PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Bruś Teresa: "There is no - or hardly any, ever so little - literature". A Few Notes of the Essence of Literature. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 113-116  szczegóły 
2.artykuł: Cichoń Anna, Szynal Edward: Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 155-160 ([rec. ks.:] De-Scribing Empire: Post-colonialism and textuality. Red. ...) szczegóły 
3.artykuł: Cichoń Anna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 36 (2268) s. 173-176 ([rec. ks.:] Sara Mills: Discurse. London, New York 1997...) szczegóły 
4.artykuł: Klimek-Diminiak Elżbieta: The Category of Gender and New Historicism. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2002 nr 39 (2400) s. 49-58 (kategoria gender i nowy historyzm jako narzędzia badawcze literatury a...) szczegóły 
5.artykuł: Kołodziejczyk Dorota, Żylińska Joanna: Of Subjectology. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 95-111 (nt. studiów kulturowych i kierunków badawczych nad literaturą angielsk...) szczegóły 
6.artykuł: Kurowska Adriana: Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2002 nr 39 (2400) s. 157-161 ([rec. artykułu:] Jack George Thompson: Women in Celtic Law and Culture...) szczegóły 
7.artykuł: Oziewicz Marek: Estetyka wzniosłości przeciw tyranii czasu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 40 (2533) s. 63-79 (m.in. o pojęciu czasu ahistorycznego...) szczegóły 
8.artykuł: Oziewicz Marek: Sublime Modes of Presentation. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 34 (2127) s. 15-26 (nt. różnic między wzniosłością (sublime) i mimesis w ujęciu Jean-Franc...) szczegóły 
9.artykuł: Oziewicz Marek: W pogoni za cieniem. Pojęcie wzniosłości jako zbieg ze świata werbalizacji. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2002 nr 39 (2400) s. 75-94 (w ujęciu Jeana Francois Lyotarda...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: Some Perspectives on Periodization. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1993 nr 25 (1521) s. 5-22  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Barzycka Renata: Complimenting Behavior in Polish. Part I: Compliments. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1997 nr 32 (1879) s. 7-17  szczegóły 
12.artykuł: Barzycka Renata: Complimenting Behavior in Polish. Part II: Compliment Responses. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 117-127  szczegóły 
13.artykuł: Chruszczewski Piotr: The Meanig of Jeremiad and Its Particular Use in the Political Speeches of President Reagan. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 34 (2127) s. 57-61  szczegóły 
14.artykuł: Kalisz Roman: Some Linguistic Aspects of Evil. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 35 (2128) s. 61-67  szczegóły 
15.artykuł: Post Michał: O tak zwanym języku biznesu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 35 (2128) s. 137-144 (omówienie zjawiska z perspektywy lingwistyki...) szczegóły 
16.artykuł: Węgrzyn Ewa: The Semantics of "gold(en)" in Cotemporary English. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 34 (2127) s. 79-88  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Giezek Urszula: Euphemisms and Euphemization from the Perspective of Cognitive Linguistics. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2002 nr 39 (2400) s. 117-127  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Głowacka Dorota: Speleology of the Grotesque - an Investigation. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 21 (1254) s. 35-45  szczegóły 
19.artykuł: Trebisz Małgorzata: The Short of the Novel and the long of the Short Story. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1989 nr 16 (994) s. 97-113 (artystyczne i estetyczne możliwości subgatunków: nouvelle, novella, no...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Poznańska Agnieszka: Genre Conventions in American First Ladies' Autobiographies. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2007 nr 45 (2976) s. 73-86  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Fantasy
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Zarzycka Agata: The More the Merrier: A Transcultural Aspect of Companionship in the Fantasy Genre. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2010 nr 48 (3241) s. 77-84 (m.in. nt. utworów: "Władca Pierścieni" J.R.R. Tolkiena, "Pieśń Lodu i ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komiks
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Szawerna Michał: Toward a Cognitive Approach to Analyzing Comics: A Selective Frame-Theoretic Characterization of the Conceptual Representation of Comics. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2012 nr 50 (3434) s. 197-211  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Nowela
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Trebisz Małgorzata: The "novella" - A Review of Some Recent Critical Approaches. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1990 nr 18 (1104) s. 51-64  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Kwapisz Katarzyna: Relativism and (hyper)textual Meaning. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 91-102 (m.in. o relacji między tekstem a znaczeniem; z odniesienim do tekstów ...) szczegóły 
25.artykuł: Marszalski Mariusz: Maxwell Anderson's Dramatic Theory. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1993 nr 25 (1521) s. 39-48  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Blumczyński Piotr: "Pveyma" in Galatians: A Touchstone of Doctrinal Orthodoxy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2007 nr 45 (2976) s. 89-105 (dot. tłumaczenia "Listu do Galatów" św. Pawła na jęz. angielski...) szczegóły 
27.artykuł: Garcarz Michał: Selected Problems and Techniques of Successful Translation of Military Jargon. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 41 (2537) s. 103-115 (nt. przekładu żargonu żołnierskiego...) szczegóły 
28.artykuł: Garcarz Michał, Górski Tomasz P.: Universalism of Translation Techniques and Their Application to Formal and Literary Texts. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2004 nr 42 (2649) s. 119-130  szczegóły 
29.artykuł: Górski Tomasz P.: Przekład i jego funkcja w kulturze języka docelowego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 41 (2537) s. 117-127 (m.in. o funkcjonowniu w kulturze nowych przekładów utworów klasyków na...) szczegóły 
30.artykuł: Rybowski Tadeusz: Słowo trafione, słowo nietrafione. Uwagi o tłumaczeniu tzw. wiersza wolnego (nierymowanego) na przykładzie utworu Kennetha Rexrotha pt. "Confusion". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 19 (1161) s. 49-57  szczegóły 
31.artykuł: Smoła Katarzyna Lilia: Translator's Freedom and the Most Suitable Method in Music-Linked Translation - On the Basis of A. Marianowicz's "Fiddler on the Roof" Translation. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2011 nr 49 (3296) s. 107-114  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Zarzycka Agata: "Mage: The Ascension" by Phil Brucato and Stewart Wieck. A Role-Playing Game Handbook as a "Poststructure". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2005 nr 43 (2782) s. 55-71 (nt. RPG na przykładzie gry fabularnej "Mage: The Ascension"...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
33.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michońska-Stadnik Anna: Editorial. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2012 nr 50 (3434) s. 7-8 (wstęp do jubileuszowego numeru; nt. historii i aktualnego numeru czaso...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
34.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ferens Dominika: Staking Claims: Henryk Sienkiewicz and the Chinese California. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2002 nr 39 (2400) s. 21-28 (nt. wpływu pobytu pisarza w USA (Kalifornia) i kontaktów z emigrantami...) szczegóły 
  Szymborska Wisława
    wiersze (alfabet tytułów)
35.wiersz: Szymborska Wisława: Recenzja z nie napisanego wiersza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 36 (2268) s. 108-109  szczegóły 
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chruszczewski Piotr: "Recenzja z nie napisanego wiersza" jako przykład dyskursu (meta)literackiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 36 (2268) s. 103-110 (z tekstem wiersza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Budziak Anna: The Setting Sun of British Decadence: Material and Formal Aspects of the Term. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2012 nr 50 (3434) s. 23-35 (m.in. nt. pisarzy: Oscar Wilde, Walter Pater, James Joyce, Arthur Mach...) szczegóły 
38.artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 36 (2268) s. 179-184 ([rec. ks.:] Jack J. Spector: Surrealist Art an Writing, 1919/39...) szczegóły 
39.artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 36 (2268) s. 176-178 ([rec. ks.:] David Michael Levin: The Philosopher Gaze. Modernity in th...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Historia literatury (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Chruszczewski Piotr P.: The Nordic Invaders of America. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2002 nr 39 (2400) s. 95-103 (w świetle źródeł mitologicznych, archeologicznych i etnograficznych...) szczegóły 
41.artykuł: Klimek-Diminiak Elżbieta: The Category of Gender and New Historicism. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2002 nr 39 (2400) s. 49-58 (kategoria gender i nowy historyzm jako narzędzia badawcze literatury a...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Literatura współczesna (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Ferens Dominika: Contemporary Chinese American Writers Versus the Perpetuators of Myths and Stereotypes. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1993 nr 25 (1521) s. 49-59  szczegóły 
43.artykuł: Klimek-Diminiak Elżbieta: Frederick J. Turner's Frontier Revisited: The Rise of the New History of the West. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 36 (2268) s. 35-55 (nt. zmian w podejściu do studiów nad granicą kontynuatorów teorii F.J....) szczegóły 
44.artykuł: Szmańko Klara: The Trope of No Name Woman in American Fiction and Ethnography Featuring Asian Women. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2004 nr 42 (2649) s. 71-87 (dot. twórczości aut.: Maxine Hong Kingston, Margery Wolf, Chang-rae Le...) szczegóły 
45.artykuł: Zazula Piotr: The Oral Tradition References in the Fiction of N. Scott Momady, Leslie Marmon Silko, and James Welch. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1993 nr 25 (1521) s. 61-71  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Zagadnienia specjalne (amerykańska) / Tematy, motywy (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Klimek-Diminiak Elżbieta: Engendering of the Frontier: Why did Daniel Boone's Wife Disappear from the Mythic Tales about Boone as a Frontiersman?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 73-90 (nt. postaci Daniela Boone'a i Rebecci Boone w utworach: John Filston: ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Anderson Maxwell
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
47.artykuł: Marszalski Mariusz: Dramat Maxwella Andersona - teoria i praktyka. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 40 (2533) s. 27-35 (dot. twórczości...) szczegóły 
48.artykuł: Marszalski Mariusz: Maxwell Anderson's Characteres: the Theory and Dramatic Practice. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 103-112  szczegóły 
49.artykuł: Marszalski Mariusz: Maxwell Anderson's Dramatic Theory and Practice - a Study in Dramatic Structure. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 36 (2268) s. 57-75  szczegóły 
50.artykuł: Marszalski Mariusz: Maxwell Anderson's Tragic Characters - an Evaluative Approach. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2002 nr 39 (2400) s. 59-74  szczegóły 
51.artykuł: Marszalski Mariusz: The Issues of Politics and War in the Drama of Maxwell Anderson. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 41 (2537) s. 37-48  szczegóły 
  Auster Paul
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Giezek Łukasz: Investigating Postmodern Autobiography - Paul Auster's "City of Glass". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 43-56  szczegóły 
  Baum L. Frank
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Deszcz Justyna: Frank Baum's "The Wonderful Wizard of Oz" and Salman Rushdie's "Haroun and the Sea of Stories": Oz as One of Rushdie's Literary Passports from the Book to the World. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 17-33  szczegóły 
  Bellow Saul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
54.artykuł: Kociatkiewicz Justyna: What Do the Americans Do Abroad, or Saul Bellow and Globalization. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2010 nr 48 (3241) s. 37-44 (dot. twórczości pisarza w kontekście globalizacji...) szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kociatkiewicz Justyna: Twórczość Saula Bellowa w świetle problematyki gatunkowej ? przypadek "Herzoga"". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 40 (2533) s. 47-62  szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kociatkiewicz Justyna Maria: Modern Vision of Death and Apocalypse: Saul Bellow's "Mr Sammler Planet" and Don DeLillo "White Noise". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 59-70  szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kociatkiewicz Justyna Maria: Aspects of Oppression and Decline of Freedom in Saul Bellow's "The Dean's December". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1996 nr 31 (1862) s. 67-74  szczegóły 
  DeLillo Don
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kociatkiewicz Justyna Maria: Modern Vision of Death and Apocalypse: Saul Bellow's "Mr Sammler Planet" and Don DeLillo "White Noise". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 59-70  szczegóły 
  Doctorow Edgar Lawrence
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Klimek-Diminiak Elżbieta: Rewriting the Story of Westward Expansion: Doctorow's New Western as Historiographic Metafiction. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1996 nr 31 (1862) s. 57-66  szczegóły 
  Du Bois William Edward Burghardt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Szmańko Klara: The Concept of Double Consciousness and Striving for Self-Consciousness in W.E.B. Du Bois's Double Consciousness Formula and Ralph Ellison's "Invisible Man". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2012 nr 50 (3434) s. 101-121  szczegóły 
  Ellison Ralph
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szmańko Klara: Different Faces of Invisibility in "Invisible Man" by Ralph Ellison. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 41 (2537) s. 49-67  szczegóły 
artykuł: Szmańko Klara: The Concept of Double Consciousness and Striving for Self-Consciousness in W.E.B. Du Bois's Double Consciousness Formula and Ralph Ellison's "Invisible Man". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2012 nr 50 (3434) s. 101-121  szczegóły 
  Fuller Margaret
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Klimek-Diminiak Elżbieta: The Other in the Pastoral Paradise: Margaret Fuller's "Summer on the Lakes" and Colonial Discurse. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 71-79  szczegóły 
  Hawthorne Nathaniel
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żylińska Jadwiga: Signs of Aphrodite: Hester Prynne Rediscovered. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 47-57  szczegóły 
  Heller Joseph
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głowacka Dorota: The Grotesque as the Means of Presenting the System in Joseph Heller's "Catch-22". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1989 nr 16 (994) s. 123-142  szczegóły 
  Hwang Henry David
65.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ferens Dominika: Didactism in Chinese American Literature: Henry David Hwang's "M. Butterfly". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1994 nr 27 (1582) s. 5-11  szczegóły 
  Jeffers Robinson John
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Marszalski Mariusz: Robinson Jeffers? Poetry ? from Deep Experience to Deep Ecology. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2008 nr 46 (3086) s. 39-51  szczegóły 
  Kirkland Caroline
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Klimek-Dominiak Elżbieta: Caroline Kirkland?s "A New Home: Who?ll Follow?" as the Pioneer Realist Representation of the Social Groups and Domesticity on the Frontier. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2008 nr 46 (3086) s. 9-24  szczegóły 
  Lowry Lois
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
68.artykuł: Grzegorczyk Blanka: "To Be Made Perfect": Transformed World Orders in Gloria Whelan's "Fruitlands" and Lois Lowry's Giver Trilogy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2011 nr 49 (3296) s. 29-36  szczegóły 
  Mailer Norman
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cichoń Andrzej: Two Blueprints of Society. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1990 nr 18 (1104) s. 35-49 (schemat społeczeństwa w powieściach N. Mailera "Nadzy i martwi" i Geor...) szczegóły 
  Morrison Toni
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Duczemińska Manuela: A 'real ghost' or 'true impossibility': the Figure of Belowed in Toni Morrison's Novel "Beloved". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 35-42  szczegóły 
  Naylor Gloria
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ferens Dominika: Telling a Small Place: Gloria Naylor?s Negotiations with Ethnography in "Mama Day". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2009 nr 47 (3155) s. 17-26  szczegóły 
  O'Hara Frank
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
72.artykuł: Zazula Piotr: A Quietist in New York: Mystical Consciousness in Frank O'Hara's Urban Poems. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 41 (2537) s. 87-102  szczegóły 
  Pound Ezra Loomis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
73.artykuł: Budziak Anna: Ezra Pound and T.S. Eliot. Turning Aesthetics into Political Ethics. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 7-16  szczegóły 
  Proulx E. Annie
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Klimek-Dominiak Elżbieta: Fictions of Western Hypermasculinity and Freedom: A. Proulx?s "Close Range: Brokeback Mountain and Other Stories". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2009 nr 47 (3155) s. 9-16  szczegóły 
  Rexroth Kenneth
75.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rybowski Tadeusz: Słowo trafione, słowo nietrafione. Uwagi o tłumaczeniu tzw. wiersza wolnego (nierymowanego) na przykładzie utworu Kennetha Rexrotha pt. "Confusion". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 19 (1161) s. 49-57  szczegóły 
  Sapphire pseud.
76.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Klimek-Dominiak Elżbieta: "Life for me ain't been no crystal stair": Trauma, Writing and Alternative Communities in Sapphire's "Push" and Its Film Adaptation "Precious". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2012 nr 50 (3434) s. 61-75  szczegóły 
  Sexton Anne
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
77.artykuł: Zazula Piotr: Transpersonal Confessions: Redefining the ?Feminine? Self in Anne Sexton?s Poetry. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2008 nr 46 (3086) s. 73-90  szczegóły 
  Shepard Sam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
78.artykuł: Marszalski Mariusz: Sam Shepard's Writing and the Reality Discourse. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2004 nr 42 (2649) s. 61-70  szczegóły 
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marszalski Mariusz: Sam Shepard's "The Tooth of Crime" - A Postmodern Foray into High Tragedy's Turf. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2005 nr 43 (2782) s. 33-43  szczegóły 
  Smiley Jane
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Klimek-Dominiak Elżbieta: Topography of Conquests, Defiance and Re-invention: Opening up of the Midwest for Environmental History and Women's Voices in Jane Smiley's "A Thousand Acres". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2006 nr 44 (2892) s. 9-16  szczegóły 
  Vizenor Gerald Robert
81.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zazula Piotr: The Trickster' Return: Postmodern Shamanism in Gerald Vizenor's "Bearheart: The Heirship Chronicles". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 35 (2128) s. 275-293  szczegóły 
  Whelan Gloria
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzegorczyk Blanka: "To Be Made Perfect": Transformed World Orders in Gloria Whelan's "Fruitlands" and Lois Lowry's Giver Trilogy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2011 nr 49 (3296) s. 29-36  szczegóły 
  Wilder Thornton Niven
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
83.artykuł: Narkiewicz-Jodko Joanna: The Influence of the Oriental Drama on Wilder's Playwriting. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 19 (1161) s. 23-31  szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gajlewicz Joanna: Illusion and Reality in Pirandello's "Six Characters in Search of an Author" and Wilder's "The Skin of Our Teeth". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1995 nr 30 (1773) s. 8-22  szczegóły 
  Williams Tennessee
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
85.artykuł: Kurowska Magdalena: Personalistic Elements in Tennessee Williams' Concept of Freedom. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 21 (1254) s. 99-108  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
86.artykuł: Budziak Anna: The Setting Sun of British Decadence: Material and Formal Aspects of the Term. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2012 nr 50 (3434) s. 23-35 (m.in. nt. pisarzy: Oscar Wilde, Walter Pater, James Joyce, Arthur Mach...) szczegóły 
87.artykuł: Deszcz-Tryhubczak Justyna, Oziewicz Marek: Redefinitions of Evil in Children's and Young Adult Fiction. A Historical Outline. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2005 nr 43 (2782) s. 9-19  szczegóły 
88.artykuł: Kałuża Olga: The Apocalyptic Plight of the Modern World and the Modern Self, and Ways of Overcoming It in Selected English Prose and Poetry. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2002 nr 39 (2400) s. 29-47 (m.in. w twórczości W.H. Audena, T.S. Eliota i Christophera Isherwooda...) szczegóły 
89.artykuł: Makuchowska Ludmiła: Spiritual Optics and the Apophatics of God: Optical Themes in the Mirror of Seventeenth-Century Religious Poems. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2007 nr 45 (2976) s. 61-71 (dot. twórczości aut.: John Donne, George Herbert, Thomas Traherne...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Literatura współczesna (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
90.artykuł: Cichoń Anna: "Some Novelists Tetrieve the Past". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 21 (1254) s. 109-113 ([rec. ks.:] Neil McEwan: Perspective in British Historical Fiction Tod...) szczegóły 
91.artykuł: Deszcz-Tryhubczak Justyna, Oziewicz Marek: Redefinitions of Evil in Children's and Young Adult Fiction. A Historical Outline. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2005 nr 43 (2782) s. 9-19  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Zagadnienia specjalne (brytyjska i irlandzka) / Tematy, motywy (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
92.artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: The Rhetoric of Science and Drama: Beyond the Faustian Myth. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2005 nr 43 (2782) s. 21-31 (dot. tematyki naukowej we współczesnych angielskich utworach dramatycz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Amis Martin
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stolarek Joanna: A Crime Story or Metafictional Game? ? A Definition and Redefinition of the Status of the Detective Novel in Martin Amis's "London Fields" and Tzvetan Todorov?s "Typology of Detective Fiction". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2009 nr 47 (3155) s. 27-39  szczegóły 
  Auden Wystan Hugh
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
94.artykuł: Bruś Teresa: "Earth, Receive an Honoured Guest": Rhe Reception of W.H. Auden in Poland (1936-1993). Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1996 nr 31 (1862) s. 7-13  szczegóły 
95.artykuł: Dubaniowski Rafał: Questers of Doleful Countenance - Typology of Characters in W.H. Auden's Poetry. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1996 nr 31 (1862) s. 23-33  szczegóły 
96.artykuł: Szynal Edward: Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 36 (2268) s. 184-187 ([rec. ks.:] Rainer Emig: W.H. Auden. Towards a Postmodern Poetics. Mac...) szczegóły 
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Oziewicz Tina: On the Greek-Talking Birds: Virginia Woolf and the Greek-Talking Men. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2012 nr 50 (3434) s. 89-99 (nt. esejów o tematyce greckiej autorstwa Virginii Woolf ("On Not Knowi...) szczegóły 
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cichoń Anna, Szynal Edward: Nowe wcielenia Prospera i Kalibana: O "Burzy" [W. Shakespeare'a], "Morzu i zwierciadle" oraz "Magu" [J. Fowlesa]. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 35 (2128) s. 251-264  szczegóły 
artykuł: Dubaniowski Rafał: W. Shakespeare' "The Tempest" as an Intertext in "The Sea and the Mirror" by W.H. Auden. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 34 (2127) s. 7-14  szczegóły 
artykuł: Wołczuk Beata: Art and Reality in W.H. Auden's "The Sea and the Mirror". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1996 nr 31 (1862) s. 15-22  szczegóły 
  Ballantyne Robert Michael
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dawidowicz Patrycja: William Golding's "Lord of the Flies" as a Travestic Reversion of Robert Michael Ballantyne's "The Coral Island". Intertextual Links between "Lord of the Flies" and "The Coral Island". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2004 nr 42 (2649) s. 27-47  szczegóły 
  Barker Pat
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
100.artykuł: Atilla Aylin: Pat Barker's "Double Vision" and "Life Class": Revisioning Trauma in Narratives of Romance. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2012 nr 50 (3434) s. 11-21  szczegóły 
  Baxter Stephen
101.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marecki Mateusz: Searching for Hope: At the Intersections of Knowledge and Belief in Stephen Baxter's "Flood". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2012 nr 50 (3434) s. 77-88  szczegóły 
  Bronte Charlotte
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cichoń Anna: Autobiographical Genre Conventions in "Jane Eyre" and "Wide Sargasso Sea". From Fictional to Metafictional Autobiography. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2004 nr 42 (2649) s. 7-26  szczegóły 
  Carter Angela
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
103.artykuł: Michalczyk Ewa: Ideology Shapes Subjectivity: Angela Carter an Her Critics. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 19-29  szczegóły 
  Conrad Joseph
104.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cichoń Anna: Western Colonial Projects in "Heart of Darkness" and "Dusklands" [J.M. Coetzee]. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2007 nr 45 (2976) s. 33-46  szczegóły 
artykuł: Trebisz Małgorzata: "For Good or Evil Mine is the Speech That Cannot Be Silenced" - The Inconclusive Experience of Conrads "Heart of darkness". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 19 (1161) s. 5-11  szczegóły 
  Crashaw Richard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
105.artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: Symbol - Allegory - Metaphor. Some Remarks on Richard Crashaw's Sacred Poetry. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 21 (1254) s. 47-63  szczegóły 
  Crimp Martin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
106.artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: Locating the Country/City Dichotomy in the Plays of Martin Crimp. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2010 nr 48 (3241) s. 27-35  szczegóły 
  Delaney Shelagh
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: The Subject in Process: Shelagh Delaney's "A Taste of Honey". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 7-18  szczegóły 
  Donne John
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
108.artykuł: Makuchowska Ludmiła: Alchemical Imagery in Three of Donne?s Eschatological Poems: "Valediction: Forbidding Mourning", "Holy Sonnet IV", and "Resurrection", "Imperfect". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2008 nr 46 (3086) s. 25-38  szczegóły 
109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makuchowska Ludmiła: Physical Theories of Motion in John Donne's "Holy Sonnets". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2010 nr 48 (3241) s. 45-55  szczegóły 
  Durrell Lawrence George
110.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michalczyk Ewa: Structure and Form in "The Avignon Quintet". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1996 nr 31 (1862) s. 35-42  szczegóły 
  Eliot Thomas Stearns
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
111.artykuł: Budziak Anna: Between Metaphysics and Physics. Aristotelian and Postmodernist Perspectives in T.S. Eliot's Theory of Poetic Expression, the Mind and the Soul. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2007 nr 45 (2976) s. 9-22  szczegóły 
112.artykuł: Budziak Anna: Ezra Pound and T.S. Eliot. Turning Aesthetics into Political Ethics. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 7-16  szczegóły 
113.artykuł: Budziak Anna: Ideological Vulnerability of Imagery. T.S. Eliot's Jewish Representations. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 34 (2127) s. 27-40  szczegóły 
114.artykuł: Budziak Anna: Magical Attitudes in T.S. Eliot's Early Poetry. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 21 (1254) s. 71-85  szczegóły 
115.artykuł: Budziak Anna: Manifestations of the Cyclical Time Concept in T.S. Eliot's Early Poetry. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 21 (1254) s. 87-97  szczegóły 
116.artykuł: Budziak Anna: Self-erasure in the Language of Paradox. T.S. Eliot's Venture Beyond the Confines of Speech. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 36 (2268) s. 7-20  szczegóły 
117.artykuł: Budziak Anna: T.S. Eliot's Debt to Oscar Wilde: The Paradox of (Im)Personality. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2011 nr 49 (3296) s. 19-28 (dot. poglądów Oscara Wilda na nowoczesność i tożsamość oraz ich odzwie...) szczegóły 
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Budziak Anna: Vagaries of the Rose. Allegory of History in "Four Quartets". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2002 nr 39 (2400) s. 7-20  szczegóły 
  Farrell James Gordon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
119.artykuł: Cichoń Anna Izabela: Politics, Ideology and Reality in J.G. Farrell's Early Novels. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1993 nr 25 (1521) s. 23-38  szczegóły 
120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cichoń Anna: History in J.G. Farrell's "Troubles". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 19 (1161) s. 33-47  szczegóły 
  Firbank Ronald Arthur Annesley
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
121.artykuł: Bruś Teresa: Prostrate English Males: The Case of Roland Firbank. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2007 nr 44 (2976) s. 23-32  szczegóły 
  Fowles John
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
122.artykuł: Cichoń Anna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1996 nr 31 (1862) s. 75-79 ([rec. ks.:] Mahmoud Salami: John Fowles Fiction and the Poetics of Pos...) szczegóły 
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cichoń Anna, Szynal Edward: Nowe wcielenia Prospera i Kalibana: O "Burzy" [W. Shakespeare'a], "Morzu i zwierciadle" [W.H. Audena] oraz "Magu" [J. Fowelsa]. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 35 (2128) s. 251-264  szczegóły 
artykuł: Cichoń Anna, Kębłowska-Ławniczak Ewa: Textualizing Subjectivity. The Use of Fictions and Theatricalities. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1996 nr 31 (1862) s. 43-55  szczegóły 
  Golding William Gerald
124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dawidowicz Patrycja: William Golding's "Lord of the Flies" as a Travestic Reversion of Robert Michael Ballantyne's "The Coral Island". Intertextual Links between "Lord of the Flies" and "The Coral Island". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2004 nr 42 (2649) s. 27-47  szczegóły 
  Greene Robert (1558-1592)
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kleparski Grzegorz A., Pietrzykowska Anna M.: Thieves and Their Erring Sisters: Some Remarks on Robert Greene's Picture of Elizabethan Underworld as Presented in "The Third and Last Part of Conny-Catching". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 41 (2537) s. 25-35  szczegóły 
  Henley William Ernest
126.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piestrzyńska Danuta: W.E. Henley's "In Hospital": A Case of Detachment. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1990 nr 18 (1104) s. 17-21  szczegóły 
  Hockney David, Spender Stephen *
127.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bruś Teresa: A Hiatus Between Places: Stephen Spender and David Hockney's "China Diary". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2010 nr 48 (3241) s. 9-17  szczegóły 
  Jhabvala Ruth Prawer
128.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szołtysek Julia: Uncanny Doubles: Appropriating the Guru-Devotee Dyad. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2011 nr 49 (3296) s. 57-67 (m.in. nt. powieści Ruth Prawer Jhabvali "Three Continents" i opowiadan...) szczegóły 
  Jonson Benjamin
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poniatowska Patrycja: Fragmentaryzacja ciała kobiecego w komedii satyrycznej Bena Jonsona. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 40 (2533) s. 37-45  szczegóły 
  Joyce James
130.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siemion Piotr: James Joyce's "Dubliners" and the Dantean Tradition. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 19 (1161) s. 13-22  szczegóły 
131.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Białas Zbigniew: Fundamentals of Life as Archetypes in Homer's "Odyssey" and Joyce's "Ulysses". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1990 nr 18 (1104) s. 23-34  szczegóły 
  Lyly John
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
132.artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: The Rhetoric of Ambivalence in "Endimion" and "The Woman in the Moone". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1990 nr 18 (1104) s. 5-16  szczegóły 
  Malory Thomas
133.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Spremić Milica: From Victory and Fame to Defeat and Salvation: Knightly Travel in Sir Thomas Malory's "Le Morte Darthur". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2011 nr 49 (3296) s. 49-55  szczegóły 
  Mansfield Katherine
134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gottwald Maria: Epic Dimensions of "At the Bay" by Katherine Mansfield. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1989 nr 16 (994) s. 115-121  szczegóły 
  Meer Ameena
135.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szołtysek Julia: Uncanny Doubles: Appropriating the Guru-Devotee Dyad. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2011 nr 49 (3296) s. 57-67 (m.in. nt. powieści Ruth Prawer Jhabvali "Three Continents" i opowiadan...) szczegóły 
  Orwell George
136.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cichoń Anna: Two Blueprints of Society. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1990 nr 18 (1104) s. 35-49 (schemat społeczeństwa w powieściach G. Orwella "Rok 1984" i Normana Ma...) szczegóły 
  Rhys Jean
137.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cichoń Anna: Autobiographical Genre Conventions in "Jane Eyre" and "Wide Sargasso Sea". From Fictional to Metafictional Autobiography. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2004 nr 42 (2649) s. 7-26  szczegóły 
  Shakespeare William
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
138.artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 167-169 ([rec. ks.:] Philip Armstrong: Shakespeare's Visual Regime. Tragedy, Ps...) szczegóły 
139.artykuł: Stolarski Łukasz: Selected Shakespeare's Metaphors in Translation. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2004 nr 42 (2649) s. 157-172  szczegóły 
140.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cichoń Anna, Szynal Edward: Nowe wcielenia Prospera i Kalibana: O "Burzy", "Morzu i zwierciadle" [W.H. Audena] oraz "Magu" [J. Fowlesa]. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 35 (2128) s. 251-264  szczegóły 
141.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górski Tomasz P.: Selected Aspects of Cultural (Un)translatability on the Example of W. Shakespeare's "Hamlet" and Its Polish Translations by M. Słomczyński and S. Barańczak. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2005 nr 43 (2782) s. 95-111  szczegóły 
142.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poniatowska Patrycja: "Measure for Measure": the Problem of Gender. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 31-46  szczegóły 
  Stevenson Robert Louis
143.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gottwald Maria: Romance in "The Sire de Maletroit's Door" by R.L. Stevenson. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1991 nr 21 (1254) s. 65-69  szczegóły 
  Stoppard Tom
144.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: Legitimation and Its Discontent: The Postmodern Condition in "Rosencrantz and Guildenstern Are Dead". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 41 (2537) s. 7-23  szczegóły 
145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: Decomposing Biography in "The Invention of Love" by Tom Stoppard. Visual and Textual Procedures. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 57-71  szczegóły 
  Tolkien John Ronald Reuel
146.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gwóźdź Grzegorz: Significance of Cohesion-Coherence Relations in Translation: The Example of J.R.R. Tolkien's "The Lord of the Rings". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2006 nr 44 (2892) s. 37-46 (dot. polskich przekładów powieści aut.: Paulina Braiter, Jerzy Łozińsk...) szczegóły 
  Warner Marina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
147.artykuł: Frankova Milada: Marina Warner: Mythology, Fairy Tale and Realism. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2012 nr 50 (3434) s. 37-46  szczegóły 
148.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Frankova Milada: The Hypertextual Mode of Marina Warner's "The Leto Bundle". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2004 nr 42 (2649) s. 41-47  szczegóły 
  Wertenbaker Timberlake
149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: Memory and Forgetting: A Debate on Theatre in Wertenbaker's "Our Country's Good". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1999 nr 35 (2128) s. 265-274  szczegóły 
  Wilde Oscar Fingal O'Flahertie Wills
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
150.artykuł: Budziak Anna: T.S. Eliot's Debt to Oscar Wilde: The Paradox of (Im)Personality. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2011 nr 49 (3296) s. 19-28 (dot. poglądów Oscara Wilda na nowoczesność i tożsamość oraz ich odzwie...) szczegóły 
  Woolf Virginia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
151.artykuł: Oziewicz Tina: Farewell to the City, Farewell to Us: Essays by Milena Jesenska and Virginia Woolf. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2011 nr 49 (3296) s. 37-48 (dot. esejów "Trzy gwinee" i "Własny pokój" oraz utworów Mileny Jesensk...) szczegóły 
152.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Oziewicz Tina: On the Greek-Talking Birds: Virginia Woolf and the Greek-Talking Men. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2012 nr 50 (3434) s. 89-99 (nt. esejów o tematyce greckiej autorstwa Virginii Woolf i W.H. Audena ...) szczegóły 
153.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bruś Teresa: When the Self Portrays the Self: Composite Portraiture. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2011 nr 49 (3296) s. 9-17 (m.in. nt. roli ubioru w kreowaniu literackiego potretu postaci...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Beckett Samuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
154.artykuł: Tereszewski Marcin: The Apophatic Speech of Beckett and Derrida. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 41 (2537) s. 49-67 (dot. utworów: Molloy; Malone umiera; Nienazywalne...) szczegóły 
155.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tereszewski Marcin: The Ethics of Alterity in Samuel Beckett's "How It Is". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2011 nr 49 (3296) s. 69-78  szczegóły 
156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tereszewski Marcin: Towards the Inexpressible Nothing in Beckett?s "Texts for Nothing". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2008 nr 46 (3086) s. 63-72  szczegóły 
  Derrida Jacques
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
157.artykuł: Tereszewski Marcin: The Apophatic Speech of Beckett and Derrida. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 41 (2537) s. 69-86  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Homeros *
158.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Białas Zbigniew: Fundamentals of Life as Archetypes in Homer's "Odyssey" and Joyce's "Ulysses". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1990 nr 18 (1104) s. 23-34  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
159.artykuł: Blumczyński Piotr: Some Remarks on Linguistic Aspects of Religion. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2010 nr 48 (3241) s. 87-95 (m.in. na podstawie polskich tłumaczeń Nowego Testamentu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
160.artykuł: Blumczyński Piotr: "Pveyma" in Galatians: A Touchstone of Doctrinal Orthodoxy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2007 nr 45 (2976) s. 89-105 (dot. tłumaczenia "Listu do Galatów" św. Pawła na jęz. angielski...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Cabeza de Vaca Alvar Nunez
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
161.artykuł: Ferens Dominika: Wayward Conquistador or Transcultural Hybrid? "Commentaries" on Alvar Nunez Cabeza de Vaca's "The Account". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 36 (2268) s. 21-34  szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Frank Anne
162.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głowacka Dorota: The Holocaust in American Popular Culture. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2004 nr 42 (2649) s. 49-60 (zawiera wzmianki nt. utworu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura indiańska / Część ogólna (indiańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
163.artykuł: Zazula Piotr: The Oral Tradition References in the Fiction of N. Scott Momady, Leslie Marmon Silko, and James Welch. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1993 nr 25 (1521) s. 61-71  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rumuńska / Hasła szczegółowe (rumuńska) / Hasła osobowe (rumuńska)
  Eliade Mircea
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
164.artykuł: Nowak Katarzyna: Science, Narration and Represantation in Mircea Eliade's "Aitobiography": "Journey East, Journey West", "Bengal Nights" and ": "Yoga": "Immorality and Freedom". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 113-120  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Pirandello Luigi
165.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gajlewicz Joanna: Illusion and reality in Pirandello's "Six characters in search of an Author" and Wilder's "The skin of our teeth". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1995 nr 30 (1773) s. 7-22  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Hasła szczegółowe (Afryki Subsaharyjskiej) / Hasła osobowe (Afryki Subsaharyjskiej)
  Coetzee John Maxwell
166.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cichoń Anna: Western Colonial Projects in "Heart of Darkness" [Józefa Conrada] and "Dusklands". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2007 nr 45 (2976) s. 33-46  szczegóły 
167.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cichoń Anna Izabela: "Doubling the Point. Essays and Interviews" as J.M. Coetzee's Intellectual Autobiography. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2010 nr 48 (3241) s. 19-26  szczegóły 
  Vladislavić Ivan
168.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: Troping the City of Johannesburg in "Portrait with Keys" by Ivan Vladislavić. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2012 nr 50 (3434) s. 47-60  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Hasła osobowe (Indii)
  Nambisan Kavery
169.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Katarzyna: History vs. Histories: "The God of Small Things" [Arundhati Roy] and "The Scent of Pepper". Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2005 nr 43 (2782) s. 45-54  szczegóły 
  Roy Arundhati
170.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Katarzyna: History vs. Histories: "The God of Small Things" and "The Scent of Pepper" [Kavery Nambisan]. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2005 nr 43 (2782) s. 45-54  szczegóły 
  Rushdie Salman
171.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Deszcz Justyna: Frank Baum's "The Wonderful Wizard of Oz" and Salman Rushdie's "Haroun and the Sea of Stories": Oz as One of Rushdie's Literary Passports from the Book to the World. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 37 (2319) s. 17-33  szczegóły 
172.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kołodziejczyk Dorota: "The Satanic Verses" and the Rushdie Affair: Reading the Blasphemy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 1998 nr 33 (2000) s. 81-93  szczegóły 
173.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Deszcz Justyna: "Włos Proroka" Salmana Rushdiego jako kolejna baśń z "Tysiąca i jednej nocy" (O twórczości Rushdiego w kontekście opowieści Szeherezady). Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2003 nr 40 (2533) s. 81-91 (nt. zbioru opowiadań "Wschód, zachód" i analiza noweli "Włos Proroka"...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Modrzejewska Helena*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
174.artykuł: Nowak Katarzyna: A Utopian Project of Identity: the Case of Helena Modrzejewska. Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2008 nr 46 (3086) s. 53-61 (nt. kariery w Ameryce...) szczegóły