PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Filologie - słowiańska (Filologie)
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Sierociuk Jerzy: O niektórych różnicach językowych pomiędzy Poznaniem, Krakowem i Warszawą (Na przykładzie nekrologów i kondolencji prasowych). Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 71-78  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Satyra
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich. Studia (1). 1993 ([T. 1: Wybór z materiałów przedstawionych na międzynarodowej konferenc...) szczegóły 
recenzja: Orłowska Alina: Przegląd Rusycystyczny 1996 r. [19] z. 1/2 s. 119-121  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Rycielska Beata: Translatoryka - perspektywy nauczania na kierunku filologii słowiańskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 2000 nr 10 (286) s. 160-174 (nt. teorii przekładu i działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu Fil...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi. 2005 ([Zawiera materiały z X Kolokwium Slawistycznego Polsko-Bułgarskiego w ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Słowenia (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Tokarz Emil: Poljska slovenistika v okviru poljsko-slovenskich stikov. Slavisticna Revija 1994 r. 42 nr 2/3 s. 394-398 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Slawistyka na przełomie XIX i XX wieku. 1990 (Referaty wygł. na sympozjum Międzynarodowej Komisji Historii Slawistyk...) szczegóły 
recenzja: Bobrownicka Maria: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 267-268  szczegóły 
7.książka: Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym 1918-1939 = Issledovanija po istorii slavistiki. 1989 (Cz. 1. 223 s....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Biliński Krzysztof: Komparatystyka w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu. x 2002 ([w ks. zb.:] Język, stereotyp, przekład. Pod red. Elżbiety Skibińskiej...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Smuszkiewicz Antoni: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej [Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1996 (za lata 1990/1991 - 1992/1993 s. 151-162 ([dot.: Instytut Filologii Polskiej, Instytut Filologii Klasycznej, Kat...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Furdal Antoni: Slawistyka w Instytucie Filologii Polskiej. Kwartalnik Opolski 1991 (1990) nr 1/4 s. 38-41 (nt. działaln. Zakładu Językoznawstw Słowiańskiego w Instytucie Filolog...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Japonia (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Morita Koji: Slawistyka w Japonii - krótki zarys historii i stan dzisiejszy. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2001 [t.] 37 s. 267-278  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Lublin (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 s. 26 (not. o rozpoczęciu współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelski...) szczegóły 
13.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 okł. (not. o rozpoczęciu współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelski...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Slawistyka u progu nowego wieku. 2001 ([Pokłosie konferencji Nauczanie języków i literatur słowiańskich na pr...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Fijałkowska-Janiak Irena: Instytut Filologii Słowiańskiej. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1994 nr 6 s. 13 (na Uniwersytecie Gdańskim...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Białoruska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Borowiec Agnieszka: Uczelnia dla białorutenisty. Czasopis 2006 nr 7/8 s. 68-69 (nt. białorutenistyki i slawistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodow...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    książki (alfabet autorów)
17.książka: 50 lat slawistyki w Polskiej Akademii Nauk (1954-2004). Księga jubileuszowa Instytutu Slawistyki PAN. 2004  szczegóły 
18.książka: Kanon lektur wraz z komentarzem bibliograficznym dla studentów filologii słowiańskiej. 2001  szczegóły 
19.książka: Malej Izabella: Kanon lektur wraz z komentarzem bibliograficznym dla studentów filologii słowiańskiej. 1996  szczegóły 
20.książka: Mironiuk Leontij, Obłąkowska-Galanciak Iwona: Bibliografia publikacji Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej. 1995  szczegóły 
21.książka: Nehring Władysław: Filologia słowiańska. W 150-lecie slawistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. 1992  szczegóły 
22.książka: Slavistika dnes: vlivy a kontexty. Konference mladých slavistů II, říjen 2006. 2008  szczegóły 
23.książka: Slavistika v moderním světě. Konference mladých slavistů III, říjen 2007. 2008  szczegóły 
24.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 1. 1995 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. - [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
25.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 2. 1996 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. - [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
26.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 3. 1996 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. * [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
27.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 4. 1997 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. - [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
28.książka: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 1: Ze świadomości utopijnej w refleksji językowej. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi doktorowi habilitowanrmu Kazimierzowi Polańsk...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Będkowska-Kopczyk Agnieszka: Bielsko powinno mieć slawistykę. Akademia 2002 nr 1 s. 33 (dot. oferty slawistycznej na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademi...) szczegóły 
30.artykuł: Bobrownicka Maria: x 1996 ([w czasopiśmie:] Slavia (Praha) 1996 [z.] 1/2 s. 6-7 [wypowiedź...) szczegóły 
31.artykuł: Bobrownicka Maria: Z perspektywy półwiecza. Polska slawistyka literaturoznawcza lat 1945-1995. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 3-22  szczegóły 
32.artykuł: Bońkowski Robert, Markiewicz Dariusz: Śląska slawistyka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1599 s. 22-42 (dzieje slawistyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, z wykazem pra...) szczegóły 
33.artykuł: Borowiec Agnieszka: Slawistyka na UMCS [Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej] w Lublinie. Czasopis 2004 nr 5 s. 45, nr 6 s. 42 (nota o uruchomieniu od 5 X 2004 na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowsk...) szczegóły 
34.artykuł: Borowiec Agnieszka: Uczelnia dla białorutenisty. Czasopis 2006 nr 7/8 s. 68-69 (nt. białorutenistyki i slawistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodow...) szczegóły 
35.artykuł: Damborsky Jiri: K nekterym otazkam vyuky ceskemu jazyku na polskych skolach. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
36.artykuł: Djakow Władimir: "Polskie słowianofilstwo" i jego wpływ na slawistykę polską (koniec XVIII w. - 1939 r.). Analecta 1993 z. 1 s. 7-29  szczegóły 
37.artykuł: Dyskusja panelowa na temat kondycji obecnej i perspektyw na przyszłość sekcji slawistyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 169-194 ([Wypowiedzi:] Feliks Czyżewski, Mirosława Kawecka, Witold Kołbuk, Mich...) szczegóły 
38.artykuł: Ergetowski Ryszard: Drętwy lektorat. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 231-235 (wspomn. o lektoratach jezyków słowiańskich w Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
39.artykuł: Furdal Antoni: Słowiańskie kultury narodowe. Czas przełomu?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 117 (2378) s. 85-91 (m.in. o związku slawistyki z problematyką społeczną i podziałach narod...) szczegóły 
40.artykuł: Galon-Kurkowa Krystyna, Klimowicz Tadeusz, Kusiak-Skotnicka Łucja, Poźniak Telesfor, Semkowowa Milica, Ściepuro Marian, Wołczuk Janina: Badania historycznoliterackie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. x 1997 ([W ks. zb.:] [Pięćdziesiąt] 50 lat nauki we Wrocławiu. Pod red. Wojcie...) szczegóły 
41.artykuł: Grzonka Zbigniew: Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 13 (odpowiedź rektora Uniwersytetu Gdańskiego na list prof. Leszka Moszyńs...) szczegóły 
42.artykuł: Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 12 (list do rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie niedopuszczenia do r...) szczegóły 
43.artykuł: Iwan Krystyna: O slawistyce szczecińskiej słów kilka. x ([w ks.:] Polska - Słowiańszczyzna Wschodnia. Pod red. Krystyny Iwan i ...) szczegóły 
44.artykuł: Jęsiak Anna: Niezbyt czyści rusycyści. Pięć lat gdańskiej slawistyki. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 2003 nr 7 s. 24-25 (dot. slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim...) szczegóły 
45.artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 s. 26 (not. o rozpoczęciu współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelski...) szczegóły 
46.artykuł: Klimowicz Tadeusz: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Gazeta Petersburska 2003 nr 7/8 s. 16 (nota o działalności...) szczegóły 
47.artykuł: Korytkowska Małgorzata: 10 lat łódzkiej slawistyki. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2005 t. 50 s. 209-215  szczegóły 
48.artykuł: Lubaś Władysław: Opolska slawistyka. Kwartalnik Opolski 2001 nr 4 s. 91-98 (nt. powstania Katedry Slawistyki na Uniwersytecie Opolskim w Opolu...) szczegóły 
49.artykuł: Łużny Ryszard: Sekcja Filologii Słowiańskiej. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
50.artykuł: Łużny Ryszard: Słowianoznawstwo polskie lat 1945-1990 wobec przeobrażeń ideowych i metodologicznych w humanistyce polskiej okresu powojennego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1992 t. 56 (1992) s. 8-9 (streszcz. ref....) szczegóły 
51.artykuł: Łużny Ryszard: Słowianoznawstwo wobec przeobrażeń ideowych i metodologicznych w humanistyce polskiej okresu powojennego. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1995 [t.] 2 s. 9-26 (nt. relacji między słowianoznawstwem i slawistyką polską a rzeczywisto...) szczegóły 
52.artykuł: Łużny Ryszard: Studia i badania słowianoznawcze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 13-31  szczegóły 
53.artykuł: Minczew Georgi: Slawistyka łódzka - "stara" i "nowa". Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 223-225 (dot. historii studiów slawistycznych na Uniwersytecie Łódzkim...) szczegóły 
54.artykuł: Moszyński Leszek: Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 12 (list do rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Zbigniewa Grzonki w spr...) szczegóły 
55.artykuł: Moszyński Leszek: List otwarty do Senatu Uniwersytetu Gdańskiego. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 12 (dot. rezygnacji z funkcji kierownika Zakładu Języków Południowosłowiań...) szczegóły 
56.artykuł: Moszyński Leszek: x 1996 ([w czasopiśmie:] Slavia (Praha) 1996 [z.] 1/2 s. 34-35 [wypowie...) szczegóły 
57.artykuł: Nagórko Alicja: Uebersicht ueber den aktuellen Stand der Slavistik und die Forschungsschwerpunkte an polnischen Hochschulen. Deutsch-Polnisches Jahrbuch der Germanistik 1993 (1993) s. 209-221  szczegóły 
58.artykuł: Nowak Monika, Woldan Elżbieta: Spektakle i podróże. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 3 s. 28-29 (dot. studiów serbistycznych w ramach filologii słowiańskiej na Uniwers...) szczegóły 
59.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Pięćdziesięciolecie slawistyki krakowskiej jako samodzielnego kierunku studiów. Bohemistyka językoznawcza. Bohemistyka 2002 nr 1 s. 65-70 (historia kierunku z omówieniem dorobku pracowników...) szczegóły 
60.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Z dziejów krakowskiej bohemistyki językoznawczej. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 57-62 (z okazji 50-lecia studiów slawistycznych na Uniwersytecie Jagielloński...) szczegóły 
61.artykuł: Pater Mieczysław: Kontrowersje wokół slawistyki wrocławskiej. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1993 nr 2 s. 60-67 (nt. dziejów Katedry Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Wroc...) szczegóły 
62.artykuł: Pelc Janusz: x 1996 ([w czasopiśmie:] Slavia (Praha) 1996 [z.] 1/2 s. 38-39 [wypowie...) szczegóły 
63.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 okł. (not. o rozpoczęciu współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelski...) szczegóły 
64.artykuł: Rudnik-Karwatowa Zofia: Kierunki badań slawistycznych w Polsce i Rosji do roku 1830. U źródeł słowiańskiego językoznawstwa historyczno-porównawczego. Slavia Occidentalis 1996 t. 53 (1996) s. 87-94  szczegóły 
65.artykuł: Rycielska Beata: Translatoryka - perspektywy nauczania na kierunku filologii słowiańskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 2000 nr 10 (286) s. 160-174 (nt. teorii przekładu i działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu Fil...) szczegóły 
66.artykuł: Rzetelska-Feleszko Ewa: [Pięćdziesiąt] 50 lat slawistyki w PAN. Przeszłość - perspektywy. Nauka Polska [Warszawa] 2004 t. 13 (38) s. 65-80  szczegóły 
67.artykuł: Sieczkowski Andrzej: "Łużyckie akcenty" mojej biografii (Warszawa a Łużyce 1931-1945). Zeszyty Łużyckie 1992 nr 4 s. 35-51 (wspomn. dot. Seminarium Slawistycznego Uniwersytetu Warszawskiego w l....) szczegóły 
68.artykuł: Sielicki Franciszek: Badania wschodnie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 117-120  szczegóły 
69.artykuł: Składy osobowe dyrekcji instytutów slawistycznych [w Polsce]. Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 2 s. 135-136  szczegóły 
sprostowanie: Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 4 s. 116 (sprostowanie, podp. Redakcja...) szczegóły 
70.artykuł: Stan slawistyki w Polsce. x 1996 ([W ks. zb.:] Nauka w Polsce w ocenie Komitetów Naukowych PAN. T. 4: Na...) szczegóły 
71.artykuł: Stelmaszuk Anna, Zaniewski Jan: Języki słowiańskie w systemie edukacyjnym Polski. Neofilolog 1997 nr 15 s. 40-46  szczegóły 
72.artykuł: Szramowska Renata: Perspektywy rusycystów. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 12 s. 21 (dot. Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ...) szczegóły 
73.artykuł: Tkaczewski Dariusz: [dwadzieścia osiem] 28 lat śląskiej bohemistyki. Bohemistyka 2002 nr 3 s. 228-234 (historia kierunku...) szczegóły 
74.artykuł: Tokarz Emil: Poljska slovenistika v okviru poljsko-slovenskich stikov. Slavisticna Revija 1994 r. 42 nr 2/3 s. 394-398 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
75.artykuł: Wątróbska Halina: Na dziesięciolecie Katedry Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Slawistyka 2010 nr 11 s. 11-12  szczegóły 
76.artykuł: Woźniak Anna: Instytut Filologii Słowiańskiej [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 5 s. 16 (sprawozdanie z działalności w roku akademickim 1999/2000...) szczegóły 
77.artykuł: Woźniak Anna: Sekcja Filologii Słowiańskiej. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 5 s. 27 (sprawozdanie z roku akademickiego 1996/1997 sekcji Katolickiego Uniwer...) szczegóły 
78.artykuł: Woźniak Anna: Slawistyka w KUL [Katolickim Uniwersytecie Lubelskim]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 1 s. 10-11  szczegóły 
79.artykuł: Żabski Tadeusz: Slawistyka na Uniwersytecie Wrocławskim do 1939 roku. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1993 nr 1 s. 11-20  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
80.impreza: Festiwal Slawistyki (2008).  szczegóły 
artykuł: Festiwal Slawistyki. Uniwersytecka 2008 nr 5 s. 3 (nota...) szczegóły 
81.impreza: Sesja naukowa z okazji jubileuszu 150. rocznicy utworzenia katedry języka i literatury słowiańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (1991).  szczegóły 
artykuł: Graszewicz Marek: 150 lat slawistyki we Wrocławiu. Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 178-179  szczegóły 
82.impreza: "Wczoraj, dziś i jutro studiów i badań słowianoznawczych w środowisku lubelskim" - sesja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Łużny Ryszard: Od Redakcji. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 5-12 (spraw....) szczegóły 
83.impreza: Wystawa z okazji 150. rocznicy utworzenia katedry języka i literatury słowiańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (1991).  szczegóły 
artykuł: Graszewicz Marek: 150 lat slawistyki we Wrocławiu. Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 178-179  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
84.książka: Slawistyka u progu nowego wieku. 2001 ([Pokłosie konferencji Nauczanie języków i literatur słowiańskich na pr...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baudouin de Courtenay Jan Ignacy Niecisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
85.książka o twórcy: Jan Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej. Warszawa 4-7 IX 1979 = Jan Niecisław Baudouin de Courtenay and world linguistics. 1989 ([Tom zawiera m.in. rozdz.:] S. Urbańczyk: Życie i naukowa droga Jana ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
86.książka: Bałto-słowiańskie związki językowe. Międzynarodowa Konferencja Bałto-słowiańska, Białowieża 13-17 maja 1987 r.. 1990 ([M. in. zawiera:] Pietro Dini: Pisownia i akcentuacja w litewskim "Kat...) szczegóły 
87.książka: Dziesięć wieków związków wschodniej Słowiańszczyzny z kulturą Zachodu. Cz. 1. 1990 ([Zawiera materiały z Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej, Lublin...) szczegóły 
88.książka: Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich. Studia (1). 1993 ([T. 1: Wybór z materiałów przedstawionych na międzynarodowej konferenc...) szczegóły 
recenzja: Orłowska Alina: Przegląd Rusycystyczny 1996 r. [19] z. 1/2 s. 119-121  szczegóły 
89.książka: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 1: Ze świadomości utopijnej w refleksji językowej. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi doktorowi habilitowanrmu Kazimierzowi Polańsk...) szczegóły 
90.książka: Wrocław w Czechach. Czesi we Wrocławiu. Literatura - język - kultura.. 2003 ([Materiały z konferencji "Wrocław w Czechach - Czesi we Wrocławiu. Lit...) szczegóły 
91.książka: Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi. 2005 ([Zawiera materiały z X Kolokwium Slawistycznego Polsko-Bułgarskiego w ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
92.impreza: "Aktualne problemy badań nad językami słowiańskimi" - Ogólnopolska Językoznawcza Konferencja Młodych Slawistów (2000).  szczegóły 
artykuł: Dembska Katarzyna, Graszek-Tańska Anna: Slavia Orientalis 2001 nr 1 s. 155-157 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Młodzi slawiści. Forum Akademickie 2000 nr 11 s. 4 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
93.impreza: "Motyw biesiady w literaturach słowiańskich" - konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Tyszkowska Elżbieta: Konferencja naukowa "Motyw biesiady w literaturach słowiańskich". Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 76 (1441) s. 139-141  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Organizacja nauki o literaturze (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
94.książka: Slawistyka na przełomie XIX i XX wieku. 1990 (Referaty wygł. na sympozjum Międzynarodowej Komisji Historii Slawistyk...) szczegóły 
recenzja: Bobrownicka Maria: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 267-268  szczegóły 
95.książka: Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym 1918-1939 = Issledovanija po istorii mirovij slavistiki. 1989 (Cz. 1. Wrocław 1989, 223 s. [Zawiera m.in.:] Vladimir A. D'jakov: Va...) szczegóły 
recenzja: Bobrownicka Maria: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 268-269  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
96.impreza: Międzynarodowy Zjazd Slawistów (2003). (m.in. blok poświęcony slawistyce literaturoznawczej...) szczegóły 
artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Ofensywa czeskich slawistów. Pamiętnik Słowiański 2003 z. 2 s. 129-135  szczegóły 
97.impreza: "Slawistyka literacka na rozdrożu" - spotkanie naukowe (1993).  szczegóły 
artykuł: Bartoszewska Katarzyna: Slawistyka literacka na rozdrożu. Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 193 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
98.artykuł: Strumiński Bohdan: Rosja a slawistyka amerykańska. Kultura [Paryż] 1991 nr 11 s. 66-70 (uwagi nt. programu nauczania w dziale "Języki i literatury słowiańskie...) szczegóły