PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Znad Wilii
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Smaszcz Waldemar: Z dziejów polonistyki wileńskiej: prof. Manfred Kridl i prof. Konrad Górski. Znad Wilii 1990 nr 7 s. 4-5 (obszerniej o polemice metodologicznej między badaczami....) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Czerniawski Tadeusz: Jagiełło, Podbipięta i integracja europejska. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 71-76 (dot. m.in. literatury, zwłaszcza romantycznej i pozytywistycznej, jako...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Szkice wileńskie. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 141-142  szczegóły 
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Marmur i blask. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 152-153  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Inspiracje dawne i dzisiejsze. Znad Wilii 1994 nr 25 s. 7  szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.P.: Przywracanie i dług pamięci. Znad Wilii 1993 nr 17 s. 6  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.P.: Zbiorowy dorobek. Vilniana. Znad Wilii 1993 nr 14 s. 8  szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Życie literackie. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 379-381  szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dalecka Teresa: Życie literackie. Znad Wilii 1997 nr 24 s. 3 (nota spraw....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piotrowiczowa Danuta: Z dziejów teatru romantycznego. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 7  szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Ty jesteś jak zdrowie. Vilniana. Znad Wilii 1994 nr 4 s. 8  szczegóły 
artykuł: Wachowicz Barbara: Znad Wilii 1994 nr 18 s. 8 (wyw. nt. książki, rozm. Romuald Mieczkowski...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Wachowicz Barbara: Znad Wilii 1994 nr 18 s. 8 (wyw. nt. książki, rozm. Romuald Mieczkowski...) szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaleda Algis: Dziedzictwo romantyzmu. Znad Wilii 1994 nr 26 s. 6  szczegóły 
artykuł: (W.M.): Wileńskie konteksty romantyczne. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 2 (nota o inauguracji w ramach spotkań Środy Poetyckiej w Celi Konrada w ...) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1997 nr 8 s. 3 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Werowska Danuta: Przełom nieznany?. Znad Wilii 1999 nr 22 s. 8  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunin Janusz: To więcej, niż kronika Śród Literackich. "60 lat temu skończyła się pewna epoka". Znad Wilii 1999 nr 11 s. 5, 8  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polskie życie kulturalne na Litwie Kowieńskiej (1919-1940). Znad Wilii 1998 nr 18 s. 5  szczegóły 
recenzja: Pukszto Andrzej: W hołdzie Polakom Kowieńszczyzny. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 7  szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 17 s. 6  szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunin Janusz: "Wilno - miasto poetów" (Z Czesławem Miłoszem w tle). Znad Wilii 2004 nr 2 s. 144-150  szczegóły 
nawiązanie: Ponarski Zenowiusz: Paszport Miłosza i inne sprawy. Znad Wilii 2004 nr 4 s. 153-155  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Między sekcją twórczości oryginalnej a "Żagarami" (Na literackich tropach Wilna). Znad Wilii 1997 nr 13 s. 5 (nt. działanościw Wilnie grupy literackiej STO - Sekcji Twórczości Oryg...) szczegóły 
20.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Motywy białoruskie w poezji żagarystów. Znad Wilii 1997 nr 1 s. 6, nr 2 s. 7  szczegóły 
21.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Regionalny pejzaż Żagarystów. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 115-125 (z not. o autorze artykułu...) szczegóły 
22.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Śmiech żagarystów. Znad Wilii 2004 nr 1 s. 125-132 (humorystyczno-satyryczna twórczość żagarystów...) szczegóły 
23.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Organizacje polskie na Litwie w latach 1919-1940. Znad Wilii 1993 nr 25 s. 6 (m.in. nt. Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego "Pochodnia", Towarzystwa ...) szczegóły 
24.artykuł: Lam Andrzej: Środowisko "Żagarów". Znad Wilii 1993 nr 20 s. 6-7  szczegóły 
25.artykuł: Michalski Waldemar: Odkryć Wołyń na nowo (Czechowicz, Iwaniuk, Łobodowski, Czaykowski) (Pamięci syna Janusza Michalskiego). Znad Wilii 2006 nr 4 s. 106-114 (motyw Wołynia w twórczości poetów tego regionu, także nt. działalności...) szczegóły 
26.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Czy "Radion sam pierze"?. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 127-138 (dot. specyfiki poezji "Żagarystów" i ich współczesnej recepcji; z not....) szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dalecka Teresa: Naukowy tydzień w Wilnie. Znad Wilii 1999 nr 19 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wiersze w Wilnie. Znad Wilii 1999 nr 18 s. 2 (nota zapow....) szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piotrowicz Wojciech: Jako otwarty skarb.... Znad Wilii 1993 nr 14 s. 1  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
29.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Białek-Szwed Olga: Z Lublina po Wilno i Nowy Jork. Uwagi o "Kluczach i słowach" Waldemara Michalskiego. Znad Wilii 2012 nr 1 s. 57-64  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Polsko-litewskie pogranicze literackie. Znad Wilii 1993 nr 6 s. 8 (wyw., rozm. Wanda Marcinkiewicz...) szczegóły 
31.artykuł: Kalczyńska Maria: Wilnianie w Niemczech. Ich dokonania twórcze i naukowe. Znad Wilii 2006 nr 4 s. 126-135 (m.in. nt. następujących literatów: Anatol Kobyliński, Maria Kolenda, J...) szczegóły 
32.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Niedocenieni i przecenieni. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 6 (fel....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
33.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Marmur i blask. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 152-153  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Karas Romuald: Z odsieczą dla literatury "niczyjej". Współczesna poezja polska Wileńszczyzny. Znad Wilii 1993 nr 21 s. 6 (wyw., rozm. Teresa Ratkiewicz-Suchocka...) szczegóły 
35.artykuł: Kukałowicz Beata: Polska poezja Wileńszczyzny końca XX wieku. Wybrane motywy. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 331-359 (dot. motywów miasta Wilna, Ostrej Bramy i dialogów z poezją Adama Mick...) szczegóły 
36.artykuł: Melkowski Stefan: Współczesna poezja polska w Wilnie. Próba szkicu krytyczno-literackiego. Znad Wilii 1992 nr 24 s. 4-5  szczegóły 
37.artykuł: Sikora Jerzy: Współcześni poeci polscy na Wileńszczyźnie. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 111-145 (omówienie twórczości następujących poetów: Romuald Mieczkowski, Alicja...) szczegóły 
38.artykuł: Smaszcz Waldemar: Złocone Wilno (Współczesna poezja polska na Litwie). Znad Wilii 1997 nr 20 s. 8, nr 21 s. 8 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
39.artykuł: Stankiewicz Krystyna: Motywy Mickiewiczowskie we współczesnej poezji wileńskiej. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 7 (postacie Adama Mickiewicza i Maryli Wereszczakówny jako temat poezji p...) szczegóły 
40.artykuł: Szostakowski Józef: Diamenty wśród rosy (Spacerkiem po poezji sprzed 40 lat). Znad Wilii 1997 nr 12 s. 8 (dot. poezji tworzonej na Wileńszczyźnie; z fragm. utworów...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Górecka Ewa: Spadkobiercy Jagiellonów - język jako znak wielokulturowości we wspomnieniach Pawła Jasienicy, Ireny Sławińskiej oraz Czesława Miłosza. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 118-132 (dot. wspomnień Pawła Jasienicy, Czesława Miłosza, Ireny Sławińskiej; z...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
42.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Białek-Szwed Olga: Z Lublina po Wilno i Nowy Jork. Uwagi o "Kluczach i słowach" Waldemara Michalskiego. Znad Wilii 2012 nr 1 s. 57-64  szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Wilnianie w literaturze. I Światowy Zjazd Wilniuków. Znad Wilii 2009 nr 3 s. 17-22 (spraw. i omów....) szczegóły 
artykuł: Wilnianie w literaturze. I Światowy Zjazd Wilniuków. Znad Wilii 2009 nr 3 s. 17-22 (spraw. i omów....) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Na Zamku Królewskim w Warszawie: "Czy polska poezja na Litwie żyje?". Znad Wilii 2009 nr 3 s. 15-17 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Mieczkowski Romuald: Wilno - miasto poetów. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 33-38 (nt. filmu "Wilno - miasto poetów" poświęconego współczesmy poetom pols...) szczegóły 
polemika: Mieczkowski Romuald: Kij w mrowisko. Znad Wilii 2007 nr 2 s. 26-29  szczegóły 
46.artykuł: Sikora Jerzy: Współcześni poeci polscy na Wileńszczyźnie. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 111-145 (omówienie twórczości następujących poetów: Romuald Mieczkowski, Alicja...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Znad Odry [z tego cyklu:] Powieść kryminalna jako zwierciadło?. Znad Wilii 2009 nr 1 s. 15-16  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Znad Odry [z tego cyklu:] Latający cyrk literacki. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 38-39 (fel. nt. miałkości imprez literackich...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Udział literatów w życiu politycznym i społecznym
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: PPP Porozumienie Ponad Podziałami: Do Parlamentu RP. Znad Wilii 1990 nr 15 s. 3 (nota o apelu do Parlamentu RP o poparcie niepodległości Litwy; podp. m...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1995 nr 3 s. 7 (ogł....) szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1996 nr 3 s. 6 (ogł....) szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1999 nr 4 s. 6 (ogł....) szczegóły 
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1997 nr 2 s. 5 (ogł....) szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1999 nr 4 s. 6 (ogł....) szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rybałko Alicja: Kto odzidziczy kresową lirę. Znad Wilii 1999 nr 7 s. 7 (refleksje członka jury nt. prac konkursowych...) szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1998 nr 9 s. 7 (ogł....) szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1992 nr 3 s. 6 (ogł....) szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1996 nr 1 s. 8 (ogł....) szczegóły 
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: X Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Buławę Hetmańską. Znad Wilii 1997 nr 3 s. 8 (regulamin...) szczegóły 
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1998 nr 1 s. 7 (ogł....) szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1999 nr 3 s. 7 (ogł....) szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Ósme] VIII Międzynarodowe Spotkania Poetyckie "Wrzeciono 2002". Znad Wilii 2001 nr 2 s. 144 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Międzynarodowy Konkurs im. Cypriana Norwida. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 139-140 (ogłoszenie konkursu, regulamin...) szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1996 nr 24 s. 5 (ogł....) szczegóły 
65.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1999 nr 7 s. 7 (ogł....) szczegóły 
66.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Na polonijnym szlaku. Znad Wilii 1996 nr 23 s. 3 (lista nagród...) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1996 nr 15 s. 5 (ogłoszenie...) szczegóły 
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1999 nr 23 s. 5 (ogł., z regulaminem konkursu...) szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: VIII Polonijny Konkurs Poezji "Najdroższe Gniazdo Rodzinne". Znad Wilii 2001 nr 2 s. 142-143 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 259 (ogłoszenie...) szczegóły 
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Buryło Wacław: Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 185 (list do redakcji autorstwa organizatora konkursu...) szczegóły 
artykuł: V Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O ludzką twarz człowieka". Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 185-186 (ogłoszenie konkursu;...) szczegóły 
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 260-261 (ogłoszenie...) szczegóły 
72.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1995 nr 11 s. 6 (ogł....) szczegóły 
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1998 nr 9 s. 7 (ogł....) szczegóły 
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1999 nr 8 s. 7 (ogł....) szczegóły 
75.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 143 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
76.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwiatkowski-Cugow Tadeusz: Znad Wilii 1996 nr 23 s. 7 (ogł....) szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Organizacje polskie na Litwie w latach 1919-1940. Znad Wilii 1993 nr 26 s. 2 (ogł....) szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka w Karczewie. Znad Wilii 1997 nr 3 s. 3 (ogl....) szczegóły 
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1998 nr 3 s. 7 (ogł....) szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1999 nr 6 s. 7 (ogł....) szczegóły 
81.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1996 nr 18 s. 5 (ogłoszenie...) szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1998 nr 9 s. 7 (ogł....) szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 260-261 (ogłoszenie...) szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1990 nr 16 s. 2 (ogł....) szczegóły 
85.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1993 nr 1 s. 8 (ogł....) szczegóły 
86.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Organizacje polskie na Litwie w latach 1919-1940. Znad Wilii 1993 nr 26 s. 2 (ogł....) szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karaś Romuald: Echa Spotkań Poetyckich "Maj nad Wilią". Znad Wilii 1994 nr 17 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: W.M.: Talenty Jóźwika z Wąglan. Znad Wilii 1994 nr 16 s. 8 (nt. twórcy konkursu Waldemara Jóźwika z okazji jego pobytu na Litwie...) szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1990 nr 7 s. 2 (ogł....) szczegóły 
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: U progu Kresów. Znad Wilii 1994 nr 7 s. 7  szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1995 nr 6 s. 7 (ogł....) szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1997 nr 5 s. 7 (ogł....) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
92.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Z sercem. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 28-29 (spraw....) szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: W stronę dzieciństwa. Znad Wilii 2007 nr 2 s. 24-25 (spraw....) szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Maciej, Mieczkowski Romuald: Na ziemi Zygmunta Krasińskiego. Znad Wilii 2012 nr 4 s. 22-23 (spraw....) szczegóły 
95.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Samborski Tadeusz: Kresowa siła ducha. Znad Wilii 2009 nr 4 s. 110 (spraw. z przebiegu imprezy z udziałem literatów, obszernie nt. spotkań...) szczegóły 
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Jubileuszowe Legnickie Dni Kultury Kresowej. Znad Wilii 2011 nr 4 s. 8-9 (spraw....) szczegóły 
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Krynica pod koniec września. Znad Wilii 2006 nr 4 s. 43-44 (spraw....) szczegóły 
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Poeci w mieście Nikifora. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 19-20 (spraw....) szczegóły 
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dalecka Teresa: Być interesującym dla siebie. Znad Wilii 1997 nr 24 s. 3 (spraw....) szczegóły 
100.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Szukając Kresów. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 31-32 (spraw....) szczegóły 
101.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Literatura Pogranicza w Rzeszowie. Znad Wilii 2008 nr 2 s. 50-52 (spraw....) szczegóły 
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Wielkie Księstwo Poezji w Willi Decjusza. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 51-52 (spraw....) szczegóły 
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Wileńscy poeci w Polsce - 2005. Jesień Pogórza. Znad Wilii 2005 nr 4 s. 103-105 (spraw....) szczegóły 
104.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Liryczno-satyryczna Galicja. Znad Wilii 2006 nr 4 s. 49-51 (spraw....) szczegóły 
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: T.B.: Międzynarodowy Kongres Poetów. Znad Wilii 1994 nr 22 s. 2  szczegóły 
106.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bończa Tomasz: Wilnian wojaże z pegazem: XVII Międzynarodowy Listopad Poetycki. Znad Wilii 1994 nr 26 s. 7  szczegóły 
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Osiemnasty] XVIII Międzynarodowy Listopad Poetycki. Znad Wilii 1995 nr 23 s. 3 (nota spraw....) szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Wojaże poetyckie: Słońce w listopadzie. Znad Wilii 1996 nr 24 s. 3  szczegóły 
109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Poznań - Jubileuszowy Listopad Poetycki. Znad Wilii 1997 nr 23 s. 8 (spraw....) szczegóły 
110.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: T.B.: Listopad Poetycki w Poznaniu. Znad Wilii 1998 nr 23 s. 7 (spraw....) szczegóły 
111.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Święto Poezji w Poznaniu. Znad Wilii 1999 nr 23 s. 8 (spraw....) szczegóły 
112.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Wileńscy poeci w Polsce - 2005. XXVIII Międzynarodowy Listopad Poetycki. Znad Wilii 2005 nr 4 s. 105-106 (spraw....) szczegóły 
113.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: W Poznaniu po raz trzydziesty. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 25-27 (spraw....) szczegóły 
114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: W Poznaniu i okolicach. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 49-50 (spraw....) szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Listopad Poetycki w Poznaniu. Znad Wilii 2009 nr 4 s. 40-41 (spraw....) szczegóły 
116.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: XXIII Międzynarodowy Listopad Poetycki. Znad Wilii 2010 nr 4 s. 13-14 (spraw....) szczegóły 
117.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Z poezją w Poznaniu w listopadzie. Znad Wilii 2011 nr 4 s. 14 (spraw....) szczegóły 
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: W stronę życia. Jesienne podróże wilnian. Znad Wilii 1994 nr 24 s. 2  szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: [Szósty] VI Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. Znad Wilii 1995 nr 20 s. 2  szczegóły 
120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bończa Tomasz: Jesienne wojaże poetów wileńskich: Nie ma jak "najazd" poetów.... Znad Wilii 1996 nr 20 s. 5 (spraw....) szczegóły 
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich, Brzeg (Wojaże pod Pegazem). Znad Wilii 1997 nr 20 s. 8 (spraw....) szczegóły 
122.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Podróż pod Pegazem. W Brzegu. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 8 (spraw....) szczegóły 
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Najazd Poetów na Zamek w Brzegu. Znad Wilii 1999 nr 20 s. 8 (spraw....) szczegóły 
124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Wileńscy poeci w Polsce - 2005. Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich. Znad Wilii 2005 nr 4 s. 106-108 (spraw....) szczegóły 
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Przez trzy województwa. Serbołużyczanie. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 44-48 (spraw....) szczegóły 
126.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: "Ojczyzny naszych serc". Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. Znad Wilii 2009 nr 4 s. 37-39 (spraw....) szczegóły 
127.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: XXI Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich. Znad Wilii 2010 nr 4 s. 14-15 (spraw....) szczegóły 
128.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Wielokulturowość, Wspólnota poezji (i nie tylko) w Opolu, Brzegu i Krakowie. Znad Wilii 2011 nr 4 s. 9-13 (spraw....) szczegóły 
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Off Morf - Maraton Poetów i Performerów. Znad Wilii 2006 nr 4 s. 52 (spraw....) szczegóły 
130.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Port Poetycki. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 30-31 (spraw....) szczegóły 
131.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Wileńscy poeci w Polsce - 2005. III Polonijne Spotkania Literacko-Artystyczne. Znad Wilii 2005 nr 4 s. 102-103 (spraw....) szczegóły 
132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: W.M.: Poetycki plon wilnian (XXI Warszawska Jesień Poezji). Znad Wilii 1992 nr 26 s. 6  szczegóły 
133.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bończa Tomasz: Wilnian wojaże z pegazem: XXIII Warszawska Jesień Poezji. Znad Wilii 1994 nr 26 s. 7  szczegóły 
134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Dwudziesta czwarta]XXIV Warszawska Jesień Poezji. Znad Wilii 1995 nr 23 s. 3 (nota spraw....) szczegóły 
135.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bończa Tomasz: Jesienne wojaże poetów wileńskich: Warszawska Jesień Poezji - tym razem jubileuszowa!. Znad Wilii 1996 nr 20 s. 5 (spraw....) szczegóły 
136.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Wojaże pod Pegazem. Znad Wilii 1997 nr 20 s. 8 (spraw....) szczegóły 
137.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Podróż pod Pegazem. W Brzegu i w Warszawie. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 8 (spraw....) szczegóły 
138.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szostakowski Józef: Warszawska Jesień Poezji. Znad Wilii 1999 nr 20 s. 8 (spraw....) szczegóły 
139.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Wileńscy poeci w Polsce - 2005. Litwa - gość honorowy Warszawskiej Jesień Poezji. Znad Wilii 2005 nr 4 s. 100-102 (spraw....) szczegóły 
140.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Warszawska Jesień Poezji. Znad Wilii 2006 nr 4 s. 46-47 (spraw....) szczegóły 
141.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: XXXVI Warszawska Jesień Poezji. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 22 (spraw....) szczegóły 
142.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: "Polonijni" poeci na Warszawskiej Jesień Poezji. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 43-44 (spraw....) szczegóły 
143.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Kziuki w Lidzbarku Warmińskim i w Warszawie. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 44-47 (spraw....) szczegóły 
144.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Wigilia Słowa przed Witem Stwoszem. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 31-33 (spraw....) szczegóły 
145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: WwW czyli "Wilno w Warszawie". Znad Wilii 2011 nr 4 s. 16-18 (nt. formuły nowego festiwlu promującego polską sztukę na Litwie...) szczegóły 
146.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Zaduszki Poetyckie. Znad Wilii 2006 nr 4 s. 52 (spraw....) szczegóły 
147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bielski Janusz: Echa XXII Warszawskiej Jesieni Poezji i imprezy literackiej "Znad Wilii i Olzy". Znad Wilii 1993 nr 26 s. 7  szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
148.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pawlak Edmund: Bene Merentibus. Znad Wilii 2009 nr 4 s. 22-23 (inf. o nagr. w art....) szczegóły 
149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Suchocki Grzegorz: Nagroda dla Naczelnego. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 153 (list do red. z inf. o nagr....) szczegóły 
150.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1992 nr 5 s. 2  szczegóły 
151.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bielski Janusz: Echa XXII Warszawskiej Jesieni Poezji i imprezy literackiej "Znad Wilii i Olzy". Znad Wilii 1993 nr 26 s. 7 (laureaci...) szczegóły 
152.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1992 nr 26 s. 6  szczegóły 
153.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1992 nr 26 s. 6  szczegóły 
154.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bielski Janusz: Echa XXII Warszawskiej Jesieni Poezji i imprezy literackiej "Znad Wilii i Olzy". Znad Wilii 1993 nr 26 s. 7 (laureaci...) szczegóły 
155.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Nagroda im. Witolda Hulewicza dla wilnian. Znad Wilii 2006 nr 4 s. 53-56 (spraw. z wręczenia nagród...) szczegóły 
156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bielski Janusz: Echa XXII Warszawskiej Jesieni Poezji i imprezy literackiej "Znad Wilii i Olzy". Znad Wilii 1993 nr 26 s. 7  szczegóły 
157.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1997 nr 24 s. 5 (not....) szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
158.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1997 nr 22 s. 2 (not....) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Polski PEN Club (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
159.artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Poeci z polskiego PEN-Clubu w Wilnie. Po drodze do celi Konrada - redakcja "Znad Wilii". Znad Wilii 1994 nr 7 s. 2 (Wilno, III 1994...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Białystok (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
160.artykuł: Mieczkowski Romuald: U Sleńdzińskich. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 29-30 (spraw. z udziału w spotkaniu poetyckim "Czwartki u Sleńdzińskich"...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Katowice (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
161.artykuł: Szostakowski Józef: W Katowicach z udziałem wilnian. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 3 (o wizycie polskich poetów z Wilna, 3-4 XII 1998...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Łomża (życie literackie)
162.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: T.B.: Łomżyński Czerwiec Literacki. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 6 (sparw....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Ostrołęka (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
163.artykuł: Ladziński Adam: Od pomysłu do konkretów. Znad Wilii 2009 nr 2 s. 157 (propozycja zorganizowania w Ostrołęce warsztatów poetów z Ostrołęki z ...) szczegóły 
164.artykuł: Ladziński Adam: Propozycja współpracy od młodych poetów w Ostrołęce. Znad Wilii 2009 nr 1 s. 153 (list do red. od przedstawiciela środowiska poetów z Ostrołęki z propoz...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Warszawa (życie literackie)
165.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szostakowski Józef: Wielość języków, bogactwo tematów, szlachetność treści. VI Warszawskie Dni Literatury. Znad Wilii 1998 nr 10 s. 8 (spraw....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Wrocław (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
166.artykuł: Mieczkowski Romuald: Dalszy ciąg spotkań nad Odrą. Znad Wilii 1995 nr 20 s. 2 (o pobycie poetów polskich z Wilna i spotkaniach w redakcjach Wydawnict...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Zielona Góra (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
167.artykuł: Bończa Tomasz: Wilnianie w Zielonej Górze. Wojaże pod Pegazem. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 3 (spraw. z pobytu polskich poetów z Litwy w Zielonej Górze...) szczegóły 
168.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Wilno nad Odrą. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 6 (nt. z pobytu polskich poetów z Litwy w Zielonej Górze...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
169.artykuł: 1997 - nasze kalendarium. Znad Wilii 1997 nr 24 s. 2 (kalendarz imprez m.in. literackich, które odbyły się w 1997 na Litwie...) szczegóły 
170.artykuł: 1998 - nasze kalendarium. Znad Wilii 1999 nr 1 s. 2 (dot. m.in. imprez i wydarzeń literackich...) szczegóły 
171.artykuł: Czerkas Stanisław: Lwowskie powroty do korzeni. Polacy na Ukrainie. Znad Wilii 1996 nr 18 s. 7 (wyw. z prezesem Polskiego Towarzystwa Kulturalnego we Lwowie; rozm. R...) szczegóły 
172.artykuł: Dalecka Teresa: Kalendarium wydarzeń. W kulturze. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 200-201 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie w I-III 2001...) szczegóły 
173.artykuł: Dalecka Teresa: Kalendarium wydarzeń. W kulturze. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 175-178 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie w IV-VI 2001...) szczegóły 
174.artykuł: Dalecka Teresa: W kulturze - kronika polska. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 396-399 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie w okresie VIII 20...) szczegóły 
175.artykuł: Dalecka Teresa: W kulturze - kronika polska. Znad Wilii 2007 nr 1-4 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie...) szczegóły 
176.artykuł: Dalecka Teresa: W kulturze - kronika polska. Znad Wilii 2008 nr 1-4 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie; nr 1-2 oprac. Te...) szczegóły 
177.artykuł: Dalecka Teresa: W kulturze - kronika polska. Znad Wilii 2005 nr 1-4 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie...) szczegóły 
178.artykuł: Dalecka Teresa: W kulturze - kronika polska. Znad Wilii 2004 nr 1-4 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie...) szczegóły 
179.artykuł: Dalecka Teresa: W kulturze - kronika polska. Znad Wilii 2003 nr 1-4 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie; nr 4 pt.: W kult...) szczegóły 
180.artykuł: Dąbrowa Krystyn: Wokół filmu TVP "Wilno poetyckie". Znad Wilii 2009 nr 4 s. 153-154 (nt. dokumentalnego filmu Telewizji Polskiej zrealizowanego podczas fes...) szczegóły 
181.artykuł: (D.P.): Kolejna Środa Literacka. Z kroniki kulturalnej. Znad Wilii 1993 nr 22 s. 2 (w Wilnie...) szczegóły 
182.artykuł: D.P.: Pasowanie. Znad Wilii 1993 nr 3 s. 1 (spraw. ze Środy Literackiej w Wilnie...) szczegóły 
183.artykuł: D.P.: Znad Wilii 1993 nr 4 s. 1 (spraw. ze Środy Literackiej w Wilnie...) szczegóły 
184.artykuł: J.B.: nauczyciele słuchali poezji. Znad Wilii 1998 nr 16 s. 3 (o wieczorze poetyckim z udziałem poetów: Romualda Mieczkowskiego, Józe...) szczegóły 
185.artykuł: J.B.: Wieczór literacko-zapoznawczy. Znad Wilii 1998 nr 16 s. 3 (o wieczorze poetyckim z udziałem poetów z Wilna i Bydgoszczy: Romualda...) szczegóły 
186.artykuł: J.Sz.: Poezja z muzyka - w parze. Znad Wilii 1998 nr 14 s. 3 (spraw. z poświęconego tematyce mickiewiczowskiej spotkania wileńskic...) szczegóły 
187.artykuł: J.Sz.: W Celi Konrada. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 7 (o wizycie w Wilnie literatów z Polski, 23-24 V 1998...) szczegóły 
188.artykuł: (ks): Kolejna Środa Literacka. Znad Wilii 1994 nr 4 s. 5 (w Wilnie, 2 II 1994...) szczegóły 
189.artykuł: (ks): Ukraińska Środa Literacka. Znad Wilii 1994 nr 6 s. 7 (pośw. Tarasowi Szwczence, Wilno, III 1994...) szczegóły 
190.artykuł: Ladziński Adam: Od pomysłu do konkretów. Znad Wilii 2009 nr 2 s. 157 (propozycja zorganizowania w Ostrołęce warsztatów poetów z Ostrołęki z ...) szczegóły 
191.artykuł: Ladziński Adam: Propozycja współpracy od młodych poetów w Ostrołęce. Znad Wilii 2009 nr 1 s. 153 (list do red. od przedstawiciela środowiska poetów z Ostrołęki z propoz...) szczegóły 
192.artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Nad Wilią i Olzą oraz w Warszawie. Znad Wilii 1994 nr 2 s. 6 (nt. spotk. poetów z Wilna i Czech, Czeski Cieszyn, XII 1993, także o p...) szczegóły 
193.artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Poeci z polskiego PEN-Clubu w Wilnie. Po drodze do celi Konrada - redakcja "Znad Wilii". Znad Wilii 1994 nr 7 s. 2 (Wilno, III 1994...) szczegóły 
194.artykuł: Mieczkowska Wanda: Udział poetów polskich z Wilna w niektórych imprezach literackich i kulturalnych w roku 2003. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 124-126 (w Polsce i na Litwie; wykaz...) szczegóły 
195.artykuł: Mieczkowski Maciej: Nagrody młodym talentom literackim. Znad Wilii 2012 nr 2 s. 12-13 (nt. konkursu lit. dla młodzieży w Wilnie...) szczegóły 
196.artykuł: Mieczkowski Maciej: W kulturze i jej okolicach. Znad Wilii 2009 nr 2 -4 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego; nr 2, 3 przy współpracy R...) szczegóły 
197.artykuł: Mieczkowski Maciej: W kulturze i jej okolicach. Znad Wilii 2010 nr 1-4 (dot. m.in. życia literackiego; w nrze 2-4 przy współpracy R.M. właśc. ...) szczegóły 
198.artykuł: Mieczkowski Maciej: W kulturze i jej okolicach. Znad Wilii 2011 nr 1-4 (dot. m.in. życia literackiego; przy współpracy R.M. właśc. Romuald Mi...) szczegóły 
199.artykuł: Mieczkowski Romuald: Wilno - miasto poetów. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 33-38 (nt. filmu "Wilno - miasto poetów" poświęconego współczesmy poetom pols...) szczegóły 
polemika: Mieczkowski Romuald: Kij w mrowisko. Znad Wilii 2007 nr 2 s. 26-29  szczegóły 
200.artykuł: Mieczkowski Romuald: Wilno poetyckie. Znad Wilii 2009 nr 4 s. 39-40 (nt. dokumentalnego filmu Telewizji Polskiej zrealizowanego podczas fes...) szczegóły 
201.artykuł: Młynarska-Ahrens Barbara: Imprezy dla grona wybranych. Znad Wilii 1996 nr 22 s. 6 (wyw. z założycielką i prezesem Klubu Żywego Słowa we Fricku w Szwajca...) szczegóły 
202.artykuł: Piotrowiczowa Danuta: Marcowa Środa Literacka. Znad Wilii 1993 nr 6 s. 1 (w Wilnie, spraw....) szczegóły 
nawiązanie: Banaitis Valdas: Znad Wilii 1993 nr 7 s. 2 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Timoszewicz Jerzy: Znad Wilii 1993 nr 7 s. 2 (list do red....) szczegóły 
203.artykuł: Strutyński Władysław: Polacy na świecie. Tożsamość i dziedzictwo narodowe Wileńszczyzny. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 179-182 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie w latach 1945-199...) szczegóły 
204.artykuł: T.B.: Jesienne dialogi. Słowo, wspieraj naszą nadzieję. Znad Wilii 1996 nr 23 s. 3 (nt. spotkań uczniów w szkołach Wileńszczyzny z poetami...) szczegóły 
205.artykuł: T.B.: Spotkanie w "Alinie". Znad Wilii 1996 nr 8 s. 2 (nota spraw. ze spotkania literackiego w kawiarni "Alina" w Wilnie, 3 I...) szczegóły 
206.artykuł: T.B.: Spotkanie ze studentami z Wrocławia. Znad Wilii 1997 nr 9 s. 5 (nota o prezentacji polskim studentom swej twórczości przez poetów pol...) szczegóły 
207.artykuł: T.B.: Strofy przy świecach. Znad Wilii 1998 nr 13 s. 2 (nota o wieczorze poezji polskiej, Wilno, 20 VI 1998...) szczegóły 
208.artykuł: T.B.: W kulturze, nauce, sporcie. Znad Wilii 2009 nr 1 s. 140-145 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie; oprac. T.B....) szczegóły 
209.artykuł: T.B.: Wśród "Włóczęgów". Znad Wilii 1997 nr 10 s. 6 (nt. wieczoru poetyckiego w Wilnie z udziałem Alicji Rybałko, Romualda ...) szczegóły 
210.artykuł: W kulturze - kronika polska. Znad Wilii 2006 nr 1-4 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie; oprac. Teresa Da...) szczegóły 
211.artykuł: W kulturze i okolicach. Znad Wilii 2012 nr 1-4 (dot. m.in. życia literackiego; nr 1 oprac. Maciej Mieczkowski, nr 2-4 ...) szczegóły 
212.artykuł: Znad Wilii 1998 nr 20 s. 1 (2 fotografie - poetów polskich z Litwy i Polski podczas imprezy w dwor...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Festiwale, konferencje ... (życie literackie polskie za granicą)
213.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Paczkowska Czesława: Panu hymn śpiewajmy. Znad Wilii 1994 nr 8 s. 8  szczegóły 
214.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dni Polski w Wilnie. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 1, 2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Lisowski Antoni: W oczekiwaniu na Maj. Znad Wilii 1997 nr 4 s. 2 (list czytelnika...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Jadą goście, jadą (Maj nad Wilią. IV Spotkania Poetyckie). Znad Wilii 1997 nr 11 s. 1, 4-5 (spraw., zawiera także: Kalendarium, s. 4, i Sponsorzy imprezy, s. 5...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Przygotowania trwają. Znad Wilii 1997 nr 8 s. 8  szczegóły 
artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: "Maj"- być musi!. Znad Wilii 1997 nr 3 s. 8 (art. przed imprezą...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Witamy uczestników święta. Znad Wilii 1997 nr 9 s. 8 (z programem imprezy...) szczegóły 
artykuł: Refleksje i wrażenia poetów, którzy uczestniczyli po raz pierwszy w imprezie. Znad Wilii 1997 nr 11 s. 5 (wypow.: Krystyna Konecka, Anna Sołbut, Jacek Lubart-Krzysica, Wincenty...) szczegóły 
artykuł: Suchodolski Bronisław: Maj nad Wilią. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Żukowski Aleksander: O "Maju nad Wilią". Znad Wilii 1997 nr 12 s. 2 (list do red....) szczegóły 
215.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Barański Marek: Znad Wilii 1998 nr 11 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Dalecka Teresa, Mieczkowski Romuald, Szostakowski Józef: My z Niego wszyscy. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 1, 4-6 (omów....) szczegóły 
artykuł: Kresowaty Zbigniew: Znad Wilii 1998 nr 11 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Konkrety imprezy. Maj nad. V Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1998 nr 3 s. 4 (program...) szczegóły 
artykuł: Szymański Wiesław: Po "Maju nad Wilią". Znad Wilii 1998 nr 12 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Witamy uczestników święta. My z Niego wszyscy. Znad Wilii 1998 nr 9 s. 1 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1998 nr 11 s. 1 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1998 nr 10 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1998 nr 9 s. 8 (program...) szczegóły 
216.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czuku Marek: Drodzy Przyjaciele!. Znad Wilii 1999 nr 11 s. 4 (refleksje nt. imprezy; list do red....) szczegóły 
artykuł: Echa VI Spotkań Poetyckich "Maj nad Wilią". Znad Wilii 1999 nr 11 s. 4 (refleksje nt. imprezy, wypow.: : Marek Czuku, Eryk Habowski, Jacek Lub...) szczegóły 
artykuł: Markiewicz Stanisław: Maj nad Wilią. Znad Wilii 1999 nr 4 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Na Ziemi Poezji i Muzyki. Przygotowania trwają. Znad Wilii 1999 nr 8 s. 8 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald, Szostakowski Józef: Spotkania pod Pegazem. Znad Wilii 1999 nr 10 s. 4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald, Szostakowski Józef: Wędrówki literackie. Znad Wilii 1999 nr 10 s. 4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Witamy uczestników imprezy. Maj nad Wilią. VI Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1999 nr 9 s. 1 (art. zapow....) szczegóły 
artykuł: Na Ziemi Poezji i Muzyki - program. Maj nad Wilią. VI Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1999 nr 9 s. 8 (program...) szczegóły 
artykuł: Na Ziemi Poezji i Muzyki. Maj nad Wilią. VI Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1999 nr 10 s. 1 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Śmieja Florian: Wrażenia zawiozę do Kanady. Znad Wilii 1999 nr 11 s. 4 (refleksje nt. imprezy; list do red....) szczegóły 
artykuł: Święto Poezji w fotoobiektywie. Kronika VI Międzynarodowych Spotkań Poetyckich "Maj nad Wilią". Znad Wilii 1999 nr 10 s. 5 (fotorep....) szczegóły 
artykuł: W.M.: W styczniu o maju (literackim). Znad Wilii 1999 nr 3 s. 8 (nt. przygotowań do imprezy...) szczegóły 
artykuł: Wyrazy wdzięczności. Znad Wilii 1999 nr 10 s. 4 (podp.: Uczestnicy VI Międzynarodowych Spotkań Poetyckich "Maj nad Wili...) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1999 nr 10 s. 4 (refleksje. nt. imprezy, wypow.: Henryk Szylkin, Florian Śmieja, Renata...) szczegóły 
217.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Maj nad Wilią (U schyłku wieku, u progu tysiąclecia). Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 206-209 (omówienie imprez towarzyszących...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: U schyłku Wieku, u progu Tysiąclecia (VII Międzynarodowe Spotkania Poetycke "Maj nad Wilią", 7-11 maja 2000 roku). Znad Wilii 2000 nr 1 s. 130 (omówienie; z programem Spotkań, s. 131-132...) szczegóły 
218.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Śladami Żagarystów. 13-17 maja. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 133-135 (art. zapowiadający imprezę...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Śladami Żagarystów. 70-lecie grupy "Żagary". Znad Wilii 2001 nr 2 s. 105-108 (nota sprawozdawcza z programem i podziękowaniami...) szczegóły 
artykuł: Piotrowicz Danuta: Pod znakiem "Żagarystów" i zawsze... Mickiewicza. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 109-114 (sprawozdanie z imprezy; szerzej o odbywajacej się w ramach spotkań poe...) szczegóły 
artykuł: Program spotkań. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 135-137  szczegóły 
219.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Kronika majowych spotkań. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 181-189  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: "Maj nad Wilią". Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 177-179 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Podziękowanie. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 189 (wyrazy wdzięczności dla instytucji i placówek wspierających imprezę...) szczegóły 
artykuł: Program spotkań. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 179-181  szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 319 (not....) szczegóły 
220.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkiewicz (Mieczkowska) Wanda: Maj nad Wilią. Szczęśćie w Wilnie. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 57-70 (spraw.; z Podziękowaniem Romualda Mieczkowskiego...) szczegóły 
artykuł: Program Spotkań. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 90-92  szczegóły 
221.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Pod egidą pierwszego prawdziwie europejskiego poety. Znad Wilii 2004 nr 2 s. 84-101 (spraw. ze Spotkań pośw. m.in. postaci Macieja Kazimierza Sarbiewskiego...) szczegóły 
artykuł: Program. Znad Wilii 2004 nr 1 s. 80  szczegóły 
222.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: W szlachetnej klamrze dwu M. Znad Wilii 2005 nr 2 s. 60-76 (spraw. ze Spotkań pośw. Adamowi Mickiewiczowi i Czesławowi Miłoszowi, ...) szczegóły 
artykuł: Skwarnicki Marek: Nowe Wilno. Znad Wilii 2005 nr 2 s. 77-79 (wrażenia ze Spotkań; z notą o M. Skwarnickim...) szczegóły 
223.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Konwickiego i innych Wileńszczyzny umiłowanie. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 46-66 (spraw., z wypowiedziami uczestników oraz Podziękowaniami organizatora...) szczegóły 
224.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Majowy zajazd na Litwę - goście i uczestnicy. Jeszcze jedno święto poezji przeszło do historii. Znad Wilii 2007 nr 2 s. 62-76 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Siła przyjaźni i słowa czyli czym był "Maj nad Wilią". Wypowiedzi gości, przybyłych po raz pierwszy. Znad Wilii 2007 nr 2 s. 77-80 (zawiera wypow.: Aleksandra Niemczykowa, Kazimierz Orłoś, Kazimierz Ivo...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Wspominajmy Mackiewiczów - Stanisława Cata i Józefa. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 67-69 (art. zapow....) szczegóły 
artykuł: Program XIV Międzynarodowych Spotkań Poetyckich "Maj nad Wilią". Znad Wilii 2007 nr 1 s. 70-71  szczegóły 
225.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bernacki Marek: Język mitu, marzenia i snu... - o podróżach do Wilna. Echa "Majów nad Wilią" (Pamięci Janiny Bernackiej). Znad Wilii 2009 nr 4 s. 77-89 (zapis osobistych wspomnień, refleksji i wrażeń z imprezy...) szczegóły 
artykuł: Bernacki Marek: Zapiski z "Maja nad Wilią". Znad Wilii 2009 nr 1 s. 54-67 (spraw. i omów....) szczegóły 
artykuł: Budowanie teraźniejszości na starych fundamentach. Co nam zostało ze spuścizny Jagiellonów. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 87-100 (zapis dyskusji z udziałem: Ewa Beynar-Czeczott, Barbara Borys-Damięcka...) szczegóły 
artykuł: Kiedy Polska została wdową? Spór o spadek Rzeczypospolitej. Co nam zostało ze spuścizny Jagiellonów. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 63-85 (zapis wystąpień i dyskusji z udziałem m.in. Krzysztofa Zanussiego i Al...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Co nam zostało z dawnej spuścizny Jagiellonów?. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 30-31 (art. zapow....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Co nam zostało z dawnej spuścizny Jagiellonów. Znad Wilii 2008 nr 2 s. 63-75 (spraw. i omów.; z Podziękowaniem organizatora...) szczegóły 
artykuł: XV MSP "Maj nad Wilią" - program. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 34 (program...) szczegóły 
226.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Miasta o trudnych losach, miejsca stracone i odzyskane. Znad Wilii 2009 nr 1 s. 50-52 (art. zapow., z programem...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Miasta o trudnych losach. Miejsca stracone i odzyskane. Znad Wilii 2009 nr 2 s. 37-78 (spraw., z Podziękowaniem oraganizatora...) szczegóły 
227.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fiut Ignacy S.: Maj nad Wilią. Znad Wilii 2010 nr 2 s. 155 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Echa XVII Międzynarodowych Spotkań Poetyckich "Maj nad Wilią". Znad Wilii 2010 nr 4 s. 33 (koment....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: XVII Międzynarodowe... Grunwald znaczy Żalgiris. Potyczki o kulturę (Również pod kątem 20-lecia "Znad Wilii"). Znad Wilii 2010 nr 1 s. 55-57 (art. zapow....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Żalgiris znaczy Grunwald. Kronika potyczek o kulturę. Znad Wilii 2010 nr 2 s. 48-62 (spraw., z Podziękowaniami organizatora...) szczegóły 
artykuł: Program "Maja nad Wilią". Znad Wilii 2010 nr 1 s. 58  szczegóły 
artykuł: Sakowicz Eugeniusz: Spotkania "Znad Wilii". Znad Wilii 2010 nr 1 s. 155-156 (list do red. w sprawie zaproszenia na "Maj nad Wilią"...) szczegóły 
228.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Zrozumieć Miłosza i nas samych. Znad Wilii 2011 nr 1 s. 36-42 (art. zapow., ze wspomn. nt. osobistych relacji z Czesławem Miłoszem...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Zrozumieć Miłosza. Znad Wilii 2011 nr 2 s. 27-53 (spraw. i omów. imprezy poświęconej Czesławowi Miłoszowi, z Podziękowan...) szczegóły 
artykuł: Zrozumieć Miłosza - program XVIII MSP "Maj nad Wilią". Znad Wilii 2011 nr 1 s. 43 (program imprezy...) szczegóły 
229.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Pisarstwo polskie nad Wilią i poza granicami Polski. Znad Wilii 2012 nr 2 s. 34-47 (spraw. i omów., z Podziękowaniem organizatora...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Współczesne pisarstwo na Litwie i poza granicami Polski. Znad Wilii 2012 nr 4 s. 24-27 (art. zapow....) szczegóły 
230.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkiewicz (Mieczkowska) Wanda: Nasza kronika. Z historii "Majów". Znad Wilii 2003 nr 1 s. 92-125 (kalendarium...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Co dają "Maje nad Wilią?". Znad Wilii 2008 nr 1 s. 32-33  szczegóły 
231.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Binkowski Jerzy: Maj nad Wilią. Znad Wilii 1994 nr 14 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Karaś Romuald: Moja Litwa. Echa Spotkań Poetyckich Maj nad Wilią. Znad Wilii 1994 nr 15 s. 5  szczegóły 
artykuł: Maj nad Wilią. Spotkania Poetyckie. Mówią goście Spotkań. Znad Wilii 1994 nr 11 s. 4 (wypow.: Marta Berowska, Jerzy Binkowski, Algis Kaleda, Romuald Karaś, ...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Maj nad Wilią. Spotkania Poetyckie i nie tylko. Znad Wilii 1994 nr 11 s. 1  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Maj nad Wilią. Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1994 nr 9 s. 8 (z programem...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Maj nad Wilią. Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1994 nr 10 s. 8  szczegóły 
artykuł: Sakowicz Jan: Znad Wilii 1994 nr 14 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Stankiewicz Piotr: Znad Wilii 1994 nr 12 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1994 nr 21 s. 6 (fot....) szczegóły 
232.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maj nad Wilią. II Spotkania Poetyckie. Mówią uczestnicy imprezy. Znad Wilii 1995 nr 11 s. 4 (wypow.: Witalij Asowski, Nikos Chadzinikolau, Hatif Janabi, Jan Leończ...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Maj nad Wilią. II Spotkania Poetyckie (8 V-11 V, Wilno). Znad Wilii 1995 nr 7 s. 5 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Maj nad Wilią. II Spotkania Poetyckie. Witamy uczestników imprezy. Znad Wilii 1995 nr 9 s. 8  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Maj nad Wilią. II Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1995 nr 10 s. 1, 4-5 (kalendarium imprezy, sprawozdanie i fotoreportaż...) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1995 nr 8 s. 2 (program...) szczegóły 
233.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: III Spotkania Poetyckie "Maj nad Wilią": Myśli, refleksje, wrażenia - mówią goście imprezy. Znad Wilii 1996 nr 11 s. 1, 4-6 (wypow.: Marta Berowska, Mieczysław Jackiewicz, Romuald Karaś, Eugenius...) szczegóły 
artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Po maju. Polemiki. Znad Wilii 1996 nr 13 s. 7 (odniesienie do wypowiedzi Aliny Kuźminy i Alicji Rybałko w Słowie W...) szczegóły 
artykuł: Maj nad Wilią. III Spotkania Poetyckie: Witamy uczestników imprezy!. Znad Wilii 1996 nr 9 s. 3 (z programem...) szczegóły 
artykuł: Maj nad Wilią. III Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1996 nr 8 s. 2  szczegóły 
artykuł: Maj nad Wilią. III Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1996 nr 10 s. 2  szczegóły 
artykuł: Maj nad Wilią. III Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1996 nr 10 s. 2  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: III Spotkania Poetyckie "Maj nad Wilią": Goście poetów wileńskich. Znad Wilii 1996 nr 11 s. 1, 4-6 (omów.; zawiera także kalendarium, listę sponsorów oraz fotoreportaż ...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Maj nad Wilią. III Spotkania Poetyckie. Literaci szukają sponsorów. Znad Wilii 1996 nr 7 s. 8  szczegóły 
artykuł: Sadowski Stanisław: Maj nad Wilią. Znad Wilii 1996 nr 10 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Siemaszko Antoni: Jeszcze o "Maju nad Wilią". Znad Wilii 1996 nr 12 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Wójcik Henryk: Propozycja do "Maja". Znad Wilii 1996 nr 12 s. 2 (list do red....) szczegóły 
234.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michnowska Wanda: VIII Salon Książki Polonijnej - Budapeszt 2007. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 152-154 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Niechaj Anatol: Książka polonijna w Budapeszcie. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 15 (spraw....) szczegóły 
235.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1992 nr 22 s. 2 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
236.artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Wojaże poetyckie: Wileńsko-wiedeński most poetycki. Znad Wilii 1996 nr 24 s. 3 (o wizycie polskich poetów z Wilna w Wiedniu w środowisku Polonii austr...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Konkursy (życie literackie polskie za granicą)
237.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1996 nr 19 s. 5 (ogł....) szczegóły 
238.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: III Konkurs Literacki im. Marka Hłaski. Znad Wilii 2004 nr 4 s. 113 (ogł....) szczegóły 
239.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szostakowski Józef: Impreza pod Pegazem. Konkurs zakończony. Znad Wilii 1999 nr 8 s. 7 (spraw., z listą laureatów...) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1999 nr 7 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1998 nr 19 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Żeromski Franciszek: Podziękowanie. Znad Wilii 1999 nr 10 s. 2 (podziękowanie organizatora konkursu dla członków jury...) szczegóły 
240.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 320 (not. o zakończeniu konkursu...) szczegóły 
241.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1993 nr 3 s. 3 (ogł....) szczegóły 
242.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs literacki na polski wiersz z Emigracji (Pegaz - Europa '97). Znad Wilii 1997 nr 11 s. 6 (ogłoszenie...) szczegóły 
243.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1991 nr 19 s. 5  szczegóły 
244.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Prusiński Zygmunt: Zaprasza "Metafora". Znad Wilii 1991 nr 19 s. 5 (także o działaln. Korespondencyjnego Klubu Pisarzy Polskich "Metafora...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Nagrody (życie literackie polskie za granicą)
245.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (W.M.): Romuald Mieczkowski - laureatem. Znad Wilii 1992 nr 25 s. 2  szczegóły 
246.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Wilnianie laureatami Polcul Foundation. Nagrody dla zaangażowanych. Znad Wilii 1995 nr 24 s. 6  szczegóły 
247.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Turek Wacław: Złote Sowy Polonii. Znad Wilii 2012 nr 2 s. 155 (gratulacje dla laureata; list do red....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Polonia" im. Adama Mickiewicza w Petersburgu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
248.artykuł: Niechaj Anatol: 20-lecie petersburskiej "Polonii". Znad Wilii 2009 nr 1 s. 22-24 (nt. historii i bieżącej działaności Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatow...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
249.artykuł: Szostakowski Józef: W krainie słowa. Znad Wilii 1999 nr 15 s. 2 (o polonikach w zasobach Biblioteki Narodowej oraz formach działalności...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
250.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.P.: "Polacy w Świecie". Vilniana. Znad Wilii 1993 nr 12 s. 8  szczegóły 
251.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mieczkowski Romuald: Wizerunek Polaka na Litwie własny. Myśli po lekturze. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 291-297  szczegóły 
252.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 16 s. 5  szczegóły 
253.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mieczkowski Romuald: Ukazał się Słownik Polskich Pisarzy Współczesnych Wileńszczyzny. Znad Wilii 1995 nr 21 s. 8  szczegóły 
artykuł: Wkrótce słownik. Znad Wilii 1995 nr 17 s. 8 (nt. stanu zaawansowania prac nad słownikiem, zapow. wydawnicza; sprost...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
254.artykuł: Bokszyski Antoni: O potrzebie słownika biograficznego Polaków z Litwy. Znad Wilii 1998 nr 20 s. 1, 5  szczegóły 
255.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Pracuję nad Słownikiem Pisarzy Wileńszczyzny. Znad Wilii 1994 nr 11 s. 2 (prośba do czytelników o informacje uzupełniające o autorach i książkac...) szczegóły 
256.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Słownik pisarzy Wileńszczyzny. Znad Wilii 1994 nr 17 s. 7 (prośba do czytelników o informacje uzupełniające o autorach i książkac...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
257.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jackiewicz Mieczysław: "Wytrwaj!" - pismo młodzieży polskiej na Litwie. Znad Wilii 1993 nr 14 s. 6  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
258.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Polskie pisemka szkolne w Kownie (Z historii prasy). Znad Wilii 1997 nr 7 s. 7 (w dwudziestoleciu międzywojennym...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma w l. 1939-1945
259.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunin Janusz: Prasa polska i polskojęzyczna Litwy. Znad Wilii 2005 nr 3 s. 140-146  szczegóły 
260.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szostakowski Józef: Polszczyzna po potopie. Znad Wilii 1999 nr 16 s. 6  szczegóły 
artykuł: Szostakowski Józef: Wiersze w gazecie, które nie stały się literaturą. Na łamach "Prawdy Wileńskiej". Znad Wilii 1996 nr 16 s. 8  szczegóły 
261.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szostakowski Józef: Muzy wśród armat, czyli "Przegląd Artystyczny" w 1940 r.. Znad Wilii 1997 nr 5 s. 4, 7  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
262.artykuł: Szostakowski Józef: Na łamach dawnej prasy [z tego cyklu:] Pokrętnymi meandrami dziejów. Znad Wilii 1999 nr 22 s. 1, 4 (prasa polska na Wileńszczyźnie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
263.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Garniewicz Janusz: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk "Acta Baltico-Slavica". Znad Wilii 1993 nr 1 s. 5, 7 (rys monograficzny...) szczegóły 
264.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Wileńscy poeci w czasopiśmie "Borussia". Znad Wilii 1994 nr 21 s. 6 (nt. nru 8 z 1994...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Głos po lekturze. Znad Wilii 1994 nr 21 s. 6 (nt. nru 8 z 1994...) szczegóły 
artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Recenzje w "Borussii". O twórczości wilnian. Znad Wilii 1999 nr 15 s. 3 (dot. nru 17...) szczegóły 
265.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Litewskie "Konteksty". Vilniana. Znad Wilii 1994 nr 2 s. 8 (dot. numeru 3/4 z 1993...) szczegóły 
266.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 15 s. 6 (nt. profilu pisma...) szczegóły 
267.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 15 s. 6 (nt. profilu pisma...) szczegóły 
268.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.Sz.: Nowa "Poezja". Znad Wilii 1999 nr 10 s. 8 (dot. nru 1 z 1998...) szczegóły 
269.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Swie stolice w krakowskim "Suplemencie". Vilniana. Znad Wilii 1994 nr 3 s. 8 (dot. numeru z II 1994...) szczegóły 
270.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dubowiec Siarhiej: Białoruski numer "Twórczości". Znad Wilii 1995 nr 13 s. 6 (wyw. z red. naczelnym białoruskiego miesięcznika Nasza Niwa nt....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
271.artykuł: O czym piszą inni. Znad Wilii 1999 nr 5-7 (omów. wybranych art. prasowych; noty...) szczegóły 
272.artykuł: O czym piszą inni. Znad Wilii 1999 nr 5-6 (omów. wybranych art. prasowych; noty...) szczegóły 
273.artykuł: Wróblewski Bogusław: Polskie czasopiśmiennictwo literackie wobec problemu Europy Środkowej. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 105-114  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
274.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunin Janusz: Prasa polska i polskojęzyczna Litwy. Znad Wilii 2005 nr 3 s. 140-146  szczegóły 
275.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szostakowski Józef: Na łamach dawnej prasy [z tego cyklu:] Literatura warta i nic warta. Znad Wilii 1999 nr 16 s. 7 (literatura polska na łamach Czerwonego Sztandaru w latach 50. i...) szczegóły 
artykuł: Szostakowski Józef: Na łamach dawnej prasy [z tego cyklu:] Pierwszi adepci pióra. Znad Wilii 1999 nr 16 s. 7 (Czerwony Sztandar jako ośrodek skupiajacy polską twórczość lite...) szczegóły 
276.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rafalska Bożena: Staramy się ludzi przyzwyczaić do obcowania ze słowem ojczystym. Prasa polska na Wschodzie. Znad Wilii 1995 nr 18 s. 3 (wyw. z red. naczelną czasopisma; rozm. Romuald Mieczkowski...) szczegóły 
277.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pukszto Andrzej: Giedroyc i "Kultura". Znad Wilii 1999 nr 14 s. 8  szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Maison-Lafitte z oddali. W kręgu paryskiej "Kultury". Znad Wilii 1998 nr 7 s. 5 (historia Kultury, biografia Jerzego Giedroycia...) szczegóły 
278.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Wilno w "Zeszytach Historycznych". Znad Wilii 1997 nr 15 s. 5  szczegóły 
279.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: 10-lecie "Znad Wilii". Znad Wilii 2000 nr 1 s. 7-11 (omów. spotkania z okazji 10-lecia dwutygodnika Znad Wilii oraz ...) szczegóły 
artykuł: Boszko Ryszard: Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 186 (list do redakcji; nt. gotowości współpracy Stowarzyszenia Dąbrowskiego...) szczegóły 
artykuł: Giedroyc Jerzy: Znad Wilii 1990 nr 5 s. 2 (list red. pisma, wyrażający poparcie dla red. Znad Wilii z okaz...) szczegóły 
artykuł: Kowal Waldemar: Poza zasięgiem literackim. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 154-155 (nt. literackich walorów czasopisma; list do red....) szczegóły 
artykuł: Listem, faksem, e-mailem. Znad Wilii 2003 nr 1-4 (rubryka listów czytelników m.in. dot. literatury na łamach czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Malinauskas Mindaugas: Litwini w "Znad Wilii". Znad Wilii 1999 nr 22 s. 2 (nt. publikacji na łamach czasopisma utworów autorstwa pisarzy litewski...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Drodzy Czytelnicy. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 7-11 (artykuł wstępny do numeru 2/4 Znad Wilii 2000 w nowej formule p...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Zamykając dekadę. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 5-6 (artykuł wstępny do 1. numeru czasopisma w formie kwartalnika kulturaln...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: "Znad Wilii" - 20 lat w opozycji. Znad Wilii 2009 nr 4 s. 6-21 (historia, profil, sukcesy czasopisma, art. jubileuszowy z okazji 20-le...) szczegóły 
artykuł: Niemczykowa Aleksandra: Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 186 (list do redakcji; nt. treści czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Pawlak Edmund: Bene Merentibus. Znad Wilii 2009 nr 4 s. 22-23 (nt. rangi czasopisma i jego redaktora - Romualda Mieczkowskiego, z oka...) szczegóły 
artykuł: Toruńczyk Barbara: Znad Wilii 1990 nr 5 s. 2 (list red. nacz. Zeszytów Literackich wyrażający poparcie dla re...) szczegóły 
artykuł: Werowska Danuta: Święto przy ul. Zbawiciela. Znad Wilii 1991 nr 24 s. 1, 6 (spraw. z jubil. z okazji wydania 50. nru pisma...) szczegóły 
artykuł: Zajewski Władysław: Emigracje poetyckie i duch Jagiellonów. O Manteufflach i Puciatach. Znad Wilii 2010 nr 1 s. 152-153 (nt. rangi pisma i zasług jego redaktora naczelnego Romualda Mieczkowsk...) szczegóły 
artykuł: Zajewski Władysław: Miłoszowskie "Znad Wilii". Znad Wilii 2012 nr 1 s. 154 (dot. nru 4 z 2011 pośw. w dużej części Czesławowi Miłoszowi; list do r...) szczegóły 
artykuł: Zajewski Władysław: O czasopiśmie i poezji. Znad Wilii 2009 nr 3 s. 155 (list do red....) szczegóły 
280.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkiewicz Wanda: II Światowe Forum Prasy Polonijnej. Znad Wilii 1994 nr 12 s. 2, 8  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
281.artykuł: Srebrakowski Aleksander: Prasa polska w latach powojennych na Litwie. Znad Wilii 1993 nr 20 s. 5 (przegląd...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
282.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: Tożsamość polskiej diaspory. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 3 (nota...) szczegóły 
283.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czy istnieje "czysta poezja"?. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 81-83 (zapis dyskusji podczas spotkania Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłos...) szczegóły 
artykuł: Literacki szczyt w Wilnie: Szymborska, Miłosz, Grass i Venclova. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 59 (nota; z fot. noblistów...) szczegóły 
artykuł: Pamięć pisarzy. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 76-80 (skrót dyskusji odbytej na spotkaniu pisarzy w Wilnie, prowadzonym prze...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Białoruś (kontakty z zagranicą)
284.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Radecki Andrzej: Dobroruś. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 90-91  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
285.artykuł: Wiersze wilnian po czesku. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 6 (nt. publikacji w Czechach pośw. literaturze polskiej w czas. Tvar<...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Litwa (kontakty z zagranicą)
286.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Polacy w kręgu literatury litewskiej. Vilniana. Znad Wilii 1994 nr 6 s. 6  szczegóły 
287.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fedorowicz Irena: 15-lecie polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim. Uwieńczeniem obchodów - konferencja. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 139-144 (spraw....) szczegóły 
288.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Mniej kłócić się - więcej różnić (Wigry '97). Znad Wilii 1997 nr 13 s. 1-2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Przed imprezą na Wigrach. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 2  szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: W czerwcu - spotkanie na Wigrach. Znad Wilii 1997 nr 5 s. 3 (zapow....) szczegóły 
289.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Radecki Andrzej: W litewskim zwierciadle. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 77-78 (omówienie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
290.artykuł: Adamczyk Beata: Polska - Litwa. Współpraca kulturalna w aspekcie Europy Środkowoeuropejskiej. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 115-137, nr 2 s. 109-127 (dot. relacji obu narodów m.in. w dziedzinie teatru, literatury, czasop...) szczegóły 
291.artykuł: Adamczyk Beata: Polska-Litwa. Współprca kulturalna w aspekcie Europy Środkowowschodniej. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 115-137, nr 2 s. 109-127 (m. in. w zakresie literatury, teatru, czasopiśmiennictwa, edukacji, dz...) szczegóły 
292.artykuł: Bokszo Napoleon: Wpływ literatury polskiej na litewskie odrodzenie narodowe. Znad Wilii 1999 nr 17 s. 7, nr 18 s. 7 (nt. wpływu m.in. Juliusza Słowackiego i Józefa Ignacego Kraszewskiego ...) szczegóły 
293.artykuł: Bokszyski Antoni: Wileńscy popularyzatorzy poezji litewskiej. Znad Wilii 1999 nr 20 s. 4-5 (biografie i twórczość polskich tłumaczy literatury litewskiej - Stefan...) szczegóły 
294.artykuł: Dunin Janusz: Pokrewieństwa i spory (450-lecie książki litewskiej). Znad Wilii 1997 nr 21 s. 6 (spraw. z imprez w ramach obchodów 450-lecia książki litewskiej - wyst...) szczegóły 
295.artykuł: Pawlak Edmund: Litwa w Polsce. Na wileńskiej Pradze. Znad Wilii 2008 nr 2 s. 30-34 (m.in. nt.działań służących promocji kultury litewskiej oraz współprac...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Łotwa (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
296.artykuł: T.B.: Poezja polska na Łotwie. Mickiewicz, Miłosz i inni. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 145-146 (m.in. o działalności Hermanisa Margersa Majevskisa w propagowaniu i tł...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
297.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Neporożnia Nadija: Stowarzyszenie Ukrainistów. Tradycja promieniuje. Znad Wilii 1999 nr 7 s. 4 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
298.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Polskie pieśni ludowe na Litwie. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 142-143  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Folkloryści (literatura ludowa)
299.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Majewicz Alfred F.: Badacz i przyjaciel sachalińskich tubylców. Naukowa sylwetka Bronisława Piłsudskiego. Znad Wilii 1998 nr 9 s. 5  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
300.artykuł: Górecka Ewa: Spadkobiercy Jagiellonów - język jako znak wielokulturowości we wspomnieniach Pawła Jasienicy, Ireny Sławińskiej oraz Czesława Miłosza. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 118-132 (dot. wspomnień Pawła Jasienicy, Czesława Miłosza, Ireny Sławińskiej; z...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
301.artykuł: Lebioda Danuta M.: Jagiellonowie i literatura. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 107-117 (obraz Jagiellonów w twórczości: Paweł Jasienica, Jan Kochanowski, Adam...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
302.artykuł: Chazbijewicz Selim: Tatarzy w literaturze polskiej. Od dawna zagnieżdżone ptaki. Znad Wilii 1995 nr 14 s. 4-5 (motyw Tatarów w literaturze polskiej, także o literaturze tworzonej pr...) szczegóły 
303.artykuł: Chazbijewicz Selim: Tatarzy w literaturze polskiej. Znad Wilii 1998 nr 1 s. 7 (Tatarzy i tematyka tatarska w twórczości polskich pisarzy i kronikarzy...) szczegóły 
304.artykuł: Czerniawski Tadeusz: Jagiełło, Podbipięta i integracja europejska. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 71-76 (dot. m.in. literatury, zwłaszcza romantycznej i pozytywistycznej, jako...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
305.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Polaków "małe ojczyzny". Znad Wilii 1995 nr 22 s. 8  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
306.artykuł: Michalski Waldemar: Odkryć Wołyń na nowo (Czechowicz, Iwaniuk, Łobodowski, Czaykowski) (Pamięci syna Janusza Michalskiego). Znad Wilii 2006 nr 4 s. 106-114 (motyw Wołynia w twórczości poetów tego regionu, także nt. działalności...) szczegóły 
307.artykuł: Waszkiewicz Jerzy: Motywy białoruskie we współczesnej literaturze polskiej. Znad Wilii 1993 nr 12 s. 4-5  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polska, Polacy (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
308.artykuł: Wierciński Edmund: Dawne, zapomniane cnoty?. Znad Wilii 1992 nr 6 s. 4 (odzwierciedlenie tradycyjnych, polskich cnót począwszy od literatury s...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
309.artykuł: Stankiewicz Krystyna: Motywy Mickiewiczowskie we współczesnej poezji wileńskiej. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 7 (postacie Adama Mickiewicza i Maryli Wereszczakówny jako temat poezji p...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wilno, Wileńszczyzna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
310.artykuł: Kukałowicz Beata: Polska poezja Wileńszczyzny końca XX wieku. Wybrane motywy. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 331-359 (dot. motywów miasta Wilna, Ostrej Bramy i dialogów z poezją Adama Mick...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
311.artykuł: Dunin Janusz: Polska książka w Wilnie. Znad Wilii 1998 nr 22-24 (przegląd polskojązycznych wydawnictw działających w Wilnie od 1905 do ...) szczegóły 
nawiązanie: Szostakowski Józef: Jak propagowano polską książkę. Powracając do tematu. Znad Wilii 1999 nr 6 s. 7 (kontynuacja tematu; od 1939 do lat 60....) szczegóły 
312.artykuł: Juchniewicz Tadeusz: Działalność księgarsko-wydawnicza firmy "E. Orzeszkowa i S-ka" w Wilnie. 1879-1882). Znad Wilii 2010 nr 4 s. 64-72 (nt. działalności księgarni, czytelni i wydawnictwa założonego przez El...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
313.artykuł: Akelis Vincas: Litewska książka nad Wisłą. Warszawskie Targi Książki. Znad Wilii 1998 nr 9 s. 8 (wyw. z prezydentem Stowarzyszenia Wydawców Litwy; rozm. Józef Szostako...) szczegóły 
314.artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Nasi na Targach Książki. Znad Wilii 1999 nr 11 s. 5 (nt. litewskiego stoiska na 44. Międzynarodowych Targach Książki w Wars...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
315.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1990 nr 14 s. 6 (nt. wydawanych przez Oficynę tomików poetyckich, m.in. poetów Wileńszc...) szczegóły 
artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Wiersze poetów wileńskich w antologiach krakowskich. Znad Wilii 1994 nr 18 s. 8 (nt. serii zbiorków poetyckich Wigilia Słowa Konfraterni Poetów...) szczegóły 
artykuł: T.B.: Wiersze wilnian w Krakowie. Znad Wilii 1997 nr 13 s. 8 (profil i dorobek wydawnictwa...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Niezależny ruch wydawniczy
316.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Znad Wilii 1994 nr 10 s. 1 (nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
317.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Giedroyć Henryk, Hertz Zofia: Apel. Do czytelników i przyjaciół. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 61-62 (dot. finansowania dalszej działalności...) szczegóły 
artykuł: Krawczyk Marek: Komunikat Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. Znad Wilii 1996 nr 14 s. 2  szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Jubileusze: 50 lat działalności Instytutu Literackiego i 90. urodziny Jerzego Giedroycia. Znad Wilii 1996 nr 14 s. 2 (z portr. Jerzego Giedroyca...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
318.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piotrowiczowa Danuta: Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 1 s. 7  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
319.artykuł: Dziewulski Wacław: Obrazy z życia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Znad Wilii 1994 nr 1 s. 4-5 (wspomn., dot. m.in. Mieczysława Limanowskiego i Stefana Srebrnego...) szczegóły 
320.artykuł: Jackiewicz Aleksander: Poprzedniczka Polskiego Towarzystwa Białorutenicznego. Znad Wilii 1995 nr 14 s. 8 (nt. działalności Koła Przyjaciół Białorusoznawstwa przy Uniwersytecie ...) szczegóły 
321.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Dorobek i perspektywy lituanistyki w Polsce. Znad Wilii 1993 nr 11 s. 4-5 (rys hist. - od XIX do współczesności...) szczegóły 
322.artykuł: [Jackiewicz Mieczysław] M.J.: Uniwersytet Wileński na różnych etapach swej działalności. Znad Wilii 2011 nr 3 s. 106-119 (dzieje uczelni wileńskich i ich wybitnych uczonych - od założenia Akad...) szczegóły 
323.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Z historii placówek naukowych Wilna. Instytut Naukowy Badań Europy Wschodniej oraz Szkoła Nauk Politycznych. Znad Wilii 2010 nr 1 s. 80-84 (m.in. nt. sekcji z zakresu nauk humanistycznych i filologicznych...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie (doktoraty h.c.)
324.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1992 nr 4 s. 2 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą
325.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: Tożsamość polskiej diaspory. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 3 (nota...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Litwa (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
326.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Bliskie widoki filologii polskiej na Uniwersytecie Wileńskim. Znad Wilii 1993 nr 12 s. 3 (wyw. z profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego nt. organizowania filol...) szczegóły 
327.artykuł: Fedorowicz Irena: 15-lecie polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim. Uwieńczeniem obchodów - konferencja. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 139-144 (m.in. dzieje i formy działalności Centrum Polonistycznego (do 2007 Kat...) szczegóły 
328.artykuł: Kaleda Algis: Polonistyki nie można było pominąć. Znad Wilii 1993 nr 21 s. 3 (wyw., rozm.: Maria Hyla...) szczegóły 
329.artykuł: Kaleda Algis: Z Algisem Kaledą nie tylko o Mickiewiczu. Alma Mater Vilnensis. Znad Wilii 1998 nr 18 s. 2 (wyw. o działalności Katedry Filologii Polskiej na Uniweresytecie Wileń...) szczegóły 
330.artykuł: Kierulis Andrzej: Polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim. Znad Wilii 1996 nr 20 s. 1, 5  szczegóły 
331.artykuł: Mieczkowski Romuald: Trafiłem na dobry czas (35-lecie polonistyki w WUP [Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym]). Znad Wilii 1997 nr 9 s. 4-5  szczegóły 
nawiązanie: Znad Wilii 1997 nr 10 s. 2 (list do red. podpisany: Krystyna D....) szczegóły 
332.artykuł: Naruniec Romuald: O dniu dzisiejszym polonistyki. Znad Wilii 1997 nr 9 s. 45 (wywiad z prodziekanem slawistyki; rozm. Andrzej Pukszto...) szczegóły 
333.artykuł: Naruniec Romuald: U polonistów-pedagogów. Studia. Znad Wilii 1998 nr 22 s. 2 (wyw. z prodziejanem Wydziału Slawistyki nt. Katedry Języka Polskiego i...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Muzea literackie (organizacja nauki o literaturze, nauka polska za granicą)
334.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Muzea polskie na świecie: Rapperswil. Znad Wilii 1996 nr 21 s. 7  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Towarzystwa naukowe (organizacja nauki o literaturze, nauka polska za granicą) / Polskie Towarzystwo Naukowe na Białorusi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
335.artykuł: Dobrynin Michał: Miłośnicy nauki. Znad Wilii 1999 nr 19 s. 6 (wyw. z wiceprezesem Oddziału Brzeskiego Polskiego Towarzystwa Naukoweg...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
336.artykuł: Kierulis Andrzej: Promocja kultury polskiej. Znad Wilii 1997 nr 8 s. 1, 5 (wyw. z dyrektorem Instytutu Polskiego w Wilnie; rozm. Wojciech Wróblew...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Biblioteka Polska w Londynie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
337.artykuł: Jagodziński Zdzisław: To coś więcej niż biblioteka.... Znad Wilii 1993 nr 1 s. 8 (wyw. z kierownikiem; rozm.: Wanda Marcinkiewicz...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Biblioteka Polska w Paryżu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
338.artykuł: Mieczkowski Romuald: W Bibliotece Polskiej w Paryżu. Szlakiem wieszcza. Znad Wilii 1999 nr 1 s. 8  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Universitas Studiorum Polona Vilnensis (Uniwersytet Polski w Wilnie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
339.artykuł: J.B.: Uniwersytet Polski w Wilnie - instytucja wyższej użyteczności publicznej. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 2 (nt. przekształcenia Uniwersytetu Wileńskiego działającego przy Stowarz...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Dydaktyka literatury polskiej za granicą
340.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dalecka Teresa: Olimpijskie zmagania. Znad Wilii 1999 nr 7 s. 5 (spraw....) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Konkursy (dydaktyka literatury)
341.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1994 nr 4 s. 2 (ogł....) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
342.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: R. M.: Alicja Rybałko w amerykańskiej antologii. Znad Wilii 1997 nr 16 s. 8  szczegóły 
343.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szostakowski Józef: Wileńskie akcenty znad Wisły. Znad Wilii 1998 nr 22 s. 8  szczegóły 
344.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.Sz.: Rybałko - po niemiecku. Znad Wilii 1999 nr 13 s. 6  szczegóły 
345.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: Wydania z udziałem wilnian. Znad Wilii 1998 nr 23 s. 7 (nota...) szczegóły 
346.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lipscher Winfried: Literacki Region Euro-Prusia. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 7 (tekst przedstawiony na promocji książki...) szczegóły 
347.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Znad Wilii 1990 nr 14 s. 6 (nota...) szczegóły 
348.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: Na polonijnym szlaku. Znad Wilii 1998 nr 4 s. 8  szczegóły 
349.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: Wydania z udziałem wilnian. Znad Wilii 1998 nr 23 s. 7 (nota...) szczegóły 
350.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Werowska Danuta: Poezja smutnego lądu. Znad Wilii 1999 nr 13 s. 5  szczegóły 
351.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: Po stokroć wracam. Znad Wilii 1997 nr 8 s. 8  szczegóły 
352.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 14 s. 6  szczegóły 
353.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: O poezji ostrobramskiej. Znad Wilii 1996 nr 13 s. 8 (o promocji ks. w Wilnie...) szczegóły 
354.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Polskie pieśni ludowe na Litwie. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 142-143  szczegóły 
355.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Wspomnienia jak chleb powszedni. Vilniana. Znad Wilii 1993 nr 2 s. 8  szczegóły 
recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Przywileńskim stole. Vilniana. Znad Wilii 1994 nr 11 s. 8  szczegóły 
356.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.P.: I Cat-Mackiewicz z małą córką... Vilniana. Znad Wilii 1993 nr 11 s. 8  szczegóły 
357.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: Wydania z udziałem wilnian. Znad Wilii 1998 nr 23 s. 7 (nota...) szczegóły 
358.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: Ostrobramskie strofy. Znad Wilii 1998 nr 17 s. 8 (nota...) szczegóły 
359.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.: Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 3 s. 6  szczegóły 
360.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Matulewicz Tadeusz: Złota księga z diamentami. Znad Wilii 1997 nr 24 s. 7 (fel....) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura dwudziestolecia międzywojennego (utwory anonimowe)
    wiersze (alfabet tytułów)
361.wiersz: W czasach praojców naszych.... Znad Wilii 1993 nr 13 s. 6 (hymn "Znicza" - Związku Studentek Polek przy Uniwersytecie Witolda Wie...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
362.wiersz: Nigdy, nic.... Znad Wilii 1999 nr 20 s. 2 (podp.: Wilija, z listem do red. od autorki...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
363.proza: Grypa. Z żywota cudzoziemca poczciwego. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 90-92 (podp. Cudzoziemka...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Abłażej Lech
364.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Znad Wilii 1997 nr 13 s. 8  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
365.proza: Abłażej Lech: Myśli spod sztalugi. Znad Wilii 2009 nr 1 s. 72-73 (aforyzmy; z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
366.artykuł: Mieczkowski Romuald: Zimowe Muzy. Znad Wilii 2010 nr 1 s. 17-18 (nt. wieczoru poetycko-malarskiego Lecha Abłażeja z udziałem innych poe...) szczegóły 
  Amber Ludwika
    wiersze (alfabet tytułów)
367.wiersz: Amber Ludwika: Widok. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
368.artykuł: Dalecka Teresa: "Australijska" poetka. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 8 (biogr....) szczegóły 
369.artykuł: T.B.: Spotkanie z Ludwiką Amber. Znad Wilii 1998 nr 13 s. 2 (nota o spotk. aut. w Wilnie, 26 VI 1998...) szczegóły 
  Aniszczyk Aleksy
370.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: Życie do żywych należy. Znad Wilii 1996 nr 23 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
371.wiersz: Aniszczyk Aleksy: Anna. Znad Wilii 1993 nr 16 s. 8 (z notą o aut. i z fot....) szczegóły 
372.wiersz: Aniszczyk Aleksy: Melancholia. Znad Wilii 1993 nr 16 s. 8 (z notą o aut. i z fot....) szczegóły 
373.wiersz: Aniszczyk Aleksy: Siostry. Znad Wilii 1993 nr 16 s. 8 (z notą o aut. i z fot....) szczegóły 
374.wiersz: Aniszczyk Aleksy: Siostry. Znad Wilii 1996 nr 23 s. 8  szczegóły 
375.wiersz: Aniszczyk Aleksy: Z Pieczorłagu (Ze wspomnień więźnia politycznego). Znad Wilii 1993 nr 16 s. 8 (z notą o aut. i z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Babiarz-Król Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
376.wiersz: Babiarz Joanna: Spotkanie = Susitikimas. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 78-79 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
377.wiersz: Babiarz Joanna: W naszym domu = Musu namuose. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 78-79 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
  Badowska-Muszyńska Jadwiga
    wiersze (alfabet tytułów)
378.wiersz: Badowska Jadwiga: Dr Jerzy Orda. Znad Wilii 1995 nr 10 s. 8 (z notą: Strofy Wilnu i Litwie poświęcone...) szczegóły 
  Baliński Michał
379.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zięba Paweł: Historiografia Wilna w XIX wieku: Michał Baliński i Józef Ignacy Kraszewski. Zamykając Rok J.I. Kraszewskiego. Znad Wilii 2012 nr 4 s. 70-81 (nt. dzieł J.I. Kraszewskiego i M. Balińskiego poświęconych historii Wi...) szczegóły 
  Barczyk Zygmunt
380.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Matulewicz Tadeusz: Wspomnienia z Kazachstanu. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 182-183  szczegóły 
  Barszczewski Jan
    kult (alfabet autorów)
381.kult: Jackiewicz Mieczysław: Śladami Barszczewskiego i Chagalla. Znad Wilii 1997 nr 16 s. 7 (m.in. o odsłonięciu pomnika Jana Barszczewskiego w Witebsku...) szczegóły 
  Basta Alicja
382.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: D.: Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 6 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
383.artykuł: D.: Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 6 s. 8  szczegóły 
  Bereś Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
384.artykuł: Mieczkowski Romuald: Znad Wilii 1995 nr 10 s. 2 (nota o spotkaniu poetyckim w ramach Środy Poetyckiej, Wilno, V 1995...) szczegóły 
  Betlewicz Ireneusz
    wiersze (alfabet tytułów)
385.wiersz: Betlewicz Ireneusz: Przypnijcie mi skrzydła... = Pritvirtinkite man sparnus.... Znad Wilii 2006 nr 3 s. 86-89 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim, z fot. i notą o aut....) szczegóły 
  Bębnowska Jadwiga
386.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.: Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 20 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
387.wiersz: Bębnowska Jadwiga: Bądź mi.... Znad Wilii 1993 nr 7 s. 8  szczegóły 
388.wiersz: Bębnowska Jadwiga: Jak konarami dwie splecione sosny. Znad Wilii 1993 nr 7 s. 8  szczegóły 
389.wiersz: Bębnowska Jadwiga: Rzeczka. Znad Wilii 1993 nr 7 s. 8  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
390.zgon: Znad Wilii 1993 nr 14 s. 3 (zmarła: VII 1993...) szczegóły 
  Bielikowa Jadwiga Wanda
    wiersze (alfabet tytułów)
391.wiersz: Bielikowa Jadwiga Wanda: Wiersze znad Wołgi. Znad Wilii 1991 nr 3 s. 7  szczegóły 
392.wiersz: Bielikowa Jadwiga Wanda: Witam Cię Droga.... Znad Wilii 1991 nr 21 s. 2  szczegóły 
  Blum Aleksander
393.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Znad Wilii 1997 nr 1 s. 5 (nota...) szczegóły 
  Bohdanowiczowa Zofia
    wiersze (alfabet tytułów)
394.wiersz: Bohdanowiczowa Zofia: A cóż ja zrobię z mym polskim sercem.... Znad Wilii 2009 nr 4 s. 24  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
395.artykuł: Busza-Tarnawska Celina: Zofia Bohdanowiczowa. Natchniona poetka i kryształowy człowiek. Znad Wilii 1994 nr 1 s. 8  szczegóły 
396.artykuł: Wejs-Milewska Violetta: Zapomniana Zofia Bohdanowiczowa. Znad Wilii 1993 nr 22 s. 7 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Brandstaetter Roman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
397.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Tamara Karren-Zagórska: Liudas Gira ocalił nam życie. Znad Wilii 1994 nr 11 s. 6 (zawiera wspomn. Tamary Karren-Brandstaetterowej dot. wyjazdu Brandstae...) szczegóły 
  Braun Jerzy
398.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szostakowski Józef: Rzecz o unionizmie. Znad Wilii 1999 nr 19 s. 8  szczegóły 
  Bujnicki Kazimierz
399.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 381 (nota recenzencka...) szczegóły 
  Bujnicki Tadeusz
    wywiady (alfabet autorów)
400.wywiad: Dalecka Teresa: Wahałem się pomiędzy historią a polonistyką... (Wywiad z Tadeuszem Bujnickim, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego). Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 113-119 (z fot....) szczegóły 
  Bujnicki Teodor
    wiersze (alfabet tytułów)
401.wiersz: Bujnicki Teodor: Banalny wierszyk o Wilnie. Znad Wilii 1994 nr 24 s. 7  szczegóły 
402.wiersz: Bujnicki Teodor: Czaty. Znad Wilii 1994 nr 24 s. 7  szczegóły 
403.wiersz: Bujnicki Teodor: Modlitwa za kraj zwany Polską. Znad Wilii 1994 nr 24 s. 5  szczegóły 
404.wiersz: Bujnicki Teodor: Niemen. Znad Wilii 1994 nr 24 s. 7  szczegóły 
405.wiersz: Bujnicki Teodor: Od Zwierzyńca do Zarzecza.... Znad Wilii 1994 nr 24 s. 7  szczegóły 
406.wiersz: Bujnicki Teodor: Poemat o panu Bobrze [fragm.]. Znad Wilii 1994 nr 24 s. 7  szczegóły 
407.wiersz: Bujnicki Teodor: Staniewicz. Znad Wilii 1994 nr 24 s. 7  szczegóły 
408.wiersz: Bujnicki Teodor: Wilno. Znad Wilii 1994 nr 24 s. 7  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
409.artykuł: Pukszto Andrzej: O Bujnickim w celi Konrada. Znad Wilii 1998 nr 1 s. 8 (spraw. z wieczoru pośw. Teodorowi Bujnickiemu z okazji ukazania się "W...) szczegóły 
410.artykuł: Teodor Bujnicki - śmierć niepotrzebna i nie do końca wyjaśniona. Znad Wilii 1994 nr 24 s. 1, 5 (z fragm. wspomn. Czesława Miłosza...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
411.kult: (W.M.): Pamięci Teodora Bujnickiego. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 2 (spotk. na cmentarzu w 50. roczn. śmierci...) szczegóły 
  Bujnowski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
412.artykuł: Ponarski Zenowiusz: Rzecz o Danucie Sadkowskiej. Znad Wilii 2010 nr 4 s. 121-134 (passim nt. J. Bujnowskiego...) szczegóły 
  Bukowska Lucyna
    wiersze (alfabet tytułów)
413.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Brzeskie misteria. Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
414.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Dziękuję i proszę. Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
415.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Gdy siedzę - leżę.... Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
416.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Gdzie mieszka poezja. Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
417.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Kropka w powietrzu. Znad Wilii 1999 nr 10 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
418.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Odjeżdżającemu. Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
419.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: On. Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
420.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Pięć przykazań. Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
421.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Plecami do słońca. Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
422.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Rozważania. Znad Wilii 1999 nr 4 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
423.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Składam się z długich myślników.... Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
424.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Tomkowi. Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
425.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: W żadnych granicach.... Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
426.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Wiersz piszę.... Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
427.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Wychodząc z domu.... Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
428.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Zostań. Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
429.artykuł: Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8 (biogr., z fot....) szczegóły 
  Bukowski Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
430.wiersz: Bukowski Michał: Niepodległość. Znad Wilii 1999 nr 9 s. 2  szczegóły 
  Bułhak Andrzej
    zgon (alfabet autorów)
431.zgon: Kurzawa Eugeniusz: Bułhak. Znad Wilii 1999 nr 6 s. 2 (zmarł: 19 II 1999; wspomn. pośm....) szczegóły 
432.zgon: Szylkin Henryk: Kilka słów o Przyjacielu. Znad Wilii 1999 nr 6 s. 2 (zmarł: 19 II 1999; wspomn. pośm....) szczegóły 
  Bury-Burzyński Zdzisław
    wiersze (alfabet tytułów)
433.wiersz: Burzyński-Bury Zdzisław: W mym sercu.... Znad Wilii 1993 nr 11 s. 2 (podp. Zdzisław Burzyński-Bury; z listem do red....) szczegóły 
  Buryła Wacław
    wiersze (alfabet tytułów)
434.wiersz: Buryła Wacław: Bez wahania (Pamięci św. Maksymiliana Kolbe i Janusza Korczaka) = Nedvejojant. Znad Wilii 2004 nr 2 s. 102-103 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
435.wiersz: Buryła Wacław: O Bogu. Znad Wilii 1997 nr 13 s. 8 (z not....) szczegóły 
436.wiersz: Buryła Wacław: Spotykać miłość.... Znad Wilii 1997 nr 13 s. 8 (z not....) szczegóły 
  Butkiewicz Jolanta
    wiersze (alfabet tytułów)
437.wiersz: Butkiewicz Jolanta: Erotyk. Znad Wilii 2004 nr 1 s. 123 (z not. biogr....) szczegóły 
438.wiersz: Butkiewicz Jolanta: I nic poza dymką ulotnych marzeń.... Znad Wilii 2004 nr 1 s. 121 (z fot., z not. biogr., s. 123...) szczegóły 
439.wiersz: Butkiewicz Jolanta: Modlitwa. Znad Wilii 2004 nr 1 s. 121 (z fot., z not. biogr., s. 123...) szczegóły 
440.wiersz: Butkiewicz Jolanta: My. Znad Wilii 2004 nr 1 s. 122 (z not. biogr., s. 123...) szczegóły 
441.wiersz: Butkiewicz Jolanta: Nocne tango. Znad Wilii 2004 nr 1 s. 123 (z not. biogr....) szczegóły 
442.wiersz: Butkiewicz Jolanta: Przebudzenie. Znad Wilii 2004 nr 1 s. 122-123 (z not. biogr....) szczegóły 
443.wiersz: Butkiewicz Jolanta: Telefon. Znad Wilii 2004 nr 1 s. 122 (z not. biogr., s. 123...) szczegóły 
444.wiersz: Butkiewicz Jolanta: Tobie otworzę szeroko okno.... Znad Wilii 2004 nr 1 s. 122 (z not. biogr., s. 123...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Cendrowski Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
445.wiersz: Cendrowski Tadeusz: Spóźnione epitafium. Znad Wilii 1999 nr 15 s. 4  szczegóły 
  Chabrowski Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
446.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Dusza w klatce = Dvasie narve. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 80-81 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
447.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Ostrobramska = Ausros vartu Motina. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 80-81 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
  Chadzinikolau Nikos
    wiersze (alfabet tytułów)
448.wiersz: Chadzinikolau Nikos: Tylko tu II. Znad Wilii 1995 nr 11 s. 5 (z fot....) szczegóły 
  Chazbijewicz Selim
    wiersze (alfabet tytułów)
449.wiersz: Chazbijewicz Selim: Andrzej Towiański = Andrzej Towiański. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 56-57 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
450.wiersz: Chazbijewicz Selim: Gerard de Nerval = Gerardas de Nervalis. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 56-57 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
451.wiersz: Chazbijewicz Selim: Melancholia. Znad Wilii 1997 nr 16 s. 8 (z notą Ali Miśkiewicz: Selim Chazbijewicz (Mistyka tatarskich stepów)...) szczegóły 
452.wiersz: Chazbijewicz Selim: Mistyka wspomnień (III). Znad Wilii 1997 nr 16 s. 8 (z notą Ali Miśkiewicz: Selim Chazbijewicz (Mistyka tatarskich stepów)...) szczegóły 
453.wiersz: Chazbijewicz Selim: Mistyka wspomnień (IV). Znad Wilii 1997 nr 16 s. 8 (z notą Ali Miśkiewicz: Selim Chazbijewicz (Mistyka tatarskich stepów)...) szczegóły 
454.wiersz: Chazbijewicz Selim: Moje tekke. Znad Wilii 1997 nr 16 s. 8 (z notą Ali Miśkiewicz: Selim Chazbijewicz (Mistyka tatarskich stepów)...) szczegóły 
455.wiersz: Chazbijewicz Selim: Pamięci Józefa Mackiewicza - wiersz ulotny. Znad Wilii 1998 nr 2 s. 8  szczegóły 
456.wiersz: Chazbijewicz Selim: Pamięci Józefa Mackiewicza - wiersz ulotny = Lakus eilerastis - Józefo Mackiewicziaus atminimui. Znad Wilii 2007 nr 2 s. 82-83 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot., z not....) szczegóły 
457.wiersz: Chazbijewicz Selim: Szwadron tatarski gwardii Napoleona. Znad Wilii 1997 nr 16 s. 8 (z notą Ali Miśkiewicz: Selim Chazbijewicz (Mistyka tatarskich stepów)...) szczegóły 
458.wiersz: Chazbijewicz Selim: Tatarski dom. Znad Wilii 1997 nr 16 s. 8 (z notą Ali Miśkiewicz: Selim Chazbijewicz (Mistyka tatarskich stepów)...) szczegóły 
459.wiersz: Chazbijewicz Selim: Wilno - miasto moich przedków. Znad Wilii 1998 nr 2 s. 8  szczegóły 
  Chotomska Wanda
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
460.artykuł: Wieczór gawędy gwarowej. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 2 (not. o pobycie w Wilnie, IX 1995...) szczegóły 
  Chróścielewska Dorota
    wiersze (alfabet tytułów)
461.wiersz: Chróścielewska-Kuźniak Dorota: Ostra Brama. Znad Wilii 1997 nr 22 s. 8  szczegóły 
  Chróścielewski Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
462.wiersz: Chróścielewski Tadeusz: Gałązka dla Juraty. Znad Wilii 1997 nr 15 s. 8 (z fot....) szczegóły 
463.wiersz: Chróścielewski Tadeusz: Grunwald widziany z korony Dębu. Znad Wilii 1997 nr 15 s. 8 (z fot....) szczegóły 
464.wiersz: Chróścielewski Tadeusz: Lithuania. Znad Wilii 1997 nr 15 s. 8 (z fot....) szczegóły 
465.wiersz: Chróścielewski Tadeusz: Panna z Ostrej Bramy. Znad Wilii 1997 nr 15 s. 8 (z fot....) szczegóły 
466.wiersz: Chróścielewski Tadeusz: Przeciwległe okienka w kwarterze profesorów w Wilnie. Znad Wilii 1997 nr 15 s. 8 (z fot....) szczegóły 
467.wiersz: Chróścielewski Tadeusz: Rossa. Znad Wilii 1997 nr 15 s. 8 (z fot....) szczegóły 
468.wiersz: Chróścielewski Tadeusz: Troki. Znad Wilii 1997 nr 15 s. 8 (z fot....) szczegóły 
469.wiersz: Chróścielewski Tadeusz: Troki. Znad Wilii 1991 nr 20 s. 8  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
470.tekst paraliteracki: Chróścielewski Tadeusz: [List]. Znad Wilii 1997 nr 18 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
471.tekst paraliteracki: Chróścielewski Tadeusz: Znad Wilii 1994 nr 10 s. 2 (list do red....) szczegóły 
  Chrzczonowicz Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
472.wiersz: Chrzczonowicz Piotr: Rossa. Znad Wilii 1998 nr 19 s. 8 (z not....) szczegóły 
  Chyczyńska Genowefa
    wiersze (alfabet tytułów)
473.wiersz: Rakszewiczówna Gienka: Ulica Krupnicza. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 85 (z notą biogr....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
474.proza: Rakszewiczówna Gienka: Spotkanie po latach. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 127-133 (z nota biogr., z fot....) szczegóły 
  Ciechanowicz-Sulima Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
475.wiersz: Ciechanowicz-Sulima Maria: Jesień. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
476.artykuł: Paczkowska Czesława: Moje ścieżki gwiazdy kryją... Poezja na Wschodzie. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 5  szczegóły 
  Cielątkowska Romana
    wiersze (alfabet tytułów)
477.wiersz: Cielątkowska Romana: Alejka lipowa pachnąca.... Znad Wilii 1992 nr 25 s. 2  szczegóły 
  Ciesielski Wiesław Stanisław
478.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Anisowicz Sławomir: Wątki kresowe spod szczęśliwej gwiazdy. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 140-141  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
479.wiersz: Ciesielski Wiesław Stanisław: Gdybyś... Gdybym = Jeigu butum... Jeigu buciau. Znad Wilii 2005 nr 2 s. 80-81 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
  Czerniawski Tadeusz
    proza (alfabet tytułów)
480.proza: Czerniawski Tadeusz: Dzieciństwo i młodość nad Dysną. Znad Wilii 2005 nr 3 s. 59-69 (z not. o aut....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
481.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Niebywale aktualne pamiętniki Marii Dąbrowskiej. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 16-17  szczegóły 
  Dejczko Stanisław Marian
    wiersze (alfabet tytułów)
482.wiersz: Dejczko Stanisław Marian: Pochód w krainę Raju. Znad Wilii 1990 nr 18 s. 3 (z not. red....) szczegóły 
  Dettlaff Marek M.
    wiersze (alfabet tytułów)
483.wiersz: Dettlaff Marek M.: Chciałbym powrócić.... Znad Wilii 1998 nr 18 s. 8 (z notą od aut., z fot....) szczegóły 
484.wiersz: Dettlaff Marek M.: Kocham Wilno.... Znad Wilii 1998 nr 18 s. 8 (z notą od aut., z fot....) szczegóły 
485.wiersz: Dettlaff Marek M.: Otwarto drzwi zamkniętego kościoła.... Znad Wilii 1998 nr 18 s. 8 (z notą od aut., z fot....) szczegóły 
486.wiersz: Dettlaff Marek M.: Stara kobieta z kaplicy św. Anny.... Znad Wilii 1998 nr 18 s. 8 (z notą od aut., z fot....) szczegóły 
487.wiersz: Dettlaff Marek M.: Zaułek. Znad Wilii 1998 nr 18 s. 8 (z notą od aut., z fot....) szczegóły 
  Dębkowski Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
488.wiersz: Dębkowski Andrzej: Z mojego punktu widzenia... = Is mano ziurejimo tasko gerai.... Znad Wilii 2004 nr 2 s. 104-105 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
  Długosz Leszek
    wiersze (alfabet tytułów)
489.wiersz: Długosz Leszek: Oda do mowy kresowej. Znad Wilii 2006 nr 4 s. 90-91 (z fot....) szczegóły 
490.wiersz: Długosz Leszek: U grobu Syrokomli (Z wycieczki do Wilna). Znad Wilii 2006 nr 4 s. 91-92 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
491.artykuł: (W.M.): Leszek Długosz - gościem kwietniowej Środy. Znad Wilii 1993 nr 9 s. 8 (nota o udziale w Środzie Literackiej w Wilnie, nota ...) szczegóły 
  Dmóchowski Wincenty
    wiersze (alfabet tytułów)
492.wiersz: Dmóchowski Wincenty: Co atramentem, gładko i po prostu wyrażam.... Znad Wilii 1991 nr 19 s. 5 (z koment.: Ruta Janoniene: Rymowany list Dmóchowskiego do Syrokomli; z...) szczegóły 
  Domeyko Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
493.artykuł: Hermanowicz Mariusz: Gdzie urodził się Ignacy Domeyko?. Znad Wilii 1999 nr 3 s. 5 (z portr. Ignacego Domeyki, rys. Józef Kurowski oraz z fot. miejsc na L...) szczegóły 
  Drawicz Andrzej
    wywiady (alfabet autorów)
494.wywiad: Mieczkowski Romuald: Nie musimy obrażać się na język rosyjski.... Znad Wilii 1993 nr 15 s. 6  szczegóły 
  Drozdowska Józefa
    wiersze (alfabet tytułów)
495.wiersz: Drozdowska Józefa: Matka Boska Ostrobramska. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 309 (z fot. i not. o autorce na s. 313-314...) szczegóły 
496.wiersz: Drozdowska Józefa: Na Wileńskiej Starówce. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 312 (z fot. na s. 309 i not. o autorce na s. 313-314...) szczegóły 
497.wiersz: Drozdowska Józefa: Nad Niewiażą. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 310 (z fot. na s. 309 i not. o autorce na s. 313-314...) szczegóły 
498.wiersz: Drozdowska Józefa: Ostra Brama. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 312 (z fot. na s. 309 i not. o autorce na s. 313-314...) szczegóły 
499.wiersz: Drozdowska Józefa: Trzy czerwone pręgi.... Znad Wilii 1991 nr 5 s. 8  szczegóły 
500.wiersz: Drozdowska Józefa: W Trokach. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 310-311 (z fot. na s. 309 i not. o autorce na s. 313-314...) szczegóły 
501.wiersz: Drozdowska Józefa: Werki. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 311-312 (z fot. na s. 309 i not. o autorce na s. 313-314...) szczegóły 
502.wiersz: Drozdowska Józefa: Wilno. (Romualdowi Mieczkowskiemu). Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 313 (z fot. na s. 309 i not. o autorce...) szczegóły 
  Dunin-Horkawicz Janusz
503.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Znad Wilii 1990 nr 13 s. 6  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
504.zgon: Dunin Cecylia: Pamięci Janusza Dunina-Horkawicza. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 150-151 (zmarł: 2007; list do red. żony Janusza Dunina-Horkawicza...) szczegóły 
505.zgon: Mieczkowski Romuald: Janusz Dunin-Horkawicz 1931-2007. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 150-151 (zmarł: 27 VII 2007; biogr., art. okolicznościowy, z fot....) szczegóły 
  Dylkiewicz Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
506.wiersz: Dylkiewicz Józef: Wileńskie kiermasze [fragm.:] Przez Kaziuki. Znad Wilii 1993 nr 5 s. 5  szczegóły 
  Dzijak Waldemar
    wiersze (alfabet tytułów)
507.wiersz: Dzijak Waldemar: Po co się , mamo, troszczysz.... Znad Wilii 1999 nr 5 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Eidrigevicius Stasys
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
508.artykuł: Znad Wilii 2000 nr 1 s. 155 (not. o odznaczeniu przez prezydenta Litwy Valdasa Adamukusa z okazji D...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Falkowski Wacław Włodzimierz
    wiersze (alfabet tytułów)
509.wiersz: Falkowski Wacław Wł.: Dwie ojczyzny. Znad Wilii 1995 nr 13 s. 8 (z notą...) szczegóły 
510.wiersz: Falkowski Wacław Wł.: Kim on jest. Znad Wilii 1995 nr 13 s. 8 (z notą...) szczegóły 
511.wiersz: Falkowski Wacław Wł.: Sen nad Niemnem. Znad Wilii 1995 nr 13 s. 8 (z notą...) szczegóły 
  Fiedorcowa Helena
    wiersze (alfabet tytułów)
512.wiersz: Fiedorcowa Helena: Drabina do nieba. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 7 (z notą Czesławy Paczkowskiej , z fot....) szczegóły 
513.wiersz: Fiedorcowa Helena: Dzikie wino [z tego cyklu:] Dzikie, najdziksze, zdziczałe.... Znad Wilii 1994 nr 27 s. 7 (z notą Czesławy Paczkowskiej , z fot....) szczegóły 
514.wiersz: Fiedorcowa Helena: Dzikie wino [z tego cyklu:] Jakkolwiek ze mną postępujecie.... Znad Wilii 1994 nr 27 s. 7 (z notą Czesławy Paczkowskiej , z fot....) szczegóły 
515.wiersz: Fiedorcowa Helena: Kolor makaty. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 7 (z notą Czesławy Paczkowskiej , z fot....) szczegóły 
516.wiersz: Fiedorcowa Helena: Legenda o bardzo małej miłości. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 7 (z notą Czesławy Paczkowskiej , z fot....) szczegóły 
517.wiersz: Fiedorcowa Helena: List ze Wschodu. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 7 (z notą Czesławy Paczkowskiej , z fot....) szczegóły 
518.wiersz: Fiedorcowa Helena: Piosenka mojej Mamy. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 7 (z notą Czesławy Paczkowskiej , z fot....) szczegóły 
519.wiersz: Fiedorcowa Helena: Ręce babci. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 7 (z notą Czesławy Paczkowskiej , z fot....) szczegóły 
520.wiersz: Fiedorcowa Helena: Sen. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 7 (z notą Czesławy Paczkowskiej , z fot....) szczegóły 
521.wiersz: Fiedorcowa Helena: Wileńszczyzna. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 7 (z notą Czesławy Paczkowskiej , z fot....) szczegóły 
  Filipowicz Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
522.wiersz: Filipowicz Stanisław: Boskie więc ludzkie. Znad Wilii 1995 nr 7 s. 8  szczegóły 
523.wiersz: Filipowicz Stanisław: Całopalenie. Znad Wilii 1995 nr 7 s. 8  szczegóły 
524.wiersz: Filipowicz Stanisław: Miasto. Znad Wilii 1995 nr 7 s. 8  szczegóły 
525.wiersz: Filipowicz Stanisław: Oswajanie jesieni. Znad Wilii 1995 nr 7 s. 8  szczegóły 
526.wiersz: Filipowicz Stanisław: Repatriacja. Znad Wilii 1995 nr 7 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
527.artykuł: D.P.: W krajobrazie dzieciństwa. Znad Wilii 1995 nr 7 s. 8 (nota, z fot....) szczegóły 
  Francis Karolina
    wiersze (alfabet tytułów)
528.wiersz: Francis Karolina: Aniołowie = Angelai. Znad Wilii 2004 nr 2 s. 110-111 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
  Fryckowski Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
529.wiersz: Fryckowski Jerzy: List do Czesława Miłosza = Laiskas Czesławui Miłoszui. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 84-85 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gałczyński Konstanty Ildefons
    wiersze (alfabet tytułów)
530.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: Ciężki wieczór = Slogus vakaras. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 106-107 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim...) szczegóły 
531.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: Instrumentami potrząsać = Irankiais paskambinti.... Znad Wilii 2003 nr 4 s. 106-107 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim...) szczegóły 
532.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: List jeńca = Belaisvio laiskas. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 110-111 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim...) szczegóły 
533.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: O mej poezji = Apie mano poeziją. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 104-105 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim...) szczegóły 
534.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: Prośba o wyspy szczęśliwe = Laimes salos maldauju. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 104-105 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim...) szczegóły 
535.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: Rozmowa liryczna = Lyrinis pasikalbejimas. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 114-115 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim...) szczegóły 
536.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: Serwus, madonna = Servus, madonna. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 102-103 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim...) szczegóły 
537.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: Spotkanie z Chopinem. Znad Wilii 1999 nr 10 s. 8  szczegóły 
538.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: Śmierć inteligenta = Inteligento Mirtis. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 112-115 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim...) szczegóły 
539.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: Wileńskie imbroglio = Vilniaus imbroglio. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 108-111 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
540.artykuł: Brodowska Danuta: Jeszcze jeden ślad Gałczyńskiego w Wilnie. Znad Wilii 1999 nr 2 s. 7 (wspomn. dot. K.I. Gałczyńskiego...) szczegóły 
nawiązanie: Olechnowicz Ignacy: Gałczyński w Wilnie. Znad Wilii 1999 nr 4 s. 2 (list do red....) szczegóły 
541.artykuł: Dalecka Teresa: Szczęście w Wilnie (Na poetyckich tropach Gałczyńskiego). Znad Wilii 1997 nr 16 s. 8 (Wilno w życiu i twórczości poety; z fot. K.I. Gałczyńskiego z żoną Nat...) szczegóły 
542.artykuł: Mieczkowski Romuald: Szczęście w Wilnie. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 85-90 (biogr., nt. pobytu K.I. Gałczyńskiego w Wilnie, z fragm. utworów...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
543.kult: Mieczkowski Romuald: Wspominając Gałczyńskiego. Znad Wilii 2004 nr 1 s. 139 (nt. wileńskich obchodów 50. rocznicy śmierci K.I. Gałczyńskiego w 2003...) szczegóły 
  Gasińska Kamila
    wiersze (alfabet tytułów)
544.wiersz: Gasińska Kamilia: Pokój. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 97 (z fot....) szczegóły 
545.wiersz: Gasińska Kamilia: Spacer po Starówce. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 97 (z fot....) szczegóły 
  Gassewicz Feliks
    wiersze (alfabet tytułów)
546.wiersz: Gassewicz Feliks: Motto sierpniowe. Znad Wilii 1994 nr 20 s. 2  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
547.wywiad: Mieczkowski Romuald: Na historię, jak na życie, trzeba spojrzeć bez złości. Ludzie z Ziemi Wileńskiej i ich losy. Znad Wilii 1994 nr 1 s. 7 (z fot....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
548.zgon: Znad Wilii 1995 nr 23 s. 2 (zmarł: 14 XII 1995; z fot....) szczegóły 
  Gawecka Aldona
549.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mieczkowski Romuald: Wspomnienia kresowianki. Znad Wilii 2011 nr 2 s. 62-65  szczegóły 
  Giedroyc Jerzy
550.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stobiecki Rafał: Zbigniew Siemaszko: Korespondencja z Giedroyciem. Znad Wilii 2009 nr 1 s. 74-77  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
551.artykuł: Znad Wilii 1997 nr 18 s. 2 (nota o otrzymaniu obywatelstwa Republiki Litewskiej...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
552.wywiad: Mieczkowski Romuald: Abyśmy pamiętali o swoich sąsiadach (Rozmowa z Jerzym Giedroyciem, redaktorem naczelnym "Kultury"). Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 49-52  szczegóły 
553.wywiad: Mieczkowski Romuald: Abyśmy pamiętali o swoich sąsiadach. Znad Wilii 1999 nr 1 s. 3 (nt. sytuacji na Litwie; z fot....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
554.zgon: Mieczkowski Romuald: Jerzy Giedroyc (1906-2000). Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 47-48 (wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
555.korespondencja: Mieczkowski Romuald: Listy od Redaktora. Znad Wilii 2006 nr 3 s. 8-16 (wspomn. nt. kontaktów korespondencyjnych i osobistych z J. Giedroyciem...) szczegóły 
  Głuchowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
556.artykuł: Znad Wilii 2000 nr 1 s. 157 (not. o spotkaniu autorskim w Wilnie; 27 III 2000...) szczegóły 
  Głuszak Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
557.wiersz: Głuszak Janusz: Bosa. Znad Wilii 1999 nr 14 s. 8  szczegóły 
558.wiersz: Głuszak Janusz: Kim jesteś. Znad Wilii 1999 nr 20 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
559.wiersz: Głuszak Janusz: Witaj, Romualdzie. Znad Wilii 1999 nr 24 s. 6 (ded. Romualdowi Mieczkowskiemu...) szczegóły 
  Głuszczuk Wiktoria
    wiersze (alfabet tytułów)
560.wiersz: Głuszczuk Wiktoria: Codzienność. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 93  szczegóły 
561.wiersz: Głuszczuk Wiktoria: Czym jest życie?. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 92-93  szczegóły 
562.wiersz: Głuszczuk Wiktoria: Do pesymisty. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 90  szczegóły 
563.wiersz: Głuszczuk Wiktoria: Ikarowie. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 90-91  szczegóły 
564.wiersz: Głuszczuk Wiktoria: Klęska chwili. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 93-94  szczegóły 
565.wiersz: Głuszczuk Wiktoria: Niepodległość. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 94-95  szczegóły 
566.wiersz: Głuszczuk Wiktoria: Pamiątka. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 94  szczegóły 
567.wiersz: Głuszczuk Wiktoria: Pieniądze. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 95  szczegóły 
568.wiersz: Głuszczuk Wiktoria: Podróż. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 92  szczegóły 
569.wiersz: Głuszczuk Wiktoria: Poeta. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 91-92  szczegóły 
570.wiersz: Głuszczuk Wiktoria: XXI wiek. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 89-90 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
571.artykuł: Znad Wilii 2003 nr 2 s. 95 (nota biogr....) szczegóły 
  Gnarowski Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
572.wiersz: Gnarowski Andrzej: Wędrowiec = Keliautojas. Znad Wilii 2004 nr 2 s. 106-107 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
  Gogiel Leonard
    wiersze (alfabet tytułów)
573.wiersz: Gogiel Leonard: O ja to nie.... Znad Wilii 1992 nr 26 s. 8 (z fot....) szczegóły 
574.wiersz: Gogiel Leonard: O ja to nie nie z tej jestem ziemi.... Znad Wilii 2011 nr 1 s. 99 (z fot....) szczegóły 
575.wiersz: Gogiel Leonard: Polszczyzna. Znad Wilii 1992 nr 26 s. 8 (z fot....) szczegóły 
576.wiersz: Gogiel Leonard: Prośba. Znad Wilii 1992 nr 26 s. 8 (z fot....) szczegóły 
577.wiersz: Gogiel Leonard: Wileńszczyzna. Znad Wilii 1992 nr 26 s. 8 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
578.artykuł: Lizakowski Adam: "Wśród Litwinów jestem Polakiem, a wśród Polaków - Litwinem". Znad Wilii 2012 nr 1 s. 77-95 (biogr., z fot....) szczegóły 
579.artykuł: Piotrowicz Wojciech: Leonard Gogiel. Wilnianin - poeta z Chicago. Znad Wilii 1992 nr 26 s. 8  szczegóły 
580.artykuł: Piotrowicz Wojciech: Mohikanin z Bałto-Słowian. Znad Wilii 2012 nr 1 s. 96-98 (dot. osobistych kontaktów; z fot....) szczegóły 
  Golubski Wiktor
    wiersze (alfabet tytułów)
581.wiersz: Golubski Wiktor: Poeta tymczasem. Znad Wilii 2012 nr 1 s. 51-52 (z fot....) szczegóły 
  Gołębiewska Wanda
    wiersze (alfabet tytułów)
582.wiersz: Gołębiewska Wanda: Jest w Wilnie taka ulica gdzie ja.... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 239  szczegóły 
583.wiersz: Gołębiewska Wanda: Jest w Wilnie taki kościół i takie podwórko.... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 238  szczegóły 
584.wiersz: Gołębiewska Wanda: Jest w Wilnie taki kościół koronkowy.... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 238-239  szczegóły 
585.wiersz: Gołębiewska Wanda: Samotność wileńskich kobiet. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 240 (z notą...) szczegóły 
586.wiersz: Gołębiewska Wanda: W Wilnie.... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 237-238  szczegóły 
  Gołębiowska Wanda
    wiersze (alfabet tytułów)
587.wiersz: Gołębiowska Wanda: Jest w Wilnie taka ulica co mija schody.... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 239  szczegóły 
  Gombrowicz Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
588.artykuł: Pruszak Aleksander: Dzieje litewskiej rodziny Witolda Gombrowicza. Znad Wilii 2011 nr 1 s. 86-88  szczegóły 
  Górec-Rosiński Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
589.wiersz: Górec-Rosiński Jan: Czołgi imperium rozgniatały ludzi.... Znad Wilii 1991 nr 5 s. 8  szczegóły 
  Górski Konrad
    zgon (alfabet autorów)
590.zgon: Znad Wilii 1990 nr 9 s. 7 (zmarł: 1990...) szczegóły 
  Grabowski Andrzej (1947)
    wiersze (alfabet tytułów)
591.wiersz: Grabowski Andrzej: Jak kiedyś = Kai anuomet. Znad Wilii 2005 nr 2 s. 82-83 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
  Grosicka-Jeżowska Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
592.wiersz: Grosicka-Jeżowska Maria: Miastu nad Wilią. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 4 (z notą od autorki...) szczegóły 
593.wiersz: Grosicka-Jeżowska Maria: Wileńszczyźnie. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 4 (z notą od autorki...) szczegóły 
  Gruszka-Zych Barbara
594.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mieczkowski Romuald: Ile kosztuje łąka. Znad Wilii 2007 nr 3 s. 141-143  szczegóły 
595.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mieczkowski Romuald: Sprawdzanie obecności. Znad Wilii 2004 nr 4 s. 141-145  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
596.wiersz: Gruszka-Zych Barbara: Bach w katedrze w Erfurcie = Bachas Erfurto katedroje. Znad Wilii 2004 nr 2 s. 108-109 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
597.wiersz: Gruszka-Zych Barbara: Czesławowi Miłoszowi. Znad Wilii 2004 nr 3 s. 37  szczegóły 
598.wiersz: Gruszka-Zych Barbara: Czesławowi Miłoszowi po odwiedzinach. Znad Wilii 2007 nr 3 s. 81-82  szczegóły 
599.wiersz: Gruszka-Zych Barbara: Mieszkanie z nieobecnym. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 89-90  szczegóły 
600.wiersz: Gruszka-Zych Barbara: Niewiaż. Znad Wilii 2004 nr 3 s. 38  szczegóły 
601.wiersz: Gruszka-Zych Barbara: Patrzę z okna na czubki wiśni.... Znad Wilii 2007 nr 3 s. 111 (z fot....) szczegóły 
602.wiersz: Gruszka-Zych Barbara: Podróż. Znad Wilii 2005 nr 4 s. 99 (z notą o poetce, z fot....) szczegóły 
603.wiersz: Gruszka-Zych Barbara: Rozmowa z poetą, na którą wybrałam się z dwunastoletnim synem. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 84-85  szczegóły 
604.wiersz: Gruszka-Zych Barbara: w jamie michalika.... Znad Wilii 2007 nr 3 s. 84  szczegóły 
605.wiersz: Gruszka-Zych Barbara: Wiersze z Litwy [z tego cyklu:] Cmentarz luterański. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 72  szczegóły 
606.wiersz: Gruszka-Zych Barbara: Wiersze z Litwy [z tego cyklu:] Mój przewodnik.... Znad Wilii 2008 nr 1 s. 71  szczegóły 
607.wiersz: Gruszka-Zych Barbara: Wiersze z Litwy [z tego cyklu:] Nida II. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 72  szczegóły 
608.wiersz: Gruszka-Zych Barbara: Wiersze z Litwy [z tego cyklu:] Saules. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 70 (z fot....) szczegóły 
609.wiersz: Gruszka-Zych Barbara: Wiersze z Litwy [z tego cyklu:] Te błyskawice.... Znad Wilii 2008 nr 1 s. 71  szczegóły 
610.wiersz: Gruszka-Zych Barbara: Wiersze z Litwy [z tego cyklu:] W Świętym Duchu w Wilnie. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 70-71 (z fot....) szczegóły 
611.wiersz: Gruszka-Zych Barbara: Wiersze z Litwy [z tego cyklu:] W Wilnie. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 71-72  szczegóły 
612.wiersz: Gruszka-Zych Barbara: Znad Wilii 2007 nr 3 s. 74-76 (poemat napisany po lekturze "Traktatu teologicznego" Czesława Miłosza,...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
613.proza: Gruszka-Zych Barbara: Yamachą do Katynia. Znad Wilii 2009 nr 1 s. 92-94 (rep....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
614.artykuł: Mieczkowski Romuald: Litwa w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Znad Wilii 2006 nr 4 s. 44-45 (spraw. ze spotk. z poetką, Warszawa, 4 X 2006...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hen Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
615.artykuł: Mieczkowski Romuald: Konteksty spotkania z okazji 85-lecia Józefa Hena. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 50 (spraw. z wieczoru aut. z okazji 85-lecia urodzin pisarza, Warszawa, 7 ...) szczegóły 
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
616.artykuł: Kobeszko Janusz: Miłosz i Herbert. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 154-155 (nt. relacji poetów; list do red....) szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
    zgon (alfabet autorów)
617.zgon: Cieplak Paweł: Gustaw Herling-Grudziński (1919-2000). Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 53 (wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Hulewicz Witold
    wiersze (alfabet tytułów)
618.wiersz: Hulewicz Witold: Kaziuki. Znad Wilii 1993 nr 5 s. 5  szczegóły 
  Hyciek Ella
    wiersze (alfabet tytułów)
619.wiersz: Hyciek Ella: Piękność miasta.... Znad Wilii 2007 nr 1 s. 97 (z fot....) szczegóły 
620.wiersz: Hyciek Ella: Prośba = Prasymas. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 86-87 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iłłakowiczówna Kazimiera
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
621.artykuł: Bokszyski Antoni: Kazimiery Iłłakowiczówny związki z Litwą. Znad Wilii 1999 nr 24 s. 5 (biogr....) szczegóły 
  Ingielewicz Jadwiga
622.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szostakowski Józef: Poezja ludowa. Znad Wilii 1999 nr 13 s. 6  szczegóły 
  Ingielewicz Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
623.wiersz: Ingielewicz Zbigniew: Tęskne marzenia. Znad Wilii 1995 nr 20 s. 6  szczegóły 
  Ivosse Kazimierz
    wiersze (alfabet tytułów)
624.wiersz: Ivosse Kazimierz: Sen (A. Jachymskiemu) = Sapnas. Znad Wilii 2007 nr 2 s. 84-85 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
  Iwanowski Wiktor
625.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piotrowiczowa Danuta: Ziemia wybrana - Kresy Wschodnie. Znad Wilii 1994 nr 12 s. 8  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jabłońska Stefania
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
626.artykuł: Jackiewicz Mieczysław, Surowiec Antoni: Pierwsza tłumaczka i popularyzatorka literatury litewskiej. Znad Wilii 1992 nr 13 s. 4-5  szczegóły 
627.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Poetycka twórczość Stefanii Jabłońskiej. Znad Wilii 1996 nr 18 s. 8 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Jagiełło Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
628.wiersz: Jagiełło Michał: Wspomnienie: Pamir = Prisiminimas: Pamyras. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 88-91 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
  Jakubowska Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
629.wiersz: Jakubowska Maria: Nie zapominaj. Znad Wilii 2007 nr 2 s. 153 (w liście do red....) szczegóły 
  Jakubowski Wincenty
    wiersze (alfabet tytułów)
630.wiersz: Jakubowski Wincenty: List z Polski (Dla Asty Kalasauskiene). Znad Wilii 1996 nr 6 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
631.wiersz: Jakubowski Wincenty: Litwa. Znad Wilii 1996 nr 6 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
  Jankowski Czesław
    proza (alfabet tytułów)
632.proza: Jankowski Czesław: Przechadzki po Wilnie. Znad Wilii 2004 nr 2 s. 135-138 (fel. z 22 VI 1924...) szczegóły 
633.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fedorowicz Irena: Czesława Jankowskiego Przechadzki po Wilnie. Arcydzieła felietonistyki wileńskiej. Znad Wilii 2004 nr 2 s. 135-143 (z tekstem jednego z felietonów...) szczegóły 
  Janowicz Leon
634.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.P.: Kolejna wspomnieniowa gratka. Vilniana. Znad Wilii 1993 nr 13 s. 8  szczegóły 
  Janusewicz Ludmiła
    wiersze (alfabet tytułów)
635.wiersz: Janusewicz Ludmiła: Poznanie II = Pazinimas II. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 60-61 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
636.wiersz: Janusewicz Ludmiła: Studnia = Sulinys. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 58-61 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
  Jasienica Paweł
637.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kurzawa Eugeniusz: Znad Odry [z tego cyklu:] Polska Jasienicy. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 11-12 (fel....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
638.artykuł: Beynar-Czeczott Ewa: Wolał Wilno zachować w takiej pamięci, jak je widział ostatni raz. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 38-43 (wyw. nt. Pawła Jasienicy; rozm. Romuald Mieczkowski...) szczegóły 
639.artykuł: Beynar-Czeczott Ewa: Wspomnienie dziecięcych lat w Wilnie. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 101-106 (m.in. wspomn. córki o ojcu...) szczegóły 
640.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (D.): Znad Wilii 1990 nr 11 s. 7 (nota...) szczegóły 
  Jasiński Jakub
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
641.artykuł: Kowzan Artur Julian: Generał Jakub Jasiński - wódz i poeta. Sylwetki bohaterów powstań na Litwie. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 6  szczegóły 
  Jastrun Tomasz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
642.tekst paraliteracki: Jastrun Tomasz: Dlaczego młode demokracje popełniają błędy. Znad Wilii 1992 nr 3 s. 1  szczegóły 
  Jerzyna Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
643.wiersz: Jerzyna Zbigniew: Wyprowadź umysł mój... = Is dykumos isvesk mano protą.... Znad Wilii 2006 nr 3 s. 90-91 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim, z fot. i notą o aut....) szczegóły 
  Jędrzejewska-Bałdyga Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
644.wiersz: Jędrzejewska-Bałdyga Joanna: Przytul mnie... = Priglausk mane.... Znad Wilii 2006 nr 2 s. 92-93 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
  Jurewicz Aleksander
645.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 13 s. 6  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kabatc Eugeniusz
646.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Termer Janusz: Dawne dzieje, literatura, magia i realizm czyli inny obraz Kresów. Znad Wilii 2008 nr 3 s. 130-134  szczegóły 
  Kaczorowska Teresa
    wiersze (alfabet tytułów)
647.wiersz: Kaczorowska Teresa: O Miłoszu w pigułce. Znad Wilii 2012 nr 3 s. 22-24 (z fot....) szczegóły 
648.wiersz: Kaczorowska Teresa: Tęsknota ze lękiem = Ilgiuosi baimes. Znad Wilii 2004 nr 2 s. 112-113 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
  Kapuściński Ryszard
    listy (alfabet tytułów)
649.listy: Kapuściński Ryszard: [List]. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 14 (do Romualda Mieczkowskiego z13 III 2005...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
650.artykuł: Znad Wilii 1995 nr 7 s. 3 (not. o kręceniu w Pińsku przez nowojowski ośrodek kina dokumentalnego ...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
651.zgon: Gruszka-Zych Barbara: Ryszard Kapuściński (1932-2007). List z nadzieją. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 8-11 (zmarł: 23 I 2007; biogr., art. okolicznościowy...) szczegóły 
652.zgon: Mieczkowski Romuald: Odłożona rozmowa o Polesiu i Kresach. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 12-14 (zmarł: 23 I 2007; wspomn., z listem Ryszarda Kapuścińskiego do Romuald...) szczegóły 
  Karabowicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
653.artykuł: J.Sz.: Gość z Polski. 70-lecie organizacji ukraińskiej. Znad Wilii 1998 nr 6 s. 3 (nota o wizycie w Wilnie...) szczegóły 
  Karaś Romuald
    wiersze (alfabet tytułów)
654.wiersz: Karaś Romuald: Demon. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 100 (z fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
655.wywiad: Piotrowicz Danuta: Zaczynając od Hulewicza.... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 36-40 (dot. działalności literackiej i kulturalnej; szerzej o popularyzacji d...) szczegóły 
  Karło Emil
    wiersze (alfabet tytułów)
656.wiersz: Karło Emil: Braterska pieśń. Znad Wilii 1999 nr 16 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
  Karpowicz Tymoteusz
    wiersze (alfabet tytułów)
657.wiersz: Lirmian Tymoteusz: Mosty. Znad Wilii 1998 nr 1 s. 6  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
658.tekst paraliteracki: Karpowicz Tymoteusz: Dawid i super-Goliat (Widziane z Illinois przed moratorium). Znad Wilii 1990 nr 15 s. 3  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
659.artykuł: Szostakowski Józef: Tymoteusza Karpowicza odjazdy i powroty. Znad Wilii 1998 nr 1 s. 6 (biogr....) szczegóły 
  Kass Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
660.wiersz: Kass Wojciech: Czary = Stebuklai. Znad Wilii 2004 nr 2 s. 114-115 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
661.wiersz: Kass Wojciech: Zdobywcy = Nugaletojai. Znad Wilii 2004 nr 2 s. 114-115 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
  Kaszkiewicz Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
662.wiersz: Kaszkiewicz Robert: Antykwariat. Znad Wilii 1996 nr 3 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
663.wiersz: Kaszkiewicz Robert: Kominek. Znad Wilii 1998 nr 4 s. 8 (z not....) szczegóły 
664.wiersz: Kaszkiewicz Robert: Marzenia. Znad Wilii 1998 nr 4 s. 8 (z not....) szczegóły 
665.wiersz: Kaszkiewicz Robert: Miłość. Znad Wilii 1998 nr 4 s. 8 (z not....) szczegóły 
666.wiersz: Kaszkiewicz Robert: Nowy rok. Znad Wilii 1996 nr 3 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
667.wiersz: Kaszkiewicz Robert: Palmy. Znad Wilii 1996 nr 3 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
668.wiersz: Kaszkiewicz Robert: Pisanie. Znad Wilii 1998 nr 4 s. 8 (z not....) szczegóły 
669.wiersz: Kaszkiewicz Robert: Starocie - na strychu.... Znad Wilii 1996 nr 3 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
670.wiersz: Kaszkiewicz Robert: Zegar. Znad Wilii 1996 nr 3 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
671.wiersz: Kaszkiewicz Robert: Żal. Znad Wilii 1998 nr 4 s. 8 (z not....) szczegóły 
  Kawiński Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
672.wiersz: Kawiński Wojciech: Było; jest; będzie -. Znad Wilii 2006 nr 3 s. 94-95 (z fot. i notą o aut., s. 97...) szczegóły 
673.wiersz: Kawiński Wojciech: Do kogo mam się zwrócić (Pamięci Czesława Miłosza). Znad Wilii 2006 nr 3 s. 97 (z notą o aut....) szczegóły 
674.wiersz: Kawiński Wojciech: Jest -. Znad Wilii 2006 nr 3 s. 94-95 (z notą o aut., s. 97...) szczegóły 
675.wiersz: Kawiński Wojciech: Kartka z podróży. Znad Wilii 2006 nr 3 s. 94 (z fot. i notą o aut., s. 97...) szczegóły 
  Kęsik Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
676.wiersz: Kęsik Stanisław: Do przyjaciół Belgów (M.K. Sarbiewskiemu). Znad Wilii 2004 nr 4 s. 111  szczegóły 
677.wiersz: Kęsik Stanisław: Muzyka Apollina (Wg słów, poświęconych M.K. Sarbiewskiemu w 400 rocznicę urodzin). Znad Wilii 2004 nr 4 s. 112 (z not. o aut....) szczegóły 
678.wiersz: Kęsik Stanisław: Siebie dzierżąc. Znad Wilii 2004 nr 4 s. 111-112  szczegóły 
679.wiersz: Kęsik Stanisław: Szczęśliwa kolęda = Laiminga Kaledu giesme. Znad Wilii 2004 nr 2 s. 116-117 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
  Kielan-Pietrzyk Aneta
    wiersze (alfabet tytułów)
680.wiersz: Kielan Aneta: Na przystani = Prieplaukoje. Znad Wilii 2005 nr 2 s. 84-85 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
681.wiersz: Kielan Aneta: W wileńskich murach.... Znad Wilii 2005 nr 2 s. 76  szczegóły 
  Kijonka Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
682.wiersz: Kijonka Tadeusz: Lietuva, tevyne mano.... Znad Wilii 1991 nr 5 s. 8  szczegóły 
  Kłosiński Ryszard
    proza (alfabet tytułów)
683.proza: Kłosiński Ryszard: Wspomnienia dla moich dzieci (1939-1944). Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 121-153 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
  Kłyszejko Julia
    wiersze (alfabet tytułów)
684.wiersz: Kłyszejko Julia: Pani z Ostrej Bramy. Znad Wilii 1993 nr 22 s. 2  szczegóły 
  Kobeszko Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
685.wiersz: Kobeszko Janusz: Czeczenka. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 113  szczegóły 
686.wiersz: Kobeszko Janusz: Knyszyn. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 112-113  szczegóły 
687.wiersz: Kobeszko Janusz: Miłosz i Herbert. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 111-112 (z fot....) szczegóły 
688.wiersz: Kobeszko Janusz: Wilno. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 111 (z fot....) szczegóły 
  Kobylińska-Masiejewska Eugenia
    wiersze (alfabet tytułów)
689.wiersz: Kobylińska-Masiejewska Eugenia: Wielkanoc w Wilnie [fragm. poematu]. Znad Wilii 1995 nr 8 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
690.artykuł: W.M.: Eugenia Kobylińska-Masiejewska. Znad Wilii 1995 nr 8 s. 8 (nota, z fot....) szczegóły 
  Kobyliński Anatol
691.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Wędrówki pana Anatola. Znad Wilii 1996 nr 17 s. 8  szczegóły 
  Kobyłecka Danuta
    wiersze (alfabet tytułów)
692.wiersz: Kobyłecka Danuta: Do Litwina. Znad Wilii 2012 nr 4 s. 42 (z fot....) szczegóły 
  Kochanowski Jan
693.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Psalmy Jana Kochanowskiego w religijnej poezji litewskiej. Znad Wilii 1994 nr 2 s. 5 (przekłady psalmów na język litewski od XVII w. do współczesności...) szczegóły 
  Kochowicz Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
694.wiersz: Kochowicz Marek: Powrót. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 109  szczegóły 
  Kolarz Wiesław
    wiersze (alfabet tytułów)
695.wiersz: Kolarz Wiesław: Listopad. Znad Wilii 1997 nr 21` s. 6  szczegóły 
  Kolbuszewski Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
696.artykuł: Kozicz Jolanta: Kazimierz Kolbuszewski. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 41-49 (nt. działalności naukowej prof. Kazimierza Kolbuszewskiego, zawiera op...) szczegóły 
  Kołtun Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
697.wiersz: Kołtun Krzysztof: Ostobramska. Znad Wilii 1994 nr 2 s. 6  szczegóły 
698.wiersz: Kołtun Krzysztof: Pożegnanie. Znad Wilii 1997 nr 22 s. 8  szczegóły 
699.wiersz: Kołtun Krzysztof: U konfesjonału. Znad Wilii 1994 nr 2 s. 6  szczegóły 
700.wiersz: Kołtun Krzysztof: W tajemnicy, przed zegarami.... Znad Wilii 1994 nr 2 s. 6  szczegóły 
701.wiersz: Kołtun Krzysztof: W Wilnie (Romualdowi Mieczkowskiemu). Znad Wilii 1996 nr 24 s. 8  szczegóły 
702.wiersz: Kołtun Krzysztof: Wilno (P. Janowi Cynkowi). Znad Wilii 1996 nr 24 s. 8  szczegóły 
703.wiersz: Kołtun Krzysztof: Zachwycenie. Znad Wilii 1996 nr 24 s. 8  szczegóły 
  Komaiszko Leokadia
704.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szostakowski Józef: Z Belgii do Wilna. Znad Wilii 1999 nr 16 s. 6  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
705.wiersz: Komaiszko Leokadia: Belgijską nocą. Znad Wilii 1996 nr 12 s. 8 (z not....) szczegóły 
706.wiersz: Komaiszko Leokadia: Chodzę po starych zakątkach.... Znad Wilii 1992 nr 5 s. 8  szczegóły 
707.wiersz: Komaiszko Leokadia: Chodzi lis zdziwaczały.... Znad Wilii 1999 nr 8 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
708.wiersz: Komaiszko Leokadia: Chodzi lis zdziwaczały.... Znad Wilii 1992 nr 5 s. 8  szczegóły 
709.wiersz: Komaiszko Leokadia: Emigracja. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 75  szczegóły 
710.wiersz: Komaiszko Leokadia: Francuski romans. Znad Wilii 1996 nr 12 s. 8 (z not....) szczegóły 
711.wiersz: Komaiszko Leokadia: Gdzie została twa wielkość.... Znad Wilii 1992 nr 5 s. 8  szczegóły 
712.wiersz: Komaiszko Leokadia: Głowami w mur zardzewiały.... Znad Wilii 1992 nr 5 s. 8  szczegóły 
713.wiersz: Komaiszko Leokadia: Ja. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 74  szczegóły 
714.wiersz: Komaiszko Leokadia: Jesień. Znad Wilii 1996 nr 12 s. 8 (z not....) szczegóły 
715.wiersz: Komaiszko Leokadia: Kazachstańscy w Hamburgu. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 76  szczegóły 
716.wiersz: Komaiszko Leokadia: Leci ptak z przetrąconym skrzydłem.... Znad Wilii 1992 nr 5 s. 8  szczegóły 
717.wiersz: Komaiszko Leokadia: Listy z daleka. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 76  szczegóły 
718.wiersz: Komaiszko Leokadia: Na Wileńszczyźnie. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 75  szczegóły 
719.wiersz: Komaiszko Leokadia: Nad Wilnem zachodzi słońce.... Znad Wilii 1992 nr 5 s. 8  szczegóły 
720.wiersz: Komaiszko Leokadia: O ojców naszych bogatsi. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 73 (z fot....) szczegóły 
721.wiersz: Komaiszko Leokadia: Pamietam Litwę (Olkowi Suswille). Znad Wilii 2008 nr 1 s. 74-75  szczegóły 
722.wiersz: Komaiszko Leokadia: Początek. Znad Wilii 1996 nr 12 s. 8 (z not....) szczegóły 
723.wiersz: Komaiszko Leokadia: Pożegnanie lata. Znad Wilii 1996 nr 12 s. 8 (z not....) szczegóły 
724.wiersz: Komaiszko Leokadia: Przy fontannach. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 73-74 (z fot....) szczegóły 
725.wiersz: Komaiszko Leokadia: Słabnę bez twojej miłości.... Znad Wilii 1992 nr 5 s. 8  szczegóły 
726.wiersz: Komaiszko Leokadia: Tańczy moja miłość. Znad Wilii 1992 nr 5 s. 8  szczegóły 
727.wiersz: Komaiszko Leokadia: Wejść do pokoju.... Znad Wilii 1992 nr 5 s. 8  szczegóły 
728.wiersz: Komaiszko Leokadia: Wróciłam. Czekały na mnie.... Znad Wilii 2008 nr 1 s. 74  szczegóły 
729.wiersz: Komaiszko Leokadia: Wrześniowe dalie.... Znad Wilii 1992 nr 5 s. 8  szczegóły 
  Komorowski Zygmunt
    wiersze (alfabet tytułów)
730.wiersz: Komorowski Zygmunt: Ballada o VI Brygadzie. Znad Wilii 2010 nr 3 s. 102  szczegóły 
  Konarski Feliks
    wiersze (alfabet tytułów)
731.wiersz: Konarski Feliks: Na śmierć Generała Andersa. Znad Wilii 1994 nr 10 s. 1, 5  szczegóły 
  Kondratowicz Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
732.wiersz: Kondratowicz Michał: Miasto wielu kościołów i licznych pamiątek.... Znad Wilii 1997 nr 5 s. 8 (nzaw. aut. podane w nocie: Śladami naszych publikacji, nr 12 s. 8...) szczegóły 
733.wiersz: Kondratowicz Michał: Wileńskie rogatki. Znad Wilii 1997 nr 12 s. 8  szczegóły 
  Konecka Krystyna
734.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 17 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
735.wiersz: Konecka Krystyna: Wileńscy poeci. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 8 (z not....) szczegóły 
  Konopnicka Maria
736.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pytka Aleksander: Patriotyczne strofy Konopnickiej. Znad Wilii 1991 nr 17 s. 6  szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
737.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 6 s. 6  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
738.artykuł: Hyciek Ella: Pójść za tym, co jest w człowieku inne, oryginalne. Znad Wilii 2006 nr 4 s. 93-96 (charakterystyka twórczości filmowej i literackiej T. Konwickiego...) szczegóły 
739.artykuł: Hyciek Ella: Pójść za tym, co w człowieku inne, oryginalne. Znad Wilii 2006 nr 4 s. 93-96 (biogr....) szczegóły 
740.artykuł: Krupowies Walentyna: Motywy litewskie w powieściach Tadeusza Konwickiego. Znad Wilii 1994 nr 16 s. 5  szczegóły 
741.artykuł: Mieczkowski Romuald: Kolonii Wileńskiej urokliwe pamiętanie. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 67-74 (relacje z osobistych spotkań z pisarzem, z fragm. wypowiedzi poświęcon...) szczegóły 
  Kopisto Wacław
742.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niemczykowa Aleksandra: Od więzienia w Łucku do łagrów Magadanu. Znad Wilii 1991 nr 18 s. 8  szczegóły 
  Korabiewicz Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
743.artykuł: Wróblewska Anna: Wacław Korabiewicz "Kilometr". Podróżnik - pisarz - etnograf. Znad Wilii 1994 nr 22 s. 5  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
744.zgon: Znad Wilii 1995 nr 9 s. 6 (zmarł: 15 II 1994...) szczegóły 
  Korczak Janusz
745.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Znad Wilii - nad Łynę. Znad Wilii 2007 nr 2 s. 23-24 (m.in. spraw....) szczegóły 
  Kosiewski Stefan
    wiersze (alfabet tytułów)
746.wiersz: Kosiewski Stefan: W Galerii "Nad Wilią". Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 210 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Kotarbiński Tadeusz
    proza (alfabet tytułów)
747.proza: Kotarbiński Tadeusz: [Aforyzm]. Znad Wilii 1993 nr 6 s. 3  szczegóły 
  Kowalczykowa Alina
748.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 19 s. 6  szczegóły 
  Kowzan Tadeusz
749.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.P.: Temat "ab ovo". Znad Wilii 2000 nr 1 s. 133-135  szczegóły 
  Kozicz Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
750.wiersz: Kozicz Jan: Chatko, moja miła!. Znad Wilii 1996 nr 10 s. 8  szczegóły 
751.wiersz: Kozicz Jan: Litewskie ustronie. Znad Wilii 1996 nr 10 s. 8  szczegóły 
752.wiersz: Kozicz Jan: Me serce polskie zrośnięte jest z Litwą. Znad Wilii 1996 nr 10 s. 8  szczegóły 
753.wiersz: Kozicz Jan: Na wileńskim "Kaziuku". Znad Wilii 1996 nr 10 s. 8  szczegóły 
754.wiersz: Kozicz Jan: Pieśń o Cygance. Znad Wilii 1996 nr 10 s. 8  szczegóły 
755.wiersz: Kozicz Jan: Trocka noc cicha. Znad Wilii 1996 nr 10 s. 8  szczegóły 
756.wiersz: Kozicz Jan: Tu mieszkał Adam.... Znad Wilii 1996 nr 10 s. 8  szczegóły 
757.wiersz: Kozicz Jan: Wirujące liście u podnóża Trzykrzyskiej Góry. Znad Wilii 1996 nr 10 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
758.artykuł: Mieczkowski Romuald: "Mały człowiek z wielkiej ulicy". Znad Wilii 1996 nr 10 s. 8 (nota, z not....) szczegóły 
759.artykuł: Środa Literacka w Celi Konrada. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 3 (nota o spotkaniu literackim z okazji 50-lecia twórczości, Wilno, II 19...) szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    proza (alfabet tytułów)
760.proza: Krasicki Ignacy: [Aforyzm]. Znad Wilii 1993 nr 23 s. 8  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
761.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zięba Paweł: Historiografia Wilna w XIX wieku: Michał Baliński i Józef Ignacy Kraszewski. Zamykając Rok J.I. Kraszewskiego. Znad Wilii 2012 nr 4 s. 70-81 (nt. dzieł J.I. Kraszewskiego i M. Balińskiego poświęconych historii Wi...) szczegóły 
  Krawczyński Wiesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
762.artykuł: Poeci z Krakowa. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 6 (nota o spotkaniu autorskim poezji Magdaleny Paździory i Wiesława Kraw...) szczegóły 
  Krupiński Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
763.wiersz: Krupiński Józef: Matka Boża Kraju Rad. Znad Wilii 1991 nr 20 s. 8  szczegóły 
  Kubiak Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
764.artykuł: J.B.: Wizyta wydawców. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 2 (o wizycie na Litwie z grupą polskich wydawców i spotkaniu w galerii re...) szczegóły 
  Kucówna Zofia
765.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 20 s. 6  szczegóły 
  Kuncewicz Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
766.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Beznadziejność. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
767.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Czasem. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
768.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Ego. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
769.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Idea. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
770.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Kompozycja. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
771.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Leciało piórko.... Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
772.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Lustro. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
773.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Morderca. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
774.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Nie. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
775.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Nieznane. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
776.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Racja. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
777.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Spokój i cisza.... Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
778.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Światła. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
779.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Technika. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
780.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Woda. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
781.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Wśród kalekich biegnę.... Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
782.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Zachłanna. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
783.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Zachód. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
784.artykuł: Sadowski Krzysztof: Znad Wilii 1997 nr 11 s. 2 (list do red....) szczegóły 
  Kupiszewski Edward
    kult (alfabet autorów)
785.kult: Mieczkowski Romuald: Kupiszewiada. Znad Wilii 2010 nr 4 s. 8-9 (nt. zorganizowania w Ostrołęce I edycji festiwalu dla upamiętnienia Ed...) szczegóły 
  Kurzawa Eugeniusz
    wiersze (alfabet tytułów)
786.wiersz: Kurzawa Eugeniusz: Unieruchamiam czas... = Sustabdau laiką.... Znad Wilii 2006 nr 2 s. 94-95 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
787.wiersz: Kurzawa Eugeniusz: Z drzwi. Znad Wilii 1999 nr 19 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
788.proza: Kurzawa Eugeniusz: Znad Odry. Znad Wilii 2008 nr 1-4 (fel....) szczegóły 
789.proza: Kurzawa Eugeniusz: Znad Odry. Znad Wilii 2009 nr 1 s. 15-16 (fel....) szczegóły 
790.proza: Kurzawa Eugeniusz: Znad Odry. Znad Wilii 2007 nr 1-4 (cykl fel....) szczegóły 
791.proza: Kurzawa Eugeniusz: Znad Odry. Znad Wilii 2006 nr 2-4 (cykl fel....) szczegóły 
  Kuśniewicz Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
792.artykuł: Zubiński Tadeusz: Inflancki groch z kapustą (z rosyjskim kontekstem). Znad Wilii 2012 nr 3 s. 89-101 (fragm. dot. Andrzeja Kuśniewicza...) szczegóły 
polemika: Jeżewski Krzysztof Andrzej: Inny Andrzej Kuśniewicz. Znad Wilii 2012 nr 4 s. 155-156 (list do red....) szczegóły 
  Kuziniewicz Dominik
793.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Wszystkiego po troszeczku. Vilniana. Znad Wilii 1993 nr 23 s. 6  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
794.artykuł: T.B.: Wieczór gawędy gwarowej. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 2 (spraw. ze spotkania, Wilno, IX 1995...) szczegóły 
795.artykuł: Wincuk gada. Dwa tysiące występów Dominika Kuziniewicza. Znad Wilii 1996 nr 4 s. 4 (nota, z fot.; sprost.: Henryka M.: Ile koncertów mial Wincuk, nr 5 s. ...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
796.wywiad: Marcinkiewicz Wanda: Bo ja się kręcę na całego.... Znad Wilii 1993 nr 5 s. 8 (z fragm. gawędy: Kto tu spotura jak lepiej?...) szczegóły 
  Kwintowa Irena
    wiersze (alfabet tytułów)
797.wiersz: Kwinto Irena: Smorgońskie obwarzanki. Znad Wilii 1999 nr 6 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
798.artykuł: J.Sz.: Wiersze serdeczne. Znad Wilii 1999 nr 6 s. 8 (nota o twórczości...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lassota Alina
    wiersze (alfabet tytułów)
799.wiersz: Lassota Alina: Mickiewicz. Znad Wilii 1992 nr 23 s. 8  szczegóły 
800.wiersz: Lassota Alina: Moja miłość nie dba.... Znad Wilii 1999 nr 2 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
801.wiersz: Lassota Alina: Na Antokol. Znad Wilii 1992 nr 23 s. 8  szczegóły 
802.wiersz: Lassota Alina: Polonezem przez Wilno.... Znad Wilii 1992 nr 23 s. 8  szczegóły 
803.wiersz: Lassota Alina: Przeszłość zaprasza.... Znad Wilii 1992 nr 23 s. 8  szczegóły 
804.wiersz: Lassota Alina: Spacer po Wilnie. Znad Wilii 1992 nr 23 s. 8  szczegóły 
805.wiersz: Lassota Alina: Spotkanie. Znad Wilii 1992 nr 23 s. 8  szczegóły 
806.wiersz: Lassota Alina: Szczęście. Znad Wilii 1992 nr 23 s. 8  szczegóły 
807.wiersz: Lassota Alina: Ten deszcz.... Znad Wilii 1992 nr 23 s. 8  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
808.wywiad: Marcinkiewicz Wanda: W labityntach wileńskiej codzienności. Znad Wilii 1992 nr 23 s. 8 (z fot....) szczegóły 
  Lebioda Dariusz Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
809.wiersz: Lebioda Dariusz Tomasz: Nie zatrzymasz chwili... = Akimirkos nesustabdysi.... Znad Wilii 2004 nr 2 s. 118-119 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
810.proza: Lebioda Dariusz Tomasz: Śmierć w Wilnie i we Lwowie. Znad Wilii 2006 nr 4 s. 115-125 (rep....) szczegóły 
  Lechoń Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
811.wiersz: Lechoń Jan: Hymn Polaków z Zagranicy. Znad Wilii 1992 nr 24 s. 6  szczegóły 
  Lelewel Joachim
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
812.artykuł: M.J.: Poczet plastyków wileńskich (XV w. - 1945). Znad Wilii 2008 nr 3 s. 39-40 (biogram...) szczegóły 
  Lenkowska Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
813.wiersz: Lenkowska Krystyna: Oda do śniegu (Dziś umarł Ryszard Kapuściński). Znad Wilii 2007 nr 1 s. 15  szczegóły 
814.wiersz: Lenkowska Krystyna: Poezja w Synagodze Tempel. Znad Wilii 2009 nr 1 s. 61  szczegóły 
  Leończuk Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
815.wiersz: Leończuk Jan: Madonna Mojej Ojczyzny. Znad Wilii 1991 nr 26 s. 6  szczegóły 
816.wiersz: Leończuk Jan: Odchodząc zostawiasz czas.... Znad Wilii 1999 nr 22 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
817.artykuł: T.B.: Rozświetlanie "jądra ciemności". Znad Wilii 1996 nr 22 s. 3 (nt. spotkania autorskiego w Wilnie, 8 XI 1996; z fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
818.wywiad: Marcinkiewicz Wanda: Potrzeba nadziei i wiary. Znad Wilii 1991 nr 26 s. 6 (z fot....) szczegóły 
  Lis Dariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
819.wiersz: Lis Dariusz: List do A. Mickiewicza. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 139-140 (z notą biogr., z fot....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
820.proza: Lis Dariusz: Współczesnych wędrówki sentymentalne.... Znad Wilii 2003 nr 1 s. 138-139 (fel. wspomn....) szczegóły 
  Lisiecki Stanisław
821.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Pamiętnikarski portret własny. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 8 (nota...) szczegóły 
  Litwinowicz Aneta
    wiersze (alfabet tytułów)
822.wiersz: Litwinowicz Aneta: A jednak się znamy człowieku. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
823.wiersz: Litwinowicz Aneta: Buty. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
824.wiersz: Litwinowicz Aneta: Czy czułeś.... Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
825.wiersz: Litwinowicz Aneta: Dom. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
826.wiersz: Litwinowicz Aneta: Kilka słów o szczęściu. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
827.wiersz: Litwinowicz Aneta: Przyjaciel. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
828.wiersz: Litwinowicz Aneta: Przyjaciel. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
829.wiersz: Litwinowicz Aneta: Słowa miłości. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
830.wiersz: Litwinowicz Aneta: Wiersz. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
831.wiersz: Litwinowicz Aneta: Znam twoje myśli. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
832.wiersz: Litwinowicz Aneta: Zobaczyć wiersz. Zrozumieć wiersz. Usłyszeć wiersz. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
833.wiersz: Litwinowicz Aneta: Zwyczajna poezja. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
834.artykuł: Dalecka Teresa: Aneta Litwinowicz. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8 (biogr., z fot....) szczegóły 
  Lizakowski Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
835.wiersz: Lizakowski Adam: [Czternasty] 14 sierpnia, środek wakacji. Znad Wilii 2012 nr 1 s. 45 (pośw. Czesławowi Miłoszowi; z fot....) szczegóły 
836.wiersz: Lizakowski Adam: Dolina Issy (Dla Janusza Wójcika). Znad Wilii 2012 nr 1 s. 46-48  szczegóły 
837.wiersz: Lizakowski Adam: Dzieci tej samej Europy. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 102-103  szczegóły 
838.wiersz: Lizakowski Adam: Josif Brodski wraca do Rosji. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 104  szczegóły 
839.wiersz: Lizakowski Adam: Józef Piłsudski. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 102  szczegóły 
840.wiersz: Lizakowski Adam: List 113. Wiem, że poznałeś pana Miłosza. Jaki on był?. Znad Wilii 2010 nr 1 s. 59 (z fot....) szczegóły 
841.wiersz: Lizakowski Adam: List 114. A co sądzisz o poszukiwaniu tożsamości przez Miłosza?. Znad Wilii 2010 nr 1 s. 59-60 (z fot....) szczegóły 
842.wiersz: Lizakowski Adam: List 115. Poszukiwanie małej ojczyzny przez Miłosza. Znad Wilii 2010 nr 1 s. 60  szczegóły 
843.wiersz: Lizakowski Adam: List 116. Coraz częściej słyszy się, że Miłosz nie lubił Polaków. Czy to prawda?. Znad Wilii 2010 nr 1 s. 60-61  szczegóły 
844.wiersz: Lizakowski Adam: List 117. Czy uznajesz Miłosza jako swojego mistrza?. Znad Wilii 2010 nr 1 s. 61  szczegóły 
845.wiersz: Lizakowski Adam: Miłosz. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 98-99  szczegóły 
846.wiersz: Lizakowski Adam: On nie pisał o przemijaniu. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 97-98  szczegóły 
847.wiersz: Lizakowski Adam: Polscy Nobliści w San Francisco. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 99-100 (dot. Henryka Sienkiewicza i Czesława Miłosza...) szczegóły 
848.wiersz: Lizakowski Adam: Rok Miłosza [Czesława] 2011. Znad Wilii 2012 nr 1 s. 46  szczegóły 
849.wiersz: Lizakowski Adam: Teraz, gdy go nie ma. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 100-102 (dot. Czesława Miłosza...) szczegóły 
850.wiersz: Lizakowski Adam: Wileński poemat [z tego cyklu:] Chodząc Ulicami Mickiewicza. Znad Wilii 2010 nr 4 s. 57-58  szczegóły 
851.wiersz: Lizakowski Adam: Wileński poemat [z tego cyklu:] Cmentarz na Rossie. Znad Wilii 2010 nr 4 s. 59  szczegóły 
852.wiersz: Lizakowski Adam: Wileński poemat [z tego cyklu:] Ostra Brama. Znad Wilii 2010 nr 4 s. 57  szczegóły 
853.wiersz: Lizakowski Adam: Wileński poemat [z tego cyklu:] Pierwsza Noc w Wilnie. Znad Wilii 2010 nr 4 s. 57  szczegóły 
854.wiersz: Lizakowski Adam: Wileński poemat [z tego cyklu:] Uzupis. Znad Wilii 2010 nr 4 s. 56  szczegóły 
855.wiersz: Lizakowski Adam: Wileński poemat [z tego cyklu:] Vilniaus Universitetas. Znad Wilii 2010 nr 4 s. 59  szczegóły 
856.wiersz: Lizakowski Adam: Wileński poemat [z tego cyklu:] Wileńskie Ulice. Znad Wilii 2010 nr 4 s. 56  szczegóły 
857.wiersz: Lizakowski Adam: Wileński poemat [z tego cyklu:] Wilno. Znad Wilii 2010 nr 4 s. 55 (z fot....) szczegóły 
858.wiersz: Lizakowski Adam: Wileński poemat [z tego cyklu:] Zaczynając od Twoich Ulic. Znad Wilii 2010 nr 4 s. 58-59  szczegóły 
859.wiersz: Lizakowski Adam: Wileński poemat [z tego cyklu:] Zaułek Literacki Rok 2010. Znad Wilii 2010 nr 4 s. 56  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
860.artykuł: Mieczkowski Romuald: W mieszkaniu Zbyszka Cybulskiego. Dwugłos amerykańsko-wileński. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 27-28 (spraw. ze spotkań autorskich Adama Lizakowskiego i Romualda Mieczkowsk...) szczegóły 
  Lorentz Stanisław
    listy (alfabet tytułów)
861.listy: Lorentz Stanisław: Z listów profesora Stanisława Lorentza do Wilnian. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 124-129 (8 listów z l. 1983-1991; wstęp i oprac. Danuta Piotrowicz...) szczegóły 
  Lubart-Krzysica Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
862.wiersz: Lubart-Krzysica Jacek: Na spotkaniu autorskim.... Znad Wilii 2009 nr 1 s. 57  szczegóły 
863.wiersz: Lubart-Krzysica Jacek: Pełnia = Pilnatve. Znad Wilii 2004 nr 2 s. 120-121 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
  Ludas Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
864.wiersz: Ludas Jerzy: Kraina epok. Znad Wilii 1998 nr 20 s. 7 (z not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Ławrynowicz Romuald
    wiersze (alfabet tytułów)
865.wiersz: Ławrynowicz Romuald: Agne. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 303-304 (z fot. na s. 300 i not. o autorze na s. 304-305...) szczegóły 
866.wiersz: Ławrynowicz Romuald: Ars poetica nr 47963238420001008. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 302 (z fot. na s. 300 i not. o autorze na s. 304-305...) szczegóły 
867.wiersz: Ławrynowicz Romuald: Blok. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 301 (z fot. i not. o autorze na s. 304-305...) szczegóły 
868.wiersz: Ławrynowicz Romuald: Czasem myślę, że nie dla mnie białe horyzonty.... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 302-303 (z fot. na s. 300 i not. o autorze na s. 304-305...) szczegóły 
869.wiersz: Ławrynowicz Romuald: Dies irae. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 304 (z not. o autorze i fot. na s. 300...) szczegóły 
870.wiersz: Ławrynowicz Romuald: Wilno 2. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 300-301 (z fot. i not. o autorze na s. 304-305...) szczegóły 
  Ławrynowicz Zygmunt
    wiersze (alfabet tytułów)
871.wiersz: Ławrynowicz Zygmunt: Emigranci. Znad Wilii 1999 nr 8 s. 7  szczegóły 
872.wiersz: Ławrynowicz Zygmunt: Friday Street. Znad Wilii 1999 nr 8 s. 7  szczegóły 
873.wiersz: Ławrynowicz Zygmunt: Kamyk. Znad Wilii 1999 nr 8 s. 7  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
874.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Poeta rodem z Poniewieża. Sylwetki ludzi z Litwą związanych. Znad Wilii 1998 nr 3 s. 7  szczegóły 
875.artykuł: Poeta i tłumacz z Poniewieża. Znad Wilii 1999 nr 8 s. 7 (nota...) szczegóły 
  Łazarowicz Antoni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
876.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Zapomniany literat wileński. Znad Wilii 1991 nr 22 s. 5  szczegóły 
  Łęcki Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
877.wiersz: Łęcki Wojciech: Epitafium na cześć brzozy = Epitafija berzo garbei. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 96-97 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
  Łobodowski Józef
878.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podgórski Wojciech J.: Od Atamana Łobody do Seniora Lobo. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 155-164  szczegóły 
  Łopalewski Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
879.wiersz: Łopalewski Tadeusz: Cela Konrada (Stanisławowi Pigoniowi). Znad Wilii 2004 nr 3 s. 142-143  szczegóły 
880.wiersz: Łopalewski Tadeusz: Katedra. Znad Wilii 2004 nr 3 s. 142  szczegóły 
881.wiersz: Łopalewski Tadeusz: Na zgon Żeromskiego. Znad Wilii 2004 nr 3 s. 139-140  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
882.artykuł: Łopalewski Andrzej: Tadeusz Łopalewski - czasy dobre i złe w Wilnie. Znad Wilii 2004 nr 3 s. 139-145 (życie i twórczość; z tekstami wierszy...) szczegóły 
  Łotocka Maria
883.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: Mickiewicz Łotockiej. Znad Wilii 1999 nr 16 s. 6  szczegóły 
884.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.: Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 25 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
885.wiersz: Łotocka Maria: ...Bo zwie się Nadzieją. Znad Wilii 1996 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
886.wiersz: Łotocka Maria: Deszcz nad Świtezią. Znad Wilii 1999 nr 11 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
887.wiersz: Łotocka Maria: Gabriela. Znad Wilii 1996 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
888.wiersz: Łotocka Maria: Miłość. Znad Wilii 1996 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
889.wiersz: Łotocka Maria: Muzyka Chopina. Znad Wilii 1996 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
890.wiersz: Łotocka Maria: Odjeżdżamy na zawsze. Znad Wilii 1996 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
891.wiersz: Łotocka Maria: Odnalazłam siebie. Znad Wilii 1996 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
892.wiersz: Łotocka Maria: Samotność. Znad Wilii 1996 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
893.wiersz: Łotocka Maria: Trzeba wracać tam. Znad Wilii 1996 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
894.wiersz: Łotocka Maria: W Zakopenem. Znad Wilii 1996 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
895.wiersz: Łotocka Maria: Warto żyć!. Znad Wilii 1996 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
  Łubieński Tomasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
896.artykuł: T.D.: Kolejne spotkanie z M.. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 4 (o wizycie Tomasza Łubieńskiego w Wilnie z okazji promocji jego książki...) szczegóły 
  Łukasiewicz Jacek
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
897.tekst paraliteracki: Łukasiewicz Jacek: [List do red.]. Znad Wilii 1990 nr 17 s. 2 (poparcie dla programu pisma Znad Wilii...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Maciejewski Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
898.wiersz: Maciejewski Zbigniew: Bajka o płótnie. Znad Wilii 1992 nr 15 s. 6  szczegóły 
899.wiersz: Maciejewski Zbigniew: Cierń. Znad Wilii 1992 nr 15 s. 6  szczegóły 
900.wiersz: Maciejewski Zbigniew: Kamikaze. Znad Wilii 1992 nr 15 s. 6  szczegóły 
901.wiersz: Maciejewski Zbigniew: Kikuty. Znad Wilii 1992 nr 15 s. 6  szczegóły 
902.wiersz: Maciejewski Zbigniew: Kołysanka. Znad Wilii 1992 nr 15 s. 6  szczegóły 
903.wiersz: Maciejewski Zbigniew: Oko duszy. Znad Wilii 1992 nr 15 s. 6  szczegóły 
904.wiersz: Maciejewski Zbigniew: Potomnym. Znad Wilii 1992 nr 15 s. 6  szczegóły 
905.wiersz: Maciejewski Zbigniew: Zaślubiny (Listopadowe obrzędy). Znad Wilii 1992 nr 15 s. 6  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
906.wywiad: Marcinkiewicz Wanda: Wszystko co robię, jest mi jednakowo bliskie. Znad Wilii 1992 nr 15 s. 6 (z fot....) szczegóły 
  Mackiewicz Józef
907.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klemens Janusz: Pisma rozproszone - już razem. Znad Wilii 2004 nr 1 s. 140-145  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
908.artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: W oczekiwaniu na wywiad z Haliną Mackiewicz. Znad Wilii 2007 nr 3 s.65 (dot. córki pisarza; z fot....) szczegóły 
909.artykuł: Orłoś Kazimierz: Mój wuj Józef. Znad Wilii 2007 nr 3 s. 66-67 (wspomn.; z fot....) szczegóły 
910.artykuł: Pełczyński Grzegorz: Bracia Mackiewiczowie. Znad Wilii 2011 nr 1 s. 55-61 (biografia i twórczość Józefa i Stanisława Mackiewiczów; z fot....) szczegóły 
911.artykuł: Piotrowiczowa Danuta: Poznać Mackiewiczów. Znad Wilii 2007 nr 3 s. 68-69 (recepcja Józefa i Stanisława Cata Mackiewiczów na Litwie...) szczegóły 
912.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 320 (not....) szczegóły 
  Mackiewicz Stanisław
913.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 25 s. 8  szczegóły 
914.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 25 s. 8  szczegóły 
915.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niemczyk Piotr: Stanisława Mackiewicza sen o Polsce mocarstwowej. Znad Wilii 1999 nr 16 s. 5 (z fot. Stanisława Cata Mackiewicza...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
916.artykuł: Jasienica Paweł: Przemówienie wygłoszone podczas pogrzebu Stanisława Cata-Mackiewicza w Warszawie, na Powązkach, 22 lutego 1966 roku. W 100. rocznicę urodzin i 30. śmierci. Znad Wilii 1996 nr 4 s. 3 (z fot. S. Cata-Mackiewicza...) szczegóły 
917.artykuł: Jasienica Paweł: Żegnając Stanisława Cata Mackiewicza. Znad Wilii 2007 nr 3 s. 52-54 (mowa pogrzebowa; z fot. z pogrzebu...) szczegóły 
918.artykuł: Niemczykowa Aleksandra: O sprawach "bardzo stąd".. Znad Wilii 1990 nr 6 s. 3 (wyw. z córką pisarza; rozm. Romuald Mieczkowski...) szczegóły 
sprostowanie: Znad Wilii 1990 nr 7 s. 2  szczegóły 
919.artykuł: Niemczykowa Aleksandra: Stanisław Cat Mackiewicz. W kręgu "Słowa". Znad Wilii 2007 nr 3 s. 38-51 (biogr., z fot....) szczegóły 
920.artykuł: Niemczykowa Aleksandra: Stanisława Mackiewicza sen o Polsce mocarstwowej. Znad Wilii 1999 nr 13-15 (wspomn. córki Stanisława Cata Mackiewicza nt. ojca i rodzinnego domu; ...) szczegóły 
nawiązanie: Niemczykowa Aleksandra: Znad Wilii 1999 nr 15 s. 2 (list do red. dot. powodów rezygnacji z publikacji na łamach Znad Wi...) szczegóły 
921.artykuł: Niemczykowa Aleksandra: Z komentarzy Aleksandry Niemczykowej. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 60-69 (wspomnienia córki nt. podróżowania ze Stanisławem Catem Mackiewiczem p...) szczegóły 
922.artykuł: Pełczyński Grzegorz: Bracia Mackiewiczowie. Znad Wilii 2011 nr 1 s. 55-61 (biografia i twórczość Józefa i Stanisława Mackiewiczów; z fot....) szczegóły 
923.artykuł: Piotrowiczowa Danuta: Poznać Mackiewiczów. Znad Wilii 2007 nr 3 s. 68-69 (recepcja Józefa i Stanisława Cata Mackiewiczów na Litwie...) szczegóły 
924.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Figlerowicz Stefan, Goszczyńska Grażyna: Stanisław Cat Mackiewicz. Archiwum Londyńskie. Znad Wilii 2006 nr 4 s. 62-63 (prezentacja wystawy przez jej organizatorów...) szczegóły 
925.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Figlarowicz Stefan: Stanisław Cat Mackiewicz. Pejzaż polski 1939. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 59-60 (wypowiedź kuratora wystawy nt. prezentowanych na wystawie fotografii i...) szczegóły 
926.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 320 (not....) szczegóły 
  Maiseviciute Regina
    wiersze (alfabet tytułów)
927.wiersz: Maiseviciute Regina: Dekalog. Znad Wilii 1999 nr 12 s. 7 (z notą: J. Sz.: Młode wiersze...) szczegóły 
928.wiersz: Maiseviciute Regina: Uczucia. Znad Wilii 1999 nr 12 s. 7 (z notą: J. Sz.: Młode wiersze...) szczegóły 
929.wiersz: Maiseviciute Regina: Wykręciłam żarówkę.... Znad Wilii 1999 nr 12 s. 7 (z notą: J. Sz.: Młode wiersze...) szczegóły 
  Majewski Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
930.wiersz: Majewski Zbigniew: Cyprysy = Kiparisai. Znad Wilii 2006 nr 3 s. 92-93 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim, z fot. i notą o aut....) szczegóły 
931.wiersz: Majewski Zbigniew: Smutkiem szeleszczą drzewa parku... = Parko pedziai liudesi slama.... Znad Wilii 2006 nr 3 s. 92-93 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim, z fot. i notą o aut....) szczegóły 
  Makarski Henryk
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
932.tekst paraliteracki: Makarski Henryk: [List do red.]. Znad Wilii 1990 nr 17 s. 2 (poparcie dla programu pisma Znad Wilii...) szczegóły 
  Malicki Wiesław
    wiersze (alfabet tytułów)
933.wiersz: Malicki Wiesław: Maj nad Wilią. Znad Wilii 1998 nr 9 s. 1  szczegóły 
  Maliszewski Aleksander
    listy (alfabet tytułów)
934.listy: Maliszewski Aleksander: [Listy]. Znad Wilii 1996 nr 2 s. 4 (do Liudasa Giry (2 z 1939, 1940)...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
935.artykuł: Jackiewicz Aleksander: Liudas Gira i polscy uchodźcy w Wilnie w latach 1939-1941. Znad Wilii 1996 nr 2 s. 4 (zawiera fragm. wspom. A. Maliszewskiego oraz 2 listy A. Maliszewskiego...) szczegóły 
  Małaszkina-Morka Alicja
    wiersze (alfabet tytułów)
936.wiersz: Małaszkina-Morka Alicja: Tak chciałabym na wiosnę.... Znad Wilii 1999 nr 6 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
937.wiersz: Małaszkina-Morka Alicja: W pustym pokoju.... Znad Wilii 1999 nr 18 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
  Manteuffel Christian Medardus
    wiersze (alfabet tytułów)
938.wiersz: Manteuffel Christian Medardus: Nieistniejąca... (Pani Wandzie Mieczkowskiej po powrocie z Wilna) = Neesanti. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 98-99 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim, z fot....) szczegóły 
  Markiewicz Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
939.wiersz: Markiewicz Józef: Jest słowo tak piękne.... Znad Wilii 1999 nr 3 s. 6  szczegóły 
  Mażul Henryk
940.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.: Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 25 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
941.wiersz: Mażul Henryk: Modlitwa. Znad Wilii 1999 nr 5 s. 8  szczegóły 
942.wiersz: Mażul Henryk: Narodziny zmarszczki. Znad Wilii 1994 nr 10 s. 8  szczegóły 
943.wiersz: Mażul Henryk: Przed burzą. Znad Wilii 1998 nr 20 s. 8 (z not....) szczegóły 
944.wiersz: Mażul Henryk: Rok Polski 1991 [z tego cyklu:] Chciałbym ugasić. Znad Wilii 1992 nr 8 s. 8 (z fot....) szczegóły 
945.wiersz: Mażul Henryk: Rok Polski 1991 [z tego cyklu:] Dziura. Znad Wilii 1992 nr 8 s. 8 (z fot....) szczegóły 
946.wiersz: Mażul Henryk: Rok Polski 1991 [z tego cyklu:] Hipnoza. Znad Wilii 1992 nr 8 s. 8 (z fot....) szczegóły 
947.wiersz: Mażul Henryk: Rok Polski 1991 [z tego cyklu:] Kwiecień. Znad Wilii 1992 nr 8 s. 8 (z fot....) szczegóły 
948.wiersz: Mażul Henryk: Rok Polski 1991 [z tego cyklu:] Marzec. Znad Wilii 1992 nr 8 s. 8 (z fot....) szczegóły 
949.wiersz: Mażul Henryk: Rok Polski 1991 [z tego cyklu:] Na klęczkach bym ku Polsce.... Znad Wilii 1992 nr 8 s. 8 (z fot....) szczegóły 
950.wiersz: Mażul Henryk: Rok Polski 1991 [z tego cyklu:] Pokutnicy. Znad Wilii 1992 nr 8 s. 8 (z fot....) szczegóły 
951.wiersz: Mażul Henryk: Rok Polski 1991 [z tego cyklu:] Ramiona mnie bolały.... Znad Wilii 1992 nr 8 s. 8 (z fot....) szczegóły 
952.wiersz: Mażul Henryk: Rok Polski 1991 [z tego cyklu:] Samotność. Znad Wilii 1992 nr 8 s. 8 (z fot....) szczegóły 
953.wiersz: Mażul Henryk: Rok Polski 1991 [z tego cyklu:] Spowiedź u wariata. Znad Wilii 1992 nr 8 s. 8 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
954.artykuł: Dalecka Teresa: O twórczości Henryka Mażula (Współczesna poezja polska na Litwie). Znad Wilii 1997 nr 19 s. 8  szczegóły 
955.artykuł: Szostakowski Józef: Nasi we Francji. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 6 (nota o pobycie Henryka Mażula i Wojciecha Piotrowicza w Paryżu...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
956.wywiad: Marcinkiewicz Wanda: Doszukać się orła. Każdy z nas skrobie tę poetycką rzepkę pojedynczo.... Znad Wilii 1992 nr 8 s. 3  szczegóły 
  Meysztowicz Walerian
957.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tarka Krzysztof: Poszło z dymem. Znad Wilii 1990 nr 8 s. 6  szczegóły 
  Michalski Waldemar
958.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Białek-Szwed Olga: Wątki kresowe spod szczęśliwej gwiazdy. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 137-139  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
959.wiersz: Michalski Waldemar: Ostrobramska Pani = Ausros Vartu Motina. Znad Wilii 2005 nr 2 s. 88-89 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
  Mickielewicz Alicja
    wiersze (alfabet tytułów)
960.wiersz: Mickielewicz Alicja: Bledsze dni.... Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 127 (z fot. na s. 126; z not. o autorce na s. 129...) szczegóły 
961.wiersz: Mickielewicz Alicja: Budzę się jak pierwszy.... Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 128 (z fot. na s. 126; z not. o autorce na s. 129...) szczegóły 
962.wiersz: Mickielewicz Alicja: Chroniony przed barierą śmierci.... Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 128 (z fot. na s. 126; z not. o autorce na s. 129...) szczegóły 
963.wiersz: Mickielewicz Alicja: ...Niby kołysanka.... Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 126 (z fot.; z not. o autorce na s. 129...) szczegóły 
964.wiersz: Mickielewicz Alicja: Oderwał się od ziemi ten ostatni.... Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 128 (z fot. na s. 126; z not. o autorce na s. 129...) szczegóły 
965.wiersz: Mickielewicz Alicja: Spotykali się pod kolcami gwiazd.... Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 127 (z fot. na s. 126; z not. o autorce na s. 129...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
966.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szostakowski Józef: Mickiewicz po polsku i litewsku. Znad Wilii 1998 nr 15 s. 8 (nota...) szczegóły 
967.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rybałko Alicja: Sentymentalny senduk Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 17 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
968.wiersz: Mickiewicz Adam: Tchórz na wyborach. Znad Wilii 1993 nr 4 s. 8  szczegóły 
969.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Mickiewicza młodości kraje. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 7  szczegóły 
970.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Syrokomla-Bułhak Andrzej: Poraj w czapce. Znad Wilii 1997 nr 13 s. 7 (nawiąz. autora, nr 17 s. 2, list do redakcji...) szczegóły 
971.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.D.: Szlakiem Adama Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 20 s. 7  szczegóły 
972.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: O Mickiewiczu - w trzech językach. Znad Wilii 1999 nr 2 s. 4  szczegóły 
recenzja: Rybałko Alicja: Wieszcz raz jeszcze. Znad Wilii 1998 nr 20 s. 7  szczegóły 
973.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Spojrzenie z oddali. Znad Wilii 1998 nr 8 s. 4  szczegóły 
sprostowanie: Majewicz Alfred F.: Spojrzenie z oddali. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 2 (list do red....) szczegóły 
974.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Żywioły Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 5 s. 5 (z fot. dariusza Tomasza Lebiody...) szczegóły 
975.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: Wydania z udziałem wilnian. Znad Wilii 1998 nr 23 s. 7 (nota...) szczegóły 
976.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łubieński Tomasz: Meandrami wyobraźni. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 4 (wyw. z autorem książki; rozm. Józef Szostakowski; z fot. T. Łubieńskie...) szczegóły 
977.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Mickiewicz. Znad Wilii 1996 nr 14 s. 8  szczegóły 
978.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szostakowski Józef: "Mickiewicz po litewsku. Znad Wilii 1999 nr 6 s. 8 (relacja ze spotk. z autorem książki, Wilno, 10 III 1999...) szczegóły 
979.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jackiewicz Aleksander: Książka litewskiego profesora o wileńskich i kowieńskich latach wieszcza polskiego. 200. rocznica urodzin Adama Mickiewicza nie za górami. Znad Wilii 1995 nr 20 s. 6  szczegóły 
recenzja: Pirockinas Arnoldas: Fascynacje Pana Pirockinasa. 200. rocznica urodzin Adama Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 23 s. 3 (wyw. z autorem książki; rozm. Barbara Znajdziłowska...) szczegóły 
980.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pirockinas Arnoldas: Fascynacje Pana Pirockinasa. 200. rocznica urodzin Adama Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 23 s. 3 (wyw. z autorem książki; rozm. Barbara Znajdziłowska...) szczegóły 
981.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Znad Wilii 1990 nr 10 s. 7 (not....) szczegóły 
982.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.: Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 4 s. 7  szczegóły 
983.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szostakowski Józef: O Mickiewiczu - niekonwencjonalnie. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 6 (spraw. z promocji książki w Wilnie...) szczegóły 
984.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.P.: Pierwsza jaskółka na 200-lecie. Vilniana. Znad Wilii 1993 nr 8 s. 7  szczegóły 
985.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Barbara znaczy obca. Znad Wilii 1998 nr 13 s. 4  szczegóły 
recenzja: J.Sz.: Dociekanie źródeł. Znad Wilii 1998 nr 19 s. 7 (nota spraw. ze spotk. z autorem książki, Wilno, 19 IX 1998...) szczegóły 
986.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Śladami Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 13 s. 4  szczegóły 
recenzja: J.Sz.: Dociekanie źródeł. Znad Wilii 1998 nr 19 s. 7 (nota spraw. ze spotk. z autorem książki, Wilno, 19 IX 1998...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
987.artykuł: Aleksander gościnnie u Adama. W Muzeum A. Mickiewicza. Znad Wilii 1999 nr 12 s. 2 (nt. przyjaźni Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina; spraw. ze spotk...) szczegóły 
988.artykuł: Beauvois Daniel: Lokalność czy europejskość? Mickiewicz przed opuszczeniem Litwy. 200-lecie urodzin Wieszcza. Znad Wilii 1998 nr 15 s. 5 (z portr., ml. Romualdas Stasiulis...) szczegóły 
989.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Mickiewicz - poetycki symbol porozumienia i współpracy. Znad Wilii 1999 nr 2 s. 5, nr 3 s. 4 (recepcja twórczości Adama Mickiewicza na Litwie, Ukrainie i w Rosji or...) szczegóły 
990.artykuł: Bułhak Andrzej: Mistyfikacja, czyli rzecz o pochodzeniu Mickiewiczów (Streszczenie większego opracowania) (200-lecie urodzin Wieszcza). Znad Wilii 1997 nr 7 s. 4  szczegóły 
991.artykuł: Dalecka Teresa: Znowu o Mickiewiczu mowa. Znad Wilii 1998 nr 6 s. 4 (dot. wykładu prof. Arnoldasa Pirockinasa, który był historycznym przeg...) szczegóły 
992.artykuł: Dąbrowska Anna: Wokół fascynacji blaskiem i światłem w poezji Mickiewicza. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 113-143 (wyobraźnia świetlno-kolorystyczna w twórczości A. Mickiewicza, z fragm...) szczegóły 
993.artykuł: Dziedzic Stanisław: Mickiewiczowskie pojmowanie małej i dużej ojczyzny. 200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza nie za górami. Znad Wilii 1995 nr 6 s. 4-5, nr 7 s. 4-5  szczegóły 
994.artykuł: Iwaniuk Monika: Władysław Niewiarowicz. Znad Wilii 1999 nr 14 s. 3 (m.in. nt. znajomości Adama Mickiewicza z Władysławem Niewiarowiczem, t...) szczegóły 
995.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Gdzie była Cela Konrada?. Znad Wilii 2009 nr 3 s. 61-68 (nt. różnych wersji ustaleń w sprawie lokalizacji celi, w której przeby...) szczegóły 
996.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Gdzie w Kownie mieszkał Mickiewicz? 200-rocznica urodzin Wieszcza. Znad Wilii 1998 nr 1 s. 5 (biogr....) szczegóły 
997.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Mickiewicz i Białorusini (200 rocznica urodzin Wieszcza). Znad Wilii 1997 nr 19 s. 4-5 (historia domu Mickiewiczów w Nowogródku, także o innych miejscowościac...) szczegóły 
998.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Mickiewicz na Ukrainie (200 rocznica urodzin Wieszcza). Znad Wilii 1997 nr 21 s. 4-5 (o pobycie Mickiewicza w Kijowie, Odessie i na Krymie; szerzej o znajom...) szczegóły 
999.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Polski wieszcz w krytyce litewskiej. 200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza nie za górami. Znad Wilii 1995 nr 1 s. 5, nr 2 s. 5 (z fot. rzeźb Adama Mickiewicza...) szczegóły 
1000.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Synowie pana Mikołaja. 200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza nie za górami. Znad Wilii 1996 nr 13 s. 4 (nt. ojca poety - Mikołaja oraz braci Władysława i Aleksandra; z portr....) szczegóły 
1001.artykuł: J.SZ.: O nas w Pradze. Znad Wilii 1998 nr 15 s. 8 (nota o art. Libora Martinka nt. obchodów mickiewiczowskich w Wilnie, o...) szczegóły 
1002.artykuł: Kaleda Algis: Z zagadnień recepcji twórczości A. Mickiewicza w kulturze litewskiej. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 4 (historia przekładów twórczości Adama Mickiewicza na język litewski do ...) szczegóły 
1003.artykuł: Kempfi Andrzej: Białoruś na kartach Mickiewiczowskich ballad i romansów (200-lecie urodzin Wieszcza). Znad Wilii 1997 nr 10 s. 4  szczegóły 
1004.artykuł: Kempfi Andrzej: Głos poety o białoruskiej szkole w literaturze polskiej. 200-rocznica urodzin Adama Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 6 s. 4 (dot. poglądów wygłaszanych przez Adama Mickiewiczaw Collego de France...) szczegóły 
1005.artykuł: Kempfi Andrzej: Mickiewicz w Połądze. 200. rocznica urodzin Wieszcza. Znad Wilii 1998 nr 14 s. 4 (o pobycie poety w Połądze, z fragm. jego listów; z portr., mal. Zbigni...) szczegóły 
1006.artykuł: Kempfi Andrzej: Topografia Białorusi w poezji mickiewiczowskiej (200. rocznica urodzin Wieszcza). Znad Wilii 1997 nr 13 s. 4-5 (z fot....) szczegóły 
1007.artykuł: Kempfi Andrzej: Wacław Borowy, entuzjasta Nowogródczyzny (200-lecie urodzin Adama Mickiewicza). Znad Wilii 1997 nr 16 s. 6 (nt. art. Wacława Borowego: Nowogródczyzna Mickiewiczowska; z fot. W. B...) szczegóły 
1008.artykuł: Konecka Krystyna: Filomata z Białstocczyzny (W kręgu przyjaciół A. Mickiewicza). Znad Wilii 1997 nr 22 s. 5 (o Michale Rukiewiczu...) szczegóły 
1009.artykuł: Konstanty Parczewski - przyjaciel Mickiewicza (200-lecie urodzin wieszcza). Znad Wilii 1997 nr 15 s. 7 (oprac. Andrzej Pukszto...) szczegóły 
1010.artykuł: Kowzan Artur J.: Na co zmarł Mickiewicz?. Znad Wilii 1998 nr 6 s. 2 (list do red....) szczegóły 
1011.artykuł: Krzywicki Tomasz: A czerep Michel'a Wereszczaki wyrzucono z gruzem (200-lecie urodzin A. Mickiewicza). Znad Wilii 1997 nr 18 s. 6 (nt. Michała Wereszczaki, brata Maryli Wereszczakówny, i jego majątku ...) szczegóły 
1012.artykuł: Krzywicki Tomasz: Do miejsc mitycznych (200-lecie urodzin A. Mickiewicza). Znad Wilii 1997 nr 24 s. 4-5 (nt. domniemanych miejsc urodzenia Mickiewicza - Wygodzie i Osowcu, tak...) szczegóły 
1013.artykuł: Krzywicki Tomasz: Tuhanowicze mają zawsze wiele raju... (200-lecie urodzin Adama Mickiewicza). Znad Wilii 1997 nr 20 s. 6 (dzieje dworu w Tuhanowiczach oraz rodziny Wereszczaków...) szczegóły 
1014.artykuł: Kvietkauskas Mindaugas: Pomnik Adama Mickiewicza: znaczenia nie dostrzeżone. 200-lecie Wieszcza. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 4 (nt. sposobu przedstawiania postaci Mickiewicza w rzeźbie litewskiej...) szczegóły 
1015.artykuł: Lebioda Dariusz: Żywioły Mickiewicza. Znad Wilii 1997 nr 4 s. 8  szczegóły 
1016.artykuł: Marcinkevicius Justinas: Ulecieć nad poziomy. 200-rocznica urodzin Adama Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 3 s. 1, 4 (wyw. z prezesem Państwowej Komisji ds. Obchodów 200. rocznicy urodzin ...) szczegóły 
1017.artykuł: Markiewicz Wiktor: Czy Mickiewicz inspiruje Litwinów?. Znad Wilii 1997 nr 5 s. 2 (list do red....) szczegóły 
1018.artykuł: Martinek Libor: Mickiewicz a Czechy. Znad Wilii 1998 nr 13 s. 5 (o kontaktach A. Mickiewicza z Czechami i pobycie w Pradze, ponadto o p...) szczegóły 
1019.artykuł: Neporożnia Nadija: Co łączyło Mickiewicza i Szewczenkę. Więzi literackie. Znad Wilii 1999 nr 8 s. 4  szczegóły 
1020.artykuł: Piotrowiczowa Danuta: Dzieci Celiny i Adama Mickiewiczów. Znad Wilii 1992 nr 10 s. 4-5 (z fot. Władysława i Józefa Mickiewiczów, Marii Goreckiej i Heleny Hryn...) szczegóły 
1021.artykuł: Pukszto Andrzej: Madonna Mickiewicza w Duksztach: mit czy rzeczywistość? 200. rocznica urodzin Wieszcza. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 4 (dot. obrazu Matki Boskiej w kościele w Duksztach będącego domniemaną w...) szczegóły 
1022.artykuł: Sudolski Zbigniew: Przyjaciele Mickiewicza. W kręgu filomatów. Znad Wilii 1999 nr 1 s. 5, nr 2 s. 4 (z portr. Tomasza Zana, Jana Czeczota, nr 1; Franciszka Malewskiego, Jó...) szczegóły 
1023.artykuł: Syrokomla-Bułhak Andrzej: Czy Józia była Johasią?. Znad Wilii 1998 nr 10 s. 5 (próba ustalenia tożsamości młodzieńczych sympatii Adama Mickiewicza...) szczegóły 
1024.artykuł: Syrokomla-Bułhak Andrzej: Hrabina Puttkamerowa (200-lecie urodzin Adama Mickiewicza). Znad Wilii 1997 nr 23 s. 5 (o nagrobku Maryli Wereszczakówny, pochodzeniu rodziny Puttkamerów oraz...) szczegóły 
1025.artykuł: Syrokomla-Bułhak Andrzej: Tuhanowe dziedzictwo. 200-rocznica urodzin A. Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 16 s. 7  szczegóły 
1026.artykuł: Szostakowski Józef: Kraj koloru miodu.... Znad Wilii 1998 nr 13 s. 4 (nt. pobytu w Nowogródku i Zaosiu, z fot....) szczegóły 
1027.artykuł: Szostakowski Józef: Mickiewicz z Runebergiem pod rękę... 200-lecie urodzin A Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 17 s. 2 (m.in. nt. analogii między twórcz. Adama Mickiewicza i Johana Ludwiga R...) szczegóły 
1028.artykuł: Szostakowski Józef: O twórczości poety. Znad Wilii 1998 nr 8 s. 4 (nota nt. spotkania prof. Jonasa Riskusa z przewodnikami po Wilnie pośw...) szczegóły 
1029.artykuł: Szostakowski Józef: Wilno czasów Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 3 (nota spraw. ze spotk. w Klubie Związku Pisarzy Litwy nt. "Wilno czasó...) szczegóły 
1030.artykuł: Tematyka mickiewiczowska na łamach "Znad Wilii". Skorowicz alfabetyczny. Znad Wilii 1998 nr 4 s. 4 (bibliografia...) szczegóły 
1031.artykuł: Wachowicz Barbara: Od Sienkiewicza do Mickiewicza. List z Polski. Znad Wilii 1998 nr 6 s. 2, 5 (list do red....) szczegóły 
1032.artykuł: Zubiński Tadeusz: Czy Adam Mickiewicz znał litewską mowę?. Znad Wilii 2011 nr 3 s. 78-80  szczegóły 
1033.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Mickiewicz wielkrotny. Kolokwium międzynarodowe. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 4 (spraw....) szczegóły 
1034.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: T.D.: W Instytucie Polskim. Znad Wilii 1998 nr 13 s. 8 (nota spraw....) szczegóły 
1035.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szostakowski Józef: Pomnik Mickiewicza w projektach, drewnie i kamieniu. Znad Wilii 1998 nr 19 s. 3 (spraw....) szczegóły 
1036.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 319 (not....) szczegóły 
1037.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "Mickiewicz i Miłosz - dwa ogniwa świetności poezji na Litwie". Znad Wilii 2005 nr 4 s. 37-98 (teksty referatów wygłoszonych na konferencji...) szczegóły 
1038.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: T.B.: Mickiewicz w życiu i twórczości. Znad Wilii 1998 nr 1 s. 2 (spraw....) szczegóły 
1039.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borucka-Nowicka Aurelia: My z Niego wyszscy. Echa międzynarodowego pleneru. Znad Wilii 1998 nr 14 s. 4-5 (omów....) szczegóły 
artykuł: Borudia-Nowicka Aurelia: Wola czynienia dobra i piękna. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 6 (spraw. z pleneru...) szczegóły 
artykuł: Dalecka Teresa: Mickiewicz połączył artystów. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: J.Sz.: Ofiarni malarze. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 6 (o aukcjach obrazów na rzecz remontu domu poety...) szczegóły 
artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: My z Niego wszyscy. Maj nad Wilią. V Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 8 (spraw....) szczegóły 
artykuł: W Mickiewiczowskim nastroju. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 2 (nota...) szczegóły 
1040.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.Sz.: Serbołużyczanie czczą Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 23 s. 4 (m.in. inf. nt. sesji...) szczegóły 
1041.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dalecka Teresa: Teksty i konteksty mickiewiczowskie na Uniwersytecie Wileńskim. 200-lecie Urodzin Wieszcza. Znad Wilii 1998 nr 20 s. 4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Teksty i konteksty. Konferencja. Znad Wilii 1998 nr 5 s. 7 (zapow....) szczegóły 
1042.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borysowicz Piotr: Bojarzy litewscy czczą poetę. Znad Wilii 1999 nr 1 s. 5 (spraw....) szczegóły 
1043.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lebioda Danuta M.: Litewskie sacrum Mickiewiczowskie. Znad Wilii 2005 nr 4 s. 37-43 (krajobrazy litewskie w Balladach i romansach; ref. wygł. na sesji "Mic...) szczegóły 
1044.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Litwa w wykładach paryskich Adama Mickiewicza (200-lecie urodzin Wieszcza). Znad Wilii 1997 nr 14 s. 8 (z portr....) szczegóły 
1045.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bokszyń Walenty: Wacław Pelikan - postać z "Dziadów". Czytając Mickiewicza. Znad Wilii 1999 nr 8 s. 6-7 (biografia Wacława Pelikana...) szczegóły 
artykuł: Smilgevicius Vytautas: Pieniądze w "Dziadach". Znad Wilii 1998 nr 3 s. 4, 8  szczegóły 
1046.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bułhak-Syrokomla Andrzej: Zamek Horeszków. 200-rocznica urodzin Adama Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 2 s. 4 (zamek Dominika Radziwiłła w Mirze jako prowdopodobny prototyp zamku Ho...) szczegóły 
artykuł: Czajkowska Krystyna: Dzieje jednej karty autografu "Pana Tadeusza". Znad Wilii 1999 nr 12 s. 5  szczegóły 
artykuł: Iwańska Elżbieta: Mickiewicz zbłądził pod zamknięte powieki. Korespondencja własna z Warszawy. Znad Wilii 1999 nr 5 s. 6 (nt. ilustracji niewidomwgo Jarosława Słumińskiego do "Pana Tadeusza" o...) szczegóły 
artykuł: Syrokomla-Bułhak Andrzej: Ksiądz Robak (200. rocznica urodzin Adama Mickiewicza). Znad Wilii 1997 nr 11 s. 6 (nt. prototypu postaci księdza Robaka - Fabiana Ignacego Bułhaka...) szczegóły 
artykuł: Syrokomla-Bułhak Andrzej: Ostatni zajazd na Litwie? 200-rocznica urodzin Adama Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 4 s. 4 (nt. historycznych zajazdów mających miejsce na Litwie...) szczegóły 
artykuł: Syrokomla-Bułhak Andrzej: W poszukiwaniu Soplicowa (200. rocznica urodzin A. Mickiewicza). Znad Wilii 1997 nr 17 s. 6  szczegóły 
artykuł: Wiercinski Adam: Apostrofa Mickiewicza. Znad Wilii 1991 nr 7 s. 3  szczegóły 
artykuł: Wolkowski Zbigniew W.: Inwokacje Pana Tadeusza. Znad Wilii 2009 nr 1 s. 150-151 (list do red. nt. publikacji własnej ks.: "Inwokacje Pana Tadeusza", za...) szczegóły 
1047.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wróblewski Grzegorz: Sonety krymskie po szwedzku. Znad Wilii 2008 nr 3 s. 154 (nt. własnego przekładu sonetów na język szwedzki; list do red....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1048.kult: 200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza nie za górami. Znad Wilii 1994 nr 11 s. 5 (dot. problemów związanych z wystawieniem w Wilnie Mickiewiczowi pomnik...) szczegóły 
1049.kult: A.P.: Spotkanie w redakcji "Literatura ir Menas". 200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza nie za górami. Znad Wilii 1996 nr 5 s. 4  szczegóły 
1050.kult: A.P.: Studiował tu Mickiewicz. Znad Wilii 1997 nr 4 s. 2 (nota o odsłonięciu tablicy pamiątkowej w Wilnie...) szczegóły 
1051.kult: A.P.: Wieszcz w Solecznikach. Znad Wilii 1998 nr 4 s. 4 (o projekcie postawienia w Solecznikach pomnika Adama Mickiewicza z brą...) szczegóły 
1052.kult: A.P.: Znad Wilii 1996 nr 14 s. 8 (o zmianie tablicy pamiątkowej na domu Adama Mickiewicza przy zaułku Be...) szczegóły 
1053.kult: Bończa Tomasz: Koniec Roku Mickiewicza. Znad Wilii 1999 nr 2 s. 8 (fel....) szczegóły 
1054.kult: Dalecka Teresa: Konkurs sfinalizowano!. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 6 (spraw. i ogł. wyników Konkursu Mickiewiczowskiego zorg. dla dzieci i ...) szczegóły 
1055.kult: Dalecka Teresa: Zaprasza Muzeum-Mieszkanie Wieszcza. 200-lecie urodzin A Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr17 s. 2  szczegóły 
1056.kult: Danilewicz-Zielińska Maria: Mickiewicziana. Znad Wilii 1994 nr 10 s. 2  szczegóły 
1057.kult: (D.P.): Zaduszki literackie. Znad Wilii 1992 nr 23 s. 1 (nota o imprezie z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej na murach daw...) szczegóły 
1058.kult: Fedorowicz Irena: Projekty upamiętnienia poety w latach 1905-1906 (200. rocznica urodzin Adama Mickiewicza nie za górami). Znad Wilii 1997 nr 2 s. 4-5  szczegóły 
1059.kult: Griaznowa Zofia: A kto z nas nie lubi Mickiewicza?. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 1 (wyw. z kierowniczką działy kultury samorządu rejonu solecznikowskiego ...) szczegóły 
1060.kult: Jackiewicz Mieczysław: Pogrzeb Mickiewicza w Krakowie. 200-rocznica urodzin Wieszcza. Znad Wilii 1998 nr 5 s. 5  szczegóły 
1061.kult: Jakubonis Gediminas: O biskupie Baranauskasie w Sejnach, o Mickiewiczu w Wilnie. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 3 (wyw. z rzeźbiarzem m.in. nt. znajdujących się w Wilnie pomnika poety o...) szczegóły 
1062.kult: Jankowski Czesław: Przechadzki po Wilnie. Znad Wilii 1990 nr 7 s. 6 (dot. pomnika proj. Zbigniewa Pronaszki; z fot. modelu pomnika i koment...) szczegóły 
1063.kult: J.S.: Gdzie modlił się młody Adam. 200 rocznica urodzin A. Mickiewicza nie za górami. Znad Wilii 1994 nr 6 s. 4 (o pomniku Mickiewicza w kościele św. Jana w Wilnie...) szczegóły 
1064.kult: J.Sz.: Filatelistyka. Znad Wilii 1999 nr 3 s. 4 (o emisji znaczka z wizerunkiem Adama Mickiewicza na Litwie...) szczegóły 
1065.kult: J.Sz.: Mickiewicz odświeżony?. Znad Wilii 1998 nr 22 s. 3 (nt. potrzeby odnowienia rzeźby Mickiewicza autorstwa Gediminasa Jakubo...) szczegóły 
1066.kult: J.Sz.: Wieczory w bibliotece. Znad Wilii 1998 nr 22 s. 6 (nt. cyklu wieczorów literackich pośw. A. Mickiewiczowi w 200-lecie uro...) szczegóły 
1067.kult: Kępa Marek: Cela i jej "celnicy". Znad Wilii 2009 nr 1 s. 149 (list do red. w sprawie kontrowersji związanych ze zmianą lokalizacji C...) szczegóły 
1068.kult: Krzywicki Tomasz: Szlakiem Mickiewicza na Białorusi. Znad Wilii 2010 nr 1 s. 90-98, nr 2 s. 107-120 (rep. z wycieczki m.in. po miejscach związanych z Adamem Mickiewiczem...) szczegóły 
1069.kult: Lewandowski Stanisław: Pójść do Mickiewicza. Znad Wilii 1995 nr 18 s. 2 (nt. wizyty w domu Mickiewicza przy zaułku Bernardyńskim w Wilnie; list...) szczegóły 
1070.kult: Mieczkowski Romuald: Ekspozycja Celi Konrada. Znad Wilii 2009 nr 2 s. 79-83 (spraw. z oficjalnego otwarcia Celi Konrada w Wilnie na terenie dawnego...) szczegóły 
1071.kult: Mieczkowski Romuald: Pod patronatem dwóch wieszczów - Mickiewicza i Goethego. Znad Wilii 1997 nr 21 s. 2 (o idei powołania placówki mającej na celu współpracę litewsko-polsko-n...) szczegóły 
1072.kult: Mieczkowski Romuald: Z historii budowy pomników Wieszcza w Wilnie. 200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza nie za górami. Znad Wilii 1995 nr 9 s. 7  szczegóły 
1073.kult: Mieczkowski Romuald: Zmieniono adres, wystrój, nastrój. Co dalej?. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 9-20 (nt. kontrowersji związanych z likwidacją Celi Konrada na terenie dawne...) szczegóły 
1074.kult: Muzea literackie przed sezonem: Mieszkanie Adama Mickiewicza. Znad Wilii 1996 nr 9 s. 7 (w Wilnie...) szczegóły 
1075.kult: Od płaskorzeźb do mieszkania muzeum. Znad Wilii 1994 nr 4 s. 1 (dot. miejsc upamiętniających pobyt Mickiewicza w Wilnie...) szczegóły 
kult: Danilewicz-Zielińska Maria: Mickiewicziana. Znad Wilii 1994 nr 10 s. 2  szczegóły 
1076.kult: Osysko Edmund: Mickiewicz w Ameryce. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 2 (list do red. nt. obchodów jubileuszu prze Polonię amerykańską...) szczegóły 
1077.kult: Pawlak Edmund: Cela schodzi do parteru. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 21-30 (nt. kontrowersji związanych ze zmianą lokalizacji Celi Konrada w dawn...) szczegóły 
1078.kult: Piotrowiczowa Danuta: W Celi Konrada. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 6 (o pośw. Mickiewiczowi spotkaniu z okazji 200-lecia urodzin poety, zorg...) szczegóły 
1079.kult: Piotrowicz Wojciech: "Ten kraj szczęśliwy, ubogi i ciasny...". Znad Wilii 1989 nr 1 s. 6-7 (z fot. popiersia Adama Mickiewicza w Lidzie dłuta Walerego Januszkiewi...) szczegóły 
1080.kult: Podberski Wacław: Polskie ślady w Nowogródku. Znad Wilii 2011 nr 1 s. 86-88 (związane m.in. z Adamem Mickiewiczem...) szczegóły 
1081.kult: Poeci z Ciechanowa. Znad Wilii 1998 nr 23 s. 3 (polscy literaci z Ziemi Ciechanowskiej szlakiem Adama Mickiewicza po L...) szczegóły 
1082.kult: Pukszto Andrzej: Dalia Matulaite - autorka rzeźby "Grażyna". 200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza nie za górami. Znad Wilii 1996 nr 7 s. 5  szczegóły 
1083.kult: Sito Tomasz: Podpierając się Mickiewiczem. Znad Wilii 2009 nr 3 s. 153-154 (list do redakcji, komentarz w sprawie Celi Konrada w Wilnie ulokowanej...) szczegóły 
1084.kult: Szlakiem Mickiewicza. Znad Wilii 1990 nr 20 s. 4 (fotoreportaż Romualda Mieczkowskiego z miejsc na Litwie związanych z b...) szczegóły 
1085.kult: Szostakowski Józef: Bieniakonie, Bieniakonie. Znad Wilii 1998 nr 22 s. 7 (rep. z Bolcienik i Bieniakoni, miejsc związanych z Marylą Puttkamerową...) szczegóły 
1086.kult: Szostakowski Józef: [Dwusetlecie] 200-lecie urodzi A. Mickiewicza: Hołd piewcy Litwy. Tablica pamiątkowa. Piwnica Literacka i "Grażyna". "To jest pomnik naszych serc". Znad Wilii 1999 nr 1 s. 4 (spraw. z obchodów rocznicowych na Litwie; z fot. nowego pomnika Adama ...) szczegóły 
1087.kult: Szostakowski Józef: [Dziewiętnastego] 19 grudnia - odsłonięcie pomnika A. Mickiewicza w Solecznikach. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 2  szczegóły 
1088.kult: Szostakowski Józef: Goreccy - dla Litwy. Znad Wilii 1999 nr 16 s. 8 (nt. pobytu w Wilnie potomka Adama Mickiewicza Romana Goreckiego oraz j...) szczegóły 
1089.kult: Szostakowski Józef: Mickiewicz nad Solczą. 200-lecie urodzin poety. Znad Wilii 1998 nr 14 s. 2 (nt. spotkania z Broniusem Vysniauskasem - autorem nowego pomnika poet...) szczegóły 
1090.kult: Szostakowski Józef: Obchody Mickiewiczowskie na Litwie w 1955 roku. 200-lecie urodzin Wieszcza. Znad Wilii 1998 nr 17 s. 5 (przebieg uroczystości; z portr. A. Mickiewicza, mal. Romualdas Stasiul...) szczegóły 
1091.kult: T.B.: W grodzie Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 20 s. 7 (nota nt. odrestaurowanego domu poety w Nowogródku, z fot....) szczegóły 
1092.kult: T.D.: Wokół Mickiewcza. Znad Wilii 1998 nr 4 s. 2 (nt. obchodów Roku Mickiewicza w Wilnie...) szczegóły 
1093.kult: Upamiętniono szlachetność serc. Znad Wilii 1999 nr 12 s. 2 (nt. Domu-Muzeum A. Mickiewicza w Wilnie...) szczegóły 
1094.kult: Z historii niezrealizowanego pomnika. Znad Wilii 1998 nr 8 s. 4 (nota dot. projektu Henryka Kuny, z dokumentacją fotograficzną i rysunk...) szczegóły 
1095.kult: Znad Wilii 2008 nr 4 s. 31-33 (pisma do Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego od Fundacji Wspierani...) szczegóły 
1096.kult: Znad Wilii 1990 nr 20 s. 6 (fot. projektu pomnika Adama Mickiewicza autorstwa Piotra Hermanowicza...) szczegóły 
1097.kult: Znad Wilii 1992 nr 3 s. 1 (nota o losach płaskorzeźby A. Mickiewicza dłuta Henryka Kuny w Wilnie...) szczegóły 
1098.kult: Znad Wilii 1993 nr 14 s. 7 (fot. dworku w Nowogródku - stan aktualny...) szczegóły 
1099.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.Sz.: Konkurs na przekłady zakończony. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 8 (wyniki...) szczegóły 
  Mickiewicz Cezary
    wiersze (alfabet tytułów)
1100.wiersz: Mickiewicz Cezary: Do braci Litwinów. Znad Wilii 1991 nr 5 s. 8  szczegóły 
  Mickiewicz Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1101.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Władysław w rodzinnych stronach ojca (200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza). Znad Wilii 1997 nr 12 s. 4 (z portr....) szczegóły 
  Mider Wanda
    wiersze (alfabet tytułów)
1102.wiersz: Mider Wanda: Mała Ojczyzna. Znad Wilii 1998 nr 14 s. 7  szczegóły 
  Mieczkowska Magdalena
1103.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jerzyna Zbigniew: Przytul mnie i rozmawiaj. Znad Wilii 2005 nr 4 s. 144  szczegóły 
recenzja: Żebrowski Rafał: Dziewczynka w krainie czarów. Znad Wilii 2005 nr 4 s. 145-146  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1104.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Anioł. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 242 (z fot....) szczegóły 
1105.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Bilet do nieba. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 243  szczegóły 
1106.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Boli. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 243-244  szczegóły 
1107.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Chcę. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 244  szczegóły 
1108.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Egoiści. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 245  szczegóły 
1109.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Inny świat. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 245  szczegóły 
1110.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Jak Julia. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 246  szczegóły 
1111.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Kiedy była dziewczynką. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 244  szczegóły 
1112.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Kochany. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 246  szczegóły 
1113.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Konik na biegunach. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 247  szczegóły 
1114.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Ma banalne róże na głowie.... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 242-243 (z fot....) szczegóły 
1115.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Oczy. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 247-248  szczegóły 
1116.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Pragnienia. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 248  szczegóły 
1117.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Skrzydło. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 248  szczegóły 
1118.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Tam. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 249 (z notą...) szczegóły 
1119.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Złodziej. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 249 (z notą...) szczegóły 
  Mieczkowski Romuald
1120.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Dźwięki ulicy Szklanej. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 226-228  szczegóły 
1121.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalski Waldemar: Drogi Redaktorze. Znad Wilii 2011 nr 3 s. 137 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Mieczkowski Romuald: Na litewskim paszporcie. Znad Wilii 2011 nr 2 s. 66 (autokomentarz...) szczegóły 
recenzja: Zajewski Władysław: Na litewskim paszporcie. Znad Wilii 2012 nr 1 s. 67-68  szczegóły 
1122.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fiut Ignacy S.: Migracje poetyckie Romualda Mieczkowskiego. Znad Wilii 2009 nr 4 s. 94-97  szczegóły 
1123.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Biblioteka Znad Wilii - Romuald Mieczkowski "Objazdowe kino i nne opowiadania wileńskie". Wilno 2007. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 145 (autopromocja...) szczegóły 
recenzja: Wokół "Objazdowego kina". Znad Wilii 2008 nr 2 s. 143 (fragm. wypow. czytelników na temat książki...) szczegóły 
recenzja: Wokół objazdowego kina. Znad Wilii 2008 nr 3 s. 142-145 (refleksje czytelników: Anna Cybulska, Sabina Giełwanowska, Zdzisława K...) szczegóły 
1124.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: W.M.: Sen w ogrodach Moneta (Nowości wydawnicze). Znad Wilii 1997 nr 3 s. 8 (zawiera fragment posłowia do książki autorstwa Henryka Szylkina...) szczegóły 
1125.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: W.M.M.: Nowości "Biblioteczki Wileńskiej": Sennik i pogaduszki. Znad Wilii 1996 nr 3 s. 8  szczegóły 
1126.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: To, co w środku. Narodziny i śmierć, a między nimi - miłość. Znad Wilii 2006 nr 4 s. 147-148  szczegóły 
recenzja: Gnarowski Andrzej: Poezja jest jak miłość.... Znad Wilii 2006 nr 4 s. 143-146  szczegóły 
recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Samotność w Wilnie. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 143-147  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1127.wiersz: Mieczkowski Romuald: A ja się męczę w muzealnych salach. Znad Wilii 1994 nr 20 s. 7  szczegóły 
1128.wiersz: Mieczkowski Romuald: Anno 72. Znad Wilii 1990 nr 15 s. 8  szczegóły 
1129.wiersz: Mieczkowski Romuald: Antologia 55 wierszy. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 8  szczegóły 
1130.wiersz: Mieczkowski Romuald: Choinka dla ciebie. Znad Wilii 1989 nr 1 s. 1  szczegóły 
1131.wiersz: Mieczkowski Romuald: Co byś stracił. Znad Wilii 1990 nr 15 s. 8  szczegóły 
1132.wiersz: Mieczkowski Romuald: Co zrobiłby wieszcz. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 8  szczegóły 
1133.wiersz: Mieczkowski Romuald: Czuwanie w kamieniu. Znad Wilii 1994 nr 10 s. 8  szczegóły 
1134.wiersz: Mieczkowski Romuald: Czym będziemy. Znad Wilii 1995 nr 21 s. 1  szczegóły 
1135.wiersz: Mieczkowski Romuald: Damie z kolczykami. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 115  szczegóły 
1136.wiersz: Mieczkowski Romuald: Drogowskaz Katyń. Znad Wilii 1993 nr 10 s. 8  szczegóły 
1137.wiersz: Mieczkowski Romuald: Drzewko w supersamie. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 110-111  szczegóły 
1138.wiersz: Mieczkowski Romuald: Dwa czasy. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 8  szczegóły 
1139.wiersz: Mieczkowski Romuald: Dzielone na dwa. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 115  szczegóły 
1140.wiersz: Mieczkowski Romuald: Dziewczyny przestają kochać. Znad Wilii 1993 nr 10 s. 8  szczegóły 
1141.wiersz: Mieczkowski Romuald: Dziś bardzo wcześnie obudzony.... Znad Wilii 1999 nr 16 s. 8  szczegóły 
1142.wiersz: Mieczkowski Romuald: Emigracje. Znad Wilii 2011 nr 1 s. 48-49 (pośw. Czesławowi Miłoszowi...) szczegóły 
1143.wiersz: Mieczkowski Romuald: Inna pora. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 294-295  szczegóły 
1144.wiersz: Mieczkowski Romuald: Jesteśmy.... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 294  szczegóły 
1145.wiersz: Mieczkowski Romuald: Kaskaderzy II. Znad Wilii 1993 nr 10 s. 8  szczegóły 
1146.wiersz: Mieczkowski Romuald: Kaskaderzy IV. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 292  szczegóły 
1147.wiersz: Mieczkowski Romuald: Kobiece wiersze. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 8  szczegóły 
1148.wiersz: Mieczkowski Romuald: Kolory kobiety. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 295  szczegóły 
1149.wiersz: Mieczkowski Romuald: Konstantego Mikołaja rozdarta fuga. Znad Wilii 2011 nr 2 s. 55  szczegóły 
1150.wiersz: Mieczkowski Romuald: Lekcja polskiego. Znad Wilii 1993 nr 10 s. 8  szczegóły 
1151.wiersz: Mieczkowski Romuald: Łaźnia (Opowiadanie). Znad Wilii 1995 nr 2 s. 8  szczegóły 
1152.wiersz: Mieczkowski Romuald: Magia pończoch (czarnych). Znad Wilii 1994 nr 20 s. 7  szczegóły 
1153.wiersz: Mieczkowski Romuald: Marzenia inteligenta. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 112  szczegóły 
1154.wiersz: Mieczkowski Romuald: Matko najczulsza nad matkami.... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 290  szczegóły 
1155.wiersz: Mieczkowski Romuald: Miejsce przy oknie. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 8  szczegóły 
1156.wiersz: Mieczkowski Romuald: Moja córeczka nie potrafi.... Znad Wilii 1995 nr 19 s. 8  szczegóły 
1157.wiersz: Mieczkowski Romuald: Moje córki. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 292-293  szczegóły 
1158.wiersz: Mieczkowski Romuald: Motyw z odchodzącym. Znad Wilii 1994 nr 20 s. 7  szczegóły 
1159.wiersz: Mieczkowski Romuald: Mój Anioł Stróż. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 118  szczegóły 
1160.wiersz: Mieczkowski Romuald: Mój barbarzyńca. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 288  szczegóły 
1161.wiersz: Mieczkowski Romuald: Na korytarzu w Konserwatorium Wileńskim. Znad Wilii 1990 nr 15 s. 8  szczegóły 
1162.wiersz: Mieczkowski Romuald: Na litewskim paszprcie. Znad Wilii 2011 nr 1 s. 48  szczegóły 
1163.wiersz: Mieczkowski Romuald: Na zniknięcie kapelusza. Znad Wilii 1994 nr 20 s. 7  szczegóły 
1164.wiersz: Mieczkowski Romuald: Napiszą pośpiesznie nekrolog.... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 289  szczegóły 
1165.wiersz: Mieczkowski Romuald: Nauczyliśmy się nie spać po nocach.... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 293  szczegóły 
1166.wiersz: Mieczkowski Romuald: Nauka odejmowania. Znad Wilii 1993 nr 10 s. 8  szczegóły 
1167.wiersz: Mieczkowski Romuald: Nauki ojca kapucyna. Znad Wilii 2008 nr 2 s. 43  szczegóły 
1168.wiersz: Mieczkowski Romuald: Nauki ojca kapucyna. Znad Wilii 2011 nr 1 s. 46  szczegóły 
1169.wiersz: Mieczkowski Romuald: Nie masz domu.... Znad Wilii 1995 nr 19 s. 8  szczegóły 
1170.wiersz: Mieczkowski Romuald: Nierozpoznany. Znad Wilii 1993 nr 10 s. 8  szczegóły 
1171.wiersz: Mieczkowski Romuald: Noc wśród obrazów. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 297  szczegóły 
1172.wiersz: Mieczkowski Romuald: Objazdowy fotograf. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 290-291  szczegóły 
1173.wiersz: Mieczkowski Romuald: Obrazy bez ram. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 113  szczegóły 
1174.wiersz: Mieczkowski Romuald: Obywatelstwo i woda. Znad Wilii 1990 nr 15 s. 8  szczegóły 
1175.wiersz: Mieczkowski Romuald: Oda do przypadku. Znad Wilii 1993 nr 10 s. 8  szczegóły 
1176.wiersz: Mieczkowski Romuald: Odkręcam kran.... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 289-290  szczegóły 
1177.wiersz: Mieczkowski Romuald: Odwroty do dzisiaj. Znad Wilii 1994 nr 20 s. 7  szczegóły 
1178.wiersz: Mieczkowski Romuald: Optymizm dziadka. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 8  szczegóły 
1179.wiersz: Mieczkowski Romuald: Ostrzeżenie. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 8  szczegóły 
1180.wiersz: Mieczkowski Romuald: Pechowa kradzież. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 111-112  szczegóły 
1181.wiersz: Mieczkowski Romuald: Pierwszy i ostatni. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 114-115  szczegóły 
1182.wiersz: Mieczkowski Romuald: Pochwała śledzia. Znad Wilii 2011 nr 1 s. 47  szczegóły 
1183.wiersz: Mieczkowski Romuald: Podłoga w celi Konrada. Znad Wilii 1993 nr 10 s. 8  szczegóły 
1184.wiersz: Mieczkowski Romuald: Podróż do Rzymu. Znad Wilii 2005 nr 2 s. 16  szczegóły 
1185.wiersz: Mieczkowski Romuald: Poezja jak miłość.... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 296  szczegóły 
1186.wiersz: Mieczkowski Romuald: Pogrzeb Miłosza. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 116-117  szczegóły 
1187.wiersz: Mieczkowski Romuald: Pogrzeb Miłosza. Znad Wilii 2011 nr 1 s. 49-50  szczegóły 
1188.wiersz: Mieczkowski Romuald: Pokochać Warszawę. Znad Wilii 2011 nr 1 s. 47-48  szczegóły 
1189.wiersz: Mieczkowski Romuald: Policzono nas.... Znad Wilii 1993 nr 10 s. 8  szczegóły 
1190.wiersz: Mieczkowski Romuald: Powrót. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 109  szczegóły 
1191.wiersz: Mieczkowski Romuald: Powrót Krzyży. Znad Wilii 1994 nr 20 s. 7  szczegóły 
1192.wiersz: Mieczkowski Romuald: Pożegnanie. Znad Wilii 1994 nr 20 s. 7  szczegóły 
1193.wiersz: Mieczkowski Romuald: Prośba o spojrzenie z wieży Katedry. Znad Wilii 1993 nr 10 s. 8  szczegóły 
1194.wiersz: Mieczkowski Romuald: Prowadzisz mnie na smyczy.... Znad Wilii 1994 nr 20 s. 7  szczegóły 
1195.wiersz: Mieczkowski Romuald: Prowincjonalni ludzie. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 298  szczegóły 
1196.wiersz: Mieczkowski Romuald: Róża dla Poety. Znad Wilii 2011 nr 1 s. 50 (pośw. Czesławowi Miłoszowi...) szczegóły 
1197.wiersz: Mieczkowski Romuald: Rzut okiem do izby nowożeńców. Znad Wilii 1994 nr 20 s. 7  szczegóły 
1198.wiersz: Mieczkowski Romuald: Samoobrona. Znad Wilii 1990 nr 15 s. 8  szczegóły 
1199.wiersz: Mieczkowski Romuald: Samotny człowiek kosztuje.... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 298  szczegóły 
1200.wiersz: Mieczkowski Romuald: Scałowywanie cieni. Znad Wilii 1994 nr 20 s. 7  szczegóły 
1201.wiersz: Mieczkowski Romuald: Sierpniowe żądze. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 295-296  szczegóły 
1202.wiersz: Mieczkowski Romuald: Staromodni mężczyźni. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 291  szczegóły 
1203.wiersz: Mieczkowski Romuald: Stary poeta wspomina. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 297-298  szczegóły 
1204.wiersz: Mieczkowski Romuald: Śmierć na ulicy. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 288-289  szczegóły 
1205.wiersz: Mieczkowski Romuald: Trzymałaś w dłoni gwiazdkę.... Znad Wilii 1998 nr 24 s. 8  szczegóły 
1206.wiersz: Mieczkowski Romuald: Układając książki. Znad Wilii 2011 nr 1 s. 45-46 (pośw. Czesławowi Miłoszowi; z portr. R. Mieczkowskiego, rys. Czesław P...) szczegóły 
1207.wiersz: Mieczkowski Romuald: Układając książki. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 107-109  szczegóły 
1208.wiersz: Mieczkowski Romuald: W antykwariacie obok Anioła. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 109-110  szczegóły 
1209.wiersz: Mieczkowski Romuald: W Kazimierzu. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 116  szczegóły 
1210.wiersz: Mieczkowski Romuald: W podwórzu u Mickiewicza. Znad Wilii 1990 nr 15 s. 8  szczegóły 
1211.wiersz: Mieczkowski Romuald: W zakręcie. Znad Wilii 1990 nr 15 s. 8  szczegóły 
1212.wiersz: Mieczkowski Romuald: Weekend nad zielonymi jeziorami. Znad Wilii 1990 nr 15 s. 8  szczegóły 
1213.wiersz: Mieczkowski Romuald: Wieżowiec w Karolinkach. Znad Wilii 1990 nr 15 s. 8  szczegóły 
1214.wiersz: Mieczkowski Romuald: Za mojego życia. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 299  szczegóły 
1215.wiersz: Mieczkowski Romuald: Zagłada domu. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 8  szczegóły 
1216.wiersz: Mieczkowski Romuald: Zaklinacze słowa. Znad Wilii 1994 nr 20 s. 7  szczegóły 
1217.wiersz: Mieczkowski Romuald: Zakochałem się w kwiaciarce. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 296  szczegóły 
1218.wiersz: Mieczkowski Romuald: Zakochani w kościele. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 116  szczegóły 
1219.wiersz: Mieczkowski Romuald: Zakochani w kościele. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 116  szczegóły 
1220.wiersz: Mieczkowski Romuald: Zanim popołudnia cisza. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 113-114  szczegóły 
1221.wiersz: Mieczkowski Romuald: Zazdroszczę tym co białe mają za białe.... Znad Wilii 2006 nr 2 s. 112-113  szczegóły 
1222.wiersz: Mieczkowski Romuald: Zbudować łódź. Znad Wilii 1999 nr 5 s. 8  szczegóły 
1223.wiersz: Mieczkowski Romuald: Zdjęcie z odpływającym titanikiem w tle. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 106-107  szczegóły 
1224.wiersz: Mieczkowski Romuald: Zimowa grafika. Znad Wilii 1999 nr 23 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1225.proza: Mieczkowski Romuald: Amerykańskie spinki ojca. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 93-94  szczegóły 
1226.proza: Mieczkowski Romuald: Drzewa ojczyste: Kasztan. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 8  szczegóły 
1227.proza: Mieczkowski Romuald: Dziadek Władysław. Znad Wilii 1999 nr 4 s. 8  szczegóły 
1228.proza: Mieczkowski Romuald: Fabianiszki, których nie ma [z tego cyklu:] Staruszka z Zamkowej 42. Znad Wilii 1997 nr 2 s. 8  szczegóły 
1229.proza: Mieczkowski Romuald: Kasztan. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 107-108  szczegóły 
1230.proza: Mieczkowski Romuald: Klamki mojego domu. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 97-98  szczegóły 
1231.proza: Mieczkowski Romuald: Klamki mojego domu. Linie życia. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8 (wspomn....) szczegóły 
1232.proza: Mieczkowski Romuald: Linie życia: Pisarz. Znad Wilii 1996 nr 7 s. 8 (wspomn....) szczegóły 
1233.proza: Mieczkowski Romuald: Linie życia [z tego cyklu:] Granica. Znad Wilii 1990 nr 11 s. 8  szczegóły 
1234.proza: Mieczkowski Romuald: Linie życia [z tego cyklu:] Huśtawki. Znad Wilii 1990 nr 12 s. 8  szczegóły 
1235.proza: Mieczkowski Romuald: Linie życia [z tego cyklu:] Kamień masłem szlifowany. Znad Wilii 1990 nr 13 s. 6  szczegóły 
1236.proza: Mieczkowski Romuald: Linie życia [z tego cyklu:] Kartka z wakacji. Znad Wilii 1990 nr 16 s. 8  szczegóły 
1237.proza: Mieczkowski Romuald: Linie życia [z tego cyklu:] Koniczyna. Znad Wilii 1990 nr 10 s. 8  szczegóły 
1238.proza: Mieczkowski Romuald: Linie życia [z tego cyklu:] Objazdowe kino. Znad Wilii 1990 nr 17 s. 8  szczegóły 
1239.proza: Mieczkowski Romuald: Linie życia [z tego cyklu:] Podróż słonecznym autobusem. Znad Wilii 1990 nr 14 s. 6  szczegóły 
1240.proza: Mieczkowski Romuald: Linie życia [z tego cyklu:] Sylwester z telefonem. Znad Wilii 1989 nr 1 s. 8  szczegóły 
1241.proza: Mieczkowski Romuald: Linie życia [z tego cyklu:] Ślimak. Znad Wilii 1990 nr 18 s. 8  szczegóły 
1242.proza: Mieczkowski Romuald: Miniatury serdeczne [z tego cyklu:] Bilet. Znad Wilii 1990 nr 9 s. 8  szczegóły 
1243.proza: Mieczkowski Romuald: Miniatury serdeczne [z tego cyklu:] Kasztany. Znad Wilii 1990 nr 9 s. 8  szczegóły 
1244.proza: Mieczkowski Romuald: Miniatury serdeczne [z tego cyklu:] Lekarstwo na stresy. Znad Wilii 1990 nr 9 s. 8  szczegóły 
1245.proza: Mieczkowski Romuald: Miniatury serdeczne [z tego cyklu:] Parasol. Znad Wilii 1990 nr 9 s. 8  szczegóły 
1246.proza: Mieczkowski Romuald: Miniatury serdeczne [z tego cyklu:] S.O.S.. Znad Wilii 1990 nr 9 s. 8  szczegóły 
1247.proza: Mieczkowski Romuald: Miniatury serdeczne [z tego cyklu:] W poszukiwaniu pointy. Znad Wilii 1990 nr 9 s. 8  szczegóły 
1248.proza: Mieczkowski Romuald: Miniatury serdeczne [z tego cyklu:] Wyznanie latarni. Znad Wilii 1990 nr 9 s. 8  szczegóły 
1249.proza: Mieczkowski Romuald: O tym, co kształtowało świadomość. Odeszli ludzie, wyrosły drzewa, zostało słowo [fragm.]. Znad Wilii 2010 nr 2 s. 66-81 (wspomn., z fot....) szczegóły 
1250.proza: Mieczkowski Romuald: Objazdowe kino. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 86-87  szczegóły 
1251.proza: Mieczkowski Romuald: Ojciec chrzestny Aleksander. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 90-92  szczegóły 
1252.proza: Mieczkowski Romuald: Opowieści wędrownego sztukmistrza [z tego cyklu:] Poeticomobile. Znad Wilii 1990 nr 8 s. 8  szczegóły 
1253.proza: Mieczkowski Romuald: Pan Wiszniewski. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 103-105  szczegóły 
1254.proza: Mieczkowski Romuald: Poeticomobile. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 88-89  szczegóły 
1255.proza: Mieczkowski Romuald: Poznaniak z Wilna. Znad Wilii 1997 nr 24 s. 7  szczegóły 
1256.proza: Mieczkowski Romuald: Santa Maria in Trastevere. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 101-103  szczegóły 
1257.proza: Mieczkowski Romuald: Staruszka z Ulicy Zamkowej 42. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 105-107  szczegóły 
1258.proza: Mieczkowski Romuald: Sytuacje [z tego cyklu:] Potrzeba mekki artystycznej. Znad Wilii 1990 nr 19 s. 8  szczegóły 
1259.proza: Mieczkowski Romuald: Sytuacje [z tego cyklu:] Terapia muzyczna. Znad Wilii 1990 nr 21 s. 8  szczegóły 
1260.proza: Mieczkowski Romuald: Szkoła po sąsiedzku. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 98-101  szczegóły 
1261.proza: Mieczkowski Romuald: Śmierć jodły. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 8  szczegóły 
1262.proza: Mieczkowski Romuald: W kawiarni, gdzie niegdyś grano jazz. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 108-110 (z not....) szczegóły 
1263.proza: Mieczkowski Romuald: Z niedośnionego sennika [z tego cyklu:] Sen już po dzwonku budzika. Znad Wilii 1990 nr 6 s. 8  szczegóły 
1264.proza: Mieczkowski Romuald: Z niedośnionego sennika [z tego cyklu:] Sen o mieście w głębokiej dolinie. Znad Wilii 1989 nr 3 (z 21 I 1990 [!]) s. 8  szczegóły 
1265.proza: Mieczkowski Romuald: Z niedośnionego sennika [z tego cyklu:] Sen o Warszawie. Znad Wilii 1989 nr 2 (z 7 I 1990 [!]) s. 8  szczegóły 
1266.proza: Mieczkowski Romuald: Z niedośnionego sennika [z tego cyklu:] Sen tęsknotą szkicowany. Znad Wilii 1990 nr 5 s. 8  szczegóły 
1267.proza: Mieczkowski Romuald: Zapiski obieżyświata Konewki [z tego cyklu:] Finał pewnej Sodomy. Znad Wilii 1990 nr 7 s. 8  szczegóły 
1268.proza: Mieczkowski Romuald: Życie za leikę. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 94-96  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1269.artykuł: 50-lecie Romualda Mieczkowskiego. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 147 (omówienie wieczoru autorskiego R. Mieczkowskiego z okazji 50-lecia uro...) szczegóły 
1270.artykuł: J.Sz.: O nas w piśmie literackim. Znad Wilii 1998 nr 9 s. 2 (nt. wywiadu przeprowadzonego z R. Mieczkowskim dla czasopisma Vilni...) szczegóły 
1271.artykuł: Mieczkowski Romuald: Białystok - wiersze pośród obrazów. Znad Wilii 1997 nr 23 s. 8 (relacja z własnego spotkania autorskiego w Białymstoku, 16 XI 1997...) szczegóły 
1272.artykuł: Mieczkowski Romuald: Lipa Kochanowskiego i dąbek Miłosza. Znad Wilii 2011 nr 2 s. 12 (nt. spotkań autorskich Romualda Mieczkowskiego na Łotwie i w Polsce, ...) szczegóły 
1273.artykuł: Mieczkowski Romuald: Moje Wilno. Znad Wilii 2009 nr 1 s. 28 (nota spraw. z własnego spotkania autorskiego, Wilno...) szczegóły 
1274.artykuł: Mieczkowski Romuald: Na zachodnich rubieżach Wielkopolski. W Olsztynie o relacjach polsko-litewskich. Znad Wilii 2010 nr 4 s. 19-21 (spraw. z własnych spotkań poetyckich w Polsce - w Nowym Tomyślu i Olsz...) szczegóły 
1275.artykuł: Mieczkowski Romuald: Podróż sentymentalna do Szczecina. Wielokulturowe konteksty Wilna. Znad Wilii 2010 nr 2 s. 21-24 (relacja z własnych spotkań autorskich w Szczecinie i Bydgoszczy...) szczegóły 
1276.artykuł: Mieczkowski Romuald: W Dębnicy Kaszubskiej i okolicach. Znad Wilii 2009 nr 2 s. 13-15 (spraw. z własnych spotkań autorskich...) szczegóły 
1277.artykuł: Mieczkowski Romuald: W Kilonii i Lubece. Znad Wilii 2009 nr 4 s. 45-47 (spraw. z własnych spotkań poetyckich w Niemczech na zaproszenie niemie...) szczegóły 
1278.artykuł: Mieczkowski Romuald: W Lubece - po niemiecku. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 41-42 (nt. wyjazdu do Lubeki na zaproszenie Stowarzyszenia Pisarzy w Lubece o...) szczegóły 
1279.artykuł: Mieczkowski Romuald: W mieszkaniu Zbyszka Cybulskiego. Dwugłos amerykańsko-wileński. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 27-28 (spraw. ze spotkań autorskich Adama Lizakowskiego i własnych w Dzierżo...) szczegóły 
1280.artykuł: Mieczkowski Romuald: Z Miłoszem w Ostrołęce. Znad Wilii 2011 nr 4 s. 15-16 (spraw. z wieczoru aut. w Ostrołęce pośw. twórczości własnej i Czesława...) szczegóły 
1281.artykuł: Mieczkowski Romuald: Z młodzieżą w Berlinie. Znad Wilii 2011 nr 4 s. 21 (spraw. ze spotk. aut., Berlin, 15 XII 2011...) szczegóły 
1282.artykuł: Siewicka Aleksandra M.: W radiu i po lekturze. Znad Wilii 2009 nr 2 s. 157 (list czytelniczki do red. nt. twórczości i działalności Romualda Miec...) szczegóły 
1283.artykuł: Zajewski Władysław: Wiersze i proza, wyróżnienie osobiste. Znad Wilii 2011 nr 2 s. 155-156 (nt. zasług R. Mieczkowskiego jako redaktora pisma Znad Wilii, o...) szczegóły 
1284.artykuł: Znad Wilii 2012 nr 1 s. 155-156 (listy do red. nt. poezji i działalności Romualda Mieczkowskiego, aut.:...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1285.ikonografia: Znad Wilii 1995 nr 19 s. 8 (portr., rys. Lech Abłaży...) szczegóły 
1286.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Kujawa Henryk: Kasztan. Znad Wilii 1999 nr 4 s. 2 (list do red....) szczegóły 
1287.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zajewski Władysław: Odkosy i inne refleksje. Znad Wilii 2010 nr 3 s. 153 (list do red....) szczegóły 
1288.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Sawicka Aleksandra: Śmierć jodły. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 2 (list do red....) szczegóły 
1289.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowacka Ewa: Znad Wilii 1990 nr 18 s. 2 (list do red....) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
1290.korespondencja: Znad Wilii 2012 nr 2 s. 154-157 (listy do red. pośw. twórczośr 1: Teresa i Kazimierz Orłosiowie, Zbigni...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
1291.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 14 s. 8  szczegóły 
1292.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Pożądanie stworzeń. Poezja Czesława Miłosza u progu nowego stulecia. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 317-330 (z fot. i not. o Dariuszu Tomaszu Lebiodzie...) szczegóły 
1293.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mieczkowski Romuald: Rysunki Andrzeja Strumiłły do ostatnich wierszy Czesława Miłosza. Znad Wilii 2011 nr 4 s. 120-132 (zawiera il. A. Strumiłły...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1294.wiersz: Miłosz Czesław: Kompozycja. Znad Wilii 2012 nr 1 s. 29  szczegóły 
1295.wiersz: Miłosz Czesław: Litwo, ojczyzno moja. Żarliwie i prosto powtarzam.... Znad Wilii 1994 nr 24 s. 5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1296.proza: Miłosz Czesław: Zadra. Znad Wilii 1996 nr 16 s. 8  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1297.listy: Miłosz Czesław: Nieznany list Czesława Miłosza. Znad Wilii 2011 nr 4 s. 40-46 (do Franciszka Ancewicza z 1956; podał do druku, wstęp i przypisy: Zeno...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1298.tekst paraliteracki: Miłosz Czesław: Wilno. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 60-66 (tekst referatu wygłoszony w czasie spotkania w Ratuszu wileńskim "Wspo...) szczegóły 
1299.tekst paraliteracki: Miłosz Czesław: [Wypowiedź]. Znad Wilii 1990 nr 8 s. 3 (o aktualnej sytuacji na Litwie...) szczegóły 
1300.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bernacki Marek: Oby moje dzieło przyniosło ludziom pożytek.... Znad Wilii 2010 nr 1 s. 64-71  szczegóły 
1301.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pukszto Andrzej: Miłosz. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 6 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1302.artykuł: Bernacki Marek: Obraz stosunków polsko-żydowskich we wspomnieniach Miłosza. Znad Wilii 2011 nr 4 s. 48-70  szczegóły 
1303.artykuł: Bernacki Marek: Wilno, Wileńszczyzna i Kowieńszczyzna w późnej twórczości Czesława Miłosza. Znad Wilii 2007 nr 3 s. 85-103  szczegóły 
1304.artykuł: Czesław Miłosz o podpisanym dokumencie. Znad Wilii 1992 nr 2 s. 3 (nt. komentarza Cz. Miłosza nt. Deklaracji o przyjaznych stosunkach mię...) szczegóły 
1305.artykuł: Czesław Miłosz znów w Wilnie. Znad Wilii 1996 nr 14 s. 2 (not....) szczegóły 
1306.artykuł: Dalecka Teresa: Czesław Miłosz w Wilnie. Znad Wilii 1997 nr 16 s. 6 (spraw. ze spotkania z poetą w Instytucie Polskim w Wilnie...) szczegóły 
1307.artykuł: Dalecka Teresa: Miłosz - bohaterem wieczoru. Znad Wilii 1998 nr 3 s. 6 (nt. wieczoru pośw. Cz. Miłoszowi, Wilno, 15 I 1998...) szczegóły 
1308.artykuł: D.P.: W Ojczyźnie. Znad Wilii 1992 nr 12 s. 1, 2 (noty o pobycie w Wilnie; z fot....) szczegóły 
1309.artykuł: Dunin Janusz: Droga Czesława Miłosza do Kowna. Wygnanie jest próbą człowieka. Znad Wilii 1994 nr 26 s. 4 (nt. związków Miłosza z Litwą, z fot....) szczegóły 
1310.artykuł: Fałtynowicz Zbigniew: Gdzie jest pochowana Stanisława Miłosz - w Wilnie czy w Suwałkach?. Znad Wilii 2012 nr 2 s. 152 (list do red....) szczegóły 
1311.artykuł: Gawecka Aldona: Wokół Miłoszów. Znad Wilii 2012 nr 3 s. 149-150 (dot. Czesława i Oskara Miłoszów; list do red....) szczegóły 
1312.artykuł: Głogowska Helena: Bezdomność prawdy - o białoruskich motywach w twórczości Czesława Miłosza. Znad Wilii 2011 nr 4 s. 71-93  szczegóły 
1313.artykuł: Górecka Ewa: "Moje oczy słabną, ale dalej są nienasycone" - Miłosza czytanie malarstwa. Znad Wilii 2005 nr 4 s. 53-70 (ref. wygł. na sesji "Mickiewicz i Miłosz - dwa ogniwa świetności poezj...) szczegóły 
1314.artykuł: Gruszka-Zych Barbara: Mój Poeta. Znad Wilii 2007 nr 1-4 (wspomn. nt. osobistych kontaktów z Cz. Miłoszem...) szczegóły 
nawiązanie: Zajewski Władysław: Rzetelne perły eseistyki. Znad Wilii 2009 nr 4 s. 151-152 (list do red....) szczegóły 
1315.artykuł: Jonuskaite Birute: Krasnogruda - miejsce sprzecznych przeżyć. Znad Wilii 2004 nr 3 s. 25-32 (refleksje związane z pobytem autorki w Krasnogrudzie...) szczegóły 
1316.artykuł: Jonuskaite Birute: Ulubieniec losu. Znad Wilii 2005 nr 4 s. 44-52 (rep. z dworu Czesława Miłosza w Szetejniach; ref. wygł. na sesji "Mick...) szczegóły 
1317.artykuł: Kobeszko Janusz: Miłosz i Herbert. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 154-155 (nt. relacji poetów; list do red....) szczegóły 
1318.artykuł: Lebioda Dariusz Tomasz: Amerykańska ornitologia poetycka Czesława Miłosza. Znad Wilii 2005 nr 4 s. 85-98 (ptaki w poezji Czesława Miłosza; ref. wygł. na sesji "Mickiewicz i Mił...) szczegóły 
1319.artykuł: Lebioda Dariusz Tomasz: Klątwa Daimoniona. Szczęście i rozpacz Miłosza w Wilnie. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 97-111 (biogr., związki Cz. Miłosza z Wilnem - przed wojną i współcześnie; z f...) szczegóły 
1320.artykuł: Mieczkowski Romuald: Czesław Miłosz - gościem Galerii. Znad Wilii 1995 nr 15 s. 1 (spraw. z wizyty w Wilnie, VII 1995; z fot. Czesława Miłosza z żoną Car...) szczegóły 
1321.artykuł: Mieczkowski Romuald: Przedpołudnie z Miłoszem. Znad Wilii 1995 nr 16 s. 8 (spraw. z wizyty Czesława Miłosza w Wilnie, VII 1995; z fot....) szczegóły 
nawiązanie: Zinkiewicz Alicja: Miłosz w Wilnie. Znad Wilii 1995 nr 17 s. 2 (list do red....) szczegóły 
1322.artykuł: Mieczkowski Romuald: W Wilnie z Miłoszem. Znad Wilii 2011 nr 4 s. 98-117 (wspomn.nt. kontaktów z Czesławem Miłoszem i pobytów poety w Wilnie ora...) szczegóły 
1323.artykuł: Mieczkowski Romuald: Zamykając Rok Czesława Miłosza. Pod znakiem noblisty polskiego. Znad Wilii 2011 nr 4 s. 24-26 (wspomn. nt. osobistych kontaktów z Czesławem Miłoszem i jego bratem A...) szczegóły 
1324.artykuł: Ponarski Zenowiusz: Franciszek Ancewicz - wileński przyjaciel Czesława Miłosza. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 130-145 (z not. o Z. Ponarskim...) szczegóły 
1325.artykuł: Rybałko Alicja: Ten obcy ptak Miłosz. Znad Wilii 2011 nr 4 s. 94-97 (szkic nt. odbioru Czesława Miłosza przez Polaków na Litwie...) szczegóły 
1326.artykuł: Znad Wilii 1991 nr 4 s. 2 (not. inf. o przyzn. miana Honorowego Obywatela Kiejdańskiego Kraju...) szczegóły 
1327.artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 319 (not. o przyznanniu poecie Nagrody Obojga Narodów przez Prezydium Zgrom...) szczegóły 
1328.artykuł: Znad Wilii 1992 nr 4 s. 2 (nota o nadaniu tytułu doktora honoris causa przez Senat Uniwersytetu W...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1329.ikonografia: Znad Wilii 2011 nr 4 s. 119 (fot....) szczegóły 
1330.ikonografia: Znad Wilii 2011 nr 2 s. 52, 130 (fot....) szczegóły 
1331.ikonografia: Znad Wilii 2011 nr 4 tabl. (portr., mal. Lech Abłażej...) szczegóły 
1332.ikonografia: Znad Wilii 2011 nr 4 s. 22-23 (faks. dedykacji Czesława Miłosza dla Romualda Mieczkowskiego...) szczegóły 
1333.ikonografia: Znad Wilii 2011 nr 1 s. 141 (fot. poety z Wisławą Szymborską i Guenterem Grassem...) szczegóły 
1334.ikonografia: Znad Wilii 1992 nr 13 s. 1, 3 (fotorep. z pobytu na Litwie...) szczegóły 
1335.ikonografia: Znad Wilii 2011 nr 1 s. 44 (fot. poety z żoną Carol...) szczegóły 
1336.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: "Inspirowane Miłoszem - Miłoszo ikvepti". Znad Wilii 2011 nr 2 s. 32-36 (spraw. i omów., z koment. uczestników wystawy; zawiera reprodukcje obr...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Miłosz w malarstwie i fotografii. Znad Wilii 2011 nr 2 s. 12 (nota...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Znad Wilii 2011 nr 2 s. 7 (inf. w art....) szczegóły 
artykuł: Pod egidą MCKiS. Znad Wilii 2011 nr 4 s. 18-19 (spraw. z prezentacji wystawy w Warszawie, 23 XI-9 XII...) szczegóły 
1337.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "Mickiewicz i Miłosz - dwa ogniwa świetności poezji na Litwie". Znad Wilii 2005 nr 4 s. 37-98 (teksty referatów wygłoszonych na konferencji...) szczegóły 
1338.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Miłosz i nie tylko. Wystawy firmowane MCKiS. Znad Wilii 2011 nr 4 s. 15 (spraw....) szczegóły 
1339.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Miłosz w malarstwie i fotografii. Znad Wilii 2011 nr 2 s. 12 (nota...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Powroty Czesława Miłosza. Znad Wilii 2011 nr 2 s. 47-49 (omów....) szczegóły 
artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Powroty Czesława Miłosza. Znad Wilii 2011 nr 3 s. 21 (nt. pokazu wystawy w Sejmie Republiki Litewskiej w Wilnie; nota...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Znad Wilii 2011 nr 2 s. 7 (inf. w art....) szczegóły 
1340.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Miłosz w Berlinie. Znad Wilii 2011 nr 2 s. 15-16 (spraw....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1341.wywiad: Kaleda Algis: Nie tylko o poezji... Spotkania ze słynnym rodakiem. Znad Wilii 1995 nr 18 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1342.wywiad: Okińczyc Czesław: Czuć się pełnoprawnymi spadkobiercami. Znad Wilii 1990 nr 12 s. 3  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1343.zgon: Gruszka-Zych Barbara: Po śmierci poety. Znad Wilii 2004 nr 3 s. 33-36 (zmarł: 14 VIII 2004; wspomn. nt. osobistych kontaktów z Czesławem Miło...) szczegóły 
1344.zgon: Lizakowski Adam: Zapiski znad zatoki San Francisco. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 91-102 (zmarł: 2004; wspomn., zawiera wiersz pośw. Cz. Miłoszowi...) szczegóły 
nawiązanie: Zajewski Władysław: Rzetelne perły eseistyki. Znad Wilii 2009 nr 4 s. 151-152 (list do red....) szczegóły 
1345.zgon: Mieczkowski Romuald: Ostatni obywatel Wielkiego Księstwa Litewskiego. Znad Wilii 2004 nr 3 s. 8-24 (zmarł: 14 VIII 2004; wspomn. nt. osobistych kontaktów z Czesławem Miło...) szczegóły 
1346.zgon: Radecki Andrzej: Ulicami Krakowa. Znad Wilii 2004 nr 3 s. 39-41 (zmarł: 14 VIII 2004; spraw. z pogrzebu...) szczegóły 
1347.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ponarski Zenowiusz: Komentarze do "Abecadła Miłosza". Znad Wilii 2008 nr 1-3  szczegóły 
nawiązanie: Jackiewicz Mieczysław: Uwagi do "Komentarzy do <>" Zenowiusza Ponarskiego. Znad Wilii 2008 nr 2 s. 148-151  szczegóły 
nawiązanie: Ponarski Zenowiusz: Jeszcze o sprawach wokół Zaułka Literackiego. Znad Wilii 2008 nr 4 s. 152-153 (list do red....) szczegóły 
1348.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bernacki Marek: Wileński wymiar "Kompozycji" - debiutanckiego wiersza Czesława Miłosza. Znad Wilii 2012 nr 4 s. 29-35 (z tekstem wiersza...) szczegóły 
1349.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Morzyńska-Wrzosek Beata: "Orfeusz i Eurydyka" Czesława Miłosza - hymnem o odkrywaniu miłości. Znad Wilii 2005 nr 4 s. 71-84 (ref. wygł. na sesji "Mickiewicz i Miłosz - dwa ogniwa świetności poezj...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1350.kult: Mieczkowski Michał, Mieczkowski Romuald: Niebieskie ważki nad czarną Niewiażą - spływ kajakowy Doliną Issy. Znad Wilii 2011 nr 3 s. 22-28 (relacja m.in. nt. zwiedzania miejsc związanych z Czesławem Miłoszem i ...) szczegóły 
  Młynarska-Ahrens Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
1351.wiersz: Ahrens-Młynarska Barbara: Ballada o Iłgowie. Znad Wilii 1997 nr 4 s. 5  szczegóły 
  Moracz Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1352.wiersz: Moracz Jan: W Kalwarii przy krzyżu. Znad Wilii 1991 nr 20 s. 8  szczegóły 
  Mozolewski Włodzimierz
    wiersze (alfabet tytułów)
1353.wiersz: Mozolewski Włodzimierz: Błogosławiony Matulewicz-Matulaitis. Znad Wilii 1991 nr 20 s. 8 (z notą o aut....) szczegóły 
1354.wiersz: Mozolewski Włodzimierz: katedra w Wilnie. Znad Wilii 1991 nr 20 s. 8 (z notą o aut....) szczegóły 
  Mucha Szymon
    wiersze (alfabet tytułów)
1355.wiersz: Mucha Szymon: Capricornus (Ciurlionis). Znad Wilii 1997 nr 6 s. 8 (z not....) szczegóły 
1356.wiersz: Mucha Szymon: Symfonia pogrzebowa (Ciurlionis). Znad Wilii 1997 nr 6 s. 8 (z not....) szczegóły 
  Musiałowska Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
1357.wiersz: Musiałowska Małgorzata: A na Rossie hossa na łzy.... Znad Wilii 1997 nr 18 s. 8  szczegóły 
1358.wiersz: Musiałowska Małgorzata: Biegną do mnie.... Znad Wilii 1997 nr 18 s. 8  szczegóły 
1359.wiersz: Musiałowska Małgorzata: Brzydkie kobiety. Znad Wilii 1997 nr 18 s. 8  szczegóły 
1360.wiersz: Musiałowska Małgorzata: "Niemnie domowa rzeko...". Znad Wilii 1997 nr 18 s. 8  szczegóły 
1361.wiersz: Musiałowska Małgorzata: Pojechali. Wrócili do kraju.... Znad Wilii 1997 nr 18 s. 8  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nagrabiecka Wanda
1362.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wanda Nagrabiecka. Czai się w nas ziemia. Znad Wilii 1995 nr 20 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1363.wiersz: Nagrabiecka Wanda: Moje drzewa wileńskie. Znad Wilii 1995 nr 20 s. 6  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1364.artykuł: Wanda Nagrabiecka. Czai się w nas ziemia. Znad Wilii 1995 nr 20 s. 8  szczegóły 
  Nagrabiecki Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1365.wiersz: Nagrabiecki Jan: Cisza po dzwonach. Znad Wilii 1991 nr 20 s. 8  szczegóły 
1366.wiersz: Nagrabiecki Jan: Do Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie. Znad Wilii 1991 nr 20 s. 8  szczegóły 
  Naruszewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1367.artykuł: Norkowska Aleksandra: "Męski gniew" i "Słodki muz nektar". Panegiryk władcy: Sarbiewski - Naruszewicz. Znad Wilii 2004 nr 4 s. 97-110 (wiersze panegiryczne na cześć królów Władysława IV i Stanisława August...) szczegóły 
1368.artykuł: Pukszto Andrzej: Niemenczyńska zaliczała się do najbogatszych. Z dziejów parafii podwileńskich [fragm.:] Adam Naruszewicz w Niemenczynie. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 4-5  szczegóły 
  Niemen-Wydrzycki Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
1369.wiersz: Niemen Czesław: Robotestra. Znad Wilii 2004 nr 1 s. 17  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1370.wywiad: Tuzow-Lubański Eugeniusz: Żyć samemu i dać żyć innym. In memoriam. Znad Wilii 2004 nr 1 s. 11-13 (wyw. z 2002; z fot....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1371.zgon: Mieczkowski Romuald: Piękny jest ten świat. Znad Wilii 2004 nr 1 s. 14-18 (zgon: 17 I 2004; wspomn....) szczegóły 
  Niewińska Mirosława
    wiersze (alfabet tytułów)
1372.wiersz: Niewińska Mirosława: Obcy gość = Svetimas svecias. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 100-101 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim, z fot....) szczegóły 
1373.wiersz: Niewińska Mirosława: Wiosna w Paryżu = Pavasaris Paryziuje. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 100-101 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim, z fot....) szczegóły 
  Niezabitowski Cyprian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1374.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Cypriana Niezabitowskiego wiersze litewskie (Na literackim tropie). Znad Wilii 1997 nr 8 s. 8  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    wiersze (alfabet tytułów)
1375.wiersz: Norwid Cyprian Kamil: Krzyż i dziecko. Znad Wilii 1993 nr 1 s. 3 (z omów. utworu: Józefa Drozdowska: Znak nadziei...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1376.proza: Norwid Cyprian Kamil: [Aforyzm]. Znad Wilii 1993 nr 6 s. 3  szczegóły 
1377.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Festiwal "Śpiewając Norwidem - myśląc Norwidem". Znad Wilii 2001 nr 2 s. 141-142 (ogłoszenie eliminacji...) szczegóły 
1378.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Drozdowska Józefa: Znak nadziei. Znad Wilii 1997 nr 1 s. 3  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Odyniec Antoni Edward
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1379.artykuł: Szostakowski Józef: Odyniec jako redaktor i wydawca. Znad Wilii 2004 nr 1 s. 133-138  szczegóły 
  Okoń Zbigniew Waldemar
    wiersze (alfabet tytułów)
1380.wiersz: Okoń Zbigniew: Gdy myślę o Wilnie. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 211 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Okulicz Edward
    wiersze (alfabet tytułów)
1381.wiersz: Okulicz Edward: Dla zdrowia. Znad Wilii 1995 nr 3 s. 2  szczegóły 
  Oleszewski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1382.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Jan Olszewski - zapomniany pisarz unicki. Znad Wilii 1996 nr 16 s. 5  szczegóły 
  Orlińska Grażyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1383.wiersz: Orlińska Grażyna: Dziś będę silna.... Znad Wilii 1995 nr 18 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1384.artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Grażyna Orlińska. Znad Wilii 1995 nr 18 s. 8 (z fot....) szczegóły 
  Orłoś Kazimierz
    wywiady (alfabet autorów)
1385.wywiad: Mieczkowski Romuald: Być pisarzem w gronie sławnych Mackiewiczów. Znad Wilii 2007 nr 3 s. 55-64 (wspomn. rodzinne, obszernie nt. wujów - Józefa i Stanisława Cata Macki...) szczegóły 
sprostowanie: Orłoś Kazimierz: W sprawie pokrewieństwa Mackiewiczów i Matulaitisów. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 150 (list do red....) szczegóły 
  Orzeszkowa Eliza
    listy (alfabet tytułów)
1386.listy: Orzeszkowa Eliza: [Listy]. Znad Wilii 1999 nr 9 s. 6 (do Nikodema Iwanowskiego (2 z l. 1886-87)...) szczegóły 
1387.listy: Orzeszkowa Eliza: [Listy]. Znad Wilii 1999 nr 10 s. 7 (do Czesława Jankowskiego (1 z 1906 oraz fragm. listu bez daty), do nie...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1388.artykuł: Bokszo Napoleon: Eliza Orzeszkowa i Litwini. Znad Wilii 1999 nr 9 s. 6, nr 10 s. 7 (zawiera także listy pisarki Nikodema Iwanowskiego (nr 9) oraz Czesława...) szczegóły 
1389.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Przyroda białoruska w powieściach Elizy Orzeszkowej. Znad Wilii 1996 nr 22 s. 8  szczegóły 
1390.artykuł: Ławryniec Paweł: Aleksander Żyrkiewicz i powiązania z Wilnem. Znad Wilii 1993 nr 2 s. 5 (obszernie o kontaktach Elizy Orzeszkowej z rosyjskim pisarzem Aleksand...) szczegóły 
1391.artykuł: W hołdzie autorce "Nad Niemnem". Znad Wilii 1994 nr 16 s. 4  szczegóły 
1392.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tremer Janusz: Wokół nowelistyki Elizy Orzeszkowej. Słówko o "Hekubie". Znad Wilii 2010 nr 4 s. 89-94 (z fot....) szczegóły 
1393.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gorska Bożena: Bo nie ma ziemi wybieranej, jest tylko przeznaczona.... Znad Wilii 2010 nr 4 s. 73-88 (z fot....) szczegóły 
  Osewska Janina
    wiersze (alfabet tytułów)
1394.wiersz: Osewska Janina: Kobieta w sukience zapisnanej z tyłu na guziki = Moteris suknele, uzsagstyta ant nugaros. Znad Wilii 2007 nr 2 s. 88-89 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
1395.wiersz: Osewska Janina: Rola mostu. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 148  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1396.artykuł: Uzdila Algis: Wiersze po polsku i po litewsku. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 147-148 (list do red. nt. kontaktów z poetką i przekładów jej wierszy na litews...) szczegóły 
  Osiecka Agnieszka
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1397.artykuł: Niechaj Anatol: Osiecka w Petersburgu. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 27-28 (stosunek Agnieszki Osieckiej do Rosjan i Rosji, wizyty w Rosji, także ...) szczegóły 
  Otko Natalia
    wiersze (alfabet tytułów)
1398.wiersz: Otko Natalia: Lwowscy Bernardyni. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 119  szczegóły 
1399.wiersz: Otko Natalia: Mała eschatologia. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 118  szczegóły 
1400.wiersz: Otko Natalia: Memoria sui, memoria dei. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 116-117 (z fot....) szczegóły 
1401.wiersz: Otko Natalia: Milczący Anioł. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 120  szczegóły 
1402.wiersz: Otko Natalia: Nie odpowiedział.... Znad Wilii 2003 nr 4 s. 12o  szczegóły 
1403.wiersz: Otko Natalia: Pod drzewem. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 121-122  szczegóły 
1404.wiersz: Otko Natalia: Ulica Leśna. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 122  szczegóły 
1405.wiersz: Otko Natalia: Wspólny los. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 119-120  szczegóły 
1406.wiersz: Otko Natalia: Zimowy Anioł. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 121  szczegóły 
1407.wiersz: Otko Natalia: Znaczek. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 117  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1408.artykuł: Znad Wilii 2003 nr 4 s. 123 (nota biogr....) szczegóły 
  Owczarska Swietłana
    wiersze (alfabet tytułów)
1409.wiersz: Owczarska Swietłana: I. Leśmianem powinna pachnieć.... Znad Wilii 1996 nr 17 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
1410.wiersz: Owczarska Swietłana: Jeżeli spotkam złotą rybkę.... Znad Wilii 1996 nr 17 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
1411.wiersz: Owczarska Swietłana: Lustro. Znad Wilii 1996 nr 17 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
1412.wiersz: Owczarska Swietłana: Przygarbiona z przetęsknienia.... Znad Wilii 1996 nr 17 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Palewicz Irena
    wiersze (alfabet tytułów)
1413.wiersz: Palewicz Irena: Ach, Wiosno, cześć!.... Znad Wilii 1997 nr 7 s. 8 (z not....) szczegóły 
1414.wiersz: Palewicz Irena: List. Znad Wilii 1997 nr 7 s. 8 (z not....) szczegóły 
1415.wiersz: Palewicz Irena: Nokturn. Znad Wilii 1997 nr 7 s. 8 (z not....) szczegóły 
1416.wiersz: Palewicz Irena: Sfinks. Znad Wilii 1997 nr 7 s. 8 (z not....) szczegóły 
  Pastuszewski Stefan
    wiersze (alfabet tytułów)
1417.wiersz: Pastuszewski Stefan: Kąpiel. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 131 (z notą, s. 136...) szczegóły 
1418.wiersz: Pastuszewski Karol: Literatura. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 133-134 (z notą, s. 136...) szczegóły 
1419.wiersz: Pastuszewski Stefan: Na piaszczystej drodze, przy płocie (Ks. Józefowi Obrębskiemu). Znad Wilii 2003 nr 1 s. 130 (z notą, s. 136...) szczegóły 
1420.wiersz: Pastuszewski Stefan: Niemen i Mereczanka. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 134 (z notą, s. 136...) szczegóły 
1421.wiersz: Pastuszewski Stefan: Ostra Brama. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 129  szczegóły 
1422.wiersz: Pastuszewski Stefan: Ostra dobra Brama (Romualdowi Mieczkowskiemu). Znad Wilii 2003 nr 1 s. 135-136 (z notą...) szczegóły 
1423.wiersz: Pastuszewski Stefan: Rok po roku. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 131-132 (z notą, s. 136...) szczegóły 
1424.wiersz: Pastuszewski Stefan: Słońce nad Wilnem. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 132-133 (z notą, s. 136...) szczegóły 
1425.wiersz: Pastuszewski Stefan: Wieczność. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 135 (z notą, s. 136...) szczegóły 
1426.wiersz: Pastuszewski Stefan: Wilno. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 134-135 (z notą, s. 136...) szczegóły 
  Paszkiewicz Dionizy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1427.artykuł: Korowajczyk Władysław: Baublis - legenda pod szklanym kloszem. Wędrówki Mickiewiczem inspirowane. Znad Wilii 1998 nr 18 s. 6 (nt. życia i miejsce spoczynku polsko-litewskiego poety...) szczegóły 
  Paszkowski Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
1428.wiersz: Paszkowski Czesław: O siostro, Litwo. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 137 (z notą...) szczegóły 
  Paździora Magdalena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1429.artykuł: Poeci z Krakowa. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 6 (nota o spotkaniu autorskim poezji Magdaleny Paździory i Wiesława Kraw...) szczegóły 
  Petikonis Bożena
    wiersze (alfabet tytułów)
1430.wiersz: Petikonis Bożena: Buty. Znad Wilii 1999 nr 12 s. 7 (z notą: J. Sz.: Młode wiersze...) szczegóły 
1431.wiersz: Petikonis Bożena: Dlaczego. Znad Wilii 1999 nr 12 s. 7 (z notą: J. Sz.: Młode wiersze...) szczegóły 
  Piasecki Sergiusz
1432.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piotrowicz Danuta: Znany i nieznany. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 178-180  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1433.artykuł: Hlebowicz Adam: Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Znad Wilii 1991 nr 4 s. 4  szczegóły 
  Pieniążek Mateusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1434.wiersz: Pieniążek Mateusz: Dysze - zachód słońca (Ewie i Jurkowi Karpierzom) = Saulelydis Dysuose. Znad Wilii 2007 nr 2 s. 92-93 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
  Pieślakówna Łucja
    wiersze (alfabet tytułów)
1435.wiersz: Pieślakówna Łucja: Burza. Znad Wilii 1997 nr 12 s. 8  szczegóły 
  Pietkiewicz Piotr
1436.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wyzwolenie Wilna. Znad Wilii 1990 nr 15 s. 6  szczegóły 
  Pietrzak Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1437.artykuł: Kronika PGA: Jan Pietrzak w Galerii. Znad Wilii 1996 nr 9 s. 3 (nota o wizycie w Wilnie...) szczegóły 
  Piotrowicz Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
1438.wiersz: Piotrowicz Wojciech: Dygresja. Znad Wilii 1990 nr 6 s. 8 (z fot. aut....) szczegóły 
1439.wiersz: Piotrowicz Wojciech: Muzyka Chopina. Znad Wilii 1999 nr 5 s. 8  szczegóły 
1440.wiersz: Piotrowicz Wojciech: Na styku tysiącleci.... Znad Wilii 2000 nr 1 s. 123 (z fot....) szczegóły 
1441.wiersz: Piotrowicz Wojciech: Na uboczu. Znad Wilii 1998 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
1442.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dwa tomiki wileńskiego poety. Znad Wilii 1995 nr 21 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1443.wiersz: Piotrowicz Wojciech: O Baranku. Znad Wilii 1992 nr 8 s. 1  szczegóły 
1444.wiersz: Piotrowicz Wojciech: O zmierzchu. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 125 (z notą o autorze...) szczegóły 
1445.wiersz: Piotrowicz Wojciech: Obłok. Znad Wilii 1990 nr 6 s. 8 (z fot. aut....) szczegóły 
1446.wiersz: Piotrowicz Wojciech: Posłanie. Znad Wilii 1990 nr 6 s. 8 (z fot. aut....) szczegóły 
1447.wiersz: Piotrowicz Wojciech: Prawda. Znad Wilii 1994 nr 10 s. 8  szczegóły 
1448.wiersz: Piotrowicz Wojciech: Przede mną szli. Znad Wilii 1990 nr 6 s. 8 (z fot. aut....) szczegóły 
1449.wiersz: Piotrowicz Wojciech: Punkt widzenia. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 123-124  szczegóły 
1450.wiersz: Piotrowicz Wojciech: Pytania. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 124  szczegóły 
1451.wiersz: Piotrowicz Wojciech: "Wilia" ćwiczy Poloneza. Znad Wilii 1995 nr 8 s. 5  szczegóły 
1452.wiersz: Piotrowicz Wojciech: Za wszystko.... Znad Wilii 1990 nr 6 s. 8 (z fot. aut....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1453.proza: Radłowski Wojciech: W głąb i z bliska. Znad Wilii 1992 nr 1-4, 6-13, 15-26 (cykl fel....) szczegóły 
1454.proza: Radłowski Wojciech: W głąb i z bliska. Znad Wilii 1993 nr 1-4, 7, 8, 10, 13-15, 18, 20, 21, 23, 24 (cykl fel....) szczegóły 
1455.proza: Radłowski Wojciech: W głąb i z bliska. Znad Wilii 1991 nr 1, 3-10, 13-19, 21-24 (cykl fel....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1456.artykuł: Szostakowski Józef: Nasi we Francji. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 6 (nota o pobycie Henryka Mażula i Wojciecha Piotrowicza w Paryżu...) szczegóły 
  Pless Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
1457.wiersz: Pless Józef: Poczekalnią to ja nie jestem... = As nesu laukiamasis.... Znad Wilii 2004 nr 2 s. 122-123 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
1458.wiersz: Pless Józef: Rozwijam nowe myśli... = Naujas mintis pletoju.... Znad Wilii 2004 nr 2 s. 122-123 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
1459.wiersz: Pless Józef: Zasypany Miłoszami polski cmentarz.... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 315-316 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
  Płachecka Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
1460.wiersz: Płachecka Barbara: Litwo!. Znad Wilii 1991 nr 5 s. 8  szczegóły 
  Pomian-Pożerska Alicja
    wiersze (alfabet tytułów)
1461.wiersz: Pomian-Pożerska Alicja: Cudowna moc pamięci. Znad Wilii 1998 n 21 s. 7  szczegóły 
  Porębski Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1462.artykuł: Szostakowski Józef: Kazimierz Porębski - poeta zapomniany? Powracając do tematu. Znad Wilii 1998 nr 17 s. 7 (biogr., z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Prawdzic Brzeski Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1463.wiersz: Prawdzic Brzeski Tadeusz: Wilno [z tego cyklu:] Dobra noc. Znad Wilii 1996 nr 7 s. 6 (z not....) szczegóły 
1464.wiersz: Prawdzic Brzeski Tadeusz: Wilno [z tego cyklu:] Tobie Mamo. Znad Wilii 1996 nr 7 s. 6 (z not....) szczegóły 
1465.wiersz: Prawdzic Brzeski Tadeusz: Wilno [z tego cyklu:] Twarz Madonny. Znad Wilii 1996 nr 7 s. 6 (z not....) szczegóły 
1466.wiersz: Prawdzic Brzeski Tadeusz: Wilno [z tego cyklu:] Twoja szkoła. Znad Wilii 1999 nr 21 s. 3 (z not....) szczegóły 
  Pszczołowska Regina
    wiersze (alfabet tytułów)
1467.wiersz: Pszczołowska Regina: Dziękuję Bogu.... Znad Wilii 1996 nr 20 s. 8  szczegóły 
1468.wiersz: Pszczołowska Regina: Jesień. Znad Wilii 1996 nr 20 s. 8  szczegóły 
1469.wiersz: Pszczołowska Regina: Kromka życia. Znad Wilii 1996 nr 20 s. 8  szczegóły 
1470.wiersz: Pszczołowska Regina: Odpowiedź. Znad Wilii 1996 nr 20 s. 8  szczegóły 
1471.wiersz: Pszczołowska Regina: Prezent. Znad Wilii 1996 nr 20 s. 8  szczegóły 
1472.wiersz: Pszczołowska Regina: Romans. Znad Wilii 1996 nr 20 s. 8  szczegóły 
1473.wiersz: Pszczołowska Regina: Starość. Znad Wilii 1996 nr 20 s. 8  szczegóły 
1474.wiersz: Pszczołowska Regina: Ukołysz moje trochę dziecinne serce.... Znad Wilii 1996 nr 20 s. 8  szczegóły 
1475.wiersz: Pszczołowska Regina: Wiatr potrącając granatowy kuferek nieba.... Znad Wilii 1996 nr 20 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1476.artykuł: Piotrowiczowa Danuta: Znad Wilii 1996 nr 20 s. 8 (nota, z fot....) szczegóły 
  Putzlacher Renata
    wiersze (alfabet tytułów)
1477.wiersz: Putzlacher Renata: Divertimento cieszyńskie. Znad Wilii 1995 nr 11 s. 5 (z fot....) szczegóły 
  Puzynina Gabriela
1478.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 1 s. 7  szczegóły 
  Pyszko Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1479.wiersz: Pyszko Jan: Skrzydło Ikara (Pamięci Żwirki i Wigury). Znad Wilii 1997 nr 4 s. 8 (z not....) szczegóły 
1480.wiersz: Pyszko Jan: Szmer. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 132 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Raczyński Edward (1891-1993)
    zgon (alfabet autorów)
1481.zgon: Znad Wilii 1993 nr 16 s. 2 (zmarł: 30 VII 1993...) szczegóły 
  Rakowska Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
1482.wiersz: Rakowska Maria: Przed burzą. Znad Wilii 1996 nr 3 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1483.wiersz: Rakowska Maria: Za oknem dzień słoneczny.... Znad Wilii 1996 nr 3 s. 8 (z notą...) szczegóły 
  Rakowski Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
1484.wiersz: Rakowski Józef: Boże Narodzenie. Znad Wilii 1999 nr 24 s. 2  szczegóły 
1485.wiersz: Rakowski Józef: Mogiła Syrokomli. Znad Wilii 1996 nr 3 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1486.wiersz: Rakowski Józef: Pomnik. Znad Wilii 1996 nr 3 s. 8 (z notą...) szczegóły 
  Ratajczak Józef
    proza (alfabet tytułów)
1487.proza: Ratajczak Józef: Wilno i Poznań. Znad Wilii 1992 nr 20 s. 7 (m.in. o wileńskich korzeniach mieszkających w Poznaniu Kazimiery Iłłak...) szczegóły 
  Ratz Daniel
    wiersze (alfabet tytułów)
1488.wiersz: Ratz Daniel: Pawana na śmierć Mikołaja Konstantego Ciurlionisa = Sokis Mikalojaus Konstantino Ciurlionio mirciai atminti. Znad Wilii 2007 nr 2 s. 90-91 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
  Rawa Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1489.wiersz: Rawa Tadeusz: Opowieść w stylu retro. Ballada o trzech Budrysach. Znad Wilii 2004 nr 3 s. 129-131 (z fot. i not. o aut....) szczegóły 
1490.wiersz: Rawa Tadeusz: Przejście graniczne. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 101 (z fot....) szczegóły 
1491.wiersz: Rawa Tadeusz: W Truskawcu. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 103  szczegóły 
1492.wiersz: Rawa Tadeusz: Wołyń II (Deptak jest istotną częścią...). Znad Wilii 2007 nr 1 s. 102-103  szczegóły 
1493.wiersz: Rawa Tadeusz: Wołyń (Kobieta stara...). Znad Wilii 2007 nr 1 s. 102  szczegóły 
1494.wiersz: Rawa Tadeusz: Zima w Wilnie. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 241 (z not....) szczegóły 
  Regalica Barnim
    proza (alfabet tytułów)
1495.proza: Regalica Barnim: Pasąca pawie. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 80-89 (z fot....) szczegóły 
1496.proza: Regalica Barnim: Szabla Węgra. Znad Wilii 2009 nr 1 s. 83-91  szczegóły 
  Renes Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
1497.wiersz: Renes Małgorzata: Pani Ostrobramska. Znad Wilii 1999 nr 18 s. 8  szczegóły 
1498.wiersz: Renes Małgorzata: Romantyzm w Wilnie. Znad Wilii 1999 nr 12 s. 8 (z not....) szczegóły 
1499.wiersz: Renes Małgorzata: Z listu do Danusi Glondys. Znad Wilii 1999 nr 18 s. 8  szczegóły 
  Rodowicz Maryla
1500.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 26 s. 6  szczegóły 
  Rodziewiczówna Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1501.artykuł: Rodziewicz Czesław: Interesuje mnie rodzina Rodziewiczów. Znad Wilii 1996 nr 12 s. 2 (list do red. krewnego pisarki...) szczegóły 
  Romer-Ochenkowska Helena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1502.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Helena Romer-Ochenkowska. Znad Wilii 1997 nr 4 s. 3, 7  szczegóły 
nawiązanie: Sawicki Jan: "Oby choć ślad po mnie w Wilnie pozostał". Znad Wilii 1997 nr 5 s. 7 (z fragm. wspomnień H. Romer-Ochenkowskiej...) szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1503.artykuł: Mieczkowski Romuald: Z Różewiczem w cieniu grreckiego orzecha. Znad Wilii 1995 nr 17 s. 8 (relacja ze spok. z poetą we Wrocławiu, z fot. i faks. rękopisu wiersza...) szczegóły 
  Rudziński Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1504.wiersz: Rudziński Krzysztof: Pożegnaie Kresów. Znad Wilii 1998 nr 17 s. 8 (z not....) szczegóły 
  Rumel Zygmunt Jan
1505.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Samborski Tadeusz: Polski dwugłos o poecie z Wołynia: polonista i historyk o Zygmuncie Janie Rumlu. Znad Wilii 2010 nr 2 s. 82-89  szczegóły 
1506.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Samborski Tadeusz: Polski dwugłos o poecie z Wołynia: polonista i historyk o Zygmuncie Janie Rumlu. Znad Wilii 2010 nr 2 s. 82-89  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1507.kult: Mieczkowski Romuald: W Legnicy i okolicach. Znad Wilii 2010 nr 4 s. 10-12 (nt. I Międzygimnazjalnego Konkursu "Zygmunt Jan Rumel - żołnierz, poet...) szczegóły 
  Ruszczyc Ferdynand
1508.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 2003 nr 1/4 s. 321 (not. o otwarciu wystawy w Wilnie, 15 X 2002...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1509.kult: Szostakowski Józef: W hołdzie Ruszczycowi. Znad Wilii 1999 nr 12 s. 2 (nt. odsłonięcia w Wilnie tablicy pamiątkowej na domu, w którym mieszka...) szczegóły 
1510.kult: Szostakowski Józef: Wilno warte jest życia. Znad Wilii 1999 nr 13 s. 8 (nt. odsłonięcia tablicy pamiątkowej pośw. pamięci Ferdynanda Ruszczyca...) szczegóły 
  Rybałko Alicja
1511.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kolejny tomik Alicji Rybałko. Znad Wilii 1995 nr 23 s. 3  szczegóły 
recenzja: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Znad Wilii 1995 nr 23 s. 8 (biogr., z fot....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1512.wiersz: Rybałko Alicja: A nazajutrz po skończeniu świata.... Znad Wilii 1999 nr 16 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
1513.wiersz: Rybałko Alicja: Ambicje. Znad Wilii 1990 nr 10 s. 8 (z fot. aut....) szczegóły 
1514.wiersz: Rybałko Alicja: Chodzę. Znad Wilii 1990 nr 10 s. 8 (z fot. aut....) szczegóły 
1515.wiersz: Rybałko Alicja: Co wieczór.... Znad Wilii 2009 nr 4 s. 91  szczegóły 
1516.wiersz: Rybałko Alicja: Do Wilna. Znad Wilii 2007 nr 2 s. 99 (z fot....) szczegóły 
1517.wiersz: Rybałko Alicja: Drogi. Znad Wilii 1992 nr 11 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1518.wiersz: Rybałko Alicja: Dziękuję. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 128 (z notą o autorce...) szczegóły 
1519.wiersz: Rybałko Alicja: Erotyk niefrasobliwy. Znad Wilii 1990 nr 10 s. 8 (z fot. aut....) szczegóły 
1520.wiersz: Rybałko Alicja: Erotyk niefrasobliwy. Znad Wilii 1999 nr 13 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
1521.wiersz: Rybałko Alicja: Język polski jest pełen szelestów.... Znad Wilii 1994 nr 10 s. 8  szczegóły 
1522.wiersz: Rybałko Alicja: Macierz. Znad Wilii 2009 nr 4 s. 92  szczegóły 
1523.wiersz: Rybałko Alicja: Modlitwa o owoc zakazany. Znad Wilii 1990 nr 10 s.8 (z fot. aut....) szczegóły 
1524.wiersz: Rybałko Alicja: Należy wysyłać je wcześniej. Znad Wilii 1992 nr 11 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1525.wiersz: Rybałko Alicja: Nie bierz nas Boże poważnie. Znad Wilii 2009 nr 4 s. 93  szczegóły 
1526.wiersz: Rybałko Alicja: Nie ma tu kogo całować. Znad Wilii 1992 nr 11 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1527.wiersz: Rybałko Alicja: Nie piszę nic.... Znad Wilii 1990 nr 10 s. 8 (z fot. aut....) szczegóły 
1528.wiersz: Rybałko Alicja: Nie potrafię wyrzucić.... Znad Wilii 2007 nr 2 s. 99-100 (z fot....) szczegóły 
1529.wiersz: Rybałko Alicja: Nie wiedzieliśmy.... Znad Wilii 1992 nr 11 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1530.wiersz: Rybałko Alicja: Nowa definicja ojczyzny. Znad Wilii 2009 nr 4 s. 91  szczegóły 
1531.wiersz: Rybałko Alicja: Odkąd jestem matką. Znad Wilii 2007 nr 2 s. 101  szczegóły 
1532.wiersz: Rybałko Alicja: On chodzi ze mną. Znad Wilii 1992 nr 11 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1533.wiersz: Rybałko Alicja: On się zdarza. Znad Wilii 1992 nr 11 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1534.wiersz: Rybałko Alicja: Piosenka na balkonie. Znad Wilii 2007 nr 2 s. 100  szczegóły 
1535.wiersz: Rybałko Alicja: Pod murem. Znad Wilii 1992 nr 11 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1536.wiersz: Rybałko Alicja: Polacy na Wschodzie. Znad Wilii 2009 nr 4 s. 92  szczegóły 
1537.wiersz: Rybałko Alicja: Powroty. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 127 (z fot....) szczegóły 
1538.wiersz: Rybałko Alicja: Prawie. Znad Wilii 1992 nr 11 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1539.wiersz: Rybałko Alicja: Przyzwyczajać się do odlotu.... Znad Wilii 2000 nr 1 s. 127 (z fot....) szczegóły 
1540.wiersz: Rybałko Alicja: Rozmowa z mamą Kevinka. Znad Wilii 2009 nr 4 s. 90 (z fot....) szczegóły 
1541.wiersz: Rybałko Alicja: Spotkanie w autobusie. Znad Wilii 1990 nr 10 s. 8 (z fot. aut....) szczegóły 
1542.wiersz: Rybałko Alicja: Śmierć. Znad Wilii 1990 nr 10 s. 8 (z fot. aut....) szczegóły 
1543.wiersz: Rybałko Alicja: Te kobiety. Znad Wilii 1992 nr 11 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1544.wiersz: Rybałko Alicja: Trzeci akt. Znad Wilii 1999 nr 5 s. 8  szczegóły 
1545.wiersz: Rybałko Alicja: Tutaj jest środek świata.... Znad Wilii 2000 nr 1 s. 127 (z fot....) szczegóły 
1546.wiersz: Rybałko Alicja: W mojej ojczyźnie. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 128 (z notą o autorce...) szczegóły 
1547.wiersz: Rybałko Alicja: Wariacje na temat kartki bożonarodzeniowej. Znad Wilii 1989 nr 2 (z 7 I 1990 [!]) s. 1  szczegóły 
1548.wiersz: Rybałko Alicja: Wieleński hipopotam. Znad Wilii 2009 nr 4 s. 93  szczegóły 
1549.wiersz: Rybałko Alicja: Wybacz mi, Panie.... Znad Wilii 1992 nr 11 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1550.wiersz: Rybałko Alicja: Wybacz strażniku. Znad Wilii 1992 nr 11 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1551.wiersz: Rybałko Alicja: Wyglądam na taką.... Znad Wilii 2009 nr 4 s. 91  szczegóły 
1552.wiersz: Rybałko Alicja: Zadawanie pytań. Znad Wilii 2007 nr 2 s. 100  szczegóły 
1553.wiersz: Rybałko Alicja: Zakręcenie. Znad Wilii 2009 nr 4 s. 90-91 (z fot....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1554.proza: Rybałko Alicja: Opowieść o jednej wileńskiej ulicy: Podgórna. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 113-115  szczegóły 
1555.proza: Rybałko Alicja: Zapiski monastyrskie. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 190-194 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1556.artykuł: J.Sz.: Wiersze wileńskie - nad Newą. Znad Wilii 1999 nr 9 s. 5 (nt. publikacji wierszy Alicji Rybałko w czasopiśmie Gazeta Petersbu...) szczegóły 
1557.artykuł: Mieczkowski Romuald: Alicja Rybałko w roli tłumaczki. Znad Wilii 1995 nr 1 s. 5 (z fot....) szczegóły 
1558.artykuł: Znad Wilii 1999 nr 19 s. 8 (nota o ślubie Alicji Rybałko z Frankiem Brunsmannem; z fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1559.wywiad: Marcinkiewicz Wanda: Rozpoznać swój własny głos. Znad Wilii 1992 nr 11 s. 5  szczegóły 
1560.wywiad: Mieczkowski Romuald: O życiu na emigracyjnej "prowincji" i o tym, co się uświadamia szóstym, poetyckim zmysłem. Znad Wilii 2007 nr 2 s. 94-98 (z fot....) szczegóły 
1561.wywiad: Szostakowski Józef: Mam silne poczucie braterstwa. Znad Wilii 1999 nr 12 s. 8 (z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Samsel Karol
    wiersze (alfabet tytułów)
1562.wiersz: Samsel Karol: Wilno '32. Znad Wilii 2009 nr 3 s. 74 (z fot....) szczegóły 
  Sarbiewski Maciej Kazimierz
    wiersze (alfabet tytułów)
1563.wiersz: Sarbiewski Maciej Kazimierz: Do źródła Sony. Znad Wilii 2004 nr 4 s. 91  szczegóły 
1564.wiersz: Sarbiewski Maciej Kazimierz: II. 15. Do Narwi. Znad Wilii 2004 nr 4 s. 88-89  szczegóły 
1565.wiersz: Sarbiewski Maciej Kazimierz: Pp. 3. Pochwała Bugu. Pieśń dla Stanisława Łubieńskiego. Znad Wilii 2004 nr 4 s. 92-93  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1566.artykuł: Kaczorowska Teresa: Z rodzinnych stron M.K. Sarbiewskiego. Znad Wilii 2004 nr 4 s. 85-96 (z tekstami wierszy; ref. wygł. na konferencji poświęconej Maciejowi Ka...) szczegóły 
1567.artykuł: Lebioda Danuta M.: Mądrość boża według Sarbiewskiego. Znad Wilii 2004 nr 4 s. 76-79 (ref. wygł. na konferencji poświęconej Maciejowi Kazimierzowi Sarbiewsk...) szczegóły 
1568.artykuł: Lebioda Dariusz Tomasz: Miłosz i Sarbiewski. Znad Wilii 2004 nr 4 s. 80-84 (M.K. Sarbiewski w oczach Czesława Miłosza - na podstawie rozdziału poś...) szczegóły 
1569.artykuł: Mieczkowski Romuald: Maciej Kazimierz Sarbiewski - pierwszy poeta prawdziwie europejski. Znad Wilii 2004 nr 1 s. 77-79  szczegóły 
1570.artykuł: Norkowska Aleksandra: "Męski gniew" i "Słodki muz nektar". Panegiryk władcy: Sarbiewski - Naruszewicz. Znad Wilii 2004 nr 4 s. 97-110 (wiersze panegiryczne na cześć królów Władysława IV i Stanisława Augus...) szczegóły 
1571.artykuł: Pless Józef: Sarbiewski w Niemczech. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 61-72  szczegóły 
1572.artykuł: Ulcinaite Eugenija: Pierwszy Europejczyk w kulturze WKL. Znad Wilii 2004 nr 4 s. 73-75 (ref. wygł. na konferencji poświęconej Maciejowi Kazimierzowi Sarbiewsk...) szczegóły 
1573.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 2004 nr 4 s. 73 (nota...) szczegóły 
1574.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Pod znakiem "Chrześcijańskiego Horacego z Mazowsza". Znad Wilii 2007 nr 2 s. 33-35 (spraw....) szczegóły 
1575.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Międzynarodowe Dni Sarbiewskiego. Znad Wilii 2008 nr 2 s. 38-39 (spraw....) szczegóły 
  Senski Roman
    wiersze (alfabet tytułów)
1576.wiersz: Senski Roman: Bereźnicki - tryptyk kuchenny. Znad Wilii 1997 nr 3 s. 7  szczegóły 
1577.wiersz: Senski Roman: Dotyk. Znad Wilii 1997 nr 3 s. 7  szczegóły 
  Sękowska Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
1578.wiersz: Sękowska Maria: Mój portet. Znad Wilii 1991 nr 2 s. 4  szczegóły 
  Sidorowicz Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
1579.wiersz: Sidorowicz Barbara: Ziemia trocka - ojczyzna ma. Znad Wilii 1996 nr 7 s. 6  szczegóły 
  Siemaszko Zbigniew Sebastian
1580.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stobiecki Rafał: Zbigniew Siemaszko: Korespondencja z Giedroyciem. Znad Wilii 2009 nr 1 s. 74-77  szczegóły 
  Sieniuch Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
1581.wiersz: Sieniuch Czesław: [Trzynastego] 13 stycznia 1991. Znad Wilii 1991 nr 5 s. 8  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
1582.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wachowicz Barbara: Od Sienkiewicza do Mickiewicza. List z Polski. Znad Wilii 1998 nr 6 s. 2, 5 (list do red....) szczegóły 
1583.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jubileusz Sienkiewiczowski: W Bibliotece Narodowej M. Mazvydasa. Znad Wilii 1996 nr 10 s. 2 (nota...) szczegóły 
  Sikorski Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1584.wiersz: Sikorski Andrzej: Chodząc ulicami Mickiewicza. Znad Wilii 2012 nr 1 s. 49 (z fot....) szczegóły 
1585.wiersz: Sikorski Andrzej: Na Rossie. Znad Wilii 2012 nr 1 s. 49-50 (z fot....) szczegóły 
1586.wiersz: Sikorski Andrzej: Noc w Wilnie. Znad Wilii 2012 nr 1 s. 50  szczegóły 
1587.wiersz: Sikorski Andrzej: Uzupis. Znad Wilii 2012 nr 1 s. 50  szczegóły 
1588.wiersz: Sikorski Andrzej: Wileńskie ulice. Znad Wilii 2012 nr 1 s. 50  szczegóły 
1589.wiersz: Sikorski Andrzej: Zaczynając od Twoich ulic. Znad Wilii 2012 nr 1 s. 49 (z fot....) szczegóły 
  Siwińska Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
1590.wiersz: Siwińska Maria: Kibine. Znad Wilii 1994 nr 25 s. 7 (z notą...) szczegóły 
  Skakowska Apolonia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1591.artykuł: Bończa Tomasz: Pani prezes-dyrektor-instytucja. Znad Wilii 1998 nr 16 s. 8  szczegóły 
  Skarga Barbara
1592.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 12 s. 6  szczegóły 
  Skwarnicki Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
1593.wiersz: Skwarnicki Marek: Drzewo. Znad Wilii 2009 nr 4 s. 27  szczegóły 
1594.wiersz: Skwarnicki Marek: Grizzli Peak = Grizzli Peak. Znad Wilii 2005 nr 2 s. 92-93 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim...) szczegóły 
1595.wiersz: Skwarnicki Marek: Nostalgia. Znad Wilii 2007 nr 3 s. 11  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1596.proza: Skwarnicki Marek: Znad Wisły. Znad Wilii 2005 nr 2-4 (cykl fel....) szczegóły 
1597.proza: Skwarnicki Marek: Znad Wisły. Znad Wilii 2006 nr 2-4 (cykl fel....) szczegóły 
1598.proza: Skwarnicki Marek: Znad Wisły. Znad Wilii 2007 nr 2 s. 13-14 (fel....) szczegóły 
1599.proza: Skwarnicki Marek: Znad Wisły. Znad Wilii 2008 nr 2-4 (cykl fel....) szczegóły 
1600.proza: Skwarnicki Marek: Znad Wisły. Znad Wilii 2009 nr 1, 3-4 (cykl fel....) szczegóły 
1601.proza: Skwarnicki Marek: Znad Wisły [z tego cyklu:] Tęsknota za Niemnem. Znad Wilii 2010 nr 1 s. 15 (fel....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1602.wywiad: Mieczkowski Romuald: Miłosz w Wilnie oczekiwał cichego pobratymstwa.... Znad Wilii 2005 nr 3 s. 70-72 (obszernie nt. stosunku Czesława Miłosza do Litwy i odbioru jego osoby ...) szczegóły 
  Sławińska Irena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1603.artykuł: Znad Wilii 1990 nr 15 s. 2 (not. o prelekcji pt. "Teatr sakralny" wygłoszonej 9 VII 1990 w Wilnie...) szczegóły 
  Słowacki Euzebiusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1604.artykuł: Czerniawska-Narkowicz Liliana: Niepospolity ojciec niepospolitego syna. Rok Słowackiego. Znad Wilii 1999 nr 12 s. 4 (biogr., m.in. nt. Juliusza Slowackiego; z portr. Euzebiusza Słowackieg...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1605.artykuł: Czerniawska-Narkowicz Liliana: Maria Wodzińska-Orpiszewska, muza Słowackiego i Chopina. Znad Wilii 1999 nr 22-24 (biogr., z portr. Marii Wodzińskiej, nr 23; w nrze 22 brak nazw. autork...) szczegóły 
1606.artykuł: Czerniawska-Narkowicz Liliana: Najlepsza ze wszystkich matek. Rok Słowackiego. Znad Wilii 1999 nr 13 s. 4 (nt. Salomei Słowakiej; z portr. jej oraz jej pasierbic Hersylii i Alek...) szczegóły 
1607.artykuł: Czerniawska-Narkowicz Liliana: Ojczym poety - August Becu. Znad Wilii 1999 nr 14 s. 4 (z portr. Augusta Becu...) szczegóły 
1608.artykuł: Czerniawska-Narkowicz Liliana: Piękny to kraj (Juliusz Słowacki o Szwajcarii w liście do matki). Znad Wilii 1999 nr 19 s. 4 (biogr., nt. pobytu Juliusza Słowackiego w Szwajcarii; z fragm. wierszy...) szczegóły 
1609.artykuł: J.Sz.: Wiersze wileńskie - nad Newą. Znad Wilii 1999 nr 9 s. 5 (nt. publikacji materiałów poświęconych poecie z okazji 150. rocznicy j...) szczegóły 
1610.artykuł: Lebioda Dariusz Tomasz: Księżyc nad Wilnem. Wyobraźnia lunarna młodego Juliusza Słowackiego. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 139-151 (z not. o autorze artykułu i fot. autora artykułu...) szczegóły 
1611.artykuł: Piotrowicz Wojciech: Młody poeta a Wilno. Rok Słowackiego. Znad Wilii 1999 nr 15 s. 1, 5 (biogr., z portr. Juliusza Słowackiego w wieku dziecięcym oraz fot. pop...) szczegóły 
1612.artykuł: Piotrowicz Wojciech: Poeta a Wilno. Rok Słowackiego. Znad Wilii 1999 nr 16 s. 4-5 (biogr., z fot. miejsc związanych z pobytem Juliusza Słowckiego w Wilni...) szczegóły 
1613.artykuł: Ruszczyc Edward: Ruszczycowskie przenikanie w arkana fantazji Słowackiego. 190. rocznica urodzin poety. Znad Wilii 1999 nr 9 s. 4 (wyw. z synem Ferdynanda Ruszczyca; rozm. Liliana Czerniawska-Narkiewic...) szczegóły 
1614.artykuł: Szostakowski Józef: Słowacki się poleca. Znad Wilii 1999 nr 11 s. 4 (nt. wydań twórczości Juliusza Słowackiego w języku litewskim...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1615.ikonografia: Znad Wilii 1999 nr 4 s. 1 (fot. domu w Wilnie, w którym mieszkał poeta...) szczegóły 
1616.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dalecka Teresa: Naukowy tydzień w Wilnie. Znad Wilii 1999 nr 19 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Juliusz Słowacki a Litwa. Znad Wilii 1999 nr 18 s. 2 (nota zapow....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1617.kult: Jarociński Stefan: Słowacki - w cieniu. Znad Wilii 1999 nr 10 s. 2 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Patecki Andrzej: Słowacki - w cieniu?. Znad Wilii 1999 nr 12 s. 2 (list do red.; z odp. redakcji...) szczegóły 
  Smuczek Henryk
    wiersze (alfabet tytułów)
1618.wiersz: Smuczek Henryk: Nalewki na datach [z tego cyklu:] 1870 (Od kiedy wrócił z zesłania...). Znad Wilii 2007 nr 4 s. 105 (z fot....) szczegóły 
1619.wiersz: Smuczek Henryk: Nalewki na datach [z tego cyklu:] 1897 (Gdy nie zachwyca mnie...). Znad Wilii 2007 nr 4 s. 106  szczegóły 
1620.wiersz: Smuczek Henryk: Nalewki na datach [z tego cyklu:] 1921 (Po sławnym dekrecie...). Znad Wilii 2007 nr 4 s. 106-107  szczegóły 
1621.wiersz: Smuczek Henryk: Nalewki na datach [z tego cyklu:] 1934 (Oto idziesz na spotkanie...). Znad Wilii 2007 nr 4 s. 107  szczegóły 
1622.wiersz: Smuczek Henryk: Nalewki na datach [z tego cyklu:] 1937 (A nade wszystko tajga...). Znad Wilii 2007 nr 4 s. 107-108  szczegóły 
1623.wiersz: Smuczek Henryk: Nalewki na datach [z tego cyklu:] 1945 (Moja wędrowna ojczyzna...). Znad Wilii 2007 nr 4 s. 108  szczegóły 
  Sobczak Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
1624.wiersz: Sobczak Marek: Cisza zakrada się we mnie = I mane selina tyla. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 62-65 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
1625.wiersz: Sobczak Marek: Portret trumienny szlachcica S.K.S.P. połowa XVII w. = Mirusio bajoro S.K.S.P. portretas. XVII a. vidurys. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 62-63 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
1626.wiersz: Sobczak Marek: The end = The end. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 64-65 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim...) szczegóły 
  Sobkowiak Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
1627.wiersz: Sobkowiak Czesław: Poeci wileńscy. Znad Wilii 1998 nr 13 s. 8 (z not....) szczegóły 
  Soczyński Alfons
    wiersze (alfabet tytułów)
1628.wiersz: Soczyński Alfons: Do Kowna. Znad Wilii 2010 nr 4 s. 63  szczegóły 
1629.wiersz: Soczyński Alfons: Druskienniki. Znad Wilii 2010 nr 4 s. 62-63  szczegóły 
1630.wiersz: Soczyński Alfons: Oczekiwanie. Znad Wilii 2010 nr 4 s. 60-61 (z fot....) szczegóły 
1631.wiersz: Soczyński Alfons: Przekątna. Znad Wilii 2010 nr 4 s. 60 (z fot....) szczegóły 
1632.wiersz: Soczyński Alfons: Suwałki. Znad Wilii 2010 nr 4 s. 61  szczegóły 
1633.wiersz: Soczyński Alfons: Wilno. Znad Wilii 2010 nr 4 s. 61-62  szczegóły 
  Sokołowski Aleksander
1634.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.P.: Zmagania z kosmosem. Vilniana. Znad Wilii 1993 nr 5 s. 7  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1635.wiersz: Sokołowski Aleksander: Błyskawica rejestruje. Znad Wilii 1995 nr 15 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
1636.wiersz: Sokołowski Aleksander: Czy jestem tam, gdzie muszę być?. Znad Wilii 1995 nr 15 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
1637.wiersz: Sokołowski Aleksander: Dookoła niewidzialne satelity.... Znad Wilii 1994 nr 10 s. 8  szczegóły 
1638.wiersz: Sokołowski Aleksander: Katastrofa. Znad Wilii 1995 nr 15 s. 8  szczegóły 
1639.wiersz: Sokołowski Aleksander: Melioracja. Znad Wilii 1995 nr 15 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
1640.wiersz: Sokołowski Aleksander: Na skrzydłach radości.... Znad Wilii 1995 nr 15 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
1641.wiersz: Sokołowski Aleksander: Potłuczone szkła. Znad Wilii 1995 nr 15 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
1642.wiersz: Sokołowski Aleksander: Przebudzenie. Znad Wilii 1995 nr 15 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
1643.wiersz: Sokołowski Aleksander: Przestrzeń i kłos. Znad Wilii 1995 nr 15 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
1644.wiersz: Sokołowski Aleksander: Przychodźcie do mnie.... Znad Wilii 1995 nr 15 s. 8  szczegóły 
1645.wiersz: Sokołowski Aleksander: Sen wileński. Znad Wilii 1999 nr 3 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
1646.wiersz: Sokołowski Aleksander: W młodości z matką.... Znad Wilii 1995 nr 15 s. 8  szczegóły 
1647.wiersz: Sokołowski Aleksander: Wielokropki z kamieni. Znad Wilii 1995 nr 15 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
1648.wiersz: Sokołowski Aleksander: Wpadłem do jamy mroku.... Znad Wilii 1995 nr 15 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
1649.wiersz: Sokołowski Aleksander: Ziemia ojczysta. Znad Wilii 1994 nr 10 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1650.artykuł: T.B.: Z Celi Konrada - gęsto!. Znad Wilii 1995 nr 4 s. 2 (not. o spotk. poetyckim Aleksandra Sokołowskiego i Aleksandra Śnieżki,...) szczegóły 
  Sołbut Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1651.wiersz: Sołbut Anna: Pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 130 (z fot. i not. o autorce...) szczegóły 
1652.wiersz: Sołbut Anna: Słowo - w Bramie. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 130-131 (z fot. i not. o autorce...) szczegóły 
1653.wiersz: Sołbut Anna: Wilno. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 131 (z fot. i not. o autorce...) szczegóły 
  Sołohub Karolina
    wiersze (alfabet tytułów)
1654.wiersz: Sołohub Karolina: Staw. Znad Wilii 1997 nr 12 s. 8  szczegóły 
  Sołowiej Bożena
    wiersze (alfabet tytułów)
1655.wiersz: Sołowiej Bożena: Cisza przesącza się przez dłonie.... Znad Wilii 2003 nr 3 s. 81-82 (z fot....) szczegóły 
1656.wiersz: Sołowiej Bożena: Natarczywe głosy porażały.... Znad Wilii 2003 nr 3 s. 82-83  szczegóły 
1657.wiersz: Sołowiej Bożena: Noc nasiąknięta deszczem.... Znad Wilii 2003 nr 3 s. 83-84 (z notą...) szczegóły 
  Stanik Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1658.wiersz: Stanik Stanisław: Komu ojczyste łono nieprzyjazne (Janowi Engelgardowi) = Kam tevynes prieglobstis nepalankus. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 116-117 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim...) szczegóły 
1659.wiersz: Stanik Stanisław: M. jak Miłosz = M. kaip Miloszas. Znad Wilii 2007 nr 4 s. 114-115 (z fot.; tekst równoległy w języku polskim i litewskim...) szczegóły 
  Stańczyk Dariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1660.wiersz: Stańczyk Dariusz: Przymierze znad Wilii. Znad Wilii 1991 nr 26 s. 3  szczegóły 
  Stasiewicz Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
1661.wiersz: Stasiewicz Jerzy: Moneta na stulecie urodzin. Znad Wilii 2012 nr 1 s. 53-54 (pośw. Czesławowi Miłoszowi; z fot....) szczegóły 
  Stempkowska Matylda
    wiersze (alfabet tytułów)
1662.wiersz: Stempkowska Matylda: Na przedmieściu. Znad Wilii 1994 nr 7 s. 8  szczegóły 
1663.wiersz: Stempkowska Matylda: Na schodach. Znad Wilii 1994 nr 7 s. 8  szczegóły 
1664.wiersz: Stempkowska Matylda: Nie czyń bogiem człowieka.... Znad Wilii 1999 nr 9 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
1665.wiersz: Stempkowska Matylda: Obietnica. Znad Wilii 1994 nr 7 s. 8  szczegóły 
1666.wiersz: Stempkowska Matylda: Próżność. Znad Wilii 1994 nr 7 s. 8  szczegóły 
1667.wiersz: Stempkowska Matylda: Wiatr w lipcu. Znad Wilii 1994 nr 7 s. 8  szczegóły 
1668.wiersz: Stempkowska Matylda: Wielka pinia (Portret drzewa). Znad Wilii 1994 nr 7 s. 8  szczegóły 
1669.wiersz: Stempkowska Matylda: Wspomnienie. Znad Wilii 1994 nr 7 s. 8  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1670.wywiad: Marcinkiewicz Wanda: Matylda Stempkowska - wiersze. Dobroć powinna być mądra. Znad Wilii 1994 nr 7 s. 8 (z fot....) szczegóły 
  Stomma Stanisław
    wywiady (alfabet autorów)
1671.wywiad: Mieczkowski Romuald: Musimy z Litwinami budować swe stosunki tak, jak z każdym innym narodem na zewnątrz.... Znad Wilii 1993 nr 14 s. 3  szczegóły 
  Strugała Wojciech Izaak
    wiersze (alfabet tytułów)
1672.wiersz: Strugała Wojciech Izaak: Wielkanoc. Spojrzenie IX. Znad Wilii 1993 nr 8 s. 8 (z listem aut. do red., z not. o aut....) szczegóły 
1673.wiersz: Strugała Wojciech Izaak: Wielkanoc. Spojrzenie VII. Znad Wilii 1993 nr 8 s. 8 (z listem aut. do red., z not. o aut....) szczegóły 
  Strumiłło Andrzej
1674.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kurzawa Eugeniusz: Andrzej Strumiłło zapisany. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 138-139  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1675.wiersz: Strumiłło Andrzej: Santoce nad Żejmianą. Znad Wilii 1991 nr 24 s. 5  szczegóły 
1676.wiersz: Strumiłło Andrzej: Spotkanie w drodze ze Święcian do Santoki. Znad Wilii 1991 nr 24 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1677.artykuł: Animator kultury znad Czarnej Hańczy. Znad Wilii 1996 nr 8 s. 3 (nota...) szczegóły 
1678.artykuł: Mieczkowski Romuald: W drodze do Warszawy - przystanek w Maćkowej Rudzie. Znad Wilii 2010 nr 3 s. 22-23 (relacja z wizyty w domu A. Strumiłły w VII 2010, z fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1679.wywiad: Marcinkiewicz Wanda: Medytacje o sztuce, polityce i stosunkach narodowościowych. Znad Wilii 1991 nr 24 s. 4-6  szczegóły 
  Strumiłło Władysław
    proza (alfabet tytułów)
1680.proza: Strumiłło Władysław: Tam, gdzie wysoka trawa. Znad Wilii 1999 nr 4 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1681.artykuł: Mieczkowski Romuald: Znad Wilii 1999 nr 4 s. 5 (nota, z fot....) szczegóły 
  Strumiło Władysław
1682.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szostakowski Józef: W ojczyźnie - swojszczyźnie. Znad Wilii 1999 nr 4 s. 5  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Znad Wilii 1999 nr 4 s. 5 (nota, z fot....) szczegóły 
  Subotowicz Helena
1683.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leończuk Jan: Znad Wilii 1997 nr 1 s. 8 (fragm. wstępu do książki...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1684.wiersz: Subotowicz Helena: Gdzie strumyk szemrze.... Znad Wilii 1997 nr 1 s. 8 (z fot. i notą...) szczegóły 
1685.wiersz: Subotowicz Helena: Nad Wilenką. Znad Wilii 1997 nr 1 s. 8 (z fot. i notą...) szczegóły 
1686.wiersz: Subotowicz Helena: Przebczenie. Znad Wilii 1997 nr 1 s. 8 (z fot. i notą...) szczegóły 
1687.wiersz: Subotowicz Helena: Rodzimy kraj. Znad Wilii 1997 nr 1 s. 8 (z fot. i notą...) szczegóły 
1688.wiersz: Subotowicz Helena: Wielka nowina. Znad Wilii 1997 nr 1 s. 8 (z fot. i notą...) szczegóły 
1689.wiersz: Subotowicz Helena: Wina wielkanocne - powinszowania. Znad Wilii 1997 nr 1 s. 8 (z fot. i notą...) szczegóły 
  Sudolski Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1690.artykuł: Mniej znane karty z życia wieszcza. W Celi Konrada. Znad Wilii 1996 nr 9 s. 8 (nota o udziale w Środzie Literackiej w Wilnie, 27 III 1996 ...) szczegóły 
  Surwiło Jerzy
    zgon (alfabet autorów)
1691.zgon: Szostakowski Józef: Nazywano go Jurkiem. Jerzy Surwiło (1941-2009). Znad Wilii 2009 nr 4 s. 28-29 (zmarł; 24 X 2009; życie i dzieło, art. okolicznościowy...) szczegóły 
  Swianiewicz Stanisław
1692.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Swianiewicz-Nagięć Maria: W cieniu Katynia. Znad Wilii 2011 nr 1 s. 62-63  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1693.wywiad: Karp Marek J.: Ze Stanisławem Swianiewiczem, człowiekiem, który przeżył Katyń, rozmawia Marek J. Karp. Znad Wilii 1990 nr 4 s. 1, 4-5  szczegóły 
  Syrokomla Władysław
    wiersze (alfabet tytułów)
1694.wiersz: Syrokomla Władysław: Kto słuchaczem.... Znad Wilii 1991 nr 22 s. 4  szczegóły 
1695.wiersz: Syrokomla Władysław: Noc - las głęboki.... Znad Wilii 1991 nr 22 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1696.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Władysława Syrokomli adresy wileńskie. Znad Wilii 1990 nr 19 s. 4-5  szczegóły 
1697.artykuł: Znad Wilii 1991 nr 8 s. 2 (not....) szczegóły 
1698.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1991 nr 8 s. 2 (not....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1699.kult: Muzea literackie przed sezonem: W dworku Syrokomli w Borejkowszczyźnie. Znad Wilii 1996 nr 9 s. 7  szczegóły 
1700.kult: Szostakowski Józef: Borejkowszczyzna pamięta o Syrokomli. Pod Pegazem. Znad Wilii 1998 nr 20 s. 4 (nota spraw. z imprezy z okazji 175. rocznicy urodzin poety; Borejkowsz...) szczegóły 
  Szajnert Mariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1701.wiersz: Szajnert Mariusz: M poznaje swoje miasto... = M susipazista su savo miestu.... Znad Wilii 2008 nr 1 s. 66-69 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
  Szostak Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1702.wiersz: Szostak Krystyna: A w Wilnie. Znad Wilii 1997 nr 3 s. 8  szczegóły 
1703.wiersz: Szostak Krystyna: Nasza romantyczność. Znad Wilii 1998 nr 22 s. 8  szczegóły 
  Szostakowski Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
1704.wiersz: Szostakowski Józef: Absolut. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 129 (z notą biogr....) szczegóły 
1705.wiersz: Szostakowski Józef: Biel można zapisać.... Znad Wilii 1999 nr 24 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
1706.wiersz: Szostakowski Józef: Choinka. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 91  szczegóły 
1707.wiersz: Szostakowski Józef: Czerwone gile. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1708.wiersz: Szostakowski Józef: Dobroć. Znad Wilii 1994 nr 10 s. 8  szczegóły 
1709.wiersz: Szostakowski Józef: Fotografia. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 93  szczegóły 
1710.wiersz: Szostakowski Józef: Fotografia. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 204 (z not. o aut. i fot....) szczegóły 
1711.wiersz: Szostakowski Józef: Jak zawsze. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1712.wiersz: Szostakowski Józef: Jakbym kradł. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 128 (z notą biogr., s. 129...) szczegóły 
1713.wiersz: Szostakowski Józef: Jaskółka. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 93  szczegóły 
1714.wiersz: Szostakowski Józef: Jaskółka. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 205 (z not. o aut. i fot....) szczegóły 
1715.wiersz: Szostakowski Józef: Jesienin. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 91-92  szczegóły 
1716.wiersz: Szostakowski Józef: Lipiec. Znad Wilii 1998 nr 3 s. 8 (z not....) szczegóły 
1717.wiersz: Szostakowski Józef: Łza to łza. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1718.wiersz: Szostakowski Józef: Miasto. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 204-205 (z not. o aut. i fot....) szczegóły 
1719.wiersz: Szostakowski Józef: Miasto. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 90-91 (z fot....) szczegóły 
1720.wiersz: Szostakowski Józef: Nagietki. Znad Wilii 1998 nr 3 s. 8 (z not....) szczegóły 
1721.wiersz: Szostakowski Józef: Nagość. Znad Wilii 1998 nr 3 s. 8 (z not....) szczegóły 
1722.wiersz: Szostakowski Józef: Niosłaś niebo. Znad Wilii 1998 nr 3 s. 8 (z not....) szczegóły 
1723.wiersz: Szostakowski Józef: O cichym mówieniu. Znad Wilii 1998 n 21 s. 8 (z not....) szczegóły 
1724.wiersz: Szostakowski Józef: Odys. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 92-93  szczegóły 
1725.wiersz: Szostakowski Józef: Odys. Znad Wilii 1998 nr 3 s. 8 (z not....) szczegóły 
1726.wiersz: Szostakowski Józef: Okna. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1727.wiersz: Szostakowski Józef: Palę Paryż. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 127 (z fot., z notą biogr., s. 129...) szczegóły 
1728.wiersz: Szostakowski Józef: Panie który zgasiłeś lato.... Znad Wilii 2007 nr 1 s. 90 (z fot....) szczegóły 
1729.wiersz: Szostakowski Józef: Perekaty - pole. Znad Wilii 1999 nr 5 s. 8  szczegóły 
1730.wiersz: Szostakowski Józef: Piszę bo jednak.... Znad Wilii 1999 nr 14 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
1731.wiersz: Szostakowski Józef: Podglądanie siebie. Znad Wilii 1998 nr 3 s. 8 (z not....) szczegóły 
1732.wiersz: Szostakowski Józef: Podglądanie siebie. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 128-129 (z notą biogr., s. 129...) szczegóły 
1733.wiersz: Szostakowski Józef: Sen drżący. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1734.wiersz: Szostakowski Józef: Sielankowe. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1735.wiersz: Szostakowski Józef: Skrzydlate psy. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1736.wiersz: Szostakowski Józef: Surrealistyczne. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1737.wiersz: Szostakowski Józef: Śpiew dżdżownicy. Znad Wilii 1998 nr 3 s. 8 (z not....) szczegóły 
1738.wiersz: Szostakowski Józef: Świątek. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1739.wiersz: Szostakowski Józef: Tylko biel. Znad Wilii 2007 nr 1 s. 92  szczegóły 
1740.wiersz: Szostakowski Józef: W mojej ojczyźnie. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1741.wiersz: Szostakowski Józef: Wieczór. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 128 (z notą biogr., s. 129...) szczegóły 
1742.wiersz: Szostakowski Józef: Wiersz dla dorosłych. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1743.wiersz: Szostakowski Józef: Wileńszczyzna. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1744.wiersz: Szostakowski Józef: Zapis czasu. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1745.wiersz: Szostakowski Józef: Złoto pełga. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1746.proza: Szostakowski Józef: Gwiazdy. Znad Wilii 1996 nr 19 s. 8  szczegóły 
1747.proza: Szostakowski Józef: Jesteś, abym ciebie nie miał. Znad Wilii 1996 nr 9 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1748.artykuł: Bielski Janusz: W gościnie u białostoczan. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 3 (spraw. z wizyty...) szczegóły 
  Szporer Michael
    wiersze (alfabet tytułów)
1749.wiersz: Szporer Michael: Bredzenie. Znad Wilii 1996 nr 15 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
1750.wiersz: Szporer Michael: Eldoradem do Wilna. Znad Wilii 1996 nr 15 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
1751.wiersz: Szporer Michael: Kaliope (Dla Giedre Bieliauskaite). Znad Wilii 1996 nr 15 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
1752.wiersz: Szporer Michael: Poemat Mickiewiczowski (Alicji Kasprowicz). Znad Wilii 1996 nr 15 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
1753.wiersz: Szporer Michael: Portrait d'une femme. Znad Wilii 1996 nr 15 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
1754.wiersz: Szporer Michael: Rozczarowanie. Znad Wilii 1996 nr 15 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1755.artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Spotkanie z Michaelem Szporerem. Znad Wilii 1995 nr 17 s. 3 (nota spraw. ze spotk. w ramach Środy Literackiej, Wilno, VIII 1995...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1756.wywiad: Mieczkowski Romuald: Trzeba coś robić ze zniekształconą indywidualnością. Jak nas widzą?. Znad Wilii 1995 nr 20 s. 1, 5 (z fot....) szczegóły 
  Szreniawski Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
1757.wiersz: Szreniawski Piotr: Wileński chleb.... Znad Wilii 1999 nr 18 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1758.artykuł: J.Sz.: Młode wiersze z Lublina. Znad Wilii 1999 nr 18 s. 4 (spraw. z pobytu w Wilni, 1999...) szczegóły 
  Szurpicka Iwona
    wiersze (alfabet tytułów)
1759.wiersz: Szurpicka Iwona: Historia o nim i o niej. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 78-79  szczegóły 
1760.wiersz: Szurpicka Iwona: Każdy szuka. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 79  szczegóły 
1761.wiersz: Szurpicka Iwona: Wierna. Znad Wilii 2008 nr 1 s. 77 (z fot....) szczegóły 
  Szylkin Henryk
1762.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.Sz.: Nie tylko w Ostrej Bramie. Znad Wilii 1999 nr 15 s. 6  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1763.wiersz: Szylkin Henryk: Historia ma pamięć staruszka.... Znad Wilii 1999 nr 21 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
1764.wiersz: Szylkin Henryk: Itaka. Znad Wilii 1998 nr 15 s. 6 (z notą...) szczegóły 
1765.wiersz: Szylkin Henryk: Muzeum. Znad Wilii 1995 nr 11 s. 5 (z fot....) szczegóły 
1766.wiersz: Szylkin Henryk: Uliczka Ostrobramska w Wilnie. Znad Wilii 1998 nr 15 s. 6 (z notą...) szczegóły 
1767.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szostakowski Józef: Pamięć gniazda. Nowości wydawnicze. Znad Wilii 1999 nr 15 s. 6  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1768.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Historia jednej książki. Znad Wilii 1994 nr 16 s. 8 (szerzej nt. udziału w powstaniu antologii "Sponad Wilii cichych fal". ...) szczegóły 
  Szymański Wiesław
1769.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Witraże subtelnością malowane i ikony w rękach barbarzyńców. Znad Wilii 1995 nr 4 s. 8  szczegóły 
1770.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Witraże subtelnością malowane i ikony w rękach barbarzyńców. Znad Wilii 1995 nr 4 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1771.wiersz: Szymański Wiesław: Inny widok (Alicji Rybałko). Znad Wilii 1996 nr 11 s. 8  szczegóły 
1772.wiersz: Szymański Wiesław: Prośba (Romkowi Mieczkowskiemu). Znad Wilii 1996 nr 11 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1773.artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Wszystko co mam to blask i cień.... Znad Wilii 1996 nr 11 s. 8 (z fot....) szczegóły 
  Szymański Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
1774.wiersz: Szymański Zbigniew: II wyjście z Wilna (Obraz L. Slendzińskiego 1944 - "Oratorium"). Znad Wilii 2005 nr 3 s. 52-55 (z not. o aut....) szczegóły 
1775.wiersz: Szymański Zbigniew: Jesień.... Znad Wilii 2005 nr 3 s. 43 (z fot., z not. o aut., s. 55...) szczegóły 
1776.wiersz: Szymański Zbigniew: Kaziuk wileński.... Znad Wilii 2005 nr 3 s. 44-46 (z not. o aut., s. 55...) szczegóły 
1777.wiersz: Szymański Zbigniew: Powstanie. Znad Wilii 2005 nr 3 s. 48-52 (z not. o aut., s. 55...) szczegóły 
1778.wiersz: Szymański Zbigniew: Z Suwałk do Wilna.... Znad Wilii 2005 nr 3 s. 46 (z not. o aut., s. 55...) szczegóły 
1779.wiersz: Szymański Zbigniew: Zakieńce... [!]. Znad Wilii 2005 nr 3 s. 46-48 (z not. o aut., s. 55...) szczegóły 
1780.wiersz: Szymański Zbigniew: Zima.... Znad Wilii 2005 nr 3 s. 44 (z not. o aut., s. 55...) szczegóły 
  Szymborska Wisława
1781.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymborska po litewsku. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 8 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1782.artykuł: W.M.: Szymborska i Chopin. Znad Wilii 1997 nr 8 s. 5 (not. o wieczorze poetycko-muzycznym pośw. Wisławie Szymborskiej i Fryd...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1783.ikonografia: Znad Wilii 2011 nr 1 s. 141 (fot. poetki z Czesławem Miłoszem i Guenterem Grassem...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1784.zgon: Mieczkowski Romuald: Wisława Szymborska (1923-2012). Znad Wilii 2012 nr 1 s. 8-9 (zmarła: 1 II 2012; wspomn. pośm....) szczegóły 
  Szyszowa Grażyna Tatiana
    wiersze (alfabet tytułów)
1785.wiersz: Szyszowa Grażyna Tatiana: Chwasty przydrożne.... Znad Wilii 1991 nr 1 s. 8  szczegóły 
1786.wiersz: Szyszowa Grażyna Tatiana: Deszcz w Moskwie. Znad Wilii 1991 nr 1 s. 8  szczegóły 
1787.wiersz: Szyszowa Grażyna Tatiana: Zielone wiśnie w zielonej gęstwinie.... Znad Wilii 1991 nr 1 s. 8  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Śnieżko Aleksander
1788.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.: Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 21 s. 8 (z fot., szerzej o Władysławie Syrokomli...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1789.wiersz: Betlejemska gwiazda (Domowa kolęda wileńska). Znad Wilii 1995 nr 23 s. 8  szczegóły 
1790.wiersz: Bezdomny. Znad Wilii 1995 nr 23 s. 8  szczegóły 
1791.wiersz: [Dwadzieścia] 20 lat. Znad Wilii 1995 nr 23 s. 8  szczegóły 
1792.wiersz: Jest jeszcze Wilno. Znad Wilii 1995 nr 23 s. 8  szczegóły 
1793.wiersz: Litania do ojca. Znad Wilii 1995 nr 23 s. 8  szczegóły 
1794.wiersz: Motyle na śniegu. Znad Wilii 1995 nr 23 s. 8  szczegóły 
1795.wiersz: Ojczyzno, Litwo!. Znad Wilii 1995 nr 23 s. 8  szczegóły 
1796.wiersz: Podróż przez czas. Znad Wilii 1991 nr 20 s. 8  szczegóły 
1797.wiersz: Sztorm nad Bałtykiem. Znad Wilii 1991 nr 5 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1798.artykuł: T.B.: Z Celi Konrada - gęsto!. Znad Wilii 1995 nr 4 s. 2 (not. o spotk. poetyckim Aleksandra Sokołowskiego i Aleksandra Śnieżki,...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Taborski Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1799.artykuł: T.D.: Słowo i obraz. Znad Wilii 1998 nr 14 s. 3 (nota o spotk. aut. w Wilnie, 5 VII 1998...) szczegóły 
  Tokarczuk Olga
    proza (alfabet tytułów)
1800.proza: Tokarczuk Olga: Dom dzienny, dom nocny [pow., fragm.:] Deszcz. Znad Wilii 1999 nr 20 s. 6 (z notą: Józefa Szostakowski: Frapująca tajemnica bytu...) szczegóły 
1801.proza: Tokarczuk Olga: Dom dzienny, dom nocny [pow., fragm.:] Listy. Znad Wilii 1999 nr 20 s. 6 (z notą: Józef Szostakowski: Frapująca tajemnica bytu...) szczegóły 
1802.proza: Tokarczuk Olga: Dom dzienny, dom nocny [pow., fragm.:] Powódź. Znad Wilii 1999 nr 20 s. 6 (z notą: Józefa Szostakowski: Frapująca tajemnica bytu...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1803.artykuł: Szostakowski Józef: Anatomia sukcesu. Spotkania. Znad Wilii 1999 nr 23 s. 6 (spraw. ze spotkania z pisarką w Wilnie, XII 1999; z fot....) szczegóły 
1804.artykuł: W Instytucie Polskim. Spotkania. Znad Wilii 1999 nr 22 s. 6 (nota nt. osiągnięć literackich, z okazji zapowiadanego spotkania z pis...) szczegóły 
  Tropp-Gubler Janina
    wiersze (alfabet tytułów)
1805.wiersz: Tropp-Gubler Janina: Memento. Znad Wilii 1997 nr 17 s. 8 (z notą od autorki i fot....) szczegóły 
1806.wiersz: Tropp-Gubler Janina: Ojczyzna. Znad Wilii 1997 nr 17 s. 8 (z notą od autorki i fot....) szczegóły 
1807.wiersz: Tropp-Gubler Janina: Wartość. Znad Wilii 1997 nr 17 s. 8 (z notą od autorki i fot....) szczegóły 
  Trypućko Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1808.artykuł: Gargasaite Dalia: Józef Trypućko - badacz z Wileńszczyzny. Znad Wilii 1997 nr 12 s. 8 (biogr., z fot....) szczegóły 
  Tulik Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1809.wiersz: Tulik Jan: Chłodny szelest (Sopelek) = Vesus slamesys (Varvekliukas). Znad Wilii 2004 nr 2 s. 124-125 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
  Turek Wacław
    wiersze (alfabet tytułów)
1810.wiersz: Turek Wacław: Czasami skrzypce = Kartais smuikas. Znad Wilii 2005 nr 2 s. 94-95 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
1811.wiersz: Turek Wacław: Odcienie = Seseliai. Znad Wilii 2005 nr 2 s. 94-95 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim...) szczegóły 
  Tuzow-Lubański Eugeniusz
    proza (alfabet tytułów)
1812.proza: Tuzow-Lubański Eugeniusz: Czarny Reks. Znad Wilii 2005 nr 3 s. 58  szczegóły 
1813.proza: Tuzow-Lubański Eugeniusz: Dziadek Mróz. Znad Wilii 2006 nr 4 s. 98-99  szczegóły 
1814.proza: Tuzow-Lubański Eugeniusz: Gwiazda betelejemska. Znad Wilii 2004 nr 4 s. 10-12  szczegóły 
1815.proza: Tuzow-Lubański Eugeniusz: Indonezja - moja miłość.... Znad Wilii 2005 nr 3 s. 57  szczegóły 
1816.proza: Tuzow-Lubański Eugeniusz: Pan Bóg mieszka w Krakowie. Znad Wilii 2005 nr 2 s. 20-23 (rep.; z not. o aut....) szczegóły 
1817.proza: Tuzow-Lubański Eugeniusz: Pechowy saper. Znad Wilii 2006 nr 3 s. 100-101  szczegóły 
1818.proza: Tuzow-Lubański Eugeniusz: Pościg. Znad Wilii 2006 nr 3 s. 103 (z not. o aut. i fot....) szczegóły 
1819.proza: Tuzow-Lubański Eugeniusz: Samotność ubrana w mundur. Znad Wilii 2006 nr 3 s. 99  szczegóły 
1820.proza: Tuzow-Lubański Eugeniusz: Stary Nowy Rok. Znad Wilii 2005 nr 4 s. 142-143 (z not. o aut., z fot....) szczegóły 
1821.proza: Tuzow-Lubański Eugeniusz: Wojskowy jazz. Znad Wilii 2006 nr 3 s. 101-102  szczegóły 
1822.proza: Tuzow-Lubański Eugeniusz: Ziemia nieobiecana. Znad Wilii 2004 nr 3 s. 132-138  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wachowicz Barbara
    wywiady (alfabet autorów)
1823.wywiad: Bielski Janusz: Polskie światy. Barbara Wachowicz w Wilnie. Znad Wilii 1998 nr 14 s. 1, 5 (wywiad w okazji pobytu B. Wachowicz w Wilnie w ramach obchodów 200. r...) szczegóły 
  Waśkiewicz Andrzej Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1824.wiersz: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Widok z okna. Epifania. Znad Wilii 2009 nr 1 s. 57  szczegóły 
  Wawrzkiewicz Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
1825.wiersz: Wawrzkiewicz Marek: Prehistoria = Priesistorija. Znad Wilii 2005 nr 2 s. 96-97 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim; z fot....) szczegóły 
1826.wiersz: Wawrzkiewicz Marek: Puch. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 236 (z notą i fot....) szczegóły 
  Widomska-Fiedor Stanisława
    wiersze (alfabet tytułów)
1827.wiersz: Widomska Stanisława: Dorosła kobieta = Subrendusi moteris. Znad Wilii 2006 nr 2 s. 102-103 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim, z fot....) szczegóły 
  Wierbajtis Dariusz
1828.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Pierwszy tomik poetycki Dariusza Wierbajtisa. Znad Wilii 1995 nr 16 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1829.wiersz: Wierbajtis Dariusz: Ciemne wzburzone.... Znad Wilii 1994 nr 17 s. 7 (z notą od aut. i fot....) szczegóły 
1830.wiersz: Wierbajtis Dariusz: Gąsienica rozpaczy.... Znad Wilii 1994 nr 17 s. 7 (z notą od aut. i fot....) szczegóły 
1831.wiersz: Wierbajtis Dariusz: Idę pustą ulicą.... Znad Wilii 1994 nr 17 s. 7 (z notą od aut. i fot....) szczegóły 
1832.wiersz: Wierbajtis Dariusz: Kocham życie. Znad Wilii 1994 nr 17 s. 7 (z notą od aut. i fot....) szczegóły 
1833.wiersz: Wierbajtis Dariusz: Mały kościół.... Znad Wilii 1994 nr 17 s. 7 (z notą od aut. i fot....) szczegóły 
1834.wiersz: Wierbajtis Dariusz: Naciśnij na hamulec.... Znad Wilii 1994 nr 17 s. 7 (z notą od aut. i fot....) szczegóły 
1835.wiersz: Wierbajtis Dariusz: Patrząc w chmury.... Znad Wilii 1994 nr 17 s. 7 (z notą od aut. i fot....) szczegóły 
1836.wiersz: Wierbajtis Dariusz: Poborowy przed komisją. Znad Wilii 1994 nr 19 s. 2  szczegóły 
1837.wiersz: Wierbajtis Dariusz: Szare buty bez podeszwy.... Znad Wilii 1994 nr 17 s. 7 (z notą od aut. i fot....) szczegóły 
1838.wiersz: Wierbajtis Dariusz: Tam za ścianą.... Znad Wilii 1994 nr 17 s. 7 (z notą od aut. i fot....) szczegóły 
1839.wiersz: Wierbajtis Dariusz: Teraz będę twoim światem.... Znad Wilii 1999 nr 7 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
  Winczakiewicz Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1840.wiersz: Winczakiewicz Jan: Wilno. Znad Wilii 1992 nr 3 s. 8  szczegóły 
  Winiarski Artur
    proza (alfabet tytułów)
1841.proza: Winiarski Artur: Czarna wołga. Znad Wilii 2011 nr 3 s. 62-64 (z fot....) szczegóły 
  Wiśniewski Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
1842.wiersz: Wiśniewski Jarek: Wiersze z misji [z tego cyklu:] Astrachań. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 28  szczegóły 
1843.wiersz: Wiśniewski Jarek: Wiersze z misji [z tego cyklu:] Azow - św. Marek. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 29-30  szczegóły 
1844.wiersz: Wiśniewski Jarek: Wiersze z misji [z tego cyklu:] Dzwon Magadanu. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 26-27  szczegóły 
1845.wiersz: Wiśniewski Jarek: Wiersze z misji [z tego cyklu:] Petersburg. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 28-29  szczegóły 
1846.wiersz: Wiśniewski Jarek: Wiersze z misji [z tego cyklu:] Pietropawłowsk - ulica Sowiecka. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 30-31  szczegóły 
1847.wiersz: Wiśniewski Jarek: Wiersze z misji [z tego cyklu:] Sachalin. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 27  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1848.artykuł: Znad Wilii 2003 nr 3 s. 31 (nota biograficzna...) szczegóły 
  Witkowski Michał (1927-1996)
    wiersze (alfabet tytułów)
1849.wiersz: Witkowski Michał: List z Sybiru. Znad Wilii 1995 nr 6 s. 7 (z notą Kazimierasa Rakieviciusa...) szczegóły 
  Wojciechowski Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1850.artykuł: Komaiszko Leokadia: Polacy w Belgii: Szatan, w czepku urodzony. Znad Wilii 1996 nr 2 s. 5-6 (szerzej o wydawanym przez W. Wojciechowskiego czasopiśmie Biuletyn ...) szczegóły 
  Wojszwiłło Mirosława
    wiersze (alfabet tytułów)
1851.wiersz: Wojszwiłło Mirosława: Boże! Niech się nie burzy.... Znad Wilii 1992 nr 19 s. 8  szczegóły 
1852.wiersz: Wojszwiłło Mirosława: Chwile w starym parku.... Znad Wilii 2005 nr 4 s. 157 &nb