PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Literatura ludowa - obca
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Literatura ustna. 2010 (Przemysław Czapliński: Słowo i głos [wstęp]. * Część I: Badacz, który ...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. 2003 ([Zbiór przedruków fragmentów klasycznych rozpraw i szkiców dot. m.in. ...) szczegóły 
3.książka: Guriewicz Aron: Problemy średniowiecznej kultury ludowej. 1987  szczegóły 
recenzja: Bałabuch Henryk: Problemy średniowiecznej kultury ludowej i problem jej generalizacji. Res Historica 1998 z. 2 s. 85-89  szczegóły 
recenzja: Bździuch Sławomir: Lud 1990 t. 73 (1989) s. 196-198  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1989 nr 1 s. 277-278  szczegóły 
recenzja: Niewiadomski Donat: Etnolingwistyka 1990 t. 3 s. 194-203  szczegóły 
recenzja: Tomala Stanisław: Miesięcznik Literacki 1989 nr 4 s. 137-140  szczegóły 
recenzja: Wilczyński Piotr: Inny świat - inna groteska. Res Historica 1998 z. 2 s. 41-47  szczegóły 
recenzja: Zawistowski Grzegorz: Antropologiczny wymiar "Problemów średniowiecznej kultury ludowej" Arona Guriewicza. Res Historica 1998 z. 2 s. 61-70  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Bajka
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Propp Władimir: Nie tylko bajka. 2000 (Danuta Ulicka: Wstęp. * Wprowadzenie: Pochwała bajki (Znacznie pojęcia...) szczegóły 
recenzja: Frankowska Beata: Śmiech bogini. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Orfeusz. Książki. Gazeta 2000 nr 12 s. 5  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Propp nie tylko strukturalista. Guliwer 2001 nr 2 s. 64-66  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Ulicka Danuta: By między bajki włożyć.... Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 53-60 (dot. zainteresowań badawczych Władimira Proppa, szerzej nt. jego ks. "...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Baśń
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Propp Władimir: Morfologia bajki magicznej. 2011  szczegóły 
recenzja: Przybyła Jakub: Pressje 2012 teka 28 s. 297-300  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pieśń
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Dynak Władysław: Z dziejów polskiej pieśni łowieckiej. 1991 (Wstęp. - I. Łowiectwo jako temat i źródło inspiracji kulturowych. II. ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Satyra
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich. Studia (5). 2002 ([Materiały z 5. międzynarodowej konferencji naukowej nt. satyry w lite...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Z poetyki przekładu serbskiej liryki ludowej w Polsce w dobie romantyzmu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 96-97 (streszcz. referatu...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Romantizm: mihzh Ukrajinoju ta Pol'shheju. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 (Boguslav Bakula: Principi ihntegral'noji komparativihstiki. [Tł.] Serg...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Zyga Aleksander: Ludowa pieśń ukraińska w polskiej krytyce lat 1820-1845. Rocznik Przemyski 1992 t. 28 (1991/1992) s. 43-58  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rudziewicz Irena: Folklor i kultura białoruska na łamach pisma "Wisła". Kieleckie Studia Rusycystyczne 1998 t. 8 s. 15-24  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Dzjadosh Dorota: Motivirujushhie priznaki nominacii personazhejj russkikh i pol'skikh volshe'nykh skazok. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1998 nr 7 (198) s. 117-130 (dot. bajek ludowych; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
14.artykuł: Grzędzielska Maria: Aspekty europejskie polskiej pieśni ludowej (Wybrane zagadnienia). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 5 (1987) s. 15-6  szczegóły 
15.artykuł: Kasjan Jan Mirosław: Dzieje niektórych polskich i ukraińskich ballad ludowych według Lajosa Vargyasa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 441-471  szczegóły 
16.artykuł: Kasjan Jan Mirosław: O paradoksach w polskiej i ukraińskiej bajce ludowej. Literatura Ludowa 1997 nr 4/5 s. 17-26  szczegóły 
17.artykuł: Tołstaja Swietłana M.: Magiczne funkcje negacji w tekstach sakralnych. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 117-125 (dot. m.in. zażegnywań, zamawiań, zaklęć i rytualnych dialogów z terenó...) szczegóły 
18.artykuł: Vakhnihna L.: Vzajemozvahjazki bolgars'kooji ta zakhihdnoslovahjans'koih fol'kloristiki. Slov'jans'ke Lihteraturoznavstvo i Fol'kloristika 1989 r. 17 s. 60-65 (od połowy XVIII w....) szczegóły 
19.artykuł: Woźniak Anna: Żeńskie istoty mityczne w folklorze polskim i białoruskim. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 146-157  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Gushheva Ol'ga, Kazanceva Elena, Kozhinova Alla: O realizacii koncepta "ogon'" v nekotorykh pol'skikh tekstakh. Palanistyka = Polonistika = Polonistyka 2001 [t. 3] (2000) s. 161-179  szczegóły 
21.artykuł: Koper Anna: O symbolice zwierząt w słowiańskiej tradycji ludowej. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 316-318 (rec. ks.: A.V. Gura [w art.: Góra]: Simvolika zhivotnykh v slavjanskoj...) szczegóły 
22.artykuł: Sielicki Franciszek: Powiązania folkloru białoruskiego z polskim. Slavia Orientalis 1998 nr 3 s. 501-507 (nt. wspólnych motywów w folklorze polskim i białoruskim...) szczegóły 
23.artykuł: Wrocławski Krzysztof: Łużycki błędny ognik a ludowe podania polskie. Zeszyty Łużyckie 2000 t. 31 s. 136-143 (analiza opowieści ludowych z Podlasia o błędnych ogniach, porównanie i...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pielgrzymka, pielgrzym, podróż, podróżny, wędrówka, wędrowiec (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Ślęczka Tomasz: Podniebne i podmorskie wojaże władców. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 75-85 (o motywie w literaturze ludowej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żywioły - ogień, powietrze, woda, ziemia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Gushheva Ol'ga, Kazanceva Elena, Kozhinova Alla: O realizacii koncepta "ogon'" v nekotorykh pol'skikh tekstakh. Palanistyka = Polonistika = Polonistyka 2001 [t. 3] (2000) s. 161-179  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce
    książki (alfabet autorów)
26.książka: Slawistyka u progu nowego wieku. 2001 ([Pokłosie konferencji Nauczanie języków i literatur słowiańskich na pr...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
27.książka: Slawistyka u progu nowego wieku. 2001 ([Pokłosie konferencji Nauczanie języków i literatur słowiańskich na pr...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
28.książka: Antologia wileńska. Litwa - Korona. 1996 ([Nota wstępna]. - [Poezja, proza i piśmiennictwo związane tematycznie ...) szczegóły 
29.książka: Antologia wileńska. Rzeczpospolita trzech narodów. 1997 (Romuald Karaś: [Przedmowa]. - [Poezja, proza i piśmiennictwo związane ...) szczegóły 
30.książka: Ludy dalekie a bliskie. Antologia polskich relacji o ludach Syberii. 1989 ([Fragm. wspomn. i pam. m. in. aut.:] Faustyn Ciecierski, Ewa Felińska,...) szczegóły 
31.książka: Noch heute zeigt sich der Teufel. Teufelbilder in Masowien und Mecklemburg = Jeszcze i dziś diabeł się pokazuje. Wizerunek diabła na Mazowszu i w Meklemburgii. 1999 ([Zawiera zbiór XIX-wiecznych podań ludowych, fragmentów legend i przek...) szczegóły 
recenzja: Mańko-Matysiak Anna: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 769-770 ( ...) szczegóły 
recenzja: Scholz Ute: x 2000 ([w czasopiśmie:] Zeitschrift fuer Slavistik (Berlin) 2000 t. 45...) szczegóły 
32.książka: Opowieści miasta z rybakiem w herbie. 1997 (Antoni Halor: Wstęp, w którym wyjaśnia się dlaczego warto zajrzeć do m...) szczegóły 
33.książka: Pieśni ludu polskiego w Górnym Szląsku. 1991 ([Wyd. fototypiczne, oryg. Wrocław: H. Skutsch (dawniej Schletter), 186...) szczegóły 
34.książka: Ruś Podlaska. Podlasie w opisach romantyków. 1995 ([Teksty aut.:] Jerzy Hawryluk, Józef Jaroszewicz, Stanisław Miłkowski,...) szczegóły 
35.książka: Wiersze o miłości. Antologia kontrowersyjna. 1990 (Robert Stiller: Wstęp. - [Utwory aut.:] Krzysztof Kamil Baczyński, Mir...) szczegóły 
36.książka: Wspomnienia z zesłania byłych mieszkańców Wilejszczyzny. 1995 (Wstęp. - [Teksty 10 wspomnień i relacji pióra nieliteratów]. - Folklor...) szczegóły 
37.książka: Żydzi w Polsce. Antologia literacka. 1997 (Henryk Markiewicz: Przedmowa. - [Utwory o losach społeczności żydowski...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa
    książki (alfabet autorów)
38.książka: Grzywka-Kolago Katarzyna: Od lasu po góry, od domu po grób... Polska i niemiecka bajka ludowa ze zbiorów Oskara Kolberga i braci Grimm. 2005  szczegóły 
39.książka: Rzepnikowska Iwona: Rosyjska i polska bajka magiczna (AT 480) w kontekście kultury ludowej. 2005  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Region nieznany - literatura ludowa
    wiersze (alfabet tytułów)
40.wiersz: Dobry wieczór, panno, bądź od nas witano.... x 2001 ([w ks.:] Janina Szymańska: Słowo śpiewane. Interpretacja tekstów folkl...) szczegóły 
41.wiersz: Pojechał Jasio w świat szukać żony... = Ożeniła mac'i syna, no nywisty nie zlubiła... - Tam u cz'ystom poliu berioza stojała.... x 2001 ([w ks.:] Janina Szymańska: Słowo śpiewane. Interpretacja tekstów folkl...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
42.artykuł: Koniewa Jarosława: "Za toboju, Morozenku, Pol'sha, Ukrajina plache..." (do pitannja doslihdzhennja fol'kloru pol's'ko-ukrajins'kogo pogranichchja). Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 366-381 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Kaszuby (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
43.książka: Bracki Artur: Językowy obraz świata w tekstach słowiańskich pieśni ludowych na materiale kaszubskim i ukraińskim. 2009  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
44.artykuł: Duszyńska Anna, Wiśniewska Agnieszka: Niewidzialni mieszkańcy Łużyc i Kaszub. Zeszyty Łużyckie 1999 t. 28 s. 47-52 (nt. istot nadprzyrodzonych w łużyckich i kaszubskich podaniach ludowyc...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
45.książka: Bałkański folklor jako kod interkulturowy. T. 1. 2011  szczegóły 
46.książka: Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich. T. 4: Kultura i literatura. 2000 ([Zawiera m.in.:] Andrzej Chodubski: O tożsamości na pograniczu kultur....) szczegóły 
47.książka: Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich. T. 5: Badania filologiczne. 2000 (Jan Franciszek Nosowicz: Wstęp. * [Zawiera m.in.:] Irena Betko: "Nagro...) szczegóły 
48.książka: Dziesięć wieków związków wschodniej Słowiańszczyzny z kulturą Zachodu. Cz. 1. 1990 ([Zawiera materiały z Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej, Lublin...) szczegóły 
49.książka: Guriewicz Aron: Problemy średniowiecznej kultury ludowej. 1987  szczegóły 
recenzja: Bałabuch Henryk: Problemy średniowiecznej kultury ludowej i problem jej generalizacji. Res Historica 1998 z. 2 s. 85-89  szczegóły 
recenzja: Bździuch Sławomir: Lud 1990 t. 73 (1989) s. 196-198  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1989 nr 1 s. 277-278  szczegóły 
recenzja: Niewiadomski Donat: Etnolingwistyka 1990 t. 3 s. 194-203  szczegóły 
recenzja: Tomala Stanisław: Miesięcznik Literacki 1989 nr 4 s. 137-140  szczegóły 
recenzja: Wilczyński Piotr: Inny świat - inna groteska. Res Historica 1998 z. 2 s. 41-47  szczegóły 
recenzja: Zawistowski Grzegorz: Antropologiczny wymiar "Problemów średniowiecznej kultury ludowej" Arona Guriewicza. Res Historica 1998 z. 2 s. 61-70  szczegóły 
50.książka: Literackie i folklorystyczne sondaże. 1989 ([Zawiera studia i artykuły przygotowane w Instytucie Filologii Słowiań...) szczegóły 
51.książka: Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy. 1996 ([Zawiera m.in.:] Bronislovas Genzelis: Koncepcja kultury pogranicza. -...) szczegóły 
recenzja: SZA: Krasnogruda 1998 nr 9 s. 238  szczegóły 
52.książka: Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich. Studia (5). 2002 ([Materiały z 5. międzynarodowej konferencji naukowej nt. satyry w lite...) szczegóły 
53.książka: Świat Słowian w języku i kulturze. 4, Językoznawstwo. 2003 ([W większości plon V Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej Młodych...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
54.książka: Świat Słowian w języku i kulturze. 4, Językoznawstwo. 2003 ([W większości plon V Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej Młodych...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Literatura ludowa (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
55.książka: Bałkański folklor jako kod interkulturowy. T. 1. 2011  szczegóły 
56.książka: Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy. 1996 ([Zawiera m.in.:] Bronislovas Genzelis: Koncepcja kultury pogranicza. -...) szczegóły 
recenzja: SZA: Krasnogruda 1998 nr 9 s. 238  szczegóły 
57.książka: Propp Władimir: Morfologia bajki magicznej. 2011  szczegóły 
recenzja: Przybyła Jakub: Pressje 2012 teka 28 s. 297-300  szczegóły 
58.książka: Propp Władimir: Nie tylko bajka. 2000 (Danuta Ulicka: Wstęp. * Wprowadzenie: Pochwała bajki (Znacznie pojęcia...) szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Orfeusz. Książki. Gazeta 2000 nr 12 s. 5  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Propp nie tylko strukturalista. Guliwer 2001 nr 2 s. 64-66  szczegóły 
recenzja: Frankowska Beata: Śmiech bogini. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 14-15  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
59.artykuł: Grzędzielska Maria: Aspekty europejskie polskiej pieśni ludowej (Wybrane zagadnienia). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 5 (1987) s. 15-6  szczegóły 
60.artykuł: Ulicka Danuta: By między bajki włożyć.... Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 53-60 (dot. zainteresowań badawczych Władimira Proppa, szerzej nt. jego ks. "...) szczegóły 
61.artykuł: Kasjan Jan Mirosław: Dzieje niektórych polskich i ukraińskich ballad ludowych według Lajosa Vargyasa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 441-471  szczegóły 
62.artykuł: Abramowicz Maciej: Magia w folklorze i życiu społecznym. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 303-306 ([rec. ks. zb.:] The magical and aesthetic in the folklore of Balkan Sl...) szczegóły 
63.artykuł: Judin Aleksejj V.: Magicheskie performativy v zagovorakh i kalendarnykh pesnjakh vostochnykh Slavjan. Etnolingwistyka 2001 [t.] 13 s. 139-148 (dot. zamówień, kolęd, pieśni wołoczebnych, tekstów cerkiewnych, apokry...) szczegóły 
64.artykuł: Tołstaja Swietłana M.: Magiczne funkcje negacji w tekstach sakralnych. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 117-125 (dot. m.in. zażegnywań, zamawiań, zaklęć i rytualnych dialogów z terenó...) szczegóły 
65.artykuł: Góra Aleksandr W.: O zasadach opisu zwierząt w słowiańskiej kulturze ludowej. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 251-263 (na materiale m.in. legend, opowiastek, baśni...) szczegóły 
66.artykuł: Judin Aleksejj V.: Personificirovannye likhoradki v vostochnoslavjanskikh narodnykh predstavlenijakh (na materiale zagorov). Etnolingwistyka 2001 [t.] 13 s. 169-178 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
67.artykuł: Krzemień-Kończyk Magdalena: Prawda i fantazja w opowieściach niemieckiego badacza R.W. Brednicha. Teksty z Ulicy 1999 z. 3/4 s. 68-72 (rec. książki: Rolf Wilchelm Brednich: Sagenhafte Geschichten von heute...) szczegóły 
68.artykuł: Krzemień-Kończyk Magdalena: Prawda i fantazja w opowieściach niemieckiego badacza R.W. Brednicha. Teksty z Ulicy 1999 z. 3/4 s. 68-72 ([rec. ks.:] Rolf Wilhelm Brednich: Sagenhafte Geschichten von heute. D...) szczegóły 
69.artykuł: Antoniak Bożena: Symbolika poezji magicznej Słowian Południowych. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 312-315 (rec. ks.: Ljubinko Radenkovijc: Simbolika sveta u narodnojh magijhi Jh...) szczegóły 
70.artykuł: Zielińska Agnieszka: Wątki satanistyczne u Kapfera. Teksty z Ulicy 1999 z. 3/4 s. 73-75 ([rec. książki:] Jean-Noel Kapferer: Rumors. Uses, interpretations and ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
71.artykuł: Ajdacic Dejan: Etniczno-wyznaniowe stereotypy kobiet u Słowian bałkańskich. Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 139-145 (na podstawie chrześcijańskich i muzułmańskich pieśni epickich...) szczegóły 
72.artykuł: Leszczyńska Joanna: Obraz wiły w pieśniach ludowych obszaru językowego serbsko-chorwackiego. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 73-78  szczegóły 
73.artykuł: Łużny Ryszard: Podróż-wędrówka jako zasada kompozycyjna epiki ludowej Słowian wschodnich. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 221-232  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ainu / Hasła szczegółowe (ainu) / Antologie i zbiory (ainu)
    książki (alfabet autorów)
74.książka: Materials for the study of the Ainu language and folklore. 1990 ([Zawiera 12 tekstów bajek i podań]. - [Tekst równoległy ajnuski i rosy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Utwory anonimowe (arabska)
    książki (alfabet autorów)
75.książka: Baśnie z 1001 nocy. 1989  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
    książki (alfabet autorów)
76.książka: Sielicki Franciszek: Wybór tekstów z folkloru białoruskiego i literatury starobiałoruskiej. 1993 ([Wybór fragm. tekstów z komentarzem zgromadzonych w działach:] 1. Folk...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Literatura ludowa (białoruska)
    książki (alfabet autorów)
77.książka: O Janku Poranku, złym Kościeju i pięknej królewnie. Białoruska bajka ludowa. 1989  szczegóły 
78.książka: Sielicki Franciszek: Wybór tekstów z folkloru białoruskiego i literatury starobiałoruskiej. 1993 ([Wybór fragm. tekstów z komentarzem zgromadzonych w działach:] 1. Folk...) szczegóły 
79.książka: Synek Filipek. Białoruska bajka ludowa. 1989  szczegóły 
80.książka: Żarna. 1989  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
81.wiersz: Begav zajjka. Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 30 (kołysanka...) szczegóły 
82.wiersz: Bodajj zazulju, bodajj seraja.... Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 3 s. 6 (z nutami...) szczegóły 
83.wiersz: Ekhalih sokoly. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 2 s. 22-23 (z nutami...) szczegóły 
84.wiersz: Eu sokola. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 2 s. 33 (z nutami...) szczegóły 
85.wiersz: Gojjdy, gojjdy.... Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 30 (kołysanka...) szczegóły 
86.wiersz: Kaladka. Czasopis 2004 nr 1 s. 33  szczegóły 
87.wiersz: Koljadka z lihroju. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 1 s. 6 (z nutami...) szczegóły 
88.wiersz: Konoplih. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 1 s. 23  szczegóły 
89.wiersz: Koteh, koteh.... Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 30 (kołysanka...) szczegóły 
90.wiersz: Koteh, koteh, kotochku. Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 30 (kołysanka...) szczegóły 
91.wiersz: Kuju, kuju nozhku. Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 30 (kołysanka...) szczegóły 
92.wiersz: Ljulih, ljulih.... Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 29-30 (kołysanka...) szczegóły 
93.wiersz: Polozhu kladku vehrbovu.... Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 3 s. 6 (z nutami...) szczegóły 
94.wiersz: Rozkhihlihehtehsja gusty lozon'kih. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 3 s. 5-6 (z nutami...) szczegóły 
95.wiersz: Tosih, tosih lapcih. Bel'skih Gostihnec' 1999 nr 5 s. 31 (kołysanka...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
96.proza: Bel'skih Dubihchy i Voskresen'ska cehrkva. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 3 s. 29-30 (z nutami...) szczegóły 
97.proza: Kumat i Pogonja. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 2 s. 13  szczegóły 
98.proza: Legenda pro Vihdovo. Bel'skih Gostihnec' 1998 nr 1 s. 9-10  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
99.artykuł: Aksamihtauh A.: Ab nekatorykh asablihvascjakh movy belaruskajj vjasel'najj paehzihih. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 81-93 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
100.artykuł: Sielicki Franciszek: Białoruska przypowieść ludowa. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 111-114  szczegóły 
101.artykuł: Barszczewski Aleksander: Białoruski folklor związany ze śmiercią i pogrzebem we wschodniej Białostocczyźnie. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 95-109 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
102.artykuł: Sielicki Franciszek: Folklor białoruski w czasach I Rzeczypospolitej. Slavia Orientalis 1992 nr 4 s. 97-108 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
103.artykuł: Fryś-Pietraszkowa Ewa: Kultura ludowa Białorusi w pracach współczesnych etnografów mińskich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 14-15 (streszcz. ref....) szczegóły 
104.artykuł: Rusiecka Natalia: Nowa książka o mitologii białoruskiej. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 291-295 ([rec. ks.:] Aleksej M. Nenadavec: Za smugojju mifa. Minsk 1999....) szczegóły 
105.artykuł: Woźniak Anna: Żeńskie istoty mityczne w folklorze polskim i białoruskim. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 146-157  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Hasła osobowe (białoruska)
  Janchuk Mihkalajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
106.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Mikołaj Janczuk jako badacz pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 59-74  szczegóły 
Literatury obce / Literatura birmańska / Hasła szczegółowe (birmańska) / Antologie i zbiory (birmańska)
    książki (alfabet autorów)
107.książka: "O złotym króliku" i inne bajki birmańskie. 1991 ([teksty 45 bajek]...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Utwory anonimowe (brytyjska i irlandzka)
    proza (alfabet tytułów)
108.proza: Najgłupszy człowiek na świecie (Bajka szkocka). Magazyn Wileński 1995 nr 6 s. 26  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Literatura ludowa (brytyjska i irlandzka)
    artykuły (alfabet tytułów)
109.artykuł: Kokot Joanna: Disordely Means of Foregrounding Order: the World Model in the English Folk Ballads. x 1999 ([W ks. zb.:] Systems, genres, conventions. Red. Andrzej Zgorzelski. Lu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Zagadnienia specjalne (bułgarska) / Literatura ludowa (bułgarska)
    artykuły (alfabet tytułów)
110.artykuł: Czajka Henryka: Folklor i folklorystyka w Bułgarii za czasów Vuka Stefanovicia Karadzicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 93-94 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Hasła szczegółowe (chińska) / Antologie i zbiory (chińska)
    książki (alfabet autorów)
111.książka: Bajki chińskie. 1991 ([Tłumacze i autorzy oprac.:] R. Czarny, E. Dzikowska, EGDZ [krypt.], ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Hasła szczegółowe (chorwacka) / Antologie i zbiory (chorwacka)
    książki (alfabet autorów)
112.książka: Dubrownicka poezja miłosna. 1989 ([Wiersze autorów:] Ivan Bunić, Ilja Crijević, Ignjat Djurdjević, Stije...) szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 11 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: TIM 1989 nr 13 S. 10  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Literatura ludowa (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
113.artykuł: Vel'mezova Ekaterina V.: Zametka o performativakh so znacheniem nachala dejjstvija v cheshkikh zagovorakh. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 149-154 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura estońska / Hasła szczegółowe (estońska) / Literatura ludowa (estońska)
    proza (alfabet tytułów)
114.proza: Trzy węzły (Baśń estońska). Magazyn Wileński 1995 nr 19/20 s. 34  szczegóły 
Literatury obce / Literatura indiańska / Hasła szczegółowe (indiańska) / Utwory anonimowe (indiańska)
    proza (alfabet tytułów)
115.proza: Iktomi i francuski handlarz. Tawačin 2004 nr 1 s. 13  szczegóły 
116.proza: Sztuczka narratora. Tawačin 2004 nr 1 s. 15  szczegóły 
Literatury obce / Literatura Indonezji / Hasła szczegółowe (Indonezji) / Literatura ludowa (Indonezji)
    artykuły (alfabet tytułów)
117.artykuł: Bęben Wojciech, Rosiński Franciszek M.: Poetycka twórczość ludowa wyspiarzy Biem. Literatura Ludowa 1997 nr 2 s. 31-43 (Papua-Nowa Gwinea; w języku należącym do rodziny jezyków melanezyjskic...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura jakucka / Hasła szczegółowe (jakucka) / Literatura ludowa (jakucka)
    wiersze (alfabet tytułów)
118.wiersz: Pieśń bogini starej łodzi. Literatura Ludowa 2000 nr 6 s. 52-56  szczegóły 
119.wiersz: Pieśń stępy. Literatura Ludowa 2000 nr 6 s. 56-58  szczegóły 
Literatury obce / Literatura kanadyjska / Hasła szczegółowe (kanadyjska) / Hasła osobowe (kanadyjska)
  Perrault Pierre
120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wygnańska Iga: Traduire Quebec. O (nie)przekładalności ludowego obrazu świata Pierre'a Perraulta. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 227-239 (dot. przekładu poetyckiej wizji ludowego obrazu świata...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura koreańska / Część ogólna (koreańska)
121.recenzja: Konecka Krystyna: Świat Książki 1989 nr 2 s. 20  szczegóły 
122.recenzja: Kuenstler Mieczysław Jerzy: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 3/4 (1990) s. 367-368  szczegóły 
123.recenzja: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 173 (not. inf. o spotkaniu H. Ogarek-Czoj z czytelnikami, Katowice, XI 1988...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Literatura ludowa (litewska)
    artykuły (alfabet tytułów)
124.artykuł: Raciunaite-Vyciniene Daiva: Magicheskaja muzyka "sutartines" kak simvol garmonii i porjadka. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 179-196 (dot. litewskich pieśni polifonicznych; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łotewska / Hasła szczegółowe (łotewska) / Literatura ludowa (łotewska)
    artykuły (alfabet tytułów)
125.artykuł: Ryzhakova Svetlana: Obychnye i strannye chasti tela u Latyshejj (k koncepcii cheloveka v tradicionnojj kulture). Etnolingwistyka 2001 [t.] 13 s. 197-214 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Hasła szczegółowe (łużycka) / Literatura ludowa (łużycka)
    artykuły (alfabet tytułów)
126.artykuł: Wrocławski Krzysztof: Łużycki błędny ognik a ludowe podania polskie. Zeszyty Łużyckie 2000 t. 31 s. 136-143 (analiza opowieści ludowych z Podlasia o błędnych ogniach, porównanie i...) szczegóły 
127.artykuł: Magnuszewski Józef: Łużycki folklor. Zeszyty Łużyckie 1991 nr 1 (1990) s. 25-30  szczegóły 
128.artykuł: Duszyńska Anna, Wiśniewska Agnieszka: Niewidzialni mieszkańcy Łużyc i Kaszub. Zeszyty Łużyckie 1999 t. 28 s. 47-52 (nt. istot nadprzyrodzonych w łużyckich i kaszubskich podaniach ludowyc...) szczegóły 
129.artykuł: Makarska-Lesiak Marta: Świat istot nadprzyrodzonych w folklorze łużyckim. Zeszyty Łużyckie 1991 nr 1 (1990) s. 31-40  szczegóły 
130.artykuł: Siatkowska Ewa: Z historii badań folklorystycznych na Łużycach. Zeszyty Łużyckie 1999 t. 28 s. 69-72 (nt. działalności Andrzeja Kucharskiego i Frantiska Ladislava Celakovsk...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Historia literatury (macedońska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
131.artykuł: Wrocławski Krzysztof: Folkloristichkata vrednost na tekstovite zapishani os M. Malecki vo Egejhska Makedonijha. x 1987 ([w czasopiśmie:] Makedonski Folklor (Skopje) 1987 39/40 s. 35-4...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Hasła szczegółowe (macedońska) / Literatura ludowa (macedońska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
132.artykuł: Simichijev Kole: Lud 1990 t. 73 (1989) s. 215-216 (rec. ks.: Simo Mladenovski: Makedonskite narodni pesni za NOB i revolu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura meksykańska / Hasła szczegółowe (meksykańska) / Literatura ludowa (meksykańska)
    proza (alfabet tytułów)
133.proza: Król i wąż. Nowy Świat 1992 nr 43 s. 8 (baśń aztecka...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Literatura ludowa (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
134.książka: Grzywka-Kolago Katarzyna: Od lasu po góry, od domu po grób... Polska i niemiecka bajka ludowa ze zbiorów Oskara Kolberga i braci Grimm. 2005  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
135.wiersz: Wir kommen hierher... (1991). x 1991 ([W ks.:] Jan Perszon: Godne zweki. Luzino 1991, s. 33; region wejherow...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Antologie i zbiory (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
136.książka: Noch heute zeigt sich der Teufel. Teufelbilder in Masowien und Mecklemburg = Jeszcze i dziś diabeł się pokazuje. Wizerunek diabła na Mazowszu i w Meklemburgii. 1999 ([Zawiera zbiór XIX-wiecznych podań ludowych, fragmentów legend i przek...) szczegóły 
recenzja: Mańko-Matysiak Anna: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 769-770 ( ...) szczegóły 
recenzja: Scholz Ute: x 2000 ([w czasopiśmie:] Zeitschrift fuer Slavistik (Berlin) 2000 t. 45...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Eichendorff Joseph von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
137.artykuł: Pośpiech Jerzy: Baśnie śląskie zapisane przez Józefa von Eichendorffa. Kwartalnik Opolski 2003 nr 1 s. 13-24 (dot. zainteresowań folklorystycznych pisarza i zebranych przez niego b...) szczegóły 
  Herder Johann Gottfried von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
138.artykuł: Cieśla Michał: Herder und die suedslawische Volksepik. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1997 t. 13 s. 297-308  szczegóły 
  Nitschmann Heinrich
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
139.artykuł: Cieśla Michał: Niemiecki słowianofil Henryk Nitschmann jako tłumacz serbochorwackiej poezji ludowej. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1997 t. 13 s. 33-124 (bibliografia s. 119-124...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Hasła szczegółowe (radziecka) / Antologie i zbiory (radziecka)
140.recenzja: Lewoń Janusz: Sztuka dla Dziecka 1989 nr 2 s. 42-44  szczegóły 
141.recenzja: Wanok Kinga: Nowe Książki 1989 nr 4 s. 23  szczegóły 
142.recenzja: Zaleska Elżbieta: Nowe Książki 1989 nr 4 s. 21-22  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
143.artykuł: Orłowski Jan: Rosyjscy poeci ludowi początku XX wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 5 (1987) s. 189-202  szczegóły 
144.artykuł: Wójcicka Urszula: Przysłowia-argumenty w zabytkach dawnego piśmiennictwa rosyjskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Rosyjska 1992 z. 14 s. 125-135  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Literatura ludowa (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
145.książka: Alonuszka. Rosyjskie baśnie ludowe. 1989  szczegóły 
recenzja: Zaleska Elżbieta: Piękno cokolwiek ułomne. Nowe Książki 1990 nr 10 s. 56  szczegóły 
146.książka: Rzepnikowska Iwona: Rosyjska i polska bajka magiczna (AT 480) w kontekście kultury ludowej. 2005  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
147.artykuł: Rzepnikowska Iwona: Kompozycyjno-fabularne właściwości rosyjskich baśni ludowych o macosze i pasierbicy (AT 480). Opuscula Polonica et Russica 1999 [t.] 6 s. 5-11  szczegóły 
148.artykuł: Potoczniak Anthony: Ludowy wiersz rosyjski na warsztacie amerykańskiego filologa. Etnolingwistyka 1999 t. 11 s. 241-244 (rec. ks.: James Bailey: Three Russian Lyric Folk Songs Meters. Columbu...) szczegóły 
149.artykuł: Judin Aleksejj V.: Mifotoponimija russkikh zagoborov. Etnolingwistyka 1999 t. 11 s. 177-196  szczegóły 
150.artykuł: Dzjadosh Dorota: Motivirujushhie priznaki nominacii personazhejj russkikh i pol'skikh volshe'nykh skazok. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1998 nr 7 (198) s. 117-130 (dot. bajek ludowych; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
151.artykuł: Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława: Najstarsze rosyjskie zaklinania. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 289-291 ([rec. ks.:] Velikorusskie zaklinanijja. Sbornik [zebrał] Leonid N. Maj...) szczegóły 
152.artykuł: Mleczko Joanna: Typologia rosyjskich pieśni obrzędowych. Etnolingwistyka 1999 t. 11 s. 249-252 (rec. ks.: J. G. Kruglov: Russkie obrjadovye pesni. Moskva 1991...) szczegóły 
153.artykuł: Łysiak Wojciech: Lud 1990 t. 73 (1989) s. 203-206 (rec. ks.: Neonila Krynichnaja: Russkaja narodnaja istoricheskaja proza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Antologie i zbiory (rosyjska)
154.recenzja: Baczewska Anna: Życie Warszawy 1989 nr 77 s. 5  szczegóły 
155.recenzja: [Górecka-Gromniak Emilia] E.G.G.: Kierunki 1989 nr 15 s. 9  szczegóły 
156.recenzja: G.R.: Świat Książki 1989 nr 13 s. 15 ([not.]...) szczegóły 
157.recenzja: Orłowski Jan: Antologia legend i podań dawnej Rusi. Język Rosyjski 1990 nr 1 s. 63-64  szczegóły 
158.recenzja: Suchanek Lucjan: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 367-368  szczegóły 
159.recenzja: uk: Odra 1990 nr 11 s. 104  szczegóły 
160.recenzja: Woźniak Anna: Czytając "Opowieść o niewidzialnym grodzie Kitieżu". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 95-98  szczegóły 
161.recenzja: Zaleska Elżbieta: Nowe Książki 1989 nr 4 s. 21-22  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rumuńska / Hasła szczegółowe (rumuńska) / Literatura ludowa (rumuńska)
    artykuły (alfabet tytułów)
162.artykuł: Budziszewska Wanda: Rumuński lament nad umarłym. Literatura Ludowa 1989 nr 4/6 s. 103-109 (lament jako gatunek folkloru rumuńskiego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rumuńska / Hasła szczegółowe (rumuńska) / Antologie i zbiory (rumuńska)
    książki (alfabet autorów)
163.książka: Opowieści z Wołoszy, Mołdawii i Siedmiogrodu. 1987  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Literatura ludowa (serbska)
164.artykuł: Carkić Milosav Z.: Humour in Serbian jocular folk stories. Stylistyka 2001 nr 10 s. 47-58  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Historia literatury (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
165.artykuł: Goszczyńska Joanna: Janosik - słowacki bohater romantyczny. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 101-111  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Hasła szczegółowe (słowacka) / Literatura ludowa (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
166.artykuł: Adamowski Jan, Smyk Katarzyna: Słowackie studium o przysłowiach. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 309-312 (rec. ks.: Zuzana Profantova: Little fish are sweet. Selected Writings ...) szczegóły 
167.artykuł: Dzięciołowski Stanisław: Byli także Polacy... Z badań nad drużyną Janosika. Wierchy 2004 r. 69 (2003) s. 87-98 (dot. faktograficznej podbudowy legend...) szczegóły 
168.artykuł: Rejakova Bożena: Folklor i folklorystyka na Słowacji u progu nowego tysiąclecia. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 299-302 ([rec. ks. zb.:] Na prahu milenia. Folklor a folkloristika na Slovensku...) szczegóły 
169.artykuł: Rejakowa Bożena: O funkcjonowaniu tradycyjnej kultury ludowej we współczesnej wsi słowackiej. Etnolingwistyka 1999 t. 11 s. 238-241 (rec. ks.: Eva Krekovicova: O zivote folkloru v sucasnosti (L'udova pie...) szczegóły 
170.artykuł: Smolińska Teresa: Lud 1990 t. 73 (1989) s. 209-211 (rec. ks.: Viera Gasparikova: Slovenska l'udova proza a jej sucasne vyv...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
171.wiersz: A tam dolu pod zelenim hajom. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
172.wiersz: Darmo ma, mamicka. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
173.wiersz: Kebi ja vedela. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
174.wiersz: Ket pojdem stato prec. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
175.wiersz: Listocek z brezy. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
176.wiersz: Mocila konope, mocila. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
177.wiersz: Na tej Detve studna murovana. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
178.wiersz: Oci, oci, cierne oci. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
179.wiersz: Opitaj sa Balaza. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
180.wiersz: Padol listok z javora. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
181.wiersz: Pistalocka piska. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
182.wiersz: Pod horou, pod horou cierne psica brese. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
183.wiersz: Steboce, steboce. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
184.wiersz: Tancuj, tancuj, vykrucaj. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
185.wiersz: Vidala ma mamka za siroku vodu. x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Historia literatury (szwedzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
186.artykuł: Żmuda-Trzebiatowska Magdalena: Fran goticism till "det svenska folklynnet". Om aldre traditioner i svensk identitetsforskning. Folia Scandinavica Posnaniensia 2003 t. 7 s. 145-159 (m.in. nt. fokloru i literatury szwedzkiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
187.książka: Romantizm: mihzh Ukrajinoju ta Pol'shheju. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 (Boguslav Bakula: Principi ihntegral'noji komparativihstiki. [Tł.] Serg...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
188.artykuł: Zyga Aleksander: Ludowa pieśń ukraińska w polskiej krytyce lat 1820-1845. Rocznik Przemyski 1992 t. 28 (1991/1992) s. 43-58  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Czasopiśmiennictwo (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
189.artykuł: Łesiów Michał: Drugi tom łuckich "Zeszytów Folklorystycznych". Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 298-299 (omówienie czasopisma "Fol'klorystycni zosyty" 1999 v. 2...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Tematy, motywy (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
190.artykuł: Let Van'o: Vysova. Zagoroda 2003 nr 2 s. 19-20 (art. popularyzatorski o wsi Wysowa w literaturze łemkowskiej, m.in. w ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Antologie i zbiory (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
191.książka: "Na ciche wody". Ludowy epos Ukrainy. 2000  szczegóły 
recenzja: Lembowicz Tadeusz: "Na ciche wody".... Nowe Kontrasty 2001 nr 3 s. 19  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
192.recenzja: [Mozio Józef] J.M.: Tygodnik Ludowy 1989 nr 27 s. 6  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Literatura ludowa (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
193.książka: Bracki Artur: Językowy obraz świata w tekstach słowiańskich pieśni ludowych na materiale kaszubskim i ukraińskim. 2009  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
194.wiersz: Lihje dojjdzhik lihje.... Zagoroda 1998 nr 1 s. 40 (w jęz. oryg.; podali do druku Tan'ka ih Gric Bovanko...) szczegóły 
195.wiersz: Przyśpiewki z Bielanki. Literatura Ludowa 1997 nr 4/5 s. 72-76 (w gwarze łemkowskiej...) szczegóły 
196.wiersz: Spihvajjte dihbchata spihvajjte.... Zagoroda 1998 nr 1 s. 40 (w jęz. oryg.; podali do druku Tan'ka ih Gric Bovanko...) szczegóły 
197.wiersz: Svjatijj Bozhe svjatijj zhebi.... Zagoroda 1998 nr 1 s. 37 (w jęz. oryg.; podał do druku Nikolajj Gablo...) szczegóły 
198.wiersz: Trebihshihv, Trebihshihv prez.... Zagoroda 1998 nr 1 s. 37 (w jęz. oryg.; podał do druku Nikolajj Gablo...) szczegóły 
199.wiersz: Zakhod son'ce zakhod.... Zagoroda 1998 nr 1 s. 37 (w jęz. oryg.; podał do druku Nikolajj Gablo...) szczegóły 
200.wiersz: Zradiv jes mja zradiv.... Zagoroda 1998 nr 1 s. 39 (w jęz. oryg.; podali do druku Tan'ka ih Gric Bovanko...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
201.proza: Khlop ih prodavec (Ukraihn'ska bajjka). Lemkihvska Lastihvochka 2000 nr 13 s. 10 (w jęz. oryg....) szczegóły 
202.proza: Lemkihvsky pripovihdky. Zagoroda 1998 nr 2 s. 46 (w jęz. oryg....) szczegóły 
203.proza: O mądrym Hryćku i chytrym dziedzicu (Bajka ukraińska). Miś 1990 nr 16 s. 5, 7  szczegóły 
204.proza: Pripovihdky. Zagoroda 1998 nr 3 s. 51 (w jęz. oryg....) szczegóły 
205.proza: Prislihv'ja ta prikazki. Zagoroda 1998 nr 4 s. 52 (w jęz. oryg.; zebrał Vasil' Khomik...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
206.artykuł: Duda Agnieszka: Łemkowskie przyśpiewki weselne. Literatura Ludowa 1997 nr 4/5 s. 61-77  szczegóły 
207.artykuł: Kasjan Jan Mirosław: O paradoksach w polskiej i ukraińskiej bajce ludowej. Literatura Ludowa 1997 nr 4/5 s. 17-26  szczegóły 
208.artykuł: Jankovs'ka Zhanna: Poetichna simbolihka khlihba v ukrajins'komu obrjadomu fol'klopih. Etnolingwistyka 1999 t. 11 s. 107-128  szczegóły 
209.artykuł: Zhujjkova Margarita: Vladimir Gnatjuk i ego ocherk ukrainskojj mifologii. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 295-298 ([rec. ks.:] Volodimir Gnatjuk: Narus ukrajins'koji mifologiji. L'vov 2...) szczegóły 
210.artykuł: Kasjan Jan Mirosław: Z dziejów ukraińskiej folklorystyki. Literatura Ludowa 1997 nr 4/5 s. 94-102 (rec. ks.: Roman Kyrchiv: Etnokhrafichno-folklorystychna dijalnist'. Ki...) szczegóły 
211.artykuł: Koniewa Jarosława: "Za toboju, Morozenku, Pol'sha, Ukrajina plache..." (do pitannja doslihdzhennja fol'kloru pol's'ko-ukrajins'kogo pogranichchja). Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 366-381 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
212.artykuł: Hawryszków Natalia: Zbiorki ludowych pieśni ukraińskich w Polsce. Literatura Ludowa 1997 nr 4/5 s. 91-94  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Zagadnienia specjalne (żydowska) / Tematy, motywy (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
213.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Grać czy nie grać?. Midrasz 2002 nr 9 s. 6-7 (dotyczy gier hazardowych i szachów w kulturze żydowskiej; m. in. z prz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Zagadnienia specjalne (Afryki Subsaharyjskiej) / Literatura ludowa (Afryki Subsaharyjskiej)
    artykuły (alfabet tytułów)
214.artykuł: Różański Jarosław: Nie tańczy się po cudzych śladach (W kręgu przysłów północnokameruńskich). Przegląd Powszechny 1996 [nr] 7/8 s. 25-31  szczegóły 
215.artykuł: Wrzesińska Alicja: Proverbs of the Bakongo people. Hemispheres 1990 nr 6 (1989) s. 235-247 (o przysłowiach ludu Bakongo mieszkającego w Zairze...) szczegóły 
216.artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Afryka 1995 nr 3 s. 67-68 ([rec. ks.:] Wolfgang Mieder: African Proverbs scholarship annotated bi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Antologie i zbiory (Indii)
    książki (alfabet autorów)
217.książka: Baśnie i legendy indyjskie. 1989  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Hasła szczegółowe (Jugosławii) / Literatura ludowa (Jugosławii)
    artykuły (alfabet tytułów)
218.artykuł: Vlahović Petar: Traces of the avuncular in Yugoslav folk poetry. Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 2000 [nr] 4 s. 87-93  szczegóły 
219.artykuł: Buczyński Eugeniusz: Etnolingwistyka 1989 t. 2 s. 162-163 ([rec. ks.:] Ljubinko Radenkovijc: Narodne basme i bajanja. Nish, Prish...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
220.recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 49 (1020) s. 134-135  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Hasła szczegółowe (Jugosławii) / Antologie i zbiory (Jugosławii)
    książki (alfabet autorów)
221.książka: Rządca losu. Bajki z Jugosławii. 1991 ([Bajki autorów:] Veselin Cajkanović, Vuk Stefanović Karadżić, Dim Sten...) szczegóły 
recenzja: (bt): Bajki dla dorosłych. Guliwer 1993 nr 4 s. 31  szczegóły 
recenzja: Kapełuś Helena: Bajki z kraju, którego nie ma. Ex Libris 1992 nr 19 s. 3  szczegóły 
recenzja: Kapełuś Helena: Fairy tales from a troubled land. The Warsaw Voice 1992 nr 22 s. 7  szczegóły 
recenzja: Ługowska Jolanta: Dawność i współczesność ludowej bajki magicznej. Literatura Ludowa 1993 nr 1 s. 60-62  szczegóły