PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Biblia - Testamentum Vetus
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Kubski Grzegorz: Teoria komentarza biblijnego. 2000 (Wstęp. - I. Tekst - Biblia jako tekst. Komentarz jako tekst. II. Komen...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Sławek Tadeusz, Wesling Donald: Literary voice. The calling of Jonah. 1995 (1. Toward a philosophy of literary voice. Person as voice: thinking of...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Chwastek Dariusz: Hermeneutyka w kryzysie?. Studia Humanistyczno-Teologiczne 2003 nr 2 s. 153-171 (analiza tradycyjnych pojęć i funkcji hermeneutyki na gruncie teologii...) szczegóły 
4.artykuł: Gomola Aleksander: Czy Biblia mówi to, co mówi? Feministyczna interpretacja tekstu biblijnego Elisabeth Schuessler Fiorenzy. Er(r)go 2007 nr 1 (14) s. 43-51 (dot. feministycznej hermeneutyki biblijnej...) szczegóły 
5.artykuł: Martwicki Krzysztof: Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 201-203 (rec. ks.: Werner G. Jeanrond: Introduction a l'hermeneutique theologiq...) szczegóły 
6.artykuł: Piekarski Ireneusz: Kod sztuki. O Biblii w Northropa Frye'a wizji literatury. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 231-245  szczegóły 
7.artykuł: Pindel Roman: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 4 s. 303-304 (rec. ks.: H. Utzschneider, S.A. Nitsche: Arbeitsbuch literaturwissensc...) szczegóły 
8.artykuł: Rafiński Grzegorz: Metoda retoryczna we współczesnej biblistyce. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 3/4 s. 135-148  szczegóły 
9.artykuł: Rakocy Waldemar: Metoda narracyjna w interpretacji tekstu biblijnego. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 161-168  szczegóły 
10.artykuł: Seidl Theodor: Metoda literaturoznawcza w egzegezie starotestamentowej. Ateneum Kapłańskie 1990 t. 115 z. 2/3 s. 172-186  szczegóły 
11.artykuł: Włodarczyk Stanisław: Powrót do zasad teorii synktabasis we współczesnej egzegezie katolickiej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 2 s. 113-118 (dot. sposobu interpretacji Biblii jako komunikatu...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
12.książka: Semantyka tekstu artystycznego. 2001 (Anna Pajdzińska, Ryszard Tokarski: Wstęp. * Ewa Sławkowa: Instrumenta...) szczegóły 
13.książka: Witczyk Henryk: "Pokorny wołał i Pan go wysłuchał" (Ps 34,7a). Model komunikacji diafanicznej w psalmach. 1997 ([Przedstawienie "wołania" jako aktu należącego do procesu komunikowani...) szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 171-173  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Klimek Piotr: Izraelski sposób myślenia a lektura Pisma Świetego. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (998) s. 109-116 (nt. izraelskiej koncepcji świata i języka przekazu w Starym i Nowym Te...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
15.impreza: "Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Konferencja na temat: "Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka". Łódzkie Studia Teologiczne 1994 r. 3 s. 5-6 (wykaz tytułów referatów...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
16.książka: Der Heiligen Schrift auf der Spur. Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur. 2009  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
17.książka: Frazeologia a religia. Tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego, Opole 4-6 września 1996. 1996 ([Zawiera tezy referatów z międzynarodowego sympozjum slawistycznego "F...) szczegóły 
18.książka: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji, Gniezno, 3-5 czerwca 2004. 2005 ([Zawiera m.in.:] A. Wstęp. Wojciech Polak: Homilia wygłoszona na Mszy ...) szczegóły 
19.książka: Semantyka tekstu artystycznego. 2001 (Anna Pajdzińska, Ryszard Tokarski: Wstęp. * Ewa Sławkowa: Instrumenta...) szczegóły 
20.książka: Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie Jej pracy naukowo-dydaktycznej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Władysława Książek-Bryłowa: Jubileusz Profesor Haliny...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
21.książka: Cieślikowska Teresa, Cieślikowski Sławomir: W kręgu genologii i teorii sugestii. 1995 (Wstęp. - Część I. Z genologii: Jakie to są światy? Na marginesie fanta...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Denis Albert-Marie: Les genres litteraires des pseudepigraphes de L'Ancien Testament. Essai de classification. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 78-79 (streszcz. ref....) szczegóły 
23.artykuł: Jelonek Tomasz: Próba klasyfikacji biblijnych gatunków literackich. Polonia Sacra 1998 nr 2 s. 96-115  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Apokalipsa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Świderkówna Anna: Koniec czy początek. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2004 r. 66 (2003) s. 103-108 (dot. rozumienia pojęcia końca w Starym i Nowym Testamencie oraz histor...) szczegóły 
25.artykuł: Świderkówna Anna: Koniec czy początek. Znak 2003 nr 9 s. 108 (dot. rozumienia pojęcia końca w Starym i Nowym Testamencie oraz histor...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Science fiction
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Świderkówna Anna: Fantastyka teologiczna. Nowa Fantastyka 2002 nr 6 s. 65-67 (wywiad m.in. nt. związków Biblii i science fiction; rozm. Bartek Świde...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    książki (alfabet autorów)
27.książka: Gruen Anselm: Pismo Święte w interpretacji psychologii głębi. 1996  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
28.książka: Gutt Ernst-August: Dystans kulturowy a przekład.  szczegóły 
29.książka: Koziara Stanisław: Pojęcia wartościujące w polskich przekładach Psałterza. 1993 (Na podstawie przekładów Psałterza autorstwa Jana Kochanowskiego, Jakub...) szczegóły 
30.książka: Koziara Stanisław: Tradycyjne biblizmy a nowe polskie przekłady Pisma Świętego. (Ujęcie filologiczno-normatywne). 2009  szczegóły 
31.książka: Lang Andrzej: Pismo Święte w przekładach Eugeniusza Dąbrowskiego (1901-1970).  szczegóły 
32.książka: Między przekładem biblijnym a rodzimą teologią. Wybrane problemy przekładów biblijnych. 2003 ([Zawiera m.in.:] Nina Pawlak: Kryteria doskonalenia przekładu. Co znac...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 135 (nota...) szczegóły 
33.książka: Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością. T. 1. 2009 (Słowo od redaktorów. I. Status i wyznaczniki polszczyzny biblijnej: Ew...) szczegóły 
34.książka: Protestancka kultura słowa. 2009  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Bieńkowska Danuta: O problemach XVI-wiecznych tłumaczy Biblii na język polski (w świetle uwag autorów translacji). x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
36.artykuł: Chmiel Jerzy: Modele przekładu Biblii. Zarys hermeneutyczny. x 2003 ([w ks. zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińs...) szczegóły 
37.artykuł: Dzika Urszula: Paralelizmy w tłumaczeniach psalmów ufności na język polski i rosyjski. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 21-27  szczegóły 
38.artykuł: Dzjubishina-Mel'nik Natalja: Ukrajins'ka "Bihblihja" 1903 roku v kontekstih lihteraturnoji movi pochatku XX stolihttja. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
39.artykuł: I.L.: Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 290-291 (rec. ks.: Rol' perevodov Biblii v stanovlenii i razvitii slavianskih l...) szczegóły 
40.artykuł: Moszyński Leszek: Hebr. [Adam]: nomen appellativum - nomen proprium w renesansowych przekładach biblijnego opisu życia pierwszego człowieka. Slavia 1992 z. 4 s. 503-508  szczegóły 
41.artykuł: Toeplitz Karol: "...sola scriptura" (?) (Jarosławowi Iwaszkiewiczowi). Rocznik Teologiczny 1990 r. 32 z. 1 s. 235-245 (nt. przekładów dzieł Kierkegaarda i tłumaczeń zawartych w nich fragmen...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
42.artykuł: Woźniak Anna: Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 91-95 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
43.książka: De Rynck Patrick: Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce. Rozwiązywanie zagadek dawnych mistrzów - od Giotta do Goi. ([Postaci biblijne i mitologiczne jako temat dzieł malarskich -ks. zawi...) szczegóły 
44.książka: Kobielus Stanisław: Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza. 1997 (Wstęp. * Cz. I. Bóg i człowiek w średniowiecznym Universum: 1. ...) szczegóły 
recenzja: Bernat Anna: Ziemski adres Raju. Życie z Książkami 1998 z 28 I s. 5  szczegóły 
recenzja: [Mrozowicz Wojciech] W.M.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1999 t. 4 s. 242 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: W średniowiecznym Raju. Nowe Książki 1998 nr 3 s. 20  szczegóły 
45.książka: Niewęgłowski Wiesław Al.: Anioły. 2003 ([Postacie aniołów w Starym i Nowym Testamencie, także motyw anioła w l...) szczegóły 
46.książka: Sienkiewicz Barbara: Między rewelacją a repetycją. Od Przybosia do Herberta. 1999 (I.: Zamiast wstępu. Irzykowski - krytyk Lessinga. "Prawda widzenia" S...) szczegóły 
recenzja: Balcerzan Edward: Pamiętajcie o obrazach. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 85-91  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Linie modernizmu. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 279  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: W poszukiwaniu wieloryba. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 1 s. 33-34  szczegóły 
recenzja: Sobieska Anna: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 239-245  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 236-239  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 1 s. 167-168 ([rec. ks.:] A walk in the Garden. Biblical, iconographical and literar...) szczegóły 
48.artykuł: Gołębniak Antoni: Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 1-3/4 (cykl grafik inspirowanych Biblią, z koment. autora...) szczegóły 
49.artykuł: Jakubowska Bogna: Motywy z księgi "Genesis" na kapitelu w malborskim Wielkim Refektarzu. Rocznik Historii Sztuki 1990 t. 18 s. 5-30  szczegóły 
50.artykuł: Trzciński Andrzej: Symbolika światła na nagrobkach żydowskich w dawnej Rzeczypospolitej. x 1995 ([W ks. zb.:] Symbol w kulturze. Pod red. Gerarda Głuchowskiego. Lublin...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
51.impreza: "Księga, most, skała, gwiazda" - ogólnopolska wystawa sztuki towarzysząca Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Sakralnej "Gaude Mater" (1999).  szczegóły 
52.impreza: "Obrazy do Ksiąg Genezis" - wystawa prac malarskich Jana Lebensteina (1997).  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
53.książka: Chrześcijaństwo a kultura. 2006 ([Zawiera m.in.:] Wiesław Jan Wysocki: Chrześcijańskie inspiracje polsk...) szczegóły 
54.książka: Jelonek Tomasz: Biblia a nauka. 1995  szczegóły 
55.książka: Pellegrino Charles: Powrót do Sodomy i Gomory. Biblia w świetle archeologii. 1998  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Fascynujący świat Biblii. Trybuna 1998 nr 127 s. 14  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Tajemnice rękopisów z Qumran. Trybuna 1998 nr 13 s. 13  szczegóły 
nawiązanie: Prugar Tadeusz: Tajemnice rękopisów z Qumran. Trybuna 1998 nr 27 s. 12  szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Kangaroo. Gazeta Wyborcza 1998 nr 139 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: J.P.: Nowe Książki 1998 nr 9 s. 62-63 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kuncewicz Piotr: Kto to jest Pellegrino?. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 12 s. 15  szczegóły 
56.książka: Rekonesanse filozoficzne. Człowiek, wartości, historia. Prace ofiarowane profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Czarneckiemu. 2000 (Przedmowa. * Bibliografia prac prof. dr hab Zdzisława Jerzego Czarneck...) szczegóły 
57.książka: Świderkówna Anna: Biblia a nauka. 1999 ([Zawiera:] Augustyn Eckmann: Laudacja wygłoszona przez ks. prof. dra h...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
58.artykuł: Bińczyk Ewa: "Biblia" jako przedmiot zainteresowań socjologii wiedzy. Przegląd Religioznawczy 2002 nr 3 s. 59-78 (nt. refleksji nad poznaniem, zawartej w Biblii; zawiera także rozważan...) szczegóły 
59.artykuł: Bogacz Roman: Ujęcia związane z naukami o człowieku. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 65-74 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
60.artykuł: Hałas Stanisław: Analiza retoryczna. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 25-38 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
61.artykuł: Jasiński Andrzej S.: Jerozolima sprzed trzech tysięcy lat. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 179-188 (w świetle Biblii i odkryć archeologicznych...) szczegóły 
62.artykuł: Jelonek Tomasz: Biblia i informatyka. Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 5-82  szczegóły 
63.artykuł: Jelonek Tomasz: Metoda historyczno-krytyczna. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 15-23 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
64.artykuł: Kantor Maria: Analiza narracyjna i semiotyczna. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 39-46 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
65.artykuł: Pindel Roman: Ujęcie oparte na Tradycji. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 47-63 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
66.artykuł: Witkowski Stanisław: Ujęcia kontekstowe. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 75-81 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
67.artykuł: Hałas Stanisław: Komputerowy program "Bible Works" - użyteczne narzędzie do badań biblijnych. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 3 s. 239-246  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
68.książka: Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa (Konferencja, maj 1992) = La Bible a la culture de l'Europe. [T. 1]. 1992 ([Teksty w jęz. polskim i francuskim:] Maria Kamińska: [Wstęp]. - Micha...) szczegóły 
recenzja: Deptuła Czesław: Biblia a historyzm kultury europejskiej. Kilka uwag w związku z książką: Biblia a kultura Europy. Łódź 1992. T. 1-2. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 189 (nota...) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zagadnienia językoznawcze w książce "Biblia a kultura Europy". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 108-116  szczegóły 
recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 139-142  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105  szczegóły 
69.książka: Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa (Konferencja, maj 1992) = La Bible a la culture de l'Europe. [T. 2]. 1992 (Michał Czajkowski: Biblia - rozbija czy jednoczy chrześcijaństwo? - Ta...) szczegóły 
recenzja: Deptuła Czesław: Biblia a historyzm kultury europejskiej. Kilka uwag w związku z książką: Biblia a kultura Europy. Łódź 1992. T. 1-2. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 189 (nota...) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zagadnienia językoznawcze w książce "Biblia a kultura Europy". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 108-116  szczegóły 
recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 139-142  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105  szczegóły 
70.książka: Burdziej Bogdan: Super flumina Babylonis. Psalm 136 (137) w literaturze polskiej XIX-XX w.. 1999 (Wstęp. I. U źródeł toposu. 1. Psalm 136 "Super flumina Babylonis" w Wu...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 312-313 (not....) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 230-233  szczegóły 
recenzja: MG: Psalmiczne tropy w literaturze. Nasz Dziennik 1999 nr 106 s. 8  szczegóły 
71.książka: [Drugie] II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 1991 ([Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama M...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 85 (1671) s. 112-113  szczegóły 
72.książka: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji, Gniezno, 3-5 czerwca 2004. 2005 ([Zawiera m.in.:] A. Wstęp. Wojciech Polak: Homilia wygłoszona na Mszy ...) szczegóły 
73.książka: Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie Jej pracy naukowo-dydaktycznej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Władysława Książek-Bryłowa: Jubileusz Profesor Haliny...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Tazbir Janusz: Szlachetny, co branki nie zniewolił. Plus Minus 2002 nr 19 s. A11 (dot. ludzkiej moralności na przestrzeni wieków m.in. w Starym Testamen...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
75.książka: Deptuchowa Ewa: Odpowiedniki łacińskiego passivum w psałterzach staropolskich. 1985  szczegóły 
recenzja: Krążyńska Zdzisława: Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 144-146  szczegóły 
76.książka: Wielgus Stanisław: Średniowieczna łacińskojęzyczna biblistyka polska. 1992 (Rozdz. I. Średniowieczni bibliści z Uniwersytetu Krakowskiego piszący ...) szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia Mediewistyczne 1994 t. 31 s. 137-139  szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia nad piśmiennictwem biblijnym. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 23-24 (z fot. Stanisława Wielgusa...) szczegóły 
recenzja: [Ożóg Krzysztof] K.O.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 247 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
77.artykuł: Kamieniecki Jan: Staropolskie przekłady Księgi Rut jako przykład tłumaczenia Biblii. Colloquium Salutis 1994 t. 25 s. 323-338 (dot. Biblii Brzeskiej, Biblii Gdańskiej, Biblii królowej Zofii, Biblii...) szczegóły 
78.artykuł: Klimkowski Ireneusz: Polskie przekłady "Psałterza". Studia Warmińskie 1997 t. 33 (1996) s. 5-41 (XIV-XX w....) szczegóły 
79.artykuł: Kwilecka Irena: Niektóre osobliwości leksykalne pochodzenia biblijnego i ich funkcjonowanie we współczesnej polszczyźnie. x 1992 ([W ks. zb.:] Procesy rozwojowe w językach słowiańskich. Pod red. Jadwi...) szczegóły 
80.artykuł: Kwilecka Irena: Staropolskie przekłady Biblii jako czynniki sprawcze zmian językowych. x 1994 ([W ks. zb.:] Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych. Warszawa 1994...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
81.artykuł: Mazurkiewicz Roman: O wężach, żmijach i jaszczurkach w literaturze polskiego średniowiecza, a osobnie o jednem robaczku albo wężu przez jadu. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 157-172 (dot. nazewnictwa w średniowiecznej polszczyźnie na przykładzie motywów...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    książki (alfabet autorów)
82.książka: Greszczuk Barbara: Archetypy starotestamentowe w polskich przekładach psalmów. Problemy lingwistyki stosowanej. 2000  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    książki (alfabet autorów)
83.książka: Krzysztofik Małgorzata: Od Biblii do literatury. Siedemnastowieczne dzieła literackie z ksiąg Starego Testamentu. 2003 (Wstęp. 1. Epoka kontrreformacji. Rola "Biblii" w stuleciu XVI. Znaczen...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
84.artykuł: Krzysztofik Magdalena: XVII-wieczne parafrazy wierszowane Starego Testamentu jako przykład literackiej interpretacji biblijnego Słowa. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 2 (2002) s. 365-383 (obecność Biblii w literaturze barokowej, dot. "Tobiasza wyzwolonego" ...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
85.książka: Dawność kulturowa w literaturach słowiańskich drugiej połowy XX wieku. Materiały konferencji naukowej, Opole 19-20 X 1993 r.. 1993 (Słowo wstępne. * Dawność kulturowa w literaturze polskiej: Elżbieta Dą...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
86.książka: Sienkiewicz Barbara: Między rewelacją a repetycją. Od Przybosia do Herberta. 1999 (I.: Zamiast wstępu. Irzykowski - krytyk Lessinga. "Prawda widzenia" S...) szczegóły 
recenzja: Balcerzan Edward: Pamiętajcie o obrazach. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 85-91  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Linie modernizmu. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 279  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: W poszukiwaniu wieloryba. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 1 s. 33-34  szczegóły 
recenzja: Sobieska Anna: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 239-245  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 236-239  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    książki (alfabet autorów)
87.książka: Kramarek Grzegorz: Tradycja biblijna w literaturze polskiej. Bibliografia opracowań. Wiek XX.  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
88.artykuł: Radwan Łukasz: Gutenberg współczesny. Wprost 2002 nr 48 s. 122 (dot. wykonania faksymile egzemplarza Biblii Gutenberga znajdującej się...) szczegóły 
89.artykuł: Woronczak Jan Paweł: Biblia w "zbiorach zabezpieczonych" Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 7/8 s. 26-28 (omówienie zbioru druków Biblii znajdujących się w bibliotece...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
    książki (alfabet autorów)
90.książka: Godyń Jan: Mały słownik biblizmów języka polskiego. Od Adama i Ewy zaczynać. 1995  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Choroba, cierpienie, kalectwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
91.artykuł: Chwin Stefan: Wyobraźnia i ból pod koniec wieku. Tygodnik Powszechny 1998 nr 16 s. 8-9 (motyw bólu w Księdze Hioba, kulturze XX w. oraz biografii i twórczości...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Diabeł, szatan, zły duch, piekło (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
92.artykuł: Nowik Andrzej Marek: Przeciw negującym istnienie piekła. Christianitas 2001 nr 8 s. 35-56 (m.in. na podstawie twórczości Dantego Alighieri, Tomasza z Akwinu oraz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Katastroficzna tematyka, koniec świata (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
93.książka: Wizje końca świata w literaturze. Materiały z konferencji "Obrazy Końca Świata w Literaturze" zorganizowanej w dniach 23-25 kwietnia 1990 roku w Szczecinie. 1992 ([Org. konferencji: Uniwersytet Szczeciński; zawiera m.in.:] Franciszek...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Marzenia, sen, tematyka oniryczna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
94.książka: Zagożdżon Joanna: Sen w literaturze średniowiecznej i renesansowej. 2002 (Wstęp. - 1. Figury snów w literaturze antycznej. 2. Antyczne teorie i ...) szczegóły 
recenzja: Hołda Joanna: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2004 nr 3/4 s. 241-245  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Okrucieństwo, przemoc, zbrodnia, zło (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
95.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 1993 ([Zawiera passim uwagi o literaturze] Wstęp. - Definicja i personifikac...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 1 s. 55-56 (not....) szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Cztery okrutne książki. Ex Libris 1993 nr 38 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Jedlicki Jerzy: Normalne okrucieństwo. Res Publica Nowa 1994 nr 1 s. 71-72  szczegóły 
recenzja: Lengren Magda: Bracia oprawcy, siostry okrutnice. Twórczość 1994 nr 5 s. 114-116  szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Okrutny porządek świata. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 6-7  szczegóły 
96.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 2000  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Okrucieństwo trwa.... Aneks Trybuny 2001 nr 170 s. D  szczegóły 
97.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 1999 ([w wydaniu usunięto rozdział pt. "W literackim zwierciadle", a jego tr...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
98.książka: Chrześcijaństwo a kultura. 2006 ([Zawiera m.in.:] Wiesław Jan Wysocki: Chrześcijańskie inspiracje polsk...) szczegóły 
99.książka: Sławek Tadeusz: Żaglowiec, czyli Przeciw swojskości. Wybór esejów. 2006 (Janusz Janeczek: Słowo wstępne. * [Eseje:] Żółta ściana Vermeera, czyl...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Starość (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
100.artykuł: Jelonek Tomasz: Starość w Biblii. Polonia Sacra 2002 nr 11 s. 125-131 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
101.książka: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - anropologia kultury - humanistyka. 2003 ([Materiały VII Krajowej Konferencji TANATOS 2003, zorganizowanej przez...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zwierzęta (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
102.książka: Opozycja homo - animal w języku i kulturze. 2003 ([Materiały z konwersatorium zorganizowanego przez Instytut Filologii P...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
103.artykuł: Kawa Marek: Dół i stłoczenie. Robak i przestrzenne asocjacje symbolicznej zoologii. x 2001 ([W ks. zb.:] Przestrzenie, miejsca, wędrówki. Kategoria przestrzeni w ...) szczegóły 
104.artykuł: Mazurkiewicz Roman: O wężach, żmijach i jaszczurkach w literaturze polskiego średniowiecza, a osobnie o jednem robaczku albo wężu przez jadu. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 157-172 (dot. nazewnictwa w średniowiecznej polszczyźnie na przykładzie motywów...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
105.artykuł: Kolarzowa Romana: Po obu stronach muru getta. Przyczynek do hermeneutyki uprzedzeń w refleksji dialogicznej. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 115-138 (dot. m.in. motywu getta, stereotypu Żyda w kulturze europejskiej oraz ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
106.artykuł: Pilarczyk Krzysztof: Printing the Talmud in Poland in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Polin 2002 t. 15 s. 59-64 (z notą o autorze na s. 530...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
107.książka: Literatura, język, dydaktyka. Szkice humanistyczne. 2008 ([Zawiera m.in.:] Bożena Pierzgalska, Marian Sinica: Podręcznikowe teks...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    książki (alfabet autorów)
108.książka: Mrowcewicz Krzysztof: Świat Biblii i kultura antyku. Materiały z dziejów sztuki - dla liceów. 1998  szczegóły 
109.książka: Pieńkosz Konstanty: Biblia - Stary Testament. 1991  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
110.artykuł: Barszcz Leszek: U bram absurdu. Polonistyka 1994 nr 10 s. 598-604 (lekcja pośw. Biblii (Księga Hioba)...) szczegóły 
111.artykuł: Łojek Mieczysław: Przypowieści ewangeliczne w edukacji uczniów. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 17-29  szczegóły 
112.artykuł: Łojek Mieczysław: Psalmy w edukacji uczniów szkół średnich. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 1 (1992/1993) s. 50-63  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
    książki (alfabet autorów)
113.książka: Biblia. Stary Testament. Wypisy dla szkół. 1999  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    książki (alfabet autorów)
114.książka: Psałterz albo Kościelne śpiewanie króla Dawida (tzw. Psałterz krakowski). 1999  szczegóły 
recenzja: Sławski Franciszek: Wielka radość dla miłośników Psałterza. Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 281-284  szczegóły 
recenzja: Buszewiczowa Elwira: Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 142-143  szczegóły 
recenzja: Alma Mater 2000 nr 21 s. 53 (nota...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
115.artykuł: Cybulski Marek: O roli wzoru czeskiego w kształtowaniu się polskiego słownictwa psałterzowego w XV wieku. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1992 t. 37 s. 17-31 (na przykładzie Psałterza floriańskiego i Psałterza puławskiego...) szczegóły 
116.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Tomasz, Migdał Jolanta: Uwagi o słownictwie protestanckich przekładów Biblii. Osobliwości leksykalne Biblii brzeskiej a Biblia gdańska. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 209-219  szczegóły 
117.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Tomasz, Migdał Jolanta: Uwagi o słownictwie protestanckich przekładów Biblii. Osobliwości leksykalne Biblii brzeskiej a Biblia gdańska. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 209-219  szczegóły 
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Taras Barbara: Słownictwo dotyczące intymności człowieka w "Księdze Powtórzonego Prawa" Biblii królowej Zofii. x 1994 ([W ks.:] Studia z historii języka polskiego. Warszawa 1994, s. 113-121...) szczegóły 
    omówienia utworów (alfabet tytułów)
119.utwór: Psałterz floriański.  szczegóły 
książka o utworze: Cybulski Marek: Język piętnastowiecznej części Psałterza floriańskiego. 1993  szczegóły 
książka o utworze: Kaliszuk Jerzy, Wydra Wiesław: Psałterz Florjański. Pokaz skarbu. Pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Pałac Rzeczypospolitej 29.04 - 7.05.2006. 2006  szczegóły 
książka o utworze: Kowalska Danuta: Styl Psałterza floriańskiego na tle porównawczym. 2003  szczegóły 
książka o utworze: Śnieżyńska-Stolot Ewa: Tajemnice dekoracji Psałterza Floriańskiego. Z dziejów średniowiecznej koncepcji Uniwersum. 1992  szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Tadeusz: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1993 r. 38 nr 1 s. 180-182  szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Cenna książka o "Psałterzu floriańskim". Ogród 1992 nr 2 s. 396-398  szczegóły 
recenzja: Grygiel Elżbieta: Tajemnice w tabelach. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 15  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 7 s. 55 (not....) szczegóły 
recenzja: Rozanow Zofia: Biuletyn Historii Sztuki 1994 r. 56 nr 4 s. 440-441  szczegóły 
książka o utworze: Tiefenbach Heinrich: Lateinisch-deutscher Index zum Florianer Psalter. Mit einem deustsch-lateinischen Register. 2000  szczegóły 
artykuł: Balowski Mieczysław: O języku Psałterza Królowej Małgorzaty [wariant tytułu] z chrestomatii F.L. Celakovskiego. Prace z Dejin Slavistiky 1994 t. 17 s. 45-62  szczegóły 
artykuł: Bilska Grażyna: Skryptorium w Kłodzku. Książka i Czytelnik 2000 nr 1/2 s. 30-35 (m.in. nt. hipotezy powstania "Psałterza floriańskiego" w Kłodzku...) szczegóły 
artykuł: Cybulski Marek: Analiza statystyczna słownictwa piętnastowiecznej części "Psałterza floriańskiego". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1994 t. 39 s. 19-34  szczegóły 
artykuł: Cybulski Marek: Bohemizmy a dialektyzmy w świetle językowej analizy piętnastowiecznej części "Psałterza floriańskiego". x 1992 ([W ks. zb.:] Słowiańskie pogranicza językowe. Zbiór studiów pod red. K...) szczegóły 
artykuł: Cybulski Marek: Bohemizmy leksykalne w piętnastowiecznej części "Psałterza floriańskiego". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 51-64  szczegóły 
artykuł: Cybulski Marek: Z badań nad słowotwórstwem "Psałterza floriańskiego". Zagadnienie wpływów czeskich. Poradnik Językowy 1994 z. 5/6 s. 35-40  szczegóły 
artykuł: Dróżdż Andrzej: Propozycja badawcza dekoracji "Psałterza floriańskiego". Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 201-210 (z faks. rękopisu...) szczegóły 
artykuł: Janowska Beata: Jak kupowano "Psałterz floriański".... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1997 nr 2 s. 18-21  szczegóły 
artykuł: Jarmińska Danuta, Woźniak Maria: "Psałterz floriański" w pracowni konserwatorów. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1998 nr 3 s. 31-35  szczegóły 
artykuł: Kamińska Maria: Charakterystyka ilościowa słownictwa w I części "Psałterza floriańskiego". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1994 t. 39 s. 45-56  szczegóły 
artykuł: Kamińska Maria: O różnicach leksykalnych między "Psałterzem floriańskim" a "Psałterzem puławskim". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1995 t. 40 s. 153-167  szczegóły 
artykuł: Krążyńska Zdzisława: Przyimki w staropolskich tekstach tłumaczonych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 119-126 (na przykładzie "Psałterza floriańskiego"...) szczegóły 
artykuł: Kułakowska Małgorzata: O zmianach wyrazów mających znaczenie symboliczne i metaforyczne w "Psałterzu puławskim" w porównaniu z"Psałterzem floriańskim". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1996 z. 3 s. 99-115  szczegóły 
artykuł: Kułakowska Małgorzata: Staropolski "gospodzin" jako synonim leksemów "Bóg" i "pan". Na podstawie badań I części "Psałterza floriańskiego" i "Psałterza puławskiego". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Językoznawstwo 1995 z. 2 s. 59-73  szczegóły 
artykuł: Markowski Andrzej: O polszczyźnie w Roku Języka Polskiego. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 1 s. 3-6 (wywiad m.in. nt. przedsięwzięć i publikacji dot. utworu podejmowanych ...) szczegóły 
artykuł: Rymsza-Zalewska Danuta: Wokół "Psałterza floriańskiego". Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1998 nr 3 s. 30-31  szczegóły 
artykuł: Śnieżyńska-Stolot Ewa: Głos historyka sztuki w sprawie powstania Psałterza floriańskiego. Język Polski [Kraków] 1990 r. 70 nr 5 s. 166-174  szczegóły 
artykuł: Śnieżyńska-Stolot Ewa: Psałterz floriański. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 87-88 (streszcz. ref. będącego omów. pracy monogr....) szczegóły 
artykuł: Kaliszuk Jerzy: "Psałterz floriański" - skarb polskiej kultury. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2006 nr 2/3 s. 27-28 (m.in. nt. rękopisu Psałterza...) szczegóły 
120.utwór: Psałterz krakowski.  szczegóły 
książka o utworze: Woźniak Ewa: Słownictwo i frazeologia "Psałterza krakowskiego" (1532) na tle ówczesnych przekładów biblijnych. 2002 (I. Wstęp. - 1. Informacje o zabytku. 2. "Psałterz krakowski" jako prze...) szczegóły 
artykuł: Woźniak Ewa: Fleksja nazw własnych w "Psałterzu krakowskim" (Na tle innych staropolskich przekładów "Księgi Psalmów"). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1994 t. 39 s. 109-146  szczegóły 
artykuł: Woźniak Ewa: Cechy charakterystyczne polskiego tłumaczenia "Psałterza krakowskiego". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1996 t. 41 s. 1 s. 77-96  szczegóły 
artykuł: Woźniak Ewa: Charakterystyka ilościowa słownictwa "Psałterza krakowskiego". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1997 t. 42 s. 229-250  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Brandstaetter Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
121.książka twórcy: Brandstaetter Roman: Krąg biblijny. 1994  szczegóły 
122.książka twórcy: Brandstaetter Roman: Krąg biblijny. 1996  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
123.książka o twórcy: Nie zapomnimy. Świadkowie życia i czytelnicy o Romanie Brandstaetterze. 2002 (Jan Kanty Pytel: Wstęp. * Ewa Krawiecka: Błogosławiona godzina powrotu...) szczegóły 
124.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Seul Anastazja: Biblia w powieści Romana Brandstaettera "Jezus z Nazarethu". 2004  szczegóły 
  Brodziński Kazimierz
125.dotyczy innego zapisu:
-książka: Szagun Dorota: Jedna pieśń - dwa dzieła. Szkice o dwóch wersjach "Pieśni nad pieśniami" w romantyzmie. 2011 ([Dot. także "Pieśni z pieśni" Kornela Ujejskiego]....) szczegóły 
  Budny Szymon
    książki twórcy (alfabet tytułów)
126.książka twórcy: Budny Szymon: Biblia, to jest Księgi Starego i Nowego Przymierza. 1994 (T. 1: Księgi Starego Przymierza. [6], 1206 s.: faks.
T. 2: Księgi ...)
 szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
127.artykuł: Kamieniecki Jan: Z dziejów szesnastowiecznej filologii biblijnej - przekłady biblijne Szymona Budnego. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1999 t. 25 s. 59-65  szczegóły 
128.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Moszyński Leszek: Technika przekładu najstarszego polskiego tłumaczenia Biblii z hebrajskiego. (Streszczenie). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1994 r. 55 (1992) s. 64-65  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Cylkow Izaak
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
129.artykuł: Burdziej Bogdan: Izaak Cylkow - tłumacz Starego Testamentu, poprzednik [Czesława] Miłosza. Midrasz 2006 nr 2 s. 9-16  szczegóły 
  Czapiewski Tomasz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
130.książka twórcy: Czapiewski Tomasz: Twarze. [Wiersze]. 2002 ([Zawiera również:] Miejsca biblijne [fragmenty Biblii]....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Duda Harry
    książki twórcy (alfabet tytułów)
131.książka twórcy: Duda Harry: Psalmy Dawida wierszem. Zbiór I (1-25). 1992  szczegóły 
132.książka twórcy: Duda Harry: Psalmy Dawida wierszem. Zbiór II (26-50). 1992  szczegóły 
133.książka twórcy: Duda Harry: Psalmy Dawida wierszem. Zbiór III (51-75). 1992  szczegóły 
134.książka twórcy: Duda Harry: Psalmy Dawida wierszem. Zbiór IV (76-100). 1992  szczegóły 
135.książka twórcy: Duda Harry: Psalmy Dawida wierszem. Zbiór V (101-125). 1995  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Frankiewicz Fabian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
136.książka twórcy: Frankiewicz Fabian: Księga Psalmów. Według tekstów biblijnych. [Wiersze]. 2005  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Grochowiak Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
137.artykuł: Duk Józef: Odniesienia biblijne i ewangeliczne w liryce Stanisława Grochowiaka. Studia i Materiały Polonistyczne 1997 t. 3 s. 37-44  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herling-Grudziński Gustaw
138.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piwowarski Kamil: Mieszkańcy ziemi Us. Powściągliwość i Praca 2003 nr 12 s. 16-17 (analogie między losami biblijnego Hioba i bohaterów opowiadań Lwa Tołs...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kasprowicz Jan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
139.książka o twórcy: Rocznik Kasprowiczowski. R. 6. 1990 (Studia: Stefan Kołaczkowski: Twórczość Jana Kasprowicza. - Maria Barti...) szczegóły 
  Kochanowski Jan
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
140.utwór: Psałterz Dawidów.  szczegóły 
artykuł: Dabert Dobrochna: Koncepcja Boga w "Psałterzu Dawidów" J. Kochanowskiego oraz "Księdze Psalmów" Cz. Miłosza. Zeszyty Karmelitańskie 1993 nr 3 s. 49-61  szczegóły 
artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Psalmy Jana Kochanowskiego w religijnej poezji litewskiej. Znad Wilii 1994 nr 2 s. 5 (przekłady psalmów na język litewski od XVII w. do współczesności...) szczegóły 
artykuł: Mayenowa Maria Renata: Psalm 129 "Saepe expugnaverunt me a iuventute mea". x 2003 ([w ks. zb.:] Okna pamięci. Maria Renata Mayenowa (1910-1988). Red. Boż...) szczegóły 
  Kotarbiński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
141.artykuł: Przedpełski Borys: Inspiracje Dekalogu w laickiej etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 105-112  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
142.recenzja: Leszczyński Grzegorz: "I teraz ci z Libanu niosą dawidowe złote gęśli..." ("Książka nad książkami" Anny Kamieńskiej jako adaptacja Starego Testamentu). Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 423-429  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Leopolita Jan
143.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieńkowska Danuta: Szeregi wyrazowe w przekładzie "Biblii" Leopolity (Z problemów kształtowania się synonimii staropolskiej). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1994 t. 39 s. 5-17  szczegóły 
  Lubelczyk Jakub
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
144.utwór: Psałterz Dawida.  szczegóły 
artykuł: Cybulski Marek: O dwóch XVI-wiecznych polskich przekładach "Psałterza". "Psałterz Dawidow" Mikołaja Reja i "Psałterz Dawida" Jakuba Lubelczyka. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1999 t. 44 s. 13-29 (porównanie do przekładu Jana Kochanowskiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mikołejko Zbigniew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
145.książka twórcy: Mikołejko Zbigniew: Emaus oraz inne spojrzenia do wnętrza Pisma. [Eseje]. 1998 ([Dot. przede wszystkim tekstów biblijnych]....) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
146.artykuł: Szczepan-Wojnarska Anna M.: Hiob Miłosza. Colloquia Litteraria 2011 nr 2 s. 43-55 (nt. motywu Hioba i cierpienia w twórczości poety oraz o tłumaczeniu "K...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    książki o twórcy (alfabet autorów)
147.książka o twórcy: Heintsch Paweł: Klucz do Norwida. 1991 (Biblia u Norwida. Psychologiczna analiza postawy religijnej Norwida....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rej Mikołaj
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
148.utwór: Psałterz Dawidów, który snadź jest prawy fundament wszytkiego pisma krześcijańskiego.  szczegóły 
artykuł: Cybulski Marek: O dwóch XVI-wiecznych polskich przekładach "Psałterza". "Psałterz Dawidow" Mikołaja Reja i "Psałterz Dawida" Jakuba Lubelczyka. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1999 t. 44 s. 13-29  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
149.artykuł: Noetzel Olga Bożena: Stylizacja biblijna w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 6 s. 55-86 (z koment.: Od Redakcji, s. 55...) szczegóły 
  Szymański Mikołaj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
150.książka twórcy: Szymański Mikołaj: Ab ovo. Antyk, Biblia etc. [Fel. i szkice]. ([Felietony i szkice pośw. m.in. literaturze antycznej, średniowiecznej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Ujejski Kornel
151.dotyczy innego zapisu:
-książka: Szagun Dorota: Jedna pieśń - dwa dzieła. Szkice o dwóch wersjach "Pieśni nad pieśniami" w romantyzmie. 2011 ([Dot. także "Sulamitki" Kazimierza Brodzińskiego]....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wojtyła Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
152.artykuł: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Biblia w utworach literackich Karola Wojtyły. Tarnowskie Studia Teologiczne 1999 z. 1 s. 105-15  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żuławski Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
153.książka twórcy: Żuławski Jerzy: Księgi niektóre z żydowskich pism Starego Zakonu wybrane. Przekładania Jerzego Żuławskiego. 1993 ([Zawiera poetyckie przekłady tekstów Starego Testamentu:] Widzenia Jec...) szczegóły 
recenzja: Kozyra Józef: Nowo odkryty stary poetycki przekład Pieśni nad Pieśniami. Studia Humanistyczno-Teologiczne 2003 nr 2 s. 43-54  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
154.książka: Altaner Berthold, Stuiber Alfred: Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła. 1990 (Wprowadzenie. - Cz. I: Literatura chrześcijańska od końca I w. do pocz...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Nowe Książki 1991 nr 4 s. 20  szczegóły 
recenzja: Myszor Wincenty: Po co nam Ojcowie Kościoła?. Więź 1991 nr 11/12 s. 253-258  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Bliżej Ojców Kościoła. Życie Katolickie 1990 nr 9/10 s. 115-117  szczegóły 
155.książka: Barthes Roland: Lektury. 2001 (Od wydawcy. - F.B. [dot. tekstu niezidentyfkowanego autora oraz własny...) szczegóły 
recenzja: Szumlewicz Katarzyna: Niedoszły Proust. Odra 2002 nr 2 s. 123-125  szczegóły 
156.książka: Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa (Konferencja, maj 1992) = La Bible a la culture de l'Europe. [T. 1]. 1992 ([Teksty w jęz. polskim i francuskim:] Maria Kamińska: [Wstęp]. - Micha...) szczegóły 
recenzja: Deptuła Czesław: Biblia a historyzm kultury europejskiej. Kilka uwag w związku z książką: Biblia a kultura Europy. Łódź 1992. T. 1-2. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 189 (nota...) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zagadnienia językoznawcze w książce "Biblia a kultura Europy". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 108-116  szczegóły 
recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 139-142  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105  szczegóły 
157.książka: Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa (Konferencja, maj 1992) = La Bible a la culture de l'Europe. [T. 2]. 1992 (Michał Czajkowski: Biblia - rozbija czy jednoczy chrześcijaństwo? - Ta...) szczegóły 
recenzja: Deptuła Czesław: Biblia a historyzm kultury europejskiej. Kilka uwag w związku z książką: Biblia a kultura Europy. Łódź 1992. T. 1-2. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 189 (nota...) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zagadnienia językoznawcze w książce "Biblia a kultura Europy". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 108-116  szczegóły 
recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 139-142  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105  szczegóły 
158.książka: Brumlik Micha: Gnostycy. Marzenie o samozbawieniu człowieka. 1999 (Uwagi wstępne. Wprowadzenie * I. Geneza. Rozdz. 1. Herezje żydowskie [...) szczegóły 
recenzja: Bąk Marcin: Gnostyckie korzenie antysemityzmu. Fronda 2001 nr 25/26 s. 287-297  szczegóły 
recenzja: (MC): Wprost 1999 nr 4 s. 89  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Ars Regia 2000 r. 7/8 nr 13/14 (1998/1999) s. 288  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Nienawistnik o gnostykach. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Bezdomny duch. Aneks Trybuny 1999 nr 40 s. 1, 5  szczegóły 
159.książka: Kobielus Stanisław: Florarium christianum. Symbolika roślin - chrześcijańska starożytność i średniowiecze. 2006 ([Symbolika roślin i legendy o nich w piśmiennictwie biblijnym, greckim...) szczegóły 
160.książka: Kultura biblijna. Słownik. 1997 ([Zawiera hasła o tematyce biblijnej - dotyczące postaci, terminów i po...) szczegóły 
recenzja: AB: Z Pismem pod pachą. Życie 1997 nr 293 dod. s. 3  szczegóły 
recenzja: (B): Słownik kultury biblijnej. Ikar 1998 nr 1 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Jarmusiewicz Anna: Biblia jako fundament wiary i kultury. Plus Minus 1998 nr 23 s. 16  szczegóły 
recenzja: MaF: Nowe Książki 1998 nr 6 s. 27 (nota...) szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Arcana 1998 nr 2 s. 190-195  szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 23-24  szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Tygodnik Powszechny 1998 nr 12 s. 15  szczegóły 
161.książka: Kurowicki Jan: Idealna biblioteka. Poradnik konesera. 1996 ([Zbiór miniatur eseistycznych o utworach literatury światowej:] Od aut...) szczegóły 
162.książka: Płużański Tadeusz: Filozoficzna myśl zachodniego chrześcijaństwa. Od starożytności do okresu oświecenia. 1989 ([Zawiera:] Wstęp: Przedmiot i zakres wykładu. - I. Chrześcijaństwo jak...) szczegóły 
163.książka: Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością. T. 1. 2009 (Słowo od redaktorów. I. Status i wyznaczniki polszczyzny biblijnej: Ew...) szczegóły 
164.książka: Protestancka kultura słowa. 2009  szczegóły 
165.książka: Rekonesanse filozoficzne. Człowiek, wartości, historia. Prace ofiarowane profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Czarneckiemu. 2000 (Przedmowa. * Bibliografia prac prof. dr hab Zdzisława Jerzego Czarneck...) szczegóły 
166.książka: Sławek Tadeusz: Żaglowiec, czyli Przeciw swojskości. Wybór esejów. 2006 (Janusz Janeczek: Słowo wstępne. * [Eseje:] Żółta ściana Vermeera, czyl...) szczegóły 
167.książka: Słomka Jan: Ojcowie dzisiaj czytani. 1995 ([Poglądy Ojców Kościoła w świetle ich pism:] św. Antoni Pusltelnik, św...) szczegóły 
168.książka: Studia orientalia Thaddaeo Lewicki oblata. Materiały sesji naukowej poświęconej pamięci profesora Tadeusza Lewickiego, Kraków, 17-18 listopada 1993. 1994 ([Zawiera m.in. rozprawy:] Marek M. Dziekan: Śmierć w kontekście honoru...) szczegóły 
recenzja: Pomorska Marzanna: Folia Orientalia 1995 t. 31 s. 243-244  szczegóły 
recenzja: Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 115 (nota...) szczegóły 
169.książka: Zarzeczny Rafał: Melchizedek w literaturze wczesnochrześcijańskiej i gnostyckiej. 2009  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
170.impreza: "Biblia - geneza i znaczenie dla kultury europejskiej" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Jachym Jan: Pierwsze Ekumeniczne Dni Biblii w Łodzi. Łódzkie Studia Teologiczne 1997 r. 6 s. 441-442 (sprawozdanie...) szczegóły 
171.impreza: "Biblia a kultura Europy" - sympozjum międzynarodowe (1992).  szczegóły 
artykuł: Bieńkowska Danuta: Biblia a kultura Europy. Kronika [UŁ Łódź] 1992 nr 4 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Bolewski Jacek, Kasiłowski Piotr: W kręgu księgi ksiąg. Przegląd Powszechny 1992 nr 10 s. 154-157  szczegóły 
artykuł: (j.woj.): Biblia a kultura Europy (Międzynarodowa konferencja w Łodzi). Słowo Powszechne 1992 nr 85 s. 3 (omów....) szczegóły 
artykuł: Romanek Michał: Biblia a kultura Europy. Gazeta Niedzielna 1992 nr 28 s. 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Romanek Michał: Sympozjum "Biblia a kultura Europy" (Łódź 1992). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 2/6 s. 103-104 (omów....) szczegóły 
172.impreza: "Chrystianizacja Rusi i jej konsekwencje w kulturze narodów Europy (988-1988)" - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Odrodzenie 1989 nr 5 s. 9  szczegóły 
artykuł: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 267-268 (not....) szczegóły 
173.impreza: Międzynarodowy Kongres poświęcony tysiącleciu chrześcijaństwa Rusi Kijowskiej (1988).  szczegóły 
artykuł: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 272-273 ([tyt. angielski:] International Congress Commemorating the Millenium o...) szczegóły 
174.impreza: Międzynarodowy Zjazd Towarzystwa Literatury Biblijnej (Society of Biblical Literature) (1998).  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Międzynarodowy zjazd Society of Biblical Literature w Krakowie 1998. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 3 s. 234-236 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Długosz Dariusz: The Polish Journal of Biblical Research 2002 t. 1 nr 2 (2001) s. 217-223 (omówienie referatów wygłoszonych na sesji druk. Folia Orientalia szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: SBL in Cracow (The Sixteenth International Meeting of the Society of Biblical Literature, Ceacow, July 18-22, 1998. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 9-16 (spraw....) szczegóły 
175.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 172-173 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
176.artykuł: Gliściński Jan: Kierunki współczesnych badań patrystycznych. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 97-102 ([rec. ks.:] A. Quacquarelli: Complementi interdisciplinari di patrolog...) szczegóły 
177.artykuł: Gliściński Jan: Pierwsze drukowane wydania dzieł Ojców Kościoła (Komunikat). Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 4 s. 126-127  szczegóły 
178.artykuł: Gliściński Jan: Wydania dzieł Ojców Kościoła w języku włoskim (Komunikat). Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 3 s. 148-153  szczegóły 
179.artykuł: Horoszewicz Michał: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 4 s. 194-200 (rec. numeru specjalnego czasopisma Concilium. Revue internatio...) szczegóły 
180.artykuł: Jocz Artur: Gnoza "prawdziwa" i "fałszywa" - rozważania wokół istoty sporu prowadzonego przez Ojców Kościoła z gnostykami. Zeszyty Filozoficzne 1993 z. 2 s. 5-26 (dot. okresu wczesnego chrześcijaństwa w II i III w.; gnostycy - Cerdon...) szczegóły 
181.artykuł: Longosz Stanisław: Ojcowie Kościoła (Semantyczny rozwój pojęcia). Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 61-109 (od kultury pogańskiej do czasów współczesnych...) szczegóły 
182.artykuł: Nadolski Bogusław: Ateneum Kapłańskie 1991 t. 117 z. 2/3 s. 367-368 ([rec. ks. zb.:] Gottes Weisheit im Misterium. Vergessene Wege christli...) szczegóły 
183.artykuł: Pisula Robert: Rozróżnienie obrazu i podobieństwa Bożego w człowieku u niektórych Ojców Kościoła jako podstawa antropologii teologicznej - przyczynek do tematu. Kaliskie Studia Teologiczne 2003 [t.] 2 s. 191-197 (nt. interpretacji relacji terminów "obraz" i "podobieństwo" w Księdze ...) szczegóły 
184.artykuł: Pociej Bohdan: Teksty i tematy biblijne w pieśni. Muzyka i Liryka 1994 t. 4 s. 7-14 (nt. inspiracji biblijnej w twórczości wokalnej kompozytorów romantycz...) szczegóły 
185.artykuł: Siatkowska Ewa: Wpływ czynników wyznaniowych na kształtowanie się literackich języków słowiańskich. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 111-118 (m.in. nt. roli piśmiennictwa religijnego i przekładów Biblii jako czy...) szczegóły 
186.artykuł: Starowieyski Marek: Corpus Chistianorum, Series Graeca. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 93-94 (nt. serii wydawniczej Uniwesytetu w Leuven pośw. pismom pisarzy pochal...) szczegóły 
187.artykuł: Starowieyski Marek: Nowe tomy "Biblioteca Patristica". Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 4 s. 119-121 (nt. serii wydawnicta Nardini Editore, Centro Interazionale del libro w...) szczegóły 
188.artykuł: Stępnik Andrzej: Czy Boga można usprawiedliwić?. Przegląd Filozoficzno-Literacki 2003 nr 3 s. 237-253 (m.in. nt. problemu teodycei w przypowieści o Hiobie oraz w twórczości ...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
189.recenzja: Białokozowicz Bazyli: Tysiąclecie Chrztu Rusi w najnowszych badaniach polskich. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 (1990) s. 183-196  szczegóły 
190.recenzja: Bieniak Janusz: Życie Katolickie 1989 nr 10 s. 90-98  szczegóły 
191.recenzja: Datko Andrzej: Przegląd Powszechny 1989 nr 10 s. 131-137  szczegóły 
192.recenzja: Karaś Hanna: Życie Katolickie 1989 nr 4 s. 108-111  szczegóły 
193.recenzja: Kosiewicz Jerzy: Euhemer 1990 nr 3/4 s. 167-171  szczegóły 
194.recenzja: [Łęcicki Grzegorz] G.Ł.: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 2 s. 136-137  szczegóły 
195.recenzja: Paprocki Henryk: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 3/4 s. 132-134  szczegóły 
196.recenzja: Skrunda Wiktor: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 169-172  szczegóły 
197.recenzja: Wołczuk Janina: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 68 (1268) s. 87-88  szczegóły 
198.artykuł: Woźniak Anna: Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 91-95 (spraw....) szczegóły 
199.recenzja: Ziółkowski Zenon: Zorza 1989 nr 6 s. 14  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
200.książka: Dawność kulturowa w literaturach słowiańskich drugiej połowy XX wieku. Materiały konferencji naukowej, Opole 19-20 X 1993 r.. 1993 (Słowo wstępne. * Dawność kulturowa w literaturze polskiej: Elżbieta Dą...) szczegóły 
201.książka: Gibbard Mark: Ludzie modlitwy XX wieku. 1989 ([Zbiór esejów biograficznych dot. m.in. autorów:] Dietrich Bonhoeffer,...) szczegóły 
202.książka: Kurowicki Jan: Idealna biblioteka. Poradnik konesera. 1996 ([Zbiór miniatur eseistycznych o utworach literatury światowej:] Od aut...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
203.książka: Baldock John: Symbolika chrześcijańska. 1994 (Wstęp. 1. Symbolika a chrześcijaństwo. Podstawy symboliki. 3. Różnorod...) szczegóły 
recenzja: Martwicki Krzysztof: Symbolika podręczna. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 10 s. 108-110  szczegóły 
204.książka: Delumeau Jean: Historia raju. Ogród rozkoszy. 1996 ([Zawiera rozdziały ilustrowane fragmentami utworów literackich:] Wstęp...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 10 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Nie było średniowiecza. Tygodnik Powszechny 1996 nr 48 s. 9  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Pościg za rajem. Książki. Gazeta 1996 nr 10 s. 3  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: Kino Paradiso, kino Inferno. Ex Libris 1996 nr 98 s. 13  szczegóły 
recenzja: Potkański Jan: Gabinet osobliwości. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 2 s. 135-136  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Marzenie o Raju i jego degrengolada. Nowe Książki 1996 nr 9 s. 54-55  szczegóły 
recenzja: Skrut Jarema: Raj, który istniał. Myśl Polska 1996 nr 26 s. 13  szczegóły 
recenzja: Szuster Urszula: Marzenia o raju. Tarniny 1996 nr 12 s. 22  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Piekło i raj. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 12/13 s. 34  szczegóły 
205.książka: Der Heiligen Schrift auf der Spur. Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur. 2009  szczegóły 
206.książka: Frazeologia a religia. Tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego, Opole 4-6 września 1996. 1996 ([Zawiera tezy referatów z międzynarodowego sympozjum slawistycznego "F...) szczegóły 
207.książka: Kobielus Stanisław: Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza. 1997 (Wstęp. * Cz. I. Bóg i człowiek w średniowiecznym Universum: 1. ...) szczegóły 
recenzja: Bernat Anna: Ziemski adres Raju. Życie z Książkami 1998 z 28 I s. 5  szczegóły 
recenzja: [Mrozowicz Wojciech] W.M.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1999 t. 4 s. 242 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: W średniowiecznym Raju. Nowe Książki 1998 nr 3 s. 20  szczegóły 
208.książka: Kobielus Stanisław: Florarium christianum. Symbolika roślin - chrześcijańska starożytność i średniowiecze. 2006 ([Symbolika roślin i legendy o nich w piśmiennictwie biblijnym, greckim...) szczegóły 
209.książka: Laurentin Rene: Szatan, mit czy rzeczywistość? Nauczanie i doświadczenie Chrystusa i Kościoła. 1997 ([Zawiera rozdziały:] I. Demon zdemitologizowany. Powrót diabła. Proble...) szczegóły 
recenzja: Bartkowicz Wojciech: Zły jest. Znak 1998 nr 5 s. 152-156  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Renesans diabła?. Powściągliwość i Praca 2002 nr 6 s. 30-31  szczegóły 
recenzja: Zadrożyńska Anna: Dyskretny prezes wielkiej korporacji. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 70-71  szczegóły 
210.książka: Lurker Manfred: Słownik obrazów i symboli religijnych. 1989  szczegóły 
recenzja: (rtp): Bliżej Biblii (Na półce z książkami). Słowo Powszechne 1992 nr 5 z 31 I/1/2 II s. 10  szczegóły 
recenzja: Stryczek Jacek: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 170-171  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 3 s. 503-505  szczegóły 
211.książka: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - anropologia kultury - humanistyka. 2003 ([Materiały VII Krajowej Konferencji TANATOS 2003, zorganizowanej przez...) szczegóły 
212.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 2000  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Okrucieństwo trwa.... Aneks Trybuny 2001 nr 170 s. D  szczegóły 
213.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 1999 ([w wydaniu usunięto rozdział pt. "W literackim zwierciadle", a jego tr...) szczegóły 
214.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 1993 ([Zawiera passim uwagi o literaturze] Wstęp. - Definicja i personifikac...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 1 s. 55-56 (not....) szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Cztery okrutne książki. Ex Libris 1993 nr 38 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Jedlicki Jerzy: Normalne okrucieństwo. Res Publica Nowa 1994 nr 1 s. 71-72  szczegóły 
recenzja: Lengren Magda: Bracia oprawcy, siostry okrutnice. Twórczość 1994 nr 5 s. 114-116  szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Okrutny porządek świata. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 6-7  szczegóły 
215.książka: Wilowski Włodzimierz: Zagadnienie życia i śmierci w wybranych poglądach filozoficznych i religijnych Zachodu i Wschodu. 2000 (Przedmowa. Wstęp. - Część Pierwsza: I. Zachodnie wzorce myślenia o życ...) szczegóły 
216.książka: Wizje końca świata w literaturze. Materiały z konferencji "Obrazy Końca Świata w Literaturze" zorganizowanej w dniach 23-25 kwietnia 1990 roku w Szczecinie. 1992 ([Org. konferencji: Uniwersytet Szczeciński; zawiera m.in.:] Franciszek...) szczegóły 
217.książka: Wróbel Zdzisław: Erotyzm w religiach świata. 1990 ([Przedstawienie życia rodzinnego, obyczajowości i stosunków erotycznyc...) szczegóły 
218.książka: Zagożdżon Joanna: Sen w literaturze średniowiecznej i renesansowej. 2002 (Wstęp. - 1. Figury snów w literaturze antycznej. 2. Antyczne teorie i ...) szczegóły 
recenzja: Hołda Joanna: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2004 nr 3/4 s. 241-245  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
219.artykuł: Bartoszek Antoni: Znaczenie imienia na starożytnym Bliskim Wschodzie. Communio 1994 r. 14 nr 1 s. 15-24 (w Mezopotamii, Egipcie oraz w narodzie izraelskim....) szczegóły 
220.artykuł: Baziak Jolanta: Antychryst a profetyzm. Akant 2003 nr 4 s. 37-39 (postać Antychrysta i koncepcje końca świata w Starym Testamencie i pis...) szczegóły 
221.artykuł: Biliński Krzysztof: Biblijny obraz Anioła Stróża i Szatana. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 5-14 (m.in. na podstawie Starego Testamentu...) szczegóły 
222.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 1 s. 167-168 ([rec. ks.:] A walk in the Garden. Biblical, iconographical and literar...) szczegóły 
223.artykuł: Długosz Kazimierz: Językowy obraz chleba w "Biblii" i przysłowiach. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 153-163  szczegóły 
224.artykuł: Grabowska Maria: Abigal. O przyjaźni w małżeństwie. Teofil 2002 nr 1 s. 26-31 (dot. m.in. motywów przyjaźni i małżeństwa w wybranych utworach literac...) szczegóły 
225.artykuł: Kawa Marek: Dół i stłoczenie. Robak i przestrzenne asocjacje symbolicznej zoologii. x 2001 ([W ks. zb.:] Przestrzenie, miejsca, wędrówki. Kategoria przestrzeni w ...) szczegóły 
226.artykuł: Kobielus Stanisław: Nagość jako symbol i wartość w kulturze średniowiecza. Communio 1991 r. 11 nr 4 s. 103-117 (m.in. na podstawie pism Mikołaja z Kuzy, św. Tomasza z Akwinu, Mistrza...) szczegóły 
227.artykuł: Kobielus Stanisław: Światło i biel w tradycji wyobrażania chwały echatologicznej zbawionych (Wczesne chrześcijaństwo - średniowiecze). Communio 1991 r. 11 nr 1 s. 119-135 (m.in. w pismach św. Augustyna, Dionizjusza Areopagity, apokryfach Star...) szczegóły 
228.artykuł: Kobielus Stanisław: Topografia i symbolika raju w kulturze średniowiecza. Communio 1991 r. 11 nr 4 s. 44-62 (m.in. u Honoriusza z Autun, Hildegardy z Bingen, św. Augustyna i św. T...) szczegóły 
229.artykuł: Madeyska Ewa: Zbudź się, o śpiący. W drodze 2000 nr 8 s. 59-66 (o motywach snu i śnienia w Starym i Nowym Testamencie oraz w mitach gr...) szczegóły 
230.artykuł: Moczkodan Rafał: Kreacja szatana w Biblii a epistolarne wizerunki diabła A. Frossarda i C.S. Lewisa. Przegląd Powszechny 2003 nr 3 s. 287-304  szczegóły 
231.artykuł: Pociej Bohdan: Teksty i tematy biblijne w pieśni. Muzyka i Liryka 1994 t. 4 s. 7-14 (nt. inspiracji biblijnej w twórczości wokalnej kompozytorów romantycz...) szczegóły 
232.artykuł: Starowieyski Marek: Kobieta w starożytności chrześcijańskiej. W drodze 1995 nr 3 s. 17-31  szczegóły 
233.artykuł: Surdykowski Jerzy: Śmiech. Plus Minus 2002 nr 30 s. A12-A13 (fel. m.in. nt. motywu śmiechu w historii literatury i tekstach Biblii;...) szczegóły 
234.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Od Aishe do Estery. Midrasz 2005 nr 4 s. 48-49 (fel. dot. cielesności kobiety żydowskiej w Starym Testamencie oraz w t...) szczegóły 
235.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Stary Testament wybaczy. Midrasz 2007 nr 5 s. 7 (m.in. nt. postaci Jeftego w Księdze Sędziów oraz w dziełach George'a B...) szczegóły 
236.artykuł: Tilliette Xavier: Tryptyk udręki. Communio 1991 r. 11 nr 5 s. 20-27 (motyw cierpienia Niobe, Racheli i Maryi - matki Chrystusa m.in. w Bibl...) szczegóły 
237.artykuł: Tomkowski Jan: Mistyka czyli Księga odczytana. Znak 1990 nr 1 s. 27-39 (próby odczytania Pisma Świętego przez Emanuela Swedenborga, Jakuba Boe...) szczegóły 
238.artykuł: Urbanowicz Andrzej: Korzenie namiętności. Wyrazy 1996 nr 2 s. 104-110 (postać Lilith w Starym Testamencie, mitach Sumerów, księgach kabalisty...) szczegóły 
239.artykuł: Woodward Kenneth L.: Na początku była księga. Newsweek 2002 nr 7 s. 60-64 (dot. m.in. wpływu interpretacji Biblii i Koranu na konflikty religijne...) szczegóły 
240.artykuł: Wyporska Wanda: Wiedźmy znad Warty. Wprost 2001 nr 35 s. 68-69 (m.in. dot. opisów czarownic w Starym Testamencie, "Młocie na czarownic...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
241.recenzja: Tkaczuk Wacław: TIM 1989 nr 8 s. 10  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
242.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 2 s. 111  szczegóły 
    książki (alfabet tytułów)
243.książka: Sentencje Kościoła Wschodniego. 1990 ([Zawiera zbiór katen - powiedzeń Ojców Kościoła i wybitnych pisarzy na...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
244.recenzja: Bibliofil: Za i przeciw 1989 nr 16 s. 18  szczegóły 
245.recenzja: Łączkowski Zdzisław: "Do źródeł". Słowo Powszechne 1990 nr 19 s. 6  szczegóły 
246.recenzja: Natanson Wojciech: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 40  szczegóły 
247.recenzja: Natanson Wojciech: Słowo Powszechne 1989 nr 73 s. 4  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  White Ellen Gould
    książki twórcy (alfabet tytułów)
248.książka twórcy: White Ellen G.: Myśli Ducha Proroctwa do Księgi Daniela. Zbiór artykułów i cytatów E.G. White. 1990  szczegóły 
249.książka twórcy: White Ellen G.: Wielki bój. 1990  szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Hasła osobowe (arabska)
  Muhammad ibn Abdullah *
250.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaufmann Francine: Andre Chouraqui. Tłumaczyć Biblię i Koran w Jerozolimie. Midrasz 2006 nr 2 s. 33-36 (dot. pracy nad przekładem Koranu na język francuski...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura aramejska / Historia literatury (aramejska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
251.artykuł: Chrostowski Waldemar: Najstarsze zapisy Biblii aramejskiej (targumy). Przegląd Powszechny 1989 nr 3 s. 394-411  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Kafka Franz
252.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tomkowski Jan: Dalsze przygody Hioba. Akant 2000 nr 1 s. 12-13 (nt. powieści w kontekście Księgi Hioba...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
253.artykuł: Tracjak Janka: Z dukhouhnajj spadchyny belaruskaga katalihckaga dukhavenstva mihzhvaennaga peryjadu. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 18 s. 63-77 (dot. tłumaczeń Biblii na język białoruski, m. in. autorstwa Kastusia J...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
254.artykuł: Smoluk Marek: Biblia w języku angielskim - darem Henryka VIII dla narodu. Nad Odrą 2007 nr 5/6 s. 19-22  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Shakespeare William
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
255.artykuł: Kujawińska-Courtney Krystyna: Classical sources of the concept of female character's in Shakespeare's works. Collectanea Philologica 2002 t. 4 s. 173-184  szczegóły 
  Tolkien John Ronald Reuel
    książki o twórcy (alfabet autorów)
256.książka o twórcy: Tolkien. Księga pamiątkowa. ([Dedykacja:] Dedykowane Owenowi Barfieldowi, 1898-1997, pierwszemu z I...) szczegóły 
recenzja: Gołębiewski Łukasz: Pamięć o Tolkienie. Rzecz o Książkach 2003 nr 6 s. D3  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Próby zrozumienia fenomenu Tolkiena. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 26-27  szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2003 nr 6 s. 52 (nota...) szczegóły 
recenzja: Materska Dominika: Pierścień dobra i zła. Nowa Fantastyka 2003 nr 8 s. 72  szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Historia literatury (bułgarska)
    książki (alfabet autorów)
257.książka: [Drugie] II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 1991 ([Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama M...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 85 (1671) s. 112-113  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
258.artykuł: Iwanowa Diana: Nowobułgarskie tłumaczenia "Pisma Św." problemy i cele badawcze. Sprawozdanie Wydziału Filologiczno-Filozoficznego 1994 nr 107 cz. 2 (1991/1993) s. 101-108  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
259.artykuł: Kola Adam: Tłumaczenia Biblii od XIV do XVIII wieku, ich znaczenie dla języka i kultury czeskiej. Studenckie Prace Naukowe 1999 z. 8 s. 30-36  szczegóły 
Literatury obce / Literatura egipska starożytna / Historia literatury (egipska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
260.artykuł: Prokopowicz Mariusz: Hathor - "Pani Synaju" a Biblia. Kilka kluczowych hipotez wokół tradycji "Merkawa". Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 5-51 (z fragm. tekstów staroegipskich pośw. bogini Hathor oraz tekstów bibli...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    książki (alfabet autorów)
261.książka: Barthes Roland: Lektury. 2001 (Od wydawcy. - F.B. [dot. tekstu niezidentyfkowanego autora oraz własny...) szczegóły 
recenzja: Szumlewicz Katarzyna: Niedoszły Proust. Odra 2002 nr 2 s. 123-125  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Chouraqui Andre
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
262.artykuł: Pisarek Stanisław: Andre Chouraqui - fenomen w dialogu między religiami. x 2003 ([w ks.zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińsk...) szczegóły 
  Peguy Charles
    książki o twórcy (alfabet autorów)
263.książka o twórcy: Rodrigo Pereira Katarzyna: Charles Péguy i Biblia. Lektura symboliczna życia i twórczości Péguy'ego. 2005  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Historia literatury (grecka bizantyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
264.artykuł: Slesinski Robert: Imię Boga w tradycji bizantyjskiej: Od hezychazmu do imjasławia. Communio 1994 nr 1 s. 83-95  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
265.książka: Basiuk Maciej: Ofiara Izaaka (Rdz. 22, 1-14) w zachodniej tradycji patrystycznej. 2008  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
266.artykuł: Chrostowski Waldemar: Lekarz i jego posługa w świetle Biblii. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 51-67  szczegóły 
267.artykuł: Olgyay-Stawikowska Kinga: Pra...prababki Jezusa i inne prostytutki. Ośka 1998 nr 2 s. 52-53 (dot. postaci prostytutek i cudzołożnic w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Grzegorz z Nyssy święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
268.książka twórcy: Grzegorz z Nyssy : Homilie do Eklezjastesa. [Inne]. 2009  szczegóły 
269.książka twórcy: Grzegorz z Nyssy : Homilie do Pieśni nad Pieśniami. [Inne]. 2007  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
270.książka o twórcy: Strękowski Stanisław: Sofiologia św. Grzegorza z Nyssy. Elementy teologii trynitarnej i antropologii w Homiliach do Pieśni nad Pieśniami. 2006  szczegóły 
  Klemens Aleksandryjski święty *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
271.książka o twórcy: Grzywaczewski Józef: O modlitwie. 1990 (rozważania na temat modlitwy na podstawie zachowanych dzieł Klemensa A...) szczegóły 
  Origenes *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
272.książka twórcy: Orygenes : Homilie o Księdze Psalmów. [Kazanie]. 2004  szczegóły 
273.książka twórcy: Orygenes : Homilie o Księdze Rodzaju. Homilie o Księdze Wyjścia. [Inne]. 2012  szczegóły 
274.książka twórcy: Orygenes : Komentarz do "Pieśni nad Pieśniami". Homilie o "Pieśni nad Pieśniami". 1994  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
275.artykuł: Paciorek Antoni: Chrystocentryzm alegorii chrześcijańskiej w starożytnej hermeneutyce biblijnej. Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 29-42 (m.in. w pismach Orygynesa...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
276.utwór: Homilie do Księgi Jozuego.  szczegóły 
artykuł: Spyra Marek: Elementy teologii chrzcielnej w czwartej i piątej homilii Orygenesa do "Księgi Jozuego". Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 19/20 (1986/1987) s. 41-63  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
277.artykuł: Chmiel Jerzy: Biblia w dialogu religijnym z judaizmem (o dokumencie Papieskiej Komisji biblijnej z 2001 roku). Studia Judaica 2002 nr 1 s. XIV-XV (streszczenie referatu...) szczegóły 
278.artykuł: M.P.: Określenia "rodzajowo-neutralne". Rzeczpospolita 2002 nr 28 s. A8 (dot. nowego amerykańskiego tłumaczenia Pisma Świętego; nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Teksty biblijne (Biblia grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
279.książka: Księgi biblijne. Przekłady z języka greckiego i hebrajskiego. 2003 ([Zawiera:] Księga Psalmów. Księga Hioba. Księgi Pięciu Megilot. Księga...) szczegóły 
280.książka: Nowy Testament i Psalmy. Nowy przekład. 1994  szczegóły 
281.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. 1996  szczegóły 
282.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. 2001  szczegóły 
recenzja: Biblia na trzecie tysiąclecia. Rocznik Teologiczny 2002 z. 1 s. 261-262 (sprawozdanie z prezentacji edycji; Warszawa, 26 IX 2001...) szczegóły 
recenzja: Kiedzik Mirosław: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnyh - główne założenia i zmiany w brzmieniu przekładu Nowego Testamentu oraz ich podstawy. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 203-213  szczegóły 
recenzja: Frankowski Janusz: Przekład ekumeniczny Nowego Testamentu i Psalmów. Refleksje i uwagi (Pani Barbarze Enholc-Narzyńskiej). Studia Oecumenica 2003 t. 3 s. 111-133  szczegóły 
recenzja: Szostkiewicz Adam: Słowo nad podziałami. Polityka 2001 nr 42 s. 72-73  szczegóły 
recenzja: Malina Adam: Tolle lege, tolle lege (weź i czytaj, weź i czytaj). Myśl Protestancka 2001 nr 4 s. 84-87  szczegóły 
recenzja: Kozyra Józef: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 447-450  szczegóły 
omówienie: Frankowski Janusz: Dar na nowe tysiąclecie (Przekład ekumeniczny Nowego Testamentu i Psalmów). Więź 2003 nr 12 s. 69-81  szczegóły 
artykuł: Turnau Jan: Burząc Wieżę Babel. Ekumeniczny przekład Nowego Testamentu. Tygodnik Powszechny 2001 nr 41 s. 10 (nt. uroczystej prezentacji dzieła w seminarium duchownym diecezji wars...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
283.książka: Agnus et sponsa. Prace ofiarowane o. prof. Augustynowi Jankowskiemu OSB. 1993 ([Zawiera m.in. rozprawy:] Stanisław Chłąd: "Aner teleios" według Ef 4,...) szczegóły 
284.książka: Atlas miejsc biblijnych. 1999  szczegóły 
285.książka: Biblia w roku 2000. Teksty wykładów wygłoszonych na sympozjum naukowym zorganizowanym przez Oddział Polskiej Akademii Nauk i Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 7 czerwca 2000 roku. 2000 (Andrzej B. Legocki, Tomasz Węcławski: Przedmowa. - Izabela Jaruzelska:...) szczegóły 
286.książka: Brumlik Micha: Gnostycy. Marzenie o samozbawieniu człowieka. 1999 (Uwagi wstępne. Wprowadzenie * I. Geneza. Rozdz. 1. Herezje żydowskie [...) szczegóły 
recenzja: Bąk Marcin: Gnostyckie korzenie antysemityzmu. Fronda 2001 nr 25/26 s. 287-297  szczegóły 
recenzja: (MC): Wprost 1999 nr 4 s. 89  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Ars Regia 2000 r. 7/8 nr 13/14 (1998/1999) s. 288  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Nienawistnik o gnostykach. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Bezdomny duch. Aneks Trybuny 1999 nr 40 s. 1, 5  szczegóły 
287.książka: Dahler Etienne: Miejsca biblijne. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 34 (not....) szczegóły 
288.książka: Drosnin Michael: Kod Biblii. 1998  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Kod do wszystkiego. Życie z Książkami 1998 nr z 16 XII s. 14  szczegóły 
recenzja: Parowski Maciej: Przepowiadanie do tyłu. Nowa Fantastyka 1998 nr 11 s. 69  szczegóły 
289.książka: Drozd Jan: Błogosławieństwa ewangelijne (Mt 5, 1-12; Łk 6, 20-26). 1990 ([Zawiera m.in. rozdziały:] A. Struktura literacka błogosławieństw i ic...) szczegóły 
290.książka: Encyklopedia Biblii. Postaci, pojęcia, informacje historyczne, środowisko naturalne, życie codzienne. 1997  szczegóły 
291.książka: Encyklopedia Biblii. Źródła, historia, tradycja. Idealna encyklopedia Biblii dla domu, szkoły i biblioteki. 2000  szczegóły 
292.książka: Frye Northrop: Wielki Kod. Biblia i literatura. 1998 (Northrop Frye: Literatura jako objawienie. * Część I: Porządek słów. 1...) szczegóły 
recenzja: Tischner Łukasz: Wiara z wnętrza wielkiej metafory. Znak 2000 nr 4 s. 114-122  szczegóły 
293.książka: Guzewicz Mieczysław: Postawy wobec cierpienia w Biblii. Od Abrahama do Maryi.  szczegóły 
294.książka: Jankowski Augustyn: Biblijna teologia czasu. 2001 ([Zawiera także dodatek poświęcony biblijnej pomocy w odczytywaniu znak...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 51-52 (nota...) szczegóły 
295.książka: Kampling Rainer, Schreiner Josef: Bliźni - obcy - nieprzyjaciel. Z perspektywy Starego i Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
296.książka: Katolicki komentarz biblijny. 2001 ([W wydaniu dodano artykuł o polskiej biblistyce]...) szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 236 (not....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
297.książka: Klinkowski Jan: Zużytkowanie Starego Testamentu w Nowym. Studium egzegetyczne tekstów w ewangeliach synoptycznych. 2000  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 156 (nota...) szczegóły 
298.książka: Koenen Klaus, Kuehschelm Roman: Przełom czasów. Z perspektywy Starego i Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
recenzja: Czajkowski Michał: Więź 2002 nr 6 s. 148-151  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
299.książka: Krauss Heinrich: Skrzydlate słowa biblijne. Słownik zwrotów biblijnych. 2001  szczegóły 
recenzja: (JH): Książki 2001 nr 9 s. 70 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.B.: Nowe Książki 2001 nr 7 s. 71 (nota...) szczegóły 
300.książka: Leks Paweł: "Słowo Twoje jest prawdą..." (J 17,17). Charyzmat natchnienia biblijnego. 1998 ([M.in. zawiera rozdziały:] Poznanie z objawienia u pisarza biblijnego....) szczegóły 
301.książka: Między przekładem biblijnym a rodzimą teologią. Wybrane problemy przekładów biblijnych. 2003 ([Zawiera m.in.:] Nina Pawlak: Kryteria doskonalenia przekładu. Co znac...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 135 (nota...) szczegóły 
302.książka: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek. 2000  szczegóły 
recenzja: PAK: Zrozumieć Pismo. Życie 2000 nr 293 s. 2 (nota...) szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Summa biblijna. Znak 2001 nr 11 s. 155-156  szczegóły 
303.książka: Murawski Roman: Wczesnochrześcijańska katecheza (Do Edyktu Mediolańskiego - 313 r.). 1999 ([dot. Starego i Nowego Testamentu oraz literatury międzytestamantalnej...) szczegóły 
recenzja: Bagrowicz Jerzy: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 2 s. 368-370  szczegóły 
recenzja: Kopeć Jerzy Józef: Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 8 s. 200-202  szczegóły 
304.książka: Ostański Piotr: Bibliografia biblistyki polskiej. [T. 1-2]. 1945-1999 = Bibliography of Polish Bible Studies. [T. 1-2]. 1945-1999. 2002  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 221-225  szczegóły 
recenzja: Kasiłowski Piotr: Studia Bobolanum 2003 nr 2 s. 171-173  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 233 (nota...) szczegóły 
305.książka: Palla Alfred Jan: Sekrety Biblii. 2002  szczegóły 
306.książka: Przewodnik po Biblii. 2002  szczegóły 
307.książka: Przewodnik po Biblii. 1999  szczegóły 
308.książka: Przewodnik po Biblii. 1996  szczegóły 
309.książka: Przewodnik po Biblii. 2000  szczegóły 
310.książka: Szczepanowicz Barbara: Atlas roślin biblijnych. Pochodzenie, miejsce w Biblii i symbolika. 2003 ([Atlas botaniczny z opisem]....) szczegóły 
recenzja: (jwol): Notes Wydawniczy 2003 nr 7/8 s. 81  szczegóły 
recenzja: Lektor: Pod sykomorą. Tygodnik Powszechny 2003 nr 38 s. 13  szczegóły 
recenzja: M.B.: Nowe Książki 2003 nr 11 s. 76-77  szczegóły 
recenzja: M.W.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 4 s. 174 (nota...) szczegóły 
311.książka: Szram Mariusz: Duchowy sens liczb w alegorycznej egzegezie aleksandryjskiej, (II-V w.). 2001 ([Znaczenie liczb w sposóbie interpretacji Pisma św. wypracowanego prze...) szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Collectanea Theologica 2003 nr 3 s. 221-223  szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Warszawskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 (2002) s. 255-257  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 102 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wojtczak-Szyszkowski Jerzy: Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 599-601  szczegóły 
312.książka: Trela Janusz: Przypowieści Jezusa a starotestamentalne i rabinackie meszalim. 1997  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 129 z. 2/3 s. 310 (nota...) szczegóły 
recenzja: Langkammer Hugolin: Roczniki Teologiczne 1998 t. 45 z. 4 s. 181-183  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
313.artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Nominacje proroka w religijnym piśmiennictwie przekładowym Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz w polskich translacjach Biblii i Koranu - analiza porównawcza. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2012 t. 23 s. 135-158  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
314.książka: Gutt Ernst-August: Dystans kulturowy a przekład.  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
315.impreza: "Bible Art" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Budziarek Marek: Mistrzowskie przeżywanie Biblii. Tygiel Kultury 2002 nr 4/6 s. 192-193 (omówienie wystawy...) szczegóły 
artykuł: Kozłowski Janusz: "Bible art" w Łodzi. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 12/13 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Surowiec-Skopińska Anna: Sceny biblijne w Łodzi. Nasz Dziennik 2002 nr 48 s. 8  szczegóły 
316.impreza: "Biblia w XVII wieku" - sympozjum (1996).  szczegóły 
artykuł: Sellier Philippe: Barok 1996 nr 2 s. 302-303  szczegóły 
317.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "Biblia wczoraj i dziś" w Łodzi. Rzeczpospolita 2001 nr 14 s. A10 (nota...) szczegóły 
318.impreza: "Pismo Święte - Księga ręką ludzką przez Boga pisana" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Nowak Maciej: Wydania Biblii w Książnicy Pomorskiej. Nasz Dziennik 2002 nr 66 s. 7  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
319.artykuł: Awianowicz Bartosz: Klasyczna teoria retoryczna a "Interpretacja Biblii w Kościele". O przekładzie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej. Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 48-53 (porównanie tłumaczenia terminów retorycznych w przekładach dokumentu a...) szczegóły 
320.artykuł: Bielas Lucjan: Dzień święty w tradycji żydowskiej i wczesnochrześcijańskiej. Nowy Filomata 2000 nr 4 s. 267-278 (w Starym i Nowym Testamencie oraz pismach wczesnochrześcijańskich...) szczegóły 
321.artykuł: Bouyer Louis: Od Starego do Nowego Testamentu. Znak 1992 nr 2 s. 26-38 (poznanie Boga w Starym i Nowym Testamencie; z not. o aut., s. 140...) szczegóły 
322.artykuł: Cazelles Henri: Obywatele dwóch państw. Communio 2002 nr 2 s. 113-127 (państwo ziemskie w świetle Starego Testamentu i państwo Boże w Nowym T...) szczegóły 
323.artykuł: Czajkowski Michał: Biblijny obraz Boga Ojca. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
324.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Grzech jako choroba i Bóg jako lekarz w Piśmie Świętym. Polonia Sacra 1999 nr 4 s. 33-46 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
325.artykuł: Gomola Aleksander: Czy Biblia mówi to, co mówi? Feministyczna interpretacja tekstu biblijnego Elisabeth Schuessler Fiorenzy. Er(r)go 2007 nr 1 (14) s. 43-51 (dot. feministycznej hermeneutyki biblijnej...) szczegóły 
326.artykuł: Górzyński Józef: Praktyki chrzcielne w czasach Jezusa a chrzest pierwotnego Kościoła. Collegium Polonorum 1992 t. 11 (1991/1992) s. 95-115 (w świetle mandeizmu, mitraizmu i tekstów rabinistycznych...) szczegóły 
327.artykuł: Hristova-Basevska Ljupka: Kobieta, Biblia i zmysłowość. Katedra 2001 nr 4 s. 100-111 (dot. przykazań, mitów, przysłów i paraboli dot. tematu zmysłowości, po...) szczegóły 
328.artykuł: Jankowski Stanisław: Zbawczy charakter cierpienia w świetle tekstów biblijnych. Ateneum Kapłańskie 2001 t. 137 z. 2/3 s. 206-226 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
329.artykuł: Jaroszek Zygmunt: Spojrzenie na biblistykę polską. Nad Odrą 1995 nr 3 s. 17  szczegóły 
330.artykuł: Jelonek Tomasz: "Biblia pauperum" katechezą średniowiecza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 1 s. 16-21 (m.in. historia ksiąg typu "Biblia pauperum"...) szczegóły 
331.artykuł: Komarek Karel: Apletywizacja i proprializacja w antroponimii biblijnej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 91-98 (dot. głównie przekładów Biblii na jęz. czeski...) szczegóły 
332.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Typologia Mojżesza i struktura Tory w tekstach qumrańskich i Nowym Testamencie. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
333.artykuł: Kudasiewicz Józef: Pamięć w Biblii. W drodze 2002 nr 4 s. 40-52 (dot. Starego i Nowego Testamentu; z not. o autorze art....) szczegóły 
334.artykuł: Kułak Beata: O kilku zagadnieniach związanych z językiem Biblii. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 229-238 (językowa problematyka współczesnych przekładów Biblii...) szczegóły 
335.artykuł: Łach Jan: Niektóre nazwy biblijne określające modlitwę. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 353-365 (analiza tekstów biblijnych...) szczegóły 
336.artykuł: Małecki Zdzisław: Wypowiedzi prorockie "początek" i "koniec" mówiące o stworzeniu, sądzie i zbawieniu Bożym. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 79-89  szczegóły 
337.artykuł: Ostański Piotr: "Elenchus Biblicus Polonus 1945-1999" na ukończeniu. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 125-134 (dot. bibliografii biblijnej redagowanej przez autora artykułu...) szczegóły 
338.artykuł: Pawlak Leonard: Osoby chore i "niepełnosprawne" wBiblii. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
339.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Rodzaje literackie w Biblii. Ich znaczenie i funkcja w kształtowaniu mowy o Bogu. Studia Włocławskie 2000 t. 3 s. 227-237  szczegóły 
340.artykuł: Piekarski Ireneusz: Kod sztuki. O Biblii w Northropa Frye'a wizji literatury. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 231-245  szczegóły 
341.artykuł: Pindel Roman: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 2 s. 172-174 (rec. ks.: J. Imbach: Lust auf die Bibel. Praxisorientierte Zugaenge zu...) szczegóły 
342.artykuł: Popowski Remigiusz: Biblijna motywacja ochrony przyrody. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 137-141 (w Starym i Nowym testamencie...) szczegóły 
343.artykuł: Rybicki Marcin: W Piśmie Świętym. W drodze 2003 nr 1 s. 35-40 (dot. symboliki światła w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
344.artykuł: Schenker Adrian: Biblijny fundamentalizm a Kościół katolicki. Communio 2002 nr 4 s. 26-31  szczegóły 
345.artykuł: Starowieyski Marek: "Perikatharma et peripsema". Przyczynek do egzegezy patrystycznej. Eos 1990 t. 78 s. 281-295 (hapaxlegomena w Biblii i literaturze greckiej...) szczegóły 
346.artykuł: Stawarz Dominik: Maryja w dziele zbawczym Jezusa i w jego urzeczywistnieniu w nas. Homo Dei 1995 nr 4 s. 76-95 (postać i rola Maryi w tekstach przepowiedni Starego Testamentu oraz w ...) szczegóły 
347.artykuł: Świderkówna Anna: Biblia a świat współczesny (10-12). Znak 1999 nr 1, 6, 10 (cd. z 1998...) szczegóły 
348.artykuł: Świderkówna Anna: Bliżej Biblii. Plus Minus 1994 nr 51 s. 2 (wyw., rozm. Anna Baniewicz; dot. również Nowego Testamentu...) szczegóły 
349.artykuł: Świderkówna Anna: Bogaty w miłosierdzie. Znak 2003 nr 3 s. 62-68 (dot. miłosierdzia boskiego i jego synonimów w Starym i Nowym Testamenc...) szczegóły 
350.artykuł: Toporow Władimir: Tekst miasta-dziewicy i miasta-nierządnicy w aspekcie mitologicznym. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 3 s. 166-183 (dot. tekstów Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
351.artykuł: Tyloch Witold: Rocznik Orientalistyczny 1989 t. 46 z. 1 s. 135-137 ([rec. ks.:] M. O'Connor: Hebrew Verse Structure. Winona Lake, Indiana:...) szczegóły 
352.artykuł: Vanhoye Albert: Kapłaństwo Chrystusa i kapłaństwo chrześcijan. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 1/3 s. 4-18 (w świetle Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
353.artykuł: Warzecha Julian: Kilka uwag o przekładzie hebrajskiej poezji biblijnej. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
354.artykuł: Wierzbicka Anna: Żydowskie skrypty kulturowe a interpretacja Ewangelii. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 157-176 (dot. żydowskich skryptów kulturowych w scenach wyrzekania, złorzeczeni...) szczegóły 
355.artykuł: Wróblewska Monika: Obraz kobiety i jej rola w Biblii. Test 1997 nr 3 s. 7-14  szczegóły 
356.artykuł: Zaremba Piotr: New Times for New Translations. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 2003 t. 5 s. 233-241 (nt. przekładu Biblii uwzględniającego najnowsze odkrycia tekstów bibli...) szczegóły 
357.artykuł: Ziaja Krystian: Habakuk 2,4 w Nowym Testamencie. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 69-77  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokalipsa św. Jana
    książki (alfabet autorów)
358.książka: Szczepaniak Maciej: Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie świętego Jana. 2001 ([m.in. zawiera analizę pół semantycznych słów oznaczających światło w ...) szczegóły 
recenzja: Mielcarek Krzysztof: Światło - symbol zjawiającego się Boga. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 286-288  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 54-55 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
359.artykuł: Zbroja Bogdan: "Klucze" Apokalipsy. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 285-293 (dot. słowa "klucz" w Apokalipsie i całej Biblii...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
360.artykuł: Machnij Stanisław: Trwanie słowa Bożego w człowieku na podstawie mowy o winnym krzewie (J. 15, 7 i 5)y. Studia Pelplińskie 1990 t. 18 (1987) s. 115-150 (nt. rozumienia słowa "trwanie", także w Starym Testamencie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Łukasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
361.artykuł: Langkammer Hugolin: Ewangelia Łukasza o Zbawicielu i powszechnym zbawieniu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 1 s. 43-59  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Mateusza
    książki (alfabet autorów)
362.książka: Godlewski Zbigniew: Oto ja wam daję ducha. Wpływ i rozwój Ezechielowej idei powrotu do życia z wizji o wysuszonych kościach (37, 1-14) w tekście MT 27, 51B-53. 2000  szczegóły 
363.książka: Kowalczyk Andrzej: Wpływ typologii oraz tekstów Starego Testamentu na redakcję Ewangelii św. Mateusza. 1993  szczegóły 
recenzja: Bartnicki Roman: Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 1 (1995) s. 189-192  szczegóły 
recenzja: Waga Leszek: Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 196-198  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
364.artykuł: Mikołejko Zbigniew: Rzeź niewiniątek. Twórczość 1994 nr 8 s. 62-81 (analiza fragmentu poświęconego rzezi dzieci dokonanej na rozkaz Heroda...) szczegóły 
365.artykuł: Toeplitz Karol: O niedoskonałości kodeksów. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 53-64 (dot. Dekalogu oraz "Kazania na górze" (Mt 5,3-12)...) szczegóły 
366.artykuł: Uglorz Manfred: Dekalog a Jezusowe: "A Ja wam powiadam...". Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 5-16  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
367.artykuł: Bielecki Stanisław: Rz 13, 1-7 w kontekście historii zbawienia. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 47-56  szczegóły 
368.artykuł: Wronka Stanisław: La giustificazione e la salvezza in Rm 5,1-11 e Tt 3,4-7. Polonia Sacra 1999 nr 4 s. 197-217 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokryfy Nowego Testamentu (Opracowania)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
369.artykuł: Kaczmarek Tomasz: Los sprawiedliwych Starego Testamentu po śmierci według świadectw z I/II w.. Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 589-597 (w świetle apokryfów, tekstów liturgicznych i homilii...) szczegóły 
370.artykuł: Starowieyski Marek: Apokryfy - przegląd publikacji. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 933-940 (dot. publikacji nt. apokryfów i wydań tekstów apokryfów we Francji, Ni...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
371.książka: Bocquet Władysław: Przez Morze Czerwone ku gettom Europy. Cz. 1. Powstanie i dzieje narodu żydowskiego. 2001  szczegóły 
372.książka: Bright John: Historia Izraela. 1994 ([Zawiera rozdziały:] 1. Antecendencje i początki: okres poatriarchów [...) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Starożytny Izrael: między. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 13-14  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 4 s. 285-288  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: W stronę starożytnego Izraela. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 233 s. 4  szczegóły 
373.książka: Chouraqui Andre: Życie codzienne ludzi Biblii. 1995  szczegóły 
374.książka: Chouraqui Andre: Życie codzienne ludzi Biblii. 1995  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Klucze do przeszłości biblijnej i chrześcijańskiej. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1995 nr 26 s. 11  szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 11 s. 16  szczegóły 
recenzja: Treger Bronisław: Łopata i Biblia. Trybuna 1995 nr 154 s. 15  szczegóły 
375.książka: Chrostowski Waldemar: Biblijny Izrael - dzieje i religia. 1998  szczegóły 
recenzja: Kiedzik Mirosław: Collectanea Theologica 1999 nr 4 s. 191-195  szczegóły 
recenzja: Werbiński Ireneusz: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 1 s. 183-184  szczegóły 
376.książka: Harrington Wilfried J.: Klucz do Biblii. 1997  szczegóły 
377.książka: Harrington Wilfried J.: Klucz do Biblii. 1995  szczegóły 
378.książka: Jelonek Tomasz: Z badań nad Biblią. 2008 z. 16: Mesjanizm w historii Izraela (Materiały do Medytacji przed Menorą). 2008 ([Problem mesjanizmu w historii Izraela - żydowska lektura Biblii, m.in...) szczegóły 
379.książka: Kania Ireneusz: O kabale i Zoharze. 1994 ([Zawiera rozdziały:] Kabała, czyli ku resakralizacji sakralnego. Ilust...) szczegóły 
recenzja: Midrasz 2006 nr 12 s. 14 (nota rec.; oprac. pp...) szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: "Zohar" i drogi mistyki żydowskiej. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 329-348  szczegóły 
380.książka: Language - religion - culture. In memory of professor Witold Tyloch. 1992 ([M.in. zawiera rozprawy:] Andre Caquot: Etudes hebraiques et histoire ...) szczegóły 
381.książka: Nussbaum Hilary: Przewodnik judaistyczny obejmujący kurs literatury i religii. 1990 (przedruk faks. oryginału: Warszawa: Drukarnia S. Orgelbrandta i Synów ...) szczegóły 
382.książka: Peter Michał: Dzieje Izraela = De sacra Veteris Testamenti historia. 1996 ([Zawiera:] I. Początki Izraela i jego rozwój do końca okresu sędziów1....) szczegóły 
recenzja: (rb): "Dzieje Izraela" - nowości wydawnicze Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 1 s. 11  szczegóły 
383.książka: Pilarczyk Krzysztof: Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali. Wprowadzenie religioznawcze, literackie i historyczne. (Przedmowa. - Wstęp. - Tablica chronologiczna okresów archeologicznych ...) szczegóły 
384.książka: Pilarczyk Krzysztof: Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali. Wprowadzenie religioznawcze, literackie i historyczne.  szczegóły 
385.książka: Starożytny Izrael. Od czasów Abrahama do zburzenia Jerozolimy przez Rzymian. 1994 (Hershel Shanks: Wstęp do wydania polskiego. * [Autorzy:] Joseph A. Cal...) szczegóły 
recenzja: Horoszewicz Michał: Przegląd Religioznawczy 1997 nr 3 s. 189-192  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: W stronę starożytnego Izraela. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 233 s. 4  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Starożytny Izrael. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 3 s. 19  szczegóły 
386.książka: Unterman Alan: Encyklopedia tradycji i legend żydowskich. 1994 ([Słownik terminów judaistycznych z objaśnieniami; głównie dot. Biblii]...) szczegóły 
recenzja: [Bugajczyk Robert] R.B.: Trybuna 1994 nr 304 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Horoszewicz Michał: Wielobarwna panorama judaizmu. Nowe Książki 1995 nr 3 s. 30-31  szczegóły 
recenzja: mok: Wszystkie drogi prowadzą do Biblii. Jednota 1995 nr 3 s. 17  szczegóły 
recenzja: Rysińska Ewa: Agada znaczy opowieść. Społeczeństwo Otwarte 1995 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
387.książka: Unterman Alan: Żydzi - wiara i życie. 1989 ([M.in. zawiera rozdziały:] Biblia i objawienie. Geneza i rozwój myśli...) szczegóły 
recenzja: Bagrowicz Jerzy: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 2 s. 304-305  szczegóły 
recenzja: Kamiński Wojciech: Więź 1990 nr 7/8 s. 209-210  szczegóły 
388.książka: Zaderecki Tadeusz: Tajemnice alfabetu hebrajskiego. 1994 ([Wprowadzenie do mistycyzmu żydowskiego - Talmudu oraz Kabały opartych...) szczegóły 
389.książka: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. [T. 1] Materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 1995. 1997 (Krzysztof Pilarczyk: Wstęp. * [M.in. zawiera rozprawy:] I. Specjalne p...) szczegóły 
recenzja: Doktór Jan: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1998 nr 1/2 s. 153-154  szczegóły 
recenzja: Krupa Jacek: Studia Judaica 1998 [r. 1] nr 1 s. 120-126  szczegóły 
recenzja: Żurek Sławomir J.: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 211-214  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
390.impreza: "Chrześcijańska lektura ksiąg mądrościowych" - Dni Augustiańskie (1991).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Chrześcijańska lektura ksiąg mądrościowych (XX Dni Augustiańskie, Rzym 9-11 V 1991). Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 514-517 (spraw....) szczegóły 
391.impreza: "Pochodzenie rękopisów znad Morza Martwego i identyfikacja gminy z Qumran" - sesja naukowa (1987).  szczegóły 
artykuł: Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 (1987) s. 59  szczegóły 
392.impreza: "The texts of Qumran and the history of the community" - międzynarodowa konferencja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: The Groningen Conference. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 291-293  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
393.artykuł: Fromm Erich: Halacha. x 1990 ([W ks. zb.:] Judaizm. Wybór tekstów: Wit Jaworski i Adam Komorowski. K...) szczegóły 
394.artykuł: Glasen Helmuth von: Judaizm. x 1990 ([W ks. zb.:] Judaizm. Wybór tekstów Wit Jaworski i Adam Komorowski. Kr...) szczegóły 
395.artykuł: Heschel Abraham Joshua: Pańska jest ziemia. Wewnętrzny świat Żyda w Europie Wschodniej. Mitologia Żydów. x 1990 ([W ks. zb.:] Judaizm. Wybór tekstów: Wit Jaworski i Adam Komorowski. K...) szczegóły 
396.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Judaizm. Communio 1995 r. 15 nr 4 s. 3-20 (dot. Tory, Starego Testamentu i Talmudu...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
397.artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Aktualny stan badań nad tekstami z Qumran (I Międzynarodowe Kolokwium qumranologiczne w Mogilanach 31 V - 2 VI 1987). Euhemer 1990 nr 2/4 (1989) s. 33-57 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Zagadnienia specjalne (hebrajska) / Tematy, motywy (hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
398.książka: Jelonek Tomasz: Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym.  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
399.artykuł: Chrostowski Waldemar: Lekarz i jego posługa w świetle Biblii. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 51-67  szczegóły 
400.artykuł: Jurczyński Jacek: Obietnice Boże w snach. Z badań nad Biblią 2003 z. 7 s. 105-113 (motyw snu w Starym Testamencie...) szczegóły 
401.artykuł: Mikołejko Zbigniew: Gwałt: dawna droga miłości i wojny. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 21-28 (dot. motywu gwałtu w księgach Starego Testamentu...) szczegóły 
402.artykuł: Olgyay-Stawikowska Kinga: Pra...prababki Jezusa i inne prostytutki. Ośka 1998 nr 2 s. 52-53 (dot. postaci prostytutek i cudzołożnic w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
403.artykuł: Ostrowski Maciej: Teologia pielgrzymowania. Polonia Sacra 2003 nr 12 s. 277-294 (dot. m.in. problematyki podróży i pielgrzymowania w Biblii; ze streszc...) szczegóły 
404.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Smak soli, smak łez. Midrasz 2008 nr 7/8 s. 64-65 (dot. motywu łez w Starym Testamencie, literaturze midraszowej i w twór...) szczegóły 
405.artykuł: Świderkówna Anna: Bogaty w miłosierdzie. Znak 2003 nr 3 s. 62-68 (dot. miłosierdzia boskiego i jego synonimów w Starym i Nowym Testamenc...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Utwory anonimowe (hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
406.książka: Księga Jecirah. Klucz do kabały. 1994 (Wprowadzenie: Mistyczna tradycja Izraela. Księga Jecirah w rozwoju mis...) szczegóły 
recenzja: Midrasz 2006 nr 12 s. 13-14 (nota rec.; oprac. pp...) szczegóły 
407.książka: Opowieści Zoharu. Wybór. 1994  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Księga Blasku. Tygodnik Powszechny 1994 nr 26 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: Księga kabalistyczna. Życie Warszawy 1994 nr 167 dod. s. 5  szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: Pierwsze czytanie. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 349-353  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: "Zohar" i drogi mistyki żydowskiej. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 329-348  szczegóły 
recenzja: Gretkowska Manuela: Ex Libris 1994 nr 55 s. 20  szczegóły 
recenzja: Midrasz 2006 nr 12 s. 14 (nota rec.; oprac. pp...) szczegóły 
408.książka: Palla Alfred Jan: Sekrety Biblii. 2002  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
409.artykuł: Parchem Marek: The Idea of the Kingdom of God in the Book of Daniel and its Reception in Qumran Writings and Jewish Apocalyptic Literature. The Polish Journal of Biblical Research 2002 t. 1 nr 2 (2001) s. 241-247 (streszczenie pracy doktorskiej: Pojęcie Królestwa Bożego w księdze Dan...) szczegóły 
410.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Typologia Mojżesza i struktura Tory w tekstach qumrańskich i Nowym Testamencie. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
    omówienia utworów (alfabet tytułów)
411.utwór: Pisma qumrańskie [The Dead Sea Scrolls].  szczegóły 
książka o utworze: Baigent Michael, Leigh Richard: Zwoje znad Morza Martwego. Historia pewnego oszustwa. 1994  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 198-201  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: W naukowym przebraniu. Przegląd Powszechny 1995 nr 11 s. 243  szczegóły 
książka o utworze: Barbara Thiering and recent research on Jesus. 1995  szczegóły 
książka o utworze: Betz Otto, Riesner Rainer: Jezus, Qumran i Watykan. Kulisy Trzeciej Bitwy o Zwoje znad Morza Martwego. 1994 (Zdzisław Jan Kapera: Wprowadzenie do wydania polskiego. - Otto Betz, R...) szczegóły 
recenzja: Cinal Stanisław: Jezus, Qumran i Watykan. Nomos 1995 nr 10 s. 111-115  szczegóły 
książka o utworze: Betz Otto, Riesner Rainer: Jezus, Qumran i Watykan. Kulisy Trzeciej Bitwy o Zwoje znad Morza Martwego. 1996  szczegóły 
recenzja: Tronina Antoni: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 1 s. 77  szczegóły 
książka o utworze: Burgmann Hans: Der "Sitz im Leben" in den Josuafluch-Texten, in 4 Q 379 22 II und 4 Q Testimonia. 1990 (analiza fragmentu tekstu z Qumran...) szczegóły 
książka o utworze: Campbell Jonathan: Zwoje znad Morza Martwego rozszyfrowane. 1999  szczegóły 
książka o utworze: Campbell Jonathan: Zwoje znad Morza Martwego rozszyfrowane. 2001  szczegóły 
recenzja: (ŁG): Książki 2001 nr 6 s. 62 (nota...) szczegóły 
książka o utworze: Dombrowski Bruno W.W.: Ideological and socio-structural developments of the Qumran association as suggested by internal evidence of Dead Sea Scrolls. [Cz. 1]. 1994 ([Cz. 1:] Major texts mainly of Qumran cave 1, CD and 4QMMT. 1994, 183 ...) szczegóły 
książka o utworze: Dombrowski Bruno W.W.: Wieder sie hellenisierung juedischer Religion. Die Qumran-Assoziation nach dem "Manual of Discipline" (QS). [Cz. I-II]. 1998  szczegóły 
książka o utworze: Donceel Robert: Synthese des observations faites en fouillant les tombes des necropoles de Khirbet Qumran et des environs = The Khirbet Qumran cemeteries. A synthesis of the archaeological data. 2002  szczegóły 
książka o utworze: Fitzmyer Joseph A.: [Sto jeden] 101 pytań o Qumran. 1997 ([Kompendium informacyjne na temat zwojów dkrytych nad Morzem Martwym w...) szczegóły 
recenzja: Ziółkowski Zenon: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 4 s. 321-323  szczegóły 
książka o utworze: Filomata. Nr 391: Rękopisy z Qumran. 1989 ( Z.J. Kapera: Dlaczego Qumran? - W. Chrostowski: Biblioteka qumrańska...) szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 272-273  szczegóły 
książka o utworze: Filomata. Nr 395: Rękopisy z Qumran. 1990 ([Numer poświęcony rękopisom z Qumran i odkryciom archeologicznym nad M...) szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 272-273  szczegóły 
książka o utworze: Filomata. Nr 410: Rękopisy znad Morza Martwego (Antologia). 1992 (Numer specjalny: Rękopisy z Qumran. III. Kronika odkryć i wybór tekstó...) szczegóły 
książka o utworze: Filomata. Nr 429/430: Rękopisy znad Morza Martwego. Qumrańskie kontrowersje z lat 1991-1994. 1995 ([Z.J.K.] : Wprowadzenie. * Robert Sudół: Odkryć, by ukryć czyli o prym...) szczegóły 
książka o utworze: Folia Orientalia. T. 25: Revue des Etudes Orientales publiees par la Commission Orientaliste - Centre de Cracovie de l'Academie Polonaise des Sciences. 1989 ([Zawiera m.in. materiały z międzynarodowego kolokwium:] The first coll...) szczegóły 
książka o utworze: Lehmann Johannes: Tajemnica Rabbiego Jezusa. 2000  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Wiara wymyślona. Nowe Książki 2001 nr 2 s. 72  szczegóły 
książka o utworze: Mogilany 1989. Papers on the Dead Sea Scrools offered in memory of Jean Carmignac. Cz. 1. 1993 ([Cz. 1:] General research on the Dead Sea scrolls. Qumran and the New ...) szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 238  szczegóły 
książka o utworze: Mogilany 1989. Papers on the Dead Sea Scrools offered in memory of Jean Carmignac. Cz. 2. 1991 ([Cz. 2:] The Teacher of Righteousness. Literary studies. 1991, 244 s. ...) szczegóły 
książka o utworze: Mogilany 1993. Papers on the Dead Sea Scrolls offered in memory of Hans Burgmann. 1996  szczegóły 
recenzja: Molka Jacek: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 1 s. 75-77  szczegóły 
książka o utworze: Mogilany 1995. Papers on the Dead Sea Scrolls in Memory of Aleksy Klawek. 1998 ([M.in. zawiera:] Z.J. Kapera: The Fifth International Colloquium on th...) szczegóły 
książka o utworze: Muchowski Piotr: Hebrajski qumrański jako język mówiony. 2001  szczegóły 
recenzja: Jaruzelska Izabela: Poznańskie Studia Teologiczne 2002 t. 13 s. 307-312  szczegóły 
recenzja: Tronina Antoni: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 3 s. 253-254  szczegóły 
książka o utworze: Muchowski Piotr: Komentarze do rękopisów znad Morza Martwego. 2005  szczegóły 
recenzja: Piotrowska Anna: Klucz do tajemnicy Qumran. Wiedza i Życie 2006 nr 6 s. 68 (nota...) szczegóły 
książka o utworze: Muchowski Piotr: Komentarze do rękopisów znad Morza Martwego. 2000  szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 236 (nota...) szczegóły 
książka o utworze: Muchowski Piotr: Rękopisy znad Morza Martwego. Qumran-Wadi Murabba' at-Masada - Nachal Hewer. 2000  szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 236 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mędala Stanisław: Studia Theologica Varsaviensia 2001 nr 1 s. 234-241  szczegóły 
książka o utworze: Muchowski Piotr: Zwój miedziany (3Q 15) = Copper scroll 3Q 15). Implikacje spornych kwestii lingwistycznych = Implications of the controversial linguistic problems. 1994  szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 239  szczegóły 
polemika: Muchowski Piotr: A letter to the editor. Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 260  szczegóły 
książka o utworze: Qumran Cave IV and MMT. Special reports. 1991  szczegóły 
książka o utworze: Rękopisy z Qumran nad Morzem Martwym. 2001  szczegóły 
książka o utworze: Rękopisy znad Morza Martwego. Qumran-Wadi Murabba at-Masada. 1996  szczegóły 
recenzja: Kapera Zdzisław J.: Pierwszy polski przekład tekstów Pustyni Judzkiej. Filomata 1996 nr 437/438 s. 239-246  szczegóły 
książka o utworze: Tantlevskij Igor R.: The two Wicked Priest in the Qumran commentary on Habakkuk. 1995  szczegóły 
książka o utworze: Tronina Antoni: Biblia w Qumran. Wprowadzenie w lekturę biblijnych rękopisów znad Morza Martwego. 2001  szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Warszawskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 (2002) s. 257-258  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2001 nr 4 s. 199-202  szczegóły 
recenzja: Małecki Zdzisław: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 1 s. 161-164  szczegóły 
recenzja: Pilarczyk Krzysztof: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 204-206  szczegóły 
książka o utworze: Tyloch Witold: Rękopisy z Qumran nad Morzem Martwym. 1997 (Przedmowa. * Wstęp. Historia odkryć. Biblioteka qumrańska. Gmina z Qum...) szczegóły 
książka o utworze: VanderKam James C.: Manuskrypty znad Morza Martwego. 1996 ([Zawiera rozdziały:] I. Odkrycia: A. Wprowadzenie. B. Odkrycia w Qumra...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Zagadka Qumran. Tygodnik Powszechny 1997 nr 5 s. 13  szczegóły 
recenzja: Muchowski Piotr: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 3 s. 240  szczegóły 
recenzja: Zdun Paweł: Raport z Qumran. Midrasz 1997 nr 6 s. 48-50  szczegóły 
artykuł: Betz Otto: "Milki-Sedeq" and "Milki-Resha" in Qumran, and their importance for the theology of the New Testament. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 66-68 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Betz Otto: Qumran and the New Testament. Forty years of research. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 273-275 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Betz Otto: The Temple Scroll (11Q Miqd 64, 7-13) and the trial of Jesus. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 275-277 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Brooke George J.: Levi and the Levites in the Dead Sea Scrolls and the New Testament. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 278-280 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Brooke George J.: The polemics of the Qumran phylacteries. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 68-70 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Burgmann Hans: 4 Q MMT: Versuch einer historisch begruendbaren Datierung. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 43-62  szczegóły 
artykuł: Burgmann Hans: John the Baptist was an Essene. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 280-281 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Burgmann Hans: Rettet den Pascher! (Remarks to the Qumran-Pesharim). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 70-71 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Burgmann Hans: Wanted! - oder Ein Steckbrief. Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 5-25 (nt. postaci "niegodziwego kapłana" w pismach qumrańskich...) szczegóły 
artykuł: Burgmann Hans: Who was the "Wicked Priest"?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 70 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Charles Gilbert: Literatura 1991 nr 10 s. 61-62 (oprac. (jg) właśc. [Jan Guranowski]...) szczegóły 
artykuł: Charlesworth James H.: Qumran graphic concodance. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 71-72 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Chrześcijaństwo a Qumran. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 69-78  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Odkrycia w Qumran a Nowy Testament. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 z. 2 s. 32-33 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Polskie qumranica (Przegląd). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 48-49 (przegląd polskich wydawnictw nt. wykopalisk znad Morza Martwego z lat ...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Sons of the Scrolls. Some reflections on the Dead Sea Scrolls from the viewpoint of communacation theory. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 281 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: The conscience of the Qumran community. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 82 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Zagadka rękopisu Ewangelii św. Marka z groty 7 Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 z. 2 s. 31-32 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: 45 lat qumranologii. Materiały z 32. Sympozjum Biblistów Polskich, Częstochowa, 15-16.09.1994. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 5-6 (artykuł wstępny...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: 45 lat qumranologii. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1994 nr 45 s. 8-9  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: 45 years of Qumranology. 32-nd Symposium of Polish Biblical Scholars. Częstochowa, September 15-16, 1994. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 111-115  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1993 r. 63 nr 1 s. 182-185 ([rec. ks. zb.:] Temple Scroll Studies. Papers presented at the Interna...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 226-229 ([rec. ks.:] Thord i Maria Thordson: Qumran and the Samaritans. Jerusal...) szczegóły 
artykuł: Cinal Stanisław: Nauczyciel Sprawiedliwości i początki wspólnoty esseńskiej z Qumran w świetle nowych dokumentów. Przegląd Religioznawczy 1995 nr 1 s. 49-63  szczegóły 
artykuł: Czapik Anna: Ostrożnie z litrem!. Przekrój 1993 nr 20 s. 26 (list do redakcji...) szczegóły 
artykuł: Davies Philip R.: 4QMMT and its proper setting. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 72 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Davies Philip R.: Qumran and Apocalyptic. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 282 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Davies Philip R.: Re-asking some hard questions about Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 282-284 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Davis Michael T., Stuckenbruck Loren T.: Notes on translation phenomena in the Palmyrene bilinguals. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 86-90 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Delcor Mathias: La recherche qoumranienne pendant la derniere decennie 1976-1987. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 66-68 (streszczenie referatu w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Denis Albert-Marie: La place de la loi de a Qumran et dans le judaisme du deuxieme temple. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 284-287 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Długosz Dariusz: The Polish Journal of Biblical Research 2002 t. 1 nr 2 (2001) s. 223-225 (omówienie książki: Aramic, Hebrew and Greek documentary texts from Nat...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: [Norman] Golb's hypothesis. Analysis and conclusions. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 112  szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica I. Folia Orientalia 1995 t. 31 s. 211-238 (omówienie zawartości opracowań badaczy niemieckich i austriackich nt. ...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica II. Folia Orientalia 1996 t. 32 s. 165-182 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica III. Folia Orientalia 1996 t. 32 s. 183-199 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica IV. Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 197-208 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica IX. Folia Orientalia 2001 t. 37 s. 205-220 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica V. Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 209-222 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica VI. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 183-202 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica VII-VIII. Folia Orientalia 1999 t. 35 s. 207-223 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Qumranologica X. Four Books of Virtual Importance for Studies in Matters Qumran. Folia Orientalia 2001 t. 37 s. 221-234 (omówienie zawartości opracowań światowych badaczy tekstów qumrańskich,...) szczegóły 
artykuł: Eisenman Robert: 'Jamesian' or 'Palestinian Christian' elements in MMT. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 72-74 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Eisenman Robert, Walker Dennis: The 1990 survey of Qumran caves. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 96-97 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Eisenman Robert: The James Ossuary - Is It Authentic?. Folia Orientalia 2002 t. 38 s. 233-236  szczegóły 
artykuł: Eisenman Robert: The Jerusalem community of James the Just and the community at Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 71-74 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Froehlich Ida: Jewish literary tradition and the Qumran tradition. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 287 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Garcia-Martinez Florentino: Qumran origins and early history. A groningen hypothesis. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 79-82 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Gądecki Stanisław: Qumran. x 1994 ([W ks.:] Stanisław Gądecki: Archeologia biblijna. T. 1. Gniezno 1994, ...) szczegóły 
artykuł: Geller Mark J.: Qumran's Teacher of Righteousness - a suggested identification. Scripta Judaica Cracoviensia 2002 t. 1 s. 9-19  szczegóły 
artykuł: Gluskina N.L.: The life and work of Joseph Amussin. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 82-84 (dorobek naukowy rosyjskiego uczonego w zakresie badań pism qumrańskim;...) szczegóły 
artykuł: Gnilka Joachim: Das heilige Mahl der Essener. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
artykuł: Golb Norman: Hypothesis of Jerusalem origin of DSS - Synopsis. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 287-290 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Golb Norman: Kto napisał manuskrypty znad Morza Martwego?. Przegląd Powszechny 1989 nr 9 s. 294-312 (nt. rękopisów qumrańskich...) szczegóły 
artykuł: Golb Norman: The hypothesis of Jerusalem origin of the Qumran scrolls. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 74-75 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Gołębiewski Marian: Żydowska i chrześcijańska interpretacja pierwszych wierszy Księgi Rodzaju. Od Qumran do Nowego Testamentu. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 95-109 (m.in. o komentarzu Filona z Aleksandrii do Księgi Rodzaju...) szczegóły 
artykuł: Gropp Gerd: Iranische Parallelen zu Aspekten des kloesterlichen Lebens in Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 75-76  szczegóły 
artykuł: Jędrzejewski Sylwester: Demonologia w Biblii i w pismach Qumran. Z badań nad Biblią 2007 z. 12 s. 53-76  szczegóły 
artykuł: JT: Tajemnica qumrańska. Gazeta Wyborcza 2001 nr 275 s. 24 (not....) szczegóły 
artykuł: Kantorski Leon: W Ziemi Świętej.... Podkowiański Magazyn Kulturalny 1995 nr 1 s. 14  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: 45 lat qumranologii. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 7-30 (omów. stanu badań...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: A review of excavations of the Qumran cemetery. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 113 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: 1989: The third battle of the scrolls begins. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 223-235 (etapy badań nad zwojami z Qumran: I. 1940-1950 - odkrycie. II. 1955-19...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: A tribute to the memory of reverend Jean Carmignac. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 223-235 ([rec. tomu:] Revue de Qumran 1988 t. 13 nr 49/52 pt. Memorial J...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Bibliography of Norman Golb's hypothesis of the Jerusalem origin of Dead Sea scrolls. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 217-221 (bibliografia z lat 1980-1988...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 221-222 ([rec. ks.:] Geza Vermes: The Dead Sea Scrolls in English. Sheffield: J...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: On the most recent developments in qumranology. Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 55-64  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: The present state of qumranology. Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 27-53  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: The present state of Qumranology. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 290-292 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: Józef Tadeusz Milik - współtwórca qumranologii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 1 s. 5-16 (nt. badań J.T. Milika nad pismami z Qumran...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: Józef Tadeusz Milik the scrollery's fastes man with a fragment. Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 5-20 (nt. dorobku uczonego w odkryciach tekstów qumrańskich...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: Półwiecze sporu o zwoje znad Morza Martwego. x 1996 ([W ks. zb.:] Studia classica et byzantina Alexandro Krawczuk oblata. R...) szczegóły 
artykuł: Knohl Israel, Talmon Shemaryahu: A calendarical scroll from Qumran Cave IV - Mis Ba (4Q33). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 90-93 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Kowalski Krzysztof: Żywe manuskrypty znad Morza Martwego. Plus Minus 2001 nr 49 s. D5 (nt. wydania pełnej wersji manuskryptów...) szczegóły 
artykuł: Kuncewicz Piotr: Wieczory z Patarafką [z tego cyklu:] Zagadki chrześcijaństwa. Przegląd 2002 nr 36 s. 44 (dot. hipotez związanych z publikacją i odkryciem rękopisów...) szczegóły 
artykuł: Lewi Baruch: Tajemnica pieczar nad Morzem Martwym. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 12/13 s. 18-19; nr 14 s. 12-13  szczegóły 
artykuł: Lichtenberger Hermann: Reflections on the history of John Baptist's communities. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 70-71 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Magness Jodi: Some observations on the Herodian period chronology of Qumran, Ein Feshkha and Ein el-Ghuweir. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 113-114 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Marcinkowski Roman: Utwory pozabiblijne biblioteki esseńskiej z Qumran. Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/4 s. 134-143  szczegóły 
artykuł: Markiewicz Tomasz, Urbanik Jakub: Babatha, Selampsione i ich greckie archiwa. Z greckich papirusów znad Morza Martwego. Nowy Filomata 2000 nr 2 s. 149-160 (z tekstami papirusów w tłumaczeniu na język polski: "Babatha" 18, 21-2...) szczegóły 
artykuł: McGrath James F.: Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 235-237 ([rec. ks.:] James C. VenderKam: The Dead Sea Scrolls Today. Michigan 1...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Biblioteka znad Morza Martwego (przegląd zawartości). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 2 s. 27-29 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Kluczowe problemy w aktualnych badaniach pism qumrańskich. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 31-67  szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Le Quatrieme livre d'Esdras et les ecrits de Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 293 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Obóz eseński w Jerozolimie w świetle współczesnych badań archeologicznych. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 75-77 (nt. roli Jerozolimy w powstawaniu pism; streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 1 s. 267-276 ([rec. ks.:] E. Qimron, J. Strugnell: Qumran Cave 4. V. Miqsat Ma'aseh ...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Tajemniczy Mistrz Sprawiedliwości, twórca sekty qumrańskiej, ostatecznie zweryfikowany?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 2 s. 29-31 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Mickiewicz Franciszek: Koncepcje świątyni w tekstach wspólnoty z Qumran. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 4 s. 250-266  szczegóły 
artykuł: Mikucki Piotr: Święta religijne dawnej Palestyny w pismach żydowskich i esseńskich. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 239-247  szczegóły 
artykuł: Morawiecki Lesław: Miedziany zwój z Qumran. Rzeczywistość czy fikcja. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1995 t. 58 (1994) s. 24-25 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Moskow Ruth: The dialectics of Biblical Enigma, Parable and typology. From Qumran to the Revelation of John. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 293 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Moskwa Jacek: Zwoje z Qumran (Ostateczne świadectwa historyczności Ewangelii?). Życie Warszawy 1994 nr 218 s. 10  szczegóły 
artykuł: Moskwa J.: Zwoje z Qumran. Związkowiec = The Alliancer 1994 nr 111 s. 8  szczegóły 
artykuł: Muchowski Piotr: Bibliography of the copper scroll (3 Q15). Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 65-70  szczegóły 
artykuł: Muchowski Piotr: Dwie kluczowe kwestie badawcze w studiach nad rękopisami biblijnymi z Qumran. Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 27-43  szczegóły 
artykuł: Muchowski Piotr: Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 219-220 ([rec. ks.:] Elisha Qimron: The Hebrew of the Dead Sea Scrolls. Atlanta...) szczegóły 
artykuł: Muchowski Piotr: Język hebrajski qumrański, jego zasięg i status społeczny. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 3 s. 161-168  szczegóły 
artykuł: Muchowski Piotr: Zwój Miedziany z Qumran po trzydziestu pięciu latach. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 49-51 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Niebuhr Karl-Wilhelm: 4Q 521, 2 II - an eschatological psalm. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 114-115 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Nitzan Bilha: A liturgical genre of praising God in Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 83-85 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Nitzan Bilha: The "Pesher" and other methodes of preaching. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 293-294 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Ordon Hubert: Pneumatologia qumrańska. Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 1 s. 69-78  szczegóły 
artykuł: Palumbo Arthur E.: 1 QpHab 5:8-12. The "Pillars", and Paul. Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 125-137  szczegóły 
artykuł: Palumbo Arthur: A new interpretation of the Nahum commentary. Folia Orientalia 1993 t. 29 (1992/1993) s. 153-162  szczegóły 
książka: Parchem Marek: Świątynia według zwoju z groty 11 w Qumran. 2006  szczegóły 
artykuł: Piotrowska Anna: Zwoje z Qumran. Newsweek 2001 nr 15 s. 72-75 (historia odnalezienia zwojów i ich zawartość...) szczegóły 
artykuł: Puech Emile: Wywiad z ks. Emilem Puechem. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 z. 3 s. 258-261 (nt. własnych studiów językoznawczych nad zwojami z Qumran z okazji 50....) szczegóły 
artykuł: Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 (1988) s. 59 (not. o wykładzie Piotra Muchowskiego pt. "Zwój Miedziany z Qumran: Now...) szczegóły 
artykuł: Rohoziński Jerzy: Krajobraz po bitwie. 50 lat po odkryciach w Qumran. Ars Regia 2000 r. 7/8 nr 13/14 (1998/1999) s. 259-269 (podsumowanie 50-letniego okresu badań nad tekstami...) szczegóły 
artykuł: Schiffman Lawrence H.: The law of the Temple Scroll and its provenance. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 77-78 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Schiffman Lawrence H.: The New Halakhic Letter (4QMMT) and the origins of the Dead Sea sect. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 295-296 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Schiffmann Ilja S.: The Teacher of Righteousness in the Soviet Qumran studies. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 295 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Schwank Benedykt: Qumran w świetle własnych doświadczeń z lat 1947-1967. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 4 s. 317-330 (tekst referatu wygłoszonego na Międzynarodowym Sympozjum Biblijnym "Qu...) szczegóły 
artykuł: Schweitzer Frederick M.: The Teacher of Righteousness as exemplification of Messianism. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 296-298 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Segert Stanislas: Hebrew Essenes - Aramaic Christians. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 115-116 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Sen Felipe: Qumran and Nag Hammadi. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 116 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Sen Felipe: Qumran in the Spanish research. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 298-300 (streszczenie referatu...) szczegóły 
książka: Shanks Hershel: Tajemnica i znaczenie zwojów znad Morza Martwego. 2002  szczegóły 
recenzja: J.P.: Nowe Książki 2002 nr 12 s. 26-27  szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2002 nr 11 s. 48 (not....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 205 (nota...) szczegóły 
artykuł: Sieg Franciszek: The Kingdom of God in the Qumran scriptures and in St. John's Apocalypse. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 300 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Sievers Joseph: Second Temple Judaism and Nascent Christianity Seen Through Dead Dea Scrolls. Electrum 2003 t. 7 s. 9-24 (m.in. zawiera wykaz i charakterystkę odkrytych manuskryptów w Qumran...) szczegóły 
artykuł: Siwiec Katarzyna: Rękopisy znalezione w Qumran. Przekrój 1993 nr 14 s. 12-14  szczegóły 
książka: Skrzypczyk Alfred: Idea świątyni w pismach qumrańskich. 2006 ([Analiza tekstów qumrańskich zawierających motyw Świątyni]....) szczegóły 
artykuł: Starkova K.B.: The place and significance of the Temple Scroll (11QTS) in the conception of the Essene-Qumran community. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 85-86 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Sudół Robert: 2000 lat pod ziemią, 40 lat w szufladach. Gazeta. Magazyn 1994 nr 51 s. 32-34  szczegóły 
artykuł: Tantlevskij Igor R.: Etymology of "Essenes" in the Light of Qumran messianic expectations. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 93-95 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Thiering Barbara: Can the Hasmonean dating of the Teacher of Righteousness be sustained?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 300-302 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Trever John C.: The Cave 1 manuscripts and archeology converge to reveal the Qumran story. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 302-303 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Tronina Antoni: Biblioteka Zwojów. Tło Nowego Testarmentu. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 3 s. 250-253 (dot. serii wydawnicznej "Biblioteka Zwojów"...) szczegóły 
artykuł: Tronina Antoni: Półwiecze odkryć w Qumran. Przegląd polskich publikacji. Roczniki Teologiczne 1998 t. 45 z. 4 s. 91-100  szczegóły 
artykuł: Tronina Antoni: Psałterz wśród rękopisów znad Morza Martwego. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
artykuł: Tyloch Witold: Euhemer 1990 nr 3/4 s. 174-179 ([rec. tomu:] Revue de Qumran 1988, t. 13 : Memorial Jean Carmig...) szczegóły 
artykuł: Tyloch Witold: Le Maitre de Justice dans les documents de Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 303-304 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Tyloch Witold: Pochodzenie i data Zwoju Świątynnego oraz jego znaczenie dla identyfikacji gminy z Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 68-70 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Vermes Geza: Reflection on Jesus the Jew, His world and His religion. Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 33-37 (w świetle tekstów qumrańskich...) szczegóły 
artykuł: Walker Dennis: Qumran cave 4 and the survey. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 96 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Wilcox Max: "Silence in Heaven", Rev 8:1 and early Jewish thouguth. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 304 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Wilcox Max: The Qumran scrolls: an alternative view. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 97-98 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Wise Michael O.: 4QMMT and the sadducees: a look at a recent theory. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 98-101 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Wise Michael O.: The Teacher of Righteousness and the Temple Scroll. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 305 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Witaszek Gabriel: Separatyzm gminy qumrańskiej. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 79-94  szczegóły 
artykuł: Witaszek Gabriel: Tendencje partykularystyczne w gminie qumrańskiej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 169-181  szczegóły 
artykuł: Włodek Tomasz: Zwoje z Qumran. W drodze 1999 nr 1 s. 87-97, nr 2 s. 91-102, nr 3 s. 96-103  szczegóły 
artykuł: Wojciechowski Michał: Sensacje z pustyni Judzkiej, z miejsca zwanego Qumran. Życie Warszawy 1994 nr 252 dod. s. 5  szczegóły 
nawiązanie: Mareta Adam: Peszer, czyli jak pani doktor poszukuje ukrytego sensu w rękopisach z Qumram [!]. Życie Warszawy 1994 nr 266 dod. s. 5 (dot. książki Barbary Thiering "Jesus the Man"...) szczegóły 
artykuł: Wojtasiński Zbigniew: Boje o zwoje. Przegląd Tygodniowy 1993 nr 1 s. 16  szczegóły 
artykuł: Wolters Al: The cultic terminology of the Copper Scroll. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 101-102 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Young Fred E.: The Kansas Qumran project. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 306 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Young Fred E.: The Kansas Qumran project. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 102 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Zdun Paweł: Kilka uwag na temat bytów anielskich w rękopisach znad Morza Martwego. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
412.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Schreiner Stefan: Isaac of Troki's Studies of Rabbinic Literature. Polin 2002 t. 15 s. 65-76 (dot. m.in. Talmudu i Biblii w świetle pism Izaaka z Trok; z not. o aut...) szczegóły 
artykuł: Teter Magdalena: "Nie wolno mądrym mieszkać w mieście, w którym brak warzyw". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 9 s. 7, 9 (o wskazówkach żywieniowych zawartych w Biblii i Talmudzie...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Święta Księga starszych braci. O Talmudzie z ks. Waldemamarem Chrostowskim z Akademii Teologii Katolickiej rozmawia Małgorzata Borczak. Nowe Książki 1991 nr 5 s. 15-18 (wywiad; rozm. Małgorzata Borczak...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Antologie i zbiory (hebrajska)
    książki (alfabet tytułów)
413.książka: Judaizm. [Wybór tekstów]. 1990 ([Zawiera m.in. teksty:] Mojżesz Ben Majmon-Majmonides: Miszna Tora [fr...) szczegóły 
414.książka: Kwiaty wschodnie. Zbiór zasad moralnych, teologicznych przysłów, reguł towarzyskich, allegoryi i powieści z Talmudu i pism współczesnych. 1990 ([Przedruk z wyd.: Warszawa: Drukarnia M. Chmielewskiego 1842; zawiera:...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
415.artykuł: Chmiel Jerzy: Biblia w dialogu religijnym z judaizmem (o dokumencie Papieskiej Komisji biblijnej z 2001 roku). Studia Judaica 2002 nr 1 s. XIV-XV (streszczenie referatu...) szczegóły 
416.artykuł: G.S.: Biblijne odkrycie. Rzeczpospolita 2001 nr 8 s. A12 (nota o odkryciu w Bibliotece Narodowej w Wiedniu fragmentu manuskryptu...) szczegóły 
417.artykuł: M.P.: Określenia "rodzajowo-neutralne". Rzeczpospolita 2002 nr 28 s. A8 (dot. nowego amerykańskiego tłumaczenia Pisma Świętego; nota...) szczegóły 
418.artykuł: Świderkówna Anna: Fantastyka teologiczna. Nowa Fantastyka 2002 nr 6 s. 65-67 (wywiad m.in. nt. związków Biblii i science fiction; rozm. Bartek Świde...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Teksty biblijne (Biblia, hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
419.książka: Aforyzmy biblijne. Sentencje teologiczne, zasady moralne i różne maksymy z Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu. 1996  szczegóły 
420.książka: Biblia dla każdego. Tekst, komentarz, ilustracje. T. 2. 1995 (Księga Kapłańska. Księga Liczb, Księga Powtórzonego Prawa. Księga Jozu...) szczegóły 
421.książka: Biblia dla każdego. Tekst, komentarz, ilustracje. T. 3. (Księga Sędziów. Księga Rut. Pierwsza Księga Samuela. Druga Księga Samu...) szczegóły 
422.książka: Biblia dla każdego. Tekst, komentarz, ilustracje. T. 5. 2002 (Księga Hioba. Księga Psalmów....) szczegóły 
423.książka: Biblia łacińsko-polska czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Cz. 1. Cztery Ewangelie i Dzieje Apostolskie. 1997 ([Tytuł na okładce:] Podług textu łacińskiego Wulgaty, i przekładu pols...) szczegóły 
424.książka: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 1991 ([Tytuł na okładce:] Pismo Święte...) szczegóły 
425.książka: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 1996 ([Tytuł na grzbiecie książki:] Biblia Święta....) szczegóły 
426.książka: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 1997 ([Tytuł na okładce: Pismo Święte]....) szczegóły 
427.książka: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 1994 ([Tytuł na okładce:] Pismo Święte...) szczegóły 
428.książka: Biblia to jest Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. 1989  szczegóły 
429.książka: Biblia to jest Pismo święte Starego i Nowego Testamentu z apokryfami. 1990  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 45 (nota podkreślająca precedensowe dołączenie apokryfów...) szczegóły 
430.książka: Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r.. 2000  szczegóły 
431.książka: Biblia w rycinach Gustave'a Dore. Stary i Nowy Testament. 1991 ([Zawiera drzeworyty ze scenami biblijnymi wraz z odpowiednimi cytatami...) szczegóły 
432.książka: Chamisza Chumsze Tora - Chumasz Pardes Lauder. Księga Pierwsza Bereszit. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową i Haftary z błogosławieństwami. ([Tekst hebrajski i polski przekład Księgi Rodzaju, opatrzony wyborem k...) szczegóły 
recenzja: Paziński Piotr: Zamiast recenzji. O "Torze Pardes Lauder" oczami komentatora. Midrasz 2006 nr 2 s. 17-22  szczegóły 
polemika: Tokarski Stefan: Panu Piotrowi Pazińskiemu do sztambucha. Midrasz 2006 nr 5 s. 54  szczegóły 
433.książka: Chamisza Chumsze Tora - Chumasz Pardes Lauder. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową i Haftary z błogosławieństwami. Księga Druga. Szemot. 2003  szczegóły 
recenzja: Księga przygód i kontemplacji. Wprost 2003 nr 20 s. 102 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szymański Mikołaj: Tajemnice blasku menory. Midrasz 2003 nr 9 s. 48-49  szczegóły 
nawiązanie: Pecaric Sacha: Midrasz 2003 nr 11 s. 6 (list...) szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: Wspólnota w Torze. Tygodnik Powszechny 2003 nr 26 s. 22 (z not. o P. Śpiewaku...) szczegóły 
recenzja: Paziński Piotr: Zamiast recenzji. O "Torze Pardes Lauder" oczami komentatora. Midrasz 2006 nr 2 s. 17-22  szczegóły 
polemika: Tokarski Stefan: Panu Piotrowi Pazińskiemu do sztambucha. Midrasz 2006 nr 5 s. 54  szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 154-155  szczegóły 
artykuł: Pecaric Sasza: Żydowskie życie i żydowskie myślenie. Ukazało się pierwsze po wojnie żydowskie tłumaczenie drugiej księgi Tory na język polski. Tygodnik Powszechny 2003 nr 26 s. 22 (wyw. z tłumaczem, rozm. Anna Mateja, Agnieszka Sabor; z not. o S. Peca...) szczegóły 
434.książka: Dar przyjaźni. 1994 ([Zawiera cytaty z Biblii Tysiąclecia]....) szczegóły 
435.książka: Ecclesiastes. Księgi Salomonowe. 2000  szczegóły 
recenzja: Ulewicz Tadeusz: Nowe książki o tradycjach dziejowych UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 75-80  szczegóły 
recenzja: Łuczak Arleta: Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 256-259  szczegóły 
436.książka: Ecclesiastes. Księgi Salomonowe. 2003  szczegóły 
437.książka: Knega psalmów. 1999  szczegóły 
recenzja: s.j.: Jest "Knega Psalmów". Pomerania 1999 nr 7/8 s. 114-115 (sprawozdanie z imprezy promocyjnej zorganizowanej 25 VI 1999 r. Gdańsk...) szczegóły 
recenzja: E.S.: "Knega psalmów". Gdinsko Kleka 1999 nr 11/12 s. 8 (nota...) szczegóły 
438.książka: Kobieta w mądrościach biblijnych. 1991 ([Wybór fragmentów Starego Testamentu dotyczących kobiet; cytaty wg Bib...) szczegóły 
recenzja: Jundziłł Juliusz: Miscellanea Anthropologica et Sociologica 1993 nr 2 s. 276-277  szczegóły 
439.książka: Księga Daniela. 1995  szczegóły 
440.książka: Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza. 2000  szczegóły 
441.książka: Księga Ezechiela. 1998  szczegóły 
442.książka: Księga Hioba. 1998  szczegóły 
443.książka: Księga Izajasza. 1991  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1992 t. 118 z. 1 s. 175 (nota...) szczegóły 
444.książka: Księga Izajasza II-III : 40-66. 1996  szczegóły 
445.książka: Księga Jeremiasza. 1997  szczegóły 
446.książka: Księga Jeremiasza. 1999  szczegóły 
447.książka: Księga Mądrości. 1989  szczegóły 
448.książka: Księga Mądrości. 1998  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Księga Mądrości. Magazyn Literacki 1998 nr 4 s. 83  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 8/9 s. 24 (not....) szczegóły 
449.książka: Księga Psalmów. 1994  szczegóły 
450.książka: Księga Psalmów. 1982  szczegóły 
451.książka: Księga Psalmów. 1993  szczegóły 
452.książka: Księga Psalmów. 1998  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Arcydzieło literatury religijnej. Rzeczpospolita 1998 nr 86 s. 27  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1998 nr 7/8 s. 76 (not....) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 4 s. 19 (not....) szczegóły 
453.książka: Księga Psalmów. W przekładzie z języków oryginalnych. 2001  szczegóły 
454.książka: Księga Psalmów. [Wybór]. 1999 (Publikacja towarzysząca wystawie Devi Tuszyński - "Księga Psalmów" i i...) szczegóły 
455.książka: Księga Psalmów. Z komentarzami i marginaliami z Biblii Jerozolimskiej. 1991 ([Tekst wg Biblii Tysiąclecia. Poznań, Warszawa 1983]...) szczegóły 
456.książka: Księga Rodzaju. Hebrajsko-polski Stary Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, transkrypcją oraz indeksem rdzeni. 2000  szczegóły 
recenzja: Stiller Robert: Biblia w transliteracji. Midrasz 2000 nr 12 s. 47  szczegóły 
nawiązanie: Stiller Robert: Midrasz 2001 nr 13 [właśc. 1] s. 4 (list do redakcji dot. zmian redakcyjnych w artykule i okoliczności jeg...) szczegóły 
recenzja: Piela Marek: Studia Judaica 2000 [r. 3] nr 1 s. 123-126  szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 4 s. 198 (nota...) szczegóły 
457.książka: Księgi biblijne. Przekłady z języka greckiego i hebrajskiego. 2003 ([Zawiera:] Księga Psalmów. Księga Hioba. Księgi Pięciu Megilot. Księga...) szczegóły 
458.książka: Księgi Genesis to jest pierwsze Mojżeszowe w obrazach Jana Lebensteina, w tłumaczeniu Jakóba Wójka [!]. 1995  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Biblia wedle Lebensteina. Tygodnik Powszechny 1996 nr 8 s. 13  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Między pięknem a brzydotą (Księgi Genezis w obrazach Jana Lebensteina). Plus Minus 1996 nr 15 s. 19 (nt. szaty graficznej książki...) szczegóły 
recenzja: Jordan Janusz: Nowe cykle. Nowe Książki 1995 nr 12 s. 11-12  szczegóły 
recenzja: Wasita Ryszard: Obrazy ze słów. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 10 s. 18, 23  szczegóły 
459.książka: Księgi pięciu megilot. 1998  szczegóły 
460.książka: Mądrość króla Salomona. [Wybór tekstów]. 1999 ([Zawiera fragmenty Księgi Koheleta i Księgi Przysłów]...) szczegóły 
461.książka: Mądrość psalmów. [Wybór tekstów]. 1997 ([Zawiera fragmenty Księgi Psalmów, przedstawione w 30 częściach]....) szczegóły 
462.książka: Mądrość Salomona i innych mędrców izraelskich. 1990 ([Źródła tekstów:] Księga Przysłów, Księga Koheleta, Księga Hioba, Księ...) szczegóły 
463.książka: Najpiękniejsze słowa Biblii. Stary Testament. [Album]. 2000 ([Z reprodukcjami malarstwa religijnego]...) szczegóły 
464.książka: Największa jest miłość. 1994 ([Zawiera cytaty z Biblii Tysiąclecia]....) szczegóły 
465.książka: Pierwsza i Druga Księga Kronik. 2001  szczegóły 
466.książka: Pierwsza i Druga Księga Machabejska. 2001  szczegóły 
467.książka: Pieśń nad Pieśniami czyli Najpiękniejszy poemat o miłości zaczerpnięty z Pisma Świętego. 1993  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 3/4 s. 194-195  szczegóły 
468.książka: Pięcioksiąg. Hebrajsko-polski Stary Testament. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem rdzeni.  szczegóły 
recenzja: Nowicka Perła: Sen hebraisty. Midrasz 2006 nr 2 s. 23-24  szczegóły 
469.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. 1996  szczegóły 
470.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. 2001  szczegóły 
recenzja: Biblia na trzecie tysiąclecia. Rocznik Teologiczny 2002 z. 1 s. 261-262 (sprawozdanie z prezentacji edycji; Warszawa, 26 IX 2001...) szczegóły 
recenzja: Kiedzik Mirosław: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnyh - główne założenia i zmiany w brzmieniu przekładu Nowego Testamentu oraz ich podstawy. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 203-213  szczegóły 
recenzja: Frankowski Janusz: Przekład ekumeniczny Nowego Testamentu i Psalmów. Refleksje i uwagi (Pani Barbarze Enholc-Narzyńskiej). Studia Oecumenica 2003 t. 3 s. 111-133  szczegóły 
recenzja: Szostkiewicz Adam: Słowo nad podziałami. Polityka 2001 nr 42 s. 72-73  szczegóły 
recenzja: Malina Adam: Tolle lege, tolle lege (weź i czytaj, weź i czytaj). Myśl Protestancka 2001 nr 4 s. 84-87  szczegóły 
recenzja: Kozyra Józef: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 447-450  szczegóły 
omówienie: Frankowski Janusz: Dar na nowe tysiąclecie (Przekład ekumeniczny Nowego Testamentu i Psalmów). Więź 2003 nr 12 s. 69-81  szczegóły 
artykuł: Turnau Jan: Burząc Wieżę Babel. Ekumeniczny przekład Nowego Testamentu. Tygodnik Powszechny 2001 nr 41 s. 10 (nt. uroczystej prezentacji dzieła w seminarium duchownym diecezji wars...) szczegóły 
471.książka: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. "Biblia warszawsko-praska". 1997  szczegóły 
recenzja: Kronika wydarzeń ekumenicznych lipiec - grudzień 1997. Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1998 nr 1 s. 137 (nota sprawozdawcza z uroczystej prezentacji nowego tłumaczenia Biblii ...) szczegóły 
recenzja: Pielachaty Marek: Uwagi o przekładzie ksiąg protokanonicznych Starego Testamentu w "Biblii warszawsko-praskiej" ks. bpa K. Romaniuka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze 2000 z. 120 (1241) s. 121-149  szczegóły 
472.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Przekład z języków oryginalnych. 1994 ([T. 4:] Nowy Testament. Poznań 1994, VI, 677 s. (Pismo Święte Starego ...) szczegóły 
473.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Przekład z języków oryginalnych. 1992 ( Stary Testament
T. 1: Księga Tobita. Księga Judyty. Księga Estery...)
 szczegóły 
474.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Przekład z języków oryginalnych. 1991 (Stary Testament
T. 1: Pięcioksiąg. Księga Jozuego. Księga Sędziów....)
 szczegóły 
475.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych. 1996  szczegóły 
476.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Warzecha Julian: Kilka uwag o V wydaniu Biblii Tysiąclecia. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 113-123  szczegóły 
477.książka: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych. 1989 ([Na okł. także:] Biblia Tysiąclecia....) szczegóły 
478.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wydanie ilustrowane. 2000  szczegóły 
recenzja: (ł): Biblia w nowym wcieleniu. Biblioteka Analiz 2000 nr 8 s. 24 (not....) szczegóły 
recenzja: Gołębiewski Łukasz: Dymek ze słowami z Pisma (Nowe spojrzenia na Biblię: poprzez sztukę i komiks). Rzecz o Książkach 2000 nr 4 s. F3 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zagórska Bożena: Księga całej ludzkości (Jubileuszowe wydanie Biblii Tysiąclecia). Trybuna 2000 nr 119 s. 6  szczegóły 
recenzja: (AZ): Wprost 2000 nr 25 s. 96 (not....) szczegóły 
479.książka: Pismo święte Starego Testamentu. 1991 (T. 7 cz. 2: Księga Psalmów. Wstęp, przekł., koment., ekskursy oprac. S...) szczegóły 
recenzja: Tronina Antoni: Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 1 s. 121-123 (dot. : T. 7 cz. 2: Księga Psalmów...) szczegóły 
480.książka: Psałterz. 1990  szczegóły 
recenzja: Pieńkosz Konstanty: Nowy Psałterz. Literatura 1991 nr 4 s. 61  szczegóły 
481.książka: Psałterz. 1989  szczegóły 
recenzja: Klecel Jolanta: Świat Książki 1989 nr 10 s. 15  szczegóły 
482.książka: Psałterz. 2003  szczegóły 
483.książka: Psałterz Biblii greckiej. 1996  szczegóły 
recenzja: Grabowski Mariusz: Psałterz grecki po polsku. Nasz Dziennik 1998 nr 20 s. 6  szczegóły 
484.książka: Psałterz Dawidów w przekładzie Jakuba Wujka z 1594 roku. 1993  szczegóły 
recenzja: Ociepka Franciszek: Święty Dąb. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 101 s. 11  szczegóły 
recenzja: Bieńkowska Danuta: Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 4/5 s. 376-377 (z not. red. 377-378...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 3/4 s. 193-194  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Ruch Literacki 1993 z. 6 s. 839-840  szczegóły 
485.książka: Psałterz. Przekłady biblijne z języka hebrajskiego. 2003  szczegóły 
recenzja: (KA): Książki 2003 nr 6 s. 54 (notka...) szczegóły 
486.książka: Psałterz tyniecki. Psalmy i pieśni. 2001  szczegóły 
487.książka: Słowa Proroków. [Wybór tekstów]. 1998 ([Zawiera fragmenty ksiąg prorockich Starego Testamentu]....) szczegóły 
488.książka: Stary Testament. T. 1: Księgi Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów, Rut, 1 Samuela, 2 Samuela, 1 Królewska, 2 Królewska, 1 Kronik, 2 Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, Tobiasza, Judyty, Estery, 1 Machabejska, 2 Machabejska. 2001  szczegóły 
489.książka: Stary Testament. T. 1: Pięcioksiąg, Księga Jozuego, Księga Sędziów, 2 Księgi Samuela, 2 Księgi Królów, 2 Księgi Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza, 2 Księgi Machabejskie. 2000  szczegóły 
490.książka: Stary Testament. T. 1: Pięcioksiąg, Księga Jozuego, Księga Sędziów, 2 Księgi Samuela, 2 Księgi Królów, 2 Księgi Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza, 2 Księgi Machabejskie. 2003  szczegóły 
491.książka: Stary Testament. T. 2: Księga Tobita, Księga Judyty, Księga Estery, Księga Rut, Księga Psalmów, Księga Przysłów, Księga Joba, Pieśń nad Pieśniami, Księga Koheleta, Mądrość Syracha, Księga Mądrości. 2003  szczegóły 
492.książka: Stary Testament. T. 2: Księgi Hioba, Psalmów, Przysłów, Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Mądrości, Syracha, Izajasza, Jeremiasza, Lamentacje, Barucha, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza. 2001  szczegóły 
493.książka: Stary Testament. T. 3: Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Księga Barucha, Księga Lamentacji (Treny), Księga Ezechiela, Księga Daniela, 12 Proroków Mniejszych. 2000  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
494.wiersz: Psalm IV (Bóg, mój sędzia usłyszał...). Filomata 1992 nr 407 s. 19 (z koment., s. 21...) szczegóły 
495.wiersz: Psalm V (Zechciej uslyszeć moje słowa, Panie...). Filomata 1992 nr 407 s. 19-20 (z koment., s. 21...) szczegóły 
496.wiersz: Psalm VI (Lękam się sądu Twego, Panie...). Filomata 1992 nr 407 s. 20-21 (z koment., s. 21...) szczegóły 
497.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 1. Zbrodnie Hasmoneuszy. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 67 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
498.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 2. Hańba Jerozolimy i koniec Pompejusza. Psalm Salomona o Jerozolimie. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 68-70 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
499.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 3. O sprawiedliwych i bezbożnych. Psalm Salomona o sprawiedliwych. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 70-71 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
500.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 4 Obłudnicy w Wysokiej Radzie. Rozważanie Salomona o pochlebcach. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 71-73 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
501.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 5. Modlitwa o życiodajny deszcz. Psalm Salomona. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 73-74 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
502.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 6. Modlitwa pobożnego. Psalm Salomona. W ufności. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 74-75 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
503.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 7. Prośba o pomoc. Psalm Salomona. O przemianę. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 75 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
504.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 8. Sprawiedliwy sąd nad Pompejuszem. Psalm Salomona. O zwycięstwie. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 75-78 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
505.proza: Księga Rut. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 s. 17-29 (wstęp i przypisy: Teresa Stanek: Księga Rut. Propozycja nowego przekła...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
506.książka: Atlas miejsc biblijnych. 1999  szczegóły 
507.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lipszyc Adam: Biblia i struktury. Midrasz 1999 nr 5 s. 46-47  szczegóły 
508.książka: Bednarz Michał: Zanim zaczniesz czytać Pismo Święte. 1998 (Wstęp. * I. Biblia - księgą trudną. Dlaczego? 1. Biblia bestsellerem. ...) szczegóły 
509.książka: Biblia w roku 2000. Teksty wykładów wygłoszonych na sympozjum naukowym zorganizowanym przez Oddział Polskiej Akademii Nauk i Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 7 czerwca 2000 roku. 2000 (Andrzej B. Legocki, Tomasz Węcławski: Przedmowa. - Izabela Jaruzelska:...) szczegóły 
510.książka: Bocian Martin: Leksykon postaci biblijnych. Ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych. 1995 ([Obejmuje 200 najważniejszych, imiennie występujących w Biblii osób or...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Biblijne who is who. Tygodnik Powszechny 1995 nr 20 s. 13  szczegóły 
recenzja: Jagodzińska Renata: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1996 t. 39 z. 1/2 s. 163-166  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 204 (notka...) szczegóły 
recenzja: Wipszycka Ewa: Biblia, biblia nade wszystko. Mówią Wieki 1995 nr 7 s. 52  szczegóły 
511.książka: Bosak Pius Czesław: Kobiety w Biblii. Słownik-konkordancja. 1995 ([Zawiera podstawową wiedzę na temat 194 postaci kobiecych Starego i No...) szczegóły 
recenzja: Adamiak Elżbieta: Kobiety w Biblii. Więź 1996 nr 6 s. 187-191  szczegóły 
512.książka: Briks Piotr: Radość Boga w Starym Testamencie. 2000 (Przedmowa. Wprowadzenie. Rozdz. I. Zagadnienia leksykalne i gramatyczn...) szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Warszawskie Studia Teologiczne 2002 t. 14 (2001) s. 261-263  szczegóły 
513.książka: Brzegowy Tadeusz: Księgi historyczne Starego Testamentu. 1996  szczegóły 
recenzja: Hałas Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 1 s. 73-75  szczegóły 
514.książka: Brzegowy Tadeusz: Księgi historyczne Starego Testamentu. 1998  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 4 s. 367-368 (nota...) szczegóły 
515.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. [Cz. 1]. 1994 ( ...) szczegóły 
recenzja: Grzybek Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 3 s. 219-221  szczegóły 
516.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. Cz. 1. 1999  szczegóły 
517.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. [Cz. 2]. 1995  szczegóły 
518.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. Cz. 2. 1997  szczegóły 
519.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. Cz. 2. 1997  szczegóły 
520.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. Cz. 2. 1994 ( ...) szczegóły 
521.książka: Brzegowy Tadeusz: Psalmy i inne pisma. 1997 ([Dotyczy Księgi Psalmów, Księgi Hioba, Księgi Koheleta oraz Pieśni nad...) szczegóły 
522.książka: Calvocoressi Peter: Kto jest kim w Biblii. 1992 ([Kompedium o postaciach biblijnych (Stary i Nowy Testament) a także gr...) szczegóły 
recenzja: mok: Biblijna książka adresowa. Jednota 1993 nr 1 s. 19  szczegóły 
523.książka: Chronologia Starego Testamentu. 2002  szczegóły 
524.książka: Chrostowski Waldemar: Asyryjska diaspora Izraelitów i inne studia. 2003 (Przedmowa. * 1. Asyryjska diaspora Izraelitów: Asyryjska diaspora Izr...) szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Michał: Collectanea Theologica 2003 nr 4 s. 216-219  szczegóły 
525.książka: Chrostowski Waldemar: Bohaterowie wiary Starego Testamentu. 1992  szczegóły 
recenzja: Brzeziński Marian: Bohaterowie wiary Starego Testamentu. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 11 s. 9  szczegóły 
recenzja: Czajkowski Michał: Więź 1993 nr 3 s. 152  szczegóły 
recenzja: Matusiak Maria Magdalena: Biblia żywa. Przegląd Powszechny 1993 nr 3 s. 507-509  szczegóły 
526.książka: Chrostowski Waldemar: Ogród Eden - zapoznane świadectwo asyryjskiej diaspory. 1996 (Wprowadzenie. Cz. I. Motywy Edenu w Księdze Rodzaju. Rozdz. 1. Opowiad...) szczegóły 
recenzja: Gołębiewski Marian: Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 2 s. 265-268  szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Rocznik Orientalistyczny 2002 t. 54 z. 2 s. 195 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: Na początku byl Eden. Nowe Książki 1996 nr 8 s. 27  szczegóły 
recenzja: Ziółkowski Zenon: Opowiadanie o Edenie. Przegląd Powszechny 1997 nr 4 s. 88-95  szczegóły 
527.książka: Czajkowski Marian: Biblia dziś odczytana. 1988  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 179-180  szczegóły 
528.książka: Czajkowski Michał: Egzystencjalna lektura Biblii. 1993 (Wstęp. I. Dlaczego lektura egzystencjalna? II. Od Deutero-Izajasza do ...) szczegóły 
recenzja: Gazeta Wyborcza 1994 nr 140 s. 19 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 2 s. 149-151  szczegóły 
529.książka: Dahler Etienne: Miejsca biblijne. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 34 (not....) szczegóły 
530.książka: Dąbek Tomasz Maria: Pismo Święte o grzechu. 1997  szczegóły 
531.książka: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Apelatywizacja biblijnych nazw własnych w języku polskim. 1990  szczegóły 
recenzja: Cieślikowa Aleksandra: Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 2/3 s. 201-204  szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 273-278 (z odp.: Krystyna Długosz-Kurczabowa: Odpowiedź na recenzję; s. 278-279...) szczegóły 
532.książka: Drosnin Michael: Kod Biblii. 1998  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Kod do wszystkiego. Życie z Książkami 1998 nr z 16 XII s. 14  szczegóły 
recenzja: Parowski Maciej: Przepowiadanie do tyłu. Nowa Fantastyka 1998 nr 11 s. 69  szczegóły 
533.książka: Eisenberg Josy: Kobieta w czasach Biblii. 1996 ([Dedykacja:] Lilianie i Leonowi Levy. * Cz. I. Miłuję was, rodziny.......) szczegóły 
recenzja: Adamiak Elżbieta: Kobieta w Biblii - ujęcie żydowskie. Więź 1997 nr 2 s. 184-188  szczegóły 
recenzja: MaF: Nowe Książki 1997 nr 1 s. 49 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pałubicki Władysław: Miscellanea Anthropologica et Sociologica 1997 nr 5 s. 304-306  szczegóły 
recenzja: Pałubicki Władysław: Przegląd Religioznawczy 1996 nr 4 s. 143-145  szczegóły 
534.książka: Encyklopedia Biblii. Postaci, pojęcia, informacje historyczne, środowisko naturalne, życie codzienne. 1997  szczegóły 
535.książka: Encyklopedia Biblii. Źródła, historia, tradycja. Idealna encyklopedia Biblii dla domu, szkoły i biblioteki. 2000  szczegóły 
536.książka: Encyklopedia biblijna. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 34-35 (nota...) szczegóły 
537.książka: Filipiak Marian: Aksjologiczne treści antropologii biblijnej. 1991  szczegóły 
538.książka: Filipiak Marian: Biblia jako tekst religijny i kulturowy. 1993 (Przedmowa. Wprowadzenie w lekturę Biblii [m.in. rodz.: Stary Testament...) szczegóły 
recenzja: Kowalik Barbara: Rozważania nad Biblią. Akcent 1995 nr 2 s. 170-172  szczegóły 
recenzja: Stachowski Zbigniew: Przegląd Religioznawczy 1994 nr 2 s. 167-168  szczegóły 
539.książka: Fleg Emond: Mojżesz w opowieściach mędrców. 1994 ([Literackie opracowanie i przetworzenie tekstów Talmudu dotyczących dz...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 3 s. 221 (nota...) szczegóły 
540.książka: Flis Jan: Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia. 1996  szczegóły 
541.książka: Flis Jan: Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia. 1991  szczegóły 
recenzja: Załęski Jan: Ateneum Kapłańskie 1993 t. 120 z. 2 s. 389-390  szczegóły 
542.książka: Frye Northrop: Wielki Kod. Biblia i literatura. 1998 (Northrop Frye: Literatura jako objawienie. * Część I: Porządek słów. 1...) szczegóły 
recenzja: Tischner Łukasz: Wiara z wnętrza wielkiej metafory. Znak 2000 nr 4 s. 114-122  szczegóły 
543.książka: Gądecki Stanisław: Wstęp do ksiąg historycznych Starego Testamentu. 1992  szczegóły 
544.książka: Gądecki Stanisław: Wstęp do ksiąg prorockich Starego Testamentu. 1993  szczegóły 
545.książka: Gołębiewski Marian: Modlitwa w Starym Testamencie. 1996  szczegóły 
recenzja: Jankowski Stanisław: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 129 z. 1 s. 129-131  szczegóły 
546.książka: Gruen Anselm: Pismo Święte w interpretacji psychologii głębi. 1996  szczegóły 
547.książka: Hergesel Tomasz: Rozumieć Biblię. 1992 ([T.] 1: Stary Testament - Jahwizm. Oprac. Ryszard Dudek. 1992, 567 s.,...) szczegóły 
recenzja: Langkammer Hugolin: Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 102-103  szczegóły 
recenzja: Osuchowa Anna: Rozumieć Biblię. Katolik 1992 nr 40 s. 5  szczegóły 
recenzja: Wśród książek. Gazeta Niedzielna 1993 nr 3 s. 8  szczegóły 
548.książka: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego. Półrocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. R. 1: 1995 nr 1/2. 1995 ([Zawiera recenzje, omówienia, notki bibliograficzne aktualnie wydawany...) szczegóły 
549.książka: Jankowski Augustyn: Biblijna teologia czasu. 2001 ([Zawiera także dodatek poświęcony biblijnej pomocy w odczytywaniu znak...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 51-52 (nota...) szczegóły 
550.książka: Jankowski Augustyn: Biblijna teologia przymierza. 1998  szczegóły 
551.książka: Jasiński Andrzej S.: Służcie Jahwe z weselem. Kyriologia starotestamentalna na tle środowiska biblijnego. 1998  szczegóły 
recenzja: Witaszek Gabriel: Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 174  szczegóły 
552.książka: Jelonek Tomasz: Biblia a nauka. 1995  szczegóły 
553.książka: Jelonek Tomasz: Biblijna historia zbawienia. 1991  szczegóły 
recenzja: E.G.: Nowe Książki 1992 nr 10 s. 51 (nota...) szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1994 t. 123 z. 1 s. 165-167  szczegóły 
554.książka: Jelonek Tomasz: Biblijna historia zbawienia. 1987  szczegóły 
recenzja: Zaklukiewicz Tomasz: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 2 s. 151-152  szczegóły 
555.książka: Jelonek Tomasz: Komputerowa polska bibliografia biblijna (Projekt organizacji). 1992  szczegóły 
556.książka: Jelonek Tomasz: Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym.  szczegóły 
557.książka: Jelonek Tomasz: Orędzie Starego Testamentu. 1992 ([T. I dot. Księgi Rodzaju i Księgi Wyjścia, t. 2 dot. Księgi Kapłański...) szczegóły 
558.książka: Jelonek Tomasz: Orędzie Starego Testamentu. [T. 3]. 1993 (T. 3. Kraków 1993, 74 s. [dot. Księgi Jozuego, Księgi Sędziów, Księgi ...) szczegóły 
559.książka: Jelonek Tomasz: Orędzie Starego Testamentu. [T. 4]. 1995 (T. 4. Kraków 1995, 74 s. [dot. obu Ksiąg Kronik, Księgi Ezdrasza, Księ...) szczegóły 
560.książka: Jelonek Tomasz: Prorocy Starego Testamentu. 1993  szczegóły 
561.książka: Jelonek Tomasz: Wprowadzenie w świat Biblii. 1992  szczegóły 
562.książka: Jelonek Tomasz: Wprowadzenie w świat Biblii. 1992  szczegóły 
563.książka: Jurczyński Jacek: Obietnice Boga w snach w ramach objawienia biblijnego. 2001  szczegóły 
564.książka: Kamieńska Anna: Twarze księgi. 1990  szczegóły 
recenzja: (s): Twarze księgi. Słowo Powszechne 1990 nr 214 s. 4  szczegóły 
565.książka: Kampling Rainer, Schreiner Josef: Bliźni - obcy - nieprzyjaciel. Z perspektywy Starego i Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
566.książka: Kamykowski Łukasz: Dialog według Biblii. Wstęp do poszukiwań. 2008  szczegóły 
567.książka: Katolicki komentarz biblijny. 2001 ([W wydaniu dodano artykuł o polskiej biblistyce]...) szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 236 (not....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
568.książka: Keller Werner: Śladami Biblii. Stary Testament w świetle badań naukowych. 1998  szczegóły 
569.książka: Koenen Klaus, Kuehschelm Roman: Przełom czasów. Z perspektywy Starego i Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
recenzja: Czajkowski Michał: Więź 2002 nr 6 s. 148-151  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
570.książka: Komornicka Anna Maria: Słownik zwrotów i aluzji biblijnych. 1994 ([Zawiera 118 haseł - powiedzeń, epitetów, fraz, przysłów z literatury ...) szczegóły 
recenzja: A.W.Ł.: Ciemności egipskie i hiobowe wieści. Powściągliwość i Praca 1994 nr 7/8 s. 22  szczegóły 
recenzja: Bąkowicz Stanisław: Biblijne korzenie. Kronika [UŁ Łódź] 1995 nr 5 s. 11-12  szczegóły 
recenzja: Dziamska Gabriela: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 4/5 s. 352-356  szczegóły 
recenzja: Grzesiowski Mieczysław: Meander 1994 nr 7/8 s. 409-410 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jagodzińska Renata: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1996 t. 39 z. 1/2 s. 163-166  szczegóły 
recenzja: Lewandowicz Grażyna: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 201-202  szczegóły 
recenzja: mok: Praktyczne pomoce biblijne. Jednota 1994 nr 7 s. 17  szczegóły 
recenzja: Perużyńska Iwona: Słupskie Prace Humanistyczne 1996 nr 16 a s. 162-164  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Robert K.: Eos 1995 t. 82 (1994) z. 1 s. 146-148  szczegóły 
571.książka: Konkordancja biblijna do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu nowego przekładu z języków hebrajskiego i greckiego. 1995  szczegóły 
572.książka: Krauss Heinrich: Skrzydlate słowa biblijne. Słownik zwrotów biblijnych. 2001  szczegóły 
recenzja: (JH): Książki 2001 nr 9 s. 70 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.B.: Nowe Książki 2001 nr 7 s. 71 (nota...) szczegóły 
573.książka: Kultura biblijna. Słownik. 1997 ([Zawiera hasła o tematyce biblijnej - dotyczące postaci, terminów i po...) szczegóły 
recenzja: AB: Z Pismem pod pachą. Życie 1997 nr 293 dod. s. 3  szczegóły 
recenzja: (B): Słownik kultury biblijnej. Ikar 1998 nr 1 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Jarmusiewicz Anna: Biblia jako fundament wiary i kultury. Plus Minus 1998 nr 23 s. 16  szczegóły 
recenzja: MaF: Nowe Książki 1998 nr 6 s. 27 (nota...) szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Arcana 1998 nr 2 s. 190-195  szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 23-24  szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Tygodnik Powszechny 1998 nr 12 s. 15  szczegóły 
574.książka: Langbein Walter-Joerg: Tajemnice Biblii. 2000  szczegóły 
575.książka: Langkammer Hugolin: Mały słownik biblijny. 1995  szczegóły 
recenzja: Witaszek Gabriel: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 3 s. 32 (nota...) szczegóły 
recenzja: Witaszek Gabriel: Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 147-148  szczegóły 
576.książka: Langkammer Hugolin: Mały słownik biblijny. 2001  szczegóły 
577.książka: Langkammer Hugolin: Słownik biblijny. 1989  szczegóły 
578.książka: Langkammer Hugolin: Słownik biblijny. 1990  szczegóły 
579.książka: Langkammer Hugolin: Stary Testament odczytany na nowo. Wprowadzenie, treść teologiczna, etos. 1992 (Przedmowa. - Cz. I: Wprowadzenie metodologiczne do Starego Testamentu....) szczegóły 
580.książka: Laurentin Rene: Szatan, mit czy rzeczywistość? Nauczanie i doświadczenie Chrystusa i Kościoła. 1997 ([Zawiera rozdziały:] I. Demon zdemitologizowany. Powrót diabła. Proble...) szczegóły 
recenzja: Bartkowicz Wojciech: Zły jest. Znak 1998 nr 5 s. 152-156  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Renesans diabła?. Powściągliwość i Praca 2002 nr 6 s. 30-31  szczegóły 
recenzja: Zadrożyńska Anna: Dyskretny prezes wielkiej korporacji. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 70-71  szczegóły 
581.książka: Leks Paweł: "Słowo Twoje jest prawdą..." (J 17,17). Charyzmat natchnienia biblijnego. 1998 ([M.in. zawiera rozdziały:] Poznanie z objawienia u pisarza biblijnego....) szczegóły 
582.książka: Lurker Manfred: Słownik obrazów i symboli religijnych. 1989  szczegóły 
recenzja: (rtp): Bliżej Biblii (Na półce z książkami). Słowo Powszechne 1992 nr 5 z 31 I/1/2 II s. 10  szczegóły 
recenzja: Stryczek Jacek: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 170-171  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 3 s. 503-505  szczegóły 
583.książka: Mała encyklopedia biblijna. 1994 ([Autorzy haseł:] Klaus Noot, Heinz Obermayer, Kurt Speidel, Gerhard Zi...) szczegóły 
584.książka: Mała encyklopedia biblijna. 1995  szczegóły 
585.książka: Mądrość starotestamentowego Izraela. Przysłowia, Hiob, Kohelet, Syrach, Księga Mądrości. 1999 (Janusz Frankowski: Słowo wstępne. * Stanisław Potocki: Mądrość na Star...) szczegóły 
recenzja: Pisarek Stanisław: Scriptura Sacra 2000 nr 4 s. 223-225  szczegóły 
recenzja: Szmajdziński Mariusz: Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 1999 nr 1 s. 297-299  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 4 s. 368-370  szczegóły 
586.książka: Meynet Roland: Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej. 2001  szczegóły 
recenzja: Obremski Krzysztof: Terminus 2002 z. 2 s. 89-95  szczegóły 
recenzja: Pikor Wojciech: Retoryka semicka. Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 285-292  szczegóły 
recenzja: Pilarczyk Krzysztof: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 225-226  szczegóły 
587.książka: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek. 2000  szczegóły 
recenzja: PAK: Zrozumieć Pismo. Życie 2000 nr 293 s. 2 (nota...) szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Summa biblijna. Znak 2001 nr 11 s. 155-156  szczegóły 
588.książka: Millard Alan: Skarby z czasów biblijnych. Odkrycia archeologiczne rzucają nowe światło na Biblię. 2000  szczegóły 
589.książka: Montagu Jeremy: Instrumenty muzyczne Biblii. 2006 ([Filologiczno-muzykologiczne studium instrumentów wzmiankowanych w kol...) szczegóły 
590.książka: Mozgol Andrzej: Teologia Arki Przymierza w psalmach i w tradycji prorockiej (Ps 132; Jr 3, 14-18; 2 Mch 2, 1-8). 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 233 (nota...) szczegóły 
591.książka: Murawski Roman: Wczesnochrześcijańska katecheza (Do Edyktu Mediolańskiego - 313 r.). 1999 ([dot. Starego i Nowego Testamentu oraz literatury międzytestamantalnej...) szczegóły 
recenzja: Bagrowicz Jerzy: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 2 s. 368-370  szczegóły 
recenzja: Kopeć Jerzy Józef: Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 8 s. 200-202  szczegóły 
592.książka: Niewęgłowski Wiesław Al.: Anioły. 2003 ([Postacie aniołów w Starym i Nowym Testamencie, także motyw anioła w l...) szczegóły 
593.książka: Ohler Annemarie: Postacie kobiet w Biblii. 1996  szczegóły 
594.książka: Ostański Piotr: Bibliografia biblistyki polskiej. [T. 1-2]. 1945-1999 = Bibliography of Polish Bible Studies. [T. 1-2]. 1945-1999. 2002  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 221-225  szczegóły 
recenzja: Kasiłowski Piotr: Studia Bobolanum 2003 nr 2 s. 171-173  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 233 (nota...) szczegóły 
595.książka: Paciorek Antoni: Wstęp ogólny do Pisma Świętego. 1999  szczegóły 
596.książka: Paciorek Antoni: Wstęp ogólny do Pisma Świętego.  szczegóły 
597.książka: Pellegrino Charles: Powrót do Sodomy i Gomory. Biblia w świetle archeologii. 1998  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Fascynujący świat Biblii. Trybuna 1998 nr 127 s. 14  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Tajemnice rękopisów z Qumran. Trybuna 1998 nr 13 s. 13  szczegóły 
nawiązanie: Prugar Tadeusz: Tajemnice rękopisów z Qumran. Trybuna 1998 nr 27 s. 12  szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Kangaroo. Gazeta Wyborcza 1998 nr 139 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: J.P.: Nowe Książki 1998 nr 9 s. 62-63 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kuncewicz Piotr: Kto to jest Pellegrino?. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 12 s. 15  szczegóły 
598.książka: Peter Michał: Dzieje Izraela = De sacra Veteris Testamenti historia. 1996 ([Zawiera:] I. Początki Izraela i jego rozwój do końca okresu sędziów1....) szczegóły 
recenzja: (rb): "Dzieje Izraela" - nowości wydawnicze Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 1 s. 11  szczegóły 
599.książka: Peter Michał: Prehistoria biblijna = Praehistoria biblica. 1994 (Wstęp. 1. Dwa opowiadania o stworzeniu świata i człowieka. A. Młodsze ...) szczegóły 
600.książka: Pick Józef: W świecie Biblii - flora. Niemi świadkowie chwały Boga. Leksykon roślin w Biblii. 1998 ([Encyklopedyczne omówienie roślin Ziemi Świętej w kontekście nauczania...) szczegóły 
601.książka: Pieśni Izraela: Pieśń nad Pieśniami, Psalmy, Lamentacje. 1990 (T. 7: Pieśni Izraela: Pieśń nad Pieśniami, Psalmy, Lamentacje. Warszaw...) szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Biblia wciąż odkrywana. Życie Katolickie 1990 nr 2 s. 109-111  szczegóły 
602.książka: Pindel Roman: Kapłaństwo w Biblii. 1992 (Rozdz. I. Kapłaństwo Starego Przymierza. 1. Genealogia urzędu kapłańsk...) szczegóły 
603.książka: Polok Bernard: Wprowadzenie do ksiąg Starego Testamentu. 1999  szczegóły 
recenzja: Kasiłowski Piotr: Studia Bobolanum 2001 nr 1 s. 214-220  szczegóły 
604.książka: Potocki Stanisław: Rady mądrości. Przewodnik po mądrościowej literaturze Starego Testamentuj. 1993 (Słowo wstępne. - I. Drogi mądrości: Księga Przysłów. II. Tajemnica cie...) szczegóły 
recenzja: Garbarz Andrzej: Resovia Sacra 1995 nr 1 (1994) s. 241-242  szczegóły 
605.książka: Prado Flores Jose H.: Mojżesz. Poza pustynię. 1994  szczegóły 
606.książka: Praktyczny słownik biblijny. Opracowanie zbiorowe katolickich i protestanckich teologów. 1999  szczegóły 
607.książka: Praktyczny słownik biblijny. Opracowanie zbiorowe katolickich i protestanckich teologów. 1995  szczegóły 
608.książka: Praktyczny słownik biblijny. Opracowanie zbiorowe katolickich i protestanckich teologów. 1994  szczegóły 
recenzja: mok: Praktyczne pomoce biblijne. Jednota 1994 nr 7 s. 17  szczegóły 
recenzja: Rumianek Ryszard: Praktyczny słownik biblijny. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 14-15 (nota...) szczegóły 
609.książka: Przewodnik po Biblii. 1996  szczegóły 
610.książka: Przewodnik po Biblii. 2002  szczegóły 
611.książka: Przewodnik po Biblii. 1999  szczegóły 
612.książka: Przewodnik po Biblii. 2000  szczegóły 
613.książka: Pytel Jan Kanty: Gościnność w Biblii (Studium źródłowo-porównawcze). 1990 (Rozdz. 1: Gościnność w Starym Testamencie. Rozdz. 2: Gościnność w świe...) szczegóły 
614.książka: Rad Gerhard von: Teologia Starego Testamentu. 1986  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Więź 1989 nr 7/8 s. 192-194  szczegóły 
615.książka: Rogerson John: Świat Biblii. 1996 ([Zawiera omówienie powstania i przekazu tekstu biblijnego, zarys histo...) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Odkrywanie korzeni. Nowe Książki 1996 nr 8 s. 28-29  szczegóły 
616.książka: Rogerson John: Świat Biblii. 1996 ([Zawiera omówienie powstania i przekazu tekstu biblijnego, zarys histo...) szczegóły 
617.książka: Romaniuk Kazimierz: Biblijna teologia przyrody. 1999  szczegóły 
618.książka: Romaniuk Kazimierz: Błogosławieństwo czy przekleństwo? Praca w Piśmie Świętym. 1997  szczegóły 
619.książka: Romaniuk Kazimierz: Lectio divina. Ascetyczna lektura Biblii. 1994 (Wstęp. Cz. I: Teoria ascetycznej lektury Pisma św. 1. Czym nie jest i ...) szczegóły 
620.książka: Romaniuk Kazimierz: Powołanie w Biblii. 1989  szczegóły 
621.książka: Russell Brian, Sellier Charles E.: Tajemnice Biblii. Fakty czy mity. 1995  szczegóły 
622.książka: Russell Brian, Sellier Charles E.: Tajemnice Biblii. Fakty czy mity. 1997  szczegóły 
623.książka: Satinover Jeffrey: Kod Biblii. Ukryta prawda. 1999  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 4 s. 370-373  szczegóły 
624.książka: Schreiner Josef: Teologia Starego Testamentu. 1999  szczegóły 
625.książka: Słownik teologii biblijnej. Dzieło zbiorowe. 1990  szczegóły 
recenzja: Matywiecki Piotr: Słownik biblijnej kultury. Powściągliwość i Praca 1991 nr 4 s. 17  szczegóły 
626.książka: Słownik wiedzy biblijnej. 1999  szczegóły 
627.książka: Słownik wiedzy biblijnej. 1997  szczegóły 
628.książka: Słownik wiedzy biblijnej. 1996 (Zawiera informacje o osobach, miejscach, wydarzeniach, ideach, instytu...) szczegóły 
629.książka: Stachowiak Lech: Potop biblijny. Tworzywo literackie, treść opowiadania, teologia. 1996  szczegóły 
630.książka: Stachowiak Lech: Potop biblijny. Tworzywo literackie, treść opowiadania, teologia. 1994  szczegóły 
631.książka: Steinmann Werner: ABC Starego Testamentu. 1992  szczegóły 
632.książka: Studium scripturae anima theologiae. Prace ofiarowane księdzu profesorowi Stanisławowi Grzybkowi. 1990 (m.in. zawiera rozdziały:] Antoni Długosz Kerygmatyczne znaczenie staro...) szczegóły 
633.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Mędrcy Izraela, ich pisma i nauka. 1997  szczegóły 
634.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Mędrcy Izraela, ich pisma i nauka. 1990 (I. Mądrość sąsiadów Izraela (Egipcjanie, Mezopotamczycy, Fenicjanie). ...) szczegóły 
635.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Mojżesz i jego religia. 1996  szczegóły 
636.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Oto twój król przychodzi. Mesjasz w pismach Starego Przymierza. 1992  szczegóły 
637.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Patriarchowie Izraela i ich religia. 1995  szczegóły 
638.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Prorocy Izraela, ich pisma i nauka. 1995  szczegóły 
639.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Prorocy Izraela, ich pisma i nauka. 1994  szczegóły 
640.książka: Synowiec Juliusz St.: Gatunki literackie w Starym Testamencie. (Wprowadzenie. - 1. Pieśń: Cechy poezji starotestamentowej. Psalmy. Inn...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 234-235 (nota...) szczegóły 
641.książka: Synowiec Juliusz St.: Izrael opowiada swoje dzieje. Wprowadzenie do ksiąg Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów, Samuela i Królewskich. 1998  szczegóły 
642.książka: Szczepaniak Maciej: Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie świętego Jana. 2001 ([m.in. zawiera analizę pół semantycznych słów oznaczających światło w ...) szczegóły 
recenzja: Mielcarek Krzysztof: Światło - symbol zjawiającego się Boga. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 286-288  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 54-55 (nota...) szczegóły 
643.książka: Szczepanowicz Barbara: Atlas roślin biblijnych. Pochodzenie, miejsce w Biblii i symbolika. 2003 ([Atlas botaniczny z opisem]....) szczegóły 
recenzja: (jwol): Notes Wydawniczy 2003 nr 7/8 s. 81  szczegóły 
recenzja: Lektor: Pod sykomorą. Tygodnik Powszechny 2003 nr 38 s. 13  szczegóły 
recenzja: M.B.: Nowe Książki 2003 nr 11 s. 76-77  szczegóły 
recenzja: M.W.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 4 s. 174 (nota...) szczegóły 
644.książka: Szram Mariusz: Duchowy sens liczb w alegorycznej egzegezie aleksandryjskiej, (II-V w.). 2001 ([Znaczenie liczb w sposóbie interpretacji Pisma św. wypracowanego prze...) szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Collectanea Theologica 2003 nr 3 s. 221-223  szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Warszawskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 (2002) s. 255-257  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 102 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wojtczak-Szyszkowski Jerzy: Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 599-601  szczegóły 
645.książka: Szwarc Urszula: Przesłanie. Rdz 49 i Pwt 33. Studium literacko-egzegetyczno-historyczne. Rozprawa habilitacyjna. 1997  szczegóły 
646.książka: Świderkówna Anna: Biblia a nauka. 1999 ([Zawiera:] Augustyn Eckmann: Laudacja wygłoszona przez ks. prof. dra h...) szczegóły 
647.książka: Świderkówna Anna: Biblia w świecie greckim. 1996  szczegóły 
648.książka: Świderkówna Anna: Biblijny i niebiblijny potop. 1992 (Wstęp. - 1. Przyczyny potopu [Księga Rodzaju 6, 5-8, 6. 9-13]. 2. Pole...) szczegóły 
649.książka: Świderkówna Anna: Co to jest Pismo Święte?. 1992 (Księga ksiąg. Święty Bóg i nieświęci ludzie. Autorzy ludzcy w Biblii. ...) szczegóły 
650.książka: Świderkówna Anna: Co to jest Pismo Święte?. 1999  szczegóły 
651.książka: Świderkówna Anna: Na początku Bóg stworzył.... 1992 (Księga początków [Pięcioksiąg Mojżeszowy]. O czym mówi autor? Mity pog...) szczegóły 
652.książka: Świderkówna Anna: Prorocy. 1993  szczegóły 
recenzja: Augustynowicz Jan: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 4 s. 303 (nota...) szczegóły 
653.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 1997  szczegóły 
654.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 1999  szczegóły 
recenzja: Literatura 1999 nr 10 s. 60 (nota...) szczegóły 
655.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 1996  szczegóły 
recenzja: Kledzik Maciej: Ewa nie z żebra?. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 95 s. 13  szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 1996 nr 2 wkładka (notka...) szczegóły 
656.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 1995  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 16 (not....) szczegóły 
recenzja: Kłoczowski Jan Andrzej: Anna Świderkówna - "Rozmowy o Biblii". W drodze 1995 nr 11 s. 104-105  szczegóły 
recenzja: Kur Stanisław: Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1995 nr 36 s. 12, 13  szczegóły 
recenzja: Ładyka Jerzy: Agnostyk i Biblia. Res Humana 1995 nr 6 s. 18-20  szczegóły 
recenzja: Rozmowy o Biblii - Anna Świderkówna. Gazeta Niedzielna 1995 nr 50 s. 8  szczegóły 
657.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 1994 (Dlaczego "Rozmowy o Biblii?" Biblijne nieporozumienia i trudności. Świ...) szczegóły 
recenzja: Bator Dorota: Książki, które trzeba przeczytać. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 2 s. 92-94  szczegóły 
recenzja: Chrząstowska Bożena: Błogosławiona wiedza. Zeszyty Karmelitańskie 1995 nr 2 s. 140-147  szczegóły 
recenzja: Chrząstowska Bożena: Ciekawe i mądre rozmowy. Polonistyka 1995 nr 7 s. 503-505  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Jak czytać Pismo Święte?. Tygodnik Powszechny 1995 nr 2 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Gołębiewski Marian: Rozmowy o Biblii. Więź 1995 nr 6 s. 170-173  szczegóły 
recenzja: J.R.: Przegląd Historyczny 1998 t. 88 (1997) z. 3/4 s. 585  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Spotkanie z Biblią. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1995 nr 14 s. 5  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Porozmawiajmy o Biblii. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 27 s. 21  szczegóły 
recenzja: mok: Wszystkie drogi prowadzą do Biblii. Jednota 1995 nr 3 s. 17  szczegóły 
recenzja: Musierowicz Małgorzata: Frywolitki (34) czyli ostatnio przeczytałam książkę!!!. Tygodnik Powszechny 1995 nr 27 s. 14  szczegóły 
recenzja: Niedzielska Alina: Przechadzka po stuleciach. Twój Styl 1995 nr 4 s. 121 (not....) szczegóły 
recenzja: Pacholski Arkadiusz: Spór o odczytanie Biblii. Arkusz 1995 nr 7 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Pethe Aleksandra: Porozmawiajmy o... Biblii - czyli jakie korzyści może przynieść poloniście lektura książki Anny Świderkówny. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/1996) s. 109-113  szczegóły 
recenzja: Stachowiak Lech: Łódzkie Studia Teologiczne 1995 t. 4 s. 245-246  szczegóły 
recenzja: Szlaga Jan: "Rozmowy o Biblii". Tygodnik Powszechny 1995 nr 17 s. 10  szczegóły 
recenzja: Świderkówna Anna: Rozmowa o "Rozmowach o Biblii". Mówią Wieki 1994 nr 10/11 s. 2-6 (wywiad z autorką książki; rozm. Łukasz Starowieyski i Ewa Wipszycka...) szczegóły 
recenzja: Świderkówna Anna: "Rozmowy o Biblii". Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 219 s. 3 (wywiad z autorką książki; rozm. Marian Bernys i Krzysztof Siwek...) szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Biblijny bestseller. Zeszyty Karmelitańskie 1995 nr 2 s. 135-140  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Biblia. Gazeta Wyborcza 1995 nr 24 s. 19  szczegóły 
658.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 2001  szczegóły 
659.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 2000  szczegóły 
660.książka: Świderkówna Anna: Rozmów o Biblii ciąg dalszy. 2000  szczegóły 
661.książka: Świderkówna Anna: Rozmów o Biblii ciąg dalszy. 2001  szczegóły 
recenzja: Świderkówna Anna: O nowym tomie "Rozmów o Biblii". x 2002 (wywiad, rozm. Anna Jarmusiewicz; w ks.: Anna Jarmusiewicz: Chrześcijań...) szczegóły 
662.książka: Świderkówna Anna: Rozmów o Biblii ciąg dalszy. 1998  szczegóły 
663.książka: Świderkówna Anna: Rozmów o Biblii ciąg dalszy. 1996  szczegóły 
recenzja: Bator Dorota: Książki, które trzeba przeczytać. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 2 s. 92-94  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Wprowadzenie do Pisma. Tygodnik Powszechny 1997 nr 3 s. 13  szczegóły 
recenzja: Hen Józef: Józef Hen: cudowne studium o Biblii. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 2 s. 3  szczegóły 
recenzja: J.R.: Przegląd Historyczny 1998 t. 88 (1997) z. 3/4 s. 585  szczegóły 
recenzja: Świderkówna Anna: Dotrzeć do sensu słowa. Plus Minus 1997 nr 13 s. 3 (wywiad głównie nt. własnej książki "Rozmów o Biblii ciąg dalszy"; rozm...) szczegóły 
recenzja: (Temi): Od Cyrusa do Heroda. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 246 s. 16  szczegóły 
664.książka: Trela Janusz: Przypowieści Jezusa a starotestamentalne i rabinackie meszalim. 1997  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 129 z. 2/3 s. 310 (nota...) szczegóły 
recenzja: Langkammer Hugolin: Roczniki Teologiczne 1998 t. 45 z. 4 s. 181-183  szczegóły 
665.książka: Tronina Antoni: Bóg przybywa ze Synaju. Staroizraelskie formuły teofanijne a początki religii Izraela. Rozprawa habilitacyjna. 1989 ([Zawiera rozdziały:] I. Tło kulturowe i literackie biblijnych teofanii...) szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 271-272  szczegóły 
666.książka: Tronina Antoni: Tajemnica Słowa. Wprowadzenie w lekturę Pisma Świętego.  szczegóły 
667.książka: Tułodziecki Stanisław: Miłosierdzie Boże w Starym Testamencie. 1992  szczegóły 
668.książka: Turkiel Jan: Stworzenie człowieka przez Boga jako motyw życia etycznego w księgach mądrościowych Starego Testamentu. 2003 ([Analiza fragmentów tekstów biblijnych]....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 235 (nota...) szczegóły 
669.książka: Tyloch Witold: Dzieje ksiąg Starego Testamentu. Szkice z krytyki biblijnej. 1994  szczegóły 
recenzja: Ożarowski Jakub: Trzecie wydanie książki prof. Tylocha. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 20 s. 19 (not....) szczegóły 
670.książka: Tyloch Witold: Judaizm. 1987  szczegóły 
recenzja: Dębski Andrzej: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 2 s. 134-135  szczegóły 
recenzja: Rabbi Dow Marmur : Polin 1990 t. 5 s. 479-481  szczegóły 
671.książka: U źródeł mądrości. 1997 ([Zbiór artykułów z okazji 35-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Ks. P...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 3 s. 228  szczegóły 
672.książka: Uglorz Manfred: Jahwe - Bóg Izraela. Zarys starotestamentowej teologii Boga. 2002  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 71 (nota...) szczegóły 
673.książka: Warzecha Julian: Znaczenie i pochodzenie biblijnej formuły "posłać słowo". 1990  szczegóły 
674.książka: Welenc Stanisław: Podróż do "źródeł wiary i kultury". Cz. 1. Abraham, Mojżesz, Prorocy - przygotowanie wiary. 2003  szczegóły 
675.książka: Wielgus Stanisław: Badania nad Biblią w starożytności i w średniowieczu. 1990 (Cz. 1. Historia starożytnej i średniowiecznej egzegezy biblijnej w zar...) szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 246 (nota...) szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia nad piśmiennictwem biblijnym. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 23-24 (z fot. Stanisława Wielgusa...) szczegóły 
676.książka: Wielgus Stanisław: Obca literatura biblijna w średniowiecznej Polsce. 1990 (Wprowadzenie. Rozdz. 1. Teksty Biblii w rękopisach. Rozdz. 2. Teksty B...) szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia nad piśmiennictwem biblijnym. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 23-24 (z fot. Stanisława Wielgusa...) szczegóły 
677.książka: Wielgus Stanisław: Średniowieczna łacińskojęzyczna biblistyka polska. 1992 (Rozdz. I. Średniowieczni bibliści z Uniwersytetu Krakowskiego piszący ...) szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia Mediewistyczne 1994 t. 31 s. 137-139  szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia nad piśmiennictwem biblijnym. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 23-24 (z fot. Stanisława Wielgusa...) szczegóły 
recenzja: [Ożóg Krzysztof] K.O.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 247 (nota...) szczegóły 
678.książka: Wielki świat starotestamentalnych proroków. 2: Od końca Niewoli Babilońskiej i proroctw Deutero-Izajasza do apokaliptyki Daniela. 2001 (Słowo wstępne. * Wizja odnowy Izraela (Księga Izajasza 40-55; 56-66). ...) szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Warszawskie Studia Teologiczne 2002 t. 14 (2001) s. 263-264  szczegóły 
recenzja: Szmajdziński Mariusz: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 1 s. 69-71  szczegóły 
679.książka: Witaszek Gabriel: Moc słowa prorockiego. Przewodnik po literaturze prorockiej Starego Testamentu. 1996  szczegóły 
680.książka: Witaszek Gabriel: Moc słowa prorockiego. Przewodnik po literaturze prorockiej Starego Testamentu. 1995  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1996 t. 126 s. 3 s. 471 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Nowe Książki 1995 nr 10 s. 24 (nota...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 1 s. 28 (nota...) szczegóły 
recenzja: Suchy Jerzy: Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 119-121  szczegóły 
681.książka: Witaszek Gabriel: Myśl społeczna proroków. 1998  szczegóły 
recenzja: Jasiński Andrzej S.: Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 189-194  szczegóły 
recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1998 nr 6 s. 27  szczegóły 
682.książka: Wojciak Agnieszka: Biblia. Bibliografia - wybór. 1993  szczegóły 
683.książka: Wstęp do Pisma Świętego. [T. 2:] Wstęp do Starego Testamentu. 1990 ([Zawiera omówienie ksiąg Starego Testamentu oraz zawartych w nich form...) szczegóły 
684.książka: Zając Roman: Szatan w Starym Testamencie. 1998  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1999 t. 133 z. 1 s. 187 (not....) szczegóły 
recenzja: mb: Nowe Książki 1998 nr 11 s. 61 (nota...) szczegóły 
685.książka: Zawiszewski Edward: Instytucje biblijne. 1995  szczegóły 
recenzja: Klimek Piotr: Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 344-345  szczegóły 
686.książka: Zawiszewski Edward: Księgi dydaktyczne Starego Testamentu. Wstęp szczegółowy i egzegeza wybranych fragmentów. 1997  szczegóły 
recenzja: Klimek Piotr: Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 344-345  szczegóły 
687.książka: Zawiszewski Edward: Księgi proroków. Wstęp szczegółowy i egzegeza wybranych fragmentów. 1998  szczegóły 
688.książka: Zawiszewski Edward: Księgi proroków. Wstęp szczegółowy i egzegeza wybranych fragmentów. 1995  szczegóły 
recenzja: Klimek Piotr: Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 344-345  szczegóły 
689.książka: Ziółkowski Zenon: Biblia - Księga Boga i człowieka. Materiały nie tylko dla katechetów. 1998  szczegóły 
690.książka: Ziółkowski Zenon: Najtrudniejsze stronice Biblii. 1994 ([Próba wyjaśnienia problemów wynikających z lektury Biblii]....) szczegóły 
recenzja: Bukowska Violetta: Zrozumieć księgę ksiąg. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 229 s. 3  szczegóły 
recenzja: Pacholski Arkadiusz: Spór o odczytanie Biblii. Arkusz 1995 nr 7 s. 10-11  szczegóły 
691.książka: Ziółkowski Zenon: Najtrudniejsze stronice Biblii. 1997 ([Próba wyjaśnienia problemów wynikających z lektury Biblii]....) szczegóły 
692.książka: Ziółkowski Zenon: Najtrudniejsze stronice Biblii. 1989 ([Próba wyjaśnienia problemów wynikających z lektury Biblii]....) szczegóły 
recenzja: Sosna Władysław: Jednota 1990 nr 3/4 s. 26 (list do red., z odpowiedzią Bogdana Trandy...) szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Bliżej źródła. Życie Katolickie 1990 nr 11/12 s. 78  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Kierunki 1989 nr 51 s. 4  szczegóły 
693.książka: Żychiewicz Tadeusz: Stare Przymierze. 2000  szczegóły 
694.książka: Życie religijne w Biblii. 1999 (Gabriel Witaszek: Wprowadzenie. * Cz. pierwsza. Miejsca kultu. Rozdz. ...) szczegóły 
recenzja: Basiuk Maciej: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 2 s. 544-546  szczegóły 
recenzja: Jachym Jan: Łódzkie Studia Teologiczne 2000 r. 9 s. 352-353  szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 1999 [r. 2] nr 2 s. 303 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
695.artykuł: Joosten Jan: Active and middle diathesis in Semitic with special reference to Biblical Hebrew. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 56-59  szczegóły 
696.artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Nominacje proroka w religijnym piśmiennictwie przekładowym Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz w polskich translacjach Biblii i Koranu - analiza porównawcza. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2012 t. 23 s. 135-158  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
697.recenzja: Ateneum Kapłańskie 1989 t. 113 z. 1 s. 167  szczegóły 
698.recenzja: Augustynowicz Jan: Homo Dei 1990 nr 1/2 s. 131  szczegóły 
699.recenzja: Augustynowicz Jan: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 172  szczegóły 
700.recenzja: Jednota 1989 nr 10 s. 41-42  szczegóły 
701.recenzja: Podgórzec Zbigniew: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 86  szczegóły 
702.recenzja: Skrok Zdzisław: Nowe Książki 1989 nr 8 s. 68-69 (nota...) szczegóły 
703.recenzja: Treter Edward: Życie Katolickie 1989 nr 3 s. 107-111  szczegóły 
704.recenzja: Życie Katolickie 1989 nr 3 s. 107-111  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
705.artykuł: Adamiak Elżbieta: Kobiety w Biblii. Tygodnik Powszechny 1999 nr 47, 49, 51/52  szczegóły 
706.artykuł: Adamiak Elżbieta: Kobiety w Biblii. Tygodnik Powszechny 2000 nr 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 40, 45, 50  szczegóły 
polemika: Nowak Maria Ewa: "Kobieta w Dekalogu". Tygodnik Powszechny 2000 nr 42 s. 4 (dot. nr 35; list do red....) szczegóły 
707.artykuł: Adamiak Elżbieta: Kobiety w Biblii. Tygodnik Powszechny 2001 nr 2, 5, 12-13, 17-19, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 41, 48, 50-51/52  szczegóły 
708.artykuł: Adamiak Elżbieta: Kobiety w Biblii. Tygodnik Powszechny 2002 nr 2, 6, 13, 15, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 44-46, 50  szczegóły 
nawiązanie: Kuperberg Mosze: Co znaczy Jezabel?. Tygodnik Powszechny 2002 nr 33 s. 4 (list do red....) szczegóły 
709.artykuł: akw: Niebo gorętsze od piekła. Wiedza i Życie 1994 nr 2 s. 62 (teksty biblijne z punktu widzenia nauk przyrodniczych...) szczegóły 
710.artykuł: (as): Politycznie poprawna Biblia. Notes Wydawniczy 2002 nr 2 s. 5 (nt. przygotowania z inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa Biblijnego...) szczegóły 
711.artykuł: Awianowicz Bartosz: Klasyczna teoria retoryczna a "Interpretacja Biblii w Kościele". O przekładzie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej. Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 48-53 (porównanie tłumaczenia terminów retorycznych w przekładach dokumentu a...) szczegóły 
712.artykuł: Balthasar Hans Urs von: Człowiek w historii świętej i świeckiej. Znak 1989 nr 4 s. 18-33 (rozumienie historii i obraz dziejów świata w Biblii (Stary i Nowy Test...) szczegóły 
713.artykuł: Banak Jerzy: Biblia - listem Boga do człowieka (Rozmowa z ks. Jerzym Banakiem, wiceprzewodniczącym Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 91 s. 4 (rozm. Milena Kindziuk...) szczegóły 
714.artykuł: Baranowski Michał: "Chwała Pana napełnia jego dzieło" (Syr 42, 16 B). Wysławianie Stwórcy i dzieła stworzenia w psalmach i księgach mądrościowych. Lignum Vitae 2000 t. 1 s. 137-151 (w Księdze Psalmów i księgach mądrościowych - Przysłów, Hioba, Koheleta...) szczegóły 
715.artykuł: Bartnicki Roman: Człowiek w Biblii (Szkic antropologii biblijnej). Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 17-24 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
716.artykuł: Bartoszek Antoni: Imię Jahwe w Izraelu. Communio 1994 r. 14 nr 1 s. 36-48  szczegóły 
717.artykuł: Bartoszewicz Dariusz: Onomastyczne reminiscencje huryckie w Starym Testamencie. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 85-94 (nt. nazw własnych w Starym Testamencie pochodzących od starożytnego lu...) szczegóły 
718.artykuł: Biblia w cenie samochodu. Polityka 2003 nr 26 s. 12 (nt. zakończenia prac nad edycją faksymilową pelplińskiej Biblii Gutenb...) szczegóły 
719.artykuł: Biblijna koncepcja przyszłości. Studia Theologica Varsaviensia 1993 nr 1 s. 19-42  szczegóły 
720.artykuł: Bielas Lucjan: Dzień święty w tradycji żydowskiej i wczesnochrześcijańskiej. Nowy Filomata 2000 nr 4 s. 267-278 (w Starym i Nowym Testamencie oraz pismach wczesnochrześcijańskich...) szczegóły 
721.artykuł: Bieńkowska Danuta: O problemach XVI-wiecznych tłumaczy Biblii na język polski (w świetle uwag autorów translacji). x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
722.artykuł: Bouyer Louis: Od Starego do Nowego Testamentu. Znak 1992 nr 2 s. 26-38 (poznanie Boga w Starym i Nowym Testamencie; z not. o aut., s. 140...) szczegóły 
723.artykuł: Briks Piotr: Leksykon imion osobowych w "Biblia Hebraica" [fragm.]. Szczecińskie Studia Kościelne 1991 t. 1 s. 137-139 (ze wstępem Mariana Wittliba, s. 136...) szczegóły 
724.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Teofanie w sanktuariach Izraela. Ateneum Kapłańskie 1989 t. 112 z. 1 s. 39-53 (m.in. nt. Księgi Rodzaju, Sędziów...) szczegóły 
725.artykuł: Burandt Kamil Roman: Kim był król Ezechiasz?. Teofil 1994 nr 1 s. 73-77 (dot. Księgi Królewskiej i Drugiej Księgi Kronik...) szczegóły 
726.artykuł: Carreira das Neves Joaquim: Zło w Biblii. Communio 1990 r. 10 nr 3 s. 3-10  szczegóły 
727.artykuł: Cazelles Henri: Obywatele dwóch państw. Communio 2002 nr 2 s. 113-127 (państwo ziemskie w świetle Starego Testamentu i państwo Boże w Nowym T...) szczegóły 
728.artykuł: Chlebda Wojciech: Biblija v jazyke - jazyk v biblii. Problemy Frazeologii Europejskiej 1997 t. 2 s. 67-74  szczegóły 
729.artykuł: Chmiel Jerzy: Centon - Forma Literacka w Biblii?. x 2001 ([w ks. zb.:] Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
730.artykuł: Chmiel Jerzy: Model kobiety w Biblii. Zarys hermeneutyczny. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 4 s. 255-259  szczegóły 
731.artykuł: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 171 (rec. ks. zb.: The New Jerome Biblical Commentary. Wyd. G. Chapman 1990...) szczegóły 
732.artykuł: Chmiel Jerzy: Traditio-paradosis a teoria interpretacji Biblii. x 1994 ([W ks. zb.:] Tradycja w Kościele. Materiały z sympozjum zorganizowaneg...) szczegóły 
733.artykuł: Chmiel Jerzy: Ugarit a Stary Testament. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 41-49 (dot. wpływu literatury ugaryckiej na Stary Testament...) szczegóły 
734.artykuł: Chmiel Jerzy: Z raju do Betlejem. Przekrój 1997 nr 51/52 s. 30-31 (wyw. nt proweniencji, zawartości historycznej, znaczeniowej i sacrum B...) szczegóły 
735.artykuł: Chrostowski Waldemar: Biblijna wizja miasta. Res Publica 1990 nr 3 s. 2-9  szczegóły 
736.artykuł: Chrostowski Waldemar: Błogosławieństwa w Starym Testamencie. Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 2 s. 67-74  szczegóły 
737.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 4 s. 201-204 ([rec. ks. zb.:] Continuing questions in Old Testament. Method and Theo...) szczegóły 
738.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 180-182 ([rec. ks. zb.:] "Wuensche Jerusalem Frieden". Collected Communications...) szczegóły 
739.artykuł: Chrostowski Waldemar: Jubileusze w Starym Testamencie. Przegląd Powszechny 2000 nr 1 s. 9-18; nr 2 s. 187-199  szczegóły 
740.artykuł: Chrostowski Waldemar: Kompendium hermeneutyki biblijnej. Przegląd Powszechny 1990 nr 7/8 s. 230-232 ([rec. ks.:] A Dictionary of Biblical Interpretation. Philadelfia 1990...) szczegóły 
741.artykuł: Chrostowski Waldemar: Mała biblioteka biblijna. Przegląd Powszechny 1990 nr 11 s. 330-334 ([rec. ks.:] Harper's Bible Dictionary. San Francisco 1985...) szczegóły 
742.artykuł: Chrostowski Waldemar: Najstarsze zapisy Biblii aramejskiej (targumy). Przegląd Powszechny 1989 nr 3 s. 394-411  szczegóły 
743.artykuł: Chrostowski Waldemar: Palestyńskie Targumy Pięcioksięgu. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 33-46  szczegóły 
744.artykuł: Chrostowski Waldemar: "Ziemia mlekiem i miodem płynąca". Medytacja nad geografią historyczną Palestyny. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 4/6 s. 131-138 (m.in. opisy Palestyny w księgach Starego Testamentu...) szczegóły 
745.artykuł: Conroy Charles: Problem zła w Starym Testamencie (Według niektórych opracowań współczesnych). Communio 1990 r. 10 nr 3 s. 11-21  szczegóły 
746.artykuł: Czajkowski Michał: Biblijny obraz Boga Ojca. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
747.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Dziecko w Biblii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 5/6 s. 359-362  szczegóły 
748.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Grzech jako choroba i Bóg jako lekarz w Piśmie Świętym. Polonia Sacra 1999 nr 4 s. 33-46 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
749.artykuł: Dąbek Zygmunt J.: Biblia w przekładach. Gazeta Niedzielna 1992 nr 12 s. 5 (nt. przekł. Starego i Nowego Testamentu na jęz. łaciński i języki naro...) szczegóły 
750.artykuł: Dąbrowski Bogusław: "Pierworodny" w Piśmie Świętym. Signa Temporis 1991 z. 1 s. 97-102  szczegóły 
751.artykuł: Degórski Bazyli: L'elenco delle citazioni dei libri sapienziali nella letteratura monastica del IV e V secolo (Wykaz cytatów ksiąg mądrościowych w literaturze monastycznej IV i V w.). Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 4 s. 119-154 (ze streszcz. w jęz. polskim pt.: Wykaz cytatów ksiąg mądrościowych w l...) szczegóły 
752.artykuł: Domagalski Włodzimierz: Harmonia życia zapisana w Torze. Hydra 1992 nr 5 s. 45  szczegóły 
753.artykuł: Dreja Antoni: Krytyczne wydania Pisma św. w językach oryginalnych. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1993 t. 23/24 (1990/1991) s. 321-330 (założenia wydawców i historia drukowanych wydań Biblii w językach oryg...) szczegóły 
754.artykuł: Dreja Antoni: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 21 (1988) s. 280-282 ([rec. ks.:] Reinhard Wonneberger: Leitfaden zur Biblia Hebraica Stuttg...) szczegóły 
755.artykuł: Dykiel Zbigniew: Znaczenie eulogein i wyrażeń pokrewnych w Septuagincie. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 131-135  szczegóły 
756.artykuł: Dyl Janusz: Biblia i komentarze biblijne wydrukowane w oficynach polskich w latach ok. 1475-1550. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 4 s. 5-26 (wykaz...) szczegóły 
757.artykuł: Dziadosz Dariusz: Przymierze Dawidowe w deuteronomistycznej historii Izraela. Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 29-51  szczegóły 
758.artykuł: Dziadosz Dariusz: Teologiczne tradycje o początkach biblijnego Izraela. Resovia Sacra 2004 r. 11 s. 23-47  szczegóły 
759.artykuł: Dzidek Tadeusz: Pismo Święte a tradycja - historia problemu. x 1994 ([W ks. zb.:] Tradycja w Kościele. Materiały z sympozjum zorganizowaneg...) szczegóły 
760.artykuł: Epstein Daniel: Izaak - ojciec i syn. W drodze 1995 nr 4 s. 49-57  szczegóły 
761.artykuł: Filipiak Marian: Starotestamentowa koncepcja czasu a eschatologia. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 15-25  szczegóły 
762.artykuł: Filipiak Marian: Teologia życia ludzkiego. Euhemer 1990 nr 3/4 s. 111-121 (ludzka dola wg Starego Testamentu...) szczegóły 
763.artykuł: Gebert Konstanty: Siłą?. Midrasz 2000 nr 10 s. 6-8 (art. popularyzatorski o motywie siłacza w księgach Starego Testamentu:...) szczegóły 
764.artykuł: [Gołębiewski Łukasz] Isztar Krzysztof: Ślad przewróconej czcionki. Rzeczpospolita 2000 nr 207 s. A7 (nt. pelplińskiego egzemplarza Biblii Gutenberga z okazji 600-lecia uro...) szczegóły 
765.artykuł: Gorczyńska Ilona: Expressing the Inespressible and Cognising the Incognisable The Role of Metaphor in the Bible. Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 384-385 (streszczenie referatu wygłoszonego podczas międzynarodowej konferencji...) szczegóły 
766.artykuł: Grodziński Eugeniusz: Biblijna idea stworzenia świata a fizyczna teoria Wielkiego Wybuchu. Podobieństwa i różnice. Człowiek i Światopogląd 1989 nr 8 s. 72-80  szczegóły 
767.artykuł: Grzybek Stanisław: Wpływ lektury Pisma Świętego na duchową formację chrześcijaństwa. Homo Dei 1994 nr 2 s. 25-32  szczegóły 
768.artykuł: Hall Terry: Jak powstała Biblia. Łaska i Pokój 1989 nr 3/4 s. 30-35, nr 5/6 s. 46-51  szczegóły 
769.artykuł: Hałas Stanisław: Biblijne opisy stworzenia i ich geograficzne implikacje. Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 83-95  szczegóły 
770.artykuł: Harviainen Tapami: Abraham Firkowitsch, Karaites in Hit, and the provenance of Karaite transcription of the Biblical Hebrew texts into Arabic script. Folia Orientalia 1992 t. 28 (1991) s. 179-191  szczegóły 
771.artykuł: Hasel Gerhard F.: Początki i zmierzch autorytetu Biblii. Signa Temporis 1990 z. 1 s. 25-33  szczegóły 
772.artykuł: Hentschel Georg: "Ponieważ Pan Was umiłował" (Pwt 7, 8). Miłość w Starym Testamencie. Communio 1995 r. 15 nr 5 s. 18-27  szczegóły 
773.artykuł: Hentschel Georg: Tajemnica Wcielenia w perspektywie Starego Testamentu. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 17-29  szczegóły 
774.artykuł: Homerski Józef: "Caritas" w Starym Testamencie. Vox Patrum 1997 t. 30/31 (1996) s. 65-74  szczegóły 
775.artykuł: Homerski Józef: Kapłaństwo w Starym Testamencie. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 15-30  szczegóły 
776.artykuł: Homerski Józef: Maryja Matka Chrystusa w świetle tekstów Starego Testamentu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 27-37  szczegóły 
777.artykuł: Homerski Józef: Pokój Boży w pismach natchnionych Starego Testamentu. Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 1 s. 5-16  szczegóły 
778.artykuł: Homerski Józef: Posłannictwo kobiet w orędziu biblijnym Starego Testamentu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996 r. 38 (1995) nr 1/2 s. 27-35  szczegóły 
779.artykuł: Homerski Józef: Powołanie i jego rola w formacji religijnej Ludu Bożego Starego Testamentu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 37-46  szczegóły 
780.artykuł: Homerski Józef: Prawda o zmartwychwstania i życiu wiecznym w najmłodszych pismach natchnionych Starego Testamentu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 1 s. 5-17 (dot. Księgi Daniela, Drugiej Księgi Machabejskiej i Księgi Mądrości...) szczegóły 
781.artykuł: Hristova-Basevska Ljupka: Kobieta, Biblia i zmysłowość. Katedra 2001 nr 4 s. 100-111 (dot. przykazań, mitów, przysłów i paraboli dot. tematu zmysłowości, po...) szczegóły 
782.artykuł: Hubbart Robert L.: W poszukiwaniu oryginałów Biblii. Łaska i Pokój 1989 nr 1/2 s. 11-16 (m.in. o poszukiwaniach K. Tischendorfa w l. 1844-1859 w Egipcie...) szczegóły 
783.artykuł: Jankowski Stanisław: Zbawczy charakter cierpienia w świetle tekstów biblijnych. Ateneum Kapłańskie 2001 t. 137 z. 2/3 s. 206-226 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
784.artykuł: Jaroszek Zygmunt: Spojrzenie na biblistykę polską. Nad Odrą 1995 nr 3 s. 17  szczegóły 
785.artykuł: Jasiński Andrzej S.: Chleb i wino w Starym Testamencie. x 1997 ([W ks. zb.:] Ineffabile Eucharistiae donum. Księga pamiątkowa dedykowa...) szczegóły 
786.artykuł: Jasiński Andrzej S.: Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 115-116 ([rec. ks.:] The Anchor Bible Dictionary. Red. David Noel Freedman. T. ...) szczegóły 
787.artykuł: Jaskóła Piotr: Nauka o stworzeniu w Starym Testamencie. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1998 t. 18 s. 41-54  szczegóły 
788.artykuł: Jelonek Tomasz: Biblia i informatyka. Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 5-82  szczegóły 
789.artykuł: Jelonek Tomasz: Medytacje przed Menorą. Specyficzny wykład historii Izraela. Część IV. Z badań nad Biblią 2003 z. 7 s. 115-162 (historia Racheli w Starym Testamencie oraz w innych dziełach - u Józef...) szczegóły 
790.artykuł: Jelonek Tomasz: Niewola babilońska. Polonia Sacra 2000 nr 7 s. 135-164 (przeżycia uprowadzonych z Judei m.in. w świetle Psalmu 137, Ksiąg: Jer...) szczegóły 
791.artykuł: Jelonek Tomasz: Próba klasyfikacji biblijnych gatunków literackich. Polonia Sacra 1998 nr 2 s. 96-115  szczegóły 
792.artykuł: Jelonek Tomasz: Tradycja w Piśmie Świętym. x 1994 ([W ks. zb.:] Tradycja w Kościele. Materiały z sympozjum zorganizowaneg...) szczegóły 
793.artykuł: Jędrzejewski Sylwester: Jom Jahwe jako kategoria eschatologiczna. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 51-59  szczegóły 
794.artykuł: Jędrzejewski Sylwester: Pochodzenie człowieka w apokaliptyce międzytestamentalnej. Polonia Sacra 1998 nr 2 s. 117-127 (mi.in. w etiopskiej i słowiańskiej Księdze Henocha, Księdze Jubileuszó...) szczegóły 
795.artykuł: Jóźwiak Ewa: Poznaj księgę ksiąg czyli: Jak powstawała Biblia hebrajska. Jak formował się Nowy Testament. O gatunkach literackich w Biblii. O stylach w Biblii. O ważniejszych najstarszych przekładach Biblii. Jednota 1991 nr 7-12  szczegóły 
796.artykuł: Kantor Maria: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 66 ([rec. ks.:] Page H. Kelley: Biblical Hebrew. An introductory grammar. ...) szczegóły 
797.artykuł: Kantor Maria: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 175 (rec. ks.: W.G. Watson: Classical Hebrew Poetry. Sheffield 1986...) szczegóły 
798.artykuł: Kietliński Krzysztof: Podstawy zobowiązań moralnych Izraela w nauczaniu proroków z VIII w. przed Chr.. Collectanea Theologica 2001 nr 4 s. 25-38 (dot. nauczania Amosa, Ozeasza, Izajasza i Micheasza...) szczegóły 
799.artykuł: Klassen Doyle: Księga kaznodziei Salomona. Łaska i Pokój 1989 nr 5/6 s. 23-28  szczegóły 
800.artykuł: Klawek Aleksy: Les noms hebraiques "Jahveh" et "Elohim". Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 5-9  szczegóły 
801.artykuł: Klawek Aleksy: The name "Jahveh" in the light of most recent discussion. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 11-12  szczegóły 
802.artykuł: Klimek Piotr, Starowieyski Marek: Commentari patristici ai li bri del Antico Testamento (I): Commentari patristici ai libri dei Profeti Maggiori. x 1998 ([w ks. zb.] Melanges d'histoire byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz...) szczegóły 
803.artykuł: Klimek Piotr: Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 9 (1996) s. 325-326 ([rec. ks.:] Ambrogio Spreafico: Esodo. Memoria e promessa. Interpretaz...) szczegóły 
804.artykuł: Knapiński Ryszard: Biblia pauperum - czy rzeczywiście księga ubogich duchem?. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48 (2000) z. 2 specjalny s. 223-245 (nt. genezy i przeznaczenia biblii...) szczegóły 
805.artykuł: Kobielus Stanisław: Średniowieczne przedstawienia niebiańskiej Jerozolimy jako dzieła wyobraźni i wiedzy. Communio 1990 r. 10 nr 2 s. 48-59  szczegóły 
806.artykuł: Komarek Karel: Apletywizacja i proprializacja w antroponimii biblijnej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 91-98 (dot. głównie przekładów Biblii na jęz. czeski...) szczegóły 
807.artykuł: Kozyra Józef: Pielgrzymki w Biblii. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 21 (1988) s. 5-17 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
808.artykuł: Kramarek Grzegorz, Szier-Kramarek Barbara: Polska bibliografia biblijna za lata 1995-1996. Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 123-144 (wykaz...) szczegóły 
809.artykuł: Krawczyk Roman: Doktryna antropologiczna Rdz 1-3 jako motyw życia etycznego w Księdze Syracha. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 3 s. 176-183  szczegóły 
810.artykuł: Krzyżanowski Stanisław, Skowroński Jacek, Wittlieb Marian: Bibliografia współczesnej polskiej onomastyki biblijnej (Imiona własne osobowe). Szczecińskie Studia Kościelne 1991 t. 2 s. 76-80  szczegóły 
811.artykuł: Kucharski Jacek: Pole semantyczne rzeczownikowej formy "eleutheria" w kanonicznych księgach Septuaginty. x 1999 ([w ks. zb.:] "Czyn ... człowieka odda mu zapłatę". Księga pamiątkowa k...) szczegóły 
812.artykuł: Kudasiewicz Józef: Ojciec o matczynym sercu - Bóg w Księgach prorockich. x 2001 ([w ks. zb.:] Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
813.artykuł: Kudasiewicz Józef: Pamięć w Biblii. W drodze 2002 nr 4 s. 40-52 (dot. Starego i Nowego Testamentu; z not. o autorze art....) szczegóły 
814.artykuł: Kułaczkowski Jerzy: Obraz rodziny w księgach Starego Testamentu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003 r. 46 nr 1/2 s. 3-19  szczegóły 
815.artykuł: Kułak Beata: O kilku zagadnieniach związanych z językiem Biblii. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 229-238 (językowa problematyka współczesnych przekładów Biblii...) szczegóły 
816.artykuł: Lange Armin: 1Q Gen Ap XIX, 10-XX, 32 and the wisdom didactic narrative. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 76-81 (streszcz. ref....) szczegóły 
817.artykuł: Langkammer Hugolin: Podstawy biblijne chrześcijańskiej duchowości odpoczynku. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 57-71  szczegóły 
818.artykuł: Langkammer Hugolin: Sophia i Pneuma w literaturze Mądrościowej Starego Testamentu. x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
819.artykuł: Lemański Janusz: Etyka Starego Testamentu - aktualna dzisiaj?!. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 280-283 ([rec. ks.:] Cyril S. Rodd: Glimpses of a Strange Land: Studies in Old ...) szczegóły 
820.artykuł: Lemański Janusz: Od Boga El do kultu jedynego Jahwe. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 277-280 ([rec. ks.:] Mark S. Smith: The Origins of Biblical Monotheism. Israel'...) szczegóły 
821.artykuł: Loureco Joao: Biblia i jej język. Communio 1995 r. 15 nr 2 s. 32-45 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
822.artykuł: Lourenco Joao: Sens zakazu wzywania Boga w dawnym judaizmie. Communio 1994 r. 14 nr 1 s. 49-58  szczegóły 
823.artykuł: Łach Jan: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 179-180 ([rec. ks.:] Ulrich Berges: Die Verwerfung Sauls. Eine thematische Unte...) szczegóły 
824.artykuł: Łach Jan: Niektóre nazwy biblijne określające modlitwę. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 353-365 (analiza tekstów biblijnych...) szczegóły 
825.artykuł: Łach Józef: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 1/3 s. 78 (rec. ks.: Ch. Gerritzen: Lexikon der Bibel. Muenz 1990; nota...) szczegóły 
826.artykuł: Małecki Zdzisław: Wypowiedzi prorockie "początek" i "koniec" mówiące o stworzeniu, sądzie i zbawieniu Bożym. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 79-89  szczegóły 
827.artykuł: Martwicki Krzysztof: Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 201-203 (rec. ks.: Werner G. Jeanrond: Introduction a l'hermeneutique theologiq...) szczegóły 
828.artykuł: Martwicki Krzysztof: Oswajanie znaków. Przegląd Powszechny 1995 nr 12 s. 374-377 ([rec. ks.:] Jean-Pierre Jossua: Le livre des signes. Paris 1993....) szczegóły 
829.artykuł: Maszczak Leon I.: Historyczno-krytyczna metoda studiowania Pisma Świętego. Signa Temporis 1990 z. 1 s. 35-40  szczegóły 
830.artykuł: Matysiak Bogdan: Ubodzy w tradycji mądrościowej Starego Testamentu. Studia Warmińskie 1998 t. 35 cz. 2 s. 227-233 (dot. Psałterza, Księgi Przysłów, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Księgi...) szczegóły 
831.artykuł: Mędala Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 172-173 (rec. ks.: R.E. Friedman: Who Wrote the Bible? Nowy Jork 1987...) szczegóły 
832.artykuł: Mędala Stanisław: Rola Biblii w kulturze światowej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 4/6 s. 90-99 (skrócona wersja odczytu wygł. 14 XI 1990 w kościele św. Genowefy w Par...) szczegóły 
833.artykuł: Michniewicz Wojciech: Idea zjednoczenia narodu w nauce prorockiej. Zarys teologii zjednoczenia. Studia Teologiczne 1995 t. 13 s. 47-60  szczegóły 
834.artykuł: Mierzwiński Bronisław: Rola ojca w świetle Starego Testamentu. Ethos 1996 nr 1/2 s. 234-246  szczegóły 
835.artykuł: Mozgol Andrzej: Teologia Arki Przymierza w Ps 132, Jr 3,14-18 oraz 2 Mch 2,1-8. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2000 t. 33 s. 127-158  szczegóły 
836.artykuł: Mroczkowski Ireneusz: Prawa człowieka w Starym Testamencie. Studia Płockie 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 35-51  szczegóły 
837.artykuł: Mroczkowski Ireneusz: Starotestamentalne rozumienie ciała, duszy i ducha człowieka. Studia Płockie 1994 t. 21 (1993) s. 18-24  szczegóły 
838.artykuł: Muszyński Henryk: "Dziesięć prostych słów Boga" zwanych Dekalogiem. Ateneum Kapłańskie 1991 t. 117 z. 2/3 s. 221-233  szczegóły 
839.artykuł: Muszyński Henryk: "Kresem prawa jest Chrystus" (Rz 10, 4). Aktualność norm religijno-moralnych Starego Testamentu. Studia Theologica Varsaviensia 1990 nr 2 s. 26-37  szczegóły 
840.artykuł: Nagel Peter: The present state of work in the edition of the Sahidic version of the Old Testament. x 1990 ([W ks. zb.:] Coptic Studies. Warszawa 1990 s. 281-283...) szczegóły 
841.artykuł: Nauerth Claudia: Evidence for a David cycle on Coptic textiles. x 1990 ([W ks. zb.:] Coptic Studies. Warszawa 1990 s. 285-297...) szczegóły 
842.artykuł: Nichols Aidan: Obrazy Izraela (Starotestamentalne prolegomena do chrystologii obrazu). Communio 1990 r. 10 nr 2 s. 30-47  szczegóły 
843.artykuł: Nowakowska Hanna Dominika: Septuaginta przekład czy Biblia in spe?. Mówią Wieki 1993 nr 12 s. 29-32  szczegóły 
844.artykuł: Ochman Jerzy: Myśl apokaliptyczna w judaiźmie. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 2 s. 5-30 (także o literaturze apokaliptycznej...) szczegóły 
845.artykuł: Ołów Antoni Jan: Problematyka zdrowia w tradycji biblijnej Starego Testamentu. Studia Teologiczne 1992 t. 10 s. 13-22  szczegóły 
846.artykuł: Ołów Antoni Jan: Terminologia radości w Starym Testamencie. Studia Teologiczne 1990 t. 8 s. 77-102  szczegóły 
847.artykuł: Ostański Piotr: "Elenchus Biblicus Polonus 1945-1999" na ukończeniu. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 125-134 (dot. bibliografii biblijnej redagowanej przez autora artykułu...) szczegóły 
848.artykuł: Pałubicki Władysław: Człowiek stary a rodzina w antropologii dawnego judaizmu. Przegląd Religioznawczy 2000 nr 3 s. 79-85 (w świetle ksiąg Starego Testamentu...) szczegóły 
849.artykuł: Pawelec Andrzej: Inne oblicza Księgi. Arka 1991 nr 33 s. 124-125 ([rec. ks.:] Chaim Herzog, Mordechai Gichon: Battles of the Bible. Lond...) szczegóły 
850.artykuł: Pawelec Andrzej: Inne oblicza Księgi. Arka 1991 nr 33 s. 124-125 ([rec. ks.:] The Literary Guide to the Bible. Red. Robert Alter i Frank...) szczegóły 
851.artykuł: Pawlak Leonard: Osoby chore i "niepełnosprawne" wBiblii. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
852.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Rodzaje literackie w Biblii. Ich znaczenie i funkcja w kształtowaniu mowy o Bogu. Studia Włocławskie 2000 t. 3 s. 227-237  szczegóły 
853.artykuł: Pieszczoch Szczepan: Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 951-964 ([rec. ks.:] Bible de tous les temps. Red. Charles Kannengiesser. T. I-...) szczegóły 
854.artykuł: Pindel Roman: Czy Jan Paweł II uwzględnia feministyczne podejście w interpretacji tekstu biblijnego. Polonia Sacra 2003 nr 13 s. 281-297 (dot. m.in. feministycznych interpretacji tekstów biblijnych; szerzej o...) szczegóły 
855.artykuł: Pindel Roman: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 4 s. 303-304 (rec. ks.: H. Utzschneider, S.A. Nitsche: Arbeitsbuch literaturwissensc...) szczegóły 
856.artykuł: Pindel Roman: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 2 s. 172-174 (rec. ks.: J. Imbach: Lust auf die Bibel. Praxisorientierte Zugaenge zu...) szczegóły 
857.artykuł: Platajs Małgorzata: W pełni wiary i nadziei. Towarzystwo Biblijne w Polsce 1816-2001. Myśl Protestancka 2002 nr 1 s. 75-79 (dot. działalności głównie w zakresie wydawania i tłumaczenia Pisma Świ...) szczegóły 
858.artykuł: Polok Bernard: Duch Jahwe w nauczaniu proroków. Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 23-36  szczegóły 
859.artykuł: Popowski Remigiusz: Biblijna motywacja ochrony przyrody. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 137-141 (w Starym i Nowym testamencie...) szczegóły 
860.artykuł: Posadzy Andrzej: W kierunku lepszego rozumienia Biblii - metoda analizy retorycznej. Colloquia Theologica Ottoniana 2002 nr 1 s. 6-18  szczegóły 
861.artykuł: Prokopowicz Mariusz: Hathor - "Pani Synaju" a Biblia. Kilka kluczowych hipotez wokół tradycji "Merkawa". Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 5-51 (z fragm. tekstów staroegipskich pośw. bogini Hathor oraz tekstów bibli...) szczegóły 
862.artykuł: Pytel Jan Kanty: Symbolika ognia w Piśmie św.. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 2 s. 115-119  szczegóły 
863.artykuł: Rabiej Stanisław: Soterologiczne znaczenie Chrystusowego "EGO EMI". Ateneum Kapłańskie 1993 t. 120 z. 1 s. 15-27  szczegóły 
864.artykuł: Rebic Adalbert: Wiara w zmartwychwstanie w Starym Testamencie. Communio 1991 r. 11 nr 1 s. 10-19  szczegóły 
865.artykuł: Romaniuk Kazimierz: Biblistyka ostatniego ćwierćwiecza. Ateneum Kapłańskie 1990 t. 115 z. 1 s. 3-16  szczegóły 
866.artykuł: Rosiński Franciszek M.: Człowiek a przyroda według Starego Testamentu. x 2000 ([w ks. zb.:] Między niebem a ziemią. Ku etyce ekologicznej. Red. Anna ...) szczegóły 
867.artykuł: Rosłon Józef Wiesław: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 1 s. 159-163 ([rec. ks.:] Norbert Lohfink: Unsere Fragen und das Alte Testament. Wie...) szczegóły 
868.artykuł: Ruiz Gregorio: Kobieta w Piśmie świętym. Communio 1993 r. 13 nr 6 s. 3-18  szczegóły 
869.artykuł: Rumianek Ryszard: Prorocy okresu niewoli babilońskiej. Warszawskie Studia Teologiczne 2000 t. 12 (1999) cz. I s. 183-190 (dotyczy proroków: Jeremiasz, Ezechiel, Deutero-Izajasz...) szczegóły 
870.artykuł: Rusecki Marian: Imię Boga "Ja jestem". Communio 1994 r. 14 nr 1 s. 3-14  szczegóły 
871.artykuł: Rybicki Marcin: W Piśmie Świętym. W drodze 2003 nr 1 s. 35-40 (dot. symboliki światła w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
872.artykuł: Sanchez Caro Jose Manuel: Starotestamentowa koncepcja cierpienia wśród ludu Izraela. Communio 1992 r. 12 nr 5 s. 44-60  szczegóły 
873.artykuł: Schenker Adrian: Biblijny fundamentalizm a Kościół katolicki. Communio 2002 nr 4 s. 26-31  szczegóły 
874.artykuł: Seidl Theodor: Metoda literaturoznawcza w egzegezie starotestamentowej. Ateneum Kapłańskie 1990 t. 115 z. 2/3 s. 172-186  szczegóły 
875.artykuł: Siatkowska Ewa: Zachodniosłowiańskie i niemieckie ekwiwalenty wybranych fragmentów Biblii. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 393-403 (dot. przekładów...) szczegóły 
876.artykuł: Skotnicka Gertruda: Nad Biblią dla dzieci chwila zamyślenia.... Guliwer 1993 nr 2 s. 7-13 (walory współcz. polskich wydań Biblii dla dzieci...) szczegóły 
877.artykuł: Sobolewska Anna: Oto jest głowa Holofernesa. Midrasz 2000 nr 10 s. 8-10 (o postaciach kobiet walczących w księgach Starego Testamentu: Judyta, ...) szczegóły 
878.artykuł: Sowa Andrzej: Ewolucja przedstawień Sądów Ostatecznych w świetle źródeł i tradycji ikonograficznej. Szczecińskie Studia Kościelne 1991 t. 2 s. 69-73  szczegóły 
879.artykuł: Stachowiak Lech: Akcenty uniwersalistyczne w księgach Jonasza i Rut. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 17-25  szczegóły 
880.artykuł: Stachowiak Lech: Stary Testament w świetle ostatnich badań krytycznych. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 1-10  szczegóły 
881.artykuł: Starowieyski Marek: Egzegeza Ojców Kościoła. Ateneum Kapłańskie 1990 t. 115 z. 1 s. 25-36  szczegóły 
882.artykuł: Starowieyski Marek: Kobieta w starożytności chrześcijańskiej. W drodze 1995 nr 3 s. 17-31  szczegóły 
883.artykuł: Strzałkowska Barbara: Terminologia "Gniewu Bożego" w Biblii Hebrajskiej. Colloquia Theologica Ottoniana 2003 nr 3 s. 47-65  szczegóły 
884.artykuł: Suchy Jerzy: Polska literatura z zakresu etyki biblijnej za lata 1945-1984. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 135-147  szczegóły 
885.artykuł: Szier Barbara: Polska bibliografia biblijna za rok 1984/85. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 147-156  szczegóły 
886.artykuł: Szier Barbara: Polska bibliografia biblijna za rok 1985/86. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 105-115  szczegóły 
887.artykuł: Szier Barbara: Polska bibliografia biblijna za rok 1988/89. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 1 s. 82-87 (wykaz...) szczegóły 
888.artykuł: Szier Barbara: Polska Bibliografia Biblijna za rok 1989/90. Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 1 s. 102-106  szczegóły 
889.artykuł: Szier Barbara: Polska Bibliografia Biblijna za rok 1990/1991. Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 1 s. 135-147  szczegóły 
890.artykuł: Szier-Kramarek Barbara: Polska bibliografia biblijna za lata 1996/1997. Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 188-210 (wykaz...) szczegóły 
891.artykuł: Szier-Kramarek Barbara: Polska bibliografia biblijna za lata 1997-1998. Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 1 s. 199-225 (wykaz...) szczegóły 
892.artykuł: Szier-Kramarek Barbara: Polska bibliografia biblijna za rok 1991/92. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 113-124 (wykaz...) szczegóły 
893.artykuł: Szier-Kramarek Barbara: Polska bibliografia biblijna za rok 1992/93 oraz 1993/94. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 197-221 (wykaz...) szczegóły 
894.artykuł: Szlaga Jan: Światopogląd człowieka Biblii. x 1989 ([W ks. zb.:] Z zagadnień światopoglądu chrześcijańskiego. Pod red. Mar...) szczegóły 
895.artykuł: Szulc Franciszek: Obraz Boga w literaturze (Projekt badań). Communio 1990 r. 10 nr 2 s. 111-134  szczegóły 
896.artykuł: Szwarc Urszula: Autorzy Rdz 49, 3-17. 19-27 i Pwt 33, 6-25 w świetle własnych tekstów. Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 43-56  szczegóły 
897.artykuł: Szwarc Urszula: "Berit Olam" w wyroczniach proroków niewoli. Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 1 s. 35-42 ("wieczne przymierze" m.in. u proroka Ezechiela...) szczegóły 
898.artykuł: Szwarc Urszula: Ludzkie cierpienie w świetle wypowiedzi starotestamentalnych hagiografów. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 31-43  szczegóły 
899.artykuł: Szwarc Urszula: Sylwetki niektórych postaci kobiecych w starotestamentalnej wspólnocie ludu Bożego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996 r. 38 (1995) nr 1/2 s. 37-44  szczegóły 
900.artykuł: Szwarc Urszula: Układ imion w Rdz 49, 3-17, 19-27 i Pwt 33, 6-25 oraz jego znaczenie. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 5-16  szczegóły 
901.artykuł: Szybowska Antonina: Pocałunek (analiza tekstu biblijnego). x 2002 ([w ks. zb.:] Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowa...) szczegóły 
902.artykuł: Świderkówna Anna: Biblia a człowiek współczesny [z tego cyklu:] Co należy do Boga?. Znak 1997 nr 11 s. 166-170 (nt. proroków w Starym Testamencie i Jezusa w Nowym Testamencie...) szczegóły 
903.artykuł: Świderkówna Anna: Biblia a człowiek współczesny [z tego cyklu:] Pierwsze strony Biblii. Znak 1997 nr 3 s. 123-127 (z not. o aut....) szczegóły 
904.artykuł: Świderkówna Anna: Biblia a świat współczesny. Znak 1998 nr 1, 3, 7, 9, 11  szczegóły 
905.artykuł: Świderkówna Anna: Biblijny i niebiblijny potop. Mówią Wieki 1991 nr 9 s. 6-14 (z fot. A. Świderkówny...) szczegóły 
906.artykuł: Świderkówna Anna: Bliżej Biblii. Plus Minus 1994 nr 51 s. 2 (wyw., rozm. Anna Baniewicz; dot. również Starego Testamentu...) szczegóły 
907.artykuł: Świderkówna Anna: Koniec czy początek. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2004 r. 66 (2003) s. 103-108 (dot. rozumienia pojęcia końca w Starym i Nowym Testamencie oraz histor...) szczegóły 
908.artykuł: Świderkówna Anna: Koniec czy początek. Znak 2003 nr 9 s. 108 (dot. rozumienia pojęcia końca w Starym i Nowym Testamencie oraz histor...) szczegóły 
909.artykuł: Świderkówna Anna: O Księdze. Polityka 1997 nr 52 s. 71-72, 74 (wyw., rozm. Katarzyna Jankowska, Piotr Mucharski...) szczegóły 
910.artykuł: Świderkówna Anna: Prorocy. Mówią Wieki 1991 nr 11 s. 7-12 (z fot. A. Świderkówny...) szczegóły 
911.artykuł: Świderkówna Anna: Przygoda z Biblią. Tygodnik Powszechny 1999 nr 51/52 s. 4 (wyw. nt. współczesnego odczytania ksiąg biblijnych; rozm. Artur Sporni...) szczegóły 
912.artykuł: Świderkówna Anna: Z ciemności do światła. Przegląd Katolicki 1989 nr 52/53 s. 7, 11 (m.in. nt. przetłumaczenia Biblii na jęz. grecki (Septuaginta) w III-II...) szczegóły 
913.artykuł: Tischner Józef: Objaśnianie Biblii. Rozmowy z ks. prof. Józefem Tischnerem (1-18). Śląsk 2000 nr 1-12 (wywiad nt. Ksiąg Starego Testamentu; rozm. Ewelina Puczek (nr 1-6); w ...) szczegóły 
914.artykuł: Tischner Józef: Objaśnianie Biblii. Rozmowy z ks. prof. Józefem Tischnerem (19-32). Śląsk 2001 nr 1-7, 10-11 (wywiad nt. Ksiąg Starego Testamentu; rozm. Ewelina Puczek; w nrze 11 s...) szczegóły 
915.artykuł: Tomkowski Jan: Mistyka czyli Księga odczytana. Znak 1990 nr 1 s. 27-39 (próby odczytania Pisma Świętego przez Emanuela Swedenborga, Jakuba Boe...) szczegóły 
916.artykuł: Toporow Władimir: Tekst miasta-dziewicy i miasta-nierządnicy w aspekcie mitologicznym. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 3 s. 166-183 (dot. tekstów Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
917.artykuł: Tronina Antoni: Szabat archetypem niedzieli w Starym Testamencie. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 2 s. 95-103  szczegóły 
918.artykuł: Tronina Antoni: Świadectwa epigraficzne o początkach Izraela. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 21-27  szczegóły 
919.artykuł: Tschirschnitz Alfred: Świat planet i gwiazd i ich kult w Starym Testamencie (Cz. I). Rocznik Teologiczny 1990 r. 32 z. 2 s. 101-111  szczegóły 
920.artykuł: Turkanik Henryk: Historia polskiej Biblii. Łaska i Pokój 1989 nr 9/10 s. 29-35, nr 11/12 s. 30-38  szczegóły 
921.artykuł: Tyloch Witold: Kosmogonia Starego Testamentu. Argumenty 1989 nr 3-5 ([w nrze 5. druk pt. "Doktryna kosmogonii biblijnych"...) szczegóły 
nawiązanie: Łakomy Henryk: Wątki kosmologiczne w Biblii. Argumenty 1989 nr 15 s. 2 ([z odp. red.]...) szczegóły 
922.artykuł: Tyloch Witold: Niebo - w kręgu kultury starotestamentowej. Argumenty 1989 nr 48 s. 11 (49:6...) szczegóły 
923.artykuł: Tyloch Witold: Piekło - w kręgu kultury starotestamentowej. Argumenty 1989 nr 46 s. 11, nr 47 s. 11  szczegóły 
924.artykuł: Tyloch Witold: Przysłowia biblijne. Argumenty 1989 nr 38 s. 8; nr 39 s. 1, 11  szczegóły 
925.artykuł: Tyloch Witold: Świeckie wątki w Starym Testamencie. Argumenty 1989 nr 50 s. 1, 6-7; nr 51 s. 6; nr 52/53 s. 11  szczegóły 
926.artykuł: Tyloch Witold: The oldest Hebrew Bible manuscript in Poland. Rocznik Orientalistyczny 1993 t. 48 z. 1 s. 47-56  szczegóły 
927.artykuł: Uglorz Manfred: Praca jako powołanie według Starego Testamentu. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
928.artykuł: Warzecha Julian: Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 215-217 ([rec. ks. zb.:] La Bible et sa culture. Ancien Testament. [Red.] Miche...) szczegóły 
929.artykuł: Warzecha Julian: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 191-198 ([rec. ks.:] Rainer Albertz: Religiongeschichte Israels in alttestament...) szczegóły 
930.artykuł: Warzecha Julian: Dziesięć Słów (Dekalog) - niezmienne czy rozwijające się Prawo Boże?. Communio 1993 r. 13 nr 1 s. 53-61  szczegóły 
931.artykuł: Warzecha Julian: Godność kobiety w Starym Testamencie. Communio 1993 r. 13 nr 6 s. 19-29  szczegóły 
932.artykuł: Warzecha Julian: Kilka uwag o przekładzie hebrajskiej poezji biblijnej. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
933.artykuł: Warzecha Julian: "Niech każdy odrzuci bożki!" (Ez 20, 7). Biblia wobec bałwochwalstwa. Communio 1995 r. 15 nr 1 s. 3-15 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
934.artykuł: Warzecha Julian: Problematyka życia ludzkiego w Biblii (Aspekty antropologiczne i etyczne). Ateneum Kapłańskie 1994 t. 123 z. 1 s. 47-57 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
935.artykuł: Warzecha Julian: Uświęcić szabat (Wj 20, 8-11; Pwt 5, 12-15). Communio 1995 r. 15 nr 3 s. 9-19  szczegóły 
936.artykuł: Warzecha Julian: Zgorszenie Biblią, czyli o niektórych trudnościach w jej czytaniu. Communio 1995 r. 15 nr 2 s. 81-101 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
937.artykuł: Widła Bogusław: Bóg wobec ludzkiego serca. Przyczynek do antropologii Starego Testamentu. Rocznik Teologiczny 2003 z. 1 s. 5-18  szczegóły 
938.artykuł: Wielgus Stanisław: Le sciences au service de l'exegese biblique du moyen age. Studia Mediewistyczne 1989 t. 26 z. 2 s. 45-53  szczegóły 
939.artykuł: Wierzbicka Anna: Żydowskie skrypty kulturowe a interpretacja Ewangelii. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 157-176 (dot. żydowskich skryptów kulturowych w scenach wyrzekania, złorzeczeni...) szczegóły 
940.artykuł: Witaszek Gabriel: Czy w okresie drugiej świątyni ustało proroctwo?. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla ...) szczegóły 
941.artykuł: Witaszek Gabriel: Maryja, Mesjańska Gebirah. Homo Dei 1991 nr 4 s. 35-42 (kobiety - matki królów w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
942.artykuł: Witaszek Gabriel: Prorocy VIII wieku przed Chrystusem wobec dewiacji kultowych. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 27-43  szczegóły 
943.artykuł: Witczyk Henryk: Historyczno-prorockie tło Dzieła Kronikarskiego. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 1 s. 1-14 (dot. I i II Księgi Kronik oraz Księgi Ezdrasza i Księgi Nehemiasza...) szczegóły 
944.artykuł: Witczyk Henryk: Przymierze - więź i zobowiązanie. Tarnowskie Studia Teologiczne 1994 t. 13 s. 245-261 (przymierze wobec ludzi i Boga w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
945.artykuł: Wodka Andrzej: Rzeczywistość daru i dawania w Biblii - kontekst i pretekst przebóstwienia. Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 1 s. 37-48 (nt. użycia słów "dar" i "dawanie" w Biblii; z not. o aut. art....) szczegóły 
946.artykuł: Wojciechowski Michał: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 3 s. 201-204 ([rec. ks. zb.:] A dictionary of Biblical Interpretation. Philadelphia ...) szczegóły 
947.artykuł: Wojciechowski Michał: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 2 s. 72-74 ([rec. ks.:] R.J. Coggins: Introducing the Old Testament. Oxford 1990....) szczegóły 
948.artykuł: Wojciechowski Piotr: Biblia: wiara i wiedza. Przegląd Katolicki 1989 nr 10 s. 5-6 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
949.artykuł: Woźniak Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 5/6 s. 403 (rec. ks.: Peshitta. The Old Testament in Syriac according to the Peshi...) szczegóły 
950.artykuł: Woźniak Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 4 s. 318 (rec. "Neues Bibel-Lexicon", Zuerich 1988...) szczegóły 
951.artykuł: Wójcik Andrzej: Próba definicji prawdy w Biblii hebrajskiej na podstawie jej przeciwieństw. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2000 t. 33 s. 104-126  szczegóły 
952.artykuł: Wójcik Andrzej: Próba definicji prawdy w Starym Testamencie na podstawie jej przeciwieństw. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 3 s. 221-246 (rozmienie terminów: prawda, prawdziwy, prawdziwie...) szczegóły 
953.artykuł: Wróblewska Monika: Obraz kobiety i jej rola w Biblii. Test 1997 nr 3 s. 7-14  szczegóły 
954.artykuł: Wruch Wilhelm: Podwójne święto; smutne. Regiony 1997 nr 4 s. 146-147 (nt. polskich przekładów Biblii z okazji 400-lecia Biblii Jakuba Wujka ...) szczegóły 
955.artykuł: Wypych Stanisław: Miłosierdzie Boga w nurcie tradycji deuteronomistycznej. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 39-56 (na podstawie analizy literackiej ksiąg Starego Testamentu...) szczegóły 
956.artykuł: Zaremba Piotr: New Times for New Translations. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 2003 t. 5 s. 233-241 (nt. przekładu Biblii uwzględniającego najnowsze odkrycia tekstów bibli...) szczegóły 
957.artykuł: Zbroja Bogdan: Kamienowanie w Biblii. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 291-308  szczegóły 
958.artykuł: Zuzga Włodzimierz: Raj i ekologia. Jednota 1989 nr 11/12 s. 8-9 (nt. dwóch opisów stworzenia świata; porównanie...) szczegóły 
959.artykuł: Żurek Antoni: Od Septuaginty do Wulgaty - Biblia w kościele pierwszych wieków. Tarnowskie Studia Teologiczne 1992 t. 11 s. 99-107  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
960.impreza: "Bible Art" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Kozłowski Janusz: "Bible art" w Łodzi. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 12/13 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Budziarek Marek: Mistrzowskie przeżywanie Biblii. Tygiel Kultury 2002 nr 4/6 s. 192-193 (omówienie wystawy...) szczegóły 
artykuł: Surowiec-Skopińska Anna: Sceny biblijne w Łodzi. Nasz Dziennik 2002 nr 48 s. 8  szczegóły 
961.impreza: "Biblia w XVII wieku" - sympozjum (1996).  szczegóły 
artykuł: Sellier Philippe: Barok 1996 nr 2 s. 302-303  szczegóły 
962.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "Biblia wczoraj i dziś" w Łodzi. Rzeczpospolita 2001 nr 14 s. A10 (nota...) szczegóły 
963.impreza: Colloquium Biblicum (1990).  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: VI Colloquium Biblicum w Wiedniu (1990). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 1/3 s. 63-65 (spraw....) szczegóły 
964.impreza: Colloquium Biblicum (1996).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: IX Colloquium Biblicum (Wiedeń 1996). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 4 s. 269-271 (spraw....) szczegóły 
965.impreza: Colloquium Biblicum (1998).  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: X Colloquium Biblicum (Wiedeń 1998). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 2 s. 191 (spraw....) szczegóły 
966.impreza: Colloquium Biblicum Vindobonense (1988).  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 5/6 s. 396-397 (spraw., program...) szczegóły 
967.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czaja Stefan: Bibliotekarze dla Colloquium Charitativum (Przemówienie wygłoszone podczas otwarcia wystawy "Dawne biblie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu" w dniu 13 października 1995 r.). x 1996 ([W ks.:] Colloquium Charitativum Secundum. Materiały z konferencji mię...) szczegóły 
artykuł: Strutyńska Maria: Dawne biblie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Rękopisy. Stare druki (Wystawa zorganizowana z okazji 350-lecia Colloquium Charitativum Toruń 13-27 X 1995 r.). x 1996 ([W ks.:] Colloquium Charitativum Secundum. Materiały z konferencji mię...) szczegóły 
968.impreza: Kongres Międzynarodowej Organizacji Studiów nad Starym Testamentem (1989).  szczegóły 
artykuł: Dreja Antoni: Kongres Międzynarodowej Organizacji Studiów nad Starym Testamentem (Leuven 27 VIII-1 IX 1989). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1993 t. 23/24 (1990/1991) s. 315-317 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 4 s. 165-168 (spraw....) szczegóły 
969.impreza: Kongres Międzynarodowej Organizacji Studiów nad Starym Testamentem (1995).  szczegóły 
artykuł: Polski biblista na kongresie w Cambridge dr Bernard Wodecki SVD. Gazeta Niedzielna 1995 nr 35 s. 5-6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wodecki Bernard: XV Kongres IOSOT w Cambridge (1995). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 214-217 (spraw....) szczegóły 
970.impreza: Kongres Międzynarodowej Organizacji Studiów nad Starym Testamentem (1998).  szczegóły 
artykuł: Wodecki Bernard: XVI Kongres Starego Testamentu (OSOT) w Oslo 1998. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 4 s. 292-297  szczegóły 
971.impreza: "Pismo Święte - Księga ręką ludzką przez Boga pisana" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Nowak Maciej: Wydania Biblii w Książnicy Pomorskiej. Nasz Dziennik 2002 nr 66 s. 7  szczegóły 
972.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1990).  szczegóły 
artykuł: Matras Tadeusz: XXVIII spotkanie Biblistów Polskich (Warszawa 1990). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 1/3 s. 70-72 (spraw....) szczegóły 
973.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1991).  szczegóły 
artykuł: Matras Tadeusz: XXIX Sesja Sekcji Biblistów Polskich, Siedlce - Nowe Opole 1991. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 2/6 s. 99-101 (spraw....) szczegóły 
974.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1992).  szczegóły 
artykuł: Hałas Stanisław, Skoczylas Henryk: 30. Sympozjum Biblistów Polskich w Łomży (1992). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 1 s. 32-35 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Literatura żydowska na przełomie Starego i Nowego Testamentu (Trzydzieste Sympozjum Biblistów Polskich). Słowo Powszechne 1992 nr 165 s. 6  szczegóły 
975.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1997).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Bibliści polscy w Przemyślu i we Lwowie. Ateneum Kapłańskie 1998 t. 130 z. 2 s. 285-287 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Matras Tadeusz: XXXV spotkanie biblistów polskich Przemyśl 1997. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 3 s. 228-234 (spraw.; z wykazem nazwisk uczestników...) szczegóły 
976.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1998).  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: [Trzydzieste szóste] 36. Sympozjum Biblistów Polskich. Poznań, 17-18 IX 1998. Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 5-8  szczegóły 
artykuł: Ostański Piotr: [Trzydzieste szóste] 36. Sympozjum Biblistów Polskich w Poznaniu 16-18 września 1998 r.. Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 313-317 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kondracki Andrzej: XXXVI Sympozjum Biblistów Polskich (Poznań 1998). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 4 s. 305-306  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Ateneum Kapłańskie 1999 t. 132 z. 3 s. 455-456  szczegóły 
977.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1999).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: 37 Sympozjum Biblistów Polskich Kielce, 15-17 września 1999 r.. Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 2 s. 352-353 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Mielcarek Krzysztof: XXXVII Sympozjum Biblistów Polskich. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 3 s. 272-275 (spraw....) szczegóły 
978.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (2001).  szczegóły 
artykuł: Szmajdziński Mariusz: Sprawozdanie z XXXIX Sympozjum Biblistów Polskich. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2001 nr 3 s. 371-372  szczegóły 
979.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (2002).  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: 40. Sympozjum Biblistów Polskich, Lublin, 19-20 IX 2002. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 5-8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 5 s. 26 (not....) szczegóły 
artykuł: Doszko Marek: LX Sympozjum Biblistów Polskich. Studia Judaica 2003 nr 2/1 (2002/2003) s. 165-172 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mielcarek Krzysztof: XL Sympozjum Biblistów Polskich - Lublin 2002. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 2 s. 133-138 (spraw....) szczegóły 
980.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziekoński Stanisław: Praca z Pismem Św. w katechezie. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 129-133 (omów. referatów pośw. głównie kwestiom interpretacji Biblii...) szczegóły 
981.impreza: "Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Konferencja na temat: "Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka". Łódzkie Studia Teologiczne 1994 r. 3 s. 5-6 (wykaz tytułów referatów...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
982.artykuł: Matras Tadeusz: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 65-67 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Apokryfy Starego Testamentu (Opracowania)
    książki (alfabet autorów)
983.książka: Wojciechowski Michał: Apokryfy z Biblii greckiej. 3 i 4 Księga Machabejska, 3 Księga Ezdrasza oraz Psalm 151 i Modlitwa Manassesa. 2001 (Wstęp. Trzecia Księga Machabejska, nowela historyczna o prześladowaniu...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 174  szczegóły 
streszczenie: Wojciechowski Michał: Badania Naukowe 2003 s. 163-164  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
984.artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 196-197 ([rec. ks.:] Albert-Marie Denis: Concordance Greque des Pseudepigraphes...) szczegóły 
985.artykuł: Ochman Jerzy: Myśl apokaliptyczna w judaiźmie. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 2 s. 5-30 (także o literaturze apokaliptycznej...) szczegóły 
986.artykuł: Riaud Jean: Paralipomena Jeremiae Prophetae. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 25-41  szczegóły 
987.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Królestwo Boże w literaturze apokryficznej Starego Testmentu. Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 1 s. 59-74  szczegóły 
988.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Kwestia cierpienia w apokaliptyce żydowskiej Starego Testamentu. Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 79-88 (dotyczy tekstów apokryficznych: Księga Henocha, Księga Czuwających, Ks...) szczegóły 
989.artykuł: Starowieyski Marek: Apokryfy - przegląd publikacji. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 933-940 (dot. publikacji nt. apokryfów i wydań tekstów apokryfów we Francji, Ni...) szczegóły 
990.artykuł: Tronina Antoni: Angelologia staroarmeńskiej "Pokuty Adama". x 1996 ([W ks. zb.:] Światła Prawdy Bożej. Księdzu prof. Lechowi Stachowiakowi...) szczegóły 
991.artykuł: Tronina Antoni: Tajemnica złego. Szatan według apokryficznej "Pokuty Adama". Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 89-101  szczegóły 
992.artykuł: Woźniak Jerzy: Testament Adama. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
993.recenzja: Homerski Józef: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 1 s. 89-90  szczegóły 
994.recenzja: Homerski Józef: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 1 s. 91-92  szczegóły 
995.recenzja: Kapera Zdzisław Jan: Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 197-198  szczegóły 
996.recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 199  szczegóły 
997.recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 199-201  szczegóły 
998.recenzja: Starowieyski Marek: Prace ks. Rubinkiewicza. Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 450-451  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Apokryfy Starego Testamentu (Teksty)
    książki (alfabet autorów)
999.książka: Apokryfy Starego Testamentu. 2000  szczegóły 
1000.książka: Apokryfy Starego Testamentu. 1999 (Józef Kardynał Glemp: Słowo wstępne. - Hugolin Langkammer: Przedmowa. ...) szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 2000 [r. 3] nr 1 s. 143 (nota...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 2 s. 218 (nota...) szczegóły 
1001.książka: Apokryfy Starego Testamentu. 2000  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 33 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1002.wiersz: Psalm 151 (Psalm apokryficzny 1) (Byłem najmniejszy z braci moich...). Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 22-23 (ze wstępem tłumacza: Psalmy 151-155 (Syryjskie psalmy apokryficzne 1-5...) szczegóły 
1003.wiersz: Psalm 152 (Psalm apokryficzny 4) (Boże, Boże, przyjdź mi z pomocą...). Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 23-24 (ze wstępem tłumacza: Psalmy 151-155 (Syryjskie psalmy apokryficzne 1-5...) szczegóły 
1004.wiersz: Psalm 153 (Psalm apokryficzny 5) (Sławcie Pana, wy, wszystkie ludy...). Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 24 (ze wstępem tłumacza: Psalmy 151-155 (Syryjskie psalmy apokryficzne 1-5...) szczegóły 
1005.wiersz: Psalm 154 (Psalm apokryficzny 2) (Głosem donośnym chwalcie Boga...). Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 25-26 (ze wstępem tłumacza: Psalmy 151-155 (Syryjskie psalmy apokryficzne 1-5...) szczegóły 
1006.wiersz: Psalm 155 (Psalm apokryficzny 3) (Panie, wołałem do Ciebie: wysłuchaj mnie!...). Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 26-28 (ze wstępem tłumacza: Psalmy 151-155 (Syryjskie psalmy apokryficzne 1-5...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1007.proza: Testament Pana naszego Adama [fragm.]. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Druga Księga Kronik
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1008.artykuł: Langkammer Hugolin: Kronikarska pareneza teologiczna w 1-2 Krn. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
1009.artykuł: Langkammer Hugolin: Kwestia źródeł w 1. i 2. Księdze Kronik i technika ich opracowania. x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Druga Księga Królewska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1010.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 220-223 ([rec. ks.:] James Richard Linville: Israel in the Book of Kings. The p...) szczegóły 
1011.artykuł: Gacek Stanisław: Analiza literacka perykopy 2 Krl 9,1-10,36. x 1997 ([W ks. zb.:] Miłość jest z Boga. Wokół zagadnień biblijno-moralnych. W...) szczegóły 
1012.artykuł: Lemański Janusz: Mojżesz i Nehusztan (Lb 21,4-9; 2 Krl 18,4). Próba analizy historii jednej tradycji. Collectanea Theologica 2001 nr 4 s. 5-24  szczegóły 
1013.artykuł: Tronina Antoni: Dobra Nowina u bram Samarii (2 Krl 7). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 19-30  szczegóły 
1014.artykuł: Turkiel Jan: Działanie Boga w historii na przykładzie 2 Krl 3, 1-27. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 1993 nr 2 s. 72-80  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Druga Księga Machabejska
    książki (alfabet autorów)
1015.książka: Grecko-łacińsko-polska synopsa do Pierwszej i Drugiej Księgi Machabejskiej. 2002  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1016.artykuł: Gądecki Stanisław: Historiografia w 2. Księdze Machabejskiej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 1-17  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Druga Księga Samuela
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1017.artykuł: Eilstein Helena: Odtrącenie Saula. Bez dogmatu 2003 nr 58 s. 23-26  szczegóły 
1018.artykuł: Lemański Janusz: Refleksja historyczno-egzegetyczna nad tekstem 2 Sm 5,6-8. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 69-85  szczegóły 
1019.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: I classi socialmente deboli alla luce del 2 Sam 11-12 e 1 Re 21. Collectanea Theologica 2001 nr specjalny s. 15-22  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Aggeusza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1020.artykuł: Kluczyński Andrzej P.: Z problemów krytyki literackiej Księgi Aggeusza. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 113-123  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Amosa
    książki (alfabet autorów)
1021.książka: Jaruzelska Izabela: Amos and the Officialdom in the Kingdom of Israel. The socio-economic position of the officials in the light of the Biblical, the epigraphic and archaeological evidence. 1998  szczegóły 
recenzja: Kantor Maria: Studia Judaica 1999 [r. 2] nr 1 s. 135-137  szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Rocznik Orientalistyczny 2002 t. 54 z. 2 s. 196 (nota...) szczegóły 
1022.książka: Witaszek Gabriel: Prorocy Amos i Micheasz wobec niesprawiedliwości społecznej. 1992  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1023.artykuł: Jaruzelska Izabela: People pronouncing sentences in court: Amos 5, 7-12, 16-17. An attempt at sociological identification. Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 77-94  szczegóły 
1024.artykuł: Jaruzelska Izabela: Social structure in the Kingdom of Israel in the eighth century B.C. as reflected in the Book of Amos. Folia Orientalia 1993 t. 29 (1992/1993) s. 91-117  szczegóły 
1025.artykuł: Pazera Wojciech: Problem sprawiedliwości społecznej w nauczaniu proroka Amosa. Częstochowskie Studia Teologiczne 1993 t. 19/20 (1991/1992) s. 47-57  szczegóły 
1026.artykuł: Szwarc Urszula: Ubodzy w przepowiadaniu proroka Amosa (Am 2, 6b-7a, 1b; 5, 11a, 12b i 8, 4.6). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 5-14  szczegóły 
1027.artykuł: Świderkówna Anna: "Gdy lew zaryczy...". Mówią Wieki 1992 nr 1 s. 23-27 (z cyklu: Rozmowy o Biblii...) szczegóły 
1028.artykuł: Witaszek Gabriel: Amos z Tekoa, prorok przyszłości. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 1/3 s. 18-25  szczegóły 
1029.artykuł: Witaszek Gabriel: Obraz Boga Ojca w Księdze Amosa. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Daniela
    książki (alfabet autorów)
1030.książka: Parchem Marek: Pojęcie Królestwa Bożego w Księdze Daniela oraz jego recepcja w pismach qumrańskich i w apokaliptyce żydowskiej. 2002  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2002 nr 2 s. 211-219  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 205 (nota...) szczegóły 
recenzja: Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2002 r. 2 s. 274-275  szczegóły 
1031.książka: Polok Władysław: Proroctwa Daniela a współczesność. 1990 ([Wyd. 1 pt. "Daniel a współczesność"]....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1032.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Danielowe wezwanie do wierności. Ateneum Kapłańskie 1993 t. 120 z. 2 s. 279-291  szczegóły 
1033.artykuł: Hasel Gerhard F.: Potwierdzenie Księgi Daniela przez zwoje znad Morza Marwego. Signa Temporis 1991 z. 1 s. 61-71  szczegóły 
1034.artykuł: Korzec Cezary: Dn 8,21 (BHS): od krytyki tekstu do jego interpretacji. Colloquia Theologica Ottoniana 2003 nr 3 s. 18-29  szczegóły 
1035.artykuł: Korzec Cezary: "Gabrielu wyjaśnij temu to widzenie". Wizja apokaliptyczna i jej wyjaśnienie. Studium struktury rozdziału ósmego Księgi Daniela. Colloquia Theologica Ottoniana 2001 t. 1 s. 17-34  szczegóły 
1036.artykuł: Parchem Marek: The Idea of the Kingdom of God in the Book of Daniel and its Reception in Qumran Writings and Jewish Apocalyptic Literature. The Polish Journal of Biblical Research 2002 t. 1 nr 2 (2001) s. 241-247 (streszczenie pracy doktorskiej: Pojęcie Królestwa Bożego w księdze Dan...) szczegóły 
1037.artykuł: Stadniczenko Józef: Dyskusja nad datą powstania Księgi Daniela. Signa Temporis 1992 z. 1 s. 81-88  szczegóły 
1038.artykuł: Stadniczenko Józef: III rozdział Księgi Daniela. Signa Temporis 1992 z. 1 s. 89-111 (nt. historyczności księgi...) szczegóły 
1039.artykuł: Tronina Antoni: "Spiritus Deorum Sanctorum" (Dn 4-5). Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 37-44 (dot. aramejskiej części Księgi Daniela...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Estery
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1040.artykuł: Chalupa Petr: Gottesschweigen im Hebraeischen Esterbuch. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 131-138 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Ezdrasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1041.artykuł: Jelonek Tomasz: Ezdrasz i jego dzieło. Polonia Sacra 1999 nr 5 s. 119-136  szczegóły 
1042.artykuł: Świderkówna Anna: Dwaj reformatorzy. Mówią Wieki 1995 nr 11 s. 2-6  szczegóły 
1043.artykuł: Świderkówna Anna: Powrót z wygnania. Mówią Wieki 1995 nr 10 s. 6-10  szczegóły 
1044.artykuł: Tronina Antoni: "Netinim" na liście repatriantów Ezd 2/Ne 7. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Ezechiela
    książki (alfabet autorów)
1045.książka: Chrostowski Waldemar: Prorok wobec dziejów. Interpretacje dziejów Izraela w Księdze Ezechiela 16,20 i 23 oraz ich reinterpretacja w Septuagincie. 1991  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 4/6 s. 157 (nota...) szczegóły 
recenzja: J.G.: Bóg i dzieje Narodu Wybranego. Nowe Książki 1992 nr 9 s. 40  szczegóły 
1046.książka: Godlewski Zbigniew: Oto ja wam daję ducha. Wpływ i rozwój Ezechielowej idei powrotu do życia z wizji o wysuszonych kościach (37, 1-14) w tekście MT 27, 51B-53. 2000  szczegóły 
1047.książka: Jasiński Andrzej Sebastian: Historia Izraela na tle słów i czynów symbolicznych proroka Ezechiela. 2003  szczegóły 
1048.książka: Rumianek Ryszard: Motyw miłości cudzołożnej w Ez 16 i 23. 1995  szczegóły 
1049.książka: Rumianek Ryszard: Orędzie Księgi Ezechiela. 1999  szczegóły 
1050.książka: Rumianek Ryszard: Wizje pomyślności w Księdze Ezechiela. 1998  szczegóły 
recenzja: Bartnicki Roman: Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 359-360  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1051.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 182-185 ([rec. ks.:] Franz Sedlmeier: Studien zu Komposition und Theologie von ...) szczegóły 
1052.artykuł: Chrostowski Waldemar: Ezechiel jako świadek asyryjskiej diaspory Izraelitów. x 1997 ([W ks. zb.:] Miłość jest z Boga. Wokół zagadnień biblijno-moralnych. W...) szczegóły 
1053.artykuł: Godlewski Zbigniew: Strategia retoryczna u Ez 37, 1-14 (Próba analizy). Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 7-20  szczegóły 
1054.artykuł: Godlewski Zbigniew: Wizja ożywionych kości według Księgi Ezechiela 37,1-14 (Komentarz egzegetyczny). Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 7-33  szczegóły 
1055.artykuł: Hałas Stanisław: Ezechielowa rzeka wypływająca ze Świątyni (r. 47). Aspekt geograficzny i budowa literacka. Polonia Sacra 1998 nr 3 s. 43-59  szczegóły 
1056.artykuł: Hentschel Georg: Krokodyl i trzcina (Ez 29,1-16). Proroctwo (o narodach) skierowane przeciwko Egiptowi. x 2001 ([w ks. zb.:] Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1057.artykuł: Jelonek Tomasz: Ezechielowa wizja wysuszonych kości. x 2001 ([w ks. zb.:] Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1058.artykuł: Mosis Rudolf: Czas kryzysu i fałszywe proroctwo według Ez 13. Collectanea Theologica 1989 r. 59 nr 1 s. 53-64  szczegóły 
1059.artykuł: Pikor Wojciech: Bóg wierny samemu sobie. Miłosierdzie według Ezechiela. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 57-80  szczegóły 
1060.artykuł: Pikor Wojciech: Rola "serca" w Nowym Przymierzu (Jr 31, 31-34; Ez 36, 24-28). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 53-77  szczegóły 
1061.artykuł: Pikor Wojciech: Skuteczność przepowiadania prorockiego w świetle Ez 24,15-27. Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 31-47  szczegóły 
1062.artykuł: Polok Bernard: Ohola i Oholiba. Historia związku małżeńskiego Jahwe z Izraelem (Ez 23,1-49; 16,59-63). x 2002 ([w ks. zb.:] Ad plenam unitatem. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu ...) szczegóły 
1063.artykuł: Polok Bernard: Stróż domu Izraela (Analiza porównawcza Ez 3,16b - 21 i 33,1-9). Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 45-68  szczegóły 
1064.artykuł: Rumianek Ryszard: Znaczenie pojęcia "Reszty" według Ez 9,8. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 15-20  szczegóły 
1065.artykuł: Witaszek Gabriel: Wylanie ducha początkiem zjednoiczenia Izraela (Ez 37, 1-14). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Habakuka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1066.artykuł: Brzegowy Tadeusz: "A sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierze". Religijne przesłanie proroka Habakuka. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 1 s. 7-9  szczegóły 
1067.artykuł: Jantas Anna Gabriela: Modlitwa Habakuka. Studium literacko-egzegetyczne Ha 3,1-19. x 1999 ([w ks. zb.:] "Czyn ... człowieka odda mu zapłatę". Księga pamiątkowa k...) szczegóły 
1068.artykuł: Ziaja Krystian: Analiza literacko-egzegetyczna wyroczni Ha 2,1-4. x 1999 ([w ks. zb.:] "Czyn ... człowieka odda mu zapłatę". Księga pamiątkowa k...) szczegóły 
1069.artykuł: Ziaja Krystian: Habakuk 2,4 w Nowym Testamencie. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 69-77  szczegóły 
1070.artykuł: Ziaja Krystian: Wierność Bogu u Proto-Izajasza i Habakuka. Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 23-35  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Henocha
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1071.artykuł: Świderkówna Anna: Ze świata apokalips: Przypowieści Henocha. Tygodnik Powszechny 1996 nr 42 s. 9  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Hioba
    książki (alfabet autorów)
1072.książka: Chirpaz Francois: Księga Hioba. Poemat o nadziei. 1999  szczegóły 
1073.książka: Jung Carl Gustav: Odpowiedź Hiobowi. 1995  szczegóły 
1074.książka: Thomas Derek: Nadciaga burza. 2001  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1075.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Hiob - sługa Pański. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 257-271 (interpretacja księgi...) szczegóły 
1076.artykuł: Kempa Aneta: "Imago Dei" w psychice człowieka w dziele C.G. Junga "Odpowiedź Hiobowi". x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
1077.artykuł: Moszyński Leszek: Staroczeskie "Kuratka" - staropolskie "Baby" (Z historii astronimów w słowiańskich przekładach "Księgi Hioba"). x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teres...) szczegóły 
1078.artykuł: Sikora Adam: Przypadek Hioba. Plus Minus 2002 nr 4 s. D3 (esej dot. Księgi Hioba...) szczegóły 
1079.artykuł: Świderkówna Anna: Tajemnica cierpienia, czyli Bóg oskarżony. Znak 2001 nr 12 s. 129-137 (budowa opowieści i problem cierpienia...) szczegóły 
1080.artykuł: Tabero Arkadiusz: Ofiara Hioba. Albo albo 2002 nr 4 (2001) s. 9-20 (w świetle książki: Carl Gustav Jung: Odpowiedź Hiobowi. Tł. Jerzy Prok...) szczegóły 
1081.artykuł: Wojciechowski Michał: Grecki epilog Księgi Hioba i Arysteasz Egzegeta. x 2001 ([w ks. zb.:] Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Izajasza
    książki (alfabet autorów)
1082.książka: Gołębiewski Marian: Hymny samopochwalne Jahwe u Deutero-Izajasza (40-48). Studium literacko-krytyczno-teologiczne.(Rozprawa habilitacyjna). 1994  szczegóły 
recenzja: Przybyłowski Jan: Studia Włocławskie 1998 t. 1 s. 300-301  szczegóły 
recenzja: Rumianek Ryszard: Ateneum Kapłańskie 1995 t. 125 z. 2/3 s. 298-300  szczegóły 
1083.książka: Małecki Zdzisław: Monoteizm w Księdze Deuteroizajasza (Iz 40-55). 1998  szczegóły 
recenzja: Poniży Bogdan: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 1 s. 90 (nota...) szczegóły 
1084.książka: Małecki Zdzisław: Monoteizm w Księdze Deuteroizajasza (Iz 40-55). 1998  szczegóły 
1085.książka: Turkanik Henryk: Na skrzydłach orła. Ekspozycja księgi Izajasza. 2000  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1086.artykuł: Bedyche Małgorzata: Jerozolima w przepowiadaniu Trito-Izajasza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 3 s. 170-177 (dot. trzeciej części Księgi Izajasza...) szczegóły 
1087.artykuł: Cholewiński Alfred: "Postępujmy w światłości Jahwe" (Iz 2, 5). (Proroctwo o prawdziwym rozbrojeniu - Iz 2, 1-5). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 5/6 s. 321-328  szczegóły 
1088.artykuł: Gołębiewski Marian: Idea "nowego wyjścia" u Deutero-Izajasza (Na podstawie analizy Iz 55, 12-13). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 4 s. 234-242  szczegóły 
1089.artykuł: Gołębiewski Marian: Kult i sprawiedliwość według Izajasza. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
1090.artykuł: Grzybek Stanisław: Bóg Izajasza w świetle jego wizji. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 3 s. 175-187  szczegóły 
1091.artykuł: Hałas Stanisław: Przemiana pustyni przez wodę u Iz 40-55. Polonia Sacra 1997 nr 1 s. 47-60  szczegóły 
1092.artykuł: Homerski Józef: Pojednanie z Bogiem (Refleksje egzegetyczno-teologiczne nad wyrocznią Iz 57, 14-19). Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 57-68  szczegóły 
1093.artykuł: Homerski Józef: Starotestamentalne "Ojcze nasz" (Analiza egzegetyczno-teologiczna Iz 63, 7-64, 11). Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 55-68  szczegóły 
1094.artykuł: Lemański Janusz: Dobra Nowina według Deutero-Izajasza (Iz 52, 7-10). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 49-64  szczegóły 
1095.artykuł: Lemański Janusz: Izajasz wieszczem Chrystusa?. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 1/2 s. 27-45  szczegóły 
1096.artykuł: Małecki Zdzisław: Epilog Księgi Deuteroizajasza. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
1097.artykuł: Małecki Zdzisław: Soteriologiczne rozumienie dzieła stworzenia w Księdze Deuteroizajasza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 271-278  szczegóły 
1098.artykuł: Małecki Zdzisław: Struktura literacka prologu Księgi Deuteroizajasza (Iz 40, 1-11). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 1 s. 14-18  szczegóły 
1099.artykuł: Małecki Zdzisław: Wezwanie do szukania Jahwe (Iz 55, 6-11). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1100.artykuł: Michniewicz Wojciech: Nowe imiona Jerozolimy w Księgach Proroków Izajasza i Jeremiasza. x 1999 ([w ks. zb.:] "Czyn ... człowieka odda mu zapłatę". Księga pamiątkowa k...) szczegóły 
1101.artykuł: Ordon Hubert: Eschatologiczne wylanie ducha w Iz 32, 15-20. Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 1 s. 27-34  szczegóły 
1102.artykuł: Pełczyński Grzegorz: Teologia pokoju w tekstach Proto-Izajasza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 3 s. 183-188  szczegóły 
1103.artykuł: Pindur Gabriela: Matki narodu Wybranego, Sara i Rachela, w przepowiadaniu prorockim. Analiza egzegetyczno-teologiczna perykop Jr 31,15-20 i Iz 51,1-3. x 1999 ([w ks. zb.:] "Czyn ... człowieka odda mu zapłatę". Księga pamiątkowa k...) szczegóły 
1104.artykuł: Rumianek Ryszard: Proroctwo mesjańskie o Emmanuelu Iz 7, 14. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 285-292  szczegóły 
1105.artykuł: Stachowiak Lech: Eschatologiczny los Jerozolimy i jej ludu (Refleksje biblijne nad Iz 66, 6-24). Łódzkie Studia Teologiczne 1994 r. 3 s. 339-346  szczegóły 
1106.artykuł: Stachowiak Lech: Geneza Księgi Izajasza 1-39. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 43-53  szczegóły 
1107.artykuł: Stachowiak Lech: Książę Pokoju (Iz 8, 23b - 9,6). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 23-35  szczegóły 
1108.artykuł: Stachowiak Lech: Myśl religijna i teologiczna Księgi Izajasza. Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 1 s. 21-41  szczegóły 
1109.artykuł: Stachowiak Lech: Rzeczy "dawne" i rzeczy "nowe" w wypowiedziach Deuteroizajasza. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 15-25  szczegóły 
1110.artykuł: Stachowiak Lech: Społeczność Boża po powrocie z niewoli. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 5-12  szczegóły 
1111.artykuł: Szwarc Urszula: "[...] żeby nie widział [...] [nie] słyszał [...] i [nie] nawrócił się [...]". Sens wersetu Iz 6, 10b w świetle wypowiedzi synoptyków. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 39-46  szczegóły 
1112.artykuł: Vanoni Gottfried: Zakończenie Księgi Izajasza i inne "straszliwe wersety". Powrót do partykularyzmu?. x 2001 ([w ks. zb.:] Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1113.artykuł: Warzecha Julian: Wyrażenie "posłać słowo" w IZ 9,7. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 4 s. 225-234  szczegóły 
1114.artykuł: Witaszek Gabriel: Bez sprawiedliwości społecznej nie ma zbawienia (Iz 58, 1-13, 59). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 2 s. 105-113  szczegóły 
1115.artykuł: Witczyk Henryk: Powrót do Boga i wspólnoty. Zadośćuczynienie za grzechy według Deutero-Izajasza i Księgi Psalmów. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 2 s. 86-104  szczegóły 
1116.artykuł: Wittlieb Marian: Wyrocznia Zbawienia: Dt-Iz 41, 8-13 i Stela Zakira. Szczecińskie Studia Kościelne 1991 t. 1 s. 31-36 (profetyzm...) szczegóły 
1117.artykuł: Wodecki Bernard: Jerusalem - Zion in the Texts of Proto-Isaiah. The Polish Journal of Biblical Research 2000 t. 1 nr 1 s. 89-107 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
1118.artykuł: Wodecki Bernard: Mesjańska uczta narodów na Syjonie (Iz 25, 6-9). Studia Theologica Varsaviensia 1989 nr 2 s. 31-53 (analiza fragm. perykopy...) szczegóły 
1119.artykuł: Wodecki Bernard: Szczyty uniwersalizmu religijnego w Iz 19,16-24. Studia Theologica Varsaviensia 1997 nr 1 s. 7-31 (egzegeza perykopy...) szczegóły 
1120.artykuł: Ziaja Krystian: Wierność Bogu u Proto-Izajasza i Habakuka. Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 23-35  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Jeremiasza
    książki (alfabet autorów)
1121.książka: Włodyga Piotr: Oblubieniec i Oblubienica. Metaforyka małżeńska Jeremiasza. 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 71-72 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1122.artykuł: Klimek Piotr: "Jahwe nadzieją jego" w Jr 17,7. Warszawskie Studia Teologiczne 1996 t. 8 (1995) s. 21-25  szczegóły 
1123.artykuł: Klimek Piotr: Objawienie Boga w Jr 9, 22-23. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 151-156  szczegóły 
1124.artykuł: Klimek Piotr: Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 9 (1996) s. 326-327 ([rec. ks.:] William McKane: A Critical and Exegetical Commentary on Je...) szczegóły 
1125.artykuł: Michniewicz Wojciech: Nowe imiona Jerozolimy w Księgach Proroków Izajasza i Jeremiasza. x 1999 ([w ks. zb.:] "Czyn ... człowieka odda mu zapłatę". Księga pamiątkowa k...) szczegóły 
1126.artykuł: Mrówczyński Jarosław: Kerygmatyczny charakter symbolicznej czynności zatopienia zwoju w Eufracie - Jr 51, 59-64. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 95-108 (fragment pracy doktorskiej...) szczegóły 
1127.artykuł: Pikor Wojciech: Rola "serca" w Nowym Przymierzu (Jr 31, 31-34; Ez 36, 24-28). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 53-77  szczegóły 
1128.artykuł: Pindur Gabriela: Matki narodu Wybranego, Sara i Rachela, w przepowiadaniu prorockim. Analiza egzegetyczno-teologiczna perykop Jr 31,15-20 i Iz 51,1-3. x 1999 ([w ks. zb.:] "Czyn ... człowieka odda mu zapłatę". Księga pamiątkowa k...) szczegóły 
1129.artykuł: Polok Bernard: Małżeńskie przymierze Izraela z Jahwe w księdze Jeremiasza 2,1-4,4. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 2000 nr 20 s. 115-139  szczegóły 
1130.artykuł: Polok Bernard: "To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich małżonkiem". Interpretacja teologiczna Jr 20,12-17; 31, 2-6.15-22. 31-34). x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
1131.artykuł: Szwarc Urszula: Sens wyrażenia "haddabar hazzeh" w Księdze Jeremiasza. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 47-52  szczegóły 
1132.artykuł: Warzecha Julian: Jeremiasz jako wysłannik Boży. Studia Theologica Varsaviensia 1993 nr 1 s. 135-140  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Joela
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1133.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Eschatologia proroka Joela. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 3/4 s. 117-128  szczegóły 
1134.artykuł: Ordon Hubert: Eschatologiczny dar Ducha Bożego (JL 3, 1-5). Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 45-54  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Jonasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1135.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi (Religijne przesłanie Księgi Jonasza). Ateneum Kapłańskie 1992 t. 119 z. 2/3 s. 203-213  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Jozuego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1136.artykuł: Gacek Stanisław: Some notes on the Book of Joshua. Folia Orientalia 1989 t. 25 s. 227-231  szczegóły 
1137.artykuł: Rosik Mariusz: Początki Izraela. Biblia i archeologia o zasiedlaniu Kanaanu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 153 (2339) s. 145-152  szczegóły 
1138.artykuł: Wypych Stanisław: Księga Jozuego 23, 1-15 - wyznanie wiary czy prolog historyczny?. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Kapłańska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1139.artykuł: Kania Ireneusz: To, co w górze, z tym, co na dole: Ofiara jako łącznik między porządkami boskim i ludzkim. W dwu klasycznych komentarzach żydowskich - "Raszi" i "Zohar". Znak 1991 nr 5 s. 3-15 (z fragm. tekstów: Raszi al ha-Tora: koment. do Pięcioksięgu Mojżeszowe...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Koheleta (Eklezjastesa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1140.artykuł: Auffret Pierre: "Rien du tout de nouveau sous le soleil". Etude structurelle de Q 01, 4-11. Folia Orientalia 1990 t. 26 (1989) s. 145-146  szczegóły 
1141.artykuł: Bardski Krzysztof: Strukturyzacja Księgi Koheleta. Uwagi na marginesie przekładu. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1142.artykuł: Bardski Krzysztof: Trzykrotnie zapleciony sznur Eklezjastesa (Koh 4, 12b) i jego symbolika w tradycji Izraela i Kościoła. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 5-44  szczegóły 
1143.artykuł: Briks Piotr: Kohelet - nauczyciel czasu kryzysu. Colloquia Theologica Ottoniana 2003 nr 3 s. 7-17  szczegóły 
1144.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Czy warto być uczciwym? Wskazania etyczne mędrca Koheleta. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 4 s. 221-230  szczegóły 
1145.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Krytyka tradycyjnej mądrości w Księdze Koheleta. Analecta Cracoviensia 1993 t. 25 s. 21-42  szczegóły 
1146.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Obraz Boga w księdze Koheleta. Tarnowskie Studia Teologiczne 1993 t. 12 s. 104-128  szczegóły 
1147.artykuł: Gawin Dariusz: Tam, gdzie kończy się morze. Twórczość 1994 nr 3 s. 46-69 (m.in. nt. Księgi Koheleta; szkic...) szczegóły 
1148.artykuł: Kowalik Krzysztof: Sens istnienia człowieka według Księgi Koheleta. (Analiza wybranych fragmentów). Studia Theologica Varsaviensia 1997 nr 1 s. 245-263  szczegóły 
1149.artykuł: Lemański Janusz: Determinizm a wolność człowieka w świetle Koh 3,1-15. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 3/4 s. 3-26  szczegóły 
1150.artykuł: Potocki Stanisław: Kohelet i jego dzieło. Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 1 s. 43-60  szczegóły 
1151.artykuł: Ślósarska Joanna: Poznanie i wiara w "Księdze Koheleta" i "Dhammapadzie". Euhemer 1991 nr 1 s. 29-40  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Liczb
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1152.artykuł: Artus Olivier: Lb [Księga Liczb] 20, 1-13 a kompozycja Pięcioksięgu. Studia Theologica Varsaviensia 2000 nr 2 s. 189-198 (m.in. nt. literackości tekstu...) szczegóły 
1153.artykuł: Artus Olivier: Literacka struktura Księgi Liczb jako wyraz pewnego planu teologicznego. Studia Theologica Varsaviensia 2000 nr 2 s. 199-207  szczegóły 
1154.artykuł: Lemański Janusz: Mojżesz i Nehusztan (Lb 21,4-9; 2 Krl 18,4). Próba analizy historii jednej tradycji. Collectanea Theologica 2001 nr 4 s. 5-24  szczegóły 
1155.artykuł: Łach Józef: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 3/4 s. 191-192 ([rec. ks.:] Josef Scharbert: Numeri. Die neue echter Bibel. Wuerzburg ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Malachiasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1156.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Potrójny ideał proroka Malachiasza. Homo Dei 1991 nr 4 s. 15-26  szczegóły 
1157.artykuł: Homerski Józef: Dzień Pański u proroka Malachiasza. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 13-25  szczegóły 
1158.artykuł: Strzelecki Stanisław: Napomnienia dla kapłanów w księdze proroka Malachiasza 1, 6-2, 9. Studia Teologiczne 1994 t. 12 s. 107-123  szczegóły 
1159.artykuł: Witaszek Gabriel: Wykroczenia współnoty powygnaniowej w ocenie Księgi Malachiasza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 z. 1 s. 7-16  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Mądrości
    książki (alfabet autorów)
1160.książka: Gilbert Maurice: Mądrość Salomona. 2002  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 2 s. 157 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 66-67  szczegóły 
recenzja: Małachowski Andrzej: Wrocławski Przegląd Teologiczny 2003 nr 1 s. 216-218  szczegóły 
1161.książka: Poniży Bogdan: Księga Mądrości. Od egzegezy do teologii = Liber Sapientiae. Ab exegese ad theologiam. 2000  szczegóły 
recenzja: Małecki Zdzisław: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 48-49  szczegóły 
recenzja: Mielcarek Krzysztof: "Wyjście" jako dzieło mądrości. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 284-285  szczegóły 
1162.książka: Poniży Bogdan: Reinterpretacja wyjścia Izraelitów z Egiptu w ujęciu Księgi Mądrości = De reinterpretatione exodi in Libro Sapientiae. 1991  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 4/6 s. 156-157 (nota...) szczegóły 
recenzja: Horst Wiesława: Poznańskie Studia Teologiczne 1992 t. 7 s. 462-464  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1163.artykuł: Kondracki Andrzej: Duch Mądrości w Księdze Mądrości. Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 45-61  szczegóły 
1164.artykuł: Poniży Bogdan: Adresaci Księgi Mądrości. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 s. 31-45  szczegóły 
1165.artykuł: Poniży Bogdan: Jeszcze o mądrościowej interpretacji Wyjścia. Hermeneutyczne aspekty Mdr 11,1-4; 16, 1-19,22. x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1166.artykuł: Poniży Bogdan: Kiedy powstała Księga Mądrości?. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1167.artykuł: Poniży Bogdan: Księga Mądrości a Stary Testament. Zapożyczenia i podobieństwa w świetle najnowszych badań. Tarnowskie Studia Teologiczne 1994 t. 13 s. 229-243  szczegóły 
1168.artykuł: Poniży Bogdan: "Księga Mądrości" o wyborze lub odrzuceniu wiary. Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 3/4 s. 71-82 (z nota o aut. art....) szczegóły 
1169.artykuł: Poniży Bogdan: "Logos" w Księdze Mądrości (18, 14-16). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 75-92  szczegóły 
1170.artykuł: Poniży Bogdan: Logos w Księdze Mądrości (Mdr 18, 14-16). Pogańska poezja i pozabiblijna proza w tekście hagiografa. x 2002 ([w ks. zb.:] Gatunki okołoliterackie. (Materiały z konferencji naukowe...) szczegóły 
1171.artykuł: Poniży Bogdan: Nieśmiertelność - powołaniem człowieka w ujęciu Księgi Mądrości. x 2001 ([w ks. zb.:] Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1172.artykuł: Poniży Bogdan: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 284-288 (rec. ks.: Samuel Cheon: The Exodus Story in the Wisdom of Solomon. A S...) szczegóły 
1173.artykuł: Poniży Bogdan: Recognition of God According to the Book of Wisdom 13: 1-9. The Polish Journal of Biblical Research 2002 t. 2 nr 2 (2001) s. 201-206 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
1174.artykuł: Poniży Bogdan: Sapiencjalne przejście od "przymierza" do "przyjaźni z Bogiem". Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 99-118  szczegóły 
1175.artykuł: Poniży Bogdan: Wielka alegoria patriarchów w Mdr 10, 1-14. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 3 s. 159-162  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Nehemiasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1176.artykuł: Briks Piotr: Ne 8,10 Radość JHWH jest naszą nadzieją. x 1999 ([w ks. zb.:] "Czyn ... człowieka odda mu zapłatę". Księga pamiątkowa k...) szczegóły 
1177.artykuł: Briks Piotr: Przymierze Nehemiasza a istnienie Izraela jako ludu Bożego (Ne 9-10). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 79-97  szczegóły 
1178.artykuł: Chrostowski Waldemar: Rachunek sumienia Ludu Bożego na przykładzie Ne 9, 6-37. Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 4 s. 5-17  szczegóły 
1179.artykuł: Homerski Józef: Nehemiasz - świecki reformator religijny. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 1 s. 17-28  szczegóły 
1180.artykuł: Jelonek Tomasz: Ezdrasz i jego dzieło. Polonia Sacra 1999 nr 5 s. 119-136  szczegóły 
1181.artykuł: Świderkówna Anna: Dwaj reformatorzy. Mówią Wieki 1995 nr 11 s. 2-6  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Ozeasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1182.artykuł: Jaruzelska Izabela: The king and the officials according to Hosea. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 13-20  szczegóły 
1183.artykuł: Pieniężny Paweł: Czy Jahwe będzie pasł Izraela? Analiza egzegetyczno-teologiczna Oz 4,16, 13, 5-6. x 1999 ([w ks. zb.:] "Czyn ... człowieka odda mu zapłatę". Księga pamiątkowa k...) szczegóły 
1184.artykuł: Polok Bernard: Małżeństwo Ozeasza - znakiem miłości Boga do Izraela? (Analiza tekstu Oz 2,16-25). Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 7-22  szczegóły 
1185.artykuł: Rafiński Grzegorz: Idea wybrania Izraela według Oz 9, 10-17. Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 2 s. 5-28  szczegóły 
1186.artykuł: Świderkówna Anna: Jahwe, Baal, i prorok Ozeasz. Mówią Wieki 1992 nr 4 s. 18-24 (z cyklu: Rozmowy o Biblii...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Powtórzonego Prawa
    książki (alfabet autorów)
1187.książka: Bovati Pietro: Księga Powtórzonego Prawa (1-11). 1998  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1188.artykuł: Betlejko Jerzy: Tablice dekalogu w prawosławiu i w innych kościołach chrześcijańskich. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 95-104  szczegóły 
1189.artykuł: Hudziak Andrzej: Będziesz miłował! Analiza egzegetyczno-teologiczna terminu w Pwt 6,1-25. x 1999 ([w ks. zb.:] "Czyn ... człowieka odda mu zapłatę". Księga pamiątkowa k...) szczegóły 
1190.artykuł: Kiedzik Mirosław: Orędzie Dekalogu (I-III). Bedziesz miłował Pana, twego Boga.... x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1191.artykuł: Łyko Zachariasz: Dekalog w aspektach jurydycznych (spojrzenie teologa, filozofa i jurysty). Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 17-51  szczegóły 
1192.artykuł: Mickiewicz Franciszek: Wychowawcze znaczenie pobytu Izraelitów na pustyni w świetle Pwt 8. Studia Theologica Varsaviensia 1993 nr 1 s. 141-156  szczegóły 
1193.artykuł: Przedpełski Borys: Inspiracje Dekalogu w laickiej etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 105-112  szczegóły 
1194.artykuł: Stępień Paweł: Prawo lewiratu w świetle chiastycznej struktury Pwt 25,4-12. Warszawskie Studia Teologiczne 2001 t. 13 (2000) s. 61-102 (nt. problematyki małżeństwa wdowy z bratem męża...) szczegóły 
1195.artykuł: Szwarc Urszula: "[...] On twoim ojcem [...]". Idea rodzicielstwa JHWH w świetle Pwt 32. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
1196.artykuł: Toeplitz Karol: O niedoskonałości kodeksów. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 53-64 (dot. Dekalogu oraz "Kazania na górze" (Mt 5,3-12)...) szczegóły 
1197.artykuł: Tschirschnitz Alfred: Pochodzenie Dekalogu i jego pozabiblijne paralele. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 65-75  szczegóły 
1198.artykuł: Uglorz Manfred: Dekalog a Jezusowe: "A Ja wam powiadam...". Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 5-16  szczegóły 
1199.artykuł: Wojciechowska Kalina: Dekalog a język pojęć uniwersalnych. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 77-94  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Przysłów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1200.artykuł: Krajewski Marek: Z translatoryki biblijnej ("Księga Przysłów" 10, 6; 11). Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1996 nr 20 (1877) s. 121-127 (analiza przekładu księgi na język łaciński autorstwa św. Hieronima...) szczegóły 
1201.artykuł: Potocki Stanisław: Proces formacji mądrościowej w ujęciu Prz 1-9. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 39-64  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
    książki (alfabet autorów)
1202.książka: Borkowska Małgorzata: Petronela czyli Uwagi monastyczne o Psalmie 119. Cz. 1. 2003  szczegóły 
1203.książka: Brzegowy Tadeusz: "Miasto Boże" w Psalmach. 1989  szczegóły 
1204.książka: Brzegowy Tadeusz: Psałterz i Księga Lamentacji.  szczegóły 
1205.książka: Burdziej Bogdan: Super flumina Babylonis. Psalm 136 (137) w literaturze polskiej XIX-XX w.. 1999 (Wstęp. I. U źródeł toposu. 1. Psalm 136 "Super flumina Babylonis" w Wu...) szczegóły 
recenzja: MG: Psalmiczne tropy w literaturze. Nasz Dziennik 1999 nr 106 s. 8  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 230-233  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 312-313 (not....) szczegóły 
1206.książka: Gołębiewski Marian: Idee mesjańskie w Psalmach. 1996  szczegóły 
1207.książka: Greszczuk Barbara: Archetypy starotestamentowe w polskich przekładach psalmów. Problemy lingwistyki stosowanej. 2000  szczegóły 
1208.książka: Kapłon Julian: Motywacja modlitwy w psalmach pokutnych (Studium literacko-egzegetyczno-teologiczne). 1999  szczegóły 
1209.książka: Sojka Stanisław: Obowiązek czci Boga na podstawie Psalmu 104. 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 234 (nota...) szczegóły 
1210.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Wprowadzenie do Księgi Psalmów. 1996  szczegóły 
1211.książka: Tronina Antoni: Teologia Psalmów. Wprowadzenie do lektury Psałterza. 1995  szczegóły 
recenzja: Morawski Marcin: Teologia psalmów. W drodze 1997 nr 8 s. 91-92  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1996 t. 126 s. 3 s. 471 (nota...) szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1996 t. 127 z. 2 s. 303-307  szczegóły 
recenzja: M.K.: Nowe Książki 1995 nr 10 s. 24 (nota...) szczegóły 
recenzja: Langkammer Hugolin: Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 150-152  szczegóły 
1212.książka: Witczyk Henryk: "Pokorny wołał i Pan go wysłuchał" (Ps 34,7a). Model komunikacji diafanicznej w psalmach. 1997 ([Przedstawienie "wołania" jako aktu należącego do procesu komunikowani...) szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 171-173  szczegóły 
1213.książka: Witczyk Henryk: Psalmy - dialog Z Bogiem. 1995  szczegóły 
1214.książka: Zatorski Włodzimierz: Psalmy - szkoła mądrości. 1998  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
1215.artykuł: Witczyk Henryk: Bóg nieskory do gniewu - bogaty w miłosierdzie (Ps 103). Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 81-97  szczegóły 
1216.artykuł: Tronina Antoni: Chrystologiczna lektura Ps 22. Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 1 s. 61-68  szczegóły 
1217.artykuł: Karzarnowicz Jarosław: "Czas wieczny" a czas gramatyczny. Formy czasowe w cerkiewnosłowiańskich przekładach psalmu I. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 279-287  szczegóły 
1218.artykuł: Gołębiewski Marian: Greckie i łacińskie tłumaczenia Psałterza. Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 4 s. 19-44  szczegóły 
1219.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Jerozolima - stolica Pomazańca Pańskiego w świetle Psalmów. Collectanea Theologica 1989 r. 59 nr 4 s. 15-44  szczegóły 
1220.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Jeruzalem - miasto pokoju. Przyczynek do teologii zbawienia w Psalmach. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 10-21  szczegóły 
1221.artykuł: Tronina Antoni: Kananejskie tło psalmu 29. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 1 s. 29-42  szczegóły 
1222.artykuł: Ołów Antoni Jan: Klasyfikacja i doktrynalne podłoże motywów radości w hymnach Psałterza. Studia Teologiczne 1991 t. 9 s. 3-44  szczegóły 
1223.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Mieszkanie Boga na ziemi w świetle Psalmów. Ateneum Kapłańskie 1989 t. 113 z. 1 s. 14-24  szczegóły 
1224.artykuł: Auffret Pierre: "Ne crains pas, meme si s'enrichit un homme!" Etude structurelle du Psaume 49. Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 5-24  szczegóły 
1225.artykuł: Wit Zbigniew: Nieszpory polskie. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 7 s. 347-356 (nt. polskich tłumaczeń psałterza w edycjach modlitewników polskich; m....) szczegóły 
1226.artykuł: Koziara Stanisław: O współczesnych tendencjach w przekładach "Księgi Psalmów" w języku polskim. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1991 z. 6 (137) s. 135-144  szczegóły 
1227.artykuł: Perrin Xavier: Obecność złorzeczeń w Psałterzu. W drodze 2003 nr 7 s. 111-122  szczegóły 
1228.artykuł: Bazyliński Stanisław: Opiewać Boże panowanie (Ps 96). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 65-88  szczegóły 
1229.artykuł: Dzika Urszula: Paralelizmy w tłumaczeniach psalmów ufności na język polski i rosyjski. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 21-27  szczegóły 
1230.artykuł: Bazyliński Stanisław: Pod władzą królewską (Ps 2). Verbum Vitae 2002 nr 1 s. 57-74  szczegóły 
1231.artykuł: Warzecha Julian: Posłanie słowa w PS 147. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 5/6 s. 329-334  szczegóły 
1232.artykuł: Witczyk Henryk: Powrót do Boga i wspólnoty. Zadośćuczynienie za grzechy według Deutero-Izajasza i Księgi Psalmów. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 2 s. 86-104  szczegóły 
1233.artykuł: Tronina Antoni: Psalm 151 - poetycki midrasz do dziejów Dawida. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 81-87  szczegóły 
1234.artykuł: Łach Jan: Psalmy modlitwą Izraela i Jezusowego wyznawcy. Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 1 s. 42-50  szczegóły 
1235.artykuł: Ołów Antoni Jan: Radość wyrazem wiary w Boga na przykładzie Księgi Psalmów. x 1999 ([w ks. zb.:] "Czyn ... człowieka odda mu zapłatę". Księga pamiątkowa k...) szczegóły 
1236.artykuł: Auffret Pierre: "Sacrifie a Dieu un sacrifice d'action de grace". Etude structurelle du Psaume 50. Folia Orientalia 1992 t. 28 (1991) s. 135-155  szczegóły 
1237.artykuł: Tronina Antoni: Teofania w burzy (Ps 18, 8-16). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 27-37  szczegóły 
1238.artykuł: Witaszek Gabriel: Teologia "odpoczynku" w psalmie 95. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 69-79  szczegóły 
1239.artykuł: Ołów Antoni Jan: Terminologia radości w Psałterzu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 1 s. 35-48  szczegóły 
1240.artykuł: Pawłowski Zdzisław: The reality of death and the fact of prayer: Psalm 88. Folia Orientalia 1993 t. 29 (1992/1993) s. 163-176  szczegóły 
1241.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Uwagi dotyczące budowy, gatunku i datowania Ps 67. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 91-99  szczegóły 
1242.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Wybranie Jerozolimy w świetle Psalmów. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 94-104  szczegóły 
1243.artykuł: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1989 t. 112 z. 2/3 s. 368-370 ([rec. ks.:] K. Seybold: Die Psalmen. Eine Einfuehrung (Urban - Taschen...) szczegóły 
1244.artykuł: Rosłon Józef Wiesław: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 2 s. 182-186 ([rec. ks. zb.:] Beitraege zur Psalmenforschung. Psalm 2 und 22. Wuerzb...) szczegóły 
1245.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 1 s. 163-167 ([rec. ks.:] Raymond Jacques Tournay: Voir et entendre Dieu avec les Ps...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1246.recenzja: Langkammer Hugolin: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 132-134  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Rodzaju
    książki (alfabet autorów)
1247.książka: Dessler Elijahu Eliezer: Pożądaj prawdy. Eseje o księgach Bereszit i Szemot. 2003 ([Judaistyczna analiza i interpretacja Ksiąg Rodzaju i Wyjścia]....) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 2/3 s. 273-274  szczegóły 
1248.książka: Jędrzejewski Sylwester: U korzeni zła. Rdz. 1-11 w interpretacji apokaliptyki żydowskiej. 1997 (Wstęp. * Rozdział I. Rd 1-11: przymierze a początek zła: (Wąż. Kobieta...) szczegóły 
recenzja: Kondracki Andrzej: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 3 s. 226-227  szczegóły 
omówienie: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 129 z. 2/3 s. 309-310 (nota...) szczegóły 
1249.książka: Ravasi Gianfranco: Księga Rodzaju (12-50). 1998  szczegóły 
1250.książka: Sulowski Jan: Czy Adam i Ewa "byli nadzy"? Dwie mądrości z Bogiem i bez Boga. Studium filologiczno-biblijne opowieści Rdz 2-3 na tle dziejów Izraela. 1998  szczegóły 
1251.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Na początku. Pradzieje biblijne. Rdz 1, 1-11, 9. 1996 ([Poprawione i rozszerzone wydanie rozdz. V-IX pracy pt.: Na początku. ...) szczegóły 
1252.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Początki świata i ludzkości. Według Księgi Rodzaju. 2001  szczegóły 
recenzja: Machnica Małgorzata: Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 244-249  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 54 (nota...) szczegóły 
1253.książka: Szamot Maria: Genezis - czy ktoś w to jeszcze wierzy?. 2003  szczegóły 
recenzja: (BR): Książki 2003 nr 10 s. 67 (not....) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 3 s. 237 (nota...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 71 (nota...) szczegóły 
1254.książka: Świerczek Edmund: Na początku stworzenia. Egzegetyczno-teologiczna interpretacja Rdz 1-3. 1995  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1255.impreza: Colloquium Biblicum Lovaniense (1999).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: XLVIII Colloquium Biblicum Lovaniense, 28-30 VII 1999. Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 205-210 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1256.artykuł: Arnd Marian: Przymierze noachickie jako przykład koncepcji przymierza w tradycji kapłańskiej. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 5-21 (dot. Księgi Rodzaju 9, 1-17 ...) szczegóły 
1257.artykuł: Bardski Krzysztof: Gen 22,1-14. Les intuitions paralleles des traditions juive et chretienne dans le dialogue creatof entre le texte biblique et la communaute de foi. Collectanea Theologica 2001 nr specjalny s. 5-13  szczegóły 
1258.artykuł: Bozzetto-Ditto Lucienne: Responsabilite et gratuite au livre de la "Genese". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1571 s. 47-55  szczegóły 
1259.artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Three Books and Jacob and Israel. The Polish Journal of Biblical Research 2000 t. 1 nr 1 s. 133-146 ([omówienie książek:] Jan Alberto Soggin: Das Buch Genesis. Kommentar X...) szczegóły 
1260.artykuł: Jędrzejewski Sylwester: Przymierze a początek zła: Rdz 1-11. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 25-40 (m.in. analiza symboli biblijnych i mitologii Wschodu...) szczegóły 
1261.artykuł: Mendecki Norbert: Tablica narodów w Rdz 10. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 2 s. 107-120  szczegóły 
1262.artykuł: Mendecki Norbert: Zarys historii Moabu. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 4 s. 242-247  szczegóły 
1263.artykuł: Mielcarek Krzysztof: Drzewo (Rdz 6,14) - wróćmy do św. Hieronima. x 1999 ([w ks. zb.:] "Czyn ... człowieka odda mu zapłatę". Księga pamiątkowa k...) szczegóły 
1264.artykuł: Oczachowski Andrzej: "Czyńcie sobie ziemię poddaną" (Rdz 1,28). Studia Paradyskie 2002 t. 12 s. 183-189 (interpretacja fragmentu Księgi; dot. między innymi stworzenia człowiek...) szczegóły 
1265.artykuł: Pikor Wojciech: Zbawienie - zmaganie o Boże oblicze na twarzy Kaina (Rdz 4, 1-16). Verbum Vitae 2002 nr 1 s. 29-40  szczegóły 
1266.artykuł: Przeździecka-Kujałowicz Aleksandra: Dwie równości w Biblii. Zadra 2011 nr 3/4 (48/49) s. 74-76 (dot. dwu opisów stworzenia świata i ich interpretacji wobec myśli o ró...) szczegóły 
1267.artykuł: Ravasi Gianfranco: W cieniu drzewa poznania dobra i zła (Uwagi hermeneutyczne do Rdz 2-3). Communio 1991 r. 11 nr 4 s. 3-13  szczegóły 
1268.artykuł: Rosłon Józef Wiesław: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 2 s. 178-182 ([rec. ks.:] Hans Schwarz: Die biblische Urgeschichte. Gottes Traum von...) szczegóły 
1269.artykuł: Slawik Jakub: Pierwsza Księga Mojżeszowa 6,1-4: starotestamentowy mit?. Rocznik Teologiczny 2003 z. 1 s. 19-33  szczegóły 
1270.artykuł: Stachowiak Lech: Akcenty ekologiczne w opisie potopu (Rdz 6-9). Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 1 s. 17-26  szczegóły 
1271.artykuł: Sulowski Jan: Zwei Weisheiten - Mit Gott oder ohne Gott?. The Polish Journal of Biblical Research 2000 t. 1 nr 1 s. 51-88 (studium filologiczno-biblijne do nowego odczytania opowieści Rdz 2-3; ...) szczegóły 
1272.artykuł: Szwarc Urszula: Sytuacja życiowa pokoleń Izraela według Rdz 49. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 43-53  szczegóły 
1273.artykuł: Szwarc Urszula: Ten, który "przyjdzie". Analiza porównawcza tekstów Rdz 49, 8-12 oraz Pwt 33, 7. Roczniki Teologiczne 1998 t. 45 z. 1 s. 5-16  szczegóły 
1274.artykuł: Śpiewak Paweł: Misja Racheli. Res Publica Nowa 2003 nr 2 s. 79-83  szczegóły 
1275.artykuł: Świderkówna Anna: Na początku. Mówią Wieki 1991 nr 5 s. 1-8 (z fot....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Rut
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1276.artykuł: Stachowiak Lech: Historia oddziaływania Księgi Rut w judaizmie i Nowym Testamencie. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 351-355  szczegóły 
1277.artykuł: Zornberg Awiwa: Ukryta alternatywa - rzecz o Księdze Rut. Midrasz 1999 nr 5 s. 27-34 (z nota o autorce...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Sędziów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1278.artykuł: Rosik Mariusz: Początki Izraela. Biblia i archeologia o zasiedlaniu Kanaanu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 153 (2339) s. 145-152  szczegóły 
1279.artykuł: Szwarc Urszula: Funkcja perykop 2, 1-5; 2, 20-22; 6, 8-10; 10, 11-16 w Księdze Sędziów (Z zagadnień problematyki redakcyjnej Księgi). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 1 s. 19-33  szczegóły 
1280.artykuł: Szwarc Urszula: Kompozycja literacka Sdz 1. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 1 s. 5-15  szczegóły 
1281.artykuł: Toeplitz Karol: Biblia i demokracja. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 45 s. 19  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Sofoniasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1282.artykuł: Witaszek Gabriel: Idee społeczne w Księdze Sofoniasza. Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 37-48  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Syracha
    książki (alfabet autorów)
1283.książka: Joniak Waldemar Leszek: Orędzie mędrca Syracha. 2000  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1284.artykuł: Bardski Krzysztof: Tajemnica pokory mędrca. Tekst i struktura literacka Syr 3, 17-24. x 2002 ([w ks. zb.:] Kamieniem węgielnym jest Chrystus (Ef2,20). Księga pamiąt...) szczegóły 
1285.artykuł: Chmiel Jerzy: Etyczne pouczenia hebrajskich dodatków Ksiegi Syracha (11 i 51). x 1997 ([W ks. zb.:] Miłość jest z Boga. Wokół zagadnień biblijno-moralnych. W...) szczegóły 
1286.artykuł: Chmiel Jerzy: Język "Księgi Syracha". W stulecie odkryć genizy kairskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1997 t. 40 (1996) z. 1 s. 39-40 (streszczenie referatu...) szczegóły 
1287.artykuł: Chmiel Jerzy: Księga Syracha zwornik judaizmu palestyńskiego i hellenistycznego (Uwagi hermeneutyczne). Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 51-55  szczegóły 
1288.artykuł: Obruśnik Marian: Księga Syracydesa w świetle niektórych zagadnień historyczno-krytycznych. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
1289.artykuł: Turkiel Jan: ho fovos (bojaźń) w Syr 4-10. Studia Paradyskie 2002 t. 12 s. 257-264 (analiza fragmentu Księgi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Tobiasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1290.artykuł: Grzybek Stanisław: Problematyka życia rodzinnego w Księdze Tobiasza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 2 s. 119-124  szczegóły 
1291.artykuł: Jędrzejewski Krzysztof: Modlitwa w Księdze Tobiasza. x 1999 ([w ks. zb.:] "Czyn ... człowieka odda mu zapłatę". Księga pamiątkowa k...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Wyjścia
    książki (alfabet autorów)
1292.książka: Dessler Elijahu Eliezer: Pożądaj prawdy. Eseje o księgach Bereszit i Szemot. 2003 ([Judaistyczna analiza i interpretacja Ksiąg Rodzaju i Wyjścia]....) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 2/3 s. 273-274  szczegóły 
1293.książka: Kunicki Zdzisław: Metafizyka Księgi Wyjścia. Studium teologii filozoficznej Etienne Gilsona. 1996  szczegóły 
1294.książka: Poniży Bogdan: Motyw Wyjścia w Biblii. Od historii do teologii. 2001  szczegóły 
recenzja: Małecki Zdzisław: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 172-174  szczegóły 
recenzja: Ormanty Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 1 s. 73-75  szczegóły 
recenzja: Szmajdziński Mariusz: Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2002 nr 4 s. 299-301  szczegóły 
1295.książka: Spreafico Ambrogio: Księga Wyjścia. 1998  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1296.artykuł: Betlejko Jerzy: Tablice dekalogu w prawosławiu i w innych kościołach chrześcijańskich. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 95-104  szczegóły 
1297.artykuł: Carreira das Neves Joaquim: "Jakie jest twoje imię?" (Egzegeza Wj 3, 14). Communio 1994 r. 14 nr 1 s. 25-35  szczegóły 
1298.artykuł: Eilstein Helena: O Dekalogu (cz. II). Bez dogmatu 2003 nr 55 s. 24-27 (analiza z punktu widzenia ateizmu...) szczegóły 
1299.artykuł: Eilstein Helena: O Dekalogu. Bez dogmatu 2002 nr 53 s. 28-32 (dot. charakteru moralnego Dekalogu jako tekstu archaicznego w kontekśc...) szczegóły 
1300.artykuł: Kiedzik Mirosław: Orędzie Dekalogu (I-III). Bedziesz miłował Pana, twego Boga.... x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1301.artykuł: Kurdziałek Marian: O tzw. "metafizyce" Księgi Wyjścia. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 2 s. 29-46  szczegóły 
1302.artykuł: Łyko Zachariasz: Dekalog w aspektach jurydycznych (spojrzenie teologa, filozofa i jurysty). Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 17-51  szczegóły 
1303.artykuł: Nawrot Janusz: Teofaniczna prezentacja Boga w spotkaniu z Mojżeszem (Wj 3,1-6). Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 21-39  szczegóły 
1304.artykuł: Nawrot Janusz: Zapowiedź misji w mocy (Wj 3,7-12). Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 11 s. 7-20  szczegóły 
1305.artykuł: Przedpełski Borys: Inspiracje Dekalogu w laickiej etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 105-112  szczegóły 
1306.artykuł: Rumianek Ryszard: Odwet w Starym Testamencie. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 89-94 (z odwołaniami do Kodeksu Hammurabiego...) szczegóły 
1307.artykuł: Rumianek Ryszard: Warszawskie Studia Teologiczne 2000 t. 12 (1999) cz. I s. 340-341 ([rec. przekładu:] Exodus 1-18. A New Translation with Introduction and...) szczegóły 
1308.artykuł: Świderkówna Anna: Biblia a człowiek współczesny [z tego cyklu:] "Miłosierdzia chcę, a nie ofiary". Znak 1997 nr 7 s. 123-128 (nt. znaczenia hebrajskiego słowa "hesed"; z not. o aut....) szczegóły 
1309.artykuł: Świderkówna Anna: Biblia a człowiek współczesny [z tego cyklu:]Z Księgi Wyjścia. Znak 1997 nr 5 s. 149-154 (z not. o aut....) szczegóły 
1310.artykuł: Toeplitz Karol: O niedoskonałości kodeksów. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 53-64 (dot. Dekalogu oraz "Kazania na górze" (Mt 5,3-12)...) szczegóły 
1311.artykuł: Tschirschnitz Alfred: Pochodzenie Dekalogu i jego pozabiblijne paralele. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 65-75  szczegóły 
1312.artykuł: Uglorz Manfred: Dekalog a Jezusowe: "A Ja wam powiadam...". Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 5-16  szczegóły 
1313.artykuł: Witczyk Henryk: Orędzie dekalogu (Wj 20, 1-17). Analiza krytycznoliteracka. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 41-74  szczegóły 
1314.artykuł: Wojciechowska Kalina: Dekalog a język pojęć uniwersalnych. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 77-94  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Zachariasza
    książki (alfabet autorów)
1315.książka: Bentley Michael: Budowanie na chwałę Panu. Księgi - Aggeusza i Zachariasza. 2000  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1316.artykuł: Jasiński Andrzej S.: Pasterz w Księdze Zachariasza 11, 4-17. Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 49-58  szczegóły 
1317.artykuł: Witaszek Gabriel: Post - sprawiedliwość społeczna - zbawienie (Za 1-8). Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 69-78  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Lamentacje Jeremiasza (Treny)
    książki (alfabet autorów)
1318.książka: Brzegowy Tadeusz: Psałterz i Księga Lamentacji.  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pierwsza Księga Kronik
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1319.artykuł: Langkammer Hugolin: Kronikarska pareneza teologiczna w 1-2 Krn. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
1320.artykuł: Langkammer Hugolin: Kwestia źródeł w 1. i 2. Księdze Kronik i technika ich opracowania. x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pierwsza Księga Królewska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1321.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 220-223 ([rec. ks.:] James Richard Linville: Israel in the Book of Kings. The p...) szczegóły 
1322.artykuł: Grabowska Maria: Abigal. O przyjaźni w małżeństwie. Teofil 2002 nr 1 s. 26-31 (dot. m.in. motywów przyjaźni i małżeństwa w wybranych utworach literac...) szczegóły 
1323.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: I classi socialmente deboli alla luce del 2 Sam 11-12 e 1 Re 21. Collectanea Theologica 2001 nr specjalny s. 15-22  szczegóły 
1324.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Samoofiarowanie Eliasza (1 Krl 17, 21). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 2 s. 81-87  szczegóły 
1325.artykuł: Rumianek Ryszard: Eliasz jako gorliwy prorok Boga zazdrosnego. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pierwsza Księga Machabejska
    książki (alfabet autorów)
1326.książka: Grecko-łacińsko-polska synopsa do Pierwszej i Drugiej Księgi Machabejskiej. 2002  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pierwsza Księga Samuela
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1327.artykuł: Eilstein Helena: Odtrącenie Saula. Bez dogmatu 2003 nr 58 s. 23-26  szczegóły 
1328.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Posłuszeństwo i prawda w retoryce politycznego dyskursu w Pierwszej Księdze Samuela. Ethos 1997 nr 1 s. 86-100  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pieśń nad Pieśniami
    książki (alfabet autorów)
1329.książka: Keel Othmar: Pieśń nad Pieśniami. Biblijna pieśń o miłości. 1997  szczegóły 
recenzja: Magryś Roman: Sakralizacja poprzez demitologizację. Fraza 1997 nr 17 s. 230-232  szczegóły 
1330.książka: Świerzawski Wacław: "Pieśń nad Pieśniami" modlitwą kapłana. 2000  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1331.artykuł: Bielawski Maciej: "Pieśń nad Pieśniami": w ręku Cyryla św. Jerozolimskiego. Vox Patrum 1993 t. 18 (1990) s. 225-242  szczegóły 
1332.artykuł: Brzegowy Tadeusz: "Miłość mocniejsza niż śmierć". Egzegeza Pnp 8, 6-7. Ateneum Kapłańskie 1995 t. 125 z. 1 s. 26-34  szczegóły 
1333.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Złożoność i jedność literacka "Pieśni nad Pieśniami". Tarnowskie Studia Teologiczne 1994 t. 13 s. 159-183  szczegóły 
1334.artykuł: Dziuba Andrzej F.: Komentarz Jana Azora SJ (1536-1603) do Pieśni nad Pieśniami. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 4 s. 269-275  szczegóły 
1335.artykuł: Strojnowski Jerzy: Księga bardziej święta od innych. Charaktery 1998 nr 10 s. 31-33  szczegóły 
1336.artykuł: Świderkówna Anna: Szir Haszirim - "najświętsza z Ksiąg świętych". Mówią Wieki 1992 nr 5 s. 18-23 (z cyklu: Rozmowy o Biblii...) szczegóły 
1337.artykuł: Tyloch Witold: Poematy ugaryckie a "Pieśń nad Pieśniami". Euhemer 1991 nr 2 s. 39-46  szczegóły 
1338.artykuł: Wojciechowska Kalina: Alegoria w Pieśni nad Pieśniami. Rocznik Teologiczny 2003 z. 1 s. 35-49  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pięcioksiąg
    książki (alfabet autorów)
1339.książka: Brzegowy Tadeusz: Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie i egzegeza Księgi Rodzaju 1-11. 1997  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 195-198  szczegóły 
1340.książka: Brzegowy Tadeusz: Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie i egzegeza Księgi Rodzaju 1-11. 1998  szczegóły 
1341.książka: Brzegowy Tadeusz: Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie i egzegeza Księgi Rodzaju 1-11. 1995  szczegóły 
1342.książka: Brzegowy Tadeusz: Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie i egzegeza Księgi Rodzaju 1-11. 2002  szczegóły 
1343.książka: Lemański Janusz: Pięcioksiąg dzisiaj. 2002  szczegóły 
recenzja: Karczewski Marek: Studia Elbląskie 2003 t. 5 s. 341-342  szczegóły 
recenzja: Kielak Anna: Teologia i Człowiek 2003 nr 1 s. 258-262  szczegóły 
recenzja: Kotecki Dariusz: Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 210-213  szczegóły 
1344.książka: Salas Antonio: Wędrówka narodu. Pięcioksiąg i księgi historyczne. 1998  szczegóły 
1345.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Pięcioksiąg. Wprowadzenie do Ksiąg - Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, Liczb i Powtórzonego Prawa. 2000 (I. Wiadomości ogólne: Nazwy, tekst i treść "Pięcioksięgu". Wyobrażenie...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 157 (nota...) szczegóły 
1346.książka: Zawiszewski Edward: Pięcioksiąg, Księgi historyczne. Wstęp szczegółowy, komentarz do Ks. Rodz. 1,1 -11,9. 1996  szczegóły 
recenzja: Klimek Piotr: Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 344-345  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1347.artykuł: Gebert Konstanty: Judaizm: Tora - Prorocy - Pisma. Scriptores 2003 nr 1 s. 47-49  szczegóły 
1348.artykuł: Jasiński Andrzej S.: Geneza Pięcioksiągu a historia patriarchów. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1998 t. 18 s. 25-40  szczegóły 
1349.artykuł: Jasiński Andrzej S.: "rh" w Pięcioksięgu. Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 5-21  szczegóły 
1350.artykuł: Kondracki Andrzej: Powstanie Pięcioksięgu w świetle najnowszych badań. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1351.artykuł: Nawrot Janusz: Pieśni wojny w Pięcioksięgu Biblii Hebrajskiej. x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
1352.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Powstanie Pięcioksięgu w świetle najnowszych badań. Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 111-124  szczegóły 
1353.artykuł: Świderkówna Anna: Kim jest człowiek?. Mówią Wieki 1991 nr 6 s. 11-17 (z fot....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura koptyjska / Hasła szczegółowe (koptyjska) / Utwory anonimowe (koptyjska)
1354.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Thomassen Einar: Unusual second tense forms in the "Tripartite Tractate" (NHC I, 5). x 1990 ([W ks. zb.:] Coptic Studies. Warszawa 1990 s. 425-429...) szczegóły 
artykuł: Rudolph Kurt: Nauka o zbawieniu i zbawcy. Nomos 1993 nr 3/4 s. 5-30 (m.in. dot. tekstów odkrytych w Nag Hammadi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Utwory anonimowe (łacińska starożytna)
    proza (alfabet tytułów)
1355.proza: Czternaście homilii z IX w.. Warszawskie Studia Teologiczne 1990 t. 3 (1985/1990) s. 207-223 ([Zawiera kazania:] I. Mowa na przyjście (Adventus) Pańskie. II. Kazani...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Augustyn święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1356.książka twórcy: Augustyn św. : Problemy Heptateuchu. 1990 (Cz. 1: Księgi Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb. Warszawa 1990, 308 s...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1357.artykuł: Boczar Mieczysław: Augustyńska wykładnia biblijnej opowieści o stworzeniu świata. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 25-37  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1358.impreza: "Księga Rodzaju w "Wyznaniach" św. Augustyna" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Księga Rodzaju w "Wyznaniach" św. Augustyna (Rzym, 6 XII 1994). Vox Patrum 1995 t. 24/29 (1993/1995) s. 681 (spraw....) szczegóły 
  Cassiodorus Flavius Magnus Aurelius
1359.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Burczak Krzysztof: Figury retoryczne i tropy w Psalmach na podstawie Expositio Psalmorum Kasjodora. 2004  szczegóły 
  Hieronim ze Strydonu święty *
1360.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bardski Krzysztof: "Yitron" nelle traduzioni dell'Ecclesiaste di Girolamo. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 31-36 (ze streszcz. w języku polskim: "Yitron" w Hieronimowych tłumaczeniach ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Heinrich von Langenstein *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1361.artykuł: Szafarkiewicz Maria: Henryk z Hesji (zm. 1397) jako autorytet polskiej późnośredniowiecznej komentarystyki biblijnej. Stanisława z Zawady (zm. 1491) Komentarz do Księgi Rodzaju. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 37/38 (1989/1990) z. 1 s. 119-138 (zainteresowania badawcze i twórcz. Henryka z Hesji, szerzej nt. jego p...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Historia literatury (nowohebrajska)
1362.recenzja: Doktór Jan: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1998 nr 1/2 s. 153-154  szczegóły 
1363.recenzja: Krupa Jacek: Studia Judaica 1998 [r. 1] nr 1 s. 120-126  szczegóły 
1364.recenzja: Żurek Sławomir J.: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 211-214  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1365.artykuł: Mień Aleksander: Biblia a literatura rosyjska XIX wieku. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 263-274  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Akhmatova Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1366.artykuł: Fiedorczuk Irina: Biblejjskaja simvolika v tvorchestve Anny Akhmatovojj. Studia Rossica Posnaniensia 2001 z. 29 s. 53-60  szczegóły 
  Babel' Isaak
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1367.artykuł: Andruszko Czesław: "Pesn' pesnejj" v strukture "Konarmejjskogo" cikla Isaaka Babelja. Studia Rossica Posnaniensia 2001 z. 29 s. 77-82  szczegóły 
  Gorenshtejjn Fridrikh
1368.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Supa Wanda: "Psalm" Friedricha Gorensztejna, czyli historia radziecka w świetle Biblii. Studia Rossica 2004 [t.] 15 s. 257-276  szczegóły 
  Rozanov Vasilijj
    proza (alfabet tytułów)
1369.proza: Rozanov Vasilijj: O poezji w Biblii. Literatura Radziecka 1990 nr 2 s. 156-164  szczegóły 
  Solov'jov Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1370.artykuł: Szestow Lew: Rozum i apokalipsa. Filozofia religijna Włodzimierza Sołowjowa. Przegląd Filozoficzno-Literacki 2002 nr 2 s. 119-152 (dot. m.in. tekstów Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
  Tolstojj Lev
1371.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piwowarski Kamil: Mieszkańcy ziemi Us. Powściągliwość i Praca 2003 nr 12 s. 16-17 (analogie między losami biblijnego Hioba i bohaterów opowiadań Lwa Tołs...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Utwory anonimowe (starosłowiańska)
    artykuły (alfabet tytułów)
1372.artykuł: Kędelska Elżbieta, Kwilecka Irena: Profesor Mojżesz Altbauer jako badacz słowiańskich przekładów Biblii (Uwagi na marginesie książki The Five Biblical Scrolls in a Sixteenth-Century Jewish Translation into Belorussian (Vilnus Codex 262) with Introduction and Notes by Moshe Altbauer, Jerusalem 1992. Slavia Occidentalis 1995 t. 52 (1995) s. 35-40  szczegóły 
1373.artykuł: Kwilecka Irena: Neofilolog 1995 nr 10 s. 59-64 (rec. krytycznego wyd. z rękopisu XVI-wiecznego przekładu z jęz. hebraj...) szczegóły