PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie]
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Drug Stefan: Literaturoznawstwo słowackie w latach 1995-1999. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 87-89 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Majerek Rafał: Problemy syntezy historycznoliterackiej w pracach Mikulasa Bakosa. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 79-81 (streszczenie referatu...) szczegóły 
3.artykuł: Miodunka Władysław: Nowa retoryka w badaniach języka i literatury. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 1 s. 27-29 (streszcz. referatu...) szczegóły 
4.artykuł: Zamorski Krzysztof: Odmiany czasu historycznego na marginesie rozważań Romana Ingardena. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 1 s. 12-13 (streszcz. referatu...) szczegóły 
5.artykuł: Zarębianka Zofia: Jak badać poezję religijną. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 21-22 (streszcz. referatu...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Grzmil-Tylutki Halina: Dyskurs: kompetencja i wartościowanie. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 42 (1998) z. 1 s. 21-23 (streszczenie referatu...) szczegóły 
7.artykuł: Kałkowska Anna: Tekst jako struktura wielogłosowa i wielopoziomowa. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 2 s. 16-17 (streszczenie referatu...) szczegóły 
8.artykuł: Labocha Janina: Pojęcie dyskursu a lingwistyka tekstu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 46-49 (streszczenie referatu...) szczegóły 
9.artykuł: Radden Guenter: Czas jako przestrzeń. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 26-29 (streszczenie referatu...) szczegóły 
10.artykuł: Szczukin Wasilij: Koncept "dom" w polskiej i rosyjskiej świadomości kulturowo-językowej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 86-87 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maciąg Włodzimierz: Stanisław Balbus, "Między stylami". Próba krytyki. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 2 s. 12-13 (streszcz. referatu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Szumska Dorota: Na tropach tropu. Rozważania o metaforze poetyckiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 2 s. 35 (streszczenie referatu...) szczegóły 
13.artykuł: Szumska Dorota: Niepokorna natura pleonazmów. Rozważania o redundancji. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 42 (1998) z. 1 s. 64-65 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Siwec Paweł: Struktura i funkcja rymu w klasycznym wierszu arabskim. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 47-48 (streszcz. referatu...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Denis Albert-Marie: Les genres litteraires des pseudepigraphes de L'Ancien Testament. Essai de classification. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 78-79 (streszcz. ref....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Erotyk
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Fiuto Aleksandra: Erotyk konceptystyczny w literaturze polskiej i chorwackiej XVII wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 89-90 (streszcz. referatu...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Nowotna Magdalena: Tożsamość podmiotu w poezji ostatnich dwudziestu lat. Analiza semiolingwistyczna. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 44-46 (streszcz. referatu...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Przysłowie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Szpila Grzegorz: Semantyka kontekstualna leksemów zwierzęcych w przysłowiach. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 31-33 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Satyra
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Korus Kazimierz: Wokół teorii satyry menippejskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 21-22 (streszcz. referatu...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Czesak Artur: Współczesne śląskie próby przekładu "Biblii". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 1 s. 43-44 (streszczenie referatu...) szczegóły 
21.artykuł: Dąmbska-Prokop Urszula: Ślady tłumacza. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 41 (1997) z. 2 s. 8-10 (typy śladów tłumacza pozostawionych w trakcie operacji przekładowych...) szczegóły 
22.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Z poetyki przekładu serbskiej liryki ludowej w Polsce w dobie romantyzmu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 96-97 (streszcz. referatu...) szczegóły 
23.artykuł: Naumow Aleksander: Najnowszy przekład "Nowego Testamentu" wobec przekładu Vuka [Karadzicia]. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 97 (dot. przekładu na jęz. serbski dokonanego przez zespół tłumaczy z Serb...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Brożek Mieczysław: Ambicje improwizatorskie poetów polsko-łacińskich XVI wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 21 (dot. m.in.pisarzy: Jan Dantyszek, Paweł z Krosna Piotr Roizjusz; stres...) szczegóły 
25.artykuł: Darasz Zdzisław: Barok polski i słoweński w ujęciu porównawczym. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 260-261 (streszcz. ref....) szczegóły 
26.artykuł: Radyszewski Rostysław: Polskojęzyczna barokowa poezja na Ukrainie. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 1 s. 70-71 (streszcz. ref....) szczegóły 
27.artykuł: Urban Wacław: Potrzeby badawcze w zakresie kultury polskiego Odrodzenia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 24-25 (streszcz. ref....) szczegóły 
28.artykuł: Walczy Łukasz: Kraków w drugiej połowie XV wieku. Wartości kulturowe. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 146-149 (streszcz. referatu...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Maślanka Julian: W poszukiwaniu słowiańskiej "Iliady" w dobie romantyzmu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 31-33 (o romantycznych poglądach na możliwość istnienia w pieśniach ludowych ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Przybyła Zbigniew: Pisarze polscy wobec obchodów stulecia urodzin Adama Mickiewicza. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 42 (1998) z. 2 s. 20-22 (Tomasz Teodor Jeż, Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus, ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Przybyła Zbigniew: Pisarze polscy wobec obchodów stulecia urodzin Adama Mickiewicza. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 42 (1998) z. 2 s. 20-22 (Tomasz Teodor Jeż, Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus, ...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Prawo autorskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Parzyński Jerzy: Krytyka artystyczna od strony prawnej i prasowej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 85-86 (streszcz. ref....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
33.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fryś-Pietraszkowa Ewa, Kowalska-Lewicka Anna, Spiss Anna: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2005 t. 47 (2003) z. 1 s. 7 (dot. t. 1; streszczenie referatu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
34.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Weyssenhoff-Brożkowa Krystyna: "Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce". Dzieje, metody pracy, przydatność i wykorzystanie. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2002 t. 44(2000) z. 2 s. 27-29 (streszczenie referatu...) szczegóły 
35.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Boryś Wiesław, Sędzik Władysław, Wojtyła-Świerzowska Maria: Słownik prasłowiański. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2005 t. 47 (2003) z. 1 s. 20-23 (streszczenie referatu...) szczegóły 
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dunaj Bogusław, Mycawka Mirosława, Przybylska Renata, Sikora Kazimierz: Słownik współczesnego języka polskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2005 t. 47 (2003) z. 1 s. 18-19 (streszczenie referatu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Belcarzowa Elżbieta, Deptuchowa Ewa, Kalicki Tadeusz, Szelachowska-Winiarzowa Ludwika, Twardzik Wacław, Wanicowa Zofia: "Słownik staropolski". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 30-32 (w cyklu: Krakowskie Warsztaty Leksykograficzne; streszczenie referatu...) szczegóły 
38.artykuł: Cieślikowa Aleksandra: Słowniki nazw osobowych. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 21-22 (w cyklu: Krakowskie Warsztaty Leksykograficzne; streszczenie referatu...) szczegóły 
39.artykuł: Lubaszewski Wiesław: Maszynowy słownik fleksyjny języka polskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 22-26 (w cyklu: Krakowskie Warsztaty Leksykograficzne; streszczenie referatu...) szczegóły 
40.artykuł: Słownik gwar polskich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 24-26 ([oprac.:] Artur Czesak, Barbara Grabka, Helena Grochola-Szczepanek, Jo...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Seniów Jerzy: Oblicze ideowe i funkcja kulturalna Gazety Polskiej (1929-1939). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1998 t. 41 (1997) z. 1 s. 44-46 (streszczenie referatu...) szczegóły 
42.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bańdo Adam: Obraz kultury i literatury na łamach Ilustrowanego Kuriera Codziennego w latach 1918-1939. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 95-98 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Bogdanowska-Spuła Ewa: "Szkice do pamiętników" Jana Stankiewicza - redaktora koncernu "Ilustrowany Kurier Codzienny". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 43 (1999) z. 2 s. 45-46 (streszczenie referatu...) szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziki Sylwester: Rola "Kuriera Polskiego" w tworzeniu państwowej polityki kulturalnej w pierwszych latach II Rzeczypospolitej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 70-72 (streszczenie referatu...) szczegóły 
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Toczek Alfred: Problematyka historyczna w literacko-naukowych dodatkach "Kuriera Lwowskiego" - "Tydzień" (1893-1906) i "Na ziemi naszej" (1909-1911). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 1 s. 80-81 (streszczenie referatu...) szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzoza Czesław: Narodziny Nowego Dziennika, organu syjonistów krakowskich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 41 (1997) z. 2 s. 108-110 (streszczenie referatu...) szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Toczek Alfred: Problematyka historyczna w literacko-naukowych dodatkach Kuriera Lwowskiego - Tydzień (1893-1906) i Na ziemi naszej (1909-1911). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 1 s. 80-81 (streszczenie referatu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Bujak Jan: Z badań nad polskobukowińską prasą XIX i XX wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 2 s. 24-26 (streszcz. ref....) szczegóły 
48.artykuł: Cieślikowa Agnieszka: Prasa w województwie wołyńskim w okresie międzywojennym. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 104-106 (dot. prasy kulturalno-literackiej; streszczenie referatu...) szczegóły 
49.artykuł: Dziki Sylwester: Przełom XIX i XX wieku w oświetleniu ówczesnej prasy polskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 71-72 (streszczenie referatu...) szczegóły 
50.artykuł: Hombek Danuta: Dzieło periodyczne a pismo periodyczne (Problemy terminologiczne i typologiczne wydawnictw XVIII wieku). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2005 t. 47 (2003) z. 1 s. 70-71 (streszczenie referatu...) szczegóły 
51.artykuł: Jarowiecki Jerzy: Prasa lwowska w latach 1864-1918. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1944) z. 2 s. 42-43 (streszczenie referatu...) szczegóły 
52.artykuł: Jarowiecki Jerzy: Prasa w Krakowie. Tradycja i współczesność. Cz. 1: do 1918 roku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2005 t. 47 (2003) z. 1 s. 58-60 (dot. czasopism m.in. naukowych, literackich, społeczno-kulturalnych i ...) szczegóły 
53.artykuł: Jarowiecki Jerzy: Prasa we Lwowie w dwudziestoleciu międzywojennym. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 2 s. 26-27 (streszcz. ref....) szczegóły 
54.artykuł: Kwiecień Sabina: Prasa żydowska w języku polskim w Krakowie w latach 1918-1939. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 102-104 (streszczenie referatu...) szczegóły 
55.artykuł: Martin Sean: Prasa żydowska w Polsce w języku polskim, jidysz i hebrajskim w latach 1918-1939. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 101-102 (streszczenie referatu...) szczegóły 
56.artykuł: Toczek Alfred: Związki historyków lwowskich z prasą (1860-1918). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 75-76 (streszczenie referatu...) szczegóły 
57.artykuł: Woźniakowski Bogumił: Przyczynek do dziejów polskiego czasopiśmiennictwa wolnomularskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1998 t. 41 (1997) z. 1 s. 46-47 (streszczenie referatu...) szczegóły 
58.artykuł: Wrona Grażyna: Krakowskie naukowe czasopisma społeczne i humanistyczne w latach 1918-1939. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1997 t. 40 (1996) z. 1 s. 50-51  szczegóły 
59.artykuł: Wrona Grażyna: Polskie czasopisma filologiczne w latach 1918-1939. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 42 (1998) z. 1 s. 52-53  szczegóły 
60.artykuł: Żaliński Henryk: Wizja przyszłej Polski w prasie Wielkiej Emigracji. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1998 t. 41 (1997) z. 1 s. 42-44 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma w l. 1939-1945
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Problematyka kulturalna na łamach wileńskiej polskojęzycznej gadzinówki Goniec Codzienny (1941-1944). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1944) z. 2 s. 41-42 (streszcz. ref....) szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Ilustrowany Kurier Polski (1939-1945) - modelowy periodyk quasi-kulturalny Generalnego Gubernatorstwa. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 1 s. 62-63 (streszcz. ref....) szczegóły 
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Problematyka kulturalno-artystyczna na łamach wileńskiego dziennika polskojęzycznego Nowe Słowo (1940). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2004 t. 46 (2002) z. 2 s. 91-92 (streszczenie referatu...) szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Hitlerowska prasa dla polskich robotników przymusowych w Rzeszy ("Pod stropem", 1943-1944 i "Wiadomości Polskie", 1944-1945). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 42 (1998) z. 2 s. 58 (streszczenie referatu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
65.artykuł: Głowacki Albin: Polskojęzyczna prasa i czasopisma na zaanektowanych ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1941. Remanent historiograficzny. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2005 t. 47 (2003) z. 1 s. 71-73 (streszczenie referatu...) szczegóły 
66.artykuł: Jarowiecki Jerzy: Konspiracyjna prasa we Lwowie w latach 1939-1945. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 41 (1997) z. 2 s. 101-102 (streszczenie referatu...) szczegóły 
67.artykuł: Jarowiecki Jerzy: Problem Holocaustu w polskiej prasie konspiracyjnej (1939-1945). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 42 (1998) z. 2 s. 54-56 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mielczarek Tomasz: Tygodnik "Polityka" w latach 1957-1989. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 76-78 (streszczenie referatu...) szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mielczarek Tomasz: Liberałowie i rewizjoniści. Z dziejów "Przeglądu Kulturalnego" (1952-1963). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 76-77 (streszczenie referatu...) szczegóły 
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Matras Wanda: Kultura literacka i artystyczna na łamach Przekroju w latach 1945-1969. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2005 t. 47 (2003) z. 1 s. 60-63 (streszczenie referatu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
71.artykuł: Czubała Henryk: Współczesne czasopisma literackie Krakowa (1990-1995). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 30 (1995) z. 2 s. 31-32 (streszczenie referatu...) szczegóły 
72.artykuł: Jarowiecki Jerzy: Nurty, tendencje i zmiany w prasie dla dzieci i młodzieży po roku 1989. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1997 t. 40 (1996) z. 1 s. 56-57 (streszczenie referatu...) szczegóły 
73.artykuł: Jędrzejczyk Olgierd: Potomkowie Merkuryusza pod Wawelem (W 50-lecie "Dziennika Polskiego", "Przekroju", "Tygodnika Powszechnego" i "Twórczości"). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 118-119 (streszczenie referatu; opracował Marek Glogier...) szczegóły 
74.artykuł: Kolasa Władysław: Transforacja dzienników krakowskich 1989-1998. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 72-75 (streszczenie referatu...) szczegóły 
75.artykuł: Mielczarek Tomasz: Od Nowej Kultury do Polityki - seria anegdot. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2005 t. 47 (2003) z. 1 s. 67-69 (streszczenie referatu...) szczegóły 
76.artykuł: Pawelec Ewa: Model życia w prasie dla dzieci i młodzieży pierwszej połowy lat 70. XX wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2005 t. 47 (2003) z. 1 s. 63-65 (czasopisma: Miś, Świerszczyk, Płomyczek, Płomy...) szczegóły 
77.artykuł: Rogoż Michał: Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego "Nasza Księgarnia" w latach 1980-1989 (przegląd formalno-statystyczny). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2005 t. 47 (2003) z. 1 s. 65-67 (czasopisma, m.in.: Miś, Świerszczyk, Płomyczek, <...) szczegóły 
78.artykuł: Rogoż Michał: Oblicze ideowe czasopism dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego "Nasza Księgarnia" w latach 1945-1956. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 1 s. 83-85 (m.in. czasopisma: Iskierki, Młody Zawodowiec, Płomień...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
79.artykuł: Burmeister Karl Heinz: Humaniści z regionu Jeziora Bodeńskiego na Uniwersytecie Krakowskim w pierwszej ćwierci XVI wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 43 (1999) z. 2 s. 195-197 (dotyczy: Rudolf Baumann, Walenty Eck, Ulrich Fabri, Joachim von Watt; ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
80.artykuł: Orłowski Jan: Zapomniane polskie przekłady z Puszkina. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 48-49 (streszcz. ref....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Szwajcaria (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
81.artykuł: Burmeister Karl Heinz: Humaniści z regionu Jeziora Bodeńskiego na Uniwersytecie Krakowskim w pierwszej ćwierci XVI wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 43 (1999) z. 2 s. 195-197 (dotyczy: Rudolf Baumann, Walenty Eck, Ulrich Fabri, Joachim von Watt; ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
82.artykuł: Wiśniewska Elżbieta: Rola Bohdana Łepkiego w procesie popularyzacji literatury ukraińskiej w Polsce. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 110-111 (streszcz. ref....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
83.artykuł: Drabik Wanda: Wyobrażenie pełni życia jako podstawowej miary w strukturze obrzędów dorocznych i rodzinnych. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 15 (streszczenie referatu...) szczegóły 
84.artykuł: Marcinkowska Teresa: Folklor muzyczny - ze szczególnym uwzględnieniem tekstów pieśni obrzędowych - w rodzinnej wsi Jana Świętka. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 218-220 (streszcz. ref....) szczegóły 
85.artykuł: Robotycki Czesław: Jaka kultura ludowa?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 42 (1998) z. 2 s. 13-14 (cechy kategorii "kultura ludowa"; streszczenie referatu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Folkloryści (literatura ludowa)
86.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwaśniewicz Krystyna: Jan Świętek jako badacz kultury ludowej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 216-218 (streszcz. ref....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
87.artykuł: Niedziela Zdzisław: Słowiańskie poematy o Chocimiu (Gundulić - Potocki - Krasicki). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 261-262  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pielgrzymka, pielgrzym, podróż, podróżny, wędrówka, wędrowiec (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
88.artykuł: Tracz Marek: Jerozolimska Wielkanoc A.D. 1872 w realcjach polskich pielgrzymów. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 12-14 (dotyczy: Kazimierz Doroszewski: Zapiski i wrażenia z podróży do Ziemi ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
89.artykuł: Godula Róża: "Zakwitł szkarłatny kwiat..." czyli o świętowojciechowej tradycji w heraldycznej legendzie. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 12-13 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
90.artykuł: Hombek Danuta: Dzieło periodyczne a pismo periodyczne (Problemy terminologiczne i typologiczne wydawnictw XVIII wieku). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2005 t. 47 (2003) z. 1 s. 70-71 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Notkowski Andrzej: Geneza likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 43 (1999) z. 2 s. 42-44 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
92.artykuł: Majkowska Rita: Dzieje Komisji Filologicznej Polskiej Akademii Umiejętności oraz Komisji Filologii Klasycznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w świetle zachowanych materiałów źródłowych (1912-1984). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 8-9 (streszcz. ref....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Orientalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
93.artykuł: Srzednicki Czesław, Tomaszkiewicz Wiesław: Z historii orientalistyki krakowskiej w pierwszych latach powojennych (1945-1950). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 108-109 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Rusycystyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
94.artykuł: Łużny Ryszard: Czterdzieści lat (1949/50-1989/90) rusycystycznych studiów i badań historycznoliterackich w Krakowie. Próba bilansu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 94-95 (streszcz. ref....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Ukrainistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
95.artykuł: Łużny Ryszard: Współczesne spotkania polsko-ukraińskie w płaszczyźnie filologii: od rusycystyki przez ruthenistykę do ukrainoznawstwa polskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 2 s. 29 (streszcz. ref....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
96.artykuł: Salamon Maciej: Zarys dziejów Komisji Filologii Klasycznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w latach 1958-1992. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 31-33 (streszcz ref....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
97.artykuł: Tyszkowa Aleksandra: Historia Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 213-216 (streszcz. ref....) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    artykuły (alfabet tytułów)
98.artykuł: Karpluk Maria: O języku staropolskich kazań. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 47-48 (streszcz. ref....) szczegóły 
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śnieżyńska-Stolot Ewa: Psałterz floriański. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 87-88 (streszcz. ref. będącego omów. pracy monogr....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baudouin de Courtenay Jan Ignacy Niecisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
100.artykuł: Smoczyńska Magdalena: Badania Jana Baudouina de Courtenay nad językiem dzieci - po stu latach. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 1 s. 38-43 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Biernat z Lublina *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
101.artykuł: Grzeszczuk Stanisław: O notatkach autobiograficznych, lekturach i bibliotece Biernata z Lublina. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 36-37 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Bobrownicka Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
102.artykuł: Niedziela Zdzisław: O komparatystycznych studiach slawistycznych Profesor Marii Bobrownickiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 84-85 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Bystroń Jan Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
103.artykuł: Bieńkowski Wiesław: Jan Stanisław Bystroń jako historyk kultury polskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1997 t. 40 (1996) z. 1 s. 7-8 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chodźko Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
104.artykuł: Krasnowolska Anna: Spuścizna orientalistyczna Aleksandra Chodźki. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 76-77 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Czernik Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
105.artykuł: Andres Zbigniew: Tristium liber. O poezji wojennej Stanisława Czernika. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 33 (streszcz. ref....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Estreicher Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
106.artykuł: Bartel Wojciech M.: Stanisław Estreicher (1869-1939). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 55-56 (biogr.; streszcz. ref....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gałczyński Konstanty Ildefons
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
107.artykuł: Ossowski Jerzy S.: Wileński konterfekt Gałczyńskiego (w socjograficznych ramkach). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 23-25 (o życiu i działalności literackiej w Wilnie w latach 1934-1936; stresz...) szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ossowski Jerzy S.: Postmodernista "Porfirion Osiełek". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 1 s. 22-28 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Gombrowicz Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
109.artykuł: Fiut Aleksander: Gombrowicz i Miłosz: wobec Zachodu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 43 (1999) z. 2 s. 6-8 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kochanowski Jan
110.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kucała Marian: "Słownik" Jana Kochanowskiego na tle innych słowników pisarzy. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 2 s. 11-12 (streszcz. ref....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
111.artykuł: Bałuk-Ulewiczowa Teresa: Udostępnianie Kochanowskiego w języku "seaward monarchy". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 1 s. 28-29  szczegóły 
112.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gruchała Janusz S.: Jan Kochanowski w roli filologa. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 31-32 (streszcz. referatu...) szczegóły 
  Koneczny Feliks
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
113.artykuł: Gajda Kazimierz: O krytyce teatralnej Feliksa Konecznego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 26-27 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Konopnicka Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
114.artykuł: Nowakowski Andrzej: W stronę modernizmu. O estetycznych poglądach Marii Konopnickiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 35-37 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Kossak Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
115.artykuł: Stępień Marian: Wyproszona z kraju (O Zofii Kossak-Szczuckiej). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2005 t. 47 (2003) z. 1 s. 18 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Krzycki Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
116.artykuł: Urban Wacław: Jeszcze o Andrzeju Krzyckim (nieznane utwory poetyckie i listy). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1997 t. 40 (1996) z. 1 s. 12 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Leopolita Jan
117.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Belcarzowa Elżbieta: "Biblia Leopolity" - źródła przekładu, słownictwo. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 42-43 (streszcz. ref....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Małecki Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
118.artykuł: Rusek Jerzy: Mieczysław Małecki (1903-1946). W setną rocznicę urodzin. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2005 t. 47 (2003) z. 1 s. 78-80 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
119.artykuł: Tatara Marian: Mickiewiczowskie inspiracje w nowszych literaturach środkowoeuropejskich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 28-29 (dotyczy literatur: czeskiej, chorwackiej, ukraińskiej, litewskiej i bu...) szczegóły 
120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tatara Marian: O poważnych i żartobliwych problemach w "Balladach i romansach" Adama Mickiewicza. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 34-35 (streszcz. ref....) szczegóły 
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dopart Bogusław: O adamizmie w III cz. "Dziadów". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 22-23 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
122.artykuł: Fiut Aleksander: Gombrowicz i Miłosz: wobec Zachodu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 43 (1999) z. 2 s. 6-8 (streszczenie referatu...) szczegóły 
123.artykuł: Stadnikiewicz-Kerep Jadwiga: Kilka uwag na marginiesie pierwszego przekładu wierszy Czesława Miłosza w Chorwacji. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 88-89 (dot. 25 wierszy zamieszczonych w mies. Forum (Zagrzeb) 1981 nr ...) szczegóły 
  Mochnacki Maurycy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
124.artykuł: Królikiewicz Grażyna: Naród i narodowość. Z dziejów pewnej idei romantycznej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 34-35 (przedlistopadowa polska myśl o narodzie i kulturze narodowej gł. w kon...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naborowski Daniel
    korespondencja (alfabet autorów)
125.korespondencja: Włodarski Maciej: O niesolidnych dłużnikach i o odnalezionym liście Daniela Naborowskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 43 (1999) z. 2 s. 8-9 (o liście poety odnalezionym w Bibliotece Uniwersytetu Bazylejskiego; s...) szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
126.artykuł: Śliwa Joachim: Cyprian Kamil Norwid a dziedzictwo starożytnego Egiptu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1998 t. 41 (1997) z. 1 s. 32 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Oleśnicki Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
127.artykuł: Walczak Marek: Udział Zbigniewa Oleśnickiego w architektonicznych przemianach katedry krakowskiej w 1. połowie XV wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 132-133 (streszcz. ref....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Parnicki Teodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
128.artykuł: Sowa Franciszek: Składnia prozy historycznej Teodora Parnickiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 38-40 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Pisarzowski Adam Jacek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
129.artykuł: Gruchała Janusz S.: Adam Jacek Pisarzowski i jego wiersze. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 42 (1998) z. 1 s. 16-18 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reczek Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
130.artykuł: Bednarczuk Leszek: Józef Reczek. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 28-30 (streszcz. ref....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sarbiewski Maciej Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
131.artykuł: Okoń Jan: Rzymski barok Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 42 (1998) z. 1 s. 15-16 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bujnicki Tadeusz: Bestseller - arcydzieło - kicz? (O "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 226 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Sławski Franciszek
    zgon (alfabet autorów)
133.zgon: Rusek Jerzy: Wspomnienie o prof. dr. hab. Franciszku Sławskim (w miesiąc po śmierci). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 1 s. 88-91 (zmarł: 19 I 2001; streszczenie referatu...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
134.artykuł: Łubieniewska Ewa: Paradoksy mesjanizmu w późnym dziele Słowackiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 30-31 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Starowolski Szymon
135.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gajda Zdzisław: Wydział Lekarski w "Laudatio Almae Academiae Cracoviensis" Szymona Starowolskiego z r. 1639. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 219 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Sternbach Leon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
136.artykuł: Bonarowska Zofia: Losy i zawartość materiałów rękopiśmiennych profesora L. Sternbacha. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 9-10 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Stryjkowski Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
137.artykuł: Pacławski Jan: Galicyjska Atlantyda (O uniwersalizmie prozy J. Stryjkowskiego na temat Galicji). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 23-26 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Szaniawski Jerzy
138.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozicka-Kołaczkowska Anna: Przestrzeń a status postaci w dramatach "Dwa teatry" Jerzego Szaniawskiego i "Tanec nad placom" Petra Zvona. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 90-91 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Szymborska Wisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
139.artykuł: Zarębina Maria: Cztery wiersze Wisławy Szymborskiej odczytane przez językoznawcę. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1998 t. 41 (1997) z. 1 s. 14-15 ("Miniatura średniowieczna", "W rzece Heraklita", "Wszelki wypadek", "G...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tarnowski Stanisław
140.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bujnicki Tadeusz: Galicjanin w Wilnie (Stanisława Tarnowskiego wrażenia wileńskie). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 22-23 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Tetmajer Włodzimierz Przerwa
    kult (alfabet autorów)
141.kult: Dużyk Józef: Włodzimierz Tetmajer w Bronowicach. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 1 s. 152-153 (nt. dworku pisarza; streszcz. ref....) szczegóły 
142.kult: Zapał Leszek: Koncepcja zabezpieczenia konstrukcji w budynku "Tetmajerówka". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 1 s. 154-157 (streszcz. ref....) szczegóły 
143.kult: Żychowska Jolanta: Zespół architektoniczno-przestrzenny "Tetmajerówka" i jej aktualne problemy. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 1 s. 153-154  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vincenz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
144.artykuł: Łużny Ryszard: Stanislawa Vincenza "powracanie na ojczyzny łono". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 65-66 (streszcz. ref....) szczegóły 
145.artykuł: Sacharczuk Krzysztof: Współistnienie wyznań i religii w krajobrazie pamięci Stanisława Vincenza. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 70 (streszcz. ref....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wiechecki Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
146.artykuł: Leszczyński Zenon: Z nazewnictwa literackiego: onomastyka Wiecha. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 1 s. 25-27 (streszcz. ref....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
147.artykuł: Ziejka Franciszek: Paryskie nadzieje i rozczarowania Stefana Żeromskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 38-39 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
148.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Suchanek Lucjan: Międzynarodowy Kongres Slawistów w Krakowie. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 42 (1998) z. 2 s. 18-20 (sprawozdanie; streszczenie referatu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
149.artykuł: Bobrownicka Maria: W kręgu słowiańskiego mitu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 306-307 (główne cechy słowianofilstwa w krajach słowiańskich w XIX w.; streszcz...) szczegóły 
150.artykuł: Niedziela Zdzisław: Uwagi o piśmiennictwie wczesnorenesansowym w państwach Jagiellonów. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 311-314  szczegóły 
151.artykuł: Suchoń Barbara: Barok słowiański pod berłem Habsburgów. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 86-87 (streszcz. referatu...) szczegóły 
152.artykuł: Tatara Marian: Mickiewiczowskie inspiracje w nowszych literaturach środkowoeuropejskich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 28-29 (dotyczy literatur: czeskiej, chorwackiej, ukraińskiej, litewskiej i bu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
153.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Suchanek Lucjan: Międzynarodowy Kongres Slawistów w Krakowie. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 42 (1998) z. 2 s. 18-20 (sprawozdanie; streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
154.artykuł: Maślanka Julian: Mazepa w literaturze europejskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 107-109 (streszcz. referatu....) szczegóły 
155.artykuł: Maślanka Julian: Postać Mazepy w literaturze i kulturze europejskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 222-225 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Styron William
156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Strzetelski Jerzy: Nieprawda w "Wyborze Zofii" Williama Styrona. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 26-27 (streszcz. referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
157.artykuł: Kościelniak Krzysztof: Dispute about Christ: Christological aspects of the Christian-Islamic polemics from the early ages of Islam based on the correspondence ascribed to Caliph Umar II (720) and Byzantine emperor Leo III (741). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 81-83 (streszczenie referatu...) szczegóły 
158.artykuł: Muth Franz-Christoph: Zur Bedeutung und Herkunft des koranischen Ausdruckes "tairan ababila" nach der altarabischen Poesie und anderen Zeugnissen. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2004 t. 46 (2002) z. 2 s. 77-79 (streszczenie referatu...) szczegóły 
159.artykuł: Tomal Maciej: Some remarks on Judeo-Arabic grammar on the basis of Karaite manuscript. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 46-49 (streszczenie referatu...) szczegóły 
160.artykuł: Zdanowski Jerzy: The Arabization and Islamization of 'Uman and the "Kitab ansab al-'Arab" by Abu'l-Mndhir Salmah b. Muslim (Musallim?) al-'Awtabi al-Suhari. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 79-81 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Zagadnienia specjalne (arabska) / Tematy, motywy (arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
161.artykuł: Zaborski Andrzej: Some exotic words in Medieval Arabic texts on India, Indonesia and China. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 41 (1997) z. 2 s. 96-98 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Hasła osobowe (arabska)
  Ibrahim Ibn Jakub *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
162.artykuł: Zaborski Andrzej: Ibrahim ibn Jakub o Krakowie i Europie - uwagi filologiczne. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 67-70 (streszczenie refaratu...) szczegóły 
  Muhammad ibn Abdullah *
163.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Arnold Werner: Wer sind die Sabier des Korans?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 51-55 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Kościelniak Krzysztof: Apokryphischen (pseudoepigraphischen) Traditionen in der koranischen Daemonologie. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 53-56 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Literatura ludowa (białoruska)
    artykuły (alfabet tytułów)
164.artykuł: Fryś-Pietraszkowa Ewa: Kultura ludowa Białorusi w pracach współczesnych etnografów mińskich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 14-15 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Hasła osobowe (białoruska)
  Karatkevihch Uladzihmihr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
165.artykuł: Łatyszonek Oleg: Jawa i pana. Białoruski wojownik w twórczości Włodzimierza Karatkiewicza. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 73-74 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Chaucer Geoffrey
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
166.artykuł: Mroczkowski Przemysław: Ortodoksja i sceptycyzm u Chaucera. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 226-229 (streszcz. referatu...) szczegóły 
  Shakespeare William
167.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kępiński Andrzej: Od Sumarokowa do Pasternaka. Z dziejów rosyjskich przekładów i inscenizacji "Hamleta". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2004 t. 46 (2002) z. 2 s. 99-101 (streszczenie referatu...) szczegóły 
168.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gibińska Marta: "Romeo i Julia" - tragedia do śmiechu? Komiczne aspekty sztuki Szekspira w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 1 s. 23-25 (streszcz. referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Historia literatury (bułgarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
169.artykuł: Juda Celina: Analogie modelowe literatury bułgarskiej i serbskiej w XIX wieku. Próba nowego spojrzenia na kryteria typologiczne. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 95-96 (streszcz. ref....) szczegóły 
170.artykuł: Juda Celina: Analogie modelowe literatury bułgarskiej i serbskiej w XIX wieku. Próba nowego spojrzenia na kryteria typologiczne. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 95-96 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Zagadnienia specjalne (bułgarska) / Literatura ludowa (bułgarska)
    artykuły (alfabet tytułów)
171.artykuł: Czajka Henryka: Folklor i folklorystyka w Bułgarii za czasów Vuka Stefanovicia Karadzicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 93-94 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Zagadnienia specjalne (bułgarska) / Tematy, motywy (bułgarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
172.artykuł: Dąbek-Wirgowa Teresa: Obraz ojczyzny w literaturze bułgarskiej XIX/XX wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 79-80 (streszcz. ref....) szczegóły 
173.artykuł: Wnuk Małgorzata: Mit w dramacie bułgarskim w ujęciu Anny Topałdżikowej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 99-101 (w świetle ks.: Anna Topaldzhikova: Neobkhodimoto chudo. Mitaht v bahlg...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Hasła szczegółowe (bułgarska) / Hasła osobowe (bułgarska)
  Stratiev Stanislav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
174.artykuł: Juda Celina: Zagubiony trop. Wybrane zagadnienia z warsztatu dramaturgicznego S. Stratijewa. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 104-105 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Historia literatury (chorwacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
175.artykuł: Fiuto Aleksandra: Croatia - Slavia - Europa. Z problemów chorwackiej świadomości narodowej w literaturze okresu klasycyzmu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 76-77 (streszcz. ref....) szczegóły 
176.artykuł: Stadnikiewicz-Kerep Jadwiga: Kajkawszczyzna w świadomości narodowej Chorwatów. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 77-78 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Zagadnienia specjalne (chorwacka) / Tematy, motywy (chorwacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
177.artykuł: Fiuto Aleksandra: Motyw pokutującej Magdaleny w XVII-wiecznej literaturze chorwackiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 264-265  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Hasła szczegółowe (chorwacka) / Hasła osobowe (chorwacka)
  Krleza Miroslav
178.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stadnikiewicz-Kerep Jadwiga: Antun Branko Simić - Miroslav Krleza. Dialog czy konfrontacja (na podstawie dzienników: M. Krlezy: "Davni dani"; A.B. Simicia: "Intima", "O sebi", "Zapisi"). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 254-256  szczegóły 
  Simić Antun Branko
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
179.artykuł: Stadnikiewicz-Kerep Jadwiga: Antun Branko Simić - Miroslav Krleza. Dialog czy konfrontacja (na podstawie dzienników: M. Krlezy:" Davni dani"; A.B. Simicia: "Intima", "O sebi", "Zapisi"). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 254-256  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
180.artykuł: Baluch Jacek: Spadkobiercy Komenskiego (Literatura i emigracja). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 87-88 (streszcz. ref....) szczegóły 
181.artykuł: Dudek Dorota: Czeskie życie polityczne i kulturalne na emigracji w latach 1938-1945. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 116-117 (streszcz. ref....) szczegóły 
182.artykuł: Stich Alexander: Stan i perspektywy bohemistycznej nauki filologicznej o baroku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 132-134 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Zagadnienia specjalne (czeska) / Tematy, motywy (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
183.artykuł: Michalska Halina: Mit św. Wacława w czeskim dramacie XX wieku (Langer - Durych - Lom). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 68 (streszcz. ref. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Gebauer Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
184.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Uczeni polscy wobec dorobku naukowego Jana Gebauera. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 252-253 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Halas Frantisek
185.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zarek Józef: O formie litanijnej "Starych kobiet" Frantiska Halasa - inaczej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 114 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Hanka Vaclav
186.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Niedziela Zdzisław: Polscy obrońcy "Rękopisu królodworskiego". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 253-254 (dot. Edwarda Bogusławskiego i Jana Miszewskiego; streszcz. ref. ...) szczegóły 
187.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Niedziela Zdzisław: Polscy obrońcy "Rękopisu królodworskiego". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 253-254 (dot. Edwarda Bogusławskiego i Jana Miszewskiego; streszczenie referatu...) szczegóły 
  Hrabal Bohumil
188.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Baluch Jacek: Kain według Hrabala. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 80-82 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Jungmann Josef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
189.artykuł: Siatkowska Ewa: Zapożyczenia leksykalne J. Jungmanna wobec wcześniejszych wpływów obcych na język czeski. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 41 (streszcz. ref....) szczegóły 
190.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Niedziela Zdzisław: Historia literatury czeskiej J. Jungmanna a inne ówczesne syntezy historii literatur słowiańskich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 43-44 (streszcz. ref....) szczegóły 
191.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mańczak-Wohlfeld Elżbieta: Zapożyczenia angielskie w słowniku J. Jungmanna. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 40-41 (streszcz. ref....) szczegóły 
artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Leksyka pochodzenia słowiańskiego w słowniku i przekładach J. Jungmanna. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 42-43 (streszcz. ref....) szczegóły 
artykuł: Short David: The treatment of the verbs of motion in J. Jungmann's "Slovnik cesko-nemecky". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 42 (streszcz. ref....) szczegóły 
artykuł: Stich Alexandr: Pewne socjolingwistyczne aspekty słownika Jungmanna. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 42-43 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Kaplicky Vaclav
192.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Niedziela Zdzisław: Ostatnia wersja literacka mitu klęski na Białej Górze. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 65-66 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Kral Petr
193.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smoczeńska Katarzyna: Praga jako mit. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 69-70 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Kroutvor Josef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
194.artykuł: Kołaczkowska Anna: Kłopoty z historią, mitami i Szwejkiem, czyli eseistyka Josefa Kroutvora. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 116-117 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Kundera Milan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
195.artykuł: Bobrownicka Maria: Europa Środkowa Milana Kundery, czyli destrukcja słowiańskiego mitu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 75-76 (streszcz. ref....) szczegóły 
196.artykuł: Illg Jacek: Demitologizacyjny charakter pisarstwa Milana Kundery. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 80-81 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Pavel Ota
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
197.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Język opowiadań czeskiego pisarza Oty Pavla. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 105-106 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Stasek Antal
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
198.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Antal Stasek a Polska. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 99 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura egipska starożytna / Hasła szczegółowe (egipska starożytna) / Utwory anonimowe (egipska starożytna*)
    artykuły (alfabet tytułów)
199.artykuł: Schneider Thomas: Mit a historia współczesna w Egipcie w czasach 30. dynastii: polityczna interpretacja mitu "O Bogach-Królach". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 42 (1998) z. 1 s. 42-45 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Historia literatury (grecka bizantyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
200.artykuł: Koder Johannes: Wznoszenie kościołów, poezja i polityka. Trzy sztuki w procesie przemian w czasach (przed)justyniańskich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 15-17 (m.in. dot. twórczości Romana Melodosa; streszcz. referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
  Jan Chryzostom święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
201.artykuł: Rusek Jerzy: O języku rękopisu Q. p. I. 56. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 1 s. 66-67 (dot. rękopisu przekładu kazań na język bułgarski dokonanego w 2. połow...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
202.artykuł: Polański Tomasz: Zapożyczenia, imitacje, tłumaczenia. Słownictwo orientalne w greckiej literaturze pogańskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 77-79 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aristoteles *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
203.artykuł: Łagowski Bronisław: Arystotelesowska typologia ustrojów politycznych. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 55-56 (streszcz. referatu...) szczegóły 
204.artykuł: Trzcieniecka-Schneider Irena: O koncepcji błędu u Arystotelesa. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 91-93 (streszczenie referatu...) szczegóły 
205.artykuł: Widomski Jacek: Koncepcja formy i materii u Arystotelesa i Romana Ingardena. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 2 s. 21-22 (streszcz. referatu...) szczegóły 
  Homeros *
206.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Korus Kazimierz: Kwestia autentyczności pieśni Demodoka o Aresie i Afrodycie (Od. VIII 266-369). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 26-28 (streszcz. referatu...) szczegóły 
  Plutarchos *
207.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Korus Kazimierz: Kompozycja dialogu Plutarcha "De genio Socratis". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 30-31 (streszcz. referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
208.artykuł: Betz Otto: Qumran and the New Testament. Forty years of research. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 273-275 (streszczenie referatu...) szczegóły 
209.artykuł: Brooke George J.: Levi and the Levites in the Dead Sea Scrolls and the New Testament. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 278-280 (streszczenie referatu...) szczegóły 
210.artykuł: Chmiel Jerzy: Odkrycia w Qumran a Nowy Testament. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 2 s. 32-33 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokalipsa św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
211.artykuł: Lupieri Edmondo: Sex and blood: some new approaches to the "Apocalypse of John". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1997 t. 40 (1996) z. 1 s. 40-41 (streszczenie referatu...) szczegóły 
212.artykuł: Sieg Franciszek: The Kingdom of God in the Qumran scriptures and in St. John's Apocalypse. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 300 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
213.artykuł: Moskow Ruth: The dialectics of Biblical Enigma, parable and typology. From Qumran to the Revelation of John. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 293 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Marka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
214.artykuł: Chmiel Jerzy: Zagadka rękopisu Ewangelii św. Marka z groty 7 Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 2 s. 31-32 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
215.artykuł: Froehlich Ida: Jewish literary tradition and the Qumran tradition. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 287 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Utwory anonimowe (hebrajska)
216.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Betz Otto: "Milki-Sedeq" and "Milki-Resha" in Qumran, and their importance for the theology of the New Testament. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 66-68 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Betz Otto: Qumran and the New Testament. Forty years of research. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 273-275 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Betz Otto: The Temple Scroll (11Q Miqd 64, 7-13) and the trial of Jesus. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 275-277 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Brooke George J.: Levi and the Levites in the Dead Sea Scrolls and the New Testament. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 278-280 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Brooke George J.: The polemics of the Qumran phylacteries. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 68-70 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Burgmann Hans: John the Baptist was an Essene. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 280-281 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Burgmann Hans: Rettet den Pascher! (Remarks to the Qumran-Pesharim). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 70-71 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Burgmann Hans: Who was the "Wicked Priest"?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 70 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Charlesworth James H.: Qumran graphic concodance. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 71-72 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Odkrycia w Qumran a Nowy Testament. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 z. 2 s. 32-33 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Sons of the Scrolls. Some reflections on the Dead Sea Scrolls from the viewpoint of communacation theory. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 281 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: The conscience of the Qumran community. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 82 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Zagadka rękopisu Ewangelii św. Marka z groty 7 Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 z. 2 s. 31-32 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Davies Philip R.: 4QMMT and its proper setting. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 72 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Davies Philip R.: Qumran and Apocalyptic. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 282 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Davies Philip R.: Re-asking some hard questions about Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 282-284 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Davis Michael T., Stuckenbruck Loren T.: Notes on translation phenomena in the Palmyrene bilinguals. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 86-90 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Delcor Mathias: La recherche qoumranienne pendant la derniere decennie 1976-1987. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 66-68 (streszczenie referatu w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Denis Albert-Marie: La place de la loi de a Qumran et dans le judaisme du deuxieme temple. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 284-287 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: [Norman] Golb's hypothesis. Analysis and conclusions. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 112  szczegóły 
artykuł: Eisenman Robert: 'Jamesian' or 'Palestinian Christian' elements in MMT. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 72-74 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Eisenman Robert, Walker Dennis: The 1990 survey of Qumran caves. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 96-97 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Eisenman Robert: The Jerusalem community of James the Just and the community at Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 71-74 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Froehlich Ida: Jewish literary tradition and the Qumran tradition. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 287 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Garcia-Martinez Florentino: Qumran origins and early history. A groningen hypothesis. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 79-82 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Gluskina N.L.: The life and work of Joseph Amussin. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 82-84 (dorobek naukowy rosyjskiego uczonego w zakresie badań pism qumrańskim;...) szczegóły 
artykuł: Golb Norman: Hypothesis of Jerusalem origin of DSS - Synopsis. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 287-290 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Golb Norman: The hypothesis of Jerusalem origin of the Qumran scrolls. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 74-75 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Gropp Gerd: Iranische Parallelen zu Aspekten des kloesterlichen Lebens in Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 75-76  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: A review of excavations of the Qumran cemetery. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 113 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: The present state of Qumranology. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 290-292 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Knohl Israel, Talmon Shemaryahu: A calendarical scroll from Qumran Cave IV - Mis Ba (4Q33). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 90-93 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Lichtenberger Hermann: Reflections on the history of John Baptist's communities. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 70-71 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Magness Jodi: Some observations on the Herodian period chronology of Qumran, Ein Feshkha and Ein el-Ghuweir. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 113-114 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Biblioteka znad Morza Martwego (przegląd zawartości). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 2 s. 27-29 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Le Quatrieme livre d'Esdras et les ecrits de Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 293 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Obóz eseński w Jerozolimie w świetle współczesnych badań archeologicznych. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 75-77 (nt. roli Jerozolimy w powstawaniu pism; streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Tajemniczy Mistrz Sprawiedliwości, twórca sekty qumrańskiej, ostatecznie zweryfikowany?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 2 s. 29-31 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Moskow Ruth: The dialectics of Biblical Enigma, Parable and typology. From Qumran to the Revelation of John. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 293 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Muchowski Piotr: Zwój Miedziany z Qumran po trzydziestu pięciu latach. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 49-51 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Niebuhr Karl-Wilhelm: 4Q 521, 2 II - an eschatological psalm. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 114-115 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Nitzan Bilha: A liturgical genre of praising God in Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 83-85 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Nitzan Bilha: The "Pesher" and other methodes of preaching. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 293-294 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Schiffman Lawrence H.: The law of the Temple Scroll and its provenance. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 77-78 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Schiffman Lawrence H.: The New Halakhic Letter (4QMMT) and the origins of the Dead Sea sect. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 295-296 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Schiffmann Ilja S.: The Teacher of Righteousness in the Soviet Qumran studies. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 295 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Schweitzer Frederick M.: The Teacher of Righteousness as exemplification of Messianism. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 296-298 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Segert Stanislas: Hebrew Essenes - Aramaic Christians. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 115-116 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Sen Felipe: Qumran and Nag Hammadi. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 116 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Sen Felipe: Qumran in the Spanish research. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 298-300 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Sieg Franciszek: The Kingdom of God in the Qumran scriptures and in St. John's Apocalypse. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 300 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Starkova K.B.: The place and significance of the Temple Scroll (11QTS) in the conception of the Essene-Qumran community. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 85-86 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Tantlevskij Igor R.: Etymology of "Essenes" in the Light of Qumran messianic expectations. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 93-95 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Thiering Barbara: Can the Hasmonean dating of the Teacher of Righteousness be sustained?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 300-302 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Trever John C.: The Cave 1 manuscripts and archeology converge to reveal the Qumran story. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 302-303 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Tyloch Witold: Le Maitre de Justice dans les documents de Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 303-304 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Tyloch Witold: Pochodzenie i data Zwoju Świątynnego oraz jego znaczenie dla identyfikacji gminy z Qumran. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 68-70 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Walker Dennis: Qumran cave 4 and the survey. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 96 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Wilcox Max: "Silence in Heaven", Rev 8:1 and early Jewish thouguth. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 304 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Wilcox Max: The Qumran scrolls: an alternative view. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 97-98 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Wise Michael O.: 4QMMT and the sadducees: a look at a recent theory. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 98-101 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Wise Michael O.: The Teacher of Righteousness and the Temple Scroll. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 305 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Wolters Al: The cultic terminology of the Copper Scroll. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 101-102 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Young Fred E.: The Kansas Qumran project. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 306 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Young Fred E.: The Kansas Qumran project. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 102 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
217.artykuł: Joosten Jan: Active and middle diathesis in Semitic with special reference to Biblical Hebrew. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 56-59  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
218.artykuł: Chmiel Jerzy: Ugarit a "Stary Testament". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 1 s. 61-63 (wpływ literatury ugaryckiej na Biblię; streszczenie referatu...) szczegóły 
219.artykuł: Czesak Artur: Współczesne śląskie próby przekładu "Biblii". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 1 s. 43-44 (streszczenie referatu...) szczegóły 
220.artykuł: Lange Armin: 1Q Gen Ap XIX, 10-XX, 32 and the wisdom didactic narrative. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 76-81 (streszcz. ref....) szczegóły 
221.artykuł: Luebbe John: Old Testament lexicography and the Dead Sea scrolls. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 81-82 (streszcz. ref....) szczegóły 
222.artykuł: McCready Wayne: Testament, Torah and the Temple Scroll. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 82-83 (streszcz. ref....) szczegóły 
223.artykuł: Sabol Jan: Semiotyczny status tekstu "Biblii". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 42 (1998) z. 2 s. 62-64 (streszczenie referatu...) szczegóły 
224.artykuł: Solak Elżbieta: Historia nowobułgarskiego przekładu Biblii. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 307-308 (streszcz. ref....) szczegóły 
225.artykuł: Tomal Maciej: Some remarks on Judeo-Arabic grammar on the basis of Karaite manuscript. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 46-49 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
    artykuły (alfabet tytułów)
226.artykuł: Rooy Harry F. van: Psalm 155 recondidered. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 95-96 (streszcz. ref....) szczegóły 
227.artykuł: Koziara Stanisław: Uwagi o polskich przekładach "Księgi Psalmów". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 39-40 (streszcz. referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Syracha
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
228.artykuł: Chmiel Jerzy: Język "Księgi Syracha". W stulecie odkryć genizy kairskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1997 t. 40 (1996) z. 1 s. 39-40 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura jakucka / Część ogólna (jakucka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
229.artykuł: Stachowski Marek: Słownictwo jakuckiego przekładu "Nowego Testamentu". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 106-108 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kuwejcko-arabska / Literatura współczesna (kuwejcko-arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
230.artykuł: Michalak-Pikulska Barbara: Iracka agresja na Kuwejt - literacka wizja wojny. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 41 (1997) z. 2 s. 93-95 (iracka agresja z 2 VIII 1990 w literaturze kuwejckiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Ammianus Marcellinus *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
231.artykuł: Zawadzki Tadeusz: Procesy polityczne roku 371/372 w Antiochii, wyrocznie i wiarygodność Ammiana Marcellina. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 28-29 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Cicero Marcus Tullius
232.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żarnecka-Biały Ewa: W obronie Cycerona, w związku z dialektyką stoików. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 1 s. 56-58 (krytyka logiki stoików w utworze; streszcz. ref....) szczegóły 
  Statius Publius Papinius
233.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brożek Mieczysław: "Sylwy" Stacjusza. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 17 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Vergilius *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
234.artykuł: Stabryła Stanisław: Realizm Wergiliusza. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 14 (streszcz. ref....) szczegóły 
235.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Morawiecki Lesław: Dionizyjski aspekt Marka Aureliusza. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 24 (dot. bukoliki IV; streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Czasopiśmiennictwo (niemiecka)
236.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Hitlerowska prasa dla polskich robotników przymusowych w Rzeszy ("Pod stropem", 1943-1944 i "Wiadomości Polskie", 1944-1945). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 42 (1998) z. 2 s. 58 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura perska / Historia literatury (perska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
237.artykuł: Gacek Tomasz: Propozycja nowego systemu transliteracji średnioperskiego pisma książkowego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 1 s. 65-66 (streszczenie referatu...) szczegóły 
238.artykuł: Smurzyński Marek: Jaka historia literatury perskiej?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 48-50 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura perska / Literatura współczesna (perska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
239.artykuł: Haag-Higuchi Roxane: The author's mission cancelled: new trends in Iranian prose literature after the Islamic revolution of 1979. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 50-51 (streszczenie referatu...) szczegóły 
240.artykuł: Krasnowolska Anna: Irańskie teksty obrzędowe cyklu zimowego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 42 (1998) z. 1 s. 45-49 (streszczenie referatu...) szczegóły 
241.artykuł: Krasnowolska Anna: Ucieczka z miasta. Natura i kultura w irańskiej literaturze porewolucyjnej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 61-62 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura perska / Hasła szczegółowe (perska) / Hasła osobowe (perska)
  Alavi Bozorg
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
242.artykuł: Lorenz Manfred: Der persische Schriftsteller Bozorg Alavi. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2002 t. 44(2000) z. 2 s. 67-69 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Ayn al-Quzat Hamadani *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
243.artykuł: Rusek Renata: Eyno-l-Qozat's letters as an exemple of persian myhstical epistolography. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 64-65 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Firdausi Abu'l-Quasim Mansur
244.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krasnowolska Anna, Smurzyński Marek: "Szahname" Ferdousiego w przekładzie Władysława Dulęby. Problemy edycji tekstu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 1 s. 63-64 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
245.artykuł: Bezwiński Adam: Puszkina i innnych pytania o Rosję. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 46 ( streszcz. ref.; dot. także: I. Kireevskij: Wiek dziewiętnasty, P. Cha...) szczegóły 
246.artykuł: Dębski Jan: Rosyjska poezja barokowa - jej oblicze ideowe i artystyczne. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 262-263 (streszcz. ref....) szczegóły 
247.artykuł: Kowalska Hanna: Barok a tradycja staroruska. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 256-257 (streszcz. ref....) szczegóły 
248.artykuł: Kowalska Hanna: Mit państwa w literaturze staroruskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 69 (streszcz. ref....) szczegóły 
249.artykuł: Piotrowski Władysław: Rosyjscy poeci nowochłopscy wobec literatury "pańskiej". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 107 (dot. poetów drugiego dziesięciolecia XX w....) szczegóły 
250.artykuł: Tourian Marietta: Z dziejów rosyjskiego realizmu fantastycznego (Włodzimierz Odojewski, Fiodor Dostojewski, Iwan Turgieniew, Antoni Czechow, Walery Briusow). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 86 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
251.artykuł: Brzeziński Waldemar: Tendencje rozwojowe najnowszej literatury rosyjskiej 1991-1997. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1998 t. 41 (1997) z. 1 s. 51-52  szczegóły 
252.artykuł: Raźny Anna: Kołyma - upadek mitu o narodzie rosyjskim. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 79 (Kołyma jako symbol odejścia narodu rosyjskiego od Boga; na przykładach...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Utwory anonimowe (rosyjska)
    artykuły (alfabet tytułów)
253.artykuł: Kuczyńska Marzanna: Lubelska i krakowska służba ku czci świętego Jozafata (Kuncewicza). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 101-102 (o dwu oficjach ku czci św. Jozafata Kuncewicza: w mszale z 1. połowy X...) szczegóły 
254.artykuł: Naumow Aleksander: Parafrazy cerkiewnosłowiańskich tekstów liturgicznych. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 114-116 (dot. tekstów z XVII w.; streszcz. ref....) szczegóły 
255.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smorąg-Różycka Małgorzata: Romans chrześcijański "Barlaam i Jozafat" w kulturze średniowiecznej Europy. Uwagi o dwóch miniaturach w "Ewangeliarzu Ławryszewskim". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 133-134 (o dwóch miniaturach nawiązujących swą treścią do romansu starochrześci...) szczegóły 
256.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fałowski Adam: Czym Fiewronia leczyła księcia Piotra (staroruskie kisl'azhd')?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 55-56 (streszcz. ref....) szczegóły 
257.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dębski Jan: Początki chrystianizacji Rusi w relacji "Powieści minionych lat". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 62 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Akhmatova Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
258.artykuł: Papla Eulalia: Reminiscencje i rezonanse. Muzyka w poezji Anny Achmatowej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 42 (1998) z. 2 s. 61-62 (streszczenie referatu...) szczegóły 
259.artykuł: Szymak-Reiferowa Jadwiga: Okruchy rozbitego zwierciadła (w setną rocznicę urodzin Anny Achmatowej). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 68-69 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Bal'mont Konstantin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
260.artykuł: Maciejewski Zbigniew: Cwietajewa i Balmont. Z dialogu poetów. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 112 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Blok Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
261.artykuł: Smaga Józef: W poszukiwaniu harmonii (Aleksander Błok wobec własnej epoki). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 87-88 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Brodskijj Josif
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
262.artykuł: Szymak-Reiferowa Jadwiga: Motyw Bożego Narodzenia w wierszach Josifa Brodskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 42 (1998) z. 1 s. 62-63 (streszczenie referatu...) szczegóły 
263.artykuł: Szymak-Reiferowa Jadwiga: "O ezopowej maryni" (żargonizmy i obscena w poezji Josifa Brodskiego). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1997 t. 40 (1996) z. 1 s. 66-67 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Chukovskaja Lidija
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
264.artykuł: Szymak-Reiferowa Jadwiga: O wierszach Lidii Czukowskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 T. 45 (2001) z. 1 s. 100 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Cvetaeva Marina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
265.artykuł: Bobilewicz-Bryś Grażyna: Mody kulturalne. Od okultyzmu, magii do poetyckiej chiromancji na przykładzie twórczości Marinu Cwietajewej i Maksymiliana Wołoszyna. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 109-110 (streszcz. ref....) szczegóły 
266.artykuł: Goldgart Stella: Marina Cwietajewa odczytuje "Hamleta" [Williama Szekspira]. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 110-111 (dot. wierszy: "Ofelia do Hamleta", "Ofelia w obronie królowej", "Dialo...) szczegóły 
267.artykuł: Maciejewski Zbigniew: Cwietajewa i Balmont. Z dialogu poetów. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 112 (streszcz. ref....) szczegóły 
268.artykuł: Majmieskułow Anna: Metamorfizm jako kategoria strukturalna liryki Cwietajewej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 108-109 (streszcz. ref....) szczegóły 
269.artykuł: Wytrzens Guenther: Uwagi o praskich poematach Mariny Cwietajewej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 111 (dot. poematów: "Poemat góry", "Poemat końca"; streszcz. ref....) szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
270.artykuł: Liburska Lidia: Wizja Nowej Jerozolimy w literaturze rosyjskiej i radzieckiej (Dostojewski, Płatonow). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 71 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Esenin Sergejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
271.artykuł: Piotrowski Władysław: Problemy interpretacji i reinterpretacji twórczości Sergiusza Jesienina. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 2 s. 37-38  szczegóły 
  Gercen Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
272.artykuł: Przebinda Grzegorz: Aleksandra Hercena potyczki z Panem Bogiem. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1997 t. 40 (1996) z. 2 s. 67-68 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Gercyk Adelajda
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
273.artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: W kręgu literatury odzyskanej. Adelajdy Gercyk "notatki z podziemia". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1997 t. 40 (1996) z. 1 s. 67-68 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Il'in Ivan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
274.artykuł: Kapuścik Jerzy: Filozofia człowieka Iwana Iljina w świetle "aksjomatów doświadczenia religijnego". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2002 t. 44 (2000) z. 2 s. 71-74 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Illarion *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
275.artykuł: Hryniewicz Wacław: Teologiczna wizja dziejów w pismach metropolity Iłariona z Kijowa. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 56-57 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Ivanov Vjacheslav I.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
276.artykuł: Dudek Andrzej: Idea rosyjska Wiaczesława Iwanowa. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 83-84 (streszcz. ref....) szczegóły 
277.artykuł: Dudek Andrzej: Motywy augustyńskie w twórczości Wiaczesława Iwanowa. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2004 t. 46 (2002) z. 2 s. 102-103 (streszczenie referatu...) szczegóły 
278.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: W. Iwanowa "Opowieść o Światomirze" - najbardziej słowianofilski utwór największego rosyjskiego okcydentalisty. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 35-36 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Kantor Vladimir
279.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pietrzycka-Bohosiewicz Krystyna: "Istność bezimienna, jestestwo bezprzedmiotowe...". O bohaterze powieści Władimira Kantora "Krokodyl". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2005 t. 47 (2003) z. 1 s. 82-86 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Khvorostinin Ivan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
280.artykuł: Bolek Anna: Między Wschodem a Zachodem. Książę Iwan Chworostynin na rozdrożu religii i kultur. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 93-96 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Leonov Leonid
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
281.artykuł: Listwan Fryderyk: Leonid Leonow. Dwie strony medalu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 81-82 (streszczenie referatu...) szczegóły 
282.artykuł: Listwan Fryderyk: Rola biblizmów w twórczości Leonida Leonowa. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1998 t. 41 (1997) z. 1 s. 49-50 (streszczenie referatu...) szczegóły 
283.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Listwan Fryderyk: Ostatnia powieść Leonida Leonowa. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 42 (1998) z. 1 s. 63-64 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Leskov Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
284.artykuł: Listwan Fryderyk: Synkretyczne formy gatunkowe w nowelistyce Mikołaja Leskowa (w setną rocznicę śmierci pisarza). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 128-129 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Lunc Lev
285.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Lwa Łunca próba paraboli. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 1 s. 65-66 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Mandel'shtam Osip
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
286.artykuł: Papla Eulalia: Muzykozofia Osipa Mandelsztama. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 82-84 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Pasternak Boris
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
287.artykuł: Mejszutowicz-Bocheńska Zofia: Z problemów struktury prozy Borysa Pasternaka. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 66-68 (streszcz. ref....) szczegóły 
288.artykuł: Szumska Dorota: Jedność tematyczna tekstu jako cecha mierzalna (na materiale prozy Borysa Pasternaka). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 2 s. 51-52 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Platonov Andrejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
289.artykuł: Liburska Lidia: Wizja Nowej Jerozolimy w literaturze rosyjskiej i radzieckiej (Dostojewski, Płatonow). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 71 (streszcz. ref....) szczegóły 
290.artykuł: Sławęcka Ewa: Bohater A.P. Płatonowa. Portret psychologiczny. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 42 (1998) z. 1 s. 66-67  szczegóły 
291.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Listwan Fryderyk: Andrzej Płatonow - "Czarodziejski pierścień". Problem adaptacji tekstu ludowego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 1 s. 69-70 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Pushkin Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
292.artykuł: Galster Bohdan: Autotematyczne wiersze Puszkina. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 45 (streszcz. ref....) szczegóły 
293.artykuł: Karaś Justyna: Tło literackie fantastyki A. Puszkina. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 47-48 (funkcjonowanie motywu "wezwania zza grobu" w utworach fantastycznych A...) szczegóły 
294.artykuł: Kołakowski Tadeusz: P. Czajkowskiego refleksje o twórczości poetyckiej Puszkina. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 47 (streszcz. ref....) szczegóły 
295.artykuł: Stawarz Barbara: Prawo trwania. Gatunek w późnej liryce A. Puszkina. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 49-50 (streszcz. ref....) szczegóły 
296.artykuł: Szczukin Wasilij: "Śni o ucieczce Rosjanin..." Z badań nad semantyką wolności w poezji Aleksandra Puszkina. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 105-106 (streszcz. ref....) szczegóły 
297.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozicka-Kołaczkowska Anna: "Borys Godunow" Puszkina wobec romantycznej koncepcji bohatera. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 50-51 (streszcz. ref....) szczegóły 
298.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuyama Koichi: Funkcje narratora w "Eugeniuszu Onieginie". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 46 (streszcz. ref....) szczegóły 
299.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczukin Wasilij: "Jeździec miedziany" A. Puszkina a słowianofilsko-oksydentalistyczna mitologia Petersburga. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 49 (streszcz. ref....) szczegóły 
300.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mokry Włodzimierz: Postać I. Mazepy w dziele A. Puszkina. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 50 (streszcz. ref....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
301.kult: Przybyła Zbigniew: Polskie obchody 100 rocznicy urodzin Aleksandra Puszkina. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 43 (1999) z. 2 s. 46-47 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Remizov Aleksejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
302.artykuł: Waszkielewicz Halina: Aleksego Riemizowa wędrówki po kręgach tożsamości. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 103-104 (streszcz. ref....) szczegóły 
303.artykuł: Waszkielewicz Halina: Poszukiwanie syntezy. Uwagi na temat "neorealizmu" Aleksego Riemizowa. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 69-70 (streszcz. ref....) szczegóły 
304.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Waszkielewicz Halina: Aleksy Riemizow, "Ruś wichrem niesiona". Próba interpretacji. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 1 s. 70-72 (streszcz. ref....) szczegóły 
305.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Waszkielewicz Halina: "Siostry krzyżowe" Aleksego Riemizowa, czyli wariacje na temat Dostojewskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 54-55 (analogie z powieścią F. Dostojewskiego "Zbrodnia i kara"; streszcz. re...) szczegóły 
  Solzhenicyn Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
306.artykuł: Smaga Józef: Aleksander Sołżenicyn w rok po powrocie. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 134-135 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Tarkovskijj Arsenijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
307.artykuł: Papla Eulalia: Jaki klasycyzm? Człowiek, natura i kultura w liryce Arseniusza Tarkowskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 106-107 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Tred'jakovskijj Vasilijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
308.artykuł: Dębski Jan: Wasyla Trediakowskiego postrzeganie Boga. Z badań nad rosyjską poezją religijną XVIII wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 310 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Trifonov Jurijj
309.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Świeży Janusz: Dramat rosyjskiej inteligencji. "Opowieści moskiewskie" Jurija Trifonowa. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 110-112 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Voloshin Maksimilian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
310.artykuł: Bobilewicz-Bryś Grażyna: Mody kulturalne. Od okultyzmu, magii do poetyckiej chiromancji na przykładzie twórczości Mariny Cwietajewej i Maksymiliana Wołoszyna. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 109-110 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Zajaickijj Sergejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
311.artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Powroty po latach. O prozie Sergiusza Zajaickiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 1 s. 74-75 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Zamjatin Evgenijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
312.artykuł: Gildner Anna: Legenda Eugeniusza Zamiatina. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 1 s. 69 (dot. życia i twórczości; streszczenie referatu...) szczegóły 
313.artykuł: Gildner Anna: Topos drogi w prozie Eugeniusza Zamiatina. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 103 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Historia literatury (serbska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
314.artykuł: Czapik Barbara: Wokół sporu o wartości. Z doświadczeń literatury serbskiej XX wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 44-45 (streszcz. ref....) szczegóły 
315.artykuł: Juda Celina: Analogie modelowe literatury bułgarskiej i serbskiej w XIX wieku. Próba nowego spojrzenia na kryteria typologiczne. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 95-96 (streszcz. ref....) szczegóły 
316.artykuł: Oczkowa Barbara: Konsekwencje Kosowa w piśmiennictwie serbskim. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 314-317  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Literatura współczesna (serbska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
317.artykuł: Dyras Magdalena: Proza serbska wobec mitu wojny i partyzantki. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 74-75 (streszcz. ref....) szczegóły 
318.artykuł: Nowak-Bajcar Sylwia: Prawda literatury i prawda rzeczywistości. Kanon literacki we współczesnej prozie serbskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2004 t. 46 (2002) z. 2 s. 103-105 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Zagadnienia specjalne (serbska) / Tematy, motywy (serbska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
319.artykuł: Dąbrowska-Partyka Maria: Klęska, zwycięzcy i ofiary. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 318-319 (sposób przedstawiania bitwy na Kosowym Polu w lit. serbskiej; streszcz...) szczegóły 
320.artykuł: Gil Dorota: Piotr I w serbskiej świadomości narodowej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 70-71 (m.in. w literaturze XVIII w.; streszczenie referatu...) szczegóły 
321.artykuł: Kornhauser Julian: Kosovo Polje we współczesnej poezji serbskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 317-318 (streszcz. ref....) szczegóły 
322.artykuł: Naumow Aleksander: Mit Kosowa dzisiaj. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 319-320 (w literaturze serbskiej; streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
  Crjnanski Milosh
323.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Sylwia: Putopis - próba charakterystyki genologicznej na przykładzie "Kod Hiperborejaca" Milosha Crnjanskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1998 t. 41 (1997) z. 1 s. 50-51 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Danichijc Dure
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
324.artykuł: Oczkowa Barbara: Aspekt w pracach Vuka Karadzicia i Dure Danicicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 91-92 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Hristijc Jhovan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
325.artykuł: Czapik Barbara: Dramat idei Jovana Hristicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 91 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Karajdzhijc Vuk Stefanovijc
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
326.artykuł: Boryś Wiesław: Słowniki Vuka Karadzicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 89-90 (streszcz. ref....) szczegóły 
327.artykuł: Oczkowa Barbara: Aspekt w pracach Vuka Karadzicia i Dure Danicicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 91-92 (streszcz. ref....) szczegóły 
328.artykuł: Pułka Elżbieta: "Za i protiv Vuka". M. Selimovicia obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 98-99 (streszcz. ref....) szczegóły 
329.artykuł: Rusek Jerzy: Vuk Stefanović Karadzić a Bułgarzy. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 94-95 (streszcz. ref....) szczegóły 
330.artykuł: Sędzik Władysław: Terminologia gramatyczna Vuka Karadzicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 92-3 (streszcz. ref....) szczegóły 
331.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Nazewnictwo ornitologiczne w słowniku Vuka Karadzicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 90-91 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Literatura współczesna (słowacka) / Życie literackie (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
332.artykuł: Drug Stefan: Życie literackie we współczesnej Słowacji. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 41 (1997) z. 2 s. 113-114  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Zagadnienia specjalne (słowacka) / Czasopiśmiennictwo (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
333.artykuł: Morawiec Katarzyna: Rola czasopisma Mlada tvorba w przemianach życia kulturalnego i literackiego po roku 1956 na Słowacji. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1998 t. 41 (1997) z. 1 s. 52-53 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Hasła szczegółowe (słowacka) / Literatura ludowa (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
334.artykuł: Goszczyńska Joanna: Narodziny mitu Janosika. Próba analizy strukturalnej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 71-72 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Hasła szczegółowe (słowacka) / Hasła osobowe (słowacka)
  Gavlovic Marcin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
335.artykuł: Suchoń Barbara: Między barokiem a klasycyzmem. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 263-264 (twórczość poet. Hugolina Gavlovica; streszcz. ref....) szczegóły 
  Holly Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
336.artykuł: Suchoń Barbara: Symbioza elementów biblijnych i mitycznych w sielankach Jana Hollego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 53 (streszcz. ref....) szczegóły 
337.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hensel Leszek: Mit początku w literaturze słowackiej i węgierskiej okresu odrodzenia narodowego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 66 (mit początków obu narodów m.in. w utworze Jana Hollego; streszcz. ref....) szczegóły 
338.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hensel Leszek: Mit początku w literaturze słowackiej i węgierskiej okresu odrodzenia narodowego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 66 (mit początków obu narodów m.in. w utworze Jana Hollego; streszcz. ref....) szczegóły 
  Jaros Peter
339.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Spyrka Lucyna: Mit w powieści Petra Jarosa "Tisicrocna vcela". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 73 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Johanides Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
340.artykuł: Zemberova Viera: Literatura słowacka lat dziewięćdziesiątych a proza Jana Johanidesa (estetyka i poetyka tekstu). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 42 (1998) z. 1 s. 65-66 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Kollar Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
341.artykuł: Suchoń Barbara: Kollarowski mit Słowiańszczyzny. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 72-73 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Valek Miroslav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
342.artykuł: Mikula Valer: Poeta Miroslav Valek między postawangardą a schematyzmem. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 2 s. 79-81 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Vilikovsky Pavel
343.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wicik Tomasz: Parodia nowomowy u Pavla Vilikovskiego (na przykładzie utworu "Slovensky Casanova"). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 113-116 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Zvon Peter
344.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozicka-Kołaczkowska Anna: Element groteski w dramacie Petra Zvona "Tanec nad placom". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 63-64 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Historia literatury (słoweńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
345.artykuł: Darasz Zdzisław: O słoweńskim dramacie jednoaktowym lat dwudziestych i jego związki z ekspresjonizmem. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 91-92 (streszcz. ref....) szczegóły 
346.artykuł: Sławińska Joanna: Między strachem i odwagą. Literatura słoweńska a mit bohaterski. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 73-74 (streszcz. ref....) szczegóły 
347.artykuł: Sławińska Joanna: "Sredi noci cakamo na trombe glas". Katastrofizm słoweński - fakt czy hipoteza?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 92-93 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Zagadnienia specjalne (słoweńska) / Tematy, motywy (słoweńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
348.artykuł: Darasz Zdzisław: Topos galernika we współczesnej literaturze słoweńskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 78 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Hasła szczegółowe (słoweńska) / Hasła osobowe (słoweńska)
  Kocbek Edvard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
349.artykuł: Sławińska Joanna: Poetycka teodycea Edvarda Kocbeka. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 53-54 (zło w twórczości Edvarda Kocbeka; streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Historia literatury (starosłowiańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
350.artykuł: Mares Franciszek Wacław: Z nowych odkryć zabytków staro-cerkiewno-słowiańskich na Górze Synaj. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 1 s. 67-69 (streszcz. ref....) szczegóły 
351.artykuł: Naumow Aleksander: Hymnografia i polityka. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 67-68 (analiza wybranych tekstów liturgicznych w kontekście polityczno-społec...) szczegóły 
352.artykuł: Naumow Aleksander: O nowszej literaturze cerkiewnosłowiańskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 85-86 (od XVII w.; streszcz. ref....) szczegóły 
353.artykuł: Naumow Aleksander: O specyfice literatury cerkiewnosłowiańskiej w Rzeczypospolitej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 96-98 (w XV-XVII w.; streszcz. ref....) szczegóły 
354.artykuł: Stępniak-Minczewa Wanda: "Czasosłow" Szwajpolta Fiola między południem i wschodem Słowiańszczyzny. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2002 t. 44 (2000) z. 2 s. 74-77 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Utwory anonimowe (starosłowiańska)
    artykuły (alfabet tytułów)
355.artykuł: Naumow Aleksander: Słowiańska hymnografia w rękopisach cerkiewnych w Polsce. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 100 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura syryjska / Hasła szczegółowe (syryjska) / Hasła osobowe (syryjska)
  Efrem Syryjczyk święty *
356.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rusek Jerzy: Słowiański przekład "Parenesisa" Efrema Syryjczyka. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 308-309 (gł. dot. bułgarskich przekł. z XIV w.; streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura tatarska / Historia literatury (tatarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
357.artykuł: Jankowski Henryk: Podpisy i formułki turkijskie w dokumentach polskotatarskich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 73-76 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura turecka / Hasła szczegółowe (turecka) / Hasła osobowe (turecka)
  Murad *
358.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Podolak Barbara: Język turecki "Hymnu Wiary" Murada (1580). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 84-85 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
359.artykuł: Hryckowian Jarosław: Grupa "Logos". Ukraińscy pisarze katoliccy w Polsce okresu międzywojennego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 64-65 (streszcz. ref. ...) szczegóły 
360.artykuł: Mokry Włodzimierz: Akademia Mohylańska w Kijowie szkołą ukraińskiego baroku i źródłem nowoczesnej literatury rosyjskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 257-260 (streszcz. ref....) szczegóły 
361.artykuł: Papla Eulalia: Od skazu do strumienia świadomości. Funkcja drugiej osoby gramatycznej w ukraińskiej prozie narracyjnej XIX i XX wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 109-110 (na przykładzie wybranych utworów m.in.: Hryhorij Kwitka-Osnowjanenko, ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
362.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Twórczość literacka Ukraińców w Polsce po II wojnie światowej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) s. 48-49 (streszczenie referatu...) szczegóły 
363.artykuł: Siatkowski Zbigniew: Formowanie się pokolenia literackiego. Współczesna poezja Łemków. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 33-34 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Czasopiśmiennictwo (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
364.artykuł: Cieślikowa Agnieszka: Prasa w województwie wołyńskim w okresie międzywojennym. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 104-106 (dot. prasy kulturalno-literackiej; streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Tematy, motywy (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
365.artykuł: Mokry Włodzimierz: Tysiącletnia obecność symboliki krzyża w piśmiennictwie ukraińskim. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 63-64  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Franko Ihvan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
366.artykuł: Kuplowski Mikołaj: Starożytności słowiańskie w interpretacji Iwana Franko. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 33-34 (streszczenie referatu...) szczegóły 
  Lepkijj Bogdan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
367.artykuł: Łużny Ryszard: Bohdan Łepki w kręgu problematyki historii literatury ukraińskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 109-110 (streszcz. ref....) szczegóły 
368.artykuł: Mokry Włodzimierz: Postać Iwana Mazepy w trylogii Bohdana Łepkiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 112 (streszcz. ref....) szczegóły 
369.artykuł: Nieuważny Florian: "Między zwątpieniem a nadzieją" - o liryce Bohdana Łepkiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 111 (streszcz. ref....) szczegóły 
370.artykuł: Siwicki Mikołaj: Jubileusze Bohdana Łepkiego w Polsce (1972) i na Ukrainie (1991). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 113 (streszcz. ref....) szczegóły 
371.artykuł: Wiśniewska Elżbieta: Rola Bohdana Łepkiego w procesie popularyzacji literatury ukraińskiej w Polsce. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 110-111 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Skovoroda Grigorihjj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
372.artykuł: Kuraszkiewicz Albert: Biblia w myśli Hryhorija Skovorody. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 71-72 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Hasła szczegółowe (węgierska) / Hasła osobowe (węgierska)
  Gaal Jozsef
373.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hensel Leszek: Mit początku w literaturze słowackiej i węgierskiej okresu odrodzenia narodowego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 66 (mit początków obu narodów m.in. w utworze Jozsefa Gaala; streszcz. ref...) szczegóły 
  Vorosmarty Mihaly
374.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hensel Leszek: Mit początku w literaturze słowackiej i węgierskiej okresu odrodzenia narodowego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 66 (mit początków obu narodów m.in. w utworze Mihaly Vorosmarty'ego; stres...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Zagadnienia specjalne (żydowska) / Czasopiśmiennictwo (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
375.artykuł: Kwiecień Sabina: Prasa żydowska w języku polskim w Krakowie w latach 1918-1939. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 102-104 (streszczenie referatu...) szczegóły 
376.artykuł: Martin Sean: Prasa żydowska w Polsce w języku polskim, jidysz i hebrajskim w latach 1918-1939. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 101-102 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Historia literatury (Indii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
377.artykuł: Czerniak-Drożdżowicz Marzenna: Research on the Vaishnava tradition of Hinduism. The projects of the Austrian Academy of Sciences. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 41 (1997) z. 2 95-96  szczegóły 
378.artykuł: Oberhammer Gerhard: Zur Relationalitaet des Brahma bei Ramanuja. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 59-63 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Historia literatury (Jugosławii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
379.artykuł: Czapik Barbara: Transformacje mitu słowiańskiego zbawcy w awangardzie jugosłowiańskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 75 (streszcz. ref....) szczegóły 
380.artykuł: Stankowicz Aleksandra: Rola tradycji Karadziciowskiej w procesie kształtowania postaw pokolenia Młodej Bośni. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 98 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Literatura współczesna (Jugosławii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
381.artykuł: Czapik Barbara: Współcześni wobec modelu języka, literatury i kultury narodowej Vuka Karadzicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 100 (streszczenie referatu...) szczegóły 
382.artykuł: Kornhauser Julian: Małe literatury a mit odrębności. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 65 (dot. literatur państw powstałych po rozpadzie Jugosławii; streszcz. re...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Mezopotamii / Historia literatury (Mezopotamii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
383.artykuł: Kaemmerer Thomas R.: Zur Entwicklungsgeschichte des babylonischen Klageliedes. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 50-53 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
384.artykuł: Okoń Jan: Wokół źródeł widowiska o Dorocie. Z badań nad genezą teatru ludowego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 16-17 (streszcz. referatu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat polski
385.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Białota Marek: "Przepióreczka" w Reducie (Z zagadnień inscenizacji i recepcji krytycznej). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 12-14 (o inscenizacji sztuki i jej reperkusjach krytycznych w l. 1925-39...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Kraków, Nowa Huta: Teatr Ludowy
386.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Malak Tadeusz, Okoń Jan: Dwugłos o inscenizacji "Historyi i chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" w Teatrze Ludowym [w Krakowie]. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 35-36 (streszcz. ref....) szczegóły