PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Slavia Occidentalis
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Firlej Agata: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 175-176  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Bakuła Bogusław: Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 241-243 ([rec. ks. zb.:] Litteraria humanitas VIII. Komaparatistika - Genologie...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Bakuła Bogusław: West- and East-Slavic literary utiopia of 20th century (An outline of research problems). Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 257-265 (zarys projektu badawczego, którego celem jest analiza komparatystyczna...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Kaleta Zofia: Świat ludzkich wartości odzwierciedlony w nazwach własnych osób (Imiona staropolskie z członem "Dobr(o)-" na tle indoeuropejskim i wartości w nich wyrażone). Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 29-38  szczegóły 
5.artykuł: Mrzygłód Łukasz: Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 272-273 ([rec. ks.:] Jana Hoffmanova, Olga Muellerova, Jiri Zeman: Konverzace v...) szczegóły 
6.artykuł: Sierociuk Jerzy: O niektórych różnicach językowych pomiędzy Poznaniem, Krakowem i Warszawą (Na przykładzie nekrologów i kondolencji prasowych). Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 71-78  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Labocha Janina: Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 157-160 ([rec. ks.:] Edvard Lotko: Kapitoly se soucasne retoriky. Olomounc 1997...) szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Afeltowicz Beata: Sprawozdanie z konferencji "Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki. Onomastyka Pomorza". Koszalin 18019 stycznia 2001. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 220-222  szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ryzza-Woźniak Agnieszka: Sprawozdanie z konferencji "Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej" (Zielona Góra, 20-21 marca 1996). Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 153-155  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Gawęda
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Stepan Ludvik: Geneze vypravecskych zanru v polske a ceske literature: gawędy a narandy. Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 157-168 (m.in. w twórczości Bohumila Hrabala...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kazanie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Kozaryn Dorota: Językowe środki perswazji w kazaniach staropolskich. Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 59-68 (m.in. w "Kazaniach świętokrzyskich", "Kazaniach gnieźnieńskich", "Kaza...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Łuczak Arleta: "Tautetai" recitativum w szesnastowiecznych przekładach Nowego Testamentu. Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 39-44  szczegóły 
13.artykuł: Moszyński Leszek: Przed chrystianizacją Polski (Narodziny słowiańskiej terminologii chrześcijańskiej i najstarszy przekład Biblii). Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 54-72  szczegóły 
14.artykuł: Ruberova Irina: Hermeneutika a preklad. Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 117-124 (nt. podstawowych kryteriów hermeneutycznych i punktów wyjścia w tłumac...) szczegóły 
15.artykuł: Ruberova Irina: Ke stavu ceskeho mysleni o prekladu. Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 211-215 (przegląd czeskich dokonań z zakresu translatologii...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Carty Anthony: The law and literature debate in Britan and the United States. Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 167-175 (nt. ruchu "Prawo i Literatura" - zainteresowania prawników opowiadanie...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Zilka Tibor: Adaptacia a umelecka exegetika. Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 87-95 (nt. adaptacji dzieł literackich na inne systemy semiotyczne...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 139-142  szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 139-142  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 133-137  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krążyńska Zdzisława: Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 144-146  szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rewers Renata: Slavia Occidentalis 1996 t. 53 (1996) s. 133-136  szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 138-142  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Bańkowski Andrzej: "Świeboda", "swoboda", "śleboda", "słoboda". Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 1-11 (w tekstach staropolskich...) szczegóły 
25.artykuł: Borejszo Maria: Staropolskie nazwy miesięcy. Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 19-32  szczegóły 
26.artykuł: Kosyl Czesław: Dualne formy czasownikowe w polszczyźnie XVI-XVII wieku. Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 51-77 (w utworach anonimowych oraz pisarzy, m.in.: Biernat z Lublina, Jan z ...) szczegóły 
27.artykuł: Kwilecka Irena: Reedycje najstarszych słowiańskich przekładów Biblii w niemieckiej serii wydawnicznej "Biblia Slavica". Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 127-144 (dot. Biblii Leopolity (z 1561) i Biblii kutnohorskiej (z 1489)...) szczegóły 
28.artykuł: Rewers Renata: Wygasanie słownictwa staropolskiego w szesnastowiecznym piśmiennictwie religijnym. Slavia Occidentalis 1995 t. 52 (1995) s. 97-119  szczegóły 
29.artykuł: Rzepka Wojciech Ryszard, Wydra Wiesław: Bernardyński zespół tekstów katechizacyjnych z początku XVI wieku. Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 125-130 (z tekstami w transliteracji i transkrypcji...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Kozaryn Dorota: Językowe środki perswazji w kazaniach staropolskich. Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 59-68 (m.in. w "Kazaniach świętokrzyskich", "Kazaniach gnieźnieńskich", "Kaza...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Rewers Ewa: Osobliwości leksykalne w utworach wierszowanych Biernata z Lublina, J.A. Kmity, i J. Rybińskiego (W świetle "Słownika polszczyzny XVI wieku"). Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 83-91 (z aneksem, zawierającym zestawienia osobliwych form słowotwórczych każ...) szczegóły 
32.artykuł: Rucka Iveta: Słownictwo związane z dogmatem Trójcy w polskich kościołach różnowierczych XVI w. i jego dalsze losy. Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 99-114 (m.in. w oparciu o "Akta synodów różnowierczych w Polsce", księgi litur...) szczegóły 
33.artykuł: Viton Jan: Zenske snemovani aneb jak muzske celadce zac je toho loket ukazati a svych prav ostrihati (na okraj polske a ceske parodie mravokarnych textu z prelomu 16. a 17. stoleti). Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 58-182 (m.in. porównanie polskiej i czeskiej literatury sowizdrzalskiej...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Martinek Libor: Pavol Winczer i jego książka o środkowoeuropejskiej awangardzie. Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 107-112  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
35.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Afeltowicz Beata: Sprawozdanie z konferencji "Polszczyzna współczesnej prozy i publicystyki. Onomastyka Pomorza". Koszalin 18019 stycznia 2001. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 220-222  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Dramat (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Karasińska Marta: Ze sceny narodowej do Europy. O dramaturgii polskiej lat ostatnich. Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 97-105 (nt. zmian w polskim teatrze i dramacie po 1989...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki
37.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Kędelska Elżbieta: "Nomenklator" Piotra Artomiusza z 1591 r.. Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 93-106 (omów. polskiej części słownika autorstwa pastora Piotra Artomiusza-Krz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Labuda Gerard: Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 281-282  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
39.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 165-167  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mańczak Witold: Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją w II tomie Słownika Bańkowskiego. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 51-56  szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borejszo Maria: Slavia Occidentalis 1989 t. 45 (1988) s. 141-143  szczegóły 
42.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewaszkiewicz Tadeusz: Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 151-154  szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Treder Jerzy: Słowniki Ramułta po 100 latach. Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 113-122  szczegóły 
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skorupska-Raczyńska Elżbieta: "Dykcjonarz" M. Amszejewicza wobec "Słownika wileńskiego". Slavia Occidentalis 1995 t. 52 (1995) s. 131-156  szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mariak Leonarda: Wyrazy kwalifikowane jako "mało używane" w "Słowniku warszawskim". Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 145-158  szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kędelska Elżbieta: "Leksykon" Jana Mączyńskiego a łacińsko-czeski słownik Tomasza Reszla. Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 89-106  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Bańkowski Andrzej, Wydra Wiesław: Słowniczek Tomasza Śrzodki. Editio secunda. Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 275-278  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Miemietz Baerbel: Die mittelbare Macht. Zum Frauenbild in einer polnischen Frauenzeitschrift aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Slavia Occidentalis 1996 t. 53 (1996) s. 53-59 (obraz kobiety w czasopiśmie Dziennik Domowy...) szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Długosz Kazimierz: Nazwy własne i ch formy pochodne w "Przyjacielu Ludu". Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 59-69  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma wydawane poza cenzurą
50.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Schlott Wolfgang: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 178  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
51.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 277-281  szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Firlej Agata: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 162-165  szczegóły 
53.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Firlej Agata: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 161-162  szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bakuła Bogusław: Sprawozdanie z konferencji "Tranformacja kulturowa w Polsce i Czechach w latach 1989-2002". Poznań, 3-4 czerwca 2002. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 222-223  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Kędelska Elżbieta: Pierwsze drukowane rozmówki polsko-czeskie. Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 19-27 (z początków XVI w....) szczegóły 
56.artykuł: Kwiatkowska Agnieszka: Polsko-czeskie związki literackie w średniowieczu - typy relacji. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 109-120  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Łużyce (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Voelkel Merćin: Prinosk k luziskoserbsko-kasubskim kulturnym kontaktam. Slavia Occidentalis 1995 t. 52 (1995) s. 157-168 (w latach 1918-1939...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Słowacja (kontakty z zagranicą)
58.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pospisil Ivo: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 155-157  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bakuła Bogusław: Spotkanie polsko-ukraińskie. Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 277-278 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Morenec' Volodimir: Navkolo pitannja pro "Modernihsts'kijj ihronihchnijj diskurs" (urivok z monografihji "Nacihonal'nih shljakhi poetichnogo modernu: Ukrajina - Pol'shha: XX stolihttja). Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 197-206  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
61.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kupiszewski Rafał: Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 204-205  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
62.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Z dziejów krakowskiej bohemistyki językoznawczej. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 57-62 (z okazji 50-lecia studiów slawistycznych na Uniwersytecie Jagielloński...) szczegóły 
63.artykuł: Rudnik-Karwatowa Zofia: Kierunki badań slawistycznych w Polsce i Rosji do roku 1830. U źródeł słowiańskiego językoznawstwa historyczno-porównawczego. Slavia Occidentalis 1996 t. 53 (1996) s. 87-94  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zieliński Bogusław: Nauczanie języków i literatur słowiańskich na progu nowego wieku (Międzynarodowa konferencja slawistyczna, Poznań - Obrzycko, 1-2 VI 2000). Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 278-280 (sprawozdanie...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kędelska Elżbieta: Slavia Occidentalis 1989 t. 45 (1988) s. 147-151  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa
66.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakuła Bogusław: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 154-155  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
67.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wydra Wiesław: Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 180-182  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
68.wiersz: Biskup święty Wojciech dał do Polski pośpiech (...). Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 266 (tekst z 1723 r....) szczegóły 
69.wiersz: Chrystus z martych wstał jest (...). Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 262-264  szczegóły 
70.wiersz: Chrystus z martych wstał jest (...) = Christus iam surexit (...). Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 270 (tekst polski i łaciński z 1586 r....) szczegóły 
71.wiersz: Chwała tobie Chryste, jenżeś cierpiał... = Laus tibi, Christe, qui pateris.... Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 143-146 (tekst pieśni z "Godzinek" (1582) w języku polskim i łacińskim; do druk...) szczegóły 
72.wiersz: Decem precepta (Pyrwa kaszn tworcza...). Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 127, 129 (tekst w transliteracji i transkrypcji; koment. Wiesław Wydra, Wojciech...) szczegóły 
73.wiersz: Modlitwa Maryjna (Zdrowa Maryja, dziwnie jeś poczęła Syna...). Slavia Occidentalis 1995 t. 52 (1995) s. 123-124 (tekst równoległyw transkrypcji i transliteracji; opracowanie i komenta...) szczegóły 
74.wiersz: Na święty Stanisław pieśń jemu właśnie służąca (Święty Stanisławie, Alleluja, Biskupie krakowski...). Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 268 (tekst z I połowy XVII w....) szczegóły 
75.wiersz: Na święty Wojciech pieśń jemu właśnie służąca (Biskup święty Wojciech...). Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 265-266 (tekst z I połowy XVII w....) szczegóły 
76.wiersz: Resurrexit Christus qui pro nobis passus.... Slavia Occidentalis 1996 t. 53-122 s. 122-123 ([z komentarzem:] Wiesław Wydra: Procesjonalna grupa tropowa "Resurrexi...) szczegóły 
77.wiersz: Święty Stanisławie Tyś u Boga w sławie (...). Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 269 (tekst z 1723 r....) szczegóły 
78.wiersz: [Tekst kazania dekalogiem z ok. 1480; rękopis nr II 39]. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 183-198 (tekst oryginalny oraz transkypcja; z komentarzem wydawcy: Wiesław Wydr...) szczegóły 
79.wiersz: [Tekst kazania z ok. 1474; rękopis nr II 37]. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 183-198 (tekst oryginalny oraz transkypcja; z komentarzem wydawcy: Wiesław Wydr...) szczegóły 
80.wiersz: Vigilie za umarłe ludzie duszam w czyściu bardzo pomocne. Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 86-106 (tekst równoległy w transliteracji i transkrypcji; z komentarzem: Roman...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
81.proza: Confessio comunis (Ya grzeszny czlowyek...). Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 128, 129-130 (tekst w transliteracji i transkrypcji; koment.: Wiesław Wydra, Wojciec...) szczegóły 
82.proza: Confiteor fratrum minorum polonico (Szpowyedam szye bogu...). Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 127-128 (tekst w transliteracji i transkrypcji; koment.: Wiesław Wydra, Wojciec...) szczegóły 
83.proza: Decem precepta (Ktho chcze donyeba...). Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 128-129 (tekst w transliteracji i transkrypcji; koment.: Wiesław Wydra, Wojciec...) szczegóły 
84.proza: [Spowiedź powszechna]. Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 125-134 (transliteracja i transkrypcja XV-wiecznego tekstu, z faks. rękopisu; ...) szczegóły 
85.proza: [Staropolski kanon mszy z 1433 roku]. Slavia Occidentalis 1989 t. 45 (1988) s. 105-112 (tekst łac. z transliteracją, transkrypcją i fot. rkpsu...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
86.artykuł: Rzepka Wojciech Ryszard, Wydra Wiesław: Staropolski kanon mszy z 1433 roku. Slavia Occidentalis 1989 t. 45 (1988) s. 99-105 (analiza tekstu...) szczegóły 
87.artykuł: Kozaryn Dorota: Środki stylistyczne w staropolskich tekstach pasyjnych. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 43-50 (dot. tekstów: "Sprawa chędoga o Męce Pana Chrystusowej", "Żywot Pana J...) szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łuczak Arleta: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 135-141 (omówienie komentarza: Irena Kwilecka: Die Brester Bibel. Kulturgeschic...) szczegóły 
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krążyńska Zdzisława, Mika Tomasz: Architektura "Bogurodzicy". Slavia Occidentalis 1995 t. 52 (1995) s. 47-79 (treść, forma i symbolika pieśni...) szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wydra Wiesław: Staniąteckie przekazy pieśni "Chrystus z martwych wstał jest". Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 261-271 (nt. dotąd niepublikowanej rozszerzonej wersji pieśni z 1586 r. znajduj...) szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górska-Gołaska Krystyna: Glosa historyka do "Modlitwy Maryjnej". Slavia Occidentalis 1995 t. 52 (1995) s. 129-130  szczegóły 
92.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wydra Wiesław: O nieznanej trzeciej edycji "Pieśni postnych starożytnych" i nieznanym kalendarzu Andrzeja Rymszy. Slavia Occidentalis 1998 t. 55 (1998) s. 139-144  szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozaryn Dorota: Plankty w "Rozmyślaniach dominiańskich" (Wybrane zagadnienia stylistyczno-językowe). Slavia Occidentalis 1995 t. 52 (1995) s. 41-46 (nt. planktu Matki Bożej (lamentu, żalu) - gatunku liryki średniowieczn...) szczegóły 
artykuł: Kozaryn Dorota: Styl "Rozmyślań dominikańskich". Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 58-42  szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krążyńska Zdzisława, Twardzik Wacław: Spójniki "a" ora "i" w "Rozmyślaniu przemyskim". Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 49-63  szczegóły 
95.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mazurkiewicz Roman: Staropolskie "officium defunctorum ("Vigilie za umarłe ludzie duszam w czyściu bardzo pomocne"). Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 79-  szczegóły 
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wydra Wiesław: Średniowieczna grupa tropowa "Chwała tobie, Chryste, jenżeś cierpiał...". Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 141-146  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Argiglobyn Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
97.artykuł: Rzepka Wojciech Ryszard, Walczak Bogdan: Właściwości językowe wielkopolskiego rękopisu Jerzego Argiglobyna (Poznańczyka) z połowy XVI wieku. Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 167-184 (dot. tekstu: Wykład nabożny piosnki "Salve Regina"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chwin Stefan
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Schlott Wolfgang: W poszukiwaniu tożsamości kulturalnej: Guentera Grassa "Wróżby kumaka" i Stefana Chwina "Hanemann". Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 193-201  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dembieński Józef
99.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Breza Edward: Jak wydano część I Pamiętników ks. J. Dembieńskiego. Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 131-138  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Falimirz Stefan
100.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jankowiak Lucyna Agnieszka: Terminologia medyczna w dziele Stefana Familirza na tle polszczyzny XVI wieku (Próba rekonesansu). Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 37-50  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Glaber Andrzej
101.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Osiewicz Marek: Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 263-267  szczegóły 
  Gombrowicz Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
102.artykuł: Zimna Justyna: Nieznośna lekkość "ja". Gombrowicz i Kundera o tożsamości. Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 203-210  szczegóły 
  Gretkowska Manuela
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
103.artykuł: Kuźmina Irina: Ukryta kamerą "Światowidza"... Odkrywanie Zachodu - odkrywanie siebie w twórczości Manueli Gretkowskiej oraz sióstr Tatiany i Natalii Tołstoj. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 133-143  szczegóły 
  Gruchmanowa Monika
    zgon (alfabet autorów)
104.zgon: Zagórski Zygmunt: Prof. dr hab. Monika Gruchmanowa (13 XI 1922 - 14 VIII 2001). Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 225-228 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gautier Brigitte: Qu'y a-t-il dans la piece? Ou la societe totalitaire en reduction. Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 183-195 (porównanie dramatu Z. Herberta "Drugi pokój" z dramatem Harolda Pinter...) szczegóły 
  Homa Edward
    zgon (alfabet autorów)
106.zgon: Brzeziński Jerzy: Profesor Edward Homa (1 października 1932 - 26 lutego 2000). Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 286-290 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jasienica Paweł
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
107.artykuł: Bytner Jarosław: Starożytności słowiańskie. O reportażach archeologicznych Pawła Jasienicy z lat 1952-1962. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 101-107 (dot. reportaży: Świt słowiańskiego jutra (1952), Archeologia na wyrywk...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Klonowic Sebastian Fabian
108.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lisowski Tomasz: Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 154-157  szczegóły 
  Kowalska Alina
    zgon (alfabet autorów)
109.zgon: Wolińska Olga: Śp. Profesor Alina Kowalska (19 VIII 1932 - 3 I 2001). Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 58-286 (wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Krofey Szymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
110.artykuł: Szultka Zygmunt: Studia nad piśmiennictwem "starokaszubskim" w szczególności Michała Brueggemanna alias Pontanusa albo Mostnika (cz.II). Szymon Krofey i Michał Brueggemann jako autorzy przekładów pism religijnych. Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 207-246  szczegóły 
  Kuraszkiewicz Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
111.artykuł: Krążyńska Zdzisława: Władysław Kuraszkiewicz (22 II 1905 - 10 III 1997). Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 7-14 (sylwetka i dorobek twórczy uczonego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Leopolita Jan
112.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Kwilecka Irena: Reedycje najstarszych słowiańskich przekładów Biblii w niemieckiej serii wydawniczej "Biblia Slavica". Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1992/1992) s. 128-144  szczegóły 
  Loeaechius Andreas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
113.artykuł: Borysowska Agnieszka: Andrzej Loeaechius i jego twórczość poetycka (XVI/XVII w.). Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 17-28  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
114.artykuł: Mariak Leonarda: Parafrazy przysłów i zwrotów przysłowiowych w tekstach A. Mickiewicza (Mechanizmy parafrazowania). Slavia Occidentalis 1995 t. 52 (1995) s. 81-95  szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Białoskórska Mirosława: Orientalna stylizacja słownictwa "Sonetów Krymskich" Adama Mickiewicza. Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 19-26  szczegóły 
artykuł: Gulyj Konstantin: Metafora kak kul'turno-znachimyj komponent v "Krymskikh sonetakh" A. Mickievicha i megakontekst evropejskoj liriki. Slavia Occidentalis 1998 t. 55 (1998) s. 41-48  szczegóły 
  Mortzfeldt Fryderyk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
116.artykuł: Fijałkowski Paweł: Fryderyk Mortzfeldt jako twórca polskiej literatury luterańskiej. Slavia Occidentalis 1998 t. 55 (1998) s. 27-40  szczegóły 
  Mrongowiusz Krzysztof Celestyn
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
117.artykuł: Czerniakowska Ewa: Kaszubskie nazwy miesięcy w słownikach Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 13-18  szczegóły 
118.artykuł: Szultka Zygmunt: Nowe spojrzenie na kaszubskie badania K.C. Mrongowiusza. Cz. II. Slavia Occidentalis 1995 t. 50 (1993) s. 153-191  szczegóły 
119.artykuł: Szultka Zygmunt: Nowe spojrzenie na kaszubskie badania K.C. Mrongowiusza. Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 213-240  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niedziela Zdzisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
120.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Związki Zdzisława Niedzieli z Krakowem. Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 183-184 (wspomnienie; zmarł: 15 XI 1996...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
121.zgon: Kornhauser Julian: Zdzisław Niedziela (1931-1996). Slavia Occidentalis 1998 t. 55 (1998) s. 197-199 (zmarł: 14 XI 1996; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Nowak Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
122.artykuł: Sobierajski Zenon: Na jubileusz Profesora Henryka Nowaka. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 7-13 (z okazji 70. rocznicy urodzin; z fot., s. 3; z bibliografia prac za la...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Opec Baltazar
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozaryn Dorota: Środki stylistyczne w staropolskich tekstach pasyjnych. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 43-50 (dot. tekstów: "Sprawa chędoga o Męce Pana Chrystusowej", "Żywot Pana J...) szczegóły 
artykuł: Lisowski Tomasz: Jan Sandecki, redaktor "Żywota Pana Jezu Krysta" z 1522 roku wobec ortografii druków czeskich. Slavia Occidentalis 1995 t. 50 (1993) s. 93-104  szczegóły 
artykuł: Lisowski Tomasz: Ślady graficznej tradycji rękopisów w dwu edycjach "Żywota Pana Jezu Krysta" Baltazara Opeca z 1522 roku. Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 65-73  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Poczobut Odlanicki Jan Władysław
124.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pajewska Ewa: Slavia Occidentalis 1989 t. 45 (1988) s. 170-173  szczegóły 
  Pontanus Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
125.artykuł: Szultka Zygmunt: Studia nad piśmiennictwem "starokaszubskim" w szczególności Michała Brueggemanna alias Pontanusa albo Mostnika (cz. I). Slavia Occidentalis 1989 t. 45 (1988) s. 45-89  szczegóły 
126.artykuł: Szultka Zygmunt: Studia nad piśmiennictwem "starokaszubskim" w szczególności Michała Brueggemanna alias Pontanusa albo Mostnika (cz.II). Szymon Krofey i Michał Brueggemann jako autorzy przekładów pism religijnych. Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 207-246  szczegóły 
  Prus Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
127.artykuł: Pihan-Kijasowa Alicja: Zapożyczenia angielskie w prozie Bolesława Prusa. Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 165-173 (ze słownikiem zapożyczeń i ich lokalizacją w utworach Bolesława Prusa...) szczegóły 
  Przyboś Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
128.artykuł: Kwiatkowska Agnieszka: Między arcypoetami. Wstep do analizy powiązań twórczości Juliana Przybosia i Franciszka Halasa. Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 81-86  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
129.artykuł: Walczak Bogdan: Z problematyki wpływów angielskich w polszczyźnie drugiej połowy XIX wieku (Rola Henryka Sienkiewicza w recepcji anglicyzmów). Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 123-131  szczegóły 
  Skorupka Stanisław
    zgon (alfabet autorów)
130.zgon: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Stanisław Skorupka (1906-1988). Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 387-389 (wspomn. pośm....) szczegóły 
  Skulina Tadeusz
    zgon (alfabet autorów)
131.zgon: Pihan-Kijasowa Alicja: Śp. Tadeusz Skulina (25 XI 1929 - 23 XI 1992). Slavia Occidentalis 1995 t. 50 (1993) s. 249-251 (zmarł: 23 XI 1992...) szczegóły 
  Stasiuk Andrzej
132.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bytner Jarosław: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 173-175  szczegóły 
  Szymczak Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
133.artykuł: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Mieczysław Szymczak (5 X 1927 - 30 IX 1985). Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 168-172  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tomasz ze Zbrudzewa *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
134.artykuł: Kędelska Elżbieta: Seria czterech książek z polskimi przekładami biblijnymi Tomasza ze Zbrudzewa w opracowaniu I. Kwileckiej. Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 142-144 (nt. publikacji rękopisów Tomasza ze Zbrudzewa przez Irenę Kwilecką w l...) szczegóły 
  Trepka Walerian Nekanda
135.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Walczak Bogdan: Siedemnastowieczny styl niski (Na przykładzie "Liber Chamorum" Waleriana Nekandy Trepki). Cz. II Słownictwo (cd): Kolokwializmy leksykalne i frazeologiczne - elementy komizmu językowego - składnia. Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 241-247  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Urbańczyk Stanisław
    zgon (alfabet autorów)
136.zgon: Zierhoffer Karol: Śp. profesor Stanisław Urbańczyk (27 VII 1909 - 23 X 2001). Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 228-233 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
137.artykuł: Polanowska Beata: The search for the self in an experience of the finite and the infinite in the work of Soren Kierkegaard and Staqnisław Ignacy Witkiewicz. Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 207-217 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Wujek Jakub
138.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 52 (1995) s. 171-175  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zaręba Alfred
    zgon (alfabet autorów)
139.zgon: Kuraszkiewicz Władysław: Alfred Zaręba (1921-1988). Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 390-391 (wspomn. pośm.; z fot....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
140.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 139-142  szczegóły 
141.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 139-142  szczegóły 
142.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dudek Agnieszka: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 150-153  szczegóły 
143.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zieliński Bogusław: II Międzynarodowa konferencja slawistyczna: "Język, literatura i kultura Słowian - dawniej i dziś" (Poznań, 22-24 września 1994 r.). Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 151-152 (spraw....) szczegóły 
144.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zieliński Bogusław: III Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna "Język, literatura i kultura Słowian - dawniej i dziś III" (Poznań 23-25 IX 1999). Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 280-282 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
145.artykuł: Bobrownicka Maria: Możliwości porównawczych badań nad barokiem w literaturach słowiańskich. Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 9-18  szczegóły 
146.artykuł: Kwiatkowska Agnieszka: Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 212-214 (rec. ks.: Jiri Pechar: Dvatcate stoleti v zrcadle literatury. Praha 19...) szczegóły 
147.artykuł: Siatkowska Ewa: Język literacki czy regionalny (Porównania języków grup etnicznych z zachodniej Słowiańszczyzny nie posiadających politycznej autonomii). Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 185-195 (m.in. na przykładzie literatury...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Literatura ludowa (powszechna)
148.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dudek Agnieszka: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 150-153  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
149.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kupiszewski Rafał: Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 204-205  szczegóły 
150.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Mity i wierzenia pogańskich Słowian i Bałtów" (Baranów k. Sandomierza 507 X 1995). Slavia Occidentalis 1996 t. 53 (1996) s. 137-141  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
151.artykuł: Karwen Bernd: Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 214-215 ([rec. ks.:] Geschichtliche Mythen in den Literaturen und Kulturen Ostm...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Kosinski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
152.artykuł: Trepte Hans-Christian: passion Games and passion Play - The secretive Other in selected works by Jerzy Kosiński. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 155-167 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Pinter Harold
153.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gautier Brigitte: Qu'y a-t-il dans la piece? Ou la societe totalitaire en reduction. Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 183-195 (porównanie dramatu H. Pintera "The Room" z dramatem Zbigniewa Herberta...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
154.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bytner Jarosław: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 171-172  szczegóły 
155.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Firlej Agata: Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 243-246  szczegóły 
156.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Balowski Mieczysław: Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 277-281  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
157.artykuł: Bakuła Bogusław: Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 215-217 (rec. ks.: Frantisek Vseticka: Tektonika tekstu. O kompozicni vystavbe ...) szczegóły 
158.artykuł: Bura Renata: Czesko-niemieckie kontakty językowe i ich tło historyczne. Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 27-41 (m.in. o wpływie języka niemieckiego na czeski język literacki od XVII ...) szczegóły 
159.artykuł: Gawarecka Anna: Czeska droga do dekadentyzmu. Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 119-143 (m.in. charakterystyka twórczości autorów publikujących na łamach miesi...) szczegóły 
160.artykuł: Gawarecka Anna: Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 246-248 ([rec. ks.:] Petr Hruby: Osudne iluze. Cesti spisovatele a komunismus 1...) szczegóły 
161.artykuł: Gawarecka Anna: Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 282-284 ([rec. ks.:] Zorzeta Colakova: Cesky surrealismus 30. let. Struktura ba...) szczegóły 
162.artykuł: Gawarecka Anna: Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 248-251 ([rec. ks.:] Hanna Bednarikova: Ceska dekadence. Kontext - text - inter...) szczegóły 
163.artykuł: Kwilecka Irena: Reedycje najstarszych słowiańskich przekładów Biblii w niemieckiej serii wydawnicznej "Biblia Slavica". Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 127-144 (dot. Biblii Leopolity (z 1561) i Biblii kutnohorskiej (z 1489)...) szczegóły 
164.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Slavia Occidentalis 1998 t. 55 (1998) s. 181-184 ([rec. ks.:] David Short: Essays in Czech and Slovak language and liter...) szczegóły 
165.artykuł: Polek Krzysztof: Slavia Occidentalis 1995 t. 50 (1993) s. 237-241 (omów. zawartości Studia Mediaevalia Pragniensia. T. 1. Praha 19...) szczegóły 
166.artykuł: Turecek Dalibor: K literarne historickemu konceptu narodniho obrozeni. Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 119-143 (model literatury czeskiej lat 1775-1850 w ujęciu krytyków czeskich...) szczegóły 
167.artykuł: Viton Jan: Zenske snemovani aneb jak muzske celadce zac je toho loket ukazati a svych prav ostrihati (na okraj polske a ceske parodie mravokarnych textu z prelomu 16. a 17. stoleti). Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 58-182 (m.in. porównanie polskiej i czeskiej literatury sowizdrzalskiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Literatura współczesna (czeska)
168.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gawarecka Anna: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 169-171  szczegóły 
169.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bytner Jarosław: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 171-172  szczegóły 
170.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Firlej Agata: Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 210-212  szczegóły 
171.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Firlej Agata: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 162-165  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
172.artykuł: Gawarecka Anna: Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 246-248 ([rec. ks.:] Petr Hruby: Osudne iluze. Cesti spisovatele a komunismus 1...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Zagadnienia specjalne (czeska) / Czasopiśmiennictwo (czeska)
173.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gawarecka Anna: Indywidualizm i nowoczesność jako kategorie określające program czasopisma "Moderni revue". Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 60-79  szczegóły 
174.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziamova Sylvie: Slovanske literatury v "Prager Presse" 1921-1924. Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 177-182 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Capek Josef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
175.artykuł: Gawarecka Anna: Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 284-285 ([rec. ks.:] Frantisek Vseticka: Dilna bratri Capku. Prispevek k poeti...) szczegóły 
  Capek Karel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
176.artykuł: Gawarecka Anna: Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 284-285 ([rec. ks.:] Frantisek Vseticka: Dilna bratri Capku. Prispevek k poeti...) szczegóły 
  Filip Ota
177.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pospisil Ivo: Osobnost a literarni zanr v klestich dejin (Poetika dejinneho zmarnovani na pomezi faktu a fikce aneb Ahasver 20. stoleti: Roman Oty Filipa "Sedmy zivotopis"). Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 145-155  szczegóły 
  Halas Frantisek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
178.artykuł: Kwiatkowska Agnieszka: Między arcypoetami. Wstęp do analizy powiązań twórczości Juliana Przybosia i Franciszka Halasa. Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 81-86  szczegóły 
  Hanka Vaclav
179.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Świerczyńska Dobrosława: Vaclav Hanka i staroczeskie rękopisy (Przypomnienie słynnej mistyfikacji). Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 247-260  szczegóły 
180.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Świerczyńska Dobrosława: Vaclav Hanka i staroczeskie rękopisy (Przypomnienie słynnej mistyfikacji). Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 247-260  szczegóły 
  Havel Vaclav
181.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pagieła Gabriela: Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 276-277  szczegóły 
182.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hornik Joanna: Język "Listów do Olgi" Vaclava Havla. Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 35-41  szczegóły 
  Havlicek Borovsky Karel
183.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Suchoń Barbara: Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 376-379  szczegóły 
  Hrabal Bohumil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
184.artykuł: Firlej Agata: Pisarz pod specjalnym nadzorem. Przegląd polskich tłumaczeń prozy Bohumila Hrabala. Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 217-228 (o przekładach tych samych fragmentów prozy B. Hrabala tłumaczy, m.in.:...) szczegóły 
185.artykuł: Vitova Lenka: Bohumil Hrabal v polsky pisanych casopisech 80. a 90 let 20. st. - bibliografie. Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 249-256 (bibliografia przygotowana na podstawie Bibliografii Zawartości Czasopi...) szczegóły 
186.artykuł: Vitova Lenka: Ctyri polsti prekladatele narativnych proz Bohumila Hrabala. Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 229-239 (nt. przekładów polskich prozy B. Hrabala autorstwa Andrzeja Czcibor-Pi...) szczegóły 
  Jungmann Josef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
187.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Leksyka słowiańska w przekładach Josefa Jungmanna. Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 247-260 (dot. przekładów z literatur obcych na język czeski; także literatury p...) szczegóły 
188.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Niedziela Zdzisław: Historia literatury czeskiej Josefa Jungmanna a inne ówczesne syntezy historii literatur słowiańskich. Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 121-125  szczegóły 
  Kautman Francisek
189.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pospisil Ivo: Osobnost Frantiska Kautmana a jeho "Roman pro tebe". Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 145-154  szczegóły 
  Kundera Milan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
190.artykuł: Zimna Justyna: Nieznośna lekkość "ja". Gombrowicz i Kundera o tożsamości. Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 203-210  szczegóły 
  Mahen Jiri
191.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Vseticka Frantisek: Kompozice Mahenova "Chrousta". Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 81-87  szczegóły 
  Skacel Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
192.artykuł: Firlej Agata: Jan Skacel z Kotlarskiej 35A, czyli o domu i milczeniu w Europie Środkowej (Szkic o poezji z lat 1957-1962). Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 121-131  szczegóły 
  Skvorecky Josef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
193.artykuł: Gautier Brigitte: Między Erosem a Tanatosem; Twórczość Josefa Skvoreckiego. Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 183-192  szczegóły 
  Toman Josef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
194.artykuł: Niedziela Zdzisław: Współczesność wpisana w historię (O powieściach "antycznych" Josefa Tomana). Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 127-132  szczegóły 
  Vancura Vladislav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
195.artykuł: Gawarecka Anna: Sześćdziesiąta rocznica śmierci Vladislava Vancury 1891-1942. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 177-181  szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Hasła szczegółowe (duńska) / Hasła osobowe (duńska)
  Kierkegaard Soren Aabye
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
196.artykuł: Polanowska Beata: The search for the self in an experience of the finite and the infinite in the work of Soren Kierkegaard and Staqnisław Ignacy Witkiewicz. Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 207-217 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
197.artykuł: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Onomastyka "Nowego Testamentu". Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 71-88  szczegóły 
198.artykuł: Moszyński Leszek: Przed chrystianizacją Polski (Narodziny słowiańskiej terminologii chrześcijańskiej i najstarszy przekład Biblii). Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 54-72  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Teksty biblijne (Biblia, hebrajska)
199.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łuczak Arleta: Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 256-259  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
200.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Duda Henryk: Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 273-278 (z odp.: Krystyna Długosz-Kurczabowa: Odpowiedź na recenzję; s. 278-279...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Murmellius Johann
201.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kędelska Elżbieta: Slavia Occidentalis 1998 t. 55 (1998) s. 169-172  szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Hasła osobowe (litewska)
  Mazvydas Martynas
    wiersze (alfabet tytułów)
202.wiersz: Mażwid Marcin: Giesma ape ischnumirusuiju priekleima = Pieśń o zmartwychwstaniu Pana naszego.... Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 111-113 (tekst równoległy w języku litewskim i polskim; z komentarzem: Wiesław ...) szczegóły 
203.wiersz: Mażwid Marcin: Kelesi Christus nug smercza... Z śmierci powstał Chrystus.... Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 115-116 (tekst równoległy w języku litewskim i polskim; z komentarzem: Wiesław ...) szczegóły 
204.wiersz: Mażwid Marcin: Per tawa schwenta priekelima... = Przez twe święte powstanie.... Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 113-114 (tekst równoległy w języku litewskim i polskim; z komentarzem: Wiesław ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Nepos Cornelius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
205.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Z problematyki weneckiej. Raz jeszcze o relacji Korneliusza Neposa o przybyszach z Indii. Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 73-79  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Część ogólna (łużycka)
206.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pyżewicz Wiesław: Slavia Occidentalis 1998 t. 55 (1998) s. 184-186  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Historia literatury (łużycka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
207.artykuł: Leszczyński Rafał: Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 163-166 ([rec. ks.] Dietrich Scholze: Stawizny serbskeho pismowstwa 1918-1945. ...) szczegóły 
208.artykuł: Scholze Dietrich: Sorbisches Institut Bautzen - Tradition und Neubeginn. Slavia Occidentalis 1995 t. 50 (1993) s. 149-152  szczegóły 
209.artykuł: Scholze Dietrich: Sorbisches Institut e.V./ Serbski Institut z.t. Bautzen (Herkunft und Standort). Slavia Occidentalis 1995 t. 51 (1994) s. 107-112  szczegóły 
210.artykuł: Siatkowski Janusz: Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 251-256 ([rec. ks.:] Helmut Jentsch: Die Entwicklung der Lexik der obersorbisch...) szczegóły 
211.artykuł: Voelkel Merćin: Wzajomnosće wobohaćichu literarne ziwjenje. Studija k serbsko-bełoruskim kulturnym kontaktomserbsko-białoruskie kontakty literackie w XIX wieku. Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 133-147  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Zagadnienia specjalne (łużycka) / Czasopiśmiennictwo (łużycka)
212.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwa Teresa: Środki językowej perswazji w piśmie "Łużiski Serb" (1885-1886). Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 101-110  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Hasła szczegółowe (łużycka) / Hasła osobowe (łużycka)
  Zejler Handrij
213.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Leszczyński Rafał: Slavia Occidentalis 1998 t. 55 (1998) s. 176-179  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Bienek Horst
214.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kędelska Elżbieta: Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 142-144  szczegóły 
  Grass Guenter
215.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Schlott Wolfgang: W poszukiwaniu tożsamości kulturalnej: Guentera Grassa "Wróżby kumaka" i Stefana Chwina "Hanemann". Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 193-201  szczegóły 
  Olesch Reinhold
    zgon (alfabet autorów)
216.zgon: Kuraszkiewicz Władysław: Reinhold Olesch (1910-1990). Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 283 (zmarł: 26 VI 1990...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Tolstaja Natal'ja
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
217.artykuł: Kuźmina Irina: Ukryta kamerą "Światowidza"... Odkrywanie Zachodu - odkrywanie siebie w twórczości Manueli Gretkowskiej oraz sióstr Tatiany i Natalii Tołstoj. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 133-143  szczegóły 
  Tolstaja Tat'jana
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
218.artykuł: Kuźmina Irina: Ukryta kamerą "Światowidza"... Odkrywanie Zachodu - odkrywanie siebie w twórczości Manueli Gretkowskiej oraz sióstr Tatiany i Natalii Tołstoj. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 133-143  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
  Davicho Oskar
219.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bobrownicka Maria: Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 347-350  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Historia literatury (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
220.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Slavia Occidentalis 1998 t. 55 (1998) s. 181-184 ([rec. ks.:] David Short: Essays in Czech and Slovak language and liter...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Literatura współczesna (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
221.artykuł: Zilka Tibor: Intertextualita v slovenskej proze a drame. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 89-99 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Hasła szczegółowe (słowacka) / Hasła osobowe (słowacka)
  Holly Jan
222.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Suchoń Barbara: Symbioza elementów biblijnych i mitycznych w "Sielankach" Jana Hollego. Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 197-206  szczegóły 
  Hvisc Jozef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
223.artykuł: Dutkowski Jan: Pięćdziesięciolecie Jozefa Hvisca - słowackiego polonisty literaturoznawcy. Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 163-164  szczegóły 
  Kralik Stefan
224.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Vseticka Frantisek: Kompozice Kralikovy "Posledny prekazky". Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989-1990) s. 261-265  szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Utwory anonimowe (starosłowiańska)
    artykuły (alfabet tytułów)
225.artykuł: Kędelska Elżbieta, Kwilecka Irena: Profesor Mojżesz Altbauer jako badacz słowiańskich przekładów Biblii (Uwagi na marginesie książki The Five Biblical Scrolls in a Sixteenth-Century Jewish Translation into Belorussian (Vilnus Codex 262) with Introduction and Notes by Moshe Altbauer, Jerusalem 1992. Slavia Occidentalis 1995 t. 52 (1995) s. 35-40  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Gesner Konrad
226.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kędelska Elżbieta: Początki slawistyki XVI w. - "Mithridates" Gesnera i jego polskie źródło. Slavia Occidentalis 1998 t. 55 (1998) s. 49-68  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
227.artykuł: Chlanova Tereza: Praga - ważny epizod ukraińskiej odysei emigracyjnej. Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 113-116 ([rec. ks.:] Alena Moravkova: Deti stepni Hellady. Prazská skola ukraji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Andrukhovich Jurihjj
228.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bytner Jarosław: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 173-175  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Kondratiuk Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
229.artykuł: Nowakowski Jacek: Andrzej Kondratiuk - nierozpoznany kuzyn "czeskiej szkoły filmowej". Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 169-175 (twórczość filmowa A. Kondriatuka na tle nowej fali kina czeskiego lat ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
230.artykuł: Karasińska Marta: Ze sceny narodowej do Europy. O dramaturgii polskiej lat ostatnich. Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 97-105 (nt. zmian w polskim teatrze i dramacie po 1989...) szczegóły