PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Albo albo
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skuza Piotr: Albo albo 2003 nr 4 s. 166-170  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mendecki Bartłomiej: Między misterium a walką. Albo albo 2000 nr 4 /1-4 s. 148-150  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Handke Kwiryna: Język w przestrzeni społecznej. Albo albo 2000 nr 2 s. 73-80 (m.in. o destrukcji języka narodowego...) szczegóły 
4.artykuł: Hetman Grzegorz: Kapłan, filozof czy kozioł ofiarny?. Albo albo 2002 nr 4 (2001) s. 73-76 (m.in. zagadnienie kolektywnnej przemocy jako maszyny produkującej mity...) szczegóły 
5.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Archetyp pustyni. Albo albo 1998 nr 2 s. 9-16 (m.in. refleksje Carla Gustawa Junga z pobytu na pustyni - pustynny cza...) szczegóły 
6.artykuł: Misiuna Dariusz: Cywilizacja na progu apokalipsy. Albo albo 1998 nr 1 s. 115-122 (m.in. próba uzasadnienia zainteresowań badaczy kultem i religią...) szczegóły 
7.artykuł: Pankalla Jakub: Pierwotna uczta i geneza kultury (Teoria antropologiczna czy baśń). Albo albo 1997 nr 1/2 s. 134-138 (żródła i istota kutury i przyczyny totemizmu według Karola Gustawa Jun...) szczegóły 
8.artykuł: Piotrowski Piotr: Czas i mit. Albo albo 2001 nr 4 (2000) s. 63-73  szczegóły 
9.artykuł: Piotrowski Piotr: Pojęcie archetypu u Junga i Eliadego. Szkic porównawczy. Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 69-72  szczegóły 
10.artykuł: Piróg Mirosław: Indywidualność i archetypy. Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 9-20 (m.in. o mitologii osadzonej w jednostce...) szczegóły 
11.artykuł: Porzeżyński Krzysztof: Astro-reminiscencje z IV Forum Inspiracji Jungowskich "Mity a świat współczesny". Albo albo 1998 nr 2 s. 159-160 (szczególnie dotyczy części drugiej Forum pt. Archetypy wyobraźni...) szczegóły 
12.artykuł: Tomal Maciej: Słowo a nieskończoność. Albo albo 2000 nr 2 s. 81-86 (relacja słowo - nieskończoność w tekstach kabalistycznych...) szczegóły 
13.artykuł: Wielechowska Katarzyna: Logos Heraklita, Logos Jana. O koncepcji kultury Rene Girarda. Albo albo 2002 nr 4 (2001) s. 63-72  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Słomski Wojciech: Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 146-148  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Makowski Krystian: Propaganda doby zmierzchu ideologii. Albo albo 2002 nr 2 s. 125-133 (m.in. o języku, motywach fabularnych i reklamie...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Bąbel Agnieszka M.: Zjednoczenie przeciwieństw i archetyp Cienia (Bohater romantyczny a bohater powieści fantasy). Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 115-122 (na przykładzie utworów "Genezis z Ducha" i "Samuel Zborowski" Juliusza...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Baśń
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Masłowska Barbara: Dziecko w krainie baśni. Albo albo 1993 nr 1 s. 87-95 (psychologia baśni...) szczegóły 
18.artykuł: Wais Jadwiga: Łzy Kopciuszka. Albo albo 2002 nr 1 s. 85-91 (nieświadomość i baśń; m.in. terapeutyczna rola baśni na przykładzie ba...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kalendarz
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Cywińska-Dziekońska Marta: Polskie "kalendarium": między "sacrum" a "profanum". Albo albo 2003 nr 3 s. 160-164 (nt. zawartości starych i współczesnych kalendarzy...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Mit
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Żak-Bucholc Joanna: Koncepcje quasi-filozoficzne w mitycznych narracjach. Albo albo 2002 nr 3 s. 117-123 (propozycja innego spojrzenia na mity (egipskie, sumeryjskie, greckie, ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Modlitwa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Olchanowski Tomasz: Od prośby do kontemplacji. Albo albo 2000 nr 129-38 s.  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizińska Jadwiga: Patologiczna normalność a przemiana duchowa. Albo albo 2002 nr 4 s. 145-151  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Cywińska-Dziekońska Marta: Sen nieustanny. Albo albo 2001 nr 4 (2000) s. 127-132 (nt. surrealizmu, szerzej o twórczości Paula Eluarda...) szczegóły 
24.artykuł: Dudek Zenon Waldemar: Od wyobrażenia do mitu. Albo albo 2000 nr 1 s. 18-26 (rozpoznawanie mitu jako procesu zmian ilościowych i jakościowych...) szczegóły 
25.artykuł: Dudek Zenon Waldemar: Przemiany mitu. Albo albo 2000 nr 1 s. 39-46  szczegóły 
26.artykuł: Dudek Zenon Waldemar: Symbol drzewa a psychologia głębi (Arbor Jungi). Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 41-54 (nt. rozpoznawania symbolicznych znaczeń treści rzutowanych na obraz dr...) szczegóły 
27.artykuł: Dudek Zenon Waldemar: Wewnętrzne obrazy Boga. Albo albo 1994 nr 1/2 s. 79-85 (nt. symboli i myślenia symbolami...) szczegóły 
28.artykuł: Kolanowski Jerzy: Pomiędzy harmonią a inicjacją (O II konferencji Jungowskiej). Albo albo 1994 nr 1/2 s. 179-181 (główne tezy referatów m.in. Leszka Weresa, Zenona Waldemara Dudka wygł...) szczegóły 
29.artykuł: Kryszczyński Tomasz: Trójca, czwórca, mandala w ujęciu Karola Gustawa Junga. Albo albo 1997 nr 1/2 s. 27-34 (Trójca Święta w Kościele katolickim jako wyobrażenie archetypowe, czwó...) szczegóły 
30.artykuł: Kudelski Tomasz: Psychologia wyobraźni Jamesa Hillmana (Człowiek jako dusza). Albo albo 1997 nr 1/2 s. 37-44 (nt. psychologii archetypalnej; z not. o Jamesie Hillmanie, s. 36...) szczegóły 
31.artykuł: Lindner Robert: Samobójstwo biblijne a psychoanaliza. Albo albo 2000 nr 2 s. 93-106 (nt. 10 samobójstw opisanych w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
32.artykuł: Możdżyński Paweł: Mitologia Nowej Ery. Albo albo 2000 nr 1 s. 138-147  szczegóły 
33.artykuł: Pankalla Andrzej: Wprowadzenie do psychologii mitu. Albo albo 2000 nr 1 s. 65-77  szczegóły 
34.artykuł: Paprocki Henryk: Jung i teologia. Albo albo 1994 nr 1/2 s. 30-34 (m.in. archetyp, obraz, symbol, Bóg w greckiej i bizantyjskiej patrysty...) szczegóły 
35.artykuł: Piotrowski Piotr: Natura a kultura w perspektywie mitów o centaurach. Albo albo 2000 nr 1 s. 78-84  szczegóły 
36.artykuł: Piróg Mirosław: Tożsamość, mit, twórczość. Albo albo 2002 nr 1 s. 95-99 (m.in. o genezie twórczości; referat wygłoszony na VII Forum Inspiracji...) szczegóły 
37.artykuł: Wais Jadwiga: O przemianie duchowej w baśniach i w zen. Albo albo 2000 nr 1 s. 97-103  szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Toczyski Arnold: Między psychologią a sztuką. Albo albo 2001 nr 4 (2000) s. 156-157  szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuźnicki Andrzej: Albo albo 2002 nr 1 s. 159-161 (sprawozdanie; z wykazem tytułów referatów...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Błażejewski Michał: Przestrzenie biblioterapii (Tove Jansson i Antoni Kępiński). Albo albo 2003 nr 4 s. 35-45 (rozszerzone wersja tekstu "Żle się dzieje w Dolinie Muminków", wyłoszo...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Halikowska-Smith Teresa: Smok w tradycji wietnamskiej. Albo albo 2000 nr 3 s. 105-109  szczegóły 
42.artykuł: Jagla Jowita: Moribund i Anima - średniowieczny teatr umierania. Albo albo 2000 nr 3 s. 73-82 (śmierć i umieranie w literaturze i sztuce średniowiecznej...) szczegóły 
43.artykuł: Kolarzowski Jerzy J.: Ezoteryczne tradycje muzyczne a świat współczesny. Albo albo 1998 nr 2 s. 130-139 (m.in. muzyka jako dusza świata; także o traktatach o muzyce...) szczegóły 
44.artykuł: Maurin Krzysztof: Mythos Muzy. Ezoteryczny sens recepcji dzieł sztuki. Albo albo 2002 nr 2 s. 9-12 (m.in. dot. opowiadania Franza Kafki" Przed prawem"...) szczegóły 
45.artykuł: Moryciński Grzegorz: Sztuka a mistyka. Albo albo 1998 nr 3 s. 81-84 (nt. kreacji rzeczywistości nadprzyrodzonej m.in. w twórczości William ...) szczegóły 
46.artykuł: Rogólski Piotr P.: "Trójca" Andrieja Rublowa - alternatywna percepcja ikony. Albo albo 2001 nr 4 (2000) s. 74-85  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Piotrowski Piotr: Filozofia i mit. Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 75-85 (m.in. o inspiracji mitologią u filozofów starożytnych i filozofii mito...) szczegóły 
48.artykuł: Żechowski Cezary: Echo i Narcyz - antyczne wyobrażenie anoreksji. Albo albo 1998 nr 3 s. 38-45 (kulturowy aspekt zaburzeń odżywiania w świetle mitologii...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: Grzybkowska Dobrosława: Naśladowanie i przemiana w RPG [Role-Playing Games]. Albo albo 2002 nr 2 s. 134-142 (nt. gier fabularnych; cz. 2. artykułu: Remityzacyjny aspekt gier fabul...) szczegóły 
50.artykuł: Grzybkowska Dobrosława: Remityzacyjny aspekt gier fabularnych (cz. 1). Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 125-132  szczegóły 
51.artykuł: Łuczeczko Paweł: Światy nieistniejące - o pochodzeniu fikcji. Albo albo 2003 nr 2 s. 168-173 (zdolność tworzenia z punktu widzenia rozwoju mózgu człowieka...) szczegóły 
52.artykuł: Siemaszko Marzena: Myślenie magiczne w reklamie telewizyjnej - archetypy zdegradowane. Albo albo 2003 nr 1 s. 156-166 (nt. perswazyjności reklam...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Cywińska-Dziekońska Marta: Od judaizmu ku apokalipsie (Poetycka nieświadomość "genetyczna" w surrealizmie "a la polonaise"). Albo albo 2001 nr 1 s. 113-117 (interferencja między snem a rzeczywistością w polskim surrealizmie na ...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Kobierzycki Tadeusz: Obraz kobiety w poezji "Pokolenia 56" (Kobieta - malarze i poeci). Albo albo 1995 nr 1/4 s. 111-124  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Zanim nastanie kolor purpury. Albo albo 1993 nr 1 s. 154-155  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Twórczość dziecięca, folklor (literatura dla dzieci i młodzieży)
56.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziekan Marek M.: Powrót do archetypów dzieciństwa. Albo albo 1997 nr 1/2 s. 147-149  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Aleszko Zofia
    wiersze (alfabet tytułów)
57.wiersz: Aleszko Zofia: Drzewa. Albo albo 1993 nr 1 s. 143  szczegóły 
58.wiersz: Aleszko Zofia: Jesienny liść. Albo albo 1993 nr 1 s. 142  szczegóły 
59.wiersz: Aleszko Zofia: Jeśli ty. Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 113  szczegóły 
60.wiersz: Aleszko Zofia: Niosę ci roześmiane ręce. Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 113  szczegóły 
61.wiersz: Aleszko Zofia: Tęsknota. Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 113  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bereza Jan M.
    wiersze (alfabet tytułów)
62.wiersz: Bereza Jan M.: Traktat o modlitwie. Albo albo 2001 nr 2 s. 115-116  szczegóły 
  Białowąs Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
63.wiersz: Białowąs Barbara: Inicjacja. Albo albo 1997 nr 1/2 s. 123  szczegóły 
64.wiersz: Białowąs Barbara: Magiczne Dziecko. Albo albo 1997 nr 1/2 s. 122  szczegóły 
65.wiersz: Białowąs Barbara: Przystanie dzieciństwa.... Albo albo 1994 nr 1/2 s. 126  szczegóły 
  Billig Piotr
    proza (alfabet tytułów)
66.proza: Billig Piotr: Z drugiej strony. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 115-116 (opowiadanie...) szczegóły 
  Brykczyński Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
67.wiersz: Brykczyński Marcin: Prawa dziecka. Albo albo 1993 nr 1 okł., s. 2  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
68.proza: Brykczyński Marcin: Na pewno. Albo albo 1993 nr 1 s. 139-140  szczegóły 
69.proza: Brykczyński Marcin: Po drugiej stronie prawdy. Albo albo 1993 nr 1 s. 137  szczegóły 
70.proza: Brykczyński Marcin: Urodziny. Albo albo 1993 nr 1 s. 138  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Cielesz Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
71.wiersz: Cielesz Piotr: ...kochanie... [z tego cyklu:] Onegdaj mówiło się.... Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 178  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Drzazga Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
72.wiersz: Drzazga Anna: A pierwsze czytanie.... Albo albo 1993 nr 1 s. 149  szczegóły 
  Dudek Zenon Waldemar
    wiersze (alfabet tytułów)
73.wiersz: Dudek Zenon Waldemar: Intuicja wiedzie ku wolności. Albo albo 1992 nr 1 s. 123-124  szczegóły 
74.wiersz: Dudek Zenon Waldemar: Kiedy milczą duchy drzew (A. Skarzyńskiemu). Albo albo 1998 nr 3 s. 130-131  szczegóły 
75.wiersz: Dudek Zenon Waldemar: Róża pustyni. Albo albo 1994 nr 1/2 s. 118-119  szczegóły 
76.wiersz: Dudek Zenon Waldemar: Teraz trudniej kochać dzieci. Albo albo 1993 nr 1 s. 146  szczegóły 
77.wiersz: Dudek Zenon Waldemar: Z zakamarków zlećcie. Albo albo 1993 nr 1 s. 146  szczegóły 
  Dziekanowski Czesław
78.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zdanowicz Ewa: Albo albo 2001 nr 4 (2000) s. 152-153  szczegóły 
79.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cywińska-Dziekońska Marta: Doedsdansen'... czy biały walc?. Albo albo 2003 nr 1 s. 168-170  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
80.proza: Dziekanowski Czesław: Taniec z nieświadomością [fragm. pow.]. Albo albo 2003 nr 1 s. 142-146  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
81.tekst paraliteracki: Dziekanowski Czesław: Twórca jako prowokator. Albo albo 2000 nr 2 s. 115-121 (nt. własnej twórczości...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
82.wywiad: Olchanowski Tomasz: Intuicyjna prawda literatury (Z pisarzem Czesławem Dziekanowskim rozmawia Tomasz Olchanowski). Albo albo 2002 nr 4 s. 153-160  szczegóły 
  Dziwota Grzegorz
    wiersze (alfabet tytułów)
83.wiersz: Dziwota Grzegorz: Powroty. Albo albo 1997 nr [3/4] s. 111  szczegóły 
84.wiersz: Dziwota Grzegorz: Wampir. Albo albo 1998 nr 3 s. 127  szczegóły 
85.wiersz: Dziwota Grzegorz: Zerwanie pierwszej pieczęci. Albo albo 1998 nr 3 s. 128  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Figielski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
86.wiersz: Figielski Krzysztof: Henrykowi (Otwierasz kamień jak księgę...). Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 107-109  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Głuchowski Gerard
    wiersze (alfabet tytułów)
87.wiersz: Głuchowski Gerard: Światy gwiazd płyną.... Albo albo 1992 nr 1 s. 111  szczegóły 
88.wiersz: Głuchowski Gerard: Uwewnętrzniam Świat.... Albo albo 1992 nr 1 s. 110  szczegóły 
89.wiersz: Głuchowski Gerard: Wielka fala złoci się.... Albo albo 1992 nr 1 s. 110-111  szczegóły 
  Gołębicka Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
90.wiersz: Gołębicka Joanna: Ja - żona.... Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 115-116  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kobierzycki Tadeusz: "Pan Cogito a pop" - fragment analizy archetypalnej poezji Zbigniewa Herberta. Albo albo 2001 nr 4 (2000) s. 119-126  szczegóły 
  Hetmański Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
92.wiersz: Hetmański Janusz: Byt. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 119  szczegóły 
93.wiersz: Hetmański Janusz: Goniec. Albo albo 2000 nr 1 s. 126  szczegóły 
94.wiersz: Hetmański Janusz: Lubię puste kościoły.... Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 119  szczegóły 
95.wiersz: Hetmański Janusz: Meretrix [z tego cyklu:] Dziesięć dni grzechów.... Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 179  szczegóły 
96.wiersz: Hetmański Janusz: Meretrix [z tego cyklu:] Sny są do.... Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 179  szczegóły 
97.wiersz: Hetmański Janusz: Odsiecz. Albo albo 2000 nr 1 s. 126  szczegóły 
98.wiersz: Hetmański Janusz: Przestworza. Albo albo 2000 nr 1 s. 126  szczegóły 
99.wiersz: Hetmański Janusz: Wiersze zatytułowane [z tego cyklu:] Zostawiłem swe życie.... Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 179  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Inkielman Marcin
    proza (alfabet tytułów)
100.proza: Inkielman Marcin: Pieśń o dumie. Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 167-170  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jakubik Andrzej
    proza (alfabet tytułów)
101.proza: Jakubik Andrzej: Z notatnika psychiatry. Aforyzmy. Albo albo 2002 nr 3 s. 108-109; nr 4 s. 42-43 (aforyzmy...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kalinowski Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
102.wiersz: Kalinowski Piotr: Inicjacja. Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 181  szczegóły 
103.wiersz: Kalinowski Piotr: Wiersz. Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 180  szczegóły 
  Karbowniczek Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
104.wiersz: Karbowniczek Piotr: Choć ja jestem środek. Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 175-176  szczegóły 
105.wiersz: Karbowniczek Piotr: Już pora.... Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 174  szczegóły 
106.wiersz: Karbowniczek Piotr: Zielone są pastwiska.... Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 175-177  szczegóły 
  Karpowicz Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
107.wiersz: Karpowicz Joanna: Chodź ze mną. Albo albo 1993 nr 1 s. 147  szczegóły 
108.wiersz: Karpowicz Joanna: Czy wiesz (Gdzie mieszka...). Albo albo 1993 nr 1 s. 147  szczegóły 
109.wiersz: Karpowicz Joanna: Czy wiesz (Jak kolorowo...). Albo albo 1993 nr 1 s. 147  szczegóły 
  Karpowicz Paweł
    proza (alfabet tytułów)
110.proza: Karpowicz Paweł: Cały świat jest jednym kwiatem. Albo albo 1994 nr 1/2 s. 108-113  szczegóły 
111.proza: Karpowicz Paweł: Za murami dzieciństwa. Albo albo 1997 nr 1/2 s. 141-143  szczegóły 
  Kisiel Wojciech, Ździebło Kazimierz *
    proza (alfabet tytułów)
112.proza: Kisiel Wojciech, Ździebło Kazimierz: Nieprzespane noce. Albo albo 2000 nr 1 s. 119-123 (miniatury prozą...) szczegóły 
  Kołyszko Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
113.wiersz: Kołyszko Piotr: Czasem Bóg pozwoli.... Albo albo 1991 nr [0] s. 103 ( ...) szczegóły 
114.wiersz: Kołyszko Piotr: Hermes. Albo albo 2000 nr 1 s. 124  szczegóły 
115.wiersz: Kołyszko Piotr: Jedni słyszą ciszę.... Albo albo 2000 nr 1 s. 124  szczegóły 
116.wiersz: Kołyszko Piotr: Kryształ rozmawia we mnie.... Albo albo 1991 nr [0] s. 103 (z not....) szczegóły 
117.wiersz: Kołyszko Piotr: Nie oświeciły światła.... Albo albo 2000 nr 1 s. 124  szczegóły 
118.wiersz: Kołyszko Piotr: Przyszli. Albo albo 2000 nr 1 s. 125  szczegóły 
119.wiersz: Kołyszko Piotr: Sam Platon nie pochwycił.... Albo albo 2000 nr 1 s. 125  szczegóły 
120.wiersz: Kołyszko Piotr: Tej kobiety, którą wyśniłeś.... Albo albo 1991 nr [0] s. 103  szczegóły 
121.wiersz: Kołyszko Piotr: Zanurza dłonie.... Albo albo 2000 nr 1 s. 125  szczegóły 
122.wiersz: Kołyszko Piotr: Żeby matki nie poganiały.... Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 119  szczegóły 
  Koneczny Feliks
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
123.artykuł: Piotrowski Robert: Od energii duchowej do energii społecznej. Albo albo 2003 nr 2 s. 163-167 (koncepcja F. Konecznego dot. energii duchowej jako fundamentu cywiliza...) szczegóły 
  Korczak Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
124.wiersz: Korczak Joanna: Dłońmi mężczyzn dotykających.... Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 114  szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mączka Jacek: Nie-Boska i archetypy. Albo albo 1993 nr 4 (1992) s. 91-100  szczegóły 
  Krzysztoń Jerzy
126.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bitka Zbigniew: Odyseja i Golgota Krzysztofa J. (Pasyjne i mitologiczne obrazy przestrzeni schizofrenicznej w "Obłędzie" Krzysztonia"0. Albo albo 2002 nr 4 (2001) s. 131-144  szczegóły 
  Kunkel Renata
    wiersze (alfabet tytułów)
127.wiersz: Kunkel Renata: Jeśli... (Jeśli każda chwila...). Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 118  szczegóły 
128.wiersz: Kunkel Renata: Jeśli... (Jeśli przestaniesz kogokolwiek...). Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 118  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lesińska Donata
    wiersze (alfabet tytułów)
129.wiersz: Lesińska Donata: Archaiczny Ptak Motyl.... Albo albo 1995 nr 1/4 s. 128  szczegóły 
130.wiersz: Lesińska Donata: O świcie nikt nie wie.... Albo albo 1995 nr 1/4 s. 129  szczegóły 
131.wiersz: Lesińska Donata: W pierwszej wędrówce.... Albo albo 1995 nr 1/4 s. 128  szczegóły 
  Listwan Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
132.wiersz: Listwan Paweł: Byłem w niebie.... Albo albo 1994 nr 1/2 s. 121  szczegóły 
133.wiersz: Listwan Paweł: Chciałbym być mieszkańcem.... Albo albo 1994 nr 1/2 s. 121  szczegóły 
  Liszewski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
134.wiersz: Liszewski Krzysztof: Zrozumienie (I-II). Albo albo 2003 nr 2 s. 122  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Małecka Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
135.wiersz: Małecka Joanna: Wiosna. Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 117 (z not....) szczegóły 
  Mączka Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
136.wiersz: Mączka Jacek: Krok po kroku uczę się.... Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 171  szczegóły 
137.wiersz: Mączka Jacek: Modlitwa. Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 173  szczegóły 
138.wiersz: Mączka Jacek: O sztuce poetyckiej. Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 171  szczegóły 
  Mendecki Bartłomiej
    wiersze (alfabet tytułów)
139.wiersz: Mendecki Bartłomiej: Pejzaż II (Spałam cicho skorupy...). Albo albo 1997 nr 1/2 s. 124  szczegóły 
140.wiersz: Mendecki Bartłomiej: W górę rzeki. Albo albo 1997 nr 1/2 s. 125  szczegóły 
  Milski Mariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
141.wiersz: Milski Mariusz: Pieśni. XIX (Ci, którzy nie chcą być...). Albo albo 1991 nr [0] s. 101 (z not....) szczegóły 
142.wiersz: Milski Mariusz: Poezje Wyjścia. Miary zbawienia (Dzisiaj już kamienie...). Albo albo 1991 nr [0] s. 100  szczegóły 
143.wiersz: Milski Mariusz: Wiersze nowe. O prawie stworzenia (Chodźmy z pokorą po ziemi...). Albo albo 1991 nr [0] s. 101  szczegóły 
144.wiersz: Milski Mariusz: Z cyklu "W innym wymiarze" (Jeśli zacząłeś szukać...). Albo albo 1991 nr [0] s. 99 (z not....) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
145.artykuł: Mączka Jacek: Rosi Miłosz?. Albo albo 1998 nr 1 s. 102-105 (inspiracja Wschodem w twórczości Czesława Miłosza...) szczegóły 
  Mirecka Urszula
    proza (alfabet tytułów)
146.proza: Mirecka Urszula: Tęczowa Góra (Baśń). Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 107-109  szczegóły 
  Mołodij Bohdan
    wiersze (alfabet tytułów)
147.wiersz: Mołodij Bohdan: Don Kichot. Albo albo 1993 nr 4 (1992) s. 147  szczegóły 
148.wiersz: Mołodij Bohdan: Pigmalion. Albo albo 1993 nr 4 (1992) s. 146  szczegóły 
149.wiersz: Mołodij Bohdan: Tantalos. Albo albo 1994 nr 1/2 s. 120  szczegóły 
  Morawski Marek
    proza (alfabet tytułów)
150.proza: Morawski Marek: Strach (bajka). Albo albo 2002 nr 2 s. 97-98 (z notą o autorze...) szczegóły 
  Moryciński Grzegorz
    wiersze (alfabet tytułów)
151.wiersz: Moryciński Grzegorz: Autoportret Rembrandta. Albo albo 1998 nr 3 s. 133  szczegóły 
152.wiersz: Moryciński Grzegorz: Kocham siwe staruszki.... Albo albo 1998 nr 3 s. 134  szczegóły 
153.wiersz: Moryciński Grzegorz: Muza. Albo albo 1998 nr 3 s. 134  szczegóły 
154.wiersz: Moryciński Grzegorz: Patrzę na budowane sanktuaria.... Albo albo 1998 nr 3 s. 134  szczegóły 
155.wiersz: Moryciński Grzegorz: Teraz cierpliwie siedzę.... Albo albo 1998 nr 3 s. 134  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nasierowski Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
156.wiersz: Nasierowski Tadeusz: Szpital psychiatryczny. Albo albo 1992 nr 2 s. 125  szczegóły 
  Naumiuk Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
157.wiersz: Naumiuk Robert: Wschód słońca. Albo albo 1993 nr 4 (1992) s. 147-148  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
158.proza: Naumiuk Robert: Stary dziad. Albo albo 1993 nr 4 (1992) s. 150-152  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    wiersze (alfabet tytułów)
159.wiersz: Norwid Cyprian Kamil: Bema pamięci żałobny-rapsod (Czemu, Cieniu, odjeżdżasz...). Albo albo 1992 nr 2 s. 88-89  szczegóły 
160.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowal Izabella: O zapomnianym języku "Wandy" C.K. Norwida. Albo albo 2003 nr 1 s. 127-140  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Porzeżyński Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
161.wiersz: Porzeżyński Krzysztof: Dociekając siebie. Albo albo 1998 nr 3 s. 154  szczegóły 
  Prokopiuk Jerzy
162.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Motycka Alina: Dotknięcie Boga. Albo albo 2003 nr 2 s. 176-177  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
163.proza: Prokopiuk Jerzy: Światłość i radość (fragmenty). Albo albo 2003 nr 3 s. 86-89 (wybór autora z II -go, niepublikowanego tomu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sadowska-Murawiec Urszula
    wiersze (alfabet tytułów)
164.wiersz: Sadowska-Murawiec Urszula: Kiedy dorosłam.... Albo albo 1994 nr 1/2 s. 127  szczegóły 
  Sadowski Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
165.wiersz: Sadowski Michał: Strach. Albo albo 1997 nr 1/2 s. 126 (poezja dziecięca...) szczegóły 
166.wiersz: Sadowski Michał: Świerszcze. Albo albo 1997 nr 1/2 s. 127 (poezja dziecięca...) szczegóły 
167.wiersz: Sadowski Michał: Wiatr. Albo albo 1997 nr 1/2 s. 127 (poezja dziecięca...) szczegóły 
  Sawiński Zdzisław Antoni
    wiersze (alfabet tytułów)
168.wiersz: Sawiński Zdzisław Antoni: Ojcze niebieski Panie jedyny.... Albo albo 1992 nr 2 s. 94  szczegóły 
169.wiersz: Sawiński Zdzisław: Prosisz o istnienie.... Albo albo 1998 nr 1 s. 11  szczegóły 
170.wiersz: Sawiński Zdzisław Antoni: Prosisz o istnienie.... Albo albo 1992 nr 2 s. 92  szczegóły 
171.wiersz: Sawiński Zdzisław Antoni: Słyszałem - głos wołający.... Albo albo 1992 nr 2 s. 93  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
172.proza: Sawiński Zdzisław Antoni: Nie masz na świecie człeka uczciwego.... Albo albo 1992 nr 2 s. 94 (miniatura...) szczegóły 
173.proza: Sawiński Zdzisław Antoni: Stał na cokole.... Albo albo 1992 nr 2 s. 93 (miniatura...) szczegóły 
  Sedlak Włodzimierz
    proza (alfabet tytułów)
174.proza: Sedlak Włodzimierz: [Wybór myśli]. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 89-91 (wybór z: Włodzimierz Sedlak: Technologia ewangelii. Poznań 1989...) szczegóły 
  Skarżyńska Zuzanna
    wiersze (alfabet tytułów)
175.wiersz: Skarżyńska Zuzanna: Do Toski. Albo albo 1993 nr 1 s. 151  szczegóły 
  Skawiński Roman
    proza (alfabet tytułów)
176.proza: Skawiński Roman: Myśli wybrane. Albo albo 2003 nr 3 s. 90 (wybór redakcji...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    wiersze (alfabet tytułów)
177.wiersz: Słowacki Juliusz: Kordian [fragm.:] Bóg promień duszy wcielił.... Albo albo 1992 nr 2 s. 90  szczegóły 
  Sosnowski Jerzy
178.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stawiszyński Tomasz: Prawdziwe życie Andrzeja W.. Albo albo 2002 nr 2 s. 158-160  szczegóły 
  Stachura Edward
    wiersze (alfabet tytułów)
179.wiersz: Stachura Edward: List do pozostałych. Albo albo 1992 nr 2 s. 60-61  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
180.proza: Stachura Edward: Edward Stachura - guru Cienia (Między cieniem a nieśmiertelnością) [Wybór tekstów]. Albo albo 1992 nr 2 s. 56-61 (fragm. z wyd.: Edward Stachura: Poezja i proza. T. 1-5....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
181.artykuł: Dudek Zenon Waldemar: Problem indywidualizacji a twórczość Edwarda Stachury. Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 27-43  szczegóły 
182.artykuł: Hetmański Janusz: Najwyższa karta Steda. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 118  szczegóły 
183.artykuł: Mączka Jacek: Cudne manowce nieświadomości (Rzecz o zabiciu Buddy). Albo albo 1997 nr 1/2 s. 113-117 (nt. wyobraźni wyzwolonej Edwarda Stachury...) szczegóły 
  Suryn Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
184.wiersz: Sulima-Suryn Andrzej: Do M. (Szukaliśmy sie długo...).. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 114  szczegóły 
185.wiersz: Sulima-Suryn Andrzej: Morze Mistyków. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 113  szczegóły 
186.wiersz: Sulima-Suryn Andrzej: Szary Anioł Warszawy. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 113  szczegóły 
187.wiersz: Sulima-Suryn Andrzej: Wspinałem sie po muzyce.... Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 114  szczegóły 
  Szczepaniak Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
188.wiersz: Szczepaniak Joanna: Elegia dla róży. Albo albo 1991 nr [0] s. 107  szczegóły 
189.wiersz: Szczepaniak Joanna: Miłośnicy ciemności. Albo albo 1991 nr [0] s. 106  szczegóły 
190.wiersz: Szczepaniak Joanna: Miłośnicy wyobraźni. Albo albo 1991 nr [0] s. 105  szczegóły 
191.wiersz: Szczepaniak Joanna: Wzajemność. Albo albo 1991 nr [0] s. 108  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tarasowa Halina
    wiersze (alfabet tytułów)
192.wiersz: Tarasowa Halina: Modlitwa (Wyrwij mnie, Panie...). Albo albo 1993 nr 3 (1992) okł.  szczegóły 
  Tederko Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
193.wiersz: Tederko Piotr: Ja mały chłopiec.... Albo albo 1993 nr 1 s. 148  szczegóły 
  Tokarczuk Olga
194.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karczewski Wojciech: Albo albo 1993 nr 4 (1992) s. 187  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
195.tekst paraliteracki: Tokarczuk Olga: Przeznaczenie i dusza. O tradycji żywiołów astrologicznych. Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 185-196  szczegóły 
  Trzaska Leszek
    wiersze (alfabet tytułów)
196.wiersz: Trzaska Leszek: Kaczko, kaczko. Albo albo 1993 nr 1 s. 144  szczegóły 
197.wiersz: Trzaska Leszek: Nie zapomniałem jeszcze marzyć. Albo albo 1993 nr 1 s. 145  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wasjan Lew
    wiersze (alfabet tytułów)
198.wiersz: Wasjan Leo: [Dwanaście] 12 kroków indywiduacji (Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby). Albo albo 1994 nr 1/2 s. 128-135  szczegóły 
199.wiersz: Wasjan Lew: Koziorożec - opoka tradycji i państwa. Albo albo 1992 nr 2 s. 99-100  szczegóły 
200.wiersz: Wasjan Leo: Metafory Raka. Albo albo 1993 nr 1 s. 160-161 (podp. Leo Wasjan...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
201.proza: Wasjan Lew: Strzała ku wieczności - Strzelec. Albo albo 1993 nr 4 (1992) s. 155-156  szczegóły 
  Waśkiewicz Andrzej Krzysztof
202.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Machut-Mendecka Ewa: Na granicy wielu epok. Albo albo 1993 nr 4 (1992) s. 184-186  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
203.wiersz: Waśkiewicz Andrzej K.: Dziecko patrzące.... Albo albo 1993 nr 1 s. 153  szczegóły 
204.wiersz: Waśkiewicz Andrzej K.: Pomyśl - zaprawdę jesteś.... Albo albo 1993 nr 1 s. 152  szczegóły 
205.wiersz: Waśkiewicz Andrzej K.: W świetle odwróconej.... Albo albo 1993 nr 1 s. 153  szczegóły 
  Wiernicka Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
206.wiersz: Wiernicka Joanna: Carski romans. Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 114-115  szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
207.artykuł: Liszewski Krzysztof: Kim był Witkacy?. Albo albo 2003 nr 2 s. 123-127 (refleksje z okazji 118 rocznicy urodzin S.I. Witkiewicza...) szczegóły 
208.artykuł: Mączka Jacek: W pogoni za Tajemnicą Istnienia. Albo albo 1998 nr 3 s. 77-80 (nt. osobowości pisarza...) szczegóły 
209.artykuł: Nasierowski Tadeusz: Witkacowszczyzna - świat widziany oczami "wariata". Albo albo 1992 nr 2 s. 115-123  szczegóły 
  Wojaczek Rafał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
210.artykuł: Kowalewski Lech: Po drugiej stronie śmierci (Wokół poezji Rafała Wojaczka). Albo albo 1995 nr 1/4 s. 83-89  szczegóły 
  Wołczaski Robert Marcin
    proza (alfabet tytułów)
211.proza: Wołczaski Robert Marcin: O człowieku, któremu się zdawało. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 117  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zacharewicz Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
212.wiersz: Zacharewicz Paweł: Jeśli czasem ktoś.... Albo albo 1997 nr [3/4] s. 114  szczegóły 
213.wiersz: Zacharewicz Paweł: Korowód słońca czyli apropenptikon [fragm.]. Albo albo 1997 nr [3/4] s. 112-113  szczegóły 
214.wiersz: Zacharewicz Paweł: Wielka przyniosłaś mi czarę.... Albo albo 1995 nr 1/4 s. 130  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
215.proza: Zacharewicz Paweł: Moje spotkanie z Indiami. Albo albo 1997 nr [3/4] s. 102-107  szczegóły 
  Zborowski Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
216.wiersz: Zborowski Piotr: Psalmy na przełomie tysiącleci [z tego cyklu:] Dzisiaj Dzień Święty.... Albo albo 1998 nr 1 s. 108-109  szczegóły 
217.wiersz: Zborowski Piotr: Psalmy na przełomie tysiącleci [z tego cyklu:] Jakże Ci podziękuję Panie.... Albo albo 1998 nr 1 s. 110  szczegóły 
218.wiersz: Zborowski Piotr: Psalmy na przełomie tysiącleci [z tego cyklu:] Modlitwą swoją chwalić.... Albo albo 1998 nr 1 s. 106-107  szczegóły 
  Zwierzyniecki Jan
    proza (alfabet tytułów)
219.proza: Zwierzyniecki Jan: Obrazy z życia Telemacha. Albo albo 2002 nr 4 s. 132-134  szczegóły 
  Zygmunt Ewa
    proza (alfabet tytułów)
220.proza: Zygmunt Ewa: Szłam do Ciebie przez deszcz. Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 205-207  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żechowski Cezary
    wiersze (alfabet tytułów)
221.wiersz: Żechowski Cezary: Anima-Animus. Albo albo 1995 nr 1/4 s. 126-127  szczegóły 
222.wiersz: Żechowski Cezary: Jaźń. Albo albo 1993 nr 4 (1992) s. 145  szczegóły 
223.wiersz: Żechowski Cezary: Jaźń. Albo albo 1994 nr 1/2 s. 117  szczegóły 
224.wiersz: Żechowski Cezary: Rok Platoński. Albo albo 1992 nr 2 s. 95  szczegóły 
225.wiersz: Żechowski Cezary: Stary Mędrzec. Albo albo 1993 nr 4 (1992) s. 144  szczegóły 
226.wiersz: Żechowski Cezary: Szczerząc psie zęby.... Albo albo 1992 nr 2 s. 96-97  szczegóły 
227.wiersz: Żechowski Cezary: Wielka Matka. Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 106  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
228.artykuł: Jakimowicz Mariusz: Romantyczna intuicja. Albo albo 2002 nr 4 s. 103-114 (nowe formy poznania - sen, widzenie, pamięć, intuicja, marzenie m.in. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
229.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skuza Piotr: Albo albo 2003 nr 4 s. 166-170  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
230.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mendecki Bartłomiej: Między misterium a walką. Albo albo 2000 nr 4 /1-4 s. 148-150  szczegóły 
231.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zmorzanka Anna Z.: Albo albo 1992 nr 2 s. 152-153  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
232.artykuł: Adamczewska Izabella: Topika bosych stóp w literaturze i sztuce. Albo albo 2003 nr 3 s. 154-159 (w Nowym Testamencie, apokryfach oraz m.in. w twórczości autorów: Amos ...) szczegóły 
233.artykuł: Bąbel Jerzy Tomasz: Wikingowie i halucynogeny. Albo albo 2003 nr 2 s. 69-83 (wpływ narkotyków na psychikę człowieka od czasów najdawniejszych; m.in...) szczegóły 
234.artykuł: Begg Ean: Kult Czarnej Dziewicy na Wschodzie. Albo albo 1995 nr 1/4 s. 139-148 (podobieństwa kultu obrazu Czarnej Dziewicy z kultami bogini w kulturac...) szczegóły 
235.artykuł: Bławatska Helena P.: Lotos jako symbol powszechny. Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 122-130 (z notą wstępną...) szczegóły 
236.artykuł: Ciechomska Maria: Mit o Demeter i Korze. Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 42-55  szczegóły 
237.artykuł: Davis Erik: Trikster na rozdrożach. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 45-56 (wcielenia archetytpu Trikstera m.in. w afrykańskim kulcie "żywych bogó...) szczegóły 
238.artykuł: Drewnowska-Rymarz Olga: Bogini Matka. Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 39-41 (w mitach Azji i Afryki....) szczegóły 
239.artykuł: Dudek Zenon Waldemar: Kozioł ofiarny jako personifikacja kompleksu Cienia. Albo albo 2002 nr 4 (2001) s. 21-32 (mit ofiary m.in. w tradycji judeochrześcijańskiej...) szczegóły 
240.artykuł: Dudek Zenon Waldemar: Symbolika Trikstera a duchowość chrześcijańska. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 9-19 (jungowski archetyp Trikstera - "małpy Boga" na tle kultury żydowskiej,...) szczegóły 
241.artykuł: Dudek Zenon Waldemar: Wymiary i funkcje figury Trikstera. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 35-41 (m.in. kulturowe mechanizmy kreujące postać Trikstera - błazna, aktora,...) szczegóły 
242.artykuł: Fijałkowski Paweł: Heliogabal. Szaleniec czy prowokator?. Albo albo 2002 nr 2 s. 68-74 (postać cesarza Marka Aureliusza Antoninusa zwanego Heliogabalem w świe...) szczegóły 
243.artykuł: Frater ICL : Cztery żywioły w tradycji Zachodu. Albo albo 1998 nr 2 s. 62-68 (m.in. związki żywiołów z tradycją Wschodu i mitologiczna spuścizną Mez...) szczegóły 
244.artykuł: Hall Manly: Żywioły i ich mieszkańcy. Albo albo 1998 nr 2 s. 87-97 (m.in. poglądy Paracelsusa na duchową i materialną naturę żywiołów; z c...) szczegóły 
245.artykuł: Hałupka Krzysztof: Kryzys, cierpienie, rozwój. Albo albo 2002 nr 1 s. 100-109 (nt. sensu cierpenia i jego konstruktywnego wpływu na rozwój człowieka,...) szczegóły 
246.artykuł: Jóźwiak Wojciech: Cyrk - świątynia Trikstera. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 65-66 (postać Trikstera - linoskoczka, pogromcy zwierząt, iluzjonisty i klaun...) szczegóły 
247.artykuł: Jóźwiak Wojciech: Głupiec i Magik - poszukiwanie Trikstera w tarocie. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 59-64 (postać Trikstera - "Boskiego Oszusta" w mitach europejskich i jej znac...) szczegóły 
248.artykuł: Kozioł ofiarny jako personifikacja kompleksu Cienia. Albo albo 2001 nr 4 (2000) s. 21-32 (mit ofiary m.in. w tradycji judeochrześcijańskiej...) szczegóły 
249.artykuł: Kryszczyński Tomasz: Trójca, czwórca, mandala w ujęciu Karola Gustawa Junga. Albo albo 1997 nr 1/2 s. 27-34 (Trójca Święta w Kościele katolickim jako wyobrażenie archetypowe, czwó...) szczegóły 
250.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Harem - miejsce święte i zakazane. Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 56-63 (m.in. w Koranie i literaturze krajów arabskich....) szczegóły 
251.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Kobiece osobowości we współczesnej kulturze islamu (Od niewolnicy do królowej). Albo albo 2001 nr 1 s.101-109 (m.in. w Koranie i literaturze krajów arabskich....) szczegóły 
252.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Uwięziony archetyp kobiety. Albo albo 1995 nr 1/4 s. 93-100 (w świetle literatury współczesnej i Koranu; dot. głównie kobiet w kraj...) szczegóły 
253.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Wsłuchując sie w ryk osła. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 95-100 (Dżuha i Nasr ad-Din - bohaterowie komicznych opowieści w kulturze isla...) szczegóły 
254.artykuł: Misiuna Dariusz: Kojot - bóg oszust. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 67-70 (motyw kojota boga-oszusta w mitologii rdzennych mieszkańców Ameryki Pó...) szczegóły 
255.artykuł: Misiuna Dariusz: Tajemna mądrość węża. Albo albo 2000 nr 3 s. 133-139 (w mitologiach i tekstach religijnych...) szczegóły 
256.artykuł: Pankalla Jakub: "Blessed Fools" - błogosławieni czy upośledzeni?. Albo albo 1998 nr 3 s. 46-51 (stosunek do osób upośledzonych na przestrzeni wieków; m.in. w poglądac...) szczegóły 
257.artykuł: Piotrowski Piotr: Bożek Pan - libido, natura, uniwersum. Albo albo 1998 nr 3 s. 67-73 (m.in. dwuwymiarowy charakter bóstwa...) szczegóły 
258.artykuł: Piotrowski Piotr: Kosmiczna podróż od Heliosa do Hadesa. Albo albo 1998 nr 2 s. 119-129 (mitologia i symbolika astrologii, jako najstarszego systemu wiedzy...) szczegóły 
259.artykuł: Piotrowski Piotr: Podstępne oblicze Trikstera. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 73-76 (Trikster - biblijny wąż, metafora walki człowieka między zwierzęcością...) szczegóły 
260.artykuł: Rakusa-Suszczewski Stanisław: Trzy twarze Lilit. Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 57-64 (postać Lilit w literaturze i sztuce starożytności, kulturze XIX wieku ...) szczegóły 
261.artykuł: Saramowicz Andrzej: Symbol drzewa. Albo albo 1998 nr 2 s. 62-68 (m.in. drzewo jako symbol w systemach mistycznych...) szczegóły 
262.artykuł: Whitmont Edward C.: Powrót bogini (Kobiecość i Męskość w kulturze). Albo albo 1995 nr 1/4 s. 7-27 ([fragm. ks.:] Edward C. Whimont: Return of the Goddess. London 1982....) szczegóły 
263.artykuł: Wilson Robert Anton: Rogate bóstwa - seks i narkotyki. Albo albo 1998 nr 3 s. 137-148 (m.in. poetyckie obrazy działania narkotyków na mózg w twórczości autor...) szczegóły 
264.artykuł: Woszczek Marek: Mitologiczny motyw wampira. Albo albo 1998 nr 3 s. 55-66 (korzenie mitologemu wampira; m.in. odniesienia do Starego Testamentu, ...) szczegóły 
265.artykuł: Żak-Bucholc Joanna: Część i całość, czyli starożytne hybrydy. Albo albo 2002 nr 2 s. 60-67 (próba interpretacji przekazów mitycznych o zdeformowanych zwierzętach ...) szczegóły 
266.artykuł: Żak-Bucholc Joanna: Symbol Góry. Albo albo 2003 nr 1 s. 111-117 (w mitach kultur śródziemnomorskich...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Utwory anonimowe (powszechna)
    proza (alfabet tytułów)
267.proza: Apoftegmaty ojców pustyni. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 87-88 ([fragm. z:] Apoftegmaty ojców pustyni. Wybór i oprac. Marek Starowieys...) szczegóły 
268.proza: Sentencje Ojców Pustyni. Albo albo 1992 nr 2 s. 84-85 ([fragm. z:] Apoftegmaty ojców pustyni. Wybór i oprac. Marek Starowieys...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura albańska / Hasła szczegółowe (albańska) / Hasła osobowe (albańska)
  Teresa z Kalkuty święta *
    wiersze (alfabet tytułów)
269.wiersz: Modlitwa Matki Teresy z Kalkuty. Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 90  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Zagadnienia specjalne (amerykańska) / Tematy, motywy (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
270.artykuł: Gabiński Andrzej: Męskie archetypy w literaturze amerykańskiej. Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 65-68 ("wolny duch" i "biznesmen" m.in. w twórczości Jamesa Coopera i Siclair...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Andrews Lynn V.
271.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Owczarek Maria: Szamanka?. Albo albo 1995 nr 1/4 s. 167-170  szczegóły 
  Arendt Hannah
272.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piotrowski Piotr: Żródła myślenia - refleksje Hannah Arendt. Albo albo 2002 nr 3 s. 56-61  szczegóły 
  Bly Robert
273.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Owczarek Maria: W poszukiwaniu utraconej więzi. Albo albo 1997 nr 1/2 s. 144-146  szczegóły 
  Harjo Joy
    wiersze (alfabet tytułów)
274.wiersz: Harjo Joy: Jestem z Oklahomy.... Albo albo 1998 nr 2 s. 113-114  szczegóły 
275.wiersz: Harjo Joy: Śpiew kobiety z Isleta. Albo albo 1998 nr 2 s. 115  szczegóły 
  Herbert Frank
276.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Golec Agnieszka: Współczesny mit i jego psychologiczne znaczenie (Archetypowy bohater opowieści science fiction). Albo albo 2002 nr 4 (2001) s. 147-157 (na przykładzie ekranizacji powieści "Diuna" w reż. Davida Lyncha (1984...) szczegóły 
  Leary Timothy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
277.artykuł: Misiuna Dariusz: Boski Szaleniec Tymoteusz Leary. Albo albo 1997 nr [3/4] s. 116-117  szczegóły 
  Ornstein Robert Evans
    proza (alfabet tytułów)
278.proza: Ornstein Robert: Świecki żywot świętego. Albo albo 1994 nr 1/2 s. 93-94  szczegóły 
  Wilson Peter Lamborn
    proza (alfabet tytułów)
279.proza: Bey Hakim: Instrukcje do Kali Yugi. Albo albo 1995 nr 1/4 s. 149-151 ([fragm ks.:] Hakim Bey: T.A.Z. New York 1991...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
280.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Machut-Mendecka Ewa: Arabia magica. Albo albo 1993 nr 1 s. 174-176  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
281.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Haremowe dusze. Albo albo 2000 nr 2 s. 26-34 (m.in. o relacjach między płciami w Koranie...) szczegóły 
282.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Magia w kulturze islamu. Albo albo 2001 nr 4 (2000) s. 103-111  szczegóły 
283.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Mekka - miejsce odrodzenia. Albo albo 2000 nr 3 s. 110-119 (m.in. na podstawie Koranu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Zagadnienia specjalne (arabska) / Tematy, motywy (arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
284.artykuł: Dziekan Marek M.: Kahin - przedmuzułmański wieszcz. Albo albo 1993 nr 4 (1992) s. 125-134  szczegóły 
285.artykuł: Dziekan Marek M.: Zew krwi: wendeta w kulturze staroarabskiej. Albo albo 2002 nr 1 s. 113-120 (m.in. w "Koranie" i twórczości poetów epoki przedmuzułmańskiej: Abu a...) szczegóły 
286.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Wojownik przełomu epok (Ze świata dżahilijji do świata islamu). Albo albo 1998 nr 3 s. 87-93 (nt. archetypu wojownika i jego przemian m.in. w literaturze...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Utwory anonimowe (arabska)
    proza (alfabet tytułów)
287.proza: Opowiastki spod znaku osła. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 101-103 ([wybór z:] Nawadir Dżuha al-kabra [zbiór opowieści]. Oprac. Hikmat Bek...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
288.artykuł: Hauziński Jerzy: Legenda "Starca z Gór". Albo albo 1993 nr 4 (1992) s. 135-142  szczegóły 
289.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Spojrzenie Szeherezady. Albo albo 2000 nr 1 s. 87-96  szczegóły 
artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Wędrowcy tysiąca i jednej nocy. Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 95-103  szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Antologie i zbiory (arabska)
290.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Machut-Mendecka Ewa: Modlitwa muzułmanów. Albo albo 1998 nr 1 s. 87-90  szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Hasła osobowe (arabska)
  Chansa Al *
    wiersze (alfabet tytułów)
291.wiersz: Al Chansa : Mój brat stał zawsze.... Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 110  szczegóły 
  Ibn Hazm Ali ibn Ahmad
    wiersze (alfabet tytułów)
292.wiersz: Ibn Hazm Ali ibn Ahmad: Ileż kręgów zatoczyłem.... Albo albo 1992 nr 1 s. 108-109 (druk. pod nazw. Aben Hazam...) szczegóły 
293.wiersz: Ibn Hazm Ali ibn Ahmad: Kocham cię niezmiennie.... Albo albo 1992 nr 1 s. 108 (druk. pod nazw. Aben Hazam...) szczegóły 
294.wiersz: Ibn Hazm Ali ibn Ahmad: We dwoje - sami.... Albo albo 1992 nr 1 s. 109 (druk. pod nazw. Aben Hazam...) szczegóły 
  Ma'arri al- Abu'l-'Ala
    wiersze (alfabet tytułów)
295.wiersz: Abu al-Ala al-Maarri : Szlachetni ludzie są obcy.... Albo albo 1994 nr 1/2 s. 122-123 (z not. o aut....) szczegóły 
  Muhammad ibn Abdullah *
296.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Duchowość islamu. Albo albo 1994 nr 1/2 s. 86-91 (m.in. o problemach przekładu Koranu na języki obce...) szczegóły 
artykuł: Machut-Mendecka Ewa: "Dżihat" - wojna święta i nieświęta. Albo albo 2002 nr 2 s. 101-111 (m.in. "dżihad" jako motyw "Koranu"...) szczegóły 
artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Islam a pokój. Albo albo 2001 nr 1 s. 145-147  szczegóły 
  Rajta bint Asim *
    wiersze (alfabet tytułów)
297.wiersz: Zatrzymałam się i płaczę.... Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 110  szczegóły 
  Waliba Ibn al-Hubab Abu Usama
    wiersze (alfabet tytułów)
298.wiersz: Waliba Ibn al-Hubab : Piłem wino w Ghimajj kielichami.... Albo albo 1995 nr 1/4 s. 107 (z notą o aut....) szczegóły 
299.wiersz: Waliba Ibn al-Hubab : Przed nami szklane kielichy.... Albo albo 1995 nr 1/4 s. 106  szczegóły 
300.wiersz: Waliba Ibn al-Hubab Abu Usama: Przyrzekłem naszemu podczaszemu.... Albo albo 1995 nr 1/4 s. 106  szczegóły 
Literatury obce / Literatura australijska / Hasła szczegółowe (australijska) / Utwory anonimowe (australijska)
    proza (alfabet tytułów)
301.proza: "Marzenia senne" abrygenów australijskich. Albo albo 1997 nr 1/2 s. 89-91 (fragmenty książki: Australian dreaming. 40 000 Years of Aboriginal His...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Utwory anonimowe (brytyjska i irlandzka)
    artykuły (alfabet tytułów)
302.artykuł: MacEowen Frank Henderson: Wskrzeszenie gaelickiej tradycji "Oran Mor". Albo albo 1998 nr 2 s. 27-42 (o mistycyzmie gaelickim i staroirlandzkim tekście "Tain"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Blake William
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
303.artykuł: Ostrowski Andrzej: Mitologia Williama Blake'a. Albo albo 2000 nr 1 s. 107-118  szczegóły 
  Crowley Aleister
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
304.artykuł: Misiuna Dariusz: Krucjata dziecięca (Archetyp dziecka w filozofii okultystycznej i kulturze XX wieku). Albo albo 1997 nr 1/2 s. 67-72 (m.in. o "The Book of the Low"...) szczegóły 
  Kipling Rudyard
    wiersze (alfabet tytułów)
305.wiersz: Kipling Rudyard: Jeśli potrafisz wtedy.... Albo albo 1993 nr 4 (1992) okł.  szczegóły 
  Lear Edward
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
306.artykuł: Snider Clifton: Wiktoriański błazen. Poezja nonsensu Edwarda Leara. Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 89-107 ( ...) szczegóły 
  Shelley Percy Bysshe
307.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Prątnicka Ewa: Prometeusza droga do pełni. Albo albo 2003 nr 2 s. 145-159  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Hasła szczegółowe (chińska) / Utwory anonimowe (chińska)
308.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karpowicz Paweł: Koan - obraz nieznanego. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 105-109 (nt. koanu - przykładowego dialogu publicznego między uczniem a nauczy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Hasła szczegółowe (duńska) / Hasła osobowe (duńska)
  Andersen Hans Christian
309.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cywińska-Dziekońska Marta: Sennik "przerażony". W stronę Andersena. Albo albo 2002 nr 4 s. 127-131  szczegóły 
  Kierkegaard Soren Aabye
310.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Obarski Eugeniusz: Maska i gest uwodziciela. Albo albo 2003 nr 2 s. 111-120 (skrócona wersja posłowia do mającego się ukazać wydania książki...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura egipsko-arabska / Hasła szczegółowe (egipsko-arabska) / Hasła osobowe (egipsko-arabska)
  At-Taher Abd Allah Jahja
    proza (alfabet tytułów)
311.proza: Tahir At- Abdallah Jahja: Tatuaż. Albo albo 2001 nr 4 (2000) s. 112-115  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Tematy, motywy (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
312.artykuł: Cywińska-Dziekońska Marta: U wrót "hortus deliciarum". Albo albo 2002 nr 1 s. 135-140 (m.in. o alegoriach miłości średniowiecznej w pieśniach trubadurów oraz...) szczegóły 
313.artykuł: Cywińska-Dziekońska Marta: "Ukryte" i "nagie". Nowe formy kobiecości w XX wieku. Albo albo 2003 nr 1 s. 121-126 (w literaturze i malarstwie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Benoit Pierre
314.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Załęski Jan: Obraz Animy. Albo albo 1993 nr 1 s. 171-173  szczegóły 
  Bernos de Gasztold Carmen
    wiersze (alfabet tytułów)
315.wiersz: Bernos de Gasztold Carmen: Modlitwy zwierząt [fragm.]. Albo albo 1993 nr 1 s. 163  szczegóły 
  Merleau-Ponty Maurice
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
316.artykuł: Maciejczak Marek: Rzecz i jej stałe własności (Fenomenologia percepcji Merleau-Ponty'ego). Albo albo 2002 nr 2 s. 77-85  szczegóły 
  Saint-Exupery Antoine de
317.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dudek Zenon Waldemar: Psychologia Małego Księcia. Albo albo 1997 nr 1/2 s. 73-85  szczegóły 
  Weil Simone
    proza (alfabet tytułów)
318.proza: Weil Simone: Nadprzyrodzona świadomość. [Wybór myśli]. Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 87-89 (z notą...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
  Plethon Georgios Gemistos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
319.artykuł: Żechowski Cezary: Florencja - przestrzenie duszy. Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 133-140 (nt. narodzin neoplatonizmu w XV w. i próba rekonstrukcji poglądów Plet...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
320.artykuł: Mendecki Bartłomiej: Boski posłaniec Hermes. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 133-135 (postać bóstwa; m.in. w "Hymnie do Hermesa" Homera...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Platon *
321.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piotrowski Robert: Filozofia a psychologia. Drogi miłości. Albo albo 2003 nr 1 s. 75-78  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Mateusza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
322.artykuł: Maurin Krzysztof: Syn Człowieczy - archetyp człowieczeństwa. Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 86-91  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
323.artykuł: Cywińska-Dziekońska Marta: Golem i kabała w tradycji żydowskiej. Albo albo 2002 nr 3 s. 77-80  szczegóły 
324.artykuł: Kocoń Barbara, Molenda Radosław: Od kabały do chasydyzmu. Albo albo 2003 nr 3 s. 113-123 (nt. mistyki żydowskiej; charakterystyka Księgi "Zohar" oraz o głównych...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Zagadnienia specjalne (hebrajska) / Tematy, motywy (hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
325.artykuł: Jagodzińska Agnieszka: O demonologii i egzorcyzmach w tradycji judaistycznej. Albo albo 2003 nr 2 s. 85-98 (m.in. w księgach i apokryfach Starego Testamentu, Talmudzie, kabale, t...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Utwory anonimowe (hebrajska)
    proza (alfabet tytułów)
326.proza: Rozdział o zasadach. Albo albo 1998 nr 2 s. 77-83 (tekst nazwany "mantuańskim" (przechowywany w bibliotece w Mantovie) zi...) szczegóły 
327.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tomal Maciej: Motyw Ogrodu Eden w Księdze Zohar. Albo albo 2000 nr 1 s. 49-54  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Hioba
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
328.artykuł: Tabero Arkadiusz: Ofiara Hioba. Albo albo 2002 nr 4 (2001) s. 9-20 (w świetle książki: Carl Gustav Jung: Odpowiedź Hiobowi. Tł. Jerzy Prok...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Cervantes Saavedra Miguel de
329.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lejzerowicz Magda: Solipsyzm a Inny. Alfreda Schuetza interpretacja "Don Kichota". Albo albo 2002 nr 3 s. 124-130 (m.in. dot. szkicu A. Schuetza: Don Kichot i problem rzeczywistości...) szczegóły 
  Dali Salvador
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
330.artykuł: Cywińska Marta: Dali - portret geniusza. Albo albo 2003 nr 2 s. 128-132 (sylwetka...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Messing Marcel
    proza (alfabet tytułów)
331.proza: Messing Marcel: Las wtajemniczenia. Albo albo 1994 nr 1/2 s. 108-113  szczegóły 
Literatury obce / Literatura indiańska / Hasła szczegółowe (indiańska) / Hasła osobowe (indiańska)
  Bruchac Joseph
332.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mendecki Bartłomiej: Mądrość dzieci lasu. Albo albo 1998 nr 2 s. 148-149  szczegóły 
  Kenny Maurice
    wiersze (alfabet tytułów)
333.wiersz: Kenny Maurice: Kroki. Albo albo 1998 nr 2 s. 109  szczegóły 
334.wiersz: Kenny Maurice: Pierwsza zasada. Albo albo 1998 nr 2 s. 110  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
335.proza: Kenny Maurice: Odświeżanie. Albo albo 1998 nr 2 s. 111-112  szczegóły 
Literatury obce / Literatura iracko-arabska / Hasła szczegółowe (iracko-arabska) / Hasła osobowe (iracko-arabska)
  Dammu Jean
    wiersze (alfabet tytułów)
336.wiersz: Dammu Jean: Wody. Albo albo 1994 nr 1/2 s. 124 (z not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura koreańska / Część ogólna (koreańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
337.artykuł: Ogarek-Czoj Halina: Być kobietą w Korei. Albo albo 1995 nr 1/4 s. 101-104 (m.in. w nowelach i powieściach pisarza Na Tohjang'a...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kuwejcko-arabska / Hasła szczegółowe (kuwejcko-arabska) / Hasła osobowe (kuwejcko-arabska)
  Usman al- Laila
    proza (alfabet tytułów)
338.proza: Usman al- Laila: Kobieta w matni [fragm.:] Rzeźba. Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 148-152  szczegóły 
Literatury obce / Literatura libańsko-arabska / Hasła szczegółowe (libańsko-arabska) / Hasła osobowe (libańsko-arabska)
  Gibran Kahlil
    wiersze (alfabet tytułów)
339.wiersz: Gibran Kahlil: Poeta. Albo albo 1992 nr 1 s. 100-101 (proza poet....) szczegóły 
340.wiersz: Gibran Kahlil: Wasze dzieci. Albo albo 1993 nr 1 s. 162  szczegóły 
341.wiersz: Gibran Kahlil: Wasze dzieci. Albo albo 1997 nr 1 s. 64  szczegóły 
342.wiersz: Gibran Kahlil: Wizja. Albo albo 1992 nr 1 s. 103-104 (proza poet....) szczegóły 
343.wiersz: Gibran Kahlil: Zjawa. Albo albo 1992 nr 1 s. 102 (proza poet....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura libijsko-arabska / Hasła szczegółowe (literatura libijsko-arabska) / Hasła osobowe (libijsko-arabska)
  Fajturi al- Muhammad
    wiersze (alfabet tytułów)
344.wiersz: Fajturi al- Muhammad: I cóż więcej możesz powiedzieć.... Albo albo 1994 nr 1/2 s. 124  szczegóły 
  Koni al- Ibrahim
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
345.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Magia Tuaregów (W twórczości Ibrahima al-Koniego). Albo albo 1997 nr [3/4] s. 83-89 (z not. o Ibrahimie al-Koni...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
346.artykuł: Fijałkowski Paweł: Rzymscy miłośnicy "greckich obyczajów", czyli o homoseksualizmie w starożytnym Rzymie. Albo albo 2003 nr 1 s. 88-100 (w świetle utworów literackich epoki m.in. autorów: Cyceron, Katullus, ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Hasła osobowe (łacińska średniowieczna)
  Dawid z Dinant *
347.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kolarzowski Jerzy J.: Taniec świadomości (Refleksje na kanwie wizji Dawida z Dinant). Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 77-86  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Auslaender Rose
    wiersze (alfabet tytułów)
348.wiersz: Auslaender Rose: Drzewa. Albo albo 1995 nr 1/4 s. 131  szczegóły 
349.wiersz: Auslaender Rose: Nie rezygnuję. Albo albo 1995 nr 1/4 s. 131  szczegóły 
  Bienek Horst
    wiersze (alfabet tytułów)
350.wiersz: Bienek Horst: Kto odpowiada komu. Albo albo 1998 nr 1 s. 111 (mylnie podano nazwisko autora: Bjenek...) szczegóły 
  Bobrowski Johannes
    wiersze (alfabet tytułów)
351.wiersz: Bobrowski Johannes: Alma Johanna Koenig (Dla Oskara Jana Tauschinskiego). Albo albo 1995 nr 1/4 s. 132  szczegóły 
352.wiersz: Bobrowski Johannes: Wciąż nazywać. Albo albo 1995 nr 1/4 s. 133  szczegóły 
  Bonhoeffer Dietrich
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
353.artykuł: Iwański Mikołaj: Koniec religijnego chrześcijaństwa według Dietricha Bonhoeffera. Albo albo 2003 nr 3 s. 175-180  szczegóły 
  Ende Michael
354.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mączka Jacek: W poszukiwaniu wewnętrznego uzdrowiciela. Albo albo 1997 nr [3/4] s. 25-38  szczegóły 
  Grimm Jacob Ludwik Karl, Grimm Wilhelm *
355.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wais Jadwiga: Doświadczenie bezpośrednie i strach - "Bajka o jednym takim". Albo albo 2002 nr 2 s. 87-96  szczegóły 
356.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wais Jadwiga: Śmierć, płeć i ciało - terapeutyczne odsłony baśni. Albo albo 2003 nr 4 s. 47-64 (z tekstem baśni "Śmiertelna koszulka", s. 46...) szczegóły 
357.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wais Jadwiga: Leniwe dziecko i trzy Mojry (Baśniowy teatr nieświadomości). Albo albo 2001 nr 1 s. 71-78  szczegóły 
  Hesse Hermann
358.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dudek Zenon Waldemar: Wilk stepowy - człowiek cienia. Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 69-88  szczegóły 
  Kleist Heinrich von
359.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dudek Zenon Waldemar: Pentesilea. Kompleks Amazonki. Albo albo 1995 nr 1/4 s. 69-82  szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
360.artykuł: Piróg Mirosław: Ciało i jaźń - przypadek Nietzschego. Albo albo 2000 nr 2 s. 9-18 (wpływ dzieł F. Nietzschego na Carla Gustava Junga...) szczegóły 
361.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tabero Arkadiusz: Śmierć i nieodrodzenie. Nietzschego próba "Samo"-inicjacji. Albo albo 2003 nr 3 s. 93-103  szczegóły 
artykuł: Tabero Arkadiusz: Zaratustra-Nietzsche - droga dla wszystkich i dla nikogo. Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 21-32  szczegóły 
  Novalis *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
362.artykuł: Jastrzębski Bartosz: Noc jako czas oczekiwania prawdy u Novalisa (Apologia mroku i umierania). Albo albo 2001 nr 1 s. 118-122  szczegóły 
Literatury obce / Literatura palestyńsko-arabska / Hasła szczegółowe (palestyńsko-arabska) / Hasła osobowe (palestyńsko-arabska)
  Dżajjussi al- Salma Chadra
    wiersze (alfabet tytułów)
363.wiersz: Dżajjussi al- Salma Chadra: Kwietniowa kobieta (Mojemu Synowi). Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 111-112  szczegóły 
  Kanafani Ghassan
    proza (alfabet tytułów)
364.proza: Kanafani Ghassan: Śmierć łóżka nr 12. Albo albo 2002 nr 4 (2001) s. 119-128  szczegóły 
Literatury obce / Literatura perska / Historia literatury (perska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
365.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Sufi - doskonały człowiek islamu (Mistycyzm muzułmański). Albo albo 2001 nr 2 s. 95-104  szczegóły 
Literatury obce / Literatura perska / Hasła szczegółowe (perska) / Utwory anonimowe (perska)
    proza (alfabet tytułów)
366.proza: Gderliwa Fatima. Albo albo 1993 nr 1 s. 133-134 (ze wstępem tłumaczki: Bajki perskie, s. 131...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Gurdzhiev Georgijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
367.artykuł: Kuźmicki Andrzej: Grotowski i Gurdżijew - dwie drogi samorozwoju. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 21-31  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rumuńska / Hasła szczegółowe (rumuńska) / Hasła osobowe (rumuńska)
  Eliade Mircea
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
368.artykuł: Michałowski Damian: Koncepcja mitu w fenomenologii religii Mircei Eliadego. Albo albo 2003 nr 3 s. 71-85  szczegóły 
Literatury obce / Literatura syryjsko-arabska / Hasła szczegółowe (syryjsko-arabska) / Hasła osobowe (syryjsko-arabska)
  Kass Georges
    proza (alfabet tytułów)
369.proza: Kass Georges: Gość. Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 93 (ze wstępem tł.: Bajki arabskie, s. 92...) szczegóły 
370.proza: Kass Georges: Kogut. Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 94 (ze wstępem tłumaczki: Bajki arabskie, s. 92...) szczegóły 
371.proza: Kass Georges: Żółty kolor. Albo albo 1993 nr 3 (1992) s. 92 (ze wstępem tł.: Bajki arabskie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Jung Carl Gustav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
372.artykuł: Dudek Zenon Waldemar: Jungowska psychologia serca. Albo albo 2002 nr 1 s. 19-38  szczegóły 
373.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Jungowska struktura duszy w metaforze. Albo albo 2002 nr 3 (2001) s. 35-37  szczegóły 
374.artykuł: Nosal Czesław S.: Jung jako prekursor gorącego i zimnego przetwarzania informacji. Albo albo 2002 nr 1 s. 9-18  szczegóły 
375.artykuł: Pajor Kazimierz: "Numinosum" jako uczucie archetypowe. Albo albo 2002 nr 1 s. 69-84 (analiza poglądów C.G. Junga na temat specyficznego elementu tego, co j...) szczegóły 
376.artykuł: Prokopiuk Jerzy: Freud a Jung. Pogadanka subiektywna. Albo albo 2001 nr 1 s. 9-13  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
377.wywiad: Freeman John: Face to Face (Wywiad BBC z Karolem Gustawem Jungiem). Albo albo 1997 nr 1/2 s. 9-17 (wg Psychological Perspectives 1976 t. 7 nr 2, s. 155-166; z fot...) szczegóły 
378.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Błocian Ilona: Merkuriusz - chtoniczny duch nieświadomości. Albo albo 2002 nr 2 s. 13-30  szczegóły 
artykuł: Błocian Ilona: Skrytość Merkuriusza. Albo albo 2002 nr 1 s. 143-158 (m.in. dot. nieświadomych treści życia człowieka...) szczegóły 
  Walser Robert
    proza (alfabet tytułów)
379.proza: Walser Robert: Bajka. Albo albo 1995 nr 1/4 s. 136  szczegóły 
380.proza: Walser Robert: Herkules. Albo albo 1995 nr 1/4 s. 135  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Lindgren Astrid
381.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Błażejewski Michał: Rytuał umierania. O literackiej tanatologii dziecięcej. Albo albo 2000 nr 3 s. 123-132  szczegóły 
Literatury obce / Literatura turecka / Historia literatury (turecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
382.artykuł: Łabęcka-Koecherowa Małgorzata: Dzieci drzewa. Albo albo 1993 nr 1 s. 123-129 (m.in. symbol drzewa w folklorze i podaniach turkojęzycznych mieszkańcó...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura turecka / Hasła szczegółowe (turecka) / Hasła osobowe (turecka)
  Hikmet Nazim
    wiersze (alfabet tytułów)
383.wiersz: Hikmet Nazim Ran: Drzewo orzechowe. Albo albo 1993 nr 1 s. 122  szczegóły 
Literatury obce / Literatura wietnamska / Część ogólna (wietnamska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
384.artykuł: Jóźwiak Ryszard: Filozofia Viet Vo Dao. Albo albo 1998 nr 3 s. 94-96 (nt. filozofii sztuki walki - Vovinam Viet Vo Dao stworzonej przez Wiel...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Bonawentura z Bagnoregio święty *
385.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Branicki Wacław: Problematyka cierpienia według św. Bonawentury. Albo albo 2003 nr 3 s. 104-110  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Historia literatury (Afryki Subsaharyjskiej)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
386.artykuł: Siwierska Ewa: Afrykański kult przodków. Albo albo 2002 nr 1 s. 121-131 (m.in. o wyobrażeniach świata pozagrobowego w plemionach Ewe, Dogonów,...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Zagadnienia specjalne (Afryki Subsaharyjskiej) / Tematy, motywy (Afryki Subsaharyjskiej)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
387.artykuł: Cywińska-Dziekońska Marta: Czarna Kobieta Afryki Minionej.... Albo albo 2002 nr 2 s. 115-118 (postać kobiety afrykańskiej m.in. w twórczości Leopolda Sedara Senghor...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Hasła szczegółowe (Afryki Subsaharyjskiej) / Utwory anonimowe (Afryki Subsaharyjskiej)
    proza (alfabet tytułów)
388.proza: Nic nie uchowa się przed ludzkimi językami. Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 145-147  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Hasła szczegółowe (Afryki Subsaharyjskiej) / Hasła osobowe (Afryki Subsaharyjskiej)
  Brew Kwesi
    wiersze (alfabet tytułów)
389.wiersz: Brew Kwesi: Prośba o litość. Albo albo 2001 nr 2 s. 117  szczegóły 
  Graft Joe de
    wiersze (alfabet tytułów)
390.wiersz: Graft Joe de: Długie oczekiwanie. Albo albo 2001 nr 2 s. 119  szczegóły 
391.wiersz: Graft Joe de: Klatka. Albo albo 2001 nr 2 s. 120  szczegóły 
  Head Bessie
    proza (alfabet tytułów)
392.proza: Head Bessie: Oczekiwanie na Boga Deszczu (Opowiadanie). Albo albo 2002 nr 2 s. 119-121  szczegóły 
  Imam Abubakar
    proza (alfabet tytułów)
393.proza: Imam Abubakar: O prorolu Sulaimanie. Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 143-144  szczegóły 
  Kunene Mazisi
    wiersze (alfabet tytułów)
394.wiersz: Kunene Mazisi: Pierwszy dzień po wojnie. Albo albo 2001 nr 2 s. 118  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Historia literatury (Indii)
395.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wrona Barbara: Albo albo 1995 nr 1/4 s. 105 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Zagadnienia specjalne (Indii) / Tematy, motywy (Indii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
396.artykuł: Żak-Bucholc Joanna: Tytuały ofiarnicze i wybrane obrzędy indyjskie. Albo albo 2002 nr 4 (2001) s. 101-112 (w świetle mitologii i "Pieśni Rygwedy"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Hasła osobowe (Indii)
  Krishnamurti Jiddu
    wiersze (alfabet tytułów)
397.wiersz: Krishnamurti Jiddu: I jako w zimie.... Albo albo 1992 nr 1 s. 112  szczegóły 
398.wiersz: Krishnamurti Jiddu: Opadł ze mnie.... Albo albo 1992 nr 1 s. 112  szczegóły 
  Tagore Rabindranath
    proza (alfabet tytułów)
399.proza: Tagore Rabindranath: Myśli o brzasku. [Aforyzmy]. Albo albo 1991 nr [0] s. 69-71  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Mezopotamii / Hasła szczegółowe (Mezopotamii) / Utwory anonimowe (Mezopotamii)
400.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wais Jadwiga: Gwiazda Gilgamesza. Albo albo 1998 nr 1 s. 46-52  szczegóły 
artykuł: Wyrzykowski Tomasz: Enkidu - mezopotamski nauczyciel i terapeuta. Albo albo 2003 nr 4 s. 75-87  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Grotowski Jerzy*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
401.artykuł: Grotowski Jerzy: Jerzy Grotowski o teatrze. Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 113  szczegóły 
402.artykuł: Kuźmicki Andrzej: Grotowski i Gurdżijew - dwie drogi samorozwoju. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 21-31  szczegóły 
  Holland Agnieszka*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
403.artykuł: Grodzki Bogusław: W kleszczach Europy. Albo albo 1992 nr 2 s. 154-156 (rec. filmu "Europa, Europa"...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Sztuka aktorska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
404.artykuł: Kuźmicki Andrzej: Rezonans ciała i umysłu w metodzie Jerzego Grotowskiego. Albo albo 2000 nr 3 s. 9-19  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Antropologia teatru
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
405.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Teatr sztuką nadziei (W zaklętym kręgu Pana i Błazna). Albo albo 1997 nr 1/2 s. 101-109 (nt. teatru arabskiego, wykorzystującego formy archetypowe w tworzeniu ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (Teatr obcy historia) / Indie (Teatr obcy historia)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
406.artykuł: Łopatowska Anna: Tradycyjny teatr indyjski. Albo albo 1994 nr 2 (1993) s. 117-141 (o tradycji teatru kudijattam...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Irak (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
407.artykuł: Machut-Mendecka Ewa: Lament w cieniu Karbali (Tazijja - rytuał przekraczania śmierci). Albo albo 1992 nr 2 s. 77-83 (nt. dorocznego misterium tazijja w Karbali (Irak); z fragmentem opisu ...) szczegóły