PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Kresy
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rutkowski Rafał: O młodej prozie w trybie naukowym. Kresy 2004 nr 57/58 s. 164-165  szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orska Joanna: O tym, jak humanizm wypchnięty drzwiami depersonalizacji wraca do badań literackich oknem dekonstrukcji. Kresy 2003 nr 54/55 s. 187-191  szczegóły 
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Telicki Marcin: Wytrychy i klucze. Kresy 2006 nr 65/66 s. 184-189  szczegóły 
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koss Agata: Za co powinniśmy kochać Janusza Sławińskiego?. Kresy 1992 nr 9/10 s. 180-181  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizińska Jadwiga: Uniwersalizm pogranicza. Kresy 1992 nr 9/10 s. 241-244  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Charnas Tomasz: Mini vs maxi albo maksymalista kontra minimalizm. Kresy 2008 nr 73/74 s. 127-139 (przegląd różnych koncepcji minimalistycznej sztuki pisania oraz jej re...) szczegóły 
7.artykuł: Eco Umberto: Irracjonalizm - wczoraj i dziś. Kresy 1992 nr 12 s. 124-131  szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koss Agata: Dwie sesje. Kresy 1993 nr 15 s. 250-252 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pękala Teresa: Esej - forma pogranicza. Kresy 1991 nr 8 s. 128-129  szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czeczot Katarzyna: Pod spodem. Kresy 2007 nr 69/70 s. 184-186  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Crapanzano Vincent: Kryzys postmodernistyczny: dyskurs, parodia, pamięć. Kresy 1997 nr 31 s. 136-149  szczegóły 
12.artykuł: Nycz Ryszard: Mam wrażenie, że mimo wszystko wychodzę na staroświeckiego badacza.... Kresy 1996 nr 27 s. 154-159 (wyw. nt. aktualnych prądów badawczych stosowanych w literaturoznawstwi...) szczegóły 
13.artykuł: Skarbek Dawid: Realne i trauma - glosa o sztuce po Holokauście. Kresy 2009 nr 80 s. 34-43 (psychoanaliza w ujęciu Jacques'a Lacana (teoria trzech porządków - rea...) szczegóły 
14.artykuł: Todorov Tzvetan: Postmodernizm. Kresy 1991 nr 6 s. 126-128  szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głębicka-Giza Barbara: Wizyta u dentysty, czyli o kulturze polskiej.... Kresy 1998 nr 36 s. 252-253 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalbarczyk Adam: Wokół metafory. Kresy 1990 nr 2/3 s. 163-166  szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalbarczyk Adam: Wokół metafory. Kresy 1990 nr 2/3 s. 163-166  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Szaruga Leszek: Życie w języku, język życia. Kresy 1995 nr 21 s. 40-44 (źródła polszczyzny literackiej jako przedmiot zainteresowań pisarzy i ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Hertz Paweł: O dziennikach, pamiętnikach, wspomnieniach. Kresy 1998 nr 35 s. 32-39 (nt. zapotrzebowań czytelniczych na literaturę autobiograficzną - dzien...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Esej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Heck Dorota: Jak się nie nudzić z banałem filozoficznym?. Kresy 1994 nr 18 s. 230-235 (rozwój sytuacji gatunku w polskiej literaturze; sprost. błędów druk. <...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Dzień Mirosław: Otwórz szeroko okno. Esej o mistycznej poezji. Kresy 2009 nr 79 s. 111-118 (wyznaczniki poezji mistycznej, m.in. na przykładzie twórczości Adama M...) szczegóły 
22.artykuł: Gutorow Jacek: Poezja i tradycja. Kresy 1996 nr 25 s. 140-144 (na przykładzie polskiej poezji współczesnej...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Canetti Elias: Realizm i nowa rzeczywistość. Kresy 1997 nr 31 s. 246-248 (nt. konieczności wypracowania nowych metod odzwierciedlenia rzeczywist...) szczegóły 
24.artykuł: Mizerkiewicz Tomasz: Życie po życiu? Kilka uwag o sposobie istnienia współczesnej powieści na przykładzie "Zagłady" Piotra Szewca. Kresy 2001 nr 48 s. 78-84 (cechy powieści współczesnej, na przykładzie "Zagłady" Piotra Szewca...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść historyczna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Szaruga Leszek: Sens literatury i sens historii. Kresy 1999 nr 38/39 s. 35-51 (na przykładzie literatury polskiej głównie XX wieku...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Skórczewski Dariusz: Wyka i Fryde, czyli "brzozowszczyk" contra "klerk". Wokół pewnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę. Kresy 2001 nr 45/46 s. 43-52 (nt. odmiennego pojmowania krytyki literackiej przez Ludwika Frydego i...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Auden Wystan Hugh: Tworzenie, poznanie i osąd. Kresy 1999 nr 37 s. 153-170 (rozważania nt. sensu istnienia poezji oraz różnych aspektów procesu ...) szczegóły 
28.artykuł: Steiner George: Obecności. Kresy 1996 nr 28 s. 7-20 (nt. sensu istnienia sztuki - twórczość i jej społeczny rezonans jako...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Gracq Julien: Lektura. Kresy 2002 nr 50 s. 34-41 (esej nt. relacji pisarz - czytelnik, taże nt. roli krytyki; na przykł...) szczegóły 
30.artykuł: Literatura - sztuka czy terapia?. Kresy 2008 nr 75 s. 229-232 (dyskusja m.in. nt. terapeutycznej roli literatury; wypow.: Roman Honet...) szczegóły 
31.artykuł: Michałowski Piotr: Skandal jako strategia promocji książki. Kresy 2003 nr 53 s. 92-99 (historycznie i współcześnie...) szczegóły 
32.artykuł: Mizińska Jadwiga: Poeta i państwo. Kresy 1991 nr 8 s. 93-103 (nt. konfliktu artysty z państwem; m.in. o Josifie Brodskim, Platonie...) szczegóły 
33.artykuł: Picon Gaetan: Pisarz i jego cień. Kresy 2002 nr 50 s. 26-33 (odbiór dzieła literackiego w kontekscie doświadczeń osobistych czyteln...) szczegóły 
34.artykuł: Wojciechowski Jacek: Literatura w komunikacji. Kresy 2001 nr 47 s. 191-197 (literatura w dobie nowych środków przekazu...) szczegóły 
35.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koss Agata: Czekając na arcydzieła. Kresy 1994 nr 17 s. 223-224  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
36.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kosiewski Piotr: Malarz narodowej pokuty. Kresy 2000 nr 42/43 s. 216-218  szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kitowska-Łysiak Małgorzata: Zamglony pejzaż semiotyczny. Kresy 1995 nr 22 s. 164-167  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Bettini Maurizio: Miłość do posągów. Kresy 1997 nr 30 s. 5-13 (esej nt. przedstawień miłości człowieka do posągu w literaturze grecki...) szczegóły 
39.artykuł: Kowalczykowa Alina: Romantyczne - nie-romantyczne?. Kresy 2006 nr 68 s. 19-27 (rysunkowe autoportrety twórców okresu romantyzmu jako przyczynek do wi...) szczegóły 
40.artykuł: Ziontek Artur: Książki Chaczyka. Kresy 2008 nr 76 s. 230-234 (nt. twórczości ilustratorskiej Marka Chaczyka...) szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cymerman Jarosław, Kondrasiuk Grzegorz: O muzyczności. Kresy 2006 nr 68 s. 239-240 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Dąbała Jacek: Pojęcie fabuły w teorii i praktyce twórczego pisania. Kresy 2004 nr 57/58 s. 230-239  szczegóły 
43.artykuł: Dzień Mirosław: Wysokie schody poezji. Kresy 2001 nr 47 s. 25-30 (esej nt. procesu tworzenia poezji, próba wyznaczenia zadań poezji i ok...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
44.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koźmiński Leszek M.: Krytyka i sprzeczności. Kresy 1992 nr 9/10 s. 177-179  szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koźmiński Leszek M.: Powinność literatury. Kresy 1994 nr 20 s. 166-168  szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Popiel Jacek: Religijne tradycje dramatu i teatru polskiego. Kresy 1993 nr 13 s. 168-170  szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karpiński Marek: Obraz sąsiada z przeciwka. Kresy 2006 nr 67 s. 212-214  szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karpiński Marek: Obraz sąsiada z przeciwka. Kresy 2006 nr 67 s. 212-214  szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dłuski Stanisław: "Dzika książka" pani profesor.... Kresy 1992 nr 11 s. 184  szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skórczewski Dariusz: Nienasycony umysł Andrzeja Kijowskiego. Kresy 1993 nr 14 s. 183-186  szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Słownik literatury polskiej XX wieku. Kresy 1993 nr 16 s. 259-160  szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (dp): Sytuacje trudne. Kresy 1991 nr 8 s. 180 (spraw....) szczegóły 
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fabian Marzena: Literackie znaki metafizycznych niepokojów. Kresy 1992 nr 9/10 s. 245-248  szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sympozjum "Wielkopolskie emigracje literackie w XX wieku". Kresy 1992 nr 11 s. 193-194  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Żywiołek Artur: Metafizyka na krawędzi. Kresy 1998 nr 35 s. 224-227 (nt. przyczyn popularności twórczości XIX- i XX-wiecznych pisarzy kreso...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Hadaczek Bolesław: Kresy pokojowe w literaturze staropolskiej. Kresy 2002 nr 49 s. 240-248 (szerzej nt. twórcz. następujących autorów: Grzegorz Czuj, Mikołaj Huss...) szczegóły 
57.artykuł: Ilnicki Leszek: Lwowskie jabłuszka i inne frukta. Kresy 1993 nr 16 s. 224-246 (nt. XVII- i XVIII-wiecznych kazań Wojciecha Czarnockiego, Mikołaja Pop...) szczegóły 
58.artykuł: Ilnicki Leszek: Miejmy na siebie baczenie. Kresy 1993 nr 15 s. 225-226 (nt. XVII- i XVIII-wiecznych kazań Michał Orłowskiego i Franciszka Kowa...) szczegóły 
59.artykuł: Piwińska Marta: Tradycja "złota" czy "papuzia"? Romantycy o polskiej poezji renesansowej. Kresy 1994 nr 17 s. 17-31 (recepcja...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: "Gwałtu, rety, co się dzieje", czyli "coś" poważnego o romantyzmie. Kresy 1994 nr 17 s. 6-16 (dyskusja nt. współczesnego odbioru romantyzmu; rozm.: Arkadiusz Bagłaj...) szczegóły 
61.artykuł: Hadaczek Bolesław: Kresoromantyzm. Kresy 2004 nr 59 s. 227-236 (kresowy rodowód jako wyróżnik polskiego romantyzmu, charakterystyka tr...) szczegóły 
62.artykuł: Piwińska Marta: Tradycja "złota" czy "papuzia"? Romantycy o polskiej poezji renesansowej. Kresy 1994 nr 17 s. 17-31 (recepcja...) szczegóły 
63.artykuł: Puzio Katarzyna: Zamki w literackim pejzażu preromantyzmu i romantyzmu. Kresy 2000 nr 42/43 s. 281-287  szczegóły 
64.artykuł: Sosnowska Danuta: Pokochać Moskala. Kresy 1995 nr 24 s. 73-78 (stosunek pisarzy emigracyjnych do Rosji, szerzej nt. poglądów Seweryna...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Górnicka-Boratyńska Aneta: Gdy nauka ma płeć. Kresy 1997 nr 29 s. 196-198  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
66.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewandowski Wacław: "Młoda Polska" Artura Hutnikiewicza. Kresy 1995 nr 22 s. 145-147  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
67.artykuł: Sosnowski Jerzy: Pierwszy upadek Bunga. Kresy 1994 nr 19 s. 150-157 (sposób funkcjonowania Młodej Polski w późniejszych okresach literackic...) szczegóły 
68.artykuł: Szaruga Leszek: Dramat Młodej Polski. Kresy 1994 nr 19 s. 141-149  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
69.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Andrzej: Polowanie bez nagonki. Kresy 2000 nr 41 s. 183-188  szczegóły 
70.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Górnicka-Boratyńska Aneta: Gdy nauka ma płeć. Kresy 1997 nr 29 s. 196-198  szczegóły 
71.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Malinowska Justyna: Kategorie kultury pogranicza. Czas i przestrzeń w "Zaczynając od moich ulic" i "Do Tomasa Venclovy" Czesława Miłosza. Kresy 1991 nr 8 s. 155-157  szczegóły 
72.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hutnikiewicz Artur: Zbiorowy portret twórców humanistyki lat międzywojennych. Kresy 1995 nr 22 s. 147-150  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
73.artykuł: Ritz German: Nowy świat i dawny wizerunek kobiety. Polska awangarda po 1918 roku a kulturowe aspekty płci. Kresy 1997 nr 31 s. 11-26  szczegóły 
74.artykuł: Sikorski Dariusz Konrad: Bruno Schulz na tle literatury polsko-żydowskiej. Kresy 2006 nr 68 s. 127-141  szczegóły 
75.artykuł: Skórczewski Dariusz: Wyka i Fryde, czyli "brzozowszczyk" contra "klerk". Wokół pewnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę. Kresy 2001 nr 45/46 s. 43-52 (nt. odmiennego pojmowania krytyki literackiej przez Ludwika Frydego i...) szczegóły 
76.artykuł: Wyka Marta: Projekt dwudziestolecia. Kresy 1995 nr 23 s. 49-53  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
77.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Buryła Sławomir: Jeszcze raz o pokoleniu wojennym. Kresy 2001 nr 47 s. 187-190  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
78.artykuł: Górnicka-Boratyńska Aneta: Międzywojenna kobieca powieść popularna. Kresy 1996 nr 25 s. 48-66  szczegóły 
79.artykuł: Woroszylski Wiktor: Wolność jak miłość. Kresy 1992 nr 9/10 s. 117-120 (doświadczenie komunizmu m.in. biografiach Tadeusza Boya-Żeleńskiego, S...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
80.artykuł: Szczerbakiewicz Rafał: Południowy kres Europy. Motywy sycylijskie w polskiej literaturze współczesnej. Kresy 2000 nr 44 s. 142-180 (głównie o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, a także Gustawa Herlinga...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
81.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nyczek Tadeusz: Ziemia krytyki. Kresy 1997 nr 31 s. 184-186  szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Andrzej: Polowanie bez nagonki. Kresy 2000 nr 41 s. 183-188  szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbrowski Tadeusz: Szczepionka przeciw coolturze. Kresy 2003 nr 53 s. 183-186  szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koźmiński Leszek Maciej: Z emigracji do kraju. Kresy 1993 nr 16 s. 257  szczegóły 
85.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Czy warto być Herostratesem?. Kresy 1993 nr 15 s. 178-180  szczegóły 
86.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skórzyński Piotr: Kłamstwu wystarczy przeciwstawić prawdę. Kresy 1993 nr 14 s. 186-189  szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fitas Adam: Galeria przodków. Kresy 1992 nr 11 s. 183-184  szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewandowski Wacław: Literatura złej chwili dziejowej. Kresy 1996 nr 26 s. 171-173  szczegóły 
89.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Kresy 1993 nr 16 s. 263 (sprost. wydawn. dot. rozmowy Jacka Dąbały z Józefem Garlińskim...) szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orska Joanna: O tym, jak humanizm wypchnięty drzwiami depersonalizacji wraca do badań literackich oknem dekonstrukcji. Kresy 2003 nr 54/55 s. 187-191  szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Stąd do Arkadii. Kresy 1994 nr 17 s. 144-146  szczegóły 
92.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kiec Izolda: Jak popsuć zabawę ludożercom. Kresy 1995 nr 23 s. 160-163  szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Szczęściarze, albo o nurtach krytyki współczesnej. Kresy 1995 nr 21 s. 95-99  szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czwordon Paulina: Uczłowieczanie krytyka. Kresy 2005 nr 64 s. 200-202  szczegóły 
95.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zieliński Jan: Piękno tkwi w różnicach. Kresy 1990 nr 4/5 s. 77-79  szczegóły 
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wrocław i literatura lat osiemdziesiątych. Kresy 1990 1 136-7 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
97.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Parę pytań. Kresy 1992 nr 12 s. 133-134 (fel. nt. sytuacji literatury polskiej na przełomie dekad lat 80. i 90....) szczegóły 
98.artykuł: Bocheński Jacek: Osoba - naród - demokracja - literatura. Kresy 1995 nr 21 s. 256-257  szczegóły 
99.artykuł: Borkowska Grażyna: Emigrantki (2). Kresy 1994 nr 17 s. 182-184 (dot. literatury kobiecej...) szczegóły 
100.artykuł: Borkowska Grażyna: "Komandosi", hippisi, feministki. Kresy 1993 nr 16 s. 239-241 (dot. literatury kobiecej...) szczegóły 
101.artykuł: Broda: Prowincja. Kresy 1990 1 125-6 (o lit. powstającej poza dużymi ośrodkami kulturalnymi...) szczegóły 
102.artykuł: Chodźko Ryszard: Prowincja i niebo. Kresy 1998 nr 33 s. 77-86 (wpływ uwarunkowań historycznych, geograficznych i religijnych na kszta...) szczegóły 
103.artykuł: Czapliński Przemysław: Mickiewicz, albo proza współczesna wobec tradycji. Kresy 1998 nr 34 s. 136-154 (odwołania do twórczości Adama Mickiewicza w formie aluzji, cytatów, pa...) szczegóły 
104.artykuł: Czerniawski Adam: Co pisałem i tłumaczyłem w czasach zimnej wojny. Kresy 1994 nr 19 s. 263-269 (nt. obecności literatury polskiej na Zachodzie w okresie zimnej wojny ...) szczegóły 
105.artykuł: Czy możliwy jest bilans emigracji?. Kresy 1997 nr 31 s. 150-167 (ankieta nt. recepcji literatury emigracyjnej; wypow.: Leszek Szaruga: ...) szczegóły 
sprostowanie: Kresy 1997 nr 32 s. 220 (sprostowanie dot. tekstu Mirosława A. Supruniuka...) szczegóły 
106.artykuł: Dłuski Stanisław: Nie wylewać dziecka z kąpielą!. Kresy 1997 nr 29 s. 181-182 (odp. na ankietę redakcji Kresów nt.: "Centrum" i "prowincja"...) szczegóły 
107.artykuł: Filip Grzegorz: Jeszcze trochę pytań. Kresy 1992 nr 12 s. 136-137 (fel. nt. braku przełomu literackiego po 1989...) szczegóły 
108.artykuł: Janowicz Sokrat: Pisarz pogranicza. Sytuacja białorusko-polska. Kresy 1993 nr 13 s. 204-208  szczegóły 
109.artykuł: Michałowski Piotr: Głos z dość dużego Nigdzie. Kresy 1997 nr 29 s. 178-180 (odp. na ankietę redakcji Kresów nt.: "Centrum" i "prowincja"...) szczegóły 
110.artykuł: Mizerkiewicz Tomasz: Psychoanaliza jako język niezbędny w literackich autoportretach polskiej emigracji. Kresy 2008 nr 73/74 s. 21-30 (autorefleksje pisarzy emigracyjnych opowiadane przy pomocy języka psyc...) szczegóły 
111.artykuł: Na powierzchni literatury i w środku.... Kresy 1995 nr 21 s. 8-25 (dyskusja nt. stanu literatury polskiej przed i po przełomie 1989 roku;...) szczegóły 
sprostowanie: Szaruga Leszek: Kresy 1995 nr 22 s. 253 (list do red....) szczegóły 
112.artykuł: Nasiłowska Anna: Kresy 1997 nr 29 s. 180-181 (odp. na ankietę redakcji Kresów nt.: "Centrum" i "prowincja"...) szczegóły 
113.artykuł: Niewiadomski Andrzej: Kilka nie mniej ważnych pytań. Kresy 1992 nr 12 s. 134-136 (znaczenie przełomu 1989 dla literatury polskiej...) szczegóły 
114.artykuł: Orski Mieczysław: Od autolustracji do realizmu mitologicznego. Kresy 1997 nr 30 s. 58-64 (charakterystyka twórczości l. 90....) szczegóły 
115.artykuł: Osęka Andrzej: Wspomnienie. Kresy 1994 nr 19 s. 174-176 (fel. nt. sztuki, m.in. literatury i filmu lat 70....) szczegóły 
116.artykuł: Paźniewski Włodzimierz: Mrożek, Mrożek!. Kresy 1991 nr 6 s. 129-130 (fel. nt. współcz. lit....) szczegóły 
117.artykuł: Pejzaż po przełomie, ale nie po klęsce. Kresy 1995 nr 21 s. 171-195 (ankieta nt. sytuacji najnowszej literatury polskiej; wypow.: Arkadiusz...) szczegóły 
118.artykuł: Pobocza, peryferie, marginesy - dzisiaj. Kresy 1990 nr 4/5 s. 63-76 (ankieta red. dot. zjawisk ubocznych, nurtów "wyczerpujących się" i "za...) szczegóły 
119.artykuł: Pobocza, peryferie, marginesy - dzisiaj. Kresy 1992 nr 9/10 s. 136-139 (cd. ankiety red. dot. zjawisk ubocznych, nurtów "wyczerpujących się" i...) szczegóły 
120.artykuł: Poprawa Adam: Centrum zmiennych okręgów. Kresy 1997 nr 29 s. 176-178 (odp. na ankietę redakcji Kresów nt.: "Centrum" i "prowincja"...) szczegóły 
121.artykuł: Punkty widzenia. Kresy 1993 nr 13 s. 131-152, nr 14 s. 150-167 (ankieta nawiązująca do artykułów następujących autorów: Arkadiusz Bagł...) szczegóły 
122.artykuł: Punkty widzenia. Kresy 1995 nr 24 s. 182-205 (ankieta nt. obrazu Rosji w kulturze i literaturze polskiej; wypow.: Pi...) szczegóły 
123.artykuł: Szaruga Leszek: Centrum bez centrali. Kresy 1997 nr 29 s. 170-173 (odp. na ankietę redakcji Kresów nt.: "Centrum" i "prowincja"...) szczegóły 
124.artykuł: Śliwiński Piotr: Kilka uwag. Kresy 1997 nr 29 s. 173-176 (odp. na ankietę redakcji Kresów nt.: "Centrum" i "prowincja"...) szczegóły 
125.artykuł: Śliwiński Piotr: Niebezpieczne związki literatury z polityką. Kresy 1993 nr 15 s. 228-230 (dot. literatury l. 70. i 80....) szczegóły 
126.artykuł: Widz Piotr: Emigracja i pieniądze. Kresy 1998 nr 36 s. 225-234 (status materialny pisarzy na emigracji...) szczegóły 
127.artykuł: Zaleski Marek: Spóźniona odpowiedź na niewczesną może nieco ankietę. Kresy 1997 nr 29 s. 168-170 (odp. na ankietę redakcji Kresów nt.: "Centrum" i "prowincja"...) szczegóły 
128.artykuł: Żywiołek Artur: Metafizyka na krawędzi. Kresy 1998 nr 35 s. 224-227 (nt. przyczyn popularności twórczości XIX- i XX-wiecznych pisarzy kreso...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989) / Literatura młodych (literatura 1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
129.artykuł: Na powierzchni literatury i w środku - dwa lata później. Kresy 1997 nr 30 s. 14-26 (dyskusja nt. literatury l. 90.; wypow.: Arkadiusz Bagłajewski, Przemys...) szczegóły 
130.artykuł: Nowacki Dariusz: Dwanaście groszy. Kresy 1999 nr 37 s. 87-101 (zmiana sytuacji politycznej w Polsce w roku 1989 jako cezura zapoczątk...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Dramat (1945-1989)
131.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czaplińska Ewa: Teatr emigracyjny w Poznaniu. Kresy 1993 nr 15 s. 248-250 (spraw....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
132.artykuł: Heck Dorota: Dobre maniery przeciw ideologii. Z polemik krytycznoliterackich PRL, czyli "inaczej głupi" obywatele. Kresy 2001 nr 45/46 s. 53-67  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
133.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rutkowski Rafał: Głos Gutorowa. Kresy 2003 nr 56 s. 155-157  szczegóły 
134.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Straszecka Alicja: Gutorow: poeto kim jesteś, krytyku?. Kresy 2008 nr 76 s. 65-71  szczegóły 
135.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szewc Piotr: Poezja z lotu ptaka. Kresy 1996 nr 27 s. 146-148  szczegóły 
136.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stabro Stanisław: W oku poematu. Kresy 1992 nr 12 s. 148-150  szczegóły 
137.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwiński Piotr: Kilka uwag o "Drugiej stronie" Mariana Stali. Kresy 1998 nr 33 s. 154-157  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
138.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Mickiewicz wśród "klasycystów" i "barbarzyńców". Kresy 1999 nr 38/39 s. 111-122 (młode pokolenie poetów wobec twórczości Adama Mickiewicza - odniesieni...) szczegóły 
139.artykuł: Biedrzycki Krzysztof: Amor obcych ludzi. Szkic o niektórych przedstawieniach miłości w poezji polskiej ostatnich pięćdziesięciu lat. Kresy 1997 nr 32 s. 67-76  szczegóły 
140.artykuł: Dzień Mirosław: Kamyk w ustach i odcisk dłoni. Esej o cierpliwości. Kresy 2005 nr 63 s. 38-45 (na przykładzie poezji Zbigniewa Herberta, Ryszarda Krynickiego, Karola...) szczegóły 
141.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Poezja polska na Wileńszczyźnie. Kresy 1993 nr 13 s.208-214  szczegóły 
142.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Tomiki wileńskie. Kresy 1992 nr 9/10 s. 225 (o perypetiach wydawniczych w Polsce tomików polskich poetów wileńskich...) szczegóły 
143.artykuł: Michałowski Piotr: Fanatyzm w poezji (Od Przybosia do Herberta i dalej). Kresy 2006 nr 68 s. 166-172 (zaangażowanie poetów w idee i ich odzwierciedlenie w twórczości...) szczegóły 
144.artykuł: Niewiadomski Andrzej: Czy czeka nas nowa duchowa przygoda przełomu?. Kresy 1990 nr 1 s. 97-102 (o poezji przełomu lat 80. i 90....) szczegóły 
nawiązanie: Niewiadomski Andrzej: O pożytkach płynących z krytycznej niemocy albo tekst "rocznicowy". Kresy 2002 nr 50 s. 127-131  szczegóły 
145.artykuł: Niewiadomski Andrzej: Inna twarz niezależności. Kresy 1991 nr 6 s. 90-96 (nt. poezji twórców debiutujący w drugiej połowie lat 80....) szczegóły 
146.artykuł: Pawelec Dariusz: Czy istnieje pokolenie '76. Kresy 1993 nr 15 s. 230-234  szczegóły 
147.artykuł: Pawelec Dariusz: "Szyk" i "skowyt". O poezji debiutantów drugiej połowy lat osiemdziesiątych. Kresy 1991 nr 6 s. 83-89 (szerzej o twórcz. poetów: Krzysztof Koehler, Jacek Podsiadło...) szczegóły 
148.artykuł: Sławiński Janusz: Zanik centrali. Kresy 1994 nr 18 s. 14-16 (dot. przełomu lat 80. i 90. XX wieku...) szczegóły 
149.artykuł: Sommer Piotr: Poezja "odświętna" i poezja "codzienności". Kresy 1995 nr 21 s. 47-48  szczegóły 
150.artykuł: Sosnowski Andrzej: "Apel poległych". O poezji naiwnej i sentymentalnej w Polsce. Kresy 1993 nr 16 s. 158-164 (poezja lat 1968-1993...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989) / Poezja młodych (literatura 1945-1989. Poezja)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
151.artykuł: Maliszewski Karol: Z perspektywy 1999 roku. Kresy 1999 nr 38/39 s. 125-132 (obraz polskiej poezji ostatnich lat - m.in. o twórczości pokolenia ...) szczegóły 
152.artykuł: Orska Joanna: Co to jest o'haryzm - próba krytycznej rewizji pojęcia. Kresy 1998 nr 35 s. 44-56 (porównanie cech charakterystycznych poezji Franka O'Hary i twórczości ...) szczegóły 
153.artykuł: Sosnowski Jerzy: Trzy krótkie wiersze, trzy długie, trzy krótkie (O poetach z kręgu "bruLionu"). Kresy 1993 nr 16 s. 165-169  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
154.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koźmiński Leszek M.: Krytyka i wartości. Kresy 1993 nr 13 s. 162-163  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
155.artykuł: Bakuła Bogusław: Z kresów na kresy (Powojenna powieść o kresach zachodnich). Kresy 1996 nr 26 s. 142-154  szczegóły 
156.artykuł: Czapliński Przemysław: Książki pierwsze. Kresy 1994 nr 18 s. 34-38 (charakterystyka prozy lat 70. i 80. oraz twórczości pisarzy debiutując...) szczegóły 
157.artykuł: Czapliński Przemysław: Nowa proza: rytuały inicjacji. Kresy 1996 nr 25 s. 145-156 (powieści inicjacyjne powstałe po przełomie literackim od drugiej połow...) szczegóły 
158.artykuł: Czapliński Przemysław: Rzecz w literaturze albo proza lat dziewięćdziesiątych wobec mimesis. Kresy 1999 nr 40 s. 104-124  szczegóły 
159.artykuł: Franczak Jerzy: Rewolucja, realizm, retoryka. Kresy 2008 nr 76 s. 118-124 (charakterystyka innowacyjnej prozy lat 70., obszernie nt. pisarzy publ...) szczegóły 
160.artykuł: Galant Jan: Młoda proza (lat siedemdziesiątych) w oczach krytyki literackiej. Kresy 1998 nr 35 s. 61-79 (szerzej nt. wpływu Henryka Berezy na proces kształtowania młodych proz...) szczegóły 
161.artykuł: Gosk Hanna: Dialog z Obcym. Postać literacka o cechach Innego/Obcego w powojennej prozie polskiej. Kresy 2001 nr 47 s. 95-104  szczegóły 
162.artykuł: Gosk Hanna: Wizerunek Ameryki w prozie polskiej lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Kresy 1999 nr 40 s. 136-142 (obraz Ameryki w prozie Mirona Białoszewskiego, Edwarda Redlińskiego, S...) szczegóły 
163.artykuł: Hertz Paweł: O dziennikach, pamiętnikach, wspomnieniach. Kresy 1998 nr 35 s. 32-39 (nt. zapotrzebowań czytelniczych na literaturę autobiograficzną - dzien...) szczegóły 
164.artykuł: Kurz Iwona: Ucieczka przed rzeczywistością. Kresy 1997 nr 30 s. 229-233 (powrót do dzieciństwa w prozie powstałej po 1989: Izabela Filipiak ("A...) szczegóły 
165.artykuł: Maciejewski Mariusz: Zabawa w pisanie, a właściwie w czytanie. Kresy 1997 nr 30 s. 233-239 (strategie autorskie w prozie Manueli Gretkowskiej ("Tarot paryski"), A...) szczegóły 
166.artykuł: Sosnowski Jerzy: Szybkość i nuda (Kawiarniana rozmowa z Nataszą Goerke i Olgą Tokarczuk, z pointą w postaci nadejścia Andrzeja Stasiuka). Kresy 1995 nr 21 s. 61-64 (o procesie tworzenia i literackiego wyrażania, specyfice własnej twórc...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
167.recenzja: Witkowski Michał: Bez zawodu. Kresy 2000 nr 42/43 s. 210-214  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura 1945-1989. Proza)
168.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Parowski Maciej: Pożegnanie kosmosu?. Kresy 1992 nr 12 s. 151-153  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
169.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hetman Grzegorz: Komunikacja społeczna w opałach. Kresy 2007 nr 72 s. 192-194  szczegóły 
170.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rojek Przemysław: Powiernik cudzych opowieści. Kresy 2003 nr 53 s. 190-192  szczegóły 
171.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Charnas Tomasz: Impuls do zaraźliwej krytyki (Klejnockiego). Kresy 2007 nr 71 s. 176-178  szczegóły 
172.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czwordon Paulina: Uczłowieczanie krytyka. Kresy 2005 nr 64 s. 200-202  szczegóły 
173.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Branicka Monika: Czy w sztuce polskiej istnieje pokolenie roczników siedemdziesiątych?. Kresy 2007 nr 72 s. 161-163  szczegóły 
recenzja: Kosiewski Piotr: Poczucie wspólnoty mi dajcie.... Kresy 2007 nr 72 s. 158-161  szczegóły 
recenzja: Kowalik Piotr: Młodzi wciąż nierozpoznani. Kresy 2007 nr 72 s. 164-167  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
174.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: O najważniejszym. 1989-2009. Kresy 2009 nr 80 s. 154-157 (podsumowanie najważniejszych osiągnięć pierwszego dwudziestolecia III...) szczegóły 
175.artykuł: Czapliński Przemysław: Powrót centrali?. Kresy 2005 nr 61/62 s. 31-46 (diagnoza stanu polskiej literatury współczesnej - opis przemian w zak...) szczegóły 
176.artykuł: Franczak Jerzy: Przemysł kulturowy czy symulacja?. Kresy 2007 nr 71 s. 106-117 (kontrkanony, kanony alternatywne w literaturze współczesnej jako opoz...) szczegóły 
177.artykuł: Mielohorski Robert: Horyzont strategii a dwudziestowieczność. Kresy 2008 nr 75 s. 217-223 (strategie w badaniach literackich literatury polskiej XX w....) szczegóły 
178.artykuł: Niewiadomski Andrzej: Co tu dużo mówić... 1989 - ?. Kresy 2009 nr 80 s. 158-159 (literackie podsumowanie pierwszego dwudziestolecia III RP...) szczegóły 
179.artykuł: Ostaszewski Robert: Krajobraz po karnawale, albo normalność dla początkujących. Kresy 2001 nr 45/46 s. 68-72 (próba podsumowania literatury lat dziewięćdziesiątych, nawiązanie do d...) szczegóły 
180.artykuł: Śliwiński Piotr: Detronizacja literatury. Kresy 2002 nr 50 s. 121-126  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Krytyka (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
181.artykuł: Czapliński Przemysław: Żwawy trup. Krytyka literacka 1989-2004. Kresy 2006 nr 65/66 s. 52-71  szczegóły 
182.artykuł: Iwasiów Inga: Istnienie jako nieistnienie. Kresy 2003 nr 53 s. 114-117 (refleksje nt. współczesnej krytyki literackiej...) szczegóły 
183.artykuł: Niewiadomski Andrzej: O pożytkach płynących z krytycznej niemocy albo tekst "rocznicowy". Kresy 2002 nr 50 s. 127-131  szczegóły 
nawiązanie: Bagłajewski Arkadiusz: Dopowiedzenie. Tekst (też) rocznicowy. Kresy 2002 nr 50 s. 131-133  szczegóły 
184.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Krytyki literackiej przygody z wolnością. Kresy 2003 nr 53 s. 103-113 (nt. tekstów metakrytycznych młodych krytyków debiutujących po 1989...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
185.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rutkowski Rafał: Głos Gutorowa. Kresy 2003 nr 56 s. 155-157  szczegóły 
186.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Straszecka Alicja: Gutorow: poeto kim jesteś, krytyku?. Kresy 2008 nr 76 s. 65-71  szczegóły 
187.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rżany Rafał: Rozterki pióra. Kresy 1999 nr 40 s. 181-183  szczegóły 
188.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Panas Paweł: Sztuka krytyki. Kresy 2009 nr 77/78 s. 153-157  szczegóły 
189.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwiński Piotr: Kilka uwag o "Drugiej stronie" Mariana Stali. Kresy 1998 nr 33 s. 154-157  szczegóły 
190.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowski Michał: Nadzieja w wierszu. Kresy 2002 nr 51/52 s. 162-166  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
191.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Mickiewicz wśród "klasycystów" i "barbarzyńców". Kresy 1999 nr 38/39 s. 111-122 (młode pokolenie poetów wobec twórczości Adama Mickiewicza - odniesieni...) szczegóły 
192.artykuł: Balcerzan Edward: Ubytki, przedłużenia, trójkąty. Poezja polska w latach 1989-1993. Kresy 1994 nr 18 s. 8-13  szczegóły 
193.artykuł: Co się dzieje "po bruLionie"?. Kresy 1997 nr 30 s. 121-150 (ankieta skierowana do poetów najmłodszego pokolenia nt. stanu poezji p...) szczegóły 
194.artykuł: Maliszewski Karol: Lusterka na niepewnym gościńcu. Poezja wobec rzeczywistości po 1989 roku. Kresy 2006 nr 68 s. 173-178  szczegóły 
195.artykuł: Maliszewski Karol: Następcy i następstwa (Kolejna hipoteza pokoleniowa). Kresy 1997 nr 30 s. 90-95 (charakterystyka twórczości poetów debiutujących w l. 90....) szczegóły 
196.artykuł: Michałowski Piotr: Republika fantazmatów i kanony anarchii. O poezji, która nie chce być historią. Kresy 2005 nr 63 s. 50-57  szczegóły 
197.artykuł: Niewiadomski Andrzej: Czy czeka nas nowa duchowa przygoda przełomu?. Kresy 1990 nr 1 s. 97-102 (o poezji przełomu lat 80. i 90....) szczegóły 
nawiązanie: Niewiadomski Andrzej: O pożytkach płynących z krytycznej niemocy albo tekst "rocznicowy". Kresy 2002 nr 50 s. 127-131  szczegóły 
198.artykuł: Sławiński Janusz: Zanik centrali. Kresy 1994 nr 18 s. 14-16 (dot. przełomu lat 80. i 90. XX wieku...) szczegóły 
199.artykuł: Sommer Piotr: Poezja "odświętna" i poezja "codzienności". Kresy 1995 nr 21 s. 47-48  szczegóły 
200.artykuł: Sosnowski Andrzej: "Apel poległych". O poezji naiwnej i sentymentalnej w Polsce. Kresy 1993 nr 16 s. 158-164 (poezja lat 1968-1993...) szczegóły 
201.artykuł: Spólna Anna: Poezja pożegnań. Trzy cykle epicedialne z Kochanowskim w tle. Kresy 2007 nr 69/70 s. 36-47 (polska współczesna poezja żałobna w kontekście "Trenów" Jana Kochanows...) szczegóły 
202.artykuł: Śliwiński Piotr: Gorzej czy normalnie?. Kresy 1999 nr 40 s. 94-100 (o poezji lat 90....) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
203.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rutkowski Rafał: O młodej prozie w trybie naukowym. Kresy 2004 nr 57/58 s. 164-165  szczegóły 
204.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rojek Przemysław: Powiernik cudzych opowieści. Kresy 2003 nr 53 s. 190-192  szczegóły 
205.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Troska i rozmowa. Kresy 2001 nr 47 s. 182-186  szczegóły 
206.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowski Michał: "Ja jako feministka...". Kresy 2003 nr 53 s. 186-189  szczegóły 
207.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowski Michał: Bez zawodu. Kresy 2000 nr 42/43 s. 210-214  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
208.artykuł: Bault Aleksandra: Jaka korzyść z wolności? O sytuacji młodego bohatera w prozie lat dziewięćdziesiąteych. Kresy 2001 nr 47 s. 105-112  szczegóły 
209.artykuł: Charnas Tomasz: Mini vs maxi albo maksymalista kontra minimalizm. Kresy 2008 nr 73/74 s. 127-139 (przegląd różnych koncepcji minimalistycznej sztuki pisania oraz jej re...) szczegóły 
210.artykuł: Czapliński Przemysław: Marginesy i centrum: proza polska 1999-2000. Kresy 2001 nr 48 s. 132-160  szczegóły 
211.artykuł: Czapliński Przemysław: Przerabianie nostalgii albo proza lat dziewięćdziesiątych w poszukiwaniu utraconej teraźniejszości. Kresy 1999 nr 37 s. 66-81 (proza nostalgiczna lat. 90....) szczegóły 
212.artykuł: Paźniewski Włodzimierz: Dlaczego pisarze polscy usiłują stworzyć mit niemieckich kresów wschodnich?. Kresy 2005 nr 61/62 s. 227-231  szczegóły 
213.artykuł: Poprawa Adam: Jak żyć, czyli jak czytać nowe polskie powieści. Kresy 2003 nr 56 s. 103-114 (nt. pow. Jana Grzegorczyka ("Adieu. Przypadki księdza Grosera"), Andrz...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Kroniki wydarzeń kulturalnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
214.artykuł: Czapliński Przemysław: Kalendarium życia literackiego za rok 2000. Kresy 2002 nr 50 s. 196-216  szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
215.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1998 nr 33 s. 157 (ogł....) szczegóły 
216.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1992 nr 11 s. 51 (ogł....) szczegóły 
217.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 2007 nr 69/70 s. 217 (ogł....) szczegóły 
218.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1996 nr 27 s. 240 (ogł....) szczegóły 
219.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1993 nr 14 s. 224 (wyniki...) szczegóły 
220.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komunikat. Kresy 2000 nr 41 s. 222 (lista laureatów...) szczegóły 
221.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1993 nr 15 s. 221 (ogł....) szczegóły 
222.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1991 nr 8 s. 183 (ogł....) szczegóły 
223.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1995 nr 21 s. 225  szczegóły 
224.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1995 nr 21 s. 225  szczegóły 
225.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs Literacki "Czasu Kultury". Kresy 1992 nr 12 s. 193  szczegóły 
226.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1996 nr 28 s. 189 (ogł....) szczegóły 
227.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1998 nr 36 s. 249 (ogł....) szczegóły 
228.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs Literacki "Czasu Kultury". Kresy 1992 nr 12 s. 193  szczegóły 
229.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1996 nr 28 s. 189 (ogł....) szczegóły 
230.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1997 nr 30 s. 120 (ogł....) szczegóły 
231.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1997 nr 30 s. 167 (ogł....) szczegóły 
232.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1998 nr 36 s. 249 (ogł....) szczegóły 
233.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1996 nr 27 s. 237 (ogł....) szczegóły 
234.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1996 nr 28 s. 170 (komunikat o nagrodach...) szczegóły 
artykuł: Kresy 1996 nr 26 s. 271 (ogł....) szczegóły 
235.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1996 nr 27 s. 234 (ogł....) szczegóły 
236.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1997 nr 31 s. 232 (ogłoszenie...) szczegóły 
237.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1998 nr 35 s. 257 (ogł....) szczegóły 
238.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 2007 nr 71 s. 248 (ogł....) szczegóły 
239.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: XIX Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego. Kresy 2009 nr 80 s. 256 (ogł....) szczegóły 
240.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1994 nr 19 s. 297  szczegóły 
241.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Młody Niemiec w Paryżu. Kresy 1999 nr 37 s. 187 (ogł....) szczegóły 
242.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 2008 nr 76 s. 161 (ogł....) szczegóły 
243.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1993 nr 14 s. 247 (ogł....) szczegóły 
244.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1999 nr 37 s. 243 (ogł....) szczegóły 
245.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pomóżmy hospicjum. Kresy 1999 nr 38/39 s. 211 (ogł....) szczegóły 
246.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1997 nr 29 s. 259 (ogł....) szczegóły 
247.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1993 nr 15 s. [270] (wyniki...) szczegóły 
248.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1999 nr 37 s. 194 (ogł....) szczegóły 
249.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 2000 nr 41 s. 256 (ogł....) szczegóły 
250.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1996 nr 25 s. 252 (lista laureatów...) szczegóły 
251.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1998 nr 33 s. 181 (regulamin...) szczegóły 
252.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 2004 nr 59 s. 247 (ogł....) szczegóły 
253.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 2009 nr 77/78 s. 230 (ogł....) szczegóły 
254.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1997 nr 30 s. 217 (ogł....) szczegóły 
255.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1999 nr 38/39 s. 326 (ogł....) szczegóły 
256.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 2007 nr 69/70 s. 248 (ogł....) szczegóły 
257.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 2008 nr 73/74 s. 214 (ogł....) szczegóły 
258.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 2002 nr 49 s. 190 (ogł. regulamin...) szczegóły 
259.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1999 nr 38/39 s. 274 (ogł....) szczegóły 
260.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 2008 nr 75 s. 248 (ogł....) szczegóły 
261.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 2000 nr 41 s. 188 (ogł. i regulamin...) szczegóły 
262.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 2004 nr 57/58 s. 239 (ogł....) szczegóły 
263.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 2010 nr 81/82 s. 206 (ogł....) szczegóły 
264.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 2001 nr 47 s. 292 (ogł....) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
265.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: an: Jechać do Krakowa.... Kresy 1991 nr 6 s. 139-140 (spraw....) szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
266.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1994 nr 17 s. 123  szczegóły 
267.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 2007 nr 69/70 s. 217 (ogł....) szczegóły 
268.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1994 nr 18 s. 170  szczegóły 
269.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1995 nr 23 s. 243  szczegóły 
270.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1997 nr 29 s. 235 (ogł....) szczegóły 
271.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1993 nr 13 s. 246  szczegóły 
272.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1995 nr 21 s. 257  szczegóły 
273.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komunikat. Kresy 2000 nr 41 s. 222 (lista laureatów...) szczegóły 
274.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Filip Grzegorz: Jubileusz Bogdana Madeja. Kresy 1995 nr 22 s. 243  szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
275.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1993 nr 13 s. 246  szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Korespondencyjny Klub Pisarzy "Okolice" (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
276.artykuł: Stowarzyszenie Korespondencyjny Klub Pisarzy "Okolice". Kresy 1991 nr 7 s. 162 (nt. działaln....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Lublin (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
277.artykuł: Pawłowska Małgorzata: "Nigdy się nie zintegrują". Kresy 1996 nr 26 s. 259-260 (o otwarciu w Lublinie z inicjatywy prezesa Fundacji im. Marii Bechczy...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
278.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Fundacji im. Stanislawa Lama. Kresy 1998 nr 34 s. 253 (ogł. o możliwości ubiegania się o stypendium na rok 1999...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Funduszu im. Stanisława Lama. Kresy 2002 nr 51/52 s. 181 (komunikat o terminie nadsyłania podań o stypendium na 2003...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Funduszu im. Stanisława Lama. Kresy 2004 nr 60 s. 186 (komunikat o terminie nadsyłania podań o stypendia na 2004...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
279.artykuł: Habielski Rafał: Emigracja londyńska a "Kultura". Kresy 1994 nr 19 s. 50-55  szczegóły 
280.artykuł: Widz Piotr: Emigracja i pieniądze. Kresy 1998 nr 36 s. 225-234 (status materialny pisarzy na emigracji...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Konkursy (życie literackie polskie za granicą)
281.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1993 nr 15 s. [270]  szczegóły 
282.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1993 nr 13 s. 238  szczegóły 
artykuł: Kresy 1993 nr 15 s. [272] (wyniki...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Nagrody (życie literackie polskie za granicą)
283.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1996 nr 25 s. 252 (lista laureatów...) szczegóły 
284.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagroda Literacka "Kultury" za rok 1962 -Zygmunt Haupt. Kresy 1991 nr 6 s. 24 (komunikat jury; podp. Jerzy Giedroyc, Paweł Hostowiec, Konstanty Aleks...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
285.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. Kresy 1990 1 122-3  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
286.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ostatni "Arkusz". Kresy 2003 nr 53 s. 192 (komunikat Redakcji Arkusza o zawieszeniu czasopisma; z koment. ...) szczegóły 
287.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hrabia Alicja: "Borussia". Kresy 1992 nr 11 s. 185  szczegóły 
288.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Krakowska "Dekada Literacka". Kresy 1992 nr 9/10 s. 234-235 (omów....) szczegóły 
289.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bagłajewski Arkadiusz, Niewiadomski Andrzej: Bilans? O "Kresach" - i nie tylko - z perspektywy dziesięciu lat. Kresy 1999 nr 40 s. 157-167 (zapis rozmowy...) szczegóły 
artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Dopowiedzenie. Tekst (też) rocznicowy. Kresy 2002 nr 50 s. 131-133 (z okazji ukazania się 50. nru czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Kresy 2010 nr 81/82 okł. s. 2 (zapowiedź zawieszenia działalności czasopisma z powodu braku funduszy ...) szczegóły 
artykuł: Mizińska Jadwiga: Kresy 1991 nr 7 s. 141-145 (list do red. dot. profilu i tyt. pisma; z odp. red., s. 145-146...) szczegóły 
290.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: "Ogród", ale plewiony.... Kresy 1992 nr 9/10 s. 228-229 (charakterystyka pisma...) szczegóły 
291.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koss Agata: Jubileusz. Kresy 1995 nr 22 s. 235  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
292.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz, Niewiadomski Andrzej: Kwartalnik - anachroniczny czy wciąż pożyteczny?. Kresy 1999 nr 40 s. 168 (ankieta nt. roli pism kwartalnych, wstęp: Arkadiusz Bagłajewski, Andrz...) szczegóły 
293.artykuł: Kisiel Marian: Kresy 1993 nr 13 s. 232-233 (nt. profilu czas.: Kresy, Tytuł, Czas Kultury...) szczegóły 
294.artykuł: Przegląd prasy. Kresy 2003 nr 53-56 (przegląd zawartości czas. literackich i kulturalnych; oprac.: Paweł Ko...) szczegóły 
295.artykuł: Przegląd prasy. Kresy 1994 nr 17-20 (przegląd zawartości czas. literackich i kulturalnych; oprac.: nr 17-19...) szczegóły 
296.artykuł: Przegląd prasy. Kresy 1993 nr 13-16 (przegląd zawartości czas. literackich i kulturalnych; oprac.: nr 13: M...) szczegóły 
297.artykuł: Przegląd prasy. Kresy 1995 nr 21-24 (przegląd zawartości czas. literackich i kulturalnych; oprac.: Arkadius...) szczegóły 
298.artykuł: Przegląd prasy. Kresy 1996 nr 25-28 (przegląd zawartości czas. literackich i kulturalnych; oprac.: Arkadius...) szczegóły 
299.artykuł: Przegląd prasy. Kresy 1999 nr 37-40 (przegląd zawartości czas. literackich i kulturalnych; oprac.: Grzegorz...) szczegóły 
300.artykuł: Przegląd prasy. Kresy 1998 nr 33-36 (przegląd zawartości czas. literackich i kulturalnych; oprac.: Andrzej ...) szczegóły 
301.artykuł: Przegląd prasy. Kresy 1997 nr 29-32 (przegląd zawartości czas. literackich i kulturalnych; oprac.: Agata Ko...) szczegóły 
302.artykuł: Przegląd prasy. Kresy 2001 nr 45/46 s. 272-275, nr 47 s. 276-284 (przegląd zawartości czas. literackich i kulturalnych; oprac.: Paweł Ko...) szczegóły 
303.artykuł: Przegląd prasy. Kresy 2000 nr 41-44 (przegląd zawartości czas. literackich i kulturalnych; oprac.: Paweł Ko...) szczegóły 
304.artykuł: Przegląd prasy. Kresy 2002 nr 49-51/52 (przegląd zawartości czas. literackich i kulturalnych; oprac.:Jerzy Mę(...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
305.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jóźwik Dariusz: Dwa spotkania. Kresy 1995 nr 23 s. 242-243 (spraw. z promocji książki, Lublin, 28 IV 1995...) szczegóły 
artykuł: Chiaromonte Nicola: Polacy z Paryża. Kresy 1994 nr 19 s. 33-34  szczegóły 
artykuł: Florczak Zbigniew: W górę mojej rzeki, czyli o "Kulturze". Kresy 1994 nr 19 s. 218-223  szczegóły 
306.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jóźwik Dariusz: Spotkania z paryską "Kulturą". Kresy 1994 nr 19 s. 281-284  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
307.artykuł: Czerniawski Adam: Co pisałem i tłumaczyłem w czasach zimnej wojny. Kresy 1994 nr 19 s. 263-269 (nt. obecności literatury polskiej na Zachodzie w okresie zimnej wojny ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Dania (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
308.artykuł: Kondrasiuk Grzegorz: Odin Teatret u Mądzika. Kresy 2005 nr 64 s. 252 (rec. z występów teatru Odin Teatret w spektaklu "Inside the whale's sk...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Izrael (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
309.artykuł: Szenfeld Rut: Podróże pisarek izraelskich do Polski. Kresy 2003 nr 53 s. 144-154  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Litwa (kontakty z zagranicą)
310.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mizińska Jadwiga: Rozmowy jesienią. Kresy 1992 nr 9/10 s. 237-239  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
311.artykuł: Błoński Jan, Venclova Tomas: Spotkanie z Tomasem Venclową i Janem Błońskim (Lublin, październik 1991). Kresy 1992 nr 9/10 s. 62-69 (dwugłos nt. wzajemnych kontaktów autorów i wzajemnej recepcji obu lite...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
312.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Kultura w systemie federalnym. Kresy 1993 nr 16 s. 269-271  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Słowacja (kontakty z zagranicą)
313.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karpiński Marek: Obraz sąsiada z przeciwka. Kresy 2006 nr 67 s. 212-214  szczegóły 
314.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karpiński Marek: Obraz sąsiada z przeciwka. Kresy 2006 nr 67 s. 212-214  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Warmia i Mazury (literatura regionalna)
315.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ziontek Artur: Widzieć jasno, bez zachwytu. Kresy 2005 nr 61/62 s. 167-170  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Cywilizacja, osiągnięcia techniczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
316.artykuł: Chwin Stefan: Sztuka i machiny. Kresy 1994 nr 17 s. 185-187 (obiekty techniczne, wynalazki, narzędzia jako temat literatury polski...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dwór, dworek (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
317.artykuł: Puzio Katarzyna: Zamki w literackim pejzażu preromantyzmu i romantyzmu. Kresy 2000 nr 42/43 s. 281-287  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Galicja (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
318.artykuł: Tomaszewski Marek: Mała ojczyzna w czasch Monarchii Austro-Węgierskiej. Kresy 1994 nr 20 s. 209-213 (motywy austro-węgierskie w prozie współczesnej, szerzej o twórcz. Andr...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
319.artykuł: Polechoński Krzysztof: Egzotyczna rewolucja (Polskie świadectwa bolszewickiego przewrotu w Azji w literaturze międzywojennej). Kresy 1994 nr 18 s. 147-156  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
320.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czeczot Katarzyna: Pod spodem. Kresy 2007 nr 69/70 s. 184-186  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
321.artykuł: Kraskowska Ewa: Od fizjologii od filozofii macierzyństwa. Kresy 1996 nr 28 s. 90-97 (obraz macierzyństwa w literaturze polskiej, szerzej nt. noweli "Przymi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
322.artykuł: Gosk Hanna: Wizerunek Ameryki w prozie polskiej lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Kresy 1999 nr 40 s. 136-142 (obraz Ameryki w prozie Mirona Białoszewskiego, Edwarda Redlińskiego, S...) szczegóły 
323.artykuł: Sosnowska Danuta: Wyprawa w głąb Czortycy - Polska i Ukraina u Łobodowskiego, Odojewskiego, Mackiewicza. Kresy 1992 nr 9/10 s. 109-114  szczegóły 
324.artykuł: Stępnik Krzysztof: "Litwomania". Waśń plemienna (epoka rozbratu 1905-1914). Kresy 1992 nr 9/10 s. 70-81 (tematyka litewska w publicystyce polskiej i polska w publicystyce lite...) szczegóły 
325.artykuł: Szczerbakiewicz Rafał: Południowy kres Europy. Motywy sycylijskie w polskiej literaturze współczesnej. Kresy 2000 nr 44 s. 142-180 (głównie o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, a także Gustawa Herlinga...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
326.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Waszczuk Witold: Powrót Huculszczyzny. Kresy 1993 nr 13 s. 170-172  szczegóły 
327.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Andrzej: Kresy w pigułce. Kresy 1996 nr 28 s. 166-170  szczegóły 
328.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Święch Jerzy: W Polsce, czyli na Kresach. Kresy 1992 nr 12 s. 214-217  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
329.artykuł: Czermińska Małgorzata: Głębokie tło. Kresy 1994 nr 17 s. 195-198 (Kresy w powojennej twórcz. urodzonych tam pisarzy, a także w prozie m...) szczegóły 
330.artykuł: Habielski Rafał: Utopia kraju lat dziecinnych (Emigracja powojenna wobec Kresów). Kresy 1995 nr 22 s. 74 (szerzej nt. poglądów dot. problematyki Kresów zawartych w publicystyce...) szczegóły 
331.artykuł: Hadaczek Bolesław: Kresy pokojowe w literaturze staropolskiej. Kresy 2002 nr 49 s. 240-248 (szerzej nt. twórcz. następujących autorów: Grzegorz Czuj, Mikołaj Huss...) szczegóły 
332.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Kresy: Arkadia literatury popularnej. Kresy 1994 nr 18 s. 101-116  szczegóły 
333.artykuł: Paźniewski Włodzimierz: Rola pogranicza kultur. Kresy 1992 nr 9/10 s. 150-154 (m.in. uwagi o wątkach wileńskich, ukraińskich i galicyjskich w lit. po...) szczegóły 
334.artykuł: Sosnowska Danuta: Kochanie się i umieranie w "kraju leżącym na metafizycznej krawędzi". Kresy 1994 nr 20 s. 37-42 (motyw miłości, śmierci i Ukrainy w twórcz. romantyków...) szczegóły 
335.artykuł: Sosnowska Danuta: Kresy w podwójnej optyce. Kresy 2002 nr 50 s. 79-95 (porównanie obrazu Kresów z XIX-wiecznego dziennika Aleksandra Przeździ...) szczegóły 
336.artykuł: Zieliński Marek: Ucieczka na Kresy. Kresy 1992 nr 9/10 s. 140-150 (pojęciu kresów w świadomości polskiej i krótkie uwagi o wątkach kresow...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Mężczyzna, chłopak (tematy, motywy)
337.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowski Michał: "Ja jako feministka...". Kresy 2003 nr 53 s. 186-189  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
338.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Gdańskie miejsca. Kresy 1995 nr 22 s. 45-52 (Gdańsk jako motyw twórcz. Guentera Grassa, Stefana Chwina, Pawła Huell...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miłość, erotyka, seks (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
339.artykuł: Biedrzycki Krzysztof: Amor obcych ludzi. Szkic o niektórych przedstawieniach miłości w poezji polskiej ostatnich pięćdziesięciu lat. Kresy 1997 nr 32 s. 67-76  szczegóły 
340.artykuł: Sosnowska Danuta: Kochanie się i umieranie w "kraju leżącym na metafizycznej krawędzi". Kresy 1994 nr 20 s. 37-42 (motyw miłości, śmierci i Ukrainy w twórcz. romantyków...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
341.artykuł: Nasiłowska Anna: Obłoki, obłoki. Kresy 1990 nr 4/5 s. 45-48 (chmury, obłoki w twórczości Żagarystów; m.in. dot. twórcz. Czesława Mi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie fikcyjne, legendarne, literackie (tematy, motywy)
342.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Polski cień Hamleta, albo jak walczyć ze złem. Kresy 1990 nr 4/5 s. 79-82  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Starość (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
343.artykuł: Kaczmarek Michał: Oblicza starczej pamięci. Kresy 2009 nr 77/78 s. 92-100 (w prozie Tadeusza Konwickiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Henryka...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Syberia, łagry, zesłanie, tułaczka (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
344.artykuł: Sariusz-Skąpska Izabella: Hejnał pod Pamirem. Kresy 1995 nr 24 s. 151-155 (temat pobytu Polaków w Uzbekistanie w czasie II wojny światowej w ksią...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
345.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walecki Wacław: Na marginesie książki o poezji czasu śmierci. Kresy 1994 nr 20 s. 240-241  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Uczucia (tematy, motywy)
346.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rojek Przemysław: Oczy Bieńczyka. Kresy 2004 nr 57/58 s. 160-163  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
347.artykuł: Czapliński Przemysław: Przerabianie nostalgii albo proza lat dziewięćdziesiątych w poszukiwaniu utraconej teraźniejszości. Kresy 1999 nr 37 s. 66-81 (proza nostalgiczna lat. 90....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa II, okupacja (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
348.artykuł: Zabierowski Stefan: Topika września 1939 w literaturze polskiej. Kresy 2005 nr 64 s. 242-248 (temat opuszczenia Polski przez prezydenta i rząd we wrześniu 1939 w pa...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
349.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizińska Jadwiga: Egzorcyzmowanie Binariusa. Kresy 1997 nr 31 s. 186-189  szczegóły 
350.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bednarczyk-Sołtys Wiesława: W kręgu stereotypów. Kresy 1993 nr 15 s. 246-248 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
351.artykuł: Jarzębski Jerzy: Krajobrazy przed zagładą. Kresy 1994 nr 20 s. 46-52  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Polityka wydawnicza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
352.artykuł: Kresy 1995 nr 21 s. 306 (list "Do Księgarzy Polskich" w sprawie trudności młodych pisarzy z zai...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
353.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szewc Piotr: Czarne na białym. Kresy 1993 nr 14 s. 253-254  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
354.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komunikat Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. Kresy 1996 nr 25 s. 278 (podp.: Marek Krawczyk, prezes Zarządu; apel o wsparcie działań Towarzy...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
355.artykuł: Hutnikiewicz Artur: Moje lata uniwersyteckie. Kresy 1993 nr 13 s. 173-181 (wspomn. związane ze studiami polonistycznymi na Uniwersytecie Jana Kaz...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Konkursy (organizacja nauki o literaturze)
356.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1996 nr 27 s. 239 (ogł....) szczegóły 
357.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 1996 nr 28 s. 270 (ogłoszenie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
358.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 2001 nr 47 s. 249 (ogł....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Kraków (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
359.artykuł: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór do dwuletniego Studium Literacko-Artystycznego. Kresy 2007 nr 69/70 s. 222 (komunikat...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Lublin (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
360.artykuł: Zgorzelski Czesław: Miasto przeznaczenia i obowiązków. Kresy 1993 nr 14 s. 203-208 (wyw. głównie dot. funkcjonowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
361.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Buryła Sławomir: ...NIgdy nie będę Dostojewskim. Kresy 2000 nr 44 s. 202-204  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
362.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Darska Bernadetta: Marzenia i... po marzeniach. Kresy 2010 nr 81/82 s. 194-196  szczegóły 
363.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Heck Dorota: Droga przez ocean. Kresy 1992 nr 9/10 s. 182-184  szczegóły 
364.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ramotowski Jacek: Głosy z "Ławki rezerwowych". Kresy 1992 nr 9/10 s. 226-227  szczegóły 
365.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalik Barbara: Wysiłek antologisty. Kresy 1996 nr 26 s. 174-178  szczegóły 
366.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szewc Piotr: Wiersze bibliofilów. Kresy 1991 nr 6 s. 142  szczegóły 
367.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majewski Adam: Porno zabawy. Kresy 2005 nr 61/62 s. 160-163  szczegóły 
368.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Andrzej: Dwie lektury, dwa powroty. Kresy 1990 2/3 156-9  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
369.wiersz: Czuć się jak skasowany bilet.... Kresy 2002 nr 49 s. 55 (podp. mlb...) szczegóły 
370.wiersz: Na przedzie kroczy Belinda z wielką stopą. Kresy 2002 nr 49 s. 54-55 (podp. mlb...) szczegóły 
371.wiersz: Nie wim o co chodzi.... Kresy 2002 nr 49 s. 54 (podp. mlb...) szczegóły 
372.wiersz: Rok zawinął ogonem.... Kresy 2002 nr 49 s. 53 (podp. mlb...) szczegóły 
373.wiersz: [Tysiąc dziwięćset dziewięćdziesiąt dziewięć] 1999. Kresy 2002 nr 49 s. 53-54 (podp. mlb...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Abramowicz Mieczysław
374.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szybowicz Eliza: Mezuza, telefon komórkowy i inne eksponaty. Kresy 2007 nr 71 s. 160-165  szczegóły 
  Adamczak Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
375.wiersz: Adamczak Robert: Bilet w jedną stronę. Kresy 1994 nr 19 s. 158  szczegóły 
376.wiersz: Adamczak Robert: (Cieplej). Kresy 1994 nr 19 s. 159  szczegóły 
377.wiersz: Adamczak Robert: Dalszy ciąg. Kresy 1994 nr 19 s. 159  szczegóły 
378.wiersz: Adamczak Robert: Po równi pochyłej. Kresy 1994 nr 19 s. 158  szczegóły 
379.wiersz: Adamczak Robert: Trzeci (zimno). Kresy 1994 nr 19 s. 159  szczegóły 
380.wiersz: Adamczak Robert: Uczta. Kresy 1994 nr 19 s. 159  szczegóły 
  Adamski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
381.artykuł: Mazur Aneta: Imiona Księgi Kresowej. Kresy 1991 nr 8 s. 149-152 (nt. twórcz. Jana Adamskiego i Władysława Milczarka...) szczegóły 
  Aland Jan
382.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz: Peregrynacje Radziwiłła "Sierotki". Kresy 1991 nr 6 s. 133-134  szczegóły 
nawiązanie: Ilnicki Leszek: Jechał Radziwiłl z Warszawy do Wilna. Kresy 1991 nr 8 s. 178-179 (dot. "Kazania" jezuity Marcina Widziewicza...) szczegóły 
  Albiński Wojciech
383.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grudzińska Sara: Czy polska literatura potrzebuje Albińskiego?. Kresy 2005 nr 63 s. 165-167  szczegóły 
  Amiel Irit
    wiersze (alfabet tytułów)
384.wiersz: Amiel Irit: Co dzień umierają... Kresy 2009 nr 80 s. 19  szczegóły 
385.wiersz: Amiel Irit: Dla Henryka G.. Kresy 2009 nr 80 s. 19-20  szczegóły 
386.wiersz: Amiel Irit: Dla Piotra M.. Kresy 2009 nr 80 s. 20  szczegóły 
387.wiersz: Amiel Irit: Moja Pompeja 2 (Moja częstochowska Pompeja...). Kresy 2009 nr 80 s. 21-22  szczegóły 
388.wiersz: Amiel Irit: Moja Pompeja (Z wykopalisk mojej polskiej Pompei...). Kresy 2009 nr 80 s. 21  szczegóły 
389.wiersz: Amiel Irit: Ukraińska akwarela. Kresy 2009 nr 80 s. 20-21  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
390.artykuł: Sokołowska Joanna: Świadek Irit Amiel. Kresy 2009 nr 80 s. 23-32 (holokaust jako główny temat twórczości Irit Amiel...) szczegóły 
  Anderman Janusz
    proza (alfabet tytułów)
391.proza: Anderman Janusz: Słup soli (Fragmenty scenariusza). Kresy 1993 nr 15 s. 11-21  szczegóły 
  Appel Mariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
392.wiersz: Appel Mariusz: Biechów. Kresy 2004 nr 60 s. 113  szczegóły 
393.wiersz: Appel Mariusz: Jej (zanim). Kresy 2004 nr 60 s. 115  szczegóły 
394.wiersz: Appel Mariusz: Kolsko (czyli u tej drugiej babci). Kresy 2004 nr 60 s. 113-114  szczegóły 
395.wiersz: Appel Mariusz: Podwórko. Kresy 2004 nr 60 s. 114  szczegóły 
396.wiersz: Appel Mariusz: Ratcatcher. Kresy 2004 nr 60 s. 115  szczegóły 
  Arnsztajnowa Franciszka
    listy (alfabet tytułów)
397.listy: Arnsztajnowa Franciszka: [Listy]. Kresy 2010 nr 81/82 s. 221-232 (listy do: Feliksa Araszkiewicza (z 1927), Józefa Nikodema Kłosowskiego...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
398.korespondencja: Kłak Tadeusz: "Nie zapominajcie o mnie". Z listów Franciszki Arnsztajnowej. Kresy 2010 nr 81/82 s. 225-227 (listy od: Józefa Nikodema Kłosowskiego (2 z 1933), Kazimierza Andrzeja...) szczegóły 
  Augustynowicz Jan
399.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz] Ilnicki Leszek: Poczta kresowa [z tego cyklu:] Akademia Bałajska. Kresy 2001 nr 47 s. 228-233 (m.in. nt. powieści Jana Augustynowicza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bacewicz Grażyna
    wiersze (alfabet tytułów)
400.wiersz: Bacewicz Grażyna: Głos. Kresy 2006 nr 65/66 s. 99  szczegóły 
  Bacewicz Wanda
    wiersze (alfabet tytułów)
401.wiersz: Bacewicz Wanda: Na przełomie. Kresy 2006 nr 65/66 s. 100  szczegóły 
402.wiersz: Bacewicz Wanda: Pochwała milczenia. Kresy 2006 nr 65/66 s. 98 (wydano pod błędną nazwę autora: Mieczysława Buczkówna, sprost., nr 67 ...) szczegóły 
  Baczak Jacek
403.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Dręczące pytania. Kresy 1996 nr 25 s. 165-167  szczegóły 
404.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Morawiec Arkadiusz: Słowo, obraz, twarz.... Kresy 2005 nr 61/62 s. 220-227  szczegóły 
  Baczewski Marek Krystian Emanuel
    wiersze (alfabet tytułów)
405.wiersz: Baczewski M.K.E.: Ars poetica XII: Za ile milionów cierpi poeta?. Kresy 1998 nr 36 s. 64-65  szczegóły 
406.wiersz: Baczewski M.K.E.: Ars poetica XIII: O tym jak udało mi się, z mojej ciemnej prowincji, wtrynić swoje dwa złote w dyskusje literackie. Kresy 1998 nr 36 s. 65-66  szczegóły 
407.wiersz: Baczewski M.K.E.: Ars poetica XIX: Gdzie jest ojczyzna, której broni poeta?. Kresy 1998 nr 36 s. 66-67  szczegóły 
408.wiersz: Baczewski Marek K.E.: Ars Poetica XLI: Wiersz nie testowany na zwierzętach. Kresy 2002 nr 49 s. 67  szczegóły 
409.wiersz: Baczewski Marek K.E.: Ars Poetica XXXII: Manifest Poetycki. Kresy 2002 nr 49 s. 66-67  szczegóły 
410.wiersz: Baczewski Marek K.E.: Samotność. Kresy 2002 nr 49 s. 65  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
411.proza: Baczewski M.K.E.: Bajka o królewnie, której nie było. Kresy 2004 nr 59 s. 162-167  szczegóły 
  Baczyński Krzysztof Kamil
412.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kister Anna Grażyna: Płaszczyzny nieporozumień, czyli pesymizm historyka literatury. Kresy 1993 nr 16 s. 262-263  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
413.artykuł: Zgrzywa Agnieszka: Baśniowy świat erotyków Baczyńskiego. Kresy 2010 nr 81/81 s. 83-100  szczegóły 
  Bagiński Łukasz
    wiersze (alfabet tytułów)
414.wiersz: Bagiński Łukasz: Biegun zachodni. Kresy 2004 nr 59 s. 161  szczegóły 
415.wiersz: Bagiński Łukasz: Black hole expierence. Kresy 2004 nr 59 s. 160  szczegóły 
416.wiersz: Bagiński Łukasz: Coś więcej. Kresy 2004 nr 59 s. 159  szczegóły 
417.wiersz: Bagiński Łukasz: Coś więcej. Kresy 2004 nr 59 s. 159  szczegóły 
418.wiersz: Bagiński Łukasz: Głód. Kresy 2004 nr 59 s. 159-160  szczegóły 
419.wiersz: Bagiński Łukasz: Ryba. Kresy 2004 nr 59 s. 158-159  szczegóły 
420.wiersz: Bagiński Łukasz: Wiersz dla Mani. Kresy 2004 nr 59 s. 158  szczegóły 
  Bagłajewski Arkadiusz
    proza (alfabet tytułów)
421.proza: Bagłajewski Arkadiusz: [Skrawki, okruchy, esencje [z tego cyklu:] Monologi. Kresy 2009 nr 80 s. 72  szczegóły 
422.proza: Bagłajewski Arkadiusz: [Skrawki, okruchy, esencje [z tego cyklu:] Pasikonik. Kresy 2009 nr 80 s. 69-70  szczegóły 
423.proza: Bagłajewski Arkadiusz: [Skrawki, okruchy, esencje [z tego cyklu:] Rysunki. Kresy 2009 nr 80 s. 70-72  szczegóły 
  Balcerzan Edward
424.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwasiów Inga: Translacje i odsłonięcia. Kresy 2004 nr 59 s. 183-186  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
425.wywiad: Ambrasas Kazimieras Jouzas: Przeżycie wielojęzyczności. Kresy 1994 nr 17 s. 156-159 (nt. twórczości translatorskiej...) szczegóły 
  Baliński Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
426.artykuł: Mokranowska Zdzisława: Zapomniany świat prozy Stanisława Balińskiego. Kresy 1995 nr 23 s. 88-95  szczegóły 
  Bałczewski Marcin
    proza (alfabet tytułów)
427.proza: Bałczewski Marcin: Czwarty brat. Kresy 2008 nr 73/74 s. 112-114  szczegóły 
428.proza: Bałczewski Marcin: Eva Morales de Nacho Lima. Kresy 2009 nr 77/78 s. 86-88  szczegóły 
429.proza: Bałczewski Marcin: Koniec historii. Kresy 2009 nr 77/78 s. 83-85  szczegóły 
430.proza: Bałczewski Marcin: Malone umiera. Kresy 2008 nr 73/74 s. 114-115  szczegóły 
431.proza: Bałczewski Marcin: Ponad. Kresy 2008 nr 73/74 s. 116-118  szczegóły 
  Banach Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
432.wiersz: Banach Joanna: Lunch w Gilles. Kresy 1994 nr 17 s. 122-123  szczegóły 
433.wiersz: Banach Joanna: Pisząc po polsku. Kresy 1994 nr 17 s. 122  szczegóły 
  Baran Augustyn
434.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Andrzej: W Galicji, kiedy wieje pustką. Kresy 2001 nr 48 s. 175-181  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
435.proza: Baran Augustyn: Opowieść z ciemności. Kresy 2001 nr 48 s. 94-101  szczegóły 
436.proza: Baran Augustyn: Pusty pokój. Kresy 1999 nr 37 s. 30-44  szczegóły 
437.proza: Baran Augustyn: Super hau. Kresy 2001 nr 48 s. 101-110  szczegóły 
  Baran Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
438.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Śpiew o utraconych nadziejach (O poezji Józefa Barana). Kresy 1995 nr 23 s. 224-231 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Baran Marcin
439.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orska Joanna: "Tanero", czyli fikcja komunikacji. Kresy 1999 nr 37 s. 171-174  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
440.wiersz: Baran Marcin: Ciało. Kresy 1998 nr 34 s. 52-53  szczegóły 
441.wiersz: Baran Marcin: Co jest, czego nie ma. Kresy 1991 nr 7 s. 34  szczegóły 
442.wiersz: Baran Marcin: Kordiał. Kresy 2003 nr 53 s. 22  szczegóły 
443.wiersz: Baran Marcin: Laboratuar widal pedigri pro wi. Kresy 2003 nr 53 s. 22  szczegóły 
444.wiersz: Baran Marcin: Laski. Kresy 2003 nr 53 s. 22  szczegóły 
445.wiersz: Baran Marcin: Męskie sprawy. Kresy 1998 nr 34 s. 52  szczegóły 
446.wiersz: Baran Marcin: Post resectionem (Marcinowi Ząb-Mnie-Boli Świetlickiemu). Kresy 1991 nr 7 s. 35  szczegóły 
447.wiersz: Baran Marcin: Potop. Kresy 1998 nr 34 s. 53  szczegóły 
448.wiersz: Baran Marcin: Próba równowagi. Kresy 1991 nr 7 s. 35  szczegóły 
449.wiersz: Baran Marcin: Przekrój społeczny. Kresy 2003 nr 53 s. 21  szczegóły 
450.wiersz: Baran Marcin: Rekonstrukcja nie widzianej rzeźby. Kresy 1991 nr 7 s. 34  szczegóły 
451.wiersz: Baran Marcin: To proste. Kresy 1998 nr 34 s. 52  szczegóły 
452.wiersz: Baran Marcin: Upalny desant. Kresy 2003 nr 53 s. 21-22  szczegóły 
  Barańczak Stanisław
453.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: Dobry żart tynfa wart!. Kresy 1992 nr 12 s. 144-145  szczegóły 
454.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klejnocki Jarosław: Widokówka z Lancetem (oraz kilka niezobowiązujących apostrof do Jana Szaketa). Kresy 1998 nr 35 s. 160-162  szczegóły 
455.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mikołajczak Małgorzata: "Wybrałbym ciebie". O "Korespondencji" Zbigniewa Herberta i Stanisława Barańczaka. Kresy 2006 nr 65/66 s. 182-184  szczegóły 
456.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: Dobry żart tynfa wart!. Kresy 1992 nr 12 s. 144-145  szczegóły 
  Bargielska Justyna
    wiersze (alfabet tytułów)
457.wiersz: Bargielska Justyna: dla jerzego dudka, bramkarza. Kresy 2003 nr 56 s. 28  szczegóły 
458.wiersz: Bargielska Justyna: pani jeżowa. Kresy 2003 nr 56 s. 27  szczegóły 
459.wiersz: Bargielska Justyna: pasma. Kresy 2003 nr 56 s. 26  szczegóły 
460.wiersz: Bargielska Justyna: pierwszy peryskop kici. Kresy 2003 nr 56 s. 26  szczegóły 
461.wiersz: Bargielska Justyna: Savoir, vivre. Kresy 2003 nr 56 s. 27  szczegóły 
462.wiersz: Bargielska Justyna: Socjo pat. Kresy 2003 nr 56 s. 28  szczegóły 
463.wiersz: Bargielska Justyna: tylko ja jestem. Kresy 2003 nr 56 s. 26-27  szczegóły 
  Bart Andrzej
464.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaszuba Dorota: Krupier kręci karuzelą. Kresy 1993 nr 13 s. 155-156  szczegóły 
  Bartczak Kacper
    wiersze (alfabet tytułów)
465.wiersz: Bartczak Kacper: Biegiem w biel. Kresy 2000 nr 41 s. 85  szczegóły 
466.wiersz: Bartczak Kacper: Do czego zmierzam. Kresy 2000 nr 41 s. 82-83  szczegóły 
467.wiersz: Bartczak Kacper: Elementarz osnuty na sensach. Kresy 2004 nr 59 s. 154  szczegóły 
468.wiersz: Bartczak Kacper: Genialny spadkobierca. Kresy 2000 nr 41 s. 82  szczegóły 
469.wiersz: Bartczak Kacper: Lekkie konstrukcje halowe. Kresy 2000 nr 41 s. 183  szczegóły 
470.wiersz: Bartczak Kacper: Miłość w katedrze szarości. Kresy 2000 nr 41 s. 84  szczegóły 
471.wiersz: Bartczak Kacper: Mistrz bezstronnego komentarza. Kresy 2000 nr 41 s. 83-84  szczegóły 
472.wiersz: Bartczak Kacper: Rozdawca pierścieni. Kresy 2004 nr 59 s. 157  szczegóły 
473.wiersz: Bartczak Kacper: Sporty ekstremalne. Kresy 2004 nr 59 s. 154-155  szczegóły 
474.wiersz: Bartczak Kacper: Wirtuoz sytuacji. Kresy 2004 nr 59 s. 156  szczegóły 
475.wiersz: Bartczak Kacper: Wyższa szkoła jazdy. Kresy 2004 nr 59 s. 155  szczegóły 
  Baryła Mariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
476.wiersz: Baryła Mariusz: Alkohol. Kresy 1993 nr 14 s. 121  szczegóły 
477.wiersz: Baryła Mariusz: Boję się waszych tolerancyjnych mężów.... Kresy 1995 nr 23 s. 126  szczegóły 
478.wiersz: Baryła Mariusz: Dziś mnie nie zapraszaj.... Kresy 1995 nr 23 s. 126  szczegóły 
479.wiersz: Baryła Mariusz: Gorzki słony słodki kwaśny. Kresy 1995 nr 23 s. 125  szczegóły 
480.wiersz: Baryła Mariusz: Niech Bóg ma w swojej opiece Annę Barszczewską. Kresy 1993 nr 14 s. 121  szczegóły 
481.wiersz: Baryła Mariusz: Niech Bóg ma w swojej opiece Annę Piwkowską. Kresy 1993 nr 14 s. 122  szczegóły 
482.wiersz: Baryła Mariusz: Twoje podróże są nie do zniesienia. Kresy 1993 nr 14 s. 121  szczegóły 
  Baterowicz Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
483.wiersz: Baterowicz Marek: Fale tańczą w smugach wiatru... Kresy 2007 nr 69/70 s. 88  szczegóły 
484.wiersz: Baterowicz Marek: LXV (Jak skrzydło ptaka...). Kresy 1995 nr 22 s. 103  szczegóły 
485.wiersz: Baterowicz Marek: Na jachcie. Kresy 2007 nr 69/70 s. 88  szczegóły 
486.wiersz: Baterowicz Marek: Optyczne złudzenie. Kresy 2007 nr 69/70 s. 89  szczegóły 
487.wiersz: Baterowicz Marek: Pan Retro lubi przebywać w bibliotece... Kresy 2007 nr 69/70 s. 90  szczegóły 
488.wiersz: Baterowicz Marek: Pan Retro nosi ze sobą monetę... Kresy 2007 nr 69/70 s. 90  szczegóły 
489.wiersz: Baterowicz Marek: Pan Retro odkurza stary gramofon... Kresy 2007 nr 69/70 s. 89-90  szczegóły 
490.wiersz: Baterowicz Marek: Poranek. Kresy 1995 nr 22 s. 103  szczegóły 
  Bator Joanna
491.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Darska Bernadetta: Przytłoczone zwyczajnością. Kresy 2009 nr 77/78 s. 146-148  szczegóły 
  Bauman Janina
492.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frydryczak Beata: Szczeliny wspomnień. Kresy 1996 nr 25 s. 255-257  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
493.proza: Bauman Janina: Mur. Kresy 1995 nr 22 s. 210-213  szczegóły 
  Bawołek Waldemar
    proza (alfabet tytułów)
494.proza: Bawołek Waldemar: Czerwony spągowiec. Kresy 2003 nr 53 s. 80-89  szczegóły 
495.proza: Bawołek Waldemar: Furtka przy dozorcy [fragm. pow.]. Kresy 2008 nr 76 s. 9-34  szczegóły 
496.proza: Bawołek Waldemar: Humoreska [fragm.]. Kresy 2010 nr 81/82 s. 53-62  szczegóły 
497.proza: Bawołek Waldemar: La bella provinzia. Kresy 1999 nr 38/39 s. 20-29  szczegóły 
498.proza: Bawołek Waldemar: To co obok [fragm. pow.]. Kresy 2006 nr 68 s. 64-81  szczegóły 
499.proza: Bawołek Waldemar: Trzy części mroku [fragm.]. Kresy 2001 nr 47 s. 34-44  szczegóły 
  Bączkowska Irena
    proza (alfabet tytułów)
500.proza: Bączkowska Irena: Podróż do Braiłowa. Kresy 1994 nr 17 s. 95-118 (z notą od red....) szczegóły 
  Bednarczyk Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
501.artykuł: Tański Paweł: "Poeta znaczącej codzienności" i bólu - późne wiersze Czesława Bednarczyka. Kresy 2007 nr 71 s. 229-231  szczegóły 
  Benka Urszula Małgorzata
    proza (alfabet tytułów)
502.proza: Benka Urszula M.: Iwo. Kresy 1994 nr 19 s. 58-59  szczegóły 
503.proza: Benka Urszula M.: Najspokojniej. Kresy 1994 nr 19 s. 59  szczegóły 
504.proza: Benka Urszula M.: Stary mężczyzna i jego cień. Kresy 1994 nr 19 s. 58  szczegóły 
505.proza: Benka Urszula M.: Zimna łąka. Kresy 1994 nr 19 s. 59  szczegóły 
  Bereś Stanisław
    wywiady (alfabet autorów)
506.wywiad: Zawada Andrzej: Wyjść z prosektorium literaturoznawstwa. Kresy 1995 nr 24 s. 251-262  szczegóły 
  Berkowski Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
507.wiersz: Berkowski Paweł: Czerwone pończochy. Kresy 1998 nr 34 s. 131-132  szczegóły 
508.wiersz: Berkowski Paweł: Mordercy. Kresy 1998 nr 34 s. 129-130  szczegóły 
509.wiersz: Berkowski Paweł: Tago mago. Kresy 1998 nr 34 s. 131  szczegóły 
510.wiersz: Berkowski Paweł: Wiersz o kabinie telefonicznej. Kresy 1998 nr 34 s. 129  szczegóły 
  Bernatowicz Feliks
511.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Targońska Aldona: Święte gaje, karmne węże. Kresy 2006 nr 67 s. 224-230  szczegóły 
  Beszczyńska Zofia
    wiersze (alfabet tytułów)
512.wiersz: Beszczyńska Zofia: było mi smutno... Kresy 2004 nr 60 s. 59  szczegóły 
513.wiersz: Beszczyńska Zofia: czyste wariactwo... Kresy 2004 nr 60 s. 59  szczegóły 
514.wiersz: Beszczyńska Zofia: przewracam się na drugą stronę... Kresy 2004 nr 60 s. 60  szczegóły 
515.wiersz: Beszczyńska Zofia: żyletka, spiczasty koniec noża... Kresy 2004 nr 60 s. 60  szczegóły 
  Białoszewski Miron
516.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wielopolski Wojciech: Konstancin Mirona Białoszewskiego. Kresy 1992 nr 12 s. 141-143  szczegóły 
517.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wielopolski Wojciech: Konstancin Mirona Białoszewskiego. Kresy 1992 nr 12 s. 141-143  szczegóły 
518.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukaszuk-Piekara Małgorzata: Białoszewskiego sztuka nie-[tylko]-dla IBL-u. Kresy 1994 nr 17 s. 147-149  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
519.artykuł: Brzóstowicz Monika: "Osobność" i "rodzinność" u Mirona Białoszewskiego. Kresy 1996 nr 28 s. 34-41  szczegóły 
520.artykuł: Frątczak Marcin: Możliwość i niemożliwość rzeczwistości. Kresy 2001 nr 47 s. 250-258 (autobiografia jako materiał literacki w twórczości Mirona Białoszewski...) szczegóły 
521.artykuł: Gleń Adrian: Prywatna mitologia śmierci Mirona Białoszewskiego. Kresy 2002 nr 51/52 s. 102-111 (z fragm. utworów...) szczegóły 
522.artykuł: Gleń Adrian: "Zostać u siebie". Późna twórczość Białoszewskiego a ateizm. Kresy 2004 nr 57/58 s. 112-120  szczegóły 
523.artykuł: Grądziel Joanna: Miron Białoszewski: "Prawo smaku rzeczy nieobecnych". Kresy 1997 nr 32 s. 228-233  szczegóły 
524.artykuł: Legeżyńska Anna: Białoszewski na "biegunie" (Uwagi o głównych regułach strategii twórczej). Kresy 1996 nr 28 s. 25-32 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
525.artykuł: Mackiewicz Paweł: Obroty rzeczy, obroty wyobraźni albo krytyk czyta poetę. Kresy 2008 nr 73/74 s. 46-68  szczegóły 
526.artykuł: Płaczkiewicz Artur: Miron Białoszewski - jak radzić sobie z rzeczywistością. Kresy 2007 nr 69/70 s. 101-109  szczegóły 
527.artykuł: Pogonowska Anna: Miron Białoszewski - jak go pamiętam (fragmenty z dziennika). Kresy 1992 nr 9/10 s. 129-135  szczegóły 
528.artykuł: Sobolczyk Piotr: Jaki lingwizm? Miłobędzka - Białoszewski. Kresy 2007 nr 69/70 s. 110-116  szczegóły 
529.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Buryła Sławomir: Dwie relacje z powstania warszawskiego. Kresy 1997 nr 32 s. 221-228 (analiza porównawcza "Pamiętnika z powstania warszawskiego" Mirona Biał...) szczegóły 
  Biedrzycki Miłosz
    wiersze (alfabet tytułów)
530.wiersz: Biedrzycki M.L.: Bruki i asfalt wołają.... Kresy 1996 nr 25 s. 113-114  szczegóły 
531.wiersz: Biedrzycki M.L.: La Festa. Kresy 1996 nr 25 s. 112-113  szczegóły 
532.wiersz: Biedrzycki M.L.: Północ, rozlewiste czerwcowe zmierzchy.... Kresy 1996 nr 25 s. 114  szczegóły 
533.wiersz: Biedrzycki M.L.: Precyzyjnie to przeprowadzić.... Kresy 1996 nr 25 s. 113  szczegóły 
534.wiersz: Biedrzycki M.L.: Słuchaj! Tutaj dni zmechacone. Kresy 1996 nr 25 s. 112  szczegóły 
  Bielicki Dominik
    wiersze (alfabet tytułów)
535.wiersz: Bielicki Dominik: Dekadencja. Kresy 2004 nr 57/58 s. 110  szczegóły 
536.wiersz: Bielicki Dominik: Empatie. Kresy 2004 nr 57/58 s. 109  szczegóły 
537.wiersz: Bielicki Dominik: Gdy w końcu wykpiła się z ciała... Kresy 2004 nr 57/58 s. 111  szczegóły 
538.wiersz: Bielicki Dominik: Nieutulenie. Kresy 2004 nr 57/58 s. 110  szczegóły 
539.wiersz: Bielicki Dominik: Stare szmaty. Kresy 2004 nr 57/58 s. 109  szczegóły 
  Bielobradek Joanna
540.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bełska Stefania: Dlaczego chłopiec z Litwy był tak obdarzony?. Kresy 1992 nr 11 s. 180-181  szczegóły 
541.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zbyrski Krzysztof: Krótkie doniesienie o utworach chicagowskiej poetki. Kresy 1992 nr 12 s. 201-202  szczegóły 
artykuł: Zbyrski Krzysztof: Krótkie doniesienie o utworach chicagowskiej poetki. Kresy 1992 nr 12 s. 199-201  szczegóły 
  Bieńczyk Marek
542.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koss Agata: Kolejne tango w Paryżu. Kresy 1995 nr 23 s. 155-157  szczegóły 
543.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klaman Justyna: Nie / do / czytanie. Kresy 2003 nr 53 s. 236-241  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
544.proza: Bieńczyk Marek: Tworki [fragm. pow.]. Kresy 1996 nr 27 s. 9-16  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
545.artykuł: Szalewska Katarzyna: Ecriture melancolique. O eseistyce Marka Bieńczyka. Kresy 2008 nr 76 s. 74-81  szczegóły 
546.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Płaza Maciej: C/Z, czyli dyskurs miłosny Marka Bieńczyka. Kresy 2004 nr 59 s. 54-72 (esej...) szczegóły 
  Bieńkowski Dawid
547.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójs Renata: Korporacja, artyści - dwa światy?. Kresy 2005 nr 63 s. 163-165  szczegóły 
  Bieńkowski Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
548.artykuł: Felberg Karolina Agata: Poezja niemożliwa Zbigniewa Bieńkowskiego. Kresy 2007 nr 71 s. 139-159 (omów. twórczości...) szczegóły 
  Bierezin Jacek
549.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziadek Adam: Syzyf jest szczęśliwy. Kresy 1992 nr 11 s. 180-181  szczegóły 
  Bierut Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
550.wiersz: Bierut Jacek: Bieżnik na nosie.... Kresy 2002 nr 49 s. 115  szczegóły 
551.wiersz: Bierut Jacek: Cenotaf. Kresy 2006 nr 65/66 s. 73  szczegóły 
552.wiersz: Bierut Jacek: Czego nie mam.... Kresy 1999 nr 40 s. 154  szczegóły 
553.wiersz: Bierut Jacek: Czekaniem aż coś się wykluje.... Kresy 1999 nr 40 s. 153  szczegóły 
554.wiersz: Bierut Jacek: Dezynfekcja. Kresy 2002 nr 49 s. 114  szczegóły 
555.wiersz: Bierut Jacek: Idem per idem. Kresy 1999 nr 40 s. 154  szczegóły 
556.wiersz: Bierut Jacek: Inspekcja. Manewr. Kresy 2006 nr 65/66 s. 74  szczegóły 
557.wiersz: Bierut Jacek: Krótki wiersz o poezji. Kresy 1999 nr 40 s. 153  szczegóły 
558.wiersz: Bierut Jacek: Na rogu Kościuszki i Krakowskiego Przedmieścia. Kresy 2002 nr 49 s. 114  szczegóły 
559.wiersz: Bierut Jacek: Niepokalana. Kresy 2002 nr 49 s. 114-115  szczegóły 
560.wiersz: Bierut Jacek: Paradoks polega na tym... Kresy 2006 nr 65/66 s. 74  szczegóły 
561.wiersz: Bierut Jacek: Posłany. Kresy 2002 nr 49 s. 114  szczegóły 
562.wiersz: Bierut Jacek: Scenariusze. Kresy 2002 nr 49 s. 113  szczegóły 
563.wiersz: Bierut Jacek: Słuchawa. Kresy 2002 nr 49 s. 113  szczegóły 
564.wiersz: Bierut Jacek: To miało być miejsce... Kresy 2006 nr 65/66 s. 72  szczegóły 
565.wiersz: Bierut Jacek: Traktat prorodzinny. Kresy 2006 nr 65/66 s. 75-76  szczegóły 
566.wiersz: Bierut Jacek: Wielu zaginionych przyszło tu... Kresy 2006 nr 65/66 s. 72  szczegóły 
567.wiersz: Bierut Jacek: Znamy się tylko przelotnie. Kresy 2006 nr 65/66 s. 73-74  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
568.proza: Bierut Jacek: Hajs [fragm. pow.]. Kresy 2010 nr 81/82 s. 70-75  szczegóły 
569.proza: Bierut Jacek: Kiedy ranne wstają sfory. Kresy 2002 nr 51/52 s. 115-121  szczegóły 
  Bieszczad Maciej
    wiersze (alfabet tytułów)
570.wiersz: Bieszczad Maciej: Arvo Part. Lamentate. Kresy 2007 nr 72 s. 121  szczegóły 
571.wiersz: Bieszczad Maciej: Echo. Kresy 2007 nr 72 s. 121  szczegóły 
572.wiersz: Bieszczad Maciej: Kronika. Kresy 2007 nr 72 s. 122  szczegóły 
573.wiersz: Bieszczad Maciej: Lekcja znikania. Kresy 2007 nr 72 s. 122  szczegóły 
574.wiersz: Bieszczad Maciej: Oczy. Kresy 2007 nr 72 s. 120  szczegóły 
575.wiersz: Bieszczad Maciej: Ogrody po deszczu. Kresy 2007 nr 72 s. 120  szczegóły 
576.wiersz: Bieszczad Maciej: Zachód słońca nad mostem Ryogoku. Kresy 2007 nr 72 s. 120  szczegóły 
  Bigoszewska Maria
577.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Matywiecki Piotr: Węzeł. Kresy 1995 nr 24 s. 214-216 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
578.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Smolka Iwona: Misterium ciała i duszy. Kresy 1993 nr 14 s. 251  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
579.wiersz: Bigoszewska Maria: Bóg widzi wszystko.... Kresy 1992 nr 11 s. 114  szczegóły 
580.wiersz: Bigoszewska Maria: Co z nami będzie.... Kresy 1996 nr 25 s. 44  szczegóły 
581.wiersz: Bigoszewska Maria: Jak mi to przyjdzie zrobić?... Kresy 2004 nr 57/58 s. 59  szczegóły 
582.wiersz: Bigoszewska Maria: Łóżka, wersalki, otomany... (Pani Grażynie Borkowskiej). Kresy 2004 nr 57/58 s. 58  szczegóły 
583.wiersz: Bigoszewska Maria: Monolog na przystanku. Kresy 1996 nr 25 s. 44  szczegóły 
584.wiersz: Bigoszewska Maria: Nie wiem, kto słucha.... Kresy 1996 nr 25 s. 44  szczegóły 
585.wiersz: Bigoszewska Maria: Odejdź. Skończone. Umarłe.... Kresy 1996 nr 25 s. 44  szczegóły 
586.wiersz: Bigoszewska Maria: Powinniśmy robić to sprawniej.... Kresy 1996 nr 25 s. 45  szczegóły 
587.wiersz: Bigoszewska Maria: "Przecież musi być jakaś sprawiedliwość"... Kresy 2004 nr 57/58 s. 58  szczegóły 
588.wiersz: Bigoszewska Maria: Pustka wraca, kiedy szukam cię... Kresy 2004 nr 57/58 s. 60  szczegóły 
589.wiersz: Bigoszewska Maria: "Siostra Wanda przynosi ze spaceru lilię"... Kresy 2004 nr 57/58 s. 59  szczegóły 
590.wiersz: Bigoszewska Maria: To, co staje się każdego dnia.... Kresy 1992 nr 11 s. 114  szczegóły 
591.wiersz: Bigoszewska Maria: To jest ciało.... Kresy 1992 nr 11 s. 114  szczegóły 
592.wiersz: Bigoszewska Maria: Żywisz mnie.... Kresy 1992 nr 11 s. 115  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
593.proza: Bigoszewska Maria: Przed sobą, za sobą. Kresy 2002 nr 50 s. 57-69  szczegóły 
594.proza: Bigoszewska Maria: Trójkąt [pow., fragm.:] Na Rynku. Kresy 1990 2/3 17-36  szczegóły 
595.proza: Bigoszewska Maria: Wybielenie. Kresy 1997 nr 32 s. 58-66  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
596.artykuł: Ilnicki Leszek: Lwów w papierach rodzinnych Marii Bigoszewskiej. Kresy 1990 2/3 192-4 (z odpisem dokumentów...) szczegóły 
  Błoński Jan
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
597.tekst paraliteracki: Błoński Jan: Spotkanie z Tomasem Venclovą i Janem Błońskim (Lublin, październik 1991). Kresy 1992 nr 9/10 s. 62-67 (wypow. w rozmowie z Tomasem Venclovą...) szczegóły 
  Bobkowski Andrzej
    listy (alfabet tytułów)
598.listy: Bobkowski Andrzej: [Listy]. Kresy 2003 nr 56 s. 199-215 (do Jana Nowaka-Jeziorańskiego (7 z l. 1956-57); oprac. i przygot. do ...) szczegóły 
599.listy: Bobkowski Andrzej: Listy Andrzeja Bobkowskiego do Tymona Terleckiego. Kresy 1992 nr 12 s. 87-99 (7 listów z l. 1957-1959, 1961; podał do druku ze zbioru odnalezionego ...) szczegóły 
600.listy: Bobkowski Andrzej: Z listów Andrzeja Bobkowskiego do Pawła Mayewskiego i Andrzeja Chciuka. Kresy 1995 nr 21 s. 258-267 (listy do Pawła Mayewskiego (2 z 1960) i Andrzeja Chciuka (2 z 1960); z...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
601.artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Portret pisarza we wnętrzu. Kresy 1991 nr 7 s. 99-111 (z fot., s. 98...) szczegóły 
602.artykuł: Dymel Wioletta: "Nie chcę odstąpić od kilku prostych zasad przyzwoitości" - Conrad i Bobkowski. Kresy 2002 nr 49 s. 100-112 (analogie między losami obydwu pisarzy oraz fascynacji Andrzeja Bobkows...) szczegóły 
603.artykuł: Fiut Aleksander: Ucieczka z Europy. Kresy 1992 nr 12 s. 100-106 (Ameryka Południowa w biografii i pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego i Wi...) szczegóły 
604.artykuł: Sulikowski Andrzej: Pasje sportowe Andrzeja Bobkowskiego. Kresy 1992 nr 12 s. 78-86  szczegóły 
605.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nasalska Anna: Wakacje 1940 (O dzienniku z podróży Andrzeja Bobkowskiego). Kresy 1996 nr 27 s. 56-65  szczegóły 
artykuł: Plucińska Katarzyna: Żyć czując. O "Szkicach piórkiem" Andrzeja Bobkowskiego. Kresy 1997 nr 31 s. 53-59  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
606.korespondencja: Nowak-Jeziorański Jan: Andrzej Bobkowski i Radio Wolna Europa. Korespondencja z Janem Nowakiem-Jeziorańskim. Kresy 2003 nr 56 s. 199-215 (listy Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Andrzeja Bobkowskiego (8 z. l. 195...) szczegóły 
  Boczkowski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
607.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Dzwonię do Ciebie.... Kresy 1996 nr 25 s. 37-38  szczegóły 
608.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Kajdany. Kresy 2003 nr 53 s. 64  szczegóły 
609.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Ochłodź mnie Panie. Kresy 2003 nr 53 s. 65  szczegóły 
610.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Ogród. Kresy 2003 nr 53 s. 64  szczegóły 
611.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Pięć preludiów [z tego cyklu:] I. Podwórko - Marszałkowska 77. Kresy 2005 nr 64 s. 80  szczegóły 
612.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Pięć preludiów [z tego cyklu:] II. Glinki 1944. Kresy 2005 nr 64 s. 81  szczegóły 
613.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Pięć preludiów [z tego cyklu:] III. Ludzie i Zwierzęta. Kresy 2005 nr 64 s. 81  szczegóły 
614.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Pięć preludiów [z tego cyklu:] IV. Huragan Iwan. Kresy 2005 nr 64 s. 81  szczegóły 
615.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Pięć preludiów [z tego cyklu:] V. Olimpiada 2008. Kresy 2005 nr 64 s. 82  szczegóły 
616.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Poranek. Kresy 2003 nr 53 s. 63  szczegóły 
617.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Postludium. Kresy 1996 nr 25 s. 37  szczegóły 
618.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Starsi bracia. Kresy 1996 nr 25 s. 37  szczegóły 
619.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Ścieżka. Kresy 2003 nr 53 s. 63-64  szczegóły 
620.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Śniadanie na stole (W hołdzie Eduardowi Manetowi). Kresy 1996 nr 25 s. 36  szczegóły 
621.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Zrozumienie. Kresy 1996 nr 25 s. 36  szczegóły 
  Bojarska Anna
622.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaszuba Dorota: Nazwać śmierć. Kresy 1992 nr 11 s. 174-176  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
623.proza: Bojarska Anna: Plan miasta (Fragmenty powieści). Kresy 1991 nr 7 s. 24-33  szczegóły 
  Bolecka Anna
624.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymańska Adriana: Gdzie jest ten demon?. Kresy 1994 nr 20 s. 156-159  szczegóły 
artykuł: Bolecka Anna: Szukanie mitycznych obrazów. Kresy 1996 nr 25 s. 258-260 (wypowiedź autorki nt. książki...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
625.proza: Bolecka Anna: Biały kamień [pow., fragm.:] Mała poranna muzyka. Kresy 1993 nr 15 s. 76-83  szczegóły 
626.proza: Bolecka Anna: Kochany Franz [fragm. pow.]. Kresy 1999 nr 38/39 s. 138-152  szczegóły 
  Bonowicz Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
627.wiersz: Bonowicz Wojciech: Piasek. Kresy 1998 nr 33 s. 27  szczegóły 
628.wiersz: Bonowicz Wojciech: Sensation. Kresy 1998 nr 33 s. 27  szczegóły 
629.wiersz: Bonowicz Wojciech: Wożą nas z jednej wyspy na drugą. Kresy 1998 nr 33 s. 27  szczegóły 
630.wiersz: Bonowicz Wojciech: Wpis. Kresy 1998 nr 33 s. 28  szczegóły 
  Borowski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
631.artykuł: Buryła Sławomir: Paradoksy obozowego świata. Kresy 2004 nr 60 s. 220-228 (analiza opowiadań oświęcimskich powstałych do roku 1948...) szczegóły 
632.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Buryła Sławomir: Gnostyckie przekroczenia w poezji Borowskiego. Kresy 2000 nr 44 s. 250-257 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Borzęcka Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
633.wiersz: Borzęcka Joanna: Koronkowy wypis. Kresy 2006 nr 67 s. 132  szczegóły 
634.wiersz: Borzęcka Joanna: Sploty. Kresy 2006 nr 67 s. 132  szczegóły 
635.wiersz: Borzęcka Joanna: Śnieżni. Kresy 2006 nr 67 s. 133  szczegóły 
636.wiersz: Borzęcka Joanna: Wbrew prognozom. Kresy 2006 nr 67 s. 133  szczegóły 
637.wiersz: Borzęcka Joanna: Zagęszcza. Kresy 2006 nr 67 s. 134  szczegóły 
  Brach-Czaina Jolanta
638.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janikowska Anna: Szczelinami o domowej pracy. Kresy 2005 nr 61/62 s. 98-112 (analiza "Szczelin istnienia" Jolanty Brach-Czainy i "Dom dzienny, dom ...) szczegóły 
  Brakoniecki Kazimierz
639.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bigoszewska Maria: Przeobrażenie istnień. O poezji Kazimierza Brakonieckiego. Kresy 1994 nr 19 s. 192-193  szczegóły 
640.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bigoszewska Maria: Przeobrażenie istnień. O poezji Kazimierza Brakonieckiego. Kresy 1994 nr 19 s. 192-193  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
641.wiersz: Brakoniecki Kazimierz: Berlin Biberkofplatz. Kresy 1996 nr 26 s. 137-139  szczegóły 
642.wiersz: Brakoniecki Kazimierz: Grób Baudelaire'a. Kresy 1996 nr 26 s. 134-136  szczegóły 
643.wiersz: Brakoniecki Kazimierz: Niedotykalne. Kresy 1996 nr 26 s. 136-137  szczegóły 
644.wiersz: Brakoniecki Kazimierz: Szaleństwo i śmierć Hanny Thiel z Ornety (1899-1920). Kresy 1994 nr 17 s. 47-50  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
645.proza: Brakoniecki Kazimierz: Bożek. Kresy 1992 nr 9/10 s. 61  szczegóły 
646.proza: Brakoniecki Kazimierz: Europa deportowanych. Kresy 1992 nr 9/10 s. 60  szczegóły 
647.proza: Brakoniecki Kazimierz: Krótkie lekcje polskiego (1-3). Kresy 1992 nr 9/10 s. 60  szczegóły 
648.proza: Brakoniecki Kazimierz: Ulica Jagiellończyka w Olsztynie. Kresy 1992 nr 9/10 s. 61  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
649.artykuł: KAB: Prusy Wschodnie kontra Warmia i Mazury. Kresy 1992 nr 9/10 s. 245 (nota o referacie wygł. przez pisarza na seminarium "Prusy Wschodnie - ...) szczegóły 
  Brandstaetter Roman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
650.artykuł: Rzymska Anna: O Golemie i jego twórcy w twórczości Romana Brandstaettera. Kresy 2009 nr 77/78 s. 224-231 (nt. dramatu "Chirurg i golem", poematu "Golem" i utworu prozatorskiego...) szczegóły 
651.artykuł: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Smak Dobrej Księgi. O twórczości Romana Brandstaettera. Kresy 1991 nr 8 s. 80-90  szczegóły 
  Brandys Kazimierz
    listy (alfabet tytułów)
652.listy: Brandys Kazimierz: Listy do Artura Sandauera. Kresy 1991 nr 7 s. 113 ((z 1948); wyd. i oprac.: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, s.112...) szczegóły 
653.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapliński Przemysław: Śmierć totalitarna. Kresy 2001 nr 45/46 s. 100-111  szczegóły 
  Braszczyński Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
654.wiersz: Braszczyński Marek: Aleksandrowska. Kresy 1997 nr 31 s. 72-73  szczegóły 
655.wiersz: Braszczyński Marek: Kultura. Kresy 1997 nr 31 s. 73-74  szczegóły 
  Braun Andrzej
    proza (alfabet tytułów)
656.proza: Braun Andrzej: Królestwo konieczności [fragm.:] Pan swego losu. Kresy 1997 nr 31 s. 30-34  szczegóły 
657.proza: Braun Andrzej: Pan swego losu (Fragmenty). Kresy 1992 nr 12 s. 24-28  szczegóły 
  Brewiński Kamil
    wiersze (alfabet tytułów)
658.wiersz: Brewiński Kamil: Dyptyk o wierszu. Kresy 2009 nr 80 s. 125  szczegóły 
659.wiersz: Brewiński Kamil: Idealizm na ostatnim piętrze. Kresy 2009 nr 80 s. 127  szczegóły 
660.wiersz: Brewiński Kamil: Piosenka blokowisk. Kresy 2009 nr 80 s. 125-126  szczegóły 
661.wiersz: Brewiński Kamil: Piosenka na dzień babci. Kresy 2009 nr 80 s. 124  szczegóły 
662.wiersz: Brewiński Kamil: Piosenka na dzień dziadka. Kresy 2009 nr 80 s. 123  szczegóły 
663.wiersz: Brewiński Kamil: Piszą o tym w każdej gazecie. Kresy 2009 nr 80 s. 126  szczegóły 
664.wiersz: Brewiński Kamil: Próba elegii. Kresy 2009 nr 80 s. 123  szczegóły 
665.wiersz: Brewiński Kamil: Próba wiersza. Kresy 2009 nr 80 s. 124  szczegóły 
  Broda Marzena
    wiersze (alfabet tytułów)
666.wiersz: Broda Marzena: Elegia dla siebie samej. Kresy 1993 nr 16 s. 82  szczegóły 
667.wiersz: Broda Marzena: Na jakiejkolwiek zasypiam ziemi.... Kresy 1993 nr 16 s. 82-83  szczegóły 
668.wiersz: Broda Marzena: Ona lubi pomarańcze. Kresy 1993 nr 16 s. 83  szczegóły 
669.wiersz: Broda Marzena: Tyle już napisano o drzewach.... Kresy 1993 nr 16 s. 83-84  szczegóły 
  Bryll Ernest
    wiersze (alfabet tytułów)
670.wiersz: Bryll Ernest: Gdyby tak wiedzieć.... Kresy 1991 nr 7 s. 21  szczegóły 
671.wiersz: Bryll Ernest: Płynęliśmy jeziorem czystym.... Kresy 1991 nr 7 s. 21-22  szczegóły 
672.wiersz: Bryll Ernest: To miejsce.... Kresy 1991 nr 7 s. 23  szczegóły 
673.wiersz: Bryll Ernest: W lewoniowych lewadach.... Kresy 1991 nr 7 s. 22  szczegóły 
  Brzoska Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
674.wiersz: Brzoska Wojciech: Czarny wyrzut sumienia. Kresy 2001 nr 45/46 s. 84  szczegóły 
675.wiersz: Brzoska Wojciech: Między wierszami. Kresy 2001 nr 45/46 s. 85  szczegóły 
676.wiersz: Brzoska Wojciech: modlitwa dziękczynna. Kresy 2007 nr 69/70 s. 33-34  szczegóły 
677.wiersz: Brzoska Wojciech: modlitwa godna polecenia. Kresy 2007 nr 69/70 s. 32  szczegóły 
678.wiersz: Brzoska Wojciech: modlitwa o niebo lub piekło. Kresy 2007 nr 69/70 s. 34  szczegóły 
679.wiersz: Brzoska Wojciech: modlitwa poprzez żaluzje. Kresy 2007 nr 69/70 s. 33  szczegóły 
680.wiersz: Brzoska Wojciech: modlitwa zawiedzionego. Kresy 2007 nr 69/70 s. 35  szczegóły 
681.wiersz: Brzoska Wojciech: Namiot własny na mit cudzy. Kresy 2001 nr 45/46 s. 84-85  szczegóły 
682.wiersz: Brzoska Wojciech: Sztuczne łono natury. Kresy 2001 nr 45/46 s. 86  szczegóły 
  Brzozowski Ludwik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
683.artykuł: Tomkowski Jan: Faust na wojnie. Kresy 2002 nr 49 s. 68-71 (szkic biogr....) szczegóły 
  Buczkowski Leopold
    wiersze (alfabet tytułów)
684.wiersz: Buczkowski Leopold: Cisza pachnie zgniecioną.... Kresy 1998 nr 36 s. 217 (z notą wstępną: Sławomir Buryła, Radosław Sioma: Nieznane wiersze Leop...) szczegóły 
685.wiersz: Buczkowski Leopold: Czy to waszą ojczyznę.... Kresy 1998 nr 36 s. 217 (z notą wstępną: Sławomir Buryła, Radosław Sioma: Nieznane wiersze Leop...) szczegóły 
686.wiersz: Buczkowski Leopold: Dym się pali. Kresy 1998 nr 36 s. 218 (z notą wstępną: Sławomir Buryła, Radosław Sioma: Nieznane wiersze Leop...) szczegóły 
687.wiersz: Buczkowski Leopold: I ptak z drutem w sercu.... Kresy 1998 nr 36 s. 218 (z notą wstępną: Sławomir Buryła, Radosław Sioma: Nieznane wiersze Leop...) szczegóły 
688.wiersz: Buczkowski Leopold: Nie tobie skowronek.... Kresy 1998 nr 36 s. 218 (z notą wstępną: Sławomir Buryła, Radosław Sioma: Nieznane wiersze Leop...) szczegóły 
689.wiersz: Buczkowski Leopold: Sierpień. Kresy 1998 nr 36 s. 217-218 (z notą wstępną: Sławomir Buryła, Radosław Sioma: Nieznane wiersze Leop...) szczegóły 
690.wiersz: Buczkowski Leopold: Wessałem w serce miąższ.... Kresy 1998 nr 36 s. 217 (z notą wstępną: Sławomir Buryła, Radosław Sioma: Nieznane wiersze Leop...) szczegóły 
691.wiersz: Buczkowski Leopold: Wzdęło się żyto.... Kresy 1998 nr 36 s. 218 (z notą wstępną: Sławomir Buryła, Radosław Sioma: Nieznane wiersze Leop...) szczegóły 
692.wiersz: Buczkowski Leopold: Z notatnika. Kresy 1998 nr 36 s. 218 (z notą wstępną: Sławomir Buryła, Radosław Sioma: Nieznane wiersze Leop...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
693.tekst paraliteracki: Buczkowski Leopold: Koszmarna międzyepoka. Kresy 1997 nr 32 s. 208-211 (zapis wypowiedzi z 1986...) szczegóły 
694.tekst paraliteracki: Buczkowski Leopold: Leopolda Buczkowskiego - korespondencja urzędowa. Kresy 1998 nr 36 s. 214-216 (listy Leopoda Buczkowskiego do Państwowego Instytutu Wydawniczego w Wa...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
695.artykuł: Chodźko Ryszard: Awangardowa harmonia chaosu?. Kresy 2001 nr 45/46 s. 245-251 (charakterystyka twórczości Leopolda Buczkowskiego...) szczegóły 
696.artykuł: Trziszka Zygmunt: O dzienniku Leopolda Buczkowskiego. Z Zygmuntem Trziszką rozmawia Sławomir Buryła. Kresy 1997 nr 32 s. 211-216  szczegóły 
697.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Buryła Sławomir: Dwie relacje z powstania warszawskiego. Kresy 1997 nr 32 s. 221-228 (analiza porównawcza "Pamiętnika z powstania warszawskiego" Mirona Biał...) szczegóły 
  Buczkówna Mieczysława
    wiersze (alfabet tytułów)
698.wiersz: Buczkówna Mieczysława: Drzewo wiadomości. Kresy 1991 nr 8 s. 19  szczegóły 
699.wiersz: Buczkówna Mieczysława: Głos. Kresy 1991 nr 8 s. 18  szczegóły 
700.wiersz: Buczkówna Mieczysława: Gra. Kresy 2006 nr 65/66 s. 98  szczegóły 
701.wiersz: Buczkówna Mieczysława: Imago. Kresy 2006 nr 65/66 s. 97  szczegóły 
702.wiersz: Buczkówna Mieczysława: Ostatnie słowo. Kresy 1991 nr 8 s. 20  szczegóły 
703.wiersz: Buczkówna Mieczysława: Po depresji. Kresy 2006 nr 65/66 s. 99 (wydano pod błędną nazwę autora: Wanda Bacewicz, sprost., nr 67 s. 240...) szczegóły 
704.wiersz: Buczkówna Mieczysława: Słowo. Kresy 1991 nr 8 s. 19  szczegóły 
705.wiersz: Buczkówna Mieczysława: Znaczenia. Kresy 1991 nr 8 s. 18  szczegóły 
  Bugalski Dariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
706.wiersz: Bugalski Dariusz: Deszcz. Kresy 2007 nr 71 s. 20-21  szczegóły 
707.wiersz: Bugalski Dariusz: Głód. Kresy 2007 nr 71 s. 19  szczegóły 
708.wiersz: Bugalski Dariusz: Powietrze. Kresy 2007 nr 71 s. 18  szczegóły 
709.wiersz: Bugalski Dariusz: W ustach. Kresy 2007 nr 71 s. 19  szczegóły 
710.wiersz: Bugalski Dariusz: Wieloryb. Kresy 2007 nr 71 s. 20  szczegóły 
711.wiersz: Bugalski Dariusz: Zielone palce. Kresy 2007 nr 71 s. 18  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
712.proza: Bugalski Dariusz: Alonzo Springsteen. Kresy 2003 nr 56 s. 100-102  szczegóły 
713.proza: Bugalski Dariusz: Dziadek. Kresy 2003 nr 56 s. 97-99  szczegóły 
714.proza: Bugalski Dariusz: Little Wing. Kresy 2003 nr 56 s. 99-100  szczegóły 
715.proza: Bugalski Dariusz: Przestrzeń i miejsce. Kresy 1998 nr 36 s. 178-181 (esej...) szczegóły 
716.proza: Bugalski Dariusz: "Wielki sen" (Donald Fagen, John Lennon). Kresy 2000 nr 44 s. 100-108  szczegóły 
  Burzyńska Anna
717.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Literatura jako niemożność. Kresy 1997 nr 32 s. 150-153  szczegóły 
  Bykowska-Salczyńska Alicja
    wiersze (alfabet tytułów)
718.wiersz: Bykowska-Salczyńska Alicja: Apokalipsa. Kresy 1995 nr 22 s. 41-42  szczegóły 
719.wiersz: Bykowska-Salczyńska Alicja: Dotknąłeś mojego widzenia.... Kresy 1995 nr 22 s. 44  szczegóły 
720.wiersz: Bykowska-Salczyńska Alicja: Tor (Kazimierzowi Brakonieckiemu). Kresy 1995 nr 22 s. 42-43  szczegóły 
721.wiersz: Bykowska-Salczyńska Alicja: Z wymarłego gatunku obaj.... Kresy 1995 nr 22 s. 43-44  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chciuk Andrzej
722.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Proust, gawęda szlachecka i Arkadia (Wokół opowieści o Wielkim Księstwie Bałaku). Kresy 1991 nr 8 s. 50-54  szczegóły 
723.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Proust, gawęda szlachecka i Arkadia (Wokół opowieści o Wielkim Księstwie Bałaku). Kresy 1991 nr 8 s. 50-54  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
724.proza: Chciuk Andrzej: Nowela. Kresy 1991 nr 8 s. 42-47  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
725.artykuł: Jeżewska Zofia: Andrzej Chciuk - pisarz we własnym kraju nieznany. Kresy 1991 nr 8 s. 48-49  szczegóły 
  Chojnowski Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
726.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Jesienią uchodził na pola.... Kresy 1999 nr 27 s. 82  szczegóły 
727.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Kajak unoszą fale... (Wieśkowi Paszkowskiemu). Kresy 1999 nr 27 s. 83  szczegóły 
728.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Na wzgórzu nadjeziornym. Kresy 1993 nr 16 s. 157  szczegóły 
729.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Nad jeziorem o świcie lub o zmierzchu. Kresy 2006 nr 65/66 s. 112  szczegóły 
730.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Niedobycie. Kresy 2002 nr 51/52 s. 85  szczegóły 
731.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Niewidomy. Kresy 2002 nr 51/52 s. 86  szczegóły 
732.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Odwiedziny. Kresy 1996 nr 26 s. 140  szczegóły 
733.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Postój. Kresy 2006 nr 65/66 s. 112  szczegóły 
734.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Powietrze jest. Kresy 2006 nr 65/66 s. 113  szczegóły 
735.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Przebywasz. Kresy 2006 nr 65/66 s. 113  szczegóły 
736.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Przedwiośnie. Kresy 1993 nr 16 s. 157  szczegóły 
737.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Rytmy Śniardw. Kresy 1999 nr 27 s. 82  szczegóły 
738.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Spływ. Kresy 1996 nr 26 s. 140  szczegóły 
739.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Styczeń bez śniegu. Kresy 1999 nr 27 s. 83  szczegóły 
740.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Tęsknota. Kresy 2002 nr 51/52 s. 86  szczegóły 
741.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Wakacje. Kresy 1996 nr 26 s. 141  szczegóły 
742.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Wyprawa. Kresy 2002 nr 51/52 s. 87  szczegóły 
743.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Za stodołami. Kresy 1993 nr 16 s. 157  szczegóły 
744.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Zachód nad rzeką. Kresy 2006 nr 65/66 s. 113-114  szczegóły 
  Chorabik Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
745.wiersz: Chorabik Marek: Ciąg zdarzeń. Kresy 2006 nr 67 s. 55  szczegóły 
746.wiersz: Chorabik Marek: Długa fraza. Kresy 2009 nr 79 s. 120-121  szczegóły 
747.wiersz: Chorabik Marek: Ekstrawerbalność. Kresy 1996 nr 26 s. 158  szczegóły 
748.wiersz: Chorabik Marek: Gdzie indziej (K. Maliszewskiemu). Kresy 2006 nr 67 s. 54  szczegóły 
749.wiersz: Chorabik Marek: Jeśli nie liczyć. Kresy 2009 nr 79 s. 120  szczegóły 
750.wiersz: Chorabik Marek: Mistrzostwa codzienności. Kresy 2006 nr 67 s. 55  szczegóły 
751.wiersz: Chorabik Marek: Następna miłość. Kresy 2006 nr 67 s. 52-53  szczegóły 
752.wiersz: Chorabik Marek: Nieuchronność. Kresy 2006 nr 67 s. 52  szczegóły 
753.wiersz: Chorabik Marek: Po obu stronach szyby. Kresy 2006 nr 67 s. 54  szczegóły 
754.wiersz: Chorabik Marek: Pokolenie za pokoleniem. Kresy 1996 nr 26 s. 159  szczegóły 
755.wiersz: Chorabik Marek: Przylądek. Kresy 2009 nr 79 s. 122  szczegóły 
756.wiersz: Chorabik Marek: Równolegle. Kresy 2006 nr 67 s. 53  szczegóły 
757.wiersz: Chorabik Marek: Sawanna. Kresy 2009 nr 79 s. 121  szczegóły 
758.wiersz: Chorabik Marek: Sierpień pełen ciemnych okularów. Kresy 1996 nr 26 s. 158  szczegóły 
759.wiersz: Chorabik Marek: Ślad. Kresy 2009 nr 79 s. 121  szczegóły 
  Choromański Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
760.wiersz: Choromański Michał: Księżyca krwawy jatagan. Kresy 1998 nr 33 s. 198-199 (wyd. z rkpsu i nota wstępna pt. "Nieznane wiersze Michała Choromański...) szczegóły 
761.wiersz: Choromański Michał: Na taras mój przychodzi słońce. Kresy 1998 nr 33 s. 199 (wyd. z rkpsu i nota wstępna pt. "Nieznane wiersze Michała Choromański...) szczegóły 
762.wiersz: Choromański Michał: Nie chciałem wczuć się w gorycz Twego płaczu. Kresy 1998 nr 33 s. 198 (wyd. z rkpsu i nota wstępna pt. "Nieznane wiersze Michała Choromański...) szczegóły 
763.wiersz: Choromański Michał: Requiem. Kresy 1998 nr 33 s. 198 (wyd. z rkpsu i nota wstępna pt. "Nieznane wiersze Michała Choromański...) szczegóły 
764.wiersz: Choromański Michał: Szarotki. Kresy 1998 nr 33 s. 199 (wyd. z rkpsu i nota wstępna pt. "Nieznane wiersze Michała Choromański...) szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
765.listy: Choromański Michał: [Listy]. Kresy 1998 nr 33 s. 199-204 (5 listów do Edwarda Wiercińskiego z l. 1935-36 i 2 do nieznanego reżys...) szczegóły 
766.listy: Choromański Michał: [Listy]. Kresy 2000 nr 42/43 s. 254-264 (adresaci: Arnold Szyfman (2 z 1935), Józef Grodnicki (z 1936); opracow...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
767.korespondencja: Korespondencja Michała Choromańskiego z Józefem Grodnickim, Stefanem Jaraczem, Arnoldem Szyfmanem i Edmundem Wiercińskim. Kresy 2000 nr 42/43 s. 254-264 (listy od: Stefana Jaracza (6 z 1934), Arnolda Szyfmana (1 list i 3 tel...) szczegóły 
  Chrzanowski Tadeusz
    proza (alfabet tytułów)
768.proza: Chrzanowski Tadeusz: Gojowicze i Delakrłascy. Kresy 1991 nr 7 s. 137-138  szczegóły 
  Chutnik Sylwia
769.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Beszterda Maria Magdalena: Paszport w jedną stronę?. Kresy 2009 nr 77/78 s. 149-150  szczegóły 
  Chwin Stefan
770.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Darska Bernadetta: Czytanki z historii. Kresy 2007 nr 69/70 s. 177-179  szczegóły 
771.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Opowiem wam o Esther. Kresy 2000 nr 41 s. 175-178  szczegóły 
772.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koss Agata: Gotyk i melancholia. Kresy 1996 nr 26 s. 166-168  szczegóły 
773.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Andrzej: Krótka historia na czas przeprowadzki. Kresy 1992 nr 9/10 s. 172-174  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
774.proza: Chwin Stefan: Miasto. Kresy 1998 nr 34 s. 204-217  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
775.wywiad: Bagłajewski Arkadiusz: O Hanemannie, tauromachii i trzech samobójstwach. Kresy 1996 nr 25 s. 115-131  szczegóły 
776.wywiad: Grodziński Łukasz, Larek Michał: Słowo i kryształ ametystu. Kresy 2003 nr 56 s. 115-124  szczegóły 
  Ciechanowicz Jerzy
777.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczerbakiewicz Rafał: Grecja w eseistyce Ciechanowicza. Kresy 1999 nr 38/39 s. 282-289  szczegóły 
  Cielecki Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
778.wiersz: Cielecki Marcin: Cmentarz w Sudwie. Kresy 2007 nr 69/70 s. 118-119  szczegóły 
779.wiersz: Cielecki Marcin: Droga herbaty. Kresy 2007 nr 69/70 s. 117  szczegóły 
780.wiersz: Cielecki Marcin: Myślałem o miodzie gryczanym... Kresy 2007 nr 69/70 s. 118  szczegóły 
781.wiersz: Cielecki Marcin: Tak ma być. Kresy 2007 nr 69/70 s. 118  szczegóły 
782.wiersz: Cielecki Marcin: Życie które wziąłem... Kresy 2007 nr 69/70 s. 117  szczegóły 
  Ciemnołoński Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
783.wiersz: Ciemnołoński Krzysztof: don't fall. Kresy 2010 nr 81/82 s. 130  szczegóły 
784.wiersz: Ciemnołoński Krzysztof: go away white. Kresy 2010 nr 81/82 s. 132  szczegóły 
785.wiersz: Ciemnołoński Krzysztof: projekcje. Kresy 2010 nr 81/82 s. 131  szczegóły 
786.wiersz: Ciemnołoński Krzysztof: wiedeń. Kresy 2010 nr 81/82 s. 130  szczegóły 
787.wiersz: Ciemnołoński Krzysztof: z obserwacji wynika, że. Kresy 2010 nr 81/82 s. 131  szczegóły 
  Ciok Konrad
    wiersze (alfabet tytułów)
788.wiersz: Ciok Konrad: Akustyka. Kresy 2006 nr 68 s. 165  szczegóły 
789.wiersz: Ciok Konrad: Drugi wiersz dla Ewy Brzozowskiej. Kresy 2006 nr 68 s. 163  szczegóły 
790.wiersz: Ciok Konrad: Przeszczep. Kresy 2006 nr 68 s. 164-165  szczegóły 
791.wiersz: Ciok Konrad: Szkic do pierwszego wiersza. Kresy 2006 nr 68 s. 162  szczegóły 
792.wiersz: Ciok Konrad: Trans. Kresy 2006 nr 68 s. 163-164  szczegóły 
793.wiersz: Ciok Konrad: Wiersz. Kresy 2006 nr 68 s. 162-163  szczegóły 
  Cisło Maciej
794.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michałowski Piotr: Miłość w starych dekoracjach. Kresy 2003 nr 56 s. 146-148  szczegóły 
795.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: Mózg na papierze. Kresy 1995 nr 24 s. 216-219 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
796.wiersz: Cisło Maciej: Bardzo powoli siedziałem na tarasie. Kresy 2001 nr 45/46 s. 42  szczegóły 
797.wiersz: Cisło Maciej: Być znaczy rosnąć. Kresy 2001 nr 45/46 s. 42  szczegóły 
798.wiersz: Cisło Maciej: Czy warto żyć. Kresy 2001 nr 45/46 s. 41  szczegóły 
799.wiersz: Cisło Maciej: Drobiazgi. Kresy 2003 nr 54/55 s. 51  szczegóły 
800.wiersz: Cisło Maciej: Gramatyka Boga. Kresy 1993 nr 15 s. 22  szczegóły 
801.wiersz: Cisło Maciej: List. Kresy 1995 nr 22 s. 16-17  szczegóły 
802.wiersz: Cisło Maciej: Między ziemią a nirwaną. Kresy 1995 nr 22 s. 15-16  szczegóły 
803.wiersz: Cisło Maciej: Morskie Oko. Kresy 1993 nr 15 s. 24  szczegóły 
804.wiersz: Cisło Maciej: Olsztyn. Kresy 1993 nr 15 s. 23  szczegóły 
805.wiersz: Cisło Maciej: Osiem krótkich wierszy bez początku i bez zakończenia [z tego cyklu:] Dziś jest dwadzieścia tysięcy.... Kresy 2003 nr 54/55 s. 53  szczegóły 
806.wiersz: Cisło Maciej: Osiem krótkich wierszy bez początku i bez zakończenia [z tego cyklu:] I wolałbym, żeby świat.... Kresy 2003 nr 54/55 s. 53  szczegóły 
807.wiersz: Cisło Maciej: Osiem krótkich wierszy bez początku i bez zakończenia [z tego cyklu:] O chlebie.... Kresy 2003 nr 54/55 s. 53  szczegóły 
808.wiersz: Cisło Maciej: Osiem krótkich wierszy bez początku i bez zakończenia [z tego cyklu:] Ptaki - ryby powietrza.... Kresy 2003 nr 54/55 s. 52  szczegóły 
809.wiersz: Cisło Maciej: Osiem krótkich wierszy bez początku i bez zakończenia [z tego cyklu:] Sierść łąki.... Kresy 2003 nr 54/55 s. 53  szczegóły 
810.wiersz: Cisło Maciej: Osiem krótkich wierszy bez początku i bez zakończenia [z tego cyklu:] Spirale ślimaków.... Kresy 2003 nr 54/55 s. 52  szczegóły 
811.wiersz: Cisło Maciej: Osiem krótkich wierszy bez początku i bez zakończenia [z tego cyklu:] Stara jest ziemia.... Kresy 2003 nr 54/55 s. 53  szczegóły 
812.wiersz: Cisło Maciej: Osiem krótkich wierszy bez początku i bez zakończenia [z tego cyklu:] Wieje marcowy wiatr.... Kresy 2003 nr 54/55 s. 52  szczegóły 
813.wiersz: Cisło Maciej: Po każdym śnie trzy minuty reklam. Kresy 1995 nr 22 s. 16  szczegóły 
814.wiersz: Cisło Maciej: Razem osobno. Wieloksiążka [fragm.:] Mity osobiste. I tak wszedłem w wiek męski (Panu Jerzemu Ficowskiemu). Kresy 1996 nr 28 s. 48-49  szczegóły 
815.wiersz: Cisło Maciej: Razem osobno. Wieloksiążka [fragm.:] (Po każdym śnie - trzy minuty reklam). Kresy 1996 nr 28 s. 44-45  szczegóły 
816.wiersz: Cisło Maciej: Razem osobno. Wieloksiążka [fragm.:] Pożywna Siostrzyczko. Kresy 1996 nr 28 s. 45-46  szczegóły 
817.wiersz: Cisło Maciej: Razem osobno. Wieloksiążka [fragm.:] Rzeczywisty na niby. Kresy 1996 nr 28 s. 50  szczegóły 
818.wiersz: Cisło Maciej: Razem osobno. Wieloksiążka [fragm.:] Zasłona. Kresy 1996 nr 28 s. 48  szczegóły 
819.wiersz: Cisło Maciej: Retoryka i Wenecja. Kresy 1993 nr 15 s. 22  szczegóły 
820.wiersz: Cisło Maciej: Skłonność do Logosu. Kresy 1995 nr 22 s. 15  szczegóły 
821.wiersz: Cisło Maciej: Teleologia. Kresy 2003 nr 54/55 s. 51-52  szczegóły 
822.wiersz: Cisło Maciej: W parku Skaryszewskim. Kresy 1993 nr 15 s. 23  szczegóły 
823.wiersz: Cisło Maciej: Wszystko się łączy. Kresy 1995 nr 22 s. 16  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
824.proza: Cisło Maciej: Razem osobno. Wieloksiążka [fragm.:] A może chciałabyś mnie za żonę? Aniu. Kresy 1996 nr 28 s. 45  szczegóły 
825.proza: Cisło Maciej: Razem osobno. Wieloksiążka [fragm.:] O czymś zupełnie innym. Kresy 1996 nr 28 s. 46-47  szczegóły 
826.proza: Cisło Maciej: Razem osobno. Wieloksiążka [fragm.:] Pieśń ocala. Kresy 1996 nr 28 s. 48  szczegóły 
827.proza: Cisło Maciej: Razem osobno. Wieloksiążka [fragm.:] Relata refero. Kresy 1996 nr 28 s. 47  szczegóły 
828.proza: Cisło Maciej: Razem osobno. Wieloksiążka [fragm.:] Wiara poety. Kresy 1996 nr 28 s. 49-50  szczegóły 
829.proza: Cisło Maciej: Razem osobno. Wieloksiążka [fragm.:] Życiorzeźbienie. Kresy 1996 nr 28 s. 44  szczegóły 
  Cyranowicz Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
830.wiersz: Cyranowicz Maria: Dozłanocka. Kresy 1999 nr 38/39 s. 135-136  szczegóły 
831.wiersz: Cyranowicz Maria: Epoka geni[t]alna. Kresy 1999 nr 38/39 s. 133  szczegóły 
832.wiersz: Cyranowicz Maria: Głowa na biegunach. Kresy 1999 nr 38/39 s. 136  szczegóły 
833.wiersz: Cyranowicz Maria: Ogródek Jordana. Kresy 1999 nr 38/39 s. 133-134  szczegóły 
834.wiersz: Cyranowicz Maria: Pogrzeb. Kresy 1999 nr 38/39 s. 134  szczegóły 
835.wiersz: Cyranowicz Maria: Przedszkole. Kresy 1999 nr 38/39 s. 134-135  szczegóły 
836.wiersz: Cyranowicz Maria: Rodzaj nieziemskoosobowy. Kresy 1999 nr 38/39 s. 137  szczegóły 
  Czapska Maria
837.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Vincenz Andrzej: Europa w rodzinie. Kresy 1994 nr 19 s. 252-260  szczegóły 
  Czapski Józef
838.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bastek Grażyna: Moralność malarstwa. Kresy 1993 nr 15 s. 181-182  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
839.proza: Czapski Józef: Chagall i Sutin. Kresy 1992 nr 11 s. 142  szczegóły 
840.proza: Czapski Józef: Diament (Jackowi Waltosiowi poświęcam). Kresy 1992 nr 11 s. 138-139  szczegóły 
841.proza: Czapski Józef: Śmierć Cezanne'a. Kresy 1992 nr 11 s. 140-141  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
842.artykuł: Bolewski Jacek: Józef Czapski "złym katolikiem"?. Kresy 1993 nr 16 s. 133-141 (ref. wygł. na sesji pośw. J. Czapskiemu, Lublin, V 1993...) szczegóły 
843.artykuł: Chlebowska Edyta: Wizja i kontemplacja. Kresy 2001 nr 45/46 s. 252-254 (charakterystyka twórczości malarskiej Józefa Czapskiego...) szczegóły 
844.artykuł: Deptuła Bogusław Ł.: Malując. O Józefie Czapskim. Kresy 1992 nr 11 s. 143-145  szczegóły 
845.artykuł: Dufour-Kowalski Emmanuel: Wizyta u Józefa Czapskiego. Kresy 1997 nr 31 s. 241-243 (wspomn....) szczegóły 
846.artykuł: Haba Marta: Proust i Corot w eseistyce Józefa Czapskiego. Kresy 2009 nr 79 s. 233-238  szczegóły 
847.artykuł: Karpiński Wojciech: Siła pisarstwa Józefa Czapskiego. Kresy 1993 nr 16 s. 113-117 (ref. wygł. na sesji pośw. J. Czapskiemu, Lublin, V 1993...) szczegóły 
848.artykuł: Karpiński Wojciech: Siła pisarstwa Józefa Czapskiego. Kresy 1993 nr 16 s. 118-127 (wyw. m.in. nt. pisarstwa J. Czapskiego; rozm. Małgorzata Kitowska-Łysi...) szczegóły 
849.artykuł: Osęka Andrzej: Kim był Czapski dla mnie i dla takich jak ja. Przyczynek do recepcji dzieła Czapskiego w Peerelu. Kresy 1993 nr 16 s. 149-152  szczegóły 
850.artykuł: Tajemnice i paradoksy. Dyskusja o twórczości Józefa Czapskiego. Kresy 1993 nr 16 s. 142-148 (fragm. dysk. dot. pisarstwa J. Czapskiego, w ramach sesji pośw. twórc...) szczegóły 
851.artykuł: Woźniakowski Jacek: Wspomnienie o Józefie Czapskim. Kresy 1993 nr 14 s. 209-210  szczegóły 
852.artykuł: Zagajewski Adam: Dzieło Czapskiego jest przesłonięte przez legendę.... Kresy 1993 nr 13 s. 182-188 (wyw., rozm. Zdzisław Kudelski...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
853.ikonografia: Kresy 1993 nr 13 okł. s. 2 (fot....) szczegóły 
854.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Miłek Ryszard: Spotkania z Czapskim. Kresy 1993 nr 16 s. 267-269  szczegóły 
artykuł: Twórcza osobowość. Wokół Józefa Czapskiego. Kresy 1993 nr 16 s. 113  szczegóły 
855.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Herling-Grudziński Gustaw: Twórcza siła. Kresy 1992 nr 11 s. 146-147  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
856.korespondencja: Marciniak Janusz: Trzy listy Józefa Czapskiego. Kresy 1993 nr 16 s. 128-132 (tekst wygł. na sesji pośw. J. Czapskiemu, Lublin, V 1993; zawiera 3 li...) szczegóły 
  Czarnocki Hubert
    wiersze (alfabet tytułów)
857.wiersz: Czarnocki Hubert: Co ja tu robię?... Kresy 2010 nr 81/82 s. 134  szczegóły 
858.wiersz: Czarnocki Hubert: Czas sączył się z palników... Kresy 2010 nr 81/82 s. 133-134  szczegóły 
859.wiersz: Czarnocki Hubert: Jeden. Kresy 2010 nr 81/82 s. 136-137  szczegóły 
860.wiersz: Czarnocki Hubert: Kiedy się rozstawali... Kresy 2010 nr 81/82 s. 135  szczegóły 
861.wiersz: Czarnocki Hubert: Miasteczko cię zaaresztuje... Kresy 2010 nr 81/82 s. 135  szczegóły 
862.wiersz: Czarnocki Hubert: Ona. Kresy 2010 nr 81/82 s. 133  szczegóły 
863.wiersz: Czarnocki Hubert: Ona. Kresy 2010 nr 81/82 s. 133  szczegóły 
864.wiersz: Czarnocki Hubert: Pieśń. Kresy 2010 nr 81/82 s. 136  szczegóły 
  Czarnyszewicz Florian
    listy (alfabet tytułów)
865.listy: Czarnyszewicz Florian: Listy Floriana Czarnyszewicza do Michała K. Pawlikowskiego. Kresy 2004 nr 59 s. 221-226 (5 listów z l. 1952-1964; wstęp, oprac. i do druku podał Krzysztof Pole...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
866.artykuł: Gosk Hanna: Znad Berezyny do Berisso (O prozie Floriana Czarnyszewicza). Kresy 1994 nr 17 s. 205-209  szczegóły 
867.artykuł: Taylor Nina: O Florianie Czarnyszewiczu. Kresy 1991 nr 6 s. 44-50  szczegóły 
  Czaykowski Bogdan
    wiersze (alfabet tytułów)
868.wiersz: Czaykowski Bogdan: Do Adama Czerniawskiego. Kresy 1991 nr 8 s. 147  szczegóły 
869.wiersz: Czaykowski Bogdan: W Nitobe Gardens.... Kresy 1992 nr 11 s. 39-40  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
870.artykuł: Mielhorski Robert: Z ostatniego pokolenia, "które przeżywało tajemniczość świata". O Bohdanie Czaykowskim. Kresy 2002 nr 51/52 s. 124-144 (omów. twórczości, z fragm. utworów...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
871.wywiad: Brakoniecki Kazimierz: "Ocalenie wartości zacząć od samego siebie". Rozmowa z Bogdanem Czaykowskim. Kresy 1992 nr 11 s. 41-51  szczegóły 
872.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czerniawski Adam: De amicitia. Kresy 1991 nr 8 s. 147-148  szczegóły 
873.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Niewiadomski Andrzej: W gąszczu przemian, w ogrodzie paradoksów. Kresy 1991 nr 7 s. 124-126  szczegóły 
  Czechowicz Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
874.wiersz: Czechowicz Józef: Byłem kupcem rachowałem.... Kresy 1996 nr 28 s. 230 (wstęp pt. "Nieznane wiersze Józefa Czechowicza", s. 227-228, opracowan...) szczegóły 
875.wiersz: Czechowicz Józef: Co spływa ku nam. Kresy 1993 nr 15 s. 65-66  szczegóły 
876.wiersz: Czechowicz Józef: Jest za Lublinem drożyna.... Kresy 1996 nr 28 s. 229 (wstęp pt. "Nieznane wiersze Józefa Czechowicza", s. 227-228, opracowan...) szczegóły 
877.wiersz: Czechowicz Józef: Masz wiernych sobie ludzi.... Kresy 1996 nr 28 s. 229 (wstęp pt. "Nieznane wiersze Józefa Czechowicza", s. 227-228, opracowan...) szczegóły 
878.wiersz: Czechowicz Józef: Piłsudski. Kresy 1993 nr 15 s. 69-70  szczegóły 
879.wiersz: Czechowicz Józef: Polami tchnącemi spokojem.... Kresy 1996 nr 28 s. 229 (wstęp pt. "Nieznane wiersze Józefa Czechowicza", s. 227-228, opracowan...) szczegóły 
880.wiersz: Czechowicz Józef: Samochodów w ulicach lot chyży.... Kresy 1996 nr 28 s. 229 (wstęp pt. "Nieznane wiersze Józefa Czechowicza", s. 227-228, opracowan...) szczegóły 
881.wiersz: Czechowicz Józef: Śmierć. Kresy 1997 nr 32 s. 40  szczegóły 
882.wiersz: Czechowicz Józef: Warszawska noc. Kresy 1993 nr 15 s. 62 (wyd. z autografu Tadeusz Kłak...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
883.proza: [Czechowicz Józef] (J.L.): Na galarze. Kresy 2008 nr 75 s. 215-216 (oprac., przygot. do druku oraz wstęp: Ewa Łoś: Proza Józefa Czechowicz...) szczegóły 
884.proza: [Czechowicz Józef] H. Zasławski: O rowie i kuźni i co było później... Kresy 2008 nr 75 s. 215 (oprac., przygot. do druku oraz wstęp: Ewa Łoś: Proza Józefa Czechowicz...) szczegóły 
885.proza: Czechowicz Józef: Z pamiętnika 1922 - czerwiec. Kresy 1996 nr 28 s. 232 (wstęp pt. "Nieznane notatki pamiętnikarskie Józefa Czechowicza", s. 23...) szczegóły 
886.proza: Czechowicz Józef: Z pamiętnika 1922 roku - czerwiec. Kresy 1996 nr 28 s. 232 (wstęp pt. "Nieznane notatki pamiętnikarskie Józefa Czechowicza", s. 23...) szczegóły 
887.proza: Czechowicz Józef: Z pamiętnika 1922 roku - maj. Kresy 1996 nr 28 s. 232-233 (wstęp pt. "Nieznane notatki pamiętnikarskie Józefa Czechowicza", s. 23...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
888.artykuł: Bojnicki Grzegorz: Pierwsze krople burzy. Kresy 2000 nr 41 s. 86-96 (problematyka religijna w poezji Józefa Czechowicza i Bolesława Leśmian...) szczegóły 
889.artykuł: Bonowicz Karina: Józef Czechowicz na kozetce teoretyka literatury. Kresy 2008 nr 73/74 s. 8-20 (autoterapeutyczny charakter poezji Józefa Czechowicza, psychoanaliza j...) szczegóły 
890.artykuł: Całbecki Marcin: Dwa miasta w poezji Józefa Czechowicza. Kresy 2000 nr 41 s. 100-111 (Lublin i Warszawa w twórczości poety...) szczegóły 
891.artykuł: Kłak Tadeusz: Nieznany i zapomniane. Trzy wiersze Józefa Czechowicza. Kresy 1993 nr 15 s. 62-71 (analiza wierszy: Warszawska noc, Co spływa ku nam, Piłsudski...) szczegóły 
892.artykuł: Kołodziejczyk Ewa: O kilku wątkach egzystencjalistycznych w poezji Józefa Czechowicza. Kresy 2006 nr 65/66 s. 77-96 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
893.artykuł: Kołodziejczyk Ewa: Poezja Józefa Czechowicza wobec tradycji chrześcijańskiej. Kresy 2004 nr 57/58 s. 24-39 (esej...) szczegóły 
894.artykuł: Łobodowski Józef: Dusze chce łowić.... Kresy 1992 nr 9/10 s. 167-172 (biogr....) szczegóły 
895.artykuł: Łoś Ewa: Siostra poety. Kresy 2005 nr 63 s. 211-213 (biogr., nt. relacji poety z siostrą Katarzyną Głuszewską...) szczegóły 
896.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krajewska Beata: Między Arkadią a Apokalipsą. Kresy 2003 nr 54/55 s. 272-273 (spraw....) szczegóły 
897.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapliński Przemysław: Śmierć, czyli świat bez dna. Kresy 1997 nr 32 s. 40-48 (analiza utworu...) szczegóły 
  Czerniawski Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
898.wiersz: Czerniawski Adam: Komentarz do snu. Kresy 1993 nr 13 s. 6-9  szczegóły 
899.wiersz: Czerniawski Adam: Tajemnica. Kresy 1993 nr 13 s. 5  szczegóły 
900.wiersz: Czerniawski Adam: Tak blisko, tak daleko. Kresy 1993 nr 13 s. 5  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
901.wywiad: Smolka Iwona: Osadzony w języku.... Kresy 1991 nr 8 s. 61-64  szczegóły 
  Czerski Piotr
902.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Charnas Tomasz: Ojciec odchodzi? Przykazania przed lekturą niezbożną. Kresy 2006 nr 68 s. 202-204  szczegóły 
  Czerwiński Marcin (ur. 1971)
    proza (alfabet tytułów)
903.proza: Czerwiński Marcin: Ona zmieni twoje życie. Kresy 2004 nr 57/58 s. 104-108  szczegóły 
904.proza: Czerwiński Marcin: Wstęga Moebiusa. Kresy 2004 nr 57/58 s. 101-104  szczegóły 
  Częstochowski Ryszard
    wiersze (alfabet tytułów)
905.wiersz: Częstochowski Ryszard: Aura. Kresy 1994 nr 19 s. 160  szczegóły 
906.wiersz: Częstochowski Ryszard: Białe prześcieradła na wietrze. Kresy 1998 nr 35 s. 31  szczegóły 
907.wiersz: Częstochowski Ryszard: Błysk. Kresy 1994 nr 19 s. 160  szczegóły 
908.wiersz: Częstochowski Ryszard: Co zrobić z wolnością w tramwaju?. Kresy 2007 nr 71 s. 119  szczegóły 
909.wiersz: Częstochowski Ryszard: Idę z tobą po molo.... Kresy 1998 nr 35 s. 31  szczegóły 
910.wiersz: Częstochowski Ryszard: Jedność. Kresy 2007 nr 71 s. 119  szczegóły 
911.wiersz: Częstochowski Ryszard: Mleczna droga. Kresy 2007 nr 71 s. 119  szczegóły 
912.wiersz: Częstochowski Ryszard: Nigdy. Kresy 2007 nr 71 s. 118-119  szczegóły 
913.wiersz: Częstochowski Ryszard: Powieki. Kresy 2007 nr 71 s. 118  szczegóły 
914.wiersz: Częstochowski Ryszard: Scena zbiorowa w milczeniu. Kresy 1994 nr 19 s. 161  szczegóły 
915.wiersz: Częstochowski Ryszard: Zapach. Kresy 1998 nr 35 s. 30  szczegóły 
916.wiersz: Częstochowski Ryszard: Zimny uścisk lata. Kresy 1998 nr 35 s. 30  szczegóły 
  Czuchnowski Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
917.artykuł: Tański Paweł: Szpik egzystencji - "kryształ istnienia". O emigracyjnej poezji Mariana Czuchnowskiego. Kresy 2000 nr 44 s. 81-96 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Czuku Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
918.wiersz: Czuku Marek: Biała nieznajoma. Kresy 2009 nr 79 s. 105  szczegóły 
919.wiersz: Czuku Marek: biały przewrotny wiatr... Kresy 2009 nr 79 s. 107  szczegóły 
920.wiersz: Czuku Marek: "Dialog z pamięcią". Kresy 2003 nr 56 s. 82  szczegóły 
921.wiersz: Czuku Marek: metamorfozy. Kresy 2009 nr 79 s. 105  szczegóły 
922.wiersz: Czuku Marek: Mnie to nie dotyczy.... Kresy 2003 nr 56 s. 82  szczegóły 
923.wiersz: Czuku Marek: płyną nastroje po sprzętach ospale... Kresy 2009 nr 79 s. 108  szczegóły 
924.wiersz: Czuku Marek: Po drodze [z tego cyklu:] Jeszcze trochę pod górę.... Kresy 2003 nr 56 s. 80  szczegóły 
925.wiersz: Czuku Marek: Po drodze [z tego cyklu:] Przenika nas zieleń.... Kresy 2003 nr 56 s. 80-81  szczegóły 
926.wiersz: Czuku Marek: Po drodze [z tego cyklu:] To wszystko jest.... Kresy 2003 nr 56 s. 81  szczegóły 
927.wiersz: Czuku Marek: [Tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt jeden] 1971. Kresy 2009 nr 79 s. 107  szczegóły 
928.wiersz: Czuku Marek: [Tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt pięć] 1975. Kresy 2009 nr 79 s. 107  szczegóły 
929.wiersz: Czuku Marek: [Tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć] 1969. Kresy 2009 nr 79 s. 106  szczegóły 
930.wiersz: Czuku Marek: [Tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt osiem] 1968. Kresy 2009 nr 79 s. 106  szczegóły 
  Czycz Stanisław
931.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rżany Rafał: Cierpienie i forma. Kresy 1998 nr 35 a. 170-172  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
932.proza: Czycz Stanisław: Z punktu widzenia [z tego cyklu:] Amatorzy czyli miłośnicy. Kresy 2009 nr 79 s. 217-218 (oprac., przygot. do druku oraz wstęp: Dorota Niedziałkowska: "Z teczki...) szczegóły 
933.proza: Czycz Stanisław: Z punktu widzenia [z tego cyklu:] Bajecznie kolorowo. Kresy 2009 nr 79 s. 218 (oprac., przygot. do druku oraz wstęp: Dorota Niedziałkowska: "Z teczki...) szczegóły 
934.proza: Czycz Stanisław: Z punktu widzenia [z tego cyklu:] Czego sobie życzymy. Kresy 2009 nr 79 s. 207-208 (oprac., przygot. do druku oraz wstęp: Dorota Niedziałkowska: "Z teczki...) szczegóły 
935.proza: Czycz Stanisław: Z punktu widzenia [z tego cyklu:] Gdy wejdziesz między wrony. Kresy 2009 nr 79 s. 214 (oprac., przygot. do druku oraz wstęp: Dorota Niedziałkowska: "Z teczki...) szczegóły 
936.proza: Czycz Stanisław: Z punktu widzenia [z tego cyklu:] Niczego w nadmiarze. Kresy 2009 nr 79 s. 212-213 (oprac., przygot. do druku oraz wstęp: Dorota Niedziałkowska: "Z teczki...) szczegóły 
937.proza: Czycz Stanisław: Z punktu widzenia [z tego cyklu:] O fotelach i tym podobnych. Kresy 2009 nr 79 s. 215-216 (oprac., przygot. do druku oraz wstęp: Dorota Niedziałkowska: "Z teczki...) szczegóły 
938.proza: Czycz Stanisław: Z punktu widzenia [z tego cyklu:] O zdziwieniach a też i o pasjach. Kresy 2009 nr 79 s. 213-214 (oprac., przygot. do druku oraz wstęp: Dorota Niedziałkowska: "Z teczki...) szczegóły 
939.proza: Czycz Stanisław: Z punktu widzenia [z tego cyklu:] Pewni amatorzy. Kresy 2009 nr 79 s. 216-217 (oprac., przygot. do druku oraz wstęp: Dorota Niedziałkowska: "Z teczki...) szczegóły 
940.proza: Czycz Stanisław: Z punktu widzenia [z tego cyklu:] Sprawa - w pewnych wypadkach - zasadnicza. Kresy 2009 nr 79 s. 214-215 (oprac., przygot. do druku oraz wstęp: Dorota Niedziałkowska: "Z teczki...) szczegóły 
941.proza: Czycz Stanisław: Z punktu widzenia [z tego cyklu:] Światło (II) [Bo mówiliśmy już raz o świetle...]. Kresy 2009 nr 79 s. 210-211 (oprac., przygot. do druku oraz wstęp: Dorota Niedziałkowska: "Z teczki...) szczegóły 
942.proza: Czycz Stanisław: Z punktu widzenia [z tego cyklu:] Światło (III) [Tak, po raz trzeci...]. Kresy 2009 nr 79 s. 211-212 (oprac., przygot. do druku oraz wstęp: Dorota Niedziałkowska: "Z teczki...) szczegóły 
943.proza: Czycz Stanisław: Z punktu widzenia [z tego cyklu:] Światło [Światły, jaśnie oświecony, prześwietny...]. Kresy 2009 nr 79 s. 209-210 (oprac., przygot. do druku oraz wstęp: Dorota Niedziałkowska: "Z teczki...) szczegóły 
944.proza: Czycz Stanisław: Z punktu widzenia [z tego cyklu:] Tańcząca maska. Kresy 2009 nr 79 s. 218-219 (oprac., przygot. do druku oraz wstęp: Dorota Niedziałkowska: "Z teczki...) szczegóły 
945.proza: Czycz Stanisław: Z punktu widzenia [z tego cyklu:] W powietrzu, na lądzie i pod wodą. Kresy 2009 nr 79 s. 208 (oprac., przygot. do druku oraz wstęp: Dorota Niedziałkowska: "Z teczki...) szczegóły 
946.proza: Czycz Stanisław: Z punktu widzenia [z tego cyklu:] Wcale nie szkodzi. Kresy 2009 nr 79 s. 208-209 (oprac., przygot. do druku oraz wstęp: Dorota Niedziałkowska: "Z teczki...) szczegóły 
947.proza: Czycz Stanisław: Z teczki Sowizdrzała [z tego cyklu:] Nastrojowo. Kresy 2009 nr 79 s. 204-205 (oprac., przygot. do druku oraz wstęp: Dorota Niedziałkowska: "Z teczki...) szczegóły 
948.proza: Czycz Stanisław: Z teczki Sowizdrzała [z tego cyklu:] Naukowo. Kresy 2009 nr 79 s. 206-207 (oprac., przygot. do druku oraz wstęp: Dorota Niedziałkowska: "Z teczki...) szczegóły 
949.proza: Czycz Stanisław: Z teczki Sowizdrzała [z tego cyklu:] Różne pożytki z żon. Kresy 2009 nr 79 s. 205-206 (oprac., przygot. do druku oraz wstęp: Dorota Niedziałkowska: "Z teczki...) szczegóły 
950.proza: Czycz Stanisław: Z teczki Sowizdrzała [z tego cyklu:] Wzgardzony, okryty chwałą. Kresy 2009 nr 79 s. 203-204 (oprac., przygot. do druku oraz wstęp: Dorota Niedziałkowska: "Z teczki...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
951.artykuł: Sadaj Maria, Sadaj Ryszard: "Chciał zapisać równoczesność w jednej linijce". Kresy 2007 nr 72 s. 243-249 (wspomnienia nt. Stanisława Czycza, rozm. Dorota Niedziałkowska, z notą...) szczegóły 
952.artykuł: Stojakowska-Staich Zofia: "Pan Staszek". Kresy 2007 nr 72 s. 249-254 (wspomnienia dot. osobistych kontaktów ze Stanisławem Czyczem, rozm. Do...) szczegóły 
953.artykuł: Żurakowski Bogusław: Stanisław Czycz - mistrz cierpienia. Z Bogdanem Żurakowskim rozmawia Krzysztof Lisowski. Kresy 1997 nr 32 s. 216-220  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
954.wywiad: Czycz Andrzej: "Nie spełniła się nasza przyjaźń". Kresy 2006 nr 68 s. 221-225 (wyw. z synem Stanisława Czycza, rozm. Piotr Marecki, Dorota Niedziałko...) szczegóły 
955.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Potrykus-Woźniak Paulina: Powtórzenia, powroty. Stanisława Czycza projekt zrównania literatury z rzeczywistością. Kresy 2009 nr 80 s. 128-134  szczegóły 
  Czykwin Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
956.artykuł: Zaniewska Teresa: Podróż daremna (Muza krajobrazu w poezji Jana Czykwina). Kresy 1993 nr 13 s. 200-204 (zawiera wiersze...) szczegóły 
  Czyżewski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
957.wiersz: Czyżewski Krzysztof: Mostar. Kresy 1995 nr 24 s. 177  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ć
  Ćwiertnia Ewa, Ćwiertnia Jerzy *
    proza (alfabet tytułów)
958.proza: Ćwiertnia Ewa, Ćwiertnia Jerzy: Nie twój, nie mój i nasz. Kresy 1998 nr 33 s. 179-180  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dakowicz Przemysław
    wiersze (alfabet tytułów)
959.wiersz: Dakowicz Przemysław: Albo-albo. Kresy 2005 nr 63 s. 101-102  szczegóły 
960.wiersz: Dakowicz Przemysław: Dopuszczanie żywiołu. Kresy 2005 nr 63 s. 103-104  szczegóły 
  Dalasiński Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
961.wiersz: Dalasiński Tomasz: lato. Kresy 2008 nr 76 s. 126  szczegóły 
962.wiersz: Dalasiński Tomasz: podróż. Kresy 2008 nr 76 s. 126  szczegóły 
963.wiersz: Dalasiński Tomasz: pora monsunowa. Kresy 2009 nr 79 s. 73-74  szczegóły 
964.wiersz: Dalasiński Tomasz: ruchomy tydzień [z tego cyklu:] środa. inwazja światła. Kresy 2009 nr 79 s. 72-73  szczegóły 
965.wiersz: Dalasiński Tomasz: ruchomy tydzień [z tego cyklu:] wtorek. ta noc będzie morska. Kresy 2009 nr 79 s. 72  szczegóły 
966.wiersz: Dalasiński Tomasz: rzeźba. Kresy 2008 nr 76 s. 127  szczegóły 
967.wiersz: Dalasiński Tomasz: siedem sekund. Kresy 2008 nr 76 s. 127  szczegóły 
968.wiersz: Dalasiński Tomasz: traktat teologiczny. Kresy 2009 nr 79 s. 75  szczegóły 
969.wiersz: Dalasiński Tomasz: [Tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć] 1996, ostatnie dni września. Kresy 2008 nr 76 s. 125  szczegóły 
970.wiersz: Dalasiński Tomasz: urwany przed początkiem. Kresy 2008 nr 76 s. 125  szczegóły 
  Danielkiewicz Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
971.wiersz: Danielkiewicz Marek: Budapeszt. Kresy 2010 nr 81/82 s. 79  szczegóły 
972.wiersz: Danielkiewicz Marek: Chłopak, który wrócił z poprawczaka. Kresy 2005 nr 63 s. 48  szczegóły 
973.wiersz: Danielkiewicz Marek: Czerwcowe dni 2009 roku. Kresy 2010 nr 81/82 s. 76  szczegóły 
974.wiersz: Danielkiewicz Marek: Do pana pułownika Michała Heydenreicha. Kresy 2003 nr 53 s. 79  szczegóły 
975.wiersz: Danielkiewicz Marek: e-mail nr 10. Kresy 2005 nr 63 s. 47  szczegóły 
976.wiersz: Danielkiewicz Marek: e-mail nr 15. Kresy 2005 nr 63 s. 48  szczegóły 
977.wiersz: Danielkiewicz Marek: e-mail nr 17. Kresy 2005 nr 63 s. 48  szczegóły 
978.wiersz: Danielkiewicz Marek: e-mail nr 21. Kresy 2005 nr 63 s. 46  szczegóły 
979.wiersz: Danielkiewicz Marek: e-mail nr 3 (Michałowi Romanowskiemu). Kresy 2005 nr 63 s. 46  szczegóły 
980.wiersz: Danielkiewicz Marek: Jak w teatrze (Annie Livii Plurabelle). Kresy 1998 nr 36 s. 44  szczegóły 
981.wiersz: Danielkiewicz Marek: Landszaft. Kresy 1998 nr 36 s. 45  szczegóły 
982.wiersz: Danielkiewicz Marek: Lipcowe dni 2009 roku. Kresy 2010 nr 81/82 s. 76  szczegóły 
983.wiersz: Danielkiewicz Marek: Mężczyzna z problemami psychicznymi. Kresy 2010 nr 81/82 s. 76-77  szczegóły 
984.wiersz: Danielkiewicz Marek: Pinokio. Kresy 2010 nr 81/82 s. 80  szczegóły 
985.wiersz: Danielkiewicz Marek: Portrety z aniołkiem. Kresy 2010 nr 81/82 s. 78  szczegóły 
986.wiersz: Danielkiewicz Marek: Potrzeba samotności (Danielowi Wyczesanemu). Kresy 1998 nr 36 s. 44  szczegóły 
987.wiersz: Danielkiewicz Marek: Przedmioty. Kresy 2003 nr 53 s. 78-79  szczegóły 
988.wiersz: Danielkiewicz Marek: Resume. Kresy 1998 nr 36 s. 45-46  szczegóły 
989.wiersz: Danielkiewicz Marek: Samiczka kanarka. Kresy 2003 nr 53 s. 77  szczegóły 
990.wiersz: Danielkiewicz Marek: Samodręczenie. Kresy 2003 nr 53 s. 77  szczegóły 
991.wiersz: Danielkiewicz Marek: sms nr 124. Kresy 2005 nr 63 s. 46  szczegóły 
992.wiersz: Danielkiewicz Marek: sms nr 126. Kresy 2005 nr 63 s. 48  szczegóły 
993.wiersz: Danielkiewicz Marek: sms nr 127. Kresy 2005 nr 63 s. 48  szczegóły 
994.wiersz: Danielkiewicz Marek: sms nr 128. Kresy 2005 nr 63 s. 49  szczegóły 
995.wiersz: Danielkiewicz Marek: sms nr 230. Kresy 2005 nr 63 s. 47  szczegóły 
996.wiersz: Danielkiewicz Marek: sms nr 353. Kresy 2005 nr 63 s. 47  szczegóły 
997.wiersz: Danielkiewicz Marek: sms nr 354. Kresy 2005 nr 63 s. 47  szczegóły 
998.wiersz: Danielkiewicz Marek: Spacer. Kresy 2003 nr 53 s. 78  szczegóły 
999.wiersz: Danielkiewicz Marek: Święty Sebastian w kawiarni akademickiej UMCS w Lublinie. Kresy 2010 nr 81/82 s. 77  szczegóły 
1000.wiersz: Danielkiewicz Marek: Think different. Kresy 2010 nr 81/82 s. 78  szczegóły 
1001.wiersz: Danielkiewicz Marek: W Kozłówce. Kresy 2003 nr 53 s. 78  szczegóły 
1002.wiersz: Danielkiewicz Marek: Wełniany koc. Kresy 1998 nr 36 s. 45  szczegóły 
1003.wiersz: Danielkiewicz Marek: Wyjechać z Budapesztu. Kresy 2010 nr 81/82 s. 79  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1004.proza: Danielkiewicz Marek: Emil z ulicy Lubelskiej. Kresy 2008 nr 73/74 s. 75-77  szczegóły 
  Danilewicz-Zielińska Maria
    wywiady (alfabet autorów)
1005.wywiad: Paźniewski Włodzimierz: Mój Krzemieniec. Kresy 1998 nr 36 s. 219-224  szczegóły 
  Darowski Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1006.wiersz: Darowski Jan: Ben. Kresy 1994 nr 19 s. 45-46  szczegóły 
1007.wiersz: Darowski Jan: Cóż Europa. Kresy 1994 nr 19 s. 44  szczegóły 
1008.wiersz: Darowski Jan: Inne drogi. Kresy 1994 nr 19 s. 44  szczegóły 
1009.wiersz: Darowski Jan: Kryjówka. Kresy 1994 nr 19 s. 45  szczegóły 
1010.wiersz: Darowski Jan: Perła i ocet. Kresy 1994 nr 19 s. 46  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1011.proza: Darowski Jan: Z Notatnika. Kresy 1996 nr 26 s. 243-250 (szkic, m.in. nt. Czesława Miłosza i Fiodora Dostojewskiego...) szczegóły 
  Dąbała Jacek
1012.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Prowokacja?. Kresy 1998 nr 34 s. 195-197  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1013.proza: Dąbała Jacek: Dziwna dolegliwość [fragm. pow.]. Kresy 1998 nr 36 s. 47-63  szczegóły 
  Dąbrowska Maria
1014.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dybciak Krzysztof: Zapomniana książka i podróż Dąbrowskiej. Kresy 1994 nr 17 s. 203-205  szczegóły 
  Dąbrowski Tadeusz (ur. 1979)
1015.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sobolczyk Piotr: Trzydziestolatek w czarnej kropce. Kresy 2009 nr 79 s. 153-155  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1016.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Brzeg. Kresy 2001 nr 48 s. 131  szczegóły 
1017.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Czworobok. Kresy 2003 nr 54/55 s. 100  szczegóły 
1018.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Ecce hommo. Kresy 2003 nr 54/55 s. 101  szczegóły 
1019.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Kiedy zapomnę, czym jest miłość.... Kresy 2001 nr 48 s. 129  szczegóły 
1020.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Matka. Kresy 2000 nr 41 s. 79  szczegóły 
1021.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Miasto wygląda o tej porze.... Kresy 2000 nr 41 s. 79  szczegóły 
1022.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Nie wejdzie do królestwa niebieskiego.... Kresy 2003 nr 54/55 s. 101  szczegóły 
1023.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Noc listopadowa albo jakakolwiek. Kresy 2001 nr 48 s. 130  szczegóły 
1024.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Nocny wiersz. Kresy 2003 nr 54/55 s. 100  szczegóły 
1025.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Nowa ruda. Kresy 2001 nr 48 s. 130  szczegóły 
1026.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Ojciec. Kresy 2000 nr 41 s. 79-80  szczegóły 
1027.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Papież. Kresy 2000 nr 41 s. 80  szczegóły 
1028.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Parapet. Kresy 2001 nr 48 s. 131  szczegóły 
1029.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Pranie brudnych pieniędzy. Kresy 2001 nr 48 s. 129  szczegóły 
1030.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Przesilenie wiosenne. Kresy 2003 nr 54/55 s. 102  szczegóły 
1031.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Przynoszę momjemu panu.... Kresy 2003 nr 54/55 s. 102  szczegóły 
1032.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: To jest wers pierwszy.... Kresy 2003 nr 54/55 s. 103  szczegóły 
1033.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Wieczór. Kresy 2000 nr 41 s. 81  szczegóły 
1034.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Zdjęcie z krzyża. Kresy 2000 nr 41 s. 80-81  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1035.artykuł: Rabizo-Birek Magdalena: Romantyzm postmodernistyczny? Poezja Tadeusza Dąbrowskiego. Kresy 2007 nr 72 s. 106-119 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Dehnel Jacek
1036.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kołodziejczyk Ewa: Stracone złudzenia. O "Balzakianach" Jacka Dehnela. Kresy 2008 nr 76 s. 152-155 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
1037.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kołodziejczyk Ewa: "Brzytwa okamgnienia" albo Jacka Dehnela z czasem bojowanie. Kresy 2007 nr 72 s. 175-178  szczegóły 
  Derda Rafał
    wiersze (alfabet tytułów)
1038.wiersz: Derda Rafał: czarny. Kresy 2008 nr 76 s. 85  szczegóły 
1039.wiersz: Derda Rafał: czysta retoryka. Kresy 2008 nr 76 s. 84  szczegóły 
1040.wiersz: Derda Rafał: memory find. Kresy 2008 nr 76 s. 84-85  szczegóły 
1041.wiersz: Derda Rafał: piętro wyżej. Kresy 2008 nr 76 s. 82-83  szczegóły 
1042.wiersz: Derda Rafał: środek trawnika. Kresy 2008 nr 76 s. 83  szczegóły 
1043.wiersz: Derda Rafał: wybudka. Kresy 2008 nr 76 s. 84  szczegóły 
  Dłuski Stanisław
1044.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morawiec Arkadiusz: Strony domu i świata. Kresy 1998 nr 36 s. 165-166  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1045.wiersz: Dłuski Stanisław: Noce i dnie. Kresy 1994 nr 18 s. 157  szczegóły 
1046.wiersz: Dłuski Stanisław: Przesypują się dźwięki, obrazy. Kresy 1994 nr 18 s. 157  szczegóły 
1047.wiersz: Dłuski Stanisław: Z wierszy domowych [z tego cyklu:] Odwal się.... Kresy 1994 nr 18 s. 158  szczegóły 
1048.wiersz: Dłuski Stanisław: Z wierszy domowych [z tego cyklu:] Święty chaos.... Kresy 1994 nr 18 s. 158  szczegóły 
1049.wiersz: Dłuski Stanisław: Z wierszy domowych [z tego cyklu:] W środku nocy.... Kresy 1994 nr 18 s. 158  szczegóły 
  Dmitroca Zbigniew
1050.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lappo Irena: Człowiek o podwójnej twarzy. Kresy 1997 nr 30 s. 155-156  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1051.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Czytam Tadeusza Różewicza.... Kresy 1995 nr 24 s. 178-179  szczegóły 
1052.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Datownik [z tego cyklu:] 12 października 2005. Kresy 2006 nr 68 s. 84  szczegóły 
1053.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Datownik [z tego cyklu:] 2 lutego 1996. Byle do wiosny!. Kresy 2006 nr 68 s. 83  szczegóły 
1054.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Datownik [z tego cyklu:] 20 kwietnia 2002. Kresy 2006 nr 68 s. 83  szczegóły 
1055.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Datownik [z tego cyklu:] 21 grudnia 2002. Kresy 2006 nr 68 s. 83  szczegóły 
1056.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Datownik [z tego cyklu:] 7 października 2004. Kresy 2006 nr 68 s. 84  szczegóły 
1057.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Datownik [z tego cyklu:] Bez daty. Połowa lat 90. Kresy 2006 nr 68 s. 82  szczegóły 
1058.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Datownik [z tego cyklu:] Bunt. Kresy 2006 nr 68 s. 82  szczegóły 
1059.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Datownik [z tego cyklu:] Jesienna bujność. Kresy 2006 nr 68 s. 82  szczegóły 
1060.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Datownik [z tego cyklu:] Lato 2004. Pokrzywa, łopuch, skrzyp. Kresy 2006 nr 68 s. 84  szczegóły 
1061.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Datownik [z tego cyklu:] Listopad 1994. Kresy 2006 nr 68 s. 82  szczegóły 
1062.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Datownik [z tego cyklu:] Wrzesień 2003. Kresy 2006 nr 68 s. 83  szczegóły 
1063.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Dwie elegie (Pamięci Józefa Czenana i Marka Grzesia). Niewczesna. Kresy 2009 nr 79 s. 109  szczegóły 
1064.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Dwie elegie (Pamięci Józefa Czenana i Marka Grzesia). Przedwczesna. Kresy 2009 nr 79 s. 109-110  szczegóły 
1065.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Fiutka udzie[!] do domu starców. Kresy 2003 nr 53 s. 90  szczegóły 
1066.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Gaweł, Mickiewicz i Hydra. Kresy 1999 nr 27 s. 84  szczegóły 
1067.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Kamienna ulga (Jackowi Buczyńskiemu). Kresy 1994 nr 18 s. 159  szczegóły 
1068.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Kutuła rządzi światem. Kresy 2003 nr 53 s. 91  szczegóły 
1069.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Nocami odprawiam gusła. Kresy 2004 nr 60 s. 70-71  szczegóły 
1070.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Pokątnie się dokształcam. Kresy 2004 nr 60 s. 71  szczegóły 
1071.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Pokoik z zimnym piecem. Kresy 2004 nr 60 s. 72  szczegóły 
1072.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Poza dorzeczem. Kresy 2004 nr 60 s. 70  szczegóły 
1073.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Sonet tragikomiczny. Kresy 1994 nr 18 s. 159-160  szczegóły 
1074.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Upadek Hrabala. Kresy 1999 nr 27 s. 85-86  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1075.proza: Dmitroca Zbigniew: Ostatnia komunia [fragm. pow.]. Kresy 2009 nr 80 s. 50-63  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1076.artykuł: Stechnij Andrzej: Różnorodne poezjowanie Zbigniewa Dmitrocy. Kresy 2007 nr 69/70 s. 234-237  szczegóły 
  Dobrowolski Radosław
    proza (alfabet tytułów)
1077.proza: Dobrowolski Radosław: Zimek i jego dziewczyny. Kresy 1996 nr 25 s. 95-101  szczegóły 
  Domarus Cezary
    proza (alfabet tytułów)
1078.proza: Domarus Cezary: Fragmenty filmowe - wyznania Q*. Kresy 2002 nr 49 s. 56-58  szczegóły 
1079.proza: Domarus Cezary: Istoty. Kresy 1998 nr 33 s. 54-63  szczegóły 
1080.proza: Domarus Cezary: W Redłowie. Kresy 2002 nr 49 s. 59-64  szczegóły 
  Drabczyk Mirosław
    wiersze (alfabet tytułów)
1081.wiersz: Drabczyk Mirosław: Obecność, nieobecność. Kresy 1994 nr 20 s. 141  szczegóły 
1082.wiersz: Drabczyk Mirosław: Obraz zimowy. Kresy 1994 nr 20 s. 141  szczegóły 
1083.wiersz: Drabczyk Mirosław: Życie, którego nie odrzucam. Kresy 1994 nr 20 s. 142  szczegóły 
  Drawicz Andrzej
1084.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piwowarska Agnieszka: Jeszcze raz o Rosji.... Kresy 1990 2/3 160-2  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1085.wywiad: Sariusz-Skąpska Izabella: Czas "easternów"?. Kresy 1995 nr 24 s. 91-99 (nt. zainteresowań Rosją...) szczegóły 
  Duńczewski Stanisław Józef
1086.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz: Ciało jego dotąd nieskazitelne leży we Lwowie.... Kresy 1993 nr 13 s. 197-199  szczegóły 
  Dutka Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1087.wiersz: Dutka Anna: Idę do siebie.... Kresy 1998 nr 33 s. 75  szczegóły 
1088.wiersz: Dutka Anna: Kwiecień nad Lemanem. Kresy 1998 nr 33 s. 76  szczegóły 
1089.wiersz: Dutka Anna: Lipcowe łany wylały jak ocean.... Kresy 1998 nr 33 s. 75  szczegóły 
1090.wiersz: Dutka Anna: Łąko naucz mnie.... Kresy 1998 nr 33 s. 75  szczegóły 
1091.wiersz: Dutka Anna: Pierwszy dzień stworzenia. Kresy 1998 nr 33 s. 74  szczegóły 
  Dzień Mirosław
    wiersze (alfabet tytułów)
1092.wiersz: Dzień Mirosław: Ach, gdyby. Kresy 2003 nr 54/55 s. 35  szczegóły 
1093.wiersz: Dzień Mirosław: Biel czyli poeta czterdziestoletni. Kresy 2006 nr 67 s. 6  szczegóły 
1094.wiersz: Dzień Mirosław: Co powiemy chłopcu... (Krzysiowi Płatkowi). Kresy 2000 nr 42/43 s. 48  szczegóły 
1095.wiersz: Dzień Mirosław: Człowiek, który przybiera ołtarz. Kresy 2000 nr 42/43 s. 46-47  szczegóły 
1096.wiersz: Dzień Mirosław: Dialog z żoną. Kresy 2000 nr 42/43 s. 47  szczegóły 
1097.wiersz: Dzień Mirosław: Drugiego maja. Kresy 2000 nr 42/43 s. 46  szczegóły 
1098.wiersz: Dzień Mirosław: Dwa wróble. Kresy 2006 nr 67 s. 7  szczegóły 
1099.wiersz: Dzień Mirosław: Kobieta w szczelinie. Kresy 2003 nr 54/55 s. 35  szczegóły 
1100.wiersz: Dzień Mirosław: Lekcja. Kresy 1998 nr 34 s. 111  szczegóły 
1101.wiersz: Dzień Mirosław: Materia prima. Kresy 2006 nr 67 s. 5-6  szczegóły 
1102.wiersz: Dzień Mirosław: Mistrzowie mojego ducha. Kresy 1996 nr 28 s. 22-23  szczegóły 
1103.wiersz: Dzień Mirosław: Obietnica. Kresy 2009 nr 77/78 s. 33  szczegóły 
1104.wiersz: Dzień Mirosław: Od niebieskiego nieba. Kresy 2003 nr 54/55 s. 34-35  szczegóły 
1105.wiersz: Dzień Mirosław: Odgadywanie kodu. Kresy 1998 nr 34 s. 110-111  szczegóły 
1106.wiersz: Dzień Mirosław: Odpowiedź. Kresy 1998 nr 34 s. 109-110  szczegóły 
1107.wiersz: Dzień Mirosław: Pewność. Kresy 1996 nr 28 s. 22  szczegóły 
1108.wiersz: Dzień Mirosław: Podaj to, co ważne.... Kresy 1996 nr 28 s. 24  szczegóły 
1109.wiersz: Dzień Mirosław: Pożegnanie jedynki. Kresy 2000 nr 42/43 s. 48-49  szczegóły 
1110.wiersz: Dzień Mirosław: Praeclara ingenia. Kresy 1996 nr 28 s. 23  szczegóły 
1111.wiersz: Dzień Mirosław: Przecinek. Kresy 2006 nr 67 s. 7  szczegóły 
1112.wiersz: Dzień Mirosław: Przypowieść. Kresy 2003 nr 54/55 s. 36  szczegóły 
1113.wiersz: Dzień Mirosław: Rano, o szóstej. Kresy 2009 nr 77/78 s. 36 ( ...) szczegóły 
1114.wiersz: Dzień Mirosław: Siedem wersów z apokryfu. Kresy 1996 nr 28 s. 24  szczegóły 
1115.wiersz: Dzień Mirosław: Światło, włosy. Kresy 2006 nr 67 s. 5  szczegóły 
1116.wiersz: Dzień Mirosław: Taka myśl. Kresy 2009 nr 77/78 s. 33  szczegóły 
1117.wiersz: Dzień Mirosław: Vita nuova. Kresy 2009 nr 77/78 s. 34-36  szczegóły 
1118.wiersz: Dzień Mirosław: Widokówka. Kresy 2003 nr 54/55 s. 34  szczegóły 
1119.wiersz: Dzień Mirosław: Z palcem. Kresy 2003 nr 54/55 s. 36  szczegóły 
1120.wiersz: Dzień Mirosław: Zwierzątko. Kresy 2006 nr 67 s. 7  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1121.proza: Dzień Mirosław: Hiobowe zajęcia, czyli dla siedzących na gnoju. Kresy 2003 nr 56 s. 5-12 (szkic...) szczegóły 
1122.proza: Dzień Mirosław: O wizerunku, przedmiotach i Smoku semantyki. Esej o Utracie. Kresy 2008 nr 73/74 s. 34-42  szczegóły 
1123.proza: Dzień Mirosław: Obłąkana w świecie Świętość. Kresy 2003 nr 53 s. 66-76 (esej...) szczegóły 
1124.proza: Dzień Mirosław: Śmiertelność śmierci. Uwagi o szachach z nieuniknionym. Kresy 2003 nr 56 s. 12-25 (esej...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1125.wiersz: Przedmioty. Kresy 2003 nr 53 s. 78-79  szczegóły 
1126.wiersz: W Kozłówce. Kresy 2003 nr 53 s. 78  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Ekier Jakub
    wiersze (alfabet tytułów)
1127.wiersz: Ekier Jakub: a później. Kresy 2005 nr 61/62 s. 29  szczegóły 
1128.wiersz: Ekier Jakub: animal planet tv czyli cytat z Szekspira. Kresy 2005 nr 61/62 s. 29  szczegóły 
1129.wiersz: Ekier Jakub: otwarta ziemia. Kresy 2005 nr 61/62 s. 30  szczegóły 
1130.wiersz: Ekier Jakub: po ciemku schodami kamienicy w dół. Kresy 2005 nr 61/62 s. 30  szczegóły 
1131.wiersz: Ekier Jakub: stoję przed obrazami. Kresy 2005 nr 61/62 s. 30  szczegóły 
  Elzenberg Henryk
1132.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniak Rafał: Korespondencja Hamleta z Brutusem. Kresy 2003 nr 53 s. 177-180  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Ficowski Jerzy
1133.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czwordon Paulina: Druga twarz niepamięci. Kresy 2007 nr 69/70 s. 82-87  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1134.wiersz: Ficowski Jerzy: Da Capo. Kresy 1994 nr 18 s. 7  szczegóły 
1135.wiersz: Ficowski Jerzy: Inskrypcja parzysta. Kresy 1994 nr 18 s. 7  szczegóły 
1136.wiersz: Ficowski Jerzy: Muzyka. Kresy 1994 nr 18 s. 5  szczegóły 
1137.wiersz: Ficowski Jerzy: Suita. Kresy 1994 nr 18 s. 5-6  szczegóły 
1138.wiersz: Ficowski Jerzy: W cigędzi. Kresy 1994 nr 18 s. 6  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1139.proza: Ficowski Jerzy: Niepamiętnik czyli podróż do Gorczakowa i jeszcze dawniej [fragm.]. Kresy 1997 nr 29 s. 251-259  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1140.artykuł: Ekier Jakub: Prawdomówna tęcza. O wierszach Jerzego Ficowskiego. Kresy 2000 nr 41 s. 18-26 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1141.wywiad: Lebecka Magdalena: Człowiek Pogranicza. Kresy 2001 nr 47 s. 77-90  szczegóły 
1142.wywiad: Lebecka Magdalena: W życzliwości dla cudu. Kresy 1995 nr 23 s. 112-124  szczegóły 
  Fiedorczuk Julia
    wiersze (alfabet tytułów)
1143.wiersz: Fiedorczuk Julia: Chrząszcz. Kresy 2004 nr 59 s. 35  szczegóły 
1144.wiersz: Fiedorczuk Julia: Czekając na telefon. Kresy 2002 nr 49 s. 34-35  szczegóły 
1145.wiersz: Fiedorczuk Julia: Dzisiaj mnie nie ma. Kresy 2002 nr 49 s. 31-32  szczegóły 
1146.wiersz: Fiedorczuk Julia: Fuga. Kresy 2004 nr 59 s. 36  szczegóły 
1147.wiersz: Fiedorczuk Julia: Niedziela. Kresy 2002 nr 49 s. 34-35  szczegóły 
1148.wiersz: Fiedorczuk Julia: Odloty (Fragment). Kresy 2002 nr 49 s. 33-34  szczegóły 
1149.wiersz: Fiedorczuk Julia: W chorobie. Kresy 2004 nr 59 s. 37  szczegóły 
1150.wiersz: Fiedorczuk Julia: Wszystko będzie dobrze. Kresy 2002 nr 49 s. 31  szczegóły 
1151.wiersz: Fiedorczuk Julia: Zmarłszy. Kresy 2004 nr 59 s. 35-36  szczegóły 
  Filas Paweł
1152.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grabowski Artur: Siedem prześwitów. Kresy 1994 nr 18 s. 180-182  szczegóły 
  Filipczuk Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
1153.wiersz: Filipczuk Ewa: Eurydyka. Kresy 2001 nr 47 s. 117  szczegóły 
1154.wiersz: Filipczuk Ewa: Gdzie indziej. Kresy 2001 nr 47 s. 116  szczegóły 
1155.wiersz: Filipczuk Ewa: Lipcowe upały. Kresy 2001 nr 47 s. 116  szczegóły 
1156.wiersz: Filipczuk Ewa: Pod osłoną nieba. Kresy 2001 nr 47 s. 117  szczegóły 
1157.wiersz: Filipczuk Ewa: Zbieram się powoli.... Kresy 2001 nr 47 s. 117-118  szczegóły 
  Filip Grzegorz
    proza (alfabet tytułów)
1158.proza: Filip Grzegorz: Szuflada Króliczkowi. Kresy 1990 1 130-4  szczegóły 
1159.proza: Filip Grzegorz: Teraz już cisza. Kresy 2009 nr 80 s. 104-107  szczegóły 
1160.proza: Filip Grzegorz: W dolinie Straceńca. Kresy 2009 nr 80 s. 98-103  szczegóły 
  Filipiak Izabela
1161.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Galant Arleta: Intuicja to za mało. Kresy 2003 nr 54/55 s. 172-175  szczegóły 
1162.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borkowska Grażyna: Święta Łucja z Nowego Jorku. Kresy 1993 nr 15 s. 173-174  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1163.wiersz: Filipiak Izabela: Ballada o dojrzewaniu. Kresy 1998 nr 35 s. 80-81  szczegóły 
1164.wiersz: Filipiak Izabela: Kobieta z odzysku. Kresy 1998 nr 35 s. 81-82  szczegóły 
1165.wiersz: Filipiak Izabela: Żyleta. Kresy 1998 nr 35 s. 80  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1166.proza: Filipiak Izabela: Absolutna amnezja [fragm. pow.]. Kresy 1995 nr 21 s. 52-60  szczegóły 
  Filipkowska Hanna
    zgon (alfabet autorów)
1167.zgon: Fita Stanisław: Pożegnanie Hanny Filipkowskiej. Kresy 1996 nr 28 s. 258-260 (zmarła: VI 1996; mowa pogrzebowa...) szczegóły 
  Filipowicz Kornel
1168.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: Poezja prozy życia. Kresy 1993 nr 14 s. 178-180  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1169.artykuł: Biskupski Krzysztof: Kornel Filipowicz homilia. Kresy 1995 nr 21 s. 270-275 (esej...) szczegóły 
  Fink Ida
    wywiady (alfabet autorów)
1170.wywiad: Bereś Stanisław: Blizna pamięci. Z Idą Fink rozmawia Stanisław Bereś. Kresy 2005 nr 64 s. 133-143  szczegóły 
  Foks Dariusz
1171.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cuber Marta: Kiepscy Betlejemscy?. Kresy 2003 nr 54/55 s. 180-182  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1172.wiersz: Foks Darek: Uprowadzone stado. Kresy 1996 nr 27 s. 27-28  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1173.proza: Foks Darek: Porozumienie podróżnych [pow., fragm.:] Pan Cogito spotyka Beavisa i Buttheada. Kresy 1996 nr 28 s. 58-62  szczegóły 
  Frajlich Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1174.artykuł: Żurek Sławomir Jacek: Głosy z wygnania pokolenia '68. Na przykładzie biografii poetyckiej Anny Frajlich. Kresy 2006 nr 65/66 s. 165-170 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Franczak Jerzy
1175.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Darska Bernadetta: Życie to pasmo nieprzygód. Kresy 2009 nr 80 s. 169-170  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1176.proza: Franczak Jerzy: Kartka z wakacji. Kresy 2003 nr 54/55 s. 131-134  szczegóły 
1177.proza: Franczak Jerzy: Płaszcz i szpada. Kresy 2003 nr 54/55 s. 134-137  szczegóły 
  Fryz Artur
    wiersze (alfabet tytułów)
1178.wiersz: Fryz Artur: Sestina V. Prawda. Kresy 1995 nr 22 s. 144  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gabryel Juliusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1179.wiersz: Gabryel Juliusz: Dziewczyna zawieszona na dźwigni... Kresy 2004 nr 60 s. 104  szczegóły 
1180.wiersz: Gabryel Juliusz: Ładunek. Kresy 2004 nr 60 s. 102  szczegóły 
1181.wiersz: Gabryel Juliusz: Miasto zerwane jak kwiat. Kresy 2004 nr 60 s. 102-103  szczegóły 
1182.wiersz: Gabryel Juliusz: Pingwin. Kresy 2004 nr 60 s. 103-104  szczegóły 
1183.wiersz: Gabryel Juliusz: Roszada. Kresy 2004 nr 60 s. 103  szczegóły 
  Gabryś Mirosław
    wiersze (alfabet tytułów)
1184.wiersz: Gabryś Mirosław: A jeśli to rak.... Kresy 2001 nr 48 s. 113  szczegóły 
1185.wiersz: Gabryś Mirosław: Biblia. Kresy 1999 nr 38/39 s. 123  szczegóły 
1186.wiersz: Gabryś Mirosław: Drewno. Kresy 1999 nr 38/39 s. 123  szczegóły 
1187.wiersz: Gabryś Mirosław: Elegia. Kresy 1999 nr 38/39 s. 124  szczegóły 
1188.wiersz: Gabryś Mirosław: "Krew i te wszystkie.... Kresy 2001 nr 48 s. 111  szczegóły 
1189.wiersz: Gabryś Mirosław: Nic mnie tu nie trzyma.... Kresy 2001 nr 48 s. 111  szczegóły 
1190.wiersz: Gabryś Mirosław: obce kroki w korytarzach... Kresy 2004 nr 57/58 s. 92  szczegóły 
1191.wiersz: Gabryś Mirosław: Oprawiasz mnie w czarna ramkę.... Kresy 2001 nr 48 s. 112  szczegóły 
1192.wiersz: Gabryś Mirosław: pająk na szpitalnym prześcieradle... Kresy 2004 nr 57/58 s. 92  szczegóły 
1193.wiersz: Gabryś Mirosław: Podobno moge wejść.... Kresy 2001 nr 48 s. 112  szczegóły 
1194.wiersz: Gabryś Mirosław: poławiacze pereł... Kresy 2004 nr 57/58 s. 92  szczegóły 
1195.wiersz: Gabryś Mirosław: Przecieki. Kresy 1999 nr 38/39 s. 124  szczegóły 
1196.wiersz: Gabryś Mirosław: rentgen mówi... Kresy 2004 nr 57/58 s. 91  szczegóły 
1197.wiersz: Gabryś Mirosław: Słowo. Kresy 1999 nr 38/39 s. 124  szczegóły 
1198.wiersz: Gabryś Mirosław: spuchnięty zegar... Kresy 2004 nr 57/58 s. 91  szczegóły 
1199.wiersz: Gabryś Mirosław: "Starzenie? to tylko zmienia się chemia.... Kresy 2001 nr 48 s. 111  szczegóły 
1200.wiersz: Gabryś Mirosław: tak długo szedł... Kresy 2004 nr 57/58 s. 91  szczegóły 
1201.wiersz: Gabryś Mirosław: Tam jest inaczej.... Kresy 2001 nr 48 s. 112  szczegóły 
1202.wiersz: Gabryś Mirosław: wyżuty świat trzeba wypluć... Kresy 2004 nr 57/58 s. 92  szczegóły 
1203.wiersz: Gabryś Mirosław: Zatopiona katedra. Kresy 1999 nr 38/39 s. 123  szczegóły 
  Gawin Rafał
    wiersze (alfabet tytułów)
1204.wiersz: Gawin Rafał: Poezja ocala na papierze, literatura psuje. Kresy 2009 nr 79 s. 142-143  szczegóły 
1205.wiersz: Gawin Rafał: Prawdy wiary (kanon). Kresy 2009 nr 79 s. 142  szczegóły 
1206.wiersz: Gawin Rafał: Ważenie otwartych drzwi. Kresy 2009 nr 79 s. 144  szczegóły 
1207.wiersz: Gawin Rafał: Wtargnięcia, zajęcia. Kresy 2009 nr 79 s. 144  szczegóły 
  Gawin Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1208.wiersz: Gawin Rafał: Controlling. Mała improwizacja. Kresy 2009 nr 79 s. 143  szczegóły 
  Geroń Cezary
    wiersze (alfabet tytułów)
1209.wiersz: Geroń Cezary: Political fiction. Kresy 1993 nr 15 s. 149  szczegóły 
  Gibas Jarosław
1210.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbała Jacek: Ta dobra strona opisu. Kresy 1998 nr 33 s. 151-153  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1211.proza: Gibas Jarosław: Polowanie na leśniczego [fragm. pow.]. Kresy 2001 nr 45/46 s. 26-36  szczegóły 
  Giedroyc Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1212.artykuł: Kowalczyk Andrzej St.: Giedroyc i pisarze. Kresy 1994 nr 19 s. 47-49  szczegóły 
  Gierszewski Maciej
    wiersze (alfabet tytułów)
1213.wiersz: Gierszewski Maciej: Burza. Kresy 2002 nr 49 s. 119  szczegóły 
1214.wiersz: Gierszewski Maciej: Nagle odwracasz do mnie twarz. Kresy 2002 nr 49 s. 119  szczegóły 
1215.wiersz: Gierszewski Maciej: Nieczynni. Kresy 2002 nr 49 s. 118  szczegóły 
1216.wiersz: Gierszewski Maciej: Zimą na cmentarz. Kresy 2002 nr 49 s. 118  szczegóły 
  Ginczanka Zuzanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1217.artykuł: Kiec Izolda: Dźwięk mowy zamilkłej przed pół wiekiem (O poezji Zuzanny Ginczanki). Kresy 1994 nr 17 s. 198-202  szczegóły 
  Ginko Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
1218.wiersz: Ginko Agnieszka: Siedem dni [z tego cyklu:] Dzień czwarty. Kresy 2007 nr 69/70 s. 99  szczegóły 
1219.wiersz: Ginko Agnieszka: Siedem dni [z tego cyklu:] Dzień drugi. Kresy 2007 nr 69/70 s. 99  szczegóły 
1220.wiersz: Ginko Agnieszka: Siedem dni [z tego cyklu:] Dzień piąty. Kresy 2007 nr 69/70 s. 100  szczegóły 
1221.wiersz: Ginko Agnieszka: Siedem dni [z tego cyklu:] Dzień pierwszy. Kresy 2007 nr 69/70 s. 98  szczegóły 
1222.wiersz: Ginko Agnieszka: Siedem dni [z tego cyklu:] Dzień siódmy. Kresy 2007 nr 69/70 s. 100  szczegóły 
1223.wiersz: Ginko Agnieszka: Siedem dni [z tego cyklu:] Dzień szósty. Kresy 2007 nr 69/70 s. 100  szczegóły 
1224.wiersz: Ginko Agnieszka: Siedem dni [z tego cyklu:] Dzień trzeci. Kresy 2007 nr 69/70 s. 99  szczegóły 
1225.wiersz: Ginko Agnieszka: Siedem dni [z tego cyklu:] Zwiastowanie. Kresy 2007 nr 69/70 s. 98  szczegóły 
  Gisges-Nichs pseud.
    proza (alfabet tytułów)
1226.proza: Gisges-Nichs : Józef Ameryka. Kresy 1994 nr 18 s. 50-64  szczegóły 
  Giszczak Jacek
1227.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paczuski Krzysztof: Żebranie o wiersz. Kresy 1990 nr 4/5 s. 87-88  szczegóły 
  Gizella Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
1228.wiersz: Gizella Jerzy: Ani Krym, ani Rzym. Kresy 1998 nr 33 s. 89  szczegóły 
1229.wiersz: Gizella Jerzy: Co ja tam robię, w tej Alabamie?. Kresy 1998 nr 33 s. 88  szczegóły 
1230.wiersz: Gizella Jerzy: Czytanie z listu do outsiderów. Kresy 1998 nr 33 s. 90-91  szczegóły 
1231.wiersz: Gizella Jerzy: Musztardówka po obiedzie. Kresy 1998 nr 33 s. 90  szczegóły 
1232.wiersz: Gizella Jerzy: Po rodzinie. Kresy 2001 nr 47 s. 91  szczegóły 
1233.wiersz: Gizella Jerzy: Poprawka z polskiego. Kresy 2001 nr 47 s. 93-94  szczegóły 
1234.wiersz: Gizella Jerzy: Sen o wieczności (Jerzemu Pilchowi). Kresy 2001 nr 47 s. 93  szczegóły 
1235.wiersz: Gizella Jerzy: Terenowy opiekun społeczny (Bronkowi Majowi z Bałut). Kresy 2001 nr 47 s. 92  szczegóły 
  Godusławski Bartłomiej
    wiersze (alfabet tytułów)
1236.wiersz: Godusławski Bartłomiej: październik 2006, etc.. Kresy 2007 nr 71 s. 104  szczegóły 
1237.wiersz: Godusławski Bartłomiej: tarcza. Kresy 2007 nr 71 s. 105  szczegóły 
1238.wiersz: Godusławski Bartłomiej: we trust in god. Kresy 2007 nr 71 s. 104  szczegóły 
1239.wiersz: Godusławski Bartłomiej: zawracam w takich miejscach. Kresy 2007 nr 71 s. 105  szczegóły 
  Goerke Natasza
1240.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borkowska Grażyna: Natasza, "gorąca polska ryba". Kresy 1995 nr 21 s. 201-203  szczegóły 
recenzja: Kempny Paweł: "Fractale" czyli lekcja (kobiecego?) dystansu. Kresy 1995 nr 21 s. 203-204  szczegóły 
  Goetel Ferdynand
    wiersze (alfabet tytułów)
1241.wiersz: Goetel Ferdynand: Powrót. Kresy 1991 nr 7 s. 72  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1242.proza: Goetel Ferdynand: Po świecie między wojnami. Kresy 1996 nr 27 s. 190-202 (wspomnienia; pierwodruk, do druku podał Krzysztof Polechoński...) szczegóły 
1243.proza: Goetel Ferdynand: Samotność [fragm. pow.]. Kresy 1999 nr 37 s. 244-256 (oprac. i przygot. do druku Ida Sadowska, z notą o utworze podp. I.S....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1244.artykuł: Polechoński Krzysztof: Od dokumentu do autotematyzmu (Ferdynand Goetel po 60 latach). Kresy 1991 nr 7 s. 68-74  szczegóły 
1245.artykuł: Sadowska Ida: Ferdynand - zdobywca. Kresy 1996 nr 27 s. 203-209 (biogr. - nt. pasji podróżniczych Ferdynanda Goetla...) szczegóły 
  Gombrowicz Witold
    listy (alfabet tytułów)
1246.listy: Gombrowicz Witold: Korespondencja: Jan Nowak - Witold Gombrowicz. Kresy 2002 nr 51/52 s. 222-248 (34 listy Witolda Gombrowicza do Jana Nowaka-Jeziorańskiego z. l. 1954-...) szczegóły 
1247.listy: Gombrowicz Witold: Korespondencja Witolda Gombrowicza i Pawła Mayewskiego. Kresy 1999 nr 40 s. 257-263 (zawiera 6 listów Witolda Gombrowicza do Pawła Mayewskiego z l. 1960-62...) szczegóły 
1248.listy: Gombrowicz Witold: Listy Witolda Gombrowicza do Juliana Tuwima. Kresy 2001 nr 45/46 s. 236-245 (zawiera listy Witolda Gombrowicza do Juliana Tuwima (2 z 1940, 2 z 194...) szczegóły 
1249.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Garbal Łukasz: Midas: Gombrowicz Michała Głowińskiego. Kresy 2003 nr 54/55 s. 182-187  szczegóły 
1250.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Garbal Łukasz: Podglądanie podglądacza. Kresy 2002 nr 51/52 s. 169-171 (błędnie podane nazwisko autora artykułu: Tomasz Garbol, sprost.: Kr...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1251.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Prawdy niemiłe (Józef Mackiewicz i Witold Gombrowicz) (Panu Janowi Błońskiemu). Kresy 1992 nr 12 s. 29-34  szczegóły 
1252.artykuł: Fiut Aleksander: "Formy, które mogą ugryźć". Kresy 1996 nr 26 s. 33-44 (dot. wzajemnych relacji Witolda Gombrowicza i Stanisława Ignacego Witk...) szczegóły 
1253.artykuł: Fiut Aleksander: Ucieczka z Europy. Kresy 1992 nr 12 s. 100-106 (Ameryka Południowa w biografii i pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego i Wi...) szczegóły 
1254.artykuł: Jarzębski Jerzy: Literatura polska pod znakiem Gombrowicza. Kresy 1992 nr 9/10 s. 51-59 (wpływ Witolda Gombrowicza na literature polską...) szczegóły 
1255.artykuł: Jeleński Konstanty Aleksander: O Gombrowiczu. Przedmowa. Kresy 1995 nr 22 s. 222-225 (wstęp do ks. Rity Gombrowicz: Gombrowicz en Argentine 1939-1963. Denoe...) szczegóły 
1256.artykuł: Wandachowicz Kuba: Kameleon w kalejdoskopie. Kresy 2005 nr 63 s. 117-122 (Gombrowicz jako jeden z czołowych dwudziestowicznych myślicieli świato...) szczegóły 
1257.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gasyna George Z.: Wyprawa na krańce Literatury. Nowe spojrzenie na "Kosmos". Kresy 2006 nr 67 s. 103-111  szczegóły 
artykuł: Kacik Małgorzata: Sacrum w "Kosmosie" Gombrowicza. Kresy 2003 nr 52/53 s. 23-33  szczegóły 
1258.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bielecki Marian: Feministyczny epizod Witolda Gombrowicza. Kresy 2005 nr 63 s. 108-116  szczegóły 
1259.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stefaniak Beata: Dramat spojrzenia. Kresy 2003 nr 52/53 s. 15-22 (filozoficzność "Pornografii"...) szczegóły 
artykuł: Wolicka Elżbieta: Kształt, jakby zaprojektowany, życia.... Kresy 1993 nr 14 104-113  szczegóły 
1260.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Franczak Jerzy: Bankructwo nadrealności czyli Gombrowicz versus Breton. Kresy 2006 nr 67 s. 96-102  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
1261.korespondencja: Nowak Jan: Korespondencja: Jan Nowak - Witold Gombrowicz. Kresy 2002 nr 51/52 s. 222-249 (listy Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Witolda Gombrowicza; wstęp, oprac....) szczegóły 
  Gosk Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
1262.wiersz: Gosk Zbigniew: Gołąb pokoju. Kresy 1991 nr 8 s. 92  szczegóły 
1263.wiersz: Gosk Zbigniew: Na drzewie. Kresy 1991 nr 8 s. 91  szczegóły 
  Goszczyński Seweryn
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1264.artykuł: Sosnowska Danuta: Krótka historia odzyskania duszy. Kresy 1994 nr 17 s. 32-38 (nt. związków z sektą Andrzeja Towiańskiego...) szczegóły 
1265.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czeczot Katarzyna: Ruina czytelności, nieczytelność ruin. Kresy 2006 nr 68 s. 54-59  szczegóły 
artykuł: Janion Maria: Wykład o "Królu zamczyska" Seweryna Goszczyńskiego. Kresy 2006 nr 68 s. 43-53  szczegóły 
  Goździkowski Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1266.wiersz: Goździkowski Andrzej: Człowiek i orkiestra. Kresy 2002 nr 51/52 s. 122  szczegóły 
1267.wiersz: Goździkowski Andrzej: Do przedziału zagląda.... Kresy 2002 nr 51/52 s. 122  szczegóły 
1268.wiersz: Goździkowski Andrzej: Plac zabaw. Kresy 2002 nr 51/52 s. 123  szczegóły 
1269.wiersz: Goździkowski Andrzej: Poduszki powietrzne. Kresy 2002 nr 51/52 s. 123  szczegóły 
1270.wiersz: Goździkowski Andrzej: Toast. Za wszystkie moje sprawki.... Kresy 2002 nr 51/52 s. 122  szczegóły 
1271.wiersz: Goździkowski Andrzej: Upał i stacja.... Kresy 2002 nr 51/52 s. 122  szczegóły 
1272.wiersz: Goździkowski Andrzej: Zemsta?. Kresy 2002 nr 51/52 s. 123  szczegóły 
1273.wiersz: Goździkowski Andrzej: Żegluga. Kresy 2002 nr 51/52 s. 123  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1274.proza: Goździkowski Andrzej: Umrzeć we śnie (Fragmenty). Kresy 2003 nr 54/55 s. 87-99  szczegóły 
  Grabowski Artur
    wiersze (alfabet tytułów)
1275.wiersz: Grabowski Artur: Gry dziecięce (Z ballad i romansów). Kresy 2001 nr 48 s. 77  szczegóły 
1276.wiersz: Grabowski Artur: Intymne związki. Kresy 2001 nr 48 s. 76  szczegóły 
1277.wiersz: Grabowski Artur: Mechaniczne, niekonieczne. Kresy 2001 nr 48 s. 75  szczegóły 
1278.wiersz: Grabowski Artur: Roztapianie. Kresy 2001 nr 48 s. 76  szczegóły 
  Gretkowska Manuela
1279.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Duda Maciej: Regres czy wielki powrót?. Kresy 2007 nr 69/70 s. 180-182  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1280.artykuł: Czapliński Przemysław: Sztuka prozatorska Manueli Gretkowskiej. Kresy 1997 nr 30 s. 72-84  szczegóły 
  Grędziński Stanisław
    listy (alfabet tytułów)
1281.listy: Grędziński Stanisław: [Listy]. Kresy 1995 nr 23 s. 128-129 (do Wacława Gralewskiego (1 z 1927, 1 bez daty)...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1282.artykuł: Kłak Tadeusz: Przypomnienia (Grędziński - Michalski - Rzeczyca): 1. Stanisław Grędziński (1895-?). Kresy 1995 nr 23 s. 127-140 (biogr., z tekstami listów S. Grędzińskiego do Wacława Gralewskiego...) szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1283.wiersz: Grochowiak Stanisław: W przeciągu słowa. Kresy 1998 nr 36 s. 23  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1284.artykuł: Nowosielski Kazimierz: "Tyle zachwytu połączyć z pogrzebem". O poezji Stanisława Grochowiaka. Kresy 2000 nr 42/43 s. 98-106 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
1285.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapliński Przemysław: Śmierć, albo o znikaniu. Kresy 1998 nr 36 s. 23-43 (analiza utworu; z tekstem wiersza...) szczegóły 
  Grubiński Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1286.artykuł: Danilewicz-Zielińska Maria: Przypomnienie Wacława Grubińskiego. Kresy 1994 nr 17 s. 210-213 (biogr....) szczegóły 
  Grupiński Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
1287.wiersz: Grupiński Jerzy: Dwie modlitwy. Kresy 2005 nr 64 s. 84  szczegóły 
1288.wiersz: Grupiński Jerzy: Ewangelia według Marka (Pamięci Marka Obarskiego). Kresy 2005 nr 64 s. 83  szczegóły 
1289.wiersz: Grupiński Jerzy: Nie pytaj. Kresy 2005 nr 64 s. 84  szczegóły 
1290.wiersz: Grupiński Jerzy: Wargi. Kresy 2005 nr 64 s. 83-84  szczegóły 
1291.wiersz: Grupiński Jerzy: Wiersz zimowy. Kresy 2005 nr 64 s. 85  szczegóły 
1292.wiersz: Grupiński Jerzy: Wiersz zimowy. Kresy 2005 nr 64 s. 85  szczegóły 
1293.wiersz: Grupiński Jerzy: Wiersz zwrotny. Kresy 2005 nr 64 s. 85  szczegóły 
  Grydzewski Mieczysław
1294.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pasterska Jolanta: "Hieroglificzny" Lechoń i "runiczny" Grydzewski. Kresy 2007 nr 72 s. 189-191  szczegóły 
  Gryko Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1295.wiersz: Gryko Krzysztof: Almanach na kolanach. Kresy 2004 nr 60 s. 93-94  szczegóły 
1296.wiersz: Gryko Krzysztof: Anilbul od SKP. Kresy 2009 nr 77/78 s. 50  szczegóły 
1297.wiersz: Gryko Krzysztof: Bez tytułu. Kresy 2009 nr 77/78 s. 51  szczegóły 
1298.wiersz: Gryko Krzysztof: Czas wybaczania. Kresy 2004 nr 60 s. 92  szczegóły 
1299.wiersz: Gryko Krzysztof: Cztery szwy. Kresy 2003 nr 53 s. 100  szczegóły 
1300.wiersz: Gryko Krzysztof: Klucze. Kresy 2003 nr 53 s. 101  szczegóły 
1301.wiersz: Gryko Krzysztof: Kołowiersz. Kresy 2001 nr 48 s. 162-163  szczegóły 
1302.wiersz: Gryko Krzysztof: Krajobrazy 2.5. Kresy 2001 nr 48 s. 161-162  szczegóły 
1303.wiersz: Gryko Krzysztof: Niepocztowe znaczki. Kresy 2009 nr 77/78 s. 49  szczegóły 
1304.wiersz: Gryko Krzysztof: Nim zapadnie zaraz. Kresy 2009 nr 77/78 s. 49  szczegóły 
1305.wiersz: Gryko Krzysztof: Otaczanie święta. Kresy 2003 nr 53 s. 100  szczegóły 
1306.wiersz: Gryko Krzysztof: Sierpień małych cierpień. Kresy 2003 nr 53 s. 101  szczegóły 
1307.wiersz: Gryko Krzysztof: Skalary. Kresy 2009 nr 77/78 s. 51  szczegóły 
1308.wiersz: Gryko Krzysztof: Sny o potędze. Kresy 2004 nr 60 s. 92-93  szczegóły 
1309.wiersz: Gryko Krzysztof: Talizmany Felicjanek. Kresy 2009 nr 77/78 s. 50  szczegóły 
1310.wiersz: Gryko Krzysztof: W ciągu dnia. Kresy 2001 nr 48 s. 162  szczegóły 
1311.wiersz: Gryko Krzysztof: W porządku. Kresy 2001 nr 48 s. 162  szczegóły 
1312.wiersz: Gryko Krzysztof: Zakłady o listopad. Kresy 2001 nr 48 s. 161  szczegóły 
1313.wiersz: Gryko Krzysztof: Zbiór małych przykazań. Kresy 2003 nr 53 s. 102  szczegóły 
1314.wiersz: Gryko Krzysztof: Żywiec story. Kresy 2004 nr 60 s. 93  szczegóły 
  Grynberg Henryk
1315.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Browarny Wojciech: Szkic do pamięci. Kresy 1996 nr 25 s. 159-161  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1316.proza: Grynberg Henryk: Drohobycz, Drohobycz... (Dr. Leopoldowi Lustigowi). Kresy 1995 nr 24 s. 7-32 (wspomn., m.in. nt. Brunona Schulza...) szczegóły 
1317.proza: Grynberg Henryk: Dzieci Syjonu [fragm. ks.:] Od Sanu do Jordanu. Kresy 1993 nr 16 s. 7-43 (z notą aut., s. 43-44...) szczegóły 
1318.proza: Grynberg Henryk: Lubelski dom [fragm. pow.]. Kresy 1999 nr 37 s. 14-26  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1319.wywiad: Lebecka Magdalena: Opisać holocaust. Kresy 1994 nr 18 s. 19-27  szczegóły 
1320.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sobolewska Justyna: Żydowska Antygona - o twórczości Henryka Grynberga. Kresy 2003 nr 56 s. 83-93 (dot. także innych utworów Henryka Grynberga...) szczegóły 
  Grzebalski Mariusz
1321.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: Stan po wylewie nostalgii do mózgu. Kresy 1995 nr 21 s. 199-201  szczegóły 
1322.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kępiński Piotr: Czuła agonia podłego świata. Kresy 2009 nr 80 s. 162-164  szczegóły 
1323.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bierut Jacek: "O czym jest ta piosenka?". Kresy 2004 nr 59 s. 175-178  szczegóły 
1324.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rżany Rafał: Kłamstwa jesieni. Kresy 1998 nr 33 s. 139-141  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1325.wiersz: Grzebalski Mariusz: Czasem. Kresy 1993 nr 16 s. 85  szczegóły 
1326.wiersz: Grzebalski Mariusz: Dziś dzień. Kresy 1993 nr 16 s. 86  szczegóły 
1327.wiersz: Grzebalski Mariusz: Nocne dwadzieścia dwa.... Kresy 1998 nr 33 s. 29-30  szczegóły 
1328.wiersz: Grzebalski Mariusz: Role (Pamięci Stanisławy i Józefa Grzebalskich) [z tego cyklu:] I. Patrzyłem i nie rozumiałem.... Kresy 2002 nr 50 s. 116  szczegóły 
1329.wiersz: Grzebalski Mariusz: Role (Pamięci Stanisławy i Józefa Grzebalskich) [z tego cyklu:] II. Po sześćdziesiątce wyrobił.... Kresy 2002 nr 50 s. 116-117  szczegóły 
1330.wiersz: Grzebalski Mariusz: Role (Pamięci Stanisławy i Józefa Grzebalskich) [z tego cyklu:] III. Siedziałem na ławce.... Kresy 2002 nr 50 s. 117  szczegóły 
1331.wiersz: Grzebalski Mariusz: Role (Pamięci Stanisławy i Józefa Grzebalskich) [z tego cyklu:] IV. Z pokorą wykonywała jego polecenia.... Kresy 2002 nr 50 s. 117  szczegóły 
1332.wiersz: Grzebalski Mariusz: Stan pośredni. Kresy 1993 nr 16 s. 86  szczegóły 
1333.wiersz: Grzebalski Mariusz: Trzy dni. Kresy 1998 nr 33 s. 30  szczegóły 
1334.wiersz: Grzebalski Mariusz: Zmarznięta ziemia pęka.... Kresy 1998 nr 33 s. 29  szczegóły 
1335.wiersz: Grzebalski Mariusz: Znów zaskoczyło nas.... Kresy 1998 nr 33 s. 29  szczegóły 
1336.wiersz: Grzebalski Mariusz: Zwycięzcy. Kresy 1993 nr 16 s. 85  szczegóły 
  Grzegorzewska Wioletta
    wiersze (alfabet tytułów)
1337.wiersz: Grzegorzewska Wioletta: Autostop. Kresy 2005 nr 51/52 s. 117  szczegóły 
1338.wiersz: Grzegorzewska Wioletta: Bezsenność w Ryde. Kresy 2008 nr 73/74 s. 78-79  szczegóły 
1339.wiersz: Grzegorzewska Wioletta: Bigbitowa. Kresy 2008 nr 73/74 s. 78  szczegóły 
1340.wiersz: Grzegorzewska Wioletta: Diabeł Milocardin. Kresy 2005 nr 51/52 s. 116  szczegóły 
1341.wiersz: Grzegorzewska Wioletta: Jeszcze jeden tydzień. Kresy 2008 nr 73/74 s. 79  szczegóły 
1342.wiersz: Grzegorzewska Wioletta: Kołysz że się kołysz... Kresy 2005 nr 51/52 s. 116  szczegóły 
1343.wiersz: Grzegorzewska Wioletta: Opowieść Blue Velvet. Kresy 2008 nr 73/74 s. 78  szczegóły 
1344.wiersz: Grzegorzewska Wioletta: Pastelowe dokazywanie. Kresy 2008 nr 73/74 s. 79  szczegóły 
1345.wiersz: Grzegorzewska Wioletta: Poranne rondo. Kresy 2005 nr 51/52 s. 118  szczegóły 
1346.wiersz: Grzegorzewska Wioletta: Postanowił jechać na skróty. Kresy 2005 nr 51/52 s. 117  szczegóły 
1347.wiersz: Grzegorzewska Wioletta: Wyższe spotkania. Kresy 2005 nr 51/52 s. 117  szczegóły 
1348.wiersz: Grzegorzewska Wioletta: Z pamiętnika. Kresy 2008 nr 73/74 s. 80-81  szczegóły 
  Grzywaczewski Jakub
    wiersze (alfabet tytułów)
1349.wiersz: Grzywaczewski Jakub: A teraz a rebours!. Kresy 2007 nr 72 s. 66  szczegóły 
1350.wiersz: Grzywaczewski Jakub: I sen a rebours!. Kresy 2007 nr 72 s. 67  szczegóły 
1351.wiersz: Grzywaczewski Jakub: Odpadam (Karolinie Chrzanowskiej). Kresy 2007 nr 72 s. 68  szczegóły 
1352.wiersz: Grzywaczewski Jakub: rozpada się rozpada. Kresy 2007 nr 72 s. 66  szczegóły 
1353.wiersz: Grzywaczewski Jakub: Rzeczy małe w przededniu lata. Kresy 2007 nr 72 s. 68  szczegóły 
1354.wiersz: Grzywaczewski Jakub: Trwanie (Karolinie Chrzanowskiej). Kresy 2007 nr 72 s. 67  szczegóły 
  Gutorow Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
1355.wiersz: Gutorow Jacek: Bizancjum. Kresy 2000 nr 44 s. 20  szczegóły 
1356.wiersz: Gutorow Jacek: Księżyc. Kresy 1995 nr 24 s. 79  szczegóły 
1357.wiersz: Gutorow Jacek: Letnie popołudnie strąca popiół na ziemię.... Kresy 1995 nr 24 s. 80  szczegóły 
1358.wiersz: Gutorow Jacek: Notatka, luty 2000. Kresy 2000 nr 44 s. 22-23  szczegóły 
1359.wiersz: Gutorow Jacek: Piosenka. Kresy 2000 nr 44 s. 20-21  szczegóły 
1360.wiersz: Gutorow Jacek: Powieść. Kresy 2000 nr 44 s. 21  szczegóły 
1361.wiersz: Gutorow Jacek: Szlagiery (autor anonimowy). Kresy 2000 nr 44 s. 22  szczegóły 
1362.wiersz: Gutorow Jacek: Złoto błyszczące w powietrzu.... Kresy 1995 nr 24 s. 79  szczegóły 
1363.wiersz: Gutorow Jacek: Zmierzch: odbicia na kafelkach ze szkła.... Kresy 1995 nr 24 s. 79-80  szczegóły 
  Guzek Andrzej Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
1364.wiersz: Guzek Andrzej Wojciech: Arkadia. Kresy 1991 nr 8 s. 112  szczegóły 
1365.wiersz: Guzek Andrzej Wojciech: Happy end. Kresy 1991 nr 8 s. 111-112  szczegóły 
1366.wiersz: Guzek Andrzej Wojciech: Koniec wieku. Kresy 1991 nr 8 s. 113  szczegóły 
1367.wiersz: Guzek Andrzej Wojciech: Pogodzić się. Kresy 1991 nr 8 s. 113  szczegóły 
1368.wiersz: Guzek Andrzej Wojciech: Warunek przetrwania. Kresy 1991 nr 8 s. 111  szczegóły 
  Guz Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
1369.wiersz: Guz Jacek: Gniew. Kresy 1997 nr 31 s. 87  szczegóły 
1370.wiersz: Guz Jacek: Nastroje. Kresy 1997 nr 31 s. 88  szczegóły 
1371.wiersz: Guz Jacek: Okoliczności labiryntu [z tego cyklu:] Początek końca. Kresy 1997 nr 31 s. 87-88  szczegóły 
1372.wiersz: Guz Jacek: Smak jesieni. Kresy 1999 nr 40 s. 155  szczegóły 
1373.wiersz: Guz Jacek: To miejsce. Tamto. Kresy 1999 nr 40 s. 155-156  szczegóły 
1374.wiersz: Guz Jacek: Wiara. Kresy 1997 nr 31 s. 89  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hamkało Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
1375.wiersz: Hamkało Marcin: Espana '82. Kresy 1997 nr 30 s. 85  szczegóły 
1376.wiersz: Hamkało Marcin: Misja (Olgierd, Wiktoria i wino spotykają się w bramie). Kresy 1997 nr 30 s. 86  szczegóły 
1377.wiersz: Hamkało Marcin: Post. Kresy 1997 nr 30 s. 86  szczegóły 
1378.wiersz: Hamkało Marcin: Przygotowanie do wieczoru. Kresy 1997 nr 30 s. 86  szczegóły 
1379.wiersz: Hamkało Marcin: Przyjęcie. Kresy 1998 nr 36 s. 99  szczegóły 
1380.wiersz: Hamkało Marcin: Rym (angielski). Kresy 1998 nr 36 s. 98  szczegóły 
1381.wiersz: Hamkało Marcin: Skrzynki. Kresy 1998 nr 36 s. 98  szczegóły 
1382.wiersz: Hamkało Marcin: Szybka wszamka [!]. Kresy 1997 nr 30 s. 85  szczegóły 
1383.wiersz: Hamkało Marcin: Wisienki. Kresy 1998 nr 36 s. 98  szczegóły 
  Hartwig Julia
1384.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jóźwik Katarzyna: Za sprawą zachwycenia. Kresy 1993 nr 16 s. 174-175  szczegóły 
1385.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Smolka Iwona: Prawo do sprzeczności. Kresy 1995 nr 24 s. 206-209 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
1386.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Powroty, rozstania. Kresy 2001 nr 48 s. 169-172  szczegóły 
1387.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mackiewicz Paweł: Procesja zawsze idzie środkiem. Kresy 2005 nr 61/62 s. 153-154  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1388.wiersz: Hartwig Julia: Bez słowa. Kresy 1996 nr 25 s. 5  szczegóły 
1389.wiersz: Hartwig Julia: Bliskie i nieobecne. Kresy 1990 1 7  szczegóły 
1390.wiersz: Hartwig Julia: Gdyby chociaż. Kresy 1996 nr 25 s. 6  szczegóły 
1391.wiersz: Hartwig Julia: Gdzie są melodie. Kresy 1990 1 8  szczegóły 
1392.wiersz: Hartwig Julia: Jest i tym. Kresy 1990 1 8  szczegóły 
1393.wiersz: Hartwig Julia: Profesor. Kresy 2002 nr 50 s. 21  szczegóły 
1394.wiersz: Hartwig Julia: Prywatno - publiczne II. Kresy 2002 nr 50 s. 20  szczegóły 
1395.wiersz: Hartwig Julia: Ważne jest kto mówi. Kresy 1996 nr 25 s. 5  szczegóły 
1396.wiersz: Hartwig Julia: Wszystko na miarę. Kresy 1996 nr 25 s. 6  szczegóły 
1397.wiersz: Hartwig Julia: Zobaczone. Kresy 1996 nr 25 s. 5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1398.proza: Hartwig Julia: Dwa posiłki z Allenem Ginsbergiem. Kresy 1997 nr 30 s. 214-217 (wspomn....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1399.wywiad: Koss Agata: Ciekawość świata. Kresy 1997 nr 29 s. 111-118  szczegóły 
1400.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jóźwik Katarzyna: "Obcowanie" Julii Hartwig. Kresy 1990 1 112-21  szczegóły 
  Haupt Zygmunt
1401.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Andrzej: "Niespokojna świadomość". O "manierystycznej" architektonice arcydzieła Haupta. Kresy 2009 nr 79 s. 76-104 (analiza opowiadań "Pierścień z papieru", "Lutnia", "Entropia"...) szczegóły 
1402.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazurek Dorota: Świat Zygmunta Haupta. Kresy 1990 nr 2/3 s. 131-138  szczegóły 
recenzja: Morawski Dariusz: O "Szpicy" Zygmunta Haupta. Kresy 1990 nr 2/3 s. 139-148  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1403.proza: Haupt Zygmunt: Czarownica z Coos (Wolny przekład z Roberta Frosta). Kresy 1991 nr 6 s. 11-12  szczegóły 
1404.proza: Haupt Zygmunt: Dwie wizyty (Kazimierzowi Wierzyńskiemu). Kresy 1991 nr 6 s. 19-20  szczegóły 
1405.proza: Haupt Zygmunt: Inwokacja do Powiatu Latyczowskiego. Kresy 1991 nr 7 s. 37-40  szczegóły 
1406.proza: Haupt Zygmunt: Młodość utracona. Kresy 1991 nr 6 s. 5-7  szczegóły 
1407.proza: Haupt Zygmunt: Strachy. Kresy 1991 nr 6 s. 7-11  szczegóły 
1408.proza: Haupt Zygmunt: Tam gdzie rosną poziomki - i gdzie pieprz rośnie. Kresy 1991 nr 6 s. 16-19  szczegóły 
1409.proza: Haupt Zygmunt: Z Roxolanii. Kresy 1991 nr 6 s. 13-15  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1410.listy: Haupt Zygmunt: Listy do Tymona Terleckiego. Kresy 1991 nr 7 s. 36 (2 nie datowane...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1411.tekst paraliteracki: Haupt Zygmunt: Jak się uczyli współcześni pisarze polscy. Odpowiedź na ankietę "Wiadomości". Kresy 1991 nr 6 s. 21-22  szczegóły 
1412.tekst paraliteracki: Haupt Zygmunt: Pisarze emigracyjni a literatura krajowa. Odpowiedź na ankietę "Wiadomości". Kresy 1991 nr 6 s. 22-23  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1413.artykuł: Gosk Hanna: Rodzimość i uniwersalizm w prozie Zygmunta Haupta. Kresy 1997 nr 31 s. 35-42  szczegóły 
1414.artykuł: Madyda Aleksander: Lwowskie lata Zygmunta Haupta. Kresy 1996 nr 26 s. 99-108  szczegóły 
1415.artykuł: Zając Stanisław: Ten "trzeci". Krótko o prozie Zygmunta Haupta. Kresy 1997 nr 31 s. 43-49  szczegóły 
  Helbig Brigitta (Brygida)
1416.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Każdy był trzynastoletnią dziewczynką.... Kresy 2001 nr 45/46 s. 163-166  szczegóły 
  Hemar Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1417.artykuł: Kubiak Magdalena: Taki sobie kabareciarz... O twórczości Mariana Hemara na scenach kabaretowych przedwojennej Warszawy. Kresy 2009 nr 77/78 s. 208-217 (głównie nt. współpracy M. Hemara z kabaretem Qui Pro Quo w Warszawie...) szczegóły 
  Hen Józef
    proza (alfabet tytułów)
1418.proza: Hen Józef: Nie boję się bezsennych nocy (Z księgi drugiej). Kresy 1992 nr 9/10 s. 39-47  szczegóły 
1419.proza: Hen Józef: Nie boję się bezsennych nocy. Z księgi trzeciej. Kresy 2000 nr 42/43 s. 130-143  szczegóły 
  Herbert Zbigniew
1420.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sobolczyk Piotr: Patryk Herbert, Winderkind. Kresy 2009 nr 80 s. 160-162  szczegóły 
1421.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazurek Dorota: Epilog życia. Kresy 1998 nr 35 s. 157-159  szczegóły 
1422.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mikołajczak Małgorzata: "Wybrałbym ciebie". O "Korespondencji" Zbigniewa Herberta i Stanisława Barańczaka. Kresy 2006 nr 65/66 s. 182-184  szczegóły 
1423.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniak Rafał: Korespondencja Hamleta z Brutusem. Kresy 2003 nr 53 s. 177-180  szczegóły 
1424.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Garbal Łukasz: Elegia na odejście dwóch poetów, pióra, atramentu, lampy. Kresy 2007 nr 69/70 s. 182-184  szczegóły 
1425.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Adamiec Marek: Jestem zatem w Holandii.... Kresy 1994 nr 17 s. 134-137  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Przedmiot i tło obrazu. Kresy 1994 nr 17 s. 130-133  szczegóły 
1426.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Czy wciąż będziemy kochać Zbigniewa Herberta?. Kresy 1993 nr 15 s. 168-170  szczegóły 
1427.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Solecka Katarzyna: Węzeł czytelniczy. Próba rozwiązania. Kresy 2002 nr 49 s. 179-181  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1428.wiersz: Herbert Zbigniew: Co mogę jeszcze zrobić dla pana. Kresy 1998 nr 34 s. 6-7  szczegóły 
1429.wiersz: Herbert Zbigniew: Czas. Kresy 1998 nr 34 s. 6  szczegóły 
1430.wiersz: Herbert Zbigniew: Pępek. Kresy 1998 nr 34 s. 5  szczegóły 
1431.wiersz: Herbert Zbigniew: Starość. Kresy 1998 nr 34 s. 5  szczegóły 
1432.wiersz: Herbert Zbigniew: Urwanie głowy (Jerzemu Siwcowi). Kresy 1998 nr 34 s. 8-9  szczegóły 
1433.wiersz: Herbert Zbigniew: Zaświaty Pana Cogito. Kresy 1998 nr 34 s. 7-8  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1434.proza: Herbert Zbigniew: Triptolemos. Kresy 1998 nr 33 s. 5-6  szczegóły 
1435.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Garbol Tomasz: "Ciemne źróło", czyli pytanie o cierpienie. Kresy 1998 nr 36 s. 170-173  szczegóły 
1436.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pyczek Wacław: Kształty obecności. Kresy 1998 nr 35 s. 165-169  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1437.artykuł: Dzień Mirosław: "Zaklinacz deszczu", czyli o Herbercie i Myrmidonach. Kresy 1998 nr 35 s. 18-29 (temat śmierci i życia pośmiertnego w twórczości Herberta...) szczegóły 
1438.artykuł: Fiała Edward: Wokół "ojca" i "Mistrza" w poezji Herberta. Kresy 2000 nr 41 s. 32-41 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
1439.artykuł: Markowska Anna: Pamiętnik z dekapitacji. Kresy 1998 nr 36 s. 103-115 (o twórczości Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza...) szczegóły 
1440.artykuł: Mikołajczak Małgorzata: "To nie jest ślepa ulica...". O chrześcijańskim wymiarze poetyckiej eschatologii Zbigniewa Herberta. Kresy 2004 nr 57/58 s. 83-86  szczegóły 
1441.artykuł: Poprawa Adam: Herbert wśród podróżujących reporterów. Kresy 2008 nr 76 s. 95-100 (prezentacja tych samych miejscowości w eseistyce Zbigniewa Herberta i ...) szczegóły 
1442.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grabowski Artur: Aristos - bohater i mistyk. Kresy 2002 nr 49 s. 83-96 (szkic...) szczegóły 
1443.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Panas Paweł: Herbertowe ars moriendi. Propozycja lektury wiersza "Ostatnie słowa". Kresy 2007 nr 69/70 s. 51-57 (wiersze o umieraniu - Zbigniewa Herberta, Aleksandra Wata, Miroslava H...) szczegóły 
  Herbest Benedykt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1444.artykuł: Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz: Jechał Jezuita z Poznania do Lwowa. Kresy 1992 nr 9/10 s. 217-220  szczegóły 
  Herdyński Kajetan
    wiersze (alfabet tytułów)
1445.wiersz: Herdyński Kajetan: Ashbery mix. Kresy 2006 nr 65/66 s. 162-163  szczegóły 
1446.wiersz: Herdyński Kajetan: Bukszpan w Bukareszcie. Kresy 2006 nr 65/66 s. 164  szczegóły 
1447.wiersz: Herdyński Kajetan: Eurowizja (eurofonia). Kresy 2006 nr 65/66 s. 163  szczegóły 
1448.wiersz: Herdyński Kajetan: Niedo. Kresy 2006 nr 65/66 s. 164  szczegóły 
1449.wiersz: Herdyński Kajetan: Orużejnaja pałata. Kresy 2006 nr 65/66 s. 163-164  szczegóły 
1450.wiersz: Herdyński Kajetan: Powódź. Kresy 2003 nr 53 s. 156  szczegóły 
1451.wiersz: Herdyński Kajetan: Świat i okolice. Kresy 2006 nr 65/66 s. 162  szczegóły 
1452.wiersz: Herdyński Kajetan: Teoria spisku. Kresy 2003 nr 53 s. 155-156  szczegóły 
1453.wiersz: Herdyński Kajetan: Zawsze to samo.... Kresy 2003 nr 53 s. 155  szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
1454.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Kryminalne opowieści metafizyczne. Kresy 1997 nr 31 s. 175-179  szczegóły 
1455.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Ciemność nas otacza.... Kresy 1995 nr 24 s. 219-222  szczegóły 
1456.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dembińska-Pawelec Joanna: Szkatułka Herlinga-Grudzińskiego. Kresy 1991 nr 8 s. 157-159  szczegóły 
1457.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Żywi i umarli - czytani po latach. Kresy 1991 nr 6 s. 107-110  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1458.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Głęboki cień. Kresy 1994 nr 19 s. 5-15  szczegóły 
1459.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Warszawa, Lwów, Grodno (1937-1040). Ze wspomnień Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Kresy 2002 nr 50 s. 184-195 (wspomn. okresu studiów w przedwojennej Warszawie oraz początków wojny...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1460.tekst paraliteracki: Herling-Grudziński Gustaw: O emigracji, współczesnej literaturze i Polsce '91. Kresy 1991 nr 8 s. 142-145 (wypow. na spotkaniu w Lublinie, 27 V 1991; org. Koło Naukowe Polonistó...) szczegóły 
1461.tekst paraliteracki: Herling-Grudziński Gustaw: Wieczne pogranicze Lebensteina. Kresy 1994 nr 20 s. 198-199  szczegóły 
1462.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Buryła Sławomir: Nowe interpretacje?. Kresy 1999 nr 40 s. 183-186  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1463.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Portret krytyka bezkompromisowego. Gustaw Herling-Grudziński wobec powojennej literatury polskiej 1945-1951. Kresy 1997 nr 29 s. 50-59 (omów. krytyki literackiej G. Herlinga-Grudzińskiego w związku z wydani...) szczegóły 
1464.artykuł: Dierick Jan: Gustaw Herling-Grudziński w RWE. Kresy 1993 nr 14 s. 134-136  szczegóły 
1465.artykuł: Drawicz Andrzej: Ten sam, chociaż inny świat (Gustaw Herling-Grudziński a Rosja i Związek Sowiecki). Kresy 1993 nr 14 s. 137-140 (tekst wygł. na sesji nauk. pośw. twórcz. G. Herlinga-Grudzińskiego, Lu...) szczegóły 
1466.artykuł: Koźmiński Leszek Maciej: Czytanie Herlinga-Grudzińskiego. Kresy 1992 nr 11 s. 159-163 (recepcja badawcza twórczości pisarza; obszerniej o książkach Włodzimie...) szczegóły 
1467.artykuł: Kudelski Zdzisław: Szkic do biogramu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Kresy 1991 nr 6 s. 30-43  szczegóły 
1468.artykuł: Kudelski Zdzisław: Twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w oczach krytyki emigracyjnej (Rekonesans). Kresy 1997 nr 29 s. 60-68 (z fot....) szczegóły 
1469.artykuł: Międzyrzecki Artur: Virtuti Militari. Kresy 1993 nr 14 s. 128-134 (G. Herling-Grudziński w 2. Korpusie Polskim; tekst wygł. na sesji nauk...) szczegóły 
1470.artykuł: Pomian Krzysztof: Herling-Grudziński i powojenna literatura polska. Kresy 1994 nr 19 s. 35-43 (wyw., rozm. Zdzisław Kudelski...) szczegóły 
1471.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Kudelska Dorota: Herling-Grudziński a sztuka. Kresy 1993 nr 14 s. 140-148  szczegóły 
1472.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kudelska Dorota: Sesja o Herlingu-Grudzińskim. Kresy 1991 nr 6 s. 137-139 (spraw....) szczegóły 
1473.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kudelski Zdzisław: Jeszcze o Herlingu-Grudzińskim. Kresy 1992 nr 11 s. 191-193 (spraw....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1474.wywiad: Bolecki Włodzimierz: O malarstwie. Kresy 1997 nr 29 s. 69-81  szczegóły 
1475.wywiad: Bolecki Włodzimierz: Rozmowy w Neapolu [ks., fragm.:] Jak powstają opowiadania. Kresy 2000 nr 41 s. 50-65  szczegóły 
1476.wywiad: Kudelski Zdzisław: Pisarze są dalej odpowiedzialni.... Kresy 1997 nr 29 s. 41-49 (z fot....) szczegóły 
1477.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borzęcki Radosław: Rozdziały czarnej historii ludzkości. Kresy 1998 nr 36 s. 241-249  szczegóły 
1478.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sariusz-Skąpska Izabella: Upadek Paryża. Kresy 1994 nr 20 s. 53-59  szczegóły 
artykuł: Sucharski Tadeusz: Heroizm zmartwychwstania. Kresy 2000 nr 41 s. 66-78  szczegóły 
artykuł: Sucharski Tadeusz: Z Dostojewskim o Martwym Domu. Kresy 1998 nr 36 s. 71-85 (nawiązania do "Zapisków z martwego domu" Fiodora Dostojewskiego, także...) szczegóły 
  Hertz Paweł
1479.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Heck Dorota: Podbito moje kraje. Kresy 1993 nr 16 s. 175-177  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1480.artykuł: Graf Paweł: Potyczki poetów. Kresy 2001 nr 48 s. 241-248 (interpersonalne i intertekstualne zależności i odniesienia w twórczośc...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1481.wywiad: Kosiewski Piotr, Sariusz-Skąpska Izabella: Kilka myśli o Rosji. Kresy 1995 nr 24 s. 104-110 (sprost. błędów drukarskich, Kresy 1996 nr 25 s. 229...) szczegóły 
  Hillar Małgorzata
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1482.artykuł: Modelska Anna: Miłość jako światopogląd. O poezji Małgorzaty Hillar. Kresy 2004 nr 57/58 s. 222-227  szczegóły 
  Honet Roman
    wiersze (alfabet tytułów)
1483.wiersz: Honet Roman: Chłopiec z czerwonym językiem. Kresy 2001 nr 47 s. 31  szczegóły 
1484.wiersz: Honet Roman: Dalie. Kresy 2001 nr 47 s. 32  szczegóły 
1485.wiersz: Honet Roman: Fermentacja śliwek gruszek zgniłych.... Kresy 1996 nr 27 s. 108  szczegóły 
1486.wiersz: Honet Roman: Głos płonącego ognia. Kresy 2001 nr 47 s. 33  szczegóły 
1487.wiersz: Honet Roman: Hallo, kolchida?. Kresy 1996 nr 27 s. 109  szczegóły 
1488.wiersz: Honet Roman: Imiona. Kresy 2001 nr 47 s. 32  szczegóły 
1489.wiersz: Honet Roman: Król kruków. Kresy 1998 nr 33 s. 51-53  szczegóły 
1490.wiersz: Honet Roman: Miasto, którego nie ma. Kresy 1996 nr 27 s. 109  szczegóły 
1491.wiersz: Honet Roman: Ostatni zanim jesień. Kresy 1996 nr 27 s. 108  szczegóły 
1492.wiersz: Honet Roman: Pożegnanie rzeki. Kresy 1996 nr 27 s. 110  szczegóły 
1493.wiersz: Honet Roman: Ślady, przeprowadzki, próby. Kresy 2001 nr 47 s. 31  szczegóły 
1494.wiersz: Honet Roman: To zwężone źrenice.... Kresy 2001 nr 47 s. 32  szczegóły 
1495.wiersz: Honet Roman: Zdbice (bajka). Kresy 2001 nr 47 s. 33  szczegóły 
  Hrynacz Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
1496.wiersz: Hrynacz Tomasz: Czy można zacząć od końca?. Kresy 2008 nr 75 s. 103  szczegóły 
1497.wiersz: Hrynacz Tomasz: Duża woda. Kresy 2002 nr 49 s. 117  szczegóły 
1498.wiersz: Hrynacz Tomasz: Dyskretnie. Kresy 2002 nr 49 s. 116  szczegóły 
1499.wiersz: Hrynacz Tomasz: Eksmisja. Kresy 1997 nr 30 s. 99-100  szczegóły 
1500.wiersz: Hrynacz Tomasz: Jak zaklęte. Kresy 2004 nr 59 s. 79  szczegóły 
1501.wiersz: Hrynacz Tomasz: Już. Kresy 2004 nr 59 s. 79  szczegóły 
1502.wiersz: Hrynacz Tomasz: Mech na języku. Kresy 2000 nr 42/43 s. 128  szczegóły 
1503.wiersz: Hrynacz Tomasz: Móc powiedzieć. Kresy 2010 nr 81/82 s. 67-68  szczegóły 
1504.wiersz: Hrynacz Tomasz: Na skróty. Kresy 2010 nr 81/82 s. 68-69  szczegóły 
1505.wiersz: Hrynacz Tomasz: Nic nie obraca się. Kresy 2008 nr 75 s. 103-104  szczegóły 
1506.wiersz: Hrynacz Tomasz: Nie o ciepło mi chodzi... Kresy 2008 nr 75 s. 104  szczegóły 
1507.wiersz: Hrynacz Tomasz: Niejadalne, przedwczesny wieczór. Kresy 1997 nr 30 s. 99  szczegóły 
1508.wiersz: Hrynacz Tomasz: Niejasne, nieprzetłumaczalne. Kresy 2000 nr 42/43 s. 128  szczegóły 
1509.wiersz: Hrynacz Tomasz: Niepojęte rzeczy świata tego. Kresy 2010 nr 81/82 s. 68  szczegóły 
1510.wiersz: Hrynacz Tomasz: No, niech w końcu.... Kresy 2002 nr 49 s. 117  szczegóły 
1511.wiersz: Hrynacz Tomasz: Noc, śmiertelność. Kresy 2000 nr 42/43 s. 128  szczegóły 
1512.wiersz: Hrynacz Tomasz: Odpisz tylko to co żywe. Kresy 1997 nr 30 s. 101  szczegóły 
1513.wiersz: Hrynacz Tomasz: Para z ust. Kresy 2002 nr 49 s. 117  szczegóły 
1514.wiersz: Hrynacz Tomasz: Paradise lost. Kresy 1998 nr 35 s. 60  szczegóły 
1515.wiersz: Hrynacz Tomasz: Podręczny atlas świata. Kresy 2002 nr 49 s. 116  szczegóły 
1516.wiersz: Hrynacz Tomasz: Pory roku. Kresy 2000 nr 42/43 s. 129  szczegóły 
1517.wiersz: Hrynacz Tomasz: Powiększony do granic... Kresy 2006 nr 65/66 s. 141  szczegóły 
1518.wiersz: Hrynacz Tomasz: Prawda cudzych słów. Dopisek do notatek Marka Wittbrota. Kresy 2006 nr 65/66 s. 141-142  szczegóły 
1519.wiersz: Hrynacz Tomasz: Przepraszam, którędy do wyjścia?. Kresy 2004 nr 59 s. 80-81  szczegóły 
1520.wiersz: Hrynacz Tomasz: Pustkowie. Kresy 2008 nr 75 s. 104-105  szczegóły 
1521.wiersz: Hrynacz Tomasz: Spacer w kolorze blond. Wierszyk dla Ańki. Kresy 1997 nr 30 s. 100  szczegóły 
1522.wiersz: Hrynacz Tomasz: Stanąć oko w oko. Kresy 2010 nr 81/82 s. 69  szczegóły 
1523.wiersz: Hrynacz Tomasz: Susz. Kresy 2010 nr 81/82 s. 67  szczegóły 
1524.wiersz: Hrynacz Tomasz: Teraźniejszość. Kresy 2006 nr 65/66 s. 141  szczegóły 
1525.wiersz: Hrynacz Tomasz: To początek, to koniec. Kresy 1998 nr 35 s. 59  szczegóły 
1526.wiersz: Hrynacz Tomasz: Tyrolskie lodowce. Kresy 2008 nr 75 s. 105  szczegóły 
1527.wiersz: Hrynacz Tomasz: W soczewce. Kresy 2004 nr 59 s. 80  szczegóły 
1528.wiersz: Hrynacz Tomasz: Wierność. Kresy 2006 nr 65/66 s. 140-141  szczegóły 
1529.wiersz: Hrynacz Tomasz: Wydma. Kresy 2006 nr 65/66 s. 140  szczegóły 
1530.wiersz: Hrynacz Tomasz: Zadrapania. Kresy 1998 nr 35 s. 59  szczegóły 
1531.wiersz: Hrynacz Tomasz: Zasiew. Kresy 2010 nr 81/82 s. 68  szczegóły 
1532.wiersz: Hrynacz Tomasz: Zdarza się widzieć więcej. Kresy 2000 nr 42/43 s. 129  szczegóły 
1533.wiersz: Hrynacz Tomasz: Zeszłe życie. Kresy 2004 nr 59 s. 80  szczegóły 
  Huelle Paweł
1534.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójs Renata: Hans Castorp w Gdańsku. Kresy 2004 nr 60 s. 174-176  szczegóły 
1535.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Przeciwbólowa pigułka tekstowa. Kresy 2002 nr 49 s. 167-170  szczegóły 
1536.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Andrzej: Krótka historia na czas przeprowadzki. Kresy 1992 nr 9/10 s. 172-174  szczegóły 
1537.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzyśków Marta: Na scenie pustego teatru, w oczekiwaniu na Mesjasza. Kresy 2008 nr 73/74 s. 220-223  szczegóły 
1538.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jarosz Paweł: Piekło modernistów, czyli jak pisać o tajemnicy. Kresy 2008 nr 75 s. 226-229  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iłłakowiczówna Kazimiera
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1539.artykuł: Dybciak Krzysztof: Proza o najdalszych kresach. Kresy 1993 nr 15 s. 50-56 (nt. prozy wspomn. Kazimiery Iłłakowiczówny i Bolesława Limanowskiego p...) szczegóły 
  Iwaniuk Wacław
1540.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Wacława Iwaniuka obłąkanie ostatecznością. Kresy 1992 nr 9/10 s. 224  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1541.wiersz: Iwaniuk Wacław: Czas który minął. Kresy 1995 nr 24 s. 33  szczegóły 
1542.wiersz: Iwaniuk Wacław: Do autora "Ballady z tamtej strony". Kresy 2003 nr 54/55 s. 257  szczegóły 
1543.wiersz: Iwaniuk Wacław: Lato na Florydzie 1995. Kresy 1995 nr 24 s. 33  szczegóły 
1544.wiersz: Iwaniuk Wacław: Niby nic. Kresy 1993 nr 16 s. 5  szczegóły 
1545.wiersz: Iwaniuk Wacław: Podzwonne. Kresy 1990 2/3 118  szczegóły 
1546.wiersz: Iwaniuk Wacław: Pozostał mi łabędzi śpiew. Kresy 1990 2/3 129-30  szczegóły 
1547.wiersz: Iwaniuk Wacław: Przed olimpiadą latem 1996 roku w USA - Atlanta. Kresy 1993 nr 16 s. 5-6  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1548.listy: Iwaniuk Wacław: Listy Wacława Iwaniuka do Tadeusza Kłaka. Kresy 2003 nr 54/55 s. 241-257 (13 listów z l. 1964-74; wstęp, oprac. i przygot. do druku: Tadeusz Kła...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1549.artykuł: Święch Jerzy: Głos Iwaniuka. Kresy 2004 nr 60 s. 105-112 (charakterystyka twórczości...) szczegóły 
1550.artykuł: Wolski Jan: Egzystencjalny wymiar poezji Wacława Iwaniuka. Kresy 2000 nr 44 s. 72-80 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1551.wywiad: Lisowski Krzysztof: "Gdzie Iwaniuk w Polsce mieszka?". Kresy 1990 2/3 119-29  szczegóły 
1552.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kalinowska Anna: Na antypodach. Kresy 1990 1 75-83  szczegóły 
artykuł: Kossowska Stefania: "Nocne rozmowy" Wacława Iwaniuka. Kresy 1992 nr 9/10 s. 221-223 (z not. biogr. o Stefanii Kossowskiej, oprac. Henryk Wójcik...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
1553.korespondencja: Hertz Zygmunt: Listy Zygmunta Hertza do Wacława Iwaniuka. Kresy 1993 nr 15 s. 102-125 (25 z l. 1962-64, 1965-67; wstęp: Henryk Wójcik...) szczegóły 
  Iwasiów Inga
1554.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Helbig-Mischewski Brygida: Szlak prowadzący do nas. Kresy 2009 nr 77/78 s. 141-146  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1555.proza: Iwasiów Inga: Dziewictwo utracone z Małgorzatą. Kresy 2002 nr 49 s. 120-129  szczegóły 
  Iwaszkiewicz Jarosław
1556.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczerbakiewicz Rafał: Autoportret z Gidem w tle. Kresy 2008 nr 73/74 s. 153-157  szczegóły 
1557.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: "Nie napisany" dziennik Iwaszkiewicza. Kresy 1991 nr 8 s. 122-124  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1558.tekst paraliteracki: Iwaszkiewicz Jarosław: Korespondencja Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. Kresy 1993 nr 14 s. 160-170 (listy Jarosława Iwaszkiewicza do Anny Iwaszkiewiczowej (8 z 1932) i An...) szczegóły 
1559.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koźmiński Leszek Maciej: Obmapywanie współczesności. Kresy 1995 nr 22 s. 153-155  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1560.artykuł: Hadaczek Bolesław: "Stara Ukrajna" Jarosława Iwaszkiewicza. Kresy 1997 nr 29 s. 97-106 (motyw Ukrainy w twórczości Iwaszkiewicza...) szczegóły 
1561.artykuł: Zawada Andrzej: Tragicznie i barbarzyńsko. Kresy 1993 nr 14 s. 149-159 (fragm. mającej się ukazać w wydawn. Wiedza Powszechna książki...) szczegóły 
1562.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gawrychowska-Sowul Małgorzata: Ukraińskie doświadczenia Jarosława Iwaszkiewicza. Kresy 2004 nr 59 s. 240-247  szczegóły 
  Iwaszkiewicz Maria
1563.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiegandt Ewa: Dom Iwaszkiewiczów. Kresy 2005 nr 64 s. 197-199  szczegóły 
  Iwaszkiewiczowa Anna
    listy (alfabet tytułów)
1564.listy: Iwaszkiewiczowa Anna: Korespondencja Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. Kresy 1993 nr 14 s. 160-170 (listy Jarosława Iwaszkiewicza do Anny Iwaszkiewiczowej (8 z 1932) i An...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Grzywaczewski Jakub
    wiersze (alfabet tytułów)
1565.wiersz: Grzywaczewski Jakub: A duree. Kresy 2007 nr 72 s. 65  szczegóły 
  Jadczak Arkadiusz
    proza (alfabet tytułów)
1566.proza: Jadczak Arkadiusz: Nad rzeką, której nie ma.... Kresy 2000 nr 42/43 s. 222-223  szczegóły 
  Jakubowski Jarosław
1567.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Solecki Mariusz: Kiedy przyspiesza oddech. Kresy 2008 nr 76 s. 149-151 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1568.wiersz: Jakubowski Jarosław: Fundamenty. Kresy 2008 nr 73/74 s. 124-126  szczegóły 
1569.wiersz: Jakubowski Jarosław: Suma wszystkich odmów czyli Per aspera ad astra. Kresy 2008 nr 73/74 s. 122-123  szczegóły 
  Jamroziński Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
1570.wiersz: Jamroziński Tomasz: dzień zaklinania obecności. Kresy 2007 nr 71 s. 91  szczegóły 
1571.wiersz: Jamroziński Tomasz: eurolines. Kresy 2004 nr 57/58 s. 121  szczegóły 
1572.wiersz: Jamroziński Tomasz: inny grudzień (Marcinowi Zegadło). Kresy 2007 nr 71 s. 92  szczegóły 
1573.wiersz: Jamroziński Tomasz: Koczownicy zostają u siebie. Kresy 2009 nr 80 s. 97  szczegóły 
1574.wiersz: Jamroziński Tomasz: mała poranna mitologia. Kresy 2007 nr 71 s. 93  szczegóły 
1575.wiersz: Jamroziński Tomasz: Miasto, Maszyny i Mięso. Kresy 2009 nr 80 s. 96  szczegóły 
1576.wiersz: Jamroziński Tomasz: Na to powołał cię. Kresy 2009 nr 80 s. 96  szczegóły 
1577.wiersz: Jamroziński Tomasz: nowi lunatycy. Kresy 2007 nr 71 s. 92  szczegóły 
1578.wiersz: Jamroziński Tomasz: parzysty. Kresy 2007 nr 71 s. 91  szczegóły 
1579.wiersz: Jamroziński Tomasz: ponownie, niechby wigilia. Kresy 2004 nr 57/58 s. 122  szczegóły 
1580.wiersz: Jamroziński Tomasz: Spalony karmel. Kresy 2009 nr 80 s. 95  szczegóły 
1581.wiersz: Jamroziński Tomasz: [Trzy] 3 x Tak. Kresy 2009 nr 80 s. 96  szczegóły 
1582.wiersz: Jamroziński Tomasz: u wylotu (litografia). Kresy 2004 nr 57/58 s. 121  szczegóły 
1583.wiersz: Jamroziński Tomasz: wigilijny. Kresy 2004 nr 57/58 s. 122  szczegóły 
1584.wiersz: Jamroziński Tomasz: Zabliźniak. Kresy 2009 nr 80 s. 95  szczegóły 
1585.wiersz: Jamroziński Tomasz: zwiady. Kresy 2007 nr 71 s. 93  szczegóły 
  Janion Ludwik
    proza (alfabet tytułów)
1586.proza: Janion Ludwik: Cwel. Kresy 2004 nr 60 s. 56-57  szczegóły 
1587.proza: Janion Ludwik: Józik. Kresy 2006 nr 65/66 s. 39-46  szczegóły 
1588.proza: Janion Ludwik: Lód. Kresy 2004 nr 60 s. 57-58  szczegóły 
1589.proza: Janion Ludwik: Pierogi. Kresy 2004 nr 60 s. 47-48  szczegóły 
1590.proza: Janion Ludwik: Pogrzeb. Kresy 2004 nr 60 s. 54-55  szczegóły 
1591.proza: Janion Ludwik: Pożar. Kresy 2004 nr 60 s. 51-53  szczegóły 
1592.proza: Janion Ludwik: Pszczoły. Kresy 2004 nr 60 s. 50-51  szczegóły 
1593.proza: Janion Ludwik: Szyby. Kresy 2006 nr 65/66 s. 34-39  szczegóły 
1594.proza: Janion Ludwik: Waga. Kresy 2004 nr 60 s. 53-54  szczegóły 
1595.proza: Janion Ludwik: Z "Tryptyku" [z tego cyklu:] Ćma. Kresy 2002 nr 51/52 s. 68  szczegóły 
1596.proza: Janion Ludwik: Z "Tryptyku" [z tego cyklu:] Kasztan. Kresy 2002 nr 51/52 s. 78-79  szczegóły 
1597.proza: Janion Ludwik: Z "Tryptyku" [z tego cyklu:] Klamra. Kresy 2002 nr 51/52 s. 79-80  szczegóły 
1598.proza: Janion Ludwik: Z "Tryptyku" [z tego cyklu:] Kotlet. Kresy 2002 nr 51/52 s. 75-76  szczegóły 
1599.proza: Janion Ludwik: Z "Tryptyku" [z tego cyklu:] Lusia sierotka. Kresy 2002 nr 51/52 s. 73-74  szczegóły 
1600.proza: Janion Ludwik: Z "Tryptyku" [z tego cyklu:] Skrzynka po rybach. Kresy 2002 nr 51/52 s. 69-70  szczegóły 
1601.proza: Janion Ludwik: Z "Tryptyku" [z tego cyklu:] Sześć punktów. Kresy 2002 nr 51/52 s. 71-73  szczegóły 
1602.proza: Janion Ludwik: Z "Tryptyku" [z tego cyklu:] Śpiewak. Kresy 2002 nr 51/52 s. 77-78  szczegóły 
1603.proza: Janion Ludwik: Z "Tryptyku" [z tego cyklu:] To samo. Kresy 2002 nr 51/52 s. 70  szczegóły 
1604.proza: Janion Ludwik: Z "Tryptyku" [z tego cyklu:] Zaszczepeini. Kresy 2002 nr 51/52 s. 76-77  szczegóły 
1605.proza: Janion Ludwik: Złom. Kresy 2004 nr 60 s. 48-49  szczegóły 
1606.proza: Janion Ludwik: Zwijanie świata. Kresy 2006 nr 65/66 s. 28-34  szczegóły 
  Janion Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1607.artykuł: Sokołowski Mikołaj: Marginalia Marii Janion. Kresy 2006 nr 68 s. 37-42 (analiza zapisków Marii Janion na marginesach książek ze zbiorów Biblio...) szczegóły 
  Jankowska Magdalena
1608.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazur Aneta: Everywoman i codzienność. Kresy 1994 nr 19 s. 279-280  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1609.wiersz: Jankowska Magdalena: Arka Noego. Kresy 2002 nr 50 s. 97  szczegóły 
1610.wiersz: Jankowska Magdalena: ci co imieninowe spotkanie zaczynają... Kresy 2008 nr 76 s. 37  szczegóły 
1611.wiersz: Jankowska Magdalena: Ciągle trwają manewry. Kresy 2000 nr 41 s. 29  szczegóły 
1612.wiersz: Jankowska Magdalena: Co mnie czeka?. Kresy 2009 nr 80 s. 75  szczegóły 
1613.wiersz: Jankowska Magdalena: Codzienna próba. Kresy 1991 nr 7 s. 66  szczegóły 
1614.wiersz: Jankowska Magdalena: Coraz jaśniej. Kresy 2002 nr 50 s. 97  szczegóły 
1615.wiersz: Jankowska Magdalena: Czas najwyższy. Kresy 2000 nr 41 s. 31  szczegóły 
1616.wiersz: Jankowska Magdalena: czasem wiersz nie odzwierciedla... Kresy 2008 nr 76 s. 39  szczegóły 
1617.wiersz: Jankowska Magdalena: Dajcie mi oparcie. Kresy 2002 nr 50 s. 97  szczegóły 
1618.wiersz: Jankowska Magdalena: Do pokolorowania. Kresy 2009 nr 80 s. 73  szczegóły 
1619.wiersz: Jankowska Magdalena: Drogówka. Kresy 2002 nr 50 s. 97  szczegóły 
1620.wiersz: Jankowska Magdalena: Głos z pogranicza. Kresy 1991 nr 7 s. 66  szczegóły 
1621.wiersz: Jankowska Magdalena: Granica. Kresy 1991 nr 7 s. 65  szczegóły 
1622.wiersz: Jankowska Magdalena: I stało się. Kresy 2000 nr 41 s. 29  szczegóły 
1623.wiersz: Jankowska Magdalena: Jak z twoją inteligencją emocjonalną?. Kresy 2000 nr 41 s. 30-31  szczegóły 
1624.wiersz: Jankowska Magdalena: Jakby się wszyscy razem zgodzili. Kresy 2009 nr 80 s. 73-74  szczegóły 
1625.wiersz: Jankowska Magdalena: Jesteś dla mnie całym światem. Kresy 2002 nr 50 s. 98  szczegóły 
1626.wiersz: Jankowska Magdalena: krótko i zbyt powierzchownie... Kresy 2008 nr 76 s. 38-39  szczegóły 
1627.wiersz: Jankowska Magdalena: Mama. Kresy 1991 nr 7 s. 65  szczegóły 
1628.wiersz: Jankowska Magdalena: Marcowa noc. Kresy 1995 nr 21 s. 66  szczegóły 
1629.wiersz: Jankowska Magdalena: Na balkonie. Kresy 1995 nr 21 s. 65-66  szczegóły 
1630.wiersz: Jankowska Magdalena: Nagminny proceder. Kresy 1997 nr 31 s. 86  szczegóły 
1631.wiersz: Jankowska Magdalena: Namiastka. Kresy 1991 nr 7 s. 66  szczegóły 
1632.wiersz: Jankowska Magdalena: Od siebie nie uciekniemy.... Kresy 1997 nr 31 s. 84-85  szczegóły 
1633.wiersz: Jankowska Magdalena: Pejzaż przeciąga się leniwie.... Kresy 1995 nr 21 s. 65  szczegóły 
1634.wiersz: Jankowska Magdalena: Początek drogi w połowie trasy. Kresy 2009 nr 80 s. 73  szczegóły 
1635.wiersz: Jankowska Magdalena: Poniedziałek i Piątek. Kresy 2002 nr 50 s. 97  szczegóły 
1636.wiersz: Jankowska Magdalena: Problem. Kresy 1995 nr 21 s. 65  szczegóły 
1637.wiersz: Jankowska Magdalena: Próba porównania. Kresy 1991 nr 7 s. 67  szczegóły 
1638.wiersz: Jankowska Magdalena: Rośnij kwiecie. Kresy 2009 nr 80 s. 75  szczegóły 
1639.wiersz: Jankowska Magdalena: Sam środek lata.... Kresy 1997 nr 31 s. 84  szczegóły 
1640.wiersz: Jankowska Magdalena: Skoro już tamta wódka została wypita. Kresy 2000 nr 41 s. 30  szczegóły 
1641.wiersz: Jankowska Magdalena: Skrzyżowanie. Kresy 2008 nr 76 s. 38  szczegóły 
1642.wiersz: Jankowska Magdalena: Spis z natury. Kresy 1997 nr 31 s. 85-86  szczegóły 
1643.wiersz: Jankowska Magdalena: Stopniowanie. Kresy 2008 nr 76 s. 38  szczegóły 
1644.wiersz: Jankowska Magdalena: To całkiem możliwe. Kresy 2008 nr 76 s. 38  szczegóły 
1645.wiersz: Jankowska Magdalena: To ja!. Kresy 2008 nr 76 s. 39  szczegóły 
1646.wiersz: Jankowska Magdalena: Trzygwiazdkowy hotel. Kresy 1997 nr 31 s. 86  szczegóły 
1647.wiersz: Jankowska Magdalena: U ex-teścia. Kresy 2009 nr 80 s. 74  szczegóły 
1648.wiersz: Jankowska Magdalena: Wtedy nie będą dzwonić. Kresy 2009 nr 80 s. 74  szczegóły 
1649.wiersz: Jankowska Magdalena: Z pamiętnika pewnego okresu. Kresy 2009 nr 80 s. 75  szczegóły 
  Jankowski Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
1650.wiersz: Jankowski Piotr: Czy mógłbym wybaczyć.... Kresy 1998 nr 35 s. 96  szczegóły 
1651.wiersz: Jankowski Piotr: Mówiono, a gasiłem świece.... Kresy 1998 nr 35 s. 96  szczegóły 
1652.wiersz: Jankowski Piotr: Niezapomniany, usłużny i cichy.... Kresy 1998 nr 35 s. 96  szczegóły 
1653.wiersz: Jankowski Piotr: Ułożyłem się.... Kresy 1998 nr 35 s. 96  szczegóły 
1654.wiersz: Jankowski Piotr: Zgubiłem się, a znaleziono mnie.... Kresy 1998 nr 35 s. 96  szczegóły 
  Jankowski Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
1655.wiersz: Jankowski Zbigniew: A tak Cię prosiłem. Kresy 1997 nr 29 s. 83-84  szczegóły 
1656.wiersz: Jankowski Zbigniew: Różaniec z matką [z tego cyklu:] Błogosławieństwo. Kresy 1995 nr 22 s. 67-68  szczegóły 
1657.wiersz: Jankowski Zbigniew: Różaniec z matką [z tego cyklu:] Brewiarz. Kresy 1995 nr 22 s. 67  szczegóły 
1658.wiersz: Jankowski Zbigniew: Różaniec z matką [z tego cyklu:] Kipiel. Kresy 1995 nr 22 s. 68-69  szczegóły 
1659.wiersz: Jankowski Zbigniew: Różaniec z matką [z tego cyklu:] Moja trochę szalona matka mówi:. Kresy 1995 nr 22 s. 66  szczegóły 
1660.wiersz: Jankowski Zbigniew: Wmieszany. Kresy 1997 nr 29 s. 82-83  szczegóły 
1661.wiersz: Jankowski Zbigniew: Zaświaty, deszcz. Kresy 1997 nr 29 s. 85  szczegóły 
1662.wiersz: Jankowski Zbigniew: Zielona fala. Kresy 1997 nr 29 s. 84-85  szczegóły 
  Janta-Połczyński Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1663.artykuł: Czapliński Przemysław: "Nieodparta potrzeba pisania". Literackie pasje Aleksandra Janta-Połczyńskiego. Kresy 1993 nr 13 s. 104-114 (z fragm. wierszy; ref. wygł. na sympozjum "Wielkopolskie emigracje lit...) szczegóły 
  Janyszek-Kujawa Michalina
    wiersze (alfabet tytułów)
1664.wiersz: Janyszek Michalina: 14.35. Kresy 2008 nr 75 s. 139  szczegóły 
1665.wiersz: Janyszek Michalina: deja vu. Kresy 2008 nr 75 s. 139  szczegóły 
1666.wiersz: Janyszek Michalina: (jestem wstawiona). Kresy 2008 nr 75 s. 140  szczegóły 
1667.wiersz: Janyszek Michalina: list od taty. Kresy 2008 nr 75 s. 138  szczegóły 
1668.wiersz: Janyszek Michalina: oswajanie. Kresy 2008 nr 75 s. 140  szczegóły 
1669.wiersz: Janyszek Michalina: początek przerwy. Kresy 2008 nr 75 s. 138-139  szczegóły 
  Jarniewicz Jerzy
1670.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mackiewicz Paweł: Papierek lakmusowy. Kresy 2006 nr 65/66 s. 176-177  szczegóły 
  Jarosz Łukasz
    wiersze (alfabet tytułów)
1671.wiersz: Jarosz Łukasz: Cykl. Kresy 2007 nr 72 s. 55  szczegóły 
1672.wiersz: Jarosz Łukasz: Cyrk i wesołe miasteczko... Kresy 2005 nr 63 s. 58  szczegóły 
1673.wiersz: Jarosz Łukasz: Dna. Kresy 2009 nr 80 s. 94  szczegóły 
1674.wiersz: Jarosz Łukasz: Do światła przylatują... Kresy 2005 nr 63 s. 59-60  szczegóły 
1675.wiersz: Jarosz Łukasz: Dom. Kresy 2007 nr 72 s. 56  szczegóły 
1676.wiersz: Jarosz Łukasz: Dopiero przekleństwo pomaga... Kresy 2005 nr 63 s. 59  szczegóły 
1677.wiersz: Jarosz Łukasz: Fuga mundi. Kresy 2007 nr 72 s. 54  szczegóły 
1678.wiersz: Jarosz Łukasz: Imago. Kresy 2007 nr 72 s. 55-56  szczegóły 
1679.wiersz: Jarosz Łukasz: Południe. Kresy 2009 nr 80 s. 93  szczegóły 
1680.wiersz: Jarosz Łukasz: Popękało wapno... Kresy 2007 nr 72 s. 55  szczegóły 
1681.wiersz: Jarosz Łukasz: Serengeti nie może umrzeć. Kresy 2005 nr 63 s. 60  szczegóły 
1682.wiersz: Jarosz Łukasz: skrzypią dębowe schody... Kresy 2005 nr 63 s. 59  szczegóły 
1683.wiersz: Jarosz Łukasz: Soczewka. Kresy 2009 nr 80 s. 94  szczegóły 
1684.wiersz: Jarosz Łukasz: Spoina. Kresy 2009 nr 80 s. 93  szczegóły 
1685.wiersz: Jarosz Łukasz: Strach pisania. Kresy 2007 nr 72 s. 54  szczegóły 
1686.wiersz: Jarosz Łukasz: Szukając namiotu na strychu... Kresy 2005 nr 63 s. 60  szczegóły 
1687.wiersz: Jarosz Łukasz: Uświęć siebie. Kresy 2007 nr 72 s. 56  szczegóły 
1688.wiersz: Jarosz Łukasz: Wiara nadzieja miłość. Kresy 2007 nr 72 s. 57  szczegóły 
1689.wiersz: Jarosz Łukasz: Więzi. Kresy 2009 nr 80 s. 94  szczegóły 
1690.wiersz: Jarosz Łukasz: Znajdujemy ciche miejsce... Kresy 2005 nr 63 s. 58  szczegóły 
  Jasek Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
1691.wiersz: Jasek Piotr: Pierwszy raz dotknąłem.... Kresy 1996 nr 28 s. 111-112  szczegóły 
1692.wiersz: Jasek Piotr: Pomyśl ile musiałabyś skasować biletów.... Kresy 1996 nr 28 s. 113  szczegóły 
1693.wiersz: Jasek Piotr: Prosiłaś o kartkę ze stanów.... Kresy 1996 nr 28 s. 111  szczegóły 
1694.wiersz: Jasek Piotr: Przechadzając się po nowym jorku.... Kresy 1996 nr 28 s. 112  szczegóły 
  Jastrun Mieczysław
    listy (alfabet tytułów)
1695.listy: Jastrun Mieczysław: [Listy]. Kresy 1995 nr 24 s. 268-283 (do Juliana Przybosia (14 z 1928, 1929, 1935, 1945, 1952-1954); oprac.,...) szczegóły 
  Jastrun Tomasz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1696.tekst paraliteracki: Jastrun Tomasz: [Wypowiedź]. Kresy 1995 nr 23 s. 181 (nt. architektury...) szczegóły 
  Jastrzębiec-Mosakowski Marek
    proza (alfabet tytułów)
1697.proza: Jastrzębiec-Mosakowski Marek: Vox lucis [fragm.]. Kresy 1999 nr 38/39 s. 160-175  szczegóły 
  Jaworski Krzysztof
1698.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mackiewicz Paweł: Finka. Szwedka. Rozwód bez żalu. Kresy 2007 nr 72 s. 182-183  szczegóły 
  Jedliczko Marta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1699.artykuł: Próchniak Paweł: Cztery notatki o wierszach Marty Jedliczko. Kresy 2003 nr 56 s. 226-228 (charakterystyka twórczości poetyckiej Marty Jedliczko...) szczegóły 
  Jeleński Konstanty Aleksander
1700.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Trzeba zacząć od rzeczy elementarnych, to jest od numeru "Kultury". Kresy 1996 nr 25 s. 168-169  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1701.tekst paraliteracki: Jeleński Konstanty Aleksander: Bioantropologia a kultura współczesna. Kresy 1999 nr 40 s. 193-208 (z fot. K. Jeleńskiego z Witoldem Gombrowiczem; ze wstępem Piotra Kłocz...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1702.artykuł: Jarzębski Jerzy: Jeleński... Kto to?. Kresy 1995 nr 22 s. 225-230 (wyw., rozm. Zdzisław Kudelski...) szczegóły 
1703.artykuł: Staszyc Marek: Awangarda i przeciw-prądy. Kresy 1993 nr 16 s. 223-225 (dot. tekstów K. Jeleńskiego pośw. malarstwu...) szczegóły 
1704.artykuł: Staszyc Marek: Oblicza Jeleńskiego. Kresy 1995 nr 22 s. 231-234  szczegóły 
  Jędruszczak Wiesław
    proza (alfabet tytułów)
1705.proza: Jędruszczak Wiesław: Napisałeś do mnie list.... Kresy 1992 nr 12 s. 113  szczegóły 
1706.proza: Jędruszczak Wiesław: Wyspy, ogrody.... Kresy 1992 nr 12 s. 113  szczegóły 
  Jurewicz Aleksander
1707.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Watrak Jan: Miłość na Kresach. Kresy 2004 nr 57/58 s. 158-160  szczegóły 
  Jurkowska Maja
1708.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Powieść pokutna. Kresy 1997 nr 32 s. 146-149  szczegóły 
  Jurzysta Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
1709.wiersz: Jurzysta Marcin: Dzieci elfów. Kresy 2005 nr 63 s. 105  szczegóły 
1710.wiersz: Jurzysta Marcin: Fajerwerki. Kresy 2005 nr 63 s. 106  szczegóły 
1711.wiersz: Jurzysta Marcin: Kwarantanna. Kresy 2005 nr 63 s. 106  szczegóły 
1712.wiersz: Jurzysta Marcin: Nos miałem przyklejony do szyby... Kresy 2005 nr 63 s. 105  szczegóły 
1713.wiersz: Jurzysta Marcin: Ocalenie. Kresy 2005 nr 63 s. 107  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kacnelson Dora
1714.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maciejewski Marian: Świadectwo Dory Kacnelson. Kresy 2004 nr 60 s. 228-236 (m.in. spraw. z sesji...) szczegóły 
  Kaczanowski Adam F.
1715.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cuber Marta: Postpokolenie. Kresy 2006 nr 65/66 s. 180-182  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1716.wiersz: Kaczanowski Adam F.: 5.06.1995. Kresy 1996 nr 26 s. 155 (proza poet....) szczegóły 
1717.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Moja ucieczka do Pragi. Kresy 1996 nr 26 s. 156  szczegóły 
1718.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Pod silnym wpływem. Kresy 1996 nr 26 s. 157  szczegóły 
  Kaczmarski Jacek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1719.artykuł: Czapliński Przemysław: Pieśniarze dwóch pokoleń. Kresy 1992 nr 9/10 s. 253-254 (spraw. z koncertu 14 XI 1991 w Poznaniu...) szczegóły 
1720.artykuł: Stabro Stanisław: Pasje Jacka Kaczmarskiego. Kresy 1993 nr 14 s. 238-245 (dot. twórcz. poetyckiej J. Kaczmarskiego...) szczegóły 
  Kaczyński Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
1721.wiersz: Kaczyński Michał: Abraham bosse: melancholia. Kresy 1998 nr 36 s. 121-122  szczegóły 
1722.wiersz: Kaczyński Michał: Christian schad: zwei maedchen. Kresy 1998 nr 36 s. 120-121  szczegóły 
1723.wiersz: Kaczyński Michał: Jądro jasności. Kresy 1998 nr 36 s. 118-119  szczegóły 
1724.wiersz: Kaczyński Michał: Lędźwie. Kresy 1998 nr 36 s. 118  szczegóły 
1725.wiersz: Kaczyński Michał: Wieczorem jestem. Kresy 1998 nr 36 s. 119-120  szczegóły 
  Kalinin Andrzej
1726.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koss Agata: Życie silniejsze od wszystkiego złego.... Kresy 1994 nr 18 s. 185-187  szczegóły 
  Kaliściak Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
1727.wiersz: Kaliściak Tomasz: jest tak gorąco... Kresy 2008 nr 73/74 s. 119  szczegóły 
1728.wiersz: Kaliściak Tomasz: kiedy uległem... Kresy 2008 nr 73/74 s. 120  szczegóły 
1729.wiersz: Kaliściak Tomasz: miał chyba ciało anioła... Kresy 2008 nr 73/74 s. 120  szczegóły 
1730.wiersz: Kaliściak Tomasz: odkąd wyszedłem... Kresy 2008 nr 73/74 s. 119  szczegóły 
1731.wiersz: Kaliściak Tomasz: są tylko twoje słowa... Kresy 2008 nr 73/74 s. 121  szczegóły 
  Kamieńska Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1732.artykuł: Bieńkowska Danuta: Lato 1955 roku.... Kresy 1992 nr 12 s. 155-157 (wspomn.; oprac. Ludmiła Marjańska...) szczegóły 
1733.artykuł: Dłuski Stanisław: Kamieńska metafizyczna. Kresy 1998 nr 33 s. 66-73 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
1734.artykuł: Merdas Alina: Pani Anna. Kresy 1992 nr 12 s. 154-155 (wspomn.; oprac. Ludmiła Marjańska...) szczegóły 
1735.artykuł: Pollakówna Joanna: O Annie Kamieńskiej. Kresy 1992 nr 12 s. 159-161 (wspomn.; oprac. Ludmiła Marjańska...) szczegóły 
1736.artykuł: Salij Jacek: Szczególny charyzmat pani Anny. Kresy 1992 nr 12 s. 157-159 (wspomn.; oprac. Ludmiła Marjańska...) szczegóły 
1737.artykuł: Zięba Józef: Powroty. Kresy 1992 nr 12 s. 161-165 (wspomn.; oprac. Ludmiła Marjańska...) szczegóły 
1738.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krajewska Beata: W Domu Kamieńskiej. Kresy 1997 nr 29 s. 274-276 (spraw....) szczegóły 
  Kantorski Szymon
    wiersze (alfabet tytułów)
1739.wiersz: Kantorski Szymon: Podział dychtomiczny. Kresy 1993 nr 15 s. 147  szczegóły 
1740.wiersz: Kantorski Szymon: Stoisz z kołatką w ustach.... Kresy 1993 nr 15 s. 141-148  szczegóły 
  Kapuściński Ryszard
1741.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Hymn na cześć Ryszarda Kapuścińskiego. Kresy 2009 nr 80 s. 172-174  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1742.wywiad: Lebecka Magdalena: Dobre myślenie o świecie i ludziach. Kresy 1994 nr 17 s. 68-78  szczegóły 
  Karasek Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1743.wiersz: Karasek Krzysztof: Berlin 1975 (Wspomnienie). Kresy 1992 nr 12 s. 22-23  szczegóły 
1744.wiersz: Karasek Krzysztof: Dyskurs. Kresy 1992 nr 12 s. 21-22  szczegóły 
1745.wiersz: Karasek Krzysztof: Każdemu jego własna noc. Kresy 1992 nr 12 s. 20-21  szczegóły 
1746.wiersz: Karasek Krzysztof: Poemat bez tytułu i na dwa słońca. Kresy 1994 nr 19 s. 18-21  szczegóły 
1747.wiersz: Karasek Krzysztof: Rzecz o poezji. Kresy 1994 nr 19 s. 16-18  szczegóły 
1748.wiersz: Karasek Krzysztof: Zjadacz gwiazd. Kresy 1992 nr 12 s. 19  szczegóły 
  Karpiński Wojciech
1749.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczuka Jakub: Włochy - pamięć obrazów. Kresy 1998 nr 35 a. 173-176  szczegóły 
1750.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazurek Dorota: Potrzeba własnej mapy. Kresy 1990 nr 4/5 s. 83-85  szczegóły 
  Karpowicz Tymoteusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1751.artykuł: Barańczak Stanisław: Kresy 1992 nr 11 s. 157-158 (list gratulacyjny do Tymoteusza Karpowicza z okazji 70. rocznicy urodz...) szczegóły 
1752.artykuł: Grądziel Joanna: Tymoteusz Karpowicz: "Marzyciel z czwartego wymiaru". Kresy 1999 nr 37 s. 104-114 (charakterystyka poezji T. Karpowicza; z fragm. wierszy...) szczegóły 
1753.artykuł: Miłosz Czesław: Kresy 1992 nr 11 s. 156-157 (list gratulacyjny do Tymoteusza Karpowicza z okazji 70. rocznicy urodz...) szczegóły 
1754.artykuł: Nowicka Mc Lees Bożena: Niekończący sie projekt. Rozmowa z prof. Bożeną Nowicką McLees z Uniwersytetu Loyola w Chicago. Kresy 2007 nr 72 s. 125-131 (osobiste wspomnienia nt. Tymoteusza Karpowicza i jego żony Maryli; roz...) szczegóły 
1755.artykuł: Roszak Joanna: Późny wnuk. Norwid Karpowicza. Kresy 2005 nr 64 s. 124-132 (pokrewieństwa poezji Cypriana Kamila Norwida i Tymoteusza Karpowicza...) szczegóły 
1756.artykuł: Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz: Siedemdziesiąte urodziny Tymoteusza Karpowicza. Kresy 1992 nr 11 s. 156-158 (o obchodach jubileuszu w Chicago; z tekstami listów gratulacyjnych Cze...) szczegóły 
  Kawiński Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
1757.wiersz: Kawiński Wojciech: Chłopięce gry i zabawy. Kresy 2005 nr 61/62 s. 73  szczegóły 
1758.wiersz: Kawiński Wojciech: Chrystus nad wodą (Chagall). Kresy 1998 nr 34 s. 113  szczegóły 
1759.wiersz: Kawiński Wojciech: Claude Lorraine: Zaślubiny Izaaka i Rebeki. Kresy 2005 nr 61/62 s. 70  szczegóły 
1760.wiersz: [Kawiński Wojciech] WK: Dolina wapienna. Kresy 1993 nr 14 s. 125  szczegóły 
1761.wiersz: Kawiński Wojciech: Dom i pył. Kresy 1998 nr 34 s. 112-113  szczegóły 
1762.wiersz: Kawiński Wojciech: Drobne konwulsje. Kresy 1998 nr 34 s. 114-115  szczegóły 
1763.wiersz: Kawiński Wojciech: Lotne piaski. Kresy 1993 nr 14 s. 124  szczegóły 
1764.wiersz: Kawiński Wojciech: Mikrokronika. Kresy 1998 nr 34 s. 112  szczegóły 
1765.wiersz: Kawiński Wojciech: Podróże. Kresy 1993 nr 14 s. 124-125  szczegóły 
1766.wiersz: Kawiński Wojciech: Pora bez-skrzydlata... Kresy 2005 nr 61/62 s. 72-73  szczegóły 
1767.wiersz: Kawiński Wojciech: Próby - okruchy. Kresy 1998 nr 34 s. 113-114  szczegóły 
1768.wiersz: Kawiński Wojciech: Tutaj, czyli daleko. Kresy 1993 nr 14 s. 123  szczegóły 
1769.wiersz: Kawiński Wojciech: Wybrzeże możliwości. Kresy 2005 nr 61/62 s. 71-72  szczegóły 
  Keff Bożena
1770.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bigoszewska Maria: Oczywistość nierealności. Kresy 2001 nr 45/46 s. 161-163  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1771.wiersz: Keff-Umińska Bożena: Opiekun. Kresy 1997 nr 32 s. 26-29  szczegóły 
  Kęder Cezary Konrad
1772.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Cezary w poszukiwaniu Konrada na tropach Witolda. Kresy 1996 nr 28 s. 162-166  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1773.wiersz: Kęder Cezary K.: jedwabne sex-bomby pop-kultury... Kresy 2004 nr 59 s. 49  szczegóły 
1774.wiersz: Kęder Cezary K.: kapłan? błazen?... Kresy 2004 nr 59 s. 50  szczegóły 
1775.wiersz: Kęder Cezary K.: o niej myślisz... Kresy 2004 nr 59 s. 48  szczegóły 
1776.wiersz: Kęder Cezary K.: tak, prawda, nie istnieje rzeczywistość... Kresy 2004 nr 59 s. 48-49  szczegóły 
1777.wiersz: Kęder Cezary K.: w sobotę gołębie... Kresy 2004 nr 59 s. 49  szczegóły 
1778.wiersz: Kęder Cezary K.: Zawsze poszukiwałem formy głupcoodpornej... Kresy 2004 nr 59 s. 49  szczegóły 
  Kępiński Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
1779.wiersz: Kępiński Piotr: Amnezja. Kresy 2005 nr 64 s. 41  szczegóły 
1780.wiersz: Kępiński Piotr: Cudna historia. Kresy 2005 nr 64 s. 38  szczegóły 
1781.wiersz: Kępiński Piotr: Kapitulacja. Kresy 2005 nr 64 s. 40  szczegóły 
1782.wiersz: Kępiński Piotr: Kompromitacja. Kresy 2005 nr 64 s. 39-40  szczegóły 
1783.wiersz: Kępiński Piotr: Lot. Kresy 2005 nr 64 s. 39  szczegóły 
1784.wiersz: Kępiński Piotr: Pierwsza linia. Kresy 2005 nr 64 s. 41-42  szczegóły 
1785.wiersz: Kępiński Piotr: Tort. Kresy 2005 nr 64 s. 42  szczegóły 
1786.wiersz: Kępiński Piotr: W stronę Okopowej. Kresy 2005 nr 64 s. 43  szczegóły 
  Kępski Piotr
    proza (alfabet tytułów)
1787.proza: Kępski Piotr: Single [fragm. pow.]. Kresy 2008 nr 75 s. 12-20  szczegóły 
  Kielar Marzanna Bogumiła
1788.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kołodziejczyk Ewa: Substancje "Monodii". Kresy 2006 nr 68 s. 194-197  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1789.wiersz: Kielar Marzanna: Gusła. Kresy 1992 nr 9/10 s. 121  szczegóły 
1790.wiersz: Kielar Marzanna: Nagość. Kresy 1992 nr 9/10 s. 121  szczegóły 
1791.wiersz: Kielar Marzanna: Obietnica. Kresy 1992 nr 9/10 s. 122  szczegóły 
1792.wiersz: Kielar Marzanna: Plaża. Kresy 1992 nr 9/10 s. 122  szczegóły 
1793.wiersz: Kielar Marzanna: Pokusa. Kresy 1992 nr 9/10 s. 123  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1794.artykuł: Łebkowska Urszula M.: "Linia śniegu" i "liściowe blizny". Poezja Marzanny Kielar. Kresy 2007 nr 69/70 s. 58-65 (tematyka śmierci w poezji M. Kielar...) szczegóły 
  Kijowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1795.artykuł: Heck Dorota: Granice prywatności, czyli na przykład Andrzej Kijowski. Kresy 1997 nr 30 s. 239-243  szczegóły 
  Kisielewski Stefan
1796.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiszniowska Monika: "Romans zimowy" czyli spór Stefana Kisielewskiego z PRL-em. Kresy 2004 nr 59 s. 82-104  szczegóły 
  Kister Anna Grażyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1797.wiersz: Kister Anna: Muzeum. Kresy 1994 nr 17 s. 121 (podp.: Anna Kister...) szczegóły 
1798.wiersz: Kister Anna: Przed lustrem. Kresy 1994 nr 17 s. 120 (podp.: Anna Kister...) szczegóły 
  Kitsch Samantha pseud.
    wiersze (alfabet tytułów)
1799.wiersz: Kitsch Samanta: Fatamorgana. Kresy 2003 nr 54/55 s. 85  szczegóły 
1800.wiersz: Kitsch Samanta: Na przełaj. Kresy 2005 nr 51/52 s. 114-115  szczegóły 
1801.wiersz: Kitsch Samanta: Sąsiadka. Kresy 2003 nr 54/55 s. 84  szczegóły 
1802.wiersz: Kitsch Samanta: Sestyna. Kresy 2003 nr 54/55 s. 83-84  szczegóły 
1803.wiersz: Kitsch Samanta: Tama. Kresy 2003 nr 54/55 s. 85-86  szczegóły 
1804.wiersz: Kitsch Samanta: W miejscu. Kresy 2005 nr 51/52 s. 113-114  szczegóły 
  Klebaniuk Jarosław
    proza (alfabet tytułów)
1805.proza: Klebaniuk Jarosław: Ostatni lot. Kresy 2009 nr 79 s. 10-30  szczegóły 
  Klejnocki Jarosław
1806.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopeć Zbigniew: Skazany na inteligenckość. Kresy 2003 nr 53 s. 180-183  szczegóły 
1807.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Andrzej: "Chwilowy spadek formy" i "Przypływ złych przeczuć". Kresy 1998 nr 34 s. 185-188  szczegóły 
1808.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Zagłada, ale na chwilę powstrzymana. Kresy 1997 nr 30 s. 159-161  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1809.wiersz: Klejnocki Jarosław: Epigramat kancerogenny. Kresy 1997 nr 31 s. 61  szczegóły 
1810.wiersz: Klejnocki Jarosław: Epigramat naprędce. Kresy 1997 nr 31 s. 60  szczegóły 
1811.wiersz: Klejnocki Jarosław: Epigramat obronny. Kresy 1997 nr 31 s. 61  szczegóły 
1812.wiersz: Klejnocki Jarosław: Epigramat (trywialny) dla Mistrza Hieronima. Kresy 1997 nr 31 s. 60  szczegóły 
1813.wiersz: Klejnocki Jarosław: Identyfikacja. Kresy 1999 nr 40 s. 102  szczegóły 
1814.wiersz: Klejnocki Jarosław: Kahlenberg, słońce. Kresy 1994 nr 18 s. 161-162  szczegóły 
1815.wiersz: Klejnocki Jarosław: Na oczy. Kresy 1995 nr 24 s. 61  szczegóły 
1816.wiersz: Klejnocki Jarosław: Niebo nad Luksemburgiem. Kresy 1994 nr 18 s. 161  szczegóły 
1817.wiersz: Klejnocki Jarosław: Plac Konstytucj, szósta rano. Kresy 1995 nr 24 s. 59-60  szczegóły 
1818.wiersz: Klejnocki Jarosław: Pneumomatophoros. Kresy 1995 nr 24 s. 60  szczegóły 
1819.wiersz: Klejnocki Jarosław: Przylądek pozerów. Kresy 1999 nr 40 s. 101  szczegóły 
1820.wiersz: Klejnocki Jarosław: Spluegen, stacja benzynowa (Jerzemu Stempowskiemu). Kresy 1995 nr 24 s. 59  szczegóły 
1821.wiersz: Klejnocki Jarosław: U kresu dnia idziemy.... Kresy 1999 nr 40 s. 102-103  szczegóły 
1822.wiersz: Klejnocki Jarosław: W dolinie prakseologii. Kresy 1999 nr 40 s. 103  szczegóły 
1823.wiersz: Klejnocki Jarosław: Wieczór, klęska. Kresy 1994 nr 18 s. 162  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1824.proza: Klejnocki Jarosław: Jak nie zostałem menelem [pow., fragm.:] Miasto w ruchu. Kresy 2000 nr 44 s. 50-68  szczegóły 
  Kłos Agnieszka
    proza (alfabet tytułów)
1825.proza: Kłos Agnieszka: Dziewczyna gwoździa. Kresy 2009 nr 80 s. 147  szczegóły 
1826.proza: Kłos Agnieszka: Jestem z wojska Jestem z polska. Kresy 2009 nr 80 s. 144  szczegóły 
1827.proza: Kłos Agnieszka: Mała asia. Kresy 2009 nr 80 s. 144-145  szczegóły 
1828.proza: Kłos Agnieszka: Pośpiech z tarnowa. Kresy 2009 nr 80 s. 145-146  szczegóły 
1829.proza: Kłos Agnieszka: Wosk. Kresy 2001 nr 45/46 s. 115-122  szczegóły 
1830.proza: Kłos Agnieszka: Zwz. Kresy 2009 nr 80 s. 146-147  szczegóły 
  Kobierski Radosław J.
    wiersze (alfabet tytułów)
1831.wiersz: Kobierski Radosław: [Dwudziesty ósmy] 28 marca. Kresy 1997 nr 32 s. 103  szczegóły 
1832.wiersz: Kobierski Radosław: [Dziewiętnasta] 19.39. Kresy 1999 nr 37 s. 102  szczegóły 
1833.wiersz: Kobierski Radosław: Historia. Kresy 1999 nr 37 s. 102  szczegóły 
1834.wiersz: Kobierski Radosław: Kit. Kresy 1997 nr 32 s. 104  szczegóły 
1835.wiersz: Kobierski Radosław: Lato wszędzie. Kresy 1997 nr 32 s. 104  szczegóły 
1836.wiersz: Kobierski Radosław: pętla. temat z nicolasa cage'a. Kresy 1997 nr 32 s. 103  szczegóły 
1837.wiersz: Kobierski Radosław: Sen. Kresy 1999 nr 37 s. 103  szczegóły 
1838.wiersz: Kobierski Radosław: V i ostatnia ewangelia. Kresy 1999 nr 37 s. 103  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1839.proza: Kobierski Radosław: Harar [fragm. pow.]. Kresy 2001 nr 47 s. 9-24  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1840.artykuł: Jarzyna Anita: Radosław Kobierski: idą za nami, mówią w swoim imieniu. Kresy 2009 nr 80 s. 224-230 (holokaust w poezji R. Kobierskiego...) szczegóły 
  Koehler Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1841.wiersz: Koehler Krzysztof: Egzekucja Serweta (I-III). Kresy 1990 2/3 61-2  szczegóły 
1842.wiersz: Koehler Krzysztof: Johann Sebastian Bach. Pasja. Kresy 1990 2/3 60  szczegóły 
1843.wiersz: Koehler Krzysztof: Modlitwa ostatniej krowy na pastwisku. Kresy 1995 nr 21 s. 26-27  szczegóły 
1844.wiersz: Koehler Krzysztof: St. Sebald. Nuernberg. Kresy 1990 2/3 59  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1845.wywiad: Larek Michał: Doświadczyłem Istnienia. Kresy 2004 nr 57/58 s. 67-82  szczegóły 
  Kolski Jan Jakub
    proza (alfabet tytułów)
1846.proza: Kolski Jan Jakub: Tryptyk z Czarną Ewulą po bokach. Kresy 1996 nr 25 s. 226-229  szczegóły 
  Kołakowski Leszek
1847.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kister Anna Grażyna: Bezsenność wywołana bajką. Kresy 1992 nr 9/10 s. 227-228  szczegóły 
1848.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizińska Jadwiga: Leszek Kołakowski jako tropiciel i wielbiciel antynomii. Kresy 1990 2/3 149-55 (dot. eseju "Kapłan i błazen"...) szczegóły 
1849.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poprawa Adam: Apokryfy Leszka Kołakowskiego. Kresy 1995 nr 23 s. 217-223  szczegóły 
  Komar Michał
1850.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Trzy cnoty (kardynalne) i cielec. Kresy 2001 nr 45/46 s. 166-170  szczegóły 
  Komornicka Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1851.artykuł: Ratuszna Hanna: Nędzarka w płaszczu Chimera. Kresy 2006 nr 68 s. 226-234 (życie i twórczość...) szczegóły 
  Kondrasiuk Grzegorz
    wiersze (alfabet tytułów)
1852.wiersz: Kondrasiuk Grzegorz: Jak orkiestra morsów.... Kresy 2001 nr 48 s. 164  szczegóły 
1853.wiersz: Kondrasiuk Grzegorz: Meta, czyż. Miron Białoszewski, "Wiwisekcja", Teatr Osobny. Kresy 2001 nr 48 s. 165  szczegóły 
1854.wiersz: Kondrasiuk Grzegorz: Próba sensualistyczna. Kresy 2001 nr 48 s. 165  szczegóły 
1855.wiersz: Kondrasiuk Grzegorz: Skrzynka. Rodzaj innego.... Kresy 2001 nr 48 s. 164  szczegóły 
1856.wiersz: Kondrasiuk Grzegorz: Wracam do domu.... Kresy 2001 nr 48 s. 164  szczegóły 
1857.wiersz: Kondrasiuk Grzegorz: Znów meta. Fabian Birkowski, "Nagrobek Osmanowi", 1622. Kresy 2001 nr 48 s. 165  szczegóły 
  Koniński Karol Ludwik
    proza (alfabet tytułów)
1858.proza: Koniński Karol L.: Na dnie nocy. Kresy 1999 nr 37 s. 234-239 (do druku z rękopisu podał i wstępem pt. "Kartki z brulionu" opatrzył B...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1859.artykuł: Wantuła Jan: Dr Karol Ludwik Koniński. Kresy 1999 nr 37 s. 240-243 (wspomn.; oprac. i przygot. do druku Adam Fitas...) szczegóły 
1860.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nadana Katarzyna: Dzieło czy dziennik? Czym są "Ex labyrintho" i "Nox atra" Karola Ludwika Konińskiego. Kresy 2006 nr 48 s. 117-122  szczegóły 
1861.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nadana Katarzyna: Dzieło czy dziennik? Czym są "Ex labyrintho" i "Nox atra" Karola Ludwika Konińskiego. Kresy 2006 nr 48 s. 117-122  szczegóły 
  Konstrat Bartosz
    wiersze (alfabet tytułów)
1862.wiersz: Konstrat Bartosz: Mirabelki pod koniec zbiorów. Kresy 2002 nr 51/52 s. 153-154  szczegóły 
1863.wiersz: Konstrat Bartosz: Symetria postulowana. Kresy 2002 nr 51/52 s. 153  szczegóły 
1864.wiersz: Konstrat Bartosz: Tch[!] w tchu. Kresy 2002 nr 51/52 s. 154-155  szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
1865.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Adamiec Marek: Przeglądamy... malarstwo włoskie.... Kresy 1996 nr 28 s. 181-185 (fel....) szczegóły 
1866.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Książki przedostatnie. Kresy 1993 nr 16 s. 99-110  szczegóły 
recenzja: Czapliński Przemysław: Nic do napisania. Kresy 1993 nr 14 s. 180-183  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1867.wywiad: Sosnowska Danuta: Kresy mogą być zarzewiem Karabachu lub ciepłym plastrem na obolałe boki społeczeństw. Kresy 1993 nr 13 s. 50-55  szczegóły 
1868.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łozowska Katarzyna R.: Postkolonialne spojrzenie na "Bohiń" Tadeusza Konwickiego. Kresy 2010 nr 81/82 s. 121-129  szczegóły 
1869.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sobolewska Anna: "Kompleks polski" jako alchemia Peerelu. Kresy 1994 nr 17 s. 51-61  szczegóły 
  Kopiec Bogusław
    wiersze (alfabet tytułów)
1870.wiersz: Kopiec Bogusław: Ck - odjazd. Kresy 1991 nr 6 s. 80  szczegóły 
1871.wiersz: Kopiec Bogusław: Stronami. Kresy 1991 nr 6 s. 79  szczegóły 
1872.wiersz: Kopiec Bogusław: Trzy przystanki w upale (Na jedną nutę śpiewka). Kresy 1991 nr 6 s. 80-1  szczegóły 
1873.wiersz: Kopiec Bogusław: Zbytki to jeszcze nie zbyteczność. Kresy 1991 nr 6 s. 79  szczegóły 
  Kornhauser Julian
1874.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Oniryczne domy gliwickiego dzieciństwa. Kresy 1996 nr 26 s. 160-163  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1875.wiersz: Kornhauser Julian: Do Aleksandra Jurewicza. Kresy 1997 nr 29 s. 7-8  szczegóły 
1876.wiersz: Kornhauser Julian: Do Piotra Sommera. Kresy 1997 nr 29 s. 5-6  szczegóły 
1877.wiersz: Kornhauser Julian: Obłoki. Kresy 1997 nr 29 s. 6-7  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1878.artykuł: Larek Michał: "To, co pierwotne". O pragnieniu powrotu do przezroczystego języka w twórczości Juliana Kornhausera. Kresy 2006 nr 65/66 s. 143-151  szczegóły 
1879.artykuł: Zawada Andrzej: Parę słów o wierszach Juliana Kornhausera. Kresy 1992 nr 12 s. 64-65  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1880.wywiad: Michajłów Adam: Poetyka nowofalowa jest mitem. Kresy 1992 nr 12 s. 61-63  szczegóły 
  Korzeniowski Tomasz
    proza (alfabet tytułów)
1881.proza: Korzeniowski Tomasz: Notatnik izraelski (Fragmenty). Kresy 1996 nr 27 s. 178-185  szczegóły 
  Kossowska Stefania
1882.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Habielski Rafał: Londyn nie tylko polski. Kresy 1995 nr 22 s. 150-153  szczegóły 
  Kotara Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1883.wiersz: Kotara Janusz: 13. Słonisko Bim-Bam-Bom. Kresy 2005 nr 61/62 s. 95  szczegóły 
1884.wiersz: Kotara Janusz: 14. Do pewności Snu. Kresy 2005 nr 61/62 s. 95-96  szczegóły 
1885.wiersz: Kotara Janusz: 15. Któremu się myli data urodzenia i godzina Śmierci. Kresy 2005 nr 61/62 s. 96  szczegóły 
1886.wiersz: Kotara Janusz: 15. Opowieść umierania; mój skarb, moje szczęście. Kresy 2005 nr 61/62 s. 96-97  szczegóły 
1887.wiersz: Kotara Janusz: Acephale (Kolęda). Kresy 2002 nr 51/52 s. 67  szczegóły 
1888.wiersz: Kotara Janusz: Cordiał Rromskich Pieśni. Kresy 2002 nr 51/52 s. 67  szczegóły 
1889.wiersz: Kotara Janusz: Dom stał się Twoim wnętrzem. Kresy 2002 nr 51/52 s. 66 (proza poet....) szczegóły 
1890.wiersz: Kotara Janusz: Wypisy z kardiologii. Kresy 2002 nr 51/52 s. 66-67  szczegóły 
  Kott Jan
    wywiady (alfabet autorów)
1891.wywiad: Kuharski Allen J.: Wychowany i piszący w sprzecznościach. Ostatni wywiad z Janem Kottem. Kresy 2003 nr 55/56 s. 107-123  szczegóły 
  Kowalczyk Andrzej Sławomir
    proza (alfabet tytułów)
1892.proza: Kowalczyk Andrzej Sławomir: Moskiewskie impresje człowieka ambitnego. Kresy 1995 nr 24 s. 263-267  szczegóły 
  Kowalczyk Andrzej Stanisław
    proza (alfabet tytułów)
1893.proza: Kowalczyk Andrzej St.: Amsterdam. Kresy 2001 nr 48 s. 40-60 (fragm. pośw. "Dziennikowi" Anny Frank...) szczegóły 
  Kowalewska Hanna
1894.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalbarczyk Adam: Tłumacz świat, Anno. Kresy 1991 nr 7 s. 160-161  szczegóły 
  Kowalewski Krzysztof (ur. 1972)
    wiersze (alfabet tytułów)
1895.wiersz: Kowalewski Krzysztof (ur. 1972): Dni. Kresy 2005 nr 51/52 s. 123  szczegóły 
1896.wiersz: Kowalewski Krzysztof (ur. 1972): Dzienniczek. Kresy 2005 nr 51/52 s. 125  szczegóły 
1897.wiersz: Kowalewski Krzysztof (ur. 1972): Folder. Kresy 2005 nr 51/52 s. 125  szczegóły 
1898.wiersz: Kowalewski Krzysztof (ur. 1972): Nowe dni. Kresy 2005 nr 51/52 s. 123  szczegóły 
1899.wiersz: Kowalewski Krzysztof (ur. 1972): Pekao Open. Kresy 2005 nr 51/52 s. 124  szczegóły 
1900.wiersz: Kowalewski Krzysztof (ur. 1972): Z "Wierszy awizowanych". Kresy 2005 nr 51/52 s. 124  szczegóły 
  Kowalewski Włodzimierz
1901.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewska Bogumiła: Pułapki naszego raju. Kresy 1999 nr 38/39 s. 191-193  szczegóły 
  Kozioł Kuba
    wiersze (alfabet tytułów)
1902.wiersz: Kozioł Kuba: Do i od. Kresy 1993 nr 16 s. 97  szczegóły 
1903.wiersz: Kozioł Kuba: Kątem oka. Kresy 1993 nr 16 s. 98  szczegóły 
1904.wiersz: Kozioł Kuba: Mineta: tłumacz przysięgły. Kresy 1995 nr 21 s. 38  szczegóły 
1905.wiersz: Kozioł Kuba: Wiersz o zwierzętach, ludziach i rzeczach. Kresy 1995 nr 21 s. 38-39  szczegóły 
1906.wiersz: Kozioł Kuba: Wspólny pień. Kresy 1993 nr 16 s. 97  szczegóły 
1907.wiersz: Kozioł Kuba: Zdjęcie A.P.. Kresy 1993 nr 16 s. 97  szczegóły 
  Kozioł Urszula
1908.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nasiłowska Anna: Pasja i pauza. Kresy 1997 nr 29 s. 183-184  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1909.wiersz: Kozioł Urszula: Ars poetica. Kresy 1994 nr 18 s. 17-18  szczegóły 
1910.wiersz: Kozioł Urszula: Mayflower w parku Iowy X, 91 [z tego cyklu:] Granatowa chmura pod wieczór.... Kresy 1992 nr 11 s. 7  szczegóły 
1911.wiersz: Kozioł Urszula: Mayflower w parku Iowy X, 91 [z tego cyklu:] Olśnienie. Kresy 1992 nr 11 s. 5-6  szczegóły 
1912.wiersz: Kozioł Urszula: Mayflower w parku Iowy X, 91 [z tego cyklu:] W jednej chwili. Kresy 1992 nr 11 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1913.artykuł: Szewc Piotr: Piszę, peregrynuję. Kresy 2000 nr 41 s. 254-256 (charakterystyka poezji Urszuli Kozioł...) szczegóły 
  Kozłowski Marcin
1914.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zacharewicz Paweł: Na werandzie tańczy elf. Kresy 1999 nr 37 s. 174-176  szczegóły 
  Krasiński Janusz
1915.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Prawda bez swojego rewersu. Kresy 1997 nr 31 s. 179-181  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1916.proza: Krasiński Janusz: Powrót w nieznane [pow., fragm.:] Klipsy. Kresy 1996 nr 26 s. 12-29  szczegóły 
1917.proza: Krasiński Janusz: Streptomycyna. Kresy 1994 nr 19 s. 24-29  szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1918.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Kilka pojęć ze słownika "filozoficznego" Krasińskiego. Kresy 2005 nr 64 s. 97-105 (Bóg, ciało, duch i dusza, natura w rozumieniu Z. Krasińskiego...) szczegóły 
1919.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Pęknięta kopuła. Kresy 2009 nr 79 s. 35-71 (fragm. ks.: Poezja "trzeciej epoki" O twórczości Zygmunta Krasińskiego...) szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
1920.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rudkowska Magdalena: "Pieśń [...] starej kolebki, starych mogił Litwy". Kresy 2007 nr 72 s. 47-53  szczegóły 
1921.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rudaś-Grodzka Monika: Wanda i wampiry. Kresy 2006 nr 68 s. 85-95  szczegóły 
  Krawiel Michał
    proza (alfabet tytułów)
1922.proza: Krawiel Michał: Ian Curtis. Kresy 2007 nr 69/70 s. 123-125  szczegóły 
1923.proza: Krawiel Michał: Proste i zakręty. Kresy 2007 nr 69/70 s. 121-123  szczegóły 
1924.proza: Krawiel Michał: Tomek. Kresy 2007 nr 69/70 s. 120-121  szczegóły 
1925.proza: Krawiel Michał: Tomek się rozpada. Kresy 2007 nr 69/70 s. 125-132  szczegóły 
  Kremza Arkadiusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1926.wiersz: Kremza Arkadiusz: Anorgazmia. Kresy 2003 nr 54/55 s. 124-125  szczegóły 
1927.wiersz: Kremza Arkadiusz: Bajka. Kresy 2003 nr 54/55 s. 125-126  szczegóły 
1928.wiersz: Kremza Arkadiusz: Krawędź (Pawłowi Targielowi). Kresy 2003 nr 54/55 s. 125  szczegóły 
1929.wiersz: Kremza Arkadiusz: Łap zająca. Kresy 1997 nr 32 s. 100-101  szczegóły 
1930.wiersz: Kremza Arkadiusz: "Memento mori". Kresy 1997 nr 32 s. 100  szczegóły 
1931.wiersz: Kremza Arkadiusz: Musi byc tak albo tak. Kresy 1997 nr 32 s. 101  szczegóły 
1932.wiersz: Kremza Arkadiusz: Nadawanie kształtu. Kresy 1997 nr 32 s. 102  szczegóły 
1933.wiersz: Kremza Arkadiusz: Rapa-Nui. Kresy 1997 nr 32 s. 101  szczegóły 
1934.wiersz: Kremza Arkadiusz: Start. Kresy 2003 nr 54/55 s. 124  szczegóły 
1935.wiersz: Kremza Arkadiusz: Tu. Kresy 2003 nr 54/55 s. 127  szczegóły 
1936.wiersz: Kremza Arkadiusz: Wanna bardziej żółta. Kresy 2003 nr 54/55 s. 126  szczegóły 
1937.wiersz: Kremza Arkadiusz: Wiersze z wody i żelaza [z tego cyklu:] Błysk. Kresy 2007 nr 69/70 s. 21  szczegóły 
1938.wiersz: Kremza Arkadiusz: Wiersze z wody i żelaza [z tego cyklu:] Jest śpiew. Kresy 2007 nr 69/70 s. 21  szczegóły 
1939.wiersz: Kremza Arkadiusz: Wiersze z wody i żelaza [z tego cyklu:] Jutro bedzie coś dla ciebie. Kresy 2007 nr 69/70 s. 21  szczegóły 
1940.wiersz: Kremza Arkadiusz: Wiersze z wody i żelaza [z tego cyklu:] Kto ostatni złapie kamień ten nie będzie miał w kogo rzucić. Kresy 2007 nr 69/70 s. 20  szczegóły 
1941.wiersz: Kremza Arkadiusz: Wiersze z wody i żelaza [z tego cyklu:] Niebo kamienie genitalia i ja. Kresy 2007 nr 69/70 s. 20  szczegóły 
1942.wiersz: Kremza Arkadiusz: Wiersze z wody i żelaza [z tego cyklu:] Oglonione sieci wybieli kiedyś ziemia lub wiatr. Kresy 2007 nr 69/70 s. 19  szczegóły 
1943.wiersz: Kremza Arkadiusz: Wiersze z wody i żelaza [z tego cyklu:] Połów. Kresy 2007 nr 69/70 s. 19  szczegóły 
1944.wiersz: Kremza Arkadiusz: Wiersze z wody i żelaza [z tego cyklu:] Tutaj życie motyla kończy się na zgrzycie przegryzanej gąsienicy. Kresy 2007 nr 69/70 s. 20  szczegóły 
1945.wiersz: Kremza Arkadiusz: Wiersze z wody i żelaza [z tego cyklu:] Żując moją wątrobę. Kresy 2007 nr 69/70 s. 22  szczegóły 
  Królikowski Bohdan
    proza (alfabet tytułów)
1946.proza: Królikowski Bohdan: Babunia (Wspomnienia). Kresy 1993 nr 13 s. 88-103  szczegóły 
  Kruk Erwin
1947.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Mazur "w poszukiwaniu utraconego czasu". Kresy 1990 2/3 63-73  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1948.proza: Kruk Erwin: Niedziela w grudniu. Kresy 1992 nr 12 s. 5-18  szczegóły 
  Kruk Mariusz
    proza (alfabet tytułów)
1949.proza: Kruk Mariusz: Od prostego prostym prosto czyli spostrzeżenia i uwagi prktyczno-filozofujące w "duchu czasu" (Wybór). Kresy 2001 nr 49 s. 198 (aforyzmy...) szczegóły 
1950.proza: Kruk Mariusz: Rozważania (Wybór). Kresy 2001 nr 49 s. 199-201 (aforyzmy...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1951.artykuł: Ciesielska Jolanta: Uciekinier mimo woli. Rzecz o Mariuszu Kruku. Kresy 2001 nr 28 s. 194-197 (o twórczości malarskiej i literackiej Mariusza Kruka...) szczegóły 
  Kruszyński Zbigniew
1952.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazurek Dorota: Sprostać rzeczywistości. O prozie Zbigniewa Kruszyńskiego. Kresy 1997 nr 32 s. 153-156  szczegóły 
1953.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazurek Dorota: Sprostać rzeczywistości. O prozie Zbigniewa Kruszyńskiego. Kresy 1997 nr 32 s. 153-156  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1954.proza: Kruszyński Zbigniew: Sektor. Kresy 1998 nr 35 s. 9-15  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1955.artykuł: Franczak Jerzy: "Podwojona obcość". Proza Zbigniewa Kruszyńskiego. Kresy 2009 nr 77/78 s. 105-126  szczegóły 
  Krzywicka Irena
1956.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koss Agata: Irena Krzywicka by Agata Tuszyńska. Kresy 1999 nr 38/39 s. 197-199  szczegóły 
  Krzyżanowski Jerzy Roman
    proza (alfabet tytułów)
1957.proza: Krzyżanowski Jerzy R.: Rotkaeppchen. Kresy 1993 nr 15 s. 139-144  szczegóły 
  Kubiak Zygmunt
1958.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koźmiński Leszek Maciej: O wieczności i Polsce śródziemnomorskiej. Kresy 1994 nr 19 s. 195-197  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1959.artykuł: Czapczyk Paweł: Nie było, a jest. O apokryfach Zygmunta Kubiaka. Kresy 2009 nr 79 s. 127-141  szczegóły 
1960.artykuł: Głębicka-Giza Barbara: Spotkanie z Zygmuntem Kubiakiem. Kresy 2000 nr 41 s. 263-264 (spraw. ze spotkania z Zygmunetem Kubiakiem, Lublin, 19 I 2000...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1961.wywiad: Czapczyk Paweł: Zrobiłem, co mogłem. Kresy 2007 nr 71 s. 122-126  szczegóły 
  Kubińska Ola
1962.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zgorzelski Andrzej: Rzecz poetycka. Kresy 1997 nr 30 s. 153-155 (sprost błedów druk., nr 31 s. 268...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1963.wiersz: Kubińska Ola: Kamień z Rosetty.... Kresy 1996 nr 25 s. 158 (proza poet....) szczegóły 
1964.wiersz: Kubińska Ola: Sen. Kresy 1996 nr 25 s. 157  szczegóły 
1965.wiersz: Kubińska Ola: Wolny przekład z Borgesa. Kresy 1996 nr 25 s. 157  szczegóły 
  Kuciak Agnieszka
1966.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Współrzędne oddalenia. Kresy 2005 nr 64 s. 189-191  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1967.wiersz: Kuciak Agnieszka: Ekloga śnieżna. Kresy 1995 nr 22 s. 142-143  szczegóły 
  Kuczkowski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1968.wiersz: Kuczkowski Krzysztof: Ciemność. Kresy 2002 nr 49 s. 97-98  szczegóły 
1969.wiersz: Kuczkowski Krzysztof: Głód. Kresy 2002 nr 49 s. 97  szczegóły 
1970.wiersz: Kuczkowski Krzysztof: Próba przepowiedni. Kresy 2002 nr 49 s. 98-99  szczegóły 
  Kuczok Wojciech
1971.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowski Michał: Pamiętnik z okresu dojrzewania. Kresy 2000 nr 44 s. 194-197  szczegóły 
1972.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Sny rodzinne. O powieści Wojciecha Kuczoka i prozie efektu rodzinnego. Kresy 2009 nr 77/78 s. 137-141  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1973.proza: Kuczok Wojciech: Pieron ognisty. Kresy 1997 nr 30 s. 49-54  szczegóły 
1974.proza: Kuczok Wojciech: Szkieleciarki. Kresy 2000 nr 42/43 s. 28-37  szczegóły 
  Kuczyńska-Koschany Katarzyna
    proza (alfabet tytułów)
1975.proza: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: A potem przychodzi śmierć... Kresy 2010 nr 81/82 s. 107 (proza poetycka...) szczegóły 
1976.proza: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Amis et petits amis. Kresy 2008 nr 73/74 s. 83 (proza poetycka...) szczegóły 
1977.proza: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Babcia. Kresy 2004 nr 57/58 s. 55-56  szczegóły 
1978.proza: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Boże Narodzenie. Kresy 2004 nr 57/58 s. 56  szczegóły 
1979.proza: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Chłopiec. Kresy 2010 nr 81/82 s. 107 (miniatura prozą...) szczegóły 
1980.proza: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Dzieciństwo, dzieciobójstwo. Kresy 2008 nr 73/74 s. 82 (miniatura prozą...) szczegóły 
1981.proza: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Horyzont we mgle. Kresy 2004 nr 57/58 s. 57  szczegóły 
1982.proza: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Jagły z suszem. Kresy 2004 nr 57/58 s. 54  szczegóły 
1983.proza: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Juillet eternel. Kresy 2010 nr 81/82 s. 106 (miniatura prozą...) szczegóły 
1984.proza: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Linie ucieczki. Kresy 2008 nr 73/74 s. 83 (proza poetycka...) szczegóły 
1985.proza: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Łania w styczniu. Kresy 2010 nr 81/82 s. 106 (miniatura prozą...) szczegóły 
1986.proza: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Małolat, recykling. Kresy 2004 nr 57/58 s. 56  szczegóły 
1987.proza: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Mirabelki. Kresy 2010 nr 81/82 s. 106 (miniatura prozą...) szczegóły 
1988.proza: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Modry. Kresy 2004 nr 57/58 s. 54-55  szczegóły 
1989.proza: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Nemo. Kresy 2010 nr 81/82 s. 107 (proza poetycka...) szczegóły 
1990.proza: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Obrzezany zabity. Kresy 2004 nr 57/58 s. 57  szczegóły 
1991.proza: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Pani od patrzenia. Kresy 2008 nr 73/74 s. 82-83 (proza poetycka...) szczegóły 
1992.proza: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Piękna Pani S.. Kresy 2004 nr 57/58 s. 54  szczegóły 
1993.proza: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Termometr. Kresy 2004 nr 57/58 s. 55  szczegóły 
1994.proza: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: [Trzydzieści siedem] 37. Kresy 2008 nr 73/74 s. 83 (proza poetycka...) szczegóły 
1995.proza: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Zanim ciałko. Kresy 2010 nr 81/82 s. 107 (miniatura prozą...) szczegóły 
1996.proza: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Zielony promień. Kresy 2004 nr 57/58 s. 56  szczegóły 
  Kuncewiczowa Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1997.artykuł: Stańczakowa Jadwiga: Spotkania z Marią Kuncewiczową. Kresy 1992 nr 9/10 s. 126-128 (relacja ze spotkań w VIII 1985...) szczegóły 
1998.artykuł: Stańczakowa Jadwiga: Wizyty u państwa Kuncewiczów. Kresy 1992 nr 9/10 s. 124-126 (relacje z wizyt w VII 1980 i VIII 1983...) szczegóły 
  Kurek Marcin (ur. 1970)
    wiersze (alfabet tytułów)
1999.wiersz: Kurek Marcin: A jednak. Kresy 1998 nr 35 s. 95  szczegóły 
2000.wiersz: Kurek Marcin: Car JE est un autre. Kresy 1998 nr 35 s. 95  szczegóły 
2001.wiersz: Kurek Marcin: Druja. Kresy 1998 nr 35 s. 94  szczegóły 
2002.wiersz: Kurek Marcin: Elegia. Kresy 1998 nr 35 s. 95  szczegóły 
2003.wiersz: Kurek Marcin: Lustro. Kresy 1998 nr 35 s. 94  szczegóły 
  Kurylak Józef
2004.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Zdobędziesz wszystko, jeśli wszystko stracisz. Kresy 1995 nr 24 s. 209-211 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
2005.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Jasne ciemności Józefa Kurylaka. Kresy 1993 nr 14 s. 248-249  szczegóły 
  Kuryluk Ewa
    proza (alfabet tytułów)
2006.proza: Kuryluk Ewa: Pochwała nieopowiedzialności. Kresy 1994 nr 18 s. 202-205 (szkic...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
2007.artykuł: Grabska Elżbieta: O Ewie Kuryluk. Kresy 1994 nr 18 s. 200-202 (biogram do "Leksykonu kultury polskiej na obczyźnie. 1939-1990"...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
2008.wywiad: Kitowska-Łysiak Małgorzata, Ujma Magdalena: Jestem zwierzak apolityczny.... Kresy 1994 nr 18 s. 193-199  szczegóły 
  Kuźnicki Sławomir
    wiersze (alfabet tytułów)
2009.wiersz: Kuźnicki Sławomir: alicja. Kresy 2004 nr 59 s. 51-52  szczegóły 
2010.wiersz: Kuźnicki Sławomir: Colse-up. Kresy 2004 nr 59 s. 52  szczegóły 
2011.wiersz: Kuźnicki Sławomir: Gott ist tot. Kresy 2004 nr 59 s. 51  szczegóły 
2012.wiersz: Kuźnicki Sławomir: Miasto nad rzeką. Kresy 2004 nr 59 s. 53  szczegóły 
2013.wiersz: Kuźnicki Sławomir: Seks kłamastwa i kasety video. Kresy 2004 nr 59 s. 52  szczegóły 
2014.wiersz: Kuźnicki Sławomir: Złośliwość rzeczy martwych. Kresy 2004 nr 59 s. 53  szczegóły 
  Kwietniewska Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
2015.wiersz: Kwietniewska Anna: Leżę w rzece potu.... Kresy 1994 nr 20 s. 144  szczegóły 
2016.wiersz: Kwietniewska Anna: Nie otwierać światła.... Kresy 1994 nr 20 s. 144  szczegóły 
2017.wiersz: Kwietniewska Anna: To już tylko strach.... Kresy 1994 nr 20 s. 143  szczegóły 
2018.wiersz: Kwietniewska Anna: Ziemia wyschła jak muszla.... Kresy 1994 nr 20 s. 143  szczegóły 
  Malczewski Jacek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
2019.artykuł: Kudelska Dorota: Wiersze Jacka Malczewskiego. Kresy 2009 nr 80 s. 205-206 (nt. wierszy inspirowanych uczuciem do Marii Balowej, wstęp do zbioru w...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lars Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
2020.wiersz: Lars Krystyna: Pamiętki z życiorysu. Kresy 1994 nr 20 s. 24-25  szczegóły 
2021.wiersz: Lars Krystyna: Rozmowa śmierci z mistrzem Polikarpem. Kresy 1994 nr 20 s. 24  szczegóły 
2022.wiersz: Lars Krystyna: Wiersze z dziesiątego piętra [z tego cyklu:] Ach, cóż za nieprzyzwoitość.... Kresy 1994 nr 20 s. 27  szczegóły 
2023.wiersz: Lars Krystyna: Wiersze z dziesiątego piętra [z tego cyklu:] Światełko. Kresy 1994 nr 20 s. 26  szczegóły 
2024.wiersz: Lars Krystyna: Wiersze z dziesiątego piętra [z tego cyklu:] "Telegram do ciebie! Podpisz!". Kresy 1994 nr 20 s. 26  szczegóły 
  Latawiec Bogusława
2025.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wielopolski Wojciech: Gra o siebie. Kresy 2002 nr 49 s. 174-178  szczegóły 
2026.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wciórka Justyna: "Odpominanie" pisma. Kresy 2004 nr 60 s. 168-172  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
2027.wiersz: Latawiec Bogusława: Chwieje się twoja.... Kresy 1991 nr 8 s. 40-41  szczegóły 
2028.wiersz: Latawiec Bogusława: Czas rzeki. Kresy 1991 nr 8 s. 39-40  szczegóły 
2029.wiersz: Latawiec Bogusława: Do matki. Kresy 2005 nr 61/62 s. 48  szczegóły 
2030.wiersz: Latawiec Bogusława: Jej kot jednooki. Kresy 2005 nr 61/62 s. 49  szczegóły 
2031.wiersz: Latawiec Bogusława: Powinieneś przyjść od strony.... Kresy 1991 nr 8 s. 40  szczegóły 
2032.wiersz: Latawiec Bogusława: Puszka słodyczy. Kresy 2005 nr 61/62 s. 47-48  szczegóły 
2033.wiersz: Latawiec Bogusława: Rzecz obca. Kresy 1991 nr 8 s. 39  szczegóły 
2034.wiersz: Latawiec Bogusława: Trzy zmyślone. Kresy 1991 nr 8 s. 41  szczegóły 
2035.wiersz: Latawiec Bogusława: Z takim samym łkaniem. Kresy 2005 nr 61/62 s. 49  szczegóły 
2036.wiersz: Latawiec Bogusława: Zwierzęta nocy [z tego cyklu:] Autostrada. Kresy 1994 nr 19 s. 57  szczegóły 
2037.wiersz: Latawiec Bogusława: Zwierzęta nocy [z tego cyklu:] Oko ziemi. Kresy 1994 nr 19 s. 56-57  szczegóły 
2038.wiersz: Latawiec Bogusława: Zwierzęta nocy [z tego cyklu:] Przedmioty biją o ścianę snu.... Kresy 1994 nr 19 s. 56  szczegóły 
2039.wiersz: Latawiec Bogusława: Zwierzęta nocy [z tego cyklu:] Taki wiersz ciemny.... Kresy 1994 nr 19 s. 57  szczegóły 
  Lazar Beniamin
    proza (alfabet tytułów)
2040.proza: Lazar Benjamin: Wizyta. Kresy 2005 nr 63 s. 26-34  szczegóły 
  Lech Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
2041.wiersz: Lech Joanna: Migawki. Kresy 2010 nr 81/82 s. 119  szczegóły 
2042.wiersz: Lech Joanna: Puste miejsca. Kresy 2010 nr 81/82 s. 120  szczegóły 
2043.wiersz: Lech Joanna: Roztopy. Kresy 2010 nr 81/82 s. 118  szczegóły 
2044.wiersz: Lech Joanna: Sygnały. Kresy 2010 nr 81/82 s. 118  szczegóły 
2045.wiersz: Lech Joanna: Ślady. Kresy 2010 nr 81/82 s. 119  szczegóły 
  Lechoń Jan
2046.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kołodziejczyk Ewa: Próba przyjaźni. O korespondencji Jana Lechonia oraz Zofii i Rafała Malczewskich. Kresy 2009 nr 79 s. 159-161  szczegóły 
2047.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hutnikiewicz Artur: Autoportret Lechonia. Kresy 1993 nr 16 s. 170-173  szczegóły 
2048.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hutnikiewicz Artur: Autoportret Lechonia. Kresy 1993 nr 16 s. 170-173  szczegóły 
2049.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pasterska Jolanta: "Hieroglificzny" Lechoń i "runiczny" Grydzewski. Kresy 2007 nr 72 s. 189-191  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
2050.listy: Lechoń Jan: [Listy]. Kresy 1998 nr 35 s. 213-223 (11 listów Jana Lechonia do Stanisława Balińskiego z l. 1945-1955; opra...) szczegóły 
  Lekszycki Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
2051.wiersz: Lekszycki Paweł: Dreszczowiec. Kresy 2001 nr 45/46 s. 98-99  szczegóły 
2052.wiersz: Lekszycki Paweł: Motyw z Wendersa. Kresy 2001 nr 45/46 s. 98  szczegóły 
2053.wiersz: Lekszycki Paweł: Z piątku na niedzielę (A. Pluszce). Kresy 2001 nr 45/46 s. 97  szczegóły 
  Leśmian Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
2054.artykuł: Bojnicki Grzegorz: Pierwsze krople burzy. Kresy 2000 nr 41 s. 86-96 (problem wiary w poezji Bolesława Leśmiana i Józefa Czechowicza...) szczegóły 
2055.artykuł: Kulik Adam Wiesław: Chłodnym okiem. Leśmian w Zamościu. Kresy 1991 nr 8 s. 137-141 (wspomn. o Bolesławie Leśmianie mieszkańców Zamościa: Janina Franczakow...) szczegóły 
2056.artykuł: Kulik Adam W.: Ta poezja zrodzona jest z cierpienia.... Kresy 1993 nr 15 s. 183-187 (zapis rozmowy z Janiną i Michałem Bojarczukami, zawierającą ich osobis...) szczegóły 
2057.artykuł: Kulik Adam: Miodny zapach sadów. Leśmian w Hrubieszowie. Kresy 1990 nr 4/5 s. 89-93 (wspomn. o Bolesławie Leśmianie mieszkańców Hrubieszowa; wypow.: Bronis...) szczegóły 
2058.artykuł: Orliński Marcin: Ironia i perwersja w poezji Bolesława Leśmiana. Kresy 2007 nr 71 s. 215-222  szczegóły 
2059.artykuł: Trznadel Jacek: Natura, Bóg i człowiek w poezji Leśmiana. Rozmowa z Jackiem Trznadelem, pisarzem, poetą, krytykiem, edytorem twórczości Bolesława Leśmiana. Kresy 2009 nr 79 s. 145-149 (rozm. Eliza Leszczyńska-Pieniak...) szczegóły 
2060.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowicki Bogdan: Kalectwo li tylko wojenne? - gnostyczny supeł w "Żołnierzu" Bolesława Leśmiana. Kresy 2007 nr 71 s. 222-228  szczegóły 
  Liciński Ludwik Stanisław
2061.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stala Marian: Liciński: poetyka dotkliwości. Kresy 2002 nr 51/52 s. 166-169  szczegóły 
  Limanowski Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
2062.artykuł: Proza o najdalszych kresach. Kresy 1993 nr 15 s. 50-56 (nt. prozy wspomn. Kazimiery Iłłakowiczówny i Bolesława Limanowskiego p...) szczegóły 
  Lipska Ewa
2063.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mackiewicz Paweł: Dowód na nieistnienie. Kresy 2007 nr 69/70 s. 173-174  szczegóły 
2064.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mackiewicz Paweł: Wszelki wypadek. Kresy 2005 nr 64 s. 187-188  szczegóły 
  Lipski Leo
    proza (alfabet tytułów)
2065.proza: Lipski Leo: Już utonął.... Kresy 1995 nr 24 s. 34-36  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
2066.artykuł: Gosk Hanna: Opowiem wam o... sobie. Kresy 1995 nr 24 s. 37-48 (o twórcz....) szczegóły 
2067.artykuł: Niewiadomski Andrzej: Pomiędzy milczeniem a próbą powieści. Na marginesie drugiego krajowego wydania opowiadań Leo Lipskiego. Kresy 1992 nr 12 s. 115-120  szczegóły 
  Lisowski Krzysztof
2068.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klejnocki Jarosław: Przechodzenie przez rzekę (Schizofreniczna podróż krytyka). Kresy 1998 nr 33 s. 137-139  szczegóły 
2069.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Poszukiwacz najpotrzebniejszych słów. Kresy 1994 nr 19 s. 278-279  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
2070.wiersz: Lisowski Krzysztof: Credo. Kresy 1997 nr 32 s. 37-38  szczegóły 
2071.wiersz: Lisowski Krzysztof: Dwa wiersze o pracy. Kresy 1997 nr 32 s. 36-37  szczegóły 
2072.wiersz: Lisowski Krzysztof: [Haiku]. Kresy 1994 nr 18 s. 31-33  szczegóły 
2073.wiersz: Lisowski Krzysztof: I dziękuję Ci jeszcze za to.... Kresy 2001 nr 45/46 s. 18-19  szczegóły 
2074.wiersz: Lisowski Krzysztof: Nasz mały braciszek.... Kresy 1997 nr 32 s. 38  szczegóły 
2075.wiersz: Lisowski Krzysztof: Pogubione obrazy. Kresy 1991 nr 6 s. 26-28  szczegóły 
2076.wiersz: Lisowski Krzysztof: Pokonany. Kresy 2001 nr 45/46 s. 16-17  szczegóły 
2077.wiersz: Lisowski Krzysztof: Portret czterdziestodwulatka. Kresy 1997 nr 32 s. 35-36  szczegóły 
2078.wiersz: Lisowski Krzysztof: Rozszerzający się sen (Lechowi Majewskiemu). Kresy 1997 nr 32 s. 38-39  szczegóły 
2079.wiersz: Lisowski Krzysztof: Słowa dorzeczne. K