PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Filologie - rosyjska (Filologie)
Możesz zmienić zakres lat: do

Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Wykazy prac (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Klement'ev S.V.: Novaja bibliografija rabot pol'skikh literaturovedov - rusistov. x 1992 ([w czasopiśmie:] Vestnik Moskovskogo Universiteta Ser. 9: Filol...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Zgółka Tadeusz: Wydział Neofilologii [Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1996 (za lata 1990/1991 - 1992/1993) s. 240-248 ([dot. m.in.: Instytut Filologii Angielskiej, Instytut Filologii Germań...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Rusycystyka
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Czterdziestolecie rusycystyki polskiej (1947-1987). 1990  szczegóły 
4.książka: [Pięćdziesiąt] 50 lat polskiej rusycystyki literaturoznawczej. 2000 (Barbara Stempczyńska: Od Redakcji. * Władysław Piotrowski: Polskie pow...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Baluch Jacek: Po egzaminach wstępnych. Tygodnik Powszechny 1989 nr 35 s. 8, 6 (relacja z przebiegu egzaminu wstępnego na filologię rosyjską; ocena wi...) szczegóły 
6.artykuł: Biernat Elżbieta: Gdańska rusycystyka. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 3/4 s. 127-129 (od 1964 r....) szczegóły 
7.artykuł: Bojanowska Ewa, Duda Emilia, Łyczkowska Aleksandra, Wiaderek Magdalena: Podróż sentymentalna. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 6 s. 25-26 (dot. wyprawy studenckiej członkiń Koła Naukowego Młodych Rusycystów pr...) szczegóły 
8.artykuł: Bybluk Marian: 15-lecie toruńskiej rusycystyki. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 9 s. 17  szczegóły 
9.artykuł: Chajęcka Maria, Jazukiewicz-Osełkowska Ludwika: Metodologicheskie principy i osnovnye tendencii razvitija sravnitel'nych issledovanij v pol'skoj rusistike (70 - 80-e gody). x 1989 ([W ks. zb.:] Sravnitel'noe literaturovedenie i russko-pol'skie literat...) szczegóły 
10.artykuł: Chlebda Wojciech: K 50-letiju opol'skojj lingvisticheskojj rusistiki. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 5 s. 12 (z okazji 50-lecia opolskiej rusycystyki...) szczegóły 
11.artykuł: Danecka Irena: Iz istorii opol'skojj rusistskojj glottodidaktiki. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 5 s. 13-15 (nt. historii opolskiej glottodydaktyki rusycystycznej...) szczegóły 
12.artykuł: Drawicz Andrzej: Inne życie krakowskiej rusycystyki (Przyczynek do biografii środowiska). Slavia Orientalis 1992 nr 3 (1991) s. 315-317 (z not. s. 389...) szczegóły 
13.artykuł: E.S.: Jak pozostać rusycystą w Polsce. Życie Uniwersyteckie 1993 nr 7 s. 15  szczegóły 
14.artykuł: Fast Piotr, Mucha Wacław: Teoretycznoliterackie zainteresowania rusycystów polskich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 187-195  szczegóły 
15.artykuł: Galon-Kurkowa Krystyna: Literatura rosyjska pierwszej połowy XIX wieku na warsztacie rusycystów polskich w latach 1946-1986. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 37-70  szczegóły 
16.artykuł: Grochowski Ludwik: Nauchnye issledovanija i koncepcii v oblasti prepodavanija russkogo jazyka v PNR. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 139-156  szczegóły 
17.artykuł: Jakóbiec Marian: Wczoraj i dziś polskiej rusycystyki. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 5-17 ( ...) szczegóły 
18.artykuł: Klement'ev S.V.: Gost' iz Jagellonskogo universiteta. x 2000 ([w czasopiśmie:] Vestnik Moskovskogo Universiteta (Moskva) 2000...) szczegóły 
19.artykuł: Kowalczyk Witold: Literaturoznawstwo rusycystyczne na UMCS w Lublinie. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 63-77 (od 1963...) szczegóły 
20.artykuł: Laszczak Wanda: 50 lat opolskiej rusycystyki. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 9-12 (dot. Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej na Uniwersytecie Opolsk...) szczegóły 
21.artykuł: Lipowska-Krupska Barbara: 50-lecie Instytutu Filologii Rosyjskiej. Konspekt 2000 nr 4 s. 70-71  szczegóły 
22.artykuł: Łatyszew Henryk: Formy distancionnogo obuchenija (do) v stacionarnojj i vneauditornojj sisteme zanjatijj na russkojj filologii v Pol'she. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Neofilologia 2003 nr 2 s. 91-96  szczegóły 
23.artykuł: Łużny Ryszard: Czterdzieści lat (1949/50-1989/90) rusycystycznych studiów i badań historycznoliterackich w Krakowie. Próba bilansu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 94-95 (streszcz. ref....) szczegóły 
24.artykuł: Łużny Ryszard: Czterdzieści lat rusycystycznych studiów i badań historycznoliterackich w okresie powojennym (1949/50-1989/90) w Krakowie. Slavia Orientalis 1992 nr 3 (1991) s. 247-258 (z not. s. 390...) szczegóły 
25.artykuł: Łużny Ryszard: Literatura rosyjska a przeobrażenia społeczno-kulturowe oraz ideowe w Polsce lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych obecnego stulecia. Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 141-154  szczegóły 
26.artykuł: Łużny Ryszard: Russkaja literatura - drevnjaja, klassicheskaja, novaja - v kul'turnom processe Pol'shi 80-90 g.g. XX veka. Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 1/2 s. 7-15 (nt. kierunków rozwoju polskiej rusycystyki w l. 80. i 90. XX wieku w k...) szczegóły 
27.artykuł: Łużny Ryszard: Rusycystyki polskiej wczoraj - dziś - jutro. Z doświadczeń uniwersyteckiego ośrodka lubelskiego (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 3/4 s. 13-22  szczegóły 
28.artykuł: Markunas Antoni: Elementy wiedzy o prawosławiu w edukacji studentów rusycystyki. x 1998 ([W ks. zb.:] Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia i...) szczegóły 
29.artykuł: Micel Jolanta: Rusycystyka polska. Sprawy Nauki 1994 nr 1 s. 14-16 (stan obecny...) szczegóły 
30.artykuł: Nikołajew Piotr: Sojuz teorii i kritiki. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 157-174  szczegóły 
31.artykuł: Orłowski Jan: Literatura rosyjska 1850-1917 w powojennych polskich badaniach historycznoliterackich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 71-86  szczegóły 
32.artykuł: Oset Mirosław: O pracach senatu AP [Akademii Pedagogicznej]. Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 21 (dot. m.in. decyzji o połączeniu Instytutu Filologii Rosyjskiej z Insty...) szczegóły 
33.artykuł: Pacholczyk Tadeusz: 30 lat filologii rosyjskiej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zarys). Przegląd Rusycystyczny 1996 r. [19] z. 1/2 s. 129-130  szczegóły 
34.artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Światowe forum rusycystyczno-slawistyczne w Moskwie. Neofilolog 1998 nr 16 s. 83-84 (spraw....) szczegóły 
35.artykuł: Pacholczyk Tadeusz: [Trzydzieści] 30 lat filologii rosyjskiej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Języki Obce w Szkole 1996 nr 5 s. 476-477  szczegóły 
36.artykuł: Piłat Walenty: Wstęp. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1990 nr 20 s. 7-8 (nt. współpracy naukowej Zakładu Filologii Rosyjskiej WSP w Olsztynie z...) szczegóły 
37.artykuł: Polska rusycystyka historycznoliteracka: dokonania-niedomagania-perspektywy (dyskusja redakcyjna). Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 3/4 s. 89-101 (wypow.: Andrzej Jankowski, Ryszard Łużny, Florian Nieuważny, Jan Orłow...) szczegóły 
38.artykuł: Poręba Stanisław, Porębina Gabriela: Rosyjska literatura radziecka w recepcji krytycznoliterackiej oraz badaniach naukowych w Polsce w okresie powojennym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 87-102  szczegóły 
39.artykuł: Przygotowanie do akredytacji. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 4 s. 11 (not. spraw. ze spotkania dyrektorów instytutów slawistycznych przygot....) szczegóły 
40.artykuł: Radziuk Ryszard: Instytut Filologii Rosyjskiej. x 2001 ([W ks. zb.:] Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 1965-2000...) szczegóły 
41.artykuł: Sielicki Franciszek: Kilka uwag o rusycystyce polskiej okresu międzywojennego. Slavia Orientalis 1996 nr 1 s. 67-72  szczegóły 
42.artykuł: Skibiński Franciszek: Badania rusycystów polskich w dziedzinie folkloru, literatury staroruskiej i literatury rosyjskiej XVIII w. w latach 1950-1986. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 19-35  szczegóły 
43.artykuł: Strachanowska Iwona: Motywy wyboru studiów neofilologicznych - język rosyjski (Doniesienie z badań). Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 1/2 s. 158-166  szczegóły 
44.artykuł: Velkova Svetla: Pol'skaja literaturovedcheskaja rusistika na stranicakh zhurnala "Bolgarskaja rusistika" (70-ye - 80-ye gody). Przegląd Rusycystyczny 1989 r. 12 z. 1 s. 75-81  szczegóły 
45.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 288 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2005 nr 2 s. 3 (dot. utworzenia studiów...) szczegóły 
46.artykuł: Wieczorek Aleksandra: Opolskie literaturoznawstwo rusycystyczne. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 13-18 (dot. Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej na Uniwersytecie Opolsk...) szczegóły 
47.artykuł: Wierzbiński Jarosław: Językoznawstwo rusycystyczne w Uniwesytecie Łódzkim (Historia, współczesność i perspektywy badań). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2005 t. 50 s. 201-208  szczegóły 
48.artykuł: Witkowski Wiesław: Polskie studia nad historią języka rosyjskiego w powojennym czterdziestoleciu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 103-137  szczegóły 
49.artykuł: Woźniewicz Władysław: Obuslovlennosti poznavanija kulturnykh artefaktov i voprosy mezhkul'turnogo dialoga v pol'sko-vostochnoslavjanskom jazykovom prostranstve. Studia Rossica Posnaniensia 2002 z. 30 s. 115-124 (m. in. na temat transformacji dokonującej się na polskich studiach rus...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
50.impreza: Forum Rusycystyki Polskiej (2002).  szczegóły 
artykuł: Chlebda Wojciech: I Forum Rusycystyki Polskiej, Kazimierz Dolny, 21-22 września 2001 r.. Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 1 s. 114-123 (zawiera także wykaz polskich ośrodków rusycystycznych i podstawowe dan...) szczegóły 
51.impreza: Forum Rusycystyki Polskiej (2003).  szczegóły 
artykuł: Chlebda Wojciech: II Forum Rusycystyki Polskiej (Garczyn, 16-18 czerwca 2003 roku). Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 3 s. 117-118 (sprawozdanie...) szczegóły 
52.impreza: "Problemy leksykografii rosyjskiej i preparacji materiałów glottodydaktycznych" - konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Wykładowców Języka i Literatury Rosyjskiej (MAPRJAŁ) (1996).  szczegóły 
artykuł: Kossakowska Elżbieta, Kułyk Zdzisława: Problemy leksyki i preparacji materiałów glottodydaktycznych (Sprawozdanie z konferencji MAPRJAŁ). Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 249-250 (sprawozdanie...) szczegóły 
53.impreza: "Teoria i praktyka rusycystyki w kontekście światowym" - międzynarodowa konferencja poświęcona 30-leciu MAPRJAł-u [Międzynarodowej Asocjacji Wykładowców Języka Rosyjskiego i Literatury] (1997).  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Medale Puszkina dla rusycystów. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 1 s. 14-15 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Światowe forum rusycystyczno-slawistyczne w Moskwie. Neofilolog 1998 nr 16 s. 83-84 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
54.książka: [Pięćdziesiąt] 50 lat polskiej rusycystyki literaturoznawczej. 2000 (Barbara Stempczyńska: Od Redakcji. * Władysław Piotrowski: Polskie pow...) szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Międzynarodowe konferencje naukowe z cyklu "Rusycystyka Europejska a Współczesność" organizowane przez Instytut Filologii Rosyjskiej UAM w Poznaniu (1989-1995). Przegląd Rusycystyczny 1996 r. [19] z. 1/2 s. 131-133  szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pacholczyk Tadeusz: IV Mezhdunarodnaja Konferencija "Evropejjskaja rusistika i sovremennost'" Poznan', 21.09-24.091992 g.. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 1/2 s. 120-123  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Języki Obce w Szkole 1993 nr 2 s. 186-188  szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Belentschikov Renate, Belentschikov Valentin: V. Internationale Konferenz "Evropejjskaja rusistika i sovremennost'" (Die russische Literatur des 20. Jahrhunderts und die Religion, Poznań, 21-23. 09. 1993). Zeitschrift fuer Slawistik 1994 t. 39 nr 2 s. 297-300  szczegóły 
artykuł: Markunas Antoni: Evropejjskaja rusistika i sovremennost'. Studia Rossica Posnaniensia 1996 z. 27 s. 3-7  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Jak rozwijać rusycystykę w świecie. Życie Uniwersyteckie 1993 nr 7 s. 14  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: V Konferencja międzynarodowa "Rusycystyka Europejska a Współczesność (UAM -Poznań, 21-23 wrzesień(!) 1993 r.). Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 1/2 s. 125-127  szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Obrady rusycystów w Poznaniu. Życie Uniwersyteckie 1995 nr 10 s. 17 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Pfeiffer Ewa: Rosyjska bajka oświeceniowa w powojennej rusycystyce polskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1991 nr 64 (1239) s. 3-11 (dorobek badawczy...) szczegóły 
60.artykuł: Ściepuro Marian: Literatura rosyjska XX wieku w zwierciadle rusycystyki polskiej. x 2000 ([w ks. zb.:] Konteksty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruski...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Międzynarodowe konferencje naukowe z cyklu "Rusycystyka Europejska a Współczesność" organizowane przez Instytut Filologii Rosyjskiej UAM w Poznaniu (1989-1995). Przegląd Rusycystyczny 1996 r. [19] z. 1/2 s. 131-133  szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pacholczyk Tadeusz: IV Mezhdunarodnaja Konferencija "Evropejjskaja rusistika i sovremennost'" Poznan', 21.09-24.091992 g.. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 1/2 s. 120-123  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Języki Obce w Szkole 1993 nr 2 s. 186-188  szczegóły 
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Belentschikov Renate, Belentschikov Valentin: V. Internationale Konferenz "Evropejjskaja rusistika i sovremennost'" (Die russische Literatur des 20. Jahrhunderts und die Religion, Poznań, 21-23. 09. 1993). Zeitschrift fuer Slawistik 1994 t. 39 nr 2 s. 297-300  szczegóły 
artykuł: Markunas Antoni: Evropejjskaja rusistika i sovremennost'. Studia Rossica Posnaniensia 1996 z. 27 s. 3-7  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Jak rozwijać rusycystykę w świecie. Życie Uniwersyteckie 1993 nr 7 s. 14  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: V Konferencja międzynarodowa "Rusycystyka Europejska a Współczesność (UAM -Poznań, 21-23 wrzesień(!) 1993 r.). Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 1/2 s. 125-127  szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Obrady rusycystów w Poznaniu. Życie Uniwersyteckie 1995 nr 10 s. 17 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
65.artykuł: Ściepuro Marian: Literatura rosyjska XX wieku w zwierciadle rusycystyki polskiej. x 2000 ([w ks. zb.:] Konteksty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruski...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Organizacja nauki o lit. (rosyjska)
    imprezy (alfabet tytułów)
66.impreza: "Rusycystyka europejska a współczesność" - międzynarodowa konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Rosyjski na trzecim. Trybuna 2003 nr 217 dod. s. 2 (wywiad; rozm. Zygmunt Rola...) szczegóły 
artykuł: (RJK): Wielki powrót. Trybuna 2003 nr 212 s. 4 (m.in. nt. uczestników sesji...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Cykle (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
67.audycja radiowa: Wszechnica Nauki Polskiej Kto powiedział, że Moskale - polska myśl rusycystyczna.  szczegóły