PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Realizacje polskie obcych utworów literackich - brytyjska i irlandzka
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Conrad Joseph
1.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koc Barbara: Znaczenie powściągliwej wyobraźni w przekładach Josepha Conrada. Na podstawie przekładu "Heart of darkness". Zeszyty Naukowe WSHE [Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku] 2003 t. 13 s. 179-194 (dot. przekładów na jęz. polski...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Inscenizacja, reżyseria
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bodnar Izabella: Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 1 s. 119-121  szczegóły 
recenzja: Gawlik Jan Paweł: Życie Literackie 1989 nr 11 nr 5, 13 (polemika z recenzją Z. Majchrowskiego. druk. Dialog 1988 nr 11...) szczegóły 
recenzja: Kania Kazimierz: Kierunki 1989 nr 8 s. 14  szczegóły 
recenzja: Kott Jan: Dialog [Warszawa] 1989 nr 1 s. 153-155  szczegóły 
recenzja: Kuźnicka Danuta: Józef Opalski, Rozmowy o Konradzie Swinarskim i "Hamlecie". Pamiętnik Teatralny 1990 z. 1/2 s. 161-164  szczegóły 
recenzja: Kuźnicka Danuta: Swiniarski's unfulfilled vision of "Hamlet". Polish Art Studies 1991 t. 12 s. 313-316  szczegóły 
recenzja: Ratajczak Józef: Głos Wielkopolski 1989 nr 30 s. 6  szczegóły 
artykuł: Opalski Józef: Odra 1989 nr 3 s. 42-53 (wywiad z autorem książki; rozm. A.F. Grabowski...) szczegóły 
artykuł: Opalski Józef: Życie Warszawy 1989 nr 172 s. 7 (wywiad z autorem nt. przyjęcia książki przez środowiska teatralne; roz...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat obcy na scenach polskich
    odwołania do (alfabet tytułów)
3.odwołanie: Shakespeare William. x  szczegóły 
książka: Żurowski Andrzej: Demon? błazen? cynik? czyli Żywot sceniczny Ryszarda III Williama Szekspira w teatrze polskim. 2000  szczegóły 
recenzja: Miłkowski Tomasz: Krok w krok za Ryszardem. Trybuna 2000 nr 84 s. 12  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2000 nr 4 s. 42 (not....) szczegóły 
książka: Hamlet East-West. 1998 ([Reinterpretacje "Hamleta" w różnych dziedzinach sztuki - głównie w te...) szczegóły 
książka: Duniec Krystyna: Kaprysy Prospera. Szekspirowskie inscenizacje Leona Schillera. 1998 ([Dzieje sceniczne dramatów Williama Szekspira w twórczości reżyserskie...) szczegóły 
recenzja: Rogacki Henryk Izydor: Szekspir u Schillera. Teatr 1998 nr 9 s. 36-37  szczegóły 
książka: Świątkowska Wanda: Książę. Hamlet Juliusza Osterwy. 2009  szczegóły 
książka: Komorowski Jarosław: Piramida zbrodni. Makbet w kulturze polskiej 1790-1989. 2002  szczegóły 
recenzja: Adamiecka-Sitek Agata: Pamiętnik Teatralny 2003 z. 3/4 s. 466-473  szczegóły 
recenzja: Ciechowicz Jan: Monografia polskiego Makbeta - bezkonkurencyjna!. Migotania, Przejaśnienia 2003 nr 2 s. 18  szczegóły 
recenzja: Komorowski Jarosław: Działalność Naukowa 2003 z. 16 s. 44-46  szczegóły 
recenzja: Pałach Joanna: Polskie myślenie Makbetem. Teatr 2003 nr 7/9 s. 90-91  szczegóły 
recenzja: Pawlak Aneta: Fotografia z Makbetem. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Raszewska Magdalena: Rzeczy Teatralne 2004 nr 14 s. 29 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rzeczy Teatralne 2003 nr 12 s. 59-60 (not. ze wstępu książki...) szczegóły 
książka: Żurowski Andrzej: Prehistoria polskiego Szekspira. 2007  szczegóły 
książka: Żurowski Andrzej: Szekspir - ich rówieśnik. 2003 ([Dotyczy inscenizacji sztuk Williama Shakespeare'a w Polsce w latach 1...) szczegóły 
recenzja: Stomma Ludwik: Stomma [z tego cyklu:] Szekspir w Europie. Polityka 2003 nr 28 s. 90 (fel....) szczegóły 
książka: Żurowski Andrzej: Szekspir i Wielki Zamęt. 2003 ([Dotyczy inscenizacji sztuk Williama Shakespeare'a w Polsce w latach 8...) szczegóły 
książka: Żurowski Andrzej: Szekspir w cieniu gwiazd. 2001 ([Przegląd inscenizacji sztuk Williama Szekspira na scenach teatrów pol...) szczegóły 
recenzja: Długosz Katarzyna: Przegląd 2002 nr 2 s. 69  szczegóły 
recenzja: Miłkowski Tomasz: Czy Szekspir był Polakiem?. Aneks Trybuny 2003 nr 239 s. C  szczegóły 
recenzja: Pałach Joanna: [Siedemset dwadzieścia] 720 premier. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 19  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 74 (not....) szczegóły 
recenzja: Winnicka Bożena: Szekspir i aktorzy. Twórczość 2003 nr 4 s. 117-118  szczegóły 
artykuł: Adamiecka Agata: Ciało słowa, cień obrazu. O współczesnych polskich inscenizacjach szekspirowskich. Opcje 2000 nr 2/3 s. 69-75  szczegóły 
artykuł: Chojka Joanna: Jak wam się podoba albo klucze do Shakespeare'a. Dialog [Warszawa] 1998 nr 6 s. 78-92 (m.in. dot. polskich inscenizacji sztuk Williama Szekspira: Teatr Wybrz...) szczegóły 
artykuł: Duniec Krystyna: Sposoby na Schylocka. Dialog [Warszawa] 2008 nr 9 s. 38-52 ("Kupiec wenecki" na scenach polskich od inscenizacji z 1934 w Teatrze ...) szczegóły 
artykuł: Fik Marta: Shakespeare in Poland, 1918-1989. Theatre Research International 1996 nr 2 s. 147-156  szczegóły 
artykuł: Fik Marta: Shakespeare w teatrze aluzji. Dialog [Warszawa] 1992 nr 3 s. 141-149 (nt. powojennych wystawień sztuk Williama Szekspira odczytywanych w kat...) szczegóły 
artykuł: Fik Marta: Skakespeare in the theatre of allusion. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1993 nr 1 s. 6-8 (wystawienia w l. 1953-1984...) szczegóły 
artykuł: Fik Marta: Szekspir w teatrze polskim. Lata 1918-1989. Teatr 1997 nr 2 s. 22-31  szczegóły 
artykuł: Gibińska Marta: More than Jan Kott's Shakespeare - Shakespeare in Polish theatre after 1956. x 2000 ([w ks.:] On page and stage: Shakespeare in Polish and world culture. K...) szczegóły 
artykuł: Guczalska Beata: The "Macbeth" of the Pop Age. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2005 nr 1/2 s. 31-35 ("Makbet" w sezonie 2004/2005 w inscenizacjach polskich reżyserów: Krzy...) szczegóły 
artykuł: Gutaker Kazimierz: Fortynbras u wrót Gdańska. Perspektywy 1989 nr 15 s. 23-24 (gł. nt. przedstawienia "Hamleta", zrealizowanego w Teatrze Polskim w ...) szczegóły 
artykuł: Jaros-Kropidłowska Magda: Romeo, gdzie jesteś?. Twój Styl 2003 nr 2 s. 40-45 (dot. m.in. inscenizaci "Romea i Julii" Williama Shakespeare'a we współ...) szczegóły 
artykuł: Kąkol Piotr: Trzy premiery i stary utwór, czyli Szekspir na gdańskiej scenie w XVIII wieku. Studia Bałtyckie. Polonistyka 1998 t. 1 s. 163-200  szczegóły 
artykuł: Komorowski Jarosław: Czy angielscy komedianci grali w Polsce Shakespeare'a?. Pamiętnik Teatralny 2003 z. 3/4 s. 5-14 (dot. pierwszej ćwierci XVII w....) szczegóły 
artykuł: Komorowski Jarosław: "Makbet" Shakespeare'a w Polsce. Spis premier 1793-1990. Pamiętnik Teatralny 1992 z. 1 s. 73-98  szczegóły 
artykuł: Komorowski Jarosław: Polskie Szekspiriana: 1. Toruński "Król Lear". Pamiętnik Teatralny 1992 z. 1 s. 5-11 (nt. wystawień dramatu Szekspira w Toruniu - prawdopodobnie przez wędru...) szczegóły 
artykuł: Komorowski Jarosław: "The graves of Verona" (Two hundred years of Polish Shakespeare). Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1996 nr 4 s. 44-46 (dot. także wystawień sztuki "Romeo i Julia"...) szczegóły 
artykuł: Kott Jan: Jeszcze o "Jak wam się podoba". Notatnik Teatralny 2003 nr 27 (2002/2003) s. 62-64 (rec. spektaklu "Jak wam się podoba" Williama Szekspira; tł. Czesław Mi...) szczegóły 
artykuł: Kott Jan: Szekspir we Wrocławiu. Notatnik Teatralny 2003 nr 27 (2002/2003) s. 59-61 (rec. spektaklu "Jak wam się podoba" Williama Szekspira; tł. Czesław Mi...) szczegóły 
artykuł: Kott Jan: Szekspirowskie nieporozumienia. Notatnik Teatralny 2003 nr 27 (2002/2003) s. 69-73 (rec. spektaklu "Sen nocy letniej" Williama Szekspira; tł. Stanisław Ko...) szczegóły 
artykuł: Kowzan Tadeusz: Polska w "Hamlecie", "Hamlet" w Polsce. Dialog [Warszawa] 1993 nr 10 s. 120-130 (od XVII w. do 1989...) szczegóły 
artykuł: Krakowska Joanna: Shakespeare's paradoxical victory: the 1990s. Theatre Research International 1996 nr 2 s. 164-170 (realizacje sceniczne dramatów Szekspira po 1989...) szczegóły 
artykuł: Kubikowski Tomasz: Shakespeare w przekładach Józefa Paszkowksiego. Egzemplarze teatralne z lat 1861-1939: Józef Paszkowski i jego dzieło. Uwagi o egzemplarzach. Spis egzemplarzy teatralnych (1861-1939). Pamiętnik Teatralny 1992 z. 1 s. 18-72 (Szekspir w przekładach J. Paszkowskiego na scenach polskich; z portr. ...) szczegóły 
artykuł: Kubikowski Tomasz: Trudno zbudować dramat. Teatr 1990 11 22-5 (przegląd inscenizacji dramatów Szekspira na scenach polskich i teatru ...) szczegóły 
sprostowanie: Kubikowski Tomasz: Teatr 1991 nr 2 s. 46 (odp. na list Andrzeja Pawłowskiego...) szczegóły 
artykuł: Kujawińska-Courtney Krystyna: "King Lear" for Post-Communist Poland. Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 48 (2001) z. 4 s. 397-411 (m.in. o polskich przekładach dramatu "Król Lir" i instenizacjach; sze...) szczegóły 
artykuł: Kurek Krzysztof: "Geniusz, ten możny pan, gustu jest hołdownikiem...". Wokół polskiej prapremiery "Hamleta". x 1999 (o polskiej prapremierze "Hamleta" w 1798 we Lwowie, w przekładzie na p...) szczegóły 
artykuł: Kuźnicka Danuta: Polish stagings of "Hamlet" - a report on events or an original picture of the world. Polish Art Studies 1989 t. 10 s. 153-165  szczegóły 
artykuł: Limon Jerzy: Buty króla Leara. Dialog [Warszawa] 2000 nr 11 s. 170-182 (nt. wyboru wariantów edytorskich i translatorskich dramatu na realizac...) szczegóły 
nawiązanie: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Dialog [Warszawa] 2001 nr 2 s. 204 (list do redakcji dot. zgonu Tadeusza Łomnickiego podczas próby spektak...) szczegóły 
artykuł: Majcherek Wojciech: Szekspir powszedni. Teatr 1998 nr 9 s. 24-27 (przegląd sztuk Szekspira na scenach polskich w sezonie 1997/1998...) szczegóły 
artykuł: Niesiobędzki Jerzy: Nasz wielki Szekspir. Metafora 1991 nr 6/8 s. 128-136 (nt. inscenizacji sztuk Szekspira w Polsce w latach 60-tych i 70-tych...) szczegóły 
artykuł: ROM: "Burza" w polskim teatrze. Gazeta Wyborcza 2003 nr 4 s. 4 (od 1926...) szczegóły 
artykuł: Sadowy Witold: Lindorfówna i Pancewicz jako "Wesołe kumoszki". Życie Warszawy 1989 nr 237 s. 7 (o inscenizacji "Wesołych kumoszek z Windsoru" w reżyserii Ryszarda Ord...) szczegóły 
artykuł: Shakespeare on Polish stages 1990-1992. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1993 nr 1 s. 39  szczegóły 
artykuł: Shakespeare on Polish Stages 1993-1997. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1997 nr 4 s. 41-44 (wykaz...) szczegóły 
artykuł: Tytkowska Anna: O wspólnocie europejskich dramatów i ich bohaterów (Na podstawie obecności mitu Hamleta w Polsce współczesnej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Etnologiczne i Antropologiczne 2002 t. 6 (2097) s. 345-354 (kolejne powojenne inscenizacje "Hamleta" jako reakcja na aktualną sytu...) szczegóły 
artykuł: Walaszek Joanna: Konrad Swinarski's "Midsummer night's dream". Theatre Research International 1996 nr 2 s. 157-163 ("Sen nocy letniej" w inscenizacji Konrada Swinarskiego, Stary Teatr w ...) szczegóły 
artykuł: Winnicka Bożena: Zapis śladu na wodzie. Twórczość 1999 nr 8 s. 155-156 (artykuł z okazji 65. rocznicy wystawienia w Teatrze Polskim w Warszawi...) szczegóły 
artykuł: Wiszniowska Marta: Poland 1996: Waiting for "Hamlet"?. Polish Anglosaxon Studies 1997 t. 6/7 s. 173-185 (nt. polskich realizacji scenicznych "Hamleta"...) szczegóły 
artykuł: Zawistowski Władysław: Between Politics and the Disco (Shakespeare in the Polish Theatre of Recent Years). Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1997 nr 4 s. 10-15  szczegóły 
artykuł: Żurowski Andrzej: Gdański gen europejskości. Autograf 2006 nr 5 s. 10-13 (utwory Szekspira i ich przeróbki na scenie teatru gdańskiego w XVIII w...) szczegóły 
artykuł: Żurowski Andrzej: Młodsi głośniejsi, czyli sposoby myślenia Szekspirem w Polsce u progu XXI wieku. Studia Europejskie (Gdynia) 2003 t. 11 s. 192-257 (dot. teatralnych realizacji sztuk pisarza w Polsce oraz ogólnie w Euro...) szczegóły 
artykuł: Żurowski Andrzej: Na theatrum we Lwowie i w Krakowie. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2005 nr 4 s. 99-109 (nt. wystawień sztuk Williama Szekspira we Lwowie i Krakowe u schyłku X...) szczegóły 
artykuł: Żurowski Andrzej: O diachronii w teatrze naszych czasów. Autograf 2003 nr 5 s. 21-23 (nt. obecności sztuki Szekspira w teatrze polskim po roku 1989...) szczegóły 
artykuł: Żurowski Andrzej: O kondycji polskiego teatru końca XX wieku, tropem szekspirowskim. Autograf 2004 nr 2 s. 15-21  szczegóły 
artykuł: Żurowski Andrzej: Popszekspir. Autograf 2004 nr 5 s. 18-20 (nt. prób dotarcia sztuk Szekspira do nowych środowisk zwłaszcza młodzi...) szczegóły 
artykuł: Żurowski Andrzej: Pre-Szekspir. Autograf 2006 nr 3 s. 22-24; nr 4 s. 13-15  szczegóły 
artykuł: Żurowski Andrzej: Protoplaści szekspiryzmu. Studia Europejskie (Gdynia) 2004 t. 13 s. 163-181 (nt. przedstawień sztuk Williama Szekspira w Polsce od XVI w.; dot. tak...) szczegóły 
artykuł: Żurowski Andrzej: Romeusz i Julisia, Koenig Lear i Makbeth, jak i ci wszyscy inni wędrowcy sceny, co to na theatrum w Warszawie oświeconych Szekspira w swoich grywali językach. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2004 nr 3 s. 31-45 (nt. wystawień sztuk Williama Szekspira w Polsce w II poł. XVIII w....) szczegóły 
artykuł: Żurowski Andrzej: Szekspir kulturowej wspólnoty. Autograf 2005 nr 2/3 s. 22-24; nr 4 s. 16-18 (dot. wprowadzania na scenę polską dramatów Szekspira przez Wojciecha B...) szczegóły 
artykuł: Żurowski Andrzej: Szekspirysta Maciej Prus. Autograf 2004 nr 6 s. 25-27  szczegóły 
artykuł: Żurowski Andrzej: Wówczas młodzi. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2004 nr 2 s. 113-121 (nt. wystawień sztuk Williama Szekspira w teatrach polskich w l. 80. XX...) szczegóły 
ikonografia: Teatr 1998 nr 9 s. 33-34 (fot. teatralne ze sztuk Szekspira wystawionych na scenach polskich w s...) szczegóły 
4.odwołanie: Shaw Bernard.  szczegóły 
artykuł: Dorczyk Kazimierz: Teatr nie opisany. Arkusz 1999 nr 11 s. 6 (o wystawieniu sztuki "Androkles i lew" w reżyserii Erwina Axera w Teat...) szczegóły 
artykuł: Sadowy Witold: "Candida" na scenach Miejskich Teatrów Dramatycznych. Życie Warszawy 1989 nr 66 s. 7 (o wystawieniu w 1948 sztuki "Candida" w reż. Czesława Szpakowicza w Mi...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
5.artykuł: Niziołek Grzegorz: Returning to the source. Interview with Grzegorz Niziołek. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2007 nr 1/2 s. 6-8 (wyw. nt. powodów rzadkiej obecności dramaturgii antycznej w polskich t...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Będzin: Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana (do roku 1996: Teatr Dzieci Zagłębia)
    sztuki (alfabet autorów)
6.sztuka: Brown George Mackay: Dziewczyna i morze. Prem. 1993.  szczegóły 
recenzja: Filia 1993 nr 11 s. 4 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lubina-Cipińska Danuta: Niepożądana wyższość kiczu. Górnośląski Diariusz Kulturalny 1993 nr 5/6 s. 14  szczegóły 
7.sztuka: Defoe Daniel: Robinson Crusoe. Prem. 2006.  szczegóły 
8.sztuka: Milne Alan Alexander: Kubuś Puchatek. Prem. 1995.  szczegóły 
9.sztuka: Shakespeare William: Pozdrowienia z nieba czyli Romeo i Julia. Prem. 2002.  szczegóły 
10.sztuka: Wilde Oscar: Chłopiec z gwiazd. Prem. 2007.  szczegóły 
     Białystok: Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza. Wydział Sztuki Lalkarskiej
    sztuki (alfabet autorów)
11.sztuka: Gay John: Opera żebracza. Prem. 2012.  szczegóły 
12.sztuka: Kane Sarah: Mamidło. Prem. 2005.  szczegóły 
13.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 2007.  szczegóły 
14.sztuka: Shakespeare William: Tragedia Macbetha. Prem. 2010.  szczegóły 
15.sztuka: Wilde Oscar: Bajka na dobrą pogodę. Prem. 2006.  szczegóły 
     Białystok: Białostocki Teatr Lalek
    sztuki (alfabet autorów)
16.sztuka: Barrie James Matthew: Nibylandia. Prem. 2006.  szczegóły 
17.sztuka: Bass Eric: Czarne ptaki Białegostoku. Prem. 2012.  szczegóły 
18.sztuka: Carroll Lewis: Alicja w krainie czarów. Prem. 1996.  szczegóły 
19.sztuka: Dickens Charles: Scrooge czyli opowieść wigilijna o duchu. Prem. 2000.  szczegóły 
20.sztuka: Gaiman Neil: Koralina, czyli wojna o światy. Prem. 2011.  szczegóły 
21.sztuka: Kipling Rudyard: Księga dżungli. Prem. 2009.  szczegóły 
22.sztuka: Patten Brian: Słoń i kwiat. Prem. 2012.  szczegóły 
23.sztuka: Shakespeare William: Montecchi i Capuleti. Prem. 2011.  szczegóły 
24.sztuka: Spisak Ondrej: Gulliwer. Prem. 1996.  szczegóły 
artykuł: Teatr Lalek 2000 nr 4 s. 46, 47 (nota o udziale w festiwalu w Zagrzebiu; tekst równoległy w języku pols...) szczegóły 
artykuł: Teatr 2000 nr 11 s. 76 (not. o nagrodzie na XXXIII Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Zag...) szczegóły 
25.sztuka: Tolkien John Ronald Reuel: Rudy Dżil i jego pies. Prem. 1991.  szczegóły 
recenzja: Pacewicz Olga: Goniec Teatralny 1991 nr 25 s. 6 (not....) szczegóły 
     Białystok: Kompania Doomsday
    sztuki (alfabet autorów)
26.sztuka: Shakespeare William: Skrawki. Prem. 2008.  szczegóły 
27.sztuka: Wilde Oscar: Salome. Prem. 2005.  szczegóły 
     Białystok: Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki
    sztuki (alfabet autorów)
28.sztuka: Angelis April de: Stworzenia sceniczne. Prem. 2012.  szczegóły 
29.sztuka: Ayckbourn Alan: Jak się kochają w niższych sferach. Prem. 1993.  szczegóły 
30.sztuka: Carroll Lewis: Alicja w krainie czarów. Prem. 2000.  szczegóły 
31.sztuka: Cooney Ray: Mayday. Prem. 1998.  szczegóły 
32.sztuka: Cooney Ray: Okno na parlament. Prem. 2000.  szczegóły 
33.sztuka: Crouch Tim: Drzewo. Prem. 2010.  szczegóły 
34.sztuka: Eliot Thomas Stearns: Trzecie Imię Kota. Prem. 2006.  szczegóły 
35.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 1989.  szczegóły 
36.sztuka: Jones Tom, Schmidt Harvey: Dwa razy tak. Prem. 1992.  szczegóły 
37.sztuka: McDonagh Martin: Samotny zachód. Prem. 2008.  szczegóły 
38.sztuka: Milne Alan Alexander: Kubuś Puchatek. Prem. 1997.  szczegóły 
39.sztuka: O'Casey Sean: Koniec początku. Prem. 2001.  szczegóły 
40.sztuka: Orton Joe: Co widział kamerdyner. Prem. 2011. ( ...) szczegóły 
41.sztuka: Pownall David: Kurs mistrzowski. Prem. 1990.  szczegóły 
42.sztuka: Russell Willy: Edukacja Rity. Prem. 1993.  szczegóły 
43.sztuka: Shaffer Peter: Letycja i lubczyk. Prem. 1991.  szczegóły 
44.sztuka: Shakespeare William: Makbet. Prem. 2002.  szczegóły 
45.sztuka: Shakespeare William: Wszystko dla miłości albo dwaj panowie z Werony. Prem. 2003.  szczegóły 
46.sztuka: Valentine Pam: Przyjazne dusze. Prem. 2010.  szczegóły 
47.sztuka: Wilde Oscar: Salome. Prem. 2005.  szczegóły 
     Białystok: Teatr TrzyRzecze
    sztuki (alfabet autorów)
48.sztuka: Harrower David: Blackbird. Prem. 2012.  szczegóły 
49.sztuka: Kane Sarah: 4.48 Psychosis. Prem. 2011.  szczegóły 
     Bielsko-Biała - Cieszyn: Teatr Polski
    sztuki (alfabet autorów)
50.sztuka: Cooney Ray: Mayday. Prem. 1993.  szczegóły 
51.sztuka: Ustinov Peter: Dziesiąta Beethovena. Prem. 1991.  szczegóły 
     Bielsko-Biała: Stowarzyszenie Sztuka-Teatr
    sztuki (alfabet autorów)
52.sztuka: Szekspir William: Makbet. Prem. 1997.  szczegóły 
     Bielsko-Biała: Teatr Lalek "Banialuka" im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej (d. Ośrodek Teatralny "Banialuka")
    sztuki (alfabet autorów)
53.sztuka: Beckett Samuel: Teatr. Dwaj panowie X. Szkice z Becketta. Prem. 1999.  szczegóły 
artykuł: Teatr Lalek 2001 nr 1 s. 47, 48 (not. o prezentacji spektaklu na Spotkaniach Teatrów Czwórki Wyszehradz...) szczegóły 
54.sztuka: Carroll Lewis: Alicja w krainie czarów. Prem. 2008.  szczegóły 
55.sztuka: Dickens Charles: Mr Scrooge. Prem. 2001.  szczegóły 
56.sztuka: Dickens Charles: Mr Scrooge. Prem. 2001.  szczegóły 
57.sztuka: Lear Edward: Takie coś. Prem. 1995.  szczegóły 
58.sztuka: Punch i Judy. Prem. 1997.  szczegóły 
59.sztuka: Swift Jonathan: Podróże Guliwera. Prem. 2010.  szczegóły 
     Bielsko-Biała: Teatr Polski****
    sztuki (alfabet autorów)
60.sztuka: Beckett Samuel: Czekając na Godota. Prem. 1999.  szczegóły 
61.sztuka: Benefield Derek: O mało co. Prem. 2000.  szczegóły 
62.sztuka: Burke Gregory: Ulica Gagarina. Prem. 2003.  szczegóły 
63.sztuka: Chapman John (1927-2001), Cooney Ray: Nie teraz, kochanie. Prem. 2002.  szczegóły 
64.sztuka: Chapman John (1927-2001), Marriott Anthony: Zamknij oczy i myśl o Anglii. Prem. 2010.  szczegóły 
65.sztuka: Cooney Ray: Kochane pieniążki. Prem. 1999.  szczegóły 
66.sztuka: Cooney Ray: Mayday 2. Prem. 2009.  szczegóły 
67.sztuka: Cooney Ray: Okno na parlament. Prem. 1996.  szczegóły 
68.sztuka: Croft David, Lloyd Jeremy: Allo! Allo! Prem. 2006.  szczegóły 
69.sztuka: Dyer Charles: Schody. Prem. 2003.  szczegóły 
70.sztuka: Elton Ben: Popcorn. Prem. 2009.  szczegóły 
71.sztuka: Firth Tim: Dziewczyny z kalendarza. Prem. 2012.  szczegóły 
72.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 2005.  szczegóły 
73.sztuka: Hampton Christopher: Niebezpieczne związki. Prem. 2004.  szczegóły 
74.sztuka: Hare David: Tonacja Blue albo blue room. Prem. 2000.  szczegóły 
75.sztuka: Hawdon Robin: Wieczór kawalerski. Prem. 2000.  szczegóły 
76.sztuka: Kipling Rudyard: Młody wilk. Prem. 2003.  szczegóły 
77.sztuka: McDonagh Martin: Królowa piękności z Leenane. Prem. 2009.  szczegóły 
78.sztuka: Milne Alan Alexander: Kubuś Puchatek. Prem. 1999.  szczegóły 
79.sztuka: Nichols Peter: Namiętność. Prem. 2005.  szczegóły 
80.sztuka: Shaffer Peter: Amadeus. Prem. 2012.  szczegóły 
81.sztuka: Shaffer Peter: Czarna komedia. Prem. 2007.  szczegóły 
82.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 1997.  szczegóły 
recenzja: Nowak Anita: Hamlet zmartwychwstały. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 29 s. 18  szczegóły 
83.sztuka: Shakespeare William: Poskromienie złośnicy. Prem. 1995.  szczegóły 
84.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 2007.  szczegóły 
85.sztuka: Stephenson Shelagh: Milczenie. Prem. 2002.  szczegóły 
     Bydgoszcz: Teatr Polski im. Hieronima Konieczki (do 2000: Teatr Polski)
    sztuki (alfabet autorów)
86.sztuka: Campbell Lorne, Grosvenor Catherine, Warner Leo: Cherry blossom. Prem. 2008.  szczegóły 
87.sztuka: Chesterton Gilbert Keith: Magia. Prem. 1992.  szczegóły 
88.sztuka: Cooney Ray: Wszystko w rodzinie. Prem. 1998.  szczegóły 
89.sztuka: Eliot Thomas Stearns: U mojego kresu - mój początek. Prem. 1989.  szczegóły 
90.sztuka: Elton Ben: Popcorn. Prem. 2000.  szczegóły 
91.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 2004.  szczegóły 
92.sztuka: Kane Sarah: Łaknąć. Prem. 2009.  szczegóły 
93.sztuka: Pinter Harold: Dozorca. Prem. 1994.  szczegóły 
artykuł: Teatr 1994 nr 5 s. 43 (not. o udziale w Festiwalu Teatralnym "Bałtycki Dom" w Petersburgu...) szczegóły 
94.sztuka: Pinter Harold: Powrót do domu. Prem. 1998.  szczegóły 
95.sztuka: Shakespeare William: Burza. Prem. 2012.  szczegóły 
96.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 1994.  szczegóły 
97.sztuka: Shakespeare William: Poskromienie złośnicy. Prem. 2000.  szczegóły 
98.sztuka: Shakespeare William: Ryszard III. Prem. 2004.  szczegóły 
99.sztuka: Shakespeare William: Tymon Ateńczyk. Prem. 2007.  szczegóły 
100.sztuka: Stephens Simon: Motortown. Prem. 2007.  szczegóły 
101.sztuka: Szekspir William: Makbet. Prem. 1999.  szczegóły 
102.sztuka: Thackeray William Makepeace: Pierścień i róża. Prem. 2005.  szczegóły 
103.sztuka: Webster John: Tragedia księżnej d'Amalfi. Prem. 1996.  szczegóły 
recenzja: Bandurska Joanna: Tragedia. Goniec Kujawski 1996 nr 4 s. 50-51 (występy w Inowrocławiu...) szczegóły 
recenzja: Nowak Anita: A trup słał się gęsto.... Wiadomości Kulturalne 1997 nr 6 s. 16  szczegóły 
     Chorzów: Teatr Rozrywki
    sztuki (alfabet autorów)
104.sztuka: Allan Ted, Chilton Charles: Rozkoszna wojna. Prem. 1990.  szczegóły 
105.sztuka: Kander John: Cabaret. Prem. 1992.  szczegóły 
106.sztuka: King Philip: O co biega? Prem. 2003.  szczegóły 
107.sztuka: O'Brien Richard: The rocky horror show. Prem. 1999.  szczegóły 
108.sztuka: Russell Willy: Shirley Valentine. Prem. 2003.  szczegóły 
109.sztuka: Shakespeare William: [Dwanaście] 12 scen z Hamletem. Prem. 1998.  szczegóły 
110.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 1998.  szczegóły 
111.sztuka: Szekspir William: Sen Nocy Letniej. Prem. 1998.  szczegóły 
     Cieszyn: Teatr im. Adama Mickiewicza
    sztuki (alfabet autorów)
112.sztuka: Cooney Ray: Okno na parlament. Prem. 2000.  szczegóły 
113.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 2000.  szczegóły 
     Częstochowa: Teatr Dramatyczny im. A. Mickiewicza (do 1993: Państwowy Teatr Dramatyczny im. Adama Mickiewicza)
    sztuki (alfabet autorów)
114.sztuka: Ayckbourn Alan: Jak się kochają w niższych sferach. Prem. 2006.  szczegóły 
recenzja: Rawinis M. P.: Farsa jak malowanie. Aleje 3 2006 nr 53 s. 24-25  szczegóły 
115.sztuka: Beckett Samuel: Czekając na Godota. Prem. 1997.  szczegóły 
116.sztuka: Beckett Samuel: Fragment dramatyczny. Ostatnia taśma. Prem. 2000.  szczegóły 
117.sztuka: Burnett Frances Eliza Hodgson: Tajemniczy ogród. Prem. 2007.  szczegóły 
118.sztuka: Christie Agatha: Pułapka na myszy. Prem. 2002.  szczegóły 
119.sztuka: Cooney Michael: Szczęściarz. Prem. 2000.  szczegóły 
120.sztuka: Cooney Ray, Hilton Tony: Jeszcze jeden do puli?! Prem. 2008.  szczegóły 
121.sztuka: Cooney Ray: Okno na parlament. Prem. 1999.  szczegóły 
122.sztuka: Hampton Christopher: Niebezpieczne związki. Prem. 2012.  szczegóły 
123.sztuka: Hughes Ken: Mały światek Sammy Lee. Prem. 2008.  szczegóły 
124.sztuka: Lenkiewicz Rebecca: Nocną porą. Prem. 2009.  szczegóły 
125.sztuka: List do papieża. Prem. 1999.  szczegóły 
126.sztuka: Osborne John: Miłość i gniew. Prem. 1993.  szczegóły 
127.sztuka: Osławska Anna: Teatrzyk Kubusia Puchatka. Prem. 1997.  szczegóły 
128.sztuka: Pinter Harold: Kochanek. Prem. 1993.  szczegóły 
129.sztuka: Shaffer Peter: Czarna komedia. Prem. 2001.  szczegóły 
130.sztuka: Shakespeare William: Wieczór Trzech Króli albo co zechcecie. Prem. 2011.  szczegóły 
131.sztuka: Stephenson Shelagh: Pamięć wody. Prem. 2004.  szczegóły 
132.sztuka: Valentine Pam: Przyjazne dusze. Prem. 2012.  szczegóły 
133.sztuka: Złotowska Ewa: O kotce, która chodziła własnymi drogami. Prem. 1996.  szczegóły 
     Częstochowa: Teatr Integracyjny ALA
    sztuki (alfabet autorów)
134.sztuka: Alicja w krainie czarów. Prem. 2011.  szczegóły 
artykuł: Nita Piotr: Krok ku dojrzałości. Aleje 3 2011 nr 83/84 s. 24-25 (dot. działalności teatru i spektaklu Alicja w krainie czarów...) szczegóły 
     Dąbrowa Górnicza: Teatr Apriori
    sztuki (alfabet autorów)
135.sztuka: Dickens Charles: Opowieść wigilijna. Prem. 2008.  szczegóły 
     Elbląg: Centrum Kultury Teatr
    sztuki (alfabet autorów)
136.sztuka: Pinter Harold: Kochanek. Prem. 1998.  szczegóły 
     Elbląg: Teatr im. A. Sewruka (do 2007: Teatr Dramatyczny)
    sztuki (alfabet autorów)
137.sztuka: Buffini Moira, Reynolds Anne: Jordan. Prem. 1999.  szczegóły 
138.sztuka: Burnett Frances Eliza Hodgson: Tajemniczy ogród. Prem. 2003.  szczegóły 
139.sztuka: Carroll Lewis: Przygody Alicji w krainie czrów. Prem. 1996.  szczegóły 
140.sztuka: Cooney Ray: Okno na parlament. Prem. 2002.  szczegóły 
141.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 2008.  szczegóły 
142.sztuka: King Philip: O co biega? Prem. 2011.  szczegóły 
143.sztuka: Long Adam, Singer Daniel, Winfield Jess: Dzieła wszystkie Szekspira (w nieco skróconej wersji). Prem. 2009.  szczegóły 
144.sztuka: McDonagh Martin: Jednoręki ze Spokane. Prem. 2012.  szczegóły 
145.sztuka: McDonagh Martin: Samotny Zachód. Prem. 2004.  szczegóły 
146.sztuka: Osborne John: Milość i gniew. Prem. 1991.  szczegóły 
147.sztuka: Osborne John: Miłość i gniew. Prem. 1991.  szczegóły 
148.sztuka: Patrick John: Każdy kocha Opalę. Prem. 1992.  szczegóły 
149.sztuka: Shaffer Peter: Amadeusz. Prem. 1991.  szczegóły 
150.sztuka: Shaffer Peter: Czarna komedia. Prem. 1998.  szczegóły 
151.sztuka: Shakespeare William: Burza. Prem. 2011.  szczegóły 
152.sztuka: Shakespeare William: Otello. Prem. 1996.  szczegóły 
153.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 2005.  szczegóły 
     Ełk: Amatorski Teatr im. Józefa Węgrzyna
    sztuki (alfabet autorów)
154.sztuka: Shaffer Peter: Czarna komedia. Prem. 2004.  szczegóły 
     Gdańsk - Sopot: Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej (do 1996: Teatr Atelier)
    sztuki (alfabet autorów)
155.sztuka: Albee Edward: Apetyt na śmierć. Prem. 1996.  szczegóły 
156.sztuka: Beckett Samuel: Noc i sny. Prem. 1999.  szczegóły 
157.sztuka: Beckett Samuel: Radosne dni. Prem. 2004.  szczegóły 
158.sztuka: Pinter Harold: Z prochu powstałeś. Prem. 2008.  szczegóły 
     Gdańsk: Gdański Teatr Szekspirowski
    sztuki (alfabet autorów)
159.sztuka: Shakespeare William: Makbet Remix. Prem. 2010.  szczegóły 
     Gdańsk: Inne. Gdańsk
    sztuki (alfabet autorów)
160.sztuka: Woolf Virginia: Fale. Prem. 2005. (przedstawienie impresaryjne...) szczegóły 
     Gdańsk: Maybe Theatre Company
    sztuki (alfabet autorów)
161.sztuka: Churchill Caryl: Far Away. Prem. 2004.  szczegóły 
162.sztuka: Farrow Graham: Rattlesnakes. Prem. 2011.  szczegóły 
163.sztuka: Ridley Arnold: The Ghost Train. Prem. 2006.  szczegóły 
164.sztuka: Robertson Thomas William: OURS. Prem. 2009.  szczegóły 
165.sztuka: Stephenson Shelagh: The Memory of Water. Prem. 2010.  szczegóły 
166.sztuka: Stoppard Tom: The Real Inspektor Hound. Prem. 2004.  szczegóły 
     Gdańsk: Miejski Teatr "Miniatura" (do 1998: Teatr Lalki i Aktora "Miniatura")
    sztuki (alfabet autorów)
167.sztuka: Barrie James Matthew: Piotruś Pan. Prem. 2011.  szczegóły 
168.sztuka: Gaiman Neil: Koralina. Prem. 2009.  szczegóły 
169.sztuka: Lofting Hugh, Szachnowska Bogumiła: Doktor Dolittle i Przyjaciele. Prem. 2005.  szczegóły 
170.sztuka: Milne Alan Alexander: Kubuś Puchatek. Prem. 1991.  szczegóły 
171.sztuka: Nesbit Edith: Pogromcy smoka. Prem. 1995.  szczegóły 
172.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 2007.  szczegóły 
173.sztuka: Swift Jonathan: Podróże Guliwera. Prem. 2002.  szczegóły 
     Gdańsk: Teatr Lustra Strona Druga
    sztuki (alfabet autorów)
174.sztuka: Shakespeare William: Makbet. Prem. 2011.  szczegóły 
     Gdańsk: Teatr "Stajnia Pegaza"
    sztuki (alfabet autorów)
175.sztuka: Woolf Virginia: Orlando. Prem. 2011.  szczegóły 
     Gdańsk: Teatr "Wybrzeże"
    sztuki (alfabet autorów)
176.sztuka: Ayckbourn Alan: Dar z nieba. Prem. 2007.  szczegóły 
177.sztuka: Ayckbourn Alan: Intymne lęki. Prem. 2006.  szczegóły 
178.sztuka: Barrie James Matthew: Piotruś Pan. Prem. 1994.  szczegóły 
179.sztuka: Burke Gregory: Ulica Gagarina. Prem. 2003.  szczegóły 
recenzja: akw: Stare i nowe [z tego cyklu:] Beznadzieja. Autograf 2003 nr 1 s. 24  szczegóły 
recenzja: MŁ: Z afisza teatralnego. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 2003 nr 2 s. 25  szczegóły 
180.sztuka: Carroll Lewis: Alicja w krainie czarów. Prem. 1999.  szczegóły 
181.sztuka: Cartwright Jim: Dwa. Prem. 2001.  szczegóły 
recenzja: Żółkoś Monika: Świąt nie będzie. Gdańsk: Tanie barowe historie. Przekrój 2001 nr 50 s. 68-69  szczegóły 
182.sztuka: Christie Agatha: Pułapka na myszy. Prem. 1989.  szczegóły 
183.sztuka: Cooney Ray: Run for your Wife! Prem. 2002.  szczegóły 
184.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 1989.  szczegóły 
185.sztuka: Frayn Michael: Demokracja. Prem. 2005.  szczegóły 
186.sztuka: Frayn Michael: Kopenhaga. Prem. 2002.  szczegóły 
recenzja: JZV: Na Scenie Kameralnej w Sopocie polska prapremiera "Kopenhagi". Przewodnik Weekend 2002 nr 3 s. 12 (nota...) szczegóły 
187.sztuka: H. Prem. 2004.  szczegóły 
188.sztuka: Harrower David: Noże w kurach. Prem. 2003.  szczegóły 
recenzja: MŁ: Z afisza teatralnego. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 2003 nr 2 s. 25  szczegóły 
189.sztuka: Kobeli Markus: Peepshow u Holzerów. Prem. 1992.  szczegóły 
190.sztuka: Lessing Doris: Na początku był dom. Prem. 2011.  szczegóły 
191.sztuka: Middleton Thomas: Cnotliwa panna z ulicy Taniej. Prem. 1989.  szczegóły 
192.sztuka: Middleton Thomas, Rowley William: Zwodnica. Prem. 2009.  szczegóły 
193.sztuka: Orton Joe: Łup. Prem. 2009.  szczegóły 
194.sztuka: Osment Philip: Nasi najdrożsi. Prem. 2010.  szczegóły 
195.sztuka: Shakespeare William: Antoniusz i Kleopatra. Prem. 1992.  szczegóły 
196.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 1996.  szczegóły 
artykuł: Teatr 1998 nr 7/8 s. 92 (nota o występach na Festiwalu Szekspirowskiego Dramatu w Brnie...) szczegóły 
recenzja: Pawłowski Roman: Chamlet[!], książę Danii. Gazeta Wyborcza 1996 nr 284 s. 21  szczegóły 
recenzja: Romeyko-Hurko Marcin: Równia pochyła. Autograf 1997 nr 1 s. 28-29  szczegóły 
197.sztuka: Shakespeare William: Komedia omyłek. Prem. 2007.  szczegóły 
198.sztuka: Shakespeare William: Poskromienie złośnicy. Prem. 1993.  szczegóły 
199.sztuka: Shakespeare William: Poskromienie złośnicy. Prem. 2008.  szczegóły 
200.sztuka: Shakespeare William: Ryszard III. Prem. 2000.  szczegóły 
artykuł: Teatr 2000 nr 11 s. 77 (not. o pokazie spektaklu na Festiwalu Bałtycki Dom w Petersburgu...) szczegóły 
recenzja: Żółkoś Monika: Rzecz o niebanalności zła. Opcje 2000 nr 4 s. 80  szczegóły 
201.sztuka: Shakespeare William: Szeks show presents Yorick, czyli spowiedź błazna. Prem. 2005.  szczegóły 
202.sztuka: Shakespeare William: Troilus i Kressyda. Prem. 1990.  szczegóły 
recenzja: Zarębski Konrad J.: Parys w trampkach. Trybuna 1990 nr 67 s. 5  szczegóły 
203.sztuka: Shakespeare William: Tytus Andronikus. Prem. 2006.  szczegóły 
204.sztuka: Shakespeare William: Wesołe kumoszki z Windsoru - ucieszna komedia o sir Johnie Falstaffie i wesołych niewiastach z Windsoru. Prem. 1994.  szczegóły 
recenzja: Wróbel Zbigniew: Szekspir obronił się. Trybuna 1994 nr 188 s. 12  szczegóły 
205.sztuka: Shakespeare William: Wiele hałasu o nic. Prem. 2008.  szczegóły 
206.sztuka: Stoppard Tom: Arkadia. Prem. 1994.  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Wspaniała Arkadia. Rzeczpospolita 1995 nr 27 s. 6 (występ w Warszawie...) szczegóły 
207.sztuka: Stoppard Tom: Prawdziwy inspektor Hound. Prem. 2004.  szczegóły 
208.sztuka: Stoppard Tom: Wynalazek miłości. Prem. 1998.  szczegóły 
recenzja: Pawłowski Roman: Miość nad Styksem. Gazeta Wyborcza 1998 nr 253 s. 17  szczegóły 
209.sztuka: Walsh Enda: Farsa z Walworth. Prem. 2007.  szczegóły 
210.sztuka: Webster John: Księżna D'Amalfi. Prem. 2006.  szczegóły 
211.sztuka: Wilde Oscar: Portret Doriana Graya. Prem. 2008.  szczegóły 
212.sztuka: Wszystko dobre co się dobrze kończy. Prem. 1998.  szczegóły 
recenzja: Nawrocka Ewa (ur. 1942): Czarna komedia Szekspira. Tytuł [Gdańsk] 1998 nr 2 s. 251-254  szczegóły 
     Gdańsk: Teatr z Polski 6
    sztuki (alfabet autorów)
213.sztuka: Shakespeare William: Ja, Lir. Prem. 2010.  szczegóły 
     Gdynia: Inne. Gdynia
    sztuki (alfabet autorów)
214.sztuka: Conrad Korzeniowski Joseph: Lord Jim - proces. Prem. 2007. (przedstawienie impresaryjne...) szczegóły 
     Gdynia: Teatr Dramatyczny
    sztuki (alfabet autorów)
215.sztuka: Pownall David: Kurs mistrzowski, czyli kremlowski wieczór. Prem. 1990.  szczegóły 
216.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 1989.  szczegóły 
217.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 1990.  szczegóły 
     Gdynia: Teatr Miejski im. W. Gombrowicza (do 1991: Teatr Dramatyczny; do 2000: Teatr Miejski)
    sztuki (alfabet autorów)
218.sztuka: Gems Pam: Piaf. Prem. 2005.  szczegóły 
219.sztuka: Hampton Christopher: Niebezpieczne związki. Prem. 2005.  szczegóły 
220.sztuka: Jenson Uwe Jens, Koch Hansgeorg: John Lennon. Prem. 1992.  szczegóły 
221.sztuka: Pinter Harold: Urodziny Stanleya. Prem. 2009.  szczegóły 
222.sztuka: Shakespeare William: Burza. Prem. 1999.  szczegóły 
223.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 2002.  szczegóły 
224.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 1997.  szczegóły 
225.sztuka: Smith Dodie: 101 dalmatyńczyków. Prem. 2005.  szczegóły 
226.sztuka: Stoker Bram: Dracula. Prem. 1990.  szczegóły 
227.sztuka: Stoppard Tom: Rock'n'Roll. Prem. 2011.  szczegóły 
     Gniezno: Teatr im. Aleksandra Fredry
    sztuki (alfabet autorów)
228.sztuka: Boswell Laurence: Piękna i Bestia. Prem. 2007.  szczegóły 
229.sztuka: Cooney Michael: Z rączki do rączki. Prem. 2008.  szczegóły 
230.sztuka: Cooney Ray: Wszystko w rodzinie. Prem. 2010.  szczegóły 
231.sztuka: Dickens Charles: Wigilijna opowieść. Prem. 2006.  szczegóły 
232.sztuka: Gems Pam: One. Prem. 2008.  szczegóły 
233.sztuka: Hawdon Robin: Wieczór kawalerski. Prem. 2005.  szczegóły 
234.sztuka: Milne Alan Alexander: Kubuś Puchatek. Prem. 1997.  szczegóły 
235.sztuka: Shakespeare William: Król Ryszard III. Prem. 2012.  szczegóły 
236.sztuka: Shakespeare William: Poskromienie złośnicy. Prem. 2005.  szczegóły 
237.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 1992.  szczegóły 
recenzja: Dorczyk Kazimierz: Szekspir w Gnieźnie. Teatr 1992 nr 11 s. 43  szczegóły 
238.sztuka: Shakespeare William: Wesołe kumoszki z Windsoru. Prem. 2002.  szczegóły 
recenzja: JZV: Kumoszki w Gnieźnie. Przewodnik Weekend 2002 nr 1 s. 12 (nota...) szczegóły 
239.sztuka: Thackeray William Makepeace: Pierścień i róża. Prem. 2001.  szczegóły 
     Gorzów Wielkopolski: Teatr im. J. Osterwy
    sztuki (alfabet autorów)
240.sztuka: Beckett Samuel: Ostatnia taśma Krappa. Prem. 1994.  szczegóły 
241.sztuka: Burnett Frances Eliza Hodgson: Tajemniczy ogród. Prem. 2009.  szczegóły 
242.sztuka: Cooney Ray: Love and marriage. Prem. 1993.  szczegóły 
243.sztuka: Cooney Ray: Mayday. Prem. 2012.  szczegóły 
244.sztuka: Croft David, Lloyd Jeremy: 'Allo, 'Allo! Prem. 2010.  szczegóły 
245.sztuka: Foot Alistair, Marriott Anthony: Bez seksu proszę. Prem. 2007.  szczegóły 
246.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 2005.  szczegóły 
247.sztuka: Hart Ron: Stolik na pięć osób. Prem. 2007.  szczegóły 
248.sztuka: Shakespeare William: Makbet. Prem. 2002.  szczegóły 
249.sztuka: Shakespeare William: Makbet. Prem. 2011.  szczegóły 
250.sztuka: Shakespeare William: Poskromienie złośnicy. Prem. 1998.  szczegóły 
251.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 2003.  szczegóły 
252.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 1996.  szczegóły 
253.sztuka: Staropolski Maciej: Alicja w krainie czarów. Prem. 1996.  szczegóły 
254.sztuka: Thackeray William Makepeace: Pierścień i róża, czyli historia Lulejki i Bulby. Prem. 1998.  szczegóły 
     Grudziądz: Centrum Kultury "Teatr"
    sztuki (alfabet autorów)
255.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 2001.  szczegóły 
256.sztuka: Tolkien John Ronald Reuel: Rudy Dżil i jego pies. Prem. 2004.  szczegóły 
     Inne: Inne
    sztuki (alfabet autorów)
257.sztuka: Russell Willy: Shirley Valentine. Prem. 2011. (przedstawienie impresaryjne...) szczegóły 
258.sztuka: Shakespeare William: Yorick, czyli spowiedź błazna. Prem. 2006. (przedstawienie impresaryjne...) szczegóły 
     Jelenia Góra: Jeleniogórski Teatr Animacji (do 1994: Państwowy Teatr Animacji)
    sztuki (alfabet autorów)
259.sztuka: Milne Alan Alexander: Opowieści podwórkowe. Prem. 1992.  szczegóły 
260.sztuka: Tolkien John Ronald Reuel: Rudy Dżil i jego pies. Prem. 1996.  szczegóły 
     Jelenia Góra: Teatr im. C. K. Norwida
    sztuki (alfabet autorów)
261.sztuka: Shakespeare William: Miarka za miarkę. Prem. 1996.  szczegóły 
262.sztuka: Shakespeare William: Poskromienie złośnicy. Prem. 1994.  szczegóły 
     Jelenia Góra: Teatr Jeleniogórski. Scena Animacji i Dramatyczna im. C. K. Norwida (do 2008r.)
    sztuki (alfabet autorów)
263.sztuka: Barnes Peter: Czerwone nosy. Prem. 2005.  szczegóły 
264.sztuka: Cooke Brian, Mortimer Johnnie: Komedia sytuacyjna. Prem. 2002.  szczegóły 
265.sztuka: Crimp Martin: Okrutne i czułe. Prem. 2008.  szczegóły 
266.sztuka: Dickens Charles: Scrooge. Opowieść wigilijna. Prem. 2009.  szczegóły 
267.sztuka: Harwood Ronald: Jesteśmy braćmi? Prem. 2009.  szczegóły 
268.sztuka: McPherson Conor: Wódka z rumem. Prem. 2005.  szczegóły 
269.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 2006.  szczegóły 
     Kalisz: Stowarzyszenie "Żywa"
    sztuki (alfabet autorów)
270.sztuka: Russell Willy: Shirley Valentine. Prem. 2010.  szczegóły 
     Kalisz: Teatr im. W. Bogusławskiego
    sztuki (alfabet autorów)
271.sztuka: Angelis April de: Stworzenia sceniczne. Prem. 2005.  szczegóły 
272.sztuka: Asmussen Peter, Pirie David, Trier Lars von: Przełamując fale. Prem. 2012.  szczegóły 
273.sztuka: Barrie James Matthew: Piotruś Pan. Prem. 2011.  szczegóły 
274.sztuka: Cooney Michael: Z rączki do rączki. Prem. 2005.  szczegóły 
275.sztuka: Cooney Ray: Mayday. Prem. 2010.  szczegóły 
276.sztuka: Cooney Ray: Wszystko w rodzinie. Prem. 2003.  szczegóły 
277.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 1992.  szczegóły 
278.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 2007.  szczegóły 
279.sztuka: Gems Pam: Piaf. Prem. 2000.  szczegóły 
280.sztuka: Hanley William: Pani Dally ma kochanka. Dziś jest 4 lipca. Prem. 1990.  szczegóły 
recenzja: (KOS): "Pani Dally ma Kochanka" u... "Bogusławskiego. Trybuna 1990 nr 217 s. 4 (not....) szczegóły 
281.sztuka: Hare David: Getsemani. Prem. 2010.  szczegóły 
282.sztuka: Hare David: Zdaniem Amy. Prem. 2001.  szczegóły 
283.sztuka: Harwood Ronald: Kwartet. Prem. 2003.  szczegóły 
284.sztuka: Leach Karoline: Tajemniczy Mr Love. Prem. 2004.  szczegóły 
285.sztuka: McDonagh Martin: Pan Poduszka. Prem. 2007.  szczegóły 
286.sztuka: Osborne John: Miłość i gniew. Prem. 1995.  szczegóły 
287.sztuka: Shaffer Anthony: Detektyw. Prem. 1993.  szczegóły 
288.sztuka: Shaffer Peter: Czarna komedia. Prem. 1997.  szczegóły 
289.sztuka: Shakespeare William: Ja, Hamlet. Prem. 2010.  szczegóły 
290.sztuka: Shakespeare William: Jak wam się podoba. Prem. 2003.  szczegóły 
291.sztuka: Shakespeare William: Poskromienie złośnicy. Prem. 1996.  szczegóły 
292.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 1998.  szczegóły 
293.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 1997.  szczegóły 
294.sztuka: Staropolski Maciej: Alicja w krainie czarów. Prem. 1998.  szczegóły 
295.sztuka: Stevenson Robert Louis: Wyspa skarbów. Prem. 1991.  szczegóły 
296.sztuka: Walsh Enda: The New Electric Ballroom. Prem. 2009.  szczegóły 
     Katowice: Inne. Katowice
    sztuki (alfabet autorów)
297.sztuka: Shakespeare William: Shylock. Prem. 2012. (przedstawienie impresaryjne...) szczegóły 
     Katowice: Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"
    sztuki (alfabet autorów)
298.sztuka: Barrie James Matthew: Piotruś Pan. Prem. 2001.  szczegóły 
recenzja: Lalkowy "Piotruś Pan". Nasz Dziennik 2001 nr 96 s. 8 (not. o premierze...) szczegóły 
299.sztuka: Joanna d'Arc. Prem. 2010.  szczegóły 
300.sztuka: Stevens Martin: Lalkarz. Prem. 1992.  szczegóły 
recenzja: Chomicz Jaromir: Białe na czarnym. Impresje z premiery. Teatr Lalek 1993 nr 1 s. 11  szczegóły 
301.sztuka: Swift Jonathan: Podróże Guliwera. Prem. 2001.  szczegóły 
     Katowice: Teatr Korez
    sztuki (alfabet autorów)
302.sztuka: Cartwright Jim: Dwa. Prem. 2009.  szczegóły 
303.sztuka: Keeffe Barrie: Mecz. Prem. 2006.  szczegóły 
304.sztuka: Shaffer Anthony: Pojedynek. Prem. 2011.  szczegóły 
     Katowice: Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego
    sztuki (alfabet autorów)
305.sztuka: Alley Robert: Ostatnie tango w Paryżu. Prem. 2012.  szczegóły 
306.sztuka: Beckett Samuel: Czekając na Godota. Prem. 2000.  szczegóły 
recenzja: "Czekając na Godota" na katowickiej scenie. Rzeczpospolita 2000 nr 91 s. A15 (not. o premierze...) szczegóły 
recenzja: Lubina-Cipińska Danuta: Wiara i nadzieja. Rzeczpospolita 2000 nr 92 s. A7 (nota...) szczegóły 
307.sztuka: Beckett Samuel: Ostatnia taśma. Kołysanka. Kroki. Prem. 1997.  szczegóły 
artykuł: J.R.K.: Beckett z Katowic. Rzeczpospolita 1998 nr 96 s. 25 (nota przed występem w Warszawie...) szczegóły 
308.sztuka: Buffini Moira, Reynolds Anna: Jordan. Prem. 2009.  szczegóły 
309.sztuka: Chapman John (1927-2001), Cooney Ray: Nie teraz, kochanie. Prem. 2003.  szczegóły 
310.sztuka: Cooney Ray: Mayday 2. Prem. 2005.  szczegóły 
311.sztuka: Cooney Ray: Mayday. Prem. 1993.  szczegóły 
312.sztuka: Hare David: Stuff Happens. Prem. 2008.  szczegóły 
313.sztuka: Hawdon Robin: Wieczór kawalerski. Prem. 2005.  szczegóły 
314.sztuka: Leach Karoline: Tajemniczy Mr Love. Prem. 2003.  szczegóły 
315.sztuka: McDonagh Martin: Czaszka z Connemary. Prem. 2007.  szczegóły 
316.sztuka: McDonagh Martin: Królowa piękności z Leenane. Prem. 1998.  szczegóły 
317.sztuka: Nichols Peter: Jeden dzień. Prem. 2007.  szczegóły 
318.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 2012.  szczegóły 
319.sztuka: Shakespeare William: Makbet (Macbeth). Work in progress. Prem. 2006.  szczegóły 
320.sztuka: Shakespeare William: Poskromienie złośnicy. Prem. 2009.  szczegóły 
321.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 2000.  szczegóły 
322.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 2007.  szczegóły 
323.sztuka: Shakespeare William: Wieczór trzech króli. Prem. 1990.  szczegóły 
324.sztuka: Shakespeare William: Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Prem. 2010.  szczegóły 
325.sztuka: Shaw George Bernard: Profesja pani Warren. Prem. 1990.  szczegóły 
     Kielce: Teatr im. S. Żeromskiego
    sztuki (alfabet autorów)
326.sztuka: Beckett Samuel: 11 utworów. Prem. 1998.  szczegóły 
327.sztuka: Chapman John (1927-2001), Cooney Ray: Nie teraz, kochanie. Prem. 2005.  szczegóły 
recenzja: Kopijkowska Karolina: Frasująca farsa. Dedal 2005 nr 1 s. 53  szczegóły 
328.sztuka: Chapman John (1927-2001), Freeman Dave: Prywatna klinika. Prem. 2001.  szczegóły 
recenzja: "Prywatna klinika". Ikar 2001 nr 3 s. 21 (zawiera recenzje z lokalnej prasy...) szczegóły 
329.sztuka: Conrad Korzeniowski Joseph: Jądro ciemności. Prem. 2012.  szczegóły 
330.sztuka: Cooke Brian, Mortimer Johnnie: Kiedy kota nie ma. Prem. 1996.  szczegóły 
331.sztuka: Cooney Ray: Funny money. Prem. 2002.  szczegóły 
332.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 1995.  szczegóły 
recenzja: Mijas Stanisław: Czego nie widać. Ikar 1995 nr 3 s. 12  szczegóły 
333.sztuka: Freeman Dave: Łóżko pełne cudzoziemców. Prem. 2004.  szczegóły 
334.sztuka: Friedman Rosemary: Mężczyzna wart zachodu. Prem. 2011.  szczegóły 
335.sztuka: Hawdon Robin: Wieczór kawalerski. Prem. 2000.  szczegóły 
336.sztuka: McDonagh Martin: Porucznik z Inishmore. Prem. 2002.  szczegóły 
337.sztuka: Pinter Harold: Nowy ład świata. Prem. 2006.  szczegóły 
338.sztuka: Shaffer Peter: Czarna komedia. Prem. 1997.  szczegóły 
recenzja: Mijas Stanisław: Degradacja. Ikar 1997 nr 2 s. 15  szczegóły 
339.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 2011.  szczegóły 
340.sztuka: Shakespeare William: Król Lear. Prem. 2001.  szczegóły 
artykuł: Sito Jerzy: Szekspir lubił "mięso". Gazeta Wyborcza 2001 nr 302 s. 13 (wyw. z autorem przekładu sztuki; rozm.: Juliusz Ćwieluch...) szczegóły 
341.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 2010.  szczegóły 
342.sztuka: Shakespeare William: Ucieszna i wybornie ułożona komedia o sir Johnie Falstaffie i wesołych niwiastach z Windsoru. Prem. 1991.  szczegóły 
343.sztuka: Shakespeare William: Wesołe kumoszki z Windsoru. Prem. 1991.  szczegóły 
344.sztuka: Stephenson Shelagh: Milczenie. Prem. 2010.  szczegóły 
345.sztuka: Wilde Oscar: Rybak i jego dusza. Prem. 1996.  szczegóły 
     Kielce: Teatr Lalki i Aktora "Kubuś"
    sztuki (alfabet autorów)
346.sztuka: Milne Alan Alexander: Mruczanki Kubusia Puchatka. Prem. 1998.  szczegóły 
347.sztuka: Stevens Martin: Lalkarz. Prem. 2009.  szczegóły 
348.sztuka: Tolkien John Ronald Reuel: Rudy Dżil. Prem. 2002.  szczegóły 
     Koszalin: Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego
    sztuki (alfabet autorów)
349.sztuka: Chapman John (1927-2001), Freeman Dave: Prywatna klinika. Prem. 2010.  szczegóły 
350.sztuka: Cooke Brian, Mortimer Johnnie: Komedia sytuacyjna. Prem. 2000.  szczegóły 
351.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 1990.  szczegóły 
352.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 2004.  szczegóły 
353.sztuka: Gramy Szekspira. Prem. 1996.  szczegóły 
354.sztuka: Hawdon Robin: Wieczór kawalerski. Prem. 2012.  szczegóły 
355.sztuka: Long Adam, Singer Daniel, Winfield Jess: Dzieła wszystkie Szekspira w nieco skróconej wersji. Prem. 2007.  szczegóły 
356.sztuka: Milne Alan Alexander: Kubuś Puchatek. Prem. 1995.  szczegóły 
357.sztuka: Shaffer Peter: Amadeusz. Prem. 2001.  szczegóły 
358.sztuka: Shakespeare William: Jak wam się podoba. Prem. 2009.  szczegóły 
359.sztuka: Shakespeare William: Poskromienie złośnicy. Prem. 2000.  szczegóły 
360.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 2011.  szczegóły 
361.sztuka: Shakespeare William: Sen Podszewki. Prem. 2005.  szczegóły 
362.sztuka: Szekspir William: Romeo i Julia. Prem. 1998.  szczegóły 
363.sztuka: Wilde Oscar Fingal O'Flahertie: Nihiliści. Prem. 1989.  szczegóły 
     Kraków, Nowa Huta: Teatr Ludowy
    sztuki (alfabet autorów)
364.sztuka: Almond David: Skrzydlak. Prem. 2010.  szczegóły 
recenzja: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna luty - marzec - kwiecień 2010. Kraków 2010 nr 4 s. 67 (not. o premierze...) szczegóły 
365.sztuka: Aron Geraldine: Mój boski rozwód. Prem. 2005.  szczegóły 
recenzja: Szawul Ewa: Boski rozwód Angeli. Dworzanin 2007 nr 4 s. 17  szczegóły 
recenzja: Wasiak Taylor Regina: Boska gra Podleskiej. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2006 nr 19 s. 9 (dot. występu w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK) w Londynie...) szczegóły 
366.sztuka: Ayckbourn Alan: Niezwykły dom pana A., czyli skradzione dźwięki. Prem. 2007.  szczegóły 
recenzja: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna maj - czerwiec 2007. Kraków 2007 nr 6/7 s. 83 (not. o premierze...) szczegóły 
367.sztuka: Barnes Peter: Czerwone Nosy. Prem. 1994.  szczegóły 
368.sztuka: Buffini Moira: Apokalipsa homara. Prem. 2005.  szczegóły 
369.sztuka: Burgess Anthony: Mechaniczna pomarańcza. Prem. 2011.  szczegóły 
recenzja: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna luty 2011. Kraków 2011 nr 3 s. 82 (not. o premierze...) szczegóły 
370.sztuka: Chapman John (1927-2001), Freeman Dave: Prywatna klinika. Prem. 2002.  szczegóły 
371.sztuka: Frayn Michael: Pomieszanie z poplątaniem. Prem. 2010.  szczegóły 
372.sztuka: Gay John: Opera żebracza. Prem. 1991.  szczegóły 
373.sztuka: Hare Dawid: Fanszen. Prem. 1989.  szczegóły 
374.sztuka: Hawdon Robin: Pterodactyle (Pterodactyls). Prem. 1998.  szczegóły 
375.sztuka: Hawdon Robin: Wieczór kawalerski. Prem. 1999.  szczegóły 
376.sztuka: Pinter Harold: Kochanek. Prem. 1995.  szczegóły 
recenzja: Toporek Marian: Jak wielbić kochanka.... Trybuna 1995 nr 65 s. 12  szczegóły 
377.sztuka: Quilter Peter: Duety. Kwintet romantycznych komedii na parę aktorów. Prem. 2009.  szczegóły 
378.sztuka: Ridley Philip: Błysk rekina. Prem. 2000.  szczegóły 
379.sztuka: Shakespeare William: Hamlet - wybrane sceny. Prem. 1989.  szczegóły 
380.sztuka: Shakespeare William: Kupiec wenecki. Prem. 2008.  szczegóły 
recenzja: Nowicka Justyna: Szekspir w Nowej Hucie. Kraków 2008 nr 4 s. 67  szczegóły 
recenzja: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna luty - marzec 2008. Kraków 2008 nr 4 s. 79 (not. o premierze...) szczegóły 
381.sztuka: Shakespeare William: Mackbeth. Prem. 1995.  szczegóły 
382.sztuka: Shakespeare William: Poskromienie złośnicy. Prem. 1991.  szczegóły 
artykuł: J.R.K.: "Złośnica" na gościnnych występach. Rzeczpospolita 1995 nr 65 s. 6 (nota w zw. z występem w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Żurowski Andrzej: Kształty miłości - jak je młodym, ich językiem, opowiada Jerzy Stuhr. Autograf 2004 nr 1 s. 23-24  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Śmiech nie milknie. Rzeczpospolita 1995 nr 67 s. 6 (występ w Warszawie...) szczegóły 
recenzja: Kulczycka Olga: Rozdawanie bananów. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 18 s. 18  szczegóły 
383.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 1992.  szczegóły 
384.sztuka: Shakespeare William: Ryszard III. Prem. 2005.  szczegóły 
recenzja: Nowicka Justyna: Ryszard III na pięćdziesięciolecie Ludowego. Kraków 2006 nr 1 s. 82 (not....) szczegóły 
385.sztuka: Shakespeare William: Wesołe kumoszki z Windsoru. Prem. 1998.  szczegóły 
386.sztuka: Shakespeare William: Wieczór Trzech Króli. Prem. 2003.  szczegóły 
     Kraków: Krakowski Teatr Scena Stu (do 1997: Teatr "Stu")
    sztuki (alfabet autorów)
387.sztuka: Beckett Samuel: Czekając na Godota. Prem. 1992.  szczegóły 
recenzja: Mikos Marek: Cyrk Samuela Becketta. Gazeta Wyborcza 1992 nr 255 s. 9  szczegóły 
388.sztuka: Hutchinson Ron: Księżyc i magnolie. Prem. 2012.  szczegóły 
recenzja: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna grudzień 2011 - styczeń 2012. Kraków 2012 nr 2 s. 77 (not. o premierze...) szczegóły 
389.sztuka: Kempinski Tom: Solo na dwa głosy. Prem. 2001.  szczegóły 
artykuł: RAK: Solo na dwa głosy w Grudziądzu. Rzeczpospolita 2002 nr 16 s. A8 (nt. wystawienia sztuki w Centrum Kultury TEATR w Grudziądzu; not....) szczegóły 
390.sztuka: Leach Karoline: Mr Love. Prem. 2002.  szczegóły 
391.sztuka: Pinter Harold: Powrót do domu. Prem. 1998.  szczegóły 
392.sztuka: Quilter Peter: Na końcu tęczy. Prem. 2008.  szczegóły 
recenzja: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna grudzień 2007 - luty 2008. Kraków 2008 nr 2/3 s. 80 (not. o premierze...) szczegóły 
recenzja: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna luty - marzec 2008. Kraków 2008 nr 4 s. 78 (not. o premierze...) szczegóły 
393.sztuka: Sexualne zło (Whisky-bar wspomnienia, ponieważ Kurt Weill ma kolosalną przeszłość) Prem. 1991.  szczegóły 
394.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 2000.  szczegóły 
395.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 2012.  szczegóły 
recenzja: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna luty - marzec 2012. Kraków 2012 nr 4/5 s. 86 (not. o premierze...) szczegóły 
396.sztuka: Shakespeare William: Król Lear. Prem. 2010.  szczegóły 
recenzja: Nowicka Justyna: Władca Brytanii w oparach mgły. Kraków 2011 nr 3 s. 92-93 (not....) szczegóły 
397.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 2008.  szczegóły 
recenzja: Nowicka Justyna: Werona w STU. Kraków 2008 nr 10/11 s. 98-99 (not....) szczegóły 
recenzja: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna wrzesień - październik 2008. Kraków 2008 nr 10/11 s. 97 (not. o premierze...) szczegóły 
     Kraków: Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej (do 2001: Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej)
    sztuki (alfabet autorów)
398.sztuka: Bond Edward: Ocaleni. Prem. 1996.  szczegóły 
artykuł: Roll Gadi: Nie chcę wywoływać skandalu (Rozmowa z Gadi Rollem, izraelskim reżyserem). Rzeczpospolita 1996 nr 51 s. 30 (wywiad z reżyserem spektaklu; z fot. Gadi Rolla; rozm. Agnieszka Fryz-...) szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Z życia troglodytów. Rzeczpospolita 1996 nr 55 s. 29  szczegóły 
399.sztuka: Brock Norman Brock: Tu jest potwór. Prem. 1993.  szczegóły 
400.sztuka: Friel Brian: Przekłady. Prem. 1999.  szczegóły 
recenzja: Toporek Marian: Smutne irlandzkie pejzaże. Trybuna 1999 nr 177 s. 17 (nota...) szczegóły 
401.sztuka: Friel Brian: Uzdrowiciel. Prem. 1996.  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Brawa dla suwnicowego. Rzeczpospolita 1996 nr 54 s. 25  szczegóły 
recenzja: Winnicka Bożena: Mały intymny teatr. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 16 s. 16  szczegóły 
402.sztuka: Harwood Ronald: Zatrute pióro. Prem. 1993.  szczegóły 
recenzja: Mikos Marek: "Zatrute pióro" w metafizycznym mroku. Gazeta Wyborcza 1993 nr 285 s. 10  szczegóły 
recenzja: Toporek Marian: Pióro zatrute i zdyszane. Trybuna 1994 nr 15 s. 10  szczegóły 
403.sztuka: Kane Sarah: Zbombardowani. Prem. 2007.  szczegóły 
recenzja: Nowicka Justyna: Bez skandalu w Starym. Kraków 2007 nr 5 s. 70 (not....) szczegóły 
recenzja: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna marzec - kwiecień 2007. Kraków 2007 nr 5 s. 73 (not. o premierze...) szczegóły 
404.sztuka: Korzeniowski Jerzy Conrad: Koprofagi, czyli znienawidzeni, ale niezbędni. Prem. 2011.  szczegóły 
recenzja: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna wrzesień - październik 2011. Kraków 2011 nr 11/12 s. 82 (not. o premierze...) szczegóły 
405.sztuka: Pinter Harold: Samoobsługa. Prem. 1995.  szczegóły 
recenzja: Toporek Marian: Spis potraw egzotycznych. Trybuna 1995 nr 96 s. 12  szczegóły 
406.sztuka: Pinter Harold: Zdrada. Prem. 1993.  szczegóły 
407.sztuka: Ravenhill Mark: Polaroidy. Prem. 2003.  szczegóły 
408.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 1989.  szczegóły 
artykuł: Czuma Mieczysław: Jerozolimskie spotkania. Przekrój 1990 nr 2349 s. 6 (m. in. o wyst. na Jerusalem Festival 90...) szczegóły 
artykuł: Pol'sha 1990 nr 7 s. 28 (not. o wystaw. na Międzynar. Festiwalu Teatr. w Madrycie...) szczegóły 
artykuł: Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1990 6 40 (not. o wyst. w Tokio i Osace...) szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: Hamlet: Gram dla siebie. Twórczość 1990 nr 5 s. 118-121 (wystepy w Warszawie w ramach Teatru Rzeczypospolitej...) szczegóły 
recenzja: Handelzac Michael: x 1990 ([w czasopiśmie:] Haarec [Izrael] 1990 z 3 VI; rec. wystawienia ...) szczegóły 
recenzja: Holden Stephen: x 1989 ([w czasopiśmie:] The New York Times (New York) 1989 z 10 VII [z...) szczegóły 
recenzja: Jaron Alikim: x 1990 ([w czasopiśmie:] Maariv [Izrael] 1990 nr z 3 VI [wyst. w Jerozo...) szczegóły 
recenzja: Kłossowicz Jan: Dwa teatry Wajdy. Rzeczpospolita 1990 nr 41 s. 5  szczegóły 
recenzja: Lis Andrzej: Hamlet według Wajdy. Trybuna 1990 nr 6 s. 7 (wystaw. w Warszawie w ramach Teatru Rzeczpospolitej...) szczegóły 
recenzja: Stankiewicz-Podhorecka Temida: W garderobie. Życie Warszawy 1990 nr 40 s. 5 (wystawienie w Warszawie...) szczegóły 
recenzja: x 1990 ([w czasopiśmie:] Salzburger Nachrichten (Salzburg) 1990 z 13 VI...) szczegóły 
recenzja: Zandbauer Rachel: x 1990 ([w czasopiśmie:] Jerushalaim [Izrael] 1990 z 8 VI [wyst. w Jero...) szczegóły 
recenzja: Zwinogrodzka Wanda: Znaki czasu. Gazeta Wyborcza 1990 nr 40 s. 8 (występy w Warszawie w ramach Teatru Rzeczypospolitej...) szczegóły 
409.sztuka: Shakespeare William: Jak wam się podoba. Prem. 1993.  szczegóły 
recenzja: Mikos Marek: Cudowne slówko "jeśli". Gazeta Wyborcza 1993 nr 296 s. 9  szczegóły 
410.sztuka: Shakespeare William: Makbet. Prem. 2004.  szczegóły 
recenzja: Nowicka Justyna: Niekonsekwentny Wajda. Kraków 2005 nr 1 s. 60 (not....) szczegóły 
411.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 1992.  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Efektowny "Sen". Rzeczpospolita 1993 nr 26 s. 4 (wystaw. na XXII Warszawskich Spotkaniach Teatralnych...) szczegóły 
recenzja: Toporek Marian: Sen marionetek. Trybuna 1992 nr 185 s. 6  szczegóły 
recenzja: Żurowski Andrzej: Mroczne sny Zioły i Wojtyszki. Autograf 2004 nr 3/4 s. 16-19  szczegóły 
412.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 2006.  szczegóły 
recenzja: Nowicka Justyna: Różowa landrynka. Kraków 2006 nr 3 s. 85 (not....) szczegóły 
413.sztuka: Szekspir William: Miarka za miarkę. Prem. 1998.  szczegóły 
414.sztuka: Whitby Nick: Być albo nie być. Prem. 2011.  szczegóły 
recenzja: Nowicka Justyna: Prawie jak Tarantino. Kraków 2011 nr 5 s. 81 (not....) szczegóły 
415.sztuka: Wilde Oscar Fingal O'Flahertie: Bądźmy poważni na serio. Prem. 1989.  szczegóły 
     Kraków: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego
    sztuki (alfabet autorów)
416.sztuka: Beckett Samuel: Czekając na Godota. Prem. 1995.  szczegóły 
417.sztuka: Keeffe Barrie: Bądź mi opoką. Prem. 2010.  szczegóły 
418.sztuka: McDonagh Martin: Kaleka z Inishmaan. Prem. 1999.  szczegóły 
419.sztuka: Pinter Harold: Niby-Alaska. Prem. 2007.  szczegóły 
420.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 2010.  szczegóły 
421.sztuka: Shakespeare William: Jak wam się podoba. Prem. 2001.  szczegóły 
422.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 1993.  szczegóły 
423.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 2005.  szczegóły 
424.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 1989.  szczegóły 
425.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 2007.  szczegóły 
recenzja: Nowicka Justyna: Łomot nocy letniej. Kraków 2007 nr 2/3 s. 75 (not....) szczegóły 
426.sztuka: Shakespeare William: Wieczór Trzech Króli albo co chcecie. Prem. 2005.  szczegóły 
427.sztuka: Shakespeare William: Wieczór trzech króli. Prem. 1997.  szczegóły 
428.sztuka: Stoppard Tom: Arkadia. Prem. 2006.  szczegóły 
429.sztuka: Whitehead Anthony Edward: [Dwa plus dwa] 2+2. Prem. 2003.  szczegóły 
430.sztuka: Zabawa snem. Prem. 1996.  szczegóły 
     Kraków: Stowarzyszenie Teatr Dialog
    sztuki (alfabet autorów)
431.sztuka: Conrad Korzeniowski Joseph: Podróż do jądra ciemności. Prem. 2007.  szczegóły 
     Kraków: Teatr "Bagatela" im. T. Boya-Żeleńskiego
    sztuki (alfabet autorów)
432.sztuka: Burnett Frances H.: Tajemniczy ogród. Prem. 1991.  szczegóły 
433.sztuka: Christie Agatha: Pułapka na myszy. Prem. 1989.  szczegóły 
434.sztuka: Cooney Ray: Mayday 2. Prem. 2005.  szczegóły 
435.sztuka: Cooney Ray: Okno na parlament. Prem. 2007.  szczegóły 
recenzja: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna wrzesień - październik 2007. Kraków 2007 nr 10 s. 58 (not. o premierze...) szczegóły 
436.sztuka: Foot Alistair, Mariott Anthony: Bez seksu proszę. Prem. 2002.  szczegóły 
437.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 1998.  szczegóły 
438.sztuka: Frayn Michael: Ośle lata. Prem. 1994.  szczegóły 
recenzja: Toporek Marian: Ośli zjazd, czyli jubileusz. Trybuna 1994 nr 273 s. 12  szczegóły 
439.sztuka: Harrower David: Blackbird. Prem. 2007.  szczegóły 
440.sztuka: Hawdon Robin: Wieczór kawalerski. Prem. 2012.  szczegóły 
recenzja: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna czerwiec - lipiec 2012. Kraków 2012 nr 8 s. 84 (not. o premierze...) szczegóły 
441.sztuka: Jones Tom: Dwa razy tak. Prem. 2009.  szczegóły 
442.sztuka: Leach Karoline: Tajemniczy Mr. Love. Prem. 2012.  szczegóły 
recenzja: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna wrzesień - październik 2012. Kraków 2012 nr 11 s. 74 (not. o premierze...) szczegóły 
443.sztuka: McPherson Conor: Wielki dzień. Prem. 2007.  szczegóły 
recenzja: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna luty - marzec 2007. Kraków 2007 nr 4 s. 74 (not. o premierze...) szczegóły 
444.sztuka: Milne Alan Alexander: Kubuś Puchatek. Prem. 1998.  szczegóły 
445.sztuka: Pownall David: Kurs mistrzowski. Prem. 1999.  szczegóły 
446.sztuka: Shaffer Peter: Czarna komedia. Prem. 1996.  szczegóły 
447.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 2010.  szczegóły 
recenzja: Nowicka Justyna: Hamlet opętany. Kraków 2010 nr 10/11 s. 66 (not....) szczegóły 
448.sztuka: Shakespeare William: Othello. Prem. 2007.  szczegóły 
449.sztuka: Shakespeare William: Wieczór Trzech Króli. Prem. 1991.  szczegóły 
450.sztuka: Szekspir William: Makbet. Prem. 2000.  szczegóły 
artykuł: Polish News from Abroad. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2001 nr 1/2 s. 82 (not. o występie w Moskwie...) szczegóły 
recenzja: Fryz-Więcek Agnieszka: Plusy i minusy (Przewodnik teatralny). Didaskalia 2000 nr 37/38 s. 55  szczegóły 
recenzja: Masterov Valerijj: Domagarov v Birnamskom Lesu. Novaja Pol'sha 2000 nr 7/8 s. 91-95 (z fragm. wywiadu z Aleksandrem Domogarowem...) szczegóły 
recenzja: Nowicka Justyna: Z akcentem na Makbeta. Rzeczpospolita 2000 nr 102 s. A15  szczegóły 
451.sztuka: Valentine Pam: Kochankowie nie z tej ziemi. Prem. 2010.  szczegóły 
recenzja: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna kwiecień - maj 2010. Kraków 2010 nr 5 s. 64 (not. o premierze...) szczegóły 
     Kraków: Teatr BARAKAH
    sztuki (alfabet autorów)
452.sztuka: McDonagh Martin: Jednoręki ze Spokane. Prem. 2011 .  szczegóły 
     Kraków: Teatr Bueckleina
    sztuki (alfabet autorów)
453.sztuka: Beckett Samuel: Watt. Prem. 1994.  szczegóły 
     Kraków: Teatr "Cracovia"
    sztuki (alfabet autorów)
454.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 2009.  szczegóły 
     Kraków: Teatr im. J. Słowackiego
    sztuki (alfabet autorów)
455.sztuka: Barker Howard: Sceny z egzekucji. Prem. 1992.  szczegóły 
456.sztuka: Buffini Moira, Reynolds Anne: Jordan. Prem. 2000.  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Zaklinanie bólu. Rzeczpospolita 2001 nr 33 s. A10 (wystaw. w Warszawie...) szczegóły 
recenzja: Lipiec-Wróblewska Agnieszka: Tercet feministyczny. Twój Styl 2000 nr 10 s. 152 (not....) szczegóły 
recenzja: Olczyk Agnieszka: Bez przebaczenia. Didaskalia 2000 nr 39 s. 27-28  szczegóły 
457.sztuka: Christie Agatha: Pułapka na myszy. Prem. 2007.  szczegóły 
458.sztuka: Churchill Caryl: Top girls czyli przebojowe dsziewczyny. Prem. 1992.  szczegóły 
459.sztuka: Conrad Joseph: Jutro. Prem. 1989.  szczegóły 
460.sztuka: Friel Brian: Tańce w Ballybeg. Prem. 1993.  szczegóły 
461.sztuka: Hare David: Prześwit. Prem. 2000.  szczegóły 
462.sztuka: Harrower David: Noże w kurach. Prem. 2002.  szczegóły 
recenzja: Mikos Marek: Noże w chmurach. Gazeta Wyborcza 2002 nr 243 s. 14  szczegóły 
463.sztuka: Harwood Ronald: Za i przeciw. Prem. 1995.  szczegóły 
recenzja: Toporek Marian: Podstawowe pytania. Trybuna 1995 nr 127 s. 10  szczegóły 
464.sztuka: Kureishi Hanif: Intymność. Prem. 2010.  szczegóły 
recenzja: Nowicka Justyna: O mężczyznach, którzy nigdy nie dorastają. Kraków 2010 nr 10/11 s. 67 (not....) szczegóły 
465.sztuka: Marber Patrick: Bliżej. Prem. 2008.  szczegóły 
recenzja: Nowicka Justyna: Z ekranu na scenę. Kraków 2008 nr 4 s. 68 (not....) szczegóły 
recenzja: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna luty - marzec 2008. Kraków 2008 nr 4 s. 78 (not. o premierze...) szczegóły 
466.sztuka: McDonagh Martin: Na zachód od Shannon. Prem. 2001.  szczegóły 
467.sztuka: Osborne John: Miłość i gniew. Prem. 2009.  szczegóły 
468.sztuka: Pinter Harold: Kochanek. Prem. 2012.  szczegóły 
recenzja: Nowicka Justyna: Na Miniaturze nobliści. Kraków 2012 nr 7 s. 86 (not....) szczegóły 
recenzja: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna luty 2012. Kraków 2012 nr 3 s. 61 (not. o premierze...) szczegóły 
469.sztuka: Russell Willy: Shirley Valentine. Prem. 2005.  szczegóły 
470.sztuka: Shakespeare William: Burza. Prem. 1990.  szczegóły 
471.sztuka: Shakespeare William: Juliusz Cezar. Prem. 1993.  szczegóły 
472.sztuka: Shakespeare William: Miarka za miarkę. Prem. 2005.  szczegóły 
recenzja: Nowicka Justyna: Ciekawie w Starym. Kraków 2005 nr 4 s. 67  szczegóły 
473.sztuka: Shakespeare William: Stracone zachody miłości. Prem. 2003.  szczegóły 
474.sztuka: Shakespeare William: Tragedia Makbeta. Prem. 2010.  szczegóły 
recenzja: Nowicka Justyna: Na początku był Makbet. Kraków 2010 nr 10/11 s. 66 (not....) szczegóły 
475.sztuka: Shakespeare William: Wieczór trzech króli. Prem. 1996.  szczegóły 
476.sztuka: Shakespeare William: Wyobraźcie sobie... Prem. 2009.  szczegóły 
recenzja: Nowicka Justyna: Seweryn bez zaskoczenia. Kraków 2009 nr 10/11 s. 85  szczegóły 
477.sztuka: Shaw George Bernard: Żołnierz i bohater. Prem. 1998.  szczegóły 
478.sztuka: Stephenson Shelagh: Przebudzenie. Prem. 2012.  szczegóły 
479.sztuka: Stoker Bram: Dracula. Prem. 2008.  szczegóły 
recenzja: Nowicka Justyna: Plotka o Draculi. Kraków 2009 nr 2/3 s. 72-73 (not....) szczegóły 
480.sztuka: Stoppard Tom: Pacjent EGBDF. Prem. 2012.  szczegóły 
recenzja: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna sierpień - wrzesień 2012. Kraków 2012 nr 10 s. 81 (not. o premierze...) szczegóły 
481.sztuka: Wesker Arnold: Annie Wobbler. Prem. 1989.  szczegóły 
     Kraków: Teatr Lalki i Maski "Groteska"
    sztuki (alfabet autorów)
482.sztuka: Dahl Roald: Wielkomilud Prem. 2011.  szczegóły 
483.sztuka: Kipling Rudyard: Opowieści z księgi dżungli. Prem. 2006.  szczegóły 
484.sztuka: Tolkien John Ronald Reuel: Rudy Dżil. Prem. 2000.  szczegóły 
     Kraków: Teatr "Łaźnia Nowa" (do 2004: Stowarzyszenie Teatralne "Łaźnia")
    sztuki (alfabet autorów)
485.sztuka: Conrad Korzeniowski Joseph: Edukator. Odsłona pierwsza. Prem. 2008.  szczegóły 
recenzja: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna luty - marzec 2008. Kraków 2008 nr 4 s. 78 (not. o premierze...) szczegóły 
486.sztuka: Kane Sarah: Miłość Fedry. Prem. 2001.  szczegóły 
487.sztuka: Ryszard III. Prem. 1998.  szczegóły 
488.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 2008.  szczegóły 
recenzja: Nowicka Justyna: Sceny ze "Snu nocy letniej". Kraków 2008 nr 2/3 s. 73 (not....) szczegóły 
     Kraków: Teatr Mist
    sztuki (alfabet autorów)
489.sztuka: Joyce James: Ulisses. Prem. 2005.  szczegóły 
     Kraków: Teatr Mumerus
    sztuki (alfabet autorów)
490.sztuka: Swift Jonathan: Laputa & Lagado wg Jonathana Swifta, czyli trzecia podróż Gullivera. Prem. 2005.  szczegóły 
     Kraków: Teatr Nowy***
    sztuki (alfabet autorów)
491.sztuka: Marber Patrick: Bliżej. Prem. 2006.  szczegóły 
recenzja: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna maj - czerwiec 2006. Kraków 2006 nr 7/8 s. 93 (not. o premierze...) szczegóły 
492.sztuka: McDonagh Martin: Pan Jasiek. Prem. 2007.  szczegóły 
recenzja: Nowicka Justyna: Nowy przy Gazowej 21. Kraków 2007 nr 4 s. 69 (not....) szczegóły 
     Kraków: Teatr Satyry "Maszkaron"
    sztuki (alfabet autorów)
493.sztuka: Home William Douglas: Zimorodek. Prem. 1994.  szczegóły 
494.sztuka: Shaw George Bernard: Genewa. Prem. 1989.  szczegóły 
495.sztuka: Simon Neil: Para nie para. Prem. 1992.  szczegóły 
496.sztuka: Watkins Arthur: Człowiek, który przyszedł w piątek. Prem. 1993.  szczegóły 
     Kraków: Teatr trochę Inny
    sztuki (alfabet autorów)
497.sztuka: McDonagh Martin: Billy Kaleka. Prem. 2011.  szczegóły 
     Kraków: Teatr Zależny
    sztuki (alfabet autorów)
498.sztuka: Shaw George Bernard: Profesja pani Warren. Prem. 2006.  szczegóły 
     Kraków: Twins Compania*
    sztuki (alfabet autorów)
499.sztuka: Beckett Samuel: "Beckettiana". Prem. 1993.  szczegóły 
     Legnica: Teatr im. Heleny Modrzejewskiej (do 1999: Centrum Sztuki - Teatr Dramatyczny)
    sztuki (alfabet autorów)
500.sztuka: Beckett Samuel: Czekając na Godota. Prem. 1994.  szczegóły 
501.sztuka: Hanley William: Pani Dally ma kochanka. Dziś jest 4 lipca. Prem. 1991.  szczegóły 
502.sztuka: Julia do Williama. Prem. 1991.  szczegóły 
503.sztuka: Kift Roy: Komedia obozowa. Prem. 2012.  szczegóły 
504.sztuka: McDonagh Martin: Porucznik z Inishmore. Prem. 2003.  szczegóły 
505.sztuka: O'Rowe Mark: Howie i Rookie Lee. Prem. 2008.  szczegóły 
506.sztuka: Russell Willy: Inny chłopiec. Prem. 2012.  szczegóły 
507.sztuka: Shakespeare William: Hamlet, Książę Danii. Prem. 2001.  szczegóły 
508.sztuka: Shakespeare William: Jak wam się podoba. Prem. 1995.  szczegóły 
509.sztuka: Shakespeare William: Koriolan. Prem. 1998.  szczegóły 
artykuł: Pawłowski Roman: Cztery gwiazdki. Brytyjscy krytycy o legnickim "Kowiolanie". Gazeta Wyborcza 2001 nr 190 s. 13 (nt. występów na festiwalu teatralnym w Edynburgu...) szczegóły 
recenzja: Koczorowska Anna: Jak ogień. Czas Kultury 1999 nr 6/1 (1999/2000) s. 156 (występy w Poznaniu, 23 XI 1999...) szczegóły 
510.sztuka: Shakespeare William: Otello. Prem. 2006.  szczegóły 
511.sztuka: Stevenson Robert Louis: Wyspa skarbów. Prem. 1990.  szczegóły 
512.sztuka: Wilde Oscar: Portret Doriana Graya. Prem. 1995.  szczegóły 
     Leszno: Teatr
    sztuki (alfabet autorów)
513.sztuka: Shaffer Anthony: Kontra. Prem. 2012.  szczegóły 
     Lublin: Lubelski Impresariat Literacko-Artystyczny
    sztuki (alfabet autorów)
514.sztuka: Conrad-Korzeniowski Joseph: Jądro ciemności. Prem. 2004. (przedstawienie impresaryjne...) szczegóły 
     Lublin: Scena Prapremier InVitro
    sztuki (alfabet autorów)
515.sztuka: Ravenhill Mark: Pool (No water). Prem. 2008.  szczegóły 
     Lublin: Teatr im. H.Ch. Andersena (Teatr Lalki i Aktora im. H.Ch. Andersena)
    sztuki (alfabet autorów)
516.sztuka: Barrie James Matthew: Piotruś Pan. Prem. 1995.  szczegóły 
recenzja: Jankowska Magdalena: Odpukać.... Na przykład [Lublin] 1995 nr 32 s. 6-7  szczegóły 
517.sztuka: Barrie James Matthew: Piotruś Pan. Prem. 2008.  szczegóły 
518.sztuka: Dickens Charles: Opowieść wigilijna. Prem. 1996.  szczegóły 
519.sztuka: Fischer Ivo, Strejckova Jaroslava: Księga dżungli - Mowgli. Prem. 1993.  szczegóły 
520.sztuka: Milne Alan Alexander: Kubuś Puchatek. Prem. 1999.  szczegóły 
521.sztuka: Norton Mary: Pożyczalscy. Prem. 2002.  szczegóły 
     Lublin: Teatr im. J. Osterwy
    sztuki (alfabet autorów)
522.sztuka: Ayckbourn Alan: Jak się kochają w niższych sferach. Prem. 1994.  szczegóły 
523.sztuka: Beckett Samuel: Końcówka. Prem. 1994.  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Z.: Wśród archetypów. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 26 s. 18  szczegóły 
524.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 1989.  szczegóły 
525.sztuka: Plajta. Prem. 1991.  szczegóły 
526.sztuka: Russell Willy: Bracia krwi. Prem. 1993.  szczegóły 
527.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 2004.  szczegóły 
recenzja: Kistelska Anna: W zwierciadle Szekspira. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2005 nr 1 s. 22 (dot. także wystawień "Hamleta" w lubelskim teatrze w 1968 r. (reż. Kaz...) szczegóły 
528.sztuka: Shakespeare William: Makbet. Prem. 2010.  szczegóły 
529.sztuka: Shakespeare William: Poskromienie złośnicy. Prem. 2001.  szczegóły 
recenzja: Wysocka Aneta: Dwa spojrzenia na klasykę. Fredro i Szekspir w Teatrze Osterwy. Akcent 2001 nr 3 s. 122-126  szczegóły 
530.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 2003.  szczegóły 
531.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 1994.  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Z.: Gdzie niemożliwe staje się możliwe. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 8 s. 15  szczegóły 
532.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 2012.  szczegóły 
533.sztuka: Shakespeare William: Wieczór trzech króli lub co chcecie. Prem. 1997.  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Z.: Gra porządku i przypadku. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 4 s. 18  szczegóły 
534.sztuka: Shakespeare William: Wiele hałasu o nic. Prem. 2011.  szczegóły 
535.sztuka: Shakespeare William: Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Prem. 2008.  szczegóły 
536.sztuka: Stoppard Tom: Arkadia. Prem. 1999.  szczegóły 
537.sztuka: Stoppard Tom: Rock'n'Roll. Prem. 2008.  szczegóły 
538.sztuka: Wasserman Dale: Człowiek z La Manczy. Prem. 1992.  szczegóły 
     Lublin: Teatr Kameralny
    sztuki (alfabet autorów)
539.sztuka: Burnett Frances Eliza Hodgson: Tajemniczy ogród. Prem. 2004.  szczegóły 
     Lublin: Teatr Muzyczny
    sztuki (alfabet autorów)
540.sztuka: Shaffer Peter: Amadeusz. Prem. 2003.  szczegóły 
     Łomża: Teatr Lalki i Aktora*
    sztuki (alfabet autorów)
541.sztuka: Carroll Lewis: W krainie snów Alicji. Prem. 2011.  szczegóły 
542.sztuka: Lear Edward: Opowieści pana Leara. Prem. 1993.  szczegóły 
543.sztuka: Wilde Oskar: Szczęśliwy Książę. Prem. 2009.  szczegóły 
     Łódź: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera
    sztuki (alfabet autorów)
544.sztuka: Angelis April de: Stworzenia sceniczne. Prem. 2004.  szczegóły 
545.sztuka: Elton Ben: Popcorn. Prem. 2002.  szczegóły 
546.sztuka: Hare David: Tajemna ekstaza. Prem. 2003.  szczegóły 
547.sztuka: Shaffer Peter: Amadeusz. Prem. 2000.  szczegóły 
548.sztuka: Shakespeare William: Ryszard III. Prem. 1991.  szczegóły 
     Łódź: Scena Wędrująca
    sztuki (alfabet autorów)
549.sztuka: Siostra źle kochanych. Prem. 1991.  szczegóły 
     Łódź: Teatr Atelier 91
    sztuki (alfabet autorów)
550.sztuka: Beckett Samuel: Końcówka. Prem. 1991.  szczegóły 
     Łódź: Teatr Fabryczny
    sztuki (alfabet autorów)
551.sztuka: Firbank Ronald: Homo. Prem. 2006.  szczegóły 
     Łódź: Teatr im. S. Jaracza
    sztuki (alfabet autorów)
552.sztuka: Block Simon: Survival. Prem. 2009.  szczegóły 
553.sztuka: Carr Marina: Widma. Prem. 2005.  szczegóły 
554.sztuka: Crimp Martin: Obróbka. Prem. 1995.  szczegóły 
555.sztuka: Friel Brian: Tańce w Ballyberg. Prem. 1994.  szczegóły 
556.sztuka: Fugard Athol: Droga do Mekki. Prem. 1992.  szczegóły 
557.sztuka: Hare David: Prześwit. Prem. 2006.  szczegóły 
558.sztuka: Harwood Ronald: Jad. Prem. 1994.  szczegóły 
recenzja: Pankiewicz Ewa: Ostrożnie z Jadem. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 5 s. 18  szczegóły 
recenzja: Pawłowski Roman: Redaktor Jekyll i muzyk Hyde. Gazeta Wyborcza 1994 nr 290 s. 10  szczegóły 
559.sztuka: Keene Daniel: Moja miłość. Prem. 1991.  szczegóły 
560.sztuka: Kelly Dennis: Osama bohater. Prem. 2008.  szczegóły 
561.sztuka: Marlowe Christopher John: Tragiczna historia doktora Fausta. Prem. 2003.  szczegóły 
562.sztuka: McDonagh Martin: Królowa piękności. Prem. 1999.  szczegóły 
recenzja: M.J.-K: Zagubione uczucia. Twój Styl 1999 nr 9 s. 110 (not....) szczegóły 
563.sztuka: Neilson Anthony: Zszywanie. Prem. 2008.  szczegóły 
564.sztuka: O'Rowe Mark: Made in China. Prem. 2005.  szczegóły 
565.sztuka: Orwell George: Folwark zwierzęcy. Prem. 1990.  szczegóły 
566.sztuka: Osborne John: Miłość i gniew. Prem. 2003.  szczegóły 
567.sztuka: Ravenhill Mark: Polaroidy. Kilka ostrych zdjęć. Prem. 2003.  szczegóły 
568.sztuka: Ravenhill Mark: Produkt. Prem. 2010.  szczegóły 
569.sztuka: Shaffer Peter: Amadeus. Prem. 2001.  szczegóły 
570.sztuka: Shaffer Peter: Amadeusz. Prem. 1991.  szczegóły 
571.sztuka: Shaffer Peter: Equus. Prem. 1993.  szczegóły 
572.sztuka: Shakespeare William: Burza. Prem. 1999.  szczegóły 
recenzja: Adamiecka Agata: Gorycz odchodzenia. Didaskalia 2000 nr 36 s. 13-14  szczegóły 
573.sztuka: Shakespeare William: Król Ryszard III. Prem. 2012.  szczegóły 
574.sztuka: Shakespeare William: Makbet. Prem. 2008.  szczegóły 
575.sztuka: Shakespeare William: Otello wariacje na temat. Prem. 2009.  szczegóły 
576.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 2001.  szczegóły 
577.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 1997.  szczegóły 
578.sztuka: Shakespeare William: Zimowa opowieść. Prem. 1996.  szczegóły 
579.sztuka: Smith Dodie: 101 Dalmatyńczyków. Prem. 2000.  szczegóły 
580.sztuka: Sowerby Katherine Githa: Rutherford i syn. Prem. 1999.  szczegóły 
581.sztuka: Staropolski Maciej: Alicja w krainie czarów. Prem. 1993.  szczegóły 
582.sztuka: Stephenson Shelagh: Pamięć wody. Prem. 2010.  szczegóły 
583.sztuka: Thomas Brandon: Ciotka Karola. Prem. 2001.  szczegóły 
584.sztuka: Wilde Oskar: Chłopiec z gwiazd. Prem. 1993.  szczegóły 
     Łódź: Teatr Lalek "Arlekin"
    sztuki (alfabet autorów)
585.sztuka: Baas Eric: W torebce babuni. Prem. 1994.  szczegóły 
586.sztuka: Barrie James Matthew: Piotruś Pan. Prem. 2007.  szczegóły 
587.sztuka: Carroll Lewis: Alicja w krainie czarów. Prem. 1999.  szczegóły 
588.sztuka: Dahl Roald: Wielkomilud. Prem. 2000.  szczegóły 
589.sztuka: Tolkien John Ronald Reuel: Gil pogromca smoków. Prem. 2012.  szczegóły 
     Łódź: Teatr Lalek "Pinokio"
    sztuki (alfabet autorów)
590.sztuka: Barrie James Matthew: Piotruś Pan. Prem. 1998.  szczegóły 
591.sztuka: Dickens Karol: Opowieść wigilijna. Prem. 1999.  szczegóły 
592.sztuka: Para Aleksandra, Rzymska Bogumiła: Miłości żar ognisty. Prem. 1991.  szczegóły 
recenzja: Choińska Mirosława: Goniec Teatralny 1991 nr 6 s. 6 (not....) szczegóły 
recenzja: Januszkiewicz Mirosława: "Pinokio" gościnnie w Wilnie. Kurier Wileński 1991 nr 193 s. 3  szczegóły 
593.sztuka: Wyższe sfery. Prem. 1991.  szczegóły 
recenzja: Pawłowski Dariusz: Goniec Teatralny 1991 nr 30 s. 6 (not....) szczegóły 
     Łódź: Teatr "Logos"
    sztuki (alfabet autorów)
594.sztuka: Priestley John Boynton: Pan inspektor przyszedł. Prem. 1999.  szczegóły 
     Łódź: Teatr Nowy im. K. Dejmka (do 2008: Teatr Nowy)
    sztuki (alfabet autorów)
595.sztuka: Aron Geraldine: Mój boski rozwód. Prem. 2008.  szczegóły 
596.sztuka: Ayckbourn Alan: Wszystko z miłości. Prem. 2007.  szczegóły 
597.sztuka: Beckett Samuel: Czekając na Godota. Prem. 2004.  szczegóły 
598.sztuka: Burnett Frances Eliza Hodgson: Tajemniczy ogród. Prem. 2004.  szczegóły 
599.sztuka: Chappell Eric: Złodziej. Prem. 2010.  szczegóły 
600.sztuka: Defoe Daniel: Robinson Crusoe. Prem. 2000.  szczegóły 
601.sztuka: Lowry Malcolm: Na krańcach świata. Prem. 2009.  szczegóły 
602.sztuka: Marber Patrick: Bliżej. Prem. 2005.  szczegóły 
603.sztuka: McDonagh Martin: Kaleka z Inishmaan. Prem. 2000.  szczegóły 
recenzja: Hasiuk Magda: Szansa jedna na milion. Opcje 2000 nr 4 s. 81-82  szczegóły 
recenzja: Schiller Anna: Wprost 2000 nr 29 s. 104 (not....) szczegóły 
604.sztuka: Pinter Harold: Urodziny Stanleya. Prem. 2005.  szczegóły 
605.sztuka: Saunders James: Następnym razem zaśpiewam dla ciebie. Prem. 1995.  szczegóły 
606.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 2003.  szczegóły 
607.sztuka: Shakespeare William: Komedia omyłek. Prem. 2003.  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: I śmiech, i żal. Rzeczpospolita 2003 nr 132 s. A15  szczegóły 
608.sztuka: Shakespeare William: Wesołe kumoszki z Windsoru. Prem. 1991.  szczegóły 
609.sztuka: Shakespeare William: Wieczór Trzech Króli albo Co Chcecie. Prem. 2012.  szczegóły 
610.sztuka: Shakespeare William: Wieczór tzrech króli. Prem. 1992.  szczegóły 
611.sztuka: Valentine Pam: Przyjazne dusze. Prem. 2011.  szczegóły 
     Łódź: Teatr Powszechny
    sztuki (alfabet autorów)
612.sztuka: Ayckbourn Alan: Niezwykły dom Pana A, czyli skradzione dźwięki. Prem. 2012.  szczegóły 
613.sztuka: Barrie James Matthew: Piotruś Pan. Prem. 1989.  szczegóły 
614.sztuka: Buchan John: 39 stopni. Prem. 2009.  szczegóły 
615.sztuka: Chappell Eric: Samotne serca. Prem. 2006.  szczegóły 
616.sztuka: Chappell Eric: Samotne serca. Prem. 2008.  szczegóły 
617.sztuka: Chappell Eric: Życie szkodzi zdrowiu. Prem. 2007.  szczegóły 
618.sztuka: Christie Agatha: Pułapka na myszy. Prem. 1989.  szczegóły 
619.sztuka: Cooke Brian, Mortimer Johnnie: Kiedy kota nie ma... Prem. 2002.  szczegóły 
620.sztuka: Cooney Michael: Z rączki do rączki. Prem. 1995.  szczegóły 
621.sztuka: Cooney Ray, Hilton Tony: Jeszcze jeden do puli?! Prem. 2007.  szczegóły 
622.sztuka: Cooney Ray: Mayday 2. Prem. 2012.  szczegóły 
623.sztuka: Cooney Ray: Okno na parlament. Prem. 1993.  szczegóły 
624.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 2000.  szczegóły 
625.sztuka: Harris Richard: Lekcje stepowania. Prem. 2005.  szczegóły 
626.sztuka: Hart Moss, Kaufman George S.: Forsa to nie wszystko. Prem. 1991.  szczegóły 
627.sztuka: Harwood Ronald: Odbita sława. Prem. 1996.  szczegóły 
recenzja: Musiał Andrzej: Farsą go. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 10 s. 16  szczegóły 
628.sztuka: Hawdon Robin: Wieczór kawalerski. Prem. 2008.  szczegóły 
629.sztuka: Hej to jeszcze nie koniec, czyli próba przedstawienia na motywach muzyki zespołu The Beatles. Prem. 1992.  szczegóły 
630.sztuka: Johnstone Keith: Zabawa w życie. Prem. 2006.  szczegóły 
631.sztuka: King Philip: O co biega? Prem. 1997.  szczegóły 
632.sztuka: Long Adam, Singer Daniel, Winfield Jess: Dzieła wszystkie Szekspira (w nieco skróconej wersji). Prem. 2006.  szczegóły 
633.sztuka: Osborne John: Miłość i gniew. Prem. 1992.  szczegóły 
634.sztuka: Quilter Peter: Następnego dnia rano. Prem. 2012.  szczegóły 
635.sztuka: Thomas Brandon: Ciotka Karola. Prem. 1993.  szczegóły 
636.sztuka: Valentine Pam: Przyjazne dusze. Prem. 2007.  szczegóły 
     Łódź: Teatr Studyjny '83 im. J. Tuwima
    sztuki (alfabet autorów)
637.sztuka: Jaskuła Zdzisław, Lusiński Jacek: Zwierzęta doktora Dolittle. Prem. 1995.  szczegóły 
638.sztuka: Pinter Harold: Inne miejsca. Prem. 1997.  szczegóły 
639.sztuka: Pownall David: Kurs mistrzowski. Prem. 1992.  szczegóły 
recenzja: Pownall David: Igraszki ze Stalinem. Gazeta Wyborcza 1992 nr 228 s. 9 (wyw. z aut. sztuki; rozm. Anna Schiller...) szczegóły 
640.sztuka: Shakespeare William: Makbet. Prem. 1990.  szczegóły 
641.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 1992.  szczegóły 
642.sztuka: Simon Neil: Bożyszcze kobiet. Prem. 1992.  szczegóły 
643.sztuka: Stoppard Tom: Trawestacje. Prem. 1991.  szczegóły 
644.sztuka: Według Molly. Prem. 1995.  szczegóły 
     Łódź: Teatr Studyjny PWSFTviT
    sztuki (alfabet autorów)
645.sztuka: Christie Agatha: Pajęcza sieć. Prem. 2006.  szczegóły 
646.sztuka: O'Rowe Mark: Howie the Rookie. Prem. 2005.  szczegóły 
647.sztuka: Ravenhill Mark: Shopping and Fucking. Prem. 2012.  szczegóły 
648.sztuka: Shaffer Peter: Equus. Prem. 2010.  szczegóły 
649.sztuka: Shakespeare William: Jak wam się podoba? Las. Prem. 2005.  szczegóły 
650.sztuka: Shakespeare William: Lear. Prem. 2009.  szczegóły 
     Olsztyn: Biały Teatr
    sztuki (alfabet autorów)
651.sztuka: Eliot Thomas Stearns: Ziemia jałowa. Prem. 2006.  szczegóły 
     Olsztyn: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych
    sztuki (alfabet autorów)
652.sztuka: Crimp Martin: MC HCW Projekt. Prem. 2005.  szczegóły 
     Olsztyn: Olsztyński Teatr Lalek
    sztuki (alfabet autorów)
653.sztuka: Beckett Samuel: Czekając na Godota. Prem. 2004.  szczegóły 
654.sztuka: Dickens Charles: Opowieść wigilijna. Prem. 1995.  szczegóły 
655.sztuka: Milne Alan Alexander: Urodziny Kubusia Puchatka. Prem. 2000.  szczegóły 
656.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 1997.  szczegóły 
657.sztuka: Stevens Martin: Lalkarz. Prem. 1992.  szczegóły 
658.sztuka: Wilde Oscar: Chłopiec z gwiazd. Prem. 1998.  szczegóły 
     Olsztyn: Studium Aktorskie im. A. Sewruka przy Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie
    sztuki (alfabet autorów)
659.sztuka: Shakespeare William: Burza. Prem. 2012.  szczegóły 
660.sztuka: Shakespeare William: Jak wam się podoba. Prem. 2008.  szczegóły 
     Olsztyn: Teatr im. S. Jaracza
    sztuki (alfabet autorów)
661.sztuka: Beckett Samuel: Czekając na Godota. Prem. 1997.  szczegóły 
662.sztuka: Beckett Samuel: Końcówka. Prem. 1997.  szczegóły 
663.sztuka: Carroll Lewis: Alicja po drugiej stronie lustra. Prem. 2006.  szczegóły 
664.sztuka: Carroll Lewis: Alicja w Krainie Czarów. Prem. 2001.  szczegóły 
665.sztuka: Chapman John (1927-2001), Freeman Dave: Prywatna klinika. Prem. 2007.  szczegóły 
666.sztuka: Cooney Michael: Z rączki do rączki. Prem. 2004.  szczegóły 
667.sztuka: Crimp Martin: Na wsi. Prem. 2011.  szczegóły 
668.sztuka: Crimp Martin: Twarzą do ściany. Prem. 2010.  szczegóły 
669.sztuka: Elton Ben: Popcorn. Prem. 1999.  szczegóły 
670.sztuka: Foot Alistair, Marriott Anthony: Bez seksu proszę. Prem. 1989.  szczegóły 
671.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 2005.  szczegóły 
672.sztuka: Gombrowicz Witold, Pinter Harold, Różewicz Tadeusz, Witkiewicz Stanisław Ignacy: Iwona. Prem. 2004. (wykorzystano utwory: "Białe małżeństwo", "Iwona", "Iwona, księżniczka ...) szczegóły 
673.sztuka: Harrower David: Noże w kurach. Prem. 2010.  szczegóły 
674.sztuka: Henry Miller. Prem. 1990.  szczegóły 
675.sztuka: King Philip: O co biega? Prem. 2003.  szczegóły 
676.sztuka: Marber Patrick: Bliżej. Prem. 2005.  szczegóły 
677.sztuka: McDonagh Martin: Czaszka z Connemary. Prem. 2005.  szczegóły 
678.sztuka: McDonagh Martin: Królowa piękności z Leenane. Prem. 2002.  szczegóły 
679.sztuka: McDonagh Martin: Samotny Zachód. Prem. 2004.  szczegóły 
680.sztuka: Osborne John: Miłość i gniew. Prem. 2000.  szczegóły 
681.sztuka: Ravenhill Mark: Produkt. Prem. 2009.  szczegóły 
682.sztuka: Shaffer Peter: Czarna komedia. Prem. 2002.  szczegóły 
683.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 2003.  szczegóły 
684.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 1991.  szczegóły 
685.sztuka: Shakespeare William: Wesołe kumoszki z Windsoru. Prem. 2009.  szczegóły 
686.sztuka: Shakespeare William: Wieczór trzech króli. Prem. 1997.  szczegóły 
687.sztuka: Stephenson Shelagh: Milczenie. Prem. 2006.  szczegóły 
688.sztuka: Thackeray William Makepeace: Pierścień i róża. Prem. 1996.  szczegóły 
689.sztuka: Thomas Robert: Osiem kobiet. Prem. 1991.  szczegóły 
690.sztuka: Uhry Alfred: Narzeczona rozbójnika. Prem. 1991.  szczegóły 
     Olsztyn: Teatr Żywych Fotografii
    sztuki (alfabet autorów)
691.sztuka: Dwie kobiety. Prem. 1998.  szczegóły 
     Opole: Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki (do 1993: Scena Lalkowa Teatru im. J. Kochanowskiego)
    sztuki (alfabet autorów)
692.sztuka: Dickens Charles: Mr Scrooge. Prem. 2005.  szczegóły 
693.sztuka: Fischer Ivo, Strejckova Jaroslava: Mowgli. Prem. 1991.  szczegóły 
694.sztuka: Grahame Kenneth: Ropuszy dwór. Prem. 2012.  szczegóły 
695.sztuka: Kipling Rudyard: Księga dżungli. Prem. 2006.  szczegóły 
696.sztuka: Lear Edward, Milne Alan Alexander: Dżamble. Prem. 1989.  szczegóły 
697.sztuka: Milne Alan Alexander: Kubuś Puchatek. Prem. 1998.  szczegóły 
698.sztuka: Milne Alan Alexander: Wybryki Tygryska. Kubusia Puchatka cz. II. Prem. 2001.  szczegóły 
699.sztuka: Shakespeare William: Burza. Prem. 2008.  szczegóły 
700.sztuka: Swift Jonathan: Guliwer. Prem. 2009.  szczegóły 
     Opole: Teatr "Eko Studio"
    sztuki (alfabet autorów)
701.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 2011.  szczegóły 
     Opole: Teatr im. J. Kochanowskiego
    sztuki (alfabet autorów)
702.sztuka: Ayckbourn Alan: Jak się kochają. Prem. 2010.  szczegóły 
703.sztuka: Brenton Howard: Hess nie żyje. Prem. 1991.  szczegóły 
704.sztuka: Carroll Lewis: Alicja po drugiej stronie lustra. Prem. 1998.  szczegóły 
705.sztuka: Carroll Lewis: Alicja w Krainie Czarów. Prem. 2002.  szczegóły 
706.sztuka: Cooney Ray: Mayday 2. Prem. 2012.  szczegóły 
707.sztuka: Cooney Ray: Mayday. Prem. 2012.  szczegóły 
708.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 2008.  szczegóły 
709.sztuka: Gems Pam: Piaf. Prem. 1993.  szczegóły 
710.sztuka: Hare Dawid: Tajemna ekstaza. Prem. 1995.  szczegóły 
711.sztuka: Harrower David: Noże w kurach. Prem. 2004.  szczegóły 
712.sztuka: Harwood Ronald: Kwartet. Prem. 2012.  szczegóły 
713.sztuka: Knott Frederick: M jak Morderstwo. Prem. 2010.  szczegóły 
714.sztuka: Leach Karoline: Tajemniczy Mr. Love. Prem. 2001.  szczegóły 
715.sztuka: Marber Patrick: Bliżej. Prem. 2009.  szczegóły 
716.sztuka: Marlowe Christopher: Faust - zdarzenie. Prem. 2009.  szczegóły 
717.sztuka: McDonagh Martin: Kaleka z Inishmaan. Prem. 2001.  szczegóły 
718.sztuka: McDonagh Martin: Królowa piękności z Leenane. Prem. 2006.  szczegóły 
719.sztuka: O'Malley Mary: Jeśli jesteś katolikiem. Prem. 1991.  szczegóły 
720.sztuka: Rattigan Terence: Arlekinada. Prem. 1992.  szczegóły 
721.sztuka: Shakespeare William: Co chcecie albo Wieczór Trzech Króli. Prem. 2010.  szczegóły 
722.sztuka: Shakespeare William: Komedia omyłek. Prem. 1991.  szczegóły 
723.sztuka: Shakespeare William: Makbet. Prem. 2004.  szczegóły 
724.sztuka: Shakespeare William: Miarka za miarkę. Prem. 1998.  szczegóły 
725.sztuka: Shakespeare William: Tragedia Makbeta. Prem. 1992.  szczegóły 
726.sztuka: Walsh Enda: Disco Pigs. Prem. 2012.  szczegóły 
     Opole: Teatr Ognia i Papieru G. Kwiecińskiego
    sztuki (alfabet autorów)
727.sztuka: Shakespeare William: Offelia. Prem. 2011.  szczegóły 
     Płock: Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego
    sztuki (alfabet autorów)
728.sztuka: Ayckbourn Alan: Jak się kochają w niższych sferach. Prem. 1992.  szczegóły 
729.sztuka: Burnett Frances Eliza Hodgson: Tajemniczy ogród. Prem. 2003.  szczegóły 
730.sztuka: Chapman John (1927-2001), Freeman Dave: Prywatna klinika. Prem. 2010.  szczegóły 
731.sztuka: Cooney Michael: Szczęściarz. Prem. 2001.  szczegóły 
732.sztuka: Cooney Ray: Okno na parlament. Prem. 1997.  szczegóły 
733.sztuka: Cooney Ray: Wszystko w rodzinie. Prem. 1999.  szczegóły 
734.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 1993.  szczegóły 
735.sztuka: Gay John: Opera żebracza. Prem. 2009.  szczegóły 
736.sztuka: King Philip: O co biega? Prem. 2004.  szczegóły 
737.sztuka: Milne Alan Alexander: Kubuś Puchatek. Prem. 2000.  szczegóły 
738.sztuka: Russell Willy: Edukacja Rity. Prem. 1990.  szczegóły 
739.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 2012.  szczegóły 
740.sztuka: Shakespeare William: Makbet. Prem. 2001.  szczegóły 
741.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 1991.  szczegóły 
742.sztuka: Shakespeare William: Wesołe kumoszki z Windsoru. Prem. 1998.  szczegóły 
743.sztuka: Stoker Bram: Dracula. Prem. 2000.  szczegóły 
744.sztuka: Thackeray William Makepeace: Pierścień i Róża, czyli historia Lulejki i Bulby. Prem. 2008.  szczegóły 
745.sztuka: Valentine Pam: Kochankowie nie z tej ziemi. Prem. 2012.  szczegóły 
     Poznań: Inny Teatr
    sztuki (alfabet autorów)
746.sztuka: Shakespeare William: Romeo. Prem. 2005.  szczegóły 
     Poznań: Korporacja Teatralna
    sztuki (alfabet autorów)
747.sztuka: Eurypides , Kane Sarah: Miłość Fedry. Prem. 2007.  szczegóły 
748.sztuka: Walsh Enda: Disco Pigs. Prem. 2006.  szczegóły 
     Poznań: Scena na Piętrze
    sztuki (alfabet autorów)
749.sztuka: Kelly Jerome: Kochany kłamca. Prem. 1991.  szczegóły 
750.sztuka: Pinter Harold: Kochanek. Prem. 1991.  szczegóły 
     Poznań: Studencki Teatr "Biuro Podróży"
    sztuki (alfabet autorów)
751.sztuka: H of D (Apartheid). Prem. 2007.  szczegóły 
752.sztuka: Shakespeare William: Makbet: Kim jest ten człowiek we krwi? Prem. 2005.  szczegóły 
     Poznań: Teatr Animacji* (do 1990: Poznański Teatr Lalki i Aktora)
    sztuki (alfabet autorów)
753.sztuka: Grahame Kenneth: O czym szumią wierzby. Prem. 1996.  szczegóły 
754.sztuka: Milne Alan Alexander: Kubuś Puchatek. Prem. 2000.  szczegóły 
recenzja: EO: Pożegnanie z Kubusiem Puchatkiem. Nasz Dziennik 2000 nr 273 s. 8 (art. zapowiadający setne wystawienie spektaklu w ramach imprezy "Pożeg...) szczegóły 
755.sztuka: Ramachander Akumal: Mała Świnka. Prem. 1995.  szczegóły 
756.sztuka: Shakespeare William: Burza. Prem. 1997.  szczegóły 
recenzja: Błażewicz Olgierd: Ambitna porażka. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 46 s. 16  szczegóły 
757.sztuka: Wilde Oscar Fingal O'Flahertie: Jaskółka. Prem. 1994.  szczegóły 
     Poznań: Teatr Fuzja
    sztuki (alfabet autorów)
758.sztuka: Carroll Lewis: Alicja. Prem. 2012.  szczegóły 
     Poznań: Teatr Muzyczny
    sztuki (alfabet autorów)
759.sztuka: Chapman John (1927-2001), Cooney Ray: Nie teraz, kochanie. Prem. 2004.  szczegóły 
     Poznań: Teatr Nowy im. T. Łomnickiego (do 2002: Teatr Nowy)
    sztuki (alfabet autorów)
760.sztuka: Barnes Peter: Czerwone nosy. Prem. 1993.  szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: Jak Czerwone Nosy poradziły sobie z grasującą zarazą. Życie Warszawy 1994 nr 27 s. 20 (wystaw. w Warszawie w ramach XXIII Warszawskich Spotkań Teatralnych...) szczegóły 
761.sztuka: Burnett Frances Hodgson: Tajemniczy ogród. Prem. 1995.  szczegóły 
762.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 2003.  szczegóły 
763.sztuka: Harwood Ronald: Kwartet. Prem. 2007.  szczegóły 
764.sztuka: McDonagh Martin: Królowa piękności z Leenane. Prem. 2001.  szczegóły 
765.sztuka: McDonagh Martin: Samotny zachód. Prem. 2002.  szczegóły 
766.sztuka: Nichols Peter: Namiętność. Prem. 2005.  szczegóły 
767.sztuka: Pinter Harold: Ziemia niczyja. Prem. 1996.  szczegóły 
768.sztuka: Shakespeare William: Burza. Prem. 2008.  szczegóły 
769.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 2007.  szczegóły 
770.sztuka: Shakespeare William: Ryszard III. Prem. 2003.  szczegóły 
artykuł: Polish news abroad. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2006 nr 3/4 s. 69 (not. nt. wystawienia przedstawienia na Shakespeare Festival Globe Neus...) szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: Poznań kocha [Janusza] Wiśniewskiego. Teatr 2003 nr 12 s. 15-16  szczegóły 
771.sztuka: Shakespeare William: Zimowa opowieść. Prem. 1997.  szczegóły 
recenzja: Błażewicz Olgierd: Dziwny melanż teatralnych piękności i nudy. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 19 s. 16  szczegóły 
772.sztuka: Shaw George Bernard: Androkles i lew. Prem. 1999.  szczegóły 
recenzja: Dorczyk Kazimierz: "W teatrze trzeba grać". Arkusz 2000 nr 1 s. 11  szczegóły 
recenzja: Górny Andrzej: Podwójne wyzwolenie. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 1 s. 35  szczegóły 
773.sztuka: Sowerby Katherine Githa: Rutheford i syn. Prem. 2007.  szczegóły 
774.sztuka: Stephenson Shelagh: Pamięć wody. Prem. 2008.  szczegóły 
     Poznań: Teatr "Planeta M"
    sztuki (alfabet autorów)
775.sztuka: Friel Brian: Tańce w Ballybeg. Prem. 2012.  szczegóły 
     Poznań: Teatr Polski*
    sztuki (alfabet autorów)
776.sztuka: Beckett Samuel: Końcówka. Prem. 1998.  szczegóły 
777.sztuka: Conrad Korzeniowski Joseph: W oczach Zachodu. Prem. 2006.  szczegóły 
778.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 1991.  szczegóły 
recenzja: Młynarz Kazimierz: Czego nie widać. Trybuna 1992 nr 33 s. 5 (nota...) szczegóły 
779.sztuka: Hawdon Robin: Wieczór kawalerski. Prem. 2000.  szczegóły 
780.sztuka: Kane Sarah: 4.48 Psychosis. Prem. 2002.  szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: Obnażeni. Twórczość 2002 nr 7/8 s. 207-211 (dot. także spektaklu "Oczyszczeni" w reżyserii Krzysztofa Warlikowskie...) szczegóły 
781.sztuka: Kane Sarah: Oczyszczeni. Prem. 2002.  szczegóły 
artykuł: Cieślak Jacek: Spotkanie z polskim kryształem. Rzeczpospolita 2002 nr 165 s. A8 (dot. wystawienia sztuki w Awinionie...) szczegóły 
artykuł: Cirlić Dorota Jovanka: Belgradzkie namiętności. Dialog [Warszawa] 2004 nr 12 s. 188-193 (dot. m.in. wystawienia spektaklu na międzynarodowym festiwalu teatraln...) szczegóły 
artykuł: EK: Polonika. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 7 XI s. 11 (not. nt. wystawienia spektaklu w ramach XII Festiwalu Unii Teatrów Eur...) szczegóły 
artykuł: Festiwal w Awinionie. Viva 2002 nr 16 s. 21 (nota nt. pokazu spektaklu w ramach festiwalu teatralnego w Awinionie...) szczegóły 
artykuł: Kronika personalna. Tygodnik Solidarność 2003 nr 27 s. 5 (nota o uzyskaniu Nagrody Francuskiego Związku Krytyków Teatralnych za ...) szczegóły 
artykuł: Teatr 2003 nr 10/11 s. 96 (not. nt. przedstawienia na XII Festiwalu Unii Teatrów Europy; Petersbu...) szczegóły 
artykuł: Teatr 2003 nr 4/5 s. 84 (not. nt. wystawienia w Kanadzie (Montreal, 29-31 V 2003) na Festival d...) szczegóły 
artykuł: Teatr 2003 nr 6 s. 76 (not. o nagrodzie Stowarzyszenia Krytyków Francuskich za najlepszy spek...) szczegóły 
recenzja: J.C.: Warlikowski nagrodzony we Francji. Rzeczpospolita 2003 nr 147 s. A9 (nota nt. przyznania spektaklowi Nagrody Francuskiego Związku Krytyków ...) szczegóły 
782.sztuka: Orton Joe: Zabawiając pana Sloane'a. Prem. 1993.  szczegóły 
783.sztuka: Shaffer Peter: Amadeusz. Prem. 2011.  szczegóły 
784.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 2012.  szczegóły 
785.sztuka: Shakespeare William: Jak wam się podoba. Prem. 1995.  szczegóły 
786.sztuka: Shakespeare William: Juliusz Cezar. Prem. 1994.  szczegóły 
787.sztuka: Shakespeare William: Wieczór trzech króli, albo co chcecie. Prem. 1999.  szczegóły 
recenzja: Dorczyk Kazimierz: "W teatrze trzeba grać". Arkusz 2000 nr 1 s. 11  szczegóły 
     Rabka: Teatr Lalek "Rabcio"
    sztuki (alfabet autorów)
788.sztuka: Boswell Laurence: Piękna i Bestia. Prem. 2010.  szczegóły 
789.sztuka: Milne Alan Alexander: Zabawy z Puchatkiem. Prem. 1996.  szczegóły 
790.sztuka: Wilde Oscar: Syn Gwiazdy. Prem. 2001.  szczegóły 
791.sztuka: Wilde Oscar: Syn gwiazdy. Prem. 2011.  szczegóły 
     Radom: Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego*
    sztuki (alfabet autorów)
792.sztuka: Aron Geraldine: Mój boski rozwód. Prem. 2010.  szczegóły 
793.sztuka: Ayckbourn Alan: Od czasu do czasu. Prem. 1999.  szczegóły 
794.sztuka: Beckett Samuel: Radosne dni. Prem. 1991.  szczegóły 
795.sztuka: Burnett Frances Eliza Hodgson: Tajemniczy ogród. Prem. 2007.  szczegóły 
796.sztuka: Carroll Lewis: Alicja w Krainie Czarów. Prem. 2000.  szczegóły 
797.sztuka: Carroll Lewis: Alicja w Krainie Czarów. Prem. 2012.  szczegóły 
798.sztuka: Chapman John (1927-2001), Freeman Dave: Prywatna klinika. Prem. 2008.  szczegóły 
799.sztuka: Christie Agatha: Uwielbienie. Prem. 1991.  szczegóły 
800.sztuka: Cooney Ray: Hotel Westminster. Prem. 1992.  szczegóły 
801.sztuka: Cooney Ray: Mayday. Prem. 2007.  szczegóły 
802.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 2011.  szczegóły 
803.sztuka: Freeman Dave: Łóżko pełne cudzoziemców. Prem. 2005.  szczegóły 
804.sztuka: Gay Noel: Me and my girl. Prem. 1989.  szczegóły 
805.sztuka: Gems Pam: Piaf. Prem. 2009.  szczegóły 
806.sztuka: Hawdon Robin: Wieczór kawalerski. Prem. 2003.  szczegóły 
807.sztuka: Jones Tom: The fantasticks. Prem. 1992.  szczegóły 
808.sztuka: Jones Tom: The fantasticks. Prem. 1992.  szczegóły 
809.sztuka: Ludwig Ken: Nagłe zastępstwo. Prem. 1993.  szczegóły 
810.sztuka: Mallatratt Stephen: Kobieta w czerni. Prem. 1995.  szczegóły 
811.sztuka: McDonagh Martin: Jednoręki ze Spokane. Prem. 2011.  szczegóły 
812.sztuka: Milne Alan Alexander: Kubusiowe bajanie. Prem. 1998.  szczegóły 
813.sztuka: Shakespeare William: Burza. Prem. 2006.  szczegóły 
814.sztuka: Shakespeare William: Król Lear. Prem. 2000.  szczegóły 
815.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 2001.  szczegóły 
816.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 2009.  szczegóły 
817.sztuka: Shakespeare William: Wieczór trzech króli. Prem. 1995.  szczegóły 
recenzja: Bukowski Jacek: Trzy premiery. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 22 s. 16 (not....) szczegóły 
818.sztuka: Thackeray William Makepeace: Pierścień i róża. Prem. 1990.  szczegóły 
     Ryglice: Walny Teatr
    sztuki (alfabet autorów)
819.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 2010.  szczegóły 
820.sztuka: Shakespeare William: Opus Hamlet. Prem. 2012.  szczegóły 
     Rzeszów: Teatr im. W. Siemaszkowej
    sztuki (alfabet autorów)
821.sztuka: Aron Geraldine: Mój boski rozwód. Prem. 2005.  szczegóły 
822.sztuka: Benfield Derek: O mało co. Prem. 2003.  szczegóły 
823.sztuka: Carroll Lewis: Alicja w Krainie Czarów. Prem. 2005.  szczegóły 
824.sztuka: Chapman John (1927-2001), Lloyd Jeremy: Biznes. Prem. 2007.  szczegóły 
825.sztuka: Chapman John (1927-2001), Freeman Dave: Prywatna klinika. Prem. 2006.  szczegóły 
826.sztuka: Christie Agatha: Pułapka na myszy. Prem. 1989.  szczegóły 
827.sztuka: Cooney Ray: Kochane pieniążki. Prem. 2001.  szczegóły 
828.sztuka: Crouch Tim: Autor. Prem. 2012.  szczegóły 
829.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 1995.  szczegóły 
830.sztuka: Friel Brian: Tańce w Ballybeg. Prem. 2005.  szczegóły 
831.sztuka: Gems Pam: Dusia, ryba, Wal i Leta. Prem. 1998.  szczegóły 
832.sztuka: Gems Pam: Piaf. Prem. 2002.  szczegóły 
833.sztuka: Hampton Christopher: Niebezpieczne związki. Prem. 1996.  szczegóły 
834.sztuka: Harwood Ronald: Garderobiany. Prem. 2001.  szczegóły 
835.sztuka: Leach Karoline: Będę twoim ukochanym. Prem. 1999.  szczegóły 
836.sztuka: McDonagh Martin: Królowa piękności z Leenane. Prem. 2000.  szczegóły 
837.sztuka: Osborne John: Miłość i gniew. Prem. 1991.  szczegóły 
838.sztuka: Poliakoff Stephen: Konkurs stulecia. Prem. 1992.  szczegóły 
839.sztuka: Russell Willy: Shirley Valentine. Prem. 2004.  szczegóły 
840.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 2012.  szczegóły 
841.sztuka: Shakespeare William: Poskromienie złośnicy. Prem. 2006.  szczegóły 
842.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 1997.  szczegóły 
recenzja: Nowak Anita: Karnawał Szekspirem zaczęty. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 12/13 s. 30  szczegóły 
843.sztuka: Shakespeare William: Wiele hałasu o nic. Prem. 1989.  szczegóły 
844.sztuka: Valentine Pam: Przyjazne dusze. Prem. 2010.  szczegóły 
     Rzeszów: Teatr "Maska" (do 1999: Teatr Lalki i Aktora "Kacperek")
    sztuki (alfabet autorów)
845.sztuka: Carroll Lewis: Alicja po drugiej stronie lustra. Prem. 2010.  szczegóły 
846.sztuka: Pękala Marek: Folwark. Prem. 1990.  szczegóły 
847.sztuka: Wilde Oscar: Salome. Prem. 2007.  szczegóły 
     Słupsk: Nowy Teatr im. Witkacego
    sztuki (alfabet autorów)
848.sztuka: Cooney Michael: Z rączki do rączki. Prem. 2009.  szczegóły 
849.sztuka: Cooney Ray: Mayday. Prem. 2011.  szczegóły 
850.sztuka: Cooney Ray: Okno na parlament. Prem. 2005.  szczegóły 
851.sztuka: Harwood Ronald: Garderobiany. Prem. 2012.  szczegóły 
852.sztuka: King Philip: O co biega? Prem. 2008.  szczegóły 
853.sztuka: Shaffer Peter: Amadeusz. Prem. 2008.  szczegóły 
854.sztuka: Shakespeare William: Galaktyka Szekspir. Prem. 2008. ( ...) szczegóły 
855.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 2005.  szczegóły 
     Słupsk: Państwowy Teatr Lalki "Tęcza"
    sztuki (alfabet autorów)
856.sztuka: Brown George Mackay: Dziewczyna z morza. Prem. 1997.  szczegóły 
857.sztuka: Milne Alan Alexander: Kubuś Puchatek. Prem. 1999.  szczegóły 
     Słupsk: Teatr "Rondo"
    sztuki (alfabet autorów)
858.sztuka: Falstaff. Prem. 2006.  szczegóły 
859.sztuka: Kane Sarah: Psychosis. Prem. 2008.  szczegóły 
     Sopot: Sopocka Scena Off de BICZ
    sztuki (alfabet autorów)
860.sztuka: Shakespeare William: ... i Julia. Prem. 2009.  szczegóły 
861.sztuka: Shakespeare William: Wieczór Trzech Króli. Prem. 2005.  szczegóły 
     Sosnowiec: Teatr Zagłębia
    sztuki (alfabet autorów)
862.sztuka: Burnett Frances Eliza Hodgson: Tajemniczy ogród. Prem. 2006.  szczegóły 
863.sztuka: Carroll Lewis: Alicja w Krainie Czarów. Prem. 2012.  szczegóły 
864.sztuka: Chapman John (1927-2001), Lloyd Jeremy: Biznes. Prem. 2007.  szczegóły 
865.sztuka: Chapman John (1927-2001), Freeman Dave: Prywatna klinika. Prem. 2003.  szczegóły 
866.sztuka: Friel Brian: Tańce w Ballybeg. Prem. 2006.  szczegóły 
867.sztuka: Hawdon Robin: Wieczór kawalerski. Prem. 2000.  szczegóły 
868.sztuka: Henley Beth: Zbrodnie serca. Prem. 1992.  szczegóły 
869.sztuka: Montgomery James: Cały dzień bez kłamstwa. Prem. 1993.  szczegóły 
870.sztuka: Russell Willy: Shirley Valentine. Prem. 1991.  szczegóły 
871.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 2005.  szczegóły 
872.sztuka: Shakespeare William: Król Lear. Prem. 1995.  szczegóły 
873.sztuka: Shakespeare William: Wesołe kumoszki z Windsoru. Prem. 2009.  szczegóły 
874.sztuka: Shakespeare William: Wieczór trzech króli. Prem. 2000.  szczegóły 
     Supraśl: Teatr Wierszalin (do 1998: Towarzystwo Wierszalin - Teatr)
    sztuki (alfabet autorów)
875.sztuka: Dłużyński Maciej, Tomaszuk Piotr: Kubuś Puchatek. Prem.1993.  szczegóły 
recenzja: (J.P.): Nie tylko dla dzieci. Opcje 1993 nr 2 s. 130 (występy w Chorzowie...) szczegóły 
     Sydney-Warszawa: Teatr Kropka Theatre
    sztuki (alfabet autorów)
876.sztuka: Shakespeare William: desdeMONA. Prem. 2007.  szczegóły 
     Szczecin: Kabaret Piwnica Przy Krypcie
    sztuki (alfabet autorów)
877.sztuka: Mołczanow Aleksander: Zabójca. Prem. 2012.  szczegóły 
     Szczecin: Opera na Zamku
    sztuki (alfabet autorów)
878.sztuka: Shaffer Peter: Amadeusz. Prem. 2001.  szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: Amadeusz na Zamku. Pogranicza 2001 nr 4 s. 84-85  szczegóły 
     Szczecin: Teatr Kameralny
    sztuki (alfabet autorów)
879.sztuka: Churchill Donald: Po omacku. Prem. 2010.  szczegóły 
     Szczecin: Teatr "Kana"
    sztuki (alfabet autorów)
880.sztuka: Kane Sarah: Miłość Fedry. Prem. 2003.  szczegóły 
recenzja: Cieślak Robert: Słowo w sprawie interpretacji Kana/Kane. Pogranicza 2003 nr 1 s. 115-118  szczegóły 
recenzja: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 1 s. 129-137 (m.in. not. nt. premiery spektaklu...) szczegóły 
     Szczecin: Teatr "Krypta"
    sztuki (alfabet autorów)
881.sztuka: McCafferty Owen: Mojo Mickybo. Prem. 2006.  szczegóły 
882.sztuka: Ravenhill Mark: Produkt. Prem. 2007.  szczegóły 
883.sztuka: Stoker Bram: Dracula. Prem. 2007.  szczegóły 
     Szczecin: Teatr Lalek "Pleciuga"
    sztuki (alfabet autorów)
884.sztuka: Carroll Lewis: Alicja w Krainie Czarów. Prem. 2004.  szczegóły 
885.sztuka: Milne Alan Alexander: Chatka Puchatka. Prem. 1999.  szczegóły 
recenzja: Krupa Izabela: Powróćmy jak za dawnych lat.... Pogranicza 2000 nr 3 s. 162-165  szczegóły 
886.sztuka: Milne Alan Alexander: Kubuś Puchatek - wyprawa na biegun. Prem. 1997.  szczegóły 
887.sztuka: Shearer Bruce William: Nadąsana gąsiennica. Prem. 1996.  szczegóły 
888.sztuka: Stevens Martin: A to kto? Prem. 1991.  szczegóły 
889.sztuka: Wilde Oscar: Syn Gwiazdy. Prem. 2008.  szczegóły 
     Szczecin: Teatr "Nie Ma"
    sztuki (alfabet autorów)
890.sztuka: Cooney Michael, Cooney Ray: Genialny plan. Prem. 2012.  szczegóły 
891.sztuka: Gems Pam: Dusia, Ryba, Wal i Leta. Prem. 2011.  szczegóły 
892.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 2011.  szczegóły 
893.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 2010.  szczegóły 
     Szczecin: Teatr Polski*
    sztuki (alfabet autorów)
894.sztuka: Barnes Peter: Czerwone nosy. Prem. 1993.  szczegóły 
recenzja: Winnicka Bożena: Spaprany świat czerwonych nosów. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 23 s. 18  szczegóły 
895.sztuka: Chapman Graham, Cleese John, Gilliam Terry, Idle Eric, Jones Terry, Palin Michael: Latający cyrk Monty Pythona. Prem. 2000.  szczegóły 
896.sztuka: Chapman John (1927-2001), Freeman Dave: Prywatna klinika. Prem. 2004.  szczegóły 
897.sztuka: Cooney Ray: Mayday 2. Prem. 2005.  szczegóły 
898.sztuka: Cooney Ray: Okno na parlament. Prem. 2001.  szczegóły 
899.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 2012.  szczegóły 
900.sztuka: Gems Pam: Piaf. Prem. 1995.  szczegóły 
901.sztuka: Harwood Ronald: Garderobiany. Prem. 1995.  szczegóły 
902.sztuka: Marlowe Christopher John: Edward II. Burzliwe panowanie i żałosna śmierć króla Anglii z tragicznym upadkiem dumnego Mortimera. Prem. 1993.  szczegóły 
903.sztuka: Schisgal Murray: Sie kochamy. Prem. 1993.  szczegóły 
904.sztuka: Shaffer Peter: Czarna komedia. Prem. 1995.  szczegóły 
905.sztuka: Shakespeare William: Burza. Prem. 2008.  szczegóły 
906.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 2002.  szczegóły 
artykuł: J.B.-S.: Plenerowy "Hamlet". Rzeczpospolita 2002 nr 129 s. A10 (not. nt. wystawienia plenerowej wersji dramatu; Szczecin, 7 VI 2002...) szczegóły 
907.sztuka: Shakespeare William: Wieczór trzech króli albo co chcecie. Prem. 1997.  szczegóły 
recenzja: Liskowacki Artur D.: Faszerowanie karpia linem. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 21 s. 18  szczegóły 
908.sztuka: Valentine Pam: Przyjazne dusze. Prem. 2010.  szczegóły 
     Szczecin: Teatr Współczesny
    sztuki (alfabet autorów)
909.sztuka: Ayckbourn Alan: Komiczna siła. Prem. 2003.  szczegóły 
910.sztuka: Ayckbourn Alan: Mały rodzinny interes. Prem. 2012.  szczegóły 
911.sztuka: Burnett Frances Eliza Hodgson: Tajemniczy ogród. Prem. 2001.  szczegóły 
912.sztuka: Crimp Martin: Próby z jej życia. Prem. 2006.  szczegóły 
913.sztuka: Elton Ben: Popcorn. Prem. 1999.  szczegóły 
914.sztuka: Hare David: Getsemani. Prem. 2010.  szczegóły 
915.sztuka: Ja, Puchatek. Prem. 1990.  szczegóły 
916.sztuka: Mamet David: Przerżnąć sprawę. Prem. 1993.  szczegóły 
917.sztuka: Marber Patrick: Bliżej. Prem. 2005.  szczegóły 
918.sztuka: McDonagh Martin: Pan Poduszka. Prem. 2006.  szczegóły 
919.sztuka: McDonagh Martin: Porucznik z Inishmore. Prem. 2004.  szczegóły 
920.sztuka: McIntyre Clare: Bez czułości. Prem. 1995.  szczegóły 
artykuł: J.R.K.: "Bez czułości" w Warszawie. Rzeczpospolita 1995 nr 72 s. 1 (not. o występie...) szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Ani parodia, ani dramat. Rzeczpospolita 1995 nr 74 s. 6 (występ w Warszawie...) szczegóły 
921.sztuka: Ravenhill Mark: Polaroidy. Prem. 2002.  szczegóły 
recenzja: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 1 s. 129-137 (m.in. nota nt. wystawienia spektaklu w Teatrze Małym w Warszawie...) szczegóły 
922.sztuka: Russel Willy: Edukacja Rity. Prem. 1989.  szczegóły 
923.sztuka: Shakespeare William: Figle kobiet. Prem. 1991.  szczegóły 
924.sztuka: Shakespeare William: Grzeszna miłość. Prem. 2001.  szczegóły 
recenzja: Cieślak Robert: Gdy ciało staje się ramą miłości. Pogranicza 2001 nr 4 s. 69-71  szczegóły 
recenzja: Kierc Bogusław: Zakochany pielgrzym - wstydliwy i łakomy cielesności. Pogranicza 2001 nr 4 s. 61-68 (wyw. z reż. przedstawienia; rozm.: Robert Cieślak...) szczegóły 
recenzja: Michałowski Piotr: Między Kiercem a Szekspirem. Pogranicza 2001 nr 4 s. 72-75  szczegóły 
925.sztuka: Shakespeare William: Makbet. Prem. 2011.  szczegóły 
926.sztuka: Shakespeare William: Poskromienie złośnicy. Prem. 1993.  szczegóły 
927.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 1995.  szczegóły 
recenzja: Liskowacki Artur D.: Kochankowie raz jeszcze. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 49 s. 16  szczegóły 
928.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 2000.  szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Danuta: Sny czarno-białe. Didaskalia 2000 nr 36 s. 46-47  szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Kto dzisiaj nie kocha jak z Szekspira. Pogranicza 2000 nr 1/2 s. 109-112 (z projektami kostiumów...) szczegóły 
     Tarnów: Ośrodek Teatralny "Warsztatowa"
    sztuki (alfabet autorów)
929.sztuka: Fowles John: Kochanica Francuza. Prem. 1990.  szczegóły 
930.sztuka: Pierwsza miłość. Prem. 1991.  szczegóły 
931.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Perem. 1989.  szczegóły 
     Tarnów: Tarnowski Teatr im. L. Solskiego
    sztuki (alfabet autorów)
932.sztuka: Ayckbourn Alan: Niezwykły dom Pana A. Prem. 2010.  szczegóły 
933.sztuka: Beckett Samuel: Czekając na Godota. Prem. 2000.  szczegóły 
artykuł: Nagrody dla nominowanych. Teatr 2000 nr 12 s. 84 (not. o występach na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym "Złoty Lew" ...) szczegóły 
934.sztuka: Beckett Samuel: Fragmenty dramatyczny I. Fragment dramatyczny II. Prem. 1997.  szczegóły 
935.sztuka: Burnett Frances Eliza Hodgson: Tajemniczy ogród. Prem. 2011.  szczegóły 
936.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 1992.  szczegóły 
937.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 2011.  szczegóły 
938.sztuka: Harrower David: Blackbird. Prem. 2012.  szczegóły 
939.sztuka: Hawdon Robin: Lewe interesy. Prem. 2008.  szczegóły 
940.sztuka: Hawdon Robin: Wieczór kawalerski. Prem. 2004.  szczegóły 
941.sztuka: Kempinski Tom: Halo, to ja. Prem. 1990.  szczegóły 
942.sztuka: McDonagh Martin: Jednoręki ze Spokane. Prem. 2012.  szczegóły 
943.sztuka: Milne Alan Alexander: Kubuś Puchatek. Prem. 1995.  szczegóły 
944.sztuka: Shakespeare William: Hamlet, Książę Danii. Prem. 2001.  szczegóły 
945.sztuka: Shakespeare William: Makbet. Prem. 2011.  szczegóły 
946.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 1993.  szczegóły 
947.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 1998.  szczegóły 
recenzja: Smożewski Ryszard: Sen nocy letniej. Tarniny 1998 nr 6 s. 37 (not....) szczegóły 
948.sztuka: Valentine Pam: Przyjazne dusze. Prem. 2010.  szczegóły 
949.sztuka: Wilde Oscar Fingal O'Flahertie: Chłopiec z gwiazd. Prem. 1989.  szczegóły 
     Tczew: Inne. Tczew
    sztuki (alfabet autorów)
950.sztuka: Harwood Ronald: Kwartet. Prem. 2010. (przedstawienie impresaryjne...) szczegóły 
     Toruń: Teatr im. W. Horzycy
    sztuki (alfabet autorów)
951.sztuka: Beckett Samuel: Końcówka. Prem. 1998.  szczegóły 
artykuł: Teatr 2001 nr 1 s. 85 (nota o występach na festiwalu w Tallinie, XII 2000...) szczegóły 
recenzja: Jagodzińska Joanna: Beckett z "ludzką twarzą". Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 7/8 s. 16-17  szczegóły 
952.sztuka: Brenton Howard: In extremis. Historia Abelarda i Heloizy. Prem. 2008.  szczegóły 
953.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 1989.  szczegóły 
954.sztuka: Gay John: Opera żebracza. Prem. 2006.  szczegóły 
955.sztuka: McDonagh Martin: Kaleka z Inishmaan. Prem. 2009.  szczegóły 
956.sztuka: McDonagh Martin: Porucznik z Inishmore. Prem. 2012.  szczegóły 
957.sztuka: McDonagh Martin: Samotny zachód. Prem. 2002.  szczegóły 
958.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gdański Rocznik Kulturalny 1989 t. 12 s. 246 (o występie w Gdyni...) szczegóły 
959.sztuka: Shaffer Peter: Czarna komedia. Prem. 1997.  szczegóły 
recenzja: Czepińska Marianna: Negatyw. Dwie premiery w Teatrze Horzycy: Ożenek, Czarna komedia. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 5 s. 17  szczegóły 
recenzja: (PIO): Dobry "czarny" start. Trybuna 1997 nr 97 s. 9 (nota...) szczegóły 
960.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 2008.  szczegóły 
961.sztuka: Shakespeare William: Kupiec wenecki. Prem. 1994.  szczegóły 
recenzja: Jędrys Krzysztof: "Kupiec wenecki" - towar nie najwyższej jakości.... Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 10 s. 13  szczegóły 
962.sztuka: Shakespeare William: Ryszard III. Prem. 1999.  szczegóły 
963.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 2006.  szczegóły 
     Toruń: Teatr Lalki i Aktora "Baj Pomorski"
    sztuki (alfabet autorów)
964.sztuka: Barrie James Matthew: Piotruś Pan. Prem. 2003.  szczegóły 
965.sztuka: Carroll Lewis: Alicja w krainie czarów. Prem. 1998.  szczegóły 
recenzja: Klakier: Alicja w krainie i nteligencji. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 10 s. 14  szczegóły 
966.sztuka: Dickens Charles: Opowieść wigilijna. Prem. 2000.  szczegóły 
967.sztuka: Dvorak Jan V.: Księga dżungi. Prem. 1998.  szczegóły 
968.sztuka: Lofting Hugh: Zwierzęta doktora Dolittle. Prem. 1995.  szczegóły 
969.sztuka: Shakespeare William: Lear. Prem. 2002.  szczegóły 
970.sztuka: Shakespeare William: Makbet. Prem. 2011.  szczegóły 
971.sztuka: Smith Dodie: [Sto jeden] 101 Dalmatyńczyków. Prem. 1997.  szczegóły 
972.sztuka: Swift Jonathan: Podróże Guliwera. Prem. 2009.  szczegóły 
973.sztuka: Thackeray William Makepeace: Pierścień i róża czyli historia Lulejki i Bulby. Prem. 2002.  szczegóły 
     Trzebinia: Trzebiński Impresariat Artystyczny
    sztuki (alfabet autorów)
974.sztuka: Chapman John (1927-2001), Freeman Dave: Prywatna klinika. Prem. 2007.  szczegóły 
     Wałbrzych: Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego
    sztuki (alfabet autorów)
975.sztuka: Barker Howard: Herosi trudu. Prem. 2000.  szczegóły 
976.sztuka: Beckett Samuel: Końcówka. Prem. 1998.  szczegóły 
977.sztuka: Clark Brian: Lady i generał czyli petycja. Prem. 1992.  szczegóły 
978.sztuka: Cooke Brian, Mortimer Johnnie: Kiedy kota nie ma. Prem. 1995.  szczegóły 
979.sztuka: Cooney Ray: Mayday, mayday. Prem. 1992.  szczegóły 
980.sztuka: Delaney Shelagh: Smak miodu. Prem. 1992.  szczegóły 
981.sztuka: Jacobs Michaela: Oszuści. Prem. 1993.  szczegóły 
982.sztuka: O'Casey Sean: Koniec początku. Prem. 1991.  szczegóły 
983.sztuka: Shakespeare William: 12 scen z Hamletem. Prem. 2001.  szczegóły 
984.sztuka: Shakespeare William: Burza. Prem. 2007.  szczegóły 
985.sztuka: Shakespeare William: Hamlet 24:00. Prem. 2006.  szczegóły 
986.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 2001.  szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2001 nr 157 s. B (nota o wystawieniu sztuki w Szczawnie Zdroju...) szczegóły 
987.sztuka: Shakespeare William: Wieczór trzech króli albo co chcecie. Prem. 1999.  szczegóły 
988.sztuka: Wilde Oskar: Tragedia florencka. Prem. 1993.  szczegóły 
     Wałbrzych: Teatr Lalek**
    sztuki (alfabet autorów)
989.sztuka: Milne Alan Alexander: Drugie przygody Kubusia Puchatka. Prem. 2000.  szczegóły 
990.sztuka: Milne Alan Alexander: Przygody Kubusia Puchatka. Prem. 1999.  szczegóły 
     Wałbrzych: Teatr Lalki i Aktora
    sztuki (alfabet autorów)
991.sztuka: Carroll Lewis: Alicja w krainie czarów. Prem. 2010.  szczegóły 
992.sztuka: Dickens Charles: Opowieść Wigilijna. Prem. 2009.  szczegóły 
     Warszawa: Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza
    sztuki (alfabet autorów)
993.sztuka: Churchill Caryl, Lan David: Usta pełne ptaków. Prem. 2007.  szczegóły 
994.sztuka: Fragmenty z Szekspira. Prem. 1999.  szczegóły 
995.sztuka: Friel Brian: Tańce w Ballybeg. Prem. 2006.  szczegóły 
996.sztuka: Hampton Christopher: Opowieści Hollywoodu. Prem. 2006.  szczegóły 
artykuł: Olśniewający rezultat - dzieje jednego spektaklu. Scena 2006 nr 1 s. 2-6 (nt. etapów realizacji spektaklu oraz obecności autora sztuki Christoph...) szczegóły 
997.sztuka: Osborne John: Miłość i gniew. Prem. 2008.  szczegóły 
998.sztuka: Pinter Harold: Lokatorzy. Prem. 2007.  szczegóły 
999.sztuka: Purcell Henry: Dydona i Eneasz. Prem. 2010.  szczegóły 
1000.sztuka: Russel Willy: W piątek wieczorem. Prem. 2003.  szczegóły 
1001.sztuka: Shakespeare William: Dwaj panowie z Werony. Prem. 2000.  szczegóły 
recenzja: Godlewska Joanna: Nowy teatr warszawski. Przegląd Powszechny 2000 nr 4 s. 118-120  szczegóły 
1002.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 2001.  szczegóły 
1003.sztuka: Shakespeare William: Stracone zachody miłości. Prem. 2010.  szczegóły 
1004.sztuka: Shakespeare William: Wieczór Trzech Króli. Prem. 2010.  szczegóły 
     Warszawa: Damski Tandem Twórczy
    sztuki (alfabet autorów)
1005.sztuka: Woolf Virginia: Orlando. Pułapka? Sen. Prem. 2010.  szczegóły 
     Warszawa: Grupa Artystyczna "Teraz Poliż"
    sztuki (alfabet autorów)
1006.sztuka: Kane Sarah: Psychozy naszej codziennej 4:48. Prem. 2008.  szczegóły 
     Warszawa: Inne. Warszawa
    sztuki (alfabet autorów)
1007.sztuka: Carroll Lewis: Alicja w krainie czarów. Prem. 2005. (przedstawienie impresaryjne...) szczegóły 
1008.sztuka: Haddon Mark: Zagadka. Prem. 2007. (przedstawienie impresaryjne...) szczegóły 
1009.sztuka: To pewnie wina krajobrazu. Prem. 2011. (przedstawienie impresaryjne...) szczegóły 
     Warszawa: Kino-Teatr "Bajka"
    sztuki (alfabet autorów)
1010.sztuka: Chapman John (1927-2001), Marriott Anthony: Zamknij oczy i myśl o Anglii. Prem. 2009.  szczegóły 
1011.sztuka: Pertwee Michael: Sextet. Prem. 2011.  szczegóły 
     Warszawa: Kompania Teatralna "Ręczna Robótka"
    sztuki (alfabet autorów)
1012.sztuka: Jerrold Douglas Wiiliam: Nauki małżeńskie. Prem. 1999.  szczegóły 
artykuł: JEŻ, AS: W co się bawić latem. Życie 1999 nr 190 s. 10 (m.in. not. nt. wystawienia sztuki w Warszawie na Małej Scenie Teatru P...) szczegóły 
     Warszawa: Le Madame
    sztuki (alfabet autorów)
1013.sztuka: Harwood Ronald: Goście. Prem. 2005.  szczegóły 
     Warszawa: Nowy Teatr
    sztuki (alfabet autorów)
1014.sztuka: Shakespeare William: Opowieści afrykańskie według Szekspira. Prem. 2011. (spektakl zrealizowany w koprodukcji z Les Théâtres de la Ville de Luxe...) szczegóły 
     Warszawa: Och-Teatr
    sztuki (alfabet autorów)
1015.sztuka: Cooney Ray: Mayday. Prem. 2012.  szczegóły 
1016.sztuka: Hawdon Robin: Weekend z R. Prem. 2010.  szczegóły 
1017.sztuka: Linehan Graham: Trzeba zabić starszą panią. Prem. 2012.  szczegóły 
1018.sztuka: O'Brien Richard: The Rocky Horror Show. Prem. 2011.  szczegóły 
     Warszawa: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
    sztuki (alfabet autorów)
1019.sztuka: Beckett Samuel: Czekając na Godota. Prem. 1991.  szczegóły 
1020.sztuka: Osborne John: Miłość i gniew. Prem. 1994.  szczegóły 
1021.sztuka: Shakespeare William: Kupiec wenecki. Prem. 1993.  szczegóły 
     Warszawa: Pracownia "Teatr"
    sztuki (alfabet autorów)
1022.sztuka: Beckett Samuel: Radosne dni. Prem. 1991.  szczegóły 
     Warszawa: Scena Inicjatyw Artystycznych ZASP
    sztuki (alfabet autorów)
1023.sztuka: Shakespeare William: Henryk IV cz. I. Prem. 2005.  szczegóły 
     Warszawa: Scena Kobra w Fabryce Trzciny
    sztuki (alfabet autorów)
1024.sztuka: Hill Susan: Kobieta w czerni. Prem. 2008.  szczegóły 
     Warszawa: Scena "Prezentacje"
    sztuki (alfabet autorów)
1025.sztuka: Cooper Helen: Trzy kobiety i stroiciel fortepianów. Prem. 2006.  szczegóły 
1026.sztuka: Coward Noel: Życie prywatne. Prem. 1991.  szczegóły 
1027.sztuka: Cromwell John: Powrót gwiazdy. Prem. 1994.  szczegóły 
1028.sztuka: Crowley Mart: Dyskretny urok faunów. Prem. 1992.  szczegóły 
recenzja: Lis Andrzej: Chłopcy w strojach Hanaoki. Trybuna 1992 nr 149 s. 5  szczegóły 
1029.sztuka: Gray Simon: Bliżej. Prem. 2002.  szczegóły 
1030.sztuka: Greene Graham: Humoreski erotyczne. Prem. 1990.  szczegóły 
1031.sztuka: Hampton Christopher: Kogo kocham. Prem. 1995.  szczegóły 
1032.sztuka: Hare David: Oddech życia. Prem. 2009.  szczegóły 
1033.sztuka: Harwood Ronald: Przedtem... potem... Prem. 1994.  szczegóły 
1034.sztuka: Humoreski Grahama Greene'a, czyli Smutek w trzech częściach. Prem. 1990.  szczegóły 
1035.sztuka: Pinter Harold: Zdrada. Prem. 1991.  szczegóły 
1036.sztuka: Portret rodzinny z pieniędzmi w tle. Prem. 1993.  szczegóły 
1037.sztuka: Simon Gray: Japes. Prem. 2002.  szczegóły 
1038.sztuka: Wilde Oscar: Gdzie niemowlę [brat marnotrawny]. Prem. 2000.  szczegóły 
1039.sztuka: Wilde Oscar: Kobieta bez znaczenia. Prem. 1997.  szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: Ping-pong złotych myśli. Twój Styl 1998 nr 2 s. 98 (not....) szczegóły 
recenzja: Likowska Ewa: Komediodramat według Wilde'a. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 47 s. 16  szczegóły 
     Warszawa: Stowarzyszenie Teatralna Chata
    sztuki (alfabet autorów)
1040.sztuka: Eliot Thomas Stearns: Sweeney Agonistes. Prem. 2011. (przedstawienie impresaryjne...) szczegóły 
     Warszawa: Studio Teatralne "Koło"
    sztuki (alfabet autorów)
1041.sztuka: Gaiman Neil: Sandman. Prem. 2006.  szczegóły 
1042.sztuka: Shakespeare William: Burza. Prem. 2012.  szczegóły 
     Warszawa: Studium Teatralne
    sztuki (alfabet autorów)
1043.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 2005.  szczegóły 
     Warszawa: Szkoła Aktorska Haliny i Jana Machulskich
    sztuki (alfabet autorów)
1044.sztuka: Kane Sarah: Psychozy naszej codziennej 4.48. Prem. 2008. (przedstawienie dyplomowe Grupy "Teraz Poliż"...) szczegóły 
     Warszawa: Teatr 6. piętro
    sztuki (alfabet autorów)
1045.sztuka: Russell Willy: Edukacja Rity. Prem. 2011.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Academia
    sztuki (alfabet autorów)
1046.sztuka: Shakespeare William: Lady M. Prem. 2010.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Adekwatny
    sztuki (alfabet autorów)
1047.sztuka: Makbet. Prem. 2003.  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Wahadło przeznaczenia. Rzeczpospolita 2003 nr 102 s. A15  szczegóły 
1048.sztuka: Milne Alan Alexander: Kubuś Puchatek. Prem. 1996.  szczegóły 
1049.sztuka: Mity greckie. Prem. 1997.  szczegóły 
1050.sztuka: Shakespeare William: Ryszard III. Prem. 1997.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Akt
    sztuki (alfabet autorów)
1051.sztuka: Eliot Thomas Stearns: Ziemia jałowa. Prem. 2005.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Ateneum im. S. Jaracza
    sztuki (alfabet autorów)
1052.sztuka: Barker Howard: Sceny z egzekucji. Prem. 1995.  szczegóły 
1053.sztuka: Beckett Samuel: Końcówka. Prem. 1998.  szczegóły 
1054.sztuka: Beckett Samuel: Którzy upadają. Prem. 1989.  szczegóły 
1055.sztuka: Churchill Donald: Chwile słabości. Prem. 2006.  szczegóły 
1056.sztuka: Harwood Ronald: Garderobiany. Prem. 1997.  szczegóły 
recenzja: Likowska Ewa: Nieudolność reżysera. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 1/2 s. 16  szczegóły 
recenzja: Pawłowski Roman: Przed lustrem teatru. Gazeta Wyborcza 1997 nr 291 s. 12  szczegóły 
1057.sztuka: Harwood Ronald: Herbatka u Stalina. Prem. 2000.  szczegóły 
1058.sztuka: Harwood Ronald: Kolaboracja. Prem. 2007.  szczegóły 
1059.sztuka: Harwood Ronald: Za i przeciw. Prem. 1995.  szczegóły 
recenzja: Bukowski Jacek: Zakalec z ambicjami. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 24 s. 16  szczegóły 
recenzja: Kulczycka Olga: Granice moralności. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 28 s. 18  szczegóły 
1060.sztuka: Koestler Arthur: Ciemność w południe. Prem. 1989.  szczegóły 
recenzja: ewe: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 194 s. 4  szczegóły 
1061.sztuka: Leach Karoline: Mr. Love. Prem. 1999.  szczegóły 
recenzja: Mościcki Tomasz: Wieczór z Kalibabką. Życie 1999 nr 32 s. 10 (nota...) szczegóły 
1062.sztuka: Marber Patrick: Bliżej. Prem. 2008.  szczegóły 
1063.sztuka: McDonagh Martin: Czaszka z Connemary. Prem. 2006.  szczegóły 
1064.sztuka: McPherson Conor: Św. Mikołaj. Prem. 1999.  szczegóły 
recenzja: Mościcki Tomasz: Rozsypać ryż każdego wieczora (w teatrze). Co łączy wampira z recenzentem teatralnym? - najnowsza propozycja stołecznego Ateneum. Życie 1999 nr 99 s. 13  szczegóły 
1065.sztuka: Pinter Harold: Powrót do domu. Prem. 2007.  szczegóły 
1066.sztuka: Priestley John Boynton: Pan inspektor przyszedł. Prem. 2003.  szczegóły 
1067.sztuka: Shaffer Anthony: Detektyw. Prem. 1992.  szczegóły 
1068.sztuka: Shakespeare William: Burza. Prem. 1991.  szczegóły 
1069.sztuka: Shakespeare William: Kupiec wenecki. Prem. 1996.  szczegóły 
recenzja: Godlewska Joanna: Szekspir politycznie poprawny. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 11 s. 221-223  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Triumf chrześcijańskiej Wenecji. Rzeczpospolita 1996 nr 75 s. 27  szczegóły 
recenzja: Kulczycka Olga: Shylock a la Śmigasiewicz. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 17 s. 18  szczegóły 
1070.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 2012.  szczegóły 
1071.sztuka: Stoppard Tom: Arkadia. Prem. 1994.  szczegóły 
recenzja: Kulczycka Olga: Każdy ma swoją Arkadię. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 7 s. 18  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Arkadia w Ateneum. Twój Styl 1995 nr 4 s. 114 (notka...) szczegóły 
1072.sztuka: Wright Nicholas: Wincent i Urszula. Prem. 2003.  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Portret artysty z czasów miłości. Rzeczpospolita 2003 nr 136 s. A9  szczegóły 
     Warszawa: Teatr "Baj" (do 1992 r. Teatr Lalki i Aktora "Baj")
    sztuki (alfabet autorów)
1073.sztuka: Dahl Roald: Wielkomilud. Prem. 2007.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Capitol
    sztuki (alfabet autorów)
1074.sztuka: Barrie James Matthew: Piotruś Pan. Prem. 2012.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. G. Holoubka
    sztuki (alfabet autorów)
1075.sztuka: Beckett Samuel: Czekając na Godota. Prem. 1996.  szczegóły 
recenzja: Adamski Jerzy: Godot, czyli arcydzieło. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 29 s. 11  szczegóły 
recenzja: Cieślak Jacek: Czekając na teatr (Samuel Beckett w Teatrze Dramatycznym). Rzeczpospolita 1996 nr 90 s. 26  szczegóły 
1076.sztuka: Beckett Samuel: Końcówka. Prem. 1997.  szczegóły 
recenzja: Miłkowski Tomasz: Co robić z Beckettem?. Trybuna 1997 nr 252 s. 14  szczegóły 
1077.sztuka: Beckett Samuel: Szczęśliwe dni. Prem. 1995.  szczegóły 
recenzja: Pawłowski Roman: Winnie się śmieje. Gazeta Wyborcza 1995 nr 281 s. 13  szczegóły 
1078.sztuka: Bennett Allan: Szaleństwo króla Jerzego. Prem. 1994.  szczegóły 
recenzja: Twój Styl 1995 nr 1 s. 88 (notka...) szczegóły 
1079.sztuka: Carroll Lewis: Alicja. Prem. 2008.  szczegóły 
1080.sztuka: Carroll Lewis: Alicja w Krainie Czarów. Prem. 2001.  szczegóły 
recenzja: Pawłowski Roman: Ala ma kota. Gazeta Wyborcza 2001 nr 225 s. 17  szczegóły 
1081.sztuka: Christie Agatha: I nie było już nikogo. Prem. 2011.  szczegóły 
1082.sztuka: Dear Nick: Sztuka sukcesu. Prem. 1994.  szczegóły 
recenzja: Jasiński Jerzy: Sztuka klapy. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 29 s. 18  szczegóły 
recenzja: Twój Styl 1995 nr 1 s. 88 (not....) szczegóły 
1083.sztuka: Golding William: Widzialna ciemność. Prem. 2007.  szczegóły 
1084.sztuka: Hackett Michael: Upadłe anioły. Prem. 1993.  szczegóły 
1085.sztuka: Hare David: Tonacja Blue albo blue room. Prem. 2000.  szczegóły 
1086.sztuka: Harrower David: Blackbird. Prem. 2006.  szczegóły 
1087.sztuka: McDonagh Martin: Królowa piękności z Leenane. Prem. 2002.  szczegóły 
artykuł: Sieradzki Jacek: Ostatni tacy widzowie. Plus Minus 2002 nr 11 s. D6 (na przykładzie reakcji widzów na spektakl o kształtowaniu przez współc...) szczegóły 
1088.sztuka: Milne Alan Alexander: Być Puchatkiem. Prem. 1989.  szczegóły 
1089.sztuka: Salome. Prem. 2000.  szczegóły 
artykuł: J.R.K.: Biblia i dekadencja (Premiera "Salome" Oscara Wilde'a). Rzeczpospolita 2000 nr 46 s. A8 (not. przed premierą...) szczegóły 
1090.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 1979.  szczegóły 
1091.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 1992.  szczegóły 
1092.sztuka: Shakespeare William: Jak wam się podoba. Prem. 1996.  szczegóły 
1093.sztuka: Shakespeare William: Poskromienie złośnicy. Prem. 1997.  szczegóły 
1094.sztuka: Shakespeare William: Poskromienie złośnicy. Prem. 1998.  szczegóły 
recenzja: Likowska Ewa: Kolejny sukces Warlikowskiego. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 4 s. 10  szczegóły 
recenzja: Sosnowska A.: Kobiecość poskromiona. Twój Styl 1998 nr 6 s. 150 (not....) szczegóły 
1095.sztuka: Shakespeare William: Wszystko dobre co się dobrze kończy. Prem. 2000.  szczegóły 
1096.sztuka: Stephenson Shelagh: Pamięć wody. Prem. 2002.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Druga Strefa (Teatr 2.Strefa)
    sztuki (alfabet autorów)
1097.sztuka: Wesker Arnold: Dwa monologi. Prem. 2010.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr IMKA
    sztuki (alfabet autorów)
1098.sztuka: Frayn Michael: Kopenhaga. Prem. 2012.  szczegóły 
1099.sztuka: Kelly Dennis: Bohater Osama. Prem. 2011.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Kamienica
    sztuki (alfabet autorów)
1100.sztuka: Ayckbourn Alan: Jak się kochają w niższych sferach. Prem. 2012.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Komedia - Północne Centrum Sztuki (do 1990: Teatr Komedia; do 1994: Teatr Północny)
    sztuki (alfabet autorów)
1101.sztuka: Buchan John: The 39 Steps. Prem. 2009.  szczegóły 
1102.sztuka: Burnett Frances Hodgson: Tajemniczy ogród. Prem. 1999.  szczegóły 
1103.sztuka: Chapman John (1927-2001), Lloyd Jeremy: Biznes. Prem. 2004.  szczegóły 
1104.sztuka: Chapman John (1927-2001), Pertwee Michael: Fotki z wakacji. Prem. 2011. ( ...) szczegóły 
1105.sztuka: Chapman John (1927-2001), Cooney Ray: Oto idzie panna młoda. Prem. 2009.  szczegóły 
1106.sztuka: Chapman John (1927-2001), Cooney Ray: Podwójna rezerwacja. Prem. 2010.  szczegóły 
1107.sztuka: Chapman John (1927-2001), Freeman Dave: Prywatna klinika. Prem. 2000.  szczegóły 
1108.sztuka: Chappell Eric: Samotne serca. Prem. 2005.  szczegóły 
1109.sztuka: Chappell Eric: Węże. Prem. 2005.  szczegóły 
1110.sztuka: Churchill Donald: To twoje, to moje. Prem. 1996.  szczegóły 
1111.sztuka: Cooney Michael: Z rączki do rączki. Prem. 1996.  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Hucpa o hucpie. Rzeczpospolita 1996 nr 61 s. 25  szczegóły 
1112.sztuka: Cooney Ray, Hilton Tony: Jeszcze jeden do puli?! Prem. 2006.  szczegóły 
1113.sztuka: Firth Tim: Dziewczyny z kalendarza. Prem. 2010.  szczegóły 
1114.sztuka: Freeman Dave: Łóżko pełne cudzoziemców. Prem. 2003.  szczegóły 
1115.sztuka: Garden Graeme, McLeod Callum: Kieszonkowa orkiestra. Prem. 2009.  szczegóły 
1116.sztuka: Gems Pam: One. Prem. 2006.  szczegóły 
1117.sztuka: Hampton Christopher: Niebezpieczne związki. Prem. 2008.  szczegóły 
1118.sztuka: Harris Richard: Stepping out. Prem. 2006.  szczegóły 
1119.sztuka: Hawdon Robin: Lewe interesy. Prem. 2008.  szczegóły 
1120.sztuka: Hawdon Robin: Prezent urodzinowy. Prem. 2010.  szczegóły 
1121.sztuka: Ogilvy Ian: Zamiana na wakacje. Prem. 2007.  szczegóły 
1122.sztuka: Osborne John: Miłość i gniew. Prem. 1992.  szczegóły 
1123.sztuka: Quilter Peter: Boyband. Prem. 2008.  szczegóły 
1124.sztuka: Williams Simon: Nikt nie jest doskonały. Prem. 2012.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Konsekwentny
    sztuki (alfabet autorów)
1125.sztuka: Kane Sarah: Zbombardowani. Prem. 2009.  szczegóły 
1126.sztuka: McGuinness Frank: Someone Who'll Watch Over Me. Prem. 2007.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Kontrapunkt
    sztuki (alfabet autorów)
1127.sztuka: Pinter Harold: Cieplarnia. Prem. 2010.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Królewski Muzeum Pałacu w Wilanowie
    sztuki (alfabet autorów)
1128.sztuka: Carroll Lewis: Przygody Alicji w krainie czarów. Prem. 2010.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Kwadrat
    sztuki (alfabet autorów)
1129.sztuka: Ayckbourn Alan: Wszystkiego najlepszego. Prem. 1992.  szczegóły 
1130.sztuka: Ayckbourn Alan: Wszystko jest względne. Prem. 1990.  szczegóły 
1131.sztuka: Chapman John (1927-2001), Cooney Ray: Nie teraz kochanie. Prem. 1999.  szczegóły 
recenzja: Mościcki Tomasz: Jutro będzie futro. Życie 1999 nr 20 s. 10 (nota...) szczegóły 
1132.sztuka: Chappell Eric: Złodziej. Prem. 2001.  szczegóły 
artykuł: Wydarzenia. Most [Sztokholm] 2001 nr 1 s. [4] (m.in. not. o wystawieniu spektaklu w Sztokholmie 26 III 2001...) szczegóły 
1133.sztuka: Churchill Donald: Dekorator. Prem. 1993.  szczegóły 
1134.sztuka: Cooke Brian, Mortimer Johnnie: Kiedy kota nie ma. Prem. 1995.  szczegóły 
1135.sztuka: Cooney Ray: Mayday 2. Prem. 2002.  szczegóły 
1136.sztuka: Cooney Ray: Mayday. Prem. 1992.  szczegóły 
1137.sztuka: Cooney Ray: Okno na parlament. Prem. 1993.  szczegóły 
1138.sztuka: Cooney Ray: Wszystko w rodzinie. Prem. 1998.  szczegóły 
1139.sztuka: Coward Noel: Upadłe anioły. Prem. 2003.  szczegóły 
1140.sztuka: Frayn Michael: Ośle lata. Prem. 1990.  szczegóły 
1141.sztuka: Frayn Michael: Ośle lata. Prem. 2005.  szczegóły 
1142.sztuka: Hawdon Robin: Ślub doskonały. Prem. 2012.  szczegóły 
1143.sztuka: Henley Beth: Zbrodni serca. Prem. 1991.  szczegóły 
1144.sztuka: King Philip: O co biega. Prem. 1995.  szczegóły 
recenzja: Kulczycka Olga: Śmiech do kwadratu. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 8 s. 16  szczegóły 
1145.sztuka: Lochhead Liz: Perfect Day. Prem. 2007.  szczegóły 
1146.sztuka: Valentine Pam: Przyjazne dusze. Prem. 2008.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr "La M.ort"
    sztuki (alfabet autorów)
1147.sztuka: Stoppard Tom: Rosencrantz i Guildenstern nie żyją. Prem. 2007.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Lalek "Guliwer"
    sztuki (alfabet autorów)
1148.sztuka: Dłużyński Maciej, Tomaszuk Piotr: Kubuś Puchatek. Prem. 1993.  szczegóły 
recenzja: Bukowski Jacek: W "Guliwerze" jam session" na Puchatkowy temat. Życie Warszawy 1993 nr 45 s. 13  szczegóły 
1149.sztuka: Nova Gabriela: O czym szumią wierzby. Prem. 1997.  szczegóły 
1150.sztuka: Państwo Głuptakowie. Prem. 1991.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr "Lalka"
    sztuki (alfabet autorów)
1151.sztuka: Dahl Roald: Wiedźmy. Prem. 2008.  szczegóły 
1152.sztuka: Defoe Daniel: Robinson Cruzoe. Prem. 1994.  szczegóły 
recenzja: Bardijewska Liliana: Świat emocji i paradoksów. Teatr Lalek 1994 nr 3/4 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Bukowski Jacek: Robinson i widzowie na teatralnej wyspie. Życie Warszawy 1994 nr 44 dod. s. 5  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Popłynąć z Robinsonem. Teatr 1994 nr 6 s. 27  szczegóły 
1153.sztuka: Dickens Charles: Opowieść wigilijna. Prem. 1995.  szczegóły 
recenzja: Kulczycka Olga: Trzy premiery i dwa wielbłądy. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 5 s. 16  szczegóły 
1154.sztuka: Shakespeare William: Makbet. Prem. 1996.  szczegóły 
1155.sztuka: Tolkien John Ronald Reuel: Rudy Dżil i jego pan. Prem. 1994.  szczegóły 
artykuł: Teatr Lalek 1998 nr 1 s. 47, 48 (nota o udziale w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Sziben...) szczegóły 
recenzja: Bardijewska Liliana: Świat emocji i paradoksów. Teatr Lalek 1994 nr 3/4 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Urbańska Agata: Tolkien w "Lalce". Teatr 1995 nr 1 s. 40  szczegóły 
recenzja: Wysocka Magdalena: Małe Królestwo. Trybuna 1994 nr 301 s. 13  szczegóły 
1156.sztuka: Wilde Oscar: Urodziny infantki. Prem. 2005.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr "Lapidarium"
    sztuki (alfabet autorów)
1157.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 1992.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr MimArt
    sztuki (alfabet autorów)
1158.sztuka: Blake William: Zniewolenie. Prem. 2007.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr na Woli im. Tadeusza Łomnickiego (do 1996: Teatr na Woli)
    sztuki (alfabet autorów)
1159.sztuka: Conrad Korzeniowski Joseph: Jądro ciemności. Prem. 2007.  szczegóły 
1160.sztuka: Doyle Arthur Conan: Przygody Sherloca Holmsa. Prem. 1996.  szczegóły 
1161.sztuka: Dyer Charles: Schody. Prem. 2003.  szczegóły 
artykuł: Podkowiański Magazyn Kulturalny 2003 nr 1 s. 46 (not. nt. pokazu przedpremierowego w Podkowie Leśnej...) szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Obojętność. Rzeczpospolita 2003 nr 79 s. A9  szczegóły 
1162.sztuka: Home William Douglas: Zimorodek. Prem. 1993.  szczegóły 
1163.sztuka: Keatley Christi: Przykazała mi mama. Prem. 1995.  szczegóły 
recenzja: Kulczycka Olga: Kobieta o kobietach. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 32 s. 18  szczegóły 
1164.sztuka: Shakespeare William: Król Lear. Prem. 2006.  szczegóły 
1165.sztuka: Shakespeare William: Wieczór trzech króli albo co chcecie. Prem. 2000.  szczegóły 
recenzja: Stankiewicz-Podhorecka Temida: Do śmiechu. Nasz Dziennik 2000 nr 50 s. 9  szczegóły 
1166.sztuka: Zelenka Petr: Rozkłady jazdy, czyli ostatnie przedstawienie sztuki Michaela Frayna "Chińczycy". Prem. 2006.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Narodowy
    sztuki (alfabet autorów)
1167.sztuka: Auden Wystan Hugh: Morze i zwierciadło. Komentarz do "Burzy" Szekspira. Prem. 2002.  szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: Labirynt i zwierciadło. Twórczość 2003 nr 5 s. 124-128  szczegóły 
recenzja: Żebrowska Anna: Burza oklasków. Gazeta Wyborcza 2002 nr 298 s. 17  szczegóły 
1168.sztuka: Beckett Samuel: Czekając na Godota. Prem. 1991.  szczegóły 
recenzja: Lutomski Jacek: Godot według Becketta. Rzeczpospolita 1991 nr 254 s. 3  szczegóły 
1169.sztuka: Dear Nick: Władza. Prem. 2005.  szczegóły 
artykuł: Niziołek Grzegorz: Returning to the source. Interview with Grzegorz Niziołek. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2007 nr 1/2 s. 6-8 (wyw. nt. powodów rzadkiej obecności dramaturgii antycznej w polskich t...) szczegóły 
1170.sztuka: Hampton Christopher: Żar. Prem. 2007.  szczegóły 
1171.sztuka: McDonagh Martin: Poduszyciel. Prem. 2006.  szczegóły 
1172.sztuka: McPherson Conor: Wędrowiec. Prem. 2008.  szczegóły 
1173.sztuka: Nowe Bloomusalem. Prem. 1999.  szczegóły 
artykuł: Teatr 2000 nr 11 s. 76 (not. o występach na festiwalu teatralnym MESS w Sarajewie...) szczegóły 
recenzja: Pawłowski Roman: Grzeczny Joyce. Gazeta Wyborcza 1999 nr 235 s. 13  szczegóły 
recenzja: Stankiewicz-Podhorecka Temida: Nie było pożaru. Nasz Dziennik 2001 nr 131 s. 9  szczegóły 
1174.sztuka: Pinter Harold: Dawne czasy. Prem. 2000.  szczegóły 
1175.sztuka: Pinter Harold: Dozorca. Prem. 2010.  szczegóły 
1176.sztuka: Shakespeare William: Burza. Prem. 1989.  szczegóły 
1177.sztuka: Shakespeare William: Otello. Prem. 2008.  szczegóły 
1178.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lis Andrzej: Zły charakter złośnicy. Trybuna 1990 nr 71 s. 5  szczegóły 
1179.sztuka: Shakespeare William: Ryszard II. Prem. 2004.  szczegóły 
1180.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 2001.  szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: Narodowy - smutek artysty. Twórczość 2002 nr 11/12 s. 202-207 (dot. także spektakli wystawianych w teatrze Narodowym w Warszawie: "Ża...) szczegóły 
recenzja: Pawłowski Roman: Czuj czuwaj!. Gazeta Wyborcza 2001 nr 302 s. 12  szczegóły 
1181.sztuka: Shakespeare William: Wiele hałasu o nic. Prem. 2008.  szczegóły 
1182.sztuka: Szekspir William: Król Lir. Prem. 1998.  szczegóły 
recenzja: (ES): Wprost 1998 nr 37 s. 96  szczegóły 
1183.sztuka: Śpiew nocy letniej. Prem. 1997.  szczegóły 
recenzja: Likowska Ewa: Zmontowane na medal. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 9 s. 18  szczegóły 
1184.sztuka: Walsh Enda: Elektryczny parkiet. Prem. 2010.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Nowy**
    sztuki (alfabet autorów)
1185.sztuka: Coward Noel: Seans. Prem. 1992.  szczegóły 
1186.sztuka: Haddon Mark: Gdzie jest pies pogrzebany? Prem. 2005.  szczegóły 
1187.sztuka: Jones Marie: Kamienie w kieszeniach. Prem. 2006.  szczegóły 
1188.sztuka: Leigh Mike: Przyjęcie. Prem. 2005.  szczegóły 
1189.sztuka: McDonagh Martin: Samotny Zachód. Prem. 2006.  szczegóły 
1190.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pawłowski Roman: Szekspir epoki wideo. Gazeta Wyborcza 1997 nr 267 s. 18  szczegóły 
1191.sztuka: Thomas Dylan: Pod mlecznym lasem. Prem. 1989.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej
    sztuki (alfabet autorów)
1192.sztuka: Burt Simon: Masz być szczęśliwy. Prem. 2006.  szczegóły 
1193.sztuka: Jones Mervyn: John & Mary. Prem. 2000.  szczegóły 
1194.sztuka: Kempinski Tom: Odchodzić. Prem. 2006.  szczegóły 
1195.sztuka: Orwell George: Folwark zwierzęcy. Prem. 1990.  szczegóły 
1196.sztuka: Russell Willy: Edukacja Rity. Prem. 1994.  szczegóły 
recenzja: Kazimierczyk Barbara: Przebój w cenie. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 29 s. 18  szczegóły 
1197.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 2001.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Opera Buffa
    sztuki (alfabet autorów)
1198.sztuka: "Hamlecie, czy wziąłeś lekarstwo?" Prem. 2004.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Polonia
    sztuki (alfabet autorów)
1199.sztuka: Bartlett Mike: Kontrakt. Prem. 2011.  szczegóły 
1200.sztuka: Kane Sarah: Miłość Fedry. Prem. 2007.  szczegóły 
1201.sztuka: Quilter Peter: Boska! Prem. 2007.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Polski**
    sztuki (alfabet autorów)
1202.sztuka: Christie Agatha: Pułapka na myszy. Prem. 2001.  szczegóły 
1203.sztuka: Eliot Thomas Stearns: Coctail party. Prem. 1997.  szczegóły 
recenzja: Adamski Jerzy: Coctail-Party w drodze do nieba. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 19 s. 16  szczegóły 
1204.sztuka: Hayman Ronald: Rola żony. Prem. 1997.  szczegóły 
recenzja: Likowska Ewa: Niedobrana żona. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 7 s. 16  szczegóły 
recenzja: Zagórska Bożena: Teatr w skandynawskim sosie. Trybuna 1997 nr 49 s. 15  szczegóły 
1205.sztuka: Middleton Thomas, Rowley William: Zwodnica. Prem. 1995.  szczegóły 
recenzja: Wawryszuk Artur: Zamiast Szekspira. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 44 s. 14  szczegóły 
1206.sztuka: Shakespeare William: Burza. Prem. 2003.  szczegóły 
1207.sztuka: Shakespeare William: Burza. Prem. 2012.  szczegóły 
1208.sztuka: Shakespeare William: Jak wam się podoba. Prem. 2006.  szczegóły 
1209.sztuka: Shakespeare William: Juliusz Cezar. Prem. 1996.  szczegóły 
recenzja: Kulczycka Olga: Retorycznie, dydaktycznie i... nudno. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 28 s. 16  szczegóły 
1210.sztuka: Shakespeare William: Kupiec wenecki. Prem. 1990.  szczegóły 
1211.sztuka: Shakespeare William: Makbet. Prem. 2005.  szczegóły 
1212.sztuka: Shakespeare William: Najwyborniejsza opowieść o kupcu weneckim. Prem. 1989.  szczegóły 
1213.sztuka: Shakespeare William: Opowieść zimowa. Prem. 2009.  szczegóły 
1214.sztuka: Shakespeare William: Ryszard III. Prem. 1993.  szczegóły 
recenzja: Zwinogrodzka Wanda: Moralny chaos świata. Gazeta Wyborcza 1993 nr 238 s. 11  szczegóły 
1215.sztuka: Shakespeare William: Stracone zachody miłości. Prem. 1993.  szczegóły 
artykuł: Teatr Polski wyróżniony. Życie Warszawy 1994 nr 143 s. 15 (nota o wyróżnieniu spektaklu nagrodą za najlepszy polski spektakl szek...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 6 s. 2 (not. o otrzymaniu nagr. Fundacji Theatrum Gedanense...) szczegóły 
recenzja: Lis Andrzej: Udane zachody miłości. Trybuna 1994 nr 72 s. 14  szczegóły 
1216.sztuka: Shakespeare William: Szekspir Forever! Prem. 2011.  szczegóły 
1217.sztuka: Shakespeare William: Wieczór Trzech Króli. Prem. 2011.  szczegóły 
1218.sztuka: Szekspir William: Sen nocy letniej. Prem. 1998.  szczegóły 
1219.sztuka: Yeats William Butler: Upadek Cuchulaina. Prem. 1995.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Powszechny im. Z. Huebnera (do 1989: Teatr Powszechny)
    sztuki (alfabet autorów)
1220.sztuka: Beckett Samuel: Zapasiewicz gra Becketta. Prem. 2004. (wykorzystano sztuki Becketta: "Impromptu Ohio", "Katastrofa", "Ostatni...) szczegóły 
1221.sztuka: Buffini Moira, Reynolds Anne: Jordan. Prem. 1996.  szczegóły 
1222.sztuka: Churchill Caryl: Egzemplarz. Prem. 2003.  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Gniot sezonu. Rzeczpospolita 2003 nr 134 s. A13  szczegóły 
1223.sztuka: Dickens Charles: Klub Pickwicka. Prem. 1991.  szczegóły 
recenzja: Tycner: Pickwik. Wprost 1991 nr 12 s. 51  szczegóły 
1224.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 2003.  szczegóły 
1225.sztuka: Friel Brian: Molly Sweeney. Prem. 1998.  szczegóły 
1226.sztuka: Friel Brian: Tańce w Ballybeg. Prem. 1993.  szczegóły 
1227.sztuka: Hare David: Tajemna ekstaza. Prem. 2005.  szczegóły 
1228.sztuka: Hare David: Zdaniem Amy. Prem. 2001.  szczegóły 
1229.sztuka: Kelly Dennis: Sieroty. Prem. 2011.  szczegóły 
1230.sztuka: Kempinski Tom: Halo, to ja. Prem. 1990.  szczegóły 
1231.sztuka: Lumborg Dennis: Eddie E. Prem. 1997.  szczegóły 
1232.sztuka: McDonagh Martin: Kaleka z Inishmaan. Prem. 1999.  szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: Ironiczne lustro. Twój Styl 1999 nr 5 s. 136  szczegóły 
recenzja: Schiller Anna: Teatr pełnosprawny. Życie 1999 nr 40 s. 8  szczegóły 
1233.sztuka: Osborne John: Miłość i gniew. Prem. 1994.  szczegóły 
1234.sztuka: Russell Willy: Shirley Valentine. Prem. 1990.  szczegóły 
artykuł: Biuletyn [Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie] 1991 nr 85 s. 8 (nota o wystaw. w POSKu w Londynie...) szczegóły 
recenzja: Chęcińska Elżbieta: Zielona Shirley. Twój Styl 1995 nr 2 s. 113 (z fot. Krystyny Jandy...) szczegóły 
1235.sztuka: Shaffer Peter: Czarna komedia. Prem. 1994.  szczegóły 
recenzja: Jasiński Jerzy: Komiczne skutki awarii prądu. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 7 s. 15  szczegóły 
recenzja: Lis Andrzej: Jest śmiesznie.... Trybuna 1994 nr 154 s. 13  szczegóły 
1236.sztuka: Shakespeare William: Koriolan. Prem. 2011.  szczegóły 
1237.sztuka: Shakespeare William: Król Lear. Prem. 2001.  szczegóły 
recenzja: Adamiecka-Sitek Agata: "Czym muchy w rękach rozbrykanych chłopców...". Opcje 2001 nr 3/4 s. 59-61  szczegóły 
recenzja: Godlewska Joanna: Tragedia bez "tyjatru". Przegląd Powszechny 2001 nr 7/8 s. 132-134  szczegóły 
1238.sztuka: Shakespeare William: Makbet. Prem. 1996.  szczegóły 
recenzja: Godlewska Joanna: Maxima culpa. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 7/8 s. 113-114  szczegóły 
1239.sztuka: Shakespeare William: Miarka za miarkę. Prem. 2006.  szczegóły 
1240.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 1990.  szczegóły 
artykuł: (ast): Fundacja Buechnera dla Teatru Powszechnego. Życie Warszawy 1990 nr 82 s. 2 (o częściowym sponsorowaniu premiery przez Fundację Piotra Buechnera...) szczegóły 
recenzja: Kowszewicz Bożena: Money for "Romeo and Juliet". The Warsaw Voice 1990 nr 18 s. 7  szczegóły 
1241.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 1991.  szczegóły 
recenzja: Lis Andrzej: Wieczór kłopotów. Trybuna 1992 nr 21 s. 5  szczegóły 
recenzja: Lutomski Jacek: Od porażki do sukcesu. Rzeczpospolita 1991 nr 270 s. 3  szczegóły 
recenzja: Żurowski Andrzej: Mroczne sny Zioły i Wojtyszki. Autograf 2004 nr 3/4 s. 16-19  szczegóły 
1242.sztuka: Shakespeare William: Wesołe kumoszki z Windsoru. Prem. 2000.  szczegóły 
artykuł: Śmiesznie, gorzko. Rzeczpospolita 2000 nr 88 s. A1 (not. o premierze...) szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Teledurniej. Rzeczpospolita 2000 nr 89 s. A10  szczegóły 
1243.sztuka: Williams Nigel: Harry i ja. Prem. 1998.  szczegóły 
recenzja: Janda i Gajos. Śląsk 2000 nr 3 s. 85 (nota o wystawieniu sztuki w Częstochowie...) szczegóły 
     Warszawa: Teatr "Rampa" na Targówku
    sztuki (alfabet autorów)
1244.sztuka: Bielunas Jerzy: Zwierzęta doktora Dolittle. Prem. 1997.  szczegóły 
1245.sztuka: Burnett Frances Eliza Hodgson: Tajemniczy ogród. Prem. 2007.  szczegóły 
1246.sztuka: Frayn Michael: Sześć w jednej. Prem. 2009.  szczegóły 
1247.sztuka: Russel Will, Russel Willy: Bracia krwi. Prem. 1999.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr "Stara Prochownia"
    sztuki (alfabet autorów)
1248.sztuka: McCafferty Owen: Mojo Mickybo. Prem. 2009.  szczegóły 
1249.sztuka: McDonagh Martin: Pan Poduszka. Prem. 2006.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Studio
    sztuki (alfabet autorów)
1250.sztuka: Crimp Martin: Na wsi. Prem. 2003.  szczegóły 
1251.sztuka: Hall Lee: Mała Steinberg. Prem. 2001.  szczegóły 
artykuł: Janda Krystyna: Nie zamierzam udawać dziecka. Rzeczpospolita 2001 nr 218 s. A12 (wywiad nt. przygotowań aktorki do roli w sztuce-monodramie; rozm. Moni...) szczegóły 
recenzja: Pawłowski Roman: Mały Hiob. Gazeta Wyborcza 2001 nr 232 s. 12  szczegóły 
1252.sztuka: McPherson Conor: Dublińska kolęda. Prem. 2001.  szczegóły 
1253.sztuka: McPherson Conor: Światła miasta. Prem. 2006.  szczegóły 
1254.sztuka: McPherson Conor: The weir (Tama). Prem. 1999.  szczegóły 
1255.sztuka: Shaffer Peter: Amadeus. Prem. 2001.  szczegóły 
recenzja: Nowakowska Agnieszka: Geniusz i bankrut. Twój Styl 2002 nr 4 s. 146 (not....) szczegóły 
1256.sztuka: Zbyt głośna samotność. Prem. 2003.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Studio im. St. I. Witkiewicza (d. Centrum Sztuki Studio im. S.I. Witkiewicza - Teatr. Galeria)
    sztuki (alfabet autorów)
1257.sztuka: Cztery komedie równoległe. Prem. 1994.  szczegóły 
recenzja: Lis Andrzej: Przewodnik po kosmosie. Trybuna 1994 nr 77/78 s. 14  szczegóły 
1258.sztuka: Dorfman Ariel: Śmierć i dziewczyna. Prem. 1992.  szczegóły 
recenzja: Marsz Leszek: W chile jak w Polsce. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 40 s. 10  szczegóły 
1259.sztuka: Edmundson Helen: Anna Karenina. Prem. 2012.  szczegóły 
1260.sztuka: Fischer Tibor: Lubię być zabijana. Prem. 2008.  szczegóły 
1261.sztuka: McPherson Conor: Tama. Prem 1999.  szczegóły 
1262.sztuka: Munro Rona: Więź. Prem. 2004.  szczegóły 
1263.sztuka: Pinter Harold: Samoobsługa. Prem. 1995.  szczegóły 
1264.sztuka: Webster John: Księżna d'Amalfi. Prem. 2010.  szczegóły 
1265.sztuka: Wichrowe Wzgórza. Prem. 2012.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr "Syrena"
    sztuki (alfabet autorów)
1266.sztuka: Christie Agatha: Pajęcza sieć. Prem. 2008.  szczegóły 
1267.sztuka: Conners Barry: Roxy. Prem. 1989.  szczegóły 
1268.sztuka: Foot Alistair, Marriott Anthony: Bez seksu, proszę. Prem. 1990.  szczegóły 
1269.sztuka: Hawdon Robin: In flagranti. Prem. 2002.  szczegóły 
1270.sztuka: Hawdon Robin: Wieczór kawalerski. Prem. 1998.  szczegóły 
1271.sztuka: Milne Alan Alexander: Kubuś Puchatek. Prem. 1997.  szczegóły 
1272.sztuka: Orton Joe: Łup. Prem. 2009.  szczegóły 
1273.sztuka: Stephenson Shelagh: Przebudzenie. Prem. 2012.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Szwedzka 2/4
    sztuki (alfabet autorów)
1274.sztuka: Joyce James: tak chcę Tak. Prem. 1991.  szczegóły 
1275.sztuka: Stoppard Tom: Rozenkrantz i Guildenstern nie żyją. Prem. 1994.  szczegóły 
recenzja: Lis Andrzej: Outsiderzy. Trybuna 1994 nr 42 s. 14  szczegóły 
1276.sztuka: Wesker Arnold: Dla kobiet czyli wyprzedaż końcowa. Prem. 1993.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr "TM"
    sztuki (alfabet autorów)
1277.sztuka: Jones Mervyn: John&Mary. Prem. 2009.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Współczesny*
    sztuki (alfabet autorów)
1278.sztuka: Clark Brian: Lady i generał. Prem. 1992.  szczegóły 
artykuł: Święcicka Urszula: Maja Komorowska i Andrzej Łapicki w Teatrze POSK-u. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 66 s. 6 (artykuł zapow. wystę teatru w Londynie...) szczegóły 
recenzja: Lis Andrzej: Dyskretny urok aktorstwa. Trybuna 1992 nr 69 s. 5  szczegóły 
1279.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 1992.  szczegóły 
artykuł: Teatr 1994 nr 6 s. 43 (występy w Londynie, w POSK-u; not....) szczegóły 
recenzja: Lis Andrzej: Sfarsowani. Trybuna 1992 nr 63 s. 5  szczegóły 
1280.sztuka: Harwood Ronald: Kwartet. Prem. 2000.  szczegóły 
1281.sztuka: Hutchinson Ron: Księżyc i magnolie. Prem. 2011.  szczegóły 
1282.sztuka: McDonagh Martin: Porucznik z Inishmore. Prem. 2003.  szczegóły 
1283.sztuka: Mellor Kay: Kobieta namiętna. Prem. 2003.  szczegóły 
1284.sztuka: Mellor Kay: Namiętna kobieta. Prem. 2003.  szczegóły 
1285.sztuka: Nicholson William: Odwrót. Prem. 2000.  szczegóły 
1286.sztuka: O'Casey Sean: Koniec początku. Prem. 1996.  szczegóły 
recenzja: Kulczycka Olga: Godzina śmiechu. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 51 s. 17  szczegóły 
1287.sztuka: Shaffer Peter: Letycja i lubczyk. Prem. 1989.  szczegóły 
recenzja: Baranowska Agnieszka: Wielkie baby. Kultura [Warszawa] 1990 nr 9 s. 9  szczegóły 
recenzja: Jesionowska Wanda: Letycja. Rzeczpospolita 1990 nr 52 s. 3  szczegóły 
recenzja: Kłossowicz Jan: Co lubią krytycy?. Przegląd Powszechny 1990 nr 3 s. 475-478  szczegóły 
1288.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 2012.  szczegóły 
1289.sztuka: Shakespeare William: Stracone zachody miłości. Prem. 2003.  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Baby górą. Rzeczpospolita 2003 nr 103 s. A10  szczegóły 
1290.sztuka: Shakespeare William: Wieczór Trzech Króli lub Co chcecie. Prem. 1991.  szczegóły 
1291.sztuka: Shakespeare William: Zimowa opowieść. Prem. 1995.  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Szekspirowska opowieść. Twój Styl 1995 nr 5 s. 104 (not....) szczegóły 
recenzja: Wysocka Magdalena: "Wszystko jak echo...". Trybuna 1995 nr 25 s. 13  szczegóły 
1292.sztuka: Whitemore Hugh: Najlepsi z przyjaciół. Prem. 1993.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Wytwórnia
    sztuki (alfabet autorów)
1293.sztuka: Burt Simon: Nietykalne. Prem. 2007.  szczegóły 
1294.sztuka: Fowles John: Kalimorfa. Prem. 2006.  szczegóły 
1295.sztuka: Kane Sarah: Miłość Fedry. Prem. 2007.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr "Za Daleki"
    sztuki (alfabet autorów)
1296.sztuka: Pinter Harold: Kochanek. Prem. 1990.  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
    sztuki (alfabet autorów)
1297.sztuka: Gems Pam: Piaf. Prem. 1996.  szczegóły 
     Warszawa: The Globe Theatre Group
    sztuki (alfabet autorów)
1298.sztuka: McGuinness Frank: Someone Who`ll Watch Over Me. Prem. 2005.  szczegóły 
1299.sztuka: Simons Raymond Fitz: Edmund Kean. Prem. 1999. (wystawiono w Starej Pomarańczarni w Łazienkach w Warszawie...) szczegóły 
     Warszawa: Towarzystwo Teatralne
    sztuki (alfabet autorów)
1300.sztuka: Kane Sarah: Zbombardowani. Prem. 1999.  szczegóły 
recenzja: Pawłowski Roman: Realizm i rozpacz. Gazeta Wyborcza 1999 nr 240 s. 19  szczegóły 
recenzja: Schiller Anna: Nagość i bunt. Wprost 1999 nr 43 s. 106  szczegóły 
     Warszawa: TR Warszawa (do 2003: Teatr "Rozmaitości")
    sztuki (alfabet autorów)
1301.sztuka: Beckett Samuel: Kroki. Nie ja. Kołysanka.Prem.1996.  szczegóły 
artykuł: J.R.K.: Samuel Beckett i kobiety. Rzeczpospolita 1996 nr 47 s. 29 (artykuł przed premierą; nota...) szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Muzeum awnagardy. Rzeczpospolita 1996 nr 48 s. 27  szczegóły 
1302.sztuka: Crimp Martin: Obróbka. Prem. 2002.  szczegóły 
1303.sztuka: Kane Sarah: 4.48 Psychosis. Prem. 2002.  szczegóły 
artykuł: Polish news from abroad. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2008 nr 3/4 s. 58 (nota o występach na festiwalu w Edynburgu...) szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: Obnażeni. Twórczość 2002 nr 7/8 s. 207-211 (dot. także spektaklu "Oczyszczeni" w reżyserii Krzysztofa Warlikowskie...) szczegóły 
1304.sztuka: Kane Sarah: Oczyszczeni. Prem. 2002.  szczegóły 
artykuł: Cieślak Jacek: Spotkanie z polskim kryształem. Rzeczpospolita 2002 nr 165 s. A8 (dot. wystawienia sztuki w Awinionie...) szczegóły 
artykuł: Cirlić Dorota Jovanka: Belgradzkie namiętności. Dialog [Warszawa] 2004 nr 12 s. 188-193 (dot. m.in. wystawienia spektaklu na międzynarodowym festiwalu teatraln...) szczegóły 
artykuł: EK: Polonika. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 7 XI s. 11 (not. nt. wystawienia spektaklu w ramach XII Festiwalu Unii Teatrów Eur...) szczegóły 
artykuł: Festiwal w Awinionie. Viva 2002 nr 16 s. 21 (nota nt. pokazu spektaklu w ramach festiwalu teatralnego w Awinionie...) szczegóły 
artykuł: Polish news from abroad. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2003 nr 1/2 s. 67 (not. nt. wystawienia w Kanadzie (Montreal, 29-31 V 2003) na Festival d...) szczegóły 
artykuł: Teatr 2003 nr 6 s. 76 (not. o nagrodzie Stowarzyszenia Krytyków Francuskich za najlepszy spek...) szczegóły 
artykuł: Teatr 2003 nr 10/11 s. 96 (not. nt. przedstawienia na XII Festiwalu Unii Teatrów Europy; Petersbu...) szczegóły 
artykuł: Teatr 2003 nr 4/5 s. 84 (not. nt. wystawienia w Kanadzie (Montreal, 29-31 V 2003) na Festival d...) szczegóły 
artykuł: Teatr 2002 nr 9 s. 77 (nota nt. występów na Festiwalu Teatralnym Divadelna Nitra w Słowacji...) szczegóły 
recenzja: J.C.: Warlikowski nagrodzony we Francji. Rzeczpospolita 2003 nr 147 s. A9 (nota nt. przyznania spektaklowi Nagrody Francuskiego Związku Krytyków ...) szczegóły 
1305.sztuka: Le Carre John: Szpieg. Prem. 1991.  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Ze śmiertelnie nudnego aktu pierwszego.... Rzeczpospolita 1991 nr 262 dod. s. 6  szczegóły 
1306.sztuka: Neilson Anthony: Zszywanie. Prem. 2004.  szczegóły 
artykuł: ZoD.: Bunt się ustatecznia?. Scena 2004 nr 3 s. 7 (dot. wykreślenia części tekstu sztuki po ukazaniu się krytycznego arty...) szczegóły 
recenzja: Szkott Jan: Lajtowy sofcik. Lampa 2004 nr 3 s. 87  szczegóły 
1307.sztuka: O'Rowe Mark: Howie i Rookie Lee. Prem. 2001.  szczegóły 
1308.sztuka: O'Rowe Mark: Made in China. Prem. 2002.  szczegóły 
1309.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gruszczyński Piotr: Pozerstwo. Tygodnik Powszechny 1999 nr 19 s. 13  szczegóły 
1310.sztuka: Shakespeare William: 2007: Macbeth. Prem. 2005.  szczegóły 
1311.sztuka: Shakespeare William: Burza. Prem. 2003.  szczegóły 
artykuł: (JM): Złota "Burza". Wprost 2003 nr 48 s. 104 (nota nt. nagrodzenia spektaklu Złotym Yorickiem...) szczegóły 
artykuł: Polish news from abroad. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2003 nr 1/2 s. 67 (not. nt. wystawienia Hebbel Theatre w Berlinie (Niemcy), 4-6 VI 2003...) szczegóły 
artykuł: Teatr 2003 nr 4/5 s. 84 (not. nt. pokazu w Hebbel Theatre (Berlin, 4-6 VI)...) szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: Labirynt i zwierciadło. Twórczość 2003 nr 5 s. 124-128  szczegóły 
1312.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 1999.  szczegóły 
artykuł: Biernacki Maciej: Hamlet ma kłopoty z klimatyzacją. Przekrój 2001 nr 32 s. 62-63 (nt. wystawienia spektaklu podczas Festiwalu Awiniońskiego; także spraw...) szczegóły 
artykuł: Cieślak Jacek: Bogactwo teatralnych skrajności. Rzeczpospolita 2001 nr 156 s. A8 (m. in. zapowiedź wystawienia sztuki na Festiwalu Awiniońskim...) szczegóły 
artykuł: Cieślak Jacek: Polski barok teatralny. Rzeczpospolita 2001 nr 177 s. A9 (m.in. o recenzjach sztuki w prasie francuskiej po Festiwalu w Awinioni...) szczegóły 
artykuł: Cieślak Jacek: W tym szaleństwie jest metoda. Rzeczpospolita 2001 nr 167 s. A9 (o odbiorze sztuki przez francuską publiczność na Festiwalu w Awinionie...) szczegóły 
artykuł: Festival d'Avignion, Awinion. Przekrój 2001 nr 27 s. 40 (not. nt. wystawienia sztuki podczas festiwalu w Awinionie...) szczegóły 
artykuł: Polish News from Abroad. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2001 nr 4 s. 56 (not. o występie na festiwalu w Avignon...) szczegóły 
recenzja: Cieślak Jacek: Polski Hamlet w Awinionie. Dialog [Warszawa] 2001 nr 10 s. 175-180 (z występu w ramach festiwalu teatralnego w Awinionie...) szczegóły 
recenzja: Schiller Anna: Hamlet bez właściwości. Wprost 1999 nr 44 s. 110-111  szczegóły 
1313.sztuka: Swerling Anthony: Dziwka z Harlemu. Prem. 1998.  szczegóły 
1314.sztuka: Walsh Enda: Disco pigs. Prem. 2003.  szczegóły 
1315.sztuka: Walsh Enda: Uwięzieni. Prem. 2004.  szczegóły 
1316.sztuka: Wilde Oscar: Portret Doriana Graya. Prem. 2009.  szczegóły 
     Warszawa: Unia "Teatr Niemożliwy"
    sztuki (alfabet autorów)
1317.sztuka: Wilde Oscar: Wiara nadzieja miłość. Prem. 2007.  szczegóły 
     Wrocław: Fundacja PROSCEM - teatr k2
    sztuki (alfabet autorów)
1318.sztuka: Ayckbourn Alan: Jak się kochają w niższych sferach. Prem. 1994.  szczegóły 
     Wrocław: Grupa Teatralna Te-o-ka
    sztuki (alfabet autorów)
1319.sztuka: Lewis Matthew Gregory: Opat. Prem. 2011.  szczegóły 
     Wrocław: Impart
    sztuki (alfabet autorów)
1320.sztuka: Hare David: Spotkanie. Prem. 2012.  szczegóły 
1321.sztuka: Stockwell Richard: Niebezpieczna gra. Prem. 2011.  szczegóły 
     Wrocław: Ośrodek Teatru Otwartego "Kalambur" (do roku 1978 Studencki Teatr "Kalambur")
    sztuki (alfabet autorów)
1322.sztuka: Orton Joe: zabawiając pana Sloane. Prem. 1994.  szczegóły 
     Wrocław: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie. Wydział Lalkarski we Wrocławiu
    sztuki (alfabet autorów)
1323.sztuka: Przygody Pędrka Wyrzutka. Prem. 1993.  szczegóły 
1324.sztuka: Shakespeare William: Henryk V. Prem. 1997.  szczegóły 
1325.sztuka: Thackeray William Makepeace: Pierścień i róża. Prem. 2001.  szczegóły 
     Wrocław: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie. Zamiejscowy Wydział Aktorski we Wrocł
    sztuki (alfabet autorów)
1326.sztuka: Burza i po burzy. Prem. 2001.  szczegóły 
1327.sztuka: Osborne John: Miłość i gniew. Prem. 2003.  szczegóły 
1328.sztuka: Romeo, Julia i inni. Prem. 1997.  szczegóły 
1329.sztuka: Shakespeare William: Opowieść zimowa. Prem. 1993.  szczegóły 
1330.sztuka: Shakespeare William: Sceny z Henryka IV, Hamleta, Otella, Ryszarda III. Prem . 1995.  szczegóły 
1331.sztuka: Shakespeare William: Wesołe windsorskie kobiety. Prem. 1995.  szczegóły 
     Wrocław: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie - Filia we Wrocławiu
    sztuki (alfabet autorów)
1332.sztuka: Jones Tom, Schmidt Harvey: The Fantasticks. Prem. 2006.  szczegóły 
1333.sztuka: Shakespeare William: Wesołe kumoszki z Windsoru. Prem. 2007.  szczegóły 
1334.sztuka: Wilde Oscar: Salome. Prem. 2005.  szczegóły 
     Wrocław: Teatr Ad Spectatores (do 2009: Grupa Artystyczna Ad Spectatores Pod Wezwaniem Calderona)
    sztuki (alfabet autorów)
1335.sztuka: Dickens Charles: Opowieść Wigilijna. Prem. 2008.  szczegóły 
1336.sztuka: Joyce James: Molly b. Prem. 2012.  szczegóły 
     Wrocław: Teatr "Arka"
    sztuki (alfabet autorów)
1337.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 2010.  szczegóły 
     Wrocław: Teatr Pieśń Kozła
    sztuki (alfabet autorów)
1338.sztuka: Shakespeare William: Macbeth. Prem. 2008.  szczegóły 
1339.sztuka: Shakespeare William: Pieśni Leara. Prem. 2012.  szczegóły 
1340.sztuka: Shakespeare William: Szukając Leara - oratorium. Prem. 2011. ( ...) szczegóły 
     Wrocław: Teatr Polski
    sztuki (alfabet autorów)
1341.sztuka: Beckett Samuel: Końcówka. Prem. 1994.  szczegóły 
recenzja: Markowska Natasza: Nieśmiertelny Beckett. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 45 s. 16  szczegóły 
1342.sztuka: Cooney Ray: Wszystko w rodzinie. Prem. 1997.  szczegóły 
recenzja: Kapłon Tomasz: Jak kłamać, to kłamać. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 39 s. 16  szczegóły 
1343.sztuka: Harwood Ronald: Garderobiany. Prem. 1990.  szczegóły 
recenzja: Stankiewicz-Podhorecka Temida: Duet. Życie Warszawy 1990 nr 295 s. 7 (wystaw. w ramach XX Warszawskich Spotkań Teatr....) szczegóły 
1344.sztuka: Kempinski Tom: Odchodzić. Prem. 1991.  szczegóły 
1345.sztuka: McPherson Conor: Tama. Prem. 2000.  szczegóły 
1346.sztuka: Pownall David: Kurs mistrzowski. Prem. 1990.  szczegóły 
1347.sztuka: Shaffer Peter: Amadeus. Prem. 1991.  szczegóły 
1348.sztuka: Shaffer Peter: Amadeusz. Prem. 1991.  szczegóły 
1349.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 2008.  szczegóły 
1350.sztuka: Shakespeare William: Juliusz Cezar. Prem. 2007.  szczegóły 
1351.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 1994.  szczegóły 
1352.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 2000.  szczegóły 
recenzja: Bubnicki Rafał: Koszmar nocy letniej. Rzeczpospolita 2000 nr 91 s. A16  szczegóły 
1353.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 2010.  szczegóły 
1354.sztuka: Stoppard Tom: Arkadia. Prem. 2005.  szczegóły 
1355.sztuka: Taylor Edward: Unia bez tajemnic. Prem. 2004.  szczegóły 
1356.sztuka: Thackeray William Makepeace: Pierścień i róża. Prem. 1993.  szczegóły 
1357.sztuka: Titus Andronicus. Prem. 2012.  szczegóły 
     Wrocław: Teatr Poniedziałkowy
    sztuki (alfabet autorów)
1358.sztuka: Cooney Ray: Kochane pieniążki. Prem. 1998.  szczegóły 
     Wrocław: Teatr Współczesny im. E. Wiercińskiego
    sztuki (alfabet autorów)
1359.sztuka: Barker Howard: Zwycięstwo. Prem. 2003.  szczegóły 
1360.sztuka: Beckett Samuel: Szczęśliwe dni. Prem. 1993.  szczegóły 
1361.sztuka: Britten Benjamin: Mały Kominiarczyk, czyli zróbmy operę! Prem. 2005.  szczegóły 
1362.sztuka: Burgess Anthony: Nakręcana pomarańcza. Prem. 2005.  szczegóły 
1363.sztuka: Cooke Brian, Mortimer Johnnie: Komedia sytuacyjna. Prem. 1996.  szczegóły 
recenzja: Kapłon Tomasz: Nigdy po równo. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 48 s. 16-17  szczegóły 
1364.sztuka: Crimp Martin: Na wsi. Prem. 2007.  szczegóły 
1365.sztuka: Gems Pam: Piaf. Prem. 1994.  szczegóły 
1366.sztuka: Kane Sarah: Oczyszczeni. Prem. 2001.  szczegóły 
artykuł: JarK: Polskie spektakle w Awinionie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 163 [właśc. 164] s. 5 (zapow. udziału spektakli w międzynarodowym festiwalu teatralnym w Awin...) szczegóły 
artykuł: Pawłowski Roman: Triumwirat teatrów. Gazeta Wyborcza 2001 nr 292 s. 14 (nt. wspólnego wystawienia sztuki przez trzy teatry: Teatr Wpółczesny z...) szczegóły 
artykuł: Polish news from abroad. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2003 nr 1/2 s. 67 (not. nt. wystawienia w Kanadzie (Montreal, 29-31 V 2003) na Festival d...) szczegóły 
artykuł: Polish news from abroad. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2003 nr 1/2 s. 67 (not. nt. wystawienia w Kanadzie (Montreal, 29-31 V 2003) na Festival d...) szczegóły 
artykuł: Teatr 2003 nr 6 s. 76 (not. o nagrodzie Stowarzyszenia Krytyków Francuskich za najlepszy spek...) szczegóły 
artykuł: Teatr 2003 nr 4/5 s. 84 (not. nt. wystawienia w Kanadzie (Montreal, 29-31 V 2003) na Festival d...) szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: Obnażeni. Twórczość 2002 nr 7/8 s. 207-211 (dot. także spektaklu "4:48 Psychosis" w reżyserii Grzegorza Jarzyny...) szczegóły 
recenzja: J.C.: Warlikowski nagrodzony we Francji. Rzeczpospolita 2003 nr 147 s. A9 (nota nt. przyznania spektaklowi Nagrody Francuskiego Związku Krytyków ...) szczegóły 
recenzja: Pawłowski Roman: Przemoc w nas. Gazeta Wyborcza 2001 nr 296 s. 12  szczegóły 
1367.sztuka: McDonagh Martin: Kaleka z Inishmaan. Prem. 1999.  szczegóły 
1368.sztuka: Morgan Abi: Historia przypadku. Prem. 2006.  szczegóły 
1369.sztuka: Pinter Harold: Kochanek. Prem. 1997.  szczegóły 
1370.sztuka: Pinter Harold: Powrót do domu. Prem. 2008.  szczegóły 
1371.sztuka: Ravenhill Mark: Produkt. Prem. 2008.  szczegóły 
1372.sztuka: Shakespeare William: Król Lear. Prem. 2009.  szczegóły 
1373.sztuka: Shakespeare William: Kupiec wenecki. Prem. 2008.  szczegóły 
1374.sztuka: Shakespeare William: Poskromienie złośnicy. Prem. 1994.  szczegóły 
1375.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 2001.  szczegóły 
recenzja: Bubnicki Rafał: Miłość w świecie błazenady. Rzeczpospolita 2001 nr 95 s. A9  szczegóły 
     Wrocław: Wrocławski Teatr dla Dzieci
    sztuki (alfabet autorów)
1376.sztuka: Barrie James Matthew: Piotruś Pan i piraci. Prem. 2011.  szczegóły 
     Wrocław: Wrocławski Teatr Komedia
    sztuki (alfabet autorów)
1377.sztuka: Chappell Eric: Życie szkodzi zdrowiu. Prem. 2008.  szczegóły 
1378.sztuka: Cooney Michael, Cooney Ray: Rodzina Kerwoodów. Prem. 2006.  szczegóły 
1379.sztuka: Cooney Michael: Z rączki do rączki. Prem. 2008.  szczegóły 
1380.sztuka: Cooney Ray: Mayday 2.  szczegóły 
1381.sztuka: Russell Willy: Edukacja Rity. Prem. 2012.  szczegóły 
1382.sztuka: Valentine Pam: Przyjazne dusze. Prem. 2007.  szczegóły 
     Wrocław: Wrocławski Teatr Lalek
    sztuki (alfabet autorów)
1383.sztuka: Bielunas Jerzy: Zwierzęta doktora Dolittle. Prem. 1997.  szczegóły 
1384.sztuka: Komedia Puncha i Judy. Prem. 2000.  szczegóły 
1385.sztuka: Matiew James: Piotruś Pan. Prem. 1992.  szczegóły 
recenzja: Hofman-Wiśniewska Justyna: Magiczny świat Piotrusia Pana. Teatr Lalek 1992 nr 4 s. 7-8  szczegóły 
1386.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 2003.  szczegóły 
1387.sztuka: Smith Dodie: [Sto jeden] 101 Dalmatyńczyków. Prem. 2003.  szczegóły 
1388.sztuka: Szekspir William: Ryszard III. Prem. 1997.  szczegóły 
1389.sztuka: Tolkien John Ronald Reuel: Rudy Dżil i jego pies. Prem. 2003.  szczegóły 
     Wrocław: Wrocławski Teatr Pantomimy
    sztuki (alfabet autorów)
1390.sztuka: Burgess Anthony: Nakręcana pomarańcza. Prem. 2005.  szczegóły 
     Zabrze: Teatr Nowy im. G. Morcinka
    sztuki (alfabet autorów)
1391.sztuka: Aron Geraldine: Mój boski rozwód. Prem. 2007.  szczegóły 
1392.sztuka: Ayckbourn Alan: Farsa na trzy sypialnie. Prem. 1994.  szczegóły 
1393.sztuka: Ayckbourn Alan: Wszystko jest względne. Prem. 2003.  szczegóły 
1394.sztuka: Chapman John (1927-2001), Cooney Ray: Podwójna rezerwacja. Prem. 2007.  szczegóły 
1395.sztuka: Christie Agatha: Pułapka na myszy. Prem. 2002.  szczegóły 
1396.sztuka: Cooney Michael: Szczęściarz. Prem. 1998.  szczegóły 
1397.sztuka: Cooney Ray: Wszystko w rodzinie. Prem. 2000.  szczegóły 
1398.sztuka: Foot Alistair, Marriott Anthony: Bez seksu proszę. Prem. 1995.  szczegóły 
1399.sztuka: Freeman Dave: Łóżko pełne cudzoziemców. Prem. 2004.  szczegóły 
1400.sztuka: Hampton Christopher: Niebezpieczne związki. Prem. 2012.  szczegóły 
1401.sztuka: Harwood Ronald: Garderobiany. Prem. 1999.  szczegóły 
1402.sztuka: McDonagh Martin: Porucznik z Inishmore. Prem. 2008.  szczegóły 
1403.sztuka: Ogilvy Ian: Zamiana na wakacje. Prem. 2011.  szczegóły 
1404.sztuka: Pinter Harold: Dozorca. Prem. 1993.  szczegóły 
1405.sztuka: Russell Willy: Edukacja Rity. Prem. 1999.  szczegóły 
1406.sztuka: Shakespeare William: Miarka za miarkę. Prem. 2006.  szczegóły 
1407.sztuka: Wilde Oscar Fingal O'Flahertie: Chłopiwec z gwiazd. Prem. 1992.  szczegóły 
1408.sztuka: Wilde Oscar Fingal O'Flahertie: Lord z walizki. Prem. 1992.  szczegóły 
     Zakopane: Teatr im. S.I. Witkiewicza
    sztuki (alfabet autorów)
1409.sztuka: Beckett Samuel: Katastrofa. Prem. 1990.  szczegóły 
1410.sztuka: Kain. Prem. 1992.  szczegóły 
1411.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poniatowska Marta: Trzy dni "Witkacego". Czas Kultury 1994 nr 4 s. 85-87 (występy w Poznaniu...) szczegóły 
1412.sztuka: Orton Joe: Co widział kamerdyner. Prem. 1996.  szczegóły 
1413.sztuka: Pinter Harold: Kochanek. Prem. 1996.  szczegóły 
1414.sztuka: Shakespeare William: Jak wam się podoba. Prem. 1989.  szczegóły 
1415.sztuka: Tragedia szkocka. Prem. 1998.  szczegóły 
1416.sztuka: Wilde Oscar Fingal O'Flahertie: Salome. Prem. 1989.  szczegóły 
     Zielona Góra: Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego
    sztuki (alfabet autorów)
1417.sztuka: Angelis April de: Stworzenia sceniczne. Prem. 2008.  szczegóły 
1418.sztuka: Beckett Samuel: Czekając na Godota. Prem. 1992.  szczegóły 
1419.sztuka: Beckett Samuel: Szczęśliwe dni. Prem. 1996.  szczegóły 
1420.sztuka: Chapman John (1927-2001), Freeman Dave: Prywatna klinika. Prem. 2004.  szczegóły 
1421.sztuka: Christie Agatha: Pułapka na myszy. Prem. 1990.  szczegóły 
1422.sztuka: Cooke Brian, Mortimer Johnnie: Komedia sytuacyjna. Prem. 2000.  szczegóły 
1423.sztuka: Cooney Ray: Mayday. Prem. 1992.  szczegóły 
1424.sztuka: Cooney Ray: Okno na parlament. Prem. 1995.  szczegóły 
1425.sztuka: Cooney Ray: Wszystko w rodzinie. Prem. 1998.  szczegóły 
1426.sztuka: Dickens Karol: Opowieść wigilijna. Prem. 1998.  szczegóły 
1427.sztuka: Frayn Michael: Czego nie widać. Prem. 1994.  szczegóły 
1428.sztuka: Gurney Albert Ramsdell: Listy miłosne. Prem. 1993.  szczegóły 
1429.sztuka: Harwood Ronald: Kwartet. Prem. 2010.  szczegóły 
1430.sztuka: Kipling Rudyard: Księga dżungli. Prem. 2010.  szczegóły 
1431.sztuka: McDonagh Martin: Czaszka z Connemary. Prem. 2003.  szczegóły 
1432.sztuka: Milne Alan Alexander: Kubuś Puchatek. Prem. 1997.  szczegóły 
1433.sztuka: Russel Willy: Edukacja Rity. Prem. 1989.  szczegóły 
recenzja: Ańska Halina: Edukacja Rity. Nadodrze 1990 nr 3 s. 9  szczegóły 
1434.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem.1996.  szczegóły 
artykuł: J.B.-S.: Hamlet na kartki. Rzeczpospolita 1996 nr 97 s. 25 (nt. niecodziennego pomysłu reżysera w celu zgromadzenia środków na prz...) szczegóły 
recenzja: Kowalska-Masłowska Małgorzata: Współczesny i prawdziwy. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 32 s. 16  szczegóły 
1435.sztuka: Shakespeare William: Król Lear. Prem. 2007.  szczegóły 
1436.sztuka: Shakespeare William: Makbet. Prem. 2003.  szczegóły 
1437.sztuka: Shakespeare William: Poskromienie złośnicy. Prem. 2002.  szczegóły 
artykuł: Kronika Lubuska. Pro Libris 2003 nr 2 s. 115 (not. o występie w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim; opr...) szczegóły 
1438.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 1992.  szczegóły 
1439.sztuka: Synge John Millington: Prowincjonalny playboy. Prem. 2002.  szczegóły 
1440.sztuka: Valentine Pam: Przyjazne dusze. Prem. 2009.  szczegóły 
1441.sztuka: Willinger David: Andrea chodzi z dwoma. Prem. 1992.  szczegóły 
artykuł: J.C.: Zdrowi pośród chorych (Przed premierą w Teatrze Lubuskim). Rzeczpospolita 1992 nr 279 s. 4  szczegóły 
     Zielona Góra: Scena Lalkowa Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego
    sztuki (alfabet autorów)
1442.sztuka: Komedia Puncha. Prem. 1992.  szczegóły 
1443.sztuka: Mieczkowski Alfred: Były sobie świnki trzy. Prem. 1992.  szczegóły 
1444.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 1995.  szczegóły 
artykuł: J.B.-S.: Lalki grają Szekspira. Rzeczpospolita 1995 nr 197 s. 28 (nota przed występem w Warszawie...) szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Sen ożywionych form. Rzeczpospolita 1995 nr 202 s. 25 (występ w Warszawie...) szczegóły 
1445.sztuka: Stevens Martin: Lalkarz. Prem. 1989.  szczegóły 
     Zusno: Teatr 3/4 Zusno
    artykuły (alfabet autorów)
1446.artykuł: Teatr Lalek 1998 nr 1 s. 47, 48 (nota o udziale w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Sziben...) szczegóły 
    sztuki (alfabet autorów)
1447.sztuka: Kropkowany i kreskowana. Prem. 1995.  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1448.sztuka: Purcell Henry: The Tempest. Prem. 2012.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr polski za granicą / Czechosłowacja (teatr polski za granicą) / Czechosłowacja (teatr polski za granicą) - repertuar
     Czeski Cieszyn: Tesinske Divadlo. Scena Polska
    sztuki (alfabet autorów)
1449.sztuka: Chapman John (1927-2001), Cooney Ray: Skok z łóżka.  szczegóły 
1450.sztuka: Henley Beth: Zbrodnie serca. Prem. 1992.  szczegóły 
1451.sztuka: Popplewell Jack: Kto sprzątnął trupa?.  szczegóły 
1452.sztuka: Shaffer Peter: Czarna komedia.  szczegóły 
1453.sztuka: Shaw George Bernard: Profesja pani Warren.  szczegóły 
1454.sztuka: Thackeray William Makepeace: Pierścień i róża.  szczegóły 
1455.sztuka: Wilde Oscar Fingal O'Flahertie: Brat marnotrawny.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr polski za granicą / Czechy (od 1993; teatr polski za granicą) / Czechy (od 1993; teatr polski za granicą) - repertuar
     Czeski Cieszyn: Teatr Lalek "Bajka"
    sztuki (alfabet autorów)
1456.sztuka: Kipling Rudyard: Księga dżungli.  szczegóły 
     Czeski Cieszyn: Tesinske Divadlo. Scena Polska
    sztuki (alfabet autorów)
1457.sztuka: Burnett Frances Eliza Hodgson: Tajemniczy ogród.  szczegóły 
1458.sztuka: Carr Marina: Porcja Coughlan. Prem. 2011.  szczegóły 
1459.sztuka: Chapman John (1927-2001), Lloyd Jeremy: Biznes. Prem. 2009.  szczegóły 
1460.sztuka: Cooke Brian, Mortimer Johnnie: Kiedy kota nie ma... Prem. 2005.  szczegóły 
1461.sztuka: Cooney Michael: Szczęściarz. Prem. 2001.  szczegóły 
1462.sztuka: Cooney Ray: Mayday.  szczegóły 
recenzja: (SP): Zaproszenie na premierę SP TC. Głos Ludu 2003 nr 134 s. 1-2  szczegóły 
1463.sztuka: Cooney Ray: Okno na parlament.  szczegóły 
recenzja: Jaworski Kazimierz: Ray Cooney: "Okno na parlament". (Felieton teatralny). Głos Ludu 2000 nr 9 s. 3  szczegóły 
recenzja: (SP): Ray Cooney: "Okno na parlament". Głos Ludu 2000 nr 5 s. 1 (nota recenzencka...) szczegóły 
recenzja: To była bomba. Głos Ludu 2000 nr 9 s. 3 (list do red. podp.: Wierni widzowie z Kocobędza...) szczegóły 
1464.sztuka: Dickens Charles: Opowieść wigilijna. Prem. 2004.  szczegóły 
1465.sztuka: Friel Brian: Przekłady.  szczegóły 
1466.sztuka: Hawdon Robin: Wieczór kawalerski. Prem. 2007.  szczegóły 
1467.sztuka: Kipling Rudyard: Księga dżungli. Bairagi. Prem. 2001.  szczegóły 
1468.sztuka: McDonagh Martin: Kaleka z Inishmaan. Prem. 2009.  szczegóły 
1469.sztuka: Ravenhill Mark: Polaroidy. Prem. 2004.  szczegóły 
1470.sztuka: Shakespeare William: Hamlet. Prem. 2009.  szczegóły 
1471.sztuka: Shakespeare William: Makbet. Prem. 2006.  szczegóły 
1472.sztuka: Shakespeare William: Makbet. Prem. 2008. (Wystawienie plenerowe...) szczegóły 
1473.sztuka: Shakespeare William: Poskromnienie złośnicy.  szczegóły 
1474.sztuka: Shakespeare William: Romeo i Julia. Prem. 2011.  szczegóły 
1475.sztuka: Shakespeare William: Sen nocy letniej. Prem. 2000.  szczegóły 
recenzja: Jaworski Kazimierz: Sen nocy letniej (felieton teatralny). Głos Ludu 2000 nr 69 s. 3  szczegóły 
recenzja: (SP): William Szekspir: "Sen nocy letniej". Głos Ludu 2000 nr 60 s. 1 (art. dot. okoliczności realizacji spektaklu...) szczegóły 
1476.sztuka: Stephenson Shelagh: Pamięć wody.  szczegóły 
1477.sztuka: Synge John Millington: Prowincjonalny playboy.  szczegóły 
1478.sztuka: Valentine Pam: Przyjazne dusze. Prem. 2011.  szczegóły 
1479.sztuka: Wilde Oscar Fingal O'Flahertie: Chłopiec z gwiazd.  szczegóły 
     Wędrynia: Zespół teatralny przy Kole PZKO w Wędryni (od 2010: Zespół Teatralny im. Jerzego Cienciały)
    sztuki (alfabet autorów)
1480.sztuka: Milne Alan Alexander: Droga do Dover. Prem. 2005.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy)
    książki (alfabet autorów)
1481.książka: Reception of the classics in modern theatre. Proceedings of Kraków-Bochum sympozjum in theatre studies, Kraków, 21-23 may 1991. 1992 (Marta Gibińska: Editor's note [wstęp]. - Hans-Jourgen Diller: Medieval...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
    filmy (alfabet tytułów)
1482.film: Jastrzębia mądrość. ((Koprodukcja z Czechosł.)...) szczegóły 
1483.film: Nocny gość.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Słuchowiska, literatura piękna w radio (od 1992)
    słuchowiska (alfabet autorów)
1484.audycja radiowa: Abse Dannie: Wążż.  szczegóły 
1485.audycja radiowa: Adams Richard: Króliczy świat.  szczegóły 
1486.audycja radiowa: Adams Richard: Króliczy świat.  szczegóły 
1487.audycja radiowa: Adams Richard: Wodnikowe wzgórze.  szczegóły 
artykuł: [Diłanian Dorota] (dor): Wodnikowe wzgórze. Antena 1990 19 4  szczegóły 
1488.audycja radiowa: Adams Richard: Wodnikowe wzgórze.  szczegóły 
1489.audycja radiowa: Adams Richard: Wodnikowe wzgórze.  szczegóły 
1490.audycja radiowa: Adams Richard: Wodnikowe wzgórze.  szczegóły 
artykuł: [Diłanian Dorota] (dor): Antena 1989 18 4 ([nota]...) szczegóły 
1491.audycja radiowa: Adams Richard: Wodnikowe wzgórze.  szczegóły 
1492.audycja radiowa: Adams Richard: Wodnikowe wzgórze.  szczegóły 
1493.audycja radiowa: Amis Kingsley: Jim szczęściarz.  szczegóły 
1494.audycja radiowa: Amis Kingsley: Jim szczęściarz.  szczegóły 
1495.audycja radiowa: Amis Kingsley: Liga walki ze śmiercią.  szczegóły 
1496.audycja radiowa: Amis Kingsley: Liga walki ze śmiercią.  szczegóły 
1497.audycja radiowa: Amis Martin: Forsa.  szczegóły 
1498.audycja radiowa: Archer Jeffrey: Błąd Septimusa.  szczegóły 
1499.audycja radiowa: Archer Jeffrey: Córka marnotrawna.  szczegóły 
recenzja: jam: Jeffrey Archer i "Córka marnotrawna". Antena 1994 nr 35 s. 41  szczegóły 
1500.audycja radiowa: Archer Jeffrey: Opowiadania.  szczegóły 
1501.audycja radiowa: Archer Jeffrey: Ponad wszelką watpliwość.  szczegóły 
1502.audycja radiowa: Archer Jeffrey: Przygoda na jedną noc.  szczegóły 
1503.audycja radiowa: Archer Jeffrey: Przygoda na jedną noc. Spotkanie w Budapeszcie.  szczegóły 
1504.audycja radiowa: Archer Jeffrey: Spotkanie w Budapeszcie.  szczegóły 
1505.audycja radiowa: Archer Jeffrey: Sprawa honoru.  szczegóły 
1506.audycja radiowa: Archer Jeffrey: Stara miłość.  szczegóły 
1507.audycja radiowa: Archer Jeffrey: Stara miłość.  szczegóły 
1508.audycja radiowa: Auden W. Hugh: Adwent.  szczegóły 
1509.audycja radiowa: Auden Wystan Hugh: Adwent.  szczegóły 
1510.audycja radiowa: Auden Wystan Hugh: Tymczasem.  szczegóły 
1511.audycja radiowa: Austen Jane: Duma i uprzedzenie.  szczegóły 
1512.audycja radiowa: Austen Jane: Duma i uprzedzenie.  szczegóły 
1513.audycja radiowa: Austen Jane: Mansfield Park.  szczegóły 
1514.audycja radiowa: Austen Jane: Rozważna i romantyczna.  szczegóły 
1515.audycja radiowa: Austin William: Peter Rugg - zaginiony.  szczegóły 
1516.audycja radiowa: Bagley Desmond: Pułapka.  szczegóły 
1517.audycja radiowa: Barke James: Pieśń zielonego głogu.  szczegóły 
1518.audycja radiowa: Barker Howard: Sceny z egzekucji.  szczegóły 
artykuł: (glb): Sceny z egzekucji. Antena 1991 nr 6 s. 3  szczegóły 
1519.audycja radiowa: Barnes Julian: Papuga Flauberta.  szczegóły 
1520.audycja radiowa: Barrie James Matthew: Piotruś Pan.  szczegóły 
1521.audycja radiowa: Barrie James Matthew: Piotruś Pan.  szczegóły 
1522.audycja radiowa: Beckford William: Wathek.  szczegóły 
1523.audycja radiowa: Bedford Sybille: Dziedzictwo.  szczegóły 
1524.audycja radiowa: Bedford Sybille: Dziedzictwo.  szczegóły 
1525.audycja radiowa: Behan Brendan: Ucieczka.  szczegóły 
1526.audycja radiowa: Bentley Edmund Clerihew: Ostatnia sprawa Trenta.  szczegóły 
1527.audycja radiowa: Bentley Edmund Clerihew: Ostatnia sprawa Trenta.  szczegóły 
1528.audycja radiowa: Berkeley Anthony: Zatrute czekoladki.  szczegóły 
1529.audycja radiowa: Bidwell George Chandos: Bunt długich spódnic. Emelina Pankhurst.  szczegóły 
1530.audycja radiowa: Blake William: Poematy mistyczne.  szczegóły 
1531.audycja radiowa: Blake William: Uśmiech miłowania.  szczegóły 
1532.audycja radiowa: Blake William: Zaślubiny niebios i piekieł. Obraz boski.  szczegóły 
1533.audycja radiowa: Bond Michael: Paddington daje sobie radę.  szczegóły 
1534.audycja radiowa: Boswell James: Żywot doktora Samuela Johnsona.  szczegóły 
1535.audycja radiowa: Bradbury Ray Douglas: 451 stopni Fahrenheita.  szczegóły 
1536.audycja radiowa: Brett Simon: Ostatni gość w Acapulco.  szczegóły 
recenzja: Ostatni gość w Acapulco. Antena 1994 nr 6 s. 39 (nota...) szczegóły 
1537.audycja radiowa: Brett Simon: W imię przyjaźni.  szczegóły 
1538.audycja radiowa: Bronte Charlotte: Dziwne losy Jane Eyre.  szczegóły 
1539.audycja radiowa: Bronte Charlotte: Villete.  szczegóły 
1540.audycja radiowa: Bronte Charlotte: Villette.  szczegóły 
1541.audycja radiowa: Bronte Emily Jane: Wichrowe Wzgórza.  szczegóły 
1542.audycja radiowa: Bronte Emily Jane: Wichrowe wzgórza.  szczegóły 
recenzja: Wichrowe wzgórza. Antena 1993 nr 31 s. 37 (nota...) szczegóły 
1543.audycja radiowa: Brookner Anita: Hotel Du Lac.  szczegóły 
1544.audycja radiowa: Browning Elizabeth: Wiersze.  szczegóły 
1545.audycja radiowa: Burgess Anthony: Spotkanie w Valladoid.  szczegóły 
1546.audycja radiowa: Burnett Frances Eliza Hodgson: Mała księżniczka.  szczegóły 
1547.audycja radiowa: Burnett Frances Eliza Hodgson: Mała księżniczka.  szczegóły 
1548.audycja radiowa: Burnett Frances Eliza Hodgson: Mały Lord.  szczegóły 
1549.audycja radiowa: Burnett Frances Eliza Hodgson: Tajemniczy ogród.  szczegóły 
1550.audycja radiowa: Burnett Frances Eliza Hodgson: Tajemniczy ogród.  szczegóły 
recenzja: Tajemniczy ogród. Antena 1994 nr 26 s. 43 (nota...) szczegóły 
1551.audycja radiowa: Burnett Frances Eliza Hodgson: Tajemniczy ogród.  szczegóły 
1552.audycja radiowa: Burnett Frances Eliza: Tajemniczy ogród.  szczegóły 
1553.audycja radiowa: Burnett Frances Hodgson: Mała księżniczka.  szczegóły 
1554.audycja radiowa: Burnett Frances Hodgson: Mały lord.  szczegóły 
1555.audycja radiowa: Burnett Frances Hodgson: Mały lord.  szczegóły 
1556.audycja radiowa: Burnett Frances Hodgson: Mały lord.  szczegóły 
1557.audycja radiowa: Burnett Frances Hodgson: Mały lord.  szczegóły 
1558.audycja radiowa: Burnett Frances Hodgson: Tajemniczy ogród.  szczegóły 
1559.audycja radiowa: Byron George Gordon: Dusza złej gwiazdy.  szczegóły 
1560.audycja radiowa: Byron George Gordon: Giaur.  szczegóły 
1561.audycja radiowa: Byron George Gordon: Manfred.  szczegóły 
1562.audycja radiowa: Byron George Gordon: Wizja sądu.  szczegóły 
1563.audycja radiowa: Carlyle Thomas: Sartor Resartus.  szczegóły 
1564.audycja radiowa: Carroll Lewis: Alicja w Krainie Czarów.  szczegóły 
1565.audycja radiowa: Carroll Lewis: Alicja w Krainie Czarów.  szczegóły 
1566.audycja radiowa: Carroll Lewis: Alicja w krainie czarów.  szczegóły 
1567.audycja radiowa: Carroll Lewis: Alicja w krainie czarów.  szczegóły 
1568.audycja radiowa: Carroll Lewis: Alicja w krainie czarów.  szczegóły 
1569.audycja radiowa: Carr Philippa: Cud w opactwie.  szczegóły 
1570.audycja radiowa: Carter Angela: Towarzystwo wilków.  szczegóły 
1571.audycja radiowa: Carter Angela: Wieczory cyrkowe.  szczegóły 
1572.audycja radiowa: Chatwin Bruce: Utz.  szczegóły 
1573.audycja radiowa: Chaucer Geoffrey: Opowieść rycerza.  szczegóły 
recenzja: Antena 1998 nr 14 s. 49 (nota...) szczegóły 
1574.audycja radiowa: Chaucer Geoffrey: Opowieść rycerza.  szczegóły 
recenzja: Opowieść rycerza. Antena 1994 nr 3 s. 43 (nota...) szczegóły 
1575.audycja radiowa: Chaucer Geoffrey: Opowieść rycerza.  szczegóły 
1576.audycja radiowa: Chesterton Gilbert Keith: Człowiek, który był czwartkiem.  szczegóły 
1577.audycja radiowa: Chesterton Gilbert Keith: Człowiek, który był czwartkiem.  szczegóły 
1578.audycja radiowa: Chesterton Gilbert Keith: Dom z pawiem.  szczegóły 
1579.audycja radiowa: Chesterton Gilbert Keith: Niezwykłe przygody Gabriela Gale'a.  szczegóły 
1580.sztuka: Chesterton Gilbert Keith: Przygody księdza Browne'a.  szczegóły 
1581.audycja radiowa: Chesterton Gilbert Keith: Przygody księdza Browne'a.  szczegóły 
1582.audycja radiowa: Chesterton Gilbert Keith: Wieża Pendragonów.  szczegóły 
1583.audycja radiowa: Cheyney Peter: Jedna z tych rzeczy.  szczegóły 
1584.audycja radiowa: Cheyney Peter: Kat się niecierpliwi.  szczegóły 
1585.audycja radiowa: Cheyney Peter: Trujący bluszcz.  szczegóły 
1586.audycja radiowa: Christie Agatha: Autobiografia.  szczegóły 
recenzja: Autobiografia Agaty Christie. Antena 1994 nr 39 s. 43  szczegóły 
1587.audycja radiowa: Christie Agatha: [Czwarta pięćdziesiąt] 4.50 z Paddington.  szczegóły 
1588.audycja radiowa: Christie Agatha: Karaibska tajemnica.  szczegóły 
1589.audycja radiowa: Christie Agatha: Morderstwo w Orient Expressie.  szczegóły 
recenzja: Morderstwo w Orient Expressie. Antena 1994 nr 40 s. 45  szczegóły 
1590.audycja radiowa: Christie Agatha: Przeznaczenie.  szczegóły 
1591.audycja radiowa: Christie Agatha: Trzynaście zagadek.  szczegóły 
1592.audycja radiowa: Clavell James: Tai-Pan.  szczegóły 
recenzja: Tai Pan. Antena 1994 nr 29 s. 43  szczegóły 
1593.audycja radiowa: Clavell James: Tai-Pan.  szczegóły 
1594.audycja radiowa: Clifford Francis: Coś do kochania.  szczegóły 
1595.audycja radiowa: Clifford Francis: Zielone łąki raju.  szczegóły 
recenzja: Zielone łąki raju. Antena 1994 nr 34 s. 41 (nota...) szczegóły 
1596.audycja radiowa: Clifford Francis: Zielone łąki raju.  szczegóły 
1597.audycja radiowa: Close Rex: Nienawiść.  szczegóły 
1598.audycja radiowa: Close Rex: Nienawiść.  szczegóły 
1599.audycja radiowa: Collins William Wilkie: Kobieta w bieli.  szczegóły 
1600.audycja radiowa: Conrad Joseph: Amy Foster.  szczegóły 
1601.audycja radiowa: Conrad Joseph: Diana z Bremy.  szczegóły 
1602.audycja radiowa: Conrad Joseph: Freja z Siedmiu Wysp.  szczegóły 
1603.audycja radiowa: Conrad Joseph: Freja z Siedmiu Wysp.  szczegóły 
1604.audycja radiowa: Conrad Joseph: Jądro ciemności.  szczegóły 
1605.audycja radiowa: Conrad Joseph: Jądro ciemności.  szczegóły 
1606.audycja radiowa: Conrad Joseph: Jutro.  szczegóły 
1607.audycja radiowa: Conrad Joseph: Jutro.  szczegóły 
1608.audycja radiowa: Conrad Joseph: Korsarz.  szczegóły 
1609.audycja radiowa: Conrad Joseph: Lord Jim.  szczegóły 
1610.audycja radiowa: Conrad Joseph: Los.  szczegóły 
1611.audycja radiowa: Conrad Joseph: Los.  szczegóły 
1612.audycja radiowa: Conrad Joseph: Los.  szczegóły 
1613.audycja radiowa: Conrad Joseph: Nostromo.  szczegóły 
1614.audycja radiowa: Conrad Joseph: Nostromo.  szczegóły 
1615.audycja radiowa: Conrad Joseph: Ocalenie.  szczegóły 
1616.audycja radiowa: Conrad Joseph: Opowieść.  szczegóły 
1617.audycja radiowa: Conrad Joseph: Plantator z Malaty.  szczegóły 
1618.audycja radiowa: Conrad Joseph: Pojedynek.  szczegóły 
1619.audycja radiowa: Conrad Joseph: Szaleństwo Almejara.  szczegóły 
1620.audycja radiowa: Conrad Joseph: Tajemny wspólnik.  szczegóły 
1621.audycja radiowa: Conrad Joseph: Tajny agent.  szczegóły 
1622.audycja radiowa: Conrad Joseph: U kresu sił.  szczegóły 
1623.audycja radiowa: Conrad Joseph: W oczach Zachodu.  szczegóły 
1624.audycja radiowa: Conrad-Korzeniowski Joseph: Diana z Bremy.  szczegóły 
1625.audycja radiowa: Conrad-Korzeniowski Joseph: Powrót.  szczegóły 
1626.audycja radiowa: Conrad-Korzeniowski Joseph: Wielki de Barral.  szczegóły 
1627.audycja radiowa: Conrad-Korzeniowski Joseph: Zwycięstwo.  szczegóły 
1628.audycja radiowa: Craig Edward Gordon: Trzy sztuki z teatru lalek.  szczegóły 
1629.audycja radiowa: Cronin Archibald Joseph: Cytadela.  szczegóły 
1630.audycja radiowa: Cronin Archibald Joseph: Cytadela.  szczegóły 
1631.audycja radiowa: Cronin Archibald Joseph: Cytadela.  szczegóły 
1632.audycja radiowa: Dafoe Wilhelm: Robinson Kruzoe.  szczegóły 
1633.audycja radiowa: Dahl Roald: Jakubek i brzoskwinia olbrzymka.  szczegóły 
1634.audycja radiowa: Dahl Roald: Wielkomilud.  szczegóły 
1635.audycja radiowa: Davis Stephen: Dialogi o strzaskanych sferach niebieskich.  szczegóły 
1636.audycja radiowa: Davis Stephen: Dialogi o strzaskanych sferach niebieskich.  szczegóły 
1637.audycja radiowa: De la Mare Walter John: Katedra wszystkich świętych.  szczegóły 
1638.audycja radiowa: Defoe Daniel: Dziennik roku zarazy.  szczegóły 
1639.audycja radiowa: Defoe Daniel: Dziennik roku zarazy.  szczegóły 
1640.audycja radiowa: Defoe Daniel: Fortunne i niefortunne przypadki sławetnej Moli Flanders.  szczegóły 
1641.audycja radiowa: Defoe Daniel: Piechotą przez Afrykę.  szczegóły 
1642.audycja radiowa: Defoe Daniel: Przypadki Robinsona Cruzoe.  szczegóły 
1643.audycja radiowa: Dickens Charles: Klub Pickwicka.  szczegóły 
1644.audycja radiowa: Dickens Charles: Klub Pickwika.  szczegóły 
1645.audycja radiowa: Dickens Charles: Mała Dorrit.  szczegóły 
1646.audycja radiowa: Dickens Charles: Świerszcz za kominem.  szczegóły 
1647.audycja radiowa: Dickens Charles: Świerszcz za kominem.  szczegóły 
1648.audycja radiowa: Dickens Charles: Tajemnica Edwina Drooda.  szczegóły 
1649.audycja radiowa: Donnelly Elfie: Żegnaj dziadku.  szczegóły 
1650.audycja radiowa: Doyle Arthur Conan: Człowiek na czworakach.  szczegóły 
1651.audycja radiowa: Doyle Arthur Conan: Kto zabije Sherlocka Holmsa.  szczegóły 
1652.audycja radiowa: Doyle Arthur Conan: Pies Baskerville'ów.  szczegóły 
1653.audycja radiowa: Doyle Arthur Conan: Tajemnica złotego pince-nez.  szczegóły 
1654.audycja radiowa: Doyle Arthur Conan: Z przygód Sherlocka Holmesa.  szczegóły 
1655.audycja radiowa: Du Maurier Daphne: Oberża na pustkowiu.  szczegóły 
1656.audycja radiowa: Du Maurier Daphne: Oberża na pustkowiu.  szczegóły 
1657.audycja radiowa: Du Maurier Daphne: Rebeka.  szczegóły 
1658.audycja radiowa: Du Maurier Daphne: Rebeka.  szczegóły 
1659.audycja radiowa: Du Maurier Daphne: Zatoka Francuza.  szczegóły 
1660.audycja radiowa: Durbridge Francis: Moja żona Melisa.  szczegóły 
1661.audycja radiowa: Durbridge Francis: Portret Alison.  szczegóły 
1662.audycja radiowa: Durbridge Francis: Szal.  szczegóły 
1663.audycja radiowa: Durbridge Francis: Szał.  szczegóły 
1664.audycja radiowa: Durrell Lawrence: Kwartet aleksandryjski. Balthazar.  szczegóły 
1665.audycja radiowa: Edwards Charlotte: Tamta obca kobieta.  szczegóły 
1666.audycja radiowa: Eliot Thomas Stearns: Mąż stanu.  szczegóły 
1667.audycja radiowa: Eliot Thomas Stearns: Mord w katedrze.  szczegóły 
1668.audycja radiowa: Eliot Thomas Stearns: Mord w katedrze.  szczegóły 
1669.audycja radiowa: Eliot Thomas Stearns: Poezje wybrane.  szczegóły 
1670.audycja radiowa: Enright Dennis Joseph: Księga Fausta.  szczegóły 
1671.audycja radiowa: Fielding Henry: Dzieje przygód Józefa Andrewsa i jego przyjaciela Abrahama Adamsa.  szczegóły 
1672.audycja radiowa: Fielding Henry: Dzieje przygód Józefa Andrewsa i jego przyjaciela Abrahama Adamsa.  szczegóły 
1673.audycja radiowa: Fielding Henry: Dzieje wielkiego Jonatana Wilde.  szczegóły 
1674.audycja radiowa: Folett Ken: Rejs.  szczegóły 
1675.audycja radiowa: Foote Samuel: Nabab indyjski.  szczegóły 
1676.audycja radiowa: Forster Edward Morgan: Pokój z widokiem.  szczegóły 
1677.audycja radiowa: Forsyth Frederick: Psy wojny.  szczegóły 
recenzja: jam: Psy wojny w "Trójce". Antena 1994 nr 36 s. 39 (nota...) szczegóły 
1678.audycja radiowa: Foster Edward Morgan: Howards End.  szczegóły 
1679.audycja radiowa: Foster Edward Morgan: Pokój z widokiem.  szczegóły 
1680.audycja radiowa: Fowles John: Kochanica Francuza.  szczegóły 
1681.audycja radiowa: Fynn : Halo, Pan Bóg - tu Anna.  szczegóły 
1682.audycja radiowa: Galsworthy John: Człowiek z Devon. Jabłoń. Sukces.  szczegóły 
1683.audycja radiowa: Galsworthy John: Człowiek z Dewonu.  szczegóły 
1684.audycja radiowa: Galsworthy John: Jabłoń.  szczegóły 
1685.audycja radiowa: Galsworthy John: Ostatni skok.  szczegóły 
1686.audycja radiowa: Galsworthy John: Pierwszy i ostatni.  szczegóły 
1687.audycja radiowa: Galsworthy John: Pierwszy i ostatni.  szczegóły 
1688.audycja radiowa: Galsworthy John: Piorun.  szczegóły 
1689.audycja radiowa: Galsworthy John: Piorun.  szczegóły 
1690.audycja radiowa: Galsworthy John: Saga rodu Forsyte'ów.  szczegóły 
1691.audycja radiowa: Galsworthy John: Sukces.  szczegóły 
1692.audycja radiowa: Galsworthy John: Sukces.  szczegóły 
1693.audycja radiowa: Galsworthy John: Szantaż.  szczegóły 
1694.audycja radiowa: Galsworthy John: Zbawienie Forsyte'a.  szczegóły 
1695.audycja radiowa: Galsworthy John: Zbawienie Forsyte'a.  szczegóły 
1696.audycja radiowa: Galsworthy John: Zbawienie Forsyte'a.  szczegóły 
1697.audycja radiowa: Galsworthy John: Zbawienie Foryste'a.  szczegóły 
1698.audycja radiowa: Garnett David: Niezwykła historia o pani zamienionej w lisa.  szczegóły 
1699.audycja radiowa: George Peter: Jak diabełek Frolisz dostał się do nieba.  szczegóły 
1700.audycja radiowa: Goddard Robert: Malowanie ciemności.  szczegóły 
1701.audycja radiowa: Goddard Robert: Malowanie ciemności.  szczegóły 
1702.audycja radiowa: Golding William Gerald: Bóg Skorpion.  szczegóły 
1703.audycja radiowa: Golding William Gerald: Papierowi ludzie.  szczegóły 
1704.audycja radiowa: Golding William Gerald: Piramida.  szczegóły 
1705.audycja radiowa: Golding William Gerald: Rytuały morza.  szczegóły 
1706.audycja radiowa: Golding William Gerald: Władca much.  szczegóły 
1707.audycja radiowa: Golding William Gerald: Władca much.  szczegóły 
1708.audycja radiowa: Goldsmith Oliver: Pleban z Wakefieldu.  szczegóły 
1709.audycja radiowa: Grahame Kenneth: O czym szumią wierzby.  szczegóły 
1710.audycja radiowa: Graves Robert Ranke: Wicehrabia i krótkowłosa.  szczegóły 
1711.audycja radiowa: Graves Robert: Wszystkiemu do widzenia.  szczegóły 
1712.audycja radiowa: Greene Graham: Dobro martwej ręki.  szczegóły 
1713.audycja radiowa: Greene Graham: Dobro martwej ręki.  szczegóły 
1714.audycja radiowa: Greene Graham: Dobro martwej ręki.  szczegóły 
1715.audycja radiowa: Greene Graham: Dobro martwej ręki.  szczegóły 
1716.audycja radiowa: Greene Graham: Dziesiąty człowiek.  szczegóły 
1717.audycja radiowa: Greene Graham: Dziesiąty człowiek.  szczegóły 
1718.audycja radiowa: Greene Graham: Made in England.  szczegóły 
recenzja: Wieczory z Grahamem Greenem. Antena 1994 nr 28 s. 43 (nota...) szczegóły 
1719.audycja radiowa: Greene Graham: Made in England.  szczegóły 
recenzja: (dka): Made in England. Antena 1991 nr 14 s. 15  szczegóły 
1720.audycja radiowa: Greene Graham: Made in England.  szczegóły 
1721.audycja radiowa: Greene Graham: Made in England.  szczegóły 
1722.audycja radiowa: Greene Graham: Monsignor Kichote.  szczegóły 
1723.audycja radiowa: Greene Graham: Monsignore Kichote.  szczegóły 
1724.audycja radiowa: Greene Graham: Monsignore Kichote.  szczegóły 
recenzja: Wieczory z Grahamem Greenem. Antena 1994 nr 28 s. 43 (nota...) szczegóły 
1725.audycja radiowa: Greene Graham: Pod ogrodem.  szczegóły 
1726.audycja radiowa: Greene Graham: Pożycz nam męża, Poppy.  szczegóły 
1727.audycja radiowa: Greene Graham: Pożycz nam męża Poppy.  szczegóły 
1728.audycja radiowa: Greene Graham: Stawka o żonę.  szczegóły 
1729.audycja radiowa: Greene Graham: Subtelna para.  szczegóły 
1730.audycja radiowa: Greene Graham: Torba podróżna.  szczegóły 
1731.audycja radiowa: Green Roger Lancelyn: O królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu.  szczegóły 
1732.audycja radiowa: Haggard Henry Rider: Ona - czyli historia niezwykłej wyprawy.  szczegóły 
1733.audycja radiowa: Hardy Thomas: Dom na wrzosowisku.  szczegóły 
1734.audycja radiowa: Hardy Thomas: Pierwsza hrabina Vessex.  szczegóły 
1735.audycja radiowa: Hardy Thomas: Pierwsza hrabina Wessex.  szczegóły 
1736.audycja radiowa: Hardy Thomas: Pierwsza hrabina Wessex.  szczegóły 
1737.audycja radiowa: Hardy Thomas: Pierwsza hrabina Wessex.  szczegóły 
1738.audycja radiowa: Hardy Thomas: Tessa d'Urberville.  szczegóły 
1739.audycja radiowa: Hardy Thomas: Tessa d'Urberville.  szczegóły 
1740.audycja radiowa: Hardy Thomas: Tessa d'Urberville.  szczegóły 
1741.audycja radiowa: Hardy Thomas: W pewnym miasteczku.  szczegóły 
1742.audycja radiowa: Hardy Thomas: W pewnym miasteczku.  szczegóły 
1743.audycja radiowa: Hardy Thomas: Z dala od hałaśliwego tłumu.  szczegóły 
1744.audycja radiowa: Hardy Thomas: Zmagania miłości i żalu.  szczegóły 
1745.audycja radiowa: Hardy Thomas: Zmagania miłości i żalu.  szczegóły 
1746.audycja radiowa: Harrison Carey: Opowieść psychiatry.  szczegóły 
1747.audycja radiowa: Harrison Carey: Opowieść psychiatry.  szczegóły 
1748.audycja radiowa: Hartley Leslie Poles: Posłaniec.  szczegóły 
1749.audycja radiowa: Heaney Marie: Za dziewiątą falą. Księga legend irlandzkich.  szczegóły 
1750.audycja radiowa: Herbert George: Eliksir.  szczegóły 
recenzja: (gal): Eliksir. Antena 1992 nr 12 s. 14  szczegóły 
1751.audycja radiowa: Higgins Jack: Lot orłów.  szczegóły 
1752.audycja radiowa: Hogg James: Wyznania usprawiedliwionego grzesznika - przez niego samego spisane.  szczegóły 
1753.audycja radiowa: Hogg James: Wyznania usprawiedliwionego grzesznika - przez niego samego spisane.  szczegóły 
1754.audycja radiowa: Home William Douglas: Zimorodek.  szczegóły 
artykuł: Lenart-Bartuszek Grażyna: Zimorodek. Antena 1990 nr 18 s. 14 (nt. real....) szczegóły 
1755.audycja radiowa: Huxley Aldous: Kontrapunkt.  szczegóły 
1756.audycja radiowa: Huxley Aldous: Kontrpunkt.  szczegóły 
1757.audycja radiowa: Huxley Aldous: Nowy wspaniały świat.  szczegóły 
recenzja: Nowy wspaniały świat. Antena 1992 nr 39 s. 14 (nota...) szczegóły 
1758.audycja radiowa: Huxley Aldous: Portret wenecki.  szczegóły 
1759.audycja radiowa: Huxley Aldous: Uśmiech Giocondy.  szczegóły 
recenzja: Uśmiech Giocondy. Antena 1993 nr 30 s. 43 (nota...) szczegóły 
1760.audycja radiowa: Huxley Aldous: W cudacznym korowodzie.  szczegóły 
recenzja: W cudacznym korowodzie. Antena 1994 nr 1 s. 41 (nota...) szczegóły 
1761.audycja radiowa: Hyghes Richard: Niebezpieczeństwo.  szczegóły 
1762.audycja radiowa: Jabłoń.  szczegóły 
1763.audycja radiowa: James Henry: Autografy Jeffreya Asperna.  szczegóły 
recenzja: (kz): Aspern. Antena 2001 nr 37 s. 32 (nota...) szczegóły 
1764.audycja radiowa: Jerome Jerome Klapka: Trzech panów w łódce... nie licząc psa.  szczegóły 
1765.audycja radiowa: Jerome Jerome Klapka: Trzech panów w łódce... nie licząc psa.  szczegóły 
1766.audycja radiowa: Jerome Jerome Klapka: Trzech panów w łódce nie licząc psa.  szczegóły 
1767.audycja radiowa: Jerome Jerome Klapka: Trzej panowie na rowerach.  szczegóły 
1768.audycja radiowa: Jerome Jerome Klapka: Trzej panowie w łódce nie licząc psa.  szczegóły 
1769.audycja radiowa: Jerrold Douglas Wiiliam: Nauki małżeńskie pani Caudle.  szczegóły 
1770.audycja radiowa: Jones Gwyneth: Między nami, królami.  szczegóły 
1771.audycja radiowa: Jones Gwyneth: Między nami królami.  szczegóły 
1772.audycja radiowa: Jones Gwyneth: Między nami królami.  szczegóły 
1773.audycja radiowa: Jones Gwyneth: Między nami królami.  szczegóły 
1774.audycja radiowa: Jones Gwyneth: O młynku, który nawarzył piwa.  szczegóły 
1775.audycja radiowa: Jones Gwyneth: O młynku, który nawarzył piwa.  szczegóły 
1776.audycja radiowa: Jones Gwyneth: O młynku, który nawarzył piwa.  szczegóły 
1777.audycja radiowa: Jones Gwyneth: O młynku, który nawarzył piwa.  szczegóły 
1778.audycja radiowa: Jones Gwyn: O młynku, który nawarzył piwa.  szczegóły 
1779.audycja radiowa: Joyce James: Epifanie.  szczegóły 
artykuł: (dka): Epifanie. Antena 1991 nr 15 s. 4 (nota...) szczegóły 
1780.audycja radiowa: Joyce James: Portret artysty z czasów młodości.  szczegóły 
1781.audycja radiowa: Joyce James: Portret artysty z czasów młodości.  szczegóły 
1782.audycja radiowa: Joyce James: Portret artysty z czasów młodości.  szczegóły 
recenzja: Portret artysty z czasów młodości. Antena 1994 nr 18 s. 43 (nota...) szczegóły 
1783.audycja radiowa: Joyce James: Wygnańcy.  szczegóły 
1784.audycja radiowa: Kaye Mary Margaret: Zwyczajna księżniczka.  szczegóły 
1785.audycja radiowa: Kenneth Graham: O smoku, który nie lubił walczyć.  szczegóły 
1786.audycja radiowa: Kipling Rudyard: Kapitanowe zuchy.  szczegóły 
1787.audycja radiowa: Kipling Rudyard: Królewski klejnot.  szczegóły 
1788.audycja radiowa: Kipling Rudyard: Księga dżungli.  szczegóły 
1789.audycja radiowa: Kipling Rudyard: Księga dżungli.  szczegóły 
1790.audycja radiowa: Kipling Rudyard: Takie sobie bajeczki.  szczegóły 
1791.audycja radiowa: Kipling Rudyard: Takie sobie bajeczki.  szczegóły 
1792.audycja radiowa: Klapka Jarome: Trzej panowie na rowerach.  szczegóły 
1793.audycja radiowa: Kyle Duncan: Czarny Kamelot.  szczegóły 
recenzja: EK: Czarny Kamelot. Antena 1993 nr 6 s. 14 (nota...) szczegóły 
1794.audycja radiowa: La Plante Lynda: Spuścizna.  szczegóły 
1795.audycja radiowa: Lawrence David Herbert: Kochanek lady Chatterley.  szczegóły 
1796.audycja radiowa: Lawrence David Herbert: St. Mawr.  szczegóły 
1797.audycja radiowa: Lawrence David Herbert: Zakochane kobiety.  szczegóły 
1798.audycja radiowa: Lawrence David Herbert: Zwycięski koń na biegunach.  szczegóły 
1799.audycja radiowa: Lawrence Thomas Edward: Siedem filarów mądrości.  szczegóły 
1800.audycja radiowa: Le Carre John: Naiwny i sentymentalny kochanek.  szczegóły 
1801.audycja radiowa: Le Carre John: Perfekcyjne morderstwo.  szczegóły 
recenzja: ek: Perfekcyjne morderstwo. Antena 1993 nr 18 s. 29 (nota...) szczegóły 
1802.audycja radiowa: Le Carre John: Wojna w lustrze.  szczegóły 
recenzja: Wojna w lustrze. Antena 1994 nr 9 s. 41 (nota...) szczegóły 
1803.audycja radiowa: Le Fanu Joseph Sheridan: Obserwator.  szczegóły 
1804.audycja radiowa: Le Fanu Joseph Sheridan: Obserwator.  szczegóły 
1805.audycja radiowa: Le Fanu Joseph Sheridan: Pod smokiem.  szczegóły 
1806.audycja radiowa: Le Fanu Joseph Sheridan: Stryj Silas.  szczegóły 
1807.audycja radiowa: Lewis Clive Staples: Książę Kaspian.  szczegóły 
1808.audycja radiowa: Lewis Clive Staples: Lew, czarownica i stara szafa.  szczegóły 
1809.audycja radiowa: Lewis Clive Staples: Lew, czarownica i stara szafa.  szczegóły 
1810.audycja radiowa: Lewis Clive Staples: Siostrzeniec czarodzieja.  szczegóły 
1811.audycja radiowa: Lewis Matthew Gregory: Mnich.  szczegóły 
1812.audycja radiowa: Lewis Matthew Gregory: Mnich.  szczegóły 
1813.audycja radiowa: Lewis Matthew Gregory: Mnich.  szczegóły 
1814.audycja radiowa: Lewis Matthew Gregory: Mnich.  szczegóły 
1815.audycja radiowa: Linklater Eric: Przygody Dory i Flory.  szczegóły 
1816.audycja radiowa: Lodge David: British Museum w posadach drży.  szczegóły 
1817.audycja radiowa: Mabinogion.  szczegóły 
1818.audycja radiowa: Mac Donald Philip: Kto popełnił zbrodnię.  szczegóły 
1819.audycja radiowa: Mac Donald Philip: Od szóstej do szóstej.  szczegóły 
1820.audycja radiowa: MacDonald Philip: Kto popełnił zbrodnię.  szczegóły 
1821.audycja radiowa: MacDonald Philip: Od szóstej do szóstej.  szczegóły 
1822.audycja radiowa: Malpass Eric Lawson: Kochana córeczka.  szczegóły 
1823.audycja radiowa: Malpass Eric Lawson: Kochana córeczka.  szczegóły 
1824.audycja radiowa: Manning-Sanders Ruth: Dziki olbrzym.  szczegóły 
1825.audycja radiowa: Marsden Philip: Dom na kresach. Powrót.  szczegóły 
1826.audycja radiowa: Marsden Philip: Dom na kresach. Powrót.  szczegóły 
1827.audycja radiowa: Mason David: Cień nad Babilonem.  szczegóły 
recenzja: Cień nad Babilonem. Antena 1994 nr 5 s. 41 (nota...) szczegóły 
1828.audycja radiowa: Maugham William Somerset: Impuls twórczy.  szczegóły 
1829.audycja radiowa: Maugham William Somerset: Księżyc i miedziak.  szczegóły 
1830.audycja radiowa: Maugham William Somerset: Okrągły tuzin.  szczegóły 
1831.audycja radiowa: Maugham William Somerset: Okrągły tuzin.  szczegóły 
1832.audycja radiowa: Maugham William Somerset: Teatr.  szczegóły 
1833.audycja radiowa: Maugham William Somerset: W niewoli uczuć.  szczegóły 
1834.audycja radiowa: Maugham William Somerset: W niewoli uczuć.  szczegóły 
recenzja: W niewoli uczuć. Antena 1993 nr 45 s. 39 (nota...) szczegóły 
1835.audycja radiowa: Meredith George: Symfonia niespodzianek.  szczegóły 
1836.audycja radiowa: Milne Alan Alexander: Chatka Puchatka.  szczegóły 
1837.audycja radiowa: Milne Alan Alexander: Chatka Puchatka.  szczegóły 
1838.audycja radiowa: Milne Alan Alexander: Chatka Puchatka.  szczegóły 
1839.audycja radiowa: Milne Alan Alexander: Chatka Puchatka.  szczegóły 
1840.audycja radiowa: Milne Alan Alexander: Chatka Puchatka.  szczegóły 
1841.audycja radiowa: Milne Alan Alexander: Dwoje ludzi.  szczegóły 
1842.audycja radiowa: Milne Alan Alexander: Dwoje ludzi.  szczegóły 
1843.audycja radiowa: Milne Alan Alexander: Dwoje ludzi.  szczegóły 
1844.audycja radiowa: Milne Alan Alexander: Dwoje ludzi.  szczegóły 
1845.audycja radiowa: Milne Alan Alexander: Kubuś Puchatek.  szczegóły 
1846.audycja radiowa: Milne Alan Alexander: Kubuś Puchatek.  szczegóły 
1847.audycja radiowa: Milne Alan Alexander: Kubuś Puchatek.  szczegóły 
1848.audycja radiowa: Milne Alan Alexander: Kubuś Puchatek.  szczegóły 
1849.audycja radiowa: Miodopój.  szczegóły 
1850.audycja radiowa: Miodopój.  szczegóły 
1851.audycja radiowa: Mulock Dinah Maria: Królewicz i wróżka.  szczegóły 
1852.audycja radiowa: Nesbit Edith: Anabel i ciotka.  szczegóły 
1853.audycja radiowa: Nesbit Edith: Bajki ciotki Edith.  szczegóły 
1854.audycja radiowa: Nesbit Edith: Belinda i Belamant.  szczegóły 
1855.audycja radiowa: Nesbit Edith: Czarodziejskie miasto.  szczegóły 
1856.audycja radiowa: Nesbit Edith: Czarodziejskie miasto.  szczegóły 
1857.audycja radiowa: Nesbit Edith: Czarodziejskie miasto.  szczegóły 
1858.audycja radiowa: Nesbit Edith: Czarodziejskie miasto.  szczegóły 
artykuł: (d): Czarodziejskie miasto. Antena 1990 20 4 (nota...) szczegóły 
1859.audycja radiowa: Nesbit Edith: Czarownik.  szczegóły 
1860.audycja radiowa: Nesbit Edith: Feniks i dywan.  szczegóły 
1861.audycja radiowa: Nesbit Edith: Pięcioro dzieci i coś.  szczegóły 
1862.audycja radiowa: Nesbit Edith: Pięcioro dzieci i coś.  szczegóły 
1863.audycja radiowa: Nesbit Edith: Siódmy syn siódmego syna.  szczegóły 
1864.audycja radiowa: Nesbit Edith: Za drzwiami ciemnego strychu.  szczegóły 
1865.audycja radiowa: Nesbit Edith: Zaczarowany zamek.  szczegóły 
1866.audycja radiowa: Nesbit Edith: Zaczarowany zamek.  szczegóły 
1867.audycja radiowa: Nesbit Edith: Zaczarowany zamek.  szczegóły 
1868.audycja radiowa: Nesbit Edith: Zaczarowany zamek.  szczegóły 
1869.audycja radiowa: North Howard: Autostrada.  szczegóły 
1870.audycja radiowa: O'Connor Frank: Wielkie wrota.  szczegóły 
1871.audycja radiowa: Orwell George: Córka proboszcza.  szczegóły 
1872.audycja radiowa: Orwell George: Folwark zwierzęcy.  szczegóły 
1873.audycja radiowa: Pain Barry: Nie byle morderstwo.  szczegóły 
1874.audycja radiowa: Pain Barry: Nie byle morderstwo.  szczegóły 
1875.audycja radiowa: Philby Kim: Moja cicha wojna.  szczegóły 
recenzja: Moja cicha wojna. Antena 1994 nr 12 s. 43 (nota...) szczegóły 
1876.audycja radiowa: Pinter Harold: Kursy wieczorowe.  szczegóły 
1877.audycja radiowa: Player Robert: Gdzie się podziały kolczyki krwawej Mary.  szczegóły 
1878.audycja radiowa: Poezja angielska.  szczegóły 
1879.audycja radiowa: Popplewell Jack: Polisa na morderstwo.  szczegóły 
1880.audycja radiowa: Priestley John Boynton: Londyn.  szczegóły 
1881.audycja radiowa: Priestley John Boynton: Londyn.  szczegóły 
1882.audycja radiowa: Priestley John Boynton: Poza miastem.  szczegóły 
1883.audycja radiowa: Priestley John Boynton: Poza miastem.  szczegóły 
recenzja: Poza miastem. Antena 1993 nr 28 s. 47 (nota...) szczegóły 
1884.audycja radiowa: Priestley John Boynton: Znaleziono, zgubiono, znaleziono.  szczegóły 
recenzja: Znaleziono, zgubiono, znaleziono. Antena 1994 nr 43 s. 41 (nota...) szczegóły 
1885.audycja radiowa: Pyle Howard: Przygody Robin Hooda.  szczegóły 
1886.audycja radiowa: Quincey Thomas de: Ostatnie dni Immanuela Kanta.  szczegóły 
1887.audycja radiowa: Quincey Thomas de: Wyznania angielskiego opiumisty.  szczegóły 
1888.audycja radiowa: Reeves James: Dick Whittington i jego kot.  szczegóły 
1889.audycja radiowa: Reeves James: Dick Whittington i jego kot.  szczegóły 
1890.audycja radiowa: Reeves James: Dick Whittington i jego kot.  szczegóły 
1891.audycja radiowa: Reeves James: Dick Whittington i jego kot.  szczegóły 
1892.audycja radiowa: Reeves James: Dick Whittington i jego kot.  szczegóły 
1893.audycja radiowa: Reeves James: Johnny Zwycięzca.  szczegóły 
1894.audycja radiowa: Reeves James: Johnny Zwycięzca.  szczegóły 
1895.audycja radiowa: Reeves James: Johny Clocke.  szczegóły 
1896.audycja radiowa: Reeves James: Johny zwycięzca.  szczegóły 
1897.audycja radiowa: Reid Christopher: Wiersze.  szczegóły 
1898.audycja radiowa: Sackwille-West Wiktoria MAry: Wygasłe namiętności.  szczegóły 
1899.audycja radiowa: Saki : Kłamczucha.  szczegóły 
1900.audycja radiowa: Saki : Kura.  szczegóły 
1901.audycja radiowa: Saki : Kuracja wstrząsowa.  szczegóły 
1902.audycja radiowa: Saki : Kuracja wstrząsowa.  szczegóły 
1903.audycja radiowa: Saki : Kuracja wstrząsowa.  szczegóły 
1904.audycja radiowa: Saki : Wydra.  szczegóły 
1905.audycja radiowa: Saki : Wydra.  szczegóły 
1906.audycja radiowa: Sayers Dorothy Leigh: Biegnące kroki.  szczegóły 
1907.audycja radiowa: Sayers Dorothy Leigh: Erudycja i smoczy łeb.  szczegóły 
1908.audycja radiowa: Sayers Dorothy Leigh: Podejrzenie.  szczegóły 
1909.audycja radiowa: Sayers Dorothy Leigh: Podejrzenie.  szczegóły 
1910.audycja radiowa: Sayers Dorothy Leigh: Pojednanie.  szczegóły 
1911.audycja radiowa: Sayers Dorothy Leigh: Sensacja na pierwszą stronę.  szczegóły 
1912.audycja radiowa: Shakespeare William: Burza.  szczegóły 
1913.audycja radiowa: Shakespeare William: Burza.  szczegóły 
1914.audycja radiowa: Shakespeare William: Burza.  szczegóły 
1915.audycja radiowa: Shakespeare William: Romeo i Julia.  szczegóły 
1916.audycja radiowa: Shakespeare William: Romeo i Julia.  szczegóły 
1917.audycja radiowa: Shakespeare William: Romeo i Julia.  szczegóły 
recenzja: H.G.: "Generalny odjazd" czyli Romeo i Julia. Antena 1992 nr 46 s. 14  szczegóły 
1918.audycja radiowa: Shakespeare William: Sen nocy letniej.  szczegóły 
1919.audycja radiowa: Shakespeare William: Sen nocy letniej.  szczegóły 
recenzja: Pawłowski Roman: Szekspir na fali. Gazeta Wyborcza 1994 nr 298 s. 10  szczegóły 
1920.audycja radiowa: Shakespeare William: Sonety.  szczegóły 
1921.audycja radiowa: Shakespeare William: Tragiczna historia Hamleta księcia Danii.  szczegóły 
1922.audycja radiowa: Shakespeare William: Wieczór Trzech Króli.  szczegóły 
1923.audycja radiowa: Shakespeare William: Wieczór Trzech Króli.  szczegóły 
recenzja: (kz): Wieczór Trzech Króli. Antena 2001 nr 1 s. 53  szczegóły 
1924.audycja radiowa: Shakespeare William: Wieczór Trzech Króli.  szczegóły 
1925.audycja radiowa: Shakespeare William: Wieczór Trzech Króli.  szczegóły 
1926.audycja radiowa: Shakespeare William: Wszystko dobre, co się dobrze kończy.  szczegóły 
1927.audycja radiowa: Sharpe Tom: Szalone dni Wilta.  szczegóły 
1928.audycja radiowa: Shaw George Bernard: Androkles i lew.  szczegóły 
1929.audycja radiowa: Shaw George Bernard: Jak on kłamał przed jej mężem.  szczegóły 
1930.audycja radiowa: Shaw George Bernard: Miłość wśród artystów.  szczegóły 
1931.audycja radiowa: Shaw George Bernard: Profesja pani Warren.  szczegóły 
1932.audycja radiowa: Shaw George Bernard: Uczeń diabła.  szczegóły 
1933.audycja radiowa: Shaw George Bernard: W wiejskim ogrodzie.  szczegóły 
1934.audycja radiowa: Shelley Mary Wollstonecraft: Frankenstein.  szczegóły 
1935.audycja radiowa: Shelley Mary Wollstonecraft: Frankenstein.  szczegóły 
1936.audycja radiowa: Shute Nevil: Miasteczko jak Alice Springs.  szczegóły 
1937.audycja radiowa: Shute Nevil: Ostatni brzeg.  szczegóły 
1938.audycja radiowa: Shute Nevil: Stary pan.  szczegóły 
recenzja: Stary Pan. Antena 1992 nr 32 s. 14 (nota...) szczegóły 
1939.audycja radiowa: Shute Nevil: Stary pan.  szczegóły 
1940.audycja radiowa: Smith Dodie: [Sto jeden] 101.  szczegóły 
1941.audycja radiowa: Smocze opowieści.  szczegóły 
1942.audycja radiowa: Smollett Tobias George: Wyprawa Onufrego Clinkera.  szczegóły 
1943.audycja radiowa: Sterne Laurence: Podróż sentymentalna.  szczegóły 
1944.audycja radiowa: Sterne Laurence: Podróż sentymentalna.  szczegóły 
1945.audycja radiowa: Sterne Laurence: Podróż sentymentalna.  szczegóły 
1946.audycja radiowa: Sterne Laurence: Życie i myśli Jasnie Wielmożnego Pana Tristana Shandy.  szczegóły 
1947.audycja radiowa: Sterne Laurence: Życie i myśli Jaśnie Wielmożnego Pana Tristana Shandy.  szczegóły 
1948.audycja radiowa: Stevenson Robert Louis: Doktor Jekyll i pan Hyde.  szczegóły 
1949.audycja radiowa: Stevenson Robert Louis: Pułapka hrabiego de Maletroit.  szczegóły 
1950.audycja radiowa: Stevenson Robert Louis: Wyspa skarbów.  szczegóły 
1951.audycja radiowa: Stoppard Tom: Lekcja muzyki.  szczegóły 
recenzja: glb: Dramat na orkiestrę i aktorów. Antena 1992 nr 43 s. 14  szczegóły 
1952.audycja radiowa: Stoppard Tom: Zegarynka.  szczegóły 
1953.audycja radiowa: Stoppard Tom: Zegarynka.  szczegóły 
1954.audycja radiowa: Stoppard Tom: Zegarynka.  szczegóły 
1955.audycja radiowa: Storey David Malcolm: Etapy.  szczegóły 
1956.audycja radiowa: Swift Graham: Kraina Wód.  szczegóły 
1957.audycja radiowa: Swift Jonathan: Podróże Guliwera.  szczegóły 
1958.audycja radiowa: Swift Jonathan: Podróże Guliwera.  szczegóły 
1959.audycja radiowa: Symons Julian: Spisek przeciwko Rogerowi Riderowi.  szczegóły 
1960.audycja radiowa: Tain, czyli uprowadzenie stad z Cuailnge.  szczegóły 
1961.audycja radiowa: Tennyson Alfred: Baśnie poetyckie.  szczegóły 
1962.audycja radiowa: Tey Josephine: Bartłomiej Farrar.  szczegóły 
1963.audycja radiowa: Thackeray William Makepeace: Księga snobów.  szczegóły 
1964.audycja radiowa: Thackeray William Makepeace: Pierścień i róża.  szczegóły 
recenzja: ek: Pierścień i róża. Antena 1993 nr 52 s. 41 (nota...) szczegóły 
1965.audycja radiowa: Thackeray