PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Przegląd Humanistyczny
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chymkowski Roman: W kręgu historii literatury. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 116-117 (nota...) szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pomarańska Aneta: Z warsztatu łódzkiego teoretyka literatury. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 165-168  szczegóły 
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Trzynadlowski Jan: "Ponura abstrakcja" czy "wyuzdana egzegeza"?. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 181-184  szczegóły 
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Januszkiewicz Michał: Wokół dialogu, komparatystyki i literatury (W czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej Eugeniusza Czaplejewicza). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 163-167  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Winnicki Robert: Lector w lesie fikcji. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 162-164  szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pawłowska Agnieszka: Moje cudze. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 182-185  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Puszko Hanna: Ruch wszystkim, cel niczym? (O pewnym ujęciu twórczości artystycznej). Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 172-175  szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grochowski Grzegorz: Mimesis. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 168-172  szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiktorska-Zapała Julita: Nowa koncepcja modernizmu. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 171-174  szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mrugalski Michał: Przegląd Humanistyczny 2003 nr 4 s. 124-125  szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiktorska-Zapała Julita: Próba przezwyciężenia chaosu. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 5 s. 138-142  szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chudzik Agata: Dialog sokratyczny i plac karnawałowy w szkole. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5/6 (1991) s. 175-177  szczegóły 
recenzja: Szkołut Tadeusz: Michał Bachtin w perspektywie "pedagogiki radykalnej". Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 163-168  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Chudak Henryk: Testament metodologiczny Bachelarda. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 87-94 ([rec. ks.:] Gaston Bachelard: Fragments d'une Poetique du feu. Paris 1...) szczegóły 
14.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Panegiryzm a literatura. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 1-20 (twórczość panegiryczna i jej funkcje; z przykładami zaczerpniętymi z a...) szczegóły 
15.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Poetyka i ogrody (O teoretycznej refleksji Lichaczowa). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 5 s. 1-17  szczegóły 
16.artykuł: Dąbrowski Mieczysław: O dwóch rodzajach literaturoznawczego dyskursu. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 19-33 (nt. badań literaturoznawczych w okresie postmodernizmu...) szczegóły 
17.artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Teologia literatury a wiedza o literaturze (Porównania i propozycje). Przegląd Humanistyczny 1989 nr 12 s. 153-165  szczegóły 
18.artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): W sprawie problemu warstwy językowej dzieła literackiego w ujęciu Konstantego Troczyńskiego. Obserwacja i domysł. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 85-95  szczegóły 
19.artykuł: Fiodorow Włodzimierz: Powrót "formy wewnętrznej". Przegląd Humanistyczny 1989 nr 3 s. 135-151 (pojęcie "formy wewnętrznej" w rozumieniu m.in. M. Bachtina, na przykła...) szczegóły 
20.artykuł: Grochowski Grzegorz: Scjentysta i guru. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 164-167 ([rec. ks.:] Allan Reid: Literature as communication and cognition in B...) szczegóły 
21.artykuł: Kasperski Edward: Genealogia dialogu. Niektóre konteksty myśli Bachtina. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 35-50 (M. Bachtin jako twórca podstaw dialogowej nauki o literaturze - ewoluc...) szczegóły 
22.artykuł: Kasperski Edward: Kontra - Bachtin czyli o dialogu u formalistów. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 3 s. 67-84  szczegóły 
23.artykuł: Klik Marcin: Wieloznaczność tekstu według Rolanda Barthes'a. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 3 s. 51-58  szczegóły 
24.artykuł: Kuziak Michał: Glosy na marginesie refleksji metodologicznej polskiej komparatystyki. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 1 s. 59-69  szczegóły 
25.artykuł: Sułkowski Bogusław: Kwestia tożsamości sztuki masowej. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 6 s. 29-47 (dot. sztuki szeroko pojętej: m. in. literatury, filmu, telewizji...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
26.recenzja: Dmitruk Krzysztof: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 6 s. 169-175  szczegóły 
27.artykuł: Namowicz Tadeusz: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 7 s. 187-190  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
28.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Postna bajka. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 111-115  szczegóły 
29.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rzońca Wiesław: Dwie książki o dekonstrukcjonizmie. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 162-164  szczegóły 
30.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mrugalski Michał: Przegląd Humanistyczny 2003 nr 4 s. 123  szczegóły 
31.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszewska-Dyoniziak Barbara: Postmodernizm, rozum i religia. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 5 s. 127-133  szczegóły 
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rzońca Wiesław: Dwie książki o dekonstrukcjonizmie. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 162-164  szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karwowski Piotr: Między retoryką a retorycznością. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 170-174  szczegóły 
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chmielewski Robert: Odkrywanie codzienności. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 4 s. 119-121  szczegóły 
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chomiuk Aleksandra: Dekonstruowanie mitu imperialnego. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 2 s. 124-127  szczegóły 
36.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiktorska-Zapała Julita: Wariacje na postmodernizm. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 186-189  szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ludorowska Halina: Fenomen wstydu. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 164-165  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Postmodernistyczne akcenty w literaturze polskiej. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 4 s. 23-33 (geneza i definicja literatury postmodernistycznej oraz jej przejawy w ...) szczegóły 
39.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Od postmodernizmu kosmopolitycznego do postmodernizmu nacechowanego narodowo. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 174-178 (recenzje książek: Deborah L. Madsen: Postmodernism: A bibliography, 19...) szczegóły 
40.artykuł: Kasperski Edward: Sprawa podmiotu. Szkic z antropologii literatury. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 5 s. 1-24  szczegóły 
41.artykuł: Kośmicki Eugeniusz, Wachowiak Anna: W poszukiwaniu nowej sztuki życia. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 3 s. 57-63 (główne idee postmodernizmu...) szczegóły 
42.artykuł: Książek Andrzej: Neoawangarda a postmodernizm. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 1 s. 71-79  szczegóły 
43.artykuł: Lam Andrzej: Awangarda w perspektywie postmodernistycznej. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 2 s. 39-49  szczegóły 
44.artykuł: Olszewska-Dyoniziak Barbara: Filozoficzne i empiryczne koncepcje człowieka. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 5 s. 25-39 (antropologia kulturowa i pola jej zainteresowań - m.in. nt. struktural...) szczegóły 
45.artykuł: Preis-Smith Agata: Amerykańska krytyka dekonstrukcjonizmu. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 109-116 (szerzej nt. poglądów Jacquesa Derridy...) szczegóły 
46.artykuł: Sulima Roch: Wiedza o kulturze na granicy wieków. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 149-152  szczegóły 
47.artykuł: Symotiuk Stefan: Casus "Dyskobola". Kulturowe aspekty fizjologii rzutu. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 73-85  szczegóły 
48.artykuł: Sziborsky Lucia: Modernistyczne i postmodernistyczne myślenie o sztuce. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 109-122 (historia pojęcia postmodernizm, poglądy głównych przedstawiciel myśli ...) szczegóły 
49.artykuł: Szkołut Tadeusz: Dylematy wychowania artystycznego w epoce ponowoczesnej. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 23-33 (rola edukacyjna sztuki w nowym kontekście społeczno-kulturowym, dot. m...) szczegóły 
50.artykuł: Szkołut Tadeusz: O perspektywach estetyki w dobie kultury postmodernistycznej. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 45-52  szczegóły 
51.artykuł: Szkołut Tadeusz: Perypetie zasady nowości w sztuce współczesnej. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 1-18  szczegóły 
52.artykuł: Wiktorska-Zapała Julita: Postmodernistyczne podmioty (Próba opisu). Przegląd Humanistyczny 1998 nr 2 s. 69-80  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
53.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Melkowski Stefan: Mimesis według Ericha Auerbacha. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 1 s. 107-120  szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Ingarden uschematyzowany. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 7 s. 161-165  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Historia i komparatystyka (Konradowska koncepcja literatury światowej). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 13-26  szczegóły 
56.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Między formalizmem a neoidealizmem (Wokół myślenia totalitarnego w teorii literatury). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5/6 (1991) s. 45-60 (dot. poglądów Wiktora Żyrmunskiego i Borysa Eichenbauma....) szczegóły 
57.artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Paul Boekmann o zadaniach humanistycznego badania literatury (1930 r.). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 5 s. 41-51  szczegóły 
58.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: O ambiwalencjach współczesnej komparatystyki literackiej. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 33-41 (w świetle prac zawartych w książce: The search for a new alphabet. Stu...) szczegóły 
59.artykuł: Namowicz Tadeusz: Z prac komparatystyki literackiej w RFN. Międzynarodowa bibliografia historii i teorii komparatystyki. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 8/9 s. 157-159 ([rec. ks.:] Internationale Bibliographie zu Geschichte und Komparatist...) szczegóły 
60.artykuł: Olszewska-Dyoniziak Barbara: Strukturalistyczny "przewrót" w antropologii. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 35-45  szczegóły 
61.artykuł: Rulewicz Wanda: Superstrukturalizm. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 12 s. 63-81 (geneza, poglądy przedstawicieli....) szczegóły 
62.artykuł: Ślósarska Joanna: Kategoria tematu we współczesnej komparatystyce. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3 s. 69-81  szczegóły 
63.artykuł: Zychowicz Jacek: Dialektyka życia i myśli. Ontologia sensu w neoplatonizmie i hermeneutyce. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 107-115 (hermeneutyka jako droga interpretacji m.in. tekstu literackiego...) szczegóły 
64.artykuł: Żyłko Bogusław: Uwagi o Łotmanowskiej koncepcji kultury. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 4 s. 7-22  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
65.artykuł: Ulicka Danuta: Synteza "dla Europy". Przegląd Humanistyczny 2000 nr 6 s. 61-73 (refleksje o postrukturalistycznym kryzysie syntezy historycznoliterack...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
66.recenzja: Łuszczykiewicz Piotr: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 2 s. 175-178  szczegóły 
67.recenzja: Żółkiewski Stefan: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 5 s. 163-167  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
68.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pietrzak Przemysław: W kręgu zagadnień języka poezji. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 2 s. 89-93  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
69.artykuł: Grice H.P.: Znaczenie. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 153-161  szczegóły 
70.artykuł: Marcjanik Małgorzata: Sposoby mówienia przez Polaków o osobach trzecich. Problemy badawcze. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 137-153  szczegóły 
71.artykuł: Pratt Mary Louise: Lingwistyka operacjonalna. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5/6 (1991) s. 131-144 (badania językowe a literaturoznawstwo....) szczegóły 
72.artykuł: Uspienski Borys A.: Problemy typologii lingwistycznej w aspekcie rozróżniania 'mówiącego' i 'słuchającego' (adresata). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 5 s. 113-129  szczegóły 
73.artykuł: Załęska Maria: Język a rzeczywistość pozajęzykowa w świetle ikoniczności języka. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 125-135 (podstawowe założenia teorii ikoniczności języka...) szczegóły 
74.artykuł: Ziff Paul: O opisie znaczenia H.P. Grice'a. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 163-169  szczegóły 
75.artykuł: Żyłko Bogusław: Kategoria dialogu w humanistyce rosyjskiej XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 8/9 s. 137-155 (proces poszerzenia znaczenia pojęcia dialogu w badaniach uczonych rosy...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
76.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mrugalski Michał: Przegląd Humanistyczny 2003 nr 4 s. 127  szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mrugalski Michał: Przegląd Humanistyczny 2003 nr 4 s. 126-127  szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Słownik Lausberga po polsku. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 1 s. 122-126  szczegóły 
79.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mrugalski Michał: Przegląd Humanistyczny 2003 nr 4 s. 125-126  szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczęsna Ewa: Poetyka bez granic - jej granice i ograniczenia. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 155-157  szczegóły 
81.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiktorska-Zapała Julita: Próba przezwyciężenia chaosu. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 5 s. 138-142  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
82.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Poetyka jako paleontologia czyli Olga Frejdenberg. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 2 s. 17-26  szczegóły 
83.artykuł: Owczarek Bogdan: Narracja i fabuła: ku poetyce antropologicznej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 27-40  szczegóły 
84.artykuł: Ulicka Danuta: Obrazy, figury, maski.... Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 75-87 (autor jako temat tekstu literackiego - utwory "autor-tematyczne"....) szczegóły 
85.artykuł: Żyłko Bogusław: Autor i bohater w filozoficznej poetyce Michaiła Bachtina. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 89-99 (rozszerzony tekst referatu wygłoszonego na sesji bachtinowskiej w Urb...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
86.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Owczarek Bogdan: Stylizacja. Intertekstualność. Historia literatury. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 164-167  szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dubisz Stanisław: Huculszczyzna i literatura. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 6 s. 153-156  szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tokarzewska Monika: Metafora: Szekspir i wypowiedzi polityków. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 153-155  szczegóły 
89.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Słownik Lausberga po polsku. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 1 s. 122-126  szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stec Wiesław: Retoryka XV wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 8/9 s. 170-174  szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karwowski Piotr: Między retoryką a retorycznością. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 170-174  szczegóły 
92.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójcik Tomasz: Młodopolski świat metafory. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 8/9 s. 165-167  szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wojtak Maria: Synteza w stylistyce słowiańskiej. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 140-142  szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Synteza w stylistyce słowiańskiej. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 140-142  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
94.artykuł: Dubisz Stanisław: Archaizmy stylizacyjne - literacki obraz przeszłości językowej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 133-141  szczegóły 
95.artykuł: Kasperski Edward: Parodia i parodiowanie (Na tle postmodernizmu). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 31-44 (parodia w klasycyzmie i romantyzmie, na przykładzie poglądów Cypriana ...) szczegóły 
96.artykuł: Kryk-Filar Dorota: Ironia jako działanie pragmatyczno-językowe. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 45-54 (na przykładzie wiersza Czesława Miłosza: Po ziemi naszej...) szczegóły 
97.artykuł: Lichański Jakub Z.: Przemilczenie i niedomówienie: technika narracyjna oraz figura myśli. Niejasności teorii retorycznej. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 4 s. 37-46  szczegóły 
98.artykuł: Lichański Jakub Z.: Retoryczne aspekty reklamy (przykład polski). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 57-64  szczegóły 
99.artykuł: Lichański Jakub Z.: Retoryka. Historyczne perspektywy współczesnej dyscypliny wiedzy. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 133-137 ([rec. ks.:] Rhetorik zwischen den Wissenschaften. Geschichte, System, ...) szczegóły 
100.artykuł: Lichański Jakub Z.: Retoryka przeciw postmodernizmowi. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 35-42  szczegóły 
101.artykuł: Lichański Jakub Z.: Współczesne kierunki badań retorycznych. Próba charakterystyki. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 6 s. 49-60  szczegóły 
102.artykuł: Pospieszyl Kazimierz: Rhetoric and civility. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 144-145 ([rec. ks.:] Harold Barrett: Rhetorik and civility. Human development,...) szczegóły 
103.artykuł: Szturc Włodzimierz: Ironia romantyczna - wyznawcy i przeciwnicy. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 95-113 (poglądy m.in. Fryderyka Schlegla, Novalisa, Georga Wilhelma Hegla, Sor...) szczegóły 
104.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: VII Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Historii Retoryki (Getynga 26-29 VII 1989 r.). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 195-198 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
105.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Potkański Jan: Dobra synteza złej teorii. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 164-166  szczegóły 
106.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Potkański Jan: Wiersz wolny czy proza artystyczna?. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 157-160  szczegóły 
recenzja: Sadowski Witold: Tekst graficzny. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 178-181  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
107.artykuł: Potkański Jan: W poszukiwaniu definicji wiersza. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 2 s. 7984  szczegóły 
108.artykuł: Sadowski Witold: Formy wersu w poezji współczesnej (Na przykładzie "Nike która się waha" Zbigniewa Herberta). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 15-23 (analiza w kontekście wersyfikacji wierszy Wacława Oszajcy, Stanisława ...) szczegóły 
109.artykuł: Sadowski Witold: Istota tekstu. Nie rozwiązane problemy współczesnej wersologii. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 3 s. 133-136  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
110.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Przestrzeń architektoniczna a gatunek literacki. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 2 s. 121-138 (m.in. o gatunkach literackich nawiązujących do przestrzeni architekton...) szczegóły 
111.artykuł: Zgorzelski Andrzej: Ekwiwalent jako czynnik genologiczny. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 31-43 (ewolucja gatunków operujących fantastyką - utopi, powieść fantastyczna...) szczegóły 
112.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sprawka Anna: Międzynarodowa konferencja Towarzystwa Sienkiewiczowskiego. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 177-178  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
113.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Roćko Agata: Światowe tendencje w badaniach pamiętnikarstwa. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 5 s. 170-173  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
114.artykuł: Durczak Jerzy: Badania nad autobiografią w Stanach Zjednoczonych. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 140-146  szczegóły 
115.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Pobliża autobiografii. O wypowiedziach osobistych Adama Michnika. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 1-7  szczegóły 
116.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Problem przyszłości w tekstach autobiograficznych. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 51-72 (z odwołaniami do literatury powszechnej i literatury polskiej...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Bajka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
117.artykuł: Namowicz Tadeusz: Konteksty ideowe bajki w polskim i niemieckim oświeceniu. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 31-38 (różnice między oświeceniem w obu krajach na przykładzie bajek Francisz...) szczegóły 
118.artykuł: Ulicka Danuta: By między bajki włożyć.... Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 53-60 (dot. zainteresowań badawczych Władimira Proppa, szerzej nt. jego ks. "...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
119.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Taborski Roman: Niemiecka książka o polskiej dramaturgii dwudziestego wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 7 s. 159-161  szczegóły 
120.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rulewicz Wanda: Dialog - dramat - metajęzyk. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 176-179  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
121.artykuł: Taborski Roman: O elementach teatralnych w tekstach dramatycznych (Na kilku wybranych przykładach). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 101-110 (na przykładzie polskiej dramaturgii z okresu pozytywizmu i Młodej Pols...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epitafium
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
122.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Eschatologia i megalomania. O polskiej barokowej wierszowanej epigrafice nagrobnej. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 63-81  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Esej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
123.artykuł: Krakowiak Małgorzata: Polskie spory wokół eseju. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 71-82 (przegląd badań nad gatunkiem...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Intermedium
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
124.artykuł: Rudkowska Magdalena: Świat wielojęzycznych intermediów XVII-XVIII wieku. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 2 s. 85-98  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Itinerarium (Opis podróży)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
125.artykuł: Strzelczyk Jerzy: Podróż i sprawozdanie z podróży. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 153-162 ([rec ks.:] Der Reisebericht. Die Entwicklung einer Gattung in der deut...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Medytacja
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
126.artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Medytacja (Studium genologiczne). Cz. I-II. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 61-81; nr 5 s. 89-107  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Opowiadanie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
127.artykuł: Wiktorska-Zapała Julita: Wariantywność opowiadania. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 1 s. 71-78  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pieśń
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
128.artykuł: Sielicki Franciszek: Osiemnastowieczne pieśni polskie śpiewane na Wileńszczyźnie. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 119-124  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadowski Witold: Konferencja teoretycznoliteracka "Poezja filozoficzna i refleksyjna. Leśmian i inni". Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 132-133  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
130.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Henryka Markiewicza najnowsza synteza teorii powieści. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 163-166  szczegóły 
131.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sobieska Anna: Markiewicza teorie powieści za granicą. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 122-124  szczegóły 
132.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krawczyk Jacek: Niefabularność a poszukiwanie pewności językowego obrazu świata. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 113-117  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
133.artykuł: Lipatow Aleksander: Etos - powieść - uniwersalność kultury (Rosyjsko-polskie paralele typologiczne w kontekście ogólnoeuropejskim). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 37-50 (procesy adaptacji z literatury zachodnich wzorców kulturalnych i gatun...) szczegóły 
134.artykuł: Markiewicz Henryk: Istota i systematyka gatunkowa powieści w zagranicznej teorii literatury drugiej połowy XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 17  szczegóły 
135.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowakowska Anna: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 191-194  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
136.recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Wokół literatury polskiej czasów tak zwanego socrealizmu. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 166-170  szczegóły 
137.recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Wokół literatury polskiej czasów tak zwanego socrealizmu. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 166-170  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść historyczna
138.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piekarska Wiesława: Polska powieść historyczna XIX i XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 170-172  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Tragedia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
139.artykuł: Walerich Ewa: Theater und Mythos. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 188-191 ([rec. ks.:] Hans-Thies Lehmann: Theater und Mythos. Die Konstitution d...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
140.artykuł: Hartman Geofrey: Krytyka literacka i jej niewygody. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 147-161  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
141.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mrugalski Michał: Przegląd Humanistyczny 2003 nr 4 s. 127  szczegóły 
142.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Puszko Hanna: Ruch wszystkim, cel niczym? (O pewnym ujęciu twórczości artystycznej). Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 172-175  szczegóły 
143.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bobryk Jerzy: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 5 s. 169-172  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
144.artykuł: Pospieszyl Kazimierz: Narcyzm a twórczość. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 1 s. 109-129 (fenomen kreatywności artystycznej w świetle poglądów Zygmunta Freuda...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
145.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chymkowski Roman: Poza biblioteką. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 3 s. 170-172  szczegóły 
146.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunin Janusz: Czytania ubiegłego wieku. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 4 s. 83-87  szczegóły 
147.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cybulski Radosław: Polska książka literacka w latach 1944-1986. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 146-152  szczegóły 
148.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chymkowski Roman: Książki wśród Polaków, Polacy wśród książek. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 2 s. 164-166  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
149.artykuł: Bartnicka Kalina: Choroby literatów czyli lekarz wieku oświecenia o higienie pracy umysłowej. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 131-143 (omówienie pracy Szymona Andrzeja Tissota pt. "Rada dla literatów, sede...) szczegóły 
150.artykuł: Kołodziejska Jadwiga: Biblioteki publiczne i upowszechnianie czytelnictwa w XX wieku. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 27-35  szczegóły 
151.artykuł: Martuszewska Anna: Polki nadal czytają romanse. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 13-26 (nt. czytelnictwa kobiecego w Polsce pod koniec XIX i na początku XX w....) szczegóły 
152.artykuł: Posledni Petr: Sprawdzian z teorii komunikacji. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 7 s. 173-175 ([rec. ks.:] Peter Liba: Citatel a literarny proces. Bratysława 1987....) szczegóły 
153.artykuł: Rostocki Andrzej, Sułkowski Bogusław: Bestseller polski, bestseller światowy. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 37-48 (uwagi metodologiczne; z listą bestsellerów literackich polskich i świa...) szczegóły 
154.artykuł: Siekierski Stanisław: Kultura szlachecka w opiniach maturzystów i studentów polonistyki. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 4 s. 53-68  szczegóły 
155.artykuł: Siekierski Stanisław: Sposoby czytania szkolnego. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 5 s. 19-38  szczegóły 
156.artykuł: Siekierski Stanisław: Z badań nad kulturą literacką. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 41-46 (miejsce literatury we współczesnej rzeczywistości...) szczegóły 
157.artykuł: Straus Grażyna, Wolff Katarzyna: Czytelnictwo spontaniczne. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 7-20 (wybory lekturowe czytelnika nieprofesjonalisty...) szczegóły 
158.artykuł: Straus Grażyna: Szkolne kanony literatury oraz środowiskowe powszechniki i mody, czyli wybory i preferencje lekturowe młodzieży licealnej. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 4 s. 107-120  szczegóły 
159.artykuł: Sułkowski Bogusław: Rzecz o socjologii sztuki na peryferiach estetyki. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 2 s. 51-59 (dot. także literatury...) szczegóły 
160.artykuł: Szocki Józef: Księgozbiory domowe w procesie kultury czytelniczej w XIX i XX wieku. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 67-76  szczegóły 
161.artykuł: Wojciechowski Jacek: Badania nad czytelnictwem współczesnym: ujęcia i pominięcia. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 1-12  szczegóły 
162.artykuł: Wojciechowski Jacek: Echa pozytywistycznych norm w odbiorze powieści. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 7 s. 43-57 (dot. współczesnego odbioru literatury...) szczegóły 
163.artykuł: Zdanowicz Anna: Między świątynią a śmietnikiem. O kulturze czytelniczej przełomu XIX i XX wieku. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 49-66  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
164.artykuł: Bogusławski Andrzej: Zdrajcy czy ofiary? Uwagi o wyrażalności i przekładalności. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 47-60 (nt. niemożności dosłownego przekładu z jednego języka na drugi...) szczegóły 
165.artykuł: Siatkowska Ewa: Przydatność tekstów paralelnych do konfrontatywnych badań leksyki (Doświadczenia i propozycje). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 117-124 (słowiańskie XV- i XVI-wieczne przekłady Biblii jako materiał do badani...) szczegóły 
166.artykuł: Ziętarska Jadwiga: Tłumacz jako krytyk (O komentarzach do dawnych przekładów). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 61-71 (dot. tłumaczy XVI-XVIII w....) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
167.artykuł: Dawidowicz Olga: Gdy pisarzem jest grupa, a pisaniem gra RPG jako model grupowej twórczości literackiej. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 1 s. 79-93  szczegóły 
168.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziurzyński Dariusz: Przegląd Humanistyczny 2001 nr 1 s. 133-136  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
169.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mrugalski Michał: Przegląd Humanistyczny 2003 nr 4 s. 126-127  szczegóły 
170.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszewska-Dyoniziak Barbara: Postmodernizm, rozum i religia. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 5 s. 127-133  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
171.artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Pesymistyczne wątki w filozofii i teorii kultury XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 71-84 (m.in. dot. poglądów pisarzy: Albert Camus, Ihab Hassan, Jose Ortega y ...) szczegóły 
172.artykuł: Grabski Andrzej F.: Czy historiografię można uwolnić od mitów?. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 1-17 (na przykładach z literatury powszechnej...) szczegóły 
173.artykuł: Jasiński Bogusław: Dwie hermeneutyki: filozofia i poezja. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 8/9 s. 109-127 (fragm. książki w druku pt. "Zagubiony ethos"....) szczegóły 
174.artykuł: Sulima Roch: Wiedza o kulturze na granicy wieków. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 149-152  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
175.artykuł: Chymkowski Roman: Czytanie z ekranu - wstępny zarys problematyki. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 1 s. 109-122 (charakterystyka czytania tekstu widzianego na ekranie komputera...) szczegóły 
176.artykuł: Kasperski Edward: Media i literatura na progu XXI wieku (Tezy). Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 33-42  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
177.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ślaski Jan: Postaci i wydarzenia polskie w Rzymie. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 137-140  szczegóły 
178.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siekierski Stanisław: Cenny reprint. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 160-163  szczegóły 
179.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Januszkiewicz Michał: Wokół dialogu, komparatystyki i literatury (W czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej Eugeniusza Czaplejewicza). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 163-167  szczegóły 
180.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papieski Robert: W poszukiwaniu polskiej Atlantydy. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 142-146  szczegóły 
181.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Dole i niedole inteligencji polskiej. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 107-110  szczegóły 
182.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Staniszewski Andrzej: Prace ofiarowane profesorowi Czesławowi Hernasowi. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 173-178  szczegóły 
183.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rejman Zofia: Uczeni i nauczyciele. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 166-168  szczegóły 
184.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kostaszuk Monika: Polsko-francuskie związki literackie. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 191-193  szczegóły 
185.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Owczarek Bogdan: Rosyjskie studia o literaturze i kulturze polskiej. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 6 s. 158-160 (sprost. błędów w nazwiskch, Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s....) szczegóły 
186.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuczyński Krzysztof A.: O Polakach w naddunajskiej stolicy. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 6 s. 139-141  szczegóły 
187.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pieńkowska Ewa: "Perspektywy na całość bytu". Przegląd Humanistyczny 1999 nr 5 s. 121-127  szczegóły 
188.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piechota Marek: Obserwatorium profesora Czesława Zgorzelskiego. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 2 s. 156-159  szczegóły 
189.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcik Tomasz: Literacki wiek XX w perspektywie długiego trwania. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 3 s. 119-120  szczegóły 
190.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lichański Jakub Z.: "Od Oświecenia ku romantyzmowi. Kultura polska około 1800". Sprawozdanie z IV Polsko-Niemieckiej Konferencji Polonistycznej. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 177-181  szczegóły 
191.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Świrek Anna: Odrodzona i niepodległa - w literaturze. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 185-187 (spraw....) szczegóły 
192.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rowicka Małgorzata: Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 175-177  szczegóły 
193.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkowski Roman: Społeczeństwo polskie i żydowskie w latach 1863-1939 (Międzynarodowa Konferencja w UW, 7-9 V 1990 r.). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 154-156 (spraw....) szczegóły 
194.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zaniewska Teresa: "Wilno-Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur" (I Międzynarodowa Konferencja, Białystok, 21-24 IX 1989). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 151-154 (spraw....) szczegóły 
195.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zgórzak Michał: Sesja naukowa: "Wkład oo. pijarów do nauki i kulturyw Polsce XVII - XIX wieku". Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 155-156  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
196.artykuł: Brynkus Józef: Kontrowersje wokół Stanisława Augusta Poniatowskiego w dziewiętnastowiecznych podręcznikach historii. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 3 s. 141-157 (m.in. w pismach Juliana Ursyna Niemcewicza, Joachima Lelewela i innych...) szczegóły 
197.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Autorzy polscy w indeksach ksiąg zakazanych. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 121-129  szczegóły 
198.artykuł: Burkot Stanisław: Literatura chłopska: tradycja, ekspansja, kryzys. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 3 s. 29-41 (od XIX w. do współcz., z fragm. tekstów...) szczegóły 
199.artykuł: Koseski Adam: Polacy w Azerbejdżanie. Problematyka kwerendy i główne kierunki badań. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 1 s.15-29 (m.in. dot. pobytu w Azerbejdżanie polskich literatów i pamiętnikarzy...) szczegóły 
200.artykuł: Kuczyński Janusz: Polskość uniwersalistyczna - różnorodność, dialog, synteza. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 1-22 (fragm. poświęcony rozumieniu pojęcia polskości przez pisarzy, m.in. W...) szczegóły 
201.artykuł: Rowiński Cezary: Problem jedności kultury europejskiej a literatura polska. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 33-40 (miejsce lit. polskiej w lit. europejskiej...) szczegóły 
202.artykuł: Sielicki Franciszek: Wpływ pisarzy rosyjskich początku XX wieku na literatów polskich. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 141-146  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
203.recenzja: Szturc Włodzimierz: "Literatura polska i jej związki z Włochami" Giovanniego Mavera. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 168-170  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
204.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chymkowski Roman: W kręgu historii literatury. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 117 (nota...) szczegóły 
205.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Prejs Marek: Barokowe spotkania polsko-włoskie. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 142-145  szczegóły 
206.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rytel Jadwiga: Dziedzictwo i tradycja. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 140-144  szczegóły 
207.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Prejs Marek: Jak badać kulturę "żywego słowa"?. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 5/6 s. 177-180  szczegóły 
208.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karpiński Adam: Barok - epoka przeciwieństw. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 4 s. 167-171  szczegóły 
209.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Zbigniew: Literatura renesansu w Polsce. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 159-163  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
210.artykuł: Ciccarini Marina: Z zagadek edytorskich literatury staropolskiej - "Facecje polskie" z XVII wieku. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 147-173 (analiza porównawcza 16 wydań "Facecyae polskie ebo żartowne a trefne p...) szczegóły 
211.artykuł: Kośka Małgorzata: Kolekcjoner i wydawca. Problemy edytorstwa źródeł średniowiecznych w korespondencji Aleksandra Przezdzieckiego z Augustem Bielowskim. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 99-109  szczegóły 
212.artykuł: Lipski Andrzej: Sarmatyzm i słowiańszczyzna w kulturze polskiej XVI i pierwszej połowy XVII wieku. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 5 s. 17-29 (z odwołaniami do literatury...) szczegóły 
213.artykuł: Pelc Janusz: Barok w polskiej literaturze. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 33-49  szczegóły 
214.artykuł: Pelc Janusz: "Rycerz" - "Pasterz" - "Ziemianin". Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 111-119 (bohaterowie utworów pisarzy: Jan Kochanowski, Stanisław Herakliusz Lub...) szczegóły 
215.artykuł: Pelc Janusz: Teoria edytorstwa w konfrontacji z praktyką. Podstawy krytycznego wydania w teorii oraz w praktyce edytorów literackich tekstów polskich z XVI i XVII wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 23-33  szczegóły 
216.artykuł: Pelc Janusz: Widnokręgi świata i wszechświata w literaturze polskiego baroku. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 3 s. 59-77 (szerzej o twórcz. Zbigniewa Morsztyna i Stanisława Herakliusza Lubomir...) szczegóły 
217.artykuł: Stec Wiesław: Retoryka a staropolska literatura antyjezuicka. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 131-145  szczegóły 
218.artykuł: Tazbir Janusz: Przyczyny banicji arian z Polski. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 2/3 s. 13-24  szczegóły 
polemika: Kościelny Robert: Wokół problemu wgnania braci polskich. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 1 s. 95-103  szczegóły 
polemika: Tazbir Janusz: A jednak i magiczne myślenie. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 1 s. 105-107  szczegóły 
219.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rytel Jadwiga: Sprawozdanie z konferencji "Kultura i literatura polska ". Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 185-188  szczegóły 
220.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wichowa Maria: Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 151-153  szczegóły 
221.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rytel Jadwiga: Sprawozdanie z konferencji naukowej w Kazimierzu "Literatura barokowa w kręgu idei". Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 155-158  szczegóły 
222.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Sprawozdanie z konferencji polsko-niemieckiej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 201-202  szczegóły 
223.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czyż Antoni, Lis Renata: "Wśród poetów barokowych. Spotkanie czytelników". Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 175-177  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
224.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borowski Andrzej: The Polish Renaissance in its European context. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 172-173  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
225.artykuł: Pelc Janusz: Recepcja idei humanizmu i renesansu w Polsce. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 21-29  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
226.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brzozowski Tomasz: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 11 s. 170-173  szczegóły 
227.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karpiński Adam: Poezja późnego baroku - poezja emocji. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 8/9 s. 167-170  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
228.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wierzbicka Maria: Dylematy polityczne i ideowe ludzi oświecenia polskiego na przełomie XVIII i XIX wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 188-190  szczegóły 
229.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łossowska Irena: Szkice o oświeceniu. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 2 s. 152-156  szczegóły 
230.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuczyńska Jadwiga: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 11 s. 167-170  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
231.artykuł: Aleksandrowicz Alina: Sybilińskie odcienie historyzmu porozbiorowego (Rekonesans pierwszy). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 105-114 (nt. zainspirowanego przez Izabelę Czartoryską nieopublikowanego almana...) szczegóły 
232.artykuł: Bartkiewicz Kazimierz: Wyobraźnia i historia w polskim Oświeceniu. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 175-191 (głównie na podstawie utworów literackich epoki...) szczegóły 
233.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina, Pelc Janusz: Kontynuacje i tradycje baroku w dobie polskiego oświecenia. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 99-103  szczegóły 
234.artykuł: Hadaczek Bolesław: Inspiracje kresowe w literaturze oświecenia. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 3 s. 15-27  szczegóły 
235.artykuł: Lipatow Aleksandr Władimirowicz: Początki polskiej prozy preromantycznej XVIII wieku (Ewolucja myśli artystycznej oraz przemiany gatunkowe na tle narodowego i europejskiego procesu literackiego). Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 79-102 (dotyczy twórczości pisarzy: Wincenty Ignacy Marewicz, Franciszek Salez...) szczegóły 
236.artykuł: Łossowska Irena: Polskie przekłady powieściowe w XVIII wieku (Wstępne rozpoznanie). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 125-130  szczegóły 
237.artykuł: Salmonowicz Stanisław: Obraz Niemiec i Niemców w Polsce w czasach stanisławowskich (1764-1795). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 97-103  szczegóły 
238.artykuł: Sielicki Franciszek: Osiemnastowieczne pieśni polskie śpiewane na Wileńszczyźnie. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 119-124  szczegóły 
239.artykuł: Skrzypek Marian: Józefinizm w polskim oświeceniu. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 41-56 (ideologia józefinizmu i jej wpływ na pisarzy polskich: Hugona Kołłątaj...) szczegóły 
240.artykuł: Skrzypek Marian: Lukrecjusz w poezji filozoficznej polskiego oświecenia. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 1-19  szczegóły 
241.artykuł: Szturc Włodzimierz: Oświecenie - romantyzm (Z dziejów idei natury i Wielkiej Całości). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 13-28  szczegóły 
242.artykuł: Zabieglik Stefan: W imię "zdrowego rozsądku" (Wpływy szkockie w Polsce porozbiorowej). Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 107-124 (wpływy poglądów m.in. Thomasa Reida i Dugalda Stewarta w pracach Jana ...) szczegóły 
243.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rudkowska Magdalena: Literatura konfederacji barskiej i jej konteksty. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 185-188 (sprawozdanie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
244.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kulczycka-Saloni Janina: Książka Barbary Bobrowskiej o Marii Konopnickiej - nowe spojrzenie na literaturę czasów postyczniowych. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 167-171  szczegóły 
245.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kamionka-Straszakowa Janina: Polskie podróżopisarstwo dokumentarne doby romantyzmu. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 153-159  szczegóły 
246.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Biliński Krzysztof: Romantyczna synteza. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 176-179  szczegóły 
247.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 1 s. 179-181  szczegóły 
248.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: Piekło i niebo Polaków. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 5 s. 133-135  szczegóły 
249.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gromadzki Juliusz: Nasze pojedynki o romantyzm. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 163-165  szczegóły 
250.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lyszczyna Jacek: Residuum oralne - ukryte oblicze romantyzmu. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 179-183  szczegóły 
251.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowicka Elżbieta: Walka o rząd dusz. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 2 s. 117-121  szczegóły 
252.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rzońca Wiesław: Romantyzm niemiecki a polski. Szkice komparatystyczne. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 2 s. 158-160  szczegóły 
253.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kamionka-Straszakowa Janina: Romantycy i Warszawa. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 2 s. 151-159  szczegóły 
254.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: Romantycy i badacze romantyków. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 98-100  szczegóły 
255.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gromadzki Juliusz: Trzynaście arcydzieł romantycznych. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 2 s. 159-161  szczegóły 
256.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowski Stanisław: Pisarze polscy w archiwach ukraińskich. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 2 s. 148-151  szczegóły 
257.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzemińska Magdalena: Romantyzm a dziedzictwo baroku. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 2 s. 121-124  szczegóły 
258.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pustuła Edyta: Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 167-170  szczegóły 
259.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rzońca Wiesław: Towianizm - próba syntezy. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 161-164  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
260.artykuł: Grabski Andrzej F.: Zjazd w Hambach a polska demokracja. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 51-61 (m.in. dot. Joachima Lelewela i założonego przez niego Lelewelowskiego ...) szczegóły 
261.artykuł: Kamionka-Straszak Janina: Warszawska odmiana wczesnego romantyzmu. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 9-22  szczegóły 
262.artykuł: Karpińska Małgorzata: Aganci tajnych policji w oczach satyry powstania listopadowego. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 73-86 (poezja sat. pośw. tajnej policji; z fragm. utworów...) szczegóły 
263.artykuł: Maternicki Jerzy: Wojny kozackie XVII wieku w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej (do 1864 r.). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 209-224 (w świetle dzieł: Jerzy Samuel Bandtkie: Dzieje Królestwa Polskiego, Ka...) szczegóły 
264.artykuł: Occheli Wiera: O "kaukaskiej grupie" polskich poetów (twórczość Ksawerego Pietraszkiewicza). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 101-105 (także o Tadeuszu Ładzie Zabłockim, Władysławie Strzelnickim i Leonie J...) szczegóły 
265.artykuł: Roguski Piotr: Galicyjscy korespondenci Matii Copa. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 139-140 ([rec. ks.:] Rozka Stefanova, Niko Jez: Copovi galicijski dopisniki. Lu...) szczegóły 
266.artykuł: Szturc Włodzimierz: Oświecenie - romantyzm (Z dziejów idei natury i Wielkiej Całości). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 13-28  szczegóły 
267.artykuł: Śladkowski Wiesław: Wychodźstwo polskie - narodziny mitu. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 201-208 (epoka romantyzmu jako czas narodzin mitu polskiego wychodźstwa; w świe...) szczegóły 
268.artykuł: Trzynadlowski Jan: Godzina w antykwariacie. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 5 s. 103-107 (prywatne życie pisarzy i uczonych XIX w. oraz ich stosunek do własnej ...) szczegóły 
269.artykuł: Zelenka Milos: Pojęcie romantyzmu w czeskiej i polskiej nauce o literaturze. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 149-152  szczegóły 
270.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pieróg Agata: Żydzi i kwestia żydowska w romantyzmie polskim. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 2 s. 107-108  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
271.recenzja: Kociuba Grzegorz: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 7 s. 178-181  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
272.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zacharska Jadwiga: Język rzeczy. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 159-162  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
273.artykuł: Buttler Danuta: Podłoże zaniku niektórych wyrazów rodzimych w polszczyźnie przełomu XIX i XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 51-59 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
274.artykuł: Ihnatowicz Ewa: Listy autorów listowników drugiej połowy XIX wieku. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 135-142 (nt. listowników i ich autorów: Józefa Chociszewskiego, Władysława Sabo...) szczegóły 
275.artykuł: Knysz-Rudzka Danuta: Poszukiwania nowych dróg literatury i sztuki poprzez doświadczenie naturalistyczne. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 13-21  szczegóły 
276.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Naturalizm w oczach badaczy polskich. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 1 s. 1-25  szczegóły 
277.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Od niechęci do aprobaty: zawiłe drogi naturalizmu w literaturze polskiej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 1-12  szczegóły 
278.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Wśród swoich czy wśród obcych? (Refleksje nad losami bohaterów powieściowych E. Orzeszkowej, B. Prusa, M. Rodziewiczówny, W. Sabowskiego i H. Sienkiewicza). Przegląd Humanistyczny 1989 nr 7 s. 31-42  szczegóły 
279.artykuł: Leszczyński Grzegorz: Pozytywiści w świecie wyobraźni. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 1 s. 131-136  szczegóły 
280.artykuł: Maternicki Jerzy: Rola historiografii w rozwoju polskiej myśli niepodległościowej na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 6 s. 45-63 (m.in. dot. prac historyków krakowskiej szkoły historycznej, szkoły war...) szczegóły 
281.artykuł: Paczoska Ewa: Termin "naturalizm" w krytyce literackiej epoki pozytywizmu i Młodej Polski. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 1 s. 27-47  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
282.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Suwała Halina: Europejskie powinowactwa naturalistów polskich. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 157-163  szczegóły 
283.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sobieraj Tomasz: Naturalistyczne dramaty. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 180-184  szczegóły 
284.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: O narodzinach kulturalizmu polskiego. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 184-186  szczegóły 
285.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markuszewska Ewelina: "Między Królem Duchem a mieszczaninem". Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 146-147  szczegóły 
286.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiktorska-Zapała Julita: Nowa koncepcja modernizmu. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 171-174  szczegóły 
287.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Księżyk Karina: Czy pejzaż człowieka?. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 244-247  szczegóły 
288.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymańska Kazimiera Zdzisława: Paryż młodopolski. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 2 s. 159-163  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
289.artykuł: Dutka Czesław P.: W stulecie "przełomu antypozytywistycznego" - kilka nieoczywistych przypomnień. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 3 s. 33-39  szczegóły 
290.artykuł: Kielak Dorota: Dekonstrukcja młodopolskiego projektu osobowości - w kręgu tematyki polskiej prozy lat 1914-1918. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 37-52  szczegóły 
291.artykuł: Knysz-Tomaszewska Danuta: Kategoria impresjonizmu w badaniach nad literaturą Młodej Polski (1890-1918). Przegląd Humanistyczny 2001 nr 1 s. 1-8  szczegóły 
292.artykuł: Lam Andrzej: Gra z tradycją w poezji późnego modernizmu (Na przykładach wybranych motywów w literaturze niemieckiej i polskiej). Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 15-22 (głównie na przykładzie twórcz. Georga Trakla, także Bolesława Leśmiana...) szczegóły 
293.artykuł: Rossa Anna: Impresjonistyczne pejzaże akwatyczne w poezji młodopolskiej. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 1 s. 33-47  szczegóły 
294.artykuł: Siekierski Stanisław: Literatura narodowa w piśmiennictwie chłopskim. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 89-101 (wpływ lit. narodowej na twórcz. pisarzy chłopskich początku XX w., m.i...) szczegóły 
295.artykuł: Spass Swietłana: Polska i rosyjska poezja modernistyczna w parodii literackiej początku XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 107-115 (z fragm. utworów w jęz. polskim i rosyjskim...) szczegóły 
296.artykuł: Taborski Roman: Z dziejów recepcji Ryszarda Wagnera w okresie Młodej Polski. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 4 s. 45-53 (także w literaturze i teatrze tego okresu...) szczegóły 
297.artykuł: Taborski Roman: Z polsko-żydowskiego pogranicza literackiego i dziennikarskiego w monarchii habsburskiej na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 71-76 (o mających galicyjski rodowód pisarzach pochodzenia żydowskiego mieszk...) szczegóły 
298.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przybyła Zbigniew: Krakowskie sesje naukowe w stulecie Młodej Polski. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 167-170  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
299.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gosk Hanna: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 5 s. 167-169  szczegóły 
300.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Konkowski Andrzej: W potrzasku zwątpienia (O polskiej awangardzie prozatorskiej). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 170-175  szczegóły 
301.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gosk Hanna: Zamiast autoportretu. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 172-173  szczegóły 
302.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chruszczyński Andrzej: Testament naukowy profesora Kwiatkowskiego. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 163-166  szczegóły 
303.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olschowsky Heinrich: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 12 s. 167-168  szczegóły 
304.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wieczorek Marcin: Polska literatura XX wieku według Maciąga. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 124-127  szczegóły 
305.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowiecki Andrzej Z.: Wizja dwudziestowiecznych postaw kulturowych. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 2/3 s. 153-157  szczegóły 
306.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Dzieje międzywojennej dramaturgii. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 169-171  szczegóły 
307.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chymkowski Roman: W kręgu historii literatury. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 117 (nota...) szczegóły 
308.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gosk Hanna: O dwudziestoleciu międzywojennym inaczej. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 5 s. 179-181  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
309.artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Stanowisko krytyki wobec prozy awangardowej dwudziestolecia. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 57-67  szczegóły 
310.artykuł: Rzadkowolska Magdalena: Z dyskusji nad zagadnieniem powieści katolickiej w II Rzeczypospolitej. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 1 s. 81-92  szczegóły 
311.artykuł: Wójcik Tomasz: Skamandrycki "postój w Paryżu". Przegląd Humanistyczny 2001 nr 3 s. 79-89 (nt. spotkania się Skamandrytów w Paryżu jesienią 1939 r., także nt. ob...) szczegóły 
312.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zięba Michał: Międzywojenna poezja wileńska. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 190-193 (sprawozdanie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
313.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chymkowski Roman: W kręgu historii literatury. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 116  szczegóły 
314.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Próba uogólnienia. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 162-164  szczegóły 
315.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Święch Jerzy: Sporu o pokolenie wojenne ciąg dalszy. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 3 s. 99-107  szczegóły 
316.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wojciechowski Marian: W kręgu jawnego piśmiennictwa literackiego Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945). Przegląd Humanistyczny 1998 nr 3 s. 149-152  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
317.artykuł: Jędrzejko Ewa: Oswajanie rzeczywistości, czyli rzecz o satyrze okupacyjnej. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 109-121 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
318.artykuł: Nisiobęcka Aneta: Konkursy literackie w okupowanej Warszawie (1941-1944). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 3 s. 83-90  szczegóły 
319.artykuł: Otocki Wiesław: Kultura polska na okupowanych przez ZSRR terytorich Małopolski Wschodniej w latach 1939-1941. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 69-85 (m.in. dotyczy życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
320.artykuł: Ponczek Eugeniusz: Polski konspiracyjny ruch socjalistyczny wobec tradycji kulturalnej (1939-1944). Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 33-49 (dot. m.in. literatury...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
321.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gosk Hanna: Wstęp do wiedzy o emigracyjnej krytyce literackiej. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 1 s. 175-176  szczegóły 
322.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rodak Magda: Pisarze, książki, czytelnicy. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 127-130  szczegóły 
323.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójcik Tomasz: Autorska synteza literatury lat 1945-1995. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 161-164  szczegóły 
324.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójcik Tomasz: Społeczna historia literatury polskiej lat 1944-1989. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 3 s. 152-156  szczegóły 
325.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zaniewska Teresa: Drogi niepokoju i nadziei. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 150-152  szczegóły 
326.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: Etos lektury. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 146-147  szczegóły 
327.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbrowski Mieczysław: Postmodernizm pogłębiony. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 3 s. 99-101  szczegóły 
328.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójcik Tomasz: Nowa synteza literatury powojennej. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 3 s. 174-177  szczegóły 
329.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siekierski Stanisław: Kultury narodowe - analizy i refleksje Antoniny Kłoskowskiej. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 1 s. 151-156  szczegóły 
330.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lam Andrzej: Glosa. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 142-143  szczegóły 
recenzja: Trepte Hans-Christian: Obraz literatury polskiej lat 1944-1985 w książce dla Niemców. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 137-141  szczegóły 
331.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Próba uogólnienia. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 162-164  szczegóły 
332.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wieczorek Marcin: Polska literatura XX wieku według Maciąga. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 124-127  szczegóły 
333.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowiecki Andrzej Z.: Wizja dwudziestowiecznych postaw kulturowych. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 2/3 s. 153-157  szczegóły 
334.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Sylwetki jedenastu pisarzy emigracyjnych. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 164-165  szczegóły 
335.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chymkowski Roman: W kręgu historii literatury. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 117 (nota...) szczegóły 
336.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gosk Hanna: Porządkowanie panoramy literatury współczesnej. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 3 s. 177-178  szczegóły 
337.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomala Stanisław: Pod znakiem analizy. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 165-166  szczegóły 
338.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pietrzak Przemysław: Między przełomem a tradycją. O literaturze w końcu wieku. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 189-191  szczegóły 
339.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Molisak Alina: Sprawozdanie z sesjii naukowej "Codzienność, przedmiotowość, cielesność - języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX w.". Przegląd Humanistyczny 2002 nr 1 s. 137-140  szczegóły 
340.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mosiołek-Kłosińska Katarzyna: Czesko-polska konferencja w Pradze (7-9 XI 1995). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 188-191  szczegóły 
341.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mikołajczuk Agnieszka: "Problem inności w literaturze i kulturze polskiej". Sprawozdanie z konferencji w Glasgow poświęconej pamięci Donalda P.A. Piriego. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 171-173  szczegóły 
342.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 1 (not. inf....) szczegóły 
artykuł: Ruta-Rutkowska Krystyna: Sesja na temat literatury i kultury z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 198-204 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
343.artykuł: Chudzik Agata: Literatura emigracyjna w krytyce krajowej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 135-140 (przegląd opracowań pośw. literaturze emigracyjnej...) szczegóły 
344.artykuł: Gazda Grzegorz: O pokoleniu "Współczesności" po latach. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 11-18 (nt. zjawisk literackich związanych z pokoleniem "Współczesności" inacz...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
345.artykuł: Brzozowski Tomasz, Piasecki Paweł: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 12 s. 179-182  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Dramat (1945-1989)
346.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Materiały do dziejów teatru i dramatu emigracyjnego. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 167-169  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
347.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Rozprawy o literaturze emigracyjnej. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 185-187  szczegóły 
348.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójcik Tomasz: Przegląd Humanistyczny 2001 nr 5 s. 89-93  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
349.artykuł: Jarosiński Zbigniew: Poeci i rozum historii. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 78-92 (poezja socrealistyczna...) szczegóły 
350.artykuł: Sadowski Witold: Formy wersu w poezji współczesnej (Na przykładzie "Nike która się waha" Zbigniewa Herberta). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 15-23 (analiza w kontekście wersyfikacji wierszy Wacława Oszajcy, Stanisława ...) szczegóły 
351.artykuł: Semczuk Małgorzata: "Małe sakralizacje" czyli poezja współczesna w poszukiwaniu wartości. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 107-121  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
352.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kłosińska-Duszczyk Monika: Życie ludzkie jako surowiec literacki. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 183-186  szczegóły 
353.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wasilewska-Lipke Zuzanna: "Żurnal z bogatym zestawem modeli...". Przegląd Humanistyczny 1997 nr 1 s. 170-175  szczegóły 
354.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójtowicz Aleksander: Tropy biografii. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 174-180  szczegóły 
355.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krawczyk Jacek: Niefabularność a poszukiwanie pewności językowego obrazu świata. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 113-117  szczegóły 
356.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chymkowski Roman: W kręgu historii literatury. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 117 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
357.artykuł: Boni Michał: Robotnicy '90. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 65-75 (art. ilustrowany przykładami zaczerpniętymi z prozy socrealistycznej...) szczegóły 
358.artykuł: Gosk Hanna: Być artystą (Wariant wizerunku bohatera młodej prozy po roku 1955). Przegląd Humanistyczny 1989 nr 3 s. 94-104  szczegóły 
359.artykuł: Gosk Hanna: O prozie debiutantów po przełomie 1956 roku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 121-133  szczegóły 
360.artykuł: Weretiuk Oksana: Kwestia rodowodu we współczesnej powieści ukraińskiej i polskiej (Na przykładzie wybranych powieści). Przegląd Humanistyczny 2002 nr 3 s. 35-40 (m.in. nt. powieści: Bohdana Łepkiego "Ku wieczornej ciszy", Ułasa Samc...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
361.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Molisak Alina: Sprawozdanie z sesjii naukowej "Codzienność, przedmiotowość, cielesność - języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX w.". Przegląd Humanistyczny 2002 nr 1 s. 137-140  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
362.artykuł: Cyranowicz Maria: Być albo nie być albo pisać wiersze. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 1 s. 121-137 (twórczość poetów urodzonych w latach sześćdziesiątych...) szczegóły 
363.artykuł: Nasiłowska Anna: Postmodernizm i modernizm w poezji polskiej po 1989 roku. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 4 s. 77-85  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
364.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chymkowski Roman: W kręgu historii literatury. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 116-117 (nota...) szczegóły 
365.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójtowicz Aleksander: Tropy biografii. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 174-180  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
366.artykuł: Gosk Hanna: Inna historia (Polska proza końca XX wieku. Tematy współczesne z historią w tle). Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 43-55 (m.in.nt. twórczości Andrzeja Stasiuka, Stefana Chwina, Piotra Szewca...) szczegóły 
367.artykuł: Ziątek Zygmunt: Odkrywanie "małych obczyzn" (Młodsza proza lat dziewięćdziesiątych w poszukiwaniu nowej formuły "literatury miejsca"). Przegląd Humanistyczny 2002 nr 4 s. 87-97 (m.in. nt. twórczości: Andrzeja Stasiuka, Olgi Tokarczuk, Adama Zagajew...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
368.artykuł: Sułkowski Bogusław: Kultura polska w trzy lata po uwolnieniu od cenzury. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 5 s. 109-124  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
369.artykuł: Kołodziejska Jadwiga: Dostępność kultury, wybory w kulturze. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 5 s. 125-139 (polityka kulturalna po przekształceniach ustrojowych w 1989, dot. zwła...) szczegóły 
370.artykuł: Sułkowski Bogusław: Kultura narodowa a skutki deregulacji - przegląd problematyki. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 2 s. 1-19  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Udział literatów w życiu politycznym i społecznym
371.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwa Michał: Drogi Polaków do wolności. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 133-136  szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
372.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs Pamięci Polsko-Żydowskiej. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 192-193  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
373.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Współczesne polskie życie literackie w Wilnie (W momencie przełomu po 1990 r.). Przegląd Humanistyczny 1995 nr 5 s. 107-119  szczegóły 
374.artykuł: Turkowski Romuald: Londyński ośrodek polskiej emigracji politycznej (władze państwa uchodźczego - partie polityczne - kultura na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 75-93 (m.in. o prasie obozu niepodległościowego, o oddziaływaniu Instytutu Li...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
375.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomala Stanisław: Literatura polska w dwudziestowiecznych przekładach niemieckich. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 2 s. 147-149  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
376.artykuł: Matelski Dariusz: Poszukiwania polskich dóbr kultury w okresie zaborów. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 2 s. 29-44 (nt. poszukiwań poloników w bibliotekach Szwecji, Turcji oraz Bibliotec...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki encyklopedyczne
377.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: Arcysuplement. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 3 s. 110-114  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
378.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grzenia Jan: Mały słownik frazeologiczny współczesnego języka polskiego. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 5 s. 141-143  szczegóły 
379.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żmigrodzka Bożena, Żmigrodzki Piotr: Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 175-178  szczegóły 
380.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pawelec Radosław: O tym, czego o seksualizmach nie wiemy i czego się dowiemy ze słownika Jacka Lewinsona. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 166-170  szczegóły 
381.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dubisz Stanisław: Barok w słownictwie - Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 1 s. 164-166  szczegóły 
382.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dubisz Stanisław: Słownictwo baroku - "Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku". Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 173-175  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
383.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siekierski Stanisław: "Robotnik" według Oskara Stanisława Czarnika. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 2 s. 145-148  szczegóły 
384.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zacharska Jadwiga: Polska prasa kobieca w latach 1820-1918. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 187-190  szczegóły 
385.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Opalska Magdalena: "Wiadomości Literackie" - dyskusje nad kwestią żydowską (1924-1939). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 77-88  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
386.artykuł: Taborski Roman: Czasopisma teatralne młodopolskiej Warszawy. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 77-88 (szerzej nt. Kuriera Teatralnego, Sceny i Sztuki, Świa...) szczegóły 
387.artykuł: Taborski Roman: O "Miesięczniku Literackim i Artystycznym" Józefa Hieronima Retingera. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 169-175  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
388.recenzja: Kulczycka-Saloni Janina: Prasa polska we Francji 1918-1984. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 165-168  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma w l. 1939-1945
389.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mencwel Andrzej: Na dnie historii (Program kulturalny "Płomieni" 1942-1944). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5/6 (1991) s. 25-43 (także nt. mies. lit. Droga...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
390.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wieczorek Marcin: "Brulion" - fenomen skutecznej działalności w kulturze. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 131-153  szczegóły 
391.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Semczuk Małgorzata: Szlachetny regionalizm. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 4 s. 178-180 (profil czasopisma...) szczegóły 
392.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łossowska Irena: Wśród poezji okolicznościowej i użytkowej. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 87-90 (omówienie serii IV z 1998...) szczegóły 
393.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zieliński Andrzej: Studia slavistica et humanistica. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 117-122 (rec. tomu "Studia stavistica in honorem Nullo Minissi" nr 1595, pod re...) szczegóły 
394.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siekierski Stanisław: Ocalić warsztat polonisty. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 170-173 (nt. rocznika 1984...) szczegóły 
395.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kołodziejska Jadwiga: Ucieczka przed nachalnością. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 2 s. 127-131  szczegóły 
396.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makarska-Lesiak Marta: "Zeszyty Łużyckie". Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 179-180 (profil czas, omów. nr 1 i 2...) szczegóły 
397.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tylusińska-Kowalska Anna: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 11 s. 173-175 (rec. zeszytu 82 Prac Historycznych, 2-go tomu Studiów italo-polonica, ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
398.artykuł: Puzynina Jadwiga: O języku naszej prasy w latach przełomu (1987-1990). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 21-31 (nt. Trybuny Ludu, Gazety Wyborczej i Tygodnika Solida...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
399.recenzja: Kulczycka-Saloni Janina: Prasa polska we Francji 1918-1984. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 165-168  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
400.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janaszek-Ivanickova Halina: Literatura polska w kręgu literatur słowiańskich. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 4 s. 163-167  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
401.artykuł: Lipatow Aleksandr Władimirowicz: Wzajemne oddziaływanie łacińskiego Zachodu i bizantyjskiego Wschodu (Tradycja Cyryla i Metodego, źródła literatury polskiej a problemy słowiańskiej wspólnoty). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 37-50  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Azerbejdżan (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
402.artykuł: Koseski Adam: Polacy w Azerbejdżanie. Problematyka kwerendy i główne kierunki badań. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 1 s.15-29 (m.in. dot. pobytu w Azerbejdżanie polskich literatów i pamiętnikarzy...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
403.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: O polsko-czeskich związkach literackich i językowych w wieku XIX. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 5/6 s. 181 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
404.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaroszewski Marek: O polsko-niemieckich stosunkach literackich. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 133-135  szczegóły 
405.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuhnke Ingrid, Scholze Dietrich: Polnisch-deutsche Dramenuebersetzung 1830-1988. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 159-162  szczegóły 
406.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tomala Stanisław: Związki niemiecko-polskie w zakresie języka i literatury w drugiej połowie XIX wieku (Berlin, 30-31 X 1989). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 177-179 (spraw....) szczegóły 
407.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bunke Kersten, Trepte Hans-Christian: Societas Jablonoviana Lipsiensis. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 175-176  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
408.artykuł: Roguski Piotr: Kilka uwag o zjawisku pośrednictwa literackiego. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 73-76 (o pośredniczącej roli języka niemieckiego w popularyzacji literatury p...) szczegóły 
409.artykuł: Taborski Roman: "Polnische Bibliothek" Karla Dedeciusa - propozycja kanonu literatury polskiej dla zagranicy. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 6 s. 81-89 (omówienie serii wydawniczej "Polnische Bibliothek"...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Republika Federalna Niemiec (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
410.artykuł: Ergetowski Ryszard: "Niebieska seria" z Darmstadt. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 164-166 (o wydawanej przez Deutsches Polen-Institut w Darmstadt tzw. Blaue Rei...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
411.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Małek Eliza: Poezja polska w Rosji XVII i XVIII wieku. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 149-153  szczegóły 
412.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siekierski Stanisław: Polacy i Rosjanie we wzajemnych opiniach. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 77-79  szczegóły 
413.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siekierski Stanisław: Dyskusja metodologiczna. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 170-172  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
414.artykuł: Barański Zbigniew: Literatura polska w Rosji w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 59-77  szczegóły 
415.artykuł: Choriew Wiktor: Stereotypy etniczne a badanie polsko-rosyjskich związków literackich. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 4 s. 47-54  szczegóły 
416.artykuł: Cybienko Helena: Literatura polska w Rosji w czasach komercjalizacji wydawnictw (Lata dziewięćdziesiąte). Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 59-68  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Szwajcaria (kontakty z zagranicą)
417.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chymkowski Roman: W kręgu historii literatury. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 117 (nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Szwecja (kontakty z zagranicą)
418.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomala Stanisław: Polska poezja w Szwecji. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 147-150  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
419.artykuł: Sielicki Franciszek: Polsko-ukraińskie stosunki kulturalne w XV wieku. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 1 s. 33-43  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
420.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Prejs Marek: Polsko-włoskie związki na przestrzeni wieków. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 100-106  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
421.artykuł: Biliński Bronisław: Wołania włoskie o niepodległość Polski (1912-1918). Przegląd Humanistyczny 1989 nr 6 s. 107-129 (m.in. na płaszczyźnie literackiej; także o prezentacji literatury pol...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
422.artykuł: Cybienko Elena: "Białe plamy" w tłumaczeniach literatury polskiej w ZSRR. O nowej polityce wydawniczej w ZSRR. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 5/6 s. 119-125  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
423.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sprawka Anna: W kręgu literatury dla dzieci i młodzieży. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 155-157  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
424.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jakubowska-Opalińska Jadwiga: Śladami pogranicza. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 181-183  szczegóły 
425.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sulima Roch: W kręgu folklorystyki antropologicznej. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 1 s. 125-129  szczegóły 
426.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burszta Wojciech Józef: Odpominanie Rocha Sulimy. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 4 s. 115-119  szczegóły 
427.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siekierski Stanisław: Analiza mitów chłopskich. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 3 s. 170-173  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
428.artykuł: Olszewska-Dyoniziak Barbara: Ludowość, folklor i folkloryzm jako wartości społeczne. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 21-45  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Imprezy folklorystyczne (literatura ludowa)
429.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wrocławski Krzysztof: Folklor - sacrum - religia (Międzynarodowa konferencja w Lublinie). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 167-168  szczegóły 
430.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szatrawski Krzysztof Dariusz: Konferencja naukowa "Folklor i pogranicza". Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 183-184 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
431.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wieczorek Marcin: Wyprawa w nieznane. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 101-104  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna
432.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burszta Wojciech Józef: Odpominanie Rocha Sulimy. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 4 s. 115-119  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
433.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczepański Jan: Etos chłopski w świetle pamiętników. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 147-149  szczegóły 
434.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczepański Jan: Kulturotwórcze funkcje parafii katolickich. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 141-144  szczegóły 
435.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kruszewski Krzysztof: Weredycy. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 7-17  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
436.artykuł: Dzierzgowska Anna: Jak wiejskie dziecko stawało się dorosłym. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 127-135 (w świetle prac nadesłanych na konkurs "Pamiętnik chłopa" ogłoszony prz...) szczegóły 
437.artykuł: Siekierski Stanisław: Świadomość chłopów okresu kolektywizacji w świetle pamiętników. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 53-63  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Bolszewizm, komunizm (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
438.artykuł: Pogonowska Ewa: Moskal i bolszewik. Szkic o polskiej antybolszewickiej twórczości poetyckiej po 1917 roku. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 103-121 (na przykładzie twórczości poetów: Benedykt Hertz, Artur Oppman, Antoni...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Chłop, wieś (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
439.artykuł: Szczepański Jan: Humanistyczna wizja wsi. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 3 s. 1-10 (m.in. nt. literatury o tematyce wiejskiej oraz twórczości pisarzy o ch...) szczegóły 
440.artykuł: Zacharska Jadwiga: Budowanie mitu chłopa w malarstwie i literaturze XIX wieku. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 65-73  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Diabeł, szatan, zły duch, piekło (tematy, motywy)
441.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tramer Maciej: Diabeł w kulturze polskiej. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 152-156  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
442.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bujnicki Tadeusz: Nowy "kontynent" literacki: literatura łagrowa. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 151-154  szczegóły 
443.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krupowies Walentyna: Pamięć a literatura. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 177-180  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
444.artykuł: Tazbir Janusz: "Zdrajcy" pomnikiem zhańbieni. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 21-38 (pomnik generałów polskich poległych w powstaniu listopadowym z rąk pow...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
445.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chlasta Grzegorz: Lach i Moskal. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 167-169  szczegóły 
446.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siekierski Stanisław: Polacy i Rosjanie we wzajemnych opiniach. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 77-79  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
447.artykuł: Biliński Bronisław: O rzymskie tradycje Awentynu i Monte Sacro. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 95-112 (m.in motyw Rzymu w literaturze polskiej...) szczegóły 
448.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Kresy i Europa. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 41-50 (obraz Kresów w lit. polskiej XX w.; ref. wygł. na sesji "Kategoria Eur...) szczegóły 
449.artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Kryzys i rozpad monarchii habsburskiej w świetle polskiej i niemieckojęzycznej literatury XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3 s. 57-68  szczegóły 
450.artykuł: Jarosiński Zbigniew: "Człowiek radziecki" w polskiej poezji socrealistycznej. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 4 s. 55-63  szczegóły 
451.artykuł: Kunicki-Goldfinger Marek: Obraz Anglii XVII i pierwszej polowy XVIII wieku w wybranych dziełach literatury polskiej tego okresu. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 2/3 s. 113-133 (dotyczy utworów: Teodor Billewicz: Diariusz peregrynacji, rkps w Bibli...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
452.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chymkowski Roman: W kręgu historii literatury. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 117 (nota...) szczegóły 
453.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gosk Hanna: Kresy w antologii. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 237-238  szczegóły 
454.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krupowies Walentyna: Literatura a dialog kultur. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 5 s. 135-138  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
455.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Kresy a Syberia. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 93-106  szczegóły 
456.artykuł: Sozańska Agnieszka: Polskie Kresy i amerykańskie Południe. Szkic do studiów porównawczych. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 3 s. 99-110  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
457.recenzja: Nesteruk Małgorzata: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 172-176  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
458.artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Pogranicza kulturowe. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 3 s. 27-44 (Gdańsk jako miasto kulturowego pogranicza; na podstawie powieści Guent...) szczegóły 
459.artykuł: Karwacka Helena: Wokół "Ziemi obiecanej". Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 33-58 (dot. obrazu Łodzi w prasie i literaturze przed powstaniem "Ziemi obiec...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Morze, ludzie morza (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
460.artykuł: Śliwiński Marian: Żeglarz romantyczny. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 115-127 (topos żeglowania w literaturze polskiej i obcej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
461.artykuł: Wójcik Tomasz: Pejzaż we współczesnej refleksji literaturoznawczej. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 5/6 s. 143-154 (w literaturoznawstwie polskim; z bibliografią przedmiotową...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polska, Polacy (tematy, motywy)
462.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chlasta Grzegorz: Lach i Moskal. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 167-169  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie fikcyjne, legendarne, literackie (tematy, motywy)
463.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: "Hamletyzowanie nasze" Bogusława Sułkowskiego. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 2 s. 133-137  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
464.artykuł: Magnuszewski Józef: "Niósł ślepy kulawego" - raz jeszcze. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 115-118 (motyw współpracy kalek w literaturze polskiej od średniowiecza do bajk...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
465.artykuł: Makowski Stanisław: Kazimierz Pułaski - bohater romantycznej legendy literackiej. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 2/3 s. 73-92 (dotyczy twórczości pisarzy: Stanisław Chołoniewski, Konstanty Gaszyńsk...) szczegóły 
466.artykuł: Tazbir Janusz: Henryk Walezy w opinii jego polskich poddanych. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 5 s. 1-15 (w pracach publicystycznych, kronikach, literaturze...) szczegóły 
467.artykuł: Tazbir Janusz: Kilka wierszy o Krzysztofie Kolumbie. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 6 s. 1-5 (polskie wiersze o Krzysztofie Kolumbie; z tekstami utworów...) szczegóły 
468.artykuł: Wilkoń Teresa: Panegiryczna poezja socrealistyczna w kręgu "wodza ludzkości". Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 93-107 (Józef Stalin w polskiej poezji...) szczegóły 
469.artykuł: Wilkoń Teresa: "Pierwszy Budowniczy Polski Ludowej" w poezji socrealistycznej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 117-124 (dot. twórcz. pośw. Bolesławowi Bierutowi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
470.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Urbański Piotr: Tradycje religijne w literaturze polskiej XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 5/6 s. 182-183 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Syberia, łagry, zesłanie, tułaczka (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
471.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Kresy a Syberia. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 93-106  szczegóły 
472.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Obraz Kołymy w polskiej literaturze łagrowej (Z zagadnień przestrzeni, czasu i szaleństwa). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 11 s. 1-21 (nt. twórczości Anatola Krakowieckiego, Jerzego Jochimka, Dominika Miec...) szczegóły 
473.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Polska literatura łagrowa a "syberyjska" (O nowy kształt historii literatury polskiej). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 51-70 (Syberia w literaturze polskiej od XIII w....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa II, okupacja (tematy, motywy)
474.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowakowska Anna: "Druga wojna światowa w literaturze polskiej i obcej". Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 175-178 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
475.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Obrazy "innego świata" (Losy Polaków w latach 1939-1945 na terytorium ZSRR w emigracyjnej prozie literackiej). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 31-42  szczegóły 
476.artykuł: Semczuk Małgorzata: Wojna w poezji (Obraz drugiej wojny światowej w liryce polskiej). Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 81-100 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
477.artykuł: Trepte Hans-Christian: Tematy żydowskie w polskiej literaturze emigracyjnej w USA po roku 1945. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 97-105  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
478.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kostecki Janusz: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 3 s. 184-188  szczegóły 
479.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rowicka Małgorzata: Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 175-177  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Działalność wydawnicza innych instytucji
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
480.artykuł: Paczoska Ewa: Płynąc rzeką po nizinie - czyli badania czytelnictwa. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 169-173 (o wydawanej przez Bibliotekę Narodową serii "Z dziejów kultury czyteln...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Niezależny ruch wydawniczy
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
481.artykuł: Siekierski Stanisław: Wydawnictwa drugiego obiegu 1976-1986. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 21-33 (fragm. przygotowywanej do druku książki...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
482.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skowronek Jerzy: Z pięknych kart polskiego szkolnictwa. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 153-160  szczegóły 
483.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwa Michał: Portret zbiorowy historyków krakowskich. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 173-176  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
484.artykuł: Jadczak Ryszard: Z prac I Wydziału Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 155-164 (w latach 1932-1940...) szczegóły 
485.artykuł: Łaptiewa Ludmiła: Wykład literatury polskiej w Uniwersytecie Moskiewskim na początku XX wieku (do roku 1917). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 135-147 (o działalności Romana Brandta i Wiaczesława Szczepkina...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
486.artykuł: Roguski Piotr: O polonistyce w Niemczech. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 1 s. 47-58  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Warszawa (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
487.artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: Sprostowanie do Informatora Nauki Polskiej 1992/1993 (t. 2: Instytucje naukowe, s. 223, poz. 937 Instytut Literatury Polskiej). Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 158 (weryfikacja błędnych informacji dot. Instytutu Literatury Polskiej Uni...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
488.artykuł: Zawiadomienie. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 169 (informacja o zarejestrowaniu Towarzystwa, 4 VII 1996...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Uniwersytet Wileński
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
489.artykuł: Nagórko Alicja: Nad protokołami z sesji Szkoły Głównej Wileńskiej (1799-1803). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 133-139 (z fragm. protokołów...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
490.artykuł: Szocki Józef: Utwory Henryka Sienkiewicza w recepcji szkolnej (okres międzywojenny i współczesność). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 115-118  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
491.artykuł: Szocki Józef: Utwory Henryka Sienkiewicza w recepcji szkolnej (okres międzywojenny i współczesność). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 115-118  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
492.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krysowski Olaf: O romantyzmie - inaczej. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 141-146  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
493.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójcik Tomasz: Nowa synteza literatury międzywojennej. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 2 s. 151-154  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
494.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gosk Hanna: Kresy w antologii. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 237-238  szczegóły 
495.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gosk Hanna: O dwudziestoleciu międzywojennym inaczej. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 5 s. 179-181  szczegóły 
496.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Exodus Warszawy. Ludzie i miasto po powstaniu 1944. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 151-153  szczegóły 
497.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Maria: Exodus Warszawy. Ludzie i miasto po powstaniu 1944. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 151-153  szczegóły 
498.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wroczyński Tomasz: Antologia eseju. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 170-172  szczegóły 
499.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orłowski Jan: Poetki polskie w przekładach rosyjskich. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 3 s. 102-104  szczegóły 
500.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Salmonowicz Stanisław: "Skrzydlate słowa" czyli wśród kodów i tropów kultury. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 173-181  szczegóły 
501.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chudzik Agata: Mir Syberii w literaturze. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 156-160  szczegóły 
502.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zaniewska Teresa: Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 151-154 (nota, s. 154...) szczegóły 
503.recenzja: Troszyński Marek: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 7 s. 175-178  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
504.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: Egzegeza "Bogurodzicy" i jej "grunwaldzka" edycja (List Aleksandra Bruecknera i "Pro memoria" Stanisława Bursy). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 125-129 (art. zawiera list Aleksandra Bruecknera do Stanisława Bursy (z 1907), ...) szczegóły 
505.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sokołowski Marek: Religijne aspekty świętej księgi Mazur. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 146-149  szczegóły 
506.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojtowicz Witold: Czy Marchołt jest błaznem. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 4 s. 65-75  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Abramowski Edward
507.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kucharek Mariusz: Abramowski zdemitologizowany. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 188-190  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczyński Krzysztof Kamil
508.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zabierowski Stefan: Nowa książka o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 148-151  szczegóły 
  Baliński Michał
509.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sinko Zofia: Litewskie i angielskie echa "Dekameronu" Boccacia. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 25-30 (także nt. "Isabelli" Johna Keatsa - angielskiej adaptacji noweli Bocc...) szczegóły 
510.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Naruniec Romuald: Panorama życia intelektualnego na Litwie w świetle "Listów znad Krożenty" Michała Balińskiego. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 111-120  szczegóły 
  Białoszewski Miron
511.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbrowski Mieczysław: Białoszewski i jego krytycy. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 5/6 s. 175-177  szczegóły 
  Biliński Bronisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
512.artykuł: Ślaski Jan: Bronisław Biliński (1913-1996). Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 87-93 (życie i działalność naukowa; z powodu śmierci, 28 IV 1996...) szczegóły 
  Bobkowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
513.artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Literackie i kulturalne przestrzenie podwójnej emigracji: Bobkowski i Regler. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 99-113  szczegóły 
514.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gosk Hanna: Inaczej (O "Szkichach piórkiem" Andrzeja Bobkowskiego). Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 43-53  szczegóły 
artykuł: Plucińska Katarzyna: Kolaboracja po francusku. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 121-127  szczegóły 
  Bocheński Jacek
515.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tyszka Wojciech: Między przeszłością a teraźniejszością. Rzeczywistość historyczna w "Boskim Juliuszu" Jacka Bocheńskiego. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 4 s. 55-63  szczegóły 
  Bogucicki Józef
    proza (alfabet tytułów)
516.proza: Bogucicki Józef: Uwagi nad niektórymi znakomitszymi dziejami trzeciej epoki religii chrześcijańskiej, w wieku piętnastym Kościoła przypadłymi. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 149-166  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
517.artykuł: Skrzypek Marian: Sprawa Józefa Bogucickiego. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 1-11 (poglądy filozoficzne...) szczegóły 
  Borowy Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
518.artykuł: Rudnicka Jadwiga: Edycje pośmiertne prac naukowo-literackich Wacława Borowego. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 6 s. 175-179  szczegóły 
519.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rejman Zofia: Odzyskanie tradycji. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 167-170 (spraw....) szczegóły 
520.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rejman Zofia: Odzyskanie tradycji. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 167-170 (nota w art., s. 167...) szczegóły 
  Broniewski Władysław
    listy (alfabet tytułów)
521.listy: Broniewski Władysław: Władysław Broniewski i Rosja. (Nieznane listy i inne archiwalia). Przegląd Humanistyczny 2001 nr 6 s. 85-109 (4 z 1934-1936, 2 z 1939, 3 z 1952, 7 z 1959-1961; podali do druku i ws...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
522.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Legiony i [I] wojna w poezji Broniewskiego. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 12 s. 43-62  szczegóły 
523.artykuł: Choriew Wiktor Aleksandrowicz: Adam Mickiewicz w twórczości Władysława Broniewskiego. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 101-109  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
524.korespondencja: Władysław Broniewski i Rosja (Nieznane listy i inne archiwalia). Przegląd Humanistyczny 2001 nr 6 s. 85-109 (5 listów Marka Żywowa z 1934, 1936, 1952, 1954, 2 listy Kornieja Czuko...) szczegóły 
  Brożek Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
525.wiersz: Brożek Jan: Na dwa współczesne najcenniejsze kosmografii klejnoty... (Czemuż to nowych krajów...). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 2  szczegóły 
526.wiersz: Brożek Jan: Na dwa współczesne najcenniejsze kosmografii klejnoty... (Odkrywając narody...). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 2  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
527.proza: Brożek Jan: Na dwa współczesne najcenniejsze kosmografii klejnoty... (Dlaczego dziwimy się...). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 1  szczegóły 
528.proza: Brożek Jan: Na dwa współczesne najcenniejsze kosmografii klejnoty... (Kolumb, odkrywając ludy...). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 2  szczegóły 
  Brueckner Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
529.artykuł: Jakóbiec Marian: Aleksander Brueckner jako historyk literatur słowiańskich. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 25-36  szczegóły 
530.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Scholze Dietrich: Konferencja Bruecknerowska w Instytucie Europy Wschodniej Wolnego Uniwersytetu Berlina Zachodniego (22-24 V 1989). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 175-177 (spraw....) szczegóły 
531.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Aleksander Brueckner jako historyk kultury polskiej. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 5/6 s. 1-7  szczegóły 
  Buczkowski Leopold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
532.artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Buczkowski i Borges - modele intertekstualności. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 37-44 (dot. zwłaszcza powieści "Uroda na czasie"...) szczegóły 
533.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Owczarek Bogdan: Powieść wieloraka. O "Pierwszej świetności" Leopolda Buczkowskiego. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 57-65  szczegóły 
  Burek Wincenty
534.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papieski Robert: Sandomierz ich połączył. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 190-194  szczegóły 
  Buttler Danuta
    zgon (alfabet autorów)
535.zgon: Puzynina Jadwiga: Profesor Danuta Buttler. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 163-167 (zmarła: 2 III 1991...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chreptowiczowa Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
536.artykuł: Siekierska Krystyna: Anna z Chreptowiczów Chreptowiczowa - poetka XVIII wieku. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 2 s. 149-158  szczegóły 
  Chrzanowski Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
537.artykuł: Nowak Zbigniew J.: Sztuka pisarska Ignacego Chrzanowskiego w pięćdziesiątą rocznicę śmierci (1940-1990). Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 43-51  szczegóły 
  Cieszkowski August
538.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rzońca Wiesław: W setną rocznicę śmierci Augusta Cieszkowskiego. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 139-141  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
539.artykuł: Dietzsch Steffen: Początki Niemieckiego Towarzystwa Filozoficznego w Berlinie: August Cieszkowski. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 73-78  szczegóły 
  Czajkowski Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
540.artykuł: Wasilenko Władimir: Michał Czajkowski (Sadyk Pasza). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 145-160 (biogr., z portr.; zawiera także 4 listy M. Czajkowskiego do Michaiła J...) szczegóły 
  Czapski Józef
    listy (alfabet tytułów)
541.listy: Czapski Józef: [List]. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 122-124 (do Czesława Straszewicza, z dopiskiem Marii Czapskiej, bez daty...) szczegóły 
  Czechowicz Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
542.artykuł: Stępień Paweł: Erotyzm w poezji Józefa Czechowicza. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 1 s. 137-145 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
    listy (alfabet tytułów)
543.listy: Dąbrowska Maria: [Listy]. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 141-143 (listy do Ottona Forst-Battaglii (2 z 1960); ogł. i komentarz pt. Maria...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
544.artykuł: Libera Zdzisław: Klasycy polscy w oczach Marii Dąbrowskiej. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 7 s. 1-12  szczegóły 
545.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Drewnowski Tadeusz: Dokument czasów oniemiałych. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 43-52 (dot. zapisków poświęconych stalinizmowi...) szczegóły 
546.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lipatow Aleksander W.: Ewolucja powieści-epopei ("Noce i dni": tradycje gatunku a indywidualność autorska). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 5 s. 53-62  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
547.korespondencja: Taborski Roman: Maria Dąbrowska i Otto Forst-Battaglia. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 141-143 (w art. także fragm. listu Juliana Przybosia do Marii Dąbrowskiej z 19...) szczegóły 
  Długosz Jan (1415-1480)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
548.artykuł: Ulewicz Tadeusz: O spuściznę Długoszową (Kłopoty i zaniedbania naszych czasów). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 87-91  szczegóły 
  Drużbacka Elżbieta
549.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rudnicka Jadwiga: Najwybitniejsza poetka czasów saskich. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 145-147  szczegóły 
  Dygasiński Adolf
550.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kupiszewski Rafał: Pozytywistyczny obraz świata w "Godach życia" A. Dygasińskiego? (Uwagi do krytyki literackiej utworu). Przegląd Humanistyczny 2001 nr 4 s. 77-82  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Effenberger-Śliwiński Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
551.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: "Był wspaniałym cyganem" (O Janie Effenbergerze-Śliwińskim). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 157-166 (biogr.,...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Feldman Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
552.artykuł: Śliwa Michał: Wilhelma Feldmana poglądy na kwestię żydowską. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 143-153  szczegóły 
  Fiszman Samuel
    zgon (alfabet autorów)
553.zgon: Śliwowski Rene: O Samuelu Fiszmanie od rysycysty słów kilka. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 6 s. 87-89 (zmarł: 10 XII 1999; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Fredro Aleksander
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
554.tekst paraliteracki: Fredro Aleksander: Błogosławieństwo. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 132 (tekst dedykowany wnukowi - Aleksandrowi Szeptyckiemu, opubl. z autogra...) szczegóły 
555.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gruszczyński Lesław: Fredro we fraku i szlafroku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 11 s. 174-176  szczegóły 
556.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zakrzewski Bogdan: "Błogosławieństwo" Aleksandra Fredry. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 131-132 (z tekstem jednego z Błogosławieństw...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gałczyński Konstanty Ildefons
557.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rutkowska Jolanta: Konferencja naukowa pt. "Kontanty Ildefons Gałczyński w pięćdziesiątą rocznicą śmierci" w Pułtusku. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 197-200 (sprawozdanie...) szczegóły 
  Gombrowicz Witold
    listy (alfabet tytułów)
558.listy: Gombrowicz Witold: [List]. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 124-125 (do Czesław Straszewicza z 1953...) szczegóły 
559.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chymkowski Roman: W kręgu historii literatury. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 116 (nota...) szczegóły 
560.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miś Andrzej: Czy Gombrowicz wielkim filozofem był?. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 160-163  szczegóły 
561.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Scholze Dietrich: Form vs Anti-Form. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3 s. 176-177  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
562.artykuł: Ruszkowski Marek: Funkcje powtórzeń w prozie Witolda Gombrowicza. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 113-119  szczegóły 
563.artykuł: Scholze Dietrich: Nareszcie wyzwoleni czy znowu zniewoleni? Polska emigracja powojenna we własnym zwierciadle. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 37-50 (dot. "Dziennika" i "Transatlantyku", także o twórcz. Sławomira Mrożka...) szczegóły 
564.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fiała Edward: Homo transcendens w "Kosmosie" Gombrowicza. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 3 s. 59-78  szczegóły 
565.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rutkowska Krystyna: Kosmiczny konstruktywizm, czyli o "Pornografii" Witolda Gombrowicza. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 5 s. 127-144  szczegóły 
  Gomolicki Leon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
566.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Przedwojenne i powojenne pisarstwo Leona Gomolickiego. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 47-57  szczegóły 
  Gomulicki Wiktor
567.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Książczak Zbigniew: O Wiktorze Gomulickim w Pułtusku. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 2/3 s. 181-182 (sprawozdanie...) szczegóły 
  Gorecki Antoni
    wiersze (alfabet tytułów)
568.wiersz: Gorecki Antoni: Jak oni płyną po tym oceanie.... Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 3-4  szczegóły 
  Górnicki Łukasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
569.artykuł: Pelc Janusz: Renesansowy klasycyzm Jana Kochanowskiego i Łukasza Górnickiego. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 7 s. 13-25  szczegóły 
  Górski Konrad
570.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kosman Marceli: "Akt walki" Konrada Górskiego. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 170-173  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
571.artykuł: Kasperski Edward: Konrad Górski i konteksty teoretyczne (Neoidealizm, pozytywizm, hermeneutyka, aksjologia). Przegląd Humanistyczny 1995 nr 5 s. 137-152  szczegóły 
572.artykuł: Nowak Zbigniew Jerzy: Konrad Górski - człowiek i dzieło. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 51-68  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Haupt Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
573.artykuł: Gosk Hanna: Trwanie (Z problemów twórczości Zygmunta Haupta). Przegląd Humanistyczny 1994 nr 4 s. 99-107  szczegóły 
574.artykuł: Gosk Hanna: Wątek poszukiwania tożsamości w emigracyjnej prozie polskiej. (Na przykładzie utworów Zygmunta Haupta z tomów "Pierścień z papieru", "Szpica" oraz Leo Lipskiego "Dzień i noc", "Piotruś". Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 53-60  szczegóły 
575.artykuł: Kłosińska-Duszczyk Monika: Funkcjonalizacja przestrzeni w prozie Zygmunta Haupta i Czesława Miłosza. Kresy - Ameryka. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 3 s. 111-122  szczegóły 
  Herbert Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
576.wiersz: Herbert Zbigniew: Kamyk. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 5 s. 24  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
577.artykuł: Potkański Jan: Rola przerzutni w wierszach Zbigniewa Herberta. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 25-32  szczegóły 
578.artykuł: Węgłowska Eleonora: Zbigniew Herbert i krytyka. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 5 s. 103-119  szczegóły 
579.artykuł: Zieliński Andrzej: Sława Herberta u Włochów. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 1-14 (dot. recepcji twórczości...) szczegóły 
580.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadowski Witold: Formy wersu w poezji współczesnej (na przykładzie "Nike która się waha" Zbigniewa Herberta). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 15-23  szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
    listy (alfabet tytułów)
581.listy: Herling-Grudziński Gustaw: [List]. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 125 (do Czesława Straszewicza z 1954...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
582.artykuł: Malcew Leonid: Apokaliptyczny tryptyk Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 2 s. 75-83 (dot. utworów: " Drugie przyjście", "Pożar w Kaplicy Sykstyńskiej A.D. ...) szczegóły 
583.artykuł: Zieliński Andrzej: Gustaw Herling-Grudziński i współczesna literatura włoska. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 11-41 (krytycznoliteracka twóczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego poświęcona ...) szczegóły 
  Hoffman Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
584.artykuł: Mielhorski Robert: Ostatni poeta awangardy. Kazimierza Hoffmana filozofia poetyckiego słowa. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 69-78  szczegóły 
  Hołuj Tadeusz
585.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Trzy wersje "Rozmów bawarskich" (Epizod z dziejów jawnego piśmiennictwa literackiego GG). Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 137-156  szczegóły 
  Huelle Paweł
586.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gromadzki Stanisław: "Weiser Dawidek" jako powieść-poszukiwanie czyli o paradoksie książki nie napisanej. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 103-120  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iłłakowiczówna Kazimiera
    wiersze (alfabet tytułów)
587.wiersz: Iłłakowiczówna Kazimiera: Pora się godzić. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 10-11  szczegóły 
  Irzykowski Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
588.artykuł: Tomala Stanisław: Karol Irzykowski w kręgu oddziaływania myśli niemieckiej. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 93-104  szczegóły 
589.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pawłowska Brygida: Parodia i groteska w "Pałubie" Karola Irzykowskiego. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 5 s. 153-168  szczegóły 
artykuł: Siatkowska-Callebat Kinga: Trup - marionetka - pałuba (O kategorii postaci w powieści Irzykowskiego). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 61-76  szczegóły 
polemika: Siatkowska-Callebat Kinga: Irzykowski - pierwszym polskim postmodernistą?. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 89-96  szczegóły 
590.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Beczek Jakub: Rezurekcja myśli Irzykowskiego. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 2 s. 94-98  szczegóły 
  Iwaszkiewicz Jarosław
591.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papieski Robert: Sandomierz ich połączył. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 190-194  szczegóły 
592.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śmietana Urszula: O świecie opowiadań Jarosława Iwaszkiewicza. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 184-188  szczegóły 
593.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papieski Robert: W służbie boga Apollina. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 3 s. 161-166  szczegóły 
594.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Iwaszkiewicz ze szwajcarskiej perspektywy. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 120-122  szczegóły 
595.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójcik Tomasz: "Heidelberska baśń" Jarosława Iwaszkiewicza. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 110-112  szczegóły 
596.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomala Stanisław: Stulecie Iwaszkiewicza. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3 s. 164-167  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
597.artykuł: Pawłowska Agnieszka: Metamorfozy koła w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 95-107  szczegóły 
598.artykuł: Wójcik Tomasz: Kompleks niemiecki w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 6 s. 111-120 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
599.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcik Tomasz: Witkacy i poeci. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 75-80 (wiersz jako interpretacja poetyckiego mitu Stanisława Ignacego Witkiew...) szczegóły 
600.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Melkowski Stefan: "Czerep rubaszny" i "dusza anielska" według Jarosława Iwaszkiewicza. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 63-77  szczegóły 
601.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Melkowski Stefan: Dwie powieści w jednej (Kompozycja "Sławy i chwały" między tradycją gatunku a literackim awangardyzmem). Przegląd Humanistyczny 1994 nr 1 s. 59-73  szczegóły 
602.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Melkowski Stefan: "Czerep rubaszny" i "dusza anielska" według Jarosława Iwaszkiewicza. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 63-77  szczegóły 
  Iwaszkiewiczowa Anna
603.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójcik Tomasz: Anny Iwaszkiewicz wizerunek wielokrotny. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 4 s. 154-156  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Janowicz Sokrat
604.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sacharczuk Krzysztof: Białoruskie doświadczenie pogranicza w ujęciu Sokrata Janowicza. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 141-143  szczegóły 
  Jodełka-Burzecki Tomasz
    zgon (alfabet autorów)
605.zgon: Ludorowski Lech: Tomasz Jodełka-Burzecki (1919-1989). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 143-147 (zmarł: 1989; wspomn. i biogr. twórcza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaden-Bandrowski Juliusz
606.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zalewska Agata: Juliusza Kadena-Bandrowskiego refleksja nad wielką wojną. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 29-36  szczegóły 
  Kamieński Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
607.artykuł: Poljakowa Olga Anatolewna: Henryk Kamieński na zesłaniu w Wiatce (Na podstawie materiałów Państwowego Archiwum Obwodu Kirowskiego). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 165-169  szczegóły 
  Kapuściński Ryszard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
608.artykuł: Chomiuk Aleksandra: Dekonstruowanie imperium. Rosyjskie reportaże Ryszarda Kapuścińskiego. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 147-156  szczegóły 
  Kasprowicz Jan
    listy (alfabet tytułów)
609.listy: Kasprowicz Jan: Jeszcze jeden list Jana Kasprowicza. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 171 (do (prawdopodobnie) Zygmunta Wasilewskiego z 1907; ogł., wstęp i przyp...) szczegóły 
  Kniaźnin Franciszek Dionizy
    wiersze (alfabet tytułów)
610.wiersz: Kniaźnin Franciszek Dionizy: Żołądek i członki. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 33  szczegóły 
  Kochanowski Jan
611.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stasiewicz Krystyna: Tradycja czarnoleska w zaborze pruskim 1795-1939. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 144-147  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
612.artykuł: Lam Andrzej: Pieśni nad złoto droższe. Co zawdzięczał Kochanowski Horacemu? W 2000 rocznicę śmierci Horacego. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 6 s. 13-36 (z licznymi fragm. utworów Kochanowskiego i Horacego...) szczegóły 
613.artykuł: Pelc Janusz: Renesansowy klasycyzm Jana Kochanowskiego i Łukasza Górnickiego. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 7 s. 13-25  szczegóły 
  Kochowski Wespazjan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
614.artykuł: Wiśniewska Halina: Słownictwo muzyczne w lirykach Wespazjana Kochowskiego. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 97-107  szczegóły 
  Kołakowski Leszek
615.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szkołut Tadeusz: Intelektualiści europejscy o kryzysie kultury nowoczesnej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5/6 (1991) s. 169-175  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
616.artykuł: Zychowicz Jacek: Filozof i polis. Rozum filozoficzny wobec polityki w myśli Leszka Kołakowskiego. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 7 s. 82-105  szczegóły 
617.artykuł: Zychowicz Jacek: Sąd nad filozofem. Refleksje wokół filozofii Leszka Kołakowskiego. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 11 s. 71-85 (dot. także m.in. Sokratesa i Platona...) szczegóły 
  Kołakowski Tadeusz
    zgon (alfabet autorów)
618.zgon: Galster Bohdan: Tadeusz Kołakowski (1929-1990). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 11 s. 159-164 (zmarł: 23 III 1990; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Koneczny Feliks
619.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grott Bogumił: Feliksa Konecznego nauka o cywilizacjach. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 2 s. 176-180  szczegóły 
  Konopnicka Maria
620.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kulczycka-Saloni Janina: Książka Barbary Bobrowskiej o Marii Konopnickiej - nowe spojrzenie na literaturę czasów postyczniowych. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 167-171  szczegóły 
621.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przybyła Zbigniew: Spotkania muzealne: Oblęgorek-Żarnowiec. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 176-177 (sprawozdanie...) szczegóły 
  Korczak Janusz
622.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bartnicka Józefa: Polscy uczeni o Korczaku pisarzu i wychowawcy. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 104-110  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
623.artykuł: Bartnicka Józefa: Źródła inspiracji powieści Korczaka "Bankructwo małego Dżeka" i "Kiedy znów będę mały". Przegląd Humanistyczny 1989 nr 8/9 s. 143-153  szczegóły 
  Korwin-Szymanowski Franciszek
    zgon (alfabet autorów)
624.zgon: Bogusławski Andrzej: Franciszek Korwin-Szymanowski (1930-1988). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 169-171 (zmarł: 1988; życie i twórcz....) szczegóły 
  Korzeniowski Józef
625.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bachórz Józef: Oswajanie miasta. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 65-76 (wątek Warszawy w powieści...) szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    wiersze (alfabet tytułów)
626.wiersz: Krasicki Ignacy: Bajki nowe [z tego cyklu:] Część trzecia: Cesarz chiński i syn jego (Z dziejów tamtejszych). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 64  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
627.artykuł: Ożóg-Winiarska Zofia: Florystyczne postacie w bajkach Ignacego Krasickiego. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 2 s. 65-74 (dot. utworów: "Tulipan i Fiałek", "Fiałek i Trawa", "Słonecznik i Fiał...) szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
628.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: Zygmunt Krasiński. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 139-145  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
629.artykuł: Sudolski Zbigniew: Dramat małżeństwa Elizy i Zygmunta Krasińskich (W świetle listów Elizy). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 11 s. 107-119  szczegóły 
630.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piechocki Zdzisław Karol: Wątki gnostyckie w "Listach do Delfiny Potockiej" Zygmunta Krasińskiego. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 137-150  szczegóły 
631.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kasperski Edward: Dialog romantyczny (Krasiński - Słowacki). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 11 s. 87-106 (także nt. "Odpowiedzi na <>" Juliusza Słowackiego...) szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
632.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czaplejewicz Eugeniusz: Kraszewski a Rosja. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 100-104  szczegóły 
633.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "Kraszewski - pisarz współczesny". Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 144-146  szczegóły 
634.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kamionka-Straszak Janina: Obraz kultury europejskiej w "Kartkach z podróży" Józefa Ignacego Kraszewskiego. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 6 s. 37-48  szczegóły 
  Krokiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
635.artykuł: Kupiszewski Henryk: Wspomnienie o profesorze Adamie Krokiewiczu. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 143-145  szczegóły 
  Kruk Erwin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
636.artykuł: Konończuk Elżbieta: Bohater prozy Erwina Kruka czyli jak żyć w prawdzie wśród głosów pamięci i schematów historii. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 89-100  szczegóły 
  Krzysztoń Jerzy
637.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sułkowski Bogusław: Szpital psychiatryczny jako metafora społeczeństwa. Dwa typy zachowań prospołecznych. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 65-83 (także nt. "Lotu nad kukułczym gniazdem" Kena Keseya...) szczegóły 
  Krzywicki Ludwik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
638.artykuł: Łucyk Szymon: Krytyka kultury wielkomiejskiej w publicystyce Ludwika Krzywickiego. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 2 s. 67-80  szczegóły 
  Krzyżanowski Julian
639.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomala Stanisław: Homo humanus czyli prolegomena do portretu Juliana Krzyżanowskiego. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 158-162  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
640.artykuł: Libera Zdzisław: Julian Krzyżanowski w setną rocznicę urodzin. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 61-65 (dorobek naukowy Juliana Krzyżanowskiego...) szczegóły 
641.artykuł: Makowiecki Andrzej Z.: Polonistyczne wyzwanie dla wnuka. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 61-65 (tekst wygł. na sesji pośw. J. Krzyżanowskiemu, Warszawa, VI 1992...) szczegóły 
642.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Julian Krzyżanowski w setną rocznicę urodzin. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 61-65 (inf. w art....) szczegóły 
  Kulczycka-Saloni Janina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
643.artykuł: Ihnatowicz Ewa: Zestawienie publikacji Janiny Kulczyckiej-Saloni z lat 1982-1991. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 155-159  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
644.zgon: Knysz-Tomaszewska Danuta: Wspomnienie o profesor Janinie Kulczyckiej-Saloni. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 5 s. 87-94 (zmarła: 26 VII 1998...) szczegóły 
  Kumaniecki Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
645.artykuł: Axer Erwin: Kazimierz Kumaniecki - edytor. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 3 s. 153-157  szczegóły 
  Kuncewicz Piotr
646.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szyszkowska Maria: Przezwyciężanie uprzedzeń. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 6 s. 91-93  szczegóły 
647.recenzja: Piechota Marek: O zapomnianej epopei J.I. Kraszewskiego. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 153-155  szczegóły 
648.recenzja: Raszkiewicz Henryk: Psycholog w poszukiwaniu paradygmatu. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 5/6 s. 154-158  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lachmann Piotr
649.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): "Mniejsze zło" według Piotra Lachmanna. (Krytycznoliteracki konspekt problemowy). Przegląd Humanistyczny 2001 nr 6 s. 77-84  szczegóły 
  Lechoń Jan
650.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gosk Hanna: "Dokument ludzki". O "Dzienniku" Jana Lechonia. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 79-85  szczegóły 
  Lelewel Joachim
651.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grabski Andrzej F.: Zaręczyny politologii z historią historiografii. Na marginesie pracy Wojciecha Kautego. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 1-12  szczegóły 
polemika: Kaute Wojciech: Perspektywy na trwały związek politologii z historią historiografii. W odpowiedzi Andrzejowi F. Grabskiemu. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 147-158  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
652.artykuł: Cesarz Elżbieta: Chłopi w syntezach historycznych Joachima Lelewela i szkoły lelewelowskiej. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 99-111  szczegóły 
653.artykuł: Kaute Wojciech: Idee demokracji nowożytnej a tożsamość polityczna Polaka. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 3 s. 41-55 (m.in. w poglądach Joachima Lelewela...) szczegóły 
654.artykuł: Ptaszyński Maciej: Polityka i historia. "Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku" Joachima Lelewela. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 1 s. 23-42  szczegóły 
  Lem Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
655.artykuł: Biesterfeld Wolfgang: Recepcja utworów science fiction Stanisława Lema w Republice Federalnej Niemiec. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 12 s. 97-103  szczegóły 
656.artykuł: Lichański Jakub Z.: Stanisław Lem - filozof i pisarz (dyskusja z lemologami). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 45-52  szczegóły 
  Lenartowicz Teofil
    wiersze (alfabet tytułów)
657.wiersz: Lenartowicz Teofil: Sala kapitolińska. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 101-102  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
658.listy: Lenartowicz Teofil: Korespondencja Teofila Lenartowicza z Teofilem Kwiatkowskim (1858-1882). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 151-172 (9 listów; ogł., wstęp i przyp.: Monika Bojko...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
659.korespondencja: Korespondencja Teofila Lenartowicza z Teofilem Kwiatkowskim (1858-1882). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 151-172 (listy Teofila Kwiatkowskiego do Teofila Lenartowicza (2 z lat 1862-186...) szczegóły 
  Leśmian Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
660.artykuł: Bartnikowski Marcin: Trzy postacie sceniczne w śmiertelnym upojeniu ("Zdziczenie obyczajów pośmiertnych" Bolesława Leśmiana wobec modernistycznego teatru śmierci). Przegląd Humanistyczny 2002 nr 1 s. 43-56  szczegóły 
661.artykuł: Lam Andrzej: Georg Heym i Bolesław Leśmian (Przyczynek do poetyki wczesnego ekspresjonizmu). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 11-21  szczegóły 
662.artykuł: Wójcik Tomasz: Rytm w światopoglądzie Bolesława Leśmiana. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 77-83  szczegóły 
663.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadowski Witold: Konferencja teoretycznoliteracka "Poezja filozoficzna i refleksyjna. Leśmian i inni". Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 132-133  szczegóły 
  Libera Zdzisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
664.artykuł: Ziętarska Jadwiga: Profesor Zdzisław Libera o wieku oświeconym. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 155-161  szczegóły 
  Lipski Leo
665.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójcik Tomasz: Monograficzne studium o twórczości Leo Lipskiego. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 111-112  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
666.artykuł: Gosk Hanna: Juwenilia Leo Lipskiego. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 123-135  szczegóły 
667.artykuł: Gosk Hanna: Wątek poszukiwania tożsamości w emigracyjnej prozie polskiej. (Na przykładzie utworów Zygmunta Haupta z tomów "Pierścień z papieru", "Szpica" oraz Leo Lipskiego "Dzień i noc", "Piotruś". Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 53-60  szczegóły 
  Lubomirski Stanisław Herakliusz
668.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Boniakowska Luiza: "Regnum hominis" pana marszałka. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 2/3 s. 159-161  szczegóły 
669.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chodźko Bożena: O przyjaźni albo miłowaniu bliźniego (Doświadczenie a wyobraźnia etyczna w scenotechnice dell'arte S.H. Lubomirskiego). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 79-90  szczegóły 
670.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chodźko Bożena: O przyjaźni albo miłowaniu bliźniego (Doświadczenie a wyobraźnia etyczna w scenotechnice dell'arte S.H. Lubomirskiego). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 79-90  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łużny Ryszard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
671.artykuł: Bezwiński Adam: Profesor Ryszard Łużny. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 139-154 (biografia naukowa...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mackiewicz Józef
672.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krupowies Walentyna: W kręgu powieści Józefa Mackiewicza. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 169-171  szczegóły 
  Magnuszewski Józef
    zgon (alfabet autorów)
673.zgon: Wrocławski Krzysztof: Józef Magnuszewski (12 III 1924-19 XII 1994). Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3 s. 139-142 (zmarł: 19 XII 1994; przebieg kariery zawodowej i dorobek naukowy...) szczegóły 
  Malczewski Antoni
674.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ławski Jarosław: Antoni Malczewski, poeta - poemat - recepcja. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 251-254 (sprawozdanie...) szczegóły 
675.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dopart Bogusław: "Maria" Antoniego Malczewskiego i wczesnoromantyczne konwencje literackie. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 2 s. 61-70  szczegóły 
artykuł: Skrzypczyk Waldemar: O symbolice masek w "Marii" A. Malczewskiego. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 91-105  szczegóły 
artykuł: Szturc Włodzimierz: "Maria" Malczewskiego. Od vanitas ku nihilizmowi. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 2 s. 71-83  szczegóły 
  Marcinkowski Antoni Jaksa
676.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mucha Bogusław: Po urokiem "Biednych ludzi" Fiodora Dostojewskiego. Uwagi komparatystyczne o powieści epistolarnej Antoniego Marcinkowskiego "Stary biuralista" (1859). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 1 s. 1-13 (porównanie powieści "Stary biuralista" i "Biedni ludzie"...) szczegóły 
  Markiewicz Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
677.artykuł: Knysz-Tomaszewska Danuta: Najdalsze drogi Zygmunta Markiewicza polonisty krakowskiego w Nancy. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 4 s. 33-44  szczegóły 
  Matlakowski Władysław
678.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łossowska Irena: Literatura i medycyna. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 150-152  szczegóły 
679.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łossowska Irena: Literatura i medycyna. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 150-152  szczegóły 
680.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łossowska Irena: Postać renesansowa w XIX wieku. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 1 s. 175-177  szczegóły 
  Mazowiecki Tadeusz
681.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Tadeusz Mazowiecki - zapisy dziennikowe i notesowe. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 1 s. 87-96  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
682.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Feliksiak Elżbieta: Przegląd Humanistyczny 2001 nr 1 s. 109-112  szczegóły 
683.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymanis Eligiusz: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 180-182  szczegóły 
684.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymanis Eligiusz: Zafascynowanie poezją Mickiewicza. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 5/6 s. 163-165  szczegóły 
685.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Aleksandrowicz Alina: Święto Mickiewicza. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 4 s. 173-175  szczegóły 
686.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grosbart Herman: Historia rozwoju koncepcji przekładowych w dziewiętnastowiecznej Rosji. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 168-170  szczegóły 
687.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuziak Michał: Słownik Mickiewiczowski. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 3 s. 77-81  szczegóły 
688.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowski Stanisław: Bitburskie "Mickiewicziana". Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 159-161  szczegóły 
689.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowski Stanisław: Bitburskich "Mickiewiczianów" tom drugi. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 141-144  szczegóły 
690.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hoffmann-Piotrowska Ewa: Mickiewicz alfabetycznie uporządkowany. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 3 s. 81-84  szczegóły 
691.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kolbuszewski Jacek: Zbigniewa Sudolskiego opus magnum: "Mickiewicz". Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 148-154  szczegóły 
692.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dudzik Wojciech: O Mickiewiczu w Tybindze: odczyty i książka. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 185-187  szczegóły 
693.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowski Stanisław: Mickiewicz i Fredro w jednym stoją domu. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 163-165  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
694.artykuł: Choriew Wiktor Aleksandrowicz: Znowu o balladach Mickiewicza w tłumaczeniu Puszkina. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 37-50  szczegóły 
695.artykuł: Cybienko Olga: Włodzimierz Sołowjow i Adam Mickiewicz. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 31-44 (analiza wystąpienia Włodzimierza Sołowjowa podczas bankietu wydanego p...) szczegóły 
696.artykuł: Hoffmann-Piotrowska Ewa: "Dusza naga" Mickiewicza-towiańczyka (Przyczynek do mistycznej antropologii poety). Przegląd Humanistyczny 2002 nr 2 s. 71-79  szczegóły 
697.artykuł: Kasperski Edward: Zabójczy jad poezji. Iwan Franko i Adam Mickiewicz na rozstajnych szlakach historii. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 5 s. 57-75 (nt. artykułu Iwana Franki o Adamie Mickiewiczu pt. "Ein Dichter des Ve...) szczegóły 
698.artykuł: Kizwalter Tomasz: Czy Mickiewicz stworzył naród polski?. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 45-60 (idee narodotwórcze w twórczości poety...) szczegóły 
699.artykuł: Makowski Stanisław: Mickiewiczowski program poezji narodowej. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 81-87 (w świetle "Przemowy" zawartej w tomie "Poezje", Wilno 1822....) szczegóły 
700.artykuł: Mucha Bogusław: Adam Mickiewicz i Rosjanie "na paryskim bruku". Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 51-70 (kontakty poety z rosyjskimi emigrantami podczas pobytu w Paryżu...) szczegóły 
701.artykuł: Mucha Bogusław: Mickiewicz i Rosjanie we Włoszech. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 2 s. 43-58 (o pobycie Adama Mickiewicza we Włoszech...) szczegóły 
702.artykuł: Mucha Bogusław: "Misjonarz słowianofilstwa" Fiodor Cziżow i jego paryskie spotkania z Adamem Mickiewiczem. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 1 s. 75-88  szczegóły 
703.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rzońca Wiesław: Międzynarodowa konferencja "Adam Mickiewicz i kultura światowa". Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 123-124  szczegóły 
704.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fabianowski Andrzej: Mickiewiczowska sesja w Londynie. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 124-125  szczegóły 
705.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dudzik Wojciech: O Mickiewiczu w Tybindze: odczyty i książka. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 185-187  szczegóły 
706.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Słoka Ewa: Konferencja o życiu i twórczości Adama Mickiewicza w sto siedemdziesiątą rocznicę wydania "Ballad i romansów" (Wrocław, 2-4 grudnia 1992). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 168-170  szczegóły 
707.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cybienko Helena Zacharowna: "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza w rosyjskich przekładach i w krytyce (do roku 1917). Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 111-115  szczegóły 
708.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dopart Bogusław: Widzenie księdza Piotra a wieszczba Oleszkiewicza. Stopnie proroczych wtajemniczeń w trzeciej części "Dziadów". Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 79-90  szczegóły 
artykuł: Fabianowski Andrzej: "Wielka Improwizacja" czy "Widzenie księdza Piotra"?. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 117-124 (nt. dwu możliwych wariantów interpretacji III części "Dziadów"...) szczegóły 
artykuł: Makowski Stanisław: "Dziady" Mickiewicza - "Dziady" Słowackiego. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 33-50 (nt. inspirowanych "Dziadami" A. Mickiewicza utworów Juliusza Słowackie...) szczegóły 
artykuł: Masłowski Michał: Kto jest bohaterem "Dziadów"?. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 23-31  szczegóły 
artykuł: Śliwiński Marian: Polemika z chrześcijaństwem w "Dziadach" wileńsko-kowieńskich. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 81-94 (z fragm. utworu...) szczegóły 
709.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łanda Siemion: Zagorzały bajronista (Do genezy artykułu Mickiewicza "Goethe i Byron"). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 5/6 s. 135-142  szczegóły 
710.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Roguski Piotr: Mickiewiczowskie "Księgi pielgrzymstwa polskiego" w kręgu idei Hambacher Fest. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 71-77  szczegóły 
711.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Główko Olga: Dwa nekrologi - Aleksandra Poleżajewa "Wieniec na trumnę Puszkina" i Adama Mickiewicza "Puszkin i ruch literacki w Rosji". Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 125-137  szczegóły 
712.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Adelgejm Irina: Pejzaż a stan duszy: z problematyki psychologii percepcji w "Sonetach krymskich" Adama Mickiewicza. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 139-145  szczegóły 
713.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biliński Krzysztof: Swedenborg a "Zdania i uwagi" Adama Mickiewicza. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 65-71 (myśli mistyka szwedzkiego w utworze poety...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
714.kult: Michajłowa Maria W.: Obchody stulecia urodzin Adama Mickiewicza w Rosji. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 73-81  szczegóły 
715.kult: Pancikova Marta: Obchody dwusetnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza w Słowacji. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 126-127  szczegóły 
716.kult: Przybyła Zbigniew: Obchody setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza na ziemiach polskich. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 61-71  szczegóły 
717.kult: Szwed Anna: Rok Mickiewiczowski w Bułgarii. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 189-190 (zestawienie imprez...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
718.wiersz: Miłosz Czesław: Po ziemi naszej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 45  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
719.artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Miłosz i Canetti - (auto)biografia jako tekst kultury. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 1 s. 41-57  szczegóły 
720.artykuł: Kłosińska-Duszczyk Monika: Funkcjonalizacja przestrzeni w prozie Zygmunta Haupta i Czesława Miłosza. Kresy - Ameryka. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 3 s. 111-122  szczegóły 
721.artykuł: Strzecka Magdalena: Pantagruel na wyspach XX wieku (Gra Czesława Miłosza, Aleksandra Wata i Hermanna Hessego z nieznanym lądem). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 3 s. 49-64  szczegóły 
722.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcik Tomasz: Witkacy i poeci. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 6 s. 75-80 (wiersz jako interpretacja poetyckiego mitu Stanisława Ignacego Witkiew...) szczegóły 
  Misakowski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
723.artykuł: Bazylewski Andriej: Poeta Stanisław Misakowski: zwycięstwo nad pustką. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 131-137  szczegóły 
  Młynarski Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
724.wiersz: Młynarski Wojciech: Piosenka o przyszłości chirurgii. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 2 s. 25-26  szczegóły 
  Mochnacki Maurycy
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
725.tekst paraliteracki: Mochnacki Maurycy: Odpowiedź na uwagi w "Gazecie Warszawskiej", w nrze 17 przez T., i na artykuł nadesłany do nru 7 "Gazety Polskiej". Przegląd Humanistyczny 1997 nr 3 s. 140-144 (pierwodruk: Gazeta Polska 1827 nr 27 z 27 I s. 2-3; ogłosił, pr...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
726.artykuł: Strzyżewski Mirosław: Debiut krytyczny Mochnackiego?. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 123-131 (z domniemanym tekstem Maurycego Mochnackiego "Do wydawców Gazety Lite...) szczegóły 
  Morsztyn Jan Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
727.artykuł: Stępień Paweł: Jana Andrzeja Morsztyna wizja świata. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3 s. 83-98  szczegóły 
728.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Raffo Anton M.: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 7 s. 169-173 (przekład z Torquata Tassa...) szczegóły 
729.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stępień Paweł: Fraszki erotyczne Jana Andrzeja Morsztyna, czyli w poszukiwaniu prawd ostatecznych. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 139-147 (zawiera także utwory...) szczegóły 
  Mrożek Sławomir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
730.artykuł: Kasperski Edward: Mrożek i katastrofizm współczesny. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 69-79  szczegóły 
731.artykuł: Kośny Witold: Barok w dramatopisarstwie Sławomira Mrożka. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 3 s. 85-94  szczegóły 
732.artykuł: Masłowski Michał: Sławomir Mrożek: teatr absurdu czy absurd jako teatr. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 7 s. 59-72 (zmieniony tekst refertu wygłoszonego na X Międzynarodowym Kongresie Sl...) szczegóły 
733.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Scholze Dietrich: Nareszcie wyzwoleni czy znowu zniewoleni? Polska emigracja powojenna we własnym zwierciadle. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 37-50 (także o twórcz. Witolda Gombrowicza...) szczegóły 
  Myśliwski Wiesław
734.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziekanowski Czesław: Psychoanalityczna interpretacja "Nagiego sadu" Wiesława Myśliwskiego. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 105-122  szczegóły 
735.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziekanowski Czesław: Psychoanalityczna interpretacja "Kamienia na kamieniu" W. Myśliwskiego. Bohater i narrator w "Kamieniu na kamieniu". Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 51-63  szczegóły 
736.recenzja: Szymanis Eligiusz: "Towianica" - trucizna mistrza Andrzeja. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 7 s. 168-170  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nalepiński Tadeusz
737.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wedemann Marek: Tadeusza Nalepińskiego "On idzie! Rzecz o Królu-Duchu Rosji". Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 69-83 (omów. ks. pośw. literaturze rosyjskiej...) szczegóły 
  Naruszewicz Adam
738.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łossowska Irena: Sesja oświeceniowa. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 180-184  szczegóły 
  Niemcewicz Julian Ursyn
739.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaśkiewicz Leszek: Przegląd Humanistyczny 2001 nr 1 s. 113-114  szczegóły 
740.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bąbel Agnieszka M.: Sprawozdanie z konferencji Niemcewiczowskiej. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 4 s. 131-134  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
741.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: Nad tomikiem rosyjskich tłumaczeń twórczości Cypriana Norwida. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 5 s. 153-156  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
742.wiersz: Norwid Cyprian Kamil: Nie tylko przeszłość wieczną.... Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 95  szczegóły 
743.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rzońca Wiesław: Najnowsze książki o Norwidzie. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 5 s. 139-141  szczegóły 
744.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rzońca Wiesław: Najnowsze książki o Norwidzie. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 5 s. 139-141  szczegóły 
745.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rzońca Wiesław: Najnowsze książki o Norwidzie. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 5 s. 139-141  szczegóły 
746.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rzońca Wiesław: Najnowsze książki o Norwidzie. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 5 s. 139-141  szczegóły 
747.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kasperski Edward: Czy Norwid był dekonstrukcjonistą?. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 154-159  szczegóły 
748.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Romaniuk Radosław: Dekonstrukcja pozytywna. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 6 s. 99-101  szczegóły 
749.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sudolski Zbigniew: W kręgu historii literatury. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 117 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
750.artykuł: Kasperski Edward: Filozofia konfliktu i walki. Cyprian Kamil Norwid i August Cieszkowski. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 2 s. 69-89  szczegóły 
751.artykuł: Klimanowska Dorota: Balet i mistyka - Cypriana Norwida poetycki odblask tańca. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 2 s. 53-66  szczegóły 
752.artykuł: Korolko Mirosław: Retoryka w twórczości Cypriana Kamila Norwida. Przegląd Humanistyczny 1987 nr 3 s. 1-13  szczegóły 
polemika: Rzońca Wiesław: O Norwidzie retorycznym. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 5 s. 145-157  szczegóły 
753.artykuł: Mucha Bogusław: "Obywatel rzymski" Cyprian Norwid i "polski" papież Pius IX. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 4 s. 1-10 (nt. kontaktów Cypriana Norwida z papieżem Piusem IX...) szczegóły 
754.artykuł: Rzońca Wiesław: Dialektyka nieba - Szymborska i Norwid. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 67-79  szczegóły 
755.artykuł: Rzońca Wiesław: O "ciemności" Norwida. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 95-108  szczegóły 
756.artykuł: Śliwiński Marian: Synkretyzm religijno-filozoficzny Norwida. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 53-64  szczegóły 
757.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Klimanowska Dorota: Na drodze poszukiwania prawdy o człowieku - "Nieskończony" Cypriana Norwida. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 4 s. 11-20  szczegóły 
758.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Marian: Naród i historia jako kategorie estetyki Norwida. Wokół "Promethidiona". Przegląd Humanistyczny 2003 nr 2 s. 45-52  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
759.korespondencja: Rzońca Wiesław: "Coś ty uczynił ludziom, Mickiewiczu? -". Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 89-100 (stosunek poety do Adama Mickiewicza w świetle jego listów do różnych a...) szczegóły 
  Nowak Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
760.artykuł: Semczuk Małgorzata: Człowiek - człowiekowi...? Tradycja biblijna we współczesnej poezji polskiej w swym negatywnym i pozytywnym obrazie. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 2 s. 91-104 (także o twórczośći Edwarda Stachury...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
761.recenzja: Piechota Marek: Krok ku monografii. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 171-173  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Orkan Władysław
762.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Faron Bolesław: Pisarz chłopski wobec wielkiej wojny (Władysław Orkan). Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 7-19  szczegóły 
763.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisarz chłopski wobec wielkiej wojny (Władysław Orkan). Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 7-19  szczegóły 
  Ossendowski Ferdynand Antoni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
764.artykuł: Chruszczyński Andrzej: O utworach politycznych A.F. Ossendowskiego. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 67-76  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pankowski Marian
765.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruta-Rutkowska Krystyna: Stanisława Barcia próba spojrzenia na pisarstwo Pankowskiego. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 154-156  szczegóły 
766.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czaplejewicz Eugeniusz: Odkrywanie dramaturgii Pankowskiego. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 1 s. 123-125  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
767.artykuł: Barć Stanisław: O twórczości Pankowskiego. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5/6 (1991) s. 93-106  szczegóły 
  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
768.artykuł: Semczuk Małgorzata: Anna Achmatowa - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Paralele nie tylko poetyckie. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 2 s. 69-78  szczegóły 
  Pietkiewicz Antoni
    wiersze (alfabet tytułów)
769.wiersz: Pietkiewicz Antoni: Na cześć Kolumba. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 4  szczegóły 
  Pietrzak Włodzimierz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
770.tekst paraliteracki: Pietrzak Włodzimierz: Nieznane listy Włodzimierza Pietrzaka. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 147-155 (do Jerzego Stempowskiego (4 z l. 1936-1937); do druku podała i wstęp: ...) szczegóły 
  Potocki Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
771.artykuł: Janeczek Zdzisław: Potocki wobec spraw urojonych i "rządów sejmikowych w Polsce" w latach 1790-1792. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 19-31  szczegóły 
  Potocki Wacław
772.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewska Halina: Wartościowanie Turków w "Wojnie chocimskiej" Wacława Potockiego. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 1 s. 45-62  szczegóły 
  Prus Bolesław
773.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kulczycka-Saloni Janina: Dwie nowe monografie "Lalki". Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 144-148  szczegóły 
774.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bobrowska Barbara: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 8/9 s. 216-220  szczegóły 
775.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kulczycka-Saloni Janina: Dwie nowe monografie "Lalki". Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 144-148  szczegóły 
776.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Bolesław Prus - publicysta, redaktor, teoretyk prasy. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 2 s. 132-134  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
777.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Trop platoński w poetyce Prusa. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 11 s. 95-119 (dot. "Lalki" i "Faraona"...) szczegóły 
778.artykuł: Lehr-Spławiński Piotr: Prus i Cezanne albo rodzime wątki kubistyczne. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 1 s. 71-82  szczegóły 
779.artykuł: Warzenica-Zalewska Ewa: Pojęcie humoru i jego rola w powieściopisarstwie polskim drugiej połowy XIX wieku (Na przykładzie twórczości Bolesława Prusa). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 103-118  szczegóły 
780.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łapot Mirosław: Sesja Prusowska w kieleckiej WBP. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 2 s. 167-168  szczegóły 
781.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Warzenica-Zalewska Ewa: O źródłach powieści "Faraon" Bolesława Prusa. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 7 s. 107-121  szczegóły 
782.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bachórz Józef: Oswajanie miasta. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 65-76 (wątek Warszawy i Paryża w powieści...) szczegóły 
artykuł: Budd Louis J.: Polski realizm i naturalizm a specyficzność amerykańska: "Lalka" Prusa. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 61-75  szczegóły 
artykuł: Wójcik Tomasz: Paryska utopia Bolesława Prusa. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 7 s. 123-131  szczegóły 
  Pruszyńska Anna
783.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Drozdowski Marian Marek: Między Bohem a Słuczą. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 4 s. 159-163  szczegóły 
  Przesmycki Zenon
    listy (alfabet tytułów)
784.listy: Przesmycki Zenon: Listy Zenona Przesmyckiego-Miriama do Edwarda Jelinka. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 2 s. 123-144 (21 listów z l. 1883-1885, 1887, 1890, 1893-1895; do druku podała i wst...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
785.tekst paraliteracki: Przesmycki Zenon: Prospekt. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 150-152 (wydany anonimowo prospekt czasopisma Życie (Warszawa); z art. w...) szczegóły 
  Przyboś Julian
786.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mrugalski Michał: Przegląd Humanistyczny 2003 nr 4 s. 123-124  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
787.artykuł: Kardaś Barbara: Człowiek słoneczny Słowackiego i Przybosia. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 119-126 (relacje między utworami Przybosia z 1958-1970 a późnymi utworami Słowa...) szczegóły 
  Przybylski Jacek Idzi
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
788.artykuł: Appel Włodzimierz: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 11 s. 155-160  szczegóły 
  Przybyszewska Stanisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
789.artykuł: Heistein Józef: Obraz władzy i terroru w "Teatrze rewolucji" S.P.. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 8/9 s. 49-57 (dot. sztuk "Thermidor", "Dziewięćdziesiąty trzeci", "Sprawa Dantona"; ...) szczegóły 
  Przybyszewski Stanisław
    listy (alfabet tytułów)
790.listy: Przybyszewski Stanisław: Listy Przybyszewskiego do Żeromskiego. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 141-146 ((2 z 1899, 1 z 1912, 1 z 1916, 1 z 1917); wyd. i koment.: Zdzisław J. ...) szczegóły 
791.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Taborski Roman: Książka o recepcji Przybyszewskiego w Niemczech. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 140-142  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
792.artykuł: Makowski Stanisław: Słowacki i neolamarckizm niemiecki w koncepcji ekspresjonizmu Stanisława Przybyszewskiego. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 83-92  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Radziwiłł Albrycht Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
793.artykuł: Lolo Radosław: Albrycht Stanisław Radziwiłł wobec wojny trzydziestoletniejw świetle swoich pamiętników i korespondencji. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 2/3 s. 135-146  szczegóły 
  Reymont Władysław Stanisław
    listy (alfabet tytułów)
794.listy: Reymont Władysław Stanisław: Listy Władysława Stanisława Reymonta do Michała Siedleckiego. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 2 s. 131-143 (15 z lat 1902-1906, 1911; ogłosiła, wstęp i przypisy: Beata Fert...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
795.artykuł: Lipatow Aleksander: Europeizm Władysława Stanisława Reymonta jako źródło jego sukcesu w Rosji. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 3 s. 29-33  szczegóły 
796.artykuł: Zacharska Jadwiga: Kobiety w prozie Reymonta. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 59-69  szczegóły 
797.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Occheli Wiera I.: "Marzyciel" Reymonta - z problematyki genezy. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 71-81  szczegóły 
798.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karwacka Helena: Wokół "Ziemi obiecanej". Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 33-58 (dot. obrazu Łodzi w prasie i literaturze przed powstaniem "Ziemi obiec...) szczegóły 
  Rosner Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
799.artykuł: Taborski Roman: Ignacy Rosner - między polityką, literaturą a teatrem. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 89-98  szczegóły 
  Rostworowski Karol Hubert
800.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jakubowska-Opalińska Jadwiga: W kręgu teatru Karola Huberta Rostworowskiego. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 166-168  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
801.wiersz: Różewicz Tadeusz: Gwiazda żywa. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 4 s. 112-113  szczegóły 
802.wiersz: Różewicz Tadeusz: [Gwiazda żywa] Lebender Stern. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 4 s. 118-119  szczegóły 
803.wiersz: Różewicz Tadeusz: [Gwiazda żywa] Lebendiger Stern. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 4 s. 118  szczegóły 
804.wiersz: Różewicz Tadeusz: Kamienni bracia. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 79-80  szczegóły 
805.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burkot Stanisław: Portret rzetelny, con amore malowany. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 177-180  szczegóły 
806.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mrugalski Michał: Przegląd Humanistyczny 2003 nr 4 s. 122  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
807.artykuł: Burkot Stanisław: Ironia - broń obosieczna Tadeusza Różewicza. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 19-32  szczegóły 
808.artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Sceniczna twórczość Różewicza: przebieg procesu likwidacyjnego. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 87-91  szczegóły 
809.artykuł: Kośny Witold: "Przemówił dziad do obrazu, a obraz do niego ani razu" (Tadeusza Różewicza wiersze o obrazach). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 73-80 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
810.artykuł: Lam Andrzej: Różewicz - socrealista?. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 69-76  szczegóły 
811.artykuł: Olschowsky Heinrich: Tadeusz Różewicz a Niemcy albo Prowincja i Europa. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 77-85  szczegóły 
812.artykuł: Wójcik Tomasz: Tadeusza Różewicza romans z modernizmem. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 99-111 (odniesienia do lit. Młodej Polski w twórcz. T. Różewicza; z fragm. utw...) szczegóły 
813.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malerius Stephan: Tłumaczenie żywe i martwa ozdobna szata ("Gwiazda żywa" Tadeusza Różewicza i jego niemieckie tłumaczenia). Przegląd Humanistyczny 1994 nr 4 s. 109-123 (z tekstem wiersza w języku polskim i w niemieckich tłumaczeniach...) szczegóły 
814.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wroczyński Tomasz: "Spadanie" Tadeusza Różewicza - w kręgu języka i poetyki. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 93-98  szczegóły 
  Ruszczyc Ferdynand
815.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Dziennik wileński Ferdynanda Ruszczyca. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 155-157  szczegóły 
816.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Dziennik wileński Ferdynanda Ruszczyca. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 155-157  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sapkowski Andrzej
817.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szymczak Małgorzata: Sakralizacja i desakralizacja rzeczywistości w opowiadaniach o Wiedźminie oraz cyklu powieściowym Andrzeja Sapkowskiego. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 2 s. 51-69  szczegóły 
  Sarbiewski Maciej Kazimierz
818.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Strykowska Monika: Maciej Kazimierz Sarbiewski czyli o zmierzaniu do Europy. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 146-149  szczegóły 
819.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazurkiewicz Roman: Książka o Sarbiewskim. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 144-145  szczegóły 
820.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chemperek Dariusz: "Descriptio gentium" Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Daniela Naborowskiego. Zagadki powstania, translacji i recepcji utworu. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 95-104 (dotyczu utworu Sarbiewskiego i jego przekładu dokonanego przez Daniela...) szczegóły 
  Schulz Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
821.artykuł: Kasperski Edward: Mit maciczny, Bruno Schulz i Kresy. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 3 s. 79-94  szczegóły 
  Sendor Leokadia
822.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wierzbicki Zbigniew T.: Wieś bez retuszu - w świetle "Pamiętnika wiejskiej dziewczyny". Przegląd Humanistyczny 2003 nr 4 s. 107-112  szczegóły 
  Sielicki Franciszek
823.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łużny Ryszard: Losy mieszkańców Wilejszczyzny w latach 1939-1946. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 2 s. 149-152  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    listy (alfabet tytułów)
824.listy: Sienkiewicz Henryk: Henryka Sienkiewicza listy do Jadwigi Janczewskiej. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 133-135 (2 z 1888; ogłosił i komentarzem opatrzył Lech Ludorowski...) szczegóły 
825.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kosman Marceli: O "Powieściach z lat dawnych" Henryka Sienkiewicza. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 3 s. 156-161  szczegóły 
recenzja: Kotowski Maciej: Sienkiewicza "Powieści z lat dawnych". Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 140-141  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
826.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Literaci i literatura w publicystyce Henryka Sienkiewicza. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 57-63  szczegóły 
827.artykuł: Ludorowski Lech: Na tropach daru Michała Wołodyjowskiego. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 45-55 (próba określenia ofiarodawcy, podpisującego się "Michał Wołodyjowski",...) szczegóły 
828.artykuł: Ludorowski Lech: Portret inicjalny heroiny w powieściach historycznych H. Sienkiewicza. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 47-63  szczegóły 
829.artykuł: Szocki Józef: Utwory Henryka Sienkiewicza w recepcji szkolnej (okres międzywojenny i współczesność). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 115-118  szczegóły 
830.artykuł: Taborski Roman: Sienkiewicz w Wiedniu i Kaltenleutgeben. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 125-132 (na podstawie listów pisarza do siostry jego pierwszej żony, Jadwigi Ja...) szczegóły 
831.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalik Małgorzata: Z Sienkiewiczem w Tarnobrzegu. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 173-174  szczegóły 
832.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowakowska Anna: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 194-195  szczegóły 
833.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przybyła Zbigniew: Spotkania muzealne: Oblęgorek-Żarnowiec. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 176-177 (sprawozdanie...) szczegóły 
834.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ihnatowicz Ewa: Sienkiewicz i epoki. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 173-175 (sprawozdanie...) szczegóły 
835.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łapot Mirosław: Sesja Sienkiewiczowska w Oblęgorku i Częstochowie. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 178-180 (sprawozdanie...) szczegóły 
836.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cybienko Helena: "Bez dogmatu" Henryka Sienkiewicza w przekładach rosyjskich i w krytyce. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 83-92  szczegóły 
837.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przybyła Zbigniew: "Ezopowe" konotacje ojczyzny w "Latarniku" Sienkiewicza. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 161-164  szczegóły 
838.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kosman Marceli: Boje o Skrzetuskiego. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 225-236 (pierwowzór bohatera w opiniach Ludwika Kubali, Zygmunta Szweykowskiego...) szczegóły 
839.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zacharska Jadwiga: Sienkiewiczowski ideał kobiety - Marynia Połaniecka. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 71-82  szczegóły 
840.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ihnatowicz Ewa: O "Szkicach węglem". Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 65-70 (nowatorstwo utworu...) szczegóły 
841.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bujnicki Tadeusz: Przedproże "Trylogii". Od historyków "szkoły krakowskiej" do Kubali. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 27-43  szczegóły 
artykuł: Bujnicki Tadeusz: "Trylogia" w kontekście dziewiętnastowiecznej powieści historycznej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 29-45 (miejsce Trylogii wśród pow. hist. Józefa Ignacego Kraszewskiego, Teodo...) szczegóły 
artykuł: Kosman Marceli: Czytanie Sienkiewicza. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 1-11 (o współczesnych interpretacjach "Trylogii"...) szczegóły 
artykuł: Siekierski Stanisław: Czytania Sienkiewicza. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 13-25 (współczesne zainteresowania czytelnicze "Trylogią"...) szczegóły 
artykuł: Wrzosek Stefan: Kłopoty badacza historii z tożsamością. Na marginesie dyskusji o "Trylogii" Henryka Sienkiewicza. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 133-146 (wypowiedzi historyków nt. "Trylogii"...) szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Artyzm "Trylogii" Henryka Sienkiewicza. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 137-139  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
842.kult: Przybyła Zbigniew: Królewski dar narodu dla Sienkiewicza. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 93-104 (okoliczności nabycia i przekazania pisarzowi nieruchomości w Oblęgorku...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
843.artykuł: Adamkowicz-Iglińska Bożena: Juliusza Słowackiego genezyjski ideał człowieka. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 47-55  szczegóły 
844.artykuł: Chimiak Łukasz: Memoriał generał-gubernatora Skałona w sprawie obchodów w Warszawie setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 161-165  szczegóły 
845.artykuł: Kasperski Edward: Wyznaczniki i kryteria mistyki. O wierszach liryczno-mistycznych Juliusza Słowackiego. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 39-52  szczegóły 
846.artykuł: Makowski Stanisław: "Dziady" Mickiewicza - "Dziady" Słowackiego. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 33-50 (nt. inspirowanych "Dziadami" Adama Mickiewicza utworów J. Słowackiego:...) szczegóły 
847.artykuł: Makowski Stanisław: Genezyjscy synowie słowa. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 51-59 (z fragm. utworów...) szczegóły 
848.artykuł: Makowski Stanisław: Genezyjski anioł w rodzinnym Krzemieńcu. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 81-87  szczegóły 
849.artykuł: Makowski Stanisław: Słowacki - kontynuator Malczewskiego. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 2 s. 85-99 (reminiscencje "Marii" w twórczości Juliusza Słowackiego...) szczegóły 
850.artykuł: Makowski Stanisław: Wielki nieobecny. (Kilka uwag na zakończenie Roku Słowackiego). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 1-10 (dot. współczesnej recepcji twórczości poety w kontekście wydarzeń Roku...) szczegóły 
851.artykuł: Mikołajczuk Agnieszka: Konotacje nazw drogich kamieni w utworach Juliusza Słowackiego (Na przykładzie "rubinu"). Przegląd Humanistyczny 1994 nr 1 s. 89-108  szczegóły 
852.artykuł: Mucha Bogusław: Pisarze rosyjscy w opinii Juliusza Słowackiego. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 23-30  szczegóły 
853.artykuł: Pietrzyk Agnieszka: Juliusza Słowackiego łódź z żaglem i statek parowy. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 2 s. 53-63 (motyw łodzi, statku i żeglowania w twórczości poety...) szczegóły 
854.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokołowska Agnieszka: Filozofia genezyjska Juliusza Słowackiego. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 5 s. 145  szczegóły 
855.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rzońca Wiesław: Sesja naukowa: "Juliusz Słowacki - Zygmunt Krasiński 1809 - 1849 - 1859". Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 173-175  szczegóły 
856.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fabianowski Andrzej: Sesja Słowackiego w Krzemieńcu. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 164-165  szczegóły 
857.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krzyżak Agnieszka: Sesja Słowackiego w Krzemieńcu. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 188  szczegóły 
858.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gromadzki Juliusz: "Genezis z Ducha" a teorie ewolucji przyrodniczej. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 57-66  szczegóły 
859.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przybyła Zbigniew: Interpretacje alternatywne "Grobu Agamemnona" Słowackiego (Edukacyjne "wyzwanie postmodernizmu"). Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 51-66  szczegóły 
860.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Troszyński Marek: "Kordian" - dzieje bohatera. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 139-152  szczegóły 
861.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: "Król-Duch" - czyli tajemnica początku i końca. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 41-50 (utwór jako poemat filozoficzny...) szczegóły 
862.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szymanis Eligiusz: Genezyjski kontekst wizji pradziejów Polski w "Lilli Wenedzie" Juliusza Słowackiego. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 37-45  szczegóły 
863.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kasperski Edward: Dialog romantyczny (Krasiński - Słowacki). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 11 s. 87-106  szczegóły 
864.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dąbrowski Roman: Poeta-pielgrzym i czytelnik (Uwagi o relacjach komunikacyjnych w "Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu" Juliusza Słowackiego). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 61-71 (z fragm. utworu...) szczegóły 
865.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nesteruk Małgorzata: Nowy program poezji romantycznej (O przedmowie do III tomu "Poezji" Juliusza Słowackieo). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 129-138 (także o relacjach Słowackiego z Adamem Mickiewiczem...) szczegóły 
866.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biliński Krzysztof: "Pośród niesnasków..." Juliusza Słowackiego wobec źródeł biblijnych. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 31-36  szczegóły 
867.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przybyła Zbigniew: Tertium quid adresatki "Rozłączenia" Słowackiego. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 73-80 (z fragm. utworu...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
868.kult: Faron Bolesław: Pośmiertny powrót Juliusza Słowackiego do kraju. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 11-30 (o idei i realizacji sprawy sprowadzenia prochów poety do Polski...) szczegóły 
869.kult: Żółkiewski Witold: Krzemienieckie uroczystości w dniach sprowadzenia do kraju prochów Juliusza Słowackiego w roku 1927. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 4 s. 143-145  szczegóły 
  Spasowicz Włodzimierz
870.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kulczycka-Saloni Janina: Kilka uwag i uzupełnień w sprawie bohatera książki: "Być liberałem w czasie trudnym. Rzecz o Włodzimierzu Spasowiczu. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 3 s. 45-54  szczegóły 
  Stachura Edward
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
871.artykuł: Semczuk Małgorzata: Człowiek - człowiekowi...? Tradycja biblijna we współczesnej poezji polskiej w swym negatywnym i pozytywnym obrazie. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 2 s. 91-104 (także o twórczości Tadeusza Nowaka...) szczegóły 
  Stempowski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
872.artykuł: Żukowska Kazimiera: W stulecie urodzin. Jerzy Stempowski - szkoła myślenia i szkoła stylu. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 83-96  szczegóły 
  Stern Anatol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
873.artykuł: Majerski Paweł: O języku (w) poezji Anatola Sterna. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 103-124  szczegóły 
  Straszewicz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
874.artykuł: Gosk Hanna: Archiwum Czesława Straszewicza (1904-1963). Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 121-125 (nt. materiałów po pisarzu przekazanych do Muzeum Literatury im. A. Mi...) szczegóły 
875.artykuł: Gosk Hanna: To Straszewicz. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 81-91  szczegóły 
  Strzelecki Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
876.artykuł: Śliwa Michał: Idee socjalizmu humanistycznego Jana Strzeleckiego. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 23-33  szczegóły 
  Sygietyński Antoni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
877.artykuł: Klemm Waldemar: "Twórca krytyk strasznych". O warszawskich losach Antoniego Sygietyńskiego. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 119-133 (biogr....) szczegóły 
  Szymański Adam (1852 -1916)
878.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chudzik Agata: Kogo dziś interesuje Syberia?. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 1 s. 172-175  szczegóły 
  Szymborska Wisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
879.artykuł: Rzońca Wiesław: Dialektyka nieba - Szymborska i Norwid. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 67-79  szczegóły 
  Szymonowic Szymon
880.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Milewska-Waźbińska Barbara: Nie tylko "Sielanki". O łacińskiej twórczości Szymona Szymonowica. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 145-147  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Świętochowski Aleksander
881.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paczoska Ewa: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 8/9 s. 213-216  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tetmajer Kazimierz Przerwa
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
882.tekst paraliteracki: Tetmajer Kazimierz Przerwa: Adnotacja do powieści "Gra fal". Przegląd Humanistyczny 1993 nr 6 s. 137-138 (druk. z rkpsu; ze wstępem: Ewa Wyszyńska-Koterla: Adnotacja do powieśc...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
883.artykuł: Zacharska Jadwiga: Kazimierz Przerwa-Tetmajer wobec wojny. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 21-28  szczegóły 
884.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zacharska Jadwiga: Sienkiewiczowska nowela Tetmajera. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 105-113 (analogie utworu z twórczością Henryka Sienkiewicza...) szczegóły 
  Themerson Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
885.artykuł: Łesyszak Mirosław: Themerson i emigracja. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 97-116 (stosunek pisarza do emigracji w świetle jego twórczości...) szczegóły 
  Tomaszewski Tadeusz
886.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kruszewski Krzysztof: Weretycy. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 7-17  szczegóły 
  Troczyński Konstanty
887.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Konstantego Troczyńskiego "dynamika literatury" (Wstępny szkic problematyki). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 51-59 (myśl naukowa K. Troczyńskiego...) szczegóły 
  Tuwim Julian
    listy (alfabet tytułów)
888.listy: Tuwim Julian: [List]. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 155-156 (do Jakowa Zundełowicza (z 1937); do druku podał i komentarzem pt. "Jul...) szczegóły 
  Twardowski Kazimierz
889.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tyburski Włodzimierz: Kazimierz Twardowski i jego szkoła filozoficzna. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 179-182  szczegóły 
890.artykuł: Wójcik-Łagan Hanna: "W poszukiwaniu siebie..." Mariana Tyrowicza. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 8/9 s. 163-165  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Ujejski Kornel
    wiersze (alfabet tytułów)
891.wiersz: Ujejski Kornel: Wandzie Monne (W sztambuchu). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5/6 (1991) s. 156  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
892.korespondencja: Sudolski Zbigniew: Kornel Ujejski - Wanda Monne-Młodnicka czyli prawdziwy kryzys epistolografii romantycznej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5/6 (1991) s. 155-161 (z fragm. listów K. Ujejskiego do W. Monne-Młodnickiej i W. Monne-Młodn...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vincenz Stanisław
893.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalczyk Andrzej S.: Sesja o Stanisławie Vincenzie. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 183-185 (spraw....) szczegóły 
894.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Kresowe bałaguły. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 43-58  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
895.kult: Kolbuszewski Jacek: Fundacja "Pro Vincenz". Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 178-179 (nt. zadań Fundacji...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wandurski Witold
    wiersze (alfabet tytułów)
896.wiersz: Wandurski Witold: Do mas!. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 158 (pierwodruk, opublikowany z archiwum Jakowa Zundełowicza...) szczegóły 
897.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Golceker Jurij: Julian Tuwim i Witold Wandurski w archiwum Jakowa Zundełowicza. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 155-159  szczegóły 
  Wat Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
898.artykuł: Strzecka Magdalena: Pantagruel na wyspach XX wieku (Gra Czesława Miłosza, Aleksandra Wata i Hermanna Hessego z nieznanym lądem). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 3 s. 49-64  szczegóły 
899.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borowczyk Jerzy, Ratajczak Wiesław: O sesji "Twórczość Aleksandra Wata". Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5/6 (1991) s. 185-187  szczegóły 
  Wieniawa-Długoszowski Bolesław
900.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Drozdowski Marian Marek: Wspomnienia Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 132-134  szczegóły 
  Wierzyński Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
901.artykuł: Kądziela Paweł: Projekt edycji "Pism" Kazimierza Wierzyńskiego. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 3 s. 159-169  szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław
902.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Klimanowska Dorota: Świat św. Franciszka z Asyżu a literacki franciszkanizm młodopolski w opowiadaniach Stanisława Witkiewicza ze zbioru pt. "Z Tatr'. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 129-138  szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
903.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Romaniuk Radosław: Dekonstrukcja pozytywna. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 6 s. 99-101  szczegóły 
904.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rzońca Wiesław: Witkacy a tradycja. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 3 s. 182-186  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
905.artykuł: Paczoska Ewa: Witkacy i naturalizm. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 35-41 (także nt. Stanisława Witkiewicza...) szczegóły 
  Witwicki Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
906.artykuł: Jadczak Ryszard: Kazimierzowi Twardowskiemu - "Discipulorum amor et pietas". Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 173-177 (dot. sprawy wręczenia Kazimierzowi Twardowskiemu medalu pamiątkowego; ...) szczegóły 
907.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Symotiuk Stefan: "Przechadzka" jako czynność kulturowa. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 5 s. 53-65  szczegóły 
  Wojciechowski Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
908.artykuł: Mielhorski Robert: O funkcji ludycznej i perswazyjnej w powieściach P. Wojciechowskiego. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 93-108  szczegóły 
  Wolica Andrzej
909.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniakowski Krzysztof: "Człowiek jest zawsze sam ze swoją męką i cierpieniem" (nad nieznanym dramatem Andrzeja Wolicy). Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 167-172 (nt. dramatu pozostającego w rękopisie...) szczegóły 
  Wujek Jakub
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
910.artykuł: Kuźmina Dariusz: Stan badań nad Jakubem Wujkiem. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 3 s. 27-35  szczegóły 
  Wybicki Józef
911.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biliński Bronisław: Nad genezą "Mazurka Dąbrowskiego" (Z nowych badań i ustaleń chronologicznych i topograficznych w Reggio Emilia). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 27-49  szczegóły 
  Wyspiański Stanisław
912.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Susłowska Anna: Wyspiańskiego zmagania z mesjanizmem. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 159-162  szczegóły 
913.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zacharska Jadwiga: "Wesele" raz jeszcze. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 97-107  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zapolska Gabriela
    listy (alfabet tytułów)
914.listy: Zapolska Gabriela: [Listy]. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 2 s. 129-131 (adresaci: redakcja "Słowa Polskiego" (z 1902), Stefan Krzywoszewski (z...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
915.artykuł: Knysz-Rudzka Danuta: Gabrieli Zapolskiej - spotkania z naturalizmem. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 1 s. 49-69  szczegóły 
  Zdziechowski Marian
    listy (alfabet tytułów)
916.listy: Zdziechowski Marian: [Listy]. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 154-168 (do Antonio Fogazzara z 1899, z 1903, 2 z 1904, 2 z 1905, 2 z 1906, z 1...) szczegóły 
917.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Aulak Jolanta: Marian Zdziechowski i Lew Tołstoj. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 168-170  szczegóły 
918.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymańska Beata: Sympatyk modernizmu religijnego. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 156-158  szczegóły 
  Zychowicz Jacek
    proza (alfabet tytułów)
919.proza: Zychowicz Jacek: Śmierć młodości?. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 4 s. 99-105  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    listy (alfabet tytułów)
920.listy: Żeromski Stefan: [Listy]. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 6 s. 151-164 (do Franciszka Bauera-Czarnomskiego (1924), Wacława Gąsiorowskiego (z 1...) szczegóły 
921.listy: Żeromski Stefan: Listy Stefana Żeromskiego do Michała Sokolnickiego. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 127-134 (7 listów z l. 1910-1911; do druku podał i wstęp: Paweł Kądziela...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
922.tekst paraliteracki: Żeromski Stefan: O loterii książkowej. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 148-150 (ogł., przypisy i wstęp: Zdzisław Jerzy Adamczyk: Artykuł Stefana Żerom...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
923.artykuł: Klejnocki Jarosław: "Taki zwykły pisarz" (Impresja szkolna). Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 27-33 (odbiór twórczości Stefana Żeromskiego przez uczniów warszawskich lice...) szczegóły 
924.artykuł: Libera Zdzisław: Stefan Żeromski w siedemdziesiątą rocznicę śmierci. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 1-9  szczegóły 
925.artykuł: Ziejka Franciszek: Paryskie nadzieje i oczekiwania Stefana Żeromskiego. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 1-16  szczegóły 
926.artykuł: Zych Daniel: "Wygnaniec na Sybir, więzień, bohater, założyciel sekty": J.W. Machajski jako bohater utworów Żeromskiego. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 149-167 (dzieje przyjaźni Żeromskiego z Janem Wacławem Machajskim i jej literac...) szczegóły 
927.artykuł: Zychowicz Jacek: Ożywić Żeromskiego. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 23-26  szczegóły 
928.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przybyła Zbigniew: Żeromski i jego współcześni. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 175-177  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
929.wywiad: Wierzyński Kazimierz: Czy literat może wyżyć z pióra?. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 135-136 (z 1923, ze wstępem: Paweł Kądziela: Zapomniany wywiad Stefana Żeromski...) szczegóły 
930.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Baranow Andriej: "Dzieje grzechu" S. Żeromskiego a literatura rosyjska. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 143-154 (porównanie głównie z twórczością Lwa Tołstoja i Fiodora Dostojewskiego...) szczegóły 
931.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przybyła Zbigniew: Żeromski wobec malarstwa polskiego (na podstawie "Dzienników"). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 79-90  szczegóły 
932.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartnicka Barbara: Analiza stylistyczna tekstu "Na probostwie w Wyszkowie". Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 35-39  szczegóły 
artykuł: Zabierowski Stefan: Stefan Żeromski: "Na probostwie w Wyszkowie" (Próba lektury). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 35-50  szczegóły 
933.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kubaszewski Cezary: Jakie jest ideowe przesłanie "Przedwiośnia"?. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 6 s. 141-149  szczegóły 
934.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zacharska Jadwiga: Stefana Żeromskiego Prometeusz polski. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 91-103 (dot. postaci Szymona Winrycha...) szczegóły 
935.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Adamczyk Zdzisław Jerzy: O "Syzyfowych pracach" - trochę inaczej. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 11-22  szczegóły 
936.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kupiszewski Paweł, Kupiszewski Władysław: Zagadnienia stylu w "Wiernej rzece" S. Żeromskiego. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 41-50  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
937.korespondencja: Adamczyk Zdzisław Jerzy: Z korespondencji Stefana Żeromskiego. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 165-182 (zawiera listy Stefana Żeromskiego do: Juliusza Kleinera (2 z 1920, 192...) szczegóły 
938.korespondencja: Listy Ludwika Szczepańskiego do Stefana Żeromskiego z 1897 roku. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 3 s. 91-97 (10 z 1897 r.; wstęp: Zdzisław Jerzy Adamczyk...) szczegóły 
  Żółkiewski Stefan
    zgon (alfabet autorów)
939.zgon: Siekierski Stanisław: Stefan Żółkiewski (1911-1991). Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 147-149 (zmarł: 4 I 1991...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
940.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żukowska Kazimiera: Perła w koronie humanistyki. Przewodnik po ogrodzie kultury od czasu zaprzeszłego po teraźniejszy. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 184-187  szczegóły 
941.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mrugalski Michał: Przegląd Humanistyczny 2003 nr 4 s. 123  szczegóły 
942.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Galewski Grzegorz: Setka ksiąg zakazanych. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 131-132  szczegóły 
943.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sobieraj Tomasz: Naturalistyczne dramaty. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 180-184  szczegóły 
944.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Arafe Mazen: "Orientalizm" E. Saida wreszcie w Polsce. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 160-162  szczegóły 
945.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Królak Joanna: Studia o literaturach i folklorze Słowian. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 160-163  szczegóły 
946.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bacia Bartosz, Ciecierski Tadeusz: Sprawozdanie z sympozjum "Człowiek - Nauka - Wiara". Przegląd Humanistyczny 2001 nr 4 s. 101-111  szczegóły 
947.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 8/9 s. 226-230  szczegóły 
948.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 8/9 s. 223-226  szczegóły 
949.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: VIII Kongres neolatynistów (Kopenhaga, 11-17 VIII 1991). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 177-179  szczegóły 
950.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: [Dziewiąty] IX Kongres Neolatynistów (Bari, 29 VIII - 3 IX 1994). Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 171-173  szczegóły 
951.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: X Kongres Neolatynistów (Avila, 4-9 VIII 1997). Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 173-176  szczegóły 
952.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: [Jedenasty] XI Kongres Neolatynistów (Cambridge, 30 VII - 4 VIII 2000). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 173-176  szczegóły 
953.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzozowska-Krajka Anna, Krajka Wiesław: Przegląd Humanistyczny 2001 nr 3 s. 121-124 (sprawozdanie...) szczegóły 
954.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: II Kongres latynistów-mediewistów (Florencja, 11-15 IX 1993). Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 163-164  szczegóły 
955.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: Trzeci Kongres Latynistów-Mediewistów (Cambridge, 9-12 września 1998 r.). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 193-195 (sprawozdanie...) szczegóły 
956.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rudnik-Karwatowa Zofia: [Dwunasty] XII Międzynarodowy Kongres Slawistów (Kraków 27 VIII-2 IX 1988). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 127-132  szczegóły 
957.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Knysz-Rudzka Danuta: Naturalizm i antynaturalizm w literaturach europejskich w XIX i XX wieku. Kontynuatorzy i przeciwnicy. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 188-189  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
958.artykuł: Chudak Henryk: Granice baroku. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 148-149 (rec. monograficznego numeru czasopisma Magazine Litteraire (Par...) szczegóły 
959.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Historia i komparatystyka (Konradowska koncepcja literatury światowej). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 13-26  szczegóły 
960.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Literatura schyłku drugiego tysiąclecia. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 30-42 (Edukacja humanistyczna - problemy i propozycje [literatura zwyciężonyc...) szczegóły 
961.artykuł: Febvre Lucien, Martin Henri-Jean: Książka, ten zaczyn. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 8/9 s. 163-190 (rola drukarstwa w cyrkulacji i upowszechnianiu tekstów w XV i XVII w.;...) szczegóły 
962.artykuł: Kneip Heinz: Istota i znaczenie buntu modernistycznego w literaturach zachodniosłowiańskich i południowosłowiańskich. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 11 s. 111-121  szczegóły 
963.artykuł: Kotarski Edmund: W kręgu kultury literackiej miast nadbałtyckich XVI-XVIII wieku. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 51-69  szczegóły 
964.artykuł: Lichański Jakub Z.: Twórczość, literatura, historia. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 172-176 ([rec. ks.:] Jurijj Vipper: Tvorcheskie sud'by i istorija (O zapadnoevr...) szczegóły 
965.artykuł: Lipatow Aleksandr Władimirowicz: Wzajemne oddziaływanie łacińskiego Zachodu i bizantyjskiego Wschodu (Tradycja Cyryla i Metodego, źródła literatury polskiej a problemy słowiańskiej wspólnoty). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 37-50  szczegóły 
966.artykuł: Madajczyk Czesław: Kongresy intelektualistów. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 1-22 (kongresy antywojenne z udziałem m.in. literatów (Paryż 1935, Hiszpania...) szczegóły 
967.artykuł: Madajczyk Czesław: Wizje jedności świata i Europy u intelektualistów tego kontynentu w pierwszej połowie XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 1-6 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
968.artykuł: Magnuszewski Józef: Pogranicza kultur jako jeden z czynników kształtujących literatury słowiańskie (Od XIV do połowy XVIII wieku). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 5/6 s. 9-15 (referat wygłoszony na konferencji naukowej "Teoretyczne i metodologicz...) szczegóły 
969.artykuł: Pospieszyl Kazimierz: The romantic unconscious. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 163-165 ([rec. ks.:] David Punter: The romantic unconscious. A study in narciss...) szczegóły 
970.artykuł: Siatkowska Ewa: Wpływ czynników wyznaniowych na kształtowanie się literackich języków słowiańskich. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 111-118 (m.in. nt. roli piśmiennictwa religijnego i przekładów Biblii jako czy...) szczegóły 
971.artykuł: Szelągowska Grażyna: Wolność i odrodzenie nordyckiej Germanii - romantyczne koncepcje unii skandynawskiej w pierwszej połowie XIX wieku. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 121-135 (odzwierciedlenie idei zjednoczenia Skandynawii m.in. w literaturze....) szczegóły 
972.artykuł: Szewczyk Małgorzata: Realizm magiczny: geneza - terminologia - praktyka literacka. (Różnorodność programowo-artystyczna). Przegląd Humanistyczny 2001 nr 3 s. 31-49  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
973.artykuł: Magnuszewski Józef: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 6 s. 183-187  szczegóły 
974.recenzja: Skrunda Wiktor: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 169-172  szczegóły 
975.recenzja: Trepte Hans-Christian: Die Rezeption der polnischen Literatur im deutschsprachigen Raum und die der deutschsprachigen in Polen 1945-1985. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 193-196  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
976.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kasperski Edward: Dwie książki o dialogice. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 122-127  szczegóły 
977.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbrowski Mieczysław: Postmodernizm pogłębiony. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 3 s. 99-101  szczegóły 
978.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymani Ewa: Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 159-162  szczegóły 
979.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rudnik-Karwatowa Zofia: [Dwunasty] XII Międzynarodowy Kongres Slawistów (Kraków 27 VIII-2 IX 1988). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 127-132  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Literatura ludowa (powszechna)
980.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sulima Roch: Literatura - kultura popularna - folklor. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 152-159  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
981.artykuł: Ulicka Danuta: By między bajki włożyć.... Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 53-60 (dot. zainteresowań badawczych Władimira Proppa, szerzej nt. jego ks. "...) szczegóły 
982.artykuł: Gruzdiewa Jekatierina: O materiałach archiwalnych Bronisława Piłsudskiego w Sankt-Petersburgu. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 127-131 (nt. zasług Bronisława Piłsudskiego w rejestracji folklorystycznych tek...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
983.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brandys Brygida: Daleko od Wiednia. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 155  szczegóły 
984.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ludorowska Halina: Fenomen wstydu. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 164-165  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
985.artykuł: Bogucka Maria: Maria Stuart w legendzie. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 7 s. 1-29 (m.in. wątek Marii Stuart w literaturze oraz twórczości dramaturgicznej...) szczegóły 
986.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Owidiusz, Leonardo, Nietzsche: trzy obrazy chaosu. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 3 s. 1-26 (dot.: Publius Ovidius Naso: Metamorfozy, Friedrich Wilhelm Nietzsche: ...) szczegóły 
987.artykuł: Garcia Queipo de Llano Genoveva, Tusell Javier: Intelektualiści europejscy wobec hiszpańskiej wojny domowej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 125-137  szczegóły 
988.artykuł: Symotiuk Stefan: "Głupota" jako temat literacki i filozoficzny. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 114-129  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Wydawnictwa (powszechna)
989.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pindlowa Wanda: Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 138-139  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
990.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Salmonowicz Stanisław: "Skrzydlate słowa" czyli wśród kodów i tropów kultury. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 173-181  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Historia literatury (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
991.artykuł: Durczak Jerzy: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 5 s. 172-177 ([rec. ks.:] Columbia Literary History of the United States. Red. Emroy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Literatura współczesna (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
992.artykuł: Durczak Jerzy: Badania nad autobiografią w Stanach Zjednoczonych. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 140-146  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Zagadnienia specjalne (amerykańska) / Tematy, motywy (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
993.artykuł: Sozańska Agnieszka: Polskie Kresy i amerykańskie Południe. Szkic do studiów porównawczych. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 3 s. 99-110  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Arendt Hannah
994.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rysińska Ewa: Hannah Arendt i Martin Heidegger. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 162-164  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
995.artykuł: Leszczyńska Katarzyna: Hannah Arendt w Polsce. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 1 s. 21-28 (dot. recepcji twórczości...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
996.korespondencja: Hahn Barbara: "Pisanie listów to niebezpieczny proceder". Hannah Arendt i Karl Jaspers. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 5 s. 105-111 (nt. korespondencji Hannah Arendt z Karlem Jaspersem...) szczegóły 
  Kesey Ken Elton
997.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sułkowski Bogusław: Szpital psychiatryczny jako metafora społeczeństwa. Dwa typy zachowań prospołecznych. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 64-83 (także nt. "Obłędu" Jerzego Krzysztonia...) szczegóły 
  Wellek Rene
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
998.artykuł: Zelenka Milos: Rene Wellek a Friedrich Nietzsche (Na marginesie neoidealizmu w czeskim pojmowaniu literatury). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 45-57  szczegóły 
Literatury obce / Literatura argentyńska / Hasła szczegółowe (argentyńska) / Hasła osobowe (argentyńska)
  Borges Jorge Luis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
999.artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Buczkowski i Borges - modele intertekstualności. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 37-44 (dot. zwłaszcza opowiadania "Pierre Menard, autor Don Kichota"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Historia literatury (austriacka)
1000.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brandys Brygida: Daleko od Wiednia. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 155  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1001.artykuł: Taborski Roman: Z polsko-żydowskiego pogranicza literackiego i dziennikarskiego w monarchii habsburskiej na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 71-76 (wywodzący się z Galicji pisarze pochodzenia żydowskiego, mieszkający w...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Canetti Elias
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1002.artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Miłosz i Canetti - (auto)biografia jako tekst kultury. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 1 s. 41-57  szczegóły 
  Csokor Franz Theodor
1003.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brandys Brygida, Kuczyński Krzysztof A.: O Franzu Theodorze Csokorze w Łodzi. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 153-155  szczegóły 
Literatury obce / Literatura belgijska / Hasła szczegółowe (belgijska) / Hasła osobowe (belgijska)
  Verhaeren Emile
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1004.artykuł: Zbierska-Mościcka Judyta: Dialog literatury i sztuki w krytyce artystycznej Emile'a Verhaerena. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 1 s. 9-17  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1005.artykuł: Czykwin Jan: Kości zostały rzucone (Białoruska literatura Polski drugiej połowy XX wieku). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 129-135  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska) / Życie literackie (białoruska) / Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża" w Białymstoku
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1006.artykuł: Czykwin Jan: Kości zostały rzucone (Białoruska literatura Polski drugiej połowy XX wieku). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 129-135  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Hasła osobowe (białoruska)
  Janchuk Mihkalajj
1007.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Serednicki Antoni: Wybitne osiągnięcie w dziedzinie polskiej komparatystyki. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 2 s. 161-164  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1008.artykuł: Potkowski Edward: Książka w kręgu sacrum - przykład Irlandii we wczesnym średniowieczu. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 2 s. 53-68 (nt. piśmiennictwa sakralnego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Utwory anonimowe (brytyjska i irlandzka)
    wiersze (alfabet tytułów)
1009.wiersz: Julia Alpinula (Tis part - the struggle now is o'er...). Przegląd Humanistyczny 1994 nr 1 s, 159-160 (utwór ogł. w czas. angielskim w 1835, podp.: N; z koment.: Jerzy Starn...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Conrad Joseph
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1010.artykuł: Adamowicz Agnieszka: Tadeusz Bobrowski jako pozytywny mecenas i negatywny mentor Conrada?. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 125-136  szczegóły 
1011.artykuł: Kosek Karol: Ślad Conrada na "drodze Polski do wolności". Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 115-123 (dot. wątków niepodległościowych w biografii, powieściach i artykułach ...) szczegóły 
1012.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koc Barbara: "Jądro ciemności" Conrada w stulecie istnienia. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 107-114  szczegóły 
artykuł: Watts Cedric: Wrogowie Conrada. (Rozważania nad atakiem krytyków na "Jądro ciemności"). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 99-106 (wobec recepcji powieści po roku 1975 w duchu krytyki postkolonialnej (...) szczegóły 
1013.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kosek Karol: Elementy kultury i literatury polskiej w angielskich powieściach Josepha Conrada. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3 s. 119-132  szczegóły 
1014.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kosek Karol: Elementy kultury i literatury polskiej w angielskich powieściach Josepha Conrada. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3 s. 119-132  szczegóły 
  Eliot Thomas Stearns
1015.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żukowska Kazimiera: "Klasyczny, reakcyjny, rewolucyjny" T.S. Eliot (1888-1965). Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 187-190  szczegóły 
  Monings Edward
1016.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cetera Anna, Czapnik Marianna, Grzegorzewska Małgorzata: Szekspirowski apokryf (Egzemplarz "The Landgraue of Hessen..." [1596] Edwarda Moningsa w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 1 s. 71-87  szczegóły 
  Pepys Samuel
1017.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaliszuk Jerzy: Samuel Pepys. Mechanizmy kariery urzędniczej w Anglii XVII wieku. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 131-152  szczegóły 
  Shakespeare William
1018.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Taborski Roman: Z refleksji nad polskimi przekładami "Hamleta". Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 135-143  szczegóły 
  Shelley Mary Wollstonecraft
1019.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pospieszyl Kazimierz: Frankenstein - potwór rodziny. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 133-139  szczegóły 
  Tomasz Morus święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1020.artykuł: Tazbir Janusz: Nowe świadectwa znajomości Morusa w Polsce. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 29-35 (od XVI-XIX w....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Historia literatury (chińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1021.artykuł: Żbikowski Tadeusz: Szczególne właściwości przestrzeni w starożytnej literaturze chińskiej. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 5 s. 109-125 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Hasła szczegółowe (chińska) / Utwory anonimowe (chińska)
    wiersze (alfabet tytułów)
1022.wiersz: Meng Kiang-nu (Opowieść z grot w Tunhuangu). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 67-69 (zawiera fragmenty prozą; z inf. nt. utworu w art.: Tadeusz Żbikowski: ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Hasła szczegółowe (chińska) / Hasła osobowe (chińska)
  Liu Hiang
    proza (alfabet tytułów)
1023.proza: Liu Hiang: Żona Ki-lianga z Ts'i. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 69-70 (zawiera też fragm. wierszowany; inf. nt. utworu w art.: Tadeusz Żbikow...) szczegóły 
  Sy-ma Siang-żu
    wiersze (alfabet tytułów)
1024.wiersz: Sy-ma Siang-żu: Poemat opisowy o Pałacu Długiej Bramy. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 69-70 (wiersz poprzedzony wstępem prozą; z inf nt. utworu w art.: Tadeusz Żbi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
1025.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Goszczyńska Joanna: Przegląd Humanistyczny 2001 nr 5 s. 93-95  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1026.artykuł: Hosna Jiri: Krytyka historyzmu romantycznego w świetle historii literatury. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 143-147  szczegóły 
1027.artykuł: Zelenka Milos: Pojęcie romantyzmu w czeskiej i polskiej nauce o literaturze. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 149-152  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Literatura współczesna (czeska)
1028.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mosiołek-Kłosińska Katarzyna: Czesko-polska konferencja w Pradze (7-9 XI 1995). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 188-191  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Capek Karel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1029.artykuł: Magnuszewski Józef: O Karolu Capku - rozważania jubileuszowe. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 1-10 (biogr. twórcza, z okazji 100-lecia urodzin pisarza...) szczegóły 
  Hasek Jaroslav
1030.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górny Maciej: Józef Szwejk- życie po życiu. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 153-166 (hipotetyczne dalsze dzieje tytułowego bohatera...) szczegóły 
  Macha Karel Hynek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1031.artykuł: Magnuszewski Józef: Syntetyczny portret twórcy czeskiego romantyzmu. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 137-139 ([rec. ks.:] Vladimir Stepanek: Karel Hynek Macha. Praha 1984...) szczegóły 
  Sabina Karel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1032.artykuł: Menclova Vera: Czesko-polskie związki u Karela Sabiny. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 137-142  szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Hasła szczegółowe (duńska) / Hasła osobowe (duńska)
  Kierkegaard Soren Aabye
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1033.artykuł: Kasperski Edward: Ironia jako dyskurs i strategia. Z rozważań nad poetyką teoretyczną i historyczną ironii. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 23-46 (szerzej nt. rozprawy "O pojęciu ironii"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
1034.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klik Marcin: Symbolizm francuski w krytyce Alberta Thibaudeta. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 4 s. 124-126  szczegóły 
1035.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klik Marcin: Przegląd Humanistyczny 2001 nr 1 s. 128-132  szczegóły 
1036.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kociuba Grzegorz: Symbolizm Henri Peyre'a. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 162-167  szczegóły 
1037.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zatorska Izabella: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 8/9 s. 221-223  szczegóły 
1038.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zatorska Izabella: "Słowo i rewolucje". Przegląd Humanistyczny 1990 nr 8/9 s. 179-180 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1039.artykuł: Chudak Henryk: Krytyka literacka w dobie rewolucji francuskiej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 55-62  szczegóły 
1040.artykuł: Dunin-Wąsowicz Krzysztof: Podróże Francuzów do Polski w XIX i XX wieku (Do roku 1914). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 73-98 (Francuzi w Polsce (m.in. literaci, dziennikarze, naukowcy) oraz ich tw...) szczegóły 
1041.artykuł: Knysz-Tomaszewska Danuta: Polonica w studiach o książce i sztuce. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 3 s. 107-110 (rec. ks.: Le livre et l'art. Etudes offertes en hommage a Pierre Lelie...) szczegóły 
1042.artykuł: Suwała Halina: O kilku technikach narracyjnych naturalizmu. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 19-27 (w twórcz. pisarzy: Gustav Flaubert, Emil Zola, Edmond Hout de Goncourt...) szczegóły 
1043.artykuł: Żurowska Joanna: Próba historii społecznej grup i gatunków literackich. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 1 s. 167-173 ([rec. ks.:] Christophe Charle: La crise litteraire a l'epoque du natur...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Tematy, motywy (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1044.artykuł: Włoczewska Agnieszka: W kręgu krytyki tematycznej: Motyw pięknej nieznajomej w literaturze?. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 4 s. 96-98 (rec. k.s.: Claude Leroy: Le mythe de la Passante, de Baudelaire a Mand...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Wydawnictwa (francuska)
1045.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rodak Magda: Gaston Gallimard - człowiek instytucja. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 79-84  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Alain-Fournier *
1046.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chudak Henryk: Polska monografia o sztuce powieściowej Alain-Fourniera. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 183-195  szczegóły 
  Apollinaire Guillaume
1047.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chudak Henryk: Nowe wydanie krytyczne "Alkoholi" i "Kaligramów" Apollinaire'a. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 6 s. 161-163  szczegóły 
  Bloy Leon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1048.artykuł: Glaudes Pierre: Święta rodzina i rewolucja (Historia Rewolucji Francuskiej i powieść rodzinna w twórczości Leona Bloy'a). Przegląd Humanistyczny 1989 nr 8/9 s. 59-75  szczegóły 
  Camus Albert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1049.artykuł: Zaorska Barbara: Camus - "Obcy", Albert Algierczyk. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 1 s. 147-157 (biogr., dot. związków Camusa z Algierią...) szczegóły 
  Cazin Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1050.artykuł: Knysz-Tomaszewska Danuta: "Paryskie" archiwa Paula Cazina. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 137-140 (opis części archiwum pisarza zakupionej przez Muzeum Literatury im. A....) szczegóły 
1051.artykuł: Suwała Halina: Okupacja niemiecka we Francji widziana przez pryzmat tekstów Cazina. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 71-78  szczegóły 
  Cendrars Blaise
1052.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Włoczewska Agnieszka: Studia o twórczości Blaise'a Cendrarsa. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 4 s. 126-129  szczegóły 
  Chateaubriand Francois Rene de
1053.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Reichler Claude: Chateaubriand: żałoba i pokuta. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 8/9 s. 35-40  szczegóły 
  Descartes Rene
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1054.artykuł: Usakiewicz Joanna: Problem uczciwości retorycznej i odpowiedzialności za słowo w praktyce polemicznej Rene Descartes'a. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 137-  szczegóły 
  Diderot Denis
1055.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrzypek Marian: Kubuś Fatalista w serii Biblioteki Narodowej. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 116-120  szczegóły 
1056.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrzypek Marian: Dyskretne myśli "Niedyskretnych klejnotów" Diderota. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 19-32  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1057.artykuł: Skrzypek Marian: Czy społeczeństwo jest teatrem? Problem "rozdartej świadomości" w filozofii Diderota. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 7-17  szczegóły 
1058.artykuł: Skrzypek Marian: Diderot o nieśmiertelności człowieka w kulturze. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 109-121  szczegóły 
1059.artykuł: Skrzypek Marian: Filozofia Diderota w polskim oświeceniu (Z dziejów podziemia filozoficznego w Polsce). Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3 s. 31-43  szczegóły 
  Genet Jean
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1060.artykuł: Chomiszczak Tomasz: Meandry myśli Arystotelesa o dramacie dzisiaj. Genet i Brecht - dwie próby odczytania. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 6 s. 131-134  szczegóły 
  Gide Andre
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1061.artykuł: Łukasiewicz Krzysztof: Andre Gide, komunizm, polskie komentarze. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 2 s. 91-105  szczegóły 
  Girard Rene
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1062.artykuł: Kosiewicz Jerzy: Zaklęte koło przemocy i sacrum. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 8/9 s. 77-93 (koncepcje filozoficzne R. Girarda...) szczegóły 
  Maupassant Guy de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1063.artykuł: Knysz-Rudzka Danuta: Dwa oblicza naturalizmu w opowiadaniach G. de Maupassanta. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 12 s. 83-96  szczegóły 
1064.artykuł: Suwała Halina: Maupassant i naturalizm. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 23-33  szczegóły 
  Montalembert Charles de
1065.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gromadzki Juliusz: Montalembert w obronie niepodległości Polski. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 5 s. 142-145  szczegóły 
recenzja: Sudolski Zbigniew: Dramat hrabiego Montalemberta. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3 s. 158-161  szczegóły 
  Proust Marcel
1066.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gromadzki Juliusz: Proust w literaturze polskiej. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 160-162  szczegóły 
  Rabelais Francois
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1067.artykuł: Tazbir Janusz: Znajomość osoby i dzieł Rabelaisa'go w dawnej Polsce. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 2 s. 1-10  szczegóły 
  Rouget de Lisle Claude-Joseph
1068.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: "Marsylianka" polskich romantyków. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 8/9 s. 41-48 (recepcja utworu w Polsce, z tekstem utworu tłumaczonego w 1820 prawdop...) szczegóły 
  Rousseau Jean-Jacques
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1069.artykuł: Rzadkowska Ewa: Dwa głosy na temat parku Ermenonville: reklama i pamflet. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 39-43 (nt. dwóch tekstów poświęconych miejscu pochówku J.J. Rousseau: Stanisl...) szczegóły 
1070.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Symotiuk Stefan: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 5 s. 53-65  szczegóły 
  Sade Donatien-Alphonse Francois de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1071.artykuł: Banasiak Bogdan: Boski markiz czyli dlaczego Sade nie popadł w obłęd. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 85-93 (także nt. Fryderyka Nietzschego...) szczegóły 
  Sartre Jean-Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1072.artykuł: Puszko Hanna: Aksjologiczne aspekty filozofii Jeana-Paula Sartre'a. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 47-64  szczegóły 
  Stendhal *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1073.artykuł: Mariette Catherine: Stendhal jako czytelnik Szekspira i Cervantesa. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 79-87 (wpływ lektur utworów obu pisarzy na twórczość Stendhala...) szczegóły 
  Weil Simone
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1074.artykuł: Nalepa Monika: Sprawiedliwość jako pojęcie transcendentalne. Immanuela Kanta i Simone Weil wyobrażenie o warunkach umożliwiających życie polityczne. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 4 s. 121-138  szczegóły 
  Zola Emile
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1075.artykuł: Dziurzyński Dariusz: "Brzuch Paryża" Emila Zoli i malarstwo martwej natury. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 1 s. 19-31  szczegóły 
1076.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Emil Zola - pisarz francuski, europejski, światowy. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 51-61  szczegóły 
1077.artykuł: Matuszek Gabriela: Emila Zoli teoria i praktyka naturalistycznego dramatu. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 83-95  szczegóły 
1078.artykuł: Suwała Halina: Dwie książki o Zoli. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 167-171 ([rec. ks.:] Colette Becker: Zola. [Francja] 1990 i Henri Mitterand: Zo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Historia literatury (grecka bizantyjska)
1079.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grala Hieronim: Cesarstwo Bizantyńskie. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 6 s. 94-99  szczegóły 
1080.recenzja: Klejnocki Jarosław: Bizantyjskie źródła kultury europejskiej. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 131-133  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1081.artykuł: Pospiszyl Kazimierz: Perseusz oswobodzicielem Pegaza (Rodzinne uwarunkowania kreatywności). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 9-20 (próba analizy procesu rodzinnych uwarunkowań kreatywności ukazany w mi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Platon *
1082.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Platon a retoryka. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 3 s. 178-181  szczegóły 
  Sokrates *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1083.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Trzy portrety Sokratesa (Witwickiego, Krokiewicza, Vincenza). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 117-141 (w komentarzach Władysława Witwickiego do "Dialogów" Platona, "Sokrates...) szczegóły 
1084.artykuł: Łosiew Aleksy F.: Szkic do portretu Sokratesa. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 147-150  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Teksty biblijne (Biblia grecka starożytna)
1085.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Charakterystyka językowa ekumenicznego przekładu "Ewangelii św. Mateusza". Przegląd Humanistyczny 1998 nr 4 s. 65-96  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1086.artykuł: Siatkowska Ewa: Przydatność tekstów paralelnych do konfrontatywnych badań leksyki (Doświadczenia i propozycje). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 117-124 (słowiańskie XV- i XVI-wieczne przekłady Biblii jako materiał do badani...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kanadyjska / Hasła szczegółowe (kanadyjska) / Hasła osobowe (kanadyjska)
  Parizeau Alice
    zgon (alfabet autorów)
1087.zgon: Domaradzki Teodor F.: Alicja Poznańska-Parizeau - pisarka polsko-kanadyjska. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 151-152  szczegóły 
Literatury obce / Literatura kirgiska / Hasła szczegółowe (kirgiska) / Hasła osobowe (kirgiska)
  Ajjtmatov Chingiz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1088.artykuł: Barański Zbigniew: Realizm mitologiczny Czyngiza Ajtmatowa (Na przykładzie motywów zwierzęcych). Przegląd Humanistyczny 2002 nr 3 s. 1-13  szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Literatura współczesna (litewska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1089.artykuł: Niemojewski Marcin: "Patrioci" i "Ziemianie" - o litewskiej poezji emigracyjnej. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 119-129 (dotyczy poetów: Jonas Aistis, Kazys Bradunas, Bernardas Brazdzionis, J...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Augustyn święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1090.artykuł: Boczar Mieczysław: Augustyńska wykładnia biblijnej opowieści o stworzeniu świata. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 25-37  szczegóły 
  Cicero Marcus Tullius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1091.artykuł: Axer Jerzy: Cycero i społeczeństwo w świetle mów sądowych. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 7 s. 143-149  szczegóły 
1092.artykuł: Lana Italo: Cycerońska koncepcja pokoju. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 7 s. 133-141 (na podstawie dzieł Cycerona...) szczegóły 
1093.artykuł: Plezia Marian: Polskie studia nad Cyceronem. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 7 s. 151-158  szczegóły 
  Horatius Quintus Flaccus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1094.artykuł: Wójcik Andrzej: Quintus Horatius Flaccus anno post mortem bis millesimo descriptus. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 6 s. 1-12 (z fragm. utworów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Historia literatury (łacińska średniowieczna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1095.artykuł: Potkowski Edward: Problemy kultury piśmiennej łacińskiego średniowiecza. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 21-40  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Historia literatury (łużycka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1096.artykuł: Scholze Dietrich: Literatura jako element kształtowania tożsamości Łużyczan. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 2 s. 43-50  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Literatura współczesna (łużycka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1097.artykuł: Scholze Dietrich: Swoistość literatury łużyckiej w NRD (1949-1989). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 131-140  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Hasła szczegółowe (łużycka) / Hasła osobowe (łużycka)
  Brezan Jurij
1098.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Scholze Dietrich: Tendencje postmodernistyczne w literaturze łużyckiej? Jurija Brezana powieści o Krabacie (1976; 1994/1995). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 59-66 (dotyczy także powieści "Krabat"...) szczegóły 
1099.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Scholze Dietrich: Tendencje postmodernistyczne w literaturze łużyckiej? Jurija Brezana powieści o Krabacie (1976; 1994/1995). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 59-66 (dotyczy także powieści "Krabat. Druha kniha"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
1100.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rzońca Wiesław: Romantyzm niemiecki a polski. Szkice komparatystyczne. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 2 s. 158-160  szczegóły 
1101.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Namowicz Tadeusz: Panorama kultury niemieckiej od początków oświecenia po Wiosnę Ludów. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 179-183  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1102.artykuł: Lam Andrzej: Gra z tradycją w poezji późnego modernizmu (Na przykładach wybranych motywów w literaturze niemieckiej i polskiej). Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 15-22 (głównie na przykładzie twórcz. Georga Trakla, także Bolesława Leśmiana...) szczegóły 
1103.artykuł: Roguski Piotr: Inne widzenie (Historia poezji niemieckiej w opracowaniu i przekładach Andrzeja Lama). Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 1-10  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
1104.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójcik Tomasz: Przegląd Humanistyczny 2001 nr 5 s. 89-93  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
1105.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Roguski Piotr: Próba syntezy. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 6 s. 156-158  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1106.artykuł: Augusiewicz Sławomir: Wschodniopruska tradycja najazdów tatarskich (z lat 1656-1657). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 119-132 (m.in. w twórczości pisarzy: Friedrich Samuel Boch, Georg Adalbert von ...) szczegóły 
1107.artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Kryzys i rozpad monarchii habsburskiej w świetle polskiej i niemieckojęzycznej literatury XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3 s. 57-68  szczegóły 
1108.artykuł: Jaroszewski Marek: Święto ludowe w Hambach w poezji niemieckiej lat trzydziestych XIX wieku. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 63-69  szczegóły 
1109.artykuł: Jaroszewski Marek: Tematyka polska w literaturze niemieckiej XIX wieku. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 105-111  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1110.recenzja: Scholze Dietrich: Niemiecki Michel. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5/6 (1991) s. 181-183  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Wydawnictwa (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1111.artykuł: Hałub Marek: Niemiecka Biblioteka Wschodu. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 145-147 (omów. serii wydawniczej Deutsche Bibliothek des Ostens, ukazującej się...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Organizacja nauki o literaturze (niemiecka)
1112.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bunke Kersten, Trepte Hans-Christian: Societas Jablonoviana Lipsiensis. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 175-176 (hist. i profil działaln....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Antologie i zbiory (niemiecka)
1113.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ergetowski Ryszard: Polacy w oczach Niemców. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 178-181  szczegóły 
1114.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaroszewski Marek: Nowa publikacja o niemieckiej poezji o powstaniu listopadowym. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 4 s. 176-177  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Adorno Theodor W.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1115.artykuł: Sziborsky Lucia: Filozofia muzyki Adorna i estetyka narodowego socjalizmu (Friedhelmowi Nicolinowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin). Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 43-54 (dotyczy także literatury...) szczegóły 
1116.artykuł: Sziborsky Lucia: Zbieżności i rozbieżności w filozofii sztuki Schellinga i Adorna. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 29-40  szczegóły 
  Benn Gottfried
1117.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Walkowiak Maciej: "Podwójne życie" Gottfrieda Benna jako model egzystencji artysty i intelektualisty. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 2 s. 107-113  szczegóły 
  Bienek Horst
1118.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markowski Andrzej: Slawizmy w utworach śląskich Horsta Bienka. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 167-169  szczegóły 
  Brecht Bertolt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1119.artykuł: Chomiszczak Tomasz: Meandry myśli Arystotelesa o dramacie dzisiaj. Genet i Brecht - dwie próby odczytania. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 6 s. 131-134  szczegóły 
  Freiberg Heinrich von
1120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Iwańczak Wojciech: "Z honorem i bez szkody" - wyprawa rycerska Jana z Michałowic do Paryża. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 37-46  szczegóły 
  Gellert Christian Fuerchtegott
    wiersze (alfabet tytułów)
1121.wiersz: Gellert Christian Fuerchtegott: Der Blinde und der Lahme. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 35-36  szczegóły 
  Gottschalk *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1122.artykuł: Strzelczyk Jerzy: Gotszalka z Fuldy nieszczęsne życie. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 5/6 s. 41-56  szczegóły 
1123.artykuł: Strzelczyk Jerzy: Wobec tajemnicy zbawienia. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 7 s. 27-40 (poglądy teologiczne; z fragmentami pieśni....) szczegóły 
  Grass Guenter
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1124.artykuł: Rzońca Anna, Rzońca Wiesław: Kaszubska ojczyzna Guentera Grassa. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 117-128 (dot. wątków kaszubskich i polskich w prozie i poezji pisarza oraz ich ...) szczegóły 
  Hauptmann Gerhart
1125.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozłowski Aleksander: Niemiecko-polski tom o Gerharcie Hauptmannie. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 147-149  szczegóły 
1126.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozłowski Aleksander: O polskiej recepcji Gerharta Hauptmanna. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 2 s. 163-165  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1127.artykuł: Ergetowski Ryszard: Przypomnienie Gerharta Hauptmanna. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 170-173 ([recenzja książki:] Dietmar Albrecht: Verlorene Zeit. Gerhart Hauptman...) szczegóły 
  Heidegger Martin
1128.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rysińska Ewa: Hannah Arendt i Martin Heidegger. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 162-164  szczegóły 
  Hesse Hermann
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1129.artykuł: Strzecka Magdalena: Pantagruel na wyspach XX wieku (Gra Czesława Miłosza, Aleksandra Wata i Hermanna Hessego z nieznanym lądem). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 3 s. 49-64  szczegóły 
  Heym Georg
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1130.artykuł: Lam Andrzej: Georg Heym i Bolesław Leśmian (Przyczynek do poetyki wczesnego ekspresjonizmu). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 11-21  szczegóły 
  Jaspers Karl
    korespondencja (alfabet autorów)
1131.korespondencja: Hahn Barbara: "Pisanie listów to niebezpieczny proceder". Hannah Arendt i Karl Jaspers. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 5 s. 105-111 (nt. korespondencji Hannah Arendt z Karlem Jaspersem...) szczegóły 
  Kant Immanuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1132.artykuł: Nalepa Monika: Sprawiedliwość jako pojęcie transcendentalne. Immanuela Kanta i Simone Weil wyobrażenie o warunkach umożliwiających życie polityczne. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 4 s. 121-138  szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1133.artykuł: Dietzsch Steffen: Archiwum Nietzschego. Na marginesie książki Davida Marca Hoffmana "Zur Geschichte des Nietzsche-Archivs". Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3 s. 143-149 ([dot. ks.:] David Marc Hoffmann: Zur Geschichte des Nietzsche-Archivs....) szczegóły 
  Novalis *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1134.artykuł: Roguski Piotr: "Wszystko studiować według jednego planu". Rzecz o Novalisie. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 85-95  szczegóły 
  Olesch Reinhold
    zgon (alfabet autorów)
1135.zgon: Siatkowski Janusz: Reinhold Olesch (24 IX 1910 - 23 VI 1990). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5/6 (1991) s. 145-149 (zmarł: 26 VI 1990...) szczegóły 
  Regler Gustaw
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1136.artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Literackie i kulturalne przestrzenie podwójnej emigracji: Bobkowski i Regler. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 99-113  szczegóły 
  Schelling Friedrich Wilhelm von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1137.artykuł: Sziborsky Lucia: Zbieżności i rozbieżności w filozofii sztuki Schellinga i Adorna. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 29-40  szczegóły 
  Schiller Friedrich
    wiersze (alfabet tytułów)
1138.wiersz: Schiller Friedrich: Kolumb z Szylera. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 2-3  szczegóły 
1139.wiersz: Schiller Friedrich: Kolumbus. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 2 (tekst w oryginale...) szczegóły 
1140.wiersz: Schiller Friedrich: Płyń odważny żeglarzu.... Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 3  szczegóły 
  Wolf Christa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1141.artykuł: Ludorowska Halina: Formy diariuszowe w twórczości Christy Wolf. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 1 s. 49-57  szczegóły 
  Wolfram von Eschenbach *
1142.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwańczak Wojciech: W poszukiwaniu ideału - o rycerzach Okrągłego Stołu. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 57-67  szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Hasła szczegółowe (nowohebrajska) / Hasła osobowe (nowohebrajska)
  Dykman Salomon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1143.artykuł: Loew Ryszard: Filolog jako artysta. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 55-62 (o twórczości translatorskiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Historia literatury (radziecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1144.artykuł: Lichański Jakub Z.: Badania radzieckie nad literaturą czasów baroku. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 167-171  szczegóły 
1145.artykuł: Poręba Stanisław: Programy literackie i substytuty programowe w literaturze radzieckiej. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 7 s. 73-82  szczegóły 
1146.artykuł: Żyłko Bogusław: Psychoanaliza w ZSRR. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 125-142 (stosunek do teorii Zygmunta Freuda m.in. Michaiła Bachtina i Iwana Jer...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Literatura współczesna (radziecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1147.artykuł: Piłat Walenty: Współczesna dramaturgia radziecka - od dokumentu do groteski. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 135-145  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
1148.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orłowski Jan: O rosyjskim dramacie dionizyjskim początku wieku XX. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 5 s. 137-138  szczegóły 
1149.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Trzos Jan St.: Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 1 s. 166-167  szczegóły 
recenzja: Zbyrowski Zygmunt: Wartościowe kompendia literatury rosyjskiej XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 173-179  szczegóły 
1150.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zbyrowski Zygmunt: Wartościowe kompendia literatury rosyjskiej XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 173-179  szczegóły 
1151.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krycka Iwona: Literatura rosyjska w kontekstach międzykulturowych. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 4 s. 121-124  szczegóły 
1152.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orłowski Jan: Dzieje cenzury w Rosji. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 167-169  szczegóły 
1153.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chojnicka Krystyna: Mit szlacheckiego gniazda. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 4 s. 151-154  szczegóły 
1154.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kruk Mariusz: Recepcja polska twórczości pisarzy rosyjskich początku XX wieku w II Rzeczypospolitej. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 3 s. 186-188  szczegóły 
1155.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łużny Ryszard: Słownik pisarzy rosyjskich. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3 s. 151-156  szczegóły 
recenzja: Szczukin Wasilij: Słownik pisarzy rosyjskich. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3 s. 156-158  szczegóły 
1156.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chomiuk Aleksandra: Dekonstruowanie mitu imperialnego. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 2 s. 124-127  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1157.artykuł: Barański Zbigniew: Reperkusje "Legendy o niewidzialnym grodzie Kitieżu" w literaturze rosyjskiej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 87-94 (z fragm. utworów inspirowanych legendą...) szczegóły 
1158.artykuł: Chimiak Łukasz: Rosjanie i Ukraińcy wobec siebie. Dystans czy pogkrewieństwo. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 190-193 (rec. ks.: Myroslav Shkandrij: Russia and Ukraine. Literature and the D...) szczegóły 
1159.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Zmiana paradygmatu kultury rosyjskiej. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 1 s. 114-122 (rec. ks.: Russian Culture on the Threshold of a New Century. Red. Tets...) szczegóły 
1160.artykuł: Kodzis Bronisław: Życie społeczne i kulturalne rosyjskiej diaspory w Polsce (1918-1939). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 3 s. 65-77 (dot. istniejących w Polsce rosyjskich periodyków, wydawnictw, literató...) szczegóły 
1161.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Z dziejów literackiej emigracji rosyjskiej w Warszawie dwudziestolecia. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 1-12 (szerzej o Dymitrze Mereżkowskim i Dymitrze Fiłosofowie...) szczegóły 
1162.artykuł: Łużny Ryszard: Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej w świadomości Słowian wieku XVI-XVII. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 25-33 (na podstawie m.in. dzieł literackich...) szczegóły 
1163.artykuł: Małek Eliza: "Lach, Żyd, da sobaka - wiera jednaka", czyli o pewnych aspektach chrystianizacji Rusi. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 35-44 (akcenty antyżydowskie w staroruskim piśmiennictwie...) szczegóły 
1164.artykuł: Mucha Bogusław: Rosyjscy pisarze-cenzorzy. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 109-120  szczegóły 
1165.artykuł: Orłowski Jan: Sprawa Polski w opinii pisarzy rosyjskich (Lata 1914-1917). Przegląd Humanistyczny 1989 nr 3 s. 113-124  szczegóły 
1166.artykuł: Owczarek Bogdan: Rewolucja, awangarda, stalinizm. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 109-115 (literatura rosyjska po rewolucji - nurt awangardowy i realizm socjalis...) szczegóły 
1167.artykuł: Petelczyc Regina: Pierwsi ruscy święci Borys i Gleb w legendach staroruskich. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 45-53  szczegóły 
1168.artykuł: Przechodzki Eligiusz: Szarlatan? Obłąkany? Mesjasz? Andrzej Towiański i jego doktryna w dziewiętnastowiecznej rosyjskiej opinii społeczno-literackiej. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 8/9 s. 79-94  szczegóły 
1169.artykuł: Spass Swietłana: Polska i rosyjska poezja modernistyczna w parodii literackiej początku XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 107-115 (z fragm. utworów w jęz. polskim i rosyjskim...) szczegóły 
1170.artykuł: Ulicka Danuta: O powieści formalistów. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 4 s. 35-50 (szerzej nt. poglądów i twórcz. Jurija Tynianowa, Wiktora Szkłowskiego...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1171.recenzja: Fast Piotr: Rosyjska proza psychologiczna początku XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 186-188  szczegóły 
1172.recenzja: Orłowski Jan: Z dziejów opisowości literackiej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 171-173  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
1173.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Duda Katarzyna: Emigracja i tamizdat. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 145-147  szczegóły 
1174.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Trzos Jan St.: Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 1 s. 166-167  szczegóły 
recenzja: Zbyrowski Zygmunt: Wartościowe kompendia literatury rosyjskiej XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 173-179  szczegóły 
1175.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zbyrowski Zygmunt: Wartościowe kompendia literatury rosyjskiej XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 173-179  szczegóły 
1176.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krycka Iwona: Literatura rosyjska w kontekstach międzykulturowych. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 4 s. 121-124  szczegóły 
1177.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Semczuk Antoni: Pisarze rosyjscy z tak zwanej trzeciej fali emigracji. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 2 s. 138-140  szczegóły 
1178.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadowski Jakub: Międzynarodowa konferencja w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego (26-27 X 2000). Przegląd Humanistyczny 2001 nr 6 s. 121-125  szczegóły 
1179.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dąbrowska Magdalena: Konferencja "Postkomunistyczna Europa Wschodnia dziś i jutro". Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 95-98 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1180.artykuł: Doleżal Anna: Tradycja Fiodora Tiutczewa we współczesnej liryce rosyjskiej. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 121-132 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
1181.artykuł: Jaśkowska-Rybicka Regina: Literatura rosyjskiego postmodernizmu. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 3 s. 84-87 (rec. ks.: Irina Skoropanova: Russkaja postmodernistskaja literatura. M...) szczegóły 
1182.artykuł: Śliwowska Wiktoria, Śliwowski Rene: Lew Szubin i jego myśli o współczesnej literaturze i krytyce. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 3 s. 171-173 ([rec. ks.:] Lev Shubin: Poiski smysla otdel'nogo i obshhego sushhestvo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1183.artykuł: FIlipowicz Aleksandra: Opętani karierą (O szaleństwie w dziewiętnastowiecznej prozie rosyjskiej). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 79-98  szczegóły 
1184.artykuł: Michajłowa Maria W.: Świat wewnętrzny kobiety w utworach rosyjskich pisarek "srebrnego wieku". Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 75-85  szczegóły 
1185.artykuł: Orłowski Jan: Fryderyk Chopin w poezji rosyjskiej. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 47-60 (XIX i XX wieku...) szczegóły 
1186.artykuł: Semczuk Małgorzata: Rzeczywisty koniec wieku XIX - rok 1913 w oczach pisarzy. (Anna Achmatowa, Osip Mandelsztam, Aleksy Tołstoj). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 6 s. 49-59  szczegóły 
1187.artykuł: Semczuk Małgorzata: Śmierć Puszkina w oczach klasyków (Achmatowa, Bułhakow, Iwaszkiewicz). Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 51-67  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Utwory anonimowe (rosyjska)
1188.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Galster Irena: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 131-142  szczegóły 
1189.recenzja: Sielicki Franciszek: Biblia w "Latopisie kijowskim z lat 1159-1198". Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 17-23  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Antologie i zbiory (rosyjska)
1190.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orłowski Jan: Mickiewicz w poezji rosyjskiej. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 3 s. 75-77  szczegóły 
1191.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Semczuk Małgorzata: Poetycka dokumentacja rosyjsko-polskiej miłości i nienawiści. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 178-181  szczegóły 
1192.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bezwiński Adam: Rosyjska ludowa poezja religijna. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 156-157  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Akhmatova Anna
1193.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wielg Tomasz: Polska książka o Achmatowej. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 2 s. 98-102  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1194.artykuł: Semczuk Małgorzata: Anna Achmatowa o drugiej wojnie światowej ("W roku czterdziestym", "Wiatr wojny"). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 85-96  szczegóły 
  Averincev Sergejj
    proza (alfabet tytułów)
1195.proza: Averincev Sergejj: Bizancjum a Ruś: dwa typy duchowości (Święte Cesarstwo). Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 1-16 (esej historyczny...) szczegóły 
1196.proza: Averincev Sergejj: Prawo i dobroć. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 8/9 s. 7-20 (esej historyczny...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1197.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Poetyka Awerincewa. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 8/9 s. 21-33  szczegóły 
  Bakhtin Mikhail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1198.artykuł: Żyłko Bogusław: Bachtin w Rosji (Po pieriestrojce). Przegląd Humanistyczny 1994 nr 6 s. 55-70 (nt. literatury pośw. Bachtinowi w l. 80. i 90....) szczegóły 
1199.artykuł: Żyłko Bogusław: Kolejna amerykańska książka o Bachtinie. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 130-134 (rec. ks.: David Danov: The thought of Mikhail Bakhtin. From world to c...) szczegóły 
1200.artykuł: Żyłko Bogusław: Nowa książka o Bachtinie. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 145-150 ([rec. ks.:] Rethinking Bakhtin. Extensions and Challenges. Red. Gary S...) szczegóły 
1201.artykuł: Żyłko Bogusław: Nowe prace o Bachtinie. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 145-147 (rec. ks.: G. Karpunov, V. Boriskin, V. Estifeeva: Mikhail Bakhtin v Sa...) szczegóły 
1202.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żyłko Bogusław: Kolokwium Bachtinowskie w Nowym Sadzie (22-26 VIII 1990). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 165-167 (spraw....) szczegóły 
1203.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żyłko Bogusław: Konferencja Bachtinowska w Urbino (17-21 VII 1989). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 179-181 (spraw....) szczegóły 
  Bal'mont Konstantin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1204.artykuł: Barański Zbigniew: Konstantina Balmonta świat wyobraźni poetyckiej. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 4 s. 98-100  szczegóły 
  Berdjaev Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1205.artykuł: Kotłowski Sławomir: Etyka rosyjskiej dwudziestowiecznej myśli idealistycznej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5/6 (1991) s. 77-83  szczegóły 
1206.artykuł: Kotłowski Sławomir: O twórczości filozoficzno-religijnej Mikołaja Bieriajaewa. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 117-121  szczegóły 
  Brjusov Valerijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1207.artykuł: Orłowski Jan: Walery Briusow a literatura polska. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 1 s. 1-13  szczegóły 
  Bulgakov Mikhail
1208.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Korta Katarzyna: Diabły i wiedźmy w "Mistrzu i Małgorzacie" M.A. Bułhakowa - ich źródła i portrety. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 2 s. 37-52  szczegóły 
  Bunin Ivan
1209.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krycka Iwona: Od wspomnień do mitu. Z problemów autobiografizmu "Życia Arsieniewa" Iwana Bunina. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 111-130  szczegóły 
  Chekhov Anton
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1210.artykuł: Śliwowski Rene: Czechow i Niemcy. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 4 s. 139-145 (recenzja książki: Chekhov i Germanija. Pod red. V.B. Kataeva i R.-D. K...) szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
1211.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orłowski Jan: Dostojewski i Wschód. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 143-145  szczegóły 
1212.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalska-Paszt Izabela: Fiodor Dostojewski a Polska - nowe refleksje komparatystyczne. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 112-116  szczegóły 
1213.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kasperski Edward: Najnowsza bachtinologia. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 139-143  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1214.artykuł: Brzoza Halina: Teatr i hermeneutyka sceny w dziele Dostojewskiego (Teatralność kategorią antropologiczną). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 97-119  szczegóły 
1215.artykuł: Igeta Sadaesi: Iwanow - Pumpianski - Bachtin. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 6 s. 131-140 (analiza porównawcza prac o twórczości Fiodora Dostojewskiego...) szczegóły 
1216.artykuł: Kapuścik Jerzy: Próba syntezy. Fiodor Dostojewski na warsztacie polskich badaczy w ostatnim trzydziestoleciu. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 4 s. 125-141  szczegóły 
1217.artykuł: Kościołek Anna: "O, dzięki Ci, Boże, za wszystko..." (Kilka uwag na temat doświadczeń modlitewnych bohaterów Fiodora Dostojewskiego). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 67-87  szczegóły 
1218.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mucha Bogusław: Pod urokiem "Biednych ludzi" Fiodora Dostojewskiego. Uwagi komparatystyczne o powieści epistolarnej Antoniego Marcinkowskiego "Stary biuralista" (1859). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 1 s. 1-13 (porównanie powieści "Biedni ludzie" i "Stary biuralista"...) szczegóły 
  Dovlatov Sergejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1219.artykuł: Gołębiewska Marcelina: Wizerunek emigracji w utworach Siergieja Dowłatowa. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 2 s. 115-133  szczegóły 
  Ermakov Oleg
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1220.artykuł: Sałajczykowa Janina: "Afgańska" proza Olega Jermakowa. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 69-77  szczegóły 
  Ivanov Vjacheslav I.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1221.artykuł: Bobilewicz-Bryś Grażyna: Renesansowe analogie malarskie w twórczości Wiaczesława Iwanowa. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 113-127  szczegóły 
1222.artykuł: Bryś Grażyna: "Pejzaż kamienny" w twórczości Wiaczesława Iwanowa i Mikołaja Rericha. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5/6 (1991) s. 61-76 (motyw kamienia w twórcz. W. Iwanowa i M. Rericha; z fragm. utworów w o...) szczegóły 
  Kamenev Lev
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1223.artykuł: Michajłowa Maria: Lew Kamieniew jako krytyk literacki. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5/6 (1991) s. 83-92  szczegóły 
  Kataev Valentin
1224.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczenko Larisa: Nowe wizje starych prawd. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 3 s. 168-169  szczegóły 
  Korolenko Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1225.artykuł: Barański Zbigniew: Włodzimierz Korolenko a kwestia polska. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 5 s. 91-103  szczegóły 
1226.artykuł: Barański Zbigniew: Włodzimierz Korolenko a kwestia żydowska. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 2 s. 1-15  szczegóły 
  Lanska N. pseud.
1227.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Z marginesów literatury - zakonspirowane polonicum rosyjskie. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5/6 (1991) s. 151-154  szczegóły 
  Leskov Nikolajj
1228.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Semczuk Antoni: O książce Tadeusza Szyszki "Mikołaj Leskow i jego związki z Polską". Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 93-95  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1229.artykuł: Szyszko Tadeusz: Mikołaj Leskow i kultura staroruska. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 97-103  szczegóły 
1230.artykuł: Szyszko Tadeusz: Mikołaj Leskow i literatura polska. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 87-95  szczegóły 
  Likhachjov Dmitrijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1231.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Poetyka i ogrody (O teoretycznej refleksji Lichaczowa). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 5 s. 1-17  szczegóły 
  Lotman Jurijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1232.artykuł: Żyłko Bogusław: Uwagi o Łotmanowskiej koncepcji kultury. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 4 s. 7-22  szczegóły 
  Majjkov Apollon
1233.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orłowski Jan: Polska monografia twórczości Apollona Majkowa. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 168-170  szczegóły 
  Pasternak Boris
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1234.artykuł: Zbyrowski Zygmunt: Borys Pasternak - tłumacz i interpretator dramatu europejskiego. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 2 s. 35-50  szczegóły 
1235.artykuł: Zbyrowski Zygmunt: Literackie juwenilia Borysa Pasternaka. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 83-90  szczegóły 
  Polezhaev Aleksandr
1236.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Główko Olga: Dwa nekrologi - Aleksandra Poleżajewa "Wieniec na trumnę Puszkina" i Adama Mickiewicza "Puszkin i ruch literacki w Rosji". Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 125-137  szczegóły 
  Prishvin Mikhail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1237.artykuł: Barański Zbigniew: Michał Priszwin a malarstwo. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 95-102  szczegóły 
  Pushkin Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1238.artykuł: Semczuk Antoni: O Puszkinie wczoraj i dzisiaj (Kształtowanie się polskiej opinii naukowej o poecie). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 1-9  szczegóły 
1239.artykuł: Semczuk Małgorzata: Śmierć Puszkina w oczach klasyków (Achmatowa, Bułhakow, Iwaszkiewicz). Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 51-67  szczegóły 
1240.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dąbrowska Magdalena: Otwarcie obchodów Roku Puszkinowskiego w Polsce. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 193-195 (sprawozdanie...) szczegóły 
1241.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Główko Olga: Cykl nowelistyczny jako zapowiedź powieści (na przykładzie "Opowieści Biełkina" Aleksandra Puszkina). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 11-22  szczegóły 
  Remizov Aleksejj
1242.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orłowski Jan: Tradycja ruska według Aleksego Riemizowa. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 143-144  szczegóły 
  Rerikh Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1243.artykuł: Bryś Grażyna: "Pejzaż kamienny" w twórczości Wiaczesława Iwanowa i Mikołaja Rericha. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5/6 (1991) s. 61-76 (motyw kamienia w twórcz. W. Iwanowa i M. Rericha; z fragm. utworów w o...) szczegóły 
  Ryleev Kondratijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1244.artykuł: Galster Bohdan: Tematy ukraińskie w twórczości R.. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 85-95  szczegóły 
  Sergeev-Censkijj Sergejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1245.artykuł: Malej Izabella: Barwy pejzażowych kompozycji Sergiusza Siergiejewa Ceńskiego. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 101-107  szczegóły 
  Shalamov Varlam
1246.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żyłko Bogusław: Nowa książka o "Nowej prozie" Warłama Szałamowa. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 1 s. 182-184  szczegóły 
  Shostakovich Dmitrijj
1247.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ulicka Danuta: Kantata satyryczna Dymitra Szostakowicza. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 1 s. 89-101  szczegóły 
  Sinjavskijj Andrejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1248.artykuł: Szczukin Wasilij: Rozdwojenie jaźni czyli narodziny mistrza. Twórczość literacka Abrama Terca przed emigracją (1955-1973). Przegląd Humanistyczny 1998 nr 4 s. 23-35  szczegóły 
  Solzhenicyn Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1249.artykuł: Djakow Władimir: Historyczno-socjologiczne poglądy A.I. Sołżenicyna i A.D. Sacharowa. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5 s. 43-71  szczegóły 
  Strugackijj Arkadijj, Strugackijj Boris *
1250.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jankowski Andrzej: Twórczość Arkadego i Borysa Strugackich (do roku 1985). Przegląd Humanistyczny 1994 nr 1 s. 177-178  szczegóły 
  Tolstojj Lev
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1251.artykuł: Smyrniw Walter: Tołstoj a współczesne teorie utopijne. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 5/6 s. 127-134  szczegóły 
  Trifonov Jurijj
1252.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kolesnikoff Nina: "Czas i miejsce" Jurij Trifonov: struktura kompozycyjna i narracyjna. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 3 s. 105-112  szczegóły 
  Trockijj Lev
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1253.artykuł: Michajłowa Maria: Lew Trocki - krytyk literatury (1900-1902). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 117-129  szczegóły 
1254.artykuł: Michajłowa Maria: Socjokulturowe poglądy Lwa Trockiego (Okres przedrewolucyjny). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 93-100 (prace Trockiego o literaturze...) szczegóły 
  Voloshin Maksimilian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1255.artykuł: Michajłowa Marija: Widz w koncepcji teatru Maksymiliana Wołoszyna. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 8/9 s. 127-136 (rola widza w teatrze...) szczegóły 
  Zajjcev Boris
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1256.artykuł: Malej Izabella: Impresjonistyczna proza Borysa Zajcewa. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3 s. 99-117  szczegóły 
  Zundelovich Jakov
    wiersze (alfabet tytułów)
1257.wiersz: Zundelovich Jakov: Od razu sprawiłeś aż dwa podarki.... Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 157 (do Juliana Tuwima...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
  Markovijc Svetozar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1258.artykuł: Marković Slobodan Z.: S.M. wobec myśli literackiej V. Karadzhicia. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 3 s. 125-133  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Historia literatury (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1259.artykuł: Niewiadomski Andrzej: Białe plamy w słowackiej literaturze. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 153-154 (rec. ks.: Jozef Hvisc, Viliam Marcok, Maria Batorova, Vladimir Petrik:...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Hasła szczegółowe (słoweńska) / Hasła osobowe (słoweńska)
  Prezih Voranc
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1260.artykuł: Salamun-Biedrzycka Katarina: O wczesnej prozie Voranca Preziha w kontekście przemian prozy dwudziestowiecznej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 107-117  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Strindberg August
1261.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rzońca Wiesław: Witkacy a tradycja. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 3 s. 182-186  szczegóły 
1262.recenzja: Odachowska-Zielińska Ewa: Kim był August Strindberg. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 5/6 s. 173-174  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
1263.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nazaruk Bazyli: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 181-185  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1264.artykuł: Chimiak Łukasz: Rosjanie i Ukraińcy wobec siebie. Dystans czy pogkrewieństwo. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 190-193 (rec. ks.: Myroslav Shkandrij: Russia and Ukraine. Literature and the D...) szczegóły 
1265.artykuł: Smyrniw Walter: Kosmiczny śmiech: nowe tendencje w ukraińskiej literaturze fantastyczno-naukowej. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 123-130 (od 1926 do współczesności...) szczegóły 
1266.artykuł: Wilma Jolanta: Hagiografia Rusi Kijowskiej na Uniwersytecie w Harvardzie. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 1 s. 169-171 (rec. ks.: The hagiography of Kievan Rus'. Harvard 1992...) szczegóły 
1267.artykuł: Zabrowarny Stefan: Tradycje Rusi Kijowskiej w kształtowaniu się świadomości narodowej Ukraińców galicyjskich. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 55-69  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1268.artykuł: Smyrniw Walter: Kosmiczny śmiech: nowe tendencje w ukraińskiej literaturze fantastyczno-naukowej. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 123-130 (od 1926 do współczesności...) szczegóły 
1269.artykuł: Weretiuk Oksana: Kwestia rodowodu we współczesnej powieści ukraińskiej i polskiej (Na przykładzie wybranych powieści). Przegląd Humanistyczny 2002 nr 3 s. 35-40 (m.in. nt. powieści: Bohdana Łepkiego "Ku wieczornej ciszy", Ułasa Samc...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Tematy, motywy (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1270.artykuł: Hromiak Roman: Pierwsza wojna światowa w wizjach artystycznych pisarzy ukraińskich. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 67-79  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Galjatovs'kijj Ihoanikijj
1271.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: "Skarbnica" Joannicego Galatowskiego. Z dziejów ukraińskiej myśli religijnej, duchowości i pobożności doby baroku. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 1 s. 1-19  szczegóły 
  Kostomarov Mikola
1272.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozak Stefan: Dwaj słowiańscy mesjaniści. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 105-126  szczegóły 
  Samchuk Ulas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1273.artykuł: Weretiuk Oksana: Prawda i legenda o Polsce w życiu i twórczości Ułasa Samczuka. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 2 s. 81-88  szczegóły 
  Skovoroda Grigorihjj
1274.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: Grzegorza Skoworody, ostatniego przedstawiciela wschodniosłowiańskiego baroku, "poesis sacra". Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 93-98  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Utwory anonimowe (ukraińska)
1275.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hnatiuk Aleksandra: Poczajowski "Bohohłasnyk". Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 71-84 (nt. wydanego w 1790 r. zbioru pieśni duchownych; z fragm. tekstów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Historia literatury (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1276.artykuł: Klimkiewicz Anna: Petrarkizm, imitacja, manieryzm w poezji włoskiego renesansu. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 83-94  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Literatura współczesna (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1277.artykuł: Zieliński Andrzej: Gustaw Herling-Grudziński i współczesna literatura włoska. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 11-41 (krytycznoliteracka twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego poświęcona...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Zagadnienia specjalne (włoska) / Czasopiśmiennictwo (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1278.artykuł: Gromadzki Juliusz: "AION-Slavistica". Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 247-249 (omówienie t.2: 1994 czsopisma...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Bevilacqua Luigi
1279.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tygielski Wojciech: Polska elita władzy w świetle diariusza podróży toskańskiego ambasadora (1609). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 2/3 s. 47-54  szczegóły 
  Calvino Italo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1280.artykuł: Karpowicz Agnieszka: Granice opowiadania? Dwie wizje Itala Calvina. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 35-51  szczegóły 
  Croce Benedetto
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1281.artykuł: Krzemień-Ojak Sław: Benedetto Croce jako instytucja włoskiej kultury intelektualnej. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 5 s. 121-125  szczegóły 
  De Sanctis Francesco
1282.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ugniewska Joanna: Francesco De Sanctis i jego historia literatury włoskiej. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 2 s. 85-95  szczegóły 
  Fogazzaro Antonio
    listy (alfabet tytułów)
1283.listy: Fogazzaro Antonio: [Listy]. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 154-168 (do Mariana Zdziechowskiego (z 1899, 1901, 5 z l. 1903-06); tł. J. Prok...) szczegóły 
  Levi Primo
1284.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Morawiec Arkadiusz: Uniwersum koncentracyjne i uniwersum kultury według Prima Leviego. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 53-67  szczegóły 
  Maver Giovanni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1285.artykuł: Starnawski Jerzy: Pierwsze polonicum Giovanniego Mavera (1891-1970). Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 152 (rec. ks.: Leo Wróblewski, Franzoesische Skizzen z 1913 r....) szczegóły 
  Pirandello Luigi
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1286.artykuł: Sinko Grzegorz: Pirandello i nowa komparatystyka. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 11 s. 165-169 ([rec. ks.:] Wladimir Krysinski: Le paradigme inquiet. Pirandello et le...) szczegóły 
  Verga Giovanni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1287.artykuł: Knysz-Rudzka Danuta: W cieniu Zoli i na przekór Zoli, czyli dzieje G.V. w Polsce. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 1 s. 151-165  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
1288.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkowski Roman: Społeczeństwo polskie i żydowskie w latach 1863-1939 (Międzynarodowa Konferencja w UW, 7-9 V 1990 r.). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 154-156 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Buber Martin
1289.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kasperski Edward: Dwie książki o dialogice. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 122-127  szczegóły 
  Singer Isaac Bashevis
1290.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Potkański Jan: Umarłe pejzaże. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 180-181  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Kantor Tadeusz *
1291.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dudzik Wojciech: Dwie książki, dwie metody. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 135-137  szczegóły 
  Ordyński Ryszard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1292.artykuł: Michalik Jan: Przyczynek do biografii teatralnej Ryszarda Ordyńskiego. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 3 s. 171 (dot. projektu zatrudnienia R. Ordyńskiego w 1911 na stanowisku dyrekto...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
1293.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sinko Grzegorz: Synteza semiotyki teatru. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 6 s. 141-144  szczegóły 
1294.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszkiewicz Jarosław: Legenda tras Grotowskiego. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 142-144  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1295.artykuł: Kowalewicz Kazimierz: Tekst pisany - przedstawienie teatralne - odbiorca. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 123-140  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1296.recenzja: Rulewicz Wanda: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 3 s. 175-179  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Inscenizacja, reżyseria
1297.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dudzik Wojciech: Dwie książki, dwie metody. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 135-137  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Antropologia teatru
1298.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rogaczewska Maria: Nocna muzyka. O "Dziadach" Leszka Kolankiewicza. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 2 s. 102-107  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Nauka o teatrze / Nauka o teatrze (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1299.artykuł: Taborski Roman: Kilka problemów teatrologicznych. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 49-55 (źródła pomocnicze lub zastępcze, stanowiące podstawę badań historyka t...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Socjologia teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1300.artykuł: Kowalewicz Kazimierz: Tekst pisany - przedstawienie teatralne - odbiorca. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 123-140  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
1301.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Got Jerzy: "Polnisches Theater und Drama". Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 143-159  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1302.artykuł: Taborski Roman: Z gościnnych występów teatrów wiedeńskich w Warszawie. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 3 s. 135-140 (od schyłku XIX w. do współczesności...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1303.recenzja: Kamiński Leszek: Czeska synteza dziejów polskiego teatru. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 135-137  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1890-1914
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1304.artykuł: Siekierski Stanisław: Między obrzędem a teatrem. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 1-19 (źródła i motywy zainteresowania formami parateatralnymi na przełomie w...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1305.artykuł: Siekierski Stanisław: Między obrzędem a teatrem. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 1-19 (źródła i motywy zainteresowania formami parateatralnymi na przełomie w...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1306.artykuł: Otocki Wiesław: Kultura polska na okupowanych przez ZSRR terytorich Małopolski Wschodniej w latach 1939-1941. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 69-85 (m.in. dotyczy życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat polski
1307.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Moskwin Andriej: Dzieje sceniczne dramatu "Śnieg" Stanisława Przybyszewskiego w Rosji początku XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 3 s. 133-147  szczegóły 
1308.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaczyńska Leokadia: Współczesne inscenizacje "Kordiana" Juliusza Słowackiego. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 3 s. 41-58  szczegóły 
1309.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zacharska Jadwiga: Dramaty Wyspiańskiego w teatrze. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 5 s. 181-183  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1310.artykuł: Dudzik Wojciech: Zmiany wokół teatru - zmiany w teatrze. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 5 s. 101-106 (o powojennych przemianach w teatrze polskim, także nt. epok wcześniej...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr polski za granicą / Wielka Brytania (teatr polski za granicą)
1311.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Materiały do dziejów teatru i dramatu emigracyjnego. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 167-169  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Łużyce (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1312.artykuł: Scholze Dietrich: Pierwsze dziesięciolecie łużyckiego teatru zawodowego (1948-1958). Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 123-130  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Niemcy (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1313.artykuł: Kochanowski Jerzy: W polskiej niewoli. Życie kulturalne niemieckich jeńców wojennych w Polsce 1945-1950. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 95-116 (dot. m.in. życia teatralnego...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1314.artykuł: Helman Alicja: Filmoznawstwo w obliczu przełomu. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 39-48  szczegóły 
1315.artykuł: Witek Piotr: Metafora źródła - czyli film w funkcji poznawczej. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 1 s. 57-70  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
1316.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bocheńska Jadwiga: Świadectwa na nowo odczytane. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 84-87  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1317.artykuł: Ogonowska Agnieszka: Film jako tekst kultury. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 91-105  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Zagadnienia ogólne (TV) / Teatr TV (omówienia, nie repertuar)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1318.artykuł: Semczuk Małgorzata: Literatura rosyjska w Teatrze Telewizji. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 6 s. 43-55 (w latach 50.-90....) szczegóły