PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |



WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Filologie - ukrainistyka (Filologie)
Możesz zmienić zakres lat: do

Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Stępień Stanisław: Będzie ożywienie czy grozi nam marazm?. Nowe Kontrasty 2000 nr 3 s. 3-5 (wyw. z dyrektorem Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyś...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Ukrainistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Aleksiejenka Michaił: Współpraca polsko-ukraińska jest dziś sprawą oczywista. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 169 s. 3 (wyw z profesorem Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczeci...) szczegóły 
3.artykuł: Andrusiw Stefania: Ukrainikum w Niemczech. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 23 (nt. udziału Katedry Literatur Słowiańskich KUL w Letniej Szkole Ukrain...) szczegóły 
4.artykuł: Choma Anna: Zakład Filologii Ukraińskiej i jego działalność promująca kulturę ukraińską. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 16  szczegóły 
5.artykuł: Czyżewski Feliks: O gwarach, nauce, szczęściu i ludziach. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 6-10 (dot. Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-...) szczegóły 
6.artykuł: Frolak Lubow: Ukrainistyka w Lublinie i regionie. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2012 nr 1/2 s. 82-83  szczegóły 
7.artykuł: Jastrzębski Mateusz: Zakład Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie. Historia - teraźniejszość - przyszłość. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 11-15  szczegóły 
8.artykuł: Kojder Marcin: Koło Naukowe Studentów Filologii Ukraińskiej. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 17-18  szczegóły 
9.artykuł: Komola Magda: Okiem absolwenta. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 18 (dot. filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie...) szczegóły 
10.artykuł: Kozak Stefan: Problemi pol'skogo ukrajinoznavstva. x 1993 ([w czasopiśmie:] Slovo i Chas (Kijiv) 1993 nr 1 s. 77-79 [za: <...) szczegóły 
11.artykuł: Kozak Stefan: Ukraina, moja miłość. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 4 s. 5-7 (wywiad; nt. studiów ukrainistycznych; rozmawiał Artur Lompart...) szczegóły 
12.artykuł: Krakihvs'ka ukrajinihstika. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1994 t. 4 s. 100-101 (zawiera biogramy wykładowców, m.in.: Anatolihjj Jerema i Marihja Zubri...) szczegóły 
13.artykuł: Krakihvs'ka ukrajinistika. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1992 t. 2 s. 61-74 (wypowiedzi pracowników ukrainistyki krakowskiej nt. własnej pracy twór...) szczegóły 
14.artykuł: Łesiów Michał: Początki ukrainistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2012 nr 1/2 s. 78-81  szczegóły 
15.artykuł: Łużny Ryszard: Orędownicy sprawy ukraińskiej. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 44-46 (nt. ukrainistyki krakowskiej; z notą...) szczegóły 
16.artykuł: Łużny Ryszard: Powojenne spotkania polsko-ukraińskie w płaszczyźnie filologii: od rusycystyki poprzez rutenistykę do ukrainoznawstwa polskiego. Slavia Orientalis 1994 nr 3 s. 391-405  szczegóły 
17.artykuł: Łużny Ryszard: Ukrainistyki krakowskiej pierwsze powojenne pięciolecie (1991-1995)?. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1996 z. 91 (1191) s. 73-86 (na Uniwersytecie Jagiellońskim...) szczegóły 
18.artykuł: Łużny Ryszard: Współczesne spotkania polsko-ukraińskie w płaszczyźnie filologii: od rusycystyki przez ruthenistykę do ukrainoznawstwa polskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 2 s. 29 (streszcz. ref....) szczegóły 
19.artykuł: Mokry Włodzimierz: Zhiva ihstorihja ukrajinoznavchikh zacihkavlen' krakihvs'kikh studentihv. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 11-16 (nt. ukrainistyki krakowskiej...) szczegóły 
20.artykuł: Nazaruk Bazyli: Uroczyste i pracowite świętowanie 50-lecia ukrainistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 5 s. 26-29  szczegóły 
21.artykuł: Olejnik Marek: Historia współpracy Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS z gminą Wola Uhruska. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2012 nr 1/2 s. 84-85  szczegóły 
22.artykuł: Wagner Bogdan Henryk: Jubileusz jest okazją do podsumowań. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2012 nr 1/2 s. 84-85 (wypowiedź z okazji 20-lecia powołania Zakładu Filologii Ukraińskiej Un...) szczegóły 
23.artykuł: Wasilenko Władimir: Wspólny słowiański pień (Rozmowa z dr. Włodzimierzem Wasilenką, pracownikiem Katedry Ukrainistyki UAM w Poznaniu). Słowo Powszechne 1992 nr 13 s. 3  szczegóły 
24.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 293 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2005 nr 2 s. 5 (dot. zmian organizacyjnych...) szczegóły 
25.artykuł: Wojciechowski Zbigniew: Radość z sukcesów ukrainistów. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2012 nr 1/2 s. 81  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
26.impreza: "Słowianie Wschodni. Ukraina - między językiem a kulturą" - międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 10-lecia krakowskiej powojennej ukrainistyki (2002).  szczegóły 
artykuł: Jubileusz krakowskiej ukrainistyki. Alma Mater 2002 nr 38 s. 40-41 (sprawozdanie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Instytucje naukowe / Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Stępień Stanisław: Będzie ożywienie czy grozi nam marazm?. Nowe Kontrasty 2000 nr 3 s. 3-5 (wyw. z dyrektorem Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyś...) szczegóły