PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Poezja Dzisiaj
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Fincham Andrew: Słowo jako droga do człowieka = Word as the route to the man. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 25-28 (Słowo w poezji jako srodek wyrazu myśli i emocji; tekst równoległy w j...) szczegóły 
2.artykuł: Krupka Paweł: Poezja drogą do człowieka. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 31-33 (jakie warunki musi spełnić poezja, aby stała się przesłaniem dla odbio...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Haiku
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Kokoszka Wojciech: Haiku - piękno prostoty. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 242-244 (dot. specyfiki i rozwoju gatunku oraz popularności; z próbkami haiku...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Mol Simon: Poezja - drogą do ludzkości. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 38-42 (rodzaje poezji według Mola - komercyjna, propagandowa i autentyczna...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Brzost Anna: Jakich książek szukają czytelnicy?. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 181-182  szczegóły 
6.artykuł: Cukrowska Krystyna: Pisanie "do szuflady" czy dla czytelnika. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 73-76 (nt. społecznej roli poezji i poety w różnych okresach literackich...) szczegóły 
7.artykuł: Dmowska Agnieszka: Ogólnośrodowiskowe sympozjum poświęcone kondycji współczesnej literatury polskiej. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 145-150 (streszczenie dyskusji dot. czytelnictwa współczesnej literatury polski...) szczegóły 
8.artykuł: Kaniewska Katarzyna: Jakich książek szukają czytelnicy?. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 339-341 (refleksje w oparciu o praktyki księgarskie w roku 2001...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Bartczak Julia: Poezja w cyberprzestrzeni = Poetry in cyberspace. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 42-45 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Szwaja Zbigniew: Z poglądów rymopisarstwa. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 94-101  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gronczewski Andrzej: "Bardzo straszny dwór" i jego okolice - rozmowa z prof. Andrzejem Gronczewskim. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 265-273 (wyw. nt. książki; rozm. Agnieszka Papieska...) szczegóły 
recenzja: Nawrocki Aleksander: "Bardzo straszny dwór" prof. Andrzeja Gronczewskiego. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 137-138  szczegóły 
recenzja: Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 139 (not. o promocji książki; Warszawa, 26 I 2000...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Nawrocki Aleksander: Kolęda w poezji. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 13  szczegóły 
13.artykuł: Urbankowski Bohdan: Polska, Europa, Ziemia, Układ Słoneczny. (Kilka refleksji na temat sensu "wchodzenia Polski do Europy"). Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 89-105 (dot. m.in. historii przekładów i recepcji literatury Polskiej w Europi...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Czykwin Jan: Rola i miejsce mniejszości narodowych w literaturze - polskiej? europejskiej?. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 123-127  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Janota-Bzowska Joanna: Prowokacja w sztuce. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 180-198 (dot. także polskiej poezji, na przykładzie twórczości Rafała Wojaczka,...) szczegóły 
16.artykuł: Masalska Irena: Z Ireną Masalską - poetką lwowską, redaktor naczelną Gazety Lwowskiej rozmawia Aleksander Nawrocki. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 94-95  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Dmowska Agnieszka: Ogólnośrodowiskowe sympozjum poświęcone kondycji współczesnej literatury polskiej. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 145-150 (streszczenie dyskusji dot. czytelnictwa współczesnej literatury polski...) szczegóły 
18.artykuł: Kajtoch Jacek: Zacznę od wspomnień. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 279-280 (uwagi nt. sytuacji literatury...) szczegóły 
19.artykuł: Kondycja literatury polskiej w ostatnim dziesięcioleciu. Dyskusja. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 5-15 (autorzy wypowiedzi: Jan Zdzisław Brudnicki, Agnieszka Dmowska, Anna Dm...) szczegóły 
20.artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 139 (not. o dyskusji nt. współczesnej literatury w lubelskim oddziale Związ...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Krytyka (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Brudnicki Jan Zdzisław: O krytyce. Wywiad z samym sobą. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 186-190 (dot. doświadczeń własnych jako krytyka literackiego...) szczegóły 
22.artykuł: Jurkowski Stefan: Krytyko, wróć!. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 190-193 (dot. braku odniesień do tradycji w krytyce literackiej po 1989...) szczegóły 
23.artykuł: Żółciński Tadeusz J.: Poeta i krytyk. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 194-196 (dot. ogólnej kondycji współczesnej krytyki poezji...) szczegóły 
24.artykuł: Żuliński Leszek: Krytyk się wyżywi. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 196-198  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Brudnicki Jan Zdzisław: Poezja lingwistyczna - polska specjalność. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 156-161  szczegóły 
26.artykuł: Dziurzyński Dariusz: Sztuka z "Wyboru". Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 118-120  szczegóły 
27.artykuł: Jurkowski Stefan: Poezja - nie tylko dzisiaj... = Poetry - not only today.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 146-152 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
28.artykuł: Masalska Irena: Z Ireną Masalską - poetką lwowską, redaktor naczelną Gazety Lwowskiej rozmawia Aleksander Nawrocki. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 94-95  szczegóły 
29.artykuł: Nawrocki Aleksander: Stan poezji polskiej dzisiaj w skrócie = A brief at the state of polish poetry. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 153-156 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
30.artykuł: Wiśniewski Radosław: Prośba o czas II. Czarnowidztwo młodych poetów - maniera czy coś więcej?. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 86-92 (szkic dot. młodej poezji jako całości, bez odniesień do wierszy konkre...) szczegóły 
31.artykuł: Żukowska Lidia: Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 5 (list dot. prezentacji poetów krakowskich w numerze 13/14 Poezji Dzi...) szczegóły 
32.artykuł: Żuliński Leszek: Poezja dziesiątej dekady. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 263-271 (dot. lat 1990-2000...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Jurkowski Stefan: Poezja - nie tylko dzisiaj.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 168-171 (o bogatym zyciu literackim w Polsce...) szczegóły 
34.artykuł: Kaniewska Katarzyna: Dyskusja nad stanem polskiej literatury zorganizowana przez "Poezję Dzisiaj". Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 328-332 (sprawozdanie z dyskusji, ze streszczeniem wystąpień nt. polskiego życi...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Kroniki wydarzeń kulturalnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Kronika ważniejszych wydarzeń. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2-6 (nr 2: oprac. Justyna Gulina; nr 3/4: oprac. Łucja Danielewska, Stefan ...) szczegóły 
36.artykuł: Nawrocki Aleksander: Kronika ważniejszych wydarzeń. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 222-223  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Stryczyński Marcin: Samorząd wspiera twórców. "Poezja Dzisiaj" rozmawia z prezydentem miasta Ciechanowa. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 5-6  szczegóły 
38.artykuł: Troński Bronisław: S.O.S. dla polskiej literatury. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 176-180  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Sprawy bytowe i zawodowe literatów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Żagiel Stefan: Kondycja polskiej poezji. Odpowiedzialność poetów. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 159-164 (nt. sytuacji poetów na rynku wydawniczo-czytelniczym w drugiej połowie...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
40.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 151 (nota sprawozdawcza; laureatka...) szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 144-149 (druk nagrodzonych wierszy...) szczegóły 
42.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ogólnopolskie Konkursy Literackie im. Agnieszki Bartol pod hasłem "Ja i mój świat" (1991-2002). Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 112 (z wyborem wierszy laureatów z różnych lat na s. 112-114...) szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 151 (laureatki...) szczegóły 
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkursy literackie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 239 (protokół rozstrzygnięcia konkursu, laureaci; z nagrodzonymi wierszami ...) szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 210 (laureat...) szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 139 (not. o laureatce...) szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 186 (laureaci...) szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs "O Złoty Klucz Ciechanowskiego Ratusza" rozstrzygnięty. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 95 (laureaci i wyróżnieni; dołączono teksty zwycięskich wierszy...) szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: S.Ż.: Poetycki "Złoty Klucz" po raz piąty. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 339-341 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego "O wstęgę Orzyca". Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 68-69 (lista laureatów wg godeł, z listą godeł i nazwisk uczestników konkursu...) szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pawłowska Bożena: Historia konkursu "O Wstęgę Orzyca". Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 70  szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkursy literackie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 239 (tytuły zwycięskich esejów (bez nazwisk laureatów)...) szczegóły 
artykuł: Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 63-137 (druk nagrodzonych prac...) szczegóły 
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 345 (ogłoszenie...) szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkursy literackie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 239 (laureaci...) szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 211 (not. o wyróżnieniu Stanisława Popka...) szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkursy literackie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 239 (laureaci...) szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkursy literackie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 239 (laureaci...) szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 88 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 89-91 (druk nagrodzonych i wyróżnionych wierszy...) szczegóły 
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pierwszy krok w poezję. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 105-106 (art. wstępny do wyboru wierszy dzieci-laureatów z różnych lat na s. 10...) szczegóły 
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 128 (wyniki i omów....) szczegóły 
    ogólne materiały o konkursach (alfabet autorów)
61.artykuł: Waśniowska Emilia: A co ze mną? (Kilka uwag na marginesie konkursów literackich). Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 110-111 (dot. twórczości młodzieży; z not. o autorce art....) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kopeć Justyna A.: I Międzynarodowe Warsztaty Literackie "Chlewiska 2000". Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 236 (sprawozdanie...) szczegóły 
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kopeć Justyna A.: II Międzynarodowe Warsztaty Literackie "Chlewiska 2001". Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 236-239 (sprawozdanie z imprezy; szerzej o odbywającym się w jej ramach Turniej...) szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kopeć Justyna A.: Powiatowe Warsztaty Literackie "Chlewiska 2001". Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 240-241 (sprawozdanie...) szczegóły 
65.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 102 (nota spraw....) szczegóły 
66.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nawrocki Aleksander: Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 222-223 (spraw....) szczegóły 
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozioł Paweł: (Nie) obecność autora. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 168-169 (spraw....) szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 222 (not....) szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dmowska Agnieszka: "Poeci bez granic" I Międzynarodowy Festiwal Poezji w Polanicy Zdroju. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 224-225 (spraw....) szczegóły 
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 102 (nota spraw....) szczegóły 
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 183-184 (not. sprawozdawcza...) szczegóły 
72.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dmowska Agnieszka: "By nie stać się niemym anonimem" - poezja a integracja europejska - korzyści czy zagrożenia. Sesja inauguracyjna Światowego Dnia Poezji z dnia 19 IV 2001 r.. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 6-7 (sprawozdanie z obchodów w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Kaniewska Katarzyna: Petrykozy. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 15 (sprawozdanie ze spotkania poetów w ramach obchodów, w domu Wojciecha S...) szczegóły 
artykuł: Kaniewska Katarzyna: Poeci-ambasadorzy w Pułtusku. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 13-14 (sprawozdanie z obchodów...) szczegóły 
artykuł: Kaniewska Katarzyna: Światowy Dzień Poezji. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 8-12 (sprawozdanie z obchodów w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Nawrocki Aleksander: Drodzy Czytelnicy i miłośnicy poezji. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 3-4 (podsumowanie obchodów w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Nawrocki Aleksander: Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji!. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 3-4  szczegóły 
artykuł: Po Światowym Dniu Poezji napisali do naszej Redakcji. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 5 (wypowiedzi uczestników: Stefan Mrowiński, Nikolas Beni-Psaltis, Aleksa...) szczegóły 
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Autorzy polscy na II Światowym Dniu Poezji. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 67 (lista nazwisk...) szczegóły 
artykuł: Dmowska Agnieszka: II Światowy Dzień Poezji. Unia Europejska szansą dla literatury polskiej. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 9-10 (sprawozdanie z wydarzeń wchodzących w skład obchodów...) szczegóły 
artykuł: Kwaśniewska Jolanta: [List]. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 7 (faks. listu od małżonki prezydenta RP w odpowiedzi na zaproszenie do o...) szczegóły 
artykuł: Nawrocki Aleksander: Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji!. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 3-4 (sprawozdanie; art. wprowadzajacy do numeru...) szczegóły 
artykuł: Poeci zagraniczni na II Światowym Dniu Poezji. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 16 (lista nazwisk...) szczegóły 
artykuł: Poeci zagraniczni na II Światowym Dniu Poezji. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 16 (lista nazwisk...) szczegóły 
artykuł: Poeci zagraniczni po II Światowym Dniu Poezji. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 6-8 (wypowiedzi poetów: Franco Dionesalvi, Karl Grenzler, Christian Manteuf...) szczegóły 
artykuł: Światowy Dzień Poezji. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 5-6 (program imprezy...) szczegóły 
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 139 (not. sprawozdawcza...) szczegóły 
75.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 101 (spraw....) szczegóły 
76.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gąsiorowski Krzysztof: Podsumowanie XXIX Warszawskiej Jesieni Poezji. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 103-105 (wywiad z wiceprezesem Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskic...) szczegóły 
artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 184-185 (not. sprawozdawcza...) szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dmowska Agnieszka: Poezja polska w moim kraju - sesja zagraniczna XXXI Warszawskiej Jesieni Poezji z 10 października 2002 roku. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 341-343 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Nawrocki Aleksander: Poeci w Gimnazjum. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 343-344 (o spotkaniach z poetami biorącymi udział w Warszawskiej Jesieni Poezji...) szczegóły 
artykuł: Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 264 (not. o imprezie...) szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaniewska Katarzyna: Poezja Dzisiaj zaproszona do Krakowa. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 114 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 102 (zapow. uroczystości wręczenia nagrody, Warszawa 15 XII 1999...) szczegóły 
artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 3 (ogłoszenie laureata...) szczegóły 
artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 139 (not. sprawozdawcza z wręczenia nagrody, Warszawa, 15 XII 1999...) szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 210 (laureat...) szczegóły 
81.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 24-25 (o przyznaniu...) szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 222 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 264 (laureaci...) szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wilhelm Przeczek laureatem nagrody im. Juliusza Słowackiego. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 11 (nota...) szczegóły 
85.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 184 (laureat...) szczegóły 
86.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 22-23, 26-28 (laureaci...) szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 8-9 (laureaci...) szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 222 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagroda NIKE, w tym roku dla Stanisława Barańczaka. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 12 (nota...) szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zakrzewski Andrzej: Wystąpienie Ministra Kultury i Sztuki Andrzeja Zakrzewskiego na Zamku Królewskim [w Warszawie], 2 października 1999 roku z okazji wręczenia wybranym twórcom dorocznych nagród za rok 1998. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 4-5  szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaniewska Katarzyna: Nagrody Stowarzyszenia Autorów Polskich im. Stefana Żeromskiego za rok 2001. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 287-288 (sprawozdanie z wręczenia, laureaci...) szczegóły 
artykuł: Kronika ważniejszych wydarzeń. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 289 (not....) szczegóły 
artykuł: Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 10 (dyplom dla Aleksandra Nawrockiego...) szczegóły 
    ogólne materiały o nagrodach (alfabet autorów)
92.artykuł: Kronika ważniejszych wydarzeń. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 289 (not. o wieczorze poezji polskiej i kanadyjskiej z udziałem Krystyny Ro...) szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 210 (nota o wręczeniu medalu 7 IV 1999...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Związek Literatów Polskich (powstały 1983) (życie literackie)
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 173 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
95.artykuł: Makarski Henryk: Kronika ważniejszych wydarzeń. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 209-211 (dot. wydarzeń i nagród przyznanych członkom związku w latach 1997-2000...) szczegóły 
96.artykuł: Makarski Henryk: Lublin dzisiaj. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 184-190 (dot. działalności lubelskiego oddziału Związku Literatów Polskich; z b...) szczegóły 
97.artykuł: Wykaz książek poetyckich wydanych przez członków Oddziału ZLP w latach 1999-2000. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 204-205  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Chojnice (życie literackie)
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żagiel Stefan: Noc Poetów w Chojnicach. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 160-161 (spraw....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Ciechanów (życie literackie)
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 184 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
100.artykuł: Kęsik Stanisław: Zapewne trójkąt literacki. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 7-8  szczegóły 
101.artykuł: Stryczyński Marcin: Samorząd wspiera twórców. "Poezja Dzisiaj" rozmawia z prezydentem miasta Ciechanowa. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 5-6  szczegóły 
102.artykuł: Żagiel Stefan: Ciechanowskie środowisko literackie. Od jedności do rozbicia. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 9-11  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Gołotczyzna (życie literackie)
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dmowska Agnieszka: Wiosna Literatury w Gołotczyźnie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 127-132 (sprawozdanie z imprezy...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kraków (życie literackie)
104.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 173-174 (not. o imprezie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
105.artykuł: Fiut Ignacy S.: Poeci i poezja krakowska. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 6-10  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Leszno (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
106.artykuł: Ratajczak Joanna: Krajobraz przetykany wstążkami. Leszno i poezja. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 165-168  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Lublin (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
107.artykuł: Makarski Henryk: Lublin dzisiaj. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 184-190 (dot. działalności lubelskiego oddziału Związku Literatów Polskich; z b...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Ostrołęka (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
108.artykuł: Brudnicki Jan Zdzisław: Jak to w Ostrołęce ładnie, kiedy.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 70-72  szczegóły 
109.artykuł: Malinowska Sabina: Ostrołęka literacka. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 4-6  szczegóły 
110.artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 173 (not. o spotkaniu prezentującym ostrołęckie środowisko literackie i pro...) szczegóły 
111.artykuł: Sierzputowski Alfred: Ostrołęckie środowisko twórcze. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 7-8  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Rzeszów (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
112.artykuł: Dmowska Agnieszka: 35 lat minęło... Z obchodów Jubileuszu 35-lecia ZLP Oddziału w Rzeszowie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 234-236  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Siedlce (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
113.artykuł: Kopeć Justyna A.: Praca SGL [Siedleckiej Grupy Literackiej] "Witraż" na rzecz dzieci i młodzieży. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 228-230  szczegóły 
114.artykuł: Piejka Krystyna: Uczniowskie poezjowanie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 231-232 (dot. dziecięcej grupy literackiej "Wibracje" działającej w Siedlcach...) szczegóły 
115.artykuł: Tomaszewski Krzysztof: Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" oazą współczesnej myśli poetyckiej. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 233-235 (dot. imprez i warsztatów poetyckich organizowanych w "Reymontówce" w l...) szczegóły 
116.artykuł: Tomaszewski Krzysztof: Kilka słów przypomnienia, czyli Siedlecka Grupa Literacka "Witraż" nie była w Siedlcach... pierwsza. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 219-225 (dot. grup i klubów w latach 1960-1995; szerzej o grupie "Witraż"...) szczegóły 
117.artykuł: Tomaszewski Krzysztof: "Porozumienie" [Siedleckiej Grupy Literackiej "Witraż"] z Instytutem Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 226-227 (dot. porozumienia o wzajemnej współpracy podp. 24 X 2000...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Warszawa (życie literackie)
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dmowska Agnieszka: Literaci z Ciechanowa na Elektoralnej. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 340-341 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
119.artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 151 (not. o ogólnośrodowiskowym sympozjum nt. kondycji współczesnej literat...) szczegóły 
120.artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 185 (not. o "Zaduszkach Poetyckich" organizowanych przez warszawski oddział...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Festiwale, konferencje ... (życie literackie polskie za granicą)
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szostakowski Józef: "Maj nad Wilią" po raz szósty. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 126-127 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
122.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nawrocki Aleksander: Uwaga - powstało nowe pismo "Lite Racje". Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 166-167  szczegóły 
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konieczka Jędrzej: Wiersze dzieci na łamach Płomyczka. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 90-93  szczegóły 
124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dmowska Agnieszka: Ptaki Apollina. Notatka z wieczoru promocyjnego 13/14 nr Poezji dzisiaj. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 323 (sprawozdanie z promocji numeru w Warszawie, 7 II 2001...) szczegóły 
artykuł: Nawrocki Aleksander: Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 4-5 (dot. okoliczności ukazywania się czasopisma, zmiany trybu na kwartalny...) szczegóły 
artykuł: Nawrocki Aleksander: Ocalić wrażliwość. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 103-108 (wywiad; z redaktorem naczelnym pisma rozm. Stefan Jurkowski...) szczegóły 
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 161 (not. o zawieszeniu czasopisma...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
126.artykuł: Drodzy poeci i miłośnicy poezji. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8-13/14 (omówienie zawartości numeru; art. wstępny podp. "Od Wydawcy"...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
127.artykuł: Wawrzkiewicz Marek: Obawy i nadzieje. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 110-112 (rozważania nt. przyszłości literatury polskiej po wstąpieniu do Unii E...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
128.artykuł: Pless Józef: Literatura polska w Niemczech. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 162-165 (dot. literatury współczesnej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika ważniejszych wydarzeń. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 289 (not.; z wygłoszonymi na seminarium tekstami Leszka Żulińskiego, Grzego...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
130.artykuł: Niewiakin Jewgienij: Polska literatura w petersburskich przekładach. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 277-280 (dot. historii przekładów polskiej literatury od XVII wieku do współcze...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Węgry (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
131.artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 185 (not. o wieczorze literackim "Od Mickiewicza do Różewicza" poświęconym ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Wietnam (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
132.artykuł: Dmowska Agnieszka: Wietnam i Polska razem w literaturze. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 183 (art. dot. pobytu w Polsce poetów z Wietnamu na zaproszenie Związku Lit...) szczegóły 
133.artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 174 (not. o pobycie w Polsce pisarzy z Wietnamu i udziale w dyskusji z czło...) szczegóły 
134.artykuł: Vo Thanh An: Rozmowa z poetą Vo Thanh An, kierownikiem działu poezji tygodnika Literatura i Sztuka Związku Literatów Wietnamskich. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 154-156 (wywiad dot. ogólnego obrazu współczesnej poezji wietnamskiej i znajomo...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
135.artykuł: Grabowski Stanisław: Liryka dziecięca - czy jeszcze istnieje?. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 36-40 (wywiad nt. aktualnej kondycji polskiej poezji dla dzieci, zwłaszcza br...) szczegóły 
136.artykuł: Grabowski Stanisław: Wiersze dzieci i dla dzieci. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 29 (dot. obecności poezji dla dzieci w czasopismach dla dorosłych; art. ws...) szczegóły 
137.artykuł: Konieczka Jędrzej: Słownik poetów dla dzieci (niedokończony). Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 63-82 (zawiera hasła: Władysław Bełza, Władysław Broniewski, Zofia Charszewsk...) szczegóły 
138.artykuł: Kulmowa Joanna: Czy warto pisać dla dzieci?. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 59-62 (z koment.: "Przypomniane" na s. 51...) szczegóły 
139.artykuł: Nagrabiecki Jan: Każde dziecko jest poetą. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 56-58 (z koment.: "Przypomniane" na s. 51...) szczegóły 
140.artykuł: Przyboś Julian: Poezja dla dzieci. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 51-55 (dot. wartościowania; z koment.: Przypomniane...) szczegóły 
141.artykuł: Waksmund Ryszard: Liryka dziecięca. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 31-35 (fragm. wstępu do "Poezja dla dzieci. Antologia form i tematów" Wrocław...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Twórczość dziecięca, folklor (literatura dla dzieci i młodzieży)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
142.artykuł: Konieczka Jędrzej: Wiersze dzieci na łamach Płomyczka. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 90-93  szczegóły 
143.artykuł: Waśniowska Emilia: A co ze mną? (Kilka uwag na marginesie konkursów literackich). Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 110-111 (dot. twórczości młodzieży; z not. o autorce art....) szczegóły 
144.artykuł: Wiersze dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 103 (wprowadzenie do wyboru wierszy dzieci na s. 103-105...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
145.artykuł: Wawrzkiewicz Marek: Świat ogłuszony. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 120-122 (refleksje nt. powodów słabej jakości artystycznej tekstów do piosenek ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Małopolska (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
146.artykuł: Nyczaj Stanisław: Świętokrzyskie środowisko literackie = Literary milieu of the Kielce Region. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 174-176 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Artysta, twórca, pisarz, uczony (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
147.artykuł: Smaszcz Waldemar: "Poezja to pieśń odwieczna ludzkości...". Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 284-294 (dot. rozumienia tajemnicy poezji w niektórych utworach z XIX-XX wieku...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
148.artykuł: Mazur Piotr: Kobieta jako negatyw poezji. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 65-70 (art. popularyzatorski dot. poezji polskiej i obcej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ludowość, folklor, obrzędy (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
149.artykuł: Fryckowski Jerzy: O Wigilii. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 11-12 (dot. m.in. Wigilii w poezji polskiej; wstęp do wyboru wierszy zamieszc...) szczegóły 
150.artykuł: O Wigilii. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 11-12 (dot. m.in. Wigilii w poezji polskiej; wstęp do wyboru wierszy zamieszc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
151.artykuł: Michalski Waldemar: Lublin w poezji - poezja w Lublinie. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 172-183 (dot. związków pisarzy z XVI-XX wieku z Lublinem oraz obrazu Lublina w ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
152.artykuł: Romanowski Zdzisław: Pod jednym płaszczem... (O pewnej poetycznej legendzie). Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 307-314 (postać Piotra I w twórczości Adama Mickiewicza i rosyjskich poetów dob...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
153.artykuł: Bartczak Julia: Anioły w polskiej poezji. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 14-16  szczegóły 
154.artykuł: Fryckowski Jerzy: O Wigilii. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 11-12 (dot. m.in. Wigilii w poezji polskiej; wstęp do wyboru wierszy zamieszc...) szczegóły 
155.artykuł: O Wigilii. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 11-12 (dot. m.in. Wigilii w poezji polskiej; wstęp do wyboru wierszy zamieszc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Polityka wydawnicza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
156.artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 185-186 (not. sprawozdawcza o dyskusji "Progi, bariery i nadzieje" poświęconej ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
157.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Prezentacja wydawnictwa Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza = Popular Co-operative Publishing House. A portrait draught. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 346-350 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Siedlce (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
158.artykuł: Tomaszewski Krzysztof: "Porozumienie" [Siedleckiej Grupy Literackiej "Witraż"] z Instytutem Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 226-227 (dot. porozumienia o wzajemnej współpracy podp. 24 X 2000...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
159.artykuł: Nawrocki Aleksander: Poezja w szkole. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 113-115 (o nauczaniu o poezji w szkołach...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
160.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bukowski Jacek: Zapiski bułgarskie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 137-138  szczegóły 
161.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dmowska Agnieszka: Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 174 (nota recenzencka...) szczegóły 
162.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmowska Agnieszka: Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 333-334 (nota recenzencka...) szczegóły 
163.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Od Redakcji. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 323 (nota...) szczegóły 
164.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmowska Agnieszka: Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 174 (not. rec....) szczegóły 
165.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmowska Agnieszka: Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 336 (nota recenzencka...) szczegóły 
166.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 128 (not. o promocji książki, Ciechanów 26 VIII 1999...) szczegóły 
167.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Popek Stanisław: Piękno nieposkromione - myślenie na obrzeżach. Wprowadzenie do tomu poezji "Piękno nieposkromione". Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 154-158 (wstęp do antologii...) szczegóły 
168.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wełna Matylda: Poezja polska woła o ratunek. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 206-208  szczegóły 
169.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmowska Agnieszka: Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 334 (nota recenzencka...) szczegóły 
170.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmowska Agnieszka: Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 335 (nota...) szczegóły 
171.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żagiel Stefan: Kobieta fraszką opisana - Józefa Bułatowicza. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 168-169  szczegóły 
172.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmowska Agnieszka: Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 337 (nota recenzencka...) szczegóły 
    Antologie w czasopismach (alfabet tytułów)
173.antologia: Nagrodzone wiersze [w konkursie "O Wstęgę Orzyca"; kat. "gimnazja"]. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 84-93 (wiersze autorstwa: Dorota Bartosiewicz, Katarzyna Borek, Ewa Cichocka,...) szczegóły 
174.antologia: Nagrodzone wiersze [w konkursie "O Wstęgę Orzyca"; kat. "szkoły podstawowe"]. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 73-81 (wiersze autorstwa: Ewa Bodziakowska, Paulina Dąbrowska, Magdalena Glin...) szczegóły 
175.antologia: Pokłosie warsztatów literackich w Domu Pracy Twórczej "Reymontówka". Wiersze wyróżnione drukiem. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 245-249 (wiersze aut.: Kamila Dudek, Małgorzata Redosz, Renata Bolesta, Monika ...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Małopolska (literatura ludowa)
    wiersze (alfabet tytułów)
176.wiersz: Oj, maluśki, maluśki. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 18-19  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
177.wiersz: Kolęda z kancjonału Przeworszczyka. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 13  szczegóły 
178.wiersz: Przybieżeli do Betlejem.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 15-16  szczegóły 
179.wiersz: W żłobie leży, któż pobieży.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 14-15  szczegóły 
180.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Filasiewicz Monika: Interpretacja z analizą wiersza "Wlazł kotek", czyli czemu uważam, że interpretacje z analizą sensu są pozbawione. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 337-339  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura okresu oświecenia (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
181.wiersz: W dzień Bożego Narodzenia. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 16-17  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
182.wiersz: A gdybym umarła.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 106 (podp. Butelka...) szczegóły 
183.wiersz: Kolędo z otwartą buzią pasterzy.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 3  szczegóły 
184.wiersz: Mój ty śnie.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 106-107 (podp. Butelka...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Adamczyk Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
185.wiersz: Adamczyk Janusz: Czuję wiatr jak wydma nadmorska.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 123 (z not. o autorze...) szczegóły 
186.wiersz: Adamczyk Janusz: Ten świat. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 122 (z not. o autorze...) szczegóły 
187.wiersz: Adamczyk Janusz: Wszechświat. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 123 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Adamczyk Monika
    wiersze (alfabet tytułów)
188.wiersz: Adamczyk Monika: Mamo. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 199-200  szczegóły 
  Agatowski Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
189.wiersz: Agatowski Tomasz: Adaptacja. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 51  szczegóły 
190.wiersz: Agatowski Tomasz: Drzewo matka. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 51  szczegóły 
191.wiersz: Agatowski Tomasz: Modlitwa militarna. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 51  szczegóły 
192.wiersz: Agatowski Tomasz: Tomasz czyści lustro na brzozowej ścianie (Dwa wiersze na stole i dżem agrestowy). Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 52  szczegóły 
  Andrzejewski Bogumił Witalis
193.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żagiel Stefan: Bogumiła Andrzejewskiego - "Podróż do krajów legendarnych". Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 170-171  szczegóły 
  Angielska Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
194.wiersz: Angielska Krystyna: Lwowska babka wielkanocna. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 102  szczegóły 
  Antolski Zdzisław
    wiersze (alfabet tytułów)
195.wiersz: Antolski Zdzisław: Sejsmograf = Seismograph. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 177 (tekst równolegly w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
  Antosz Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
196.wiersz: Antosz Marek: Grzybów w nocy. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 71  szczegóły 
197.wiersz: Antosz Marek: Kościół w Szczurowej. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 70  szczegóły 
198.wiersz: Antosz Marek: Łemkowszczyzna. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 71-72  szczegóły 
  Arbatowski Stefan
    wiersze (alfabet tytułów)
199.wiersz: Arbatowski Stefan: Na oko. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 54-55  szczegóły 
200.wiersz: Arbatowski Stefan: Na świątecznym stole. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 54  szczegóły 
201.wiersz: Arbatowski Stefan: Przyjdź duchu wielki.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 53  szczegóły 
202.wiersz: Arbatowski Stefan: Żeby pisać.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 53-54  szczegóły 
  Asnyk Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
203.wiersz: Asnyk Adam: Pamięci Juliusza Słowackiego. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 135-136  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bacewicz Wanda
    wiersze (alfabet tytułów)
204.wiersz: Bacewicz Wanda: Natura. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 115  szczegóły 
205.wiersz: Bacewicz Wanda: Patrząc na stare fotografie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 114  szczegóły 
206.wiersz: Bacewicz Wanda: Spóźniony więzień. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 116  szczegóły 
207.wiersz: Bacewicz Wanda: W niewyjaśnionym domyśle. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 114-115  szczegóły 
  Bajserowicz Irena Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
208.wiersz: Bajserowicz Irena Anna: Park zimowy. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 172-173 (z not. o autorce...) szczegóły 
209.wiersz: Bajserowicz Irena Anna: Spis rzeczy. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 172 (z not. o autorce...) szczegóły 
  Bajur Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
210.wiersz: Bajur Tomasz: Wtorek w szkole. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 116  szczegóły 
  Bakuła Łukasz
    wiersze (alfabet tytułów)
211.wiersz: Bakuła Łukasz: Alicja w krainie sklepów. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 99-100  szczegóły 
212.wiersz: Bakuła Łukasz: Elegia o poezji. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 100  szczegóły 
  Balcer Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
213.wiersz: Balcer Agnieszka: Dla przyjaciela, który nie wierzy. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 108  szczegóły 
  Banach Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
214.wiersz: Banach Paweł: Niebo spadło mi.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 97  szczegóły 
  Barankiewicz Karina
    wiersze (alfabet tytułów)
215.wiersz: Barankiewicz Karina: Tylko tyle. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 204  szczegóły 
216.wiersz: Barankiewicz Karina: Wielu ich było.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 203  szczegóły 
  Baran Marta
    wiersze (alfabet tytułów)
217.wiersz: Baran Marta: Cały na czarno.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 106  szczegóły 
218.wiersz: Baran Marta: Dziś nie wróciłeś.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 108  szczegóły 
219.wiersz: Baran Marta: I był ranek.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 106  szczegóły 
220.wiersz: Baran Marta: I rzekł do mnie.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 109  szczegóły 
221.wiersz: Baran Marta: Kiedy ciebie widzę.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 109  szczegóły 
222.wiersz: Baran Marta: ...Ktoś tu idzie.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 108-109  szczegóły 
223.wiersz: Baran Marta: Patrz! - sen chce.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 109-110  szczegóły 
224.wiersz: Baran Marta: Przyjdziesz dziś w nocy.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 107  szczegóły 
225.wiersz: Baran Marta: Przyszła noc, więc.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 107  szczegóły 
226.wiersz: Baran Marta: Wieczorem pijana z rozpaczy.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 107-108  szczegóły 
227.wiersz: Baran Marta: Wszystko mi się z nim.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 107  szczegóły 
228.wiersz: Baran Marta: Zasypiam nad ranem.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 108  szczegóły 
  Barańczak Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
229.wiersz: Barańczak Stanisław: Tekst do wygrawerowania na nierdzewnej bransoletce, noszonej stale na przegubie na wypadek nagłego zaniku pamięci (1-6). Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 12  szczegóły 
  Barański Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
230.wiersz: Barański Zbigniew: Opowiedz mi, ogrodniczko.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 271-272  szczegóły 
  Bartczak Julia
    wiersze (alfabet tytułów)
231.wiersz: Bartczak Julia: Anioły Warszawy. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 16-17  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
232.proza: bartczak Julia: Poezjotwórczość biletów. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 240-242 (esej; z not....) szczegóły 
  Barteczka Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
233.wiersz: Barteczka Marcin: Los. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 173 (z not. o autorze...) szczegóły 
234.wiersz: Barteczka Marcin: Wiem że kobieta.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 173 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Bartnikowski Bogdan
235.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zaniewski Andrzej: "Strofy jesienne" Bogdana Bartnikowskiego. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 134-135  szczegóły 
  Bartosiewicz Barbara Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
236.wiersz: Bartosiewicz Barbara: Gdy czekasz = As you're waiting. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 138-139 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielski; z not....) szczegóły 
237.wiersz: Bartosiewicz Barbara: Nie żałuję że nie mogę żałować = I don't regret I can't regret. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 140-141 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielski; z not....) szczegóły 
238.wiersz: Bartosiewicz Barbara: Smak herbaty = The taste of tea. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 136-137 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielski; z not....) szczegóły 
  Bartosiewicz Renata
    wiersze (alfabet tytułów)
239.wiersz: Bartosiewicz Renata: Sza...łas. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 92-93  szczegóły 
  Bartoszewicz Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
240.wiersz: Bartoszewicz Ewa: Ewa niosąca grzech.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 119-120  szczegóły 
241.wiersz: Bartoszewicz Ewa: Historia malarstwa. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 121  szczegóły 
242.wiersz: Bartoszewicz Ewa: Ja jestem najczystsza poezja.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 119  szczegóły 
243.wiersz: Bartoszewicz Ewa: Porównanie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 120  szczegóły 
  Bartyński Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
244.wiersz: Bartyński Andrzej: Rozmiary poetów. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 42-43  szczegóły 
245.wiersz: Bartyński Andrzej: Taki świat. 3 stycznia 2001 roku. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 43-45  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
246.tekst paraliteracki: Bartyński Andrzej: List do Aleksandra Nawrockiego. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 46-49 (refleksje nt. poezja a integracja europejska...) szczegóły 
  Beczek Jakub
    wiersze (alfabet tytułów)
247.wiersz: Beczek Jakub: Pytanie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 109  szczegóły 
248.wiersz: Beczek Jakub: Rozważania na temat 1. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 110  szczegóły 
249.wiersz: Beczek Jakub: Rozważania na temat 2. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 108-109  szczegóły 
250.wiersz: Beczek Jakub: Sergiusz Jesienin. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 109-110  szczegóły 
251.wiersz: Beczek Jakub: Wieczór nad Bałtykiem. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 108  szczegóły 
  Bender Henryk
    wiersze (alfabet tytułów)
252.wiersz: Bender Henryk: Chcę być synem Nieba.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 12 (z not. o autorze...) szczegóły 
253.wiersz: Bender Henryk: Klucz. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 13 (z not. o autorze na s. 12...) szczegóły 
254.wiersz: Bender Henryk: Nie wszystko.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 12 (z not. o autorze...) szczegóły 
255.wiersz: Bender Henryk: Porzuciłem siebie w georginie.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 13 (z not. o autorze na s. 12...) szczegóły 
256.wiersz: Bender Henryk: U schyłku lata. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 14 (z not. o autorze na s. 12...) szczegóły 
257.wiersz: Bender Henryk: U wrót zaklętych chwil. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 14 (z not. o autorze na s. 12...) szczegóły 
258.wiersz: Bender Henryk: Uciekłem przed sobą.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 13-14 (z not. o autorze na s. 12...) szczegóły 
  Benka Urszula Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
259.wiersz: Benka Urszula Małgorzata: Bestia i dusza. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 68  szczegóły 
260.wiersz: Benka Urszula Małgorzata: Rosa Księżyca. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 68-69  szczegóły 
  Biberstajn Eleonora
    wiersze (alfabet tytułów)
261.wiersz: Biberstajn Eleonora: Jestem kobietą nie znam.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 56  szczegóły 
262.wiersz: Biberstajn Eleonora: Mój syn. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 175 (z not. o autorce...) szczegóły 
263.wiersz: Biberstajn Eleonora: Powietrze. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 175 (z not. o autorce...) szczegóły 
264.wiersz: Biberstajn Eleonora: Pożegnanie. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 57  szczegóły 
265.wiersz: Biberstajn Eleonora: Przyjaźń. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 56  szczegóły 
  Biberstajn Ryszard
    wiersze (alfabet tytułów)
266.wiersz: Biberstajn Ryszard: Bóg umiera powoli.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 58  szczegóły 
267.wiersz: Biberstajn Ryszard: Dramaty. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 59  szczegóły 
268.wiersz: Bibersztajn Ryszard: Narastanie. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 274  szczegóły 
269.wiersz: Bibersztajn Ryszard: On. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 274  szczegóły 
270.wiersz: Biberstajn Ryszard: Trafiłem się. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 58  szczegóły 
271.wiersz: Biberstajn Ryszard: Ulice. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 174 (z not. o autorze na s. 173...) szczegóły 
272.wiersz: Biberstajn Ryszard: Wiosna. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 174 (z not. o autorze na s. 173...) szczegóły 
273.wiersz: Biberstajn Ryszard: Z Schulza. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 59  szczegóły 
  Biela Emil
    wiersze (alfabet tytułów)
274.wiersz: Biela Emil: Czarna saszetka. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 74  szczegóły 
275.wiersz: Biela Emil: Człowiek i jego maska. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 73  szczegóły 
276.wiersz: Biela Emil: Święte milczenie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 73-74  szczegóły 
  Bielak Joanna
    proza (alfabet tytułów)
277.proza: Bielak Joanna: Znów ta szyba.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 73-77  szczegóły 
  Bielenda Romuald
    wiersze (alfabet tytułów)
278.wiersz: Bielenda Romuald: Gwiazdka bezdomnych = The homeless' Christmas. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 178-179 (tekst równolegly w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
  Biesiekierski Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
279.wiersz: Biesiekierski Adam: Polskie drzewa [z tego cyklu:] Czeremcha. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 90  szczegóły 
280.wiersz: Biesiekierski Adam: Polskie drzewa [z tego cyklu:] Jałowiec. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 88  szczegóły 
281.wiersz: Biesiekierski Adam: Polskie drzewa [z tego cyklu:] Kasztanowiec. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 88-89  szczegóły 
282.wiersz: Biesiekierski Adam: Polskie drzewa [z tego cyklu:] Lipa. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 89  szczegóły 
283.wiersz: Biesiekierski Adam: Polskie drzewa [z tego cyklu:] Modrzew. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 88  szczegóły 
284.wiersz: Biesiekierski Adam: Polskie drzewa [z tego cyklu:] Wiśnia. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 89  szczegóły 
  Błachnio Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
285.wiersz: Błachnio Joanna: W plecakach wciąż dźwigamy.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 108-109 (ze wstępem: Laureaci ogólnopolskiego konkursu poetyckiego dla dzieci n...) szczegóły 
  Błaszak Danuta
    wiersze (alfabet tytułów)
286.wiersz: Błaszak Danuta: Choinka (1-3). Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 8-9  szczegóły 
287.wiersz: Błaszak Danuta: Dorosnąć do śmierci. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 73 (z not....) szczegóły 
288.wiersz: Błaszak Danuta: Wiersz wigilijny. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 33-34  szczegóły 
  Błażyca Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
289.wiersz: Błażyca Krzysztof: Apokryf o Świętej Rodzinie. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 6  szczegóły 
  Bobrzik Adrian
    wiersze (alfabet tytułów)
290.wiersz: Bobrzik Adrian: Człowiek jutra. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 122-123  szczegóły 
291.wiersz: Bobrzik Adrian: Stan zwątpienia. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 122  szczegóły 
292.wiersz: Bobrzik Adrian: Sztywne twarze.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 121-122  szczegóły 
  Bocer Eliza
    wiersze (alfabet tytułów)
293.wiersz: Bocer Eliza: Mój Anioł co wieczór.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 126 (z notą Aleksandra Nawrockiego, s. 125-126...) szczegóły 
  Bogaczyk Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
294.wiersz: Bogaczyk Małgorzata: Gdy stoimy przy oknie. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 270-271  szczegóły 
  Boguszewska Teresa
    wiersze (alfabet tytułów)
295.wiersz: Boguszewska Teresa: Betlejem. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 27-28  szczegóły 
296.wiersz: Boguszewska Teresa: Daj mi Panie.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 28  szczegóły 
297.wiersz: Boguszewska Teresa: Do mojego domu.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 28  szczegóły 
298.wiersz: Boguszewska Teresa: Kolęda. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 29  szczegóły 
  Bolek Juliusz Erazm
    wiersze (alfabet tytułów)
299.wiersz: Bolek Juliusz Erazm: Autor w krainie czarów. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 70  szczegóły 
300.wiersz: Bolek Juliusz Erazm: Bombka ze śniegu.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 38  szczegóły 
301.wiersz: Bolek Juliusz Erazm: Fakt prawny. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 71  szczegóły 
302.wiersz: Bolek Juliusz Erazm: Fenicjanie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 71-72  szczegóły 
303.wiersz: Bolek Juliusz Erazm: Kochany święty Mikołaj.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 39  szczegóły 
304.wiersz: Bolek Juliusz Erazm: Wolność. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 51  szczegóły 
305.wiersz: Bolek Juliusz Erazm: Zawsze co roku.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 39  szczegóły 
306.wiersz: Bolek Juliusz Erazm: Zjednoczenie. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 51  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
307.proza: Bolek Juliusz Erazm: Gadu-gadu. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 52-54  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
308.artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 139 (not. o spotkaniu autorskim z okazji 20 lat pracy twórczej w Warszawie ...) szczegóły 
  Boniakowska Janina
    wiersze (alfabet tytułów)
309.wiersz: Boniakowska Janina: Korzenie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 12-13 (z not. o autorce...) szczegóły 
310.wiersz: Boniakowska Janina: Mój wiersz. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 13-14 (z not. o autorce na s. 12...) szczegóły 
311.wiersz: Boniakowska Janina: Pole. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 12 (z not. o autorce...) szczegóły 
312.wiersz: Boniakowska Janina: Są dni. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 13 (z not. o autorce...) szczegóły 
313.wiersz: Boniakowska Janina: Wiosenne nastroje. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 14 (z not. o autorce na s. 12...) szczegóły 
  Bonisławska Janina
    wiersze (alfabet tytułów)
314.wiersz: Bonisławska Janina: Człowiek jeden z miliona.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 98  szczegóły 
  Borkowski Alfred
    wiersze (alfabet tytułów)
315.wiersz: Borkowski Alfred Henryk: Dla mnie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 17-18 (proza poetycka; z not. o autorze na s. 15...) szczegóły 
316.wiersz: Borkowski Alfred Henryk: Mazowiecki granit. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 16 (proza poetycka; z not. o autorze na s. 15...) szczegóły 
317.wiersz: Borkowski Alfred Henryk: Wspomnienia dzieciństwa. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 15-16 (z not. o autorze...) szczegóły 
318.wiersz: Borkowski Alfred Henryk: Wspomnienie dzieciństwa. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 17 (proza poetycka; z not. o autorze na s. 15...) szczegóły 
  Borkowski Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
319.wiersz: Borkowski Wojciech: Mój Różewicz. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 268-269  szczegóły 
  Borowicz Aldona
    wiersze (alfabet tytułów)
320.wiersz: Borowicz Aldona: Atlantyda. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 18  szczegóły 
321.wiersz: Borowicz Aldona: Modlitwa. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 18-19  szczegóły 
322.wiersz: Borowicz Aldona: Otworzę swoje drzwi. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 55  szczegóły 
323.wiersz: Borowicz Aldona: Rozmowa z poetą. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 17  szczegóły 
324.wiersz: Borowicz Aldona: Starożytni hippisi. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 55-56  szczegóły 
325.wiersz: Borowicz Aldona: Trzynasty. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 56-57  szczegóły 
326.wiersz: Borowicz Aldona: Wiosną jaskółki wirują w powietrzu.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 16-17  szczegóły 
327.wiersz: Borowicz Aldona: Zamiast fotografii rodzinnej. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 17-18  szczegóły 
328.wiersz: Borowicz Aldona: Zwyczajność. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 16  szczegóły 
  Borzęcki Jan Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
329.wiersz: Borzęcki Jan Adam: Lubię pisać między... = I like write between.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 180-181 (tekst równolegly w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
  Bozik-Dempniak Izabella
    wiersze (alfabet tytułów)
330.wiersz: Bozik-Dempniak Izabella: Glosa do Uczty Platona. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 58  szczegóły 
331.wiersz: Bozik-Dempniak Izabella: Moje cztery dusze. Z Arystotelesa. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 59  szczegóły 
332.wiersz: Bozik-Dempniak Izabella: Za oknem hotelu w Ejlacie. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 58  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
333.proza: Bozik-Dempniak Izabella: Obecność w ciszy i echu. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 60-61 (szkic nt. własnego rozumienia poezji...) szczegóły 
  Brennek Bartosz
    wiersze (alfabet tytułów)
334.wiersz: Brennek Bartosz: Jestem.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 98  szczegóły 
  Brodal Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
335.wiersz: Brodal Jan: Dziś nocą. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 24  szczegóły 
336.wiersz: Brodal Jan: Podróż arktyczna. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 23  szczegóły 
337.wiersz: Brodal Jan: Przez granice.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 23  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
338.tekst paraliteracki: Brodal Jan: Poezja a integracja - korzyści bądź zagrożenia. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 25-26  szczegóły 
  Broniszewski Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
339.wiersz: Broniszewski Piotr: Amen i gołąb. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 107-108  szczegóły 
  Bryll Ernest
    wiersze (alfabet tytułów)
340.wiersz: Bryll Ernest: Chodź, zamówimy siebie. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 63  szczegóły 
341.wiersz: Bryll Ernest: Kolęda. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 22  szczegóły 
342.wiersz: Bryll Ernest: Ludu mój kartoflany. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 63  szczegóły 
343.wiersz: Bryll Ernest: Rekolekcje z telefonem komórkowym. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 63  szczegóły 
  Brzostowicz Dominika
344.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rogala Stanisław: O "Kondygnacjach duszy" Dominiki Brzostowicz. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 325-330  szczegóły 
345.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rogala Stanisław: O "Kondygnacjach duszy" Dominiki Brzostowicz. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 325-330  szczegóły 
346.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rogala Stanisław: O "Kondygnacjach duszy" Dominiki Brzostowicz. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 325-330  szczegóły 
347.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rogala Stanisław: O "Kondygnacjach duszy" Dominiki Brzostowicz. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 325-330  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
348.wiersz: Brzostowicz Dominika: Okno ku wolności = The window towards their the freedom. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 182-183 (tekst równolegly w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
  Buczkówna Mieczysława
349.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 128 (not. o prezentacji książki, Warszawa 27 IV 1999...) szczegóły 
350.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 151 (not. sprawozdawcza ze spotkania promującego książkę; Warszawa, Dom Lit...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
351.wiersz: Buczkówna Mieczysława: Ciemna miłość (Fragmenty). Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 60  szczegóły 
352.wiersz: Buczkówna Mieczysława: Gorliwie zdobywają siebie.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 62  szczegóły 
353.wiersz: Buczkówna Mieczysława: Jedno z wielu Betlejem XX wieku. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 33  szczegóły 
354.wiersz: Buczkówna Mieczysława: Ty - ja: dwie połowy?.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 62  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
355.proza: Buczkówna Mieczysława: Telefon: Wyobraź sobie.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 62  szczegóły 
  Budek Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
356.wiersz: Budek Agnieszka: O świcie wstaniemy razem.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 345 (z not. "XII Festiwal Poezji w XIV LO im. Stanisława Staszica 30 marca ...) szczegóły 
  Budzińska Magdalena
    wiersze (alfabet tytułów)
357.wiersz: Budzińska Magdalena: Bajka o siedmiomilowych kotach. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 123  szczegóły 
  Bugla Szymon
    wiersze (alfabet tytułów)
358.wiersz: Bugla Szymon: Nienawidzę zaimków.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 82-83  szczegóły 
  Bukała Róża
    wiersze (alfabet tytułów)
359.wiersz: Bukała Róża: Za to, że jest.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 94  szczegóły 
  Bulsiewicz Kinga
    wiersze (alfabet tytułów)
360.wiersz: Bulsiewicz Kinga: Każdy potrafi.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 107 (ze wstępem: Laureaci ogólnopolskiego konkursu poetyckiego dla dzieci...) szczegóły 
  Burda Stanisława
    wiersze (alfabet tytułów)
361.wiersz: Burda Stanisława: Gród z koziołkiem w herbie. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 124 (z not. o autorce...) szczegóły 
362.wiersz: Burda Stanisława: List. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 125 (z not. o autorce...) szczegóły 
363.wiersz: Burda Stanisława: W sadzie dziadka Jana.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 126 (z not. o autorce na s. 124...) szczegóły 
364.wiersz: Burda Stanisława: Wiosna nad Bugiem. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 125 (z not. o autorce...) szczegóły 
  Bursa Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
365.wiersz: Bursa Andrzej: Miłość. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 193  szczegóły 
366.wiersz: Bursa Andrzej: Pedagogika. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 193-194  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Cabaj Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
367.wiersz: Cabaj Joanna: Grzechotka. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 201-202  szczegóły 
368.wiersz: Cabaj Joanna: Nic nie jest jak było. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 202-203  szczegóły 
  Cel Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
369.wiersz: Cel Krystyna: Czuła retrospekcja = Tender retrospection. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 184-185 (tekst równolegly w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
370.wiersz: Cel Krystyna: Eden. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 25-26  szczegóły 
371.wiersz: Cel Krystyna: Kiedy Śmierć przyszła po Garbosia.. (pamięci Bolesława Garbosia). Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 26  szczegóły 
372.wiersz: Cel Krystyna: Lubię swoją samotność.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 24-25  szczegóły 
373.wiersz: Cel Krystyna: Skurczyło się życie.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 26  szczegóły 
374.wiersz: Cel Krystyna: Tak myślę. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 25  szczegóły 
  Chadzinikolau Ares
    wiersze (alfabet tytułów)
375.wiersz: Chadzinikolau Ares: Po deszczu. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 61-62  szczegóły 
376.wiersz: Chadzinikolau Ares: Sześciostych. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 61  szczegóły 
377.wiersz: Chadzinikolau Ares: Z psalmów (III, IV). Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 61  szczegóły 
  Chadzinikolau Nikos
    wiersze (alfabet tytułów)
378.wiersz: Chadzinikolau Nikos: Do serca. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 65  szczegóły 
379.wiersz: Chadzinikolau Nikos: Koniec wieku. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 64  szczegóły 
380.wiersz: Chadzinikolau Nikos: Krótki monolog aktorki. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 65  szczegóły 
381.wiersz: Chadzinikolau Nikos: Kulawy pies. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 66  szczegóły 
382.wiersz: Chadzinikolau Nikos: Letnie popołudnie. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 66  szczegóły 
383.wiersz: Chadzinikolau Nikos: Odlot gęsi. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 66-67  szczegóły 
384.wiersz: Chadzinikolau Nikos: Piękna Hetera Lais. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 63  szczegóły 
385.wiersz: Chadzinikolau Nikos: Przedświt w Delfach. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 64  szczegóły 
386.wiersz: Chadzinikolau Nikos: W ostatnich chwilach Słońca. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 65  szczegóły 
387.wiersz: Chadzinikolau Nikos: W ostatniej chwili. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 63  szczegóły 
  Chmielewski Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
388.wiersz: Chmielewski Jarosław: Przedtem musiałem deptać.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 89  szczegóły 
389.wiersz: Chmielewski Jarosław: Zawiść. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 89  szczegóły 
  Chojnowski Stefan
    wiersze (alfabet tytułów)
390.wiersz: Chojnowski Stefan: Lipa. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 20 (z not. o autorze na s. 19...) szczegóły 
391.wiersz: Chojnowski Stefan: Pożegnanie poety. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 19-20 (z not. o autorze...) szczegóły 
392.wiersz: Chojnowski Stefan: Stół. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 19 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Chorążuk Bogdan
    wiersze (alfabet tytułów)
393.wiersz: Chorążuk Bogdan: Gdyby życie było z cukru.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 49  szczegóły 
394.wiersz: Chorążuk Bogdan: Pierwszy deszcz. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 49-50  szczegóły 
395.wiersz: Chorążuk Bogdan: Zegarmistrz światła. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 64  szczegóły 
  Chróścielewska Dorota
    wiersze (alfabet tytułów)
396.wiersz: Chróścielewska Dorota: Wigilia. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 25  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
397.zgon: Nawrocki Aleksander: Wspominamy odeszłych: Dorotę Chróścielewską (1948-1996) i Tadeusza Chudego (1931-1997). Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 248-250 (zmarła: 1996; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Chudy Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
398.wiersz: Chudy Tadeusz: Przebiegniemy rzekę. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 50  szczegóły 
399.wiersz: Chudy Tadeusz: Przyszła do mnie babcia. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 50  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
400.zgon: Nawrocki Aleksander: Wspominamy odeszłych: Dorotę Chróścielewską (1948-1996) i Tadeusza Chudego (1931-1997). Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 248-250 (zmarł: 1997; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Cichocka Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
401.wiersz: Cichocka Ewa: A gdy nareszcie oglądamy.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 266-267  szczegóły 
  Ciesielczuk Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
402.wiersz: Ciesielczuk Stanisław: Wigilia. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 21  szczegóły 
  Cieślak-Szymanik Zenona
    wiersze (alfabet tytułów)
403.wiersz: Cieślak-Szymanik Zenona: Antygona. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 21 (z not. o autorce...) szczegóły 
404.wiersz: Cieślak-Szymanik Zenona: Gałązka. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 22-23 (z not. o autorce na s. 21...) szczegóły 
405.wiersz: Cieślak-Szymanik Zenona: Granice. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 21-22 (z not. o autorce...) szczegóły 
406.wiersz: Cieślak-Szymanik Zenona: Niewidomy. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 22 (z not. o autorce na s. 21...) szczegóły 
407.wiersz: Cieślak-Szymanik Zenona: Tamta kawiarenka. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 23 (z not. o autorce na s. 21...) szczegóły 
408.wiersz: Cieślak-Szymanik Zenona: Wiśnia. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 99  szczegóły 
  Cydzik Zenon
    wiersze (alfabet tytułów)
409.wiersz: Cydzik Zenon: Nie daruj im tego narodzie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 246  szczegóły 
  Czaja Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
410.wiersz: Czaja Piotr: W pokoju przypadek. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 124  szczegóły 
  Czajkowski Jerzy Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
411.wiersz: Czajkowski Jerzy Stanisław: Gwiazdka. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 25-26  szczegóły 
412.wiersz: Czajkowski Jerzy Stanisław: Kaczeńce. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 85  szczegóły 
413.wiersz: Czajkowski Jerzy Stanisław: Kat ofiarą czy ofiara katem. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 25 (z not. o autorze na s. 24...) szczegóły 
414.wiersz: Czajkowski Jerzy Stanisław: Opłatek. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 27  szczegóły 
415.wiersz: Czajkowski Jerzy Stanisław: Polski krajobraz. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 24 (z not. o autorze...) szczegóły 
416.wiersz: Czajkowski Jerzy Stanisław: Srebrzy się na choince. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 26-27  szczegóły 
417.wiersz: Czajkowski Jerzy Stanisław: Struna polska. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 25-26 (z not. o autorze na s. 24...) szczegóły 
418.wiersz: Czajkowski Jerzy Stanisław: Zamek nad Łydynią. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 24 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Czarnecki Jerzy Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
419.wiersz: Czarnecki Jerzy Michał: Już tylko. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 11-12  szczegóły 
420.wiersz: Czarnecki Jerzy Michał: Uciec od słowa.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 12  szczegóły 
421.wiersz: Czarnecki Jerzy Michał: Zdziwienie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 11  szczegóły 
  Czechowicz Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
422.wiersz: Czechowicz Józef: Wieczorem. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 212  szczegóły 
423.wiersz: Czechowicz Józef: Wigilia. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 20-21  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
424.artykuł: Michalski Waldemar: Wołyńskie wiersze Józefa Czechowicza. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 191-194  szczegóły 
425.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krowiranda Krzysztofa: Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 213-215 (z tekstem wiersza...) szczegóły 
  Czop Zdzisław
    wiersze (alfabet tytułów)
426.wiersz: Czop Zdzisław: Cztery ściany. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 102  szczegóły 
  Czykwin Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
427.wiersz: Czykwin Jan: Poza obrębem. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 24-25  szczegóły 
  Czyż Leszek
    wiersze (alfabet tytułów)
428.wiersz: Czyż Leszek: A wiosną proszę pana jest tutaj najpiękniej.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 15 (z not. o autorze...) szczegóły 
429.wiersz: Czyż Leszek: Gdyby tak.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 17 (z not. o autorze na s. 15...) szczegóły 
430.wiersz: Czyż Leszek: Nie pytaj. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 16 (z not. o autorze na s. 15...) szczegóły 
431.wiersz: Czyż Leszek: Ojcu. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 15 (z not. o autorze...) szczegóły 
432.wiersz: Czyż Leszek: Skazani. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 16-17 (z not. o autorze na s. 15...) szczegóły 
433.wiersz: Czyż Leszek: Tak się przytuliłem do siebie.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 16 (z not. o autorze na s. 15...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ć
  Ćirlić Aleksander
    wiersze (alfabet tytułów)
434.wiersz: Ćirlić Aleksander: Rozdwojenie jaźni. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 31  szczegóły 
435.wiersz: Ćirlić Aleksander: Strach mój gdzieś w oddali. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 31-32  szczegóły 
436.wiersz: Ćirlić Aleksander: Tylko. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 98  szczegóły 
437.wiersz: Ćirlić Aleksander: Zwyciestwo Ikara. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 99  szczegóły 
  Ćirlić Branko
    wiersze (alfabet tytułów)
438.wiersz: Ćirlić Branko: Kosowska panna młoda. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 68 (z notą...) szczegóły 
439.wiersz: Ćirlić Branko: Na tamtym świecie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 33-34  szczegóły 
440.wiersz: Ćirlić Branko: Zaczekaj, bracie.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 34  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Danecki Ryszard
441.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmowska Agnieszka: Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 174 (not. rec....) szczegóły 
  Danielewska Łucja
    wiersze (alfabet tytułów)
442.wiersz: Danielewska Łucja: Ballada o Pięknobrewej. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 110-111  szczegóły 
443.wiersz: Danielewska Łucja: Ciężar słów. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 68  szczegóły 
444.wiersz: Danielewska Łucja: Odwiedziny. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 110  szczegóły 
445.wiersz: Danielewska Łucja: Ojczyzna. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 69  szczegóły 
446.wiersz: Danielewska Łucja: Oni i my. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 70  szczegóły 
447.wiersz: Danielewska Łucja: Polski wrzesień. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 69  szczegóły 
448.wiersz: Danielewska Łucja: Stary wazon. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 111  szczegóły 
449.wiersz: Danielewska Łucja: Wieczór w Lesznie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 171-172 (z not. o autorce...) szczegóły 
450.wiersz: Danielewska Łucja: Wielkopolska. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 68  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
451.wywiad: Dmowska Agnieszka: Rozmowa z Łucją Danielewską. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 106-109  szczegóły 
  Darski Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
452.wiersz: Darski Andrzej: Fointanebleu. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 269  szczegóły 
  Daszczuk Alicja
    wiersze (alfabet tytułów)
453.wiersz: Daszczuk Alicja: Wariatka. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 149  szczegóły 
  Dąbek Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
454.wiersz: Dąbek Andrzej: Dzisiejsi poeci nie przewidują przyszłości.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 19 (z not. o autorze na s. 18...) szczegóły 
455.wiersz: Dąbek Andrzej: Mocno oparty na żółknących myślach.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 18 (z not. o autorze...) szczegóły 
456.wiersz: Dąbek Andrzej: Nie ma ciepła w misternych konstrukcjach.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 20 (z not. o autorze na s. 18...) szczegóły 
457.wiersz: Dąbek Andrzej: Za dużo się dzieje przyjacielu.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 18-19 (z not. o autorze...) szczegóły 
458.wiersz: Dąbek Andrzej: Zamykam w słowach niepokój.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 19 (z not. o autorze na s. 18...) szczegóły 
  Dąbrowski Antoni
    wiersze (alfabet tytułów)
459.wiersz: Dąbrowski Antoni: Dialektyka płci = The sex dialectic. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 186-187 (tekst równolegly w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
  Dąbrowski Jacek
460.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmowska Agnieszka: Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 338 (nota recenzencka...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
461.wiersz: Dąbrowski Jacek: Pokolenia - 60. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 71  szczegóły 
462.wiersz: Dąbrowski Jacek: Robotnicy. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 72  szczegóły 
463.wiersz: Dąbrowski Jacek: Żulikowo. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 71-72  szczegóły 
  Dembek Leszek
464.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brudnicki Jan Zdzisław: Reporter poetycki. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 324-325  szczegóły 
  Dębska Aneta
    wiersze (alfabet tytułów)
465.wiersz: Dębska Aneta: Cisza. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 21 (z not. o autorce...) szczegóły 
466.wiersz: Dębska Aneta: Prośba. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 22 (z not. o autorce na s. 21...) szczegóły 
467.wiersz: Dębska Aneta: Sen o nim. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 21 (z not. o autorce...) szczegóły 
  Dmowska Agnieszka
468.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jurkowski Stefan: Prostota codzienności. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 335-337  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
469.wiersz: Dmowska Agnieszka: Bez porównań. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 95  szczegóły 
470.wiersz: Dmowska Agnieszka: Czarno na białym = Black on white. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 130-131 (z notą Aleksandra Nawrockiego w jęz. polskim i angielskim na s. 132-13...) szczegóły 
471.wiersz: Dmowska Agnieszka: Litość. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 93  szczegóły 
472.wiersz: Dmowska Agnieszka: Ofiara. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 94  szczegóły 
473.wiersz: Dmowska Agnieszka: Okryta milczeniem nocy.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 94  szczegóły 
474.wiersz: Dmowska Agnieszka: Panu Carpe Diem [z tego cyklu:] Adresat do Nadawcy. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 37  szczegóły 
475.wiersz: Dmowska Agnieszka: Panu Carpe Diem [z tego cyklu:] Mniej o grzech. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 36  szczegóły 
476.wiersz: Dmowska Agnieszka: Panu Carpe Diem [z tego cyklu:] Na poddaszu. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 36  szczegóły 
477.wiersz: Dmowska Agnieszka: Panu Carpe Diem [z tego cyklu:] Niemi poeci. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 37  szczegóły 
478.wiersz: Dmowska Agnieszka: Prostota. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 229  szczegóły 
479.wiersz: Dmowska Agnieszka: Przyjacielu samotni. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 94  szczegóły 
480.wiersz: Dmowska Agnieszka: Recytacja. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 96  szczegóły 
481.wiersz: Dmowska Agnieszka: Skradzione marzenie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 95  szczegóły 
482.wiersz: Dmowska Agnieszka: Stanę się kiedyś daleka.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 93  szczegóły 
483.wiersz: Dmowska Agnieszka: Wyznanie prawdy. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 229-230  szczegóły 
484.wiersz: Dmowska Agnieszka: Zanikanie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 93  szczegóły 
485.wiersz: Dmowska Agnieszka: Zanim Cię poznałam... = Before I met you.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 130-131 (z notą Aleksandra Nawrockiego w jęz. polskim i angielskim na s. 132-13...) szczegóły 
486.wiersz: Dmowska Agnieszka: Zasypiam wierszem = Sleeping verse. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 130-131 (z notą Aleksandra Nawrockiego w jęz. polskim i angielskim na s. 132-13...) szczegóły 
487.wiersz: Dmowska Agnieszka: Życie umiera.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 96  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
488.wywiad: Nawrocki Aleksander: Rozmowa z Agnieszką Dmowską. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 112-113  szczegóły 
  Dmowska Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
489.wiersz: Dmowska Anna: Błękitny koralik zamienił się w łzę.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 230-231  szczegóły 
490.wiersz: Dmowska Anna: Obudził się anioł.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 231  szczegóły 
491.wiersz: Dmowska Anna: Po prostu. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 96  szczegóły 
492.wiersz: Dmowska Anna: Przyszłość. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 98  szczegóły 
493.wiersz: Dmowska Anna: Stół. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 96-97  szczegóły 
494.wiersz: Dmowska Anna: Teatr. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 97-98  szczegóły 
495.wiersz: Dmowska Anna: Teraz. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 97  szczegóły 
  Dmowski Artur
    wiersze (alfabet tytułów)
496.wiersz: Dmowski Artur: Sowa domowa. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 217  szczegóły 
  Domański Piotr Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
497.wiersz: Domański Piotr: Zyzdrój Wielki. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 125-126  szczegóły 
  Domurad Magdalena
    wiersze (alfabet tytułów)
498.wiersz: Domurad Magdalena: Moje serce wciąż bije za szybko.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 24 (z not. o autorce na s. 23...) szczegóły 
499.wiersz: Domurad Magdalena: Mówili ludzie czas leczy rany.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 23 (z not. o autorce...) szczegóły 
500.wiersz: Domurad Magdalena: Niebo też płakało dziś w nocy.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 24 (z not. o autorce na s. 23...) szczegóły 
501.wiersz: Domurad Magdalena: Przyszłam do Ciebie.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 23-24 (z not. o autorce...) szczegóły 
502.wiersz: Domurad Magdalena: Tak samo jak wtedy.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 23 (z not. o autorce...) szczegóły 
503.wiersz: Domurad Magdalena: Zamykam oczy.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 100  szczegóły 
  Dresdner Karol
    wiersze (alfabet tytułów)
504.wiersz: Dresdner Karol: Bajka o Julku [Słowackim]. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 140-141  szczegóły 
  Drozd Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
505.wiersz: Drozd Andrzej: Nie budźcie śpiących aniołów. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 117  szczegóły 
506.wiersz: Drozd Andrzej: Rzeki. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 118  szczegóły 
  Dubiel Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
507.wiersz: Dubiel Stanisław: Wigilia. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 28  szczegóły 
  Duchowska Irena
    wiersze (alfabet tytułów)
508.wiersz: Duchowska Irena: Zawilce. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 126  szczegóły 
  Duda Harry
509.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmowska Agnieszka: Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 335-336 (nota recenzencka...) szczegóły 
  Dudek Dorota
    wiersze (alfabet tytułów)
510.wiersz: Dudek Dorota: Mój chomiczek. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 115-116  szczegóły 
  Duławska Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
511.wiersz: Duławska Maria: Carpe diem. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 127 (z not. o autorce...) szczegóły 
512.wiersz: Duławska Maria: Oczekiwanie. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 126-127 (z not. o autorce...) szczegóły 
513.wiersz: Duławska Maria: Poszukiwanie. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 126 (z not. o autorce...) szczegóły 
  Duszka Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
514.wiersz: Duszka Maria: Czasem zazdroszczę psu.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 75  szczegóły 
515.wiersz: Duszka Maria: Drzewa - to co pozostało.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 75  szczegóły 
516.wiersz: Duszka Maria: [Miniatury]. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 75  szczegóły 
517.wiersz: Duszka Maria: Powiesiłam w mojej szafie.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 75  szczegóły 
518.wiersz: Duszka Maria: Wciąż nic nie wiemy.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 75  szczegóły 
  Dziedziul Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
519.wiersz: Dziedziul Joanna: Tylko ty potrafisz.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 107-108 (ze wstępem: Laureaci ogólnopolskiego konkursu poetyckiego dla dzieci...) szczegóły 
  Dziekańska Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
520.wiersz: Dziekańska Barbara: Nowy nikt. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 76  szczegóły 
521.wiersz: Dziekańska Barbara: Striptiz. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 76-77  szczegóły 
522.wiersz: Dziekańska Barbara: Zbyt długim milczeniem.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 77  szczegóły 
  Dzietczyk Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
523.wiersz: Dzietczyk Ewa: Ciemność czy ona również.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 231-232  szczegóły 
524.wiersz: Dzietczyk Ewa: Nauczyłeś mnie odkrywać.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 232  szczegóły 
525.wiersz: Dzietczyk Ewa: Przyszłam myślałam, że mnie tu nie będzie.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 232  szczegóły 
526.wiersz: Dzietczyk Ewa: Rano Wszystko było takie świeże.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 232-233  szczegóły 
  Dziurzyński Dariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
527.wiersz: Dziurzyński Dariusz: Confiteor. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 121-122  szczegóły 
  Dzwoniarska Monika
    wiersze (alfabet tytułów)
528.wiersz: Dzwoniarska Monika: Gorzkie żale. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 26 (z not. o autorce na s. 25...) szczegóły 
529.wiersz: Dzwoniarska Monika: Modlitwa. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 25-26 (z not. o autorce...) szczegóły 
530.wiersz: Dzwoniarska Monika: Namalowałam pejzaż na ścianie.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 26-27 (z not. o autorce na s. 25...) szczegóły 
531.wiersz: Dzwoniarska Monika: Świat nie rozumie zagubionego poety.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 26 (z not. o autorce na s. 25...) szczegóły 
532.wiersz: Dzwoniarska Monika: Uczę się Ciebie.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 25 (z not. o autorce...) szczegóły 
533.wiersz: Dzwoniarska Monika: Wolna od kłamstwa nienawiści.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 25 (z not. o autorce...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fajfer Adam Ryszard
    wiersze (alfabet tytułów)
534.wiersz: Fajfer Adam Ryszard: Ballada jesienna sztuką pisana. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 78  szczegóły 
535.wiersz: Fajfer Adam Ryszard: Jesteśmy, nie tylko dlatego, że żyjemy.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 78  szczegóły 
536.wiersz: Fajfer Adam Ryszard: Zapis 32. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 79  szczegóły 
  Fiałkowska-Pyzowska Marzanna
    wiersze (alfabet tytułów)
537.wiersz: Fiałkowska-Pyzowska Marzanna: Nadzy. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 13  szczegóły 
538.wiersz: Fiałkowska-Pyzowska Marzanna: Normalny dzień. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 14  szczegóły 
539.wiersz: Fiałkowska-Pyzowska Marzanna: Nóż. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 13  szczegóły 
  Figurska Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
540.wiersz: Figurska Barbara: List do Świętego Mikołaja. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 102 (z dopiskiem podp.: S.G....) szczegóły 
541.wiersz: Figurska Barbara: W Wigilię Bożego Narodzenia. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 102 (z dopiskiem podp.: S.G....) szczegóły 
  Fijałkowski Dariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
542.wiersz: Fijałkowski Dariusz: Modlitwa moja na powitanie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 15-16  szczegóły 
543.wiersz: Fijałkowski Dariusz: Pożegnanie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 16  szczegóły 
544.wiersz: Fijałkowski Dariusz: Układam życie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 15  szczegóły 
  Filipek Ewelina
    wiersze (alfabet tytułów)
545.wiersz: Filipek Ewelina: Zmiany. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 122  szczegóły 
  Fillman-Zwierska Jadwiga
    wiersze (alfabet tytułów)
546.wiersz: Fillman-Zwierska Jadwiga: Spotkanie = The meeting. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 188-189 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
  Fiut Ignacy Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
547.wiersz: Fiut Ignacy S.: Aniołowie bezrobotni. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 17  szczegóły 
548.wiersz: Fiut Ignacy S.: Siodłanie czasu. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 17-18  szczegóły 
549.wiersz: Fiut Ignacy S.: W kwestii psychofizycznej. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 18  szczegóły 
  Fluks Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
550.wiersz: Fluks Piotr: Czekanie na wiersz albo o znikomym pożytku nauczania greki. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 84-85  szczegóły 
  Franczak Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
551.wiersz: Franczak Jerzy: Do Tadeusza Stańko. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 19  szczegóły 
552.wiersz: Franczak Jerzy: Dwa obrazy Ruszczyca, trzy Malczewskiego. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 28-29  szczegóły 
553.wiersz: Franczak Jerzy: Pięć dowodów na istnienie Boga. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 27  szczegóły 
554.wiersz: Franczak Jerzy: Piszę więc jestem (Prof. Stanisławowi Jaworskiemu). Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 28  szczegóły 
555.wiersz: Franczak Jerzy: Tiki. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 20  szczegóły 
556.wiersz: Franczak Jerzy: W Lipsku dostałem do wypełnienia deklarację.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 20  szczegóły 
557.wiersz: Franczak Jerzy: Zadość (wiersz z efektem podprogowym). Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 27-28  szczegóły 
558.wiersz: Franczak Jerzy: Zapominajka dla Jadwigi. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 19  szczegóły 
  Franczak Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
559.wiersz: Franczak Stanisław: Oczy. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 21  szczegóły 
560.wiersz: Franczak Stanisław: Pomyłka. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 22  szczegóły 
561.wiersz: Franczak Stanisław: W garderobie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 21  szczegóły 
  Frania Arkadiusz
    wiersze (alfabet tytułów)
562.wiersz: Frania Arkadiusz: Brakuje mi ciała.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 80-81  szczegóły 
563.wiersz: Frania Arkadiusz: Gdybym był francuskim poetą.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 81  szczegóły 
564.wiersz: Frania Arkadiusz: Mówisz z głowy wyrasta mi gałązka.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 80  szczegóły 
  Frankowiak Anita Monika
    wiersze (alfabet tytułów)
565.wiersz: Frankowiak Anita Monika: Agrafka. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 97  szczegóły 
566.wiersz: Frankowiak Anita Monika: Opuszczone domy o zmierzchu.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 98  szczegóły 
  Fronczek Jerzy Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
567.wiersz: Fronczek Jerzy Stanisław: Ballada o stole. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 24  szczegóły 
568.wiersz: Fronczek Jerzy Stanisław: Pieśń o Matce. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 23  szczegóły 
569.wiersz: Fronczek Jerzy Stanisław: Wieś jak orzełek.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 23-24  szczegóły 
  Fryckowski Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
570.wiersz: Fryckowski Jerzy: List wigilijny od Matki. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 27  szczegóły 
571.wiersz: Fryckowski Jerzy: Na chrzcie stanęli za mną.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 95-96  szczegóły 
572.wiersz: Fryckowski Jerzy: Przyjedź do mnie chociaż raz.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 96-97  szczegóły 
  Furtak Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
573.wiersz: Furtak Krystyna: Istota istnienia.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 128 (z not. o autorce...) szczegóły 
574.wiersz: Furtak Krystyna: Tabliczka czekolady.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 129 (z not. o autorce...) szczegóły 
575.wiersz: Furtak Krystyna: Twarz kolor wody.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 128-129 (z not. o autorce...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gajownik Bartek
    wiersze (alfabet tytułów)
576.wiersz: Gajownik Bartek: Miłość to.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 118  szczegóły 
  Gałązka-Moczkowska Anetta
    wiersze (alfabet tytułów)
577.wiersz: Gałązka-Moczkowska Anetta: Preludium. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 99-100  szczegóły 
  Gałczyński Konstanty Ildefons
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
578.artykuł: Choriew Wiktor Aleksandrowicz: Konstanty Ildefons Gałczyński a poeci rosyjscy. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 283-289 (fascynacja Gałczyńskiego poezją rosyjską oraz wpływ twórczości K.I. Ga...) szczegóły 
579.artykuł: Krowiranda Krzysztofa: Delta w tomacie. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 299-306 (biografia i o twórczości...) szczegóły 
580.artykuł: Nawrocki Aleksander: Gałczyński - zaczarowany dorożkarz?. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 290-294  szczegóły 
581.artykuł: Żółciński Tadeusz J.: Smutny liryk z Prania. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 295-298  szczegóły 
  Garbowski Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
582.wiersz: [Garbowski Tadeusz] Płoszowski Leon: Samotność. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 139  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
583.artykuł: Fiut Ignacy S.: Myśliciel i artysta z przełomu wieku (Rzecz o Tadeuszu Garbowskim). Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 130-137 (dot. biografii, myśli i twórczości literackiej...) szczegóły 
  Garczyński Stefan (1805-1833)
    wiersze (alfabet tytułów)
584.wiersz: Garczyński Stefan (1805-1833): Cnota i Prawda.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 134  szczegóły 
  Gaszyński Konstanty
    wiersze (alfabet tytułów)
585.wiersz: Gaszyński Konstanty: Do matki. W Wigilię Bożego Narodzenia 1835 r.. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 13  szczegóły 
  Gaworek Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
586.wiersz: Gaworek Katarzyna: Żonkil. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 95  szczegóły 
  Gawron Rafał
    wiersze (alfabet tytułów)
587.wiersz: Gawron Rafał: Dzień. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 244  szczegóły 
  Gąsiorowski Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
588.wiersz: Gąsiorowski Andrzej: Ostatni wiersz starego roku. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 11  szczegóły 
  Gąsiorowski Krzysztof
589.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewska Katarzyna: "Biedne dwunożne mgły" Krzysztofa Gąsiorowskiego. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 112-113 (recenzja z relacją z wręczenia autorowi nagrody Książki Miesiąca (Ksią...) szczegóły 
recenzja: Lam Andrzej: Książka miesiąca. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 111  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
590.wiersz: Gąsiorowski Krzysztof: Arbat, Arbat. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 65  szczegóły 
591.wiersz: Gąsiorowski Krzysztof: Bolą mnie oczy.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 111  szczegóły 
592.wiersz: Gąsiorowski Krzysztof: Od góry, od strony.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 65-66  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
593.proza: Gąsiorowski Krzysztof: Ballada o Fauście. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 67-68  szczegóły 
594.proza: Gąsiorowski Krzysztof: Na śniegu, który tutaj pracował.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 66  szczegóły 
595.proza: Gąsiorowski Krzysztof: Zamysł podróży do Drezna. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 66-67  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
596.tekst paraliteracki: Gąsiorowski Krzysztof: W przeciwieństwie.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 69-70 (nt. własnego rozumienia poezji...) szczegóły 
  Gęsicki Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
597.wiersz: Gęsicki Wojciech: A najgorzej gdy wieczór przychodzi.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 29-30 (z not. o autorze na s. 27...) szczegóły 
598.wiersz: Gęsicki Wojciech: Czy ja udaję. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 28-29 (z not. o autorze na s. 27...) szczegóły 
599.wiersz: Gęsicki Wojciech: Kocham Jezusa.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 27 (z not. o autorze...) szczegóły 
600.wiersz: Gęsicki Wojciech: Przygnębienie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 31 (z not. o autorze na s. 27...) szczegóły 
601.wiersz: Gęsicki Wojciech: Siadaliśmy w dusznym pokoiku.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 30 (z not. o autorze na s. 27...) szczegóły 
602.wiersz: Gęsicki Wojciech: Tak niedaleko mam do jutra.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 28 (z not. o autorze na s. 27...) szczegóły 
  Gibaszek Sylwia
    wiersze (alfabet tytułów)
603.wiersz: Gibaszek Sylwia: Psalm dwudziestowieczny. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 122-123  szczegóły 
  Gierblińska Iga Maryla
    wiersze (alfabet tytułów)
604.wiersz: Gierblińska Iga Maryla: Ostatki. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 127  szczegóły 
  Gierszon Urszula
    wiersze (alfabet tytułów)
605.wiersz: Gierszon Urszula: Kalafior trzeba zblanszować.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 130 (z not. o autorce...) szczegóły 
606.wiersz: Gierszon Urszula: Kto pierwszy ją uwiódł?. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 129 (z not. o autorce...) szczegóły 
607.wiersz: Gierszon Urszula: W autobusie. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 130 (z not. o autorce...) szczegóły 
  Gintowt-Juchniewicz Magdalena
    wiersze (alfabet tytułów)
608.wiersz: Gintowt-Juchniewicz Magdalena: Bóg rozlał na niebie.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 83 (z notą...) szczegóły 
609.wiersz: Gintowt-Juchniewicz Magdalena: Iść ku Tobie.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 82 (z notą...) szczegóły 
610.wiersz: Gintowt-Juchniewicz Magdalena: Na placu - gotyk. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 81-82 (z notą...) szczegóły 
611.wiersz: Gintowt-Juchniewicz Magdalena: Zima. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 81 (z notą...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
612.proza: Gintowt-Juchniewicz Magdalena: O sobie - poezją. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 83 (z notą...) szczegóły 
  Glinka Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
613.wiersz: Glinka Małgorzata: Uczenniczki. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 106  szczegóły 
  Glinojecka Milena
    wiersze (alfabet tytułów)
614.wiersz: Glinojecka Milena: Jej zdjęcie. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 117  szczegóły 
  Gnarowski Andrzej
615.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jurkowski Stefan: Przeciw doskonałości. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 210-212  szczegóły 
  Godlewska Krystyna
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
616.tekst paraliteracki: Godlewska Krystyna: Kilka słów o pisaniu. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 61-62  szczegóły 
  Goławska Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
617.wiersz: Goławska Agnieszka: Kołysanka Reymontowska. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 183  szczegóły 
618.wiersz: Goławska Agnieszka: Modlitwa o wschodzie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 183-184  szczegóły 
  Gołąb Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
619.wiersz: Gołąb Marcin: Boli nóż.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 26  szczegóły 
620.wiersz: Gołąb Marcin: Burza idzie w taką noc.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 25  szczegóły 
621.wiersz: Gołąb Marcin: Pluskania. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 25  szczegóły 
  Gołda Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
622.wiersz: Gołda Janusz: Bolesny. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/4 s. 31  szczegóły 
623.wiersz: Gołda Janusz: Leski. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 30-31  szczegóły 
624.wiersz: Gołda Janusz: O pobłażaniu. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 29-30  szczegóły 
625.wiersz: Gołda Janusz: O umiarkowaniu. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 32  szczegóły 
626.wiersz: Gołda Janusz: O zachciankach. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 33-34  szczegóły 
627.wiersz: Gołda Janusz: Sentymentalny. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 30  szczegóły 
628.wiersz: Gołda Janusz: Zachęcający. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 32-33  szczegóły 
  Gołębiowski Stefan
    wiersze (alfabet tytułów)
629.wiersz: Gołębiowski Stefan: Pożegnanie powitaniem. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 142  szczegóły 
630.wiersz: Gołębiowski Stefan: Wiosna w śniegu. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 142-143  szczegóły 
  Gordziej Helena
    wiersze (alfabet tytułów)
631.wiersz: Gordziej Helena: Mówię spokojnie. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 5-6  szczegóły 
632.wiersz: Gordziej Helena: Nowe objawienie (1-2). Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 6-7  szczegóły 
633.wiersz: Gordziej Helena: Przychodzi chwila. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
634.artykuł: Melkowski Stefan: O poezji Heleny Gordziej. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 8-18  szczegóły 
  Gorzała Aleksandra
    wiersze (alfabet tytułów)
635.wiersz: Gorzała Aleksandra: Przy drewnianym stole.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 216  szczegóły 
  Gostkowski Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
636.wiersz: Gostkowski Stanisław: Możesz zostać aniołem. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 117  szczegóły 
  Gościcka Kamila
    wiersze (alfabet tytułów)
637.wiersz: Gościcka Kamila: Niby erotyk - niby wiersz. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 234  szczegóły 
638.wiersz: Gościcka Kamila: Taki sobie wierszyk. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 88  szczegóły 
639.wiersz: Gościcka Kamila: W szkole na ławce.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 87-88  szczegóły 
640.wiersz: Gościcka Kamila: Wiersz chyba ważny II. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 87  szczegóły 
641.wiersz: Gościcka Kamila: Zanim schudłam naprawdę (z przyczyn niektórych wiadomych). Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 233-234  szczegóły 
  Gozdek Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
642.wiersz: Gozdek Małgorzata: Noc pod gwiazdami. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 113  szczegóły 
643.wiersz: Gozdek Małgorzata: Żałuję. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 113  szczegóły 
  Górawski Stefan
    wiersze (alfabet tytułów)
644.wiersz: Górawski Stefan: Dziadek w czternastym.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 242  szczegóły 
  Górczyński Jerzy
645.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmowska Agnieszka: Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 336 (nota recenzencka...) szczegóły 
646.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmowska Agnieszka: Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 337 (nota recenzencka...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
647.wiersz: Górczyński Jerzy: Klucze do prawdziwych snów. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 234-235  szczegóły 
  Grabiec Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
648.wiersz: Grabiec Paweł: Taniec życia. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 109  szczegóły 
  Grabowska Kamila
    wiersze (alfabet tytułów)
649.wiersz: Grabowska Kamila: Komunikat. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 188  szczegóły 
650.wiersz: Grabowska Kamila: Ma czterdzieści sześć lat.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 187-188  szczegóły 
  Grabowski Stanisław (ur. 1946)
651.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Drzewiecki Zenon: Blizny i rany w poezji S. Grabowskiego. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 307  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
652.wiersz: Grabowski Stanisław: Na dachu. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 87  szczegóły 
653.wiersz: Grabowski Stanisław: O kałuży. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 86-87  szczegóły 
654.wiersz: Grabowski Stanisław: Przycupnęły. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 87  szczegóły 
  Grab Renata
    wiersze (alfabet tytułów)
655.wiersz: Grab Renata: Odkrycie. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 127 (z notą Aleksandra Nawrockiego, s. 125-126...) szczegóły 
  Grala Justyna
    wiersze (alfabet tytułów)
656.wiersz: Grala Justyna: A gdy mi Ciebie zabraknie.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 30 (z not. o autorce na s. 28...) szczegóły 
657.wiersz: Grala Justyna: Don Kichot '98. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 28 (z not. o autorce...) szczegóły 
658.wiersz: Grala Justyna: Kilka słów do B (Pamięci Tomasza Jaworskiego - zamordowanego maturzysty). Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 29-30 (z not. o autorce na s. 28...) szczegóły 
659.wiersz: Grala Justyna: O ścianie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 30-31 (z not. o autorce na s. 28...) szczegóły 
660.wiersz: Grala Justyna: Opowiastka. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 29 (z not. o autorce na s. 28...) szczegóły 
661.wiersz: Grala Justyna: Prometeusz. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 28-29 (z not. o autorce...) szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
662.wiersz: Grochowiak Stanisław: Dla zakochanych to samo staranie.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 170 (z not. o poecie autorstwa Joanny Ratajczak na s. 169...) szczegóły 
663.wiersz: Grochowiak Stanisław: Kartofla. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 170 (z not. o poecie autorstwa Joanny Ratajczak na s. 169...) szczegóły 
664.wiersz: Grochowiak Stanisław: Konie, konie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 44-45  szczegóły 
665.wiersz: Grochowiak Stanisław: Lasy i róże. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 45  szczegóły 
666.wiersz: Grochowiak Stanisław: Nowela (II). Leszczyńskim rzeźnikom. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 169-170 (z not. o poecie autorstwa Joanny Ratajczak...) szczegóły 
667.wiersz: Grochowiak Stanisław: Pejzaż. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 171 (z not. o poecie autorstwa Joanny Ratajczak na s. 169...) szczegóły 
668.wiersz: Grochowiak Stanisław: Zima. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 45  szczegóły 
  Gronczewski Andrzej
    proza (alfabet tytułów)
669.proza: Gronczewski Andrzej: Bilety do czasu przeszłego. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 236-240 (esej...) szczegóły 
670.proza: Gronczewski Andrzej: Domowe drzewa. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 166-169 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
671.proza: Gronczewski Andrzej: Mercato centrale. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 130-133 (esej...) szczegóły 
  Grys Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
672.wiersz: Grys Krystyna: Kuźnia w Lesznie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 180 (z not. o autorce...) szczegóły 
673.wiersz: Grys Krystyna: Matka. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 180 (z not. o autorce...) szczegóły 
  Gryz Jarosław Edward
    wiersze (alfabet tytułów)
674.wiersz: Gryz Jarosław Edward: Prowincja = The country town. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 190-191 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
  Grzela Remigiusz
    wiersze (alfabet tytułów)
675.wiersz: Grzela Remigiusz: Agnieszce. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 106  szczegóły 
676.wiersz: Grzela Remigiusz: Na horyzoncie. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 105  szczegóły 
677.wiersz: Grzela Remigiusz: Negatyw. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 105  szczegóły 
  Grzesik Marta
    wiersze (alfabet tytułów)
678.wiersz: Grzesik Marta: Boimy się iść przez życie.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 109 (ze wstępem: Laureaci ogólnopolskiego konkursu poetyckiego dla dzieci, ...) szczegóły 
  Grzybowska-Petermann Lucyna
    wiersze (alfabet tytułów)
679.wiersz: Grzybowska-Petermann Lucyna: Nie ma. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 83  szczegóły 
  Guzowski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
680.wiersz: Guzowski Krzysztof: Dni nie upływają.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 131-132 (z not. o autorze...) szczegóły 
681.wiersz: Guzowski Krzysztof: Dziwny to ceremoniał.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 131 (z not. o autorze...) szczegóły 
682.wiersz: Guzowski Krzysztof: Śniło mi się zdziwienie.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 132 (z not. o autorze...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hahn Tadeusz Feliks
    wiersze (alfabet tytułów)
683.wiersz: Hahn Tadeusz Feliks: Pierwsze tomy poezyj [Juliusza Słowackiego]. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 151  szczegóły 
  Hanc Magdalena
    wiersze (alfabet tytułów)
684.wiersz: Hanc Magdalena: Nie wiesz jak być.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 90  szczegóły 
685.wiersz: Hanc Magdalena: Resztki jastrzębiego gniazda.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 89  szczegóły 
686.wiersz: Hanc Magdalena: W diament zaczarowana.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 89-90  szczegóły 
  Harasymowicz Jerzy
687.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żurek Stanisław: Ubrany w trawy połonin. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 320-322  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
688.wiersz: Harasymowicz Jerzy: Pastorałka drzew. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 21-22  szczegóły 
689.wiersz: Harasymowicz Jerzy: Przyjazd. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 115  szczegóły 
690.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kajtoch Jacek: Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 115-116 (sprawozdanie...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
691.zgon: Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 129 (zmarł: 21 VIII 1999; not....) szczegóły 
  Hermaszewski Marian Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
692.wiersz: Hermaszewski Marian Stanisław: Krzyż. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 133 (z not. o autorze...) szczegóły 
693.wiersz: Hermaszewski Marian Stanisław: Marzenia. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 134 (z not. o autorze...) szczegóły 
694.wiersz: Hermaszewski Marian Stanisław: Rozpłakało się moje lato.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 133-134 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Hofmański Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
695.wiersz: Hofmański Tadeusz: Przypowieść o sen-nej ewie (I-VII). Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 176-177 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Holewińska Julia
    wiersze (alfabet tytułów)
696.wiersz: Holewińska Julia: O kobiecie. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 111  szczegóły 
  Hollitzer Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
697.wiersz: Hollitzer Krystyna: Widziane. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 244-245  szczegóły 
  Hołubka Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
698.wiersz: Hołubka Katarzyna: Co mi powiecie zielska.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 269-270  szczegóły 
  Hrabiec Andrzej Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
699.wiersz: Hrabiec Andrzej M.: Kwiat rumianku. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 27  szczegóły 
700.wiersz: Hrabiec Andrzej M.: Osty. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 27  szczegóły 
701.wiersz: Hrabiec Andrzej M.: Zbierać będziesz znaczki pocztowe.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 28  szczegóły 
  Humienny Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
702.wiersz: Humienny Marcin: Mega piątka. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 103  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iłłakowiczówna Kazimiera
    wiersze (alfabet tytułów)
703.wiersz: Iłłakowiczówna Kazimiera: Obłok. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 40  szczegóły 
704.wiersz: Iłłakowiczówna Kazimiera: Słowik i księżyc. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 40  szczegóły 
705.wiersz: Iłłakowiczówna Kazimiera: Wigilia powrotu. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 18  szczegóły 
  Iwaszkiewicz Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
706.wiersz: Iwaszkiewicz Jarosław: Ikwa i Ja. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 141-143  szczegóły 
707.wiersz: Iwaszkiewicz Jarosław: Spotkanie. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 143  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jachimowski Henryk
    wiersze (alfabet tytułów)
708.wiersz: Jachimowski Henryk: Pieśń o Ziemi (Fragment) = The song of Earth (The fragment). Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 192-193 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
  Jachowska Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
709.wiersz: Jachowska Joanna: Miłość. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 98  szczegóły 
  Janko Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
710.wiersz: Janko Anna: Jest. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 73  szczegóły 
711.wiersz: Janko Anna: Ty jesteś tym. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 73  szczegóły 
  Jankowski Jerzy (ur. 1965)
    wiersze (alfabet tytułów)
712.wiersz: Jankowski Jerzy: Zupełnie nie wiem. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 234  szczegóły 
  Jarecki Walenty
    wiersze (alfabet tytułów)
713.wiersz: Jarecki Walenty: Coraz trudniej napisać wiersz. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 32  szczegóły 
714.wiersz: Jarecki Walenty: Ukrzyżowanie ideałów. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 32  szczegóły 
  Jaremko Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
715.wiersz: Jaremko Joanna: Anorektyczki. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 79  szczegóły 
716.wiersz: Jaremko Joanna: Samotność. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 80  szczegóły 
  Jarominiak Justyna
    wiersze (alfabet tytułów)
717.wiersz: Jarominiak Justyna: Mądrość drzew. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 101  szczegóły 
  Jarosz Magdalena
    wiersze (alfabet tytułów)
718.wiersz: Jarosz Magdalena: Dwa światy.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 211  szczegóły 
719.wiersz: Jarosz Magdalena: Nie przybijaj.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 211-212  szczegóły 
  Jasińska Emilia
    wiersze (alfabet tytułów)
720.wiersz: Jasińska Emilia: Ciepło. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 213  szczegóły 
  Jastrun Mieczysław
    wiersze (alfabet tytułów)
721.wiersz: Jastrun Mieczysław: Na sprowadzenie prochów Słowackiego. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 143-144  szczegóły 
  Jastrzębiec-Kozłowski Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
722.wiersz: Jastrzębiec-Kozłowski Andrzej: Przed balem. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 25  szczegóły 
723.wiersz: Jastrzębiec-Kozłowski Andrzej: Strategia świąteczna. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 24-25  szczegóły 
724.wiersz: Jastrzębiec-Kozłowski Andrzej: Wiersz pod choinkę. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 23-24  szczegóły 
  Jastrzębska Monika
    wiersze (alfabet tytułów)
725.wiersz: Jastrzębska Monika: List. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 200  szczegóły 
726.wiersz: Jastrzębska Monika: W zieleni śpiewającej.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 201  szczegóły 
  Jastrzębska Sylwia
    wiersze (alfabet tytułów)
727.wiersz: Jastrzębska Sylwia: Czy kiedyś Ktoś rozliczy nas.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 195  szczegóły 
728.wiersz: Jastrzębska Sylwia: Są takie noce bezksiężycowe. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 194-195  szczegóły 
  Jaszke Justyna
    wiersze (alfabet tytułów)
729.wiersz: Jaszke Justyna: Piątek, 6 grudnia. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 233  szczegóły 
730.wiersz: Jaszke Justyna: Tylko Albatrosy. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 127  szczegóły 
  Jaworski Wit
    wiersze (alfabet tytułów)
731.wiersz: Jaworski Wit: Biegacze. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 29  szczegóły 
732.wiersz: Jaworski Wit: Dyskobol. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 29  szczegóły 
733.wiersz: Jaworski Wit: Wspomnienie Józefa Piłsudzkiego. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 29  szczegóły 
  Jerzyna Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
734.wiersz: Jerzyna Zbigniew: Kolęda. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 23  szczegóły 
  Jezierska Krystyna Alicja
    wiersze (alfabet tytułów)
735.wiersz: Jezierska Krystyna: Chorały echem. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 30  szczegóły 
736.wiersz: Jezierska Krystyna: Małe sklepiki. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 30  szczegóły 
737.wiersz: Jezierska Krystyna: Ulica Warzywna. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 31  szczegóły 
  Jeziorowska-Wróbel Elżbieta
    wiersze (alfabet tytułów)
738.wiersz: Jeziorowska-Wróbel Elżbieta: Coście wy za jedni.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 101-102  szczegóły 
739.wiersz: Jeziorowska-Wróbel Elżbieta: Cóż ja od życia wyprosić jeszcze mogę.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 101-102  szczegóły 
740.wiersz: Jeziorowska-Wróbel Elżbieta: Już cię nikt nie zdradzi.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 101  szczegóły 
  Jeżewski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
741.wiersz: Jeżewski Krzysztof: Dwie twarze. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 76  szczegóły 
742.wiersz: Jeżewski Krzysztof: Gustav Klimt. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 76-77  szczegóły 
743.wiersz: Jeżewski Krzysztof: Pogrzeb poety. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 78  szczegóły 
744.wiersz: Jeżewski Krzysztof: Z Tatr. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 77  szczegóły 
  Jędrkiewicz Edwin
    wiersze (alfabet tytułów)
745.wiersz: Jędrkiewicz Edwin: Wigilia. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 17  szczegóły 
  Jędrzejak Klara
    wiersze (alfabet tytułów)
746.wiersz: Jędrzejak Klara: Poeta w niebiosach słowa.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 113-114  szczegóły 
  Jędrzejczak Włodzimierz
    wiersze (alfabet tytułów)
747.wiersz: Jędrzejczak Włodzimierz: Autobiografia. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 181 (z not. o autorze...) szczegóły 
748.wiersz: Jędrzejczak Włodzimierz: Każdy dzień. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 181 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Józefowska Aleksandra
    wiersze (alfabet tytułów)
749.wiersz: Józefowska Aleksandra: Gdy dłoń twoja.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 91  szczegóły 
750.wiersz: Józefowska Aleksandra: Przychodzisz zastajesz mnie.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 93-94  szczegóły 
751.wiersz: Józefowska Aleksandra: Sen dla Ciebie.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 92  szczegóły 
752.wiersz: Józefowska Aleksandra: Założyłam dziś po raz.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 92-93  szczegóły 
  Jung Wiesława
    wiersze (alfabet tytułów)
753.wiersz: Jung Wiesława: Bądź pochwalony! (I-III). Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 73-74  szczegóły 
754.wiersz: Jung Wiesława: Korzeń. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 75  szczegóły 
755.wiersz: Jung Wiesława: Ogłoszenia drobne. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 73  szczegóły 
  Jurdyga Dorota Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
756.wiersz: Jurdyga Dorota Maria: Kolejny już raz.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 184  szczegóły 
  Jurek Przemysław
    wiersze (alfabet tytułów)
757.wiersz: Jurek Przemysław: Z parafii. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 128  szczegóły 
  Jurgo Irena
    wiersze (alfabet tytułów)
758.wiersz: Jurgo Irena: Prawo Wszechświata. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 104-105  szczegóły 
  Jurkowska Emilia
    wiersze (alfabet tytułów)
759.wiersz: Jurkowska Emilia: Chęć naśladownictwa tego.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 95  szczegóły 
760.wiersz: Jurkowska Emilia: Jestem miłość słodka.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 95  szczegóły 
  Jurkowski Stefan
761.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmowska Agnieszka: "Cierpliwość" Stefana Jurkowskiego. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 130-131  szczegóły 
762.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmowska Agnieszka: Subiektywnie o "Odezwie" Stefana Jurkowskiego. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 330-332  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
763.wiersz: Jurkowski Stefan: Aby żyć. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 34  szczegóły 
764.wiersz: Jurkowski Stefan: Eksperyment. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 37  szczegóły 
765.wiersz: Jurkowski Stefan: Hej kolęda kolęda. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 40  szczegóły 
766.wiersz: Jurkowski Stefan: Jak?. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 81-82  szczegóły 
767.wiersz: Jurkowski Stefan: Jesteśmy ufni.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 39-40  szczegóły 
768.wiersz: Jurkowski Stefan: Krotochwila historii. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 35-36  szczegóły 
769.wiersz: Jurkowski Stefan: Ma to już... (Pamięci Tadeusza Śliwiaka). Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 80  szczegóły 
770.wiersz: Jurkowski Stefan: Mechanizm. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 36  szczegóły 
771.wiersz: Jurkowski Stefan: Mój brat piłat.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 36  szczegóły 
772.wiersz: Jurkowski Stefan: Nad brzegami oceanu... = On the ocean shores.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 123-124 (z notą w jęz. polskim i angielskim na s. 125; tekst równoległy w jęz. ...) szczegóły 
773.wiersz: Jurkowski Stefan: Przeciw mitom = Against the myths. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 121-122 (z notą w jęz. polskim i angielskim na s. 125; tekst równoległy w jęz. ...) szczegóły 
774.wiersz: Jurkowski Stefan: Przez radio szczeka.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 79  szczegóły 
775.wiersz: Jurkowski Stefan: Przyjaciele moi od własnych.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 79  szczegóły 
776.wiersz: Jurkowski Stefan: Rzeczywistość. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 35  szczegóły 
777.wiersz: Jurkowski Stefan: Summa jesieni (Marii Szyszkowskiej). Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 80-81  szczegóły 
778.wiersz: Jurkowski Stefan: Środek labiryntu. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 37  szczegóły 
779.wiersz: Jurkowski Stefan: Świadectwo = Testimony. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 119-120 (z notą w jęz. polskim i angielskim na s. 125; tekst równoległy w jęz. ...) szczegóły 
780.wiersz: Jurkowski Stefan: Wrażenie. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 81  szczegóły 
781.wiersz: Jurkowski Stefan: Wyznanie masochisty. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 71  szczegóły 
782.wiersz: Jurkowski Stefan: Z najlepszymi życzeniami. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 40  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
783.proza: Jurkowski Stefan: Szkoła literackiego szczęścia. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 134-136  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
784.tekst paraliteracki: Jurkowski Stefan: Czy warto być poetą?. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 63-64  szczegóły 
785.tekst paraliteracki: Jurkowski Stefan: Poetyckie drzewo Europy. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 72-74 (nt. własnego rozumienia poezji wobec integracji europejskiej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaczorowska Teresa
786.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łączkowski Zdzisław: "Dotyk prawdy" poprzez piękno. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 332-335  szczegóły 
  Kajtochowa Anna
787.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Biela Emil: O wierszach Anny Kajtochowej. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 203-204  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
788.wiersz: Kajtochowa Anna: A Miriam pośród jaskółek.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 33  szczegóły 
789.wiersz: Kajtochowa Anna: Filozofia znaków i symboli.. = Philosophy of signs and symbols.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 134-135 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim; z notą...) szczegóły 
790.wiersz: Kajtochowa Anna: Kończysz swój bieg.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 19  szczegóły 
791.wiersz: Kajtochowa Anna: Pożegnanie. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 20  szczegóły 
792.wiersz: Kajtochowa Anna: Próba defiicji. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 33  szczegóły 
793.wiersz: Kajtochowa Anna: Słychać śmierć w ciszy.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 19-20  szczegóły 
794.wiersz: Kajtochowa Anna: Szelest pamięci. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 19  szczegóły 
795.wiersz: Kajtochowa Anna: Tylko piękno potrafi... = Only beauty can obscure.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 134-135 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim; z notą...) szczegóły 
796.wiersz: Kajtochowa Anna: Z pielgrzymki Jana Pawła II po Ziemi Świętej. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 32  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
797.artykuł: Ostrowski Eryk: Jaka jest uroda tarniny. O poezji Anny Kajtochowej. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 159-162  szczegóły 
798.artykuł: Stanuch Stanisław: "Chciałam ubrać siebie w niebo..." (O poezji Anny Kajtochowej). Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 21-22  szczegóły 
  Kajtoch Wojciech
799.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Biela Emil: O wierszach Wojciecha Kajtocha. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 201-202  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
800.wiersz: Kajtoch Wojciech: Ballada o kości ludzkiej do nikogo nie należącej. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 34-35  szczegóły 
801.wiersz: Kajtoch Wojciech: Komplement. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 34  szczegóły 
802.wiersz: Kajtoch Wojciech: Nowy Pascal. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 34  szczegóły 
  Kakietek Sławek
    wiersze (alfabet tytułów)
803.wiersz: Kakietek Sławek: Egoi lub Sta. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 121  szczegóły 
  Kałucki Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
804.wiersz: Kałucki Stanisław: Czarny dąb. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 33-34 (z not. o autorze na s. 32...) szczegóły 
805.wiersz: Kałucki Stanisław: Nie można nas oderwać. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 36 (z not. o autorze na s. 32...) szczegóły 
806.wiersz: Kałucki Stanisław: Nim ziarno niesprawiedliwości. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 32-33 (z not. o autorze...) szczegóły 
807.wiersz: Kałucki Stanisław: Pole lodowe. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 32 (z not. o autorze...) szczegóły 
808.wiersz: Kałucki Stanisław: Śmierć niczego nie obiecuje. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 36 (z not. o autorze na s. 32...) szczegóły 
809.wiersz: Kałucki Stanisław: Tu czas zaznacza się wyraźniej. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 34-35 (z not. o autorze na s. 32...) szczegóły 
810.wiersz: Kałucki Stanisław: W świetle gwiazdy betlejemskiej. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 38  szczegóły 
811.wiersz: Kałucki Stanisław: Z opowiadań matki. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 35-36 (z not. o autorze na s. 32...) szczegóły 
812.wiersz: Kałucki Stanisław: Ziemia i życie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 33 (z not. o autorze na s. 32...) szczegóły 
  Kamieńska Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
813.wiersz: Kamieńska Anna: Artyści. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 41  szczegóły 
814.wiersz: Kamieńska Anna: Babcia. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 41  szczegóły 
  Kania Waldemar
    wiersze (alfabet tytułów)
815.wiersz: Kania Waldemar: Czytam manifest. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 36-37  szczegóły 
816.wiersz: Kania Waldemar: Wspomnienia błazna. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 37  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
817.proza: Kania Waldemar: [Aforyzmy]. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 36  szczegóły 
  Karolak Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
818.wiersz: Karolak Jacek: Sacrum. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 123  szczegóły 
  Karpiński Franciszek
    wiersze (alfabet tytułów)
819.wiersz: Karpiński Franciszek: Pieśń o narodzeniu Pańskim. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 17-18 (druk. pt. "Bóg się rodzi"...) szczegóły 
  Kaska Katarzyna Ilona
    wiersze (alfabet tytułów)
820.wiersz: Kaska Katarzyna Ilona: Zaklęta w brązowym.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 111  szczegóły 
  Kasprowicz Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
821.wiersz: Kasprowicz Jan: Przy wigilijnym stole. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 14  szczegóły 
822.wiersz: Kasprowicz Jan: Słowacki. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 136-138  szczegóły 
  Kasprzak Rafał
    wiersze (alfabet tytułów)
823.wiersz: Kasprzak Rafał "Jeżyk": Z pierwszą gwiazdką.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 10  szczegóły 
824.wiersz: Kasprzak Rafał "Jeżyk": Znów do lamusa.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 10-11  szczegóły 
  Kawalec Julian
    wiersze (alfabet tytułów)
825.wiersz: Kawalec Julian: Pożegnanie z psem. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 38  szczegóły 
826.wiersz: Kawalec Julian: Pożytek z garbu. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 38-39  szczegóły 
827.wiersz: Kawalec Julian: Ze śmiercią na ty. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 39  szczegóły 
  Kawałko Marian Janusz
828.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witan Jan: "Ofiaruję ci wolne skrzydełko wiersza..." (O poezji Mariana J. Kawałko). Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 98-100  szczegóły 
829.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makarska Maria: "Zmienna ogniskowa" Mariana J. Kawałko. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 211-218  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
830.wiersz: Kawałko Marian Janusz: Kolęda polska. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 32-33  szczegóły 
831.wiersz: Kawałko Marian Janusz: Pastorałka. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 30-31  szczegóły 
832.wiersz: Kawałko Marian Janusz: Pastorałka noc. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 31-32  szczegóły 
833.wiersz: Kawałko Marian Janusz: To miasto. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 136 (z not. o autorze...) szczegóły 
834.wiersz: Kawałko Marian Janusz: Wysoka fala. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 136-137 (z not. o autorze...) szczegóły 
835.wiersz: Kawałko Marian Janusz: Z dziennika podróży Abrahama P.. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 135 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Kawecki Leon
    wiersze (alfabet tytułów)
836.wiersz: Kawecki Leon: A Ja. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 33 (z not. o autorze...) szczegóły 
837.wiersz: Kawecki Leon: Brzoza. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 34 (z not. o autorze na s. 33...) szczegóły 
838.wiersz: Kawecki Leon: Ziemio moja. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 34 (z not. o autorze na s. 33...) szczegóły 
  Kawiński Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
839.wiersz: Kawiński Wojciech: Ars Poetica. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 25  szczegóły 
840.wiersz: Kawiński Wojciech: Ars poetica. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 40-41  szczegóły 
841.wiersz: Kawiński Wojciech: Długo układam krótki list do ciebie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 40  szczegóły 
842.wiersz: Kawiński Wojciech: Do cienia w jesieni '97. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 121  szczegóły 
843.wiersz: Kawiński Wojciech: Jej twarz za uciekającą szybą pociągu. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 41  szczegóły 
844.wiersz: Kawiński Wojciech: Kilka minut. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 121-122  szczegóły 
845.wiersz: Kawiński Wojciech: Kolor cegły. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 23  szczegóły 
846.wiersz: Kawiński Wojciech: Nad nami, w nas. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 24-25  szczegóły 
847.wiersz: Kawiński Wojciech: Trójwiersze. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 119  szczegóły 
848.wiersz: Kawiński Wojciech: Wrześniowy zgrzyt. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 120  szczegóły 
849.wiersz: Kawiński Wojciech: Zamiast pytań. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 23-24  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
850.artykuł: Lebioda Dariusz Tomasz: Blask - mrok; aeternitas (O poezji symultanicznej Wojciecha Kawińskiego). Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 26-29  szczegóły 
  Kern Ludwik Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
851.wiersz: Kern Ludwik Jerzy: Psepis na wiels dla dzieci. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 30  szczegóły 
  Kędzierska Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
852.wiersz: Kędzierska Ewa: Czarodziej. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 71 (z notą...) szczegóły 
  Kęsik Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
853.wiersz: Kęsik Stanisław: Caravaggio. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 38 (z not. o autorze na s. 35...) szczegóły 
854.wiersz: Kęsik Stanisław: Marie bezdomnych. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 37-38 (z not. o autorze na s. 35...) szczegóły 
855.wiersz: Kęsik Stanisław: Muzyka Apollina (wg słów poświęconych M.K. Sarbiewskiemu w 400 rocznicę urodzin). Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 36 (z not. o autorze na s. 35...) szczegóły 
856.wiersz: Kęsik Stanisław: Na deszczowy wjazd do Verony. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 39-40 (z not. o autorze na s. 35...) szczegóły 
857.wiersz: Kęsik Stanisław: Siebie dzierżąc. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 37 (z not. o autorze na s. 35...) szczegóły 
858.wiersz: Kęsik Stanisław: Spóźniony wiersz z Białowieży. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 35-36 (z not. o autorze...) szczegóły 
859.wiersz: Kęsik Stanisław: Tętno 1051. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 39 (z not. o autorze na s. 35...) szczegóły 
  Kiejda Justyna
    wiersze (alfabet tytułów)
860.wiersz: Kiejda Justyna: Bliżej słońca. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 78-79  szczegóły 
861.wiersz: Kiejda Justyna: Było tak bardzo zimno... czyli słowami poetki Rozłącznie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 129  szczegóły 
862.wiersz: Kiejda Justyna: "Niebo już jest we mnie". Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 264  szczegóły 
863.wiersz: Kiejda Justyna: Tęsknota. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 130  szczegóły 
  Kiełczewska Małgorzata B.
    wiersze (alfabet tytułów)
864.wiersz: Kiełczewska Małgorzata B.: Znów upajam się Twoim powietrzem.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 100  szczegóły 
  Kikowska Magdalena
865.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tom Urszula: Magdalena Kikowska "Posadziłam drzewo". Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 253  szczegóły 
  Kitrasiewicz Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
866.wiersz: Kitrasiewicz Piotr: Z gazety. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 131  szczegóły 
867.wiersz: Kitrasiewicz Piotr: Ziarnko grochu. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 130-131  szczegóły 
  Klajman-Gomolińska Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
868.wiersz: Klajman-Gomolińska Ewa: Ars poetica. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 132  szczegóły 
  Klęczar Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
869.wiersz: Klęczar Piotr: Krokus. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 95  szczegóły 
  Knapik-Machnowska Irena
    wiersze (alfabet tytułów)
870.wiersz: Knapik-Machnowska Irena: Inny jest już świat.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 41 (z not. o autorce na s. 37...) szczegóły 
871.wiersz: Knapik-Machnowska Irena: Najpiękniejsze chwile wschodzących kwiatów.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 40 (z not. o autorce na s. 37...) szczegóły 
872.wiersz: Knapik-Machnowska Irena: Panie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 40 (z not. o autorce na s. 37...) szczegóły 
873.wiersz: Knapik-Machnowska Irena: Przed grobem Fryderyka Chopina. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 38 (z not. o autorce na s. 37...) szczegóły 
874.wiersz: Knapik-Machnowska Irena: Przed majestatycznie królującą bazyliką.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 38-39 (z not. o autorce na s. 37...) szczegóły 
875.wiersz: Knapik-Machnowska Irena: Smutne oczy mojego dziecka.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 41 (z not. o autorce na s. 37...) szczegóły 
876.wiersz: Knapik-Machnowska Irena: Tylko modlitwa daje mi ukojenie.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 37 (z not. o autorce...) szczegóły 
877.wiersz: Knapik-Machnowska Irena: Wiedeń pozostawił w mojej pamięci.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 37-38 (z not. o autorce...) szczegóły 
878.wiersz: Knapik-Machnowska Irena: Zapamiętałam twarz dziadka.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 39 (z not. o autorce na s. 37...) szczegóły 
  Kobierski Janusz Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
879.wiersz: Kobierski Janusz A.: Najpiękniejsze pejzaże.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 86  szczegóły 
880.wiersz: Kobierski Janusz A.: Po burzy. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 86  szczegóły 
  Kobylińska Paulina
    wiersze (alfabet tytułów)
881.wiersz: Kobylińska Paulina: Wołałam... milcząc.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 132-133  szczegóły 
  Kobyliński Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
882.wiersz: Kobyliński Janusz: Panie wisisz na krzyżu.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 100  szczegóły 
  Kocko Karolina
    wiersze (alfabet tytułów)
883.wiersz: Kocko Karolina: Jak czuje się ptak.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 111-112  szczegóły 
884.wiersz: Kocko Karolina: Samobójcy to nie.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 112  szczegóły 
  Kocoń Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
885.wiersz: Kocoń Katarzyna: Szuflada. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 122  szczegóły 
  Kokoszka Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
886.wiersz: Kokoszka Wojciech: Derwisz. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 182  szczegóły 
887.wiersz: Kokoszka Wojciech: Miłości Twej Panie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 182  szczegóły 
  Kołowrocka Irena
    wiersze (alfabet tytułów)
888.wiersz: Kołowrocka Irena: Soutine. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 243  szczegóły 
  Konewka Liliana
    wiersze (alfabet tytułów)
889.wiersz: Konewka Liliana: Jestem sama.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 128 (z notą Aleksandra Nawrockiego, s. 125-126...) szczegóły 
890.wiersz: Konewka Liliana: Przeglądam marzenia.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 128 (z notą Aleksandra Nawrockiego, s. 125-126...) szczegóły 
  Koniusz Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
891.wiersz: Koniusz Janusz: Droga do Hamleta. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 114  szczegóły 
  Kopeć Justyna Anna
892.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Twardowski Jan: O wierszach Justyny A. Kopeć. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 323 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
893.wiersz: Kopeć Justyna Anna: Że przyjdziesz wiedziałam.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 207  szczegóły 
894.wiersz: Kopeć Justyna Anna: Żeby tak móc zasnąć.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 206  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
895.artykuł: Lisowski Zbigniew: Liryczne konfesje Justyny Anny Kopeć. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 246-252  szczegóły 
  Korba Grzegorz
    wiersze (alfabet tytułów)
896.wiersz: Korba Grzegorz: Motyw jesienno-zimowy zaczerpnięty z dwóch fotografii. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 267-268  szczegóły 
  Kornacki Ryszard
897.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chojecki Ryszard: "Zapisać ciszę". Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 200-203  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
898.wiersz: Kornacki Ryszard: Antypoetyckość. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 138-139 (z not. o autorze na s. 137...) szczegóły 
899.wiersz: Kornacki Ryszard: Kobieta którą kochasz.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 137-138 (z not. o autorze...) szczegóły 
900.wiersz: Kornacki Ryszard: Obrońcy. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 133-134  szczegóły 
901.wiersz: Kornacki Ryszard: Sen. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 138 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Korzan Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
902.wiersz: Korzan Michał: Mówiłem wam. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 140-141 (z not. o autorze...) szczegóły 
903.wiersz: Korzan Michał: Wielka podróż. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 139-140 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Korzyb Justyna
    wiersze (alfabet tytułów)
904.wiersz: Korzyb Justyna: Jestem Twoją Penelopą.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 123-124  szczegóły 
905.wiersz: Korzyb Justyna: Jesteś dla mnie Chrystusem.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 123  szczegóły 
906.wiersz: Korzyb Justyna: Kolor ciszy na twoich wargach.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 123  szczegóły 
907.wiersz: Korzyb Justyna: Sadzę słoneczniki w ogrodzie.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 124  szczegóły 
908.wiersz: Korzyb Justyna: Twoje imię jest sześcioma literami.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 123  szczegóły 
  Koseska Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
909.wiersz: Koseska Agnieszka: W Muzeum Narodowym. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 95  szczegóły 
  Kosewski Jędrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
910.wiersz: Kosewski Jędrzej: Skrzyżowany nóż i widelec.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 156  szczegóły 
  Kosiewski Stefan
    wiersze (alfabet tytułów)
911.wiersz: Kosiewski Stefan: Jeszcze jedno miasto. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 38 (z not. o autorze na s. 37-38...) szczegóły 
912.wiersz: Kosiewski Stefan: N.C.. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 38-39 (z not. o autorze na s. 37-38...) szczegóły 
913.wiersz: Kosiewski Stefan: N.C.. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 22  szczegóły 
  Kosiński Marian
    wiersze (alfabet tytułów)
914.wiersz: Kosiński Marian: Kolęda przebaczenia. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 35-36  szczegóły 
  Kosmala Mariusz Cezary
    wiersze (alfabet tytułów)
915.wiersz: Kosmala Mariusz Cezary: Allegro sonetowe op. 2 (I-II). Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 134-135  szczegóły 
916.wiersz: Kosmala Mariusz Cezary: Fantazja As-dur op. I "Na temat Magdy". Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 136  szczegóły 
  Kot Wiesław
    wiersze (alfabet tytułów)
917.wiersz: Kot Wiesław: Kondukt. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 42-43  szczegóły 
918.wiersz: Kot Wiesław: Piosenka o życiu. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 43  szczegóły 
919.wiersz: Kot Wiesław: Za plecami. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 42  szczegóły 
  Kowalczyk Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
920.wiersz: Kowalczyk Anna: Wiara i czas [z tego cyklu:] Najbardziej niezwykła. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 136-137  szczegóły 
  Kowalczyk Jakub
    wiersze (alfabet tytułów)
921.wiersz: Kowalczyk Jakub: Polska. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 103  szczegóły 
922.wiersz: Kowalczyk Jakub: Serce. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 103  szczegóły 
  Kowalczyk Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
923.wiersz: Kowalczyk Maria: Quo vadis. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 102  szczegóły 
  Kozera Grzegorz
    wiersze (alfabet tytułów)
924.wiersz: Kozera Grzegorz: Plath = Plath. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 194-195 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
  Koziej Jolanta
    wiersze (alfabet tytułów)
925.wiersz: Koziej Jolanta: Dwa teatry Pana Cogito. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 142 (z not. o autorce...) szczegóły 
926.wiersz: Koziej Jolanta: Na skrzyżowaniu. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 143 (z not. o autorce...) szczegóły 
927.wiersz: Koziej Jolanta: Rodzę się. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 143 (z not. o autorce...) szczegóły 
  Kozieł Benedykt
    wiersze (alfabet tytułów)
928.wiersz: Kozieł Benedykt: [Dwa tysiące dziewiętnaście] po Chrystusie = 2019 after Christ. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 196-197 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
  Kozłowski Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
929.wiersz: Kozłowski Marcin: Dzisiejszy poeta = The poet of today. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 198-199 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
  Krajewska Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
930.wiersz: Krajewska Barbara: Gdzie rodzi się chleb. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 41 (z not. o autorce...) szczegóły 
931.wiersz: Krajewska Barbara: Jaskółki. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 44 (z not. o autorce na s. 41...) szczegóły 
932.wiersz: Krajewska Barbara: Moja poezja. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 43 (z not. o autorce na s. 41...) szczegóły 
933.wiersz: Krajewska Barbara: Usiadła gwiazda. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 41-42 (z not. o autorce...) szczegóły 
934.wiersz: Krajewska Barbara: Wieczór w Opinogórze. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 42 (z not. o autorce na s. 41...) szczegóły 
935.wiersz: Krajewska Barbara: Zaduszki. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 43-44 (z not. o autorce na s. 41...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
936.artykuł: Roszko Grzegorz: O poezji Barbary Krajewskiej. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 146-153  szczegóły 
  Krajewski Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
937.wiersz: Krajewski Robert: ----- (2) [!]. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 151  szczegóły 
938.wiersz: Krajewski Robert: Abaddon. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 153  szczegóły 
939.wiersz: Krajewski Robert: Jest tylko jedna. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 151  szczegóły 
940.wiersz: Krajewski Robert: Mgła. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 152  szczegóły 
941.wiersz: Krajewski Robert: Ostatnie spotkanie z Hypnosem (pamięci Rene Chara). Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 149  szczegóły 
942.wiersz: Krajewski Robert: Pokłon. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 150-151  szczegóły 
943.wiersz: Krajewski Robert: Pomieścisz mnie całego.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 148  szczegóły 
944.wiersz: Krajewski Robert: Przeznaczenie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 152 (z dopiskiem: ostatni wiersz poety...) szczegóły 
945.wiersz: Krajewski Robert: Znasz moje wszystkie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 149-150  szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    wiersze (alfabet tytułów)
946.wiersz: Krasiński Zygmunt: Bóg mi odmówił tej anielskiej miary.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 115  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
947.artykuł: Krowiranda Krzysztofa: O Krasińskim dzisiaj. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 116-118 (próba spojrzenia na ogólnie pojmowaną twórczość ze współczesnego punkt...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
948.kult: Żagiel Stefan: Zygmunt Krasiński i współcześni. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 111-114 (nt. inicjatyw podejmowanych na terenie Ciechanowa i Opinogóry po roku ...) szczegóły 
  Krasnodębska Ewelina
    wiersze (alfabet tytułów)
949.wiersz: Krasnodębska Ewelina: Sen czuwa nade mną.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 218  szczegóły 
  Krasnodębska Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
950.wiersz: Krasnodębska Maria: Szeptem rzeźbię twardą.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 90  szczegóły 
951.wiersz: Krasnodębska Maria: Sztorm. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 89-90  szczegóły 
  Krasuski Franciszek Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
952.wiersz: Krasuski Franciszek Tadeusz: Jesień 99. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 145 (z not. o autorze...) szczegóły 
953.wiersz: Krasuski Franciszek Tadeusz: Polski patriotyzm. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 145-146 (z not. o autorze...) szczegóły 
954.wiersz: Krasuski Franciszek Tadeusz: Z zagranicy. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 144 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Kraszewski Kajetan
    wiersze (alfabet tytułów)
955.wiersz: Kraszewski Kajetan: Z opłatkiem. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 13-14  szczegóły 
  Krejckant-Ożarski Krzysztof
956.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pustowski Henryk: "Magia pamięci" Krzysztofa Krejckanta Ożarskiego. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 165-166  szczegóły 
  Krężołek-Paluch Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
957.wiersz: Paluchowa Barbara: Jak dobrze. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 86-87  szczegóły 
958.wiersz: Paluchowa Barbara: Kto. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 87  szczegóły 
959.wiersz: Paluchowa Barbara: Suknia. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 86  szczegóły 
  Królikowska Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
960.wiersz: Królikowska Anna: Spóźniłam się. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 99  szczegóły 
  Król Jakub
    wiersze (alfabet tytułów)
961.wiersz: Król Kuba: Lato. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 117  szczegóły 
  Krulikowska Agata
    wiersze (alfabet tytułów)
962.wiersz: Krulikowska Agata: Film. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 112  szczegóły 
  Krupińska-Trzebiatowska Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
963.wiersz: Krupińska-Trzebiatowska Joanna: Jeszcze jesteś.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 44-45  szczegóły 
964.wiersz: Krupińska-Trzebiatowska Joanna: Moja córka nie wie.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 44  szczegóły 
965.wiersz: Krupińska-Trzebiatowska Joanna: Patrzę w słońce.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 44  szczegóły 
  Krzemiński Adolf
    wiersze (alfabet tytułów)
966.wiersz: Krzemiński Adolf: Gwiazdka spadła zimna.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 13  szczegóły 
  Kulczak Elżbieta
    wiersze (alfabet tytułów)
967.wiersz: Kulczak Elżbieta: I po mnie przyjdzie kobziarz.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 199  szczegóły 
968.wiersz: Kulczak Elżbieta: Nuty życia.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 199  szczegóły 
  Kulmowa Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
969.wiersz: Kulmowa Joanna: Szpak się modli. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 41-42  szczegóły 
  Kupiszewski Edward
970.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmowska Anna: Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 334-335 (nota recenzencka...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
971.wiersz: Kupiszewski Edward: Bez pamięci byłoby lżej.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 44 (z not. o autorze na s. 42...) szczegóły 
972.wiersz: Kupiszewski Edward: Dialog. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 83-84  szczegóły 
973.wiersz: Kupiszewski Edward: Epitafium dla siebie. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 83  szczegóły 
974.wiersz: Kupiszewski Edward: Idzie poeta przez życie.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 42 (z not. o autorrze...) szczegóły 
975.wiersz: Kupiszewski Edward: Jeśli jesteś rzeką.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 42-43 (z not. o autorze...) szczegóły 
976.wiersz: Kupiszewski Edward: Kościół w Świętym Miejscu (I-III). Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 43-44 (z not. o autorze na s. 42...) szczegóły 
977.wiersz: Kupiszewski Edward: Kto ty jesteś.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 84-85  szczegóły 
978.wiersz: Kupiszewski Edward: Marzymy o słońcu a pragniemy deszczu.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 45-46 (z not. o autorze na s. 42...) szczegóły 
979.wiersz: Kupiszewski Edward: Nie mieć twarzy to gorzej niż nie mieć serca.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 45 (z not. o autorze na s. 42...) szczegóły 
980.wiersz: Kupiszewski Edward: Odpowiedź. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 85  szczegóły 
981.wiersz: Kupiszewski Edward: Pokolenie moje tak cudownie podzielone.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 46 (z not. o autorze na s. 42...) szczegóły 
982.wiersz: Kupiszewski Edward: Zabici przez poezję żyją nadal.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 45 (z not. o autorze na s. 42...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
983.artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 184 (not. o poświęconej twórcy sesji w ramach IV Spotkań Literackich na Kur...) szczegóły 
984.artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 184 (zmarł: 8 VIII 2000; not. o pogrzebie...) szczegóły 
  Kur Edyta
    wiersze (alfabet tytułów)
985.wiersz: Kur Edyta: Człowiek. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 98  szczegóły 
  Kurowska Iwona
    wiersze (alfabet tytułów)
986.wiersz: Kurowska Iwona: Cisza. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 185-186  szczegóły 
  Kurowska Malwina
    wiersze (alfabet tytułów)
987.wiersz: Kurowska Malwina: Gdyby ktoś kiedyś zechciał.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 100  szczegóły 
988.wiersz: Kurowska Malwina: Kupiłeś mi bukiet zasuszonych róż.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 99  szczegóły 
989.wiersz: Kurowska Malwina: Ojcze, co stało się ze światem.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 100  szczegóły 
990.wiersz: Kurowska Malwina: W śnie ciemnym, śnie głębokim.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 99-100  szczegóły 
  Kurowski Józef Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
991.wiersz: Kurowski Józef Tomasz: Wolnorynkowy chów dzieci. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 185  szczegóły 
  Kurzela Natalia
    wiersze (alfabet tytułów)
992.wiersz: Kurzela Natalia: Jesienny bal. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 114-115  szczegóły 
  Kustra Klaudia
    wiersze (alfabet tytułów)
993.wiersz: Kustra Klaudia: Matka Boska. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 107-108  szczegóły 
994.wiersz: Kustra Klaudia: Połozyłam sobie klonowy.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 106  szczegóły 
995.wiersz: Kustra Klaudia: Wieczór w mieście. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 107  szczegóły 
  Kuśnierek Elżbieta
    wiersze (alfabet tytułów)
996.wiersz: Kuśnierek Elżbieta: [Czterdzieści siedem] 47 i pół. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 178 (z not. o autorce...) szczegóły 
997.wiersz: Kuśnierek Elżbieta: Różaniec. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 177 (z not. o autorce...) szczegóły 
  Kutyło Jolanta
    wiersze (alfabet tytułów)
998.wiersz: Kutyło Jolanta: Wigilijny wieczór = Christmas evening. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 200-201 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
  Kwiatkowska Magdalena
    wiersze (alfabet tytułów)
999.wiersz: Kwiatkowska Magdalena: Na arenie życia. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 195-196  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lachowska Lidia
    wiersze (alfabet tytułów)
1000.wiersz: Lachowska Lidia: Marta. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 106-107  szczegóły 
  Lament Lech
    wiersze (alfabet tytułów)
1001.wiersz: Lament Lech: List do Van Gogha. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 81-82  szczegóły 
  Lasek Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
1002.wiersz: Lasek Piotr: Odłamek szatańskiego lustra. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 160-161  szczegóły 
  Laskowski Kazimierz
    wiersze (alfabet tytułów)
1003.wiersz: Laskowski Kazimierz: Choinka. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 15-17  szczegóły 
  Lassota Alina
    wiersze (alfabet tytułów)
1004.wiersz: Lasota Alina: "Rozmowy z Jezusem z Warszawy". (Fragmenty). Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 18-19  szczegóły 
1005.wiersz: Lassota Alina: Spotkanie. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 61 (z not....) szczegóły 
  Lebioda Dariusz Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
1006.wiersz: Lebioda Dariusz Tomasz: Czarny jedwab = Black silk. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 96-97 (z notą w jęz. polskim i angielskim na s. 104-105; tekst rónoległy w ję...) szczegóły 
1007.wiersz: Lebioda Dariusz Tomasz: Czaszka Kartezjusza = Skull of Descartes. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 100-101 (z notą w jęz. polskim i angielskim na s. 104-105; tekst rónoległy w ję...) szczegóły 
1008.wiersz: Lebioda Dariusz Tomasz: Desiderata. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 30  szczegóły 
1009.wiersz: Lebioda Dariusz Tomasz: Księżniczka = Princess. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 98-99 (z notą w jęz. polskim i angielskim na s. 104-105; tekst rónoległy w ję...) szczegóły 
1010.wiersz: Lebioda Dariusz Tomasz: Matka Teresa z Kalkuty. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 31-32  szczegóły 
1011.wiersz: Lebioda Dariusz Tomasz: Nie umieramy. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 30-31  szczegóły 
1012.wiersz: Lebioda Dariusz Tomasz: Paweł VI. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 34  szczegóły 
1013.wiersz: Lebioda Dariusz Tomasz: Tajemnica = Mystery. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 96-97 (z notą w jęz. polskim i angielskim na s. 104-105; tekst rónoległy w ję...) szczegóły 
1014.wiersz: Lebioda Dariusz Tomasz: Tren nowego czasu. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 34-35  szczegóły 
1015.wiersz: Lebioda Dariusz Tomasz: Tren nowego czasu = Lament of a new time. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 102-103 (z notą w jęz. polskim i angielskim na s. 104-105; tekst rónoległy w ję...) szczegóły 
1016.wiersz: Lebioda Dariusz Tomasz: Wieczny znicz (Przy grobie błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej). Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 32-33  szczegóły 
1017.wiersz: Lebioda Dariusz Tomasz: Wiersz o jasnym chłopcu (Pamięci Miłosza Behrendta). Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 33-34  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1018.artykuł: Melkowski Stefan: Poezja czyli wszystko (O twórczości poetyckiej Dariusza Tomasza Lebiody. Fragmenty większej całości). Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 36-43  szczegóły 
  Lechicki Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1019.wiersz: Lechicki Jan: Sprzeciw = Objection. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 202-203 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
  Lechoń Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1020.wiersz: Lechoń Jan: Bajka o Kilińskim. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 22-23  szczegóły 
1021.wiersz: Lechoń Jan: Bajka warszawska. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 25-26  szczegóły 
1022.wiersz: Lechoń Jan: Matka Boska Częstochowska. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 15  szczegóły 
1023.wiersz: Lechoń Jan: Mokotowska piętnaście. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 18  szczegóły 
1024.wiersz: Lechoń Jan: Naśladowanie Or-Ota. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 16-18  szczegóły 
1025.wiersz: Lechoń Jan: Pieśń o Stefanie Starzyńskim. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 13-14  szczegóły 
1026.wiersz: Lechoń Jan: Piosenka. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 21-22  szczegóły 
1027.wiersz: Lechoń Jan: Przypowieść. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 19-20  szczegóły 
1028.wiersz: Lechoń Jan: Stara Warszawa. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 20  szczegóły 
1029.wiersz: Lechoń Jan: Stare Miasto. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 23-25  szczegóły 
1030.wiersz: Lechoń Jan: Teatr na Wyspie. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 19  szczegóły 
1031.wiersz: Lechoń Jan: To, w co tak trudno.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 13  szczegóły 
1032.wiersz: Lechoń Jan: Wielki Piątek. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 18-19  szczegóły 
1033.wiersz: Lechoń Jan: Wiersz dla Warszawy. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 20-21  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1034.artykuł: Smaszcz Waldemar: "Wierny aż po daleki wygnańczy grób..." (! 100 rocznicę urodzin Jana Lechonia). Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 4-12  szczegóły 
  Lenartowicz Teofil
    wiersze (alfabet tytułów)
1035.wiersz: Lenartowicz Teofil: Mizerna, cicha (Fragment). Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 20  szczegóły 
  Lenartowski Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1036.wiersz: Lenartowski Andrzej: Koło młodych poetów = The literary set of young poets. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 204-205 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
  Lepianka Grzegorz
    wiersze (alfabet tytułów)
1037.wiersz: Lepianka Grzegorz: Obnażony. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 102  szczegóły 
1038.wiersz: Lepianka Grzegorz: Odeszłaś. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 101  szczegóły 
1039.wiersz: Lepianka Grzegorz: Przyjdziesz.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 100-101  szczegóły 
1040.wiersz: Lepianka Grzegorz: Stygmatyk. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 103-104  szczegóły 
1041.wiersz: Lepianka Grzegorz: Wiersz mglisto-pesymistyczny. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 103  szczegóły 
1042.wiersz: Lepianka Grzegorz: Wisielec. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 102-103  szczegóły 
  Lesiowska-Michalak Jadwiga
    wiersze (alfabet tytułów)
1043.wiersz: Lesiowska-Michalak Jadwiga: Małe miasteczka. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 46 (z not. o autorce na s. 45...) szczegóły 
1044.wiersz: Lesiowska-Michalak Jadwiga: Później nikt. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 47 (z not. o autorce na s. 45...) szczegóły 
1045.wiersz: Lesiowska-Michalak Jadwiga: Przyjaźń. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 45 (z not. o autorce...) szczegóły 
1046.wiersz: Lesiowska-Michalak Jadwiga: Tęsknota. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 46 (z not. o autorce na s. 45...) szczegóły 
  Leśmian Bolesław
    wiersze (alfabet tytułów)
1047.wiersz: Leśmian Bolesław: Ballada bezludna. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 37-38  szczegóły 
1048.wiersz: Leśmian Bolesław: Bałwan ze śniegu. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 35  szczegóły 
1049.wiersz: Leśmian Bolesław: Coś tam mignęło.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 48  szczegóły 
1050.wiersz: Leśmian Bolesław: Dwoje ludzieńków. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 42  szczegóły 
1051.wiersz: Leśmian Bolesław: Dziewczyna (Władysławowi Jaroszewiczowi. Jego entuzjastycznym zapałom dla dzieł twórczych i szczerym wyczuciom czarów poetyckich). Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 44-45  szczegóły 
1052.wiersz: Leśmian Bolesław: Dziś w naszego spotkania.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 41  szczegóły 
1053.wiersz: Leśmian Bolesław: Gad (Miriamowi). Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 36  szczegóły 
1054.wiersz: Leśmian Bolesław: Garbus. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 34-35  szczegóły 
1055.wiersz: Leśmian Bolesław: Gdy domdlewasz na łożu.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 43  szczegóły 
1056.wiersz: Leśmian Bolesław: Nad ranem. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 44  szczegóły 
1057.wiersz: Leśmian Bolesław: Niewiara. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 50  szczegóły 
1058.wiersz: Leśmian Bolesław: Pan Błyszczyński (Kazimierzowi Wierzyńskiemu, Jego żywotnym zmaganiom się z upiorami współczesności i zdobywczym przeobrażeniom twórczym). Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 51-56  szczegóły 
1059.wiersz: Leśmian Bolesław: Pierwsza schadzka. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 43  szczegóły 
1060.wiersz: Leśmian Bolesław: Po co tyle świec.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 49  szczegóły 
1061.wiersz: Leśmian Bolesław: Pogoda. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 31-32  szczegóły 
1062.wiersz: Leśmian Bolesław: Samotność. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 48-49  szczegóły 
1063.wiersz: Leśmian Bolesław: Schadzka. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 30  szczegóły 
1064.wiersz: Leśmian Bolesław: Srebroń. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 46-48  szczegóły 
1065.wiersz: Leśmian Bolesław: Szewczyk. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 38-39  szczegóły 
1066.wiersz: Leśmian Bolesław: Wiatrak. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 31  szczegóły 
1067.wiersz: Leśmian Bolesław: Zielona godzina. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 32-33  szczegóły 
1068.wiersz: Leśmian Bolesław: Zmory wiosenne. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 29-30  szczegóły 
1069.wiersz: Leśmian Bolesław: Znikomek. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 46  szczegóły 
1070.wiersz: Leśmian Bolesław: Żołnierz. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 39-41  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1071.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Obrazy życia, miłości i umierania w poezji Bolesława Leśmiana i Rainera M. Rilkego. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 73-96  szczegóły 
1072.artykuł: Madejski Jerzy: Erotyzm w poezji Leśmiana. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 103-108  szczegóły 
1073.artykuł: Madejski Jerzy: Leśmiana spotkanie z Bułhakowem. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 138-143 (podobieństwa dzieciństwa i młodości Leśmiana i Bułhakowa oraz ich odzw...) szczegóły 
1074.artykuł: Maglerz Joanna: Różne oblicza słowa na podstawie poezji Bolesława Leśmiana. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 109-119  szczegóły 
1075.artykuł: Wależak Aleksandra: Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 120-137 (wspólna płaszczyzna Leśmiana-człowieka i Leśmiana-poety...) szczegóły 
1076.artykuł: Wesołowska Agnieszka: Studium z tajemnicy Czyli o twórczości Bolesława Leśmiana. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 63-72  szczegóły 
1077.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tomczak Maciej: Groza w ogrodzie czyli Pan Błyszczyński - opowieść nadzwyczajna. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 97-102  szczegóły 
1078.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartczak Julia: Leśmian o polskim pejzażu współczesnym. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 57-61  szczegóły 
  Lewandowska Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
1079.wiersz: Lewandowska Ewa: Dla Mamy. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 117  szczegóły 
1080.wiersz: Lewandowska Agnieszka: Wodna klasa. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 117-118  szczegóły 
  Lewandowski Zdzisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1081.wiersz: Lewandowski Zdzisław: Byt. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 83-84  szczegóły 
  Leżeński Cezary
1082.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bolesta Jerzy: "Miłość i zbrodnia w Soplicowie" Cezarego Leżeńskiego. Skandal czy znak czasów?. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 131-133  szczegóły 
  Linek Piotr
1083.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kawałko Marian Janusz: "Światłocień" Piotra Linka, czyli twórcza nieufność. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 135-137  szczegóły 
  Lipiński Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1084.wiersz: Lipiński Krzysztof: Dotknąć słowa. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 46  szczegóły 
1085.wiersz: Lipiński Krzysztof: O rzeczach ważnych. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 46  szczegóły 
1086.wiersz: Lipiński Krzysztof: Thorvaldsen. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 47  szczegóły 
  Lipka Krzysztof
1087.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewska Katarzyna: "Elegie moszczenickie" Krzysztofa Lipki. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 312-314  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1088.tekst paraliteracki: Lipka Krzysztof: W zadumie nad pewną muzyczną przenośnią. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 281-283 (osobiste rozważania nt. wzajemnych relacji życia muzyki i poezji...) szczegóły 
  Lipska Ewa
1089.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziurzyński Dariusz: Chorujemy na schyłek wieku... Refleksje o tomiku Ewy Lipskiej pt.: 1999. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 304-306  szczegóły 
  Lipski Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
1090.wiersz: Lipski Robert: List intymny = An intimate letter. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 206-207 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
1091.wiersz: Lipski Robert: Modlitwa. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 39-40  szczegóły 
  Lisak Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
1092.wiersz: Lisak Agnieszka: Święta. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 137  szczegóły 
1093.wiersz: Lisak Agnieszka: Wigilia. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 137-138  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łaskawska Monika
    wiersze (alfabet tytułów)
1094.wiersz: Łaskawska Monika: Nauczyłeś mnie cierpieć.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 86  szczegóły 
  Ławrynowicz Romuald
    wiersze (alfabet tytułów)
1095.wiersz: Ławrynowicz Romuald: Worek z piaskiem i cudo. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 102  szczegóły 
  Łączkowski Zdzisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1096.wiersz: Łączkowski Zdzisław Tadeusz: Odrzucony. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 262  szczegóły 
  Łęcki Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
1097.wiersz: Łęcki Wojciech: Pełnia II. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 105  szczegóły 
  Łotocka Maria
1098.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kownatka Agnieszka: "Ostatni nokturn" Marii Łotockiej. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 311-312  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1099.wiersz: Łotocka Maria: Aurora. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 41  szczegóły 
1100.wiersz: Łotocka Maria: Chopina walc. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 43-44  szczegóły 
1101.wiersz: Łotocka Maria: Kamień filaretów. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 88  szczegóły 
1102.wiersz: Łotocka Maria: Liszt o tym wiedział. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 42-43  szczegóły 
1103.wiersz: Łotocka Maria: Nad Świtezią. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 87-88  szczegóły 
1104.wiersz: Łotocka Maria: Ostatni nokturn. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 40-41  szczegóły 
1105.wiersz: Łotocka Maria: Taka pustka. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 42  szczegóły 
1106.wiersz: Łotocka Maria: To nie tango. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 60 (z not. o autorce...) szczegóły 
1107.wiersz: Łotocka Maria: Urodziny Adama [Mickiewicza]. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 86  szczegóły 
1108.wiersz: Łotocka Maria: W Żelazowej Woli. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 41  szczegóły 
1109.wiersz: Łotocka Maria: Wilno. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 88-89  szczegóły 
1110.wiersz: Łotocka Maria: Zaosie. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 86  szczegóły 
1111.wiersz: Łotocka Maria: Zapach domu. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 87  szczegóły 
  Łowińska Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1112.wiersz: Łowińska Katarzyna: Ja kobieta końca XX wieku. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 344 (z not. "XII Festiwal Poezji w XIV LO im. Stanisława Staszica 30 marca ...) szczegóły 
  Ługowska Marta
    wiersze (alfabet tytułów)
1113.wiersz: Ługowska Marta: Szczenięca miłość.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 215  szczegóły 
  Łukaszewicz Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1114.wiersz: Łukaszewicz Tadeusz: Istnienie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 49-50 (z not. o autorze na s. 48...) szczegóły 
1115.wiersz: Łukaszewicz Tadeusz: Mój dom. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 50 (z not. o autorze na s. 48...) szczegóły 
1116.wiersz: Łukaszewicz Tadeusz: Telewizor na stole. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 48 (z not. o autorze...) szczegóły 
1117.wiersz: Łukaszewicz Tadeusz: Uczę się nadziei. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 49 (z not. o autorze na s. 48...) szczegóły 
1118.wiersz: Łukaszewicz Tadeusz: Zostałaś na peronie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 48 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Łukaszewska Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
1119.wiersz: Łukaszewska Maria: Boże Narodzenie. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 29-30  szczegóły 
1120.wiersz: Łukaszewska Maria: Narodziłeś nas Jezu.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 30  szczegóły 
  Łukaszuk Justyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1121.wiersz: Łukaszuk Justyna: Za to. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 105  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Machnicki Mieczysław
1122.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Styczeń Janusz: "Już znikąd nicości" Mieczysława Machnickiego. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 202-204  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1123.wiersz: Machnicki Mieczysław: Ja wiem, że nie istnieje.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 204-205  szczegóły 
1124.wiersz: Machnicki Mieczysław: Kim będziemy w tym niebie.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 205  szczegóły 
1125.wiersz: Machnicki Mieczysław: Mówiłem pięknie.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 206  szczegóły 
1126.wiersz: Machnicki Mieczysław: Nie kuś mnie pierwszą linijką.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 204  szczegóły 
1127.wiersz: Machnicki Mieczysław: Odcisnąłem twarz w obłoku.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 206  szczegóły 
  Machnowski Tadeusz Franciszek
    wiersze (alfabet tytułów)
1128.wiersz: Machnowski Tadeusz Franciszek: Ciotki. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 48-49 (z not. o autorze na s. 47...) szczegóły 
1129.wiersz: Machnowski Tadeusz Franciszek: Dzwony konwalii. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 49 (z not. o autorze na s. 47...) szczegóły 
1130.wiersz: Machnowski Tadeusz Franciszek: Elegie wigilijne (Fragment). Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 42-43  szczegóły 
1131.wiersz: Machnowski Tadeusz Franciszek: Mały koncert ziołowy. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 47 (z not. o autorze...) szczegóły 
1132.wiersz: Machnowski Tadeusz Franciszek: Mauzoleum. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 49 (z not. o autorze na s. 47...) szczegóły 
1133.wiersz: Machnowski Tadeusz Franciszek: Mieszczanin. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 47 (z not. o autorze...) szczegóły 
1134.wiersz: Machnowski Tadeusz Franciszek: Przedwiośnie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 48 (z not. o autorze na s. 47...) szczegóły 
  Maciak Artur
    wiersze (alfabet tytułów)
1135.wiersz: Maciak Artur: Jest takie miejsce łączące się z lądem.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 53-54 (z not. o autorze na s. 51...) szczegóły 
1136.wiersz: Maciak Artur: Metal staje się bratem ognia.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 53 (z not. o autorze na s. 51...) szczegóły 
1137.wiersz: Maciak Artur: Sarmacki Horacy (I-II) (ks. M.K. Sarbiewskiemu). Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 51-52 (z not. o autorze...) szczegóły 
1138.wiersz: Maciak Artur: Zaprowadź krzyczących.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 54-55 (z not. o autorze na s. 51...) szczegóły 
  Magierska Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
1139.wiersz: Magierska Agnieszka: Byłam po lepszej stronie siebie.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 192  szczegóły 
1140.wiersz: Magierska Agnieszka: Umarłeś nie posmakowałeś.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 192-193  szczegóły 
  Majstryszyn Jadwiga
    wiersze (alfabet tytułów)
1141.wiersz: Majstryszyn Jadwiga: Stoję na pustyni słów.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 235-236  szczegóły 
  Makarski Henryk
    wiersze (alfabet tytułów)
1142.wiersz: Makarski Henryk: Iluzjon. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 146-147 (z not. o autorze...) szczegóły 
1143.wiersz: Makarski Henryk: Nie wierzę. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 147-148 (z not. o autorze...) szczegóły 
1144.wiersz: Makarski Henryk: Rozmowa z. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 148 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Maliszewski Dionizy
    wiersze (alfabet tytułów)
1145.wiersz: Maliszewski Dionizy: Ballada dla Was. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 11 (z not. o autorze na s. 10...) szczegóły 
1146.wiersz: Maliszewski Dionizy: Drewno (Pamięci Stanisłąwa Sęka ludowego rzeżbiarza Kurpiowszczyzny). Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 11 (z not. o autorze na s. 10...) szczegóły 
1147.wiersz: Maliszewski Dionizy: Jesteś. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 10 (z not. o autorze...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1148.artykuł: Sierzputowski Alfred: Z Dionizym Maliszewskim w tle. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 9-10 (sylwetka poety...) szczegóły 
  Maliszewski Wiesław
    wiersze (alfabet tytułów)
1149.wiersz: Maliszewski Wiesław: Polska madonna - rok 1999. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 157  szczegóły 
  Manasterski Miłosz Kamil
    wiersze (alfabet tytułów)
1150.wiersz: Manasterski Miłosz Kamil: Architektura. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 145 (z notą...) szczegóły 
1151.wiersz: Manasterski Miłosz Kamil: Kronika kryminalna. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 148-149 (z notą...) szczegóły 
1152.wiersz: Manasterski Miłosz Kamil: Miasteczko NN. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 150 (z notą...) szczegóły 
1153.wiersz: Manasterski Miłosz Kamil: Niepotrzebne słowo "inteligencja". Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 149 (z notą...) szczegóły 
1154.wiersz: Manasterski Miłosz Kamil: Ostatni tramwaj. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 152 (z notą...) szczegóły 
1155.wiersz: Manasterski Miłosz Kamil: PKS Ciechanów. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 146 (z notą...) szczegóły 
1156.wiersz: Manasterski Miłosz Kamil: Poeci z miasteczka. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 151-152 (z notą...) szczegóły 
1157.wiersz: Manasterski Miłosz Kamil: Polskie drogi. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 147 (z notą...) szczegóły 
1158.wiersz: Manasterski Miłosz Kamil: Teoria chaosu. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 147-148 (z notą...) szczegóły 
1159.wiersz: Manasterski Miłosz Kamil: Wigilia poetów. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 153 (z notą...) szczegóły 
  Manteuffel Christian Medardus
    wiersze (alfabet tytułów)
1160.wiersz: Manteuffel Christian Medardus: A ty?. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 156  szczegóły 
1161.wiersz: Manteuffel Christian M.: ...Barwy wiosny 2003 (Irackiej narzeczonej Laili O. in memoriam). Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 70  szczegóły 
1162.wiersz: Manteuffel Christian Medardus: Comedie larmoyante. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 156-157  szczegóły 
1163.wiersz: Manteuffel Christian Medardus: Gałązka (Wojciechowi Siemionowi, na pamiatkę wspólnej interpretacji Steda w Petrykozach w kwietniu 2002). Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 157-158  szczegóły 
1164.wiersz: Manteuffel Christian M.: Gdy odchodzę, gdy wracam. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 40  szczegóły 
1165.wiersz: Manteuffel Christian M.: Listy do Karny [z tego cyklu:] Wczesna jesień. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 42  szczegóły 
1166.wiersz: Manteuffel Christian Medardus: Niebawem. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 158  szczegóły 
1167.wiersz: Manteuffel Christian Medardus: Przejazdem w Brześciu. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 151  szczegóły 
1168.wiersz: Manteuffel Christian Medardus: Siostry. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 158-159  szczegóły 
1169.wiersz: Manteuffel Christian Medardus: Sonet Włocławski. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 159  szczegóły 
1170.wiersz: Manteuffel Christian M.: To taniec. Ed... To taniec. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 41-42  szczegóły 
1171.wiersz: Manteuffel Christian M.: Znaki na drodze. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 40-41  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1172.tekst paraliteracki: Manteuffel Christian M.: [List]. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 39-40 (list do red. nt. własnej biografii, tożsamości narodowej i uwarunkowań...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1173.wywiad: Dmowska Agnieszka: "...bo najprawdziwsza jest ta miłość, która boli..." Rozmowa przeprowadzona podczas II Światowego Dnia Poezji. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 152-156 (dot. biografii, tożsamości polsko-niemieckiej...) szczegóły 
  Markowski Mirosław
    wiersze (alfabet tytułów)
1174.wiersz: Markowski Mirosław: Cień. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 96-97  szczegóły 
1175.wiersz: Markowski Mirosław: Epitafium patrioty. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 96  szczegóły 
  Maruta Leszek
    wiersze (alfabet tytułów)
1176.wiersz: Maruta Leszek: I am sorry. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 48-49  szczegóły 
1177.wiersz: Maruta Leszek: Pierwszomajówka. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 48  szczegóły 
  Masalska Irena
    wiersze (alfabet tytułów)
1178.wiersz: Masalska Irena: Między Pełtwią a Wilią. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 52  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1179.wywiad: Nawrocki Aleksander: Z Ireną Masalską - poetką lwowską, redaktor naczelną Gazety Lwowskiej rozmawia Aleksander Nawrocki. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 91-93  szczegóły 
  Masłowska Dorota
1180.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartczak Julia: Polska według Masłowskiej. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 172-177  szczegóły 
  Matłach Magdalena
    wiersze (alfabet tytułów)
1181.wiersz: Matłach Magdalena: Niebo. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 106  szczegóły 
  Matuszewski Krystian
    wiersze (alfabet tytułów)
1182.wiersz: Matuszewski Krystian: Cieśla. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 209-210  szczegóły 
1183.wiersz: Matuszewski Krystian: Matka. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 210  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1184.artykuł: Pałuska Zenon: Na twarzy zapomnianej aktorki - Krystian Matuszewski. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 254  szczegóły 
  Mazur Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
1185.wiersz: Mazur Ewa: Miasto w którym chciałabym Zamieszkać.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 151 (z not. o autorce...) szczegóły 
1186.wiersz: Mazur Ewa: Róbmy miłość, a nie wojnę. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 150 (z not. o autorce...) szczegóły 
1187.wiersz: Mazur Ewa: [Trzynaście] 13 lat. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 149 (z not. o autorce...) szczegóły 
  Medajska Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
1188.wiersz: Medajska Barbara: Bo tu chodzi.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 79-80  szczegóły 
1189.wiersz: Medajska Barbara: Deszcz ciągle kroplami.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 78  szczegóły 
1190.wiersz: Medajska Barbara: Dla mamy. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 80  szczegóły 
1191.wiersz: Medajska Barbara: Jeż. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 79  szczegóły 
1192.wiersz: Medajska Barbara: Miłość moja siostrzana.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 80  szczegóły 
1193.wiersz: Medajska Barbara: Ode mnie. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 78  szczegóły 
1194.wiersz: Medajska Barbara: Serca jak dinozaury.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 78  szczegóły 
1195.wiersz: Medajska Barbara: Tej róży która.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 80  szczegóły 
  Michalak Urszula
1196.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmowska Agnieszka: Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 335 (nota recenzencka...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1197.wiersz: Michalak Urszula: Historia Tomka. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 101  szczegóły 
  Michalski Waldemar
1198.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wierzbicki Alfred: "Lekcja wspólnego języka" Waldemara Michalskiego. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 165-167  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1199.wiersz: Michalski Waldemar: W drodze na Wołyń. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 151-152 (z not. o autorze...) szczegóły 
1200.wiersz: Michalski Waldemar: W Paryżu. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 153 (z not. o autorze...) szczegóły 
1201.wiersz: Michalski Waldemar: Włodzimierz Wołyński, czyli w miasteczku Jozafata Kuncewicza. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 152 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Michałkiewicz-Romaniuk Alicja
    wiersze (alfabet tytułów)
1202.wiersz: Michałkiewicz-Romaniuk Alicja: Wróć pamięcią i sercem do Lwowa.. (Wojciechowi Kilarowi). Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 101-102  szczegóły 
  Michałowski Kacper
    wiersze (alfabet tytułów)
1203.wiersz: Michałowski Kacper: Pod krzyżem. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 113  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1204.artykuł: Troński Bronisław: Jeszcze o jubileuszu Mickiewicza. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 94-97 (podsumowanie roku Mickiewiczowskiego w 1998...) szczegóły 
  Miernik Ryszard
    wiersze (alfabet tytułów)
1205.wiersz: Miernik Ryszard: Kolumna bociana (Fragmenty) = The stork's pillar (Fragments). Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 210-211 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
  Mikulski Sławomir
    wiersze (alfabet tytułów)
1206.wiersz: Mikulski Sławomir: Czyściec. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 113  szczegóły 
1207.wiersz: Mikulski Sławomir: Zdrada. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 114  szczegóły 
  Mikulski Wiesław Janusz
1208.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żagiel Stefan: "Opadanie czasu" Wiesława Janusza Mikulskiego. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 143-144  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1209.wiersz: Mikulski Wiesław Janusz: Dotykam Cię jak ognia.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 51-52 (z not. o autorze na s. 50...) szczegóły 
1210.wiersz: Mikulski Wiesław Janusz: Gwiazda Bożego Narodzenia.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 41  szczegóły 
1211.wiersz: Mikulski Wiesław Janusz: Jezus narodził się.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 41-42  szczegóły 
1212.wiersz: Mikulski Janusz Wiesław: Krzyże złączone ze sobą.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 138-139  szczegóły 
1213.wiersz: Mikulski Janusz Wiesław: Maków Mazowiecki.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 139  szczegóły 
1214.wiersz: Mikulski Wiesław Janusz: Na targowisku miłości.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 51 (z not. o autorze na s. 50...) szczegóły 
1215.wiersz: Mikulski Wiesław Janusz: Panie oto stągwie.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 50 (z not. o autorze...) szczegóły 
1216.wiersz: Mikulski Wiesław Janusz: Poezja jest jak wspinaczka.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 139  szczegóły 
1217.wiersz: Mikulski Janusz Wiesław: Pomóż mi przetłumaczyć.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 138  szczegóły 
1218.wiersz: Mikulski Wiesław Janusz: Przyspieszamy zbyt mocno.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 41  szczegóły 
1219.wiersz: Mikulski Wiesław Janusz: Tak wiele interesów spraw.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 50 (z not. o autorze...) szczegóły 
1220.wiersz: Mikulski Wiesław Janusz: W Twojej łasce jak w słońcu.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 51 (z not. o autorze na s. 50...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
1221.wiersz: Miłosz Czesław: Miłość. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 141  szczegóły 
1222.wiersz: Miłosz Czesław: Moja wierna mowo. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 216-217  szczegóły 
1223.wiersz: Miłosz Czesław: Nadzieja. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 140-141  szczegóły 
1224.wiersz: Miłosz Czesław: Wiara. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 140  szczegóły 
1225.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaniewska Katarzyna: Poetycka autobiografia. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 218-219 (z tekstem wiersza...) szczegóły 
1226.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krowiranda Krzysztofa: "Wiara", "Nadzieja", "Miłość" Czesława Miłosza. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 142-145 (dot. trzech części cyklu...) szczegóły 
  Mińkowska Ola
    wiersze (alfabet tytułów)
1227.wiersz: Mińkowska Ola: Deszczowe szczęście. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 100  szczegóły 
  Misiak Anna Maja
    wiersze (alfabet tytułów)
1228.wiersz: Misiak Anna Maja: Nie należy Piękna więzić.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 236  szczegóły 
  Misiorna Marlena
    wiersze (alfabet tytułów)
1229.wiersz: Misiorna Marlena: Sweter chcę mieć.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 127 (z notą Aleksandra Nawrockiego, s. 125-126...) szczegóły 
  Misiura Władysława
    wiersze (alfabet tytułów)
1230.wiersz: Misiura Władysława: Los owinął Cię szatą.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 154-155 (z not. o autorze...) szczegóły 
1231.wiersz: Misiura Władysława: Mówiłeś że byłam Twoją różą.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 154 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Mizgajski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1232.wiersz: Mizgajski Krzysztof: Album. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 139-140  szczegóły 
  Młodożeniec Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
1233.wiersz: Młodożeniec Marek: Pieśń. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 115-116  szczegóły 
1234.wiersz: Młodożeniec Marek: Sonet. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 115  szczegóły 
  Młodożeniec Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1235.wiersz: Młodożeniec Stanisław: Wilia. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 19-20  szczegóły 
  Moczarska Monika
    wiersze (alfabet tytułów)
1236.wiersz: Moczarska Monika: Jesień. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 106  szczegóły 
  Molęda Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1237.wiersz: Molęda Katarzyna: Prośba. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 237  szczegóły 
  Muła Agata
    wiersze (alfabet tytułów)
1238.wiersz: Muła Agata: List. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 120-121  szczegóły 
  Musiał Elżbieta
    wiersze (alfabet tytułów)
1239.wiersz: Musiał Elżbieta: Kuszenie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 157-158  szczegóły 
1240.wiersz: Musiał Elżbieta: Moje ciało będzie królem = My body will be the king. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 208-209 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
  Musiał Mariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1241.wiersz: Musiał Mariusz: Bez rąk, bez skrzydeł, bez pacierzy.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 56-57 (z not. o autorze...) szczegóły 
1242.wiersz: Musiał Mariusz: Dialog z małpą w tle. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 58 (z not. o autorze na s. 56...) szczegóły 
1243.wiersz: Musiał Mariusz: Mantra. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 57-58 (z not. o autorze na s. 56...) szczegóły 
1244.wiersz: Musiał Mariusz: Niewierność Tomasza. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 56 (z not. o autorze...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nawrocka Dorota
    wiersze (alfabet tytułów)
1245.wiersz: Nawrocka Dorota: Żonkil. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 78  szczegóły 
  Nawrocki Aleksander
    wiersze (alfabet tytułów)
1246.wiersz: Nawrocki Aleksander: Abelard i Heloiza (I-II). Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 112-113  szczegóły 
1247.wiersz: Nawrocki Aleksander: Barbara = Barbara. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 110-111 (z notą w jęz. poslkim i angielskim na s. 114-115; tekst równolegly w j...) szczegóły 
1248.wiersz: Nawrocki Aleksander: Boruta. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 76-77  szczegóły 
1249.wiersz: Nawrocki Aleksander: Dawne dni.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 143  szczegóły 
1250.wiersz: Nawrocki Aleksander: Do Anny wiersz drugi = To Anna the second poem. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 108-109 (z notą w jęz. poslkim i angielskim na s. 114-115; tekst równolegly w j...) szczegóły 
1251.wiersz: Nawrocki Aleksander: Dorotka. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 85-86  szczegóły 
1252.wiersz: Nawrocki Aleksander: Lekcja romantyzmu w Opinogórze. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 75-76  szczegóły 
1253.wiersz: Nawrocki Aleksander: Łagodnie nieśmiałe zwierzęta - poeci.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 77  szczegóły 
1254.wiersz: Nawrocki Aleksander: Piłat stanął przed dylematem. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 74-75 (z koment. nt. pisania poezji przez policjantów; podp.: Redakcja...) szczegóły 
1255.wiersz: Nawrocki Aleksander: Rilkego rozmowa ostatnia z poezją. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 75  szczegóły 
1256.wiersz: Nawrocki Aleksander: Wigilia. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 46  szczegóły 
1257.wiersz: Nawrocki Aleksander: Wigilia = Christmass Eve. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 112-113 (z notą w jęz. polskim i angielskim na s. 114-115; tekst równoległy w j...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1258.proza: Nawrocki Aleksander: Felieton. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 220-221  szczegóły 
1259.proza: Nawrocki Aleksander: Poezja w mojej szkole (LO im. KEN w Przasnyczu - Sorbona Północnego Mazowsza). Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 140-141  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1260.artykuł: O twórczości Aleksandra Nawrockiego = About Aleksander Nawrocki's work. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 116-118 (wypow.: Zbigniew Jerzyna, Piotr Kuncewicz, Aleksander Nawrocki, Janusz...) szczegóły 
  Nawrocki Stanisław
1261.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zaniewski Andrzej: Sąd nad "Rzeczpospolitą styropienną" Stanisława Nawrockiego, czyli próba bohaterstwa. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 139-140  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1262.wiersz: Nawrocki Stanisław: A bliźniego jak siebie samego. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 92-93  szczegóły 
1263.wiersz: Nawrocki Stanisław: Do matki. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 78  szczegóły 
1264.wiersz: Nawrocki Stanisław: Erotyk azjatycki. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 78-79  szczegóły 
1265.wiersz: Nawrocki Stanisław: Katedra płocka. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 262-263  szczegóły 
1266.wiersz: Nawrocki Stanisław: Oda polska. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 91  szczegóły 
1267.wiersz: Nawrocki Stanisław: Ojczyzna. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 93  szczegóły 
1268.wiersz: Nawrocki Stanisław: Po stronie klęski. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 90  szczegóły 
1269.wiersz: Nawrocki Stanisław: Rota moja. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 91-92  szczegóły 
1270.wiersz: Nawrocki Stanisław: Rzeczpospolita styropienna. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 90-91  szczegóły 
1271.wiersz: Nawrocki Stanisław: Semper fidelis. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 92  szczegóły 
1272.wiersz: Nawrocki Stanisław: Toast. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 79  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1273.artykuł: Jurkowski Stefan: O poezji Stefana Nawrockiego. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 169-171  szczegóły 
  Nazaruk Adrian
    wiersze (alfabet tytułów)
1274.wiersz: Nazaruk Adrian: Moja rodzina. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 104  szczegóły 
  Niziołek Justyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1275.wiersz: Niziołek Justyna: Marzenia. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 106  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
1276.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zieniewicz Andrzej: Epifanie nad nicością. Norwid między Salonem a Miastem. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 250-261  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1277.artykuł: Bazilewskij Andriej: Dlaczego jest nieodzowne nowe rosyjskie wydanie Norwida. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 226-230 (dot. dotychczasowej recepcji i przekładów...) szczegóły 
  Nosalski Apolinary
    wiersze (alfabet tytułów)
1278.wiersz: Nosalski Apolinary: Wiersze dla dzieci [z tego cyklu:] Idzie noc. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 155 (z not. o autorze...) szczegóły 
1279.wiersz: Nosalski Apolinary: Wiersze dla dzieci [z tego cyklu:] Nocka. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 156 (z not. o autorze...) szczegóły 
1280.wiersz: Nosalski Apolinary: Wiersze dla dzieci [z tego cyklu:] Raz nocą. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 156 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Nowaczyńska-Smoczyk Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1281.wiersz: Nowaczyńska-Smoczyk Anna: Testament Claudela. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 128  szczegóły 
  Nowak Magdalena
    wiersze (alfabet tytułów)
1282.wiersz: Nowak Magdalena: Mam teraz dwa.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 130 (z notą Aleksandra Nawrockiego, s. 125-126...) szczegóły 
  Nuckowska Irena
    wiersze (alfabet tytułów)
1283.wiersz: Nuckowska Irena: Kościół, światło, muzyka.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 96  szczegóły 
  Nyczaj Stanisław
1284.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmowska Agnieszka: Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 333 (nota recenzencka...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1285.wiersz: Nyczaj Stanisław: Lada moment = Any moments. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 212-213 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Obrzut Karolina
    wiersze (alfabet tytułów)
1286.wiersz: Obrzut Karolina: Jestem dzieckiem ludzi nijakich.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 104  szczegóły 
1287.wiersz: Obrzut Karolina: Naga prawda. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 104  szczegóły 
1288.wiersz: Obrzut Karolina: Tak, wiedziałam o tym.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 104  szczegóły 
  Ochwanowski Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
1289.wiersz: Ochwanowski Adam: Nie wiadomo gdzie... = It's unknown where.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 214-215 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
  Ogieł Justyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1290.wiersz: Ogieł Justyna: Imieniny taty. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 105  szczegóły 
  Okoń Longin Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1291.wiersz: Okoń Longin Jan: Kolory. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 157 (z not. o autorze...) szczegóły 
1292.wiersz: Okoń Longin Jan: Owinięty chwałą. (Pamięci Jana Kozietulskiego). Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 158 (z not. o autorze...) szczegóły 
1293.wiersz: Okoń Longin Jan: Skarga. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 158-159 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Okoń Zbigniew Waldemar
    wiersze (alfabet tytułów)
1294.wiersz: Okoń Zbigniew Waldemar: List. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 160 (z not. o autorze...) szczegóły 
1295.wiersz: Okoń Zbigniew Waldemar: Nadzieja. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 161 (z not. o autorze...) szczegóły 
1296.wiersz: Okoń Zbigniew Waldemar: W oknie szpitala. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 159-160 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Oleszczuk Marta
    wiersze (alfabet tytułów)
1297.wiersz: Oleszczuk Marta: Kim jest człowiek?. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 98  szczegóły 
  Olszewska Marta
    wiersze (alfabet tytułów)
1298.wiersz: Olszewska Marta: Prosisz o dar nieba.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 116  szczegóły 
  Opoka Teresa Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
1299.wiersz: Opoka Teresa: Droga = The road. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 216-217 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
  Oporska Hanna
    wiersze (alfabet tytułów)
1300.wiersz: Oporska Hanna: Jeszcze fioletowe dni nadejdą.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 59  szczegóły 
1301.wiersz: Oporska Hanna: Nadzieja - okruch.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 59  szczegóły 
1302.wiersz: Oporska Hanna: Pytasz. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 101-102  szczegóły 
  Oppman Artur
    wiersze (alfabet tytułów)
1303.wiersz: [Oppman Artur] Or -Ot: W pięćdziesięciolecie zgonu Juliusza Słowackiego. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 138-140  szczegóły 
  Oprzędek Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
1304.wiersz: Oprzędek Piotr: Krople. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 82-83  szczegóły 
1305.wiersz: Oprzędek Piotr: Powrót. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 82  szczegóły 
1306.wiersz: Oprzędek Piotr: Szarodzieje. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 83  szczegóły 
  Orlikowski Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1307.wiersz: Orlikowski Janusz: Gdy myślę piękno.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 141  szczegóły 
1308.wiersz: Orlikowski Janusz: O liryzmie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 84  szczegóły 
1309.wiersz: Orlikowski Janusz: Wiara i władza. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 84  szczegóły 
1310.wiersz: Orlikowski Janusz: Zmarszczki - kurze łapki pod oczyma.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 85  szczegóły 
  Osiński Aleksander
    wiersze (alfabet tytułów)
1311.wiersz: Osiński Aleksander: Rzeczy mają kształty.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 140  szczegóły 
  Ostrowska-Łysak Elżbieta
    wiersze (alfabet tytułów)
1312.wiersz: Ostrowska-Łysak Elżbieta: Deszczowy dzień. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 83-84  szczegóły 
1313.wiersz: Ostrowska-Łysak Elżbieta: Motyle. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 84  szczegóły 
  Ostrowski Eryk
1314.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalska Halina: O "Słońcu" Eryka Ostrowskiego. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 218-221  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1315.wiersz: Ostrowski Eryk: Chłopiec, którego pokochali bogowie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 141-142  szczegóły 
1316.wiersz: Ostrowski Eryk: Skażenie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 143  szczegóły 
1317.wiersz: Ostrowski Eryk: Śmierć ośmiornicy. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 142  szczegóły 
  Otko Natalia
    wiersze (alfabet tytułów)
1318.wiersz: Otko Natalia: Idący do Emaus. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 97  szczegóły 
  Owczarska Swietłana
    wiersze (alfabet tytułów)
1319.wiersz: Owczarska Swietłana: Jest we mnie wiersz.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 60  szczegóły 
  Owsianka Justyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1320.wiersz: Owsianka Justyna: Oglądam się za siebie.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 109 (ze wstępem: Laureaci ogólnopolskiego konkursu poetyckiego dla dzieci n...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Padowski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1321.wiersz: Padowski Krzysztof: Matka o włosach księżycowych.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 101  szczegóły 
1322.wiersz: Padowski Krzysztof: Mówiono, że dwiema rybami.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 101  szczegóły 
  Pałuska Zenon
1323.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Matuszewski Krystian: W estetyce happeningu. O zbiorze "Wszyscy gramy 2" Zenona Pałuski. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 256-257  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1324.wiersz: Pałuska Zenon: W kuchni Salvadora Dalego. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 207-208  szczegóły 
1325.wiersz: Pałuska Zenon: W ogrodzie Salvadora Dalego. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 208-209  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1326.artykuł: Matuszewski Krystian: W estetyce happeningu. O zbiorze "Wszyscy gramy 2" Zenona Pałuski. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 256-257  szczegóły 
  Paprotny Mirosław
    wiersze (alfabet tytułów)
1327.wiersz: Paprotny Mirosław: Ikony. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 143  szczegóły 
1328.wiersz: Paprotny Mirosław: Paul Degas. Artysta. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 144  szczegóły 
  Paradowski Waldemar
    wiersze (alfabet tytułów)
1329.wiersz: Paradowski Waldemar: Dzisiaj przyśnił mi się Konrad.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 50  szczegóły 
1330.wiersz: Paradowski Waldemar: Kafka idzie przez park.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 49-50  szczegóły 
  Parlicki Mariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1331.wiersz: Parlicki Mariusz: Haiku. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 50-51  szczegóły 
  Parol Aleksandra
    wiersze (alfabet tytułów)
1332.wiersz: Parol Aleksandra: W smugach szarego.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 104 (z listem autorki do red....) szczegóły 
  Paruszewski Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
1333.wiersz: Paruszewski Jerzy: Decyzja. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 159  szczegóły 
1334.wiersz: Paruszewski Jerzy: Już po wszystkim. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 232  szczegóły 
1335.wiersz: Paruszewski Jerzy: Kosmogonia. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 158  szczegóły 
1336.wiersz: Paruszewski Jerzy: Niespodzianka. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 232  szczegóły 
1337.wiersz: Paruszewski Jerzy: Z(jawa). Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 237-238  szczegóły 
  Paryna Teresa
1338.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borowicz Aldona: O wierszach Teresy Paryny. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 207-209  szczegóły 
  Parzych Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
1339.wiersz: Parzych Czesław: Jesień. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 53 (z not. o autorze...) szczegóły 
1340.wiersz: Parzych Czesław: Jesień nad Narwią. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 57-58 (z not. o autorze na s. 53...) szczegóły 
1341.wiersz: Parzych Czesław: Kalina. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 54-55 (z not. o autorze na s. 53...) szczegóły 
1342.wiersz: Parzych Czesław: Nad rzeką. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 55-56 (z not. o autorze na s. 53...) szczegóły 
1343.wiersz: Parzych Czesław: Stara kobieta o poranku. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 54 (z not. o autorze na s. 53...) szczegóły 
1344.wiersz: Parzych Czesław: Tyle mi jeszcze. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 55 (z not. o autorze na s. 53...) szczegóły 
1345.wiersz: Parzych Czesław: W dotyku serca. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 56 (z not. o autorze na s. 53...) szczegóły 
1346.wiersz: Parzych Czesław: W Puszczy Zielonej. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 56-57 (z not. o autorze na s. 53...) szczegóły 
1347.wiersz: Parzych Czesław: Wyrazić ziemi wnętrze. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 53 (z not. o autorze...) szczegóły 
1348.wiersz: Parzych Czesław: Zagubienie zasłuchanie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 57 (z not. o autorze na s. 53...) szczegóły 
  Pasternak Agata
    wiersze (alfabet tytułów)
1349.wiersz: Pasternak Agata: Na pewno. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 111  szczegóły 
1350.wiersz: Pasternak Agata: Serce. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 111-112  szczegóły 
  Pasternak Bogdan
    wiersze (alfabet tytułów)
1351.wiersz: Pasternak Bogusław: No cóż panowie = Well gentelmen. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 218-219 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
  Pastor Edyta
    wiersze (alfabet tytułów)
1352.wiersz: Pastor Edyta: Chrystus z ulicy 3-go Maja. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 186  szczegóły 
1353.wiersz: Pastor Edyta: Nie jestem.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 239 (z adn.: Turniej Jednego Wiersza - I miejsce...) szczegóły 
1354.wiersz: Pastor Edyta: Tej nocy nie będę miała.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 186  szczegóły 
  Pastor Maciej
    wiersze (alfabet tytułów)
1355.wiersz: Pastor Maciej: Jesień. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 96  szczegóły 
1356.wiersz: Pastor Maciej: Motyle. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 96  szczegóły 
1357.wiersz: Pastor Maciej: Pęczki pączków. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 97  szczegóły 
  Paszkiewicz Mieczysław
    wiersze (alfabet tytułów)
1358.wiersz: Paszkiewicz Mieczysław: Antrakt. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 144  szczegóły 
1359.wiersz: Paszkiewicz Mieczysław: Antyfona benedyktyńska (fragment). Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 147 (proza poetycka...) szczegóły 
1360.wiersz: Paszkiewicz Mieczysław: Byt niemy (fragment). Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 149 (proza poetycka...) szczegóły 
1361.wiersz: Paszkiewicz Mieczysław: Epilog. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 148 (proza poetycka...) szczegóły 
1362.wiersz: Paszkiewicz Mieczysław: Hołd składam. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 143  szczegóły 
1363.wiersz: Paszkiewicz Mieczysław: Kochając nadmiernie (fragment). Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 145 (proza poetycka...) szczegóły 
1364.wiersz: Paszkiewicz Mieczysław: Nieszczęście. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 144-145 (proza poetycka...) szczegóły 
1365.wiersz: Paszkiewicz Mieczysław: Raz jeszcze (fragment). Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 145 (proza poetycka...) szczegóły 
1366.wiersz: Paszkiewicz Mieczysław: Rozważania o istnieniu. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 146 (proza poetycka...) szczegóły 
1367.wiersz: Paszkiewicz Mieczysław: U gorzkich źródeł (fragment). Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 143-144  szczegóły 
1368.wiersz: Paszkiewicz Mieczysław: U progu (fragment). Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 145 (proza poetycka...) szczegóły 
1369.wiersz: Paszkiewicz Mieczysław: W obliczu umarłych (fragment). Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 147-148 (proza poetycka...) szczegóły 
1370.wiersz: Paszkiewicz Mieczysław: Zapisane w kamieniu. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 142  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1371.artykuł: Mackiewicz Anna: Humanistyczny wymiar poezji prof. Mieczysława Paszkiewicza. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 140-149 (z tekstami wierszy...) szczegóły 
  Patey-Grabowska Alicja
    wiersze (alfabet tytułów)
1372.wiersz: Patey-Grabowska Alicja: Cóż my możemy. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 53 (z not. o autorce podp.: Waldemar Smaszcz na s. 50...) szczegóły 
1373.wiersz: Patey-Grabowska Alicja: Jesienny erotyk. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 52 (z not. o autorce podp.: Waldemar Smaszcz na s. 50...) szczegóły 
1374.wiersz: Patey-Grabowska Alicja: Odpływ. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 52-53 (z not. o autorce podp.: Waldemar Smaszcz na s. 50...) szczegóły 
1375.wiersz: Patey-Grabowska Alicja: Romeo i Julia po latach. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 51-52 (z not. o autorce podp.: Waldemar Smaszcz na s. 50...) szczegóły 
1376.wiersz: Patey-Grabowska Alicja: Zadziwienie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 51 (z not. o autorce podp.: Waldemar Smaszcz na s. 50...) szczegóły 
  Pawlicki Dariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1377.wiersz: Pawlicki Dariusz: Miesiąc po czterdziestych pierwszych urodzinach jedynaka. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 105  szczegóły 
  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
1378.wiersz: Pawlikowska-Jasnorzewska Maria: W Święto Rodziny.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 18  szczegóły 
  Pawłowska Monika
    wiersze (alfabet tytułów)
1379.wiersz: Pawłowska Monika: Niektórzy zamykają oczy.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 245  szczegóły 
  Pepłowska Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
1380.wiersz: Pepłowska Agnieszka: Gdybym opuściła swe ciało.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 97  szczegóły 
  Piasecki Wojciech Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
1381.wiersz: Piasecki Wojciech Tomasz: Nieważne.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 117  szczegóły 
1382.wiersz: Piasecki Wojciech Tomasz: Szachy. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 117-118  szczegóły 
  Piaseczyńska Iga
    wiersze (alfabet tytułów)
1383.wiersz: Piaseczyńska Iga: Wigilia. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 3  szczegóły 
  Piekarowska Weronika
    wiersze (alfabet tytułów)
1384.wiersz: Piekarowska Weronika: Elegia nieprzeczytanych listów. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 97-98  szczegóły 
  Pietrucha Gabriela
    wiersze (alfabet tytułów)
1385.wiersz: Pietrucha Gabrysia: My dziewczyny.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 115  szczegóły 
1386.wiersz: Pietrucha Gabrysia: Życie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 115  szczegóły 
  Pietrucha Julia
    wiersze (alfabet tytułów)
1387.wiersz: Pietrucha Julia: Blokowisko. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 273  szczegóły 
  Pietrucha Natalia
    wiersze (alfabet tytułów)
1388.wiersz: Pietrucha Natalia: Dziś jak co dzień.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 88  szczegóły 
1389.wiersz: Pietrucha Natalia: Pod mostem. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 86  szczegóły 
1390.wiersz: Pietrucha Natalia: Pokolenie 2000. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 87  szczegóły 
  Piętniewicz Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
1391.wiersz: Piętniewicz Michał: Kara. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 114  szczegóły 
  Piotrowski Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
1392.wiersz: Piotrowski Marek: Figurka tłustego Chińczyka. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 62-63 (z not. o autorze na s. 61...) szczegóły 
1393.wiersz: Piotrowski Marek: Myśli różne. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 62-63 (z not. o autorze na s. 61...) szczegóły 
1394.wiersz: Piotrowski Marek: Święto zmarłych. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 62 (z not. o autorze na s. 61...) szczegóły 
1395.wiersz: Piotrowski Marek: Świętoszek. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 61 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Pióro Jakub
    wiersze (alfabet tytułów)
1396.wiersz: Pióro Jakub: Złoty wiatr dmucha.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 213-214  szczegóły 
  Piskała Konrad
    wiersze (alfabet tytułów)
1397.wiersz: Piskała Konrad: Praca. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 124  szczegóły 
  Piszewski Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
1398.wiersz: Piszewski Jacek: Bóg. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 97-98  szczegóły 
  Piwko Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
1399.wiersz: Piwko Marek: Udajesz przede mną kogoś.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 196-197  szczegóły 
1400.wiersz: Piwko Marek: Wielki świat.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 196  szczegóły 
  Piwońska Dominika
    wiersze (alfabet tytułów)
1401.wiersz: Piwońska Dominika: Żona Lota. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 125  szczegóły 
  Płużański Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1402.artykuł: Dziurzyński Dariusz: Późny debiut romantyczny. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 150-152  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1403.wywiad: Nawrocki Aleksander: O poezji, filozofii i ekonomii. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 4  szczegóły 
  Pochylczuk Alicja
    wiersze (alfabet tytułów)
1404.wiersz: Pochylczuk Alicja: Jest taki kraj.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 52  szczegóły 
1405.wiersz: Pochylczuk Alicja: Prorok. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 53  szczegóły 
1406.wiersz: Pochylczuk Alicja: Źerowisko. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 52  szczegóły 
  Podgrudna Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
1407.wiersz: Podgrudna Agnieszka: Nie szata.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 94  szczegóły 
  Podolska Jowita
    wiersze (alfabet tytułów)
1408.wiersz: Podolska Jowita: Jak? czyli oktarynowa tęsknota. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 247  szczegóły 
  Popek Stanisław
1409.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Okoń Longin Jan: Syndrom samotności i cierpienia. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 198-200  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1410.wiersz: Popek Stanisław: A w długie wieczory rozpamiętuje.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 163 (z not. o autorze na s. 161...) szczegóły 
1411.wiersz: Popek Stanisław: Do Psalmu XVIII. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 161-162 (z not. o autorze na s. 161...) szczegóły 
1412.wiersz: Popek Stanisław: Polskie potrawy wigilijne (I-V). Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 23-24  szczegóły 
1413.wiersz: Popek Stanisław: Ruch myśli. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 163 (z not. o autorze na s. 161...) szczegóły 
1414.wiersz: Popek Stanisław: Włóczęga wyobraźni. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 161-162 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Przeczek Wilhelm
    wiersze (alfabet tytułów)
1415.wiersz: Przeczek Wilhelm: Kości pradziadów. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 11  szczegóły 
  Przyboś Julian
    wiersze (alfabet tytułów)
1416.wiersz: Przyboś Julian: Aleja. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 65  szczegóły 
1417.wiersz: Przyboś Julian: Kołysanka wiosenna. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 63  szczegóły 
1418.wiersz: Przyboś Julian: Kołysanka wiosenna. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 44  szczegóły 
1419.wiersz: Przyboś Julian: List ze Szwajcarii. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 64  szczegóły 
1420.wiersz: Przyboś Julian: Na "Dzień ptaków". Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 63  szczegóły 
1421.wiersz: Przyboś Julian: Na pejzażu. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 64  szczegóły 
1422.wiersz: Przyboś Julian: Napis. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 65  szczegóły 
1423.wiersz: Przyboś Julian: Noc powrotna. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 38-46  szczegóły 
1424.wiersz: Przyboś Julian: Odjechałem. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 66 (proza poetycka...) szczegóły 
1425.wiersz: Przyboś Julian: Przestrzeń górska. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 66 (proza poetycka...) szczegóły 
1426.wiersz: Przyboś Julian: Róża. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 65  szczegóły 
1427.wiersz: Przyboś Julian: Świt kwietniowy. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 43-44  szczegóły 
1428.wiersz: Przyboś Julian: W górach przestrzeń wydaje się obluźniona.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 66 (proza poetycka...) szczegóły 
1429.wiersz: Przyboś Julian: W ogrodzie. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 65  szczegóły 
1430.wiersz: Przyboś Julian: Z rozmowy.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 66-67 (proza poetycka...) szczegóły 
1431.wiersz: Przyboś Julian: Zakochana. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 65 (proza poetycka...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1432.artykuł: Brudnicki Jan Zdzisław: To już sto lat od urodzin Przybosia. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 20-27 (dot. poglądów nt. poezji; także wspomnień autora art. z odczytów i spo...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1433.wywiad: Gronczewski Andrzej: Rozmowa o słowiku. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 38-46 (nt. utworu "Noc powrotna", z tekstem utworu; rozm. z 1971 roku z późni...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1434.kult: A.T.: Julian Przyboś dzisiaj. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 16-19 (sylwetka poety; art. z okazji 100. rocznicy urodzin...) szczegóły 
  Pudełkiewicz Stanisława
1435.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewska Katarzyna: "Wiersze zebrane" Stanisławy Pudełkiewicz. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 315-320  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Raczko-Pietraszek Magda
1436.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmowska Agnieszka: O debiucie poetyckim malarki Magdy Raczko-Pietraszek słów kilka. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 163-163  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1437.wywiad: Dmowska Agnieszka: Niebo w plasterkach. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 154-162  szczegóły 
  Racz Sebastian Ignacy
    wiersze (alfabet tytułów)
1438.wiersz: Racz Sebastian I.: Swaty. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 235  szczegóły 
  Radlińska Ewa Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
1439.wiersz: Radlińska Ewa: Inicjacja. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 263  szczegóły 
1440.wiersz: Radlińska Ewa Maria: Jedyna prawda we mnie.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 145  szczegóły 
1441.wiersz: Radlińska Ewa Maria: Niebo w niepewnych kolorach.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 145  szczegóły 
1442.wiersz: Radlińska Ewa Maria: Stworzyłam dla ciebie.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 145  szczegóły 
1443.wiersz: Radlińska Ewa Maria: Wracasz do mnie.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 144  szczegóły 
  Radomski Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1444.wiersz: Radomski Stanisław: Zabawa. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 104-105  szczegóły 
  Raginiak Stanisław
1445.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmowska Agnieszka: Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 337 (nota recenzencka...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1446.wiersz: Raginiak Stanisław: Sen na trzy dni przed Wigilią. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 115  szczegóły 
  Rakowska Monika
    wiersze (alfabet tytułów)
1447.wiersz: Rakowska Monika: Biegnie po krawędzi płatka.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 97  szczegóły 
1448.wiersz: Rakowska Monika: Dziecko oślepione kroplą.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 96-97  szczegóły 
1449.wiersz: Rakowska Monika: Każdego dnia rywalizuję.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 92 (z wypow. autorki podp. Solidarność, s. 90-92...) szczegóły 
1450.wiersz: Rakowska Monika: Krzyczmy w pioruny.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 93 (z wypow. autorki podp. Solidarność, s. 90-92...) szczegóły 
1451.wiersz: Rakowska Monika: Na głowie twojej.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 92 (z wypow. autorki podp. Solidarność, s. 90-92...) szczegóły 
1452.wiersz: Rakowska Monika: Samotni we dwoje.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 93 (z wypow. autorki podp. Solidarność, s. 90-92...) szczegóły 
  Ratajczak Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
1453.wiersz: Ratajczak Józef: Na ziarnie maku. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 46  szczegóły 
1454.wiersz: Ratajczak Józef: Nad kołyską poety. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 46-47  szczegóły 
1455.wiersz: Ratajczak Józef: Nad stawem. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 46  szczegóły 
  Ratuszna Hanna
    wiersze (alfabet tytułów)
1456.wiersz: Ratuszna Hanna: Bogowie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 54 (z not. o autorce na s. 53...) szczegóły 
1457.wiersz: Ratuszna Hanna: Wiara. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 53-54 (z not. o autorce...) szczegóły 
1458.wiersz: Ratuszna Hanna: Zegar. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 54 (z not. o autorce na s. 53...) szczegóły 
  Rempoła Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1459.wiersz: Rempoła Katarzyna: Pomnik. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 118-119  szczegóły 
  Reymont Władysław Stanisław
    kult (alfabet autorów)
1460.kult: Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 151 (not. o seminarium literackim inaugurującym Rok Reymontowski; Warszawa,...) szczegóły 
  Rodowska Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1461.wiersz: Rodowska Krystyna: Na burych lazurach. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 79-80  szczegóły 
1462.wiersz: Rodowska Krystyna: Wielką mi uczyniłeś podróż (fragment). Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 79  szczegóły 
  Rogala Stanisław
1463.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 161 (not. o promocji książki, Kielce 23 VI 1999...) szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Wędrowaniem jest żywot (O poezji Stanisława Rogali). Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 123-126  szczegóły 
1464.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmowska Agnieszka: Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 333 (nota recenzencka...) szczegóły 
recenzja: Łączkowski Zdzisław T.: "Wołania za matką" Stanisława Rogali. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 221-225  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1465.wiersz: Rogala Stanisław: Bóg umarł... = God is dead.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 220-221 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
1466.wiersz: Rogala Stanisław: Wspólna Wigilia. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 34-35  szczegóły 
1467.wiersz: Rogala Stanisław: Zasiądziemy do wieczerzy.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 35  szczegóły 
  Roguska M.
    wiersze (alfabet tytułów)
1468.wiersz: Roguska M.: Nie zakwitnie różą.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 96  szczegóły 
  Roguski Jakub
    wiersze (alfabet tytułów)
1469.wiersz: Roguski Jakub: Jaki jestem. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 99-100  szczegóły 
  Rokicka Monika Eliza
    wiersze (alfabet tytułów)
1470.wiersz: Rokicka Monika Eliza: Cień. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 85 (z notą...) szczegóły 
1471.wiersz: Rokicka Monika Eliza: Miłość. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 84-85 (z notą...) szczegóły 
1472.wiersz: Rokicka Monika Eliza: Modlitwa. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 85 (z notą...) szczegóły 
1473.wiersz: Rokicka Monika Eliza: Są miejsca nieskalane.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 85-86 (z notą...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1474.proza: Rokicka Monika Eliza: O sobie - poezją. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 86 (z notą...) szczegóły 
  Rosiek Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
1475.wiersz: Rosiek Barbara: Dokąd pójdę.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 88-89  szczegóły 
1476.wiersz: Rosiek Barbara: Komunia co rano.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 88  szczegóły 
1477.wiersz: Rosiek Barbara: Tak się boję.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 88  szczegóły 
  Roszko Grzegorz
1478.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Roszkowski Janusz B.: Nie wystarczy wiedzieć (O wierszach Grzegorza Roszko). Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 170-172  szczegóły 
1479.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Roszkowski Janusz B.: Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 322-323  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1480.wiersz: Roszko Grzegorz: Ciechanów. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 67 (z not. o autorze na s. 64...) szczegóły 
1481.wiersz: Roszko Grzegorz: Cyborg. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 64-65 (z not. o autorze...) szczegóły 
1482.wiersz: Roszko Grzegorz: Fraszki. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 68-69 (z not. o autorze na s. 64...) szczegóły 
1483.wiersz: Roszko Grzegorz: Grawitacja, grawitacja.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 65 (z not. o autorze na s. 64...) szczegóły 
1484.wiersz: Roszko Grzegorz: Kiedyś. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 66 (z not. o autorze na s. 64...) szczegóły 
1485.wiersz: Roszko Grzegorz: Matka moja zbiera się. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 66-67 (z not. o autorze na s. 64...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1486.proza: Roszko Grzegorz: Aforyzmy. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 69-70 (z not. o autorze na s. 64...) szczegóły 
1487.proza: Roszko Grzegorz: Greguerias. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 70-71 (z not. o autorze na s. 64...) szczegóły 
  Roszkowski Janusz Bogdan
    wiersze (alfabet tytułów)
1488.wiersz: Roszkowski Janusz B.: Dziennik z podróży [z tego cyklu:] W katedrze w Lund. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 77  szczegóły 
1489.wiersz: Roszkowski Janusz B.: Dziennik z podróży [z tego cyklu:] W Tatrach. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 77-78  szczegóły 
1490.wiersz: Roszkowski Janusz B.: W ogrodzie duszy. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 94-95  szczegóły 
1491.wiersz: Roszkowski Janusz B.: Zaproszenie do teatru. (Andrzejowi Zaniewskiemu). Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 81  szczegóły 
1492.wiersz: Roszkowski Janusz B.: Ze: Śpiewu starego capa. (Niezbyt świętemu Wojciechowi Siemionowi). Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 80-81  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1493.proza: Roszkowski Janusz B.: Aforyzmy Janusza B. Roszkowskiego o ludziach, bogach, światach i zaświatach. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 152  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1494.tekst paraliteracki: Roszkowski Janusz B.: Poezja a integracja. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 82-83 (nt. własnego rozumienia poezji wobec integracji europejskiej...) szczegóły 
  Rozmysłowicz Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
1495.wiersz: Rozmysłowicz Joanna: Tchnęłam ciszą w moją.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 103  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
1496.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żółciński Tadeusz J.: "Stary poeta" pisze wiersze. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 207-210  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1497.wiersz: Różewicz Tadeusz: Zadanie domowe. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 220  szczegóły 
1498.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaniewska Katarzyna: Twarz poezji. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 221-222 (z tekstem wiersza...) szczegóły 
  Rucińska Magdalena
    wiersze (alfabet tytułów)
1499.wiersz: Rucińska Magdalena: Sen. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 212  szczegóły 
  Rudziński Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1500.wiersz: Rudziński Krzysztof: Wśród pól adwentowych. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 21  szczegóły 
  Rusoł Aneta
    wiersze (alfabet tytułów)
1501.wiersz: Rusoł Aneta: Zdarzy się. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 72-73  szczegóły 
  Rybaczuk Artur
    wiersze (alfabet tytułów)
1502.wiersz: Rybaczuk Artur: Na dworcu wschodnim.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 125  szczegóły 
  Rybicka Marta
    wiersze (alfabet tytułów)
1503.wiersz: Rybicka Marta: Słowa ranią brak słów.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 123  szczegóły 
  Rycerska Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
1504.wiersz: Rycerska Joanna: Bez odpowiedzi?. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 109-110  szczegóły 
1505.wiersz: Rycerska Joanna: Gdybym umiała. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 109  szczegóły 
1506.wiersz: Rycerska Joanna: Na próbkę. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 108  szczegóły 
  Rychlicka Aleksandra
    wiersze (alfabet tytułów)
1507.wiersz: Rychlicka Aleksandra: Jak to dobrze.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 90-91  szczegóły 
1508.wiersz: Rychlicka Aleksandra: Język. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 91  szczegóły 
  Rymkiewicz Jarosław Marek
1509.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kosewski Jędrzej: O pięknie "Pieknej młynarski" nieco mniej pięknie. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 216-219  szczegóły 
  Rypina Elżbieta
    wiersze (alfabet tytułów)
1510.wiersz: Rypina Elżbieta: Szara gazeta. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 215-216  szczegóły 
  Ryst Dorota
    wiersze (alfabet tytułów)
1511.wiersz: Ryst Dorota: Styczeń. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 102  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Salata Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1512.wiersz: Salata Stanisław: Mgła. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 74  szczegóły 
1513.wiersz: Salata Stanisław: Syjamski bliźniak. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 74  szczegóły 
  Sarbiewski Maciej Kazimierz
    wiersze (alfabet tytułów)
1514.wiersz: Sarbiewski Maciej Kazimierz: Do mądrości Bożej. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 110  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1515.artykuł: Żagiel Stefan: Pierwszy poeta Mazowsza: Fenomen Sarbiewskiego. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 103-109 (dot. biografii i pamięci o twórcy...) szczegóły 
  Sekulski Henryk
    wiersze (alfabet tytułów)
1516.wiersz: Sekulski Henryk: Grudzień. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 57-58  szczegóły 
1517.wiersz: Sekulski Henryk: Kosa. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 59-60  szczegóły 
1518.wiersz: Sekulski Henryk: Kościół w Wodyniach. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 56-57  szczegóły 
1519.wiersz: Sekulski Henryk: Lipiec. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 58  szczegóły 
1520.wiersz: Sekulski Henryk: Święto Zmarłych. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 55-56  szczegóły 
  Sekuła Marta
    wiersze (alfabet tytułów)
1521.wiersz: Sekuła Marta: [Haiku]. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 244  szczegóły 
1522.wiersz: Sekuła Marta: Stawiam stopy na chodnikach miast.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 218  szczegóły 
1523.wiersz: Sekuła Marta: Tajemniczość. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 218  szczegóły 
  Senski Roman
    wiersze (alfabet tytułów)
1524.wiersz: Senski Roman: Miłość powinna odchodzić.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 78  szczegóły 
1525.wiersz: Senski Roman: Poeci. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 78  szczegóły 
  Sergijenko Olga
    wiersze (alfabet tytułów)
1526.wiersz: Sergijenko Olga: Jeśli. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 100  szczegóły 
  Sidorkiewicz Ryszard
    wiersze (alfabet tytułów)
1527.wiersz: Sidorkiewicz Ryszard: Kampania wyborcza. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 90-91  szczegóły 
1528.wiersz: Sidorkiewicz Ryszard: Przeżyłem. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 90  szczegóły 
1529.wiersz: Sidorkiewicz Ryszard: Romantyczność 2. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 91  szczegóły 
  Sieklucka Justyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1530.wiersz: Sieklucka Justyna: Wspomnienia. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 109 (ze wstępem: Laureaci ogólnopolskiego konkursu poetyckiego dla dzieci n...) szczegóły 
  Sierzputowski Alfred
    wiersze (alfabet tytułów)
1531.wiersz: Sierzputowski Alfred: A ciężar życia przyszło dźwigać sercu... (Janinie Grali). Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 65 (z not. o autorze...) szczegóły 
1532.wiersz: Sierzputowski Alfred: Dobroduszność. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 68 (z not. o autorze na s. 65...) szczegóły 
1533.wiersz: Sierzputowski Alfred: Jarmark cudów (Czesławowi Parzychowi). Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 65-66 (z not. o autorze...) szczegóły 
1534.wiersz: Sierzputowski Alfred: Kolęda AD 1993. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 43  szczegóły 
1535.wiersz: Sierzputowski Alfred: Marionetka. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 67-68 (z not. o autorze na s. 65...) szczegóły 
1536.wiersz: Sierzputowski Alfred: Ostoja. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 68 (z not. o autorze na s. 65...) szczegóły 
1537.wiersz: Sierzputowski Alfred: Ostrołęka. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 66-67 (z not. o autorze na s. 65...) szczegóły 
1538.wiersz: Sierzputowski Alfred: Pamięć (Henrykowi Krauze). Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 69 (z not. o autorze na s. 65...) szczegóły 
1539.wiersz: Sierzputowski Alfred: Reminiscencja wigilijna. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 44  szczegóły 
1540.wiersz: Sierzputowski Alfred: Słowo. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 69 (z not. o autorze na s. 65...) szczegóły 
1541.wiersz: Sierzputowski Alfred: Trzynasty marca (1989). Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 66 (z not. o autorze na s. 65...) szczegóły 
1542.wiersz: Sierzputowski Alfred: Wigilia 1981. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 43  szczegóły 
1543.wiersz: Sierzputowski Alfred: Żyjątko. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 67 (z not. o autorze na s. 65...) szczegóły 
  Siewkowski Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
1544.wiersz: Siewkowski Michał: Kamień i ziemia. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 238  szczegóły 
1545.wiersz: Siewkowski Michał: Rozmowy na koniec. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 238-239  szczegóły 
  Sikirnicka Longina
    wiersze (alfabet tytułów)
1546.wiersz: Sikirnicka Longina: O Boże.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 101  szczegóły 
  Sitarska-Ruzik Halina
    wiersze (alfabet tytułów)
1547.wiersz: Sitarska-Ruzik Halina: Kiedy zegar nakręcam.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 164-165 (z not. o autorce...) szczegóły 
1548.wiersz: Sitarska-Ruzik Halina: Wiem człowiekiem zawiało.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 164 (z not. o autorce...) szczegóły 
  Siwołowski Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
1549.wiersz: Siwołowski Adam: Czas. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 145-146  szczegóły 
  Siwołowski Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
1550.wiersz: Siwołowski Michał: Doskonałość, doskonaląca się!. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 80-81  szczegóły 
  Skalska Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
1551.wiersz: Skalska Agnieszka: Ile jeszcze razy.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 101  szczegóły 
  Skorupski Jan Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1552.artykuł: Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 102 (not. o spotkaniu autorskim, Warszawa 27 X 1999...) szczegóły 
  Słodkowska Weronika
    wiersze (alfabet tytułów)
1553.wiersz: Słodkowska Weronika: Bóg. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 146  szczegóły 
1554.wiersz: Słodkowska Weronika: Czym jest serce?. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 154 (z autoprezentacją poetki na s. 155...) szczegóły 
1555.wiersz: Słodkowska Weronika: Maluję Twą postać.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 88  szczegóły 
1556.wiersz: Słodkowska Weronika: O doskonałości (czy warto...). Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 154-155 (z autoprezentacją poetki na s. 155...) szczegóły 
1557.wiersz: Słodkowska Weronika: Półpsalm. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 89  szczegóły 
1558.wiersz: Słodkowska Weronika: Tęsknota. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 272-273  szczegóły 
  Słowacki Euzebiusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1559.artykuł: Narkowicz Liliana: Niepospolity ojciec niepospolitego syna. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 12-18  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1560.wiersz: Słowacki Juliusz: Beniowski. Pieśń IV [fragm.:] Kłębami dymu niechaj się otoczę. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 106-107  szczegóły 
1561.wiersz: Słowacki Juliusz: Beniowski. Pieśń V [fragm.:] Nie podobało się już.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 124-125  szczegóły 
1562.wiersz: Słowacki Juliusz: Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 101  szczegóły 
1563.wiersz: Słowacki Juliusz: Dajcie mi tylko jedne ziemi milę.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 100  szczegóły 
1564.wiersz: Słowacki Juliusz: Do Matki. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 100-101  szczegóły 
1565.wiersz: Słowacki Juliusz: Do Matki (Urywek). Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 99  szczegóły 
1566.wiersz: Słowacki Juliusz: Duma o Wacławie Rzewuskim. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 89-93  szczegóły 
1567.wiersz: Słowacki Juliusz: Grób Agamemnona. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 103-106  szczegóły 
1568.wiersz: Słowacki Juliusz: Hymn. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s.94-95  szczegóły 
1569.wiersz: Słowacki Juliusz: Pośród niesnasków Pan Bóg uderza.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 101-103  szczegóły 
1570.wiersz: Słowacki Juliusz: Rozłączenie. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 93-94  szczegóły 
1571.wiersz: Słowacki Juliusz: Sowiński w okopach Woli. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s.97-99  szczegóły 
1572.wiersz: Słowacki Juliusz: Testament mój. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s.95-96  szczegóły 
1573.wiersz: Słowacki Juliusz: W pamiętniku Zofii Bobrówny. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s.97  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1574.proza: Słowacki Juliusz: (Z Dziennika) [fragm.]. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 120 (z 1847-1848...) szczegóły 
1575.proza: Słowacki Juliusz: Z pamiętnika [fragm.]. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 118 (z 1832...) szczegóły 
1576.proza: Słowacki Juliusz: (Z raptularza) [fragm.]. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 119 (z 1843, 1848...) szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1577.listy: Słowacki Juliusz: Kochany poeto Ruin!. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 122-123 (list do Zygmunta Krasińskiego (z 1839)...) szczegóły 
1578.listy: Słowacki Juliusz: O literaturze, sztuce i o sobie. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 108-118 (fragm. listów; adresaci: Zygmunt Krasiński (1 z 1843), Salomea Słowack...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1579.tekst paraliteracki: Słowacki Juliusz: Wstęp do trzeciego tomu "Poezyj". Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 120-122  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1580.artykuł: Krasiński Zygmunt: Kilka słów o Juliuszu Słowackim. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 126-133  szczegóły 
1581.artykuł: Lebioda Dariusz Tomasz: Kosmogonia liryczna (O wyobraźni pulsującej Juliusz Słowackiego). Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 61-69  szczegóły 
1582.artykuł: Narkowicz Liliana: Jaszuny - "Twój czar nade mną trwa". Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 22-26 (o związku z Ludwiką Śniadecką...) szczegóły 
1583.artykuł: Narkowicz Liliana: Najsławniejsza matka w dziejach literatury polskiej. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 8-12 (o Salomei Słowackiej-Becu...) szczegóły 
1584.artykuł: Narkowicz Liliana: Ojczym poety - August Becu. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 18-22  szczegóły 
1585.artykuł: Nawrocki Aleksander: Mój Słowacki. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 4-7  szczegóły 
1586.artykuł: Nieuważny Florian: Słowacki na Ukrainie. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 82-85 (wyw. nt. recepcji twórczości Juliusza Słowackiego na Ukrainie; rozm. M...) szczegóły 
1587.artykuł: Szewczenko Stanisław: Realia ukraińskie w twórczości Juliusza Słowackiego (Fragment). Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 86-88  szczegóły 
1588.artykuł: Urbankowski Bohdan: Wędrówki duszy Słowackiego. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 30-60 (doktryna Andrzeja Towiańskiego w twórczości poety...) szczegóły 
1589.artykuł: Warneńska Monika: Jeszcze o rodzicach Słowackiego. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 27-29 (o Salomei Słowackiej-Becu i Euzebiuszu Słowackim...) szczegóły 
1590.artykuł: Waszczyński Cezary: "Wracam na Liban, do mojego domu". Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 80-81 (o podróży poety na Bliski Wschód...) szczegóły 
1591.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 129 (not....) szczegóły 
1592.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Walczak Grzegorz: Składniowa interpretacja stylizacji biblijnej w "Anhellim" Juliusza Słowackiego (Ogólny stylistyczno-składniowy typ dzieła). Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 70-79  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1593.kult: Piłsudski Józef: Przemówienie przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich (Fragment). Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 155-158  szczegóły 
1594.kult: Sienkiewicz Henryk: Mowa wygłoszona w roku 1899 przy odsłonięciu pomnika poety w Miłosławiu. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 154-155  szczegóły 
  Słupek Paulina
    wiersze (alfabet tytułów)
1595.wiersz: Słupek Paulina: Kropla miłości. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 99  szczegóły 
  Sokołowski Aleksander
    wiersze (alfabet tytułów)
1596.wiersz: Sokołowski Aleksander: Kłopoty z przejazdem.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 62  szczegóły 
1597.wiersz: Sokołowski Aleksander: Marzenia uszyte na wyrost. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 20  szczegóły 
1598.wiersz: Sokołowski Aleksander: Sen wileński. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 62  szczegóły 
1599.wiersz: Sokołowski Aleksander: Splot dni powszednich.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 20  szczegóły 
  Solecka Patrycja
    wiersze (alfabet tytułów)
1600.wiersz: Solecka Patrycja: A jeśli.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 101  szczegóły 
1601.wiersz: Solecka Patrycja: O wróbelku. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 101  szczegóły 
  Sondej Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1602.wiersz: Sondej Andrzej: Posłuchaj mnie. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 102  szczegóły 
  Soroka Paweł
1603.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sułkowska-Mijal Jadwiga: "Molo białe i czerwone" Pawła Soroki. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 141-142  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1604.wiersz: Soroka Paweł: Egzystencja. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 274  szczegóły 
  Sowa Ja,
    wiersze (alfabet tytułów)
1605.wiersz: Sowa Ja,: [Dwudziesty piąty] 25 Grudnia. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 147  szczegóły 
  Spitznagel Ludwik
    wiersze (alfabet tytułów)
1606.wiersz: Spitznagel Ludwik: Po długich latach.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 134  szczegóły 
  Stachura Edward
    wiersze (alfabet tytułów)
1607.wiersz: Stachura Edward: Confiteor. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 196-197  szczegóły 
1608.wiersz: Stachura Edward: Prefacja. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 195-196  szczegóły 
  Staff Leopold
    wiersze (alfabet tytułów)
1609.wiersz: Staff Leopold: Wigilia w lesie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 15  szczegóły 
  Stangrodzka Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
1610.wiersz: Stangrodzka Ewa: Czym była dla ciebie ta noc mistrzu.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 75 (z not. o autorce...) szczegóły 
1611.wiersz: Stangrodzka Ewa: Tamtej nocy powiedziałeś chodź.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 76 (z not. o autorce na s. 75...) szczegóły 
1612.wiersz: Stangrodzka Ewa: Uczę się ciebie.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 77 (z not. o autorce na s. 75...) szczegóły 
1613.wiersz: Stangrodzka Ewa: Wyszłaś z Hadesu. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 76 (z not. o autorce na s. 75...) szczegóły 
  Stanik Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1614.wiersz: Stanik Stanisław: Słowo o Cyprianie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 146-147  szczegóły 
  Stanuch Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1615.wiersz: Stanuch Stanisław: Droga. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 55  szczegóły 
1616.wiersz: Stanuch Stanisław: Prezent. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 54-55  szczegóły 
1617.wiersz: Stanuch Stanisław: W Tyliczu. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 54  szczegóły 
  Stańczuk Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1618.wiersz: Stańczuk Katarzyna: Jesteś byłeś już cię.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 110  szczegóły 
1619.wiersz: Stańczuk Katarzyna: My. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 110  szczegóły 
  Stasiak Aneta
    wiersze (alfabet tytułów)
1620.wiersz: Stasiak Aneta: Hipoteza. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 110  szczegóły 
1621.wiersz: Stasiak Aneta: Powroty. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 110  szczegóły 
  Stefaniak Jan Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1622.wiersz: Stefaniak Jan Stanisław: Ujście Oceanu = The mouth of the ocean. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 222-223 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
  Steinfeld Ludwika
1623.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zych Adam A.: Poemat symfoniczny "Qumran". Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 116-118  szczegóły 
1624.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zych Adam A.: Poemat symfoniczny "Qumran". Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 116-118  szczegóły 
  Stelmasiak Jolanta
    wiersze (alfabet tytułów)
1625.wiersz: Stelmasiak Jolanta: Tao księgowej. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 147-148  szczegóły 
  Stolarz Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1626.wiersz: Stolarz Tadeusz: Który. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 92  szczegóły 
1627.wiersz: Stolarz Tadeusz: Odwiedzający nas w szpitalu. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 92-93  szczegóły 
1628.wiersz: Stolarz Tadeusz: Zapis po powrocie z Muzeum w Auschwitz. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 92  szczegóły 
  Stój Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1629.wiersz: Stój Kasia: Noc. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 99  szczegóły 
  Strasburger Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1630.wiersz: Strasburger Janusz: Do przyjaciół. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 145 (wiersz napisany po hiszpańsku...) szczegóły 
1631.wiersz: Strasburger Janusz: Granada północ. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 145 (wiersz napisany po hiszpańsku...) szczegóły 
1632.wiersz: Strasburger Janusz: Nie wierzę!. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 144  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1633.zgon: Zaniewski Andrzej: Pamięci Janusza Strasburgera. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 142-144 (zmarł: 2000; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Studzińska Paulina
    wiersze (alfabet tytułów)
1634.wiersz: Studzińska Paulina: Gdybyś kiedyś. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 120  szczegóły 
1635.wiersz: Studzińska Paulina: Mój przyjaciel - samotność. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 119  szczegóły 
  Stusiński Mieczysław Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
1636.wiersz: Stusiński Mieczysław Adam: Próba. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 144  szczegóły 
  Sulej Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1637.wiersz: Sulej Katarzyna: Nie potrafię czytać.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 217  szczegóły 
  Sumbar Ilona
    wiersze (alfabet tytułów)
1638.wiersz: Sumbar Ilona: Łza. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 103  szczegóły 
  Surdyk Ewa Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
1639.wiersz: Surdyk Ewa Joanna: Co zrobisz?. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 114  szczegóły 
1640.wiersz: Surdyk Ewa Joanna: I to był wiersz. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 114-115  szczegóły 
1641.wiersz: Surdyk Ewa Joanna: Nie zatrzymuj mnie miły.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 115  szczegóły 
1642.wiersz: Surdyk Ewa Joanna: Obudziłam się pewnego dnia.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 114  szczegóły 
1643.wiersz: Surdyk Ewa Joanna: Opowieść wakacyjna. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 115  szczegóły 
1644.wiersz: Surdyk Ewa Joanna: Powiało chłodem. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 113  szczegóły 
1645.wiersz: Surdyk Ewa Joanna: Pożegnania. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 114  szczegóły 
1646.wiersz: Surdyk Ewa Joanna: Wejdź wpadłeś na moment.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 113  szczegóły 
  Suryn Andrzej
1647.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Roszkowski Janusz B.: Czy umarły w was sny, czy Noc zmieszała się z Dniem?. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 213-215  szczegóły 
1648.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Roszkowski Janusz B.: Na świetle malowane. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 119-122  szczegóły 
  Swiłło Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
1649.wiersz: Swiłło Jacek: Autoportret codzienny. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 265  szczegóły 
1650.wiersz: Swiłło Jacek: Na trakcie. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 266  szczegóły 
1651.wiersz: Swiłło Jacek: O dziewczynie Nowosielskiego. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 265  szczegóły 
  Szafran Diana
    wiersze (alfabet tytułów)
1652.wiersz: Szafran Diana: Spojrzałam w lustro.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 121  szczegóły 
  Szałkiewicz Grażyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1653.wiersz: Szałkiewicz Grażyna: Zbawiciel świata. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 107  szczegóły 
  Szamborowska Magdalena
    wiersze (alfabet tytułów)
1654.wiersz: Szamborowska Magdalena: Trzynaście razy na deszczu stałam.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 345 (z not. "XII Festiwal Poezji w XIV LO im. Stanisława Staszica 30 marca ...) szczegóły 
  Szaniawski Jerzy
1655.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dmowska Agnieszka: "Zegarek" Jerzego Szaniawskiego. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 128-130  szczegóły 
  Szańkowska Michalina
    wiersze (alfabet tytułów)
1656.wiersz: Szańkowska Michalina: [Haiku]. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 244  szczegóły 
1657.wiersz: Szańkowska Michalina: Smutne oczy.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 214  szczegóły 
  Szczepek Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
1658.wiersz: Szczepek Marcin: Na środku ulicy Szerokiej. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 129 (z notą Aleksandra Nawrockiego, s. 125-126...) szczegóły 
1659.wiersz: Szczepek Marcin: Ojcze nasz. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 129-130 (z notą Aleksandra Nawrockiego, s. 125-126...) szczegóły 
  Szczęsna-Jeleniewska Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
1660.wiersz: Szczęsna-Jeleniewska Maria: Przed Mistrzem stojąc.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 166-167 (z not. o autorce...) szczegóły 
1661.wiersz: Szczęsna-Jeleniewska Maria: To że kochamy.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 166 (z not. o autorce...) szczegóły 
1662.wiersz: Szczęsna-Jeleniewska Maria: Z żebra Adama ukształtowałeś.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 166 (z not. o autorce...) szczegóły 
  Szczypek Donata
    wiersze (alfabet tytułów)
1663.wiersz: Szczypek Donata: Podpalam swój smutek.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 106  szczegóły 
  Szewczyk Ilona
    wiersze (alfabet tytułów)
1664.wiersz: Szewczyk Ilona: "Małe dziewczynki". Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 239-241  szczegóły 
  Szewczyk Marika
    wiersze (alfabet tytułów)
1665.wiersz: Szewczyk Marika: Kobieta-siłaczka. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 98-99  szczegóły 
  Szlaga Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1666.wiersz: Szlaga Krystyna: A później wnikasz.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 98  szczegóły 
1667.wiersz: Szlaga Krystyna: Dany mi jeszcze. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 96-97  szczegóły 
1668.wiersz: Szlaga Krystyna: Palimy idee, palimy.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 97  szczegóły 
1669.wiersz: Szlaga Krystyna: Tak mało słów.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 98  szczegóły 
1670.wiersz: Szlaga Krystyna: W jednej chwili.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 97  szczegóły 
  Szop Iwona
    wiersze (alfabet tytułów)
1671.wiersz: Szop Iwona: Stała na ulicy.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 126-127 (proza poetycka...) szczegóły 
  Szostok Stefania
    wiersze (alfabet tytułów)
1672.wiersz: Szostok Stefania: Wiele podróżujesz.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 98-99  szczegóły 
  Szproch Władysława
    wiersze (alfabet tytułów)
1673.wiersz: Szproch Władysława: Początek nocy - początkiem dnia = The night beginning - the day beginning. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 224-225 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
  Sztąpka Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1674.wiersz: Sztąpka Katarzyna: Bez przymrużenia oka. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 94  szczegóły 
1675.wiersz: Sztąpka Katarzyna: Czy zdążę (Basi Dziekańskiej). Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 95  szczegóły 
1676.wiersz: Sztąpka Katarzyna: Zagubiony kadr. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 94-95  szczegóły 
  Sztyber Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
1677.wiersz: Sztyber Joanna: W moim świecie.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 214-215  szczegóły 
  Szul Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
1678.wiersz: Szul Agnieszka: Gotyk. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 111  szczegóły 
1679.wiersz: Szul Agnieszka: Moja Sobota. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 110-111  szczegóły 
1680.wiersz: Szul Agnieszka: Rozmowa. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 112  szczegóły 
1681.wiersz: Szul Agnieszka: Życiorys. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 112-113  szczegóły 
  Szulc Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1682.wiersz: Szulc Anna: Odejście. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 125-126  szczegóły 
  Szulczyński Henryk
    wiersze (alfabet tytułów)
1683.wiersz: Szulczyński Henryk: Chór - gór...!. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 99  szczegóły 
1684.wiersz: Szulczyński Henryk: Wicher chmury. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 99-100  szczegóły 
  Szumowski Bartosz
    wiersze (alfabet tytułów)
1685.wiersz: Szumowski Bartosz: No cóż popełnił pan.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 198  szczegóły 
1686.wiersz: Szumowski Bartosz: Raport. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 198  szczegóły 
  Szumska Natalia
    wiersze (alfabet tytułów)
1687.wiersz: Szumska Natalia: Pytania. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 100  szczegóły 
  Szurowska Beata
    wiersze (alfabet tytułów)
1688.wiersz: Szurowska Beata: Jestem zły. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 84 (z koment.: debiut...) szczegóły 
  Szustow Eugeniusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1689.wiersz: Szustow Eugeniusz: W białym sadzie.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 148  szczegóły 
  Szymańska Izabela
    wiersze (alfabet tytułów)
1690.wiersz: Szymańska Izabela: Pogrążony w bezsilnym smutku.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 193  szczegóły 
1691.wiersz: Szymańska Izabela: Zapomniałam obudzić zmysły.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 194  szczegóły 
  Szymański Andrzej
    proza (alfabet tytułów)
1692.proza: Szymański Andrzej: Aforyzmy. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 114  szczegóły 
1693.proza: Szymański Andrzej: Aforyzmy. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 172  szczegóły 
1694.proza: Szymański Andrzej: Aforyzmy. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 128  szczegóły 
  Szymborska Wisława
    wiersze (alfabet tytułów)
1695.wiersz: Szymborska Wisława: Wieczór autorski. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 223  szczegóły 
1696.wiersz: Szymborska Wisława: Wrażenia z teatru. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 71-72  szczegóły 
1697.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaniewska Katarzyna: Autoironia Szymborskiej. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 224-225 (z tekstem wiersza...) szczegóły 
1698.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Moczulska Dominika: "Wrażenia z teatru" Jak można postrzegać teatr? Jak można postrzegać życie? Interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 72-74  szczegóły 
artykuł: Stasiak Katarzyna: "Wrażenia z teatru" Wisławy Szymborskiej. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 74-76  szczegóły 
  Szymczakowska Jolanta
    wiersze (alfabet tytułów)
1699.wiersz: Szymczakowska Jolanta: Boże mój Ty wiesz co to samotność.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 62 (z not. o autorce na s. 59...) szczegóły 
1700.wiersz: Szymczakowska Jolanta: Cierpienie uwiera dotkliwie.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 62 (z not. o autorce na s. 59...) szczegóły 
1701.wiersz: Szymczakowska Jolanta: Habit (Ojcu Pio z okazji Jego beatyfikacji). Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 60-61 (z not. o autorce na s. 59...) szczegóły 
1702.wiersz: Szymczakowska Jolanta: Kamień. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 63-64 (z not. o autorce na s. 59...) szczegóły 
1703.wiersz: Szymczakowska Jolanta: Obce ręce zawiesiły.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 61-62 (z not. o autorce na s. 59...) szczegóły 
1704.wiersz: Szymczakowska Jolanta: Panie - hojnie mnie wyposażyłeś.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 63 (z not. o autorce na s. 59...) szczegóły 
1705.wiersz: Szymczakowska Jolanta: Rozmowy z frasobliwym [z tego cyklu:] Rozmowa I. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 59 (z not. o autorce...) szczegóły 
1706.wiersz: Szymczakowska Jolanta: Rozmowy z frasobliwym [z tego cyklu:] Rozmowa II. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 60 (z not. o autorce na s. 59...) szczegóły 
  Szyszkowska Maria
    wywiady (alfabet autorów)
1707.wywiad: Borowska Justyna: Literatura a życie. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 252-264  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Śledź Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1708.wiersz: Śledź Krzysztof: [Haiku]. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 245  szczegóły 
1709.wiersz: Śledź Krzysztof: Kochankowie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 190  szczegóły 
1710.wiersz: Śledź Krzysztof: Zatrzymać słowo. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 189  szczegóły 
  Świętochowski Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1711.artykuł: Roszko Grzegorz: Rzecz o Aleksandrze Świętochowskim. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 119-122 (dot. działalności...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1712.kult: Dominik Jan: Grzegorz Roszko - kontynuator idei pozytywistycznej A. Świętochowskiego. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 133-135 (sylwetka dyrektora Muzeum im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźn...) szczegóły 
1713.kult: Roszko Grzegorz: Moja Gołotczyzna. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 123-126 (o powstaniu i działalności okołoliterackiej Muzeum im. Aleksandra Świę...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tabaczka Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1714.wiersz: Tabaczka Krzysztof: Jazda na gapę. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 79  szczegóły 
1715.wiersz: Tabaczka Krzysztof: Kiedyś. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 79  szczegóły 
  Tabisz Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
1716.wiersz: Tabisz Jarosław: Biegnę. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 148-149  szczegóły 
  Taborski Bolesław
    wiersze (alfabet tytułów)
1717.wiersz: Taborski Bolesław: Erotyk. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 57  szczegóły 
  Tajnert Marta
    wiersze (alfabet tytułów)
1718.wiersz: Tajnert Marta: Przychodzisz gdy ja nie mam właśnie czasu.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 98  szczegóły 
  Tarczałowicz Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
1719.wiersz: Tarczałowicz Jacek: Dyptyk pośmiertny. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 96  szczegóły 
1720.wiersz: Tarczałowicz Jacek: Wyjazd. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 96-97  szczegóły 
1721.wiersz: Tarczałowicz Jacek: Wyznanie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 97  szczegóły 
  Tarnacka Natalia
    wiersze (alfabet tytułów)
1722.wiersz: Tarnacka Natalia: Widziałam. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 120  szczegóły 
  Tchórzewski Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1723.wiersz: Tchórzewski Andrzej: Jak niewiele wiem. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 19-20  szczegóły 
1724.wiersz: Tchórzewski Andrzej: Klasycyzm. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 20-21  szczegóły 
1725.wiersz: Tchórzewski Andrzej: Ogień czyta Kartki Ciemnieją.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 84  szczegóły 
1726.wiersz: Tchórzewski Andrzej: Polemika. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 85  szczegóły 
1727.wiersz: Tchórzewski Andrzej: Powrót. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 23-24  szczegóły 
1728.wiersz: Tchórzewski Andrzej: Tradycje: ruchome. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 21-23  szczegóły 
1729.wiersz: Tchórzewski Andrzej: Wywczasy florenckie Słowackiego. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 84  szczegóły 
  Terlecki Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
1730.wiersz: Terlecki Paweł: (Dla M.K.). Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 121-122  szczegóły 
  Tołwińska Hanna
    wiersze (alfabet tytułów)
1731.wiersz: Tołwińska Hanna: Marzenie o.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 108 (ze wstępem: Laureaci ogólnopolskiego konkursu poetyckiego dla dzieci n...) szczegóły 
  Tomaszewska Marta
    wiersze (alfabet tytułów)
1732.wiersz: Tomaszewska Marta: Complexio oppositorum. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 44  szczegóły 
1733.wiersz: Tomaszewska Marta: Coniunctio oppositorum. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 86  szczegóły 
1734.wiersz: Tomaszewska Marta: Czułe drzewo (Monice Piwowarskiej). Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 44  szczegóły 
1735.wiersz: Tomaszewska Marta: Drzewa kłaniają się.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 45  szczegóły 
1736.wiersz: Tomaszewska Marta: Jak przyjemnie wbijać.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 46  szczegóły 
1737.wiersz: Tomaszewska Marta: Kolej rzeczy.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 86  szczegóły 
1738.wiersz: Tomaszewska Marta: Podobno dwie połówki.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 46-47  szczegóły 
1739.wiersz: Tomaszewska Marta: Samotność jest rozległym.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 46  szczegóły 
1740.wiersz: Tomaszewska Marta: Szłaś w kolorowej.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 46  szczegóły 
1741.wiersz: Tomaszewska Marta: Ta róża zwiędła.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 45  szczegóły 
1742.wiersz: Tomaszewska Marta: Troski są przyziemne.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 86  szczegóły 
1743.wiersz: Tomaszewska Marta: Tulę w złożonych.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 44  szczegóły 
1744.wiersz: Tomaszewska Marta: W środku sprawy.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 44  szczegóły 
1745.wiersz: Tomaszewska Marta: Wieczność. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 45  szczegóły 
1746.wiersz: Tomaszewska Marta: Żywioły. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 45-46  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1747.artykuł: Nowacka Ewa: Uwaga! Tylko słowo (Poezja Marty Tomaszewskiej). Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 48-50  szczegóły 
  Tomaszewski Krzysztof
1748.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pałuska Zenon: O tomiku "Mario moja Magdaleno". Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 254-255  szczegóły 
recenzja: Szumowski Bartosz: "...ten kto kocha". Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 258-259  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1749.wiersz: Tomaszewski Krzysztof: Dłoń nie bez lęku.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 204-205  szczegóły 
1750.wiersz: Tomaszewski Krzysztof: Wystarczą ci marzenia.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 205-206  szczegóły 
  Tom Urszula pseud.
    wiersze (alfabet tytułów)
1751.wiersz: Tom Urszula: Błądzi jesień po bezdrożach.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 191-192  szczegóły 
1752.wiersz: Tom Urszula: Lustro liczy zmarszczki.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 190-191  szczegóły 
  Topalska Sandra
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1753.artykuł: Szwed Anna: Karaluch też człowiek?!. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 162-164  szczegóły 
  Torbus Andrzej Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1754.wiersz: Torbus Andrzej Krzysztof: Moim najwierniejszym przyjacielem.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 56  szczegóły 
1755.wiersz: Torbus Andrzej Krzysztof: Na odwrotnej stronie nieba.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 56-57  szczegóły 
1756.wiersz: Torbus Andrzej Krzysztof: W knajpie za rogiem.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 57  szczegóły 
  Trusiewicz Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1757.wiersz: Trusiewicz Krzysztof: Monolog jesiennego liścia. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 116  szczegóły 
  Trusiewicz Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
1758.wiersz: Trusiewicz Piotr: And The Children Sing In Hell = A dzieci śpiewają w piekle. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 125-126 (tekst równoległy w jęz. angielskim i polskim; z komentarzem autora: Li...) szczegóły 
1759.wiersz: Trusiewicz Piotr: For Little Black Spirits = Dla duszyczek w czerni. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 117-118 (tekst równoległy w jęz. angielskim i polskim; z komentarzem autora: Li...) szczegóły 
1760.wiersz: Trusiewicz Piotr: Gwiazda wśród gwiazd.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 124-125 (z komentarzem autora: List o tworzeniu na s. 116-127...) szczegóły 
1761.wiersz: Trusiewicz Piotr: Lacrimosa. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 120-121 (z komentarzem autora: List o tworzeniu na s. 116-127...) szczegóły 
1762.wiersz: Trusiewicz Piotr: Nie do powiedzenia. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 123-124 (z komentarzem autora: List o tworzeniu na s. 116-127...) szczegóły 
1763.wiersz: Trusiewicz Piotr: Schizofreny'ah = Skizofrenia'h. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 118-120 (tekst równoległy w jęz. angielskim i polskim; z komentarzem autora: Li...) szczegóły 
1764.wiersz: Trusiewicz Piotr: Śnieżnobiały. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 122-123 (z komentarzem autora: List o tworzeniu na s. 116-127...) szczegóły 
  Trzebitowski Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
1765.wiersz: Trzebitowski Jerzy: Mówiłaś jesteś przestrzenią.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 58-59  szczegóły 
1766.wiersz: Trzebitowski Jerzy: Wychodząc z filmu mojego życia.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 58  szczegóły 
1767.wiersz: Trzebitowski Jerzy: Zamknąłem język.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 58  szczegóły 
  Turula Konrad
    wiersze (alfabet tytułów)
1768.wiersz: Turula Konrad: Haiku. Brzoskiewicz. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 110 (z autokomentarzem w formie listu do red. na s. 108...) szczegóły 
1769.wiersz: Turula Konrad: Raport z gówna. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 108-109 (z autokomentarzem w formie listu do red....) szczegóły 
1770.wiersz: Turula Konrad: Upał. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 109-110 (z autokomentarzem w formie listu do red....) szczegóły 
  Tuwim Julian
    wiersze (alfabet tytułów)
1771.wiersz: Tuwim Julian: Pogrzeb Słowackiego. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 144-146  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1772.artykuł: Wołodźko-Butkiewicz Alicja: Szlachetne opętanie Juliana Tuwima. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 170-176 (dot. fascynacji twórczością Aleksandra Puszkina oraz jej przekładów au...) szczegóły 
  Twardowski Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1773.wiersz: Twardowski Jan: Anioł poważny i niepoważne pytania. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 51  szczegóły 
1774.wiersz: Twardowski Jan: Boję się Twojej miłości. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 14-15  szczegóły 
1775.wiersz: Twardowski Jan: Co prosi o miłość. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 13  szczegóły 
1776.wiersz: Twardowski Jan: Dawna wigilia. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 21  szczegóły 
1777.wiersz: Twardowski Jan: Dawna wigilia. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 36-37  szczegóły 
1778.wiersz: Twardowski Jan: Do kaznodziei. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 72  szczegóły 
1779.wiersz: Twardowski Jan: Do moich uczniów. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 50  szczegóły 
1780.wiersz: Twardowski Jan: Do nieba. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 58  szczegóły 
1781.wiersz: Twardowski Jan: Dogmatycy hałasują po łacinie.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 10 (z notą: Ksiądz Jan Twardowski poetą naszych czasów...) szczegóły 
1782.wiersz: Twardowski Jan: Gorętsza od spojrzenia. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 8-9 (z notą: Ksiądz Jan Twardowski poetą naszych czasów...) szczegóły 
1783.wiersz: Twardowski Jan: Ile ważnego. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 59  szczegóły 
1784.wiersz: Twardowski Jan: Jest. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 69  szczegóły 
1785.wiersz: Twardowski Jan: Jesteś. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 57  szczegóły 
1786.wiersz: Twardowski Jan: Kawałek. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 58  szczegóły 
1787.wiersz: Twardowski Jan: Koło. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 56  szczegóły 
1788.wiersz: Twardowski Jan: Miłość. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 56  szczegóły 
1789.wiersz: Twardowski Jan: Mówią. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 71  szczegóły 
1790.wiersz: Twardowski Jan: Naucz się dziwić. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 9 (z notą: Ksiądz Jan Twardowski poetą naszych czasów...) szczegóły 
1791.wiersz: Twardowski Jan: Nie. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 51  szczegóły 
1792.wiersz: Twardowski Jan: O łasce zdziwienia. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 48  szczegóły 
1793.wiersz: Twardowski Jan: O maluchach. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 47  szczegóły 
1794.wiersz: Twardowski Jan: O miłości bez serca. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 53  szczegóły 
1795.wiersz: Twardowski Jan: O mój Jezu.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 37  szczegóły 
1796.wiersz: Twardowski Jan: O nawróceniach. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 73  szczegóły 
1797.wiersz: Twardowski Jan: O wróblu. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 7 (z notą: Ksiądz Jan Twardowski poetą naszych czasów...) szczegóły 
1798.wiersz: Twardowski Jan: Pamiątka z tej ziemi. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 55  szczegóły 
1799.wiersz: Twardowski Jan: Pamięci Profesor Marii Dłuskiej. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 6-7 (z notą: Ksiądz Jan Twardowski poetą naszych czasów...) szczegóły 
1800.wiersz: Twardowski Jan: Poczekaj. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 56-57  szczegóły 
1801.wiersz: Twardowski Jan: Rachunek dla dorosłego. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 54-55  szczegóły 
1802.wiersz: Twardowski Jan: Samotność. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 51-52  szczegóły 
1803.wiersz: Twardowski Jan: Siano. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 37  szczegóły 
1804.wiersz: Twardowski Jan: Skrupuły pustelnika. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 53-54  szczegóły 
1805.wiersz: Twardowski Jan: Sprawiedliwość (profesor Annie Świderkównie). Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 12-13  szczegóły 
1806.wiersz: Twardowski Jan: Starzy ludzie. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 58  szczegóły 
1807.wiersz: Twardowski Jan: Ścieżka. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 53  szczegóły 
1808.wiersz: Twardowski Jan: Śnieg. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 57  szczegóły 
1809.wiersz: Twardowski Jan: Śpieszmy się. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 87  szczegóły 
1810.wiersz: Twardowski Jan: Śpieszmy się (Annie Kamieńskiej). Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 52  szczegóły 
1811.wiersz: Twardowski Jan: Teorie. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 70  szczegóły 
1812.wiersz: Twardowski Jan: To nieprawdziwe. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 54  szczegóły 
1813.wiersz: Twardowski Jan: Trochę plotek o świętych. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 13-14  szczegóły 
1814.wiersz: Twardowski Jan: Tylko mali grzesznicy.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 74  szczegóły 
1815.wiersz: Twardowski Jan: W klasie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 48-49  szczegóły 
1816.wiersz: Twardowski Jan: W piątek. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 70-71  szczegóły 
1817.wiersz: Twardowski Jan: Wiara zdziwienie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 12  szczegóły 
1818.wiersz: Twardowski Jan: Zbawia przez.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 7-8 (z notą: Ksiądz Jan Twardowski poetą naszych czasów...) szczegóły 
1819.wiersz: Twardowski Jan: Żeby móc tak nareszcie.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 9-10 (z notą: Ksiądz Jan Twardowski poetą naszych czasów...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1820.artykuł: Grabowski Stanisław: Być biedronką, czyli ksiądz Jan Twardowski i dzieci. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 36-49 (o twórczości dla dzieci...) szczegóły 
1821.artykuł: Kwieciński Jan: Ks. Jan Twardowski w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 308-311 (historia wydań książek autora w oficynie...) szczegóły 
1822.artykuł: Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 60-77 (7 tekstów uczniów licealnych o twórczości Jana Twardowskiego...) szczegóły 
1823.artykuł: Smaszcz Waldemar: Puste piekło (O wierszach ks. Jana Twardowskiego). Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 27-35  szczegóły 
1824.artykuł: Tomaszewski Krzysztof: "...serce daleko bo obok...". Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 260-262 (relacja z wizyty poety w Siedlcach w roku 2001...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Ulińska Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
1825.wiersz: Ulińska Agnieszka: Jeszcze jestem Jakiś człowiek.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 80-81 (z not. o autorce...) szczegóły 
1826.wiersz: Ulińska Agnieszka: Kiedy czas zapomniał.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 81 (z not. o autorce na s. 80...) szczegóły 
1827.wiersz: Ulińska Agnieszka: Ludzie z jego miasta.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 80 (z not. o autorce...) szczegóły 
1828.wiersz: Ulińska Agnieszka: Zamykam w domu kilka par.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 80 (z not. o autorce...) szczegóły 
1829.wiersz: Ulińska Agnieszka: Zegar powoli krzyczy sekundami.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 81 (z not. o autorce na s. 80...) szczegóły 
  Urbankowski Bohdan
    wiersze (alfabet tytułów)
1830.wiersz: Urbankowski Bohdan: Kawafisowi - poecie. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 88  szczegóły 
  Uszakowa Łucja
    wiersze (alfabet tytułów)
1831.wiersz: Uszakowa Łucja: Modlitwa. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 99  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Walczak-Delanois Dorota
    wiersze (alfabet tytułów)
1832.wiersz: Walczak-Delanois Dorota: Balast. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s.230 (z listem autorki do red., z not....) szczegóły 
1833.wiersz: Walczak-Delanois Dorota: [Dziewięć] 9 w skali Beauforta. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s.230 (z listem autorki do red., z not....) szczegóły 
1834.wiersz: Walczak-Delanois Dorota: Magia. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s.231-232 (z listem autorki do red., z not....) szczegóły 
1835.wiersz: Walczak-Delanois Dorota: Odpowiedź. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s.232-233 (z listem autorki do red., z not....) szczegóły 
1836.wiersz: Walczak-Delanois Dorota: Panta rhei. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s.229 (z listem autorki do red., z not....) szczegóły 
1837.wiersz: Walczak-Delanois Dorota: Proszę. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s.232 (z listem autorki do red., z not....) szczegóły 
1838.wiersz: Walczak-Delanois Dorota: Słodycz (Do czytania szeptem). Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s.231 (z listem autorki do red., z not....) szczegóły 
1839.wiersz: Walczak-Delanois Dorota: Wyspa. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s.230 (z listem autorki do red., z not....) szczegóły 
  Walczak Grzegorz
    wiersze (alfabet tytułów)
1840.wiersz: Walczak Grzegorz: Niedomiłość mi w oczach.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 106  szczegóły 
1841.wiersz: Walczak Grzegorz: Przestrzenie minione.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 106  szczegóły 
1842.wiersz: Walczak Grzegorz: Przez słoje w mym ciele.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 106  szczegóły 
  Waldman Andrzej Franciszek
    wiersze (alfabet tytułów)
1843.wiersz: Waldman Andrzej Franciszek: [Limeryki]. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 179 (z not. o autorce...) szczegóły 
  Warzecha Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1844.wiersz: Warzecha Andrzej: Ciało obce moje ciało. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 61  szczegóły 
1845.wiersz: Warzecha Andrzej: Kolędnicy. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 60  szczegóły 
1846.wiersz: Warzecha Andrzej: Samogłoska. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 61  szczegóły 
1847.wiersz: Warzecha Andrzej: Trzy zwrotki o miłości. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 60  szczegóły 
  Wasikowski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1848.wiersz: Wasikowski Krzysztof: Noc znów stała się domem.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 211  szczegóły 
1849.wiersz: Wasikowski Krzysztof: Wspomnienia cienie goryczy.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 210-211  szczegóły 
  Waśniowska Emilia
    wiersze (alfabet tytułów)
1850.wiersz: Waśniowska Emilia: Babunia. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 43  szczegóły 
1851.wiersz: Waśniowska Emilia: Oswajam strach. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 43  szczegóły 
1852.wiersz: Waśniowska Emilia: Wiersze. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 42-43  szczegóły 
  Watras-Langowska Sonia
    wiersze (alfabet tytułów)
1853.wiersz: Watras-Langowska Sonia: Kartusz. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 85-86  szczegóły 
  Wawiłow Danuta
    wiersze (alfabet tytułów)
1854.wiersz: Wawiłow Danuta: Lato. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 42  szczegóły 
1855.wiersz: Wawiłow Danuta: Mokry wierszyk. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 42  szczegóły 
  Wawrzkiewicz Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
1856.wiersz: Wawrzkiewicz Marek: Amerykański film. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 81  szczegóły 
1857.wiersz: Wawrzkiewicz Marek: Czereśnie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 82  szczegóły 
1858.wiersz: Wawrzkiewicz Marek: Ella. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 107  szczegóły 
1859.wiersz: Wawrzkiewicz Marek: Erotyk jelitowy. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 108-109  szczegóły 
1860.wiersz: Wawrzkiewicz Marek: Zapałki. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 109  szczegóły 
  Wawrzyniak Zdzisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1861.wiersz: Wawrzyniak Zdzisław: Dusze. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 98  szczegóły 
1862.wiersz: Wawrzyniak Zdzisław: Nie wiedziałem. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 98  szczegóły 
  Wądołowska Beata
    wiersze (alfabet tytułów)
1863.wiersz: Wądołowska Beata: Mój hymn. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 119  szczegóły 
  Wątroba Juliusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1864.wiersz: Wątroba Juliusz: Pod choinką. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 26  szczegóły 
  Weiss Alan
    wiersze (alfabet tytułów)
1865.wiersz: Weiss Alan: Kroczę letni i nieletni.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 241-242  szczegóły 
  Wełna Matylda
1866.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmowska Agnieszka: Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 174-175 (not. rec....) szczegóły 
recenzja: Okoń Longin Jan: Tragizm rzeczywistości. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 195-197  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1867.wiersz: Wełna Matylda: Rzeczywistość. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 170-171 (z not. o autorce na s. 167...) szczegóły 
1868.wiersz: Wełna Matylda: Solon. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 167-168 (z not. o autorce...) szczegóły 
1869.wiersz: Wełna Matylda: Sposób życia. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 168-170 (z not. o autorce na s. 167...) szczegóły 
  Wereda Wioletta
    wiersze (alfabet tytułów)
1870.wiersz: Wereda Wioletta: Głośno cierpią.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 189  szczegóły 
1871.wiersz: Wereda Wioletta: Usiadło obok mnie.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 188-189  szczegóły 
  Węsierska Daria
    wiersze (alfabet tytułów)
1872.wiersz: Węsierska Daria: Mama. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 93-94  szczegóły 
  Wieczorkowska Maria Monika
    wiersze (alfabet tytułów)
1873.wiersz: Wieczorkowska Mo M.: A może tak być.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 243 (z autoprezentacją w liście do redakcji na s. 432...) szczegóły 
1874.wiersz: Wieczorkowska Maria Monika: Na krawędzi kuli.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 100  szczegóły 
1875.wiersz: Wieczorkowska Mo M.: Tony błękitu oraz szczypta srebra.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 243 (z autoprezentacją w liście do redakcji na s. 432...) szczegóły 
1876.wiersz: Wieczorkowska Mo M.: Z kolejnym krokiem.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 243 (z autoprezentacją w liście do redakcji na s. 432...) szczegóły 
  Wielogurska Janina
    wiersze (alfabet tytułów)
1877.wiersz: Wielogurska Janina: Byliśmy. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 159  szczegóły 
1878.wiersz: Wielogurska Janina: Zdejmij skórę. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 242-243  szczegóły 
  Wietrzny Hanna
    wiersze (alfabet tytułów)
1879.wiersz: Wietrzny Hanna: Pianista (Ivo Pogorelicowi). Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 62-63  szczegóły 
1880.wiersz: Wietrzny Hanna: Sam na sam z górami i Bogiem.. (pamięci Piotra Kalmusa). Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 63  szczegóły 
1881.wiersz: Wietrzny Hanna: Wiem że będziesz jeszcze jedno lato.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 62  szczegóły 
  Wiktorowicz Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
1882.wiersz: Wiktorowicz Robert: Niedoskonałość. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 127 (proza poetycka...) szczegóły 
  Wilk Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
1883.wiersz: Wilk Maria: Czy mnie jeszcze pamiętasz?.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 96  szczegóły 
  Wille Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
1884.wiersz: Wille Małgorzata: Kiedy.... Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 95  szczegóły 
  Wiśniewska Hanna Jolanta
    wiersze (alfabet tytułów)
1885.wiersz: Wiśniewska Hanna Jolanta: Muza nieprofesjonalna. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 83-84 (z not. o autorce na s. 82...) szczegóły 
1886.wiersz: Wiśniewska Hanna Jolanta: Na pocieszenie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 82-83 (z not. o autorce...) szczegóły 
1887.wiersz: Wiśniewska Hanna Jolanta: Wspomnienie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 82 (z not. o autorce...) szczegóły 
  Wiśniewski Adrian
    wiersze (alfabet tytułów)
1888.wiersz: Wiśniewski Adrian: My płaczemy. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 123-124  szczegóły 
  Wiśniewski Radosław
    wiersze (alfabet tytułów)
1889.wiersz: Wiśniewski Radosław: Być albo nie być. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 110-111  szczegóły 
1890.wiersz: Wiśniewski Radosław: Smutek tropików. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 112  szczegóły 
1891.wiersz: Wiśniewski Radosław: Zupełnie inna pora (Irlandzka litania). Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 111  szczegóły 
  Witkowski Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
1892.wiersz: Witkowski Marcin: Filozof. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 123  szczegóły 
  Włast-Matuszak Remigiusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1893.wiersz: Włast-Matuszak Remigiusz: Porządki. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 46  szczegóły 
1894.wiersz: Włast-Matuszak Remigiusz: "Róża jest różą, jest różą..." To nieprawda.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 45  szczegóły 
1895.wiersz: Włast-Matuszak Remigiusz: Syn i bratanek. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 44  szczegóły 
1896.wiersz: Włast-Matuszak Remigiusz: Szrotowe pola opadają.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 45  szczegóły 
1897.wiersz: Włast-Matuszak Remigiusz: Ze starych kartonów.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 46  szczegóły 
  Włodkowska Izabela
    wiersze (alfabet tytułów)
1898.wiersz: Włodkowska Izabela: Okno. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 118-119  szczegóły 
  Wohl Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
1899.wiersz: Wohl Paweł: Pioseneczka o czarnym latawcu. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 149-150  szczegóły 
  Wojaczek Rafał
    wiersze (alfabet tytułów)
1900.wiersz: Wojaczek Rafał: Ich prawem była własna śmierć. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 191  szczegóły 
1901.wiersz: Wojaczek Rafał: Męskość polega na tym.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 192  szczegóły 
1902.wiersz: Wojaczek Rafał: Modlitwa bohaterów. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 190  szczegóły 
  Wojciechowska Julia
    wiersze (alfabet tytułów)
1903.wiersz: Wojciechowska Julia: List. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 144-145  szczegóły 
1904.wiersz: Wojciechowska Julia: Na zamku. Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 145-146  szczegóły 
  Wojtatowicz Monika
    wiersze (alfabet tytułów)
1905.wiersz: [Siostra Noela ] (Monika Wojtatowicz): Chodźmy do Tre fontane (S.M. Alojzie Skórskiej). Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 48  szczegóły 
1906.wiersz: [Siostra Noela ] (Monika Wojtatowicz): Do Asyżu (O. Klemensowi Śliwińskiemu). Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 48-49  szczegóły 
1907.wiersz: [Siostra Noela ] (Monika Wojtatowicz): I tylko.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 47  szczegóły 
1908.wiersz: [Siostra Noela ] (Monika Wojtatowicz): Uliczki w Bracciano. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 47-48  szczegóły 
  Wojtyła Karol
1909.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Smaszcz Waldemar: Powrót Jana Pawła II do poezji. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 243-250  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1910.wiersz: Wojtyła Karol: Dla towarzyszów drogi. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 77 (z interpretacją...) szczegóły 
1911.wiersz: Wojtyła Karol: Nadzieja, która sięga poza kres [z tego cyklu:] 4. (Śmierć jest jednak doświadczeniem kresu..). Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 82  szczegóły 
1912.wiersz: Wojtyła Karol: Niewidomi. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 85  szczegóły 
1913.wiersz: Wojtyła Karol: Sonety (II). Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 226  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1914.artykuł: Godlewska Krystyna: Kilka refleksji o pojęciu wolności - na marginesie tekstów poetyckich Karola Wojtyły. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 274-278  szczegóły 
1915.artykuł: Skwarska Anna: "Wybrzeża pełne ciszy" - tam można spotkać człowieka. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 86-89 (rozważania dot. poezji...) szczegóły 
1916.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kupiszewski Edward: Ola i wiersz Karola Wojtyły. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 78-81 (z tekstem wiersza na s. 77...) szczegóły 
1917.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dmowska Anna: "Nadzieja, która sięga poza kres". Jak rozumiem ten wiersz. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 83-84 (z tekstem wiersza na s. 82...) szczegóły 
1918.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rokicki Patryk: Jak rozumiem ten wiersz?. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 85 (z tekstem wiersza...) szczegóły 
1919.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaniewska Katarzyna: Artysta we współczesnym świecie. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 227-228 (interpretacja II części cyklu...) szczegóły 
  Wojtyła Konrad
    wiersze (alfabet tytułów)
1920.wiersz: Wojtyła Konrad: Msza za oszukanych. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 60  szczegóły 
  Woroniecka Marta
    wiersze (alfabet tytułów)
1921.wiersz: Woroniecka Marta: Prawdziwe złoto. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 104  szczegóły 
  Wrocławski Bohdan
1922.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomczyk Ryszard: "Obolały od lęku, z guzami miłości i strachu" (O poezji Bohdana Wrocławskiego). Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 41-48  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1923.wiersz: Wrocławski Bohdan: List który pisałem. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 38  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1924.proza: Wrocławski Bohdan: Wykreślone z notatnika. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 39-40  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zadura Bohdan
    wiersze (alfabet tytułów)
1925.wiersz: Zadura Bohdan: Świat oniemiał. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 114  szczegóły 
1926.wiersz: Zadura Bohdan: Wiadomości. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 113  szczegóły 
1927.wiersz: Zadura Bohdan: Ze sportu. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 113-114  szczegóły 
  Zagajewski Adam
1928.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartczak Julia: Nowy traktat o poezji i poetach. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 198-201  szczegóły 
  Zahorska Aldona
    wiersze (alfabet tytułów)
1929.wiersz: Zahorska Aldona: O Orfeuszu. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 150  szczegóły 
1930.wiersz: Zahorska Aldona: Wybaczenie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 150  szczegóły 
  Zajdel Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
1931.wiersz: Zajdel Barbara: W radiu wiadomości.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 99-100  szczegóły 
  Zajko Gabriella
    wiersze (alfabet tytułów)
1932.wiersz: Zajko Gabriella: Ostatni deszcz. Poezja Dzisiaj 1999 nr 2 s. 104  szczegóły 
  Zaleski Józef Bohdan
    wiersze (alfabet tytułów)
1933.wiersz: Zaleski Józef Bohdan: Do L.M.. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 135  szczegóły 
1934.wiersz: Zaleski Józef Bohdan: Słowacki. Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 134  szczegóły 
  Zalewska Anna Elżbieta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1935.artykuł: Lebioda Dariusz Tomasz: Proste uczucia. O poezji Anny Elżbiety Zalewskiej. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 162-164  szczegóły 
  Załęski Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1936.wiersz: Załęski Tadeusz: Odeszłaś. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 85 (z not. o autorze...) szczegóły 
1937.wiersz: Załęski Tadeusz: Urodziłeś się. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 85 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Zamojski Ryszard
    wiersze (alfabet tytułów)
1938.wiersz: Zamojski Ryszard: To ja zabiłem (Fragment poematu) = I did kill (Fragments of the poem). Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 226-227 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
  Zaniewski Andrzej
1939.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brudnicki Jan Zdzisław: Kroniki poetyckie. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 205-206  szczegóły 
1940.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 102 (nota spraw. z promocji książki, Warszawa 3 XI 1999...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1941.wiersz: Zaniewski Andrzej: Ars poetica I. (Julianowi Przybosiowi). Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 115  szczegóły 
1942.wiersz: Zaniewski Andrzej: Ars poetica II. (Zbigniewowi Bieńkowskiemu). Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 115-116  szczegóły 
1943.wiersz: Zaniewski Andrzej: Autyzm. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 115-116  szczegóły 
1944.wiersz: Zaniewski Andrzej: Dzień naprawdę dobry. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 100  szczegóły 
1945.wiersz: Zaniewski Andrzej: Karły nie pozwalają... = Small people don't like.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 126-127 (z notą w jęz. polskim i angielskim na s. 128-129; tekst równoległy w j...) szczegóły 
1946.wiersz: Zaniewski Andrzej: Leopold von Sacher-Masoch. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 99  szczegóły 
1947.wiersz: Zaniewski Andrzej: Moralność rodzi się z konieczności.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 84  szczegóły 
1948.wiersz: Zaniewski Andrzej: Najprostsze doświadczenie = The simplest experience. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 126-127 (z notą w jęz. polskim i angielskim na s. 128-129; tekst równoległy w j...) szczegóły 
1949.wiersz: Zaniewski Andrzej: Niepełna definicja poezji. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 99-100  szczegóły 
1950.wiersz: Zaniewski Andrzej: Nieprzebaczenia. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 83  szczegóły 
1951.wiersz: Zaniewski Andrzej: Oni nie mówią... = They don't talk.... Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 128-129 (z notą w jęz. polskim i angielskim na s. 128-129; tekst równoległy w j...) szczegóły 
1952.wiersz: Zaniewski Andrzej: Prawo nie dające ci uczucia bezpieczeństwa.... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 85  szczegóły 
1953.wiersz: Zaniewski Andrzej: Przesłanie (Do Cywilizacji Pożeraczy Mięsa...). Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 100  szczegóły 
1954.wiersz: Zaniewski Andrzej: Spotkali się ci.... Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 100-101  szczegóły 
1955.wiersz: Zaniewski Andrzej: Ten student. Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 101  szczegóły 
1956.wiersz: Zaniewski Andrzej: Tragarz. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 83-84  szczegóły 
1957.wiersz: Zaniewski Andrzej: W listopadzie lęki są szczególnie drapieżne.... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 111  szczegóły 
1958.wiersz: Zaniewski Andrzej: Zabijanie pisarza. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 85  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1959.tekst paraliteracki: Zaniewski Andrzej: Być sobie w Europie. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 117-118  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1960.artykuł: Żołna Anna: Postawa ironiczna przeciw cywilizacji niepewnych siebie - o poezji Andrzeja Zaniewskiego. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 295-303  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1961.wywiad: Dmowska Agnieszka: Strach zaklęty w lustrach. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 86-90 (sprost., nr 29/30 s. 344...) szczegóły 
  Zawadowski Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1962.wiersz: Zawadowski Tadeusz: Wigilia. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 26-27  szczegóły 
  Zawierska Marzena
    wiersze (alfabet tytułów)
1963.wiersz: Zawierska Marzena: Syberia. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 128-129  szczegóły 
  Zawistowska Kazimiera
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1964.artykuł: Hauser Zbigniew: "Chimeryczka" z Supranówki. O Kazimierze Zawistowskiej w setną rocznicę śmierci. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 251-261 (dot. biografii, poezji i losów zapomnianego grobu poetki w Supranówce ...) szczegóły 
  Zawiszanka Stanisława
    wiersze (alfabet tytułów)
1965.wiersz: Zawiszanka Stanisława: Dimideros. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 66-67  szczegóły 
1966.wiersz: Zawiszanka Stanisława: Tren z kotami. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 65  szczegóły 
1967.wiersz: Zawiszanka Stanisława: Weneckie treny - tren z zielonym konikiem. Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 65-66  szczegóły 
  Zbierzchowski Henryk
    wiersze (alfabet tytułów)
1968.wiersz: Zbierzchowski Henryk: Dwaj bracia (Baśń waweska). Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 146  szczegóły 
  Zdanowicz Katarzyna Ewa
1969.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmowska Agnieszka: "Kolekcjonerka" Katarzyny Ewy Zdanowicz. Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 129-130  szczegóły 
  Zdun Sławomir
    wiersze (alfabet tytułów)
1970.wiersz: Zdun Sławomir: Człowiek. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 86 (z not. o autorze...) szczegóły 
1971.wiersz: Zdun Sławomir: Narodziny. Poezja Dzisiaj 1999 nr 6 s. 45  szczegóły 
1972.wiersz: Zdun Sławomir: Poeta. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 86 (z not. o autorze...) szczegóły 
1973.wiersz: Zdun Sławomir: Sarna. Poezja Dzisiaj 2000 nr 11/12 s. 87 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Zegadłowicz Emil
    wiersze (alfabet tytułów)
1974.wiersz: Zegadłowicz Emil: Noc czerwcowa MCMXXVII (Teatrowi Krakowskiemu Imienia Juliusza Słowackiego). Poezja Dzisiaj 1999 nr 3/4 s. 147-150  szczegóły 
  Zelenay-Grabny Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
1975.wiersz: Zelenay-Grabny Ewa: Daj mi zycie jeszcze jedną główna rolę. Poezja Dzisiaj 2003 nr 33/34 s. 31-32  szc