PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Kontakty kulturalne z zagranicą - Białoruś (Kontakty kulturalne z zagranicą)
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Panasiuk Nadzieja: O przekładzie frazeologizmów w polskich tłumaczeniach współczesnej literatury białoruskiej. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 177-191  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 3: Nacyjanal'nyja ih rehgihjanal'nyja kul'tury, ihkh uzaemadzejanne. 1994 ([Zawiera m.in. artykuły poświęcone literaturze polskiej oraz jej związ...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 1995 nr 1 s. 155-157  szczegóły 
3.książka: Literacko-kulturowe więzi Białostocczyzny i Grodzieńszczyzny. Materiały z konferencji "Znaczenie polsko-białoruskich więzi literackich - wczoraj, dziś i jutro", 29 marca 2006 r. 2006  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Feliksiak Elżbieta: Tygodnik Demokratyczny 1989 nr 4 s. 18-19 (wywiad nt. badań oddziaływania polsko-białoruskiego w dziedzinie kultu...) szczegóły 
5.artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Polskie środowisko literackie Białoruskiej SRR w latach 1919-1989 (Dzieje - dorobek - perspektywy). Przegląd Polonijny 1990 z. 3 5-32  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Belarus, Lithuania, Poland, Ukraine. The foundations of historical and cultural traditions in East Central Europe. International conference, Rome, 28 April - 6 May 1990. 1994 (Jerzy Kłoczowski: Przedmowa. * [Zawiera m.in.:] Grigorihjj Grabovich: ...) szczegóły 
7.książka: Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich. T. 7: Z badań humanistycznych. 2001 (Jan Franciszek Nosowicz, Kamila Budrowska: Słowo wstępne. * [Zawiera m...) szczegóły 
8.książka: Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru. 2006 (Romulad Cudak: Słowo od redaktora. * Zagadnienia ogólne. - Piotr Wilcz...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
9.impreza: Plener malarsko-literacki w Różanymstoku - spotkanie artystów z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy (2002).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Górewicz Igor D.: Nowy instytut. Dziś 2001 nr 5 s. 142 (dot. powstania "Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej Białoruś, Rosja, ...) szczegóły 
11.artykuł: Grześczak Marian: Kiosk (55). Twórczość 2003 nr 2/3 s. 249-252 (dot. m.in. recepcji literatur: niemieckiej, rosyjskiej, białoruskiej, ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Białoruś (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
12.książka: Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 3: Nacyjanal'nyja ih rehgihjanal'nyja kul'tury, ihkh uzaemadzejanne. 1994 ([Zawiera m.in. artykuły poświęcone literaturze polskiej oraz jej związ...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 1995 nr 1 s. 155-157  szczegóły 
13.książka: Fenomen pagraničča. Pol'skaâ, ukrainskaâ i belaruskaâ litaratura - uplyvy i uzaemauzbagačenne = Fenomen pograniččâ Pol'ska, ukrains'ka ta bilorus'ka literatura - vzaemne proniknennâ i vzaemozbagačennâ = Fenomen pogranicza. Polska, ukraińska i białoruska literatura - wzajemne przenikanie i wzbogacanie. Zbornik artykulau. 2008  szczegóły 
14.książka: Mal'dzihs Adam: Ih azhyvajuc' spadchyny staronkih. Vybranae.. 1994 ([Głównie dot. związków kulturalnych i literackich polsko-białoruskich;...) szczegóły 
15.książka: Maldzis Adam: Vybranae. 2007 ([Wybór esejów historyczno-literackich dotyczacych polsko-białoruskich ...) szczegóły 
16.książka: Markhel' Ulhadzihmihr: Krynihcy pamjacih. Staronkih belaruska-pol'skaga lihtaraturnaga sumezhzha. 1990 (Dot. pisarzy: Jan Czeczot, Wincenty Dunin-Marcinkiewicz, Aljaksandr El...) szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1992 nr 3 (1991) s. 385-386 (z not s. 390...) szczegóły 
17.książka: Markhel' Ulhadzihmihr: Pradvesce. Balaruska-pol'skae lihtaraturnae uhzaemadzejanne uh pershajj palavihne XIX st. 1991 (Dot. poetów: Jan Barszczewski, Aleksander Chodźko, Jan Czeczot, Wincen...) szczegóły 
18.książka: Na pograniczu. Studia i szkice. 1992 ([Referaty wygłoszone na konferencji naukowej poświęconej polsko-białor...) szczegóły 
recenzja: Huk Irena: Białostocczyzna 1994 nr 1 s. 94-96  szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Zapiski Historyczne 1995 z. 1 s. 138-139  szczegóły 
19.książka: Na shljakhakh da uzaemarazumennja. Navukovy zbornik. 2000 ([Zawiera materiały trzech konferencji: Shljakh da uhzaemnascih, Mihnsk...) szczegóły 
recenzja: Wierzchowska Monika: Slavia Orientalis 2001 nr 1 s. 143-148  szczegóły 
20.książka: Peraklad zblihzhae narody. Matehryjjaly Mihzhnarodnaga "kruglaga stala" pamjacih Alesja Adamovihcha pravedzenga Belaruskihm PEhN-cehntram, Mihnsk, 3-4 verasnja 2001 g. 2002 ([Passim dotyczące polskiej literatury i jej przekładów na język białor...) szczegóły 
21.książka: Polska - Białoruś. Problemy sąsiedztwa. 2005 ([Materiały sesji naukowej: Stan i perspektywy rozwoju polsko-białorusk...) szczegóły 
22.książka: Pol'skij âzyk i literatura v srednej i vysšej škole v Belarusi. Materialy respublikanskogo naučno-metodičeskogo "kruglogo stola" (Grodno, 17 fevralâ 2007 g.). 2008  szczegóły 
23.książka: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe = Pol'ska belaruskihja mouhnyja, lihtaraturnyja, gihstarychnyja ih kul'turnyja suvjazih. Materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności", Białystok 20-22 VII 2001. 2002 (Michał Kondratiuk: Przedmowa. [Zawiera m.in.:] Mieczysław Basaj: O wpł...) szczegóły 
24.książka: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe = Pol'ska belaruskihja mouhnyja, lihtaraturnyja, gihstarychnyja ih kul'turnyja suvjazih. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności", Grodno-Nowogródek, 25-27 IX 1998. 1999 ([Zawiera m.in.:] Michał Kondratiuk: Przedmowa. - Maryja M. Bihrukova:...) szczegóły 
recenzja: J.J.M.: Biuletyn Historii Pogranicza 2000 nr 1 s. 117-118 (nota...) szczegóły 
25.książka: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności", Białystok 16-18 1999. 2000 ([Zawiera m.in.:] Bazyli Białokozowicz: Jeszcze raz o pochodzeniu Adama...) szczegóły 
26.książka: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe.Materiały XIII międzynarodowej konferencji naukowej "Droga ku wzajemności", Białystok 15-16 VII 2005. 2006  szczegóły 
27.książka: Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe. 2010  szczegóły 
28.książka: Smułkowa Elżbieta: Białoruś i pogranicza. Studia o języku i społeczeństwie. 2002 ([Zawiera m. in.:] O polsko-białoruskich związkach językowych w aspekci...) szczegóły 
recenzja: Nowowiejski Bogusław: Białostockie Archiwum Językowe 2002 nr 2 s. 283-290  szczegóły 
29.książka: Tematy polsko-białoruskie. Historia, literatura, edukacja. 2003  szczegóły 
30.książka: Uzaemadzejanne lihtaratur ih mouh (Na prykladze belaruska-pol'ska-ruskihkh suhvjazej). 1995 ([Zawiera m.in.:] V. Mochalova: Kartiny mira i jazyk kul'tury. O pokhod...) szczegóły 
31.książka: Zaniewska Teresa: A dusza jest na Wschodzie. Polsko-białoruskie związki literackie. 1993 ([Wywiady z pisarzami nt. osobistych kontaktów z Białorusią:] Nadzieja ...) szczegóły 
recenzja: Bienkiewicz Henryk: Slavia Orientalis 1995 nr 1 s. 158-159  szczegóły 
recenzja: Kunawicz Joanna: A dusza jest na Wschodzie. Dyskusja = Dyskusihja 1993 nr 3/4 s. 26  szczegóły 
recenzja: Matusiak Maria Magdalena: Zrodzeni na skrzyżowaniu dróg. Przegląd Powszechny 1994 nr 3 s. 380-382  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Dwie książki o literaturze białoruskiej. Borussia 1994 nr 8 s. 266-268  szczegóły 
recenzja: Sambor Aleksander: Archipelag białoruskich dusz. Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 350-352  szczegóły 
recenzja: Sawicka Elżbieta: Dusza jest na Wschodzie. Plus Minus 1993 nr 24 s. 12  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
32.impreza: "Belaruska-pol'skihka mouhnyja, litaraturnyja ih gistarychnyja suvjazi" ["Białorusko-polskie więzi językowe, literackie i historyczne"]. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry Białorutenistyki UW.  szczegóły 
artykuł: Skrzos Dorota: Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik 2011 t. 4 s. 347-348 (spraw....) szczegóły 
33.impreza: Białorusko-polskie związki kulturowe - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Radzik Ryszard: Białorusko-polskie związki kulturowe. Kwartalnik Historyczny 1993 nr 1 s. 123-129  szczegóły 
34.impreza: "Białoruś-Dobroruś" - wystawa z cyklu "Nasi sąsiedzi - nowe spojrzenie" (2001).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 82 (not....) szczegóły 
artykuł: "Powinnaś się nazywać Dobroruś..." Wystawa Białoruś-Dobroruś w Bibliotece Narodowej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 1 s. 64-65 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Radecki Andrzej: Dobroruś. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 90-91  szczegóły 
artykuł: Smułek-Żurowska Anna: Białoruś-Dobroruś. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 1 s. 65 (sprawozdanie...) szczegóły 
35.impreza: "Bjazmezhzha" - Polsko-Białoruskie Spotkania Literackie (2000).  szczegóły 
artykuł: Czasopis 2001 nr 1 s. 8 (not. spraw....) szczegóły 
36.impreza: "Bjazmezhzha" - Polsko-Białoruskie Warsztaty Literackie (2005).  szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2006 nr 1 s. 10 (nota spraw....) szczegóły 
37.impreza: Dni Kultury Polskiej (2007).  szczegóły 
artykuł: Klary Beata Patrycja: Dni Kultury Polskiej w Grodnie. Pegaz Lubuski 2007 nr 2 s. 16 (spraw. z występów gorzowskich twórców: Maria Borcz, Krystyna Caban, Fe...) szczegóły 
38.impreza: Dni Polskiej Kultury na Białorusi (1989).  szczegóły 
artykuł: Stępień Marian: Z notatnika (Mińsk 27 kwietnia 1989). Zeszyty Historyczne [Paryż] 1999 z. 127 s. 180-189 (relacja przewodniczącego polskiej delegacji; z not. o M. Stępniu...) szczegóły 
39.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Michałowska Magdalena: Slavia Orientalis 1997 nr 4 s. 641-645 (sprawozdanie...) szczegóły 
40.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Radzik Ryszard: Droga ku wzajemności. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1998 z. 10 s. 184-186 (sprawozdanie...) szczegóły 
41.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Panasewicz-Dubicka Maria: Międzynarodowa konferencja naukowa w Białymstoku. Acta Baltico-Slavica 2000 t. 25 s. 217-227 (sprawozdanie...) szczegóły 
42.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Radzik Ryszard: Białoruska konferencja "Droga ku wzajemności". Białoruskie Zeszyty Historyczne 2001 z. 15 s. 252-254  szczegóły 
43.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Filinowicz Alina: Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 226-228 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 242 (not....) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2001 nr 9 s. 7 (nota spraw....) szczegóły 
44.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Barszczewski Aleksander: Międzynarodowe konferencje naukowe "Droga ku wzajemności". Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 373-375 (omówienie, dotyczy lat 1993-1999...) szczegóły 
45.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona polsko-białoruskim związkom literackim, językowym, historycznym i kulturowym. (doroczna...) szczegóły 
artykuł: Filinowicz Alina: Studia Wschodniosłowiańskie 2003 t. 3 s. 253-254 (sprawozdanie...) szczegóły 
46.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona polsko-białoruskim związkom literackim, językowym, historycznym i kulturowym (2003). (doroczna...) szczegóły 
artykuł: Milewski Jan Jerzy: XI międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Droga ku wzajemności". Białystok, 18-20 VII 2003 r.. Biuletyn Historii Pogranicza 2003 nr 4 s. 131-132 (sprawozdanie...) szczegóły 
47.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona polsko-białoruskim związkom literackim, językowym, historycznym i kulturowym (2007).  szczegóły 
artykuł: Z Warszawy i Pomorza. Czasopis 2007 nr 1 s. 51 (spraw., m.in. dot. obchodów 50-lecia działalności białorutenistyki na ...) szczegóły 
artykuł: Z Warszawy i Pomorza. Czasopis 2007 nr 1 s. 51 (nota spraw., podp.: (hk)...) szczegóły 
48.impreza: "Droga ku wzajemności. Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe" - międzynarodowa konferencja naukowa (2004). (doroczna...) szczegóły 
artykuł: Borowiec Agnieszka: O wzajemności bez przesady. Czasopis 2004 nr 9 s. 43-44 (sprawozdanie...) szczegóły 
49.impreza: "Droga ku wzajemności. Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe" - międzynarodowa konferencja naukowa (2005). (doroczna...) szczegóły 
artykuł: Minęły dwa miesiące (W regionie). Czasopis 2005 nr 9 s. 10 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
50.impreza: Jesień Kultury Polskiej - festiwal (2002). ((spotkania z reżyserami polskimi, pokaz filmów polskich, spektakle tea...) szczegóły 
artykuł: Goliński Cezary: Polska kultura na Białorusi. Gazeta Wyborcza 2002 nr 234 s. 18  szczegóły 
51.impreza: Międzynarodowa sesja literacka Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (2008; edycja VIII).  szczegóły 
artykuł: Włodzimierski Zbigniew: Nasi sąsiedzi: Ukraina i Białoruś. VIII Międzynarodowa sesja literacka Lubelskiego Oddziału SPP. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 5/6 s. 65 (sprawozdanie...) szczegóły 
52.impreza: "Nasi Sąsiedzi: Ukraina i Białoruś" - Międzynarodowa sesja literacka Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (2012; edycja XII).  szczegóły 
artykuł: Tur Antoni: Jedyna taka sesja. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2012 nr 3 s. 64 (sprawozdanie z sesji...) szczegóły 
53.impreza: "Nieśwież i jego europejskie znaczenie historyczno-kulturalne" - sympozjum międzynarodowe (1994).  szczegóły 
artykuł: Biuletyn Historii Sztuki 1994 r. 56 nr 4 s. 472 (not. o referatach wygł. przez polskich naukowców...) szczegóły 
54.impreza: "Polska - Białoruś. Historia i pamięć zbiorowa" - konferencja (2002). (spotkanie dla nauczycieli i multiplikatorów kultury, przedstawicieli n...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Borussia 2002 nr 28 s. 169 (nota spraw....) szczegóły 
55.impreza: Polsko-Białoruskie Warsztaty Literackie (1996).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 20 VI s. 3 (nota...) szczegóły 
56.impreza: "Polsko-białoruskie związki kulturowe" - międzynarodowa konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Barszczewski Aleksander: Belaruski Kaljandar 1989 r. 33 s. 134-143  szczegóły 
57.impreza: "Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe" - międzynarodowa konferencja naukowa (2010). (doroczna ...) szczegóły 
artykuł: Goral Agnieszka: Historia, literatura, język. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2010 nr 6 s. 88-89 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
58.impreza: "Polsko-białoruskie związki literackie " - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: [Ziemianin Adam] (za): Echo Krakowa 1989 nr 38 s. 5 (zapow.; z programem...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 10 s. 15 (not. o sesji...) szczegóły 
59.impreza: "Przez naukę do prawdy = Praz navuku da prauhdy" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 2001 nr 4 s. 665-666 (spraw....) szczegóły 
60.impreza: Seminarium interdyscyplinarne poświęcone polsko-białoruskim związkom kulturalnym (1988).  szczegóły 
artykuł: (J.M.): Muzyka 1989 nr 1 s. 85 (nota...) szczegóły 
61.impreza: Sesja naukowa poświęcona polsko-białoruskim więziom literackim i językowym (1989).  szczegóły 
artykuł: Lavrinec P.M.: x 1991 (sprawozdanie; [w czasopiśmie:] Filologicheskie Nauki (Moskva) 1...) szczegóły 
artykuł: Romanowska Teresa: Spotkanie w Mińsku. Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 233-235  szczegóły 
62.impreza: Spotkanie dyskusyjne pisarzy polskich i białoruskich poświęcone perspektywom twórczego współistnienia w nowych warunkach sąsiadowania (1996).  szczegóły 
artykuł: Zaniewska Teresa: Test 1996 nr 1 s. 201-202 (sprawozdanie...) szczegóły 
63.impreza: Spotkanie pisarzy polskich i białoruskich (1998; edycja II).  szczegóły 
artykuł: Kabatc Eugeniusz: Od Mickiewicza do Karpowicza. Aneks Trybuny 1998 nr 22 s. 6 (spraw....) szczegóły 
64.impreza: "W nurcie słowa i czasu" - spotkanie pisarzy Białorusi, Ukrainy i Polski (2008).  szczegóły 
artykuł: Gajew Piotr: W nurcie słowa i czasu. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 37 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
65.artykuł: Behrd Tomas: Belaruski Kaljandar 1989 r. 33 s. 179-184 (wywiad nt. polsko-białoruskich kontaktów literackich z okazji 30. rocz...) szczegóły 
66.artykuł: [Bielecki Czesław] Poleski Maciej: Toast grodzieński. Plus Minus 1996 nr 7 s. 20 (fel....) szczegóły 
67.artykuł: Bihtehl' Pjatr: Belaruski Kaljandar 1989 r. 33 s. 172-174 (wywiad z tłumaczem literatury polskiej nt. działalności translatorskie...) szczegóły 
68.artykuł: Chobat Ales': Belarus', Pol'shha ih lihtaratura. Czasopis 2001 nr 6 s. 35-36 (felieton; z fot. Alesia Czobata...) szczegóły 
69.artykuł: Chróścielewski Tadeusz: Wśród białoruskich mitów. Akant 2003 nr 4 s. 4-5  szczegóły 
70.artykuł: Feliksiak Elżbieta: Tygodnik Demokratyczny 1989 nr 4 s. 18-19 (wywiad nt. badań oddziaływania polsko-białoruskiego w dziedzinie kultu...) szczegóły 
71.artykuł: Głogowska Helena: Białorusko-polskie związki kulturalne w latach 20. XX wieku. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 4 s. 68-77 (m.in. nt. czasopisma "Przymierze" (Warszawa 1920-1921), na łamach któr...) szczegóły 
72.artykuł: Goliński Cezary: Jako rodacy. Białoruskie polonica. Gazeta Wyborcza 1999 nr 115 s. 14 (nt. form upamiętniania obecności pisarzy polskich urodzonych na tereni...) szczegóły 
73.artykuł: Jagiełło Michał: Stan kontaktów kulturalnych. Magazyn Polski 1994 nr 1/2 s. 64-65  szczegóły 
74.artykuł: Kabatc Eugeniusz: Białoruskie przebudzenie, czyli od Skaryny do Bykowa. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 250-253  szczegóły 
75.artykuł: Kabzińska Iwona: Dziedzictwo kulturowe Polaków na Białorusi w dobie współczesnych przemian. Rocznik Wschodni 2001 nr 7 s. 7-24 (m.in. nt. szkolnictwa polskiego, rozwoju prasy polskiej na Białorusi (...) szczegóły 
76.artykuł: Kazbiaruk Uładzimir: Peraklihchkih ih rehmihnihscehncyih. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 211-217 (nt. polsko-białorusko-ruskich kontaktów literackich...) szczegóły 
77.artykuł: Khmjal'nihckih Mihkola: Recepcihja polskajj lihtaratury u Belarusij uh drugojj palove XX st.. Acta Albaruthenica 2003 t. 3 s. 35-38  szczegóły 
78.artykuł: Konwicki Tadeusz: Moje oczy pełne Białorusi. Gazeta Wyborcza 1993 nr 173 s. 10-11 (wyw., rozm. Teresa Zaniewska, z fot. Tadeusza Konwickiego; fragm. ks.:...) szczegóły 
79.artykuł: Lejzerow Arkadiusz: Udział Polaków w państwowym, gospodarczym i kulturalnym życiu Białorusi (lata 20-30.). Magazyn Polski 1998 nr 2 s. 25-27  szczegóły 
80.artykuł: Lutomski Jacek: Intencje i fakty (Współpraca kulturalna Polski i Białorusi). Rzeczpospolita 1991 nr 113 s. 2 (nt. podpisania listu intencyjnego ministrów kult. i sztuki Polski i Bi...) szczegóły 
81.artykuł: Mak Antoni: W krainie żubrów kresowych. Nowe Kontrasty 2003 nr 1 s. 24-27 (m.in. nt. przejawów kultury polskiej w Mińsku...) szczegóły 
82.artykuł: Maldzis Adam: Znaki białoruskiego pogranicza. Przyjaźń 1989 nr 12 s. 7; nr 13 s. 6-7 (wywiad nt. kontaktów literackich, kulturalnych i naukowych; rozm. Mari...) szczegóły 
83.artykuł: Minkin Aleh: Szczególne trudności przekładu polskiej poezji na białoruski. Literatura na Świecie 1994 nr 10 s. 348-350 (z not. s. 338...) szczegóły 
84.artykuł: Musijenko Swietłana: Przyczynek do zagadnienia polsko-białoruskich i białorusko-polskich kontaktów literackich. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 165-183 (od XV w. do czasów współczesnych...) szczegóły 
85.artykuł: Niedziela Zdzisław: Pol'skihja vodgukih na belaruskae nacyjanal'nae adradzhehnne uh 1905-1922 gg.. x 1993 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 1. Mihnska 1993 s. 76-8...) szczegóły 
86.artykuł: Poźniak Telesfor: Kultura polska w białoruskim odrodzeniu literackim XIX - początku XX wieku. x 1992 ([W ks. zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI M...) szczegóły 
87.artykuł: Radzik Ryszard: Polish-Belarussian intercultural relations. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2003 [t. 4] s. 113-120 (m.in. dot. literatury...) szczegóły 
88.artykuł: Sen'kavec Uladzihmihr: Uplyuh pol'skajj lihtaratury na stanauhlenne zhanru saneta uh belaruskajj paehzihih. x 1997 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 6 [cz.] 2. Mihnsk 1997 ...) szczegóły 
89.artykuł: Shelenzhyk Olena: Mińskie ślady kultury literackiej na pograniczu Polski i Białorusi (sprawozdanie z pobytu). Ruch Literacki 2002 z. 4/5 s. 524-526 (sprawozdanie z pobytu w Mińsku w ramach prac nad projektem "Literatura...) szczegóły 
90.artykuł: Sielicki Franciszek: Polsko-białoruskie kontakty kulturalne do końca XV wieku. Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 463-476  szczegóły 
91.artykuł: Sielicki Franciszek: Unia brzeska a lud i folklor białoruski. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 141-156 (m.in. nt. zbliżenia kultur polskiej i białoruskiej, w XVII w....) szczegóły 
92.artykuł: Sieniuch Czesław: My po prostu się nie znamy. Magazyn Polski 1992 nr 1 s. 19 (wyw. z tłumaczem literatury białoruskiej, rozm. Anna Radziukiewicz...) szczegóły 
93.artykuł: Trzcińska Walentyna: Białorusini - z polskiego pogranicza. Argumenty 1989 nr 21 s. 7 (nt. związków kulturalnych i literackich polsko-białoruskich; dot. m.in...) szczegóły 
94.artykuł: Waszkiewicz Jerzy: Białorusko-polskie związki kulturalne w XIX - pocz. XX wieku. Rocznik Wschodni 1997 nr 4 s. 89-102  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Litwa (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
95.artykuł: Bardach Juliusz: Polacy litewscy a inne narody Litwy historycznej. Res Publica 1991 nr 1 s. 61-69 (w XIX i XX w.; m.in. wpływ twórców literatury polskiej na tworzenie si...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
96.książka: Uzaemadzejanne lihtaratur ih mouh (Na prykladze belaruska-pol'ska-ruskihkh suhvjazej). 1995 ([Zawiera m.in.:] V. Mochalova: Kartiny mira i jazyk kul'tury. O pokhod...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
97.książka: Fenomen pagraničča. Pol'skaâ, ukrainskaâ i belaruskaâ litaratura - uplyvy i uzaemauzbagačenne = Fenomen pograniččâ Pol'ska, ukrains'ka ta bilorus'ka literatura - vzaemne proniknennâ i vzaemozbagačennâ = Fenomen pogranicza. Polska, ukraińska i białoruska literatura - wzajemne przenikanie i wzbogacanie. Zbornik artykulau. 2008  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
98.impreza: Międzynarodowa sesja literacka Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (2008; edycja VIII).  szczegóły 
artykuł: Włodzimierski Zbigniew: Nasi sąsiedzi: Ukraina i Białoruś. VIII Międzynarodowa sesja literacka Lubelskiego Oddziału SPP. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 5/6 s. 65 (sprawozdanie...) szczegóły 
99.impreza: "Nasi Sąsiedzi: Ukraina i Białoruś" - Międzynarodowa sesja literacka Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (2012; edycja XII).  szczegóły 
artykuł: Tur Antoni: Jedyna taka sesja. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2012 nr 3 s. 64 (sprawozdanie z sesji...) szczegóły 
100.impreza: "W nurcie słowa i czasu" - spotkanie pisarzy Białorusi, Ukrainy i Polski (2008).  szczegóły 
artykuł: Gajew Piotr: W nurcie słowa i czasu. Lublin, Kultura i Społeczeństwo 2008 nr 3 s. 37 (sprawozdanie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Białoruska
    imprezy (alfabet tytułów)
101.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona polsko-białoruskim związkom literackim, językowym, historycznym i kulturowym (2007).  szczegóły 
artykuł: Z Warszawy i Pomorza. Czasopis 2007 nr 1 s. 51 (spraw., m.in. dot. obchodów 50-lecia działalności białorutenistyki na ...) szczegóły 
artykuł: Z Warszawy i Pomorza. Czasopis 2007 nr 1 s. 51 (nota spraw., podp.: (hk)...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Dydaktyka literatury polskiej za granicą
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
102.artykuł: Kabzińska Iwona: Dziedzictwo kulturowe Polaków na Białorusi w dobie współczesnych przemian. Rocznik Wschodni 2001 nr 7 s. 7-24 (m.in. nt. szkolnictwa polskiego, rozwoju prasy polskiej na Białorusi (...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Janowicz Sokrat
    książki twórcy (alfabet tytułów)
103.książka twórcy: Janowicz Sokrat: Ojczystość. Białoruskie ślady i znaki. 2001 ([Zawiera prozę poetycką, eseje, szkice wspomnieniowe oraz:] Nie znam s...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kochanowski Jan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
104.książka o twórcy: Jan Kochanowski. 1584-1984. Epoka, twórczość, recepcja. 1989 ([Zawiera mat. z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Jan Kochanowski ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    kult (alfabet autorów)
105.kult: (pol): Szlakiem Maryli [Wereszczakówny] i Adama. Gazeta Wyborcza 1991 nr 113 s. 5 (o powstaniu polsko-białoruskiej spółki "Renovatum", która zajmie się r...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nałkowska Zofia
    książki o twórcy (alfabet autorów)
106.książka o twórcy: Zof'e Nalkovskojj posvjashhaetsja... Materialy nauchnojj konferencii 16-18 maja 1989 goda, Grodno, SSSR. 1991 (Viktor Khorev: Pol'skijj roman XX veka i tvorchestvo Zof'i Nalkovskojj...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wybicki Józef
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wawrzykowska-Wierciochowa Dioniza: "Mazurek Dąbrowskiego" na Białorusi. Rocznik Mazurka Dąbrowskiego 2005 nr 7/8 (2004/2005) s. 43-46 (podp.: Dioniza Wawrzykowska-Wiercikowska...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
108.artykuł: Kazbiaruk Uładzimir: Peraklihchkih ih rehmihnihscehncyih. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 211-217 (nt. polsko-białorusko-ruskich kontaktów literackich...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
109.artykuł: Górewicz Igor D.: Nowy instytut. Dziś 2001 nr 5 s. 142 (dot. powstania "Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej Białoruś, Rosja, ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
    książki (alfabet autorów)
110.książka: Literacko-kulturowe więzi Białostocczyzny i Grodzieńszczyzny. Materiały z konferencji "Znaczenie polsko-białoruskich więzi literackich - wczoraj, dziś i jutro", 29 marca 2006 r. 2006  szczegóły 
111.książka: Na shljakhu da prauhdy. Matehryjaly VIII Mihzhnarodnajj navukovajj kanferehncyi "Shljakh da uhzaemnascih" (Belavezha, 15-17 chehrvenja 2000 g.) ih "Kruglaga stala" "Ihdehja belaruskascih ih ihdehja pol'skascih na mjazhy tysjachagoddzjauh. Da vyznachehnnja panjaccjauh" (Mihnsk, 6-7 verasnja 2000 g.). 2001 ([Zawiera m.in.:] Ihryna Tamihl'chyk: Belaruska-pol'skihja uhzaemadachy...) szczegóły 
112.książka: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe = Pol'ska belaruskihja mouhnyja, lihtaraturnyja, gihstarychnyja ih kul'turnyja suvjazih. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności", Grodno-Nowogródek, 25-27 IX 1998. 1999 ([Zawiera m.in.:] Michał Kondratiuk: Przedmowa. - Maryja M. Bihrukova:...) szczegóły 
recenzja: J.J.M.: Biuletyn Historii Pogranicza 2000 nr 1 s. 117-118 (nota...) szczegóły 
113.książka: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności", Białystok 16-18 1999. 2000 ([Zawiera m.in.:] Bazyli Białokozowicz: Jeszcze raz o pochodzeniu Adama...) szczegóły 
114.książka: W kręgu kultury białoruskiej. 1994 ([Zawiera m.in.:] Tadeusz Zienkiewicz: Jan Niesłuchowski (Janka Łuczyna...) szczegóły 
recenzja: Chodubski Andrzej: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1995 z. 1 (3) s. 206-210  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Kolejny tom prac Insytutu Słowiańszczyzny Wschodniej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Filologiczne 1995 z. 1 s. 364-368  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Na pograniczu kultur - olsztyńskie publikacje o Słowiańszczyźnie Wschodniej i Litwie. Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 214-216  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
115.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Michałowska Magdalena: Slavia Orientalis 1997 nr 4 s. 641-645 (sprawozdanie...) szczegóły 
116.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Radzik Ryszard: Droga ku wzajemności. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1998 z. 10 s. 184-186 (sprawozdanie...) szczegóły 
117.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Panasewicz-Dubicka Maria: Międzynarodowa konferencja naukowa w Białymstoku. Acta Baltico-Slavica 2000 t. 25 s. 217-227 (sprawozdanie...) szczegóły 
118.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Radzik Ryszard: Białoruska konferencja "Droga ku wzajemności". Białoruskie Zeszyty Historyczne 2001 z. 15 s. 252-254  szczegóły 
119.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Filinowicz Alina: Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 226-228 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Khronihka. Tehrmapihly [Termapily] 2002 nr 6 s. 242 (not....) szczegóły 
artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2001 nr 9 s. 7 (nota spraw....) szczegóły 
120.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Barszczewski Aleksander: Międzynarodowe konferencje naukowe "Droga ku wzajemności". Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 373-375 (omówienie, dotyczy lat 1993-1999...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
121.artykuł: Głogowska Helena: Białorusko-polskie związki kulturalne w latach 20. XX wieku. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 4 s. 68-77 (m.in. nt. czasopisma "Przymierze" (Warszawa 1920-1921), na łamach któr...) szczegóły 
122.artykuł: Lecka Ksienafont: Prablemy belaruskaga ramantyzmu XIX stagoddzja uh kanteksce belaruska-pol'skaga uhzaemadzejannja. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 393-400  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
123.artykuł: Z Warszawy i Pomorza. Czasopis 2007 nr 1 s. 51 (nota spraw., podp.: (hk)...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska)
    książki (alfabet autorów)
124.książka: Na shljakhu da prauhdy. Matehryjaly VIII Mihzhnarodnajj navukovajj kanferehncyi "Shljakh da uhzaemnascih" (Belavezha, 15-17 chehrvenja 2000 g.) ih "Kruglaga stala" "Ihdehja belaruskascih ih ihdehja pol'skascih na mjazhy tysjachagoddzjauh. Da vyznachehnnja panjaccjauh" (Mihnsk, 6-7 verasnja 2000 g.). 2001 ([Zawiera m.in.:] Ihryna Tamihl'chyk: Belaruska-pol'skihja uhzaemadachy...) szczegóły 
125.książka: W kręgu kultury białoruskiej. 1994 ([Zawiera m.in.:] Tadeusz Zienkiewicz: Jan Niesłuchowski (Janka Łuczyna...) szczegóły 
recenzja: Chodubski Andrzej: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1995 z. 1 (3) s. 206-210  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Kolejny tom prac Insytutu Słowiańszczyzny Wschodniej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Filologiczne 1995 z. 1 s. 364-368  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Na pograniczu kultur - olsztyńskie publikacje o Słowiańszczyźnie Wschodniej i Litwie. Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 214-216  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska) / Życie literackie (białoruska)
126.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Matuszkiewicz Antoni: Białoruscy pisarze w Kolegium Europy Wschodniej. Pomosty [Wrocław] 2005 t. 10 s. 247 (nt. spotkania w ramach Festiwalu z przedstwicielami białoruskiego życi...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
127.artykuł: Kabatc Eugeniusz: Le porte orientali della cultura. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 43-47 (z not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska) / Życie literackie (białoruska) / Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża" w Białymstoku
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
128.artykuł: Behrd Tomas: Belaruski Kaljandar 1989 r. 33 s. 179-184 (wywiad nt. polsko-białoruskich kontaktów literackich z okazji 30. rocz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Zagadnienia specjalne (białoruska) / Czasopiśmiennictwo (białoruska)
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 330-331 (omówienie zawartości numerów: 2-12 z 1996; m.in. nt. kontaktów kultura...) szczegóły 
130.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stochel Włodzimierz: "Nasza Niwa" i literatura polska. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 75-79 (nt. prezentacji literatury i kultury polskiej na łamach czasopisma...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
131.artykuł: Barszczewska Nina: Pol'ska-belaruskihja mouhnyja suvjazih uh as'vjatlen'nih belaruskihkh ehmihgracyjjnykh chasopisauh. Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 182-195  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Hasła osobowe (białoruska)
  Kavaljouh Sjargejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
132.artykuł: Karpiński Cezary: Zeszyty Historyczne [Paryż] 2002 z. 139 s. 235 (o uzyskaniu nagrody w Konkursie im. Jerzego Giedroyca ogłoszonym przez...) szczegóły 
  Ljal'ko Khryscihna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
133.artykuł: KC: Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 4 s. 227-228 (nota o pobycie w Gdańsku...) szczegóły 
  Verenich Vjacheslav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
134.artykuł: Smułkowa Elżbieta: Pamięci Wiaczesława Werenicza (1924-1999). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2000 [t.] 36 s. 15-22 (zmarł: 1999, wspomnienie pośmiertne; z fot. i wykazem wybranych publik...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Konkursy recytatorskie
    imprezy (alfabet tytułów)
135.impreza: "Ojczyste słowo" - ogólnopolski konkurs recytatorski białoruskiej prozy i poezji (2001). (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów...) szczegóły 
artykuł: Konkurs recytatorski. Nasz Dziennik 2001 nr 74 s. 10 (not....) szczegóły 
136.impreza: "Ojczyste słowo" - ogólnopolski przegląd recytatorski białoruskiej prozy i poezji (2000). (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów...) szczegóły 
artykuł: Białoruska proza i poezja. Rzeczpospolita 2000 nr 80 s. A10 (not....) szczegóły 
artykuł: Finał przeglądu. Nasz Dziennik 2000 nr 81 s. 9 (not. o finale przeglądu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr staropolski
    książki (alfabet autorów)
137.książka: Baryshev Gurijj: Teatral'naja kul'tura Belorussii XVIII veka. 1992 ([Zawiera m.in.:] Vvedenie. * Shkol'nyjj teatr: Topografia i khronologi...) szczegóły 
recenzja: Zinowiec Mariusz: Białoruś - odcięte korzenie. Teatr 1993 nr 4 s. 39  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Białystok: Białostocki Teatr Lalek
    artykuły (alfabet autorów)
138.artykuł: Polish news abroad. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2006 nr 3/4 s. 69 (not. nt. wystawienia spektakli w Szanghaju, Breście i Moskwie, VIII-IX...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Kontakty teatralne z zagranicą / Ogólne (kontakty teatralne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
139.artykuł: Minął miesiąc (W regionie). Czasopis 2007 nr 5 s. 12 (nota nt. wystawienia w Białymstoku w kwietniu 2007 spektaklu "Tutejszy...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Kontakty teatralne z zagranicą / Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (kontakty teatralne) / Białoruś (ZSRR, kontakty teatralne)
     Brześć: Teatr im. Leninskogo Komsomola
    sztuki (alfabet autorów)
140.sztuka: Rybakov Anatolij: Dzieci Arbatu. ((Wyst. w Lubl. w ramach Lubelskiej Wiosny Teatralnej)...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1989 nr 6 s. 33 (not....) szczegóły 
     Grodno: Obwodowy Rosyjski Teatr Dramatyczny
    sztuki (alfabet autorów)
141.sztuka: Galin Aleksandr: Gwiazda na porannym niebie. ((Wyst. w Białymstoku)...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1989 nr 5 s. 33 (not....) szczegóły 
     Mińsk: Teatr-Studio Aktora Filmowego
    sztuki (alfabet autorów)
142.sztuka: Arystofanes : Komedia o Lizystracie. ((Wyst. w Gd., Gdyni)...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1989 nr 2 s. 33 (not....) szczegóły 
143.sztuka: Fantazja na tematy z Gogola. ((Wyst. w Gd., Gdyni)...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1989 nr 2 s. 33  szczegóły 
     : Teatr obcy. Białoruś
    artykuły (alfabet autorów)
144.artykuł: Teatr 1989 nr 6 s. 30 (not. o spotkaniu Jerzego Sokołowskiego, Stanisława Mikulskiego i Grzeg...) szczegóły 
     Witebsk: Białoruski Teatr Dramatyczny im. J. Kołasa
    artykuły (alfabet autorów)
145.artykuł: Okrużnaja Swietłana: Gazeta Lubuska 1989 nr 234 s. 4 (wywiad z aktorką nt. występów w Zielonej Górze...) szczegóły 
    sztuki (alfabet autorów)
146.sztuka: Dudarev Aleksej: Wieczór. ((Wyst. w Ziel. Górze)...) szczegóły 
147.sztuka: Fiodorow P.: Ach jaki pasaż. ((Wyst. w Zielonej Górze)...) szczegóły 
148.sztuka: Sologub Fedor: Rozterki czułego serca. ((Wyst. w Zielonej Górze)...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy)
    książki (alfabet autorów)
149.książka: Baryshev Gurijj: Teatral'naja kul'tura Belorussii XVIII veka. 1992 ([Zawiera m.in.:] Vvedenie. * Shkol'nyjj teatr: Topografia i khronologi...) szczegóły 
recenzja: Zinowiec Mariusz: Białoruś - odcięte korzenie. Teatr 1993 nr 4 s. 39  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Białoruś (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
150.artykuł: Winnicka Ewa: Głębszy oddech Nastii Tuchto. Polityka 2002 nr 41 s. 58-61 (m.in. nt. performance'u oraz aktywności polskich artystów w Białorusi...) szczegóły