PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Postmodernizm: fakty i znaki zapytania. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 5-17  szczegóły 
2.artykuł: Rzońca Wiesław: Romantyczne korzenie dekonstrukcjonizmu. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 19-28  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Szturc Włodzimierz: Wśród fabuł ironicznie zawikłanych. Od romansu hellenistycznego do "Orlanda szalonego" Ariosta. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 81-90  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Ślaski Jan: Z dziejów inspiracji włoskich w wersyfikacji polskiej (Od Kochanowskiego do Młodej Polski). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 47-60  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Straus Grażyna: Nieprofesjonalne kryteria wartościowania lektur. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 97-104  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Dedecius Karl: Wieland, Horacy i my (Czesławowi Hernasowi). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 3-9 (uwagi o wzorach przekładu...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kasprzyk Krystyna: Studia polonistyczne Fabre'a (Prezentacja książki na wieczorze wspomnień 4 grudnia 1995 r.). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 171-174  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Borkowska Grażyna: "Wstań, siostro! Wstań!" - polska proza kobieca (1840-1918). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 51-61  szczegóły 
9.artykuł: Ślaski Jan: Z dziejów inspiracji włoskich w wersyfikacji polskiej (Od Kochanowskiego do Młodej Polski). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 47-60  szczegóły 
10.artykuł: Treugutt Stefan: Literatura - społeczeństwo - tradycja. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 5-14  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Czyż Antoni: Bycie w tekstach dawnych. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 3-18 (refleksje o pracy nad tekstami staropolskimi...) szczegóły 
12.artykuł: Dziechcińska Hanna: Miejsce przekazu pamiętnikarskiego w kulturze dawnej Polski. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 3-14  szczegóły 
13.artykuł: Kotarski Edmund: Morze Sarmatów. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 25-36 (sarmacka wizja morza, m.in. w utworach autorów: Marcin Borzymowski, Ja...) szczegóły 
14.artykuł: Pelc Janusz: Dynamika rozwoju literatury polskiej od XIV do połowy XVIII wieku w kontekście dziejów literatur słowiańskich. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 3-16  szczegóły 
15.artykuł: Rytel Jadwiga: Z problemów barokowej groteski. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 39-45 (dot. groteski sowizdrzalskiej...) szczegóły 
16.artykuł: Starnawski Jerzy: Od tekstu anonimowego do tekstów. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 17-23 (dot. głównie pisarzy okresu średniowiecza, m.in. Galla Anonima, Jana O...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Marinelli Luigi: Rok 1795 a historycy literatury. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 113-125 (poglądy historyków literatury na rok 1795 i jego znaczenia dla periody...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Hoffmann-Piotrowska Ewa: Teatralizacja życia w Kole Sprawy Bożej. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 131-150  szczegóły 
19.artykuł: Marinelli Luigi: Rok 1795 a historycy literatury. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 113-125 (poglądy historyków literatury na rok 1795 i jego znaczenia dla periody...) szczegóły 
20.artykuł: Pieróg Agata: Sądy o Mickiewiczu, Słowackim i Krasińskim w dwu listach do Leonarda Niedźwieckiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2003 r. 37 (2002) s. 91-98 (z tekstami listów do Leonarda Niedźwieckiego: od Walentego Sewruka z 1...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Ceccherelli Andrea: Leopardi w Młodej Polsce (Rzeczywistość i wyobraźnia w kręgu intertekstualności). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 133-152 (formy i rezultaty obecności twórczości poety w okresie Młodej Polski...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Niewiadowski Andrzej: "Niepotrzebne drzewo z wiecznym szumem". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 75-88 (o obecności elementów romantycznych w literaturze współczesnej...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Poradecki Jerzy: Zakorzenieni w słowie. Emigracja a ewolucja języka poezji. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 33-44 (dot. m.in. twórczości poetów: Józef Łobodowski, Jan Lechoń, Czesław Mi...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Kubaszewski Cezary: Eksperymenty narracyjne debiutantów lat osiemdziesiątych. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 87-95 (m.in. nt. powieści pisarzy: Tadeusz Siejak, Marek Słyk, Piotr Szewc...) szczegóły 
25.artykuł: Wysłouch Seweryna: Gogolowska kancelaria czyli współczesna powieść o rządzącej elicie. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 45-55 (m.in. nt. powieści autorów: Jerzy Putrament, Władysław Machejek, Wacła...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Cyranowicz Maria: Cztery typy rzeczywistości (O poetach urodzonych w latach siedemdziesiątych). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997 r. 31 (1996) s. 97-106 (nt. twórczości poetów: Roman Dziadkiewicz, Roman Honet, Wojciech Kuczo...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalczyk Andrzej St.: Jerzy Giedroyc (1906-2000). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2001 r. 35 (2000) s. 171-177 (dot. powstania i działalności Instytutu; art. z okazji śmierci założyc...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Majchrowski Jerzy: O lektoratach języka polskiego na konferencji polonistów zagranicznych w Warszawie w dniach 5-6 września 1938 roku. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 153-166  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (doktoraty h.c.)
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Libera Zdzisław: Przemówienie wygłoszone na spotkaniu z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim z okazji wręczenia mu dyplomu członka honorowego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w dniu 1 czerwca 1994 roku. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 149-152  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Warszawski (doktoraty h.c.)
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Drewnowski Tadeusz: Różewicz zmienny - Różewicz ten sam. (Laudacja wygłoszona na uroczystości wręczenia Poecie dyplomu doktora honoris causa). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 9-14  szczegóły 
artykuł: Różewicz Tadeusz: Przemówienie Tadeusza Różewicza na uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 4 kwietnia 2001 r.. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 5-8  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Konkursy (organizacja nauki o literaturze)
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komunikat Komisji Konkursowej. Konkurs prac magisterskich na temat życia i twórczości A. Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 192 (wyniki...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
32.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzeska-Smerkowa Teresa: Protokół Zjazdu delegatów Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Tarnowie 23 IX 1989 r. (Skrót). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 142-146  szczegóły 
artykuł: Kordaczuk Wiesława: Zjazd delegatów Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza - pierwszy w drugim 100-leciu istnienia Towarzystwa. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 146-148  szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zjazd Towarzystwa Literackiego w Gdańsku. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 147-158  szczegóły 
34.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szetela Czesława: Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Rzeszowie. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 179-182  szczegóły 
35.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwiatkowska Agnieszka: Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 183-186  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Bakuła Bogusław: Poznań. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 144-145 (nt. obchodów 100-lecia Towarzystwa w oddz. w Poznaniu...) szczegóły 
37.artykuł: Członkowie honorowi Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza powołani na kolejnych zjazdach towarzystwa. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 155-158  szczegóły 
38.artykuł: Dąbrowska Zofia: Wykaz odczytów wygłoszonych w Oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1991 do 30 czerwca 1993 roku. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 132-142  szczegóły 
39.artykuł: Fac Krystyna: Elbląg. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 143 (nt. obchodów 100-lecia Towarzystwa w oddz. w Elblągu...) szczegóły 
40.artykuł: Fita Stanisław: Rola Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w rozwoju badań nad Mickiewiczem i upowszechnianiu dzieł poety. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 75-84  szczegóły 
41.artykuł: Klepacka Włodzimiera: Przemyśl. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 145-146 (nt. obchodów 100-lecia Towarzystwa w oddz. w Przemyślu...) szczegóły 
42.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza za okres: wrzesień 1998 - wrzesień 2001. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 139-148  szczegóły 
43.artykuł: Król Joanna: Wykaz odczytów wygłoszionych w oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 stycznia 1998 do 31 grudnia 1998. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) s. 169-179  szczegóły 
44.artykuł: Król Joanna: Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1994 do 31 grudnia 1995. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 184-197  szczegóły 
45.artykuł: Król Joanna: Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 stycznia 1996 do 31 grudnia 1996. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997 r. 31 (1996) s. 179-186  szczegóły 
46.artykuł: Król Joanna: Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 stycznia 1997 do 31 grudnia 1997. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 193-198  szczegóły 
47.artykuł: Król Joanna: Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 stycznia 1999 do 31 grudnia 1999. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2001 r. 35 (2000) s. 163-170  szczegóły 
48.artykuł: Król Joanna: Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach towarzystwa w okresie od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2000. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 159-168  szczegóły 
49.artykuł: Kryda Barbara: Sprawozdanie z działalności TLiAM w latach 1990-1992. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 143-147  szczegóły 
50.artykuł: Kryda Barbara: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w latach 1986-1989. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 137-142  szczegóły 
51.artykuł: Kryda Barbara: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza za rok 1987. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 150-152  szczegóły 
52.artykuł: Kryda Barbara: Sprawozdanie z pracy Zarządu Głównego i Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (1992-1995). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 174-179  szczegóły 
53.artykuł: Kryda Barbara: Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza za rok 1990 (od X 1989 do XI 1990). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 127-129  szczegóły 
54.artykuł: Kryda Barbara: Sylwetki członków honorowych Towarzystwa wybranych 25 X 1986 roku. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 139-142 (Karl Dedecius, Władysław Floryan, Sante Graciotti, Artur Hutnikiewicz,...) szczegóły 
55.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Komisja Komparatystyczna Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (1980-1993). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 153-155  szczegóły 
56.artykuł: Lachendro Jan W.: Bielsko-Biała. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 142-143 (nt. obchodów 100-lecia Towarzystwa w oddziale w Bielsku-Białej...) szczegóły 
57.artykuł: Lachendro Jan W.: Sprawozdanie ze zjazdu prezesów oddziałów. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 148-150  szczegóły 
58.artykuł: Magnuszewski Władysław: Zielona Góra. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 147 (nt. obchodów 100-lecia Towarzystwa w oddz. w Zielonej Górze...) szczegóły 
59.artykuł: Molenda Halina: Kalisz. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 143 (nt. obchodów 100-lecia Towarzystwa w oddziale w Kaliszu...) szczegóły 
60.artykuł: Oświadczenie Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w sprawie sytuacji w szkole, w nauce i życiu zbiorowym. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 189-191  szczegóły 
61.artykuł: Pewca Genowefa: Pabianice. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 143-144 (nt. obchodów 100-lecia Towarzystwa w oddziale w Pabianicach...) szczegóły 
62.artykuł: Skład Zarządu Głównego, Głownej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 183-184  szczegóły 
63.artykuł: Szwoch Ryszard: Starogard Gdański. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 146-147 (nt. obchodów 100-lecia Towarzystwa w oddziale w Starogardzie Gdańskim...) szczegóły 
64.artykuł: Szypowska Irena: Sprawozdanie z Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 149-151  szczegóły 
65.artykuł: Władze Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza wybrane na Zjeździe Delegatów w Poznaniu w dniach 25-27 września 1998. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 187-188 (prezes: Teresa Kostkiewiczowa...) szczegóły 
66.artykuł: Władze Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza wybrane na Zjeździe Delegatów w Białymstoku w dniach 28-30 IX 2001. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 153-154  szczegóły 
67.artykuł: Wojciechowski Ryszard: Na przedprożu XXI wieku (Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w latach 1995-1998 złożone dnia 25 IX 1998 r. w pierwszym dniu obrad zjazdu delegatów oddziałów Towarzystwa w Poznaniu). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 173-181  szczegóły 
68.artykuł: Wójcicka Zofia: Szczecin. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 147 (nt. obchodów 100-lecia Towarzystwa w oddz. w Szczecinie...) szczegóły 
69.artykuł: Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1986 do 31 grudnia 1987 roku. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 153-164  szczegóły 
70.artykuł: Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1989 do 30 czerwca 1990 roku. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 129-138  szczegóły 
71.artykuł: Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1993 do 31 czerwca 1994. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 156-163  szczegóły 
72.artykuł: Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 stycznia 1988 do 30 czerwca 1989 r.. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 148-160  szczegóły 
73.artykuł: Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach towarzystwa w okresie od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2003 r. 37 (2002) s. 163-170  szczegóły 
74.artykuł: Wysłouch Seweryna: Ludwik Mikusiński (1917-1998). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 203-207  szczegóły 
75.artykuł: Z listów do Zarządu Głównego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 123-126 (listy od: Claude Backvis (1990), Daniel Beauvois (1990), Maria Danile...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
76.artykuł: Chrząstowska Bożena: Współczesne czytanie poezji w szkole. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 97-111  szczegóły 
77.artykuł: Szypowska Irena: Mickiewicz we współczesnej szkole (Wprowadzenie do dyskusji). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 59-74  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Lektury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
78.artykuł: Sybilska Katarzyna: "Oda do młodości" - miejsca wspólne. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2001 r. 35 (2000) s. 153-161 (dot. uwarunkowań rezygnacji z obecności "Ody do młodości" Adama Mickie...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sybilska Katarzyna: "Oda do młodości" - miejsca wspólne. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2001 r. 35 (2000) s. 153-161 (dot. uwarunkowań rezygnacji z obecności "Ody do młodości" Adama Mickie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
80.artykuł: Furgała Małgorzata, Mackiewicz Grażyna, Noetzel Olga Bożena: Co znaczą Itaki, czyli jak uczyć rozumienia tekstów kultury. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2003 r. 37 (2002) s. 135-140 (omówienie podręczników z serii "Do Itaki"...) szczegóły 
81.artykuł: Kmiecińska-Pawłowska Elżbieta: "Ślad na fali" jako przewodnik po świecie literatury i kultury. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2003 r. 37 (2002) s. 129-133 (omówienie podręczników z serii "Ślad na fali"...) szczegóły 
82.artykuł: Łukasik Ewa: Ocena podręczników dla gimnazjum wydawnictwa WSiP. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2003 r. 37 (2002) s. 123-128  szczegóły 
83.artykuł: Maćkowska Anna: Podręczniki gimnazjalne w opinii nauczycieli. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2003 r. 37 (2002) s. 99-118 (porównanie podręczników programów "Zrozumieć słowo", "Do Itaki", "To l...) szczegóły 
84.artykuł: Świderska Elżbieta: Podręczniki do języka polskiego w gimnazjum. Ocena aktualnej sytuacji. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2003 r. 37 (2002) s. 119-122  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
85.wiersz: Do czytelnika paskudnika. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 46  szczegóły 
86.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wroczyński Tomasz: Literackie dziedziczenie "Bogurodzicy". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. (m.in. w twórcz. Juliusza Słowackiego, Kornela Ujejskiego i Krzysztofa ...) szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piacentini Marcello: Z Kolonii do Moskwy: o pewnej wędrówce Trzech Króli między XIV a XVI wiekiem. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 19-35 (o polskim przekładzie anonimowego tekstu "Historia Trium Regum", powst...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura wieku XIX i początku wieku XX (do 1918) (utwory anonimowe)
    wiersze (alfabet tytułów)
88.wiersz: Sonet dekadencki. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 22  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Andrzejewski Jerzy
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szydłowska-Brykczyńska Waleria: Uciekać, ale dokąd? (O "Popiele i diamencie" Jerzego Andrzejewskiego). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 79-85  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bagiński Paweł
    zgon (alfabet autorów)
90.zgon: Libera Zdzisław: Paweł Bagiński 1909-1992. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 181-182 (zmarł: 29 X 1992; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Białoszewski Miron
    wiersze (alfabet tytułów)
91.wiersz: Białoszewski Miron: Szkoła śpiewu. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 64  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
92.artykuł: Falkowski Stanisław: Muzyka sfer ziemskich (O niektórych funkcjach motywów muzycznych w poezji Białoszewskiego). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 57-63  szczegóły 
93.artykuł: Falkowski Stanisław: "Trzeba więcej uważać." Mirona Białoszewskiego szkoła skupienia. (Pamięci Przemysława Brykalskiego). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2003 r. 37 (2002) s. 3-30  szczegóły 
  Bogusławski Wojciech
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Klimowicz Mieczysław, Siemion Ignacy Z.: Echa krakowskie w "Cudzie mniemanym" Bogusławskiego. Bardos i machina elektryczna. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 73-88  szczegóły 
  Borowski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
95.artykuł: Buryła Sławomir: Nim przyszło zmęczenie. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2001 r. 35 (2000) s. 53-68 (dot. opowiadań oświęcimskich...) szczegóły 
  Broniewski Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
96.artykuł: Lam Andrzej: Broniewski w środku życia. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 11-24 (charakterystyka poezji Władysława Broniewskiego tworzonej w dojrzałym ...) szczegóły 
  Buczkowski Leopold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
97.artykuł: Buryła Sławomir: Leopold Buczkowski - kilka uwag o kreacji, nowatorstwie i samotności. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2003 r. 37 (2002) s. 31-46  szczegóły 
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sioma Radosław: O "Wertepach" Leopolda Buczkowskiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2003 r. 37 (2002) s. 47-59 (dot. biografii i zagadnienia autonomii twórczej...) szczegóły 
  Bukowski Andrzej
    zgon (alfabet autorów)
99.zgon: Data Jan: Andrzej Bukowski (1911-1997). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 191-194 (zmarł: 14 II 1997; wspomnienie pośmiertne; z portretem...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czeczot Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
100.wiersz: Czeczot Jan: Alleluja Wstał pan kwiecień.... Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 56  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
101.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borkowska Grażyna: "Dzienniki" Zofii Nałkowskiej i "Dzienniki" Marii Dąbrowskiej. Lektura porównawcza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 43-53  szczegóły 
  Dembowski Edward
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
102.artykuł: Grabowska Maria: Edwarda Dembowskiego "Oda do młodości". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 113-119 (nt. inspiracji Edwarda Dembowskiego "Odą do młodości" Adama Mickiewicz...) szczegóły 
  Dygat Stanisław
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trepte Hans-Christian: "Jezioro Bodeńskie" Dygata wobec tradycji romantycznej. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 99-108  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fiszman Samuel
    zgon (alfabet autorów)
104.zgon: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Samuel Fiszman (1914-1999). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) s. 187-189 (zmarł: 10 XII 1999; wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Floryan Władysław Leopold
    zgon (alfabet autorów)
105.zgon: Inglot Mieczysław: Prof. dr Władysław Floryan. 16 X 1907 - 2 III 1991. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 161-164 (zmarł: 2 III 1991; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gałczyński Konstanty Ildefons
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
106.artykuł: Pawlukiewicz Ryszard: Bukiet "Lilii" Gałczyńskiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 89-98 (o inspiracji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego wierszem "Lilie" Adam...) szczegóły 
  Garczyński Stefan (1805-1833)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
107.artykuł: Szeląg Zdzisław: Mickiewicz współautorem nekrologu Stefana Garczyńskiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 117-121  szczegóły 
nawiązanie: Szeląg Zdzisław: Uzupełnienia do artykułu. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 164  szczegóły 
  Gombrowicz Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
108.artykuł: Fiała Edward: Gombrowicz i wolność. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2001 r. 35 (2000) s. 37-52 (dot. dążeń i rodzaju ograniczeń przekraczanych przez bohatera twórczoś...) szczegóły 
109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jarzębski Jerzy: Literatura jako forma istnienia (O "Dzienniku" Gombrowicza). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 63-75  szczegóły 
  Gomulicki Juliusz Wiktor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
110.artykuł: Matuszewski Ryszard: Róg obfitości czyli penetracje i predylekcje literackie i naukowe Juliusza Wiktora Gomulickiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) s. 147-154  szczegóły 
111.artykuł: Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) s. 143 (nota o uroczystym spotkaniu z jubilatem z okazji jego 90. rocznicy uro...) szczegóły 
112.artykuł: Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) s. 144 (tekst życzeń z okazji 90. rocznicy urodzin złożonych przez Zarząd Głów...) szczegóły 
113.artykuł: Stefanowska Zofia: Juliusz Wiktor Gomulicki wydawca Norwida. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) s. 145-146  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
114.ikonografia: Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) wkładka (fotografia...) szczegóły 
  Górnicki Łukasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
115.artykuł: Lichański Jakub Z.: Polemika Cypriana Norwida z Łukaszem Górnickim o ideał sztuki. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 69-76  szczegóły 
  Górski Konrad
    zgon (alfabet autorów)
116.zgon: Hutnikiewicz Artur: Pożegnanie Profesora. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 139-142 (zmarł: 11 IV 1990...) szczegóły 
  Grabowska Maria
    zgon (alfabet autorów)
117.zgon: Kopczyński Krzysztof: Maria Grabowska. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 161-164 (zmarła: 27 IV 1989...) szczegóły 
  Gretkowska Manuela
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
118.artykuł: Zieniewicz Andrzej: Postmodernizm jako socrealizm czyli Mauela Gretkowska na tle epoki. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 29-35  szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
119.artykuł: Walczak Grzegorz: Śmiertelne suknie Zuzanny. (Stylizacyjne zabiegi w poezji Stanisława Grochowiaka). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2001 r. 35 (2000) s. 69-81  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
120.artykuł: Lam Andrzej: Autobiograficzne role podmiotu w poezji Zbigniewa Herberta. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2001 r. 35 (2000) s. 3-10  szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bolecki Włodzimierz: "Dziennik pisany nocą" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 55-62  szczegóły 
  Hertel Maksymilian
    wiersze (alfabet tytułów)
122.wiersz: Hertel Maksymilian: Cisza dokoła, tylko Polski jęki.... Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 105-106 (wiersz na uroczystość otwarcia Towarzystwa Polskiego "Jedność" w (Chem...) szczegóły 
123.wiersz: Hertel Maksymilian: Do autora sonetu o "Smutnych rycerzach". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 127-131  szczegóły 
124.wiersz: Hertel Maksymilian: Do biesiadujących na grobach. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 86-87  szczegóły 
125.wiersz: Hertel Maksymilian: Do delegacji polskiej na pogrzeb Victora Hugo. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 100  szczegóły 
126.wiersz: Hertel Maksymilian: Do matki Polki. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 92  szczegóły 
127.wiersz: Hertel Maksymilian: Do mistrza. Z powodu poddańczego manifestu w petersburgskim czasopiśmie "Minuta". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 106-109  szczegóły 
128.wiersz: Hertel Maksymilian: Do modrookiej. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 126  szczegóły 
129.wiersz: Hertel Maksymilian: Dumka karnawałowa. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 122-125  szczegóły 
130.wiersz: Hertel Maksymilian: Fragmenta. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 121-122  szczegóły 
131.wiersz: Hertel Maksymilian: Gdy ludzkość przed bezprawiem.... Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 94-98 (wiersz wygłoszony w Paryżu 10 X 1884 r. na obchodach 23. rocznicy unii...) szczegóły 
132.wiersz: Hertel Maksymilian: Naprzód. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 116-118  szczegóły 
133.wiersz: Hertel Maksymilian: Nirwana. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 119  szczegóły 
134.wiersz: Hertel Maksymilian: Pożegnanie współtułacza. A. Z[danowicza]. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 134  szczegóły 
135.wiersz: Hertel Maksymilian: Prima aprilis. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 126  szczegóły 
136.wiersz: Hertel Maksymilian: Próby hamulca lipkowskiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 131-133  szczegóły 
137.wiersz: Hertel Maksymilian: P.S. do przesyłki do pani Duchlińskiej. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 114 (poprawnie nazwisko: Duchińska...) szczegóły 
138.wiersz: Hertel Maksymilian: Rady matematyczne dla panny Hanuli. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 133  szczegóły 
139.wiersz: Hertel Maksymilian: Sonet (Jeśli ci skrzydeł soklich nie stanie...). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 120-121  szczegóły 
140.wiersz: Hertel Maksymilian: Sonet za sonet. Towarzyszowi broni i tułaczki. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 118  szczegóły 
141.wiersz: Hertel Maksymilian: Sonety I (Dziwną parodią bytu...). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 119-120  szczegóły 
142.wiersz: Hertel Maksymilian: Sonety II (I po tej chwilce cierpień...). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 120  szczegóły 
143.wiersz: Hertel Maksymilian: Sponiewierana prawda czyli Dwie pierwsze prelekcje sławiańskiej literatury w Kolegium Francuskim w Paryżu. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 100-104  szczegóły 
144.wiersz: Hertel Maksymilian: Szczęść Boże! Na otwarcie nowego Towarzystwa, mającego złożyć Skarb Polski. Odpowiedź na odezwę Towarzystwa Robotników Polskich w Londynie z dnia 2 sierpnia 1885 r.. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 109-110  szczegóły 
145.wiersz: Hertel Maksymilian: [Śpiewak Kordiana]. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 98-99  szczegóły 
146.wiersz: Hertel Maksymilian: Toast dla dwóch pokoleń żegnających rok 1883. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 90-91  szczegóły 
147.wiersz: Hertel Maksymilian: Toast dla Róży. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 114  szczegóły 
148.wiersz: Hertel Maksymilian: Toast wygnańczy. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 87-90  szczegóły 
149.wiersz: Hertel Maksymilian: Wiersz do księgi zbiorowej na cześć W.K. Wójcickiego (Sewerynie Duchińskiej). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 111  szczegóły 
150.wiersz: Hertel Maksymilian: Wiersz. Łza i wstęga. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 112-113  szczegóły 
151.wiersz: Hertel Maksymilian: Wiersz za wiersz (Odpowiedź młodej krakowiance). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 115-116  szczegóły 
152.wiersz: Hertel Maksymilian: Z powodu Kraszewskiego [z tego cyklu:] Sonet II-gi. Do sądzonego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 93  szczegóły 
153.wiersz: Hertel Maksymilian: Z powodu Kraszewskiego [z tego cyklu:] Sonet III-ci. O skazanym. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 94  szczegóły 
154.wiersz: Hertel Maksymilian: Z powodu Kraszewskiego [z tego cyklu:] Sonet I-szy. Po aresztowaniu. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 93  szczegóły 
155.wiersz: Hertel Maksymilian: Zapytaj! (Posłanie do Diabła). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 110-111  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
156.artykuł: Makowski Stanisław: Maksymilian Hertel. Poeta nie znany. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 77-85  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iwaszkiewicz Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
157.wiersz: Iwaszkiewicz Jarosław: Mapa pogody 6 (Prawdziwa pogoda pod pękiem...). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 96  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
158.proza: Iwaszkiewicz Jarosław: Serenite [fragm.]. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 96  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
159.artykuł: Wroczyński Tomasz: O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 89-95  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jankowski Jerzy Edmund
    zgon (alfabet autorów)
160.zgon: Libera Zdzisław: Przemówienie nad grobem profesora Edmunda Jankowskiego (6 maja 1991). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 159-160 (zmarł: 26 IV 1991...) szczegóły 
  Janta-Połczyński Aleksander
    wiersze (alfabet tytułów)
161.wiersz: Janta-Połczyński Aleksander: Pieśń trampa. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 32  szczegóły 
162.wiersz: Janta-Połczyński Aleksander: Widzenie wiary. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 37  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
163.artykuł: Lam Andrzej: Bandera na opuszczonym statku (O poezji Aleksandra Janty). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 23-31  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaniowska-Lewańska Izabela
    zgon (alfabet autorów)
164.zgon: Leszczyński Grzegorz: Izabela Kaniowska-Lewańska (1908-1994). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 163-164 (zmarła: 1994; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Kochanowski Jan
165.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: Sen życia w "Trenie XIX" Jana Kochanowskiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 37-61  szczegóły 
  Korbut Gabriel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
166.artykuł: Kaupuż Anna: Kilka szczegółów do biografii Gabriela Korbuta. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 121-127  szczegóły 
  Korotaj Władysław
    zgon (alfabet autorów)
167.zgon: Szymańska Magdalena: Władysław Korotaj (1912-1994). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 179-180 (zmarł: 12 VIII 1994; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Kott Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
168.artykuł: Taborski Roman: Jan Kott 1914-2001. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2003 r. 37 (2002) s. 171-177 (sylwetka badacza; art. z okazji zgonu; z fot....) szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
169.artykuł: Goliński Zbigniew: Krasicki jako adresat literacki. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 89-112  szczegóły 
170.artykuł: Pokrzywniak Józef Tomasz: Czy prawdziwy geniusz pewny jest nieśmiertelności? O współczesnym czytaniu poezji Krasickiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 35-55  szczegóły 
171.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Kilka uwag o "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 3-10  szczegóły 
172.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Libera Zdzisław: "O edukacji do Xiężnej Sapieżyny J.A.W.X.L. Kilka uwag o poglądach Krasickiego na znaczenie edukacji młodzieży. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 63-71  szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
173.artykuł: Szczeglacka Ewa: Zygmunt Krasiński jako romantyczny czytelnik. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2003 r. 37 (2002) s. 81-90 (na podstawie korespondencji i esejów o literaturze; dot. również sądów...) szczegóły 
174.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: Okopy Świętej Trójcy. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 161-170 (opis wyglądu i usytuowania twierdzy; z fotografiami i planem twierdzy ...) szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
175.artykuł: Burkot Stanisław: Autor - narracja - czytelnik w prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 11-25  szczegóły 
176.artykuł: Krzysiak Urszula: Józef Ignacy Kraszewski w świetle korespondencji Pauliny Wilkońskiej. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 127-135  szczegóły 
  Krzyżanowski Julian
177.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rowiński Cezary: W stulecie urodzin profesora Juliana Krzyżanowskiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 129-131  szczegóły 
  Kubacki Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
178.artykuł: Szymanis Eligiusz: Wacław Kubacki jako badacz Mickiewicza (7 IX 1907 - 16 II 1992). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 155-159 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Kulczycka-Saloni Janina
    zgon (alfabet autorów)
179.zgon: Paczoska Ewa: Wspomnienie o profesor Janinie Kulczyckiej-Saloni. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 199-202 (zmarła: 26 VII 1998...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lechoń Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
180.wiersz: Lechoń Jan: Rozmowa z aniołem. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 40  szczegóły 
181.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Loth Roman: Nienapisany pamiętnik. Wątek wspomnieniowy w "Dzienniku" Jana Lechonia. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 31-42  szczegóły 
182.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Loth Roman: Lechoń, Mochnacki, historia. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 25-36  szczegóły 
  Lewański Ryszard Kazimierz
    zgon (alfabet autorów)
183.zgon: Kostkiewiczowa Teresa, Otwinowska Barbara: Ryszard Kazimierz Lewański (1918-1996). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 203-208 (zmarł: 30 V 1996; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Libera Zdzisław
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
184.tekst paraliteracki: Libera Zdzisław: [Wykład]. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 157-164 (podczas uroczystości odnowienia własnego doktoratu dnia 26 II 1998...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
185.artykuł: Aleksandrowicz Alina: Profesor Zdzisław Libera o "wieku świateł". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 165-172  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
186.ikonografia: Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) wkładka (portret...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
187.zgon: [Dedykowane pamięci Zdzisława Libery:] Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. Warszawa. R. 33: 1998. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 3 (zmarł: 26 III 1998...) szczegóły 
188.zgon: Zdzisław Libera 1913-1998. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 5 (zmarł: 26 III 1998; nota o zgonie; podpisany: Zarząd Główny Towarzystw...) szczegóły 
  Lipski Jan Józef
    zgon (alfabet autorów)
189.zgon: Loth Roman: Jan Józef Lipski (25 V 1926 - 10 IX 1991). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 166-170 (zmarł: 10 IX 1991; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Maciejewska Irena
    zgon (alfabet autorów)
190.zgon: Makowiecki Andrzej Z.: Irena Maciejewska (1930-1994). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 173-174 (zmarła: 8 IX 1994; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Maciejewski Jarosław
    zgon (alfabet autorów)
191.zgon: Chrząstowska Bożena: Jarosław Maciejewski (1924-1987). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 173-181 (zmarł: 28 X 1987...) szczegóły 
  Magnuszewski Józef
    zgon (alfabet autorów)
192.zgon: Rapacka Joanna: Józef Magnuszewski (1924-1994). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 169-171 (zmarł: 19 XII 1994; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Magnuszewski Władysław
    zgon (alfabet autorów)
193.zgon: Januszewicz Maria: Władysław Magnuszewski (1926-1996). (Przemówienie wygłoszone 25 kwietnia 1996 roku na uroczystości żałobnej ku czci ś.p. Profesora Władysława Magnuszewskiego, w gmachu łównym Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 199-201 (zmarł: 20 IV 1996...) szczegóły 
  Malczewski Antoni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
194.artykuł: Zieliński Tadeusz: Stronica o miłości i stronica o śmierci "a la polonaise". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997 r. 31 (1996) s. 143-164 (passim o rodzicach poety - Janie i Konstancji Malczewskich; artykuł w ...) szczegóły 
  Matuszewski Ryszard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
195.artykuł: Komendant Tadeusz: Moje podróże z Ryszardem Matuszewskim. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 135-138 (dot. biografii...) szczegóły 
196.artykuł: Lam Andrzej: Meandry pamięci. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 131-133 (dot. wspomnień i dorobku krytycznoliterackiego...) szczegóły 
197.artykuł: Spotkanie z Ryszardem Matuszewskim. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 129 (not. o spotkaniu w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszaw...) szczegóły 
  Mauersberger Adam
    zgon (alfabet autorów)
198.zgon: Libera Zdzisław: Adam Mauersberger. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 183-187 (zmarł: 3 IX 1988...) szczegóły 
  Mayenowa Maria Renata
    zgon (alfabet autorów)
199.zgon: Florczak Zofia, Pszczołowska Lucylla: Maria Renata Mayenowa. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 169-172 (zmarła: 7 V 1988...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
200.wiersz: Mickiewicz Adam: Alpuhara. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 66-69  szczegóły 
201.wiersz: Mickiewicz Adam: Lithuanian song. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 69-70  szczegóły 
202.wiersz: Mickiewicz Adam: Podróżni w Steblowie. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 146  szczegóły 
203.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymanis Eligiusz: Album Moszyńskiego - czyli drugi tom "Mickiewiczianów w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 123-128  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
204.artykuł: Barańczak Stanisław: Mistrz i majster. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 7-19 (o sztuce dobierania przez poetę dźwięków i słów...) szczegóły 
205.artykuł: Danilewiczowa Maria: W kręgu znajomych Mickiewicza z lat rosyjskich. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 57-83 (nt. Fredericka Chamiera; z jego listem do Marii Szymanowskiej z 1830; ...) szczegóły 
206.artykuł: Danilewicz-Zielińska Maria: "Mickiewicziana" i "Album Moszyńskiego". Głos na wieczorze Mickiewiczowskim w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie w dn. 17 X 1989 r.. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 65-75  szczegóły 
207.artykuł: Dopart Bogusław: "Zachować narodowi wierną pamiątkę..." Poezja Adama Mickiewicza jako język ofiar historii (Pamięci Stanisława Pigonia - w trzydziestą rocznicę śmierci). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 47-57  szczegóły 
208.artykuł: Grigorowa Margreta: Podróż do centrum wszechwiedzy w poetyckim myśleniu Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2001 r. 35 (2000) s. 99-107 (dot. problematyki poznania i towarzyszącego mu obrazu wody...) szczegóły 
209.artykuł: Gromadzki Juliusz: Mickiewicz i Chateaubriand. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2001 r. 35 (2000) s. 131-152 (dot. inspiracji dziełem Chateaubrianda...) szczegóły 
210.artykuł: Hoffmann-Piotrowska Ewa: Czy Mickiewicz "dał wiarę" Towiańskiemu?. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2001 r. 35 (2000) s. 83-98  szczegóły 
211.artykuł: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Pamięć i czas. Wokół elegijnych wierszy okresu wileńsko-kowieńskiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 93-114  szczegóły 
212.artykuł: Libera Leszek: "Don Carlos" [Friedricha Schillera] w tłumaczeniu Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997 r. 31 (1996) s. 113-133  szczegóły 
213.artykuł: Łukasiewicz Jacek: Czytanie Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 37-46 (odczytywanie twórczości poety przez Stanisława Brzozowskiego, Mieczysł...) szczegóły 
214.artykuł: Nesteruk Małgorzata: O co Słowacki spierał się z Mickiewiczem?. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) s. 111-120 (spór między poetami o wzorzec poezji i wzorzec poety na płaszczyźnie d...) szczegóły 
215.artykuł: Prejs Marek: Lubomirski, Mickiewicz, Freud, czyli o koncepcie suchego oceanu. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 78-80  szczegóły 
216.artykuł: Sławińska Irena: Chińscy miłośnicy Adama Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 145-148 (nt. zainteresowania chińskich pisarzy twórczością Adama Mickiewicza, m...) szczegóły 
217.artykuł: Szeląg Zdzisław: Półlegalne, utajnione pierwodruki i przedruki wierszy A. Mickiewicza w zaborze rosyjskim w latach 1834-1857. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 105-117  szczegóły 
218.artykuł: Szwed Anna: Narodziny mitu. (Mickiewicz w pierwszych publikacjach bułgarskich). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2001 r. 35 (2000) s. 109-129  szczegóły 
219.artykuł: Trojanowiczowa Zofia: Organizator narodowej wyobraźni. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 21-35 (wpływ twórczości poety na życie duchowe Polaków...) szczegóły 
220.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: Współczesność literacka w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 99-108  szczegóły 
artykuł: Witkowska Alina: Mesjanistyczne tajemnice przeznaczeń w prelekcjach paryskich. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 91-97  szczegóły 
221.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: Jak Mickiewicz komponował "Dumania w dzień odjazdu". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 109-116  szczegóły 
222.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Taborski Roman: Dwie bardzo heretyckie Mickiewiczowskie propozycje edytorskie. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997 r. 31 (1996) s. 107-112 (o nieprzywróceniu przez autora w obu wydaniach paryskich usuniętej prz...) szczegóły 
artykuł: Uffelmann Dirk: Teleologia i antyprzyczynowość w "Dziadach" Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 129-144  szczegóły 
223.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szymanis Eligiusz: Czym zawinił Konrad Wallenrod? Wallenrodyzm wobec absolutyzmu. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2003 r. 37 (2002) s. 61-80  szczegóły 
224.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łukasiewicz Jacek: Przyboś wobec liryków lozańskich. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 49-66 (o sposobie odczytywania przez Juliana Przybosia twórczości Adama Micki...) szczegóły 
225.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dernałowicz Maria: Listy Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 97-108  szczegóły 
226.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jokiel Irena: Przestrzeń "matecznika" w "Panu Tadeuszu" Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 85-100  szczegóły 
artykuł: Pieczonka Ewa: Struktura fraktalna w poemacie "Pan Tadeusz". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 101-112  szczegóły 
artykuł: Piwińska Marta: Staropolska "nauka budownicza" w "Panu Tadeuszu". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 109-122  szczegóły 
artykuł: Taborski Roman: Dwie bardzo heretyckie Mickiewiczowskie propozycje edytorskie. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997 r. 31 (1996) s. 107-112 (o opuszczeniu w pierwodruku poematu, w wyniku decyzji autora, istnieją...) szczegóły 
artykuł: Warchoł Jadwiga: Litwo! Ojczyzno moja - kategoria "ojczyzny" w angielskich i francuskich przekładach inwokacji "Pana Tadeusza". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 nr. 33 (1998) s. 129-145  szczegóły 
artykuł: Zarzycki Dariusz: Potomstwo literackie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza (kontynuacje, parodie, pastisze, trawestacje). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 113-130 (dotyczy: Kazimierz Laskowski: W tym roku 1812-1813, Edward Ligocki: Zł...) szczegóły 
227.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: Romans z aniołem (O "Widzeniu się w gaju" Adama Mickiewicza). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 85-92 (z tekstem wiersza, s. 92...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
228.kult: Kostołowski Andrzej: Śmiełów Mickiewiczowski. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 147-156 (historia pałacu, działalność Muzeum A. Mickiewicza...) szczegóły 
229.kult: Szubin Władimir F.: Mickiewiczowski szlak w Leningradzie. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 109-111 (omów. wycieczki autokarowej "Adam Mickiewicz w Petersburgu"...) szczegóły 
  Mikołajtis Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
230.artykuł: Frania Arkadiusz: Józef Mikołajtis - zapomniany badacz Słowackiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2003 r. 37 (2002) s. 141-157 (dot. osiągnięć badacza w pracach nad twórczością Juliusza Słowackiego...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
231.wiersz: Miłosz Czesław: Nigdy od Ciebie, miasto (Janowi Lechoniowi). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 41  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
232.tekst paraliteracki: Miłosz Czesław: Z polską poezją przeciw światu [fragm.]. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 3-4 (wykł. wygłoszony 2 X 1989 r. na roczystości otwarcia 626 roku akademic...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
233.artykuł: Lewański Ryszard Kazimierz: Czesław Miłosz i jego Europa. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 85-95  szczegóły 
234.artykuł: Matuszewski Ryszard: Moje spotkania z Czesławem Miłoszem. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 19-53 (dot. spotkań osobistych w różnych punktach biograficznych i fazach twó...) szczegóły 
  Morawski Franciszek Dzierżykraj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
235.artykuł: Timofiejew Andrzej: Franciszek Morawski jako mediator w sporze klasyków z romantykami. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997 r. 31 (1996) s. 135-141  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nałkowska Zofia
236.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borkowska Grażyna: "Dzienniki" Zofii Nałkowskiej i "Dzienniki" Marii Dąbrowskiej. Lektura porównawcza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 43-53  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
237.artykuł: Lichański Jakub Z.: Polemika Cypriana Norwida z Łukaszem Górnickim o ideał sztuki. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 69-76  szczegóły 
238.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziurzyński Dariusz: Norwidowe Promethidiony. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 111-128  szczegóły 
239.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rzońca Wiesław: Słowacki w rozprawie Norwida "O sztuce. (Dla Polaków)". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 119-126  szczegóły 
240.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gomulicki Juliusz Wiktor: Wprowadzenie do "Vade-mecum". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 87-109  szczegóły 
  Nowak Zbigniew Jerzy
    zgon (alfabet autorów)
241.zgon: Starnawski Jerzy: Zbigniew Jerzy Nowak (1919 - 17 maja 1993). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 151-154 (zmarł: 17 V 1993; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Piotrowski Rufin Jozafat
242.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bachórz Józef: Pamiętnik niezwykłej ucieczki z Syberii. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 15-29  szczegóły 
  Platt Julian
    zgon (alfabet autorów)
243.zgon: Maksimowicz Krystyna: Julian Platt (26 X 1923 - 15 III 1997). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997 r. 31 (1996) s. 187-190 (zmarł: 15 III 1997; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Potocki Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
244.artykuł: Beauvois Daniel: Czego Jan Potocki szukał w Czeczenii?. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 49-56  szczegóły 
  Prus Bolesław
245.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bachórz Józef: "Lalka" w kontekście "Trylogii" [Henryka Sienkiewicza]. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 27-40  szczegóły 
artykuł: Przybyła Zbigniew: Płaszczyzny interpretacyjne tytułu "Lalki" Prusa. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 41-50  szczegóły 
  Przyboś Julian
    wiersze (alfabet tytułów)
246.wiersz: Przyboś Julian: Tęcza na burzy. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 48  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
247.artykuł: Łazińska Barbara: Fenomen Przybosia. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 55-71 (dot. miejsca Przybosia w literaturze polskiej i odrębnością jego poezj...) szczegóły 
248.artykuł: Urbaniakowa Irena: Julian Przyboś i Władysław Strzemiński w grupie "A.R.". W świetle postulatu korespondencji sztuk. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 67-74  szczegóły 
249.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: Aby tęczę w prądnicy przedłużyć... (Przyboś - Słowacki). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 37-47 (o powiązaniach wiersza Juliana Przybosia z poematem Juliusza Słowackie...) szczegóły 
  Przybyszewski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
250.artykuł: Taborski Roman: Przybyszewski - epistolograf w okowach cenzury. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 137-141  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Roszkowska-Sykałowa Wanda
    zgon (alfabet autorów)
251.zgon: Gajkowska Cecylia: Wanda Roszkowska-Sykałowa (6 I 1923 - 10 V 1994). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 177-178 (zmarła: 1 V 1994; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Rowiński Cezariusz
    zgon (alfabet autorów)
252.zgon: Jekiel Wojciech: Cezariusz Rowiński (1934-1994). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 175-176 (zmarł: 17 IX 1994; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
253.artykuł: Lam Andrzej: Niemilknące echo. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 15-18 (dot. charakteru poezji...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
254.ikonografia: Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 3  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sandauer Artur
    zgon (alfabet autorów)
255.zgon: Drewnowski Tadeusz: Artur Sandauer. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 165-167 (zmarł: 15 VII 1989...) szczegóły 
  Schulz Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
256.artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Bruno Schulz w kontekście współczesnych dyskursów o kulturze. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2001 r. 35 (2000) s. 23-35  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
257.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bachórz Józef: "Lalka" [Bolesława Prusa] w kontekście "Trylogii". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 27-40  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
258.kult: Płygawko Danuta: Ignacy Moś 1917-2001. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2003 r. 37 (2002) s. 185-189 (sylwetka fundatora i honorowego kustosza Muzeum Literackiego Henryka S...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
259.korespondencja: Fita Stanisław: Nad listami Henryka Sienkiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997 r. 31 (1996) s. 173-178  szczegóły 
  Sieroszewski Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
260.artykuł: Sieroszewski Andrzej: Wspomnienie wnuka. Słowo o Wacławie Sieroszewskim. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997 r. 31 (1996) s. 165-172  szczegóły 
  Skwarczyńska Stefania
    zgon (alfabet autorów)
261.zgon: Pustkowski Henryk: Stefania Skwarczyńska (1902-1988). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 165-168 (zmarła: 1988...) szczegóły 
  Słonimski Antoni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
262.artykuł: Matuszewski Ryszard: Miejsce Słonimskiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 71-82 (omówienie twórczości...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
263.artykuł: Frania Arkadiusz: Słowacki u prapoczątków częstochowskiej polonistyki. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) s. 155-167 (życie i twórczość poety w badaniach i publikacjach członków Oddziału C...) szczegóły 
264.artykuł: Gomulicki Juliusz Wiktor: Księżyc, dym i anioły. Trzy emendacje do trzech utworów Słowackiego (Romanowi Nowoszewskiemu). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) s. 3-17 (o błędach spowodowanych przez kopistę, drukarza i edytora-tekstologa w...) szczegóły 
265.artykuł: Makowski Stanisław: Juliusz Słowacki. Warszawski romantyk i poeta Warszawy. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) s. 121-133  szczegóły 
266.artykuł: Nesteruk Małgorzata: O co Słowacki spierał się z Mickiewiczem?. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) s. 111-120 (spór między poetami o wzorzec poezji i wzorzec poety na płaszczyźnie d...) szczegóły 
267.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szturc Włodzimierz: Konstrucja izotopowa "Balladyny". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) s. 56-72  szczegóły 
268.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fabianowski Andrzej: O "Beniowskim" Juliusza Słowackiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) s. 87-98 (próba nowej interpretacji...) szczegóły 
269.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krysowski Olaf: "Fantazy" - dramat ariostyczny. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) s. 99-109  szczegóły 
270.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzozowski Jacek: O "Hugonie". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) s. 73-86 (interpretacja utworu...) szczegóły 
271.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biliński Krzysztof: "Kordian" i sztańska wizja dziejów. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) s. 33-44  szczegóły 
artykuł: Inglot Mieczysław: "Kordian": oblicza heroizmu i ich dramaturgiczne konsekwencje. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) s. 19-32  szczegóły 
artykuł: Szymanis Eligiusz: "Kordian" z perspektywy filozofii genezyjskiej. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) s. 45-55  szczegóły 
272.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: Aby tęczę w prądnicy przedłużyć... (Przyboś - Słowacki). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 37-47 (o wpływie poematu Juliusza Słowackiego na wiersz Juliana Przybosia "Tę...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
273.kult: Makowska Zofia: Wycieczka na Wołyń i Podole. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2003 r. 37 (2002) s. 159-161 (sprawozdanie z wycieczki naukowej szlakiem Juliusza Słowackiego zorgan...) szczegóły 
274.kult: Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) wkładka (fot. tablicy odsłoniętej 8 XI 1999 na budynku Hotelu Bazar w Poznaniu,...) szczegóły 
  Słyk Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
275.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Twórca jako konsument. O trylogii Marka Słyka. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 37-47 (dot. powieści: "W barszczu przygód", "W rosole powikłań", "W krupniku ...) szczegóły 
  Szymborska Wisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
276.artykuł: Brzozowski Jacek: W stronę Lozanny. Wisławy Szymborskiej czytanie Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997 r. 31 (1996) s. 41-52 (nawiązania poetyckie do twórczości poety oraz obecność Mickiewicza w "...) szczegóły 
277.artykuł: Kasperski Edward: Poezja filozoficzna Szymborskiej (człowiek, byt, poznanie, etyka). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997 r. 31 (1996) s. 11-26  szczegóły 
278.artykuł: Ligęza Wojciech: Gry frazeologiczne Wisławy Szymborskiej. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997 r. 31 (1996) s. 27-39  szczegóły 
279.artykuł: Nasiłowska Anna: Szymborska w szkole świata. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997 r. 31 (1996) s. 53-57 (próba określenia głównych cech twórczości poetki...) szczegóły 
280.artykuł: Wiatr Aneta: Szymborska - poetka nie znana. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997 r. 31 (1996) s. 3-9  szczegóły 
281.artykuł: Zieniewicz Andrzej: Alergia na słusznośc (Poezja Wisławy Szymborskiej w świetle jej debiutu). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997 r. 31 (1996) s. 67-77  szczegóły 
282.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sybilska Katarzyna: Pozorna lekkość bytu. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997 r. 31 (1996) s. 79-87  szczegóły 
283.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tomala Stanisław: Homo ludens z książką w ręku (Na marginesie "Lektur nadobowiązkowych" Wisławy Szymborskiej). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997 r. 31 (1996) s. 59-66  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Świątecki Jan
    zgon (alfabet autorów)
284.zgon: Libera Zdzisław: Jan Świątecki (1916-1994). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 183-184 (zmarł: 1 VIII 1994; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Świrko Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
285.wiersz: Świrko Stanisław: Na rocznicę śmierci Słowackiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 nr 28 (1993) s. 150  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
286.zgon: Wojciechowski Ryszard: Stanisław Świrko. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 143-149 (zmarł: 16 VIII 1992; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Terlecki Tymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
287.artykuł: Taborski Roman: Tymon Terlecki (1905-2000). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2001 r. 35 (2000) s. 179-182 (sylwetka twórcy; art. z okazji zgonu; z fot....) szczegóły 
  Tetmajer Kazimierz Przerwa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
288.artykuł: Zacharska Jadwiga: Wczesna liryka Tetmajera. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 57-70  szczegóły 
  Treugutt Stefan
    zgon (alfabet autorów)
289.zgon: Głowiński Michał: Mowa nad grobem Stefana Treugutta (12 lipca 1991). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 165-166 (zmarł: 8 VII 1991...) szczegóły 
  Tyrmand Leopold
290.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czermińska Małgorzata: Leopold Tyrmand - głos świadka. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 77-83  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Ujejski Kornel
    wiersze (alfabet tytułów)
291.wiersz: Ujejski Kornel: Ile to lat?.... Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 127  szczegóły 
292.wiersz: Ujejski Kornel: Kochany byłem bez miary.... Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 128  szczegóły 
293.wiersz: Ujejski Kornel: W ciemnych otchłaniach.... Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 127  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
294.artykuł: Sudolski Zbigniew: Inny Kornel Ujejski. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 113-127 (nt. pomijanych dotąd aspektów osobowości i twórczości Kornela Ujejskie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Weintraub Wiktor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
295.artykuł: Libera Zdzisław: Osiemdziesięciolecie urodzin Wiktora Weintrauba. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 129-130  szczegóły 
296.artykuł: Pelc Janusz: Prace Wiktora Weintrauba nad literaturą staropolską. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 130-134  szczegóły 
297.artykuł: Stefanowska Zofia: Wiktor Wientraub jako badacz Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 134-138  szczegóły 
  Wierzyński Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
298.artykuł: Nasiłowska Anna: Oblicza poezji Wierzyńskiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 83-88  szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
299.artykuł: Sokół Lech: Fenomen Witkacego. Wiele pytań, niewiele odpowiedzi. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2001 r. 35 (2000) s. 11-22 (dot. specyfiki twórczości literackiej, teatralnej, filozoficznej, mala...) szczegóły 
  Witkowski Michał (1927-1996)
    zgon (alfabet autorów)
300.zgon: Trojanowiczowa Zofia: Michał Witkowski (14 VIII 1927-18 IX 1996). Przemówienie na żałobnym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 24 września 1996. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 187-189 (zmarł: 18 IX 1996; z portretem...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
301.tekst paraliteracki: Ludwik Mikusiński (1917-1998). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 203-207  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zagajewski Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
302.artykuł: Klejnocki Jarosław: Poezja samotności (Adam Zagajewski a poeci "brulionu"). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997 r. 31 (1996) s. 89-96  szczegóły 
  Zdanowicz Aleksander
    wiersze (alfabet tytułów)
303.wiersz: Zdanowicz Aleksander: Do Maksymiliana Hertla w Paryżu. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 118-119  szczegóły 
  Zgorzelski Czesław
    zgon (alfabet autorów)
304.zgon: Czesław Zgorzelski 1908-1996. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 4 (zmarł: 28 VIII 1996; nota o zgonie; podpisane: Towarzystwo Literackie ...) szczegóły 
  Zieliński Tadeusz (1859-1944)
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
305.tekst paraliteracki: Zieliński Tadeusz: Stronica o miłości i stronica o śmierci "a la polonaise". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1997 r. 31 (1996) s. 143-164 (artykuł w języku francuskim odnaleziony w archiwum Rosyjskiej Akademii...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
306.artykuł: Hutnikiewicz Artur: Żeromski pod cenzuralnym zapisem. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 15-21 (dot. czasów współczesnych S. Żeromskiemu...) szczegóły 
307.artykuł: Kubicka-Czekaj Barbara: Od "Pana Tadeusza" do szklanych domów.... Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 115-128 (wpływ twórczości Adama Mickiewicza na twórczość pisarza...) szczegóły 
308.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Falkowski Stanisław: Itaka i Soplicowo. ("Przedwiośnie" po latach). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2002 r. 36 (2001) s. 73-86 (dot. stosunku do Polski realnej i idealnej w powieści...) szczegóły 
309.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Zbigniew: "Żyć" znaczy "zapomnieć" (Próba interpretacji "Zapomnienia" S. Żeromskiego). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 63-78  szczegóły 
  Żółkiewski Stefan
    zgon (alfabet autorów)
310.zgon: Libera Zdzisław: Przemówienie nad trumną profesora Stefana Żółkiewskiego członka honorowego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, dnia 14 stycznia 1991 roku. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 147-149 (zmarł: 4 I 1991...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura belgijska / Hasła szczegółowe (belgijska) / Hasła osobowe (belgijska)
  Backvis Claude
    zgon (alfabet autorów)
311.zgon: Pelc Janusz: O profesorze Klaudiuszu Backvisie wspomnienie. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) s. 181-186 (zmarł: 16 V 1998; z fot....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Chamier Frederick
    listy (alfabet tytułów)
312.listy: Chamier Frederick: [List]. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 71 (do Marii Szymanowskiej z 1830; ogłosiła, przełożyła i skomentowała Mar...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
313.artykuł: Danilewiczowa Maria: W kręgu znajomych Mickiewicza z lat rosyjskich. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 57-83 (nt. Fredericka Chamiera; z jego listem do Marii Szymanowskiej z 1830; ...) szczegóły 
  Conrad Joseph
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
314.artykuł: Koc Barbara: Conrad i Słowacki. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) s. 135-141 (okoliczności i przyczyny powstania związków pisarza z twórczością Juli...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Landa Semjon
    zgon (alfabet autorów)
315.zgon: Kordaczuk Wiesława: Siemion S. Łanda. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 143-145 (zmarł: 27 III 1990...) szczegóły 
  Pushkin Aleksandr
316.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Axer Jerzy: Aleksander Puszkin zginął pod Filippi. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 127-132 (związek utworu z doświadczeniem życiowym autora...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Hasła szczegółowe (węgierska) / Hasła osobowe (węgierska)
  Csaplaros Istvan
    zgon (alfabet autorów)
317.zgon: Snopek Jerzy: Istvan Csaplaros 1910-1994. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 165-168 (zmarł: 30 VI 1994; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Zagadnienia specjalne (włoska) / Tematy, motywy (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
318.artykuł: Ulewicz Tadeusz: Znaczenie prestiżowe Bony i świadectwa włoskie okresu. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 7-18 (tematyka ślubu i koronacji Bony w ówczesnej literaturze włoskiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Graciotti Sante
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
319.artykuł: [Dedykacja:] Profesorowi Sante Graciottiemu, wybitnemy slawiście i badaczowi literatury polskiej, promotorowi kultury polskiej we Włoszech, członkowi honorowemu Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 3 (z portretem...) szczegóły 
320.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Piśmiennictwo polskiego Oświecenia w pracach naukowych Sante Graciottiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 175-185  szczegóły 
321.artykuł: Pelc Janusz: Sante Graciotti jako badacz literatury staropolskiej. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 167-174  szczegóły 
  Leopardi Giacomo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
322.artykuł: Ceccherelli Andrea: Leopardi w Młodej Polsce (Rzeczywistość i wyobraźnia w kręgu intertekstualności). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 133-152 (formy i rezultaty obecności twórczości poety w okresie Młodej Polski ...) szczegóły 
  Marino Giambattista
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
323.artykuł: Mrowcewicz Krzysztof: "Canocchiale sarmatico" czyli staropolska konstelacja Marina. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 19-33  szczegóły