PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Balcerzan Edward: Dzieła, języki, tradycje. 2006 ([Zawiera:] Profesorowi Januszowi Sławińskiemu na siedemdziesiąte urodz...) szczegóły 
2.książka: Bilczewski Tomasz: Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii.  szczegóły 
3.książka: Dąbrowski Mieczysław: Literatura i konteksty. Rzeczy teoretyczne. 2011  szczegóły 
4.książka: Gołąb Mariusz: Ukryte ogrody, nieobecne przestrzenie. Literackie i kulturowe metafory współczesności.  szczegóły 
recenzja: AB: Czytanie Literatury 2012 nr 1 s. 398-399 (not....) szczegóły 
5.książka: Kasperski Edward: Kategorie komparatystyki. 2010  szczegóły 
6.książka: Komparatystyka dla humanistów. Podręcznik akademicki. 2011  szczegóły 
7.książka: Komparatystyka dzisiaj. T. 1 Problemy teoretyczne.  szczegóły 
8.książka: Literatura i język. Szkice opisowe i komparatywne. 2010  szczegóły 
9.książka: Literatura i wiedza. 2006 ( Włodzimierz Bolecki: Niebezpieczne związki (zamiast wstępu). * Danuta...) szczegóły 
10.książka: Oblicza Narcyza. Obecność autora w dziele.  szczegóły 
11.książka: Wiśniewska Lidia: Między Bogiem a naturą. Komparatystyka jako filozofia kultury. 2009  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Bilczewski Tomasz: Komparatystyczne początki: miedzy anatomią a sztuką. Wiek XIX 2009 t. 2 s. 187-197 (nt. początków komparatystyki...) szczegóły 
13.artykuł: Wiśniewska Lidia: Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. Wiek XIX 2008 t. 1 s. 81-110 (nt. komparatystyki rozumianej jako filozofia kultury...) szczegóły 
14.artykuł: Wiśniewska Lidia: "Stoffgeschichte", imagologia i konstruktywistyczne uprawomocnienia komparatystyki. Wiek XIX 2011 t. 4 s. 233-244  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
15.książka: Komparatystyka dla humanistów. Podręcznik akademicki. 2011  szczegóły 
16.książka: Komparatystyka. Między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. 2010 ([Dot. uwarunkowań i perspektyw współczesnej komparatystyki polskiej z ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Bohuszewicz Paweł: Po co literaturze dawnej współczesna teoria?. Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 9-27 (dot. dominacji paradygmatu filologiczno-autonomicznego w polskiej hist...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
18.książka: Dąbrowski Mieczysław: Komparatystyka dyskursu, dyskurs komparatystyki. 2009  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    książki (alfabet autorów)
19.książka: Heksametr. Antyczne wzorce wiersza i strofy w literaturach słowiańskich. Praca zbiorowa. 2011  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
20.książka: Balcerzan Edward: Tłumaczenie jako "wojna światów" W kręgu translatologii i komparatystyki. 2011  szczegóły 
21.książka: Balcerzan Edward: Tłumaczenie jako "wojna światów" W kręgu translatologii i komparatystyki. 2009  szczegóły 
22.książka: Bilczewski Tomasz: Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii.  szczegóły 
23.książka: Kulturní translace = Kulturelle Translationen = Translacje kulturowe. Příspěvky z mezinárodní studentské konference InterFaces VII v červnu 2009 v Praze. 2010 ([Zawiera m.in.: ] Anja Bethke: Aktionsarten als Übersetzungsproblem in...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Literatura i wiedza. 2006 ( Włodzimierz Bolecki: Niebezpieczne związki (zamiast wstępu). * Danuta...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
25.książka: Delaperriere Maria: Polskie awangardy a poezja europejska. Studium wyobraźni poetyckiej. 2004 (Słowo od tłumacza. - Wprowadzenie. Modernizm i awangardyzm. Hegemonia ...) szczegóły 
26.książka: Fantastyka XIX i XX wieku. Granice i pogranicza. 2007 ([rec. książki: http://rcin.org.pl/Content/70239/WA248_81148_P-I-1269_z...) szczegóły 
27.książka: Komparatystyka. Między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. 2010 ([Dot. uwarunkowań i perspektyw współczesnej komparatystyki polskiej z ...) szczegóły 
28.książka: Nowicka Elżbieta: Omamienie, cudowność, afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć. 2003 (Uwagi wstępne. * I. Drama czarodziejska. Gry teatralne i filozoficzne:...) szczegóły 
29.książka: Pietrkiewicz Jerzy: Polish literature from the European perspective. Studies and treaties. 2006 ([Szkice komparatystyczne dot. literatury polskiej różnych epok w konte...) szczegóły 
30.książka: Romantizm: mihzh Ukrajinoju ta Pol'shheju. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 (Boguslav Bakula: Principi ihntegral'noji komparativihstiki. [Tł.] Serg...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
31.książka: Szymańska Beata: Kultury i porównania. ([Dot. kwestii problemów, zwłaszcza związanych z niewypowiadalnością, o...) szczegóły 
recenzja: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 197-200  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
32.książka: Czytanie Dwudziestolecia. 2. 2009  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
33.książka: Balcerzan Edward: Dzieła, języki, tradycje. 2006 ([Zawiera:] Profesorowi Januszowi Sławińskiemu na siedemdziesiąte urodz...) szczegóły 
34.książka: Dąbrowski Mieczysław: Komparatystyka dyskursu, dyskurs komparatystyki. 2009  szczegóły 
35.książka: Literatura i język. Szkice opisowe i komparatywne. 2010  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
36.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mitosek Zofia: Obszary porównań (nowoczesne praktyki komparatystyczne). Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 98-102 (z notą o autorce art. zatytułowaną "Nota biograficzna do "Mimesis. Mię...) szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 172 (dot. notki biograficznej...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Orska Joanna: Polska i świat. Nowojorskie historie i nowa poezja polska. Teksty Drugie 1999 nr 5 s. 53-70 (m.in. o związkach pomiędzy poetyką O'Hary a nową poezją polską...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ogólne (tematy, motywy.)
    książki (alfabet autorów)
38.książka: Kulturní translace = Kulturelle Translationen = Translacje kulturowe. Příspěvky z mezinárodní studentské konference InterFaces VII v červnu 2009 v Praze. 2010 ([Zawiera m.in.: ] Anja Bethke: Aktionsarten als Übersetzungsproblem in...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Błazen (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
39.książka: Płaszczewska Olga: Błazen i błazeństwo w dramacie romantycznym. Studium komparatystyczne. ([Dot. stosunku romantyzmu do tradycji błazeństwa w oparciu o refleksje...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Kowalczyk-Twarowski Krzysztof: Imperialne przestworza, spolegliwi tubylcy: Polska, Rosja, RPA. Er(r)go 2004 nr 1 (8) s. 173-186 (dot. doświadczenia imperializmu i kolonializmu w literaturze polskiej,...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Lęk, strach, groza, horror, wampir (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
41.książka: Zwolińska Barbara: Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej na przykładzie "Opowieści niesamowitych" Edgara Alana Poego, "Poganki" Narcyzy Żmichowskiej oraz opowiadań Stefana Grabińskiego. 2002 (Uwagi wstępne. - Wampir - historia wierzenia i motywu literackiego. Mo...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
42.książka: Gołąb Mariusz: Ukryte ogrody, nieobecne przestrzenie. Literackie i kulturowe metafory współczesności.  szczegóły 
recenzja: AB: Czytanie Literatury 2012 nr 1 s. 398-399 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
43.książka: Breysach Barbara: Schauplatz und Gedächtnisraum Polen. Die Vernichtung der Juden in der deutschen und polnischen Literatur. 2005 ([Dot. problematyki przedstawiania Zagłady Żydów w literaturze polskiej...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Uhlíř Zdeněk: O Řečech nedělních a svátečních Tomáše ze Štítného: Problém české a latinské transmise kazatelských textů [Kazania niedzielne i świąteczne Tomaša ze Štitneho. O transmisji kaznodziejskich tekstów czeskich i łacińskich]. Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2010 t. 4 s. 81-90 (w jęz. czeskim; porównanie dzieł kaznodziejskich Tomasza ze Stitnego z...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Białoszewski Miron
45.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Bojarska Katarzyna: Wydarzenia po wydarzeniu. Białoszewski, Richter, Spiegelman. 2012  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Morsztyn Jan Andrzej
    książki o twórcy (alfabet autorów)
46.książka o twórcy: Nowicka-Jeżowa Alina: Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów europejskiego baroku. 2000 (Do czytelnika. Część I. Marinizm włoski - europejski - polski. I. Bar...) szczegóły 
recenzja: Mitosek Zofia: Obszary porównań (nowoczesne praktyki komparatystyczne). Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 98-102 (z notą o autorce art. zatytułowaną "Nota biograficzna do "Mimesis. Mię...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schulz Bruno
    książki o twórcy (alfabet autorów)
47.książka o twórcy: Maszewski Zbigniew: William Faulkner and Bruno Schulz. A Comparative Study. 2003 ([spis treści:] Introduction. Chapter I: The Provicial and the Universa...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wittlin Józef
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pytel Ewa: Der Mythos einer verlorenen Heimat - Galizien. Deutsch-polnischer Gedaechtnisraum in den Romanen "Radetzkymarsch" von Joseph Roth und "Das Salz der Erde" von Joseph Wittlin. Studia Germanica Posnaniensia 2002 t. 27 s. 39-57  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
49.książka: Delaperriere Maria: Polskie awangardy a poezja europejska. Studium wyobraźni poetyckiej. 2004 (Słowo od tłumacza. - Wprowadzenie. Modernizm i awangardyzm. Hegemonia ...) szczegóły 
50.książka: Heksametr. Antyczne wzorce wiersza i strofy w literaturach słowiańskich. Praca zbiorowa. 2011  szczegóły 
51.książka: Language and identity. English and American studies in the age of globalization. Volume 1: Literature. ([Zawiera:] Preface. * Part I - Plenary Lectures: Michael Irwin: Langua...) szczegóły 
52.książka: Oblicza Narcyza. Obecność autora w dziele.  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
53.książka: Language and identity. English and American studies in the age of globalization. Volume 1: Literature. ([Zawiera:] Preface. * Part I - Plenary Lectures: Michael Irwin: Langua...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
54.książka: Płaszczewska Olga: Błazen i błazeństwo w dramacie romantycznym. Studium komparatystyczne. ([Dot. stosunku romantyzmu do tradycji błazeństwa w oparciu o refleksje...) szczegóły 
55.książka: Solski Zbigniew Władysław: Ikony krawędzi w dramatach Samuela Becketta, Karola Wojtyły i Martina Bubera. 2002 ([Komparatystyczne, tekstualistyczne ujęcie doświadczenia nieciągłości ...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 146 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Kowalczyk-Twarowski Krzysztof: Imperialne przestworza, spolegliwi tubylcy: Polska, Rosja, RPA. Er(r)go 2004 nr 1 (8) s. 173-186 (dot. doświadczenia imperializmu i kolonializmu w literaturze polskiej,...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Historia literatury (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Buell Lawrence: Literackie początki Ameryki jako zjawisko postkolonialne. Er(r)go 2006 nr 2 (13) s. 99-120 (dot. literatury Amerykańskiego Renesansu (poł. XIX wieku) z perspektyw...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Zagadnienia specjalne (amerykańska) / Tematy, motywy (amerykańska)
    książki (alfabet autorów)
58.książka: Zwolińska Barbara: Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej na przykładzie "Opowieści niesamowitych" Edgara Alana Poego, "Poganki" Narcyzy Żmichowskiej oraz opowiadań Stefana Grabińskiego. 2002 (Uwagi wstępne. - Wampir - historia wierzenia i motywu literackiego. Mo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Faulkner William Cuthbert
    książki o twórcy (alfabet autorów)
59.książka o twórcy: Maszewski Zbigniew: William Faulkner and Bruno Schulz. A Comparative Study. 2003 ([spis treści:] Introduction. Chapter I: The Provicial and the Universa...) szczegóły 
  Spiegelman Art
60.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Bojarska Katarzyna: Wydarzenia po wydarzeniu. Białoszewski, Richter, Spiegelman. 2012  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Historia literatury (austriacka)
    książki (alfabet autorów)
61.książka: Czytanie Dwudziestolecia. 2. 2009  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Roth Joseph
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pytel Ewa: Der Mythos einer verlorenen Heimat - Galizien. Deutsch-polnischer Gedaechtnisraum in den Romanen "Radetzkymarsch" von Joseph Roth und "Das Salz der Erde" von Joseph Wittlin. Studia Germanica Posnaniensia 2002 t. 27 s. 39-57  szczegóły 
  Simmel Johannes Mario
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Rzeszotnik Jacek: Strategie der Affirmation als wirkungsbediengte Textstrategie im unterhaltungsliterarischen Bestseller von Karl May und Johannes Mario Simmel. Eine komparatistische Betrachtung. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 503-544  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Conrad Joseph
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skolik Joanna: The Polish "Prince Constant" - the Protagonist of Joseph Conrad's "Prince Roman". Studia i Szkice Slawistyczne 2002 nr 1 s. 35-44 (nt. protagonisty jako polskiego "Księcia Niezłomnego" Calderona de la ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Tomasz ze Stitnego *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
65.artykuł: Uhlíř Zdeněk: O Řečech nedělních a svátečních Tomáše ze Štítného: Problém české a latinské transmise kazatelských textů [Kazania niedzielne i świąteczne Tomaša ze Štitneho. O transmisji kaznodziejskich tekstów czeskich i łacińskich]. Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2010 t. 4 s. 81-90 (w jęz. czeskim; porównanie dzieł kaznodziejskich Tomasza ze Stitnego z...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Historia literatury (japońska)
    książki (alfabet autorów)
66.książka: Szymańska Beata: Kultury i porównania. ([Dot. kwestii problemów, zwłaszcza związanych z niewypowiadalnością, o...) szczegóły 
recenzja: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 197-200  szczegóły 
Literatury obce / Literatura koreańska / Część ogólna (koreańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
67.artykuł: Song-Ki Kim: The Bongduksa's bell and Master Manole. x 2002 ([w ks. zb.:] Korea-Poland-Central Europe. Perspective partnership in t...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
68.książka: Breysach Barbara: Schauplatz und Gedächtnisraum Polen. Die Vernichtung der Juden in der deutschen und polnischen Literatur. 2005 ([Dot. problematyki przedstawiania Zagłady Żydów w literaturze polskiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  May Karl
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Rzeszotnik Jacek: Strategie der Affirmation als wirkungsbediengte Textstrategie im unterhaltungsliterarischen Bestseller von Karl May und Johannes Mario Simmel. Eine komparatistische Betrachtung. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 503-544  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Emec Dmitrijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
70.artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2002 nr 229 s. B (dot. serii książek dla dzieci o czarodziejce Tanii Grotter i zarzutu p...) szczegóły 
71.artykuł: VAD: Tania drogo zapłaci. Gazeta Wyborcza 2003 nr 80 s. 27 (dot. serii książek dla dzieci o czarodziejce Tanii Grotter i zarzutu p...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rumuńska / Historia literatury (rumuńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
72.artykuł: Song-Ki Kim: The Bongduksa's bell and Master Manole. x 2002 ([w ks. zb.:] Korea-Poland-Central Europe. Perspective partnership in t...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
73.książka: Romantizm: mihzh Ukrajinoju ta Pol'shheju. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 (Boguslav Bakula: Principi ihntegral'noji komparativihstiki. [Tł.] Serg...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Kostomarov Mikola
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
74.artykuł: Shmiriga Oleksandr A.: M.I. Kostomarov ih pol'ska lihteratura. Studia i Szkice Slawistyczne 2002 nr 1 s. 13-19 (m.in. nt. związków z następującymi twórcami: Adam Mickiewicz, Antoni E...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
75.książka: Teatr jaki mógłby być. 2002 ([Dedykacja:] Pamięci Matki Mojej Ireny z Wyrzykowskich. * Jan Kott: [W...) szczegóły 
recenzja: Juszczuk Marta: Pejzaż z leżącym drzewem. Dialog [Warszawa] 2004 nr 8 s. 168-173  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
76.książka: Nowicka Elżbieta: Omamienie, cudowność, afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć. 2003 (Uwagi wstępne. * I. Drama czarodziejska. Gry teatralne i filozoficzne:...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy)
    książki (alfabet autorów)
77.książka: Teatr jaki mógłby być. 2002 ([Dedykacja:] Pamięci Matki Mojej Ireny z Wyrzykowskich. * Jan Kott: [W...) szczegóły 
recenzja: Juszczuk Marta: Pejzaż z leżącym drzewem. Dialog [Warszawa] 2004 nr 8 s. 168-173  szczegóły