PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Biblia - Testamentum Novum
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Kubski Grzegorz: Teoria komentarza biblijnego. 2000 (Wstęp. - I. Tekst - Biblia jako tekst. Komentarz jako tekst. II. Komen...) szczegóły 
2.książka: Markowski Michał Paweł: Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza. 1999 ([O relacji między rzeczami a ich znakami (reprezentacjami) w filozofii...) szczegóły 
3.książka: Podsłuchane, zapisane. Wybór materiałów z II Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ "Sytuacje Trudne" i IV Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ "Postscriptum". 1993 (Krzysztof Uniłowski: Posłowie. - Jolanta Sikora: Twarze Sokratesa. Puz...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Warzecha Julian: Otwartość tekstu biblijnego? Uwagi i refleksje na marginesie książki U. Eco "Dzieło otwarte". x 1995 ([W ks. zb.:] Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa. Pod red. Zbi...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Chwastek Dariusz: Hermeneutyka w kryzysie?. Studia Humanistyczno-Teologiczne 2003 nr 2 s. 153-171 (analiza tradycyjnych pojęć i funkcji hermeneutyki na gruncie teologii...) szczegóły 
6.artykuł: Czerski Janusz: Współczesne metody egzegezy Nowego Testamentu. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1996 t. 16 s. 19-43 ([Zawiera omówienie metod:] I. Metoda historyczno-krytyczna: krytyka li...) szczegóły 
7.artykuł: Gomola Aleksander: Czy Biblia mówi to, co mówi? Feministyczna interpretacja tekstu biblijnego Elisabeth Schuessler Fiorenzy. Er(r)go 2007 nr 1 (14) s. 43-51 (dot. feministycznej hermeneutyki biblijnej...) szczegóły 
8.artykuł: Martwicki Krzysztof: Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 201-203 (rec. ks.: Werner G. Jeanrond: Introduction a l'hermeneutique theologiq...) szczegóły 
9.artykuł: Piekarski Ireneusz: Kod sztuki. O Biblii w Northropa Frye'a wizji literatury. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 231-245  szczegóły 
10.artykuł: Rafiński Grzegorz: Metoda retoryczna we współczesnej biblistyce. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 3/4 s. 135-148  szczegóły 
11.artykuł: Rakocy Waldemar: Metoda narracyjna w interpretacji tekstu biblijnego. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 161-168  szczegóły 
12.artykuł: Włodarczyk Stanisław: Powrót do zasad teorii synktabasis we współczesnej egzegezie katolickiej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 2 s. 113-118 (dot. sposobu interpretacji Biblii jako komunikatu...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Klimek Piotr: Izraelski sposób myślenia a lektura Pisma Świetego. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (998) s. 109-116 (nt. izraelskiej koncepcji świata i języka przekazu w Starym i Nowym Te...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
14.impreza: "Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Konferencja na temat: "Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka". Łódzkie Studia Teologiczne 1994 r. 3 s. 5-6 (wykaz tytułów referatów...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
15.książka: Der Heiligen Schrift auf der Spur. Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur. 2009  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
16.książka: Frazeologia a religia. Tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego, Opole 4-6 września 1996. 1996 ([Zawiera tezy referatów z międzynarodowego sympozjum slawistycznego "F...) szczegóły 
17.książka: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji, Gniezno, 3-5 czerwca 2004. 2005 ([Zawiera m.in.:] A. Wstęp. Wojciech Polak: Homilia wygłoszona na Mszy ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Guchinskaja Nina O.: Sakral'noe i profannoe v tekste. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
19.artykuł: Jasińska Katarzyna: Pokora i bezinteresowność w dobrych uczynkach człwieka. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
20.artykuł: Rzetelska-Feleszko Ewa: Nazwa "Żydzi" w Polsce. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
21.artykuł: Tosović Branko: Povtornaja nominacija v "Biblii". x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
22.artykuł: Wierzbicka Anna: Jak interpretować ewangelię? Semantyka metafory i przypowieści. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    książki (alfabet autorów)
23.książka: Kadylak Jarosław: Anaforalny aspekt idei harmonii w kulturze starożytnej Grecji i jej recepcja w tradycji patrystycznej chrześcijaństwa wschodniego. 1990 ([Zawiera m.in. rozdziały:] A. Idea harmonii w poezji i retoryce antycz...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Cieślikowska Teresa, Cieślikowski Sławomir: W kręgu genologii i teorii sugestii. 1995 (Wstęp. - Część I. Z genologii: Jakie to są światy? Na marginesie fanta...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Czerski Janusz: Próba określenia rodzaju literackiego Ewangelii we współczesnej egzegezie. Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 65-73 (ewangelia jako biografia hellenistyczna...) szczegóły 
26.artykuł: Jelonek Tomasz: Próba klasyfikacji biblijnych gatunków literackich. Polonia Sacra 1998 nr 2 s. 96-115  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Apokalipsa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Świderkówna Anna: Koniec czy początek. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2004 r. 66 (2003) s. 103-108 (dot. rozumienia pojęcia końca w Starym i Nowym Testamencie oraz histor...) szczegóły 
28.artykuł: Świderkówna Anna: Koniec czy początek. Znak 2003 nr 9 s. 108 (dot. rozumienia pojęcia końca w Starym i Nowym Testamencie oraz histor...) szczegóły 
29.artykuł: Świderkówna Anna: "Przyjdę niebawem" (Wezwanie do nadziei). Znak 1999 nr 12 s. 33-50 (geneza i budowa utworu; również o wyznacznikach gatunkowych pism apoka...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Apokryf
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Starowieyski Marek: Apokryfy jako utwory apologetyczne. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 357-365  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kolęda
    książki (alfabet autorów)
31.książka: Borejszo Maria: Boże Narodzenie w polskiej kulturze. 1996 (Drodzy Czytelnicy [wstęp]. * Narodziny Jezusa w przekazach ewngelistów...) szczegóły 
recenzja: Rutkiewicz Małgorzata: Boże Narodzenie w polskiej kulturze. Polonistyka 1997 nr 10 s. 620-622  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komiks
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Czubaj Mariusz: Pop Apokalipsa. Polityka 2003 nr 16 s. 74, 76-77 (nt. motywów biblijnych w komiksach...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Misterium
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Witalisz Władysław: Biblical narrative and dramatic form: a study of medieval Corpus Christi plays. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 80 (1054) s. 7-24 (materiał biblijny i jego adaptacja w średniowiecznych misteriach; ze s...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Modlitwa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Durak Adam: Teksty euchologijne jako źródło teologiczne. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 32-37 (nt. tekstów euchologijnych będących liturgicznymi formułami chrześcija...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Science fiction
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Świderkówna Anna: Fantastyka teologiczna. Nowa Fantastyka 2002 nr 6 s. 65-67 (wywiad m.in. nt. związków Biblii i science fiction; rozm. Bartek Świde...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    książki (alfabet autorów)
36.książka: Gruen Anselm: Pismo Święte w interpretacji psychologii głębi. 1996  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
37.książka: Gutt Ernst-August: Dystans kulturowy a przekład.  szczegóły 
38.książka: Koziara Stanisław: Tradycyjne biblizmy a nowe polskie przekłady Pisma Świętego. (Ujęcie filologiczno-normatywne). 2009  szczegóły 
39.książka: Lang Andrzej: Pismo Święte w przekładach Eugeniusza Dąbrowskiego (1901-1970).  szczegóły 
40.książka: Między przekładem biblijnym a rodzimą teologią. Wybrane problemy przekładów biblijnych. 2003 ([Zawiera m.in.:] Nina Pawlak: Kryteria doskonalenia przekładu. Co znac...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 135 (nota...) szczegóły 
41.książka: Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością. T. 1. 2009 (Słowo od redaktorów. I. Status i wyznaczniki polszczyzny biblijnej: Ew...) szczegóły 
42.książka: Protestancka kultura słowa. 2009  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Bieńkowska Danuta: O problemach XVI-wiecznych tłumaczy Biblii na język polski (w świetle uwag autorów translacji). x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
44.artykuł: Chmiel Jerzy: Modele przekładu Biblii. Zarys hermeneutyczny. x 2003 ([w ks. zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińs...) szczegóły 
45.artykuł: Dzjubishina-Mel'nik Natalja: Ukrajins'ka "Bihblihja" 1903 roku v kontekstih lihteraturnoji movi pochatku XX stolihttja. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
46.artykuł: I.L.: Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 290-291 (rec. ks.: Rol' perevodov Biblii v stanovlenii i razvitii slavianskih l...) szczegóły 
47.artykuł: Kiedzik Mirosław: Przekład Nowego Testamentu polskiej Biblii ekumenicznej - ważniejsze założenia, trudności, zmiany. x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
48.artykuł: Kwilecka Irena: Średniowieczna Biblia czeska a staropolskie przekłady biblijne (zarys problematyki badawczej). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 73-82  szczegóły 
49.artykuł: Łuczak Arleta: "Tautetai" recitativum w szesnastowiecznych przekładach Nowego Testamentu. Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 39-44  szczegóły 
50.artykuł: Moszyński Leszek: Nowe przekłady "Ojczenasza" (Próba analizy stylistyczno-językowej). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 63-71  szczegóły 
51.artykuł: Moszyński Leszek: Przed chrystianizacją Polski (Narodziny słowiańskiej terminologii chrześcijańskiej i najstarszy przekład Biblii). Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 54-72  szczegóły 
52.artykuł: Naumow Aleksander: Najnowszy przekład "Nowego Testamentu" wobec przekładu Vuka [Karadzicia]. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 97 (dot. przekładu na jęz. serbski dokonanego przez zespół tłumaczy z Serb...) szczegóły 
53.artykuł: Szczerbowski Tadeusz: Kulturowe uwarunkowania przekładu biblijnego. Stylistyka 2002 nr 11 s. 445-458 (dot. przekładów różnych zdań z Nowego Testamentu na różne języki...) szczegóły 
54.artykuł: Toeplitz Karol: "...sola scriptura" (?) (Jarosławowi Iwaszkiewiczowi). Rocznik Teologiczny 1990 r. 32 z. 1 s. 235-245 (nt. przekładów dzieł Kierkegaarda i tłumaczeń zawartych w nich fragmen...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
55.artykuł: Woźniak Anna: Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 91-95 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
56.książka: Apokalipsa koszalińska. 1996 ([Album obrazów poświęconych tematyce biblijnej]....) szczegóły 
57.książka: De Rynck Patrick: Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce. Rozwiązywanie zagadek dawnych mistrzów - od Giotta do Goi. ([Postaci biblijne i mitologiczne jako temat dzieł malarskich -ks. zawi...) szczegóły 
58.książka: Markowski Michał Paweł: Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza. 1999 ([O relacji między rzeczami a ich znakami (reprezentacjami) w filozofii...) szczegóły 
59.książka: Niewęgłowski Wiesław Al.: Anioły. 2003 ([Postacie aniołów w Starym i Nowym Testamencie, także motyw anioła w l...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 1 s. 167-168 ([rec. ks.:] A walk in the Garden. Biblical, iconographical and literar...) szczegóły 
61.artykuł: Gołębniak Antoni: Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 1-3/4 (cykl grafik inspirowanych Biblią, z koment. autora...) szczegóły 
62.artykuł: Pytel Jan Kanty: Księga Apokalipsy świętego Jana w sztuce (Wybrane przykłady). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
63.impreza: "Księga, most, skała, gwiazda" - ogólnopolska wystawa sztuki towarzysząca Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Sakralnej "Gaude Mater" (1999).  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
64.książka: Chrześcijaństwo a kultura. 2006 ([Zawiera m.in.:] Wiesław Jan Wysocki: Chrześcijańskie inspiracje polsk...) szczegóły 
65.książka: Jelonek Tomasz: Biblia a nauka. 1995  szczegóły 
66.książka: Kawka Franciszek: Odkrycie i złamanie szyfru Biblii. Tajemnice języka liczb Jezusa w Ewangelii i Apokalipsie św. Jana. 2000  szczegóły 
67.książka: Świderkówna Anna: Biblia a nauka. 1999 ([Zawiera:] Augustyn Eckmann: Laudacja wygłoszona przez ks. prof. dra h...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
68.artykuł: Bińczyk Ewa: "Biblia" jako przedmiot zainteresowań socjologii wiedzy. Przegląd Religioznawczy 2002 nr 3 s. 59-78 (nt. refleksji nad poznaniem, zawartej w Biblii; zawiera także rozważan...) szczegóły 
69.artykuł: Bogacz Roman: Ujęcia związane z naukami o człowieku. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 65-74 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
70.artykuł: Hałas Stanisław: Analiza retoryczna. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 25-38 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
71.artykuł: Jasiński Andrzej S.: Jerozolima sprzed trzech tysięcy lat. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 179-188 (w świetle Biblii i odkryć archeologicznych...) szczegóły 
72.artykuł: Jelonek Tomasz: Metoda historyczno-krytyczna. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 15-23 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
73.artykuł: Kantor Maria: Analiza narracyjna i semiotyczna. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 39-46 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
74.artykuł: Pindel Roman: Ujęcie oparte na Tradycji. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 47-63 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
75.artykuł: Witkowski Stanisław: Ujęcia kontekstowe. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 75-81 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
76.artykuł: Bogacz Roman: Komputerowa analiza struktury literackiej "Listu do Hebrajczyków". Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 97-128  szczegóły 
77.artykuł: Hałas Stanisław: Komputerowy program "Bible Works" - użyteczne narzędzie do badań biblijnych. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 3 s. 239-246  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
78.książka: Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa (Konferencja, maj 1992) = La Bible a la culture de l'Europe. [T. 1]. 1992 ([Teksty w jęz. polskim i francuskim:] Maria Kamińska: [Wstęp]. - Micha...) szczegóły 
recenzja: Deptuła Czesław: Biblia a historyzm kultury europejskiej. Kilka uwag w związku z książką: Biblia a kultura Europy. Łódź 1992. T. 1-2. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 189 (nota...) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zagadnienia językoznawcze w książce "Biblia a kultura Europy". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 108-116  szczegóły 
recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 139-142  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105  szczegóły 
79.książka: Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa (Konferencja, maj 1992) = La Bible a la culture de l'Europe. [T. 2]. 1992 (Michał Czajkowski: Biblia - rozbija czy jednoczy chrześcijaństwo? - Ta...) szczegóły 
recenzja: Deptuła Czesław: Biblia a historyzm kultury europejskiej. Kilka uwag w związku z książką: Biblia a kultura Europy. Łódź 1992. T. 1-2. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 189 (nota...) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zagadnienia językoznawcze w książce "Biblia a kultura Europy". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 108-116  szczegóły 
recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 139-142  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105  szczegóły 
80.książka: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji, Gniezno, 3-5 czerwca 2004. 2005 ([Zawiera m.in.:] A. Wstęp. Wojciech Polak: Homilia wygłoszona na Mszy ...) szczegóły 
81.książka: Meandry tożsamości. 2010 ([Zawiera m.in.:] I. Język ku tożsamości. Maria Maczel: Językowe przeja...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
82.książka: Filologia e letteratura nei paesi slavi. Studi in onore di Sante Graciotti. 1990 ([Zawiera m.in.:] Leszek Moszyński: Greckie konstrukcje typu "pater emo...) szczegóły 
recenzja: Garzaniti Marcello: Revue des Etudes Slaves 1992 t. 64 z. 2 s. 337-339  szczegóły 
83.książka: Tekst sakralny. Tekst inspirowany liturgią. 1997 ([Materiały z konferencji naukowej "Literatura a liturgia. Tekst sakral...) szczegóły 
84.książka: Wielgus Stanisław: Średniowieczna łacińskojęzyczna biblistyka polska. 1992 (Rozdz. I. Średniowieczni bibliści z Uniwersytetu Krakowskiego piszący ...) szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia Mediewistyczne 1994 t. 31 s. 137-139  szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia nad piśmiennictwem biblijnym. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 23-24 (z fot. Stanisława Wielgusa...) szczegóły 
recenzja: [Ożóg Krzysztof] K.O.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 247 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
85.artykuł: Belcarzowa Elżbieta, Leńczuk Mariusz: Św. Pawła "Hymn o miłości" w średniowiecznych ułomkach polskiej szaty językowej (Projekt konkordacji staropolskich przekładów Biblii). Polonica [Kraków] 2003 t. 22/23 s. 391-400  szczegóły 
86.artykuł: Kwilecka Irena: Niektóre osobliwości leksykalne pochodzenia biblijnego i ich funkcjonowanie we współczesnej polszczyźnie. x 1992 ([W ks. zb.:] Procesy rozwojowe w językach słowiańskich. Pod red. Jadwi...) szczegóły 
87.artykuł: Kwilecka Irena: Reedycje najstarszych słowiańskich przekładów Biblii w niemieckiej serii wydawnicznej "Biblia Slavica". Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 127-144 (dot. Biblii Leopolity (z 1561) i Biblii kutnohorskiej (z 1489)...) szczegóły 
88.artykuł: Kwilecka Irena: Staropolskie przekłady Biblii jako czynniki sprawcze zmian językowych. x 1994 ([W ks. zb.:] Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych. Warszawa 1994...) szczegóły 
89.artykuł: Kwilecka Irena: Średniowieczna Biblia czeska a staropolskie przekłady biblijne (zarys problematyki badawczej). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 73-82  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
90.artykuł: Belcarzowa Elżbieta: W poszukiwaniu staropolskiego przekładu Nowego Testamentu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 7-26 (omówienie XV-wiecznej spuścizny przekładowej z zakresu Nowego Testamen...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    książki (alfabet autorów)
91.książka: Kramarek Grzegorz: Tradycja biblijna w literaturze polskiej. Bibliografia opracowań. Wiek XX.  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
92.artykuł: Radwan Łukasz: Gutenberg współczesny. Wprost 2002 nr 48 s. 122 (dot. wykonania faksymile egzemplarza Biblii Gutenberga znajdującej się...) szczegóły 
93.artykuł: Woronczak Jan Paweł: Biblia w "zbiorach zabezpieczonych" Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 7/8 s. 26-28 (omówienie zbioru druków Biblii znajdujących się w bibliotece...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
    książki (alfabet autorów)
94.książka: Godyń Jan: Mały słownik biblizmów języka polskiego. Od Adama i Ewy zaczynać. 1995  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
95.książka: Wschód - Zachód. Słowiańsko-germańskie badania literaturoznawcze, językoznawcze i glottodydaktyczne na przełomie milenium. 2002 (Od Redakcji [Wstęp]. [Zawiera m.in.:] * I. Literaturoznawstwo. Problem...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Kaszuby (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
96.artykuł: Kowalski Janusz: Kaszubi - największa grupa etniczna. Naji Goche 2003 nr 2 s. 22-23 (m.in. nt. literatury tworzonej w języku kaszubskim i twórców pochodząc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Biblia, tematyka biblijna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
97.artykuł: Mikołajewski Jarosław: Gdzie jest Maria. Wysokie Obcasy 2003 nr 51 s. 18-24, 26, 28 (postać Marii matki Jezusa Chrystusa w literaturze i sztuce m.in.: Andr...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Diabeł, szatan, zły duch, piekło (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
98.artykuł: Nowik Andrzej Marek: Przeciw negującym istnienie piekła. Christianitas 2001 nr 8 s. 35-56 (m.in. na podstawie twórczości Dantego Alighieri, Tomasza z Akwinu oraz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dziecko, dzieciństwo (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
99.książka: Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie. Praca zbiorowa. 1998 (Joanna Papuzińska i Grzegorz Leszczyński: Wstęp. * [Zawiera referaty z...) szczegóły 
recenzja: Szyma Tadeusz: Dzieciństwo święte i nieświęte. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 68  szczegóły 
recenzja: Trocha Bogdan: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 2/3 s. 143-148  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 119-120  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Katastroficzna tematyka, koniec świata (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
100.książka: Wizje końca świata w literaturze. Materiały z konferencji "Obrazy Końca Świata w Literaturze" zorganizowanej w dniach 23-25 kwietnia 1990 roku w Szczecinie. 1992 ([Org. konferencji: Uniwersytet Szczeciński; zawiera m.in.:] Franciszek...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Marzenia, sen, tematyka oniryczna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
101.książka: Zagożdżon Joanna: Sen w literaturze średniowiecznej i renesansowej. 2002 (Wstęp. - 1. Figury snów w literaturze antycznej. 2. Antyczne teorie i ...) szczegóły 
recenzja: Hołda Joanna: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2004 nr 3/4 s. 241-245  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Okrucieństwo, przemoc, zbrodnia, zło (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
102.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 1993 ([Zawiera passim uwagi o literaturze] Wstęp. - Definicja i personifikac...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 1 s. 55-56 (not....) szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Cztery okrutne książki. Ex Libris 1993 nr 38 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Jedlicki Jerzy: Normalne okrucieństwo. Res Publica Nowa 1994 nr 1 s. 71-72  szczegóły 
recenzja: Lengren Magda: Bracia oprawcy, siostry okrutnice. Twórczość 1994 nr 5 s. 114-116  szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Okrutny porządek świata. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 6-7  szczegóły 
103.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 2000  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Okrucieństwo trwa.... Aneks Trybuny 2001 nr 170 s. D  szczegóły 
104.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 1999 ([w wydaniu usunięto rozdział pt. "W literackim zwierciadle", a jego tr...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pielgrzymka, pielgrzym, podróż, podróżny, wędrówka, wędrowiec (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
105.artykuł: Witek Halina: Podróż a zadomowienie. Śląsk 2002 nr 8 s. 30-32 (dot. motywu wędrówki i domu w tekstach Nowego Testamentu i "Odysei" Ho...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
106.książka: Chrześcijaństwo a kultura. 2006 ([Zawiera m.in.:] Wiesław Jan Wysocki: Chrześcijańskie inspiracje polsk...) szczegóły 
107.książka: Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie. Praca zbiorowa. 1998 (Joanna Papuzińska i Grzegorz Leszczyński: Wstęp. * [Zawiera referaty z...) szczegóły 
recenzja: Szyma Tadeusz: Dzieciństwo święte i nieświęte. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 68  szczegóły 
recenzja: Trocha Bogdan: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 2/3 s. 143-148  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 119-120  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Starość (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
108.artykuł: Jelonek Tomasz: Starość w Biblii. Polonia Sacra 2002 nr 11 s. 125-131 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
109.książka: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - anropologia kultury - humanistyka. 2003 ([Materiały VII Krajowej Konferencji TANATOS 2003, zorganizowanej przez...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zwierzęta (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
110.książka: Opozycja homo - animal w języku i kulturze. 2003 ([Materiały z konwersatorium zorganizowanego przez Instytut Filologii P...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
111.artykuł: Kawa Marek: Dół i stłoczenie. Robak i przestrzenne asocjacje symbolicznej zoologii. x 2001 ([W ks. zb.:] Przestrzenie, miejsca, wędrówki. Kategoria przestrzeni w ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
112.artykuł: Kolarzowa Romana: Po obu stronach muru getta. Przyczynek do hermeneutyki uprzedzeń w refleksji dialogicznej. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 115-138 (dot. m.in. motywu getta, stereotypu Żyda w kulturze europejskiej oraz ...) szczegóły 
113.artykuł: Rzetelska-Feleszko Ewa: Nazwa "Żydzi" w Polsce. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    książki (alfabet autorów)
114.książka: Linke Waldemar: Apokalipsa - fresk czy poemat? O czytaniu Apokalipsy jako tekstu poetyckiego. 1997 (Słowo wstępne. * 1. Historia i kontekst kulturowy. 2. Gatunek i/a perc...) szczegóły 
115.książka: Mrowcewicz Krzysztof: Świat Biblii i kultura antyku. Materiały z dziejów sztuki - dla liceów. 1998  szczegóły 
116.książka: Solecki Wiesław: Biblia - Nowy Testament. 1991  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
117.artykuł: Jabłoński Romuald: Przypowieści na lekcjach języka polskiego w gimnazjum ("Siewca" i "Talenty"). Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2003 t. 3 s. 77-86  szczegóły 
118.artykuł: Stróżyński Klemens: Gimnazjalny paternoster, czyli od klepania do czytania. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 1 s. 19-24 (ćwiczenia na tekście modlitwy "Ojcze nasz"...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Kaszuby (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
119.książka: Kaszebsko Biblejo. Nowi Testament - IV Ewanjelje. 1992  szczegóły 
recenzja: Ciemiński Ryszard: Biblia po kaszubsku. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 46  szczegóły 
recenzja: Breza Edward: Ewangelie po kaszubsku. Pomerania 1993 nr 2 s. 30-34  szczegóły 
polemika: Jabłoński Artur, Pryczkowski Eugeniusz: Gorzko wobec recenzji prof. Brezy. Pomerania 1993 nr 7/8 s. 47-49  szczegóły 
polemika: Jeliński Marian: Recenzent nie szczędził krytycznych uwag. Pomerania 1993 nr 7/8 s. 49  szczegóły 
recenzja: Breza Edward: Język przekładu Ewangelii na kaszubski ks. Franciszka Gruczy. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1995 t. 32 s. 301-324  szczegóły 
recenzja: Szultka Zygmunt: Kaszebsko Biblejo - IV ewanjelje. Pomerania 1992 nr 9 s. 36  szczegóły 
recenzja: Breza Edward: Oczekuję dowodów. Pomerania 2001 nr 2 s. 4-6 (dot. recepcji i kontrowersji wokół przekładu, ew. potrzeby wznowienia...) szczegóły 
recenzja: Hinze Friedhelm: Zur neuen Uebersetzung der vier Evangelien ins Kaschubische. Zeitschrift fuer Slawistik 1993 t. 38 nr 3 s. 401-403  szczegóły 
recenzja: Szultka Zygmunt: Przegląd Zachodniopomorski 1993 z. 2 (1992) s. 211-213  szczegóły 
recenzja: Ciemiński Ryszard: Pomerania 1992 nr 6 s. 4-6 (sylwetka tłumacza Biblii - Franciszka Gruczy...) szczegóły 
polemika: Breza Edward: Opinii o przekładzie Ewangelii na kaszubski odwołać ani zmienić nie mogę (Odpowiedź panom Eugeniuszowi Pryczkowskiemu, Arturowi Jabłońskiemu i dr. Marianowi Jelińskiemu). Pomerania 1993 nr 10 s. 27-30  szczegóły 
polemika: Majewicz Alfred F.: Kaszubska Biblia. Pomerania 1993 nr 11 s. 31  szczegóły 
polemika: Treder Jerzy: O słowniczku i uwagach, o wymowie i pisowni w tłumaczeniu Ewangelii ks. F. Gruczy. Pomerania 1993 nr 11 s. 32  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Tomasz, Migdał Jolanta: Uwagi o słownictwie protestanckich przekładów Biblii. Osobliwości leksykalne Biblii brzeskiej a Biblia gdańska. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 209-219  szczegóły 
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Tomasz, Migdał Jolanta: Uwagi o słownictwie protestanckich przekładów Biblii. Osobliwości leksykalne Biblii brzeskiej a Biblia gdańska. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 209-219  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Brandstaetter Roman
    proza (alfabet tytułów)
122.proza: Brandstaetter Roman: Ewangelia wg św. Mateusza [fragm.:] Osiem Błogosławieństw. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1999 nr 3 s. 4  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
123.książka o twórcy: Nie zapomnimy. Świadkowie życia i czytelnicy o Romanie Brandstaetterze. 2002 (Jan Kanty Pytel: Wstęp. * Ewa Krawiecka: Błogosławiona godzina powrotu...) szczegóły 
124.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Seul Anastazja: Biblia w powieści Romana Brandstaettera "Jezus z Nazarethu". 2004  szczegóły 
  Budny Szymon
    książki twórcy (alfabet tytułów)
125.książka twórcy: Budny Szymon: Biblia, to jest Księgi Starego i Nowego Przymierza. 1994 (T. 1: Księgi Starego Przymierza. [6], 1206 s.: faks.
T. 2: Księgi ...)
 szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
126.artykuł: Kamieniecki Jan: Z dziejów szesnastowiecznej filologii biblijnej - przekłady biblijne Szymona Budnego. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1999 t. 25 s. 59-65  szczegóły 
127.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Moszyński Leszek: Technika przekładu najstarszego polskiego tłumaczenia Biblii z hebrajskiego. (Streszczenie). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1994 r. 55 (1992) s. 64-65  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Cieszkowski August
    książki o twórcy (alfabet autorów)
128.książka o twórcy: Kubski Grzegorz: Królestwo Boże w romantycznych interpretacjach. August Cieszkowski, Walerian Serwatowski = Quomodo romantici notionen de Regno Dei interpretaverint. August Cieszkowski. Walerian Serwatowski. 1995 ([Dot. dzieł "Ojcze nasz" Augusta Cieszkowskiego i "Wykładu Pisma Święt...) szczegóły 
  Czapiewski Tomasz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
129.książka twórcy: Czapiewski Tomasz: Twarze. [Wiersze]. 2002 ([Zawiera również:] Miejsca biblijne [fragmenty Biblii]....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Duda Harry
    książki twórcy (alfabet tytułów)
130.książka twórcy: Duda Harry: Jezus Chrystus. Poetycka wizja czterech Ewangelii. [Poemat]. 1999  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gołąbek Eugeniusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
131.artykuł: Zdolny elektryk. Gazeta Wyborcza 1993 nr 293 s. 11 (not. o przetłumaczeniu na jęz. kaszubski Nowego Testamentu przez Eugen...) szczegóły 
  Górski Konrad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
132.artykuł: Obremski Krzysztof: Z archiwum Konrada Górskiego. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 7/8 s. 30-31 (nt. przechowywanego w jednej z teczek archiwum Konrada Górskiego egze...) szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
133.artykuł: Duk Józef: Odniesienia biblijne i ewangeliczne w liryce Stanisława Grochowiaka. Studia i Materiały Polonistyczne 1997 t. 3 s. 37-44  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kasprowicz Jan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
134.książka o twórcy: Rocznik Kasprowiczowski. R. 6. 1990 (Studia: Stefan Kołaczkowski: Twórczość Jana Kasprowicza. - Maria Barti...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Leopolita Jan
135.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Kwilecka Irena: Reedycje najstarszych słowiańskich przekładów Biblii w niemieckiej serii wydawniczej "Biblia Slavica". Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1992/1992) s. 128-144  szczegóły 
136.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieńkowska Danuta: Szeregi wyrazowe w przekładzie "Biblii" Leopolity (Z problemów kształtowania się synonimii staropolskiej). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1994 t. 39 s. 5-17  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Maciej z Łabiszyna *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
137.utwór: Collecta super Evangelium secundum Ioannem.  szczegóły 
  Mikołejko Zbigniew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
138.książka twórcy: Mikołejko Zbigniew: Emaus oraz inne spojrzenia do wnętrza Pisma. [Eseje]. 1998 ([Dot. przede wszystkim tekstów biblijnych]....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niemojewski Andrzej
139.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hoffmann Henryk: Krytyka astralistyki w Polsce. Studia Religioznawcze 1990 nr 22 s. 43-60 (obszernie nt. tekstów krytycznych pośw. ks. "Bóg Jezus..." (m.in. nt. ...) szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    książki o twórcy (alfabet autorów)
140.książka o twórcy: Heintsch Paweł: Klucz do Norwida. 1991 (Biblia u Norwida. Psychologiczna analiza postawy religijnej Norwida....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Przybylski Ryszard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
141.książka twórcy: Przybylski Ryszard: Homilie na Ewangelię dzieciństwa. [Eseje]. 2007 ([Analiza dzieł malarskich przedstawiających opisane w Nowym Testamenci...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rymkiewicz Jarosław Marek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
142.książka twórcy: Rymkiewicz Jarosław Marek: Przez zwierciadło. [Esej]. 2003 ([Rozważania nt. Nowego Testamentu]...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
143.proza: Rymkiewicz Jarosław Marek: Przez zwierciadło. Twórczość 1993 nr 8 s. 56-84 (dot. Nowego Testmentu; szkic...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
144.artykuł: Noetzel Olga Bożena: Stylizacja biblijna w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 6 s. 55-86 (z koment.: Od Redakcji, s. 55...) szczegóły 
  Szymański Mikołaj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
145.książka twórcy: Szymański Mikołaj: Ab ovo. Antyk, Biblia etc. [Fel. i szkice]. ([Felietony i szkice pośw. m.in. literaturze antycznej, średniowiecznej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wojtyła Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
146.artykuł: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Biblia w utworach literackich Karola Wojtyły. Tarnowskie Studia Teologiczne 1999 z. 1 s. 105-15  szczegóły 
  Wujek Jakub
    książki o twórcy (alfabet autorów)
147.książka o twórcy: Bieńkowska Danuta: Styl językowy przekładu Nowego Testamentu Jakuba Wujka. Na materiale czterech Ewangelii. 1992  szczegóły 
148.książka o twórcy: Duda Henryk: "...Każdą razą Biblią odmieniać". Modernizacja języka przedruków Nowego Testamentu ks. Jakuba Wujka w XVII i XVIII wieku. 1998 ([Dot. przedruków Nowego Testamentu: krakowskiego z 1647, wrocławskieg...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
149.artykuł: Bieńkowska Danuta: O kształtowaniu się języka tekstów ewangelicznych w przekładzie Jakuba Wujka (Różnice między "Postyllą" a Nowym Testamentem). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1993 t. 38 s. 5-14  szczegóły 
150.artykuł: Duda Henryk: Modernizacja fleksji dwu XVIII-wiecznych wydań Nowego Testamentu ks. Jakuba Wujka. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1993 t. 38 s. 31-60  szczegóły 
151.artykuł: Frankowski Janusz: Święte słowa. Biblia Wujka ma 400 lat. Tygodnik Powszechny 1993 nr 30 s. 8-9 (historia powstania i język przekładu Jakuba Wujka...) szczegóły 
152.artykuł: Koziara Stanisław: Jubileusz pierwszego wydania Nowego Testamentu i Psałterza w przekładzie ks. Jakuba Wujka. Religioni et Litteris 1994 nr 6 s. 15-19  szczegóły 
153.artykuł: Siatkowska Ewa: Z problematyki słowiańskich przekładów Ewangelii. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 7 s. 95-104 (analiza językoznawcza fragmentów przekładów Ewangelli w staro-cerkiewn...) szczegóły 
154.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieńkowska Danuta: Rola glos marginalnych w przekładzie Biblii J.J. Wujka. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 21-29  szczegóły 
artykuł: Frick David A.: Anglo-Polonica. The Rheims New Testament of 1582 and the making of the Polish catholic bible. The Polish Review 1991 t. 36 nr 1 s. 47-67 (dot. przekładu Nowego Testamentu dokonanego przez Jakuba Wujka: Nowy T...) szczegóły 
artykuł: Matuszczyk Bożena: Kilka uwag o języku Nowego Testamentu (1593) w tłumaczeniu Jakuba Wujka. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 4/5 s. 241-245  szczegóły 
artykuł: Wcisło Zofia: Nowy Testament w przekładzie Jakuba Wujka w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II. Kronika Rzymska 1990 nr 82 s. 13-14  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
155.książka: Altaner Berthold, Stuiber Alfred: Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła. 1990 (Wprowadzenie. - Cz. I: Literatura chrześcijańska od końca I w. do pocz...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Nowe Książki 1991 nr 4 s. 20  szczegóły 
recenzja: Myszor Wincenty: Po co nam Ojcowie Kościoła?. Więź 1991 nr 11/12 s. 253-258  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Bliżej Ojców Kościoła. Życie Katolickie 1990 nr 9/10 s. 115-117  szczegóły 
156.książka: Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa (Konferencja, maj 1992) = La Bible a la culture de l'Europe. [T. 1]. 1992 ([Teksty w jęz. polskim i francuskim:] Maria Kamińska: [Wstęp]. - Micha...) szczegóły 
recenzja: Deptuła Czesław: Biblia a historyzm kultury europejskiej. Kilka uwag w związku z książką: Biblia a kultura Europy. Łódź 1992. T. 1-2. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 189 (nota...) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zagadnienia językoznawcze w książce "Biblia a kultura Europy". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 108-116  szczegóły 
recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 139-142  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105  szczegóły 
157.książka: Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa (Konferencja, maj 1992) = La Bible a la culture de l'Europe. [T. 2]. 1992 (Michał Czajkowski: Biblia - rozbija czy jednoczy chrześcijaństwo? - Ta...) szczegóły 
recenzja: Deptuła Czesław: Biblia a historyzm kultury europejskiej. Kilka uwag w związku z książką: Biblia a kultura Europy. Łódź 1992. T. 1-2. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 189 (nota...) szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zagadnienia językoznawcze w książce "Biblia a kultura Europy". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 108-116  szczegóły 
recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 139-142  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105  szczegóły 
158.książka: Brumlik Micha: Gnostycy. Marzenie o samozbawieniu człowieka. 1999 (Uwagi wstępne. Wprowadzenie * I. Geneza. Rozdz. 1. Herezje żydowskie [...) szczegóły 
recenzja: Bąk Marcin: Gnostyckie korzenie antysemityzmu. Fronda 2001 nr 25/26 s. 287-297  szczegóły 
recenzja: (MC): Wprost 1999 nr 4 s. 89  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Ars Regia 2000 r. 7/8 nr 13/14 (1998/1999) s. 288  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Nienawistnik o gnostykach. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Bezdomny duch. Aneks Trybuny 1999 nr 40 s. 1, 5  szczegóły 
159.książka: Języki i tradycje Słowian. 2003 ([Dedykacja:] Panu Profesorowi dr. hab Mieczysławowi Basajowi księgę tę...) szczegóły 
recenzja: Jazukiewicz-Osełkowska Ludwika: Języki i tradycje Słowian. Masovia Mater 2003 nr 16 s. 5  szczegóły 
160.książka: Kobielus Stanisław: Florarium christianum. Symbolika roślin - chrześcijańska starożytność i średniowiecze. 2006 ([Symbolika roślin i legendy o nich w piśmiennictwie biblijnym, greckim...) szczegóły 
161.książka: Kultura biblijna. Słownik. 1997 ([Zawiera hasła o tematyce biblijnej - dotyczące postaci, terminów i po...) szczegóły 
recenzja: AB: Z Pismem pod pachą. Życie 1997 nr 293 dod. s. 3  szczegóły 
recenzja: (B): Słownik kultury biblijnej. Ikar 1998 nr 1 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Jarmusiewicz Anna: Biblia jako fundament wiary i kultury. Plus Minus 1998 nr 23 s. 16  szczegóły 
recenzja: MaF: Nowe Książki 1998 nr 6 s. 27 (nota...) szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Arcana 1998 nr 2 s. 190-195  szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 23-24  szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Tygodnik Powszechny 1998 nr 12 s. 15  szczegóły 
162.książka: Pietras Henryk: By nie milczeć o Bogu. Zarys teologii Ojców Kościoła. 1991 (Wprowadzenie. Rozdział wstępny. 1. Ojcowie Apostolscy. 2. Pierwsi apol...) szczegóły 
163.książka: Płużański Tadeusz: Filozoficzna myśl zachodniego chrześcijaństwa. Od starożytności do okresu oświecenia. 1989 ([Zawiera:] Wstęp: Przedmiot i zakres wykładu. - I. Chrześcijaństwo jak...) szczegóły 
164.książka: Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością. T. 1. 2009 (Słowo od redaktorów. I. Status i wyznaczniki polszczyzny biblijnej: Ew...) szczegóły 
165.książka: Protestancka kultura słowa. 2009  szczegóły 
166.książka: Siatkowska Ewa: Studia łużycoznawcze. 2000 ([Zawiera m.in.:] Prace językoznawcze: Fonetyka J.B. Fryca na przykład...) szczegóły 
167.książka: Słomka Jan: Ojcowie dzisiaj czytani. 1995 ([Poglądy Ojców Kościoła w świetle ich pism:] św. Antoni Pusltelnik, św...) szczegóły 
168.książka: Studia orientalia Thaddaeo Lewicki oblata. Materiały sesji naukowej poświęconej pamięci profesora Tadeusza Lewickiego, Kraków, 17-18 listopada 1993. 1994 ([Zawiera m.in. rozprawy:] Marek M. Dziekan: Śmierć w kontekście honoru...) szczegóły 
recenzja: Pomorska Marzanna: Folia Orientalia 1995 t. 31 s. 243-244  szczegóły 
recenzja: Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 115 (nota...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
169.impreza: "Biblia - geneza i znaczenie dla kultury europejskiej" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Jachym Jan: Pierwsze Ekumeniczne Dni Biblii w Łodzi. Łódzkie Studia Teologiczne 1997 r. 6 s. 441-442 (sprawozdanie...) szczegóły 
170.impreza: "Biblia a kultura Europy" - sympozjum międzynarodowe (1992).  szczegóły 
artykuł: Bieńkowska Danuta: Biblia a kultura Europy. Kronika [UŁ Łódź] 1992 nr 4 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Bolewski Jacek, Kasiłowski Piotr: W kręgu księgi ksiąg. Przegląd Powszechny 1992 nr 10 s. 154-157  szczegóły 
artykuł: (j.woj.): Biblia a kultura Europy (Międzynarodowa konferencja w Łodzi). Słowo Powszechne 1992 nr 85 s. 3 (omów....) szczegóły 
artykuł: Romanek Michał: Biblia a kultura Europy. Gazeta Niedzielna 1992 nr 28 s. 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Romanek Michał: Sympozjum "Biblia a kultura Europy" (Łódź 1992). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 2/6 s. 103-104 (omów....) szczegóły 
171.impreza: "Chrystianizacja Rusi i jej konsekwencje w kulturze narodów Europy (988-1988)" - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Odrodzenie 1989 nr 5 s. 9  szczegóły 
artykuł: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 267-268 (not....) szczegóły 
172.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Matras Tadeusz: XXVII obrady Sekcji Biblistów Polskich - Lublin 1989. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 157-158 (spraw....) szczegóły 
173.impreza: Międzynarodowy Kongres poświęcony tysiącleciu chrześcijaństwa Rusi Kijowskiej (1988).  szczegóły 
artykuł: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 272-273 ([tyt. angielski:] International Congress Commemorating the Millenium o...) szczegóły 
174.impreza: Międzynarodowy Zjazd Towarzystwa Literatury Biblijnej (Society of Biblical Literature) (1998).  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Międzynarodowy zjazd Society of Biblical Literature w Krakowie 1998. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 3 s. 234-236 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Długosz Dariusz: The Polish Journal of Biblical Research 2002 t. 1 nr 2 (2001) s. 217-223 (omówienie referatów wygłoszonych na sesji druk. Folia Orientalia szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: SBL in Cracow (The Sixteenth International Meeting of the Society of Biblical Literature, Ceacow, July 18-22, 1998. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 9-16 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
175.artykuł: Gliściński Jan: Kierunki współczesnych badań patrystycznych. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 97-102 ([rec. ks.:] A. Quacquarelli: Complementi interdisciplinari di patrolog...) szczegóły 
176.artykuł: Gliściński Jan: Pierwsze drukowane wydania dzieł Ojców Kościoła (Komunikat). Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 4 s. 126-127  szczegóły 
177.artykuł: Gliściński Jan: Wydania dzieł Ojców Kościoła w języku włoskim (Komunikat). Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 3 s. 148-153  szczegóły 
178.artykuł: Haszczyński Jerzy: Wiara i samobójstwo. Przegląd Filozoficzny 1993 nr 1 s. 5-24 (m.in. w Starym i Nowym Testamencie, a także poglądy św. Augustyna, św....) szczegóły 
179.artykuł: Horoszewicz Michał: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 4 s. 194-200 (rec. numeru specjalnego czasopisma Concilium. Revue internatio...) szczegóły 
180.artykuł: Jocz Artur: Gnoza "prawdziwa" i "fałszywa" - rozważania wokół istoty sporu prowadzonego przez Ojców Kościoła z gnostykami. Zeszyty Filozoficzne 1993 z. 2 s. 5-26 (dot. okresu wczesnego chrześcijaństwa w II i III w.; gnostycy - Cerdon...) szczegóły 
181.artykuł: Longosz Stanisław: Ojcowie Kościoła (Semantyczny rozwój pojęcia). Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 61-109 (od kultury pogańskiej do czasów współczesnych...) szczegóły 
182.artykuł: Nadolski Bogusław: Ateneum Kapłańskie 1991 t. 117 z. 2/3 s. 367-368 ([rec. ks. zb.:] Gottes Weisheit im Misterium. Vergessene Wege christli...) szczegóły 
183.artykuł: Pociej Bohdan: Teksty i tematy biblijne w pieśni. Muzyka i Liryka 1994 t. 4 s. 7-14 (nt. inspiracji biblijnej w twórczości wokalnej kompozytorów romantycz...) szczegóły 
184.artykuł: Schneider Manfred: Zaburzona samosurrealizacja. Dialog [Warszawa] 2003 nr 5 s. 142-153 (esej nt. władzy, terroru i ich związków z literaturą; na podstawie i w...) szczegóły 
185.artykuł: Siatkowska Ewa: Wpływ czynników wyznaniowych na kształtowanie się literackich języków słowiańskich. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 111-118 (m.in. nt. roli piśmiennictwa religijnego i przekładów Biblii jako czy...) szczegóły 
186.artykuł: Starowieyski Marek: Corpus Chistianorum, Series Graeca. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 93-94 (nt. serii wydawniczej Uniwesytetu w Leuven pośw. pismom pisarzy pochal...) szczegóły 
187.artykuł: Starowieyski Marek: Corpus Chistianorum, Series Graeca. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 4 s. 121-123 (nt. serii wydawniczej Uniwersytetu w Leuven poświeconej pismom pisarzy...) szczegóły 
188.artykuł: Starowieyski Marek: Corpus Chistianorum, Series Graeca. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 4 s. 121-123 (nt. serii wydawniczej Uniwersytetu w Leuven poświeconej pismom pisarzy...) szczegóły 
189.artykuł: Starowieyski Marek: Nowe tomy "Biblioteca Patristica". Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 4 s. 119-121 (nt. serii wydawnicta Nardini Editore, Centro Interazionale del libro w...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
190.recenzja: Białokozowicz Bazyli: Tysiąclecie Chrztu Rusi w najnowszych badaniach polskich. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 (1990) s. 183-196  szczegóły 
191.recenzja: Bieniak Janusz: Życie Katolickie 1989 nr 10 s. 90-98  szczegóły 
192.recenzja: Paprocki Henryk: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 3/4 s. 132-134  szczegóły 
193.recenzja: Siwiński Waldemar: Chrześcijaństwo a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim w III i IV wieku. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 94-95  szczegóły 
194.recenzja: Skrunda Wiktor: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 169-172  szczegóły 
195.recenzja: Wołczuk Janina: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 68 (1268) s. 87-88  szczegóły 
196.artykuł: Woźniak Anna: Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 91-95 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
197.książka: Gibbard Mark: Ludzie modlitwy XX wieku. 1989 ([Zbiór esejów biograficznych dot. m.in. autorów:] Dietrich Bonhoeffer,...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
198.książka: Baldock John: Symbolika chrześcijańska. 1994 (Wstęp. 1. Symbolika a chrześcijaństwo. Podstawy symboliki. 3. Różnorod...) szczegóły 
recenzja: Martwicki Krzysztof: Symbolika podręczna. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 10 s. 108-110  szczegóły 
199.książka: Budzisz Andrzej: Biblia i tradycja antyczna. Motywy analogiczne w łacińskiej poezji biblijnej renesansu (Polska, Niemcy, Niderlandy, Wyspy Brytyjskie). Rozprawa habilitacyjna. 1995 (Uwagi wstępne. - I. Materia dignior [utworów literackich związanych z ...) szczegóły 
recenzja: Cytowska Maria: Eos 1996 t. 83 (1995) s. 185-187  szczegóły 
200.książka: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. 2003 ([Zawiera m.in.:] Duchowość i literatura: - Katarzyna Zawilska: Wybrane...) szczegóły 
201.książka: Delumeau Jean: Historia raju. Ogród rozkoszy. 1996 ([Zawiera rozdziały ilustrowane fragmentami utworów literackich:] Wstęp...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 10 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Nie było średniowiecza. Tygodnik Powszechny 1996 nr 48 s. 9  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Pościg za rajem. Książki. Gazeta 1996 nr 10 s. 3  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: Kino Paradiso, kino Inferno. Ex Libris 1996 nr 98 s. 13  szczegóły 
recenzja: Potkański Jan: Gabinet osobliwości. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 2 s. 135-136  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Marzenie o Raju i jego degrengolada. Nowe Książki 1996 nr 9 s. 54-55  szczegóły 
recenzja: Skrut Jarema: Raj, który istniał. Myśl Polska 1996 nr 26 s. 13  szczegóły 
recenzja: Szuster Urszula: Marzenia o raju. Tarniny 1996 nr 12 s. 22  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Piekło i raj. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 12/13 s. 34  szczegóły 
202.książka: Der Heiligen Schrift auf der Spur. Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur. 2009  szczegóły 
203.książka: Drewermann Eugen: Zstępuję na barkę słońca. Medytacje o śmierci i zmartwychwstaniu. 2000  szczegóły 
recenzja: Świeckie rozważania o śmierci i życiu. Trybuna 2000 nr 92 s. 11 (nota...) szczegóły 
204.książka: Frazeologia a religia. Tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego, Opole 4-6 września 1996. 1996 ([Zawiera tezy referatów z międzynarodowego sympozjum slawistycznego "F...) szczegóły 
205.książka: Kobielus Stanisław: Florarium christianum. Symbolika roślin - chrześcijańska starożytność i średniowiecze. 2006 ([Symbolika roślin i legendy o nich w piśmiennictwie biblijnym, greckim...) szczegóły 
206.książka: Laurentin Rene: Szatan, mit czy rzeczywistość? Nauczanie i doświadczenie Chrystusa i Kościoła. 1997 ([Zawiera rozdziały:] I. Demon zdemitologizowany. Powrót diabła. Proble...) szczegóły 
recenzja: Bartkowicz Wojciech: Zły jest. Znak 1998 nr 5 s. 152-156  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Renesans diabła?. Powściągliwość i Praca 2002 nr 6 s. 30-31  szczegóły 
recenzja: Zadrożyńska Anna: Dyskretny prezes wielkiej korporacji. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 70-71  szczegóły 
207.książka: Lurker Manfred: Słownik obrazów i symboli religijnych. 1989  szczegóły 
recenzja: (rtp): Bliżej Biblii (Na półce z książkami). Słowo Powszechne 1992 nr 5 z 31 I/1/2 II s. 10  szczegóły 
recenzja: Stryczek Jacek: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 170-171  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 3 s. 503-505  szczegóły 
208.książka: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - anropologia kultury - humanistyka. 2003 ([Materiały VII Krajowej Konferencji TANATOS 2003, zorganizowanej przez...) szczegóły 
209.książka: Smolikowski Paweł: Bóg w historji. 1995  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Bóg w historii. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 81 s. 19  szczegóły 
210.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 2000  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Okrucieństwo trwa.... Aneks Trybuny 2001 nr 170 s. D  szczegóły 
211.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 1999 ([w wydaniu usunięto rozdział pt. "W literackim zwierciadle", a jego tr...) szczegóły 
212.książka: Tazbir Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. 1993 ([Zawiera passim uwagi o literaturze] Wstęp. - Definicja i personifikac...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 1 s. 55-56 (not....) szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Cztery okrutne książki. Ex Libris 1993 nr 38 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Jedlicki Jerzy: Normalne okrucieństwo. Res Publica Nowa 1994 nr 1 s. 71-72  szczegóły 
recenzja: Lengren Magda: Bracia oprawcy, siostry okrutnice. Twórczość 1994 nr 5 s. 114-116  szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Okrutny porządek świata. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 6-7  szczegóły 
213.książka: Wilowski Włodzimierz: Zagadnienie życia i śmierci w wybranych poglądach filozoficznych i religijnych Zachodu i Wschodu. 2000 (Przedmowa. Wstęp. - Część Pierwsza: I. Zachodnie wzorce myślenia o życ...) szczegóły 
214.książka: Wizje końca świata w literaturze. Materiały z konferencji "Obrazy Końca Świata w Literaturze" zorganizowanej w dniach 23-25 kwietnia 1990 roku w Szczecinie. 1992 ([Org. konferencji: Uniwersytet Szczeciński; zawiera m.in.:] Franciszek...) szczegóły 
215.książka: Zagożdżon Joanna: Sen w literaturze średniowiecznej i renesansowej. 2002 (Wstęp. - 1. Figury snów w literaturze antycznej. 2. Antyczne teorie i ...) szczegóły 
recenzja: Hołda Joanna: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2004 nr 3/4 s. 241-245  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
216.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 1 s. 167-168 ([rec. ks.:] A walk in the Garden. Biblical, iconographical and literar...) szczegóły 
217.artykuł: Deremble Colette: Średniowieczne obrazy udręki. Communio 1991 r. 11 nr 5 s. 28-34 (m.in. w "Księdze modlitw" Hildegardy z Bingen, rzeźbie i malarstwie ro...) szczegóły 
218.artykuł: Długosz Kazimierz: Językowy obraz chleba w "Biblii" i przysłowiach. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 153-163  szczegóły 
219.artykuł: Dojrzewanie zbawienia. Nadzieja zmartwychwstania we wczesnym Kościele. Communio 1991 r. 11 nr 1 s. 20-41 (m.in. w pismach Atenagorasa, Orygenesa, św. Grzegorza z Nyssy i św. Au...) szczegóły 
220.artykuł: Kawa Marek: Dół i stłoczenie. Robak i przestrzenne asocjacje symbolicznej zoologii. x 2001 ([W ks. zb.:] Przestrzenie, miejsca, wędrówki. Kategoria przestrzeni w ...) szczegóły 
221.artykuł: Kobielus Stanisław: Nagość jako symbol i wartość w kulturze średniowiecza. Communio 1991 r. 11 nr 4 s. 103-117 (m.in. na podstawie pism Mikołaja z Kuzy, św. Tomasza z Akwinu, Mistrza...) szczegóły 
222.artykuł: Kobielus Stanisław: Światło i biel w tradycji wyobrażania chwały echatologicznej zbawionych (Wczesne chrześcijaństwo - średniowiecze). Communio 1991 r. 11 nr 1 s. 119-135 (m.in. w pismach św. Augustyna, Dionizjusza Areopagity, apokryfach Star...) szczegóły 
223.artykuł: Madeyska Ewa: Zbudź się, o śpiący. W drodze 2000 nr 8 s. 59-66 (o motywach snu i śnienia w Starym i Nowym Testamencie oraz w mitach gr...) szczegóły 
224.artykuł: Mazurczak Urszula Małgorzata: Interpretacja motywu inspiracji w Biblii, literaturze patrystycznej i średniowiecznej. x 1992 ([W ks.:] Urszula Małgorzata Mazurczak: Motywy inspiracji w średniowiec...) szczegóły 
225.artykuł: Moczkodan Rafał: Kreacja szatana w Biblii a epistolarne wizerunki diabła A. Frossarda i C.S. Lewisa. Przegląd Powszechny 2003 nr 3 s. 287-304  szczegóły 
226.artykuł: Mydla Jacek: Akwinata, Kaliban i Piętaszek na wspólnym bankiecie? Ścieżki i bezdroża teologii antykanibalizmu. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 9-16 (dot. interpretacji ewangelicznej przemiany chleba i wina podczas Ostat...) szczegóły 
227.artykuł: Pociej Bohdan: Teksty i tematy biblijne w pieśni. Muzyka i Liryka 1994 t. 4 s. 7-14 (nt. inspiracji biblijnej w twórczości wokalnej kompozytorów romantycz...) szczegóły 
228.artykuł: Skiba Robert: Świętowanie niedzieli w dziejach Kościoła. Didaskalos 2000 nr 3 s. 7-24 (m. in. w Nowym Testamencie, Didache, Didaskaliach Apostolskich, Acta m...) szczegóły 
229.artykuł: Speyer Wolfgang: Pisarze chrześcijańscy a Żydzi. Communio 1995 r. 15 nr 4 s. 88-96 (w świetle autorów Ewangelii, św. Pawła, Filona z Aleksandrii i in....) szczegóły 
230.artykuł: Starowieyski Marek: Kobieta w starożytności chrześcijańskiej. W drodze 1995 nr 3 s. 17-31  szczegóły 
231.artykuł: Surdykowski Jerzy: Śmiech. Plus Minus 2002 nr 30 s. A12-A13 (fel. m.in. nt. motywu śmiechu w historii literatury i tekstach Biblii;...) szczegóły 
232.artykuł: Tilliette Xavier: Tryptyk udręki. Communio 1991 r. 11 nr 5 s. 20-27 (motyw cierpienia Niobe, Racheli i Maryi - matki Chrystusa m.in. w Bibl...) szczegóły 
233.artykuł: Woodward Kenneth L.: Na początku była księga. Newsweek 2002 nr 7 s. 60-64 (dot. m.in. wpływu interpretacji Biblii i Koranu na konflikty religijne...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
    książki (alfabet tytułów)
234.książka: Antologia mistyków franciszkańskich. [T. 5]. 1990 (T. 5: Wiek XIV. Kraków: Prowincjałat Ojców Kapucynów 1990, 288 s. [Zaw...) szczegóły 
235.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 2 s. 111  szczegóły 
236.książka: "Karmię was tym, czym sam żyję". Ojcowie Kościoła komentują Ewangelie niedzielne. Rok A. 2001  szczegóły 
237.książka: "Karmię was tym, czym sam żyję". Ojcowie Kościoła komentują Ewangelie niedzielne. Rok B. 1999  szczegóły 
238.książka: Męczennicy. 1991 ([Zawiera teksty:] Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego M...) szczegóły 
recenzja: Masny Marcin: Tęsknota za śmiercią, tęsknota za życiem. Powściągliwość i Praca 1992 nr 1 s. 15  szczegóły 
239.książka: Ojcowie Kościoła. Panorama patrystyczna. 1991 (Wprowadzenie. - Wstęp. * [Teksty autorów wraz z notami biogr.:] święty...) szczegóły 
240.książka: Sentencje Kościoła Wschodniego. 1990 ([Zawiera zbiór katen - powiedzeń Ojców Kościoła i wybitnych pisarzy na...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
241.recenzja: Bibliofil: Za i przeciw 1989 nr 16 s. 18  szczegóły 
242.recenzja: Łączkowski Zdzisław: "Do źródeł". Słowo Powszechne 1990 nr 19 s. 6  szczegóły 
243.recenzja: Natanson Wojciech: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 40  szczegóły 
244.recenzja: Natanson Wojciech: Słowo Powszechne 1989 nr 73 s. 4  szczegóły 
245.recenzja: Wyszomirski Tadeusz: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 3/4 s. 137  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Wallace Lewis
    książki twórcy (alfabet tytułów)
246.książka twórcy: Wallace Lewis: Ben Hur. 1990 (brak tłumacza; fotosy pochodzą z filmu "Ben-Hur" Freda Niblo z 1926 r....) szczegóły 
247.książka twórcy: Wallace Lewis: Ben Hur. 1990 (brak tłumacza...) szczegóły 
  White Ellen Gould
    książki twórcy (alfabet tytułów)
248.książka twórcy: White Ellen G.: Wielki bój. 1990  szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
    książki (alfabet autorów)
249.książka: Kościelniak Krzysztof: Tradycja muzułmańska na tle akulturacji chrześcijańsko-islamskiej od VII do X wieku. Geneza, historia i znaczenie zapożyczeń nowotestamentowych w hadisach. 2001  szczegóły 
Literatury obce / Literatura aramejska / Historia literatury (aramejska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
250.artykuł: Czerski Janusz: Wpływ języka hebrajskiego i aramejskiego na nowotestamentalną grekę. Problemy Frazeologii Europejskiej 1997 t. 2 s. 335-341  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
251.artykuł: Tracjak Janka: Z dukhouhnajj spadchyny belaruskaga katalihckaga dukhavenstva mihzhvaennaga peryjadu. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 18 s. 63-77 (dot. tłumaczeń Biblii na język białoruski, m. in. autorstwa Kastusia J...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
252.artykuł: Smoluk Marek: Biblia w języku angielskim - darem Henryka VIII dla narodu. Nad Odrą 2007 nr 5/6 s. 19-22  szczegóły 
253.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Apokryfy irlandzkie. Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 219-223 ([rec. ks.:] Irish Biblical Apocrypha. Selected textes in translation. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Shakespeare William
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
254.artykuł: Kujawińska-Courtney Krystyna: Classical sources of the concept of female character's in Shakespeare's works. Collectanea Philologica 2002 t. 4 s. 173-184  szczegóły 
  Tolkien John Ronald Reuel
    książki o twórcy (alfabet autorów)
255.książka o twórcy: Tolkien. Księga pamiątkowa. ([Dedykacja:] Dedykowane Owenowi Barfieldowi, 1898-1997, pierwszemu z I...) szczegóły 
recenzja: Gołębiewski Łukasz: Pamięć o Tolkienie. Rzecz o Książkach 2003 nr 6 s. D3  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Próby zrozumienia fenomenu Tolkiena. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 26-27  szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2003 nr 6 s. 52 (nota...) szczegóły 
recenzja: Materska Dominika: Pierścień dobra i zła. Nowa Fantastyka 2003 nr 8 s. 72  szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Historia literatury (bułgarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
256.artykuł: Iwanowa Diana: Nowobułgarskie tłumaczenia "Pisma Św." problemy i cele badawcze. Sprawozdanie Wydziału Filologiczno-Filozoficznego 1994 nr 107 cz. 2 (1991/1993) s. 101-108  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
257.artykuł: Kola Adam: Tłumaczenia Biblii od XIV do XVIII wieku, ich znaczenie dla języka i kultury czeskiej. Studenckie Prace Naukowe 1999 z. 8 s. 30-36  szczegóły 
258.artykuł: Kwilecka Irena: Reedycje najstarszych słowiańskich przekładów Biblii w niemieckiej serii wydawnicznej "Biblia Slavica". Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 127-144 (dot. Biblii Leopolity (z 1561) i Biblii kutnohorskiej (z 1489)...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura etiopska / Hasła szczegółowe (etiopska) / Utwory anonimowe (etiopska)
    artykuły (alfabet tytułów)
259.artykuł: Witakowski Witold: Etiopskie apokryficzne "Akta Apostołów". Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 153-166 (z tekstami apokryfów; z języka etiopskiego tłumaczył Witold Witakowski...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    książki (alfabet autorów)
260.książka: Échanges - créer, interpréter, traduire, enseigner. Actes du 7e séminaire international d'études doctorales, (Poznań, du 18 au 20 septembre 2003). 2004 ([Zawiera m.in.:] Jerzy Lis, Teresa Tomaszkiewicz: Avant-propos. * Sect...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska)
    książki (alfabet autorów)
261.książka: Échanges - créer, interpréter, traduire, enseigner. Actes du 7e séminaire international d'études doctorales, (Poznań, du 18 au 20 septembre 2003). 2004 ([Zawiera m.in.:] Jerzy Lis, Teresa Tomaszkiewicz: Avant-propos. * Sect...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Calvin Jean
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
262.artykuł: Jaskóła Piotr: Duch Święty w ziemskim życiu Jezusa w biblijnej myśli Jana Kalwina. Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 97-117  szczegóły 
  Chouraqui Andre
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
263.artykuł: Pisarek Stanisław: Andre Chouraqui - fenomen w dialogu między religiami. x 2003 ([w ks.zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińsk...) szczegóły 
  Peguy Charles
    książki o twórcy (alfabet autorów)
264.książka o twórcy: Rodrigo Pereira Katarzyna: Charles Péguy i Biblia. Lektura symboliczna życia i twórczości Péguy'ego. 2005  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Historia literatury (grecka bizantyjska)
    książki (alfabet autorów)
265.książka: Pollok Jan: Liturgia chrztu na Wschodzie w drugiej połowie IV wieku na podstawie mistagogicznych homilii Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chryzostoma i Teodora z Mopsuestii. 1992 (Emil Stanula: Od redakcji. - Wstęp. I. Mistagogiczne nauczanie Cyryla ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
266.artykuł: Slesinski Robert: Imię Boga w tradycji bizantyjskiej: Od hezychazmu do imjasławia. Communio 1994 nr 1 s. 83-95  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
  Basileios *
    proza (alfabet tytułów)
267.proza: Bazyli z Seleucji : Mowa pochwalna ku czci św. Szczepana, pierwszego męczennika Chrystusa, opisująca także odkrycie jego cennych zwłok. Vox Patrum 1991 t. 17 s. 823-836 (druk. pt.: Mowa pochwalna Bazylego z Seleucji ku czci św. Szczepana...) szczegóły 
  Jan Chryzostom święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
268.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Homilie na Ewangelię według św. Mateusza. (Cz. 1, Homilie 1-40). 2000  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 97 (not....) szczegóły 
269.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Homilie na Ewangelię według św. Mateusza. (Cz. 2, Homilie 41-90). 2001  szczegóły 
270.książka twórcy: Jan Chryzostom święty : Homilie na list św. Pawła do Rzymian = Sanctis Joanni Chrysostomi commentarii in Paulum Apostolum. Commentarius in Epistolam ad Romanos. 1995  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
271.artykuł: Włodarczyk Stanisław: Człowiek obrazem Boga według Jana Chryzostoma. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 121-127  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
272.książka: Ciszewski Marian: Kardynała Bessariona interpretacja filozofii Platona i Arystotelesa. 1990 (M.in. zawiera rozdziały] 1. Próba uzgodnienia platonizmu z arystoteliz...) szczegóły 
273.książka: Kadylak Jarosław: Anaforalny aspekt idei harmonii w kulturze starożytnej Grecji i jej recepcja w tradycji patrystycznej chrześcijaństwa wschodniego. 1990 ([Zawiera m.in. rozdziały:] A. Idea harmonii w poezji i retoryce antycz...) szczegóły 
274.książka: Leszczyński Rafał Marcin: Starożytna koncepcja Logosu i jej wpływ na myśl wczesnego chrześcijaństwa. ([Koncepcja Logosu w ujęciu: Homera, Hezjoda, Heraklita, w filozofii ...) szczegóły 
275.książka: Pollok Jan: Liturgia chrztu na Wschodzie w drugiej połowie IV wieku na podstawie mistagogicznych homilii Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chryzostoma i Teodora z Mopsuestii. 1992 (Emil Stanula: Od redakcji. - Wstęp. I. Mistagogiczne nauczanie Cyryla ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
276.artykuł: Nyk Adam: Immagine evangelica di Maria madre di Gesu nei primi tre secoli. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 391-401 (dot. ewangelicznego obrazu Maryi w pismach autorów chrześcijańskich, t...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
277.artykuł: Chrostowski Waldemar: Lekarz i jego posługa w świetle Biblii. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 51-67  szczegóły 
278.artykuł: Markowski Michał Paweł: Ciało w wąwozie niewiedzy. Punkt po punkcie 2003 z. 4 s. 24-35 (esej konfrontujący grecką koncepcję grzechu z chrześcijańską koncepcją...) szczegóły 
279.artykuł: Olgyay-Stawikowska Kinga: Pra...prababki Jezusa i inne prostytutki. Ośka 1998 nr 2 s. 52-53 (dot. postaci prostytutek i cudzołożnic w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
280.artykuł: Skutnik Tadeusz: Miłość i śmierć - ewangeliczne. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 29-32  szczegóły 
281.artykuł: Sochoń Jan: Wstępny traktat o miłości i kontemplacji. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 11-19 (dot. koncepcji starożytnych i ewangelicznych...) szczegóły 
282.artykuł: Zbroja Bogdan: Apokaliptyczne "konie". Polonia Sacra 2003 nr 12 s. 361-368 (dot. motywu konia w Apokalipsie św. Jana; z not. o autorze art. na s. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Antologie i zbiory (grecka starożytna)
    książki (alfabet tytułów)
283.książka: Pisma paschalne. 1994 ([Zawiera:] Orygenes: O święcie Paschy. - Pseudo-Chryzostom: Homilia ...) szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: Pisma paschalne. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 12 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Dionysios z Aleksandrii *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
284.książka o twórcy: Pietras Henryk: Jedność Boga, jedność świata i jedność Kościoła. Studium fragmentów Dionizego Aleksandryjskiego. 1990  szczegóły 
recenzja: Myszor Wincenty: Vox Patrum 1993 t. 18 (1990) s. 357-361  szczegóły 
  Ireneusz z Lyonu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
285.artykuł: Schlosser Jacques: Regne de Dieu et regne du Christ. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 237-256 (królestwo Boże i królestwo Chrystusa w pismach Justyna, Ireneusza i w ...) szczegóły 
286.artykuł: Turek Waldemar: "Nie ma władzy, która by nie pochodziła od Boga". Rz 13, 1 w interpretacji Ireneusza i Orygenesa. Studia Płockie 2002 t. 30 s. 55-64 (dot. Listu św. Pawła do Rzymian...) szczegóły 
  Justyn święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
287.artykuł: Schlosser Jacques: Regne de Dieu et regne du Christ. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 237-256 (królestwo Boże i królestwo Chrystusa w pismach Justyna, Ireneusza i w ...) szczegóły 
  Klemens Aleksandryjski święty *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
288.książka o twórcy: Grzywaczewski Józef: O modlitwie. 1990 (rozważania na temat modlitwy na podstawie zachowanych dzieł Klemensa A...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
289.artykuł: Rzodkiewicz Leopold: Portret Jezusa Chrystusa według Klemensa Aleksandryjskiego. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1993 nr 1 s. 61-69  szczegóły 
  Origenes *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
290.książka twórcy: Orygenes : Komentarz do Ewangelii według Jana. 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 268-269 (nota...) szczegóły 
291.książka twórcy: Orygenes : Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian. 1994  szczegóły 
recenzja: Orygenes. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1994 nr 17 s. 23  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
292.artykuł: Paciorek Antoni: Chrystocentryzm alegorii chrześcijańskiej w starożytnej hermeneutyce biblijnej. Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 29-42 (m.in. w pismach Orygynesa...) szczegóły 
293.artykuł: Turek Waldemar: "Nie ma władzy, która by nie pochodziła od Boga". Rz 13, 1 w interpretacji Ireneusza i Orygenesa. Studia Płockie 2002 t. 30 s. 55-64 (dot. Listu św. Pawła do Rzymian...) szczegóły 
294.artykuł: Winkler Krzysztof: Zagadnienia teologiczne w komentarzu Orygenesa do perykopy o Przemienieniu Pańskim (Część 2). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1994 t. 25/26 (1992/1993) s. 179-195  szczegóły 
  Philon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
295.artykuł: Kloskowski Kazimierz: Nauka o Logosie w dziełach Filona z Aleksandrii i w hymnie Prologu Czwartej Ewangelii. Studia Gdańskie 1993 t. 6 (1986) s. 313-350  szczegóły 
  Theodoretos *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
296.książka twórcy: Teodoret z Cyru : Komentarz do Listów św. Pawła do Galatów, Efezjan, Filipian i Kolosan. 1999 ([Zawiera:] Efezjan - analiza i interpretacja [Ermeneia tes pros Efesio...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 82-83 (not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
297.artykuł: Żelazny Jan W.: Pneumatologia Teodoreta z Cyru w komentarzu do 1. i 2. Listu do Koryntian. Polonia Sacra 1999 nr 4 s. 233-246  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
298.omówienie: Salamon Maciej: Eos 1990 t. 78 s. 415-417  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
299.artykuł: Chmiel Jerzy: Biblia w dialogu religijnym z judaizmem (o dokumencie Papieskiej Komisji biblijnej z 2001 roku). Studia Judaica 2002 nr 1 s. XIV-XV (streszczenie referatu...) szczegóły 
300.artykuł: M.P.: Określenia "rodzajowo-neutralne". Rzeczpospolita 2002 nr 28 s. A8 (dot. nowego amerykańskiego tłumaczenia Pisma Świętego; nota...) szczegóły 
301.artykuł: Schlosser Jacques: Regne de Dieu et regne du Christ. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 237-256 (królestwo Boże i królestwo Chrystusa w pismach Justyna, Ireneusza i w ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Teksty biblijne (Biblia grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
302.książka: Ewangelia wg Św. Marka. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie Synu Bożym. 1989  szczegóły 
303.książka: Apokalipsa. 1998  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 3 s. 20 (nota...) szczegóły 
304.książka: Cztery Ewangelie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. 1993  szczegóły 
305.książka: Dwanaście Ewangelii Pasyjnych Wielkiego Piątku. 2000 ([Przekład Ewangelii z Nowego Testamentu - Biblia Poznańska 1999]....) szczegóły 
306.książka: Dzieje Apostolskie. 2000  szczegóły 
307.książka: Dzieje Apostolskie. 1998 (Przedruk z "Biblii Tysiąclecia". Poznań 1995....) szczegóły 
308.książka: Dzieje Apostolskie. Przekład z "Biblii Warszawsko-Praskiej". 1998  szczegóły 
309.książka: Ewangelia Jezusa Chrystusa według przekazu Czterech. 1995  szczegóły 
310.książka: Ewangelia Marka. 1994 ([Zawiera nowe świeckie słownictwo, objaśnienia etymologiczne, odmianow...) szczegóły 
311.książka: Ewangelia św. Marka. 1997  szczegóły 
312.książka: Ewangelia św. Marka. 2000  szczegóły 
313.książka: Ewangelia św. Marka na 2000-lecie chrześcijaństwa. Przekład ekumeniczny. 1997  szczegóły 
recenzja: Binek Paweł: Dwie ewangelie synoptyczne w przekładzie ekumenicznym. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1999 t. 25 s. 67-77  szczegóły 
recenzja: Binek Paweł: Dwie "Ewangelie" synoptyczne w przekładzie ekumenicznym. Streszczenie. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 96-97 (dotyczy także "Ewangelii św. Mateusza"...) szczegóły 
314.książka: Ewangelia św. Mateusza. Przekład ekumeniczny. 1997  szczegóły 
recenzja: Gmyz Cezary: Biblia XXI wieku. Życie 1997 nr 31 s. 4  szczegóły 
recenzja: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Charakterystyka językowa ekumenicznego przekładu "Ewangelii św. Mateusza". Przegląd Humanistyczny 1998 nr 4 s. 65-96  szczegóły 
recenzja: (ibn): Dowód ekumenicznej dojrzałości (Prezentacja ekumenicznego przekładu "Ewangelii św. Mateusza"). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 34 s. 6 (spraw. z prezentacji w Galerii Porczyńskich we Warszawie...) szczegóły 
recenzja: Binek Paweł: Dwie ewangelie synoptyczne w przekładzie ekumenicznym. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1999 t. 25 s. 67-77  szczegóły 
recenzja: Binek Paweł: Dwie "Ewangelie" synoptyczne w przekładzie ekumenicznym. Streszczenie. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 96-97 (dot. także "Ewangelii św. Marka"...) szczegóły 
recenzja: Majewski Józef: Ekumeniczny Mateusz. Tygodnik Powszechny 1997 nr 9 s. 11  szczegóły 
recenzja: Ekumeniczny przekład Ewangelii Mateusza. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 21 s. 6 (zapowiedź wydania...) szczegóły 
recenzja: Ekumeniczny przekład Ewangelii wg św. Mateusza. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 24 s. 6 (not. o prezentacji przekładu w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, 7 II...) szczegóły 
315.książka: Ewangelia według Łukasza. 1996  szczegóły 
316.książka: Ewangelia według Łukasza. 2000  szczegóły 
317.książka: Ewangelia według Marka. 1998  szczegóły 
318.książka: Ewangelia według Marka. Apokalipsa. 1989  szczegóły 
recenzja: Smogorzewski Paweł: Poeta - tłumacz Biblii. Słowo Powszechne 1990 nr 13 s. 4  szczegóły 
recenzja: [Ratajczak Mirosław] mac: Odra 1989 nr 12 s. 102  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 2 s. 331-332  szczegóły 
319.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 2000  szczegóły 
320.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 1999  szczegóły 
321.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 1999  szczegóły 
322.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 2000  szczegóły 
323.książka: Ewangelia według św. Łukasza. 1997  szczegóły 
324.książka: Ewangelia według św. Łukasza = Il Vangelo Secondo Luca = Das Evangelium nach Lucas = The Gospel according to Luke = El Evangelio segun San Lucas = Évangile selon Luc = Evangelie ot Luki. Przekład ekumeniczny na język współczesny. 2000  szczegóły 
325.książka: Ewangelia według św. Łukasza i Dzieje Apostolskie. 1997 (Przedruk z "Biblii Tysiąclecia". Warszawa, Poznań 1977....) szczegóły 
326.książka: Ewangelia według św. Łukasza. Jubileuszowy dar dla rodziny. 1997  szczegóły 
327.książka: Ewangelia według św. Marka. 1994 ([Tłumacze:] Jan Anchimiuk, Michał Czajkowski, Mieczysław Kwiecień, Jan...) szczegóły 
328.książka: Ewangelia według św. Marka. 1994 ([Tłumacze:] Jan Anchimiuk, Michał Czajkowski, Mieczysław Kwiecień, Jan...) szczegóły 
recenzja: mok: O dwóch przekładach biblijnych. Jednota 1993 nr 12 s. 17  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Michał: Prywatny przekład ekumeniczny. Więź 1994 nr 1 s. 160-162  szczegóły 
329.książka: Ewangelia według św. Marka. 1997  szczegóły 
330.książka: Ewangelia według św. Mateusza. 1995  szczegóły 
331.książka: Ewangelia według św. Mateusza. 1995  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Biblia. Gazeta Wyborcza 1995 nr 157 s. 15  szczegóły 
recenzja: Szczepińska Bożena: O wierne i wyraziste słowo przekładowe. Anny Świderkówny tłumaczenie Ewangelii według św. Mateusza. Gdańskie Studia Językoznawcze 2000 t. 7 s. 137-164  szczegóły 
recenzja: Stachowiak Lech: Łódzkie Studia Teologiczne 1995 t. 4 s. 245-246  szczegóły 
332.książka: Ewangelia według świętego Jana. 2000  szczegóły 
333.książka: Ewangelia według świętego Jana. 1998  szczegóły 
334.książka: Ewangelia według świętego Łukasza. 2000  szczegóły 
335.książka: Ewangelia według świętego Marka. 1997  szczegóły 
336.książka: Ewangelia według świętego Marka. 1998  szczegóły 
337.książka: Ewangelia według świętego Mateusza. 2000  szczegóły 
338.książka: Ewangelia według świętego Mateusza. 1998 (Przedruk z "Biblii Tysiąclecia". Poznań 1995....) szczegóły 
339.książka: Ewangelie. Dzieje Apostolskie. 1998 (Na podstawie: Pismo Święte Nowego Testamentu. Poznań, Warszawa 1978....) szczegóły 
340.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. 1994  szczegóły 
recenzja: Bobrowski Adam: Słowo. Forum Akademickie 1994 nr 3 s. 26  szczegóły 
recenzja: Lempa Henryk: Wrocławski Przegląd Teologiczny 1993 nr 2 s. 115-117  szczegóły 
341.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. 1993  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Interlinearny przekład Nowego Testamentu. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Frankowski Janusz: Interlinearny przekład Nowego Testamentu i jego znaczenie. Więź 1995 nr 4 s. 107-120  szczegóły 
recenzja: mok: O dwóch przekładach biblijnych. Jednota 1993 nr 12 s. 17  szczegóły 
recenzja: Myszkowski Krzysztof: Słowo w słowo. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 2 s. 126  szczegóły 
wywiad: Wojciechowski Michał: Nowy przekład Pisma Świętego. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 195 s. 6 (wyw. z tłumaczem; rozm. Ewa Borowik-Dabrowska...) szczegóły 
342.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi.  szczegóły 
343.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. 1997  szczegóły 
344.książka: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. 1995  szczegóły 
345.książka: Księgi biblijne. Przekłady z języka greckiego i hebrajskiego. 2003 ([Zawiera:] Księga Psalmów. Księga Hioba. Księgi Pięciu Megilot. Księga...) szczegóły 
346.książka: List do Efezjan. 2001  szczegóły 
recenzja: Graff-Oszczepalińska Marzenna: Notes Wydawniczy 2002 nr 5 s. 100 (nota...) szczegóły 
347.książka: List do Filemona. 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 232 (nota...) szczegóły 
348.książka: List do Galatów. 1999  szczegóły 
349.książka: List do Galatów. Przekład ekumeniczny. 1995  szczegóły 
recenzja: mok: Wspólny Paweł i inni. Jednota 1995 nr 5 s. 17  szczegóły 
350.książka: List do Hebrajczyków. 1998  szczegóły 
351.książka: List do Rzymian. 1999  szczegóły 
352.książka: List św. Jakuba i List św. Judy. Przekład ekumeniczny. 1995  szczegóły 
353.książka: Listy św. Piotra. Przekład ekumeniczny. 2001  szczegóły 
354.książka: Nauka apostołów. [Wybór tekstów]. 1998 ([Zawiera fragmenty listów apostolskich]....) szczegóły 
355.książka: Nauka apostołów. [Wybór tekstów]. 1998  szczegóły 
356.książka: Nowy Testament. 2000  szczegóły 
357.książka: Nowy Testament. 1997  szczegóły 
358.książka: Nowy Testament. Ewangelia św. Mateusza, Ewangelia św. Marka, Ewangelia św. Łukasza, Ewangelia św. Jana, Dzieje Apostolskie, List do Rzymian, 1 i 2 List do Koryntian, List do Galatów, List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, 1 i 2 List do Tesaloniczan, 1 i 2 List do Tymoteusza, List do Tytusa, List do Filemona, List do Hebrajczyków, List św. Jakuba, 1 i 2 List św. Piotra, 1, 2 i 3 List św. Jana, List św. Judy, Apokalipsa św. Jana. 2001  szczegóły 
359.książka: Nowy Testament = The New Testament. 1989 ([Tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim]....) szczegóły 
360.książka: Nowy Testament i Psalmy. Nowy przekład. 1994  szczegóły 
361.książka: Nowy Testament [i Psalmy]. Nowy przekład z greckiego. 1989  szczegóły 
362.książka: Nowy Testament. Nowy przekład z greckiego na współczesny język polski. 1991  szczegóły 
recenzja: Stahlowa Barbara: Nowy Testament w nowym przekładzie czyli "... kto ująłby coś z proroczych słów tej księgi...". Jednota 1992 nr 10 s. 14-16  szczegóły 
recenzja: Stahlowa Barbara: Nowy Testament w nowym tłumaczeniu. Ekumeniczny przekład na współczesny język polski. Jednota 1992 nr 4 s. 16 (sprost. błędnie podanego nazwiska tł. (Włodzimierz Nast zamiast Walde...) szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 45-46 (nota; dot. przekł....) szczegóły 
363.książka: Nowy Testament. Nowy przekład z ilustracjami. 1989  szczegóły 
364.książka: Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000. 2002  szczegóły 
365.książka: Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000. 2000  szczegóły 
recenzja: Sieg Franciszek: Studia Bobolanum 2001 nr 1 s. 220-222  szczegóły 
366.książka: Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000. 2001  szczegóły 
367.książka: Pierwszy i Drugi List do Koryntian. 1998  szczegóły 
368.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 1992  szczegóły 
369.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 1997  szczegóły 
370.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 1989  szczegóły 
371.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 1990  szczegóły 
372.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. 2000  szczegóły 
373.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1990  szczegóły 
374.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1989  szczegóły 
375.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
376.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1989  szczegóły 
377.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 2000  szczegóły 
378.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1999  szczegóły 
379.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
380.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1996  szczegóły 
381.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. 1994 ([Na okł. także:] Biblia Tysiąclecia....) szczegóły 
382.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. 1996  szczegóły 
383.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. 2001  szczegóły 
recenzja: Biblia na trzecie tysiąclecia. Rocznik Teologiczny 2002 z. 1 s. 261-262 (sprawozdanie z prezentacji edycji; Warszawa, 26 IX 2001...) szczegóły 
recenzja: Kiedzik Mirosław: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnyh - główne założenia i zmiany w brzmieniu przekładu Nowego Testamentu oraz ich podstawy. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 203-213  szczegóły 
recenzja: Frankowski Janusz: Przekład ekumeniczny Nowego Testamentu i Psalmów. Refleksje i uwagi (Pani Barbarze Enholc-Narzyńskiej). Studia Oecumenica 2003 t. 3 s. 111-133  szczegóły 
recenzja: Szostkiewicz Adam: Słowo nad podziałami. Polityka 2001 nr 42 s. 72-73  szczegóły 
recenzja: Malina Adam: Tolle lege, tolle lege (weź i czytaj, weź i czytaj). Myśl Protestancka 2001 nr 4 s. 84-87  szczegóły 
recenzja: Kozyra Józef: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 447-450  szczegóły 
omówienie: Frankowski Janusz: Dar na nowe tysiąclecie (Przekład ekumeniczny Nowego Testamentu i Psalmów). Więź 2003 nr 12 s. 69-81  szczegóły 
artykuł: Turnau Jan: Burząc Wieżę Babel. Ekumeniczny przekład Nowego Testamentu. Tygodnik Powszechny 2001 nr 41 s. 10 (nt. uroczystej prezentacji dzieła w seminarium duchownym diecezji wars...) szczegóły 
384.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. W przekładzie polskim Jakuba Wujka. 1989 ([Przedr. z wyd. 3:] Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1962....) szczegóły 
385.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. W przekładzie z greckiego. 1993  szczegóły 
386.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. W przekładzie z greckiego. 1995  szczegóły 
387.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu. W przekładzie z greckiego. 1991 (Tyt. na okładce: Nowy Testament...) szczegóły 
388.książka: Pismo święte Nowego Testamentu. W przekładzie z greckiego. 1990  szczegóły 
389.książka: Przypowieści Chrystusowe w Ewangelii św. Mateusza. 1995  szczegóły 
390.książka: Przypowieści Chrystusowe w Ewangelii św. Mateusza. Cz. 2. 1998  szczegóły 
391.książka: Swięte Pismiona Nowego Testamentu. 1993  szczegóły 
recenzja: Borzyszkowski Józef: Biblia kaszubska. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 10 s. 104-107  szczegóły 
recenzja: Pokorniewski Grzegorz: Biblia Tysiąclecia po kaszubsku. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 232 s. 4  szczegóły 
recenzja: Breza Edward: O Nowym Testamencie po kaszubsku (Refleksje na groąco). Pomerania 1993 nr 12 s. 31-32  szczegóły 
nawiązanie: Gołąbek Eugeniusz: Ni ma tego złego.... Pomerania 1993 nr 12 s. 33  szczegóły 
392.książka: Synopsa czterech Ewangelii w nowym przekładzie polskim. 1997  szczegóły 
393.książka: Synopsa czterech Ewangelii w nowym przekładzie polskim. 1999  szczegóły 
394.książka: The New Testament = Nowy Testament = Das Neue Testament. 1993 ([Tekst równoległy w jęz. angielskim, polskim i niemieckim]...) szczegóły 
395.książka: The New Testament. New international version = Nowy Testament. Nowy przekład. 1998  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
396.książka: Agnus et sponsa. Prace ofiarowane o. prof. Augustynowi Jankowskiemu OSB. 1993 ([Zawiera m.in. rozprawy:] Stanisław Chłąd: "Aner teleios" według Ef 4,...) szczegóły 
397.książka: Alexander T. Desmond: Król sługa. Biblijny portret Mesjasza. 2000  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 155 (nota...) szczegóły 
398.książka: Atlas miejsc biblijnych. 1999  szczegóły 
399.książka: Bahat Dan: Atlas biblijnej Jerozolimy. 1999 ([Przewodnik do historii Jerozolimy w czasach Starego i Nowego Testamen...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 33 (nota...) szczegóły 
400.książka: Bardski Krzysztof: He koini' dialektos. Język grecki Nowego Testamentu. Podręcznik. 2000  szczegóły 
recenzja: Wronka Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 4 s. 3o9-312  szczegóły 
401.książka: Bartnicki Roman: Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja. 1996  szczegóły 
recenzja: (Gut): Ewangelie synoptyczne. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 76 s. 16 (nota...) szczegóły 
402.książka: Bartnicki Roman: Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja. 1993 (Wstęp. - Pochodzenie Ewangelii synoptycznych w świetle tradycji staroż...) szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 111-113  szczegóły 
403.książka: Bartnicki Roman: Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja. 2003  szczegóły 
404.książka: Bartnicki Roman: Ewangelie w analizie strukturalno-semiotycznej. 1992  szczegóły 
405.książka: Bednarz Michał: Ewangelie synoptyczne. 1999  szczegóły 
406.książka: Bednarz Michał: Ewangelie synoptyczne. 1996  szczegóły 
recenzja: Żychlińska Bernadetta: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 3 s. 297-298 (nota...) szczegóły 
407.książka: Bednarz Michał: Ewangelie synoptyczne.  szczegóły 
408.książka: Benton John: Fałszywi nauczyciele. List Judy. 2000 ([List św. Judy Apostoła - analiza i interpretacja]...) szczegóły 
409.książka: Bessiere Gerard: Jezus nie oczekiwany [!] Bóg. 1995  szczegóły 
recenzja: Chrudzimska Katarzyna: Biografia Chrystusowa. Nowe Książki 1995 nr 8 s. 30  szczegóły 
410.książka: Biblia o rodzinie. 1995 (Ryszard Rubinkiewicz: Przedmowa. * Hugolin Langkammer: "Kościoły domow...) szczegóły 
recenzja: Witaszek Gabriel: Biblia o rodzinie. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 2 s. 2  szczegóły 
artykuł: Witczyk Henryk: Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 157-162  szczegóły 
411.książka: Biblia w roku 2000. Teksty wykładów wygłoszonych na sympozjum naukowym zorganizowanym przez Oddział Polskiej Akademii Nauk i Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 7 czerwca 2000 roku. 2000 (Andrzej B. Legocki, Tomasz Węcławski: Przedmowa. - Izabela Jaruzelska:...) szczegóły 
412.książka: Bosak Pius Czesław: Postacie Biblii. Słownik - konkordancja. T. 1. 1999  szczegóły 
413.książka: Bosak Pius Czesław: Postacie Biblii. Słownik - konkordancja. T. 2: B-D. 2001  szczegóły 
414.książka: Bosak Pius Czesław: [Postacie Nowego Testamentu. Słownik-konkordancja] Personen im Neuen Testament. Lexikon und Konkordanz. 1993  szczegóły 
415.książka: Bosak Pius Czesław: Słownik-konkordancja osób Nowego Testamentu. 1991 ([Indeks]...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 51/52 s. 11 (not....) szczegóły 
416.książka: Brownrigg Ronald: Wszystkie postacie Nowego Testamentu. 2003 ([Encyklopedia]....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 66 (nota...) szczegóły 
417.książka: Bruce F.F.: Wiarygodność pism Nowego Testamentu. 2003  szczegóły 
418.książka: Bruce Frederick Fyvie: Wiarygodność pism Nowego Testamentu. 1991  szczegóły 
419.książka: Brumlik Micha: Gnostycy. Marzenie o samozbawieniu człowieka. 1999 (Uwagi wstępne. Wprowadzenie * I. Geneza. Rozdz. 1. Herezje żydowskie [...) szczegóły 
recenzja: Bąk Marcin: Gnostyckie korzenie antysemityzmu. Fronda 2001 nr 25/26 s. 287-297  szczegóły 
recenzja: (MC): Wprost 1999 nr 4 s. 89  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Ars Regia 2000 r. 7/8 nr 13/14 (1998/1999) s. 288  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Nienawistnik o gnostykach. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Bezdomny duch. Aneks Trybuny 1999 nr 40 s. 1, 5  szczegóły 
420.książka: Crossan John Dominic: Historyczny Jezus. Kim był i czego nauczał. 1997  szczegóły 
421.książka: Crossan John Dominic: Kto zabił Jezusa. Korzenie antysemityzmu w ewangelicznych relacjach o śmierci Jezusa. 1998  szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Cztery mity. Gazeta Wyborcza 1998 nr 132 s. 21 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kądzielski Marek: Śmierć Chrystusa. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 61  szczegóły 
recenzja: Ładyka Jerzy: Kto winien śmierci Jezusa Chrystusa?. Res Humana 1998 nr 6 s. 24-25, 29-31  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Krzyż i przemoc. Aneks Trybuny 1998 nr 24 s. 1, 7  szczegóły 
422.książka: Czerski Janusz: Ewangelie synoptyczne. W aspekcie literackim, historycznym i teologicznym. 1996  szczegóły 
artykuł: Ziaja Krystian: Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1997 t. 17 s. 374-379  szczegóły 
423.książka: Czerski Janusz: Jezus Chrystus w świetle ewangelii synoptycznych. 2000  szczegóły 
recenzja: Czajkowski Michał: Studia Theologica Varsaviensia 2002 nr 1 s. 220-222  szczegóły 
424.książka: Czerski Janusz: Księgi narracyjne Nowego Testamentu. Wprowadzenie historyczno-literackie i teologiczne. 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 66 (nota...) szczegóły 
425.książka: Czerski Janusz: Metody interpretacji Nowego Testamentu. 1997 (Wstęp. * I. Krytyka tekstu. A. Materiał i forma odpisów. B. Odpisy Now...) szczegóły 
recenzja: Jasiński Andrzej S.: Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 152-155  szczegóły 
426.książka: Czerski Janusz: Wprowadzenie do ksiąg Nowego Testamentu. 1996  szczegóły 
427.książka: Dahler Etienne: Miejsca biblijne. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 34 (not....) szczegóły 
428.książka: Drosnin Michael: Kod Biblii. 1998  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Kod do wszystkiego. Życie z Książkami 1998 nr z 16 XII s. 14  szczegóły 
recenzja: Parowski Maciej: Przepowiadanie do tyłu. Nowa Fantastyka 1998 nr 11 s. 69  szczegóły 
429.książka: Drozd Jan: Błogosławieństwa ewangelijne (Mt 5, 1-12; Łk 6, 20-26). 1990 ([Zawiera m.in. rozdziały:] A. Struktura literacka błogosławieństw i ic...) szczegóły 
430.książka: Duquesne Jacques: Jezus. 1996 (I. Dziecię i uczeni w Piśmie. II. Narodziny. III. Świadkowie Narodzin....) szczegóły 
recenzja: Kołakowski Leszek: Nasza sprawa wieczna z Jezusem. Kultura [Paryż] 1995 nr 1/2 s. 109-112 (rec. oryginału: Paris 1994...) szczegóły 
recenzja: Mackiewicz Jan: Jezus sprzed Wielkiejnocy. Gryfita 1999 nr 19 s. 87-89  szczegóły 
431.książka: Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła. 1997 (T. 9: Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła. Warszawa 1997, 607 s. [Zawi...) szczegóły 
recenzja: Czajkowski Michał: Studia Theologica Varsaviensia 1998 nr 2 s. 180-182  szczegóły 
432.książka: Encyklopedia Biblii. Postaci, pojęcia, informacje historyczne, środowisko naturalne, życie codzienne. 1997  szczegóły 
433.książka: Encyklopedia Biblii. Źródła, historia, tradycja. Idealna encyklopedia Biblii dla domu, szkoły i biblioteki. 2000  szczegóły 
434.książka: Ewangelia św. Jana. Listy Powszechne. Apokalipsa. 1992 (T. 10: Ewangelia św. Jana. Listy Powszechne. Apokalipsa. Warszawa 1992...) szczegóły 
435.książka: Ewangelie synoptyczne dzisiaj. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 156-157  szczegóły 
436.książka: Flis Jan: Jezus a demony na tle antydemonicznych praktyk starożytnego Wschodu. Rozprawa doktorska. 1990 (Wstęp. - I. Antydemoniczne praktyki starożytnego Bliskiego Wschodu: 1....) szczegóły 
437.książka: Flis Jan: Modele Kościoła w pismach narracyjnych Nowego Testamentu. 1999 ([Dot. Ewangelii]...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 35 (nota...) szczegóły 
438.książka: Frye Northrop: Wielki Kod. Biblia i literatura. 1998 (Northrop Frye: Literatura jako objawienie. * Część I: Porządek słów. 1...) szczegóły 
recenzja: Tischner Łukasz: Wiara z wnętrza wielkiej metafory. Znak 2000 nr 4 s. 114-122  szczegóły 
439.książka: Gądecki Stanisław: Wstęp do ewangelii synoptycznych. 1992  szczegóły 
440.książka: Gądecki Stanisław: Wstęp do ewangelii synoptycznych. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 156 (not....) szczegóły 
441.książka: Gądecki Stanisław: Wstęp do pism Janowych. 1991 ([dot. Ewangelii według św. Jana, Apokalipsy oraz Listów św. Jana]...) szczegóły 
442.książka: Gądecki Stanisław: Wstęp do pism Janowych. 1996  szczegóły 
443.książka: Gnilka Joachim: Paweł z Tarsu. Apostoł i świadek. 2001 ([M.in. obraz św. Pawła w Dziejach Apostolskich i listach deutero-Pawło...) szczegóły 
recenzja: Ormanty Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 1 s. 74-76  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 51 (nota...) szczegóły 
444.książka: Gnilka Joachim: Teologia Nowego Testamentu. 2002  szczegóły 
recenzja: Majewski Józef: Do czytania poleca. Więź 2003 nr 12 s. 165-168  szczegóły 
445.książka: Grela Kazimierz: Konkordancja Nowego Testamentu. Cz. 1: A-Ó. Cz. 2: P-Ż. 1987  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 80  szczegóły 
446.książka: Guitton Jean: O Nowym Testamencie. 1999  szczegóły 
447.książka: Guzewicz Mieczysław: Postawy wobec cierpienia w Biblii. Od Abrahama do Maryi.  szczegóły 
448.książka: Izrael i Biblia Hebrajska w Nowym Testamencie. Materiały z sympozjum biblijnego zorganizowanego przez Katedry Starego i Nowego Testamentu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 19.03.2003 r.. 2003 (Przedmowa. - Janusz Czerski: Hebrajska retoryka biblijna. - Andrzej S....) szczegóły 
449.książka: Jankowski Augustyn: Biblijna teologia czasu. 2001 ([Zawiera także dodatek poświęcony biblijnej pomocy w odczytywaniu znak...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 51-52 (nota...) szczegóły 
450.książka: Jankowski Augustyn, Romaniuk Kazimierz: Kapłaństwo w Piśmie Świętym Nowego Testamentu. 1994  szczegóły 
451.książka: Jankowski Augustyn, Romaniuk Kazimierz, Stachowiak Lech: Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu. T. 1. 1999  szczegóły 
452.książka: Jankowski Augustyn, Romaniuk Kazimierz, Stachowiak Lech: Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu. T. 2. 1999  szczegóły 
453.książka: Jankowski Augustyn: Królestwo Boże w przypowieściach. 1992  szczegóły 
454.książka: Jasiński Tomasz: Vdelygma tis erimo'seos. Ueber Anfaenge des Neuen Testaments. 1998  szczegóły 
455.książka: Jelonek Tomasz: Przed lekturą Nowego Testamentu. 1993  szczegóły 
456.książka: Kampling Rainer, Schreiner Josef: Bliźni - obcy - nieprzyjaciel. Z perspektywy Starego i Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
457.książka: Katolicki komentarz biblijny. 2001 ([W wydaniu dodano artykuł o polskiej biblistyce]...) szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 236 (not....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
458.książka: Kawka Franciszek: Odkrycie i złamanie szyfru Biblii. Tajemnice języka liczb Jezusa w Ewangelii i Apokalipsie św. Jana. 2000  szczegóły 
459.książka: Keener Craig S.: Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu. 2000 ([M.in. zawiera:] Wstęp: Komentarz historyczno-kulturowy. Jak należy ko...) szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Czytanie Biblii. Znak 2002 nr 2 s. 147-149 (z not. o Bogusławie Widle...) szczegóły 
460.książka: Klinkowski Jan: Zużytkowanie Starego Testamentu w Nowym. Studium egzegetyczne tekstów w ewangeliach synoptycznych. 2000  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 156 (nota...) szczegóły 
461.książka: Koenen Klaus, Kuehschelm Roman: Przełom czasów. Z perspektywy Starego i Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
recenzja: Czajkowski Michał: Więź 2002 nr 6 s. 148-151  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
462.książka: Kozyra Józef: Jak powstawały Ewangelie?. 1992  szczegóły 
463.książka: Krauss Heinrich: Skrzydlate słowa biblijne. Słownik zwrotów biblijnych. 2001  szczegóły 
recenzja: (JH): Książki 2001 nr 9 s. 70 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.B.: Nowe Książki 2001 nr 7 s. 71 (nota...) szczegóły 
464.książka: Kucharski Jacek: Spocząć ze swymi przodkami. Grzebanie zmarłych w biblijnym Izraelu. 1998  szczegóły 
465.książka: Kułakowska Krystyna, Susskin Marian: Królestwo Mistrza. Nauka społeczna Jezusa Chrystusa. 1992  szczegóły 
466.książka: Langkammer Hugolin: Ewangelie synoptyczne. Wstęp - komentarze. 1994  szczegóły 
467.książka: Langkammer Hugolin: Maryja w Nowym Testamencie. 1991  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1994 t. 123 z. 2/3 s. 323-325  szczegóły 
468.książka: Langkammer Hugolin: Metodologia Nowego Testamentu. 1991 (Alfons Nossol: Przedmowa. - Wstęp. I. Historia interpretacji Nowego Te...) szczegóły 
recenzja: Szewciw Andrzej: Studia Paradyskie 1993 t. 3 s. 191-193  szczegóły 
469.książka: Langkammer Hugolin: Nowy Testament o Kościele. 1995  szczegóły 
recenzja: Lempa Henryk: Wrocławski Przegląd Teologiczny 1995 nr 2 s. 158-160  szczegóły 
470.książka: Langkammer Hugolin: Passio Domini nostri Jesu Christi. Nowy Testament o męce i śmierci Jezusa. 1994  szczegóły 
471.książka: Langkammer Hugolin: Pneumatologia biblijna (Ruach - pneuma). 1998  szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 1 s. 185-187  szczegóły 
472.książka: Langkammer Hugolin: Teologia Nowego Testamentu. [T. 2]. Teologia św. Pawła. 1992 (T. 2. Hugolin Langkammer: Teologia świętego Pawła. 1992, 107 s....) szczegóły 
473.książka: Langkammer Hugolin: Teologia Nowego Testamentu. Zarys. 1991  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 46-47  szczegóły 
474.książka: Langkammer Hugolin: Wprowadzenie do Ksiąg Nowego Testamentu. 1990  szczegóły 
475.książka: Langkammer Hugolin: Wprowadzenie do Ksiąg Nowego Testamentu. 1997  szczegóły 
476.książka: Langkammer Hugolin: Wprowadzenie do Ksiąg Nowego Testamentu. 1992  szczegóły 
477.książka: Lectio divina (Boże czytanie). 2002 (Wprowadzenie. - Augustyn Jankowski: Czytanie Pisma Świętego (Lectio di...) szczegóły 
478.książka: Lectio divina (Boże czytanie). 1991 (Wprowadzenie. - Augustyn Jankowski: Czytanie Pisma Świętego (Lectio di...) szczegóły 
479.książka: Leks Paweł: "Słowo Twoje jest prawdą..." (J 17,17). Charyzmat natchnienia biblijnego. 1998 ([M.in. zawiera rozdziały:] Poznanie z objawienia u pisarza biblijnego....) szczegóły 
480.książka: Leon-Dufour Xavier: Słownik Nowego Testamentu. 1993  szczegóły 
481.książka: Long Max Freedom: Nauka ukryta w Ewangeliach. 1997  szczegóły 
482.książka: Łuczkiewicz Sławomir: Słowniczek form podstawowych wszystkich słów oryginału greckiego ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Z odnośnikami numerowymi od greckich słów tekstowych (Dla poszukiwań w słownikach). 1995  szczegóły 
483.książka: McHugh John: Maryja w Nowym Testamencie. 1998  szczegóły 
recenzja: Bartosik Grzegorz: Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 203-207  szczegóły 
recenzja: Majewski Józef: Więź 2000 nr 2 s. 184-185  szczegóły 
484.książka: Między przekładem biblijnym a rodzimą teologią. Wybrane problemy przekładów biblijnych. 2003 ([Zawiera m.in.:] Nina Pawlak: Kryteria doskonalenia przekładu. Co znac...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 135 (nota...) szczegóły 
485.książka: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek. 2000  szczegóły 
recenzja: PAK: Zrozumieć Pismo. Życie 2000 nr 293 s. 2 (nota...) szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Summa biblijna. Znak 2001 nr 11 s. 155-156  szczegóły 
486.książka: Modlitwa Pańska. Komentarze greckich Ojców Kościoła IV-V w.. 1995 (Krzysztof Bielawski: Wprowadzenie. - [Zawiera teksty anonimowe i tekst...) szczegóły 
487.książka: Modlitwa Pańska. Komentarze Ojców Kościoła IV-V w.. 1994  szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: Modlitwa Pańska. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 18 (nota...) szczegóły 
488.książka: Mourlon-Beernaert Pierre: Maria, Marta i inne. Wizerunki kobiet w Ewangelii. 1997 (Godfried Kardynał Daneels: Przedmowa. * Wstęp. Część I. Kobieta w czas...) szczegóły 
489.książka: Mróz Heronim: Jezus... Fakty i legendy. 1998  szczegóły 
recenzja: Ładyka Jerzy: Jezus - fakty i legendy. Res Humana 1999 nr 1 s. 41-42  szczegóły 
490.książka: Muggeridge Malcolm: Jezus, Człowiek, który żyje. 1990 (Cz. I: Jezus przychodzi na świat. Cz. II: Co Jezus przyszedł powiedzie...) szczegóły 
491.książka: Murawski Roman: Katecheza chrzcielna w procesie wtajemniczenia chrześcijańskiego czasów apostolskich. 1990 ([Zawiera rozdziały:] I. Terminy określające głoszenie Orędzia Bożego [...) szczegóły 
492.książka: Murawski Roman: Wczesnochrześcijańska katecheza (Do Edyktu Mediolańskiego - 313 r.). 1999 ([dot. Starego i Nowego Testamentu oraz literatury międzytestamantalnej...) szczegóły 
recenzja: Bagrowicz Jerzy: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 2 s. 368-370  szczegóły 
recenzja: Kopeć Jerzy Józef: Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 8 s. 200-202  szczegóły 
493.książka: Nowy Testament w dziejach i kulturze Europy. 450 rocznica przekładu Nowego Testamentu przez Mikołaja Jakubicę na język dolnołużycki. 2001 ([Zawiera materiały z międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej ...) szczegóły 
recenzja: Mazurski Krzysztof R.: Łużyce i ewangelicyzm. Zeszyty Łużyckie 2002 t. 34 s. 179-181  szczegóły 
recenzja: Szczepankiewicz-Battek Joanna: Ważna rocznica w historii Łużyc. Myśl Protestancka 2003 nr 3/4 s. 115-116  szczegóły 
494.książka: Nycz Anna: Sąd eschatologiczny - rzeczywistość nieznana. Obecność tekstów biblijnych i ich interpretacja w polskiej literaturze kerygmatycznej XX wieku. 1996 ([Zawiera rozdziały:] I. Występowanie tekstów biblijnych o sądzie i ich...) szczegóły 
495.książka: Ossuarium Jakuba, brata Jezusa. Odkrycie, które podzieliło uczonych. 2003 ([Zbiór art. z zakresu archeologii biblijnej nt. odkrycia napisu odnosz...) szczegóły 
recenzja: Rosik Mariusz: Wrocławski Przegląd Teologiczny 2003 nr 2 s. 234-237  szczegóły 
496.książka: Ostański Piotr: Bibliografia biblistyki polskiej. [T. 1-2]. 1945-1999 = Bibliography of Polish Bible Studies. [T. 1-2]. 1945-1999. 2002  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 221-225  szczegóły 
recenzja: Kasiłowski Piotr: Studia Bobolanum 2003 nr 2 s. 171-173  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 233 (nota...) szczegóły 
497.książka: Paciorek Antoni: Q - Ewangelia Galilejska. 2001 ([Stan badań, analiza literacka oraz przekład hipotetycznego dokumentu ...) szczegóły 
recenzja: Bartnicki Roman: Studia Theologica Varsaviensia 2002 nr 1 s. 195-199  szczegóły 
recenzja: Czerski Janusz: Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 131-133  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 53 (nota...) szczegóły 
498.książka: Pisarek Stanisław: Cierpliwa wytrwałość: "hypomone" "hypomenein" w Nowym Testamencie. 1992  szczegóły 
recenzja: C.R.: Cierpliwa wytrwałość. Katolik 1992 nr 26 s. 5  szczegóły 
recenzja: Jankowski Augustyn: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 3/4 s. 192-193  szczegóły 
recenzja: Langkammer Hugolin: Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 103-104  szczegóły 
499.książka: Po śladach Męki Pańskiej. 1993  szczegóły 
500.książka: Podstawowy słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Według częstotliwości występowania słów greckich. 2001  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 53 (nota...) szczegóły 
501.książka: Popowski Remigiusz: Słownik grecko-polski Nowego Testamentu. 1999  szczegóły 
502.książka: Popowski Remigiusz: Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych. 1995  szczegóły 
503.książka: Poradowski Michał: Talmud czy Biblia? Gdzie są "korzenie" chrześcijaństwa: w judaizmie czy w mozaizmie? W Talmudzie czy w Biblii?. 1998  szczegóły 
504.książka: Pronzato Alessandro: Niewygodne ewangelie. 2003  szczegóły 
505.książka: Pronzato Alessandro: Niewygodne ewangelie. 1994  szczegóły 
506.książka: Pronzato Alessandro: Niewygodne ewangelie. 1990  szczegóły 
recenzja: Petrowa-Wasilewicz Alina: Powściągliwość i Praca 1991 nr 5 s. 15  szczegóły 
507.książka: Pronzato Alessandro: Żywot Jezusa. 1991  szczegóły 
508.książka: Przewodnik po Biblii. 2002  szczegóły 
509.książka: Przewodnik po Biblii. 1999  szczegóły 
510.książka: Przewodnik po Biblii. 1996  szczegóły 
511.książka: Przewodnik po Biblii. 2000  szczegóły 
512.książka: Rakocy Waldemar: Paweł Apostoł. Chronologia życia i pism. 2003 ([Losy św. Pawła w świetle dokumentów historycznych]....) szczegóły 
513.książka: Romaniuk Kazimierz: "Adelfos". Idea braterstwa w Biblii. 1992  szczegóły 
514.książka: Romaniuk Kazimierz: Mały słownik metaforyczno-egzegetyczny Nowego Testamentu. 1992  szczegóły 
515.książka: Romaniuk Kazimierz: Mały słownik metaforyczno-egzegetyczny Nowego Testamentu. 1990  szczegóły 
516.książka: Romaniuk Kazimierz: Studia biblijno-teologiczne. 2001  szczegóły 
517.książka: Romaniuk Kazimierz: Synopsa polska czterech Ewangelii. 1991  szczegóły 
518.książka: Romaniuk Kazimierz: Św. Piotr. Życie i dzieło. 1995  szczegóły 
519.książka: Romaniuk Kazimierz: Św. Piotr. Życie i dzieło. 1990  szczegóły 
520.książka: Romaniuk Kazimierz: Uczniowie i współpracownicy Pawła. 1993  szczegóły 
recenzja: Luboiński Tomasz: Ateneum Kapłańskie 1994 t. 123 z. 2/3 s. 339-340  szczegóły 
521.książka: Romaniuk Kazimierz: Wokół Ewangelii i Listów świętego Pawła. 2002  szczegóły 
522.książka: Roux Jean-Paul: Jezus. 1995  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 65-66 (rec. wyd. francuskiego pt. Jesus. Paris. 1989...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Opowieść o Jezusie. Tygodnik Powszechny 1995 nr 29 s. 13  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Wyzwanie Jezusa. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1995 nr 43 s. 16  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: Jezus dla wszystkich. Ex Libris 1995 nr 88 s. 6-9  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Symboliczny język Jezusa. Plus Minus 1995 nr 37 s. 12  szczegóły 
523.książka: Smolikowski Paweł: Bóg w historji. 1995  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Bóg w historii. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 81 s. 19  szczegóły 
524.książka: Staniek Edward: Ewangeliczne uczty. 1999  szczegóły 
525.książka: Stępczak Jacek: Chrzest Jezusa w Jordanie. Pismo a Tradycja w pierwszych trzech wiekach Kościoła. 1998  szczegóły 
526.książka: Szamocki Grzegorz: Motyw bramy w Nowym Testamencie. Przyczynek do teologii biblijnej. 2001 ([nt. roli bramy w świecie biblijnym, zakrezu znaczenia terminu "brama"...) szczegóły 
recenzja: Cichosz Wojciech: Studia Gdańskie 2003 t. 15/16 (2002/2003) s. 228-232  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 54 (nota...) szczegóły 
527.książka: Szram Mariusz: Duchowy sens liczb w alegorycznej egzegezie aleksandryjskiej, (II-V w.). 2001 ([Znaczenie liczb w sposóbie interpretacji Pisma św. wypracowanego prze...) szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Collectanea Theologica 2003 nr 3 s. 221-223  szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Warszawskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 (2002) s. 255-257  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 102 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wojtczak-Szyszkowski Jerzy: Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 599-601  szczegóły 
528.książka: Szymanek Edward: Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu. 1990  szczegóły 
529.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. Nowy Testament. 2000  szczegóły 
recenzja: Gołębiewski Marian: Rozmowy o Ewangelii. Tygodnik Powszechny 2000 nr 52/53 s. 6  szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Polski klucz do Biblii. Więź 2000 nr 3 s. 191-196  szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: Do Biblii przez... Biblię. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 33-34  szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia dla wierzących i niewierzących. Znak 2000 nr 11 s. 119-127  szczegóły 
artykuł: Świderkówna Anna: W świetle zmartwychwstania. Plus Minus 2000 nr 16 s. D6 (wyw. z autorką nt. książki; rozm. Anna Jarmusiewicz...) szczegóły 
530.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. Nowy Testament. 2000  szczegóły 
531.książka: Świderkówna Anna: Zmartwychwstanie. 1999  szczegóły 
532.książka: Trela Janusz: Przypowieści Jezusa a starotestamentalne i rabinackie meszalim. 1997  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 129 z. 2/3 s. 310 (nota...) szczegóły 
recenzja: Langkammer Hugolin: Roczniki Teologiczne 1998 t. 45 z. 4 s. 181-183  szczegóły 
533.książka: Uglorz Manfred: Introdukcja do Nowego Testamentu. Cz. 1. 1994  szczegóły 
534.książka: Vermes Geza: Jezus Żyd. Ewangelia w oczach historyka. 2003  szczegóły 
535.książka: Welburn Andrew: Początki chrześcijaństwa. Esseńskie misterium, gnostyckie objawienie, chrześcijańska wizja. 1998  szczegóły 
recenzja: Maurin Krzysztof: Ezoteryczny wymiar chrześcijaństwa. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 62  szczegóły 
recenzja: Wiśniewski Robert: Historia i teozofia. Mówią Wieki 1999 nr 2 s. 52-53  szczegóły 
536.książka: Wierzbicka Anna: Co mówi Jezus? Objaśnianie przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych. 2002 ([Analiza przypowieści ewangelicznych z wykorzystaniem najnowszych osią...) szczegóły 
recenzja: Obirek Stanisław: Nowe szaty Ewangelii. Czy językoznawca może nam lepiej pomóc zrozumieć Jezusa?. Tygodnik Powszechny 2003 nr 12 s. 19  szczegóły 
recenzja: Wasiuta Sebastian: Nowe spojrzenie na przypowieści ewangeliczne. Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 260-262  szczegóły 
537.książka: Witkam Jeroen: Ojcze nasz. Modlitwa i wtajemniczenie. 1995  szczegóły 
538.książka: Wolniewicz Marian: Ci, którzy byli najbliżej. Bliscy Jezusa w Ewangelii. 1999 ([Pochodzenie i otoczenie Jezusa z Nazaretu w świetle czterech Ewangeli...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
539.artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Nominacje proroka w religijnym piśmiennictwie przekładowym Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz w polskich translacjach Biblii i Koranu - analiza porównawcza. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2012 t. 23 s. 135-158  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
540.recenzja: Langkammer Hugolin: Teologie Nowego Testamentu w języku polskim. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 101-103  szczegóły 
541.recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 132-134  szczegóły 
542.recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 132-134  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
543.książka: Gutt Ernst-August: Dystans kulturowy a przekład.  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
544.impreza: "Bible Art" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Budziarek Marek: Mistrzowskie przeżywanie Biblii. Tygiel Kultury 2002 nr 4/6 s. 192-193 (omówienie wystawy...) szczegóły 
artykuł: Kozłowski Janusz: "Bible art" w Łodzi. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 12/13 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Surowiec-Skopińska Anna: Sceny biblijne w Łodzi. Nasz Dziennik 2002 nr 48 s. 8  szczegóły 
545.impreza: "Biblia w XVII wieku" - sympozjum (1996).  szczegóły 
artykuł: Sellier Philippe: Barok 1996 nr 2 s. 302-303  szczegóły 
546.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "Biblia wczoraj i dziś" w Łodzi. Rzeczpospolita 2001 nr 14 s. A10 (nota...) szczegóły 
547.impreza: Hellenistyczna antropologia i etyka w Nowym Testamencie - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Hellenistyczna antropologia i etyka w Nowym Testamencie. Konferencja w Erfurcie 1999. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 3 s. 269-270 (spraw....) szczegóły 
548.impreza: Międzynarodowy i międzywznaniowy kongres organizacji Studiorum Novi Testamenti Societas (1996).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Pięćdziesiąty pierwszy kongres Studiorum Novi Testamenti Societas (STNS). Ateneum Kapłańskie 1997 t. 128 z. 2 s. 280-282 (sprawozdanie...) szczegóły 
549.impreza: Międzynarodowy i międzywznaniowy kongres organizacji Studiorum Novi Testamenti Societas (1998).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Sprawozdanie z kongresu biblistów Nowego Testamentu w Kopenhadze. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 201-204 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: [Pięćdziesiąty trzeci] 53. Kongres Studiorum Novi Testamenti Societas, Kopenhaga, 4-8 VIII 1998. Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 179-183  szczegóły 
550.impreza: "Pierwsze przekłady Nowego Testamentu w dziejach i kulturze Europy Środkowej i Północnej" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Pierwsze przekłady Nowego Testamentu w dziejach i kulturze Europy Środkowej i Północnej - konferencja naukowa w Zielonej Górze. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 4 s. 311-313 (spraw....) szczegóły 
551.impreza: "Piotr i Paweł i ich związek z Rzymem w starożytnych świadectwach" - Dni Augistiańskie (2000).  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Piotr i Paweł i ich związek z Rzymem w starożytnych świadectwach (XXIX Dni Augustiańskie, Rzym, 4-6 V 2000 roku). Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 753-756 (program i omówienie sesji...) szczegóły 
552.impreza: "Pismo Święte - Księga ręką ludzką przez Boga pisana" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Nowak Maciej: Wydania Biblii w Książnicy Pomorskiej. Nasz Dziennik 2002 nr 66 s. 7  szczegóły 
553.impreza: "Tradycja oraz formy i sposoby jej przekazywania" - sesja (1989).  szczegóły 
artykuł: Niedziela 1989 nr 25 s. 3 (nt. spotkania uczonych zajmujących się starożytnością chrześcijańską...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
554.artykuł: Adamiak Elżbieta: Maryja niejedno ma imię.... Ośka 1998 nr 3 s. 44 (interpretacja postaci Maryi w świetle teologii feministycznej i na tle...) szczegóły 
555.artykuł: Aland Barbara: "Greek New Testament" ("Nowy Testament po grecku"): przykład współpracy międzywyznaniowej i międzynarodowej. Studia Teologiczne 1998 t. 16 s. 283-288 (nt. historii międzywyznaniowej pracy nad greckim tekstem Nowego Testam...) szczegóły 
556.artykuł: Altman Neil: Język Dobrej Nowiny. Czy Chrystus nauczał po hebrajsku?. Wprost 2002 nr 13 s. 74-77 (dot. języka nowotestamentowych ewangelii; z notą o autorze artykułu...) szczegóły 
557.artykuł: Awianowicz Bartosz: Klasyczna teoria retoryczna a "Interpretacja Biblii w Kościele". O przekładzie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej. Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 48-53 (porównanie tłumaczenia terminów retorycznych w przekładach dokumentu a...) szczegóły 
558.artykuł: Banaszek A.: Rozwój opowiadania o błogosławieniu dzieci w świetle teologicznych koncepcji synoptyków. x 2000 ([W ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
559.artykuł: Bartnicki Roman: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 1 s. 165-167 ([rec. ks.:] Wilhelm Egger: Methodenlehre zum Neuen Testament. Einfueru...) szczegóły 
560.artykuł: Bartnicki Roman: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 3 s. 181-182 ([rec. ks.:] Samuel Tobias Lachs: A Rabbinic Commentary on the New Test...) szczegóły 
561.artykuł: Bartnicki Roman: Najnowsze rozwiązania problemu synoptycznego. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 28-41  szczegóły 
562.artykuł: Bartnicki Roman: Powstanie Ewangelii synoptycznych według hipotezy dwóch Ewangelii w ujęciu Bernarda Orcharda. Collectanea Theologica 1989 r. 59 nr 3 s. 5-25  szczegóły 
563.artykuł: Bartnicki Roman: Problem synoptyczny dawniej i dziś. Studia Theologica Varsaviensia 1989 nr 1 s. 15-73  szczegóły 
564.artykuł: Bartnicki Roman: Strukturalizm i semiotyka w badaniach nad Ewangeliami. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 6-20  szczegóły 
565.artykuł: Belcarzowa Elżbieta: W poszukiwaniu staropolskiego przekładu Nowego Testamentu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 7-26 (omówienie XV-wiecznej spuścizny przekładowej z zakresu Nowego Testamen...) szczegóły 
566.artykuł: Bertrand Dominique: Ojcowie Kościoła uczą nas czytać Biblię. Meander 1996 nr 5/6 s. 277-285 (nt. nowego odczytania komentarzy do Biblii Ojców Kościoła...) szczegóły 
567.artykuł: Betz Otto: Qumran and the New Testament. Forty years of research. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 273-275 (streszczenie referatu...) szczegóły 
568.artykuł: Bielas Lucjan: Dzień święty w tradycji żydowskiej i wczesnochrześcijańskiej. Nowy Filomata 2000 nr 4 s. 267-278 (w Starym i Nowym Testamencie oraz pismach wczesnochrześcijańskich...) szczegóły 
569.artykuł: Bielecki Stanisław: Nowotestamentalne ujęcie terminu "kairos". Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 2/6 s. 57-65  szczegóły 
570.artykuł: Bouyer Louis: Od Starego do Nowego Testamentu. Znak 1992 nr 2 s. 26-38 (poznanie Boga w Starym i Nowym Testamencie; z not. o aut., s. 140...) szczegóły 
571.artykuł: Brooke George J.: Levi and the Levites in the Dead Sea Scrolls and the New Testament. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 278-280 (streszczenie referatu...) szczegóły 
572.artykuł: Brożek Mieczysław: Biograficzność Ewangelii. Filomata 1996 nr 433/434 s. 14-22  szczegóły 
573.artykuł: Budzik Stanisław: Czy Chrystus był "kozłem ofiarnym"? Rene Girard i jego interpretacja ofiary. Studia Theologica Varsaviensia 1997 nr 1 s. 49-70  szczegóły 
574.artykuł: Carmignac Jean: Nowy Testament w świetle dokumentów znad Morza Martwego. Przegląd Powszechny 1989 nr 1 s. 50-67 (dot. dokumentów qumrańskich...) szczegóły 
575.artykuł: Cazelles Henri: Obywatele dwóch państw. Communio 2002 nr 2 s. 113-127 (państwo ziemskie w świetle Starego Testamentu i państwo Boże w Nowym T...) szczegóły 
576.artykuł: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 175-176 ([rec. ks.:] Leon Vaganay: Initiation a la critique textuelle du Nouvea...) szczegóły 
577.artykuł: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 317 (rec. ks.: Peter J. Tomson: "If this be from Heaven...". Jesus and the ...) szczegóły 
578.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 3 s. 183-185 ([rec. ks. zb.:] Text and testimony. Essays on New Testament and apocry...) szczegóły 
579.artykuł: Chrostowski Waldemar: Targumiczne reguły i techniki przekładu Pisma Świętego. Przegląd Powszechny 1990 nr 2 s. 249-262  szczegóły 
580.artykuł: Cipriani Settimio: Postać Piotra w Nowym Testamencie. Communio 1991 r. 11 nr 6 s. 18-33  szczegóły 
581.artykuł: Czajkowski Michał: Biblijny obraz Boga Ojca. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
582.artykuł: Czerski Janusz: Diachroniczna i synchroniczna analiza opowiadania o chrzcie Chrystusa (Mk 1,9-11; Mt 3, 13-17; Łk 3, 21-22). Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1998 t. 18 s. 7-24  szczegóły 
583.artykuł: Czerski Janusz: Wpływ języka hebrajskiego i aramejskiego na nowotestamentalną grekę. Problemy Frazeologii Europejskiej 1997 t. 2 s. 335-341  szczegóły 
584.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Grzech jako choroba i Bóg jako lekarz w Piśmie Świętym. Polonia Sacra 1999 nr 4 s. 33-46 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
585.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Post w życiu Jezusa Chrystusa. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 2 s. 125-131  szczegóły 
586.artykuł: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Onomastyka "Nowego Testamentu". Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 71-88  szczegóły 
587.artykuł: Dziuba Andrzej Franciszek: Ojcostwo Boga w duchowości biblijnej. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
588.artykuł: Eliade Mircea: Chrześcijaństwo a mitologia. W drodze 1990 nr 5 s. 40-46 (myśl mityczna a prawda historyczna zawarta w Ewangeliach...) szczegóły 
589.artykuł: Flis Jan: Jak opracować konkordancję biblijną?. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 54-60  szczegóły 
590.artykuł: Gądecki Stanisław: Mysterium incarnationis według pism Janowych. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 31-49 (Dot. Ewangelii, Listów i Apokalipsy św. Jana...) szczegóły 
591.artykuł: Gomola Aleksander: Czy Biblia mówi to, co mówi? Feministyczna interpretacja tekstu biblijnego Elisabeth Schuessler Fiorenzy. Er(r)go 2007 nr 1 (14) s. 43-51 (dot. feministycznej hermeneutyki biblijnej...) szczegóły 
592.artykuł: Górzyński Józef: Praktyki chrzcielne w czasach Jezusa a chrzest pierwotnego Kościoła. Collegium Polonorum 1992 t. 11 (1991/1992) s. 95-115 (w świetle mandeizmu, mitraizmu i tekstów rabinistycznych...) szczegóły 
593.artykuł: Grajewski Jan Lucjan: Reinterpretacja nakazu "Czcij ojca twego i matkę twoją" w Ewangeliach synoptycznych. Studia Teologiczne 1995 t. 13 s. 3-46 (badania semantyczno-egzegetyczne związane z nakazem czci rodziców...) szczegóły 
594.artykuł: Haręzga Stanisław: Znaczenie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele". Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 1 s. 38-43  szczegóły 
595.artykuł: Hillar Marian: Moralność pierwszych chrześcijan. Bez dogmatu 2002 nr 51 s. 26-27 (na podstawie upomnień moralnych w listach św. Pawła i św. Piotra i uwa...) szczegóły 
596.artykuł: Hoffmann Henryk: Krytyka astralistyki w Polsce. Studia Religioznawcze 1990 nr 22 s. 43-60 (począwszy od pism polemizujących z książką Andrzeja Niemojewskiego "B...) szczegóły 
597.artykuł: Homerski Józef: Królestwo Boże w nauczaniu Jezusa. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 59-68  szczegóły 
598.artykuł: Hristova-Basevska Ljupka: Kobieta, Biblia i zmysłowość. Katedra 2001 nr 4 s. 100-111 (dot. przykazań, mitów, przysłów i paraboli dot. tematu zmysłowości, po...) szczegóły 
599.artykuł: Iwaszkiewicz-Wronikowska Bożena: Tajemnica wcielenia w najstarszej ikonografii chreścijańskiej. Vox Patrum 2001 nr 38/39 (2000) s. 393-400 (z fot....) szczegóły 
600.artykuł: Jankowski Augustyn: Eskalacja udziału aniołów w przygotowaniu paruzji Chrystusa. Od danych tradycji synoptycznej do Janowej Apokalipsy. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
601.artykuł: Jankowski Augustyn: Mysterium incarnationis jako poprawna i operatywna kategoria biblijna - jej geneza i etapy objawienia w Nowym Testamencie. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 5-15  szczegóły 
602.artykuł: Jankowski Stanisław: Zbawczy charakter cierpienia w świetle tekstów biblijnych. Ateneum Kapłańskie 2001 t. 137 z. 2/3 s. 206-226 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
603.artykuł: Jaroszek Zygmunt: Spojrzenie na biblistykę polską. Nad Odrą 1995 nr 3 s. 17  szczegóły 
604.artykuł: Jasińska Katarzyna: Pokora i bezinteresowność w dobrych uczynkach człwieka. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
605.artykuł: Jasiński Andrzej S.: "Aion" w Nowym Testamencie. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 79-99  szczegóły 
606.artykuł: Jelonek Tomasz: "Biblia pauperum" katechezą średniowiecza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 1 s. 16-21 (m.in. historia ksiąg typu "Biblia pauperum"...) szczegóły 
607.artykuł: (js): Ewangelie i apokryfy. W drodze 1990 nr 5 s. 108-112 (nt. istnienia jedynie czterech ewangelii, na podstawie "Adversus haere...) szczegóły 
608.artykuł: Jurkowski Marian: "Chleba naszego powszedniego".... Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 248-256 (dot. struktury, semantyki i różnych przekładów wersetu "Modlitwy Pańsk...) szczegóły 
609.artykuł: Kania Ireneusz: Nowy Testament a kabała. Kilka uwag w kwestii pierwotnego języka Ewangelii. Znak 1991 nr 3 s. 62-70  szczegóły 
610.artykuł: Kiedzik Mirosław: Przekład Nowego Testamentu polskiej Biblii ekumenicznej - ważniejsze założenia, trudności, zmiany. x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
611.artykuł: Kłodkowski Piotr: Chrystus a hinduizm. Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 1 s. 53-72 (recepcja postaci Chrystusa w tradycji hinduizmu...) szczegóły 
612.artykuł: Komarek Karel: Apletywizacja i proprializacja w antroponimii biblijnej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 91-98 (dot. głównie przekładów Biblii na jęz. czeski...) szczegóły 
613.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Nauka autorów Nowego Testamentu o kapłaństwie powszechnym i służebnym. Studia Gdańskie 1992 t. 8 s. 19-24  szczegóły 
614.artykuł: Kozyra Józef: Jezus Chrystus Kamieniem Węgielnym albo Głowicą Węgła oraz Głową w Nowym Testamencie. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2000 t. 33 s. 77-103  szczegóły 
615.artykuł: Kozyra Józef: Nowe Przymierze - "Kaine Diatheke". Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1996 t. 29 s. 17-39 (nt. tekstów biblijnych relacjonujących ustanowienie Nowego Przymierza ...) szczegóły 
616.artykuł: Królikowski Janusz: Biblijne miejsce józefologii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 42-48 (postać Józefa w Ewangeliach jako "dziedzictwo" Izraela, "sprawiedliwy"...) szczegóły 
617.artykuł: Kudasiewicz Józef: Pamięć w Biblii. W drodze 2002 nr 4 s. 40-52 (dot. Starego i Nowego Testamentu; z not. o autorze art....) szczegóły 
618.artykuł: Kułak Beata: O kilku zagadnieniach związanych z językiem Biblii. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 229-238 (językowa problematyka współczesnych przekładów Biblii...) szczegóły 
619.artykuł: Langkammer Hugolin: "Przyjdź królestwo Twoje". Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 1 s. 75-83 (nt. modlitwy "Ojcze nasz"...) szczegóły 
620.artykuł: Langkammer Hugolin: Świadomość Boskiego posłannictwa Jezusa Chrystusa. Ateneum Kapłańskie 1992 t. 118 z. 3 s. 406-426 (w świetle Ewangelii...) szczegóły 
621.artykuł: Leclerq Michel: Forum 1989 nr 34 s. 20-21 (wywiad nt. nowych odczytań postaci Chrystusa w tekstach Ewangelii; roz...) szczegóły 
622.artykuł: Łach Jan: Niektóre nazwy biblijne określające modlitwę. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 353-365 (analiza tekstów biblijnych...) szczegóły 
623.artykuł: Małecki Zdzisław: Wypowiedzi prorockie "początek" i "koniec" mówiące o stworzeniu, sądzie i zbawieniu Bożym. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 79-89  szczegóły 
624.artykuł: Marczewski Marek: Miejsce i rola małżeństw w misji wczesnochrześcijańskiej na przykładzie Nowego Testamentu (Kościół domowy). Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 575-583  szczegóły 
625.artykuł: Markowski Michał Paweł: Ciało w wąwozie niewiedzy. Punkt po punkcie 2003 z. 4 s. 24-35 (esej konfrontujący grecką koncepcję grzechu z chrześcijańską koncepcją...) szczegóły 
626.artykuł: Mazurczak Urszula: Ikonografia wcielenia w sztuce wczesnoromańskiej i romańskiej na wybranych przykładach scen Bożego Narodzenia. Vox Patrum 2001 nr 38/39 (2000) s. 401-411 (z fot....) szczegóły 
627.artykuł: Mędala Stanisław: Tradycja Janowa w świetle współczesnych badań. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
628.artykuł: Mikołajewski Jarosław: Gdzie jest Maria. Wysokie Obcasy 2003 nr 51 s. 18-24, 26, 28 (postać Marii matki Jezusa Chrystusa w literaturze i sztuce m.in.: Andr...) szczegóły 
629.artykuł: Moszyński Leszek: Przed chrystianizacją Polski (Narodziny słowiańskiej terminologii chrześcijańskiej i najstarszy przekład Biblii). Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 54-72  szczegóły 
630.artykuł: Muszyński Henryk: Tradycje rodzinne i mała ojczyzna w świetle Pisma Świętego. Pomerania 1994 nr 12 s. 10-13  szczegóły 
631.artykuł: Mydla Jacek: Akwinata, Kaliban i Piętaszek na wspólnym bankiecie? Ścieżki i bezdroża teologii antykanibalizmu. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 9-16 (dot. interpretacji ewangelicznej przemiany chleba i wina podczas Ostat...) szczegóły 
632.artykuł: Napiórkowski Stanisław Celestyn: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 208-211 ([rec. ks.:] Mater Fideli et Fidelium. Collected essays to honor Theodo...) szczegóły 
633.artykuł: Nawrot Janusz: Cnoty kardynalne i teologalne w Listach Powszechnych. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 s. 63-89 (dot.: Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła, Drugiego Listu św. Piotra ...) szczegóły 
634.artykuł: Nawrot Janusz: Cnoty ludzkie w Listach Powszechnych. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 14 s. 21-44 (dot.: Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła, Drugiego Listu św. Piotra ...) szczegóły 
635.artykuł: Olgyay-Stawikowska Kinga: Biblijne women's studies. Od/baśnia/nie [!] kilku kobiecych postaci Nowego Testamentu. Propozycja pracy z tekstem. Katedra 2001 nr 1 s. 212-241  szczegóły 
636.artykuł: Ołów Antoni Jan: Przekaz biblijny i interpretacja obietnicy prymatu św. Piotra. Studia Teologiczne 1993 t. 11 s. 7-14  szczegóły 
637.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Prolog "Glossa ordinaria" w berlińsko-krakowskim fragmecie staroczeskiego rękopisu "Nowego Testamentu". Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 403-407  szczegóły 
638.artykuł: Ormaty Stanisław: Przemienienie Pańskie na tle Święta Namiotów. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 41-53  szczegóły 
639.artykuł: Ostański Piotr: "Elenchus Biblicus Polonus 1945-1999" na ukończeniu. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 125-134 (dot. bibliografii biblijnej redagowanej przez autora artykułu...) szczegóły 
640.artykuł: Ostański Piotr: Pytania retoryczne w Nowym Testamencie. x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
641.artykuł: Pankiewicz Ryszard: Ceny, płace i pieniądze w Kościele Apostolskim. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 585-601 (na przykładzie Nowego Testamentu...) szczegóły 
642.artykuł: Pawlak Leonard: Osoby chore i "niepełnosprawne" wBiblii. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
643.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Rodzaje literackie w Biblii. Ich znaczenie i funkcja w kształtowaniu mowy o Bogu. Studia Włocławskie 2000 t. 3 s. 227-237  szczegóły 
644.artykuł: Piekarski Ireneusz: Kod sztuki. O Biblii w Northropa Frye'a wizji literatury. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 231-245  szczegóły 
645.artykuł: Pilch John J.: Poczucie humoru w Biblii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 4 s. 255-261  szczegóły 
646.artykuł: Pindel Roman: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 2 s. 172-174 (rec. ks.: J. Imbach: Lust auf die Bibel. Praxisorientierte Zugaenge zu...) szczegóły 
647.artykuł: Piotrowski Stanisław (1921-2006): Misterium śmierci Chrystusa. Studia Teologiczne 1995 t. 13 s. 77-83  szczegóły 
648.artykuł: Pisarek Stanisław: Nowe pomoce do studiowania Biblii, szczególnie Nowego Testamentu, w oryginalnym języku greckim. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1996 t. 29 s. 291-195 (omówienie wydawnictw zagranicznych...) szczegóły 
649.artykuł: Polok Bernard: Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 111-114 (rec. przekładu niemieckiego książki: Bruce M. Metzger: The Canon of th...) szczegóły 
650.artykuł: Popowski Remigiusz: Biblijna motywacja ochrony przyrody. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 137-141 (w Starym i Nowym testamencie...) szczegóły 
651.artykuł: Rafiński Grzegorz: Adresaci Ewangelii: funkcja retoryczna 1 Kor 2,6-3,4 w 1 Kor 1-4. Studia Gdańskie 1992 t. 8 s. 48-77  szczegóły 
652.artykuł: Rakocy Waldemar: Dzień i rok Ostatniej Wieczerzy i śmierci Jezusa. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
653.artykuł: Ranke-Heinemann Uta: Bajka o zdrajcy Judaszu. Wprost 1994 nr 29 s. 80-82  szczegóły 
654.artykuł: Romaniuk Kazimierz: Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 311-312 ([rec. ks. zb.:] The four Gospels 1992. Festschrift Frans Neirynck. Leu...) szczegóły 
655.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Pozycja kobiety w świetle Ewangelii. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996 r. 38 (1995) nr 1/2 s. 55-64 (na podstawie Nowego Testamentu...) szczegóły 
656.artykuł: Rybicki Marcin: W Piśmie Świętym. W drodze 2003 nr 1 s. 35-40 (dot. symboliki światła w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
657.artykuł: Rymuza Marek W.: Chrystologiczno-eklezjologiczne motywacje wiarygodności chrześcijaństwa w pismach apologetów greckich II wieku. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 4 s. 123-155 (m.in. u św. Justyna i jego uczniów, Atenagorasa i Teofila z Antiochii...) szczegóły 
658.artykuł: Sakowicz Eugeniusz: Jezus i muzułmanie. Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 1 s. 40-52 (m.in. postać Jezusa w "Koranie"...) szczegóły 
659.artykuł: Salij Jacek: Falsyfikaty. Tygodnik Solidarność 1990 nr 43 s. 16 (m.in. o fałszerstwach Ewangelii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa...) szczegóły 
660.artykuł: Schenker Adrian: Biblijny fundamentalizm a Kościół katolicki. Communio 2002 nr 4 s. 26-31  szczegóły 
661.artykuł: Seweryniak Henryk: Problematyka cudu w wykładzie seminaryjnym. Studia Płockie 1994 t. 22 s. 133-149 (m.in. nt. cudów dokonywnych przez Jezusa...) szczegóły 
662.artykuł: Seweryniak Henryk: Świadectwa Nowego Testamentu o zmartwychwstaniu Jezusa. Homo Dei 1989 nr 1 s. 20-31  szczegóły 
663.artykuł: Siemieniec-Gołaś Ewa: Forgotten Turkish translation of the New Testament. Folia Orientalia 1995 t. 31 s. 145-146 (dot. tłumaczenia (z jęz. łacińskiego na turecki) Williama Seamana z 16...) szczegóły 
664.artykuł: Skierkowski Marek: Fundamentalizm i chrystologia fundamentalna. Communio 2002 nr 4 s. 96-114 (założenia fundamentalistycznej interpretacji Nowego Testamentu...) szczegóły 
665.artykuł: Skutnik Tadeusz: Miłość i śmierć - ewangeliczne. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 29-32  szczegóły 
666.artykuł: Słomski Wojciech: Ekumenizm w Nowym Testamencie. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 1 s. 38-43 (dot. listów św. Pawła i Dziejów Apostolskich...) szczegóły 
667.artykuł: Słupczyński Jacek: Żołnierze w opisie autorów natchnionych Nowego Testamentu. x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
668.artykuł: Starowieyski Marek: "Perikatharma et peripsema". Przyczynek do egzegezy patrystycznej. Eos 1990 t. 78 s. 281-295 (hapaxlegomena w Biblii i literaturze greckiej...) szczegóły 
669.artykuł: Stawarz Dominik: Maryja w dziele zbawczym Jezusa i w jego urzeczywistnieniu w nas. Homo Dei 1995 nr 4 s. 76-95 (postać i rola Maryi w tekstach przepowiedni Starego Testamentu oraz w ...) szczegóły 
670.artykuł: Szczerbowski Tadeusz: Kulturowe uwarunkowania przekładu biblijnego. Stylistyka 2002 nr 11 s. 445-458 (dot. przekładów różnych zdań z Nowego Testamentu na różne języki...) szczegóły 
671.artykuł: Szlaga Jan: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 131-132 ([rec. ks.:] R. Le Deaut: The message of the New Testament and the Ara...) szczegóły 
672.artykuł: Szwarc Urszula: Jezus a judaizm. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla ...) szczegóły 
673.artykuł: Świderkówna Anna: Bliżej Biblii. Plus Minus 1994 nr 51 s. 2 (wyw., rozm. Anna Baniewicz; dot. również Nowego Testamentu...) szczegóły 
674.artykuł: Świderkówna Anna: Bogaty w miłosierdzie. Znak 2003 nr 3 s. 62-68 (dot. miłosierdzia boskiego i jego synonimów w Starym i Nowym Testamenc...) szczegóły 
675.artykuł: Świderkówna Anna: Być z Bogiem. Więź 1994 nr 10 s. 128-135  szczegóły 
676.artykuł: Toporow Władimir: Tekst miasta-dziewicy i miasta-nierządnicy w aspekcie mitologicznym. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 3 s. 166-183 (dot. tekstów Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
677.artykuł: Tronina Antoni: Jeszcze o imieniu Maria(m). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 127-130  szczegóły 
678.artykuł: Trzcińska Izabela: Geneza i znaczenie hezychastycznej Modlitwy Jezusowej. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 3 s. 89-95 (w greckiej kulturze bizantyjskiej...) szczegóły 
679.artykuł: Vanhoye Albert: Kapłaństwo Chrystusa i kapłaństwo chrześcijan. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 1/3 s. 4-18 (w świetle Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
680.artykuł: Vanhoye Albert: Krew przymierza w Nowym Testamencie. Przegląd Powszechny 1992 nr 4 s. 11-27  szczegóły 
681.artykuł: Verweyen Hansjuergen: Sens i rzeczywistość cudów Jezusa. Communio 1989 r. 9 nr 6 s. 74-81  szczegóły 
682.artykuł: Vidman Ladislav: "Ratio nominum" in Neuen Testament. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 1993 nr 18 (1435) s. 215-221  szczegóły 
683.artykuł: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 115 z. 1 s. 144-148 ([rec. ks.:] Wilhelm Egger: Methodenlehre zum Neuen Testament. Einfuehr...) szczegóły 
684.artykuł: Warzecha Julian: Kilka uwag o przekładzie hebrajskiej poezji biblijnej. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
685.artykuł: Warzecha Julian: Wysłannicy kościoła w tekstach Nowego Testamentu. Studia Theologica Varsaviensia 1992 nr 1 s. 9-25  szczegóły 
686.artykuł: Wierzbicka Anna: Jak interpretować ewangelię? Semantyka metafory i przypowieści. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
687.artykuł: Wierzbicka Anna: Żydowskie skrypty kulturowe a interpretacja Ewangelii. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 157-176 (dot. żydowskich skryptów kulturowych w scenach wyrzekania, złorzeczeni...) szczegóły 
688.artykuł: Wojciechowski Michał: Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 1 s. 177-180 ([rec. ks.:] David E. Aude: The New Testament in its literary environme...) szczegóły 
689.artykuł: Wojciechowski Michał: Ewangelie jako biografie. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 3 s. 168-180 (ewangelie jako gatunek, aspekt biograficzny...) szczegóły 
690.artykuł: Wojciechowski Michał: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 3 s. 207-209 ([rec. ks.:] Schuyler Brown: The Origins of Christianity. A Historical ...) szczegóły 
691.artykuł: Wojciechowski Michał: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 3 s. 209-211 ([rec. ks.:] Graham N. Stanton: The Gospels and Jesus. Oxford, New York...) szczegóły 
692.artykuł: Wolicka Elżbieta: Wiara i czas. Przyczynek do chrześcijańskiej hermeneutyki dialogu. Znak 1989 nr 4 s. 34-45 (przeżywanie czasu przez człowieka w oparciu o Nowy Testament...) szczegóły 
693.artykuł: Wolski Jan: "Brama" i "droga" we wskazaniach parenetycznych Nowego Testamentu. Collegium Polonorum 1992 t. 11 (1991/1992) s. 137-155  szczegóły 
694.artykuł: Woźniak Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 79-80 ([rec. ks. zb.:] Der Prozess gegen Jesus. Historische Rueckfrage und th...) szczegóły 
695.artykuł: Wróblewska Monika: Obraz kobiety i jej rola w Biblii. Test 1997 nr 3 s. 7-14  szczegóły 
696.artykuł: Wysocki Andrzej: Czy Jezus przyjaźnil się z Janem?. Teofil 2002 nr 1 s. 107-120 (dot. zapisów ewengelicznych oraz listów św. Jana; not. o autorze art....) szczegóły 
697.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 211-214 ([rec. ks.:] Walter E. Pilgrim: Uneasy Neighbours. Church and state in ...) szczegóły 
698.artykuł: Zaremba Piotr: New Times for New Translations. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 2003 t. 5 s. 233-241 (nt. przekładu Biblii uwzględniającego najnowsze odkrycia tekstów bibli...) szczegóły 
699.artykuł: Ziaja Krystian: Habakuk 2,4 w Nowym Testamencie. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 69-77  szczegóły 
700.artykuł: Ziaja Krystian: Terminologia i symbolika Ducha Świętego w Nowym Testamencie. Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 37-43  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokalipsa św. Jana
    książki (alfabet autorów)
701.książka: Bodson Gerard: Tajemnice Apokalipsy. 1999 ([Zawiera także tekst Apokalipsy św. Jana]...) szczegóły 
702.książka: Ehrlich Emilia: Apokalipsa. Księga pocieszenia. 1996  szczegóły 
703.książka: Godek Antoni: Apokalipsa. 1990  szczegóły 
704.książka: Haręzga Stanisław: Błogosławieństwa Apokalipsy. 1992 ([Błogosławieństwo biblijne - jego forma literacka, pochodzenie i znacz...) szczegóły 
705.książka: Hughes Philip E.: Objawienie św. Jana. Komentarz. 1995  szczegóły 
706.książka: Jankowski Augustyn: Porozmawiajmy o Apokalipsie. (1). 2000  szczegóły 
707.książka: Jankowski Augustyn: Porozmawiajmy o Apokalipsie. (2). 2001  szczegóły 
708.książka: Jankowski Augustyn: Porozmawiajmy o Apokalipsie. (2). 2001  szczegóły 
709.książka: Mień Aleksander: Apokalipsa. Komentarz. 2000  szczegóły 
710.książka: Polok Władysław: Czterej jeźdźcy Apokalipsy. 1990  szczegóły 
711.książka: Szamot Maria: Apokalipsa czytana dzisiaj. 2000  szczegóły 
712.książka: Szczepaniak Maciej: Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie świętego Jana. 2001 ([m.in. zawiera analizę pół semantycznych słów oznaczających światło w ...) szczegóły 
recenzja: Mielcarek Krzysztof: Światło - symbol zjawiającego się Boga. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 286-288  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 54-55 (nota...) szczegóły 
713.książka: Tkacz Roman: Listy do siedmiu Kościołów (Ap 2, 1 - 3, 22). Studium historyczno-egzegetyczne. 2003  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Michał: Collectanea Theologica 2003 nr 4 s. 219-222  szczegóły 
714.książka: Tronina Antoni: Apokalipsa. Orędzie nadziei. 1996  szczegóły 
recenzja: Lempa Henryk: Wrocławski Przegląd Teologiczny 1997 nr 1 s. 159-160  szczegóły 
715.książka: Widła Bogusław: Antropologia egzystencjalna Apokalipsy Janowej. 1996  szczegóły 
recenzja: Czajkowski Michał: Studia Theologica Varsaviensia 1997 nr 1 s. 293-295  szczegóły 
recenzja: Hryniewicz-Bakierowski Wacław: Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 7 s. 147-152  szczegóły 
716.książka: Witkowski Stanisław (saletyn): Dwa eschatologiczne obrazy Jeruzalem (Ap 21,1-22,5) jako opis niebiańskiego Kościoła. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 157-158 (nota...) szczegóły 
717.książka: Zbroja Bogdan: Znaczenie terminów własnych Apokalipsy św. Jana dla jej teologii. 2000  szczegóły 
artykuł: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 158 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
718.artykuł: Czaja Dariusz: Lekcje ciemności. Dwa spojrzenia na Apokalipsę. Konteksty 1999 nr 4 s. 80-86 (nt. współczesnych kulturowych odczytań Apokalipsy; dot. także "Idioty"...) szczegóły 
719.artykuł: Czajkowski Michał: Główne problemy Apokalipsy Janowej. Signa Temporis 1991 z. 1 s. 41-59  szczegóły 
720.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Teksty eschatologiczne w listach do siedmiu Kościołów (Ap 2-3). Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 19-30  szczegóły 
721.artykuł: Dąbrowa Wiesław: Chiastyczna struktura Apokalipsy św. Jana. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
722.artykuł: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Apokaliptyczny "zielony koń". Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 132-142 (dot. przekładów wyrażenia...) szczegóły 
723.artykuł: Giedyk-Karwowska Marzena: Symbole ogniste Apokalipsy św. Jana. Fraza 1997 nr 16 s. 203-210  szczegóły 
724.artykuł: Jankowski Augustyn: Transcendencja Chrystusa według Apokalipsy Janowej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 2 s. 82-95  szczegóły 
725.artykuł: Jaśko Andrzej: Rodzaj literacki i symbolizm Ap 18. Ełckie Studia Teologiczne 2003 t. 4 s. 127-137  szczegóły 
726.artykuł: (js): Apokalipsa czytana po gnostycku. W drodze 1995 nr 1 s. 105-110 (także odniesienia do literatury...) szczegóły 
727.artykuł: Kaczmarek Janusz: Trinitologia "Apokalipsy". Warszawskie Studia Teologiczne 2000 t. 12 (1999) cz. 1 s. 71-84  szczegóły 
728.artykuł: Kiejza Andrzej: Charakter obecności Chrystusa w Kościele według Ap 1, 12-20. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 4 s. 21-37  szczegóły 
729.artykuł: Kiejza Andrzej: Sytuacja ludu Bożego według Apokalipsy. Studium rzeczownika "laos". x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
730.artykuł: Księga nadziei. Katolik 1989 nr 18 s. 4  szczegóły 
731.artykuł: Księga tryumfu. Katolik 1989 nr 14 s. 4  szczegóły 
732.artykuł: Langkammer Hugolin: Bóg jako Ojciec w Apokalipsie św. Jana. x 2000 ([w ks. zb.:] Służcie Panu z weselem. Księga jubileuszowa ku czci kard....) szczegóły 
733.artykuł: Langkammer Hugolin: Kościół w "Apokalipsie" Jana. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 2 s. 105-112  szczegóły 
734.artykuł: Lempa Henryk: Apokalipsa św. Jana a dzieje Kościoła. Interpretacja eklezjologiczna Apokalipsy św. Jana w historii egzegezy. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1994 nr 1 s. 33-48  szczegóły 
735.artykuł: Lupieri Edmondo: Sex and Blood: Some New Approaches to the Apocalypse of John. Folia Orientalia 1999 t. 35 s. 85-92  szczegóły 
736.artykuł: Lupieri Edmondo: Sex and blood: some new approaches to the "Apocalypse of John". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1997 t. 40 (1996) z. 1 s. 40-41 (streszczenie referatu...) szczegóły 
737.artykuł: Mickiewicz Franciszek: Wizja nowego nieba i nowej ziemi w Ap 21, 1-22, 5. Communio 2000 nr 4 s. 20-39  szczegóły 
738.artykuł: Mień Aleksander: Apokalipsa. Komentarz (Fragmenty). W drodze 1996 nr 3 s. 27-33  szczegóły 
739.artykuł: Mozgol Andrzej: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 2 s. 164-166 ([rec. ks.:] Hubert Ritt: Die Offenbarung des Johannes. Würzburg 1988 (...) szczegóły 
740.artykuł: Nowak Dariusz: Los potępionych w Apokalipsie św. Jana. Częstochowskie Studia Teologiczne 1991 t. 17/18 (1989/1990) s. 23-42  szczegóły 
741.artykuł: Podziomek Piotr: Apokalipsa dziś. Ład 1994 nr 44 s. 8  szczegóły 
742.artykuł: Polaszek Edmund: Ślady greckiej tradycji w XII rozdziale Apokalipsy św. Jana. Nowy Filomata 1997 nr 4 s. 252-257  szczegóły 
743.artykuł: Popielewski Wojciech: Obecność Chrystusa Baranka w liturgicznym zgromadzeniu wspólnoty. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 55-72 (dot. liturgicznego charakteru Apokalipsy...) szczegóły 
744.artykuł: Pytel Jan Kanty: Księga Apokalipsy świętego Jana w sztuce (Wybrane przykłady). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
745.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Nawrócenie i pokuta w Księdze Apokalipsy św. Jana. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 149-160  szczegóły 
746.artykuł: Sieg Franciszek: The Kingdom of God in the Qumran scriptures and in St. John's Apocalypse. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 300 (streszczenie referatu...) szczegóły 
747.artykuł: Sikora Adam R.: Miejsce realizacji kapłaństwa chrześcijan wg Apokalipsy św. Jana. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 161-184  szczegóły 
748.artykuł: Sikora Adam Ryszard: Jerozolima w Apokalipsie św. Jana. x 2001 ([w ks. zb.:] W drodze do Jerozolimy. Materiały z sympozjum biblijnego ...) szczegóły 
749.artykuł: Sikora Ryszard Adam: "Diatheke" w Apokalipsie św. Jana. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
750.artykuł: Szymański Florencjan Piotr: Symbolika pierwszego "jeźdźca" (Ap 6,2). Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2003 [t.] 13 s. 239-248  szczegóły 
751.artykuł: Świderkówna Anna: "Przyjdę niebawem" (Wezwanie do nadziei). Znak 1999 nr 12 s. 33-50 (geneza i budowa utworu; również o wyznacznikach gatunkowych pism apoka...) szczegóły 
752.artykuł: Tajemnice Apokalipsy. Katolik 1989 nr 16 s. 4  szczegóły 
753.artykuł: Tajemnice Apokalipsy. Katolik 1989 nr 15 s. 4 (dot. rozdz. od IV-VII...) szczegóły 
754.artykuł: Tajemnice Apokalipsy. Katolik 1989 nr 17 s. 4 (symbolika bestii i smoka...) szczegóły 
755.artykuł: Wojciechowski Piotr: Biały kamyk, imię ukryte (Apokalipsa czytana prywatnie). Tygodnik Powszechny 1996 nr 1 s. 10-11  szczegóły 
756.artykuł: Zbroja Bogdan: Apokaliptyczne "konie". Polonia Sacra 2003 nr 12 s. 361-368 (dot. motywu konia w Apokalipsie św. Jana; z not. o autorze art. na s. ...) szczegóły 
757.artykuł: Zbroja Bogdan: "Klucze" Apokalipsy. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 285-293 (dot. słowa "klucz" w Apokalipsie i całej Biblii...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Jana
    książki (alfabet autorów)
758.książka: Chrystologia Ewangelii św. Jana. 2001  szczegóły 
759.książka: Drewermann Eugen: Zstępuję na barkę słońca. Medytacje o śmierci i zmartwychwstaniu. 2000  szczegóły 
recenzja: Świeckie rozważania o śmierci i życiu. Trybuna 2000 nr 92 s. 11 (nota...) szczegóły 
760.książka: Egzegeza Ewangelii Św. Jana. Kluczowe teksty i tematy teologiczne. 1992 (Feliks Gryglewicz: Przedmowa. - Hugolin Langkammer: Pieśń o Logosie. -...) szczegóły 
761.książka: Górka Bogusław: "Ma życie wieczne i nie idzie na sąd" (J 5,24). Zbawienie egzystencjalne i eschatyczne (Studium J 5,1-30). 2001  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 51 (nota...) szczegóły 
762.książka: Grabska Stanisława: Jan III. Teologia tekstów redaktora kościelnego Ewangelii według św. Jana. 2002  szczegóły 
763.książka: Mędala Stanisław: Chrystologia Ewangelii św. Jana. 1993  szczegóły 
recenzja: Jankowski Augustyn: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 62-63  szczegóły 
764.książka: Paciorek Antoni: Ewangelia umiłowanego ucznia. 2000  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 3 s. 592 (not....) szczegóły 
recenzja: Czerski Janusz: Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: Mędala Stanisław: Studia Theologica Varsaviensia 2001 nr 1 s. 229-233  szczegóły 
recenzja: Tronina Antoni: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 292-293  szczegóły 
765.książka: Świerzawski Wacław: Pierwszy umiłował. Mystagogia świętego Jana Ewangelisty. 2003  szczegóły 
766.książka: Unglorz Manfred: Obecność Boga w chrystologicznej refleksji ewangelisty Jana. 1988  szczegóły 
recenzja: Zuzga Włodzimierz: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 3/4 s. 129-132  szczegóły 
767.książka: Zbroja Bogdan: Znaczenie terminów własnych w Ewangelii św. Jana dla całej teologii. 2002 (1. Terminy własne "Apokalipsy" wraz z ich lokalizacją: Słownikowe prze...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
768.artykuł: Bartnicki Roman: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 4 s. 171-172 ([rec. ks.:] Miguel Rodrigez Ruiz: Der Missionsgedanke des Johannesevan...) szczegóły 
769.artykuł: Dąbek Tomasz M.: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 76-77 ([rec. ks.:] A. Marchadour: Lazare. Histoire d'un recit. Recits d'un h...) szczegóły 
770.artykuł: Drygas Janusz: Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca (J 14,9). Bóg w Ewangelii Janowej. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
771.artykuł: Dzik Marek: Pochodzenie i znaczenie formuły "Ja jestem winnym krzewem" w J 15, 1.5. Resovia Sacra 2001 nr 8 s. 31-46  szczegóły 
772.artykuł: Górka Bogusław: Narodziny z wody i Ducha (J 3,5). Przegląd Religioznawczy 2000 nr 3 s. 29-39  szczegóły 
773.artykuł: Hergesel Tomasz: Proroctwo Izajasza w czwartej Ewangelii. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
774.artykuł: Kaestli Jean-Daniel: Egzegeza walentyniańska czwartej Ewangelii. Przegląd Religioznawczy 1993 nr 4 s. 175-197 (dot. sposobu czytania czwartej Ewangelii w gnostyckiej szkole Walentyn...) szczegóły 
775.artykuł: Kempiak Ryszard: Jezus Chrystus Dobrym Pasterzem (J 10,1-30). x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
776.artykuł: Kochel Jan: Tomasz Didymos - "od rozdwojenia do dojrzałości". W drodze 1994 nr 9 s. 27-35  szczegóły 
777.artykuł: Konach W.: Problem autorstwa Czwartej Ewangelii w świetle wybranych fragmentów literatury patrystycznej. Rocznik Teologiczny 1994 r. 36 z. 1/2 s. 123-141  szczegóły 
778.artykuł: Kudasiewicz Józef: "I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19, 27 b). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
779.artykuł: Kudasiewicz Józef: Testament Jezusa (J 19, 25-27). Nowe trendy interpretacyjne. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 1 s. 49-61  szczegóły 
780.artykuł: Kuśmierek Anna: Funkcja teologiczna danych topograficznych w czwartej Ewangelii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 5/6 s. 342-348  szczegóły 
781.artykuł: Kuśmirek Anna: Terminologia posłania w czwartej Ewangelii. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
782.artykuł: Langkammer Hugolin: Kościół w Janowej Ewangelii. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 69-77  szczegóły 
783.artykuł: Langkammer Hugolin: Z zagadnień etyki Ewangelii według św. Jana. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 69-77  szczegóły 
784.artykuł: Luzarraga Jesus: Życie wieczne w pismach św. Jana. Communio 1992 r. 12 nr 1 s. 24-33  szczegóły 
785.artykuł: Machnij Stanisław: Trwanie słowa Bożego w człowieku na podstawie mowy o winnym krzewie (J. 15, 7 i 5)y. Studia Pelplińskie 1990 t. 18 (1987) s. 115-150 (nt. rozumienia słowa "trwanie", także w Starym Testamencie...) szczegóły 
786.artykuł: Mędala Stanisław: Funkcja "Żydów" w Ewangelii św. Jana. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 79-101  szczegóły 
787.artykuł: Mędala Stanisław: The Polish Journal of Biblical Research 2002 t. 1 nr 2 (2001) s. 225-230 ([rec. ks.:] The Johannine Literature. With an Introduction by R. Alan ...) szczegóły 
788.artykuł: Mędala Stanisław: Problem struktury literackiej czwartej Ewangelii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 1 s. 11-17  szczegóły 
789.artykuł: Moskow Ruth: The dialectics of Biblical Enigma, parable and typology. From Qumran to the Revelation of John. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 293 (streszczenie referatu...) szczegóły 
790.artykuł: Paciorek Antoni: Starotestamentalne cytaty w Janowych przemówieniach Jezusa. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
791.artykuł: Pisarek Stanisław: Immanencja w perykopie (J 15,1-17). x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
792.artykuł: Prokopiuk Jerzy: Bogami jesteście. Gnosis 2000 nr 12 s. 2-6 (próba wytłumaczenia fragmentu ewangelii...) szczegóły 
793.artykuł: Rabiej Stanisław: "Ja jestem" w Ewangelii św. Jana znakiem boskiej godności Jezusa. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 2 s. 183-192  szczegóły 
794.artykuł: Rafiński Grzegorz: Rola charyzmatu prorockiego we wspólnocie Janowej (J 16,12-15 i 1J). Studia Gdańskie 1992 t. 8 s. 25-47  szczegóły 
795.artykuł: Romaniuk Kazimierz: Jezus i jawnogrzesznica (J 7,53-8,11). Collectanea Theologica 1989 r. 59 nr 4 s. 5-14  szczegóły 
796.artykuł: Rouiller Gregoire: Życie w Jego Imieniu (Św. Jan i jego teologia Imienia). Communio 1994 nr 1 s. 59-66  szczegóły 
797.artykuł: Sielepin Adelajda: Zmartwychwstanie a pokój w świetle czwartej Ewangelii. Analecta Cracoviensia 1994 t. 26 s. 237-248  szczegóły 
798.artykuł: Sławiński Henryk: Krzyż drogą do chwały - Janowa teologia krzyża. Pegaz 1999 nr 2 (6) s. 113-126  szczegóły 
799.artykuł: Suski Andrzej: Przekaz świadectwa Jana Chrzciciela w czwartej Ewangelii. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 91-102  szczegóły 
800.artykuł: Szamocki Grzegorz: Struktura literacka perykopy o bramie i dobrym pasterzu (J 10, 1-18). x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
801.artykuł: Szymik Stefan: Pojmanie Jezusa w relacji św. Jana (J 18, 1-11). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
802.artykuł: Tomasz z Akwinu święty : [Komentarz do Ewangelii św. Jana]. Teofil 1994 nr 1 s. 20-25 (ze wstępem: Jacek Salij: Wstęp do "Komentarza do Ewangelii św. Jana", ...) szczegóły 
803.artykuł: Waldstein Michael: Misja Jezusa i jego uczniów w Ewangelii Janowej. Communio 1990 r. 10 nr 4 s. 3-23  szczegóły 
804.artykuł: Witczyk Henryk: Bóg-Słowo w relacji do świata i ludzi (J 1, 2-4). x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
805.artykuł: Witczyk Henryk: "Pokój Wam!" (J 20, 19, 21). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
806.artykuł: Witczyk Henryk: Zbawcze posłannictwo uczniów Jezusa (J 20, 21-23). x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
807.artykuł: Wojciechowski Michał: Umycie nóg uczniom (J 13,1-20). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 136-143  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Łukasza
    książki (alfabet autorów)
808.książka: Bednarz Michał: Ewangelia św. Łukasza (1,1 - 8,56). 2000  szczegóły 
809.książka: Bednarz Michał: Ewangelia św. Łukasza (16, 1 - 24, 53).  szczegóły 
810.książka: Bednarz Michał: Ewangelia św. Łukasza (9,1 - 15,32). 2002  szczegóły 
811.książka: Bednarz Michał: Ewangelia św. Łukasza (9,1 - 15,32). 2002  szczegóły 
812.książka: Galizzi Mario: Długa droga Jezusa. Ewangelia według św. Łukasza. 1989  szczegóły 
813.książka: Gooding David: Według Łukasza. Nowe spojrzenie na Trzecią Ewangelię. 1992  szczegóły 
814.książka: Gryziec Piotr Roman: Według świętego Łukasza. Abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 35 (nota...) szczegóły 
815.książka: Mikołajczak Mieczysław: Teologia świątyni w dwudziele św. Łukasza. Rozprawa habilitacyjna. 2000  szczegóły 
816.książka: Mycielski Ludwik: Ewangelia w Ewangelii. (Łk rozdz. 15). 1991  szczegóły 
817.książka: Rakocy Waldemar: Obraz i funkcja faryzeuszy w dziele Łukaszowym (ŁK-DZ). Studium literacko-teologiczne. Rozprawa habilitacyjna. 2000  szczegóły 
recenzja: Bartnicki Roman: Studia Theologica Varsaviensia 2002 nr 1 s. 187-190  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 49 (nota...) szczegóły 
818.książka: Włodarczyk Stanisław: Realizacja zbawienia "dziś" w Chrystusie. Semeron w soteriologii Łukasza. Rozprawa habilitacyjna. 1989  szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 1 s. 124-127  szczegóły 
819.książka: Włodarczyk Stanisław: Święty Łukasz. Teolog historii zbawienia. 1995  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
820.impreza: Krajowy Tydzień Biblijny ABI (Associazione Biblica Italiana) (1990). (Tydzień dot. Ewangelii dzieciństwa, czyli Mateusza i Łukasza...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Ewangelie dzieciństwa. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 509-513  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
821.artykuł: Banaszek Andrzej: Perykopa o skruszonym złoczyńcy (Łk 23,39-43) ne tle sekcji ukrzyzowania Jezusa (Łk 23,33-43) i jej implikacje moralne. x 2001 ([w ks. zb.:] Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
822.artykuł: Bonhoeffer Dietrich: Pieśń o obalonych tronach. Więź 1989 nr 5 s. 99-100  szczegóły 
823.artykuł: Brożek Mieczysław: Czy nienawidzić?. Filomata 1991 nr 404 s. 292-295 (dot. polskiego przekładu fragmentu ewangelii Łk 14,25...) szczegóły 
824.artykuł: Carmignac Jean: Theologie du Magnificat. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 13-24  szczegóły 
825.artykuł: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 220-222 ([rec. ks.:] Jutta Brutscheck: Die Maria - Marta - Erzaehlung. Eine red...) szczegóły 
826.artykuł: Chrostowski Waldemar: Ewangelie dzieciństwa Jezusa - historia, legenda, tajemnica. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 357-376 (w świetle Ewangelii św. Mateusza i św. Łukasza...) szczegóły 
827.artykuł: Chrostowski Waldemar: Samaratynanin na drodze z Jerozolimy do Jerycha (Łk 10, 30-37). O możliwych związkach Samarytan z Qumran. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
828.artykuł: Czerski Janusz: Teologiczne znaczenie Jerozolimy w pismach św. Łukasza. x 2001 ([w ks. zb.:] W drodze do Jerozolimy. Materiały z sympozjum biblijnego ...) szczegóły 
829.artykuł: Czerski Janusz: Znaczenie słów "agonia" - "agonizomai" w Ewangelii św. Łukasza. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1993 t. 14 s. 15-23  szczegóły 
830.artykuł: Frączyk Danuta, Schramm Wolfgang: Immer gibt's ein gewisses "Aber".... Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 617-648 (dot. tłumaczenia zdań z Ewangelii zawierających w przekładzie Marcina ...) szczegóły 
831.artykuł: Haręzga Stanisław: Maryjny aspekt Jezusowego błogosławieństwa o słuchających i zachowujących Słowo Boże (Łk 11, 27-28). Tarnowskie Studia Teologiczne 1994 t. 13 s. 185-205  szczegóły 
832.artykuł: Jezierska Ewa J.: Przekaz ustanowienia Eucharystii w Ewangelii Łukaszowej (Łk 22,19-20). Wrocławski Przegląd Teologiczny 1997 nr 1 s. 85-94 (na tle pozostałych przekazów ewangelicznych...) szczegóły 
833.artykuł: Kamykowski Łukasz: Struttura del dialogo nel capitolo 24 del Vangelo di Luca. Theologia Bogoslovie 2001 z. 1 s. 35-44  szczegóły 
834.artykuł: Koet Bart: Poglądy św. Łukasza na Żydów - odrzucenie czy polemika?. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 53-66  szczegóły 
835.artykuł: Kotwiński Stefan: Posłannictwo Jezusa w świetle wypowiedzi Symeona (Łk 2, 25-35). Warszawskie Studia Teologiczne 1990 t. 3 (1985/1990) s. 147-158  szczegóły 
836.artykuł: Kudasiewicz Józef: Droga Jezusa do Jeruzalem na mękę, śmierć i zmartwychwstanie (Łk 9, 51-19, 27). x 2002 ([w ks. zb.:] Droga jako przestrzeń ludzka. Red. Alojzy Drożdż, Gabrie...) szczegóły 
837.artykuł: Langkammer Hugolin: Epifanijny charakter starotestamentalnych cytatów w perykopie o kuszeniu Jezusa (Łk 4, 1-11). x 2002 ([w ks. zb.:] Ad plenam unitatem. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu ...) szczegóły 
838.artykuł: Mielcarek Krzysztof: Problematyka literacko-historyczna Łk 4, 16-30. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 81-100  szczegóły 
839.artykuł: Mielcarek Krzysztof: Przypowieść o zagubionej owcy w trzeciej Ewangelii (Łk 15, 1-7). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
840.artykuł: Mierzwa Tadeusz: Gesu risorto l'adempimento delle Scritture e la pienezza escatologica. Analisi del brano Lc 24,44-49. Collectanea Theologica 2001 nr specjalny s. 53-66  szczegóły 
841.artykuł: Ordon Hubert: Kuszenie Jezusa w świątyni w relacji Łk 4, 9-12 (por. Mt 4, 5-7) a śmierć Jakuba, brata Pańskiego. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 1 s. 63-75  szczegóły 
842.artykuł: Ordon Hubert: Ostatnie przemówienie zmartwychwstałego Chrystusa (Łk 24, 44-49). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 87-100  szczegóły 
843.artykuł: Osborne Thomas P.: Towards a New Understanding of the Structure of Luke's Gospel. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 189-205 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
844.artykuł: Pietrusiak Paweł: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 176-177 ([rec. ks.:] J.A. Fitzmyer: Luke the theologian. New Jork 1989....) szczegóły 
845.artykuł: Pindel Roman: Interpretacja przypowieści o synu marnotrawnym w polskim kaznodziejstwie (1945-2000). Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 233-253  szczegóły 
846.artykuł: Pokorny Petr: Lukas 1, 1-4 als Prolog zum lukanischen Doppelwerk. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 271-276  szczegóły 
847.artykuł: Prus Wojciech: Siedemdziesiąty siódmy powrót. W drodze 2003 nr 2 s. 37-50 (nt. przypowieści o synu marnotrawnym...) szczegóły 
848.artykuł: Przybylski Ryszard: Deux homelies sur Jesus age de douze ans retouve dans le temple. Polish Art Studies 1993 t. 14 (1992) s. 19-34 (m.in. dot. pism Jana Damasceńskiego i św. Grzegorza Wielkiego...) szczegóły 
849.artykuł: Rakocy Waldemar: Faryzeusz i celnik w świątyni (Łk 18, 9-14). x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
850.artykuł: Rakocy Waldemar: Entos hymon (Łk 17,21): Królestwo Boże "w was" czy "pośród was"?. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 31-39 (dot. kwestii przekładu frazy...) szczegóły 
851.artykuł: Rakocy Waldemar: Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 113-115 ([rec. ks.:] John T. Squires: The plan of God in Luke-acts. Cambridge 1...) szczegóły 
852.artykuł: Razgrom Roman: Lekarz i celnik. Lewą nogą 1993 nr 2 s. 111-117 (porównanie Ewangelii według św. Mateusza i według św. Łukasza...) szczegóły 
853.artykuł: Rosik Mariusz: Duch święty - źródło odwagi w głoszeniu Słowa Zbawienia (Dz 4, 23-31). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 151-164  szczegóły 
854.artykuł: Sieg Franciszek: The Kingdom of God in Luke's Gospel and Acts as Compared with the Reign of God and the Lamb in the Relevation of John. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 53-58  szczegóły 
855.artykuł: Siuda Tomasz: Motyw Ducha w Ewangelii Dzieciństwa (Łk 1-2). x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
856.artykuł: Tum Janusz: Próby analizy struktur oraz tradycja i redakcja przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-32). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1989 t. 18 (1985) s. 191-201  szczegóły 
857.artykuł: Wichrowicz Cyprian Jan: Czym są błogosławieństwa ewangeliczne. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 293-306  szczegóły 
858.artykuł: Wójcik Andrzej: Trzej naśladowcy Chrystusa (Łk 9, 57-62). Egzegeza tekstu. Teofil 1999 nr 2 s. 85-98  szczegóły 
859.artykuł: Zbroja Bogdan: Powszechność zbawienia w trzeciej Ewangelii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 4 s. 281-289  szczegóły 
860.artykuł: Ziaja Krystian: Problem struktury ewangelii św. Łukasza we współczesnej egzegezie. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad plenam unitatem. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Marka
    książki (alfabet autorów)
861.książka: Czajkowski Michał: Galilejskie spory Jezusa. Struktura kerygmatyczna Mk 2,1-3,6. 1997  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Ateneum Kapłańskie 1998 t. 130 z. 1 s. 150-151  szczegóły 
862.książka: Gryziec Piotr Roman: Według świętego Marka. Mały przewodnik egzegetyczno-teologiczny. 1995  szczegóły 
863.książka: Loska Tadeusz: Ewangelia według Św. Marka. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie Synu Bożym. 1996  szczegóły 
864.książka: Loska Tadeusz: Ewangelia według Św. Marka. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie Synu Bożym. 1989  szczegóły 
865.książka: Maggi Alberto: Jezus i Belzebub. Szatan i demony w Ewangelii św. Marka. 2001  szczegóły 
866.książka: Malina Artur: Gli scribi nel Vangelo di Marco. Studio del loro ruolo nella sua narrazione e teologia. 2002  szczegóły 
recenzja: Hałas Stanisław: Konflikt między uczonymi w piśmie a Jezusem. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 295-298  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 69 (nota...) szczegóły 
867.książka: Rosik Mariusz: Ku radykalizmowi Ewangelii. Studium nad wspólnymi logiami Jezusa w Ewangeliach według św. Mateusza i św. Marka. 2000  szczegóły 
recenzja: Stasiak Sławomir Jan: Radykalizm logiów Jezusa. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 288-295  szczegóły 
868.książka: Steiner Rudolf: Tajemnice Ewangelii św. Marka. 1998 ([Wykłady wygłoszone od 15.09 do 24.09.1912 r. w Bazylei]...) szczegóły 
869.książka: Stock Klemens: Dobra Nowina Jezus. Orędzie Ewangelii św. Marka. 1994  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
870.artykuł: Adamczewski Bartosz: Pan młody i przymierze oblubieńczej miłości (Mk 2, 18-22). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 141-156  szczegóły 
871.artykuł: Binek Paweł: Polskie tłumaczenia Ewangelii św. Marka w XX wieku z kręgu tradycji Biblii Wujka (Aspekt zmian leksykalno-stylistycznych). Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1996 t. 22 s. 61-87  szczegóły 
872.artykuł: Chmiel Jerzy: Zagadki rękopisu Ewangelii św. Marka z groty 7 Qumran. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 182-191  szczegóły 
873.artykuł: Czajkowski Michał: Marek: Pierwszy ewangelista - pierwszy antysemita?. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
874.artykuł: Czajkowski Michał: Spór o wspólnotę stołu. Struktura kerygmatyczna Mk 2, 13-17. Ateneum Kapłańskie 1993 t. 121 z. 2/3 s. 302-325  szczegóły 
875.artykuł: Czerski Janusz: Ewangelia św. Marka w aspekcie literackim. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1995 nr 2 s. 43-52  szczegóły 
876.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Zagadkowe "chciał ich minąć" (Mk 6, 46). Polonia Sacra 1997 nr 1 s. 21-33  szczegóły 
877.artykuł: Flis Jan: Myśl eklezjalna w Ewangelii św. Marka. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 151-167  szczegóły 
878.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Dlaczego Marek napisał drugą ewangelię?. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 2 s. 107-120  szczegóły 
879.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Krytyka argumentów za pierwszeństwem Ewangelii Marka. Studia Gdańskie 1998 t. 11 s. 113-127  szczegóły 
880.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Próba wyjaśnienia różnic w kompozycji Mt - Mk. Studia Theologica Varsaviensia 1993 nr 1 s. 77-116  szczegóły 
881.artykuł: Kudasiewicz Józef: "Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Boga" (Mk, 1,1 ). Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 89-109  szczegóły 
882.artykuł: Łach Jan: Formuła: "Tyś jest Chrystus" w Mk 8, 29. Communio 1991 r. 11 nr 5 s. 34-47  szczegóły 
883.artykuł: Malina Artur: Dotyk miłosierdzia (Mk 2, 1-12). Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 119-137  szczegóły 
884.artykuł: Malina Artur: Ewangelia a bluźnierstwo przeciw Duchowi świętemu (Mk 3,29; 12,40). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 109-126  szczegóły 
885.artykuł: Malina Artur, Misiarczyk Leszek: Fragment Ewangelii Marka w Qumram?. Collegium Polonorum 1994 t. 12 (1993/1994) s. 29-47  szczegóły 
886.artykuł: Mickiewicz Franciszek: "Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy" (Mk 2, 1-12). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 1 s. 28-38  szczegóły 
887.artykuł: Rosik Mariusz: La Donna Sirofenica (Mc 7,24-30). Analisi esegetica ed interpretazione teologica. Studia Warmińskie 2002 t. 39 s. 259-278 (nt. opowiadania o spotkaniu Jezusa z kobietą pogańską; ze streszczenie...) szczegóły 
888.artykuł: Schmatovich Janos: Das Zeichen des Brotes. Traditionsgeschichtliche Untersuchung zu Mk 6,30-44. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
889.artykuł: Sieg Franciszek: Jezus głosi "Ewangelię Bożą" (Mk 1, 14). Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 141-149  szczegóły 
890.artykuł: Sieg Franciszek: "Królestwo Boże przybliżyło się" (Mk 1, 15). Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 309-318  szczegóły 
891.artykuł: Szymik Stefan: Współczesne metody analizy tekstu biblijnego na przykładzie Mk 5, 1-20. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 2 s. 94-100  szczegóły 
892.artykuł: Wolniewicz Marian: Podczas Wieczerzy. Tradycja palestyńska: św. Marek i św. Mateusz. W drodze 1993 nr 6 s. 13-18  szczegóły 
893.artykuł: Zawadzki Ryszard: "Ich sende meinen Boten von dir her" (Mk 1,2). Die Gestalt des Elija im Markusevangelium. Collectanea Theologica 2001 nr specjalny s. 23-52  szczegóły 
894.artykuł: Żukowski Henryk: Problem formy opowiadania o uzdrowieniu Bartymeusza w Mk 10, 46-52. Studia Teologiczne 1993 t. 11 s. 15-26  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Mateusza
    książki (alfabet autorów)
895.książka: Bosak Pius Czesław: Kata Maththaion. Analiza gramatyczna, słownik grecko-polski. 2002  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 203 (nota...) szczegóły 
896.książka: Godlewski Zbigniew: Oto ja wam daję ducha. Wpływ i rozwój Ezechielowej idei powrotu do życia z wizji o wysuszonych kościach (37, 1-14) w tekście MT 27, 51B-53. 2000  szczegóły 
897.książka: Gryziec Piotr Roman: Według świętego Mateusza. Stary Testament ukryty w Nowym. 1998  szczegóły 
898.książka: Hesse Benedykt: Benedictti Hesse lectura super Evangelium Matthaei. 1990 (
(Cap. 17-20). Warszawa 1990, 342 s. (Textus et Studia Historiam Th...)
 szczegóły 
899.książka: Kowalczyk Andrzej: Wpływ typologii oraz tekstów Starego Testamentu na redakcję Ewangelii św. Mateusza. 1993  szczegóły 
recenzja: Bartnicki Roman: Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 1 (1995) s. 189-192  szczegóły 
recenzja: Waga Leszek: Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 196-198  szczegóły 
900.książka: Kowalczyk Mirosław: Historiozbawczy sens narodu w świetle Ewangelii Świętego Mateusza (Praca doktorska). 1991  szczegóły 
901.książka: Kowalczyk Mirosław: Naród w nauce chrześcijańskiej. 2002  szczegóły 
902.książka: Kubski Grzegorz: Egzegeza, retoryka i wyobrażenia. Komentarze księży Waleriana Serwatowskiego i Władysława Szczepańskiego do Wujkowego przekładu Ewangelii według św. Mateusza. 2003  szczegóły 
903.książka: Kuras Boguchwała: W szkole mądrości i miłości. Komentarz do Kazania na Górze (Mt 5, 13-7, 29). 2003  szczegóły 
904.książka: Loska Tadeusz: Ewangelia według św. Mateusza. Księga wypełnionych obietnic bożych. 1995  szczegóły 
recenzja: Grzybek Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 3 s. 214-216  szczegóły 
905.książka: Pawłowski Zdzisław: Kazanie na Górze - Osiem Błogosławieństw. 1995  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
906.impreza: Krajowy Tydzień Biblijny ABI (Associazione Biblica Italiana) (1990). (Tydzień dot. Ewangelii dzieciństwa, czyli Mateusza i Łukasza...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Ewangelie dzieciństwa. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 509-513  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
907.artykuł: Aranda Perez Gonzalo: Autour de la version sahidique du Nouveau Testament: s'agit-il d'une tradition textuelle unique? Etude des manuscrits M 569 et Bodmer XIX. x 1990 ([W ks. zb.:] Coptic Studies. Warszawa 1990 s. 21-26...) szczegóły 
908.artykuł: Bartnicki Roman: Autorstwo Ewangelii według św. Mateusza (W świetle świadectw starożytnego Kościoła i współczesnych dyskusji). Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 37-50  szczegóły 
909.artykuł: Bartnicki Roman: Eschatologiczne pocieszenie w Ewangelii św. Mateusza 10, 23. Warszawskie Studia Teologiczne 1990 t. 3 (1985/1990) s. 131-136  szczegóły 
910.artykuł: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5, 7). x 1997 ([W ks. zb.:] Ku szczęściu - bez oszustwa. Lublin 1997, s. 99-111...) szczegóły 
911.artykuł: Chrostowski Waldemar: Ewangelie dzieciństwa Jezusa - historia, legenda, tajemnica. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 357-376 (w świetle Ewangelii św. Mateusza i św. Łukasza...) szczegóły 
912.artykuł: Czajkowski Michał: Czy jest antyżydowska ewangelia najbardziej żydowska?. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 43-52  szczegóły 
913.artykuł: Czajkowski Michał: Jezus Mateusza wobec Tory Izraela. Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 119-129  szczegóły 
914.artykuł: Czerski Janusz: Analiza lingwistyczna przypowieści o niemiłosiernym dłużniku (Mt. 18, 23-35). Wrocławski Przegląd Teologiczny 1993 nr 2 s. 27-38  szczegóły 
915.artykuł: Czerski Janusz: Mateusz i jego Ewangelia. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1995 t. 15 s. 47-68  szczegóły 
916.artykuł: Czerski Janusz: Modlitwa "Ojcze nasz" w wersji Mt 6,9-13. analiza diachroniczna i synchroniczna. x 2000 ([w ks. zb.:] Służcie Panu z weselem. Księga jubileuszowa ku czci kard....) szczegóły 
917.artykuł: Czerski Janusz: Perspektywa eklezjalna opowiadania Mateusza o uzdrowieniu paralityka. Analiza lingwistyczna Mt 9,1-8. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad plenam unitatem. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu ...) szczegóły 
918.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: 'Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni" (Mt 5, 18). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
919.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: "Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna kota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni" (Mt 5, 18). x 2000 ([W ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
920.artykuł: Fortuna Mariola: Hebrajska Ewangelia św. Mateusza ze średniowiecznego traktatu żydowskiego. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 4 s. 241-249  szczegóły 
921.artykuł: Godlewski Zbigniew: Mt 27,51 b - 53 jako jednostka literacka. Warszawskie Studia Teologiczne 2000 t. 12 (1999) cz. I s. 45-62  szczegóły 
922.artykuł: Górski Artur: Come-back świętego Mateusza. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 11 s. 15  szczegóły 
923.artykuł: Hergesel Tomasz: Historia zbawienia wg św. Mateusza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 1/3 s. 25-36  szczegóły 
924.artykuł: Hergesel Tomasz, Rosik Mariusz: "Posłany, aby zaświadczyć o światłości" (J 1, 8). Postać Jana Chrzciciela we współczesnej literaturze egzegetycznej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 2 s. 146-152 (dot. m.in. literackiego kształtu Ewangelii św. Mateusza, w tym roli po...) szczegóły 
925.artykuł: Hergesel Tomasz: Znaczenie proroctwa Iz 40,3 w Ewangelii św. Mateusza. x 2000 ([w ks. zb.:] Służcie Panu z weselem. Księga jubileuszowa ku czci kard....) szczegóły 
926.artykuł: Jezierska Ewa J.: Wypowiedzi Jezusa o przebaczeniu w przekazie Ewangelii Mateusza (6,12; 6, 14-15; 18; 35). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
927.artykuł: Kapera Zdzisław J.: The Polish Journal of Biblical Research 2000 t. 1 nr 1 s. 148-150 ([rec. ks:] F. Neirynck, J. Verheyden, R. Corstjens: The Gospel of Matt...) szczegóły 
928.artykuł: Komornicka Anna M.: Próba przekładu i interpretacji greckiego tekstu Ewangelii (Mat. 6. 9-13). Collectanea Philologica 1995 t. 1 s. 143-155 (dot. tekstu Modlitwy Pańskiej...) szczegóły 
929.artykuł: Kościelniak Krzysztof: Implikacje ugaryckiej etymologii "Belzebuba" w Nowym Testamencie. Polonia Sacra 1999 nr 5 s. 173-186  szczegóły 
930.artykuł: [Kowalczyk Andrzej] A.K.: Motywy zmian w Mateuszowych cytatach Starego Testamentu niezgodnych z tekstem masoreckim i Septuagintą. Studia Gdańskie 1992 t. 8 s. 5-18  szczegóły 
931.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Mowa eschatologiczna w Ewangelii św. Mateusza. Studia Gdańskie 1993 t. 6 (1986) s. 179-207  szczegóły 
932.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Próba wyjaśnienia różnic w kompozycji Mt - Mk. Studia Theologica Varsaviensia 1993 nr 1 s. 77-116  szczegóły 
933.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Rodzaj literacki Ewangelii Mateusza. Studia Theologica Varsaviensia 1996 nr 1 s. 115-153  szczegóły 
934.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Studia Gdańskie 1993 t. 9 s. 313-315 ([rec. ks.:] Vincent Mora: Le refuse d'Israel. Matthieu 27,25. Paris 19...) szczegóły 
935.artykuł: Kowalczyk Mirosław: Teologiczny sens "ethnos" w Ewangelii św. Mateusza. Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 2 s. 65-74  szczegóły 
936.artykuł: Kowalczyk Stanisław: The Genre of the Gospel of Matthew. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 45-52  szczegóły 
937.artykuł: Kudasiewicz Józef: "Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoc" (Mt 21, 43). Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 79-84  szczegóły 
938.artykuł: Kudasiewicz Józef: Manifest misyjny Jezusa (Mt 28,26-20). x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
939.artykuł: Kudasiewicz Józef: "Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie..." (Mt 1, 19). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
940.artykuł: Łach Jan: Kazanie na Górze (Mt 5-7) Prawem i Ewangelią wszystkich wierzących. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
941.artykuł: Maurin Krzysztof: Syn Człowieczy - archetyp człowieczeństwa. Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 86-91  szczegóły 
942.artykuł: Maurin Krzysztof: Syn Człowieczy jako fundamnet wielkich religii, a także i biologii (antropogenezy). Gnosis 2000 nr 12 s. 7-10  szczegóły 
943.artykuł: Mędala Stanisław: Nowe źródło do badań przekazu Ewangelii Mateusza. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 4 s. 249-259  szczegóły 
944.artykuł: Mikołejko Zbigniew: Rzeź niewiniątek. Twórczość 1994 nr 8 s. 62-81 (analiza fragmentu poświęconego rzezi dzieci dokonanej na rozkaz Heroda...) szczegóły 
945.artykuł: Misiurek Jerzy: "Zgorszenia wprawdzie przyjść muszą" (Mt 18, 7). Ateneum Kapłańskie 1995 t. 125 z. 2/3 s. 175-185 (biblijna koncepcja zgorszenia; aspekt teologiczno-moralny; możliwości ...) szczegóły 
946.artykuł: Morawski Marcin: Septuaginta w Ewangelii według św. Mateusza. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 107-111  szczegóły 
947.artykuł: Ormanty Stanisław: Wyznanie wiary Piotra w kontekście liturgii żydowskiej. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 11 s. 21-33  szczegóły 
948.artykuł: Paciorek Antoni: Nowa modlitwa uczniów Nowego Przymierza (Mt 6, 9-13). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 157-175  szczegóły 
949.artykuł: Razgrom Roman: Lekarz i celnik. Lewą nogą 1993 nr 2 s. 111-117 (porównanie Ewangelii według św. Mateusza i według św. Łukasza...) szczegóły 
950.artykuł: Rączkowski Witold: Święty na każdy tydzień [z tego cyklu:] Św. Mateusz Ewangelista. Zorza 1989 nr 38 s. 7  szczegóły 
951.artykuł: Romaniuk Kazimierz: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? (Mt 16, 13). Co sądzicie o Mesjaszu? (Mt 22, 42). Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 9 (1996) s. 43-48  szczegóły 
952.artykuł: Toeplitz Karol: O niedoskonałości kodeksów. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 53-64 (dot. Dekalogu oraz "Kazania na górze" (Mt 5,3-12)...) szczegóły 
953.artykuł: Tronina Antoni: "Ubodzy w duchu" (Mt 5, 3). x 1997 ([W ks. zb.:] Ku szczęściu - bez oszustwa. Lublin 1997, s. 57-66...) szczegóły 
954.artykuł: Uglorz Manfred: Dekalog a Jezusowe: "A Ja wam powiadam...". Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 5-16  szczegóły 
955.artykuł: Wichrowicz Cyprian Jan: Czym są błogosławieństwa ewangeliczne. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 293-306  szczegóły 
956.artykuł: Wolniewicz Marian: Podczas Wieczerzy. Tradycja palestyńska: św. Marek i św. Mateusz. W drodze 1993 nr 6 s. 13-18  szczegóły 
957.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 221-225 ([rec. ks.:] Jacques Nieuviarts: L'Entree de Jesus a Jerusalem (Mt 21,1...) szczegóły 
958.artykuł: Żukowski Henryk: Spojrzenie na rozdziały cudów w Mt 8-9. Studia Teologiczne 1994 t. 12 s. 97-105  szczegóły 
959.artykuł: Żywica Zdzisław: Opowiadanie o poczęciu Jezusa - Emmanuela (Mt 1, 8-25). Ełckie Studia Teologiczne 2003 t. 4 s. 281-287  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / List do Hebrajczyków
    książki (alfabet autorów)
960.książka: Bogacz Roman: Rola hapax legomenów w przedstawieniu misji Chrystusa według Hbr 1, 1-5, 10. 1997  szczegóły 
961.książka: Gooding David: Niewzruszone Królestwo. List do Hebrajczyków dzisiaj. 1994  szczegóły 
962.książka: Kasiłowski Piotr: Solidarność w Liście do Hebrajczyków. 2002  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2002 nr 2 s. 219-225  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rumianek Ryszard: Warszawskie Studia Teologiczne 2002 t. 14 (2001) s. 264-265  szczegóły 
963.książka: Niemirski Zbigniew: Listy Pawłowe oraz List do Hebrajczyków (Wprowadzenie). 1996  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
964.artykuł: Bogacz Roman: Jezus Arcykapłan - logos źródłem miłosierdzia według Hbr 4,12-16. Polonia Sacra 2003 nr 12 s. 95-104 (ze streszcz. w jęz. angielskim; z not. o autorze art. na s. 406...) szczegóły 
965.artykuł: Bogacz Roman: Komputerowa analiza struktury literackiej "Listu do Hebrajczyków". Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 97-128  szczegóły 
966.artykuł: Horak Tomasz: O nowy przekład "Listu do Hebrajczyków". Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 2/6 s. 83-86 (z propozycją przekładu tekstu w tł. Tomasza Horaka...) szczegóły 
967.artykuł: Kasiłowski Piotr: Mojżesz i Chrystus w Liście do Hebrajczyków. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
968.artykuł: Kasiłowski Piotr: Przezwyciężanie kryzysu (Hbr 5,11-6,12). x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
969.artykuł: Lewandowski Andrzej: Dynamizm słowa Bożego wg Hbr 4, 12. Theologica Thoruniensia 2000 t. 1 s. 97-109  szczegóły 
970.artykuł: Szlaga Jan: Die Eschatologie des Briefes an die Hebraeer. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 73-85  szczegóły 
971.artykuł: Szlaga Jan: Nawrócenie i pokuta w "Liście do Hebrajczyków". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996 r. 38 (1995) nr 1/2 s. 65-77  szczegóły 
972.artykuł: Witczyk Henryk: Nowa ofiara podstawą Nowego Przymierza (Hbr 8-9). Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 177-210  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / List św. Jakuba
    książki (alfabet autorów)
973.książka: Kot Tomasz: La lettre de Jacques. La foi, chemin de la vie. 2006  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Jana
    książki (alfabet autorów)
974.książka: Bednarz Michał: Pisma św. Jana. 2000  szczegóły 
975.książka: Bednarz Michał: Pisma św. Jana. 1997  szczegóły 
976.książka: Jackman David: Listy Jana Apostoła. 2002  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
977.artykuł: Kasiłowski Piotr: How to be Wealthy? The Letter of james and the Problem of Wealth. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 35-44  szczegóły 
978.artykuł: Langkammer Hugolin: Kościół w Listach św. Jana. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 79-83  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    książki (alfabet autorów)
979.książka: Bielecki Stanisław: Chrześcijanin i czas. Według listów św. Pawła. 1999  szczegóły 
980.książka: Bielecki Stanisław: Kairos chrześcijanina w ujęciu listów św. Pawła. Rozprawa habilitacyjna. 1996  szczegóły 
981.książka: Chłąd Stanisław: Kościół chwalebnego Chrystusa. Doktryna Ef 4,7-16 na tle paralel nowotestamentowych. 2000  szczegóły 
982.książka: Jelonek Tomasz: Św. Paweł i jego listy. 1992  szczegóły 
983.książka: Jelonek Tomasz: Św. Paweł i jego listy. 1995  szczegóły 
984.książka: Jelonek Tomasz: Wprowadzenie do listów św. Pawła. 1998  szczegóły 
985.książka: Kucharski Jacek: Religijno-semiotyczne tło rzeczownikowych synonimów soteriologicznych listów św. Pawła Apostoła. 1996  szczegóły 
986.książka: Łach Jan: Dłużnicy miłości. Egzegeza wybranych tekstów Pawłowych. 1994  szczegóły 
987.książka: Niemirski Zbigniew: Listy Pawłowe oraz List do Hebrajczyków (Wprowadzenie). 1996  szczegóły 
988.książka: Olyott Stuart: List do Rzymian. Ewangelia jaką jest naprawdę. 1994  szczegóły 
989.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 1. 1995  szczegóły 
990.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 1. 2000  szczegóły 
991.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 1. 1997  szczegóły 
992.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 2. 1996  szczegóły 
993.książka: Paciorek Antoni: Paweł Apostoł - pisma. Cz. 2. 1997  szczegóły 
994.książka: Pindel Roman: Aby zrozumieć Pawła. Wprowadzenie i wdrożenie w lekturę Listów Pawłowych. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 157 (not....) szczegóły 
995.książka: Pindel Roman: Od ewangelizacji do wspólnoty. Komentarz do Pierwszego Listu do Koryntian. 2000  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 157 (nota...) szczegóły 
996.książka: Pindel Roman: W obronie prawdy Ewangelii. Analiza literacko-retoryczna Ga 1, 11 -2, 21. 2001  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 2 s. 172 (not....) szczegóły 
997.książka: Prime Derek: Przestudiujmy 2. List do Koryntian. 2000  szczegóły 
998.książka: Romaniuk Kazimierz: Św. Paweł. Życie i dzieło. 1995  szczegóły 
999.książka: Romaniuk Kazimierz: Święty Paweł o kobietach. 1995  szczegóły 
1000.książka: Staniek Edward: Trzynasty Apostoł. 1996  szczegóły 
1001.książka: Stasiak Sławomir Jan: Eschatologia w listach pasterskich. Specyfika terminów rzeczownikowych. 1999  szczegóły 
recenzja: Rosik Mariusz: Wrocławski Przegląd Teologiczny 2003 nr 1 s. 252-254  szczegóły 
1002.książka: Stott John Robert Walmsley: Poselstwo Drugiego Listu do Tymoteusza. 1991  szczegóły 
1003.książka: Stott John Robert Walmsley: Poselstwo Listu do Galacjan. 1991  szczegóły 
1004.książka: Szorc Jerzy: Wolność i posłuszeństwo. Studium egzegetyczno-teologiczne Rz 6, 16-18. 2000  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1005.artykuł: Adamczewski Bartosz: Ewangelizacja Izraela w "Liście do Efezjan". Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 183-199  szczegóły 
1006.artykuł: Bielecki Stanisław: Dar usprawiedliwienia i przyjęcie go według [Listu do Rzymian] Rz 3, 21-26. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1007.artykuł: Bielecki Stanisław: Kairos chrześcijanina według Rz 13, 11-14. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 3 s. 85-99 (analiza Listu do Rzymian...) szczegóły 
1008.artykuł: Bielecki Stanisław: Rz 13, 1-7 w kontekście historii zbawienia. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 47-56  szczegóły 
1009.artykuł: Brejdak Jaromir: Philosophia crucis. Studia Heideggera nad Apostołem Pawłem. Nowa Krytyka 2000 nr 10 s. 125-152  szczegóły 
1010.artykuł: Burnet Regis: Przekaz wiary u Pawła: wypowiedzi do przekazywania i listy ożywiające wiarę. Communio 2002 nr 5 s. 19-27  szczegóły 
1011.artykuł: Chłąd Stanisław: Chrystus i kościół według Ef 4, 7-16. Częstochowskie Studia Teologiczne 1993 t. 19/20 (1991/1992) s. 7-21  szczegóły 
1012.artykuł: Chmiel Jerzy: "Od wiary do wiary" (Rz 1. 17). Propozycja hermeneutyczna interpretacji tekstów o usprawiedliwieniu. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
1013.artykuł: Czerski Janusz: Miłosierdzie w listach świętego Pawła. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1992 t. 13 s. 13-28  szczegóły 
1014.artykuł: Geniusz Andrzej: Najstarszy przekaz o Zmartwychwstaniu. Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców 1997 nr 3 s. 73-81 (dot. 1 Kor 15, 1-11 z teologicznego i historycznego punktu widzenia...) szczegóły 
1015.artykuł: Gieniusz Andrzej: "Ten aparhen tou pneumatos ehontes" - sens i funkcja metafory w Rz 8, 23-25. x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1016.artykuł: Grajewski Jan Lucjan: "Czcij ojca twego i matkę twoją" w listach Nowego Testamentu. Studia Teologiczne 1996 t. 14 s. 19-46 (dot. Listu do Efezjan...) szczegóły 
1017.artykuł: Gryziec Piotr R.: "Z uczynków prawa nikt nie może dostąpić usprawiedliwienia" (Rz 3, 20). Kwestia spójności Pawłowej krytyki prawa.. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 1 s. 16-22  szczegóły 
1018.artykuł: Gryziec Piotr: Charyzmat paraklezy (Paweł) 12, 6-8. Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 1 s. 85-98 (dot. Listu do Rzymian...) szczegóły 
1019.artykuł: Grzymska Urszula: Radosny aspekt paruzji w Listach św. Pawła do Tesaloniczan. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 4 s. 247-255  szczegóły 
1020.artykuł: Homerski Józef: Duch Święty w Listach Pawłowych. Resovia Sacra 1996 nr 3 s. 7-23  szczegóły 
1021.artykuł: Jasiński Andrzej Sebastian: Bóg Ojciec a dzieło zbawienia w Jezusie Chrystusie według "Listu do Galatów". x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
1022.artykuł: Jezierska Ewa J.: Proegzystencja wspólnoty chrześcijan "dla świata" według Listów Pawłowych. Colloquium Salutis 1994 t. 25 s. 231-239  szczegóły 
1023.artykuł: Kasiłowski Piotr: Za co dziękować? (1 Tes 1-3). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1024.artykuł: Kiernikowski Zbigniew: Zasadnicze czynniki wzrostu życia wspólnoty chrześcijańskiej. Analiza tekstu Kol 1,3-11 (Część II). Studia Gnesnensia 2000 t. 14 s. 5-38  szczegóły 
1025.artykuł: Klich Anna Emmanuela: Wezwanie do "zachowania jedności ducha" (Ef 4,1-6). x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
1026.artykuł: Kowalski Aleksander: Pawłowe teksty o diakonacie w interpretacji Ojców Kościoła. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 605-635  szczegóły 
1027.artykuł: Langkammer Hugolin: Bóg jako Ojciec w Listach św. Pawła. Próba syntezy patroteologii Pawłowej. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
1028.artykuł: Langkammer Hugolin: Eklezjalne określenia chrześcijan w Listach św. Pawła. Colloquium Salutis 1994 t. 25 s. 199-207  szczegóły 
1029.artykuł: Langkammer Hugolin: Jezus Chrystus w "Listach św. Pawła". Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 101-104  szczegóły 
1030.artykuł: Langkammer Hugolin: Znaczenie Listu Św. Pawła do Galatów. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1031.artykuł: Longosz Stanisław: Czy Paweł Apostoł cytował komediopisarza Menandra? Opinie Ojców Kościoła. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 907-924  szczegóły 
1032.artykuł: Łach Jan: "Nadzieją radujący" (List do Rzymian 12, 12). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 21-24  szczegóły 
1033.artykuł: Łach Jan: Odwieczne plany naszego zbawienia według Ef 1, 3-14. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
1034.artykuł: Łach Jan: "...Okazał się Synem Bożym w mocy według Ducha uświęcenia przez zmartwychwstanie" (Rz 1,4). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1035.artykuł: Łach Jan: Starotestamentowe tło formuły "Narodzony według ciała z nasienia Dawida" [List do Rzymian] Rz 1,3. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1036.artykuł: Misztal Wojciech: Życie chrześcijan jako zycie w Bogu Ojcu według św. pawła Apostoła. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
1037.artykuł: Ordon Hubert: Matka Jezusa w Ga 4, 4-5. Częstochowskie Studia Teologiczne 1993 t. 19/20 (1991/1992) s. 37-46  szczegóły 
1038.artykuł: Ordon Hubert: Pawłowa argumentacja na rzecz niesienia pomocy potrzebującym. Vox Patrum 1997 t. 30/31 (1996) s. 75-83  szczegóły 
1039.artykuł: Ozorowski Mieczysław: Potrójny wymiar Rekapitulacji według św. Pawła. Studia Teologiczne 1995 t. 13 s. 61-76  szczegóły 
1040.artykuł: Paciorek Antoni: Poganie "przed Chrystusem" według "Listu do Rzymian 1-2". Tarnowskie Studia Teologiczne 1994 t. 13 s. 207-228  szczegóły 
1041.artykuł: Paciorek Antoni: Wydarzenie pod Damaszkiem w świetle nowotestamentowych wypowiedzi. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1042.artykuł: Pindel Roman: Gatunek retoryczny i didpositio "Listu do Galatów". Polonia Sacra 2000 nr 6 s. 183-208  szczegóły 
1043.artykuł: Pindel Roman: Małoazjatyckie gminy żydowskie związane z działalnością Pawła Apostoła. Z badań nad Biblią 2001 z. 3 s. 71-95  szczegóły 
1044.artykuł: Pindel Roman: O model rozwoju idei ciała Chrystusa u świętego Pawła. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 3 s. 188-196  szczegóły 
1045.artykuł: Pindel Roman: Wspólnototwórczy charakter Wieczerzy Pańskiej według pierwszego listu do Koryntian. Analecta Cracoviensia 1989 t. 21/22 (1989/1990) s. 271-284  szczegóły 
1046.artykuł: Popowski Remigiusz: Semantyka form imperatiwu w Listach Pawła z Tarsu. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 32 (1984) z. 3 s. 21-55  szczegóły 
1047.artykuł: Posadzy Andrzej: Duch wolności i wierności prawu Chrystusa według Gal 6, 1-10. Colloquia Theologica Ottoniana 2003 nr 3 s. 30-46 (dot. "Listu do Galatów"...) szczegóły 
1048.artykuł: Prado Flores Jose: Kerygmat Pawła. W drodze 1996 nr 3 s. 16-26  szczegóły 
1049.artykuł: Rafiński Grzegorz: Pawłowe doświadczenie Boga objawiającego się w Chrystusie. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1050.artykuł: Rafiński Grzegorz: Problem struktury 1 Kor 1-4. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 2 s. 73-81  szczegóły 
1051.artykuł: Rakocy Waldemar: Antypawłowa opozycja w "Liście do Galatów". Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 117-127  szczegóły 
1052.artykuł: Rakocy Waldemar: Pytanie o ofiarność Filipian (interpretacja feministyczna). Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 2 s. 152 (dot. sposobu prezentacji kobiet w Listach...) szczegóły 
1053.artykuł: Rakocy Waldemar: Retoryczny schemat argumentacji w 1 Kor 1-4. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 4 s. 231-242  szczegóły 
1054.artykuł: Romanello Stefano: Jakie jest orędzie ewangeliczne w Rz 1, 16-3,20?. Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 165-182  szczegóły 
1055.artykuł: Romaniuk Kazimierz: "Spór Antiocheński" i jego rola w walce Pawła z żydującymi. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 35-48  szczegóły 
1056.artykuł: Romaniuk Kazimierz: Studia Paulina (1 Kor 15,5,7; Ga 2,1 n). Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 7-16  szczegóły 
1057.artykuł: Sikora Adam Ryszard: Kościół jako Ciało Chrystusa w Kol [Liście do Kolosan] i Ef [Liście do Efezjan]. Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 129-138  szczegóły 
1058.artykuł: Świderkówna Anna: Najstarsze wyznanie wiary. Motywacje 2002 nr 2 s. 6-8 (komentarz do 1 Kor 15, 3-9...) szczegóły 
1059.artykuł: Tkacz Magdalena: Z badań nad retoryką w Listach św. Pawła. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 103-112  szczegóły 
1060.artykuł: Tołwiński Jan: Szlakiem Apostoła Pawła w Grecji. Łaska i Pokój 1989 nr 5/6 s. 40-45; nr 7/8 s. 38-42  szczegóły 
1061.artykuł: Topczewska Urszula: Paulusbriefe als Diskurs. Zur pragmalinguistischen Analyse der paulinischen Texte. Collectanea Theologica 2001 nr specjalny s. 67-99 (pod artykułem imię autorki zapisane: "Dorota Topczewska"...) szczegóły 
1062.artykuł: Turek Waldemar: "Nie ma władzy, która by nie pochodziła od Boga". Rz 13, 1 w interpretacji Ireneusza i Orygenesa. Studia Płockie 2002 t. 30 s. 55-64  szczegóły 
1063.artykuł: Turko Ryszard: Wątki sportowe w "Listach Apostolskich" św. Pawła. Nad Odrą 1993 nr 6 [właśc. 3] s. 18-19  szczegóły 
1064.artykuł: Wolniewicz Marian: Tej nocy, w której był wydany. Tradycja antiocheńska: św. Paweł. W drodze 1994 nr 6 s. 49-54 (Eucharystia w Nowym Testamencie...) szczegóły 
1065.artykuł: Wronka Stanisław: La giustificazione e la salvezza in Paolo. Polonia Sacra 1997 nr 1 s. 281-292 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
1066.artykuł: Wronka Stanisław: La giustificazione e la salvezza in Rm 1, 16-17. Polonia Sacra 1998 nr 2 s. 227-239 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
1067.artykuł: Wronka Stanisław: La giustificazione e la salvezza in Rm 5,1-11 e Tt 3,4-7. Polonia Sacra 1999 nr 4 s. 197-217 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
1068.artykuł: Wronka Stanisław: La struttura e il contenuto del codice domestico di Col 3, 18-4, 1. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 273-290 (dot. Listów do Kolosan; ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
1069.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 218-221 ([rec. ks.:] Simon Legasse: Les Epitres de Paul aux Thessaloniciens. Pa...) szczegóły 
1070.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 214-217 ([rec. ks.:] Sebastian Schneider: Vollendung des Auferstehens. Eine exe...) szczegóły 
1071.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 185-188 ([rec. ks.:] Stanislas Lyonnet: Etudes sur l'Epitre aux Romains. Roma 1...) szczegóły 
1072.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 4 s. 205-210 ([rec. ks.:] Raymond F. Collins: First Corinthians. Minnesota 1999...) szczegóły 
1073.artykuł: Załęski Jan: Paruzja a sytuacja zmarłych w Chrystusie według 1 Tes 4,13-18. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 61-76  szczegóły 
1074.artykuł: Załęski Jan: Znaczenie terminów "władza" i "aniołowie" w 1 Kor 11,10. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
1075.artykuł: Zdziarstek Roman: Chrystonomiczność egzystencji chrześcijańskiej według św. Pawła. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 2 s. 98-110  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1076.recenzja: Podgórzec Zbigniew: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 86  szczegóły 
1077.recenzja: Wojciechowski Michał: Przegląd Katolicki 1989 nr 26 s. 6  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Piotra
    książki (alfabet autorów)
1078.książka: Alicki Wiesław: Duch Chrystusa (1P 1, 11). Pneumatologia chrystocentryczna w Pierwszym Liście św. Piotra. 2003  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1079.artykuł: Hałas Stanisław: Biblijne modele w interpretacji misterium paschalnego (Analiza treści 1 P [pierwszego listu św. Piotra]). Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 129-139  szczegóły 
1080.artykuł: Tronina Antoni: Struktura literacka Pierwszego Listu Piotra. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokryfy Nowego Testamentu (Opracowania)
    książki (alfabet autorów)
1081.książka: George J.: Piąta ewangelia. Klucz do Biblii gnozy. 1992  szczegóły 
1082.książka: Izydorczyk Zbigniew: Manuscripts of the Evangelium Nicodemi. A census. 1993  szczegóły 
1083.książka: Kretschmer Ryszard: Raport Poncjusza Piłata - rzeczywistość i legenda. 1999  szczegóły 
1084.książka: Langkammer Hugolin: Apokryfy Nowego Testamentu. 1989 ([Klasyfikacja i omówienie apokryfów Nowego Testamentu z II-IV w. n.e.:...) szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: Apokryfy - przegląd publikacji. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 939-940 (nota...) szczegóły 
recenzja: Włodarczyk Jolanta: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 178-179  szczegóły 
1085.książka: Starowieyski Marek: Barwny świat apokryfów. 1998  szczegóły 
recenzja: Bardski Krzysztof: Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 198-199  szczegóły 
recenzja: Salamon Maciej: Eos 1998 t. 85 (1998) z. 2 s. 323-324  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1086.impreza: Międzynarodowe kolokwium poświęcone apokryficznej literaturze chrześcijańskiej (1995).  szczegóły 
artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: 5. Międzynarodowe Kolokwium na temat literatury apokryficznej. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 266-267 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1087.artykuł: Apokryficzna korespondencja między Seneką i świętym Pawłem. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 219-230 (z tekstem apokryfu, s. 231-240...) szczegóły 
1088.artykuł: Gijsel J.: The Pseudo-Matthew Gospel. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 901-906 (nt. łacińskiej wersji greckiego apokryfu: De nativitate beatae Mariae,...) szczegóły 
1089.artykuł: Jastrzębowska Elżbieta: Die apokryphen Quellen der Darstellungen aus dem Marienleben und Kindheit Jesu. x 1992 ([W ks.:] Elżbieta Jastrzębowska: Bild und Wort. Das Marienleben und di...) szczegóły 
1090.artykuł: Kaczmarek Tomasz: Los sprawiedliwych Starego Testamentu po śmierci według świadectw z I/II w.. Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 589-597 (w świetle apokryfów, tekstów liturgicznych i homilii...) szczegóły 
1091.artykuł: Saxer Victor: Marie Madeleine dans les apocryphes du Nouveau Testament. Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 115-124  szczegóły 
1092.artykuł: Starowieyski Franciszek: Legenda Św. Jakuba Większego Apostoła. Warszawskie Studia Teologiczne 1996 t. 8 (1995) s. 39-69 (tekst referatu wygł. na seminarium "Pielgrzymki do Composteli i kult ś...) szczegóły 
1093.artykuł: Starowieyski Marek: Apokryfy - przegląd publikacji. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 933-940 (dot. publikacji nt. apokryfów i wydań tekstów apokryfów we Francji, Ni...) szczegóły 
1094.artykuł: Starowieyski Marek: Apokryfy jako utwory apologetyczne. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 357-365  szczegóły 
1095.artykuł: Starowieyski Marek: Datowanie Aktów św. Barnaby (BHG 225; ClAp 385) i Panegiryku św. Barnaby (BHG 226; CPG 7400, ClAp 286). Meander 1993 nr 7/8 s. 319-323  szczegóły 
1096.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: 1. Nowy numer czasopisma "Apocrypha". Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 263 (omów. czasopisma Apocrypha (Turhout) 1994 nr 5...) szczegóły 
1097.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: 2. Seria "Apocryphes". Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 263-264 (omów. serii "Apocryphes" wydawnictwa Brepols w Turnhout; z wykazem tyt...) szczegóły 
1098.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: 3. Zbiór artykułów prof. Francois Bovon. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 264-265 ([rec. ks.:] Francois Bovon: Revelations et ecritures. Nouveau Testamen...) szczegóły 
1099.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: 4. Wstęp do literatury apokryficznej. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 265-266 ([rec. ks. zb.:] Le mystere apocryphe. Introduction a une litterature m...) szczegóły 
1100.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Apokryfy irlandzkie. Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 219-223 ([rec. ks.:] Irish Biblical Apocrypha. Selected textes in translation. ...) szczegóły 
1101.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Łacińskie Ewangelie dzieciństwa. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 333-334 ([omów.wydania:] Libri de Nativitate Mariae. Pseudo-Matthaei Evangelium...) szczegóły 
1102.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Monografia "Transitus Mariae". Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 339-340 ([rec. ks.:] S.C. Mimouni: Dormition et Assumption de Marie. Histoire d...) szczegóły 
1103.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Nowe teksty apokryficzne o św. Szczepanie. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 338-339 (nt. publikacji trzech rękopisów greckich opracowanych przez Andrzeja S...) szczegóły 
1104.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Nowe tomy czasopisma "Apocrypha". Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 331-333 (omów. czasopisma Apocrypha (Revue Internationale de Litterature...) szczegóły 
1105.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Nowe wydanie muzułmańskiej ewangelii Barnaby (Clavis Apocr 46). Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 219-223 ([rec. ks.:] Il Vangelo di Barnaba. Un Vangelo per i musulmani. Oprac. ...) szczegóły 
1106.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów Nowego Testamentu I: 1. Nowy numer czasopisma "Apocrypha". Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 307 (omów. czasopisma Apocrypha (Turhout) 1994 nr 4...) szczegóły 
1107.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów Nowego Testamentu I: 2. Nowy tekst o Piłacie. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 307-308 (omów. czasopisma Apocrypha (Turhout) 1994 nr 4...) szczegóły 
1108.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Pismo poświęcone apokryfom. Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 219-223 (omów. czasopisma Apocrypha. Le champ des apocryphes. Turhout (B...) szczegóły 
1109.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Wydanie Ewangelii Arabskiej (Clavis Apocr 44). Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 219-223 ([rec. ks.:] Vangelo Arabo Apocrifo dell'Apostolo Giovanni. Oprac. Luig...) szczegóły 
1110.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów. Meander 1994 nr 5/6 s. 309-312 (m.in. omów. zawartości czasopisma: Apocrypha. Revue internationale ...) szczegóły 
1111.artykuł: Starowieyski Marek: Materiały do poznania legendy i kultu Apostołów (3): Teksty o świętym Andrzeju Apostole. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 125-152 (z tekstem przekładu apokryfów; tłumaczył na język polski Marek Starowi...) szczegóły 
1112.artykuł: Starowieyski Marek: Materiały do poznania legendy i kultu Apostołów: Grzegorz z Tours: Dzieje św. Andrzeja (BHL 430. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 9 (1996) s. 49-73 (z tekstem przekładu apokryfu "Księga o cudach błogosławionego Andrzeja...) szczegóły 
1113.artykuł: Starowieyski Marek: Problem apokryfów u pisarzy IV w.. Meander 1991 nr 11/12 s. 495-501  szczegóły 
1114.artykuł: Starowieyski Marek: Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 452 ([rec. ks.:] Aurelio de Santos Otero: Los evangelios apocryfos. Edicion...) szczegóły 
1115.artykuł: Starowieyski Marek: Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 457-458 ([rec. ks. zb.:] Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Uebersetzung...) szczegóły 
1116.artykuł: Starowieyski Marek: Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 455-457 ([rec. ks. zb.:] Aufstieg und Niedergang der roemischen Welt. [Cz.] 2. ...) szczegóły 
1117.artykuł: Witakowski Witold: Etiopskie apokryficzne "Akta Apostołów". Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 153-166 (z tekstami apokryfów; z języka etiopskiego tłumaczył Witold Witakowski...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokryfy Nowego Testamentu (Teksty)
    książki (alfabet autorów)
1118.książka: Apokryfy Nowego Testamentu. [1]. Ewangelie apokryficzne. Cz. 1. Fragmenty. Narodzenie i dzieciństwo Maryi i Jezusa. 2003  szczegóły 
1119.książka: Apokryfy Nowego Testamentu. [1]. Ewangelie apokryficzne. Cz. 2. Św. Józef i św. Jan Chrzciciel. Męka i zmartwychwstanie Jezusa. Wniebowzięcie Maryi. 2003  szczegóły 
1120.książka: Apokryfy Nowego Testamentu. [2]. Apostołowie. Cz. 1. Andrzej, Jan, Paweł, Piotr, Tomasz. 2007  szczegóły 
1121.książka: Apokryfy Nowego Testamentu. [2]. Apostołowie. Cz. 2. Bartłomiej, Filip, Jakub Mniejszy, Jakub Większy, Judasz, Maciej Mateusz, Szymon i Juda Tadeusz Ewangeliści, Uczniowie Pańscy. 2007  szczegóły 
1122.książka: Apokryfy Nowego Testamentu. [3:] Listy i apokalipsy chrześcijańskie. 2001  szczegóły 
recenzja: Chodera Danuta: Apokryfy - księgi dla mędrców. Życie Uniwersyteckie 2003 nr 3 s. 15-16 (nt. prezentacji apokryfów 22 XII 2002...) szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Klimaty apokryfów. W drodze 2002 nr 1 s. 119  szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: Na tyłach Biblii. Życie z Książkami 2001 nr z 14/15 VIII s. 3  szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: Na tyłach Biblii. Życie z Książką Katolicką 2001 nr z 14/15 VIII s. 3  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Piąte piwo [z tego cyklu:] Święta poczta i koniec świata. Nowa Fantastyka 2002 nr 2 s. 78 (fel....) szczegóły 
recenzja: Półka nowości. Alma Mater 2002 nr 38 s. 52 (not....) szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: Z biblijnego gabinetu cieni. Tygodnik Powszechny 2001 nr 45 s. 2  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 316 (nota...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 4 s. 139  szczegóły 
1123.książka: Dzieje świętego Tomasza Apostoła. 2002 ([Tłumaczenie na podst. wydania: M. Bonnet: Acta apostolorum apocrypha....) szczegóły 
1124.książka: Ewangelia Judasza. 2006  szczegóły 
1125.książka: Ewangelia Judasza = The Gospel of Judas. 2011  szczegóły 
1126.książka: Ewangelia Marii Magdaleny. Koptyjska Ewangelia z II wieku. 2006 ([Zawiera tekst Ewangelii Marii Magdaleny równoległy w języku koptyjski...) szczegóły 
1127.książka: Ewangelia Tomasza. 1992  szczegóły 
1128.książka: Ewangelia życia doskonałego. Nieznane oblicze Jezusa. Prawda jest znakiem a czyste serce pozna go. 1993  szczegóły 
recenzja: Mickiewicz Franciszek: Kto sfałszował Ewangelię?. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 50 s. 4  szczegóły 
recenzja: Sapkowski Krzysztof: V Ewangelia. Tygiel Kultury 1996 nr 10 s. 125-127  szczegóły 
1129.książka: Ewangelie apokryficzne. 2003 (Cz. 1: Fragmenty, narodzenie i dzieciństwo Maryi i Jezusa.
Cz. 2: ...)
 szczegóły 
recenzja: Lektor: Drogi chrześcijaństwa. Tygodnik Powszechny 2003 nr 22 s. 29  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Piąte piwo [z tego cyklu:] Sancta simplicitas. Nowa Fantastyka 2003 nr 9 s. 78 (felieton...) szczegóły 
recenzja: (jwol): Notes Wydawniczy 2003 nr 7/8 s. 83 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 65  szczegóły 
recenzja: M.W.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 2/3 s. 272-273  szczegóły 
1130.książka: Pagels Elaine: Nauka Jezusa. Według tajemnej Ewangelii Tomasza. 2005 ([Zawiera tekst Ewangelii Tomasza, s. 229-243]....) szczegóły 
1131.książka: Tryptyk Paschalny. (Apokryfy o Męce i Zmartwychwstaniu). 2003  szczegóły 
artykuł: Chodera Danuta: ...Jak pokażę się ludziom? Andrzej Seweryn w "Tryptyku Paschalnym". Życie Uniwersyteckie 2003 nr 3 s. 16-17 (nt. uroczystego odczytu tekstu w Poznaniu, 6 III 2003 roku przez Andrz...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1132.wiersz: Hymn Chrystusa tańczącego (Chwała Tobie, Słowo! Chwała Tobie, Łasko...). Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 282-285 (ze wstępem: Z greckiej poezji wczesnochrześcijańskiej w przekładzie ks...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1133.proza: Apokalipsa Piotra. x 1995 ([W ks.:] Jacek Sokolski: Pielgrzymi do piekła i raju. Świat średniowie...) szczegóły 
1134.proza: Apokryficzne opisy sceny "Quo vadis?" [z tego cyklu:] Acta Petri et Pauli 82 (Tekst grecki). Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 385-386 (dot. Henryk Sienkiewicz: Quo vadis"; z komentarzem: Marek Starowieyski...) szczegóły 
1135.proza: Apokryficzne opisy sceny "Quo vadis?" [z tego cyklu:] Martyrium Petri et Pauli 6 (Tekst grecki). Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 385 (dot. Henryk Sienkiewicz: Quo vadis"; z komentarzem: Marek Starowieyski...) szczegóły 
1136.proza: Dzieje Andrzeja i Macieja w mieście ludożerców. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 128-142 (ze wstępem: Marek Starowieyski: Materiały do poznania legendy i kultu ...) szczegóły 
1137.proza: Dzieje Pawła [fragm.:] Dzieje Pawła i Tekli. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 nr 4/6 s. 119-126 (fragm. apokryfu Nowego Testamentu z ok. 160/170 r.; ze wstępem tłumacz...) szczegóły 
1138.proza: Dzieje Piotra Apostoła i Szymona (Vercellańskie) (Spór między Piotrem a Szymonem Magiem). Studia Paradyskie 1999 t. 9 s. 117-140 (ze wstępem: Zbigniew Izydorczyk: "Dzieje Piotra Apostoła i Szymona", s...) szczegóły 
1139.proza: Dzieje świętych Apostołów Piotra i Andrzeja. Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 142-147 (ze wstępem: Marek Starowieyski: Materiały do poznania legendy i kultu ...) szczegóły 
1140.proza: Greckie akta świętego Jakuba (Czyny i śmierć świętego Apostoła Jakuba, brata świętego Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa). Warszawskie Studia Teologiczne 1996 t. 8 (1995) s. 78-82  szczegóły 
1141.proza: Księga Jana Ewangelisty. Społeczeństwo Otwarte 1998 nr 4 wkł. s. 10-20 (z koment.: Zbigniew Mikołejko: Ewangelia rozdwojonego świata, s. 2-10...) szczegóły 
1142.proza: Księga o cudach błogosławionego Andrzeja Apostoła. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 9 (1996) s. 50-73 (ze wstępem: Marek Starowieyski: Materiały do poznania legendy i kultu ...) szczegóły 
1143.proza: Męczeństwo Świętego Apostoła i Ewangelisty Marka w Aleksandrii. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad sapientiam cordis. Księga pamiątkowa dedykowana księdz...) szczegóły 
1144.proza: Męka Andrzeja Apostoła (List kapłanów i diakonów z Achai). Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 147-152 (ze wstępem: Marek Starowieyski: Materiały do poznania legendy i kultu ...) szczegóły 
1145.proza: Świadectwo, czyli narodzenie i ścięcie świętego Jana, poprzednika i chrzciciela. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 588-594 (żywot grecki św. Jana Chrzciciela przypisywany św. Markowi Ewangeliści...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Dzieje Apostolskie
    książki (alfabet autorów)
1146.książka: Mikołajczak Mieczysław: Teologia świątyni w dwudziele św. Łukasza. Rozprawa habilitacyjna. 2000  szczegóły 
1147.książka: Rakocy Waldemar: "A słowo Boże rozszerzało się i rosło". Programowa funkcja Dz 12, 1-24 w kompozycji księgi. Rozprawa habilitacyjna. 1995  szczegóły 
1148.książka: Rakocy Waldemar: Obraz i funkcja faryzeuszy w dziele Łukaszowym (ŁK-DZ). Studium literacko-teologiczne. Rozprawa habilitacyjna. 2000  szczegóły 
recenzja: Bartnicki Roman: Studia Theologica Varsaviensia 2002 nr 1 s. 187-190  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 49 (nota...) szczegóły 
1149.książka: Seremet Bogusław: Dzieje Apostolskie i listy katolickie. 2001 ([Zawiera także teksty listów katolickich]....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1150.artykuł: Cieślik Paweł: Pareneza kazań misyjnych w świetle Dz 10, 43. Szczecińskie Studia Kościelne 1991 t. 1 s. 53-58  szczegóły 
1151.artykuł: Cyran Włodzimierz: Główne tematy mowy Piotra w Dz 10, 34-43. Częstochowskie Studia Teologiczne 1993 t. 19/20 (1991/1992) s. 23-36  szczegóły 
1152.artykuł: Cyran Włodzimierz: Rola Ducha Świętego w dziele ewangelizacji (Na podstawie Dz 10, 44-48). Częstochowskie Studia Teologiczne 1995 t. 21/22 (1993/1994) s. 15-35  szczegóły 
1153.artykuł: Dziamka Kazimierz: Fanatyzm Pawła. Bez dogmatu 2002 nr 51 s. 27 (dot. koncepcji religijnej...) szczegóły 
1154.artykuł: Kapliński Piotr: Czy w Dziejach Apostolskich istnieje terminologia wskazująca na pasterski autorytet św. Piotra?. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 5/6 s. 368-372  szczegóły 
1155.artykuł: Karłowicz Dariusz: Detronizacja filozofii. Przegląd Filozoficzny 1997 nr 3 s. 117-130 (analiza fragmentu - mowy św. Pawła Apostoła...) szczegóły 
1156.artykuł: Kempiak Ryszard: "Będziecie moimi świadkami [...] aż po krańce ziemi" (Dz 1, 8). Kompozycja Dziejów Apostolskich. Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 75-88  szczegóły 
1157.artykuł: Kempiak Ryszard: Duch Święty w "Dziejach Apostolskich". Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 61-80  szczegóły 
1158.artykuł: Koet Bart: Poglądy św. Łukasza na Żydów - odrzucenie czy polemika?. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 53-66  szczegóły 
1159.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Otwarta krytyka i odłączenie się grupy wspólnoty chrześcijańskiej od Świątyni Jerozolimskiej w Dziejach Apostolskich. Studia Gnesnensia 2000 t. 14 s. 39-58  szczegóły 
1160.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Świadectwo Jezusa w świątyni jerozolimskiej wobec sprzeciwu starszych (Dz 4-6). x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
1161.artykuł: Ordon Hubert: Cezarejska katecheza Piotra (Dz 10, 34-43). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 101-115  szczegóły 
1162.artykuł: Pilch John J.: Paul's Call to Be an Apostle. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 221-230 (powołanie św. Pawła na apostoła w świetle Dziejów Apostolskich św. Łuk...) szczegóły 
1163.artykuł: Pindel Roman: Pawłowa mowa obronna. Analiza retoryczna Dz 24,10b-21. Polonia Sacra 2003 nr 12 s. 295-307 (ze streszcz. w jęz. angielskim; z not. o autorze art. na s. 407...) szczegóły 
1164.artykuł: Pindel Roman: Początek pierwszej wyprawy Apostoła Pawła. Polonia Sacra 1998 nr 2 s. 208-226  szczegóły 
1165.artykuł: Pisarek Stanisław: Idea "trwania" (proskarteresis) w "Dziejach Apostolskich". Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 22 (1989) s. 211-223 (semantyczna analiza tekstu...) szczegóły 
1166.artykuł: Poniży Bogdan: Paweł z Tarsu w Atenach. x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
1167.artykuł: Rakocy Waldemar: Przyczynek do dyskusji na temat kompozycji "Dziejów Apostolskich". Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 103-110  szczegóły 
1168.artykuł: Rakocy Waldemar: Struktura literacka Dz Ap 12, 1-19. Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 4 s. 39-45  szczegóły 
1169.artykuł: Rakocy Waldemar: Studium gatunku literackiego opowiadania o uwolnieniu Piotra z więzienia (Dz 12, 7-10). Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 85-97  szczegóły 
1170.artykuł: Rakocy Waldemar: Tradycja i redakcja przekazu o pośpiechu Pawła na święto Pięćdziesiątnicy (Dz 20,16). Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 149-169  szczegóły 
1171.artykuł: Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 154-156 ([rec. ks.:] John T. Lentz: Luke's portrait of Paul. Cambridge 1994...) szczegóły 
1172.artykuł: Rosik Mariusz: Duch święty - źródło odwagi w głoszeniu Słowa Zbawienia (Dz 4, 23-31). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 151-164  szczegóły 
1173.artykuł: Styra Waldemar: Analiza lingwistyczna tekstu biblijnego na przykładzie [Dziejów Apostolskich] Dz 1, 15-26. Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 89-100  szczegóły 
1174.artykuł: Szymik Stefan: Literacki gatunek mowy św. Szczepana (Dz 7, 2-53). Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 103-115  szczegóły 
1175.artykuł: Szymik Stefan: Struktura literacka mowy św. Szczepana (Dz 7, 2-53). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 101-116  szczegóły 
1176.artykuł: Włodarczyk Stanisław: "Skąd zna on pisma, skoro się nie uczył?" (J 7, 15). Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 3 s. 223-231 (dot. m.in. zagadnienia piśmienności i mądrości Jezusa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
1177.książka: Harrington Wilfried J.: Klucz do Biblii. 1997  szczegóły 
1178.książka: Harrington Wilfried J.: Klucz do Biblii. 1995  szczegóły 
1179.książka: Jelonek Tomasz: Z badań nad Biblią. 2008 z. 16: Mesjanizm w historii Izraela (Materiały do Medytacji przed Menorą). 2008 ([Problem mesjanizmu w historii Izraela - żydowska lektura Biblii, m.in...) szczegóły 
1180.książka: Kania Ireneusz: O kabale i Zoharze. 1994 ([Zawiera rozdziały:] Kabała, czyli ku resakralizacji sakralnego. Ilust...) szczegóły 
recenzja: Midrasz 2006 nr 12 s. 14 (nota rec.; oprac. pp...) szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: "Zohar" i drogi mistyki żydowskiej. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 329-348  szczegóły 
1181.książka: Meleze Modrzejewski Józef: Żydzi nad Nilem. Od Ramzesa II do Hadriana. 2000  szczegóły 
recenzja: Bejda Wojciech: Świt i zmierzch egipskiej diaspory. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 28  szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Polonia Sacra 2001 nr 8 s. 500-502  szczegóły 
recenzja: Lang Andrzej: Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 201-206  szczegóły 
recenzja: Pilarczyk Krzysztof: Studia Judaica 2001 r. 3 (2000) nr 2 s. 295-297  szczegóły 
1182.książka: Pilarczyk Krzysztof: Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali. Wprowadzenie religioznawcze, literackie i historyczne. (Przedmowa. - Wstęp. - Tablica chronologiczna okresów archeologicznych ...) szczegóły 
1183.książka: Pilarczyk Krzysztof: Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali. Wprowadzenie religioznawcze, literackie i historyczne.  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1184.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich poświęcone qumranologii (1994).  szczegóły 
artykuł: Matras Tadeusz: XXXII Sesja Polskich Biblistów (Częstochowa 1994). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 209-213 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Sympozjum Polskich Biblistów. Ateneum Kapłańskie 1995 t. 124 z. 2 s. 301-303  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Zagadnienia specjalne (hebrajska) / Tematy, motywy (hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
1185.książka: Jelonek Tomasz: Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym.  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1186.artykuł: Chrostowski Waldemar: Lekarz i jego posługa w świetle Biblii. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 51-67  szczegóły 
1187.artykuł: Olgyay-Stawikowska Kinga: Pra...prababki Jezusa i inne prostytutki. Ośka 1998 nr 2 s. 52-53 (dot. postaci prostytutek i cudzołożnic w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
1188.artykuł: Ostrowski Maciej: Teologia pielgrzymowania. Polonia Sacra 2003 nr 12 s. 277-294 (dot. m.in. problematyki podróży i pielgrzymowania w Biblii; ze streszc...) szczegóły 
1189.artykuł: Świderkówna Anna: Bogaty w miłosierdzie. Znak 2003 nr 3 s. 62-68 (dot. miłosierdzia boskiego i jego synonimów w Starym i Nowym Testamenc...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Utwory anonimowe (hebrajska)
1190.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Baigent Michael, Leigh Richard: Zwoje znad Morza Martwego. Historia pewnego oszustwa. 1994  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 198-201  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: W naukowym przebraniu. Przegląd Powszechny 1995 nr 11 s. 243  szczegóły 
książka o utworze: Betz Otto, Riesner Rainer: Jezus, Qumran i Watykan. Kulisy Trzeciej Bitwy o Zwoje znad Morza Martwego. 1994 (Zdzisław Jan Kapera: Wprowadzenie do wydania polskiego. - Otto Betz, R...) szczegóły 
recenzja: Cinal Stanisław: Jezus, Qumran i Watykan. Nomos 1995 nr 10 s. 111-115  szczegóły 
książka o utworze: Betz Otto, Riesner Rainer: Jezus, Qumran i Watykan. Kulisy Trzeciej Bitwy o Zwoje znad Morza Martwego. 1996  szczegóły 
recenzja: Tronina Antoni: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 1 s. 77  szczegóły 
książka o utworze: Dombrowski Bruno W.W.: Ideological and socio-structural developments of the Qumran association as suggested by internal evidence of Dead Sea Scrolls. [Cz. 1]. 1994 ([Cz. 1:] Major texts mainly of Qumran cave 1, CD and 4QMMT. 1994, 183 ...) szczegóły 
książka o utworze: Dombrowski Bruno W.W.: Wieder sie hellenisierung juedischer Religion. Die Qumran-Assoziation nach dem "Manual of Discipline" (QS). [Cz. I-II]. 1998  szczegóły 
książka o utworze: Fitzmyer Joseph A.: [Sto jeden] 101 pytań o Qumran. 1997 ([Kompendium informacyjne na temat zwojów dkrytych nad Morzem Martwym w...) szczegóły 
recenzja: Ziółkowski Zenon: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 4 s. 321-323  szczegóły 
książka o utworze: Filomata. Nr 410: Rękopisy znad Morza Martwego (Antologia). 1992 (Numer specjalny: Rękopisy z Qumran. III. Kronika odkryć i wybór tekstó...) szczegóły 
książka o utworze: Lehmann Johannes: Tajemnica Rabbiego Jezusa. 2000  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Wiara wymyślona. Nowe Książki 2001 nr 2 s. 72  szczegóły 
książka o utworze: Mogilany 1989. Papers on the Dead Sea Scrools offered in memory of Jean Carmignac. Cz. 1. 1993 ([Cz. 1:] General research on the Dead Sea scrolls. Qumran and the New ...) szczegóły 
recenzja: Lipiński Edward: Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 238  szczegóły 
książka o utworze: Muchowski Piotr: Rękopisy znad Morza Martwego. Qumran-Wadi Murabba' at-Masada - Nachal Hewer. 2000  szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 236 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mędala Stanisław: Studia Theologica Varsaviensia 2001 nr 1 s. 234-241  szczegóły 
artykuł: Betz Otto: Qumran and the New Testament. Forty years of research. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 273-275 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Chrześcijaństwo a Qumran. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 69-78  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Odkrycia w Qumran a Nowy Testament. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 z. 2 s. 32-33 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: 45 lat qumranologii. Materiały z 32. Sympozjum Biblistów Polskich, Częstochowa, 15-16.09.1994. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 5-6 (artykuł wstępny...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: 45 years of Qumranology. 32-nd Symposium of Polish Biblical Scholars. Częstochowa, September 15-16, 1994. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 111-115  szczegóły 
artykuł: Gołębiewski Marian: Żydowska i chrześcijańska interpretacja pierwszych wierszy Księgi Rodzaju. Od Qumran do Nowego Testamentu. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 95-109 (m.in. o komentarzu Filona z Aleksandrii do Księgi Rodzaju...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: 45 lat qumranologii. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 7-30 (omów. stanu badań...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Kluczowe problemy w aktualnych badaniach pism qumrańskich. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 31-67  szczegóły 
artykuł: Moskow Ruth: The dialectics of Biblical Enigma, Parable and typology. From Qumran to the Revelation of John. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 293 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Sieg Franciszek: The Kingdom of God in the Qumran scriptures and in St. John's Apocalypse. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 300 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Tyloch Witold: Euhemer 1990 nr 3/4 s. 174-179 ([rec. tomu:] Revue de Qumran 1988, t. 13 : Memorial Jean Carmig...) szczegóły 
artykuł: Witaszek Gabriel: Separatyzm gminy qumrańskiej. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 79-94  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1191.artykuł: Chmiel Jerzy: Biblia w dialogu religijnym z judaizmem (o dokumencie Papieskiej Komisji biblijnej z 2001 roku). Studia Judaica 2002 nr 1 s. XIV-XV (streszczenie referatu...) szczegóły 
1192.artykuł: M.P.: Określenia "rodzajowo-neutralne". Rzeczpospolita 2002 nr 28 s. A8 (dot. nowego amerykańskiego tłumaczenia Pisma Świętego; nota...) szczegóły 
1193.artykuł: Świderkówna Anna: Fantastyka teologiczna. Nowa Fantastyka 2002 nr 6 s. 65-67 (wywiad m.in. nt. związków Biblii i science fiction; rozm. Bartek Świde...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Teksty biblijne (Biblia, hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
1194.książka: Aforyzmy biblijne. Sentencje teologiczne, zasady moralne i różne maksymy z Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu. 1996  szczegóły 
1195.książka: Biblia łacińsko-polska czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Cz. 1. Cztery Ewangelie i Dzieje Apostolskie. 1997 ([Tytuł na okładce:] Podług textu łacińskiego Wulgaty, i przekładu pols...) szczegóły 
1196.książka: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 1991 ([Tytuł na okładce:] Pismo Święte...) szczegóły 
1197.książka: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 1996 ([Tytuł na grzbiecie książki:] Biblia Święta....) szczegóły 
1198.książka: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 1997 ([Tytuł na okładce: Pismo Święte]....) szczegóły 
1199.książka: Biblia to jest Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. 1989  szczegóły 
1200.książka: Biblia to jest Pismo święte Starego i Nowego Testamentu z apokryfami. 1990  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 45 (nota podkreślająca precedensowe dołączenie apokryfów...) szczegóły 
1201.książka: Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r.. 1999  szczegóły 
1202.książka: Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r.. 1999  szczegóły 
recenzja: Frankowski Janusz: Biblia ks. Jakuba Wujka SJ. Przegląd Powszechny 2000 nr 1 s. 90-97  szczegóły 
recenzja: Kaczmarek Janusz: Nowe wydanie Biblii księdza Jakuba Wujka = A new edition of reverend Jakub Wujek's Bible. Polish Culture 1999 nr 1 s. 17 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim; z not. o Januszu Kaczmar...) szczegóły 
artykuł: Frankowski Janusz: Cztery wieki Biblii Wujka. Rozmowa z księdzem profesorem Januszem Frankowskim, autorem nowego opracowania tekstu Biblii Jakuba Wujka. Życie z Książkami 1999 nr z 9 IV s. 3 (wywiad; rozm. Paweł Ratyński...) szczegóły 
1203.książka: Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r.. 2000  szczegóły 
1204.książka: Biblia w rycinach Gustave'a Dore. Stary i Nowy Testament. 1991 ([Zawiera drzeworyty ze scenami biblijnymi wraz z odpowiednimi cytatami...) szczegóły 
1205.książka: Dar przyjaźni. 1994 ([Zawiera cytaty z Biblii Tysiąclecia]....) szczegóły 
1206.książka: Księga Izajasza. 1991  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1992 t. 118 z. 1 s. 175 (nota...) szczegóły 
1207.książka: Księgi biblijne. Przekłady z języka greckiego i hebrajskiego. 2003 ([Zawiera:] Księga Psalmów. Księga Hioba. Księgi Pięciu Megilot. Księga...) szczegóły 
1208.książka: Największa jest miłość. 1994 ([Zawiera cytaty z Biblii Tysiąclecia]....) szczegóły 
1209.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. 1996  szczegóły 
1210.książka: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. 2001  szczegóły 
recenzja: Biblia na trzecie tysiąclecia. Rocznik Teologiczny 2002 z. 1 s. 261-262 (sprawozdanie z prezentacji edycji; Warszawa, 26 IX 2001...) szczegóły 
recenzja: Kiedzik Mirosław: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnyh - główne założenia i zmiany w brzmieniu przekładu Nowego Testamentu oraz ich podstawy. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 203-213  szczegóły 
recenzja: Frankowski Janusz: Przekład ekumeniczny Nowego Testamentu i Psalmów. Refleksje i uwagi (Pani Barbarze Enholc-Narzyńskiej). Studia Oecumenica 2003 t. 3 s. 111-133  szczegóły 
recenzja: Szostkiewicz Adam: Słowo nad podziałami. Polityka 2001 nr 42 s. 72-73  szczegóły 
recenzja: Malina Adam: Tolle lege, tolle lege (weź i czytaj, weź i czytaj). Myśl Protestancka 2001 nr 4 s. 84-87  szczegóły 
recenzja: Kozyra Józef: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 447-450  szczegóły 
omówienie: Frankowski Janusz: Dar na nowe tysiąclecie (Przekład ekumeniczny Nowego Testamentu i Psalmów). Więź 2003 nr 12 s. 69-81  szczegóły 
artykuł: Turnau Jan: Burząc Wieżę Babel. Ekumeniczny przekład Nowego Testamentu. Tygodnik Powszechny 2001 nr 41 s. 10 (nt. uroczystej prezentacji dzieła w seminarium duchownym diecezji wars...) szczegóły 
1211.książka: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. "Biblia warszawsko-praska". 1997  szczegóły 
recenzja: Kronika wydarzeń ekumenicznych lipiec - grudzień 1997. Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1998 nr 1 s. 137 (nota sprawozdawcza z uroczystej prezentacji nowego tłumaczenia Biblii ...) szczegóły 
recenzja: Pielachaty Marek: Uwagi o przekładzie ksiąg protokanonicznych Starego Testamentu w "Biblii warszawsko-praskiej" ks. bpa K. Romaniuka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze 2000 z. 120 (1241) s. 121-149  szczegóły 
1212.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Przekład z języków oryginalnych. 1994 ([T. 4:] Nowy Testament. Poznań 1994, VI, 677 s. (Pismo Święte Starego ...) szczegóły 
1213.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Przekład z języków oryginalnych. 1992 ( Stary Testament
T. 1: Księga Tobita. Księga Judyty. Księga Estery...)
 szczegóły 
1214.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych. 1996  szczegóły 
1215.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych. 2000  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Kilka uwag o V wydaniu Biblii Tysiąclecia. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 113-123  szczegóły 
1216.książka: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych. 1989 ([Na okł. także:] Biblia Tysiąclecia....) szczegóły 
1217.książka: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wydanie ilustrowane. 2000  szczegóły 
recenzja: (ł): Biblia w nowym wcieleniu. Biblioteka Analiz 2000 nr 8 s. 24 (not....) szczegóły 
recenzja: Gołębiewski Łukasz: Dymek ze słowami z Pisma (Nowe spojrzenia na Biblię: poprzez sztukę i komiks). Rzecz o Książkach 2000 nr 4 s. F3 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zagórska Bożena: Księga całej ludzkości (Jubileuszowe wydanie Biblii Tysiąclecia). Trybuna 2000 nr 119 s. 6  szczegóły 
recenzja: (AZ): Wprost 2000 nr 25 s. 96 (not....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1218.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 1. Zbrodnie Hasmoneuszy. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 67 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
1219.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 2. Hańba Jerozolimy i koniec Pompejusza. Psalm Salomona o Jerozolimie. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 68-70 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
1220.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 3. O sprawiedliwych i bezbożnych. Psalm Salomona o sprawiedliwych. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 70-71 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
1221.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 4 Obłudnicy w Wysokiej Radzie. Rozważanie Salomona o pochlebcach. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 71-73 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
1222.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 5. Modlitwa o życiodajny deszcz. Psalm Salomona. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 73-74 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
1223.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 6. Modlitwa pobożnego. Psalm Salomona. W ufności. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 74-75 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
1224.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 7. Prośba o pomoc. Psalm Salomona. O przemianę. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 75 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
1225.wiersz: Psalmy Salomona [z tego cyklu:] Ps. 8. Sprawiedliwy sąd nad Pompejuszem. Psalm Salomona. O zwycięstwie. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 75-78 ([z koment.:] Antoni Tronina: Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach N...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
1226.książka: Atlas miejsc biblijnych. 1999  szczegóły 
1227.książka: Bahat Dan: Atlas biblijnej Jerozolimy. 1999 ([Przewodnik do historii Jerozolimy w czasach Starego i Nowego Testamen...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 33 (nota...) szczegóły 
1228.książka: Bednarz Michał: Zanim zaczniesz czytać Pismo Święte. 1998 (Wstęp. * I. Biblia - księgą trudną. Dlaczego? 1. Biblia bestsellerem. ...) szczegóły 
1229.książka: Biblia w roku 2000. Teksty wykładów wygłoszonych na sympozjum naukowym zorganizowanym przez Oddział Polskiej Akademii Nauk i Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 7 czerwca 2000 roku. 2000 (Andrzej B. Legocki, Tomasz Węcławski: Przedmowa. - Izabela Jaruzelska:...) szczegóły 
1230.książka: Bocian Martin: Leksykon postaci biblijnych. Ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych. 1995 ([Obejmuje 200 najważniejszych, imiennie występujących w Biblii osób or...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Biblijne who is who. Tygodnik Powszechny 1995 nr 20 s. 13  szczegóły 
recenzja: Jagodzińska Renata: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1996 t. 39 z. 1/2 s. 163-166  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 204 (notka...) szczegóły 
recenzja: Wipszycka Ewa: Biblia, biblia nade wszystko. Mówią Wieki 1995 nr 7 s. 52  szczegóły 
1231.książka: Bosak Pius Czesław: Kobiety w Biblii. Słownik-konkordancja. 1995 ([Zawiera podstawową wiedzę na temat 194 postaci kobiecych Starego i No...) szczegóły 
recenzja: Adamiak Elżbieta: Kobiety w Biblii. Więź 1996 nr 6 s. 187-191  szczegóły 
1232.książka: Bosak Pius Czesław: Postacie Biblii. Słownik - konkordancja. T. 1. 1999  szczegóły 
1233.książka: Bosak Pius Czesław: Postacie Biblii. Słownik - konkordancja. T. 2: B-D. 2001  szczegóły 
1234.książka: Calvocoressi Peter: Kto jest kim w Biblii. 1992 ([Kompedium o postaciach biblijnych (Stary i Nowy Testament) a także gr...) szczegóły 
recenzja: mok: Biblijna książka adresowa. Jednota 1993 nr 1 s. 19  szczegóły 
1235.książka: Chrostowski Waldemar: Asyryjska diaspora Izraelitów i inne studia. 2003 (Przedmowa. * 1. Asyryjska diaspora Izraelitów: Asyryjska diaspora Izr...) szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Michał: Collectanea Theologica 2003 nr 4 s. 216-219  szczegóły 
1236.książka: Czajkowski Michał: Egzystencjalna lektura Biblii. 1993 (Wstęp. I. Dlaczego lektura egzystencjalna? II. Od Deutero-Izajasza do ...) szczegóły 
recenzja: Gazeta Wyborcza 1994 nr 140 s. 19 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 2 s. 149-151  szczegóły 
1237.książka: Dahler Etienne: Miejsca biblijne. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 34 (not....) szczegóły 
1238.książka: Dąbek Tomasz Maria: Pismo Święte o grzechu. 1997  szczegóły 
1239.książka: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Apelatywizacja biblijnych nazw własnych w języku polskim. 1990  szczegóły 
recenzja: Cieślikowa Aleksandra: Język Polski [Kraków] 1992 r. 72 nr 2/3 s. 201-204  szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 273-278 (z odp.: Krystyna Długosz-Kurczabowa: Odpowiedź na recenzję; s. 278-279...) szczegóły 
1240.książka: Drosnin Michael: Kod Biblii. 1998  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Kod do wszystkiego. Życie z Książkami 1998 nr z 16 XII s. 14  szczegóły 
recenzja: Parowski Maciej: Przepowiadanie do tyłu. Nowa Fantastyka 1998 nr 11 s. 69  szczegóły 
1241.książka: Eisenberg Josy: Kobieta w czasach Biblii. 1996 ([Dedykacja:] Lilianie i Leonowi Levy. * Cz. I. Miłuję was, rodziny.......) szczegóły 
recenzja: Adamiak Elżbieta: Kobieta w Biblii - ujęcie żydowskie. Więź 1997 nr 2 s. 184-188  szczegóły 
recenzja: MaF: Nowe Książki 1997 nr 1 s. 49 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pałubicki Władysław: Miscellanea Anthropologica et Sociologica 1997 nr 5 s. 304-306  szczegóły 
recenzja: Pałubicki Władysław: Przegląd Religioznawczy 1996 nr 4 s. 143-145  szczegóły 
1242.książka: Encyklopedia Biblii. Postaci, pojęcia, informacje historyczne, środowisko naturalne, życie codzienne. 1997  szczegóły 
1243.książka: Encyklopedia Biblii. Źródła, historia, tradycja. Idealna encyklopedia Biblii dla domu, szkoły i biblioteki. 2000  szczegóły 
1244.książka: Filipiak Marian: Biblia jako tekst religijny i kulturowy. 1993 (Przedmowa. Wprowadzenie w lekturę Biblii [m.in. rodz.: Stary Testament...) szczegóły 
recenzja: Kowalik Barbara: Rozważania nad Biblią. Akcent 1995 nr 2 s. 170-172  szczegóły 
recenzja: Stachowski Zbigniew: Przegląd Religioznawczy 1994 nr 2 s. 167-168  szczegóły 
1245.książka: Flis Jan: Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia. 1996  szczegóły 
1246.książka: Flis Jan: Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia. 1991  szczegóły 
recenzja: Załęski Jan: Ateneum Kapłańskie 1993 t. 120 z. 2 s. 389-390  szczegóły 
1247.książka: Frye Northrop: Wielki Kod. Biblia i literatura. 1998 (Northrop Frye: Literatura jako objawienie. * Część I: Porządek słów. 1...) szczegóły 
recenzja: Tischner Łukasz: Wiara z wnętrza wielkiej metafory. Znak 2000 nr 4 s. 114-122  szczegóły 
1248.książka: Gruen Anselm: Pismo Święte w interpretacji psychologii głębi. 1996  szczegóły 
1249.książka: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego. Półrocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. R. 1: 1995 nr 1/2. 1995 ([Zawiera recenzje, omówienia, notki bibliograficzne aktualnie wydawany...) szczegóły 
1250.książka: Izrael i Biblia Hebrajska w Nowym Testamencie. Materiały z sympozjum biblijnego zorganizowanego przez Katedry Starego i Nowego Testamentu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 19.03.2003 r.. 2003 (Przedmowa. - Janusz Czerski: Hebrajska retoryka biblijna. - Andrzej S....) szczegóły 
1251.książka: Jankowski Augustyn: Biblijna teologia czasu. 2001 ([Zawiera także dodatek poświęcony biblijnej pomocy w odczytywaniu znak...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 51-52 (nota...) szczegóły 
1252.książka: Jelonek Tomasz: Biblia a nauka. 1995  szczegóły 
1253.książka: Jelonek Tomasz: Biblijna historia zbawienia. 1991  szczegóły 
recenzja: E.G.: Nowe Książki 1992 nr 10 s. 51 (nota...) szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1994 t. 123 z. 1 s. 165-167  szczegóły 
1254.książka: Jelonek Tomasz: Biblijna historia zbawienia. 1987  szczegóły 
recenzja: Zaklukiewicz Tomasz: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 2 s. 151-152  szczegóły 
1255.książka: Jelonek Tomasz: Komputerowa polska bibliografia biblijna (Projekt organizacji). 1992  szczegóły 
1256.książka: Jelonek Tomasz: Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym.  szczegóły 
1257.książka: Kampling Rainer, Schreiner Josef: Bliźni - obcy - nieprzyjaciel. Z perspektywy Starego i Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
1258.książka: Kamykowski Łukasz: Dialog według Biblii. Wstęp do poszukiwań. 2008  szczegóły 
1259.książka: Katolicki komentarz biblijny. 2001 ([W wydaniu dodano artykuł o polskiej biblistyce]...) szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 236 (not....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
1260.książka: Koenen Klaus, Kuehschelm Roman: Przełom czasów. Z perspektywy Starego i Nowego Testamentu. 2001  szczegóły 
recenzja: Czajkowski Michał: Więź 2002 nr 6 s. 148-151  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
1261.książka: Komornicka Anna Maria: Słownik zwrotów i aluzji biblijnych. 1994 ([Zawiera 118 haseł - powiedzeń, epitetów, fraz, przysłów z literatury ...) szczegóły 
recenzja: A.W.Ł.: Ciemności egipskie i hiobowe wieści. Powściągliwość i Praca 1994 nr 7/8 s. 22  szczegóły 
recenzja: Bąkowicz Stanisław: Biblijne korzenie. Kronika [UŁ Łódź] 1995 nr 5 s. 11-12  szczegóły 
recenzja: Dziamska Gabriela: Język Polski [Kraków] 1995 r. 75 nr 4/5 s. 352-356  szczegóły 
recenzja: Grzesiowski Mieczysław: Meander 1994 nr 7/8 s. 409-410 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jagodzińska Renata: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1996 t. 39 z. 1/2 s. 163-166  szczegóły 
recenzja: Lewandowicz Grażyna: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 201-202  szczegóły 
recenzja: mok: Praktyczne pomoce biblijne. Jednota 1994 nr 7 s. 17  szczegóły 
recenzja: Perużyńska Iwona: Słupskie Prace Humanistyczne 1996 nr 16 a s. 162-164  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Robert K.: Eos 1995 t. 82 (1994) z. 1 s. 146-148  szczegóły 
1262.książka: Konkordancja biblijna do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu nowego przekładu z języków hebrajskiego i greckiego. 1995  szczegóły 
1263.książka: Krauss Heinrich: Skrzydlate słowa biblijne. Słownik zwrotów biblijnych. 2001  szczegóły 
recenzja: (JH): Książki 2001 nr 9 s. 70 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.B.: Nowe Książki 2001 nr 7 s. 71 (nota...) szczegóły 
1264.książka: Kultura biblijna. Słownik. 1997 ([Zawiera hasła o tematyce biblijnej - dotyczące postaci, terminów i po...) szczegóły 
recenzja: AB: Z Pismem pod pachą. Życie 1997 nr 293 dod. s. 3  szczegóły 
recenzja: (B): Słownik kultury biblijnej. Ikar 1998 nr 1 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Jarmusiewicz Anna: Biblia jako fundament wiary i kultury. Plus Minus 1998 nr 23 s. 16  szczegóły 
recenzja: MaF: Nowe Książki 1998 nr 6 s. 27 (nota...) szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Arcana 1998 nr 2 s. 190-195  szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 23-24  szczegóły 
recenzja: Witczyk Henryk: Biblia - kultura - człowiek. Tygodnik Powszechny 1998 nr 12 s. 15  szczegóły 
1265.książka: Langkammer Hugolin: Mały słownik biblijny. 1993  szczegóły 
1266.książka: Langkammer Hugolin: Mały słownik biblijny. 1993  szczegóły 
1267.książka: Langkammer Hugolin: Mały słownik biblijny. 2001  szczegóły 
1268.książka: Langkammer Hugolin: Słownik biblijny. 1989  szczegóły 
1269.książka: Langkammer Hugolin: Słownik biblijny. 1990  szczegóły 
1270.książka: Laurentin Rene: Szatan, mit czy rzeczywistość? Nauczanie i doświadczenie Chrystusa i Kościoła. 1997 ([Zawiera rozdziały:] I. Demon zdemitologizowany. Powrót diabła. Proble...) szczegóły 
recenzja: Bartkowicz Wojciech: Zły jest. Znak 1998 nr 5 s. 152-156  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Renesans diabła?. Powściągliwość i Praca 2002 nr 6 s. 30-31  szczegóły 
recenzja: Zadrożyńska Anna: Dyskretny prezes wielkiej korporacji. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 70-71  szczegóły 
1271.książka: Leks Paweł: "Słowo Twoje jest prawdą..." (J 17,17). Charyzmat natchnienia biblijnego. 1998 ([M.in. zawiera rozdziały:] Poznanie z objawienia u pisarza biblijnego....) szczegóły 
1272.książka: Lurker Manfred: Słownik obrazów i symboli religijnych. 1989  szczegóły 
recenzja: (rtp): Bliżej Biblii (Na półce z książkami). Słowo Powszechne 1992 nr 5 z 31 I/1/2 II s. 10  szczegóły 
recenzja: Stryczek Jacek: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 170-171  szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 3 s. 503-505  szczegóły 
1273.książka: Mała encyklopedia biblijna. 1994 ([Autorzy haseł:] Klaus Noot, Heinz Obermayer, Kurt Speidel, Gerhard Zi...) szczegóły 
1274.książka: Mała encyklopedia biblijna. 1995  szczegóły 
1275.książka: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek. 2000  szczegóły 
recenzja: PAK: Zrozumieć Pismo. Życie 2000 nr 293 s. 2 (nota...) szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Summa biblijna. Znak 2001 nr 11 s. 155-156  szczegóły 
1276.książka: Millard Alan: Skarby z czasów biblijnych. Odkrycia archeologiczne rzucają nowe światło na Biblię. 2000  szczegóły 
1277.książka: Montagu Jeremy: Instrumenty muzyczne Biblii. 2006 ([Filologiczno-muzykologiczne studium instrumentów wzmiankowanych w kol...) szczegóły 
1278.książka: Murawski Roman: Wczesnochrześcijańska katecheza (Do Edyktu Mediolańskiego - 313 r.). 1999 ([dot. Starego i Nowego Testamentu oraz literatury międzytestamantalnej...) szczegóły 
recenzja: Bagrowicz Jerzy: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 2 s. 368-370  szczegóły 
recenzja: Kopeć Jerzy Józef: Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 8 s. 200-202  szczegóły 
1279.książka: Niewęgłowski Wiesław Al.: Anioły. 2003 ([Postacie aniołów w Starym i Nowym Testamencie, także motyw anioła w l...) szczegóły 
1280.książka: Ohler Annemarie: Postacie kobiet w Biblii. 1996  szczegóły 
1281.książka: Ostański Piotr: Bibliografia biblistyki polskiej. [T. 1-2]. 1945-1999 = Bibliography of Polish Bible Studies. [T. 1-2]. 1945-1999. 2002  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 221-225  szczegóły 
recenzja: Kasiłowski Piotr: Studia Bobolanum 2003 nr 2 s. 171-173  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 233 (nota...) szczegóły 
1282.książka: Paciorek Antoni: Wstęp ogólny do Pisma Świętego. 1999  szczegóły 
1283.książka: Paciorek Antoni: Wstęp ogólny do Pisma Świętego.  szczegóły 
1284.książka: Pick Józef: W świecie Biblii - flora. Niemi świadkowie chwały Boga. Leksykon roślin w Biblii. 1998 ([Encyklopedyczne omówienie roślin Ziemi Świętej w kontekście nauczania...) szczegóły 
1285.książka: Pindel Roman: Kapłaństwo w Biblii. 1992 (Rozdz. I. Kapłaństwo Starego Przymierza. 1. Genealogia urzędu kapłańsk...) szczegóły 
1286.książka: Praktyczny słownik biblijny. Opracowanie zbiorowe katolickich i protestanckich teologów. 1995  szczegóły 
1287.książka: Praktyczny słownik biblijny. Opracowanie zbiorowe katolickich i protestanckich teologów. 1994  szczegóły 
recenzja: mok: Praktyczne pomoce biblijne. Jednota 1994 nr 7 s. 17  szczegóły 
recenzja: Rumianek Ryszard: Praktyczny słownik biblijny. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 14-15 (nota...) szczegóły 
1288.książka: Przewodnik po Biblii. 1996  szczegóły 
1289.książka: Przewodnik po Biblii. 2002  szczegóły 
1290.książka: Przewodnik po Biblii. 1999  szczegóły 
1291.książka: Przewodnik po Biblii. 2000  szczegóły 
1292.książka: Pytel Jan Kanty: Gościnność w Biblii (Studium źródłowo-porównawcze). 1990 (Rozdz. 1: Gościnność w Starym Testamencie. Rozdz. 2: Gościnność w świe...) szczegóły 
1293.książka: Rogerson John: Świat Biblii. 1996 ([Zawiera omówienie powstania i przekazu tekstu biblijnego, zarys histo...) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Odkrywanie korzeni. Nowe Książki 1996 nr 8 s. 28-29  szczegóły 
1294.książka: Rogerson John: Świat Biblii. 1996 ([Zawiera omówienie powstania i przekazu tekstu biblijnego, zarys histo...) szczegóły 
1295.książka: Romaniuk Kazimierz: Biblijna teologia przyrody. 1999  szczegóły 
1296.książka: Romaniuk Kazimierz: Błogosławieństwo czy przekleństwo? Praca w Piśmie Świętym. 1997  szczegóły 
1297.książka: Romaniuk Kazimierz: Lectio divina. Ascetyczna lektura Biblii. 1994 (Wstęp. Cz. I: Teoria ascetycznej lektury Pisma św. 1. Czym nie jest i ...) szczegóły 
1298.książka: Russell Brian, Sellier Charles E.: Tajemnice Biblii. Fakty czy mity. 1995  szczegóły 
1299.książka: Russell Brian, Sellier Charles E.: Tajemnice Biblii. Fakty czy mity. 1997  szczegóły 
1300.książka: Słownik wiedzy biblijnej. 1999  szczegóły 
1301.książka: Słownik wiedzy biblijnej. 1997  szczegóły 
1302.książka: Słownik wiedzy biblijnej. 1996 (Zawiera informacje o osobach, miejscach, wydarzeniach, ideach, instytu...) szczegóły 
1303.książka: Studium scripturae anima theologiae. Prace ofiarowane księdzu profesorowi Stanisławowi Grzybkowi. 1990 (m.in. zawiera rozdziały:] Antoni Długosz Kerygmatyczne znaczenie staro...) szczegóły 
1304.książka: Szczepaniak Maciej: Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie świętego Jana. 2001 ([m.in. zawiera analizę pół semantycznych słów oznaczających światło w ...) szczegóły 
recenzja: Mielcarek Krzysztof: Światło - symbol zjawiającego się Boga. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 286-288  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 54-55 (nota...) szczegóły 
1305.książka: Szram Mariusz: Duchowy sens liczb w alegorycznej egzegezie aleksandryjskiej, (II-V w.). 2001 ([Znaczenie liczb w sposóbie interpretacji Pisma św. wypracowanego prze...) szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Collectanea Theologica 2003 nr 3 s. 221-223  szczegóły 
recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Warszawskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 (2002) s. 255-257  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 102 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wojtczak-Szyszkowski Jerzy: Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 599-601  szczegóły 
1306.książka: Świderkówna Anna: Biblia a nauka. 1999 ([Zawiera:] Augustyn Eckmann: Laudacja wygłoszona przez ks. prof. dra h...) szczegóły 
1307.książka: Świderkówna Anna: Biblia w świecie greckim. 1996  szczegóły 
1308.książka: Świderkówna Anna: Co to jest Pismo Święte?. 1992 (Księga ksiąg. Święty Bóg i nieświęci ludzie. Autorzy ludzcy w Biblii. ...) szczegóły 
1309.książka: Świderkówna Anna: Co to jest Pismo Święte?. 1999  szczegóły 
1310.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 1999  szczegóły 
recenzja: Literatura 1999 nr 10 s. 60 (nota...) szczegóły 
1311.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 1996  szczegóły 
recenzja: Kledzik Maciej: Ewa nie z żebra?. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 95 s. 13  szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 1996 nr 2 wkładka (notka...) szczegóły 
1312.książka: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii. 1995  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 16 (not....) szczegóły 
recenzja: Kłoczowski Jan Andrzej: Anna Świderkówna - "Rozmowy o Biblii". W drodze 1995 nr 11 s. 104-105  szczegóły 
recenzja: Kur Stanisław: Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1995 nr 36 s. 12, 13  szczegóły 
recenzja: Ładyka Jerzy: Agnostyk i Biblia. Res Humana 1995 nr 6 s. 18-20  szczegóły 
recenzja: Rozmowy o Biblii - Anna Świderkówna. Gazeta Niedzielna 1995 nr 50 s. 8  szczegóły 
1313.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Świderkówna Anna: Rozmowa o "Rozmowach o Biblii". Mówią Wieki 1994 nr 10/11 s. 2-6 (wywiad z autorką książki; rozm. Łukasz Starowieyski i Ewa Wipszycka...) szczegóły 
recenzja: Świderkówna Anna: "Rozmowy o Biblii". Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 219 s. 3 (wywiad z autorką książki; rozm. Marian Bernys i Krzysztof Siwek...) szczegóły 
1314.książka: Tekst sakralny. Tekst inspirowany liturgią. 1997 ([Materiały z konferencji naukowej "Literatura a liturgia. Tekst sakral...) szczegóły 
1315.książka: Trela Janusz: Przypowieści Jezusa a starotestamentalne i rabinackie meszalim. 1997  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 129 z. 2/3 s. 310 (nota...) szczegóły 
recenzja: Langkammer Hugolin: Roczniki Teologiczne 1998 t. 45 z. 4 s. 181-183  szczegóły 
1316.książka: Tyloch Witold: Judaizm. 1987  szczegóły 
recenzja: Dębski Andrzej: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 2 s. 134-135  szczegóły 
recenzja: Rabbi Dow Marmur : Polin 1990 t. 5 s. 479-481  szczegóły 
1317.książka: Wielgus Stanisław: Badania nad Biblią w starożytności i w średniowieczu. 1990 (Cz. 1. Historia starożytnej i średniowiecznej egzegezy biblijnej w zar...) szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 246 (nota...) szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia nad piśmiennictwem biblijnym. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 23-24 (z fot. Stanisława Wielgusa...) szczegóły 
1318.książka: Wielgus Stanisław: Obca literatura biblijna w średniowiecznej Polsce. 1990 (Wprowadzenie. Rozdz. 1. Teksty Biblii w rękopisach. Rozdz. 2. Teksty B...) szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia nad piśmiennictwem biblijnym. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 23-24 (z fot. Stanisława Wielgusa...) szczegóły 
1319.książka: Wielgus Stanisław: Średniowieczna łacińskojęzyczna biblistyka polska. 1992 (Rozdz. I. Średniowieczni bibliści z Uniwersytetu Krakowskiego piszący ...) szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia Mediewistyczne 1994 t. 31 s. 137-139  szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia nad piśmiennictwem biblijnym. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 23-24 (z fot. Stanisława Wielgusa...) szczegóły 
recenzja: [Ożóg Krzysztof] K.O.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 247 (nota...) szczegóły 
1320.książka: Wierciński Andrzej: Przez wodę i ogień. Biblia i Kabała. 1996 ([Refleksja hermeneutyczna nad Biblią z uwzględnieniem numerologicznej ...) szczegóły 
recenzja: Galas Michał: Religia i filozofia. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1997 nr 1 s. 118 (nota...) szczegóły 
1321.książka: Wojciak Agnieszka: Biblia. Bibliografia - wybór. 1993  szczegóły 
1322.książka: Wstęp do Pisma Świętego. [T. 3:] Wstęp do Nowego Testamentu. 1996  szczegóły 
1323.książka: Ziółkowski Zenon: Biblia - Księga Boga i człowieka. Materiały nie tylko dla katechetów. 1998  szczegóły 
1324.książka: Ziółkowski Zenon: Najtrudniejsze stronice Biblii. 1989 ([Próba wyjaśnienia problemów wynikających z lektury Biblii]....) szczegóły 
recenzja: Sosna Władysław: Jednota 1990 nr 3/4 s. 26 (list do red., z odpowiedzią Bogdana Trandy...) szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Bliżej źródła. Życie Katolickie 1990 nr 11/12 s. 78  szczegóły 
recenzja: Widła Bogusław: Kierunki 1989 nr 51 s. 4  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1325.artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Nominacje proroka w religijnym piśmiennictwie przekładowym Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz w polskich translacjach Biblii i Koranu - analiza porównawcza. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2012 t. 23 s. 135-158  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1326.artykuł: Adamiak Elżbieta: Kobiety w Biblii. Tygodnik Powszechny 2002 nr 2, 6, 13, 15, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 44-46, 50  szczegóły 
nawiązanie: Kuperberg Mosze: Co znaczy Jezabel?. Tygodnik Powszechny 2002 nr 33 s. 4 (list do red....) szczegóły 
1327.artykuł: (as): Politycznie poprawna Biblia. Notes Wydawniczy 2002 nr 2 s. 5 (nt. przygotowania z inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa Biblijnego...) szczegóły 
1328.artykuł: Awianowicz Bartosz: Klasyczna teoria retoryczna a "Interpretacja Biblii w Kościele". O przekładzie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej. Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 48-53 (porównanie tłumaczenia terminów retorycznych w przekładach dokumentu a...) szczegóły 
1329.artykuł: Balthasar Hans Urs von: Człowiek w historii świętej i świeckiej. Znak 1989 nr 4 s. 18-33 (rozumienie historii i obraz dziejów świata w Biblii (Stary i Nowy Test...) szczegóły 
1330.artykuł: Banak Jerzy: Biblia - listem Boga do człowieka (Rozmowa z ks. Jerzym Banakiem, wiceprzewodniczącym Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 91 s. 4 (rozm. Milena Kindziuk...) szczegóły 
1331.artykuł: Banaszek Andrzej: Rozwój opowiadania o błogosławieniu dzieci w świetle teologicznych koncepcji synoptyków (Mk 10, 13-16; Mt 19, 13-15; Łk 18, 15-17). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
1332.artykuł: Bartnicki Roman: Człowiek w Biblii (Szkic antropologii biblijnej). Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 17-24 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
1333.artykuł: Bartoszek Antoni: Imię Jahwe w Izraelu. Communio 1994 r. 14 nr 1 s. 36-48  szczegóły 
1334.artykuł: Bielas Lucjan: Dzień święty w tradycji żydowskiej i wczesnochrześcijańskiej. Nowy Filomata 2000 nr 4 s. 267-278 (w Starym i Nowym Testamencie oraz pismach wczesnochrześcijańskich...) szczegóły 
1335.artykuł: Bieńkowska Danuta: O problemach XVI-wiecznych tłumaczy Biblii na język polski (w świetle uwag autorów translacji). x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
1336.artykuł: Bouyer Louis: Od Starego do Nowego Testamentu. Znak 1992 nr 2 s. 26-38 (poznanie Boga w Starym i Nowym Testamencie; z not. o aut., s. 140...) szczegóły 
1337.artykuł: Cazelles Henri: Obywatele dwóch państw. Communio 2002 nr 2 s. 113-127 (państwo ziemskie w świetle Starego Testamentu i państwo Boże w Nowym T...) szczegóły 
1338.artykuł: Chlebda Wojciech: Biblija v jazyke - jazyk v biblii. Problemy Frazeologii Europejskiej 1997 t. 2 s. 67-74  szczegóły 
1339.artykuł: Chmiel Jerzy: Model kobiety w Biblii. Zarys hermeneutyczny. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 4 s. 255-259  szczegóły 
1340.artykuł: Chmiel Jerzy: Traditio-paradosis a teoria interpretacji Biblii. x 1994 ([W ks. zb.:] Tradycja w Kościele. Materiały z sympozjum zorganizowaneg...) szczegóły 
1341.artykuł: Chmiel Jerzy: Z raju do Betlejem. Przekrój 1997 nr 51/52 s. 30-31 (wyw. nt proweniencji, zawartości historycznej, znaczeniowej i sacrum B...) szczegóły 
1342.artykuł: Chrostowski Waldemar: Biblijna wizja miasta. Res Publica 1990 nr 3 s. 2-9  szczegóły 
1343.artykuł: Czajkowski Michał: Biblijny obraz Boga Ojca. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
1344.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Grzech jako choroba i Bóg jako lekarz w Piśmie Świętym. Polonia Sacra 1999 nr 4 s. 33-46 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
1345.artykuł: Dąbek Zygmunt J.: Biblia w przekładach. Gazeta Niedzielna 1992 nr 12 s. 5 (nt. przekł. Starego i Nowego Testamentu na jęz. łaciński i języki naro...) szczegóły 
1346.artykuł: Dąbrowski Bogusław: "Pierworodny" w Piśmie Świętym. Signa Temporis 1991 z. 1 s. 97-102  szczegóły 
1347.artykuł: Dreja Antoni: Krytyczne wydania Pisma św. w językach oryginalnych. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1993 t. 23/24 (1990/1991) s. 321-330 (założenia wydawców i historia drukowanych wydań Biblii w językach oryg...) szczegóły 
1348.artykuł: Dyl Janusz: Biblia i komentarze biblijne wydrukowane w oficynach polskich w latach ok. 1475-1550. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 4 s. 5-26 (wykaz...) szczegóły 
1349.artykuł: Dzidek Tadeusz: Pismo Święte a tradycja - historia problemu. x 1994 ([W ks. zb.:] Tradycja w Kościele. Materiały z sympozjum zorganizowaneg...) szczegóły 
1350.artykuł: Flis Jan: Antydemoniczne praktyki starożytnego Egiptu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 117-129 (fragm. rozprawy doktorskiej: Antydemoniczne praktyki starożytnego Wsch...) szczegóły 
1351.artykuł: [Gołębiewski Łukasz] Isztar Krzysztof: Ślad przewróconej czcionki. Rzeczpospolita 2000 nr 207 s. A7 (nt. pelplińskiego egzemplarza Biblii Gutenberga z okazji 600-lecia uro...) szczegóły 
1352.artykuł: Grzybek Stanisław: Wpływ lektury Pisma Świętego na duchową formację chrześcijaństwa. Homo Dei 1994 nr 2 s. 25-32  szczegóły 
1353.artykuł: Hall Terry: Jak powstała Biblia. Łaska i Pokój 1989 nr 3/4 s. 30-35, nr 5/6 s. 46-51  szczegóły 
1354.artykuł: Hristova-Basevska Ljupka: Kobieta, Biblia i zmysłowość. Katedra 2001 nr 4 s. 100-111 (dot. przykazań, mitów, przysłów i paraboli dot. tematu zmysłowości, po...) szczegóły 
1355.artykuł: Jankowski Stanisław: Zbawczy charakter cierpienia w świetle tekstów biblijnych. Ateneum Kapłańskie 2001 t. 137 z. 2/3 s. 206-226 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
1356.artykuł: Jaroszek Zygmunt: Spojrzenie na biblistykę polską. Nad Odrą 1995 nr 3 s. 17  szczegóły 
1357.artykuł: Jasiński Andrzej S.: Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 115-116 ([rec. ks.:] The Anchor Bible Dictionary. Red. David Noel Freedman. T. ...) szczegóły 
1358.artykuł: Jelonek Tomasz: Próba klasyfikacji biblijnych gatunków literackich. Polonia Sacra 1998 nr 2 s. 96-115  szczegóły 
1359.artykuł: Jelonek Tomasz: Tradycja w Piśmie Świętym. x 1994 ([W ks. zb.:] Tradycja w Kościele. Materiały z sympozjum zorganizowaneg...) szczegóły 
1360.artykuł: Jóźwiak Ewa: Poznaj księgę ksiąg czyli: Jak powstawała Biblia hebrajska. Jak formował się Nowy Testament. O gatunkach literackich w Biblii. O stylach w Biblii. O ważniejszych najstarszych przekładach Biblii. Jednota 1991 nr 7-12  szczegóły 
1361.artykuł: Knapiński Ryszard: Biblia pauperum - czy rzeczywiście księga ubogich duchem?. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48 (2000) z. 2 specjalny s. 223-245 (nt. genezy i przeznaczenia biblii...) szczegóły 
1362.artykuł: Komarek Karel: Apletywizacja i proprializacja w antroponimii biblijnej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 91-98 (dot. głównie przekładów Biblii na jęz. czeski...) szczegóły 
1363.artykuł: Kozyra Józef: Pielgrzymki w Biblii. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 21 (1988) s. 5-17 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
1364.artykuł: Kramarek Grzegorz, Szier-Kramarek Barbara: Polska bibliografia biblijna za lata 1995-1996. Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 123-144 (wykaz...) szczegóły 
1365.artykuł: Krzyżanowski Stanisław, Skowroński Jacek, Wittlieb Marian: Bibliografia współczesnej polskiej onomastyki biblijnej (Imiona własne osobowe). Szczecińskie Studia Kościelne 1991 t. 2 s. 76-80  szczegóły 
1366.artykuł: Kudasiewicz Józef: Pamięć w Biblii. W drodze 2002 nr 4 s. 40-52 (dot. Starego i Nowego Testamentu; z not. o autorze art....) szczegóły 
1367.artykuł: Kułak Beata: O kilku zagadnieniach związanych z językiem Biblii. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 229-238 (językowa problematyka współczesnych przekładów Biblii...) szczegóły 
1368.artykuł: Langkammer Hugolin: Podstawy biblijne chrześcijańskiej duchowości odpoczynku. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 57-71  szczegóły 
1369.artykuł: Loureco Joao: Biblia i jej język. Communio 1995 r. 15 nr 2 s. 32-45 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
1370.artykuł: Łach Jan: Niektóre nazwy biblijne określające modlitwę. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 353-365 (analiza tekstów biblijnych...) szczegóły 
1371.artykuł: Łach Józef: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 1/3 s. 78 (rec. ks.: Ch. Gerritzen: Lexikon der Bibel. Muenz 1990; nota...) szczegóły 
1372.artykuł: Małecki Zdzisław: Wypowiedzi prorockie "początek" i "koniec" mówiące o stworzeniu, sądzie i zbawieniu Bożym. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 79-89  szczegóły 
1373.artykuł: Martwicki Krzysztof: Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 201-203 (rec. ks.: Werner G. Jeanrond: Introduction a l'hermeneutique theologiq...) szczegóły 
1374.artykuł: Mendecki Norbert: "Szekina" w literaturze żydowskiej. Chrystus a "Szekina". Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 3 s. 159-162 (nt. personifikacji bożej obecności w świecie ("Szekina")...) szczegóły 
1375.artykuł: Mędala Stanisław: Rola Biblii w kulturze światowej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 4/6 s. 90-99 (skrócona wersja odczytu wygł. 14 XI 1990 w kościele św. Genowefy w Par...) szczegóły 
1376.artykuł: Ostański Piotr: "Elenchus Biblicus Polonus 1945-1999" na ukończeniu. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 125-134 (dot. bibliografii biblijnej redagowanej przez autora artykułu...) szczegóły 
1377.artykuł: Pawelec Andrzej: Inne oblicza Księgi. Arka 1991 nr 33 s. 124-125 ([rec. ks.:] The Literary Guide to the Bible. Red. Robert Alter i Frank...) szczegóły 
1378.artykuł: Pawlak Leonard: Osoby chore i "niepełnosprawne" wBiblii. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
1379.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Rodzaje literackie w Biblii. Ich znaczenie i funkcja w kształtowaniu mowy o Bogu. Studia Włocławskie 2000 t. 3 s. 227-237  szczegóły 
1380.artykuł: Pieszczoch Szczepan: Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 951-964 ([rec. ks.:] Bible de tous les temps. Red. Charles Kannengiesser. T. I-...) szczegóły 
1381.artykuł: Pindel Roman: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 2 s. 172-174 (rec. ks.: J. Imbach: Lust auf die Bibel. Praxisorientierte Zugaenge zu...) szczegóły 
1382.artykuł: Platajs Małgorzata: W pełni wiary i nadziei. Towarzystwo Biblijne w Polsce 1816-2001. Myśl Protestancka 2002 nr 1 s. 75-79 (dot. działalności głównie w zakresie wydawania i tłumaczenia Pisma Świ...) szczegóły 
1383.artykuł: Popowski Remigiusz: Biblijna motywacja ochrony przyrody. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 137-141 (w Starym i Nowym testamencie...) szczegóły 
1384.artykuł: Rabiej Stanisław: Soterologiczne znaczenie Chrystusowego "EGO EMI". Ateneum Kapłańskie 1993 t. 120 z. 1 s. 15-27  szczegóły 
1385.artykuł: Romaniuk Kazimierz: Biblistyka ostatniego ćwierćwiecza. Ateneum Kapłańskie 1990 t. 115 z. 1 s. 3-16  szczegóły 
1386.artykuł: Ruiz Gregorio: Kobieta w Piśmie świętym. Communio 1993 r. 13 nr 6 s. 3-18  szczegóły 
1387.artykuł: Rybicki Marcin: W Piśmie Świętym. W drodze 2003 nr 1 s. 35-40 (dot. symboliki światła w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
1388.artykuł: Schenker Adrian: Biblijny fundamentalizm a Kościół katolicki. Communio 2002 nr 4 s. 26-31  szczegóły 
1389.artykuł: Siatkowska Ewa: Zachodniosłowiańskie i niemieckie ekwiwalenty wybranych fragmentów Biblii. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 393-403 (dot. przekładów...) szczegóły 
1390.artykuł: Skotnicka Gertruda: Nad Biblią dla dzieci chwila zamyślenia.... Guliwer 1993 nr 2 s. 7-13 (walory współcz. polskich wydań Biblii dla dzieci...) szczegóły 
1391.artykuł: Sowa Andrzej: Ewolucja przedstawień Sądów Ostatecznych w świetle źródeł i tradycji ikonograficznej. Szczecińskie Studia Kościelne 1991 t. 2 s. 69-73  szczegóły 
1392.artykuł: Starowieyski Marek: Egzegeza Ojców Kościoła. Ateneum Kapłańskie 1990 t. 115 z. 1 s. 25-36  szczegóły 
1393.artykuł: Starowieyski Marek: Kobieta w starożytności chrześcijańskiej. W drodze 1995 nr 3 s. 17-31  szczegóły 
1394.artykuł: Suchy Jerzy: Polska literatura z zakresu etyki biblijnej za lata 1945-1984. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 135-147  szczegóły 
1395.artykuł: Szier Barbara: Polska bibliografia biblijna za rok 1984/85. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 147-156  szczegóły 
1396.artykuł: Szier Barbara: Polska bibliografia biblijna za rok 1985/86. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 105-115  szczegóły 
1397.artykuł: Szier Barbara: Polska bibliografia biblijna za rok 1988/89. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 1 s. 82-87 (wykaz...) szczegóły 
1398.artykuł: Szier Barbara: Polska Bibliografia Biblijna za rok 1989/90. Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 1 s. 102-106  szczegóły 
1399.artykuł: Szier Barbara: Polska Bibliografia Biblijna za rok 1990/1991. Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 1 s. 135-147  szczegóły 
1400.artykuł: Szier-Kramarek Barbara: Polska bibliografia biblijna za lata 1996/1997. Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 188-210 (wykaz...) szczegóły 
1401.artykuł: Szier-Kramarek Barbara: Polska bibliografia biblijna za lata 1997-1998. Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 1 s. 199-225 (wykaz...) szczegóły 
1402.artykuł: Szier-Kramarek Barbara: Polska bibliografia biblijna za rok 1991/92. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 113-124 (wykaz...) szczegóły 
1403.artykuł: Szier-Kramarek Barbara: Polska bibliografia biblijna za rok 1992/93 oraz 1993/94. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 197-221 (wykaz...) szczegóły 
1404.artykuł: Szulc Franciszek: Obraz Boga w literaturze (Projekt badań). Communio 1990 r. 10 nr 2 s. 111-134  szczegóły 
1405.artykuł: Świderkówna Anna: Biblia a człowiek współczesny [z tego cyklu:] Co należy do Boga?. Znak 1997 nr 11 s. 166-170 (nt. proroków w Starym Testamencie i Jezusa w Nowym Testamencie...) szczegóły 
1406.artykuł: Świderkówna Anna: Bliżej Biblii. Plus Minus 1994 nr 51 s. 2 (wyw., rozm. Anna Baniewicz; dot. również Starego Testamentu...) szczegóły 
1407.artykuł: Świderkówna Anna: Koniec czy początek. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2004 r. 66 (2003) s. 103-108 (dot. rozumienia pojęcia końca w Starym i Nowym Testamencie oraz histor...) szczegóły 
1408.artykuł: Świderkówna Anna: Koniec czy początek. Znak 2003 nr 9 s. 108 (dot. rozumienia pojęcia końca w Starym i Nowym Testamencie oraz histor...) szczegóły 
1409.artykuł: Świderkówna Anna: Mądrość i księgi mądrościowe w Biblii. Mówią Wieki 1994 nr 2 s. 36-40  szczegóły 
1410.artykuł: Świderkówna Anna: Przygoda z Biblią. Tygodnik Powszechny 1999 nr 51/52 s. 4 (wyw. nt. współczesnego odczytania ksiąg biblijnych; rozm. Artur Sporni...) szczegóły 
1411.artykuł: Toporow Władimir: Tekst miasta-dziewicy i miasta-nierządnicy w aspekcie mitologicznym. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 3 s. 166-183 (dot. tekstów Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
1412.artykuł: Turkanik Henryk: Historia polskiej Biblii. Łaska i Pokój 1989 nr 9/10 s. 29-35, nr 11/12 s. 30-38  szczegóły 
1413.artykuł: Warzecha Julian: Kilka uwag o przekładzie hebrajskiej poezji biblijnej. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
1414.artykuł: Warzecha Julian: "Niech każdy odrzuci bożki!" (Ez 20, 7). Biblia wobec bałwochwalstwa. Communio 1995 r. 15 nr 1 s. 3-15 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
1415.artykuł: Warzecha Julian: Problematyka życia ludzkiego w Biblii (Aspekty antropologiczne i etyczne). Ateneum Kapłańskie 1994 t. 123 z. 1 s. 47-57 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
1416.artykuł: Warzecha Julian: Zgorszenie Biblią, czyli o niektórych trudnościach w jej czytaniu. Communio 1995 r. 15 nr 2 s. 81-101 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
1417.artykuł: Wierzbicka Anna: Żydowskie skrypty kulturowe a interpretacja Ewangelii. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 157-176 (dot. żydowskich skryptów kulturowych w scenach wyrzekania, złorzeczeni...) szczegóły 
1418.artykuł: Witaszek Gabriel: Maryja, Mesjańska Gebirah. Homo Dei 1991 nr 4 s. 35-42 (kobiety - matki królów w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
1419.artykuł: Witczyk Henryk: Przymierze - więź i zobowiązanie. Tarnowskie Studia Teologiczne 1994 t. 13 s. 245-261 (przymierze wobec ludzi i Boga w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
1420.artykuł: Wodka Andrzej: Rzeczywistość daru i dawania w Biblii - kontekst i pretekst przebóstwienia. Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 1 s. 37-48 (nt. użycia słów "dar" i "dawanie" w Biblii; z not. o aut. art....) szczegóły 
1421.artykuł: Wojciechowski Piotr: Biblia: wiara i wiedza. Przegląd Katolicki 1989 nr 10 s. 5-6 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
1422.artykuł: Wróblewska Monika: Obraz kobiety i jej rola w Biblii. Test 1997 nr 3 s. 7-14  szczegóły 
1423.artykuł: Wruch Wilhelm: Podwójne święto; smutne. Regiony 1997 nr 4 s. 146-147 (nt. polskich przekładów Biblii z okazji 400-lecia Biblii Jakuba Wujka ...) szczegóły 
1424.artykuł: Zaremba Piotr: New Times for New Translations. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 2003 t. 5 s. 233-241 (nt. przekładu Biblii uwzględniającego najnowsze odkrycia tekstów bibli...) szczegóły 
1425.artykuł: Zbroja Bogdan: Kamienowanie w Biblii. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 291-308  szczegóły 
1426.artykuł: Żurek Antoni: Od Septuaginty do Wulgaty - Biblia w kościele pierwszych wieków. Tarnowskie Studia Teologiczne 1992 t. 11 s. 99-107  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1427.impreza: "Bible Art" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Kozłowski Janusz: "Bible art" w Łodzi. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 12/13 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Budziarek Marek: Mistrzowskie przeżywanie Biblii. Tygiel Kultury 2002 nr 4/6 s. 192-193 (omówienie wystawy...) szczegóły 
artykuł: Surowiec-Skopińska Anna: Sceny biblijne w Łodzi. Nasz Dziennik 2002 nr 48 s. 8  szczegóły 
1428.impreza: "Biblia w XVII wieku" - sympozjum (1996).  szczegóły 
artykuł: Sellier Philippe: Barok 1996 nr 2 s. 302-303  szczegóły 
1429.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "Biblia wczoraj i dziś" w Łodzi. Rzeczpospolita 2001 nr 14 s. A10 (nota...) szczegóły 
1430.impreza: Colloquium Biblicum (1990).  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: VI Colloquium Biblicum w Wiedniu (1990). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 1/3 s. 63-65 (spraw....) szczegóły 
1431.impreza: Colloquium Biblicum (1996).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: IX Colloquium Biblicum (Wiedeń 1996). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 4 s. 269-271 (spraw....) szczegóły 
1432.impreza: Colloquium Biblicum Vindobonense (1988).  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 5/6 s. 396-397 (spraw., program...) szczegóły 
1433.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czaja Stefan: Bibliotekarze dla Colloquium Charitativum (Przemówienie wygłoszone podczas otwarcia wystawy "Dawne biblie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu" w dniu 13 października 1995 r.). x 1996 ([W ks.:] Colloquium Charitativum Secundum. Materiały z konferencji mię...) szczegóły 
artykuł: Strutyńska Maria: Dawne biblie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Rękopisy. Stare druki (Wystawa zorganizowana z okazji 350-lecia Colloquium Charitativum Toruń 13-27 X 1995 r.). x 1996 ([W ks.:] Colloquium Charitativum Secundum. Materiały z konferencji mię...) szczegóły 
1434.impreza: "Pismo Święte - Księga ręką ludzką przez Boga pisana" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Nowak Maciej: Wydania Biblii w Książnicy Pomorskiej. Nasz Dziennik 2002 nr 66 s. 7  szczegóły 
1435.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1990).  szczegóły 
artykuł: Matras Tadeusz: XXVIII spotkanie Biblistów Polskich (Warszawa 1990). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 1/3 s. 70-72 (spraw....) szczegóły 
1436.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1991).  szczegóły 
artykuł: Matras Tadeusz: XXIX Sesja Sekcji Biblistów Polskich, Siedlce - Nowe Opole 1991. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 2/6 s. 99-101 (spraw....) szczegóły 
1437.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1992).  szczegóły 
artykuł: Hałas Stanisław, Skoczylas Henryk: 30. Sympozjum Biblistów Polskich w Łomży (1992). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 1 s. 32-35 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Literatura żydowska na przełomie Starego i Nowego Testamentu (Trzydzieste Sympozjum Biblistów Polskich). Słowo Powszechne 1992 nr 165 s. 6  szczegóły 
1438.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1997).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Bibliści polscy w Przemyślu i we Lwowie. Ateneum Kapłańskie 1998 t. 130 z. 2 s. 285-287 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Matras Tadeusz: XXXV spotkanie biblistów polskich Przemyśl 1997. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 3 s. 228-234 (spraw.; z wykazem nazwisk uczestników...) szczegóły 
1439.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1998).  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: [Trzydzieste szóste] 36. Sympozjum Biblistów Polskich. Poznań, 17-18 IX 1998. Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 5-8  szczegóły 
artykuł: Ostański Piotr: [Trzydzieste szóste] 36. Sympozjum Biblistów Polskich w Poznaniu 16-18 września 1998 r.. Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 313-317 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kondracki Andrzej: XXXVI Sympozjum Biblistów Polskich (Poznań 1998). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 4 s. 305-306  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Ateneum Kapłańskie 1999 t. 132 z. 3 s. 455-456  szczegóły 
1440.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1999).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: 37 Sympozjum Biblistów Polskich Kielce, 15-17 września 1999 r.. Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 2 s. 352-353 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Mielcarek Krzysztof: XXXVII Sympozjum Biblistów Polskich. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 3 s. 272-275 (spraw....) szczegóły 
1441.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (2001).  szczegóły 
artykuł: Szmajdziński Mariusz: Sprawozdanie z XXXIX Sympozjum Biblistów Polskich. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2001 nr 3 s. 371-372  szczegóły 
1442.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (2002).  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: 40. Sympozjum Biblistów Polskich, Lublin, 19-20 IX 2002. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 5-8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 5 s. 26 (not....) szczegóły 
artykuł: Doszko Marek: LX Sympozjum Biblistów Polskich. Studia Judaica 2003 nr 2/1 (2002/2003) s. 165-172 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mielcarek Krzysztof: XL Sympozjum Biblistów Polskich - Lublin 2002. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 2 s. 133-138 (spraw....) szczegóły 
1443.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziekoński Stanisław: Praca z Pismem Św. w katechezie. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 129-133 (omów. referatów pośw. głównie kwestiom interpretacji Biblii...) szczegóły 
1444.impreza: "Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Konferencja na temat: "Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka". Łódzkie Studia Teologiczne 1994 r. 3 s. 5-6 (wykaz tytułów referatów...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1445.artykuł: Matras Tadeusz: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 65-67 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Apokryfy Starego Testamentu (Opracowania)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1446.artykuł: Starowieyski Marek: Apokryfy - przegląd publikacji. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 933-940 (dot. publikacji nt. apokryfów i wydań tekstów apokryfów we Francji, Ni...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Apokryfy Starego Testamentu (Teksty)
    książki (alfabet autorów)
1447.książka: Apokryfy Starego Testamentu. 2000  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 33 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Druga Księga Machabejska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1448.artykuł: Wojciechowski Michał: Problematyka historyczna, literacka i teologiczna Trzeciej Księgi Machabejskiej. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Ezechiela
    książki (alfabet autorów)
1449.książka: Godlewski Zbigniew: Oto ja wam daję ducha. Wpływ i rozwój Ezechielowej idei powrotu do życia z wizji o wysuszonych kościach (37, 1-14) w tekście MT 27, 51B-53. 2000  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Habakuka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1450.artykuł: Ziaja Krystian: Habakuk 2,4 w Nowym Testamencie. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 69-77  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Izajasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1451.artykuł: Szwarc Urszula: "[...] żeby nie widział [...] [nie] słyszał [...] i [nie] nawrócił się [...]". Sens wersetu Iz 6, 10b w świetle wypowiedzi synoptyków. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 39-46  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Jeremiasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1452.artykuł: Klimek Piotr: Ebedmelek a teologia (LXX: Jr 45,9). Warszawskie Studia Teologiczne 2000 t. 12 (1999) cz. I s. 85-90  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Jonasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1453.artykuł: Świderkówna Anna: Nie tylko Jonasz. Mówią Wieki 1993 nr 1 s. 30-33  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Powtórzonego Prawa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1454.artykuł: Toeplitz Karol: O niedoskonałości kodeksów. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 53-64 (dot. Dekalogu oraz "Kazania na górze" (Mt 5,3-12)...) szczegóły 
1455.artykuł: Uglorz Manfred: Dekalog a Jezusowe: "A Ja wam powiadam...". Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 5-16  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
    książki (alfabet autorów)
1456.książka: Sojka Stanisław: Obowiązek czci Boga na podstawie Psalmu 104. 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 234 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Wyjścia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1457.artykuł: Toeplitz Karol: O niedoskonałości kodeksów. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 53-64 (dot. Dekalogu oraz "Kazania na górze" (Mt 5,3-12)...) szczegóły 
1458.artykuł: Uglorz Manfred: Dekalog a Jezusowe: "A Ja wam powiadam...". Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 5-16  szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Erasmus Desiderius Roterodamus *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1459.książka o twórcy: Nastulczyk Tomasz: Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Fasc. 1. Dwa wersety Pierwszego Listu do Koryntian w oczach Erazma z Rotterdamu i współczesnych komentatorów biblijnych. 2010  szczegóły 
Literatury obce / Literatura jakucka / Część ogólna (jakucka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1460.artykuł: Stachowski Marek: Słownictwo jakuckiego przekładu "Nowego Testamentu". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 106-108 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura koptyjska / Część ogólna (koptyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1461.artykuł: Robinson James M.: The first Christian monastic library. x 1990 ([W ks. zb.:] Coptic Studies. Warszawa 1990 s. 371-378...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura koptyjska / Hasła szczegółowe (koptyjska) / Utwory anonimowe (koptyjska)
1462.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mantovani Giancarlo: Illumination et illuminateurs: a la recherche des sources de l'Apocryphon de Jean. x 1990 ([W ks. zb.:] Coptic Studies. Warszawa 1990 s. 227-231...) szczegóły 
artykuł: Martinez Francisco Javier: The King of Rum and the King of Ethiopia in Medieval Apocalyptic Texts from Egypt. x 1990 ([W ks. zb.:] Coptic Studies. Warszawa 1990 s. 247-259...) szczegóły 
artykuł: Roberge Michel: Chute et remontee du "Pneuma" dans la "Paraphrase de Sem". x 1990 ([W ks. zb.:] Coptic Studies. Warszawa 1990 s. 355-363 [dot. pierwszego...) szczegóły 
artykuł: Bethge Hans-Gebhard: Zu einigen literarischen, exegetischen und inhatlichen Problemen der "Epistula Petri ad Philippum" (NHC VIII, 2). x 1990 ([W ks. zb.:] Coptic Studies. Warszawa 1990 s. 65-69 [teksty z Nag Hamm...) szczegóły 
artykuł: Rudolph Kurt: Nauka o zbawieniu i zbawcy. Nomos 1993 nr 3/4 s. 5-30 (m.in. dot. tekstów odkrytych w Nag Hammadi...) szczegóły 
artykuł: Schenke Hans-Martin: Bemerkungen zur Apokalypse des Allogenes (NHC XI, 3). x 1990 ([W ks. zb.:] Coptic Studies. Warszawa 1990 s. 417-424 [wg tekstu z Nag...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Historia literatury (litewska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1463.artykuł: Cotticelli-Kurras Paola: "Der himmlische Vater" im Altlitauischen. Linguistica Baltica 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 45-55 (dot. przekładów Nowego Testamentu na język litewski...) szczegóły 
1464.artykuł: Prasmantaite Aldona: Duchowieństwo katolickie w litewskim ruchu narodowo-kulturalnym na Żmudzi w początkach XIX wieku. Biskup żmudzki Józef Arnulf Giedroyć i litewski przekład Nowego Testamentu z 1816 roku. Lituano-Slavica Posnaniensia 2001 t. 8 s. 7-14  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1465.artykuł: Hillar Marian: Moralność pierwszych chrześcijan. Bez dogmatu 2002 nr 51 s. 26-27 (na podstawie upomnień moralnych w listach św. Pawła i św. Piotra i uwa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Utwory anonimowe (łacińska starożytna)
    proza (alfabet tytułów)
1466.proza: Acta Martyrum [z tego cyklu:] Akta męczeńskie Karposa, Pamfila i Agatoniki. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 757-759  szczegóły 
1467.proza: Acta Martyrum [z tego cyklu:] List męczenników lyońskich. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 760-762  szczegóły 
1468.proza: Acta Martyrum [z tego cyklu:] Męczeństwo biskupa Fruktuoza oraz diakonów Auguriusza i Eulogiusza. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 764-766  szczegóły 
1469.proza: Acta Martyrum [z tego cyklu:] Męczeństwo Perpetui i Felicyty. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 762-764  szczegóły 
1470.proza: Acta Martyrum [z tego cyklu:] Męczeństwo świętych Mariana i Jakuba. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 766-773  szczegóły 
1471.proza: Acta Martyrum [z tego cyklu:] Męczeństwo świętych Montana i Lucjusza. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 773-779  szczegóły 
1472.proza: Czternaście homilii z IX w.. Warszawskie Studia Teologiczne 1990 t. 3 (1985/1990) s. 207-223 ([Zawiera kazania:] I. Mowa na przyjście (Adventus) Pańskie. II. Kazani...) szczegóły 
1473.proza: Legenda Maior (Męka św. Jakuba Apostoła, brata świętego Jana, który poniósł mękę za Heroda, dnia ósmego przed kalendami sierpniowymi (25 lipca)). Warszawskie Studia Teologiczne 1996 t. 8 (1995) s. 70-78  szczegóły 
1474.proza: List Awita. Objawienie świętego Szczepana. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 781-796 (druk. pod wspólnym tytułem: Listy Awita i Lucjana o znalezieniu relikw...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Ambroży święty *
1475.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Libera Piotr: Obraz Matki Bożej w "Wykładzie Ewangelii św. Łukasza" Ambrożego z Mediolanu. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 22 (1989) s. 252-258  szczegóły 
artykuł: Ziółkowska Marta: Maryja napełniona Duchem Świętym - ideałem cnót w "Wykładzie Ewangelii według św. Łukasza" św. Ambrożego. Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z. 4 s. 37-51  szczegóły 
  Augustyn święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1476.książka twórcy: Augustyn św. : De doctrina christiana = O nauce chrześcijańskiej. 1989 ([Tekst równoległy łaciński i polski]....) szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Pisma Świętego Augustyna. Nowe Książki 1990 nr 11 s. 30-31  szczegóły 
recenzja: Staniek Edward: Sekrety dobrego kaznodziejstwa w ujęciu św. Augustyna. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 4 s. 302-308  szczegóły 
1477.książka twórcy: Augustyn św. : O kazaniu Pana na górze. Do Symplicjana o różnych problemach. Problemy ewangeliczne. 1989  szczegóły 
1478.książka twórcy: Augustyn św. : O zgodności Ewangelistów. 1989  szczegóły 
1479.książka twórcy: Augustyn św. : Pisma przeciw manichejczykom: O pożytku wiary - o dwóch duszach. 1990 ([Zawiera pisma:] O pożytku wiary [De utilitate credendi]. O dwóch dusz...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1480.proza: Augustyn św. : Mowa CCCII. Na święto męczennika Wawrzyńca. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 806-817 (druk. pod tyt.: Mowy św. Augustyna o Wawrzyńcu diakonie; ze wstępem St...) szczegóły 
1481.proza: Augustyn św. : Mowa CCCII. Na święto męczennika Wawrzyńca - od ołtarza św. Cypriana. Vox Patrum 1991 t. 17 (1989) s. 818-821 (druk. pod tyt.: Mowy św. Augustyna o Wawrzyńcu diakonie; ze wstępem St...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1482.książka o twórcy: Baran Grzegorz Mariusz: Motyw synostwa Bożego w homiliach Świętego Augustyna do Ewangelii oraz Pierwszego Listu Jana Apostoła. 2010  szczegóły 
  Chromacjusz z Akwilei święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1483.książka twórcy: Chromacjusz z Akwilei Święty : Kazania i homilie. 1990 ([Zawiera:] Kazania 1-41 oraz Siedemnaście homilii o Ewangelii św. Mate...) szczegóły 
  Hieronim ze Strydonu święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1484.książka twórcy: Hieronim : Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza. [Inne]. 2008  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1485.recenzja: Balawajder Edward: Aktualność myśli św. Augustyna. Chrześcijanin w Świecie 1989 nr 5 s. 108-111  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Utwory anonimowe (łacińska średniowieczna)
    książki (alfabet autorów)
1486.książka: Dwunastu. Pseudo Abdiasza Historie Apostolskie. 1995  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Dziesięć ksiąg apokryfów. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 26 dod. s. 1  szczegóły 
recenzja: Naumowicz Józef: Historie Apostolskie Pseudo-Abdiasza. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 243 s. 4  szczegóły 
recenzja: Urbański Robert: Ojcowie italscy i uczniowie Pana. Cudowna śmierć w "Dialogach" Grzegorza Wielkiego i "Historiach Apostolskich" Pseudo-Abdiasza. Litteraria [Wrocław] 2002 t. 33 s. 5-13  szczegóły 
recenzja: Bardski Krzysztof: Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 199-201  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Historia literatury (łużycka)
    książki (alfabet autorów)
1487.książka: Siatkowska Ewa: Studia łużycoznawcze. 2000 ([Zawiera m.in.:] Prace językoznawcze: Fonetyka J.B. Fryca na przykład...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1488.artykuł: Moszyński Leszek: Świat roślinny w XVII-wiecznym dolnołużyckim przekładzie "Nowego Testamentu" w porównaniu z polską "Biblią Gdańską" i czeską "Kralicką". Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2003 t. 11 s. 71-87 (dot. przekładu anonimowego odkrytego przez Heinza Schustera-Sewca; ana...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Hasła szczegółowe (łużycka) / Hasła osobowe (łużycka)
  Hornik Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1489.artykuł: Lewaszkiewicz Tadeusz: O roli Michała Hórnika w powstaniu katolickiego przekładu Nowego Testamentu (1896). x 1996 ([w czasopiśmie:] Letopis. Casopis za rec, stawizny a kulturu Łuzisk...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Hasła szczegółowe (macedońska) / Utwory anonimowe (macedońska)
    książki (alfabet autorów)
1490.książka: List z Nieba czyli Epistoła o niedzieli. 1991 ([Macedońska wersja apokryfu "List Pana naszego Jezusa Chrystusa" z IV ...) szczegóły 
recenzja: Stankowicz Aleksandra: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 35 (1992) nr 1/2 s. 109-110  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1491.artykuł: Mień Aleksander: Biblia a literatura rosyjska XIX wieku. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 263-274  szczegóły 
1492.artykuł: Sielicki Franciszek: Staroruska literatura pątnicza. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 1 s. 51-69 (m.in. opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej z XII-XVII w....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Akhmatova Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1493.artykuł: Fiedorczuk Irina: Biblejjskaja simvolika v tvorchestve Anny Akhmatovojj. Studia Rossica Posnaniensia 2001 z. 29 s. 53-60  szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
1494.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chałacińska-Wiertelak Halina: "Evangelie ot svjatogo Ioanna" i ehpizod romana "Bratja Karamazovy" F.M. Dostoevskogo (Literaturnoe proizvedenie v perspektive "velikogo koda"). Studia Rossica Posnaniensia 2001 z. 29 s. 43-51  szczegóły 
  Gorenshtejjn Fridrikh
1495.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Supa Wanda: "Psalm" Friedricha Gorensztejna, czyli historia radziecka w świetle Biblii. Studia Rossica 2004 [t.] 15 s. 257-276  szczegóły 
  Solov'jov Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1496.artykuł: Szestow Lew: Rozum i apokalipsa. Filozofia religijna Włodzimierza Sołowjowa. Przegląd Filozoficzno-Literacki 2002 nr 2 s. 119-152 (dot. m.in. tekstów Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Historia literatury (starosłowiańska)
    książki (alfabet autorów)
1497.książka: Moszyński Leszek: Cerkiewnosłowiańskie tytuły ewangelijne. 1990 ([nt. greckich tytułów ewangelijnych w rękopisach staro-cerkiewno-słowi...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1498.artykuł: Alekseev Anatolijj: Slavjanskaja versija Evangelija ot Ioanna. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2001 t. 46 s. 5-22 (głównie dot. rękopiśmiennej tradycji starocerkiewnosłowiańskiej wersji...) szczegóły 
1499.artykuł: Moszyński Leszek: Starosłoweński i starochorwacki przekład Modlitwy Pańskiej. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 175-188 (z rekonstrukcją tekstu pierwotnego cyrylometodejskiego i starochorwack...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Utwory anonimowe (starosłowiańska)
1500.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pieniądz w staromacedońskim Ewangeliarzu Radomira a problem inkulturacji leksykalnej scs. przekładu Ewangelii. Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 10 s. 125-139  szczegóły 
1501.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siatkowska Ewa: Z problematyki słowiańskich przekładów Ewangelii. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 7 s. 95-104 (analiza językoznawcza fragmentów przekładów Ewangelli w staro-cerkiewn...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura syryjska / Hasła szczegółowe (syryjska) / Utwory anonimowe (syryjska)
    proza (alfabet tytułów)
1502.proza: Nauka Apostołów. Warszawskie Studia Teologiczne 1990 t. 3 (1985/1990) s. 174-182 (tekst apokryfu; wstęp i komentarz tłumacza, s. 168-174; inny tytuł ap...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Strindberg August
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1503.artykuł: Lewko Marian: Biblijne konteksty dramaturgii Augusta Strindberga. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 4 s. 29-40  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1504.artykuł: Jurkowski Marian: Ukraińskie przekłady Biblii. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 67-73  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Historia literatury (włoska)
    książki (alfabet autorów)
1505.książka: Maestro e amico. Miscellanea in onore di Stanisław Widłak = Mistrz i przyjaciel. Studia dedykowane Stanisławowi Widłakowi. ([Dedykacja:] Panu Profesorowi Stanisławowi Widłakowi, Mistrzowi i Przy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Bonawentura z Bagnoregio święty *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1506.utwór: Komentarz do Ewangelii według św. Jana [Commentarius in Evangelium S. Ioannis].  szczegóły 
artykuł: Warot Alojzy: Relacje pomiędzy Synem Bożym i Duchem Świętym w komentarzu św. Bonawentury do czwartej Ewangelii. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1998 t. 9 s. 75-89  szczegóły 
  Collodi Carlo
1507.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Gnocchi Alessandro, Palmaro Mario: Pinokio. Nie tylko bajka. 2003 ([Analiza i interpretacja fragmentów powieści w zestawieniu ich z tekst...) szczegóły 
  Tomasz z Akwinu święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1508.książka twórcy: Tomasz z Akwinu święty : Komentarz do Ewangelii Jana. 2002  szczegóły 
1509.książka twórcy: Tomasz z Akwinu św. : Na początku było Słowo. Komentarz do Prologu Ewangelii św. Jana. Super Evangelium S. Ioannis Lectura, cap. I, lec. I-XI. 2001  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1510.książka o twórcy: Dąbrowski Wiesław: Trójca Święta w świetle komentarza św. Tomasza z Akwinu do Corpus Paulinum. 2010  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    książki (alfabet autorów)
1511.książka: Jelonek Tomasz: Z badań nad Biblią. 2008 z. 16: Mesjanizm w historii Izraela (Materiały do Medytacji przed Menorą). 2008 ([Problem mesjanizmu w historii Izraela - żydowska lektura Biblii, m.in...) szczegóły 
1512.książka: Pilarczyk Krzysztof: Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali. Wprowadzenie religioznawcze, literackie i historyczne.  szczegóły 
1513.książka: Pilarczyk Krzysztof: Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali. Wprowadzenie religioznawcze, literackie i historyczne. (Przedmowa. - Wstęp. - Tablica chronologiczna okresów archeologicznych ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Mezopotamii / Historia literatury (Mezopotamii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1514.artykuł: Kościelniak Krzysztof: Implikacje ugaryckiej etymologii "Belzebuba" w Nowym Testamencie. Polonia Sacra 1999 nr 5 s. 173-186  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Festiwale, przeglądy teatralne
    imprezy (alfabet tytułów)
1515.impreza: "Verba sacra" - cykl prezentacji tekstów biblijnych przez najwybitniejszych polskich aktorów w polskich katedrach (materiały ogólne).  szczegóły