PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Czapik Barbara: W kręgu problematyki "rozpadu mitu i języka". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 7-16  szczegóły 
2.artykuł: Dziemidok Bohdan: Czy możliwa i potrzebna jest filozoficzna teoria sztuki? Antyesencjalizm w amerykańskiej filozofii sztuki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1440 s. 192-210 (poglądy estetyków amerykańskich: Paul Ziff, Morris Weitz, William Kenn...) szczegóły 
3.artykuł: Kalaga Wojciech, Prower Emanuel: The reader as character. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1059 s. 31-39 (kategoria wirtualnego odbiorcy; ze streszcz. w jęz. polskim....) szczegóły 
4.artykuł: Kalaga Wojciech: The reader's throat: to cut or not to cut?. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1084 s. 118-127 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
5.artykuł: Łęcki Krzysztof: Instytucjonalizacja i uprawomocnienie w "komunikowaniu o literaturze". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1284 s. 60-76  szczegóły 
6.artykuł: Piskor Stanisław: Transformacja wartości peryferyjnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1012 s. 7-22 (na przykładzie twórczości m.in. Mirona Białoszewskiego i Ryszarda Schu...) szczegóły 
7.artykuł: Prower Emanuel: On sign, self and action in Peirce. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1084 s. 139-154 (prezentacja semiotycznych teorii amerykańskiego filozofa Charlesa Sand...) szczegóły 
8.artykuł: Sławek Tadeusz: The character as reader. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1059 s. 40-55 (postać literacka jako czytelnik innych tekstów literackich, na przykła...) szczegóły 
9.artykuł: Tokarz Bożena: Mit, tożsamość i kłopoty terminologiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 60-70  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Bańka Józef: Recentywizm i aporie dekonstrukcji sensu w filozofii Jacques'a Derridy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1707 s. 11-33  szczegóły 
11.artykuł: Bessiere Jean: Souverainete de la litterature et responsabilite de l'ecrivain. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1571 s. 11-25  szczegóły 
12.artykuł: Chudak Henryk: La responsabilite de la forme selon Roland Barthes. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1571 s. 40-46  szczegóły 
13.artykuł: Hochel Brano: Udery do stability: postmoderna a kulturny diset. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 41-45  szczegóły 
14.artykuł: Rachwał Tadeusz: History, forgetfulness and the ilusion of the end. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1999 nr 1777 s. 24-33  szczegóły 
15.artykuł: Siemion Piotr: Setting Golems in motion: postmodern inter/textual figures (John Gardner, Joseph Heller, Robert Nye). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1084 s. 30-42 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
16.artykuł: Wayne Don E.: Nowy historyzm. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1239 s. 7-22 (nt. kierunku w krytyce literackiej zwanego nowym historyzmem...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Rożek Lucyna: Struktura ejjdeticheskogo opisanija v russkom sociogenetizme i fenomenologija. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 143-156 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Różnorodność w poetyce a poetyka różnorodności. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 23-40  szczegóły 
19.artykuł: Dziadek Adam: Interpretant - zarys zagadnienia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 215-220 (na przykładzie wiersza Czesława Miłosza: L'Acceleration de l'histoire;...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Jelinek Milan: Concezioni dello stile degli strutturalisti praghesi. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 41-49  szczegóły 
21.artykuł: Libura Agnieszka: Ograniczenia w zastosowaniu kognitywnej teorii metafory do analizy metafor poetyckich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1720 s. 219-229  szczegóły 
22.artykuł: Piechota Marek: Motto w dziele literackim. Rekonesans. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1229 s. 104-121  szczegóły 
23.artykuł: Skubalanka Teresa: Structure du lexique poetique. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 50-55  szczegóły 
24.artykuł: Sławkowa Ewa: Stylistyka feministyczna: zarys problematyki badawczej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1720 s. 210-217  szczegóły 
25.artykuł: Tokarz Bożena: Kilka uwag o redukcji metafory. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1301 s. 51-58  szczegóły 
26.artykuł: Witosz Bożena: Ewolucja kategorii podmiotu w badaniach stylistycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1720 s. 197-208  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Antyutopia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Małczak Leszek: Miejsce groteski w wizji antyutopijnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1607 s. 83-91 (na przykładzie "Przedstawienia 'Hamleta' we wsi Głucha Dolna" Ivo Bres...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Rachwał Tadeusz: The genre of autobiography. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1084 s. 109-117 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Ballada
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Wężowicz-Ziółkowska Dobrosława: Ballada uliczna wobec tradycji ballady ludowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1237 s. 63-83  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Baśń
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Wicher Andrzej: The fairy tale hero and Martin Heidegger's ideal of man: an interpretation of M. Luethi's "Das europaeische Volksmaerchen". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1059 s. 9-30 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
31.artykuł: Wicher Andrzej: The tale of magic as a model of the poetic discourse (A methodological proposition). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1084 s. 155-168 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dedykacja
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Mazurek Bożena: Twórcy oświeceniowych dedykacji wobec problemu panegiryzmu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1989 nr 957 s. 72-100  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Tukaj Mariusz: Dramat popularny?. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1012 s. 23-29 (rys historyczny i charakterystyka gatunku...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epos
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Piechota Marek: "Sławić cnotę i wskrzeszać dzielnych mężów boje" (W kręgu marzenia o eposie twórców staropolskich). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1989 nr 957 s. 44-71 ( w XVI i XVII w....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Melodramat
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Pyzik Teresa: A brief look at the melodramatic vision of man and world. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1059 s. 112-122 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Opowiadanie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Aranda Daniel: Le personnage de conte folklorique et sa "crise". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1989 nr 1071 s. 30-49 (dot. typologii postaci; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Nitka Małgorzata: Powieści, Czekolada i "Spectator". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1686 s. 35-42 (nt. nieufności XVIII-wiecznych moralistów angielskich wobec nowokształ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść kryminalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Jarrett David: The downmarket visionary gleam: popular fiction and the sublime. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1393 s. 97-110 (dot. powieści detektywistycznej w literaturze angielskiej i amerykańsk...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Science fiction
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Ancuta Katarzyna: Brains, minds and printed circuits morning thoughts on memory and contemporary SF films. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1999 nr 1777 s. 163-174  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Utopia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Bobrownicka Maria: Utopie na ziemiach słowiańskich (Próba typologii). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 9-16 (przemiany gatunku - od mitu i utopii do science fiction; rys historycz...) szczegóły 
41.artykuł: Budzyński Józef: "Utopia" Tomasza Morusa oraz typy utopijnych motywów literackich na Śląsku w XVII i XVIII w.. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 26-34  szczegóły 
42.artykuł: Cichońska Maria: Język wobec utopii. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1599 s. 110-114  szczegóły 
43.artykuł: Markiewicz Dariusz: Wątki i motywy w utopiach polskiego oświecenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 36-49  szczegóły 
44.artykuł: Rakus Stanislav: Utopicky princip v systeme latky, temy a problemu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1607 s. 44-48 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Sikora Tomasz: Memory and the paradox of self (Blake, Borges, Beckett). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1999 nr 1777 s. 152-162  szczegóły 
46.artykuł: Tokarz Bożena: Poezja i złudzenie (Refleksje nad utopią). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1607 s. 19-28 (wzajemny stosunek fantazji i utopii badany na polu psychologii i liter...) szczegóły 
47.artykuł: Urbanova Svatava: Imaginace a utopie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1607 s. 11-18 (wzajemny stosunek fantazji i utopii, badany na polu psychologii i lite...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Fiala Jiri: Literatura "komputeryzowana". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1720 s. 297-301  szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: Adamczyk Barbara, Kowal Michał: Edukacyjny walor wzajemnego wpływu procesów czytania i pisania w świetle kursu "creative writing". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1686 s. 104-110  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
50.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janaszek-Ivanickova Halina: Przestrzeń swoja i obca w "Cudzoziemce" Marii Kuncewiczowej i "Ziemi Ulro" Czesława Miłosza w kontekście europejskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1584 s. 44-53  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Bauman-Szulakowska Jolanta: Sytuacja społeczno-kulturalna Górnego Śląska w XIX i XX wieku (Do 1922 roku). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1428 s. 15-32 (m.in. podrozdziały pośw. prasie, literaturze i folklorystyce...) szczegóły 
52.artykuł: Symotiuk Stefan: Od Dembołęckiego do Witkacego - szkic tematu badawczego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1733 s. 151-163 (badania językoznawcze Wojciecha Dembołęckiego i Jana Nepomucena Kamiń...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
53.recenzja: Nowak Zbigniew Jerzy: O syntezie historycznoliterackiej Ignacego Chrzanowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1989 nr 957 s. 123-134  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: The typology of Polish emblem books in the 16th-18th centuries. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 92-99  szczegóły 
55.artykuł: Budzyński Józef: "Utopia" Tomasza Morusa oraz typy utopijnych motywów literackich na Śląsku w XVII i XVIII w.. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 26-34  szczegóły 
56.artykuł: Jarczykowa Mariola: Zainteresowania czytelnicze Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1535 s. 7-20  szczegóły 
57.artykuł: Kreja Bogusław: Szesnastowieczne pozdrowienia typu pomaga Bóg 'witaj' i podobne (Z historii polskich form salutatywnych). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 272-282 (na przykładach z literatury...) szczegóły 
58.artykuł: Ocieczek Renarda: Dawne aprobacje cenzorskie - ich znaczenie dla badań dziejów książki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1989 nr 957 s. 101-122  szczegóły 
59.artykuł: Ulewicz Tadeusz: Przed przyjściem Kallimacha (Pierwsze zwiastuny humanizmu w złotej jesieni polskiego średniowiecza). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 59-74  szczegóły 
60.artykuł: Wicher Andrzej: In pursuit of the "real difference": a study of the medieval roots of national identity. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 104-117 (porównanie polskich i angielskich tekstów późnośredniowiecznych i rene...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Markiewicz Dariusz: Wątki i motywy w utopiach polskiego oświecenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 36-49  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
62.artykuł: Zabierowski Stefan: Popularność Conrada wśród twórców pokolenia wojennego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1012 s. 88-112 (wpływ Josepha Conrada na postawy etyczne i twórczość pokolenia Kolumbó...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
63.artykuł: Pytasz Marek: Taki wieszcz, jaki słuchacz. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 203-214 (nt. literatury emigracyjnej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcik Mirosław: Znaczenie górnośląskiego czasopisma ilustrowanego "Światło" w krzewieniu kultury, oświaty i tradycji narodowych w latach 1887-1901. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1989 nr 1071 s. 118-138  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
65.artykuł: Bobrowska Jadwiga Romana: Cieszyńskie warianty ludowe trzech pieśni staropolskich o stracie klaczy, wilczku ożenionym i lipce. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1422 s. 113-128 (art. zawiera teksty pieśni w różnych wariantach...) szczegóły 
66.artykuł: Dygacz Kornelia: Śpiewanki barbórkowe górników polskich w tradycyjnych karczmach piwnych w aspekcie interetnicznym. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1520 s. 83-90 (o polskich pieśniach oraz ich czeskich i niemieckich wariantach; z fra...) szczegóły 
67.artykuł: Dygacz Kornelia: Zależności rodowodowe w czeskich i polskich pieśniach górniczych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1422 s. 130-137  szczegóły 
68.artykuł: Turek Krystyna: Ludowa pieśń pogrzebowa jako prolegomena do badań interetnicznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1520 s. 69-81 (z fragm. tekstów pieśni...) szczegóły 
69.artykuł: Turek Krystyna: Zarys dziejów badań nad śląską pieśnią ludową. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1422 s. 9-38  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: Bocek-Orzyszek Ewa: Problem zbójnictwa w polskiej pieśni ludowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1520 s. 92-112 (z fragm. utworów...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Chłop, wieś (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
71.artykuł: Jaworski Eugeniusz, Kosowska Ewa: Polska kultura ziemiańska. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1538 s. 9-36 (m.in. nt. literatury ziemiańskiej i literatury poświęconej życiu wiejs...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
72.artykuł: Sławek Tadeusz: The Eye and the Body. Some Remarks on the Philosophy of the "Baba". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 338-354 (dot. motywu "baby", także "starej kobiety" i "Baby-Jagi", m.in. u aut....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Matka, ojciec, rodzice (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
73.artykuł: Węgrzyniakowa Anna: Matka w poezji kobiet. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1551 s. 47-66 (od XVIII w. do współczesności; z fragm. wierszy...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasto (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Łukowska Maria: Mit Lodzermenscha a rzeczywistość dawnej i współczesnej Łodzi. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1532 s. 119-133 (obraz łódzkiego fabrykanta w literaturze satyrycznej, wspomnieniowej o...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
75.artykuł: Pantuchowicz Agnieszka: Mullein. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1667 s. 85-90 (motyw dziewanny w literaturze polskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
76.artykuł: Kurek Jacek: Szlachta polska wobec śmierci Augusta II. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1627 s. 125-137 (nt. okoliczności śmierci króla Augusta II Mocnego zawartych w korespon...) szczegóły 
77.artykuł: Stefańska Maria: Jan Sobieski w literaturze polskiej lat 1665-1676. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1627 s. 85-105 (z fragm. utworów...) szczegóły 
78.artykuł: Zeler Bogdan: Śmierć spiskowca. Karol Levittoux w liryce polskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 67-74 (Karol Levittoux jako bohater wierszy Mieczysława Romanowskiego, Romana...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
79.artykuł: Jarczykowa Mariola: Książka w kręgu mecenatu Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1229 s. 7-31 (działaln. wydawnictw pod patronatem Radziwiłłów...) szczegóły 
80.artykuł: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Działaność wydawnicza na Śląsku w systemie kultury masowej na przełomie wieków. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1532 s. 95-104  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
81.artykuł: Bońkowski Robert, Markiewicz Dariusz: Śląska slawistyka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1599 s. 22-42 (dzieje slawistyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, z wykazem pra...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
82.artykuł: Błażejewska Joanna: Cele i zadania przedmiotu literatura dla dzieci a optymalizacja kształcenia literackiego studentów. Zarys problematyki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1140 s. 98-102  szczegóły 
83.artykuł: Morszczyńska Urszula: Badania nad przejmowaniem struktur metodologicznych przez uczniów: Interpretacja literacka jako wyjaśnienie. Przedstawienie badań nad przejmowaniem struktur metodologicznych w obrębie języka polskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1187 s. 63-97  szczegóły 
84.artykuł: Olbrycht Anna: Rola kontaktu z książką w rozwoju dziecka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1501 s. 41-49 (w przedszkolu...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Środki audiowizualne na lekcjach języka polskiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
85.artykuł: Sikora Tomasz: Romana Polańskiego dialog z Szekspirem: "Tragedia Makbeta" w szkole. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1686 s. 86-95  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
86.artykuł: Adamczyk Barbara, Kowal Michał: Edukacyjny walor wzajemnego wpływu procesów czytania i pisania w świetle kursu "creative writing". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1686 s. 104-110  szczegóły 
87.artykuł: Borkowska Ewa: Interpretacja literatury a przypominanie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1686 s. 18-26  szczegóły 
88.artykuł: Pyzik Teresa: Literatura w edukacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1686 s. 9-16  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
89.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaworski Eugeniusz, Kosowska Ewa: "A to Polska właśnie" (W kręgu wartości kultury narodowej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1237 s. 11-22  szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hussar Małgorzata: Pieśni ludowe w "Polskim śpiewniku" z oficyny Feitzingerów. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1422 s. 93-101  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Region nieznany - literatura ludowa
    wiersze (alfabet tytułów)
91.wiersz: O spotkaniu się rodzeństwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1237 s. 75  szczegóły 
92.wiersz: Stoi w polu krzyż.... Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1237 s. 78-79  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Mazowsze (literatura ludowa)
    wiersze (alfabet tytułów)
93.wiersz: Stała nam się nowina.... Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1237 s. 69 (pierwodruk w 1857...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Śląsk (literatura ludowa)
    wiersze (alfabet tytułów)
94.wiersz: Barbórko, panienko święta.... Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1422 s. 136  szczegóły 
95.wiersz: Chcioł się Jasiek żenić... [fragm.]. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1237 s. 75-76  szczegóły 
96.wiersz: Jechał chłop ze młyna.... Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1422 s. 118  szczegóły 
97.wiersz: U naszego jeziora stoi lipka zielóna.... Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1422 s. 126  szczegóły 
98.wiersz: U naszego jeziora stoji lipka zielona.... Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1422 s. 125  szczegóły 
99.wiersz: W polu lipka stoi.... Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1422 s. 126-127  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
100.wiersz: Jechał Maciek do młyna.... Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1422 s. 116-117  szczegóły 
101.wiersz: Taniec 12 (A kędyż ona dobra myśl...). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1422 s. 120  szczegóły 
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaniewski Jacek: Dowcipna satyra, prawdziwa instrukcja i smutny epilog, czyli rzecz o "Punctach ułożonych od Prześwietney Ziemie Sochaczewskiey Posłom na Seym Ordynaryjny 1758". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1627 s. 155-164  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura wieku XIX i początku wieku XX (do 1918) (utwory anonimowe)
    wiersze (alfabet tytułów)
103.wiersz: Dalej na wroga. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1266 s. 36 (podp. pseud. Chachar...) szczegóły 
104.wiersz: "Dzień kwiatka" w Łodzi. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1532 s. 132  szczegóły 
105.wiersz: Jednak Polska będzie nasza. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1266 s. 33-34 (nazw. aut.: Lubicz...) szczegóły 
106.wiersz: Łódzkie jelenie w Berlinie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1532 s. 131  szczegóły 
107.wiersz: Marzenia więźnia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1266 s. 33  szczegóły 
108.wiersz: Z Łodzi. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1532 s. 131-132  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Andrzejewski Jerzy
109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowacki Dariusz: Z miazgi powstałaś, w miazgę się obrócisz (epiko). O powieści Jerzego Andrzejewskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1509 s. 126-143  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baliński Stanisław
110.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jaskółowa Ewa: W poszukiwaniu człowieczeństwa. Dwa poematy "Tamtego brzegu nocy" Stanisława Balińskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 108-116 (nt. utworów "Niebo Szekspira" i "Wizja getta"; z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Bełcikowski Adam
111.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malinowska Elżbieta: "Pamiętniki" Jana Chryzostoma Paska jako tekst genetyczny utworów Antoniego Małeckiego i Adama Bełcikowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1535 s. 95-105  szczegóły 
  Białoszewski Miron
    wiersze (alfabet tytułów)
112.wiersz: Białoszewski Miron: Dramat jest wąziutki, ciaśniutki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 129  szczegóły 
113.wiersz: Białoszewski Miron: Dwusen wrześniowy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 144-145  szczegóły 
114.wiersz: Białoszewski Miron: Pretensjonale. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 130-131  szczegóły 
115.wiersz: Białoszewski Miron: Rozłam w barze mlecznym z niespodziewanem. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 130  szczegóły 
116.wiersz: Białoszewski Miron: "U" zła litera. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 127  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
117.artykuł: Pawelec Dariusz: Wojna, stan wojenny, ironia, kabaret, Białoszewski.... Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 144-150 (szerzej nt. Kabarteu Kici Koci i wiersza "Dwusen wrześniowy"; z tekste...) szczegóły 
118.artykuł: Pretnar Tone: Białoszewskiego i Taufera horyzonty języka i granice tekstu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 126-133 (zawiera teksty obydwóch poetów...) szczegóły 
  Borowski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
119.artykuł: Smaga Józef: Tadeusz Borowski i Warłam Szałamow. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 196-207  szczegóły 
  Boy-Żeleński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
120.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Arcykapłan i arcybłazen, czyli rzecz o dwu mędrcach Frantisku Xaverze Saldzie i Tadeuszu Żeleńskim-Boyu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1584 s. 11-18  szczegóły 
  Brzozowski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
121.artykuł: Kuderowicz Zbigniew: Ocena heglizmu w kręgu polskiego modernizmu (Stanisław Brzozowski i Karol Irzykowski). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1733 s. 103-111  szczegóły 
  Bystroń Jan Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
122.artykuł: Łaskawska Jolanta, Radziewicz-Winnicki Andrzej: Pedagogiczny obszar problemowy poglądów Jana Stanisława Bystronia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1365 s, 96-109  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chotomska Wanda
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
123.artykuł: Rolnik Jarosława: Prezentacja utworów Wandy Chotomskiej z tematem muzycznym. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1354 s. 138-143 (wiersze pośw. muzyce...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Drużbacka Elżbieta
124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pantuchowicz Agnieszka: The Polish Sapho (Reflections on Elżbieta Drużbacka's "A description od four seasons"). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1557 s. 70-75  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gałczyński Konstanty Ildefons
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stępień Tomasz: Jak czyta(ć)no "Skumbrie w tomacie" - głosy i glosy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 190-202 (recepcja, inspiracje utworem, szerzej nt. kabaretu Olgi Lipińskiej; sz...) szczegóły 
  Gombrowicz Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
126.artykuł: Łęcki Krzysztof: "El conde" Gombrowicz - Pan bez włości (Pomiędzy ziemiaństwem, arystokracją a literaturą). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1538 s. s. 136-181  szczegóły 
127.artykuł: Wieczorek Krzysztof: O "przeklętych problemach" etyki racjonalistycznej według Dostojewskiego i Gombrowicza. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1707 s. 108-117  szczegóły 
128.artykuł: Wilczek Piotr: Przedmowy autorskie do dzieł Witolda Gombrowicza. Zarys problematyki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1229 s. 91-102  szczegóły 
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szymutko Stefan: Wielkość Gombrowicza. Natura i rytuał. Na przykładzie "Zbrodni z premedytacją". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 221-243  szczegóły 
  Górnicki Łukasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
130.artykuł: Pelc Janusz: The renaissance classicism in Polish literature - Jan Kochanowski and Łukasz Górnicki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 75-91  szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
131.wiersz: Grochowiak Stanisław: Ballada II (Hej, wędrowcze...). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 125  szczegóły 
132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Opacka-Walasek Danuta: Grochowiaka "gra z balladą". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 125-134 (z tekstem wiersza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Irzykowski Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
133.artykuł: Kuderowicz Zbigniew: Ocena heglizmu w kręgu polskiego modernizmu (Stanisław Brzozowski i Karol Irzykowski). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1733 s. 103-111  szczegóły 
  Iwaniuk Wacław
    wiersze (alfabet tytułów)
134.wiersz: Iwaniuk Wacław: Gdy w Nowym Jorku umierał Dylan Thomas. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 123-124  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
135.artykuł: Szawerna-Dyrszka Anna: Czas i przemijanie w dojrzałych wierszach Wacława Iwaniuka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 117-124 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jasieński Bruno
136.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Majerski Paweł: Brunona Jasieńskiego re-konstruowanie literatury i świata. Przygotowanie do lektury powieści "Palę Paryż". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1509 s. 20-37  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaden-Bandrowski Juliusz
137.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jakóbczyk Jan: Powieść, państwo i konfidencja. O "Generale Barczu" Juliusza Kadena-Bandrowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1509 s. 9-18  szczegóły 
  Kallimach Filip
138.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stegagno Picchio Luciana: Quadri per una esposiozione luso-polacca, ovvero Vladislao III Varnense nell'isola Madera. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 299-309 (m.in. nt. dzieła Kallimacha...) szczegóły 
  Kamieńska Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
139.wiersz: Kamieńska Anna: Litania. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1551 s. 82  szczegóły 
140.wiersz: Kamieńska Anna: Łzo mojej matki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1551 s. 79  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
141.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: "Matka umiera. Czas się rozpryskuje", czyli Anny Kamieńskiej dialog ze Zmarłą. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1551 s. 68-85 (z aneksem zawierającym analizy dwóch wierszy: "Łzo mojej matki", "Lit...) szczegóły 
  Kawalec Julian
142.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kisiel Marian: Osąd historii, rodowodu i zbrodni. O "Ziemi przypisanym" Juliana Kawalca. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1509 s. 93-111  szczegóły 
  Klonowic Sebastian Fabian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
143.artykuł: Sitkowa Anna: Wizerunek S.F.K. w "Hekatontas" Sz. Starowolskiego i jego naukowe oraz literackie reperkusje. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1989 nr 957 s. 26-44  szczegóły 
  Kniaźnin Franciszek Dionizy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
144.artykuł: Mazurkowa Bożena: Edytorski kształt i losy zachowanych egzemplarzy "Wierszy" Franciszka Dionizego Kniaźnina. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1229 s. 53-67  szczegóły 
145.artykuł: Mazurkowa Bożena: Literacka rama dzieł Franciszka Dionizego Kniaźnina i jej wydawnicze losy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1225 s. 84-104  szczegóły 
  Kochanowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
146.artykuł: Kucała Marian: Oboczne postaci i formy wyrazów w utworach Jana Kochanowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 264-271  szczegóły 
147.artykuł: Pelc Janusz: The renaissance classicism i Polish literature - Jan Kochanowski and Łukasz Górnicki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 75-91  szczegóły 
148.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piechota Marek: Tajna misja Ulissesa. Próba interpretacji "Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1225 s. 44-59  szczegóły 
149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wilczek Piotr: Dialog masek. Próba interpretacji "Trenów" Jana Kochanowskiego jako poematu polifonicznego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1225 s. 28-42  szczegóły 
  Kochanowski Piotr
150.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalska Alina: Funkcja wariantów językowych w XVII-wiecznym polskim przekładzie "Orlanda szalonego". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 283-289  szczegóły 
  Konturnicka Zofia Domicella
151.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gwioździk Jolanta: Diariusz zajazdu w Rusiatyczach, czyli jako się panny procesowały (Z badań nad staropolskimi rękopisami panien benedyktynek łacińskich we Lwowie). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1535 s. 63-70 (z fragm. utworu...) szczegóły 
  Kuncewiczowa Maria
152.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Przestrzeń swoja i obca w "Cudzoziemce" Marii Kuncewiczowej i "Ziemi Ulro" Czesława Miłosza w kontekście europejskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1584 s. 44-53  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lelewel Joachim
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
153.artykuł: Kaute Wojciech: Państwo. "Pesymizm". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1275 s. 39-100 (porównanie metodologii syntezy dziejów Polski Joachima Lelewela i Mich...) szczegóły 
  Lewestam Fryderyk Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
154.artykuł: Malinowska Elżbieta: Fryderyk Henryk Lewestam - krytyk i popularyzator literatury w "Kłosach" w latach 1865-1878. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1225 s. 119-142  szczegóły 
  Lubowski Edward
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
155.artykuł: Malinowska Elżbieta: "Polowanie na tematy", czyli o felietonistyce Edwarda Lubowskiego w "Kłosach". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1229 s. 69-89  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Machej Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
156.artykuł: Korepta Edyta: Wartości społeczno-kulturowe poezji Zbigniewa Macheja. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1532 s. 105-112  szczegóły 
  Malewska Hanna
157.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Uniłowski Krzysztof: Dwie historie. O "Przemija postać świata" Hanny Malewskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1509 s. 72-91  szczegóły 
  Małecki Antoni
158.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malinowska Elżbieta: "Pamiętniki" Jana Chryzostoma Paska jako tekst genetyczny utworów Antoniego Małeckiego i Adama Bełcikowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1535 s. 95-105  szczegóły 
  Markowska Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
159.wiersz: Markowska Maria: Pieśń górnika. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1266 s. 40  szczegóły 
160.wiersz: Markowska Maria: Wiosna. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1266 s. 35  szczegóły 
  Miarka Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
161.artykuł: Wójcik Mirosław: Program wychowania rodzinnego Karola Miarki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1159 s. 64-75 (m.in. nt. roli K. Miarki w organizacji amatorskiego ruchu teatralnego ...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
162.artykuł: Tapscott Stephen: Mickiewicz, Walt Whitman, and the performative rhetoric of the nation. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 375-395 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
163.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zwierzyński Leszek: Raj ziemski. Mickiewicz i Bosch. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1237 s. 41-61  szczegóły 
164.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zwierzyński Leszek: Hermeneutyczny wiersz Mickiewicza. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 9-17  szczegóły 
  Miłosz Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
165.wiersz: Miłosz Czesław: L'Acceleration de l'histoire. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 216  szczegóły 
166.wiersz: Miłosz Czesław: Trwoga-sen (1918). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 160  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
167.artykuł: Whitehouse Roger: Recollections of childhood in the work of Czesław Miłosz. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 119-130 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
168.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Olejniczak Józef: Czesław Miłosz. "Trwoga-sen" (1918). Palimpsest. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 151-161 (z tekstem wiersza...) szczegóły 
  Mirandola Franciszek
    wiersze (alfabet tytułów)
169.wiersz: Mirandola Franciszek: Zahuczał grzmot. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1266 s. 41-42 (wiersz podp. F. Pik...) szczegóły 
  Mniszek Helena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
170.artykuł: Wężowicz-Ziółkowska Dobrosława: Antropologia potoczna ziemiaństwa albo obywatel ziemski w wersji romansowej (casus: Mniszkówna). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1538 s. 97-109 (stereotyp ziemiaństwa polskiego w ujęciu Heleny Mniszkówny; na materia...) szczegóły 
  Musialik Roman
    wiersze (alfabet tytułów)
171.wiersz: Musialik Roman: Na polach naszych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1266 s. 63-64  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naborowski Daniel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
172.artykuł: Jarczykowa Mariola: Zabawa z czytelnikiem w wierszach D.N.. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1989 nr 957 s. 7-25  szczegóły 
173.artykuł: Jarosz Adam W.: Tytulatura listów Daniela Naborowskiego do Radziwiłłów. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 109-123 (z faks. listów...) szczegóły 
  Newerly Igor
174.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gałuszka Jacek: Nieobecność nieusprawiedliwiona. Rzecz o "Pamiątce z Celulozy" Igora Abramowa-Newerlego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1509 s. 56-70  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
175.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Neuger Leonard: Wędrówki Cypriana Norwida. Pomysły do interpretacji "Fortepianu Szopena". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 54-66 (z fragm. utworu...) szczegóły 
  Nowak Zbigniew Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
176.artykuł: Mazurkowa Bożena: Bibliografia prac Zbigniewa Jerzego Nowaka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1225 s. 12-27  szczegóły 
177.artykuł: Opacki Ireneusz: Jubileusz. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1225 s. 7-11 (70-lecie urodzin...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Opacki Ireneusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
178.artykuł: Nawarecki Aleksander: "Skarb w Srebrnym Jeziorze". O sztuce retorycznej Ireneusza Opackiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 181-189 (z odniesieniami do twórczości Karola Maya; szkic...) szczegóły 
179.artykuł: Zgorzelski Czesław: Posłowie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 244-246 (posłowie do dedykowanego prof. Opackiemu zeszytu Prac Naukowych Uni...) szczegóły 
  Ossoliński Jerzy
180.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Barłowska Maria: Mowa Jerzego Ossolińskiego do Urbana VIII jako sarmackie credo. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1535 s. 21-35  szczegóły 
  Ostach Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
181.wiersz: Ostach Jan: Prawdziwe zdarzenie o dziewczynie, która została zamordowana przez narzeczonego w powiecie krośnieńskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1237 s. 79-82  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
182.artykuł: Hurnikowa Elżbieta: "Biegnę tam w myślach moich...". O wierszach emigracyjnych Marii Pawlikowskiej-Janorzewskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 91-99 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Perl Franciszek
    wiersze (alfabet tytułów)
183.wiersz: Perl Franciszek: Chorał robotniczy [fragm.]. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1266 s. 39  szczegóły 
  Polański Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
184.artykuł: Bibliografia prac Profesora dr. hab. Kazimierza Polańskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1599 s. 10-21  szczegóły 
185.artykuł: Tokarz Emil: Profesor dr hab. Kazimierz Polański - twórca śląskiej slawistyki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1599 s. 7-9 (biogr. naukowa z okazji dedykowania prof. Polańskiemu bieżącego numeru...) szczegóły 
  Potocki Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
186.artykuł: Ryba Janusz: Kilka uwag o edytorsko-typograficznym kształcie francuskich dzieł Jana Potockiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1535 s. 72-80  szczegóły 
187.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ryba Janusz: Czy Jan Potocki jest autorem opowieści o Fatme?. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1225 s. 107-116  szczegóły 
  Potocki Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
188.artykuł: Ocieczek Renarda: Wacława Potockiego wiersze o zbójnikach górskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1225 s. 67-82 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Przyboś Julian
    wiersze (alfabet tytułów)
189.wiersz: Przyboś Julian: Z Tatr. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1225 s. 155, 157, 158, 159 (cztery faks. wiersza opubl. w różnych czas....) szczegóły 
190.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Jak powstał wiersz Juliana Przybosia "Z Tatr". Rozważania o genezie i tekście. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1225 s. 144-162 (z fot. J. Przybosia i Marzeny Skotnicówny...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Roździeński Walenty
191.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czubalina Marianna: O Sfistonach, czyli zagadka folklorystyczna w "Officina ferraria" W. Roździeńskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1225 s. 60-66  szczegóły 
  Rygier Leon
    wiersze (alfabet tytułów)
192.wiersz: Rygier Leon: Przysięga Kościuszki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1266 s. 61  szczegóły 
  Rymkiewicz Jarosław Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
193.wiersz: Rymkiewicz Jarosław Marek: Spinoza był pszczołą. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1256 s. 53-54  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Samozwaniec Magdalena
194.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kosowska Ewa: "Na ustach grzechu". Rzecz o ukrytych sensach nie-do-rzeczności. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1538 s. 110-134  szczegóły 
  Sieroszewski Wacław
    wiersze (alfabet tytułów)
195.wiersz: Sieroszewski Wacław: Czegóż chcą oni?. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1266 s. 38  szczegóły 
  Skarga Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
196.artykuł: Wilczek Piotr: Word of God and the problem of authority in seventeenth-century Polish religious disputes. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1557 s. 101-105 (dot. sporu z Hieronimem Moskorzowskim...) szczegóły 
197.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Golik-Prus Aleksandra, Sitkowa Anna: Literacka rama wydawnicza w łacińskim przekładzie "Kazań na niedziele i święta" Piotra Skargi (1691). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1535 s. 47-61  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
198.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piechota Marek: "Balladyna" - dramat fałszywych rozpoznań. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 17-23 (szerzej nt. "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza; z fragm. utworu...) szczegóły 
199.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lyszczyna Jacek: "Nim się przed moją nicością ukorzę". Mistyczne konteksty "Hymnu" Juliusza Slowackiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 34-44  szczegóły 
200.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szargot Maciej: Inny pielgrzym. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 24-33 (z fragm. utworu...) szczegóły 
201.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mokranowska Zdzisława: Piast Dantyszek - polski prekursor Spielberga. Herezje i rewizje. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 45-53 (z fragm. utworu...) szczegóły 
202.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piechota Marek: Fascynujący problem adresatki "Rozłączenia" Juliusza Słowackiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1535 s. 82-93  szczegóły 
  Staff Leopold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
203.artykuł: Wójcik Włodzimierz: Leopold Staff "ścieżkami" Italii. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 160-169 (tematyka włoska w twórczości Staffa; z fragm. utworów...) szczegóły 
  Stryjkowski Julian
204.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kisielowa Joanna: Karczma, arka Noego i labirynt losu. O "Austerii" Juliana Stryjkowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1509 s. 113-124  szczegóły 
  Szymborska Wisława
    wiersze (alfabet tytułów)
205.wiersz: Szymborska Wisława: Kot w pustym mieszkaniu = A cat in an empty flat. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1667 s. 14-16 (tekst równoległy polski i angielski; bez tłumacza...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
206.artykuł: Kalaga Wojciech: Tertium non datur? (Wildness and methodology). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1667 s. 10-17 (analiza porównawcza poświęconych tematyce śmierci wierszy Yeatsa "Deat...) szczegóły 
207.artykuł: Węgrzyniakowa Anna: Elegijne rachunki Wisławy Szymborskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 169-177  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Świrszczyńska Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
208.artykuł: Sławek Tadeusz: The eye and the body (Some remarks on the philosophy of the baba). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 338-354 (także nt. "Zaratustry" Fryderyka Nietzschego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tchorek Wacław
    wiersze (alfabet tytułów)
209.wiersz: Tchorek Wacław: Krwawe wesele u młynarki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1237 s. 70-71  szczegóły 
  Trembecki Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
210.artykuł: Ryba Janusz: Stanisław Trembecki - mistrz przypisu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1229 s. 41-51  szczegóły 
  Trentowski Bronisław Ferdynand
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
211.artykuł: Nowicki Andrzej: Bronisław Trentowski i "Ateny pełne ludzi prawdziwie światłych". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1733 s. 130-139 (Bronisław Trentowski jako mason...) szczegóły 
  Twardowski Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
212.artykuł: Szulakiewicz Władysława: Działalność oświatowa i myśl pedagogiczna Kazimierza Twardowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1570 s. 27-36  szczegóły 
  Twardowski Samuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
213.artykuł: Ocieczek Renarda: Samuel Twardowski i jezuici. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 100-108  szczegóły 
214.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ryba Renata: Glosa do barokowej recepcji "Trenów" Jana Kochanowskiego (Na podstawie poematu Samuela Twardowskiego "Książę Wiśniowiecki Janusz"). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1535 s. 36-46  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Uniłowski Zbigniew
215.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gutkowska Barbara: "Że życie a sztuka to co innego - z szacunkiem". O "Wspólnym pokoju" Zbigniewa Uniłowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1509 s. 39-54  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
216.artykuł: Mrówka Małgorzata: Filozofia jako sztuka - Stanisław Ignacy Witkiewicz. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1625 s. 78-90  szczegóły 
217.artykuł: Zając Marta: Witkacy's Pure Form and the concept of the sublime. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1393 s. 126-135  szczegóły 
  Wittlin Józef
218.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piotrowiak Jan: W teatrze Jednego Widza. "Przedśpiew" Józefa Wittlina. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 100-107 (z fragm. utworów...) szczegóły 
  Wodzicki Stanisław
219.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalska Urszula: Stanisław hr. Wodzicki, ziemianin i obywatel. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1538 s.73-94  szczegóły 
  Wojaczek Rafał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
220.artykuł: Cudak Romuald: Biblia Rafała Wojaczka. Szkic. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 135-143 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zagajewski Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
221.wiersz: Zagajewski Adam: W drzewach. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 162  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
222.artykuł: Tokarz Bożena: Sprawdziany logiczne Adama Zagajewskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s. 105-114  szczegóły 
223.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dembińska-Pawelec Joanna: W drzewach Adama Zagajewskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 162-168 (z tekstem wiersza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
224.artykuł: Rachwał Tadeusz: Instytucja zapomnienia (O starym i nowym). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1239 s. 55-79 (art. historiozoficzny, z odwołaniami do pism aut.: Jacques Derrida, Re...) szczegóły 
225.artykuł: Sławek Tadeusz: Morze i ziemia. Dyskursy historii. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1239 s. 33-53 (z odwołaniami do utworów m.in. aut.: Thomas Cole, Denis Diderot, Fryd...) szczegóły 
226.artykuł: Uspienski Borys A.: Zagadnienie języka syryjskiego w piśmiennictwie słowiańskim: Dlaczego diabeł może mówić po syryjsku?. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 224-229  szczegóły 
227.artykuł: Wicher Andrzej: Freedom vs. intolerance - variations on the theme of supernatural wives and husbands. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1123 s. 46-67 (oparte na przykładach literackich, odwołania do postaci mitologicznych...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
228.artykuł: Czapik Barbara: Budowanie tożsamości, doświadczanie kryzysu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1301 s. 7-13 (literatura wobec problemów współczesności...) szczegóły 
229.artykuł: Okagbue Osita: Language and identity in West African and West Indian Theatre. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 339-351 (nt. języka dramaturgii afrykańskiej i karaibskiej; ze streszcz. w języ...) szczegóły 
230.artykuł: Siemion Piotr: Setting Golems in motion: postmodern inter/textual figures (John Gardner, Joseph Heller, Robert Nye). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1084 s. 30-42 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
231.artykuł: Zając Marta: Eroticism as transgressive sexuality: some reflections on body, death and sex. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1562 s. 109-113 (problematyka seksualności w ujęciu m.in. Susan Sontag i Georges'a Bata...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
232.artykuł: Białas Zbigniew: Multitude of ecstatic butterflies: a glimpse of the sublime in kitsch. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1393 s. 111-119 (nadmiar przedmiotów estetycznych jako mechanizm tworzenia kiczu, na pr...) szczegóły 
233.artykuł: Borkowska Ewa: Memory as a mode of return. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1999 nr 1777 s. 34-45 (idea pamiętania i chęć zapominania głównie w twórczości Thomasa Stearn...) szczegóły 
234.artykuł: Kowalczyk Krzysztof: Devil and responsibility. Some romantic cruelties. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1123 s. 77-86 (ewolucja pojęć przemocy i okrucieństwa, z odwołaniami do literatury; z...) szczegóły 
235.artykuł: Rachwał Tadeusz, Sławek Tadeusz: Preface: The birth of Aphrodite. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1562 s. 7-23 (motyw narodzin Wenus m.in. w literaturze...) szczegóły 
236.artykuł: Sławek Tadeusz: "Our house has burnt" (Beyond the dialectics of place and space). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 250-260 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
237.artykuł: Tyryshkina Elena: Sjuzhet Salomei-Irodiady v literaturnojj tradicii XIX - nachala XX veka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 82-97 (wątek Salomei-Herodiady w utworach Stefana Mallarmego, Gustawa Flauber...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Historia literatury (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
238.artykuł: Rzepa Agnieszka: Power relations in marriage as presented by selected female American novelists of the 20th century: a feminist view. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1545 s. 9-24 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Literatura współczesna (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
239.artykuł: Bhilip Jim B.: Towards a philosophy of American writing. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1084 s. 9-17 (na przykładzie powieści Edgara Lawrenca Doctorowa: Loon Lake i poematu...) szczegóły 
240.artykuł: Frelik Paweł: Wild(er)ness of technology. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1667 s. 107-116 (nt. literatury cyberpunkowej...) szczegóły 
241.artykuł: Jakielaszek Anna K.: Female identity and feminism. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1545 s. 35-48 (na przykładach ze współczesnej kobiecej literatury północnoamerykański...) szczegóły 
242.artykuł: Kolar Stanislav: Recollections of Europe in Jewish-American fiction. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 131-138 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
243.artykuł: Sobieraj Jerzy: Digging through the past: introducing the novel of reconstruction. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1999 nr 1777 s. 135-143 (m.in. nt. roli, jaką odegrała wojna domowa w literaturze amerykańskieg...) szczegóły 
244.artykuł: Wilczyński Marek: Beyond totality - postmodernism and American fiction. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1084 s. 18-29 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Zagadnienia specjalne (amerykańska) / Tematy, motywy (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
245.artykuł: Pyzik Teresa: Princes, peasants, and other Polish selves. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1545 s. 79-89 ([omówienie książki:] Thomas S. Gladsky: Princes, peasants, and other P...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Anderson Maxwell
246.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pyzik Teresa: Authority versus integrity: Maxwell Anderson's "Barefoot in Athens". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1337 s. 117-134 (z fragm. utworu; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Capote Truman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
247.artykuł: Sobieraj Jerzy: The grotesque in the fiction of Carson McCullers and Truman Capote. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1059 s. 134-144 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Chesnutt Charles Waddel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
248.artykuł: Sobieraj Jerzy: Seriousness of colors: the Southern writer and race. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 303-311 (porównanie twórczości Thomasa Dixona i Charlesa Waddela Chesnutta; ze...) szczegóły 
  Didion Joan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
249.artykuł: Jakielaszek Anna K.: Joan Didion and her fictional and non-fictional females. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1545 s. 25-33 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
  Dixon Thomas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
250.artykuł: Sobieraj Jerzy: Seriousness of colors: the Southern writer and race. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 303-311 (porównanie twórczości Thomasa Dixona i Charlesa Waddela Chesnutta; ze...) szczegóły 
  Faulkner William Cuthbert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
251.artykuł: Machinek Anna: "That troubling presence": female characters of William Faulkner's fictional world. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1059 s. 145-158 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
252.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tsimpouki Theodora: Closure and the choice of racial identity. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 312-318 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Hawthorne Nathaniel
253.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ziaja Mirosława: Intolerance or generation gap: classroom readings and misreadings of "The minister's black veil". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1123 s. 112-125 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
254.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziedzic Piotr: Anguish and exhaustion: Fowles's and Hawthorne's studies in scarlet. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1059 s. 76-84 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Jeffers Robinson John
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
255.artykuł: Sławek Tadeusz: A hammer of philosophy. The scene of violence in Nietzsche and Jeffers. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1123 s. 20-33 (ze streszcz. polskim...) szczegóły 
  Lovecraft Howard Phillips
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
256.artykuł: Rachwał Tadeusz: The unnameable representation(s) of the sublime. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1393 s. 50-58  szczegóły 
  McCullers Carson Smith
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
257.artykuł: Sobieraj Jerzy: Sex(d)uality: a note on Carson McCullers' literary preoccupations. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1562 s. 98-101 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
258.artykuł: Sobieraj Jerzy: The grotesque in the fiction of Carson McCullers and Truman Capote. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1059 s. 134-144 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Melville Herman
259.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jędrzejko Paweł: Moby Dick "źle obecny" w odbiorze czytelniczym. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1686 s. 56-67  szczegóły 
260.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sobieraj Jerzy: Towards unity Melville's pictures od civil war. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1393 s. 120-125 (z fragmentami wierszy...) szczegóły 
  Miller Henry
261.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziedzic Piotr: Henry Miller's "Tropic of Cancer", or living deliberately. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1545 s. 69-78 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
  Morrison Toni
262.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Knauer Krzysztof: Playing in the wild: Toni Morrison's play on wild guesses, their authors and the wildness of being in her novel "Jazz", and its analogies in non-fictional real. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1667 s. 91-100  szczegóły 
263.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lewison Janet S.: Overflowing the frame of a static stuntedness: the re-animating crossings of "Beloved". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 277-286 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Poe Edgar Allan
264.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kalaga Tomasz: Groza dydaktyczna (Wartości opowieści niesamowitych w kształceniu i wychowaniu). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1686 s. 69-73 (propozycja wprowadzenia do programu nauczania w szkole horrorów ze wzg...) szczegóły 
  Pynchon Thomas
265.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Minorowicz Donata: Among the zone's lost. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1667 s. 117-123  szczegóły 
  Salinger Jerome David
266.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gustek-Sikorska Marzena: Dlaczego "Buszujący w zbożu"? O karierze powieści J.D. Salingera. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1686 s. 75-85  szczegóły 
  Thoreau Henry David
267.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rachwał Tadeusz: Wildness and disobedience: Thoreau's "Walking". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1667 s. 36-40  szczegóły 
  Twain Mark
268.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Staebler Warren: Huck Finn - boy or man?. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1059 s. 85-95 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Welty Eudora
269.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sobieraj Jerzy: Communal intolerance in Eudora Welty's "June recital" and "Delta wedding". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1123 s. 106-111 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
270.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sobieraj Jerzy: Communal intolerance in Eudora Welty's "June recital" and "Delta wedding". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1123 s. 106-111 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Whitman Walt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
271.artykuł: Tapscott Stephen: Mickiewicz, Walt Whitman, and the performative rhetoric of the nation. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 375-395 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Wilder Thornton Niven
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
272.artykuł: Poks Małgorzata: Tell-tale space: space as a generator of meaning in the theatre of Thornton Wilder. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1545 s. 49-67 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura argentyńska / Hasła szczegółowe (argentyńska) / Hasła osobowe (argentyńska)
  Borges Jorge Luis
273.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kulisz Marek: Nomadism as identity. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 233-240 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Bachmann Ingeborg
274.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ratecka Barbara: Ingeborg Bachmann "An die Sonne". Versuch einer Interpretation. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1115 s. 46-59 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Celan Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
275.artykuł: Borkowska Ewa: Eventide of words. Paul Celan - a worshipper of silence. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1337 s. 72-84 (z fragm. wierszy; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
276.artykuł: Borkowska Ewa: Modernity and inter-national identity: selfhood and otherness. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 225-232 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Hochwaelder Fritz
277.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dobijanka-Witczakowa Olga: Fritz Hochwaelders Drama "Der oeffentliche Anklaeger". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1252 s. 29-35 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Jerschowa Marion
278.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jabłkowska Joanna: Marion Jerschowa: "Honigland - Bitterland: ein Roman aus Moskau". Utopie und Enttaeuschung. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1426 s. 25-31 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura belgijska / Hasła szczegółowe (belgijska) / Hasła osobowe (belgijska)
  Mallet-Joris Francoise
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
279.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Le roman feminin face a la condition du roman contemporain. L'exemple de Francoise Mallet-Joris. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1731 s. 152-159  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
280.artykuł: Borysławski Rafał: The haunted minds: The obsession of memoires in Anglo-Saxon poetry. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1999 nr 1777 s. 77-94  szczegóły 
281.artykuł: Jarrett David: Policing the boundaries of nationality: constructions of Englishness in detective fiction. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 319-327 (na przykładzie powieśći XIX-wiecznej angielskiej, także amerykańskiej;...) szczegóły 
282.artykuł: Medyńska Małgorzata: "Along the fingerprints of instinct" - memory of land in the Irish tradition. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1999 nr 1777 s. 64-76 (m.in. na przykładzie twórczości Louisa McNeice, Johna Montague, Seamus...) szczegóły 
283.artykuł: Wicher Andrzej: In pursuit of the "real difference": a study of the medieval roots of national identity. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 104-117 (porównanie polskich i angielskich tekstów późnośredniowiecznych i rene...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Literatura współczesna (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
284.artykuł: Fordoński Krzysztof: Czy "młodzi gniewni" w ogóle istnieli?. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1686 s. 44-54  szczegóły 
285.artykuł: Llewellyn-Jones Margaret: Borders and transgressions: staging body and politics. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 260-273 (dot. współczesnej dramaturgii brytyjskiej; ze streszcz. w języku polsk...) szczegóły 
286.artykuł: Medyńska Małgorzata: "Along the fingerprints of instinct" - memory of land in the Irish tradition. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1999 nr 1777 s. 64-76 (m.in. na przykładzie twórczości Louisa McNeice, Johna Montague, Seamus...) szczegóły 
287.artykuł: Schmidt Michael: The survival of the word. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 91-103 (kondycja poezji brytyjskiej II połowy XX w.; ze streszcz. w języku pol...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Zagadnienia specjalne (brytyjska i irlandzka) / Tematy, motywy (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
288.artykuł: Borysławski Rafał: The haunted minds: The obsession of memoires in Anglo-Saxon poetry. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1999 nr 1777 s. 77-94  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Auden Wystan Hugh
289.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dubaniowski Rafał: Wildness redeemed: Homo salvaticus in W.H. Auden's "The sea and the mirror". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1667 s. 41-46  szczegóły 
  Barnes Julian
290.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziedzic Piotr: Postmodernizm reakcyjny Juliana Barnesa albo o pocieszeniu, jakie niesie studiowanie historii. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1686 s. 28-33  szczegóły 
  Blake William
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
291.artykuł: Sławek Tadeusz: "More than marriage". The mechanisms of heterogeneity and interpretation in Blake and Nietzsche. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1337 s. 57-71  szczegóły 
292.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sławek Tadeusz: "Sunny flocks" and the "hollow pit": Blake's "Book of Thel" and a question of sexuality. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1562 s. 59-85 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Carkesse James
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
293.artykuł: Hobbs Claire, Rachwał Tadeusz: Family plots. Father's "yes" and the power of the word. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1337 s. 41-55 (dot. twórcz. Jamesa Carkesse i Williama Shakespeare'a; ze streszcz. po...) szczegóły 
  Chaucer Geoffrey
294.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wicher Andrzej: "The book of the duchess" - a study in feudalism. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1337 s. 9-27 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
295.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wicher Andrzej: Sounding the limits of eroticism in Chaucer's "Hhe Prioress's tale". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1562 s. 29-36 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Conrad Joseph
296.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kulisz Marek: Power - destructive temptation. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1337 s. 86-95 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Fowles John
297.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziedzic Piotr: Anguish and exhaustion: Fowles's and Hawthorne's studies in scarlet. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1059 s. 76-84 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
298.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sojka Eugenia: John Fowles's "Mantissa" - the concept of character in the post-modernist novel. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1059 s. 96-102 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Golding William Gerald
299.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Adamowicz Agnieszka: The Janus quality of memory: Losing definition and forming identity in in William Golding's "Pincher Martin". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1999 nr 1777 s. 144-151  szczegóły 
  Herbert George
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
300.artykuł: Joscelyne Trevor: "Aaron's drest": Izaak Walton and the transmission of George Herbert's life and poetry. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1084 s. 68-83 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Hopkins Gerard Manley
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
301.artykuł: Borkowska Ewa: "A counterpoint of dissonance". Nietzsche and Hopkins. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1123 s. 68-76 (porównanie poglądów estetycznych Fryderyka Nietzschego i Gerarda Manle...) szczegóły 
302.artykuł: Borkowska Ewa: "Language compared with the air we breathe". Poetic vision of language. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1084 s. 57-67 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
303.artykuł: Borkowska Ewa: Self steeped and pashed: a study of G.M. Hopkins' self-consciousness. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1059 s. 103-111 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Langland William
304.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wicher Andrzej: Piers Plowman, the sublime. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1393 s. 74-96 (z fragmentami tekstu...) szczegóły 
  Lowry Malcolm
305.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kulisz Marek: Geoffrey Firmin's life without principle. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1123 s. 99-105 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Pinter Harold
306.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Białas Zbigniew: Intruders in "The homecoming" by Harold Pinter (A mythographer's view). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1059 s. 123-131 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Richardson Samuel
307.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nitka Małgorzata: The letter of seduction. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1562 s. 52-58 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Russell Willy
308.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pyzik Teresa: "Edukacja Rity". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1686 s. 97-102  szczegóły 
  Shakespeare William
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
309.artykuł: Hobbs Claire, Rachwał Tadeusz: Family plots. Father's "yes" and the power of the word. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1337 s. 41-55 (dot. twórcz. Jamesa Carkesse i Williama Shakespeare'a; ze streszcz. w ...) szczegóły 
310.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Barker Francis: "Hamlet" and the need of memory. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1084 s. 97-108 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Krzysztoforska Marta: Platonic "anamnesis" - an echo of spirituality in the fallen world. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1999 nr 1777 s. 46-63  szczegóły 
artykuł: Tambling Jeremy: "Hamlet": the wounded ear and the woundless air. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1084 s. 84-96 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
311.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nitka Małgorzata: Confounded royality: gender, genealogy, and degeneration in "King John". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1337 s. 28-39 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
312.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mydla Jacek: The Earth's bubbles and slughter's pencil: "Macbeth" and the philosophy of imagination. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1999 nr 1777 s. 95-116  szczegóły 
313.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mousley Andrew: Language as cultural capital and identity as appropriation: Shakespeare'a "Othello" and Renaissance commonplace books. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 287-302 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
314.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mydla Jacek: "Titus Andronicus" or the dramatization of wildness. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1667 s. 54-70  szczegóły 
315.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Joscelyne Trevor: "Money buys lands, and wives are sold by fate": characterization by culture and gender in "The merry wives of Windsor". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1059 s. 56-75 (ze streszcz.w jęz. polskim...) szczegóły 
  Shaw George Bernard
316.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Foks Małgorzata: Life force in action: a study of "Man and superman". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1337 s. 108-115 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Sterne Laurence
317.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Maciej: A sentimental orgy: an erotic mischief in "A sentimental journey". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1562 s. 38-51 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Tomasz Morus święty *
318.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wicher Andrzej: Myślenie o czasie w "Utopii" Thomasa More'a. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1239 s. 81-103  szczegóły 
  Wilde Oscar Fingal O'Flahertie Wills
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
319.artykuł: Drong Leszek: Of wild(e)ness and carceral subjectivity. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1667 s. 75-84  szczegóły 
  Wordsworth William
320.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Maciej: Immediacy, contingency, image versus memorial staidness in "The Prelude". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1999 nr 1777 s. 117-134  szczegóły 
321.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sławek Tadeusz: Kraina Jezior. William Wordsworth i romantyczna hermeneutyka "miejsca". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1376 s. 75-87 (z...) szczegóły 
  Yeats William Butler
    wiersze (alfabet tytułów)
322.wiersz: Yeats William Butler: Death. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1667 s. 13  szczegóły 
323.wiersz: Yeats William Butler: Death of a hare. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1667 s. 14  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
324.artykuł: Kalaga Wojciech: Tertium non datur? (Wildness and methodology). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1667 s. 10-17 (analiza porównawcza poświęconych tematyce śmierci wierszy Yeatsa "Deat...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Historia literatury (bułgarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
325.artykuł: Czajka Henryka: Z bułgarskich utopii literacko-folklorystycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 18-25  szczegóły 
326.artykuł: Miłczakow Jani: "Rodzimość" i "obcość" u początków sylabotonizmu bułgarskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s. 177-185  szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Literatura współczesna (bułgarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
327.artykuł: Juda Celina: Groteska - metajęzyk epoki kryzysu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 194-199  szczegóły 
328.artykuł: Juda Celina: Zakładnik utopii: pisarz bułgarski w dobie realizmu socjalistycznego (Wybraniec losu czy ofiara ideologicznego państwa?). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 166-173  szczegóły 
329.artykuł: Wnuk Małgorzata: Niemcy jako utopia Bułgarów (Kilka refleksji o utopii w Bułgarii po drugiej wojnie światowej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 159-164  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Historia literatury (chorwacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
330.artykuł: Czapik-Lityńska Barbara: Wizja języka i kultury w awangardzie chorwackiej i serbskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1617 s. 86-92 (w l. 1920-1934...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Hasła szczegółowe (chorwacka) / Hasła osobowe (chorwacka)
  Krleza Miroslav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
331.artykuł: Stadnikiewicz-Kerep Jadwiga: Demontaż chorwackiej tradycji narodowej w eseistyce Krlezy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 110-117  szczegóły 
  Pavlicić Pavao
332.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Katnić-Bakarsić Marina: Utopijska vizija knjizevnosti u romanu "Koraljna vrat" P. Pavlicića (Intertekstualni aspekti). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 99-104  szczegóły 
  Simić Antun Branko
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
333.artykuł: Pieniążek Krystyna: Utopijne aspekty refleksji Antuna Branka Simicia nad językiem poetyckim. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 90-97  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
334.artykuł: Kategoria "nicości" w czeskiej literaturze międzywojennej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 46-52  szczegóły 
335.artykuł: Svoboda Jiri: Utopicke teorie a jejich podnety v ceske literature druhe poloviny 19. stoleti. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 60-66 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
336.artykuł: Zarek Józef: Kategoria "nicości" w czeskiej literaturze międzywojennej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 46-52  szczegóły 
337.artykuł: Zarek Józef: Mit w miejsce utopii (Z diagnoz czeskiej Grupy 42). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1607 s. 57-63 (czeska utopia lat 40. i 50. XX w....) szczegóły 
338.artykuł: Zarek Józef: "Strefa" i ewolucja czeskiej poezji awangardowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s. 116-124 (wpływ poematu "Strefa" Guillaume'a Apollinaire'a na twórczość czeskich...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Literatura współczesna (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
339.artykuł: Bluszcz Anna J.: Innowacje morfologiczne we współczesnej czeszczyźnie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s. 41-49 (na podstawie tekstów literackich: "Osudy dobreho vojaka Svejka" Jarosl...) szczegóły 
340.artykuł: Illg Jacek: Główne tendencje rozwojowe prozy czeskiej lat sześćdziesiątych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s. 138-144  szczegóły 
341.artykuł: Sobotkova Marie: W świecie "rozchlapanych" tekstów (Uwagi nad literaturą czeską ostatnich pięciu lat). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1720 s. 286-295  szczegóły 
342.artykuł: Svoboda Jiri: Postaveni literatury v procesu rozpadu kulturnich hodnot (Hledani kontinuity v case historickych promen). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 26-32 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
343.artykuł: Zarek Józef: Czeskie kłopoty z historią. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1301 s. 60-67  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Utwory anonimowe (czeska)
    artykuły (alfabet tytułów)
344.artykuł: Fiala Jiri: Polonica w czeskich na poły ludowych utworach wierszowanych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1012 s. 80-87  szczegóły 
345.artykuł: Dygacz Kornelia: Zależności rodowodowe w czeskich i polskich pieśniach górniczych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1422 s. 130-137  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Bartos Frantisek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
346.artykuł: Ondrusz Józef: Frantisek Bartos (1837-1906). Życie i dzieło. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1422 s. 84-89  szczegóły 
  Bass Eduard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
347.artykuł: Zagrodzka Małgorzata: Powieść reportażowa w międzywojennej literaturze czeskiej (Na przykładzie twórczości Eduarda Bassa). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s. 116-124  szczegóły 
  Bondy Egon
348.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Car Anna: Utopia czeskiego undergroundu literackiego (Na podstawie powieści Egona Bondego "Invalidni sourozenci"). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1607 s. 64-71  szczegóły 
  Capek Karel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
349.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Karel Capek a postmodernizm. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1584 s. 126-132  szczegóły 
350.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Vseticka Frantisek: Kompozice Capkova "Krakatitu". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1607 s. 73-82 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Hasek Jaroslav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
351.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Etos Haszkowski a polska tradycja literacka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1584 s. 28-43  szczegóły 
352.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Haszkiada. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1584 s. 19-27  szczegóły 
353.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dzięgiel Anna: Fonetyka języka potocznego w literaturze czeskiej. (Na podstawie powieści Jaroslava Haska "Osudy dobreho vojaka Svejka za svetove valky"). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s. 35-39  szczegóły 
  Havel Vaclav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
354.artykuł: Illg Jacek: Język w stanie likwidacji, czyli Havel w oparach absurdu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 169-175  szczegóły 
  Holecek Josef
355.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michalska Halina: Między mitem, idyllą a utopią (Refleksje nad cyklem powieściowym Josefa Holecka "Nasi"). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 128-136  szczegóły 
  Kainar Josef
356.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Księżyk-Piosek Agnieszka: Kainar blues. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1012 s. 45-50  szczegóły 
  Kolar Jiri
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
357.artykuł: Zarek Józef: Eksperyment a literatura popularna (Na przykładzie poezji J. Kolara). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1012 s. 38-44  szczegóły 
  Komensky Jan Amos
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
358.artykuł: Petru Eduard: Komensky a absence ceske utopie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 67-72 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Kundera Milan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
359.artykuł: Illg Jacek: Świadomość zagrożenia ludzkiej tożsamości w twórczości Milana Kundery. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1301 s. 68-77  szczegóły 
  Martinek Vojtech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
360.artykuł: Caputa Czesław: Vojtecha Martinka związki z literaturą regionalną i popularną. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1012 s. 70-79  szczegóły 
  Paral Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
361.artykuł: Tkaczewski Dariusz: Rozkwit czy kryzys języka prozy pisarza-chemika?. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1301 s. 123-134  szczegóły 
  Salda Frantisek Xaver
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
362.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Arcykapłan i arcybłazen, czyli rzecz o dwu mędrcach Frantisku Xaverze Saldzie i Tadeuszu Żeleńskim-Boyu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1584 s. 11-18  szczegóły 
  Vetter Daniel
363.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rott Dariusz: Daniel Vetter - pisarz świadomy. Analiza metatekstowych wypowiedzi zawartych w "Opisaniu wyspy Islandyji". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1229 s. 32-40  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
364.artykuł: Daspre Andre: "Vers les temps meilleurs", d'apres Emil Zola, Anatole France et Jean Jaures. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1731 s. 45-57  szczegóły 
365.artykuł: Giusto Jean-Pierre: La question de la responsabilite et/ou de la gratuite de la litterature est-elle obsolete?. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1571 s. 26-39 (o twórcach XIX w., szerzej nt. Arthura Rimbauda i Rene Chara...) szczegóły 
366.artykuł: Gubińska Maria: Le roman colonial francais: gratuite ou innocence?. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1571 s. 103-109  szczegóły 
367.artykuł: Guichardet Jeannine: La responsabilite de la litterature a travers quelques articles du "Dictionnaire universel du XIXe siecke" de Pierre Larousse. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1571 s. 56-70 (na podstawie haseł: Literatura, Wolność i Odpowiedzialność, w których ...) szczegóły 
368.artykuł: Kushner Eva: Fin de siecle et histoire literature. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1731 s. 9-17  szczegóły 
369.artykuł: Lis Jerzy: Le sens du temoignage dans les journaux d'ecrivains francais. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1571 s. 85-93 (dot. pisarzy XX-wiecznych...) szczegóły 
370.artykuł: Sessa Jacqueline: La religion comme remede a la decadence. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1731 s. 58-67 (m.in. w twórczości Leona Bloya i Jorisa Karla Huysmansa...) szczegóły 
371.artykuł: Wojtynek Krystyna: L'image poetique comme synthese d'une experience. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1571 s. 168-175 (motyw podróży w twórczości poetyckiej Charlesa Baudelaire'a, Artura Ri...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
372.artykuł: Garguilo Rene: La litterature francaise devant la guerre d'Algerie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1571 s. 110-118  szczegóły 
373.artykuł: Garguilo Rene: Le roman du terroir. Un siecle apres Barres, retour a l'enracinement. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1731 s. 248-255  szczegóły 
374.artykuł: Viart Dominique: "D'un monde vivant emporte dans l'abime...". Portraits du sujet fin de XXe siecle. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1731 s. 233-247  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Aragon Louis
375.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Giusto Jean-Pierre: "La mise a mort" d'Aragon: Le triomphe du carnaval. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1731 s. 140-151  szczegóły 
  Barbey d'Aurevilly Jules Amedee
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
376.artykuł: Wandzioch Magdalena: La deontologie de l'artiste selon Jules Barbey d'Auervilly. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1571 s. 159-167  szczegóły 
  Bataille Georges
377.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rachwał Tadeusz: Tropes of the erotic: Amerigo's America and the question of (postmodern) history. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1562 s. 86-97 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Baudelaire Charles Pierre
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
378.artykuł: Sobieska-Pilatowicz Agnieszka: La responsabilite de Baudelaire dans l'optique sartrienne. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1571 s. 73-84 (Baudelaire w oczach Jeane-Paul Sartre'a...) szczegóły 
  Beckett Samuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
379.artykuł: Winfield Stephen: Aesthetics and the marketplace: reflections on early Beckett. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1084 s. 43-56 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
380.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inal Tugrul: La problematique de la conscience du neant dans la trilogie romanesque becketienne. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1731 s. 160-165  szczegóły 
  Bonnefoy Yves
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
381.artykuł: Nogacki Edmond: Zeuxis et les oiseaux. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1571 s.198-203 (dot. tomów poezji wydanych w latach 80. i 90. XX w....) szczegóły 
  Camus Albert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
382.artykuł: Inal Tugrul: Les droits de l'homme, les valeurs humaines et la litterture comme facteurs de paix a l'echelle nationale et internationale. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1571 s. 133-140 (na przykładzie twórczości Alberta Camus...) szczegóły 
  Chamoiseau Patrick
383.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bozzetto-Ditto Lucienne: Fin de siecle - Resurrection? "Texaco" de Patrick Chamoiseau. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1731 s. 209-218  szczegóły 
  Coinci Gautier
384.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Srebro-Fila Barbara: Le role edifiant des "Miracles de Notre Dame" de Gautier de Coinci. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1571 s. 143-151  szczegóły 
  Duras Marguerite
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
385.artykuł: Ćwięk Ewa: La jouissance / douleur d'un texte amoureux. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1989 nr 1071 s. 162-182 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
386.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borgomano Madeleine: Oscillation entre les poles responsabilite/gratuite de la litterature (Le cas exemplaire de Marguerite Duras "Le Vice-consul"). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1571 s. 204-210  szczegóły 
  Fromentin Eugene
387.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Moniz Ana Isabel: "Dominique" ou les illusions perdues (la melancolie fin de siecle). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1731 s. 77-82  szczegóły 
  Giono Jean
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
388.artykuł: Jarosz Krzysztof: Jean Giono: de l'engagement au desengagement. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1571 s. 119-132  szczegóły 
389.artykuł: Jarosz Krzysztof: Jean Giono: les chroniques de la fin du monde. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1731 s. 128-139  szczegóły 
390.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jarosz Krzysztof: Un Cycle de Langlois?. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1989 nr 1071 s. 50-81 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Green Julien
391.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzybkowska Aleksandra: Le prix de la responsabilite dans "Moira" de Julien Green. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1571 s. 176-186  szczegóły 
  Hugo Victor-Marie
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
392.artykuł: Spiquel Agnes: La parole hugolienne. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1571 s. 152-158  szczegóły 
  Huysmans Joris Karl
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
393.artykuł: Guichardet Jeannine: Paris, fin-de-siecle dans l'oeuvre romanesque de Joris-Karl Huysmans. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1731 s. 18-32  szczegóły 
394.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojtynek Krystyna: La defaite de l'esthete decadent: le cas de des Esseintes du roman "A rebours" de Joris-Karl Huysmans. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1731 s. 33-44  szczegóły 
  Le Clezio Jean-Marie Gustave
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
395.artykuł: Nogacki Edmond: Le Clezio et la peinture. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1731 s. 198-208  szczegóły 
  Levinas Emmanuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
396.artykuł: Borkowska Ewa: A flight before light: some remarks on Levinas' phenomenology of Eros. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1562 s. 102-107 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Loti Pierre
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
397.artykuł: Gubińska Maria: Pierre Loti et la sensibilite "fin de siecle". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1731 s. 83-89  szczegóły 
  Malraux Andre
398.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kouchkine Eugene: Dostoievski dans la demarche associative de l'artiste (Andre Malraux: "Le Miroir des limbes"). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1731 s. 116-127  szczegóły 
  Martin du Gard Roger
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
399.artykuł: Daspre Andre: De l'utilite da la litterature selon J.-P. Sartre et R. Martin du Gard. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1571 s. 94-102  szczegóły 
  Maupassant Guy de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
400.artykuł: Wandzioch Magdalena: Le fantastique de Maupassant - fantastique fin de siecle?. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1731 s. 68-76  szczegóły 
  Merimee Prosper
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
401.artykuł: Oswald Thierry: Les nouvelles de Merimee: fragments narratifs, fragments romanesques. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1989 nr 1071 s. 9-29 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Orsenna Erik
402.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: De Freitas Maria Teresa: Une fin de siecle dans l'autre: "L'exposition coloniale", d'Erik Orsenna. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1731 s. 107-115  szczegóły 
  Perec Georges
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
403.artykuł: Rapak Wacław: Georges Perec et quelques aspects du recit postmoderne. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1731 s. 177-187  szczegóły 
  Queneau Raymond
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
404.artykuł: Mrozowiecki Michał: D'un "Recit de reve" a "Des recits de reves a foison" - les ecrits brefs en prose de Raymond Queneau. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1989 nr 1071 s. 120-161 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Quignard Pascal
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
405.artykuł: Mura Aline: L'amenuisement de la parole dans les recits de Pascal Quignard. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1731 s. 166-176  szczegóły 
  Sartre Jean-Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
406.artykuł: Daspre Andre: De l'utilite da la litterature selon J.-P. Sartre et R. Martin du Gard. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1571 s. 94-102  szczegóły 
407.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tyburska Elżbieta: Le concept object / chose dans les nouvelles de J.-P. Sartre. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1989 nr 1071 s. 82-108 ([ze streszcz. w jęz. polskim]...) szczegóły 
  Schwob Marcel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
408.artykuł: Pietrzak Witold Konstanty: "Eleos kai pathos". Les personnages dans les recits de Marcel Schwob. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1731 s. 90-98  szczegóły 
  Simon Claude
409.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borgomano Madeleine: Fins de siecles dans l'univers romanesque de Claude Simon: "L'acacia". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1731 s. 188-197  szczegóły 
  Tournier Michel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
410.artykuł: Mrozowicki Michał: La gratuite et l'engagement tournieriens. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1571 s. 211-224  szczegóły 
411.artykuł: Mrozowicki Michał: L'opium de l'Occident ou Michel Tournier et la civilisation de l'image. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1731 s. 219-232  szczegóły 
  Vian Boris
412.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hojn Andrzej: Un langage-univers dans "L'ecume des jours" de Boris Vian. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1571 s. 187-195  szczegóły 
  Yourcenar Marguerite
413.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wandzioch Magdalena: Les Merveilleux dans les "Nouvelles Orientales" de Margueritte Yourcenar. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1989 nr 1071 s. 109-119 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Parmenides *
414.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bańka Jakub Sebastian: Parmenides i filokryptologiczne pozyskanie przedmiotu myśli w jej ugruntowaniu ontologicznym. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1707 s. 45-53 (z fragm. poematu...) szczegóły 
artykuł: Olesiński Dariusz: Parmenides a problem jedności myśli i bytu u źródeł greckiego paradygmatu myślenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1625 s. 54-60  szczegóły 
  Plotinos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
415.artykuł: Bańka Józef: Konstytuujące "być" i usprawiedliwiające "dlaczego" w formule Wielkiej Emanacji Plotyna. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1733 s. 53-58  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
416.artykuł: Szarlej Jolanta: Wątki protoutopijne w Biblii. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1607 s. 93-103  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Rodzaju
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
417.artykuł: Bozzetto-Ditto Lucienne: Responsabilite et gratuite au livre de la "Genese". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1571 s. 47-55  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Sędziów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
418.artykuł: Kochanowska Anna: Przywództwo charyzmatyczne w starożytnum Izraelu na przykładzie "Księgi Sędziów". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1687 s. 66-80  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Ayala Francisco
419.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gil Canovas Pilar: "Los Usurladores" de Francisco Ayala: nueva lectura de siete parabolas y un dialogo. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1989 nr 1071 s. 211-232 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Perez Galdos Benito
420.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Reska Jaroslav: Uvozovaci vety prime reci v cestine, polstine, slovenstine a rustine v porovnani se spanelstinou. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s. 51-74  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Atticus Titus Pomponius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
421.artykuł: Trojnar Andrzej: Tytus Pomponiusz Attyk na tle życia kulturalnego epoki schyłku Republiki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1497 s. 97-108  szczegóły 
  Seneca Minor Lucius Annaeus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
422.artykuł: Błaszczyk Ilona: Poglądy pedagogiczne Lucjusza Anneusza Seneki (4 r. p.n.e. - 65 r. n. e.). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1570 s. 19-26  szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Literatura współczesna (macedońska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
423.artykuł: Miodyński Lech: Dylemat języka w najnowszej literaturze macedońskiej: od bariery komunikacyjnej do pasji lingwizmu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 152-160  szczegóły 
424.artykuł: Miodyński Lech: "Epskoto na glasnje" - pierwszy manifest odnowionej poezji macedońskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s, 162-175 (dot. manifestu Bogomila Guzela i Radovana Pavlovskiego z 1960...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Hasła szczegółowe (macedońska) / Hasła osobowe (macedońska)
  Chingo Zhivko
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
425.artykuł: Kawka Maciej: O metatekstowych przejawach dekonstrukcjonizmu w niektórych opowiadaniach Zivka Cinga. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 144-150  szczegóły 
  Janevski Slavko
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
426.artykuł: Petkovska Nada: Utopizmot vo romanite na Slavko Janevski. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 105-115 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Stefanovski Goran
427.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Petkovska Nada: Mitot i demitologizacijata kako osnova dramskiot sudir bo "Tetovirani dushi" od Goran Stefanovski. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 72-80 (ze streszcz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
428.artykuł: Jurczyk Ewa: Postać matki w niemieckim mieszczańskim dramacie popularnym XVIII i XIX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1551 s. 9-18  szczegóły 
429.artykuł: Jurczyk Ewa: Zur Typologie des Figurenensembles und der Figurenkonstellation des deutschen buergerlichen Dramas - Vergleich mit der polnischen Uebersetzung. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1332 s. 7-17 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
430.artykuł: Szewczyk Grażyna: Das Polentum im Werk der Gebrueder Koelling. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1332 s. 39-51 (nt. działalności polonofilskiej i twórczości literackiej braci Koellin...) szczegóły 
431.artykuł: Szewczyk Grażyna: Der Mythos vom oberschlesischen Menschen und die oberschlesische Frage im deutschen und im polnischen Schrifttum von 1919-1921. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1252 s. 66-77 (dot. głównie literatury niemieckiej; ze streszcz. w jęz. polskim....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
432.artykuł: Jurczyk Ewa: Postać matki w niemieckim mieszczańskim dramacie popularnym XVIII i XIX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1551 s. 9-18  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Eichendorff Joseph von
433.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wicher Andrzej: Wildness and revolution in Joseph von Eichendorff's "Das Schloss Duerande". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1667 s. 47-53  szczegóły 
  Grass Guenter
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
434.artykuł: Briel Holger: The teratology of the tetralogy or Guenter Grass walks the line, once again. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 67-77 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Grimm Jacob Ludwik Karl, Grimm Wilhelm *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
435.artykuł: Dampc Renata: Mit matki i macochy w baśniach braci Grimm. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1551 s. 20-32  szczegóły 
  Kotzebue August von
436.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jurczyk Ewa: Zum Problem der Uebersetzung der deutschen Dramen des 18. Jahrhunderts fuer die polnischen Buehnen. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1226 s. 83-91 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Langgaesser Elisabeth
437.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szewczyk Grażyna: Mit matki i jego konkretyzacje w powieści Elisabeth Langgaesser pt. "Proserpina. Eine Kindheitsmythe" ("Prozerpina. Mit dzieciństwa"). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1551 s. 35-45  szczegóły 
  Mumelter Hubert
438.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisula Ewa: Das Ladinertum als Erbe und Aufgabe. Hubert Mumelters "Dolomiten-Legende". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1226 s. 92-102 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
439.artykuł: Borkowska Ewa: "A counterpoint of dissonance". Nietzsche and Hopkins. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1123 s. 68-76 (porównanie poglądów estetycznych Fryderyka Nietzschego i Gerarda Manle...) szczegóły 
440.artykuł: Gigante Marcello: Nietzsche e la filologia classica. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 310-322  szczegóły 
441.artykuł: Sławek Tadeusz: A hammer of philosophy. The scene of violence in Nietzsche and Jeffers. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1123 s. 20-33  szczegóły 
442.artykuł: Sławek Tadeusz: A topography of sign. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1084 s. 128-138 (problematyka zależności między myśleniem, pisaniem a geograficzną loka...) szczegóły 
443.artykuł: Sławek Tadeusz: "More than marriage". The mechanisms of heterogeneity and interpretation in Blake [William] and Nietzsche. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1337 s. 57-71  szczegóły 
  Rinser Luise
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
444.artykuł: Pisula-Tobiasz Ewa: Luise Rinsers literarische Anfaenge. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1347 s. 84-94 (szerzej nt. opow. "Szklane koła"; ze streszcz. polskim...) szczegóły 
445.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisula Ewa: "Die rote Katze" Initiationserfahrung und Schuld. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1226 s. 100-108 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
446.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisula Ewa Aleksandra: Luise Rinser: "Ein alter Mann stribt" Menschliche Bewaerhrung in Krisensituationen. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1332 s. 26-38 (ze streszcz.w jęz. polskim...) szczegóły 
447.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisula-Tobiasz Ewa: Luise Rinsers "Mitte des Lebens". Zeugnis literarischer Reife. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1426 s. 59-70 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Strauss Botho
448.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mielczarek Zygmunt: Begriffe und Bilder Botho Strauss passanten-Welt in "Paare Passanten" und "Niemand anderes". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1226 s. 91-98 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
449.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mielczarek Zygmunt: Begriffe und Bilder Botho Strauss passanten-Welt in "Paare Passanten" und "Niemand anderes". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1226 s. 91-98 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Wohmann Gabriele
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
450.artykuł: Ławnikowska-Koper Joanna: "Zmiana warty". Przedstawienie związków między matką a córką w krótkiej prozie Gabriele Wohmann. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1551 s. 86-100 (z fragmentami opowiadania "Raport"...) szczegóły 
  Wolf Christa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
451.artykuł: Bekasiński Jan: Christa Wolf ueber Selbstzensur im Schaffensprozess. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1252 s. 7-18 (ze streszcz. polskim...) szczegóły 
452.artykuł: Kurpanik-Malinowska Gizela: Christa Wolf in der germanistischen Literaturforschung in der DDR. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1252 s. 19-28 (ze streszcz. polskim...) szczegóły 
453.artykuł: Kurpanik-Malinowska Gizela: Ueber den Umgang mit Literatur in den 50er und 60er Jahren: Die Literaturkritikerin Christa Wolf. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1226 s. 80-90 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
454.artykuł: Szewczyk Grażyna: Zur Rezeption von Christa Wolf in Skandinavien. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1226 s. 70-79 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
455.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ławnikowska-Koper Joanna: Elemente des "weiblichen Schreibens" in Christa Wolfs Erzaehlung "Kassandra". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1115 s. 73-86 (ze streszcz. w jęz. polskim....) szczegóły 
456.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kurpanik-Malinowska Gizela: Zwischen Antizipation und Realitaet. Zu Christa Wolfs Erzaelung "Unter den Linden". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1115 s. 61-71 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Ziegler Friedrich Wilhelm
457.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jurczyk Ewa: Versuch einer Untersuchung zur Wirkungsstrategie von Friedrich Wilhelm Zieglers Drama "Der Lorbeerkranz, oder die Macht der Gesetze". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1252 s. 36-49 (ze streszcz. w jęz. polskim....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
458.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Od redakcji. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 7 (wstęp do numeru Prac Naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
459.artykuł: Fast Piotr: Tipologija literaturnykh javlenijj epokhi socialistiticheskogo realizma. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 176-184 (przegląd modeli literackich ukształtowanych w Rosji w okresie realizmu...) szczegóły 
460.artykuł: Gildner Anna: Awangarda rosyjska z perspektywy 1994 roku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 109-117 (dot. grup awangardowych działających w dwudziestoleciu międzywojennym...) szczegóły 
461.artykuł: Gracheva Alla: Russkaja massovaja literatura nachala XX veka. Novyjj vzgljad na starye literaturovedcheskie problemy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1539 s. 41-49 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
462.artykuł: Kapuścik Jerzy: "Bogotwórstwo" rosyjskie w wizerunku literackim. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1539 s. 104-116 (głównie na przykładzie twórczości Maksyma Gorkiego...) szczegóły 
463.artykuł: Mucha Bogusław: Legenda o Rafaelu w percepcji twórczej pisarzy rosyjskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1539 s. 7-15  szczegóły 
464.artykuł: Mucha Bogusław: Malarskie zainteresowania pisarzy rosyjskich doby romantyzmu (Z problematyki kontekstów artystycznych literatury rosyjskiej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 9-23  szczegóły 
465.artykuł: Paszkiewicz Anna: Zapomniana awangarda. Ippolit Sokołow i ugrupowanie rosyjskich ekspresjonistów. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1613 s. 49-54 (sylwetki poetów wchodzących w skład ugrupowania...) szczegóły 
466.artykuł: Piotrowski Władysław: Próby reinterpretacji oficjalnego modelu rosyjskiego procesu historycznoliterackiego XX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 99-107  szczegóły 
467.artykuł: Slimak Ivan: Utopia socializmu a jej literarny profil. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 34-39 (ze streszcz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
468.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Od redakcji. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 7 (wstęp do numeru Prac Naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
469.artykuł: Drawicz Andrzej: Mniej znane karty rosyjskiej neoawangardy poetyckiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1613 s. 129-134  szczegóły 
470.artykuł: Madloch Joanna: "Puszkinowska plejada" - "nowa" poezja leningradzka lat sześćdziesiątych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 218-228 (o twórczości Josifa Brodskiego, jewgienija Rejna, Anatolija Najmana i ...) szczegóły 
471.artykuł: Orlova Ekaterina: "V raju zhivotnykh". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 263-276 (nt. postmodernistycznej poezji i krytyki literackiej w Rosji; ze stres...) szczegóły 
472.artykuł: Skarlygina Elena: V "beskonechnom tupike" postmodernizma. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 252-261 (najważniejsze tendencje rozwojowe współczesnej prozy rosyjskiej, szerz...) szczegóły 
473.artykuł: Skotnicka-Maj Anna: Nowi pisarze w procesie historycznoliterackim po 1985 roku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1613 s. 193-202  szczegóły 
474.artykuł: Ściepuro Marian: Pokolenie "odwilżowe" poetów rosyjskich z perspektywy dnia dzisiejszego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 209-216  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
475.artykuł: Skotnicka-Maj Anna: Biblejjskie motivy v poslerevoljucionnojj russkojj literature. Postanovka voprosa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 185-195 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
476.artykuł: Waszkielewicz Halina: Motyw "starej Rusi" w literaturze modernizmu rosyjskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 74-80  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Afanas'ev L.B.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
477.artykuł: Możejko Edward: Fantastyka naukowa jako pole sporów ideologicznych (Marsjańskie powieści A.A. Bogdanowa i L.B. Afanasjewa). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1607 s. 30-42  szczegóły 
  Arcybashev Mikhail
478.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Paszkiewicz Anna: "Zgroza" Michaiła Arcybaszewa: naturalizm, symbolizm, ekspresjonizm?. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1539 s. 17-28  szczegóły 
  Belov Vasilijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
479.artykuł: Smaga Józef: Wasilij Biełow: w wiejskiej pułapce. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1539 s. 130-136  szczegóły 
  Belyjj Andrejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
480.artykuł: Tyryshkina Elena: Vosprijatie "Sanctus amor" Niny Petrovskojj Andreem Bel'ym (V svete oriental'nogo vlijanija). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1539 s. 30-39 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
481.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stempczyńska Barbara: "Moskwa" Andrieja Biełego (O "niejasności"). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1539 s. 51-60  szczegóły 
  Bitov Andrejj
482.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dudek Teresa: Autor i bohater w "Domu Puszkina" Andrieja Bitowa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 229-236 (z fragm. utworu...) szczegóły 
  Bogdanov Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
483.artykuł: Możejko Edward: Fantastyka naukowa jako pole sporów ideologicznych (Marsjańskie powieści A.A. Bogdanowa i L.B. Afanasjewa). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1607 s. 30-42  szczegóły 
484.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Możejko Edward: Bogdanov's martian epopee - "The Red Star" and "Engineer Menni". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 130-137  szczegóły 
485.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Możejko Edward: Bogdanov's martian epopee - "The Red Star" and "Engineer Menni". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 130-137  szczegóły 
  Chekhov Anton
486.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michalska-Suchanek Mirosława: "Czarny mnich" Antoniego Czechowa. Emotywna waloryzacja świata przedstawionego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 59-72 (z fragm. utworu w języku rosyjskim...) szczegóły 
  Chernyshevskijj Nikolajj
487.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przebinda Grzegorz: "Co robić?" Nikołaja Czernyszewskiego. Próba "nierewolucyjnej" interpretacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 43-56 (z fragm. utworu w języku rosyjskim...) szczegóły 
  Dobychin Leonid
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
488.artykuł: Szymak-Reiferowa Jadwiga: Proza Leonida Dobyczina - brakujące ogniwo w historii rosyjskiej awangardy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1613 s. 75-92  szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
489.artykuł: Wieczorek Krzysztof: O "przeklętych problemach" etyki racjonalistycznej według Dostojewskiego i Gombrowicza. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1707 s. 108-117  szczegóły 
  Druzhnikov Jurijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
490.artykuł: Wołodźko Alicja: Burzenie mitów czyli o twórczości Jurija Drużnikowa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1613 s. 177-185  szczegóły 
  Erofeev Venedikt
491.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bogomolov Nikolajj: Izvestnoe i neizvestnoe kak podtekst "Moskva-Petushki" Venedikta Erofeeva. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1613 s. 117-127 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Gazdanov Gajjto
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
492.artykuł: Rożek Lucyna: Tvorchestvo Gajjto Gazdanova v kontekste evropejjskojj literaturnojj tradicii. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1613 s. 94-106 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Grandlevskijj Sergejj
493.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skarlygina Elena: Popytka memuara, ili "andergraund" o sebe. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1539 s. 160-171 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
  Gumiljov Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
494.artykuł: Mazurek-Wita Halina: Dramaturgia Nikołaja Gumilova. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1613 s. 22-29 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Ivanov Vjacheslav I.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
495.artykuł: Picchio Riccardo: Poetics in contact: Vjacheslav Ivanov, Ettore lo Gatto, Aleksnader Pushkin. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 124-129  szczegóły 
  Kharms Daniil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
496.artykuł: Fast Piotr: Local and universal values (Daniil Kharms vs. socialist realism). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 138-149  szczegóły 
  Kljuev Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
497.artykuł: Piotrowski Władysław: Nikolajj Kljuev. Mifologizacija obraza poeta. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1539 s. 74-82 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
498.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piotrowski Władysław: Poema Nikolaja Kljueva "Pogorel'shhina" i ejo pol'skijj perevod. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1613 s. 65-74 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Krzhizhanovskijj Sigizmund
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
499.artykuł: Stempczyńska Barbara: O prozie Sigizmunda Krzyżanowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1613 s. 56-64  szczegóły 
  Kuraev Mikhail
500.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szymak-Reiferowa Jadwiga: Intertekstual'noe prostranstvo povesti Mikhaila Kuraeva "Kapitan Dikshtejjn". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1539 s. 138-147 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
  Kuzmin Mikhail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
501.artykuł: Bogomolov Nikolajj: O nekotorykh tekstologicheskikh problemakh 1990-kh godov. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1539 s. 62-72 (nt. praktyki tekstologicznej A. Timofiejewa w odniesieniu do dorobku l...) szczegóły 
  Leonov Leonid
502.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sałajczykowa Janina: Wizje przyszłości w "Drodze na Ocean" Leonida Leonowa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 157-166  szczegóły 
  Levitin Mikhail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
503.artykuł: Gildner Anna, Korpała-Kirszak Ewa: "Sploshnoe neprilichie". Shtrikhi k portretu Mikhaila Levitina. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1613 s. 187-192 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Limonov Ehduard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
504.artykuł: Suchanek Lucjan: Eduard Limonow - bohater jako rozbitek życiowy, "nieudacznik", "loser". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1613 s. 162-168  szczegóły 
  Makanin Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
505.artykuł: Świeży Janusz: Vladimir Makanin. Shtrikhi k portretu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1613 s. 136-150 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Makovskijj Sergejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
506.artykuł: Kapuścik Jerzy: Siergiej Makowski na Parnasie "srebrnego wieku". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1613 s. 13-20  szczegóły 
  Mariengof Anatolijj
507.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zobek Teresa: "Cynicy" Anatolija Marienhofa. Próba interpretacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 118-131`  szczegóły 
  Nedobrovo Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
508.artykuł: Orlova Ekaterina: Nikolajj Vladimirovich Nedobrovo - poet-filolog. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1613 s. 31-48 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Petrushevskaja Ljudmila
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
509.artykuł: Waszkielewicz Halina: Novye prostory prozy Ljudmily Petrushevskojj. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1613 s. 170-175 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Platonov Andrejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
510.artykuł: Szymoniuk Maja: W okowach upadającego mitu (Styl osnuty na deformacji językowej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 88-100  szczegóły 
511.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szymoniuk Maja: "Czewengur" - utopia czy antyutopia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1607 s. 49-55  szczegóły 
  Polevojj Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
512.artykuł: Kshicova Danushe: Nikolajj Polevojj - enfant terrible russkogo romantizma. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1613 s. 7-12 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Popov Evgenijj
513.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skarlygina Elena: Popytka memuara, ili "andergraund" o sebe. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1539 s. 160-171 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
  Pushkin Aleksandr
514.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Strzała Katarzyna: Nowe czasy - nowy przekład. "Eugeniusz Oniegin" w przekładzie Feliksa Netza. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 26-41 (z fragm. utworu w języku polskim i rosyjskim...) szczegóły 
  Rejjn Evgenijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
515.artykuł: Madloch Joanna: Jewgienij Riejn - "tragiczny elegik"?. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1613 s. 151-161  szczegóły 
  Shalamov Varlam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
516.artykuł: Smaga Józef: Tadeusz Borowski i Warłam Szałamow. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 196-207  szczegóły 
517.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Apanowicz Franciszek: "Ma voix aigre et fausse..." ("Sherry brandy" Warłama Szałamowa: tekst, metatekst, intertekstualność). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1613 s. 108-115  szczegóły 
  Shipenko Aleksejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
518.artykuł: Mazurek-Wita Halina: Po lekturze dramatów Aleksieja Szypienki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1539 s. 149-159 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
  Slonimskijj Mikhail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
519.artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: Opowiadania batalistyczne Michaiła Słonimskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1539 s. 93-102  szczegóły 
  Slotov Pjotr
520.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kosowska Ewa: Zło w Cremonie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 168-175  szczegóły 
  Solov'jov Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
521.artykuł: Konev Vladimir: Individual'nost' i bessmertie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1625 s. 127-132  szczegóły 
  Solzhenicyn Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
522.artykuł: Przebinda Grzegorz: Aleksander Sołżenicyn na kresach Rosji. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1539 s. 118-129  szczegóły 
  Zajaickijj Sergejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
523.artykuł: Korpała-Kirszak Ewa: W kręgu prozy Sergieja Zajaickiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 133-141  szczegóły 
  Zinik Zinovijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
524.artykuł: Szymak-Reiferowa Jadwiga: Śmierć emigranta. Proza Zinowija Zinika. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 238-250 (z fragm. utworów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Historia literatury (serbska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
525.artykuł: Czapik-Lityńska Barbara: Wizja języka i kultury w awangardzie chorwackiej i serbskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1617 s. 86-92 (w l. 1920-1934...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Literatura współczesna (serbska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
526.artykuł: Bobrownicka Maria: W świecie zdominowanym przez strach. Systemy wartości i taktyki obronne. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 17-24 (na przykładzie twórcz. Ivo Andricia i Mesy Selimovicia...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
  Andrijc Ivo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
527.artykuł: Matvejević Predrag: Les ponts d'Ivo Andrić. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 150-159  szczegóły 
  Davicho Oskar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
528.artykuł: Czapik Barbara: Oskara Davica dialog z literaturą popularną. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1012 s. 31-37  szczegóły 
529.artykuł: Czapik Barbara: Rytuały umierania języka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 162-167  szczegóły 
530.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapik Barbara: "Meta-fizyczny" horror literatury na rozdrożu albo wyczerpanie paradygmatycznego obszru tożsamości (o dramacie "Mesije, mesijah" Oskara Davica). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1301 s. 30-36  szczegóły 
  Ducijc Jovan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
531.artykuł: Pieniążek Krystyna: Poezja Jovana Ducicia - antywzorzec estetyczny awangardy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 119-124  szczegóły 
  Jnegosh Petar
532.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapik Barbara: Słowo mitycznego i historycznego czynu w "Górskim wieńcu" Petara Petrovicia Njegosa. Z problemów ideowo-estetycznego kształtowania kulturowej i narodowej świadomości. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1012 s. 51-69  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Historia literatury (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
533.artykuł: Niedziela Zdzisław: Nurt katastroficzny w nadrealizmie słowackim. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 54-58  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Literatura współczesna (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
534.artykuł: Sutherland-Smith James: Literary irony and the Slovak tradition. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 139-145 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Hasła szczegółowe (słowacka) / Literatura ludowa (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
535.artykuł: Krekovicova Eva: Pieśni górali orawskich jako problem interetniczny. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1520 s. 69-81 (z fragm. pieśni...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Hasła szczegółowe (słowacka) / Hasła osobowe (słowacka)
  Mnacko Ladislav
536.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Joanna: Tożsamość człowieka władzy w słowackiej powieści rozrachunkowej (Ladislav Mnacko "Ako chuti moc"). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1301 s. 88-95  szczegóły 
  Rakus Stanislav
537.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Spyrka Lucyna: Synkretyzm rodzajowy w utworze Stanisława Rakusa "Piesen o studnicnej vode". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s. 146-154  szczegóły 
  Stepka Stanislav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
538.artykuł: Spyrka Lucyna: Portret współczesnego człowieka w dramatach Stanislava Stepki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1301 s. 79-86  szczegóły 
  Stur L'udovit
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
539.artykuł: Zilka Tibor: Sturova koncepcia slavanskej vzajomnosti. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 51-59 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Tatarka Dominik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
540.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Postmodernistyczny autobiografizm Dominika Tatarki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1584 s. 133-144  szczegóły 
541.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Utopia Domionika Tatarki (Aktywizacja rzeczywistości potencjalnej czy marzycielska wizja przyszłości?). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 116-126  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Historia literatury (słoweńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
542.artykuł: Darasz Zdzisław: Słoweński ekspresjonizm wobec etycznych wyzwań czasu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1301 s. 38-49  szczegóły 
543.artykuł: Daresz Zdzisław: Słoweńcy wobec iliryjskiej utopii. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 74-79  szczegóły 
544.artykuł: Nartnik Vlado: Casovno-jezikovni vidikui odmevov Morove "Utopije" v slovenski knjizevnosti od Preserna do Cankarja. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1599 s. 115-120 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Literatura współczesna (słoweńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
545.artykuł: Darasz Zdzisław: Reizm - propozycja słoweńskiej neoawangardy lat szcześćdziesiątych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 134-142  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Hasła szczegółowe (słoweńska) / Hasła osobowe (słoweńska)
  Pretnar Tone
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
546.artykuł: Czapik Barbara: Docent dr Tone Pretnar (9 VIII 1945 - 16 XI 1992). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 210-211 (z fot....) szczegóły 
  Taufer Veno
    wiersze (alfabet tytułów)
547.wiersz: Taufer Veno: 160571. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 131 (w oryg....) szczegóły 
548.wiersz: Taufer Veno: 250751. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 131 (w oryg....) szczegóły 
549.wiersz: Taufer Veno: Crka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 128 (w oryg....) szczegóły 
550.wiersz: Taufer Veno: Veter. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 129 (w oryg....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
551.artykuł: Pretnar Tone: Białoszewskiego i Taufera horyzonty języka i granice tekstu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 126-133 (zawiera teksty obydwu poetów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Burger Hermann
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
552.artykuł: Mielczarek Zygmunt: Hermann Burger. Freiheit im Kunstwerk. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1347 s. 95-104 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
553.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rduch Robert: Thematisierung des Todes als Poetologisches Prinzip bei Hermann Burger am Beispiel des Erzaehlbandes "Diabelli". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1426 s. 42-57 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
554.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rduch Robert: Verunsicherungs-Strategie als Aufbauprinzip im Roman "Schilten. Schulbericht zuhanden der Inspektorenkonferenz" von Hermann Burger. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1347 s. 105-116 (ze streszcz. w jezyku polskim...) szczegóły 
  Burkart Erika
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
555.artykuł: Mielczarek Zygmunt: Sprache und Natur in der Lyrik von Erika Burkart. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1115 s. 37-45 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
556.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mielczarek Zygmunt: Zeit, Vergehen und Erinnerung. Zu Erika Burkarts Gedichtband "Zaertlichkeit der Schatten". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1426 s. 33-41 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Duerrenmatt Friedrich
557.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jabłkowska Joanna: Friedrich Duerrenmatt: "Der Winterkrieg in Tibet" - Wieder einmal "die schlimmstmoegliche Wendung". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1226 s. 110-116 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Rod Edouard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
558.artykuł: Staroń Anita: L'intuitivisme d'Edouard Rod. Problemes de la coherence du texte. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1731 s. 99-106  szczegóły 
  Walser Robert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
559.artykuł: Mielczarek Zygmunt: Robert Walsers Doppelrealitaeten und Ausdrucksweisen des Gegensaetzlichen. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1332 s. 18-26 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Strindberg August
560.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szewczyk Grażyna: Die Gestalt Gustav Adolfs im Drama von August Strindberg. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1252 s. 78-87 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Achillini Alessandro
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
561.artykuł: Dobrowolski Józef A.: Alessandro Achillini - boloński awerroista. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1733 s. 59-66  szczegóły 
  Alberti Leon Battista
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
562.artykuł: Kalita Zdzisław: W poszukiwaniu uniwersalności. Koncepcja człowieka uniwersalnego w ujęciu Leona Battisty Albertiego (1404-1472). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1733 s. 81-89  szczegóły 
  Eco Umberto
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
563.tekst paraliteracki: Eco Umberto: O bibliotece [fragm.:] "Wzorzec złej biblioteki" według Umberto Eco. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1217 s, 87-88  szczegóły 
  Minissi Nullo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
564.artykuł: Bibliografia prac naukowych Profesora Nullo Minissiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 13-19  szczegóły 
565.artykuł: Opacki Ireneusz, Wilkoń Aleksander, Żurawska Jolanta: Słowo wstępne. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 7-12 (biografia uczonego, któremu zadedykowano zeszyt 1595 Prac Naukowych...) szczegóły 
  Soldati Mario
566.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tokarz Renata: L'analyse de la nouvelle de Mario Soldati "La seggiolina del Florian" selon la methode de G. Genette. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1989 nr 1071 s. 183-270 (ze streszczeniem polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Literatura współczesna (Afryki Subsaharyjskiej)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
567.artykuł: Białas Zbigniew: Writing: a perverse viper in the bosom (Chinua Achebe, Ayi Kwei Armah, "Sundiata"). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1337 s. 135-146  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Hasła szczegółowe (Afryki Subsaharyjskiej) / Hasła osobowe (Afryki Subsaharyjskiej)
  P'Bitek Okot
568.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Białas Zbigniew: Introducing basic components of "sacer(-)". The evidence of "Song of Lawino" by Okot p'Bitek. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1123 s. 87-98 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Soyinka Wole
569.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grant Kathleen: "Communion Rite": "Communion Feast": The social and the spiritual in Whole Soyinka's "Bacchae of Eurypides". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 352-363 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Hasła osobowe (Indii)
  Rushdie Salman
570.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Masłoń Sławomir: Matter of Paradise. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1667 s. 101-106  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Utwory anonimowe (Indii)
571.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Migus Zofia: Człowiek w indyjskiej filozofii tradycji. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1625 s. 67-77  szczegóły 
572.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Migus Zofia: Człowiek w indyjskiej filozofii tradycji. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1625 s. 67-77  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Historia literatury (Jugosławii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
573.artykuł: Czapik Barbara: Rozważania o alternatywnym aspekcie międzywojennej awangardy jugosłowiańskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s. 156-161  szczegóły 
574.artykuł: Czapik-Lityńska Barbara: Wielkie i małe utopie jugosławiańskiej awangardy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 81-88 (w l. 1920-30...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Literatura współczesna (Jugosławii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
575.artykuł: Miodyński Lech: Kryzys podmiotowości człowieka a model dzieła (na przykładach literatur jugosłowiańskich). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1301 s. 16-28  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
576.artykuł: Udalska Eleonora: Wielkie utopie we współczesnym teatrze polskim (Kilka uwag wstępnych). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1607 s. 105-116 (dot. m.in. teatru Jerzego Grotowskiego, Józefa Szajny, Tadeusza Kantor...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1765-1831
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
577.artykuł: Jurczyk Ewa: Die Rolle des deutschen historischen Dramas fuer das Fortbestehen der polnischen Buehne. Exemplifiziert durch Josef Marius Babos "Strelitzen". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1426 s. 72-85 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat obcy na scenach polskich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
578.artykuł: Jurczyk Ewa: Das deutsche buergerliche Drama im Urteil der polnischen Kritik. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1993 nr 1347 s. 72-83 (analiza kilku recencji dramatów niemieckich wystawionych w Teatrze Nar...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
579.artykuł: Ancuta Katarzyna: Brains, minds and printed circuits morning thoughts on memory and contemporary SF films. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1999 nr 1777 s. 163-174  szczegóły 
580.artykuł: Coates Paul: The look into the sky: notes on sublimity, film and gender. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1994 nr 1393 s. 136-148  szczegóły 
581.artykuł: Garbowski Christopher: Film and axiology: the protagonist as a prolegomenon to values. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 328-337 (głównie na przkładzie "Dekalogu" w reż. Krzysztofa Kieślowskiego; ze s...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Omówienie dorobku kinematografii polskiej po 1980 roku
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
582.artykuł: Kolczyński Mariusz: Film fabularny w propagandzie politycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1605 s. 84-91  szczegóły