PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Krywak Piotr: Od Sherlocka Holmesa do Jasona Bourne'a (Uwagi o poetyce powieści sensacyjnej). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1996 z. 8 (178) s. 61-71  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Haładus Beata: Książka i czytelnictwo elementem życia kulturalnego Polaków więzionych w ZSRR w latach 1939-1956. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1998 z. 9 (194) s. 115-124  szczegóły 
3.artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Obecność literatur obcych w jawnym polskojęzycznym obiegu kulturalnym Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1998 z. 9 (194) s. 95-114 (dot. publikacji książkowych, prasowych oraz realizacji teatralnych...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Bar-Święch Irena: W dawnej Jagiellonce. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s. 243-275 (wspomnienie o Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie - jej pracownikach ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Ossowski Jerzy S.: Straty wojenne w społeczności pisarzy polskich (1939-1945). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1991 z. 6 (147) s. 175-198  szczegóły 
6.artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Obecność literatur obcych w jawnym polskojęzycznym obiegu kulturalnym Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1998 z. 9 (194) s. 95-114 (dot. publikacji książkowych, prasowych oraz realizacji teatralnych...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Ossowski Jerzy S.: Pisarze polscy w kulturze literackiej (1945-1948). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s. 329-341 (streszczenie rozprawy doktorskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Dwornik Bożena: Czytelnia polska i francuska Aleksandra Wojciecha Fusieckiego (1841-1849). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 41-58 (nt. zawartości księgozbioru A.W. Fusieckiego...) szczegóły 
9.artykuł: Glogier Marek: Świetność i zmierzch przeworskiego księgozbioru Lubomirskich (W kontekście inicjatywy dokumentacyjnej Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1998 z. 9 (194) s. 187-193  szczegóły 
10.artykuł: Mazur Jan: Prace w zasobie rękopisów Biblioteki Narodowej w latach 1939-1945 (ochrona, zabezpieczenie i działalność informacyjno-naukowa). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s. 57-74  szczegóły 
11.artykuł: Szocki Józef: Księgozbiory domowe ziemian, inteligencji i chłopów w okresie zaborów. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1998 z. 9 (194) s. 11-18 (dot. księgozbiorów m.in. Wiktora Baworowskieg, Józefa Szujskiego, Józe...) szczegóły 
12.artykuł: Szocki Józef: Księgozbiór domowy Jana Kantego Podoleckiego (1800-1855). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1996 z. 8 (178) s. 9-25  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bujak Jan: Nieznany czerniowiecki tygodnik w języku polskim. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1996 z. 8 (178) s. 109-118  szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ippoldt Lidia: Ilustrowany Kalendarz Teatralny "Muza" na rok 1892 i 1893. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 97-106 (omówienie zawartości...) szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Toczek Alfred: Redakcja i współpracownicy tygodnika "Piast" w latach 1918-1926. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s. 113-132  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bujak Jan: "Ruch" i "Tydzień" - dwa lwowskie periodyki lat siedemdziesiątych XIX wieku. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 81-95 (nt. czasopism i Tydzień Literacki, Artystyc...) szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bujak Jan: "Ruch" i "Tydzień" - dwa lwowskie periodyki lat siedemdziesiątych XIX wieku. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 81-95 (nt. czasopism i Tydzień Literacki, Artystyc...) szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bujak Jan: Redakcja i administracja "Tygodnia" (1 X 1874 - 31 XII 1881). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s. 75-89  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Faber-Chojnacka Anna: Czasopisma dziecięce i młodzieżowe w Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym i ich charakterystyka ilościowa. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 107-116  szczegóły 
20.artykuł: Faber-Chojnacka Anna: Wychowawcza rola czasopism dla dzieci i młodzieży w Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1991 z. 6 (147) s. 269-275 (autoreferat pracy doktorskiej...) szczegóły 
21.artykuł: Konopka Maria: "Przyjaciel Domowy" Hipolita Stupnickiego (1851-1878). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1991 z. 6 (147) s. 39-56 (monografia...) szczegóły 
22.artykuł: Krotos Wanda: Inspiratorska rola pism krakowskich z lat 1795-1830 w zakresie publikowani wydawnictw samoistnych. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1998 z. 9 (194) s. 143-170 (przegląd periodyków prezentujących na swych łamach literaturę...) szczegóły 
23.artykuł: Pietrzyk Bożena: Literatura i problemy kultury w prasie konspiracyjnej w latach 1939-1945. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1991 z. 6 (147) s. 287-294 (autoreferat pracy doktorskiej...) szczegóły 
24.artykuł: Socha Irena: Stan i potrzeby badań nad czasopiśmiennictwem dziecięcym i młodzieżowym do roku 1939. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s. 91-112  szczegóły 
25.artykuł: Socha Irena: Stan i potrzeby badań nad czasopiśmiennictwem dziecięcym i młodzieżowym do roku 1939. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1991 z. 6 (147) s. 69-100  szczegóły 
26.artykuł: Wójcik Ewa: Kalendarze w Polsce w latach międzywojennych (Zarys problematyki). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1996 z. 8 (178) s. 127-137 (m.in. nt. literatury na łamach kalendarzy...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma w l. 1939-1945
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Gadzinowy miesięcznik "Kolejowiec" (1943-1944) i jego literackie publikacje. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1996 z. 8 (178) s. 155-170  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Jarowiecki Jerzy: Prasa podziemna na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939-1945. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 127-151  szczegóły 
29.artykuł: Pietrzyk Bożena: Problemy kultury i literatury w prasie konspiracyjnej ruchu ludowego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s.133-182  szczegóły 
30.artykuł: Wójcik Władysława: Język prasy gadzinowej lat 1939-1945 na tle metod niemieckiej propagandy. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s. 183-204  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Buck Andrzej: Czasopisma literackie młodych (1944-1960). Zawartość - typologia - funkcje. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1991 z. 6 (147) s. 245-256  szczegóły 
32.artykuł: Góra Barbara: Czasopisma bibliotekarskie wydawane w Polsce. Problemy kultury, książki i literatury. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1991 z. 6 (147) s. 277-285 (autoreferat pracy doktorskiej...) szczegóły 
33.artykuł: Jarowiecki Jerzy: Początki prasy krakowskiej po 1945 roku. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1991 z. 6 (147) s. 101-173  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Jazowska-Gumulska Maria: Dawne i współczesne antologie poezji dziecięcej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 59-79 (przegląd antologii dla dzieci od zbiorów XVIII-wiecznych po współczesn...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Batorowska Hanna: Jan Nepomucen Bobrowicz - polski wydawca i księgarz w Saksonii w czasach Wielkiej Emigracji. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1991 z. 6 (147) s. 237-244 (biogr. wydawcy i edytora J.N. Bobrowicza, szerzej nt. działaln. prowad...) szczegóły 
36.artykuł: Batorowska Hanna: Jan Nepomucen Bobrowicz i lipska edycja "Biblioteki Kieszonkowej Klasyków Polskich" firmy "Breitkopf und Haertel". Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1991 z. 6 (147) s. 19-37 (nt. wydawnanej w latach 1834-1837 serii wydawniczej, w ramach której u...) szczegóły 
37.artykuł: Batorowska Hanna: Sukcesy i porażki edytorskie Jana Nepomucena Bobrowicza. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 197-210 (o działaności wydawniczej Jana Nepomucena Bobrowicza oraz kierowanej p...) szczegóły 
38.artykuł: Pieczonka Marek: Działaność edytorska "Księgarni Wydawniczej Trzaska, Evert i Michalski" w latach 1920-1939 (Encyklopedie, monografie). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 211-227 (o działaności wydawniczej Jana Nepomucena Bobrowicza oraz kierowanej p...) szczegóły 
39.artykuł: Pieczonka Marek: Firmy wydawnicze w Polsce w latach 1918-1939 (Próba rejestracji ilościowej). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s. 41-56  szczegóły 
40.artykuł: Skórka Stanisław: Biblioteka Polska - seria wydawnicza lwowskiej księgarni W. Gubrynowicza i W. Schmidta. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1998 z. 9 (194) s. 37-59 (omów. serii wydawniczej "Biblioteka Polska" wydawanej przez księgarnię...) szczegóły 
41.artykuł: Szocki Józef: Książki dla ludu i ich upowszechnienie na przykładzie "Wydawnictwa Ludowego" 1882-1920. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s. 7-39  szczegóły 
42.artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Wkład Krakowa w "literaturę Generalnego Gubernatorstwa" 1939-1945 (Przyczynek do dziejów jawnego ruchu literacko-wydawniczego czasów okupacji hitlerowskiej). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 153-195 (zawiera aneks: Materiały do bibliografii książek literackich wydanych ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Wrona Grażyna: Towarzystwa naukowe w Krakowie przed 1939 r.. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1996 z. 8 (178) s. 37-45  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Wykazy prac (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Batorowska Hanna: Publikacje pracowników Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Krakowie za lata 1991-1992. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1996 z. 8 (178) s. 197-205  szczegóły 
45.artykuł: Czubałowa Barbara: Prace magisterskie w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Krakowie w latach 1986-1991. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1996 z. 8 (178) s. 207-213  szczegóły 
46.artykuł: Publikacje pracowników Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie za lata 1985-1987. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s. 295-307  szczegóły 
47.artykuł: Wójcik Ewa: Wykaz publikacji pracowników Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej za lata 1988-1989. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1991 z. 6 (147) s. 227-230  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Biblioteka Polska w Paryżu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Ergetowski Ryszard: Pierwszy regulamin Biblioteki Polskiej w Paryżu. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1991 z. 6 (147) s. 7-17 (z 1839; z tekstem regulaminu aut. Adama Czartoryskiego pt.: Instrukcja...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bar-Święch Irena
    zgon (alfabet autorów)
49.zgon: Jarowiecki Jerzy: Żegnamy Irenę z Turowskich Bar-Święch (21 I 1909-11 X 1997). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1998 z. 9 (194) s. 209-213 (zmarła: 11 X 1997; sylwetka...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nowakowski Jan (1908-1991)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
50.artykuł: Zięba Michał: Profesor Jan Nowakowski (1909-1991). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1991 z. 6 (147) s. 231-236  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Szujski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
51.artykuł: Szocki Józef: Józef Szujski (1835-1883) jako znawca dawnego piśmiennictwa i jego księgozbiór domowy. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 11-23  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Czasopiśmiennictwo (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Wójcik Władysława: Język prasy gadzinowej lat 1939-1945 na tle metod niemieckiej propagandy. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s. 183-204  szczegóły