PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Rocznik Lwowski
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wasylkowski J.: Rocznik Lwowski 1996 r. 1995/1996 s. 274  szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leinwand Aleksandra J.: Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 326-330  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Książki o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 344-345  szczegóły 
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Książki o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 344-345  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: Lwów w gazetach ulotnych XVII i początku XVIII wieku. Cz. II. Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 7-21 (dot. m.in. gazet seryjnych z przełomu XVII/XVIII w. wydawanych przez J...) szczegóły 
sprostowanie: Errata. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 349 (dot. błędów w druku...) szczegóły 
6.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: Lwów w gazetach ulotnych XVII i początku XVIII wieku. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 7-24 (dot. m.in. gazety ulotnej "Relacja prawdziwa pogromu pogaństwa pod Bia...) szczegóły 
7.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: "Pisz do mnie na Berdyczów". Z problemów upowszechniania książki polskiej na Ukrainie. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 53-66 (m.in. o dorobku karmelitańskiej Drukarni Fortecy Najświętszej Maryi P...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: "Pisz do mnie na Berdyczów". Z problemów upowszechniania książki polskiej na Ukrainie. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 53-66 (m.in. o dorobku karmelitańskiej Drukarni Fortecy Najświętszej Maryi P...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Waszczuk Witold: Poetae lauereati. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 123-130 (historia przyzn. Nagrody literackiej miasta Lwowa im. Kornela Ujejskie...) szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siemaszko Ewa: Szanowna Kapituło! Szanowni Zgromadzeni!. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 267-275 (tekst wygłoszony w imieniu obojga laureatów z okazji uroczystości wręc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mierzejewski Andrzej: Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 238-240  szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miś M.: Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 345-347  szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Smolana Krzysztof: Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 233-237  szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mierzejewski Andrzej: Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 344-345  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Matwijów Maciej: Ewakuacja zbiorów polskich ze Lwowa w 1944 r.. Rocznik Lwowski 1996 r. 1995/1996 s. 31-46 (m.in.: zbiory Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Bibliote...) szczegóły 
16.artykuł: Matwijów Maciej: Lwów 1914-1945 w rękopisach Ossolineum. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 95-108 (m.in. materiały dot. życia lit., teatralnego, radia...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Białas Bartłomiej: Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 287-288  szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miś M.: Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 345-347  szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miś M.: Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 345-347  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.Was.: Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 285-286  szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łętocha Barbara: "Chwila" gazeta Żydów lwowskich. Rocznik Lwowski 1996 r. 1995/1996 s. 63-79  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: Lwów w gazetach ulotnych XVII i początku XVIII wieku. Cz. II. Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 7-21 (dot. m.in. gazet seryjnych z przełomu XVII/XVIII w. wydawanych przez J...) szczegóły 
sprostowanie: Errata. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 349 (dot. błędów w druku...) szczegóły 
23.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: Lwów w gazetach ulotnych XVII i początku XVIII wieku. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 7-24 (dot. m.in. gazety ulotnej "Relacja prawdziwa pogromu pogaństwa pod Bia...) szczegóły 
24.artykuł: Krzyżewski Tadeusz: Weterani lwowskiego czasopiśmiennictwa humorystycznego. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 73-108 (o dziejach czasopism humorystyczno-satyrycznych, ukazujących się we Lw...) szczegóły 
nawiązanie: Wasylkowski Janusz: Uzupełnienie spisu lwowskiej prasy humorystyczno-satyrycznej. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 109-114  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma w l. 1939-1945
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czarnik Oskar Stanisław: Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 226-229  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
26.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Książki o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 344-345  szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mierzejewski Andrzej: Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 236-237  szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nespiak Danuta: Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 237-238  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Wasylkowski Janusz: Lwowska beletrystyka Lwowa dotycząca. Rocznik Lwowski 1991 r. 1991 s. 77-103 (z fragm. utworów m.in. Jana Parandowskiego, Alfreda Nossiga, Józefa Be...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
30.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miś M.: Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 345-347  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: Współpraca Stanisława Kota redaktora "Biblioteki Narodowej" (1919-1939) z uczonymi lwowskimi. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 47-84 (dot. serii "Biblioteka Narodowa" oraz współpracy Stanisława Kota i Edw...) szczegóły 
nawiązanie: Starnawski Jerzy: Jeszcze o współpracy Stanisława Kota z uczonymi lwowskimi. Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 23-26 (dot. współpracy z Biblioteką Narodową fredologa Eugeniusza Kucharskieg...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Niezależny ruch wydawniczy
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Mierzejewski Andrzej, Smolana Krzysztof: Lwów w drugim obiegu. Rocznik Lwowski 1991 r. 1991 s. 69-76  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Nowacki Roman: Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie 1901-1920. Rocznik Lwowski 1996 r. 1995/1996 s. 81-97  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Starnawski Jerzy: Rozproszyli się... Losy historyków literatury polskiej Lwowian po drugiej wojnie światowej. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 59-78 (szerzej o: Karol Badecki, Juliusz Kleiner, Eugeniusz Kucharski, Stanis...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siedlecka Jadwiga: Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 282-284  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
36.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wasylkowski Janusz: Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 349-350  szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Białas Bartłomiej: Rocznik Lwowski 1991 r. 1991 s. 214-215  szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tolu z Łyczakowa : Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 299-300  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura wieku XIX i początku wieku XX (do 1918) (utwory anonimowe)
    wiersze (alfabet tytułów)
39.wiersz: A czy znasz ty, bracie młody twoich posłów korowody.... Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 88  szczegóły 
40.wiersz: [Fraszki]. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 98-100, 102  szczegóły 
41.wiersz: Krakowiaki lwowskie 1895 (Był przed laty "Szczutek'...). Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 81  szczegóły 
42.wiersz: Kto to? (Był wielki demokrata...). Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 100  szczegóły 
43.wiersz: Recepta na mowę kandydacką (Weź miksturę górnych myśli...). Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 91  szczegóły 
44.wiersz: Siła przyzwyczajenia (Szewc Mikołaj Łykalski...). Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 96  szczegóły 
45.wiersz: Westchnienie (Gdyby można to powiedzieć...). Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 93  szczegóły 
46.wiersz: Wierzgającemu Rodociowi (!) (Satyryku... głupi, stary!...). Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 101  szczegóły 
47.wiersz: Za biletami w sejmie (Galerie zapełniły się widzów tłumem...). Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 88  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura dwudziestolecia międzywojennego (utwory anonimowe)
    wiersze (alfabet tytułów)
48.wiersz: Bal u weteranów. Rocznik Lwowski 2002 2002 s. 138-139 (domniemany autor: Ludwik Markowski...) szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wasylkowski Janusz: Kto jest autorem piosenki "Bal u weteranów"?. Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 137-142 (nt. trzech wersji piosenki; szerzej o Ludwiku Markowskim, autorze jedn...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Abramow-Newerly Jarosław
50.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 292-294  szczegóły 
  Augustyn-Puziewicz Janina
51.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mierzejewski Andrzej: Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 335  szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mierzejewski Andrzej: Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 335  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Badecki Karol
    proza (alfabet tytułów)
53.proza: Badecki Karol: [Dzienniki]. Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 31-44 (podał do druku i wstępem opatrzył Maciej Matwijów: Ostatnie dni okupac...) szczegóły 
  Balzer Oswald
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
54.artykuł: Nowacki Roman: Wybitni uczeni Uniwersytetu Jana Kazimierza (Oswald Balzer 1858-1933). Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 6-30  szczegóły 
  Belmont Leo
    wiersze (alfabet tytułów)
55.wiersz: Belmont Leo: Cenzor i karykatura. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 84-85  szczegóły 
  Bielecka-Kasprowicz Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
56.wiersz: Bielecka-Kasprowicz Maria: Do tego miasta. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 178  szczegóły 
57.wiersz: Bielecka Maria: Egzekucja. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 159-160  szczegóły 
58.wiersz: Bielecka Maria: Jesteś chory, kochanie. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 156-157  szczegóły 
59.wiersz: Bielecka-Kasprowicz Maria: Matko Boska. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 177  szczegóły 
60.wiersz: Bielecka Maria: Moje miasto kochane królewskie. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 152  szczegóły 
61.wiersz: Bielecka Maria: Na wysokim zamku. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 158-159  szczegóły 
62.wiersz: Bielecka-Kasprowicz Maria: Noc się jak morze. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 179  szczegóły 
63.wiersz: Bielecka Maria: O Chryste!. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 155-156  szczegóły 
64.wiersz: Bielecka-Kasprowicz Maria: Szkolne lata. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 180  szczegóły 
65.wiersz: Bielecka Maria: W płomienny dwuszereg latarnie. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 153-154  szczegóły 
66.wiersz: Bielecka Maria: W polu bracia obrali swe leże. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 151  szczegóły 
67.wiersz: Bielecka Maria: Z białym opłatkiem na dłoni. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 152-153  szczegóły 
68.wiersz: Bielecka Maria: Z jesiennej zadumy. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 154  szczegóły 
  Biernacki Mikołaj
    wiersze (alfabet tytułów)
69.wiersz: Rodoć Mikołaj: Co mnie masz do zarzucenia?. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 92  szczegóły 
70.wiersz: Rodoć Mikołaj: Fraszka. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 99  szczegóły 
71.wiersz: Rodoć Mikołaj: To zobaczymy!. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 96  szczegóły 
  Bill Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
72.wiersz: Bill Jan: Batiary. Rocznik Lwowski 1991 r. 1991 s. 135  szczegóły 
73.wiersz: Bill Jan: Wigilia. Rocznik Lwowski 1991 r. 1991 s. 133  szczegóły 
74.wiersz: Bill Jan: Wycieczka do historii. Rocznik Lwowski 1991 r. 1991 s. 133-134  szczegóły 
75.wiersz: Bill Jan: Zmierzch. Rocznik Lwowski 1991 r. 1991 s. 134  szczegóły 
  Bockenheim Stanisław
    proza (alfabet tytułów)
76.proza: Bockenheim Stanisław: Preferans u dziadka. Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 253-265  szczegóły 
77.proza: Bockenheim Stanisław: Wspomnienie o Chyrowie. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 221-237 (z fot....) szczegóły 
  Brandowski Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
78.wiersz: Brandowski Stanisław: O Lwowie. Pieśń nad pieśniami z przymrużeniem oka. Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 197-107 (wiersz z 1922 r....) szczegóły 
  Budzyński Wiktor
79.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mierzejewski Andrzej: Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 312-313  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
80.wiersz: Budzyński Wiktor: Preclarka z Pohulanki (Wodewil lwowski w 3 aktach ze śpiewami i tańcami). Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 169-248 (tekst dramatyczny...) szczegóły 
  Bury Stanisław Edward
    wiersze (alfabet tytułów)
81.wiersz: Bury Stanisław Edward: Lwowskie ulice (Adamowi i Ewie Hollankom). Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 200-202  szczegóły 
82.wiersz: Bury Stanisław Edward: Wywiad z Marianem Hemarem. Rocznik Lwowski 1991 r. 1991 s. 177-181  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
83.proza: Bury Stanisław Edward: Okulary (Fragment powieści). Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 214-222  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chajes Wiktor
84.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mierzejewski Andrzej: Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 343-344  szczegóły 
  Cyprian Tadeusz
    proza (alfabet tytułów)
85.proza: Cyprian Tadeusz: Sześdziesiąt siedem lat przyjaźni. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 175-184 (dot. Bronisława Dobrzańskiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dziedzic Jan
    proza (alfabet tytułów)
86.proza: Dziedzic Jan: Lwowskie dzieciństwo. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 189-246  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Elektorowicz Leszek
    wiersze (alfabet tytułów)
87.wiersz: Elektorowicz Leszek: Fragment. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 138-139  szczegóły 
88.wiersz: Elektorowicz Leszek: Nie ty jeden. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 137  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
89.proza: Elektorowicz Leszek: Papierosy. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 161-168 (z glossą aut., s. 168-170...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fedorowicz Tadeusz
90.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rocznik Lwowski 1996 r. 1995/1996 s. 277  szczegóły 
  Fredro Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
91.artykuł: Lasocka Barbara: Z dziejów Bieńkowskiej Wiszni. Próba monografii miejsca. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 7-52 (m.in. związanej z rodem Fredrów, szczególnie z Aleksandrem Fredrą...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
92.kult: Hauser Zbigniew: Śladami Aleksandra Fredry. Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 267-275 (relacja z podróży na Ukrainę - Rudki, Beńkowa Wisznia w 1999...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gansiniec Ryszard
93.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mierzejewski Andrzej: Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 346-348  szczegóły 
  Gębarowicz Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
94.artykuł: Michałowski Janusz Maciej: Profesor Mieczysław Gębarowicz (Uczony, strażnik dóbr narodowych, obywatel miasta "Zawsze wiernego"). Rocznik Lwowski 1991 r. 1991 s. 43-67  szczegóły 
  Greb Henryk
    wiersze (alfabet tytułów)
95.wiersz: [Greb Henryk] Jan Obuch: Cześć ci motłochu!. Rocznik Lwowski 1991 r. 1991 s. 174-175  szczegóły 
96.wiersz: [Greb Henryk] Jan Obuch: Domek. Rocznik Lwowski 1991 r. 1991 s. 173  szczegóły 
97.wiersz: [Greb Henryk] Jan Obuch: [Fraszka]. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 196  szczegóły 
98.wiersz: [Greb Henryk] Jan Obuch: [Fraszki]. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 281-282  szczegóły 
99.wiersz: Greb Henryk: Już dziewiąta na zegarzy.... Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 282-183 (domniemane autorstwo...) szczegóły 
100.wiersz: Greb Henryk: Tak samo (Rozmowa). Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 202  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
101.artykuł: Greb-Nyczowa Zofia: Ocalić od zapomnienia. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 193-202 (wspomn. o mężu...) szczegóły 
102.artykuł: Krzyżewski Tadeusz: Jan Obuch. Sowizdrzał okupacyjnej nocy lwowskiej 1942-1944. Rocznik Lwowski 1991 r. 1991 s. 167-172  szczegóły 
103.artykuł: Sawicki Leszek: Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 281-283 (list do red. dot. znajomości z poetą...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hałaś Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
104.wiersz: Hałaś Marcin: Cmentarz Łyczakowski. Artur Grottger. Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 211  szczegóły 
105.wiersz: Hałaś Marcin: Cmentarz Łyczakowski. Górka Powstańców Syczniowych. Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 212  szczegóły 
106.wiersz: Hałaś Marcin: Cmentarz Łyczakowski. Julian Konstanty Ordon. Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 212-213  szczegóły 
107.wiersz: Hałaś Marcin: Kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej. Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 211  szczegóły 
108.wiersz: Hałaś Marcin: Litania do Chrystusa Ukrzyżowanego nad portalem kościoła św. Elżbiety we Lwowie. Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 210-211  szczegóły 
109.wiersz: Hałaś Marcin: Najważniejszy wiersz. Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 210  szczegóły 
  Hemar Marian
110.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mierzejewski Andrzej: Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 334  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
111.kult: Rafalska Bożena: "Miłość... wraca na kolanach". Lwów i Warszawa w hołdzie Hemarowi. Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 247-252 (nt. obchodów 100. rocznicy urodzin M. Hemara we Lwowie w dniach 28-30 ...) szczegóły 
  Herbert Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
112.wiersz: Herbert Zbigniew: Moje miasto. Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 109-110  szczegóły 
113.wiersz: Herbert Zbigniew: Pan Cogito myśli o powrocie do rodzinnego miasta. Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 111  szczegóły 
114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rafalska Bożena: Powrót do miasta. Dni Herberta we Lwowie (16-17 marca 2002). Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 229-236 (sprawozdanie; z fotografiami z konferencji...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
115.zgon: Przemówienie Mariana Grześczaka nad grobem Zbigniewa Herberta 31 lipca 1998 roku. Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 112  szczegóły 
  Hlib Emil
116.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mierzejewski Andrzej: Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 232-233  szczegóły 
  Hollanek Adam
117.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janicki Jerzy: Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 281-282  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
118.wiersz: Hollanek Adam: Czas pocałunków. Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 149  szczegóły 
119.wiersz: Hollanek Adam: Katedra ormiańska. Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 151  szczegóły 
120.wiersz: Hollanek Adam: Klęska. Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 150  szczegóły 
121.wiersz: Hollanek Adam: Niebo moje i ziemia. Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 152  szczegóły 
122.wiersz: Hollanek Adam: Tu byłem i będę. Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 150  szczegóły 
123.wiersz: Hollanek Adam: Wyobraź sobie Tońciu. Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 153  szczegóły 
124.wiersz: Hollanek Adam: Zewsząd widzę. Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 151  szczegóły 
  Hordyński Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
125.wiersz: Hordyński Jerzy: List wigilijny do matki. Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 137  szczegóły 
126.wiersz: Hordyński Jerzy: Prawie powrót (Panu Profesorowi Mieczysławowi Gębarowiczowi). Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 138  szczegóły 
127.wiersz: Hordyński Jerzy: Zaduszki (Pamięci Profesora Mieczysława Gębarowicza). Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 138  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jahn Alfred
128.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mierzejewski Andrzej: Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 278-279  szczegóły 
  Janicki Jerzy
129.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wasylkowski J.: Rocznik Lwowski 1991 r. 1991 s. 211-212  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
130.tekst paraliteracki: Janicki Jerzy: Józef Bobrowski - adoptowane dziecko Lwowa. Rocznik Lwowski 1991 r. 1991 s. 183-186  szczegóły 
131.tekst paraliteracki: Janicki Jerzy: Rocznik Lwowski 1991 r. 1991 s. 209-210  szczegóły 
  Janik Bronisław
132.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbkowski Henryk: Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 353 (not....) szczegóły 
  Jaworski Franciszek
    proza (alfabet tytułów)
133.proza: Jaworski Franciszek: Gawędy o lwowskich kawiarniach. Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 99-133  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kasprowicz Bogdan St., Kuśmierczyk Andrzej *
    wiersze (alfabet tytułów)
134.wiersz: Kasprowicz Bogdan St., Kuśmierczyk Andrzej: Biblia kresowa. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 187-188  szczegóły 
  Kasprowicz Bogdan Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
135.wiersz: Kasprowicz Bogdan St.: Każdy z nas jest Odysem. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 184-185  szczegóły 
136.wiersz: Kasprowicz Bogdan: Mistrzu Janie. Rocznik Lwowski 1991 r. 1991 s. 165  szczegóły 
  Klimpel Stanisław
137.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mierzejewski Andrzej: Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 298-301  szczegóły 
138.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mierzejewski Andrzej: Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 298-301  szczegóły 
139.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mierzejewski Andrzej: Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 298-301  szczegóły 
140.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mierzejewski Andrzej: Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 298-301  szczegóły 
  Konieczna Maria
141.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 280-281  szczegóły 
  Kopisto Wacław
142.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbkowski Henryk: Rocznik Lwowski 1996 r. 1995/1996 s. 268 (not....) szczegóły 
  Kossak Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
143.artykuł: Hauser Zbigniew: Szlakiem "Pożogi". Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 249-263 (reportaż szlakiem pobytu pisarza na Wołyniu i szlakiem bohaterów powie...) szczegóły 
  Krasowski Jerzy
144.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbkowski Henryk: Rocznik Lwowski 1996 r. 1995/1996 s. 269 (not....) szczegóły 
  Krzyżewski Tadeusz
    proza (alfabet tytułów)
145.proza: Krzyżewski Tadeusz: Życie wśród lwowskich kwiatów. Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 187-196 (wspomn....) szczegóły 
  Kuczyński Mieczysław
146.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbkowski Henryk: Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 354 (not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lanckorońska Karolina
147.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miśkowiec Maciej: Książki o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 325-330  szczegóły 
  Lasocka Barbara
    proza (alfabet tytułów)
148.proza: Lasocka Barbara: Lwów przed czterdziestu laty. Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 143-176 (wrażenia z pobytu naukowego we Lwowie w latach 1962-1963...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łotocki Bronisław
    proza (alfabet tytułów)
149.proza: Łotocki Bronisław: Kariera pana Nowaka. Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 209-227  szczegóły 
150.proza: Łotocki Bronisław: Trzy opowiadania [z tego cyklu:] Doktor Smerek. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 180-183  szczegóły 
151.proza: Łotocki Bronisław: Trzy opowiadania [z tego cyklu:] Dziad z pasażu Andreollego. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 183-188  szczegóły 
152.proza: Łotocki Bronisław: Trzy opowiadania [z tego cyklu:] Jak wybierałem się na wojnę. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 175-179  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Majewski Leszek
    wiersze (alfabet tytułów)
153.wiersz: Majewski Leszek: Lwowskie Boże Narodzenie. Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 177-178  szczegóły 
154.wiersz: Majewski Leszek: Nieznana dziewczyno z Łąckiego.... Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 178-179  szczegóły 
155.wiersz: Majewski Leszek: Przegapione szczęście. Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 181  szczegóły 
156.wiersz: Majewski Leszek: Zupełnie inne sprawy. Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 179-180  szczegóły 
  Mańkowski Piotr
157.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Książki o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 338-340  szczegóły 
  Masior Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
158.wiersz: Masior Jerzy: Cmentarz Łyczakowski. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 143  szczegóły 
159.wiersz: Masior Jerzy: Grobowiec hrabiny Zamojskiej. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 144  szczegóły 
160.wiersz: Masior Jerzy: Jezioro łez. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 145  szczegóły 
161.wiersz: Masior Jerzy: Nazaretanki. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 121  szczegóły 
162.wiersz: Masior Jerzy: Przestrzeń. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 124  szczegóły 
163.wiersz: Masior Jerzy: Rocznice. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 145  szczegóły 
164.wiersz: Masior Jerzy: Śladami szyn. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 122  szczegóły 
165.wiersz: Masior Jerzy: Ta gwiazda. Rocznik Lwowski 1998 t. 1997/1998 s. 144  szczegóły 
166.wiersz: Masior Jerzy: Tylko jeszcze na Listopada. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 123  szczegóły 
167.wiersz: Masior Jerzy: U Ormian. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 125  szczegóły 
168.wiersz: Masior Jerzy: Uliczny pejzaż. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 126  szczegóły 
  Mazan Leszek
169.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: A.H.: Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 352  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
170.artykuł: Starnawski Jerzy: Zarys dziejów sławy i naukowego poznawania Mickiewicza w środowisku lwowskim. Część I. Do założenia Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w 1887 roku. Rocznik Lwowski 1996 r. 1995/1996 s. 17-29  szczegóły 
  Mikulińska-Korczyńska Aurelia
171.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: B.B.: Rocznik Lwowski 1991 r. 1991 s. 216  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niemcowa Henryka
    proza (alfabet tytułów)
172.proza: Niemcowa Henryka: Gdy na cytadeli moreli kwitnęli. Rocznik Lwowski 1996 r. 1995/1996 s. 155-178  szczegóły 
  Nowak Zdzisław
173.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wasylkowski Janusz: Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 349-350  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Olbromski Mariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
174.wiersz: Olbromski Mariusz: Chwila w Podhorcach. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 174  szczegóły 
175.wiersz: Olbromski Mariusz: Dokąd, Pani Łaskawa.... Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 167  szczegóły 
176.wiersz: Olbromski Mariusz: Elegia drohobycka. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 192  szczegóły 
177.wiersz: Olbromski Mariusz: Elegia zbaraska. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 191  szczegóły 
178.wiersz: Olbromski Mariusz: Homagium Leopoli (1893) [z tego cyklu:] Fotograf (1-2) (Jerzemu Borysowskiemu). Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 166  szczegóły 
179.wiersz: Olbromski Mariusz: Homagium Leopoli (1893) [z tego cyklu:] Homagium Leopoli. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 168  szczegóły 
180.wiersz: Olbromski Mariusz: Homagium Leopoli (1893) [z tego cyklu:] Jan Matejko: Portret dzieci artysty. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 165  szczegóły 
181.wiersz: Olbromski Mariusz: Homagium Leopoli (1893) [z tego cyklu:] Noc (Waleremu Bortiakowowi). Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 165  szczegóły 
182.wiersz: Olbromski Mariusz: Homagium Leopoli (1893) [z tego cyklu:] Rozmowa o zmierzchu. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 163  szczegóły 
183.wiersz: Olbromski Mariusz: Homagium Leopoli (1893) [z tego cyklu:] Spojrzenie. Rocznik Lwowski 1998 r. 1007/1998 s. 164  szczegóły 
184.wiersz: Olbromski Mariusz: Homagium Leopoli (1893) [z tego cyklu:] W blasku chwili. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 166  szczegóły 
185.wiersz: Olbromski Mariusz: Homagium Leopoli (1893) [z tego cyklu:] W Drohobyczu. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 168  szczegóły 
186.wiersz: Olbromski Mariusz: Homagium Leopoli (1893) [z tego cyklu:] W katedrze. Rocznik Lwowski 1998 t. 1997/1998 s. 164  szczegóły 
187.wiersz: Olbromski Mariusz: List do prof. Mieczysława Gębarowicza. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 170  szczegóły 
188.wiersz: Olbromski Mariusz: Na Łyczakowskiej 55 (Pamięci Zbigniewa Herberta). Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 172  szczegóły 
189.wiersz: Olbromski Mariusz: Nad brzegami Atlantydy. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 190  szczegóły 
190.wiersz: Olbromski Mariusz: Podróżny (Zbigniewowi Chrzanowskiemu). Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 189  szczegóły 
191.wiersz: Olbromski Mariusz: Tylko kilka taktów. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 173  szczegóły 
192.wiersz: Olbromski Mariusz: W kamienicy królewskiej. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 169  szczegóły 
193.wiersz: Olbromski Mariusz: W katedrze łacińskiej. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 168  szczegóły 
194.wiersz: Olbromski Mariusz: W krainie Ikwy [z tego cyklu:] Czarodziejska Góra. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 248  szczegóły 
195.wiersz: Olbromski Mariusz: W krainie Ikwy [z tego cyklu:] Deklaracja celna. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 250  szczegóły 
196.wiersz: Olbromski Mariusz: W krainie Ikwy [z tego cyklu:] Fortepian. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 243  szczegóły 
197.wiersz: Olbromski Mariusz: W krainie Ikwy [z tego cyklu:] Grób Salomei. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 244  szczegóły 
198.wiersz: Olbromski Mariusz: W krainie Ikwy [z tego cyklu:] Jesienne impresje. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 249  szczegóły 
199.wiersz: Olbromski Mariusz: W krainie Ikwy [z tego cyklu:] Podróż do źródeł Ikwy. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 239  szczegóły 
200.wiersz: Olbromski Mariusz: W krainie Ikwy [z tego cyklu:] Schody liceum. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 246  szczegóły 
201.wiersz: Olbromski Mariusz: W krainie Ikwy [z tego cyklu:] Święto ulicy Słowackiego. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 245  szczegóły 
202.wiersz: Olbromski Mariusz: W krainie Ikwy [z tego cyklu:] W dworku krzemienieckim. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 241  szczegóły 
203.wiersz: Olbromski Mariusz: W krainie Ikwy [z tego cyklu:] W kościele parafialnym. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 242  szczegóły 
204.wiersz: Olbromski Mariusz: W krainie Ikwy [z tego cyklu:] W zachwyceniu (Ricie Giecewicz opiekunce pamiątek po Słowackim). Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 240  szczegóły 
205.wiersz: Olbromski Mariusz: W krainie Ikwy [z tego cyklu:] Wieczerza (Pani Irenie Sandeckiej). Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 247  szczegóły 
206.wiersz: Olbromski Mariusz: W poszukiwaniu zagubionych miejsc. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 171  szczegóły 
207.wiersz: Olbromski Mariusz: Z Góry Bony. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 190-191  szczegóły 
  Opałek Mieczysław
208.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wasylkowski Janusz: Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 348-349  szczegóły 
  Otko Natalia
209.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rodowska Krystyna: Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 330-333  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Piotrowski Andrzej Czcibor
    wiersze (alfabet tytułów)
210.wiersz: Piotrowski Andrzej Czcibor: Autoportret w malinowej koszuli. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 172-173  szczegóły 
211.wiersz: Piotrowski Andrzej Czcibor: Autoportret z klepsydrą. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 174  szczegóły 
212.wiersz: Piotrowski Andrzej Czcibor: Autoportret z ojcem i wysokim zamkiem. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 171  szczegóły 
213.wiersz: Piotrowski Andrzej Czcibor: To miasto. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 155-157  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
214.proza: Czcibor-Piotrowski Andrzej: W blasku Sary. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 147-161  szczegóły 
  Piotrowski Czesław
215.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbkowski Henryk: Rocznik Lwowski 1996 r. 1995/1996 s. 266-267 (not....) szczegóły 
  Pleban Józef
216.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbkowski Henryk: Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 354 (not....) szczegóły 
  Pruszyńska Anna
217.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: A.M.: Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 279-280  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Ragankiewicz Janusz
    proza (alfabet tytułów)
218.proza: Ragankiewicz Janusz: Wypędzeni. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 159-176  szczegóły 
  Rodowska Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
219.wiersz: Rodowska Krystyna: Czyjaś ciemna dłoń. Rocznik Lwowski 1991 r. 1991 s. 105-107  szczegóły 
220.wiersz: Rodowska Krystyna: Wielką mi uczyniłeś podróż (fragment poematu). Rocznik Lwowski 1991 r. 1991 s. 107-109  szczegóły 
  Rogowski Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
221.wiersz: Rogowski Stanisław: Cmentarz odkupionych. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 123  szczegóły 
222.wiersz: Rogowski Stanisław: Don Kichot. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 133-134  szczegóły 
223.wiersz: Rogowski Stanisław: Hymn PKA Slavia. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 129  szczegóły 
224.wiersz: Rogowski Stanisław: Marsz godzin powszednich. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 119  szczegóły 
225.wiersz: Rogowski Stanisław: Noc kolorowa - gaudeamus. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 126-127  szczegóły 
226.wiersz: Rogowski Stanisław: Pieśń bumlowa Slavii. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 128  szczegóły 
227.wiersz: Rogowski Stanisław: Pieśń o Bacchusie i Neptunie. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 127-128  szczegóły 
228.wiersz: Rogowski Stanisław: Tęsknota do wiersza (I, VIII). Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 133  szczegóły 
229.wiersz: Rogowski Stanisław: Zielone miasto. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 116-117 (z faks. rękopisu wiersza, s. 122...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
230.artykuł: Popławski Zbysław: Stanisław Rogowski - poeta Polski walczącej (1911 Czortków - 1940 Oświęcim). Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 115-135  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sawicki Feliks
231.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbkowski Henryk: Rocznik Lwowski 1996 r. 1995/1996 s. 268-269  szczegóły 
  Schlechter Emanuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
232.artykuł: Lerski Tomasz: Emanuel Schlechter (Wspomnienie o autorze lwowskich piosenek). Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 101-107  szczegóły 
  Semkowicz Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
233.artykuł: Bukowska Elżbieta: Aleksander Semkowicz. Introligator, mickiewiczolog, bibliofil, senator. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 79-93  szczegóły 
  Skalski Teofil
234.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbkowski Henryk: Rocznik Lwowski 1996 r. 1995/1996 s. 265 (not....) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
235.artykuł: Starnawski Jerzy: Lwów jako Mekka w badaniach nad Słowackim. Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 114-130 (o wyjątkowym znaczeniu Lwowa w badaniach nad życiem i twórcz. Juliusz...) szczegóły 
  Smolana Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
236.wiersz: Smolana Anna: Piaski lwowskie. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 220  szczegóły 
237.wiersz: Smolana Anna: Ulica Łyczakowska. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 219  szczegóły 
  Sobków Michał
    proza (alfabet tytułów)
238.proza: Sobków Michał: Koropiec nad Dniestrem 1425-1992. Rocznik Lwowski 1996 r. 1995/1996 s. 195-230  szczegóły 
  Stokłosa Jerzy
    proza (alfabet tytułów)
239.proza: Stokłosa Jerzy: Mańcia. Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 203-209  szczegóły 
  Szolginia Witold
240.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hollanek Adam: Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 345-346 (nazwisko autora błędnie: Adam Hollnek...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
241.zgon: J.W.: Witold Szolginia (1923-1996). Rocznik Lwowski 1996 r. 1995/1996 s. 231-233 (zmarł: 30 VI 1996, wspomn., z fot. Witolda Szolginia...) szczegóły 
  Szulcowa Maria Halina
    wiersze (alfabet tytułów)
242.wiersz: Szulcowa Maria Halina: Na konferencję krymską. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 250  szczegóły 
243.wiersz: Szulcowa Maria Halina: Rodzinnemu miastu - Zbarażowi. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 251  szczegóły 
244.wiersz: Szulcowa Maria Halina: Zima w Zbarażu. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 249  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Śliwiak Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
245.wiersz: Śliwiak Tadeusz: Lwowskie zaduszki. Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 157  szczegóły 
246.wiersz: Śliwiak Tadeusz: Lwów. Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 157  szczegóły 
247.wiersz: Śliwiak Tadeusz: Mój Lwów. Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 157  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tyrowicz Marian
248.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tolu z Łyczakowa : Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 277  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wachowicz Barbara
249.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mierzejewski Andrzej: Rocznik Lwowski 1996 r. 1995/1996 s. 275  szczegóły 
  Wajda Kazimierz Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
250.wiersz: Wajda Kazimierz Jan: Gródeckie kwiaty. Rocznik Lwowski 1996 r. 1995/1996 s. 179-193  szczegóły 
  Wasilewski Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
251.artykuł: Jakubowska Urszula: Lwowskie lata Zygmunta Wasilewskiego (1902-1915). Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 75-95  szczegóły 
  Wasylkowski Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
252.wiersz: Wasylkowski Janusz: Gdzie byłeś wtedy. Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 183  szczegóły 
253.wiersz: Wasylkowski Janusz: Leopolis semper. Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 185  szczegóły 
254.wiersz: Wasylkowski Janusz: Lwów I (Chcą abyśmy nie pamiętali...). Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 179  szczegóły 
255.wiersz: Wasylkowski Janusz: Lwów II (Nie zapomnieć tego...). Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 180  szczegóły 
256.wiersz: Wasylkowski Janusz: Nasza Jerozolima. Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 181  szczegóły 
257.wiersz: Wasylkowski Janusz: Powrót. Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 182  szczegóły 
258.wiersz: Wasylkowski Janusz: Są słowa. Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 177-178  szczegóły 
259.wiersz: Wasylkowski Janusz: Wizyta. Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 184  szczegóły 
  Wilczur Jacek Edward
260.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (jaw.): Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 282  szczegóły 
  Wittlin Józef
261.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Białas Bartłomiej: Rocznik Lwowski 1991 r. 1991 s. 210-211  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zbierzchowski Henryk
262.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mierzejewski Andrzej: Książki o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 331-332  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
263.artykuł: Podworska Sillitoe Krystyna: Wspomnienia wnuczki Henryka Zbierzchowskiego. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 127-164 (z licznymi ilustracjami i fragm. wierszy Henryka Zbierzchowskiego...) szczegóły 
264.artykuł: Waszczuk Witold: Ostatni mohikanin lwowskiej cyganerii. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 35-72 (o twórczości oraz legendzie literackiej i środowiskowej pisarza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żur Leon
265.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbkowski Henryk: Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 355 (not....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Słotwiński Józef
    proza (alfabet tytułów)
266.proza: Słotwiński Józef: Widziane z balkonu. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 140-150 (gawęda...) szczegóły 
  Smochowski Witalis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
267.artykuł: Wasylkowski Janusz: Dwa listy. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 137-141 (przyczynek biograficzny...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Architektura teatralna
268.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miśkowiec Maciej: Książki o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 332-336  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr polski za granicą / Ukraina (od 1991; teatr polski za granicą) / Ukraina (od 1991; teatr polski za granicą) - repertuar
     Lwów: Polski Teatr Ludowy (Teatr Polski) we Lwowie
    artykuły (alfabet autorów)
269.artykuł: Masalska Irena: Polacy w dzisiejszym Lwowie. Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 171-198 (m. in. o Polskim Teatrze Ludowym...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr polski za granicą / Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich(teatr polski za granicą) / Ukraina (teatr polski za granicą) / Ukraina (teatr polski za granicą) - repertuar
    artykuły (alfabet autorów)
270.artykuł: Olbromski Mariusz: Reduta polskiej kultury w 45-lecie polskiego teatru we Lwowie. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 261-266 (refleksje nt. przedstawień Teatru Polskiego we Lwowie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Historia radia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
271.artykuł: Budzyński Wiktor: Prawda o "Lwowskiej Fali". Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 59-65 (pogadanka wygłoszona w 1968 r. w radio BBC w Londynie przez kierownika...) szczegóły