PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Teatr - teatr alternatywny, performans
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Lorek-Jezińska Edyta: Madness Recognised: A Post-experimental Performance in Great Britain. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 1997 z. 7 (319) s. 175-191  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fydrych Waldemar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
2.książka twórcy: Fydrych Waldemar "Major": Żywoty Mężów Pomarańczowych. [Wspomn.]. 2002 ([Wspomn. związane z historią Pomarańczowej Alternatywy we Wrocławiu]....) szczegóły 
recenzja: Kronika Lubuska. Pro Libris 2002 nr 2 s. 123 (m.in. not. nt. spotkania promocyjnego książki zorganizowanego w Zielon...) szczegóły 
recenzja: Pomarańczowy świat. Trybuna 2002 nr 176 s. 13  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Paweł: Krasnale są wolne. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 60-61  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Starowieyski Franciszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
3.artykuł: Zatorski Ryszard: Teatr Rysowania. Trybuna 2003 nr 213 s. 2 (dot. happeningów towarzyszących powstawaniu prac plastycznych Francisz...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. 2002 ([Zbiór artykułów będących pokłosiem prac nad programem istniejącej od ...) szczegóły 
recenzja: Kosowska Ewa: Kultura animacji. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 96-100  szczegóły 
recenzja: Kostyrko Teresa: Czym jest animacja kultury?. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 101-103  szczegóły 
5.książka: Barba Eugenio: Teatr. Samotność, rzemiosło, bunt. 2003 ([Zawiera eseje, fragmenty wywiadów i listy prezentujące wizję teatru E...) szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: Rebelia w imię teatru i człowieka. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 8-9  szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Inne sytuacje. Didaskalia 2003 nr 57 s. 124-126  szczegóły 
6.książka: Carlson Marvin: Performans. 2007 ([Nt. rozwoju pojęcia performansu w naukach społecznych oraz związków k...) szczegóły 
sprostowanie: Ziółkowski Grzegorz: Korespondencja. Dialog [Warszawa] 2008 nr 12 s. 198 (list do red.; z odp. Edyty i Tomasza Kubikowskich...) szczegóły 
sprostowanie: Ziółkowski Grzegorz: Scena 2008 nr 3 s. 30 (list do red.; z odp. Edyty i Tomasza Kubikowskich...) szczegóły 
polemika: Kubikowska Edyta, Kubikowski Tomasz: Listy do Sceny. Scena 2008 nr 4 s. 29  szczegóły 
7.książka: Gender - dramat - teatr. 2001 ([Referaty z konferencji "Gender - Theatre - Cinema", Łódź 8-11 IV 1999...) szczegóły 
recenzja: Pałach Joanna: Gender czyli gęba. Teatr 2002 nr 9 s. 69  szczegóły 
recenzja: Poskuta-Włodek Diana: Filtrowanie genderem. Didaskalia 2002 nr 47 s. 112-114  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 6 s. 43  szczegóły 
8.książka: Kubikowski Tomasz: Reguła Nibelunga. Teatr w świetle nowych badań świadomości. 2004  szczegóły 
recenzja: Szpakowska Małgorzata: Teatr i mózg. Dialog [Warszawa] 2007 nr 7/8 s. 159-165  szczegóły 
9.książka: Schechner Richard: Performatyka. Wstęp. 2006 ([Dot. performatyki jako szeroko rozumianej dyscypliny akademickiej ora...) szczegóły 
recenzja: Dobrowolski Krzysztof: Przyszłość performatyki. Wstęp. Scena 2006 nr 5 s. 28-29  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Balme Christopher: Zastępcze sceny: teatr, performans i wyzwania nowych mediów. Dialog [Warszawa] 2007 nr 12 s. 150-164 (relacja między teatrem, performansem i technologicznymi mediami (stosu...) szczegóły 
11.artykuł: Carlson Marvin: Performatyka wczoraj i dziś. Dialog [Warszawa] 2007 nr 7/8 s. 120-128 (wykład wygłoszony na konferencji "Performatyka: perspektywy rozwojowe"...) szczegóły 
12.artykuł: Carlson Marvin: Teatr i performance: zmienne paradygmaty, zmienna praktyka. Didaskalia 2000 nr 37/38 s. 60-66 (wykład wygłoszony w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawi...) szczegóły 
13.artykuł: Duda Artur: Estetyka performatywności według Eriki Fischer-Lichte. Dialog [Warszawa] 2007 nr 7/8 s. 151-158 (koncepcja badań Eriki Fischer-Lichte nad performansem i performatywnoś...) szczegóły 
14.artykuł: Klucz do wszystkich zamków. Dialog [Warszawa] 2007 nr 7/8 s. 140-150 (dyskusja nt. performatyki; rozm.: Wojciech Dudzik, Dariusz Kosiński, T...) szczegóły 
15.artykuł: Krakowska Joanna: Performatyka. Dialog [Warszawa] 2007 nr 7/8 s. 118-119 (performatyka jako nowa dyscyplina naukowa...) szczegóły 
16.artykuł: Kubikowski Tomasz: Czy budujemy rzeczywistość w performance?. Didaskalia 2000 nr 37/38 s. 66-71 (tekst wykładu z seminarium "Mimesis" zorganizowanego przez Sorosov Cen...) szczegóły 
17.artykuł: Kubikowski Tomasz: Performance i jego znaczenie. Didaskalia 1997 nr 21 s. 82 (omówienie książki: Marvin Carlson: Performance: a Critical Introductio...) szczegóły 
18.artykuł: Kubikowski Tomasz: Zachowanie (się). Opcje 2000 nr 4 s. 34-37 (pojęcie performance...) szczegóły 
19.artykuł: Kuźnicka Danuta: Pamiętnik Teatralny 1996 z. 3/4 s. 629-634 (rec. ks.: Jacqueline Martin, Willmar Sauter: Understanding theatre. Pe...) szczegóły 
20.artykuł: Lorek-Jezińska Edyta: Madness Recognised: A Post-experimental Performance in Great Britain. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 1997 z. 7 (319) s. 175-191  szczegóły 
21.artykuł: McKenzie Jon: Struktura performatywna: "Aladyn" i dezorientalizm. Dialog [Warszawa] 2007 nr 7/8 s. 129-139 (ogólna teoria performansu: koncepcje struktury performatywnej, paradyg...) szczegóły 
22.artykuł: Ostrowska Joanna: Teatr a "tryb dramatyczny". x 1995 ([w ks.:] Trudna ponowoczesność. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem. Cz. I. P...) szczegóły 
23.artykuł: Owczarski Wojciech: Performance - utopia (nie)urzeczywistniona. Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 1 s. 190-197 (performance a teatr...) szczegóły 
24.artykuł: Schechner Richard: Co to jest performans?. Dialog [Warszawa] 2003 nr 3 s. 127-149 ([fragm. ks.:] Richard Schechner: Performance studies. An introduction....) szczegóły 
25.artykuł: Schechner Richard: Performatywność. Dialog [Warszawa] 2003 nr 6 s. 135-155 ([fragm. ks.:] Richard Schechner: Performance studies. An introduction....) szczegóły 
26.artykuł: Sugiera Małgorzata: Między bajki włożyć. Didaskalia 1996 nr 15 s. 77-78 (rec. ks.: Jacqueline Martin, Willmar Sauter: Performance analysis in T...) szczegóły 
27.artykuł: Udalska Eleonora: Wielkie utopie we współczesnym teatrze polskim (Kilka uwag wstępnych). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1607 s. 105-116 (dot. m.in. teatru Jerzego Grotowskiego, Józefa Szajny, Tadeusza Kantor...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Sztuka aktorska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Ruffini Franco: Tertium datur: "Performer" i aktor. Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1/4 s. 516-522 (aktor a Performer w rozumieniu Jerzego Grotowskiego - podobieństwa i ...) szczegóły 
29.artykuł: Taviani Ferdinando: Komentarz do "Performera". Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1/4 s. 523-535 (dot. idei zawartych w programowym tekście Jerzego Grotowskiego "Perfor...) szczegóły 
30.artykuł: Wachowski Jacek: Performer a aktor. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 121-134  szczegóły 
31.artykuł: Zarrilli Phillip: Performatyka i praktyka: ku uaktywnionej analizie fenomenologicznej aktorstwa i performansu. Dialog [Warszawa] 2007 nr 12 s. 165-172  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Nauka o teatrze / Nauka o teatrze (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
32.książka: Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość. 2002 ([Zbiór artykułów będących pokłosiem prac nad programem istniejącej od ...) szczegóły 
recenzja: Kosowska Ewa: Kultura animacji. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 96-100  szczegóły 
recenzja: Kostyrko Teresa: Czym jest animacja kultury?. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 101-103  szczegóły 
33.książka: Teatr - widowisko. 2000 ([Synteza dziejów i dorobku polskiej sztuki i kultury teatralnej w XX w...) szczegóły 
recenzja: Nieduziak Edyta: Teatr. Widowisko. Akcent 2001 nr 1/2 s. 231-235  szczegóły 
recenzja: Śliwonik Lech: ...oto partaczy się historię. Scena 2001 nr 2 s. 26-28  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2000 nr 4 s. 41 (nota...) szczegóły 
polemika: Śliwonik Lech: I dam ci imię: Alternatywa (a innym jak zechcę, to odbiorę). Scena 2001 nr 4 s. 24-26, nr 5 s. 24-25 (dot. hasła "teatr alternatywny"...) szczegóły 
polemika: Kubikowski Tomasz: Gniew kombatanta. Scena 2002 nr 1 s. 18-19  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Śliwonik Lech: Teatr studencki/alternatywny w Polsce. Bibliografia. Scena 2012 nr 1 s. 28-29  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Socjologia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
35.książka: Teatr edukacyjny - komunikacja bez granic. 2001 ([Materiały z seminarium i warsztatów teatralnych pt. "Teatr edukacyjny...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Popularyzacja teatru
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rogala Andrzej: Atrakcyjniejszy od teledysku. Gazeta Wyborcza 1991 nr 260 s. 17 (nt. przeglądu teatrów alternatywnych dla uczniów szkół średnich w Kiel...) szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żurawiecki Bartosz: W poszukiwaniu młodego widza. Teatr 1994 nr 5 s. 36 (nt. cyku spotkań adresowanych do młodzieży licealnej i studenckiej, w ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku
    imprezy (alfabet tytułów)
38.impreza: "Europejskie dziedzictwo teatru alternatywnego" - konferencja w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Suwalskie Eksploracje Teatralne (2000).  szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 30-35 (zawiera m.in. wykaz referatów...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    książki (alfabet autorów)
39.książka: Cioffi Kathleen M.: Alternative theatre in Poland. 1954-1989. 1996 (Introduction to the series. - List of plates. - Acknowledgements. * In...) szczegóły 
recenzja: Scharine Richard: Beyond Philology 1999 nr 1 s. 223-225  szczegóły 
recenzja: Sielicki Krzysztof: Polska "alternatywa" z amerykańskiej perspektywy. Teatr 1997 nr 6 s. 51-52  szczegóły 
40.książka: Dobosz Bogdan, Fydrych Waldemar: Hokus-pokus czyli Pomarańczowa Alternatywa. 1989 ([Z prozą Waldemara Fydrycha]....) szczegóły 
recenzja: Bockenheim Wojciech: Pomarańczowy klin. Brulion 1990 nr 14/15 s. 157-159  szczegóły 
41.książka: Fydrych Waldemar, Misztal Bronisław: Pomarańczowa Alternatywa. Rewolucja Krasnoludków = The Orange Alternative. Rewolution of Dwarves = Die Orange Alternative. Revolution der Zwerge. 2008  szczegóły 
42.książka: Gender - dramat - teatr. 2001 ([Referaty z konferencji "Gender - Theatre - Cinema", Łódź 8-11 IV 1999...) szczegóły 
recenzja: Pałach Joanna: Gender czyli gęba. Teatr 2002 nr 9 s. 69  szczegóły 
recenzja: Poskuta-Włodek Diana: Filtrowanie genderem. Didaskalia 2002 nr 47 s. 112-114  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 6 s. 43  szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Baltyn Hanna: The theatres of student counterculture in the Seventies. Polish Art Studies 1991 t. 12 s. 317-321  szczegóły 
polemika: Błażejewski Michał: Autograf 1989 nr 4 s. 79 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Dzieduszycka Małgorzata: Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1989 6 23-4  szczegóły 
recenzja: Dziurdzikowski Andrzej: Żywe przesłanie. Przegląd Powszechny 1990 nr 3 s. 465-468  szczegóły 
recenzja: Frydryczak Beata: Teatr już nieobecny. Odra 1989 nr 10 s. 103-104  szczegóły 
recenzja: Gowin Sławomir: Okolice [Warszawa] 1989 nr 10 s. 107-108  szczegóły 
recenzja: Jackiewicz Irena: Dydaktyka Szkoły Wyższej 1989 nr 1 s. 204-206  szczegóły 
nawiązanie: Litwiniec Bogusław: Dialog [Warszawa] 1989 nr 4 s. 174  szczegóły 
polemika: Kubikowski Tomasz: Dialog [Warszawa] 1989 nr 9 s. 190  szczegóły 
44.książka: Koniec teatru alternatywnego? Materiały z sesji naukowej. 1998 (Przedmowa. - W stronę nauki: Elżbieta Kalemba-Kasprzak: Alternatywa na...) szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: A jednak się kręci.... Scena 1999 nr 7 s. 34  szczegóły 
45.książka: Kornaś Tadeusz: Polskie alternatywne środowiska teatralne 1980-1989. 1992  szczegóły 
46.książka: Krakowskie Reminiscencje Teatralne. 1975-1995 = Cracow Theatrical Reminiscences. 1995 ([Materiały pośw. teatrowi alternatywnemu oraz historii Krakowskich Rem...) szczegóły 
47.książka: Szopski Marek: Pomarańczowa Alternatywa = Politics of Embarrassment Orange Alternative Versus Party-state. 2002 ([Historia i działalność Pomarańczowej Alternatywy; tekst w języku angi...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
48.impreza: [Czterdzieści] 40 lat Akademickiego Centrum Kultury "Chatka Żaka" - imprezy poświęcone lubelskiemu teatrowi studenckiemu (2005).  szczegóły 
artykuł: Rozwadowski Marceli: Teatry studenckie na czterdziestolecie "Chatki Żaka". Kresy 2005 nr 63 s. 235-236 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: Bieluch Justyna: Teatr alternatywny w Toruniu. Gościniec Sztuki 2007 nr 1/11 s. 84-88 (omów. działalności Teatru Wiczy i Akademickich Spotkań Teatralnych "Kl...) szczegóły 
50.artykuł: Cieszkowska-Misiołek Renata: O teatrze alternatywnym w ogólności i Teatrze Cinema w szczególności. Gościniec Sztuki 1998 nr 1/2 s. 88-92 (o polskich teatrach alternatywnych od lat 60. XX wieku...) szczegóły 
51.artykuł: Dudzik Wojciech: O teatrze alternatywnym. Konteksty 1995 nr 2 s. 74-75 (w Polsce...) szczegóły 
52.artykuł: Frydrych Waldemar: Krasnal skończył 18 lat. Przekrój 2001 nr 35 s. 16 (wywiad nt. parateatralnych happeningów i działalności "Pomarańczowej A...) szczegóły 
53.artykuł: Frydrych Waldemar: Polityka to happening. Trybuna 2001 nr 234 dod. s. 2-3 (wywiad nt. parateatralnych happeningów i działalności "Pomarańczowej A...) szczegóły 
54.artykuł: Gołaczyńska Magdalena: Teatr alternatywny. Arkusz 1999 nr 12 s. 13 (o poznańskich teatrach alternatywnych: Teatr Ósmego Dnia, Teatr Biuro ...) szczegóły 
55.artykuł: Herich Marcin: Etyka. Z mitologii polskiej alternatywy teatralnej. Fa-Art 1995 nr 1 s. 92-94  szczegóły 
56.artykuł: Herich Marcin: Pochwała prymatu estetyki nad ideologią. Opcje 1999 nr 1 s. 50-53 (współczesny polski teatr alternatywny na tle teatrów awangardowych lat...) szczegóły 
57.artykuł: Herich Marcin: Pokolenia (Z mitologii polskiej alternatywy teatralnej). Nowy Nurt 1995 nr 6 s. 12  szczegóły 
nawiązanie: Herich Marcin: Z mitologii polskiej alternatywy teatralnej pokolenia (Palimpset). Nowy Nurt 1995 nr 10 s. 6 (odp. Bartoszowi Żurawieckiemu...) szczegóły 
polemika: Żurawiecki Bartosz: Teatr czy show?. Nowy Nurt 1995 nr 7 s. 5  szczegóły 
58.artykuł: Herich Marcin: Teatr i alternatywność. Fa-Art 1995 nr 4 s. 46-48  szczegóły 
59.artykuł: Jankowska Magdalena: Dokonania i nadzieje. Lubelski off-teatr. Student 1990 nr 4/5 s. 10 (działalność lubelskich teatrów studenckich, amatorskich, alternatywnyc...) szczegóły 
60.artykuł: Jawłowska Aldona: The Orange Alternative. Polish Art Studies 1992 t. 13 s. 193-204 (nt. parateatralnych działań ulicznych ruchu happeningowego Pomarańczow...) szczegóły 
61.artykuł: Konic Paweł: Orange Alternative. A happening? A street theatre? A carnival?. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1990 4 12-4  szczegóły 
62.artykuł: Kowalewicz Kazimierz: Od praktykowania utopii do działań kulturowych. Krótki szkic skutków zaistnienia pewnej utopii wraz z bibliografią. Pogranicze 1997 t. 6 s. 104-119 (m.in. nt. wpływu Jerzego Grotowskiego na alternatywne inicjatywy teatr...) szczegóły 
63.artykuł: Nyczek Tadeusz: Teatr zapamiętany. Dzieła, style, szkoły, estetyki, które ukształtowały teatr współczesny w osobistym wspomnieniu wybitnych literaturoznawców, teatrologów, krytyków i reżyserów: Alternatywny. Teatr 2001 nr 4 s. 55-61 (polski teatr alternatywny po 1956...) szczegóły 
polemika: Tyszka Juliusz: Teatr 2001 nr 6 s. 71 (list do red....) szczegóły 
polemika: Nyczek Tadeusz: Teatr 2001 nr 9 s. 75-76 (list do red....) szczegóły 
64.artykuł: Performances of Polish theatres and theatre people abroad. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1990 1 46  szczegóły 
65.artykuł: Performances of Polish theatres and theatre people abroad. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1990 5 43 (noty...) szczegóły 
66.artykuł: Sulisz Waldemar: Szkic do portretu (Teatr alternatywny). Scena 1998 nr 2 s. 16-18 (o polskim teatrze alternatywnym od 1970...) szczegóły 
67.artykuł: Szkotak Paweł: Wspólnota i wolność tworzenia. Scena 1998 nr 2 s. 19 (o teatrze alternatywnym przed laty i dzisiaj...) szczegóły 
68.artykuł: Śliwonik Lech: Instytucjonalna alternatywa?. Scena 2002 nr 5 s. 22-24  szczegóły 
69.artykuł: Teatr alternatywny - teatr konwencjonalny. Debata z twórcami lubelskich teatrów nierepertuarowych. Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 70-79 (debata z udziałem Henryka Kowalczyka, Leszka Mądzika, Janusza Opryński...) szczegóły 
70.artykuł: Tyszka Juliusz: Polski teatr alternatywny w okresie przełomu. Fa-Art 1995 nr 3 s. 29-33  szczegóły 
71.artykuł: Tyszka Juliusz: Teatr studencki - teatr alternatywny. Opcje 1999 nr 1 s. 43-49 (rola i formy działalności teatrów studenckich w latach 1954-1989 oraz ...) szczegóły 
72.artykuł: Welter Jerzy: Teatr bez marginesu alternatywy. Szkice [Kraków] 1992 nr 2 s. 22-23 (o polskich teatrach alternatywnych...) szczegóły 
73.artykuł: Wicza-Pokojski Romuald: Odziedziczyliśmy krzyk. Scena 1998 nr 2 s. 20 (nt. teatru alternatywnego...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
    książki (alfabet autorów)
74.książka: Gołaczyńska Magdalena: Mozaika współczesności. Teatr alternatywny w Polsce po roku 1989. 2002 ([Definicja, programy, charakterystyka teatru alternatywnego w Polsce o...) szczegóły 
recenzja: Pałach Joanna: Zabawa w krasnoludki i czytelników. Teatr 2002 nr 10/11 s. 89-90  szczegóły 
recenzja: Plata Tomasz: Mozaika bez ładu. Dialog [Warszawa] 2003 nr 1/2 s. 194-197  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2002 nr 11 s. 47 (nota...) szczegóły 
75.książka: Gołaczyńska Magdalena: Wrocławski teatr niezależny. 2007  szczegóły 
76.książka: Koniec teatru alternatywnego? Materiały z sesji naukowej. 1998 (Przedmowa. - W stronę nauki: Elżbieta Kalemba-Kasprzak: Alternatywa na...) szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: A jednak się kręci.... Scena 1999 nr 7 s. 34  szczegóły 
77.książka: Krakowskie Reminiscencje Teatralne. 1975-1995 = Cracow Theatrical Reminiscences. 1995 ([Materiały pośw. teatrowi alternatywnemu oraz historii Krakowskich Rem...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
78.impreza: "Polski teatr studencki i alternatywny. Historia. Tradycja. Horyzont oczekiwań" - konferencja (2002).  szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2002 nr 11 s. 28-32 (zawiera m.in. wykaz referatów i sprawozdanie z dyskusji panelowej...) szczegóły 
artykuł: Kulus Agnieszka: ...co było, co będzie?. Scena 2002 nr 6 s. 21-22 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kulus Agnieszka: Polski teatr studencki i alternatywny. Kwartalnik Teatralny 2003 nr 3/1 (2002/2003) s. 214-218 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Teatr studencki - konferencja. Scena 2002 nr 5 s. 7 (zapow....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
79.artykuł: Ankieta = Poll. Teatr Lalek 2003 nr 2/3 s. 4-10 (sonda nt. "Dlaczego Pana(i) teatr zaprzestał działalności bądź znalazł...) szczegóły 
80.artykuł: Bacci Roberto: Paradoksy teatru. Scena 1998 nr 2 s. 19 (wypowiedź o teatrze alternatywnym...) szczegóły 
81.artykuł: Bieluch Justyna: Teatr alternatywny w Toruniu. Gościniec Sztuki 2007 nr 1/11 s. 84-88 (omów. działalności Teatru Wiczy i Akademickich Spotkań Teatralnych "Kl...) szczegóły 
82.artykuł: Bzdyl Leszek: Soczystość i smak. Scena 2004 nr 2 s. 7-8 (wywiad; rozm. Bartłomiej Miernik, Katarzyna Rączka; m.in. nt. teatru a...) szczegóły 
83.artykuł: Drewniak Łukasz: "Lekkie drogi". Na tropie nowego teatru alternatywnego. NaGłos 1995 nr 20 s. 54-64  szczegóły 
84.artykuł: Dudzik Wojciech: O teatrze alternatywnym. Konteksty 1995 nr 2 s. 74-75 (w Polsce...) szczegóły 
85.artykuł: Dziewulska Małgorzata: Dlaczego. Teatr 1994 nr 12 s. 35 (nawiąz. do dyskusji nt. polskiego teatru alternatywnego w programie t...) szczegóły 
86.artykuł: Gołaczyńska Magdalena: Teatr alternatywny. Arkusz 1999 nr 12 s. 13 (o poznańskich teatrach alternatywnych: Teatr Ósmego Dnia, Teatr Biuro ...) szczegóły 
87.artykuł: Gruszczyński Piotr: Manieryzm alternatywny. Kresy 1995 nr 21 s. 249-252 (współczesny polski teatr alternatywny...) szczegóły 
88.artykuł: Herich Marcin: Alternatywność w teatrze. Odra 1996 nr 2 s. 94-95 (dot. polskiego teatru współczesnego...) szczegóły 
89.artykuł: Herich Marcin: Etyka. Z mitologii polskiej alternatywy teatralnej. Fa-Art 1995 nr 1 s. 92-94  szczegóły 
90.artykuł: Herich Marcin: Pochwała prymatu estetyki nad ideologią. Opcje 1999 nr 1 s. 50-53 (współczesny polski teatr alternatywny na tle teatrów awangardowych lat...) szczegóły 
91.artykuł: Herich Marcin: Pokolenia (Z mitologii polskiej alternatywy teatralnej). Nowy Nurt 1995 nr 6 s. 12  szczegóły 
nawiązanie: Herich Marcin: Z mitologii polskiej alternatywy teatralnej pokolenia (Palimpset). Nowy Nurt 1995 nr 10 s. 6 (odp. Bartoszowi Żurawieckiemu...) szczegóły 
polemika: Żurawiecki Bartosz: Teatr czy show?. Nowy Nurt 1995 nr 7 s. 5  szczegóły 
92.artykuł: Herich Marcin: Teatr i alternatywność. Fa-Art 1995 nr 4 s. 46-48  szczegóły 
93.artykuł: Janikowski Grzegorz: Alternatywny czy offowy? = Alternative or "Off"?. Teatr Lalek 2003 nr 2/3 s. 14-19 (artykuł na temat polskiego teatru offowego od 1890 r.; tekst równoległ...) szczegóły 
94.artykuł: Jankowska Magdalena: Wybory "alternatywy". Na przykład [Lublin] 1993 nr 3 s. 9 (nt. działaln. teatrów alternatywnych...) szczegóły 
95.artykuł: Jeziński Marek: Tacuara Nod. Undergrunt 2002 nr 8 s. 124-126 (prezentacja działalności grupy teatralno-muzyczno-performansowej Tacua...) szczegóły 
96.artykuł: Kacprzak Katarzyna: Teatr alternatywny w kałuży. Lunapark 1992 nr 1 s. 5-7  szczegóły 
97.artykuł: Kaczmarek Wojciech: Powtórzyć gest Boga - rozmowa z doktorem Wojciechem Kaczmarkiem (KUL). Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 17-24 (nt. teatrologii i jej zadań, teatru alternatywnego oraz roli i problem...) szczegóły 
98.artykuł: Kras Dagna: Publiczność teatrów alternatywnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 2003 t. 4 s. 19-28  szczegóły 
99.artykuł: Kronika. Scena 2004 nr 6 s. 35 (m.in. not. nt. spektakli i performance'ów w ramach imprezy "baz@art", ...) szczegóły 
100.artykuł: Leśnikowski Dariusz: Polski teatr alternatywny. Nowe drogi?. Fa-Art 1995 nr 1 s. 84-87  szczegóły 
101.artykuł: Lorek-Jezińska Edyta: Beer cans, lux flake snow and the decalogue of capitalism: the discourses of consumerism in British and Polish performances. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 2003 z. 12 (356) s. 89-96 (szerzej o performance'ach "200% & bloody thirsty" (1988) Forced Entert...) szczegóły 
102.artykuł: Łukaszewicz Magdalena: Alternatywni prowokatorzy. Newsweek. Polska 2002 nr 41 s. 96-100 (dot. polskiego teatru alternatywnego - tzw. teatrów "offowych"...) szczegóły 
103.artykuł: Obrębowska-Piasecka Ewa: Improwizacja na kilka pokoleń. Gazeta Malarzy i Poetów 1994 nr 2 s. 7 (nt. teatru alternatywnego...) szczegóły 
104.artykuł: Osiński Zbigniew: Moja topografia wewnętrzna. Didaskalia 1995 nr 6 s. 33-37 (wyw. nt. teatru alternatywnego, rozm. Maryla Zielińska...) szczegóły 
105.artykuł: Pawłowski Roman: Żyć z offu. Gazeta Wyborcza 1999 nr 239 s. 22 (nt. przechodzenia na zawodowstwo teatrów alternatywnych...) szczegóły 
106.artykuł: Raczak Lech: Teatr 107. Porządkowanie doświadczeń. Scena 2009 nr 1 s. 2-4, nr 2 s. 5-6 (różnice między teatrem dramatycznym i alternatywnym, specyfika teatru ...) szczegóły 
107.artykuł: Rączka Katarzyna: Alternative 1995-2005. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 2005 nr 3/4 s. 41-43 (przegląd teatrów alternatywnych w Polsce: Studium Teatralne w Warszawi...) szczegóły 
108.artykuł: Szkotak Paweł: Wspólnota i wolność tworzenia. Scena 1998 nr 2 s. 19 (o teatrze alternatywnym przed laty i dzisiaj...) szczegóły 
109.artykuł: Śliwonik Lech: Nonprofessional theatre. January 1994. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1994 nr 2 s. 6-9 (dot. teatrów amatorskich, alternatywnych oraz teatrów dla dzieci...) szczegóły 
110.artykuł: Teatr alternatywny - teatr konwencjonalny. Debata z twórcami lubelskich teatrów nierepertuarowych. Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 70-79 (debata z udziałem Henryka Kowalczyka, Leszka Mądzika, Janusza Opryński...) szczegóły 
111.artykuł: Tyszka Juliusz: Polski teatr alternatywny w okresie przełomu. Fa-Art 1995 nr 3 s. 29-33  szczegóły 
112.artykuł: Tyszka Juliusz: Teatr studencki - teatr alternatywny. Opcje 1999 nr 1 s. 43-49 (rola i formy działalności teatrów studenckich w latach 1954-1989 oraz ...) szczegóły 
113.artykuł: Wicza-Pokojski Romuald: Odziedziczyliśmy krzyk. Scena 1998 nr 2 s. 20 (nt. teatru alternatywnego...) szczegóły 
114.artykuł: Ziółkowski Grzegorz: Młody teatr alternatywny. Kronika Miasta Poznania 2000 nr 3 s. 299-308 (dot. teatrów poznańskich...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
115.wywiad: Polski teatr dzisiaj. Przegląd Polski = Polish Review 2007 nr z 16 III s. 1-2  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia szczegółowe / Teatr dla dzieci i młodzieży, teatr szkolny
    książki (alfabet autorów)
116.książka: Teatr edukacyjny - komunikacja bez granic. 2001 ([Materiały z seminarium i warsztatów teatralnych pt. "Teatr edukacyjny...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
117.artykuł: Śliwonik Lech: Nonprofessional theatre. January 1994. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland [teksty równoległe w językach francuskim i angielskim, opracowano wersję angielską] 1994 nr 2 s. 6-9 (dot. teatrów amatorskich, alternatywnych oraz teatrów dla dzieci...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Gorzów Wielkopolski: Teatr Kreatury
    artykuły (alfabet autorów)
118.artykuł: Kronika Lubuska. Pro Libris 2003 nr 1 s. 136 (not. nt happeningu "Pojedynek Busha z Saddamem Husajnem" (21 III 2003)...) szczegóły 
     Kraków: Teatr im. J. Słowackiego
    artykuły (alfabet autorów)
119.artykuł: Z afisza. Dialog [Warszawa] 2003 nr 12 s. 212 (not. nt. otwarcia sceny offowej w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowi...) szczegóły 
     Lublin: Sala Czarna
    artykuły (alfabet autorów)
120.artykuł: M.J.: Na przykład [Lublin] 1994 nr 12 s. 37 (nt. działaln. sceny i występów na jej deskach lubelskich teatrów alter...) szczegóły 
     Poznań: Teatr "Strefa Ciszy"
    książki (alfabet tytułów)
121.książka: Świat na opak. 10 lat Teatru Strefa Ciszy = The world turned upside-down ot ten years of Teatr Strefa Ciszy. 2003 (Juliusz Tyszka: Wstęp. * Kalendarium [1991-2003]. - Odnaleźć rytm ulic...) szczegóły 
     Toruń (do 1997: Brodnica): Teatr Wiczy
    artykuły (alfabet autorów)
122.artykuł: Bieluch Justyna: Teatr alternatywny w Toruniu. Gościniec Sztuki 2007 nr 1/11 s. 84-88 (omów. działalności Teatru Wiczy i Akademickich Spotkań Teatralnych "Kl...) szczegóły 
     Warszawa: Teatr Powszechny im. Z. Huebnera (do 1989: Teatr Powszechny)
    artykuły (alfabet autorów)
123.artykuł: Z afisza. Dialog [Warszawa] 2003 nr 12 s. 212 (not. nt. otwarcia sceny "Garaż poffszechny" w Teatrze Powszechnym w Wa...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
124.artykuł: Bzowska Katarzyna: Polski teatr alternatywny. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 101 s. 7 (w związku z promocją nowego wydania Contemporary Theatre Review...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Festiwale, przeglądy teatralne
    imprezy (alfabet tytułów)
125.impreza: "Bulwar" - Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych (2004).  szczegóły 
126.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieluch Justyna: Teatr alternatywny w Toruniu. Gościniec Sztuki 2007 nr 1/11 s. 84-88 (omów. działalności Teatru Wiczy i Akademickich Spotkań Teatralnych "Kl...) szczegóły 
127.impreza: "Pozytywka. Nastrój się pozytuwnie" - dzień performatywny na na Uniwersytecie Warszawskim (2012).  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Kontakty teatralne z zagranicą / Szwecja (kontakty teatralne)
128.artykuł: Rączka Katarzyna: Szwedzi w Warszawie. Scena 2004 nr 3 s. 7 (nt. wystawienia performance'u Forum Sztuk Współczesnych pt. "Noc Trans...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Materiały ogólne (teatr współczesny obcy)
    imprezy (alfabet tytułów)
129.impreza: "Europejskie dziedzictwo teatru alternatywnego" - konferencja w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Suwalskie Eksploracje Teatralne (2000).  szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 30-35 (zawiera m.in. wykaz referatów...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
130.artykuł: Gajda Kinga Anna: Niefeministyczny performans. Zadra 2003 nr 2 s. 57-59 (dot. m.in performansu feministycznego: Annie Sprinkle, Carolee Schneem...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Austria (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
131.artykuł: Jarecka Dorota: Zamiast Apokalipsy. Dialog [Warszawa] 2009 nr 2 s. 148-153 (m.in. nt. austriackiego performansu...) szczegóły 
132.artykuł: Toepfer Karl: Sto lat nagości. Dialog [Warszawa] 2004 nr 8 s. 103-125 (nt. kultury nagości kształtującej się w Niemczech od końca XIX w. i st...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Białoruś (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
133.artykuł: Winnicka Ewa: Głębszy oddech Nastii Tuchto. Polityka 2002 nr 41 s. 58-61 (m.in. nt. performance'u oraz aktywności polskich artystów w Białorusi...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Niemcy (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
134.artykuł: dżz: Niemcy: Inna alternatywa. Dialog [Warszawa] 1993 nr 1/2 s. 192-194 (nt. form działania scen alternatywnych w kilku miastach byłej RFN i by...) szczegóły 
135.artykuł: Toepfer Karl: Sto lat nagości. Dialog [Warszawa] 2004 nr 8 s. 103-125 (nt. kultury nagości kształtującej się w Niemczech od końca XIX w. i st...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Serbia (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
136.artykuł: Chotkowski Łukasz: Performans autobiograficzny Mariny Abramović. Dialog [Warszawa] 2006 nr 11 s. 97-111  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Stany Zjednoczone (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
137.artykuł: Kyzioł Aneta: Kilka małych prawd o naszej kulturowej sytuacji. Teatr 2002 nr 4/6 s. 34-39 (dzieje performance'u w Ameryce z przeglądem literatury pośw. temu zjaw...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Węgry (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
138.artykuł: aksz: Alternatywa na Węgrzech. Dialog [Warszawa] 1995 nr 10 s. 153-155 (nt. teatrów alternatywnych...) szczegóły 
139.artykuł: aksz: Historia węgierskiej alternatywy. Dialog [Warszawa] 1996 nr 7 s. 193-195 (omów. artykułów Laszlo Berczesa pośw. powojennemu alternatywnemu teatr...) szczegóły 
140.artykuł: Regos Janos: Życie Warszawy 1989 nr 248 s. 7 (wyw. nt. węgierskiego teatru alternatywnego; rozm. Temida Stankiewicz-...) szczegóły 
141.artykuł: Semil Małgorzata: Węgierski teatr studyjny. Dialog [Warszawa] 2003 nr 11 s. 162-167 (m.in. nt. budapesztańskiego teatru Barka i organizowanego przez niego ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Wielka Brytania (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
142.artykuł: Leśnikowski Dariusz: Nurt feministyczny w angielskim teatrze alternatywnym. Opcje 1995 nr 4 s. 30-37 (z notą o Dariuszu Leśnikowskim...) szczegóły 
143.artykuł: Lorek-Jezińska Edyta: Beer cans, lux flake snow and the decalogue of capitalism: the discourses of consumerism in British and Polish performances. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 2003 z. 12 (356) s. 89-96 (szerzej o performance'ach "200% & bloody thirsty" (1988) Forced Entert...) szczegóły