PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Nowe Książki
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakalarczyk Danuta: Opowieści po powieści. Nowe Książki 1993 nr 5 s. 48-49 (z fot. Kazimierza Bartoszyńskiego...) szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Beczek Jakub: Najnowsze strategie w najmłodszej prozie. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 24-25  szczegóły 
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leociak Jacek: Teoria literatury u końca wieku. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 36-37  szczegóły 
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Książka o Konstantym Troczyńskim. Nowe Książki 1990 nr 2/3 s. 45  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Ekologiczne silva rerum. Nowe Książki 1996 nr 1 s. 30 (z fot. Umberta Eco...) szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Czekając na ciąg dalszy. Nowe Książki 1990 nr 1 s. 45-47  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: A.B.: Nowe Książki 1990 nr 10 s. 35 (nota...) szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakalarczyk Danuta: Odkrywanie Ingardena. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 41-42  szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Beczek Jakub: Nowe Książki 2003 nr 12 s. 47  szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Termer Janusz: Zawiść i miłość, czyli Stanisław Lem o "Imieniu róży" Umberto Eco. Nowe Książki 1990 nr 4 s. 34-35 (z fot. Stanisława Lema...) szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sochoń Jan: Gry z niewyrażalnym. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 22-23  szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kisiel Marian: Lektura, komentarz i zachwyt. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 22-23  szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Z punktu widzenia synekdochy. Nowe Książki 2000 nr 3 s. 44-45  szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Poezja jest sztuką poprzez język. Nowe Książki 1994 nr 11 s. 38  szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Czym jest mimesis?. Nowe Książki 1993 nr 11 s. 37  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawada Andrzej: Liryczna persona grate. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 50-51  szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Modernizm odnowiony. Nowe Książki 1997 nr 11 s. 39-40  szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Przeszłość i teraźniejszość semiotyki. Nowe Książki 1992 nr 11 s. 38  szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Księgi Balcerzanowskie?. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 10-11  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakalarczyk Danuta: Z punktu widzenia retoryki. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 42  szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dorobiński Artur: Paul Ricoeur - filozofia rozumienia. Nowe Książki 1991 nr 3 s. 31-32 (z fot. P. Ricoeura...) szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Przeszłość i teraźniejszość semiotyki. Nowe Książki 1992 nr 11 s. 38  szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Wspomnienie z przyszłości. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 35  szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakalarczyk Danuta: Obrachunki tekstowe. Nowe Książki 1991 nr 10 s. 54-55 (z fot. J. Sławińskiego...) szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jadacki Jacek: Encyklopedia ingardenowska. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 72  szczegóły 
26.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pietrzak Przemysław: Na gruzach wieży Babel. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 28-29  szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Międzywojenna współczesność. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 53  szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakalarczyk Danuta: Nowe Książki 1989 nr 3 s. 21  szczegóły 
29.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Zbliżenie do nowego przekroju. Nowe Książki 1993 nr 2 s. 45-46 (z fot. Henryka Markiewicza...) szczegóły 
30.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majerski Paweł: Poważna wspólnota śmiechu. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 50-51  szczegóły 
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 82 (not....) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziechciaruk Stanisław: Adorno albo o wartościach intelektualnych (Esej o esejach). Nowe Książki 1991 nr 3 s. 27-29 (z fot. Teodora W. Adorno...) szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wodziński Cezary: Język polski giętki, ale.... Nowe Książki 1993 nr 7 s. 37-38  szczegóły 
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frankowska Beata: Tam, gdzie nas nie ma. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 40-41  szczegóły 
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (zb): Nowe Książki 2001 nr 12 s. 17 (nota...) szczegóły 
36.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Czy teoria (po)nowoczesnej estetyki?. Nowe Książki 2001 nr 11 s. 60-61  szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Po dekonstrukcji?. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 16-17  szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Migasiński Jacek: Nie taki Derrida straszny.... Nowe Książki 1998 nr 4 s. 45-46  szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Prokopiuk Jerzy: Niepokojące towarzystwo diabła.... Nowe Książki 1997 nr 9 s. 34-35  szczegóły 
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: O strukturze, interpretacji i życiu codziennym. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 43-44  szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: O strukturze, interpretacji i życiu codziennym. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 43-44  szczegóły 
42.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Pradziadkowie Bonda. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 40-41  szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wróbel Łukasz: Na gruzach wieży Babel. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 28-29  szczegóły 
44.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Komorowski Adam: Klatka Pounda. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 48  szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gowin Jarosław: Czwarty wymiar. Nowe Książki 1997 nr 9 s. 13-14  szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Oblicza strukturalizmu. Nowe Książki 1991 nr 2 s. 34-35  szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Kobieta zbuntowana. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 17-19 (z fot. Marii Janion...) szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szacki Jerzy: Błogosławiony stan kryzysu. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 7-8  szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sochoń Jan: Diagram Lacana i literatura. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 24-25  szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chańska Weronika: Języki Europy. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 74  szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sochoń Jan: Literatura i filozofia: razem czy osobno?. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 52-53  szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: "Heretyckie eseje o pisaniu i czytaniu". Nowe Książki 2002 nr 6 s. 51-52  szczegóły 
53.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borzym Stanisław: Głos w sporze o dekonstrukcję. Nowe Książki 2002 nr 4 s. 10-11  szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwasiów Inga: Badania nad "gender". Nowe Książki 1997 nr 10 s. 38  szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Słownik pisarek polskich. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 16-17  szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Środa Magdalena: Liberalna ironistka i błazen bez kapłana. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 46-47  szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakalarczyk Danuta: Postmodernizm - fatalna konieczność?. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 54-55  szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papieski Robert: Narracyjna tożsamość człowieka. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 22  szczegóły 
59.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wróbel Łukasz: Nieświadomość w kształt przyobleczona. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 28  szczegóły 
60.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walczewska Sławomira: Porządkowanie myśli feministycznych. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 10-11  szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nalewajk Żaneta: Pochwycić "nić" w labiryncie pożądania. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 21  szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Środa Magdalena: Gotowość do rozmowy. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 64-65 (z fot. R. Rorty'ego...) szczegóły 
63.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Środa Magdalena: Liberalna ironistka i błazen bez kapłana. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 46-47  szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sochoń Jan: Poezja, muzyka i Bóg. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 62-63  szczegóły 
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skórzyński Piotr: Trud myślenia. Nowe Książki 1994 nr 4 s. 12  szczegóły 
66.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Radgowski Michał: Spacery uczonego. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 71  szczegóły 
67.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piwkowska Anna: Siostra Frankenstein. Nowe Książki 2001 nr 11 s. 27  szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leociak Jacek: Opowiadanie historii. Nowe Książki 2000 nr 10 s. 16-17  szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frankowska Beata: Spór o uniwersalia. Nowe Książki 1999 nr 8 s. 11-12 (z fot. Anny Wierzbickiej...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: Iwasiów Inga: Co toczy się, co milknie. Nowe Książki 1996 nr 3 s. 4-5 (nt. postmodernizmu w odniesieniu do badania tekstu literackiego i twór...) szczegóły 
71.artykuł: Skórzyński Piotr: Podróż do kresu rozumu. Nowe Książki 1995 nr 6 s. 7-8 (esej nt. korzeni postmodernizmu...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
72.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rosińska Zofia: Odwet humanistów. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 13-14  szczegóły 
73.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Małuszyński Wojciech: Między szczupakiem a gotykiem. Nowe Książki 1990 nr 9 s. 14-16  szczegóły 
74.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Historyczność historii literatury. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 30-31  szczegóły 
75.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Wspólnota mimesis. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 22 (z fot. Zofii Mitosek...) szczegóły 
76.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Między współczesnymi a nowymi laty. Nowe Książki 1993 nr 1 s. 20-21  szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wróbel Łukasz: Nieświadomość w kształt przyobleczona. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 28  szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brzostowska Tamara: Nowe Książki 2001 nr 7 s. 18-19 (nota...) szczegóły 
79.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozłowski Paweł: Nowe Książki 2000 nr 7 s. 10  szczegóły 
recenzja: Kozłowski Paweł: Nowe Książki 2000 nr 7 s. 10 (nota...) szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jadacki Jacek: Encyklopedia ingardenowska. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 72  szczegóły 
81.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podgórski Wojciech J.: Ścieżki Starnawskiego. Nowe Książki 1993 nr 12 s. 34-35  szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gajewski Krzysztof: Semiotyka wszystkiego. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 32  szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunin Janusz: Konteksty ingardenologii. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 46 (z fot. Romana Ingardena...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
84.artykuł: Le Goff Jacques: Style biografii historycznej (Z profesorem Jacquesem Le Goffem rozmawia Remi Forycki). Nowe Książki 1997 nr 10 s. 6-10 (z fot. J. Le Goffa...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
85.artykuł: Kasztenna Katarzyna: Moc i niemoc historii literatury. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 4-6 (m.in. o syntezie historycznoliterackiej i poglądach Jerzego Ziomka...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
86.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Kontrtekst. Nowe Książki 1992 nr 10 s. 56  szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bauer Zbigniew: O propagandzie - prawie nie wszystko. Nowe Książki 1997 nr 9 s. 28-29  szczegóły 
recenzja: Bauer Zbigniew: O propagandzie - prawie nie wszystko. Nowe Książki 1997 nr 9 s. 28-29  szczegóły 
polemika: Ociepka Beata: Nowe Książki 1998 nr 1 s. 65 (list do red., polemika z recenzją Zbigniewa Bauera, druk. Nowe Ksią...) szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marszałek Robert: Przeciw komunikacji zrutynizowanej. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 84  szczegóły 
recenzja: Wróbel Łukasz: Szaleństwo i metoda. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 24-25  szczegóły 
89.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wyka Marta: Język i śmietnik. Nowe Książki 1999 nr 9 s. 73  szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Jak się to robi po polsku?. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 7-9  szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Zapiski z oblężonej mowy. Nowe Książki 1996 nr 10 s. 44-45 (z fot. Michała Głowińskiego...) szczegóły 
92.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Jak się to robi po polsku?. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 7-9  szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Romek Zbigniew: Przeciw zorganizowanemu kłamstwu. Nowe Książki 1993 nr 10 s. 24-25 (z fot. Michała Głowińskiego...) szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kofta Krystyna: Zabić pismaka?. Nowe Książki 1995 nr 6 s. 21  szczegóły 
95.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Język a rzeczywistość. Nowe Książki 1992 nr 12 s. 23  szczegóły 
96.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Język "zinów". Nowe Książki 1999 nr 10 s. 46  szczegóły 
97.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Widok z drugiego piętra. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 34 (z fot. Jadwigi Puzyniny...) szczegóły 
98.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bondkowska Magdalena: Rozgrywanie światów. Nowe Książki 1995 nr 2 s. 32-33 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
99.artykuł: Głowiński Michał: Z szuflady pisarza. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 71-72 (fragm. książki zatytułowanej "Końcówka" [w druku], zamykającej cykl ks...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
100.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wróbel Łukasz: Czytanie czytania. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 34-35  szczegóły 
101.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Czy teoria (po)nowoczesnej estetyki?. Nowe Książki 2001 nr 11 s. 60-61  szczegóły 
102.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunin Janusz: Eco - "Lector in fabula" (na pudełku od zapałek). Nowe Książki 1994 nr 9 s. 70-71  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Pan Eco i templariusze. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 47-48  szczegóły 
103.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: CZy w tej książce jest jakiś Fish?. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 32-33  szczegóły 
104.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Czas podręcznika. Nowe Książki 1991 nr 5 s. 51-52  szczegóły 
105.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaliszewski Wojciech: Sztuka słowa. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 43-44  szczegóły 
sprostowanie: "Homini" przeprasza. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 43  szczegóły 
106.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pietrzak Przemysław: Powtórka z naśladowania. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 27  szczegóły 
107.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakalarczyk Danuta: Teksty, pre-teksty, kon(tr)teksty. Nowe Książki 1994 nr 2 s. 30  szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawada Andrzej: Liryczna persona grate. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 50-51  szczegóły 
109.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papieski Robert: Narracyjna tożsamość człowieka. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 22  szczegóły 
110.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Wspomnienie z przyszłości. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 35  szczegóły 
111.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Wspomnienie z przyszłości. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 35  szczegóły 
112.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Dawno temu w Tartu. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 62-63  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
113.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Polszczyzny. Nowe Książki 1990 nr 12 s. 36-37  szczegóły 
114.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zgórzak Michał: Retoryka. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 19  szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Język a rzeczywistość. Nowe Książki 1992 nr 12 s. 23  szczegóły 
116.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Nowe Książki 1996 nr 1 s. 37 (nota...) szczegóły 
117.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cichocka Helena: O "Sztuce retoryki" krytycznie. Nowe Książki 1991 nr 2 s. 36-37  szczegóły 
118.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaliszewski Wojciech: Sztuka słowa. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 43-44  szczegóły 
sprostowanie: "Homini" przeprasza. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 43  szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziurdzikowski Andrzej: Nowe Książki 1989 nr 5 s. 50 ([nota]....) szczegóły 
120.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: "Homini" przeprasza. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 43  szczegóły 
121.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cichocka Helena: Retoryka od antyku do Baroku. Nowe Książki 1992 nr 12 s. 44-45 (z fot. Jakuba Z. Lichańskiego...) szczegóły 
122.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: Z badań nad twórczością dla młodych. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 40  szczegóły 
123.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Wartości i wartościowanie. Nowe Książki 1993 nr 3 s. 67-68 (z fot. Jadwigi Puzyniny...) szczegóły 
124.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klimecka Grażyna: Nowe Książki 1989 nr 10 s. 88-89  szczegóły 
125.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: A.F.: Nowe Książki 1993 nr 8 s. 58 (nota...) szczegóły 
126.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: Dobry rok. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 25-26  szczegóły 
127.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Mała historia języka. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 38-39  szczegóły 
128.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Synteza myślenia o sztuce. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 36-37  szczegóły 
129.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majerski Paweł: Poważna wspólnota śmiechu. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 50-51  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
130.artykuł: Leociak Jacek: Kilka uwag z PRL-em w tle. Nowe Książki 1993 nr 10 s. 25-26 (m.in. nt. nowomowy...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
131.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Po co poezja?. Nowe Książki 2002 nr 2 s. 40-41  szczegóły 
132.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: Trzy książki. Nowe Książki 1993 nr 2 s. 47  szczegóły 
133.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Opera omnia Franciszka Siedleckiego. Nowe Książki 1990 nr 2/3 s. 45-46  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
134.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Słownik niejasności. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 27-28  szczegóły 
135.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Teoria miniatury. Nowe Książki 1999 nr 9 s. 27  szczegóły 
136.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kisiel Marian: Gatunek i forma świata. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 35  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Antyutopia
137.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Goreniowa Anna: Nowe Książki 1989 nr 12 s. 54  szczegóły 
138.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pieczara Marek: Marzenie i koszmar. Nowe Książki 1994 nr 11 s. 36-37  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
139.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Odzieranie ze złudzeń. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 18-19  szczegóły 
140.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leociak Jacek: Teoria i praktyka autobiografizmu. Nowe Książki 1994 nr 5 s. 50 (z fot. Reginy Lubas-Bartoszyńskiej...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Bajka
141.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frankowska Beata: Śmiech bogini. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 14-15  szczegóły 
142.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Bajka: Czy tylko dydaktyka i moralizatorstwo?. Nowe Książki 1991 nr 10 s. 52-53 (z fot. Wacława Woźnowskiego...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Baśń
143.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papuzińska Joanna: Nowe Książki 1989 nr 4 s. 17-18  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Biografia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
144.artykuł: Orłowski Bolesław: Bohaterowie pióra i szabli. Nowe Książki 1996 nr 2 s. 6 (biografia w starożytności i współczesna biografistyka...) szczegóły 
145.artykuł: Rydzewski Włodzimierz: Żywoty, sylwetki, biografie.... Nowe Książki 1996 nr 2 s. 4-5 (o popularności gatunku; felieton...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
146.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.R.: Polska dramaturgia w niemieckich oczach. Nowe Książki 1990 nr 12 s. 37  szczegóły 
147.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziurdzikowski Andrzej: Nowe Książki 1989 nr 10 s. 86-87  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Emblemat
148.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Emblematyka - wstęp do syntezy sztuk. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 42-43  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Esej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
149.artykuł: Morawiec Elżbieta: O eseju albo o kłopotach z tożsamością. Nowe Książki 1997 nr 8 s. 4-6 (o polskiej eseistyce krajowej i emigracyjnej...) szczegóły 
150.artykuł: Tazbir Janusz: Kariera eseju historycznego. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 4-6  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Fantasy
151.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Nadgryziony rekopis, czyli jak (nie)pisać o fantasy. Nowe Książki 2001 nr 11 s. 29  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Hymn
152.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tazbir Janusz: Historia Polski w pieśni. Nowe Książki 1990 nr 11 s. 29  szczegóły 
153.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szypowska Irena: "Skąd nasz ród". Nowe Książki 1992 nr 4 s. 34  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komedia
154.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kubikowski Tomasz: Średniowieczny gąszcz. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 38  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komiks
155.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunin Janusz: Cienie zapomnianych obrazków. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 29  szczegóły 
156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: I.J.W.: Od Szalonego Grzesia do Jeża Jerzego. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 81 (omówienie...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Legenda herbowa
157.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Legendy herbowe. Nowe Książki 1991 nr 11/12 s. 57  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Nekrolog
158.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zadrożyńska Anna: Od zmarłych ważniejsi żywi. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 41  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
159.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Poezja w nekrologach. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 69-70 (nt. setencji poetyckich, jakimi są opatrywane współczesne nekrologi, d...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Oda
160.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Dlaczego oda?. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 49-50  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Opowiadanie
161.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majerski Paweł: Zapowiedź i wezwanie. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 46-47  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pamiętnik
162.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Odzieranie ze złudzeń. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 18-19  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pieśń
163.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tazbir Janusz: Historia Polski w pieśni. Nowe Książki 1990 nr 11 s. 29  szczegóły 
164.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szypowska Irena: "Skąd nasz ród". Nowe Książki 1992 nr 4 s. 34  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
165.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mikołajczak Małgorzata: Gry i granice. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 16-17 (sprost. podanego mylnie nazwiska: Mikołajczyk Nowe Książki 2001...) szczegóły 
166.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Teoria miniatury. Nowe Książki 1999 nr 9 s. 27  szczegóły 
167.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Wspomnienie z przyszłości. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 35  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
168.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Pradziadkowie Bonda. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 40-41  szczegóły 
169.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skórzyński Piotr: W niewoli byka. Nowe Książki 1992 nr 9 s. 14-17 (z fot. Milana Kundery...) szczegóły 
170.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Fikcje nie tylko w literaturze. Nowe Książki 1992 nr 10 s. 53-55  szczegóły 
171.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Wokół literatury socrealistycznej. Nowe Książki 1990 nr 1 s. 44-45  szczegóły 
172.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Historia teorii. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 39  szczegóły 
173.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Przy-powieści-(p)o-po-wieści. Nowe Książki 1996 nr 5 s. 21  szczegóły 
174.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Zbliżenie do nowego przekroju. Nowe Książki 1993 nr 2 s. 45-46 (z fot. Henryka Markiewicza...) szczegóły 
175.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: A.P.: Nowe Książki 1993 nr 12 s. 36 (nota...) szczegóły 
176.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Romanowicz Tomasz: Socrealistyczne ruiny. Nowe Książki 2002 nr 6 s. 44-45  szczegóły 
177.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Wokół literatury socrealistycznej. Nowe Książki 1990 nr 1 s. 44-45  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść historyczna
178.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sprawka Anna: Studia o polskiej powieści historycznej XX wieku. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 15  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść poetycka
179.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.L.: Romantyczna powieść poetycka. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 27  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Reportaż
180.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grzeszczyk Ewa: Odkrywanie Ameryki. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 19  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
181.artykuł: Mońko Michał: Tylko prawda jest ciekawa. Nowe Książki 1995 nr 8 s. 4-5 (szkic...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Romans
182.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Machlejd-Ziemkiewicz Monika: O romansie alegorycznym. Nowe Książki 1989 nr 10 s. 89  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Science fiction
183.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Próba uporządkowania. Nowe Książki 1992 nr 10 s. 54-56  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Słuchowisko
184.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Górska Katarzyna: Eteryczna nagość słowa. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 50  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Sylwa
185.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pietrzak Przemysław: Fikcje współczesne. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 14  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Wywiad
186.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Guzek Marianna: Nowe Książki 2002 nr 3 s. 24  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
187.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: O strukturze, interpretacji i życiu codziennym. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 43-44  szczegóły 
188.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nawój Ewa: Zawodne spoiwo. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 48  szczegóły 
189.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Dyskurs historycznoliteracki. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 15  szczegóły 
190.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Libera Zdzisław: Obraz rozwoju krytyki literackiej. Nowe Książki 1991 nr 8 s. 41-43  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
191.artykuł: Nasiłowska Anna: Światopogląd recenzenta. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 4 (m.in. o krytykach rzemieślnikach i krytykach artystach...) szczegóły 
192.artykuł: Wojciechowski Jacek: O potrzebie krytyki. Nowe Książki 1995 nr 8 s. 67 (obecny stan piśmiennictwa krytycznego w Polsce...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
193.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Myjak Anna S.: Melancholia świata. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 41-42  szczegóły 
194.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frankowska Beata: Pisane żółcią, w południe. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 17  szczegóły 
195.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wróbel Łukasz: Czytanie czytania. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 34-35  szczegóły 
196.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymańska Adriana: Experimentum crucis. Nowe Książki 1993 nr 5 s. 37-38  szczegóły 
197.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Zrozumieć całość. Nowe Książki 1998 nr 3 s. 47  szczegóły 
198.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.K.: Nowe Książki 1991 nr 6 s. 52 (nota...) szczegóły 
199.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kądzielski Marek: Mroki podświadomości. Nowe Książki 1997 nr 10 s. 43  szczegóły 
200.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Okołowski Paweł: W okowach śmierci czy samotności. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 56-57  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
201.artykuł: Dunin Janusz: Szaleństwa pani książki. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 71 (m.in. o książce Antoniego Mikulskiego: Polska literatura psychopatyczn...) szczegóły 
202.artykuł: Kruszewski Tomasz: Terapeutyczny charakter książki. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 78-79 (o biblioterapii...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
203.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Nie tylko o czytaniu. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 13  szczegóły 
204.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siekierski Stanisław: Wyzwania ciągle aktualne. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 66-67 (z fot. Jadwigi Kołodziejskiej...) szczegóły 
205.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Nowe Książki 1989 nr 7 s. 36-37  szczegóły 
206.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tylicka Barbara: Komiksy i "Płomyczek". Nowe Książki 1997 nr 11 s. 43  szczegóły 
207.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lipski Aleksander: Szanowny Panie Redaktorze!. Nowe Książki 1994 nr 10 s. 49 (list do redakcji z powodu mylnego podania imienia Aleksandra Lipskiego...) szczegóły 
208.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.S.: Nowe Książki 1996 nr 3 s. 37 (nota...) szczegóły 
209.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kołodziejska Jadwiga: Między książką a Internetem. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 53  szczegóły 
210.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wojciechowski Jacek: Niedawne dzieje książki literackiej. Nowe Książki 1993 nr 2 s. 54  szczegóły 
211.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Stajemy się niepoczciwi. Nowe Książki 1999 nr 8 s. 74 (dot. także książek pisarzy polskich i obcych...) szczegóły 
212.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wojciechowski Jacek: "Polacy i książki". Nowe Książki 1996 nr 6 s. 69  szczegóły 
213.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gruda Ewa: Skracanie dystansu. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 77  szczegóły 
214.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaworska Marta: Wiesz, że się dowiesz. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 94-95  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
215.artykuł: Biliński Lucjan: Nowe regulacje prawne w bibliotekarstwie. Nowe Książki 1998 nr 9 s. 79-80 (dot. ustawy z 27 VI 1997...) szczegóły 
216.artykuł: Cybulski Radosław: Schyłek ery Gutenberga?. Nowe Książki 1996 nr 10 s. 78-79 (przyszłość książki i czytelnictwa...) szczegóły 
217.artykuł: Dobrowolski Zdzisław: Książka polska w Internecie. Nowe Książki 2001 nr 11 s. 78-79 (m.in. o portalach księgarskich, internetowych księgarniach i bibliotek...) szczegóły 
218.artykuł: Dunin-Horkawicz Janusz: Kogo czytamy czy co czytamy?. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 87-88 (wyznaczniki książki na rynku księgarskim, decydujące o jej popularnośc...) szczegóły 
219.artykuł: Dunin-Horkawicz Janusz: Komputer do lektury. Nowe Książki 1996 nr 10 s. 73 (nt. komputerowej książki...) szczegóły 
220.artykuł: Dunin-Horkawicz Janusz: O czytaniu (4): Powrót na Galaktykę Gutenberga. Nowe Książki 1991 nr 11/12 s. 97-98  szczegóły 
221.artykuł: Dunin Janusz: Bestsellery, bestsellery!. Nowe Książki 1996 nr 4 s. 71 (fenomen bestselleru; m.in. w Polsce...) szczegóły 
222.artykuł: Dunin Janusz: Bibliofile w kryzysie?. Nowe Książki 1998 nr 9 s. 78 (analiza ruchu bibliofilskiego w Polsce...) szczegóły 
223.artykuł: Dunin Janusz: Bibliofilskie dywagacje futurologiczne. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 78 (nt. przyszłości ruchu bibliofilskiego w Polsce...) szczegóły 
224.artykuł: Dunin Janusz: Biblioteki moich marzeń. Nowe Książki 1993 nr 12 s. 71-72  szczegóły 
225.artykuł: Dunin Janusz: Czas na lekturę!. Nowe Książki 1997 nr 9 s. 77 (m.in. o bibliografiach i wydawnictwach ułatwiających dobór lektur...) szczegóły 
226.artykuł: Dunin Janusz: Dlaczego piszemy?. Nowe Książki 1993 nr 6 s. 69-70  szczegóły 
227.artykuł: Dunin Janusz: Edytorskie herezje. Nowe Książki 1993 nr 2 s. 70-71 (nt. uaktualniania wydań klasycznych tekstów, zgodnie z wymogami współc...) szczegóły 
228.artykuł: Dunin Janusz: Horoskop dla mądrych. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 76 (nt. literatury ezoterycznej...) szczegóły 
229.artykuł: Dunin Janusz: Jak czytają bibliofile. Nowe Książki 1993 nr 5 s. 69-70  szczegóły 
230.artykuł: Dunin Janusz: Jak książka umiera. Nowe Książki 1993 nr 3 s. 70-71 (m.in. o kolekcjonowaniu zdezaktualizowanych książek...) szczegóły 
231.artykuł: Dunin Janusz: Książki artystów. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 72-73 (nt. książki artystycznej i różnych sposobów powiązania strony graficzn...) szczegóły 
232.artykuł: Dunin Janusz: Moja teoria literatury. Nowe Książki 1995 nr 6 s. 72 (m.in. o urynkowieniu obiegu literatury...) szczegóły 
233.artykuł: Dunin Janusz: O czytaniu (1): Analfabeci są wśród nas.... Nowe Książki 1991 nr 8 s. 82-83 (nt. czytelnictwa; analiza problemu...) szczegóły 
234.artykuł: Dunin Janusz: O czytaniu (2): Najkrótsza historia czytania. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 78-79  szczegóły 
235.artykuł: Dunin Janusz: O czytaniu (27): Pożegnanie z odpisem?. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 67-68 (nt. upowszechniania utworów literackich w ręcznych odpisach...) szczegóły 
236.artykuł: Dunin Janusz: O czytaniu (28): Krytyka, czyli promocja. Nowe Książki 1994 nr 2 s. 71-72 (nt. różnych sposobów promowania literatury...) szczegóły 
237.artykuł: Dunin Janusz: O czytaniu (29): Wobec wielojęzyczności. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 71-72 (refleksje po konferencji naukowej "Bibliologia wobec wielojęzyczności...) szczegóły 
238.artykuł: Dunin Janusz: O czytaniu (3): Wróżenie z ankiet. Nowe Książki 1991 nr 10 s. 83-84 (nt. czytelnictwa...) szczegóły 
239.artykuł: Dunin Janusz: O czytaniu (30): Sto lat i dziesięć. Nowe Książki 1994 nr 4 s. 68-70 ([fragm. książki:] Jerzy Brandes: Polska. Przeł. Zygmunt Poznański. Lwó...) szczegóły 
240.artykuł: Dunin Janusz: O czytaniu (31): Pismo uczy mówić i myśleć. Nowe Książki 1994 nr 5 s. 69-70 (m.in. o czytaniu tekstów w języku oryginału...) szczegóły 
241.artykuł: Dunin Janusz: O czytaniu (32): Między autorem a czytelnikiem (Z notatek megalomana). Nowe Książki 1994 nr 6 s. 69-70  szczegóły 
242.artykuł: Dunin Janusz: O czytaniu (33): Regionalizm (Przeciw a nawet za). Nowe Książki 1994 nr 7 s. 70-71 (regionalne ośrodki wydawnicze, ich produkcja wydawnicza w aspekcie his...) szczegóły 
243.artykuł: Dunin Janusz: O czytaniu (34): Dobre szwedzkie wróżki rozdają dzieciom książki. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 71-72 (nt. dostępu do książki dzieci przedszkolnych w Szwecji...) szczegóły 
244.artykuł: Dunin Janusz: O czytaniu (36): Polskie i arcypolskie. Nowe Książki 1994 nr 10 s. 71-72 (nt. konfliktu między literatami, wydawcami, recenzentami i czytelnikam...) szczegóły 
245.artykuł: Dunin Janusz: O czytaniu (37): Książka jako rzecz (Na marginesie "Społeczeństwa alfanumerycznego". Nowe Książki 1994 nr 11 s. 71-72  szczegóły 
246.artykuł: Dunin Janusz: O pożytkach z nie czytanych książek. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 71  szczegóły 
247.artykuł: Dunin Janusz: Obiegi i kręgi wydawnicze. Nowe Książki 1996 nr 8 s. 79  szczegóły 
248.artykuł: Dunin Janusz: Okładka i obwoluta w procesie komunikacji literackiej. Nowe Książki 1993 nr 1 s. 70-71  szczegóły 
249.artykuł: Dunin Janusz: Po co są biblioteki?. Nowe Książki 1993 nr 11 s. 70-71  szczegóły 
250.artykuł: Dunin Janusz: Przyjemności i pożytki kultury popularnej. Nowe Książki 1995 nr 9 s. 73 (m.in. o przyjemności czytania dobrej książki w dobie telewizji i kompu...) szczegóły 
251.artykuł: Dunin Janusz: Publiczność i kultura literacka. Nowe Książki 1996 nr 5 s. 71 (nt. środowisk czytelniczych i ich preferencjach...) szczegóły 
252.artykuł: Dunin Janusz: Rozmyślania przy komputerze. Nowe Książki 1993 nr 10 s. 70-71 (m.in. o wpływie komputeryzacji na czytelnictwo...) szczegóły 
253.artykuł: Dunin Janusz: Sądowa, badalna, naglona. Nowe Książki 1997 nr 7 s. 75 (nt. wskazówek dotyczących czytania ksiąg formułowanych w XVIII i XIX w...) szczegóły 
254.artykuł: Dunin Janusz: Wstęp do pseudonimologii. Nowe Książki 1993 nr 7 s. 70-71 (powody ukrycia się pisarza pod pseudonimem i współczesne sposoby rozsz...) szczegóły 
255.artykuł: Dunin Janusz: Zakazane, zbójeckie lektury (Marii Danilewicz Zielińskiej). Nowe Książki 1996 nr 11 s. 75 (nt. popularności w Polsce książek i prasy emigracyjnej oraz o zakazie ...) szczegóły 
256.artykuł: Dunin Janusz: Zdrowi inaczej czyli o "biblioterapii". Nowe Książki 1995 nr 3 s. 71 (zarys problematyki...) szczegóły 
257.artykuł: Dunin Janusz: Życiorys czytelnika. Nowe Książki 1995 nr 11 s. 72 (o czytelnikach w wieku starszym - seniorach, użytkownikach bibliotek...) szczegóły 
258.artykuł: I.J.W.: Czytajmy razem. Nowe Książki 2001 nr 11 s. 79 (nt. kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" oraz incjatywie Polskiej Izb...) szczegóły 
259.artykuł: I.J.W.: Książki jakie czytamy. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 1 (nt. akcji pod patronatem Stowarzyszenia Promocji Książki IKAR "Warto p...) szczegóły 
260.artykuł: I.J.W.: "Tato, czy ty umiesz czytać?". Nowe Książki 2002 nr 5 s. 1 (nt. akcji czytania dzieciom organizowanej przez funację "ABCXXI - Prog...) szczegóły 
261.artykuł: Janowska Irena: Komiks redivivus. Nowe Książki 2002 nr 11 s. 81  szczegóły 
262.artykuł: Janowska Irena: Od romansu do horroru. Nowe Książki 1997 nr 11 s. 77-78 (nt. oferty księgarskiej w zakresie literatury popularnej, m.in. polski...) szczegóły 
263.artykuł: Jaworska Marta: Różne listy bestsellerów. Nowe Książki 1995 nr 3 s. 68-69 (nt. różnych inicjatyw mających na celu przedstawienie najlepiej sprzed...) szczegóły 
264.artykuł: Kaniewska Maria: Na styku zawodu i pasji. Nowe Książki 1995 nr 8 s. 66 (wypow. nt. własnych preferencji czytelniczych; notowała Hanna Karolak...) szczegóły 
sprostowanie: Sprostowanie. Nowe Książki 1995 nr 11 s. 73 (dot. nieprecyzyjnej informacji o stopniu naukowym i miejscu pracy Mari...) szczegóły 
265.artykuł: Karolak Agata: Dla czytających w oryginale. Nowe Książki 1995 nr 3 s. 68-69 (nt. ofery książek w językach oryginalnych w warszawskich księgarniach...) szczegóły 
266.artykuł: Klukowski Bogdan: Moda czy konieczność?. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 67-68 (nt. klubów książki w Polsce; m.in. Klub Książki Księgarni Krajowej, Św...) szczegóły 
267.artykuł: Kondek Stanisław, Rusek Adam: Biblioteki publiczne jako klient. Nowe Książki 1999 nr 8 s. 79-80 (nt. badań Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej nad fu...) szczegóły 
268.artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 80 (not. o szacowanych liczbach wydanych w Polsce książek w 1997 wg inform...) szczegóły 
269.artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 82 (not. o przekształceniu krakowskiego oddziału Instytutu im. Adama Micki...) szczegóły 
270.artykuł: Podgórzec Zbigniew: Emigracja pod młotkiem. Nowe Książki 1996 nr 11 s. 70 (nt. powodzenia książek wydanych na emigracji po 1945 na aukcjach antyk...) szczegóły 
271.artykuł: Świerczyńska-Jelonek Danuta: Emocje nastolatków. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 67-68 (nt. preferencji czytelnicznych polskich nastolatków...) szczegóły 
272.artykuł: Świerczyńska-Jelonek Danuta: Od Disneya do Eco. Nowe Książki 1995 nr 4 s. 65 (omów. sondażu czytelniczego w 58 bibliotekach dla dwumiesięcznika G...) szczegóły 
273.artykuł: Wojciechowski Jacek: Literatura i partnerstwo. Nowe Książki 1995 nr 12 s. 66 (m.in. o kryzysie bibliotek i prowokacyjnych recenzjach książek...) szczegóły 
274.artykuł: Wojciechowski Jacek: Początek końca. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 76-77 (nt. zamykanie bibliotek publicznych w małych miejscowościah, spadku cz...) szczegóły 
polemika: Adamiec Witold: Koniec początków?. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 79-80  szczegóły 
275.artykuł: Wolff Katarzyna: Czytelnicy i nabywcy książek w 2000 roku. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 78-79 (wyniki badań Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej...) szczegóły 
276.artykuł: Wolff Katarzyna: Jak czytamy - ciąg dalszy. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 77-78 (omówienie wyników badań Zakładu Badań Czytelnictwa Instytutu Książki i...) szczegóły 
277.artykuł: Wolff Katarzyna: Jak w 1998 czytaliśmy. Cztery obserwacje i dygresja metodologiczna na wstępie. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 4-6 (m.in. lista bestsellerów czytelników w 1998 i lista bestselerów nabycó...) szczegóły 
278.artykuł: Wolff Katarzyna: Lektury nasze powszednie. Nowe Książki 1997 nr 11 s. 76-77 (nt. poczytności literatury popularnej...) szczegóły 
279.artykuł: Wolff Katarzyna: O książkach i ich czytelnikach (Kilka refleksji z badań). Nowe Książki 1995 nr 7 s. 69-70  szczegóły 
280.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: I.W.: Czy Harry Potter uratuje czytelnictwo w Polsce?. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 55 (nota spraw....) szczegóły 
281.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dunin Janusz: O czytaniu w Dublinie. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 80 (omówienie...) szczegóły 
282.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janowska Irena: Tego roku w Cedzynie. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 81 (omówienie...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
283.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fast Piotr: Po translatorskich ścieżkach. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 12  szczegóły 
284.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bieńkowski Zbigniew: Żar i migot. Nowe Książki 1993 nr 8 s. 20-21 (z fot. Stanisława Barańczaka...) szczegóły 
285.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Przekład i / czy tłumacz. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 33  szczegóły 
286.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Sztuka przekładu. Nowe Książki 1997 nr 5 s. 36  szczegóły 
287.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pietrzak Przemysław: Na gruzach wieży Babel. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 28-29  szczegóły 
288.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brzostowska Tamara: Nowe Książki 2002 nr 5 s. 22  szczegóły 
289.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Baltyn Hanna: Przekłady, przekłady.... Nowe Książki 1999 nr 9 s. 74  szczegóły 
290.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gromadzki Juliusz: Problemy przekładu. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 37  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
291.artykuł: Dedecius Karl: Zasady. Nowe Książki 1989 nr 3 s. 1 (10 zasad tłumacza; [fragm. ks.:] K. Dedecius: Notatnik tłumacza. Tł. J...) szczegóły 
292.artykuł: Dunin Janusz: W oryginale i w tłumaczeniu. Nowe Książki 1995 nr 2 s. 70-71 (nt. odbioru przekładów literatury pięknej przez czytelników...) szczegóły 
293.artykuł: Kubiak Zygmunt: Nowe Książki 1989 nr 3 s. 2-3 (wywiad z tłumaczem nt. sztuki przekładu; rozm. Z. Podgórzec...) szczegóły 
294.artykuł: Podgórzec Zbigniew: Tłumaczenie to rozmowa. Nowe Książki 1989 nr 3 s. 9-10  szczegóły 
295.artykuł: Rojewska-Olejarczuk Ewa: Piętno angielszczyzny. Nowe Książki 1996 nr 1 s. 68 (nt. błędów w przekładach z języka angielskiego...) szczegóły 
296.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 81 (nota...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
297.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Myjak Anna S.: Melancholia świata. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 41-42  szczegóły 
298.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Środa Magdalena: Czy warto być Dorianem Grayem?. Nowe Książki 1996 nr 12 s. 50-51  szczegóły 
299.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Trzeciak Przemysław: Dekonstrukcja ikony?. Nowe Książki 2000 nr 3 s. 34-35  szczegóły 
300.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: H.B.: Nowe Książki 1999 nr 3 s. 34-35 (nota...) szczegóły 
301.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Korona Jan: Imiona piękna. Nowe Książki 1995 nr 4 s. 22  szczegóły 
302.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Baranowska Małgorzata: Encyklopedia i duch czasu. Nowe Książki 1993 nr 5 s. 23-24  szczegóły 
303.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Romaniuk Radosław: Świadek niewidzialnej strony. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 34  szczegóły 
304.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrok Zdzisław: Co się stało ze sztuką w XX wieku. Nowe Książki 1993 nr 12 s. 19 (z fot. Maryli Hopfinger...) szczegóły 
305.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tokarczyk Andrzej: W średniowiecznym Raju. Nowe Książki 1998 nr 3 s. 20  szczegóły 
306.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Deptuła Bogusław: Polskie porachunki. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 44  szczegóły 
307.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Trzeciak Przemysław: Inna twarz Wiednia. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 20-21  szczegóły 
308.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Romaniuk Radosław: Soc-art. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 26-27  szczegóły 
309.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Trzeciak Przemysław: Obrazy nocy. Nowe Książki 1999 nr 8 s. 19  szczegóły 
310.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pociej Bohdan: Muzyka w gąszczu literatury. Nowe Książki 2002 nr 11 s. 20-21  szczegóły 
311.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Trzeciak Przemysław: Antyku portret własny. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 31  szczegóły 
312.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grygiel Elżbieta: Pokrewieństwo sztuki słowa i obrazu. Nowe Książki 1993 nr 12 s. 17-18  szczegóły 
313.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.P.: Nowe Książki 1996 nr 11 s. 56 (nota...) szczegóły 
314.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Prokopiuk Jerzy: Nowe Książki 1997 nr 4 s. 31 (nota...) szczegóły 
315.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szafrańska Małgorzata: Starożytna Arkadia na Mazowszu. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 62-63  szczegóły 
sprostowanie: Sprostowanie. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 82 (podp. Redakcja...) szczegóły 
316.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Trzeciak Przemysław: Niema poezja obrazów. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 67  szczegóły 
317.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majerski Paweł: Linie modernizmu. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 38-39  szczegóły 
318.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Faryna-Paszkiewicz Hanna: Jeszcze raz Totenmesse. Nowe Książki 1996 nr 8 s. 24  szczegóły 
319.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Prokopiuk Jerzy: Żydzi z Panem Bogiem w tle. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 49-50  szczegóły 
320.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Romaniuk Radosław: Estetyka i eschatologia. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 33-34  szczegóły 
321.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Dawno temu w Tartu. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 62-63  szczegóły 
322.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrudzimska Katarzyna: Semiotyczna wędrówka po peryferiach. Nowe Książki 1994 nr 10 s. 46  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
323.artykuł: Herniczek Ewa: O sztuce iluminacji ksiąg. Nowe Książki 2000 nr 2 s. 74-75 ([rec. ks.:] Jonathan J.G. Alexander: Medieval illuminators and their m...) szczegóły 
324.artykuł: Jordan Janusz: Nowe cykle. Nowe Książki 1995 nr 12 s. 11-12 (nt. nowych cykli Jana Lebensteina ilustrujących Biblię i poezję...) szczegóły 
325.artykuł: Pluta Władysław: Jestem rzecznikiem czytelnika (Z profesorem Władysławem Plutą rozmawia Małgorzata Borczak). Nowe Książki 2000 nr 8 s. 4-7 (nt. sztuki graficznej wspomaganej techniką elektroniczną w edytorstwie...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
326.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frankowska Beata: Konwulsja i geometria. Nowe Książki 1997 nr 9 s. 25-26  szczegóły 
327.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rosicka Janina: Obiecujący tytuł. Nowe Książki 1991 nr 3 s. 34-35  szczegóły 
328.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: "Ja" i paradoksy istnienia. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 36-37  szczegóły 
329.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: CZy w tej książce jest jakiś Fish?. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 32-33  szczegóły 
330.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gowin Jarosław: Czwarty wymiar. Nowe Książki 1997 nr 9 s. 13-14  szczegóły 
331.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bauer Zbigniew: Grzech pierworodny filozofii. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 59-60  szczegóły 
332.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borzym Stanisław: Głos w sporze o dekonstrukcję. Nowe Książki 2002 nr 4 s. 10-11  szczegóły 
333.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.P.: Nowe Książki 1998 nr 9 s. 62-63 (nota...) szczegóły 
334.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Środa Magdalena: Liberalna ironistka i błazen bez kapłana. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 46-47  szczegóły 
335.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Fabryka Absolutu. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 17-18  szczegóły 
336.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Środa Magdalena: Gotowość do rozmowy. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 64-65 (z fot. R. Rorty'ego...) szczegóły 
337.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Banaszkiewicz Jacek: Gra z przeszłością. Nowe Książki 1997 nr 10 s. 24-25  szczegóły 
338.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tokarczyk Andrzej: Aporie czyli (nie?)wyrażalność Niewyrażalnego. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 66  szczegóły 
339.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podgórska Joanna: Pytania o sens istnienia. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 18  szczegóły 
340.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leociak Jacek: Opowiadanie historii. Nowe Książki 2000 nr 10 s. 16-17  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
341.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bauer Zbigniew: Kubuś Puchatek jako interfejs ekranowego nieodwzajemnienia. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 47-48  szczegóły 
342.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Prokopiuk Jerzy: Dylemat Sieci. Nowe Książki 2002 nr 11 s. 73  szczegóły 
343.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bauer Zbigniew: Nauczanie "e-wolucji". Nowe Książki 2000 nr 5 s. 71  szczegóły 
344.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pyszczek Grzegorz: Czy skutki awarii telewizora muszą być straszne?. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 32-33  szczegóły 
345.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Notkowski Andrzej: Myśl i sam wybieraj. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 28  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
346.artykuł: Dobrowolski Zdzisław: Nagi tekst - książka przyszłości?. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 80-181 (nt. tekstu elektronicznego mającego zastąpić papierową formę książki...) szczegóły 
347.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniak Irena: Książka przyszłością kultury?. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 82 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
348.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gosk Hanna: Poradnik, podręcznik, tekst Twórczego Zwierzątka. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 42  szczegóły 
349.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szwedowicz Agata: Horror, humor, dydaktyka. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 28  szczegóły 
350.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Engelking Leszek: Wykłady mistrza. Nowe Książki 2000 nr 11 s. 40-41  szczegóły 
351.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piwkowska Anna: Być poetą. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 43  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
352.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rurawski Józef: Maski i osobowości. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 39  szczegóły 
353.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Kłopoty człowieka przygodnego. Nowe Książki 1991 nr 10 s. 55-56 (z fot. E. Balcerzana...) szczegóły 
354.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piwkowska Anna: Jak pieski przydrożne.... Nowe Książki 2002 nr 2 s. 38-39  szczegóły 
355.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Florczak Zbigniew: Nowe Książki 1989 nr 7 s. 39-41  szczegóły 
356.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Polski kompleks Polski. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 37 (z fot. Włodzimierza Boleckiego...) szczegóły 
357.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: U.J.: Nowe Książki 1990 nr 4 s. 64 (nota...) szczegóły 
358.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sochoń Jan: Diagram Lacana i literatura. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 24-25  szczegóły 
359.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Osterloff Barbara: Metafizyka i konkret. Nowe Książki 2000 nr 11 s. 11  szczegóły 
360.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Florczak Zbigniew: Czapski świeci. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 32-34  szczegóły 
361.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Osterloff Barbara: Raj "dramatologów". Nowe Książki 2002 nr 11 s. 29  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Raju dramaturgów ciąg dalszy. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 36  szczegóły 
362.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Nowe Książki 1992 nr 5 s. 22 (nota...) szczegóły 
363.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: Z francuskiej perspektywy. Nowe Książki 1996 nr 7 s. 54  szczegóły 
364.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakalarczyk Danuta: Poza granicami polonistyki krajowej. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 16-17  szczegóły 
365.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazur Tomasz: Przy okazji Nietzschego. Nowe Książki 2002 nr 12 s. 39-40  szczegóły 
366.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: Biesiada w bardzo strasznym dworze. Nowe Książki 2000 nr 6 s. 46-47  szczegóły 
367.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szewc Piotr: Biblioteka Pawła Hertza. Nowe Książki 1997 nr 10 s. 46-47  szczegóły 
368.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Cudowne słowo: wolność. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 10-11  szczegóły 
369.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koprowski Jan: Nowe Książki 1989 nr 7 s. 82-83  szczegóły 
370.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Kobieta zbuntowana. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 17-19 (z fot. Marii Janion...) szczegóły 
371.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leociak Jacek: Czy Prometeusz może być zbawiony?. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 8-10 (sprost. red. Nowe Książki 1991 nr 8 s. 65...) szczegóły 
372.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papieska Agnieszka: W pułpace losu. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 20-21  szczegóły 
373.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzyżanowski Józef: "Niezatracone" rękopisy.. Nowe Książki 1989 nr 5 s. 49-50  szczegóły 
374.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukaszewicz Michał: Parada gwiazd. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 40  szczegóły 
375.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Inteligent, polski święty. Nowe Książki 1992 nr 9 s. 19-21 (z fot. Andrzeja Kijowskiego...) szczegóły 
376.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: Nowe Książki 2001 nr 2 s. 28 (nota...) szczegóły 
377.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nasiłowska Anna: Nowe Książki 1998 nr 5 s. 34 (nota...) szczegóły 
378.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zadrożyńska Anna: Stań, kto przechodzisz.... Nowe Książki 1997 nr 4 s. 11-12  szczegóły 
379.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuleczka Pola: Dzieje z perspektywy literatury. Nowe Książki 1998 nr 5 s. 32  szczegóły 
380.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Nowe Książki 1989 nr 6 s. 47-48  szczegóły 
381.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Osterloff Barbara: W świecie dramatu i teatru. Nowe Książki 2000 nr 6 s. 5152  szczegóły 
382.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klecel Marek: Kott prawie zupelny. Nowe Książki 1993 nr 1 s. 11-13 (z fot. Jana Kotta...) szczegóły 
383.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klecel Marek: Kott prawie zupełny. Nowe Książki 1993 nr 1 s. 11-13 (z fot. Jana Kotta...) szczegóły 
384.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowosielski Kazimierz: O mądrej służebności piękna. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 10-11  szczegóły 
385.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pyszczek Grzegorz: Nasz stary, dobry pozytywizm. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 46  szczegóły 
386.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 62-63  szczegóły 
387.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szewc Piotr: Wspominając mistrzów. Nowe Książki 1997 nr 8 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Wspominając mistrzów. Nowe Książki 1995 nr 8 s. 32-33  szczegóły 
388.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papieski Robert: Ku polskości poprzez uniwersalność. Nowe Książki 2000 nr 10 s. 53  szczegóły 
389.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wrzosek Antoni: Nowe Książki 2002 nr 4 s. 34  szczegóły 
390.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leociak Jacek: Epitafium. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 39-40  szczegóły 
391.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podgórski Wojciech J.: Ścieżki Starnawskiego. Nowe Książki 1993 nr 12 s. 34-35  szczegóły 
392.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Z punktu widzenia synekdochy. Nowe Książki 2000 nr 3 s. 44-45  szczegóły 
393.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Historia teorii. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 39  szczegóły 
394.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Zbliżenie do nowego przekroju. Nowe Książki 1993 nr 2 s. 45-46 (z fot. Henryka Markiewicza...) szczegóły 
395.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Wchodzę do gry. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 38  szczegóły 
396.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Florczak Zbigniew: Z pism Giovanniego Mavera. Nowe Książki 1990 nr 7 s. 23-25 (z fot. G. Mavera...) szczegóły 
397.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Baltyn Hanna: Polska kolekcja. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 46-47  szczegóły 
398.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pąkciński Marek: Literatura i historia. Nowe Książki 1993 nr 8 s. 24-25  szczegóły 
399.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Sz.: Nowe Książki 2001 nr 3 s. 49 (nota...) szczegóły 
400.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: B.K.: Nowe Książki 1990 nr 10 s. 59 (nota...) szczegóły 
401.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podgórski Wojciech Jerzy: Nowe Książki 1989 nr 7 s. 81  szczegóły 
402.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Balcerzan Edward: Powojenne wezwanie (bis). Nowe Książki 2001 nr 9 s. 31-32  szczegóły 
403.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bauer Zbigniew: Skąd się wzięło to, co jest?. Nowe Książki 1995 nr 2 s. 33  szczegóły 
404.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Słownik pisarek polskich. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 16-17  szczegóły 
405.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Romek Zbigniew: Słowo o cenzurze i zakazanych książkach. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 9-10  szczegóły 
406.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marzec Anna: Kresowe "mniejsze ojczyzny". Nowe Książki 1995 nr 2 s. 30  szczegóły 
407.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Z.S.: Nowe Książki 1994 nr 11 s. 12-13  szczegóły 
408.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: E.I.: Nowe Książki 1993 nr 9 s. 36-37 (nota...) szczegóły 
409.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.L.: Nowe Książki 1989 nr 2 s. 45 (nota...) szczegóły 
410.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Tomala Stanisław: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 43  szczegóły 
polemika: Gomulicki Juliusz Wiktor: W odpowiedzi Henrykowi Markiewiczowi. Nowe Książki 1990 nr 4 s. 32-33 (odpowiedź na artykuł Henryka Markiewicza pt. W odpowiedzi Juliuszowi W...) szczegóły 
411.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.K.: Nowe Książki 2001 nr 1 s. 61 (nota...) szczegóły 
412.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siwicka Dorota: O prawie słowników do wolności. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 16-17  szczegóły 
413.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sochoń Jan: Literatura kończącego się wieku. Nowe Książki 1994 nr 11 s. 36-37  szczegóły 
414.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacka Ewa: Ani serce, ani reszta ciała.... Nowe Książki 2000 nr 3 s. 32-33  szczegóły 
415.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poprawa Adam: Stala zdemaskowany. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 33  szczegóły 
416.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Florczak Zbigniew: Nowe Książki 1989 nr 8 s. 64-65  szczegóły 
417.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Notkowski Andrzej: Losy książek, losy ludzi. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 34-35  szczegóły 
418.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pyszczek Grzegorz: Szybko, szybciej, najszybciej.... Nowe Książki 1997 nr 4 s. 16-17  szczegóły 
419.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lalak Mirosław: Rzecz o wolności. Nowe Książki 1996 nr 9 s. 17-18  szczegóły 
420.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koprowski Jan: Polacy w Wiedniu. Nowe Książki 1992 nr 10 s. 60-61  szczegóły 
421.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Janusza Tazbira szkice o literaturze. Nowe Książki 1990 nr 7 s. 25-26 (z fot. J. Tazbira...) szczegóły 
422.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grzybowski Stanisław: W lesie historii. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 56-57  szczegóły 
423.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frankowska Beata: Formy polskości. Nowe Książki 1998 nr 9 s. 16-17  szczegóły 
424.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cuber Marta: Przewodnik po przetartych szlakach. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 28-29  szczegóły 
425.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowski Michał: Od życia do wiersza. Nowe Książki 2002 nr7/8 s. 63  szczegóły 
426.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Międzywojenna współczesność. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 53  szczegóły 
427.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Odorowski Waldemar: "Co nasze, co wspólne". Nowe Książki 1991 nr 6 s. 31-32  szczegóły 
428.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Odorowski Waldemar: "Co nasze, co wspólne". Nowe Książki 1991 nr 6 s. 31-32  szczegóły 
429.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwasiów Inga: Emancypantki. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 22-23  szczegóły 
430.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Krytyk w chwale. Nowe Książki 1995 nr 3 s. 42-43  szczegóły 
431.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tarka Krzysztof: Nowe Książki 1993 nr 12 s. 48  szczegóły 
432.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Florczak Zbigniew: Wierzyński. Nowe Książki 1991 nr 4 s. 41-43 (z fot. K. Wierzyńskiego...) szczegóły 
433.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jadacki Jacek Juliusz: Oratorium Wileńskie. Nowe Książki 1993 nr 7 s. 21-22  szczegóły 
434.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morawiec Elżbieta: Świadkowie innego czasu. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 37-38  szczegóły 
435.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaworski Andrzej: Pijarzy w kulturze polskiej. Nowe Książki 1993 nr 11 s. 66-67  szczegóły 
436.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: Nowe Książki 1999 nr 6 s. 29  szczegóły 
437.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.S.: Nowe Książki 1997 nr 9 s. 48  szczegóły 
recenzja: P.S.: Nowe Książki 1997 nr 9 s. 48  szczegóły 
438.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tazbir Janusz: O dobroczyńcach hojnych i skąpych. Nowe Książki 2000 nr 2 s. 46-47  szczegóły 
439.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: Stefan Zabierowski: Dziedzictwo Conrada w literaturze polskiej XX wieku. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 29 (nota...) szczegóły 
440.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kulak Teresa: Na tropach polskości Wrocławia. Nowe Książki 1990 nr 10 s. 28  szczegóły 
441.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.K.: Nowe Książki 1993 nr 8 s. 29 (nota...) szczegóły 
442.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakalarczyk Danuta: Wartość formy. Nowe Książki 1990 nr 8 s. 28-29 (z fot. K.W. Zawodzińskiego...) szczegóły 
443.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: Przesłanie. Nowe Książki 1994 nr 6 s. 21  szczegóły 
444.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Boy żywy. Nowe Książki 1991 nr 8 s. 43-44  szczegóły 
445.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gosk Hanna: Nowe Książki 1995 nr 7 s. 72 (spraw....) szczegóły 
446.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 80 (not. o otwarciu wystawy...) szczegóły 
447.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Markiewicz Henryk: W odpowiedzi Juliuszowi W. Gomulickiemu. Nowe Książki 1989 nr 5 s. 51-52 (polemika z artykułem: Juliusz Wiktor Gomulicki: Literatura w informato...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
448.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ślaski Jan: Claude Backvis: Renesans i barok w Polsce. Studia o kulturze. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 40 (nota...) szczegóły 
449.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Obyczaje w dawnej Polsce. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 16-17  szczegóły 
450.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ślaski Jan: Cracovia litterarum. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 32-33 (z portretem Jana Kochanowskiego; malował Jan Matejko...) szczegóły 
451.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chmielewski Wojciech: Korzenie naszej tożsamości. Nowe Książki 1998 nr 5 s. 53-54  szczegóły 
452.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frankowska Beata: Urodzeni w plugastwie, mający umrzeć w ucisku. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 41  szczegóły 
453.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Libera Zdzisław: Kultura polska w oczach włoskiego uczonego. Nowe Książki 1991 nr 10 s. 49-52 (z fot. Sante Graciotti...) szczegóły 
454.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.Ś.: Nowe Książki 1991 nr 6 s. 30  szczegóły 
455.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ślaski Jan: Królewscy humaniści. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 18  szczegóły 
456.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ślaski Jan: Z Gdańska do Europy. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 29-30  szczegóły 
457.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowe Książki 1990 nr 1 s. 42 (nota...) szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech Jerzy: Nowe Książki 1989 nr 8 s. 53-55  szczegóły 
sprostowanie: Podgórski Wojciech Jerzy: Nowe Książki 1989 nr 12 s. 44 (dot. błędów w druku we własnej recenzji druk. w nrze 8...) szczegóły 
458.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szewc Piotr: Łacina, siostra polszczyzny. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 41-42  szczegóły 
459.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.Ś.: Nowe Książki 1990 nr 4 s. 44-45  szczegóły 
460.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zaworska Helena: Podręcznik dla prymusów. Nowe Książki 1995 nr 10 s. 44  szczegóły 
461.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podgórski Wojciech J.: Od baroku do "Baroku". Nowe Książki 1994 nr 12 s. 39-40  szczegóły 
462.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.Ś.: Nowe Książki 1990 nr 4 s. 45  szczegóły 
463.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Sarmaci i śmierć. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 28  szczegóły 
464.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podgórski Wojciech J.: Od baroku do "Baroku". Nowe Książki 1994 nr 12 s. 39-40  szczegóły 
465.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Emblematyka - wstęp do syntezy sztuk. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 42-43  szczegóły 
466.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ślaski Jan: Sylwetki pisarzy staropolskich. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 19  szczegóły 
467.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: JZL: Nowe Książki 1998 nr 2 s. 52 (nota...) szczegóły 
468.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pisarek Larysa: Nowe Książki 1989 nr 5 s. 52-53  szczegóły 
469.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ślaski Jan: Nowe Książki 1991 nr 7 s. 37 (nota...) szczegóły 
470.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ślaski Jan: Słownik literatury staropolskiej. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 17-19  szczegóły 
471.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podgórski Wojciech J.: Ścieżki Starnawskiego. Nowe Książki 1993 nr 12 s. 34-35  szczegóły 
472.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.Ś.: Nowe Książki 1990 nr 2/3 s. 44  szczegóły 
473.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podgórski Wojciech J.: Poezja pro domo sua. Nowe Książki 1992 nr 12 s. 43  szczegóły 
474.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markowski Mieczysław: Studia nad piśmiennictwem biblijnym. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 23-24 (z fot. Stanisława Wielgusa...) szczegóły 
475.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markowski Mieczysław: Studia nad piśmiennictwem biblijnym. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 23-24 (z fot. Stanisława Wielgusa...) szczegóły 
476.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lisowski Krzysztof: Dialog z tradycją potrzebny od zaraz. Nowe Książki 2001 nr 11 s. 28  szczegóły 
477.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pawelec Dariusz: Nowe Książki 1996 nr 7 s. 52-53 (nota...) szczegóły 
478.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ślaski Jan: Literatura Średniowiecza. Nowe Książki 1991 nr 10 s. 48-49  szczegóły 
479.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ślaski Jan: Jerzy Woronczak: Studia o literaturze średniowiecza i renesansu. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 31 (nota...) szczegóły 
480.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: MIM: Nowe Książki 1993 nr 1 s. 13  szczegóły 
481.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 80 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
482.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Nowe Książki 2003 nr 2 s. 22-23  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
483.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tazbir Janusz: Barokowy kobierzec z diariuszy utkany. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 24-25  szczegóły 
484.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tazbir Janusz: Łódź z wieloma żeglarzami. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 63  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
485.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sitek Andrzej: Gdańsk niemiecki i polski. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 38  szczegóły 
486.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Butterwick Richard: Niegdysiejsze dyskusje. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 30-31  szczegóły 
487.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.S.: Nowe Książki 2000 nr 6 s. 52 (nota...) szczegóły 
488.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rejman Zofia: Najważniejsze problemy polskiego Oświecenia. Nowe Książki 1994 nr 10 s. 41-42  szczegóły 
489.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowe Książki 1990 nr 1 s. 42 (nota...) szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech Jerzy: Nowe Książki 1989 nr 8 s. 53-55  szczegóły 
sprostowanie: Podgórski Wojciech Jerzy: Nowe Książki 1989 nr 12 s. 44 (dot. błędów w druku we własnej recenzji druk. w nrze 8...) szczegóły 
490.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rejman Zofia: Od sarmatyzmu do Oświecenia. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 23-24  szczegóły 
491.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rejman Zofia: Portrety oświeconych. Nowe Książki 1995 nr 3 s. 42-43  szczegóły 
492.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rejman Zofia: Niespokojna epoka. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 14-15  szczegóły 
493.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Kultura literacka prowincji. Nowe Książki 1993 nr 12 s. 36  szczegóły 
494.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kizwalter Tomasz: Obywatelskie idee oświeconych. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 57  szczegóły 
495.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: "W Tobie jest światłość". Nowe Książki 1994 nr 4 s. 42  szczegóły 
496.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gawerski Andrzej: Chciał być królem. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 51  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
497.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Dzięki dociekliwości śledczych.... Nowe Książki 2003 nr 12 s. 42-43  szczegóły 
498.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: Zaczytywanie romantyków. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 51  szczegóły 
499.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Baranowska Małgorzata: Encyklopedia i duch czasu. Nowe Książki 1993 nr 5 s. 23-24  szczegóły 
500.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Nowe Książki 1999 nr 12 s. 36-37 (nota...) szczegóły 
501.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papieski Robert: Bez pamięci o najbliższych - po co żyć?. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 13  szczegóły 
502.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: W słońcu Mickiewicza. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 10-11  szczegóły 
503.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papieska Agnieszka: Summa vitae. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 50  szczegóły 
504.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papieska Agnieszka: Summa vitae. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 50  szczegóły 
505.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leociak Jacek: Mowa - milczenie - samotność. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 26-27  szczegóły 
506.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pieczara Marek: Romantyczne nieszczęście. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 25-26  szczegóły 
507.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mitosek Zofia: Niebo filozofa. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
508.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tyszka Adam: W kręgu dziewiętnastowiecznej elegii. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 44-45  szczegóły 
509.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.S.: Nowe Książki 2000 nr 6 s. 52 (nota...) szczegóły 
510.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Romantyczny kult fragmentu. Nowe Książki 1991 nr 4 s. 67  szczegóły 
511.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kubikowski Tomasz: Ryt romantyczny. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 41-42  szczegóły 
512.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Raczej elegancka szermierka. Nowe Książki 1996 nr 2 s. 18-19  szczegóły 
513.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siwicka Dorota: Nowe Książki 1989 nr 3 s. 24-25  szczegóły 
514.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wierzbiński Jacek: Polska w świecie. Nowe Książki 1992 nr 9 s. 63-64 (z fot. Janusza Odrowąż-Pieniążka...) szczegóły 
515.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: Publicystyczne oblicze romantyzmu. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 12-13  szczegóły 
516.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ihnatowicz Ewa: Czułe oddźwięku współbrzmienie. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 16-17  szczegóły 
517.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgiełek Janusz: Portret pięknej. Nowe Książki 1991 nr 2 s. 39-41 (z fot. Delfiny Potockiej...) szczegóły 
518.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: A.F.: Nowe Książki 1993 nr 8 s. 58 (nota...) szczegóły 
519.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sudolski Zbigniew: Stefan Treugutt - mistrz refleksji historyczno-literackiej. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 34-36  szczegóły 
520.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podgórski Wojciech Jerzy: Litwa - Lietuva - Lithuania. Nowe Książki 1991 nr 11/12 s. 51-54  szczegóły 
521.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rydzewski Włodzimierz: Hercen i "sprawa polska". Nowe Książki 1994 nr 5 s. 17-18 (z fot. Andrzeja Walickiego...) szczegóły 
522.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frankowska Beata: Pożyteczne ćwiczenie wyobraźni. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 21-23  szczegóły 
523.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zieliński Stanisław: Bardzo dalekie wspomnienie. Nowe Książki 1990 nr 4 s. 43-44 (z fot. Aliny Witkowskiej...) szczegóły 
524.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klukowski Bogdan: Historia dla ludu. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 30-31  szczegóły 
525.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sudolski Zbigniew: Choroby i lekarze Wielkiej Emigracji. Nowe Książki 1996 nr 9 s. 47-48  szczegóły 
526.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowska Alina: Kto lubi historię literatury.... Nowe Książki 1990 nr 1 s. 43  szczegóły 
527.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 11 s. 80 (not o otwarciu wystawy...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
528.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwasiów Inga: Na swoich lądach. Nowe Książki 1996 nr 11 s. 37  szczegóły 
529.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pawelec Dariusz: Czyj pozytywizm?. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 36  szczegóły 
530.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: Pozytywistyczne "obroty rzeczy". Nowe Książki 1996 nr 1 s. 34  szczegóły 
531.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Notkowski Andrzej: Filografy, Gwiaździce, Koźlarze Mazowieccy.... Nowe Książki 1995 nr 6 s. 29-30  szczegóły 
532.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tyszka Adam: W kręgu dziewiętnastowiecznej elegii. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 44-45  szczegóły 
533.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ihnatowicz Ewa: Stulecie polskiej powieści realistycznej. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 41-43  szczegóły 
534.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skoczyński Jan: Konserwatyści warszawscy. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 22  szczegóły 
535.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Córka Emmy. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 37-39 (z fot. Jana Tomkowskiego...) szczegóły 
536.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papuzińska Joanna: Warszawa namiętności. Nowe Książki 1994 nr 6 s. 26-27  szczegóły 
537.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leociak Jacek: Nowe Książki 1989 nr 10 s. 90-91  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
538.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zamecki Stefan: Z dziejów polskiej filozofii. Nowe Książki 1994 nr 5 s. 33  szczegóły 
539.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Dziura oblana żelazem. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 34-35 (z fot. S. Brzozowskiego; sprost.: Henryk Markiewicz. Nowe Książki szczegóły 
540.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Portrety Brzozowskiego. Nowe Książki 1990 nr 6 s. 37-39  szczegóły 
541.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: Młoda Polska baśnią podszyta. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 24  szczegóły 
542.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: M.B.: Nowe Książki 2003 nr 2 s.49  szczegóły 
543.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Dyskurs historycznoliteracki. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 15  szczegóły 
544.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wróbel Łukasz: Aktualność Młodej Polski. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 52-53  szczegóły 
545.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zaworska Helena: Stara Młoda Polska. Nowe Książki 1995 nr 6 s. 26-27  szczegóły 
546.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Och, ty Karol!. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 42-43  szczegóły 
547.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: E.I.: Nowe Książki 1993 nr 10 s. 46 (nota...) szczegóły 
548.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kralkowska-Gątkowska Krystyna: Łamanie złamanych pieczęci. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 36-37  szczegóły 
549.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ihnatowicz Ewa: Nasz europejski naturalizm. Nowe Książki 1992 nr 9 s. 62-63  szczegóły 
550.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: Młoda Polska - kompendium historycznoliterackie. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 38  szczegóły 
551.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miś Andrzej: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 74-75  szczegóły 
552.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papieski Robert: Naturalizm w siedmiu odsłonach. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 27  szczegóły 
553.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Władyka Wiesław: Ty i ja, każdy z nas.... Nowe Książki 1991 nr 2 s. 59-60 (z fot. A. Mencwla...) szczegóły 
554.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Modernizm odnowiony. Nowe Książki 1997 nr 11 s. 39-40  szczegóły 
555.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: Młoda Polska raz jeszcze. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 43-44  szczegóły 
556.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wróbel Łukasz: Aktualność Młodej Polski. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 52-53  szczegóły 
557.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wróbel Łukasz: Aktualność Młodej Polski. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 52-53  szczegóły 
558.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: A.F.: Nowe Książki 1997 nr 5 s. 38 (nota...) szczegóły 
559.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podgórski Wojciech J.: "Tyle tych pieśni!". Nowe Książki 1991 nr 9 s. 36-37  szczegóły 
560.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zieliński Jan: Szeroki krąg. Nowe Książki 2002 nr 2 s. 46  szczegóły 
561.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ihnatowicz Ewa: Młoda Polska i my. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 48  szczegóły 
562.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ihnatowicz Ewa: Młoda Polska w Paryżu. Nowe Książki 1994 nr 5 s. 47-48  szczegóły 
563.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: I.J.: Paryż i artyści polscy 1900-1918. Wokół E.-A. Bourdelle'a. Nowe Książki 1997 nr 3 s. 67 (nota...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
564.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Modernizm czy postmodernizm?. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 45-46  szczegóły 
565.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwasiów Inga: Na swoich lądach. Nowe Książki 1996 nr 11 s. 37  szczegóły 
566.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: Co tydzień przez dwanaście lat. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 34-35  szczegóły 
567.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Och, ty Karol!. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 42-43  szczegóły 
568.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Och, ty Karol!. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 42-43  szczegóły 
569.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Męczydusza. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 18  szczegóły 
570.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Męczydusza. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 18  szczegóły 
571.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papieski Robert: Na siedemdziesięciolecie. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 20-21  szczegóły 
572.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Balcerzan Edward: Ogarną ludzki ród?. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 11-12  szczegóły 
573.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Katastrofa jako duchowa forma życia. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 57  szczegóły 
574.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Jakiej historii (literatury) Polacy potrzebują?. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 40  szczegóły 
575.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Literatura międzywojenna. Nowe Książki 1994 nr 6 s. 20  szczegóły 
576.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: Ziarna XX wieku. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 49-50 (z fot. Włodzimierza maciąga...) szczegóły 
577.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poprawa Adam: Awangardowe continuum. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 12-13  szczegóły 
578.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majcherek Janusz: Koniec czy początek?. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 11  szczegóły 
579.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowakowski Andrzej: Przestrzeń i język. Nowe Książki 1991 nr 8 s. 23-24 (z fot. Cz. Miłosza...) szczegóły 
580.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grzeszczyk Ewa: Odkrywanie Ameryki. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 19  szczegóły 
581.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bauer Zbigniew: Narodziny epoki. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 39-40  szczegóły 
582.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozłowski Paweł: Posłannictwo Nowej Sztuki. Nowe Książki 1990 nr 11 s. 44  szczegóły 
583.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Dzieje międzywojennej dramaturgii. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 37  szczegóły 
584.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maciąg Włodzimierz: Legenda nowoczesnych. Nowe Książki 1993 nr 1 s. 14-16 (z fot. Artura Sandauera...) szczegóły 
585.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lisowski Krzysztof: Wołyń poetycki Jadwigi Sawickiej. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 34-35  szczegóły 
586.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morawiec Elżbieta: Album rodzinny. Nowe Książki 1997 nr 3 s. 43  szczegóły 
587.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacka Ewa: Drodzy nieobecni czyli wypominki. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 24-25  szczegóły 
588.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Wspomnienie z przyszłości. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 35  szczegóły 
589.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pawelec Dariusz: "Skamander" z dystansu. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 50  szczegóły 
590.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawada Andrzej: Sumowanie Dwudziestolecia. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 34-35  szczegóły 
591.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szewc Piotr: Pokolenie pierwszej dekady. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 14-15  szczegóły 
592.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Polechoński Krzysztof: Potrzeba oczyszczania. Nowe Książki 2003 nr 5 s. 32-33  szczegóły 
593.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podgórski Wojciech J.: Chłopak z Zawiercia. Nowe Książki 1995 nr 4 s. 51-52  szczegóły 
594.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Staroświecka szuflada. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 30-31  szczegóły 
595.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukasiewicz Jacek: Z ery polodowcowej. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 28-29  szczegóły 
596.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szewc Piotr: Historia literatury inaczej. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 39  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
597.artykuł: Podgórzec Zbigniew: O łagrach przed wojną. Nowe Książki 1989 nr 7 s. 50 (nt. początków nurtu literatury łagrowej...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
598.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Giza Barbara: Spartanie "czasu pogardy". Nowe Książki 2002 nr 10 s. 23  szczegóły 
599.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Faron Bolesław: Tamten Lwów. Nowe Książki 1996 nr 8 s. 36-37 (z fot. Mieczysława Inglota...) szczegóły 
600.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frankowska Beata: Formy polskości. Nowe Książki 1998 nr 9 s. 16-17  szczegóły 
601.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papieska Agnieszka: Ludzka Księga Genesis. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 16-17  szczegóły 
602.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zieliński Stanisław: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 58-60  szczegóły 
603.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koprowski Jan: Nowe Książki 1989 nr 12 s. 53  szczegóły 
604.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Notkowski Andrzej: Ersatz-literatura. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 24-25  szczegóły 
605.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: I.J.W.: Książki na wojennym szlaku. Nowe Książki 2002 nr 2 okł.  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989
606.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krajewska Anna Maria: Głośni i zapomniani. Nowe Książki 2000 nr 6 s. 47  szczegóły 
607.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukasiewicz Jacek: Z ery polodowcowej. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 28-29  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
608.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: Krytyka literacka na emigracji. Nowe Książki 1993 nr 8 s. 26-27  szczegóły 
609.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rurawski Józef: Maski i osobowości. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 39  szczegóły 
610.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Legenda chorej Polski?. Nowe Książki 2001 nr 11 s. 13  szczegóły 
611.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łuszczykiewicz Piotr: Barańczak i duch szczególności. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 18-19  szczegóły 
612.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Sz.: Nowe Książki 2000 nr 11 s. 29 (nota...) szczegóły 
613.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Polski Bernard Pivot?. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 49  szczegóły 
614.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Nauki Zbigniewa Bieńkowskiego. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 46-47  szczegóły 
615.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piwkowska Anna: Jak pieski przydrożne.... Nowe Książki 2002 nr 2 s. 38-39  szczegóły 
616.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Historia i biografia. Nowe Książki 1990 nr 8 s. 25-26  szczegóły 
617.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Modernizm czy postmodernizm?. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 45-46  szczegóły 
618.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wieleżyńska Julia: Na obrzeżach literatury. Nowe Książki 1995 nr8 s. 18  szczegóły 
619.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Życie po dżumie. Nowe Książki 2002 nr 2 s. 38-39  szczegóły 
620.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bondkowska Magdalena: Nowe Książki 1995 nr 3 s. 39 (nota...) szczegóły 
621.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kisiel Marian: Słuchanie różnic. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 56-57  szczegóły 
622.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Życie po Nowej Fali. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 55-57  szczegóły 
623.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Nowe Książki 1994 nr 9 s. 71 (nota...) szczegóły 
624.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Scheda. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 5  szczegóły 
625.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nasiłowska Anna: Synteza pułtuska. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 23  szczegóły 
626.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Strękowski Jan: Pisarskie kontrantypociski. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 40  szczegóły 
627.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gosk Hanna: Opowieść o zmaganiach literatury z historią. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 34-35 (z fot. Tadeusza Drewnowskiego...) szczegóły 
628.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majerski Paweł: W blaskach i cieniach słowa. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 36-37  szczegóły 
629.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: W teatrze XX wieku. Nowe Książki 1996 nr 8 s. 23  szczegóły 
630.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morawiec Elżbieta: Portret przedwczesny. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 16-17  szczegóły 
631.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Bez znaku zapytania. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 44  szczegóły 
632.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gosk Hanna: Nowe Książki 1995 nr 7 s. 41 (nota...) szczegóły 
633.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukaszewicz Michał: Na początku była grupa. Nowe Książki 1994 nr 12 s. 41  szczegóły 
634.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brzostowska Tamara: Nowe Książki 2001 nr 1 s. 18 (nota...) szczegóły 
635.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawada Andrzej: Klucz literacki do PRL. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 48  szczegóły 
636.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukaszewicz Michał: Straszny dziadunio socrealizm. Nowe Książki 1993 nr 3 s. 66-67 (z fot. Michała Głowińskiego...) szczegóły 
637.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Portrety polskie z Paryżem w tle. Nowe Książki 1999 nr 12 s. 37  szczegóły 
638.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: O potrzebie poezji. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 50-51 (z fot. Andrzeja Gronczewskiego...) szczegóły 
639.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pawelec Dariusz: Widziałem wolność z Poznania. Nowe Książki 1997 nr 10 s. 50-51  szczegóły 
640.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tyszka Adam: Kryzys rozumu?. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 43  szczegóły 
641.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Romanowicz Tomasz: Odpowiedzialność intelektualisty. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 19  szczegóły 
642.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Bez krzyku: "Polska, Polska...". Nowe Książki 1994 nr 4 s. 14  szczegóły 
643.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sitek Ryszard: Powrót do tematu "zniewolonych umysłów". Nowe Książki 2002 nr 1 s. 58-59  szczegóły 
644.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papieski Robert: Na siedemdziesięciolecie. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 20-21  szczegóły 
645.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Środa Magdalena: O humanistyce. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 30  szczegóły 
646.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szewc Piotr: Słuszne proporcje. Nowe Książki 1996 nr 8 s. 39  szczegóły 
647.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kisiel Marian: Synteza socjalizmu. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 40  szczegóły 
648.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Wobec dobra. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 14-17 (z fot. K.A. Jeleńskiego...) szczegóły 
649.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szewc Piotr: Zbliżenia na prowincję. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 12-13  szczegóły 
650.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pysiak Krzysztof: Swobodne głosy. Nowe Książki 1996 nr 7 s. 49  szczegóły 
651.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bielawski Michał: "Z nieciekawymi nie potrafię". Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 60-61  szczegóły 
652.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majerski Paweł: Wizja, wiara, kontemplacja. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 34-35  szczegóły 
653.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majerski Paweł: Model przełomu. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 21  szczegóły 
654.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ligęza Wojciech: Świadomość przełomu: rewizja zwyczajna. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 39  szczegóły 
655.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Telegrafujcie kto Mickiewicz. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 20  szczegóły 
656.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michałowski Piotr: Epilog czy prognoza?. Nowe Książki 1996 nr 5 s. 18  szczegóły 
657.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chojnowski Zbigniew: Przeciwko chorobie epoki. Nowe Książki 1999 nr 9 s. 29  szczegóły 
658.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Z.S.: Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 11  szczegóły 
659.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piwkowska Anna: Czas niepowrotny. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 54  szczegóły 
660.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Matuszewski Ryszard: Przekora w różnych kolorach. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 26-27  szczegóły 
sprostowanie: [Matuszewski Ryszard] r.m.: Tylko niektóre kolory zostały.... Nowe Książki 2001 nr 7 s. 81 (list do redakcji w sprawie usunięcia przez redakcje Nowych Książek<...) szczegóły 
661.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Zanim powstanie synteza. Nowe Książki 1996 nr 8 s. 37-38 (z fot. Janusza Kryszaka...) szczegóły 
662.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wojciechowski Jacek: Raport. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 54-55  szczegóły 
663.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 40-42  szczegóły 
664.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakalarczyk Danuta: Historyczna historia. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 19  szczegóły 
665.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.R.: Nowe Książki 2003 nr 9 s. 46 (not....) szczegóły 
666.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sochoń Jan: Gry z niewyrażalnym. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 22-23  szczegóły 
667.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chojnowski Zbigniew: Odcienie emigracji. Nowe Książki 1994 nr 6 s. 19  szczegóły 
668.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pieczara Marek: Czy Miłosz jest większym poetą od Herberta?. Nowe Książki 1990 nr 12 s. 31-32  szczegóły 
669.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krajewska Anna Maria: Rozmowy w salonie. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 23  szczegóły 
670.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójcik Lidia: Worek z dziurami. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 19  szczegóły 
671.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Przeczytać przed przeprowadzką. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 12-13  szczegóły 
672.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawada Andrzej: Czytelnik uważny i bliski. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 33-34  szczegóły 
673.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majerski Paweł: Kilka fragmentów. Nowe Książki 1997 nr 11 s. 42  szczegóły 
674.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nasiłowska Anna: Poznański Parnas. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 34-35  szczegóły 
675.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: Ziarna XX wieku. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 49-50 (z fot. Włodzimierza maciąga...) szczegóły 
676.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kisiel Marian: Lektura, komentarz i zachwyt. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 22-23  szczegóły 
677.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Filip Grzegorz: Dziewiętnaście szkiców. Nowe Książki 1996 nr 4 s. 33  szczegóły 
678.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majcherek Janusz: Koniec czy początek?. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 11  szczegóły 
679.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bratkowski Stefan: Et in Arcadia ego. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 4-5  szczegóły 
recenzja: Dziechciaruk Stanisław: Pisarz Adam Michnik. Nowe Książki 1992 nr 1 s. 67  szczegóły 
polemika: Orłoś Kazimierz: Szanowny Panie Redaktorze. Nowe Książki 1992 nr 5 s. 67 (list do red.; z odp. Stanisława Dziechciaruka oraz koment.: Od Redakcj...) szczegóły 
680.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kądziela Paweł: Sylwetki emigrantów. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 12-13  szczegóły 
681.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawada Andrzej: "Przywiązanie do proporcji i miary". Nowe Książki 1997 nr 8 s. 10-11  szczegóły 
682.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Z dziejów horroru w Polsce. Nowe Książki 1994 nr 4 s. 15-16  szczegóły 
683.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szewc Piotr: Doświadczenie wspólnoty. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 56-57  szczegóły 
684.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morawiec Elżbieta: Jak tancerz. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 13  szczegóły 
685.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: Wierzę w literaturę. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 18  szczegóły 
686.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łopatkowa Maria: Sławni niedzisiejsi?. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 62  szczegóły 
687.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koprowski Jan: Temat: kresy zachodnie. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 38  szczegóły 
688.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poprawa Adam: Dwie perspektywy krytyka. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 54  szczegóły 
689.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poprawa Adam: Kto z postmodernizmem wojuje, ten jest smutny. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 18-19  szczegóły 
690.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Słownik pisarek polskich. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 16-17  szczegóły 
691.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orska Joanna: Afirmacją jest forma. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 40  szczegóły 
692.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papieski Robert: Aspekty emigracji. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 32  szczegóły 
693.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopciński Jacek: Szczepionka Prokopa. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 19-20  szczegóły 
694.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Filip Grzegorz: Ciąg dalszy nastąpił. Nowe Książki 1996 nr 7 s. 17  szczegóły 
695.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Filip Grzegorz: Na węzłowej stacji 50 lat temu. Nowe Książki 1997 nr 8 s. 17  szczegóły 
696.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Filip Grzegorz: Czterdzieści lat i nic. Nowe Książki 1997 nr 3 s. 45  szczegóły 
697.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Księgi Balcerzanowskie?. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 10-11  szczegóły 
698.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szewc Piotr: Krytyk wśród znaków kultury. Nowe Książki 1995 nr 3 s. 40  szczegóły 
699.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sieradzki Jacek: Na koniec wieku - albo i na kiedy indziej. Nowe Książki 1998 nr 3 s. 14-15  szczegóły 
700.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Środa Magdalena: O humanistyce. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 30  szczegóły 
701.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paźniewski Włodzimierz: Gra intelektów. Nowe Książki 1997 nr 5 s. 40  szczegóły 
702.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morawiec Elżbieta: Album rodzinny. Nowe Książki 1997 nr 3 s. 43  szczegóły 
703.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacka Ewa: Drodzy nieobecni czyli wypominki. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 24-25  szczegóły 
704.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markiewicz Władysław: Polscy intelektualiści. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 16-17  szczegóły 
705.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Apetyt na socrealizm. Nowe Książki 2002 nr 12 s. 41  szczegóły 
706.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwiński Piotr: Namiętny i uświadomiony. Nowe Książki 1996 nr 5 s. 19  szczegóły 
707.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwiński Piotr: Sporne, wartościowe. Nowe Książki 1996 nr 11 s. 38  szczegóły 
708.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skórzyński Piotr: Rozrachunkowe kłopoty. Nowe Książki 1994 nr 12 s. 42-43  szczegóły 
709.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ligęza Wojciech: Dwie dekady. Nowe Książki 1999 nr 9 s. 28  szczegóły 
710.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lisowski Krzysztof: Życie codzienne literatury polskiej. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 24-25  szczegóły 
711.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lisowski Krzysztof: Życie codzienne literatury polskiej. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 24-25  szczegóły 
712.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Ciągle obca. Nowe Książki 1990 nr 11 s. 45-46  szczegóły 
713.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nawój Ewa: Mitorodne Atlantydy. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 54  szczegóły 
714.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pieczara Marek: Na berlińskim bruku.... Nowe Książki 2001 nr 1 s. 16-17  szczegóły 
715.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawada Andrzej: Rozmowy humanistów. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 60-61  szczegóły 
716.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Z dziejów horroru w Polsce. Nowe Książki 1994 nr 4 s. 15-16  szczegóły 
717.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Księgi Balcerzanowskie?. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 10-11  szczegóły 
718.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zaworska Helena: Patos picia. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 22-23  szczegóły 
719.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawada Andrzej: Opowieść uczestnika i obserwatora. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 38-39 (z fot. autora książki...) szczegóły 
720.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rosicka Janina: Teatr realnego socjalizmu. Nowe Książki 1990 nr 11 s. 16-18  szczegóły 
721.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ferenc Paweł: Skarby w glinianych garnkach. Nowe Książki 2000 nr 3 s. 38-39  szczegóły 
722.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójcik Lidia: Dzieje grzechów. Nowe Książki 1995 nr 4 s. 32-33  szczegóły 
723.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Pożegnanie - powitanie. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 40-41  szczegóły 
724.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bernat Andrzej: Na progu. Nowe Książki 1992 nr 5 s. 21 (z fot. Andrzeja Wernera...) szczegóły 
725.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koźmiński Jarosław: Szkice o emigrantach. Nowe Książki 1997 nr 9 s. 85  szczegóły 
726.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markiewicz Tomasz: Miasto-Ogród. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 62  szczegóły 
727.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: A.P.: Nowe Książki 1993 nr 7 s. 4 (nota...) szczegóły 
728.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leociak Jacek: Nowe Książki 1999 nr 1 s. 30-31 (nota...) szczegóły 
729.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Krytyka jako sposób bycia. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 49  szczegóły 
730.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawada Andrzej: "Gadacze" Heleny Zaworskiej. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 18  szczegóły 
731.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Radgowski Michał: Potrzebne polskie "Biesy". Nowe Książki 1994 nr 10 s. 10  szczegóły 
732.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Radgowski Michał: "Ach, jqk pani umie czytać". Nowe Książki 1992 nr 1 s. 8-9 (z fot. Heleny Zaworskiej...) szczegóły 
733.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakalarczyk Danuta: ...Próżnujących zabawiając ludzi. Nowe Książki 1990 nr 11 s. 44-45  szczegóły 
734.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Gorzki smak wawrzynu. Nowe Książki 1997 nr 5 s. 38  szczegóły 
735.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brzostowska Tamara: Odnaleźć się w przekładach. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 52-53  szczegóły 
736.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Beszczyńska Zofia: Wszystko warto pisać. Nowe Książki 1995 nr 11 s. 68 (omów. imprezy...) szczegóły 
737.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 82 (not. o otwarciu wystawy w nowym gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszaw...) szczegóły 
738.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 80 (not. o otwarciu wystawy...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
739.artykuł: Florczak Zbigniew: Nie wyczerpaliśmy dorobku. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 15-17 (nt. przyswajania w kraju literatury emigracyjnej...) szczegóły 
740.artykuł: Odojewski Włodzimierz: Kilka uwag o powrotach. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 68 (nt. pokolenia "Współczesności" debiutującego po 1956 r.; szerzej o Sta...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Dramat (1945-1989)
741.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zielińska Maryla: Tędy wejście. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 18-19  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
742.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Krytyka jako sposób bycia. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 49  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
743.artykuł: Gondowicz Jan: Języczek uwagi [z tego cyklu:] Piję do lustra. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 79 (nt. trzech pokoleń polskich krytyków literackich w okresie powojennym...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
744.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Andrzej: Pochwała konsekwencji. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 16-17  szczegóły 
745.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sol Ewa: Czytanie poezji. Nowe Książki 2001 nr 2 s. 28  szczegóły 
746.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Zgłębianie przepaści. Nowe Książki 1995 nr 11 s. 35-36 (z fot. Stanisława Barańczaka...) szczegóły 
747.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tyszka Adam: Fenomen barda. Nowe Książki 2002 nr 6 s. 36-37  szczegóły 
748.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: List do Zbigniewa Bieńkowskiego. Nowe Książki 1993 nr 1 s. 4-5  szczegóły 
nawiązanie: Bieńkowski Zbigniew: Odpowiadam na list pana Jana Gondowicza. Nowe Książki 1993 nr 1 s. 5-7  szczegóły 
749.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawada Andrzej: Dzieło niczyje?. Nowe Książki 2002 nr 4 s. 32-33  szczegóły 
750.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Poezja i tajemnice. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 42-43  szczegóły 
751.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Klawikord czyli fortepian. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 18-19  szczegóły 
752.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majerski Paweł: "Jesteś tylko świadkiem...". Nowe Książki 1998 nr 7 s. 22-23  szczegóły 
753.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Nowe Książki 1989 nr 4 s. 92  szczegóły 
754.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: Żyrafa czy hybryda?. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 50-51  szczegóły 
755.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowosielski Kazimierz: Prawdy oraz imitacje. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 38-39  szczegóły 
756.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Poeta, czytelnik i "ten trzeci". Nowe Książki 2001 nr 7 s. 11  szczegóły 
757.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Berowska Marta: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 61-62  szczegóły 
758.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Poezja: zapis losu i mapa rzeczywistości. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 20-21  szczegóły 
759.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poprawa Adam: Dzieło (zbyt) otwarte. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 36-37  szczegóły 
760.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morawiec Elżbieta: Równania poetyckie Jerzego Kwiatkowskiego. Nowe Książki 1996 nr 3 s. 36-37  szczegóły 
761.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lisowski Krzysztof: Domy polskich poetów. Nowe Książki 1996 nr 8 s. 19  szczegóły 
762.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: Czytane do końca. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 36-37  szczegóły 
763.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nasiłowska Anna: Mapa nowszej poezji. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 47  szczegóły 
764.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kądziela Paweł: Lichniak o poezji emigracyjnej. Nowe Książki 1990 nr 8 s. 26-28  szczegóły 
765.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Katastrofa jako duchowa forma życia. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 57  szczegóły 
766.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wrzosek Antoni: Nowe Książki 2002 nr 4 s. 34  szczegóły 
767.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.S.: Nowe Książki 1997 nr 9 s. 46 (nota...) szczegóły 
768.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mikołajczak Małgorzata: Gry i granice. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 16-17 (sprost. podanego mylnie nazwiska: Mikołajczyk Nowe Książki 2001...) szczegóły 
769.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Odpowiedzialność i styl. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 48-49  szczegóły 
770.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szewc Piotr: Szkiełko filologa. Nowe Książki 2002 nr 2 s. 44  szczegóły 
771.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podgórski Wojciech J.: Pieszczachowicza ujeżdżanie Pegaza. Nowe Książki 1993 nr 6 s. 43-44 (z fot. Jana Pieszczachowicza...) szczegóły 
772.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Jerzy: Nowe Książki 1998 nr 4 s. 15 (nota...) szczegóły 
773.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: Wzór i partytura. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 23  szczegóły 
774.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chojnowski Zbigniew: Rozprawianie o poezji. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 58  szczegóły 
775.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majerski Paweł: Linie modernizmu. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 38-39  szczegóły 
776.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szewc Piotr: Tajemnica poetek. Nowe Książki 1997 nr 7 s. 46  szczegóły 
777.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tokarz Bożena: Inny obraz Nowej Fali. Nowe Książki 1990 nr 8 s. 29-30 (z fot. S. Stabro...) szczegóły 
778.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pawelec Dariusz: Z niewielkiego dystansu. Nowe Książki 1998 nr 3 s. 48  szczegóły 
779.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piwkowska Anna: Poezja jako dramat wyboru. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 49  szczegóły 
780.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawada Andrzej: "Spór o poezję" - po 20 latach. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 35-36  szczegóły 
781.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poprawa Adam: Niebezinteresownie. Nowe Książki 2000 nr 2 s. 32-33  szczegóły 
782.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawada Andrzej: Wyka przypomniany. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 12-13 (z fot. Kazimierza Wyki...) szczegóły 
783.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lisowski Krzysztof: Spostrzegawczy i polemiczny. Nowe Książki 1996 nr 12 s. 25 (z fot. Bohdana Zadury...) szczegóły 
784.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chojnowski Zbigniew: Nowe Książki 1993 nr 12 s. 41 (nota...) szczegóły 
785.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pietrzak Przemysław: W poszukiwaniu zagubionego. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 16-17  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
786.artykuł: Balcerzan Edward: Trzynaście akapitów o poezji. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 4-6  szczegóły 
787.artykuł: Dunin Janusz: "To coś" zamiast wierszy?. Nowe Książki 1992 nr 11 s. 68-69 (nt. zmierzchu czytelnictwa poezji i wzroście zainteresowania zbiorami ...) szczegóły 
788.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Polscy poeci na Wileńszczyźnie. Nowe Książki 1989 nr 2 s. 58-59  szczegóły 
789.artykuł: Łukasiewicz Jacek: Przeżyć dzień, napisać księgę.... Nowe Książki 1997 nr 5 s. 4-6 (o polskiej poezji powojennej; szerzej o poetach "Nowej Fali"...) szczegóły 
790.artykuł: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Od słów na pustyni do świąt codzienności. Nowe Książki 1996 nr 12 s. 4-6 (o poezji kapłańskiej...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
791.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Strękowski Jan: C.B.D.O.. Nowe Książki 1998 nr 9 s. 56-57  szczegóły 
792.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pawluczuk Andrzej W.: Potęga krytyki. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 20  szczegóły 
793.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rurawski Józef: Na jubileusz Henryka Berezy. Nowe Książki 1990 nr 9 s. 38-39 (z fot. H. Berezy...) szczegóły 
794.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawada Andrzej: Dzieło niczyje?. Nowe Książki 2002 nr 4 s. 32-33  szczegóły 
795.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakalarczyk Danuta: Czas przeszły nieopisany. Nowe Książki 1992 nr 5 s. 22  szczegóły 
796.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawada Andrzej: Kontrola romantycznego bagażu. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 34  szczegóły 
797.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chojnowski Zbigniew: Symetria i diagnoza. Nowe Książki 1997 nr 9 s. 47-48  szczegóły 
798.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Sz.: Nowe Książki 1999 nr 11 s. 34 (nota...) szczegóły 
799.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Urągając przemijaniu. Nowe Książki 1996 nr 5 s. 20  szczegóły 
800.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwiński Piotr: Obcy rozpoznany. Nowe Książki 2003 nr 5 s. 37  szczegóły 
801.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Między literaturą a filozofią. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 24-25  szczegóły 
802.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Nowej prozy - "uczty" czy "głody"?. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 52-53  szczegóły 
803.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwiński Piotr: Obecność nieobecnego. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 26  szczegóły 
804.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Beczek Jakub: Nowe Książki 2003 nr 12 s. 47  szczegóły 
805.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klecel Marek: Eseje dla Europy. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 12-14 (z fot. A.S. Kowalczyka...) szczegóły 
806.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Fikcje nie tylko w literaturze. Nowe Książki 1992 nr 10 s. 53-55  szczegóły 
807.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gosk Hanna: Dramat krytyka. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 27  szczegóły 
808.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podgórski Wojciech J.: Proza współczesna bliżej ucznia. Nowe Książki 1994 nr 7 s. 48  szczegóły 
809.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koryl Janusz: Nowe Książki 1989 nr 2 s. 46  szczegóły 
810.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Współczesna potrzeba mitu. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 16-17  szczegóły 
811.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gosk Hanna: Prezentacja czy polemika?. Nowe Książki 1995 nr 12 s. 38-39 (z fot. Mieczysława Orskiego...) szczegóły 
812.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Krytyk akuszer. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 21 (z fot. M. Orskiego...) szczegóły 
813.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Romanowicz Tomasz: Socrealistyczne ruiny. Nowe Książki 2002 nr 6 s. 44-45  szczegóły 
814.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymańska Adriana: Człowiek wewnętrzny. Nowe Książki 1993 nr 11 s. 41-43  szczegóły 
815.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majerski Paweł: Gdy nas Polska szuka.... Nowe Książki 2000 nr 2 s. 32-33  szczegóły 
816.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nawój Ewa: Cud mniemany. Nowe Książki 1998 nr 9 s. 55  szczegóły 
817.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rurawski Józef: Najważniejsze jest jutro. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 12-13  szczegóły 
818.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pietrzak Przemysław: Fikcje współczesne. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 14  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
819.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Nowe Książki 1989 nr 7 s. 47-49 (wyw. nt. polskiej literatury łagrowej; m.in. o utworach autorów: J. Gr...) szczegóły 
820.artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Autobiografizm. Nowe Książki 1990 nr 1 s. 56-57 (analiza nurtu autobiografizmu we współczesnej polskiej prozie...) szczegóły 
821.artykuł: Termer Janusz: Kolejny sezon polskiej prozy.... Nowe Książki 1990 nr 1 s. 15-18 (omówienie twórczości pisarzy: Jan Krzysztof Adamkiewicz, Julian Kawale...) szczegóły 
822.artykuł: Węgiełek Janusz: Kilka uwag o prozie. Nowe Książki 1993 nr 2 s. 22-23 (uwagi nt. prozy powieściowej...) szczegóły 
823.artykuł: Zawada Andrzej: Nurt chłopski, temat wiejski. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 4-5 (nurt chłopski w polskiej prozie współczesnej...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
824.recenzja: Ostaszewski Robert: Trolpiciel sygnatur. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 38-39  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura faktu, reportaż (literatura 1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
825.artykuł: Ciemiński Ryszard: Literatura faktu drugiego obiegu - próba rejestru. Nowe Książki 1990 nr 6 s. 19-21  szczegóły 
826.artykuł: [Dyskusja:] Chwile najwspanialsze. Nowe Książki 1999 nr 9 s. 4-8 (o przygodzie rozmawiają: Jan Gondowicz, Włodzimierz Kalicki, Jerzy Sur...) szczegóły 
827.artykuł: Jaki był nasz reportaż lat osiemdziesiątych. Nowe Książki 1990 nr 6 s. 7-8 (wypowiedzi reportażystów w sondzie czas. Nowe Książki: Krzyszto...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura 1945-1989. Proza)
828.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Kolapsoid. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 26  szczegóły 
Literatura polska po 1989
829.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Jedzie, jedzie nasz Kopciuszko. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 56  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
830.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Legenda chorej Polski?. Nowe Książki 2001 nr 11 s. 13  szczegóły 
831.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Polski Bernard Pivot?. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 49  szczegóły 
832.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tabin Marek: Czy to jest władza?. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 70-71  szczegóły 
833.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morawiec Arkadiusz: Nowe Książki 2003 nr 11 s. 24-25  szczegóły 
834.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szewc Piotr: Regionalizm otwarty. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 50  szczegóły 
835.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poprawa Izabela: Świat nieprzedstawiony. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 24-25  szczegóły 
836.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Życie po Nowej Fali. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 55-57  szczegóły 
837.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Nieruchawe marginesy. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 14-15  szczegóły 
838.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nawój Ewa: Zawodne spoiwo. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 48  szczegóły 
839.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sobolewska Justyna: Nowe Książki 2001 nr 6 s. 38-39 (nota...) szczegóły 
840.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poprawa Adam: Duża kawa dla Anny Legeżyńskiej. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 19  szczegóły 
841.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Protezy i protosyntezy. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 62-63  szczegóły 
842.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Protezy i protosyntezy. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 62-63  szczegóły 
843.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krajewska Anna Maria: Rozmowy w salonie. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 23  szczegóły 
844.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Słownik pisarek polskich. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 16-17  szczegóły 
845.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papieski Robert: Aspekty emigracji. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 32  szczegóły 
846.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mucha Ewa: Porządkowanie świata. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 14  szczegóły 
847.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawada Andrzej: Rozmowy humanistów. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 60-61  szczegóły 
848.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morawiec Arkadiusz: Literatura roczników siedemdziesiątych. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 22-23  szczegóły 
849.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Polechoński Krzysztof: Potrzeba oczyszczania. Nowe Książki 2003 nr 5 s. 32-33  szczegóły 
850.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janowska Irena: Tego roku w Cedzynie. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 81 (omówienie...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Krytyka (po 1989)
851.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morawiec Arkadiusz: Nowe Książki 2003 nr 11 s. 24-25  szczegóły 
852.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowski Michał: Korzeń jak malowany. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 11  szczegóły 
853.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Gondowicz Jan: Języczek uwagi [z tego cyklu:] Przystosowani. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 77  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
854.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Andrzej: Pochwała konsekwencji. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 16-17  szczegóły 
855.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowosielski Kazimierz: Prawdy oraz imitacje. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 38-39  szczegóły 
856.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poprawa Adam: Dzieło (zbyt) otwarte. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 36-37  szczegóły 
857.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: Czytane do końca. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 36-37  szczegóły 
858.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nasiłowska Anna: Mapa nowszej poezji. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 47  szczegóły 
859.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majerski Paweł: Liryczna krytyka poezji. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 36-37  szczegóły 
860.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacki Dariusz: Za co powinniśmy kochać Karola Maliszewskiego?. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 58-59  szczegóły 
861.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szewc Piotr: Nowe Książki 2003 nr 11 s. 14  szczegóły 
862.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pawelec Dariusz: Z niewielkiego dystansu. Nowe Książki 1998 nr 3 s. 48  szczegóły 
863.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nasiłowska Anna: Poezja po przełomie. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 12-13  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
864.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Beczek Jakub: Najnowsze strategie w najmłodszej prozie. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 24-25  szczegóły 
865.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Nieruchawe marginesy. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 14-15  szczegóły 
866.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poprawa Adam: I co (z) teraz?. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 25  szczegóły 
867.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowski Michał: Udręki i extasy. Nowe Książki 2003 nr 5 s. 38  szczegóły 
868.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwiński Piotr: Obcy rozpoznany. Nowe Książki 2003 nr 5 s. 37  szczegóły 
869.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morawiec Arkadiusz: Feministyczna pedagogia. Nowe Książki 2002 nr 12 s. 38-39  szczegóły 
870.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Protezy i protosyntezy. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 62-63  szczegóły 
871.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Współczesna potrzeba mitu. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 16-17  szczegóły 
872.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Trolpiciel sygnatur. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 38-39  szczegóły 
873.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwasiów Inga: W imieniu czytelnika. Nowe Książki 2003 nr 5 s. 36  szczegóły 
874.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majerski Paweł: Proza pragnień i mitów. Nowe Książki 2002 nr 4 s. 34  szczegóły 
875.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowski Michał: Korzeń jak malowany. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 11  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
876.artykuł: Beszczyńska Zofia: Odskok od Bridget Jones. Nowe Książki 2003 nr 1 s. 74-75 (nt. powieści w stylu "Bridget Jones" Helen Fielding; dot. utworów: "Pu...) szczegóły 
877.artykuł: Gondowicz Jan: Kilka pomysłów. Nowe Książki 2000 nr 10 s. 79 (katalog fabuł prozy do wykorzystania przez współczesnych pisarzy; wyka...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
878.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Kwartalnik kulturalny. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 18-19  szczegóły 
879.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Dunin Janusz: Polskie i arcypolskie. Nowe Książki 1994 nr 10 s. 70-71  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
880.artykuł: Nowe Książki 2002 nr 11 s. 82 (nt. przesunięcia zorganizowania Krajowych Targów Książki na grudzień 2...) szczegóły 
881.artykuł: Nowe Książki 2002 nr 11 s. 82 (fragment apelu dotyczącego kryzysu kultury w Polsce wystosowanego prze...) szczegóły 
882.artykuł: Wymiary wolności. O potrzebie niezależności, nonkonformizmu i indywidualizmu we współczesnym życiu społecznym w Polsce. Nowe Książki 1991 nr 8 s. 1-8 ([Wypowiedzi:] Anna Bojarska [z fot.], Marek Klecel, Paweł Kozłowski [z...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Kroniki wydarzeń kulturalnych
883.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czerwiński Marcin: Kultura w PRL. Nowe Książki 1990 nr 11 s. 1-3 (z fot. Marty Fik i notą podp. M.Ł. na okł....) szczegóły 
recenzja: Fik Marta: Kultura pojałtańska.. Nowe Książki 1990 nr 11 s. 3-5 (wyw. z autorką; rozm. Michał Łukaszewicz; z fot. Marty Fik i notą pod...) szczegóły 
884.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrok Zdzisław: Pożegnalny portret. Nowe Książki 1990 nr 11 s. 15-16 (z fot. J. Karpińskiego...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
885.artykuł: Kronika. Nowe Książki 1995 nr 1-12  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
886.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tazbir Janusz: W służbie wielkich złudzeń. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 60-61  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
887.artykuł: Dunin Janusz: O cenzurze tylko serio. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 72 (historia cenzury w Polsce od XVI w.; z omów. prac źródłowych na ten te...) szczegóły 
888.artykuł: Dunin Janusz: Zabrania się zabraniać. Rzecz o wolności słowa. Nowe Książki 1993 nr 3 s. 16-17  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
889.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hass Ludwik: Wokół Marca '68. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 15-16  szczegóły 
890.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Kwartalnik kulturalny. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 18-19  szczegóły 
891.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Trzcińska Walentyna: Nowe Książki 1989 nr 7 s. 37-38  szczegóły 
omówienie: PIW przeprasza. Nowe Książki 1989 nr 11 s. 30 (przeproszenie za zamieszczenie w książce wywiadów autora bez zgody i ...) szczegóły 
892.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starczewski Stefan: Fundacja Kultury. Nowe Książki 1993 nr 12 s. 72 (spraw. Dyrektora Pionu Promocji Fundacji Kultury z realizacji programu...) szczegóły 
893.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 8 s. 81 (not. o 10-leciu istnienia Fundacji im. Stefana Batorego, założonej prz...) szczegóły 
894.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 5 s. 75 (not. groźby likwidacji Zespołu Literackiego Instytutu...) szczegóły 
895.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 5 s. 80 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
896.artykuł: Dunin Janusz: Jeszcze jedna lustracja. Nowe Książki 1997 nr 3 s. 74 (m.in. o wycofywaniu z bibliotek książek niezgodnych z ideologią reżim...) szczegóły 
897.artykuł: (IrMa): Fundacja Bankowa wspomaga. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 78-79 (nt. współpracy Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga w Warszawie ...) szczegóły 
898.artykuł: Janowska Irena: Bunt elit. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 81 (nt. wspólnego oświadczenia Polskiej Izby Książki i Polskiego PEN Clubu...) szczegóły 
899.artykuł: Klukowski Bogdan: Jestem pesymistą umiarkowanym (Z Bogdanem Klukowskim, dyrektorem Departamentu Książki i Czytelnictwa MKiS [Ministerstwa Kultury i Sztuki] rozmawia Irena Janowska-Woźniak). Nowe Książki 1997 nr 4 s. 75-76  szczegóły 
900.artykuł: Kultura polska po Jałcie. Nowe Książki 1990 nr 11-12 (ankieta redakcji czas. Nowe Książki dotycząca oceny powojennych...) szczegóły 
901.artykuł: Lisowski Krzysztof: Czy poetom jest dobrze?. Nowe Książki 1996 nr 10 s. 4-5 (nt. wydawania tomików poezji i czasopism oraz dotacjach Ministerstwa K...) szczegóły 
902.artykuł: Ratajski Sławomir: Książka jest naszym priorytetem (Ze Sławomirem Ratajskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki rozmawia Irena Janowska-Woźniak). Nowe Książki 1998 nr 5 s. 74-75  szczegóły 
903.artykuł: Wojciechowski Jacek: Pożytki z fundacji. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 78-79 (nt. działalności fundacji wspierających piśmiennictwo i biblioteki, m....) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Prawo autorskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
904.artykuł: Dunin Janusz: Czy wolno czytać obce doktoraty?? (Panom Profesorom pod rozwagę). Nowe Książki 1995 nr 10 s. 70  szczegóły 
905.artykuł: Dunin Janusz: Kserograf w bibliotece. Nowe Książki 1995 nr 8 s. 72 (kopiowanie tekstów w świetle polskiego prawa i prawa unijnego...) szczegóły 
polemika: Ziemiszewska Ewa: [List do Redakcji]. Nowe Książki 1995 nr 11 s. 73 (wyjaśnienia pełnomocnika Ministerstwa Kultury i Sztuki; z odp. Janusza...) szczegóły 
906.artykuł: Karpowicz Andrzej: Czy prawo autorskie jest dobre dla autorów?. Nowe Książki 1995 nr 2 s. 67-68 (ocena funkcjonowania nowej ustawy o prawie autorskim...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Sprawy bytowe i zawodowe literatów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
907.artykuł: Wójcik Lidia: Poeta układa glazurę. Nowe Książki 1995 nr 3 s. 4-5 (nt. kondycji współczesnego pisarz w Polsce...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
908.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 80 (ogł....) szczegóły 
909.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 12 s. 80 (wyniki...) szczegóły 
910.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 5 s. 73 (ogł. konk....) szczegóły 
911.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 80 (wykaz nagr....) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1997 nr 8 s. 82 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
912.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 1 s. 82 (wyniki...) szczegóły 
913.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 7 s. 80 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
914.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 8 s. 80 (ogł....) szczegóły 
915.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 3 s. 73 (ogł. konkursu...) szczegóły 
916.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 3 s. 73 (ogł. konk....) szczegóły 
917.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 10 s. 81 (laureaci...) szczegóły 
918.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 81 (laureaci...) szczegóły 
919.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 79 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1997 nr 7 s. 80 (ogł....) szczegóły 
920.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 10 s. 82 (wykaz laureatów...) szczegóły 
921.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 8 s. 80 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1997 nr 6 s. 80 (not. o laureatach...) szczegóły 
922.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1989 nr 10 s. 62 ([ogł.]....) szczegóły 
923.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 83 (wykaz laureatów; nota...) szczegóły 
924.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 78 (laureaci...) szczegóły 
925.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 80 (not. o rozstrzygnięciu konkursu...) szczegóły 
926.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1993 nr 11 s. 48 (ogł....) szczegóły 
927.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 8 s. 82 (ogł. konkursu...) szczegóły 
928.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 5 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
929.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 80 (not. o przyznaniu nagrody Krystynie Berwińskiej...) szczegóły 
930.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 9 s. 80 (ogł. konkursu...) szczegóły 
931.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 83 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
932.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: I.J.W.: Najpiękniejsze. Nowe Książki 2003 nr 7/8 okł. (laureaci...) szczegóły 
933.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 81 (lista nagrodzonych...) szczegóły 
934.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 6 s. 82 (ogł....) szczegóły 
935.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 8 s. 81 (ogł. konkursu...) szczegóły 
936.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 7 s. 80 (ogł....) szczegóły 
937.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 1 s. 82 (not.; lista laureatów...) szczegóły 
938.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1989 nr 6 s. 55 (ogł....) szczegóły 
939.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1989 nr 6 s. 55 (ogł....) szczegóły 
940.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 80 (wykaz laureatów...) szczegóły 
941.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 11 s. 82 (ogł....) szczegóły 
942.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Nowe Książki 1995 nr 11 s. 32 (wyniki...) szczegóły 
943.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 11 s. 80 (wyniki...) szczegóły 
944.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 7 s. 80 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
945.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 80 (wykaz laureatów...) szczegóły 
946.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 80 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
947.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 82 (laureaci...) szczegóły 
948.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 82 (not....) szczegóły 
949.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 6 s. 82 (ogł....) szczegóły 
950.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 6 s. 82 (lista laureatów...) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
951.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kraków poetów. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 1 (sprawozdanie...) szczegóły 
952.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 82 (not....) szczegóły 
953.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 109 (nota...) szczegóły 
954.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jagiełło Michał: Kongres nadziei i rozwagi. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 18-19  szczegóły 
955.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 11 s. 82 (not....) szczegóły 
956.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1989 nr 6 s. 110  szczegóły 
957.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 82 (not....) szczegóły 
958.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 90 (not....) szczegóły 
959.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 11 s. 82 (not....) szczegóły 
960.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 11 s. 80 (not....) szczegóły 
961.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 5 s. 82 (not....) szczegóły 
962.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 11 s. 80 (not....) szczegóły 
963.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 81 (not....) szczegóły 
964.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 110 (nota...) szczegóły 
965.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 11 s. 80 (not....) szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
966.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 82 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
967.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fundacja "Świat Dziecka" już po raz czwarty przyznała nagrody w konkursie "Dziecięcy Bestseller Roku" - 1994. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 40 (wyniki...) szczegóły 
968.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziecięcy Bestseller Roku 1995. Nowe Książki 1996 nr 5 s. 31 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
969.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 6 s. 80 (nota...) szczegóły 
970.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 5 s. 80 (laureaci...) szczegóły 
971.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
972.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 5 s. 75 (not....) szczegóły 
973.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 5 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
974.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ikar '98. Nagroda Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 78 (ogłoszenie...) szczegóły 
975.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jaworska Marta: Ikar '99. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 81 (werdykt jury nagrody "Ikar"...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 81 (not. o wręczeniu nagrody Ryszardowi Kapuścińskiemu; Warszawa XII 1999...) szczegóły 
976.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 81 (spraw. z uroczystości wręczenia nagrody Janowi Twardowskiemu w siedzib...) szczegóły 
977.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: I.J.W.: Ikar 2003. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 1 (nt. przyznania...) szczegóły 
978.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ikar '96. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 72  szczegóły 
979.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ikar '96. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 72 (ogł. II edycji nagrody...) szczegóły 
artykuł: Ikar '96. Nowe Książki 1996 nr 10 s. 79 (lista nominacji do nagrody...) szczegóły 
980.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: I.J.: Ikar '97. Nowe Książki 1997 nr 10 s. 82 (nominacje i laureaci; nota...) szczegóły 
981.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janowska-Woźniak Irena: Dorastanie "Ikara". Nowe Książki 2000 nr 3 s. 78-79 (historia nagrody od 1994 oraz o zawiązaniu w 1999 r. Stowarzyszenia Pr...) szczegóły 
982.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bolek Irena: Nagrody dla najlepszych. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 63  szczegóły 
983.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 12 s. 80 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
984.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
985.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: I.B.: Nagrody IBBY. Nowe Książki 1999 nr 12 s. 83  szczegóły 
986.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody Polskiej Sekcji IBBY. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 81 (nota...) szczegóły 
987.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: I.J.W.: Jeszcze raz "Pro Bolonia". Nowe Książki 2002 nr 1 okł.  szczegóły 
988.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 97 (laureat...) szczegóły 
989.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 6 s. 80 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
990.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 82 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
991.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 9 s. 81 (not....) szczegóły 
992.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 82 (laureaci...) szczegóły 
993.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 81 (not. o wręczeniu nagród; Warszawa 2 X 1999...) szczegóły 
994.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 82 (nota o wręczeniu ngród; Warszawa 16 Vi 2001...) szczegóły 
995.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1989 nr 10 s. 109 (not. o przyznaniu i wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
996.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 5 s. 80 (not. o wręczeniu nagród; Warszawa, Zamek Królewski 19 IV 1997...) szczegóły 
997.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 80 (not. o wręczeniu; Warszawa 5 XII 1998...) szczegóły 
998.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 3 s. 80 (not....) szczegóły 
999.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 90 (not....) szczegóły 
1000.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 5 s. 80 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1001.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 96 (laureat...) szczegóły 
1002.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1003.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 80 (not....) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1997 nr 5 s. 80 (not. o ustanowieniu nagrody...) szczegóły 
1004.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 2 s. 82 (not....) szczegóły 
1005.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 82 (nota o wręczeniu nagrody Zofii Hertz...) szczegóły 
1006.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 1 s. 81 (not....) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1997 nr 10 s. 81 (laureaci...) szczegóły 
1007.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 83 (not. o laureatach...) szczegóły 
1008.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 83 (not. o laureatach...) szczegóły 
1009.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 83 (lista nominacji do nagrody ogłoszona 12 VII 2001...) szczegóły 
1010.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 10 s. 83 (not....) szczegóły 
1011.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 109  szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1990 nr 1 s. 108 (not. o odebraniu nagrody w Polsce przez Karla Dedeciusa...) szczegóły 
1012.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 6 s. 72 (not....) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1996 nr 6 s. 2 (not....) szczegóły 
1013.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 6 s. 82 (not....) szczegóły 
1014.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 108 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
1015.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 1 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1016.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 11 s. 80 (wykaz laureatów...) szczegóły 
1017.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 82 (wykaz laureatów...) szczegóły 
1018.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 83 (not. o przyznaniu nagrody; z wykazem laureatów...) szczegóły 
1019.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nrv8 s. 81 (not....) szczegóły 
1020.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 83 (wykaz laureatów...) szczegóły 
1021.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 9 s. 81  szczegóły 
1022.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 96 (laureaci...) szczegóły 
1023.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1989 nr 8 s. 110 (nota...) szczegóły 
1024.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 9 s. 81 (not....) szczegóły 
1025.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 82 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1026.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 81 (not. o wręczeniu nagrody Antoniemu Liberze; Warszawa 29 XI 1999...) szczegóły 
1027.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 1 s. 82 (not....) szczegóły 
1028.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1029.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 12 s. 80 (wyniki...) szczegóły 
1030.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 80 (not....) szczegóły 
1031.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 80 (not. o wręczeniu nagrody w siedzibie Ossolineum we Wrocławiu; 5 XII 19...) szczegóły 
1032.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 90 (not....) szczegóły 
1033.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1989 nr 3 s. 110  szczegóły 
1034.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1990 nr 2/3 s. 107 (laureat...) szczegóły 
1035.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 82 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
1036.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1037.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 10 s. 83 (not. o ustanowieniu nagrody przez samorząd województwa warszawskiego; ...) szczegóły 
1038.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 82 (laureaci...) szczegóły 
1039.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 83 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1040.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 5 s. 73 (not....) szczegóły 
1041.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 4 s. 72 (not....) szczegóły 
1042.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 79 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1043.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 2 s. 81 (not....) szczegóły 
1044.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 4 s. 75 (not....) szczegóły 
1045.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 1 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1046.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 10 s. 73 (not. o przyzn....) szczegóły 
1047.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 2 s. 81 (not....) szczegóły 
1048.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 11 s. 81 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 82 (nota o wręczeniu nagrody Barbarze Skardze...) szczegóły 
1049.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1050.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1051.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 12 s. 83 (not....) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 2002 nr 9 s. 81 (wykaz nominowanych książek...) szczegóły 
1052.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 82 (not. o książkach nominowanych do nagrody...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 97 (laureaci...) szczegóły 
1053.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 81 (nota o ustanowieniu nagrody oraz skład jury...) szczegóły 
1054.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 12 s. 82 (not. o przyznaniu nagród...) szczegóły 
1055.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 81 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
1056.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 90 (not....) szczegóły 
1057.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 10 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1058.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 5 s. 73 (wykaz laureatów...) szczegóły 
1059.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 1 s. 81 (not....) szczegóły 
1060.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: A.B.: Nagrody Polskiego PEN-Clubu. Nowe Książki 1998 nr 3 s. 1 (nota; z fot. laureata - Stefana Bratkowskiego...) szczegóły 
1061.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 2 s. 81 (not....) szczegóły 
1062.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 82 (nota o wręczeniu nagrody Teresie Torańskiej...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 11 s. 81 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1063.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 80 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1064.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 82 (laureaci...) szczegóły 
1065.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 81 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
1066.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1989 nr 2 s. 110  szczegóły 
1067.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 81 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1068.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 8 s. 81 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1069.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1989 nr 4 s. 110 (not. o przyzn....) szczegóły 
1070.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 2 s. 80 (not....) szczegóły 
1071.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 3 s. 80 (not. o przyznaniu nagrody Andrzejowi Sosnowskiemu...) szczegóły 
1072.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 80 (not. o przyznaniu nagrody Zygmuntowi Kubiakowi...) szczegóły 
1073.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 82 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1074.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 2 s. 81 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1075.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 90 (not....) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 2002 nr 3 s. 82 (not....) szczegóły 
1076.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 82 (not....) szczegóły 
1077.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 5 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1078.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 2 s. 80 (not....) szczegóły 
1079.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 97 (laureaci...) szczegóły 
1080.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 12 s. 80 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1081.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 12 s. 82 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1082.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1083.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 81 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 81 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1084.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 81 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1085.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 80 (nota o przyznaniu nagrody Dariuszowi Nowackiemu...) szczegóły 
1086.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 1 s. 82 (not....) szczegóły 
1087.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 1 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1088.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 3 s. 80 (not. o wręczeniu nagród; Warszawa 26 I 2000...) szczegóły 
1089.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 7 s. 73 (not....) szczegóły 
1090.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 7 s. 80 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1091.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 110 (nota...) szczegóły 
1092.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 80 (not. o wręczeniu nagrody, Warszawa 27 II 1998...) szczegóły 
1093.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 5 s. 80 (not....) szczegóły 
1094.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 82 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
1095.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 11 s. 82 (not....) szczegóły 
1096.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bolek Irena: Nagrody dla najlepszych. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 63  szczegóły 
1097.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 10 s. 73 (not. o wręczeniu nagr.; Warszawa Dom Literatury, 28 IX 1995...) szczegóły 
1098.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 11 s. 80 (noit....) szczegóły 
1099.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 9 s. 81 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1100.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagroda Literacka. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 68 (nota o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1101.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 51 (komunikat o przyznaniu nagrady...) szczegóły 
1102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 10 s. 51  szczegóły 
1103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 6 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1104.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 81 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
1105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 5 s. 72 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1106.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 8 s. 81 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 81 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1108.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 2 s. 81 (not. o wręczeniu; 9 I 2001...) szczegóły 
1109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 2 s. 82 (not....) szczegóły 
1110.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1111.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 6 s. 80 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1112.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 82 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1113.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 1 s. 81 (not. o powołaniu do życia Nagrody Nike...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1997 nr 11 s. 80 (nota o nominacjach do nagrody i przyznaniu...) szczegóły 
1114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: I.J.W.: Nike '98. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 79 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 81 (wykaz nominacji do Nagrody Nike '98...) szczegóły 
1115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 82 (lista 20 książek nominowanych do nagrody w 1999...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 83 (wykaz siedmiu autorów nominowanych do nagrody...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 81 (not. o przyznaniu nagrody Stanisławowi Barańczakowi...) szczegóły 
1116.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 11 s. 81 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 10 s. 82 (lista 7 książek - finalistek nagrody...) szczegóły 
1117.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 83 (wykaz książek nominowanych do nagrody...) szczegóły 
artykuł: Nike 2001. Nowe Książki 2001 nr 11 s.81 (komunikat o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: I.J.: Nowe Książki 2002 nr 11 s. 81 (nota...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 2002 nr 6 s. 82 (not. nt. nominacji do nagrody...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 2002 nr 10 s. 83 (lista książek nominowanych do nagrody...) szczegóły 
1119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2003 nr 11 s. 82 (not. o przyzn. nagrody Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi; z tekstem li...) szczegóły 
1120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 80 (not. o wręczeniu nagrody...) szczegóły 
1121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 12 s. 80  szczegóły 
1122.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 12 s. 80 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 81 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 12 s. 82 (not. o przyznaniu nagród...) szczegóły 
1125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1126.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 81 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
1127.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 1 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1128.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 97 (laureaci...) szczegóły 
1129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 3 s. 82 (not....) szczegóły 
1130.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 83 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1131.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 6 s. 82 (not....) szczegóły 
1132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1133.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 81 (nota o ustanowieniu nagrody...) szczegóły 
1134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tadeusz Różewicz laureatem nagrody "Nowych Książek". Nowe Książki 1999 nr 11 okł. (nota; z fot. Tadusza Różewicza...) szczegóły 
1135.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jerzy Jedlicki laureatem Nagrody "Nowych Książek". Nowe Książki 2001 nr 1 s. 1 (nota z fot. laureata...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 82 (nota o uroczystości wręczenia nagrody Jerzemu Jedlickiemu i laudacji J...) szczegóły 
1136.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 5 okł.  szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 2002 nr 1 s. 1 (not. z fot. laureatów...) szczegóły 
1137.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2003 nr 4 s. okł. (nota sprawozdawcza z wręczenia nagrody...) szczegóły 
artykuł: Pociej Bohdan: Teresa Chylińska laureatką Nagrody "Nowych Książek". Nowe Książki 2003 nr 1 s. 1  szczegóły 
1138.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 12 s. 73 (not....) szczegóły 
1139.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 12 s. 80 (not....) szczegóły 
1140.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 12 s. 80 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1141.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 12 s. 82 (not. o wręczeniu nagrody; Poznań 16 XI 1999...) szczegóły 
1142.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1143.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 11 s. 81 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1144.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 1 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1989 nr 2 s. 110 (not....) szczegóły 
1146.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 110  szczegóły 
1147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1990 nr 7 s. 29  szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1990 nr 1 s. 33 (nagrodzeni...) szczegóły 
1148.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Doroczne nagrody literackie. Nowe Książki 1991 nr 2 s. 48 (wykaz...) szczegóły 
1149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: I.B.: Nowe Książki 1994 nr 1 s. 64-65 (omów. nagrodzonych pozycji...) szczegóły 
1150.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 1 s. 82  szczegóły 
1151.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 83 (laureaci...) szczegóły 
1152.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 4 s. 75 (not....) szczegóły 
1153.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 82 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1154.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 2 s. 80 (not....) szczegóły 
1155.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 3 s. 82 (not....) szczegóły 
1157.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 109 (not. o przyzn. oraz wykaz laureatów...) szczegóły 
1158.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Protokół jury Nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich za tłumaczenia książkowe i przekłady utworów teatralnych w 1992 roku. Nowe Książki 1994 nr 1 okł.  szczegóły 
1159.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 7 s. 73 (wykaz laureatów...) szczegóły 
1160.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 1 s. 81 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
1161.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 80 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
1162.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 80 (laureaci...) szczegóły 
1163.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 2 s. 81 (not. o wręczeniu nagród; Warszawa 17 XII 1999...) szczegóły 
1164.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1165.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 4 s. 72 (not....) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1996 nr 10 s. 80 (not....) szczegóły 
1166.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 4 s. 80 (nota...) szczegóły 
1167.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 3 s. 80 (not. o uroczystości wreczenia Nagrody Zygmuntowi Kubiakowi; Warszawa 6...) szczegóły 
1168.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 80 (not. o uroczystości wręczenia nagrody Marii Janion i Hannie Krall; War...) szczegóły 
1169.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 3 s. 80 (not. o wręczeniu nagrody Tadeuszowi Różewiczowi i Andrzejowi Wajdzie; ...) szczegóły 
1170.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1171.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 81 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1172.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1989 nr 12 s. 110 (wykaz laureatów...) szczegóły 
1173.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 12 s. 73 (not. o wręczeniu nagr. Warszawa 16 XI 1995...) szczegóły 
1174.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 10 s. 73 (wykaz nagrodzonych za 1994 r....) szczegóły 
1175.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 10 s. 80 (not....) szczegóły 
1176.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: I.J.: Edytorska nagroda. Nowe Książki 1996 nr 11 s. 81 (sylwetka laureatki Marii Danilewicz Zielińskiej; z fot....) szczegóły 
1177.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 1 s. 81 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
1178.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 80 (not....) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1997 nr 11 s. 80 (not....) szczegóły 
1179.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: A.B.: Nagrody Polskiego PEN-Clubu. Nowe Książki 1998 nr 3 s. 1 (nota; z fot. laureatów: Edwarda Balcerzana, Clare Cavanagh, Włodzimier...) szczegóły 
1180.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 78 (wykaz laureatów...) szczegóły 
1181.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 2 s. 81 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 12 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1182.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 11 s. 81 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1183.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 80 (omówienie przyznanych nagród; nota...) szczegóły 
1184.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 80 (not....) szczegóły 
1185.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 82 (not. o wręczeniu nagród; z lista laureatów...) szczegóły 
1186.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 10 s. 82 (wykaz laureatów...) szczegóły 
1187.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 10 s. 80 (not....) szczegóły 
1188.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 10 s. 81 (wykaz laureatów...) szczegóły 
1189.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 83 (wykaz laureatów; not....) szczegóły 
1190.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krpnika. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 82 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
1191.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 7 s. 80 (nota o nagrodzonych...) szczegóły 
1192.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 80 (wykaz lauratów...) szczegóły 
1193.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1194.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 80 (wykaz laureatów...) szczegóły 
1195.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1196.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 10 s. 80 (ogł....) szczegóły 
1197.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 5 s. 80 (wyniki...) szczegóły 
1198.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 83 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1199.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 83 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1200.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 6 s. 82 (not....) szczegóły 
1201.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 2 s. 72 (nota...) szczegóły 
1202.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 80 (not. o przyznaniu nagrody Andrzejowi Sapkowskiemu...) szczegóły 
1203.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 80 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1204.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 2 s. 81 (not....) szczegóły 
1205.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 2 s. 81 (nota o przynaniu nagrody Marzannie Kielar...) szczegóły 
1206.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 2 s. 82 (not....) szczegóły 
1207.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1208.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 83 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1209.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 6 s. 82 (not....) szczegóły 
1210.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 7 s. 73 (not. o nagr. dla Zygmunta Kubiaka...) szczegóły 
1211.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 9 s. 81 (not....) szczegóły 
1212.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 10 s. 82 (not....) szczegóły 
1213.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 82 (not. o przyznaniu i charakterystyka nagrody...) szczegóły 
1214.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 82 (nota...) szczegóły 
1215.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 83 (not. o wręczeniu nagrody...) szczegóły 
    ogólne materiały o nagrodach (alfabet autorów)
1216.artykuł: Bolek Irena: To był niezły rok!. Nowe Książki 1989 nr 7 s. 73 (inf. o nagrodach w 1989 za książki dla dzieci i młodzieży...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1217.artykuł: Pisarze czytają, Kościelscy nagradzają. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 1 (m.in. o otwarciu wystawy pośw. nagrodzie i jej laureatom...) szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
1218.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 80 (wykaz osób uhonorowanych dyplomami...) szczegóły 
1219.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 83 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1220.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 83 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1221.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 12 s. 80 (not. o przyznaniu odznaczeń...) szczegóły 
1222.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 6 s. 80 (not....) szczegóły 
1223.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 82 (not....) szczegóły 
1224.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 11 s. 80 (not....) szczegóły 
1225.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 5 s. 80 (not. o udekorowaniu Jerzego Pomianowskiego przez prezydenta RP Aleksan...) szczegóły 
1226.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 12 s. 80 (not. o odznaczeniu 11 XI 1997 przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskie...) szczegóły 
1227.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 96 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1228.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 80 (not. o udekorowaniu Joanny Kulmowej 15 XII 1998 w Książnicy Pomorskiej...) szczegóły 
1229.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 1 s. 82 (not. o odznaczeniu Tadeusza Różewicza; Warszawa, 11 XII 1996...) szczegóły 
1230.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 2 s. 80 (not....) szczegóły 
1231.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 12 s. 80 (not. o odznaczeniu 11 XI 1997 przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskie...) szczegóły 
1232.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 10 s. 80 (not....) szczegóły 
1233.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 12 s. 80 (not. o odznaczeniu 11 XI 1997 przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskie...) szczegóły 
1234.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 80 (not. o odebraniu odznaczenia przez Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w si...) szczegóły 
1235.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 81 (not. o odznaczeniu redaktora naczlnego "Nowego Dziennika" (Nowy Jork) ...) szczegóły 
1236.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1237.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 81 (not....) szczegóły 
1238.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 78 (not. o odznaczeniu w Pradze 14 X 1998...) szczegóły 
1239.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 5 s. 80 (not. o odznaczniu Tomasa Venclovy w Konsulacie Rzeczypospolitej Polski...) szczegóły 
1240.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 5 s. 80 (not. o wręczeniu odznaczenia w ambasadzie polskiej w Moskwie; 7 IV 199...) szczegóły 
1241.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 82 (not o przyznaniu wyróżnienia; z fragm. przemówienia Krzysztofa Czyżews...) szczegóły 
Życie literackie / Plebiscyty, książki roku (życie literackie)
1242.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 3 s. 82 (not....) szczegóły 
1243.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janowska Irena: Piękna literatura, piękna edukacja. Nowe Książki 2002 nr 12 s. 80-81 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Kanon Książek dla Dzieci i Młodzieży w "Nowych Książkach". Nowe Książki 2003 nr 3 s. 81 (omówienie plebiscytu...) szczegóły 
artykuł: Kanon Książek dla Dzieci i Młodzieży. Nowe Książki 2003 nr 3 okł. (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Świerczyńska-Jelonek Danuta: "Kanon książek" z nową "Brombą". Nowe Książki 2003 nr 10 s. 77 (omówienie...) szczegóły 
1244.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 1 s. 82 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
1245.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 80 (wykaz nagr....) szczegóły 
1246.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lewandowski Tadeusz: Z pobliża drzemiącego Fredry. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 77  szczegóły 
artykuł: Lewandowski Tadeusz: Z pobliża drzemiącego Fredry. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 77  szczegóły 
1247.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 3 s. 82 (not....) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Komitet Porozumiewawczy Stowarzyszeń Twórczych i Towarzystw Naukowych (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1248.artykuł: Nowe Książki 1990 nr 2/3 s. 107 (not. o zadaniach Komitetu...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Międzynarodowe Kuratorium Książki dla Dzieci i Młodzieży (IBBY) - Polska Sekcja (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1249.artykuł: Onichimowska Anna: IBBY planuje.... Nowe Książki 1995 nr 6 s. 68 (wyw. z prezesem m.in. o zmianie statusu na Stowarzyszenie Przyjaciół K...) szczegóły 
1250.artykuł: Onichimowska Anna: Przetrwać. Nowe Książki 2002 nr 4 s. 72-73 (wyw. z prezesem Polskiej Sekcji IBBY; rozm. Zofia Beszczyńska...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Polski PEN Club (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1251.artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 82 (not. o wyborze profesora Janusza Maciejewskiego na nowego prezesa Pols...) szczegóły 
1252.artykuł: Nowe Książki 1997 nr 5 s. 80 (not. o wyborze Jacka Bocheńskiego na prezesa Polskiego PEN Clubu oraz ...) szczegóły 
1253.artykuł: Nowe Książki 2002 nr 1 s. 82 (not. o wyborze Władysława Bartoszewskiego na prezesa PEN Clubu...) szczegóły 
1254.artykuł: Nowe Książki 1996 nr 1 s. 72-73 (nota o uroczystościach z okazji 70. rocznicy powstania Polskiego PEN C...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (życie literackie)
1255.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 7 s. 80 (not. ...) szczegóły 
1256.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 90 (not....) szczegóły 
1257.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 108 (nota...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Związek Literatów Polskich (zawieszony 1981) (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1258.artykuł: Natanson Wojciech: Szanowny Panie Redaktorze!. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 14 ([list do redakcji ze sprostowaniem nieścisłości zawartych w książce:] ...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Związek Literatów Polskich (powstały 1983) (życie literackie)
1259.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1989 nr 5 s. 110 (nota nt. obrad...) szczegóły 
1260.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 82 (not. o wyborze nowych władz: prezesem został ponownie wybrany Piotr Ku...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1261.artykuł: Nowe Książki 1997 nr 1 s. 81 (not. o wybraniu Piotra Kuncewicza po raz trzeci na funcję prezesa ZLP...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kraków (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1262.artykuł: Janowska Irena: Krakowskie nastroje. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 94-95 (nt. imprez kulturalnych towarzyszących VII Krakowskim Targom Książki, ...) szczegóły 
1263.artykuł: Woźniak Irena: Gdzie dwóch się bije.... Nowe Książki 2002 nr 12 s. 82 (nt. Krakowskich Targów Książki w 2002 r....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Łomża (życie literackie)
1264.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 7 s. 73 (not....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Olsztyn (życie literackie)
1265.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 82 (nota o przyznaniu Nagrody im. Ericha Brosta za inicjatywy służące poje...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Poznań (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1266.artykuł: Niziołek Andrzej: Znów w Poznaniu. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 88 (nt. Poznańskich Spotkań Targowych "Książka dla dzieci i młodzieży", zo...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Sejny (życie literackie)
1267.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janowska Irena: Brama do szerokiego świata. Nowe Książki 2000 nr 2 s. 79-80 (nt. działalności Ośrodka "Pogranicze" w Sejnach...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Tłuszcz (życie literackie)
1268.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Walewska Jolanta: Zimowe ucztowanie (z książką) w Tłuszczu. Nowe Książki 2000 nr 3 s. 80-81 (omówienie imprezy...) szczegóły 
1269.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janowska Irena: Amor librorum nos unit. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 78 (omówienie...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Warszawa (życie literackie)
1270.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 96-97 (not....) szczegóły 
1271.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 6 s. 73 (not....) szczegóły 
1272.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 6 s. 80 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1273.artykuł: Janowska Irena: Na dobrej drodze - daleko od szosy. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 90 (m.in. nt. spotkań z pisarzami podczas XIV Krajowych Targów w Warszawie...) szczegóły 
1274.artykuł: Janowska Irena: Zmiana nastroju. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 93-95 (nt. spotkań z pisarzami m.in.: Katarzyna Grochola, Zygmunt Kubiak, Sła...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
1275.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowska-Woźniak Irena: Żar serca i chłód oka. Nowe Książki 1996 nr 11 s. 10-11  szczegóły 
1276.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papieski Robert: Adresy minionego życia. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 20  szczegóły 
1277.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Polacy w Kanadzie. Nowe Książki 1996 nr 4 s. 62  szczegóły 
1278.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: K.T.: Nowe Książki 1995 nr 6 s. 20 (nota...) szczegóły 
1279.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 12 s. 83 (not.nt. zakończenia działalności...) szczegóły 
1280.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cybulska Maja Elżbieta: Z "Wiadomości" rodem. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 14 (nt. wydawnia książek w serii "Biblioteka Autorów Emigracyjnych"...) szczegóły 
artykuł: Janowska-Woźniak Irena: Polska Fundacja Kulturalna. Nowe Książki 1996 nr 11 s. 76 (historia, działalność i plany wydawnicze...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1281.artykuł: Dunin Janusz: Znad Willi. Nowe Książki 1994 nr 12 s. 70-71 (m.in. o polskich publikacja i periodykach wydawanych w Wilnie (Litwa)...) szczegóły 
1282.artykuł: Nowe Książki 2002 nr 4 s. 75 (not. o spotkaniu poświęconym prezentacji poezji: Zbigniewa Herberta, C...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Festiwale, konferencje ... (życie literackie polskie za granicą)
1283.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 10 s. 73 (nota...) szczegóły 
1284.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 6 s. 82 (not. o inauguracji...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Nagrody (życie literackie polskie za granicą)
1285.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 3 s. 73 (not. o wręczeniu nagr....) szczegóły 
1286.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 1 s. 73 (not....) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1996 nr 1 s. 73 (not....) szczegóły 
1287.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 3 s. 80 (not. o wręczeniu nagród w Nowym Jorku, 31 I 1997...) szczegóły 
1288.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 12 s. 80 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1289.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 81 (not. o wręczeniu nagrody w Nowym Jorku...) szczegóły 
1290.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1990 nr 1 s. 108 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
1291.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 12 s. 73 (not....) szczegóły 
1292.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 11 s. 80 (wyniki...) szczegóły 
1293.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 10 s. 81 (nota o przyznaniu nagród...) szczegóły 
1294.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 78 (laureaci...) szczegóły 
1295.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 81 (nota o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1296.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 11 s. 81 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 80 (nota o wręczeniu nagrody ; Warszawa 14 XII 2000...) szczegóły 
1297.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 11 s. 82 (not....) szczegóły 
1298.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisarze czytają, Kościelscy nagradzają. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 1 (o przyzn. nagrody Dawidowi Bieńkowskiemu, z fot. Dawida Bieńkowskiego...) szczegóły 
1299.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisarze czytają, Kościelscy nagradzają. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 1 (m.in. nt. historii nagrody z okazji jej 41-lecia...) szczegóły 
1300.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1990 nr 2/3 s. 107 (not. o ustanowieniu nagrody...) szczegóły 
1301.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 1 s. 81 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
1302.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 2002 nr 1 s. 82 (not....) szczegóły 
1303.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1990 nr 2/3 s. 107-108  szczegóły 
1304.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 2 s. 80 (not....) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1996 nr 11 s. 80 (not....) szczegóły 
1305.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 6 s. 82 (not. o odebraniu nagrody przez Hanne Krall w Żydowskim Instytucie Hist...) szczegóły 
1306.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 83 (not. o przyzn. nagr....) szczegóły 
1307.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 82 (nota o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1308.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 80 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 83 (wykaz laureatów...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1997 nr 10 s. 81 (ogłoszenie...) szczegóły 
1309.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 6 s. 73 (not. o wręczeniu Andrzejowi Pomianowi...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1995 nr 7 s. 73 (not. o przyzn. nagr. specjalnej Kazimierzowi Leskiemu...) szczegóły 
1310.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 80 (not....) szczegóły 
1311.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 3 s. 80 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
1312.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 80 (not. o przyzn. Nagrody im. Juliusza Mieroszewskiego za 1997 Jerzemu Po...) szczegóły 
1313.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 3 s. 80 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1314.artykuł: Nowe Książki 1989 nr 10 s. 110 (not. o braku zgody na powstanie sekcji polskiej przy oddziale ostrawsk...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki
1315.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: I.J.: Nowe Książki 1989 nr 7 s. 81 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1316.artykuł: I.J.: Białe kruki już w Bibliotece Narodowej. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 1, okł. (nt. odzyskiwania inkunabułów przez Bibliotekę Narodową w celu odbudowa...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
1317.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: W zwierciadle bibliografii. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 19-20  szczegóły 
1318.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Nowy słownik. Nowe Książki 2002 nr 1 s. 42  szczegóły 
1319.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Nowy słownik. Nowe Książki 2002 nr 1 s. 42  szczegóły 
1320.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paczkowski Andrzej: Kultura w drugim obiegu. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 30-31  szczegóły 
1321.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Sz.: Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 53  szczegóły 
1322.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kądziela Paweł: Leksykon pisarzy emigracyjnych. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 21-22  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
1323.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Dzieje książki i bibliotek w Polsce. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 48-49  szczegóły 
1324.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Katalog "przeszłości zaklętej w rękopisy". Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 25  szczegóły 
1325.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kądziela Paweł: Nowe Książki 1991 nr 8 s. 79 (nota...) szczegóły 
1326.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Notkowski Andrzej: Polskie media - dawno, niedawno, dziś. Nowe Książki 1996 nr 10 s. 42-44  szczegóły 
1327.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Przeczytać przed przeprowadzką. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 12-13  szczegóły 
1328.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: Nowe Książki 2001 nr 6 s. 28 (nota...) szczegóły 
1329.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Notkowski Andrzej: Losy książek, losy ludzi. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 34-35  szczegóły 
1330.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: Nowe Książki 1990 nr 1 s. 39  szczegóły 
1331.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tchórzewska-Kabata Halina: Pierwsza, wielka, publiczna... (Oświeceniowe jubileusze w Bibliotece Narodowej). Nowe Książki 1998 nr 2 s. 75 (omówienie...) szczegóły 
1332.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 8 s. 73 (nota o otwarciu wystawy...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1333.artykuł: Dunin Janusz: Moje trzy grosze. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 74 (m.in. o polskich zbiorach piśmiennictwa na Ukrainie, szerzej o zbiorac...) szczegóły 
1334.artykuł: Libera Zdzisław: Symbol ciagłości i trwałości kultury polskiej. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 78-79 (rola Biblioteki Narodowej w życiu publicznym kraju; także o działalnoś...) szczegóły 
1335.artykuł: Lichański Jakub Z.: Pierwsza nie tylko z mocy ustawy (Rozmowa z prof. Jakubem Z. Lichańskim dyrektorem Biblioteki Narodowej). Nowe Książki 1998 nr 2 s. 78-79 (nt. działalności Biblioteki Narodowej w Warszawie; rozm. Irena Janowsk...) szczegóły 
1336.artykuł: Pasztaleniec-Jarzyńska Joanna: Tradycje i nowe zadania (Rozmowa z Joanną Pasztelaniec-Jarzyńską wicedyrektorem i sekretarzem naukowym Biblioteki Narodowej. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 77-78 (m.in. o pozostałościach zbiorów Biblioteki Załuskich, przechowywanych ...) szczegóły 
1337.artykuł: Wojakowski Józef: Biblioteka Rzeczypospolitej Załuskich Zwana. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 76 (historia, z okazji 250. rocznicy powstania...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
1338.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Natanson Wojciech: Nowe Książki 1995 nr 7 s. 40 (nota...) szczegóły 
1339.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żyndul Jolanta: Historia przywracana. Nowe Książki 2000 nr 11 s. 22-23  szczegóły 
1340.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śmigielski Bogdan: Nekropolie Żydów warszawskich. Nowe Książki 1992 nr 12 s. 35  szczegóły 
1341.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: PK: Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 5 (nota...) szczegóły 
1342.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: JG: Nowe Książki 1994 nr 11 s. 35 (nota...) szczegóły 
1343.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Strękowski Jan: Nowe Książki 2003 nr 11 s. 62-63 (nota...) szczegóły 
1344.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Strękowski Jan: Nowe Książki 2003 nr 11 s. 62-63 (nota...) szczegóły 
1345.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Herbich Piotr: Pięćset biografii. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 60-61  szczegóły 
1346.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podgórski Wojciech Jerzy: Rozsypani po świecie. Nowe Książki 1993 nr 8 s. 21-23  szczegóły 
1347.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Środa Magdalena: Płeć pierwsza o płci drugiej. Nowe Książki 1995 nr 3 s. 34  szczegóły 
1348.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lisowski Krzysztof: Gawędziarstwo Piotra Kuncewicza. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 28  szczegóły 
1349.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Engelking Leszek: Mapowanie kultury emigracyjnej. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 19  szczegóły 
1350.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Król Eugeniusz C.: Poczet niepokornych. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 13  szczegóły 
1351.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zieliński Stanisław: Nowe Książki 1989 nr 10 s. 38-39  szczegóły 
1352.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frąckiewicz Małgorzata: Nie tylko dla "górników". Nowe Książki 1997 nr 3 s. 14-15  szczegóły 
1353.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gaworski Janusz: Niedoceniane kart historii. Nowe Książki 1995 nr 2 s. 23  szczegóły 
1354.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Domański Cezary W.: Wśród podróżników polskich. Nowe Książki 1992 nr 11 s. 53-54  szczegóły 
1355.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ciemiński Ryszard: Na Pomorzu robią swoje. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 40  szczegóły 
1356.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markiewicz Tomasz: Nowe Książki 2002 nr 11 s. 64  szczegóły 
1357.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukaszewicz Michał: Nowe Książki 1995 nr 7 s. 16 (nota...) szczegóły 
1358.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podgórzec Zbigniew: Nowe Książki 1988 nr 11 s. 14-15  szczegóły 
1359.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Jerzy: Urodzaj na pisarzy. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 41  szczegóły 
1360.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stegner Tomasz: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 17-18  szczegóły 
1361.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stegner Tadeusz: Nekropolia kalwińska w Warszawie. Nowe Książki 1990 nr 10 s. 31  szczegóły 
1362.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orłowski Bolesław: Książka godna nagrody. Nowe Książki 1996 nr 2 s. 30-31 (z fot. A. Śródki...) szczegóły 
1363.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orłowski Bolesław: Książka godna nagrody. Nowe Książki 1996 nr 2 s. 30-31 (z fot. A. Śródki...) szczegóły 
1364.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: A.W.: Nowe Książki 2002 nr 1 s. 42-43  szczegóły 
1365.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kądziela Paweł: Nowy słownik współczesnych pisarzy. Nowe Książki 1995 nr 4 s. 52-53 (dot. tomów 1-3...) szczegóły 
1366.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozłowski Paweł: Z polskiego panteonu. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 46-47  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki encyklopedyczne
1367.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrok Zdzisław: Staropolski encyklopedysta. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 30-31 (dot. t. 1 i 2; z fot. A. Bruecknera...) szczegóły 
1368.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Kumoszki na Parnasie bis. Nowe Książki 1996 nr 3 s. 39  szczegóły 
1369.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Florczak Zbigniew: Na przykład Bobkowski.... Nowe Książki 1990 nr 4 s. 29-31  szczegóły 
1370.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowe Książki 2000 nr 5 s. 19 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Robert: Jest dobrze. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 47-48  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
1371.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakalarczyk Danuta: Oczy więdną. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 64-65  szczegóły 
1372.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bieńkowski Zbigniew: Psikus. Nowe Książki 1992 nr 12 s. 46 (z fot. Władysława Kopalińskiego...) szczegóły 
1373.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Kurkiewy siódme. Nowe Książki 1999 nr 8 s. 68-69  szczegóły 
1374.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: M.F.B.: Nowe Książki 1997 nr 3 s. 18 (nota...) szczegóły 
1375.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.Ś.: Nowe Książki 1990 nr 2/3 s. 46-47  szczegóły 
1376.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markowski Andrzej: Przewodnik po polszczyźnie. Nowe Książki 1997 nr 3 s. 17-18  szczegóły 
1377.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: W hołdzie Orwellowi. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 80  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
1378.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Notkowski Andrzej: W cieniu Hakaty. Nowe Książki 2000 nr 6 s. 44-45  szczegóły 
1379.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Notkowski Andrzej: Polskie media - dawno, niedawno, dziś. Nowe Książki 1996 nr 10 s. 42-44  szczegóły 
1380.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papuzińska Joanna: Entuzjastki i cierpiętnice. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 66-67  szczegóły 
1381.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borkowski Andrzej: Nowe Książki 1989 nr 2 s. 32-33  szczegóły 
1382.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Notkowski Andrzej: Silva rerum polskiej prasy. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 50-51  szczegóły 
1383.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Staniszewski Andrzej: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 16-17  szczegóły 
1384.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Notkowski Andrzej: Polskie media - dawno, niedawno, dziś. Nowe Książki 1996 nr 10 s. 42-43  szczegóły 
1385.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Komorowski Paweł: Światła "nocy saskiej". Nowe Książki 1994 nr 9 s. 19-20  szczegóły 
1386.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Adamczyk Mieczysław: Nowe Książki 1989 nr 3 s. 69-70  szczegóły 
1387.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Idea fiks. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 21-23  szczegóły 
1388.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gajda Kazimierz: W stronę syntezy krytyki teatralnej. Nowe Książki 1995 nr 2 s. 14  szczegóły 
1389.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Nowe Książki 1989 nr 12 s. 51-52  szczegóły 
1390.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: Z badań nad twórczością dla młodych. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 40  szczegóły 
1391.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: O gazetach sprzed wieków. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 76  szczegóły 
1392.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tyszka Adam: Przewodnik po "Głosie". Nowe Książki 2000 nr 11 s. 43  szczegóły 
1393.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jeżewski Daniel: Katolicyzm przełomu wieków. Nowe Książki 1994 nr 5 s. 44  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma w l. 1939-1945
1394.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrok Zdzisław: Prasa powstania warszawskiego 1944. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 35  szczegóły 
1395.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żbikowski Andrzej: Getto walczące w obrazie polskiej prasy konspiracyjnej. Nowe Książki 1992 nr 6 s. 38-39  szczegóły 
1396.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Notkowski Andrzej: Na wojennych szlakach. Nowe Książki 2000 nr 2 s. 48  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
1397.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuczkowski Krzysztof: Monografia mizerii i wielkości. Nowe Książki 1994 nr 7 s. 49  szczegóły 
1398.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Język "zinów". Nowe Książki 1999 nr 10 s. 46  szczegóły 
1399.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaliski Bartosz: Redaktorzy i nie tylko. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 66  szczegóły 
1400.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Buck Andrzej: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 44  szczegóły 
1401.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Świerczyńska-Jelonek Danuta: Język i edukacja literacka. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 18-19  szczegóły 
1402.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tylicka Barbara: Komiksy i "Płomyczek". Nowe Książki 1997 nr 11 s. 43  szczegóły 
1403.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pawelec Dariusz: Rozbieranie "tej trzeciej". Nowe Książki 1996 nr 8 s. 40-41 (rec. t. 5 (ogólnego zbioru nr 1756) serii "Literatura i Kultura Popula...) szczegóły 
recenzja: Pyszczek Grzegorz: Łyse, szklane i inne. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 24 (rec. tomu 1 i 2 z serii "Góry, literatura, las"...) szczegóły 
1404.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: P.Sz.: Nowe Książki 2002 nr 2 s. 35 (omówienie zawartości nru 7 z 2001...) szczegóły 
1405.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Podgórski Wojciech J.: Od baroku do "Baroku". Nowe Książki 1994 nr 12 s. 39-40 (rec. nru 1. 1994...) szczegóły 
1406.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (wjp): Blok-Notes" jubileuszowy. Nowe Książki 1992 nr 6 s. 53 (omów. zawartości nru 10 z 1991 r....) szczegóły 
1407.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 5 s. 73 (nota o czas. z okazji 10-lecia istnienia (powstało w 1985 r.)...) szczegóły 
1408.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: I.J.W.: Jubileusz "Dialogu". Nowe Książki 2001 nr 7 s. 1 (nt. uroczystości z okazji jubileuszu 45-lecia istnienia Dialogi...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1996 nr 6 s. 72 (nota o jubileuszu 40-lecia istnienia miesięcznika...) szczegóły 
1409.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dla pośredników między dzieckiem a książką. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 40 (omów. nru 1 dwumiesięcznika...) szczegóły 
artykuł: "Guliwer" czasopismo o książce dla dziecka. Nowe Książki 1991 nr 5 s. 48 (nota o powstaniu czasopisma z inicjatywy Fundacji "Książka dka Dziecka...) szczegóły 
artykuł: J.S.: Guliwer. Nowe Książki 2001 nr 11 okł. (nt. czasopisma z okazji 10-lecia istnienia...) szczegóły 
artykuł: Malicki Jan: POdróż "Guliwera" do... Katowic. Nowe Książki 2003 nr 5 s. 81 (wywiad z nowym redaktorem naczelnym pisma; rozm. Maciej Szargot...) szczegóły 
artykuł: Marjańska-Czernik Maria, Papuzińska-Beksiak Joanna: Póki starcza sił. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 80 (wywiad z prezesem Fundacji "Książka dla Dziecka" i red. naczelnym G...) szczegóły 
1410.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Romaniuk Radosław: Podróż za horyzont. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 52 (omówienie zawartości nr 12 z 2000...) szczegóły 
1411.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 81 (nota o uroczystości w Bibliotece Narodowej z okazji 30-lecia istenieni...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1996 nr 7 s. 80 (not. o jubileuszu 25-leciaq istnienia miesięcznika...) szczegóły 
1412.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1997 nr 10 s. 81 (nota o oświadczeniu red. naczelnego NaGłosu Bronisława Maja, że...) szczegóły 
1413.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakalarczyk Danuta: Historia sekretna. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 82 (omówienie zawartości tomu 7 z 2001 r....) szczegóły 
1414.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowe Książki 2002 nr 12 s. 83 (not. z okazji 20-lecia działalności...) szczegóły 
1415.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gondowicz Jan: Mrówczy trud. Nowe Książki 2002 nr 6 s. 1 (felieton...) szczegóły 
artykuł: Jubileuszowe spotkanie (Pięćdziesięciolecie naszego pisma). Nowe Książki 1999 nr 12 s. okł. (relacja z jubileuszowego spotkania w Bibliotece Narodowej; Warszawa 18...) szczegóły 
artykuł: Natanson Wojciech: Ani nie przesadzajmy - ani nie zapomnijmy!. Nowe Książki 1989 nr 9 s. 5 (nt. 40-lecia istnienia...) szczegóły 
artykuł: Zakrzewski Andrzej: [List]. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 1 (list gratulacyjny Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego do redakto...) szczegóły 
1416.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 5 s. 72 (not. o 35-leciu istnienia miesięcznika...) szczegóły 
1417.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ł.W.: Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 63 (omów. 1 numeru nowego czasopisma...) szczegóły 
1418.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Dziewiętnaście spojrzeń na twarz. Nowe Książki 2002 nr 2 s. 58-59 (omówienie zawartości nru 1 z 2001 pt. "Twarz"...) szczegóły 
1419.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Natanson Wojciech: Co z "Rocznikiem"?. Nowe Książki 1995 nr 6 s. 24 (apel o wznowienie wydawawania czasopisma (ostatni numer ukazał się za ...) szczegóły 
1420.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 81 (not. o ukazaniu się po 6-letniej przerwie pierwszego numeru nowej edyc...) szczegóły 
1421.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 8 s. 73 (nota o 50. rocznicy istnienia miesięcznika...) szczegóły 
1422.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Odorowski Waldemar: Nowe Książki 1991 nr 4 s. 26-27  szczegóły 
recenzja: Jagiełło Michał: Odwaga i rozwaga. Nowe Książki 1999 nr 8 s. 63  szczegóły 
recenzja: Habielski Rafał: "Tygodnik Powszechny" i jego korzenie. Nowe Książki 2002 nr 4 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Król Marcin: Nasz nauczycieciel. Nowe Książki 1991 nr 4 s. 25-26 (z fot. J. Turowicza...) szczegóły 
1423.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.G.: Nowe Książki 1992 nr 5 s. 61 (omów. zawartości t. 17 wyd. 1991...) szczegóły 
artykuł: JG: Nowe Książki 1992 nr 1 s. 21 (omów. zawartości t. 16 (1989) wyd. w 1990 r....) szczegóły 
1424.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 3 s. 80 (not. o 40. rocznicy istnienia miesięcznika...) szczegóły 
1425.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 81 (not. o obchodach 15. rocznicy istnienia; Warszawa 19 V 1998...) szczegóły 
1426.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1996 nr 5 s. 72 (not. o 50-leciu istnienia miesięcznika...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1427.artykuł: Pielecki Wojciech: Zimny wychów. Z Wojciechem Pieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika "Reporter" rozmawia Marek Jędrzejewski. Nowe Książki 1990 nr 6 s. 22-23  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
1428.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Portret na kolanach. Nowe Książki 1995 nr 4 s. 31  szczegóły 
1429.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kądziela Paweł: Nowe Książki 1991 nr 8 s. 79 (omów. zawartości t. 1 wyd. Paryż 1991 pod. red. Marka P. Prokopa; nota...) szczegóły 
artykuł: Leszczyński Grzegorz: Polskie perły nad Sekwaną. Nowe Książki 1994 nr 5 s. 46 (omów. zawartości t. 2 wyd. Paryż 1993 pod. red. Marka P. Prokopa...) szczegóły 
1430.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cybulska Maja Elżbieta: Z "Wiadomości" rodem. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 14 (nt. "Środy Literackiej" - miesięcznego dodatku do czasopisma, ukazując...) szczegóły 
1431.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 82 (not. o jubileuszu 10-lecia istnienia tygodnika; nr 1 z 3 XII 1989...) szczegóły 
1432.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.S.: Nowe Książki 1993 nr 6 s. 7 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Nowe Książki 1994 nr 9 s. 6-7 (nota...) szczegóły 
recenzja: Niemojewski Marcin: Wstęp do "Kultury", wstęp do kultury. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 50-51 (z fot. Andrzeja Stanisława Kowalczyka...) szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Kultura polityczna. Nowe Książki 2001 nr 2 s. 22-23  szczegóły 
recenzja: Zieliński Marek: Seppuku. Nowe Książki 1991 nr 8 s. 15-17  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Kultura, polityka, realizm. Nowe Książki 2002 nr 1 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: KRz.: Nowe Książki 1996 nr 9 s. 44 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: "Chorągiew anarchii i niezależności". Nowe Książki 2000 nr 6 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Zieliński Marek: Seppuku. Nowe Książki 1991 nr 8 s. 15-17  szczegóły 
artykuł: Florczak Zbigniew: "Kultura": Moje reminiscencje. Nowe Książki 1991 nr 8 s. 9-11 (nt. osobistych związków z Kulturą (Paryż)...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 80 (nota o zawartości ostatniego numeru z października 2000...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 80 (not. o przygotowaniu pierwszego numeru "Kultury" w języku białoruskiem...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1996 nr 4 s. 72 (not. o wydaniu reprintu pierwszego numeru Kultury Jerzego Giedr...) szczegóły 
1433.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bratkowski Stefan: Ktoś o tym pomyślał.... Nowe Książki 2001 nr 5 s. 25-26  szczegóły 
1434.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Oficyna Wydawnicza "Puls Publications". Nowe Książki 1990 nr 4 s. 31-32 (historia czasopisma od 1977 r....) szczegóły 
1435.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nasiłowska Anna: Londyn w Toruniu. Nowe Książki 1996 nr 11 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Koprowski Jan: "Wiadomości" i Grydzewski. Nowe Książki 1995 nr 12 s. 37 (z fot. Mieczysława Grydzewskiego...) szczegóły 
1436.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 5 s. 73  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma wydawane poza cenzurą
1437.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Strękowski Jan: Wrocławski mały drukarz. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 64  szczegóły 
1438.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mitzner Piotr: "Karta" - pismo i idea (Z Piotrem Mitznerem rozmawia Zdzisław Skrok). Nowe Książki 1994 nr 4 s. 20-21 (z fot. Piotra Mitznera...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
1439.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.T.: Nowe Książki 1989 nr 10 s. 91 (nota...) szczegóły 
1440.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 83 (not....) szczegóły 
1441.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: B.K.: "Książka nie zna granic". Nowe Książki 1991 nr 3 s. 23  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1442.artykuł: Janowska-Woźniak Irena: Polska gościem honorowym w Lipsku. Nowe Książki 1996 nr 3 okł. (program imprez polskich firm wydawniczych i spotkań z polskimi pisarza...) szczegóły 
1443.artykuł: Jedlicki Jerzy: Świat na peryferiach Ameryki. Z profesorem Jerzym Jedlickim rozmawiają Andrzej Bernat i Paweł Kozłowski. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 4-7 (m.in. o osłabieniu kontaktów kulturalnych między Polską a krajami Euro...) szczegóły 
1444.artykuł: Lewandowski Tadeusz: Lipskie skrzyżowanie europejskich dróg. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 80 (m.in. nt. obecności polskich pisarzy na Międzynarodowych Targach Książ...) szczegóły 
1445.artykuł: Łubieński Tomasz: Frankfurt literacki. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 77-79 (omówienie polskiej ekspozycji oraz imprez towarzyszących Międzynarodow...) szczegóły 
1446.artykuł: PHILOBIBLION: Co się działo we Franfurcie. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 76-77 (omówienie Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie nad Menem w 2...) szczegóły 
1447.artykuł: PHILOBIBLION: Po raz pięćdziesiąty nad Menem. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 72-73 (m.in. o polskim stoisku na 50. Międzynarodowych Targach Książki we Fra...) szczegóły 
1448.artykuł: PHILOBIBLION: Polski Frankfurt w 2000 roku. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 75-77 (omówienie polskiej ekspozycji oraz imprez towarzyszących Międzynarodow...) szczegóły 
1449.artykuł: Wójcik Lidia: Festiwal zamiast kontraktów. Nowe Książki 1996 nr 4 okł. (udział Polski jako gościa honorowego w Lipskich Targach Książki (28-31...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Białoruś (kontakty z zagranicą)
1450.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 82 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechosłowacja (kontakty z zagranicą)
1451.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tabin Marek: Nowe Książki 2000 nr 1 s. 69  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
recenzja: Tabin Marek: Nowe Książki 2000 nr 1 s. 69  szczegóły 
1452.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 110 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1453.artykuł: Dunin Janusz: Czeski przyjaciel polskiej literatury. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 75 (działalność polonisty i bibliotekarza Franciszka Jenika, pracownika Bi...) szczegóły 
nawiązanie: Vacek Jiri: [List do redakcji]. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 74-75 (uzupełnienie informacji biograficznych dotyczących Franciszka Jenika...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Izrael (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1454.artykuł: Edmund Neustein (1917-2001). Nowe Książki 2001 nr 3 s. 1 (sylwetka księgarza, wydawcy, bibliofila, właściciela ostatniej księgar...) szczegóły 
1455.artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 83 (nota nt. polskiego stoiska na Międzynarodowych Targach Książki w Jeroz...) szczegóły 
1456.artykuł: Leociak Jacek: Na obu brzegach. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 70-71 (nt. przekładów literatury polskiej na język hebrajski w Izraelu oraz o...) szczegóły 
1457.artykuł: PHILOBIBLION: Z książką w Jerozolimie. Nowe Książki 1997 nr 5 s. 79 (omówienie Międzynarodowych Targów Książki w Jerozolimie; m.in. o obecn...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Litwa (kontakty z zagranicą)
1458.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dunin Janusz: Druskienniki 1998. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 80  szczegóły 
1459.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcik Lidia: Litwo, ojczyzno.... Nowe Książki 1997 nr 8 s. 74 (spraw....) szczegóły 
1460.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: W litewskim zwierciadle. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 1 (omówienie ekspozycji...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1461.artykuł: Dunin Janusz: Książkowe rekolekcje na Litwie. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 73 (nt. jubileuszu 450-lecia książki litewskiej obchodzonego w Wilnie we I...) szczegóły 
1462.artykuł: Jelonkiewicz Mirosław: Wileńskie spotkania z książką. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 77 (omówienie polskiego stoiska i imprez towarzyszących na 2. Wileńskich T...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
1463.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koprowski Jan: Sprawy polskie i niemieckie. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 52  szczegóły 
1464.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakalarczyk Danuta: Komparatystyka na rozdrożu. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 18  szczegóły 
1465.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paźniewski Włodzimierz: Pazerność i germanofilstwo. Nowe Książki 1996 nr 5 s. 33  szczegóły 
1466.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markiewicz Władysław: Nowe Książki 2003 nr 9 s. 22 (nota...) szczegóły 
1467.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pieczara Marek: Na berlińskim bruku.... Nowe Książki 2001 nr 1 s. 16-17  szczegóły 
1468.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 9 s. 81 (not. nowym dyrektorze Instytutu, którym został Dieter Bingen...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 80 (not. nowym dyrektorze Instytutu, którym został Dieter Bingen...) szczegóły 
1469.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 82 (not. o rozpoczęciu imprezy koncertem w Kolonii; zapowiedź udziału pols...) szczegóły 
1470.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: P.Sz.: Jak Polak z Niemcem. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 81 (spraw....) szczegóły 
1471.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 81 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1472.artykuł: I.J.W.: Poland we Frankfurcie. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 1 (zapowiedź polskiej ekspozycji i imprez towarzyszących na Międzynarodow...) szczegóły 
1473.artykuł: Klukowski Bogdan: Komu gorzej we Frankfurcie. Nowe Książki 2002 nr 12 s. 79 (nt. Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie w 2002 r....) szczegóły 
1474.artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 10 s. 82 (not. o raporcie Zespołu Literackiego Stowarzyszenia Willa Decjusza uka...) szczegóły 
1475.artykuł: Lewandowski Tadeusz: Leipziger Buchmesse 2001. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 80-81 (nt. polskiej ekspozycji i imprezach towarzyszących...) szczegóły 
1476.artykuł: Nowe Książki 2002 nr 5 s. 75 (not. nt. Targów Książki w Lipsku w III 2002 r.; także o udziale Polakó...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Norwegia (kontakty z zagranicą)
1477.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głębicka-Giza Barbara: Nasz człowiek w Norwegii. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 50  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
1478.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rydzewski Włodzimierz: Słowiański spór. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 21-22  szczegóły 
1479.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Zagadki rosyjskiego sfinksa. Nowe Książki 1996 nr 10 s. 36-37  szczegóły 
1480.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bernat Andrzej: "Między odrzuceniem a fascynacją. Polska - Rosja: z dziejów kontaktów kulturalnych". Nowe Książki 2003 nr 10 okł. (nota z fot....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1481.artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 82 (not. o spotkaniach z polskimi autorami - Jerzym Pilchem i Tadeuszem Ró...) szczegóły 
1482.artykuł: Nowe Książki 2002 nr 11 s. 82 (nt. udziału m.in. Joanny Chmielewskiej, Katarzyny Grocholi, Doroty Ter...) szczegóły 
1483.artykuł: PHILOBIBLION: Tym razem jubileuszowo (X Międzynarodowe Targi Książki w Moskwie). Nowe Książki 1997 nr 10 s. 80 (omówienie imprezy...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rumunia (kontakty z zagranicą)
1484.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 82 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1485.artykuł: Gizella Jerzy: Szanse mają najlepsi. Przekłady polskiej literatury pięknej w USA w ostatnich latach. Nowe Książki 1999 nr 5 s. 74-75 (omówienie...) szczegóły 
1486.artykuł: Guzowski Grzegorz: Book Expo America. Nowe Książki 1997 nr 7 s. 78-79 (m.in. o polskim stoisku na międzynarodowych targach książki w Chicago ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Szwecja (kontakty z zagranicą)
1487.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Związki literackie polsko-skandynawskie. Nowe Książki 1993 nr 8 s. 29  szczegóły 
1488.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Związki literackie polsko-skandynawskie. Nowe Książki 1993 nr 8 s. 29  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1489.artykuł: Kalinowski Mariusz: Polska w Goeteborgu. Nowe Książki 2003 nr 11 okł. (nt. spotkań z pisarzami polskimi m.in.: Ryszard Kapuściński, Hanna Kra...) szczegóły 
1490.artykuł: Żółciński Tadeusz J.: Książki polskie w Sztokholmie. Nowe Książki 2002 nr 1 s. 81 (nt. Dni Książki Polskiej w Sztokholmie w 2002 r....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
1491.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 80 (nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1492.artykuł: Janowska Irena: Bolonia coraz bliżej. Nowe Książki 2002 nr 12 s. 82 (nt. przygotowań Polski do udziału w Międzynarodowych Targach Książki w...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
1493.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ihnatowicz Ewa: Królewna, ogród, księga i przewodnik. Nowe Książki 1993 nr 2 s. 49-50 (z fot. Alicji Baluch...) szczegóły 
1494.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bolek Irena: Klucze. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 13  szczegóły 
1495.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Świerczyńska-Jelonek Danuta: O dziecku literackim. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 68  szczegóły 
1496.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: Pomosty. Nowe Książki 1997 nr 3 s. 28  szczegóły 
1497.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Winek Teresa: "Który stworzyłeś pasikonika...". Nowe Książki 2002 nr 3 s. 37  szczegóły 
1498.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: Sztuka książki dziecięcej. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 42-43  szczegóły 
1499.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Winek Teresa: Dedykowane Joannie Kulmowej. Nowe Książki 1994 nr 11 s. 42  szczegóły 
1500.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.R.: Nowe Książki 1997 nr 6 s. 20-21 (nota...) szczegóły 
1501.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunin Janusz: Nareszcie bibliografia!. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 71  szczegóły 
1502.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewandowicz Grażyna: Ogrody znane i nieznane. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 22  szczegóły 
1503.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuźnicka Danuta: Gra bez czytelnika. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 66  szczegóły 
1504.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tylicka Barbara: Próba syntezy. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 76  szczegóły 
1505.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Winek Teresa: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Z perspektywy wartości. O prozie dla dzieci i młodzieży. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 58-59  szczegóły 
1506.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ihnatowicz Ewa: Młodopolska wersja baśni. Nowe Książki 1991 nr 5 s. 50-51  szczegóły 
1507.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: Z badań nad twórczością dla młodych. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 40  szczegóły 
1508.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wachowiak Regina: Partnerzy dialogu. Nowe Książki 1990 nr 8 s. 31, 34  szczegóły 
1509.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szargot Barbara: Wędrowanie wąską ścieżką. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 37  szczegóły 
1510.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Białkowska Barbara: "Książęta uczuć". Nowe Książki 1996 nr 6 s. 12  szczegóły 
1511.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wojciechowski Jacek: Nasiąkanie skorupek. Nowe Książki 1993 nr 3 s. 57-58  szczegóły 
1512.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: Sto lat baśni polskiej. Nowe Książki 1990 nr 5 s. 36-37 (z fot. J. Papuzińskiej...) szczegóły 
1513.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tylicka Barbara: Nowe Książki 1995 nr 2 s. 62-63 (nota...) szczegóły 
1514.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowiecki Andrzej Z.: Chwała słownikarzom. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 77  szczegóły 
1515.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skotnicka Gertruda: Krasnoludki i Muminki. Nowe Książki 1996 nr 1 s. 28-29  szczegóły 
1516.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: Dobry rok. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 25-26  szczegóły 
1517.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tylicka Barbara: Tradycje i wartości. Nowe Książki 1997 nr 3 s. 29  szczegóły 
1518.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: Zaproszenie do lektury. Nowe Książki 2000 nr 3 s. 66-67  szczegóły 
1519.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: Dobry rok. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 25-26  szczegóły 
1520.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: Próba syntezy. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 15  szczegóły 
1521.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gruda Ewa: Skracanie dystansu. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 77  szczegóły 
1522.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaworska Marta: Wiesz, że się dowiesz. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 94-95  szczegóły 
1523.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skotnicka Gertruda: Nowe Książki 1989 nr 10 s. 83-85  szczegóły 
1524.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: Rupieciarnia. Nowe Książki 1991 nr 2 s. 45-46  szczegóły 
1525.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: I.W.: Czy Harry Potter uratuje czytelnictwo w Polsce?. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 55 (nota spraw....) szczegóły 
1526.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Świerczyńska-Jelonek Danuta: "Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI wieku". Nowe Książki 2001 nr 1 s. 77 (omówienie...) szczegóły 
1527.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skotnicka Gertruda: Echa jesieni. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 75-76 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Skotnicka Gertruda: Echa jesieni. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 75-76  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1528.artykuł: Beszczyńska Zofia: "Pójdź dziecię...". Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 73 (omów. książeczek dla dzieci wydawanych przez Polską Oficynę Wydawniczą...) szczegóły 
1529.artykuł: Beszczyńska Zofia: Rynek baśni. Nowe Książki 1991 nr 3 s. 66-67 (omów. oferty wydawniczej na rynku księgarskim; m.in. o wydaniach bajek...) szczegóły 
1530.artykuł: Białkowska Barbara: Książki niechciane - książki "groźne" dla dzieci w Polsce Ludowej (czyli o czystkach w księgozbiorach bibliotecznych). Nowe Książki 1991 nr 7 s. 60-61 (skrót ref. wygł. na konf. nauk. poświęconej socrealizmowi w literaturz...) szczegóły 
1531.artykuł: Dunin Janusz: Pro domo sua. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 77 (m.in. o trudnościach związanych z wydawaniem antolologii polskich teks...) szczegóły 
1532.artykuł: Dunin Janusz: Socrealizm czyli zdziecinnienie literatury. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 76 (m.in. o ciąglości tradycji literackiej w literaturze dla dzieci i młod...) szczegóły 
1533.artykuł: Dunin Janusz: Tekst jest odczytywany poprzez książkę. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 41-42 (wyw., rozm. Grzegorz Leszczyński...) szczegóły 
1534.artykuł: Grygiel Elżbieta: Namiastka wyciągu ze streszczenia. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 74-75 (omów. książeczek dla dzieci wydawanych w Polsce; m.in. Walt Disney prz...) szczegóły 
1535.artykuł: Lebecka Hanna: Czy już najpiękniejsze?. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 4-6 (nt. książek dla dzieci wydawanych przez polskie oficyny wydawnicze...) szczegóły 
polemika: Syrówka A.: List do Redakcji dyrektora wydawnictwa Philip Wilson]. Nowe Książki 1996 nr 9 s. 83 (list do red.; z odpowiedzią H. Lebeckiej...) szczegóły 
1536.artykuł: Lebecka Hanna: Nowe serie klasyki dla dzieci i młodzieży. Nowe Książki 1993 nr 7 s. 53-58 (m.in. o seriach: Biblioteka Narodowa dla Młodzieży pod red. Jana Błońs...) szczegóły 
1537.artykuł: Lebecka Hanna: Sposób na przedszkolaka. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 75-76 (omówienie książeczek dla dzieci autorów polskich i obcych wydanych w 1...) szczegóły 
1538.artykuł: Leszczyński Grzegorz: Literatura dla dzieci jako doświadczenie etyczne (Na marginesie lektury książek nie tylko religijnych). Nowe Książki 1991 nr 4 s. 68-69  szczegóły 
1539.artykuł: Leszczyński Grzegorz: Świat ciągle odległy. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 65 (nt. zapóźnień w wydawaniu w Polsce wartościowych pozycji książkowych d...) szczegóły 
1540.artykuł: Lipka-Sztarbałło Krystyna: Książka dla dziecka - pytanie o przyszłość. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 77-79 (nt. przyszłości ilustrowanej książki dla dzieci...) szczegóły 
1541.artykuł: Marjańska-Czernik Maria: "Czego Jaś...". Nowe Książki 2000 nr 4 s. 76 (o kondycji książki dla dzieci w Polsce; m.in. poglądy Janiny Papuzińsk...) szczegóły 
1542.artykuł: Nowacka Ewa: Zabawianie najmłodszych - sprawa nieprosta. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 73-74 (omówienie książeczek dla dzieci autorów polskich i obcych wydanych w P...) szczegóły 
1543.artykuł: Sokołowska Małgorzata: Nie używał błyszczącej mu szpady. Nowe Książki 1989 nr 6 s. 76-78 (nt. komiksów dla dzieci...) szczegóły 
1544.artykuł: Świerczyńska-Jelonek Danuta: Małe prózki. Nowe Książki 2002 nr 2 s. 36 (nt. wydawania krótkich opowiadań dla cztero-ośmiolatków...) szczegóły 
1545.artykuł: Świerczyńska-Jelonek Danuta: Oferta coraz bogatsza (O książkach edukacyjnych dla najmłodszych). Nowe Książki 1993 nr 9 s. 56-59  szczegóły 
1546.artykuł: Terakowska Dorota: Nauka buntu. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 8 (o edukacyjnym aspekcie książek dla dzieci...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Festiwale, sesje, wystawy (literatura dla dzieci i młodzieży)
1547.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bielawska Hanna: Co się zdarzyło na poznańskim Biennale?. Nowe Książki 1989 nr 9 s. 55, 58 (omów. imprezy...) szczegóły 
1548.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 7 s. 72 (nota...) szczegóły 
1549.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Winek Teresa: "Dziecko i książka". Nowe Książki 2003 nr 12 s. 96 (sprawozdanie...) szczegóły 
1550.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (es): Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 89 (omówienie...) szczegóły 
1551.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markiewicz Aleksandra: Pomarzyć by.... Nowe Książki 1998 nr 12 s. 75-76 (spraw....) szczegóły 
1552.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1995 nr 7 s. 72 (nota...) szczegóły 
1553.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 96-97 (not....) szczegóły 
1554.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sol Ewa: Między Disneyem a "Mahabharatą". Nowe Książki 1997 nr 11 s. 81  szczegóły 
1555.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: I.B.: Nowe Książki 1991 nr 7 s. 60 (nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Ilustracje (literatura dla dzieci i młodzieży)
1556.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lebecka Hanna: Sztuka ilustracji. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 78-79  szczegóły 
1557.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 79 (not. o prezentowaniu wystawy w Holandii - Haga, Groningen...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1558.artykuł: Bieńkowska Małgorzata, Lipka-Sztarbałło Krystyna: Bolonia - punkt startu. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 77-78 (wyw. z organizatorkami stoiska ilustratorów na Targach Książki Dziecię...) szczegóły 
1559.artykuł: Butenko Bohdan: Kilka niekomercyjnych uwag. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 7 (nt. książek dla dzieci ilustrowanych przez polskich grafików i tendenc...) szczegóły 
1560.artykuł: Wielka Dama polskiej sztuki ilustracji. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 76 (twórczość ilustratorska Olgi Siemaszko; z fot. ilustratorki...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Tematy, motywy (literatura dla dzieci i młodzieży)
1561.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bolek Irena: Echa jesieni. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 75-76 (spraw....) szczegóły 
1562.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Świerczyńska-Jelonek Danuta: W Oświęcimiu. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 74 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
1563.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kolczyński Jarosław: Folklor Górnego Śląska. Nowe Książki 1990 nr 8 s. 38-39  szczegóły 
sprostowanie: Nowe Książki 1989 nr 8 s. 63 (sprostowanie dyrekcji Wydawnictwa "Śląsk" dot. nazw. Elżbiety Dąbrowsk...) szczegóły 
1564.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: Dobry rok. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 25-26  szczegóły 
1565.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.G.: Nowe Książki 1992 nr 4 s. 15 (nota...) szczegóły 
1566.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frankowska Beata: Pogłosy tradycji. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 18-19  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Folkloryści (literatura ludowa)
1567.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 80 (not. o otrzymaniu przez Dorotę Simonides nagrody i stypendium Herdera ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Imprezy folklorystyczne (literatura ludowa)
1568.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 82 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
1569.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Gondowicz Jan: Języczek uwagi [z tego cyklu:] Biesy. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 76  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
1570.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakalarczyk Danuta: Z punktu widzenia retoryki. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 42  szczegóły 
1571.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pyszczek Grzegorz: Zabawy przyjemne i pożyteczne. Nowe Książki 1997 nr 11 s. 10-11  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1572.artykuł: Dunin Janusz: Popularne i popularne. Nowe Książki 1992 nr 12 s. 69-70  szczegóły 
1573.artykuł: Dunin Janusz: Ze zwierzeń "papierowego bandyty". Nowe Książki 1997 nr 11 s. 75 (refleksje nt. literatury popularnej autora książki pt. Papierowy bandy...) szczegóły 
1574.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Pogardzana i najpoczytniejsza. Nowe Książki 1997 nr 11 s. 4-6 (nt. stosunku krytyki młodopolskiej do twórczości m.in. Heleny Mniszków...) szczegóły 
1575.artykuł: Żabski Tadeusz: Powieść akcji czyli przygoda dziś. Nowe Książki 1997 nr 11 s. 7-9 (m.in. o wartościach powieści przygodowych dla czytelnika...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna
1576.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frankowska Beata: Pogłosy tradycji. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 18-19  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
1577.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tabin Marek: Nowe Książki 1999 nr 11 s. 18 (nota...) szczegóły 
1578.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tazbir Janusz: Barokowy kobierzec z diariuszy utkany. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 24-25  szczegóły 
1579.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Materia zła i słowo. Nowe Książki 1998 nr 5 s. 60-61 (z fot. Jacka Leociaka...) szczegóły 
1580.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szpakowska Małgorzata: Antyhańba domowa. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 38-39  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Antyczna tematyka, mitologia (tematy, motywy)
1581.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rosicka Janina: Mity przebrane. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 10-12  szczegóły 
1582.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: M.K.: Mit, człowiek, literatura. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 5 (nota...) szczegóły 
1583.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zielińska Maryla: Galimatias. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 47  szczegóły 
1584.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zaworska Helena: Pociechy erudyty. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 39  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Baśniowość, fantastyka, tematyka legendarna (tematy, motywy)
1585.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Jeszcze o fantastyce. Nowe Książki 2000 nr 2 s. 34  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Błazen (tematy, motywy)
1586.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frankowska Beata: Antropolog kultury. Maski i metafory. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 9-10  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ciało (tematy, motywy)
1587.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowski Michał: Od życia do wiersza. Nowe Książki 2002 nr7/8 s. 63  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Codzienność (tematy motywy)
1588.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poprawa Izabela: Świat nieprzedstawiony. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 24-25  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Diabeł, szatan, zły duch, piekło (tematy, motywy)
1589.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrok Zdzisław: Przypomnienie diabła prawdziwego. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 7-8  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dusza, duchowość, psychika (tematy, motywy)
1590.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Prokopiuk Jerzy: Nowe Książki 2003 nr 11 s. 74-75  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dziecko, dzieciństwo (tematy, motywy)
1591.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szyma Tadeusz: Dzieciństwo święte i nieświęte. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 68  szczegóły 
1592.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Winek Teresa: Szukając znaków sacrum. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 50-51  szczegóły 
1593.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Baluch Alicja: Dzieciństwo - wieczna teraźniejszość. Nowe Książki 1993 nr 2 s. 47-48  szczegóły 
1594.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: Próba syntezy. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 15  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Góry, górale (tematy, motywy)
1595.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łubieński Tomasz: Gałązka na drogę. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 28-29  szczegóły 
1596.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wojciechowski Piotr: Ciupaga herosa. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 13-14  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
1597.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawada Andrzej: Kontrola romantycznego bagażu. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 34  szczegóły 
1598.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalski Marek Arpad: Krzyczeli, żeśmy stumanieni.... Nowe Książki 1996 nr 7 s. 36-37  szczegóły 
1599.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pawluczuk Andrzej W.: Wehikuł pamięci. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 37  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1600.artykuł: Ślusarska Magdalena: "Witaj maj, trzeci maj...". Nowe Książki 1992 nr 11 s. 43-44 (próba omów. wydawnictw ukazująch sie z okazji 200. roczn. Konstytucki ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
1601.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (zb): Nowe Książki 2001 nr 12 s. 17 (nota...) szczegóły 
1602.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Jedzie, jedzie nasz Kopciuszko. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 56  szczegóły 
1603.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wanok Kinga: Nowe Książki 2002 nr 6 s. 44-45  szczegóły 
1604.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: Nowe Książki 2000 nr 1 s. 40-41 (nota...) szczegóły 
1605.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Środa Magdalena: Płeć pierwsza o płci drugiej. Nowe Książki 1995 nr 3 s. 34  szczegóły 
1606.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sochoń Jan: Diagram Lacana i literatura. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 24-25  szczegóły 
1607.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piwkowska Anna: Siostra Frankenstein. Nowe Książki 2001 nr 11 s. 27  szczegóły 
1608.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Postfeminizm. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 24-25  szczegóły 
1609.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwasiów Inga: Emancypantki. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 22-23  szczegóły 
1610.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Od obrazu do rzeźby. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 21  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1611.artykuł: Iwasiów Inga: Lolity, demony i fizjologia. Nowe Książki 1995 nr 11 s. 4-5  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
1612.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tarka Krzysztof: O sobie i innych. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 24  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
1613.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bieńkowski Zbigniew: Atlantyda słowiańska. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 29-30  szczegóły 
1614.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pyczek Wacław: Ocalić Kresy. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 36-37  szczegóły 
1615.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Polechoński Krzysztof: Mała panorama pisarzy kresowych. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 44-45  szczegóły 
1616.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacka Ewa: Heros z Łyczakowa. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 40-41  szczegóły 
1617.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paźniewski Włodzimierz: Adresy Arkadii. Nowe Książki 1995 nr 11 s. 38-39  szczegóły 
1618.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szewc Piotr: Odczytywanie Kresów. Nowe Książki 1996 nr 1 s. 32  szczegóły 
1619.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pawelec Dariusz: Bezkresy. Nowe Książki 1997 nr 7 s. 45  szczegóły 
1620.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Przeanielić Kresy. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 51  szczegóły 
1621.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majerski Paweł: Strefy pogranicza. Nowe Książki 2002 nr 6 s. 50-51  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1622.artykuł: Dunin Janusz: Jeszcze o książce kresowej. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 70-71 (nt. ostatnio wydanych książek poświęconych tematyce kresowej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Zachodnie (tematy, motywy)
1623.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chojnowski Zbigniew: Ziemskie niebo cystersów. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 14-15  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Lęk, strach, groza, horror, wampir (tematy, motywy)
1624.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Obcy - 8 pasażer z przedziału. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 73  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Los, przeznaczenie (tematy, motywy)
1625.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: A.F.: Nowe Książki 1997 nr 4 s. 66 (nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Mężczyzna, chłopak (tematy, motywy)
1626.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morawiec Arkadiusz: Feministyczna pedagogia. Nowe Książki 2002 nr 12 s. 38-39  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
1627.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paźniewski Włodzimierz: Mitologia i przyziemność. Nowe Książki 1996 nr 8 s. 10-11  szczegóły 
1628.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Wybałuszone oko bazyliszka. Nowe Książki 1995 nr 6 s. 25-26  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasto (tematy, motywy)
1629.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chojnowski Zbigniew: Rekonstrukcja mentalności wygnańczych. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 36  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miłość, erotyka, seks (tematy, motywy)
1630.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nalewajk Żaneta: Pochwycić "nić" w labiryncie pożądania. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 21  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Morze, ludzie morza (tematy, motywy)
1631.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: B.K.: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 26 (nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
1632.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuleczka Pola: Przyroda, literatura, kulura. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 18-19  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Okrucieństwo, przemoc, zbrodnia, zło (tematy, motywy)
1633.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rurawski Józef: Okrutny porządek świata. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 6-7  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1634.artykuł: Pyszczek Grzegorz: Dwie bramy, dwa teatry, dwie krucjaty. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 4-6 (m.in. o utworach: Jerzy Andrzejewski: Bramy raju, Jerzy Szaniawski: Dw...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pogranicze (tematy, motywy)
1635.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakalarczyk Danuta: Komparatystyka na rozdrożu. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 18  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polityka (tematy, motywy)
1636.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Komorowski Adam: Klatka Pounda. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 48  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polska, Polacy (tematy, motywy)
1637.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zielińska Maryla: Galimatias. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 47  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie fikcyjne, legendarne, literackie (tematy, motywy)
1638.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukaszewicz Michał: Parada gwiazd. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 40  szczegóły 
1639.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomaszewski Jerzy: Legendy i fakty. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 15  szczegóły 
1640.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frankowska Beata: Opowieści sroki złodziejki czyli feminizm jest rozmową. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 75-76  szczegóły 
1641.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morawiec Elżbieta: Dajcie mi rząd dusz. Nowe Książki 1996 nr 4 s. 30  szczegóły 
1642.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Węgiełek Janusz: Łącznik. Nowe Książki 1991 nr 2 s. 6-8 (z fot. J. Trznadla...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
1643.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marzec Anna: W świadomości narodowej. Nowe Książki 1995 nr 10 s. 45-46  szczegóły 
1644.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ślusarska Magdalena: Ikonografia władzy. Nowe Książki 1993 nr 12 s. 32-33  szczegóły 
1645.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: A.F.: Nowe Książki 1997 nr 5 s. 38 (nota...) szczegóły 
1646.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalski Marek Arpad: Krzyczeli, żeśmy stumanieni.... Nowe Książki 1996 nr 7 s. 36-37  szczegóły 
1647.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pietrzak Ryszard: "Co ty, Kolumbie zrobił Europie". Nowe Książki 1992 nr 5 s. 48-49  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Prowincja (tematy, motywy)
1648.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szewc Piotr: Zbliżenia na prowincję. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 12-13  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
1649.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Winek Teresa: "Który stworzyłeś pasikonika...". Nowe Książki 2002 nr 3 s. 37  szczegóły 
1650.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szyma Tadeusz: Dzieciństwo święte i nieświęte. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 68  szczegóły 
1651.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Winek Teresa: Szukając znaków sacrum. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 50-51  szczegóły 
1652.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frankowska Beata: Urodzeni w plugastwie, mający umrzeć w ucisku. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 41  szczegóły 
1653.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wróbel Łukasz: Aktualność Młodej Polski. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 52-53  szczegóły 
1654.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Kult maryjny w kulturze polskiej XVI wieku. Nowe Książki 1998 nr 9 s. 64  szczegóły 
1655.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Odpowiedzialność i styl. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 48-49  szczegóły 
1656.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chojnowski Zbigniew: Ziemskie niebo cystersów. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 14-15  szczegóły 
1657.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Beczek Jakub: Mistyczny krąg. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 36  szczegóły 
1658.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tokarczyk Andrzej: Aporie czyli (nie?)wyrażalność Niewyrażalnego. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 66  szczegóły 
1659.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pietrzak Przemysław: W poszukiwaniu zagubionego. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 16-17  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Rodzina, rodzice, małżonkowie, rodzeństwo, dziadkowie (tematy, motywy)
1660.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: Powieść rodziną silna?. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 41  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Sierota (tematy, motywy)
1661.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skotnicka Gertruda: Sieroty polskiej curriculum vitae. Nowe Książki 1994 nr 12 s. 36  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Starość (tematy, motywy)
1662.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopański Jacek: Głuchnący mędrzec. Nowe Książki 1998 nr 9 s. 48-49  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
1663.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majerski Paweł: Mikrokosmos i sprawy ostateczne. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 21  szczegóły 
1664.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wróbel Łukasz: O języku, nicości i tajemnicy istnienia. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 20-21  szczegóły 
1665.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: M.K.: Alina Nowicka-Jeżowa: Pieśni czasu śmierci. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 62 (nota...) szczegóły 
1666.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szewc Piotr: Szkiełko filologa. Nowe Książki 2002 nr 2 s. 44  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Uczucia (tematy, motywy)
1667.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Widzieć nieobecne. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 24-25  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa II, okupacja (tematy, motywy)
1668.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Poezjo! Czyś jest tylko słów igraszką.... Nowe Książki 1992 nr 12 s. 43-44 (z fot. Wojciecha Gronczewskiego...) szczegóły 
1669.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1989 nr 12 s. 110 ([not.]....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zdrada (tematy, motywy)
1670.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Wallenrodacy. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 26-27  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
1671.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tych Feliks: Nasz współczesny - Aleksander Hertz. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 61-62  szczegóły 
1672.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: Nowe Książki 2000 nr 7 s. 46 (nota...) szczegóły 
1673.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Materia zła i słowo. Nowe Książki 1998 nr 5 s. 60-61 (z fot. Jacka Leociaka...) szczegóły 
1674.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fabianowski Andrzej: Ofiary i świadkowie. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 60  szczegóły 
1675.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Postfeminizm. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 24-25  szczegóły 
1676.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.K.: Nowe Książki 1992 nr 6 s. 23 (nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
1677.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 75 (not....) szczegóły 
1678.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lichański Jakub Z.: Z miłości do książek. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 23  szczegóły 
1679.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowe Książki 1992 nr 11 s. 69 (nota...) szczegóły 
1680.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: I.J.W.: Nowe Książki 2003 nr 6 s. 76  szczegóły 
1681.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: I.J.: Nowe Książki 2003 nr 3 s. 77 (nota...) szczegóły 
1682.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wojakowski Józef: Drukarz Jan Potocki. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 53  szczegóły 
1683.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 110 (not. o otwarciu wystawy...) szczegóły 
1684.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 80 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa)
1685.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaworska Marta: Wiesz, że się dowiesz. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 94-95  szczegóły 
1686.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borczak Małgorzata: Rynek pełen książek. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 79  szczegóły 
1687.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borczak Małgorzata: Wróżenie z książek. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 73-74  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1688.artykuł: Beszczyńska Zofia: Ach, jakie piękne!. Nowe Książki 1996 nr 2 s. 67-68 (nt. książek i serii wydawniczych wydawnictw: Amber, Czytelnik, Histori...) szczegóły 
1689.artykuł: Białecka Monika: Pięć przed dwunastą (Rozmowa z Monika Białecką dyrektorem CHZ "Ars Polona). Nowe Książki 1999 nr 5 s. 1 (nt. 44. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie; rozm. Irena Janow...) szczegóły 
1690.artykuł: I.J.W.: 9. Krajowe Targi w Warszawie. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 1 (spraw....) szczegóły 
1691.artykuł: I.J.W.: Tłoczny festiwal (10. Krajowe Targi Książki). Nowe Książki 1999 nr 10 okł. (spraw....) szczegóły 
1692.artykuł: Janowska Irena: Do trzech razy sztuka. Nowe Książki 1999 nr 12 s. 80-81 (omów. Targów Książki w Krakowie i imprez towarzyszących; Kraków X 1999...) szczegóły 
1693.artykuł: Janowska Irena: Od romansu do horroru. Nowe Książki 1997 nr 11 s. 77-78 (nt. oferty księgarskiej w zakresie literatury popularnej, m.in. polski...) szczegóły 
1694.artykuł: Janowska-Woźniak Irena: Czy boimy się Bertelsmanna?. Nowe Książki 1996 nr 1 s. 4-7 (nt. działalności światowego koncernu Bertelsmanna w Polsce i produkcj...) szczegóły 
1695.artykuł: Janowska-Woźniak Irena: Kolorowo i rekordowo. Nowe Książki 1997 nr 6 okł. (spraw. z 42. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
1696.artykuł: Janowska-Woźniak Irena: Rekordowo, czyli normalnie. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 80-81 (omówienie ekspozycji i imprez towarzyszących 44. Międzynarodowym Targo...) szczegóły 
1697.artykuł: Janowska-Woźniak Irena: Rekordowo i dramatycznie (43. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie). Nowe Książki 1998 nr 6 s. 76-77 (omówienie...) szczegóły 
1698.artykuł: Janowska-Woźniak Irena: Targi - tak, ale jakie?. Nowe Książki 2001 nr 6 okł. (omówienie Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie (16-20 V 2001) i...) szczegóły 
1699.artykuł: Klukowski Bogdan: Dzień dzisiejszy wydawcy. Nowe Książki 1989 nr 6, 7, 12 (cykl fel....) szczegóły 
1700.artykuł: Kowalski Marek Arpad: By ręka nie była pozbawiona głowy. Nowe Książki 1999 nr 12 s. 79 (nt. wydawnictw obchdzących w 199 r. 50-lecie oraz o nowych wydawnictwa...) szczegóły 
1701.artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 83 (nota o ekspozycji polskich wydawnictw i imprezach towarzyszących na M...) szczegóły 
1702.artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 80 (nt. zadań Rady Polskiej Izby Książki...) szczegóły 
1703.artykuł: Lebecka Hanna: Dobra zapowiedź. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 80-81 (nt. zainteresowania wydawnictw polską twórczością literacką dla dzieci...) szczegóły 
1704.artykuł: Lewandowski Tadeusz: Fantastyczne sprawy. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 77 (omówienie fenomenu działalności wydawnictw w zakresie edycji literatur...) szczegóły 
1705.artykuł: MFB: V Targi Wydawców Katolickich. Nowe Książki 1999 nr 5 s. 81 (omówienie prezentacji wystawców; Warszawa 9-11 IV 1999...) szczegóły 
1706.artykuł: Otłowska Krystyna: "Sfarim mi Polin" w Jerozolimie. Nowe Książki 1999 nr 9 s. 80-81 ("Książki z Polski" i polskie imprezy towarzyszące na Międzynarodowych ...) szczegóły 
1707.artykuł: Wachnowska Hanna: Disce puer.... Nowe Książki 1996 nr 10 s. 77 (nt. konieczności kształcenia redaktorów pracujących w wydawnictwach; z...) szczegóły 
1708.artykuł: Woźniak Irena: Kłopot z powtórkami. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 78-79 (omówienie V Targów Książki w Krakowie 2001...) szczegóły 
1709.artykuł: Woźniak Irena: Pożądana samowiedza. Nowe Książki 2000 nr 10 s. 81 (omówienie opracowań dla wydawców i księgarzy publikowanych przez Bibli...) szczegóły 
1710.artykuł: Woźniak Irena: Znacznie bliżej, ale.... Nowe Książki 1996 nr 6 s. 73 (omów. "Katalogu wydawców w Polsce" przygotowanego przez Fundację Bibli...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Konferencje, zjazdy (wydawnictwa)
1711.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Walewska Jolanta: Spotkania wydawców - okazją dla czytelników. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 77  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Polityka wydawnicza
1712.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunin Janusz: Prohibita i prohibicja. Nowe Książki 1993 nr 8 s. 70-71  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1713.artykuł: Adamiec Witold: Zwierciadło trochę krzywe. Nowe Książki 1996 nr 9 s. 78 (nt. współczesnego rynku wydawniczego, informatorach wydawniczych oraz ...) szczegóły 
1714.artykuł: Bańkowska-Bober Krystyna: Jacy jesteśmy?. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 81 (obraz produkcji wydawniczej...) szczegóły 
1715.artykuł: Biliński Lucjan: Przyszłość egzemplarza obowiązkowego. Nowe Książki 1995 nr 10 s. 68-69 (nt. ustawy zobowiązującej wydawnictwa do wysyłania egzemplarza obowiąz...) szczegóły 
polemika: Jazdon Artur: Jeszcze o egzemplarzu obowiązkowym. Nowe Książki 1995 nr 12 s. 71  szczegóły 
1716.artykuł: Borczak Małgorzata: Dostać każdy może (Książki dotowane). Nowe Książki 1995 nr 5 s. 68-70 (nt. mecenatu Ministerstwa Kultury i Sztuki nad książką oraz fundacjach...) szczegóły 
1717.artykuł: Fedorowska Joanna: Europejskim kursem. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 90 (współcz. rynek wydawniczy w Polsce...) szczegóły 
1718.artykuł: Janowska-Woźniak Irena: Czy przetrwają?. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 70-71 (m.in. o procesie prywatyzacji wydawnictw państwowych...) szczegóły 
1719.artykuł: Klukowski Bogdan: Z książką do Europy. Nowe Książki 1991 nr 3 s. 79 (nt. koniecznych zmian w wydawnictwach w nowych warunkach społeczno-ust...) szczegóły 
1720.artykuł: Rdzanek Jarosław: Wydawco - broń się. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 78-79 (kierunki współpracy wydawnictw w trudnych warunkach rynkowych...) szczegóły 
1721.artykuł: Sawiak Zofia: Uwaga: kryzys!. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 77 (podłoże kryzysu wydawniczego w Polsce...) szczegóły 
1722.artykuł: Sawiak Zofia: Za drogo? Za tanio?. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 79 (nt. cen książek...) szczegóły 
polemika: Nowakowski Tadeusz: [List do redakcji]. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 82 (polemika dyrektora Państwowego Instytutu Wydawniczego z tezami artykuł...) szczegóły 
1723.artykuł: Walewska Jolanta: Kłopoty z informacją. Nowe Książki 1996 nr 3 s. 70 (nt. braku informacji dla księgarzy o wydawanych książkach przez wydawn...) szczegóły 
1724.artykuł: Wojciechowski Jacek: Dziś koniunktura, a jutro?. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 4-5 (nt. niepokojących zjawisk związanych m.in. z wydawaniem i dystrybucją ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Serie międzywydawnicze
1725.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leociak Jacek: Gorycz i słodycz bibliografii. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 37-38  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1726.artykuł: Frankowska Beata: "Kabinetu i rękopisu wczasy". Nowe Książki 1998 nr 7 s. 27-28 (nt. serii "Biblioteka Pisarzy Staropolskich" Instytutu Badań Literacki...) szczegóły 
1727.artykuł: Frąckiewicz Małgorzata: Poczytaj, mi Mamo!. Nowe Książki 1991 nr 11/12 s. 88-89 (nt. serii "Poczytaj mi, Mamo" wydawnictwa BGW...) szczegóły 
1728.artykuł: I.J.W.: Kanon na Koniec Wieku. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 79 (nota o podpisaniu przez wydawców literatury pięknej: Muza SA, Państwow...) szczegóły 
1729.artykuł: Klukowski Bogdan: "Biblioteka Zesłańca". Nowe Książki 1994 nr 2 s. 19-20 (nt. serii "Biblioteka Zesłańca" Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego wy...) szczegóły 
1730.artykuł: Walewska Jolanta: Sztuka równowagi, czyli o Zosi Samosi. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 80-81 (nt. serii międzywydawniczej "Kanon na Koniec Wieku"...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Działalność wydawnicza innych instytucji
1731.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: I.J.: Nowe Książki 1999 nr 11 s. 61 (nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
1732.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Agencja "Elipsa". Nowe Książki 1992 nr 1 s. 68  szczegóły 
1733.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janowska-Woźniak Irena: Ezop. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 75-76 (charakterystyka i dorobek wydawnictwa w zakresie książek dla dzieci...) szczegóły 
1734.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borski Lech: Ziele angielskie. Nowe Książki 1992 nr 5 s. 69 (nt. książek wydawanych przez wydawn....) szczegóły 
1735.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 82 (not. o powołaniu przez wydawnictwa "Czarne" i "Lampa i Iskra Boża" wsp...) szczegóły 
1736.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chuchro Ewa: "Czarne" - z ambicjami. Nowe Książki 2002 nr 2 s. 80-81  szczegóły 
1737.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chuchro Ewa: Salamandra. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 76-77 (nt. książek wydawanych w serii "Klub Ciekawej Książki Salamandra" od 1...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 83 (not. o jubileuszu 10-lecia istnienia i dorobku Wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 2002 nr 1 s. 82 (not. o przyznaniu wydawnictwu tytułu "Przedsiębiorstwa Fair Play" za 2...) szczegóły 
1738.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Fundacja Wspierania Edytorstwa i Czasopiśiennictwa w Polsce "Myśl". Nowe Książki 1991 nr 8 s. 80  szczegóły 
1739.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 11 s. 81-82 (not. o jubileuszu 80-lecia istnienia Wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Tokarczyk Mirosław: Nie tylko klasyka. Nowe Książki 1996 nr 12 s. 74-75 (wywiad z dyrektorem z okazji jubileuszu 75-lecia istnienia wydawnictwa...) szczegóły 
1740.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Jacek Santorski & Co. Nowe Książki 1992 nr 11 s. 70  szczegóły 
artykuł: Santorski Jacek: Książki nie dla każdego. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 64-66 (wyw. z właścicielem wydawnictwa; rozm. Paweł Więckowski...) szczegóły 
1741.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Kantor Wydawniczy SAWW. Nowe Książki 1992 nr 11 s. 70  szczegóły 
1742.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janowska Irena: Nowe oblicze starej firmy. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 80-81 (nt. działalności wydawniczej od 1998 roku pod kierownictwem Andrzeja F...) szczegóły 
1743.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowe Książki 1999 nr 10 s. 83 (nota o dorobku edytorskim Wydawnictwa z okazji jubileuszu 50-lecia ist...) szczegóły 
1744.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czarzasty Włodzimierz: Drogo, ale dobrze (Z Włodzimierzem Czarzastym, dyrektorem Wydawnictwa "Muza SA" rozmawia Irena Janowska-Woźniak). Nowe Książki 1997 nr 1 s. 78  szczegóły 
artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Muza. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 83  szczegóły 
1745.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Nowa. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 82-83  szczegóły 
1746.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Nowe Wydawnictwo Polskie. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 82-83  szczegóły 
1747.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Oficyna Literacka, Kraków. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 91 (działaln. i dorobek...) szczegóły 
1748.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gondowicz Jan: Nasiona arbuza. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 79 (nt. poziomu przekładów na język polski wydawanych książek...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 2002 nr 10 s. 83 (not. o zgonie współtwórcy i współzałożyciela wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Oficyna literacka "Noir sur Blanc". Nowe Książki 1992 nr 11 s. 70  szczegóły 
1749.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Oficyna Wydawnicza "Alma-Press". Nowe Książki 1991 nr 9 s. 77  szczegóły 
1750.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Oficyna Wydawnicza "Graf". Nowe Książki 1991 nr 7 s. 82-83  szczegóły 
1751.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Oficyna Wydawnicza INA. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 77  szczegóły 
1752.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Oficyna Wydawnicza MOST. Nowe Książki 1992 nr 5 s. 69  szczegóły 
1753.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Oficyna Wydawnicza Pokolenie. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 91 (działaln. i dorobek...) szczegóły 
1754.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janowska-Woźniak Irena: W dobrym rytmie. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 78-79 (historia i dorobek Oficyny...) szczegóły 
artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Oficyna Wydawnicza Rytm. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 91 (działaln. i dorobek...) szczegóły 
1755.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (LWK): Profil na przetrwanie. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 67 (m.in. o kłopotach ze sprzedażą książek "Iskier"...) szczegóły 
1756.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chlabicz Józef: Wiedza naprawdę powszechna (Wywiad z dyrektorem Józefem Chlabiczem). Nowe Książki 1996 nr 8 s. 74-75 (wyw. z dyrektorem wydawnictwa z okazji 50-lecia istnienia "Wiedzy Pows...) szczegóły 
1757.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: MŁ: Kolekcja Prozy Polskiej XX Wieku. Nowe Książki 1995 nr 3 s. 67 (nt. serii Państwowego Instytutu Wydawniczego...) szczegóły 
artykuł: Nowakowski Tadeusz, Żyłko Wojciech: Jubileusz i życie codzienne (Rozmowa z dyrektorem Państwowego Instytutu Wydawniczego Wojciechem Żyłką i zastępcą dyrektora - redaktorem naczelnym Tadeuszem Nowakowskim). Nowe Książki 1996 nr 9 s. 75-76 (z okazji 50-lecia istnienia Wydawnictwa; rozm. Bogumił Paszkiewicz...) szczegóły 
artykuł: Pietrzak Ryszard: Na poczatku był Ceram. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 28 (nt. tzw. serii Ceramowskiej, później nazwanej "Rodowody Cywilizacji"...) szczegóły 
artykuł: Śliwonik Izabela: Kwadratura koła?. Nowe Książki 1995 nr 3 s. 66-67 (nt. sytuacji w wydawnictwie w obliczu restrukturyzacji firmy...) szczegóły 
1758.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borski Lech: Ziele angielskie. Nowe Książki 1992 nr 5 s. 69 (nt. książek wydawanych przez wydawn....) szczegóły 
1759.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lebecka Hanna: Poezja w różnych kolorach. Nowe Książki 1994 nr 7 s. 61-64 (nt. serii "Klasyka Polskiej Poezji Dziecięcej" Wydawnictwa Podsiedlik...) szczegóły 
1760.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Polski Dom Wydawniczy. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 82-83  szczegóły 
1761.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cisło Maciej: Nowe Książki 1998 nr 7 s. 30-31 (nt. serii książek poetyckich To Jest Poezja Wydawnictwa Prószyński i S...) szczegóły 
1762.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chuchro Ewa: W stronę filmu i nie tylko. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 80 (nt. dorobku...) szczegóły 
1763.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kietrys Alina: Wymagająca oficyna. Nowe Książki 1999 nr 8 s. 76-77 (działalność, dorobek, plany wydawnicze...) szczegóły 
1764.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borczak Małgorzata: Czterdziestoletnia ZNAKomitość. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 78-79 (dorobek oficyny z okazji jubileuszu...) szczegóły 
1765.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "Czytelnik". 55 lat. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 1 (nota z okazji jubileuszu...) szczegóły 
artykuł: Janowska Irena: Klasyka i współczesność w jednym stoją domu. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 77-78 (nt. działalności "Czytelnika" w związku z jubileuszem 50-lecia istnien...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1989 nr 12 s. 110 (not. o jubileuszu 45-lecia istnienia...) szczegóły 
1766.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Portrety oficyn [z tego cyklu:] Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas". Nowe Książki 1991 nr 8 s. 81  szczegóły 
artykuł: Ulicka Danuta: Klasyka mniej znana. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 80-81 (nt. wydawanej przez wydawnictwo serii "Klasyka Mniej Znana"...)