PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Kultura Współczesna
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kostyrko Teresa: Uwagi na marginesie kłopotów z językiem współczesnej humanistyki w Polsce. Kultura Współczesna 2000 nr 4 s. 5-12 (polemika z tezami książki, wskazanie źródła nieporozumień, których sku...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Gajewska Grażyna: Sztuka i historiografia - (nie)współmierność światów. Kultura Współczesna 2000 nr 4 s. 29-49 (dot. literackości (stylu i treści) oraz referencjalności (problemu pra...) szczegóły 
3.artykuł: Hudzik Jan P.: Estetyka według Wolfganga Welscha. Kultura Współczesna 1999 nr 1 s. 101-107 (recencja książki: Undoing Aesthetics. London 1997...) szczegóły 
4.artykuł: Hudzik Jan P.: Understanding the Holocaust Philosophically. Following Adorno and Lyotard. Kultura Współczesna 2003 nr 4 s. 309-321 (dot. m.in. kwestii wyrażalności Zagłady i jej związków z kulturą...) szczegóły 
5.artykuł: Szpociński Andrzej: O ważności i nieważności kultury artystycznej. Kultura Współczesna 1998 nr 2/3 s. 73-80  szczegóły 
6.artykuł: Trzebeński Maciej: Rzeczywistość wirtualna jako możliwość technologicznie nowego alternatywnego świata w kulturze (na przykładzie teorii wielości światów Davida Lewisa). Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 51-69 (dot. m.in. związków z teorią fikcji w literaturze, sztuce...) szczegóły 
7.artykuł: Zeidler-Janiszewska Anna: Adorno and We. Kultura Współczesna 2003 nr 4 s. 322-328 (dot. m.in. kwestii wyrażalności Zagłady, również w odniesieniu do lite...) szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: T.K.: Estetyka polska XX wieku. Historia - problemy - perspektywy. Kultura Współczesna 1994 nr 1 s. 115 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Boettner-Łubowski Rafał: Ciało otwarte. Kultura Współczesna 2001 nr 1 s. 110-114  szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zydorowicz Jacek: Punktowanie pejzaży kultury. Kultura Współczesna 1999 nr 4 s. 73-76  szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kostyrko Teresa: Kulturotwórcza rola surrealizmu. Kultura Współczesna 2000 nr 3 s. 101-104  szczegóły 
recenzja: Zydorowicz Jacek: Uporczywość pamięci, czyli dziedzictwo nadrealności. Kultura Współczesna 1999 nr 3 s. 131-132  szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kijko Maciej: Kultura Współczesna 2000 nr 4 s. 117-121  szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zeidler-Janiszewska Anna: Ku semiotycznej teorii recepcji. Kultura Współczesna 1996 nr 1/2 s. 227-230  szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pietrowicz Krzysztof: Refleksja nad refleksją. Kultura Współczesna 2001 nr 1/2 s. 229-233  szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zeidler-Janiszewska Anna: Rozważania o kulturze współczesnej z ducha Simmla wywiedzione. Kultura Współczesna 2001 nr 2/3 s. 104-106  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bieszczad Lilianna: Sztuka w okowach filozofii?. Kultura Współczesna 2000 nr 3 s. 91-95  szczegóły 
recenzja: Pietrowicz Krzysztof: O niewdzięcznym mapy rysowaniu. Kultura Współczesna 2000 nr 3 s. 96-98  szczegóły 
recenzja: Rogoziecki Robert: O niewdzięcznym rysowaniu mapy. Przyczynek do krytyki pojęcia konsumpcji. Kultura Współczesna 2000 nr 3 s. 82-90  szczegóły 
recenzja: Zeidler-Janiszewska Anna: Czy rysowanie mapy jest rzeczywiście niewdzięczne?. Kultura Współczesna 2000 nr 3 s. 78-81  szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziamski Grzegorz: Rewolucja smaku. Kultura Współczesna 1998 nr 1 s. 82-87  szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frydryczak Beata: Wokół postmodernizmu. Kultura Współczesna 1994 nr 1 s. 91-94  szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Saganiak Magdalena: "Maszyna do pisania" jako wehikuł niepewnej przyszłości nauki o kulturze. Kultura Współczesna 1994 nr 1 s. 95-100  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Moraczewski Krzysztof: Postrzegalność aniołów. Na marginesie utopii George'a Steinera. Kultura Współczesna 1999 nr 4 s. 84-88  szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szkołut Tadeusz: George Steiner - sceptyczny modernista. Kultura Współczesna 1994 nr 2 s. 126-131  szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chojnacki Marek: Gdy słowa przestaje się liczyć (uwagi na marginesie książki George'a Steinera "Zerwany kontrakt"). Kultura Współczesna 1996 nr 1/2 s. 190-195  szczegóły 
recenzja: Ornatowski Cezary: O "Zerwanym kontraktcie" [!]. Kultura Współczesna 1996 nr 1/2 s. 190-195  szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gajewska Grażyna: "Poetyka pisarstwa historycznego" - ostatni akord "Metahistory" Haydena White'a. Kultura Współczesna 2001 nr 4 s. 94-99  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Domańska Ewa: Po-postmodernistyczny romantyzm (Sensitivism - "nowa" filozofia historii - Franklin R. Ankersmit). Kultura Współczesna 1996 nr 1/2 s. 69-86  szczegóły 
25.artykuł: Hudzik Jan Paweł: Czy Europejczyk może zostać Indianinem? Filozofia a problem kolonializmu kultury zachodniej. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 15-31 (dot. m.in. pism filozofów nowożytnych i wybranych utworów literackich,...) szczegóły 
26.artykuł: Kopciewicz Lucyna: Językoznawstwo, feminizm, ponowoczesność - czyli o pewnej próbie znalezienia "słusznego" kontekstu interpretacyjnego dla nowych konfiguracji myśli społecznej. Kultura Współczesna 1999 nr 1 s. 52-63  szczegóły 
27.artykuł: Kwiek Marek: Polski postmodernizm?. Kultura Współczesna 1996 nr 3/4 s. 5-10  szczegóły 
28.artykuł: Lubaś Marcin: Pojęcie zróżnicowania kulturowego w antropologii postmodernistycznej. Kultura Współczesna 1999 nr 2 s. 123-136  szczegóły 
29.artykuł: Łukowicz Tomasz: Przezwyciężanie obrazu. Ironia w dyskursie Innego. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 87-102 (w oparciu m.in. o teorie Elaine Showalter i Jeana Baudrillarda...) szczegóły 
30.artykuł: Melosik Zbyszko: Poststrukturalizm jako teoria życia społecznego (możliwości i kontrowersje). Kultura Współczesna 1997 nr 1 s. 57-71  szczegóły 
31.artykuł: Morawski Stefan: Bibliografia dotycząca pozycji zagranicznych, które rozważają problematykę postmodernizmu i postmoderny. Kultura Współczesna 1996 nr 3/4 s. 55-69  szczegóły 
32.artykuł: Rejniak Agnieszka: Nowoczesność i "upadek doświadczenia" według Waltera Benjamina. Kultura Współczesna 2002 nr 3/4 s. 17-31 (dot. teorii doświadczenia i zw. z nią kategorii antropologicznych pami...) szczegóły 
33.artykuł: Rewers Ewa: Powrót Don Kichota, czyli o antropomorfizacji sztuki postmodernistycznej i jej konsekwencjach. Kultura Współczesna 1999 nr 1 s. 83-91  szczegóły 
34.artykuł: Szahaj Andrzej: Na tropach dziejów pojęć "postmoderna" i "postmodernizm". Kultura Współczesna 1997 nr 1 s. 125-127 (recenzja książki: Margaret A. Rose: Post-modern and the Post-industria...) szczegóły 
35.artykuł: Wieczorkiewicz Anna: Święto smakoszy. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 71-86 (dot. kwestii tradycji, autentyku i kopii w kulturze amerykańskiej, a t...) szczegóły 
36.artykuł: Wołowiec Grzegorz: Recepcja postmodernizmu w polskiej krytyce i publicystyce literackiej. Wstępne rozpoznanie. Kultura Współczesna 1996 nr 3/4 s. 11-25  szczegóły 
37.artykuł: Woroniecka Grażyna: "Kozioł ofiarny" Rene Girarda w perspektywie poststrukturalnej. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 37-50 (dot. koncepcji "kozła ofiarnego" jako klucza interpretacyjnego w lektu...) szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Kultura Współczesna 1994 nr 2 s. 142-146 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
39.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kapusta Andrzej: Transformacja estetyki. Kultura Współczesna 1997 nr 2 s. 97-101  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Książek Andrzej: Transawangarda: między zwątpieniem a nadzieją. Kultura Współczesna 2000 nr 3 s. 40-53 (o końcu awangardy i transawangardzie w sztuce i literaturze po latach ...) szczegóły 
41.artykuł: Piotrowski Kazimierz: Awangarda w defensywie - o awangardyzacji aisthesis. Kultura Współczesna 2000 nr 3 s. 19-39 (dot. współczesnych oraz historycznych teorii awangardy w sztuce i lite...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
42.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bińczyk Ewa: W co grają filozofowie?. Kultura Współczesna 2002 nr 3/4 s. 117-125  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Gajewska Grażyna: Sztuka i historiografia - (nie)współmierność światów. Kultura Współczesna 2000 nr 4 s. 29-49 (dot. literackości (stylu i treści) oraz referencjalności (problemu pra...) szczegóły 
44.artykuł: Gołębiewska Magdalena: Tekst jako kontekst: rozszerzenie universum Derridiańskiego. Kultura Współczesna 1993 nr 2 s. 63-71  szczegóły 
45.artykuł: Kalaga Wojciech: Homo textualis: podmiot - interpretacja - etyka. Kultura Współczesna 1999 nr 1 s. 36-51  szczegóły 
46.artykuł: Woroniecka Grażyna: Interpretacja w antropologii: racjonalność dialogu. Kultura Współczesna 1996 nr 1/2 s. 58-68  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Kuczyńska Alicja: Tragic rememberance and art. Kultura Współczesna 2003 nr 4 s. 239-248 (dot. form pamięci traumatycznej w sztuce, m.in. w literaturze...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Wieczorkiewicz Anna: Psychomachia i psychoanaliza (Wizje życia w przestrzeni psychicznej). Kultura Współczesna 1995 nr 3/4 s. 96-123 (alegoria jako obraz wewnętrznej wizji przestrzeni człowieka...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
49.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pietrzykowska Marta: Zwykli, ciekawi ludzie. O badaniu autobiografii przez Philippe'a Lejeune'a. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 212-215  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Mit
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Golka Marian: Atrakcyjność mitu. Kultura Współczesna 1996 nr 1/2 s. 41-49 (nt. przyczyn dużego zainteresowania mitem...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pamiętnik
51.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pietrzykowska Marta: Zwykli, ciekawi ludzie. O badaniu autobiografii przez Philippe'a Lejeune'a. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 212-215  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Piosenka (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Melosik Zbyszko: Rap, walka o znaczenia i pedagogika. Kultura Współczesna 1996 nr 1/2 s. 136-151 (m.in. o treściach przekazywanych przez teksty piosenek rapowych...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
53.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kostyrko Teresa: Uwagi na marginesie kłopotów z językiem współczesnej humanistyki w Polsce. Kultura Współczesna 2000 nr 4 s. 5-12 (polemika z tezami książki, wskazanie źródła nieporozumień, których sku...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Gasche Rodolphe: Dekonstrukcja i krytyka literacka. Kultura Współczesna 1993 nr 2 s. 27-62 (gł. w świetle prac Jacquesa Derridy...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
55.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zeidler-Janiszewska Anna: Melancholia w perspektywie filozoficzno-estetycznej. Kultura Współczesna 2000 nr 3 s. 99-101  szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Malitowska Anna: Mityczne strategie życia. Słów kilka na marginesie pewnej książki. Kultura Współczesna 1997 nr 2 s. 105-108  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Bernstein Boris: "...Ale równie malarz, jak poeta, ma prawo do swobody twórczej". Korzystam z tego prawa i drugim polecam korzystać, lecz.... Kultura Współczesna 1994 nr 1 s. 5-18 (analiza problemu pracy twórczej na przestrzeni epok od starożytności p...) szczegóły 
58.artykuł: Wieczorkiewicz Anna: Psychomachia i psychoanaliza (Wizje życia w przestrzeni psychicznej). Kultura Współczesna 1995 nr 3/4 s. 96-123 (alegoria jako obraz wewnętrznej wizji przestrzeni człowieka...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Czerwiński Marcin: Kompetencja kulturowa a uczestnictwo w kulturze. Kultura Współczesna 1994 nr 1 s. 30-39 (dot. także pojęcia kultury literackiej i filmowo-teatralnej...) szczegóły 
60.artykuł: Szpociński Andrzej: Kultura artystyczna jako sfera pozytywnych odniesień do "innych". Kultura Współczesna 1997 nr 3 s. 20-47  szczegóły 
61.artykuł: Szpociński Andrzej: Od zamkniętej do otwartej formuły kanonu kulturowego. Kultura Współczesna 1994 nr 1 s. 40-45 (dot. kanonu kultury narodowej na podstawie badań treści podręczników d...) szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Milczarek Krystyna, Tyszka Andrzej, Żuber Felicja: Publiczność w teatrze (seminarium robocze). Kultura Współczesna 1995 nr 3/4 s. 176-185 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
63.artykuł: Steiner George: Ur-Sprache. Kultura Współczesna 2000 nr 3 s. 5-18 (dot. filozofii tłumaczenia literatury...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
64.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kostyrko Teresa: Współczesny status sztuki i jej arcydzieł. Kultura Współczesna 1998 nr 2/3 s. 165-168  szczegóły 
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jamroziakowa Anna: Twórczy bezkres filozoficznej świadomości podmiotowej. Kultura Współczesna 1997 nr 1 s. 103-106  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
66.artykuł: Dąbkowska-Zydroń Jolanta: Status dokumentacji we współczesnej komunikacji artystycznej. Kultura Współczesna 1999 nr 4 s. 36-42  szczegóły 
67.artykuł: Kreft Lev: Sztuka w okresie przechodzenia od polityki do kultury. Kultura Współczesna 1998 nr 1 s. 52-60  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
68.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kijko Maciej: Kultura Współczesna 2000 nr 4 s. 117-121  szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bińczyk Ewa: W co grają filozofowie?. Kultura Współczesna 2002 nr 3/4 s. 117-125  szczegóły 
70.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zeidler-Janiszewska Anna: Melancholia w perspektywie filozoficzno-estetycznej. Kultura Współczesna 2000 nr 3 s. 99-101  szczegóły 
71.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pietrowicz Krzysztof: Refleksja nad refleksją. Kultura Współczesna 2001 nr 1/2 s. 229-233  szczegóły 
72.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zamojski Karol: Kultura Współczesna 1999 nr 3 s. 123-130  szczegóły 
73.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gajewska Grażyna: "Poetyka pisarstwa historycznego" - ostatni akord "Metahistory" Haydena White'a. Kultura Współczesna 2001 nr 4 s. 94-99  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Łukasiewicz Krzysztof: Socjologia jako "trzecia kultura". Kultura Współczesna 2000 nr 4 s. 13-27 (dot. m.in. relacji między literaturą i kulturą literacką (humanistyczn...) szczegóły 
75.artykuł: Sosnowski Leszek: Sztuka a integracja - możliwości i konieczności. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 42-48 (dot. również funkcji integracyjnej dziedzictwa literackiego narodów eu...) szczegóły 
76.artykuł: Szpociński Andrzej: Sztuka i polityka w procesie integracji europejskiej. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 30-41 (dot. funkcjonowania i roli kultury artystycznej i dziedzictwa kulturow...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
77.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nielek Kamilla: Nawet Freud nie wyobrażał sobie.... Kultura Współczesna 1999 nr 4 s. 76-84  szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michałowska Marianna: O czym śni "maszyna widzenia". Kultura Współczesna 1999 nr 2 s. 142-143  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
79.artykuł: Miciukiewicz Konrad: Transkulturowe "Ja": poszukiwanie tożsamości na IRCu. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 103-114 (dot. m.in. związków między autokonstrukcjami tożsamości użytkowników I...) szczegóły 
80.artykuł: Skórzyńska Agata: Teatr / media / społeczeństwo. Teatralizacja jako kategoria opisu oraz strategia komunikacyjna społeczeństwa medialnego. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 115-131 (konfrontacja rozumienia pojęć przestrzeni, czasu, tożsamości na grunci...) szczegóły 
81.artykuł: Zajdel Jakub: W poszukiwaniu modelu odbioru fikcji audiowizualnej?. Kultura Współczesna 1999 nr 4 s. 27-35  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
82.artykuł: Grynberg Henryk: Polish literature: an eyewitness to the Holocaust. Kultura Współczesna 2003 nr 4 s. 147-157 (dot. najważniejszych polskich utworów poświęconych Zagładzie...) szczegóły 
83.artykuł: Szpociński Andrzej: Uwagi w sprawie raportu "Kultura polska lat 90.". Kultura Współczesna 1998 nr 2/3 s. 118-  szczegóły 
84.artykuł: Tarkowska Elżbieta: Co wiemy i czego nie wiemy o przemianach kultury w Polsce. Kultura Współczesna 1998 nr 2/3 s. 111-118 (dot. także literatury...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
85.artykuł: Wołowiec Grzegorz: Recepcja postmodernizmu w polskiej krytyce i publicystyce literackiej. Wstępne rozpoznanie. Kultura Współczesna 1996 nr 3/4 s. 11-25  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura 1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
86.artykuł: Giemza-Żurawska Maria: SF - literatura popularna. Kultura Współczesna 1996 nr 3/4 s. 104-119  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
87.artykuł: Czapliński Przemysław: Recovering the Holocaust: literature in the 1990s in the face of Shoah. Kultura Współczesna 2003 nr 4 s. 158-174  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
88.artykuł: Kostyrko Krzysztof: Wydarzenia i niewydarzenia. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 219-223 (dot. dezintegracji jako cechy życia kulturalnego, także literackiego i...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
89.artykuł: Ilczuk Dorota: Ile państwa w kulturze? Kultura w dyskusjach wokół "trzeciej drogi". Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 169-173  szczegóły 
90.artykuł: Ilczuk Dorota: Polityka kulturalna a społeczeństwo obywatelskie w świetle literatury, badań Rady Europy i Unii Europejskiej. Kultura Współczesna 1999 nr 1 s. 64-73  szczegóły 
91.artykuł: Ilczuk Dorota, Siciński Andrzej, Wojciechowski Jan S.: Polityka kulturalna państwa (projekt). Kultura Współczesna 1998 nr 2/3 s. 148-162 (projekt opracowany w Instytucie Kultury na zlecenie Ministerstwa Kultu...) szczegóły 
92.artykuł: Jarmoszuk Zina: Informacja o kulturze - Obserwatorium Życia Kulturalnego w Polsce. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 201-206  szczegóły 
93.artykuł: Kostyrko Teresa: Działalność Instytutu Kultury w latach 1974-2001. Kultura Współczesna 2002 nr 3/4 s. 7-16 (art. przekrojowy w zw. z likwidacją instytutu...) szczegóły 
94.artykuł: Kostyrko Teresa: Krótkie uwagi o dotychczasowym oraz o pożądanym modelu uczestnictwa Polaków w kulturze. Kultura Współczesna 1999 nr 1 s. 74-77  szczegóły 
95.artykuł: Kostyrko Teresa: Wprowadzenie. Na czym nam powinno zależeć w polityce wobec dziedzictwa narodowego. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 146-149  szczegóły 
96.artykuł: Siciński Andrzej: Jaka jest rola i zadania Ministerstwa Kultury. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 150-153  szczegóły 
97.artykuł: Szewczyk Leszek: Regiony, regionalizacja i regionalizmy kontekstem polityki kulturalnej. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 187-200  szczegóły 
98.artykuł: Wieczorek Anna: Finansowanie kultury - luki w systemie. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 181-186  szczegóły 
99.artykuł: Wieczorek Anna: Wybrane problemy ekonomii kultury u schyłku XX wieku. Kultura Współczesna 1996 nr 3/4 s. 92-98 (nt. zasad finansowania kultury...) szczegóły 
100.artykuł: Wojciechowski Jan Stanisław: Polityka kulturalna a badania Instytutu Kultury. Kultura Współczesna 1999 nr 2 s. 48-52  szczegóły 
101.artykuł: Wojciechowski Jan Stanisław: Polityka kulturalna państwa w latach 90. Bilans i perspektywy. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 174-180  szczegóły 
102.artykuł: Zeidler-Janiszewska Anna: Polityka kulturalna w perspektywie przemian kultury współczesnej. Kultura Współczesna 1996 nr 3/4 s. 80-86  szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bizior Magdalena: Majowy buum. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 203-204  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
104.artykuł: Szewczyk Leszek: Regiony, regionalizacja i regionalizmy kontekstem polityki kulturalnej. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 187-200  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kołacka Daria: Wywołane absurdem. Kultura Współczesna 1999 nr 1 s. 120-123 (recencja nru 2002: Filozofia, 33...) szczegóły 
106.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zeidler-Janiszewska Anna: Er(r)go. Kultura Współczesna 2001 nr 4 s. 111-112 (omówienie zawartości numerów 1 i 2 z 2000...) szczegóły 
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zeidler-Janiszewska Anna: Od Redakcji. Kultura Współczesna 2002 nr 3/4 s. 5-6 (dot. modyfikacji profilu czasopisma i zmiany instytucji sprawczej...) szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gajewska Agnieszka: Oswajanie drugiej fali. Kultura Współczesna 2001 nr 4 s. 113-117 (omówienie zawartości numerów z lat 1999-2001...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
109.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kostyrko Teresa: "Inni" w perspektywie wiedzy o kulturze artystycznej. Kultura Współczesna 1999 nr 4 s. 55-57  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
110.artykuł: Berdychowska Bogumiła: Program stypendialny "Gaude Polonia" jako element sieci stypendialnej dla Wschodu. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 205-210 (dot. programu stypendialnego "Gaude Polonia" dla młodych twórców, a zw...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ciało (tematy, motywy)
111.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Boettner-Łubowski Rafał: Ciało otwarte. Kultura Współczesna 2001 nr 1 s. 110-114  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dziecko, dzieciństwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
112.artykuł: Jawłowska Aldona: Wizerunki dziecka i dzieciństwa w kulturze współczesnej. Kultura Współczesna 2001 nr 1 s. 5-11 (art. wstępny do numeru...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
113.artykuł: Wieczorkiewicz Anna: Święto smakoszy. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 71-86 (dot. kwestii tradycji, autentyku i kopii w kulturze amerykańskiej, a t...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
114.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marzec Sławomir: Sztuka po Holocauście. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 121-127  szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gajewska Grażyna: Przecież nie piszemy historii. Piszemy o pamiętaniu. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 175-178 (sprawozdanie z konferencji; z komentarzem Blanki Brzozowskiej do towar...) szczegóły 
artykuł: Zeidler-Janiszewska Anna: Foreword. Kultura Współczesna 2003 nr 4 s. 7-9 (dot. charakteru sesji i tematów wystąpień; art. wprowadzający do numer...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
116.artykuł: Czapliński Przemysław: Recovering the Holocaust: literature in the 1990s in the face of Shoah. Kultura Współczesna 2003 nr 4 s. 158-174  szczegóły 
117.artykuł: Grynberg Henryk: Polish literature: an eyewitness to the Holocaust. Kultura Współczesna 2003 nr 4 s. 147-157 (dot. najważniejszych polskich utworów poświęconych Zagładzie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
118.artykuł: Berdychowska Bogumiła: Program stypendialny "Gaude Polonia" jako element sieci stypendialnej dla Wschodu. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 205-210 (dot. programu stypendialnego "Gaude Polonia" dla młodych twórców, a zw...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Brach-Czaina Jolanta
    proza (alfabet tytułów)
119.proza: Brach-Czaina Jolanta: O oddychaniu. Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 10-14 (esej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chwistek Leon
120.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jamroziakowa Anna: Przypomnieć Chwistka. Kultura Współczesna 1997 nr 2 s. 89-92  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Elzenberg Henryk
121.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Polit Krzysztof: Próba powrotu do aksjologicznego obiektywizmu. Kultura Współczesna 1999 nr 1 s. 127-130  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
122.artykuł: Juraszek Michał: Próba kulturoznawczej interpretacji koncepcji "estetyzmu" Henryka Elzenberga. Kultura Współczesna 1999 nr 4 s. 5-26  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
123.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klejsa Konrad: Postmodernizm Gombrowiczem podszyty. Kultura Współczesna 2002 nr 3/4 s. 126-130  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Ingarden Roman
124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zeidler-Janiszewska Anna: Krakowskie spotkanie "Ingardenowskie". Kultura Współczesna 1994 nr 1 s. 106 (spraw....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łubieński Tomasz
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sordyl Alina: Ciało - mit - historia. Tomasza Łubieńskiego polskie - ludzkie piekło w "Koczowisku". Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 97-104  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Orłowski Hubert
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
126.tekst paraliteracki: Orłowski Hubert: Kultura Współczesna 1993 nr 2 s. 89-95 (rec. ks....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Podolska Joanna, Skok Wiktor *
    wiersze (alfabet tytułów)
127.wiersz: Podolska Joanna, Skok Wiktor: Spuren. Kultura Współczesna 2003 nr 4 s. 232 (tekst performansu, z fot. z występu na s. 233...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Witkiewicz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
128.artykuł: Poller Tomasz: Cztery żywioły w pismach tatrzańskich Stanisława Witkiewicza. Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 70-78  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
129.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przybysz Piotr Jan: Metafizyka czy sztuka. Kultura Współczesna 1998 nr 1 s. 93-97  szczegóły 
130.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakke Monika: Co zawdzięczamy śmierci?. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 219-221 ( ...) szczegóły 
131.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pazura Stanisław: Czytanie Lukacsa. Kultura Współczesna 1995 nr 1/2 s. 191-192  szczegóły 
132.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szkołut Tadeusz: George Steiner - sceptyczny modernista. Kultura Współczesna 1994 nr 2 s. 126-131  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
133.artykuł: Piotrowski Kazimierz: Awangarda w defensywie - o awangardyzacji aisthesis. Kultura Współczesna 2000 nr 3 s. 19-39 (dot. współczesnych oraz historycznych teorii awangardy w sztuce i lite...) szczegóły 
134.artykuł: Rejniak Agnieszka: Nowoczesność i "upadek doświadczenia" według Waltera Benjamina. Kultura Współczesna 2002 nr 3/4 s. 17-31 (dot. teorii doświadczenia i zw. z nią kategorii antropologicznych pami...) szczegóły 
135.artykuł: Sacha-Piekło Małgorzata: Czy powietrze jest antyestetyczne?. Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 15-23 (dot. m.in. semantyki i symboliki powietrza w mitach, pismach filozofów...) szczegóły 
136.artykuł: Sosnowski Leszek: Sztuka a integracja - możliwości i konieczności. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 42-48 (dot. również funkcji integracyjnej dziedzictwa literackiego narodów eu...) szczegóły 
137.artykuł: Szpociński Andrzej: Sztuka i polityka w procesie integracji europejskiej. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 30-41 (dot. funkcjonowania i roli kultury artystycznej i dziedzictwa kulturow...) szczegóły 
138.artykuł: Wnuk-Lisowska Elżbieta: Symbolika wody na Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej. Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 42-46 (dot. mitów i legend ludów obszarów Azji, szczególnie mitów perskich...) szczegóły 
139.artykuł: Zeidler-Janiszewska Anna: Między wielokulturowością a transkulturowością. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 63-70 (dot. idei kultur (literatur) narodowych i kultury światowej w koncepcj...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
140.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zeidler-Janiszewska Anna: Rozważania o kulturze współczesnej z ducha Simmla wywiedzione. Kultura Współczesna 2001 nr 2/3 s. 104-106  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
141.artykuł: Zeidler-Janiszewska Anna: Między wielokulturowością a transkulturowością. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 63-70 (dot. idei kultur (literatur) narodowych i kultury światowej w koncepcj...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Literatura science-fiction i fantasy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
142.artykuł: Kociatkiewicz Jerzy: Śmiertelność i wieczność. Reprezentacje starości we współczesnej fantastyce. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 124-134  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
143.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brzozowska Blanka: Świat jako kolekcja. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 188-195 ( ...) szczegóły 
144.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakke Monika: O przeszłości i przyszłości idei ogólnych. Kultura Współczesna 1996 nr 1/2 s. 210-212  szczegóły 
145.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marzec Sławomir: Sztuka po Holocauście. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 121-127  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
146.artykuł: Brzozowska Blanka: Życie po Bogu, czyli pokolenie zagubione. Próba analizy zjawiska "gen X" w kontekście ponowoczesnego obrazu religii. Kultura Współczesna 2002 nr 3/4 s. 79-94 (dot. literatury i filmu; szerzej o utworach Douglasa Couplanda "Pokole...) szczegóły 
147.artykuł: Ćwikiel Agnieszka: Metafora cyborga - ciało przyszłości. Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 159-165 (o motywie cyborga m.in. w pismach Donny Haraway i literaturze science ...) szczegóły 
148.artykuł: Gołaszewska Maria: Symbolika wody. Realność wód. Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 24-29 (dot. m.in. literatury i filmu...) szczegóły 
149.artykuł: Hudzik Jan Paweł: Czy Europejczyk może zostać Indianinem? Filozofia a problem kolonializmu kultury zachodniej. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 15-31 (dot. m.in. pism filozofów nowożytnych i wybranych utworów literackich,...) szczegóły 
150.artykuł: Jakubczak Marzenna: Estetyka ziemi - między naturą a językiem wyobraźni. Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 57-63 (dot. m.in. kilku mitologicznych i literackich realizacji motywu żywioł...) szczegóły 
151.artykuł: Jarecka Urszula: Starość w mediach - konteksty, tendencje i przemilczenia. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 98-113 (dot. obrazów starości w filmach polskich ("Paciorki jednego różańca" K...) szczegóły 
152.artykuł: Kalitko Krzysztof: Architektura wirtualnej kolonizacji. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 69-85 (dot. m.in. projektów wirtualnej rzeczywistości w literaturze science-f...) szczegóły 
153.artykuł: Kalnicka Zdenka: Woda, kobieta i uwodzenie (w filozofii i sztuce). Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 30-41 (dot. interpretacji motywów z mitologii i literatury m.in. motywu syren...) szczegóły 
154.artykuł: Kociatkiewicz Jerzy: Śmiertelność i wieczność. Reprezentacje starości we współczesnej fantastyce. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 124-134  szczegóły 
155.artykuł: Kuczyńska Alicja: Tragic rememberance and art. Kultura Współczesna 2003 nr 4 s. 239-248 (dot. form pamięci traumatycznej w sztuce, m.in. w literaturze...) szczegóły 
156.artykuł: Loska Krzysztof: Człowiek i maszyna, czyli ciało technologiczne w epoce nowych mediów. Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 153-158 (dot. m.in literatury cyberpunk i science fiction, m.in.: William Gibso...) szczegóły 
157.artykuł: Michałowska Marianna: Piękno entropii - o anamnesis obrazów technicznych. Kultura Współczesna 2001 nr 2/3 s. 159-173 (dot. motywu entropii, techniki, ciała post-ludzkiego w utworach litera...) szczegóły 
158.artykuł: Moraczewski Krzysztof: Komunikacja muzyczna - krótki przegląd historyczny. Kultura Współczesna 2001 nr 4 s. 16-24 (dot. teorii muzyki w tekstach filozofów...) szczegóły 
159.artykuł: Sacha-Piekło Małgorzata: Czy powietrze jest antyestetyczne?. Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 15-23 (dot. m.in. semantyki i symboliki powietrza w mitach, pismach filozofów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Literatura współczesna (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
160.artykuł: Dąbkowska-Zydroń Jolanta: Amerykańska wizja surrealizmu. Kultura Współczesna 1994 nr 2 s. 132-138 ([rec. ks.:] Guy Ducornet: Le Punching-Ball and la Vache a lait. La cri...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Zagadnienia specjalne (amerykańska) / Czasopiśmiennictwo (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
161.artykuł: Wąchnicka-Chwaliszewska Elżbieta: "Ad Americam" Journal of American Studies Center for American Studies of Jagiellonian University, Volume 1/2000. Kultura Współczesna 2001 nr 2/3 s. 226-228 (dot. m.in. kącika poezji pt. "Talents"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Dick Philip K.
162.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Radkowska Magdalena: Prawdziwa starość sztucznych ludzi. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 114-123 (dot. powieści i jej adaptacji filmowej w reż. Ridleya Scotta pt. "Blad...) szczegóły 
  Nabokov Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
163.artykuł: Gawron Arnold: Vladimir Nabokov w "przestrzeni" postmodernistycznej kultury. (Moim przyjaciołom Ewie i Markowi Majom). Kultura Współczesna 2001 nr 1 s. 56-74 (dot. twórczości powieściowej Nabokova wobec postmodernizmu jako kierun...) szczegóły 
164.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gawron Arnold: Metanarracja i "Rozpacz". Kultura Współczesna 2001 nr 4 s. 25-38  szczegóły 
  Spiegelman Art
165.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gajewska Grażyna: "Maus" - sztuka pamięci Arta Spiegelmana. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 80-89 (dot. komiksu jako etycznego zapisu historycznego...) szczegóły 
  Stein Gertrude
166.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kołacka Daria: Komponowanie miasta. Paryż a początki sztuki nowoczesnej. Kultura Współczesna 2001 nr 2/3 s. 126-143 (dot. związków między konstrukcją narracji a obrazem nowoczesnego Paryż...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Celan Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
167.artykuł: Rewers Ewa: Void and form. Kultura Współczesna 2003 nr 4 s. 118-126  szczegóły 
  Kafka Franz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
168.artykuł: Gazda Grzegorz: The final journey of Franz Kafka's sisters. Kultura Współczesna 2003 nr 4 s. 17-37 (dot. losów sióstr pisarza i okoliczności ich śmierci: Ottilii (Ottli) ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Crowley Aleister
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
169.artykuł: Misiuna Dariusz: Krucjata dziecięca na skraju epok. (Przyczynek filozoficzny do roli archetypu dziecka w kulturze współczesnej). Kultura Współczesna 2001 nr 2/3 s. 12-22 (dot. archetypu dziecka i dziecięctwa w twórczości autora...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Camus Albert
170.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Patyk Romana: Zamiast komentować epokę, zacznijmy nadawać jej kształt. Kultura Współczesna 2002 nr 3/4 s. 95-106 (nt. charakteru buntu...) szczegóły 
  Derrida Jacques
171.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziamski Grzegorz: Dywagacje na temat "końca filozofii". Kultura Współczesna 1997 nr 1 s. 99-102  szczegóły 
  Foucault Michel
172.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Juda Mieczysław: Intymne związki wiedzy i władzy Michela Foucault. Kultura Współczesna 1998 nr 1 s. 75-82  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
173.artykuł: Rogoziecki Robert: Kim jest Michel Foucault?. Kultura Współczesna 1997 nr 1 s. 45-56  szczegóły 
  Levinas Emmanuel
174.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Korzeniewski Bartosz: "Czas i to, co inne": inność czasu, czy czas inności?. Kultura Współczesna 2000 nr 3 s. 113-117  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Homeros *
175.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wilkoszewska Krystyna: O zjawisku oszukiwania. Przykład Odyseusza. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 132-138 (dot. zjawiska oszukiwania na płaszczyźnie semantyki, logiki, antropolo...) szczegóły 
  Sokrates *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
176.artykuł: Korzeniowska Monika: Ironia i dialektyka w tradycji sokratejsko-platońskiej jako filozoficzne zaplecze praktyk edukacyjnych. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 46-54 (dot. m.in. różnych interpretacji koncepcji Sokratesa, zwłaszcza interp...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Bunuel Luis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
177.artykuł: Kolasińska Iwona: Estetyka wynaturzeń i obsesja rozkładu: obraz ciała w filmach Luisa Bunuela. Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 118-129  szczegóły 
Literatury obce / Literatura kolumbijska / Hasła szczegółowe (kolumbijska) / Hasła osobowe (kolumbijska)
  Garcia Marquez Gabriel
178.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krygiel Monika: Mit w twórczości literackiej a kwestia pamięci. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 49-62 (w kontekście XX-wiecznej poetyki mitologizmu w literaturze...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Hasła osobowe (łacińska średniowieczna)
  Dawid z Dinant *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
179.artykuł: Kolarzowski Jerzy J.: Dawid z Dinant: deifikacja materii, taniec świadomości, depersonifikacja. Średniowieczy wizjoner postmodernistą?. Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 89-96  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Adorno Theodor W.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
180.artykuł: Zielnicki Robert: Fantasmagoria artysty w ujęciu Waltera Benjamina i Theodora W. Adorno. Kultura Współczesna 2001 nr 4 s. 25-38  szczegóły 
  Benjamin Walter
181.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dejneka Piotr: Pasaże Waltera Benjamina. Kultura Współczesna 1999 nr 1 s. 118-120  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
182.artykuł: Frydryczak Beata: Waltera Benjamina idea poszukiwania śladów. Kultura Współczesna 2002 nr 3/4 s. 32-38 (dot. pojęcia śladu i aury w pismach twórcy...) szczegóły 
183.artykuł: Różanowski Ryszard: Doświadczenie - "wielki temat Waltera Benjamina". Kultura Współczesna 1997 nr 1 s. 5-28  szczegóły 
184.artykuł: Wolff Janet: To, co kobiece, w sztuce nowoczesnej: Benjamin, Simmel i płeć kulturowa nowoczesności. Kultura Współczesna 2001 nr 2/3 s. 83-97 (dot. eseistyki autora w kontekście innych literackich tekstów nowoczes...) szczegóły 
185.artykuł: Zielnicki Robert: Fantasmagoria artysty w ujęciu Waltera Benjamina i Theodora W. Adorno. Kultura Współczesna 2001 nr 4 s. 25-38  szczegóły 
  Kant Immanuel
186.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak-Jachacz Ewa: Saupere aude, albo zachęta do zrozumienia własnej rozumności. Kultura Współczesna 2000 nr 4 s. 111-113  szczegóły 
  Schopenhauer Arthur
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
187.artykuł: Leśniewska Anna: "Pan i Sługa" czy "Kat i Ofiara"? Próba przeprowadzenia pewnego eksperymentu. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 32-36 (dot. koncepcji Schopenhauera w kontekście koncepcji Hegla...) szczegóły 
  Walser Martin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
188.artykuł: Jabłkowska Joanna: The debate over German memory in the context of Martin Walser speech of 11 October 1998 (Friedensrede). Kultura Współczesna 2003 nr 4 s. 249-266 (dot. przemowy, jej kontekstu i recepcji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura perska / Historia literatury (perska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
189.artykuł: Wnuk-Lisowska Elżbieta: Symbolika wody na Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej. Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 42-46 (dot. mitów i legend ludów obszarów Azji, szczególnie mitów perskich...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Zagadnienia specjalne (radziecka) / Tematy, motywy (radziecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
190.artykuł: Bekus-Gonczarowa Nelly: Tożsamość radzieckiego dziecka: dzieciństwo jako projekt. Kultura Współczesna 2001 nr 2 s. 44-56 (dot. filmu i literatury...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Pelevin Viktor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
191.artykuł: Tarnawski Wiktor: Obraz dziecka w twórczości Wiktora Pielewina. Kultura Współczesna 2001 nr 2 s. 34-43  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Andrukhovich Jurihjj
192.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ukrainiec-Michałek Swietłana: Historia, czas i Andruchowycz. Śladem "Środkowoschodnich rewizji" Jurija Andruchowycza. Kultura Współczesna 2001 nr 2 s. 23-33 (dot. zwłaszcza wątku dzieciństwa i wizji historii człowieka...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Hasła osobowe (Indii)
  Rushdie Salman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
193.artykuł: Fabjański Marcin: Ego a sposób argumentacji w sprawie Rushdiego. Kultura Współczesna 1997 nr 1 s. 85-93  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Szajna Józef*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
194.artykuł: Wilkoszewska Krystyna: Józef Szajna - the saturated forms. Kultura Współczesna 2003 nr 4 s. 175-180 (dot. wpływu przeżyć wojennych na twórczość teatralną...) szczegóły 
  Wajda Andrzej*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
195.artykuł: Fredericksen Don: Liminalność narodowa i jednostkowa w ujęciu Wajdy. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 70-79  szczegóły 
196.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Klejsa Konrad: Filmowe i teatralne światy Andrzeja Wajdy. Kultura Współczesna 2001 nr 4 s. 117-122 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
197.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kosowska Ewa: Kultura animacji. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 96-100  szczegóły 
recenzja: Kostyrko Teresa: Czym jest animacja kultury?. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 101-103  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Antropologia teatru
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
198.artykuł: Skórzyńska Agata: Teatr / media / społeczeństwo. Teatralizacja jako kategoria opisu oraz strategia komunikacyjna społeczeństwa medialnego. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 115-131 (konfrontacja rozumienia pojęć przestrzeni, czasu, tożsamości na grunci...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Nauka o teatrze / Nauka o teatrze (ogólne)
199.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kosowska Ewa: Kultura animacji. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 96-100  szczegóły 
recenzja: Kostyrko Teresa: Czym jest animacja kultury?. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 101-103  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Socjologia teatru (ogólne)
200.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Milczarek Krystyna, Tyszka Andrzej, Żuber Felicja: Publiczność w teatrze (seminarium robocze). Kultura Współczesna 1995 nr 3/4 s. 176-185 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
201.artykuł: Depta Dominika: Nowa poetyka odbioru?. Kultura Współczesna 1995 nr 3/4 s. 144-155 (zmiana sposobu odbierania sztuki teatralnej...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat polski
202.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuligowska-Korzeniewska Anna: Shoah on the stage. "To outwit God" by Hanna Krall. Staging by Kazimierz Dejmek. Kultura Współczesna 2003 nr 4 s. 127-146 (dot. m.in. inscenizacji sztuki "Zdążyć przed Panem Bogiem" w pięciu ob...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
203.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skórzyńska Agata: Stanisławski w Polsce. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 216-219  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Wolimierz: Teatr "Klinika Lalek"
    artykuły (alfabet autorów)
204.artykuł: Trzebińska-Budzyńska Natalia: "Klinika Lalek" - Teatr Artystyczny Wioski Wolimierz. Kultura Współczesna 1995 nr 3/4 s. 133-143 (założenia artystyczne, działalność...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Festiwale, przeglądy teatralne
205.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bizior Magdalena: Teatr-reaktywacja. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 201-202  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Stany Zjednoczone (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
206.artykuł: Ostrowska Joanna: Buntownicy z powołania. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 90-97 (nt. idei spektaklu "Nie w moim imieniu" granej przez Judith Malinę i L...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
207.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nielek Kamilla: Nawet Freud nie wyobrażał sobie.... Kultura Współczesna 1999 nr 4 s. 76-84  szczegóły 
208.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michałowska Marianna: O czym śni "maszyna widzenia". Kultura Współczesna 1999 nr 2 s. 142-143  szczegóły 
209.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zydorowicz Jacek: Archeologia multimedialna. Kultura Współczesna 1999 nr 2 s. 144-148  szczegóły 
210.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michałowska Marianna: (Multi)media i awangarda. Kultura Współczesna 1999 nr 1 s. 112-115  szczegóły 
211.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zeidler-Janiszewska Anna: Postmoderna i śmierć. Kultura Współczesna 1994 nr 1 s. 101-105  szczegóły 
212.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pitrus Andrzej: Filmoznawcy o mediach. Kultura Współczesna 1994 nr 1 s. 111-113 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
213.artykuł: Demby Łucja: Wyobrażone i kryzys teorii. Kultura Współczesna 1996 nr 1/2 s. 123-135 (nt. kryzysu teorii filmu...) szczegóły 
214.artykuł: Jacyno Magorzata: Portret bohatera ze stygmą. Bohater seriali telewizyjnych. Kultura Współczesna 1998 nr 2/3 s. 36-49  szczegóły 
215.artykuł: Kłys Tomasz: Kino: między fabułą a wrażeniem realności. Kultura Współczesna 1995 nr 3/4 s. 124-132  szczegóły 
216.artykuł: Loska Krzysztof: Kino jako karta pocztowa. Kultura Współczesna 1996 nr 1/2 s. 109-122  szczegóły 
217.artykuł: Ostrowska Elżbieta: Między podmiotem a widzem. Kultura Współczesna 1994 nr 2 s. 102-105 (rec. ks.: Judith Mayne: Cinema and spectatorship. London, rotledge 199...) szczegóły 
218.artykuł: Zalewski Andrzej: Motywowanie w kinie postmodernistycznym. Kultura Współczesna 1998 nr 2/3 s. 50-72  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Metodologia badań filmowych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
219.artykuł: Helman Alicja: Co Cywjan zobaczył po drugiej stronie ekranu. Kultura Współczesna 1994 nr 1 s. 87-90 (omów. sposobu interpretacji historii kina w perspektywie jego odbioru ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Tematy i motywy filmowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
220.artykuł: Jarecka Urszula: Starość w mediach - konteksty, tendencje i przemilczenia. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 98-113 (dot. obrazów starości w filmach polskich ("Paciorki jednego różańca" K...) szczegóły