-102  szczegóły 
344.artykuł: Gawor Leszek: Mit "żółtego niebezpieczeństwa" w polskiej myśli społecznej międzywojnia. x 1999 ([W ks. zb.:] Hominem quero. Studia z etyki, estetyki, historii nauki i...) szczegóły 
345.artykuł: Gellner Ernest: Postmodernizm i relatywizm. Społeczeństwo Otwarte 1997 nr 3 wkł. s. 1-12  szczegóły 
346.artykuł: Głowiński Michał: Nauka o literaturze wśród innych dyscyplin. x 1999 ([W ks. zb.:] Humanistyka przełomu wieków. Pod red. Józefa Kozieleckieg...) szczegóły 
347.artykuł: Goćkowski Janusz: Dwa style rozwiązywania problemów społecznych: "Ideologia" i "Utopia". Colloquia Communia 2002 nr 1 s. 9-36 (m.in. na przyładzie wierszy Michała Tuchonowa "Dawid" i Zbigniewa Herb...) szczegóły 
348.artykuł: Goćkowski Janusz: Nauka o moralności a etyka: Status poznawczy i funkcje społeczne. Universitas 2000 nr 25/26 s. 4-15 (dot. także literatury pięknej...) szczegóły 
349.artykuł: Goliński Janusz K.: Od historii idei do historii literatury. Kilka uwag i propozycji metodologicznych. Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 41-47 (z not. o autorze art....) szczegóły 
350.artykuł: Gołaszewska Maria: Aesthetics of Truth. An Essay on Synergy of Super Values. Reports on Philosophy 1997 nr 16/17 s. 37-44  szczegóły 
351.artykuł: Gołaszewska Maria: Mit sensu - hermeneutyczna analiza idei z naddaniem aksjologicznym. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
352.artykuł: Grabowska Monika: O potrzebie obcowania z dziełem literackim w nauczaniu dwujęzycznym. Języki Obce w Szkole 2002 nr 6 s. 65-67 (dot. zastosowania techniki lecture methodique w interpretacji d...) szczegóły 
353.artykuł: Grabski Andrzej F.: Czy historiografię można uwolnić od mitów?. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 1-17 (na przykładach z literatury powszechnej...) szczegóły 
354.artykuł: Grzegorski Zdzisław: Kaznodziejstwo a literatura. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki homiletyki kontekstualnej. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 225-232 (dot. m.in. literatury jako tworzywa i źródła kazań oraz kazania jako g...) szczegóły 
355.artykuł: Grzybowski Stanisław: Historyka spojrzenie na dzieje kultury. Colloquia Communia 2002 nr 1 s. 77-84 (nt. opisywania dziejów kultury...) szczegóły 
356.artykuł: Gurewicz Aron: Zawód: historyk. Res Publica 1991 nr 11/12 s. 61-67 (wywiad z autorem książek o kulturze średniowiecznej; rozm. Wojciech Za...) szczegóły 
357.artykuł: Gutorow Jacek: Na kresach człowieka. Problem humanizmu w dekonstrukcji Jacquesa Derridy. x 2001 ([w ks. zb.:] Od "śmierci Boga" do "śmierci człowieka". Rodowody, konte...) szczegóły 
358.artykuł: Gutorow Jacek: Simon Critchley - nihilizm jako doświadczenie. Er(r)go 2001 nr 1 (2) s. 115-121 (rec. ks.: Simon Critchley: Very little... almost nothing. Death, philo...) szczegóły 
359.artykuł: Habermas Juergen: Czy istnieją postmetafizyczne odpowiedzi na pytanie: czym jest "Właściwe życie"?. Res Publica Nowa 2003 nr 2 s. 101-109 (z notą o J. Habermasie...) szczegóły 
360.artykuł: Habermas Juergen: Wyciągać naukę z historii?. Przegląd Polityczny 2001 nr 49 s. 76-79 (z not. o J. Habermasie...) szczegóły 
361.artykuł: Hadot Pierre: Filozofia jako sposób życia. Res Publica 1991 nr 7/8 s. 150-156 (dot. filozofii antyku; z not. o aut....) szczegóły 
362.artykuł: Hałas Stanisław: Analiza retoryczna. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 25-38 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
363.artykuł: Hałas Stanisław: Komputerowy program "Bible Works" na warsztacie biblisty. Polonia Sacra 1998 nr 2 s. 81-93  szczegóły 
364.artykuł: Heck Dorota: Chaos, czyli nic nowego. O aplikacji teorii chaosu w perspektywie po-poststrukturalistycznej. Rita Baum 2006 nr 10 s. 157-160 (szerzej o próbie zastosowania metaforyki z teorii chaosu do opisu życi...) szczegóły 
365.artykuł: Heck Dorota: Etyzm czy zwrot etyczny? O literaturze w czasach Iris Murdoch. Pro Libris 2002 nr 2 s. 34-41 (dot. zwrotu etycznego w badaniach teoretycznoliterackich prowadzonych ...) szczegóły 
366.artykuł: Hensel Przemysław: Etnografia Polska 1996 t. 40 z. 1/2 s. 373-374 ([rec. ks.:] John Van Maanen: Tales of the field. On writing ethnograph...) szczegóły 
367.artykuł: Hoffmann Henryk: O rozmaitych sposobach analizy "sacrum" (od językoznawstwa do religioznawstwa). x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
368.artykuł: Hoszowska Mariola: Muzyka rozrywkowa w nauczaniu historii. Wiadomości Historyczne 1998 nr 3 s. 163-168 (nt. wykorzystania tekstów z płyty "Poczet królów polskich" grupy "T-ra...) szczegóły 
369.artykuł: Iggers Georg G.: Użycia i nadużycia historii. O odpowiedzialności historyka w przeszłości i obecnie. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 9-15 (dot. historiografii na przestrzeni epok...) szczegóły 
370.artykuł: Janowska Iwona: Tekst literacki w nauce języka obcego - bogactwo języka, wielość interpretacji, uczuć i emocji. Języki Obce w Szkole 1999 nr 3 s. 227-238  szczegóły 
371.artykuł: Januszkiewicz Michał: O filozofii i literaturze raz jeszcze. Polonistyka 2003 nr 7 s. 388-391  szczegóły 
372.artykuł: Jasiński Andrzej S.: Jerozolima sprzed trzech tysięcy lat. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 179-188 (w świetle Biblii i odkryć archeologicznych...) szczegóły 
373.artykuł: Jasiński Bogusław: Dwie hermeneutyki: filozofia i poezja. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 8/9 s. 109-127 (fragm. książki w druku pt. "Zagubiony ethos"....) szczegóły 
374.artykuł: Jasiński Bogusław: Słowo w filozofii i słowo w poezji. Poezja 1989 nr 5 s. 56-65  szczegóły 
375.artykuł: Jaskóła Janusz: Alternatywa dla faktów - światy możliwe (Interpretacja filozofii Michela Foucaulta, Ludwiga Wittgensteina i Edmunda Husserla w kontekście światów możliwych). Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1995 nr 25 (1706) s. 77-90  szczegóły 
376.artykuł: Jelonek Tomasz: Biblia i informatyka. Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 5-82  szczegóły 
377.artykuł: Jelonek Tomasz: Lingwistyka matematyczna. Z badań nad Biblią 2002 z. 5 s. 167-179 (nt. zastosowania lingwistyki matematycznej w badaniach nad Biblią...) szczegóły 
378.artykuł: Jelonek Tomasz: Metoda historyczno-krytyczna. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 15-23 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
379.artykuł: Jelonek Tomasz: Zastosowanie fikcji literackiej dla wyrażenia właściwej prawdy na terenie literatury biblijnej. Polonia Sacra 1998 nr 3 s. 61-74  szczegóły 
380.artykuł: Jocz Artur: Mitologia a filozofia, czyli o duchowości starożytnych Greków. Polonistyka 1997 nr 2 s. 82-85  szczegóły 
381.artykuł: Jocz Artur: Od filozofii do gnozy, czyli o literackich próbach wyrażenia istoty rzeczywistości. Polonistyka 2003 nr 7 s. 392-396 (dot. m.in.utworów Juliusza Słowackiego i Brunona Schulza;z notą biogra...) szczegóły 
382.artykuł: Juchnevicziene Nijole: Prooimion i praefatio: funkcja wstępu w historiografii klasycznej. Studia Graeco-Latina 1999 t. 13 s. 83-93 (elementy poetyki literackiej w historiografii; m.in. dot. autorów: Hek...) szczegóły 
383.artykuł: Kaczorowski Jerzy: Pismo i egzystencja. (Inspiracje chrześcijańskie we francuskiej krytyce literackiej pierwszej połowy XX wieku). x 2003 ([w ks. zb.] Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji...) szczegóły 
384.artykuł: Kantor Maria: Analiza narracyjna i semiotyczna. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 39-46 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
385.artykuł: Kara Michał: Anfaenge der Bildung des Piastenstaates im Lichte neuer archaeologischer Ermittlungen. Quaestiones Medii Aevi Novae 2000 t. 5 s. 57-85  szczegóły 
386.artykuł: Kasperski Edward: Historia, narratywizm i literatura piękna. x 1996 ([W ks. zb.:] Pochwała historii powszechnej. Księga ofiarowana prof. dr...) szczegóły 
387.artykuł: Kasperski Edward: Poezja a filozofia. Cztery filary tradycji (komparastyka dyskursów). Tekstualia 2007 nr 3(10) s. 27-46  szczegóły 
388.artykuł: Kasztelan Marta: "Jesteśmy sami, nic nas nie usprawiedliwia". Rozważania Sorena Kierkegaarda, Karla Jaspersa i Jeana Paula Sartre'a o wolności i człowieku na tle nurtów myślowych w filozofii współczesnej. Gnom 2000 nr 2 s. 45-56  szczegóły 
389.artykuł: Kawka Maciej: Czy dyskurs historyczny jest gatunkiem dyskursu naukowego?. Konspekt 2003 nr 14/15 s. 111-112 (także m.in. nt. związku dyskursu historycznego i literatury...) szczegóły 
390.artykuł: Kiereś Henryk: Dzieło - arcydzieło. Człowiek w Kulturze 1995 [t.] 4/5 s. 187-199 (funkcjonowanie pojęć w myśli filozoficznej....) szczegóły 
391.artykuł: Kiereś Henryk: Filozofia a humanistyka. Człowiek w Kulturze 1998 [t.] 10 s. 107-121  szczegóły 
392.artykuł: Kiereś Henryk: "Mimesis": pomiędzy filozofią a humanistyką. Człowiek w Kulturze 1995 [t.] 4/5 s. 167-186  szczegóły 
393.artykuł: Kiereś Henryk: Pedagogika a sztuka. Człowiek w Kulturze 1994 [t.] 3 s. 203-216  szczegóły 
394.artykuł: Kiereś Henryk: Sztuka a prawda. Człowiek w Kulturze 1994 [t.] 2 s. 51-69 (w myśli Arystotelesa, Platona, św. Tomasza z Akwinu....) szczegóły 
395.artykuł: Kiereś Henryk: Wolność w sztuce. Człowiek w Kulturze 1997 [t.] 9 s. 109-124  szczegóły 
396.artykuł: Kisiel Przemysław: Recepcja dzieła sztuki - model demokratyczny i arystokratyczny. Colloquia Communia 2002 nr 2 s. 321-328  szczegóły 
397.artykuł: Kociuba Maciej: "Mathesis universalis" - naukowy mit jedności. x 1998 ([W ks. zb.:] Dialog kultur. O granicach pluralizmu. Pod red. Pawła Byt...) szczegóły 
398.artykuł: Kołakowski Leszek: Moje wróżby w sprawie przyszłości religii i filozofii. Gazeta Wyborcza 1999 nr 1 s. 9-10  szczegóły 
nawiązanie: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Przemyśliwania nad esejem Leszka Kołakowskiego "Moje wróżby w sprawie religii i filozofii". Część I: Religia i jej atonim. Ruch Filozoficzny 1999 t. 56 nr 2 s. 167-183  szczegóły 
399.artykuł: Kołakowski Leszek: Moje wróżby w sprawie przyszłości religii i filozofii. x 1999 ([W ks. zb.:] Humanistyka przełomu wieków. Pod red. Józefa Kozieleckieg...) szczegóły 
400.artykuł: Konior Adam: Epistemologiczny kontekst przełomu teoretycznego w nauce. Studia Metodologiczne = Dissertationes Methodologicae 1999 t. 29 s. 153-175  szczegóły 
401.artykuł: Korusiewicz Maria: Kultury tragiczne i nietragiczne czyli zagadka Yaichiemona. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2002 t. 20 s. 211-226 (tragiczność jako cecha charaktertstyczna kultury europejskiej w odróżn...) szczegóły 
402.artykuł: Kozera Bartłomiej: Dzieło literackie a dzieło filozoficzne (Zarys problematyki). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Nauki Społeczno-Polityczne 1994 [z.] 10 s. 63-68  szczegóły 
403.artykuł: Kozera Bartłomiej: Filozofia w dziele literackim. Opole 1989 nr 12 s. 13  szczegóły 
404.artykuł: Krawczyk Antoni: Wpływ opatrzności na zdarzenia dziejowe w polskiej myśli historiozoficznej XVII-XVIII wieku. x 1999 ([W ks. zb.:] Hominem quero. Studia z etyki, estetyki, historii nauki i...) szczegóły 
405.artykuł: Krawczyk Marcin: Richarda Rorty'ego krytyka metafizyki. Philosophon Agora 1999 s. 25-31  szczegóły 
406.artykuł: Krąpiec Mieczysław Albert: Każdy może być filozofem (Rozmowa z o. profesorem dr hab. Albertem Mieczysławem Krąpcem). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 4-7 (wywiad, m.in. nt. języka poezji; rozm. Krzysztof Guzowski...) szczegóły 
407.artykuł: Krąpiec Mieczysław A.: Znaki i rzeczywistość. Człowiek w Kulturze 1995 [t.] 4/5 s. 5-44  szczegóły 
408.artykuł: Kubisz Marzena: Od praktyki do teorii, czyli w poszukiwaniu metody. Er(r)go 2003 nr 1 (6) s. 153-156 (rec. ks.: Peter Burke: Varieties of cultural history. Ithaca, London 1...) szczegóły 
409.artykuł: Kubski Grzegorz: Retoryka i kontekstualne rozumienie teologicznych wypowiedzi. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 14 s. 135-146 (dot. wypowiedzi teologicznych, m.in. kaznodziejskich...) szczegóły 
410.artykuł: Kucharczyk Janusz: Inspiracje biblijne w filozofii. Myśl Protestancka 2000 nr 2 s. 22-37  szczegóły 
411.artykuł: Kuderowicz Zbigniew: Aksjologiczny sens poezji w estetyce Hegla. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1999 t. 44 s. 161-168  szczegóły 
412.artykuł: Kulesza Henryk: Rękopisu czar. Charaktery 2000 nr 9 s. 48 (nt. kaligrafii i kaligrafów; porównanie procesu tworzenia form literni...) szczegóły 
413.artykuł: Kulesza Henryk: Wolne pisanie. Tytuł [Gdańsk] 2002 nr 1/2 s. 204-216 (nt. kaligrafii, z odniesieniami do sztuk plastycznych i muzyki...) szczegóły 
414.artykuł: Kurcz Ida: Język a psychologia. Charaktery 2002 nr 1 s. 55-56 (nt. kompetencji językowej...) szczegóły 
415.artykuł: Kurdziałek Marian: Jaką rolę pełniła filozofia w różnych epokach historycznych?. Ethos 1996 nr 3/4 s. 81-105  szczegóły 
416.artykuł: Kurdziałek Marian: Jaką rolę pełniła filozofia w różnych epokach historycznych?. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 3/4 s. 61-85  szczegóły 
417.artykuł: Kuźma Erazm: Metafory filozofii i literatury. x ([w ks. zb.:] Oblicza kultury. Człowiek - poznanie - twórczość. Pod red...) szczegóły 
418.artykuł: Kuźma Erazm: Prawda i afirmacja czy "prawda" i argumentacja. O konwergencji filozofii i literatury. Nowa Krytyka 1995 nr 5 s. 67-78  szczegóły 
419.artykuł: Kwaśna Teresa: Metody kreatywne nauczania literatury we Francji. Polonistyka 1997 nr 5 s. 273-276  szczegóły 
420.artykuł: Kwaterko Mateusz: Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 14 s. 220-223 (rec. ks. pośw. filozofii sztuki: Evanghelos Moutsopoulos: Poiesis et t...) szczegóły 
421.artykuł: Kwiek Marek: Filozofia a nauka i literatura w ponowoczesności. Kilka uwag. Principia 1998 t. 21/22 s. 159-174  szczegóły 
422.artykuł: Kwiek Marek: O autowizerunku filozofa. Między tekstem a wspólnotą. Opcje 2000 nr 4 s. 60-67  szczegóły 
423.artykuł: Lacoue-Labarthe Philippe: Bajka. (Literatura i filozofia). Principia 2003 t. 34 s. 35-52 (esej; z komentarzem tłumacza pt.: "Filozofia, literatura i doświadczen...) szczegóły 
424.artykuł: Lewicka Olga: Narodziny logosu. Rozważania w kontekście derridiańskiej krytyki logocentryzmu. Orbis Linguarum 1999 t. 13 s. 227-242  szczegóły 
425.artykuł: Lipski Aleksander: Status kulturowy sztuki nowoczesnej. O logice modernizmu z socjologicznego punktu widzenia. Opcje 1999 nr 4 s. 59-68 (szkic, z not. o aut....) szczegóły 
426.artykuł: Lorenz Konrad Z.: Literatura a etologia. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 10 s. 44-51 ([przedm. do książki J.W. Meekera: The comedy of survival. The studie...) szczegóły 
427.artykuł: Łotman Jurij: Wola boska czy gra hazardowa (Prawidłowość i przypadek w procesie historycznym). Konteksty 1997 nr 1/2 s. 32-35 (dot. traktowania przez historyka tekstu jako źródła przekazu historycz...) szczegóły 
428.artykuł: Łukasiewicz Krzysztof: Socjologia jako "trzecia kultura". Kultura Współczesna 2000 nr 4 s. 13-27 (dot. m.in. relacji między literaturą i kulturą literacką (humanistyczn...) szczegóły 
429.artykuł: Mac Cormac Earl R.: The methaphoric brain: mind and consciousness. Theoria et Historia Scientiarum 2002 t. 6 [nr] 1 s. 347-361 (m.in. o lingwistycznych teariach metaforyczności języka...) szczegóły 
430.artykuł: Majka Paweł: Argonauci dalekich archipelagów. Barbarzyńca 2000 nr 4/5 s. 34-35, 43 (światy literatury science fiction jako obszar zainteresowań etnologii...) szczegóły 
431.artykuł: Malankievicova Silvia: Parerga 2007 nr 1 s. 243-246 (rec. ks.: Viera Bilasov, Viera Zemberova: Z prienikov filozofie, etiky...) szczegóły 
432.artykuł: Małyszek Tomasz: Orbis Linguarum 1998 t. 8 s. 236-238 ([rec. ks.:] Werner Jung: Von der Mimesis zur Simulation. Eine Einfuehr...) szczegóły 
433.artykuł: Markowski Michał Paweł: Dlaczego filozofowie czytają literaturę. Literatura na Świecie 1997 nr 12 s. 216-230  szczegóły 
434.artykuł: Markowski Michał Paweł: Poezja i nowoczesność. Res Publica Nowa 2001 nr 8 s. 64-70 (nt. modelu poezji jako autonomicznej sztuki języka w świetle filozofii...) szczegóły 
nawiązanie: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 2002 nr 4 s. 251-252  szczegóły 
435.artykuł: Markowski Michał Paweł: Przed prawem. Interpretacja, literatura, etyka. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 32-50 (dot. wielowykładalności tekstu jako warunku interpretacji o charakterz...) szczegóły 
436.artykuł: Markowski Michał Paweł: Słownik filozoficzny [z tefo cyklu:] Zazdrość i hermeneutyka. Res Publica Nowa 2002 nr 7 s. 68-77 (z obszernymi cytatami z dramatu W. Szekspira "Otello"...) szczegóły 
437.artykuł: Markowski Michał Paweł: Słownik filozoficzny [z tego cyklu:] Inność. Res Publica Nowa 2003 nr 2 s. 84-86  szczegóły 
438.artykuł: Markowski Michał Paweł: Słownik filozoficzny [z tego cyklu:] O relacji. Res Publica Nowa 2002 nr 12 s. 62-66  szczegóły 
439.artykuł: Markowski Michał Paweł: Słownik filozoficzny [z tego cyklu:] Skandal. Res Publica Nowa 2002 nr 3 s. 84-85 (znaczenie słowa m.in. w kontekstach leksykalnym, estetycznym, teologic...) szczegóły 
440.artykuł: Markowski Michał Paweł: Zwrot etyczny w badaniach literackich. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 239-244 (recenzja czasopisma Publications of the Modern Language Association...) szczegóły 
441.artykuł: Markowski Mieczysław: Acta Mediaevalia 2000 t. 13 s. 355-357 ([rec. ks.:] Karl Loeffler, Wolfgang Milde: Einfuehrung in die Handschr...) szczegóły 
442.artykuł: Markowski Mieczysław: Acta Mediaevalia 2000 t. 13 s. 347-350 ([rec. ks.:] Studies in Stemmatology. Red. Pieter van Reenen, Margot va...) szczegóły 
443.artykuł: Martwicki Krzysztof: Raport w sprawie teologii literackiej. Studia Płockie 1995 t. 23 s. 89-99 (uściślenie terminu "teologia literacka" i związków teologii z literatu...) szczegóły 
444.artykuł: Marzec Magdalena: Metody badawcze 7Q5. Z badań nad Biblią 2002 z. 5 s. 191-202 (nt. metod badania fragmentu papirusu 7Q5 z Qumran...) szczegóły 
445.artykuł: Masiakowska Dorota: Literaturwissenschaft versus Kulturwissenschaft. Zwei Diskussionsbeitraege. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 237-242  szczegóły 
446.artykuł: Masłoń Sławomir: Na lewo od teorii. Er(r)go 2002 nr 1 (4) s. 99-112 (rec. ks.: What left of Theory New Work on the politisc of literary the...) szczegóły 
447.artykuł: Matywiecki Piotr, Smolka Iwona: "To co najtrudniejsze można tylko okrążać słowami" - rozmowa z Iwoną Smolką i Piotrem Matywieckim o filofozofii w literaturze. Tekstualia 2007 nr 3(10) s. 115-132 (rozm. Żaneta Nalewajk...) szczegóły 
448.artykuł: Maziarczyk Anna: Le discours sur le jeu dans les sciences humaines. x 2001 ([w ks. zb.:] "Droit devant soi on peut aller bien loin". Melanges de l...) szczegóły 
449.artykuł: Metelski Arkadiusz: Wizualność w antropologii - pomiędzy obiektywizmem a subiektywizmem przekazu. Barbarzyńca 2002 nr 7/8 s. 82-88  szczegóły 
450.artykuł: Michalski Maciej: Literatura jako sposób filozofowania. Opcje 1998 nr 3 s. 17-23 (relacje między literaturą i filozofią; z not. o aut....) szczegóły 
451.artykuł: Mihina Frantisek: Filozofia a literatura v optike epistemickeho modelovania. Parerga 2006 nr 2 s. 89-105  szczegóły 
452.artykuł: Moń Ryszard: Literatura a poznanie etyczne. Collectanea Theologica 1996 nr 3 s. 95-106 (związki zachodzące pomiędzy literaturą a etyką - rola narracji w rozp...) szczegóły 
453.artykuł: Moń Ryszard: Różne typy inności. Podobieństwa i różnice pomiędzy E. Levinasem a P. Ricoeurem. Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 115-129 (Emmanuel Levinas - Paul Ricoeur - porównanie poglądów obydwóch filozof...) szczegóły 
454.artykuł: Mossakowski Stanisław: Pitagorejska teoria piękna i jej rola w teoriach artystycznych i naukowych doby humanizmu. x 1999 ([W ks. zb.:] Humanistyka przełomu wieków. Pod red. Józefa Kozieleckieg...) szczegóły 
455.artykuł: Mrozek-Dumanowska Anna: Creation of New Symbolic Worlds as an Alternative to Globalism. Hemispheres 2003 nr 18 s. 57-71 (dot. społeczeństw europejskich i muzułmańskich...) szczegóły 
456.artykuł: Mrozowska Hanna: Tekst literacki jako strategia dydaktyczna w nauce języka obcego. Języki Obce w Szkole 2001 nr 3 s. 24-28  szczegóły 
457.artykuł: Mrozowska Hanna: Tekst literacki w nauczaniu języka obcego. Tendencje nowe i najnowsze. Acta Philologica 1998 t. 25 s. 207-216  szczegóły 
458.artykuł: Muntanola Thornberg Josep: Hermeneutyka, semiotyka i architektura: ponowne odwiedziny u Timaiosa. x 1999 ([W ks. zb.:] Przestrzeń, filozofia i architektura. osiem rozmów o pozn...) szczegóły 
459.artykuł: Muszyński Henryk: Jerozolima z czasów Dawida (W świetle opisów biblijnych i badań archeologicznych). Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. s. 205-210  szczegóły 
460.artykuł: Nalewajk Żaneta: Literatura - literaturoznawstwo - filozofia. Problemy relacji, języków, komunikacji. Tekstualia 2007 nr 3(10) s. 103-114  szczegóły 
461.artykuł: Nasiłowska Anna: Historia i etyka. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 4-6 (art. wstępny do nru 1/2 z 2002 nt. wzajemnych związków krytyki literac...) szczegóły 
462.artykuł: Nobis Adam: Samoorganizująca się Europa. Litteraria [Wrocław] 1992 nr 23 s. 137-147 (m.in. ujęcie procesów kulturowych oparte na prawach fizyki - teorii sa...) szczegóły 
463.artykuł: Nowaczyk Mirosław: Filozofia jako filozofia kultury. Przegląd Religioznawczy 1999 nr 1 s. 149-156 (przedstawienie poglądów filozoficznych Andrzeja Nowickiego zawartych w...) szczegóły 
464.artykuł: Nysler Łukasz: Konsekwencje linguistic turn. Richard Rorty o zwrocie lingwistycznym w filozofii. Dykcja 1997 nr 5 s. 163-168 (m.in. dot. zainteresowania filozofii współczesnej problemami komunikac...) szczegóły 
465.artykuł: Olejarczyk Anna: Przestrzeń filozofowania: ogród. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1996 nr 22 (1787) s. 7-14 (nt. myślenia symbolicznego wyrażanego poprzez odczytywanie znaków, sym...) szczegóły 
466.artykuł: Olędzka-Frybesowa Aleksandra: Czy nihilizm?. Przegląd Powszechny 1999 nr 12 s. 348-357 (szkic nt. obecnych tendencji w naukach humanistycznych...) szczegóły 
467.artykuł: Ożóg Zenon: Modlitwa poetycka wobec modlitwy liturgicznej. x 2002 ([w ks. zb.:] Tożsamość i rozdwojenie. Rekonesans. Materiały V Sesji Na...) szczegóły 
468.artykuł: Papiór Jan: Zur Grundlagendiskussion des Verhaeltnisses Literatur-Kulturwissenschaft. Immer noch eine ausweglose Aporie?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 2003 nr 125 (2468) s. 23-42 (dot. dyskusji nt. relacji między dziedzinami, zwłaszcza w literaturozn...) szczegóły 
469.artykuł: Pazuchin Rościsław: Tajemnicza "księżniczka Tarakanowa" (próba analizy lingwistycznej wydarzeń historycznych). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2000 nr 1 s. 111-120 (nt. wykorzystania analizy lingwistycznej w dokumentach historycznych; ...) szczegóły 
470.artykuł: Pelc Jerzy: Dyscypliny humanistyczne a humanistyka literacka. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 2 s. 21-28  szczegóły 
471.artykuł: Petzoldt Ruth: LiteraKULTur - oder: Beziehungen zwischen Literaturwissnschaft und Europaeischer Ethnologie (Volkskunde). Convivium 2000 s. 85-106  szczegóły 
472.artykuł: Phenomenology and Cognitive Sciences: A Thirty Year Bibliography (1972-2002). Theoria et Historia Scientiarum 2003 t. 7 [nr] 1 s. 259-264 (międzynarodowa bibliografia...) szczegóły 
473.artykuł: Pietruska-Madej Elżbieta: Creativity, art and science. Dialogue and Universalism 2001 nr 1/2 s. 35-51 (dot. związków między naukami ścisłymi a sztuką w kontekście filozofii ...) szczegóły 
474.artykuł: Pindel Roman: Ujęcie oparte na Tradycji. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 47-63 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
475.artykuł: Piotrowski Piotr: Filozofia i mit. Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 75-85 (m.in. o inspiracji mitologią u filozofów starożytnych i filozofii mito...) szczegóły 
476.artykuł: Pirogowska Ewa: De la metaphore dans la langue informatique. Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 30 s. 131-141  szczegóły 
477.artykuł: Pluta Zdzisław: Poetycka interpretacja zachowań ciał materialnych eksperymentalnym ogniwem technologii nauczania określonych przedmiotów technicznych. Koszalińskie Studia i Materiały 2000 nr 2 s. 21-30 (wykorzystanie twórczości literackiej w działalności technicznej...) szczegóły 
478.artykuł: Płaszczewska Olga: Przekład w dydaktyce komparatystyki literackiej. Rocznik Przekładoznawczy 2005 nr 1 s. 105-114 (dot. doświadczeń związanych z prowadzeniem zajęć uniwersyteckich; z fr...) szczegóły 
479.artykuł: Polishhuk Jaroslav: Filosofskaja refleksija poehzii v uslovijakh "postfilosofskojj" ehpokhi. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 57-69 (na podst. streszcz. w jęz. polskim: Refleksja filozoficzna poezji w sy...) szczegóły 
480.artykuł: Poznaniak Wojciech: Współczesna psychologia odnajdywana w bajkach i baśniach, metaforach i przysłowiach, opowiadaniach i przyśpiewkach dla dzieci, literaturze pięknej i wierszykach, a takze w innych wytworach kultury. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Psyche 2003 nr 6 (336) s. 31-45  szczegóły 
481.artykuł: Puppel Stanisław: Psycholingwistyka. Przypadek konwergencji pozytywnej dwóch nauk szczegółowych o człowieku. x 1998 ([W ks. zb.:] Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia i...) szczegóły 
482.artykuł: Pyda Janusz: Podobieństwo rzeczy niepodobnych. Teofil 2002 nr 2 s. 116-138 (dot. m.in. literatury w przygotowaniu do kapłaństwa oraz obrazu kapłań...) szczegóły 
483.artykuł: Radomski Andrzej: O potrzebę perspektywy kulturoznawczej w badaniach historycznych. Res Historica 1998 z. 6 s. 59-86  szczegóły 
484.artykuł: Radomski Andrzej: Rola wiedzy historycznej w kulturze współczesnej. Res Historica 1998 z. 6 s. 11-30  szczegóły 
485.artykuł: Robotycki Czesław: Zagadnienia twórczości popularnej. Pogranicze z historią sztuki i literaturoznawstwem. x 1992 ([W ks.: id.]: Etnografia wobec kultury współczesnej. Kraków 1992 s. 65...) szczegóły 
486.artykuł: Rorty Richard: Etyka zasad a etyka wrażliwości. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 51-63 (nt. etyki zasad u intektualistów typu "filozof" i etyki wrażliwości u ...) szczegóły 
487.artykuł: Ruba Marek: Filozofia a literatura. Fraza 1992 nr 2 s. 56-59  szczegóły 
488.artykuł: Saganiak Magdalena: Opis filozoficzny modelu dzieła literackiego. Sztuka i Filozofia 1990 [nr] 3 s. 187-203  szczegóły 
489.artykuł: Sambor Jadwiga: Magiczne i religijne (chrześcijańskie) akty mowy. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
490.artykuł: Sanchez-Marcos Fernando: Historyk jako tłumacz. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 61-73 (dot. tekstów historiograficznych różnych epok wobec idei pośredniczeni...) szczegóły 
491.artykuł: Sawicki Stefan: Metafizyczne - sakralne - religijne w badaniach literackich. x 2003 ([w ks. zb.:] Tkanina. Szkice, studia, interpretacje. Pod redakcją Anny...) szczegóły 
492.artykuł: Skrzypczyńska Janina: Tekst literacki w nauce języka obcego - bogactwo języka, wielość interpretacji, uczuć i emocji. Część II. Języki Obce w Szkole 2000 nr 1 s. 31-33  szczegóły 
493.artykuł: Skrzypczyńska Janina: Tekst literacki w nauce języka obcego - bogactwo języka, wielość interpretacji, uczuć i emocji. Część I.. Języki Obce w Szkole 1999 nr 5 s. 439-442  szczegóły 
494.artykuł: Skwarski Ryszard: Spór o wartości. W drodze 2002 nr 8 s. 80-89 (rozważania nt. aksjologii dawnej i współczesnej m.in. w literaturze; z...) szczegóły 
495.artykuł: Słabek Piotr: Fundamentalistyczna lektura Pisma Świętego. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 83-88 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
496.artykuł: Słomski Wojciech: Między nauką a nie-nauką. Nowa Krytyka 2000 nr 11 s. 77-93 (nt. utożsamiania twórczości w nauce z twórczością w sztuce...) szczegóły 
497.artykuł: Sochoń Jan: Tajemnica i niepokój (O religijności sztuki poetyckiej). Więź 1992 nr 7 s. 90-98  szczegóły 
498.artykuł: Sosnowski Jerzy: Pięć tez o literaturze i pannie (Wojciechowi Wenclowi, w nieustającej polemice). Odra 1999 nr 2 s. 51-54 (literatura jako środek przekazywania wartości moralnych...) szczegóły 
499.artykuł: Sosnowski Leszek: Sztuka a integracja - możliwości i konieczności. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 42-48 (dot. również funkcji integracyjnej dziedzictwa literackiego narodów eu...) szczegóły 
500.artykuł: Sprawski Sławomir: Harmości w mieście Histiaja. Z dziejów stosunków Sparty z jej sojusznikami w latach 404-371. Res Historica 1998 z. 5 s. 39-65 (m.in. próba rekonstrukcji postaci historycznych w oparciu o analizę dz...) szczegóły 
501.artykuł: Stachowiak Andrzej: Poezja a filozofia cz. I. Protokół Kulturalny 2004 nr 21/22 s. 2-3 (nt. wzajemnego przenikania się poezji i filozofii; cd. w 2005...) szczegóły 
502.artykuł: Stachurka Małgorzata: Inne spojrzenie na literaturę. Trzy pomysły. Języki Obce w Szkole 2002 nr 3 s. 76-80 (dot. wykorzystania tekstów literackich na lekcjach języków obcych; sce...) szczegóły 
503.artykuł: Staniek Edward: Teologia jest sztuką. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 1 s. 2-15 (dot. m.in. roli estetyki słowa w uprawianiu teologii i w religii; m.in...) szczegóły 
504.artykuł: Stankiewicz Piotr: Drogi ekofilozofii. Filo-Sofija 2003 nr 1 (3) s. 193-211 (dot. m.in. interdyscyplinarnego charakteru nurtu...) szczegóły 
505.artykuł: Starowieyski Marek: Odbudować mosty. Kryzys w kulturze chrześcijańskiej i seminarium. W drodze 2002 nr 9 s. 65-76 (o chrześcijańskim charakterze wybranych utworów literackich, muzycznyc...) szczegóły 
506.artykuł: Steweus Maria: Wykorzystanie tłumaczenia poezji na lekcji języka obcego. Języki Obce w Szkole 1999 nr 5 s. 443-444  szczegóły 
507.artykuł: Strojny Aleksander: W poszukiwaniu straconej historii, czyli książka o antropologii historycznej. Barbarzyńca 2003 nr 9 s. 39-40 (rec. czeskiej edycji książki: Richard van Duelmen: Historische Anthrop...) szczegóły 
508.artykuł: Stróżewski Władysław: Istnienie i prawda. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1997 (1996/1997) s. 129-146 (m.in. o prawdzie w dziele sztuki, także w utworze literackim...) szczegóły 
509.artykuł: Stróżewski Władysław: Literatura i filozofia. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 693- (m.in. nt. poglądów Arystotelesa, Romana Ingardena, Martina Heideggera,...) szczegóły 
510.artykuł: Sulima Roch: Wiedza o kulturze na granicy wieków. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 149-152  szczegóły 
511.artykuł: Sułkowska Mariola: Definicje i pojęcia w estetyce. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2000 t. 18 (1896) s. 275-285 (różnice między teoriami estetycznymi Clive'a Bella, Morrisa Weitza, Be...) szczegóły 
512.artykuł: Szacki Jerzy: Historia i mitologia. Res Publica Nowa 2001 nr 7 s. 53-57  szczegóły 
513.artykuł: Szczęsna Ewa: "Kojarzenie różnych dziedzin humanistyki". Polonistyka 2002 nr 8 s. 495-497 (wywiad; dot. m.in. "Słownika pojęć i tekstów kultury" pod red. Ewy Szc...) szczegóły 
514.artykuł: Szeluga Adam: Zu den Bestimmungskriterien der Verwertung literarischer Texte im modernen Fremdspracheunterricht. Methologischer Ueberblick ueber kommunikative Unterrichtskonzepte. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 1 (36) s. 127-135 (z not. o autorze art.; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
515.artykuł: Szkołut Tadeusz: O trojakiej funkcji krytycznej sztuki w życiu narodu. x 2001 ([w ks. zb.:] Integracyjna i dezintegracyjna rola artystycznych środków...) szczegóły 
516.artykuł: Szlachcic Krzysztof: Fakty i interpretacje. O początkach wspólczesnej filozofii nauki. Orbis Linguarum 1998 t. 8 s. 177-182 (nt. transferu między kulturami nauk ścisłych i humanistycznych; szerze...) szczegóły 
517.artykuł: Szpociński Andrzej: Sztuka i polityka w procesie integracji europejskiej. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 30-41 (dot. funkcjonowania i roli kultury artystycznej i dziedzictwa kulturow...) szczegóły 
518.artykuł: Szubert Agnieszka: Zamiana miejsc? O perswazji literatury i filozofii. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 9 s. 40-44  szczegóły 
519.artykuł: Szumlewicz Piotr: Habermas wobec granic nowoczesności. Res Publica Nowa 2003 nr 2 s. 99-100  szczegóły 
520.artykuł: Szurek Michał: Fikcja, abstrakcja i wielość rzeczywistości w matematyce i literaturze. x 1998 ([W ks. zb.:] Retoryka i badania literackie. Rekonesans. Warszawa 1998,...) szczegóły 
521.artykuł: Szymaniak Włodzimierz J.: Filmowe adaptacje literatury w kształceniu językowym na poziomie średnio zaawansowanym. Języki Obce w Szkole 1998 nr 1 s. 3-7  szczegóły 
522.artykuł: Szymik Jerzy: Aby wyrazić niewyrażalne... Z problematyki teologicznej wartości poznania zawartego w literaturze pięknej. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1993 t. 14 s. 97-110  szczegóły 
523.artykuł: Szymik Jerzy: Funkcja profetyczno-kerygmatyczna literatury. Znaki Czasu 1992 nr 28 s. 51-63  szczegóły 
524.artykuł: Szymik Jerzy: Jezus Chrystus w poezji. x 2003 ([w ks.] Jerzy Szymik: "Wszystko zjednoczyć w Chrystusie" (Ef 1,10). Te...) szczegóły 
525.artykuł: Szymik Jerzy: Ku chrystokształtności kultury. W drodze 2002 nr 9 s. 77-85 (dot. związków chrześcijaństwa z kulturą, zwłaszcza z literaturą współc...) szczegóły 
526.artykuł: Szymik Jerzy: Literatura jako świadek doświadczenia i recepcji wiary. Znaki Czasu 1992 nr 27 s. 127-136 (zagadnienie literatury pięknej jako źródła poznania teologicznego....) szczegóły 
527.artykuł: Szymik Jerzy: "Metafizyczność" tekstu literackiego. Perspektywa teologiczna. Ateneum Kapłańskie 2000 t. 135 z. 2/3 s. 278-286  szczegóły 
528.artykuł: Szymik Jerzy: Od słowa do Słowa. Teologia a literatura dzisiaj. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003 r. 46 nr 3/4 s. 3-10 (wykład wygłoszony podczas posiedzenia Lubelskiego Towarzystwa Naukoweg...) szczegóły 
529.artykuł: Szymik Jerzy: Od słowa do słowa. Śląsk 2003 nr 10 s. 44-46 (nt. relacji między literaturą a teologią; m.in. na podstawie "Tryptyku...) szczegóły 
530.artykuł: Szymik Jerzy: Paradygmat wcielenia jako fundament ludzkiej kultury, teologiczna refleksja - literackie świadectwo. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 25-38 (m.in. dot. twórczości Czesława Miłosza...) szczegóły 
531.artykuł: Szymik Jerzy: Relacja "teologia - literatura piękna" w ujęciu historycznym. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1993 t. 23/24 (1990/1991) s. 63-75  szczegóły 
532.artykuł: Szymik Jerzy: Sztuka w obliczu tajemnicy Słowa Wcielonego. Almanach Prowincjonalny 2006 nr 1 (3) s. 100-105 (dot. m.in. teologicznego spojrzenia na sztukę, także literaturę...) szczegóły 
533.artykuł: Szymik Jerzy: Teologia "literacka" (Cz. II). Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 2 s. 29-42 (nt. wymiaru teologicznego wewnątrz konkretnych dzieł literackich oraz ...) szczegóły 
534.artykuł: Szymik Jerzy: Teologia "literacka" (Cz. I). Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 2 s. 131-145 (nt. wymiaru teologicznego wewnątrz konkretnych dzieł literackich oraz ...) szczegóły 
535.artykuł: Szymik Jerzy: Współczesne modele topiki teologicznej. Literatura piękna jako "locus theologicus". x 1999 ([W ks. zb.:] Doświadczam i wierzę. Red. Stanisław C. Napiórkowski, Krz...) szczegóły 
536.artykuł: Szyszkowska Małgorzata: Kategorie prawdy i pozoru w filozofii Theodora Adorna. Sztuka i Filozofia 1998 [nr] 15 s. 148-162 (dot. filozofii sztuki Theodora Adorna...) szczegóły 
537.artykuł: Tabako Tomasz: Wszechobecność poezji = The omnipresence of poetry. [Dwa] 2 B = Two B 1999 nr 14 s. 6-13 (rola poezji we współczesnym świecie; poezja wobec historii, nauki i fi...) szczegóły 
538.artykuł: Teusz Leszek: Erozja wyobraźni religijnej we współczesnej kulturze. Sztuka i Filozofia 1999 nr 16 s. 143-162 (na materiale tekstów z pogranicza literatury, teologii i filozofii...) szczegóły 
539.artykuł: Tokarski Stanisław: Chicago School of Religion. Does it exist?. Hemispheres 2003 nr 18 s. 131-137 (nt. działalności wydziału teologicznego Uniwersytetu Chicago (Chicago ...) szczegóły 
540.artykuł: Tomalak Barbara: Próba intersemiotycznej interpretacji symbolu w oparciu o pewne aspekty wzajemnych relacji między literaturą, psychoanalizą i religią. Świat i Słowo 2003 nr 1 s. 183-205  szczegóły 
541.artykuł: Tomaszewska Wiesława: Siostry Zofii Teresy Landy spojrzenie na literaturę. Ruch Literacki 2002 z. 3 s. 295-305 (dot. światopoglądu krytycznoliterackiego Zofii Teresy Landy w tekstach...) szczegóły 
542.artykuł: Truchlińska Bogumiła: O związkach filozofii i literatury. x 1999 ([W ks. zb.:] Hominem quero. Studia z etyki, estetyki, historii nauki i...) szczegóły 
543.artykuł: Tupikowski Jerzy: Panteistyczna wizja kosmosu A.N. Whiteheada. Ateneum Kapłańskie 2001 t. 137 z. 1 s. 71-83  szczegóły 
544.artykuł: Vattimo Gianni: Estetyka i koniec epistemologii. Studia Estetyczne 1990 t. 23 (1986/1990) s. 51-59 (związki filozofii i poezji w myśli Martina Heideggera i Wilhelma Dilth...) szczegóły 
545.artykuł: Walentowicz Halina: Program teorii krytycznej Maxa Horkheimera. Nowa Krytyka 2001 nr 12 s. 5-40  szczegóły 
546.artykuł: Wasiukiewicz Jadwiga: Nauczanie przyrody. Edukacja i Dialog 1997 nr 4 s. 35-38 (nt. wykorzystywania tekstów literackich w nauczaniu przyrody, z fragm....) szczegóły 
547.artykuł: Waszak Tomasz: Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 172-175 (rec. ks. zb. Literatur und Medizin. Red. Peter Stulz, Frank Nagel, Pet...) szczegóły 
548.artykuł: Wellbrock Juergen: Wewnętrzny głos. Nauki przyrodnicze i poezja = Die eingeborene Stimme. Naturwissenschaft und Poesie. Wir 1997 nr 4 s. 58-64  szczegóły 
549.artykuł: Werner Mateusz: "Albo-albo", czyli nihilizm. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 99-114 (m.in. o pojęciu nihilizmu w interpretacji dzieła literackiego...) szczegóły 
550.artykuł: Węcławski Tomasz: Postmodernizm i teologia (Kilka wstępnych uwag o tym, co jest możliwe). Ethos 1996 nr 1/2 s. 133-140  szczegóły 
551.artykuł: Widawska Barbara: Tekst literacki w nauce języka obcego - bogactwo języka, wielość interpretacji, uczuć i emocji. Języki Obce w Szkole 1999 nr 4 s. 357-364  szczegóły 
552.artykuł: Wiertlewski Stefan: Lingua Posnaniensis 2001 t. 43 s. 173-175 ([rec. ks.:] A Companion to the Philosophy of Languague. Red. Bob Hale...) szczegóły 
553.artykuł: Wilkoszewska Krystyna: Der Aesthetische Wert zur Stunde Null. Reports on Philosophy 1997 nr 16/17 s. 45-55 (nt. wartości estetycznych m.in. w literaturze; rys historyczny...) szczegóły 
554.artykuł: Wilkoszewska Krystyna: Wartości estetycznej godzina zero. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Edukacja Aksjologiczna 1994 t. 1 (1416) s. 36-45 (nt. wartości estetycznych m.in. w literaturze; rys historyczny...) szczegóły 
555.artykuł: Willems-Pisarek Magdalena: Teza W. [Wolfganga] Welscha o modelowej roli sztuki dla współczesnej rzeczywistości i myśli filozoficznej na tle inspiracji późną filozofią L. [Ludwiga] Wittgensteina. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 253-261 (z not. o autorce art. na s. 342...) szczegóły 
556.artykuł: Wiszowaty Marcin Michał: Mity o heraldyce. Verbum Nobile 2003 nr 15 s. 1-12 (nt. powstawania zbeletryzowanych, nienaukowych publikacji z powodu ogr...) szczegóły 
557.artykuł: Witkowski Stanisław: Ujęcia kontekstowe. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 75-81 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
558.artykuł: Witwicki Władysław: O korzyściach z uprawiania filozofii. Anthropos 1999 zb. 1 s. 9-13  szczegóły 
559.artykuł: Wohlfart Guenter: Das Schweigen. Philosophische Bemerkungen zum Begriff des Schweigens bei Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger und Wittgenstein. Reports on Philosophy 1995 nr 15 s. 131-141  szczegóły 
560.artykuł: Wohlfart Guenter: O milczeniu - Nietzsche i Kierkegaard (Filozoficzne uwagi o pojęciu milczenia w pracach Nietzschego i Kierkegaarda). Przegląd Filozoficzny 1998 nr 4 s. 215-222 (także w odniesieniu do języka poezji...) szczegóły 
561.artykuł: Woleński Jan: Theories of Truth in Austrian Philosophy. Reports on Philosophy 1998 nr 18 s. 13-49 (m.in. w pismach Franza Brentano, Tadeusza Kotarbińskiego, Kazimierza T...) szczegóły 
562.artykuł: Wolfram Herwig: Origo gentis. x 2002 ([w ks. zb.:] Historia, pamięć, pismo. Studia z dziejów tradycji histor...) szczegóły 
563.artykuł: Wolicka Elżbieta: Filozofia a nauka o literaturze. Paula Ricoeura próba nowej interpretacji kategorii "mimesis". Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 62-81  szczegóły 
564.artykuł: Wysłouch Seweryna: Pożytki z filozofii. Polonistyka 2003 nr 7 s. 387 (nt. związku literatury i filozofii; wstęp do numeru...) szczegóły 
565.artykuł: Wyżycki Mariusz: Oświeceniowe pojęcie "człowieka" i "natury ludzkiej" w cybernetyce polskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 16 (1479) s. 101-128  szczegóły 
566.artykuł: Zawada Andrzej: Len dla plantatorów lnu. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 26 IX s. 9 (felieton o współczesnym literaturoznawstwie...) szczegóły 
567.artykuł: Zegzuła-Nowak Joanna: Metafora jako forma filozoficznego wyrazu (w koncepcji Henryka Elzenberga). Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie 2011 nr 33/40 (2010/2011) s. 59-65 (z not. o autorce art. na s. 334...) szczegóły 
568.artykuł: Zielińska Beata: Literatura jako praeparatio evangelica. Przegląd Powszechny 2001 nr 3 s. 335-345 (różnorodność form literackich, które wyrażają wiele sposobów patrzenia...) szczegóły 
569.artykuł: Zieliński Jacek: Alegoreza jako metoda filozoficzno-teologiczna. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1996 nr 22 (1787) s. 15-44 (próba konfrontacji greckiej filozofii starożytnej i żydowskiej teologi...) szczegóły 
570.artykuł: Zis Awner J.: O kwestii współzależności pomiędzy strukturami myśli filozoficznej i artystycznej. Studia Estetyczne 1990 t. 23 (1986/1990) s. 61-71 (gł. nt. związków filozofii i literatury w ZSRR....) szczegóły 
571.artykuł: Zuzia Lucjan: Odpowiedzialność za słowo. Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie 2003 nr 5/8 s. 64-65 (dot. m.in. odpowiedzialności pisarza; z not. o autorze art. na s. 127...) szczegóły 
572.artykuł: Zych Renata: Ludzka natura z perspektywy archeologii jako dyscypliny humanistycznej. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 157-162  szczegóły 
573.artykuł: Żak Piotr: Czytać, czytać, czytać. Charaktery 1999 nr 8 s. 32-33 (nt. związków psychologii z literaturą...) szczegóły 
574.artykuł: Żechowski Cezary: Echo i Narcyz - antyczne wyobrażenie anoreksji. Albo albo 1998 nr 3 s. 38-45 (kulturowy aspekt zaburzeń odżywiania w świetle mitologii...) szczegóły 
575.artykuł: Żuk Anna: Filozofia i poezja. x 1999 ([W ks. zb.:] Hominem quero. Studia z etyki, estetyki, historii nauki i...) szczegóły 
576.artykuł: Życiński Józef: Poezja i metafizyka w nauce. Tarnowskie Studia Teologiczne 1992 t. 11 s. 41-52  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
577.impreza: "Kulturtransfer und Globalisierung" - międzynarodowa konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Muzioł Joanna: Konferencja w Bachotku "Transfer kulturowy i globalizacja". Klio 2001 nr 1 s. 208-211 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Muzioł Joanna: "Kulturtranfer und Globalisierung". Tagung in Bachotek, 28.-30. September 2000. Convivium 2001 s. 406-407 (sprawozdanie...) szczegóły 
578.impreza: "O języku i komunikowaniu się w psychologii" - ogólnopolska konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Podolska Magdalena: Sprawozdanie z II Konferencji Ogólnopolskiej "O języku i komunikowaniu sie w psychologii. Szczecin, 20-21 października 2000. Przegląd Psychologiczny 2001 t. 44 nr 3 s. 367-369  szczegóły 
579.impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Filozofia a filologia. Wyjaśnianie - Rozumienie - Współczucie".  szczegóły 
artykuł: Miłachowski Marcin: "Filozofia a filologia. Wyjaśnianie - Rozumienie - Współczucie". Ruch Filozoficzny 2002 nr 1 s. 15-17 (sprawozdanie...) szczegóły 
580.impreza: "Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła w pierwszym tysiącleciu" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Wielgus Stanisław: Credo - konstytucją wiary katolickiej (Przemówienie Rektora KUL na otwarcie sympozjum "Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła pierwszego tysiąclecia"). Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 1 s. 9  szczegóły 
artykuł: Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła pierwszego tysiąclecia. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 1 s. 9 (spraw....) szczegóły 
581.impreza: "Znaczenie i wartość - modalność" - Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna DLK (1999).  szczegóły 
artykuł: Sulikowski Rafał: Konferencja w Toruniu: 70. rocznica "Das literarische Kunstwerk" Romana Ingardena (17-19 IV 1999). Ruch Literacki 1999 z. 4 s.496-499 (sprawozdanie...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
582.artykuł: Bogacz Roman: Komputerowa analiza struktury literackiej "Listu do Hebrajczyków". Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 97-128  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
583.książka: Kukurowski Stanisław: Nie tylko socrealizm. O tzw. literaturze propagandowej, tendencyjnej i zaangażowanej. 2005 ([Dot. różnych form zaangażowania, tendencyjności, dydaktyzmu, ideologi...) szczegóły 
584.książka: Olszewska Maria Jolanta: Drogi nadziei. Polska proza historyczna z lat 1876-1939 wobec kryzysu kultury. Wybór. 2009  szczegóły 
585.książka: Tkanina. Studia, szkice, interpretacje. 2003 (Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu [dedykacja] * Anna Węgrzyniak, Tomas...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
586.artykuł: Gemra Anna: Specyficzne ujęcie historii w wybranych powieściach zeszytowych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1996 nr 5 (1756) s. 49-56 (w XIX i XX w....) szczegóły 
587.artykuł: Wenta Jarosław: Wokół nowoczesnych konsekwencji romantyzmu w polskiej historiografii. Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 28-39 (dot. współczesnej recepcji średniowiecza (zwłaszcza kronik) wobec możl...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    książki (alfabet autorów)
588.książka: Piotrowski Wiktor: Medycyna polskiego renesansu. 1995 ([Zawiera syntetyczne ujęcie historii polskiej medycyny w renesansie z ...) szczegóły 
recenzja: Dola Kazimierz: Szkice Legnickie 1995 t. 19 s. 212-214  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
589.artykuł: Darowski Roman: Stosunek jezuitów polskich XVII i XVIII wieku do kartezjanizmu. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 35-49 (zwłaszcza nt. recepcji filozofii Kartezjusza w XVIII w.; dotyczy nastę...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
590.artykuł: Darowski Roman: Stosunek jezuitów polskich XVII i XVIII wieku do kartezjanizmu. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 35-49 (zwłaszcza nt. recepcji filozofii Kartezjusza w XVIII w.; dotyczy nastę...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
591.artykuł: Bednarek Antoni: Kaznodzieje romantyczni. Przegląd Powszechny 2000 nr 2 s. 237-242 (związek kaznodziejstwa z literaturą m.in.: Aleksy Prusinowski, Ludwik ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
592.książka: Kaczocha Włodzimierz: Kultura. Studia z historii myśli. Krzywicki, Abramowski, Czarnowski, Chwistek. 1991 ([Prezentacja poglądów nt. filozofii kultury Ludwika Krzywickiego, Edwa...) szczegóły 
593.książka: Kaczocha Włodzimierz: Kultura. Studia z historii myśli. Krzywicki, Abramowski, Czarnowski, Chwistek, Nawroczyński. 2001  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
594.książka: Barańczak Stanisław: Etyka i poetyka. 2009 ([Zawiera eseje:] Krzysztof Biedrzycki: Przedmowa. * I. O co chodzi: Zm...) szczegóły 
595.książka: Kaczocha Włodzimierz: Kultura. Studia z historii myśli. Krzywicki, Abramowski, Czarnowski, Chwistek. 1991 ([Prezentacja poglądów nt. filozofii kultury Ludwika Krzywickiego, Edwa...) szczegóły 
596.książka: Kaczocha Włodzimierz: Kultura. Studia z historii myśli. Krzywicki, Abramowski, Czarnowski, Chwistek, Nawroczyński. 2001  szczegóły 
597.książka: Marciszuk Piotr: Literatura, filozofia, mit.  szczegóły 
artykuł: A.S.: Odnotowano. Przemyski Przegląd Kulturalny 2008 nr 4 s. 76-77 (nota...) szczegóły 
598.książka: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Sens i chaos w grotesce literackiej. Od "Pałuby" do "Kosmosu". ([Dot. filozoficzności prozy groteskowej z lat 1903-1965, w oparciu o k...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
599.artykuł: A.S.: Odnotowano. Przemyski Przegląd Kulturalny 2008 nr 4 s. 76-77 (nota...) szczegóły 
600.artykuł: Danek Danuta: Gustaw Bychowski zapoznana postać z dziejów kultury polskiej. Twórczość 2001 nr 7 s. 76-86 (nt. lekarza psychiatry zajmującego się psychoanalizą, piszącego równie...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
601.książka: Andres Zbigniew: Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. 2007  szczegóły 
602.książka: Balcerzan Edward: Dzieła, języki, tradycje. 2006 ([Zawiera:] Profesorowi Januszowi Sławińskiemu na siedemdziesiąte urodz...) szczegóły 
603.książka: Barcz Marcin: Elemente des Konstruktivismus in der polnischen Literatur. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie eingereicht an der Geistes- und Kulturwissenschaftlichen Fakultaet der Universitaet in Wien. 2003 ([Dot. filozoficznego - konstruktywistycznego - charakteru utworów Stan...) szczegóły 
604.książka: Doświadczenie religijne w literaturze XX wieku. 2006 (Irena Jokiel: Wprowadzenie. * Rozdział I. Doświadczenie religijne: Kar...) szczegóły 
605.książka: Januszkiewicz Michał: Horyzonty nihilizmu. Gombrowicz, Borowski, Różewicz. 2009  szczegóły 
606.książka: Kos Jerzy Bogdan: Pogranicza. Medycyna, historia, literatura. 2012  szczegóły 
recenzja: Ferenc Ewa: Wielcy medycyny. Pomosty [Wrocław] 2012 t. 17 s. 167-168  szczegóły 
607.książka: Literatura - Człowiek - Wartość. Księga Jubileuszowa dedykowana Bogusławowi Żurakowskiemu z okazji 50-lecia twórczości i 25-lecia pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. 2007 ([Zawiera m.in.]: Zofia Zarębianka: Religia w przestrzeni literatury. L...) szczegóły 
608.książka: Masłowski Michał: Etyka i metafizyka. Perspektywa transcendencji poziomej we współczesnej kulturze polskiej. 2011  szczegóły 
609.książka: Prymas Wyszyński a kultura katolicka. 2002 ([Tom pokonferencyjny sesji organizowanej przez Katedrę Literatury Pols...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 145-146 (nota...) szczegóły 
610.książka: Punkt widzenia w tekście i w dyskursie. 2004 ([Tom pokonferencyjny sesji "Punkt widzenia w tekście i w dyskursie" zo...) szczegóły 
611.książka: Tkanina. Studia, szkice, interpretacje. 2003 (Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu [dedykacja] * Anna Węgrzyniak, Tomas...) szczegóły 
612.książka: Truchlińska Bogumiła: Między afirmacją a sceptycyzmem. (W kręgu literatury i filozofii). 1995 (Od autorki. * [Zawiera m.in.:] Między afirmacją a sceptycyzmem[ dot. t...) szczegóły 
recenzja: Rogala Stanisław: Między filozofią a literaturą. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 14 s. 21  szczegóły 
recenzja: Truchlińska Bogumiła: O związkach literatury i filozofii. Świętokrzyski Kwartalnik Literacki 1998 nr 1 s. 98-102  szczegóły 
613.książka: Wartości lewicowe w polskiej kulturze XX wieku. 2008  szczegóły 
614.książka: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. 2003 ( Andrzej Tyszczyk: Wstęp. * Andrzej Tyszczyk: Interpretacja, sens i wa...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
615.artykuł: Mizerkiewicz Tomasz: Psychoanaliza jako język niezbędny w literackich autoportretach polskiej emigracji. Kresy 2008 nr 73/74 s. 21-30 (autorefleksje pisarzy emigracyjnych opowiadane przy pomocy języka psyc...) szczegóły 
616.artykuł: Szkołut Tadeusz: O trojakiej funkcji krytycznej sztuki w życiu narodu. x 2001 ([w ks. zb.:] Integracyjna i dezintegracyjna rola artystycznych środków...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
617.artykuł: Tomaszewska Wiesława: Siostry Zofii Teresy Landy spojrzenie na literaturę. Ruch Literacki 2002 z. 3 s. 295-305 (dot. światopoglądu krytycznoliterackiego Zofii Teresy Landy w tekstach...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
618.książka: Barańczak Stanisław: Etyka i poetyka. 2009 ([Zawiera eseje:] Krzysztof Biedrzycki: Przedmowa. * I. O co chodzi: Zm...) szczegóły 
619.książka: Jasionowicz Stanisław: Pustka we współczesnym doświadczeniu poetyckim. 2009  szczegóły 
620.książka: Przymuszała Beata: Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej. ([Dot. cielesności w poezji polskiej lat 1945-1973 z perspektywy kultur...) szczegóły 
621.książka: Szymik Jerzy: Teologia na początek wieku. 2001 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. - I. Wokół metody: Słowo u źródeł teologii. To...) szczegóły 
recenzja: Jaklewicz Tomasz: Ateneum Kapłańskie 2001 t. 137 z. 1 s. 192-195  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Dariusz: Poeta z miasta teologii. Więź 2001 nr 12 s. 150-153  szczegóły 
recenzja: Ledwoń Ireneusz Sławomir: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 450-453  szczegóły 
recenzja: Nossol Alfons: Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 2002 t. 22 s. 398-399  szczegóły 
recenzja: Porada Ewa: Nowa teologia na nowe tysiąclecie?. W drodze 2002 nr 9 s. 112-116 (z not. o autorce...) szczegóły 
recenzja: Solecka Katarzyna: Teologia na początek wieku. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 5 s. 21  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
622.książka: Narracje - (Auto)biografia - Etyka. ([Zawiera teksty pośw. różnym rodzajom narracji, zwłaszcza intymistyce,...) szczegóły 
623.książka: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Sens i chaos w grotesce literackiej. Od "Pałuby" do "Kosmosu". ([Dot. filozoficzności prozy groteskowej z lat 1903-1965, w oparciu o k...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura faktu, reportaż (literatura 1945-1989. Proza)
    książki (alfabet autorów)
624.książka: Korespondent wojenny. Etyka, historia, współczesność. 2012  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
625.artykuł: Czapliński Przemysław: Literatura, polityka i sfera publiczna. Krytyka Polityczna 2003 nr 3 s.125-133 (dot. charakteru literatury zaangażowanej, związków między literaturą i...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
626.artykuł: [Pęcherz Karol] Fink: Bez funduszy nic nie ruszy. O podrealizmie, samplach do Sosnowskiego, zatrudnieniu dla starego klauna. Rozmowa a Karolem Pęcherzem, organizatorem eventów literackich, muzykiem, redaktorem pisma Cegła i współcesnym kaowcem. Rita Baum 2008 nr 12 s. 164-167 (wywiad nt. działalności w środowisku literackim, szerzej o czasopiśmie...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989) / Literatura faktu, reportaż (literatura po 1989)
    książki (alfabet autorów)
627.książka: Korespondent wojenny. Etyka, historia, współczesność. 2012  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
628.artykuł: [Pęcherz Karol] Fink: Bez funduszy nic nie ruszy. O podrealizmie, samplach do Sosnowskiego, zatrudnieniu dla starego klauna. Rozmowa a Karolem Pęcherzem, organizatorem eventów literackich, muzykiem, redaktorem pisma Cegła i współcesnym kaowcem. Rita Baum 2008 nr 12 s. 164-167 (wywiad nt. działalności w środowisku literackim, szerzej o czasopiśmie...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kalisz (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
629.artykuł: Kledecki Zbigniew: 120 lat Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1999 nr 4 s. 97-114 (dot. m.in. udziału członków Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego w życiu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
    książki (alfabet autorów)
630.książka: Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji. 2005 ([Zawiera m.in.:] Barbara Myrdzik: Wstęp. * Jadwiga Puzynina: Kultura p...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
631.artykuł: Robotycki Czesław: Zagadnienia twórczości popularnej. Pogranicze z historią sztuki i literaturoznawstwem. x 1992 ([W ks.: id.]: Etnografia wobec kultury współczesnej. Kraków 1992 s. 65...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ogólne (tematy, motywy.)
    książki (alfabet autorów)
632.książka: Literatura w kręgu wartości. Materiały z VI sesji z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz 21-23 października 2002 roku. 2003 (I. Wstęp: Lidia Wiśniewska: Literackie wartościowanie świata. * II. Mi...) szczegóły 
633.książka: Masłowski Michał: Etyka i metafizyka. Perspektywa transcendencji poziomej we współczesnej kulturze polskiej. 2011  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Baśniowość, fantastyka, tematyka legendarna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
634.książka: Fantastyczność i cudowność. Fantasy w badaniach naukowych.  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ciało (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
635.książka: Przymuszała Beata: Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej. ([Dot. cielesności w poezji polskiej lat 1945-1973 z perspektywy kultur...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
636.książka: Heck Dorota: Itinerariusz intruza. Od Witkacego do postmoderny a la polonaise. 2004 ([Zawiera szkice pośw. literaturze i wypowiedziom pozaliterackim i prog...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Los, przeznaczenie (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
637.książka: Koschany Rafał: Przypadek. Kategoria egzystencjalna i artystyczna w literaturze i filmie. 2006 ([Dot. teorii przypadku jako zasady tworzenia fabuły, języka lub budowy...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
638.książka: Gołąb Mariusz: Ukryte ogrody, nieobecne przestrzenie. Literackie i kulturowe metafory współczesności.  szczegóły 
recenzja: AB: Czytanie Literatury 2012 nr 1 s. 398-399 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Okrucieństwo, przemoc, zbrodnia, zło (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
639.książka: Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w literaturze i dydaktyce. 2006 ([Dot. antynomiczności i aksjologii w literaturze polskiej i powszechne...) szczegóły 
640.książka: Janowski Sławomir: Świat wartości. Problematyka aksjologiczna w eseistyce Bolesława Micińskiego, Jerzego Stempowskiego i Czesława Miłosza. 2002 (Wstęp. - I. Wokół problemów genologii eseju. II. Bolesław Miciński - k...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pokarmy, napoje, posiłek, żywność (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
641.artykuł: Pańków Julia: Książka kucharska. Pochlapane, pomazane, wyświechtane, czyli XII przepisów na dobrą książkę kucharską. Bluszcz 2008 nr 2 s. 12-15 [dodatek] (dot. książek kucharskich powiązanych z literaturą, autorstwa m.in. Joa...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polityka (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
642.książka: Wartości lewicowe w polskiej kulturze XX wieku. 2008  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
643.książka: Bolewski Jacek: Sztuka u Boga. Duchowość obecna w twórczości. 2003 (Prolog. - 1. Cóż po śmierci poety? Śladami Heinricha von Kleista [dot....) szczegóły 
644.książka: Chrześcijaństwo a kultura. 2006 ([Zawiera m.in.:] Wiesław Jan Wysocki: Chrześcijańskie inspiracje polsk...) szczegóły 
645.książka: Dorosz Krzysztof A.: Z poezją przez rok liturgiczny. ([Zbiór rozważań religijnych w oparciu o wiersze, powstałych pierwotnie...) szczegóły 
646.książka: Doświadczenie religijne w literaturze XX wieku. 2006 (Irena Jokiel: Wprowadzenie. * Rozdział I. Doświadczenie religijne: Kar...) szczegóły 
647.książka: Ikony niewidzialnego. 2003 ([Zawiera m.in.:] Józef Musielok: Początek "zadziwienia". Wprowadzenie....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 301 (nota...) szczegóły 
recenzja: Studia Oecumenica 2003 t. 3 s. 309-310 (opis zawartości...) szczegóły 
648.książka: Jasińska-Wojtkowska Maria: Horyzonty literackiego sacrum. 2003 (Słowo wstępne. - I.: Laicka czy religijna koncepcja rzeczywistości? (Z...) szczegóły 
recenzja: Polanowski Tadeusz: Literatura religijna. Nestor 2010 nr 3 s. 90-91  szczegóły 
649.książka: Łaba Jolanta: Idee religijne w literaturze fantasy. Studium fenomenologiczne. 2010  szczegóły 
650.książka: Modlitwa w językach i tekstach artystycznych. 2007  szczegóły 
651.książka: Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii. 2001 ([Zawiera M.in.:] Piotr Nowaczyński: Słowo wstępne. * Paweł Kłoczkowski...) szczegóły 
recenzja: Babuchowski Andrzej: Na tropach wiary. W drodze 2001 nr 10 s. 96-98  szczegóły 
recenzja: Lektor: Literatura i religia. Tygodnik Powszechny 2001 nr 35 s. 13  szczegóły 
recenzja: Polanowski Tadeusz P.: Klucz do labiryntu. Przegląd Powszechny 2003 nr 5 s. 156-159  szczegóły 
652.książka: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Uczta pod Wiszącą Skałą. Metafizyczność i nieokreśloność w sztuce (nie tylko) literackiej. 2011  szczegóły 
653.książka: Pethe Aleksandra: Ars, fides et ratio. Esej teologiczny? (Tischner, Pasierb, Szymik). 2012  szczegóły 
654.książka: Prymas Wyszyński a kultura katolicka. 2002 ([Tom pokonferencyjny sesji organizowanej przez Katedrę Literatury Pols...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 145-146 (nota...) szczegóły 
655.książka: Salmann Elmar: Daleka bliskość chrześcijaństwa. 2005  szczegóły 
656.książka: Seweryniak Henryk: Prorok i błazen. Szkice z teologii narracji. 2005 (Wstęp. - Część I. Od narracyjności do teologii narracji. Cztery szkice...) szczegóły 
657.książka: Sławek Tadeusz: Żaglowiec, czyli Przeciw swojskości. Wybór esejów. 2006 (Janusz Janeczek: Słowo wstępne. * [Eseje:] Żółta ściana Vermeera, czyl...) szczegóły 
658.książka: Sobolewska Anna: Maski Pana Boga. Szkice o pisarzach i mistykach. 2003 (Sztuka i niewyrażalne: Poeci wobec niewyrażalnego. Rzecznik potępionyc...) szczegóły 
recenzja: Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 209 (not. o spotkaniu z okazji wydania książki, Warszawa 26 V 2003...) szczegóły 
659.książka: Sochoń Jan: Bóg i język. 2000 ([Rozważania o niewypowiadalności relacji między człowiekiem i Bogiem w...) szczegóły 
recenzja: Szymańska Adriana: Niewypowiadalność. Arkusz 2001 nr 4 s. 11  szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: Aporie czyli (nie?)wyrażalność Niewyrażalnego. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 66  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 223 (nota...) szczegóły 
660.książka: Sochoń Jan: O pocieszeniu, jakie daje literatura. Szkice i uwagi krytyczne. 2004 (Dlaczego piszę? - I. Literatura i to, co święte: Poeta klasyczny żyje!...) szczegóły 
661.książka: Zarębianka Zofia: Czytanie sacrum. 2008  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
662.artykuł: Pyda Janusz: Podobieństwo rzeczy niepodobnych. Teofil 2002 nr 2 s. 116-138 (dot. m.in. literatury w przygotowaniu do kapłaństwa oraz obrazu kapłań...) szczegóły 
663.artykuł: Szymik Jerzy: Jezus Chrystus w poezji. x 2003 ([w ks.] Jerzy Szymik: "Wszystko zjednoczyć w Chrystusie" (Ef 1,10). Te...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Uczucia (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
664.książka: Menninghaus Winfried: Wstręt. Teoria i historia.  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
665.książka: Jazownik Leszek: Wyzwolić moc lektury. Aksjologiczno-dydaktyczny sens dzieła literackiego. 2004 (Wprowadzenie. Dlaczego w szkole naucza się literatury? - Rozdział I. Ś...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
666.artykuł: Grabowska Monika: O potrzebie obcowania z dziełem literackim w nauczaniu dwujęzycznym. Języki Obce w Szkole 2002 nr 6 s. 65-67 (dot. zastosowania techniki lecture methodique w interpretacji d...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Środki audiowizualne na lekcjach języka polskiego
    książki (alfabet autorów)
667.książka: Kurczab Henryk: Pogranicza sztuk i konteksty literatury pięknej. 2001 (Wstęp. * I. Pogranicza i korespondencje sztuk: 1. Zagadnienia przekład...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
668.artykuł: Maciejewski Marian: Literatura w świetle kerygmatu. Personalizm 2003 [nr] 4 s. 23-38 (dot. metody kerygmatycznej interpretacji literatury w dydaktyce litera...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Brandstaetter Roman
669.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Seul Anastazja: Spotkanie literatury i teologii w powieści Romana Brandstaettera "Jezus z Nazarethu" - rozmowa Josefa z aniołem. Filologia Polska 2003 [t.] 1 s. 207-216  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czechowicz Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
670.artykuł: Bonowicz Karina: Józef Czechowicz na kozetce teoretyka literatury. Kresy 2008 nr 73/74 s. 8-20 (autoterapeutyczny charakter poezji Józefa Czechowicza, psychoanaliza j...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
    książki o twórcy (alfabet autorów)
671.książka o twórcy: Jaszewska Dagmara: Nasza niedojrzała kultura. Postmodernizm inspirowany Gombrowiczem. 2002 ([Witold Gombrowicz jako prekursor postmodernizmu i źródło inspiracji d...) szczegóły 
672.książka o twórcy: Nowak Leszek: Gombrowicz. Człowiek wobec ludzi. 2000 ([Filozofia społeczna Gombrowicza, analiza Gombrowiczowskiego modelu cz...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
673.artykuł: Kaczyński Maciej: Czy można wrócić do genialnej epoki? Dzieciństwo jako kategoria filozoficzna. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 113-130 (dot. wzajemnych relacji podmiotu, języka i dzieciństwa w twórczości Re...) szczegóły 
674.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Margański Janusz: Między powiastką a filozofią. O "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 125-139  szczegóły 
675.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Pęcherz Karol] Fink: "Zdarzenia na brygu Banbury" jako przykład instytucji totalna. Analiza porównawcza. Cegła 2005 nr 6 s. 24-31 (dot. analogii i wspólnych pól semantycznych w utworze oraz w szkicu Er...) szczegóły 
  Grynberg Henryk
676.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kępiński Piotr: Grynberg vel Bromberg. W książce Grynberga medium opisującym komunizm jest jden z jego funkcjonariuszy. Życie 2000 nr 251 s. 14-15  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
677.artykuł: Przymuszała Beata: Ciało jako problem filozoficzny w poezji Herberta. Polonistyka 2003 nr 7 s. 397-403 (z notą biograficzną autorki artykułu...) szczegóły 
678.artykuł: Sienkiewicz Barbara: Platon Herberta, czyli o rozumie, namiętnościach, pustce i lęku. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 47-60  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
679.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łukaszewicz Józef: Między duchem a materią pośredniczy matematyka. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 210-214 (nawiązanie do referatu nt. utworu wygłoszonego przez Jerzego Łanowskie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pasierb Janusz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
680.artykuł: Szymik Jerzy: Sztuka jako prorok. x 2003 ([w ks.] Jerzy Szymik: "Wszystko zjednoczyć w Chrystusie" (Ef 1,10). Te...) szczegóły 
  Przyboś Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
681.artykuł: Mizerkiewicz Tomasz: Przyboś i Merleau-Ponty - o powinowactwie nowoczesnej liryki i filozofii. Polonistyka 2003 nr 7 s. 411-415  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schulz Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
682.artykuł: Kaczyński Maciej: Czy można wrócić do genialnej epoki? Dzieciństwo jako kategoria filozoficzna. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 113-130 (z not. o autorze art. na s. 342...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
683.artykuł: Gille-Maisani Jean-Charles: Studium grafologiczne pisma Juliusza Słowackiego. Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1994 nr 11 s. 239-262  szczegóły 
  Szczeklik Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
684.książka twórcy: Szczeklik Andrzej: Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki. [Szkice literackie]. 2002  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tetmajer Kazimierz Przerwa
685.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łebkowska Anna: W stronę literackości. Opowiadania Kazimierza Przerwy-Tetmajera w kazaniach ks. Józefa Tischnera. x 2003 ([w ks. zb.:] Retoryka na ambonie. Z problemów współczesnego kaznodziej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
686.artykuł: Żakiewicz Anna: Kompozycje astronomiczne Witkacego. Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie 1992 t. 33/34 (1989/1990) s. 577-614 (zainteresowania S.I. Witkiewicza astronomią oraz ich odzwierciedlenie ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
687.artykuł: Matywiecki Piotr, Smolka Iwona: "To co najtrudniejsze można tylko okrążać słowami" - rozmowa z Iwoną Smolką i Piotrem Matywieckim o filofozofii w literaturze. Tekstualia 2007 nr 3(10) s. 115-132 (rozm. Żaneta Nalewajk...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
688.książka: Berman Marshall: "Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu". Rzecz o doświadczeniu nowoczesności. ([Dot. modernizmu m.in. w literaturze powszechnej w relacji do innych d...) szczegóły 
recenzja: (I.h.): Red 2007 nr 2 s. 135  szczegóły 
689.książka: Ekes Janusz: Natura, wolność, władza. Studium z dziejów myśli politycznej Renesansu. 2001 ([Dot. mi.in. autorów:] Donato Acciaiuoli, Fabio Albergati, Johann Hein...) szczegóły 
690.książka: Garin Eugenio: Zodiak życia. Astrologia w okresie Renesansu. 1992 (Wstęp. * [Zawiera teksty czterech wykładów E. Garina wygłoszonych w Co...) szczegóły 
691.książka: Garin Eugenio: Zodiak życia. Astrologia w okresie Renesansu. 1997  szczegóły 
692.książka: Jaroń Józef: Z etyką na ty. Od egipskiego Ptahhotepa do Karola Wojtyły. 1995 ([Zawiera rozdziały:] Funkcje etyki i rola moralności [wstęp]. I. Podst...) szczegóły 
693.książka: Katolo Artur Jerzy: Bioetyka starożytności chrześcijańskiej. 2003 ([Etyka medyczna: stosunek do antykoncepcji, aborcji, status dziecka ni...) szczegóły 
694.książka: Literatura a filozofia. 2010  szczegóły 
695.książka: Rekonesanse filozoficzne. Człowiek, wartości, historia. Prace ofiarowane profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Czarneckiemu. 2000 (Przedmowa. * Bibliografia prac prof. dr hab Zdzisława Jerzego Czarneck...) szczegóły 
696.książka: Sarnowski Stefan: Filozofia a polityka. 2001 ([Dot. m.in.:] Arystoteles, Augustyn święty, Rene Descartes, Wilhelm ...) szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2002 r. 13 s. 145 (not....) szczegóły 
697.książka: Sławek Tadeusz: Żaglowiec, czyli Przeciw swojskości. Wybór esejów. 2006 (Janusz Janeczek: Słowo wstępne. * [Eseje:] Żółta ściana Vermeera, czyl...) szczegóły 
698.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (JPMR): Książki 2004 nr 11 s. 60 (notka...) szczegóły 
699.książka: Stiepun Fiodor: Życie a twórczość. 1999 ([O naturze i pułapkach filozofii romantycznej. Zawiera rozdziały:] Od ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
700.artykuł: Dunajski Antoni: Problem języka filozofii Boga. Studia Pelplińskie 1997 t. 26 s. 287-297 (dot. świadomości trudności językowych w pisaniu o Bogu, Absolucie m.in...) szczegóły 
701.artykuł: Markowski Mieczysław: Die Bedeutung der mittelalterlichen Philosophie im kopernikanischen Umbruch. Acta Mediaevalia 2000 t. 13 s. 93-101 (znaczenie średniowiecznej filozofii w przewrocie kopernikańskim; ze st...) szczegóły 
702.artykuł: Piskozub Andrzej: Nie trzeba głośno mówić. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni 2002 nr 8 s. 177-237 (m. in. nt. anarchofaszyzmu i nowożytnych ideologii kontestacji polityc...) szczegóły 
703.artykuł: Sosnowski Leszek: Sztuka a integracja - możliwości i konieczności. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 42-48 (dot. również funkcji integracyjnej dziedzictwa literackiego narodów eu...) szczegóły 
704.artykuł: Stachurka Małgorzata: Inne spojrzenie na literaturę. Trzy pomysły. Języki Obce w Szkole 2002 nr 3 s. 76-80 (dot. wykorzystania tekstów literackich na lekcjach języków obcych; sce...) szczegóły 
705.artykuł: Szpociński Andrzej: Sztuka i polityka w procesie integracji europejskiej. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 30-41 (dot. funkcjonowania i roli kultury artystycznej i dziedzictwa kulturow...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
706.książka: Barański Jarosław: Samotność i nostalgia. Szkice z filozofii kultury. 2000 ([Szkice inspirowane prozą obcą i polską XIX i XX wieku]. Od autora. * ...) szczegóły 
707.książka: Gadamer Hans-Georg: Czy poeci umilkną?. 1998 (Kazimierz Bartoszyński: Hermeneutyka a dekonstrukacja: Hans-Georg Gada...) szczegóły 
recenzja: Herbich Piotr: (Wakacyjna) podróż Hansa-Georga Gadamera. Sztuka i Filozofia 1999 nr 17 s. 195-203  szczegóły 
recenzja: Kwiecień Roma: Nadmiar - niedomiar. Znak 2000 nr 7 s. 150-154  szczegóły 
recenzja: Nowak Marcin: Rewolucja, poezja i furia. Gazeta Wyborcza 1999 nr 171 s. 17 (nota...) szczegóły 
recenzja: Roguski Piotr: Czy poeci umilkną? (Wokół książki Hansa-Georga Gadamera). Magazyn Literacki 1999 nr 8/9 s. 49-51  szczegóły 
recenzja: Topos 1999 nr 5/6 s. 168 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ubertowska Aleksandra: Poezja, czyli dyskrecja. Gazeta Wyborcza 1999 nr 212 s. 18  szczegóły 
recenzja: Zadura Bohdan: Przyjaciel poezji. Literatura na Świecie 1999 nr 7/8 s. 416-421  szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 160 (notka...) szczegóły 
708.książka: In the space of arts. Interdisciplinarity, idenity and (post)modernity. 2004 ([Eseje dot. pogranicza sztuk i opisu poszczególnych sztuk z perspektyw...) szczegóły 
709.książka: Kurowicki Jan: Figury wyobraźni XX w. (Wykłady o literaturze z perspektywy filozofii kultury). 2000 (Literatura w perspektywie filozofii kultury. Johann W. Goethe i Tomasz...) szczegóły 
recenzja: Machnik Beata: Żadnej drogi ucieczki. Forum Akademickie 2001 nr 3 s. 62  szczegóły 
710.książka: Kurowicki Jan: Figury wyobraźni XX w. (Wykłady o literaturze z perspektywy filozofii kultury).  szczegóły 
711.książka: Radomski Andrzej: Historiografia a kultura współczesna. 2006 (Wstęp do tekstów o tekstach historiograficznych. Perspektywa kulturozn...) szczegóły 
712.książka: Wijowski Robert: Wartości powieści postmodernistycznej. 2012  szczegóły 
713.książka: Wróbel Szymon: Galaktyki, biblioteki, popioły. ([Eseje nt. pisarzy jako twórców światów-galaktyk postrzeganych w kateg...) szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Księgi, sny, anegdoty. Twórczość 2003 nr 6 s. 72-85 (m.in. nt. twórczości: Szymona Wróbla, Roberta Szczerbowskiego, Andrzej...) szczegóły 
recenzja: KU: Fa-Art 2002 nr 4 s. 75-76 (not....) szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: Kartograf kosmosu. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 20  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Literatura science-fiction i fantasy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
714.artykuł: Majka Paweł: Argonauci dalekich archipelagów. Barbarzyńca 2000 nr 4/5 s. 34-35, 43 (światy literatury science fiction jako obszar zainteresowań etnologii...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Literatura ludowa (powszechna)
715.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Radomski Andrzej: Między historią kultury a historią społeczną. Res Historica 1998 z. 2 s. 13-17  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
716.książka: Absolut - istota najwyższa - Bóg w religiach i dociekaniach filozoficznych = Absolutum - numen supremum - Deus in religuinibus et disputationibus philosophicis. 2000 (Krzysztof Mech: Filozofia w poszukiwaniu Absolutu. - Lukasz Trzciński:...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 114 (nota...) szczegóły 
717.książka: Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w literaturze i dydaktyce. 2006 ([Dot. antynomiczności i aksjologii w literaturze polskiej i powszechne...) szczegóły 
718.książka: Buczyńska-Garewicz Hanna: Metafizyczne rozważania o czasie.  szczegóły 
recenzja: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 188-190  szczegóły 
719.książka: Dróżdż Andrzej: Od liber mundi do hipertekstu. Książka w świecie utopii. 2009  szczegóły 
720.książka: Frydryczak Beata: Świat jako kolekcja. Próba analizy estetycznej natury nowoczesności. 2002 ([Dot. filozoficznych i literackich konkretyzacji figur-motywów uosabia...) szczegóły 
721.książka: Gajewska Grażyna: Arcy-nie-ludzkie. Przez science fiction do antropologii cyborgów. 2010 (Wstęp. - I. Rozpoznanie sceny. 1. Cyborg z NASA. 2. Cyborg - monstrum ...) szczegóły 
722.książka: Grzonka Piotr: Oko zaświatów. Struktury symboliczne mitologii infernalnych. 1998 (Wstęp. cz. I. Infernalna ambiwalencja: Antyświat [świat podziemny]. Od...) szczegóły 
723.książka: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Uczta pod Wiszącą Skałą. Metafizyczność i nieokreśloność w sztuce (nie tylko) literackiej. 2011  szczegóły 
724.książka: Prokopiuk Jerzy: Labirynty herezji. 1999 (Cz. I. Ścieżkami gnozy. Gnoza, gnostycyzm i manicheiz. Apologia prpo d...) szczegóły 
recenzja: Dobkowski Mariusz: Ars Regia 2000 r. 7/8 nr 13/14 (1998/1999) s. 298-299  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Fabryka Absolutu. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 17-18  szczegóły 
recenzja: Hańderek Piotr: Gnoza w perspektywie. Odra 2000 nr 5 s. 111-112  szczegóły 
recenzja: Nowak Marcin: Odnawianie znaczeń. Gazeta Wyborcza 1999 nr 101 s. 16  szczegóły 
recenzja: Obirek Stanisław: Inna książka. Przegląd Powszechny 2002 nr 3 s. 402-404  szczegóły 
recenzja: Tomkowski Jan: Przewodnik po labiryncie. Życie z Książkami 1999 nr z 14 VII s. 6  szczegóły 
725.książka: Samsonowicz Henryk: O "historii prawdziwej". Mity, legendy i podania jako źródło historyczne. 1997 (Co to jest mit? Mity "Początku". Mity rycerskie. Polskie mity "Początk...) szczegóły 
recenzja: Banaszkiewicz Jacek: Gra z przeszłością. Nowe Książki 1997 nr 10 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1998 t. 77 s. 173-174 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: Prawda w mitach ukryta. Znak 1998 nr 8 s. 152-158  szczegóły 
recenzja: Krowiranda Krzysztofa: "O historii prawdziwej. Mity, legendy i podania jako źródło historyczne" Henryka Samsonowicza a koncepcja narratywistów. Tekstualia 2006 nr 4(7) s. 163-172 (z notą biogr., s. 197...) szczegóły 
recenzja: Myśliwski Grzegorz: W kręgu złudzeń. Sycyna 1997 nr 11 s. 15  szczegóły 
recenzja: Osica Janusz: Wiadomości Historyczne 1998 nr 1 s. 61  szczegóły 
726.książka: Sobolewska Anna: Maski Pana Boga. Szkice o pisarzach i mistykach. 2003 (Sztuka i niewyrażalne: Poeci wobec niewyrażalnego. Rzecznik potępionyc...) szczegóły 
recenzja: Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 209 (not. o spotkaniu z okazji wydania książki, Warszawa 26 V 2003...) szczegóły 
727.książka: Wymiary śmierci. 2002 ([Zbiór rozpraw tanatologicznych - poświęconych śmierci - autorstwa fra...) szczegóły 
recenzja: Passer Łucja: Mane, thekel, fares. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 19  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Mistrzyni z Francji. Tygodnik Powszechny 2003 nr 7 s. 16  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
728.artykuł: Burszta Wojciech J.: Kilka tez z zakresu iterologii. Borussia 2001 nr 24/25 s. 5-16 (m.in. nt. związków między ontologią i literaturą w zakresie przedstawi...) szczegóły 
729.artykuł: Pańków Julia: Książka kucharska. Pochlapane, pomazane, wyświechtane, czyli XII przepisów na dobrą książkę kucharską. Bluszcz 2008 nr 2 s. 12-15 [dodatek] (dot. książek kucharskich powiązanych z literaturą, autorstwa m.in. Joa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Literatura współczesna (amerykańska)
    książki (alfabet autorów)
730.książka: Michaels Walter Benn: Kształt znaczącego. Od roku 1967 do końca historii. 2011 (Analizując pisma Richarda Rorty?ego, Jeana-François Lyotarda, Paula de...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Kafka Franz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
731.artykuł: Foschi Albert Marina: Kooperative und unkooperative Verwendung von Pronomen in Texten der Physik und der Literatur (Franz Kafka, Thomas Mann) aus dem frühen 20. Jahrhundert. Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten 2012 z. 1 s. 50-73  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
732.artykuł: Lebek Karolina: Przestrzenny renesans. Er(r)go 2006 nr 1 (12) s. 169-175 (rec. ks.: Bernhard Klein: Maps and the writing of space in early moder...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Zagadnienia specjalne (brytyjska i irlandzka) / Tematy, motywy (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
733.artykuł: Lebek Karolina: Przestrzenny renesans. Er(r)go 2006 nr 1 (12) s. 169-175 (rec. ks.: Bernhard Klein: Maps and the writing of space in early moder...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Lewis Clive Staples
734.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Oziewicz Marek: Magiczny urok Narnii. Poetyka i filozofia "Opowieści z Narnii" C. S. Lewisa.  szczegóły 
  Milne Alan Alexander
735.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójtowicz Agata: "Tao Kubusia Puchatka", czyli maleńka cząstka filozofii Wschodu. Polonistyka 2003 nr 7 s. 425-430 (zawiera m.in. scenariusz lekcji z wykorzystaniem książki; z notą biogr...) szczegóły 
  Shaftesbury *
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
736.tekst paraliteracki: Shaftesbury : List o entuzjazmie do lorda *****. Estetyka i Krytyka 2001 nr 1 s. 121-148  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska)
    książki (alfabet autorów)
737.książka: Clifford James: Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka. 2000 ([Zawiera m.in.:] Wstęp: Typowe produkty szaleją [m.in. o wierszu Willi...) szczegóły 
recenzja: Macios Tomasz: Obserwując maskaradę. Barbarzyńca 2000 nr 6 s. 77  szczegóły 
recenzja: Pietrowicz Krzysztof: Etnologia, kultura i humanistyka. Odra 2001 nr 2 s. 116-118  szczegóły 
recenzja: Taper Agnieszka Ewa: Etnografia Polska 2002 t. 46 s. 244-245  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
738.artykuł: Kaczorowski Jerzy: Pismo i egzystencja. (Inspiracje chrześcijańskie we francuskiej krytyce literackiej pierwszej połowy XX wieku). x 2003 ([w ks. zb.] Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Tematy, motywy (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
739.artykuł: Jazowski Mariusz: Oryginał - sobowtór. W stronę "archeologii pierwowzoryzmu". Er(r)go 2004 nr 2 (9) s. 93-106 (dot. relacji między sobowtórem a oryginałem w koncepcjach Michela Fouc...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Camus Albert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
740.artykuł: Wołosewicz Andrzej: Sartre a Camus: filozofia a literatura, czyli rozważania o łączniku. Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie 2003 nr 5/8 s. 33-36 (z not. o autorze art. na s. 126...) szczegóły 
  Girard Rene
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
741.artykuł: Kaczyński Maciej: Czy można wrócić do genialnej epoki? Dzieciństwo jako kategoria filozoficzna. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 113-130 (dot. wzajemnych relacji podmiotu, języka i dzieciństwa w twórczości Re...) szczegóły 
  Merleau-Ponty Maurice
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
742.artykuł: Mizerkiewicz Tomasz: Przyboś i Merleau-Ponty - o powinowactwie nowoczesnej liryki i filozofii. Polonistyka 2003 nr 7 s. 411-415  szczegóły 
  Sartre Jean-Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
743.artykuł: Wołosewicz Andrzej: Sartre a Camus: filozofia a literatura, czyli rozważania o łączniku. Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie 2003 nr 5/8 s. 33-36 (z not. o autorze art. na s. 126...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
744.książka: Bednarczyk Andrzej: Medycyna i filozofia w starożytności. 1999 ([Nt. przemian w medycynie pod wpływem różnych systemów filozoficznych:...) szczegóły 
745.książka: Kowalski Krzysztof, Krzak Zygmunt: Tezeusz w labiryncie. 1989 ([Mit o Tezeuszu w świetle psychoanalizy, także nt. innych mitów i lege...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
746.artykuł: Jocz Artur: Mitologia a filozofia, czyli o duchowości starożytnych Greków. Polonistyka 1997 nr 2 s. 82-85  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
747.książka: Bahat Dan: Atlas biblijnej Jerozolimy. 1999 ([Przewodnik do historii Jerozolimy w czasach Starego i Nowego Testamen...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 33 (nota...) szczegóły 
748.książka: Bednarz Michał: Ziemia umiłowana przez Boga. Geografia Ziemi Świętej. 1999  szczegóły 
749.książka: Drosnin Michael: Kod Biblii. 1998  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Kod do wszystkiego. Życie z Książkami 1998 nr z 16 XII s. 14  szczegóły 
recenzja: Parowski Maciej: Przepowiadanie do tyłu. Nowa Fantastyka 1998 nr 11 s. 69  szczegóły 
750.książka: Frye Northrop: Wielki Kod. Biblia i literatura. 1998 (Northrop Frye: Literatura jako objawienie. * Część I: Porządek słów. 1...) szczegóły 
recenzja: Tischner Łukasz: Wiara z wnętrza wielkiej metafory. Znak 2000 nr 4 s. 114-122  szczegóły 
751.książka: Kawka Franciszek: Odkrycie i złamanie szyfru Biblii. Tajemnice języka liczb Jezusa w Ewangelii i Apokalipsie św. Jana. 2000  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / List do Hebrajczyków
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
752.artykuł: Bogacz Roman: Komputerowa analiza struktury literackiej "Listu do Hebrajczyków". Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 97-128  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
753.książka: Aycock D. Alan, Leach Edmund: Siostra Mojżesza. Strukturalistyczne interpretacje mitu biblijnego. 1999 (Edmund Leach: Wprowadzenie. * E. Leach: Antropologiczne podejścia do b...) szczegóły 
recenzja: Lipszyc Adam: Biblia i struktury. Midrasz 1999 nr 5 s. 46-47  szczegóły 
754.książka: Bahat Dan: Atlas biblijnej Jerozolimy. 1999 ([Przewodnik do historii Jerozolimy w czasach Starego i Nowego Testamen...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 33 (nota...) szczegóły 
755.książka: Bednarz Michał: Ziemia umiłowana przez Boga. Geografia Ziemi Świętej. 1999  szczegóły 
756.książka: Drosnin Michael: Kod Biblii. 1998  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Kod do wszystkiego. Życie z Książkami 1998 nr z 16 XII s. 14  szczegóły 
recenzja: Parowski Maciej: Przepowiadanie do tyłu. Nowa Fantastyka 1998 nr 11 s. 69  szczegóły 
757.książka: Frye Northrop: Wielki Kod. Biblia i literatura. 1998 (Northrop Frye: Literatura jako objawienie. * Część I: Porządek słów. 1...) szczegóły 
recenzja: Tischner Łukasz: Wiara z wnętrza wielkiej metafory. Znak 2000 nr 4 s. 114-122  szczegóły 
758.książka: Jelonek Tomasz: Biblia a nauka. 1995  szczegóły 
759.książka: Jelonek Tomasz: Biblia a nauka. Czy nauka sprzeciwia się Biblii?. 2005  szczegóły 
760.książka: Keller Werner: Śladami Biblii. Stary Testament w świetle badań naukowych. 1998  szczegóły 
761.książka: Millard Alan: Skarby z czasów biblijnych. Odkrycia archeologiczne rzucają nowe światło na Biblię. 2000  szczegóły 
762.książka: Montagu Jeremy: Instrumenty muzyczne Biblii. 2006 ([Filologiczno-muzykologiczne studium instrumentów wzmiankowanych w kol...) szczegóły 
763.książka: Pellegrino Charles: Powrót do Sodomy i Gomory. Biblia w świetle archeologii. 1998  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Fascynujący świat Biblii. Trybuna 1998 nr 127 s. 14  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Tajemnice rękopisów z Qumran. Trybuna 1998 nr 13 s. 13  szczegóły 
nawiązanie: Prugar Tadeusz: Tajemnice rękopisów z Qumran. Trybuna 1998 nr 27 s. 12  szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Kangaroo. Gazeta Wyborcza 1998 nr 139 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: J.P.: Nowe Książki 1998 nr 9 s. 62-63 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kuncewicz Piotr: Kto to jest Pellegrino?. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 12 s. 15  szczegóły 
764.książka: Satinover Jeffrey: Kod Biblii. Ukryta prawda. 1999  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 4 s. 370-373  szczegóły 
765.książka: Świderkówna Anna: Biblia a nauka. 1999 ([Zawiera:] Augustyn Eckmann: Laudacja wygłoszona przez ks. prof. dra h...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
766.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Ostatnie dziesięciolecia Królestwa Judzkiego. Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 1 s. 5-25 (dzieje Asyrii i Babilonii a źródła biblijne...) szczegóły 
767.artykuł: Jaruzelska Izabela: Dwanaście plemion Izraela. Biblia a historia. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 133-143  szczegóły 
768.artykuł: Jelonek Tomasz: Biblia i informatyka. Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 5-82  szczegóły 
769.artykuł: Muszyński Henryk: Jerozolima z czasów Dawida (W świetle opisów biblijnych i badań archeologicznych). Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. s. 205-210  szczegóły 
770.artykuł: Suchy Jerzy: Podejście psychologiczne i psychoanalityczne w egzegezie biblijnej. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 55-64  szczegóły 
771.artykuł: Włodarczyk Stanisław: Rola odkryć archeologicznych w interpretacji Pisma Świętego. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 161-172  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Augustyn święty *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
772.książka o twórcy: Zabielski Stanisław: Święty Augustyn i fenomenologia. Historycznofilozoficzna analiza stanowiska Jana Hessena w kwestii intuicji augustyńskiej. 2003  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
773.książka: Duch i dusza. Materiały polsko-niemieckiego seminarium, Kolonia Bruehl, czerwiec 1999. 2001 ([Zawiera m.in.:] Maciej Potępa: Pojęcie podmiotu i rozumu w filozofii ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
774.artykuł: Waszak Tomasz: Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 172-175 (rec. ks. zb. Literatur und Medizin. Red. Peter Stulz, Frank Nagel, Pet...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Goethe Johann Wolfgang von
775.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Haas Agnieszka: Intertekstualne związki I części "Fausta" Goethego z filozofią i ich (nie)obecność w polskich przekładach. Rocznik Przekładoznawczy 2005 nr 1 s. 33-48  szczegóły 
  Mann Thomas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
776.artykuł: Foschi Albert Marina: Kooperative und unkooperative Verwendung von Pronomen in Texten der Physik und der Literatur (Franz Kafka, Thomas Mann) aus dem frühen 20. Jahrhundert. Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten 2012 z. 1 s. 50-73  szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
777.tekst paraliteracki: Nietzsche Fryderyk: Język i retoryka. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 5-24 (wybór fragmentów dzieł Fryderyka Nietschego pośw. zagadnieniom językow...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Dostoevskijj Fjodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
778.artykuł: Brzoza Halina: Od apoteozy do negacji. Proza artystyczna wykładnią stylu i metody filozofowania Dostojewskiego. Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie 2003 nr 5/8 s. 15-20 (z not. o autorce art. na s. 123...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  D'Annunzio Gabriele
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
779.artykuł: Sondel Joanna: Gabriele d'Annunzio a system polityczny Fiume. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 2003 nr 26 (2532) s. 69-92  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Socjologia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
780.książka: Tischner Józef: Filosofiâ na dramata. 2008  szczegóły 
781.książka: Tischner Józef: Filozofia dramatu. 2006  szczegóły 
782.książka: Tischner Józef: Filozofia dramatu. Wprowadzenie. 1990 ([Człowiek jako istota dramatyczna - analogie między losem człowieka a ...) szczegóły 
783.książka: Tischner Józef: Filozofia dramatu. Wprowadzenie. 1998  szczegóły 
recenzja: Poczekaj Robert: Wyraz twarzy. Czas Kultury 1998 nr 5 s. 114-115  szczegóły 
784.książka: Trocha Bogdan: Przestrzeń dramatu jako kategoria filozoficzna. Studium teorii przestrzni Józefa Tischnera. 2000 ([Obszernie nt. "Filozofii dramatu" Józefa Tischnera]. ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr staropolski
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
785.artykuł: Dąbrówka Andrzej: Kategoria teatralności w mediewistyce (projekt badań interdyscyplinarnych). Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 54-59 (dot. zjawisk obrazowania interakcyjnego w kulturze średniowiecznej w r...) szczegóły