PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Teatr - teoria teatru
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Aspekty współczesnych dyskursów. 2004 ([Zawiera m.in.:] Słowo wstępne. * Władysław Chłopicki: Humor w opowiad...) szczegóły 
2.książka: Kowzan Tadeusz: Théâtre miroir. Métathéâtre de l'Antiquité au XXIeme siecle. 2006  szczegóły 
3.książka: Reflection on literature in Eastern and Western cultures. 1990 (Eugeniusz Czaplejewicz: A type of reflection and the literary genre. *...) szczegóły 
4.książka: Semiotyka dziejów Rosji. 1993 (Bogusław Żyłko: Od tłumacza. - Jurij Łotman: Parę słów wstępu. - Jurij...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Kowzan Tadeusz: Litterature, theatre, cinema. Comparaison n'est pas raison?. ([w czasopiśmie:] Diogene (Paris) 1982 nr 120 s. 69-86....) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Nowoczesność jako doświadczenie. ( Ryszard Nycz: O nowoczesności jako doświadczeniu - uwagi na wstępie. ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Lorek-Jezińska Edyta: Madness Recognised: A Post-experimental Performance in Great Britain. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 1997 z. 7 (319) s. 175-191  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Ingarden Roman: [Das literarische Kunstwerk] Umelecke dilo literarni. 1989 ([Zawiera także "Dodatek":] R. Ingarden: [O funkcjach mowy w widowisku ...) szczegóły 
9.książka: Sztuka w świecie znaków. ([Wybór prac semiotyków ze szkoły tartusko-moskiewskiej. Zawiera:] Bogu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Dąbrówka Andrzej: Kategoria teatralności w mediewistyce (projekt badań interdyscyplinarnych). Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 54-59 (dot. zjawisk obrazowania interakcyjnego w kulturze średniowiecznej w r...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
11.książka: Aspekty współczesnych dyskursów. 2004 ([Zawiera m.in.:] Słowo wstępne. * Władysław Chłopicki: Humor w opowiad...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Komza Małgorzata: Książka z teatrem związana. Roczniki Biblioteczne 2003 r. 47 s. 89-120 (dot. podobieństw między obcowaniem z książką i uczestnictwem w spektak...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dialog
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Świontek Sławomir: Le dialogue dramatique et le metatheatre. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1993 t. 36 z. 1/2 s. 7-44  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Lehmann Hans-Thies: Teatr postdramatyczny. 2009  szczegóły 
15.książka: Lehmann Hans-Thies: Teatr postdramatyczny. 2004  szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Przeciąg, czyli o pożytkach z myślenia o teatrze postdramatycznym. Dialog [Warszawa] 2006 nr 4 s. 86-89  szczegóły 
polemika: Zembrzuski Jacek: Przeciąg? Czyżby?. Dialog [Warszawa] 2006 nr 7 s. 168  szczegóły 
polemika: Kosiński Dariusz: Wieje. Dialog [Warszawa] 2006 nr 7 s. 169-173  szczegóły 
recenzja: Wąchocka Ewa: Teatr postdramatyczny?. Dialog [Warszawa] 2005 nr 11 s. 120-126  szczegóły 
16.książka: Partyga Ewa: Chór dramatyczny w poszukiwaniu tożsamości teatralnej. 2004  szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Greń Zygmunt: Remanent. Życie Literackie 1990 nr 1 s. 5  szczegóły 
recenzja: [Jodłowski Marek] M.J.: Odra 1989 nr 5 s. 106  szczegóły 
recenzja: Popiel Jacek: Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 218-219  szczegóły 
18.książka: Świontek Sławomir: Dialog - dramat - metateatr. Z problemów teorii tekstu dramatycznego. 1999 (Słowo wstępne. Cz. I. Dialog i dramat [m.in. odmiany dialogu i dialog ...) szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: Dzieło pożegnalne. Scena 2001 nr 3 s. 35  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 49 (not....) szczegóły 
19.książka: Świontek Sławomir: Dialog - dramat - metateatr (Z problemów teorii tekstu dramatycznego). 1990 (Słowo wstępne. - Dialog i dramat. Dramat i metateatr. - Od redakcji [n...) szczegóły 
recenzja: Bawoł Dariusz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1995 t. 38 z. 1/2 s. 136-141  szczegóły 
recenzja: Rulewicz Wanda: Dialog - dramat - metajęzyk. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 176-179  szczegóły 
recenzja: Sugiera Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 266-270  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Dialog [Warszawa] 2007 nr 1 s. 116-117 (teatr dokumentalny...) szczegóły 
21.artykuł: Heistein Józef: A propos dramatu i teatru politycznego. x 1989 ([W ks. zb.:] W kręgu Oświecenia i teatru. Wrocław 1989 s. 293-305...) szczegóły 
22.artykuł: Lesiak Dariusz: Idiom teatrologiczny, czyli jak służyć dwóm panom. x 2004 ([w ks. zb.:] Aspekty współczesnych dyskursów. Red. Piotr P. Chruszczew...) szczegóły 
23.artykuł: Libera Antoni: Play... right?. Teatr 2003 nr 1/2 s. 12-13 (dot. pracy współczesnego autora dramatycznego; polskie tłumaczenie zag...) szczegóły 
24.artykuł: Maciąg Rafał: Teatr i tekst: w braterskim uścisku. Teatr 1998 nr 2 s. 4-7 (rola dramatu we współczesnym teatrze...) szczegóły 
nawiązanie: Kubikowski Tomasz: Ja eee... tego.... Teatr 1998 nr 12 s. 46  szczegóły 
nawiązanie: Łukosz Jerzy: "Kondensuj pan dialogi" czyli pisarz wobec teatru. Teatr 1999 nr 3 s. 52-53  szczegóły 
nawiązanie: Ratajczakowa Dobrochna: Nowy, wspaniały (?) świat. Teatr 1998 nr 12 s. 43-46  szczegóły 
25.artykuł: Zbierski Henryk: Francuskie ujęcia problemu "teatru w teatrze". x 1992 ([W ks. zb.:] Studia romanistyczne i literaturoznawcze. Materiały z ses...) szczegóły 
26.artykuł: Zgorzelski Andrzej: Systemowa potencja dramatu jako kodeksu teatralnego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1990 r. 30 (1987) nr 3/4 s. 103-112 (kontynuacja artykułu A. Zgorzelskiego: Dramat jako opozycja funkcji [z...) szczegóły 
27.artykuł: Zgorzelski Andrzej: The systemic potential of a dramatic text as theatrical codex. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 35 z. 1/2 s. 89-98  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
28.impreza: "Dramat w teatrze, teatr w dramacie" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Zach Joanna: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 92-93  szczegóły 
29.impreza: "Metodologia badań nad dramatem" - konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Konferencje planowane. Rzeczy Teatralne 2000 nr 4 s. 30-36 (m.in. zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Baluch Wojciech: Metodologia badań nad dramatem. Kraków 11-13 grudnia 2000. Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 44-45 (sprawozdanie...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Schultze Brigitte: Przekład dramatu i przekład teatru (Rozważania nad problemami tłumaczenia sztuk teatralnych). Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 137-149 (na przykładzie przekładów dramaturgii polskiej na jęz. niemiecki...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
31.książka: Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich. Księga dedykowana pamięci profesora Ryszarda Łużnego. 2002 ([Materiały konferencji naukowej "Dialog sztuk w literaturze rosyjskiej...) szczegóły 
recenzja: Rybińska Katarzyna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 126 (2575) s. 147-150  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Kapłon Andrzej: Herbert Lindenberger, L'Opera lirica. Musa bizzarra e altera. Pamiętnik Teatralny 1990 z. 1/2 s. 165-170 (rec ks. Herberta Lindenberga (wyd. Bologna 1987) pośw. omów. zagadnień...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
33.impreza: "Dzwięk, słowo, obraz. Teatr muzyczny między naukami" - konferencja naukowa (2006).  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
34.książka: Tischner Józef: Filozofia dramatu. 2006  szczegóły 
35.książka: Trocha Bogdan: Przestrzeń dramatu jako kategoria filozoficzna. Studium teorii przestrzni Józefa Tischnera. 2000 ([Obszernie nt. "Filozofii dramatu" Józefa Tischnera]. ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
36.książka: Kott Jan: Das Gedaechtnis des Koerpers. Essays zu Literatur und Theater. 1990 (Jan Kott: [Wstęp]. - Martin Esslin: Einleitung. - [Eseje Jana Kotta:] ...) szczegóły 
37.książka: Skuczyński Janusz: Misterium teatralne - Mickiewicz i inni. Studia i szkice z dziejów dramatu i teatru XIX i XX wieku. 2000 (Wstęp... Niemiecka tragedia losu a dramat polski [na przyładzie twórc...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 47 (nota...) szczegóły 
38.książka: Teatr i dramat polski XIX i XX wieku. Studia i szkice. 2004 (Katarzyna Mandrela: Związki Adama Asnyka ze sceną krakowską [nt. wysta...) szczegóły 
39.książka: W przestrzeni komunikacyjnej. Szkice z historii i teorii dramatu, teatru i komunikacji społecznej. 1999 (Janusz Skuczyński: Wstęp. * I. Misterium i misteryjność: Krzysztof Ob...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 49 (nota...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
40.książka: Kotarski Edmund: Dziedzictwo i tradycja. Szkice o literaturze staropolskiej. 1990 (Literatura staropolska: Wyłączne dziedzictwo czy także tradycja? Dialo...) szczegóły 
recenzja: [Karpiński Andrzej] (AK): Acta Poloniae Historica 1992 t. 66 s. 202 (not....) szczegóły 
recenzja: Rytel Jadwiga: Dziedzictwo i tradycja. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 140-144  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Z Gdańska do Europy. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 29-30  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
41.książka: Kott Jan: Eros e Thanatos. 1992 (I. La memoria del corpo. Aloe: Trattatello sull'erotismo. Aloe. Tratta...) szczegóły 
42.książka: Kott Jan: Lustro. O ludziach i teatrze. 2000 ([Szkice, felietony i recenzje, częściowo opubl. na łamach prasy; tom z...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Lustro Jana Kotta. Aneks Trybuny 2001 nr 142 s. E  szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Andrzej Józef: Co widać w "Lustrze" Jana Kotta. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 2 III s. 6 (z fot. Jana Kotta...) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Odbicia pamięci. Zeszyty Literackie 2001 nr 74 s. 176-179  szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: W lustrze. Gazeta Wyborcza 2001 nr 69 s. 16  szczegóły 
recenzja: Lektor: Dramat czasu. Tygodnik Powszechny 2001 nr 15 s. 21  szczegóły 
recenzja: Matuszewski Ryszard: Przyjaciel w lustrze "Lustra". Twórczość 2001 nr 5 s. 128-130  szczegóły 
recenzja: Mitzner Piotr: Jan Kott współczesny. Plus Minus 2001 nr 10 s. D2  szczegóły 
recenzja: Piwkowska Anna: Czas niepowrotny. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 54  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Jak w zwierciadle. Wprost 2001 nr 14 s. 114  szczegóły 
43.książka: W stronę współczesności. Studia i szkice o literaturze polskiej po 1939 roku. 1996 (Zbigniew Andres: Od Redaktora. * Zenon Ożóg: Słowo i czyn. O toposie t...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Dramat (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
44.książka: Dramat i teatr po roku 1945. 1994 (I. Studia, rozprawy, artykuły: Lidia Kośka: Stan badań nad polskim dr...) szczegóły 
recenzja: Godlewska Joanna: Magazyn osobliwości. Teatr 1995 nr 7/8 s. 56  szczegóły 
45.książka: Krajewska Anna: Dramat i teatr absurdu w Polsce. 1996 ([Poetyka absurdu we współczesnej dramaturgii i teatrze:] Wstęp: Od naz...) szczegóły 
recenzja: Balcerzan Edward: Absurd po polsku. Arkusz 1997 nr 10 s. 4  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 332 (notka...) szczegóły 
recenzja: Sugiera Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 224-229  szczegóły 
46.książka: Sugiera Małgorzata: Upiory i inne powroty. Pamięć, historia, dramat. 2006 ([Dot. fenomenu pamięci w dramatach polskich i obcych z XIX, XX i XXI w...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Koschmal Walter: Pamięć w tekście dramatyczno-teatralnym (O dramacie polskim lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych). Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 109-122  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Sajnóg Zbigniew: Totart drugiej generacji. Przedproża 1991 nr 9 s. 1-5  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla nauczycieli
    książki (alfabet autorów)
49.książka: W świecie literatury i teatru. Sztuka współuczestnictwa. ([Kompendium wiedzy o teatrze i dramacie światowym ułożone według klucz...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Irzykowski Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
50.artykuł: Irzykowski Karol: Teatr i kino w krytyce Karola Irzykowskiego. Dialog [Warszawa] 1991 nr 2 s. 146-152  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kajzar Helmut
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
51.tekst paraliteracki: Kajzar Helmut: Manifest teatru metacodziennego. Teatr 1997 nr 7/8 s. 45  szczegóły 
  Kantor Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
52.książka twórcy: Kantor Tadeusz: Metamorfozy. Teksty o latach 1938-1974. 2000 ([Zbiór pisma Tadeusza Kantora o malarstwie i teatrze, zawiera manifest...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Leśmian Bolesław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
53.książka o twórcy: Poetyki Leśmiana. Leśmian i inni. 2002 (Eugeniusz Czaplejewicz: Słowo wstępne. * I. Poetyka w masce: Krystyna ...) szczegóły 
  Lupa Krystian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
54.książka twórcy: Lupa Krystian: Utopia i jej mieszkańcy. [Dziennik, zapiski, teksty programowe]. 1994 (Utopia i jej mieszkańcy: Po raz pierwszy w Bastionie. O tajemnicy akto...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ciechowicz Jan: O różnych sposobach czytania "Lekcji teatralnej" Mickiewicza. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 21-34  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schaeffer Bogusław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
56.książka o twórcy: Karasińska Marta: Bogusława Schaeffera filozofia nowego teatru. 2002 ([Teoretycznoteatralne podstawy twórczości dramaturgicznej Bogusława Sc...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
57.książka twórcy: Witkiewicz Stanisław Ignacy: Teatr i inne pisma o teatrze. 1995  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
58.książka o twórcy: Degler Janusz: La teoria teatral de Witkacy. 1992  szczegóły 
59.książka o twórcy: Teatyr. Sofia 2001 nr 3/4. 2001 ([Numer monograficzny poświęcony Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi; z...) szczegóły 
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kośny Witold: O rekwizytach w dramacie Stanisława Ignacego Witkiewicza "Wariat i zakonnica". Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 167-176  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
61.książka: Reflection on literature in Eastern and Western cultures. 1990 (Eugeniusz Czaplejewicz: A type of reflection and the literary genre. *...) szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (k.m.): Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1989 nr 9 s. 20 (nota...) szczegóły 
recenzja: Latawiec Krystyna: Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 197-200  szczegóły 
recenzja: [Mętrak Krzysztof] (Km): Literatura 1989 nr 2 s. 71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sikora Jerzy: Antropologiczna wizja teatru. Akcent 1991 nr 4 s. 159-161  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Za i przeciw 1989 nr 2 s. 18  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
63.książka: Nowoczesność jako doświadczenie. ( Ryszard Nycz: O nowoczesności jako doświadczeniu - uwagi na wstępie. ...) szczegóły 
64.książka: Wittlin Józef: Orfeusz w piekle XX wieku. 2000 (Przedmowa. * [Zawiera m.in.:] Wojna, pokój i dusza poety [m.in. nt. wo...) szczegóły 
recenzja: Drabik Grażyna: Pochwała miłości. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 19 X s. 5, 11  szczegóły 
nawiązanie: Zieliński Jan: Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 2 XI s. 9 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Gawliński Stanisław: Hardy imperatyw. Tygiel Kultury 2003 nr 1/3 s. 204-206  szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Autoportret Orfeusza. Więź 2001 nr 5 s. 177-181  szczegóły 
recenzja: (kl): Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 118 (nota...) szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Plotki na poziomie. Polityka 2001 nr 16 s. 54 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kubisiowska Katarzyna: Kronika złudzeń. Polityka 2001 nr 16 s. 54  szczegóły 
recenzja: Lektor: Józef Wittlin, w ćwierćwiecze śmierci. Tygodnik Powszechny 2001 nr 9 s. 13 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Miłosz Czesław: Mój Wittlin. Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 74-76  szczegóły 
recenzja: M.: Odra 2001 nr 11 s. 123  szczegóły 
recenzja: Nowosielski Kazimierz: Żarliwość i uczciwość. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Okłot Michał: Piekło, słowa i tamaryszki. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 16 VIII s. 10  szczegóły 
recenzja: P.D.: Magazyn Literacki 2001 nr 4 s. 36 (nota...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2001 nr 51 s. 164 (nota...) szczegóły 
artykuł: Hartwig Julia: Miejsce przy oknie [z tego cyklu:] Wygnanie. Więź 2001 nr 7 s. 195-198 (fel. nt. wrażeń z lektury Józefa Wittlina; także wspomnienia autorki o...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
65.książka: Sugiera Małgorzata: Upiory i inne powroty. Pamięć, historia, dramat. 2006 ([Dot. fenomenu pamięci w dramatach polskich i obcych z XIX, XX i XXI w...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
66.artykuł: Wiszniowska Marta: Adapting Elisabethans for Moden Stage: Shakespeare and Marlowe versus Marowitz, Bond, Stoppard, Jarman and Thacker. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 1997 z. 7 (319) s. 69-96  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Beckett Samuel
    książki o twórcy (alfabet autorów)
67.książka o twórcy: Klimczak Dariusz Piotr: Śmiertelnicy. Teatr Absurdu Samuela Becketta w przestrzeni Misterium Mortis. 2006  szczegóły 
  Claudel Paul
    książki o twórcy (alfabet autorów)
68.książka o twórcy: Plata Rajmunda: Le theatre en marche de Paul Claudel. La conception du travail dans "Le Soulier de satin". 1994  szczegóły 
  Novarina Valere
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Bobas Constantin: Mises en traduction theatrale: Valere Novarina ? Dimitris Dimitriadis, contextualisations multiples d'un evenement scenique. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 319-329 (dot. przekładu teatralnego w pracach Valere'a Novariny i Dimitrisa Dim...) szczegóły 
  Pavis Patrice
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
70.artykuł: Olkusz Piotr: Jego "trzy siostry" i dramat teatrologiczny. Dialog [Warszawa] 2006 nr 12 s. 120-125 (nt. dramatu "Moje trzy siostry" oraz jego piśmiennictwie teatrologiczn...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka nowożytna / Hasła szczegółowe (grecka nowożytna) / Hasła osobowe (grecka nowożytna)
  Dimitriadis Dimitris
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Bobas Constantin: Mises en traduction theatrale: Valere Novarina ? Dimitris Dimitriadis, contextualisations multiples d'un evenement scenique. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2012 nr 59 (3389) s. 319-329 (dot. przekładów teatralnych Valere'a Novariny i Dimitrisa Dimitriadisa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
72.książka: Taplin Oliver: Tragedia grecka w działaniu. 2004 ([Sceniczny aspekt zachowanych dramatów greckich okresu klasycznego - A...) szczegóły 
recenzja: Soszyński Paweł: Widowisko artystyczne. Lampa 2004 nr 8 s. 76  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
73.artykuł: Staniewski Włodzimierz: "Gardzienice" - praktykowanie humanistyki. Esej teatralny. Dialog [Warszawa] 2007 nr 5 s. 148-177 (prezentacja formuły teatru, sztuka antyku - dramaturgia i muzyka - jak...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aristoteles *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
74.artykuł: Kowzan Tadeusz: Aristotle, theoretician of the art of scpectacle. x 1991 ([w czasopiśmie:] Assaph. Studies in the theatre (Tel Aviv) 1991...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Brecht Bertolt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Ekman Bjorn: Verfremdung und Einfuehlung - eine ueberzogene Polarisierung. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1996 [z.] 1 s. 10-70 (nt. dramaturgii Bertolda Brechta...) szczegóły 
  Eckhart Meister *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Kocur Mirosław: O doświadczeniu jedności w teatrze. x 2003 ([w ks. zb.:] Ikony niewidzialnego. Red. Marek Lis, Zbigniew W. Solski....) szczegóły 
  Goethe Johann Wolfgang von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
77.artykuł: Wypych-Gawrońska Anna: Dyrektor teatru w roli teoretyka - Goethe i polscy antreprenerzy o funkcjonowaniu i zadaniach sceny. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2002 [nr] 3 s. 165-172 (dot. m.in. teorii teatru oraz praktyki zarządzania instytucją; dot. ta...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
78.książka: Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich. Księga dedykowana pamięci profesora Ryszarda Łużnego. 2002 ([Materiały konferencji naukowej "Dialog sztuk w literaturze rosyjskiej...) szczegóły 
recenzja: Rybińska Katarzyna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 126 (2575) s. 147-150  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Voloshin Maksimilian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
79.artykuł: Michajłowa Marija: Widz w koncepcji teatru Maksymiliana Wołoszyna. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 8/9 s. 127-136 (rola widza w teatrze...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Eco Umberto
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
80.artykuł: Sinko Grzegorz: Umberto Eco o teatrze. Konteksty 1994 nr 1/2 s. 19-21  szczegóły 
  Pirandello Luigi
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
81.artykuł: Sinko Grzegorz: Pirandello i nowa komparatystyka. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 11 s. 165-169 ([rec. ks.:] Wladimir Krysinski: Le paradigme inquiet. Pirandello et le...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Szkolnictwo (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
    imprezy (alfabet tytułów)
82.impreza: "Les penseurs de l'enseignement = Myśliciele nauczania" - sesja poświęcona nauczaniu i różnym formom przekazywania doświadczenia teatralnego (2000).  szczegóły 
artykuł: Warsza Joanna: Nauka teatru po francusku. Dialog [Warszawa] 2000 nr 9 s. 195-197 (sprawozdanie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne)
    książki (alfabet autorów)
83.książka: Kott Jan: Lustro. O ludziach i teatrze. 2000 ([Szkice, felietony i recenzje, częściowo opubl. na łamach prasy; tom z...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Lustro Jana Kotta. Aneks Trybuny 2001 nr 142 s. E  szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Andrzej Józef: Co widać w "Lustrze" Jana Kotta. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 2 III s. 6 (z fot. Jana Kotta...) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Odbicia pamięci. Zeszyty Literackie 2001 nr 74 s. 176-179  szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: W lustrze. Gazeta Wyborcza 2001 nr 69 s. 16  szczegóły 
recenzja: Lektor: Dramat czasu. Tygodnik Powszechny 2001 nr 15 s. 21  szczegóły 
recenzja: Matuszewski Ryszard: Przyjaciel w lustrze "Lustra". Twórczość 2001 nr 5 s. 128-130  szczegóły 
recenzja: Mitzner Piotr: Jan Kott współczesny. Plus Minus 2001 nr 10 s. D2  szczegóły 
recenzja: Piwkowska Anna: Czas niepowrotny. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 54  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Jak w zwierciadle. Wprost 2001 nr 14 s. 114  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Berdyszak Jan*
    książki twórcy (alfabet tytułów)
84.książka twórcy: Berdyszak Jan: Teatr?. 1996 ([Monografia twórczości scenograficznej Jana Berdyszaka, zawiera wybór ...) szczegóły 
  Grotowski Jerzy*
    książki o twórcy (alfabet autorów)
85.książka o twórcy: Barba Eugenio: La tierra de cenizas y diamantes. Mi aprendizaje en Polonia. Seguido de 26 cartas de Jerzy Grotowski a Eugenio Barba. 2008  szczegóły 
86.książka o twórcy: Barba Eugenio: Pământ de cenusă si diamant. Ucenicia mea în Polonia urmată de 26 de scrisori de la Jerzy Grotowski către Eugenio Barba. 2010  szczegóły 
87.książka o twórcy: Barba Eugenio: Zemja na peplišta i dijamanti. (Moeto čirakuvanje vo Polska). 2010  szczegóły 
88.książka o twórcy: Barba Eugenio: Ziemia popiołu i diamentów. Moje terminowanie w Polsce oraz 26 listów Jerzego Grotowskiego do Eugenia Barby. ([Wspomnienia E. Barby związane z jego pobytem w Polsce w l. 1961-64 na...) szczegóły 
recenzja: Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 53 (nota nt. spotkania promocyjnego zorganizowanego 15 XII 2000 we Wrocław...) szczegóły 
89.książka o twórcy: Pamiętnik Teatralny. R. 49: 2000 z. 1/4. 2000 ([Zeszyt monograficzny poświęcony teatrowi Jerzego Grotowskiego:] Od Re...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Grotowski wśród tekstów i egzegetów. Didaskalia 2001 nr 43/44 s. 125-128 (omówienie zawartości czasopism: "Notatnik Teatralny" nr 20/21 z 2000 i...) szczegóły 
90.książka o twórcy: Pamiętnik Teatralny. R. 50: 2001 z. 1/2. 2001 ([Zeszyt monograficzny poświęcony teatrowi Jerzego Grotowskiego:] Rozpr...) szczegóły 
91.książka o twórcy: The Drama Review. The Journal for Performance Studies. T. 198 (52:2): 2008 Summer: Re-Reading Grotowski. 2008 ([Numer poświęcony Jerzemu Grotowskiemu, zawiera również teksty Jerzego...) szczegóły 
92.książka o twórcy: Richards Thomas: At work with Grotowski on physical actions. 1995 (Jerzy Grotowski: Preface. - At work with Grotowski on physical actions...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
93.artykuł: Centre for Research into Jerzy Grotowski's oeuvre and theatrical and cultural quest. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1990 2 35 (nt. działaln....) szczegóły 
94.artykuł: Dziewulska Małgorzata: Ogniokrad. Teatr 1992 nr 3 s. 14-21 (idee teatralne J. Grotowskiego i ich realizacje sceniczne w Teatrze L...) szczegóły 
95.artykuł: Grotowski ciągle tajemniczy. Dialog [Warszawa] 1989 nr 5 s. 114-125 (dyskusja; wypow.: J. Błoński, T. Burzyński, K. Czyżewski, M. Dzieduszy...) szczegóły 
96.artykuł: Grotowski Jerzy: Jerzy Grotowski o teatrze. Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 113  szczegóły 
97.artykuł: Kolankiewicz Leszek: "Dramat obiektywny" Grotowskiego (1-2). Dialog [Warszawa] 1989 nr 5 s. 126-139, nr 6 s. 143-154  szczegóły 
98.artykuł: Kolankiewicz Leszek: Zakład Grotowskiego. Dialog [Warszawa] 1993 nr 7 s. 95-97 (nt. filozofiii poszukiwań teatralnych Jerzego Grotowskiego...) szczegóły 
99.artykuł: O Grotowskim. Scena 1999 nr 8 s. 2-4 (relacje z poświęconych metodom pracy Jerzego Grotowskiego wystąpień L...) szczegóły 
100.artykuł: Ostrowska Joanna: O alternatywnym potencjale w sztukach performatywnych czyli Grotowski znów we Wrocławiu. Opcje 1997 nr 2 s. 44-46 (relacja ze spotkania z Jerzym Grotowskim we Wrocławiu, także o wręczen...) szczegóły 
101.artykuł: Tyszka Juliusz: Akcja. Opcje 1997 nr 3 s. 30-34 (relacja z pokazu zrealizowanej przez Jerzego Grotowskiego i grupę jego...) szczegóły 
102.artykuł: Tyszka Juliusz: Trzy spotkania z mędrcem. Jerzy Grotowski w Kopenhadze. Opcje 1997 nr 2 s. 33-43 (spraw. ze spotkania z Jerzym Grotowskim podczas Międzynarodowej Szkoły...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
103.impreza: "Grotowski aujourd' hui" - sympozjum (1989).  szczegóły 
104.impreza: Sesja poświęcona Jerzemu Grotowskiemu (1990).  szczegóły 
artykuł: Raczak Lech: Grotowski: the absent presence. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1991 nr 1 s. 30-31 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Raczak Lech: Obecność nieobecna. Dialog [Warszawa] 1990 nr 3 s. 120-122 (spraw....) szczegóły 
  Grzegorzewski Jerzy*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
105.artykuł: Sugiera Małgorzata: Poetyka Grzegorzewskiego (1): Układy fabularne. (2): Przestrzeń teatru. (3): Czas, postacie. (4): Widownia i widz. Dialog [Warszawa] 1990 nr 2, 3, 5, 6  szczegóły 
  Kantor Tadeusz *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
106.książka twórcy: Kantor Tadeusz: Entretiens. 1996  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
107.tekst paraliteracki: Wolność musi być absolutna... Zapis wypowiedzi. Teatr 1990 nr 4 s. 4-7 (źródła twórczości, poglądy na sztukę teatru i ich sceniczne przełożeni...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
108.książka o twórcy: Dermutz Klaus: Totes Leben. Zur Anthropologie und Theologie von Tadeusz Kantors Theater des Todes und der Liebe. 1994 ([Dot. twórcz. teatralnej Tadeusza Kantora]....) szczegóły 
109.książka o twórcy: Teatr. R. 45: 1990 nr 7: Teatr Tadeusza Kantora. 1990 (Od redakcji. - Tadeusz Kantor: "Od początku, w moim credo...". - Tadeu...) szczegóły 
110.książka o twórcy: Kantor, l'artiste a la fin du XXe siecle. Ouvrage collectif publie sous la direction de Georges Banu. 1990 (Des notes et commentaires inedits de Tadeusz Kantor rythment de volume...) szczegóły 
111.książka o twórcy: Miklaszewski Krzysztof: Spotkania z Tadeuszem Kantorem. 1992  szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: Fascynował ludzi za życia, fascynuje i po śmierci. Życie Warszawy 1993 nr 218 s. 13  szczegóły 
recenzja: Bugajczyk Robert: Trybuna 1993 nr 152 s. 5 (nota...) szczegóły 
recenzja: Krzysiuk Henryk: Głos wydawcy" Niezwykły dokument trudnej wierności. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1993 nr 20 s. 9  szczegóły 
recenzja: Lis Andrzej: Mistrz i jego świadek. Trybuna 1993 nr 201 s. 11  szczegóły 
recenzja: Święch Zbigniew: Głos krytyka. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1993 nr 20 s. 9  szczegóły 
recenzja: Wujek Hilary: Nowa książka K. Miklaszewskiego o Tadeuszu Kantorze. Orzeł Biały 1993 nr 1486 s. 64-67  szczegóły 
112.książka o twórcy: Miklaszewski Krzysztof: Spotkania z Tadeuszem Kantorem. 1972-1987. 1989 ([Zbiór wywiadów z T. Kantorem nt. jego koncepcji teatru i jej realizac...) szczegóły 
recenzja: (g) : Meetings with Kantor. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1990 6 31  szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Życie Literackie 1990 nr 5 s. 5  szczegóły 
recenzja: J.L.: Sztuka, życie, śmierć (Książka o Tadeuszu Kantorze). Rzeczpospolita 1992 nr 295 s. 4  szczegóły 
recenzja: Riss Barbara: Artysta nienasycony. Życie Warszawy 1990 248 7  szczegóły 
recenzja: Wasilewski Piotr: Ja, Kantor.... Gazeta Wyborcza 1990 nr 140 s. 4 (nota...) szczegóły 
113.książka o twórcy: Pleśniarowicz Krzysztof: Teatr Śmierci Tadeusza Kantora. 1990 ([Rodowód i teoretyczne podstawy sztuki teatralnej Kantora, przebieg je...) szczegóły 
recenzja: Łarionow Dominika: Po prostu artysta. Ex Libris 1995 nr 88 s. 20-21  szczegóły 
114.książka o twórcy: Pleśniarowicz Krzysztof: [Teatr Śmierci Tadeusza Kantora] Tadeusz Kantor's Theatre of Death. 1994  szczegóły 
115.książka o twórcy: Tadeusz Kantor en het circus van de dood. Teksten over onafhankelijk theater. 1991  szczegóły 
  Tomaszewski Henryk (1919-2001)
    książki o twórcy (alfabet autorów)
116.książka o twórcy: Smużniak Karol: Teatr milczenia i dramat przemilczeń. 1996 ([Zawiera m.in.:] Teatr pantomimy. Henryk Tomaszewski: Mit jako "praobr...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
117.recenzja: Greń Zygmunt: Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1989 7/8 38-9  szczegóły 
118.recenzja: Greń Zygmunt: Życie Literackie 1989 nr 3 s. 3  szczegóły 
119.recenzja: Janusewicz Ludmiła: Pobrzeże 1989 nr 2 s. 18  szczegóły 
120.recenzja: [Krzemień Teresa] (tkrz): Odrodzenie 1989 nr 14 s. 9  szczegóły 
121.recenzja: Majcherek Janusz: Teatr 1989 4 23-4  szczegóły 
122.recenzja: Nyczek Tadeusz: Dialog [Warszawa] 1989 nr 11/12 s. 201-207  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru
    książki (alfabet autorów)
123.książka: Partyga Ewa: Chór dramatyczny w poszukiwaniu tożsamości teatralnej. 2004  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
124.książka: Adamski Jerzy: Obrona teatru dramatycznego. 1986  szczegóły 
recenzja: Kania Kazimierz: Życie i Myśl 1989 nr 11/12 s. 123-125  szczegóły 
125.książka: Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. 2002 ([Zbiór artykułów będących pokłosiem prac nad programem istniejącej od ...) szczegóły 
recenzja: Kosowska Ewa: Kultura animacji. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 96-100  szczegóły 
recenzja: Kostyrko Teresa: Czym jest animacja kultury?. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 101-103  szczegóły 
126.książka: Baluch Wojciech: Performing the meaning. 2006  szczegóły 
127.książka: Baluch Wojciech: Scena teatru - scena mentalna. Proces interpretacji w ujęciu kognitywnym.  szczegóły 
128.książka: Barba Eugenio: Teatr. Samotność, rzemiosło, bunt. 2003 ([Zawiera eseje, fragmenty wywiadów i listy prezentujące wizję teatru E...) szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: Rebelia w imię teatru i człowieka. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 8-9  szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Inne sytuacje. Didaskalia 2003 nr 57 s. 124-126  szczegóły 
129.książka: Braun Kazimierz: [Druga Reforma Teatru?] Druha divadelni reforma? Studie. 1993  szczegóły 
130.książka: Braun Kazimierz, Różewicz Tadeusz: Języki teatru. 1989 (Część pierwsza: Prolog rozmowy. O dramacie. O teatrze. O tworzeniu. Ep...) szczegóły 
recenzja: Buski Tadeusz: Sprawy i Ludzie 1989 nr 28 s. 10  szczegóły 
recenzja: Drajewski Stefan: Kierunki 1989 nr 46 s. 13  szczegóły 
recenzja: Kelera Józef: Odra 1989 nr 9 s. 42-48  szczegóły 
nawiązanie: Legendź Magdalena: Odra 1990 nr 1 s. 111-112 (list do redakcji...) szczegóły 
recenzja: Kozera Grzegorz: Słowo Ludu 1989 nr 1572 s. 4  szczegóły 
recenzja: Kucharski Krzysztof: Gazeta Robotnicza 1989 nr 163 s. 7  szczegóły 
recenzja: Majcherek Janusz: Teatr 1989 11/12 26  szczegóły 
recenzja: Majchrowski Zbigniew: Różewicz: być Genetem w Gliwicach. Dialog [Warszawa] 1990 nr 3 s. 68-73  szczegóły 
recenzja: Miłkowski Tomasz: Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 16  szczegóły 
recenzja: Różycki Robert: Spotkanie Pana Reżysera z Panem Poetą. Że 1990 nr 2 s. 28-30  szczegóły 
recenzja: Słowo Polskie 1989 nr 72 s. 4  szczegóły 
131.książka: Braun Kazimierz: Wielka reforma teatru w Europie. Ludzie - idee - zdarzenia. 1984  szczegóły 
nawiązanie: Braun Kazimierz: Wielka reforma teatru w Europie. Pamiętnik Teatralny 1992 z. 2 s. 399  szczegóły 
132.książka: Brook Peter: Nie ma sekretów. Myśli o aktorstwie i teatrze. 1997 (Mariusz Orski: Wstęp. Skała i strumień czyli Peter Brook [biogr. artys...) szczegóły 
recenzja: Hendrykowski Marek: Czytając Brooka. Myśli o aktorze i aktorstwie. Arkusz 1997 nr 9 s. 7  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Fenomen teatru żywego (Peter Brook o aktorstwie). Rzeczpospolita 1997 nr 202 s. 29  szczegóły 
recenzja: Kubikowski Tomasz: Brook bez sekretów. Teatr 1997 nr 7/8 s. 115  szczegóły 
recenzja: Rudzki Piotr: "Teatr wymaga tylko jednego - człowieka". Notatnik Teatralny 2001 nr 22/23 s. 216-218  szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Bez sekretów?. Plus Minus 1997 nr 46 s. 14  szczegóły 
133.książka: Brzoza Halina: The artistic arrangement, the happening or the paratheatre? = Aranżacje plastyczne, happening czy parateatr? On the interdisciplinary group actions of Izabela Trelińska. 1994  szczegóły 
134.książka: Bukowska-Schielmann Miłosława: Tymczasowa rzeczywistość. 2004  szczegóły 
135.książka: Carlson Marvin: Performans. 2007 ([Nt. rozwoju pojęcia performansu w naukach społecznych oraz związków k...) szczegóły 
sprostowanie: Ziółkowski Grzegorz: Korespondencja. Dialog [Warszawa] 2008 nr 12 s. 198 (list do red.; z odp. Edyty i Tomasza Kubikowskich...) szczegóły 
sprostowanie: Ziółkowski Grzegorz: Scena 2008 nr 3 s. 30 (list do red.; z odp. Edyty i Tomasza Kubikowskich...) szczegóły 
polemika: Kubikowska Edyta, Kubikowski Tomasz: Listy do Sceny. Scena 2008 nr 4 s. 29  szczegóły 
136.książka: Czy teatr jednego aktora jest teatrem ubogim? Wrocławskie rozmowy. 2011 ([Materiały z sesji, 22 XI 2010, Wrocław]....) szczegóły 
137.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bartyzel Jacek: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 33 (1990) z. 2 s. 102-105  szczegóły 
138.książka: Duda Artur: Teatr realności. O iluzji i realności w teatrze współczesnym. ([Zwrot od iluzji do realności jako zasadnicze przewartościowanie w tea...) szczegóły 
recenzja: Owczarski Wojciech: Realność i mit czystości. Dialog [Warszawa] 2007 nr 2 s. 173-183  szczegóły 
139.książka: El drama ausente - otros paradigmas. Manifiestos, textos de fundación y pronunciamientos, 1947-2003 : Sartre, Grotowski, Krejca, Pasolini, Kantor, Jodorowsky, Piccolo Teatro, Schechner, Boal, Müller, Sanchis Sinisterra, Mnouchkine, La Rendija, Derrida, García, Veronese, Stoklos, Spregelburd, Telón de Aquiles. 2005  szczegóły 
140.książka: Flaszen Ludwik: Teatr - sztuka antraktu. Marzyciele. 2004 ([Koncepcja teatru współczesnego jako antraktu; także nt. tożsamości on...) szczegóły 
141.książka: Fuchs Georg: Scena przyszłości.  szczegóły 
142.książka: Gender - dramat - teatr. 2001 ([Referaty z konferencji "Gender - Theatre - Cinema", Łódź 8-11 IV 1999...) szczegóły 
recenzja: Pałach Joanna: Gender czyli gęba. Teatr 2002 nr 9 s. 69  szczegóły 
recenzja: Poskuta-Włodek Diana: Filtrowanie genderem. Didaskalia 2002 nr 47 s. 112-114  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 6 s. 43  szczegóły 
143.książka: Gender - theatre - cinema. A cross-cultural and interdisciplinary conference in film & theatre studies. Łódź, 8th-11th April 1999. Abstracts. 1999 ([Streszczenia referatów wygłoszonych na sesji "Gender - theatre - cine...) szczegóły 
144.książka: Gmys Marcin: Technika teatru w teatrze i jej operowe konkretyzacje. ([Zawiera m.in. rozdział:] Technika teatru w teatrze w dramaturgii euro...) szczegóły 
recenzja: Komorowska Małgorzata: Muzyka 2004 nr 1 s. 117-120  szczegóły 
recenzja: Komorowska Małgorzata: Opera jako gra intertekstualna. Ruch Muzyczny 2000 nr 21 s. 42-43  szczegóły 
145.książka: Grotowski Jerzy: Hacia un teatro pobre. 2006  szczegóły 
146.książka: Grotowski Jerzy: Holiday [Święto] Il giorno che e santo e Teatro delle fonti. Preceduti da Sulla genesi di Apocalypsis. 2006  szczegóły 
147.książka: Grotowski Jerzy: Ka siromašnom pozorištu. 2006  szczegóły 
148.książka: Grotowski Jerzy: Kohti köyhää teatteria. 2006  szczegóły 
149.książka: Grotowski Jerzy: Ku teatrowi ubogiemu. 2007  szczegóły 
150.książka: Grotowski Jerzy: Opere e sentieri. Vol. [2], Jerzy Grotowski: testi 1968-1998. 2007  szczegóły 
151.książka: Grotowski Jerzy: Ot Bednogo Teatra k Isskustvu - provodniku. 2003  szczegóły 
recenzja: Zielińska Maryla: Rosyjski debiut Grotowskiego. Dialog [Warszawa] 2004 nr 4 s. 165  szczegóły 
152.książka: Grotowski Jerzy: Spre un teatru sărac. 2009  szczegóły 
153.książka: Grotowski Jerzy: Színház és rituálé. Szövegek 1965-1969. 2009  szczegóły 
154.książka: Grotowski Jerzy: [Teksty z lat 1965-1969] Divadlo a ritual. Texty 1965-1969. 1999  szczegóły 
155.książka: Grotowski Jerzy: [Teksty z lat 1965-1969] Han ei ollut kokonainen. Teksteja vuosilta 1965-1969. 1993  szczegóły 
156.książka: Grotowski Jerzy: [Teksty z lat 1965-1969] Szinhaz es rituale. Szovegek 1965-1969. 1999  szczegóły 
157.książka: Grotowski Jerzy: [Teksty z lat 1965-1969] Tekstid aastatest 1965-1969. 2002 ([Zawiera również:] Konstanty Puzyna: kristuse tagasitulek. "Apocalypsi...) szczegóły 
158.książka: Grotowski Jerzy: Teksty z lat 1965-1969. Wybór. 1989 (Ku teatrowi ubogiemu. Aktor ogołocony. Teatr Laboratorium "13 Rzędów" ...) szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Życie Literackie 1989 nr 29 s. 7  szczegóły 
recenzja: Kucharski Krzysztof: Gazeta Robotnicza 1989 nr 163 s. 7 (not....) szczegóły 
recenzja: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 216 s. 6  szczegóły 
recenzja: Sielicki Krzysztof: Teatr 1989 10 10-1  szczegóły 
159.książka: Grotowski Jerzy: Teksty z lat 1965-1969. Wybór. 1990 ([Zawiera teksty opublikowane w wyd. 1 oraz:] Performer....) szczegóły 
recenzja: Grygiel Elżbieta: Teatr jako opuszczony już dom. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 36  szczegóły 
recenzja: (g) : Selection of Grotowski's texts. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1990 5 32  szczegóły 
160.książka: Grotowski Jerzy: Teksty z lat 1965-1969. Wybór. 1999  szczegóły 
161.książka: Grotowski Jerzy: Towards a poor theatre. 1994  szczegóły 
162.książka: Grotowski Jerzy: [Towards a poor theatre] Fuer ein Armes Theater. 1994  szczegóły 
163.książka: Grotowski Jerzy: [Towards a poor theatre] Spre un teatru sarac. 1998  szczegóły 
164.książka: Grotowski Jerzy: [Towards a poor theatre] Vers un theatre pauvre. 2002  szczegóły 
165.książka: Grotowski Jerzy: [Towards a poor theatre] Vers un theatre pauvre. 1993  szczegóły 
166.książka: Grotowski Jerzy: [Towards a poor theatre] Vers un theatre pauvre. 1996  szczegóły 
167.książka: Grotowski Jerzy: [Wybór tekstów z lat 1965-1986] Teatr, ritual, performer. 1999 ([Tłumacze:] Bogdan Antkiv, Nihna Bihchuja, Jurijj Brodinins'kijj, Ivan...) szczegóły 
168.książka: Hausbrandt Andrzej: Podnieść kurtynę. [Szkice]. 1989 (Krzesełka lorda Blotton [typy konstrukcji widowni]. Co za tą kurtyną? ...) szczegóły 
recenzja: (A.L.): Trybuna Ludu 1989 nr 204 s. 5  szczegóły 
recenzja: Koprowski Jan: Wszystko o teatrze. Nowe Książki 1990 nr 1 s. 54-55  szczegóły 
169.książka: Hausbrandt Andrzej, Holoubek Gustaw: Teatr jest światem. 1986  szczegóły 
recenzja: Kania Kazimierz: Słowo Powszechne 1989 nr 79 s. 6  szczegóły 
170.książka: Kwartalnik Teatralny 2002 nr 1: Teatr figur. 2002 ([Numer monograficzny pośw. teatrowi przedmiotu; poszczególne artykuły ...) szczegóły 
171.książka: Jak skomponować "dramma per musica". Od Dafne do Ulisse errante. 1994 ([Zawiera teksty dotyczące realizacji gatunku teatralno-muzycznego dram...) szczegóły 
172.książka: Jurkowski Henryk: Szkice z teorii teatru lalek. 1993 (Od autora. Z dziejów poglądów na teatr lalek. Język współczesnego teat...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 530 (nota...) szczegóły 
173.książka: Kantor Tadeusz: Ein Reisender - seine Texte und Manifeste. 1988 (P. Nawrocki: Die Avantgarde in der Kunst ist moeglich. - Zwischen der ...) szczegóły 
recenzja: [Krzemień Teresa] tkrz: Odrodzenie 1989 nr 32 s.9  szczegóły 
174.książka: Kantor Tadeusz: Lekcje mediolańskie 1986. 1991 ([Manifest artystyczny; materiały z seminarium prowadzonego przez T. Ka...) szczegóły 
175.książka: Kantor Tadeusz: Lezioni milanesi. 1988  szczegóły 
176.książka: Kantor Tadeusz: [Lezioni milanesi] Lecon de Milan. 1990  szczegóły 
recenzja: (g): Kantor, artist of the end of the 20th century. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1991 nr 6 s. 32  szczegóły 
177.książka: Kantor Tadeusz: O teatro da morte. 2008  szczegóły 
178.książka: Kantor Tadeusz: Teatro de la muerte y otros ensayos (1944-1986). 2010  szczegóły 
179.książka: Kantor Tadeusz: [Wybór pism] A journey through other spaces. Essays and manifestos, 1944-1990. 1993 ([Zawiera także studia M. Kobialki nt. T. Kantora]....) szczegóły 
recenzja: Czerwinski E.J.: World Literature Today 1994 t. 68 nr 2 s. 396-397  szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: Canadian American Slavic Studies = Revue Canadienne Americaine d'Etudes Slaves 1994 t. 28 nr 2/3 s. 299-300  szczegóły 
recenzja: Segel Harold B.: Slavic Review 1995 t. 54 z. 4 s. 1033-1034  szczegóły 
recenzja: Zechenter Katarzyna: Slavic and East European Journal 1994 t. 38 z. 3 s. 533-535  szczegóły 
180.książka: Kantor Tadeusz: [Wybór pism] Le theatre de la mort. 1995 (Denis Bablet: Le jeu et ses partenaires. - [Teksty Tadeusza Kantora:] ...) szczegóły 
181.książka: Kantor Tadeusz: [Wybór utworów] Il teatro della morte. 2000  szczegóły 
182.książka: Kantor Tadeusz: [Wybór utworów] Le theatre de la mort. 2000  szczegóły 
183.książka: Kiebuzinska Christine: Revolutionaries in the theater: Meyerhold, Brecht and Witkiewicz. 1988  szczegóły 
recenzja: Donnels O'Malley Lurana: Slavic Review 1989 t. 48 nr 3 s. 532-533  szczegóły 
184.książka: Kolankiewicz Leszek: Wielki mały wóz. 2001 ([Nt. najwybitniejszych zajwisk w teatrze końca XX wieku, art. publ. na...) szczegóły 
recenzja: (A.M.): Topos 2002 nr 6 s. 208 (nota...) szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: Theatre - a vehicle of the soul. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2003 nr 1/2 s. 56-57  szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Siedząc na koźle. Didaskalia 2003 nr 54/55/56 s. 177-178  szczegóły 
recenzja: Majewski Adam: Człowiek w teatrze. Akant 2003 nr 1 s. 38  szczegóły 
recenzja: Zielińska Maryla: Wóz albo przewóz. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 56-57  szczegóły 
185.książka: Kosiński Jan: Kształt teatru. 1984  szczegóły 
recenzja: Tukaj Mariusz P.: x 1989 ([w czasopiśmie:] Scena (Novi Sad) 1989 nr 1/2 s. 195-197 [infor...) szczegóły 
186.książka: Kott Jan: [Wybór esejów] Pozorishte esencije i drugi eseji. 1986  szczegóły 
187.książka: Kowzan Tadeusz: [Le signe au theatre] El signo y el teatro. 1997  szczegóły 
188.książka: Kowzan Tadeusz: [Litterature et spectacle] Literatura y espectaculo. 1992  szczegóły 
189.książka: Kowzan Tadeusz: Semiologie du theatre. 1992 (I. Le signe et le theatre. - II. Theories du signe: 1. Quelques theori...) szczegóły 
recenzja: Bassnett Susan: Theatre Research International 1996 nr 2 s. 181-182  szczegóły 
recenzja: Sinko Grzegorz: Synteza semiotyki teatru. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 6 s. 141-144  szczegóły 
190.książka: Kowzan Tadeusz: Sémiologie du théâtre.  szczegóły 
191.książka: Kowzan Tadeusz: Spectacle et signification. 1992 (Avant-propos. - I. La jeune discipline aux racines millenaires: 1. Vin...) szczegóły 
recenzja: Bassnett Susan: Theatre Research International 1996 nr 2 s. 181-182  szczegóły 
192.książka: Kowzan Tadeusz: Théâtre miroir. Métathéâtre de l'Antiquité au XXIeme siecle. 2006  szczegóły 
193.książka: Kowzan Tadeusz: Znak i teatr. 1998 (Przedmowa. - I. Prolog. - II. Teorie znaku: 1. Ferdinand de Saussure. ...) szczegóły 
194.książka: Krajewska Anna: Dramat i teatr absurdu w Polsce. 1996 ([Poetyka absurdu we współczesnej dramaturgii i teatrze:] Wstęp: Od naz...) szczegóły 
recenzja: Balcerzan Edward: Absurd po polsku. Arkusz 1997 nr 10 s. 4  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 332 (notka...) szczegóły 
recenzja: Sugiera Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 224-229  szczegóły 
195.książka: Kubikowski Tomasz: Reguła Nibelunga. Teatr w świetle nowych badań świadomości. 2004  szczegóły 
recenzja: Szpakowska Małgorzata: Teatr i mózg. Dialog [Warszawa] 2007 nr 7/8 s. 159-165  szczegóły 
196.książka: Kubikowski Tomasz: Siedem bytów teatralnych. O fenomenologii sztuki scenicznej. 1994 (Wstęp. I. Ingarden [Roman] o teatrze. II. Poznanie innych ludzi - wedł...) szczegóły 
recenzja: Gołaczyńska Magdalena: Teoria teatru Tomasza Kubikowskiego. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 253-255  szczegóły 
recenzja: Konic Paweł: An essay on theory. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1995 nr 3 s. 46-47  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 253 (nota...) szczegóły 
recenzja: Steiner Marta: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 239-244  szczegóły 
197.książka: Lehmann Hans-Thies: Teatr postdramatyczny. 2004  szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Przeciąg, czyli o pożytkach z myślenia o teatrze postdramatycznym. Dialog [Warszawa] 2006 nr 4 s. 86-89  szczegóły 
polemika: Zembrzuski Jacek: Przeciąg? Czyżby?. Dialog [Warszawa] 2006 nr 7 s. 168  szczegóły 
polemika: Kosiński Dariusz: Wieje. Dialog [Warszawa] 2006 nr 7 s. 169-173  szczegóły 
recenzja: Wąchocka Ewa: Teatr postdramatyczny?. Dialog [Warszawa] 2005 nr 11 s. 120-126  szczegóły 
198.książka: Lehmann Hans-Thies: Teatr postdramatyczny. 2009  szczegóły 
199.książka: Limon Jerzy: Między niebem a sceną. Przestrzeń i czas w teatrze. ([Rola przestrzeni w teatrze oraz omówienie typów teatru w dziejach (te...) szczegóły 
recenzja: Cytowska Magda: Nie tylko o aktorach, którzy grają meble. Życie 2002 nr 113 s. 13 (z not. biogr. autora książki...) szczegóły 
recenzja: Grabowski Artur: Teatr czyli ściana (Cytaty i dygresje). Teatr 2002 nr 9 s. 65-69 (tytuł wydr. błędnie: Teatr czy ściana; sprost. redakcji, nr 10/11 s. 9...) szczegóły 
recenzja: (JaWa): Topos 2002 nr 4/5 s. 208 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kwiecień Aneta: Sztuka opowieści. Scena 2002 nr 6 s. 31  szczegóły 
recenzja: osz: Pomerania 2002 nr 4/5 s. 80 (nota o promocji książki...) szczegóły 
200.książka: Limon Jerzy: Piąty wymiar teatru.  szczegóły 
201.książka: Limon Jerzy: Trzy teatry. Scena - telewizja - radio. ([Teoretyczna analiza teatru scenicznego, radiowego i telewizyjnego]....) szczegóły 
202.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Greń Zygmunt: Życie Literackie 1989 nr 5 s. 7  szczegóły 
recenzja: Lubicz-Sielski Mariusz: Meyerhold po polsku. Kultura Niezależna 1990 nr 65 s. 91-98  szczegóły 
recenzja: Pysiak Krzysztof: Scena 1989 nr 2 s. 32  szczegóły 
203.książka: Misiewicz Janusz: Ciało czasu. Esej o teatrze. 2011  szczegóły 
204.książka: Mity teatru XX wieku. Od Stanisławskiego do Kantora. 1995 (Krzysztof Pleśniarowicz, Małgorzata Sugiera: Dlaczego mity teatru XX w...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1997 nr 4 s. 75 (nota...) szczegóły 
205.książka: Modern theatre in different cultures. 1997 (Eleonora Udalska: Introduction. * I. World, art, theatre: Tadeusz Sław...) szczegóły 
recenzja: Wilk Eugeniusz: Teatr i kultura w dobie przełomu. Opcje 1998 nr 4 s. 116  szczegóły 
206.książka: Niedziałkowski Stefan: Świat mimu. 1998 ([Zawiera poglądy Stefana Niedziałkowskiego nt. aktorstwa i nauczania s...) szczegóły 
recenzja: Piwkowska Anna: Głos milczenia. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 59  szczegóły 
recenzja: Werner Piotr: Świat mimu albo paradoks milczenia. Tygiel Kultury 1998 nr 9/10 s. 135-137  szczegóły 
207.książka: Od symbolizmu do post-teatru. 1996 (Tadeusz Miczka: Dwadzieścia lat... - I. Style teatru: Małgorzata Leyk...) szczegóły 
recenzja: A.S.: Książka z dedykacją. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 40 s. 9 (nota spraw. z promocji książki...) szczegóły 
recenzja: (kark): Śląsk 1997 nr 2 s. 79 (nota...) szczegóły 
208.książka: Osiński Zbigniew: [Grotowski i jego Laboratorium. Grotowski wytycza trasy] Jerzy Grotowski. Od "Divadla predstaveni" k ritualnym hram. 1995 ([Wybór szkiców]....) szczegóły 
209.książka: Osiński Zbigniew: Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice. 1993 (Wstęp. Pierwsza inicjacja Jerzego Grotowskiego. Widz w Teatrze Laborat...) szczegóły 
recenzja: Burzyński Tadeusz: Grotowski Paves the way. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1994 nr 1 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Ostaszkiewicz Jarosław: Legenda tras Grotowskiego. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 142-144  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 534 (nota...) szczegóły 
210.książka: Osterwa Juliusz: Przez teatr - poza teatr. 2004  szczegóły 
211.książka: Pawłowski Tadeusz: Happening. 1988 ([Wstęp]. - Artystyczne i społeczne znaczenie happeningu. Własności i c...) szczegóły 
recenzja: Jarniewicz Jerzy: Akcent 1989 nr 2 s. 154-6  szczegóły 
recenzja: Kozłowski Paweł: Nowe Książki 1989 nr 2 s. 40-41  szczegóły 
212.książka: Pleśniarowicz Krzysztof: Przestrzenie deziluzji. Współczesne modele dzieła teatralnego. 1996 ([Przegląd najważniejszych koncepcji dzieła teatralnego w XX wieku:] I....) szczegóły 
recenzja: Baluch Wojciech: Ruch Literacki 1998 z. 2 s. 271-272  szczegóły 
recenzja: Kubikowski Tomasz: Prokrustowe łoże trzyczęściowe. Didaskalia 1997 nr 17 s. 79-80  szczegóły 
213.książka: Problemy teorii dramatu i teatru. Teatr. 2003 ([Tom zawiera materiały z wydania z 1988 oraz:] I. Wokół metodologii ba...) szczegóły 
recenzja: Raszewska Magdalena: Rzeczy Teatralne 2004 nr 14 s. 31 (nota...) szczegóły 
214.książka: Przeciw konwencjom. Antologia tekstów o teatrze polskim i obcym od Antoine'a po czasy współczesne (1887-1990). 1994 (Marta Fik: Przeciw konwencjom. * I. "Konwencjonalne sztampy nie mogą z...) szczegóły 
recenzja: Kubikowski Tomasz: Konwencja i sprzeciw. Dialog [Warszawa] 1994 nr 10 s. 110-114  szczegóły 
recenzja: Majcherek Wojciech: Bunt artystów. Życie Warszawy 1994 nr 181 dod. s. 5  szczegóły 
215.książka: Raszewski Zbigniew: Teatr w świecie widowisk. Dziewięćdziesiąt jeden listów o naturze teatru. 1991 (Część pierwsza: Układ "S" [widz jako obserwator i uczestnik wydarzeń p...) szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: Wbrew modzie. Teatr 1992 nr 9 s. 42-43 (tekst wygł. na promocji ks. w Klubie Księgarza w Warszawie...) szczegóły 
recenzja: Baluch Wojciech: Listy o naturze teatru. Nowe Książki 1993 nr 2 s. 55-56 (z fot. Zbigniewa Raszewskiego...) szczegóły 
recenzja: (E.): 30% racji prof. Raszewskiego. Goniec Teatralny 1992 nr 10 s. 1-2 (spraw. ze spotkania w Warszawie pośw. książce...) szczegóły 
recenzja: Koncewicz Barbara: Teoria teatru w listach. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 86-98  szczegóły 
recenzja: Konic Paweł: Raszewskiego epistolarny romans z teorią. Dialog [Warszawa] 1993 nr 3 s. 131-137 (sprost.: Paweł Konic: Sprostowanie. Dialog 1993 nr 5 s. 175...) szczegóły 
recenzja: Kott Jan: Widowisko osobne. Gazeta Wyborcza 1992 nr 63 s. 9  szczegóły 
recenzja: Kubikowski Tomasz: Theatre in the entertainmaent world. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1992 nr 4 s. 49-50  szczegóły 
recenzja: Pleśniarowicz Krzysztof: Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 656-660  szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Uśmiech mądrego prestidigitatora. Polityka 1992 nr 35 s. 23  szczegóły 
recenzja: Stempień Joanna: Teatr według prof. Raszewskiego. Życie Warszawy 1992 nr 52 s. 9 (spraw. ze spotkania Towarzystwa Historyków Teatru pośw. książce, Warsz...) szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 303-304 (nota...) szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: W świecie widowisk. Literatura 1992 nr 10 s. 57  szczegóły 
216.książka: Reinhardt Max: O teatrze i aktorze.  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Cień Reinhardta. Dialog [Warszawa] 2006 nr 11 s. 168-177  szczegóły 
217.książka: Richards Thomas: Punkt graniczny przedstawienia. ([Zapis rozmowy Thomasa Richardsa z Lisą Wolford nt. Jerzego Grotowski...) szczegóły 
recenzja: Richards po polsku. Foyer 2004 nr 3 s. 86 (nota...) szczegóły 
218.książka: Rolland Romain: Teatr ludowy. 2008  szczegóły 
219.książka: Różewicz Małgorzata: Teoria dzieła sztuki teatru w Ingardenowskim modelu humanistyki. 2002 ([Koncepcja teatru w ujęciu Romana Ingardena, także nt. jej wpływu na d...) szczegóły 
recenzja: Raszewska Magdalena: Rzeczy Teatralne 2003 nr 12 s. 62 (nota...) szczegóły 
220.książka: Rybarkiewicz Jacek: Architektura pola kreacji teatralnej. 2009  szczegóły 
221.książka: Scena i ekran. Przestrzeń dialogu interartystycznego. 2007 (Janusz Skuczyński, Piotr Skrzypczak: Wstęp. * I. Próby teorii i syntez...) szczegóły 
recenzja: Zwierzchowski Piotr: Litteraria Copernicana 2008 nr 1 (1) s. 235-237 (z not. o autorze art....) szczegóły 
222.książka: Schechner Richard: Performatyka. Wstęp. 2006 ([Dot. performatyki jako szeroko rozumianej dyscypliny akademickiej ora...) szczegóły 
recenzja: Dobrowolski Krzysztof: Przyszłość performatyki. Wstęp. Scena 2006 nr 5 s. 28-29  szczegóły 
223.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jesionowska Wanda: Nowe Książki 1989 nr 3 s. 76  szczegóły 
recenzja: Krakowska-Narożniak Joanna: Teatr 1989 11/12 26  szczegóły 
recenzja: Miłkowski Tomasz: Kultura [Warszawa] 1989 nr 20 s. 16  szczegóły 
recenzja: Rulewicz Wanda: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 3 s. 175-179  szczegóły 
recenzja: Sugiera Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 382-388  szczegóły 
224.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Latawiec Krystyna: Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 197-200  szczegóły 
recenzja: [Mętrak Krzysztof] (Km): Literatura 1989 nr 2 s. 71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Katolicki 1989 nr 23 s. 4 (sprost. dot. opuszczenia w druku, Przegląd Katolicki 1989 nr 25...) szczegóły 
recenzja: Sikora Jerzy: Antropologiczna wizja teatru. Akcent 1991 nr 4 s. 159-161  szczegóły 
recenzja: Stanik Stanisław: Świat Książki 1989 nr 13 s. 11  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Za i przeciw 1989 nr 2 s. 18  szczegóły 
recenzja: Zagańczyk Marek: Teatr 1989 2 22  szczegóły 
225.książka: Sławińska Irena: Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru. 1990 (Założenia książki. - Teatr w oczach filozofów.: Egzystencjalna filozof...) szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Utrwalanie. Teatr 1992 nr 3 s. 38  szczegóły 
recenzja: Sikora Jerzy: Antropologiczna wizja teatru. Akcent 1991 nr 4 s. 159-161  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Goniec Teatralny 1990 nr 22 s. 7 (not...) szczegóły 
226.książka: Sławińska Irena: [Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru] Divadlo v soucasnem mysleni. 2002  szczegóły 
recenzja: Kaczmarek Wojciech: O czeskiej edycji książki profesor Ireny Sławińskiej "Teatr w myśli współczesnej. Divadlo v soucasnem mysleni". Akcent 2003 nr 1/2 s. 244-245  szczegóły 
227.książka: Smużniak Karol: Pantomima XX wieku. Kierunki i tendencje. 2002 ([Zarys dziejów pantomimy, charakterystyka głównych nurtów i tendencji ...) szczegóły 
228.książka: "Sprawisz, abym ożył!" (Ps 71,20b). Źródła nadziei na zmartwychwstanie w Starym Testamencie. 2004  szczegóły 
229.książka: Stanisławski Konstanty: Etyka. 1951  szczegóły 
artykuł: Gruszczyński Piotr: Klops Stanisławskiego. Dialog [Warszawa] 1996 nr 11 s. 170-173 (felieton...) szczegóły 
230.książka: Suzuki Tadashi: Czym jest teatr?. 2012  szczegóły 
recenzja: Hoczyk Julia: Alfabet sztuki teatru. Aktor i sceniczna gramatyka ciała. Scena 2012 nr 3 s. 31-34  szczegóły 
231.książka: Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku. 2007  szczegóły 
recenzja: Skorupska Paulina: Zbieranie myśli. Scena 2008 nr 3 s. 28-29  szczegóły 
232.książka: Taplin Oliver: Tragedia grecka w działaniu. 2004 ([Sceniczny aspekt zachowanych dramatów greckich okresu klasycznego - A...) szczegóły 
recenzja: Soszyński Paweł: Widowisko artystyczne. Lampa 2004 nr 8 s. 76  szczegóły 
233.książka: Teatr i postęp. Kontrapunkt 2008. 2009 ([Materiały z dyskusji panelowej "Teatr i postęp" (Teatr Mały w Szczeci...) szczegóły 
234.książka: Teatr jaki mógłby być. 2002 ([Dedykacja:] Pamięci Matki Mojej Ireny z Wyrzykowskich. * Jan Kott: [W...) szczegóły 
recenzja: Juszczuk Marta: Pejzaż z leżącym drzewem. Dialog [Warszawa] 2004 nr 8 s. 168-173  szczegóły 
235.książka: Teatr, przestrzeń, ciało, dialog. Poszukiwania we współczesnym teatrze. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 26-28.11.2004 przez Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych. 2006 ([Zawiera m.in.:] Magdalena Gołaczyńska, Ireneusz Guszpit: Słowo wstępn...) szczegóły 
236.książka: Teatr w miejscach nieteatralnych. 1998 (Juliusz Tyszka: Wstęp. - Teatr, sztuki piękne, postmodernizm: Zygmunt...) szczegóły 
recenzja: Blamowska Elżbieta: Na marginesie książki i życia. Gazeta Malarzy i Poetów 1998 nr 4 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: Niespodzianka teatralna. Scena 1999 nr 6 s. 31  szczegóły 
recenzja: Łarionow Dominika: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 232-235  szczegóły 
recenzja: Meer Jan Ijsbrand van der: x 1999 ([w czasopiśmie:] Balagan (Muenchen) 1999 t. 5 z. 2 s. 105-112 [...) szczegóły 
recenzja: Michałowski Piotr: Teatr na krawędzi sztuki. Pogranicza 1999 nr 1/2 s. 100-103  szczegóły 
237.książka: Theater spielen und denken. Polnische Texte des 20. Jahrhunderts. 2008  szczegóły 
238.książka: Tyszka Juliusz: Metamorfozy "Systemu Stanisławskiego". 1995 (Wprowadzenie. - "System Stanisławskiego" - doktryna naturalistyczna?:...) szczegóły 
recenzja: Herich Marcin: Portret systemu. Fa-Art 1995 nr 3 s. 65-66  szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: Misterium teatru, misterium rozwoju. Scena 1998 nr 2 s. 31  szczegóły 
239.książka: Ubersfeld Anne: Czytanie teatru I. 2002 ([Analiza relacji między tekstem dramatycznym a jego sceniczną realizac...) szczegóły 
recenzja: Pałach Joanna: Inwentaryzacja nauki o teatrze. Teatr 2002 nr 12 s. 74-75  szczegóły 
240.książka: W przestrzeni komunikacyjnej. Szkice z historii i teorii dramatu, teatru i komunikacji społecznej. 1999 (Janusz Skuczyński: Wstęp. * I. Misterium i misteryjność: Krzysztof Ob...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 49 (nota...) szczegóły 
241.książka: Wachowski Jacek: Rytuał a teatr czyli o drogach myślenia. 2004  szczegóły 
242.książka: Weber Samuel: Teatralność jako medium.  szczegóły 
243.książka: Żygadło-Czopnik Dorota: W kręgu czeskiej semiotyki teatru. Ivo Osolsobě jako teoretyk teatru i musicalu. 2009  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
244.impreza: Cykl warsztatów teatralnych prowadzonych przez wybitnych polskich reżyserów, aktorów, tancerzy oraz teatrologów dla młodzieży licealnej i akademickiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Teatr 2001 nr 7/8 s. 105 (ogł. naboru na warsztaty...) szczegóły 
artykuł: Warsztaty warszawskie. Kurier Wileński 2001 nr 178 s. 5 (relacje z warsztatów; podp.: Joanna, Kasia, Agata, Diana...) szczegóły 
245.impreza: "Człowiek w teatrze współczesnym" - sympozjum teatrologiczne (1990).  szczegóły 
artykuł: Lewko Marian: Człowiek w teatrze współczesnym. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1991 nr 1 s. 4  szczegóły 
246.impreza: "Czy koniec teatru absurdu?" - międzynarodowe seminarium.  szczegóły 
artykuł: Teatr 1989 1 32 ([not., z inf. o wygł. ref. przez J. Szajnę]...) szczegóły 
247.impreza: "Czy żywy teatr to obrzęd wygasły?" - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 1 s. 157 (not....) szczegóły 
248.impreza: "Dramat i teatr" - sesja teatralna (2000).  szczegóły 
artykuł: Szutta Joanna: Lwowska teatrologia w Warszawie. Scena 2001 nr 1 s. 22 (spraw....) szczegóły 
249.impreza: "Etos życia - etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu - aktorze" - ogólnopolska konferencja naukowa (2002). (m.in. referaty poświęcone Juliuszowi Osterwie, Leonowi Schillerowi, św...) szczegóły 
artykuł: Fraza 2002 nr 3 s. 317 (not....) szczegóły 
artykuł: Karczewski Leszek: Etos życia - etos sztuki. Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 54-58 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
artykuł: Karczewski Leszek: Fikcja i rzeczywistość w teatrze. Forum Akademickie 2002 nr 5/6 s. 15 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Konferencje planowane. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 48-55 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 30-42 (m.in. wykaz referatów wygłoszonych podczas konferencji...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Scena 2002 nr 2 s. 6 (notka...) szczegóły 
250.impreza: Forum teatralne (1996).  szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Aktorzy zapoznali się z twórczością Grotowskiego. Znad Wilii 1996 nr 23 s. 6 (nt. warsztatów teatralnych zorg. w ramach Forum przez pracowników Ośro...) szczegóły 
251.impreza: "Granice teatru" - spotkanie krytyków i badaczy teatru na Kongresie AICT (1994).  szczegóły 
artykuł: Wysińska Elżbieta: O dwuznaczności słowa w teatrze. Dialog [Warszawa] 1994 nr 9 s. 122-125 (refleksje po spotkaniu...) szczegóły 
252.impreza: "Inspiracje antropozoficzne w teatrze XX wieku" - sympozjum (1990).  szczegóły 
artykuł: Dudzik Wojciech: Wrocławska lekcja antropozofii. Dialog [Warszawa] 1991 nr 2 s. 178-181 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Rózycki Robert: Antropozofia?!. Goniec Teatralny 1990 nr 27 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Symposium on antroposophy. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1991 nr 1 s. 41 (nota...) szczegóły 
253.impreza: Konferencja na temat relacji między teorią a praktyką w teatrze (2002).  szczegóły 
artykuł: Golińska Justyna: Teorie z Hildesheim. Dialog [Warszawa] 2003 nr 1/2 s. 224-225 (sprawozdanie...) szczegóły 
254.impreza: Kongres Międzynarodowej Organizacji Scenografów, Techników i Architektów Teatru (OISTAT) (1989).  szczegóły 
artykuł: Ekran 1989 nr 39 s. 28  szczegóły 
artykuł: Koecher-Hensel Agnieszka: Zanikające zawody - zanikający teatr (Na marginiesie VIII KOngresu OISTAT). Teatr 1990 2 21-2 (spraw. i omów....) szczegóły 
artykuł: Miliszkiewicz Janusz: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 41 s. 12  szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 227 s. 2  szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 223 s. 7  szczegóły 
255.impreza: "Maski i twarze" - konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: gj: Konferencja "Maski i twarze" w Poznaniu. Rzeczy Teatralne 1999 nr 1 s. 40  szczegóły 
256.impreza: "Metodologia badań nad dramatem" - konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Baluch Wojciech: Metodologia badań nad dramatem. Kraków 11-13 grudnia 2000. Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 44-45 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Konferencje planowane. Rzeczy Teatralne 2000 nr 4 s. 30-36 (m.in. zapowiedź...) szczegóły 
257.impreza: "Między historią a teorią teatru" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Konferencje, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 38-47 (zawiera m.in. wykaz wybranych referatów na temat teatru i dramatu...) szczegóły 
258.impreza: "Nieme kino i teatr XXI wieku" - konferencja naukowa (2012).  szczegóły 
artykuł: Kruk Iga: Teatr w kinie, kino w teatrze. Scena 2012 nr 2 s. 20 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Scena 2012 nr 2 s. 36 (nota...) szczegóły 
259.impreza: "Performatyka: perspektywy rozwojowe" - konferencja (2006).  szczegóły 
artykuł: Krakowska Joanna: Performatyka. Dialog [Warszawa] 2007 nr 7/8 s. 118-119 (m.in. nt. sesji...) szczegóły 
260.impreza: "Poza teatrem" - międzynarodowe seminarium w ramach festiwalu "Konfrontacje Teatralne" (1998).  szczegóły 
artykuł: Popescu Marian: Dziewięćdziesiąt dziewięć i pół (Teatralne spojrzenie na zaćmienie Słońca). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 3 s. 92-96 (tekst wygł. podczas seminarium; z not. o Marianie Popescu...) szczegóły 
261.impreza: "Poza teatrem II" - międzynarodowe seminarium teatrologiczne w ramach festiwalu "Konfrontacje Teatralne" (1999).  szczegóły 
artykuł: Komunikat. Dialog [Warszawa] 1999 nr 6 s. 198 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 24-35 (zawiera m.in. wykaz referatów...) szczegóły 
262.impreza: "Praktyki teatralne wobec ekologii" - międzynarodowe seminarium (1990).  szczegóły 
artykuł: Ecological programme of the "Gardzienice". Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1991 nr 1 s. 41 (nota...) szczegóły 
artykuł: J.R.K.: Teatr i ekologia. Rzeczpospolita 1991 nr 220 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 7 s. 2  szczegóły 
artykuł: Zagańczyk Marek: Spotkanie w Gardzienicach. Życie Warszawy 1990 248 7 (spraw....) szczegóły 
263.impreza: "Problematyka dialogu w dramacie i teatrze współczesnym" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Didaskalia 2002 nr 47 s. 111 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konferencje planowane. Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 42-45 (zawiera m.in. zapowiedź i wykaz tematów...) szczegóły 
264.impreza: "Symbolotwórcza moc folkloru" - seminarium teatralne (1989).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 260 s. 6; nr 266 s. 6  szczegóły 
265.impreza: Sympozjum Artystyczno-Naukowe dotyczące języka telewizji i teatru (1989).  szczegóły 
artykuł: Galska Hanna: Antena 1989 nr 34 s. 2  szczegóły 
266.impreza: "Sztuka a cierpienie" - sesja naukowa w 20. rocznicę Sceny Plastycznej KUL (1990).  szczegóły 
artykuł: Kłossowicz Jan: Przegląd Powszechny 1990 nr 7/8 s. 220-222  szczegóły 
artykuł: Kłossowicz Jan: Sztuka i cierpienie. Rzeczpospolita 1990 nr 103 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Tygodnik Powszechny 1990 nr 17 s. 8 (nota zapow....) szczegóły 
artykuł: Siwiec Barbara: Sztuka a cierpienie. Słowo Powszechne 1990 nr 97 s.4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Skrodzki Wojciech: Wokół ekspresji i cierpienia. Więź 1990 nr 9 s. 149-152 (omów....) szczegóły 
267.impreza: "Sztuka czy scenariusz. Funkcja słowa we współczesnym teatrze lalek" - międzynarodowa konferencja (1988).  szczegóły 
artykuł: Teatr Lalek 1989 nr 3 s. 2 (inf. w art....) szczegóły 
268.impreza: "Szukamy współczesnego Szekspira" - konferencja w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży (2001).  szczegóły 
artykuł: Konferencje, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 38-47 (zawiera m.in. wykaz referatów...) szczegóły 
269.impreza: "Teatr a psychologia" - sympozjum (2000).  szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 30-35 (m.in. wykaz niektórych referatów...) szczegóły 
artykuł: R.B.: Teatr prawdziwszy niż życie. Rzeczpospolita 2000 nr 236 s. A10 (sprawozdanie...) szczegóły 
270.impreza: "Teatr a rzeczywistość" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: ROM: Bez ideologii. Gazeta Wyborcza 2000 nr 76 s. 10 (spraw....) szczegóły 
271.impreza: "Teatr: energia i entropia" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Konferencje, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 48-47 (zawiera m.in. program konferencji...) szczegóły 
272.impreza: "Teatr: przestrzeń - ciało - miejsce" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Odra 1994 nr 5 s. 124 (not....) szczegóły 
273.impreza: "Teatr w filmie i telewizji. Świadectwo czy legenda" - konferencja w ramach XXXVI Międzynarodowego Festiwalu "Akademia Film Olomouc" (2001).  szczegóły 
artykuł: Dudzik Wojciech: Teatr w filmie i telewizji. Świadectwo czy legenda. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 25-27 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
274.impreza: "Teatr w miejscach nieteatralnych" - seminarium (1994).  szczegóły 
artykuł: Tyszka Juliusz: Teatr w miejscach nieteatralnych. Opcje 1996 nr 1 s. 24 (wypow. organizatora; z notą o Juliuszu Tyszce...) szczegóły 
275.impreza: "Teatr w miejscach nieteatralnych" - seminarium (1995).  szczegóły 
artykuł: Notatnik Teatralny 1997 nr 1 s. 188 (not....) szczegóły 
artykuł: Tyszka Juliusz: Teatr w miejscach nieteatralnych. Opcje 1996 nr 1 s. 24 (wypow. organizatora; z notą o Juliuszu Tyszce...) szczegóły 
276.impreza: "Teatr: wspomnienie i wyobrażenie" - sympozjum (2000).  szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 30-35 (zawiera m.in. wykaz referatów...) szczegóły 
artykuł: Ziółkowski Grzegorz: Wyobraźnia i pamięć teatru. Życie Uniwersyteckie 2000 nr 12 s. 17-18 (sprawozdanie...) szczegóły 
277.impreza: "Teatr współczesny różnych kultur. Style i konwencje" - Międzynarodowy Kongres Teatrologiczny (1996).  szczegóły 
artykuł: Adamiecka Agata, Balcerowska Agata, Głowacka Hanna: Style i konwencje. Opcje 1997 nr 1 s. 124-125 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Linert Andrzej: Międzynarodowy Kongres Teatralny. Śląsk 1997 nr 1 s. 70 (spraw....) szczegóły 
artykuł: O teatrze dzisiaj. Forum Akademickie 1997 nr 1 s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Pindór Mirosława: Filia 1997 nr 34 (1996/1997) s. 8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Reports (Other Events). Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1997 nr 1 s. 54 (nota...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1996 nr 12 s. 59 (not....) szczegóły 
artykuł: Teatr współczesny. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 39 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Udalska Eleonora: Kilka refleksji pokongresowych. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 40 s. 8-9  szczegóły 
artykuł: Udalska Eleonora: Święto teatrologii. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 40 s. 8-9, 13 (spraw....) szczegóły 
278.impreza: The Theatre of Small Communities - The Question of Cultural Identity/Między prowincją a małą ojczyzną, czyli tożsamość (1998).  szczegóły 
279.impreza: "W stronę tradycji żywej" - Międzynarodowe Seminarium Teatralne (1995). (sesja jesienna...) szczegóły 
artykuł: Grudzińska Magda: W stronę tradycji żywej. Didaskalia 1996 nr 11 s. 46-47  szczegóły 
280.impreza: "W stronę tradycji żywej" - Międzynarodowe Seminarium Teatralne (1995). (sesja letnia...) szczegóły 
artykuł: Grudzińska Magda: W stronę tradycji żywej. Didaskalia 1996 nr 11 s. 46-47  szczegóły 
281.impreza: "Współczesność - Tradycja. Mit - Życie - Widowisko" - konferencja w ramach festiwalu "Kontakt" (2001).  szczegóły 
artykuł: Konferencje, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 38-47 (zawiera m.in. wykaz referatów...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
282.artykuł: Aktorska swoboda. Improwizacja. Maska. Gest. Rzeczpospolita 2003 nr 203 dod. s. 7 (komedia dell'arte - cechy gatunku i środki wyrazu...) szczegóły 
283.artykuł: Augustynowicz Anna: Narcyz jako osoba dramatu. (Fo:pa) 2008 nr 17 s. 18-21 (wywiad z reżyserką nt. narcyzmu w teatrze; rozm. Kamila Paradowska; z ...) szczegóły 
284.artykuł: Auslander Philip: Rozpoznać innego. Dialog [Warszawa] 2006 nr 5/6 s. 13-15 (odpowiedź na prośbę Redakcji Dialogu, skierowaną do światowej ...) szczegóły 
285.artykuł: Balme Christopher: Zastępcze sceny: teatr, performans i wyzwania nowych mediów. Dialog [Warszawa] 2007 nr 12 s. 150-164 (relacja między teatrem, performansem i technologicznymi mediami (stosu...) szczegóły 
286.artykuł: Baluch Wojciech: Perspektywy wykorzystania semantyki kognitywnej w badaniach teatrologicznych. Na przykładzie metafory teatralnej. Dialog [Warszawa] 1995 nr 9 s. 134-143  szczegóły 
287.artykuł: Banu Georges: O teatralnych wpadkach i wypadkach. Dialog [Warszawa] 1995 nr 11 s. 145-147 (przedruk z Alternatives theatrales [Belgia] 1994 nr 47...) szczegóły 
288.artykuł: Banu Georges: Od słowa do śpiewu. Notatnik Teatralny 1996 nr 12/13 s. 164-166 (nt. funkcji śpiewu w narracji teatralnej...) szczegóły 
289.artykuł: Barba Eugenio: Czterech widzów. Konteksty 1993 nr 2 s. 7-9 (czy teatr jest zjawiskiem efemerycznym, reżyser jako przedstawiciel wi...) szczegóły 
290.artykuł: Barba Eugenio: Kolczyki Pirandella. Didaskalia 1997 nr 19/20 s. 128 (tekst przemówienia animatora Odin Teatret w Hostebro nt. artystycznej ...) szczegóły 
291.artykuł: Barba Eugenio: Natura dramaturgii. Teatr 1996 nr 10 s. 32-34 (przełożenie tekstu dramatycznego na język teatru...) szczegóły 
292.artykuł: Barba Eugenio: "Trzeci teatr": dziedzictwo po nas dla nas samych. Dialog [Warszawa] 1994 nr 1 s. 131-138 (definicja stworzonego przez E. Barbę pojęcia "trzeci teatr"...) szczegóły 
293.artykuł: Barba Eugenio: W brzuchu potwora. Dialog [Warszawa] 2003 nr 4 s. 163-169 (dotyczy teatru jako formy poruszenia oraz historii, ciągłości i odnawi...) szczegóły 
294.artykuł: Bartnikowski Andrzej: Paradoks (o) spektaklu. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 9 s. 80-85 (o istocie spektaklu teatralnego na tle rozważań o życiu społecznym jak...) szczegóły 
295.artykuł: Bek Beata: Teatr w nauczaniu języków obcych. Języki Obce w Szkole 2003 nr 1 s. 165-167  szczegóły 
296.artykuł: Benjamin Walter: Czym jest teatr epicki?. Metafora 1995 nr 18/19 s. 197-201  szczegóły 
297.artykuł: Berdyszak Jan: Teatr - i "Teatr"?. Konteksty 1993 nr 2 s. 21-28 (źródła teatru, teatr jako zjawisko przekazywane genetycznie, teatr efe...) szczegóły 
298.artykuł: Bering Piotr: Współczesna teatrologia - pomiędzy średniowieczem a modernizmem. Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 61-67 (dot. relacji między metodologiami stosowanymi do badań nad teatrem śre...) szczegóły 
299.artykuł: Bez oklasków można wyżyć. Dialog [Warszawa] 1994 nr 1 s. 120-130 (zapis dyskusji w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, 22 IX 1993 n...) szczegóły 
300.artykuł: Bielacki Marek: Geneza i rozwój formy dramatyczno-muzycznej na przykładzie musicalu. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 17-23  szczegóły 
301.artykuł: Blau Herbert: Dialog i gadanina. Dialog [Warszawa] 2006 nr 5/6 s. 11-13 (odpowiedź na prośbę Redakcji Dialogu, skierowaną do światowej ...) szczegóły 
302.artykuł: Błaszczak Monika: Ekrany konsumpcji, czyli jak zostaje [pożarty] teatralny gest. Pro Arte 2006 nr 22 s. 32-35  szczegóły 
303.artykuł: Bogusławski Marcin M.: Dramat jako żywioł prawdy Boga, człowieka i świata. Emmanuel Levinas i Urs von Balthasar. (Fo:pa) 2006 nr 6 s. 70-79, nr 7 s. 54-60  szczegóły 
304.artykuł: Bołtuć Irena: Theatre and drama (Tradition versus opposition). Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1996 nr 4 s. 26-27  szczegóły 
305.artykuł: Boroch Robert: Pamiętnik Teatralny 2001 z. 3/4 s. 337-340 (rec. ks.: Fernando de Toro: Theatre semiotics. Text and staging in mod...) szczegóły 
306.artykuł: Bradecki Tadeusz: Scena 1990 nr 4/6 s. 10 (nt. koncepcji "teatru porządnego"...) szczegóły 
307.artykuł: Bradecki Tadeusz: Skrzynka na emalie [z tego cyklu:] Kinetyka zderzających się kamieni. Dialog [Warszawa] 2006 nr 9 s. 70-71 (komentarz dot. wypowiedzi światowej sławy badaczy dramatu i teatru nt...) szczegóły 
308.artykuł: Braun Kazimierz, Różewicz Tadeusz: Języki teatru (Część druga. 5). Odra 1989 nr 1 s. 57-63 (cd. z 1988...) szczegóły 
nawiązanie: Groński Ryszard Marek: Polityka 1989 nr 6 s. 15  szczegóły 
309.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Marzec Anna: Polonistyka 1989 nr 2 s. 145-148  szczegóły 
310.artykuł: Braun Kazimierz: Nagość w teatrze. Filia 1997 nr 34 (1996/1997) s. 9-10  szczegóły 
311.artykuł: Braun Kazimierz: Parę myśli o teatrze. Akant 2000 nr 6 s. 26  szczegóły 
312.artykuł: Bułhak Ewa: Iwona milczy. Didaskalia 1996 nr 16 s. 78-79 (rola milczenia jako środka ekspresji w utworze scenicznym...) szczegóły 
313.artykuł: Całka Dorota: Stwarzające i stwarzane. Kwartalnik Teatralny 2002 nr 1 s. 7-12 (dot. teatru przedmiotu; wstęp do numeru...) szczegóły 
314.artykuł: Carlson Marvin: Performatyka wczoraj i dziś. Dialog [Warszawa] 2007 nr 7/8 s. 120-128 (wykład wygłoszony na konferencji "Performatyka: perspektywy rozwojowe"...) szczegóły 
315.artykuł: Carlson Marvin: Przestrzenie dialogu. Dialog [Warszawa] 2006 nr 5/6 s. 5-7 (odpowiedź na prośbę Redakcji Dialogu, skierowaną do światowej ...) szczegóły 
316.artykuł: Carlson Marvin: Teatr i performance: zmienne paradygmaty, zmienna praktyka. Didaskalia 2000 nr 37/38 s. 60-66 (wykład wygłoszony w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawi...) szczegóły 
317.artykuł: Case Sue-Ellen: Teatr i feminizm. Didaskalia 1998 nr 25/26 s. 42-47 (o nurcie feministycznym w teatrze...) szczegóły 
318.artykuł: Chruszczewska Krystyna: Z pieśni ludowej, obrzędu, zwyczaju zrodził się teatr. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2004 nr 3/4 s. 94-95  szczegóły 
319.artykuł: Czyż Antoni: Christine Buci-Glucksmann i jej rozprawa "Wielki teatr świata" o wyobraźni barokowej. Ogród 2003 nr 1/2 s. 285-294  szczegóły 
320.artykuł: Dialog [Warszawa] 2007 nr 1 s. 116-117 (teatr dokumentalny...) szczegóły 
321.artykuł: Dahlig Piotr: Regionalizm w kulturze muzycznej i teatralnej. Czas Kultury 2001 nr 5/6 s. 193-201  szczegóły 
322.artykuł: Dahlig Piotr: Teatr ludowy jako wyraz dawnej łączności sztuk. Scena 2008 nr 3 s. 2-5 (synteza sztuk jako specyfika teatru ludowego - opis zjawiska w ujęciu ...) szczegóły 
323.artykuł: Dąbek-Derda Ewa, Nowacka Beata: Koniec teatru?. Opcje 1998 nr 3 s. 56-59 (poglądy nt. teatru oraz działalność teatralna Josepha-Angela Gomeza; z...) szczegóły 
324.artykuł: Dąbrowska Elżbieta: Ludowa sztuka kolażu na przykładzie teatru obrzędowego. Literatura Ludowa 1997 nr 1 s. 3-13  szczegóły 
325.artykuł: Derkaczew Joanna: Teatr zawiedzionych oczekiwań. Dialog [Warszawa] 2006 nr 7 s. 73-79 (teatr postdramatyczny, którego podstawową cechą jest bliskość relacji ...) szczegóły 
326.artykuł: Derrida Jacques: Teatr okrucieństwa i zamknięcie przedstawienia. Dialog [Warszawa] 1996 nr 4 s. 146-163 (ze wstępem Zbigniewa Mikołejko, s. 145-146...) szczegóły 
327.artykuł: der: Teatr po dramacie. Dialog [Warszawa] 2000 nr 2 s. 178-179 (rec. książki: Hans-Thies Lehmann: Postdramatisches Theater. [Niemcy] 1...) szczegóły 
328.artykuł: Drewniak Łukasz: W piątek wieczorem. Gazeta Wyborcza 2001 nr 13 s. 12-13 (nt. perspektyw teatru XXI wieku...) szczegóły 
329.artykuł: Duda Artur: Dzieło teatralne jako swoisty zapis konkretyzacji dramatu dokonanej przez reżysera. x 2001 ([w ks. zb.:] Z inspiracji Ingardenowskiej w teorii literatury. Pod red...) szczegóły 
330.artykuł: Duda Artur: Estetyka performatywności według Eriki Fischer-Lichte. Dialog [Warszawa] 2007 nr 7/8 s. 151-158 (koncepcja badań Eriki Fischer-Lichte nad performansem i performatywnoś...) szczegóły 
331.artykuł: Dudzik Wojciech: O definicjach. Dialog [Warszawa] 2004 nr 2/3 s. 222-229 (dot. potrzeby tworzenia terminologii w procesie definiowania przedmiot...) szczegóły 
332.artykuł: Dudzik Wojciech: Steiner: jak przywrócić teatrowi styl?. Dialog [Warszawa] 1991 nr 11 s. 131-138  szczegóły 
333.artykuł: Duńska-Skrobek Ksenia: Wytrych zamiast klucza. NP Na przykład 1998 nr 5 s. 8-9 (nt. kiczu w teatrze...) szczegóły 
334.artykuł: Dutkiewicz Barbara: Boom samorealizacji. Opcje 2001 nr 2 s. 35-40 (nt. improwizacji w teatrze współczesnym...) szczegóły 
335.artykuł: Dziewulska Małgorzata: Swinarski i Grotowski: dwa teatry, dwa bluźnierstwa. Dialog [Warszawa] 1990 nr 12 s. 87-94  szczegóły 
336.artykuł: Eco Umberto: Semiotyka przedstawienia teatralnego (1-2). Literatura 1996 nr 7/8 s. 31-32, nr 9 s. 50-52  szczegóły 
337.artykuł: Ficowski Andrzej: Rzecz o metacodzienności. Rita Baum 2003 nr 6 s. 37-40 (dot. koncepcji teatru metacodzienności Helmuta Kajzara...) szczegóły 
338.artykuł: Fik Marta: Polski teatr monumentalny - cóż to znaczy? (Próba podsumowania). Teatr 1996 nr 12 s. 44-47 (cechy teatru monumentalnego...) szczegóły 
339.artykuł: Flaszen Ludwik: Jest jeden człowiek, są słuchacze, widzowie... Teatr jednoosobowy czy teatr ubogi?. Scena 2011 nr 1 s. 2-4 (cechy teatru jednego aktora, na przykładzie formy uprawianej przez Woj...) szczegóły 
340.artykuł: Flaszen Ludwik: Kilka kluczy do laboratoriów, studiów i instytutów. Dialog [Warszawa] 1998 nr 7 s. 108-117 (nt. różnych form działalności teatralnej; wystąpienie na międzynarodow...) szczegóły 
341.artykuł: Fręś Jan Andrzej: O metaforyce znaku teatralnego. Nowa Polszczyzna 1997 nr 3 s. 48-51  szczegóły 
342.artykuł: Fuchs Elinor: Dialog [Warszawa] 1989 nr 11/12 s. 120-128 (nt. postmodernizmu w teatrze; przedr. z Theatre Communications ...) szczegóły 
343.artykuł: Gąsiorowski Dariusz: Utopia i dramat. Dialog [Warszawa] 1992 nr 7 s. 162-164 (rec. ks.: Dragan Klaić: The plot of future. Utopia and dystopia in mod...) szczegóły 
344.artykuł: Gieraczyński Bogdan: Między sztuką a rytuałem. Słowo Powszechne 1990 nr 174 s. 6 (fel. nt. teatru ulicznego...) szczegóły 
345.artykuł: Granice teatru. Teatr 2003 nr 4/5 s. 53-57 (zapis rozmowy z Jerzym Limonem z cyklu "Teatr jest światem" (Teatr Pol...) szczegóły 
346.artykuł: Grotowski Jerzy: Farsa - Misterium (Tezy). Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1/4 s. 245-254 (tekst "Konwersatorium Teatru 13 Rzędów i Koła Przyjaciół Teatru 13 Rz...) szczegóły 
347.artykuł: Grotowski Jerzy: Od zespołu teatralnego do sztuki jako wehikułu. Notatnik Teatralny 1992 nr 4 s. 30-43  szczegóły 
nawiązanie: Janion Maria: Dialog [Warszawa] 1993 nr 7 s. 110-114 (ze wstępem red.: Grotowski dziś: Montaż w sobie samym, s. 102...) szczegóły 
nawiązanie: Morawski Stefan: Dialog [Warszawa] 1993 nr 7 s. 104-108 (ze wstępem red.: Grotowski dziś: Montaż w sobie samym, s. 102...) szczegóły 
nawiązanie: Mroziewicz Krzysztof: Dialog [Warszawa] 1993 nr 7 s. 114-116 (ze wstępem red.: Grotowski dziś: Montaż w sobie samym, s. 102...) szczegóły 
nawiązanie: Radziwiłowicz Jerzy: Dialog [Warszawa] 1993 nr 7 s. 108-110 (ze wstępem red.: Grotowski dziś: Montaż w sobie samym, s. 102...) szczegóły 
348.artykuł: Grotowski Jerzy: Od zespołu teatralnego do sztuki jako wehikułu. x ([w ks.:] Thomas Richards: Pracując z Grotowskim nad działaniami fizycz...) szczegóły 
349.artykuł: Grotowski Jerzy: Stranstvovanie k Teatru Istokov. x (Rodnik (ZSRR; ros.) 7:47-51 [LZhS]...) szczegóły 
350.artykuł: Gutorow Jacek: Antonin Artaud. Twórca Teatru Okrucieństwa. Nowa Okolica Poetów 1998 nr 1 s. 135-139  szczegóły 
351.artykuł: Gutorow Jacek: Antonin Artaud. Twórca teatru okrucieństwa. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 2 s. 192-197  szczegóły 
352.artykuł: Hejno Wiesław: Myśli o lalce. Z autorskiej szuflady = Reflections about the puppet. From an author's drawer. Teatr Lalek 2002 nr 2/3 s. 65-68 (nowoczesny teatr lalek jako reakcja na złożone problemy współczesnego ...) szczegóły 
353.artykuł: Herich Marcin: Czy polski teatr bywa postmodernistyczny II. Ostatnia zniewaga (Ponowoczesność a polska refleksja teatrologiczna). Fa-Art 1995 nr 3 s. 34-37 (c.d. z 1994; m.in. nawiąz. do wypow. Adama Hanuszkiewicza w dyskusji r...) szczegóły 
354.artykuł: Herich Marcin: Czy polski teatr bywa postmodernistyczny? O postmodernizmie w teatrze po raz (przed) ostatni. Fa-Art 1994 nr 2 s. 80-82  szczegóły 
355.artykuł: Herich Marcin: Nowy teatr karnawału. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 39  szczegóły 
356.artykuł: Huebner Zygmunt: Kreg juche i danas. x 1989 ([w czasopiśmie:] Scena (Novi Sad) 1989 nr 3 s. 116-123 [informa...) szczegóły 
357.artykuł: Humel Aleksandra: Pierwiastek ludyczny, jego miejsce i znaczenie w teatrze amatorskim. x 1994 ([W ks. zb.:] Z problematyki tradycji, wartości symbolicznych i ludyczn...) szczegóły 
358.artykuł: Izdebski Zbigniew: Dramaturgia ważniejsza od nagości. Rzeczpospolita 2002 nr 33 s. A10 (wywiad z seksuologiem dot. granic obyczajowych w sztuce, także teatrze...) szczegóły 
359.artykuł: Izdebski Zbigniew: Dramaturgia ważniejsza od nagości. Rzeczpospolita 2002 nr 33 s. A10 (wywiad z seksuologiem dot. granic obyczajowych w sztuce, także teatrze...) szczegóły 
360.artykuł: Jacko Jan F.: O swoistym renesansie klasycznej pantomimy. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 14-20 (o odrodzeniu się religijnej pantomimy i jej miejscu w kulturze współec...) szczegóły 
361.artykuł: Jankowska Bogna: Teatr jako przejaw kultury i środek przekazu. Parnasik 2002 nr 9 s. 28  szczegóły 
362.artykuł: Jarnuszkiewicz Marcin: O teatrze i wokół teatru. Konteksty 1993 nr 2 s. 10-12 (wyw. nt. kształtu współczesnego teatru, wielości nurtów; rozm. Aleksan...) szczegóły 
363.artykuł: Jarry Alfred: O zbędności teatru w teatrze. Dialog [Warszawa] 2001 nr 7 s. 80-83 (tekst z 1896...) szczegóły 
364.artykuł: Jarzewicz Agnieszka: Widowisko - wytwór autonomiczny czy zjawisko pogranicza. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 11 s. 78-84  szczegóły 
365.artykuł: Jewreinow Nikołaj: Teatralizacja życia. Ex cathedra. Dialog [Warszawa] 2008 nr 7/8 s. 197-213  szczegóły 
366.artykuł: jug: Dramaturgia współczesnego teatru. Dialog [Warszawa] 1994 nr 10 s. 160-162 (omów. zawartości pisma Theaterschrift (Bruxelles) 1994 nr 5/6 p...) szczegóły 
367.artykuł: Jurkowski Henryk: Craig i marionetki po raz drugi = Craig and marionettes. Teatr Lalek 2001 nr 3 s. 9-18 (stosunek Edwarda Gordona Craiga do lalek i nadmarionety; tekst równole...) szczegóły 
368.artykuł: Jurkowski Henryk: Czy koniec specyfiki? Estetyka teatru lalek w końcu wieku = The end of specifity? The aesthetics of puppet theatre at the start of the twenty first century. Teatr Lalek 2000 nr 4 s. 2-7 (tekst równoległy w języku polskim i angielskim...) szczegóły 
369.artykuł: Jurkowski Henryk: Metamorfozy teatru lalek. Kwartalnik Teatralny 2002 nr 1 s. 13-18  szczegóły 
370.artykuł: Jurkowski Henryk: Niespełniona wielkość. Z dziejów recepcji Edwarda Gordona Craiga w Polsce. Pamiętnik Teatralny 2003 z. 3/4 s. 46-92 (dot. recepcji myśli teatralnej; od Młodej Polski do końca XX w.; z rys...) szczegóły 
371.artykuł: Jurkowski Henryk: Specyfika w nowym kształcie. Estetyka lalki i lalek na początku wieku = Specifity in a new guise. The aesthetics of puppetry at the beginning of the 21st century. Teatr Lalek 2001 nr 2 s. 2-13 (tekst równoległy w języku polskim i angielskim...) szczegóły 
372.artykuł: Jurkowski Henryk: Teatr magiczny. Odra 2000 nr 12 s. 56-62 (teatr figuralny na przestrzeni dziejów wobec religii i wierzeń...) szczegóły 
373.artykuł: Kacprzak Katarzyna: Influencia y recepcion de las teorias de Jerzy Grotowski en el teatro y la critica espanoles de los anos 60 y 70. Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2000 nr 8 (2220) s. 87-102  szczegóły 
374.artykuł: Kaczmarek Wojciech: Istota teatru. Roczniki Kulturoznawcze = Annales des Études Culturelles = Annals of Cultural Studies 2011 t. 2 s. 89-106  szczegóły 
375.artykuł: Kajzar Helmut: Manifest. Rita Baum 2003 nr 6 s. 30 (nt. teatru metacodzienności...) szczegóły 
376.artykuł: Kandinsky Wassily: O abstrakcyjnej syntezie scenicznej. x 1991 ([W ks., id.:] Eseje o sztuce i artystach. Kraków 1991, s. 52-55...) szczegóły 
377.artykuł: Kandinsky Wassily: O kompozycji scenicznej. x 1991 ([W ks., id.:] Eseje o sztuce i artystach. Kraków 1991, s. 30-39...) szczegóły 
378.artykuł: Kantor Tadeusz: Manifest XX wieku. XII lekcja mediolańska. Credo 1991 nr 3 s. 2-3  szczegóły 
379.artykuł: Kantor Tadeusz: Susret sa smrjcu. x 1989 ([w czasopiśmie:] Scena (Novi Sad) 1989 nr 5 s. 136-140 [informa...) szczegóły 
380.artykuł: Karasińska Marta: Baśń magiczna - mit, logos, teatr. x 2003 ([w ks. zb.:] Barwy świata baśni = Farben der Maerchenwelt. Pod red. Ur...) szczegóły 
381.artykuł: Karasińska Marta: Teatr czy literatura? O literaturoznawczej teorii teatru. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 193-204  szczegóły 
382.artykuł: Kaszuba Jerzy: Teatr lustrem świata (Prapoczątki teatru). Siódma Prowincja 1994 nr 1 s. 6, nr 2 s. 2  szczegóły 
383.artykuł: Kawalec Anna: Teatr przedmiotu i teatr podmiotu (Kulturowe uwarunkowania relacji teatr - performans). Roczniki Kulturoznawcze = Annales des Études Culturelles = Annals of Cultural Studies 2010 t. 1 s. 147-160  szczegóły 
384.artykuł: Kawalec Anna: Znak osobowy człowieka a istota teatru. x 2001 ([w ks. zb.:] Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci ksi...) szczegóły 
385.artykuł: Keil Marta: Wokół teatru postdramatycznego. Pro Arte 2006 nr 22 s. 28-31  szczegóły 
386.artykuł: Kelera Józef: Dialog w epoce postkomiksowej. Dialog [Warszawa] 1993 nr 5 s. 78-84 (dialog we współczesnym teatrze; tekst ref. wygł. na sympozjum "Teatr s...) szczegóły 
387.artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: Widz i aktor w krajobrazach postmodernistycznych. x 1999 ([W. ks. zb.:] Transformacja, ponowoczesność wokół nas i w nas. Pod red...) szczegóły 
388.artykuł: Kilian Adam: O efekcie i widowiskowości = On effects and spectacularity. Teatr Lalek 2000 nr 4 s. 42-45 (tekst równoległy w języku polskim i angielskim...) szczegóły 
389.artykuł: Klimczak Dariusz Piotr: Od patofizyki do matafizyki dramatu i teatru absurdu. Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 467-497 (nt. fenomenu światowego dramatu i teatru absurdu...) szczegóły 
390.artykuł: Klimczak Konrad: Kilka zużytych metafor teatru. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 6 s. 65-67 (o kulturowej istocie teatru...) szczegóły 
391.artykuł: Klucz do wszystkich zamków. Dialog [Warszawa] 2007 nr 7/8 s. 140-150 (dyskusja nt. performatyki; rozm.: Wojciech Dudzik, Dariusz Kosiński, T...) szczegóły 
392.artykuł: Komza Małgorzata: Książka z teatrem związana. Roczniki Biblioteczne 2003 r. 47 s. 89-120 (dot. podobieństw między obcowaniem z książką i uczestnictwem w spektak...) szczegóły 
393.artykuł: Konic Paweł: Teatr plastyczny i jego przedmiot. Dialog [Warszawa] 1989 nr 10 s. 126-134 (referat wygłoszony na sympozjum "Teatr plastyczny a performance. Inspi...) szczegóły 
394.artykuł: Kott Jan: Awangarda i postmodernizm - ale gdzie teatr?. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 249-264  szczegóły 
395.artykuł: Kott Jan: Pozasłowne znaki w teatrze - klasyfikacja i funkcja. Dialog [Warszawa] 1994 nr 9 s. 126-129  szczegóły 
396.artykuł: Kowalczyk Janusz R.: W poszukiwaniu idealnej przestrzeni teatralnej. Teatr poza teatrem. Scena 2010 nr 1 s. 18-21 (teatr poza budynkami teatralnymi - przegląd polskich współczesnych spe...) szczegóły 
397.artykuł: Kowalewicz Kazimierz: Przedstawienie - komunikowanie - tekst przedstawienia. Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 2 s. 51-66  szczegóły 
398.artykuł: Kowalewicz Kazimierz: Przedstawienie - recepcja - margines. Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 4 s. 177-132 (poglądy teoretyków teatru...) szczegóły 
399.artykuł: Kowalewicz Kazimierz: Teatr i socjosemiotyka. Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 4 s. 183-186 ([rec. ks.:] Jean Alter: A socio-semiotic theory of theatre. Philadelph...) szczegóły 
400.artykuł: Kowalewicz Kazimierz: Tekst pisany - przedstawienie teatralne - odbiorca. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 123-140  szczegóły 
401.artykuł: Kowzan Tadeusz: Identite du personnage theatral. De l'anonymat a l'autoreference. x 2000 ([w czasopiśmie:] Semiotica (Haga, Amsterdam) 2000 nr 3/4...) szczegóły 
402.artykuł: Kowzan Tadeusz: Le texte et le spectacle (Raports entre la mise en scene et la parole. Communication de... au XXe Congres de l'Association, le 25 juillet 1968). x 1969 ([w czasopiśmie:] Cahiers de L'Association Internationale des Etudes...) szczegóły 
403.artykuł: Kowzan Tadeusz: Spectacle theatrale comme synthese de la litterature et de tous les arts. x 1997 ([w ks.]: La Litterature et les arts. [T.] 1. [Paris] 1997, s. 247-254...) szczegóły 
404.artykuł: Kowzan Tadeusz: Teatr jako uprzestrzennienie literatury. Dialog [Warszawa] 1991 nr 8 s. 120-123  szczegóły 
405.artykuł: Kowzan Tadeusz: The semiology of the theater. Twenty-three centuries or twenty-two years?. x 1990 ([w czasopiśmie:] Diogenes (Fiesole) 1990 nr 149 s. 84-104 [info...) szczegóły 
406.artykuł: Kowzan Tadeusz: Theatre comme spatialisation de la litterature: question des frontieres. x 1990 ([W ks.:] Proceedings of the XIIth Congress of the International Compar...) szczegóły 
407.artykuł: Kowzan Tadeusz: Theatre du XXe siecle et signification(s). x 1999 ([w czasopiśmie:] Semiotica (Haga, Amsterdam) 1999 nr 1/2 s. 129...) szczegóły 
408.artykuł: Kowzan Tadeusz: Theatre, texte, spectacle. x 1995 ([w czasopiśmie:] Semiotica (Haga, Amsterdam) 1995 nr 3/4 [za: I...) szczegóły 
409.artykuł: Kowzan Tadeusz: Une reflexion sur le personnage scenique. x 1991 ([w czasopiśmie:] Semiotica (Haga) 1991 nr 1/2 s. 134-136 [za: I...) szczegóły 
410.artykuł: Kowzan Tadeusz: W poszukiwaniu specyfiki znaku teatralnego (widowiskowego). x 1996 ([w ks. zb.:] W świecie znaków. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jer...) szczegóły 
411.artykuł: Krakowska Joanna: Performatyka. Dialog [Warszawa] 2007 nr 7/8 s. 118-119 (performatyka jako nowa dyscyplina naukowa...) szczegóły 
412.artykuł: Krakowska-Narożniak Joanna: Ekologie teatru. Dialog [Warszawa] 1997 nr 12 s. 148-151 (omów. ks.: Bonnie Marranka: Ecologies of Theatre...) szczegóły 
413.artykuł: Krawczyk Jarosław: Miś i Małgorzata. Dialog [Warszawa] 1994 nr 6 s. 158-161 (fel. nt. postmodernizmu w teatrze...) szczegóły 
414.artykuł: Kruszewska Agnieszka: Nie przestawaj szukać. O metodzie działań fizycznych u Stanisławskiego i Grotowskiego. Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1/4 s. 536-573 (technika gry aktorskiej Konstantego Stanisławskiego i Jerzego Grotowsk...) szczegóły 
415.artykuł: Krzywicka Dorota: Niech stanie się światłość!. Didaskalia 1999 nr 34 s. 104-105 (rec. książki: Max Keller: Faszination Licht - Licht auf der Buehne, Mo...) szczegóły 
416.artykuł: Kubikowski Tomasz: Czy budujemy rzeczywistość w performance?. Didaskalia 2000 nr 37/38 s. 66-71 (tekst wykładu z seminarium "Mimesis" zorganizowanego przez Sorosov Cen...) szczegóły 
417.artykuł: Kubikowski Tomasz: Ingarden o teatrze. Dialog [Warszawa] 1991 nr 1 s. 123-134  szczegóły 
418.artykuł: Kubikowski Tomasz: Ingarden on the theatre. Polish Art Studies 1993 t. 14 (1992) s. 175-186  szczegóły 
419.artykuł: Kubikowski Tomasz: Performance i jego znaczenie. Didaskalia 1997 nr 21 s. 82 (omówienie książki: Marvin Carlson: Performance: a Critical Introductio...) szczegóły 
420.artykuł: Kubikowski Tomasz: Postać teatralna (Rozmowa ze Zbigniewem Raszewskim). Dialog [Warszawa] 1993 nr 3 s. 118-130 (omów. rozmów ze Zbigniewem Raszewskim nt. postaci teatralnej odbytych ...) szczegóły 
421.artykuł: Kubikowski Tomasz: Siedem bytów teatralnych (byty intencjonalne). Dialog [Warszawa] 1992 nr 1/2 s. 197-211  szczegóły 
422.artykuł: Kubikowski Tomasz: Siedem bytów teatralnych (byty realne). Dialog [Warszawa] 1991 nr 12 s. 113-124  szczegóły 
423.artykuł: Kubikowski Tomasz: Teatr w ujęciu Nicolai Hartmanna i Dietricha Steinbecka. Dialog [Warszawa] 1991 nr 4 s. 128-139  szczegóły 
424.artykuł: Kubikowski Tomasz: Zachowanie (się). Opcje 2000 nr 4 s. 34-37 (pojęcie performance...) szczegóły 
425.artykuł: Kucia Maciej: Autonomiczna zmienność awangardy teatarlnej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Filozoficzne 1997 z. 7 (190) s. 149-160 (teoria i praktyka awangardy w teatrze europejskim - od Wielkiej Refor...) szczegóły 
426.artykuł: Kucia Maciej: Vsevołod Meyerhold czyli gra konstrucji. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Philosophica 2002 z. 1 s. 105-116 (dot. metody reżyserowania...) szczegóły 
427.artykuł: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Colloquia Litteraria 2009 nr 2 s. 5-6 (nt. sensu sztuki scenicznej i publiczności; z tekstem: Maurycy Mochnac...) szczegóły 
428.artykuł: Kuźnicka Danuta: Pamiętnik Teatralny 1996 z. 3/4 s. 629-634 (rec. ks.: Jacqueline Martin, Willmar Sauter: Understanding theatre. Pe...) szczegóły 
429.artykuł: Lagerkvist Par: Teatr nowoczesny. Dialog [Warszawa] 1999 nr 10 s. 170-189 (esej z 1918; ze wstępem Lecha Sokoła, s. 168-170 i fot. Para Lagerkvis...) szczegóły 
430.artykuł: Lehmann Hans-Thies: Kryzys. Dialog [Warszawa] 2006 nr 5/6 s. 9-11 (odpowiedź na prośbę Redakcji Dialogu, skierowaną do światowej ...) szczegóły 
431.artykuł: Lesiak Dariusz: Idiom teatrologiczny, czyli jak służyć dwóm panom. x 2004 ([w ks. zb.:] Aspekty współczesnych dyskursów. Red. Piotr P. Chruszczew...) szczegóły 
432.artykuł: Lewandowska Maria: Mit uczestnictwa, mit obcości. Przegląd Artystyczno-Literacki 1992 nr 8/9 s. 3 (rozważania nt. zagadnień teatralności i sceniczności...) szczegóły 
433.artykuł: Leyko Małgorzata: O scenie reliefowej Georga Fuchsa. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1992 z. 3 s. 77-93  szczegóły 
434.artykuł: Leyko Małgorzata: Przestrzeń sceniczna jako funkcja formy, barwy i ruchu. "Balet triadyczny" na tle koncepcji teatru Oskara Schlemmera. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1995 z. 5 s. 103-111 (studio teatralne Bauhausu a eksperymenty w badaniu kształtu i funkcji ...) szczegóły 
435.artykuł: Limon Jerzy: Kto trzyma kalejdoskop, czyli o zalążkach terroru. Dialog [Warszawa] 2006 nr 10 s. 100-111 (zmiana podejścia do inscenizacji sztuki teatralnej przez współczesnych...) szczegóły 
436.artykuł: Litwiniec Bogusław: Miejsce nieteatralne - przestrzeń nowej kultury. Opcje 1996 nr 1 s. 33-35 (tekst wystąpienia na seminarium "Teatr w miejscach nieteatralnych", Po...) szczegóły 
437.artykuł: Lorek-Jezińska Edyta: Exploring "saturated spaces" and "senses of crime": site-specific performance and its anti-structurality. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 2002 z. 11 s. 127-148 (na przykładzie performance'ów Akademii Ruchu, Forced Entertainment i L...) szczegóły 
438.artykuł: Lorek-Jezińska Edyta: Madness Recognised: A Post-experimental Performance in Great Britain. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 1997 z. 7 (319) s. 175-191  szczegóły 
439.artykuł: Lugne-Poe Aurelien: W sprawie "zbędności teatru w teatrze". Dialog [Warszawa] 2001 nr 8 s. 151-153 (tekst z 1896; z notą wstępną Tadeusza Kowzana, s. 150...) szczegóły 
440.artykuł: Lugne-Poe Aurelien: Z manifestów i programów. Dialog [Warszawa] 2001 nr 8 s. 153-156 (tekst historyczny; z notą wstępną Tadeusza Kowzana, s. 150...) szczegóły 
441.artykuł: Lugne-Poe Aurelien: Ze wspomnień. Dialog [Warszawa] 2001 nr 8 s. 151-153 (m.in. rozważania teoretycznoteatralne; z notą wstępną Tadeusza Kowzana...) szczegóły 
442.artykuł: Lupa Krystian: Aktor jako centaur. Teatr 1998 nr 3 s. 14-17 (zapis spotk. Krystiana Lupy ze studentami polonistyki Uniwersytetu Ada...) szczegóły 
443.artykuł: Lupa Krystian: O literaturze, muzyce i improwizacji. Teatr 1998 nr 4 s. 45-48 (zapis spotk. Krystiana Lupy ze studentami polonistyki Uniwersytetu Ada...) szczegóły 
444.artykuł: Łarionow Dominika: "Trzeci teatr" Eugenia Barby jako koncepcja estetyczna. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 11/12 s. 49-53  szczegóły 
445.artykuł: Łotman Jurij: Lalki w systemie kultury. Lalka w kulturze i teatrze. Teatr Lalek 1990 nr 1 s. 2-3  szczegóły 
446.artykuł: Maciąg Rafał: Teatr i tekst: w braterskim uścisku. Teatr 1998 nr 2 s. 4-7 (rola dramatu we współczesnym teatrze...) szczegóły 
nawiązanie: Kubikowski Tomasz: Ja eee... tego.... Teatr 1998 nr 12 s. 46  szczegóły 
nawiązanie: Łukosz Jerzy: "Kondensuj pan dialogi" czyli pisarz wobec teatru. Teatr 1999 nr 3 s. 52-53  szczegóły 
nawiązanie: Ratajczakowa Dobrochna: Nowy, wspaniały (?) świat. Teatr 1998 nr 12 s. 43-46  szczegóły 
447.artykuł: Maciejewska Danuta: Szydercy w teatrze. Uniwersytet 2003 nr 10 s. 5 (nt. cykli wykładów "Teatr XX wieku" i "Stulecie szyderców" zorganizowa...) szczegóły 
448.artykuł: Marinis Marco de: Dialog między teorią, praktyką i historią. Dialog [Warszawa] 2006 nr 8 s. 92-98 (odpowiedź na prośbę Redakcji Dialogu, skierowaną do światowej ...) szczegóły 
449.artykuł: maz: Realny socjalizm. Dialog [Warszawa] 1991 nr 5/6 s. 232-234 (omów. wypow. Ernsta Nieizwiestnego nt. zw. teatru, plastyki i architek...) szczegóły 
450.artykuł: McKenzie Jon: Performance, Ameryka i scena światowa. Teatr 2002 nr 4/6 s. 40-44 (historia i źródła performance'u, jego rola w kulturze współczesnej, d...) szczegóły 
451.artykuł: McKenzie Jon: Struktura performatywna: "Aladyn" i dezorientalizm. Dialog [Warszawa] 2007 nr 7/8 s. 129-139 (ogólna teoria performansu: koncepcje struktury performatywnej, paradyg...) szczegóły 
452.artykuł: Mendelewska Beata: Powrót zdegradowanego bóstwa. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 5/6 s. 58-63 (nt. teorii marionet i manekinów w ujęciu Edwarda Gordona Craiga i Tad...) szczegóły 
453.artykuł: Modrzejewska Krystyna: Prekursorzy rewolucji kulturalnej XX wieku: Jarry [Alfred], Apollinaire [Guillaume], Artaud [Alfred]. Kwartalnik Opolski 1999 nr 2/4 s. 118-124  szczegóły 
454.artykuł: Moraczewski Krzysztof: Teatr egzystencji. Opcje 2000 nr 4 s. 38-40 (od teatru jako sumy wrażeń i labiryntu doznań do teatru pojętego jako ...) szczegóły 
455.artykuł: Mościcki Paweł: Zaangażowanie i autonomia teatru. Dialog [Warszawa] 2007 nr 12 s. 5-16 (teatr zaangażowany politycznie i społecznie jako jeden z najważniejszy...) szczegóły 
456.artykuł: Możdżyński Paweł: Laboratorium Nowej Ery. Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1/4 s. 203-228 (przeobrażenia formuły teatru Jerzego Grotowskiego i zadań aktora w jeg...) szczegóły 
457.artykuł: Mrożek Sławomir: Teatr a rzeczywistość. Dialog [Warszawa] 1989 nr 1 s. 87-92 (wypow. na sympozjum "Strindberg - O'Neil" w Sztokholmie, 1988...) szczegóły 
458.artykuł: Niziołek Grzegorz: The avant-garde after avant-garde. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1995 nr 1 s. 12-14 (nt. artystycznych koncepcji teatru: Jerzego Grotowskiego, Jerzego Grze...) szczegóły 
459.artykuł: O teatrze zapis rozmowy. Konteksty 1991 nr 3/4 s. 11-12 (dyskusja nt. formuły epok w dziejach teatru, struktury teatru; rozm.: ...) szczegóły 
460.artykuł: Orłowski Jacek: Teatr i kultura. Notatnik Teatralny 1991 nr 1 s. 194-198  szczegóły 
461.artykuł: Osiński Zbigniew: Inspiracje jungowskie w teatrze XX wieku. Rekonesans. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 9 s. 22-43  szczegóły 
462.artykuł: Osiński Zbigniew: "Laboratorium" Jerzego Grotowskiego. Dialog [Warszawa] 1995 nr 11 s. 127-136 (nt. idei "laboratorium teatralnego"...) szczegóły 
sprostowanie: Dialog [Warszawa] 1996 nr 1 s. 175 (dot. błędów redakcyjnych...) szczegóły 
463.artykuł: Osiński Zbigniew: Wiedza o antycznych misteriach i teatrze starogreckim jako inspiracja dla teatru XX wieku. Na przykładzie Reduty i Teatru Laboratorium. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 4 s. 2-9  szczegóły 
464.artykuł: Osiński Zbigniew: Wiedza o antycznych misteriach i teatrze starogreckim jako inspiracja dla teatru XX wieku. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 4 s. 2-9  szczegóły 
465.artykuł: Ostrowska Joanna: Teatr a "tryb dramatyczny". x 1995 ([w ks.:] Trudna ponowoczesność. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem. Cz. I. P...) szczegóły 
466.artykuł: Ostrowska Joanna: Żeby reszta nie była milczeniem. Teatr w dialogu z rzeczywistością. Pogranicza 2003 nr 1 s. 7-10 (skrócona wersja referatu wygłoszonego podczas międzynarodowej konferen...) szczegóły 
467.artykuł: Owczarski Wojciech: Performance - utopia (nie)urzeczywistniona. Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 1 s. 190-197 (performance a teatr...) szczegóły 
468.artykuł: Pavis Patrice: Ku teatrowi międzykulturowemu? (część I). Didaskalia 1997 nr 22 s. 48-51 (o bieżących zjawiskach wymiany i wzajemnego oddziaływania poszczególny...) szczegóły 
469.artykuł: Pavis Patrice: Ku teatrowi międzykulturowemu? (część II). Didaskalia 1998 nr 23 s. 38-41 (o bieżących zjawiskach wymiany i wzajemnego oddziaływania i przenikani...) szczegóły 
470.artykuł: Pavis Patrice: Wymiana czy interakcja?. Dialog [Warszawa] 2006 nr 5/6 s. 8-9 (odpowiedź na prośbę Redakcji Dialogu, skierowaną do światowej ...) szczegóły 
471.artykuł: Piasta Agnieszka: Warsztat teatralny jako forma poszukiwania mitu. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 137-146  szczegóły 
472.artykuł: Piasta Agnieszka: Warsztat teatralny jako przejaw zmian współczesnej sztuki teatralnej. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 4 s. 139-148  szczegóły 
473.artykuł: Pieczara Marek: Utopia teatralna Jerzego Grotowskiego. Dialog [Warszawa] 1990 nr 12 s. 95-99  szczegóły 
474.artykuł: Piesoczinskij Nikołaj: Wsiewołod Meyerhold. Teoria względności. Pamiętnik Teatralny 2001 z. 3/4 s. 5-48 (koncepcja teatru i metody twórcze Wsiewołoda Meyerholda...) szczegóły 
475.artykuł: pk: Komedia dell'arte i teatr wschodu. Dialog [Warszawa] 1991 nr 1 s. 155-157 (omów. art. Enrico Fulchignoni nt. zw. komedii dell'arte ze wschodnimi ...) szczegóły 
476.artykuł: pk: Koniec wojny dwudziestoletniej. Dialog [Warszawa] 1990 nr 7 s. 152-155 (art. nt. wzajemnych związków teatru i plastyki; na przykładzie sporu k...) szczegóły 
477.artykuł: pk: Richard Schechner - rytuał i żywioł gry. Dialog [Warszawa] 1993 nr 9 s. 167-170 (rec. ks.: Richard Schechner: The future of ritual. Routledge 1993...) szczegóły 
478.artykuł: Poleska Sylwia: Futbol i teatr. Dialog [Warszawa] 2000 nr 4 s. 183-186  szczegóły 
479.artykuł: Pomianowski Jerzy: Paradoks o rampie. Dialog [Warszawa] 2003 nr 12 s. 5-10 (esej nt. naturalności i tzw. sztuczności w teatrze...) szczegóły 
480.artykuł: Popczyk Beata: Pamiętnik Teatralny 1998 z. 3/4 s. 571-576 (rec. ks.: Patrice Pavis: L'Analyse des spectacles. Paris 1996...) szczegóły 
481.artykuł: Prałat Marek: Wierzę w teatr (1-10). Nasz Dziennik 1998 nr 170, 176, 182, 188, 199, 206, 218, 224, 230 (teatr polski na przestrzeni wieków; teoria teatru, sztuki aktorskiej...) szczegóły 
482.artykuł: Raszewski Zbigniew: Emancypacja widowisk. Dialog [Warszawa] 1990 nr 5 s. 125-134 (fragm. ks.: Teatr w świecie widowisk...) szczegóły 
483.artykuł: Raszewski Zbigniew: Postać teatralna. Dialog [Warszawa] 1989 nr 9 s. 96-105  szczegóły 
484.artykuł: Raszewski Zbigniew: Scenariusz. Dialog [Warszawa] 1989 nr 10 s. 117-125 (nt. scenariusza teatralnego...) szczegóły 
485.artykuł: Raszewski Zbigniew: Strumień i kryształ. Dialog [Warszawa] 1990 nr 2 s. 134-143 (nt. budowy dzieła teatralnego; fragm. ks. "Teatr w świecie widowisk"...) szczegóły 
486.artykuł: Raszewski Zbigniew: Układ "S". Dialog [Warszawa] 1989 nr 7 s. 78-84  szczegóły 
487.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Co jest, skoro go nie ma?. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2003 t. 10 s. 44-52 (nt. przemian w teatrze; dot. także niemożliwości pojawienia się teatra...) szczegóły 
488.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Początek, czyli nie tylko o kwestii czasu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 13-44 (fenomen spektaklu teatralnego rozpatrywany poprzez kategorię początku ...) szczegóły 
489.artykuł: Richards Thomas: Punkt graniczny przedstawienia (1-3). Dialog [Warszawa] 1999 nr 6 s. 114-127, nr 7 s. 160-173, nr 8 s. 114-127 (zapis rozmowyThomasa Richardsa z Lisą Wolford nt. twórczości i osoby J...) szczegóły 
490.artykuł: Roeder Anke: Teatr przezroczystości. Fa-Art 1995 nr 2 s. 132-137 (koncepcje teatru wg: Peter Handke, Elfriede Jelinek, Ursule Krechel, G...) szczegóły 
491.artykuł: Rokem Freddie: Odgrywanie historii. Dialog [Warszawa] 2004 nr 4 s. 5-17 (dot. cech spektakli historycznych oraz specyfiki odgrywania historii n...) szczegóły 
492.artykuł: Rozik Eli: Pragmatyczna natura dialogu. Dialog [Warszawa] 2006 nr 8 s. 99-103 (odpowiedź na prośbę Redakcji Dialogu, skierowaną do światowej ...) szczegóły 
493.artykuł: Saison Maryvonne: Teatr a rzeczywistość. Kwestia reprezentacji w teatrze współczesnym. Sztuka i Filozofia 1996 [nr] 11 s. 77-94 (teatr jako odzwierciedlenie i intertpretacja realności...) szczegóły 
494.artykuł: Schechner Richard: Co to jest performans?. Dialog [Warszawa] 2003 nr 3 s. 127-149 ([fragm. ks.:] Richard Schechner: Performance studies. An introduction....) szczegóły 
495.artykuł: Schechner Richard: Performatywność. Dialog [Warszawa] 2003 nr 6 s. 135-155 ([fragm. ks.:] Richard Schechner: Performance studies. An introduction....) szczegóły 
496.artykuł: Schechner Richard: Pięć awangard, czyli... [fragm.]. Didaskalia 1996 nr 13/14 s. 58-63 (nt. awangardy w teatrze dzisiejszym...) szczegóły 
497.artykuł: Schechner Richard: Procesy performatywne. Dialog [Warszawa] 2005 nr 4 s. 158-180 ([fragm. ks.:] Richard Schechner: Performance studies. An introduction....) szczegóły 
498.artykuł: Schranz John J.: Działanie - znak - komunikacja. Pogranicza 2003 nr 1 s. 24-26 (skrócona wersja referatu wygłoszonego podczas międzynarodowej konferen...) szczegóły 
499.artykuł: Shvydkojj M: Piter Bruk i Ezhi Grotovskijj. Opyt parallel. Issled.. Teatr 1988 11 s. 100-118  szczegóły 
500.artykuł: Sieradzki Jacek: Dorównać drewnu. Plus Minus 1999 nr 6 s. 14 (nt. metafory teatralnej...) szczegóły 
501.artykuł: Simon Catherine: Autor teatru?. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 9 s. 65 (z not. o aut. art....) szczegóły 
502.artykuł: Sinko Grzegorz: New aspects of theatre semiotics. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 s. 281-289  szczegóły 
503.artykuł: Sinko Grzegorz: Z problemów teorii postaci w teatrze tradycyjnym. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1989 r. 47/48 (1984/1985) s. 36-38 (streszczenie referatu...) szczegóły 
504.artykuł: Skuczyński Janusz: Teatr - przeżyciem "istotnym". Przegląd Artystyczno-Literacki 1993 nr 5/6 s. 4-5 (nt. nowych trendów w teatrze; m.in. o Jerzym Grotowskim i Peterze Broo...) szczegóły 
505.artykuł: Sławińska Irena: W stronę tragedii i tragizmu. Colloquia Litteraria 2008 nr 1/2 s. 214-226 (wykład dla doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w ramach ...) szczegóły 
506.artykuł: Sokół Lech: Jak wielka jest Wielka Reforma?. Dialog [Warszawa] 1997 nr 5 s. 122-126 (nt. tzw. Wielkiej Reformy Teatru...) szczegóły 
507.artykuł: Sosnowska Agnieszka: Tęsknota za bezpowrotnie utraconym. Ha!art 2007 nr 26 s. 47-48 (nt. teatru postdramatycznego...) szczegóły 
508.artykuł: Spazmy modne. Teatr 1991 nr 5 s. 19-22 (dyskusja nt. postmodernizmu w teatrze; wypow.: Lech Budrecki, Adam Han...) szczegóły 
509.artykuł: Steiner Rudolf: O sztuce recytacyjnej, dramatycznej i teatralnej. Dialog [Warszawa] 1991 nr 11 s. 124-128 (z notą...) szczegóły 
polemika: Dudzik Wojciech: Dialog [Warszawa] 1992 nr 1/2 s. 238 (dot. błędów w druku; z odp. red., s. 238...) szczegóły 
510.artykuł: Strehler Giorgio: Jestem spokojny o przyszłość teatru. Przekrój 1996 nr 45 s. 22 (wyw., rozm. Agnieszka Fryz-Więcek...) szczegóły 
511.artykuł: Sugiera Małgorzata: Das polnische plastische Theter (Teil 1). x 1999 ([w czasopiśmie:] Balagan (Muenchen) 1999 t. 5 z. 2 s. 39-62 [za...) szczegóły 
512.artykuł: Sugiera Małgorzata: Das polnische plastische Theter (Teil 2). x 2000 ([w czasopiśmie:] Balagan (Muenchen) 2000 t. 6 z. 1 s. 40-55 [za...) szczegóły 
513.artykuł: Sugiera Małgorzata: Dwa oblicza teatru absurdu. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1996 z. 6 s. 55-68  szczegóły 
514.artykuł: Sugiera Małgorzata: Między bajki włożyć. Didaskalia 1996 nr 15 s. 77-78 (rec. ks.: Jacqueline Martin, Willmar Sauter: Performance analysis in T...) szczegóły 
515.artykuł: Sugiera Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 346-352 (rec. ks.: Andre Helbo: Theory of performing arts. Amsterdam, Philadelp...) szczegóły 
516.artykuł: Sugiera Małgorzata: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 390-391 (rec. ks.: Martin Esslin: The field of drama. How the signs of drama cr...) szczegóły 
517.artykuł: Sugiera Małgorzata: Witkacy i Artaud. Dwa modele teatru XX wieku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1995 z. 5 s. 113-125  szczegóły 
518.artykuł: Sztromajer Igor: Wstęp do teorii czystej formy w teatrze. x ([w czasopiśmie:] Sodobnost (Lublana) nr 6/7 s. 703-707 [za: ...) szczegóły 
519.artykuł: Szturc Włodzimierz: Na czym polega katharsis?. Przekrój 2001 nr 1 s. 46 (nt. istoty katharsis w praktykach teatralnych i parateatralnych...) szczegóły 
520.artykuł: Szydłowska-Brykczyńska Waleria: Otwieranie teatru. Decentrum 1990 nr 2/3 s. 35-38 (nt. happeningu w teatrze...) szczegóły 
521.artykuł: Szyszkowska Maria: Słowo Ludu 1989 nr 1533 s. 6 (wywiad nt. filozofii teatru; rozm. A. Bielawska...) szczegóły 
522.artykuł: Ścisły Program Badawczy "Dramat Obiektywny". Podsumowanie roczne: 1985-1986. Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1/4 s. 417-421 (dot. programu prowadzonego pod kierunkiem Jerzego Grotowskiego na Uniw...) szczegóły 
523.artykuł: Ścisły Program Badawczy "Dramat Obiektywny". Projekt na lata: 1986-1989. Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1/4 s. 422-425 (dot. programu prowadzonego pod kierunkiem Jerzego Grotowskiego na Uniw...) szczegóły 
524.artykuł: Ścisły program badawczy "Dramat Obiektywny" prowadzony przez Jerzego Grotowskiego. Prospekt. Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1/4 s. 403-416 (nt. 6-letniego Programu Badawczego prowadzonego od 1984 pod kierunkiem...) szczegóły 
525.artykuł: Śliwonik Lech: Pokusy i niebezpieczeństwa "ubóstwa". Scena 2011 nr 3 s. 2-5 (teatr jednego aktora - "ubóstwo" czyli oszczędność środków wyrazu jako...) szczegóły 
526.artykuł: Tavira Luis de: Teatr w społeczeństwie wielokulturowym. Odra 2000 nr 10 s. 66-72 (z notą podp. J.T....) szczegóły 
527.artykuł: Tomaszuk Piotr: Rozbić układ wzajemnych ukłonów. Dialog [Warszawa] 2001 nr 5/6 s. 237-339 (wypowiedź nt. tekstów teoretycznoteatralnych Emila Zoli publikowanych ...) szczegóły 
528.artykuł: Turner Victor: Czy istnieją uniwersalia widowiskowe w micie, rytuale i teatrze?. Konteksty 2002 nr 3/4 s. 53-59 (linia rozwojowa od rytuału do teatru oraz wzajemne relacje...) szczegóły 
529.artykuł: Tymański Ryszard: Tymon Tymański Prąd - ot i co. Przedproża 1991 nr 9 s. 5 (nt. totartu...) szczegóły 
530.artykuł: Tyszka Juliusz: Constructiont of Character and Mode of Existence of the Spectator in "Stanislavskij's System" in View of the Rules of Theatrical Convention. x 1999 ([w czasopiśmie:] Balagan (Muenchen) 1999 t. 5 z. 2 s. 63-70 [za...) szczegóły 
531.artykuł: Tyszka Juliusz: Metamorfozy doktryny Stanisławskiego w Polsce 1944-1956. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 134-136  szczegóły 
532.artykuł: Tyszka Juliusz: Polska recepcja artystycznego i teoretycznego dorobku Konstantego Siergiejewicza Stanisławskiego. Człowiek i Społeczeństwo 1994 t. 11 s. 87-102  szczegóły 
533.artykuł: Tyszka Juliusz: "System" [Konstantego] Stanisławskiego w wersji z epoki stalinizmu. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 3/4 s. 275-285  szczegóły 
534.artykuł: Tyszka Juliusz: Teatr jako "kontrkulturowa sytuacja społeczna". Lamus 2010 nr 2/6 (22) s. 20-23  szczegóły 
535.artykuł: Ubersfeld Anne: O pragmatykę dialogu teatralnego. Dialog [Warszawa] 1989 nr 4 s. 139-147  szczegóły 
536.artykuł: Udalska Eleonora: Wielkie utopie we współczesnym teatrze polskim (Kilka uwag wstępnych). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1607 s. 105-116 (dot. m.in. teatru Jerzego Grotowskiego, Józefa Szajny, Tadeusza Kantor...) szczegóły 
537.artykuł: Walcott Derek: Poeta w teatrze. Kresy 1991 nr 8 s. 170-173  szczegóły 
538.artykuł: Wawryszuk Artur: Urzeczony teatralnością. Teatr 1996 nr 10 s. 46-47 (nt. rozważań Nicoli Chiaromontego nt. istoty teatru...) szczegóły 
539.artykuł: Wąchocka Ewa: Semiotyka teatru: co nam zostało z tych lat. Dialog [Warszawa] 2001 nr 7 s. 133-143  szczegóły 
540.artykuł: Węgrzyniak Rafał: Cień Reinhardta. Dialog [Warszawa] 2006 nr 11 s. 168-177 (nt. recepcji teatru Maxa Reinhardta w Polsce oraz jego wpływu na teatr...) szczegóły 
541.artykuł: Wielgosz Przemysław: Zmora Artauda. Lewą nogą 2001 nr 13 s. 486-497 (m.in. nt. scenicznych eksperymentów realizowanych w latach 20. i 30. p...) szczegóły 
542.artykuł: Wiewióra Dietmar: Teatr Kantora a ontologiczna problematyka polskiej awangardy (Witkacy, Schulz). Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 477-487  szczegóły 
543.artykuł: Wilshire Bruce: Parateatralność. Dialog [Warszawa] 1993 nr 5 s. 129-140  szczegóły 
544.artykuł: Wojtaszek Edward: "Pusta przestrzeń" w dwadzieścia lat później. Dialog [Warszawa] 1992 nr 6 s. 143-145 (rec. ks.: Peter Brook: Diable c'est l'Ennui. Oprac. Jean-Gabriel Caras...) szczegóły 
545.artykuł: Woźniak Roman: W obszarze sacrum. Konteksty 1991 nr 3/4 s. 112-114 (nt. teatru sakralnego...) szczegóły 
546.artykuł: Wrazas Ilias: Grzech, hybris, demokracja. Notatnik Teatralny 2002 nr 24/25 s. 235-247  szczegóły 
547.artykuł: Zaleski Krzysztof: Pluszowy fotel. Notatnik Teatralny 1997 nr 1 s. 47-50 (nt. estetyki progresizmu w teatrze...) szczegóły 
548.artykuł: Zaorska Magdalena: Z dziejów funkcjonowania metody Stanisławskiego w teatrze polskim. Acta Polono-Ruthenica 2003 [t.] 8 s. 105-114  szczegóły 
549.artykuł: Zbierski Henryk: Francuskie ujęcia problemu "teatru w teatrze". x 1992 ([W ks. zb.:] Studia romanistyczne i literaturoznawcze. Materiały z ses...) szczegóły 
550.artykuł: Zola Emile: List paryski. Dialog [Warszawa] 2001 nr 5/6 s. 232-234 (nt. różnic między utworem literackim publikowanym w postaci książki a ...) szczegóły 
551.artykuł: Zola Emile: Naturalizm w teatrze. Dialog [Warszawa] 2001 nr 7 s. 90-98 (tekst z 1881; z notą od redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: Cieplak Piotr: Lepiej nie gadać. Dialog [Warszawa] 2001 nr 7 s. 99-101 (wypowiedź; not. jkn...) szczegóły 
552.artykuł: Zola Emile: Pogadanka o dramacie i literaturze. Dialog [Warszawa] 2001 nr 5/6 s. 234-236 (fragment tekstu z 1873 nt. relacji między literaturą i sztuką sceniczn...) szczegóły 
553.artykuł: Zola Emile: Z przedmowy do "Teresy Raqiun". Dialog [Warszawa] 2001 nr 5/6 s. 234-236 (fragment przedmowy z 1875 do scenicznej wersji powieści dot. zasad prz...) szczegóły 
554.artykuł: Żurawiecki Bartosz: Duszne rozmowy o życiu. Film 2006 nr 8 s. 60 (felieton nt. różnic między teatrem offowym i kinem offowym...) szczegóły 
555.artykuł: Życie wytworne. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 7/8 dod. s. 12 (nota o wykładzie Dobrochny Ratajczakowej "Teatr i życie wytworne" w ra...) szczegóły 
556.artykuł: Żygadło Dorota: Model w koncepcji teatralnej Ivo Osolsobe. x 2002 ([w ks. zb.:] Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowa...) szczegóły 
557.artykuł: Żyłko Bogusław: Historia i teatr (Pamięci Jurija Łotmana). Ogród 1994 nr 2 s. 207-227 (teoria sztuki aktorskiej, teatr jako system znaków, język teatru; z fo...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
558.recenzja: Kowalski Piotr: Teatr ludowy: teatralizacja języka obrzędu. Literatura Ludowa 1992 nr 3 s. 64-66  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Architektura teatralna
    książki (alfabet autorów)
559.książka: Rybarkiewicz Jacek: Architektura pola kreacji teatralnej. 2009  szczegóły 
560.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (BOFF): Poland at the Prague Quadriennial. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1991 nr 6 s. 42 (spraw.; dot. udziału Polaków...) szczegóły 
artykuł: Krakowska Joanna: Olimpiada scenografów. Gazeta Wyborcza 1991 nr 146 s. 17  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Inscenizacja, reżyseria
    książki (alfabet autorów)
561.książka: Braun Kazimierz: Theater directing. Art, ethics, creativity. 2000  szczegóły 
562.książka: Pavis Patrice: Współczesna inscenizacja. Źródła, tendencje, perspektywy. 2011  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
563.artykuł: Axer Jerzy: Skreślać didaskalia. Dialog [Warszawa] 1990 nr 11 s. 100-105 (nt. sporu Stefana Srebrnego z Tadeuszem Zielińskim dot. przydatności w...) szczegóły 
564.artykuł: Axer Jerzy: Teatr etologiczny czyli pawiany w Madrycie. Dialog [Warszawa] 1991 nr 2 s. 157-164 (nt. uczestnictwa zwierząt w widowiskach teatralnach...) szczegóły 
565.artykuł: Braun Kazimierz: Gordon Kreg i radjanje savremene rezhije. x 1989 ([w czasopiśmie:] Scena (Novi Sad) 1989 nr 3 s. 75-83 [informacj...) szczegóły 
566.artykuł: Fik Marta: Dramat a inscenizacja. Scena 1991 nr 9 s. 22-23, 27  szczegóły 
567.artykuł: Limon Jerzy: Kto trzyma kalejdoskop, czyli o zalążkach terroru. Dialog [Warszawa] 2006 nr 10 s. 100-111 (zmiana podejścia do inscenizacji sztuki teatralnej przez współczesnych...) szczegóły 
568.artykuł: ps: Historia filozofii a reżyseria. Dialog [Warszawa] 1989 nr 5 s. 168-169 (sprawozdanie z wywiadu z H. Gouhierem nt. filozofii teatru; rozm. F. A...) szczegóły 
569.artykuł: Wiszniowska Marta: Adapting Elisabethans for Moden Stage: Shakespeare and Marlowe versus Marowitz, Bond, Stoppard, Jarman and Thacker. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 1997 z. 7 (319) s. 69-96  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Scenografia
570.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krakowska Joanna: Olimpiada scenografów. Gazeta Wyborcza 1991 nr 146 s. 17  szczegóły 
artykuł: (BOFF): Poland at the Prague Quadriennial. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1991 nr 6 s. 42 (spraw.; dot. udziału Polaków...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Sztuka aktorska
    książki (alfabet autorów)
571.książka: Aktor teoretyczny. 2002 ([Pamięci Grzegorza Sinki]. Joanna Krakowska-Narożniak: Wstęp. * Semiot...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
572.artykuł: Jurkowski Henryk: Aktor i jego nieożywiony sobowtór (Lalki w świecie aktorów). Didaskalia 2001 nr 43/44 s. 65-74 (esej...) szczegóły 
573.artykuł: Jurkowski Henryk: Profesja czy misja. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie 2011 nr 2 s. 128-131  szczegóły 
574.artykuł: Jurkowski Henryk: Szkoła teatru materialnego = The school of material theater. Teatr Lalek 2000 nr 4 s. 32-33 (o nowatorskim programie nauczania studentów na wydziale lalkarskim w S...) szczegóły 
575.artykuł: Kruszewska Agnieszka: Nie przestawaj szukać. O metodzie działań fizycznych u Stanisławskiego i Grotowskiego. Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1/4 s. 536-573 (technika gry aktorskiej Konstantego Stanisławskiego i Jerzego Grotowsk...) szczegóły 
576.artykuł: Ruffini Franco: Tertium datur: "Performer" i aktor. Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1/4 s. 516-522 (aktor a Performer w rozumieniu Jerzego Grotowskiego - podobieństwa i ...) szczegóły 
577.artykuł: Taviani Ferdinando: Komentarz do "Performera". Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1/4 s. 523-535 (dot. idei zawartych w programowym tekście Jerzego Grotowskiego "Perfor...) szczegóły 
578.artykuł: Tyszka Juliusz: Stanisławski a Grotowskiego - glossy do gloss. Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1/4 s. 574-589 (relacje łączące twórczą spuściznę Konstantego Stanisławskiego z dokona...) szczegóły 
579.artykuł: Wachowski Jacek: Performer a aktor. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 121-134  szczegóły 
580.artykuł: Wycisk Jowita: Teatr Grotowskiego jako forma samorozwoju. Opcje 1999 nr 4 s. 32-37 (z not. o aut....) szczegóły 
581.artykuł: Ziółkowski Grzegorz: Aktor w teatrze Petera Brooka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 99-120  szczegóły 
582.artykuł: Ziółkowski Grzegorz: "Teatr jest tylko formą". Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1/4 s. 590-606 (porównanie teatru Petera Brooka i Jerzego Grotowskiego...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Antropologia teatru
    książki (alfabet autorów)
583.książka: Dąbrowska Elżbieta: Teatr, którego nie znamy. Rzecz o śląskich inscenizacjach obrzędowych. 1989 (Wprowadzenie. Od obrzędu do teatru ludowego (Szkic o procesie ewolucji...) szczegóły 
recenzja: Kowalski Piotr: Teatr ludowy: teatralizacja języka obrzędu. Literatura Ludowa 1992 nr 3 s. 64-66  szczegóły 
584.książka: Sławińska Irena: Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru. 1990 (Założenia książki. - Teatr w oczach filozofów.: Egzystencjalna filozof...) szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Utrwalanie. Teatr 1992 nr 3 s. 38  szczegóły 
recenzja: Sikora Jerzy: Antropologiczna wizja teatru. Akcent 1991 nr 4 s. 159-161  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Goniec Teatralny 1990 nr 22 s. 7 (not...) szczegóły 
585.książka: Sławińska Irena: [Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru] Divadlo v soucasnem mysleni. 2002  szczegóły 
recenzja: Kaczmarek Wojciech: O czeskiej edycji książki profesor Ireny Sławińskiej "Teatr w myśli współczesnej. Divadlo v soucasnem mysleni". Akcent 2003 nr 1/2 s. 244-245  szczegóły 
586.książka: Teatr i antropologia. Materiały sesji "Antropologia teatru jako wydarzenia na pograniczu kultur" (Białystok, 20 XI 1993). 1996 ( Małgorzata Gawrychowska-Sowul: Wstęp. - Irena Sławińska: Antropologi...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
587.impreza: "Akcja, struktura, koherencja - dramaturgiczne techniki w sztuce przedstawiania" - sesja Międzynarodowej Szkoły Antropologii ISTA (2000).  szczegóły 
artykuł: Jelewska Agnieszka: Spotkanie z Innym. Scena 2000 nr 6 s. 22-23 (omówienie...) szczegóły 
588.impreza: Sesja Międzynarodowej Szkoły Antropologii Teatru ISTA (1996).  szczegóły 
artykuł: Ganiebna Agata: Na początku było theatrum mundi. Didaskalia 1996 nr 13/14 s. 68  szczegóły 
artykuł: Grudzińska Magda: Czym jest "the performer's bies"? (Różne formy scenicznej obecności w teatrze i w tańcu). Didaskalia 1996 nr 13/14 s. 64-67  szczegóły 
artykuł: Tyszka Juliusz: Dario Fo i Franca Rame występują podczas ISTA. Opcje 1998 nr 1 s. 24-28 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Tyszka Juliusz: Dziesiąta sesja ISTA. Teatr 1996 nr 11 s. 48-50  szczegóły 
589.impreza: Sesja Międzynarodowej Szkoły Antropologii Teatru ISTA (1998).  szczegóły 
artykuł: Steiner Marta: Teatr jako wydarzenie organiczne. Didaskalia 1998 nr 28 s. 68-71 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
590.artykuł: Barba Eugenio: Antropologia teatru: Geneza, definicja. Dialog [Warszawa] 1993 nr 12 s. 144-152  szczegóły 
591.artykuł: Barba Eugenio: Zapiski dla zakłopotanych i dla siebie samego. Dialog [Warszawa] 1996 nr 10 s. 151-162 (dot. antropologii teatru; fragm. ks.: Eugenio Barba: La canoa di cart...) szczegóły 
592.artykuł: Braun Kazimierz: Granice teatrologii. Odra 1989 nr 5 s. 64-68 (m.in. omówienie książki Richarda Schechnera: Between theatre and antro...) szczegóły 
593.artykuł: Dąbrowska Elżbieta: Ludowa sztuka kolażu na przykładzie teatru obrzędowego. Literatura Ludowa 1997 nr 1 s. 3-13  szczegóły 
594.artykuł: Kolankiewicz Leszek: Notatki po spektaklu: "Talabot". Dialog [Warszawa] 1991 nr 12 s. 72-82 (nt. teatru antropologicznego na przykładzie "Talabota" Eugenia Barby...) szczegóły 
595.artykuł: Kolankiewicz Leszek: Ogrzewanie dusz. Teatr 1998 nr 5 s. 45-50 (zapis spotkania ze studentami polonistyki Uniwersytetu Adama Mickiewic...) szczegóły 
596.artykuł: Kolankiewicz Leszek: Spojrzenie z bliska i z oddali. Teatr 1996 nr 7/8 s. 5 (geneza, przedmiot zainteresowań i cele antropologii teatru; wyw., rozm...) szczegóły 
597.artykuł: Kolankiewicz Leszek: Teatr zarażony etnologią. Konteksty 1991 nr 3/4 s. 13-22 (nt. wspólczesnego teatru awangardowego, wpływ etnologii i antropologii...) szczegóły 
598.artykuł: Leeuw Gerardus van der: Święta gra. Konteksty 1991 nr 3/4 s. 4-10 (etnologiczne i antropologiczne źródła teatru, podobieństwa i różnice m...) szczegóły 
599.artykuł: Łarionow Dominika: Antropologia teatru Eugenia Barby - próba omówienia. Dialog [Warszawa] 1996 nr 10 s. 163-171 (dot. ks: Eugenio Barba: La canoa di carta. Trattato di Antropologia Te...) szczegóły 
600.artykuł: Osiński Zbigniew: Wiedza o antycznych misteriach i teatrze starogreckim jako inspiracja dla teatru XX wieku. Na przykładzie Reduty i Teatru Laboratorium. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 4 s. 2-9  szczegóły 
601.artykuł: Osiński Zbigniew: Wiedza o antycznych misteriach i teatrze starogreckim jako inspiracja dla teatru XX wieku. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 4 s. 2-9  szczegóły 
602.artykuł: Rosiek Barbara: Teatr ludowy okresu Godów = The Christmastide folk theatre. Teatr Lalek 2002 nr 4 s. 23-28 (teatr kolędniczy w Polsce - geneza, typologia, charakterystyka gatun...) szczegóły 
603.artykuł: Schechner Richard: Przyszłość rytuału. Dialog [Warszawa] 1996 nr 5/6 s. 194-199 (rytuał a praktyki teatralne...) szczegóły 
omówienie: Krakowska-Narożniak Joanna: "Przyszłość rytuału" Richarda Schechnera. Dialog [Warszawa] 1996 nr 5/6 s. 200-204  szczegóły 
604.artykuł: Skolasińska Agnieszka: Wokół antropologii teatralnej. Grotowski, Barba, Brook. Tygiel Kultury 1996 nr 1 s. 87-90  szczegóły 
605.artykuł: Ścisły Program Badawczy "Dramat Obiektywny". Podsumowanie roczne: 1985-1986. Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1/4 s. 417-421 (dot. programu prowadzonego pod kierunkiem Jerzego Grotowskiego na Uniw...) szczegóły 
606.artykuł: Ścisły Program Badawczy "Dramat Obiektywny". Projekt na lata: 1986-1989. Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1/4 s. 422-425 (dot. programu prowadzonego pod kierunkiem Jerzego Grotowskiego na Uniw...) szczegóły 
607.artykuł: Ścisły program badawczy "Dramat Obiektywny" prowadzony przez Jerzego Grotowskiego. Prospekt. Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1/4 s. 403-416 (nt. 6-letniego Programu Badawczego prowadzonego od 1984 pod kierunkiem...) szczegóły 
608.artykuł: Turner Victor: Czy istnieją uniwersalia widowiskowe w micie, rytuale i teatrze?. Konteksty 2002 nr 3/4 s. 53-59 (linia rozwojowa od rytuału do teatru oraz wzajemne relacje...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Dokumentacja teatru
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
609.artykuł: Co my właściwie gramy?. Dialog [Warszawa] 1993 nr 6 s. 97-112 (dyskusja nt. zapisu i utrwalenia przedstawienia teatralnego, nagrana 2...) szczegóły 
610.artykuł: Raszewski Zbigniew: O wspominaniu teatru. Henryków. Dialog [Warszawa] 1995 nr 1 s. 85-90 (szkic o procesie powstawania wspomnień i opisów wydarzeń teatralnych w...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Nauka o teatrze / Nauka o teatrze (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
611.książka: Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. 2002 ([Zbiór artykułów będących pokłosiem prac nad programem istniejącej od ...) szczegóły 
recenzja: Kosowska Ewa: Kultura animacji. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 96-100  szczegóły 
recenzja: Kostyrko Teresa: Czym jest animacja kultury?. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 101-103  szczegóły 
612.książka: Hausbrandt Andrzej: Elementy wiedzy o teatrze. 1990  szczegóły 
613.książka: Jak badać teatr? Materiały z konferencji metodologicznej poświęconej badaniom historycznoteatralnym, Kraków, 28 września 2002. 2003 (Marek Dębowski: Słowo od redaktora. * [Zapis wygłoszonych referatów or...) szczegóły 
614.książka: Orzechowski Emil: Kilka lekcji o teatrze. 1995 ([Podręcznik dla studentów kolegiów nauczycielskich i studiów zaocznych...) szczegóły 
615.książka: Semil Małgorzata, Wysińska Elżbieta: Słownik współczesnego teatru. Twórcy, teatry, teorie. 1990  szczegóły 
recenzja: (a): Dictionary of contemporary theatre. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1991 nr 5 s. 35  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 122-123 (not....) szczegóły 
616.książka: Teatr - widowisko. 2000 ([Synteza dziejów i dorobku polskiej sztuki i kultury teatralnej w XX w...) szczegóły 
recenzja: Nieduziak Edyta: Teatr. Widowisko. Akcent 2001 nr 1/2 s. 231-235  szczegóły 
recenzja: Śliwonik Lech: ...oto partaczy się historię. Scena 2001 nr 2 s. 26-28  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2000 nr 4 s. 41 (nota...) szczegóły 
polemika: Śliwonik Lech: I dam ci imię: Alternatywa (a innym jak zechcę, to odbiorę). Scena 2001 nr 4 s. 24-26, nr 5 s. 24-25 (dot. hasła "teatr alternatywny"...) szczegóły 
polemika: Kubikowski Tomasz: Gniew kombatanta. Scena 2002 nr 1 s. 18-19  szczegóły 
617.książka: W świecie literatury i teatru. Sztuka współuczestnictwa. ([Kompendium wiedzy o teatrze i dramacie światowym ułożone według klucz...) szczegóły 
618.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pol'sha 1990 nr 5 s. 28 (not. inf. o utworzeniu Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
619.impreza: "Teatr - Teatrologia w Polsce" - konferencja (1999).  szczegóły 
artykuł: Konferencje planowane. Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 36-40 (zawiera m.in. zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Scena 1999 nr 8 s. 8 (zapowiedź...) szczegóły 
620.impreza: "Teatr lalek na świecie - współczesne kierunki badań" - międzynarodowa konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Teatr lalek na świecie - współczesne kierunki badań. Teatr Lalek 1991 nr 1/2 s. 2 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
621.artykuł: Baluch Wojciech: Perspektywy wykorzystania semantyki kognitywnej w badaniach teatrologicznych. Na przykładzie metafory teatralnej. Dialog [Warszawa] 1995 nr 9 s. 134-143  szczegóły 
622.artykuł: Świontek Sławomir: O możliwości zastosowania w nauce o teatrze pewnych nowych metod badawczych (perspektywy i ograniczenia).. x 2000 ([w ks.zb.:] Rozważania metodologiczne. Język - teatr - literatura. Pra...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Krytyka teatralna
    książki (alfabet autorów)
623.książka: Teatr i dramat polski XIX i XX wieku. Studia i szkice. 2004 (Katarzyna Mandrela: Związki Adama Asnyka ze sceną krakowską [nt. wysta...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Socjologia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
624.książka: Kowalewicz Kazimierz: Teatr i odbiorca. Przygotowanie do teorii odbioru przedstawienia teatralnego. 1993 (I. Tekst pisany - przedstawienie teatralne - odbiorca. II. Przedstawie...) szczegóły 
625.książka: Teatr - przestrzeń dialogu. Konferencja Kontrapunkt '02. 2002 ([Materiały z konferencji "Teatr - przestrzeń dialogu", która odbyła si...) szczegóły 
626.książka: Tischner Józef: Filozofia dramatu. 2006  szczegóły 
627.książka: Trocha Bogdan: Przestrzeń dramatu jako kategoria filozoficzna. Studium teorii przestrzni Józefa Tischnera. 2000 ([Obszernie nt. "Filozofii dramatu" Józefa Tischnera]. ...) szczegóły 
628.książka: Uwzględniając widza. Od Pirandella do Bergmana. 2001 ([Problematyka miejsca i roli widza w komunikacji teatralnej:] Wojciech...) szczegóły 
recenzja: Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 81 (nota...) szczegóły 
629.książka: Wiedza o kulturze. Cz. 3. Teatr w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. 1991 ([Cz. 1 i 2 zostały odnotowane w dziale: Teoria literatury] Cz. 3: Teat...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
630.artykuł: Biegaj Marcin: "Cóż po teatrze w czasie marnym...". Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 65-69 (problemy współczesnego człowieka i ich przełożenie na język współczes...) szczegóły 
631.artykuł: Bolewski Jacek: Teatr bosko-ludzki. Dialog [Warszawa] 1992 nr 10 s. 123-132 (teatr w świetle chrześcijańskiej religii...) szczegóły 
632.artykuł: Borreca Art: "Dramaturgia" polityki. Dialog [Warszawa] 1994 nr 4 s. 100-112 (przegląd stanu badań nt. związków teatru i polityki w dziejach Zachodu...) szczegóły 
633.artykuł: Ciesielska Elżbieta: Milczenie i dramat. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 9 s. 80-93 (nt. relacji dialogiczności i milczenia na linii dramaturg - dzieło - o...) szczegóły 
634.artykuł: Czy sztuka jest człowiekowi do zbawienia koniecznie potrzebna?. NP Na przykład 1999 nr 1/2 s. 26-30 (dyskusja nt. duchowych wartości teatru; wypow.: Łukasz Drewniak, Lesze...) szczegóły 
635.artykuł: Derkaczew Joanna: Teatr zawiedzionych oczekiwań. Dialog [Warszawa] 2006 nr 7 s. 73-79 (teatr postdramatyczny, którego podstawową cechą jest bliskość relacji ...) szczegóły 
636.artykuł: Drewniak Łukasz: Na spotkanie teatru. Ikar 1996 nr 11 s. 34-35 (teatr jako dialog aktora z widzem...) szczegóły 
637.artykuł: dżz: Niech żyje przerwa!. Dialog [Warszawa] 1991 nr 5/6 s. 239-240 (omów. fel. Pascala Morche'a pośw. zachowaniom publiczności w czasie pr...) szczegóły 
638.artykuł: Guszpit Ireneusz: Etyka teatru - etyka w teatrze (Obrazki współczesne). Notatnik Teatralny 1992 nr 3 s. 88-91  szczegóły 
639.artykuł: Jewreinow Nikołaj: Teatralizacja życia. Ex cathedra. Dialog [Warszawa] 2008 nr 7/8 s. 197-213  szczegóły 
640.artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: Widz i aktor w krajobrazach postmodernistycznych. x 1999 ([W. ks. zb.:] Transformacja, ponowoczesność wokół nas i w nas. Pod red...) szczegóły 
641.artykuł: Kowalewicz Kazimierz: Tekst pisany - przedstawienie teatralne - odbiorca. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 123-140  szczegóły 
642.artykuł: Leszczyński Andrzej C.: Teatr: poznanie i terapia. Universitas Gedanensis 1991 nr 5 s. 64-70 (wpływ teatru na psychikę człowieka...) szczegóły 
643.artykuł: Pęczak Mirosław: Pytania Ery Wodnika. Dialog [Warszawa] 1992 nr 8 s. 169-173 (kontrkultura i kultura alternatywna a działania teatralne; ref. wygł. ...) szczegóły 
644.artykuł: Raszewski Zbigniew: Powodzenie, siła i prestiż. Dialog [Warszawa] 1990 nr 3 s. 103-107 (nt. zasięgu społecznego widowiska; fragment książki "Teatr w świecie w...) szczegóły 
645.artykuł: Siwak Wojciech: Rock jako widowisko. Dialog [Warszawa] 1989 nr 2 s. 134-140 (nt. elementów teatralizacji koncertu rockowego...) szczegóły 
646.artykuł: Tavira Luis de: Teatr w społeczeństwie wielokulturowym. Odra 2000 nr 10 s. 66-72 (z notą podp. J.T....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Popularyzacja teatru
    książki (alfabet autorów)
647.książka: Hausbrandt Andrzej: Kulisy kulis. 1989 ([Książka popularyzatorska dla młodzieży; mechanizmy funkcjonowania tea...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
648.książka: Grodzicki August: Harakat at-tagdid fi al-masrah al-alami. Al-muhrigun al-bulandiyyun namudagan. 2010  szczegóły 
649.książka: Jak badać teatr? Materiały z konferencji metodologicznej poświęconej badaniom historycznoteatralnym, Kraków, 28 września 2002. 2003 (Marek Dębowski: Słowo od redaktora. * [Zapis wygłoszonych referatów or...) szczegóły 
650.książka: O teatrze i dramacie. Studia, przyczynki, materiały. 1989 (E. Krasiński: Od redakcji. - I. Teatr staropolski: K. Targosz: Wawels...) szczegóły 
recenzja: Hernas Czesław: Le jubile de recherches de Zbigniew Raszewski. Polish Art Studies 1992 t. 13 s. 299-304  szczegóły 
recenzja: Hernas Czesław: Raszewskiemu. Dialog [Warszawa] 1990 nr 5 s. 135-139  szczegóły 
recenzja: Milewska Lidia: Dziennik Ludowy 1989 nr 194 s. 5  szczegóły 
recenzja: Odrodzenie 1989 nr 46 s. 6  szczegóły 
651.książka: Osterwa Juliusz: Przez teatr - poza teatr. 2004  szczegóły 
652.książka: Skuczyński Janusz: Misterium teatralne - Mickiewicz i inni. Studia i szkice z dziejów dramatu i teatru XIX i XX wieku. 2000 (Wstęp... Niemiecka tragedia losu a dramat polski [na przyładzie twórc...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 47 (nota...) szczegóły 
653.książka: W kręgu teatru monumentalnego. 2000 ([Materiały z konferencji naukowej "Polski teatr monumentalny" zorganiz...) szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: Monumentalna przygoda Melpomeny. Scena 2001 nr 2 s. 31  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 46 (nota...) szczegóły 
654.książka: Wierzbowski Ryszard: O szopce. Studia i szkice. 1990 ( "Szopki krakowskie" Romana Reinfussa. Recenzja. - "Od szopki do tea...) szczegóły 
recenzja: J.S.: Więź 1991 nr 1 153  szczegóły 
recenzja: Okoń Jan: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 272-273  szczegóły 
recenzja: Ratajczak Łukasz: O szopce. Teatr 1991 nr 1 s. 39  szczegóły 
recenzja: Śliwonik Katarzyna: O szopce. Scena 1990 nr 12 s. 23  szczegóły 
655.książka: Wilno teatralne. 1998 ([Materiały z konferencji naukowej "Wilno teatralne", Szczecin 1995:] M...) szczegóły 
recenzja: Dalecka Teresa: Wilno teatralne. Znad Wilii 1998 nr 13 s. 8  szczegóły 
recenzja: Lithuania 1998 nr 1/2 s. 248 (not....) szczegóły 
recenzja: Wasita Ryszard: Żydowskie Wilno teatralne. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 13 s. 16, 20  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
656.impreza: "Etos życia - etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu - aktorze" - ogólnopolska konferencja naukowa (2002). (m.in. referaty poświęcone Juliuszowi Osterwie, Leonowi Schillerowi, św...) szczegóły 
artykuł: Fraza 2002 nr 3 s. 317 (not....) szczegóły 
artykuł: Karczewski Leszek: Etos życia - etos sztuki. Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 54-58 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
artykuł: Karczewski Leszek: Fikcja i rzeczywistość w teatrze. Forum Akademickie 2002 nr 5/6 s. 15 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Konferencje planowane. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 48-55 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 30-42 (m.in. wykaz referatów wygłoszonych podczas konferencji...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Scena 2002 nr 2 s. 6 (notka...) szczegóły 
657.impreza: "Między historią a teorią teatru" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Konferencje, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 38-47 (zawiera m.in. wykaz wybranych referatów na temat teatru i dramatu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
658.artykuł: Prałat Marek: Wierzę w teatr (1-10). Nasz Dziennik 1998 nr 170, 176, 182, 188, 199, 206, 218, 224, 230 (teatr polski na przestrzeni wieków; teoria teatru, sztuki aktorskiej...) szczegóły 
659.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Co jest, skoro go nie ma?. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2003 t. 10 s. 44-52 (nt. przemian w teatrze; dot. także niemożliwości pojawienia się teatra...) szczegóły 
660.artykuł: Węgrzyniak Rafał: Cień Reinhardta. Dialog [Warszawa] 2006 nr 11 s. 168-177 (nt. recepcji teatru Maxa Reinhardta w Polsce oraz jego wpływu na teatr...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr staropolski
    książki (alfabet autorów)
661.książka: Baryshev Gurijj: Teatral'naja kul'tura Belorussii XVIII veka. 1992 ([Zawiera m.in.:] Vvedenie. * Shkol'nyjj teatr: Topografia i khronologi...) szczegóły 
recenzja: Zinowiec Mariusz: Białoruś - odcięte korzenie. Teatr 1993 nr 4 s. 39  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
662.artykuł: Bering Piotr: Współczesna teatrologia - pomiędzy średniowieczem a modernizmem. Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 61-67 (dot. relacji między metodologiami stosowanymi do badań nad teatrem śre...) szczegóły 
663.artykuł: Dąbrówka Andrzej: Kategoria teatralności w mediewistyce (projekt badań interdyscyplinarnych). Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 54-59 (dot. zjawisk obrazowania interakcyjnego w kulturze średniowiecznej w r...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1890-1914
    książki (alfabet autorów)
664.książka: Horbatowski Piotr: Polskie życie teatralne w Kijowie w latach 1905-1918. 2009  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
665.artykuł: Osińska Katarzyna: Świadkowie i świadectwa. Polska recepcja Meyerholda do roku 1939. Pamiętnik Teatralny 2001 z. 3/4 s. 49-77  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    książki (alfabet autorów)
666.książka: Gall Iwo: Pisma o teatrze. Budowniczy tła scenicznego. Scena "Białej Ściany". Wspomnienia. Szkice i notatki. 1993 (Urszula Aszyk: Iwo Gall - człowiek teatru. - Urszula Aszyk: O koncepc...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 533 (nota...) szczegóły 
667.książka: Horbatowski Piotr: Polskie życie teatralne w Kijowie w latach 1905-1918. 2009  szczegóły 
668.książka: Teatr i antropologia. Materiały sesji "Antropologia teatru jako wydarzenia na pograniczu kultur" (Białystok, 20 XI 1993). 1996 ( Małgorzata Gawrychowska-Sowul: Wstęp. - Irena Sławińska: Antropologi...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
669.artykuł: Osińska Katarzyna: Świadkowie i świadectwa. Polska recepcja Meyerholda do roku 1939. Pamiętnik Teatralny 2001 z. 3/4 s. 49-77  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat polski
670.dotyczy innego zapisu:
-książka: Białota Marek: Dramaty Żeromskiego w Reducie. Z zagadnień inscenizacji i recepcji krytycznej. 1989 (Od autora. - I. Wprowadzenie: Żeromskiego, Osterwy i Limanowskiego ref...) szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 282-283  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku
    książki (alfabet autorów)
671.książka: Bukowska-Schielmann Miłosława: Tymczasowa rzeczywistość. 2004  szczegóły 
672.książka: Grodzicki August: Harakat at-tagdid fi al-masrah al-alami. Al-muhrigun al-bulandiyyun namudagan. 2010  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    książki (alfabet autorów)
673.książka: Dąbrowska Elżbieta: Teatr, którego nie znamy. Rzecz o śląskich inscenizacjach obrzędowych. 1989 (Wprowadzenie. Od obrzędu do teatru ludowego (Szkic o procesie ewolucji...) szczegóły 
recenzja: Kowalski Piotr: Teatr ludowy: teatralizacja języka obrzędu. Literatura Ludowa 1992 nr 3 s. 64-66  szczegóły 
674.książka: Dramat i teatr po roku 1945. 1994 (I. Studia, rozprawy, artykuły: Lidia Kośka: Stan badań nad polskim dr...) szczegóły 
recenzja: Godlewska Joanna: Magazyn osobliwości. Teatr 1995 nr 7/8 s. 56  szczegóły 
675.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bartyzel Jacek: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 33 (1990) z. 2 s. 102-105  szczegóły 
676.książka: Duda Artur: Teatr realności. O iluzji i realności w teatrze współczesnym. ([Zwrot od iluzji do realności jako zasadnicze przewartościowanie w tea...) szczegóły 
recenzja: Owczarski Wojciech: Realność i mit czystości. Dialog [Warszawa] 2007 nr 2 s. 173-183  szczegóły 
677.książka: Gender - dramat - teatr. 2001 ([Referaty z konferencji "Gender - Theatre - Cinema", Łódź 8-11 IV 1999...) szczegóły 
recenzja: Pałach Joanna: Gender czyli gęba. Teatr 2002 nr 9 s. 69  szczegóły 
recenzja: Poskuta-Włodek Diana: Filtrowanie genderem. Didaskalia 2002 nr 47 s. 112-114  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 6 s. 43  szczegóły 
678.książka: Kolankiewicz Leszek: Wielki mały wóz. 2001 ([Nt. najwybitniejszych zajwisk w teatrze końca XX wieku, art. publ. na...) szczegóły 
recenzja: (A.M.): Topos 2002 nr 6 s. 208 (nota...) szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: Theatre - a vehicle of the soul. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2003 nr 1/2 s. 56-57  szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Siedząc na koźle. Didaskalia 2003 nr 54/55/56 s. 177-178  szczegóły 
recenzja: Majewski Adam: Człowiek w teatrze. Akant 2003 nr 1 s. 38  szczegóły 
recenzja: Zielińska Maryla: Wóz albo przewóz. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 56-57  szczegóły 
679.książka: Kott Jan: Eros e Thanatos. 1992 (I. La memoria del corpo. Aloe: Trattatello sull'erotismo. Aloe. Tratta...) szczegóły 
680.książka: Morawiec Elżbieta: Powidoki teatru. Świadomość teatralna w polskim teatrze powojennym. 1991 (Od autorki - po ośmiu latach. - Zamiast wstępu. Trochę o metodzie. Dwi...) szczegóły 
recenzja: Kania Kazimierz: Co z tym teatrem?. Słowo Powszechne 1992 nr 79 s. 6  szczegóły 
recenzja: Kostaszuk-Romanowska Monika: Siedem teatrów. Tygodnik Solidarność 1991 nr 49 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Niziołek Grzegorz: Powidok "powidoków". Dekada Literacka 1992 nr 3 s. 9  szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 309  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Modele teatru. Tygodnik Powszechny 1991 nr 45 s. 8  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Teatr zniewolony i teatr zbuntowany. Dialog [Warszawa] 1992 nr 4 s. 89-93  szczegóły 
681.książka: Od symbolizmu do post-teatru. 1996 (Tadeusz Miczka: Dwadzieścia lat... - I. Style teatru: Małgorzata Leyk...) szczegóły 
recenzja: A.S.: Książka z dedykacją. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 40 s. 9 (nota spraw. z promocji książki...) szczegóły 
recenzja: (kark): Śląsk 1997 nr 2 s. 79 (nota...) szczegóły 
682.książka: Pohledy. Sbornik prednasek o divadle a filmu = Punkty widzenia. Tom referatów o teatrze i filmie. 2000 ([Referaty wygłoszone w ramach spotkań naukowców uniwersytetów w Ołomuń...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 6 s. 43 (nota...) szczegóły 
683.książka: Tyszka Juliusz: Między prawdą a doktryną. "System" Stanisławskiego w Polsce 1944-1956. 2001 ([Przemiany w powojennej recepcji "systemu" Konstantego Stanisławskiego...) szczegóły 
recenzja: Skórzyńska Agata: Stanisławski w Polsce. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 216-219  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
684.artykuł: Majcherek Janusz: Próba czytana. Teatr 1994 nr 6-9, 11, 12 (cykl fel.; m.in. nt. metod pracy w teatrze Konstantego Stanisławskiego...) szczegóły 
685.artykuł: Niziołek Grzegorz: Awangarda, po awangardzie.... Teatr 1995 nr 2 s. 14-16 (nt. teatru Jerzego Grotowskiego,Tadeusza Kantora, Jerzego Grzegorzewsk...) szczegóły 
686.artykuł: Osiński Zbigniew: Tradycja Meyerholda w Polsce (po roku 1945): Jerzy Grotowski, Jerzy Jarocki, Tadeusz Kantor. Pamiętnik Teatralny 2001 z. 3/4 s. 78-118  szczegóły 
687.artykuł: Rosiek Barbara: Teatr ludowy okresu Godów = The Christmastide folk theatre. Teatr Lalek 2002 nr 4 s. 23-28 (teatr kolędniczy w Polsce - geneza, typologia, charakterystyka gatun...) szczegóły 
688.artykuł: Teatr alternatywny - teatr konwencjonalny. Debata z twórcami lubelskich teatrów nierepertuarowych. Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 70-79 (debata z udziałem Henryka Kowalczyka, Leszka Mądzika, Janusza Opryński...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
    książki (alfabet autorów)
689.książka: Teatr, przestrzeń, ciało, dialog. Poszukiwania we współczesnym teatrze. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 26-28.11.2004 przez Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych. 2006 ([Zawiera m.in.:] Magdalena Gołaczyńska, Ireneusz Guszpit: Słowo wstępn...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
690.impreza: "Polski teatr studencki i alternatywny. Historia. Tradycja. Horyzont oczekiwań" - konferencja (2002).  szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2002 nr 11 s. 28-32 (zawiera m.in. wykaz referatów i sprawozdanie z dyskusji panelowej...) szczegóły 
artykuł: Kulus Agnieszka: ...co było, co będzie?. Scena 2002 nr 6 s. 21-22 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kulus Agnieszka: Polski teatr studencki i alternatywny. Kwartalnik Teatralny 2003 nr 3/1 (2002/2003) s. 214-218 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Teatr studencki - konferencja. Scena 2002 nr 5 s. 7 (zapow....) szczegóły 
691.impreza: "Praktyki teatralne wobec ekologii" - międzynarodowe seminarium (1990).  szczegóły 
artykuł: Ecological programme of the "Gardzienice". Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1991 nr 1 s. 41 (nota...) szczegóły 
artykuł: J.R.K.: Teatr i ekologia. Rzeczpospolita 1991 nr 220 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 7 s. 2  szczegóły 
artykuł: Zagańczyk Marek: Spotkanie w Gardzienicach. Życie Warszawy 1990 248 7 (spraw....) szczegóły 
692.impreza: Teatralne fascynacje młodych (1994).  szczegóły 
artykuł: Teatr 1994 nr 5 s. 43 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
693.artykuł: Biegaj Marcin: "Cóż po teatrze w czasie marnym...". Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 65-69 (problemy współczesnego człowieka i ich przełożenie na język współczes...) szczegóły 
694.artykuł: Brydak Wojsław: Belcanto park. Dialog [Warszawa] 1994 nr 11 s. 165-174 (porównanie sytuacji współczesnej muzyki z sytuacją teatru...) szczegóły 
695.artykuł: Herich Marcin: Czy polski teatr bywa postmodernistyczny II. Ostatnia zniewaga (Ponowoczesność a polska refleksja teatrologiczna). Fa-Art 1995 nr 3 s. 34-37 (c.d. z 1994; m.in. nawiąz. do wypow. Adama Hanuszkiewicza w dyskusji r...) szczegóły 
696.artykuł: Herich Marcin: Czy polski teatr bywa postmodernistyczny? O postmodernizmie w teatrze po raz (przed) ostatni. Fa-Art 1994 nr 2 s. 80-82  szczegóły 
697.artykuł: Nowak Patrycja: Dramaturgia internetowa, czyli nowe oblicze teatru?. Ha!art 2001 nr 2 s. 34-35 (m.in. o dramacie Krzysztofa Rudowskiego...) szczegóły 
698.artykuł: Teatr alternatywny - teatr konwencjonalny. Debata z twórcami lubelskich teatrów nierepertuarowych. Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 70-79 (debata z udziałem Henryka Kowalczyka, Leszka Mądzika, Janusza Opryński...) szczegóły 
699.artykuł: Żmij-Zielińska Danuta: Kierownik literacki alias dramaturg. Dialog [Warszawa] 1997 nr 3 s. 190-196 (nt. funkcji kierownika literackiego i dramaturga w teatrze...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia szczegółowe / Kabarety
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
700.artykuł: Bukowski Andrzej, Marmuszewski Stanisław, Niedźwiedzki Dariusz, Światłowski Jerzy: Dylematy błazeństwa. Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 4 s. 133-145 (nt. kabaretu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia szczegółowe / Teatr dla dzieci i młodzieży, teatr szkolny
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
701.artykuł: Karasińska Marta: Baśń magiczna - mit, logos, teatr. x 2003 ([w ks. zb.:] Barwy świata baśni = Farben der Maerchenwelt. Pod red. Ur...) szczegóły 
702.artykuł: Żukowska Ewa: "Żeby wszystko było inne niż dotąd..." czyli o zabawie w teatr. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 4-6 (nt. pracy teatralnej z dziećmi i teatru dziecięcego...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia szczegółowe / Teatr lalek (część teoretyczna)
    książki (alfabet autorów)
703.książka: Jurkowski Henryk: Szkice z teorii teatru lalek. 1993 (Od autora. Z dziejów poglądów na teatr lalek. Język współczesnego teat...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 530 (nota...) szczegóły 
704.książka: Wierzbowski Ryszard: O szopce. Studia i szkice. 1990 ( "Szopki krakowskie" Romana Reinfussa. Recenzja. - "Od szopki do tea...) szczegóły 
recenzja: J.S.: Więź 1991 nr 1 153  szczegóły 
recenzja: Okoń Jan: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 272-273  szczegóły 
recenzja: Ratajczak Łukasz: O szopce. Teatr 1991 nr 1 s. 39  szczegóły 
recenzja: Śliwonik Katarzyna: O szopce. Scena 1990 nr 12 s. 23  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
705.impreza: "Lalka w kulturze i sztuce teatru" - sesja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Ogrodzińska Teresa: Teatr Lalek 1990 nr 2 s. 24 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Sztuka dla Dziecka 1990 nr 3 s. 46 (nota...) szczegóły 
706.impreza: "Sztuka czy scenariusz. Funkcja słowa we współczesnym teatrze lalek" - międzynarodowa konferencja (1988).  szczegóły 
artykuł: Teatr Lalek 1989 nr 3 s. 2 (inf. w art....) szczegóły 
707.impreza: "Teatr lalek na świecie - współczesne kierunki badań" - międzynarodowa konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Teatr lalek na świecie - współczesne kierunki badań. Teatr Lalek 1991 nr 1/2 s. 2 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
708.artykuł: Augustyniak Monika: Aktorstwo lalki. Lalka w kulturze i teatrze. Teatr Lalek 1990 nr 1 s. 4-5  szczegóły 
709.artykuł: Hejno Wiesław: Myśli o lalce. Z autorskiej szuflady = Reflections about the puppet. From an author's drawer. Teatr Lalek 2002 nr 2/3 s. 65-68 (nowoczesny teatr lalek jako reakcja na złożone problemy współczesnego ...) szczegóły 
710.artykuł: Jurkowski Henryk: Aktor i jego nieożywiony sobowtór (Lalki w świecie aktorów). Didaskalia 2001 nr 43/44 s. 65-74 (esej...) szczegóły 
711.artykuł: Jurkowski Henryk: Teatr Lalek 1989 nr 3 s. 5-8 (nt. kreatywnej roli reżysera jako autora scenariusza działań sceniczny...) szczegóły 
712.artykuł: Jurkowski Henryk: Craig i marionetki po raz drugi = Craig and marionettes. Teatr Lalek 2001 nr 3 s. 9-18 (stosunek Edwarda Gordona Craiga do lalek i nadmarionety; tekst równole...) szczegóły 
713.artykuł: Jurkowski Henryk: Czy koniec specyfiki? Estetyka teatru lalek w końcu wieku = The end of specifity? The aesthetics of puppet theatre at the start of the twenty first century. Teatr Lalek 2000 nr 4 s. 2-7 (tekst równoległy w języku polskim i angielskim...) szczegóły 
714.artykuł: Jurkowski Henryk: Idee postmodernizmu i lalki. Teatr Lalek 1992 nr 4 s. 2-4  szczegóły 
715.artykuł: Jurkowski Henryk: Lalka teatralna jako trop. Teatr Lalek 1991 nr 1/2 s. 3-6 (tekst referatu wygł. na sesji "Teatr lalek na świecie - współczesne ki...) szczegóły 
716.artykuł: Jurkowski Henryk: Lalki, przedmioty i człowiek. Dialog [Warszawa] 1995 nr 6 s. 122-127 (dot. teatru lalek...) szczegóły 
717.artykuł: Jurkowski Henryk: Metamorfozy teatru lalek. Kwartalnik Teatralny 2002 nr 1 s. 13-18  szczegóły 
718.artykuł: Jurkowski Henryk: Specyfika w nowym kształcie. Estetyka lalki i lalek na początku wieku = Specifity in a new guise. The aesthetics of puppetry at the beginning of the 21st century. Teatr Lalek 2001 nr 2 s. 2-13 (tekst równoległy w języku polskim i angielskim...) szczegóły 
719.artykuł: Karasińska Marta: Lalki podług Schumanna. Arkusz 1993 nr 22 s. 5 (główne założenia teatru lalkowego według koncepcji Petera Schumanna...) szczegóły 
720.artykuł: Krofta Josef: Teatr Lalek 1989 nr 3 s. 8-10 (wywiad z reżyserem i adaptatorem utworów literackich; rozm. Ida Hediko...) szczegóły 
721.artykuł: Ludzkie reakcje na imitacje człowieka. Niesamowita Dolina prof. Masakiro Mori. Lalka w kulturze i teatrze. Teatr Lalek 1990 nr 1 s. 5-7 (nt. emocjonalnych reakcji człowieka na sztuczne twory imitujące człowi...) szczegóły 
722.artykuł: Łotman Jurij: Lalki w systemie kultury. Lalka w kulturze i teatrze. Teatr Lalek 1990 nr 1 s. 2-3  szczegóły 
723.artykuł: Mendelewska Beata: Powrót zdegradowanego bóstwa. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 5/6 s. 58-63 (nt. teorii marionet i manekinów w ujęciu Edwarda Gordona Craiga i Tad...) szczegóły 
724.artykuł: Waszkiel Marek: Sztuka czy scenariusz (Konsekwencja wyboru). Teatr Lalek 1989 nr 3 s. 8-10 (tekst wygłoszony na międzynarodowej konferencji "Sztuka czy scenariusz...) szczegóły 
725.artykuł: Wilkowski Jan: Teatr Lalek 1989 nr 3 s. 5-8 (wywiad nt. scenariusza w teatrze lalek, także o własnej twórczości; ro...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia szczegółowe / Muzyka w teatrze
726.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chwiłek Agnieszka: Muzyka 1995 nr 3 s. 119  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
727.impreza: "Teatr w muzyce - muzyka w teatrze" - Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Studencka (2002).  szczegóły 
artykuł: (jkl): Konferencja studencka w Poznaniu. Ruch Muzyczny 2002 nr 10 s. 4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Klapczyńska Justyna: Studenci o teatrze i muzyce. Życie Uniwersyteckie 2002 nr 3-4 s. 39-40 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Schreiber Ewa: Teatr w muzyce - muzyka w teatrze (Materiały pokonferencyjne). Kwartalnik Teatralny 2002 nr 2 s. 76-77 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
728.artykuł: Kapłon Andrzej: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 519-524 (rec. antologii pośw. różnym teoretycznym aspektom dramaturgii muzyczne...) szczegóły 
729.artykuł: Konieczny Zygmunt: Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 7/8 s. 206-208 (wyw. nt. muzyki w teatrze, także o prowadzeniu seminarium "Muzyka w te...) szczegóły 
730.artykuł: Małecki Maciej: Maciej Małecki o muzyce teatralnej. Goniec Teatralny 1991 nr 21 s. 3 (wyw., rozm. Jadwiga Ignaczak...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Gardzienice, Lublin: Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"
    artykuły (alfabet autorów)
731.artykuł: Staniewski Włodzimierz: "Gardzienice" - praktykowanie humanistyki. Esej teatralny. Dialog [Warszawa] 2007 nr 5 s. 148-177 (prezentacja formuły teatru, sztuka antyku - dramaturgia i muzyka - jak...) szczegóły 
     Kraków: Teatr "Cricot 2"
    książki (alfabet tytułów)
732.książka: Teatr Cricot 2. Informator 1986. ([Wstęp]. - T. Kantor: Cricoteka. * Warszawa Kraków: M. Rostworowski:...) szczegóły 
733.książka: Teatr Cricot 2. Informator. 1987-1988. 1989 ([Kronika działalności krajowej i zagranicznej T. Kantora i Teatru "Cri...) szczegóły 
    artykuły (alfabet autorów)
734.artykuł: Kantor Tadeusz: W Centre Pompidou i w Stodole. Twórczość 1989 nr 2 s. 49-61 (gł. nt. Teatru "Criciot 2"; skrót wystąpienia podczas spotkania T. Kan...) szczegóły 
     Wrocław: Instytut Aktora - Teatr Laboratorium
    artykuły (alfabet autorów)
735.artykuł: Mroziewicz Krzysztof: Mity Grotowskiego. Polityka 1990 nr 47 s. 9 (nt. działalności Instytutu Aktora - Teatru Laboratorium we Wrocławiu i...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Festiwale, przeglądy teatralne
736.dotyczy innego zapisu:
-książka: Poprawa Jan: Śpiewane w Rybniku czyli Ogólnopolskie festiwale piosenki artystycznej w Rybniku 1997-2006. 2006  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Kontakty teatralne z zagranicą / Francja (kontakty teatralne)
737.artykuł: Gieraczyński Bogdan: W poszukiwaniu utopii teatralnej (Spotkanie z Peterem Brookiem). Słowo Powszechne 1992 nr 5 z 31 I/1-2 II s. 6 (relacja ze spotkania z reżyserem w Ośrodku Badań Twórczych Jerzego Gro...) szczegóły 
738.artykuł: Goście Starego Teatru. Teatr 1992 nr 10 s. 4-12 (zapis spotkania Petera Brooke'a i członków jego grupy z publicznością ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy)
    książki (alfabet autorów)
739.książka: Baryshev Gurijj: Teatral'naja kul'tura Belorussii XVIII veka. 1992 ([Zawiera m.in.:] Vvedenie. * Shkol'nyjj teatr: Topografia i khronologi...) szczegóły 
recenzja: Zinowiec Mariusz: Białoruś - odcięte korzenie. Teatr 1993 nr 4 s. 39  szczegóły 
740.książka: Gmys Marcin: Technika teatru w teatrze i jej operowe konkretyzacje. ([Zawiera m.in. rozdział:] Technika teatru w teatrze w dramaturgii euro...) szczegóły 
recenzja: Komorowska Małgorzata: Muzyka 2004 nr 1 s. 117-120  szczegóły 
recenzja: Komorowska Małgorzata: Opera jako gra intertekstualna. Ruch Muzyczny 2000 nr 21 s. 42-43  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Materiały ogólne (Teatr obcy historia)
    książki (alfabet autorów)
741.książka: Styan John Louis: Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce. 1995 (Część I. Realizm: 1. Bunt naturalistów. 2. Teoria naturalizmu: Zola. 3...) szczegóły 
recenzja: Degler Janusz: Dramat XX wieku. Odra 1998 nr 5 s. 137-139  szczegóły 
recenzja: Kalemba-Kasprzak Elżbieta: Zagospodarować ziemię niczyją. Dialog [Warszawa] 1997 nr 6 s. 146-155  szczegóły 
recenzja: Kłossowicz Jan: Teatr w workach. Ex Libris 1995 nr 81 s. 31  szczegóły 
recenzja: Miodońska-Brookes Ewa: Teatr w książkach. Didaskalia 1996 nr 13/14 s. 88 (notowała Anna Wierzchowska...) szczegóły 
recenzja: Śmigielski Bogdan: Lekki niedosyt. Nowe Książki 1995 nr 11 s. 40  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
742.artykuł: Jurkowski Henryk: Azjatycki teatr lalek. Azja południowo-wschodnia. Chiny. Indie. Indonezja. Islam. Japonia. Teatr Lalek 1990 nr 2 s. 6-17 (hasło dla wydawanego w Londynie Słownika Sztuki...) szczegóły 
743.artykuł: Jurkowski Henryk: Lalka między rytuałem a teatrem. Teatr Lalek 1990 nr 3/4 s. 2-4 (sakralne dzieje lalki w kulturach afrykańskich i azjatyckich; tekst wy...) szczegóły 
744.artykuł: Kowzan Tadeusz: Jeu scenique comme systeme de signes codifies et codes (XVI - XX siecle). x 1983 ([w czasopiśmie:] Semiotics Unfolding (Berlin, New York, Amsterd...) szczegóły 
745.artykuł: Wiercińska Janina: Papierowy świat lalki teatralnej. Teatr Lalek 1990 nr 3/4 s. 4-9 (dzieje lalki dwuwymiarowej - wycinanki, teatrzyk papierowy; tekst wyst...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (Teatr obcy historia) / Węgry (Teatr obcy historia)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
746.artykuł: Kiraly Nina: Węgierski epizod Wielkiej Reformy Teatru. Pamiętnik Teatralny 2003 z. 3/4 s. 111-118 (dot. Sandora Hevesiego i jego korespondencji z Edwardem Gordonem Craig...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy)
    książki (alfabet autorów)
747.książka: Modern theatre in different cultures. 1997 (Eleonora Udalska: Introduction. * I. World, art, theatre: Tadeusz Sław...) szczegóły 
recenzja: Wilk Eugeniusz: Teatr i kultura w dobie przełomu. Opcje 1998 nr 4 s. 116  szczegóły 
748.książka: Pohledy. Sbornik prednasek o divadle a filmu = Punkty widzenia. Tom referatów o teatrze i filmie. 2000 ([Referaty wygłoszone w ramach spotkań naukowców uniwersytetów w Ołomuń...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 6 s. 43 (nota...) szczegóły 
749.książka: Teatr jaki mógłby być. 2002 ([Dedykacja:] Pamięci Matki Mojej Ireny z Wyrzykowskich. * Jan Kott: [W...) szczegóły 
recenzja: Juszczuk Marta: Pejzaż z leżącym drzewem. Dialog [Warszawa] 2004 nr 8 s. 168-173  szczegóły 
750.książka: Uwzględniając widza. Od Pirandella do Bergmana. 2001 ([Problematyka miejsca i roli widza w komunikacji teatralnej:] Wojciech...) szczegóły 
recenzja: Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 81 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Materiały ogólne (teatr współczesny obcy)
    książki (alfabet autorów)
751.książka: Smużniak Karol: Pantomima XX wieku. Kierunki i tendencje. 2002 ([Zarys dziejów pantomimy, charakterystyka głównych nurtów i tendencji ...) szczegóły 
752.książka: Styan John Louis: Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce. 1995 (Część I. Realizm: 1. Bunt naturalistów. 2. Teoria naturalizmu: Zola. 3...) szczegóły 
recenzja: Degler Janusz: Dramat XX wieku. Odra 1998 nr 5 s. 137-139  szczegóły 
recenzja: Kalemba-Kasprzak Elżbieta: Zagospodarować ziemię niczyją. Dialog [Warszawa] 1997 nr 6 s. 146-155  szczegóły 
recenzja: Kłossowicz Jan: Teatr w workach. Ex Libris 1995 nr 81 s. 31  szczegóły 
recenzja: Miodońska-Brookes Ewa: Teatr w książkach. Didaskalia 1996 nr 13/14 s. 88 (notowała Anna Wierzchowska...) szczegóły 
recenzja: Śmigielski Bogdan: Lekki niedosyt. Nowe Książki 1995 nr 11 s. 40  szczegóły 
753.książka: Teatr - przestrzeń dialogu. Konferencja Kontrapunkt '02. 2002 ([Materiały z konferencji "Teatr - przestrzeń dialogu", która odbyła si...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
754.impreza: "Człowiek i wszechświat w teatrze europejskim" - międzynarodowe seminarium doktoranckie (1990).  szczegóły 
artykuł: Sławińska Irena: Gazeta Niedzielna 1990 nr 47 s. 5  szczegóły 
755.impreza: "Klasycy w teatrze współczesnym" - sympozjum (1990).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 31 s. 146 (not., m.in. o udziale Martina Esslina i Jana Kotta...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
756.artykuł: esz/pk: Nie filmujcie sztuk teatralnych!. Dialog [Warszawa] 1993 nr 4 s. 187-188 (krytyka filmowych przeróbek tekstów przeznaczonych na scenę teatralną;...) szczegóły 
757.artykuł: Matuszek Gabriela: Ten sam okrutny świat. Rzeczpospolita 2002 nr 33 s. A10 (dot. nurtu neonaturalistycznego i "nowego brutalizmu" w teatrze świato...) szczegóły 
758.artykuł: Valentini Valentina: Teatr poza teatrem: implikacje dramaturgiczne. Opcje 1996 nr 1 s. 29-32 (spektakle teatralne wystawiane poza budynkami teatrów, od Rewolucji F...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Austria (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
759.artykuł: Taborski Roman: Max Reinhardt - "wielki eklektyk" teatralnej reformy. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 3/4 s. 338-382 (biografia artystyczna; z fot....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Belgia (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
760.artykuł: Żurowski Andrzej: Bez cukru. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 41 s. 18 (nt. belgijskiego teatrologa-semiotyka i krytyka teatralnego prof. Car...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Chiny (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
761.artykuł: Steiner Marta: Czarodziej z Sadu grusz. Dialog [Warszawa] 2006 nr 1 s. 166-175 (sztuka Mei Lanfanga, jego rola w teatrze chińskim oraz wpływ na europe...) szczegóły 
762.artykuł: Tyszka Juliusz: Chiński lalkarz w Nowym Jorku. Dialog [Warszawa] 1993 nr 1/2 s. 201-202 (nt. zajęć o teatrze chińskim i tybetańskim prowadzonych przez Richarda...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Czechy (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
763.artykuł: Humel Aleksandra: Pierwiastki ludyczne i komizm w teatrze amatorskim na Zaolziu. Zabawy i Zabawki 1999 nr 1/4 s. 133-139  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Dania (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
764.artykuł: Gołaczyńska Magdalena: Odin Teatret - od Laboratorium do "trzeciego teatru". Opcje 1998 nr 3 s. 52-56 (założenia ideowe i formuła teatru prowadzonego przez Eugenio Barbę; z ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Francja (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
765.artykuł: Osiński Zbigniew: Polska recepcja Jacquesa Copeau. Niemal nieobecny. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 7/8 s. 168-175 (sylwetka teoretyka teatru i reżysera...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Irak (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
766.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Lament w cieniu Karbali (Tazijja - rytuał przekraczania śmierci). Albo albo 1992 nr 2 s. 77-83 (nt. dorocznego misterium tazijja w Karbali (Irak); z fragmentem opisu ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Japonia (teatr współczesny obcy)
    książki (alfabet autorów)
767.książka: Suzuki Tadashi: Czym jest teatr?. 2012  szczegóły 
recenzja: Hoczyk Julia: Alfabet sztuki teatru. Aktor i sceniczna gramatyka ciała. Scena 2012 nr 3 s. 31-34  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
768.artykuł: Pawłowski Roman: Do trzech razy sztuka. Japoński Teatr Narodowy w Warszawie. Gazeta Wyborcza 1994 nr 160 s. 10 (nt. tradycyjnego teatru japońskiego - no, kabuki, bunraku, z okazji wy...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Niemcy (teatr współczesny obcy)
    książki (alfabet autorów)
769.książka: Leyko Małgorzata: Reżyser masowej wyobraźni. Max Reinhardt i jego teatr dla pięciu tysięcy. 2002  szczegóły 
recenzja: Juszczuk Marta: Maxa Reinhardta teatr dla mas. Dialog [Warszawa] 2004 nr 2/3 s. 123-128  szczegóły 
770.książka: Reinhardt Max: O teatrze i aktorze.  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Cień Reinhardta. Dialog [Warszawa] 2006 nr 11 s. 168-177  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
771.artykuł: Siedlecki Franciszek (1867-1934): Misteria Rudolfa Steinera na scenie. Dialog [Warszawa] 1991 nr 11 s. 129-130 (relacja z wystaw. dramatów misteryjnych Rudolfa Steinera w 1913 w Mona...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Stany Zjednoczone (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
772.artykuł: Kubikowski Tomasz: Teatr u fenomenologów amerykańskich. Dialog [Warszawa] 1991 nr 8 s. 124-136 (m.in. dot. Maurice'a Natansona, Jamesa Ediego, Berta O. Statesa, Bruce...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Wielka Brytania (teatr współczesny obcy)
    książki (alfabet autorów)
773.książka: Brook Peter: Ruchomy punkt. Czterdzieści lat poszukiwań teatralnych 1946-1987. [Wspomnienia]. 2004  szczegóły 
recenzja: Hoczyk Julia: Czterdzieści lat poszukiwań. Scena 2005 nr 1 s. 13-15  szczegóły 
recenzja: Mikołajczak Małgorzata: Wielokropek.... Próba 2005 nr 1 s. 146-149  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
774.artykuł: Kulesza Marek: Instynkt teatralny Jewreinowa. Dialog [Warszawa] 1992 nr 8 s. 196-198 (rec. ks.: Sharon Marie Carnicke: The theatrical instinct. Nicolai Evre...) szczegóły 
775.artykuł: Piesoczinskij Nikołaj: Wsiewołod Meyerhold. Teoria względności. Pamiętnik Teatralny 2001 z. 3/4 s. 5-48 (koncepcja teatru i metody twórcze Wsiewołoda Meyerholda...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
776.książka: Gender - theatre - cinema. A cross-cultural and interdisciplinary conference in film & theatre studies. Łódź, 8th-11th April 1999. Abstracts. 1999 ([Streszczenia referatów wygłoszonych na sesji "Gender - theatre - cine...) szczegóły 
777.książka: Scena i ekran. Przestrzeń dialogu interartystycznego. 2007 (Janusz Skuczyński, Piotr Skrzypczak: Wstęp. * I. Próby teorii i syntez...) szczegóły 
recenzja: Zwierzchowski Piotr: Litteraria Copernicana 2008 nr 1 (1) s. 235-237 (z not. o autorze art....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
778.impreza: "Nieme kino i teatr XXI wieku" - konferencja naukowa (2012).  szczegóły 
artykuł: Kruk Iga: Teatr w kinie, kino w teatrze. Scena 2012 nr 2 s. 20 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Scena 2012 nr 2 s. 36 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Film współczesny. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
779.książka: W kręgu filmu, telewizji i teatru. 1992 ([Zawiera m.in. art.:] Od redakcji. - Piotr Lis: Andrzej Wajda a Fiodor...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Cykle (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
780.audycja radiowa: Witryna sztuk wszelkich Człowiek teatru.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje o teatrze i życiu teatralnym (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
781.audycja radiowa: Muzyka w teatrze.  szczegóły 
782.audycja radiowa: Teatr groteski.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Repertuar TV / Audycje dokumentalne TV (do 1996) / Cykle TV (do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
783.audycja TV: Konwencje teatralne Teatr konstruktywistyczny.  szczegóły 
784.audycja TV: Konwencje teatralne Teatr surrealistów.  szczegóły