PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Fa-Art
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2002 nr 4 s. 76 (not....) szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nawarecki Aleksander: O co nam chodzi. Fa-Art 2001 nr 2 s. 26-29  szczegóły 
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomczok Paweł: W masce teorii. Fa-Art 2002 nr 3 s. 61-65  szczegóły 
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Poszukiwacze zaginionej rzeczywistości. Fa-Art 1999 nr 4 s. 76-83  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Olejniczak Józef: Czym się zajmuję? Uwagi o literaturze i jej teorii. Fa-Art 2000 nr 4 s. 24-29  szczegóły 
6.artykuł: Szymutko Stefan: Dzieło literackie jako wyzwanie dla teorii literatury. Fa-Art 2001 nr 3 s. 24-35  szczegóły 
7.artykuł: Tramer Maciej: Obok pornografii. Dygresje dwie i pół. Fa-Art 1999 nr 3 s. 20-27 (nt. literatury pornograficznej m.in.: Stanisław Przybyszewski, Zbignie...) szczegóły 
8.artykuł: Uniłowski Krzysztof: O ironii totalnej. Fa-Art 1992 nr 3 s. 20-24  szczegóły 
9.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Z sagi rodu olbrzymów. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 194-198 (szkic nt. modernistycznej utopii, teorii twórczości...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Bogdan Baran oprowadza po postmodernistycznej bibliotece. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 58-59  szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rachwał Tadeusz: O powadze luki i jeszcze poważniejszej recepcji. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 158-160  szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Postmodernizm dla początkujących czy zaawansowanych?. Fa-Art 1994 nr 1 s. 62-63  szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Nie rusz, Michał, tego kwiatka. Fa-Art 1999 nr 2 s. 63-66  szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: I napisał: pragnę. Fa-Art 2002 nr 1 s. 92-95  szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Z przewodnikiem w stronę kobiet. Fa-Art 2001 nr 1 s. 67-69  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Pasja i inne zalety. Fa-Art 2001 nr 3 s. 80-83  szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszański Grzegorz: Mody, kulty i fascynacje z importu. Fa-Art 1996 nr 1 s. 66-67  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Derrida Jacques: Pozycje. Fa-Art 1994 nr 4 s. 76-97 (wywiad, rozm.: Jean Louis Haudebine i Guy Scarpetta....) szczegóły 
19.artykuł: Frydryczak Beata: Ponowoczesność - nowe ścieżki postmodermy?. Fa-Art 1996 nr 4 s. 5-9  szczegóły 
20.artykuł: Kęder Konrad C.: Przestrzeń literatury. O zastosowaniu teorii chaosu w literaturoznawstwie (2). Fa-Art 2001 nr 3 s. 36-45  szczegóły 
21.artykuł: Kęder Konrad C.: Przestrzeń literatury. O zastosowaniu teorii chaosu w literaturoznawstwie. Fa-Art 2000 nr 4 s. 30-41  szczegóły 
22.artykuł: Miś Andrzej: Humanizm - antyhumanizm - postmodernizm - dekonstrukcjonizm. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 13-22  szczegóły 
23.artykuł: Pantuchowicz Agnieszka, Rachwał Tadeusz: Archiwum nowoczesności. Fa-Art 1997 nr 4 s. 80-87 (poetyka przestrzeni...) szczegóły 
24.artykuł: Sołoducha Krzysztof: Jatka w damskiej toalecie. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 189-192 (felieton nt. feminizmu polskiego w oparciu o lekturę książek: Joanna B...) szczegóły 
25.artykuł: Sołoducha Krzysztof: Prawda cząstkowości. Flux, romantyzm, humanizm. Fa-Art 2002 nr 2 s. 56-61 (antropologiczna idea człowieka jako istoty twórczej w kontekście filoz...) szczegóły 
26.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Skoro Derrida został wyłożony.... Fa-Art 1995 nr 4 s. 84-91  szczegóły 
27.artykuł: Wiśniewska Lidia: Niebezpieczne związki: modernizm i postmodernizm. Fa-Art 1997 nr 4 s. 42-48 (dot. klasyfikacji zjawisk w literaturze współczesnej...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
28.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomczok Paweł: Rozmowa o rozmowie, rozmowa o życiu. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 122-125  szczegóły 
29.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Geisler Robert: Język przestrzeni, przestrzeń języka. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 55-58  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Mytych Beata: Mikroskopia Romana Jakobsona. Fa-Art 2001 nr 2 s. 30-33  szczegóły 
31.artykuł: Świerkosz Krzysztof: Dlaczego "podchodzimy" do wiersza. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 176-179  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Poszukiwacze zaginionej rzeczywistości. Fa-Art 1999 nr 4 s. 76-83  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Szymutko Stefan: Dzieło literackie jako wyzwanie dla teorii literatury. Fa-Art 2001 nr 3 s. 24-35  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piekara Magdalena: Aut Caesar au nihil. Fa-Art 1993 nr 1 s. 84-85  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Koziołek Ryszard: Zapomniane radości. Fa-Art 1999 nr 3 s. 14-19 (nt. procesu przejścia z fazy "treści", kultu fabuły, językowego nieuśw...) szczegóły 
36.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Mnogi tekst. Fa-Art 1998 nr 3 s. 88-95  szczegóły 
37.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Sztuka cytatu. Fa-Art 1999 nr 3 s. 2-13  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: Fishizm. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 143-144  szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Co mamy z fikcji?. Fa-Art 2001 nr 4 s. 87-90  szczegóły 
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 130-131 (nota recenzencka...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Fajfer Zenon: Liberatura czyli literatura totalna. Aneks do "Aneksu do Słownika terminów literackich". Fa-Art 2001 nr 4 s. 10-17  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Bitner Dariusz: Powinno się. Fa-Art 1996 nr 2 s. 46-52 (o sposobach narracji na przykładzie twórczości mi.in.: Jorge Luis Borg...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Esej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Tomkowski Jan: Dwie dekady z esejem. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 78-84 (historia polskiego eseju...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
44.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Spóźnienie. Fa-Art 2002 nr 2 s. 49-51  szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Zmierzch powieści i "Sztuka powieści" Milana Kundery. Fa-Art 1992 nr 4 s. 20-23  szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 130 (nota recenzencka...) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: "Tryumfalna owa trójca". Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 117-119  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Nowacki Dariusz: O krytyku samotniku. Fa-Art 1994 nr 3 s. 74-78  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Bonowicz Wojciech: Przeszłość nie rysuje się zbyt jasno. Kilka uwag do własnych lektur. Fa-Art 1998 nr 4 s. 7-10  szczegóły 
49.artykuł: Browarny Wojciech: Od podwórkowej opowieści do literatury. Fa-Art 1998 nr 4 s. 17-19  szczegóły 
50.artykuł: Dunin Kinga: Bronię pisarza popularnego czyli między disco-polo a papieżem. Fa-Art 1997 nr 4 s. 19-21  szczegóły 
51.artykuł: Kęder Cezary Konrad: My poeci, wierszem. Fa-Art 1989 nr 2 s. 20-21 (fel. nt. statusu poety...) szczegóły 
52.artykuł: Kęder Cezary K.: Wielka, większa i najcieńsza. Fa-Art 1998 nr 4 s. 29-33 (nt. czytelniczych doświadczeń na przykładzie Jerzego Broszkiewicza "Wi...) szczegóły 
53.artykuł: Łęcki Krzysztof: Wtajemniczenie nr 8 i 1/2. Fa-Art 1998 nr 4 s. 24-28 (nt. czytelniczych fascynacji, powrotu do książek z dzieciństwa...) szczegóły 
54.artykuł: Nowacki Dariusz: Książki, których nie czytałem, a powinienem. Fa-Art 1998 nr 4 s. 20-23  szczegóły 
55.artykuł: Nowacki Dariusz: Szacuneczek. Fa-Art 2000 nr 3 s. 91-92 (fel. nt. roli pisarza i jego pracy twórczej...) szczegóły 
56.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Czytalność. Fa-Art 2000 nr 2 s. 90-91 (fel....) szczegóły 
57.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Moja książka zbójecka. Fa-Art 1998 nr 4 s. 11-16 (nt. pierwszych czytelniczych fascynacji...) szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1998 nr 4 s. 6 (not....) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Glinka Beata, Kostera Monika: Przełożyć przekład. Fa-Art 1998 nr 3 s. 25-29  szczegóły 
60.artykuł: Michalska Katarzyna: Przekładać czy interpretować. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 174-175  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
61.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: Fishizm. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 143-144  szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
62.artykuł: Nowacki Dariusz: Szuflada. Fa-Art 2002 nr 2 s. 84-85 (fel. nt. "pisania do szuflady"...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
63.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nawarecki Aleksander: O co nam chodzi. Fa-Art 2001 nr 2 s. 26-29  szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 130 (nota recenzencka...) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: "Tryumfalna owa trójca". Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 117-119  szczegóły 
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Z przewodnikiem w stronę kobiet. Fa-Art 2001 nr 1 s. 67-69  szczegóły 
66.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olejniczak Józef: Szybciej? Wolniej?. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 113-115  szczegóły 
67.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 73 (not....) szczegóły 
recenzja: Tomicki Grzegorz: Miejmy na siebie baczenie. Fa-Art 2002 nr 3 s. 56-59  szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Głos kobiet. Fa-Art 1999 nr 3 s. 84-87  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
69.artykuł: Tramer Maciej: Obok pornografii. Dygresje dwie i pół. Fa-Art 1999 nr 3 s. 20-27 (nt. literatury pornograficznej m.in.: Stanisław Przybyszewski, Zbignie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
70.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewska Bogumiła: Zaskakujace łupy. Fa-Art 2000 nr 4 s. 70-73  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Gdzie ci mężczyźni, gdzie ten modernizm?.... Fa-Art 2000 nr 3 s. 90-91  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Zaskakujace łupy. Fa-Art 2000 nr 4 s. 70-73  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Gdzie ci mężczyźni, gdzie ten modernizm?.... Fa-Art 2000 nr 3 s. 90-91  szczegóły 
71.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Autorską trasą przez literaturę współczesną. O literaturze polskiej 1976-1998 Przemysława Czaplińskiego i Piotra Śliwińskiego. Fa-Art 2000 nr 2 s. 36-43  szczegóły 
72.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koziołek Ryszard: Głowiński z marginesów. Fa-Art 2001 nr 2 s. 68-71  szczegóły 
73.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piekara Magdalena: Aut Caesar aut nihil. Fa-Art 1993 nr 1 s. 84-85  szczegóły 
74.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Propaganda sukcesu. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 108-111  szczegóły 
75.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olejniczak Józef: Samotny starszy pan. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 100-101  szczegóły 
76.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomczok Paweł: W masce teorii. Fa-Art 2002 nr 3 s. 61-65  szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Prognostyk odczytany z ewolucji. Fa-Art 1994 nr 1 s. 63-65  szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Po raz trzeci. Fa-Art 1996 nr 4 s. 78-79  szczegóły 
79.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Spory zastępcze. Fa-Art 1994 nr 3 s. 64-65  szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Zdaniem rekonwalescenta. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 111-113  szczegóły 
81.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majerski Paweł: Model do składania. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 58-59  szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 3 (not. od redakcji...) szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Uniłowski Krzysztof: O postmodernizmie na Grodzkiej. Fa-Art 1994 nr 2 s. 76-78  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
84.artykuł: Dzianowicz Beata: Post!. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 6-7 (nt. stylu i małej liczby tematów na przykładzie twórczości Dariusza B...) szczegóły 
85.artykuł: Nowacki Dariusz: Banalizm jest dobry na wszystko!. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 11-14 (nt. końca literatury zaangażowanej...) szczegóły 
86.artykuł: Pytasz Marek: Ilu jest pisarzy emigracyjnych?. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 56-57  szczegóły 
87.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Chłopcy i dziewczęta znikąd? Uwagi o sytuacji wokółliterackiej lat ostatnich. Fa-Art 1996 nr 1 s. 75-83 (m.in. o twórczości: Andrzej Bart, Krzysztof Bielecki, Piotr Czakański-...) szczegóły 
88.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Po co czytać "pisarzy trudnych"?. Fa-Art 1997 nr 4 s. 15-18  szczegóły 
89.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Że posmodernizm (nie) jest możliwy w Polsce. Fa-Art 1991 nr 1 s. 4-6 (m.in. Witold Gombrowicz jako dekonstrukcjonista...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
90.artykuł: Kęder Cezary K.: Wszyscy jesteście postmodernistami!. Fa-Art 1996 nr 1 s. 84-90 (nt. współczesnej krytyki literackiej...) szczegóły 
sprostowanie: Kęder Cezary K.: Fa-Art 1996 nr 2 s. 96-97  szczegóły 
91.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Łorginalność, czyli coś się kończy, coś się zaczyna. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 178-180 (fel. nt. kwestii oryginalności i wtórności w recepcji "Wiedźmina" Andr...) szczegóły 
92.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Nieomylność. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 177-178 (fel. nt. trafności wyboru tekstów krytycznoliterackich do tomów "Magia...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
93.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Bractwo poetów. Fa-Art 1998 nr 4 s. 63-65  szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: Trzy utraty. Fa-Art 2001 nr 4 s. 85-87  szczegóły 
95.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Wencel absolutny. Fa-Art 2000 nr 1 s. 63-67  szczegóły 
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 188 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
97.artykuł: Kardas Michał: O indywidualizmie. Do poetów. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 30-31  szczegóły 
98.artykuł: Kęder Cezary K.: Poetycka gęba w ostatnich dziesięciu latach. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 190-192  szczegóły 
99.artykuł: Majerski Paweł: Układy sprawdzeń. Wokół wystąpień programowych Nowej Fali. Fa-Art 1997 nr 1 s. 70-77  szczegóły 
100.artykuł: Maliszewski Karol: Parnas - plejada - Sonnenberg i reszta. Fa-Art 1996 nr 4 s. 81-86 (nt. twórczości: Urszula M. Benka, Marta Fox, Krystyna Lars, Krystyna M...) szczegóły 
101.artykuł: Maliszewski Karol: W obronie własnej, w obronie grupy. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 7-10 (nt. poetów piszących na początku lat 80., skupionych wokół pisma Ra...) szczegóły 
102.artykuł: Węgrzyniakowa Anna: Parnasiści, esteci, pięknoduchy. Fa-Art 2000 nr 2 s. 83-87 (m.in.: Stanisław Barańczak, Jarosław Iwaszkiewicz, Adam Zagajewski...) szczegóły 
103.artykuł: Wójcik Włodzimierz: Wśród poetów polskich lat osiemdziesiątych. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 180-183  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989) / Poezja młodych (literatura 1945-1989. Poezja)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
104.artykuł: Maliszewski Karol: Między "świetlickim kredowym kołem" a "wenclowym przedmurzem". Fa-Art 1996 nr 2 s. 88-92 (najciekawsze debiuty roku 1995 na podstawie twórczości: Wojciecha Bono...) szczegóły 
105.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Roczniki sześćdziesiąte - poeci III RP. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 184-188  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
106.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Szukając czego nie było. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 140-151  szczegóły 
107.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Dyptyk krakowski. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 61-67  szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olejniczak Józef: Polskość. Fa-Art 1999 nr 1 s. 60-61  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
109.artykuł: Iwasiów Inga: Odłożeni na półki czyli coś innego. Fa-Art 1997 nr 4 s. 3-6 (nt. pisarzy zapomnianych: Kazimierz Brandys, Zbigniew Brzozowski, Izab...) szczegóły 
110.artykuł: Nowacki Dariusz: Bez zmian. Szkic o współczesnej polskiej prozie. Fa-Art 1992 nr 4 s. 62-67  szczegóły 
111.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Łorginalność, czyli coś się kończy, coś się zaczyna. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 178-180 (fel. nt. kwestii oryginalności i wtórności w recepcji "Wiedźmina" Andr...) szczegóły 
112.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Postmodernizm, poloniści i proza polska (2). Fa-Art 1995 nr 1 s. 60-68  szczegóły 
113.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Postmodernizm, poloniści i proza polska. Fa-Art 1994 nr 4 s. 4-14  szczegóły 
114.artykuł: Wiedemann Adam: Cztery powieści unistyczne. Fa-Art 1997 nr 1 s. 91-96 (na przykładzie: Krzysztof Varga "Chłopaki nie płaczą", Olga Tokarczuk ...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Proza młodych (literatura1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
115.artykuł: Kęder Cezary K.: Wszyscy jesteście postmodernistami! Tekst o prozie. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 152-174  szczegóły 
Literatura polska po 1989
116.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kęsik Marta: Mamy papieża?. Fa-Art 2001 nr 3 s. 77-80  szczegóły 
polemika: Dunin Kinga: Dys-sens, konsens i non-sens. Fa-Art 2001 nr 4 s. 128-132  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
117.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Autorską trasą przez literaturę współczesną. O literaturze polskiej 1976-1998 Przemysława Czaplińskiego i Piotra Śliwińskiego. Fa-Art 2000 nr 2 s. 36-43  szczegóły 
118.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: "Dynia prawdy". Fa-Art 2002 nr 2 s. 46-49  szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Apetyt na koniec. Fa-Art 2001 nr 1 s. 29-32  szczegóły 
polemika: Dunin-Wąsowicz Paweł: Uczniowie Jerzego Urbana czyli Kinga i Przemo wymieniają uprzejmości. Fa-Art 2001 nr 3 s. 132-136  szczegóły 
polemika: Dunin-Wąsowicz Paweł: Uczniowie Jerzego Urbana czyli Kinga i Przemo wymieniają uprzejmości. Fa-Art 2001 nr 3 s. 132-136  szczegóły 
polemika: Dunin-Wąsowicz Paweł: Uczniowie Jerzego Urbana czyli Kinga i Przemo wymieniają uprzejmości. Fa-Art 2001 nr 3 s. 132-136  szczegóły 
120.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Francuzik Karol, Graczykowska Ewa, Warkocki Błażej: My, siódma dekada. Fa-Art 2002 nr 4 s. 78-81  szczegóły 
recenzja: Mizuro Marta: Cnota epigonizmu. Fa-Art 2002 nr 4 s. 82-87  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
121.artykuł: Dąbrowski Tadeusz: Ucieczka do nikąd. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 150-155 (dot. wypowiedzi, manifestów osób i środowisk - także literatów - z roc...) szczegóły 
122.artykuł: Nowacki Dariusz: Dwie normalności. O literaturze i życiu literackim lat dziewięćdziesiątych. Fa-Art 2001 nr 1 s. 15-21  szczegóły 
123.artykuł: Nowacki Dariusz: Oszukiwać przy piciu tranu?. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 175-176 (fel. nt. brukowca literackiego kumple.blog.pl pod redakcją Jarosława L...) szczegóły 
124.artykuł: Orska Joanna: Rytuał przełomu. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 76-82 (dot. diagnoz związanych z przełomem w manifestach i pismach krytycznol...) szczegóły 
125.artykuł: Ostaszewski Robert: Środki przeciwbólowe i przeczyszczające. O literaturze, jaka jest. Fa-Art 2002 nr 1 s. 22-29  szczegóły 
126.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Kęder Konrad C.: Wierszyk prosty, linearny. Fa-Art 2000 nr 3 s. 90  szczegóły 
127.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Dionizje najmniejsze. Fa-Art 2002 nr 2 s. 86-87 (fel. o imprezach literackich, problemach z publicznością...) szczegóły 
128.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Do czego liberałom potrzebne "małe ojczyzny"?. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 132-139 (dot. prozy i poezji odwołujących się do zjawiska "małych ojczyzn" oraz...) szczegóły 
129.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Młodych portret własny. Fa-Art 2000 nr 1 s. 91-92 (fel....) szczegóły 
polemika: Sieniewicz Mariusz: Ja, rocznik siedemdziesiąty?. Fa-Art 2000 nr 1 s. 92-93  szczegóły 
130.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Pomysł na literaturę - odstąpię!. Fa-Art 2001 nr 1 s. 33-41  szczegóły 
131.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Rachunek po katastrofie. Fa-Art 2001 nr 4 s. 134-135 (fel. nt. klęski literatury na rynku...) szczegóły 
132.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Uniłowski Krzysztof: Niekompatybilni. Fa-Art 2002 nr 2 s. 85-86  szczegóły 
133.artykuł: Wiedemann Adam, Zawada Filip: Twórczość literacka pisarzy śląskich w dziesięcioleciu III Rzeczpospolitej. Fa-Art 1999 nr 1 s. 82-95  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Krytyka (po 1989)
134.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Kęder Konrad C.: Lech Czech, urósł! Lech Czech, urósł! Lech czech, urósł! Urósł! Urósł!. Fa-Art 2001 nr 2 s. 90-91  szczegóły 
135.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Nowacki Dariusz: Klierów dwóch. Fa-Art 2001 nr 1 s. 91-92 (fel....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
136.artykuł: Kęder Konrad C.: Krytyku, nie twórz już nic więcej, błagam cię.... Fa-Art 2001 nr 3 s. 137-138 (fel....) szczegóły 
137.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Nowacki Dariusz: Kilerów dwóch. Fa-Art 2001 nr 1 s. 91-92 (fel....) szczegóły 
138.artykuł: Nowacki Dariusz: Gwóźdź do sukcesu. Fa-Art 2001 nr 3 s. 138 (fel. nt. współczesnych kryteriów oceny literatury...) szczegóły 
139.artykuł: Nowacki Dariusz: Rzetelność a omówienie bliższe. Fa-Art 2002 nr 4 s. 136-137 (fel. nt. współczesnego recenzowania książek...) szczegóły 
140.artykuł: Nowacki Dariusz: Z myślą o cioci z Sanoka. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 177-178 (dot. najnowszej krytyki literackiej w prasie niszowej i wysokonakładow...) szczegóły 
141.artykuł: Orska Joanna: Rytuał przełomu. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 76-82 (dot. diagnoz związanych z przełomem w manifestach i pismach krytycznol...) szczegóły 
142.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Boksu żal. Fa-Art 2002 nr 3 s. 81-82 (fel. nt. współczesnej krytyki literackiej...) szczegóły 
143.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Witajcie w ciężkich czasach!. Fa-Art 2002 nr 1 s. 135-136 (fel. nt. roli recenzenta...) szczegóły 
144.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Zgrzeszyłem.... Fa-Art 2000 nr 4 s. 90-91 (fel. nt. powiązań między obiegiem recenzyjnym w masowych mediach a wyd...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
145.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Bractwo poetów. Fa-Art 1998 nr 4 s. 63-65  szczegóły 
146.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziadek Adam: Poezja i krytyczna emfaza. Fa-Art 1999 nr 2 s. 62-63  szczegóły 
147.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gała Gabriel: "Jestem egzaltowany... i dzięki Bogu". Fa-Art 2001 nr 4 s. 90-93  szczegóły 
148.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Z wyżyn akademii. Fa-Art 2002 nr 2 s. 40-43  szczegóły 
recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 73 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
149.artykuł: Cieślak-Sokołowski Tomasz: Próba porządkowania tekstów. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 140-147 (dot. przejścia od "barbarzyńskiego" o'haryzmu do poezji (neo)lingwisty...) szczegóły 
150.artykuł: Kęder Cezary K.: Poetycka gęba w ostatnich dziesięciu latach. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 190-192  szczegóły 
151.artykuł: Kęder Cezary K.: Wszyscy jesteście postmodernistami! Tekst o poezji. Fa-Art 1996 nr 4 s. 87-98 (nt. poezji roczników 60....) szczegóły 
152.artykuł: Kisiel Marian: Glosy niezobowiązujące. Fa-Art 1996 nr 2 s. 83-87 (o nowej poezji od roku 1989...) szczegóły 
153.artykuł: Maliszewski Karol: Parnas - plejada - Sonnenberg i reszta. Fa-Art 1996 nr 4 s. 81-86 (nt. twórczości: Urszula M. Benka, Marta Fox, Krystyna Lars, Krystyna M...) szczegóły 
154.artykuł: Momro Jakub: Wyobraźnia i rygor. O jednym z aspektów estetyki poetyckiej. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 148-153 (szerzej o poezji Bartłomieja Majzla, Tomasza Różyckiego i Romana Honet...) szczegóły 
155.artykuł: Nowacki Dariusz: Neo. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 176-177 (fel. nt. neolingwizmu i jego manifestów w czasopiśmie "LiteRacje"...) szczegóły 
156.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Kęder Konrad C.: Wierszyk prosty, linearny. Fa-Art 2000 nr 3 s. 90  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
157.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2002 nr 4 s. 76 (not....) szczegóły 
158.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: "Dynia prawdy". Fa-Art 2002 nr 2 s. 46-49  szczegóły 
159.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwasiów Inga: Męskie tęsknoty. Fa-Art 2001 nr 2 s. 67-68  szczegóły 
160.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Świat nie jest taki zły.... Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 140-141  szczegóły 
161.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Nowacki Dariusz: Teren obsikany. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 174-175  szczegóły 
recenzja: KU: Fa-Art 2002 nr 4 s. 76-77 (not....) szczegóły 
162.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Spóźnienie. Fa-Art 2002 nr 2 s. 49-51  szczegóły 
163.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 148 (nota recenzencka...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
164.artykuł: Czapliński Przemysław: Wobec normalności. O prozie lat dziewięćdziesiątych. Fa-Art 2002 nr 1 s. 30-45  szczegóły 
165.artykuł: Nęcka Agnieszka: Gdy Bóg umiera (w najnowszej prozie polskiej). Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 83-88 (dot. powieści: Stefan Chwin: "Esther", Tomasz Małyszek: "W świetle i w...) szczegóły 
166.artykuł: Nowacki Dariusz: Kurica nie ptica. Polsza nie zagranica?. Fa-Art 2000 nr 4 s. 91-92 (fel. m.in. o literaturze polskiej w ocenie Marcela Reich-Ranickiego...) szczegóły 
167.artykuł: Nowacki Dariusz: Między krzątactwem i partactwem. Polska proza lat dziewięćdziesiątych wobec tzw. codzienności. Fa-Art 2001 nr 4 s. 22-29 (m.in.: Zbigniew Kruszyński, Janusz Rudnicki, Piotr Szewc, Olga Tokarcz...) szczegóły 
168.artykuł: Ostaszewski Robert: Dzieci gorszej koniunktury. Szkic (cienką kreską) do obrazu prozy najmłodszej. Fa-Art 2000 nr 4 s. 74-81  szczegóły 
169.artykuł: Ostaszewski Robert: Jak rozpętano III wojnę światową. Fa-Art 2000 nr 4 s. 92 (fel. m.in. o literaturze polskiej w ocenie Marcela Reich-Ranickiego...) szczegóły 
170.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Cała prawda o "prozie środka". Fa-Art 2002 nr 3 s. 10-15; nr 4 s. 32-41  szczegóły 
171.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Powieść dla klasy średniej. Fa-Art 2001 nr 1 s. 90-91 (fel....) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
172.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Przysypiający benedyktyni. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 121-122  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
173.artykuł: Nowacki Dariusz: Oszukiwać przy piciu tranu?. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 175-176 (fel. nt. brukowca literackiego kumple.blog.pl pod redakcją Jarosława L...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Kroniki wydarzeń kulturalnych
174.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Przysypiający benedyktyni. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 121-122  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
175.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Ostaszewski Robert: Ogród kondycyjny. Fa-Art 2002 nr 3 s. 84-85 (fel....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
176.artykuł: Przeglądarka. Fa-Art 2000 nr 2 s. 93-97 (dyskusja na łamach różnych pism o sposobach finansowania deficytowych ...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
177.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 2001 nr 2 s. 99 (ogł....) szczegóły 
178.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1996 nr 3 s. 195 (ogł....) szczegóły 
179.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1998 nr 4 s. 98 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Fa-Art 1999 nr 2 s. 101 (wyniki...) szczegóły 
180.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 179 (ogł....) szczegóły 
181.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1999 nr 2 s. 101 (ogł....) szczegóły 
182.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1998 nr 4 s. 98 (ogł....) szczegóły 
183.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1996 nr 1 s. 95 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Fa-Art 1996 nr 4 s. 197 (laureaci...) szczegóły 
184.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1996 nr 3 s. 195 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Fa-Art 1997 nr 1 s. 100 (laureaci...) szczegóły 
185.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 179 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Fa-Art 1998 nr 3 s. 97 (ogł....) szczegóły 
186.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1997 nr 1 s. 100 (ogł....) szczegóły 
187.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1999 nr 2 s. 101 (ogł....) szczegóły 
188.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 196 (ogł....) szczegóły 
189.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 179 (ogłoszenie...) szczegóły 
190.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1999 nr 2 s. 101 (ogł....) szczegóły 
191.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 196 (ogł....) szczegóły 
192.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komunikat. Fa-Art 1999 nr 3 s. 99 (ogł....) szczegóły 
193.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 196 (ogł....) szczegóły 
194.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 179 (ogłoszenie...) szczegóły 
195.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 179 (ogł....) szczegóły 
196.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1995 nr 2 s. 192  szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
197.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komunikat. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 179 (ogł....) szczegóły 
198.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ostaszewski Robert: Jestem na nie. Fa-Art 2002 nr 4 s. 140-142 (fel....) szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
199.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 2001 nr 2 s. 99 (laureci...) szczegóły 
200.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1995 nr 2 s. 192  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Gdańsk, Gdynia, Sopot (życie literackie)
201.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 149 (nota recenzencka...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Katowice (życie literackie)
202.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2002 nr 4 s. 77 (not....) szczegóły 
recenzja: Wabik Mateusz: Krytycy i poeci. Fa-Art 2002 nr 4 s. 64-67  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kraków (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
203.artykuł: Fa-Art 1994 nr 3 s. 83 (nt. "Projektu Szeroka 69", mającego na celu m.in. organizacę imprez li...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki encyklopedyczne
204.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Chłopcy i dziewczęta z ferajny. Fa-Art 1995 nr 3 s. 61-63  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
205.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bibliografia zawartości kwartalnika "Fa-Art" za numery 1993, nr 1 (11) - 1995, nr 2 (20). Fa-Art 1995 nr 3 s. 92-98  szczegóły 
artykuł: Bibliografia zawartości kwartalnika literackiego FA-art 1995, nr 3(21) - 1997, nr 4 (40). Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 186-193  szczegóły 
206.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Uniłowski Krzysztof: Orda utonęła w Odrze. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 173-175 (dot. losów jednorazowego dodatku młodoliterackiego "Orda"; z not. o au...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
207.artykuł: Nowacki Dariusz: Z myślą o cioci z Sanoka. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 177-178 (dot. najnowszej krytyki literackiej w prasie niszowej i wysokonakładow...) szczegóły 
208.artykuł: Przeglądarka. Fa-Art 2001 nr 1/2-4 (przegląd zawartości czasopism literackich i kulturalnych...) szczegóły 
209.artykuł: Przeglądarka. Fa-Art 2002 nr 1-4 (przegląd zawartości czasopism literackich i kulturalnych...) szczegóły 
210.artykuł: Przeglądarka. Fa-Art 2000 nr 1 s. 94-97 (omówienie różnych czasopism m.in.: "Lampa i Iskra Boża", "Nowa Okolica...) szczegóły 
211.artykuł: Przeglądarka. Fa-Art 2000 nr 3 s. 92-96; nr 4 s. 93-95 (przegląd zawartości czasopism literackich i kulturalnych...) szczegóły 
212.artykuł: RO: Przeglądarka. Fa-Art 2003 nr 1/2-3/4 (przegląd zawartości czasopism literackich i kulturalnych...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
213.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kęder Konrad C.: Kultura. Fa-Art 2000 nr 4 s. 90 (fel....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
214.artykuł: Szargot Barbara: Jak pisuje się o literaturze popularnej. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 49-50  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Śląsk (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
215.artykuł: Wiedemann Adam, Zawada Filip: Twórczość literacka pisarzy śląskich w dziesięcioleciu III Rzeczpospolitej. Fa-Art 1999 nr 1 s. 82-95  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Warmia i Mazury (literatura regionalna)
216.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Nowacki Dariusz: O potrzebie "małej narracji". Fa-Art 2001 nr 2 s. 91-92  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ciało (tematy, motywy)
217.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 73 (not....) szczegóły 
recenzja: Tomicki Grzegorz: Miejmy na siebie baczenie. Fa-Art 2002 nr 3 s. 56-59  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
218.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymutko Stefan: W poszukiwaniu straconego sensu. Fa-Art 1997 nr 1 s. 66-69  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
219.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kęsik Marta: Mamy papieża?. Fa-Art 2001 nr 3 s. 77-80  szczegóły 
polemika: Dunin Kinga: Dys-sens, konsens i non-sens. Fa-Art 2001 nr 4 s. 128-132  szczegóły 
220.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Pasja i inne zalety. Fa-Art 2001 nr 3 s. 80-83  szczegóły 
221.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Głos kobiet. Fa-Art 1999 nr 3 s. 84-87  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
222.artykuł: Nowacki Dariusz: "Saksończyk" mój bliźni. Fa-Art 1995 nr 2 s. 86-90 (obraz Niemca w literaturze polskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Mężczyzna, chłopak (tematy, motywy)
223.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Nowacki Dariusz: Teren obsikany. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 174-175  szczegóły 
recenzja: KU: Fa-Art 2002 nr 4 s. 76-77 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
224.artykuł: Warkocki Błażej: "Bądź niewierny Idź" - pikiety, pedały i te sprawy. O polskiej prozie homoseksualnej na początku i opowiadaniu Michała Witkowskiego na końcu. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 154-159 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miłość, erotyka, seks (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
225.artykuł: Warkocki Błażej: "Bądź niewierny Idź" - pikiety, pedały i te sprawy. O polskiej prozie homoseksualnej na początku i opowiadaniu Michała Witkowskiego na końcu. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 154-159 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
226.artykuł: Nęcka Agnieszka: Gdy Bóg umiera (w najnowszej prozie polskiej). Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 83-88 (dot. powieści: Stefan Chwin: "Esther", Tomasz Małyszek: "W świetle i w...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
227.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mytych Beata: Mikrologia umierania?. Fa-Art 2002 nr 2 s. 43-46  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Uczucia (tematy, motywy)
228.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 77 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
229.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siatkowska Elżbieta: Fa-Art 1993 nr 1 s. 89 (list do red....) szczegóły 
230.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: RO: Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 147-148 (nota recenzencka nt. książek wydanych w "fioletowej" serii poetyckiej ...) szczegóły 
231.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowacki Dariusz, Uniłowski Krzysztof: Akapit nowej prozy. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 74  szczegóły 
232.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Uniłowski Krzysztof: Wojna Stasińskiej. Fa-Art 2002 nr 4 s. 135-136  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
233.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Zgrzeszyłem.... Fa-Art 2000 nr 4 s. 90-91 (fel. nt. powiązań między obiegiem recenzyjnym w masowych mediach a wyd...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
234.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Filadelfia, kraina Kopciuszków. Fa-Art 2001 nr 3 s. 138-139 (fel. nt. sposobu rozliczania polskich uczonych szczególnie przedstawic...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
235.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kisiel Marian: Czytanie Herberta. Fa-Art 1996 nr 2 s. 65-67  szczegóły 
236.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olejniczak Józef: Filippa Mazurek Jerzyszkiewicz. Fa-Art 1998 nr 3 s. 57-59  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
237.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Matusz Sławomir: Antologia z intrygą. Fa-Art 2000 nr 3 s. 75-76  szczegóły 
238.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szeket Jan: Dwa ognie. Fa-Art 2000 nr 1 s. 67-68  szczegóły 
239.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tokarz Bożena: Ogród/Ogród 2. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 150-152  szczegóły 
240.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Gleba i nawóz. Fa-Art 1998 nr 3 s. 54-55  szczegóły 
241.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tokarz Bożena: "Ogrodu" ciąg dalszy, czyli rzeczywistość alternatywna. Fa-Art 1994 nr 2 s. 69-72  szczegóły 
242.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mutz Stanisław: Poznań piszący. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 152-154  szczegóły 
243.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Karp w proszku. Fa-Art 2000 nr 4 s. 66-67  szczegóły 
244.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Wartościowe, czyli niesmaczne. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 119-121  szczegóły 
245.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tokarz Bożena: Ogród/Ogród 2. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 150-152  szczegóły 
246.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Różne złote drobiazgi. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 138-140  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
247.wiersz: Ballada grudniowa (Opowieść dziadkowa). Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 48  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
248.proza: Abrezja [fragment powieści]. Fa-Art 2000 nr 2 s. 3-11 (podp. krzysztof k....) szczegóły 
249.proza: Człowiek, którego zjadł kolorowy telewizor. Fa-Art 1996 nr 1 s. 16-23 (podp. Krzysztof K....) szczegóły 
250.proza: Fugazi, czyli spierdolona sytuacja [albo Być Polakiem w dawnym Breslau]. Fa-Art 2002 nr 4 s. 100-116 (podp. krzysztof k...) szczegóły 
251.proza: Rozdział 5 powieści (bez tytułu). Fa-Art 2001 nr 4 s. 40-51 (podp. krzysztof k...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Adamczak Robert
252.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Cyna lutuje. Fa-Art 1996 nr 4 s. 71-73  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
253.wiersz: Adamczak Robert: Drogi amatorze przemysłu sztuki. Fa-Art 1996 nr 3 s. 37 (podp. błędnie Robert Adamczyk...) szczegóły 
254.wiersz: Adamczak Robert: Jedna z dwunastu ofert. Fa-Art 1996 nr 3 s. 37 (podp. błędnie Robert Adamczyk...) szczegóły 
255.wiersz: Adamczak Robert: Wypatrując tęczy. Fa-Art 1996 nr 3 s. 37 (podp. błędnie Robert Adamczyk...) szczegóły 
  Andrzejewski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
256.artykuł: Kopeć Zbigniew: Próba teodycei. O przedwojennej prozie Jerzego Andrzejewskiego. Fa-Art 1996 nr 3 s. 20-27  szczegóły 
257.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowacki Dariusz: To co wyjątkowe. Myśli o "Bramach raju" Jerzego Andrzejewskiego. Fa-Art 1996 nr 3 s. 28-35  szczegóły 
258.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koziołek Ryszard: Nikt to nie ja! O ostatniej powieści Jerzego Andrzejewskiego. Fa-Art 1996 nr 3 s. 14-19  szczegóły 
  Arendt Sara
259.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowicki Bogdan: Poza czasem trwania Sary Arendt. Fa-Art 1994 nr 3 s. 62-64  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Babko Marcin
    proza (alfabet tytułów)
260.proza: Babko Marcin: Eneler. Fa-Art 2000 nr 4 s. 20-23  szczegóły 
  Baczewski Marek Krystian Emanuel
261.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Baczewski coraz bardziej Baczewski. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 125-126  szczegóły 
262.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Konstrukcja fortepianu. Fa-Art 1994 nr 4 s. 66-67  szczegóły 
263.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Klocki św. Baczewskiego. Fa-Art 2000 nr 2 s. 59-60  szczegóły 
264.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Flos poetarum. Fa-Art 2001 nr 1 s. 58-60  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
265.wiersz: Baczewski Marek Krystian Emanuel: Distilled from pure grain. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 21-25  szczegóły 
266.wiersz: Baczewski Marek Krystian Emanuel: Wanda and Crack. Fa-Art 1995 nr 1 s. 95-97  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
267.proza: Baczewski Marek Krystian Emanuel: Iwan Niczyporowicz Razumichin, wisielec filozoficzny. Fa-Art 1999 nr 2 s. 88-98  szczegóły 
268.proza: Baczewski Marek Krystian Emanuel: Ninja. Proza zorientowana. Fa-Art 1996 nr 3 s. 5-7  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
269.artykuł: Kęder Cezary K.: Ostatni taki Baczewski w obronie wieroszeklectwa pseudointelektualnego. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 15-20  szczegóły 
  Bagiński Łukasz
    wiersze (alfabet tytułów)
270.wiersz: Bagiński Łukasz: Matka Teresa nie żyje, matka ziemia czeka na swoją kolej. Fa-Art 2002 nr 4 s. 99  szczegóły 
271.wiersz: Bagiński Łukasz: Pierwszy wiersz o ogniu. Fa-Art 2002 nr 4 s. 98  szczegóły 
272.wiersz: Bagiński Łukasz: Zuzanna i starcy. Fa-Art 2002 nr 4 s. 98  szczegóły 
  Baliński Krzysztof
273.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszański Grzegorz: Czy poeta może być symbolem seksu lat dziewięćdziesiątych?. Fa-Art 1995 nr 4 s. 65-67  szczegóły 
  Balsamska Ewa
    proza (alfabet tytułów)
274.proza: Balsamska Ewa: Nadieżda. Fa-Art 1995 nr 1 s. 88-89  szczegóły 
275.proza: Balsamska Ewa: Omer. Fa-Art 1995 nr 1 s. 89-90  szczegóły 
  Baran Augustyn
276.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tramer Maciej: Prosimy nie powtarzać. Fa-Art 2001 nr 3 s. 55-57  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
277.proza: Baran Augustyn: Głowa wroga. Fa-Art 1999 nr 2 s. 22-27  szczegóły 
  Baran Marcin
278.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Idziemy w Tanero. Fa-Art 1999 nr 1 s. 57-58  szczegóły 
279.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Trzydziestotrzyletni zakończył...". Fa-Art 1996 nr 3 s. 84-85  szczegóły 
  Barszczewska Anna
280.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Barszczewska, Piwkowska i Pastuszewski. Fa-Art 1992 nr 3 s. 58-59  szczegóły 
  Bart Andrzej
281.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Czy Bart lektury wart?. Fa-Art 1993 nr 1 s. 76-80  szczegóły 
  Bartczak Kacper
    wiersze (alfabet tytułów)
282.wiersz: Bartczak Kacper: Człowiek zmyślony. Fa-Art 2001 nr 4 s. 96  szczegóły 
283.wiersz: Bartczak Kacper: Łowca zbiegłych okoliczności. Fa-Art 1999 nr 3 s. 90  szczegóły 
284.wiersz: Bartczak Kacper: Manna i membrana. Fa-Art 2001 nr 4 s. 97  szczegóły 
285.wiersz: Bartczak Kacper: Obcowanie. Fa-Art 2001 nr 4 s. 97  szczegóły 
286.wiersz: Bartczak Kacper: Rozwinięta linia brzegowa. Fa-Art 1999 nr 3 s. 91  szczegóły 
287.wiersz: Bartczak Kacper: Ten kraj jest zielony. Fa-Art 1999 nr 3 s. 91  szczegóły 
288.wiersz: Bartczak Kacper: Wizje nie nad tą zatoką. Fa-Art 2001 nr 4 s. 96  szczegóły 
  Bator Joanna
289.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kęder Konrad Cezary: Feminiszka. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 172-173 (felieton; z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
  Bawołek Waldemar
290.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Struktury niemożliwe. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 95-97  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
291.proza: Bawołek Waldemar: Rap time. Fa-Art 2002 nr 2 s. 2-5  szczegóły 
292.proza: Bawołek Waldemar: Rites de marge. Fa-Art 2000 nr 2 s. 72-82  szczegóły 
293.proza: Bawołek Waldemar: Rites de passage. Fa-Art 1999 nr 1 s. 2-7  szczegóły 
  Bazarnik Katarzyna, Fajfer Zenon *
294.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Oczu leczenie. Fa-Art 2002 nr 1 s. 64-65  szczegóły 
295.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Kiper kontekstów i baton. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 109-112  szczegóły 
  Bendyk Edwin
296.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Miękka wersja oświecenia. Fa-Art 2002 nr 4 s. 67-69  szczegóły 
  Benka Urszula Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
297.wiersz: Benka Urszula M.: Kobieta dotyka.... Fa-Art 1994 nr 2 s. 90  szczegóły 
298.wiersz: Benka Urszula Małgorzata: Kobieta pragnęła poznać się.... Fa-Art 1994 nr 2 s. 90  szczegóły 
  Bereza Henryk
299.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Trwać przy swoim. Fa-Art 1994 nr 2 s. 72-73  szczegóły 
300.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kisiel Marian: Widmowa rzeczywistość. Fa-Art 1995 nr 3 s. 63-65  szczegóły 
301.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kisiel Marian: Widmowa rzeczywistość. Fa-Art 1995 nr 3 s. 63-65  szczegóły 
302.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kisiel Marian: Widmowa rzeczywistość. Fa-Art 1995 nr 3 s. 63-65  szczegóły 
  Bergski Ryszard
    wiersze (alfabet tytułów)
303.wiersz: Bergski Ryszard: Erotyk względny. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 12  szczegóły 
304.wiersz: Bergski Ryszard: Zderzenie miłosne. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 12  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
305.proza: Bergski Ryszard: Erotyki [z tego cyklu:] Deja vu. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 27  szczegóły 
306.proza: Bergski Ryszard: Erotyki [z tego cyklu:] Na prawdę, naprawdę. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 26-27  szczegóły 
307.proza: Bergski Ryszard: Erotyki [z tego cyklu:] Partyjka. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 26  szczegóły 
308.proza: Bergski Ryszard: Erotyki [z tego cyklu:] Sprzeczność. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 26  szczegóły 
309.proza: Bergski Ryszard: Poranki. Fa-Art 1992 nr 4 s. 51  szczegóły 
  Białkowski Tomasz
310.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Traumy robali. Fa-Art 2002 nr 3 s. 34-35  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
311.proza: Białkowski Tomasz: Drzewo (czyli zakład damsko-męski). Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 60-70 (tekst dram.; z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
  Białoszewski Miron
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
312.artykuł: Sklorz Krzysztof: Zdarzenia i pismo. O prozie Mirona Białoszewskiego. Fa-Art 1993 nr 4 s. 29-33  szczegóły 
313.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szargot Maciej: Mirona Białoszewskiego architektura fantastyczna - korytarz. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 32-34  szczegóły 
314.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szargot Maciej: Mirona Białoszewskiego architektura fantastyczna - korytarz. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 32-34  szczegóły 
  Bichta Arkadiusz
315.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Ptak czy ptaszek?. Fa-Art 1995 nr 2 s. 54-55  szczegóły 
  Biedrzycki Miłosz
316.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomicki Grzegorz: Obecność rzeczy przeszłych i przyszłych czyli śmiga Cz przez As. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 136-138 (z not. o autorze art. na s. 197...) szczegóły 
317.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Naskórek i dwa koła. Fa-Art 1994 nr 2 s. 66-67  szczegóły 
318.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Metrum językowego opiewania". Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 104-105  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
319.wiersz: Biedrzycki m.l.: Klęska walki. Fa-Art 1997 nr 4 s. 49  szczegóły 
320.wiersz: Biedrzycki m.l.: Klęska walki 2. Fa-Art 1997 nr 4 s. 49  szczegóły 
321.wiersz: MLB: (Mógłby być tytuł: Andrzej Sosnowski pisze i zaraz drze na kawałki list do Jacka Podsiadły). Fa-Art 2002 nr 1 s. 14  szczegóły 
322.wiersz: Biedrzycki Miłosz: Paszkwil. Fa-Art 1993 nr 4 s. 42  szczegóły 
323.wiersz: Biedrzycki Miłosz: Słyszałem wszystkie samochody.... Fa-Art 1993 nr 4 s. 42  szczegóły 
324.wiersz: Biedrzycki Miłosz: Sznurki tak samo.... Fa-Art 1993 nr 4 s. 42  szczegóły 
325.wiersz: Biedrzycki Miłosz: [Tysiąc dziewięćset dwanaście] 1912/1992. Fa-Art 1993 nr 4 s. 41  szczegóły 
326.wiersz: MLB: W odcinkach [z tego cyklu:] Bądź moja.... Fa-Art 2002 nr 1 s. 17  szczegóły 
327.wiersz: MLB: W odcinkach [z tego cyklu:] Chcę się otworzyć.... Fa-Art 2002 nr 1 s. 16  szczegóły 
328.wiersz: MLB: W odcinkach [z tego cyklu:] Masa piasku spotyka.... Fa-Art 2002 nr 1 s. 15  szczegóły 
329.wiersz: MLB: W odcinkach [z tego cyklu:] Miasto, choć cudze.... Fa-Art 2002 nr 1 s. 16  szczegóły 
330.wiersz: MLB: W odcinkach [z tego cyklu:] Nie wiem, czy będzie mi dane.... Fa-Art 2002 nr 1 s. 17  szczegóły 
331.wiersz: MLB: W odcinkach [z tego cyklu:] Słońce przesącza się.... Fa-Art 2002 nr 1 s. 15  szczegóły 
332.wiersz: MLB: W odcinkach [z tego cyklu:] Tęskniłem za tobą.... Fa-Art 2002 nr 1 s. 16  szczegóły 
333.wiersz: MLB: W odcinkach [z tego cyklu:] Trójkolorowy kot.... Fa-Art 2002 nr 1 s. 15  szczegóły 
334.wiersz: Biedrzycki Miłosz: Zenon i gołębie. Fa-Art 1993 nr 4 s. 41  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
335.artykuł: Kęder Cezary K.: Ostatni taki Baczewski w obronie wieroszeklectwa pseudointelektualnego. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 15-20  szczegóły 
  Bielak Mariusz
336.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Narrator wkuty starką. Enter. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 91-93  szczegóły 
  Bielecki Krzysztof
337.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: A Krzysztof Bielecki plecie.... Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 79-81  szczegóły 
  Bieńczyk Marek
338.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Jeśli ktoś kocha, to i opowiada. Fa-Art 1994 nr 4 s. 56-59  szczegóły 
339.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bojda Wioletta: "Tworki" czyli o zanikaniu. Fa-Art 1999 nr 2 s. 48-50  szczegóły 
340.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Derda-Nowakowski Michał: Ukryta twarz romansu. Na marginesach "Terminalu" Marka Bieńczyka. Fa-Art 1999 nr 2 s. 32-43  szczegóły 
artykuł: Mruwczyński Marcin: Spotkanie z Innym: "Terminal" Marka Bieńczyka. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 160-171 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
artykuł: Pietrzak Marcin: Poza sensem. Fa-Art 1999 nr 4 s. 16-22  szczegóły 
  Bieńkowski Dawid
341.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kęsik Marta: Błazny i opozycjoniści. Fa-Art 2001 nr 4 s. 66-68  szczegóły 
  Bierut Jacek
342.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomicki Grzegorz: Zamykająca tuleja. Fa-Art 2002 nr 4 s. 55-56  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
343.wiersz: Bierut Jacek: Piszę: patrzę.... Fa-Art 2001 nr 3 s. 113  szczegóły 
344.wiersz: Bierut Jacek: Sonet XI. Fa-Art 2001 nr 3 s. 113  szczegóły 
  Birkenwald Anna Maria
    proza (alfabet tytułów)
345.proza: Birkenwald Anna Maria: Pałówa. Historia upadku (fragment dzieła literackiego). Fa-Art 1995 nr 4 s. 6-13  szczegóły 
  Bitner Dariusz
346.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olejniczak Józef: Brudne majtki, Bóg i nicość. Fa-Art 1996 nr 3 s. 67-68  szczegóły 
347.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Fikcja na własnym rusztowaniu. Fa-Art 1995 nr 4 s. 54-56  szczegóły 
348.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Bez dogmatu?. Fa-Art 2000 nr 4 s. 60-62  szczegóły 
349.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Koniec i początek. Fa-Art 1997 nr 4 s. 52-53  szczegóły 
350.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: A jednak remanent!. Fa-Art 1998 nr 4 s. 56-58  szczegóły 
351.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Błogosławione skutki niemocy. Fa-Art 1995 nr 3 s. 47-48  szczegóły 
recenzja: Dzianowicz Beata: O raz za dużo. Fa-Art 1995 nr 3 s. 46-47  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
352.proza: Bitner Dariusz: Wycinanki [fragm. pow.]. Fa-Art 1997 nr 4 s. 90-96  szczegóły 
  Bojda Dariusz
353.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Pan Bojda z uś. Fa-Art 1990 nr 3 s. 11  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
354.wiersz: Bojda Dariusz: Gumo weź weź.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 9  szczegóły 
355.wiersz: Bojda Dariusz: Loko-moty, wy, oni.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 9  szczegóły 
356.wiersz: Bojda Dariusz: O moje beznamiętne.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 9  szczegóły 
357.wiersz: Bojda Dariusz: O moje beznamiętne jestestwo. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 85  szczegóły 
358.wiersz: Bojda Dariusz: Pochwilofizyczny stek. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 85  szczegóły 
359.wiersz: Bojda Dariusz: Pochwilozoficzny stek. Fa-Art 1990 nr 3 s. 9  szczegóły 
360.wiersz: Bojda Dariusz: The stucoters. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 85  szczegóły 
361.wiersz: Bojda Dariusz: The stucoters. Fa-Art 1990 nr 3 s. 9  szczegóły 
362.wiersz: Bojda Dariusz: Wolność. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 85  szczegóły 
363.wiersz: Bojda Dariusz: Wolność. Fa-Art 1990 nr 3 s. 9  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
364.proza: Bojda Dariusz: Między ustami a brzegiem mównicy (Przemówienia z lat 1988-89). Fa-Art 1990 nr 3 s. 24-25  szczegóły 
  Bolecka Anna
365.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Musiołek Jakub: Pradziadek domyślny. Fa-Art 1995 nr 1 s. 79-80  szczegóły 
  Bołtuć Pior
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
366.artykuł: Kałuża Anna: Jeśli nie można mieć wszystkiego... Wiersze Piotra Bołtucia raz jeszcze. Fa-Art 2002 nr 1 s. 99-107  szczegóły 
  Boros Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
367.wiersz: Boros Wojciech: Kółko i krzyżyk. Fa-Art 2002 nr 2 s. 23  szczegóły 
368.wiersz: Boros Wojciech: O drugiej no ewentualnie.... Fa-Art 2002 nr 2 s. 23  szczegóły 
  Borowczyk Walerian
369.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Anatomia Borowczyka. Fa-Art 1994 nr 1 s. 60  szczegóły 
  Borowicz Olga
    proza (alfabet tytułów)
370.proza: Borowicz Olga: Kariera. Fa-Art 2000 nr 3 s. 82  szczegóły 
371.proza: Borowicz Olga: Nuda. Fa-Art 2000 nr 3 s. 83  szczegóły 
372.proza: Borowicz Olga: Uprawa. Fa-Art 2000 nr 3 s. 82  szczegóły 
373.proza: Borowicz Olga: Wynalazek. Fa-Art 2000 nr 3 s. 83  szczegóły 
  Borowski Tadeusz
374.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Nowacki Dariusz: Wielkie wczoraj. Fa-Art 2001 nr 4 s. 135-136 (fel....) szczegóły 
  Brach-Czaina Jolanta
375.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowicki Bogdan: Retardacja. Fa-Art 1994 nr 2 s. 75-76  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Głos kobiet. Fa-Art 1999 nr 3 s. 84-87  szczegóły 
376.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwasiów Inga: Moment lektury. Fa-Art 1999 nr 3 s. 87-89  szczegóły 
  Brakoniecki Kazimierz
377.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ziemniewicz Marcin: Jednia. Fa-Art 1994 nr 2 s. 68-69  szczegóły 
378.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mutz Stanisław: Próba całości. Fa-Art 1994 nr 3 s. 66-67  szczegóły 
  Brandys Kazimierz
379.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olejniczak Józef: Choroba, narracja, fikcja i sny. Fa-Art 1999 nr 3 s. 74-75  szczegóły 
380.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olejniczak Józef: Dobrze zapamiętane. Fa-Art 1995 nr 3 s. 56-58  szczegóły 
  Brzoska Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
381.wiersz: Brzoska Wojciech T.: Nie -tak-ty. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 85  szczegóły 
382.wiersz: Brzoska Wojciech T.: W myśl zasad. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 85  szczegóły 
  Brzoza Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
383.wiersz: Brzoza Michał: Posadzili mój głos.... Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 69  szczegóły 
  Bugalski Dariusz
    proza (alfabet tytułów)
384.proza: Bugalski Dariusz: Rok duchampowski. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 37-44 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
  Bukowski Marek (ur. 1959)
385.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Derda Michał: Fikcje polityczne Marka Bukowskiego. Fa-Art 1996 nr 3 s. 73-74  szczegóły 
386.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Era hackera. Fa-Art 1999 nr 2 s. 52-55  szczegóły 
  Burszewski Sławomir
387.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majerski Paweł: Było banalistów wielu.... Fa-Art 1996 nr 4 s. 75-77  szczegóły 
  Burzyńska Anna
388.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Chichot sawantki. Fa-Art 1997 nr 4 s. 62-64  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Cecko Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
389.wiersz: Cecko Marcin: Autokara. Fa-Art 2000 nr 4 s. 82  szczegóły 
390.wiersz: Cecko Marcin: By zakryć pałac.... Fa-Art 1998 nr 4 s. 42  szczegóły 
391.wiersz: Cecko Marcin: Pierwiosnek. Fa-Art 1998 nr 4 s. 42  szczegóły 
392.wiersz: Cecko Marcin: Po-talk czyli po angielsku potok a po polsku pomówienie. Fa-Art 2000 nr 4 s. 82-83  szczegóły 
393.wiersz: Cecko Marcin: Skreślony szkic. Fa-Art 2000 nr 4 s. 83  szczegóły 
394.wiersz: Cecko Marcin: Uniósł się i zobaczył.... Fa-Art 1998 nr 4 s. 43  szczegóły 
  Cegiełka Piotr
395.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: JC: Fa-Art 2002 nr 4 s. 70 (not....) szczegóły 
  Chmielecki Konrad
    wiersze (alfabet tytułów)
396.wiersz: Chmielecki Konrad: Myślałem że nie sposób żyć niczym.... Fa-Art 1996 nr 2 s. 37  szczegóły 
397.wiersz: Chmielecki Konrad: Nie będę pisać wierszy.... Fa-Art 1996 nr 2 s. 37  szczegóły 
  Chmielewska Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
398.wiersz: Chmielewska Katarzyna: Już nie stać mnie.... Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 54 (z not. o autorce na s. 197...) szczegóły 
399.wiersz: Chmielewska Katarzyna: Krótki wiersz o dojrzewaniu. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 55 (z not. o autorce na s. 197...) szczegóły 
400.wiersz: Chmielewska Katarzyna: Lody czekoladowo-śmietankowe. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 55 (z not. o autorce na s. 197...) szczegóły 
401.wiersz: Chmielewska Katarzyna: Wszystko opiera się na domysłach. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 54 (z not. o autorce na s. 197...) szczegóły 
  Chmielewski Sławomir
    proza (alfabet tytułów)
402.proza: Chmielewski Sławomir: Baśń. Historia prawdziwa. Fa-Art 1994 nr 1 s. 85-88 (tekst podp. pseud. Giuseppe Flavio Chininna...) szczegóły 
403.proza: Chmielewski Sławomir: Twoja głupia żona. Fa-Art 1991 nr 1 s. 28  szczegóły 
404.proza: Chmielewski Sławomir: Wściekła Ryba. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 4-12  szczegóły 
405.proza: Chmielewski Sławomir: Wykład profesora Dupy. Fa-Art 1995 nr 1 s. 50-52 (tekst podp. pseud. Giuseppe Flavio Chininna...) szczegóły 
  Chwin Stefan, Lars Krystyna *
406.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Tradycja, ironia i język ojczysty. Fa-Art 2001 nr 3 s. 67-71  szczegóły 
  Chwin Stefan
407.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chwin Stefan: Chwin - Uniłowski: wymiana listów. Fa-Art 2000 nr 3 s. 86-89  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Konstruowanie pamięci. Wokół nowych książek Jerzego Limona i Stefana Chwina. Fa-Art 2000 nr 1 s. 32-43  szczegóły 
408.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stachowiak Jakub: Miasto i świat. Fa-Art 1995 nr 4 s. 52-54  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
409.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: "Fanatyk" detalu i miejsca? Kilka uwag interpretacyjnych o prozie Stefana Chwina. Fa-Art 1997 nr 4 s. 7-14  szczegóły 
410.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cuber Marta: Łaźnia gdańska. Kobiety w "Krótkiej historii pewnego żartu" Stefana Chwina. Fa-Art 2002 nr 2 s. 74-82  szczegóły 
  Cichoń Tomasz
    proza (alfabet tytułów)
411.proza: Cichoń Tomasz: List z podróży. Fa-Art 1995 nr 3 s. 6-9  szczegóły 
  Cichosza Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
412.wiersz: Cichosza Czesław: To. Fa-Art 2001 nr 2 s. 100  szczegóły 
  Czakański-Sporek Piotr
413.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Dziś prawdziwych Kafków już nie ma. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 141-143  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
414.proza: Czakański-Sporek Piotr: Aj. Fa-Art 1994 nr 3 s. 80-82  szczegóły 
415.proza: Czakański-Sporek Piotr: Aj (fragment). Fa-Art 1995 nr 4 s. 4-5  szczegóły 
416.proza: Czakański-Sporek Piotr: Kule na mole. Fa-Art 1993 nr 4 s. 54-55  szczegóły 
  Czerkasow Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
417.wiersz: Czerkasow Marcin: Dwa listy do gościa z podartej fotografii. Fa-Art 1999 nr 3 s.92  szczegóły 
418.wiersz: Czerkasow Marcin: Grudny dzień. Fa-Art 2001 nr 2 s. 22  szczegóły 
419.wiersz: Czerkasow Marcin: Hologram. Fa-Art 2002 nr 2 s. 25  szczegóły 
420.wiersz: Czerkasow Marcin: More geometrico. Fa-Art 2001 nr 2 s. 23  szczegóły 
421.wiersz: Czerkasow Marcin: Wynalezienie północy. Fa-Art 2002 nr 2 s. 24  szczegóły 
422.wiersz: Czerkasow Marcin: Zbliżanie. Fa-Art 2001 nr 2 s. 23  szczegóły 
423.wiersz: Czerkasow Marcin: Żaden z tych kształtów. Fa-Art 2002 nr 2 s. 24  szczegóły 
  Czerniawski Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
424.wiersz: Czerniawski Piotr: Jeszcze ta niezwykłość.... Fa-Art 2000 nr 3 s. 85  szczegóły 
425.wiersz: Czerniawski Piotr: Na peronie dziewczynka.... Fa-Art 2000 nr 3 s. 85  szczegóły 
426.wiersz: Czerniawski Piotr: Sól ziemi czarnej (Kazimierzowi Kutzowi). Fa-Art 2000 nr 3 s. 85  szczegóły 
  Czerski Piotr
427.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rygielska Małgorzata: Nazbyt pospieszne. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 130-132  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
428.wiersz: Czerski Piotr: Czytajac książkę o Marku H. (Dla Marcina Czerkasowa). Fa-Art 1999 nr 4 s. 57  szczegóły 
429.wiersz: Czerski Piotr: Stowarzyszenie umarłych poetów. Fa-Art 1999 nr 4 s. 57  szczegóły 
430.wiersz: Czerski Piotr: Wiersz bardzo aktualny. Fa-Art 1999 nr 4 s. 56  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dachtera Jacek Hans
    wiersze (alfabet tytułów)
431.wiersz: Dachtera Jacek Hans: Akt siły. Fa-Art 1995 nr 1 s. 49  szczegóły 
432.wiersz: Dachtera Jacek Hans: Jeszcze jeden wiersz o miłości. Fa-Art 1995 nr 1 s. 48  szczegóły 
433.wiersz: Dachtera Jacek Hans: Kochanek na 102. Fa-Art 1995 nr 1 s. 48  szczegóły 
434.wiersz: Dachtera Jacek Hans: List do Marty Kozłowskiej. Fa-Art 1995 nr 1 s. 48  szczegóły 
435.wiersz: Dachtera Jacek Hans: Nie lubię śródmieścia, czyli John Lydon w mieście K lub Z lub jakim chcesz. Fa-Art 1995 nr 1 s. 49  szczegóły 
  Dajnowski Maciej
436.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Maciej Sowizdrzał. Fa-Art 1999 nr 4 s. 68-69  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
437.proza: Dajnowski Maciej: Carambol Mesa Verde. Fa-Art 1998 nr 3 s. 62-63  szczegóły 
438.proza: Dajnowski Maciej: Opowiadania [z tego cyklu:] Chłopiec Pratło i jego pan. Fa-Art 1999 nr 3 s. 57-59  szczegóły 
439.proza: Dajnowski Maciej: Opowiadania [z tego cyklu:] Dysputa na błoniach Kurukszetry. Fa-Art 1999 nr 3 s. 56-57  szczegóły 
440.proza: Dajnowski Maciej: Opowiadania [z tego cyklu:] Rozpad połowiczny. Fa-Art 1999 nr 3 s. 54  szczegóły 
441.proza: Dajnowski Maciej: Pręga. Fa-Art 2001 nr 3 s. 13-19  szczegóły 
442.proza: Dajnowski Maciej: Straszliwe klęski, jakie na świat był sprowadził przerażający Opiat Galores. Fa-Art 1998 nr 3 s. 64-65  szczegóły 
  Dąbrowski Tadeusz (ur. 1979)
443.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pluszka Adam: Ludzie listy piszą, czyli bałagan w papierach. Fa-Art 2000 nr 2 s. 61-63  szczegóły 
444.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Świeściak Alina: Mazurek Dąbrowskiego (5,3). Fa-Art 2002 nr 3 s. 55-56  szczegóły 
445.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Rumieńce Batmana. Fa-Art 1999 nr 3 s. 84  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
446.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Alga i omega [sic!]. Fa-Art 2001 nr 3 s. 84  szczegóły 
447.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Chrzest. Fa-Art 2001 nr 3 s. 87  szczegóły 
448.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Dania. Fa-Art 2001 nr 3 s. 86  szczegóły 
449.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Jest odpust i parafia.... Fa-Art 2000 nr 3 s. 33  szczegóły 
450.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Modelka. Fa-Art 2001 nr 3 s. 85  szczegóły 
451.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Posiłki. Fa-Art 2000 nr 3 s. 32  szczegóły 
452.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Savoir-vivre. Fa-Art 2001 nr 3 s. 84  szczegóły 
453.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Terrorysta. Fa-Art 2001 nr 3 s. 85  szczegóły 
454.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Tetris. Fa-Art 2000 nr 3 s. 32  szczegóły 
455.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Uwierzyłem. Fa-Art 2000 nr 3 s. 32  szczegóły 
456.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Za grubym szkłem.... Fa-Art 2000 nr 3 s. 33  szczegóły 
  Dłuski Stanisław
457.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Wsłuchany" autentysta "z łąki pod Rzeszowem". Fa-Art 1998 nr 4 s. 59-61  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
458.wiersz: Dłuski Stanisław: Czerwony autobus. Fa-Art 1995 nr 3 s. 67  szczegóły 
459.wiersz: Dłuski Stanisław: Nietzsche jest kobietą. Fa-Art 1995 nr 3 s. 67  szczegóły 
460.wiersz: Dłuski Stanisław: Z wierszy domowych. Fa-Art 1995 nr 3 s. 67  szczegóły 
  Dobrowolski Radosław
    proza (alfabet tytułów)
461.proza: Dobrowolski Radosław: A gdybym był pograbkiem. Fa-Art 1995 nr 3 s. 38  szczegóły 
462.proza: Dobrowolski Radosław: Bogacz. Fa-Art 1995 nr 3 s. 39  szczegóły 
463.proza: Dobrowolski Radosław: Czarne kazie. Fa-Art 1995 nr 3 s. 38  szczegóły 
464.proza: Dobrowolski Radosław: Jadzia i Krzychu. Fa-Art 1995 nr 3 s. 39  szczegóły 
465.proza: Dobrowolski Radosław: Jądro. Fa-Art 1995 nr 3 s. 38  szczegóły 
  Domarus Cezary
466.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Dezorient express. Fa-Art 1996 nr 2 s. 56-57  szczegóły 
467.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Nie do pary, nie od parady. Fa-Art 2001 nr 2 s. 65-66  szczegóły 
468.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Coś z kałuży się wynurza. Fa-Art 1999 nr 1 s. 42-43  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
469.wiersz: Domarus Cezary: Ciachnięte fragmenty. Fa-Art 2000 nr 2 s. 18-19  szczegóły 
470.wiersz: Domarus Cezary: Docietok. Fa-Art 1995 nr 3 s. 18  szczegóły 
471.wiersz: Domarus Cezary: Pozorowane akty. Fa-Art 1995 nr 3 s. 18  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
472.proza: Domarus Cezary: Dwanaście kawałków czyli jak znaleźć sens na przykład drugiej połowy życia. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 26-28  szczegóły 
473.proza: Domarus Cezary: Dzień, którym był szósty sierpnia 1997. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 30-31  szczegóły 
474.proza: Domarus Cezary: Opowieść socjotechnologiczna. Fa-Art 1996 nr 2 s. 20-21  szczegóły 
475.proza: Domarus Cezary: Śmierć konwersacji. Fa-Art 1996 nr 2 s. 18-19  szczegóły 
  Dudek Robert
476.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Jak cielęciem. Fa-Art 1998 nr 3 s. 53-54  szczegóły 
  Dukaj Jacek
477.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Sprawny inaczej. Fa-Art 2002 nr 1 s. 79-81  szczegóły 
  Dulęba Witold
478.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Humbug. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 149-150  szczegóły 
  Dunin Kinga
479.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Głaz w ogródku bajek. Fa-Art 1999 nr 4 s. 65-67  szczegóły 
480.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Zawieszenie. Fa-Art 1998 nr 4 s. 54-56  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
481.proza: Dunin Kinga: Obciach. Fa-Art 1999 nr 3 s. 47-53 (do druku podał Adam Wiedemann: Nieznany fragment "Obciachu" Kingi Duni...) szczegóły 
  Dyczek Ernest
482.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Diabeł a proza polska. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 144-145  szczegóły 
483.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Uwaga: zwierzątka atakują!. Fa-Art 1995 nr 2 s. 56-57  szczegóły 
  Dygat Magdalena
484.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Galant Arleta: Rozstania bez spotkania. Fa-Art 2001 nr 2 s. 57-59  szczegóły 
  Dziadkiewicz Roman
485.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszański Grzegorz: Wiersze niehigieniczne?. Fa-Art 1996 nr 2 s. 62-65  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
486.wiersz: Dziadkiewicz Roman: Czerń i biel. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 121  szczegóły 
487.wiersz: Dziadkiewicz Roman: Dzieci. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 120  szczegóły 
488.wiersz: Dziadkiewicz Roman: Koniec świata. Fa-Art 1995 nr 1 s. 91  szczegóły 
489.wiersz: Dziadkiewicz Roman: Marta kruszy ptakom chleb.... Fa-Art 1995 nr 1 s. 91  szczegóły 
490.wiersz: Dziadkiewicz Roman: Nie da się oddzielić dobra.... Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 120  szczegóły 
491.wiersz: Dziadkiewicz Roman: Powietrze. Fa-Art 1995 nr 1 s. 91  szczegóły 
492.wiersz: Dziadkiewicz Roman: W imieniu ojca i syna i ducha świętego. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 121  szczegóły 
493.wiersz: Dziadkiewicz Roman: Życie i śmierć. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 121  szczegóły 
  Dziekanowski Czesław
494.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Od Mamony do Bożycy. Fa-Art 2001 nr 1 s. 52-55  szczegóły 
  Dzień Mirosław
495.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Hurtem. Fa-Art 1998 nr 4 s. 62-63  szczegóły 
  Dzikowski Błażej
496.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2002 nr 4 s. 74 (not....) szczegóły 
recenzja: Pietrzak Marcin: Trudny do oswojenia. Fa-Art 2002 nr 4 s. 61-62  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fajfer Zenon
    wiersze (alfabet tytułów)
497.wiersz: Fajfer Zenon: Paradoksy Zenona (1-1/32). Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 52-53 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
498.wiersz: Fajfer Zenon: Wieczór trzech cielców. Fa-Art 2002 nr 3 s. 8-9  szczegóły 
  Falkiewicz Andrzej
499.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Modernizm poczty. Fa-Art 1999 nr 1 s. 36-38  szczegóły 
  Fiedorczuk Julia
500.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomicki Grzegorz: Ludzki sposób na przetrwanie. Fa-Art 2001 nr 2 s. 59-60  szczegóły 
  Filipiak Izabela
501.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Pismo lekarstwem na pamięć i inne tropy. Fa-Art 1995 nr 3 s. 49-51  szczegóły 
502.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Jednak literatura. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 103-105  szczegóły 
503.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: MC: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 129-130 (nota recenzencka...) szczegóły 
  Foks Dariusz
504.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Gałczyński, Foks, wszyscy mleczarze mojego życia. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 103-104  szczegóły 
505.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomicki Grzegorz: Kiedy zobaczymy nieskazitelny horyzont?. Fa-Art 2000 nr 4 s. 68-70  szczegóły 
506.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Kopniak w dupę dla Darka Foksa. Fa-Art 1995 nr 1 s. 80-81  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
507.wiersz: Foks Darek: Przecena map. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 50-51 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
  Fortuna Maciej
508.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Bez serc, bez ducha. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 106-109  szczegóły 
  Franczak Jerzy
509.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cembrowska Justyna: Chłopcy piszą. Fa-Art 2001 nr 2 s. 51-53  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
510.proza: Franczak Jerzy: Gawęda o artystach. Fa-Art 2002 nr 3 s. 72-75  szczegóły 
511.proza: Franczak Jerzy: Opowieść pielgrzyma. Fa-Art 2002 nr 3 s. 68-71  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gabryel Juliusz
    wiersze (alfabet tytułów)
512.wiersz: Gabryel Juliusz: Długie kasztanowe włosy.... Fa-Art 2002 nr 3 s. 33  szczegóły 
513.wiersz: Gabryel Juliusz: Wielokrotnie zmieniałem narratorów.... Fa-Art 2002 nr 2 s. 33  szczegóły 
514.wiersz: Gabryel Juliusz: Zatrudnię setki statystów.... Fa-Art 2002 nr 3 s. 33  szczegóły 
  Gabryś Mirosław
515.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Kult Gabrysia. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 54-55  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
516.wiersz: Gabryś Mirosław: Apokalipsa. Fa-Art 1996 nr 2 s. 16  szczegóły 
517.wiersz: Gabryś Mirosław: Indywiduum. Fa-Art 1995 nr 2 s. 62  szczegóły 
518.wiersz: Gabryś Mirosław: Neurastenia. Fa-Art 1995 nr 2 s. 62  szczegóły 
519.wiersz: Gabryś Mirosław: Odżyją dawne apetyty. Fa-Art 1996 nr 2 s. 17  szczegóły 
520.wiersz: Gabryś Mirosław: Prawdziwa miłość. Fa-Art 1995 nr 2 s. 62  szczegóły 
521.wiersz: Gabryś Mirosław: Przepis na poetę. Fa-Art 1996 nr 2 s. 16  szczegóły 
522.wiersz: Gabryś Mirosław: Spuścizna (II). Fa-Art 1996 nr 2 s. 17  szczegóły 
523.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1996 nr 3 s. 195 (sprost. dotyczące błędów w tekście wiersza...) szczegóły 
  Gajdziński Marek
524.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Madaliński Artur: Wszysto się może zdarzyć. Fa-Art 2001 nr 1 s. 55-57  szczegóły 
525.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Gajdziński na niepogodę. Fa-Art 1996 nr 2 s. 57-58  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
526.proza: Gajdziński Marek: Kobieta, która połknęła świecącą żarówkę. Fa-Art 1996 nr 2 s. 38  szczegóły 
  Gerszberg Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
527.wiersz: Gerszberg Tomasz: Adwent. Fa-Art 2001 nr 3 s. 46  szczegóły 
528.wiersz: Gerszberg Tomasz: HxWxD [sic!]. Fa-Art 1999 nr 2 s. 45  szczegóły 
529.wiersz: Gerszberg Tomasz: [Ósmy] 8 pasażer. Fa-Art 1999 nr 2 s. 44  szczegóły 
530.wiersz: Gerszberg Tomasz: Prognoza. Fa-Art 1999 nr 2 s. 42  szczegóły 
531.wiersz: Gerszberg Tomasz: Ściemniki. Fa-Art 2001 nr 3 s. 46  szczegóły 
532.wiersz: Gerszberg Tomasz: Tuba & pasta. Fa-Art 1999 nr 2 s. 44  szczegóły 
533.wiersz: Gerszberg Tomasz: Znów się udało. Fa-Art 2001 nr 3 s. 47  szczegóły 
  Gibas Jarosław
534.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Derda Michał: Gibas - zaginiona czaszka Kartezjuza. Fa-Art 1995 nr 4 s. 56-57  szczegóły 
535.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Niewinny jest!. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 49-51  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
536.proza: Gibas Jarosław: Olo. Fa-Art 1995 nr 1 s. 22-23  szczegóły 
  Giszczak Jacek
537.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Musiołek Jakub: Oczami szofera. Fa-Art 1995 nr 2 s. 48-49  szczegóły 
  Głombiowski Michał
    proza (alfabet tytułów)
538.proza: Głombiowski Michał: Trzy dni do szaleństwa. Fa-Art 1999 nr 2 s. 74-82  szczegóły 
  Głowacki Janusz
539.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowski Michał: Męskich pośladków czar. Fa-Art 2001 nr 4 s. 68-70  szczegóły 
  Głowacki Marcin
    proza (alfabet tytułów)
540.proza: Głowacki Marcin: Wszystko spłonie od jednej zapałki, czyli zapiski sieroty. Fa-Art 1996 nr 4 s. 49-59  szczegóły 
  Głowacki Marek
    proza (alfabet tytułów)
541.proza: Głowacki Marek: Lekkie i śmiertelne (Fragmenty powieści). Fa-Art 2002 nr 2 s. 8-19  szczegóły 
  Goerke Natasza
542.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cembrowska Justyna: 1+2. Fa-Art 2002 nr 3 s. 45-47  szczegóły 
543.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sosnowski Jerzy: Pani Bovary ogląda MTV. Wokół "Fractali" Nataszy Goerke. Fa-Art 1996 nr 1 s. 26-35  szczegóły 
recenzja: Szaket Jan: Inna puenta. Fa-Art 1994 nr 3 s. 56-57  szczegóły 
544.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Salceson na sto sposobów. Fa-Art 1997 nr 1 s. 56-57  szczegóły 
545.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cuber Marta: Hipertrofia plazmy. Fa-Art 2000 nr 1 s. 50-52  szczegóły 
  Goławska Anna Maria
546.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KCK: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 129 (nota recenzencka...) szczegóły 
  Gombrowicz Witold
547.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 148 (nota recenzencka...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
548.artykuł: Kęder Cezary Konrad: Gombrowicza mechanizm wytwarzania głębi. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 30-37  szczegóły 
549.artykuł: Kęder Cezary Konrad: Krytyka po Gombrowiczu. Fa-Art 1991 nr 1 s. 10-11  szczegóły 
550.artykuł: Zalewski Andrzej: Dwaj panowie G.. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 58-70 (analogie twórczości Witolda Gombrowicza i Petera Greenawaya...) szczegóły 
551.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wilczek Piotr: Fa-Art 1990 nr 3 s. 29-30 (refleksje na marginesie sesji...) szczegóły 
  Gorczyca Łukasz
552.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Niepojętość, czyli onomastyka z czasów piastowskich. Fa-Art 1999 nr 2 s. 58-59  szczegóły 
  Gorzko Marek
    proza (alfabet tytułów)
553.proza: Gorzko Marek: Originarium peccatum. Fa-Art 2001 nr 3 s. 2-12  szczegóły 
  Górnicki Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
554.wiersz: Górnicki Jarosław: A jak nie przed siebie.... Fa-Art 1996 nr 2 s. 80  szczegóły 
555.wiersz: Górnicki Jarosław: Oświęcim jest jak wszystko.... Fa-Art 1996 nr 2 s. 80  szczegóły 
556.wiersz: Górnicki Jarosław: Pies. Fa-Art 1996 nr 2 s. 81  szczegóły 
557.wiersz: Górnicki Jarosław: Wiosenny sen. Fa-Art 1996 nr 2 s. 81  szczegóły 
  Grabiński Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
558.artykuł: Kika-Koj Marta: Demoniczne kobiety Stefana Grabińskiego. Fa-Art 1996 nr 4 s. 35-43  szczegóły 
sprostowanie: Fa-Art 1997 nr 1 s. 100 (dot. błędnie wydrukowanego nazwiska autorki artykułu: Marta Koj...) szczegóły 
  Grabkowski Wacław
559.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2002 nr 4 s. 74 (not....) szczegóły 
  Gretkowska Manuela
560.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Jeden Paryż i dwie łechtaczki. Fa-Art 1994 nr 4 s. 59-60  szczegóły 
561.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Beznamiętnik. Fa-Art 1999 nr 1 s. 50-52  szczegóły 
562.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Abulafia Gretkowska i jej podręcznik. Fa-Art 1996 nr 3 s. 63-65  szczegóły 
563.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Tarota stawiać na paryskim bruku. Fa-Art 1994 nr 1 s. 53-54  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
564.artykuł: Markiewicz Jarosław: Drabina do nieba. Fa-Art 1997 nr 1 s. 86-89 (nt. twórczości...) szczegóły 
  Grobliński Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
565.wiersz: Grobliński Piotr: Bis - wiersze dla Anki. Fa-Art 1997 nr 1 s. 90  szczegóły 
566.wiersz: Grobliński Piotr: Filozoficzne aspekty tramwaju. Fa-Art 1994 nr 1 s. 32-33  szczegóły 
567.wiersz: Grobliński Piotr: Ten sklep z ubraniami.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 90  szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
568.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mytych Beata: Walka Anteusza z aniołem (śmierci). Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 141-143  szczegóły 
  Grundkowski Jerzy
569.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Grundkowskiego radość anegdoty. Fa-Art 1994 nr 2 s. 65-66  szczegóły 
  Gryko Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
570.wiersz: Gryko Krzysztof: Akt woli. Fa-Art 2000 nr 2 s. 44  szczegóły 
571.wiersz: Gryko Krzysztof: Postrestant. Fa-Art 2000 nr 2 s. 45  szczegóły 
572.wiersz: Gryko Krzysztof: Stany skupienia. Fa-Art 2000 nr 2 s. 44  szczegóły 
573.wiersz: Gryko Krzysztof: W największym skrócie.... Fa-Art 2000 nr 2 s. 45  szczegóły 
  Grynberg Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
574.artykuł: Krawczyńska Dorota: Oczami dziecka. Zagłada we wczesnej twórczości Henryka Grynberga. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 156-164 (dot. utworów: "Ekipa Antygona", "Żydowska wojna", "Zwycięstwo"; z not....) szczegóły 
  Grzebalski Mariusz
575.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ekierhardt Anna: Poradnik trzydziestolatka. Fa-Art 1997 nr 4 s. 72-74  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
576.wiersz: Grzebalski Mariusz: Brzytwa. Fa-Art 1997 nr 4 s. 34  szczegóły 
577.wiersz: Grzebalski Mariusz: Kelnerzy. Fa-Art 1997 nr 4 s. 34  szczegóły 
578.wiersz: Grzebalski Mariusz: Kolacja filozofów. Fa-Art 1992 nr 3 s. 25  szczegóły 
579.wiersz: Grzebalski Mariusz: Pies. Fa-Art 1997 nr 4 s. 34  szczegóły 
580.wiersz: Grzebalski Mariusz: Saga Pętaszka [z tego cyklu:] Pętaszek i myśli. Fa-Art 2002 nr 1 s. 98  szczegóły 
581.wiersz: Grzebalski Mariusz: Saga Pętaszka [z tego cyklu:] Pętaszek i wyprawa do Budapesztu. Fa-Art 2002 nr 1 s. 98  szczegóły 
582.wiersz: Grzebalski Mariusz: Saga Pętaszka [z tego cyklu:] Pętaszek i zima. Fa-Art 2002 nr 1 s. 97  szczegóły 
583.wiersz: Grzebalski Mariusz: Saga Pętaszka [z tego cyklu:] Pętaszek zmartwiony. Fa-Art 2002 nr 1 s. 96  szczegóły 
  Grzesik Piotr
584.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Riffer Karol: [Dwadzieścia osiem] 28 kamieni szkic o książce Piotra Grzesika "Na przedmieściach". Fa-Art 1998 nr 3 s. 30-39  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Przedmieścia sensu. Fa-Art 1997 nr 4 s. 57-58  szczegóły 
  Gutorow Jacek
585.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Hurtem. Fa-Art 1998 nr 4 s. 62-63  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hałaś Marcin
586.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ika: Za mało Hałasia. Fa-Art 1990 nr 3 s. 6-7  szczegóły 
  Haupt Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
587.artykuł: Zając Stanisław Wawrzyniec: W poszukiwaniu formy pierwotnej. O strategii fragmentu na przykładzie "Entropii wzrastającej do zera" i "Złotej Hramoty" Zygmunta Haupta. Fa-Art 1995 nr 3 s. 82-88  szczegóły 
  Helbig Brigitta (Brygida)
588.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cembrowska Justyna: W kręgu powtórzeń. Fa-Art 2001 nr 1 s. 46-49  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Anna Maria smutną ma twarz.... Fa-Art 2001 nr 1 s. 49-52  szczegóły 
  Herbert Zbigniew
589.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopczyk Michał: Mitologia dla zaawansowanych. Fa-Art 2001 nr 4 s. 93-95  szczegóły 
590.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Opacka-Walasek Danuta: Istota podróży w czas przeszły dokonany. O "Rovigo" Zbigniewa Herberta. Fa-Art 1992 nr 4 s. 38-41  szczegóły 
recenzja: Paszek Jerzy: Herbert o Rovigo. Fa-Art 1992 nr 3 s. 57  szczegóły 
591.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ostaszewski Robert: Pomiędzy wspólnotą a pustelnią filozofa. "Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy" Zbigniewa Herberta. Fa-Art 1999 nr 2 s. 83-87  szczegóły 
  Herich Marcin
    proza (alfabet tytułów)
592.proza: Herich Marcin: Opowieść faustyczna. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 44-45  szczegóły 
593.proza: Herich Marcin: Wieżyć w cuda. Fa-Art 1993 nr 1 s. 10-11  szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
594.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: The best of Herling, albo witajcie w bibliotece. Fa-Art 2000 nr 1 s. 59-61  szczegóły 
595.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Herling van Meegeren. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 98-100  szczegóły 
596.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Herling van Meegeren. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 98-100  szczegóły 
597.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Podzwonne dla XX wieku. Fa-Art 2000 nr 3 s. 70-71  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
598.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Pierścień. Fa-Art 1989 nr 2 s. 26, 28  szczegóły 
599.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Pożar w Kaplicy Sykstyńskiej A.D. 1998. Fa-Art 1989 nr 2 s. 25  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
600.artykuł: Kaśka P.: Właściwie należałoby się cieszyć.... Fa-Art 1989 nr 2 s. 27-28 (nt. twórczości...) szczegóły 
  Hoeft Dariusz
601.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Wariacje na temat marności. Fa-Art 1999 nr 2 s. 55-57  szczegóły 
  Honet Roman
602.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kobierski Radosław J.: Z piaskownicy do domu wariatów. Fa-Art 1996 nr 4 s. 77-78  szczegóły 
603.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Pójdziesz synku do N". Fa-Art 1998 nr 3 s. 55-57  szczegóły 
604.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Momro Jakub: Magia powtórzeń. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 126-129  szczegóły 
  Horubała Andrzej
605.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KCK: Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 146 (nota recenzencka...) szczegóły 
  Huberath Marek S.
606.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Memento mori. Fa-Art 1999 nr 1 s. 53-55  szczegóły 
  Hubert Zyzio pseud.
    wiersze (alfabet tytułów)
607.wiersz: Hubert Zyzio: Kartka z pamiętnika. Fa-Art 1991 nr 1 s. 7  szczegóły 
  Huelle Paweł
608.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cembrowska Justyna: Huelle zatacza pętlę. Fa-Art 2001 nr 4 s. 54-57  szczegóły 
609.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: To nie wizja, to "Weiser"! O karierze powieści Pawła Huellego. Fa-Art 1994 nr 1 s. 69-75  szczegóły 
610.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pietrzak Marcin: Poza sensem. Fa-Art 1999 nr 4 s. 16-22  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iwasiów Inga
611.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Miej ciało i patrzaj w ciało. Fa-Art 1999 nr 1 s. 52-53  szczegóły 
612.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Świeściak Alina: "Po stronie łagodności". Fa-Art 2001 nr 2 s. 63-65  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
613.wiersz: Iwasiów Inga: List sprzed tygodnia.... Fa-Art 2002 nr 4 s. 12  szczegóły 
614.wiersz: Iwasiów Inga: Móc mniej cię kochać.... Fa-Art 2002 nr 4 s. 14  szczegóły 
615.wiersz: Iwasiów Inga: Pamiętam sztukę Mishimy.... Fa-Art 2002 nr 4 s. 12  szczegóły 
616.wiersz: Iwasiów Inga: To było tak.... Fa-Art 2002 nr 4 s. 12  szczegóły 
617.wiersz: Iwasiów Inga: To było tak.... Fa-Art 2002 nr 4 s. 13  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
618.proza: Iwasiów Inga: Jeszcze jedna taka historia. Fa-Art 1999 nr 3 s. 42-45  szczegóły 
619.proza: Iwasiów Inga: Nowele uczuciowe [z tego cyklu:] Bluzka z niebieskimi wisienkami. Fa-Art 1999 nr 1 s. 8-11  szczegóły 
620.proza: Iwasiów Inga: Nowele uczuciowe [z tego cyklu:] Komunikat. Fa-Art 1999 nr 1 s. 11-13  szczegóły 
621.proza: Iwasiów Inga: Siedem dni. Fa-Art 1996 nr 3 s. 38-40  szczegóły 
  Izdebski Witold, Łęcki Krzysztof *
622.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Między czy na zewnątrz dogmatu i herezji?. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 108-111  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
623.proza: Izdebski Witold, Łęcki Krzysztof: Harley Davidson. Fa-Art 1993 nr 4 s. 34-40  szczegóły 
624.proza: Izdebski Witold, Łęcki Krzysztof: Karaiby. Fa-Art 1998 nr 3 s. 20-24  szczegóły 
625.proza: Izdebski Witold, Łęcki Krzysztof: Nie używaj imienia Róży nadaremno! O rozmowie z Umberto Eco oraz o paru innych sprawach. A także o editio expurgata "Dogmatów i Herezji". Fa-Art 1994 nr 1 s. 89-93  szczegóły 
626.proza: Izdebski Witold, Łęcki Krzysztof: Parasol Leszka Kołakowskiego. Fa-Art 1994 nr 1 s. 94-98  szczegóły 
627.proza: Izdebski Witold, Łęcki Krzysztof: Recenzent. Fa-Art 1994 nr 3 s. 46-51  szczegóły 
628.proza: Izdebski Witold, Łęcki Krzysztof: Schyłek przyzwoitości (fragmenty). Fa-Art 1996 nr 1 s. 50-53  szczegóły 
  Izdebski Witold
629.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Kaprys logicznego rozumu. Fa-Art 1998 nr 3 s. 43-45  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
630.proza: Izdebski Witold: Bardzo znana historia. Fa-Art 1997 nr 1 s. 16-20  szczegóły 
631.proza: Izdebski Witold: D.. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 9-11  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jabłoński Witold
632.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 129 (nota recenzencka...) szczegóły 
  Jakubiak Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
633.wiersz: Jakubiak Katarzyna: W świecie Cyber-Kaśki. Poemat w siedmiu spakowanych informacjach. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 6-7, 8  szczegóły 
  Jakubowska Marzena
    wiersze (alfabet tytułów)
634.wiersz: Jakubowska Marzena: Latawiec. Fa-Art 2002 nr 3 s. 67  szczegóły 
635.wiersz: Jakubowska Marzena: Oko. Fa-Art 2002 nr 3 s. 67  szczegóły 
636.wiersz: Jakubowska Marzena: Tao kota. Fa-Art 2002 nr 3 s. 67  szczegóły 
637.wiersz: Jakubowska Marzena: Węszenie. Fa-Art 2002 nr 3 s. 67  szczegóły 
638.wiersz: Jakubowska Marzena: Wycieczka nie planowana. Fa-Art 2002 nr 3 s. 67  szczegóły 
  Jakubowski Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
639.wiersz: Jakubowski Jarosław: Antykicz. Fa-Art 2000 nr 3 s. 84  szczegóły 
640.wiersz: Jakubowski Jarosław: Marina, Marina, Marina.... Fa-Art 2000 nr 3 s. 84  szczegóły 
  Janota Jolanta
    proza (alfabet tytułów)
641.proza: Janota Jolanta: Nowa historia literatury?. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 64-67  szczegóły 
  Janyska Anna
    proza (alfabet tytułów)
642.proza: Janyska Anna: Pudło. Fa-Art 2001 nr 1 s. 70-81  szczegóły 
  Jasek Piotr
643.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbrowski Tadeusz: "Wracam do siebie i zastaję tam siebie". Fa-Art 2001 nr 3 s. 63-65  szczegóły 
  Jastrun Tomasz
644.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Nowacki Dariusz: Daremne żale. Fa-Art 2002 nr 3 s. 82-84 (fel....) szczegóły 
  Jaworski Krzysztof
645.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Reklamacja klientowska. Fa-Art 1996 nr 2 s. 61-62  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
646.proza: Jaworski Krzysztof: Feminista bez powodu. Fa-Art 1996 nr 3 s. 57-58  szczegóły 
  Jensko Aleksander
647.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Śrm jako luminal?. Fa-Art 1999 nr 1 s. 40-42  szczegóły 
  Jordan Jarosław
    proza (alfabet tytułów)
648.proza: Jordan Jarosław: Bestseller. Fa-Art 1992 nr 3 s. 46-50  szczegóły 
649.proza: Jordan Jarosław: Ojcze nasz. Fa-Art 1994 nr 2 s. 4-5  szczegóły 
650.proza: Jordan Jarosław: Podróż na drugi brzeg. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 46-47  szczegóły 
651.proza: Jordan Jarosław: Sąd ostateczny. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 126-130  szczegóły 
  Jurasz Tomasz
652.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Drugie koty za płoty. Fa-Art 2000 nr 4 s. 63-66  szczegóły 
  Jurek Przemysław
    wiersze (alfabet tytułów)
653.wiersz: Jurek Przemysław: Historia najnowsza. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 68  szczegóły 
654.wiersz: Jurek Przemysław: Mówię do siebie. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 68  szczegóły 
655.wiersz: Jurek Przemysław: Od - do. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 69  szczegóły 
656.wiersz: Jurek Przemysław: Ostatni wiersz miłosny. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 69  szczegóły 
  Jurkowska Maja
657.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Zapomniałam parasola. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 93-95  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaczanowski Adam F.
    wiersze (alfabet tytułów)
658.wiersz: Kaczanowski Adam: Bordeaux. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 56 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
659.wiersz: Kaczanowski Adam: Calle Juan Alvarez Mendiazabal. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 56 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
660.wiersz: Kaczanowski Adam F.: [Czternastego] 14.11.1994. Fa-Art 1994 nr 4 s. 36  szczegóły 
661.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Dla pań. Fa-Art 1995 nr 4 s. 82  szczegóły 
662.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Dom do którego mnie wpuściłaś.... Fa-Art 1995 nr 4 s. 83  szczegóły 
663.wiersz: Kaczanowski Adam: Gra w marynarza. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 56 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
664.wiersz: Kaczanowski Adam: Ktoś opowiada dowcip.... Fa-Art 2001 nr 4 s. 115 (proza poetycka...) szczegóły 
665.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Nie piję pepsi.... Fa-Art 1994 nr 4 s. 36  szczegóły 
666.wiersz: Kaczanowski Adam: Nowy model tostera.... Fa-Art 2001 nr 4 s. 115 (proza poetycka...) szczegóły 
667.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Orfeusz się nudzi. Fa-Art 1995 nr 1 s. 21  szczegóły 
668.wiersz: Kaczanowski Adam: Po południu.... Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 56 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
669.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Uciekający przed tramwajem. Fa-Art 1995 nr 1 s. 21  szczegóły 
670.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Uwaga kolesie.... Fa-Art 1995 nr 1 s. 21  szczegóły 
671.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Wiersz dla kobiety z którą minąłem się wzrokiem w tramwaju linii 1 w drugim wagonie o drugiej trzydzieści, ponieważ jest piękna. Fa-Art 1995 nr 1 s. 20  szczegóły 
672.wiersz: Kaczanowski Adam: Wiersz o miłości.... Fa-Art 2001 nr 4 s. 114  szczegóły 
673.wiersz: Kaczanowski Adam F.: Wiersz o sensie sztuki. Fa-Art 1995 nr 4 s. 82  szczegóły 
674.wiersz: Kaczanowski Adam: Wrestling. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 56 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
675.wiersz: Kaczanowski Adam: Wyglądamy jak z bajki.... Fa-Art 2001 nr 4 s. 115 (proza poetycka...) szczegóły 
676.wiersz: Kaczanowski Adam: Wyspy kanaryjskie. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 56 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
677.wiersz: Kaczanowski Adam: Zostawiłem ją w łóżku.... Fa-Art 2001 nr 4 s. 115 (proza poetycka...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
678.proza: Kaczanowski Adam F.: Filipińscy uzdrowiciele. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 80-84  szczegóły 
679.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fa-Art 1996 nr 1 s. 95 (sprostowanie dotyczące zniekształcenia wiersza, z poprawną wersją teks...) szczegóły 
  Kaczmarski Jacek
680.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Herich Marcin: Kaczmar w lustrze. Fa-Art 1994 nr 4 s. 64-65  szczegóły 
  Kaczyński Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
681.wiersz: Kaczyński Michał: (Brzydka pani, brzydki pan). Fa-Art 1998 nr 4 s. 48  szczegóły 
682.wiersz: Kaczyński Michał: Lepkość. Fa-Art 1996 nr 4 s. 48  szczegóły 
683.wiersz: Kaczyński Michał: Moja venus przyobleka się kształtem najsłodszym. Fa-Art 1998 nr 4 s. 49  szczegóły 
684.wiersz: Kaczyński Michał: Nienawidzę nienawidzę. Fa-Art 1998 nr 4 s. 49  szczegóły 
685.wiersz: Kaczyński Michał: Sosny, dęby, brzozy. Fa-Art 1998 nr 4 s. 49  szczegóły 
686.wiersz: Kaczyński Michał: Szesnastoletni partyzanci. Fa-Art 1998 nr 4 s. 49  szczegóły 
687.wiersz: Kaczyński Michał: Szyny. Fa-Art 1996 nr 4 s. 48  szczegóły 
688.wiersz: Kaczyński Michał: Ursus. Fa-Art 1998 nr 4 s. 48  szczegóły 
689.wiersz: Kaczyński Michał: Ursynów wrzesień 1995. Fa-Art 1996 nr 4 s. 48  szczegóły 
  Kamiński Jan
690.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stachowiak Anita: Nie ma ucieczki.... Fa-Art 1996 nr 3 s. 65-67  szczegóły 
  Kaniecki Mariusz, Uniłowski Krzysztof *
    proza (alfabet tytułów)
691.proza: Kaniecki Mariusz, Uniłowski Krzysztof: Morze Śródziemne przybywa. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 24-25  szczegóły 
692.proza: Kaniecki Mariusz, Uniłowski Krzysztof: Piosenka autorska (Fragment). Fa-Art 1995 nr 2 s. 63-65 (sfingowana rozmowa Teodora Parnickiego z Agnieszką Fatygą...) szczegóły 
693.proza: Kaniecki Mariusz, Uniłowski Krzysztof: Zabić ptaka (Powieść). Fa-Art 1991 nr 1 s. 14-18  szczegóły 
  Kaniecki Mariusz
    proza (alfabet tytułów)
694.proza: Kaniecki Mariusz: Dwudziesty czwarty grudnia w Alejach Jerozolimskich. Fa-Art 1993 nr 1 s. 94-95  szczegóły 
695.proza: Kaniecki Mariusz: Esej dla Agnieszki. Fa-Art 1996 nr 1 s. 36-38  szczegóły 
696.proza: Kaniecki Mariusz: Notatnik śródziemnomorski. Fa-Art 1994 nr 3 s. 4-7  szczegóły 
  Kantorski Szymon
697.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Solo na niutni basowej. Fa-Art 1995 nr 3 s. 59-60  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
698.wiersz: Kantorski Szymon: Zeppelin. Fa-Art 1993 nr 1 s. 33  szczegóły 
  Kantor Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
699.wiersz: Kantor Tadeusz: Sczezł artysta.... Fa-Art 1991 nr 1 s. 9  szczegóły 
  Karcerowicz Marek
700.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Zgadnij to, co mam na myśli. Fa-Art 2000 nr 2 s. 54-56  szczegóły 
  Karczewski Leszek
    proza (alfabet tytułów)
701.proza: Karczewski Leszek: Ryby nie umierają (rozdział pierwszy powieści). Fa-Art 2001 nr 4 s. 30-39  szczegóły 
702.proza: Karczewski Leszek: Wszystkie Psy Nazywają Się Dżeki [fragmenty powieści eksperymentalnej]. Fa-Art 2000 nr 2 s. 20-27  szczegóły 
  Karpiński Daniel
703.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Tworzę fikcję, więc jestem!. Fa-Art 2001 nr 2 s. 54-55  szczegóły 
  Karpowicz Ignacy
    proza (alfabet tytułów)
704.proza: Karpowicz Ignacy: Geometrie. Fa-Art 2002 nr 4 s. 15-27  szczegóły 
  Karpowicz Tymoteusz
    wiersze (alfabet tytułów)
705.wiersz: Karpowicz Tymoteusz: W drodze do Troi [z tego cyklu:] I. Przed każdą chwilą. Fa-Art 1999 nr 1 s. 63  szczegóły 
706.wiersz: Karpowicz Tymoteusz: W drodze do Troi [z tego cyklu:] II. Zwiastowanie. Fa-Art 1999 nr 1 s. 64  szczegóły 
707.wiersz: Karpowicz Tymoteusz: W drodze do Troi [z tego cyklu:] III. Nawiedzenie. Fa-Art 1999 nr 1 s. 65  szczegóły 
708.wiersz: Karpowicz Tymoteusz: W drodze do Troi [z tego cyklu:] IV. Narodzenie. Fa-Art 1999 nr 1 s. 66  szczegóły 
709.wiersz: Karpowicz Tymoteusz: W drodze do Troi [z tego cyklu:] IX. Ukrzyżowanie. Fa-Art 1999 nr 1 s. 71  szczegóły 
710.wiersz: Karpowicz Tymoteusz: W drodze do Troi [z tego cyklu:] V. Nauka. Fa-Art 1999 nr 1 s. 67  szczegóły 
711.wiersz: Karpowicz Tymoteusz: W drodze do Troi [z tego cyklu:] VI. Nauczanie. Fa-Art 1999 nr 1 s. 68  szczegóły 
712.wiersz: Karpowicz Tymoteusz: W drodze do Troi [z tego cyklu:] VII. Kana Galilejska. Fa-Art 1999 nr 1 s. 69  szczegóły 
713.wiersz: Karpowicz Tymoteusz: W drodze do Troi [z tego cyklu:] VIII. Pojmanie. Fa-Art 1999 nr 1 s. 70  szczegóły 
714.wiersz: Karpowicz Tymoteusz: W drodze do Troi [z tego cyklu:] X. Zmartwychwstanie. Fa-Art 1999 nr 1 s. 72  szczegóły 
715.wiersz: Karpowicz Tymoteusz: W drodze do Troi [z tego cyklu:] XI. Dopełnienie. Fa-Art 1999 nr 1 s. 73  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
716.artykuł: Tabako Tomasz: Karpowicz na Kaukazie. Fa-Art 1999 nr 1 s. 62  szczegóły 
717.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mueller Joanna: Lektura jako trop. O "Odwróconym świetle" Tymoteusza Karpowicza. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 89-105 (z not. o autorce art. na s. 197...) szczegóły 
artykuł: Muc Stanisław: W granicach świata - w granicach języka. Na marginsie "Odwróconego światła". Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 62  szczegóły 
  Kęder Cezary Konrad
718.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cudak Romuald: JA (dekonstrukcja poetycka). Fa-Art 1991 nr 1 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Cogito ludens!. Fa-Art 1990 nr 3 s. 13  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
719.wiersz: Kęder Cezary Konrad: &. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 18-25 (proza poet....) szczegóły 
720.wiersz: Kęder Cezary Konrad: & [Sekwens ambicji dobrym początkiem...]. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 18-25 (proza poet....) szczegóły 
721.wiersz: Kęder Cezary Konrad: Balans. Fa-Art 1990 nr 3 s. 14  szczegóły 
722.wiersz: Kęder Cezary Konrad: JA(metafory) w chorobie.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 14  szczegóły 
723.wiersz: Kęder Cezary Konrad: JA(metajęzyk).... Fa-Art 1991 nr 1 s. 21  szczegóły 
724.wiersz: Kęder Cezary Konrad: JA(nudno) dzieje się.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 15  szczegóły 
725.wiersz: Kęder Cezary Konrad: JA(pośrodku) między.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 15  szczegóły 
726.wiersz: Kęder Cezary Konrad: JA(wysiłek) formuły.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 14  szczegóły 
727.wiersz: Kęder Cezary Konrad: JA(żeby coś ocalić).... Fa-Art 1990 nr 3 s. 14  szczegóły 
728.wiersz: Kęder Cezary Konrad: JA(żeby coś ocalić).... Fa-Art 1991 nr 1 s. 21  szczegóły 
729.wiersz: Kęder Cezary K.: Już wtedy spotkałem samego siebie.... Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 46 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
730.wiersz: Kęder Cezary K.: Kawaler orderu uśmieszków.... Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 47 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
731.wiersz: Kęder Cezary Konrad: Krótko ale nudno o wartościach. Fa-Art 1991 nr 1 s. 21  szczegóły 
732.wiersz: Kęder Cezary K.: Młodzi twardziele.... Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 46 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
733.wiersz: Kęder Cezary K.: Na nazwisko ma Górecka.... Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 47 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
734.wiersz: Kęder Cezary Konrad: Poecie potrzebna teoria. Fa-Art 1990 nr 3 s. 15  szczegóły 
735.wiersz: Kęder Cezary K.: Psińco na psińcu.... Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 47 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
736.wiersz: Kęder Cezary Konrad: Sposoby oprócz racjonalizacji. Fa-Art 1990 nr 3 s. 15  szczegóły 
737.wiersz: Kęder Cezary K.: Wiosna w mieście.... Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 46 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
738.wiersz: Kęder Cezary K.: Wiosna w mieście.... Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 46 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
739.proza: Kęder Konrad C.: Będę nudzić!. Fa-Art 2000 nr 2 s. 90-91 (fel....) szczegóły 
740.proza: Kęder Cezary K.: Confiteor. Fa-Art 1993 nr 1 s. 8-9  szczegóły 
741.proza: Kęder Konrad C.: Dajcie mi guziki. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 173 (fel....) szczegóły 
742.proza: Kęder Cezary Konrad: Fragment (fragment). Fa-Art 1994 nr 2 s. 48-54  szczegóły 
743.proza: Kęder Cezary Konrad: Fragment (fragment) (2). Fa-Art 1995 nr 2 s. 5-13  szczegóły 
744.proza: Kęder Konrad: Jak skutecznie zostać. Fa-Art 2002 nr 1 s. 133 (fel....) szczegóły 
745.proza: Kęder Konrad: Miłość do działacza. Fa-Art 2002 nr 2 s. 83-84 (fel....) szczegóły 
746.proza: Kęder Konrad C.: Niezależność. Fa-Art 2001 nr 1 s. 90-91 (fel....) szczegóły 
747.proza: Kęder Konrad C.: Pogolenie. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 172-173 (fel....) szczegóły 
748.proza: Kęder Cezary Konrad: Seks staje się sztuką. Fa-Art 1990 nr 3 s. 10-11  szczegóły 
749.proza: Kęder Cezary Konrad: Starość - młodość - obszary nieoczekiwanych nieciągłości. Esej. Fa-Art 1995 nr 4 s. 16-23  szczegóły 
750.proza: Kęder Konrad C.: Terroryzm w każdej skali. Fa-Art 2001 nr 4 s. 133-134 (fel....) szczegóły 
751.proza: Kęder Cezary K.: User-friendly fire. Fa-Art 1998 nr 3 s. 2-11  szczegóły 
752.proza: Kęder Cezary K.: User-friendly fire (2). Fa-Art 1999 nr 4 s. 84-97  szczegóły 
753.proza: Kęder Cezary K.: User-friendly fire (3). Fa-Art 2001 nr 2 s. 15-20  szczegóły 
754.proza: Kęder Cezary K.: User-friendly fire (4). Fa-Art 2002 nr 3 s. 2-7  szczegóły 
755.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ika: Fa-Art 1989 nr 2 s. 12-14  szczegóły 
  Kędzierski Marek
756.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Kwestia zadufania. Fa-Art 1997 nr 4 s. 64-65  szczegóły 
757.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: "Niczego. Do źródła". Fa-Art 1996 nr 1 s. 58-60  szczegóły 
758.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mruwczyński Marcin: Spotkanie z Innym. "Bezludzie" Marka Kędzierskiego. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 165-171 (z not. o autorze art. na s. 197...) szczegóły 
  Kindelska-Spyra Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
759.wiersz: Kindelska-Spyra Joanna: Dotyk równa się hormony.... Fa-Art 1991 nr 1 s. 19  szczegóły 
760.wiersz: Kindelska-Spyra Joanna: Porozmawiajmy.... Fa-Art 1991 nr 1 s. 19  szczegóły 
761.wiersz: Kindelska-Spyra Joanna: Spróbuj odrzucić metaforykę.... Fa-Art 1991 nr 1 s. 19  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
762.proza: Kindelska-Spyra Joanna: Kot. Fa-Art 1991 nr 1 s. 9  szczegóły 
  Klejnberg Jarosław
    proza (alfabet tytułów)
763.proza: Klejnberg Jarosław: Zamiasto. Fa-Art 1997 nr 1 s. 38-45  szczegóły 
  Klejnocki Jarosław
764.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cuber Marta: Co nam zostało z "Oulipo"?. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 123-125  szczegóły 
765.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Vermeer szwankuje. Drzeworyt Ok. 1995.. Fa-Art 1995 nr 4 s. 61-63  szczegóły 
  Klej-Nocki Mariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
766.wiersz: Klej-Nocki Mariusz: Podoba ci się w Antologii...?. Fa-Art 2000 nr 3 s. 98  szczegóły 
  Kłos Agnieszka
    proza (alfabet tytułów)
767.proza: Kłos Agnieszka: Historia Anny. Fa-Art 2001 nr 4 s. 108  szczegóły 
768.proza: Kłos Agnieszka: Historia krawca. Fa-Art 2001 nr 4 s. 109  szczegóły 
769.proza: Kłos Agnieszka: Lampa. Fa-Art 2001 nr 4 s. 109  szczegóły 
  Kobierski Radosław J.
    wiersze (alfabet tytułów)
770.wiersz: Kobierski Radosław J.: Martwy sezon. Fa-Art 1996 nr 4 s. 34  szczegóły 
771.wiersz: Kobierski Radosław J.: Z tamtej strony. Fa-Art 1996 nr 4 s. 34  szczegóły 
  Kochan Marek
    proza (alfabet tytułów)
772.proza: Kochan Marek: Jak dostałem w mordę. Fa-Art 2000 nr 1 s. 2-7  szczegóły 
773.proza: Kochan Marek: Syn piekarza. Fa-Art 2001 nr 2 s. 2-14  szczegóły 
  Koehler Krzysztof
774.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ekierhardt Anna: Ciężar światła. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 105-108  szczegóły 
  Kofta Krystyna
775.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwasiów Inga: Pomiędzy. Fa-Art 2002 nr 1 s. 81-83  szczegóły 
  Kofta Piotr
    proza (alfabet tytułów)
776.proza: Kofta Piotr: Powiastka o altruiście. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 2-16 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
  Kołakowski Leszek
777.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Sołoducha Krzysztof: Co wylezie ze stroboskopu?. Fa-Art 2002 nr 4 s. 142-143  szczegóły 
  Kołakowski Marek
    proza (alfabet tytułów)
778.proza: Kołakowski Marek: Taka sobie uliczka. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 90-91  szczegóły 
  Komar Michał
779.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Stróżka pamięć. Fa-Art 1998 nr 3 s. 42-43  szczegóły 
780.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymutko Stefan: Bezsiła i miłość. "Trzy" Michała Komara. Fa-Art 2000 nr 4 s. 84-89  szczegóły 
  Komendant Tadeusz
781.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kisiel Marian: Ze szkoły Michaela Foucaulta. Fa-Art 1995 nr 2 s. 46-48  szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
782.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kralkowska Krystyna: Gorąca aktualność, gorąca tradycja. Na marginesie "Czytadła" Tadeusza Konwickiego. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 94-100  szczegóły 
783.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olejniczak Józef: Diagnoza. Fa-Art 1996 nr 1 s. 60-62  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
784.artykuł: Dzianowicz Beata: W poszukiwaniu wzniosłości: ptak (czyli wina Newtona). Fa-Art 1994 nr 2 s. 6-10  szczegóły 
  Kornaga Dawid
785.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KCK: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 128 (nota recenzencka...) szczegóły 
  Kornhauser Julian
786.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwiński Piotr: Skaleczenie. Fa-Art 2002 nr 1 s. 85-87  szczegóły 
  Korzeniewski Piotr
    proza (alfabet tytułów)
787.proza: Korzeniewski Piotr: Małpi zarazek. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 34-37  szczegóły 
  Kosińska Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
788.wiersz: Kosińska Małgorzata: Poemat psychoterapeutyczny. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 35  szczegóły 
  Kosmala Mariusz Cezary
    wiersze (alfabet tytułów)
789.wiersz: Kosmala Mariusz Cezary: Crash na databasie. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 52 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
790.wiersz: Kosmala Mariusz Cezary: Mariusz Cezary Kosmala siedzi przy swoim biurku i, pijąc zsiadłe mleko, czyta wiersze Jacka Podsiadły. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 52 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
791.wiersz: Kosmala Mariusz Cezary: Oktostych filologiczny op. 16 nr 4 "Pardwa". Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 52 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
792.wiersz: Kosmala Mariusz Cezary: Oktostych strachliwy op. 16 nr 11 "Gorzka". Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 53 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
793.wiersz: Kosmala Mariusz Cezary: Trata-tata op. 22 nr 4, alias krótka kantata na trąbkę, pięć tetrastychów i aktora lub dziesięć dystychów i dwanaście waltorni z koncertującym fortepianem (Andrzejowi Ferencowi). Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 53 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
  Kowalewska Hanna
794.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stachowiak Anita: Zrozumieć kobietę. Fa-Art 1995 nr 4 s. 57-58  szczegóły 
  Kowalewski Włodzimierz
795.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunin Kinga: Wiek męski, wiek klęski. Fa-Art 2000 nr 3 s. 64-66  szczegóły 
796.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Portret artysty z czasów marnych. Fa-Art 1998 nr 3 s. 45-47  szczegóły 
  Kowalski Krzysztof
    proza (alfabet tytułów)
797.proza: Kowalski Krzysztof: {[KOM]U}NIKATY [z tego cyklu:] Bajka o całkowitym stopniu zużycia. Fa-Art 1994 nr 3 s. 32-33  szczegóły 
798.proza: Kowalski Krzysztof: {[KOM]U}NIKATY [z tego cyklu:] Bajka o składzie chemicznym. Fa-Art 1994 nr 3 s. 29-31  szczegóły 
799.proza: Kowalski Krzysztof: {[KOM]U}NIKATY [z tego cyklu:] Czekając na Anioły. Fa-Art 1994 nr 3 s. 34-35  szczegóły 
800.proza: Kowalski Krzysztof: {[KOM]U}NIKATY [z tego cyklu:] Dziadostwo elektromagnetyczne. Fa-Art 1994 nr 3 s. 32  szczegóły 
801.proza: Kowalski Krzysztof: {[KOM]U}NIKATY [z tego cyklu:] Gykko. Fa-Art 1994 nr 3 s. 36  szczegóły 
802.proza: Kowalski Krzysztof: {[KOM]U}NIKATY [z tego cyklu:] [i] Porażająca siła czarnego salcesonu [sic!]. Fa-Art 1994 nr 3 s. 37  szczegóły 
803.proza: Kowalski Krzysztof: {[KOM]U}NIKATY [z tego cyklu:] Język zakłada byt. Fa-Art 1994 nr 3 s. 38  szczegóły 
804.proza: Kowalski Krzysztof: {[KOM]U}NIKATY [z tego cyklu:] Krzyk o 'Bayce. Fa-Art 1994 nr 3 s. 33  szczegóły 
805.proza: Kowalski Krzysztof: {[KOM]U}NIKATY [z tego cyklu:] M' MA' MAG' MAGMA. Fa-Art 1994 nr 3 s. 33-34  szczegóły 
806.proza: Kowalski Krzysztof: {[KOM]U}NIKATY [z tego cyklu:] O czym marzy śpiąca Venus wdychając spod własnej pachy woń? A classical tragedy in fifth acts. Fa-Art 1994 nr 3 s. 35  szczegóły 
807.proza: Kowalski Krzysztof: {[KOM]U}NIKATY [z tego cyklu:] Znowu mnie męczy Gykko. Fa-Art 1994 nr 3 s. 36-37  szczegóły 
808.proza: Kowalski Krzysztof: Opowiadanie. Fa-Art 1995 nr 1 s. 4-19  szczegóły 
  Kowalski Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
809.wiersz: Kowalski Tomek: Cokolwiek napiszę o tym niebie.... Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 60  szczegóły 
810.wiersz: Kowalski Tomek: Mały czarny podłużny żuczek.... Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 60  szczegóły 
811.wiersz: Kowalski Tomek: Wytrysnąć prosto w twarz.... Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 60  szczegóły 
  Kowaniec Jerzy Piotr
    proza (alfabet tytułów)
812.proza: Kowaniec Jerzy Piotr: Warkocz Dru (Fragment powieści). Fa-Art 1994 nr 3 s. 16-25  szczegóły 
  Kozdrowski Artur
813.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Praca seminaryjna. Fa-Art 1994 nr 3 s. 59-60  szczegóły 
  Krajewski Marek
814.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Filolog klasyczny na tropie. Fa-Art 1999 nr 4 s. 69-71  szczegóły 
  Krakowski Jacek
815.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Jan z jednej i Jan z drugiej strony. Fa-Art 1998 nr 3 s. 47-49  szczegóły 
  Krall Hanna
816.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Zagłada i podwójne ubezpieczenie. Fa-Art 2002 nr 3 s. 49-53  szczegóły 
  Krasicki Artur Cezar
817.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: To desperacja, że piszę tę recenzję to desperacja (Arturze). Fa-Art 1995 nr 3 s. 60-61  szczegóły 
  Kremza Arkadiusz
    wiersze (alfabet tytułów)
818.wiersz: Kremza Arkadiusz: Symbioza. Fa-Art 1995 nr 4 s. 92  szczegóły 
  Kres Feliks W.
819.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Koniec już bliski?. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 120-123 (z not. o autorze art. na s. 197...) szczegóły 
  Kropielnicki Hubert
820.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Chwila dla debila. Fa-Art 2002 nr 4 s. 58-59  szczegóły 
  Kruszyński Zbigniew
821.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Buchalterzy i cenzorzy. Fa-Art 1999 nr 3 s. 75-77  szczegóły 
822.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Ostatnia broń wydziedziczonych. Fa-Art 1996 nr 4 s. 63-65  szczegóły 
823.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Odchylenie. Fa-Art 1996 nr 4 s. 65-66  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
824.artykuł: Rogala Anna: Tekst jako przygoda lektury czyli proza Zbigniewa Kruszyńskiego. Fa-Art 1999 nr 1 s. 27-32  szczegóły 
825.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pietrzak Marcin: Poza sensem. Fa-Art 1999 nr 4 s. 16-22  szczegóły 
  Kuciak Agnieszka
826.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Czytane na plaży. Fa-Art 2002 nr 1 s. 90-91  szczegóły 
  Kuczkowski Krzysztof
827.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Poeci starzeją się przede wszystkim. Fa-Art 1995 nr 4 s. 64-65  szczegóły 
828.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mutz Stanisław: Widok z dachu. Fa-Art 1994 nr 3 s. 61-62  szczegóły 
  Kuczok Wojciech
829.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KCK: Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 146 (nota recenzencka...) szczegóły 
830.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Ty mnie nie traktuj.... Fa-Art 1999 nr 3 s. 78-80  szczegóły 
831.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cembrowska Justyna: Ach, te pomysły.... Fa-Art 2002 nr 1 s. 65-67  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
832.wiersz: Kuczok Wojciech: Dopałek. Fa-Art 1995 nr 2 s. 15  szczegóły 
833.wiersz: Kuczok Wojciech: Niekolęda. Fa-Art 1995 nr 2 s. 15  szczegóły 
834.wiersz: Kuczok Wojciech: Niepoemat czwartej nocy. Fa-Art 1995 nr 2 s. 14  szczegóły 
835.wiersz: Kuczok Wojciech: Próby. Fa-Art 1994 nr 2 s. 83  szczegóły 
836.wiersz: Kuczok Wojciech: W takt letargów, w takt uniesień. Fa-Art 1994 nr 2 s. 83  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
837.proza: Kuczok Wojciech: Dioboł. Fa-Art 1996 nr 3 s. 9-11  szczegóły 
838.proza: Kuczok Wojciech: Sierść. Fa-Art 1999 nr 2 s. 28-29  szczegóły 
839.proza: Kuczok Wojciech: Trzydzieści trzy pytania. Fa-Art 1995 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
  Kulik Adam Wiesław
840.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Spóźniony gracz. Fa-Art 1994 nr 2 s. 64-65  szczegóły 
  Kurpisz Mieczysław
841.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Książka dużego formatu. Fa-Art 1995 nr 3 s. 55-56  szczegóły 
  Kuryluk Ewa
842.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Cocktail miss Verdurin. Fa-Art 1996 nr 1 s. 56-58  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lajbig Sylwia
    wiersze (alfabet tytułów)
843.wiersz: Lajbig Sylwia: Mapa mnie (palec pierwszy). Fa-Art 1998 nr 4 s. 94  szczegóły 
  Latos Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
844.wiersz: Latos Tomasz: Boli brzuszek.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 23  szczegóły 
845.wiersz: Latos Tomasz: Nadawca chce się podzielić. Fa-Art 1990 nr 3 s. 23  szczegóły 
846.wiersz: Latos Tomasz: Nazywać. Fa-Art 1990 nr 3 s. 23  szczegóły 
847.wiersz: Latos Tomasz: Para. Fa-Art 1990 nr 3 s. 23  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
848.proza: Latos Tomasz: Opowiadania [z tego cyklu:] 1999 - niemieckie opowiadania pornograficzne. Fa-Art 2000 nr 1 s. 9-11  szczegóły 
849.proza: Latos Tomasz: Opowiadania [z tego cyklu:] Karolina w mieście. Fa-Art 2000 nr 1 s. 13-15  szczegóły 
850.proza: Latos Tomasz: Opowiadania [z tego cyklu:] Wątki. Fa-Art 2000 nr 1 s. 11-13  szczegóły 
  Leczycki Artur
851.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Madaliński Artur: Okiem emigranta. Fa-Art 2001 nr 4 s. 58-61  szczegóły 
  Lekszycki Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
852.wiersz: Lekszycki Paweł: Grzechotnik. Fa-Art 1999 nr 4 s. 38  szczegóły 
853.wiersz: Lekszycki Paweł: Jak zostałem romantykiem. Fa-Art 2002 nr 3 s. 17  szczegóły 
854.wiersz: Lekszycki Paweł: Marian. Fa-Art 2002 nr 3 s. 17  szczegóły 
855.wiersz: Lekszycki Paweł: Nie uważać bezpieczne zakręty.... Fa-Art 1999 nr 4 s. 39  szczegóły 
856.wiersz: Lekszycki Paweł: Performance. Fa-Art 2002 nr 3 s. 17  szczegóły 
857.wiersz: Lekszycki Paweł: Przedostatni autobus zjechał już.... Fa-Art 1999 nr 4 s. 38  szczegóły 
  Lem Stanisław
858.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopczyk Michał: Optymistyczny Lem. Fa-Art 1999 nr 2 s. 66-69  szczegóły 
859.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopczyk Michał: Raju nie widać. Fa-Art 1997 nr 4 s. 58-60  szczegóły 
860.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopczyk Michał: Raju nie widać. Fa-Art 1997 nr 4 s. 58-60  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
861.artykuł: Ryniek Gertruda: Błędne koło Stanisława Lema. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 102-103  szczegóły 
862.artykuł: Szargot Maciej: Post - non - scriptum. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 38-39  szczegóły 
  Leśmian Bolesław
863.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koziołek Ryszard: Wuj Tarabuk i nędza pisania. Fa-Art 1998 nr 3 s. 14-19  szczegóły 
  Limon Jerzy
864.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Konstruowanie pamięci. Wokół nowych książek Jerzego Limona i Stefana Chwina. Fa-Art 2000 nr 1 s. 32-43  szczegóły 
  Lipska Ewa
865.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maroszczuk Grażyna: Paradoksy samotności. Fa-Art 1994 nr 1 s. 60-62  szczegóły 
  Lipszyc Jarosław
866.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cyranowicz Maria: Z uroku konsonansów i analogii. O debiutanckim tomiku Jarosława Lipszyca. Fa-Art 1999 nr 4 s. 40-46  szczegóły 
  Liskowacki Artur Daniel
867.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tramer Maciej: Mówienie - opowieść bez czasu - pamięć bez pamięci. Fa-Art 2000 nr 4 s. 56-58  szczegóły 
  Lupa Krystian
868.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cuber Marta: Jaskunia. Fa-Art 2002 nr 1 s. 73-76  szczegóły 
  Lutowski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
869.wiersz: Lutowski Krzysztof: Monologizzz aktions. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 33  szczegóły 
870.wiersz: Lutowski Krzysztof: Nieumyślnie strywializowana kafkologia. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 32  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Ławrynowicz Marek
871.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Falenickie niegdysiejsze śniegi. Fa-Art 2001 nr 1 s. 57-58  szczegóły 
872.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: MC: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 128-129 (nota recenzencka...) szczegóły 
  Łoziński Józef
873.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Nienasyconko. Fa-Art 2000 nr 3 s. 68-70  szczegóły 
  Łuczak Sławomir
874.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: JC: Fa-Art 2002 nr 4 s. 69-70 (not....) szczegóły 
  Łukosz Jerzy
875.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koziołek Ryszard: Rozpruty romans. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 42-44  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
876.proza: Łukosz Jerzy: Poczarowanie. Fa-Art 1993 nr 1 s. 34-40  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Machej Zbigniew
877.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Jak jej syn i jak obcy". Fa-Art 1997 nr 1 s. 61-62  szczegóły 
  Macierzyński Piotr
878.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Dla Eryka. Fa-Art 2001 nr 2 s. 61-63  szczegóły 
  Maciuszkiewicz Roman
    proza (alfabet tytułów)
879.proza: Maciuszkiewicz Roman: Co każda dziewczynka wiedzieć powinna. Fa-Art 2001 nr 4 s. 110-111  szczegóły 
880.proza: Maciuszkiewicz Roman: Moje obydwa serca. Fa-Art 2001 nr 4 s. 112-113  szczegóły 
  Majeran Tomasz
881.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orska Joanna: Liryczny hochsztapler. Fa-Art 2002 nr 4 s. 53-55  szczegóły 
882.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orska Joanna: Liryczny hochsztapler. Fa-Art 2002 nr 4 s. 53-55  szczegóły 
  Majerski Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
883.wiersz: Majerski Paweł: Istnienie. Fa-Art 1993 nr 1 s. 65  szczegóły 
884.wiersz: Majerski Paweł: Niebezpieczeństwa systemu [z tego cyklu:] Koncepcja nawet najbardziej.... Fa-Art 1993 nr 1 s. 65  szczegóły 
885.wiersz: Majerski Paweł: "Nihil obstat". Fa-Art 1993 nr 1 s. 65  szczegóły 
  Majzel Bartłomiej
886.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomicki Grzegorz: Jak już biec, to paść. Fa-Art 2001 nr 1 s. 60-62  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
887.wiersz: Majzel Bartłomiej: I znów obsiadam parapety. Fa-Art 1995 nr 2 s. 39  szczegóły 
888.wiersz: Majzel Bartłomiej: Niczego już nie nazwiemy. Fa-Art 1995 nr 2 s. 38  szczegóły 
889.wiersz: Majzel Bartłomiej: Przeszedł prąd. Fa-Art 1995 nr 2 s. 38  szczegóły 
890.wiersz: Majzel Bartłomiej: Też ptaki. Fa-Art 1995 nr 2 s. 39  szczegóły 
  Maliszewski Karol
891.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Derda Michał: Recenzja pozorna. Fa-Art 1997 nr 4 s. 67-68  szczegóły 
892.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopczyk Michał: Sceny z życia krytyka prowincjonalnego. Fa-Art 2002 nr 1 s. 71-73  szczegóły 
893.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Komentarz żony. Fa-Art 1996 nr 4 s. 70-71  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
894.wiersz: Maliszewski Karol: Czy można?. Fa-Art 1998 nr 3 s. 13  szczegóły 
895.wiersz: Maliszewski Karol: Filumenistyka. Fa-Art 1998 nr 3 s. 13  szczegóły 
896.wiersz: Maliszewski Karol: Impreza (Miłoszowi). Fa-Art 1998 nr 3 s. 12  szczegóły 
897.wiersz: Maliszewski Karol: List czytelnika z Wałbrzyskiego. Fa-Art 1998 nr 3 s. 12  szczegóły 
898.wiersz: Maliszewski Karol: Roczniki siedemdziesiąte. Fa-Art 1998 nr 3 s. 12  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
899.proza: Maliszewski Karol: Brydż w Dreźnie. Fa-Art 1995 nr 4 s. 70-81  szczegóły 
900.proza: Maliszewski Karol: Wielgucki, pierwsza próba. Fa-Art 1997 nr 4 s. 35-39  szczegóły 
  Malzahn Miłka
901.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Baronowa Malzahn gotuje pierogi. Fa-Art 2001 nr 2 s. 48-50  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
902.proza: Malzahn Miłka: Muzycy i fotografowie mają inaczej. Opowieść w dwóch odsłonach (ze wstępem i z post scriptum). Fa-Art 2000 nr 3 s. 20-29  szczegóły 
903.proza: Malzahn Miłka: Pora Teodora. Fa-Art 1997 nr 4 s. 22-33  szczegóły 
904.proza: Malzahn Miłka: Rodeo Reginy. Fa-Art 2002 nr 1 s. 114-132  szczegóły 
  Małyszek Tomasz
905.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Chodź, namaluj swój świat. Fa-Art 2001 nr 4 s. 61-62  szczegóły 
  Małyszek Wiesław
906.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Czekając na motyla (innego niż czarny). Fa-Art 1996 nr 1 s. 62-63  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
907.proza: Małyszek Wiesław: Opowiadania [z tego cyklu:] Teoria wakatu. Fa-Art 1995 nr 4 s. 24-28  szczegóły 
908.proza: Małyszek Wiesław: Opowiadania [z tego cyklu:] Wariacje na temat krajobrazu z fontannami (inspirowane "Ogólną teorią nie-uprawiania ogrodu" według Leszka Kołakowskiego). Fa-Art 1995 nr 4 s. 28-29  szczegóły 
909.proza: Małyszek Wiesław: Wariacje na temat krajobrazu z bałwanami. Fa-Art 1996 nr 4 s. 22-24  szczegóły 
910.proza: Małyszek Wiesław: Wzgórze nr 0. Fa-Art 1996 nr 4 s. 20-22  szczegóły 
  Markiewicz Jarosław
911.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Zarys boskiego cienia". Fa-Art 1996 nr 4 s. 74-75  szczegóły 
  Masłowska Dorota
912.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kęder Konrad: Godzilla kontra Gigan. Fa-Art 2002 nr 4 s. 134-135 (fel....) szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Robert: Respekt na osiedlu. Fa-Art 2002 nr 4 s. 137-138 (fel....) szczegóły 
recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 71 (not....) szczegóły 
recenzja: Witkowski Michał: Marysia Kawczak ćmi cygaro w portowym burdelu.... Fa-Art 2002 nr 3 s. 37-39  szczegóły 
  Matkowski Tomasz
913.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Chcę do mamy!. Fa-Art 1994 nr 1 s. 56-57  szczegóły 
  Matusz Sławomir
914.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Monotonna przewrotka. Fa-Art 2000 nr 4 s. 67-68  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
915.wiersz: Matusz Sławomir: Bez atu. Poemat o głosach. Fa-Art 1994 nr 3 s. 15  szczegóły 
916.wiersz: Matusz Sławomir: Kolacja z Dyckim. Fa-Art 1996 nr 3 s. 13  szczegóły 
917.wiersz: Matusz Sławomir: Latem do Auschwitz. Fa-Art 1996 nr 3 s. 12  szczegóły 
918.wiersz: Matusz Sławomir: Podniesienie (dla Piotra Zaczkowskiego). Fa-Art 1993 nr 4 s. 56-57  szczegóły 
919.wiersz: Matusz Sławomir: Sześć listów do (p.z.). Fa-Art 1995 nr 3 s. 40  szczegóły 
920.wiersz: Matusz Sławomir: Zbiegły (dla Agaty Stępińskiej). Fa-Art 1998 nr 3 s. 66-67  szczegóły 
  May-Będkowski Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
921.wiersz: May-Będkowski Andrzej: Dopełnienie Hamleta. Fa-Art 1995 nr 4 s. 41  szczegóły 
  Melanowski Mateusz
    wiersze (alfabet tytułów)
922.wiersz: Melanowski Mateusz: Mikołów Banditen uczą się języków obcych i nie mają czasu na bzdury. Fa-Art 2000 nr 2 s. 47  szczegóły 
923.wiersz: Melanowski Mateusz: Ostrożnie z tą siekierą Mateuszu. Fa-Art 2000 nr 2 s. 46  szczegóły 
924.wiersz: Melanowski Mateusz: Rozedrganie. Fa-Art 2000 nr 2 s. 47  szczegóły 
925.wiersz: Melanowski Mateusz: Szyba. Fa-Art 2000 nr 2 s. 46  szczegóły 
926.wiersz: Melanowski Mateusz: Wyprawa do Żółkiewki. Fa-Art 2000 nr 2 s. 47  szczegóły 
  Melecki Maciej
927.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Niebezpiecznie blisko rozpaczy. Fa-Art 1996 nr 3 s. 85-86  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
928.wiersz: Melecki Maciej: Angielski. Fa-Art 1995 nr 2 s. 25  szczegóły 
929.wiersz: Melecki Maciej: Głębokie rezerwy. Fa-Art 1996 nr 4 s. 25  szczegóły 
930.wiersz: Melecki Maciej: Koniec jazdy. Fa-Art 1995 nr 2 s. 25  szczegóły 
931.wiersz: Melecki Maciej: Niewysławialność. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 123  szczegóły 
932.wiersz: Melecki Maciej: Objawy. Fa-Art 1996 nr 4 s. 25  szczegóły 
933.wiersz: Melecki Maciej: Przejazdem. Fa-Art 1995 nr 2 s. 26  szczegóły 
934.wiersz: Melecki Maciej: Twój styl. Fa-Art 1996 nr 4 s. 25  szczegóły 
  Mentzel Zbigniew
935.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Madaliński Zbigniew: Cięty język. Fa-Art 2002 nr 2 s. 29-31  szczegóły 
  Michalski Cezary
936.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kęder Konrad: Godzilla kontra Gigan. Fa-Art 2002 nr 4 s. 134-135 (fel....) szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Robert: Zwierzę polityczne na M.. Fa-Art 2002 nr 4 s. 138-140 (fel....) szczegóły 
recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 72 (not....) szczegóły 
recenzja: Witkowski Michał: Emigranci trzymają swój czas.... Fa-Art 2002 nr 3 s. 35-37  szczegóły 
  Michna Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
937.wiersz: Michna Piotr: Anioły w obcisłych sukienkach.... Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 29  szczegóły 
938.wiersz: Michna Piotr: B.S.. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 28  szczegóły 
939.wiersz: Michna Piotr: Nie ma go tutaj.... Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 29  szczegóły 
940.wiersz: Michna Piotr: Portrety.... Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 29  szczegóły 
941.wiersz: Michna Piotr: Postacie. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 28  szczegóły 
942.wiersz: Michna Piotr: Sala tortur. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 27  szczegóły 
943.wiersz: Michna Piotr: Trochę miłości i nienawiści.... Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 27  szczegóły 
944.wiersz: Michna Piotr: Wyssany. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 28  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
945.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szargot Maciej: Mickiewicz przeoczony. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 160  szczegóły 
946.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szargot Maciej: Walcowanie Mickiewicza. Fa-Art 1992 nr 3 s. 55  szczegóły 
  Miętus Beata
    wiersze (alfabet tytułów)
947.wiersz: Miętus Beata: Po kropce. Fa-Art 1999 nr 1 s. 33  szczegóły 
  Miłosz Czesław
948.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Żyć w nowoczesności. Fa-Art 1996 nr 3 s. 90-93  szczegóły 
949.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olejniczak Józef: Co dalej?. Fa-Art 1994 nr 4 s. 67-70  szczegóły 
950.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Kredowe koło autorstwa. Fa-Art 2001 nr 1 s. 64-67  szczegóły 
  Mirkowicz Tomasz
951.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Retoryka i fikcja. Fa-Art 1997 nr 1 s. 57-58  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
952.proza: Mirkowicz Tomasz: Baśń o nosicielu oka idioty. Fa-Art 1999 nr 1 s. 21-24  szczegóły 
953.proza: Mirkowicz Tomasz: Ekfraza z wczesnego antyku. Fa-Art 1995 nr 4 s. 38-40  szczegóły 
954.proza: Mirkowicz Tomasz: Glosa do żywota Plutarcha. Fa-Art 1994 nr 2 s. 37-39  szczegóły 
955.proza: Mirkowicz Tomasz: Przypowieść o rycerzu i smoku. Fa-Art 1994 nr 2 s. 34-36  szczegóły 
  Mokrosiński Jakub
    wiersze (alfabet tytułów)
956.wiersz: Mokrosiński Kuba: Osiem sonetów bezdusznych [z tego cyklu:] Dopełnienia. Fa-Art 2002 nr 4 s. 29  szczegóły 
957.wiersz: Mokrosiński Kuba: Osiem sonetów bezdusznych [z tego cyklu:] Jego pies szuka miejsca by zdechnąć w spokoju. Fa-Art 2002 nr 4 s. 30  szczegóły 
958.wiersz: Mokrosiński Kuba: Osiem sonetów bezdusznych [z tego cyklu:] Kocham. Fa-Art 2002 nr 4 s. 30  szczegóły 
959.wiersz: Mokrosiński Kuba: Osiem sonetów bezdusznych [z tego cyklu:] Malowanie wanny. Fa-Art 2002 nr 4 s. 31  szczegóły 
960.wiersz: Mokrosiński Kuba: Osiem sonetów bezdusznych [z tego cyklu:] Mistrz gruzów. Fa-Art 2002 nr 4 s. 28  szczegóły 
961.wiersz: Mokrosiński Kuba: Osiem sonetów bezdusznych [z tego cyklu:] Ostatnie polowanie. Fa-Art 2002 nr 4 s. 28  szczegóły 
962.wiersz: Mokrosiński Kuba: Osiem sonetów bezdusznych [z tego cyklu:] Ukłucie. Fa-Art 2002 nr 4 s. 29  szczegóły 
963.wiersz: Mokrosiński Kuba: Osiem sonetów bezdusznych [z tego cyklu:] Z rana poufałość. Fa-Art 2002 nr 4 s. 31  szczegóły 
  Mroczkowska M.
    proza (alfabet tytułów)
964.proza: Mroczkowska M.: Kołysanka. Fa-Art 2000 nr 2 s. 88-89  szczegóły 
  Mueller Joanna
965.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stokfiszewski Igor: Stało się. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 132-135  szczegóły 
  Musiał Grzegorz
966.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Wariacje Musiała. Fa-Art 1997 nr 4 s. 53-55  szczegóły 
967.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: A to Polska właśnie. Fa-Art 2000 nr 2 s. 56-59  szczegóły 
968.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Wstęp wzbroniony. Fa-Art 2001 nr 4 s. 71-72  szczegóły 
  Muszyński Bartosz
    wiersze (alfabet tytułów)
969.wiersz: Muszyński Bartosz: Piosenka rycerza. Fa-Art 2002 nr 1 s. 62  szczegóły 
970.wiersz: Muszyński Bartosz: SyntezA 2 [sic!]. Fa-Art 2002 nr 1 s. 62  szczegóły 
971.wiersz: Muszyński Bartosz: Trains petting. Fa-Art 2002 nr 1 s. 62  szczegóły 
  Mutz Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
972.wiersz: Mutz Stanisław: Karta z Heilderbergu [z tego cyklu:] Koniec świata. Fa-Art 1994 nr 3 s. 44  szczegóły 
973.wiersz: Mutz Stanisław: Karta z Heilderbergu [z tego cyklu:] Miejsca (1). Fa-Art 1994 nr 3 s. 44  szczegóły 
974.wiersz: Mutz Stanisław: Karta z Heilderbergu [z tego cyklu:] Miejsca (2). Fa-Art 1994 nr 3 s. 44  szczegóły 
975.wiersz: Mutz Stanisław: Karta z Heilderbergu [z tego cyklu:] Miejsca (3). Fa-Art 1994 nr 3 s. 44  szczegóły 
976.wiersz: Mutz Stanisław: Karta z Heilderbergu [z tego cyklu:] Okna na piętrze. Fa-Art 1994 nr 3 s. 45  szczegóły 
977.wiersz: Mutz Stanisław: Karta z Heilderbergu [z tego cyklu:] Słucham, kto mówi?. Fa-Art 1994 nr 3 s. 45  szczegóły 
978.wiersz: Mutz Stanisław: Każda prosta rozcina.... Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 8-14 (podp. Sch-Mutz 1...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
979.proza: Mutz Stanisław: Big Muck. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 34-37  szczegóły 
980.proza: Mutz Stanisław: Z notatnika Makrocefala. Fa-Art 1992 nr 3 s. 6-12, okł. (faks....) szczegóły 
  Myszkowski Krzysztof
981.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Komu bije dzwon?. Fa-Art 1998 nr 3 s. 49-51  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nabrdalik Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
982.wiersz: Nabrdalik Barbara: Kiedy wydaje ci się.... Fa-Art 1991 nr 1 s. 13  szczegóły 
  Nagórska Ariana
    proza (alfabet tytułów)
983.proza: Nagórska Ariana: Hufce w budżetówce. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 86-87  szczegóły 
984.proza: Nagórska Ariana: Psychowiwisekcja. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 30-31  szczegóły 
  Nahacz Mirosław
985.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Pajdokreacja. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 117-118  szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Robert: Znudzeni konsumenci życia. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 119-120  szczegóły 
  Nasiłowska Anna
986.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kłosińska Krystyna: Traktat o narodzinach. Fa-Art 1996 nr 3 s. 86-90  szczegóły 
  Netz Feliks
987.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Bez pierwszego języka. Fa-Art 1995 nr 3 s. 53-55  szczegóły 
  Niewiadomski Andrzej
988.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Forajter Wacław: Na boisku. Fa-Art 2001 nr 4 s. 78-80  szczegóły 
989.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kisiel Marian: Prowincja, wszechświat. Fa-Art 1995 nr 1 s. 81-83  szczegóły 
990.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ika: "Bajka jest z omszałych wspomnień...". Fa-Art 1992 nr 4 s. 48-49  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Prowincja, wszechświat. Fa-Art 1995 nr 1 s. 81-83  szczegóły 
  Nowak Andrzej
991.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: "Powiastka-pestka-pederstka", która jest. Fa-Art 1996 nr 3 s. 71-72  szczegóły 
  Nowak Marek
    proza (alfabet tytułów)
992.proza: Nowak Marek: Nekropolia Ho!. Fa-Art 2000 nr 2 s. 12-17  szczegóły 
  Nowakowski Marek
993.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Spacery po piekiełku. Fa-Art 2002 nr 4 s. 59-61  szczegóły 
  Nowak Tadeusz
994.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Ad vocem. Fa-Art 1999 nr 2 s. 46-48  szczegóły 
  Nowicki Bogdan
    wiersze (alfabet tytułów)
995.wiersz: Nowicki Bogdan: W głąb. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 43  szczegóły 
996.wiersz: Nowicki Bogdan: Z przedostatniej chwili. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 43  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
997.proza: Nowicki Bogdan: Traumatyczny rytuał trwania Brunona Schulza. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 116-119  szczegóły 
  Nowosad Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
998.wiersz: Nowosad Jarosław: Bolały mnie otwarte drzwi.... Fa-Art 1991 nr 1 s. 26  szczegóły 
999.wiersz: Nowosad Jarosław: Koncert. Fa-Art 1991 nr 1 s. 26  szczegóły 
1000.wiersz: Nowosad Jarosław: To na czym grałem... (Jackowi Podsiadło). Fa-Art 1991 nr 1 s. 27  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1001.proza: Nowosad Jarosław: Eta czyli bard. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 4-7  szczegóły 
  Nyckowski Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
1002.wiersz: Nyckowski Adam: Detale. Fa-Art 1999 nr 3 s. 94  szczegóły 
1003.wiersz: Nyckowski Adam: Love story. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 78  szczegóły 
1004.wiersz: Nyckowski Adam: Psychol. Fa-Art 1999 nr 3 s. 95  szczegóły 
1005.wiersz: Nyckowski Adam: Pustoszeni przez inwazje.... Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 78  szczegóły 
1006.wiersz: Nyckowski Adam: Ruch kołowy. Fa-Art 1999 nr 3 s. 95  szczegóły 
1007.wiersz: Nyckowski Adam: Viva corrida!. Fa-Art 1999 nr 3 s. 95  szczegóły 
1008.wiersz: Nyckowski Adam: Wiersz nieokolicznościowy. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 79  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Oczkowski Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
1009.wiersz: Oczkowski Marcin: Lekko pijany stoję.... Fa-Art 1996 nr 3 s. 54  szczegóły 
1010.wiersz: Oczkowski Marcin: Wypięty na mnie.... Fa-Art 1996 nr 3 s. 54  szczegóły 
  Odija Daniel
1011.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Madaliński Artur: Długa ulica donikąd. Fa-Art 2001 nr 3 s. 57-59  szczegóły 
  Odojewski Włodzimierz
1012.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Ostaszewski Robert: Faulowany i faulujący. Fa-Art 2000 nr 2 s. 91-92  szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Robert: Powrót do formy. Fa-Art 1999 nr 4 s. 58-63  szczegóły 
polemika: Nowacki Dariusz: Jak zostałem użyty. Fa-Art 2000 nr 1 s. 93-94  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1013.artykuł: Ostaszewski Robert: (Re-)konstrukcja świata. O cyklu podolskim Włodzimierza Odojewskiego. Fa-Art 2000 n 1 s. 77-90  szczegóły 
  Olechniewicz Artur
1014.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Mgielne wypominki. Fa-Art 2000 nr 3 s. 66-68  szczegóły 
  Olszański Grzegorz
1015.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Z życiowych problemów nieżyciowych facetów. Fa-Art 1999 nr 4 s. 75-76  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1016.wiersz: Olszański Grzegorz: [Czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa] 42 622. Fa-Art 1996 nr 1 s. 24  szczegóły 
1017.wiersz: Olszański Grzegorz: Henry Miller pisze naprawdę krótki wiersz o miłości. Fa-Art 1996 nr 1 s. 25  szczegóły 
1018.wiersz: Olszański Grzegorz: Kierkegaard i inni. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 88  szczegóły 
1019.wiersz: Olszański Grzegorz: Mecenat artystyczny. Fa-Art 1996 nr 1 s. 24  szczegóły 
1020.wiersz: Olszański Grzegorz: Miazga. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 89  szczegóły 
1021.wiersz: Olszański Grzegorz: Nieskończoność. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 88  szczegóły 
1022.wiersz: Olszański Grzegorz: Przyzwyczajenia. Fa-Art 1996 nr 1 s. 25  szczegóły 
1023.wiersz: Olszański Grzegorz: Sezon grzewczy, część piąta, świt - pierwsza wolna erekcja. Fa-Art 1995 nr 2 s. 23  szczegóły 
1024.wiersz: Olszański Grzegorz: Stara miłość nie rdzewieje. Fa-Art 2000 nr 1 s. 21  szczegóły 
1025.wiersz: Olszański Grzegorz: Wiatr rozgarnia krajobrazy.... Fa-Art 1995 nr 2 s. 23-24  szczegóły 
1026.wiersz: Olszański Grzegorz: Wiersz, który nie ma nic wspólnego z 13 grudnia 1981 roku. Fa-Art 1995 nr 2 s. 24  szczegóły 
1027.wiersz: Olszański Grzegorz: Wiersz wielorazowego użytku. Fa-Art 2000 nr 1 s. 20  szczegóły 
  Olszewski Michał
1028.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Mity z gazet. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 99-103  szczegóły 
  Orłoś Kazimierz
1029.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Portrety "człekopodobnych". Fa-Art 2001 nr 4 s. 64-66  szczegóły 
  Osowski Mirosław
1030.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2002 nr 4 s. 75 (not....) szczegóły 
  Ostaszewski Robert
1031.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2002 nr 4 s. 74-75 (not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1032.proza: Ostaszewski Robert: "...-..." [Przestrzeń myślnika]. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 122-140  szczegóły 
1033.proza: Ostaszewski Robert: A la Mocarny Pilch. Bzik milenijny (bezalkoholowy). Fa-Art 2001 nr 1 s. 92-94 (fel....) szczegóły 
1034.proza: Ostaszewski Robert: Bardzo głuchy telefon. Fa-Art 2001 nr 2 s. 94-95 (fel....) szczegóły 
1035.proza: Ostaszewski Robert: Chłopcy z ferajny. Fa-Art 2001 nr 2 s. 92-94 (fel....) szczegóły 
1036.proza: Ostaszewski Robert: Dola prozaika. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 179-180  szczegóły 
1037.proza: Ostaszewski Robert: Krakowiacy i frustraci albo nie przenoście nam stolicy do Krakowa, bo jesteśmy stolicą kulturalną i więcej nam nie trzeba albo ponowoczesny remake "Gladiolusa Tavernalisa" albo.... Fa-Art 2001 nr 4 s. 139-140 (fel....) szczegóły 
1038.proza: Ostaszewski Robert: Literatura interaktywna. Fa-Art 2001 nr 4 s. 137-139 (fel....) szczegóły 
1039.proza: Ostaszewski Robert: Majaki. Fa-Art 2001 nr 3 s. 88-97  szczegóły 
1040.proza: Ostaszewski Robert: Ministerstwo z ludzką twarzą. Fa-Art 2002 nr 3 s. 85-86 (fel....) szczegóły 
1041.proza: Ostaszewski Robert: "Modernizm kontratakuje!". Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 180-181 (fel....) szczegóły 
1042.proza: Ostaszewski Robert: My, chłopcy z reklamy Knorra. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 185-186 (felieton...) szczegóły 
1043.proza: Ostaszewski Robert: Nagradzanie czas zacząć. Fa-Art 2002 nr 1 s. 136-137 (fel....) szczegóły 
1044.proza: Ostaszewski Robert: Niedopieszczeni. Fa-Art 2001 nr 3 s. 142-144 (fel....) szczegóły 
1045.proza: Ostaszewski Robert: Optymizm, głupku!. Fa-Art 2002 nr 2 s. 89-90 (fel....) szczegóły 
1046.proza: Ostaszewski Robert: Orgazm okolicznościowy. Fa-Art 2001 nr 3 s. 140-141 (fel....) szczegóły 
1047.proza: Ostaszewski Robert: Ostatnia grypa w Paryżu. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 182-183 (fel....) szczegóły 
1048.proza: Ostaszewski Robert: Pierwsi będą ostatnimi. Fa-Art 2002 nr 2 s. 90-91 (fel....) szczegóły 
1049.proza: Ostaszewski Robert: Powrót na Turka. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 183-185 (felieton...) szczegóły 
1050.proza: Ostaszewski Robert: Przestraszeni łowcy nostalgii. Fa-Art 2001 nr 3 s. 141-142 (fel....) szczegóły 
1051.proza: Ostaszewski Robert: Radykalna Grupa Literacka Kamikaze. Fa-Art 2002 nr 1 s. 139-140 (fel....) szczegóły 
1052.proza: Ostaszewski Robert: Rzeczy gatunkowe. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 181-182 (felieton...) szczegóły 
1053.proza: Ostaszewski Robert: Spółka My & To Wystarczy. Felieton walentynkowy, lekko słodzony. Fa-Art 2002 nr 1 s. 137-139 (fel....) szczegóły 
1054.proza: Ostaszewski Robert: Stolica kulturalna. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 182-183 (felieton...) szczegóły 
1055.proza: Ostaszewski Robert: Strefa wydzielona. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 185-186 (fel....) szczegóły 
1056.proza: Ostaszewski Robert: Super bra. Fa-Art 2002 nr 4 s. 2-11  szczegóły 
1057.proza: Ostaszewski Robert: Ściegi i fastrygi. Fa-Art 2001 nr 1 s. 94-95 (fel....) szczegóły 
1058.proza: Ostaszewski Robert: Towary eksportowe. Fa-Art 2002 nr 2 s. 87-89 (fel....) szczegóły 
1059.proza: Ostaszewski Robert: W Woli Wielickiej. Fa-Art 1998 nr 4 s. 72-93  szczegóły 
1060.proza: Ostaszewski Robert: Wszyscyśmy z Niedźwieckiego. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 181-182 (fel....) szczegóły 
1061.proza: Ostaszewski Robert: www.kumple.bzdet.pl. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 183-185 (fel....) szczegóły 
1062.proza: Ostaszewski Robert: Wy, Ostaszewscy, czyli psychologia dla ubogich. Fa-Art 2002 nr 3 s. 86-87 (fel....) szczegóły 
1063.proza: Ostaszewski Robert: Z dziennika latającego krytyka. Fa-Art 2001 nr 4 s. 136-137 (fel....) szczegóły 
1064.proza: Ostaszewski Robert: Za pięć dziesiąta. Fa-Art 2000 nr 3 s. 38-43  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pacześniak Jakub
1065.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rygielska Małgorzata: Osobiste rozliczenia. Fa-Art 2002 nr 1 s. 87-88  szczegóły 
  Pankowski Marian
1066.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: "Przypatrywałem się temu w imię mowy". Fa-Art 2000 nr 4 s. 62-63  szczegóły 
  Pańta Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1067.wiersz: Pańta Andrzej: Chorałek gladiatorów XLII. Fa-Art 1992 nr 4 s. 29  szczegóły 
1068.wiersz: Pańta Andrzej: Sperma rhei poema diachroniczne. Fa-Art 1996 nr 1 s. 39-49  szczegóły 
1069.wiersz: Pańta Andrzej: W moim świecie tylko wielbłądy cierpią na przezorność. Fa-Art 1992 nr 4 s. 29  szczegóły 
1070.wiersz: Pańta Andrzej: Wiecznie żywe fałdy obłędu. Fa-Art 1992 nr 4 s. 28  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1071.proza: Pańta Andrzej: Jechać do Gliwic. Poema dygresyjne (Fragmenty). Fa-Art 2000 nr 2 s. 28-35  szczegóły 
  Parnicki Teodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1072.artykuł: Koziołek Ryszard: U progu lektury albo kto zasługuje na piekło Parnickiego. Fa-Art 1995 nr 2 s. 79-83  szczegóły 
1073.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szymutko Stefan: Czytanie Parnickiego (na przykładzie "Słowa i ciała"). Fa-Art 1995 nr 2 s. 66-71  szczegóły 
artykuł: Szymutko Stefan: Ten nudzący się Chozroes, ta nudna Markia... Nuda w "Słowie i ciele" Teodora Parnickiego. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 70-77  szczegóły 
1074.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Poszukiwacze zaginionej rzeczywistości. Fa-Art 1999 nr 4 s. 76-83  szczegóły 
1075.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gielata Ireneusz: Przerażający triumf trywialności (O "Tylko Beatrycze" Parnickiego). Fa-Art 1995 nr 2 s. 72-78  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1076.kult: Szymutko Stefan: Fa-Art 1997 nr 4 s. 98 (komunikat o założeniu Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego...) szczegóły 
  Pastuszewski Stefan
1077.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Barszczewska, Piwkowska i Pastuszewski. Fa-Art 1992 nr 3 s. 59  szczegóły 
  Pawlak Piotr
1078.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Gdy (...) księżyc zrzuca rozum na grzbiety dam". Fa-Art 1996 nr 4 s. 73-74  szczegóły 
1079.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Dżem, zwany wyobraźnią. Fa-Art 2001 nr 4 s. 80-82  szczegóły 
  Pawlak Romuald
    proza (alfabet tytułów)
1080.proza: Pawlak Romuald: Overland i okolice. Fa-Art 1994 nr 1 s. 14-31  szczegóły 
1081.proza: Pawlak Romuald: Siedem opowieści bardzo okrutnych [z tego cyklu:] Ciernie. Fa-Art 1997 nr 1 s. 83-85  szczegóły 
1082.proza: Pawlak Romuald: Siedem opowieści bardzo okrutnych [z tego cyklu:] W dziurze po sęku. Fa-Art 1997 nr 1 s. 79-82  szczegóły 
  Pawłowska Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1083.wiersz: Pawłowska Anna: Czerwone sobieskie. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 57 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1084.wiersz: Pawłowska Anna: Męskie bez filtra. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 57 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1085.wiersz: Pawłowska Anna: Miesiąc po. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 57 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1086.wiersz: Pawłowska Anna: Rzucanie palenia. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 57 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1087.wiersz: Pawłowska Anna: To wszystko. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 57 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1088.wiersz: Pawłowska Anna: Wszystko jasne. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 57 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
  Paźniewski Włodzimierz
1089.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morawiec Arkadiusz: Eseista Włodzimierz Paźniewski. Fa-Art 2002 nr 3 s. 59-61  szczegóły 
  Pąkciński Marek
1090.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Dlaczego utopia?. Fa-Art 1995 nr 1 s. 76-78  szczegóły 
  Piechaczek Maria Magdalena
    proza (alfabet tytułów)
1091.proza: Piechaczek Maria Magdalena: Babcia Lala. Fa-Art 2001 nr 3 s. 114-125  szczegóły 
  Piekara Anna
1092.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 71 (not....) szczegóły 
  Pilch Jerzy
1093.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Obsuwa. Fa-Art 1996 nr 2 s. 59-60  szczegóły 
1094.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Pijackiej retoryce na do widzenia. Fa-Art 2000 nr 4 s. 58-60  szczegóły 
1095.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Podróżny Pilch. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 146  szczegóły 
1096.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Innych rozkoszy nie będzie?. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 40-42  szczegóły 
  Piotrowski Andrzej Czcibor
1097.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Wygnaniec z kraju i płci. Fa-Art 2002 nr 1 s. 70-71  szczegóły 
  Piórkowski Dariusz
1098.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 71-72 (not....) szczegóły 
  Pióro Tadeusz (1960-)
1099.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Złotopióry. Fa-Art 1997 nr 4 s. 74-75  szczegóły 
  Pisarski Mariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1100.wiersz: Pisarski Mariusz: Deja lu [sic!]. Fa-Art 1997 nr 4 s. 89  szczegóły 
1101.wiersz: Pisarski Mariusz: Jo-Jo. Fa-Art 1997 nr 4 s. 88  szczegóły 
1102.wiersz: Pisarski Mariusz: Uderzam się w głowę.... Fa-Art 1997 nr 4 s. 89  szczegóły 
1103.wiersz: Pisarski Mariusz: Wczesne lato. Fa-Art 1997 nr 4 s. 88  szczegóły 
1104.wiersz: Pisarski Mariusz: Zatem?. Fa-Art 1997 nr 4 s. 89  szczegóły 
  Piwkowska Anna
1105.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Barszczewska, Piwkowska i Pastuszewski. Fa-Art 1992 nr 3 s. 59  szczegóły 
  Pluszka Adam
1106.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KCK: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 127-128 (nota recenzencka...) szczegóły 
1107.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stokfiszewski Igor: Odwróceni jakby zapadli nie przyjdą.... Fa-Art 2002 nr 2 s. 38-40  szczegóły 
recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 71 (not....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1108.wiersz: Pluszka Adam: Gwiazdka gwiazdka gwiazdka.... Fa-Art 1997 nr 4 s. 79  szczegóły 
1109.wiersz: Pluszka Adam: Konkrety proszę bardzo. Fa-Art 1997 nr 4 s. 78  szczegóły 
1110.wiersz: Pluszka Adam: Mam e, podobne do bramy tryumfalnej. Fa-Art 1997 nr 4 s. 78  szczegóły 
1111.wiersz: Pluszka Adam: Stało się. Fa-Art 1997 nr 4 s. 78  szczegóły 
1112.wiersz: Pluszka Adam: X. Znów zasnąłem. Fa-Art 2002 nr 1 s. 63  szczegóły 
1113.wiersz: Pluszka Adam: XIII. Nic nie poczuła. Fa-Art 2002 nr 1 s. 63  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1114.proza: Pluszka Adam: Mysz na Młynku. Fa-Art 1999 nr 1 s. 79-81  szczegóły 
1115.proza: Pluszka Adam: Nikomu o tym ani słowa. Fa-Art 1999 nr 1 s. 74-78  szczegóły 
  Pluta Jerzy
1116.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Drobiazgi Pluty. Fa-Art 1994 nr 1 s. 57-58  szczegóły 
  Podczaszy Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1117.wiersz: Podczaszy Anna: Aaaa! [sic!]. Fa-Art 2001 nr 2 s. 25  szczegóły 
1118.wiersz: Podczaszy Anna: Długi. Fa-Art 1999 nr 2 s. 31  szczegóły 
1119.wiersz: Podczaszy Anna: Mam. Fa-Art 1999 nr 2 s. 30  szczegóły 
1120.wiersz: Podczaszy Anna: Pan nie drży, maestro?. Fa-Art 2001 nr 2 s. 25  szczegóły 
1121.wiersz: Podczaszy Anna: Pozastałość. Fa-Art 2001 nr 2 s. 24  szczegóły 
1122.wiersz: Podczaszy Anna: Ulga. Fa-Art 1999 nr 2 s. 30  szczegóły 
  Podgórnik Marta
1123.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomicki Grzegorz: Ciche wnioski. Fa-Art 2000 nr 3 s. 73-75  szczegóły 
1124.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszański Grzegorz: "Na poważnie...". Fa-Art 1997 nr 1 s. 63-65  szczegóły 
  Podsiadło Jacek
1125.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuczok Wojciech: Cisówka, czyli życie w lesie. Fa-Art 1999 nr 4 s. 73-75  szczegóły 
1126.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszański Grzegorz: Nie ma wierszy bez ognia. Fa-Art 1995 nr 2 s. 57-59  szczegóły 
1127.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszański Grzegorz: Wiersze o waleniach (u)?. Fa-Art 1996 nr 3 s. 81-83  szczegóły 
1128.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kęder Konrad: Ser wypadł. Fa-Art 2002 nr 3 s. 80-81 (fel....) szczegóły 
  Polkowski Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1129.wiersz: Polkowski Jan: Bo ja nie jestem ja.... Fa-Art 1989 nr 2 s. 15  szczegóły 
1130.wiersz: Polkowski Jan: Bolałem nad sobą.... Fa-Art 1989 nr 2 s. 16  szczegóły 
1131.wiersz: Polkowski Jan: Carskie wrota. Fa-Art 1989 nr 2 s. 15  szczegóły 
1132.wiersz: Polkowski Jan: Etap. Fa-Art 1989 nr 2 s. 14  szczegóły 
1133.wiersz: Polkowski Jan: Niech przepadnie zgiełk. Fa-Art 1989 nr 2 s. 16  szczegóły 
1134.wiersz: Polkowski Jan: Zmierzch. Fa-Art 1989 nr 2 s. 16  szczegóły 
1135.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michna Piotr: Przemów, księgo.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 28-29  szczegóły 
  Porębski Mieczysław
1136.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: "Po-" czy "wieść". Fa-Art 1990 nr 3 s. 12  szczegóły 
  Praszyński Roman
1137.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Szambonurek. Fa-Art 1998 nr 3 s. 51-53  szczegóły 
1138.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Red doda wam skrzydeł. Fa-Art 1997 nr 1 s. 58-60  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1139.proza: Praszyński Roman: Powieść. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 36-38  szczegóły 
  Prus Bolesław
1140.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cuber Marta: Przez "Lalkę" do perły. Fa-Art 2001 nr 4 s. 82-85  szczegóły 
  Przegaliński Adam
1141.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Zakamarki świata. Fa-Art 2002 nr 2 s. 36-38  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1142.proza: Przegaliński Adam: Nuda na puda. Fa-Art 2000 nr 1 s. 69-71  szczegóły 
  Przywara Paweł
1143.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Gogle Pawła Przywary. Fa-Art 1995 nr 4 s. 59-61  szczegóły 
1144.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Nafty szkoda. Fa-Art 2001 nr 4 s. 57-58  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rathai Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1145.wiersz: Rathai Andrzej: Czas to potrafi leczyć.... Fa-Art 1996 nr 4 s. 80  szczegóły 
1146.wiersz: Rathai Andrzej: Wariant czasoprzestrzeni. Fa-Art 1996 nr 4 s. 80  szczegóły 
1147.wiersz: Rathai Andrzej: Wrzesień, będzie gorzej. Fa-Art 1996 nr 4 s. 80  szczegóły 
  Ratkowska Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
1148.wiersz: Ratkowska Ewa: Krótki mail do K.. Fa-Art 2001 nr 2 s. 21  szczegóły 
1149.wiersz: Ratkowska Ewa: Ku pamięci. Fa-Art 2001 nr 2 s. 21  szczegóły 
1150.wiersz: Ratkowska Ewa: Rozdanie nagród konkursu poetyckiego. Fa-Art 2001 nr 2 s. 21  szczegóły 
  Redliński Edward
1151.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Szczur a sprawa polska. Fa-Art 1995 nr 1 s. 75-76  szczegóły 
  Regeńczuk Wojciech
    proza (alfabet tytułów)
1152.proza: Regeńczuk Wojciech: Berek. Fa-Art 1994 nr 4 s. 98-102  szczegóły 
1153.proza: Regeńczuk Wojciech: Tania prowokacja. Fa-Art 1995 nr 2 s. 40-42  szczegóły 
1154.proza: Regeńczuk Wojciech: Tytuł roboczy. Fa-Art 1993 nr 1 s. 90-93  szczegóły 
1155.proza: Regeńczuk Wojciech: Zestaw historyjek halucynogennych używanych z, lub zamiast chemii. Fa-Art 1992 nr 4 s. 51  szczegóły 
1156.proza: Regeńczuk Wojciech: Żeby się kręciło. Polemika z "Magiem" J. Fowlesa w języku późnych opowiadań M. Hłaski. Fa-Art 1994 nr 1 s. 78-80  szczegóły 
  Riesenkampf Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1157.wiersz: Riesenkampf Jan: Autotren. Fa-Art 1997 nr 1 s. 78  szczegóły 
1158.wiersz: Riesenkampf Jan: Eddy lives...somewhere in time. Fa-Art 1994 nr 2 s. 33  szczegóły 
1159.wiersz: Riesenkampf Jan: I gdy już nic mi nie zostało.... Fa-Art 1994 nr 2 s. 32  szczegóły 
1160.wiersz: Riesenkampf Jan: Ksantypa jest zrozpaczona.... Fa-Art 1995 nr 3 s. 72  szczegóły 
1161.wiersz: Riesenkampf Jan: Postanowiliśmy reporter powiada.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 78  szczegóły 
1162.wiersz: Riesenkampf Jan: Z kalekiego kraju.... Fa-Art 1995 nr 3 s. 72  szczegóły 
1163.wiersz: Riesenkampf Jan: Z właściwą sobie perfidią.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 78  szczegóły 
  Rozhin Aleksandra
    wiersze (alfabet tytułów)
1164.wiersz: Rozhin Aleksandra: Dzień chwały. Fa-Art 1998 nr 4 s. 95  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
1165.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Świeściak Alina: Taki sam, czyli inny. Fa-Art 2001 nr 4 s. 76-78  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1166.artykuł: Skrendo Andrzej: Tadeusza Różewicza gra z postmodernizmem. Fa-Art 2001 nr 2 s. 78-87  szczegóły 
1167.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kisiel Marian: Dwa krajobrazy tej samej kultury. Fa-Art 1995 nr 3 s. 58-59  szczegóły 
  Różycki Tomasz
1168.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomicki Grzegorz: Rytmy albo wiersze opolskie. Fa-Art 2002 nr 1 s. 88-90  szczegóły 
1169.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Fantastyczna powieść. Strony przewracają się same. Fa-Art 1999 nr 2 s. 61-62  szczegóły 
  Rtg Simeon pseud.
    wiersze (alfabet tytułów)
1170.wiersz: Rtg Simeon: Antypody. Fa-Art 1996 nr 1 s. 74  szczegóły 
1171.wiersz: Rtg Simeon: Co jest prawdziwe.... Fa-Art 1996 nr 1 s. 74  szczegóły 
1172.wiersz: Rtg Simeon: Ospy. Fa-Art 1994 nr 4 s. 75  szczegóły 
1173.wiersz: Rtg Simeon: Rzeczywistość octowa. Fa-Art 1994 nr 4 s. 75  szczegóły 
1174.wiersz: Rtg Simeon: [Tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt siedem] 1977. Fa-Art 1996 nr 1 s. 74  szczegóły 
1175.wiersz: Rtg Simeon: Zmierzch. Fa-Art 1994 nr 4 s. 75  szczegóły 
  Rudnicki Janusz
1176.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Nie dopieczony hamburger. Fa-Art 1995 nr 1 s. 74-75  szczegóły 
1177.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Odra-trans. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 45-47  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1178.proza: Rudnicki Janusz: Hitler całuje rączki, czyli pierwsze damy Trzeciej Rzeszy. Fa-Art 2002 nr 4 s. 120-133  szczegóły 
  Rudzka Zyta
1179.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mokranowska Zdzisława: Jak (wy)myśleć(ić) Mykwę?. Fa-Art 2000 nr 1 s. 53-54  szczegóły 
1180.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Do trzech razy sztuka?. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 90-91  szczegóły 
1181.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stachowiak Anita: Zyta uwodzicielka. Fa-Art 1996 nr 2 s. 60-61  szczegóły 
  Rusin Wiesława
    proza (alfabet tytułów)
1182.proza: Rusin Wiesława: Wie-żyć. Fa-Art 1993 nr 1 s. 4  szczegóły 
  Rusowicz Robert
    proza (alfabet tytułów)
1183.proza: Rusowicz Robert: Dzicy. Fa-Art 2001 nr 2 s. 72-77  szczegóły 
1184.proza: Rusowicz Robert: Język mechanika. Kultura pierwsza i kultura druga. Fa-Art 2000 nr 4 s. 10-19  szczegóły 
  Rybczyński Aleksander
1185.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kisiel Marian: Miejsce własne: przekleństwo i tęsknota. Fa-Art 1998 nr 4 s. 61-62  szczegóły 
1186.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mutz Stanisław: Metarotacje. Fa-Art 1994 nr 2 s. 67-68  szczegóły 
  Rymkiewicz Jarosław Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
1187.wiersz: Rymkiewicz Jarosław Marek: Na pająka. Fa-Art 2000 nr 3 s. 98  szczegóły 
  Ryniek Gertruda
    proza (alfabet tytułów)
1188.proza: Ryniek Gertruda: Ars poetica. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 29  szczegóły 
1189.proza: Ryniek Gertruda: Horatio. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 29  szczegóły 
1190.proza: Ryniek Gertruda: Kupka słówek. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 29  szczegóły 
1191.proza: Ryniek Gertruda: Midas. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 29  szczegóły 
1192.proza: Ryniek Gertruda: Ze szczytów Tatr. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 29  szczegóły 
  Rzępołuch Radosław
    proza (alfabet tytułów)
1193.proza: Rzępołuch Radek: Tacy sami. Fa-Art 2000 nr 1 s. 16-19  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sadaj Ryszard
1194.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Drugie koty za płoty. Fa-Art 2000 nr 4 s. 63-66  szczegóły 
1195.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Majsterkowicz czuwa. Fa-Art 2002 nr 3 s. 43-45  szczegóły 
  Sadowski Sławomir
1196.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Koncepty Sadowskiego. Fa-Art 1994 nr 2 s. 63-64  szczegóły 
  Sakowicz Krystyna
1197.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Po ptokach. Fa-Art 1995 nr 1 s. 64-65  szczegóły 
  Samson Hanna
1198.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Niedole cnoty albo pop-psychologia. Fa-Art 2000 nr 3 s. 72-73  szczegóły 
  Sapkowski Andrzej
1199.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Malzahn Miłka: Wieża błaznów dla każdego. Fa-Art 2002 nr 4 s. 62-64  szczegóły 
  Sarna Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
1200.wiersz: Sarna Paweł: E. Stakada-Mysta. Fa-Art 1999 nr 3 s. 93  szczegóły 
1201.wiersz: Sarna Paweł: "O łono, o piękne jagody, o włosy złociste". Fa-Art 1999 nr 3 s. 93  szczegóły 
  Schilling Ewa pseud.
1202.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cuber Marta: Rusałki nie toną. Fa-Art 2002 nr 2 s. 31-34  szczegóły 
  Schulz Bruno
1203.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Draxler Hugo: Galaktyka wydrążanego mitu. Poszukiwanie Xięgi Brunona Schulza. Fa-Art 1996 nr 3 s. 41-53  szczegóły 
  Sendecki Marcin
1204.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Zamazywanie, zacieranie brzmień. Fa-Art 2002 nr 3 s. 53-54  szczegóły 
  Senski Roman
    wiersze (alfabet tytułów)
1205.wiersz: Senski Roman: Spowiedź. Fa-Art 1996 nr 2 s. 53  szczegóły 
  Sęktas Tomasz
1206.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Miedzy narracją i aberracją. O "Narracjach" Tomasza Sęktasa. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 75-78  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1207.proza: Sęktas Tomasz: Szadź. Fa-Art 2002 nr 1 s. 2-13  szczegóły 
1208.proza: Sęktas Tomasz: Tusz tuż. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 34-45 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
  Shuty Sławomir pseud.
1209.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Kiepski z Huty. Fa-Art 2001 nr 2 s. 56-57  szczegóły 
1210.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 72 (not....) szczegóły 
  Sidowski Piotr
    proza (alfabet tytułów)
1211.proza: Sidowski Piotr: Tramwajem pod piramidę Cheopsa. Fa-Art 1994 nr 1 s. 49-51  szczegóły 
  Siejak Tadeusz
1212.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Siejak wraca. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 143-144  szczegóły 
1213.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Kto pyta, ten błądzi. Fa-Art 1995 nr 4 s. 50-52  szczegóły 
  Siemiński Mariusz
    proza (alfabet tytułów)
1214.proza: Siemiński Mariusz: Linokarp. Fa-Art 1998 nr 4 s. 36-37  szczegóły 
1215.proza: Siemiński Mariusz: Strob. Fa-Art 1998 nr 4 s. 39-41  szczegóły 
1216.proza: Siemiński Mariusz: Zupa. Fa-Art 1998 nr 4 s. 37-39  szczegóły 
  Siemion Piotr
1217.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Urwany film. Fa-Art 2000 nr 2 s. 51-54  szczegóły 
recenzja: Szaket Jan: Bez wzajemności. Fa-Art 2000 nr 2 s. 54  szczegóły 
  Sieniewicz Mariusz
1218.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KCK: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 128 (nota recenzencka...) szczegóły 
1219.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Pamięć czyli nasza szkapa. Fa-Art 1999 nr 2 s. 50-52  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1220.proza: Sieniewicz Mariusz: Chmurokorytarz Zygmunta (fragmenty powieści). Fa-Art 2001 nr 3 s. 98-112  szczegóły 
1221.proza: Sieniewicz Mariusz: Łajza. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 23-36 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1222.proza: Sieniewicz Mariusz: Żydówek nie obsługujemy. Fa-Art 2000 nr 4 s. 44-55  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1223.artykuł: Kosowska Ewa: Cytacje i refleksje. Henryka Sienkiewicza odczyt "O powieści historycznej". Fa-Art 1992 nr 4 s. 10-14  szczegóły 
  Sieprawski Marek
1224.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Mały alchemik. Fa-Art 1999 nr 3 s. 80-82  szczegóły 
1225.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Książeczka z ludzką twarzą. Fa-Art 2002 nr 3 s. 39-41  szczegóły 
  Siwczyk Krzysztof
1226.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Hurrraaa! Jestem poetą!. Fa-Art 1995 nr 4 s. 63-64  szczegóły 
1227.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszański Grzegorz: Zły demiurg? O drugiej książce Krzysztofa Siwczyka. Fa-Art 1999 nr 4 s. 47-55  szczegóły 
1228.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Takich nie palę. Fa-Art 2001 nr 3 s. 75-77  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1229.wiersz: Siwczyk Krzysztof: Dla. Fa-Art 1995 nr 3 s. 26  szczegóły 
  Skrzyposzek Christian
1230.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Odświętna summa. Fa-Art 1996 nr 4 s. 66-68  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Rozum się mści. Fa-Art 1996 nr 4 s. 68-70  szczegóły 
  Słota Mirosław
    wiersze (alfabet tytułów)
1231.wiersz: Słota Mirosław: Ja ojczyzna. Fa-Art 1992 nr 3 s. 50  szczegóły 
  Słyk Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1232.artykuł: Nowacki Dariusz: Trylogia Marka Słyka. Paradoksy lektury. Fa-Art 1996 nr 1 s. 4-11 (dot. pow.: "W barszczu przygód", "W rosole powikłań", "W krupniku rozs...) szczegóły 
  Sobczak Jan
1233.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Co w trawie piszczy. Fa-Art 1999 nr 4 s. 63-65  szczegóły 
1234.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Sobczak i Iskra Boża. Fa-Art 1995 nr 2 s. 55-56  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1235.proza: Sobczak Jan: Powieść. Fa-Art 1995 nr 1 s. 42-47  szczegóły 
1236.proza: Sobczak Jan: Wytrzymałość. Film Pseudocassavetesa. Fa-Art 1996 nr 4 s. 30-33  szczegóły 
  Sołoducha Krzysztof
1237.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2002 nr 4 s. 75 (not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1238.proza: Sołoducha Krzysztof: Bajan. Ulepek historyczno-fantastyczny. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 45-51 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1239.proza: Sołoducha Krzysztof: Bezdomność. Fa-Art 2002 nr 2 s. 91-93 (fel....) szczegóły 
1240.proza: Sołoducha Krzysztof: Czasem to albo tamto. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 188-189  szczegóły 
1241.proza: Sołoducha Krzysztof: Ludzkie zwierzę. Fa-Art 2002 nr 3 s. 89-90 (fel....) szczegóły 
1242.proza: Sołoducha Krzysztof: Miara i waga. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 188-190 (fel.; z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1243.proza: Sołoducha Krzysztof: Mury Hadriana. Fa-Art 2002 nr 3 s. 90-92 (fel....) szczegóły 
1244.proza: Sołoducha Krzysztof: Różowonosy I. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 190-191 (fel.; z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1245.proza: Sołoducha Krzysztof: Różowonosy II. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 191-192 (fel.; z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1246.proza: Sołoducha Krzysztof: Uciekaj, zanim skamieniejesz. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 192-193  szczegóły 
1247.proza: Sołoducha Krzysztof: Uwewnętrznienie. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 192-193 (fel.; z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1248.proza: Sołoducha Krzysztof: Wodogłowie. Fa-Art 2002 nr 3 s. 88-89 (fel....) szczegóły 
1249.proza: Sołoducha Krzysztof: Wyprawa do źródeł. Mesjasz XXI wieku. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 186-188  szczegóły 
1250.proza: Sołoducha Krzysztof: Zakład Pascala. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 186-188 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
  Sołtysik Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1251.artykuł: Budzińska Bożena: Autotematyzm intymistycznej prozy Marka Sołtysika. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 82-88  szczegóły 
  Sommer Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
1252.wiersz: Sommer Piotr: A więc to tak. Fa-Art 1999 nr 1 s. 10-15  szczegóły 
  Sonnenberg Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
1253.wiersz: Sonnenberg Ewa: Alergiczna dziewczyna - studium ekshibicjonizmu. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 92-93  szczegóły 
1254.wiersz: Sonnenberg Ewa: Całkowite zaćmienie. Fa-Art 2000 nr 1 s. 22-23  szczegóły 
1255.wiersz: Sonnenberg Ewa: Magia. Fa-Art 1992 nr 4 s. 15  szczegóły 
1256.wiersz: Sonnenberg Ewa: Mango. Fa-Art 1994 nr 3 s. 70-73  szczegóły 
1257.wiersz: Sonnenberg Ewa: Rozpustne rosarium. Studium obsesji czyli o różach po raz ostatni. Fa-Art 1999 nr 1 s. 14-15  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1258.artykuł: Cyranowicz Maria: Planeta Sonnenberg. Fa-Art 1999 nr 1 s. 16-20  szczegóły 
  Sosnowski Andrzej
1259.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Opera omnia. Fa-Art 1999 nr 4 s. 71-73  szczegóły 
1260.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Mniej pięknych i trudnych zdań pod słynną melodią do snu". Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 101-103  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1261.artykuł: Jankowicz Grzegorz: Koniec poezji? (Andrzej Sosnowski i literatura wyczerpania). Fa-Art 2002 nr 2 s. 62-66  szczegóły 
1262.artykuł: Kęder Cezary K.: Ostatni taki Baczewski w obronie wieroszeklectwa pseudointelektualnego. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 15-20  szczegóły 
  Sosnowski Jerzy
1263.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Figury jazdy obowiązkowej. Fa-Art 2001 nr 2 s. 53-54  szczegóły 
1264.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Madaliński Artur: Cienka pozioma linia. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 116-117  szczegóły 
1265.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pietrzak Marcin: Prąd środkowy. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 105-106  szczegóły 
1266.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Błażyńska Agnieszka: Powidoki. Fa-Art 2001 nr 4 s. 62-64  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1267.artykuł: Madaliński Artur: Przyjemność prostoduszna albo kicz w prozie Jerzego Sosnowskiego. Fa-Art 2002 nr 4 s. 90-97  szczegóły 
  Soszyński Paweł
1268.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: RO: Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 147 (nota recenzencka...) szczegóły 
  Stankiewicz Natalia
    wiersze (alfabet tytułów)
1269.wiersz: Stankiewicz Natalia: Bez metafor. Intra Schengen. Fa-Art 2002 nr 3 s. 66  szczegóły 
1270.wiersz: Stankiewicz Natalia: Debiut śląskiej. Fa-Art 2002 nr 3 s. 66  szczegóły 
1271.wiersz: Stankiewicz Natalia: Noc na Hobrechtstrasse. Fa-Art 2002 nr 3 s. 66  szczegóły 
1272.wiersz: Stankiewicz Natalia: Plugastwo. Fa-Art 2002 nr 3 s. 66  szczegóły 
1273.wiersz: Stankiewicz Natalia: Tyle flirtu w całym mieście. Fa-Art 2002 nr 3 s. 66  szczegóły 
1274.wiersz: Stankiewicz Natalia: Web master. Fa-Art 2002 nr 3 s. 66  szczegóły 
  Stasiuk Andrzej
1275.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Musiołek Jakub: Corvus albus contra corvus curvus. Fa-Art 1995 nr 1 s. 78-79  szczegóły 
1276.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: "Dukla" kontra reszta tomu - 1:0. Fa-Art 1997 nr 4 s. 55-57  szczegóły 
1277.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszański Grzegorz: Heroizm i fabuła. Fa-Art 1999 nr 1 s. 48-50  szczegóły 
1278.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Czekając na białego kruka. Fa-Art 1994 nr 4 s. 62-64  szczegóły 
1279.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cichoń Tomasz: O honorze, namiętnościach i twardych ludziach. Fa-Art 1996 nr 1 s. 65-66  szczegóły 
1280.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Specyficzna odmiana literatury dla młodzieży. Fa-Art 1997 nr 1 s. 60-61  szczegóły 
1281.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Smutek skorodowanego świata. Fa-Art 2001 nr 4 s. 52-54  szczegóły 
1282.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pietrzak Marcin: Poza sensem. Fa-Art 1999 nr 4 s. 16-22  szczegóły 
  Stawowczyk Edyta
    wiersze (alfabet tytułów)
1283.wiersz: Stawowczyk Edyta: Każdy człowiek ma jakąś .... Fa-Art 1992 nr 4 s. 19  szczegóły 
1284.wiersz: Stawowczyk Edyta: Myślałam, że mam więcej czasu.... Fa-Art 1992 nr 4 s. 19  szczegóły 
  Strumyk Grzegorz
1285.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Noworzyn Ewa: Życie jest ciężkie!. Fa-Art 1996 nr 3 s. 68-69  szczegóły 
1286.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bojda Wioletta: Sens życia według Grzegorza Strumyka. Fa-Art 2000 nr 1 s. 55-57  szczegóły 
1287.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Zerwanie kontraktu. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 108-110  szczegóły 
1288.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rabizo-Birek Magdalena: "Skrywając słowa i chcąc je wypowiedzieć". Fa-Art 1997 nr 4 s. 60-62  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1289.proza: Strumyk Grzegorz: Powrót. Fa-Art 1995 nr 3 s. 68-71  szczegóły 
  Styczeń Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1290.wiersz: Styczeń Janusz: Drugie ciało jej duszy. Fa-Art 1992 nr 4 s. 7  szczegóły 
  Suliga Jan Witold
1291.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Tekst i apendyks. Fa-Art 1994 nr 1 s. 54-56  szczegóły 
  Swoboda Tomasz
    proza (alfabet tytułów)
1292.proza: Swoboda Tomasz: Zjednoczenie. Fa-Art 1997 nr 1 s. 98-99  szczegóły 
  Szaper Jakub
1293.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: A jednak - farsa. Fa-Art 1994 nr 3 s. 57-58  szczegóły 
  Szatrawski Krzysztof Dariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1294.wiersz: Szatrawski Krzysztof D.: Doświadczenie metafizyczne. Fa-Art 1995 nr 3 s. 4  szczegóły 
1295.wiersz: Szatrawski Krzysztof D.: Jak stworzyć świat w siedem dni. Fa-Art 1996 nr 4 s. 18  szczegóły 
1296.wiersz: Szatrawski Krzysztof D.: Rekonstrukcja. Fa-Art 1995 nr 3 s. 5  szczegóły 
1297.wiersz: Szatrawski Krzysztof D.: Smutna piosenka boga. Fa-Art 1996 nr 4 s. 19  szczegóły 
  Szczepański Jan Józef
1298.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Puste, przerażające rozłogi. Fa-Art 2001 nr 3 s. 61-63  szczegóły 
  Szczur Hieronim
1299.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Hurtem. Fa-Art 1998 nr 4 s. 62-63  szczegóły 
  Szewc Piotr
1300.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewska Bogumiła: Spojrzenie rentiera. O drugiej powieści Piotra Szewca. Fa-Art 2001 nr 2 s. 34-38  szczegóły 
recenzja: Olejniczak Józef: Zapachy "małej ojczyzny". Fa-Art 2000 nr 2 s. 50-51  szczegóły 
  Szuba Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1301.wiersz: Szuba Andrzej: Postscriptum CCI. Fa-Art 2002 nr 4 s. 50  szczegóły 
1302.wiersz: Szuba Andrzej: Postscriptum CCII. Fa-Art 2002 nr 4 s. 50  szczegóły 
1303.wiersz: Szuba Andrzej: Postscriptum CCIII. Fa-Art 2002 nr 4 s. 50  szczegóły 
1304.wiersz: Szuba Andrzej: Postscriptum CCIV. Fa-Art 2002 nr 4 s. 50  szczegóły 
1305.wiersz: Szuba Andrzej: Postscriptum CCV. Fa-Art 2002 nr 4 s. 51  szczegóły 
1306.wiersz: Szuba Andrzej: Postscriptum CCVI. Fa-Art 2002 nr 4 s. 51  szczegóły 
1307.wiersz: Szuba Andrzej: Postscriptum CCVII. Fa-Art 2002 nr 4 s. 51  szczegóły 
1308.wiersz: Szuba Andrzej: Postscriptum CCVIII. Fa-Art 2002 nr 4 s. 51  szczegóły 
1309.wiersz: Szuba Andrzej: Postscriptum CXXXII. Fa-Art 1997 nr 1 s. 25  szczegóły 
1310.wiersz: Szuba Andrzej: Postscriptum CXXXIV. Fa-Art 1997 nr 1 s. 25  szczegóły 
1311.wiersz: Szuba Andrzej: Postscriptum CXXXV. Fa-Art 1997 nr 1 s. 25  szczegóły 
1312.wiersz: Szuba Andrzej: Postscriptum CXXXVI. Fa-Art 1997 nr 1 s. 25  szczegóły 
1313.wiersz: Szuba Andrzej: Postscriptum CXXXVII. Fa-Art 1997 nr 1 s. 25  szczegóły 
  Szubert-Parys Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
1314.wiersz: Szubert-Parys Agnieszka: Agnieszka lubiła Belę Lugosi.... Fa-Art 1992 nr 3 s. 35  szczegóły 
  Szymborska Wisława
1315.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 71 (not....) szczegóły 
1316.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Koniec i początek Wisławy Szymborskiej. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 146-149  szczegóły 
  Szymik Jerzy
1317.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skowronek Piotr: Paradygmat Boga i miłości. Fa-Art 1991 nr 2/3 s. 40-41  szczegóły 
  Szymoniak Krzysztof
1318.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Poeci starzeją się przede wszystkim. Fa-Art 1995 nr 4 s. 64-65  szczegóły 
  Szymutko Stefan
    proza (alfabet tytułów)
1319.proza: Szymutko Stefan: Pożegnanie. Fa-Art 2000 nr 3 s. 2-15 (szkic...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1320.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Dzieje pewnego zawodu. Fa-Art 2000 nr 3 s. 16-19 (nt. twórczości Stefana Szymutko...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Ślęzak Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
1321.wiersz: Ślęzak Jarosław: Cafe D.J.. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 176  szczegóły 
  Śliwka Krzysztof
1322.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Pisanie wierszy to zajęcie dla idiotów". Fa-Art 1996 nr 3 s. 80-81  szczegóły 
recenzja: Olszański Grzegorz: Tam, gdzie rosną śliwki. Fa-Art 1996 nr 3 s. 78-80  szczegóły 
1323.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomicki Grzegorz: To, co istotne. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 135-136 (z not. o autorze art. na s. 197...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1324.wiersz: Śliwka Krzysztof: Czekając na twój przyjazd. Fa-Art 1995 nr 2 s. 85  szczegóły 
1325.wiersz: Śliwka Krzysztof: Noc brzuchomówcy. Część siódma, "Weseli figlarze" celnika Rousseau albo list do Maćka Meleckiego. Fa-Art 1995 nr 2 s. 85  szczegóły 
  Świderski Bronisław
1326.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunin Kinga: Ten trzeci. Fa-Art 1998 nr 4 s. 50-52  szczegóły 
  Świerkosz Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1327.wiersz: Świerkosz Krzysztof: Fototaksja 1. Fa-Art 1993 nr 1 s. 61  szczegóły 
  Świetlicki Marcin, Dyduch Grzegorz *
1328.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kęsik Marta: Błazny i opozycjoniści. Fa-Art 2001 nr 4 s. 66-68  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1329.proza: Świeduchowska Marianna G. pseud.: Katecheci i frustraci (kolejny fragment powieści). Fa-Art 1995 nr 3 s. 19-25  szczegóły 
  Świetlicki Marcin
1330.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomicki Grzegorz: Zawiedziony kochanek. Fa-Art 2001 nr 3 s. 71-73  szczegóły 
1331.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KCK: Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 147-148 (nota...) szczegóły 
1332.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziadek Adam: Poezja i mit codzienny. Fa-Art 1999 nr 1 s. 58-60  szczegóły 
1333.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Ocalałem prowadzony na rzeź. Fa-Art 1994 nr 4 s. 65-66  szczegóły 
1334.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Przerwy na papierosa. Fa-Art 1996 nr 3 s. 77-78  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1335.wiersz: Świetlicki Marcin: M - w podróży. Fa-Art 1996 nr 1 s. 55  szczegóły 
1336.wiersz: Świetlicki Marcin: Po nas. Fa-Art 1996 nr 1 s. 54  szczegóły 
1337.wiersz: Świetlicki Marcin: Przecieki. Fa-Art 1996 nr 1 s. 55  szczegóły 
1338.wiersz: Świetlicki Marcin: Wszystko. Fa-Art 1996 nr 1 s. 54  szczegóły 
  Świetlik-Oszubska Aleksandra
    proza (alfabet tytułów)
1339.proza: Świetlik-Oszubska Aleksandra: Antykwariat. Fa-Art 1996 nr 1 s. 70-73  szczegóły 
  Świrszczyńska Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1340.artykuł: Węgrzyniakowa Anna: "Siwa baba i biega". Ostatnie wiersze Anny Świrszczyńskiej. Fa-Art 1994 nr 2 s. 40-46  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Titkow Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
1341.wiersz: Titkow Tomasz: Dlaczego kochamy kobiety. Fa-Art 1999 nr 3 s. 97  szczegóły 
1342.wiersz: Titkow Tomasz: Manana. Fa-Art 2002 nr 2 s. 22  szczegóły 
1343.wiersz: Titkow Tomasz: Mój nowy testament. Fa-Art 1999 nr 3 s. 97  szczegóły 
1344.wiersz: Titkow Tomasz: Nadciąga Tomek. Fa-Art 2002 nr 2 s. 22  szczegóły 
1345.wiersz: Titkow Tomasz: Nagape. Fa-Art 2002 nr 2 s. 22  szczegóły 
1346.wiersz: Titkow Tomasz: Niedostatek wiary umożliwia czynności śledcze. Fa-Art 1999 nr 3 s. 96  szczegóły 
1347.wiersz: Titkow Tomasz: O bezdomna. Fa-Art 1999 nr 3 s. 96  szczegóły 
1348.wiersz: Titkow Tomasz: Z pamiętnika pomocy domowej. Fa-Art 2002 nr 2 s. 22  szczegóły 
  Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz
1349.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stępień Tomasz: Kamień który karmi?. Fa-Art 2000 nr 1 s. 24-31  szczegóły 
1350.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Forajter Wacław: Bezdomność wieku dojrzałego. Fa-Art 2001 nr 1 s. 62-64  szczegóły 
1351.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orska Joanna: Sekcjonarz lubaczowski, czyli z pustego gadanie. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 112-114  szczegóły 
1352.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wabik Mateusz: Krytycy i poeci. Fa-Art 2002 nr 4 s. 64-67  szczegóły 
  Tokarczuk Olga
1353.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Jest o czym mówić. Fa-Art 1999 nr 1 s. 43-45  szczegóły 
1354.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Lekka, łatwa i przyjemna. Fa-Art 1995 nr 3 s. 51-52  szczegóły 
1355.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Więcej mięsa. Fa-Art 2002 nr 1 s. 68-69  szczegóły 
1356.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Księga pamiątkowa. Fa-Art 1995 nr 2 s. 52-54  szczegóły 
1357.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Satysfakcja i satys-fuckcja. Fa-Art 1996 nr 3 s. 74-77  szczegóły 
1358.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klejnocki Jarosław: Deus ex armario. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 47-49  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1359.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Cała prawda o "prozie środka" (3). Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 72-75 (dot. prozy autorki w kontekście literatury popularnej, literatury dla ...) szczegóły 
1360.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Cała prawda o "prozie środka". Fa-Art 2002 nr 4 s. 32-41 (nt. pisarstwa Olgi Tokarczuk...) szczegóły 
  Tomicki Grzegorz
1361.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Radości krawca Alberta. Fa-Art 2001 nr 4 s. 73-74  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1362.wiersz: Tomicki Grzegorz: Brzemię wielkie jak świat. Fa-Art 1997 nr 1 s. 46  szczegóły 
1363.wiersz: Tomicki Grzegorz: Kiedyś mi się wydawała.... Fa-Art 2001 nr 1 s. 43  szczegóły 
1364.wiersz: Tomicki Grzegorz: Klucz, który zżera rdza. Fa-Art 2001 nr 1 s. 42  szczegóły 
1365.wiersz: Tomicki Grzegorz: Między nami. Fa-Art 2001 nr 1 s. 43  szczegóły 
1366.wiersz: Tomicki Grzegorz: Nie najlepiej. Fa-Art 2001 nr 1 s. 43  szczegóły 
1367.wiersz: Tomicki Grzegorz: Odjedziałek. Fa-Art 1999 nr 4 s. 35-37  szczegóły 
1368.wiersz: Tomicki Grzegorz: Ołtarzyk [z tego cyklu:] Rydwany Apollina. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 71 (proza poetycka; z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1369.wiersz: Tomicki Grzegorz: Ołtarzyk [z tego cyklu:] Ścięgna Achillesa. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 71 (proza poetycka; z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1370.wiersz: Tomicki Grzegorz: Ołtarzyk [z tego cyklu:] Wielbłądy, piramidy i bóg Re. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 71 (proza poetycka; z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1371.wiersz: Tomicki Grzegorz: Ona sukienkę ma zwiewną jak puch. Fa-Art 2001 nr 1 s. 43  szczegóły 
1372.wiersz: Tomicki Grzegorz: Tym razem. Fa-Art 1997 nr 1 s. 46  szczegóły 
1373.wiersz: Tomicki Grzegorz: Z nocy wokół której legendy. Fa-Art 1997 nr 1 s. 46  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1374.proza: Tomicki Grzegorz: Pod ciężarem jaskółek. Fa-Art 2002 nr 1 s. 18-21  szczegóły 
  Trompka Alojz
    wiersze (alfabet tytułów)
1375.wiersz: Trompka Alojz: Gospodyni. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 198 (pastisz wiersza Jana Kochanowskiego...) szczegóły 
1376.wiersz: Trompka Alojz: Inwestycja w długi. Z J.A. Morsztyna. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 200  szczegóły 
1377.wiersz: Trompka Alojz: Jul Korn-Hauser Masło albo Ostatnie tango w Paryżu. Fa-Art 2001 nr 4 s. 150  szczegóły 
1378.wiersz: Trompka Alojz: Lokomotywy brak. Fa-Art 2002 nr 3 s. 100  szczegóły 
1379.wiersz: Trompka Alojz: Mądralińska. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 198 (pastisz utworu Wacława Potockiego...) szczegóły 
1380.wiersz: Trompka Alojz: Na kozetce. Fa-Art 2001 nr 1 s. 100  szczegóły 
1381.wiersz: Trompka Alojz: Nagrobek kurwie. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 198 (pastisz wiersza Jana Andrzeja Morsztyna...) szczegóły 
1382.wiersz: Trompka Alojz: Pompatyczny song. Fa-Art 2001 nr 1 s. 100  szczegóły 
1383.wiersz: Trompka Alojz: Wycieczka. Fa-Art 2001 nr 3 s. 150 (pastisz wiersza Jakuba Teodora Trembeckiego...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1384.proza: Trompka Alojz: Guenter! Guenter! Grass! nieporozumienie tragiczne w jednym akcie. Fa-Art 1999 nr 4 s. 100  szczegóły 
1385.proza: Trompka Alojz: Iwona księżniczka Jarzyna (sztuka w jednym akcie). Fa-Art 1999 nr 1 s. 100  szczegóły 
1386.proza: Trompka Alojz: Okus Rosolus. Fa-Art 2002 nr 4 s. 150  szczegóły 
1387.proza: Trompka Alojz: Z bólem serca. Sztuka koronowo-wieńcowa w 4 aktach z epilogiem. Fa-Art 2002 nr 1 s. 150  szczegóły 
  Tulli Magdalena
1388.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Śmieszne ruchy. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 112-113  szczegóły 
recenzja: Szybowicz Eliza: W trybach literatury. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 113-115  szczegóły 
1389.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Fastrygi i ściegi. Fa-Art 1998 nr 4 s. 52-54  szczegóły 
  Tuziak Andrzej
1390.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Niedosyt. Fa-Art 1994 nr 4 s. 60-62  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1391.proza: Tuziak Andrzej: Księga zaklęć (fragment powieści). Fa-Art 1992 nr 3 s. 26-34  szczegóły 
1392.proza: Tuziak Andrzej: Opowiadania encyklopedyczne [z tego cyklu:] Jogin w osiedlu. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 106-107  szczegóły 
1393.proza: Tuziak Andrzej: Opowiadania encyklopedyczne [z tego cyklu:] Zwykła historia. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 104-105  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1394.artykuł: Jordan Magdalena: Andrzej Tuziak w krainie fikcji. Fa-Art 1999 nr 4 s. 23-34 (nt. sposobu prowadzenia narracji w twórczości pisarza...) szczegóły 
  Twardowski Jan
1395.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: Konstrukcje przezroczystości albo mała teoria "uczonego analfabetyzmu". Fa-Art 2002 nr 1 s. 108-113  szczegóły 
  Tyrmand Leopold
1396.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwasiów Inga: Leopold Tyrmand - spóźniony na samego siebie. Fa-Art 1998 nr 3 s. 80-87  szczegóły 
1397.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ryniek Gertruda: Za co kobiety nie lubiły Leopolda Tyrmanda?. Fa-Art 1993 nr 1 s. 87  szczegóły 
1398.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Musiołek Jakub: Jak zrobiony jest "Dziennik 1954". Fa-Art 1991 nr 1 s. 22-23  szczegóły 
1399.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bylica Grzegorz: Pęknięty epos, pęknięty kryminał, pęknięta powieść. Fa-Art 1991 nr 1 s. 24-25  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Ubertowski Adam
1400.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Kalejdoskop. Fa-Art 1995 nr 2 s. 49-52  szczegóły 
1401.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Tak toczy się światek. Fa-Art 2001 nr 3 s. 52-55  szczegóły 
1402.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Stracone zachody. Fa-Art 1999 nr 1 s. 46-48  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1403.proza: Ubertowski Adam: Kameradka. Fa-Art 2002 nr 2 s. 67-73  szczegóły 
1404.proza: Ubertowski Adam: Szczególny przypadek pani Pullmannowej [fragmenty powieści]. Fa-Art 2001 nr 1 s. 3-14  szczegóły 
1405.proza: Ubertowski Adam: Szkice do obrazu batalistycznego (fragmenty). Fa-Art 1996 nr 4 s. 10-17  szczegóły 
  Ulman Anatol
1406.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Kto zamordował Anatola Ulmana?. Fa-Art 1994 nr 3 s. 60-61  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1407.proza: Ulman Anatol: Gigi de Montbazon (Fragmenty). Fa-Art 1990 nr 3 s. 16-17  szczegóły 
1408.proza: Ulman Anatol: Potworne poglądy cynicznych krasnoludków (Fragment). Fa-Art 1990 nr 3 s. 17-18  szczegóły 
1409.proza: Ulman Anatol: Robactwo pana Boga buduje dom robactwo pana Boga robactwo [sic!]. Fa-Art 1994 nr 4 s. 15-20  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1410.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Fikcje Anatola Ulmana. Fa-Art 1990 nr 3 s. 18-22  szczegóły 
1411.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kłosiński Krzysztof: "Playboy" albo chanson courtoise. Fa-Art 1996 nr 1 s. 12-15  szczegóły 
  Uniłowski Krzysztof
    proza (alfabet tytułów)
1412.proza: Uniłowski Krzysztof: Ej, przyleciał. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 15-17  szczegóły 
1413.proza: Uniłowski Krzysztof: Hi-fi a literatura. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 176-177 (felieton; z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1414.proza: Uniłowski Krzysztof: Neurotyczna osobowość naszych czasów. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 28-29  szczegóły 
1415.proza: Uniłowski Krzysztof: Wspomnienia niebieskiego mundurka. Fa-Art 1994 nr 2 s. 92-94  szczegóły 
1416.proza: Uniłowski Krzysztof: [Wstęp]. Fa-Art 1994 nr 2 s. 95-98  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Varga Krzysztof
1417.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Varga czyli optymizm. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 38-40  szczegóły 
1418.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Varga, czyli optymizm. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 38-40  szczegóły 
1419.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orska Joanna: Za motylkiem, za barankiem, ale nigdy za kochankiem. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 110-112 (z not. o autorce art. na s. 197...) szczegóły 
1420.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunin Kinga: Dachau, Dachau... O rozkoszach nostalgii - recenzja dygresyjna. Fa-Art 1999 nr 1 s. 39-40  szczegóły 
1421.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Gryf z czterema kluczami. Fa-Art 2001 nr 3 s. 50-52  szczegóły 
  Villqist Ingmar
1422.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Galant Arleta: Zdrowa potrzeba kalectwa. Fa-Art 2002 nr 2 s. 34-36  szczegóły 
  Vincenz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1423.artykuł: Olejniczak Józef: Stanisław Vincenz, czytanie i dialog. Fa-Art 1995 nr 3 s. 73-81  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wabik Mateusz
1424.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rojek Przemysław: Tatuaże. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 129-130  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1425.wiersz: Wabik Mateusz: Lekcja żywego języka. Fa-Art 2002 nr 4 s. 88  szczegóły 
1426.wiersz: Wabik Mateusz: O'harysta w Nowym Jorku. Fa-Art 2002 nr 4 s. 89  szczegóły 
1427.wiersz: Wabik Mateusz: Wydzielanie się oceanu. Fa-Art 2002 nr 4 s. 88  szczegóły 
  Wangin Jacek
    proza (alfabet tytułów)
1428.proza: Wangin Jacek: Śniadanie na trawie. Fa-Art 2000 nr 4 s. 2-9  szczegóły 
  Wat Aleksander
1429.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olejniczak Józef: Wat, Stalin i słowa. Fa-Art 1997 nr 4 s. 75-77  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1430.artykuł: Olejniczak Józef: Tożsamość szkic "przy" Aleksandrze Wacie. Fa-Art 2000 nr 1 s. 72-76 (nt. prób "zadomowienia" się w religii, wspólnocie, grupie społecznej, ...) szczegóły 
  Wencel Wojciech
1431.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Oktawy na dzień mgr. Wencla. Fa-Art 1997 nr 1 s. 65-66  szczegóły 
  Werter Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1432.wiersz: Werter Katarzyna: Mucha podskakuje.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 30  szczegóły 
1433.wiersz: Werter Katarzyna: Powracanie. Fa-Art 1990 nr 3 s. 30  szczegóły 
  Wieczorek Marcin
1434.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Ręka w ładownicy.... Fa-Art 2002 nr 4 s. 56-57  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1435.wiersz: Wieczorek Marcin: Czytam (czytam!).... Fa-Art 1995 nr 4 s. 69  szczegóły 
1436.wiersz: Wieczorek Marcin: Nieistniejące. 14. Fa-Art 1995 nr 4 s. 68  szczegóły 
1437.wiersz: Wieczorek Marcin: Powrót (Jarkowi Kąkolowi). Fa-Art 1995 nr 4 s. 69  szczegóły 
1438.wiersz: Wieczorek Marcin: Tęczówki słów nad.... Fa-Art 1995 nr 4 s. 68  szczegóły 
  Wiedemann Adam
1439.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: [Czterdzieści] 40 kaczek (i niedźwiedź). Fa-Art 1999 nr 2 s. 59-60  szczegóły 
1440.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuczok Wojciech: Zmyłki autoteliczne. Fa-Art 1997 nr 1 s. 62-63  szczegóły 
1441.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunin Kinga: Foki w nosie. Fa-Art 2000 nr 1 s. 62-63  szczegóły 
1442.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszański Grzegorz: Śmierć Adama Wiedemanna. Fa-Art 1998 nr 4 s. 58-59  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1443.wiersz: Wiedemann Adam: Esej: Myśli na wypadek eksmisji. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 55 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1444.wiersz: Wiedemann Adam: Esej: Zawsze gdy myślę o poezji, siąkam (Dla Eleni Sikelianos). Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 55 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1445.wiersz: Wiedemann Adam: Głośny esej: Muzyka. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 54 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1446.wiersz: Wiedemann Adam: Jednym kęsem. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 71  szczegóły 
1447.wiersz: Wiedemann Adam: Minimal lampart. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 54 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1448.wiersz: Wiedemann Adam: Nie ja, lecz płeć.... Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 71  szczegóły 
1449.wiersz: Wiedemann Adam: Pisklęta ptaków śpiewających. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 71  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1450.proza: Wiedemann Adam: Pudel. Opowiadanie intertekstualne. Fa-Art 1995 nr 3 s. 27-28  szczegóły 
  Wierzbicki Mikołaj
    wiersze (alfabet tytułów)
1451.wiersz: Wierzbicki Mikołaj: Musisz mnie wypłukać.... Fa-Art 1998 nr 4 s. 70  szczegóły 
1452.wiersz: Wierzbicki Mikołaj: Żadne tam zachody słońca.... Fa-Art 1998 nr 4 s. 71  szczegóły 
  Wilczyk Wojciech
1453.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszański Grzegorz: Wilczyk stepowy. Fa-Art 1997 nr 4 s. 70-72  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1454.wiersz: Wilczyk Wojciech: Destiny's Child. Fa-Art 2002 nr 2 s. 6  szczegóły 
1455.wiersz: Wilczyk Wojciech: Lipiny śląskie. Fa-Art 2002 nr 2 s. 7  szczegóły 
1456.wiersz: Wilczyk Wojciech: Lompy kings. Fa-Art 2002 nr 2 s. 7  szczegóły 
1457.wiersz: Wilczyk Wojciech: Ojczyzna cieni. Fa-Art 2002 nr 2 s. 6  szczegóły 
1458.wiersz: Wilczyk Wojciech: Wiersz dla Charlesa Reznikoffa. Fa-Art 2002 nr 2 s. 7  szczegóły 
1459.wiersz: Wilczyk Wojciech: Wiersze towarzyskie [z tego cyklu:] Destylat. Fa-Art 2001 nr 1 s. 27  szczegóły 
1460.wiersz: Wilczyk Wojciech: Wiersze towarzyskie [z tego cyklu:] D.O.M. (czyli nostalgia roczników sześćdziesiątych). Fa-Art 2001 nr 1 s. 24  szczegóły 
1461.wiersz: Wilczyk Wojciech: Wiersze towarzyskie [z tego cyklu:] Eternit. Fa-Art 2001 nr 1 s. 22  szczegóły 
1462.wiersz: Wilczyk Wojciech: Wiersze towarzyskie [z tego cyklu:] Jesień życia Edwarda Dwurnika. Fa-Art 2001 nr 1 s. 23  szczegóły 
1463.wiersz: Wilczyk Wojciech: Wiersze towarzyskie [z tego cyklu:] JW 2250. Fa-Art 2001 nr 1 s. 27  szczegóły 
1464.wiersz: Wilczyk Wojciech: Wiersze towarzyskie [z tego cyklu:] Nad morzem. Fa-Art 2001 nr 1 s. 23  szczegóły 
1465.wiersz: Wilczyk Wojciech: Wiersze towarzyskie [z tego cyklu:] Pamięci Bohdana Zadury. Fa-Art 2001 nr 1 s. 26  szczegóły 
1466.wiersz: Wilczyk Wojciech: Wiersze towarzyskie [z tego cyklu:] Peel slowly and see. Fa-Art 2001 nr 1 s. 25  szczegóły 
1467.wiersz: Wilczyk Wojciech: Wiersze towarzyskie [z tego cyklu:] Sucha karma. Fa-Art 2001 nr 1 s. 25  szczegóły 
1468.wiersz: Wilczyk Wojtek: www.poemat.pl. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 58-59 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1469.proza: Wilczyk Wojciech: Wojciech Wilczyk wchodzi do Unii. Fa-Art 2002 nr 1 s. 140-143 (fel....) szczegóły 
  Wilengowska Joanna
1470.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Joanna w ogrodzie o rozwidlających się ścieżkach. Fa-Art 2000 nr 1 s. 57-59  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1471.proza: Wilengowska Joanna: Zęby. Fa-Art 2002 nr 1 s. 52-61  szczegóły 
  Wirpsza Witold
    wiersze (alfabet tytułów)
1472.wiersz: Wirpsza Witold: Faeton (fragment). Fa-Art 1994 nr 2 s. 11-17  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1473.artykuł: Wiedemann Adam: Witold Wirpsza - poeta trzydziestoletni. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 5-6  szczegóły 
  Wiśniewski Janusz Leon
1474.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Elektroniczna wyobraźnia. Fa-Art 2001 nr 3 s. 59-61  szczegóły 
1475.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śmietana Urszula: Symulacje kobiecości. Fa-Art 2002 nr 3 s. 48-49  szczegóły 
  Witczak Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
1476.wiersz: Witczak Jarosław: Niewiele śpię i czytam.... Fa-Art 1999 nr 2 s. 21 (sprost. błędów w druku Fa-Art nr 3 s. 99...) szczegóły 
1477.wiersz: Witczak Jarosław: Wiersz oharystyczny. Fa-Art 1999 nr 2 s. 21 (sprost. błędów w druku Fa-Art nr 3 s. 99...) szczegóły 
  Witkowski Michał (ur. 1975)
1478.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Priscilla, królowa supermarketu. Fa-Art 2001 nr 2 s. 50-51  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1479.proza: Witkowski Michał: Baobab. Fa-Art 1998 nr 4 s. 2-5  szczegóły 
1480.proza: Witkowski Michał: Black Cat. Fa-Art 1999 nr 4 s. 10-15  szczegóły 
1481.proza: Witkowski Michał: Psie Pole. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 17-33 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
  Wojaczek Rafał
1482.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Benka Urszula M.: Inny, który był. Fa-Art 1994 nr 2 s. 73-75  szczegóły 
  Wojciechowski Piotr
1483.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Zielonkawy balonik. Fa-Art 2001 nr 1 s. 44-46  szczegóły 
1484.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Znaj chama!. Fa-Art 1995 nr 4 s. 58-59  szczegóły 
  Wojdat Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
1485.wiersz: Wojdat Małgorzata: Maki schowane w życie.... Fa-Art 1991 nr 1 s. 27  szczegóły 
1486.wiersz: Wojdat Małgorzata: Noc pachnie.... Fa-Art 1991 nr 1 s. 27  szczegóły 
1487.wiersz: Wojdat Małgorzata: Róża. Fa-Art 1991 nr 1 s. 27  szczegóły 
  Wojtkiewicz Aleksandra
    wiersze (alfabet tytułów)
1488.wiersz: Wojtkiewicz Aleksandra: Dawniej koledzy z ulicy.... Fa-Art 1995 nr 4 s. 15  szczegóły 
1489.wiersz: Wojtkiewicz Aleksandra: Neogotycki kościół.... Fa-Art 1995 nr 4 s. 14  szczegóły 
1490.wiersz: Wojtkiewicz Aleksandra: Staram się często.... Fa-Art 1995 nr 4 s. 14  szczegóły 
  Wolny-Hamkało Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
1491.wiersz: Wolny Agnieszka: Dziwne święto. Fa-Art 2000 nr 3 s. 31  szczegóły 
1492.wiersz: Wolny Agnieszka: Jest zapach papierówek.... Fa-Art 2000 nr 3 s. 30  szczegóły 
1493.wiersz: Wolny Agnieszka: Listopad (opłotki, opiatki). Fa-Art 2000 nr 3 s. 30  szczegóły 
1494.wiersz: Wolny Agnieszka: Właściwie nic się nie dzieje.... Fa-Art 2000 nr 3 s. 31  szczegóły 
  Wolski Marcin (1947-)
1495.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: RO: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 127 (nota recenzencka...) szczegóły 
  Wrona Bartosz M.
    proza (alfabet tytułów)
1496.proza: Wrona Bartosz: Królik stepowy. Fa-Art 1995 nr 2 s. 27-31  szczegóły 
  Wróblewski Grzegorz
1497.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomicki Grzegorz: Jak w Wilanowie. Fa-Art 2001 nr 3 s. 65-67  szczegóły 
1498.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Wilczyk Wojciech: Ciamkowatość Stanisława Chyczyńskiego. Fa-Art 2001 nr 2 s. 88-89  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1499.wiersz: Wróblewski Grzegorz: Brandy u historyka Edvarda (po jego triumfalnym powrocie z Krety). Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 49 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1500.wiersz: Wróblewski Grzegorz: Drzewo / wersja. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 48 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1501.wiersz: Wróblewski Grzegorz: Etniczne wernisaże. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 49 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1502.wiersz: Wróblewski Grzegorz: Fabryka marcepana. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 49 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1503.wiersz: Wróblewski Grzegorz: Ptaki z cmentarza asystentów w Kopenhadze. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 48 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
1504.wiersz: Wróblewski Grzegorz: Stłumione pragnienia (program o Alasce). Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 48 (z not. o autorze na s. 197...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1505.proza: Wróblewski Grzegorz: Kopenhaga. Fa-Art 1999 nr 3 s. 60-67  szczegóły 
1506.proza: Wróblewski Grzegorz: Mandarynki. Fa-Art 2000 nr 3 s. 44-59  szczegóły 
1507.proza: Wróblewski Grzegorz: Przesilenie. Fa-Art 2002 nr 3 s. 18-32 (tekst dramatu...) szczegóły 
  Wysota Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1508.wiersz: Wysota Anna: A, wiesz, ty nawet umierasz.... Fa-Art 1994 nr 1 s. 76  szczegóły 
1509.wiersz: Wysota Anna: Aniu Dominiko.... Fa-Art 1994 nr 1 s. 77  szczegóły 
1510.wiersz: Wysota Anna: Cuchniesz rybą.... Fa-Art 1994 nr 1 s. 77  szczegóły 
1511.wiersz: Wysota Anna: Dromaderom dzisiaj właśnie.... Fa-Art 1994 nr 1 s. 77  szczegóły 
1512.wiersz: Wysota Anna: Półksiężyce ciebie.... Fa-Art 1994 nr 1 s. 77  szczegóły 
1513.wiersz: Wysota Anna: Ulep coś ze słów.... Fa-Art 1994 nr 1 s. 77  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zabłocki Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1514.artykuł: Dąbrowski Tadeusz: Poezja w erze wodnika. Fa-Art 2002 nr 3 s. 92-93 (fel. nt. multipoezji w Onet.pl autorstwa Michała Zabłockiego...) szczegóły 
  Zadura Bohdan
1515.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Kromka chleba od Czerwonego Kapturka. Fa-Art 2001 nr 3 s. 73-75  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1516.artykuł: Grochulski Bartłomiej: Mimo wszystko klasycyzm. Szkic o twórczości Bohdana Zadury. Fa-Art 1999 nr 2 s. 16-20  szczegóły 
  Zagajewski Adam
1517.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Świeściak Alina: Repetete. Fa-Art 2000 nr 2 s. 63-65  szczegóły 
1518.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dembińska-Pawelec Joanna: Życie w wierszu. Fa-Art 1994 nr 4 s. 70-72  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1519.wiersz: Zagajewski Adam: Rozmowa z Fryderykiem Nietzschem. Fa-Art 1989 nr 2 s. 18  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1520.artykuł: PM: Fa-Art 1989 nr 2 s. 17-18 (nota o pobycie A.Z. w Gliwicach, VI 1989...) szczegóły 
1521.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Wieżący Zagajewski. Fa-Art 1993 nr 1 s. 6-8  szczegóły 
  Załuski Krzysztof Maria
1522.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Dramat układasz!. Fa-Art 1996 nr 3 s. 69-71  szczegóły 
  Zapolska Gabriela
1523.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stępień Tomasz: Kłosińska czyta inaczej. Fa-Art 2000 nr 2 s. 65-68  szczegóły 
  Zawada Filip
    wiersze (alfabet tytułów)
1524.wiersz: Zawada Filip: Olo po raz drugi. Fa-Art 2000 nr 2 s. 69-71  szczegóły 
  Zdaniewski Wiesław A.
    proza (alfabet tytułów)
1525.proza: Zdaniewski Wiesław A.: Krąg. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 72-77  szczegóły 
  Zdanowicz Katarzyna Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
1526.wiersz: Zdanowicz Katarzyna Ewa: Jaś i Małgosia. Fa-Art 2002 nr 3 s. 16  szczegóły 
1527.wiersz: Zdanowicz Katarzyna Ewa: Kopciuchy i inne dziewuchy. Fa-Art 2002 nr 3 s. 16  szczegóły 
1528.wiersz: Zdanowicz Katarzyna Ewa: Podwieczorek. Fa-Art 2002 nr 3 s. 16  szczegóły 
  Zielonka Jerzy
1529.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Drugie koty za płoty. Fa-Art 2000 nr 4 s. 63-66  szczegóły 
  Ziemiański Andrzej
1530.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 146-147 (nota recenzencka...) szczegóły 
  Zięba Rafał
    wiersze (alfabet tytułów)
1531.wiersz: Zięba Rafał: Pisanie o niespełnieniu.... Fa-Art 2001 nr 3 s. 21  szczegóły 
1532.wiersz: Zięba Rafał: Poetyczność. Fa-Art 2001 nr 3 s. 22  szczegóły 
1533.wiersz: Zięba Rafał: Śmierć frajerom. Fa-Art 2001 nr 3 s. 23  szczegóły 
1534.wiersz: Zięba Rafał: Wielki Piątek. Fa-Art 2001 nr 3 s. 20  szczegóły 
  Zimny Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
1535.wiersz: Zimny Zbigniew: Raport z oblężonej prowincji. Fa-Art 2000 nr 4 s. 98  szczegóły 
  Ziomecki Mariusz
1536.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: My są już Amerykany!. Fa-Art 2002 nr 3 s. 41-43  szczegóły 
  Złotorzycki Tadeusz
    proza (alfabet tytułów)
1537.proza: Złotorzycki Tadeusz: Pasterz Areto (Fragmenty). Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 42-61  szczegóły 
  Zubiński Tadeusz
1538.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowski Tadeusz: Gęsi, arystokracja i rozrachunki inteligenckie. Fa-Art 2002 nr 1 s. 76-79  szczegóły 
  Zych Szczepan
1539.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowicki Bogdan: Konfabulacje. Fa-Art 1994 nr 1 s. 58-59  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
1540.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Pavique widmowym bibliotekarzem. Fa-Art 1997 nr 4 s. 68-70  szczegóły 
1541.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Postmodernizm dla początkujących czy zaawansowanych?. Fa-Art 1994 nr 1 s. 62-63  szczegóły 
1542.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Żyć w nowoczesności. Fa-Art 1996 nr 3 s. 90-93  szczegóły 
1543.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mytych Beata: Dawniejsze ekstazy. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 114-117  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
1544.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Pavique widmowym bibliotekarzem. Fa-Art 1997 nr 4 s. 68-70  szczegóły 
1545.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: I napisał: pragnę. Fa-Art 2002 nr 1 s. 92-95  szczegóły 
1546.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olejniczak Józef: Samotny starszy pan. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 100-101  szczegóły 
1547.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: KU: Fa-Art 2002 nr 4 s. 75-76 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1548.artykuł: Stankiewicz Błażej: Proza współczesna w świetle suplementarności. Fa-Art 1995 nr 3 s. 10-17 (na przykładzie utworów: Roberta Coovera "Służąca i jej pan", Thomasa P...) szczegóły 
1549.artykuł: Żylińska Joanna: Życio-dajne pisanie: ciało kobieta język. Fa-Art 1997 nr 1 s. 26-29 (nt. literatury feministycznej m.in. nt. twórcz.: Helene Cixous, Luce I...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1550.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Starcy i dzieci w ponowoczesnym świecie. Fa-Art 1996 nr 2 s. 30-35 (motyw człowieka, starca w twórczości m.in.: Donald Barthelme, Samuel B...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Literatura współczesna (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1551.artykuł: Wilczyński Marek: Koniec całości - postmodernizm i proza amerykańska. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 14-19  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Zagadnienia specjalne (amerykańska) / Tematy, motywy (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1552.artykuł: Rzepa Agnieszka: Zgubne skutki miłości sfeminizowanej. Fa-Art 1994 nr 2 s. 24-30 (m.in. na przykł. twórcz.: Edith Wharton, Mary McCarthy, Zory Neale Hur...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Albee Edward Franklin
    proza (alfabet tytułów)
1553.proza: Albee Edward: Piaskownica. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 26-28  szczegóły 
  Allen Woody
1554.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ryniek Gertruda: Mój Woody Allen!. Fa-Art 1992 nr 4 s. 50  szczegóły 
1555.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Polska książka Woody Allena. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 70-72  szczegóły 
  Amini Johari
    wiersze (alfabet tytułów)
1556.wiersz: Amini Johari: Utopia. Fa-Art 1994 nr 1 s. 47  szczegóły 
  Ashbery John
    wiersze (alfabet tytułów)
1557.wiersz: Ashbery John: Wazon z kwiatami. Fa-Art 1994 nr 1 s. 44  szczegóły 
  Barthelme Donald
1558.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kamionowski Jerzy: Królewna Śnieżka spostmodernizowana. Fa-Art 1999 nr 3 s. 68-70  szczegóły 
1559.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kamionowski Jerzy: Co nam po raju?. Fa-Art 1997 nr 1 s. 54-55  szczegóły 
  Barth John
1560.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Opowiadać dalej, opowiadać mimo. Fa-Art 1999 nr 3 s. 70-72  szczegóły 
1561.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Barth jako bard. Fa-Art 1993 nr 4 s. 63-64  szczegóły 
  Brautigan Richard
1562.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kamionowski Jerzy: Gdzie są niegdysiejsze pstrągi (w majonezie)?. Fa-Art 2000 nr 2 s. 48-50  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1563.wiersz: Brautigan Richard: Attyla u bram spółki telefonicznej. Fa-Art 1997 nr 4 s. 41 (z not. o aut....) szczegóły 
1564.wiersz: Brautigan Richard: Ben. Fa-Art 2002 nr 1 s. 48  szczegóły 
1565.wiersz: Brautigan Richard: Betty robi przepyszne wafle. Fa-Art 1997 nr 4 s. 40 (z not. o aut., s. 41...) szczegóły 
1566.wiersz: Brautigan Richard: Byliśmy tematem dnia. Fa-Art 2002 nr 1 s. 47  szczegóły 
1567.wiersz: Brautigan Richard: Byłaś tam kiedyś?. Fa-Art 1997 nr 4 s. 41 (z not. o aut....) szczegóły 
1568.wiersz: Brautigan Richard: Cent gładki jak gwiazda. Fa-Art 2002 nr 1 s. 48  szczegóły 
1569.wiersz: Brautigan Richard: Claudia (1923-1970). Fa-Art 1997 nr 4 s. 40 (z not. o aut., s. 41...) szczegóły 
1570.wiersz: Brautigan Richard: Co się stało?. Fa-Art 1997 nr 4 s. 41 (z not. o aut....) szczegóły 
1571.wiersz: Brautigan Richard: Czy jesteś pobłażliwym dla siebie barankiem?. Fa-Art 2002 nr 1 s. 49  szczegóły 
1572.wiersz: Brautigan Richard: "Dobra robota" powiedział i. Fa-Art 1997 nr 4 s. 41 (z not. o aut....) szczegóły 
1573.wiersz: Brautigan Richard: Dwóch facetów wychodzi z auta. Fa-Art 1997 nr 4 s. 40 (z not. o aut., s. 41...) szczegóły 
1574.wiersz: Brautigan Richard: Dzisiaj w pałacu nie ma lekcji. Fa-Art 2002 nr 1 s. 47  szczegóły 
1575.wiersz: Brautigan Richard: Impas. Fa-Art 2002 nr 1 s. 49 (z not. o aut....) szczegóły 
1576.wiersz: Brautigan Richard: Informacja. Fa-Art 2002 nr 1 s. 49 (z not. o aut....) szczegóły 
1577.wiersz: Brautigan Richard: Interes. Fa-Art 1997 nr 4 s. 40 (z not. o aut., s, 41...) szczegóły 
1578.wiersz: Brautigan Richard: Jak błotnista kałuża wczesną wiosną widziana z boku. Fa-Art 1997 nr 4 s. 40 (z not. o aut., s. 41...) szczegóły 
1579.wiersz: Brautigan Richard: Jesteśmy w kuchni. Fa-Art 2002 nr 1 s. 48  szczegóły 
1580.wiersz: Brautigan Richard: Kwiaty dla wrony. Fa-Art 1997 nr 4 s. 40 (z not. o aut., s. 41...) szczegóły 
1581.wiersz: Brautigan Richard: Mam dla ciebie coś pięknego etc.. Fa-Art 2002 nr 1 s. 47  szczegóły 
1582.wiersz: Brautigan Richard: Molly. Fa-Art 1997 nr 4 s. 40 (z not. o aut., s. 41...) szczegóły 
1583.wiersz: Brautigan Richard: Naleśnik Amelii Earhart. Fa-Art 1997 nr 4 s. 41 (z not. o aut....) szczegóły 
1584.wiersz: Brautigan Richard: Nie chcę o tym wiedzieć. Fa-Art 1997 nr 4 s. 40 (z not. o aut., s. 41...) szczegóły 
1585.wiersz: Brautigan Richard: Noc. Fa-Art 1997 nr 4 s. 40 (z not. o aut., s. 41...) szczegóły 
1586.wiersz: Brautigan Richard: Odkryjmy nową Amerykę. Fa-Art 1994 nr 1 s. 44  szczegóły 
1587.wiersz: Brautigan Richard: Oni naprawdę dobrze się bawią. Fa-Art 2002 nr 1 s. 48  szczegóły 
1588.wiersz: Brautigan Richard: Po raz ostatni dziwisz się. Fa-Art 2002 nr 1 s. 49 (z not. o aut....) szczegóły 
1589.wiersz: Brautigan Richard: Razem z poranną kawą. Fa-Art 2002 nr 1 s. 48  szczegóły 
1590.wiersz: Brautigan Richard: Rumak. Fa-Art 1997 nr 4 s. 41 (z not. o aut....) szczegóły 
1591.wiersz: Brautigan Richard: Sławni ludzie i ich przyjaciele. Fa-Art 2002 nr 1 s. 46  szczegóły 
1592.wiersz: Brautigan Richard: Świeżo malowane. Fa-Art 2002 nr 1 s. 47  szczegóły 
1593.wiersz: Brautigan Richard: Wielka Niedźwiedzica. Fa-Art 1997 nr 4 s. 40 (z not. o aut., s. 41...) szczegóły 
1594.wiersz: Brautigan Richard: Wszystko kojarzy się z nami. Fa-Art 1997 nr 4 s. 40 (z not. o aut., s. 41...) szczegóły 
1595.wiersz: Brautigan Richard: Znaleźć to zgubić coś innego. Fa-Art 2002 nr 1 s. 47  szczegóły 
  Buchman Marion
    wiersze (alfabet tytułów)
1596.wiersz: Buchman Marion: Pierworodna. Fa-Art 1994 nr 1 s. 45  szczegóły 
  Bukowski Charles
1597.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tuziak Andrzej: Zły jak wszyscy diabli. Fa-Art 1996 nr 2 s. 54-56  szczegóły 
1598.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszański Grzegorz: Szmira?. Fa-Art 1997 nr 4 s. 50-51  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1599.wiersz: Bukowski Charles: Afryka, Paryż, Grecja. Fa-Art 1994 nr 2 s. 55-56  szczegóły 
1600.wiersz: Bukowski Charles: Bliskie spotkania innego rodzaju. Fa-Art 1994 nr 2 s. 57-58  szczegóły 
1601.wiersz: Bukowski Charles: Błękitna luno, ach błękitna luuuuuno, jak ja cię uwielbiam [sic!]. Fa-Art 1994 nr 2 s. 58 (z not. o aut....) szczegóły 
1602.wiersz: Bukowski Charles: Kwestia temperamentu. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 66  szczegóły 
1603.wiersz: Bukowski Charles: Nie czytała klasyków. Fa-Art 2000 nr 4 s. 42  szczegóły 
1604.wiersz: Bukowski Charles: O co chodzi, panowie?. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 62  szczegóły 
1605.wiersz: Bukowski Charles: Podziemie. Fa-Art 2000 nr 4 s. 43  szczegóły 
1606.wiersz: Bukowski Charles: Połów. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 63  szczegóły 
1607.wiersz: Bukowski Charles: Robaki. Fa-Art 2000 nr 4 s. 42  szczegóły 
1608.wiersz: Bukowski Charles: Rysownik ryb. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 64-65  szczegóły 
1609.wiersz: Bukowski Charles: W dołku. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 65  szczegóły 
1610.wiersz: Bukowski Charles: Wiersz to miasto. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 66  szczegóły 
1611.wiersz: Bukowski Charles: Wywiady. Fa-Art 1993 nr 2/3 s.67 (z not. o at....) szczegóły 
  Burroughs William Seward
1612.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tuziak Andrzej: Nagi Burroughs. Fa-Art 1995 nr 1 s. 71-72  szczegóły 
  Conley Robert J.
    wiersze (alfabet tytułów)
1613.wiersz: Conley Robert J.: Ned Christie. Fa-Art 2001 nr 3 s. 127 (z not. o aut....) szczegóły 
1614.wiersz: Conley Robert J.: Szaman Wili Woyi znany także jako Billy Gołąb. Fa-Art 2001 nr 3 s. 126  szczegóły 
1615.wiersz: Conley Robert J.: Tom Starr. Fa-Art 2001 nr 3 s. 126  szczegóły 
  Crane Stephen
    wiersze (alfabet tytułów)
1616.wiersz: Crane Stephen: Gazeta to katalog pół-krzywd.... Fa-Art 1995 nr 1 s. 53 (z not. o aut., s. 55...) szczegóły 
1617.wiersz: Crane Stephen: Mój krzyż?.... Fa-Art 1995 nr 1 s. 55 (z not. o aut....) szczegóły 
1618.wiersz: Crane Stephen: No i czemu, łobuzie.... Fa-Art 1995 nr 1 s. 54 (z not. o aut., s. 55...) szczegóły 
1619.wiersz: Crane Stephen: Od brunatnego szlaku.... Fa-Art 1995 nr 1 s. 54-55 (z not. o aut., s. 55...) szczegóły 
1620.wiersz: Crane Stephen: Szlachetne, stare wino.... Fa-Art 1995 nr 1 s. 54 (z not. o aut., s. 55...) szczegóły 
  Creeley Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
1621.wiersz: Creeley Robert: Znam jednego człowieka. Fa-Art 1994 nr 1 s. 45  szczegóły 
  Dearer Karen
    wiersze (alfabet tytułów)
1622.wiersz: Dearer Karen: Autoerotyki [z tego cyklu:] Gdy cię poznałam.... Fa-Art 1995 nr 4 s. 30 (z not. o aut....) szczegóły 
1623.wiersz: Dearer Karen: Autoerotyki [z tego cyklu:] Moi mężczyźni.... Fa-Art 1995 nr 4 s. 30 (z not. o aut....) szczegóły 
1624.wiersz: Dearer Karen: Autoerotyki [z tego cyklu:] Moja prawa ręka.... Fa-Art 1995 nr 4 s. 31 (z not. o aut., s. 30...) szczegóły 
1625.wiersz: Dearer Karen: Autoerotyki [z tego cyklu:] Nie proś mnie o rękę.... Fa-Art 1995 nr 4 s. 31 (z not. o aut., s. 30...) szczegóły 
  Dick Philip K.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1626.artykuł: Tambor Jolanta: Nie wszystko złoto, co się świeci. O tandetnym sztafażu fantastyczno-naukowym u Philipa Dicka. Fa-Art 1992 nr 4 s. 4-6  szczegóły 
  Evans Mari
    wiersze (alfabet tytułów)
1627.wiersz: Evans Mari: Widmo. Fa-Art 1994 nr 1 s. 44  szczegóły 
  Fagin Larry
    wiersze (alfabet tytułów)
1628.wiersz: Fagin Larry: Balon wypełniony problemami.... Fa-Art 2002 nr 2 s. 21 (z not. o aut....) szczegóły 
1629.wiersz: Fagin Larry: Do siebie. Fa-Art 2002 nr 2 s. 20  szczegóły 
1630.wiersz: Fagin Larry: Dziewczyna o wyłupiastych oczach.... Fa-Art 2002 nr 2 s. 21 (z not. o aut....) szczegóły 
1631.wiersz: Fagin Larry: Gruba kobieta.... Fa-Art 2002 nr 2 s. 21 (z not. o aut....) szczegóły 
1632.wiersz: Fagin Larry: Ja idę ty idziesz.... Fa-Art 2002 nr 2 s. 21 (z not. o aut....) szczegóły 
1633.wiersz: Fagin Larry: Kiedy drzewo spada.... Fa-Art 2002 nr 2 s. 21 (z not. o aut....) szczegóły 
1634.wiersz: Fagin Larry: Przychodzi mi do głowy.... Fa-Art 2002 nr 2 s. 21 (z not. o aut....) szczegóły 
1635.wiersz: Fagin Larry: Robić. Fa-Art 1995 nr 3 s. 90 (z not. o aut....) szczegóły 
1636.wiersz: Fagin Larry: Sonia: salon piękności.... Fa-Art 2002 nr 2 s. 21 (z not. o aut....) szczegóły 
1637.wiersz: Fagin Larry: Trzy himalajskie miniatury. Fa-Art 2002 nr 2 s. 20  szczegóły 
1638.wiersz: Fagin Larry: W restauracyjnym zgiełku. Fa-Art 2002 nr 2 s. 21 (z not. o aut....) szczegóły 
1639.wiersz: Fagin Larry: Walentynka. Fa-Art 2002 nr 2 s. 20  szczegóły 
1640.wiersz: Fagin Larry: Wiersz. Fa-Art 2002 nr 2 s. 20  szczegóły 
1641.wiersz: Fagin Larry: Wiersz. Fa-Art 1995 nr 3 s. 90 (z not. o aut....) szczegóły 
  Field Edward
    wiersze (alfabet tytułów)
1642.wiersz: Field Edward: Zbiornik. Fa-Art 1993 nr 1 s. 46  szczegóły 
  Heller Joseph
1643.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Jolanta: Wyobraź to sobie!. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 137-139  szczegóły 
1644.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Jolanta: Powtórka z rozrywki. Fa-Art 1995 nr 1 s. 72-74  szczegóły 
  Hinchcliffe Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
1645.wiersz: Hinchcliffe Barbara: Niedziela w latach trzydziestych. Fa-Art 1994 nr 1 s. 48  szczegóły 
  Kerouac Jack
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1646.artykuł: Tuziak Andrzej: Droga Kerouaca. Fa-Art 1992 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
  Knott Bill
    wiersze (alfabet tytułów)
1647.wiersz: [Saint Geraud ] nazw. właśc. Knott Bill: Do widzenia. Fa-Art 1994 nr 1 s. 45  szczegóły 
  Koch Kenneth
    proza (alfabet tytułów)
1648.proza: Koch Kenneth: Świeże powietrze. Fa-Art 1993 nr 1 s. 42-44  szczegóły 
  Kosinski Jerzy
1649.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Autoplotka Kosińskiego. Fa-Art 1993 nr 4 s. 4-13  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1650.proza: Kosinski Jerzy: StepsFragmenty). Fa-Art 1989 nr 2 s. 5-7  szczegóły 
1651.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Testament Kosińskiego. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 161  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1652.artykuł: Iwasiów Inga: Przymiarki. Fa-Art 1997 nr 1 s. 8-15 (nt. prozy Jerzego Kosińskiego...) szczegóły 
1653.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Uniłowski Krzysztof: "Steps" - prosta powieść. Fa-Art 1989 nr 2 s. 8-9  szczegóły 
1654.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kiszka Jarosław: Ciuciubabka z przeszkodami. Fa-Art 1991 nr 1 s. 12-13  szczegóły 
  L'Heureux John
    wiersze (alfabet tytułów)
1655.wiersz: L'Heureux John: Nietoperz w klasztorze. Fa-Art 1994 nr 1 s. 47  szczegóły 
  Lurie Alison
1656.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Świetlik Aleksandra: "Kosmiczne religie" w literaturze. Fa-Art 1999 nr 1 s. 55-57  szczegóły 
  McDonell Nick
1657.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cuber Marta: Powieść młodzieżowa. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 98-99  szczegóły 
  Nabokov Vladimir
1658.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaket Jan: Najbledszy ogień. Fa-Art 1994 nr 4 s. 55-56  szczegóły 
  Oates Joyce Carol
1659.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Galant Arleta: Podobieństwa nieprzypadkowe. Fa-Art 2002 nr 1 s. 83-85  szczegóły 
  Olson Elder
    wiersze (alfabet tytułów)
1660.wiersz: Olson Elder: Wskazówki dla płatnerza. Fa-Art 1994 nr 1 s. 48  szczegóły 
  Oppen George
    wiersze (alfabet tytułów)
1661.wiersz: Oppen George: Artysta. Fa-Art 1994 nr 1 s. 47  szczegóły 
  Padgett Ron
    wiersze (alfabet tytułów)
1662.wiersz: Padgett Ron: Pomarańczowy człowiek. Fa-Art 1993 nr 1 s. 44  szczegóły 
  Pynchon Thomas
1663.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Minorowicz Donata: O "Gravity's Rainbow" Pynchona - kreatywna paranoja i zasada fundamentalnej schizofrenii. Fa-Art 1995 nr 4 s. 32-37  szczegóły 
  Randall Dudley
    wiersze (alfabet tytułów)
1664.wiersz: Randall Dudley: Idiota. Fa-Art 1994 nr 1 s. 45  szczegóły 
  Rexroth Kenneth
    wiersze (alfabet tytułów)
1665.wiersz: Rexroth Kenneth: Miasto księżyca (dla Kimiko Nakazawy). Fa-Art 1994 nr 3 s. 26-28 (z not. o aut....) szczegóły 
  Reznikoff Charles
    wiersze (alfabet tytułów)
1666.wiersz: Reznikoff Charles: Adwokat. Fa-Art 1997 nr 1 s. 30  szczegóły 
1667.wiersz: Reznikoff Charles: Chociaż myślami.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 32  szczegóły 
1668.wiersz: Reznikoff Charles: Daj mi siłę.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 33 (z not. o aut....) szczegóły 
1669.wiersz: Reznikoff Charles: Epidemia. Fa-Art 1997 nr 1 s. 30  szczegóły 
1670.wiersz: Reznikoff Charles: Gwiazda ujeżdża teraz zmierzch.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 31  szczegóły 
1671.wiersz: Reznikoff Charles: Jadąc metrem do pracy.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 31  szczegóły 
1672.wiersz: Reznikoff Charles: Jaki jesteś siwy.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 33 (z not. o aut....) szczegóły 
1673.wiersz: Reznikoff Charles: Już wiem, jak brzmi.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 31  szczegóły 
1674.wiersz: Reznikoff Charles: Księżniczka w drodze.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 33 (z not. o aut....) szczegóły 
1675.wiersz: Reznikoff Charles: Księżycowa noc. Fa-Art 1997 nr 1 s. 30  szczegóły 
1676.wiersz: Reznikoff Charles: Mam co jeść.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 32  szczegóły 
1677.wiersz: Reznikoff Charles: Miała liczyć podszewki.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 30  szczegóły 
1678.wiersz: Reznikoff Charles: Mój dziadek.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 33 (z not. o aut....) szczegóły 
1679.wiersz: Reznikoff Charles: Na półce w kuchni.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 30  szczegóły 
1680.wiersz: Reznikoff Charles: Nakazuję wam.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 30  szczegóły 
1681.wiersz: Reznikoff Charles: Nie poszedłem nawet na pole.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 30  szczegóły 
1682.wiersz: Reznikoff Charles: Patrzę na dachy przede mną.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 30  szczegóły 
1683.wiersz: Reznikoff Charles: Porównania. Fa-Art 1997 nr 1 s. 33 (z not. o aut....) szczegóły 
1684.wiersz: Reznikoff Charles: Praca skończona.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 30  szczegóły 
1685.wiersz: Reznikoff Charles: Przejdź się po stacji metra.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 32  szczegóły 
1686.wiersz: Reznikoff Charles: Rano nad błękitną wodą.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 30  szczegóły 
1687.wiersz: Reznikoff Charles: Spotykamy się często.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 32  szczegóły 
1688.wiersz: Reznikoff Charles: Trzy chmury.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 33 (z not. o aut....) szczegóły 
1689.wiersz: Reznikoff Charles: W ciemnym lesie.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 31  szczegóły 
1690.wiersz: Reznikoff Charles: Według Homera zwycięzcy.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 33 (z not. o aut....) szczegóły 
1691.wiersz: Reznikoff Charles: Wiatr dmucha nam deszczem.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 31  szczegóły 
1692.wiersz: Reznikoff Charles: Wrzesień. Fa-Art 1997 nr 1 s. 32  szczegóły 
1693.wiersz: Reznikoff Charles: Wzdłuż brzegu jeziora Michigan.... Fa-Art 1997 nr 1 s. 30  szczegóły 
1694.wiersz: Reznikoff Charles: Zapiski o świętach wiosennych [z tego cyklu:] Chanuka. Fa-Art 1997 nr 1 s. 32  szczegóły 
1695.wiersz: Reznikoff Charles: Zapiski o świętach wiosennych [z tego cyklu:] Pesach. Fa-Art 1997 nr 1 s. 32  szczegóły 
1696.wiersz: Reznikoff Charles: Zapiski o świętach wiosennych [z tego cyklu:] Purim. Fa-Art 1997 nr 1 s. 32  szczegóły 
  Schuyler James
    wiersze (alfabet tytułów)
1697.wiersz: Schuyler James: Na plaży. Fa-Art 1993 nr 1 s. 46  szczegóły 
1698.wiersz: Schuyler James: Oczy. Fa-Art 1993 nr 1 s. 45  szczegóły 
  Vonnegut Kurt
1699.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Grzegorz: Panorama Racławicka i dusza artysty. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 139-141  szczegóły 
  Vonnegut Mark
1700.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Regeńczuk Wojciech: Jak dostać kota. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 141  szczegóły 
  Whitman Walt
    wiersze (alfabet tytułów)
1701.wiersz: Whitman Walt: Cuda. Fa-Art 1992 nr 3 s. 54  szczegóły 
1702.wiersz: Whitman Walt: Darowane godziny. Fa-Art 1992 nr 4 s. 55  szczegóły 
1703.wiersz: Whitman Walt: Gdy czas dobiega końca. Fa-Art 1992 nr 4 s. 54  szczegóły 
1704.wiersz: Whitman Walt: Okręt wypływa. Fa-Art 1992 nr 4 s. 55  szczegóły 
1705.wiersz: Whitman Walt: Pierwszy mlecz. Fa-Art 1992 nr 4 s. 55  szczegóły 
1706.wiersz: Whitman Walt: Po debacie. Fa-Art 1992 nr 4 s. 54  szczegóły 
1707.wiersz: Whitman Walt: Pomny tylu niecnych uczynków. Fa-Art 1992 nr 4 s. 55  szczegóły 
1708.wiersz: Whitman Walt: Przytul mnie. Fa-Art 1992 nr 4 s. 55  szczegóły 
1709.wiersz: Whitman Walt: Siedzę i patrzę. Fa-Art 1992 nr 4 s. 55  szczegóły 
1710.wiersz: Whitman Walt: Tak długo nas zwodzono, mnie i ciebie. Fa-Art 1992 nr 4 s. 54  szczegóły 
1711.wiersz: Whitman Walt: Wzlecieć swobodnym, majestatycznym lotem. Fa-Art 1992 nr 4 s. 55  szczegóły 
  Wright James
    wiersze (alfabet tytułów)
1712.wiersz: Wright James: Błogosławieństwo. Fa-Art 2001 nr 4 s. 21 (z not. o aut....) szczegóły 
1713.wiersz: Wright James: Klejnoty. Fa-Art 2001 nr 4 s. 20  szczegóły 
1714.wiersz: Wright James: Spowiedź przed J. Edgarem Hooverem. Fa-Art 2001 nr 4 s. 20  szczegóły 
1715.wiersz: Wright James: W Martins Ferry w stanie Ohio zaczyna się wiosna. Fa-Art 2001 nr 4 s. 21 (z not. o aut....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Literatura współczesna (austriacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1716.artykuł: Kraft Thomas: Austria - królestwo słowa. Fa-Art 1996 nr 3 s. 117-126 (m.in. nt. twórcz.: Norberta Gstreina, Elfriede Jelinek, Michaela Koehl...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Amanshauser Martin
    wiersze (alfabet tytułów)
1717.wiersz: Amanshauser Martin: O wiele za dużo.... Fa-Art 1995 nr 2 s. 162 (z not. o aut....) szczegóły 
1718.wiersz: Amanshauser Martin: W dniu gdy Edwin Strohball wystąpił z partii socjalistycznej. Fa-Art 1995 nr 2 s. 162 (z not. o aut....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1719.proza: Amanshauser Martin: Ustawa o prawie lokalowym. Fa-Art 1995 nr 2 s. 163-165  szczegóły 
  Egger Gerhard
    proza (alfabet tytułów)
1720.proza: Egger Gerhard: Miejsca akcji [z tego cyklu:] Klatka schodowa. Fa-Art 1995 nr 2 s. 173 (z not. o aut....) szczegóły 
1721.proza: Egger Gerhard: Miejsca akcji [z tego cyklu:] Park. Fa-Art 1995 nr 2 s. 172 (z not. o aut., s. 173...) szczegóły 
1722.proza: Egger Gerhard: Miejsca akcji [z tego cyklu:] Plac. Fa-Art 1995 nr 2 s. 172 (z not. o aut., s. 173...) szczegóły 
1723.proza: Egger Gerhard: Miejsca akcji [z tego cyklu:] Podwórze. Fa-Art 1995 nr 2 s. 172 (z not. o aut., s. 173...) szczegóły 
1724.proza: Egger Gerhard: Miejsca akcji [z tego cyklu:] Pokój. Fa-Art 1995 nr 2 s. 173 (z not. o aut....) szczegóły 
  Freise Felicitas
    wiersze (alfabet tytułów)
1725.wiersz: Freise Felicitas: [Dwudziesty trzeci] 23 listopada 1984. Fa-Art 1995 nr 2 s. 167 (z not. o aut....) szczegóły 
  Fried Erich
    wiersze (alfabet tytułów)
1726.wiersz: Fried Erich: Ku słońcu, Ku wolności. Fa-Art 1993 nr 1 s. 74  szczegóły 
  Haslinger Josef
1727.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majkiewicz Anna: Puzzle made by Haslinger. Fa-Art 1996 nr 4 s. 60-61  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1728.proza: Haslinger Josef: Bal w operze (fragmenty). Fa-Art 1996 nr 3 s. 113-115 (z not. o aut., s. 115...) szczegóły 
1729.proza: Haslinger Josef: Odkrycie prawdziwej Ameryki. Fa-Art 1996 nr 3 s. 128-131  szczegóły 
  Hochgatterer Paulus
    wiersze (alfabet tytułów)
1730.wiersz: Hochgatterer Paulus: Uciekinier ćwiartki moszczu (I). Fa-Art 1995 nr 2 s. 171 (z not. o aut....) szczegóły 
1731.wiersz: Hochgatterer Paulus: Uciekinier ćwiartki moszczu (II). Fa-Art 1995 nr 2 s. 171 (z not. o aut....) szczegóły 
  Kafka Franz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1732.artykuł: Nowicki Bogdan: Camera obscura Franza Kafki. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 46-49  szczegóły 
  Kaltenstein Michaela
    proza (alfabet tytułów)
1733.proza: Kaltenstein Michaela: Aleja. Fa-Art 1995 nr 2 s. 170 (z not. o aut....) szczegóły 
  Keglevic Anja
    proza (alfabet tytułów)
1734.proza: Keglevic Anja: Szczęście emeryta. Fa-Art 1995 nr 2 s. 166 (z not. o aut....) szczegóły 
  Loidl Christian
    wiersze (alfabet tytułów)
1735.wiersz: Loidl Christian: Biała mowa. Fa-Art 1995 nr 2 s. 174-175 (z not. o aut., s. 175...) szczegóły 
  Ransmayr Christoph
1736.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majkiewicz Anna: Postmodernizm we wstępie. Fa-Art 1999 nr 1 s. 34-36  szczegóły 
  Schneider Robert
1737.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stachowiak Anita: Ponieść za ideę śmierć. Fa-Art 1996 nr 4 s. 62-63  szczegóły 
  Schoretits Ana
    wiersze (alfabet tytułów)
1738.wiersz: Schoretits Ana: Mój cień.... Fa-Art 1995 nr 2 s. 176 (tekst równol. w jęz. niemieckim i chorwackim...) szczegóły 
  Vesely Katharina
    wiersze (alfabet tytułów)
1739.wiersz: Vesely Katharina: Klepsydra. Fa-Art 1995 nr 2 s. 161 (z not. o aut....) szczegóły 
1740.wiersz: Vesely Katharina: Po pierwsze. Fa-Art 1995 nr 2 s. 161 (z not. o aut....) szczegóły 
1741.wiersz: Vesely Katharina: Przeszkody. Fa-Art 1995 nr 2 s. 161 (z not. o aut....) szczegóły 
  Wieniger Manfred
    wiersze (alfabet tytułów)
1742.wiersz: Wieniger Manfred: Mój dziadek w Polsce. Fa-Art 1995 nr 2 s. 168 (z not. o aut....) szczegóły 
1743.wiersz: Wieniger Manfred: Życie liryczne. Fa-Art 1995 nr 2 s. 168 (z not. o aut....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Hasła osobowe (białoruska)
  Gljobus Adam
1744.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Porno a niepodległość. Fa-Art 1998 nr 3 s. 40-42  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Abse Dannie
    wiersze (alfabet tytułów)
1745.wiersz: Abse Dannie: Jak mam w zwyczaju. Fa-Art 1995 nr 4 s. 45 (z not. o autorze...) szczegóły 
1746.wiersz: Abse Dannie: W galerii. Fa-Art 1995 nr 4 s. 44 (z not. o autorze, s. 45....) szczegóły 
  Amis Martin
1747.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tuziak Andrzej: Traktat o strzałkach. Fa-Art 1995 nr 4 s. 49-50  szczegóły 
  Brock Edwin
    wiersze (alfabet tytułów)
1748.wiersz: Brock Edwin: Brock u siebie. Fa-Art 1995 nr 1 s. 56 (z not. o autorze, s. 58...) szczegóły 
1749.wiersz: Brock Edwin: Idylla. Fa-Art 1995 nr 1 s. 56 (z not. o autorze, s. 58....) szczegóły 
1750.wiersz: Brock Edwin: Katastrofa. Fa-Art 1995 nr 1 s. 56-57 (z not. o autorze, s. 58...) szczegóły 
1751.wiersz: Brock Edwin: Na wygnaniu. Fa-Art 2001 nr 4 s. 18  szczegóły 
1752.wiersz: Brock Edwin: Pop-Wenus. Fa-Art 1995 nr 1 s. 57 (z not. o autorze, s. 58...) szczegóły 
1753.wiersz: Brock Edwin: Symbole lat sześćdziesiątych. Fa-Art 1995 nr 1 s. 57-58 (z not. o autorze, s. 58...) szczegóły 
1754.wiersz: Brock Edwin: Wyjdźmy z powijaków. Fa-Art 1995 nr 1 s. 58 (z not. o autorze...) szczegóły 
1755.wiersz: Brock Edwin: Zapis w dzienniku. Fa-Art 2001 nr 4 s. 19 (z not. o aut....) szczegóły 
  Carter Angela
1756.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kamionowski Jerzy: Wielkie żarcie Czarnej Wenus. Fa-Art 2000 nr 3 s. 60-62  szczegóły 
1757.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kamionowski Jerzy: Wenus Cockney - kobieta zawsze nowa. O "Wieczorach cyrkowych" Angeli Carter. Fa-Art 2001 nr 2 s. 40-46  szczegóły 
  Elmslie Kenward
    wiersze (alfabet tytułów)
1758.wiersz: Elmslie Kenward: Dzień świstaka (Pensee). Fa-Art 1993 nr 1 s. 45  szczegóły 
  Henri Adrian
    wiersze (alfabet tytułów)
1759.wiersz: Henri Adrian: Wjazd Chrystusa do Liverpoolu. Fa-Art 1994 nr 4 s. 26  szczegóły 
  Jay Peter
    wiersze (alfabet tytułów)
1760.wiersz: Jay Peter: Ars politica (dla Paula i Hualing Nieh Engle'ów). Fa-Art 1993 nr 4 s. 14  szczegóły 
1761.wiersz: Jay Peter: Czytając Wiersze Brechta Krótko Po Narodzinach Mojej Córki. Fa-Art 1993 nr 4 s. 14  szczegóły 
1762.wiersz: Jay Peter: Godzinki. Fa-Art 1993 nr 4 s. 14  szczegóły 
1763.wiersz: Jay Peter: Partia szachów. Fa-Art 1993 nr 4 s. 15  szczegóły 
1764.wiersz: Jay Peter: Przejazdem. Fa-Art 1993 nr 4 s. 15  szczegóły 
1765.wiersz: Jay Peter: Samotna. Fa-Art 1993 nr 4 s. 14  szczegóły 
1766.wiersz: Jay Peter: Solo. Fa-Art 1993 nr 4 s. 15  szczegóły 
1767.wiersz: Jay Peter: Wahanie. Fa-Art 1993 nr 4 s. 16  szczegóły 
1768.wiersz: Jay Peter: Wiara. Fa-Art 1993 nr 4 s. 16  szczegóły 
1769.wiersz: Jay Peter: Wydawca (dla Toniego H. Animala). Fa-Art 1993 nr 4 s. 16  szczegóły 
  McGough Roger
    wiersze (alfabet tytułów)
1770.wiersz: McGough Roger: Autostrada. Fa-Art 1994 nr 4 s. 27  szczegóły 
1771.wiersz: McGough Roger: Lukrautobus. Fa-Art 1994 nr 4 s. 27  szczegóły 
1772.wiersz: McGough Roger: Ty i twoje osobliwe maniery. Fa-Art 1994 nr 4 s. 27  szczegóły 
1773.wiersz: McGough Roger: Wiersz Pantomimiczny. Fa-Art 1994 nr 4 s. 27  szczegóły 
  Mitchell David Stephen
1774.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Estetyka dziewiątego stopnia. Fa-Art 2002 nr 2 s. 27-29  szczegóły 
  Montague John
    wiersze (alfabet tytułów)
1775.wiersz: Montague John: Roche's Point. Fa-Art 1998 nr 3 s. 61 (z not. o aut....) szczegóły 
1776.wiersz: Montague John: Rysa. Fa-Art 1998 nr 3 s. 60 (z not. o aut., s. 61...) szczegóły 
1777.wiersz: Montague John: Szpital w Omagh. Fa-Art 1998 nr 3 s. 60 (z not. o aut., s. 61...) szczegóły 
1778.wiersz: Montague John: Świąteczny poranek. Fa-Art 1998 nr 3 s. 61 (z not. o aut....) szczegóły 
  Nuttall Jeff
    wiersze (alfabet tytułów)
1779.wiersz: Nuttall Jeff: Bezsenność. Fa-Art 1995 nr 3 s. 91 (z not. o autorze...) szczegóły 
  O'Brien Flann
    proza (alfabet tytułów)
1780.proza: O'Brien Flann: Czeka gęba na gołębia. Fa-Art 1993 nr 1 s. 68-72 (z notą od tłumacza, s. 72...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1781.artykuł: Tuziak Andrzej: Ten trzeci Irlandczyk. Fa-Art 1997 nr 1 s. 47-52 (nt. powieści pisarza...) szczegóły 
  Patten Brian
    wiersze (alfabet tytułów)
1782.wiersz: Patten Brian: Do nowego rodzaju świtu. Fa-Art 1994 nr 4 s. 28  szczegóły 
1783.wiersz: Patten Brian: Scena z przyjęcia. Fa-Art 1994 nr 4 s. 28 (z not. o aut....) szczegóły 
1784.wiersz: Patten Brian: W łódce świtu. Fa-Art 1994 nr 4 s. 28  szczegóły 
  Pinter Harold
    proza (alfabet tytułów)
1785.proza: Pinter Harold: Nowy ład świata. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 20-24  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1786.tekst paraliteracki: Pinter Harold: Mowa wygłoszona w Hamburgu podczas wręczenia Niemieckiej Nagrody Szekspirowskij za rok 1970. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 25-26  szczegóły 
  Raine Craig
1787.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuczok Wojciech: Here Comes Raine Again. Fa-Art 1999 nr 3 s. 82-83  szczegóły 
  Thomas Ronald Stuart
1788.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomicki Grzegorz: Nieobecność, co jest jak obecność. Fa-Art 2001 nr 4 s. 74-76  szczegóły 
  Wilde Oscar Fingal O'Flahertie Wills
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1789.artykuł: Zieja Tomasz C.: Paradoks i banał. Fa-Art 1994 nr 1 s. 82-84  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Literatura współczesna (chorwacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1790.artykuł: Pieniążek Krystyna: Młoda Chorwacja. Fa-Art 1996 nr 4 s. 99 (nt. młodej literatury chorwackiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Hasła szczegółowe (chorwacka) / Hasła osobowe (chorwacka)
  Andrić Stanko
    proza (alfabet tytułów)
1791.proza: Andrić Stanko: Encyklopedia nicości. Fa-Art 1996 nr 4 s. 136-138 (z not. o aut....) szczegóły 
  Bagić Kresimir
    wiersze (alfabet tytułów)
1792.wiersz: Bagić Kresimir: Szczegóły, czyli: szumy, plamy. Fa-Art 1996 nr 4 s. 134-135 (z not. o aut....) szczegóły 
  Bajsić Tomica
    wiersze (alfabet tytułów)
1793.wiersz: Bajsić Tomica: Kardynał Kuharić przy telefonie 9827. Fa-Art 2000 nr 1 s. 45  szczegóły 
1794.wiersz: Bajsić Tomica: Pustelnik którego znałem. Fa-Art 2000 nr 1 s. 44 (z notą o aut....) szczegóły 
  Bresić Vinko
    wiersze (alfabet tytułów)
1795.wiersz: Bresić Vinko: Contra historiae. Fa-Art 1996 nr 4 s. 187 (z not. o aut....) szczegóły 
1796.wiersz: Bresić Vinko: Twój powrót, bliskość, niepokój. Fa-Art 1996 nr 4 s. 187 (z not. o aut....) szczegóły 
  Cegec Branko
    wiersze (alfabet tytułów)
1797.wiersz: Cegec Branko: Długi obraz dzieciństwa. Fa-Art 2000 nr 146 s.  szczegóły 
1798.wiersz: Cegec Branko: Przyczynek do dziejów rezygnacji. Fa-Art 2000 nr 1 s. 47 (z not. o aut....) szczegóły 
1799.wiersz: Cegec Branko: W Chorwacji znów wszyscy piszą Nokturn. Fa-Art 2000 nr 1 s. 46  szczegóły 
  Domović Tomislav
    wiersze (alfabet tytułów)
1800.wiersz: Domović Tomislav: Jak do bestselleru. Fa-Art 1996 nr 4 s. 115 (z not. o aut....) szczegóły 
1801.wiersz: Domović Tomislav: Wyjście na scenę. Fa-Art 1996 nr 4 s. 115 (z not. o aut....) szczegóły 
  Ferić Zoran
    proza (alfabet tytułów)
1802.proza: Ferić Zoran: Symetrie cudów. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 2-12 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Gajin Igor
    proza (alfabet tytułów)
1803.proza: Gajin Igor: Wczoraj wieczorem, z dymu. Fa-Art 1996 nr 4 s. 106-113 (z not. o aut., s. 113...) szczegóły 
  Galović Alen
    wiersze (alfabet tytułów)
1804.wiersz: Galović Alen: Deodorant spray for men. Fa-Art 1996 nr 4 s. 143 (z not. o aut....) szczegóły 
1805.wiersz: Galović Alen: Generał. Fa-Art 1996 nr 4 s. 143 (z not. o aut....) szczegóły 
1806.wiersz: Galović Alen: Piasek z dłoni. Fa-Art 1996 nr 4 s. 143  szczegóły 
  Gavran Miro
    wiersze (alfabet tytułów)
1807.wiersz: Gavran Miro: Czuję się świetnie. Fa-Art 1996 nr 4 s. 132  szczegóły 
1808.wiersz: Gavran Miro: Dom. Fa-Art 1996 nr 4 s. 132  szczegóły 
1809.wiersz: Gavran Miro: Jestem kubłem na śmieci. Fa-Art 1996 nr 4 s. 132  szczegóły 
1810.wiersz: Gavran Miro: On chciał zasnąć.... Fa-Art 1996 nr 4 s. 133  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1811.proza: Gavran Miro: Mój dobry ojciec. Fa-Art 1996 nr 4 s. 130-131 (z not. o aut....) szczegóły 
1812.proza: Gavran Miro: Noc bogów. Fa-Art 1996 nr 4 s. 116-129  szczegóły 
  Herceg Ivan
    wiersze (alfabet tytułów)
1813.wiersz: Herceg Ivan: Astronauta. Fa-Art 1996 nr 4 s. 142  szczegóły 
1814.wiersz: Herceg Ivan: Fotografia. Fa-Art 1996 nr 4 s. 142  szczegóły 
1815.wiersz: Herceg Ivan: Zmierzch. Fa-Art 1996 nr 4 s. 142 (z not. o aut....) szczegóły 
  Jergović Miljenko
    proza (alfabet tytułów)
1816.proza: Jergović Miljenko: Ogrodnik. Fa-Art 1996 nr 4 s. 170-171 (z not. o aut....) szczegóły 
  Karuza Senko
    proza (alfabet tytułów)
1817.proza: Karuza Senko: Blues Radazina. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 19-20 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Kiseljak Zinka
    proza (alfabet tytułów)
1818.proza: Kiseljak Zinka: Album fotografii rodzinnych. Fa-Art 1996 nr 4 s. 172-185 (z not. o aut....) szczegóły 
  Klein Carmen
    proza (alfabet tytułów)
1819.proza: Klein Carmen: Spowiedź paranoiczna. Fa-Art 1996 nr 4 s. 100-103  szczegóły 
  Kovac Zvonko
    wiersze (alfabet tytułów)
1820.wiersz: Kovac Zvonko: Długo się spieramy. Fa-Art 1996 nr 4 s. 188 (z not. o aut....) szczegóły 
1821.wiersz: Kovac Zvonko: Intensywny zapach fluoru i snu. Fa-Art 1996 nr 4 s. 188 (z not. o aut....) szczegóły 
  Maćesić Milan
    wiersze (alfabet tytułów)
1822.wiersz: Maćesić Milan: Ach ci poeci. Fa-Art 1996 nr 4 s. 105 (z not. o aut....) szczegóły 
1823.wiersz: Maćesić Milan: Bogactwem serca przemawiają usta. Fa-Art 1996 nr 4 s. 104 (z not. o aut., s. 105...) szczegóły 
1824.wiersz: Maćesić Milan: Chorwackie westchnienie w chorwackiej piersi. Fa-Art 1996 nr 4 s. 105 (z not. o aut....) szczegóły 
1825.wiersz: Maćesić Milan: Dlaczego nie jestem uzbrojony. Fa-Art 1996 nr 4 s. 104 (z not. o aut., s. 105...) szczegóły 
  Marjanović Mirko
    proza (alfabet tytułów)
1826.proza: Marjanović Mirko: Sarajewski dziennik: Żyć w śmierci. Fa-Art 1996 nr 4 s. 189-194 (z not. o aut....) szczegóły 
  Matijević Katarina-Zrinka
    wiersze (alfabet tytułów)
1827.wiersz: Matijević Katarina-Zrinka: Prawa górna dwójka. Fa-Art 1996 nr 4 s. 168 (z not. o aut....) szczegóły 
  Mićanović Kresimir
    proza (alfabet tytułów)
1828.proza: Mićanović Kresimir: El sentimiento tragico de la vida. Fa-Art 1996 nr 4 s. 144-149 (z not. o aut....) szczegóły 
  Mićanović Miroslav
    wiersze (alfabet tytułów)
1829.wiersz: Mićanović Miroslav: Czuję jak poezja. Fa-Art 1996 nr 4 s. 161  szczegóły 
1830.wiersz: Mićanović Miroslav: Pan Jacobson opuszcza Chorwacje. Fa-Art 1996 nr 4 s. 161 (z not. o aut....) szczegóły 
1831.wiersz: Mićanović Miroslav: Wspomnienia (Szkic tramwaju). Fa-Art 1996 nr 4 s. 160 (z not. o aut....) szczegóły 
  Mraović Simo
    wiersze (alfabet tytułów)
1832.wiersz: Mraović Simo: Jesteś jedyną niewinną dziewczyną.... Fa-Art 1996 nr 4 s. 151  szczegóły 
1833.wiersz: Mraović Simo: Na niebie, na ziemi.... Fa-Art 1996 nr 4 s. 151 (z not. o aut....) szczegóły 
1834.wiersz: Mraović Simo: Tutaj czeka na ciebie śmierć. Fa-Art 1996 nr 4 s. 151 (z not. o aut....) szczegóły 
  Pandzić Kornelija
    wiersze (alfabet tytułów)
1835.wiersz: Pandzić Kornelija: Jestem ciemnością. Fa-Art 1996 nr 4 s. 169 (z not. o aut....) szczegóły 
1836.wiersz: Pandzić Kornelija: Piękny kraj. Fa-Art 1996 nr 4 s. 169 (z not. o aut....) szczegóły 
  Pejaković Hrvoje
    wiersze (alfabet tytułów)
1837.wiersz: Pejaković Hrvoje: Inwentarz. Fa-Art 1996 nr 4 s. 150 (z not. o aut....) szczegóły 
1838.wiersz: Pejaković Hrvoje: Niedokończone. Fa-Art 1996 nr 4 s. 150 (z not. o aut....) szczegóły 
  Perisić Robert
    proza (alfabet tytułów)
1839.proza: Perisić Robert: Rekonwalescent. Fa-Art 1996 nr 4 s. 152-157 (z not. o aut....) szczegóły 
1840.proza: Perisić Robert: Wymuszanie haraczu. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 13-15 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Petković Nikola
    proza (alfabet tytułów)
1841.proza: Petković Nikola: Wieża. Fa-Art 1996 nr 4 s. 139-141 (z not. o aut....) szczegóły 
  Petlevski Sibila
    proza (alfabet tytułów)
1842.proza: Petlevski Sibila: Okno Leonarda. Fa-Art 1996 nr 4 s. 162-166 (z not. o aut....) szczegóły 
  Popović Edo
    proza (alfabet tytułów)
1843.proza: Popović Edo: Czy seks nie wydaje wam się nieco przesadzony?. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 16-18 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Radaković Zorica
    wiersze (alfabet tytułów)
1844.wiersz: Radaković Zorica: Śmierć jest w ziemi. Fa-Art 1996 nr 4 s. 167 (z not. o aut....) szczegóły 
1845.wiersz: Radaković Zorica: Za późno na zapomnienie. Fa-Art 1996 nr 4 s. 167 (z not. o aut....) szczegóły 
  Resicki Delimir
    proza (alfabet tytułów)
1846.proza: Resicki Delimir: Pies ze śniegu. Fa-Art 1996 nr 4 s. 158-159 (z not. o aut....) szczegóły 
  Simpraga Dalibor
    proza (alfabet tytułów)
1847.proza: Simpraga Dalibor: Zapasy wojenne. Fa-Art 2003 nr 1/2 s. 21-22 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Susko Mario
    wiersze (alfabet tytułów)
1848.wiersz: Susko Mario: Obrazy. Fa-Art 1990 nr 3 s. 27  szczegóły 
1849.wiersz: Susko Mario: Powiadasz: młodość już.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 27  szczegóły 
1850.wiersz: Susko Mario: Ślepo między winem.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 27  szczegóły 
1851.wiersz: Susko Mario: Śpiew czwarty: Powroty. Fa-Art 1990 nr 3 s. 26  szczegóły 
1852.wiersz: Susko Mario: Wyrzeczenia. Fa-Art 1990 nr 3 s. 26 (z notą tłumacza...) szczegóły 
1853.wiersz: Susko Mario: XLIV (Mógłbym wiedzieć gdzie...). Fa-Art 1990 nr 3 s. 26  szczegóły 
  Vukoja Ivan
    wiersze (alfabet tytułów)
1854.wiersz: Vukoja Ivan: To nie jest wiersz. Fa-Art 1996 nr 4 s. 114 (z not. o aut....) szczegóły 
1855.wiersz: Vukoja Ivan: Zmęczony rezygnowaniem. Fa-Art 1996 nr 4 s. 114 (z not. o aut....) szczegóły 
  Zagar Anka
    wiersze (alfabet tytułów)
1856.wiersz: Zagar Anka: Ballada na flet i ludzki głos. Fa-Art 1996 nr 4 s. 186 (z not. o aut....) szczegóły 
1857.wiersz: Zagar Anka: Szło przez las.... Fa-Art 1996 nr 4 s. 186 (z not. o aut....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Literatura współczesna (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1858.artykuł: Machala Lubomir: Przewodnik po nowych nazwiskach czeskiej literatury lat dziewięćdziesiątych. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 174-185 (m.in.: grupy literackie, wydawnictwa, czasopisma...) szczegóły 
1859.artykuł: Tkaczewski Dariusz: Nie tylko znane nazwiska... czyli o młodej literaturze czeskiej. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 86-88  szczegóły 
1860.artykuł: Zarek Józef: By było znośniej. O nowej czeskiej literaturze. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 89-91 (m.in.: Jan H. Krchovsky, Vit Kremlicka, Jachym Topol....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Ajvaz Michal
    proza (alfabet tytułów)
1861.proza: Ajvaz Michal: Drugie miasto (fragmenty). Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 122-127 (z not. o aut., s. 127...) szczegóły 
  Antosova Svatava
    wiersze (alfabet tytułów)
1862.wiersz: Antosova Svatava: Kult falliczny. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 172-173 (z not. o aut., s. 173...) szczegóły 
  Bondy Egon
    proza (alfabet tytułów)
1863.proza: Bondy Egon: Dolina. Fa-Art 2000 nr 3 s. 34-37  szczegóły 
  Borkovec Petr
    wiersze (alfabet tytułów)
1864.wiersz: Borkovec Petr: Niebieska sieć w oknie.... Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 167 (proza poet., z not. o aut....) szczegóły 
1865.wiersz: Borkovec Petr: Nocny krajobraz. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 167 (z not. o aut....) szczegóły 
1866.wiersz: Borkovec Petr: Wczesny ranek.... Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 167 (proza poet.; z not. o aut....) szczegóły 
1867.wiersz: Borkovec Petr: Wielkie, ciemne drzewa.... Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 167 (z not. o aut....) szczegóły 
  Bouckova Tereza
    proza (alfabet tytułów)
1868.proza: Bouckova Tereza: Gdy kochacie mężczyznę (fragment). Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 130-136 (z not. o aut., s. 136...) szczegóły 
  Capek Karel Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1869.wiersz: Capek Karel Jan: Jestem dobra krew.... Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 98 (z not. o aut....) szczegóły 
1870.wiersz: Capek Karel Jan: Ku własnej nierealności I. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 98 (z not. o aut....) szczegóły 
1871.wiersz: Capek Karel Jan: Ku własnej nierealności II. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 98 (z not. o aut....) szczegóły 
1872.wiersz: Capek Karel Jan: Ku własnej nierealności III. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 98 (z not. o aut....) szczegóły 
1873.wiersz: Capek Karel Jan: Uśmiechnij się do Celli Kelly.... Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 98 (z not. o aut....) szczegóły 
  Dezinsky Milan
    wiersze (alfabet tytułów)
1874.wiersz: Dezinsky Milan: Kwiecień. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 162 (z not. o aut....) szczegóły 
1875.wiersz: Dezinsky Milan: Pałkarze. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 162 (z not. o aut....) szczegóły 
  Fischerova Sylva
    wiersze (alfabet tytułów)
1876.wiersz: Fischerova Sylva: Brama mego prywatnego cmentarza ale bez lampartów. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 128 (z not. o aut. , s. 129...) szczegóły 
1877.wiersz: Fischerova Sylva: Chciałyśmy milczeć. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 129 (z not. o aut....) szczegóły 
1878.wiersz: Fischerova Sylva: Drżenie koni wyścigowych. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 128 (z not. o aut., s. 129...) szczegóły 
  Hnat Danek Jiri
    proza (alfabet tytułów)
1879.proza: Hnat Danek Jiri: Kiedy będziemy duzi (fragment). Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 154-161 (z not. o aut., s. 161....) szczegóły 
  Holub Norbert
    wiersze (alfabet tytułów)
1880.wiersz: Holub Norbert: Nieznajomość niczego nie tłumaczy nic (Lud'kovi Navarovi). Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 99 (z not. o aut....) szczegóły 
1881.wiersz: Holub Norbert: Po nas choćby potop. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 99 (z not. o aut....) szczegóły 
  Krchovsky J.H.
    wiersze (alfabet tytułów)
1882.wiersz: Krchovsky J.H.: Dziś kończy lat dwadzieścia cztery. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 163 (z not. o aut....) szczegóły 
1883.wiersz: Krchovsky J.H.: Jeszcze trzeba by wyjść z psem.... Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 163 (z not. o aut....) szczegóły 
1884.wiersz: Krchovsky J.H.: Na darmo szukać w bibliotekach. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 163 (z not. o aut....) szczegóły 
1885.wiersz: Krchovsky J.H.: Szcząc beztrosko na plac z okien. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 163 (z not. o aut....) szczegóły 
  Kremlicka Vit
    proza (alfabet tytułów)
1886.proza: Kremlicka Vit: Dziennik okrętowy [fragment]. Fa-Art 1999 nr 4 s. 2-9  szczegóły 
  Kundera Milan
    proza (alfabet tytułów)
1887.proza: Kundera Milan: O kulturalne dziedzictwo Europy Środkowej. Fa-Art 1992 nr 4 s. 16-18 (esej...) szczegóły 
  Macura Vladimir
    proza (alfabet tytułów)
1888.proza: Macura Vladimir: Obywatel Monte Christo (Fragmenty). Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 116-119 (z not. o aut....) szczegóły 
  Marks Ludek
    wiersze (alfabet tytułów)
1889.wiersz: Marks Ludek: Derniera (ostatni seans). Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 148 (z not. o aut....) szczegóły 
1890.wiersz: Marks Ludek: Ostatniego lutego. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 148 (z not. o aut....) szczegóły 
  Martinek Lubomir
    proza (alfabet tytułów)
1891.proza: Martinek Lubomir: Spacer po betonowym ogrodzie. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 168-171 (z not. o aut., s. 171...) szczegóły 
  Marvan Lukas
    wiersze (alfabet tytułów)
1892.wiersz: Marvan Lukas: Ktoś w nim dawno był. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 152 (z not. o aut., s. 153...) szczegóły 
1893.wiersz: Marvan Lukas: Zamarłaś u drzwi.... Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 153 (z not. o aut....) szczegóły 
1894.wiersz: Marvan Lukas: Żółte kropki skrzydeł.... Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 152 (z not. o aut., s. 153...) szczegóły 
  Motyl Petr
    wiersze (alfabet tytułów)
1895.wiersz: Motyl Petr: Kiosk. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 92 (z not. o aut....) szczegóły 
1896.wiersz: Motyl Petr: "Leśna". Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 92 (z not. o aut....) szczegóły 
1897.wiersz: Motyl Petr: Tylny dziedziniec. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 92 (z not. o aut....) szczegóły 
  Pawlowska Halina
    proza (alfabet tytułów)
1898.proza: Pawlowska Halina: Dzięki za każdy nowy ranek (fragment). Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 137-140 (z not. o aut., s. 140...) szczegóły 
  Pelc Jan
    proza (alfabet tytułów)
1899.proza: Pelc Jan: Jak pisać opowiadanie dla "Gazety Literackiej". Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 149-151  szczegóły 
  Petr Pavel
    wiersze (alfabet tytułów)
1900.wiersz: Pavel Petr: Dno było pokryte brudnym osadem.... Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 142 (z not. o aut., s. 143...) szczegóły 
1901.wiersz: Pavel Petr: Plon. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 142 (z not. o aut., s. 143...) szczegóły 
1902.wiersz: Pavel Petr: Przez całe przedpołudnie.... Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 143 (z not. o aut....) szczegóły 
  Rakos Petr
    proza (alfabet tytułów)
1903.proza: Rakos Petr: Alchemilla czyli książka o mieście. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 93-97 (z not. o aut....) szczegóły 
  Rycl Vaclav
    proza (alfabet tytułów)
1904.proza: Rycl Vaclav: Siostry z psychiatrycznego. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 164-166 (z not. o aut., s. 166...) szczegóły 
  Skvorecky Josef
1905.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Car Anna: Fortuna sprzyja niefortunnym. Fa-Art 2000 nr 1 s. 48-50  szczegóły 
  Stanek Jiri
    wiersze (alfabet tytułów)
1906.wiersz: Stanek Jiri: Czego doczytałem się w sobie. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 121 (z not. o aut....) szczegóły 
1907.wiersz: Stanek Jiri: Kanonizacja. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 120 (z not. o aut., s. 121...) szczegóły 
1908.wiersz: Stanek Jiri: Sierpniowy czarnoziemny ranek. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 120 (z not. o aut., s. 121...) szczegóły 
  Topol Jachym
1909.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizuro Marta: Wiosna ludziów. Fa-Art 2002 nr 4 s. 52-53  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1910.wiersz: Topol Jachym: Indiańskie rysy. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 115  szczegóły 
1911.wiersz: Topol Jachym: Teraz jednak. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 114  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1912.proza: Topol Jachym: Siostra [fragm.]. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 109-113 (z not. o aut....) szczegóły 
1913.proza: Topol Jachym: Siostra (Fragmenty). Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 100-109  szczegóły 
1914.proza: Topol Jachym: Wycieczka do hali dworcowej. Fa-Art 1999 nr 2 s. 2-9 (z not. o aut....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1915.artykuł: Fa-Art 2002 nr 3 okł. (notka biograficzna...) szczegóły 
1916.artykuł: Fa-Art 2002 nr 4 okł. (not. biograficzna...) szczegóły 
  Vanek-Uvalsky Bohuslav
    proza (alfabet tytułów)
1917.proza: Vanek-Uvalsky Bohuslav: Ostatni bourbon. Fa-Art 1998 nr 1/2 s.144-147 (z not. o aut., s. 147...) szczegóły 
  Vavrova Alena
    wiersze (alfabet tytułów)
1918.wiersz: Vavrova Alena: Stań prosto. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 141 (z not. o aut....) szczegóły 
1919.wiersz: Vavrova Alena: Teraz pod wiatr. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 141 (z not. o aut....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Beckett Samuel
1920.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Na długie jesienne wieczory. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 178-179 (felieton...) szczegóły 
  Derrida Jacques
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1921.artykuł: Sławek Tadeusz: Ornit(e)ologia. Fa-Art 1994 nr 4 s. 37-50 (esej...) szczegóły 
  Huysmans Joris Karl
1922.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cyranowicz Maria: Odwrotne strony świadomości (Deliberacje o diploidalnym dekadencie). Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 9-14  szczegóły 
  Ormesson Jean de
1923.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Inne historie. Fa-Art 1995 nr 2 s. 43-46  szczegóły 
1924.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Inne historie. Fa-Art 1995 nr 2 s. 43-46  szczegóły 
  Vian Boris
1925.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szargot Maciej: A jednak jesień!. Fa-Art 1993 nr 1 s. 86-87  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Company Flavia
    proza (alfabet tytułów)
1926.proza: Company Flavia: Brud. Fa-Art 1998 nr 3 s. 73-74 (z not. o aut., s. 79...) szczegóły 
1927.proza: Company Flavia: Nieprawdopodobna rozmowa. Fa-Art 1998 nr 3 s. 75 (z not. o aut., s. 79...) szczegóły 
1928.proza: Company Flavia: Nieuleczalnie chora. Fa-Art 1998 nr 3 s. 78-79 (z not. o aut., s. 79...) szczegóły 
1929.proza: Company Flavia: Podziemne podróże. Fa-Art 1998 nr 3 s. 76-77 (z not. o aut., s. 79...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura indiańska / Hasła szczegółowe (indiańska) / Hasła osobowe (indiańska)
  Momaday Novarro Scott
    wiersze (alfabet tytułów)
1930.wiersz: Momaday N. Scott: Cztery myśli na temat miłości i małżeństwa (dla Judith i Richardsona Morse'ów z okazji ich ślubu). Fa-Art 1998 nr 4 s. 35 (z not. o aut....) szczegóły 
1931.wiersz: Momaday N. Scott: Historia kunsztownie wykonanej tarczy. Fa-Art 1998 nr 4 s. 35 (z not. o aut....) szczegóły 
1932.wiersz: Momaday N. Scott: Płoniemy. Fa-Art 1998 nr 4 s. 35 (z not. o aut....) szczegóły 
1933.wiersz: Momaday N. Scott: Północna Dakota, północne światło. Fa-Art 1998 nr 4 s. 34 (z not. o aut. , s. 35...) szczegóły 
1934.wiersz: Momaday N. Scott: Radosna pieśń Tsoai-talee. Fa-Art 1998 nr 4 s. 34 (z not. o aut., s. 35...) szczegóły 
1935.wiersz: Momaday N. Scott: Strach Bo-talee. Fa-Art 1998 nr 4 s. 34 (z not. o aut., s. 35...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kanadyjska / Hasła szczegółowe (kanadyjska) / Hasła osobowe (kanadyjska)
  Cohen Leonard
    wiersze (alfabet tytułów)
1936.wiersz: Cohen Leonard: Co ja robię tutaj?. Fa-Art 1989 nr 2 s. 23  szczegóły 
1937.wiersz: Cohen Leonard: Credo. Fa-Art 1989 nr 2 s. 22  szczegóły 
1938.wiersz: Cohen Leonard: Jeszcze jedna noc przy teleskopie. Fa-Art 1989 nr 2 s. 23  szczegóły 
  Nowlan Alden
    wiersze (alfabet tytułów)
1939.wiersz: Nowlan Alden: Dla Jeana Vincenta d'Abbadie, barona St.-Castin. Fa-Art 1999 nr 2 s. 72  szczegóły 
1940.wiersz: Nowlan Alden: Na sali operacyjnej. Fa-Art 1999 nr 2 s. 73  szczegóły 
1941.wiersz: Nowlan Alden: Przypuśćmy, że pada jedno z owych zdumiewających pytań. Fa-Art 1999 nr 2 s. 72  szczegóły 
Literatury obce / Literatura karaibska / Hasła szczegółowe (karaibska) / Hasła osobowe (karaibska)
  Walcott Derek
    wiersze (alfabet tytułów)
1942.wiersz: Walcott Derek: Dni Pańskie w Indiach Zachodnich. Fa-Art 2002 nr 1 s. 51 ( z not. o aut. na str. 50...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kolumbijska / Hasła szczegółowe (kolumbijska) / Hasła osobowe (kolumbijska)
  Garcia Marquez Gabriel
1943.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ryniek Gertruda: Magiczny generał. Fa-Art 1993 nr 4 s. 65-66  szczegóły 
Literatury obce / Literatura kubańska / Literatura współczesna (kubańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1944.artykuł: Pluta Nina: Słowa wstępne. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 56 (wstęp do części monograficznej czasopisma obejmującej antologię prozy ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kubańska / Hasła szczegółowe (kubańska) / Hasła osobowe (kubańska)
  Arenas Reinaldo
    proza (alfabet tytułów)
1945.proza: Arenas Reinaldo: Nelson Rordiguez. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 78-79 (z not. o autorze na s. 82; z not. o tłumaczce na s. 197...) szczegóły 
1946.proza: Arenas Reinaldo: O więzieniu w Los Toribios i o zakuciu w kajdany. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 80-82 (z not. o autorze na s. 82; z not. o tłumaczce na s. 197...) szczegóły 
  Diaz Jesus
    proza (alfabet tytułów)
1947.proza: Diaz Jesus: Cztery ucieczki Manuela (fragment powieści). Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 75-77 (z not. o autorze; z not. o tłumaczce na s. 197...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1948.artykuł: Chrobak Marzena: Kronikarz utopii. O Jesusie Diazie. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 70-74  szczegóły 
  Enrisco *
    proza (alfabet tytułów)
1949.proza: Enrisco : Napisy na ścianach. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 65 (z not. o autorze; z not. o tłumaczu na s. 197...) szczegóły 
1950.proza: Enrisco : Pieśń nadziei. Fa-Art 1998 nr 3 s. 69 (z not. o aut., s. 71...) szczegóły 
1951.proza: Enrisco : Pochwała i nagana dla Grahama Bella. Fa-Art 1998 nr 3 s. 68 (z not. o aut., s. 71...) szczegóły 
1952.proza: Enrisco : Przeznaczenie. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 66 (z not. o autorze; z not. o tłumaczu na s. 197...) szczegóły 
1953.proza: Enrisco : To nie życie. Fa-Art 1998 nr 3 s. 69-70 (z not. o aut., s. 71...) szczegóły 
1954.proza: Enrisco : Wrażliwy charakter. Fa-Art 1998 nr 3 s. 71 (z not. o aut....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1955.artykuł: Pindel Tomasz: Absurd i śmiech. Virgilio Pinera i Enrisco. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 67-69  szczegóły