PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Filologie - klasyczna (Filologie)
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. I Międzynarodowa Konferencja, Białystok 21-24 września 1989. (Streszczenia i tezy referatów). 1989 ([M.in.:] Jagoda Hernik: Wileńskie "Środy Literackie" (1927-1939). Proj...) szczegóły 
recenzja: Smaszcz Waldemar: Wileńska tetralogia. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 207-212  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Starnawski Jerzy: Antyk wciąż żywy. 2010 (Od autora. - I. W świecie starożytnym: "Iliada" i "Odyseja" [Homera] d...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Z dziejów Almae Matris Vilnensis. Księga pamiątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego. 1996 (Ludwik Piechnik, Kazimierz Puchowski: Słowo wstępne. * [Zawiera m.in.:...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Integracja czy specjalizacja ? O przyszłość nauk o kulturze antycznej. Materiały dyskusji panelowej zorganizowanej przez Radę Kultury Antycznej 2 marca 1995. 1996 (Od redaktora. * Jerzy Axer: Zdetronizowana królowa [filologia klasyczn...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Smuszkiewicz Antoni: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej [Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1996 (za lata 1990/1991 - 1992/1993 s. 151-162 ([dot.: Instytut Filologii Polskiej, Instytut Filologii Klasycznej, Kat...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Lublin (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: J.F.: Sekcja Filologii Polskiej. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 5 s. 25 (sprawozdanie z roku akademickiego 1996/1997 sekcji Katolickiego Uniwer...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Poznań (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Smuszkiewicz Antoni: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej [Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]. Sprawozdanie za okres 1 IX 1988 -30 IX 1990 r. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1999 (za lata 1987/1988-1989/1990) s. 118-134  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Klasyczna
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Antiquorum non immemores... Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993). Księga zbiorowa. 1999 (Od Redaktorów. * Część I: Filologia klasyczna w kulturze polskiej (Mat...) szczegóły 
9.książka: Błaszczyk Leon Tadeusz: Filologia klasyczna na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816-1915. 1995 (
Cz. 1: 1816-1861....)
 szczegóły 
recenzja: Babinski Hubert F.: The Polish Review 2006 t. 51 nr 2 s. 244-246  szczegóły 
10.książka: Błaszczyk Leon Tadeusz: Filologia klasyczna na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816-1915. 2003 (
Cz. 2, 1862-1915....)
 szczegóły 
recenzja: Babinski Hubert F.: The Polish Review 2006 t. 51 nr 2 s. 244-246  szczegóły 
11.książka: Brzuska Barbara: Filologia klasyczna w Szkole Głównej Warszawskiej. 1992  szczegóły 
12.książka: Filologia klasyczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-2004. 2006  szczegóły 
13.książka: Historia starożytna w Polsce. Informator. 2009 ([Zawiera m.in. informacje dot. historii, działalności naukowej, składu...) szczegóły 
14.książka: Plezia Marian: Z dziejów filologii klasycznej w Polsce. 1993  szczegóły 
recenzja: Grzesiowski Mieczysław: Meander 1994 nr 7/8 s. 409-410 (nota...) szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Maria Plezia: Z dziejów filologii klasycznej w Polsce. Warszawa 1993 (Druk. 1994). Meander 1995 nr 3/4 s. 191-198  szczegóły 
15.książka: Studia Thorunensio-Classica. Tradycje antyczne w Polsce Północnej. 2002 ([Materiały z serii naukowej "Tradycje antyczne w Polsce Północnej", T...) szczegóły 
16.książka: Tradycje filologii klasycznej w regionie łódzkim. 2003 (Cz. I. Okres międzywojenny (1918-1939). Joanna Rybowska, Joanna Sowa: ...) szczegóły 
17.książka: W kręgu wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej. 1991 ([M.in.:] Plezia Marian: Tadeusz Stefan Zieliński 1859-1944. - Lidia Wi...) szczegóły 
recenzja: Kotula Tadeusz: Przegląd Historyczny 1992 t. 83 z. 2 s. 353-356  szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech J.: Wielcy humaniści. Nowe Książki 1992 nr 6 s. 51  szczegóły 
recenzja: Tyszkiewicz Jan: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1993 r. 38 nr 2 s. 184-192  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Dziesięć lat filologii klasycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Classica Catoviciensia Scripta Minora 2002 t. 3 z. 2 s. 49-55  szczegóły 
19.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Quinze annees des etudes classique a l'Universite de Silesie a Katowice. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2008 t. 5 (2615) s. 9-18  szczegóły 
20.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Ten years of the Departament of Classics at the University of Silesia in Katowice. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2004 t. 1 (2206) s. 9-16 (nt. 10-lecia Katedry Filologii Klasycznej w Uniwersytecie Śląskim w Ka...) szczegóły 
21.artykuł: Appel Włodzimierz: "Klasycy" w Toruniu. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 9 s. 6-7 (dot. Katedry Filologii Klasycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika ...) szczegóły 
22.artykuł: Axer Jerzy: Miejsce filologii klasycznej we współczesnej humanistyce. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 51/52 (1988/1989) s. 127-128 (streszcz. referatu...) szczegóły 
23.artykuł: Bobiatyński Lech: Wprowadzenie do kultury antyku a nauczanie języków klasycznych (ze szczególnym uwzględnieniem metodyki M. Goliasa). Collectanea Philologica 2003 t. 5 s. 207-220  szczegóły 
24.artykuł: Bogdańska Agata: Dziesięciolecie studiów filologii klasycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Classica Catoviciensia Scripta Minora 2002 t. 3 z. 2 s. 83-84  szczegóły 
25.artykuł: Bytomska Katarzyna: Młodzi, a już klasycy. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 45 s. 13, 11 (nt. działalności Koła Naukowego Studentów Filologii Klasycznej przy Un...) szczegóły 
26.artykuł: Chachulska Bernadetta, Jurkowski Jakub: Sprawozdanie z inauguracji kierunku Filologia Klasyczna na WNH UKSW [Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego]. Colloquia Litteraria 2010 nr 1/2 s. 205-207  szczegóły 
27.artykuł: Danielewicz Jerzy: Filologia klasyczna w Polsce - kilka refleksji na marginesie sprawozdań. Meander 2003 nr 2 s. 113-115  szczegóły 
28.artykuł: Danka Ignacy R., Witczak Krzysztof T., Zawadzki Robert: De schola Philologiae Classicae Lodziensis. Collectanea Philologica 1995 t. 1 s. 13-17  szczegóły 
29.artykuł: Danka Ignacy Ryszard: Językoznawstwo indoeuropejskie w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2005 t. 50 s. 185-194  szczegóły 
30.artykuł: Danka Ignacy Ryszard: Kultura Bałtów. Kronika [UŁ Łódź] 1991 nr 5 s. 1, 3-5 (zarys problematyki bałtyckiej w pracach i działalności stowarzyszeń or...) szczegóły 
31.artykuł: Domański Juliusz: Przemówienie inauguracyjne prof. dr hab. Juliusza Domańskiego z dn. 3 XI 2010 r.. Colloquia Litteraria 2010 nr 1/2 s. 171-186 (nt. filologii klasycznej wygłoszone na Uniwersytecie Kardynała Stefana...) szczegóły 
32.artykuł: D.R.: Nad Cezarem (O filologii klasycznej w UŚ [Uniwersytecie Śląskim]). Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1994 nr 19 s. 3  szczegóły 
33.artykuł: D.R.: Nad Pliniuszem Młodszym. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1995 nr 24 s. 11 (nota o działalności Koła Młodych Klasyków przy Wydziale Filologicznym ...) szczegóły 
34.artykuł: Eckmann Augustyn, Wójtowicz Henryk: Sekcja Filologii Klasycznej. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
35.artykuł: Gargul-Meister Anna: 50 lat Instytutu Filologii Klasycznej we Wrocławiu. Meander 1997 nr 3 s. 289-291 (spraw. z uroczystości 50-lecia na Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
36.artykuł: Głombiowska Zofia: Filologia klasyczna. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1994 nr 5 s. 13 (w Zakładzie Filologii Klasycznej i Neolatynistyki na Uniwersytecie Gda...) szczegóły 
37.artykuł: Imprezy wydziałowe zorganizowane w ramach 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego w drugim półroczu 2002 roku. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 4 s. 21 (m.in. nt. imprezy...) szczegóły 
38.artykuł: Informacja o pracach naukowych prowadzonych w Katedrze Cywilizacji Śródziemnomorskiej - Uniwersytet Opolski. Meander 2003 nr 2 s. 159-160 (sprawozdanie...) szczegóły 
39.artykuł: Instytut Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego - stan badań i perspektywy rozwojowe. Meander 2003 nr 2 s. 139-142 (sprawozdanie...) szczegóły 
40.artykuł: Instytut Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - prace badawcze i perspektywy rozwojowe. Meander 2003 nr 2 s. 133-137 (sprawozdanie...) szczegóły 
41.artykuł: Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - stan badań i perspektywy rozwojowe (2000-2003). Meander 2003 nr 2 s. 127-131 (sprawozdanie...) szczegóły 
42.artykuł: Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Stan badań, publikacje, perspektywy rozwojowe. Meander 2003 nr 2 s. 121-125 (sprawozdanie...) szczegóły 
43.artykuł: Jurewicz Oktawiusz: Les premiers contacts avec la philologie parisienne. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 78-80 (dot. Instytutu Filologii Klasycznej Uniewrsytetu Jagiellońskiego...) szczegóły 
44.artykuł: Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Struktura Katedry, działalność naukowa. Meander 2003 nr 2 s. 155-157 (sprawozdanie...) szczegóły 
45.artykuł: Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Kadra, organizacja, problematyka badawcza, wydawnictwa. Meander 2003 nr 2 s. 147-154 (sprawozdanie...) szczegóły 
46.artykuł: Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - stan badań i plany naukowo-badawcze. Meander 2003 nr 2 s. 143-146 (sprawozdanie...) szczegóły 
47.artykuł: Komornicka Anna M.: Filologia klasyczna. x 1996 ([W ks. zb.:] Nauka w Polsce w ocenie Komitetów Naukowych PAN. T. 4: Na...) szczegóły 
48.artykuł: Lewandowski Ignacy: Filologia klasyczna wraca do łask. Gazeta Poznańska 1989 nr 165 s. 4 (wyw. z dyrektorem Instytutu Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu; rozm....) szczegóły 
49.artykuł: Łanowski Jerzy: Początki wrocławskiej filologii klasycznej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia i Materiały z Dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego 1993 nr 2 (1408) s. 263-284 (od r. 1945...) szczegóły 
50.artykuł: Mikołajczak Aleksander Wojciech: Europa Nostra. Życie Uniwersyteckie 1996 nr 5/6 s. 1 (wywiad z prodziekanem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej; rozm. ...) szczegóły 
51.artykuł: Narecki Krzysztof: Instytut Filologii Klasycznej [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 5 s. 14 (sprawozdanie z działalności w roku akademickim 1999/2000...) szczegóły 
52.artykuł: O Dantyszku, Kortezie i łacinie. Życie Warszawy 1992 nr 127 s. 10 (wyw. z dyrektorem Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europ...) szczegóły 
53.artykuł: Personalia. Doktor Krzysztof Morta dyrektorem SJAiO. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 2 s. 2 (nota o nominacji Krzysztofa Morty na dyrektora, a Przemysława Szczurk...) szczegóły 
54.artykuł: Personalia. Dr Przemysław Szczurek dyrektorem Szkoły Języków Antycznych i Orientalnych. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 3 s. 2 (nota o nominacji Przemysława Szczurka na dyrektora, a Krzysztofa Mort...) szczegóły 
55.artykuł: Płóciennik Tomasz: Życie Warszawy 1989 nr 260 s. 7 (wywiad z prezesem Koła Naukowego Młodych Klasyków na Uniwersytecie War...) szczegóły 
56.artykuł: S.B.: Neogreka na UŁ. Kronika [UŁ Łódź] 1993 nr 4 s. 19 (nota o otwarciu Podyplomowego Studium Kultury i Języka Nowogreckiego p...) szczegóły 
57.artykuł: Smuszkiewicz Antoni: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej [Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]. Sprawozdanie za okres 1 IX 1988 -30 IX 1990 r. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1999 (za lata 1987/1988-1989/1990) s. 118-134  szczegóły 
58.artykuł: Sprawozdanie z działalności naukowej filologów klasycznych zatrudnionych w Instytucie Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Meander 2003 nr 2 s. 161 (sprawozdanie...) szczegóły 
59.artykuł: Sprawozdanie ze stanu badań i perspektyw rozwojowych kadry naukowej Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Meander 2003 nr 2 s. 117-120  szczegóły 
60.artykuł: Starnawski Jerzy: Zmienność w czasie pracy filologa klasycznego w Polsce. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2003 t. 15 s. 135-143 (o nauczaniu języków klasycznych dawniej i dziś oraz publikacjach filol...) szczegóły 
61.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 146 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 6 s. 4 (not. o utworzeniu studiów magisterskich w Ośrodku Badań nad Tradycją A...) szczegóły 
62.artykuł: Wojtczak Jerzy: Studia nad literaturą wczesnochrześcijańską w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 81-83  szczegóły 
63.artykuł: Wójtowicz Henryk: Sekcja Filologii Klasycznej. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 5 s. 26 (sprawozdanie z roku akademickiego 1996/1997 sekcji Katolickiego Uniwer...) szczegóły 
64.artykuł: Wójtowicz Henryk: Zasługi filologii klasycznej KUL w propagowaniu literatury wczesnochrześcijańśkiej. Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 53-59  szczegóły 
65.artykuł: Zaborowski Robert: Na marginesie dziejów filologii klasycznej w Uniwersytecie Warszawskim. Nauka Polska [Warszawa] 2004 t. 13 (38) s. 117-124  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
66.impreza: "Wratislaviensium Studia Classica. Filologia klasyczna w Universitas Leopoldina, Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma i Uniwersytecie Wrocławskim" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Imprezy wydziałowe zorganizowane w ramach 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego w drugim półroczu 2002 roku. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 4 s. 21 (m.in. nt. imprezy...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Łacińska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
67.artykuł: Axer Jerzy: Neolatynistyka w systemie nauk humanistcznych - specyfika polska. x 2003 ([w ks.:] Studia Neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Nowogrecka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
68.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 146 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 6 s. 4 (not. o utworzeniu studiów magisterskich w Ośrodku Badań nad Tradycją A...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Filologiczne
    książki (alfabet autorów)
69.książka: Antiquorum non immemores... Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993). Księga zbiorowa. 1999 (Od Redaktorów. * Część I: Filologia klasyczna w kulturze polskiej (Mat...) szczegóły 
70.książka: Tradycje filologii klasycznej w regionie łódzkim. 2003 (Cz. I. Okres międzywojenny (1918-1939). Joanna Rybowska, Joanna Sowa: ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zabłocki Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Profesor Stefan Zabłocki (1932-2001) - the founder and the first head of the Departament of Classics at the University of Silesia in Katowice. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2005 t. 2 (2327) s. 106-110 (sylwetka; ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Organizacja nauki o literaturze (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
72.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 2000 t. 87 z. 1 s. 173-177 ([rec. ks.:] Watther Ludwig: Hellas in Deutschland. Darstellungen der G...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
73.książka: Starnawski Jerzy: Antyk wciąż żywy. 2010 (Od autora. - I. W świecie starożytnym: "Iliada" i "Odyseja" [Homera] d...) szczegóły 
74.książka: Studia Thorunensio-Classica. Tradycje antyczne w Polsce Północnej. 2002 ([Materiały z serii naukowej "Tradycje antyczne w Polsce Północnej", T...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
75.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 2000 t. 87 z. 1 s. 173-177 ([rec. ks.:] Watther Ludwig: Hellas in Deutschland. Darstellungen der G...) szczegóły