PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Miejscowości w Polsce - Żywiec
Możesz zmienić zakres lat: do

Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
1.konkurs: Konkurs Literacki o nagrodę "Powsinogi Beskidzkiego '92" (1992). (w dziale poezji nagr.: Anna Węzik, Jacek Spyra, Janina Podlowska; wyró...) szczegóły 
artykuł: Karta Groni 1993 nr 17 s. 184-203 (teksty laureatów...) szczegóły 
artykuł: Karta Groni 1993 nr 17 s. 183 (nota...) szczegóły 
2.konkurs: Konkurs literacki o tematyce związanej z Żywcem i Żywiecczyzną pod hasłem "Jesteś moja Ziemio Żywiecka bliska sercu jak matka" (1995). (konk. adresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich; ...) szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki dzieci i młodzieży. Karta Groni 1997 nr 19 s. 185-187 (komunikat jury - wykaz laureatów, nagrodzone utwory, s. 187-188...) szczegóły 
3.konkurs: Konkurs na utwór poetycki lub prozatorski, związany tematycznie z polskim hymnem narodowym, jego bohaterem lub autorem (1996). (konk. zorganizowany dla uczczenia 200. rocznicy Mazurka Dąbowskiego; w...) szczegóły 
artykuł: Karta Groni 1997 nr 19 s. 180-185 (utwory nagrodzone w konkursie...) szczegóły 
artykuł: Pokłosie konkursu literackiego dla upamiętnienia 200 - lecia Mazurka Dąbrowskiego. Karta Groni 1997 nr 19 s. 179-180 (komunikat Komisji Konkursowej - wykaz laureatów; utwory nagrodzone, s....) szczegóły 
4.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki na utwór o regionie żywieckim z okazji 50-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej (1985). (laureaci: Mirosław Bochenek, Lucjan Zuzia, Jan Rutkowski, Anna Wernero...) szczegóły 
artykuł: Wybór utworów nagrodzonych w konkursie literackim ogłoszonym z okazji 50-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej w 1984 r.. Karta Groni 1989 nr 15 s. 97-127  szczegóły 
5.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki z okazji 70. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (1988). (nagr.: Kazimierz Józef Węgrzyn, Juliusz Wątroba, Mieczysław Stanclik, ...) szczegóły 
artykuł: Arkusz literacki. Karta Groni 1991 nr 16 s. 166-178 (utwory nagrodzone; z notą...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Żywiec (życie literackie)
6.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szubel Lucyna: Z działaności grupy literackiej "Gronie" - sezon literacki wrzesień - czerwiec 1995 - 1996 r.. Karta Groni 1997 nr 19 s. 248-249  szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
7.odwołanie: Grupa Literacka "Gronie" im. Emila Zegadłowicza. x  szczegóły 
artykuł: Biel Ryszard: Sprawozdanie z działalności ZG TMZŻ za okres od 4 maja 1986 do 10 maja 1987 r.. Karta Groni 1989 nr 15 s. 156-158 (m.in. nt. działalności Grupy...) szczegóły 
artykuł: Kastelik Agnieszka: Sacrum w twórczości żywieckich poetów. Karta Groni 2004 nr 23 s. 143-157 (na przykładzie utworów poetów z Grupy Literackiej "Gronie" z lat 1938-...) szczegóły 
artykuł: Mikś Józef: Referat z okazji pięćdziesięciolecia TMZŻ. Karta Groni 1989 nr 15 s. 73-81 (m. in. nt. działalności Grupy...) szczegóły 
artykuł: Miodońska Wanda: Benefis Grupy Literackiej "Gronie". Karta Groni 2004 nr 23 s. 38-45 (nt. działalności i członków grupy; zawiera harmonogram spotkań literac...) szczegóły 
artykuł: Poniedziałek Zygmunt: Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego TMZŻ za rok 1985. Karta Groni 1989 nr 15 s. 149-155 (m.in. nt. działalności Grupy...) szczegóły 
artykuł: Prochownik Waleria: Gawędziarze pośród Groniarzy. Karta Groni 2004 nr 23 s. 46-47 (dot. twórczości pisarzy ludowych tzw. Gawędziarzy, należących do Grupy...) szczegóły 
artykuł: Stasica Karol: Wysoka Rado! Szanowni Goście! Drodzy Jubilaci. Karta Groni 1989 nr 15 s. 11-20 (m.in. nt. utworzenia i działalności...) szczegóły 
artykuł: Szubel Lucyna: Roczne sprawozdanie z działalności GL "Gronie" - 1987. Karta Groni 1989 nr 15 s. 169-170  szczegóły 
artykuł: Szubel Lucyna: Sprawozdanie z działalności GL "Gronie" im. E. Zegadłowicza w Żywcu II sezon 1991 r. i I sezon 1992 r. (szkic ogólny). Karta Groni 1993 nr 17 s. 288-289  szczegóły 
artykuł: Szubel Lucyna: Sprawozdanie z działalności Grupy Literackiej "Gronie" im. E. Zegadłowicza w Żywcu za lata 1983-86 (szkic ogólny). Karta Groni 1989 nr 15 s. 168-169  szczegóły 
artykuł: Szubel Lucyna: Z działalności Grupy Literackiej "Gronie" (1992-1993). Karta Groni 1995 nr 18 s. 229  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Janoszek Józef: Sprawozdanie z działalności TMZŻ [Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej] w Żywcu w okresie od maja 2000 do kwietnia 2001. Karta Groni 2001 nr 21 s. 356-356 (dot. m.in. życia literackiego...) szczegóły 
9.artykuł: Rączka Zofia: Goście z Francji w Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej. Karta Groni 2003 nr 22 s. 238 (nota o spotkaniu towarzystwa z udziałem poetów z grupy literackiej "Gr...) szczegóły 
10.artykuł: Szubel Lucyna: Sprawozdanie z działalności G.L. "Gronie" w Żywcu, sezon literacki wrzesień - czerwiec 1994 - 1995 r.. Karta Groni 1997 nr 19 s. 246-247  szczegóły 
11.artykuł: Śliż Tadeusz: W trzecią rocznicę. Karta Groni 2001 nr 21 s. 330-331 (dot. spotkania Grupy Literackiej "Gronie" z mieszkańcami Pierzchowa...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    odwołania do (alfabet tytułów)
12.odwołanie: Gronie. Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny (Żywiec, 1938-1939). x  szczegóły 
artykuł: Dyrcz Grażyna Barbara: [Siedemdziesiąt] 70 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej. Karta Groni 2004 nr 23 s. 18-22 (m.in. nt. historii czasopisma...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Kopka Elżbieta: Obrzęd pogrzebowy na terenie Żywca i okolic. Karta Groni 2003 nr 22 s. 138-150 (dot. relacji nt. przebiegu obrzędów czuwania przy umierającym i zmarły...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Bobrowska Jadwiga Romana: Żywieckie pieśni ludowe o Proćpaku. Karta Groni 1995 nr 18 s. 74-84  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
15.książka: Na harcerskim szlaku. Zarys dziejów harcerstwa na Żywiecczyźnie. 1998 ([Trzy pamiętniki pióra nieliteratów]....) szczegóły 
    Antologie w czasopismach (alfabet tytułów)
16.antologia: Utwory młodych poetów. Karta Groni 2001 nr 21 s. 190-195 (wiersze autorstwa dzieci z szkół podstawowych w Żywcu: Agnieszka Bador...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gnylewicz Patrycja
    wiersze (alfabet tytułów)
17.wiersz: Gnylewicz Patrycja: Oda do Ziemi Żywieckiej. Karta Groni 1997 nr 19 s. 188  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iwanek Genowefa
    wiersze (alfabet tytułów)
18.wiersz: Iwanek Genowefa: Miasto Żywiec. Karta Groni 1999 nr 20 s. 182  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Komoniecki Andrzej
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Moliński Stanisław: Poczet Burmistrzów Żywieckich, czyli continuum starodawnego "Katalogu Burmistrzów Żywieckich po kilka lat urzędujących" Andrzeja Komonieckiego. Karta Groni 2001 nr 21 s. 62-88 (zawiera fragmenty utworu stanowiące informacje nt. burmistrzów, uzupeł...) szczegóły 
  Kopernik Mikołaj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
20.artykuł: Bajtlik Stanisław: Zasada kopernikańska, a współczesna kosmologia, albo o tym, gdzie jest środek Wszechświata. Karta Groni 2005 nr 24 s. 124-128 (tekst wykładu wygłoszonego w I Liceum im. M. Kopernika w Żywcu z okazj...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Milerska Ewa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Zawada Magdalena: Zaduszkowe odwiedziny. Karta Groni 1989 nr 15 s. 186-187 (nota spraw. ze spotkania pośw. Ewie Milerskiej, Żywiec 10 XI 1985...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Polończyk Ludwik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
22.artykuł: Tu spoczywa Kazia Polończykówna.... Karta Groni 2001 nr 21 s. 92 (epitafium z nagrobka zmarłej w dzieciństwie córki poety pochowanej na ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Syjota Maciej
    wiersze (alfabet tytułów)
23.wiersz: Syjota Maciej: Zaproszenie do Żywca. Karta Groni 1999 nr 20 s. 187-188  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Literatura współczesna (słowacka) / Życie literackie (słowacka)
    imprezy (alfabet tytułów)
24.impreza: Dni Kultury Słowackiej w Polsce (1997).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 22 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 21 s. 2 (ogł., nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Żywiec: Teatr im. S. Jaracza
    artykuły (alfabet autorów)
25.artykuł: Dobosz Stanisław: Z dziejów sceny żywieckiej w latach 1945-1965 (Fakty - Ludzie - Daty). Karta Groni 1997 nr 19 s. 124-133  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Festiwale, przeglądy teatralne
    imprezy (alfabet tytułów)
26.impreza: Bajkowe Spotkania Teatralne - Zima (2000).  szczegóły 
artykuł: (kor): "Bajka" w Żywcu. Głos Ludu 2000 nr 9 s. 1 (zapowiedź imprezy i inaugurującego ją występu teatru "Bajka" z Czeskie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Film współczesny. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: (mcz): Wesołe muzeum. Polityka 2003 nr 34 s. 46 (nt. filmowych zbiorów Żywieckiego Muzeum Humoru...) szczegóły