PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Film - Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Aspekty współczesnych dyskursów. 2004 ([Zawiera m.in.:] Słowo wstępne. * Władysław Chłopicki: Humor w opowiad...) szczegóły 
2.książka: Etyka międzyludzkiej komunikacji. 1993 ([Materiały ze spotkania panelowego "Etyka komunikacji", Warszawa, 27 ...) szczegóły 
3.książka: Ingarden Roman: La comprehensión de la obra de arte literaria. 2005  szczegóły 
4.książka: Ontologia fikcji. 1991 (Wstęp. - Część I.: Wojciech Chojna: Byt i tożsamość: Edmund Husserl, R...) szczegóły 
5.książka: Piekarski Romuald: Problem wartości poznawczych literackiego i filmowego dzieła sztuki. 1993 (Wstęp. - Część pierwsza: Zawężone horyzonty krytyki i odbioru przekazó...) szczegóły 
6.książka: Posługiwanie się znakami. 1991 ([Ded.:] Pamięci Janusza Lalewicza. - Od Redakcji. - Stefan Żółkiewski:...) szczegóły 
7.książka: Reinterpretacje klasyki. 1990 (Krystyna Wilkoszewska, Bogusław Zmudziński: Wstęp. * Interpretacje i r...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Kowzan Tadeusz: Litterature, theatre, cinema. Comparaison n'est pas raison?. ([w czasopiśmie:] Diogene (Paris) 1982 nr 120 s. 69-86....) szczegóły 
9.artykuł: Sułkowski Bogusław: Kwestia tożsamości sztuki masowej. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 6 s. 29-47 (dot. sztuki szeroko pojętej: m. in. literatury, filmu, telewizji...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
10.książka: CAMPania. Zjawisko campu we współczesnej kulturze. 2008 ([Zawiera m.in.:] Piotr Oczko: Wstęp. * Andrzej Serafin: Krótki kurs hi...) szczegóły 
recenzja: (j.w.): Campania.... Red 2009 nr 3/1 (2008/2009) s. 93  szczegóły 
11.książka: Sygnały Semiotyczne. Streszczenia prac z dziedziny semiotyki. 1993 nr 2. 1993 (1. Teoria symbolu. 2. Semiotyka teoretyczna: 2.1. Syntaktyka. 2.2. Sem...) szczegóły 
12.książka: Nowoczesność jako doświadczenie. ( Ryszard Nycz: O nowoczesności jako doświadczeniu - uwagi na wstępie. ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Rosół Piotr Seweryn: Dyskurs pamięci a dyskurs historii w literackich i filmowych przedstawieniach Zagłady. LiteRacje 2006 nr 3/4 (12/13) s. 60-66 (dot. przedstawialności traumy w ujęciu teoretyków nowego historyzmu: F...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Jakobson Roman: W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. 1989 (T. 1. Warszawa 1989, 494 s. M.R. Mayenowa: Roman Jakobson - uczony i c...) szczegóły 
15.książka: Sztuka w świecie znaków. ([Wybór prac semiotyków ze szkoły tartusko-moskiewskiej. Zawiera:] Bogu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Zawojski Piotr: Ponowoczesny anarchizm poznawczy a badanie kultury audiowizualnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Kultura, język, edukacja 2000 t. 3 (1861) s. 47-64 (nt. prób wypracowania interdyscyplinarnego modelu opisu nowej kultury ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    książki (alfabet autorów)
17.książka: Ogonowska Agnieszka: Tekst filmowy we współczesnym pejzażu kulturowym. 2004 (Wprowadzenie. Kilka uwag o współczesnych zjawiskach kulturowych. - Roz...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
18.książka: Aspekty współczesnych dyskursów. 2004 ([Zawiera m.in.:] Słowo wstępne. * Władysław Chłopicki: Humor w opowiad...) szczegóły 
19.książka: Bolecki Włodzimierz: Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku. 1991 (1. Historyk literatury i cytaty [cytat jako problem w badaniach litera...) szczegóły 
20.książka: Łódzkie Studia Teologiczne. T. 3: 1994. Konferencja na temat: Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka. ([Zawiera materiały z konferencji naukowej "Tekst sakralny w kręgu kult...) szczegóły 
21.książka: Rozgrywanie światów. Formy perswazji w kulturze współczesnej. 1994 (Jerzy Madejski: Kilka wstępnych wyjaśnień. - I. Światy literaturoznawc...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Poetyka bez granic. 1995 (Od redaktorów. - Stanisław Balbus: Granice poetyki i kompetencje teori...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Opowiadanie
    książki (alfabet autorów)
23.książka: Małe formy narracyjne. 1996 (Eugenia Łoch: Słowo wstępne. [Zawiera materiały z konferencji "Małe fo...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Zapowiedź i wezwanie. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 46-47  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Scenariusz filmowy
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Tuziak Andrzej: Jak pisać scenariusze (Fragmenty). Temat Śląski 1999 nr 1 s. 11-13 (zawiera fragm. "Poetyki" Arystotelesa...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Science fiction
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Ancuta Katarzyna: Brains, minds and printed circuits morning thoughts on memory and contemporary SF films. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1999 nr 1777 s. 163-174  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Czerwiński Marcin: Kompetencja kulturowa a uczestnictwo w kulturze. Kultura Współczesna 1994 nr 1 s. 30-39 (dot. także pojęcia kultury literackiej i filmowo-teatralnej...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
27.książka: Tomaszkiewicz Teresa: Les Operations linguistiques qui sous-tendent le processus de sous-titrage des films. 1993  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
28.książka: Kluszczyński Ryszard Waldemar: Awangarda. Rozważania teoretyczne. 1997 (Wstęp. 1. Kłopoty z definicją. 2. Inspiracje ze strony rosyjskiej szko...) szczegóły 
29.książka: Wysłouch Seweryna: Literatura a sztuki wizualne. 1994 (Wstęp. I. W perspektywie semiotyki: 1. Metasemiotyka Algirdasa J. Grei...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Dziergwa Roman: Literatura a film - problemy adaptacji filmowej dzieł literackich na przykładzie ekranizacji powieści Ericha Marii Remarka. Scripta Neophilologica Posnaniensia 1999 t. 1 s. 127-137 (m.in. o współpracy pisarza w procesie ekranizacji jego powieści...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    książki (alfabet autorów)
31.książka: Chyła Wojciech: Kultura audiowizualna. W stulecie ekranu w kulturze. 1999  szczegóły 
recenzja: Gwóźdź Andrzej: We władzy ekranów. Kino 2000 nr 4 s. 59-61  szczegóły 
recenzja: Nielek Kamilla: Nawet Freud nie wyobrażał sobie.... Kultura Współczesna 1999 nr 4 s. 76-84  szczegóły 
32.książka: Chyła Wojciech: Szkice o kulturze audiowizualnej. W stulecie ekranu w kulturze. 1998 (I. "Koniec filozofii i zadania myślenia": od kultury słowa do kultury ...) szczegóły 
recenzja: Bauer Zbigniew: Kubuś Puchatek jako interfejs ekranowego nieodwzajemnienia. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 47-48  szczegóły 
recenzja: Loska Krzysztof: Stojąc na skraju przepaści. Kino 1999 nr 5 s. 56  szczegóły 
recenzja: Michałowska Marianna: O czym śni "maszyna widzenia". Kultura Współczesna 1999 nr 2 s. 142-143  szczegóły 
recenzja: Zalewski Andrzej: Morel "redivivus". Człowiek i Społeczeństwo 2000 t. 18 s. 149-154  szczegóły 
33.książka: Hopfinger Maryla: Kultura audiowizualna u progu XXI wieku. 1997 (Od autorki. Część I. Zmiana kultury, zmiana spojrzenia: 1. Między repr...) szczegóły 
recenzja: Loska Krzysztof: Kultura i media audiowizualne. Kino 1998 nr 11 s. 57  szczegóły 
recenzja: Pyszczek Grzegorz: Czy skutki awarii telewizora muszą być straszne?. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Sulima Roch: Mazowieckie Studia Humanistyczne 1999 r. 5 nr 1 s. 201-202  szczegóły 
recenzja: Urbanek Henryk: Audiowizualność po ludzku. Śląsk 1999 nr 5 s. 74  szczegóły 
34.książka: Kino wobec sztuk. Związki, inspiracje, przenikanie. 2007 (Dorota Skotarczak, Jacek Nowakowski: Wstęp. - Rafał Koschany: "Filmowo...) szczegóły 
35.książka: Między powtórzeniem a innowacją. Seryjność w kulturze. 2004 ( [Tom pokonferencyjny sesji "Kultura - telewizja - seryjność - serial"...) szczegóły 
36.książka: Weseliński Andrzej: The Modern Novel and Film. 1999 (I. Film and the Narrative Tradition. II. Approaches to Film Adaptation...) szczegóły 
recenzja: Ziaja-Buchholtz Mirosława: American Studies 1999 t. 18 s. 127-131  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Chyła Wojciech: Kruszenie słowa przez maszyny tekstualne. Principia 2000 t. 26 s. 177-193 (miejsce i funkcje słowa w kulturze multimedialnej...) szczegóły 
38.artykuł: Rostocki Andrzej: Czytelnicy w kinie. Film Pro 1995 nr 3 s. 36 (nt. związku literatury i filmu; filmowania literatury...) szczegóły 
39.artykuł: Sznajderman Monika: O związkach pop-kina z literaturą. Kino 1996 nr 7/8 s. 67-68  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
40.impreza: "Intertekstualność - intermedialność - interdyskursywność. Kultura słowa i obrazu w dobie mediów elektronicznych" - konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: Helman Alicja: Kino pomiędzy mediami. Kino 1997 nr 12 s. 48-49  szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    książki (alfabet autorów)
41.książka: Field Syd, Rilla Rolf [!]: Pisanie scenariusza filmowego. 1998 ([Wybór z: Syd Field "Screenplay", Wolf Peter Rilla "The writer and the...) szczegóły 
42.książka: Vogler Christopher: Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy. 2010  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Tuziak Andrzej: Jak pisać scenariusze (Fragmenty). Temat Śląski 1999 nr 1 s. 11-13 (zawiera fragm. "Poetyki" Arystotelesa...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
44.książka: Bohater w kulturze współczesnej. Wybrane problemy. 1990 ([M.in. art.:] Tadeusz Kłak: Wstęp. - Ewa Kosowska, Eugeniusz Jaworski:...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Ursel Marian: "Zbójeckie" czy zabójcze? Z perspektywy historyka literatury o najnowszych ekranizacjach polskiej klasyki dziewiętnastowieczej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Filmoznawcze 2003 nr 24 s. 39-51 (dot. głównie filmów: Ogiem i mieczem, W pustyni i w puszczy, Quo vadis...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
46.książka: Janion Maria: Zło i fantazmaty. 2001 (I. Wobec zła: "Patriota-wariat" [nt. romantycznego zagadnienia, motywu...) szczegóły 
recenzja: Papieska Agnieszka: Summa vitae. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 50  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
47.książka: Zmierzch świata? Artystyczne wizje współczesnych przemian kulturowych. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 6-7 grudnia 1995 r. przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. 1997 (Od redaktora. * I: Tadeusz Rachwał: O złudzeniu końca, czyli co można ...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Kobus Justyna: Zabić krytyków. Wprost 2003 nr 4 s. 100-102 (dot. współczesnej krytyki literackiej, filmowej i teatralnej w porówna...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: Marecki Piotr, Wolny-Hamkało Agnieszka, Żuławski Xawery: Masz kasę? No to jedziemy. Lampa 2009 nr 12 s. 18-22 (zapis rozmowy pt. "Młodzi wobec scenariusza" (księgarnia Bookarest w P...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
50.konkurs: Międzynarodowy Konkurs Scenariuszowy o Nagrodę Hartley-Merrill (2005). (nagr. Anna Jadowska...) szczegóły 
artykuł: Owsianka Monika: Międzynarodowy Konkurs Scenariuszowy. Parnasik 2005 nr 48 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2005 nr z 15 IV s. 3  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Juran Jolanta: Adaptacja filmowa (wybór literatury). Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 2000 nr 1/2 s. 131-135 (zestawienie bibliograficzne, adresowane głównie do uczniów i studentów...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
52.książka: Włochy a Polska - wzajemne spojrzenia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej w Uniwersytecie Łódzkim, 15-17 października 1997 r.. 1998 (Od Redakcji. * [Zawiera m.in.:] I. W kręgu staropolskim: Tadeusz Ulewi...) szczegóły 
recenzja: Prejs Marek: Polsko-włoskie związki na przestrzeni wieków. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 100-106  szczegóły 
recenzja: Salachna Barbara: Spotkania polsko-włoskie. Kronika [UŁ Łódź] 1999 nr 2 s. 21 (nt. spotkania promocyjnego książki; Kraków, 24 II 1999...) szczegóły 
recenzja: Salwa Piotr: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1999 t. 43 s. 251-253  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Konieczna Ewelina: Kultura dziecięcych mediów audiowizualnych. Kultura i Edukacja 2002 nr 2 s. 108-114 (dot. filmowych adaptacji m.in. utworów literackich...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ciało (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Majchrowski Zbigniew: Dusza. A ciało?. Punkt po punkcie 2002 z. 3 s. 76-82 (esej nt. metamorfoz, wizji i granic ciała, pamięci i ruchu ciała w utw...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Okrucieństwo, przemoc, zbrodnia, zło (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Szpakowska Małgorzata: Zło. Dialog [Warszawa] 2002 nr 12 s. 103-107 (motyw zła w dramacie i filmie polskim...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
56.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miczka Tadeusz: Zmagania z filmem w szkole. Studia o Sztuce dla Dziecka 1990 z. 5 s. 67-70  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
57.książka: Problemy poznawania dzieła literackiego w szkole. Tekst, kontekst, znak, znaczenie. 2001 (Teresa Świętosławska: Przedmowa. * Teresa Świętosławska: Dzieło litera...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    książki (alfabet autorów)
58.książka: Filmowe analizy i interpretacje w szkole. Wybór konspektów lekcji w szkole średniej. 1984  szczegóły 
recenzja: Miczka Tadeusz: Zmagania z filmem w szkole. Studia o Sztuce dla Dziecka 1990 z. 5 s. 67-70  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Programy nauczania
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Gierak Czesława: Z zagadnień teorii filmu i wychowania filmowego. Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej 2000 t. 2 s. 57-77 (m.in. o powiązaniu szkolnej edukacji filmowej z wychowaniem literackim...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Środki audiowizualne na lekcjach języka polskiego
    książki (alfabet autorów)
60.książka: Sokołowski Marek: Wokół zagadnień audiowizji. Szkice o filmie, telewizji, wideo. 1996 ([Zawiera m.in.:] Słowo wstępne. Wyzwania audiowizji. Film w szkole - s...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Klein Edward: Praktyczne problemy wychowania filmowego. O twórcach dzieła filmowego na lekcjach języka polskiego. Polonistyka 1989 nr 5 s. 374-384  szczegóły 
62.artykuł: Marzec Anna: Edukacja filmowa w klasie maturalnej. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 1 (1989/1990) s. 57-9  szczegóły 
63.artykuł: Nurczyńska-Fidelska Ewelina: Wajdowskie adaptacje polskiej klasyki literackiej jako przedmiot refleksji dydaktycznej. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydak...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
64.książka: Trecnok w Emelbe. W programie improwizacje 11 najsłynniejszych standardów, 3 światowe prapremiery oraz 8 niezapomnianych zapowiedzi. Orkiestrą [...] dyryguje Artur Burszta. 1998 ([Wiersze aut.:] Jasiek Zborucki, Beata Adamek, Grzegorz Tomicki, Maria...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hłasko Marek
    książki o twórcy (alfabet autorów)
65.książka o twórcy: Ludwicki Konrad: Kino Marka Hłaski. 2004 (Wstęp. - Rozdział I. Marek Hłasko - pozer czy outsider? Rozdział II. S...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Irzykowski Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Irzykowski Karol: Teatr i kino w krytyce Karola Irzykowskiego. Dialog [Warszawa] 1991 nr 2 s. 146-152  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reymont Władysław Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
67.artykuł: Hendrykowski Marek: Reymont, izmy i kino. Kwartalnik Filmowy 2003 nr 43 s. 214-225 (nt. ekranizacji utworów pisarza oraz jego związków z kinem...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
    książki o twórcy (alfabet autorów)
68.książka o twórcy: Sienkiewicz i film. 1998 (Halina Ludorowska, Lech Ludorowski: Wstęp. Sienkiewicz i X Muza. - Lec...) szczegóły 
69.książka o twórcy: Sienkiewicz w lustrze biografa. 2009 ([Lech Ludorowski] L.L.: Wstęp. - Barbara Wachowicz: "Klanu cud". Gawęd...) szczegóły 
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cegiełkówna Iwona: Krótka historia zmagań Sienkiewicza z antykiem i X Muzy z Sienkiewiczem. Cinema 2001 nr 9 s. 22-25 (nt. prac nad powieścią oraz o jej filmowych adaptacjach...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Ziemkiewicz Rafał Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
71.książka twórcy: Ziemkiewicz Rafał A.: Viagra mać. T. 1. [Felieton].  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
72.książka: CAMPania. Zjawisko campu we współczesnej kulturze. 2008 ([Zawiera m.in.:] Piotr Oczko: Wstęp. * Andrzej Serafin: Krótki kurs hi...) szczegóły 
recenzja: (j.w.): Campania.... Red 2009 nr 3/1 (2008/2009) s. 93  szczegóły 
73.książka: Nowoczesność jako doświadczenie. ( Ryszard Nycz: O nowoczesności jako doświadczeniu - uwagi na wstępie. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Rosół Piotr Seweryn: Dyskurs pamięci a dyskurs historii w literackich i filmowych przedstawieniach Zagłady. LiteRacje 2006 nr 3/4 (12/13) s. 60-66 (dot. przedstawialności traumy w ujęciu teoretyków nowego historyzmu: F...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Shakespeare William
    książki o twórcy (alfabet autorów)
75.książka o twórcy: Katafiasz Olga: Shakespeare i kino. Strategie adaptacyjne i ich konteksty społeczno-kulturowe. 2012  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
76.książka: Łódzkie Studia Teologiczne. T. 3: 1994. Konferencja na temat: Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka. ([Zawiera materiały z konferencji naukowej "Tekst sakralny w kręgu kult...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Historia literatury (japońska)
    książki (alfabet autorów)
77.książka: Adaptacje literatury japońskiej.  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Historia literatury (włoska)
78.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gazda Grzegorz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 33 (1990) z. 2 s. 107-109  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Czas przyszły niedokonany. Opcje 1993 nr 1 s. 97-98  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Czas przyszły niedokonany. Postscriptum 1992 nr 3 s. 49-51  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Eco Umberto
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
79.artykuł: Soliński Wojciech: Kino według Eco. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Filmoznawcze 2001 nr 22 s. 149-164 (nt. zainteresowań pisarza filmem i jego teorią...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
80.artykuł: Sztuka podkładania głosu. Cinema 1997 nr 3 s. 70-74 (m.in. nt. dubbingowych kreacji polskich aktorów...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Kawalerowicz Jerzy*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
81.artykuł: Szewczyk Aleksandra: Ascetyzm formy jako nieobecność eksponująca na podstawie wybranych filmów Jerzego Kawalerowicza. Kwadratura Koła 2006 (2005/2006) s. 40-43 (z notą o Aleksandrze Szewczyk...) szczegóły 
  Wajda Andrzej*
    książki o twórcy (alfabet autorów)
82.książka o twórcy: Wajda mówi o sobie. Wywiady i teksty. 1991 ([Wywiady:] Obrazy utrwalone w pamięci [rozm. Bolesław Sulik]. Przenosz...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
83.książka: Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. 2002 ([Zbiór artykułów będących pokłosiem prac nad programem istniejącej od ...) szczegóły 
recenzja: Kosowska Ewa: Kultura animacji. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 96-100  szczegóły 
recenzja: Kostyrko Teresa: Czym jest animacja kultury?. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 101-103  szczegóły 
84.książka: Gender - theatre - cinema. A cross-cultural and interdisciplinary conference in film & theatre studies. Łódź, 8th-11th April 1999. Abstracts. 1999 ([Streszczenia referatów wygłoszonych na sesji "Gender - theatre - cine...) szczegóły 
85.książka: Scena i ekran. Przestrzeń dialogu interartystycznego. 2007 (Janusz Skuczyński, Piotr Skrzypczak: Wstęp. * I. Próby teorii i syntez...) szczegóły 
recenzja: Zwierzchowski Piotr: Litteraria Copernicana 2008 nr 1 (1) s. 235-237 (z not. o autorze art....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
86.impreza: "Nieme kino i teatr XXI wieku" - konferencja naukowa (2012).  szczegóły 
artykuł: Kruk Iga: Teatr w kinie, kino w teatrze. Scena 2012 nr 2 s. 20 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Scena 2012 nr 2 s. 36 (nota...) szczegóły 
87.impreza: Sympozjum Artystyczno-Naukowe dotyczące języka telewizji i teatru (1989).  szczegóły 
artykuł: Galska Hanna: Antena 1989 nr 34 s. 2  szczegóły 
88.impreza: "Teatr w filmie i telewizji. Świadectwo czy legenda" - konferencja w ramach XXXVI Międzynarodowego Festiwalu "Akademia Film Olomouc" (2001).  szczegóły 
artykuł: Dudzik Wojciech: Teatr w filmie i telewizji. Świadectwo czy legenda. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 25-27 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Inscenizacja, reżyseria
    książki (alfabet autorów)
89.książka: Lazić Radoslav: Svet rezije. U traganju za estetikom rezije. (Drama, rituali, pekinska opera, kabuki teatar, opera, balet, radio, film, televizija, lutkarstvo, cirkus). 1992 ([M.in. wywiady z polskimi ludźmi teatru: Jerzym Jarockim, Henrykiem Ju...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
90.artykuł: Kletowski Piotr: Gry narracyjne czyli o niebezpiecznych związkach teatru i filmu raz jeszcze. Dialog [Warszawa] 2006 nr 7 s. 60-65 (korzystanie z technik filmowych w realizacji dzieł teatralnych przez r...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Sztuka aktorska
    książki (alfabet autorów)
91.książka: Aktor w kulturze współczesnej. Studia. 1994 ([Szkice przedstawione na konferencji, Katowice, 25-27 XI 1993:] Eleono...) szczegóły 
92.książka: Siedlecki Andrzej: Być aktorem. Podstawy techniki aktorskiej. Teatr, film, telewizja, radio.  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
93.artykuł: Drewniak Łukasz: Nie wszystko na sprzedaż. Dialog [Warszawa] 2002 nr 4 s. 149-156 (nt. współczesnego aktorstwa teatralnego i filmowego...) szczegóły 
94.artykuł: Kutz Kazimierz: Szkoła nie może nauczyć aktorstwa. Rzeczpospolita 2002 nr 101 s. A2 (wypowiedź nt. poziomu aktorstwa w Polsce...) szczegóły 
95.artykuł: Kuźmienko Joanna: Wykorzystanie XX-wiecznych metod treningu aktora teatralnego w pracy na planie filmowym. Artes 2012 t. 5 s. 73-103 (z notą o aut., s. 217...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Nauka o teatrze / Nauka o teatrze (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
96.książka: Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. 2002 ([Zbiór artykułów będących pokłosiem prac nad programem istniejącej od ...) szczegóły 
recenzja: Kosowska Ewa: Kultura animacji. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 96-100  szczegóły 
recenzja: Kostyrko Teresa: Czym jest animacja kultury?. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 101-103  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
97.artykuł: M. P.: Filmoznawcy i teatrolodzy. Kronika [UŁ Łódź] 2000 nr 3 s. 2 (dot. jubileuszu 40-lecia istnienia Zakładu Mediów i Kultury Audiowizua...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
98.artykuł: Melchior Jacek: Sztuka cierpienia. Wprost 2003 nr 3 s. 104-105 (nt. terapeutycznej roli teatru i filmu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
    imprezy (alfabet tytułów)
99.impreza: "Punkty widzenia II = Pohledy II" - konferencja teatrologiczno-filmoznawcza (2001).  szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 30-42 (m.in. wykaz referatów...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Czechy (teatr współczesny obcy)
    imprezy (alfabet tytułów)
100.impreza: "Punkty widzenia II = Pohledy II" - konferencja teatrologiczno-filmoznawcza (2001).  szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 30-42 (m.in. wykaz referatów...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie
    książki (alfabet autorów)
101.książka: Film i historia. Antologia. (Iwona Kurz: "Ludzie jak żywi": historiofotia i historioterapia. - Bole...) szczegóły 
102.książka: Lipiec Józef: Powrót do estetyki. Uroda świata - piękno sztuki. 2005 ([Zawiera m.in.] Część I: Język i struktura dzieła filmowego. Po 40 lat...) szczegóły 
103.książka: Matuszewski Bolesław: A New Source of History. Animated Photography what It Is, What It Should Be. 1999  szczegóły 
recenzja: Książki wypatrzone. Kino 1999 nr 11 s. 2 (nota...) szczegóły 
104.książka: Mulvey Laura: Do utraty wzroku. Wybór tekstów. 2010 ([Eseje poświęcone awangardowemu filmowi feministycznemu]....) szczegóły 
recenzja: Ostrowska Joanna: Kobieta? Przedmiot do oglądania. Film 2010 nr 9 s. 21  szczegóły 
recenzja: Saturczak Łukasz: Niezależność znaczy równość. Lampa 2010 nr 10 s. 59  szczegóły 
recenzja: Talarczyk-Gubała Monika: Laura Mulvey, czyli wzory spojrzenia. Zadra 2010 nr 3/4 (44/45) s. 97-98 (z not. o autorce art....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
105.artykuł: A co o pokazywaniu przemocy w filmach myślą reżyserzy i widzowie?. Film 1999 nr 2 s. 96 (wypowiedzi reżyserów: Robert Gliński, Leszek Wosiewicz, Wojciech Wójci...) szczegóły 
106.artykuł: Alexander Wilhelm: Animacja komputerowa - fakty, fikcja, przyszłość. Kwartalnik Filmowy 1998 nr 19/20 (1997/1998) s. 313-321  szczegóły 
107.artykuł: Bobowski Sławomir: Postmodernizm w kinie. Śmierć kina czy śmierć postmodernizmu?. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 152-168  szczegóły 
108.artykuł: Bristiger Michał: Rękopisy Karola Rathausa z teorii i praktyki muzyki filmowej. Muzyka 1999 nr 4 s. 95-109  szczegóły 
109.artykuł: Calvo Marta: Film w perspektywie Gadamerowskiej koncepcji sztuki. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 14 s. 142-153  szczegóły 
110.artykuł: Chmiel Andrzej: Edukacyjne implikacje nekrofilnych elementów kultury. Kwartalnik Pedagogiczny 1996 nr 3/4 s. 33-57 (na przykładzie sztuki filmowej...) szczegóły 
111.artykuł: Chojecki Andrzej: Postmodernizm - oczekiwania i zagrożenia. Film na Świecie 2000 nr 401 s. 11-16  szczegóły 
112.artykuł: Chudy Kazimierz: Filmy złe - ich charakterystyka i kryteria ocen. x 1987 ([W ks. zb.:] Kościół a kultura masowa. Kraków 1987 s. 150-157...) szczegóły 
113.artykuł: Chyła Wojciech: Od obrazówb artystycznych do obrazów medialnych. Kwartalnik Filmowy 2001 nr 35/36 s. 230-240  szczegóły 
114.artykuł: Ćwikiel Agnieszka: Moc obrazów. Opcje 1996 nr 1 s. 59-61 (problematyka symbolizmu filmowego...) szczegóły 
115.artykuł: Frączek Adam: Krew na ekranie. Film 1999 nr 2 s. 94-95 (wywiad nt. przemocy ukazywanej w kinie i telewizji; rozm. Małgorzata S...) szczegóły 
116.artykuł: Gawlik Wiesław: Dobry film (Problematyka wartościowania i duszpasterskiego znaczenia filmu). x 1987 ([W ks. zb.:] Kościół a kultura masowa. Kraków 1987 s. 135-142...) szczegóły 
117.artykuł: Giżycki Marcin: Koniec kina czy koniec kultury?. Kwartalnik Filmowy 2001 nr 35/36 s. 356-361  szczegóły 
118.artykuł: Gwóźdź Andrzej: Ekrany świata. Kwartalnik Filmowy 2001 nr 35/36 s. 221-229 (nt. świadomości kina jako technologii ekranu...) szczegóły 
119.artykuł: Helman Alicja: Coraz bliżej widza. Kino 1997 nr 7/8 s. 50-51 (rec. ks.: Judith Mayne: Cinema and Spectatorship. New York 1993...) szczegóły 
120.artykuł: Helman Alicja: Filmoznawstwo w obliczu przełomu. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 39-48  szczegóły 
121.artykuł: Helman Alicja: Twórcza zdrada. Arkusz 1997 nr 11 s. 4-5 (nt. adaptacji filmowych literatury pięknej...) szczegóły 
122.artykuł: Kluszczyński Ryszard W.: Analysis and expression. Meta-reflection in (multi)media art. Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. Serie: Recherches sur les Arts 1996 t. 7 s. 57-72 (m.in. dotyczy zagadnień filmu strukturalnego prezentowanego przez Wars...) szczegóły 
123.artykuł: Kłys Tomasz: Griffith's "Intolerance" and the new mode of film diegesis. Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. Serie: Recherches sur les Arts 1997 t. 8 s. 39-47 (film "Nietoleracja" D.W. Griffitha (1916) jako przykład stosowania kat...) szczegóły 
124.artykuł: Kuc Leszek: Film o wartości mieszanej (Charakterystyka i kryteria ocen). x 1987 ([W ks. zb.:] Kościół a kultura masowa. Kraków 1987 s. 144-149...) szczegóły 
125.artykuł: Lubelski Tadeusz: Po zburzeniu muru. Kwartalnik Filmowy 1998 nr 21/22 s. 24-36 (strategie autorskie w filmie polskim lat 90-tych XX w....) szczegóły 
126.artykuł: Małkowska Monika: Skandale w sztuce. Filozofia wypiętego tyłka. Rzeczpospolita 2003 nr 195 s. A8 (wpływ skandalizujących treści dzieła sztuki na osiągnięcie sukcesu prz...) szczegóły 
127.artykuł: Morawski Stefan: Kino etosu czy akcji. Kwartalnik Filmowy 2000 nr 29/30 s. 5-8 (nt. relacji pomiedzy etyką a estetyką w kinie...) szczegóły 
128.artykuł: Ostaszewski Jacek: Alma Mater 1999 nr 13/14 s. 51 (fragm. wstępu do własnej książki "Rozumienie opowiadania filmowego"...) szczegóły 
129.artykuł: Rathaus Karol: Muzyka w filmie dźwiękowym. Myśli i doświadczenia. Muzyka 1999 nr 4 s. 111-115  szczegóły 
130.artykuł: Romanowska Dagmara: Serial najstarsza forma kultury popularnej. Ha!art 2001 nr 3 s. 97-98, 100 (nt. serialu telewizyjnego...) szczegóły 
131.artykuł: Stawowczyk Edyta: Społeczeństwo uniwersalnego panoptikonu. Opcje 2000 nr 1 s. 22-28 (nt. elektronicznych i cyfrowych technikach obrazu m.in. w filmie...) szczegóły 
132.artykuł: Szeffel Agnieszka: Wszystko jest obrazem (Wim Wenders w podróży aż na koniec świata). Tytuł [Gdańsk] 1997 nr 2 s. 143-147 (esej...) szczegóły 
133.artykuł: Waśkiewicz Olena: Teoretyczne problemy adaptacji filmowej (Propozycja Briana McFarlane). Autograf 1998 nr1 s. 14-17  szczegóły 
134.artykuł: Witek Piotr: Metafora źródła - czyli film w funkcji poznawczej. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 1 s. 57-70  szczegóły 
135.artykuł: Wojciechowski Piotr: Kto się boi synekdochy. Film 2002 nr 4 s. 107 (felieton nt. semiologicznej analizy filmu...) szczegóły 
136.artykuł: Zalewski Andrzej: Film, widz, emocje w perspektywie estetycznej. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 2 s. 113-146 (problematyka sfery emocji widza...) szczegóły 
137.artykuł: Zalewski Andrzej: Poziomy odbioru dzieła filmowego. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 14 s. 154-169  szczegóły 
138.artykuł: Żurawiecki Bartosz: Kino jest teatrem. Film 2009 nr 1 s. 44-47 (nt. związków filmu z teatrem...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
139.książka: Andrejew Piotr, Dąbal Wit, Laskus Jacek: Słownik filmowy polsko-angielski. 2007  szczegóły 
140.książka: Andrew James Dudley: Główne teorie filmu. Wprowadzenie. 1995 (Wstęp. Wprowadzenie. - I. Tradycja formalna: 1. Hugo Muensterberg. 2. ...) szczegóły 
recenzja: Loska Krzysztof: Klasyczna teoria filmu - między kreacją i reprodukcją. Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 3 s. 147-152  szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Jacek: Jeden sposób na wiele teorii. Kino 1996 nr 6 s. 39-40  szczegóły 
141.książka: Aumont Jacques, Marie Michel: Analiza filmu. 2011  szczegóły 
142.książka: Autor w filmie. Z dziejów ewolucji filmowych form artystycznych. 1991 (Marek Hendrykowski: Słowo wstępne. - Małgorzata Hendrykowska: Autor w ...) szczegóły 
recenzja: Cebulska : Wprost 1992 nr 18 s. 67 (not....) szczegóły 
143.książka: Bellantoni Patti: Jeśli to fiolet, ktoś umrze. Teoria koloru w filmie. 2010  szczegóły 
144.książka: Bocian Remigiusz, Zabłocki Michał J.: Słownik terminologii filmowej. Angielsko-polski. Ponad 10.000 haseł!. 2008  szczegóły 
145.książka: Bordwell David, Thompson Kristin: Film Art. Sztuka filmowa. Wprowadzenie. 2010 ( ...) szczegóły 
recenzja: Sztuka filmowa. Wprowadzenie. Film 2010 nr 12 s. 27 (nota...) szczegóły 
146.książka: Budzik Justyna: Dotyk światła. O zmysłowym doznawaniu kina. 2012  szczegóły 
147.książka: Bukowiecki Andrzej, Marszałek Rafał: Sto lat polskiego filmu = 100 years of Polish film. 2008  szczegóły 
148.książka: Chion Michel: Audio-wizja. Dźwięk i obraz w kinie. 2012  szczegóły 
149.książka: Chyła Wojciech: Hiszpańska myśl filmowa. 1991  szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: Filozofia kina w oczach Hiszpanów. Nowe Książki 1994 nr 4 s. 35  szczegóły 
150.książka: Chyła Wojciech: Kultura audiowizualna. W stulecie ekranu w kulturze. 1999  szczegóły 
recenzja: Gwóźdź Andrzej: We władzy ekranów. Kino 2000 nr 4 s. 59-61  szczegóły 
recenzja: Nielek Kamilla: Nawet Freud nie wyobrażał sobie.... Kultura Współczesna 1999 nr 4 s. 76-84  szczegóły 
151.książka: Chyła Wojciech: Portugalska myśl filmowa. 1989  szczegóły 
152.książka: Chyła Wojciech: Szkice o kulturze audiowizualnej. W stulecie ekranu w kulturze. 1998 (I. "Koniec filozofii i zadania myślenia": od kultury słowa do kultury ...) szczegóły 
recenzja: Bauer Zbigniew: Kubuś Puchatek jako interfejs ekranowego nieodwzajemnienia. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 47-48  szczegóły 
recenzja: Loska Krzysztof: Stojąc na skraju przepaści. Kino 1999 nr 5 s. 56  szczegóły 
recenzja: Michałowska Marianna: O czym śni "maszyna widzenia". Kultura Współczesna 1999 nr 2 s. 142-143  szczegóły 
recenzja: Zalewski Andrzej: Morel "redivivus". Człowiek i Społeczeństwo 2000 t. 18 s. 149-154  szczegóły 
153.książka: Cristiano Giuseppe: Kurs tworzenia storyboardów. Zasady, ćwiczenia i techniki. Podstawowy przewodnik dla artystów, reżyserów, producentów, kierowników produkcji i scenarzystów. 2008  szczegóły 
154.książka: Cudowny Kinemo. Rosyjska myśl filmowa. 2001 (Tadeusz Szczepański, Bogusław Żyłko: Wstęp. - Pisarze o filmie: Andrie...) szczegóły 
recenzja: Demby Łucja: Cudowny Kinemo. Kwartalnik Filmowy 2003 nr 43 s. 233-236  szczegóły 
recenzja: Kajewski Piotr: Życiopisanie na ekranie. Odra 2003 nr 2 s. 104-105  szczegóły 
recenzja: Rutkowska Teresa: W spirali estetycznego zapomnienia. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 18-19  szczegóły 
recenzja: Wojnicka Joanna: Rosjanie o filmie. Kino 2003 nr 5 s. 62  szczegóły 
155.książka: Czeska myśl filmowa. T. 1: Obrazy, obrazki, obrazeczki. 2005 (Jaroslav Andel, Petr Szczepanik: Wprowadzenie. - Stanislav Kostka: Fil...) szczegóły 
156.książka: Czeska myśl filmowa. T. 2: Reguły gry. 2007 (Petr Szczepanik, Jaroslav Andel: Gra poszukująca reguł: perypetie wspó...) szczegóły 
157.książka: Deleuze Gilles: Kino. 2008 ( ...) szczegóły 
recenzja: Łobodziński Filip: Kino jako praca myśli. Newsweek. Polska 2010 nr 20 s. 110 (notka...) szczegóły 
recenzja: Ples Marta: Obraz, czas, ruch. Kino według Gilles'a Deleuze'a. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2011 t. 29(2882) s. 373-376 ( ...) szczegóły 
158.książka: Demby Łucja: Poza rzeczywistością. Spór o wrażenie realności w historii francuskiej myśli filmowej. 2002  szczegóły 
159.książka: Dokument filmowy i telewizyjny. ([Zawiera m.in. artykuły:] Maciej Szczurowski: Dokument filmowy i telew...) szczegóły 
160.książka: Dzieło filmowe - teoria i praktyka. 1989 (J. Ostaszewski: Znak filmowy jako Peirce'owski znak zdegenerowany. - M...) szczegóły 
161.książka: Encyklopedia kina. 2003  szczegóły 
recenzja: Ciapara Elżbieta: Film 2004 nr 1 s. 108  szczegóły 
recenzja: Hollender Barbara: Filmowa wiedza po polsku. Rzeczpospolita 2003 nr 253 s. A11  szczegóły 
recenzja: Hollender Barbara: Od Abbotta do Żuławskiego. Rzeczpospolita 2003 nr 196 s. A15  szczegóły 
recenzja: (jwol): Notes Wydawniczy 2003 nr 12 s. 67 (nota...) szczegóły 
162.książka: Europejskie manifesty kina. Od Matuszewskiego do Dogmy. Antologia. 2002 (Andrzej Gwóźdź: "Ta rzecz jest dobra!", czyli o pasji kinopisania. Wst...) szczegóły 
recenzja: Brzozowska Blanka: Czterdzieści jeden manifestów. Gazeta Malarzy i Poetów 2004 nr 2 s. 38-40  szczegóły 
recenzja: Jędrzejko Paweł: Ciśnienie czasu, czyli o "Europejskich manifestach kina". Er(r)go 2003 nr 1 (6) s. 167-172  szczegóły 
163.książka: Film - sztuka kulturowych poszukiwań i odkryć. 1996 (Sławomir Bobowski: Od Redakcji. - Robert Jabłoński: Filmowe arkadie i ...) szczegóły 
164.książka: Film als Baustelle. Das Kino und seine Paratexte = Film under re-construction. Cinema and its paratexts. 2009 (Andrzej Gwóźdź: Vorwort. - I. Zirkular: Wojciech J. Burszta: Circulati...) szczegóły 
165.książka: Film awangardowy w Polsce i na świecie. 1989 (R.W. Kluszczyński: Przedmowa. - [Id.]: Film i Wielka Awangarda. - J. Z...) szczegóły 
recenzja: Kluszczyński Ryszard Waldemar: Powiększenie 1990 nr 3 (1989) s. 165 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kluszczyński Ryszard Waldemar: Powiększenie 1989 nr 3 (1988) s. 165  szczegóły 
166.książka: Film i kultura współczesna. 1996 (Wstęp. - Zdzisław Toczyński: Prawda w fotografii jako kategoria estety...) szczegóły 
recenzja: Duk Ewa: Film i kultura współczesna pod redakcją Janusza Plisieckiego. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 106-109  szczegóły 
167.książka: Film. Język - rzeczywistość - osoba. Antologia. 1992 (Wstęp. - Roland Barthes: Problem znaczenia w filmie. Tł. Małgorzata He...) szczegóły 
recenzja: Komendziński Tomasz: Ruch Filozoficzny 1994 t. 51 nr 3/4 s. 409, 410  szczegóły 
168.książka: Film. Obraz - język, wyobraźnia - idea. 1994 (Andrzej Gwóźdź: Telewizor w kinie. Rzecz o "Upale" Kazimierza Kutza. -...) szczegóły 
169.książka: Film. Symbol i tożsamość. 1992 (Wojciech Chyła: Jerzy Skolimowski - europeizacja polskości. - Ewelina ...) szczegóły 
170.książka: Film w kulturze. Wokół kategorii instytucji kinematograficznej. 1991 (Jakub Zajdel: Rekonstrukcja pojęcia instytucji [m.in. w badaniach lit....) szczegóły 
171.książka: Filmtheorie in Polen. Eine Anthologie. 1992 (Alicja Helman: Filmtheorie in Polen. Eine Einfuehrung. Tł. Christoph S...) szczegóły 
172.książka: Filozofia filmu i teatru. 1992 (Do czytelnika [wstęp od red.]. - Alicja Helman: Charakter dyskursu sem...) szczegóły 
173.książka: Forum. [T. 2]: Studies in film & popular culture. 1999 ([Zawiera m.in.:] Film studies: Dorit Naaman: A Review of the Contribut...) szczegóły 
174.książka: Gender - theatre - cinema. A cross-cultural and interdisciplinary conference in film & theatre studies. Łódź, 8th-11th April 1999. Abstracts. 1999 ([Streszczenia referatów wygłoszonych na sesji "Gender - theatre - cine...) szczegóły 
175.książka: Gierat Krzysztof: Kino i magia. 1987  szczegóły 
176.książka: Giżycki Marcin: Walka o film artystyczny w międzywojennej Polsce. 1989 (Od autora [wstęp]. Zahipnotyzowani "okiem jaśniejącym". Uwagi wstępne....) szczegóły 
recenzja: Kitowska Małgorzata: Inne kino. Nowe Książki 1991 nr 3 s. 40-41  szczegóły 
recenzja: Madej Alina: Powrót na Atlantydę. Kino 1991 nr 11 s. 35  szczegóły 
recenzja: Mazierska Ewa: Międzywojenna myśl o filmie. Dialog [Warszawa] 1991 nr 2 s. 153-156  szczegóły 
177.książka: Godzic Wiesław: Film i psychoanaliza. Problem widza. 1991 (Psychoanaliza w badaniach humanistycznych. Kino wobec problematyki psy...) szczegóły 
recenzja: Kolasińska Iwona: Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 302-303  szczegóły 
178.książka: Godzic Wiesław: Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. 1996 (1. Wstęp: media elektroniczne, widz i jego przyjemności. 2. Benjamin, ...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1996 nr 2 s. 53  szczegóły 
179.książka: Gwóźdź Andrzej: Kultura, komunikacja, film. O tekście filmowym. 1992 (Od autora. I. Tekst jako przedmiot humanistyki. II. Problem artykulacj...) szczegóły 
180.książka: Gwóźdź Andrzej: Obrazy i rzeczy. Film między mediami. 1997 (Od autora. Intermedialność jako wyzwanie dla (teorii) filmu. Międzyprz...) szczegóły 
recenzja: Loska Krzysztof: Kino i nowe media. Kino 1998 nr 5 s. 53  szczegóły 
recenzja: Tkacz-Janik Małgorzata: Medialny bastard. Śląsk 1998 nr 5 s. 76  szczegóły 
recenzja: Xander Harald: x 2000 ([w czasopiśmie:] Balagan (Muenchen) 2000 t. 6 z. 1 s. 133-137 [...) szczegóły 
recenzja: Zawojski Piotr: Audiowizualne pejzaże obrazów i rzeczy. Kwartalnik Filmowy 2000 nr 29/30 s. 282-285  szczegóły 
181.książka: Gwóźdź Andrzej: Pochwała widzialności. Ze studiów nad niemiecką myślą filmową do roku 1933. 1990  szczegóły 
recenzja: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 167-168  szczegóły 
182.książka: Gwóźdź Andrzej: Technologie widzenia, czyli Media w poszukiwaniu autora - Wim Wenders.  szczegóły 
183.książka: Helman Alicja: Co to jest kino?. 1992 (Od autorki. - Istota i charakter sztuki filmowej. Język filmu. Zagadni...) szczegóły 
recenzja: Hendrykowski Marek: Gore w Siedlcach czyli polskie książki filmowe 1992. Kino 1992 nr 4 s. 38  szczegóły 
184.książka: Helman Alicja, Ostaszewski Jacek: Historia myśli filmowej. Podręcznik. 2010  szczegóły 
185.książka: Helman Alicja, Ostaszewski Jacek: Historia myśli filmowej. Podręcznik. 2007  szczegóły 
recenzja: Ples Marta: Wokół "ruchomych obrazów", czyli dzieje myśli filmowej dla każdego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2009 t. 27 (2707) s. 239-244  szczegóły 
186.książka: Helman Alicja: Historia semiotyki filmu. 1991 (
T. 1. 1991, 157 s.
Wstęp. I. Semiotyka avant la lettre. II...)
 szczegóły 
recenzja: Kolasińska Iwona: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 167  szczegóły 
recenzja: Komendziński Tomasz: Ruch Filozoficzny 1994 t. 51 nr 3/4 s. 408  szczegóły 
187.książka: Helman Alicja, Pitrus Andrzej: Podstawy wiedzy o filmie. 2008  szczegóły 
188.książka: Helman Alicja: Słownik pojęć filmowych. 1991 (T. 1: Język, znak, denotacja-konotacja, identyfikacja. 1991, 151 s. T....) szczegóły 
recenzja: Hendrykowski Marek: Gore w Siedlcach czyli polskie książki filmowe 1992. Kino 1993 nr 4 s. 37  szczegóły 
recenzja: Kolasińska Iwona: Ruch Literacki 1992 z. 1/2 s. 117-120  szczegóły 
recenzja: Madej Alina: Materia kina zdefiniowana. Kino 1992 nr 3 s. 38  szczegóły 
189.książka: Hendrykowski Marek: Dzieło filmowe i jego autor. 1991 (Dzieło filmowe jako rezultat twórczości indywidualnej i zbiorowej. Reż...) szczegóły 
190.książka: Hendrykowski Marek: Film jako źródło historyczne. 2000 (Wstęp. Dwa półwiecza [nt. sposobów traktowania filmu jako potencjalneg...) szczegóły 
recenzja: Kozak Szczepan: Prace Historyczno-Archiwalne 2000 t. 9 s. 251-253  szczegóły 
recenzja: Nikodem Jarosław: Nowe źródło historyczne widziane oczami filmologa. Uwagi na margnesie pracy Marka Hendrykowskiego "Film jako źródło historyczne". Studia Źródłoznawcze 2003 t. 41 s. 115-129  szczegóły 
191.książka: Hendrykowski Marek: Język ruchomych obrazów. 1999 (Wstęp. I. Przekaz filmowy a język filmu. II. Język filmu wobec rzeczyw...) szczegóły 
recenzja: Chyła Wojciech: Język ruchomych obrazów. Kwartalnik Filmowy 1999 nr 28 s. 244-246  szczegóły 
recenzja: Gwóźdź Andrzej: Język filmu - ćwierć wieku później. Kino 1999 nr 12 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: (MCH): Język ruchomych obrazów. Film 1999 nr 8 s. 119 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pawłowska Karolina: Ostatnia krucjata (Język ruchomych obrazów Marka Hendrykowskiego - próba kryttyki). Pro Arte 2000 nr 13 s. 85-88  szczegóły 
recenzja: (WK): Wprost 1999 nr 41 s. 102  szczegóły 
192.książka: Hendrykowski Marek: Słownik terminów filmowych. 1994  szczegóły 
recenzja: [Bugajczyk Robert] R.B.: Trybuna 1994 nr 182 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Helman Alicja: Pierwszy taki słownik. Kino 1995 nr 1 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Jan F.: Słownik terminów filmowych. Film 1994 nr 10 s. 86  szczegóły 
recenzja: (mer): Świat filmu. Forum Akademickie 1995 nr 10 s. 23  szczegóły 
recenzja: Nowakowski Jacek: Słownik, jakiego nie było. Arkusz 1995 nr 2 s. 12  szczegóły 
recenzja: Wysłouch Seweryna: Słownik czy wszechstronna encyklopedia wiedzy o filmie?. Polonistyka 1995 nr 9 s. 624-626  szczegóły 
recenzja: Zalewski Andrzej: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1995 t. 38 z. 1/2 s. 143-149  szczegóły 
193.książka: Hopfinger Maryla: Kultura audiowizualna u progu XXI wieku. 1997 (Od autorki. Część I. Zmiana kultury, zmiana spojrzenia: 1. Między repr...) szczegóły 
recenzja: Loska Krzysztof: Kultura i media audiowizualne. Kino 1998 nr 11 s. 57  szczegóły 
recenzja: Pyszczek Grzegorz: Czy skutki awarii telewizora muszą być straszne?. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Sulima Roch: Mazowieckie Studia Humanistyczne 1999 r. 5 nr 1 s. 201-202  szczegóły 
recenzja: Urbanek Henryk: Audiowizualność po ludzku. Śląsk 1999 nr 5 s. 74  szczegóły 
194.książka: Kultura Współczesna. Nr 2: O współczesnym widzu filmowym. 1994 ([Zawiera m.in.:] Alicja Helman: Intelektualiści i służące. Pierwsze wu...) szczegóły 
195.książka: Interpretacja dzieła filmowego. Antologia przekładów. 1993 (Wiesław Godzic: Interpretacja filmu dzisiaj. - David Bordwell: Tworzen...) szczegóły 
196.książka: Interpretacja dzieła filmowego. Teoria i praktyka. 1995 ([Referaty z konferencji naukowej "Kino i myśl współczesna, a praktyki ...) szczegóły 
recenzja: Stachówna Grażyna: Podróż i nawigacja po morzu znaczeń. Kino 1997 nr 2 s. 46  szczegóły 
197.książka: Jakubowska Małgorzata: Teoria kina Gilesa Deleuze'a. Filozoficzna diagnoza kultury wizualnej XX wieku. 2003  szczegóły 
198.książka: Katafiasz Olga, Wojnicka Joanna: Słownik wiedzy o filmie.  szczegóły 
199.książka: Katafiasz Olga, Wojnicka Joanna: Słownik wiedzy o filmie.  szczegóły 
200.książka: Katafiasz Olga, Wojnicka Joanna: Słownik wiedzy o filmie.  szczegóły 
201.książka: Katafiasz Olga, Wojnicka Joanna: Słownik wiedzy o filmie. 2008  szczegóły 
202.książka: Katz Steven D.: Reżyseria filmowa ujęcie po ujęciu. Od pomysłu do ekranizacji. 2007  szczegóły 
203.książka: Kazan Elia: Jak zostać dobrym reżyserem.  szczegóły 
204.książka: Kingdon Tom: Sztuka reżyserii filmowej. 2007  szczegóły 
205.książka: Kino - film: poezja optyczna?. 1995 (Tadeusz Miczka: Kino jako poezja optyczna. Próby futuryzacji kinematog...) szczegóły 
206.książka: Kino - gest - ciało - ruch. Film w perspektywie systemów komunikowania niewerbalnego. 1990 (Andrzej Gwóźdź: Od Redakcji. - Tomasz Goban-Klas: Znaczenie studiów na...) szczegóły 
recenzja: Demby Łucja: Kino - gest - ciało - ruch. Kino 1992 nr 4 s. 37  szczegóły 
recenzja: Kolasińska Iwona: Ruch Literacki 1991 z. 6 s. 754-756  szczegóły 
recenzja: Mazierska Ewa: Semiotyka filmu: prawie same zapowiedzi. Dialog [Warszawa] 1991 nr 12 s. 109-112  szczegóły 
207.książka: Kino o kinie czyli O autoświadomości sztuki filmowej. Praca zbiorowa. 1993 ([Materiały z Ogólnopolskiej Sesji Filmoznawczo-Metodycznej w Borkach 1...) szczegóły 
recenzja: Krzyżyk Danuta: W trosce o edukację filmową polonisty. Polonistyka 1995 nr 1 s. 59-61  szczegóły 
208.książka: Kino po kinie. Film w kulturze uczestnictwa. 2010  szczegóły 
209.książka: Kino według Alicji. 1995 ([Ded.:] Profesor Alicji Helman. - [Tadeusz Lubelski] T.L.: Słowo wstęp...) szczegóły 
recenzja: J.F.L.: Kino według Alicji. Film 1996 nr 4 s. 128  szczegóły 
recenzja: Lebecka Magdalena: Twórczy eklektyzm. Forum Akademickie 1997 nr 3 s. 39  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Wszystko o kinie. Kino 1996 nr 3 s. 36  szczegóły 
recenzja: Zawojski Piotr: Kino według Alicji. Ekran 1996 nr 1 s. 126  szczegóły 
210.książka: Kino wobec sztuk. Związki, inspiracje, przenikanie. 2007 (Dorota Skotarczak, Jacek Nowakowski: Wstęp. - Rafał Koschany: "Filmowo...) szczegóły 
211.książka: Klejsa Konrad, Kłys Tomasz, Nurczyńska-Fidelska Ewelina, Sitarski Piotr: Kino bez tajemnic. 2009  szczegóły 
212.książka: Kluszczyński Ryszard Waldemar: Awangarda. Rozważania teoretyczne. 1997 (Wstęp. 1. Kłopoty z definicją. 2. Inspiracje ze strony rosyjskiej szko...) szczegóły 
213.książka: Kluszczyński Ryszard Waldemar: Film - sztuka Wielkiej Awangardy. 1990  szczegóły 
recenzja: Kitowska Małgorzata: Inne kino. Nowe Książki 1991 nr 3 s. 40-41  szczegóły 
214.książka: Kluszczyński Ryszard Waldemar: Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej. 1999 ([Nt. procesów artystycznych kształtujących współczesną audiowizualną s...) szczegóły 
recenzja: Hopfinger Maryla: Współczesna sztuka ruchomego obrazu. Kwartalnik Filmowy 2000 nr 31/32 s. 359-361  szczegóły 
recenzja: Karwacki Arkadiusz: Interaktywna gra multimedialna. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 1/2 s. 232-235  szczegóły 
recenzja: Loska Krzysztof: Kino i sztuka nowych mediów. Kino 1999 nr 6 s. 54  szczegóły 
recenzja: Zydorowicz Jacek: Archeologia multimedialna. Gazeta Malarzy i Poetów 1999 nr 4 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Zydorowicz Jacek: Archeologia multimedialna. Kultura Współczesna 1999 nr 2 s. 144-148  szczegóły 
215.książka: Kluszczyński Ryszard Waldemar: Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce. 1998 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. Awangarda filmowa w Polsce. Zarys historyczny....) szczegóły 
recenzja: Helman Alicja: Obrazy na wolności. Kino 1999 nr 10 s. 2  szczegóły 
recenzja: Michałowska Marianna: (Multi)media i awangarda. Kultura Współczesna 1999 nr 1 s. 112-115  szczegóły 
recenzja: Zydorowicz Jacek: Jak artyści przestali się bać i pokochali maszynę. Gazeta Malarzy i Poetów 1999 nr 1 s. 24-25  szczegóły 
216.książka: Kłys Tomasz: Film fikcji i jego dominanty. 1999 (Wprowadzenie. Część I. Ustalenia teoretyczne: I. Pojęcie diegesis w tr...) szczegóły 
recenzja: Helman Alicja: Nauka i pasja. Kino 2000 nr 9 s. 59-60  szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Jacek: Raport z oblężonej twierdzy fikcji. Kwartalnik Filmowy 2001 nr 33 s. 274-277  szczegóły 
217.książka: Kognitywna teoria filmu. Antologia przekładów. 1999 (Jacek Ostaszewski: Wprowadzenie. - David Bordwell: Pochwała kognitywiz...) szczegóły 
recenzja: Kłys Tomasz: Kognitywna teoria filmu. Fraza 2001 nr 3 s. 281-284  szczegóły 
recenzja: Książki wypatrzone. Kino 1999 nr 9 s. 2 (nota...) szczegóły 
218.książka: Kompendium terminologii filmowej. 2005  szczegóły 
219.książka: Królikiewicz Grzegorz: Off czyli Hipnoza kina. 1992 (Mirosław Winiarczyk: Wstęp. - Przestrzeń filmowa poza kadrem. Ekshumac...) szczegóły 
220.książka: Kuleszow Lew: Sztuka filmowa. Moje doświadczenia. 1996 (Wiesław Godzic: Lew Kuleszow - alchemik kina. - Wsiewołod Pudowkin, Le...) szczegóły 
recenzja: R.K.: Literatura 1997 nr 3 s. 62 (nota...) szczegóły 
221.książka: Kuźniak Henryk: Analiza strukturalna i treściowa obrazu filmowego. Punkt wyjścia ukształtowania warstwy dźwiękowej filmu. 2011 (Wstęp. - Rola muzyki i dźwięku w pierwszym okresie rozwoju kina. - Fil...) szczegóły 
222.książka: Ledóchowski Aleksander: Ulotne obrazy. 1998 (Tadeusz Sobolewski: Wstęp. - Cisza [milczenie m.in. w filmie]. Dźwiek ...) szczegóły 
recenzja: Helman Alicja: Obrazy, które on dla nas utrwalił. Kino 1999 nr 2 s. 56  szczegóły 
recenzja: Jabłońska Katarzyna: Więź 2000 nr 8 s. 205-207  szczegóły 
recenzja: (mol): Film 2000 nr 3 s. 133  szczegóły 
recenzja: Szczerba Jacek: Medytacje o kinie. Gazeta Wyborcza 1999 nr 48 s. 20  szczegóły 
223.książka: Lewicki Arkadiusz: Sztuczne światy. Postmodernizm w filmie fabularnym. 2007  szczegóły 
224.książka: Lewicki Bolesław Włodzimierz: O filmie. Wybór pism. 1995 ([Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Bronisława Stolarska]: Biografia twórcza...) szczegóły 
recenzja: Helman Alicja: U podstaw filmoznawstwa. Kino 1996 nr 3 s. 35-36  szczegóły 
recenzja: Rek Jan: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1996 t. 39 z. 1/2 s. 181-184  szczegóły 
225.książka: Łuków-Turkowska Bogusława: Recepcja wartości moralnych telewizyjnych widowisk fabularnych przez młodzież licealną. 1990 ([M.in. o odbiorze serialu "Dom"]...) szczegóły 
226.książka: Mała antologia tekstów o filmie. 1993 (Cz. 1: Szkoły i style filmowe. Jolanta Szatkowska: Ekspresjonizm czyli...) szczegóły 
227.książka: Matuszewski Bolesław: Nowe źródło historii. Ożywiona fotografia czym jest, czym być powinna. 1995 ([Tekst równoległy polski i francuski; faks. oryginału francuskiego; tł...) szczegóły 
recenzja: Toeplitz Krzysztof Teodor: Odnaleziony teoretyk kina. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 10 s. 21  szczegóły 
228.książka: McGowan Todd: Realne spojrzenie. Teoria filmu po Lacanie. 2008  szczegóły 
recenzja: Dorobińska Magdalena: Po co chodzimy do kina?. Lampa 2008 nr 5 s. 61  szczegóły 
recenzja: (j.w.): Realne spojrzenie. Red 2009 nr 3/1 (2008/2009) s. 98  szczegóły 
229.książka: Mętrak Krzysztof: Słownik filmowy. 1995  szczegóły 
recenzja: Beszczyńska Zofia: Słownik i nie tylko. Nowe Książki 1996 nr 1 s. 48  szczegóły 
recenzja: Bratkowski Piotr: Okruchy zamiast księgi. Krzysztof Mętrak - cudowne dziecko złych czasów. Gazeta Wyborcza 1995 nr 180 s. 8  szczegóły 
recenzja: Kot Wiesław: Trawa. Wprost 1995 nr 35 s. 66  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej, Żuliński Leszek: Książki Mętraka. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 52/53 s. 21  szczegóły 
recenzja: Łazarkiewicz Piotr: Wieczór wspomnień. Reżyser 1995 nr 12 s. 8  szczegóły 
recenzja: Osiecka Agnieszka: Biblijka. Ex Libris 1995 nr 81 s. 32  szczegóły 
recenzja: Sobolewski Tadeusz: Swoimi słowami [z tego cyklu:] Mętrak i krytyka. Kino 1996 nr 2 s. 45  szczegóły 
230.książka: Michalewicz Kazimierz Stanisław: Polskie rodowody filmu. Narodziny masowego zjawiska. 1998 (Wstęp. I. Założenia. Problematyka i metoda analizy. Materiały źródłowe...) szczegóły 
recenzja: Bocheńska Jadwiga: Świadectwa na nowo odczytane. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 84-87  szczegóły 
recenzja: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 34 s. 5 (nota...) szczegóły 
recenzja: (ew): Narodziny kina. Przegląd Tygodniowy 1998 nr 32 s. 20 (nota...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1998 nr 3 s. 184-185  szczegóły 
recenzja: Płażewski Jerzy: Świadectwa z odległej epoki. Kino 1999 nr 3 s. 55-56  szczegóły 
recenzja: Stradomski Wiesław: O rozrywce dla maluczkich z Kiernozi i Pińska. Kwartalnik Filmowy 2000 nr 31/32 s. 362-363  szczegóły 
artykuł: Michalewicz Kazimierz St.: Dziwne obyczaje. Polityka 1999 nr 34 s. 82 (list do redakcji dot. problemów związanych z wydaniem książki...) szczegóły 
231.książka: Miczka Tadeusz: Wielkie żarcie i postmodernizm. O grach intertekstualnych w kinie współczesnym. 1992 ([Szkice nt. postmodernizmu we współczesnym kinie światowym:] Post mort...) szczegóły 
recenzja: Janaszek-Ivanickova Halina: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1993 t. 36 z. 1/2 s. 208-209  szczegóły 
recenzja: Kolasińska Iwona: Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 681-682  szczegóły 
recenzja: Morawski Stefan: O kinie postmodernistycznym. Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 2 s. 149-152  szczegóły 
recenzja: Zeidler-Janiszewska Anna: Postmoderna i śmierć. Kultura Współczesna 1994 nr 1 s. 101-105  szczegóły 
232.książka: Między powtórzeniem a innowacją. Seryjność w kulturze. 2004 ( [Tom pokonferencyjny sesji "Kultura - telewizja - seryjność - serial"...) szczegóły 
233.książka: Między słowem a obrazem. Księga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej. 2005 (Wstęp. * Metody i metodologie. O analizie i interpretacji: Andrzej Zal...) szczegóły 
234.książka: Minkner Kamil: O filmach politycznych. Między polityką, politycznością i ideologią. 2012 (Rozważania wstępne. - Część pierwsza: Filmy programowo polityczne, ...) szczegóły 
235.książka: Muensterberg Hugo: Dramat kinowy. Studium psychologiczne. 1989  szczegóły 
236.książka: Music and film. 2002 (Bogdan Walczak: Introduction to the First International Symposium "Mus...) szczegóły 
237.książka: Niedyskretny urok kiczu. Problemy filmowej kultury popularnej. 1997 (Grażyna Stachówna: Wprowadzenie. - Marek Hendrykowski: Kłopoty z kicze...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 379 (notka...) szczegóły 
recenzja: (lż): Niedyskretny urok kiczu. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 46 s. 21 (not....) szczegóły 
recenzja: Śliwińska Aleksandra: Kicz, kino i problemy współczesności. Literatura Ludowa 1998 nr 2 s. 66-70  szczegóły 
238.książka: Niemiecka myśl filmowa. Antologia. 1992 ([Cz.] 1: Niemcy do roku 1945, Republika Federalna Niemiec, Niemiecka R...) szczegóły 
239.książka: Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej. 1997 ([Materiały z konferencji naukowej "Od fotografii do rzeczywistości wir...) szczegóły 
recenzja: Loska Krzysztof: Kultura i media audiowizualne. Kino 1998 nr 11 s. 57  szczegóły 
recenzja: Pyszczek Grzegorz: Czy skutki awarii telewizora muszą być straszne?. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 32-33  szczegóły 
240.książka: Od projektora do komputera. Antologia. 1999 ([Cz. 1 pt.: Niemiecka myśl filmowa]. * Andrzej Gwóźdź: Między kinem a ...) szczegóły 
recenzja: Zawojski Piotr: Koniec filmu i teorii filmu kinowego?. Śląsk 2000 nr 3 s. 74  szczegóły 
241.książka: Ostaszewski Jacek: Film i poznanie. Wprowadzenie do kognitywnej teorii filmu. 1999 (Słowo wstępne. Wprowadzenie: "W imię zdrowego rozsądku. I. Kognitywizm...) szczegóły 
recenzja: Gwóźdź Andrzej: Widzieć - rozumieć - interpretować. Kwartalnik Filmowy 2000 nr 29/30 s. 286-288  szczegóły 
recenzja: Helman Alicja: Linia rozsądku. Kino 1999 nr 6 s. 54-55  szczegóły 
242.książka: Ostaszewski Jacek: Rozumienie opowiadania filmowego. 1999 (Słowo wstępne. 1. Nauka o procesach poznawczych. 2. Kognitywna teoria ...) szczegóły 
recenzja: Gwóźdź Andrzej: Widzieć - rozumieć - interpretować. Kwartalnik Filmowy 2000 nr 29/30 s. 286-288  szczegóły 
recenzja: Stachówna Grażyna: Każdy rozumie, jak potrafi. Kino 1999 nr 10 s. 55  szczegóły 
243.książka: Panorama współczesnej myśli filmowej. 1992 (Alicja Helman: Współczesna myśl filmowa [wstęp]. - Jean-Pierre Oudart:...) szczegóły 
244.książka: Panoramy i zbliżenia. Problemy wiedzy o filmie. Antologia prac śląskich filmoznawców. 1999 (I. Metodologia badań filmoznawczych: Andrzej Gwóźdź: Teoria i praktyka...) szczegóły 
recenzja: Konopelska Wiesława: Wzdłuż i wszerz śląskiego filmoznawstwa. Śląsk 2000 nr 7 s. 74  szczegóły 
recenzja: Szczepański Tadeusz: Kanarkom wstęp wzbroniony. Kino 2000 nr 10 s. 49-50  szczegóły 
recenzja: Zawojski Piotr: [Dwudziestopięciolecie] 25-lecie śląskiego filmoznawstwa. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1999 nr 3 (64) s. 16 (sprawozdanie z promocji książki w Katowicach 26 X 1999...) szczegóły 
245.książka: Paszylk Bartłomiej: Słownik gatunków i zjawisk filmowych.  szczegóły 
recenzja: Ziębiński Robert: Kino od kuchni. Newsweek. Polska 2011 nr 7 s. 87 (notka...) szczegóły 
246.książka: Pitrus Andrzej: Kino kultu. 1998 ([Porównanie kina kultowego i klasycznego kina gatunków oraz nt. kultow...) szczegóły 
recenzja: Maciejewski Łukasz: Kult kina. Tarniny 1998 nr 6 s. 34  szczegóły 
recenzja: Stachówna Grażyna: Taniec z doktorem Frank-N-Furterem. Kino 1998 nr 5 s. 54-55  szczegóły 
recenzja: (tj): Kino kultu. Film 1998 nr 6 s. 118  szczegóły 
247.książka: Plesnar Łukasz: Semiotyka filmu. 1990  szczegóły 
248.książka: Plesnar Łukasz: Sposób istnienia i budowa dzieła filmowego. 1990 (I. Warstwowa budowa dzieła filmowego. II. Warstwa przedstawiająca. III...) szczegóły 
recenzja: Helman Alicja: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 393-394  szczegóły 
249.książka: Plisiecki Janusz: Film i sztuki tradycyjne. 2012  szczegóły 
250.książka: Plisiecki Janusz: Film i sztuki tradycyjne. 1994 (Od autora. I. Język filmu i jego mowa. II. Montaż filmowy jako metoda ...) szczegóły 
recenzja: Chrudzimska Katarzyna: Semiotyczna wędrówka po peryferiach. Nowe Książki 1994 nr 10 s. 46  szczegóły 
recenzja: Gał Dorota: Film i sztuki tradycyjne. Akcent 1995 nr 1 s. 136-138  szczegóły 
recenzja: (M.S.): Film i sztuki tradycyjne. Film 1999 nr 12 s. 138 (nota...) szczegóły 
251.książka: Plisiecki Janusz: Film i sztuki tradycyjne. 2005  szczegóły 
252.książka: Plisiecki Janusz: Film i sztuki tradycyjne. 2010  szczegóły 
253.książka: Płażewski Jerzy: Język filmu.  szczegóły 
254.książka: Po kinie?... Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych. 1994 ([Antologia art. pośw. teorii mediów - gł. dot. filmu i telewizji:] And...) szczegóły 
recenzja: Godzic Wiesław: Wiedza o mediach czy filmoznawstwo?. Kino 1995 nr 4 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Książki Wydawnictwa Universitas. Impresje 1996 nr 1(2) (1995/1996) s. 30 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sankowski Robert: Kino, telewizja i co dalej?. Konteksty 1995 nr 2 s. 101-102  szczegóły 
recenzja: Zatorski Janusz: Zagłada wielkiego ekranu?. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 33 s. 8  szczegóły 
255.książka: Prędkość i przyjemność. Kino i telewizja w dobie symulacji elektronicznej. Praca zbiorowa. 1994 ([Ded. Alicji Helman]. - Andrzej Gwóźdź: Do czytelnika. - Kino... i co ...) szczegóły 
recenzja: Biała Alina: O modernistycznym świecie i postmodernistycznym przeżywaniu świata. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 97-99  szczegóły 
recenzja: Godzic Wiesław: Wiedza o mediach czy filmoznawstwo?. Kino 1995 nr 4 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Prędkość i przyjemność. Film 1994 nr 9 s. 86 (nota...) szczegóły 
256.książka: Problemy poznawania dzieła filmowego. 1990 (Wiesław Osadnik: Filmologia i lingwistyka. - Ryszard Bernatowicz, Ewa ...) szczegóły 
257.książka: Pryluck Calvin: Źródła znaczenia w filmie i telewizji. 1988  szczegóły 
recenzja: Błaszczyk Stanisław: Nowe Książki 1989 nr 3 s. 77  szczegóły 
recenzja: Gwóźdź Andrzej: Film 1989 nr 3 s. 17  szczegóły 
258.książka: Przedpełska-Bieniek Małgorzata: Dźwięk w filmie. 2006  szczegóły 
259.książka: Przedpełska-Bieniek Małgorzata: Dźwięk w filmie.  szczegóły 
recenzja: Bukowiecki Andrzej: W mono i stereo. Magazyn Filmowy SFP 2009 nr 3 s. 45  szczegóły 
260.książka: Przylipiak Mirosław: Kino stylu zerowego. Z zagadnień filmu fabularnego. 1994 (Od Autora. I. Trochę historii. II. Kino opowiada historie. III. Styl z...) szczegóły 
recenzja: Budzińska Bożena: Pułapka na wyobraźnię. Metafora 1995 nr 18/19 s. 214-215  szczegóły 
recenzja: Budzińska Bożena: Pułapka na wyobraźnię. Nowy Nurt 1994 nr 6 s. 12  szczegóły 
recenzja: Demby Łucja: Klucz do wtajemniczenia. Kino 1994 nr 7/8 s. 59  szczegóły 
recenzja: Helman Alicja: Wizytówki polskiego filmoznawstwa. Universitas 1994 nr 9/10 s. 31, 32  szczegóły 
recenzja: Nurczyńska-Fidelska Ewelina: Kino kochane i kino rozumiane. Polonistyka 1995 nr 2 s. 119-120  szczegóły 
recenzja: Sobolewski Tadeusz: Co to jest kino? Dziś film nie odbija rzeczywistości, ale pyta o jej naturę. Gazeta Wyborcza 1994 nr 115 s. 11  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Piotr: Najcichszy szept bestii. Film 1995 nr 1 s. 82  szczegóły 
261.książka: Radkiewicz Małgorzata: "Młode wilki" polskiego kina. Kategoria gender a debiuty lat 90. (Wprowadzenie. - Część I. Gender - kultura - osobowość: Rozdział 1. Kat...) szczegóły 
262.książka: Regiewicz Adam: Kino a kultura w świetle antropologii współczesnej. Próba interpretacji kerygmatycznej. 2011 (Wprowadzenie. - Część pierwsza. Opis metody: I. Dać odpowiedni rzeczy ...) szczegóły 
263.książka: Rybczyński Zbigniew: Zbigniew Rybczyński. Traktat o obrazie = a treatise on the visual image.  szczegóły 
264.książka: Salska-Kaca Mirosława: Słowo w filmie dokumentalnym. Z problemów semantycznych wypowiedzi słownej w filmie. 1993 (Wstęp. I. Wypowiedź pisana w filmie dokumentalnym. II. Wypowiedź mówio...) szczegóły 
265.książka: Scena i ekran. Przestrzeń dialogu interartystycznego. 2007 (Janusz Skuczyński, Piotr Skrzypczak: Wstęp. * I. Próby teorii i syntez...) szczegóły 
recenzja: Zwierzchowski Piotr: Litteraria Copernicana 2008 nr 1 (1) s. 235-237 (z not. o autorze art....) szczegóły 
266.książka: Simon Mark: Storyboard. Ruch w sztuce filmowej. 2010  szczegóły 
267.książka: Sitkiewicz Paweł: Małe wielkie kino. Film animowany od narodzin do końca okresu klasycznego. 2009  szczegóły 
268.książka: Słonimski Antoni: Romans z X Muzą. Teksty filmowe z lat 1917-1976.  szczegóły 
recenzja: Kurpiewski Lech: Cięte ujęcia. Newsweek. Polska 2008 nr 11 s. 108 (notka...) szczegóły 
recenzja: Szpakowska Małgorzata: Słonimski: prekursor mniemany. Dialog [Warszawa] 2008 nr 9 s. 92-99  szczegóły 
269.książka: Słownik filmu.  szczegóły 
270.książka: Słownik filmu. ([Zawiera pojęcia z zakresu historii, teorii, analizy i techniki filmow...) szczegóły 
recenzja: Arte 2005 nr 1 s. 45 (nota recenzyjna...) szczegóły 
271.książka: Słownik pojęć filmowych. 1991 (T. 4: Gramatyka, kod, mowa wewnętrzna, styl. 1993, 155 s. T. 5. Narra...) szczegóły 
272.książka: Słownik pojęć filmowych. 1998 (T. 8. Mit, symbol, metafora, realizm. 1998, 182 s.
T. 9. Tadeusz M...)
 szczegóły 
recenzja: Zalewski Andrzej: Teoria filmu w dziesięciu tomach. Kwartalnik Filmowy 1999 nr 28 s. 247-251 (dot. tomów 1-10...) szczegóły 
273.książka: Słownik pojęć filmowych. 1991 (T. 3. Autor, dyskurs, tekst, warstwa. 1992, 127 s....) szczegóły 
274.książka: Słownik pojęć filmowych. 1991 (T. 6: Przedstawienie, obraz, pismo, znaczenie. 1994, 218 s. T. 7: Apar...) szczegóły 
275.książka: Sowińska Iwona: Dźwięki i obrazy. O słuchaniu filmów. 2002  szczegóły 
recenzja: Płażewski Jerzy: Słyszalność, słuchanie, słyszenie. Kino 2002 nr 10 s. 61-63  szczegóły 
276.książka: Spalińska-Mazur Joanna: Obraz, czas, myśl. O widzeniu w animacji filmowej. 2007  szczegóły 
recenzja: Misiak Tomasz: Filmy dla dzieci. Gazeta Malarzy i Poetów 2008 nr 2 s. 48-49  szczegóły 
277.książka: Szkice z poetyki filmu. 1995 (Marek Hendrykowski: Wstęp. - Mikołaj Jazdon: Tradycja amerykańskiej fo...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 353 (not....) szczegóły 
278.książka: Sztuka na wysokości oczu. Film i antropologia. 1991 ([Ded.:] Aleksandrowi Jackiewiczowi. - Z.B. [Zbigniew Benedyktowicz]: W...) szczegóły 
recenzja: Wertenstein Wanda: Pamięci pisarza i kawalerzysty. Kino 1992 nr 11 s. 44  szczegóły 
279.książka: Szymczyk Witold: Inscenizacja filmowa. Podręcznik reżyserii. Cz. 1 Inscenizacja regularna. 2011  szczegóły 
280.książka: The Jagiellonian University Film Studies. 1996 (From the editor. - Alicja Helman: Polish film theory. - Alicja Helman:...) szczegóły 
281.książka: Themerson Stefan: O potrzebie tworzenia widzeń.  szczegóły 
282.książka: Tomaszkiewicz Teresa: Les Operations linguistiques qui sous-tendent le processus de sous-titrage des films. 1993  szczegóły 
283.książka: Wajda Andrzej: Podwójne spojrzenie. 1998 ([Rozważania nt. własnej twórczości i techniki reżyserii:] Dla kogo jes...) szczegóły 
recenzja: (ar): Autoportret z dystansu. Antena 1999 nr 1 s. 15  szczegóły 
recenzja: Fryz-Więcek Agnieszka: Wajda nauczyciel. Przekrój 1999 nr 3 s. 39  szczegóły 
recenzja: Marszałek Rafał: "Dotknięcie" Wajdy. Kino 1999 nr 4 s. 53  szczegóły 
284.książka: Werner Andrzej: To jest kino. 1999 (Słowo wstępne. 1. Co to jest film? 2. Rodzaje i gatunki filmowe. 3. Fi...) szczegóły 
recenzja: het: Magazyn Literacki 1999 nr 11 s. 72  szczegóły 
recenzja: Kosecka Barbara: W rygorze wartości. Kino 1999 nr 12 s. 57-58  szczegóły 
recenzja: (MCH): Film 2000 nr 3 s. 133 (nota...) szczegóły 
recenzja: Skowronek Bogusław: Kino według Andrzeja Wernera. Nowa Polszczyzna 2000 nr 2 s. 62-64  szczegóły 
285.książka: Weseliński Andrzej: A dictionary of film and television terms. 1994  szczegóły 
286.książka: Weston Judith: Reżyserowanie aktorów. Tworzenie zapadających w pamięć ról w filmie i telewizji. 2010  szczegóły 
287.książka: Wilk Eugeniusz: Kompetencja audiowizualna. Zarys problematyki. 1989  szczegóły 
288.książka: Witek Piotr: Kultura, film, historia. Metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego. 2005 ([Zawiera:] Wstęp. I: Kulturowy wymiar doświadczenia audiowizualnego. O...) szczegóły 
289.książka: Wstydliwe przyjemności czyli Po co tak naprawdę chodzimy do kina?. 1995 (Grażyna Stachówna: Wprowadzenie. - Wiesław Godzic: Widz filmowy: przyj...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Przyjemności kina. Kino 1996 nr 5 s. 39-40  szczegóły 
recenzja: (mer): Dziurka od klucza. Forum Akademickie 1996 nr 11 s. 39  szczegóły 
290.książka: Z problemów poetyki filmu. Zbiór studiów. 1993 (Mirosław Przylipiak: Punkt zerowy stylu filmowego. - Tomasz Kłys: Ramy...) szczegóły 
291.książka: Zajdel Jakub: Film w uniwersum światów możliwych. 2002 (Od Autora. - I. Filmoznawstwo bez fikcji. II. Konceptualizacje fikcji ...) szczegóły 
292.książka: Zalewski Andrzej: Film i nie tylko. Kognitywizm, emocje, reality show. 2003 (Wstęp. Kognitywizm: Zapoznane dziedzictwo: czy kognitywna teoria filmu...) szczegóły 
293.książka: Zalewski Andrzej: Strategiczna dezorientacja. Perypetie rozumu w fabularnym filmie postmodernistycznym. 1998 ([Nt. technik dezorientacji widza w filmie postmodernistycznym]....) szczegóły 
recenzja: Helman Alicja: Jak oswoić postmodernizm?. Kino 1998 nr 7/8 s. 67-68  szczegóły 
294.książka: Zalewski Gerald: Angielsko-polski słownik terminów filmowych. 1992  szczegóły 
recenzja: Hendrykowski Marek: Gore w Siedlcach czyli polskie książki filmowe 1992. Kino 1993 nr 4 s. 37-38  szczegóły 
recenzja: Łazarkiewicz Piotr: Słownik. Reżyser 2001 nr 4 s. 5  szczegóły 
295.książka: Zonn Lidia: W montażowni - wczoraj. 2008  szczegóły 
296.książka: Żyjemy w przyszłości. Materiały Trzeciego Gdańskiego Seminarium Filmowego SF "Technika - technologia, ewolucja czy metafizyka?". 1998 (Janusz Bohdziewicz: Wstęp. - Edyta Sobczyńska: Techno - nowa estetyka?...) szczegóły 
297.książka: Żyto Kamila: Strategie labiryntowe w filmie fikcji. 2010 (Wstęp. - Rozdział I. Labirynt jako struktura - rozważania teoretyczne ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
298.impreza: Czy obchodzą nas filmy? Artystyczne, moralne i polityczne oddziaływanie sztuki filmowej - seminarium.  szczegóły 
artykuł: Godzic Wiesław: Do czego służą filmy?. Dialog [Warszawa] 1995 nr 1 s. 108-111 (spraw....) szczegóły 
299.impreza: "Film w epoce symulacji elektronicznej" - konferencja (1993).  szczegóły 
artykuł: Pitrus Andrzej: Filmoznawcy o mediach. Kultura Współczesna 1994 nr 1 s. 111-113 (spraw....) szczegóły 
300.impreza: Gender - Theatre - Cinema - międzynarodowa konferencja (1999).  szczegóły 
artykuł: mk: Gender - Theatre - Cinema, Łódź 8-11 maja 1999. Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 41-43 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
artykuł: Ostrowska Elżbieta: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Gender - Theatre - Cinema (Łódź, 8-11 maja 1999). Kwartalnik Filmowy 1999 nr 26/27 s. 333-336  szczegóły 
301.impreza: "Intertekstualność - intermedialność - interdyskursywność. Kultura słowa i obrazu w dobie mediów elektronicznych" - konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: Helman Alicja: Kino pomiędzy mediami. Kino 1997 nr 12 s. 48-49  szczegóły 
302.impreza: "Niedyskretny urok kiczu" - konferencja (1996).  szczegóły 
artykuł: Stachówna Grażyna: Kicz "kiczologia" i "kiczarze". Kino 1996 nr 9 s. 14  szczegóły 
303.impreza: "Nieme kino i teatr XXI wieku" - konferencja naukowa (2012).  szczegóły 
artykuł: Kruk Iga: Teatr w kinie, kino w teatrze. Scena 2012 nr 2 s. 20 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Scena 2012 nr 2 s. 36 (nota...) szczegóły 
304.impreza: "Obraz filmowy jako dzieło artysty" - Międzynarodowe Sympozjum w ramach festiwalu "Camerimage" (1998; edycja I).  szczegóły 
artykuł: Żydowicz Marek: [Pierwsze] I Miedzynarodowe Sympozjum: Obraz filmowy jako dzieło artysty. Kino 1998 nr 11 s. 10-11 (artykuł dyrektora festiwalu "Camerimage, w ramach którego ma się odbyć...) szczegóły 
305.impreza: Ogólnopolskie Seminarium Filmowe (2001; edycja XVI).  szczegóły 
artykuł: Seminarium w Bydgoszczy. Reżyser 2001 nr 1 s. 7 (zapowiedź...) szczegóły 
306.impreza: Ogólnopolskie Seminarium Filmowe Młodzieżowych Dyskusyjnych Klubów Filmowych Aft-era (2005; edycja XX). (spotkania poświęcone były problematyce tzw. arcydzieła filmowego...) szczegóły 
artykuł: Tyka Joanna Maria: W obronie języka filmu.... Promocje Kujawsko-Pomorskie 2005 nr 4/6 s. 43 (spraw....) szczegóły 
307.impreza: "Sztuka filmowa" - cykl wykładów prof. Jerzego Wójcika poświęconych problemom organizacji dzieła filmowego (2002).  szczegóły 
artykuł: Nowacki Łukasz: Podróż do wnętrza filmu. Uniwersytet 2002 nr 1 s. 9 (zapow. trzeciego semestru wykładów...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
308.artykuł: Adamiecka-Romuszyńska Monika: Wyemancypowane obrazy. Opcje 1998 nr 1 s. 45-48 (nt. obrazu filmowego w kontekście współczesnej kultury audiowizualnej...) szczegóły 
309.artykuł: Alekan Henri: Człowiek, który stwarza światło. Kwartalnik Filmowy 1994 nr 7/8 s. 114-117 (wyw. nt. światła jako środka wyrazu w filmie, rozm. Michele Levieux, t...) szczegóły 
310.artykuł: Alekan Henri: Światła i cienie [fragm.]. Kwartalnik Filmowy 1994 nr 7/8 s. 119-152 (w filmie...) szczegóły 
311.artykuł: Ancuta Katarzyna: Brains, minds and printed circuits morning thoughts on memory and contemporary SF films. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1999 nr 1777 s. 163-174  szczegóły 
312.artykuł: Andrew Dudley: Figuracja. Przekazy i Opinie 1990 nr 1/2 s. 131-147 (nt. stosowania figur (metafor, paralelizmów, rozłączeń itp.) w teorii ...) szczegóły 
313.artykuł: Armes Roy: Sposoby adresowania. Easy Rider 1991 nr 5 s. 34-53 (nt. związków między widzem i filmem...) szczegóły 
314.artykuł: Barzan Jarosław: Między sklejkami. Film 2004 nr 12 s. 66-67 (wywiad nt. montażu filmowego; rozm. Honorata Smader...) szczegóły 
315.artykuł: Baudrillard Jean: Zły duch obrazu. Film na Świecie 2000 nr 401 s.33-44 (nt. związku obrazu z jego desygnatem...) szczegóły 
316.artykuł: Baudry Jean-Louis: Jaskinia Platona. Film na Świecie 1989 nr 369 s. 12-17 (jaskinia Platona jako główna metafora psychoanalitycznego nurtu w teor...) szczegóły 
317.artykuł: Bocheńska Jadwiga: "Nieobojętna sztuka" i nieobojętny widz. Konteksty 1995 nr 2 s. 76-77 (nt. koncepcji Siergieja Eisensteina...) szczegóły 
318.artykuł: Boczkowska Anna: "Pura visibilita" in the film and painting image. Polish Art Studies 1993 t. 14 (1992) s. 275-281  szczegóły 
319.artykuł: Bordwell David: Procesy poznawcze a rozumienie. Widzenie i zapominanie w "Mildred Pierce". Kwartalnik Filmowy 1995 nr 11 s. 22-39 (nt. procesu rozumienia filmów...) szczegóły 
320.artykuł: Bruszewski Wojciech: O narracji przestrzennej. Powiększenie 1990 nr 3 (1989) s. 143-145 (nt. narracji filmowej...) szczegóły 
321.artykuł: Bruszewski Wojciech: Problem Satori. Powiększenie 1990 nr 3 (1989) s. 138-141 (nt. narracji filmowej...) szczegóły 
322.artykuł: Burzyńska Iwona: Obrazki ze strzałkami. Newsweek. Polska 2003 nr 28 s. 84-88 (nt. rysunków ujęć, scen (storyboard), które stają się materiałem do kr...) szczegóły 
323.artykuł: Camper Fred: Zmierzch awangardy filmowej. Powiększenie 1990 nr 3 (1989) s. 67-99 (nt. filmu awangardowego...) szczegóły 
324.artykuł: Casebier Allan: Teoria fenomenologiczna (Husserlowska teoria przedstawienia artystycznego. 1). Kwartalnik Filmowy 1996 nr 14 s. 136-145  szczegóły 
325.artykuł: Casebier Allan: Teoria fenomenologiczna (Husserlowska teoria przedstawienia artystycznego. Część II). Kwartalnik Filmowy 1997 nr 17 s. 156-161  szczegóły 
326.artykuł: Cataluccio Francesco M.: Zeszyty Literackie 1989 nr 26 s. 133-138 (esej nt. idei artystycznej Andrzeja Tarkowskiego...) szczegóły 
327.artykuł: Cholodenko Alan: Usidlanie klatek w animacji. Kwartalnik Filmowy 1998 nr 19/20 (1997/1998) s. 67-72  szczegóły 
328.artykuł: Chyła Wojciech: Kultura audiowizualna: nowa zdematerializowana odmiana Heideggerowskiego "Ge-Steel", a także nowa odmiana Nietzscheańskiego "nihilizmu" i "śmierci Boga". Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Filmoznawcze 1998 nr 19 (2132) s. 153-163  szczegóły 
329.artykuł: Chyła Wojciech: Mutyzm - antropologizm - audiowizualność. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Filmoznawcze 1998 nr 19 (2132) s. 165-180  szczegóły 
330.artykuł: Chyła Wojciech: Pierwsze zbliżenia do istoty kina (i ostatnie z nich wnioski...). Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Filmoznawcze 2000 t. 21 s. 163-177  szczegóły 
331.artykuł: Ciapara Elżbieta: Harry Tolkien z planety małp. Film 2010 nr 11 s. 26-32 (nt. serii filmowej na marginesie "Harry Pottera"...) szczegóły 
332.artykuł: Ciarka Ryszard: Film i prawdziwy obraz rzeczy. Konteksty 1992 nr 3/4 s. 112-116 (różne formy wypowiedzi w filmie, rzeczywistość filmowa...) szczegóły 
333.artykuł: Citko Katarzyna: Sztuka filmowa w świetle idei korespondencji sztuk. Test 1995 nr 1 s. 7-24  szczegóły 
334.artykuł: Coates Paul: The look into the sky: notes on sublimity, film and gender. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1393 s. 136-148  szczegóły 
335.artykuł: Cubitt Sean: Techniki cyfrowe i filmowe efekty specjalne. Kwartalnik Filmowy 2001 nr 35/36 s. 20-35  szczegóły 
336.artykuł: Cywjan Jurij G.: Na marginesie doświadczenia Kuleszowa. Kino 1989 nr 6 s. 23-26 (nt. języka filmowego...) szczegóły 
337.artykuł: Cywjan Jurij G.: Rentgen, chirurgia, mikroskop w semiotyce wczesnego kina (Próba postawienia zagadnienia). Konteksty 1998 nr 3/4 s. 128-130  szczegóły 
338.artykuł: Czapliński Lesław: Modele propagandy. Kino 1991 nr 4 s. 26-29 (nt. oddziaływania propagandowego filmów...) szczegóły 
339.artykuł: Daney Serge: Ostatni obraz. Opcje 1998 nr 1 s. 43-45 (nt. istoty obrazu w filmie i kulturze audiowizualnej; z not. nt. S. Da...) szczegóły 
340.artykuł: Dayan Daniel: Widz wpisany w obraz. Film na Świecie 1989 nr 369 s. 25-31 (refleksja psychoanalityczna w myśli filmowej...) szczegóły 
341.artykuł: Dąbała Jacek: Zmysły w filmie. Akcent 1994 nr 3/4 s. 210-212  szczegóły 
342.artykuł: Deleuze Gilles: Cinema [fragm.:] Obraz-ruch i jego trzy warianty (Drugi komentarz do Bergsona). Kwartalnik Filmowy 1993 nr 2 s. 4-16  szczegóły 
343.artykuł: Deleuze Gilles: Cinema [fragm.:] Od wspomnienia do snów (Trzeci komentarz do Bergsona) (2). Kwartalnik Filmowy 1993 nr 4 s. 4-13  szczegóły 
344.artykuł: Deleuze Gilles: Cinema [fragm.:] Od wspomnienia do snu (Trzeci komentarz do Bergsona). Kwartalnik Filmowy 1993 nr 3 s. 4-13  szczegóły 
345.artykuł: Deleuze Gilles: Cinema [fragm.:] Punkty teraźniejszości i pokłady przeszłości (Czwarty komentarz do Bergsona) (2). Kwartalnik Filmowy 1994 nr 6 s. 4-14  szczegóły 
346.artykuł: Deleuze Gilles: Cinema [fragm.:] Punkty teraźniejszości i pokłady przeszłości (Czwarty komentarz do Bergsona) (3). Kwartalnik Filmowy 1994 nr 7/8 s. 5-14  szczegóły 
347.artykuł: Deleuze Gilles: Cinema [fragm.:] Punkty teraźniejszości i pokłady przeszłości (Czwarty komentarz do Bergsona). Kwartalnik Filmowy 1994 nr 5 s. 4-11  szczegóły 
348.artykuł: Deleuze Gilles: Cinema [frgam.:] Tezy o ruchu (Pierwszy komentarz do Bergsona). Kwartalnik Filmowy 1993 nr 1 s. 14-25 (z wstępem: Wojciech Chyła: Gilles Deleuze o filmowym "obrazie-ruchu" i...) szczegóły 
349.artykuł: Demby Łucja: "Clivage" i formuła Mannoniego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Filmoznawcze 1998 nr 19 (2132) s. 95-106 (nt. odbioru filmu...) szczegóły 
350.artykuł: Demby Łucja: Kino w zwierciadle psychoanalityka. Lacanowska faza "lustra" jako fundament wrażenia realności w kinie. Estetyka i Krytyka 2001 nr 1 s. 47-59 (psychoanalityczna teoria kina - obszernie nt. ks. "Le signifiant imagi...) szczegóły 
351.artykuł: Demby Łucja: Mrowienie w łydkach, czyli o bezpieczeństwie w kinie. Kino 1994 nr 10 s. 7-8 (nt. odbioru filmów...) szczegóły 
352.artykuł: Demby Łucja: Poza rzeczywistością. Easy Rider 1992 nr 6/7 s. 18-25 (nt. wrażenia realności w kinie...) szczegóły 
353.artykuł: Demby Łucja: Przeciw "ideologicznemu potworowi". Spór o wrażenie realności w kinie. Principia 2000 t. 26 s. 55-70  szczegóły 
354.artykuł: Demby Łucja: Wyobrażone i kryzys teorii. Kultura Współczesna 1996 nr 1/2 s. 123-135 (nt. kryzysu teorii filmu...) szczegóły 
355.artykuł: Drewnowski Jacek: Krew na ekranie. Fenix 1996 nr 11 s. 62-68 (nt. przemocy pokazywanej w filmach...) szczegóły 
356.artykuł: Drozdowski Bogumił: Przenikanie. Media Reporter 1991 nr 6/7 s. 2-4 (nt. wzajemnych relacji pomiędzy filmem a publicznością; także na przyk...) szczegóły 
357.artykuł: Dubois Philippe: Wideo wobec kina: przesunięcia estetyczne. Opcje 2002 nr 2 s. 28-34 (z not. o tłumaczce...) szczegóły 
358.artykuł: Dziadzia Bogusław: Ekran sztuki - ekran konsumpcji. Kwartalnik Filmowy 2001 nr 35/36 s. 241-247  szczegóły 
359.artykuł: Dziamski Grzegorz: Termin "awangarda" w refleksji nad filmem. Powiększenie 1990 nr 3 (1989) s. 9-12  szczegóły 
360.artykuł: Eberwein Robert T.: Rodzaje snów. Film na Świecie 1989 nr 369 s. 45-49 (krytyka teoretycznych podstaw psychoanalizy wykorzystywanych w teorii ...) szczegóły 
361.artykuł: Eitzen Dirk: Kiedy coś jest tekstem?. Easy Rider 1991 nr 2 s. 34-46 (film jako tekst...) szczegóły 
362.artykuł: Elsaesser Thomas: Kino cyfrowe: nośnik, wydarzenie, czas. Kwartalnik Filmowy 2001 nr 35/36 s. 55-74  szczegóły 
363.artykuł: Er(r)go 2004 nr 1 (8) s. 203-204 (rec. ks.: Alison Griffiths: Wondrous difference. Cinema, antropology a...) szczegóły 
364.artykuł: Esslin Martin: Serial telewizyjny jako epicka sztuka ludowa. Credo 1991 nr 3 s. 32-34  szczegóły 
365.artykuł: Ferro Marc: Historycy i kino. Kino 1989 nr 10 s. 26-27 (film jako dokument historyczny...) szczegóły 
366.artykuł: Fiołek-Lubczyńska Bogumiła: O formie artystycznej kina poetyckiego - refleksja teoretyczna. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 243-252  szczegóły 
367.artykuł: Folta Rdosław: Interaktywność jako oksymoron? Opis pewnego paradoksu. Kwadratura Koła 2006 (2005/2006) s. 5-8 (nt. kina interaktywnego...) szczegóły 
368.artykuł: Frąc Waldemar: Absolutyzacja rzeczywistości: metafizyczne ugruntowanie twórczości Siergieja Eisensteina. x 2003 ([w ks. zb.:] Ikony niewidzialnego. Red. Marek Lis, Zbigniew W. Solski....) szczegóły 
369.artykuł: Frąc Waldemar: Rozpacz racjonalisty. Wokół filozoficznych wymiarów myśli Sergiusza Eisensteina. Principia 2000 t. 26 s. 129-148 (dotyczy teorii filmu...) szczegóły 
370.artykuł: Frąc Waldemar: Sanatorium czasu (Kilka uwag o pośrednictwie kina w doświadczaniu czasu). Fraza 1999 nr 2/3 s. 211-217  szczegóły 
371.artykuł: Friedberg Anne: Koniec kina - multimedia i zmiana technologiczna. Kwartalnik Filmowy 2001 nr 35/36 s. 42-54 (kino wobec innych technologii nowego wieku...) szczegóły 
372.artykuł: Frycie Stanisław, Koblewska Janina: Wpływ filmu i telewizji na dzieci i młodzież w świetle badań naukowych. Zbliżenia [Piotrkowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk] 1993 nr 2 s. 29-45  szczegóły 
373.artykuł: Gajownik Marcin, Wilk Lesław: Cadillac przestworzy, czyli lokowanie produktu (Rozmowa z Lesławem Wilkiem - prezesem Agencji Crackfilm i Marcinem Gajownikiem - product Placement Manager w Agencji Crackfilm). Reżyser 1998 nr 11 s. 6-8 (nt. lokowania produktu w filmie fabularnym; rozm. Magda Lebecka...) szczegóły 
374.artykuł: Gałuszka Mieczysław: Ideologia i wartości serialu w odbiorze potocznym (przykład serialu "Niewolnica Isaura"). Przekazy i Opinie 1991 nr 2 s. 67-87  szczegóły 
375.artykuł: Garbowski Christopher: Film and axiology: the protagonist as a prolegomenon to values. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 328-337 (głównie na przkładzie "Dekalogu" w reż. Krzysztofa Kieślowskiego; ze s...) szczegóły 
376.artykuł: Gawlik Wiesław: Wychowawcze możliwości filmu w kształtowaniu modeli miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej. x 1987 ([W ks. zb.:] Kościół a kultura masowa. Kraków 1987 s. 181-187...) szczegóły 
377.artykuł: Gierak Czesława: Film i wychowanie. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej 1998 z. 7 s. 33-55  szczegóły 
378.artykuł: Gierak Czesława: Z zagadnień teorii filmu i wychowania filmowego. Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej 2000 t. 2 s. 57-77 (m.in. o powiązaniu szkolnej edukacji filmowej z wychowaniem literackim...) szczegóły 
379.artykuł: Giżycki Marcin: Kino rozszerzone po trzydziestu latach. Kwartalnik Filmowy 2001 nr 35/36 s. 36-40 (nt. książki: Gene Youngblood: Expanded Cinema [Kino rozszerzone]. Lond...) szczegóły 
380.artykuł: Giżycki Marcin: Postmodernizm w kinie. Film na Świecie 2000 nr 401 s. 5-9  szczegóły 
381.artykuł: Godawa Brian: Filmy, opowieści i apologetyka. Reformacja w Polsce 2003 nr 2 s. 11  szczegóły 
382.artykuł: Godzic Wiesław: Cyfrowy film i analogowy widz. Kino 1998 nr 12 s. 42-45  szczegóły 
383.artykuł: Godzic Wiesław: Widz filmowy w perspektywie psychoanalitycznej. Przekazy i Opinie 1991 nr 4 s. 9-35  szczegóły 
384.artykuł: Gołębiewska Maria: Laurent Jullier - pytania o kino postmodernistyczne. Kwartalnik Filmowy 2000 nr 29/30 s. 237-248 (rec. ks.: Laurent Jullier: L'ecran posr-moderne. Un cinema de l'allusi...) szczegóły 
385.artykuł: Gołębiewska Maria: Montaż i przestrzeń atrakcji. Kwartalnik Filmowy 2001 nr 35/36 s. 6-19 (nt. teorii atrakcji Siergieja Eisensteina...) szczegóły 
386.artykuł: Gortatowicz Agnieszka: Kostium w roli głównej. Film 2002 nr 10 s. 32-34 (nt. roli kostiumu w filmie...) szczegóły 
387.artykuł: Gwóźdź Andrzej: Ciało ekranowe jako medium pamięci kulturowej. x 2006 ([w ks.:] Media, ciało, pamięć. O współczesnych tożsamościach kulturowy...) szczegóły 
388.artykuł: Gwóźdź Andrzej: Dyskurs - porozumienie - kultura. Wokół problemu podmiotu w filmie. Przekazy i Opinie 1990 nr 1/2 s. 162-174  szczegóły 
389.artykuł: Gwóźdź Andrzej: Pomysły do intermedialnej historii filmu (Film jako spektakl). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Kultura, język, edukacja 1998 t. 2 (1699) s. 90-101  szczegóły 
390.artykuł: Hahn Hans Henning: Historische Realitaet und ihre filmische Rekonstruktion (Ueberlegungen eines Historikers ueber den historischen Spielfilm). x 1990 ([W ks. zb.:] Fermentum massae mundi. Warszawa 1990 s. 550-558...) szczegóły 
391.artykuł: Helman Alicja: Amerykanie o europejskiej teorii filmu. Kino 2002 nr 7/8 s. 23-24 (rec. książki: Ian Aitken: European Film Theory and Cinema. A Critical ...) szczegóły 
392.artykuł: Helman Alicja: Ciernista droga. Kino 1991 nr 9 s. 28-29 (postaci kobiet w serialach...) szczegóły 
393.artykuł: Helman Alicja: Co teoria filmu ma wspólnego z ekologią?. Kino 1998 nr 9 s. 48-49 (rec. ks.: Joseph D. Anderson: The Reality of Illusion. An Ecological A...) szczegóły 
394.artykuł: Helman Alicja: Czy kryzys teorii filmu?. Konkurs 1990 nr 1 s. 51-53  szczegóły 
395.artykuł: Helman Alicja: Feministki o kinie. Film na Świecie 1991 nr 384 s. 5-13 (nt. feministycznej teorii filmu...) szczegóły 
396.artykuł: Helman Alicja: Filmowy świat według Junga. Kino 2003 nr 9 s. 66-67 (rec. ks.: James F. Iaccino: Jungian Reflections within the Cinema. A p...) szczegóły 
397.artykuł: Helman Alicja: Inny słownik. Kino 2001 nr 7/8 s. 52-53 (rec. książki: Critical Dictionary of Film and Television Theory. [Red....) szczegóły 
398.artykuł: Helman Alicja: Is there a crisis in film theory?. Polish Art Studies 1993 t. 14 (1992) s. 231-238  szczegóły 
399.artykuł: Helman Alicja: Jung - film - nieznanne. Kino 2002 nr 4 s. 55-56 (omówienie książki: Jung & Film. Post-Jungian Takes on the Moving Image...) szczegóły 
400.artykuł: Helman Alicja: Kino według mnie. Forum Akademickie 1996 nr 12 s. 36-37 (wyw.; rozm.: Magdalena Lebecka...) szczegóły 
401.artykuł: Helman Alicja: Krajobraz po bitwie. Kino 1997 nr 5 s. 16-17 (rec. ks.: Post-theory. Recondtructing Fil Studies. [Red.] David Bordwe...) szczegóły 
402.artykuł: Helman Alicja: Malarstwo - literatura - film - ciało. Kino 1998 nr 11 s. 48-49 (rec. ks.: Brigite Peuckert: Incorporating Images. Film and the Rival A...) szczegóły 
403.artykuł: Helman Alicja: Maya. Kino 2003 nr 10 s. 21-22 (sylwetka aktorki i teoretyka filmu; rec. ks.: Maya Deren and the Ameri...) szczegóły 
404.artykuł: Helman Alicja: Paradoksy widzenia. Kino 1997 nr 10 s. 48-49 (rec. antologii tekstów z dziedziny teorii filmu pt. Viewing Positions....) szczegóły 
405.artykuł: Helman Alicja: Postmodernizm i barok. Kino 1999 nr 9 s. 50-51 (rec. ks.: Postmodernism in the Cinema. [Oprac.] Cristina Degli-Esposti...) szczegóły 
406.artykuł: Helman Alicja: Przekazy i Opinie 1989 nr 1/2 (1988) s. 71-87  szczegóły 
407.artykuł: Helman Alicja: Refleksje teoretyczne. Kino 1989 nr 1-8  szczegóły 
408.artykuł: Helman Alicja: Różne znaczenia identyfikacji. Kino 2000 nr 1 s. 51-52 (nt. pojęcia identyfikacji w teorii filmu; omówienie książki: Kragh Tor...) szczegóły 
409.artykuł: Helman Alicja: Siedziała w szopie i jadła wiśnie. Kino 1991 nr 11 s. 26-27 (temat kariery zawodowej bohaterek seriali...) szczegóły 
410.artykuł: Helman Alicja: Sto lat myśli filmowej. Kino 2003 nr 1 s. 59-60 (rec. ks.: Robert Starn: Film Theory. An Introduction. Oxford 2001...) szczegóły 
411.artykuł: Helman Alicja: Summa wiedzy o obrazie. Kino 1999 nr 10 s. 48-49 (rec. ks.: Gacques Aumont: The Image. London 1997...) szczegóły 
412.artykuł: Helman Alicja: Tajemniczy świat obrazów. Kino 1999 nr 1 s. 46-47 (rec. ks.: The Image in Dispute. Art and Cinema in the Age of Photograp...) szczegóły 
413.artykuł: Helman Alicja: Teoretyk w kinie. Kino 1990 nr 2-5, 7 (cykl art....) szczegóły 
414.artykuł: Helman Alicja: Teoria filmu wobec psychoanalizy. Film na Świecie 1989 nr 369 s. 6-11 (nt. inspiracji myśli filmowej psychoanalizą...) szczegóły 
415.artykuł: Helman Alicja: Wartość nad wszystko upragniona. Kino 1991 nr 6 s. 14-15 (fabuły "kopciuszkopodobne" w serialach telewizyjnych i literaturze...) szczegóły 
416.artykuł: Helman Alicja: Wpływ psychoanalizy na twórczość filmową. Film na Świecie 1989 nr 369 s. 50-60  szczegóły 
417.artykuł: Helman Alicja: Zemsta jest rozkoszą bogów. Kino 1991 nr 8 s. 22-23 (zemsta jako mechanizm akcji w serialach...) szczegóły 
418.artykuł: Hendrykowski Marek: Alfabet kina [z tego cyklu:] Aktorstwo filmowe. Film 1996 nr 5-12  szczegóły 
polemika: Koczwara Justyna: Film 1996 nr 9 s. 137 (list do redakcji dot. odcinka w nrze 8...) szczegóły 
419.artykuł: Hendrykowski Marek: Alfabet kina [z tego cyklu:] Aktorstwo filmowe. Film 1997 nr 1 s. 112, nr 2 s. 125  szczegóły 
420.artykuł: Hendrykowski Marek: Alfabet kina [z tego cyklu:] Film wobec filmu (1-3). Film 1996 nr 2 s. 116, nr 3 s. 120, nr 4 s. 142  szczegóły 
421.artykuł: Hendrykowski Marek: Alfabet kina [z tego cyklu:] Początki kinematografii. Film 1996 nr 1 s. 112  szczegóły 
422.artykuł: Hendrykowski Marek: Autor. Arkusz 1992 nr 7 s. 4 (rozważania nt. pojęcia autorstwa filmu...) szczegóły 
423.artykuł: Hendrykowski Marek: Bunuel i wideoclipy albo czy Sowa jest córką piekarza. W stronę pragmatyki komunikacji. Kino 1989 nr 1 s. 21-23  szczegóły 
424.artykuł: Hendrykowski Marek: Dźwięk na ekranie. Przełom dźwiękowy w filmie. Kwartalnik Filmowy 2003 nr 44 s. 18-30  szczegóły 
425.artykuł: Hendrykowski Marek: Ekran i kadr. Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 137-148 (dotyczy znaczenia ekranów w procesie ewolucji związków między rzeczywi...) szczegóły 
426.artykuł: Hendrykowski Marek: Język ruchomych obrazów [fragm.:] Język filmu wobec rzeczywistości. Arkusz 1998 nr 12 s. 10-11  szczegóły 
427.artykuł: Hendrykowski Marek: Kino familijne. Film 2001 nr 3 s. 41-42 (nt. emocjonalnych wartości kina familijnego...) szczegóły 
428.artykuł: Hendrykowski Marek: Kłopoty z kiczem filmowym. Kino 1996 nr 9 s. 16-17 (referat z konferencji "Niedyskretny urok kiczu"; Kraków, VI 1996...) szczegóły 
429.artykuł: Hendrykowski Marek: Mały słownik sztuki operatorskiej (1-2). Film 1995 nr 11 s. 136, nr 12 s. 132-133  szczegóły 
430.artykuł: Hendrykowski Marek: Obraz filmowy jako dzieło sztuki. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 179-189 (lingwistyczne ujęcie dzieła sztuki filmowej...) szczegóły 
431.artykuł: Hendrykowski Marek: Problematyka autora we współczesnej anglosaskiej myśli filmowej. Film na Świecie 1989 nr 367/368 s. 116-128  szczegóły 
432.artykuł: Hopfinger Maryla: Film and anthropology. Polish Art Studies 1991 t. 12 s. 151-160  szczegóły 
433.artykuł: Idziak Sławomir: Obraz ma opowiadać. Film 2004 nr 7 s. 74-76 (wywiad nt. roli operatora w filmie; rozm. Honorata Smader...) szczegóły 
434.artykuł: Indrzejczak Andrzej: Kino drugiego stopnia. Iluzjon 1989 nr 4 s. 14-20 (autotematyzm w kinie...) szczegóły 
435.artykuł: Jacyno Magorzata: Portret bohatera ze stygmą. Bohater seriali telewizyjnych. Kultura Współczesna 1998 nr 2/3 s. 36-49  szczegóły 
436.artykuł: Jakubowska Małgorzata: Automat psychiczny i duchowy na tle współczesnej audiowizualnej kultury. Próba interpretacji wybranych wątków z teorii kina Deleuze'a. Principia 2000 t. 26 s. 159-174  szczegóły 
437.artykuł: Jakubowska Małgorzata: Automat psychiczny i duchowy na tle współczesnej audiowizualnej kultury. Próba interpretacji wybranych wątków z teorii kina Gillesa Deleuze'a. Undergrunt 2003 nr 10/11 s. 126-133 (z not. o autorce art. na s. 176...) szczegóły 
438.artykuł: Jakubowska Małgorzata: "Wszechświat jako kino w sobie", czyli wprowadzenie do Deleuze'jańskich komentarzy do Bergsona. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Filmoznawcze 1998 nr 19 (2132) s. 137-152 (nt. interpretacji kina dokonanej przez Gillesa Deleuze'a...) szczegóły 
439.artykuł: Janicka Bożena: Ścinki [z tego cyklu:] Nigdy, przenigdy. Kino 1998 nr 6 s. 60 (felieton nt. odczuwania przyjemności w kinie...) szczegóły 
440.artykuł: Janicka Jagna: Tajemnice filmowej scenografii. Film 2010 nr 12 s. 58-61 (wywiad z scenografka, roz. Łukasz Maciejewski ...) szczegóły 
441.artykuł: Jarecka Urszula: Czy "świętość" tematu uszlachetnia dzieło? Pozaartystyczne kryteria oceny dzieła filmowego. Kwartalnik Filmowy 2000 nr 29/30 s. 214-222  szczegóły 
442.artykuł: [Jastrun Tomasz] pseud. SMECZ: Gry na marginesie filmu. Kino 1997 nr 5 s. 7 (nt. kreowania filmowego świata...) szczegóły 
443.artykuł: Johnson Claire: Kino kobiece jako kino buntu. Film na Świecie 1991 nr 384 s. 13-21  szczegóły 
444.artykuł: Jopkiewicz Tomasz: Słodka dekadencja. Film 1993 nr 25 s. 8 (nt. postmodernizmu...) szczegóły 
445.artykuł: Kaczmarek Jan A.P.: Ten, który słyszy. Film 2004 nr 9 s. 78-79 (nt. muzyki filmowej...) szczegóły 
446.artykuł: Karwat Krzysztof: Ogłupiony kinoman. Tak i nie 1990 nr 7 s. 6 (dot. kryzysu kina...) szczegóły 
447.artykuł: Kielar Marzanna: Ta nieznośna łatwość zabijania. Film 1993 nr 13 s. 15 (nt. oglądania filmów jako sposóbów odreagowania agresji...) szczegóły 
448.artykuł: Kijowski Janusz: Jak być autorem w polskim przemyśle audiowizualnym?. Magazyn Filmowy SFP 2009 nr 2 s. 5 (pojęcie "autorstwa" w filmie; kategoria reżysera i scenarzysty...) szczegóły 
449.artykuł: Kilar Wojciech: Pożegnanie z kinem. Film 2000 nr 3 s. 38- (wywiad nt. roli muzyki w filmie; rozm. Paweł Sztompke...) szczegóły 
nawiązanie: Powaga Agnieszka: Polskie kino bez Kilara?. Film 2000 nr 4 s. 144  szczegóły 
450.artykuł: Kino w cieniu Wielkiego Barata. Kino 2001 nr 6 s. 4-7, 58-59 (dyskuska o miejscu filmu w świecie nowych mediów; wypow.: Teresa Boguc...) szczegóły 
451.artykuł: Kita Barbara: "Geneva" Petera Greenawaya. Zmediatyzowana wizja miasta. Opcje 2000 nr 2/3 s. 21-26  szczegóły 
452.artykuł: Kleiman Naum: Czy Stalin wypluł Eisensteina, czy też nie. Gazeta Wyborcza 1998 nr 235 s. 16-17 (wyw. z dyrektorem Muzeum Kina w Moskwie nt. koncepcji Eisensteina; roz...) szczegóły 
453.artykuł: Klejsa Konrad: Gry komputerowe. Między hipertekstową anarchią a gwarancją sensu. Opcje 2000 nr 5 s. 14-18 (nt. relacji podobieństwa pomiędzy grami komputerowymi a filmem...) szczegóły 
454.artykuł: Kletowski Piotr: Gry narracyjne czyli o niebezpiecznych związkach teatru i filmu raz jeszcze. Dialog [Warszawa] 2006 nr 7 s. 60-65 (korzystanie z technik filmowych w realizacji dzieł teatralnych przez r...) szczegóły 
455.artykuł: Kletowski Piotr: Niebezpieczne związki komiksu i filmu. Ha!art 2002 nr 4 s. 36-37 (z not. o aut....) szczegóły 
456.artykuł: Kletowski Piotr: Ryszard Wagner jako prekursor sztuki kinematograficznej. Kwartalnik Filmowy 2003 nr 44 s. 44-56  szczegóły 
457.artykuł: Kluszczyński Ryszard Waldemar: Awangarda i status artystyczny kina. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1990 z. 1 s. 111-24  szczegóły 
458.artykuł: Kluszczyński Ryszard Waldemar: Facing reality: The case of film art. Polish Art Studies 1993 t. 14 (1992) s. 239-246  szczegóły 
459.artykuł: Kluszczyński Ryszard Waldemar: Film as an Ally of the Great Avant-Garde. Polish Art Studies 1991 t. 12 s. 175-184 (nt. filmu i twórców awangardowych...) szczegóły 
460.artykuł: Kluszczyński Ryszard Waldemar: Film awangardowy. x 1996 ([W ks.:] Od awangardy do postmodernizmu. Warszawa 1996, s. 147-162...) szczegóły 
461.artykuł: Kluszczyński Ryszard Waldemar: Kino i rzeczywistość wirtualna. Więź 1995 nr 8 s. 35-42  szczegóły 
462.artykuł: Kluszczyński Ryszard Waldemar: Les genres du film classique d'avant-garde. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1991 t. 33 (1990) z. 1 s. 5-22  szczegóły 
463.artykuł: Kłosiński Edward: W granicach realizmu, czasami o krok dalej. Kwartalnik Filmowy 1994 nr 7/8 s. 230-240 (wypow. nt. współpracy reżysera i operatora w realizacji filmu, notował...) szczegóły 
464.artykuł: Kłys Tomasz: Being-for-spectator: cinematic spectacle as the dominant in "Shadows of our forgotten ancestors". Zagadnienia Rodzajów Literackich 2002 t. 45 nr 1/2 s. 147-169 (analiza aspektów formy filmowej tworzącej dominantę; ze streszcz. w ję...) szczegóły 
465.artykuł: Kłys Tomasz: Diegetic dominants in the fiction film. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1994 t. 37 z. 1/2 s. 137-155  szczegóły 
466.artykuł: Kłys Tomasz: Kino: między fabułą a wrażeniem realności. Kultura Współczesna 1995 nr 3/4 s. 124-132  szczegóły 
467.artykuł: Kłys Tomasz: Story is not over (Kilka uwag o fabule, efecie diegetycznym i ich wzajemnych relacjach w fikcjach wizualnych). Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Filmoznawcze 1997 t. 18 s. 37-53  szczegóły 
468.artykuł: Knops Tilo Rudolf: Questioning (post-) structuralism: the subversion of abstract antinomies in Godard's "Detective" (1984). Zagadnienia Rodzajów Literackich 1991 t. 33 (1990) z. 1 s. 63-70  szczegóły 
469.artykuł: [Kocołowski Wojciech] (WK), [Kosecka Barbara] (BK), [Piotrowska Anita] (AP): Postmodernizm w kinie. x 1998 ([W ks.:] Barbara Kosecka, Anita Piotrowska, Wojciech Kocołowski: Panor...) szczegóły 
470.artykuł: Kołodyński Andrzej: Gorączka kina ekspresjonistycznego. Mówią Wieki 1994 nr 4 s. 31-34  szczegóły 
471.artykuł: Konieczny Zygmunt: Mistyka i symbol (Zygmunt Konieczny opowiada o swojej pracy). Ekran 1996 nr 2 s. 96-97 (wypowiedź nt. muzyki w filmie i współpracy z reżyserami, m.in. o filma...) szczegóły 
472.artykuł: Konieczny Zygmunt: Widzę muzykę. Kwartalnik Filmowy 2003 nr 44 s. 85-92 (wywiad nt. muzyki filmowj; rozm. Łukasz Maciejewski...) szczegóły 
473.artykuł: Kornacki Krzysztof: Post, postmodernizm i kino. W drodze 2001 nr 3 s. 101-105 (dot. trendów w kinie amerykańskim i europejskim...) szczegóły 
474.artykuł: Kornatowska Maria: Nostalgia - modny przedmiot pożądania. Kino 1996 nr 9 s. 18-21, 49 (referat z konferencji "Niedyskretny urok kiczu"; Kraków, VI 1996...) szczegóły 
475.artykuł: Kosecka Barbara: Być widzem. Kino 1998 nr 9 s. 5-7  szczegóły 
476.artykuł: Kozłowski Aleksander: Aesthetische Wechselwirkungen in der Kunst. Zum Problem der Adaptation der Literatur im Film. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1996 [z.] 1 s. 190-208  szczegóły 
477.artykuł: Krakowska-Narożniak Joanna: Od teorii do dokumentacji - o filmowej rejestracji przedstawienia teatralnego. Kwartalnik Filmowy 1994 nr 6 s. 226-230  szczegóły 
478.artykuł: Królikowski Adam: Czym będzie film?. Reżyser 1996 nr 4 s. 7 (felieton...) szczegóły 
479.artykuł: Królikowski Adam: Czym jest film.... Reżyser 1995 nr 12 s. 6 (dot. współczesnego prawa filmowego...) szczegóły 
480.artykuł: Królikowski Adam: Koprodukcja i współfinansowanie. Reżyser 1995 nr 6 s. 7-8  szczegóły 
481.artykuł: Królikowski Adam: W stronę reżyserii. Reżyser 1996 nr 4 s. 5-6  szczegóły 
482.artykuł: Krzystek Waldemar: O tym, co zgłupło i o tym, co wklęsło (Jaki jest stosunek reżyserii własnego życia do reżyserii swoich filmów?. Kino 1996 nr 3 s. 14-15  szczegóły 
483.artykuł: Kuźmicki Mieczysław: Bolesław Matuszewski - pionier odkrywany na nowo. Kino 1996 nr 5 s. 14 (nt. myśli teoretycznej Bolesława Matuszewskiego i jego odkrytej w 1994...) szczegóły 
484.artykuł: Ledóchowski Aleksander: Ulotne obrazy (1-14). Film 1991 nr 32-45 (fragm. nie wyd. ks....) szczegóły 
485.artykuł: Lellis George: Portret w filmie, wideo i Internecie. Kilka aksjomatów, porównań i przykładów. Kwartalnik Filmowy 2001 nr 35/36 s. 133-143  szczegóły 
486.artykuł: Lenczewski Ryszard: Operator Formuły I. Kwartalnik Filmowy 1994 nr 7/8 s. 264-267 (wyw. nt. swej pracy nad realizacją filmu, rozm. Irena Stanisławska...) szczegóły 
487.artykuł: Levieux Michele: Ewolucja sztuki światła i cienia. Kwartalnik Filmowy 1994 nr 7/8 s. 89-112  szczegóły 
488.artykuł: Lewicki Arkadiusz: Kulturotwórcza rola filmu. x 2004 ([w ks. zb.:] Aspekty współczesnych dyskursów. Red. Piotr P. Chruszczew...) szczegóły 
489.artykuł: Loska Krzysztof: Dekonstrukcja i tele-komunikacja. Easy Rider 1992 nr 6/7 s. 12-17 (odczytanie kina jako karty pocztowej, umieszczenie go w systemie techo...) szczegóły 
490.artykuł: Loska Krzysztof: Film. Tekst. Przyjemność. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Filmoznawcze 1997 t. 18 s. 13-35  szczegóły 
491.artykuł: Loska Krzysztof: Kino jako karta pocztowa. Kultura Współczesna 1996 nr 1/2 s. 109-122  szczegóły 
492.artykuł: Loska Krzysztof: Kobieta i kino - kilka uwag o feministycznej teorii filmu. Kwartalnik Filmowy 1999 nr 25 s. 28-33  szczegóły 
493.artykuł: Loska Krzysztof: W stronę teorii interpretacji. Easy Rider 1990 nr 1 s. 39-50  szczegóły 
494.artykuł: Loska Krzysztof: Wojna i prędkość - w stronę estetyki katastrofy - filozofia Paula Virilio. Principia 2000 t. 26 s.195-208  szczegóły 
495.artykuł: Majewska Katarzyna: Intertekstualność w filmie - odmiany i egzemplifikacje. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Filmoznawcze 1998 nr 19 (2132) s. 77-93  szczegóły 
496.artykuł: Majewski Tomasz: Frozen Time Versus Total Temporalization - Two Extremes of Boredom (Some Notes on the Poetics of Film). Art Inquiry 2001 t. 3 s. 245-252 (problem czasu w filmie; ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
497.artykuł: Majewski Tomasz: Ricoeurowska idea jaźni a percepcja obrazu. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 78-95 (dot. możliwej roli antropologicznej koncepcji Paula Ricoeura w odśwież...) szczegóły 
498.artykuł: Marczak Mariola: Kino a transcendencja. Rozważania ks. Amedee Ayfre. Przegląd Powszechny 1995 nr 10 s. 68-76  szczegóły 
499.artykuł: Marczewski Wojciech: Kurs reżyserii z Wojciechem Marczewskim. Lekcja 1-4. Film 2005 nr 9-12  szczegóły 
500.artykuł: Marczewski Wojciech: Kurs reżyserii z Wojciechem Marczewskim. Lekcja 5-10. Film 2006 nr 1-6 (cd. z 2005...) szczegóły 
501.artykuł: Mazierska Ewa: Co nam zostało po Bazinie?. Kino 1998 nr 10 s. 10-14, 60  szczegóły 
502.artykuł: Mazierska Ewa: Coś jakby nic. Oglądany po kilkanaście razy przez tych samych maniaków w tym samym kinie... film kultowy. Film 1993 nr 8 s. 8-9 (nt. filmów kultowych...) szczegóły 
nawiązanie: Cegielski Piotr: Seans o północy. Raz jeszcze o filmie kultowym. Film 1993 nr 16 s. 7  szczegóły 
503.artykuł: Mazierska Ewa: Filozoficzne problemy teorii filmowych. Iluzjon 1992 nr 3/4 s. 53-56  szczegóły 
504.artykuł: Mazierska Ewa: Irzykowski na nowo odczytany. Kino 1989 nr 8 s. 19-22 (art. nt. książki Karola Irzykowskiego "X Muza"...) szczegóły 
505.artykuł: Mazierska Ewa: Kicz w filmie czy kicz w kinie?. Iluzjon 1991 nr 3/4 s. 24-29  szczegóły 
506.artykuł: Mazierska Ewa: Nieskończone kombinacje. Film 1993 nr 25 s. 9 (nt. postmodernizmu...) szczegóły 
507.artykuł: Mazierska Ewa: Od estetyki i etyki do hermeneutyki kina. Wartości estetyczne i materialne kina w perspektywie historii teorii i praktyki filmowej. Kwartalnik Filmowy 2000 nr 29/30 s. 223-236  szczegóły 
508.artykuł: Mazierska Ewa: Postmodernistyczne społeczeństwo i jego filmowy obraz. Film na Świecie 2000 nr 401 s. 17-32  szczegóły 
509.artykuł: Melchior Jacek: Sztuka cierpienia. Wprost 2003 nr 3 s. 104-105 (nt. terapeutycznej roli teatru i filmu...) szczegóły 
510.artykuł: Metz Christian: Pragnienie i jego brak. Film na Świecie 1989 nr 369 s. 18-24 (psychoanalityczne aspekty percepcji filmu...) szczegóły 
511.artykuł: Mętrak Krzysztof: Słoń i stół. Film 1993 nr 34 s. 72 (nt. postmodernizmu...) szczegóły 
512.artykuł: Mętrak Krzysztof: Słownik filmowy (143! - 171). Film 1993 nr 2-6, 8-13, 16-22, 25-33 (cd. z 1992; sprost. dot. odc. 143: nr 4 s. 4; polem. z odc. 152: Macie...) szczegóły 
513.artykuł: Mętrak Krzysztof: Słownik filmowy (172). Film 1996 nr 1 s. 114 (zachowany w archiwum nie publikowany odcinek; z not. Lecha Kurpiewskie...) szczegóły 
514.artykuł: Mętrak Krzysztof: Słownik filmowy (23-48). Film 1990 nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, (nr 42, 44, 46, 48, 50, 52...) szczegóły 
515.artykuł: Mętrak Krzysztof: Słownik filmowy (49-97). Film 1991 nr 1-52 (cd. z 1990...) szczegóły 
polemika: Roykiewicz Rafał: Iskrzenie. Film 1991 nr 30 s. 4 (dot. nru 22...) szczegóły 
polemika: Żuławski Andrzej: Film 1991 nr 44 s. 10 (dot. odc. w nrze 34...) szczegóły 
516.artykuł: Mętrak Krzysztof: Słownik filmowy (98-141). Film 1992 nr 1-10, 12-18, 20-30, 32-34, 37-41, 43, 44-49 (cd. z 1991...) szczegóły 
517.artykuł: Mętrak Krzysztof: Słownik filmowy. Film 1989 nr 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, (nr 46, 48, 50...) szczegóły 
518.artykuł: Michałowski Krzysztof: Parę uwag o przyszłości kina. Akant 2000 nr 8 s. 30 (felieton w nawiązaniu do gawędy Krzysztofa Piesiewicza nadanej w czerw...) szczegóły 
519.artykuł: Michera Wojciech: Kamera jako retorta (Scrutinium chymicum). Kwartalnik Filmowy 2000 nr 31/32 s. 5-32 (film jako realizacja odwiecznego marzenia o stworzeniu sztucznego czło...) szczegóły 
520.artykuł: Miczka Tadeusz: Le cinema en tant que poesie optique (Quelques observations sur les essais de la futurisation du cinematographe dans la Pologne de l'entre-deux-guerres). Polish Art Studies 1991 t. 12 s. 161-173 (futuryzm w kinematografii polskiej okresu międzywojennego...) szczegóły 
521.artykuł: Miczka Tadeusz: Postmodernistyczne gry w kino. Studio 1992 t. 1 s. 62-79  szczegóły 
522.artykuł: Miczka Tadeusz: Znikające podmioty? Szkic o procesach depersonalizacji występujących we współczesnej kulturze audiowizualnej. Fa-Art 1994 nr 1 s. 34-43  szczegóły 
523.artykuł: Morawski Stefan: Kłopoty z postmodernizmem (1). Postmodernizm a kultura filmowa (2). Kino 1991 nr 2 s. 17-19, nr 3 s. 12-14  szczegóły 
524.artykuł: Morawski Stefan: Postmodernism, film art and mass culture. Polish Art Studies 1993 t. 14 (1992) s. 297-319  szczegóły 
525.artykuł: Morawski Stefan: Słaba teoria versus agresywny pastisz. Kwartalnik Filmowy 1995 nr 11 s. 51-56 (nt. analizy autotematyzmu przedstawionej w pracach badawczych Alicji H...) szczegóły 
526.artykuł: Moritz William: Kilka uwag na temat animacji nieprzedstawiajacej i nielinearnej. Kwartalnik Filmowy 1998 nr 19/20 (1997/1998) s. 60-66  szczegóły 
527.artykuł: Najlepsze te stare kina. Dialog [Warszawa] 1997 nr 6 s. 111-121 (dyskusja nt. współczesnego odbioru starych filmów polskich i obcych; w...) szczegóły 
528.artykuł: Nalikowski Marek: Film jako skandal. Akcent 1990 nr 4 s. 189-198  szczegóły 
529.artykuł: Nalikowski Marek: Stare pojęcia i nowa teoria. Dudley Andrew o teorii filmu. Przekazy i Opinie 1990 nr 1/2 s. 107-130  szczegóły 
530.artykuł: Nowak Sylwia: Manipulacja ludzkim umysłem w szpitalu psychiatrycznym na przykładzie obrazu filmowego. Pomysł 2003 nr 2 s. 16-19  szczegóły 
531.artykuł: Nowińska Ewa: Fotel Rewizora (Z prawnikiem, doc. dr hab. Ewą Nowińską, rozmawia Magda Lebecka). Reżyser 1998 nr 11 s. 8 (nt. lokowania produktu w filmie fabularnym; rozm. Magda Lebecka...) szczegóły 
532.artykuł: Nurczyńska-Fidelska Ewelina: "Szkoła" czy autorzy? Uwagi na marginesie doświadczeń polskiej historii filmu. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1998 z. 7 s. 23-32  szczegóły 
533.artykuł: Ogonowska Agnieszka: Film jako tekst kultury. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 91-105  szczegóły 
534.artykuł: Olszewski Jan (1934-2014): Spuchnięta miazga. Film 1993 nr 25 s. 8-9 (nt. postmodernizmu...) szczegóły 
535.artykuł: Orzeł Paweł: Who is Zedd? Kino Transgresji. Lamus 2010 nr 2/6 (22) s. 34-36  szczegóły 
536.artykuł: Oslislo Jan: Gra z filmem - widz vs. metoda. Preludium do analizy filmu Alejandro Gonzalesa Inarritu "Amores Perros". Pomysł 2003 nr 2 s. 91-98  szczegóły 
537.artykuł: Ostaszewski Jacek: Davida Bordwella kognitywna teoria filmu. Kwartalnik Filmowy 1995 nr 11 s. 40-50  szczegóły 
538.artykuł: Ostaszewski Jacek: Przetwarzanie poznawcze na przykładzie odbioru "Laury" Otto Premingera. Principia 2000 t. 26 s. 71-97  szczegóły 
539.artykuł: Ostaszewski Jacek: Znaczenie filmowe z perspektywy kognitywnej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Filmoznawcze 1998 nr 19 (2132) s. 107-135  szczegóły 
540.artykuł: Ostrowska Elżbieta: Kino i nie-rzeczywistość. O praktykach intertekstualnych we współczesnym filmie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1995 z. 5 s. 135-151  szczegóły 
541.artykuł: Ostrowska Elżbieta: Kino wizualnej atrakcji. Tygiel Kultury 1996 nr 2 s. 86-89 (nt. wczesnego kina z lat 1906-1907...) szczegóły 
542.artykuł: Ostrowska Elżbieta: Między podmiotem a widzem. Kultura Współczesna 1994 nr 2 s. 102-105 (rec. ks.: Judith Mayne: Cinema and spectatorship. London, rotledge 199...) szczegóły 
543.artykuł: Ożóg Maciej: Film personalny w perspektywie fenomenologii percepcji Maurice'a Merleau-Ponty'ego. Principia 2000 t. 26 s. 149-157  szczegóły 
544.artykuł: Pacuda Korneliusz: To Nashville żywi Hollywood, a nie na odwrót. Cinema 1997 nr 1 s. 20 (nt. muzyki w filmach kowbojskich...) szczegóły 
545.artykuł: Palion-Musioł Agnieszka: Przekład audiowizualny jako wyzwanie dla współczesnego tłumacza. Narzędzia oraz metody wykorzystywane w procesie translatorycznym. Rocznik Przekładoznawczy 2012 nr 7 s. 95-107 (dot. technik przekładu audiowizualnego, m.in. z odniesieniem do roli a...) szczegóły 
546.artykuł: Pauleit Winfried: Obraz i wtórny dyskurs. Fotosy o (feministycznej) teorii filmu. x 2001 ([w ks.:] Gender - film - media. Pod red. Elżbiety H. Oleksy i Elżbiety...) szczegóły 
547.artykuł: Pawlak Jacek: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie w kinie post-ponowoczesnym (Cz. 1). Mit 1996 nr 9 s. 9-11  szczegóły 
548.artykuł: [Piotrowska Anita] (AP): Kino kultowe. x 1998 ([W ks.:] Barbara Kosecka, Anita Piotrowska, Wojciech Kocołowski: Panor...) szczegóły 
549.artykuł: [Piotrowska Anita] (AP): Muzyka i film. x 1998 ([W ks.:] Barbara Kosecka, Anita Piotrowska, Wojciech Kocołowski: Panor...) szczegóły 
550.artykuł: Pius XII : Encyklika o kinematografii, radiu i telewizji. x 1987 ([W ks. zb.:] Kościół a kultura masowa. Kraków 1987 s. 237-260...) szczegóły 
551.artykuł: Piwowarski Kamil: Kino jako nośnik kultury masowej. Kilka uwag z zakresu antropologii filmu. Uniwersytet Kulturalny 2002 nr 26 s. 4-5, 6  szczegóły 
552.artykuł: Plisiecki Janusz: Język filmu i jego mowa. Roczniki Kulturoznawcze = Annales des Études Culturelles = Annals of Cultural Studies 2010 t. 1 s. 163-174  szczegóły 
553.artykuł: Pluszka Adam: Prawda czy fałsz, albo filmowa diagnoza egzystencji. Ha!art 2000 nr 2/3 s. 10-13  szczegóły 
554.artykuł: Pluszka Adam: Remake (Próba definicji). Opcje 1999 nr 5 s. 16-21  szczegóły 
555.artykuł: Płażewski Jerzy: Prolegomena do historii happy endu. Dialog [Warszawa] 1996 nr 2 s. 135-140 (zjawisko happy endu w kinie na przykładzie filmu amerykańskiego...) szczegóły 
556.artykuł: Płażewski Jerzy: [Siedemdziesiąt pięć] 75 najważniejszych [I-III]. Film na Świecie 1993 nr 1 s. 99-105, nr 2 s. 84-91, nr 3 s. 119-125 (rola i znaczenie festiwali w rozwoju sztuki filmowej i kinematografii...) szczegóły 
557.artykuł: Płażewski Jerzy: Tekst telehaptyczny II stopnia. Film 1998 nr 9 s. 125 (nt. języka prac teoretycznych z dziedziny filmu...) szczegóły 
558.artykuł: Pociej Bohdan: Film jako książka, książka jako film. Kwartalnik Filmowy 1996 nr 14 s. 195-197  szczegóły 
559.artykuł: Pociej Bohdan: Jaką muzykę najwyżej cenię?. Kwartalnik Filmowy 1996 nr 12/13 (1995/1996) s. 276-280 (nt. muzyki film....) szczegóły 
560.artykuł: Pociej Bohdan: Obraz i myśl. Kwartalnik Filmowy 1995 nr 11 s. 125-127 (nt. specyfiki sztuki filmowej...) szczegóły 
561.artykuł: Pociej Bohdan: Uwagi o muzyce filmowej. Kwartalnik Filmowy 1994 nr 6 s. 130-140  szczegóły 
562.artykuł: Pośpiech Małgorzata: Związki mitu z filmem (Wstęp do badań). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 95-100 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
563.artykuł: Prokopowicz Agnieszka: Filmy oddane w komiks. Film 2001 nr 7 s. 104-107 (nt. związku filmu z komiksem...) szczegóły 
564.artykuł: Pronobis Tadeusz: Film wobec możliwości i obowiązku ratowania współczesnego zagubionego człowieka. x 1987 ([W ks. zb.:] Kościół a kultura masowa. Kraków 1987 s. 130-134...) szczegóły 
565.artykuł: Przylipiak Mirosław: Autorzy przeciw gatunkom. Opcje 1994 nr 1 s. 57-58 (nt. kina artystycznego (autorskiego) i kina komercyjnego (gatunkowego)...) szczegóły 
566.artykuł: Przylipiak Mirosław: Kino stylu zerowego [fragm. ks.]. Opcje 1993 nr 3 s. 89-94  szczegóły 
567.artykuł: Przylipiak Mirosław: Kwestia stylu. Universitas 1994 nr 9/10 s. 42-47 (nt. kategorii stylu filmowego...) szczegóły 
568.artykuł: Przylipiak Mirosław: Modele podmiotowości wypowiedzi filmowej. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 86-92 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
569.artykuł: Przylipiak Mirosław: Ponowoczesność. Kino 1996 nr 7/8 s. 40-42 (nt. obecnego stanu filmu i kultury audiowizualnej...) szczegóły 
570.artykuł: Ptak Olga: Kino poezji i kino prozy. Pan Slawista 2008 nr 2 s. 8  szczegóły 
571.artykuł: Ptak Urszula: Generacja X. Wyrazy 1996 nr 1 s. 81-83 (nt. charakteru kina l. 90-tych XX w. i gustów publiczności...) szczegóły 
572.artykuł: Regiewicz Adam: Krzycząca Barbie z promocji. O niemocy krzyku w kulturze popularnej. Pomysł 2001 nr 1 s. 114-121 (film jako najpopularniejsza i najatrakcyjniejsza dziedzina sztuki, w k...) szczegóły 
573.artykuł: Richards Jesse: Film remodernistyczny. Manifest. Red 2009 nr 3/1 (2008/2009) s. 25-26 (z notą...) szczegóły 
574.artykuł: Rowicki Witold: O nagraniach i filmie. Ruch Muzyczny 1990 nr 6 s. 3, 5 (nt. muzyki w filmie...) szczegóły 
575.artykuł: Rutkowska Teresa: Postmodernizm i film. x 1996 ([W ks.:] Od awangardy do postmodernizmu. Warszawa 1996, s. 455-466...) szczegóły 
576.artykuł: Sadowska Małgorzata: Towar na ekranie. Film 1998 nr 5 s. 124-127 (nt. umieszczania w filmach fabularnych rozmaitych produktów lub ich zn...) szczegóły 
577.artykuł: Salwa Ola: Nie ma filmu bez kostiumu. Film 2010 nr 9 s. 44-47 (nt. ubrania aktora filmowego...) szczegóły 
578.artykuł: Salwa Ola: Praktyczny poradnik początkującego filmowca. Część I-II. Film 2009 nr 6 s. 50-52, nr 7 s. 52-54  szczegóły 
579.artykuł: Saramowicz Paweł: Film w architekturze (Tschumi, Koolhaas i Libeskind). Kwartalnik Filmowy 1999 nr 28 s. 214-229 (nt. wpływu sztuki filmowej na twórczość architektoniczną...) szczegóły 
580.artykuł: Sasin Grzegorz: Kino efektów specjalnych. Miesięcznik Prowincjonalny 2001 nr 1/2 s. 16-18 (nt. zastosowania efektów specjalnych w filmie...) szczegóły 
581.artykuł: Sasin Grzegorz: To coś. Miesięcznik Prowincjonalny 2001 nr 6/8 s. 21-23 (film jako przekaz rzeczywistości i przekaz fantazji...) szczegóły 
582.artykuł: Semiotyka kultury. Semiotyka literatury. Sygnały Semiotyczne 1992 nr 1 s. 59-66 (przegląd publikacji polskich i obcych z l. 1985-1991...) szczegóły 
583.artykuł: Sepp Hans Rainer: Ingardens Ontologie des filmischen Kunstwerks im Kontext klassischer Filmtheorien. x 1995 ([w ks.:] Roman Ingarden a filozofia naszego czasu. Kraków 1995, s. 229...) szczegóły 
584.artykuł: Sheppard Anna: Jej szata zdobi aktora. Film 2004 nr 10 s. 72-73 (wywiad z kostiumologiem nt. przygotowywania kostiumu i jego roli w fil...) szczegóły 
585.artykuł: Sikora Sławomir: Camera lucida. Fotografia i pamięć. Kwartalnik Filmowy 2000 nr 29/30 s. 259-272 (nt. fotografi w ujęciu Rolanda Barthesa i pamięci mimowolnej Marcela P...) szczegóły 
586.artykuł: Skoczylas Joanna: Biały prostokąt na czarnym tle. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 15 s. 15 (związki sztuki pięknej z kinem...) szczegóły 
587.artykuł: Skwara Anita: Tożsamość widza - tożsamość pacjenta. Pomiędzy medycznymi a filmowymi obrazami ciała. x 2006 ([w ks.:] Media, ciało, pamięć. O współczesnych tożsamościach kulturowy...) szczegóły 
588.artykuł: Skwara Janusz: Ciało ponowoczesne, ciało pogańskie - o niektórych niepokojach somatycznych we współczesnym kinie. Wyrazy 1996 nr 1 s. 70-80  szczegóły 
589.artykuł: Smith Jeff: Niesłyszane melodie? Krytyka psychoanalitycznej teorii muzyki filmowej. Kwartalnik Filmowy 2003 nr 44 s. 57-75  szczegóły 
590.artykuł: Sobchack Vivian: Scena ekranu - postrzeganie filmowej i elektronicznej "obecności". Kwartalnik Filmowy 2001 nr 35/36 s. 75-92 (nt. wpływu filmowych i elektronicznych technologii na odbiorcę...) szczegóły 
591.artykuł: Sokołowski Marek: Literatura a "zwierciadło cudów ruchu". Edukacja i Dialog 1995 nr 9 s. 52-56 (związki literatury i filmu...) szczegóły 
592.artykuł: Sokołowski Marek: Religijna interpretacja filmu w ujęciu Johna R. May'a. Kultura i Edukacja 1999 nr 4 s. 119-132  szczegóły 
593.artykuł: Sosnowski Janusz: Scenograf jako współtwórca. Kino 1989 nr 4 s. 19-25; nr 5 s. 19-22  szczegóły 
594.artykuł: Sowińska Iwona: Kilka trudności z historią muzyki filmowej. Kwartalnik Filmowy 2003 nr 44 s. 76-84  szczegóły 
595.artykuł: Sowińska-Rammel Iwona: Preisnera gry sentymentalne. Kino 1997 nr 7/8 s. 9-12, 62-64 (nt. roli muzyki w filmie na przykładzie twórczości Zbigniewa Preisnera...) szczegóły 
596.artykuł: Spalińska-Mazur Joanna: Czas trzeci: Obraz-czas. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 117-122 (esej pośw. istocie kina jako sztuki wg Gillesa Deleuze...) szczegóły 
597.artykuł: Stachówna Grażyna: Arnold Schwarzenegger w hollywoodzkim systemie filmowym. Kino 1996 nr 1 s. 28-31 (nt. wpływu płci widza na odbiór filmu...) szczegóły 
polemika: Kocołowski Wojciech: Czy widz kinowy ma płeć?. Kino 1996 nr 3 s. 3  szczegóły 
polemika: Radkiewicz Małgorzata: Widz kinowy ma płeć. Kino 1996 nr 6 s. 40-41  szczegóły 
598.artykuł: Stachówna Grażyna: Filmowe fryzury. Iluzjon 1989 nr 2 s. 33-37 (funkcjonowanie i rola fryzury w filmie...) szczegóły 
599.artykuł: Stachówna Grażyna: Potęga łez, czyli o potrzebie wzruszenia. Kino 1994 nr 10 s. 8-10  szczegóły 
600.artykuł: Starski Allan: Architekt snów. Film 2004 nr 11 s. 60-61 (wywiad nt. scenografii filmowej; rozm. Honorata Smader...) szczegóły 
601.artykuł: Stawowczyk Edyta: Obrazy, cyfry, analogi. Opcje 1999 nr 2 s. 25-29 (nt. analogowych i cyfrowych sposobów tworzenia obrazów rzeczywistości ...) szczegóły 
602.artykuł: Stawowczyk Edyta: Społeczeństwo uniwersalnego panoptikonu. Opcje 2000 nr 1 s. 22-28 (nt. elektronicznych i cyfrowych technikach obrazu m.in. w filmie...) szczegóły 
603.artykuł: Sułkowska-Janowska Mariola: Przemoc rozestetyzowana. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2011 t. 29 (2882) s. 339-349 (estetyzacja przemocy w kulturze medialnej, m.in. filmie...) szczegóły 
604.artykuł: Swankmajer Jan: Transmutacja zmysłów (Z tekstów programowych i wywiadów). Krasnogruda 1996 nr 5 s. 190-196 (nt. własnego pojęcia sztuki filmowej z pozycji reżysera i scenarzysty;...) szczegóły 
605.artykuł: Szeffel Agnieszka: Postmodernistyczne praktyki Petera Greenewaya na przykładzie "The Pillow Book" (1996). Fraza 2001 nr 4 s. 180-188 (nt. filmu postmodernistycznego na przykładzie filmu...) szczegóły 
606.artykuł: Sznajderman Monika: O związkach pop-kina z literaturą. Kino 1996 nr 7/8 s. 67-68  szczegóły 
607.artykuł: Sztompke Paweł, Żukowska-Sypniewska Izabela: Nie musi być grzeczna. Kino 2003 nr 1 s. 46-49 (rozmowa nt. muzyki w filmie...) szczegóły 
608.artykuł: Szumlewicz Katarzyna: O tak zwanych filmach kultowych. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 46 s. 19  szczegóły 
609.artykuł: Szuścik Agnieszka: Niczego czymś podglądanie. Kino rozszerzone w kulturze cybernetycznej. Szukanie miejsca dla gender. Re:presja 2008 nr 2 s. 62-77  szczegóły 
610.artykuł: Szyłak Jerzy: Ekspresjonizm stary i nowy. Nowa Fantastyka 1992 nr 9 s. 57-61 (nt. ekspresjonizmu filmowego...) szczegóły 
611.artykuł: Szymańska Beata: Peter Greeaway - "człowiek Renesansu"?. Nowa Krytyka 2001 nr 12 s. 251-276 (m.in. różne dziedziny sztuki wykorzystywane w filmach na przykładzie t...) szczegóły 
612.artykuł: Szymczyk-Kluszczyńska Grażyna: Antonin Artaud et l'idee du cinema sans film. Polish Art Studies 1990 t. 11 s. 169-91  szczegóły 
613.artykuł: Szymik Jerzy: Kino połowy lat dziewięćdziesiątych - postmodernizm i okolice. Ethos 1996 nr 1/2 s. 203-207  szczegóły 
614.artykuł: Taras Katarzyna: Operator - współtwórca filmu. Przegląd Artystyczno-Literacki 1995 nr 1/2 s. 5-6  szczegóły 
615.artykuł: Tischner Józef: Spór o pierwszeństwo. Obcowanie religii i sztuki nigdy nie było bezkonfliktowe. Film 1993 nr 25 s. 6-7 (wyw. dot. również filmu; rozm. Maria Malatyńska...) szczegóły 
616.artykuł: Toeplitz Jerzy: Early concepts of cinema as art. Polish Art Studies 1993 t. 14 (1992) s. 247-252  szczegóły 
617.artykuł: Tokarz Bożena: Fabuła jako konstrukt tożsamości. x 2006 ([w ks.:] Przestrzenie tożsamości we współczesnym kinie europejskim. Po...) szczegóły 
618.artykuł: Tomaszkiewicz Teresa: Metaphore filmique et sa reception par un public etranger. Studia Romanica Posnaniensia 1994 t. 19 s. 117-128  szczegóły 
619.artykuł: Turim Maureen: Modernizm i postmodernizm w kinie. Film na Świecie 2000 nr 401 s. 45-65  szczegóły 
620.artykuł: Twardoch Ewelina: "Double lecture" - czyli próba obrony prawdy mitu w "Weiserze Dawidku" Pawła Huellego oraz w "Pikniku pod wiszącą skałą" Petera Weira. Rocznik Mitoznawczy 2008 t. 2 s. 113-121  szczegóły 
621.artykuł: Tyburska Agata: Współczesne media jako czynnik socjalizacji. x 2002 ([w ks.:] Agata Tyburska: Film w odbiorze nieletnich sprawców czynów ka...) szczegóły 
622.artykuł: W sprawie Bolesława Matuszewskiego. Kino 1996 nr 10 s. 49 (list do redakcji dot. potrzeby opracowania i wydania dorobku filmoznaw...) szczegóły 
623.artykuł: Walada Krystyna: Status człowieka w filmie - antropologiczny charakter kina. Witraże 1995 nr 3 s. 9-13  szczegóły 
624.artykuł: Wasilewski Piotr: Zamyślenie naiwnego. Student 1990 nr 2 s. 12 (nt. książek o tematyce filmowej w Polsce...) szczegóły 
625.artykuł: Werner Andrzej: Postmodernizm. Kino 1992 nr 5 s. 20-21  szczegóły 
polemika: Giżycki Marcin: Nieporozumienia jak przewlekły katar czyli o postmodernizmie w odpowiedzi Andrzejowi Wernerowi. Kino 1993 nr 1 s. 30-31  szczegóły 
polemika: Werner Andrzej: Kino 1993 nr 5 s. 40 (list do red.; z odp. Tadeusza Sobolewskiego...) szczegóły 
626.artykuł: Werner Mateusz: Jak ci k... dop.... Film 2000 nr 8 s. 18 (nt. przekleństw w dialogu filmowym...) szczegóły 
627.artykuł: Werner Mateusz: Mozart, Preisner i Musorgski. Film 1992 nr 6 s. 7 (rola muzyki w filmie; m.in. o filmach: "Podwójne życie Weroniki", reż....) szczegóły 
628.artykuł: Western. Cinema 1997 nr 1 s. 28-44 (charakterystyka gatunku...) szczegóły 
629.artykuł: Wilczyk Wojciech: Obrazy z powierzchni ziemi. Opcje 2001 nr 6 s. 64-65 (fel. nt. konfliktu między słowem a obrazem...) szczegóły 
630.artykuł: Wilengowska Kaja: A teraz pokażę wam siebie!. Portret 1997 nr 4 s. 58-59 (autotematyzm w filmie...) szczegóły 
631.artykuł: Wilk Ewa: Filmsemiotik in Polen (Ein Statement). x 1989 ([w czasopiśmie:] Znakolog. An international yearbook of Slavic semi...) szczegóły 
632.artykuł: Williams Alan: Historyczne i teoretyczne problemy wprowadzenia do kina ścieżki dźwiękowej. Kwartalnik Filmowy 2003 nr 44 s. 6-17  szczegóły 
633.artykuł: Winiarczyk Mirosław: Kino w telewizji. Film TV jest częścią sztuki filmowej. Antena 1992 nr 44 s. 4  szczegóły 
634.artykuł: Wituska Ewa: Niewidzialna reklama. Przegląd Tygodniowy 1998 nr 33 s. 14 (nt. zjawiska "product placement" w polskim filmie...) szczegóły 
635.artykuł: Wojciechowska Anna: Czy kolorowanie filmów jest amoralne. Iluzjon 1993 nr 1 s. 71-76  szczegóły 
636.artykuł: Wojciechowski Piotr: Demon karnawału. Film 1995 nr 4 s. 95 (film jako terapia...) szczegóły 
637.artykuł: Wojciechowski Piotr: Ekran - lustro, ekran - ikona. Więź 1995 nr 8 s. 7-16  szczegóły 
omówienie: Czerni Krystyna: Ale kino!. Znak 1995 nr 11 s. 166-172 (z not. o Krystynie Czerni...) szczegóły 
638.artykuł: Wojciechowski Piotr: Katastrofa widowni podzielonej. Film 1995 nr 8 s. 91 (kino jako mit...) szczegóły 
639.artykuł: Wojciechowski Piotr: Krajobraz świadomości. Film 1995 nr 11 s. 127 (nt. budowania krajobrazów świadomości w filmie...) szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Filozofia naszej codzienności. Twórczość 1995 nr 1 s. 114-116  szczegóły 
640.artykuł: Wojciechowski Piotr: Nieznośna lepkość postmodernizmu. Film 1993 nr 34 s.v73  szczegóły 
641.artykuł: Wojciechowski Piotr: [Piąty] 5. wymiar [z tego cyklu:] Indywidualista w tłumie. Film 1999 nr 11 s. 139 (felieton nt. figur stylistycznych rozpoczynających film fabularny; umi...) szczegóły 
642.artykuł: Wojciechowski Piotr: [Piąty] 5. wymiar [z tego cyklu:] Mgła w pudełku. Film 1999 nr 5 s. 119 (felieton nt. istoty filmu...) szczegóły 
643.artykuł: Wojciechowski Piotr: [Piąty] 5. wymiar [z tego cyklu:] Polityczna poprawność. Film 1999 nr 2 s. 105 (felieton nt. stosunku filmu do zagadnienia tzw. "poprawności polityczn...) szczegóły 
644.artykuł: Wojciechowski Piotr: [Piąty] 5. [wymiar] [z tego cyklu:] Poza rozmowa, poza milczeniem. Film 1998 nr 9 s. 125 (nt. filmowego komunikatu...) szczegóły 
645.artykuł: Wojciechowski Piotr: Piąty wymiar [z tego cyklu:] Przeciw ośmiornicy. Film 2000 nr 6 s. 123 (nt. postmodernizmu w kinie...) szczegóły 
646.artykuł: Wojciechowski Piotr: Planeta supermaszyn. Film 2001 nr 10 s. 101 (felieton nt. związków filmu z grami komputerowymi...) szczegóły 
647.artykuł: Wojciechowski Piotr: Synergia. Film 1997 nr 12 s. 141  szczegóły 
648.artykuł: Wojnicka Joanna: Łabędź i dziewczyna. Dialog [Warszawa] 1997 nr 2 s. 124-130 (zagadnienie kiczu w filmie na przykładzie filmu "Piknik pod Wiszącą Sk...) szczegóły 
649.artykuł: Wójcik Jerzy: Część i całość. Film na Świecie 1993 nr 1 s. 77-81 (nt. sztuki obrazu; doświadczenia operatorskie i reżyserskie...) szczegóły 
650.artykuł: Wójcik Jerzy: Kilka uwag o animacji kinematograficznej (inspirowanych twórczością reż. Henryka Ryszki). Kwartalnik Filmowy 1998 nr 19/20 (1997/1998) s. 57-59  szczegóły 
651.artykuł: Wójcik Jerzy: Światło kadru, światło życia.... Kwartalnik Filmowy 1994 nr 7/8 s. 26-36 (wyw. nt. roli światła w obrazie filmowym, rozm. Janusz Gazda...) szczegóły 
652.artykuł: Wójcik Joanna: Lęk przed awangardą. Nowy Nurt 1995 nr 1 s. 16 (filmowa twórczość awangardowa; dot. także filmu polskiego...) szczegóły 
653.artykuł: Youngblood Gene: Sztuka, rozrywka, entropia. Kartki [Białystok] 1997 nr 16 s. 102-103 (nt. komercyjnego filmu i rozrywki...) szczegóły 
654.artykuł: Zalewski Andrzej: Lekkość i ciężar - raz jeszcze (Sytuacja odbioru kina u schyłku stulecia). Kino 1997 nr 5 s. 8-10  szczegóły 
655.artykuł: Zalewski Andrzej: Meandry czasu teraźniejszego. Kwartalnik Filmowy 2001 nr 34 s. 23-32 (nowoczesne pojęcie teraźniejszości sformułowane na bazie kina...) szczegóły 
656.artykuł: Zalewski Andrzej: Motywowanie w kinie postmodernistycznym. Kultura Współczesna 1998 nr 2/3 s. 50-72  szczegóły 
657.artykuł: Zalewski Andrzej: Pojęcie konkretyzacji a problem znaczenia filmowego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Filmoznawcze 1997 t. 18 s. 55-72  szczegóły 
658.artykuł: Zalewski Andrzej: Wstęp - filozoficzne spotkania z filmem. Principia 2000 t. 26 s. 7-20 (związki sztuki filmowej z filozofią...) szczegóły 
659.artykuł: Zalewski Andrzej: Zapoznane dziedzictwo: czy kognitywna teoria filmu jest kognitywna?. Principia 2000 t. 26 s. 99-127  szczegóły 
660.artykuł: Zalewski Andrzej: Zasada alegorii. Wątki metafizyczne we współczesnym kinie popularnym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Filmoznawcze 2000 t. 21 s. 7-23 (opis alegorycznej tendencji w popularnym kinie metafizycznym...) szczegóły 
661.artykuł: Zanim wszczepią nam implanty. Kino 1996 nr 10 s. 14-18, 47 (dyskusja nt. przyszłości kina; wypow.: Alicja Helman, Ryszard W. Klusz...) szczegóły 
662.artykuł: Zanussi Krzysztof: Między jarmarkiem a salonem. Plus Minus 1994 nr 37 s. 12 (nt. kultury artyst....) szczegóły 
polemika: Kamiński Krzysztof: Dotacje do kultury. Rzeczpospolita 1994 nr 234 s. 5  szczegóły 
663.artykuł: Zanussi Krzysztof: Sztuka jest jak śpiew kanarka. Plus Minus 1994 nr 34 s. 12  szczegóły 
polemika: Kamiński Krzysztof: Sztuka jest towarem. Plus Minus 1994 nr 35 s. 14  szczegóły 
polemika: Zanussi Krzysztof: Plus Minus 1994 nr 37 s. 12 (nota polem. z wypow. Krzysztofa Kamińskiego...) szczegóły 
664.artykuł: Zawojski Piotr: Filmowy obrazoświat jako produkt symulacji elektronicznej. Kwartalnik Filmowy 1995 nr 11 s. 156-166  szczegóły 
665.artykuł: Zawojski Piotr: Po słowie, po kinie. Opcje 1999 nr 1 s. 20-24 (film wobec nowych technologii; z not. o aut. art....) szczegóły 
666.artykuł: Żuławski Andrzej: Kłamstwo kina. Życie Warszawy 1994 nr 172 dod. s. 4 (własne poglądy nt. sztuki filmowej...) szczegóły 
nawiązanie: Dalczyński Maciej: Myślę do Pana. Antena 1994 nr 42 s. 7  szczegóły 
667.artykuł: Żurawiecki Bartosz: Czego nie słychać. Film 2010 nr 1 s. 66 (nt. roli muzyki w filmie...) szczegóły 
668.artykuł: Żylicz Leon: Semiologia do kina. Twórczość 1990 nr 3 s. 128-130 (omów. ks.: Georga Schmida "Figury kalejdoskopu"...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
669.recenzja: Dobrowolski Andrzej: Od kinematografu do kamery cyfrowej. Przegląd Polski = Polish Review 2004 nr z 13 II s. 11  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Metodologia badań filmowych
    książki (alfabet autorów)
670.książka: Sztuka filmowej interpretacji. Antologia przekładów. 1988 ([Zawiera metodologiczne interpretacje filmów obcych aut.:] N. Browne,...) szczegóły 
recenzja: Gwóźdź Andrzej: Film 1989 nr 11 s. 8  szczegóły 
671.książka: Sztuka filmowej interpretacji. Antologia przekładów. 1990  szczegóły 
672.książka: Sztuka filmowej interpretacji. Antologia przekładów. 1994  szczegóły 
673.książka: Z dziejów myśli filmowej. Rewizje i rewindykacje. 1989 (A. Gwóźdź: Wstęp. - R.W. Kluszczyński: Film jako sztuka, sztuka jako f...) szczegóły 
recenzja: Godzic Wiesław: Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 219-221  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
674.impreza: "Historia filmu jako dyscyplina humanistyczna" -sesja z okazji 40-lecia Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk i 80-lecia ur. Jerzego Toeplitza.  szczegóły 
artykuł: Film 1989 nr 43 s. 2 (zapowiedź; z programem...) szczegóły 
artykuł: Rutkowska Teresa: Histoire du film, hier et aujourd'hui. Polish Art Studies 1992 t. 13 s. 245-252  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
675.artykuł: Czaja Dariusz: Symbol i film. Uwagi metodologiczne. Konteksty 1992 nr 3/4 s. 39-42 (metodologia badań filmowych z etnologicznego punktu widzenia...) szczegóły 
676.artykuł: Helman Alicja: Co Cywjan zobaczył po drugiej stronie ekranu. Kultura Współczesna 1994 nr 1 s. 87-90 (omów. sposobu interpretacji historii kina w perspektywie jego odbioru ...) szczegóły 
677.artykuł: Helman Alicja: Model monografii: twórca czy dzieło?. Kino 1999 nr 3 s. 50-51 (nt. pisania monografii poświęconych reżyserom; na przykładzie książek:...) szczegóły 
678.artykuł: Helman Alicja: Powrót do starej historii. Kino 1998 nr 7/8 s. 22-23 (rec. ks.: David Bordwell: On the History of Film Style. Cambridge, Mas...) szczegóły 
679.artykuł: Hendrykowska Małgorzata: Z metodologicznych problemów badań nad historią filmu (O miejscu interpretacji historycznej i perspektywie semiotycznej w badaniach nad filmem przed rokiem 1914). x 1992 ([W ks. zb.:] Epistemologiczne podstawy badań nad kulturą. Warszawa, Po...) szczegóły 
680.artykuł: Loska Krzysztof: Dekonstrukcja jako strategia interpretacyjna. Easy Rider 1991 nr 3/4 s. 42-9  szczegóły 
681.artykuł: Marchi Bruno de: Un tumore nella memoria. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 41 (1738) s. 203-231 (nt. roli dokumentu filmowego - "guza na pamięci" z punktu widzenia his...) szczegóły 
682.artykuł: Mischke Wojciech: Ikonologia a semiotyka i filmoznawstwo. Powiększenie 1991 nr 1/2 s. 115-130 (dot. m.in. filmu Romana Polańskiego "Tess"; z notą o aut. art., s. 130...) szczegóły 
683.artykuł: Zawojski Piotr: Ponowoczesny anarchizm poznawczy a badanie kultury audiowizualnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Kultura, język, edukacja 2000 t. 3 (1861) s. 47-64 (nt. prób wypracowania interdyscyplinarnego modelu opisu nowej kultury ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Nauka o filmie w Polsce
    książki (alfabet autorów)
684.książka: Filmoznawstwo, film, telewizja. 1992 (Od redakcji. - Część pierwsza: Alicja Helman: Współczesna teoria filmu...) szczegóły 
685.książka: Nurczyńska-Fidelska Ewelina, Stolarska Bronisława: Szkic monograficzny. 2012 ([Dot. Bolesława Lewickiego]....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
686.impreza: Ogólnopolska konferencja przedstawicieli ośrodków filmoznawczych na temat stanu badań w tej dyscyplinie.  szczegóły 
artykuł: Godzic Wiesław: Polskie filmoznawstwo: Quo vadis?. Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 284-284  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
687.artykuł: Adamik Wiesław: Krakowskie wydawnictwa filmowe. Powiększenie 1991 nr 3/4 s. 198-199 (przegląd ks. i czasopism pośw. filmowi, wyd. w Krakowie w 1991...) szczegóły 
688.artykuł: Bobowski Sławomir: O wrocławskim filmoznawstwie. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 227-232 (o dorobku badawczym Pracowni Filmoznawczej przy Zakładzie Teorii Liter...) szczegóły 
689.artykuł: Czeczot-Gawrak Zbigniew: B. Matuszewski - le premier philosophe du document filme. Polish Art Studies 1989 t. 10 s. 195-213 (nt. myśli teoretycznej Bolesława Matuszewskiego oraz jego działalności...) szczegóły 
690.artykuł: Czeczot-Gawrak Zbigniew, Jacoby Jan, Jewsiewicki Władysław: Przypomnijmy go światu. Plus Minus 1997 nr 52 s. 20 (nt. prac teoretycznych z zakresu filmu Bolesława Matuszewskiego...) szczegóły 
691.artykuł: Czembrowski Jarosław: Internetowa baza filmu polskiego. x 1999 ([W ks.:] Infobazy '99. Bazy danych dla nauki. Materiały z konferencji ...) szczegóły 
692.artykuł: Filmoznawcy łączą się. Film 1992 nr 24 s. 2 (not. o wyborze Alicji Helman na prezesa powołanego Polskiego Towarzyst...) szczegóły 
693.artykuł: Grzegorzek Mariusz: Pokonać zwątpienie. Kino 2002 nr 9 s. 20-22, 55 (nt. nauki sztuki reżyserii...) szczegóły 
694.artykuł: Gwóźdź Andrzej: Soucasne polske filmove mysleni. x 2000 ([w ks. zb.:] Pohledy. Sbornik prednasek o divadle a filmu = Punkty wid...) szczegóły 
695.artykuł: Hendrykowski Marek: Filmoznawstwo w Polsce. x 1996 ([W ks. zb.:] Nauka w Polsce w ocenie Komitetów Naukowych PAN. T. 4: Na...) szczegóły 
696.artykuł: Hen Maciej: Historical focus (Łódź Cinematography Museum). The Warsaw Voice 1992 nr 5 s. 10 (nt. zbiorów...) szczegóły 
697.artykuł: Kurz Iwona, Kuśmierczyk Seweryn: Film i audiowizualność - animacja przez nowe media. x ([w ks.zb.:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. Red. Grzegor...) szczegóły 
698.artykuł: M. P.: Filmoznawcy i teatrolodzy. Kronika [UŁ Łódź] 2000 nr 3 s. 2 (dot. jubileuszu 40-lecia istnienia Zakładu Mediów i Kultury Audiowizua...) szczegóły 
699.artykuł: Rzeczpospolita 1990 nr 267 s. 7 (inf. o zgonie Aleksandra Ledóchowskiego...) szczegóły 
700.artykuł: Stokłosa Bożena: The Film Form Workshop. Polish Art Studies 1992 t. 13 s. 219-230 (nt. ruchu Warsztat Formy Filmowej w Polsce w l. 1970-tych...) szczegóły 
701.artykuł: Stolarska Bronisława: Filmowe oblicza Łodzi. Powiększenie 1989 nr 3 (1988) s. 167-75 (nt. działalności instytucji zajmujących się nauką o filmie, popularyza...) szczegóły 
702.artykuł: Stradomski Wiesław: O A. Kumorze. Powiększenie 1989 nr 3 (1988) s. 149-150  szczegóły 
703.artykuł: Zmarł. Film 1997 nr 9 s. 11 (nota o zgonie Janusza Skwary, 1997...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Historia filmu (do roku 1939)
    książki (alfabet autorów)
704.książka: Film, kinematografia. 1994 (Sław Krzemień-Ojak: Od redakcji. - Edward Zajicek: Wstęp. - Alina Made...) szczegóły 
recenzja: Film. Kinematografia. Film 1994 nr 9 s. 86 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lis Piotr: Całe to kino. Kino 1994 nr 9 s. 37-38  szczegóły 
recenzja: Lis Piotr: Cały ten film. Przegląd Polski = Polish Review 1995 z 23 II s. 5  szczegóły 
705.książka: Historia filmu polskiego. 1966 (T. 6: 1968-1972. Red. nauk. Rafał Marszałek. Polska Akademia Nauk. Ins...) szczegóły 
recenzja: Garbowski Christopher: The Polish Review 1994 t. 39 nr 3 s. 360-362  szczegóły 
recenzja: K.M.: Oby nie ostatni. Rzeczpospolita 1994 nr 62 s. 4  szczegóły 
recenzja: Lubelski Tadeusz: Historia filmowego pięciolecia. Tygodnik Powszechny 1994 nr 17 (z 24 IV) s. 11  szczegóły 
recenzja: Lubelski Tadeusz: Kinematografia pomarcowa. Kino 1994 nr 5 s. 42  szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: Co nam zostało z tych lat?. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 32-33  szczegóły 
706.książka: Klejsa Konrad, Kłys Tomasz, Nurczyńska-Fidelska Ewelina, Sitarski Piotr: Kino bez tajemnic. 2009  szczegóły 
707.książka: Mniszkówna... i co dalej w polskim kinie? Wybór tekstów z czasopism filmowych dwudziestolecia międzywojennego. 2001 (Wstęp. - Leon Pasternak: Kino. - I. Głód tematów: Kornel Makuszyński: ...) szczegóły 
recenzja: Madej Alina: Stare teksty w nowych szatach. Kwartalnik Filmowy 2003 nr 41/42 s. 352-355  szczegóły 
708.książka: Nie tylko filmy, nie same kina... Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. 1996 (Tropy, fakty, ustalenia: Andrzej Gwóźdź: Pamięć kina [wstęp]. - Jan F....) szczegóły 
recenzja: Karweta Joanna: Kina, historia, nostalgia. Śląsk 1997 nr 9 s. 75  szczegóły 
recenzja: Madej Alina: Na Śląsku i w okolicach. Kino 1997 nr 5 s. 47  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
709.artykuł: Giżycki Marcin: Irzykowski, Kuczkowski i tradycja "filmu wyzyjnego" w Polsce. Kwartalnik Filmowy 1998 nr 19/20 (1997/1998) s. 357-361 (nt. fascynacji Karola Irzykowskiego filmem animowanym w książce "Dzies...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Film współczesny. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
710.książka: Bukowiecki Andrzej, Marszałek Rafał: Sto lat polskiego filmu = 100 years of Polish film. 2008  szczegóły 
711.książka: Filmoznawstwo, film, telewizja. 1992 (Od redakcji. - Część pierwsza: Alicja Helman: Współczesna teoria filmu...) szczegóły 
712.książka: Poloniści o filmie. 1997 ([Zawiera m.in.:] Marek Hendrykowski: Wstęp. - Edward Pieścikowski: Kło...) szczegóły 
recenzja: M.Ch.: Poloniści o filmie. Film 1998 nr 12 s. 119  szczegóły 
713.książka: Radkiewicz Małgorzata: "Młode wilki" polskiego kina. Kategoria gender a debiuty lat 90. (Wprowadzenie. - Część I. Gender - kultura - osobowość: Rozdział 1. Kat...) szczegóły 
714.książka: W kręgu filmu, telewizji i teatru. 1992 ([Zawiera m.in. art.:] Od redakcji. - Piotr Lis: Andrzej Wajda a Fiodor...) szczegóły 
715.książka: Werner Andrzej: To jest kino. 1999 (Słowo wstępne. 1. Co to jest film? 2. Rodzaje i gatunki filmowe. 3. Fi...) szczegóły 
recenzja: het: Magazyn Literacki 1999 nr 11 s. 72  szczegóły 
recenzja: Kosecka Barbara: W rygorze wartości. Kino 1999 nr 12 s. 57-58  szczegóły 
recenzja: (MCH): Film 2000 nr 3 s. 133 (nota...) szczegóły 
recenzja: Skowronek Bogusław: Kino według Andrzeja Wernera. Nowa Polszczyzna 2000 nr 2 s. 62-64  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
716.artykuł: Lipka-Chudzik Krzysztof: Grają jak z nut czyli Muzycy na ekranie. Cinema 1998 nr 11 s. 44-46 (nt. nowego zjawiska w polskim filmie - obsadzania piosenkarzy w rolach...) szczegóły 
717.artykuł: Tomczyk Wojciech: Porady nasercowe. Film 1996 nr 1-12 (cykl fel. m.in. dot. filmu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Film telewizyjny współczesny
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
718.artykuł: Łukaszewicz Magdalena, Szarlik Anita: Kombinat pracuje. Newsweek. Polska 2002 nr 19 s. 92-94 (dot. m.in. pracy scenarzystów seriali telewizyjnych; z notami nt. auto...) szczegóły 
719.artykuł: Mirecka Idalia: Ojcowie seriali. Przegląd 2003 nr 6 s. 40-41 (dot. pracy nad scenariuszami polskich seriali...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Krytyka filmowa
    książki (alfabet autorów)
720.książka: Film - krytyka i estetyka. 1991 (Andrzej Gwóźdź: Teoria i praktyka. Z perspektywy filmoznawstwa. - Miro...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
721.impreza: Konkurs na recenzję filmową dla uczniów szkół średnich (1989).  szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski [Kraków] 1989 nr 135 s. 4 (wyniki konkursu...) szczegóły 
722.impreza: Konkurs na recenzję filmową z replik XX Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (1995). (wyróżn.: Magdalena Gajlewicz, Marcin Bortkiewicz...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1996 nr 1 s. 11 (laureaci; z tekstami nagrodzonymi, s. 10-11...) szczegóły 
723.impreza: Konkurs na recenzję polskiego filmu dla młodzieży (1988; edycja II). (II:ogł. 1988...) szczegóły 
artykuł: Tak i nie 1989 nr 3 s. 14 (wyniki...) szczegóły 
724.impreza: Konkurs na recenzję polskiego filmu dla młodzieży (1989; edycja III).  szczegóły 
artykuł: Tak i nie 1989 nr 46 s. 14 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Trybuna Robotnicza 1989 nr 255 s. 3 (ogł....) szczegóły 
725.impreza: Ogólnopolski konkurs na recenzję filmową dla licealistów (1998; edycja I).  szczegóły 
artykuł: Halicki Mikołaj: Młodzi recenzenci. Kino 1998 nr 7/8 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
726.impreza: Ogólnopolski konkurs na recenzję filmową dla licealistów (2001; edycja III). (nagr.: Justyna Baran, Radosław Muniak; wyróżn.: Dorota Pawelec, Joanna...) szczegóły 
artykuł: Film 2001 nr 1 s. 14 (wyniki...) szczegóły 
727.impreza: Ogólnopolski Konkurs na Recenzję Filmową pamięci Irka Siwińskiego (2003; edycja IV).  szczegóły 
artykuł: Śląski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 8 s. 35 (zapow....) szczegóły 
728.impreza: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie (1991; edycja III).  szczegóły 
artykuł: III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie. Film na Świecie 1991 nr 383 s. 87 (not....) szczegóły 
artykuł: Janicka Bożena: Miłość czysta u kąpieli morskich. Film 1991 nr 19 s. 11 (spraw....) szczegóły 
729.impreza: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie (1993; edycja V).  szczegóły 
artykuł: B.J.: Film 1993 nr 24 s. 7 (nota; z projektami filmów uczestników konkursu...) szczegóły 
artykuł: Film 1993 nr 19 s. 4 (not. o laureatach...) szczegóły 
artykuł: Film na Świecie 1993 nr 2 s. 95-96 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Gronkiewicz Ewa: Młodzi i magia kina. Życie Warszawy 1993 nr 93 s. 13  szczegóły 
730.impreza: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie (1996; edycja VIII).  szczegóły 
artykuł: (KF): Powtórny sukces. Film 1996 nr 5 s. 9  szczegóły 
731.impreza: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie (1997; edycja IX).  szczegóły 
artykuł: B.J.: Wampiry w Gdańsku. Film 1997 nr 5 s. 14  szczegóły 
732.impreza: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie (1999; edycja XI). (nagr.: Krzysztof Tyszowiecki, Łukasz Wojdan...) szczegóły 
artykuł: Kosińska-Krippner Beata: Film w Polsce '99. Dokumentacja. Kwartalnik Filmowy 2000 nr 29/30 s. 367 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Młodzi znawcy kina. Kino 1999 nr 5 s. 2 (nota...) szczegóły 
733.impreza: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie (2000; edycja XII).  szczegóły 
artykuł: Janicka Bożena: Ścinki [z tego cyklu:] Generacja 2000. Kino 2000 nr 6 s. 61 (m.in. omówienie konkursu...) szczegóły 
734.impreza: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie (2003; edycja XV).  szczegóły 
artykuł: Konkurs Wiedzy o Filmie. Kino 2003 nr 3 s. 6 (ogłoszenie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
735.artykuł: Benedyktowicz Zbigniew: Jackiewicz. Kino 1991 nr 10 s. 27 (nt. wątku antropologii filmu w twórczości Aleksandra Jackiewicza...) szczegóły 
736.artykuł: Czy reaktywować Klub Krytyki Filmowej SDP?. Życie Warszawy 1990 nr 97 s. 5 (apel o zgłaszanie się reflektantów...) szczegóły 
737.artykuł: Dziewięciu gniewnych ludzi. Film 1992 nr 1, 3, 5, 7, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26,32, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46 (rubryka zawierająca oceny polskich i obcych filmów wystawione przez kr...) szczegóły 
polemika: Film 1992 nr 28 s. 31 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Płażewski Jerzy: Dziewięciu odważnych ludzi. Film 1992 nr 3 s. 2  szczegóły 
738.artykuł: Godzic Wiesław: Przyjemność kina i akademicka wieża z kości słoniowej. Kino 1992 nr 6 s. 28-31  szczegóły 
739.artykuł: Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1994 nr 11 s. 5 (ogł. konkursu na recenzję filmową, ogłoszonego przez redakcję Gazet...) szczegóły 
740.artykuł: Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1995 nr 7 s. 24 (ogł. konkursu na recenzję filmową, ogłoszonego przez redakcję Gazet...) szczegóły 
741.artykuł: Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1994 nr 11 s. 5 (wyniki konkursu na recenzję filmową, ogłoszonego przez redakcję Gaz...) szczegóły 
742.artykuł: Hamkało Marcin: Aromatyczny dorsz. Odra 1997 nr 3 s. 131-133 (nt. kondycji krytyki filmowej w Polsce...) szczegóły 
743.artykuł: Jaka się stałaś, krytyko? (1-2). Kino 2003 nr 10 s. 8-11, nr 11 s. 21-22 (wypowiedź w ankiecie: Freddy Buache, Miron Czernienko, Bruno Fornara, ...) szczegóły 
744.artykuł: Janicka Bożena: Sancho Pansa jako Don Kichot. Kino 1996 nr 3 s. 6-7 (artykuł w cyklu: 30 lat "Kina" (Na trzydziestolecie - krytycy o krytyc...) szczegóły 
745.artykuł: Janicka Bożena: Ścinki [z tego cyklu:] Przesłuchanko. Kino 1998 nr 2 s. 60 (felieton nt. krytyki filmowej...) szczegóły 
746.artykuł: Jankun-Dopartowa Mariola: Piosenka o końcu krytyki. Kino 1999 nr 3 s. 17-20  szczegóły 
747.artykuł: (j.pł.): Andrzej Ruszkowski (1910-2002). Kino 2002 nr 10 s. 69 (sylwetka zmarłego pioniera polskiej krytyki filmowej...) szczegóły 
748.artykuł: (j.pł.): Stanisław Grzelecki 1912-1991. Kino 1991 nr 6 s. 43 (wspomn. pośm....) szczegóły 
749.artykuł: Jubileusz Janickiego. Kino 2003 nr 12 s. 76 (nota z okazji jublieuszu 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy krytyka i h...) szczegóły 
750.artykuł: Karpiński Maciej: Poetka w kinie. Szpilki 1991 nr 19 s. 13 (nt. rec. filmowych Agnieszki Czachowskiej, druk. Film...) szczegóły 
751.artykuł: Karpiński Maciej: Słowo o metodzie. Kino 1997 nr 6 s. 8-9  szczegóły 
polemika: Przylipiak Mirosław: Krytyka krytyki polskiej krytyki. Kino 1997 nr 9 s. 56  szczegóły 
752.artykuł: Kłopotowski Krzysztof: Kinopsychoterapeuta. Kino 2002 nr 1 s. 61  szczegóły 
753.artykuł: Kobus Justyna: Zabić krytyków. Wprost 2003 nr 4 s. 100-102 (dot. współczesnej krytyki literackiej, filmowej i teatralnej w porówna...) szczegóły 
754.artykuł: Kołodyński Andrzej: Komu, czemu słuzy kino?. Nowa Fantastyka 2000 nr 1 s. 74-75 (wypowiedź na seminarium w Łagowie Lubuskim, 25 VI 1999...) szczegóły 
755.artykuł: Kołodyński Andrzej: Warsztat krytyka filmowego. x ([w ks.zb.:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. Red. Grzegor...) szczegóły 
756.artykuł: Kurkiewicz Juliusz: Dyskurs popularnych recenzji filmowych. Polonica [Kraków] 2005 t. 24/25 s. 45-64 (analiza struktury recenzji filmowej...) szczegóły 
757.artykuł: Lubelski Tadeusz: Nasza książka filmowa. Kino 2000 nr 1 s. 45-46 (nt. polskich książek poświęconych zagadnieniom filmowym w l. 1996-1999...) szczegóły 
758.artykuł: Maciejewski Łukasz: Bo ja cieszę się życiem: Maria Kornatowska. Magazyn Filmowy SFP 2011 nr 17 s. 32 (sylwetka zmarłej Marii Kornatowskiej (zgon: 2011); z fot....) szczegóły 
759.artykuł: Maciejewski Łukasz: Śmierć krytyki w Domu Kata. Magazyn Filmowy SFP 2008 nr 3 s. 20 (sprawozdanie z debaty "Czy młoda polska krytyka filmowa jest dzisiaj p...) szczegóły 
760.artykuł: Magazyn Filmowy SFP 2009 nr 1 s. 27 (nota o zgonie krytyka filmowego Oskara Sobańskiego (zmarł: 21 XI 2008)...) szczegóły 
761.artykuł: Maria Kornatowska (1935-2011). Film 2011 nr 10 s. 10 (wspomnienia o krytyku filmowym - Marii Kornatowskiej z powodu jej zgon...) szczegóły 
762.artykuł: Marinis Gualtiero de: Dobre rady dla krytyka filmowego: jak zostać krytykiem wybitnym. Kino 1997 nr 7/8 s. 66-67  szczegóły 
763.artykuł: Michałek Bolesław: Tak i nie 1989 nr 48 s. 14 (wywiad; rozm. Piotr Wasilewski...) szczegóły 
764.artykuł: Ociepa Krzysztof: Krytyk - kozioł ofiarny?. Film 1999 nr 9 s. 142 (nt. roli krytyka filmowego...) szczegóły 
765.artykuł: Płażewski Jerzy: Gderanie dinozaura. Kino 1996 nr 3 s. 4-5 (nt. stanu dzisiejszej krytyki; artykuł w cyklu: 30 lat "Kina" (Na trzy...) szczegóły 
766.artykuł: Pożegnania. Kino 2002 nr 4 s. 4 (not. o zgonie krytyka filmowego Janusza Zaremby...) szczegóły 
767.artykuł: Rakowiecki Jacek: Działalność usługowa. Bluszcz 2009 nr 5 s. 144-145 [dodatek] (dot. pisania recenzji...) szczegóły 
768.artykuł: Rakowiecki Jacek: Maria Kornatowska (1935-2011). Film 2011 nr 9 s. 14 (nota o śmierci Marii Kornatowskiej - krytyka filmowego...) szczegóły 
769.artykuł: Sobolewski Tadeusz: Aleksander Ledóchowski i jego olśniewające chwile. Kino 1991 nr 3 s. 36-37 (wspomn. pośmiertne...) szczegóły 
770.artykuł: Sobolewski Tadeusz: Pisanie o filmie. Kino 1996 nr 2 s. 4-5 (artykuł w cyklu: 30 lat "Kina" (Na trzydziestolecie - krytycy o krytyc...) szczegóły 
771.artykuł: Sobolewski Tadeusz: Swoimi słowami [z tego cyklu:] Nie kocham kina. Kino 1999 nr 11 s. 62 (felieton nt. krytyki filmowej...) szczegóły 
772.artykuł: Szołajski Konrad: Poradnik recenzenta. Polityka - Kultura 1993 nr 7 s. VIII  szczegóły 
773.artykuł: Szpulak Andrzej: Krytyk, czyli moralista. Reżyser 1997 nr 9 s. 1-2 (wywiad, rozm. Bartosz Żurawiecki...) szczegóły 
774.artykuł: Szpulak Andrzej: Krytyk usługowy. Pro Arte 1997 nr 6 s. 24-25 (nt. zadań współczesnego krytyka filmowego...) szczegóły 
775.artykuł: Szpulak Andrzej: Krytyk usługowy. Reżyser 1997 nr 9 s. 2-3  szczegóły 
776.artykuł: Ślesicki Maciej: Krytyce traktują widzów jak idiotów. Życie 2001 nr 238 s. 22 (wyw. nt. krytyków i gstów widzów; rozm. Paulina Bolibrzuch...) szczegóły 
777.artykuł: Tiuryn Tomasz: Kilka uwag o sztuce filmowej, poprzedzonych krótkim wstępem. Reżyser 1999 nr 9 [właśc. 10; dod. do nru 10 Kina i/>] s. 5-7 (tekst nagrodzony w Konkursie im. Krzysztofa Mętraka dla młodych autoró...) szczegóły 
778.artykuł: Tiuryn Tomasz: W kinie jestem estetą (Z Tomaszem Tiurynem, tegorocznym laureatem Nagrody im. Krzysztofa Mętraka, rozmawia Barbara Kosecka, laureatka Nagrody ubiegłorocznej). Reżyser 1999 nr 9 [właśc. 10; dod. do nru 10 Kina> i/>] s. 4-5 (nt. krytyki filmowej...) szczegóły 
779.artykuł: Tomczyk Wojciech: Morderstwo i samobójstwo. Film 1993 nr 4 s. 14 (fel. nt. niszczenia filmów przez krytykę...) szczegóły 
780.artykuł: Werner Andrzej: Prześnić w zachwycie, a później porozmawiać. Kino 1996 nr 2 s. 6-8 (artykuł w cyklu: 30 lat "Kina" (Na trzydziestolecie - krytycy o krytyc...) szczegóły 
781.artykuł: Werner Mateusz: Czy mamy merdać piórem?. Film 1993 nr 34 s. 54  szczegóły 
782.artykuł: Werner Mateusz: Kilka uwag o krytyce (filmowej). Kino 1999 nr 1 s. 16-19  szczegóły 
783.artykuł: Wrzoł Walter: Zasady katolickiej krytyki filmowej i płynące z nich wnioski duszpasterskie. x 1987 ([W ks. zb.:] Kościół a kultura masowa. Kraków 1987 s. 158-162...) szczegóły 
784.artykuł: Wyżyński Adam: Książki filmowe w 2009 roku roku - raport. Magazyn Filmowy SFP 2009 nr 12 s. 26-27  szczegóły 
785.artykuł: Zanussi Krzysztof: Nie czas na śmiech. Kino 1992 nr 11 s. 2 (wypow. nt. młodej polskiej krytyki...) szczegóły 
786.artykuł: Zarębski Konrad J.: Sytuacja książki filmowej. Kino 1998 nr 4 s. 2 (sprawozdanie ze spotkania Samodzielnego Koła Piśmiennictwa Filmowego S...) szczegóły 
787.artykuł: Żurawiecki Bartosz: Pyskacze i przydupasy. Film 2009 nr 4 s. 64 (felieton dot. współczesnej krytyki filmowej...) szczegóły 
788.artykuł: Żurawiecki Bartosz: Świeże spojrzenie (Laureat I konkursu im. Krzysztofa Mętraka rozmawia z laureatem konkursu tegorocznego). Reżyser 1996 nr 9 s. 4 (nt. krytyki filmowej; rozm. Mateusz Werner...) szczegóły 
789.artykuł: Żurawiecki Bartosz: W krainie egzaltowanych pensjonarek. Film 2010 nr 5 s. 68 (felieton nt. poziomu polskiej krytyki...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
790.artykuł: Cinema 2003 nr 12 s. 29 (ogłoszenie...) szczegóły 
791.artykuł: Dekada Literacka 1995 nr 6 s. 2 (lista nagród...) szczegóły 
792.artykuł: Film 2000 nr 8 s. 6 (laureaci...) szczegóły 
793.artykuł: J.SZ.: Felis z Mętrakiem. Gazeta Wyborcza 2003 nr 296 s. 8 (nota o wynikach...) szczegóły 
794.artykuł: K.M.: Nagroda im. Krzysztofa Mętraka. Rzeczpospolita 2003 nr 11 s. A8 (nota nt. odebrania nagrody przez Michała Chacińskiego...) szczegóły 
795.artykuł: Kobus Justyna: Następcy Mętraka. Wprost 2003 nr 4 s. 96 (laureaci...) szczegóły 
796.konkurs: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka dla młodych autorów piszących o kinie. (I: Nagr. Główna im. Krzysztofa Mętraka: Mateusz Werner; Nagr. Warner B...) szczegóły 
797.konkurs: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka dla młodych autorów piszących o kinie (1996; II edycja). (Nagroda im. Krzysztofa Mętraka - Bartosz Żurawiecki; Nagroda Specjalna...) szczegóły 
798.konkurs: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka dla młodych autorów piszących o kinie (1997; III edycja). (nagr.: Andrzej Szpulak, Aneta Pierzchała, Anita Piotrowska; wyróżn.: J...) szczegóły 
799.konkurs: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka dla młodych autorów piszących o kinie (1998; edycja IV). (nagr.: Barbara Kosecka, Piotr Zwierzchowski, Tomasz Tiuryn; wyróżn.: K...) szczegóły 
800.konkurs: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka dla młodych autorów piszących o kinie (1999; edycja V). (nagr.: Tomasz Tiuryn, Wojciech Kocołowski; wyróżnienia: Waldemar Frąc,...) szczegóły 
801.konkurs: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka dla młodych autorów piszących o kinie (2000; edycja VI). (nagr.: I nie przyznano, Wojciech Kuczok, Bogumiła Wanda Michalska, Mał...) szczegóły 
802.konkurs: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka dla młodych autorów piszących o kinie (2002). (nagr.: Michał Chaciński, Michał Oleszczuk, Magdalena Gierat, Piotr Toc...) szczegóły 
803.konkurs: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka dla młodych autorów piszących o kinie (2003). (Paweł T. Felis...) szczegóły 
804.konkurs: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka dla młodych autorów piszących o kinie (2005).  szczegóły 
805.konkurs: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka dla młodych autorów piszących o kinie (2006; edycja X). (nagr.: Dariusz Arest, Jakub Socha, Roman Książek, Michał Walkiewicz...) szczegóły 
806.konkurs: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka dla młodych autorów piszących o kinie (2008; edycja XII). (nagr.: Michał Walkiewicz, Marta Brzezińska, Błażej Hrapkowicz, Łukasz ...) szczegóły 
807.konkurs: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka dla młodych autorów piszących o kinie (2009; edycja XIII). (rozstrzygnięcie konkursu - IV 2010...) szczegóły 
808.konkurs: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka dla młodych autorów piszących o kinie (2010; edycja XIV). (nagr.: Agnieszka Jakimiak, Błażej Hrapkowicz, Mikołaj Marcel; wyróżnie...) szczegóły 
809.konkurs: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka dla młodych autorów piszących o kinie (2011; edycja XV).  szczegóły 
810.konkurs: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka dla młodych autorów piszących o kinie (2012; edycja XVI).  szczegóły 
811.artykuł: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka. Film 2009 nr 12 s. 104 (ogłoszenie...) szczegóły 
812.artykuł: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka. Film 1997 nr 8 s. 11 (laureaci...) szczegóły 
813.artykuł: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka. Kino 2002 nr 7/8 s. 7 (ogłoszenie...) szczegóły 
814.artykuł: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka. Kino 2003 nr 10 s. 74 (ogłoszenie...) szczegóły 
815.artykuł: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka. Magazyn Filmowy SFP 2011 nr 18 s. 56 (ogłoszenie...) szczegóły 
816.artykuł: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka. Reżyser 1998 nr 2-4 (ogłoszenia...) szczegóły 
817.artykuł: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka. Reżyser 2000 nr 4 s. 8 (ogłoszenie...) szczegóły 
818.artykuł: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka. Reżyser 1997 nr 4 s. 8 (ogłoszenie...) szczegóły 
819.artykuł: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka. Reżyser 1996 nr 2 s. 1 (ogłoszenie...) szczegóły 
820.artykuł: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka. Reżyser 1999 nr 3 s. 8 (ogłoszenie...) szczegóły 
821.artykuł: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka. Reżyser 1995 nr 6 s. 2 (inf. o pracach związanych z oceną nadesłanych na konkurs tekstów...) szczegóły 
822.artykuł: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka. Reżyser 1999 nr 1 s. 8 (ogłoszenie...) szczegóły 
823.artykuł: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka. Reżyser 1997 nr 2 s. 8 (ogłoszenie...) szczegóły 
824.artykuł: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka. Reżyser 1996 nr 3 s. 8 (ogłoszenie...) szczegóły 
825.artykuł: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka. Reżyser 1999 nr 2 s. 8  szczegóły 
826.artykuł: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka. Wprost 2003 nr 43 s. 104 (ogłoszenie...) szczegóły 
827.artykuł: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka. Wprost 2002 nr 27 s. 99 (ogłoszenie...) szczegóły 
828.artykuł: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka. Wprost 2003 nr 26 s. 97 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
829.artykuł: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka. Wprost 2002 nr 45 s. 113 (ogłoszenie...) szczegóły 
830.artykuł: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka. Wprost 2002 nr 31 s. 97 (ogłoszenie...) szczegóły 
831.artykuł: Konkurs im. Mętraka rozstrzygnięty!. Wprost 2003 nr 1 s. 97 (laureat...) szczegóły 
832.artykuł: Konkurs imiena Krzysztofa Mętraka. Reżyser 1998 nr 1 s. 10 (ogłoszenie...) szczegóły 
833.artykuł: Konkurts im. Krzysztofa Mętraka. Reżyser 1999 nr 3 s. 8 (ogłoszenie...) szczegóły 
834.artykuł: Kosińska-Krippner Beata: Film w Polsce 2000. Dokumentacja cd.. Kwartalnik Filmowy 2002 nr 37/38 s. 363 (laureaci...) szczegóły 
835.artykuł: Kosińska-Krippner Beata: Film w POlsce '96 (Dokumentacja). Kwartalnik Filmowy 1997 nr 17 s. 200 (wyniki...) szczegóły 
836.artykuł: Kosińska-Krippner Beata: Film w Polsce '97 (Dokumentacja). Kwartalnik Filmowy 1998 nr 21/22 s. 331 (laureaci...) szczegóły 
837.artykuł: Kosińska-Krippner Beata: Film w Polsce '98 (Dokumentacja). Kwartalnik Filmowy 1999 nr 26/27 s. 383 (wyniki...) szczegóły 
838.artykuł: Kosińska-Krippner Beata: Film w Polsce '99. Dokumentacja. Kwartalnik Filmowy 2000 nr 29/30 s. 367 (wyniki...) szczegóły 
839.artykuł: Kowalska Małgorzata: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka. Parnasik 2005 nr 48 s. 7 (ogł....) szczegóły 
840.artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2003 nr 238 s. B (not. o wręczeniu nagrody Michałowi Chacińskiemu...) szczegóły 
841.artykuł: Krytycy na start!. Film 2011 nr 1 s. 18 (ogłoszenie...) szczegóły 
842.artykuł: Kwias Agata: Konkurs im. Krzysztofa Mętraka. Życie Uniwersyteckie 2003 nr 1 s. 40 (laureaci; z not....) szczegóły 
843.artykuł: Łazarkiewicz Piotr: Kilka uwag na gorąco. Reżyser 1997 nr 7/8 s. 12  szczegóły 
844.artykuł: Mariańska Marta: X Konkurs o Nagrodę im. Krzosztofa Mętraka. Parnasik 2006 nr 3/4/5 s. 14-15 (ogł. laur.; not....) szczegóły 
845.artykuł: (mol): Nagroda im. Krzysztofa Mętraka. Film 1995 nr 8 s. 6 (nota...) szczegóły 
846.artykuł: MPIAS: Nagroda im. Krzysztofa Mętraka. Gazeta Wyborcza 1995 nr 144 s. 13 (laureaci konkursu...) szczegóły 
847.artykuł: Nagroda im. Krzysztofa Metraka. Film 1996 nr 7 s. 8 (laureaci...) szczegóły 
848.artykuł: Nagroda im. Krzysztofa Mętraka. Film 1994 nr 12 s. 11 (nota o ustanowieniu...) szczegóły 
849.artykuł: Nagroda im. Krzysztofa Mętraka. Reżyser 1994 nr 12 s. 3 (ogł....) szczegóły 
850.artykuł: Nagroda im. Krzysztofa Mętraka. Reżyser 1994 nr 11 s. 8 (nt. ufundowania nagrody...) szczegóły 
851.artykuł: Nagroda im. Krzysztofa Mętraka. Reżyser 1995 nr 7/8 s. 1 (wyniki...) szczegóły 
852.artykuł: Nagroda im. Krzysztofa Mętraka. Reżyser 1996 nr 7/8 s. 1 (wyniki...) szczegóły 
853.artykuł: Nagroda Mętraka. Kino 2003 nr 1 s. 6 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
854.artykuł: Następcy Mętraka. Film 2010 nr 6 s. 96 (wyniki konkursu...) szczegóły 
855.artykuł: Od Redakcji. Reżyser 1995 nr 9 s. 1 (omów. werdyktu jury...) szczegóły 
856.artykuł: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 9 s. 93 (wyniki...) szczegóły 
857.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2004 nr z 2 I s. 11 (not....) szczegóły 
858.artykuł: Reżyser 1995 nr 9 s. 3-5 (teksty laureatów...) szczegóły 
859.artykuł: Reżyser 1996 nr 12 s. 8 (ogłoszenie...) szczegóły 
860.artykuł: Reżyser 1995 nr 12 s. 8 (ogł....) szczegóły 
861.artykuł: Tiuryn najlepszy. Film 1999 nr 8 s. 6 (wyniki...) szczegóły 
862.artykuł: Walkiewicz Mętrakiem. Film 2008 nr 7 s. 112 (wyniki...) szczegóły 
863.artykuł: Werdykt jury III Konkursu im. Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych. Reżyser 1997 nr 7/8 s. 12  szczegóły 
864.artykuł: Werdykt jury IV Konkursu im. Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych. Reżyser 1998 nr 7/8 s. 16  szczegóły 
865.artykuł: Werdykt jury Konkursu im. Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych. Reżyser 2000 nr 7/8 s. 8  szczegóły 
866.artykuł: Werdykt jury V Konkursu im. Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych. Reżyser 1999 nr 7/8 s. 8  szczegóły 
867.artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 17 I s. 3 (m.in. nota nt. odebrania nagrody przez Michała Chacińskiego; oprac. Ew...) szczegóły 
868.artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 20 XII s. 11 (m.in. not. o laureatach; oprac. EK...) szczegóły 
869.artykuł: Złote Grono dla Kryńskiego. Film 1998 nr 8 s. 8 (m.in. wyniki...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Omówienia poszczególnych gatunków filmowych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
870.artykuł: Helman Alicja: Za co kochamy i dlaczego nienawidzimy seriali. Kino 1991 nr 5 s. 18-20  szczegóły 
871.artykuł: Lyman Rick: Kapitan Russell Crowe. Wprost 2002 nr 46 s. 114-115 (nt. filmów marynistycznych...) szczegóły 
872.artykuł: Sareło Zbigniew: Filozofia zła w filmach grozy. Studia Philosophiae Christianae 2003 nr 1 s. 105-119  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Scenariusz filmowy, adaptacja
    książki (alfabet autorów)
873.książka: Adaptacje literatury japońskiej.  szczegóły 
874.książka: Downs William Missouri, Russin Robin U.: Jak napisać scenariusz filmowy. 2005  szczegóły 
recenzja: Foks Darek: Arte 2005 nr 2 s. 56 (nota recenzyjna...) szczegóły 
875.książka: Field Syd, Rilla Rolf [!]: Pisanie scenariusza filmowego. 1998 ([Wybór z: Syd Field "Screenplay", Wolf Peter Rilla "The writer and the...) szczegóły 
876.książka: Fleischer Jan: Cztery wykłady o pisaniu scenariusza. 1997 (Dick Willemsen: Wprowadzenie. - Dushan Makaviejev: Ostrzeżenie. - Czte...) szczegóły 
877.książka: Helman Alicja: Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje literatury. 1998 (Wstęp. Legendarna adaptacja Bressona ("Dziennik wiejskiego proboszcza"...) szczegóły 
recenzja: Hendrykowski Marek: Tajemnica udanej adaptacji. Kino 1998 nr 9 s. 59-60  szczegóły 
recenzja: Tarasiewicz Krystyna: Magia szczegółu. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 6 s. 122-125  szczegóły 
878.książka: Jackiewicz Aleksander: Moja filmoteka. Literatura i teatr w filmie. 1989 ([Cz. 3 cyklu, cz. 1 pt. "Moja filmoteka. Kino na świecie"
Nt. możl...)
 szczegóły 
recenzja: Huniewicz Małgorzata: Sztandar Młodych 1989 nr 113 s. 6  szczegóły 
recenzja: Moskal-Słaniewska Beata: Razem 1989 nr 22 s. 24  szczegóły 
879.książka: Kałużyński Zygmunt, Raczek Tomasz: Perły kina. Leksykon filmowy na XXI wiek. T. 2. Ekranizacje literatury. 2005 ([Zawiera m.in. hasła polskich filmów:] Faraon, Ferdydurke, Matka Joann...) szczegóły 
880.książka: Karpiński Maciej: Niedoskonałe odbicie. O sztuce scenariusza filmowego dla scenarzystów, dla przyszłych scenarzystów i dla wszystkich, którzy kochają kino. 1995  szczegóły 
recenzja: Bugajczyk Robert: Trybuna 1996 nr 262 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Cinema 1996 nr 3 s. 19 (notka...) szczegóły 
recenzja: Dialog czy obraz? (O scenariuszach filmowych). Dialog [Warszawa] 1997 nr 11 s. 153-160 (wypow. nt. książki: Janusz Gajos, Cezary Harasimowicz, Kazimierz Kutz,...) szczegóły 
recenzja: Hannibal Lektor: Lektor poleca i nie poleca. Opcje 1996 nr 2 s. 112 (nota...) szczegóły 
recenzja: Krzystek Waldemar: Karpiński jest jak czasownik. Kino 1996 nr 3 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Łazarkiewicz Piotr: Pamiętnik scenarzysty. Reżyser 1996 nr 2 s. 7-8  szczegóły 
recenzja: M.Ch.: Podręcznik - niepodręcznik. Film 1996 nr 6 s. 118  szczegóły 
recenzja: Szczerba Jacek: Jak pisać scenariusz?. Gazeta Wyborcza 1996 nr 87 s. 15  szczegóły 
881.książka: Karpiński Maciej: Niedoskonałe odbicie. Warsztat scenarzysty filmowego. 2006  szczegóły 
882.książka: Karpiński Maciej: Scenariusz. Niedoskonałe odbicie filmu. O sztuce scenariusza filmowego. 2004  szczegóły 
recenzja: Dobosiewicz Wojciech: Scenaiusz: niedoskonały podręcznik. Pro Arte 2004 nr 20 s. 78-79  szczegóły 
883.książka: Katafiasz Olga: Shakespeare i kino. Strategie adaptacyjne i ich konteksty społeczno-kulturowe. 2012  szczegóły 
884.książka: Kołodyński Andrzej, Zarębski Konrad J.: Słownik adaptacji filmowych.  szczegóły 
885.książka: Kołodyński Andrzej, Zarębski Konrad J.: Słownik adaptacji filmowych.  szczegóły 
886.książka: Kołodyński Andrzej, Zarębski Konrad J.: Słownik adaptacji filmowych.  szczegóły 
887.książka: Ludwicki Konrad: Kino Marka Hłaski. 2004 (Wstęp. - Rozdział I. Marek Hłasko - pozer czy outsider? Rozdział II. S...) szczegóły 
888.książka: Poloniści o filmie. 1997 ([Zawiera m.in.:] Marek Hendrykowski: Wstęp. - Edward Pieścikowski: Kło...) szczegóły 
recenzja: M.Ch.: Poloniści o filmie. Film 1998 nr 12 s. 119  szczegóły 
889.książka: Schabenbeck Martin: Format scenariusza filmowego. 2008  szczegóły 
890.książka: Schütte Oliver: Praca nad scenariuszem. 2005  szczegóły 
recenzja: [Foks Darek] (D.F.): Arte 2006 nr 2 s. 52 (nota...) szczegóły 
891.książka: Sienkiewicz i film. 1998 (Halina Ludorowska, Lech Ludorowski: Wstęp. Sienkiewicz i X Muza. - Lec...) szczegóły 
recenzja: Kropiewnicki Tadeusz: Ruch Literacki 2000 z. 4 s. 508-510  szczegóły 
recenzja: NMP: "Ku pokrzepieniu serc" na dużym ekranie. Nasz Dziennik 1999 nr 96 s. 8  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] hm: Camera obscura. Dekada Literacka 1999 nr 4 s. 19 (dot. art. Wojciecha Żukrowskiego; nota...) szczegóły 
892.książka: Skrzypczak Piotr: Filmowe panoramy społeczeństwa polskiego XIX wieku. (Wstęp. - Rozdział I: "Lalka" w reżyserii Wojciecha J. Hasa - inspiracj...) szczegóły 
893.książka: Wereśniak Piotr: Alchemia scenariusza filmowego czyli Nieznośny ból dupy. 2000 ([Poradnik czytania i pisania scenariuszy w formie osobistych refleksji...) szczegóły 
recenzja: Kowalewski Piotr: Film 2000 nr 7 s. 137  szczegóły 
recenzja: Lenczowska Magdalena: Alchemia scenariusza filmowego. Film 2000 nr 7 s. 137  szczegóły 
recenzja: Rzeszowska Karolina: Film 2000 nr 7 s. 137  szczegóły 
recenzja: Środa Waldemar: Wydać go katu. Film 2001 nr 7 s. 6  szczegóły 
894.książka: Weseliński Andrzej: The Modern Novel and Film. 1999 (I. Film and the Narrative Tradition. II. Approaches to Film Adaptation...) szczegóły 
recenzja: Ziaja-Buchholtz Mirosława: American Studies 1999 t. 18 s. 127-131  szczegóły 
895.książka: Żeromski na ekranie. 1997 (Jan Pacławski: Wstęp.- Andrzej Kołodyński: Związki kina polskiego z li...) szczegóły 
recenzja: (W): Żeromski w kinie. Ikar 1998 nr 1 s. 42  szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
896.odwołanie: Plany ekranizacji "Króla Maciusia I" według powieści Janusza Korczaka. x 2001  szczegóły 
artykuł: G.S.: Król Maciuś w Niemczech. Rzeczpospolita 2002 nr 12 s. A9 (dot. planów ekranizacji dzieła w Niemczech; not....) szczegóły 
artykuł: Wilk Sandra: Zaawansowany technologicznie król z bajki. Życie 2001 nr 62 s. 9  szczegóły 
897.odwołanie: Plany ekranizacji "Krzyżaków" wg Henryka Sienkiewicza. x  szczegóły 
artykuł: Aleksander Ford jr w "Krzyżakach". Głos Ludu 2000 nr 121 s. 7 (not. o planowanej adaptacji w reż. Jarosława Żamojdy...) szczegóły 
artykuł: B.H.: Żamojda czy Linda. Rzeczpospolita 2000 nr 172 s. A9 (nt. planów ekranizacji powieści przez 2 ekipy filmowe z reżyserami: Bo...) szczegóły 
artykuł: Bielas Katarzyna, Klim Andrzej: Krzyżaków ci u nas dostatek. Gazeta Wyborcza 2000 nr 99 s. 1 (nt. planowanych dwóch ekranizacji "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza prz...) szczegóły 
artykuł: C: Krzyżacy Żamojdy i Lindy. Gazeta Wyborcza 2000 nr 172 s. 8 (dotyczy ekranizacji "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza; do zdjęć szykują...) szczegóły 
artykuł: Cytowska Magdalena: Czyj Grunwald? Zawiszę Czarnego w "Krzyżakach" Żamojdy zagra Daniel Olbrychski. Życie 2000 nr 174 s. 9 (nt. planów realizacji "Krzyżaków" przez Jarosława Żamojdę...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 2000 nr 134 s. 14 (not. o decyzji Agnieszki Holland, że nie nakręci ekranizacji "Krzyżakó...) szczegóły 
artykuł: Hollender Barbara: Chopin i Krzyżaków dwóch. Rzeczpospolita 2000 nr 172 s. A1 (nt. planów realizacji ekranizacji powieści przez 2 ekipy filmowe w reż...) szczegóły 
artykuł: Hollender Barbara: "Krzyżacy" nie ruszyli na plan. Rzeczpospolita 2001 nr 145 s. A8 (nt. planów Jarosława Żamojdy i Bogusława Lindy dot. ekranizacji "Krzyż...) szczegóły 
artykuł: Hollender Barbara: Miłość, honor, historia. Rzeczpospolita 2000 nr 167 s. A1, A9 (nt. planów realizacji filmu przez 2 ekipy filmowe...) szczegóły 
artykuł: Hollender Barbara: Potyczki przed Grunwaldem. Rzeczpospolita 2000 nr 209 s. A8 (nt. wycofania się Firmy Warner Bros z produkcji filmu w reż. Jarosława...) szczegóły 
artykuł: HS: Kto będzie Zbyszkiem?. Życie 2000 nr 179 s. 9 (nt. przygotowań do ekranizacji przez Bogusława Lindę...) szczegóły 
artykuł: (I.C.): "Krzyżacy" Lindy. Reżyser 2000 nr 11 s. 8 (nt. zamiaru ekranizacji powieści przez ekipę filmową Bogusława Lindy...) szczegóły 
artykuł: Irma: "Krzyżacy" do kwadratu. Gazeta Lwowska 2000 nr 13 s. 4 (nota nt. przygotowań do ekranizacji powieści przez Jarosława Żamojdę i...) szczegóły 
artykuł: (MS), (JH): Wojna domowa na miecze. Film 2000 nr 10 s. 6 (nt. planów ekranizacji powieści przez Jarosława Żamojdę i Bogusława Li...) szczegóły 
artykuł: JR: Krzyżacy. Życie 2000 nr 243 s. 8 (nota o planach ekranizacji powieści przez Bogusława Lindę...) szczegóły 
artykuł: J.SZ.: "Krzyżacy" tylko Żamojdy. Gazeta Wyborcza 2000 nr 104 s. 12 (nota nt. rozpoczęcia w 2001 zdjęć do filmu "Krzyżacy" według Henryka S...) szczegóły 
artykuł: JSZ, ROM: "Krzyżacy"+"Krzyżacy"="Krzyżacy". Gazeta Wyborcza 2000 nr 209 s. 1 (nt. wycofania się jednego z producentów filmu...) szczegóły 
artykuł: k.h.: Nie będzie nowych "Krzyżaków". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 186 s. 4 (nota...) szczegóły 
artykuł: KS: Romans rycerski i wielka bitwa nowoczesnego kina. Trwają castingi do dwóch ekranizacji "Krzyżaków". Bogusław Linda i Jarosław Żamojda nie zdecydowali się na pracę nad jednym projektem. Życie 2000 nr 244 s. 10 (nota o planach ekranizacji powieści przez Bogusława Lindę i Jarosława ...) szczegóły 
artykuł: Linda Bogusław: Zbyszko jako młody bandyta. Rzeczpospolita 2000 nr 242 s. A10 (wywiad z reżyserem nt. planów ekranizacji powieści; rozm. Barbara Holl...) szczegóły 
artykuł: Matysek Kamila: "Krzyżacy" na Służewcu. Rzeczpospolita 2000 nr 174 s. A1 (nt. przygogowań do realizacji filmu przez ekipę Jarosława Żamojdy...) szczegóły 
artykuł: MC: "Krzyżacy" według Lindy. Dwa razy Sienkiewicz. Życie 2000 nr 172 s. 8 (także nt. planów realizacji "Krzyżaków" przez Jarosława Żamojdę...) szczegóły 
artykuł: "Mój ci jest". Film 2000 nr 7 s. 8  szczegóły 
artykuł: Na czterdziestolecie. Kino 2000 nr 9 s. 2 (nota o planach realizacji filmu przez 2 niezależne ekipy filmowe z reż...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 28 VII s. 3 (nt. przygotowywanej ekranizacji "Krzyżaków" przez dwie ekipy - Jarosła...) szczegóły 
artykuł: Sasin Grzegorz: Dzieła klasyków czekają.... Miesięcznik Prowincjonalny 2001 nr 9/10 s. 10-12 (nt. polskich adaptacji literatury; dot. filmów: "Ogniem i mieczem", "W...) szczegóły 
artykuł: Skowron Mirosław: Krzyżaków ci u nas dostatek.... Tygodnik Solidarność 2000 nr 32 s. 15 (nt. planów ekranizacji "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza przez Jarosła...) szczegóły 
artykuł: Szczerbowska Katarzyna: Burza wokół "Krzyżaków". Warner Bros. Poland nie będzie finansował superprodukcji Jarosława Żamojdy. Życie 2000 nr 209 s. 7  szczegóły 
artykuł: Szczerbowska Katarzyna: Zabawy z Sienkiewiczem. Linda czy Żamojda - kto będzie pierwszy na mecie? Na dobre rozpoczął się wyścig o "Krzyżaków". Życie 2000 nr 175 s. 1, 8 (nt. planów realizacji "Krzyżaków" przez Jarosława Żamojdę i Bogusława ...) szczegóły 
artykuł: Szczerbowska Katarzyna: Żamojda prawie pewny swego. Życie 2000 nr 101 s. 7 (nt. przygotowań do planowanej ekranizacji powieści Hernyka Sienkiewicz...) szczegóły 
artykuł: Szemraj Kinga: Czekaj tatka latka (i zimy). Film 2001 nr 6 s. 14 (nt. planów ekranizacji "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza niezależnie pr...) szczegóły 
artykuł: (SZUB): Rycerski romans (Nowa ekranizacja "Krzyżaków"). Trybuna 2000 nr 243 s. 4 (nt. nowej ekranizacji "Krzyżaków" w reż. Bogusława Lindy; scenariusz w...) szczegóły 
artykuł: Szymon Kobyliński konsultantem w "Krzyżakach". Głos Ludu 2000 nr 121 s. 7 (not. o planowanej adaptacji w reż. Jarosława Żamojdy...) szczegóły 
artykuł: Śmiałkowski Kamil: Grunwald na wesoło. Newsweek. Polska 2001 nr 2 s. 105 (nt. realizacji dwóch komedii zainspirowanych "Krzyżakami" Henryka Sien...) szczegóły 
artykuł: Uszyński Jerzy: Jak dwa nagie miecze. Antena 2000 nr 34 s. 4-5 (nt. planów ekranizacji powieści przez Jarosława Żamojdę i Bogusława Li...) szczegóły 
artykuł: Wokół "Krzyżaków". Kino 2000 nr 10 s. 2 (nota o wycofaniu się z prac produkcyjnych firmy Warner Bros Poland w e...) szczegóły 
artykuł: Żamojda sfilmuje "Krzyżaków". Rzeczpospolita 2000 nr 133 s. A11 (not....) szczegóły 
artykuł: Żamojda Jarosław: Bez wahania. Gazeta Wyborcza 2000 nr 168 s. 11 (wyw. z reż. nt. ekranizacji "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza; rozm.: K...) szczegóły 
artykuł: Żamojda Jarosław: Bez wahania. Gazeta Wyborcza 2000 nr 168 s. 11 (nt. nowej ekranizacji "Krzyżaków" powieści Henryka Sienkiewicza w reży...) szczegóły 
sprostowanie: Dróżdż Piotr: "Bez wahania". Gazeta Wyborcza 2000 nr 173 s. 11  szczegóły 
sprostowanie: Dróżdż Piotr: "Bez wahania". Gazeta Wyborcza 2000 nr 173 s. 11 (list do red....) szczegóły 
898.odwołanie: Plany ekranizacji "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza w reż. Jerzego Hoffmana.  szczegóły 
artykuł: Bielas Katarzyna: Sienkiewicz od końca. Gazeta Wyborcza 1992 nr 306 s. 13  szczegóły 
artykuł: Borsukiewicz Bronisław: Film 1996 nr 3 s. 129 (list do redakcji...) szczegóły 
artykuł: (BS): Skrzetuski na planie. Film 1995 nr 4 s. 10 (nota...) szczegóły 
artykuł: Czarnecka Małgorzata, Paluszkiewicz Monika: Kończ waść. Wprost 1997 nr 12 s. 98  szczegóły 
artykuł: (el): Sztandar Młodych 1989 nr 96 s. 1, 2 (propozycje obsady głównych ról...) szczegóły 
artykuł: Filler Witold, Frankowski Jacek: "Ogniem i mieczem" w Hoffmana (Witold Filler i Jacek Frankowski planują obsadę). Trybuna 1997 nr 75 s. 11  szczegóły 
artykuł: (foka): Jeśli tylko będą pieniądze... to nakręcimy "Ogniem i mieczem". Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 7 s. 1-2  szczegóły 
artykuł: Głos Nauczycielski 1989 nr 9 s. 11 (apel Towarzystwa im. H. Sienkiewicza o zbiórkę pieniędzy na realizację...) szczegóły 
artykuł: Grun Andrzej: Pestki dyni. Odgłosy 1989 nr 20 s. 8 ([fel - typowanie odtwórców gł. ról]...) szczegóły 
artykuł: Hoffman Jerzy: Dla "Ogniem i mieczem" sprzedam dom. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 23 s. 16 (wyw.; rozm.: Michał Struczyński...) szczegóły 
artykuł: Hoffman Jerzy: Dostanę pieniądze na "Ogniem i mieczem", bo bardzo tego chcę. Życie Warszawy 1993 nr 165 s. 2 (wyw. nt. przygotowań do realizacji filmu; rozm. Janusz Wróblewski...) szczegóły 
artykuł: Hoffman Jerzy: Dziennik Pojezierza 1989 nr 64 s. 11 (wyw. z reżyserem; rozm. Anna Szymańska...) szczegóły 
artykuł: Hoffman Jerzy: Echo Dnia 1989 nr 55 s. 10 (wywiad, rozm. Anna Szymańska]...) szczegóły 
artykuł: Hoffman Jerzy: Echo Krakowa 1989 nr 60 s. 6 (wywiad...) szczegóły 
artykuł: Hoffman Jerzy: Express Ilustrowany 1989 nr 45 s. 4-5 (wywiad, rozm. Tadeusz Ceglarski...) szczegóły 
artykuł: Hoffman Jerzy: Express Wieczorny 1989 nr 23 s. 4 (wywiad z reżyserem; rozm. Luiza Wykrota...) szczegóły 
artykuł: Hoffman Jerzy: Gra o bardzo wielką świeczkę. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 12/13 s. 39 (wyw. nt. pracy nad ekranizacją; rozm.: Monika Zakrzewska...) szczegóły 
artykuł: Hoffman Jerzy: Jerzy Hoffman ujawnia tajemnice. Głos Ludu 1997 nr 79 s. 3 (wyw. z reż.; rozm.: Justyna Kobus...) szczegóły 
artykuł: Hoffman Jerzy: Kiedy "Ogniem i mieczem"?. Film 1991 nr 51 s. 47 (wyw., rozm. Magdalena Łuków...) szczegóły 
artykuł: Hoffman Jerzy: Kurier Polski 1989 nr 25 s. 5 (wywiad...) szczegóły 
artykuł: Hoffman Jerzy: Kurier Polski 1989 nr 57 s. 1-2 (wywiad...) szczegóły 
artykuł: Hoffman Jerzy: Na początek 30 miliardów. Antena 1993 nr 33 s. 10 (wyw. nt. przygotowań do real.; rozm. Piotr Radecki...) szczegóły 
artykuł: Hoffman Jerzy: Nowości 1989 nr 55 s. 5 (wywiad; rozm. Anna Szymańska...) szczegóły 
artykuł: Hoffman Jerzy: Pora pod Zbaraż. Rzeczpospolita 1995 nr 102 s. 6 (wyw., rozm. Jerzy Wójcik...) szczegóły 
artykuł: Hoffman Jerzy: Trybuna Opolska 1989 nr 62 s. 8 ([wyw, rozm. A. Szymańska]...) szczegóły 
artykuł: Hoffman Jerzy: Za i przeciw 1989 nr 1 s. 17 (wywiad z reżyserem...) szczegóły 
artykuł: Hoffman Jerzy: Żona kazała mi spojrzeć na kalendarz. Miraż 1992 nr 2 s. 18-19 (wyw., rozm. Jerzy Kwiatek...) szczegóły 
artykuł: Iwanczenko Agnieszka: Czekam na "Ogniem i mieczem". Wiadomości Kulturalne 1997 nr 20 s. 24 (list do red....) szczegóły 
artykuł: J. Hoffman optymistą. Głos Ludu 1997 nr 120 s. 4 (not....) szczegóły 
artykuł: Jabłoński Rafał: Ekranizacja powieści "Ogniem i mieczem". Czerwony Sztandar 1990 nr 27/28 s. 2  szczegóły 
artykuł: JK: Kurier Zachodni [Perth] 1995 nr 97/98 s. 31 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kasz Marek: Kultura [Warszawa] 1989 nr 17 s. 16 (fel....) szczegóły 
artykuł: Kurier Lubelski 1989 nr 20 s. 1 (nota nt. inicjatywy zbiórki pieniędzy na realizację filmu...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 21 s. 2 (not. o utworzeniu instytucji "Lauda" zajmującej się organizowaniem i g...) szczegóły 
artykuł: Plus 1989 nr 3 s. 4 (nota...) szczegóły 
artykuł: (knysz): Zrzutka niepatriotyczna. Gazeta Wyborcza 1993 nr 114 s. 3  szczegóły 
artykuł: Kobyliński Szymon: Jarema idzie!. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 22 VII s. 5  szczegóły 
artykuł: [Konczalska Maria] (mak): Nowości 1989 nr 35 s. 3 (problemy finansowe produkcji filmu...) szczegóły 
artykuł: Kończ Waść Trylogię (Telewidzowie i czytelnicy "Anteny" rozdzielają role w "Ogniem i mieczem". Antena 1996 nr 29 s. 4-5  szczegóły 
artykuł: Krakowski Jacek: Tandeta - na ekrany. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 16 s. 24 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Kto zagra Skrzetuskiego?. Film 1991 nr 51 s. 12-13 (wyniki plebiscytu czytelników Filmu na aktorów odtwarzających p...) szczegóły 
artykuł: Kto zagra Skrzetuskiego?. Głos Ludu 1997 nr 31 s. 2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Ludorowski Lech: Jak zdobyć miliard na "Ogniem i mieczem" (Pomóżmy filmowcom). Express Wieczorny 1989 nr 36 s. 5  szczegóły 
artykuł: Pikulski Tadeusz: Kultura [Warszawa] 1989 nr 20 s. 12 (o programie TVP "Pegaz" poświęconemu obsadzie planowanej ekranizacji p...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 10 s. 12 ([not. o zbiórce pieniędzy przez Tow. im. H. Sienkiewicza w Lubl. na re...) szczegóły 
artykuł: ROM: Ogniem i śniegiem. Gazeta Wyborcza 1997 nr 253 s. 16 (not. z planu filmowego...) szczegóły 
artykuł: Szymkiewicz Jarosław: Film 1989 nr 51 s. 4-5 (wywiad; rozm. Maria Oleksiewicz...) szczegóły 
artykuł: Świat Książki 1989 nr 4 s. 40 ([not. o rozpoczęciu prac zw. z ekranizacją]...) szczegóły 
artykuł: Tym Stanisław: Tańczący z ogniem. Wprost 1997 nr 12 s. 106 (m.in. nt. obsady głównych ról...) szczegóły 
artykuł: Wronkowska Maria: Gdy "Ogniem i mieczem" w potrzebie. Kurier Polski 1989 nr 29 s. 1-2 (o zainteresowaniu czytelników i zapowiedź realizacji filmu...) szczegóły 
artykuł: Zawadzki Gwidon: Chwalebna tradycja. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 12/13 s. 32 (nt. pomysłu zatrudnienia stoczniowców ze Stoczni Gdańskiej jako statys...) szczegóły 
artykuł: Zbarski zamek w Biedrusku. Głos Ludu 1997 nr 138 s. 4  szczegóły 
artykuł: Zięba Andrzej: Demokracja w służbie Helenki. Przegląd Tygodniowy 1989 nr 20 s. 16 ([fel.]...) szczegóły 
polemika: Kasz Marek: Kultura [Warszawa] 1989 nr 24 s. 16  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
899.impreza: "Czytaj i oglądaj - literatura polska w kinie" - wystawa plakatów filmowych (2003).  szczegóły 
artykuł: kd: Czytaj i oglądaj. Przegląd 2003 nr 10 s. 68 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: kd: Dawna sztuka ulicy. Przegląd 2003 nr 12 s. 38 (nota...) szczegóły 
900.impreza: "Film i Witkacy" - seminarium (1990).  szczegóły 
artykuł: Ekran 1990 nr 16 s. 4 (not....) szczegóły 
artykuł: Film na Świecie 1990 nr 374 s. 61 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: (miw): Film i Witkacy. Ekran 1990 nr 20 s. 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
901.impreza: Forum Scenarzystów Polskich (2009).  szczegóły 
artykuł: Forum Scenarzystów za nami!. Magazyn Filmowy SFP 2009 nr 3 s. 24 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kos-Krauze Joanna: Scenarzyści na barykadach!. Magazyn Filmowy SFP 2009 nr 3 s. 25-26 (wywiad z przewodniczącą Koła Scenarzystów Stowarzyszenia Filmowców Po...) szczegóły 
902.impreza: "Witkacy - filmowe interpretacje i dopowiedzenia" - seminarium filmowe.  szczegóły 
artykuł: Witkacy raz jeszcze. Film na Świecie 1991 nr 383 s. 87 (nota spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
903.artykuł: Adaptacje literackie w latach 2000-2009. Magazyn Filmowy SFP 2010 nr 2 s. 11 (wykaz filmowych adaptacji literatury polskiej...) szczegóły 
904.artykuł: Arest Darek: Fakt prasowy [nie równa się] fakt filmowy. Film 2011 nr 5 s. 38-40 (nt. inspiracji prasowych w pisaniu współczesnych scenariuszy; szerzej ...) szczegóły 
905.artykuł: Bajer Lesław: Kino 1989 nr 4 s. 3-7 (wywiad z kierownikiem Studium Scenariuszowego przy PWSFTviT w Łodzi; r...) szczegóły 
nawiązanie: Strzemżalski Jacek: Kultura [Warszawa] 1989 nr 34 s. 12  szczegóły 
906.artykuł: Bart Andrzej: Literatura, która dopiero powstanie. Magazyn Filmowy SFP 2010 nr 2 s. 10-11 (wywiad nt. filmowych adaptacji literatury; rozm. Edyta Jastrząb...) szczegóły 
907.artykuł: B.H.: O jedną "Zemstę" za dużo. Rzeczpospolita 2001 nr 157 s. A9 (o rezygnacji z projektu ekranizacji "Zemsty" Aleksandra Fredry przez r...) szczegóły 
908.artykuł: Bielas Katarzyna: Świat nie sfilmowany. Co się dzieje w polskim scenariuszu. Gazeta Wyborcza 1995 nr 193 s. 10  szczegóły 
909.artykuł: Borkiewicz Agnieszka: Orbis Linguarum 2003 t. 23 s. 329-333 (rec. ks.: Joachim Paech: Literatur und Film. Stuttgart 1997...) szczegóły 
910.artykuł: Bryll Ernest: Gawędy z grzędy [z tego cyklu:] Dupa novella. Film 1998 nr 2 s. 120 (nt. roli scenarzysty w filmie...) szczegóły 
911.artykuł: Cegiełkówna Iwona: Krótka historia zmagań Sienkiewicza z antykiem i X Muzy z Sienkiewiczem. Cinema 2001 nr 9 s. 22-25 (nt. powieści Henryka Sienkiewicza "Quo vadis" i jej filmowych adaptacj...) szczegóły 
912.artykuł: Co by tu jeszcze... sfilmować. Film 2001 nr 3 s. 42 (nt. propozycji adaptacji filmowych literatury polskiej; wypowiedzi aut...) szczegóły 
913.artykuł: Cuber Marta: Podwójne nieporozumienie. Zeszyty Telewizyjne 2003 nr 2 (2003/2004) s. 4-10 (nt. możliwości filmowych adaptacji polskiej literatury najnowszej; z n...) szczegóły 
914.artykuł: Człowiek, który spadł na ziemię. Antena 2001 nr 45 s. 11 (nt. adaptacji filmowych światowej literatury SF...) szczegóły 
915.artykuł: Darski Wojciech Marek: Kwestia wyobraźni. Tygodnik Solidarność 1999 nr 12 s. 17 (nt. filmowych adaptacji literatury na przykładzie m.in.: "Brzeziny", "...) szczegóły 
916.artykuł: Dolat Ewa: O wyższości słowa nad obrazem. Zbliżenia 1989 nr 33 s. 7 (literatura w filmie; szerzej o "Trędowatej" ; fel....) szczegóły 
917.artykuł: Dziergwa Roman: Literatura a film - problemy adaptacji filmowej dzieł literackich na przykładzie ekranizacji powieści Ericha Marii Remarka. Scripta Neophilologica Posnaniensia 1999 t. 1 s. 127-137 (m.in. o współpracy pisarza w procesie ekranizacji jego powieści...) szczegóły 
918.artykuł: Falk Feliks: "Bandyta" na dobry początek?. Film 1994 nr 6 s. 78-79 (wyw. z szefem Studium Scenariuszowym przy PWSFTviT w Łodzi; rozm. Krzy...) szczegóły 
919.artykuł: Frąc Waldemar: Uwierzyć w kino (Refleksja wokół adaptacji filmowej "Solaris" Stanisława Lema). Kwartalnik Filmowy 1999 nr 26/27 s. 123-131 (dot. adaptacji Andrieja Tarkowskiego...) szczegóły 
920.artykuł: Garbicz Adam: Tytus, Romeo, Puk i co chcecie. Przekrój 2000 nr 50 s. 28-29 (dot. ekranizacji Williama Szekspira; z wywiadem: Trzy pytania do Stani...) szczegóły 
921.artykuł: Gazda Janusz: Podstawy dramaturgii filmowej. x ([w ks.zb.:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. Red. Grzegor...) szczegóły 
922.artykuł: Grab Łukasz: Rok filmowych adaptacji. Rota 2000 nr 4 s. 83 (dot. rozpoczętych prac nad ekranizacjami dzieł literatury polskiej w 2...) szczegóły 
923.artykuł: Grawon Aleksandra: Pozycja scenarzysty na festiwalach filmowych. Magazyn Filmowy SFP 2011 nr 18 s. 29-30  szczegóły 
924.artykuł: Has-Tokarz Anita: Ekranizacje w kręgu współczesnej literatury popularnej = Screen Versions in the Circle of Present-day Popular Literature. Res Historica 2002 z. 13 s. 337-355 (omówienie najważniejszych gatunków filmów opartych na wątkach literatu...) szczegóły 
925.artykuł: Helman Alicja: Adaptacja - podstawowa technika twórcza kina. Kino 1998 nr 1 s. 45-49  szczegóły 
926.artykuł: Helman Alicja: Conrad w świecie filmu. Kino 1998 nr 5 s. 51-52 (rec. ks.: Conrad on Film. [Red.] Gene M. Moore. Cambridge 1997...) szczegóły 
927.artykuł: Helman Alicja: Film, literatura, twórca. Miesięcznik Prowincjonalny 2000 nr 3/4 s. 11-15 (wywiad nt. polskich filmowych adaptacji literatury; rozm. Joanna Nagay...) szczegóły 
928.artykuł: Helman Alicja: Jeszcze raz o adaptacjach literatury. Kino 1999 nr 6 s. 2-23 (rec. ks.: James Griffith: Adaptations as Imitations. Films from Novels...) szczegóły 
929.artykuł: Helman Alicja: O adaptacji można w nieskończoność. Kino 1997 nr 6 s. 38-39 (omów. ks.: Brian McFarlane: Novel. An Introduction to the Theory of Ad...) szczegóły 
930.artykuł: Helman Alicja: Problemy adaptacji (1-3). Kino 1992 nr 6, 7, 12  szczegóły 
931.artykuł: Helman Alicja: Przesunięcie akcentów. Kino 1999 nr 11 s. 52-53 (rec. ks.: Adaptations. From Text to Screen, Screen to Text. [Red.] Deb...) szczegóły 
932.artykuł: Helman Alicja: Światło na Forstera. Kwartalnik Filmowy 1998 nr 21/22 s. 64-72 (nt. krzyżowania - modelu adaptacji filmowej; na przykładzie adaptacji ...) szczegóły 
933.artykuł: Helman Alicja: Wszystkie książki mówią o miłości. Cinema 2001 nr 12 s. 41-45 (nt. filmowych adaptacji literatury...) szczegóły 
934.artykuł: Hendrykowski Marek: Film i literatura - nowy paradygmat. Polonistyka 2002 nr 7 s. 388-391 (nt. adaptacji filmowych tekstów literackich...) szczegóły 
935.artykuł: Hendrykowski Marek: Reymont, izmy i kino. Kwartalnik Filmowy 2003 nr 43 s. 214-225 (nt. ekranizacji utworów pisarza oraz jego związków z kinem...) szczegóły 
936.artykuł: Hollender Barbara: Zawód scenarzysta. Film 1992 nr 48 s. 4-5  szczegóły 
937.artykuł: Hutchings Stephen, Vernitski Anat: Shooting the canon: The Role of the "Ekranizatsiia" Stalinist Culture. Blok 2002 nr 2 s. 139-156 (dot. m.in. ekranizacji z lat 30. XX wieku utworów: Maksym Gorki: Dziec...) szczegóły 
938.artykuł: Intryga i miłość w przedwojennym stylu. Antena 1994 nr 18 s. 11 (nt. ekranizacji pow. Tadeusza Dołęgi-Mostowicza...) szczegóły 
939.artykuł: Jabłoński Mirosław P.: Krótki kurs pisania scenariuszy filmowych. Fenix 1998 nr 10 s. 35-48  szczegóły 
940.artykuł: Janicka Bożena: Ścinki [z tego cyklu:] Flisów Wojtek i inni. Kino 2000 nr 10 s. 61 (felieton nt. pisania scenariuszy...) szczegóły 
941.artykuł: Janicka Bożena: Ścinki [z tego cyklu:] Polaków portret. Kino 2000 nr 9 s. 61 (nt. współczesnych adaptacji literatury polskiej...) szczegóły 
942.artykuł: Janicka Bożena: Ścinki [z tego cyklu:] Wielki Temat. Kino 1996 nr 10 s. 52 (fel. nt. adaptacji w polskim kinie...) szczegóły 
943.artykuł: j.d.: Podwójna "Zemsta". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 165 s. 4 (nt. planów ekranizacji komedii Aleksandra Fredry przez dwóch reżyserów...) szczegóły 
944.artykuł: Jopkiewicz Tomasz: Quo vadis?. Film 1991 nr 22 s. 14 (nt. amerykańskiej adaptacji pow. Henryka Sienkiewicza, reż. Mervyn LeR...) szczegóły 
945.artykuł: (ju): Conrad na ekranie. Antena 2001 nr 48 s. 15 (nt. adaptacji filmowych utworów Josepha Conrada...) szczegóły 
946.artykuł: (ju): Na świecie dzieło Henryka Sienkiewicza inspirowało wielokrotnie. Antena 2000 nr 51 s. 15 (nt. adaptacji "Quo vadis"...) szczegóły 
947.artykuł: Juran Jolanta: Adaptacja filmowa (wybór literatury). Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 2000 nr 1/2 s. 131-135 (zestawienie bibliograficzne, adresowane głównie do uczniów i studentów...) szczegóły 
948.artykuł: Karpiński Maciej: "Bandyta" na dobry początek?. Film 1994 nr 6 s. 78-79 (wyw. z wykładowcą w Studium Scenariuszowym przy PWSFTviT w Łodzi; rozm...) szczegóły 
949.artykuł: Karpiński Maciej: Coś do powiedzenia. Film 2004 nr 5 s. 60-61 (wywiad nt. pisania scenariusza filmowego; rozm. Honorata Smader; z fot...) szczegóły 
polemika: Karpiński i Lynch przesadzają. Film 2004 nr 7 s. 8  szczegóły 
950.artykuł: Karpiński Maciej: Pisać dla filmu. Rzeczpospolita 1992 nr 164 s. 4 (wyw. nt. pisania scenariuszy filmowych; rozm. Barbara Hollender; z fot...) szczegóły 
951.artykuł: Karpiński Maciej: Przekraczać reguły. Forum Akademickie 1999 nr 5 s. 54-55 (wyw. z wykładowcą Studium Scenariuszowego PWSTFiTv; rozm.: Magda Lebec...) szczegóły 
952.artykuł: Karpiński Maciej: W stronę struktury magicznej. Dialog [Warszawa] 1997 nr 11 s. 136-152 (analiza struktury scenariusza filmowego...) szczegóły 
953.artykuł: Kicińska Danuta: "Tajemniczy ogród" Burnett i Holland. Zmiana tworzywa czy zmiana sensu?. Polonistyka 2002 nr 7 s. 413-418  szczegóły 
954.artykuł: Kino Stefana Ż. (Filmy zrealizowane w oparciu o prozę Stefana Żeromskiego). Film 2001 nr 3 s. 55  szczegóły 
955.artykuł: Kitrasiewicz Piotr: Wybrańcy. Magazyn Literacki 1999 nr 6/7 s. 45 (nt. obcych filmów będących adaptacjami polskich dzieł literackich, dot...) szczegóły 
956.artykuł: Kłopotowski Krzysztof: Petle, nawroty, spirale. Film 2001 nr 5 s. 130 (artykuł nt. nieciągłej struktury narracji scenariuszowej...) szczegóły 
957.artykuł: Kłócą się o "Zemstę". Film 2001 nr 6 s. 12 (nt. planów ekranizacji "Zemsty" Aleksandra Fredry przez Andrzeja Wajdę...) szczegóły 
958.artykuł: K.M.: Czekając na "Quo vadis". Rzeczpospolita 2000 nr 227 s. A10 (nota o ocenie widzów filmowych adaptacji literatury polskiej...) szczegóły 
959.artykuł: Kondracki Jacek: Pora na scenarzystów. Reżyser 1994 nr 1 s. 4-5 (wywiad z szefem Agencji Scenariuszowej; rozm. Magda Sendecka...) szczegóły 
960.artykuł: Kondracki Jacek: Wspieramy każdy dobry projekt. Kino 1994 nr 11 s. 14-15 (wypow. dyr. Agencji Scenariuszowej; not. Bożena Janicka...) szczegóły 
961.artykuł: Koniczek Ryszard: Nieustępliwi twórcy scenariuszy. Literatura 1996 nr 3 s. 45 (nt. scenariuszy współczesnych polskich filmów...) szczegóły 
962.artykuł: Korczewski Jakub: Czekając na polskie "żądło" czyli o rynku scenariuszowym. Film Pro 1995 nr 5 s. 38-39  szczegóły 
963.artykuł: Kornatowska Maria: Skok w nieznane. Kino 1989 nr 4 s. 1-3 (dot. science fiction...) szczegóły 
964.artykuł: Koschany Rafał: Adaptacja jako choroba przenoszona. Polonistyka 2002 nr 7 s. 398-403 (nt. adaptacji filmowych tekstów literackich...) szczegóły 
965.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Świat Książki 1989 nr 10 s. 12  szczegóły 
966.artykuł: Kozik Ryszard: Dość szczególna symbioza. Film Pro 1996 nr 14/15 s. 12 (nt. adaptacji filmowych literatury i literatury pięknej powstającej na...) szczegóły 
967.artykuł: Kozłowski Aleksander: Zastosowanie ekranizacji literatury polskiej w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Poradnik Językowy 1991 z. 1/2 s. 47-53  szczegóły 
968.artykuł: Które wielkie polskie dzieła literackie należałoby jeszcze sfilmować?. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 43 s. 2 (ankieta; wypowiedzi: Jerzy Bralczyk, Jacek Bromski, Izabela Cywińska, ...) szczegóły 
nawiązanie: Dagiel Stanisław H.: Które wielkie dzieła literatury należałoby sfilmować?. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 47 s. 24  szczegóły 
969.artykuł: Kujawska Oriana: Zawód: scenarzysta. Magazyn Filmowy SFP 2008 nr 3 s. 32-35  szczegóły 
970.artykuł: Kurpiewski Lech, Łobodziński Filip, Ziębiński Robert: Polska proza na ekrany!. Newsweek. Polska 2011 nr 14 s. 83-85 (propozycja 10 książek polskich twórców, które powinni zekranizować pol...) szczegóły 
971.artykuł: Kuźnicka Joanna: Adaptacja filmowa literatury w dyskursie nauk humanistycznych. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 227-252  szczegóły 
972.artykuł: Kuźnicka Joanna: Ut pictura poesis. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Pedagogika 2001 z. 8/10 (1999/2001) s. 907-930 (nt. filmowej adaptacji literatury...) szczegóły 
973.artykuł: Kwiatkowska Paulina: Film czyta literaturę. Dialog [Warszawa] 2006 nr 7 s. 66-72 (filmowe adaptacje literatury w filmie obcym i polskim...) szczegóły 
974.artykuł: Kwiek A.: Sienkiewicz filmowany. Kurier Lubelski 1989 nr 45 3 (przegląd realizacji filmowych utworów Henryka Sienkiewicza...) szczegóły 
975.artykuł: K.Z.: Wielka literatura na małym ekranie. Antena 1998 nr 18 s. 8-9 (nt. adaptacji literatury polskiej; dot. filmów: "Chłopi", "Lalka", "Na...) szczegóły 
976.artykuł: Lachtman Ofelia: Przepis na arcydzieło filmowe. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2002 nr 3/4 s. 91-92 (nt. licznych adaptacji filmowych klasyki polskiej literatury...) szczegóły 
977.artykuł: Lem Stanisław: Święty spokój. Kino 2000 nr 10 s. 4-9, 59-60 (wywiad nt. adaptacji filmowych swoich utworów; rozm. Łukasz Maciejewsk...) szczegóły 
978.artykuł: Lewandowski Jan F.: Do trzech razy sztuka. Film 1989 nr 40 s. 14 (art. nt. adaptacji filmowych powieści Henryka Sienkiewicza "Ogniem i m...) szczegóły 
979.artykuł: Lewandowski Jan F.: Dwie próby "Ogniem i mieczem". Katolik 1990 nr 27 s. 6 (nt. próby ekranizacji "Ogniem i mieczem" w końcu lat 30. w reż. Józefa...) szczegóły 
980.artykuł: Literatura polska na ekranie (100 adaptacji filmowych). Magazyn Literacki 2001 nr 2 s. 40-45 (lista ekranizacji literatury polskiej; z notą, podp. Krzysztof Masłoń...) szczegóły 
981.artykuł: Ludwicki Konrad: Książka - film: problem adaptacji prozy Hłaski. Studia Słowianoznawcze 2003 t. 4 s. 341-368  szczegóły 
982.artykuł: Łepkowska Ilona: W cieniu. Reżyser 1992 nr 5 s. 6-7 (nt. polskich scenariuszy filmowych...) szczegóły 
983.artykuł: Łobodziński Filip: Don Kinote. Newsweek. Polska 2011 nr 20 s. 98 ([rec. ks.:] Od Cervantesa do Pereza-Reverte'a - adaptacje literatury h...) szczegóły 
984.artykuł: Łukaszewicz Magdalena, Szarlik Anita: Kombinat pracuje. Newsweek. Polska 2002 nr 19 s. 92-94 (dot. m.in. pracy scenarzystów seriali telewizyjnych; z notami nt. auto...) szczegóły 
985.artykuł: Maciejewski Łukasz: Sława i chwała. O filmowych adaptacjach Jarosława Iwaszkiewicza. Magazyn Filmowy SFP 2009 nr 1 s. 18  szczegóły 
986.artykuł: Malatyńska Maria: Klasyka i życie. Przekrój 2000 nr 39 s. 32 (dot. adaptacji filmowej literatury polskiej...) szczegóły 
987.artykuł: Marecki Piotr, Wolny-Hamkało Agnieszka, Żuławski Xawery: Masz kasę? No to jedziemy. Lampa 2009 nr 12 s. 18-22 (zapis rozmowy pt. "Młodzi wobec scenariusza" (księgarnia Bookarest w P...) szczegóły 
988.artykuł: Marzec Anna: Proza psychologiczna w kinie. O adaptacji filmowej "Cudzoziemki" Marii Kuncewiczowej. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 2 (1995/1996) s. 76-87  szczegóły 
989.artykuł: McFarlane Brian: Tło, problemy i nowe propozycje. Kwartalnik Filmowy 1999 nr 26/27 s. 6-31 (problemy teoretyczne adaptacji filmowej utworów literackich...) szczegóły 
990.artykuł: Michałowski Krzysztof: Jeszcze o najnowszych ekranizacjach. Akant 2000 nr 11 s. 25 (nt. filmowych adaptacji dzieł Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskie...) szczegóły 
991.artykuł: Mirecka Idalia: Ojcowie seriali. Przegląd 2003 nr 6 s. 40-41 (dot. pracy nad scenariuszami polskich seriali...) szczegóły 
992.artykuł: Moskwin Andrej: Stanisław Przybyszewski w kinematografii rosyjskiej. Kwartalnik Filmowy 1997 nr 17 s. 141-150 (nt. ekranizacji utworów pisarza w l. 1916-1918; dot.: "Dla szczęścia",...) szczegóły 
993.artykuł: Mostowska Jadwiga: Valmont ze szkoły średniej i Emma z Beverly Hills, czyli młody widz ogląda adaptacje klasyków literatury. x 2000 ([w ks. zb.:] Na rubieżach ponowoczesności. Szkice o filmie współczesny...) szczegóły 
994.artykuł: M.P.: Jak napisać dobry scenariusz (Rady wujka z Ameryki). Film 1992 nr 48 s. 5  szczegóły 
995.artykuł: MWW: Zemsta po latach. Życie 2001 nr 94 s. 8 (nt. planów realizacji ekranizacji "Zemsty" Aleksandra Fredry niezależn...) szczegóły 
996.artykuł: Nurczyńska-Fidelska Ewelina: Wajdowskie adaptacje polskiej klasyki literackiej jako przedmiot refleksji dydaktycznej. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydak...) szczegóły 
997.artykuł: O Kazimierzu Łobuzie. Plus Minus 1994 nr 49 s. 19 (fel. nt. braku dobrego sc. polskiego filmu hist....) szczegóły 
998.artykuł: Parowski Maciej: Lem i kino. Nowa Fantastyka 1991 nr 9 s. 64 (nt. ekranizacji prozy Stanisława Lema...) szczegóły 
999.artykuł: Pieczara Marek: Zęby czy dusza Anny Kareniny?. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 38 s. 14 (nt. adaptacji utworów literackich...) szczegóły 
1000.artykuł: Pieńkowski Grzegorz: Wierna rzeka. Film 1991 nr 3 s. 14-5 (nt. adaptacji pow. Stefana Żeromskiego dokonanych przez Edwarda Puchal...) szczegóły 
1001.artykuł: Pietrasik Zdzisław: Pomnik płacze (54 filmy polskie w poszukiwaniu reżysera). Polityka 1997 nr 33 s. 46, 48 (omówienie scenariuszy filmowych z bieżącego zasobu Agencji Scenariuszo...) szczegóły 
1002.artykuł: Płażewska Anna: Bitwa pod Grillwaldkiem, czyli kolejny najazd na Krzyżaków. Reżyser 2001 nr 10 s. 8 (nt. adaptacji utworów Henryka Sienkiewicza...) szczegóły 
1003.artykuł: Pogorzelska Joanna: Drabinka do widza. Film 2000 nr 7 s. 104-107 (nt. wpływu scenariusza na stan kinematografi oraz o problemach polskic...) szczegóły 
nawiązanie: Pieńkowski Piotr: Drabinka do widza. Film 2000 nr 8 s. 144  szczegóły 
1004.artykuł: Poncyliusz Lilianna: Ligia, Winicjusz i.... Antena 2001 nr 36 s. 4-5 (nt. adaptacji powieści "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza w reżyserii: M...) szczegóły 
1005.artykuł: Radkiewicz Małgorzata: W kobiecym zwierciadle (Co powoduje, że po utwory z XIX i początków XX wieku sięgają właśnie kobiety). Kino 1997 nr 9 s. 30-32 (nt. adaptacji filmowej klasyki literatury przez kobiety - reżyserów...) szczegóły 
1006.artykuł: Rosalak Maciej: Łzy straszej pani. Plus Minus 2000 nr 32 s. D8 (felieton nt. adaptacji polskiej literatury; dot. głównie "Pana Tadeusz...) szczegóły 
1007.artykuł: Rostocki Andrzej: Czytelnicy w kinie. Film Pro 1995 nr 3 s. 36 (nt. związku literatury i filmu; filmowania literatury...) szczegóły 
1008.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Pasaż apokaliptyczny. Gazeta Wyborcza 1993 nr 39 s. 9 (rec. "Małej apokalipsy", reż. Costa Gavras, sc. Jean-Claude Grumberg n...) szczegóły 
1009.artykuł: Salwa Ola: Scenarzysta nie jest rośliną jednosezonową. Magazyn Filmowy SFP 2012 nr 19 s. 22-26  szczegóły 
1010.artykuł: Skrzypczak Piotr: Filmowy sezon 2001 - literatura i ekran. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2002 nr 1/2 s. 53-56 (omówienie adaptacji filmowych utworów literackich polskich i obcych, m...) szczegóły 
1011.artykuł: Smader Honorata: Warsztaty. Scenariusz. Film 2005 nr 1 s. 58-59, nr 2 s. 64-65. nr 4 s. 72  szczegóły 
1012.artykuł: Smader Honorata: Warsztaty. Scenopis. Film 2005 nr 3 s. 66-67  szczegóły 
1013.artykuł: Sobieszczańska Małgorzata: Zmiana płci bohatera to najłatwiejsze z zadań - wszystko zaczyna się od scenariusza, który potem wszyscy zmieniają. Cinema 2002 nr 5 s. 60-61 (nt. zawodu scenarzysty...) szczegóły 
1014.artykuł: Sobieszek Bogdan: Ludzie filmy piszą. Film 1997 nr 4 s. 128-129 (nt. współczesnych polskich scenariuszy filmowych...) szczegóły 
1015.artykuł: Sośnierz Barbara: Dramat X Muzy. Wieczór 1989 nr 112 s. 4 (fel. nt. science fiction...) szczegóły 
1016.artykuł: Stachówna Grażyna: Trzy spojrzenia przez okno ("Pożegnania" Dygata i Hasa). Kwartalnik Filmowy 1999 nr 26/27 s. 226-236 (nt. powieści Stanisława Dygata i jej filmowej adaptacji dokonanej prze...) szczegóły 
1017.artykuł: Staniak Agnieszka: Filmowa adaptacja utworów literackich w Polsce w latach 1911-1939 = Screen Adaptions of Literary Works in Poland in 1911-1939. Res Historica 2002 z. 13 s. 327-335 (omówienie...) szczegóły 
1018.artykuł: Struczyński Michał: Na co komu scenarzysta?. Trybuna 1990 nr 24 s. 6  szczegóły 
1019.artykuł: Szczerbowska Katarzyna: Nie ma kina bez ryzyka. Do producentów filmowych wpływa miesięcznie kilkadziesiąt scenariuszy. Większość z nich jest wtórna. Życie 2000 nr 197 s. 7  szczegóły 
1020.artykuł: Taras Katarzyna: Filmowy konterfekt Witkacego. Kwartalnik Filmowy 2001 nr 33 s. 73-84 (nt. filmów o Stanisławie Wyspiańskim i filmów będących adaptacjami jeg...) szczegóły 
1021.artykuł: Terakowska Dorota: Jak zostać scenarzystą?. Przekrój 1995 nr 35 s. 24, 25  szczegóły 
1022.artykuł: Theiss Anna: Menażerowie tekstu. Film 2007 nr 5 s. 50-52 (nt. młodych polskich scenarzystów...) szczegóły 
1023.artykuł: (tj): Hłasko i film. Film 1992 nr 9 s. 18  szczegóły 
1024.artykuł: Tuziak Andrzej: Warsztat scenarzysty telewizyjnego. Dialog [Warszawa] 1996 nr 2 s. 122-127  szczegóły 
1025.artykuł: Ursel Marian: "Zbójeckie" czy zabójcze? Z perspektywy historyka literatury o najnowszych ekranizacjach polskiej klasyki dziewiętnastowieczej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Filmoznawcze 2003 nr 24 s. 39-51 (dot. głównie filmów: Ogiem i mieczem, W pustyni i w puszczy, Quo vadis...) szczegóły 
1026.artykuł: Uszyński Jerzy: Kino romantyczne. Antena 2001 nr 51 s. 14 (nt. adaptacji filmowych polskiej literatury romantycznej...) szczegóły 
1027.artykuł: Uszyński Jerzy: "Pan Tadeusz" i inni.... Antena 1999 nr 45 s. 4-6 (nt. filmowej adaptacji literatury polskiej...) szczegóły 
1028.artykuł: Vojewódzki Qba: Reżyserzy - fuck off!!!. Cinema 2003 nr 8 s. 98 (felieton nt. polskich adaptacji filmowych literatury dla dzieci i młod...) szczegóły 
1029.artykuł: Wakar Jacek: Arcydzieło trafia pod strzechy. Życie 1998 nr 299 s. 12-13 (nt. ekranizacji "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza: z 1920 w reż. Zygfr...) szczegóły 
1030.artykuł: Waśkiewicz Olena: Shakespeare w kinie. Autograf 1999 nr 2 s. 3-8 (historia adaptacji szekspirowskich...) szczegóły 
1031.artykuł: Werner Andrzej: Lady Ballady. Film 2002 nr 8 s. 30 (felieton nt. ekranizacji literatury polskiej...) szczegóły 
1032.artykuł: Werner Mateusz: Henryk forever!. Film 2000 nr 9 s. 16 (felieton nt. współczesnych polskich adaptacji prozy Henryka Sienkiewic...) szczegóły 
1033.artykuł: Wojciechowski Piotr: Bezradny tyran. Film 2001 nr 6 s. 111 (felieton nt. pisania scenariusza filmowego...) szczegóły 
1034.artykuł: Wojciechowski Piotr: [Piąty] 5. wymiar [z tego cyklu:] Do kresu. Film 1999 nr 7 s. 111 (felieton dot. pisania scenariuszy...) szczegóły 
1035.artykuł: Wojciechowski Piotr: [Piąty] 5. wymiar [z tego cyklu:] Ekran mądrzejszy od życia?. Film 1998 nr 6 s. 83 (fel. nt. scenariusza filmowego i podręczników pisania scenariuszy...) szczegóły 
1036.artykuł: Wojciechowski Piotr: [Piąty] 5. wymiar [z tego cyklu:] Materiał do rzeźbienia. Film 1999 nr 4 s. 116 (felieton nt. scenariusza filmowego...) szczegóły 
1037.artykuł: Wojciechowski Piotr: [Piąty] 5. wymiar [z tego cyklu:] Trzy skóry scenarzysty. Film 1998 nr 2 s. 118  szczegóły 
1038.artykuł: Wojciechowski Piotr: Wielość i jedność. Film 1995 nr 6 s. 87 (nt. łączenia jedności z wielością w budowie scenariusz film.; dot. m.i...) szczegóły 
1039.artykuł: Wojnar Karel: Sławomir Mrożek i inni. Głos Ludu 1990 nr 122 s. 3 (nt. ekranizacji polskiej literatury przez Studio TV w Ostrawie...) szczegóły 
1040.artykuł: (woj): W kinie jak w rodzinie. Antena 2000 nr 45 s. 4-5 (nt. adaptacji utworów Kornela Makuszyńskiego...) szczegóły 
1041.artykuł: Wróblewska Anna: Adaptacje pod znakiem zapytania. Magazyn Filmowy SFP 2010 nr 2 s. 8-9 (nt. filmowych adaptacji polskiej literatury...) szczegóły 
1042.artykuł: Wyszyński Zbigniew: Granica. Powiększenie 1991 nr 3/4 s. 57-63 (nt. adapt. pow. Zofii Nałkowskiej w reż. Józefa Lejtesa z 1938 i Jana ...) szczegóły 
1043.artykuł: Zawistowski Władysław: To się nadaje do kina!. Gazeta Wyborcza 1993 nr 198 s. 9  szczegóły 
polemika: Karpiński Maciej: To się nadaje do kina?. Gazeta Wyborcza 1993 nr 210 s. 8  szczegóły 
1044.artykuł: Ząbkowska Renata: Żarcie i biesiada literacka. Życie 2001 nr 91 dod. s. 4 (nt. współczesnych ekranizacji literatury polskiej...) szczegóły 
1045.artykuł: Zeic-Piskorska Maria: Autor filmu?. Dialog [Warszawa] 1994 nr 7 s. 141-149 (nt. filmowej adaptacji literatury; m.in. o filmach: "Dolina Issy", reż...) szczegóły 
1046.artykuł: Zuchora Anita: Kino i literatura. Film 2006 nr 5 s. 62-64 (nt. adaptacji współczesnej prozy polskiej m.in. przez Sławka Shutego i...) szczegóły 
1047.artykuł: Zwiefka Agnieszka: Lektura panoramiczna. Wprost 1999 nr 46 s. 104-105 (nt. ekranizacji dzieł z podstawowego kanonu lektur m.in.: "Quo vadis:"...) szczegóły 
1048.artykuł: Żurawiecki Bartosz: Czy powieść może się powieść?. Film 2009 nr 3 s. 70-72 (nt. związków literatury i filmu na przykładzie filmu obcego i polskieg...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1049.książka o twórcy: Lubelski Tadeusz: Korczak na ekranie. 2011  szczegóły 
1050.konkurs: Międzynarodowy Konkurs Scenariuszowy o Nagrodę Hartley-Merrill (2005). (nagr. Anna Jadowska...) szczegóły 
1051.artykuł: Owsianka Monika: Międzynarodowy Konkurs Scenariuszowy. Parnasik 2005 nr 48 s. 7 (ogł....) szczegóły 
1052.artykuł: Plucińska Dorota: Między literaturą a filmem: wokół adaptacji "Pana Tadeusza". Parnasik 2005 nr 48 s. 44-47  szczegóły 
1053.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2005 nr z 15 IV s. 3  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Sztuka aktorska. Aktor w filmie
    książki (alfabet autorów)
1054.książka: Siedlecki Andrzej: Być aktorem. Podstawy techniki aktorskiej. Teatr, film, telewizja, radio.  szczegóły 
1055.książka: Skrzypczak Piotr: Aktor i jego postać ekranowa. Aktorstwo ery kina niemego w teorii i refleksji krytycznej. 2009 (Wstęp. - 1. W sferze głównych kategorii teoretycznych. "Postać ekranow...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1056.artykuł: Artyści czy pokazywacze?. Film 1998 nr 2 s. 108-109 (wypowiedzi nt. poziomu polskiego aktorstwa: Maciej Dejczer, Agnieszka ...) szczegóły 
1057.artykuł: Ciapara Elżbieta: Method acting. Film 2011 nr 3 s. 22-28  szczegóły 
1058.artykuł: Ciećwierz Paweł: Kreacja mitu. Opcje 2001 nr 2 s. 18-23 (mit aktora na przykładzie kreacji filmowych Zbigniewa Cybulskiego i Bo...) szczegóły 
1059.artykuł: Deć Arnold, Guzowska Anna: Wielcy mistrzowie małych ról. Antena 2001 nr 47 s. 4-6 (nt. aktorów drugiego planu w filmie polskim; z wypowiedzią Tomasza Len...) szczegóły 
1060.artykuł: Demidowicz Krzysztof: Albo ciało, albo dusza?. Film 1996 nr 7 s. 68-71 (nt. nt. aktorek w filmie polskim...) szczegóły 
nawiązanie: Leszczyński Dariusz: Film 1996 nr 8 s. 121 (list do redakcji; z odpowiedzią Krzysztofa Demidowicza...) szczegóły 
1061.artykuł: Demidowicz Krzysztof: Ekstramocni po polsku. Film 1999 nr 12 s. 48-55 (nt. kreacji "mocnego mężczyzny" w powojennym filmie polskim...) szczegóły 
1062.artykuł: Dipont Małgorzata: Aktorzy drugiego planu. Życie Warszawy 1992 nr 55 s. 7  szczegóły 
1063.artykuł: Drewniak Łukasz: Nie wszytko na sprzedaż. Dialog [Warszawa] 2002 nr 4 s. 148-156 (nt. współczesnego aktorstwa teatralnego i filmowego...) szczegóły 
1064.artykuł: Englert Jan: [Wypowiedź]. Wprost 2002 nr 36 s. 64 (dot. m.in. radzenia sobie z tremą w zawodzie aktora...) szczegóły 
1065.artykuł: Epizod czyli siła prawdy. Kino 1998 nr 7/8 s. 48-49 (wypowiedzi aktorów nt. tworzenia postaci bohaterów drugiego planu: Kry...) szczegóły 
1066.artykuł: Feusette Krzysztof: Naturalny wyraz twarzy. Rzeczpospolita 2002 nr 195 s. A8 (nt. aktorów naturszczyków...) szczegóły 
1067.artykuł: Godewski Andrzej: Ekstrak(l)asa aktorów. Wprost 1996 nr 1 s. 52-53 (m.in. nt. zarobków aktorów polskich...) szczegóły 
1068.artykuł: Hollender Barbara: Czy dobrze stoję do kamery?. Rzeczpospolita 1996 nr 127 s. 27 (dzieci-aktorzy w filmie polskim...) szczegóły 
1069.artykuł: Holoubek Gustaw: [Wypowiedź]. Wprost 2002 nr 36 s. 66 (dot. m.in. radzenia sobie z tremą w zawodzie aktora...) szczegóły 
1070.artykuł: Kuźmienko Joanna: Wykorzystanie XX-wiecznych metod treningu aktora teatralnego w pracy na planie filmowym. Artes 2012 t. 5 s. 73-103 (z notą o aut., s. 217...) szczegóły 
1071.artykuł: Likowska Ewa: Zamiana ról. Przegląd 2000 nr 35 s. 16 (nt. działalności aktorów wykonujących działalność niezwiązaną z ich pr...) szczegóły 
1072.artykuł: Majchrowski Zbigniew: Dusza. A ciało?. Punkt po punkcie 2002 z. 3 s. 76-82 (esej nt. metamorfoz, wizji i granic ciała, pamięci i ruchu ciała w utw...) szczegóły 
1073.artykuł: Między Hamletem a telenowelą. Dialog [Warszawa] 2002 nr 1/2 s. 168-176 (dyskusja nt. sztuki aktorskiej, występów aktorów w artystycznych spekt...) szczegóły 
1074.artykuł: Niecikowska Małgorzata: Socrealistyczne aktorstwo - postulaty i praktyka. Kwartalnik Filmowy 2002 nr 37/38 s. 261-266  szczegóły 
1075.artykuł: Orski Mariusz: Casting - instrukcja samoobsługi. Film 2001 nr 9 s. 110-112 (nt. castingu kandydatów do roli...) szczegóły 
1076.artykuł: Pańkowski Krzysztof: Zawód: statysta. Film 1995 nr 1 s. 74-76 (nt. roli statystów w filmie polskim; z wyw. ze statystą Markiem Marcin...) szczegóły 
1077.artykuł: Serdiukow Anna: Jak grać?. Film 2012 nr 7 s. 50-54  szczegóły 
1078.artykuł: Skrzypczak Piotr: Od pantomimy do Metody. Uwagi o ewolucji warsztatu aktora filmowego. Kwartalnik Filmowy 2002 nr 37/38 s. 6-24  szczegóły 
1079.artykuł: Skupień Ireneusz: Wybrane zagadnienia semiologii aktora. Easy Rider 1991 nr 3/4 s. 14-24  szczegóły 
1080.artykuł: Smader Honorata: Warsztaty. Casting. Film 2005 nr 5 s. 70-80  szczegóły 
1081.artykuł: Sobiecka-Awdziejczyk Ewa: Gwiazdy bez licencji. Film 1994 nr 6 s. 72-73 (nt. aktorów niezawodowych w polskim kinie...) szczegóły 
1082.artykuł: Sobiecka-Awdziejczyk Ewa: Pieszczoch czy brutal?. Film 1993 nr 30 s. 14-15 (amant w kinie polskim...) szczegóły 
1083.artykuł: Stuhr Jerzy: Człowiek od uczuć. Film 2004 nr 8 s. 74-76 (wywiad nt. sztuki aktorskiej; rozm. Honorata Smader; z fot. Jerzego St...) szczegóły 
1084.artykuł: Trela Grażyna: Takie sceny. Film 1994 nr 12 s. 86 (nt. udziału aktora w scenach erotycznych...) szczegóły 
1085.artykuł: Wituska Ewa: Statyści - żywa scenografia. Przegląd 2001 nr 2 s. 16 (artykuł nt. pracy statysty...) szczegóły 
1086.artykuł: Wojciechowski Piotr: [Piąty] 5. wymiar [z tego cyklu:] Piętra nierzeczywistości. Film 1998 nr 8 s. 103 (felieton nt. postaci filmowej i aktora...) szczegóły 
1087.artykuł: Wojciechowski Piotr: Piąty wymiar [z tego cyklu:] Tajemnice wykolejenia. Film 2001 nr 4 s. 125 (felieton nt. zawodu aktora...) szczegóły 
1088.artykuł: Wolak Urszula: Jak oni grają!. Film 2010 nr 8 s. 42-45 (nt. ewolucji gry aktorskiej od kina niemego po współczesność...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Tematy i motywy filmowe
    książki (alfabet autorów)
1089.książka: Film i historia. Antologia. (Iwona Kurz: "Ludzie jak żywi": historiofotia i historioterapia. - Bole...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1090.impreza: "I film stworzył kobietę..." - sesja naukowa (1998).  szczegóły 
1091.impreza: "Jadą wozy kolorowe, czyli temat cygański w kinie" - seminarium filmowe.  szczegóły 
artykuł: Hryń Renata: Jadą wozy kolorowe, czyli temat cygański w filmie. Etnografia Polska 1990 t. 34 z. 1/2 s. 242-244 (sprawozdanie...) szczegóły 
1092.impreza: Polsko-radzieckie spotkanie filmowców (1988).  szczegóły 
1093.impreza: "Ukryta religijność kina" - ogólnopolska sesja filmowa (2001).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1094.artykuł: Modrzejewska Ewa: Skandalizujący Eros. Iluzjon 1989 nr 4 s. 21-24  szczegóły 
1095.artykuł: Sadowski Marek: Rozbieranie kina. Walka Młodych 1989 nr 32 s. 7 (erotyzm w kinie polskim...) szczegóły 
1096.artykuł: Sobolewski Tadeusz: Banalne zło. Gazeta Wyborcza 1989 nr 72 s. 6 ([obraz systemów totalitarnych w powojennym filmie polskim; omów. wybra...) szczegóły 
1097.artykuł: Szpakowska Małgorzata: Zło. Dialog [Warszawa] 2002 nr 12 s. 103-107 (motyw zła w dramacie i filmie polskim...) szczegóły 
1098.artykuł: Szyma Tadeusz: Filmy o stanie wojennym. Tygodnik Powszechny 1989 nr 42 s. 7 ( "Bez końca" Krzysztofa Kieślowskiego, "Chce mi się wyć" Jacka Skalsk...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
1099.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koper Maria, Misz Renata: Jeszcze raz o "Brzezinie" Jarosława Iwaszkiewicza i Andrzeja Wajdy. Przekład języka literatury na język filmu. x 1990 ([W ks. zb.:] Język. Teoria - dydaktyka. Materiały IX Konferencji Młody...) szczegóły 
1100.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Plucińska Dorota: Między literaturą a filmem: wokół adaptacji "Pana Tadeusza". Parnasik 2005 nr 48 s. 44-47  szczegóły 
1101.książka: Kracauer Siegfried: Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistości. 2008  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Zagadnienia ogólne (TV) / Zagadnienia wstępne (TV)
    książki (alfabet autorów)
1102.książka: Po kinie?... Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych. 1994 ([Antologia art. pośw. teorii mediów - gł. dot. filmu i telewizji:] And...) szczegóły 
recenzja: Godzic Wiesław: Wiedza o mediach czy filmoznawstwo?. Kino 1995 nr 4 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Książki Wydawnictwa Universitas. Impresje 1996 nr 1(2) (1995/1996) s. 30 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sankowski Robert: Kino, telewizja i co dalej?. Konteksty 1995 nr 2 s. 101-102  szczegóły 
recenzja: Zatorski Janusz: Zagłada wielkiego ekranu?. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 33 s. 8  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Repertuar TV / Audycje dokumentalne TV (do 1996) / Cykle TV (do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
1103.audycja TV: Tak jak w kinie Ewolucja pojęcia "idol filmowy".  szczegóły 
1104.audycja TV: Tak jak w kinie Historia filmu katastroficznego.  szczegóły 
1105.audycja TV: Tak jak w kinie Horror w filmie polskim powojennym.  szczegóły 
1106.audycja TV: Tak jak w kinie Idole kobiece.  szczegóły