PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce]
Możesz zmienić zakres lat: do

Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o współpracy kulturalnej i naukowej podpisana w Pradze w dniu 16 września 1991 r.. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1993 [nr] 1 s. 113-121  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Słowacja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Andras Matej: Slovensko-pol'ska spolupraca v oblasti vymeny literarnych hodnot. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2011 [t.] 12 s. 27-29 (wywiad z dyrektorem słowackiej agencji literackiej LITA nt. współpracy...) szczegóły 
3.artykuł: Mazik Magdalena: Stosunki polsko-słowackie w latach 1993-1999. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2001 [t.] 8 s. 227-343 (m.in. nt. działalności Instytutu Polskiego w Bratysławie w zakresie po...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Kollarova Zuzana: Vzdelavanie v zalohovanych mestach a zasahy pol'skej spravy do ucebneho procesu. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2012 [t.] 13 s. 31-46  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tetmajer Kazimierz Przerwa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
5.artykuł: Andras Matej: Slovaci v Polsku. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2011 [t.] 12 s. 46-82 (m.in. nt. powstania i działaln. "Narodowego Komitetu Obrony Spisza, Or...) szczegóły 
6.artykuł: Andras Matej: Uverejnit' celu pravdu, alebo sa obesit'?. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2011 [t.] 12 s. 298-319 (m.in. nt. sporu o wykorzystanie postaci Janosika w twórczości Kazimier...) szczegóły 
7.artykuł: Majerikova Milica: Vojna o Spis (Spis v politike Pol'ska v medzivojnovom obdobi v kontexte cesko-slovensko-pol'skych vztahov). Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2007 [t.] 11 s. 5-144 (m.in. nt. powstania w 1919 roku "Narodowego Komitetu Obrony Spisza, Or...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
8.artykuł: Andras Matej: Uverejnit' celu pravdu, alebo sa obesit'?. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2011 [t.] 12 s. 298-319 (m.in. nt. domniemanej "madziaryzacji" w twórczości Stefana Żeromskiego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Historia literatury (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: 150. vyrocie załozenia Matice slovenskej. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2012 [t.] 13 s. 272 (nota...) szczegóły 
10.artykuł: Molitoris L'udomir: Slovaci v Polsku a ich kontinuita s narodnym kulturnym dedicstvom. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1993 [nr] 1 s. 17-23  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Literatura współczesna (słowacka) / Życie literackie (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Ciągwa Józef: Slovenska narodna mensina v Pol'sku (Dejiny a sucasnost'). Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1995 [nr] 3 s. 9-30 (m.in. nt. działalności Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Czechów i Sł...) szczegóły 
12.artykuł: Misinec Eugen: O aktualnych problemoch krajanskej organizacie. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1995 [nr] 3 s. 78-84 (nt. działalności Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Czechów i Słowaków...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Literatura współczesna (słowacka) / Życie literackie (słowacka) / Nagrody (słowacka)
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mazik Magdalena: Stosunki polsko-słowackie w latach 1993-1999. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2001 [t.] 8 s. 227-343 (m.in. laureat...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Zagadnienia specjalne (słowacka) / Czasopiśmiennictwo (słowacka)
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: 40 rokov "Zivota", pozdravy a blahozelania. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1999 [nr] 6 s. 137-146 (sprawozdanie z seminarium pt. "40 rokov casopisu " zorg. w Brat...) szczegóły 
artykuł: Andras Matej: Po stopach historie. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1999 [nr] 6 s. 25-28 (m.in. nt. działalności czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Jancarova Andrea: Ako chuti "Zivot". Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1999 [nr] 6 s. 29-35 (nt. publikowania tekstów literackich słowackich pisarzy na łamach czas...) szczegóły 
artykuł: Molitoris L'udomir: Sucasne vydavatel'ske problemy casopisu "Zivot", organu Spolku SLovakov v Pol'sku. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1999 [nr] 6 s. 13-23  szczegóły 
artykuł: Spernoga Jan: 40 rokov "Zivota". Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1999 [nr] 6 s. 5-11 (nt. profilu i działalności pisma...) szczegóły 
artykuł: Spernoga Jan: Vyznam krajanskej tlace v zivote slovenskej mensiny v Pol'sku. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1995 [nr] 3 s. 32-37 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Surma Dominik: "Zivot" - organ kulturnej spolocnosti Cechov a Slovakov v Pol'sku. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1999 [nr] 6 s. 37-85 (charakterystyka pisma...) szczegóły 
artykuł: "Zivot" - organ Towarzystwa Kulturalnego Czechów i Słowaków w Polsce, jako obraz życia tej mniejszości narodowej w Polsce Ludowej. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 1999 [nr] 6 s. 87-135 (m.in. nt. profilu i zawartości pisma...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Zagadnienia specjalne (słowacka) / Wydawnictwa (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: 20. vyrocie zalozenia krajanskej tlaciarne v Krakove. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2012 [t.] 13 s. 274 (nota z okazji jubileuszu założenia Wydawnictwa Towarzystwa Słowaków w ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Hasła szczegółowe (słowacka) / Hasła osobowe (słowacka)
  Bosak Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
16.artykuł: 300. vyrocie narodenia Stefana Bosaka (Petra Serafina Bossanyiho). Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2012 [t.] 13 s. 271 (nota biogr. i o twórczości...) szczegóły 
  Carnogursky Jakub
    proza (alfabet tytułów)
17.proza: Carnogursky Jakub: Mladost'. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2012 [t.] 13 s. 254-260 (z notą biogr....) szczegóły 
  Kovalcik Vlastimil
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Andras Matej: Pod erbom severu. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2011 [t.] 12 s. 160-161  szczegóły 
  Miskovic Alojz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
19.tekst paraliteracki: Miskovic Alojz: Severne hranice Slovenska [fragm.]. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2000 [nr] 7 s. 83-179 (z fot. s. 4...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
20.artykuł: Ciągwa Józef: Alojz Miskovic - obranca integrity Slovenska. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2000 [nr] 7 s. 31-62  szczegóły 
21.artykuł: Durica Jan: Pedagogicky profil prof. ThDr. Alojza Miskovica. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2000 [nr] 7 s. 17-29 (m.in. w zakresie kształcenia literackiego...) szczegóły 
22.artykuł: Griger Michal: Slovenske narodne obrodenie v literarnom diele Alojza Miskovica. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2000 [nr] 7 s. 63-69  szczegóły 
23.artykuł: Janek Jozef: Alojz Miskovic - stredoskolsky pedagog. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2000 [nr] 7 s. 11-16 (m.in. nt. kształcenia literackiego...) szczegóły 
24.artykuł: Jarab Jozef: Uvodom. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2000 [nr] 7 s. 6 (sylwetka...) szczegóły 
25.artykuł: Molitoris L'udomir: Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2000 [nr] 7 s. 3 (sylwetka...) szczegóły 
26.artykuł: Simoncic Jozef: Vel'komoravsky a cyrilometodsky okruh v literarnom diele Alojza Miskovica. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2000 [nr] 7 s. 71-76 (nt. zainteresowań naukowo-badawczych; Michal Griger: Supis prac Alojza...) szczegóły 
27.artykuł: Tondra Frantisek: Na cestu. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2000 [nr] 7 s. 5 (sylwetka...) szczegóły 
  Pletenik Jozef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Andras Matej: Ako to bolo pred 100 rokmi. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2011 [t.] 12 s. 162-164 (nt. wysadzenia przez Jozefa Pletenika pomnika cesarza Franciszka Józef...) szczegóły 
  Rajan Marian M.
    wiersze (alfabet tytułów)
29.wiersz: Rajan Marian M.: Prisaha rytierovi z Jurgova. Almanach [Slovaci v Pol'sku = Słowacy w Polsce] 2000 [nr] 7 s. 7 (w jęz. oryg....) szczegóły