PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Kultura i Społeczeństwo
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 4 s. 212-213 (nota...) szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1994 nr 1 s. 223  szczegóły 
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1989 nr 1 s. 276-277  szczegóły 
recenzja: Ossowski Jerzy S.: Człowiek - maszyna tekstotwórcza. Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 4 s. 155-161  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Żyłko Bogusław: Dwadzieścia pięć lat semiotycznej serii Uniwersytetu Tartuskiego. Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 4 s. 137-149 (omów. 23 tomów serii....) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1989 nr 1 s. 277-278  szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2001 nr 2 s. 227  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Buczyńska-Garewicz Hanna: Semiotyka a tendencje postmodernistyczne. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 2 s. 29-47  szczegóły 
8.artykuł: Gołębiewska Maria: Konstytucja my w fenomenologii i poststrukturalizmie. Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 3 s. 43-58 (m.in. dot. założeń Edmunda Husserla, Alfreda Schuetza, Maurice'a Merle...) szczegóły 
9.artykuł: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2001 nr 1 s. 213-218 (recenzja książki: Noel Carroll: A Philosophy of Mass Art, Oxford 1998...) szczegóły 
10.artykuł: Graff Agnieszka: Pytanie o czas - pytanie o tekst: kwestia czasu jako problem teoretycznoliteracki. Kultura i Społeczeństwo 1996 nr 4 s. 55-67  szczegóły 
11.artykuł: Kloc-Konkołowicz Jakub: Czy potrzebny nam postmodernizm?. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 3 s. 41-50  szczegóły 
12.artykuł: Lubaś Marcin: Struktura, transformacje i bricolage. O antropologii mitu Claude'a Levi-Straussa. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 1 s. 119-132  szczegóły 
13.artykuł: Marciniak Mieczysław: Pasja i folklor pamięci. Kultura i Społeczeństwo 2001 nr 3/4 s. 181-195 (na podstawie zbioru esejów z książki: Jan Strzelecki, Ślady tożsamości...) szczegóły 
14.artykuł: Tarkowska Elżbieta: Czas w kulturze współczesnej. Kultura i Społeczeństwo 1996 nr 4 s. 131-134 ([rec. ks.:] Helga Novotny: Time. The modern and postmodern experience....) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Lepenies Wolf: Walka nauki z literaturą. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 1 s. 27-36 (nt. sporu toczonego od XIX w. o przywilej wytyczania kierunku współcze...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Rewers Ewa: Teorie dyskursu i ich znaczenie dla badań nad literaturą. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 1 s. 37-49  szczegóły 
17.artykuł: [Zirk-Sadowski ] Marek: Pojęcie dyskursu. Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 2 s. 61-74  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 1 s. 211 (nota...) szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2001 nr 2 s. 227  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Piotrowski Andrzej: Zakorzenienie w historii (teorii) - zakorzenienie w milieu. Analiza dwu odmian narracji. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 4 s. 127-143 (autobiograficzna narracja jako proces interpretacyjny...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Młodkowska Marta: Pisanie jako forma istnienia - na podstawie dokumentów z getta warszawskiego. Kultura i Społeczeństwo 1999 nr 1 s. 55-75  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 3 s. 185-186  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Giza-Poleszczuk Anna: Autobiografia: między symbolem a rzeczywistością. Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 1 s. 95-109 (autobiografia jako źródło wiedzy o społeczeństwie...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dziennik
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 2 s. 200-201  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Karłowski Marcin: Epizody i tożsamość. Kultura i Społeczeństwo 1996 nr 4 s. 69-90 (nt. tożsamości jako narracji oraz klisz stosowanych w dziennikach...) szczegóły 
26.artykuł: Olcoń Marta: Blog jako dokument osobisty - specyfika dziennika prowadzonego w Internecie. Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 2 s. 123-143  szczegóły 
27.artykuł: Rodak Paweł: Problem tożsamości w dziennikach na przykładzie dzienników okupacyjnych. Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 3 s. 79-90 (na przykładzie dzienników aut.: Victor Klemperer, Zofia Nałkowska, Ann...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Opowiadanie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Kaźmierska Kaja: Dramatyzacja obrazu doświadczeń czasu wojny w opowiadaniu biograficznym. Analiza przypadku. Kultura i Społeczeństwo 1999 nr 1 s. 101-118  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pamiętnik
29.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 3 s. 185-186  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
30.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Potkański Jan: Przeszłość ożywiona. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 2 s. 136-138  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Wieczorkiewicz Anna: Pogoń - ucieczka - poszukiwanie. O wędrówce w powieści pikarejskiej. Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 2 s. 67-88  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 4 s. 177-178  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Sławek Tadeusz: Mnemozyne. O pamięci i zapomnieniu. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 1 s. 75-92 (rozważania nt.: pamięć jako siła tworząca system czy jako działanie an...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 1 s. 211 (nota...) szczegóły 
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 3 s. 191-192 (nota...) szczegóły 
36.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Lektury Polaków. Kultura i Społeczeństwo 2000 nr 4 s. 243-245  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Społeczność pisząca. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 4 s. 176-178  szczegóły 
38.artykuł: Stokłosa Bożenna: Harlequin. Komentarz do wyników badań socjologicznych i wybranych wypowiedzi prasowych po roku obecności w Polsce. Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 3 s. 219-227  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
39.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wieczorkiewicz Anna: Umberto Eco - dwie opowieści o średniowieczu. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 3 s. 198-201 (także o powieści Umberta Eco "Imię róży"....) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 1 s. 209 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Pelc Jerzy: Dyscypliny humanistyczne a humanistyka literacka. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 2 s. 21-28  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Olcoń Marta: Blog jako dokument osobisty - specyfika dziennika prowadzonego w Internecie. Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 2 s. 123-143  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Bardach Juliusz: Polska a Rosja - spojrzenie wstecz a współczesność. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 1 s. 93-103 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
44.artykuł: Holzer Jerzy: Polska i Niemcy - wzajemne postrzeganie. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 1 s. 129-133 (dot. także literatury...) szczegóły 
45.artykuł: Prokop-Janiec Eugenia: Żydowscy twórcy w literaturze polskiej. Kultura i Społeczeństwo 1999 nr 1 s. 19-41 (na przestrzeni epok...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
46.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 1 s. 195  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Szczucki Lech: Amerykańskie wydanie historii polskiej reformacji. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 2 s. 133-135 (rec. ks.: Stanisław Lubieniecki: History of the Polish reformation and...) szczegóły 
48.artykuł: Szczucki Lech: Humanizm włoski i kultura polska. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 1 s. 37-47 (nt. powiązań humanizmu włoskiego i kultury polskiej w okresie od połow...) szczegóły 
49.artykuł: Tazbir Janusz: Sarmaci i alkohol. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 1 s. 93-104 (także w literaturze, m.in. w utworach Jana Kochanowskiego, Ignacego Kr...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Sosnowska Danuta: Zamknięte sąsiedztwa. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 1 s. 85-92 (nt. fascynacji Ukrainą twórców doby romantyzmu i pozytywizmu, m.in. Fr...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Sosnowska Danuta: Zamknięte sąsiedztwa. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 1 s. 85-92 (nt. fascynacji Ukrainą twórców doby romantyzmu i pozytywizmu, m.in. Fr...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Czerwiński Marcin: Okupacyjna konspiracja kulturalna. Kultura i Społeczeństwo 1989 nr 2 s. 195-201 (m.in. dotyczy życia literackiego...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
53.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2001 nr 1 220-221  szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Panasiuk Ryszard: Intelektualiści i komunizm. Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 2 s. 214-220  szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 4 s. 212-213 (nota...) szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 3 s. 192 (nota...) szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 3 s. 192 (nota...) szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 3 s. 192 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Tulli Renata: Przesłanki adaptacji intelektualisty partyjnego do stalinizmu. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 2 s. 81-93 (m.in. nt. postawy Tadeusza Borowskiego...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
60.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2001 nr 2 s. 226-227  szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 2 s. 200-201  szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 2 s. 200-201 (not....) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
63.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2001 nr 1 s. 223-224  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
64.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1998 nr 2 s. 225-226  szczegóły 
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1989 nr 1 s. 273-275  szczegóły 
66.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 3 s. 210-211  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
67.artykuł: Kłoskowska Antonina: Socjalistyczna polityka kulturalna a rozwój kultury. Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 3 s. 47-65  szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojciechowski Jan Stanisław: Kongres Kultury Polskiej 2000. Kultura i Społeczeństwo 2001 nr 3/4 s. 257-260 (sprawozdanie...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Poznań (życie literackie)
69.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 4 s. 181-182  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tymoczko-Tichoniuk Elżbieta: Rzeczywistość żydowska na łamach "Krytyki" w latach 1900-1914. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 3 s. 121-131  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma w l. 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
71.artykuł: Michałowska Agnieszka: Postawy wobec holocaustu Żydów w polskiej prasie konspiracyjnej. Analiza wybranych czasopism. Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 2 s. 53-64  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
72.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żyliński Leszek: Wokół pamięci. O nowych zeszytach "Borussi". Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 3 s. 171-172 (omówienie numerów z IX 2003 roku...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
73.artykuł: Gołębiowski Bronisław: Stare i nowe naukowe periodyki regionalne. Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 4 s. 181-182  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Szpociński Andrzej: Formy prezentacji kultury ukraińskiej i polsko-ukraińskich związków kulturalnych w podręcznikach do języka polskiego. Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 3 s. 72-76  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
75.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 2 s. 161-162  szczegóły 
76.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 4 s. 204-205  szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 4 s. 177-178  szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 1 s. 265  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
79.artykuł: Bukraba Izabella: Badania nad twórcami ludowymi. Osobisty wymiar relacji socjolog - respondent. Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 3 s. 101-114  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Folkloryści (literatura ludowa)
80.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1996 nr 4 s. 156  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
81.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 1 s. 194-195  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
82.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1998 nr 4 s. 152-155  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna
83.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 2 s. 161-162  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
84.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 2 s. 167-168  szczegóły 
85.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1998 nr 3 s. 178-179  szczegóły 
recenzja: Grudzińska Agnieszka: Nie ostał się po nich nawet Kadisz. Kultura i Społeczeństwo 1999 nr 1 s. 201-202  szczegóły 
86.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 2 s. 187-189  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
87.artykuł: Kaźmierska Kaja: Konstruowanie narracji o doświadczeniu wojennej biografii. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 4 s. 43-60  szczegóły 
88.artykuł: Kowalewicz Kazimierz: Narracje autobiograficzne - zagrożenie - zaradność. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 4 s. 61-77  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Alkohol, tytoń, inne używki (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
89.artykuł: Tazbir Janusz: Sarmaci i alkohol. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 1 s. 93-104 (także w literaturze, m.in. w utworach Jana Kochanowskiego, Ignacego Kr...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
90.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1994 nr 1 s. 227  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zdrada (tematy, motywy)
91.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2001 nr 1 s. 225  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
92.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Żydzi: wizerunek w polskiej kulturze ludowej. Kultura i Społeczeństwo 1994 nr 2 s. 180-182  szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1998 nr 3 s. 178-179  szczegóły 
recenzja: Grudzińska Agnieszka: Nie ostał się po nich nawet Kadisz. Kultura i Społeczeństwo 1999 nr 1 s. 201-202  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
94.artykuł: Markiewicz Henryk: Asymilacja Żydów jako temat literatury polskiej. Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 4 s. 3-16  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Niezależny ruch wydawniczy
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
95.artykuł: Sztąberek Paweł: Życie codzienne podziemnego wydawnictwa - organizacja i sposób funkcjonowania wydawnictwa w warunkach nielegalności i konspiracji. Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 2 s. 131-141  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Konkursy (organizacja nauki o literaturze)
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura i Społeczeństwo 1996 nr 2 okł.  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
97.artykuł: Szpociński Andrzej: Obraz kultury rosyjskiej w podręcznikach szkolnych. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 1 s. 119-127 (w podręcznikach literatury polskiej z lat 1925-1993...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
98.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 4 s. 204-205  szczegóły 
recenzja: Rynio Alina: Pamiętniki młodych nauczycieli. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 1 s. 180-181  szczegóły 
99.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Pamiętniki niezwykłe. Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 2 s. 159-160  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Małopolska (literatura ludowa)
100.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 4 s. 204-205  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Babinicz Waldemar
101.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 2 s. 163-164  szczegóły 
  Brach-Czaina Jolanta
102.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grochowski Grzegorz: Gramatyka ekstazy. Wokół poetyki "Szczelin istnienia" Jolanty Brach-Czainy. Kultura i Społeczeństwo 1996 nr 1 s. 181-193  szczegóły 
  Brueckner Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
103.artykuł: Tazbir Janusz: Aleksander Brueckner (1856-1939). Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 1 s. 119-130  szczegóły 
104.artykuł: Tazbir Janusz: Bruecknerowska synteza dziejów kultury po latach. Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 2 s. 3-17  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
105.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1996 nr 4 s. 156-157  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
106.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stetkiewicz Lucyna: Drzwi uchylone w gombrowiczologii. Kultura i Społeczeństwo 1998 nr 4 s. 161-165  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kamiński Aleksander (1903-1978)
    proza (alfabet tytułów)
107.proza: [Kamiński Aleksander] Bombaju: List - pamiętnik. Kultura i Społeczeństwo 1989 nr 3/4 s. 209-219 (z notą od red....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
108.artykuł: Tobera Janina: Profesor Aleksander Kamiński (W dwudziestą rocznicę śmierci). Kultura i Społeczeństwo 1998 nr 4 s. 127-136  szczegóły 
  Kapuściński Ryszard
109.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grochowski Grzegorz: W oczach Zachodu. Między mitem a faktem - "Imperium" Ryszarda Kapuścińskiemu. Kultura i Społeczeństwo 1994 nr 4 s. 105-115  szczegóły 
110.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2000 nr 1 s. 270-271 (nota...) szczegóły 
  Karpiński Jakub
    zgon (alfabet autorów)
111.zgon: Grabowska Mirosława: Jakub Karpiński (1940-2003) - wspomnienie. Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 2 s. 179-183 (zmarł: 22 III 2003...) szczegóły 
  Krall Hanna
112.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marciniak Mieczysław: Opowieści niemożliwe. Kultura i Społeczeństwo 1999 nr 1 s. 77-88 (nt. narracji autobiograficznej...) szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
113.artykuł: Ustrzycki Mirosław: Bałaguli i pamięć o nich na Kresach. Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 4 s. 179-189 (m.in. nt. obrazu Bałaguli w twórczości pisarza...) szczegóły 
  Kuroń Jacek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
114.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: "Historie życia" Jacka Kuronia. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 2 s. 107-119 (nt. tekstów autobiograficznych Jacka Kuronia...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lipski Jan Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
115.artykuł: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 3 s. 210-211 (rec. ks....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Malinowski Bronisław
116.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kempny Marian: Bronisława Malinowskiego "Dziennika w ścisłym znaczeniu tego wyrazu" vita nouva?. Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 2 s. 195-209  szczegóły 
recenzja: Pietrowicz Krzysztof: "Już wkrótce wezmę się za siebie...". Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 2 s. 211-214  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
117.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kloc-Konkołowicz Jakub: Krucjata Adama Mickiewicza. Kultura i Społeczeństwo 1998 nr 4 s. 156-161  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
118.artykuł: Mitosek Zofia: Mickiewiczowska Europa. Kultura i Społeczeństwo 2000 nr 4 s. 23-40 (nt. socjologicznej wyobraźni Mickiewicza i jej historycznych determina...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
119.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiewska Maria: Zdekonstruować mit Norwida. Kultura i Społeczeństwo 1996 nr 4 s. 144-147  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Prus Bolesław
120.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2001 nr 1 s. 223  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rudzińska Anna
121.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tarkowska Elżbieta: Hania Rudzińska i środowisko socjologiczne. Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 2 s. 220-223  szczegóły 
  Rzewuski Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
122.artykuł: Ustrzycki Mirosław: Bałaguli i pamięć o nich na Kresach. Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 4 s. 179-189 (m.in. nt. obrazu Bałaguli w twórczości pisarza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gałuszka Mieczysław: Serial telewizyjny i powieść w potocznym odbiorze (Na przykładzie "Quo vadis"). Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 1 s. 73-82  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Trzebiński Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
124.artykuł: Janicka Elżbieta: Między sztuką a narodem. Andrzej Trzebiński wobec narodowo-radykalnej koncepcji kultury. Kultura i Społeczeństwo 2000 nr 4 s. 41-60  szczegóły 
  Tuwim Julian
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tobera Janina: Rodzina w polskich doświadczeniach wojennych. Sytuacje elementarne. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 4 s. 79-90 (m.in. nt. autobiograficznego doświadczenia w wierszu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
126.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 4 s. 215 (nota...) szczegóły 
127.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1989 nr 1 s. 277-278  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
128.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Panasiuk Ryszard: Intelektualiści i komunizm. Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 2 s. 214-220  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
129.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1989 nr 1 s. 278  szczegóły 
130.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Potkański Jan: Gabinet osobliwości. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 2 s. 135-136  szczegóły 
131.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2001 nr 1 s. 225  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
132.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kultura i Społeczeństwo 1999 nr 2 s. 222 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Arendt Hannah
133.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morawski Stefan: Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 1 s. 117-121  szczegóły 
Literatury obce / Literatura Bośni i Hercegowiny / Literatura współczesna (literatury Bośni i Hercegowiny)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
134.artykuł: Lewandowski Edmund: Literacka prawda o Bośni. Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 4 s. 127-143 (socjoliteracka interpretacja wojny w Bośni i Hercegowinie na przykładz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Woolf Virginia
135.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Budrowska Bogusława: Ukryte obszary kobiecej kreatywności. Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 4 s. 63-89 (m.in. na podstawie eseju...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura egipsko-arabska / Hasła szczegółowe (egipsko-arabska) / Antologie i zbiory (egipsko-arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
136.artykuł: Pfabe-Kamal Teresa: Nowoczesne szeherezady i egipskie opowiadania. Kultura i Społeczeństwo 2001 nr 2 s. 215-216 (recenzja książki: Qalat al-rawija, oprac. Hala Kamal, Kair 1999...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Derrida Jacques
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
137.artykuł: Gołębiewska Maria: Derridy zmagania z nowożytnością. Kultura i Społeczeństwo 2000 nr 4 s. 87-108  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Historia literatury (łużycka)
138.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 1 s. 200  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
139.artykuł: Kożuchowski Adam: Narodziny burżuazji i zmierzch patrycjatu w niemieckiej literaturze epoki wilhelmińskiej. Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 4 s. 159-177 (m.in. dot. twórczości Henryka Manna...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Benjamin Walter
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
140.artykuł: Leder Andrzej: Przemoc, krzywda i racjonalność w horyzoncie myśli Waltera Benjamina. Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 3 s. 25-41  szczegóły 
  Luther Martin
141.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Falińska Maria: Nowy wizerunek Marcina Lutra. Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 3 s. 157-158  szczegóły 
  Thorwald Juergen
142.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1996 nr 4 s. 150  szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Historia literatury (nowohebrajska)
143.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kultura i Społeczeństwo 1999 nr 1 s. 211  szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Literatura współczesna (radziecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
144.artykuł: Paradowski Michał: Gumilov, Szafarewicz, Sołżenicyn. Trzy warianty ksenofobii. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 3 s. 35-48  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Antologie i zbiory (rosyjska)
145.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głuszkowski Michał: "Rozumem Rosji nie obejmiesz...". Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 1 s. 195-197  szczegóły 
146.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głuszkowski Michał: "Rozumem Rosji nie obejmiesz...". Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 1 s. 195-197  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Lotman Jurijj
147.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bukraba-Rylska Izabella: Kultura. Między fizjologią a filozofią. Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 1 s. 196-199  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Eco Umberto
148.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Potkański Jan: Postmodernizm zdemaskowany. Kultura i Społeczeństwo 1996 nr 4 s. 139-141  szczegóły 
149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczucki Lech: Kultura i Społeczeństwo 1989 nr 3/4 s. 240-242 (rec. oryg. wyd. Milano 1988...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
150.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kultura i Społeczeństwo 1999 nr 1 s. 211  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
151.artykuł: Prokop-Janiec Eugenia: Żydowscy twórcy w literaturze polskiej. Kultura i Społeczeństwo 1999 nr 1 s. 19-41 (na przestrzeni epok...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne)
152.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 3 s. 192 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
153.artykuł: Kowalewicz Kazimierz: Przedstawienie - komunikowanie - tekst przedstawienia. Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 2 s. 51-66  szczegóły 
154.artykuł: Kowalewicz Kazimierz: Przedstawienie - recepcja - margines. Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 4 s. 177-132 (poglądy teoretyków teatru...) szczegóły 
155.artykuł: Kowalewicz Kazimierz: Teatr i socjosemiotyka. Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 4 s. 183-186 ([rec. ks.:] Jean Alter: A socio-semiotic theory of theatre. Philadelph...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Antropologia teatru
156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Steiner Marta: Uwagi na marginesie książki Izabelli Łabędzkiej "Obrzędowy teatr Dalekiego Wschodu". Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 1 s. 157-179  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
157.artykuł: Kowalewicz Kazimierz: Teatr, socjologia, antropologia. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 3 s. 194-198 ([rec. ks.:] Ian Watson: Towards a third theatre. Eugenio Barba and Odi...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Socjologia teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
158.artykuł: Sułkowski Bogusław: Widz tragedii między metaforą i metonimią. Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 3 s. 17-30 (postawy odbiorców "Hamleta" Williama Szekspira ...) szczegóły 
159.artykuł: Zimnica-Kuzioła Emilia: Teatr jako odpowiedź na ludyczne, edukacyjne i estetyczne potrzeby odbiorców. Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 1 s. 143-155  szczegóły 
160.artykuł: Żuber Felicja: Kręgi publiczności teatralnej. Propozycja typologii. Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 2 s. 121-130  szczegóły 
161.artykuł: Żuber Felicja: Uczestnictwo w życiu teatralnym (Zmiany w latach 1972-1990). Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 2 s. 128-137  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
162.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1996 nr 2 s. 235  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia szczegółowe / Kabarety
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
163.artykuł: Bukowski Andrzej, Marmuszewski Stanisław, Niedźwiedzki Dariusz, Światłowski Jerzy: Dylematy błazeństwa. Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 4 s. 133-145 (nt. kabaretu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Dania (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
164.artykuł: Kowalewicz Kazimierz: Teatr, socjologia, antropologia. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 3 s. 194-198 ([rec. ks.:] Ian Watson: Towards a third theatre. Eugenio Barba and Odi...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
165.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1998 nr 3 s. 184-185  szczegóły 
166.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morawski Stefan: O kinie postmodernistycznym. Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 2 s. 149-152  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy telewizyjne
167.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bogunia-Borowska Małgorzata: Negocjacje kobiety i mężczyzny w kulturze konsumpcyjnej na przykładzie serialu "Kasia i Tomek". Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 4 s. 105-116  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Zagadnienia ogólne (TV) / Zagadnienia wstępne (TV)
168.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1989 nr 3/4 s. 254 (nota...) szczegóły